Page 1

17.732 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Accesibil acorduri acte autorizatii, absolut ACCES ACTE infiintare/autorizare firme/PFA/puncte lucru, gazduire ieftina sediu 1,2 3 4 5,6 Ilfov, modific activitate sediu, asociati, cesiuni rapide, dizolv/ suspend/radiez/etc 0724864790 (0724.864.790/ 0766.408.676 dobrotagabriela@yahoo.com 3. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 4.

17. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com

24. Gazduire sediu social Bucuresti, Ilfov

30. Infiintari de firme Activitati fidu-

300 lei/an Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire (1 an + 1 an gratuit). Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse) - dupa primul an. Detalii: www.reinventconsulting.ro, 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

ciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

18. Contabilitate expert, servicii con-

38. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg

25. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878

39. Servicii contabilitate, Contabil cu experienta ofer servicii complete de contabilitate (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com

tabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

accesibil (real) firma 300 Lei/6 luni - 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

19. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

26. Infiintare Firma Gratuit - abonament conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiar-contabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

20. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com

27. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis pentru abonamentele de contabilitate platite in avans pe 6 luni. Abonamentul pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

21. Divorturi rapide, litigii de munca, dosare civile, penale, fond funciar. Experienta indelungata, termene scurte, onorarii minime; (0737.313.578/ 0760.601.340 22. Executam infiintare, contabilitate, protectia muncii, inspector personal pentru societati, negociabil; (0744.317.801 23. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

28. Infiintare firma, SRL, PFA, II, IF, infi-

intari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

29. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

5. Acte firme, infiintari SRL, cesiuni, radieri, dizolvari, puncte de lucru, sediu social, PFA, ONG; (0746.667.799 6. Asistent manager, firma cu sediul in

Afumati angajam fata asistent manager, asiguram transport de la Colentina. Contact : platinambalaje@gmail.com, (0734.296.420 7. Avocat asistenta si reprezentare, civil, penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei; (021.725.15.66/ 0744.271.251 8. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 9. Birou autorizat contabilitate, salarizare,

audit, financiar, resurse oferim servicii de calitate in Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tarife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro 70 L; (0726.153.129 office@unicornconsulting.ro 10. Cabinet avocat mediator asistenta

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

reprezentare Civil, partaje, penal, malpraxis, medical, muncii, familiei, adoptii, comercial, administrativ, reprezint la instante/parchete, recuperari taxe, creante, datorii, intretinere asociatii, proprietari, acte firme PFA. (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com 11. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, orice mentiuni ONRC (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 12. Cadastre, intabulari, certificate ener-

getice efectuam cadastre, intabulari, certificate energetice, unde este nevoie ne ocupam si de pregatirea actelor pentru aputea fi depuse in vederea obtinerii acestor cerinte. (0722.218.460 13. Cenzorat profesionist pentru asociatii

de proprietari, asigurat de expert contabil, firma de cenzorat si expertiza membra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzorat.ro; (0751.191.619 marketing@ettcenzorat.ro 14. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 15. Certificate energetice, eliberam certificate energetice in 24h, preturi minime in bucuresti si inprejurimi. Deplasare rapida si gratuita. Apelurile dumneavoastra vor fi tratate cu cea mai mare seriozitate; (0722.612.915 16. CONTABILA expert, asigur contabili-

tate completa, balanta, bilant, personal, cenzorate asociatii de proprietari; (0722.373.534

E-mail: redactia@anuntul.ro

31.

40. Servicii contabilitate, salarizare, resurse

umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

32. Infiintari/ radieri societati comerciale

41. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com

33. Inspector resurse umane cu experienta 20 de ani. Colaborez cu firme: Revisal, administrare personal, salarizare (d.p.d.v. al hr nu al contabilitatii), negociere CCM, spete diverse. Colaborez si cu firme de contabilitate, (0722.638.928 tdgresurseumane@gmail.com

42. Siguranta afacerii tale suntem noi.

si puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro

34. Inspector resurse umane, experienta

19 ani. colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 35. Ofer consultatii juridice gratuite per-

soanelor cu venituri reduse; (0724.492.063

36. Pensia poate fi recalculata

corect, umblam dupa adeverinta, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644

Suna acum. Servicii complete de contabilitate, fiscalitate, audit, resurse umane, managementul salariatilor. (0746.119.707 nicolae9167@gmail.com

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Absolut avantajos amenajari, amenajari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com

2. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 3. Acoperis Tabla Lindab, zin-

cata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice. 15% reducere; (0724.506.937

4. Acoperis accesibil absolut avantajos in Bucuresti si tara, montaj si reparatii, oferta speciala 15% reducere la manopera. Montaj sistem pluvial (parazapezi/sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 5. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095 6. Acoperis montare, tigla metalica, sistem pluvial, Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro 7. Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743

8. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 9. Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 10. Acoperisuri lindab, tigla metali-

ca, dulgherie, capriorit, reparatii, tigla, ceramica, jgheaburi, burlane executam case la cheie sau la rosu, reducere 15 % pentru pensionari, toata tara, deplasare gratis, Catalin; (0722.489.016

11. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 12. Acoperisuri accesibile pentru case si mansarde Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 13. Acoperisuri accesibile,10 % reducere, case, mansarde, blocuri.Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi, vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 14. Acoperisuri, executam si montam tigla ceramica, tigla metalica, dulgherie, modificari, reparatii, izolatii termice, amenajari gradini si metalice de orice tip; (0799.417.888 15. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

Acoperisuri, reparatii, jgheaburi, burlane, opritor de zapada, montat tabla, dulgherie; (0738.169.082

16.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 17. Acoperisuri, reparatii, accesorii, montaj reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu, Brasov, etc (0742.917.299/ 0741.913.336 18. Alpinism execut deszapeziri, placari

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095

19. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 20. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC

Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 21. Amenajam renovam apartamente,

case vile, reparatii zugraveli, finisaje, lavabila, gresie, faianta, parchet, mocheta, montaj usi; (0728.773.256 22. Amenajam apartamente, case, asiguram consultanta si materiale la preturi mici, transport gratuit. Sunati inainte de inceputul lucrarii, castigati timp si bani; (0722.400.497 23. Amenajam apartamente, case, glet, lavabila, gresie, faianta, parchet, rigips, instalatii electrice si sanitare. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497 24. Amenajam apartamente, case,

rigips, pereti despartitori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Executie rapida, calitate garantata; (0722.400.497

25. Amenajam case, apartamente, zidarii, tencuieli, rigips, glet, zugraveli, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet, tapet; (0728.962.909 26. Amenajare baie, schimbat cada, faianta, sanitare, glet, lavabil, parchet laminat, montat usi, reparatii diverse, lucrari mici si medii. Preturi pe site: amenajarireparatii.blogspot.ro (0727.278.287/ 0727.278.287 amenajare.baie@yahoo.com amenajarireparatii.blogspot.ro 27. Amenajari apartamente la cheie, zugraveli, rigips, polistiren, gresie, faianta, electrice, sanitare, linoleum, mocheta, dusumele, raschetari, lacuiri, parchet (0764.625.908 28. Amenajari apartamente, case, polis-

tiren, zugraveli, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, raschetari, parchet, montam usi metal, aragaze, hote, masini spalat, boilere; (0766.016.935

29. Amenajari case, apartamente, zugraveli, tapet, glafuri, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, tamplarie, polistiren, decorativa, zidarie, sape, tencuieli; (0762.341.016 30. Amenajari ap. si scari de bloc Ame-

najari garsoniere 1.500 euro, ap. 2 cam 2.000 euro, gresie, faianta 40, glet 35 L, lavabil 10, izolatie si rigips 40-50 L, tapet 30 L, zugraveli camere lavabil 500 cu glet 1500 lei, scari de bloc Buc/ Ilfov, 1.000 {; (0766.228.168 geticconstruct@gmail.com www.geticamenajari.com 31. Amenajari apartamente interioare, zugraveli rapide, gleturi grafuri instalatii sanitare, termice, montaj parchet si mobila rigips calorifere, etc rog seriozitate, (0726.258.828 Vadrianemil@yahoo.ro 32. Amenajari apartamente (case) glet,

lavabil, rigips, parchet laminat, polistiren, gresie, faianta, sanitare, electrice; (0760.429.460

45. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

46. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

47. Arhitect autorizat realizez proiecte

complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 48. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 49. BTM Divizia de Securitate

ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 50.

51. Cadastru intabulare, certificat energetic si evaluam imobile (0722.231.318/ 021.341.05.66 52. Caldo Privat Security, servicii

paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro

Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 53.

54. Constructii case la rosu sau la cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 55. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 56. Constructor, execut montaje si reconditionari tamplarii pvc aluminiu placarii gresie faianta, polistiren interioare exterioare si diverse lucrari de dulgherie, tel; 1 L; (0766.615.903 Herghelegiuc074@gmail.com 57. Demolari si evacuari, demolam si evacuam moloz, deseuri, gunoi diverse 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 58. Diriginte de santier firma de consultanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 59. Echipa instalatii termice, elec-

trice si sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 60. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

61. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 62. Electrician acord asistenta tehnica

lavabil, rigips, parchet laminat, polistiren, gresie, faianta, sanitare, electrice; (0760.429.460

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro

34. Amenajari apartamente, case, glet,

63. Electrician autorizat execut lucrari

33. Amenajari apartamente (case), glet,

lavabil, parchet, rigips, polistiren, gresie, faianta si sanitare, electrice; (0784.849.541

35. Amenajari apartamente, zugraveli,

faianta, gresie, tencuieli, sape, lavabila, parchet laminat, rigips etc.; (07666660880

36. Amenajari interioare gresie, faianta,

rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc, 10 L; (0733.142.642/ 0733.142.642 ionutdaniliuc84@yahoo.com 37. Amenajari interioare apartamente, case, vile, birouri, scari de bloc, scoli, zugraveli, glet, rigips tapet, sape, gresie, faianta, inst. sanitare, particular; (0768.555.370

38. Amenajari interioare, gresie, faianta,

zugraveli, rigips, instalatii sanitare, parchet, glafuri, vopsitorii, confectii metalice; (0744.101.082 39. Amenajari interioare, zugrav, zugravesc apartamente 500 Euro, glet 7 Lei/mp, lavabil 5 Lei; (0723.250.546

40. Amenajari interioare,exterioare

Anvelopare pereti exteriori,reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 41. Amenajari interioare- exterioare,

placari polistiren, gresie, faianta, zugraveli, izolatii, terase, la preturi minime. Reduceri pensionari; (0723.748.480/ 0765.123.121 42. Amenajari, faianta, gresie, ten-

cuieli, lavabile, rigips. Totul la pret rezonabil! (0740.760.502

43. Amenajari, gresie, faianta, rigips,

parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitorii, tapet; (0720.806.022 44. Anenajari interioare si exterioare.

Amenajari interioare. Zugravi rigipsari, Executam Zugraveli, Gresie, Faianta, Parchet, Rgips, Tavane casetate, Tencuieli, Sapa de egalizare, Instalatii electrice, Instalatii sanitare. etc. 10 L; (0733.142.642/ 0733.142.642 ionutdaniliuc84@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

complete instalatii noi pe cupru 380/220/24 volti la case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, lucrez cu ajutor, prezint garantie, seriozitate, Adrian; (0720.137.382 64. Electrician autorizat execut rapid instalatii noi, reparatii sau inlocuire instalatii la apartamente, case. Montez tablou, sigurante, prize, bransament. Garantie, executie rapida; (0722.400.497 65. Electrician autorizat ANRE execut

lucrari de electricitate pt. hali industriale, vile, apartamente si case, 1 {; (+40730431159/ +40730431159 ionel.stefanescu@gmail.com

66. Electrician autorizat Bucuresti. Electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312/ 0761.659.194 67. Electrician execut instalatii elec-

trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

68. Electrician experienta Electrician,

I'm electrician, aveti probleme cu inst. electrica sau doriti sa montati ceva sunatima. You have problems with your electric instalation or do you want mountihg something just call me, (0766.546.495 danielanton@mail.com 69. Evacuez mobila, moloz, pamant, electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578 70.

71. Execut constructii cripte, borduri, sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432

4

72. Execut decopertare, faianta, gresie,

parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

Agen¡ii de Publicitate

73. Execut mobila la comanda din PAL

sau MDF, orice model si culoare. Transport gratuit; (0765.889.939

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

74. Execut reparatii felinare, lumanari,

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

75. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

76. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432 77. Execut zugraveli, faianta, rigips, par-

chet, izolatii carton, polistiren; (0720.347.831

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25

78. Execut zugravit, glafuri, faianta, san-

itare, electrica, apartamente renovari, diverse reparatii, vopsit, lavabil, accesibil; (0727.957.787

79. Executam acoperisuri din tabla

Lindab, finisari interioare, dulgherie, zinc, reparatii, Mitica; (0747.697.683

80. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro

● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

81. Executam foraje puturi apa foraj de

mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 82. Executam vile la cheie cu nivel de

finisaj premium la cheie in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram proiectare si executie. 1 L; (0744.884.466 adriana.craciunescu@gmail.com

83. Executam zidarii, tencuieli, zugrav-

eli, glet, faianta, gresie, polistiren, usi montam de calitate; (0720.459.481

84. Executam zugraveli, montam gips

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

85. Faianta -gresie 25 Lei, sapa 10 Lei, glet 10 Lei, lavabil 6 Lei, tinci 7 Lei, rigips 30 Lei, la gata curatat 6 Lei, tencuieli 10 Lei, parchet 10 Lei, apartament la gata 1.500 Euro; (0736.114.263 86. Faianta, gresie, 25 L/ mp, zugraveli

ap.: 300 euro, glet: 7 lei, lavabil: 5 L, tencueli: 10 L/ mp; (0723.250.546 87. Firma Cleaning va ofera servicii de curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro 88. Firma constructii executam case, blocuri la rosu sau la cheie, finisari interioare si exterioare; (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@yahoo.com

89. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 90. Firma prestari executa orice lucrare

apartamente, case, interioare. Garantie; (0727.403.115

91. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 92. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro 93. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

94. Inspectam conducte canalizare cu ajutorul camerei video se pot verifica rezultatele unei desfundari sau curatari cu presiune a unei canalizari cu diametrul între 40mm si 600mm. 100 L; (0742.338.428 andu.cga@gmail.com 95. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com 96. Instalatii sanitare, electrice, termice,

centrale, reparatii urgente; (0764.285.335/ 0775.523.343

97. Instalatii si amenajari interioare san-

itare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277

98. Instalator accesibil sanitare, non stop execut instalatii sanitare, termice, apometre, boilere, centrale - calorifere, cazi, chiuvete, wc + rezervor, robineti, tevi sparte, desfundari sifoane pardoseala, canale; (0724.600.234/ 0769.856.694 99. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830/ 0756.268.135 wenemil3@yahoo.com 100. Instalator particular autorizat mon-

tez si repar instalatii sanitare, termice, canalizari si gaze. Montaj masini spalat, aragaze si obiecte sanitare. Factura si garantie. 50 L; (0722.883.229 catrinamariusdragos@gmail.com 101. Instalator sanitare-termice, reparatii montaje diverse. Preturi pe site: instalator-bucuresti.blogspot.ro (0727.278.287 instalatorgabi@gmail.com 102. Instalator accesibil autorizat

aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0720.997.196 103. Instalator autorizat instalatii sanitare si termice, reparatii, montez cada, chiuveta, wc, calorifere, orice obiecte sanitare. Garantie, executie rapida; (0722.400.497

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 104. Instalator autorizat non-stop execut: instalatii sanitare - termice, apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii tevi sparte, centrale - calorifere, desfundari sifoane scurgeri subsoluri; (0733.722.294/ 0724.427.666 105. Instalator execut lucrari instalatii

sanitare, incalzire, gaze, montez centrale, calorifere, apometre, obiecte sanitare etc.; (0744.250.490 106. Instalator sanitar autorizat, monez,

repar grupuri si obiecte sanitare, calorifere, boilere, hidrofoare, coloane apa-gaz, aragazuri, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

107. Instalator sanitar execut lucrari de

montaj lavoare, wc-uri scurgeri, scurgeri pp, istalatii PPP. Montez robineti, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere (0729.359.311/ 0766.709.964 danieldaia10@gmail.com

108. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com

109. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com

110. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro 111. Mobila la comanda din PAL sau MDF, pe orice culoare, transport gratuit; (0765.889.939 112. Mobinstal Romania PRODUSE

CASE DE LEMN,CASE DE VACANTAKITURI CASE,AMENAJARE TEREN DE FOTBAL SI TENIS.Gasiti mai multe modele de case lemn pe www.mobinstal.ro (0730.030.380 oferte@mobinstal.ro 113. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 114. Montaj parchet toate tipurile,

raschetat, lacuit, masini profesionale cu aspirator, preturi minime, seriozitate; www.raschetare-parchet-profesional.ro (0763.798.090 www.raschetare-parchetprofesional.ro 115. Montaj tapet, experieta si profesion-

alism, doresti sa dai un nou design casei tale? (0799.431.012

116. Montez mobila, sifoniere, dormitoare, paturi, schimb constructia interioara rupta la paturi cu lemn solid, gros, rezistent la greutate; (0731.286.512 117. Montez mobila, sifoniere, canapele, fotolii, dormitoare, paturi, reparatii si modificari, ieftin; (0768.011.527

133. Servicii de paza profesionale Guar-

anty BND Security ofera servicii complexe de paza si protectie, monitorizare si interventie la cele mai atractive preturi, in avantajul beneficiarului, minimizand costurile cu paza. 13 L; (0775.153.368/ 0775.153.368 george_sclub7@yahoo.com

134. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 135. Sisteme supraveghere video profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 136. Sobar specialist execut sobe teraco-

ta, semineu, reparatii, scuturari cosuri (0721.747.184

137. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

138. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

139. Tamplar si montator montez usi noi

si vechi interior apartamente sau reconditionat, slefuit, lacuit, schimbat balamale, broaste, taiat, reglat, rapitat cu piele; (0731.286.512

140. Tamplarie PVC Germania, cu geam termopan, la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311/ 0765.734.855 141. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre sunt: tencuieli mecanizate, design, instalatii termice si sanitare, instalatii electrice, (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro

tez parchet laminat, clasic, stratificat, reparatii parchet, sfaturi, ajutor cumparare; (0762.271.242 122. Parchetari Montam raschetam

reparam parchet masiv. Parchetari cu experienta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, stratifiicat si dusumele diverse modele, montam parchet laminat reparatii parchet, sfaturi cumparare. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

124. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com 125. Reconditionari cazi de baie

Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

150. Zugrvaeli faianta, gresie, rigips, parchet, usi, lambriu, placari cu polistiren, elecric, sanitare (0734.466.632

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 2. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 3. Curs ofiter protectie date DPO,

129. Reparatii acoperisuri asteri-

5. Cursuri acreditate recunoscute

130. Rigips, gresie, zugraveli, renovari interioare si exterioare. Lucru repede si bine la un pret bun. Calitate maxima la un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gresie/faianta, (0724.751.763 catalin_pletea@yahoo.fr 131. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 132. Servicii de administrare imo-

bile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro

30. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com 31. Militari, str. Rezervelor, profesoara liceu meditez eficient franceza si romana orice nivel, orice tip de examen; (0749.454.292 32. Muzica dans film Cursuri intensive pentru copii, varsta 7-14 ani 60 minute/ zi. Grupa I - 7-10 ani dupa amiaza 16-17, 17.15-18.15 ,18.30 -19.30. Grupa II -11-14 ani dimineata 9-10 ,10.15-11.15. Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 L; (0734.256.739 wrmcasting@yahoo.com 33. Profesioara engleza, de curand pensionata, ajut la teme ca voluntari, elev, clasele a-II-a, a-IV-a, engleza, romana, matematica, zona Vatra Luminoasa; (0722.543.164 34. Profesoara engleza, de curand pen-

sionata, meditez copil clasa a-II-a, a-VII-a, zona Vatra Luminoasa; (0722.543.164 35. Profesor matematica, sedinte indi-

viduale la domiciliul elevului, programa Ministerului Educatiei, profesor, (0770.428.673

lion 2018 special pentru singles. Alunga singuratatea, regaseste bucuria de a trai.Esti singur, te-ai saturat sa fii in compania grupului de prieteni in care toti sunt cupluri? Hai cu noi; 330 L; (0741.046.621 cernandro@gmail.com 7. Trupa de Cover pentru Nunta, Trupa Cover Eveniment Trupa "The Teachers Band RO" a creat un Show artistic cu sunet de calitate la preturi accesibile pentru evenimente corporate, petreceri de firma, petrecere de Craciun, Revelion sau nunti, botezuri, etc., 2.000 {; (0724.390.589 theteachersbandromania@gmail.com 8. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Anticelulitic tehnica maderoterapie din Colombia masa integral: anticelulitic si reductor la coapse, abdomen si fese; reflexoterapie la talpi; eliminare contracturi si relaxare in zona lombara si cervicala; acces bars in zona craneala. Ma deplasez 79 L; (0753.371.255

12. Masaj terapeutic anticelulitic, presop-

unctura, Reiki, bioenergie, acupunctura, maestu chinez trateaza diabet, atac panica, depresie, scleroza, tumori, dureri diverse; (0775.225.972

13. Maseur masaj normal relaxare, exclus alte servicii execut masaj de relaxare, reflexogen, anticelulitic si remodelare, tehnician maseur cu atestat, ma adresez numai persoanelor serioase (femei/ barbati), strict pe masaj, fara alt fel de prestari (erotice) 55 L; (0727.935.858 3familisti@gmail.com 14. Ofer sedinte de vindecare reconecti-

va. Prin vindecarea reconectiva se creeaza un lant de evenimente care pot amplifica si imbunatati toate aspectele vietii dvs.: sanatate, cariera, relatii, abundenta. (0726.758.679 danutc2009@gmail.com 15. Unghii cu gel, tips, constructie, gel

pe unghia naturala, intretinere. Pentru detalii nu ezita-ti sa ma contactati, zona Obor; (0738.594.668

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul

erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

149. Zugrav, glet 7 Lei, lavabil 5 Lei, faianta- gresie 20 Lei, tencuiala 10 Lei, rigips 15 Lei, curatat 5 Lei, sapa 10 Lei, tinci 7 Lei, glafuri, parchet 10 Lei, apartament la gata 1.400 Euro; (0734.213.858

128. Renovari apartamente, rigips, zugraveala, faianta, gresie, sape, tencuieli; (0762.948.420

ala, dulgherie, orice fel de tabla, reducere 15%, Marin; (0733.823.371

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

6. Revelion 2018 pentru singles, Reve-

gramatica, recuperarea materiei, examene, bacalaureat, facultate, seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

sie, faianta, parchet, polistiren, reparatii glafuri; (0727.376.804

4. Curs tehnician sisteme de securitate supraveghere video, control accesCurs Evaluator de risc la securitatea fizicaPerioada : 4 decembrie -15 decembrie in Iasi. (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com

lucrari de renovare apartment case hale etc echipa serioasa, 100 L; (0762.499.981 atat.florin@yahoo.ro

13. FEG Education organizeaza

29. Meditatii matematica, limba romana,

148. Zugrav, execut zugraveli, glet, gre-

127. Renovari apartamente case execut

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com

eli, glet, lavabila, gresie, faianta. Exclus intermediari, rog seriozitate; (0775.390.673

GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.517 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

126. Rehau la pret de producator, plase

12. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

5. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

profesor tanar, pasionat, ofer meditatii la matematica oamenilor seriosi care vor cu adevarat sa invete. Predau, lucram multe exercitii, dau teme si organizez testari periodice. Pregatesc si studenti. 70 L; (0724.169.334

145. Zugrav cu vasta experienta: zugrav-

123. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

11. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro

28. Meditatii matematica Titan, metrou,

27. Meditatii limba germana, vorbitor

144. Termopane, Tamplarie Aluminiu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu

147. Zugrav - rigips, faiantar, parchetar, zidar, sape, instalatii termice, acoperisuri tigla, terase lemn; (0760.500.136

121. Parchetar, experienta 25 ani, mon-

10. Cursuri de masaj, cosmetica si make-up acreditate, cursuri de calificare acreditate si recunoscute international. Lectori cu experienta in domeniu, incepere imediata. Materialele si suportul de curs sunt oferite in mod gratuit de scoala; 1 L; (031.438.27.17/ 0736.083.329 steftom_concept@yahoo.com

nativ, ofer meditatii germana medici si asistente/ copii/adulti; 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com

ofer pregatire limba franceza toate nivelurile, 50 lei/ sedinta (1.5h); (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com

si usi- Rehau, Gealan, Veka, Salamander,Extruplast. Garantat cel mai bun pachet calitate-pret. Suna si cere oferta, nu costa nimic si vom raspunde prompt. Plase gratuit; (0721.863.072 termopane.top@gmail.com

119. Parchetar montez, raschetez orice

120. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182

9. Cursuri de limba engleza si germana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro

4. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

26. Meditatii limba franceza Profesor

143. Termopane tamplarie pvc- ferestre

146. Zugrav execut lucrari de foarte buna calitate, particular. Preturi rezonabile, referinte, promptitudine, seriozitate; (0720.972.538/ 0775.583.762

tip dusumele, usi, scari interior, zugraveli; (0720.551.903

si Min. Educatiei, frizerie, coafura, manichiura + pedichiura (3 in 1), pret avantajos, plata in rate, zona Gara de Nord; (0766.548.136/ 0734.808.583

142. Termopane Rehau, Salamander Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro

118. Montez, raschetez parchet, chituit,

lacuit, sape autonivelante, lambriu, trepte lemn masiv, experienta 30 ani; (0744.179.941

8. Cursuri de calificare aut. Min. Muncii

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 6. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 7. Cursuri calificare-formare profesionala. Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

3. Abordabila, eleganta, doamna matu-

14. Fizica, profesor cu experienta, medi-

tatii VI-XII, pregatire bac, admitere; (0726.206.001

15. Gradinita Yannis & Yasmine

nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 16. Invata matematica usor si distractiv,

meditatii profesor cu peste 30 de ani experienta, ofer meditatii pentru orice nivel la matematica utilizand metode moderne de predare. Bogdan Goga. Pret meditatie: 50 Lei 2h, 50 L; (0740.254.630 gogabogdan_gox@yahoo.com 17. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 18. Matematica si fizica orice nivel,

evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

Matematica, informatica, fizica. Recuperari, intensiv, sinteze. Subiecte teste/ examene sistematic experienta. Engleza computationala practica; (0726.803.036

19.

20. Matematica, profesor sedinte indi-

viduale, domiciliul elevului, rezultate garantate, programa Ministerului Invatamantului, profesor. (0727.809.907

21. Matematica, profesor cu experien-

ta, meditatii V-VIII, evaluare nationala; (0726.206.001

22. Matematica, profesor titular, V-XII.

Experienta 18 ani meditatii. Rezultate deosebite: nici un picat bac, note maxima admitere liceu si bac, pret/ ora, 20 L; (0730.434.041 23. Matematica- orice nivel, fizica,

admitere medicina si la domiciliul elevului; (0732.916.096 24. Meditatie matematica V-VIII, sector 4, Berceni Meditez elevi din clasele V-VIII atat pentru performanta cat si pentru consolidarea cunostintelor acumulate in clasa de curs. Se pot stabili sedintele in fiecare zi (zona Berceni, sct. 4), 50 L; (0721.396.068 chivu_mnk@yahoo.com 25. Meditatii engleza copii, adulti Ofer meditatii engleza, inclusiv in week-end la domiciliul clientului. Absolvent modul psihopedagogic, 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com

36. Profesori matematica, fizica, informatica, meditatii cls. 5-12, bac, admitere facultate la domiciliul elevului; (0726.366.652 37. Scoala de meserii autorizate, sprijin angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 38. Scoala Postliceala FEG

Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 39. Traduceri autorizate Real Transla-

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@realtranslations.ro

2. Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 4. Camin batrani Floriana House

oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 5. Camin de batrani Acasa. Camin

de batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 6. Camin de batrani Bucuresti,

Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro 7. Camin de batrani Bunica Ecate-

Evenimente, petreceri 1. Avenue Business Lunch, pentru un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.00, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 2. Formatia WOW Band, cu Formatia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor (0769.630.501 contact@wowband.ro 3. Lumanari si aranjamente florale pentru nunta efectuam la comanda, lumanari, buchete, aranjamente florale pentru nunti si botezuri.Pachet clasic din trandafiri si eustoma: 2 lumanari, 2 buchete, 6 cocarde, 1000 lei. 1.000 L; (0761.614.082/ 0763.339.527 florariileindigo@gmail.com

3

rina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302 8. Camin de batrani Martha, curte

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

9. Complex Sportiv Extreme, sala

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 10. Curs igienist dentar, curs acreditat

international de igienist dentarRelatii la tel: (0735.552.031 11. Familie onesta, ingrijim batran, sun-

tem o familie de tineri intelectuali stabili financiar si dorim sa ingrijim o persoana varstnica din Bucuresti, in schimbul cedarii locuintei, cu clauza de intretinere pe toata durata vietii, (0755.011.785

ra, 48 de ani, calda, pasionala ofer atingeri tandre, masaj erotic body, show, mici surprize placute, domnilor interesati de momente unice de relaxare si intimitate. Posibil la tel. 5/15 min. Seriozitate. M. Bravu, (0729.443.193 4. Adelina 32 de ani, maseuza draguta

cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538 5. Adina, Unirii, bruneta, inalta, 1,82, invit

domni manierati in compania mea intr-un cadru adecvat unei ore de masaj de relaxare si erotic, locatia mea se afla in zona centrala, asigur toate conditiile si discretia, 200 L; (0748.140.321/ 0765.869.290 6. Adina, Unirii, cu experienta in arta masajului ofer clipe de relaxare si placere domnilor maturi si manierati in conditii de discretie si curatenie, locatie centrala, program L-S 09-20, 200 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 7. Adorabila, calda si pasionala, vino sa te alint doamna matura, 46 de ani, atenta la dorintele dvs. va ofera clipe de relaxare, masaj erotic body nud, cu uleiuri parfumate pe tot corpul plus alte surprize. Intimitate. Posibil si la tel. Seriozitate, 100 L; (0720.952.852 8. Alecxya bruneta am 20, inaltime 160,

gretate 50 kg, ofer masaj de relaxare dominilor generosi cu bun simt la mine in locatie discretie Dristor Kaufland, mai multe detali la telefon, va pup, 70 L; (0733.169.730 9. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140 10. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer

masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, la hotel si domiciliu, iar la mine Piata Romana 10- 17. 99 L; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com 11. Alexa Dristor, noua in Bucuresti Ofer

masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu din zona Dristor, nu raspund la numere private si nici la mesaje. Pentru mai multe detalii ma puteti suna, 70 L; (0728.608.247 12. Alexia, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului erotic si de relaxare, locatie centrala placuta cu o ambianta frumoasa, 100 L; (0767.628.985

15. Alina, una dintre putinele maseuze

care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi. 100 L; (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com 16. Alina, 20 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205 17. Alina, Unirii, doamna foarte discreta,

30 ani, nonconformista si extrem de pasionala, ofer diverse tipuri de masaj dlor ce doresc sa evadeze din cotidian si banal, 150 L; (0729.541.822

18. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

19. Amira, bruneta educata, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-un cadru relaxant si discret. Zona Militari 50 L; (0726.612.034 20. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

21. Ana, matura reusita, bruneta fara fite te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter, 50 L; (0725.871.620 22. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 23. Andra, frumoasa, satisfacatoare, 21 de ani. Ofer masaj de relaxare de calitate la tine sau hotel. Cer si ofer seriozitate, pentru mai multe detalii la telefon. 150 L; (0738.590.092 24. Andra, Magheru bruneta siliconata,

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 25. Andra, Militari Residence, skinny girl

168 cm, 47 kg, sani nr. 2, ofer masaj de relaxare si masaj erotic la domiciliul meu sau la hotel. Daca doresti mai multe detalii despre ceea ce iti pot oferi, astept sa ma suni. Poze reale, 200 L; (0742.551.369 26. Andreea, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si dornici sa petreaca cateva clipe de rasfat. Detalii suplimentare la tel. Titan Theodor Pallady, 60 L; 27. Andreea, te invit la mine pentru o ora de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine cunoscute, promit o ora de relaxare totala, locatie centrala, lux, intimate si discretie 100 L; (0765.158.731 28. Andreea, 35 de ani, educata, stilata,

rabdatoare, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universitate, Romana, (0727.035.770 29. Andreea, Berceni, bruneta fara fite,

te astept la mine pentru un masaj de relaxare total, placere garantata, poze reale 100%, 50 L; (0767.907.168

30. Angela, Unirii, blonda matura, 40 de ani, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, slim, inalta 1,70 m, maseuza cu experienta, o fire calda, dulce, nonconformista. Ofer masaj d-lor discreti si generosi, zona P-ta Unirii, 150 L; (0723.735.489 31. Angia Londra salon de masaj, cu renume si clienti fideli cauta doamne si domnisoare pentru a lucra. Se cere si se ofera maxima seriozitate , castigurile sunt destul de bune. nr. WhatsApp +447459619535 4.000 {; (+447459619535 vippvanessa@gmail.com 32. Atenta si draguta cu domni generosi Buna, atenta si draguta cu domni generosi si manierati te astept la mine pt. mici fantezii si masaj de relaxare totala, 200 L; (0721.751.957/ 0721.750.945 33. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 34. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

13. Alice 27 ani, poze reale, astept domni manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

14. Alina 21 de ani maseuza supla, manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205

35. Atingeri senzuale, masaj senzual, atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

11 decembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 36. Atractia zilei, 33 ani 1 70, 58 kg, selectiva, manierata, ofer masaj de relaxare - intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata, 150 L; (0733.177.743 cautcolega@yahoo.com

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta AlbaIulia. 300 L; (0738.522.914

37. Berceni, Georgiana, bloduta, 27 ani,

68. Clipe de vis Excess Massage va invi-

ofer masaj de relaxare, domnilor cu bun simt si interesati poze reale Straja, Resita, 50 L; (0724.757.800 38. Blonda reala, selectiva, 29 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416 39. Blonda 50 de lei, calma si cu bun

simt, cu experienta in arta masajului, te invit intr-un ambient placut si discret pentru a-ti oferi un masaj de relaxare la domiciliul meu, Piata Veteranilor, Cora Lujerului; 50 L; (0733.566.342 40. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135

41. Blonda, reale 100% noua in zona 30

de ani 58 kg, vino la mine, te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter, 40 L; (0768.519.135

42. Body Masaj, Dana, 28 ani, 1.70,60 kg,bruneta.Ofer Body Masaj (ulei), punctul G (masarea prostatei).30 min/50 lei. Masaj de relaxare (picioare + spate) 1h/100 lei.Program 12 - 20.Zona Drumul Taberei, 50 L; (0735.322.288 ssweetpurple909090@yahoo.com 43. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 44. Bruneta inalta frumoasa cu poze reale, 30 de ani 1.76 cu 65 de kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0763.098.030 45. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze

67. Claudia blonda reala, selectiva, 29

ta sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 69. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 70. Colentina, Luntrei, ofer masaj la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel., 40 L; (0720.164.782

73. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

74. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

75. Cristina, 100% reala, tanara, delica-

ta, inalta si subtirica, mereu cu zambetul pe buze, atenta la dorintele tale. Ofer masaj de relaxare in apartamentul meu unde igiena si discretia ma reprezinta, 100 L; (0762.982.028 Brunetik16@yahoo.com 76. Cu ele iti faci de cap, lapdance,

77. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg

48. Bruneta draguta, fara fite si graba, iti

30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254

sunt studenta. Apartament discret. Masaj de relaxare si intretinere. Suna pentru mai multe detalii la nr. tel. Program 19-05, 150 L; (0764.182.119 52. Bruneta, 29 de ani, comunicativa si

cu bune maniere, fac o invitatie domnilor pretentiosi pentru a petrece o ora de masaj relaxare alaturi de mine intr-o locatie de lux. P-ta Alba Iulia, 200 L; (0734.898.782

53. Bruneta, noua in zona, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, mai multe detalii la tel. 40 L; (0720.164.782 54. Bruneta, noua in zona, poze 100 % reale, 28 de ani 1.68 cu 58 de kg te astept pe tine, un domn generos la un masaj, zona Zepter, 50 L; (0731.289.615 55. Bruneta, sunt noua pe site brunet?, slim selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt, B-dul Unirii, 100 L; (0756.637.747 56. Budapesta Bruneta 100% reala, dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, 100 L; (0736.055.531 57. Buna sunt Raisa, proaspat mutata in Bucuresti domnisoara stilata si manierata ofer masaj de relaxare si body domnilor generosi si discretie, 100 L; (0738.053.022 georgianavera124@gmail.com 58. Buna, sunt Andra, Rin Grand Hotel,

domnisoara stilata si plina de viata ce sta la dispozitia ta pt. a te rasfata prin masaj total cum tu iti doresti, 200 L; (0731.279.472 59. Camera de Comert, matura, te astept la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466

na matura te astept in apartamentul meu curat si primitor pentru o ora de relaxare intensa prin masaj, sunt o doamna cu experienta, garantez revenirea, 100 L; (0731.295.035

82. Delia 20 de ani, Brancoveanu, buna,

bruneta, 1.65, 60 kg, ochii caprui. Te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de tonifiere in locatia mea discreta si curata. Fac si deplasari la tine sau la hotel. Program: 10-22. 100 L; (0768.337.572 andreeavasiliu685@yahoo.com 83. Delia, bruneta de lux, maseuza frumoasa. Eleganta am cei 7 ani de acasa, 171, 54, 24 ani foto reale, nu insista te rog. Locuiesc singura, central, loc parcare, nu te grabesc deloc, 150 L; (0731.856.022 84. Denisa, buna sunt o maseuza brune-

ta inalta 1,70/58 kg, ofer servicii de calitate domnilor cu bun simt si discreti. Nu te grabesc nu sunt adepta lucrurilor facute pe graba. Grantez revenirea. sec 3, 100 L; (0729.121.163 85. Denisa, zona Dristor, Mc Donald's,

recent ajunsa in oras, te astept la mine sa iti ofer un masaj de relaxare si clipe ce iti vor lasa o amintire placuta, ce iti vor provoca dependenta si vei dori sa le repeti, 100 L; (0723.896.470 86. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 87. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 88. Diana buna, daca vrei sa te resfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 89. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

90. Discretie si rafinament, suntem sig-

61. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457

91. Doamna matura deschisa si comunicativa te invit sa petrecem momente placute cu un masaj erotic si mici fantezii servicii fara graba se poate si la tel zona centrala Goga, Vitan, 80 L; (0730.771.006

63. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

64. Cele mai frumoase fete si o locatie superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 65. Cismigiu Deea 20 ani. Te astept la mine pentru a te relaxa cu diferite masaje de calitate intr-o locatie discreta si curata, 60 L; (0735.597.811 Dragusincalin123@gmail.com 66. Claudia Blonda reala, selectiva, 29

de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; (0733.286.717

104. Drumul Taberei, bruneta 24 ani ofer

masaj de relaxare si tonifiere domnilor generosi si manierati. Intr-un ambient discret si curat, poze reale, 100 L; (0723.817.877 105. Elena, bruneta, 175 cm, 70 kg,

bronzata la solar Dulce, pasionala si deschisa la lucruri noi te astept sa petrecem cateva momente de relaxare impreuna. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt. Mai multe detalii la telefon. Poze reale, (0725.857.361 106. Elena, Unirii, doamna discreta,

maseuza cu experienta, ofer doar masaj dlor casatoriti si discreti. Vila situata central, conditii lux, discretie, intimitate, liniste. Foto absolut reale, 150 L; (0738.530.512 107. Eroii Revolutiei, bruneta frumusica si plina de viata, te astept la un masaj de relaxare deosebit, unde discretia si igiena sunt foarte importante, 100 L; (0722.483.119 108. Estera 50 ani plus masaj terapeutic

110. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

uri ca ce veti gasi la noi va fi pe placul dumneavoastra. Tot ceea ce facem este gandit pentru a va ajuta sa va simtiti mai bine, mai confortabil si mai fericit, fie ca este vorba de primi, (0767.445.489

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

noua pe site, pustoaica 19 ani, 1.70, 50 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima si igiena, mai multe detalii telefonic, poze reale, 150 ora, 100 L; (0768.602.724

80. Darya, buna, bruneta finuta, curata,

60. Casatorita, Sara, doamna matura, doresc ceva mai mult de la viata. Nu ofer si nu caut sex. Ador masajul. Fotografii reale, zona P-ta Unirii, vila de lux. 150 L; (0738.530.542

62. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

102. Dristor, Dudesti, poze reale, te

urat sa tot cauti o maseuza care iti poate indeplini dorintele cele mai aprinse, vino si alaturi de mine poti avea parte de toata atentia mea. Unirii, Nerva Traian. 100 L; (0722.335.715

81. Decebal, la mine sau la hotel, doam-

51. Bruneta slim, 20 ani, reala, central.

ani, 1.70, 50 kg, te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii la tel. 150 ora. 100 L; (0742.773.895

79. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529

49. Bruneta focoasa si pasionala, tandra

in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me! B-dul Unirii "70 cu 150h" 100 L; (0755.243.806

130. La tine sau la hotel Alina, maseuza

si de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase, pentru mai multe detalii, suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529

50. Bruneta slim, 100%, reala te astept

101. Dristor, noua pe site, Madalina 30

78. Darya, buna bruneta finuta curata draguta 30 de ani 1.75 cu 65 de kg ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma, poze reale 100%, zona Zepter, 60 L; (0784.986.529

pot spune ca pozele imi apartin si sunt reale, te astept alaturi de mine pt. a petrece momente de masaj unice. Imbin utilul cu placutul, fara fite si figuri, sunt mereu cu zambetul pe fata, 100 L; (0754.847.150 elenageorgiana156@yahoo.com

si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032

129. La mine, Maria 30 de ani ofer masaj terapeutic si de relaxare locatie zona Dristor mai multe detalii la tef., pupici, 60 L; (0720.522.833

103. Dristor, prima zi in bucuresti, Ana,

46. Bruneta rea sau cuminte. Tu alegi

masaj. Buna sunt Erika am 20 ani sunt bruneta cu sani mari naturali ofer servicii totale domnilor generosi, asa ca te astept la mine in locatie sau la tine sa petrecem clipe de neuitat, (0767.267.478 Denisacuza1@gmail.com

100. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o fata dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com

72. Cristina, 31 ani ofer masaj de

striptease, masaj erotic sau private party.Descopera si tu ce le face diferite pe fetele din echipa Natasha Secret Massage, hotel visit, 200 L; (0726.409.360 contact@secret-massage.ro

47. Bruneta 20 ani sani naturali, servicii

99. Dristor 2 metrou, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Singura in locatie, 70 L; (0766.799.771

71. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035

92. Doamna matura 45 de ani bruneta

educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0765.357.883 93. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698 94. Doamna matura, ofer si rog igiena si

discretie maxima domnilor manierati, ma implic in ceea ce fac, daca vrei sa ai parte de clipe de neuitat de masaj, te astept in locatia mea discreta si curata; (0732.495.844 95. Domnisoara BBW, buna baieti

numele meu este Kasandra sunt o domnisoara de origine bulgara, am venit in orasul vostru pentru a va oferi tainele masajului body si de relaxare, nu ezita?i si cautati-ma 70 L; (0738.053.032 geotoma2011@gmail.com 96. Domnisoare te asteapta cu drag sa

le cunosti, te asteptam in zona la Universitate sa experimentezi placerea unui masaj erotic asa cum nu ai visat. Suna acum la tel. 150 L; (0720.969.059/ 0720.969.104 office@pinklady.ro 97. Doua maseuze superbe, oferim masaj terapeutic si de relaxare placut 300 lei. Vei reveni cu placere; 200 L; (0736.847.757

127. La mine la tine sau la hotel, ofer cel mai bun masaj. Blonda, inalta. Suna-ma si nu vei regreta. Hai sa petrecem cele mai frumoase clipe, 100 L; (0720.326.474 128. La mine sau la hotel Cauti o femeie care sa iti placa si cu care sa te simti bine, sa te relaxezi cateva momente, inteleg si stiu ca vrei experienta iar pentru asta te astept la mine, locuiesc singura,sunt noua in oras, ofer masaj. 100 L; (0722.949.981

astept in locatia mea curata si discreta pentru clipe relaxante si de neuitat prin masaj. Poze reale 100% si recente din locatia mea. Discretie si igiena maxima,80 lei-30 min,120 lei -1 h. 80 L; (0767.014.096

reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 cum pot fi pt. tine. Iti pot oferi un masaj de vis si clipe pline de extaz si pasiune. Te astept in loc. mea unde discretia si igiena sunt pe primul loc, 200 L; (0732.151.190/ 0732.151.189

98. Dristor 2 la metrou, poze reale 100%, buna, sunt Ana, 23 de ani, 1.60 m si 4 curata, discreta, cu bun simt va ofer servicii de calitate, masaj. Va astept in locatia mea pentru un moment de relaxare. Pentru detalii despre pret si servicii; 70 L; (0766.799.442

109. Eva matura 44, probabil ca te-ai sat-

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 111. Exclusiv masaj de relaxare, masajul

este perfect impotriva stresului. Execut cateva tipuri de masaj profesional pe masa de masaj, masajul de relaxare clasic, masajul sportiv, 80 L; (0733.342.196 Marta.cares@mail.ru 112. FAVORIT Drumul Taberei roscata

stilata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 113. Favorit satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 114. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 115. Favorit, Drumul Taberei, roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

116. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 117. Happy tantric hour, Sweet Touch

Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 118. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, 100 L; (0757.266.841 119. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 120. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 121. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 122. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994

123. Kinetoterapeut ofer domnilor gen-

erosi masaj in locatia mea, nu suna pentru companie, program zilnic 10-15, 150 L; (0765.753.016 ruby.iulia@gmail.com 124. La hotel ma deplasez la tine la hotel pentru a-ti oferi o ora de placere prin arta masajului si prin alte tehnici bine cunoscute sau la mine in locatie pretul este mai mic daca vii tu la mine, 100 {; (0767.629.025

125. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

126. La mine la tine sau la hotel, blonda, micuta de inaltime . Hai sa petrecem clipe de neuitat si sa ne jucam împreuna . Poze reale 100% 100 L; (0733.199.810

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

cu experienta, 26 ani, curata, discreta, ofer servicii de masaj domnilor cu bun simt, pozele sunt reale si recente (nu insista). Call me for more details, 200 L; (0723.825.710 131. La tine sau la hotel Buna ofer masaj

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel doresc s? va ofer 1 ora de masaj (speak english) mai multe detalii la telefon 300 L; (0732.767.425 132. La tine sau la hotel, Adela, bruneta,

miniona, ma deplasez la tine sau la hotel pentru un masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. 100 L; (0720.164.782 133. La tine sau la hotel, roscata nou lux poze reale suta la suta. Ofer masaj de relaxare profesional domnilor generosi cu bun simt si manierati fara graba clipe incendiare. Suna-ma si nu vei regreta garantez satisfactie totala, (0762.507.149 134. La tine sau la hotel, Alex, vin sa iti ofer un masaj relaxant. Suna-ma nu vei regreta 200 L; (0762.677.757 135. Larisa 24 ani, domnisoara discreta,

157. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 158. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 159. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 160. Masaj profesional, maseuza, 8 ani

experienta, ofer domnilor civiliza?i si manierati masaj profesional de relaxare, terapeutic si de intretinere, cervival si lombar, executat cu creme si uleiuri aromate. Rog seriozitate, 200 L; (0746.405.688 161. Masaj relaxare totala, noua in zona,

deplasari, tanara senzuala, ofer masaj de relaxare totala si alte surprize domnilor manierati si generosi sau cuplurilor, intr-o ambianta placuta, fara graba, in zona Diham. Fac si deplasari doar la hotel. 100 L; (0722.918.195 162. Masaj senzual va invitam sa savurati versiunea noastra de masaj tantric, un minunat body masaj care aduce impreuna trupul, mintea si sufletul. 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro 163. Masaj si reflexoterapie Doamna tehnician maseur cu experienta execut masaj de relaxare, anticelulitic, terapeutic, reflexoterapie si drenaj limfatic. Rog seriozitate. (0754.634.248

finuta, frumoasa, blonda cu ochii albastri, maseuza cu experienta, o fire calda si calma, foarte dulce, ofer diverse tipuri de masaj intr-o locatie intima si discreta. 150 L; (0738.530.561

164. Masaj suedez si thailandez, intr-o locatie centrala personala, varsta 28 ani. Prezenta agreabila, experimentata in terapii bioenergetice; confortul si linistea fiind nelipsite, 100 lei; 100 L; (0723.779.497

136. Larisa, la tine sau la hotel, noua in

165. Masaj suedez, intr-o locatie centrala

domeniu, serioasa si discreta, ofer servicii de calitate, masaj, domnilor educati si cu bune maniere. Pentru clipe de neuitat sau mai multe detalii, suna-ma. 200 L; (0768.502.896 137. Laura (Rin Grand hotel) Finuta, stilata, cu bun simt, imi plac momentele petrecute alaturi de tine intr-o ora de vis si masaj total, 200 L; (0731.279.420 138. Laura, bruneta dulce, fara fite, ama-

personala, varsta 28 ani. Prezenta agreabila, experimentata in terapii bioenergetice. Masajul dureaza o ora jumate confortul si linistea nelipsite, 100 lei, 100 L; istratediana26@yahoo.com

166. Masaj terapeutic, Denisa 30 ani ofer servicii de masaj intr-un cadru curat si discret domnilor educati. Profil real, zona Berceni bd. Alexandru Obregia 100 L; (0731.893.621

bila si rabdatoare. Te invit la mine pentru masaj total de calitate intr-o locatie cu igiena si discretia maxima. Garantat vei reveni, Berceni, poze reale100% 50 L; (0767.648.016

167. Masaj, oamenii multumiti au mai

139. Luna Massage. O oaza de placere

168. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223 140. Masaj de relaxare sau erotic, masaj

de relaxare sau erotic pentru doamne/domnisoare. Dup? o zi de stres un asemenea masaj constituie un beneficiu! Ofer discre?ie maxim?. Tanar, manierat, ingrijit. Dispus ?i la deplasari!. (0737.635.208/ 0737.635.208 Razvanrika95@gmail.com 141. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734 142. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188

143. Masaj de relaxare totala Natasha, Natasha, noua pe site te astept in compania mea pt un masaj de relaxare totala. Ofer discretie maxima, seriozitate, poze reale 100% garantat. (0769.305.292 144. Masaj de relaxare, maseuza cu experienta, efectuez masaj suedez de relaxare si masaj sportiv, 100 L; (0746.872.245 145. Masaj de relaxare, stresat si obosit

de poze false sau servicii de slaba calitate vino in apartamentul meu si vei avea parte de un adevarat rasfat. Ofer servicii de lux, 150 L; (0722.949.981

putina nevoie de incurajare decat cei nefericiti. Un masaj poate fi miraculos atunci cand suntem singuri sau tristi; (0721.475.173

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

169. Masaj, la tine sau la hotel Daca te

tenteaza un astfel de joc, nu trebuie sa cauti in agenda de telefon si nici sa faci apel la imaginatie, suna-ma, 250 L; (0767.590.944

170. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

151. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 152. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 153. Masaj erotic Cotroceni, pasiune,

discretie Nirvana Massage, salonul cu peste 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 154. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 155. Masaj erotic, fete sexy, pasiune, dis-

cretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat, 170 L; (0764.585.331 masaj.nirvana@yahoo.com

156. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel

pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

189. Nicoleta, buna sunt Nicoleta, am 25 de ani, 1,60 m, te astept la mine intr-un ambinet placut, domni generos,i zona piata Muncii. 60 L; (0733.412.631 190. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud, calitate. Respect. Pret corect. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Fotografii reale pe site. 200 L; (0727.148.861 191. Noua domnisoare te asteapta pentru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 192. Ofer relaxare si destindere intr-un

ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0762.934.831 193. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 194. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 195. Poze reale, buna, sunt o bruneta

miniona, slim, selectiva. Te astept alaturi de mine pt un masaj de neuitat fara graba. Mall Vitan. 100 L; (0737.707.599 196. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 197. Profesoare de iubit, profesoare talentate senzuale, cu forme apetisante, pline de imaginatie si pasiune, te asteptam la rasfat printr-un masaj erotic, iti oferim clipe unice, asa cum numai tu ai visat, 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511 198. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1422, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 199. Promotie masaj erotic nud, salon

de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 14-19; 150 L; (0727.148.861

216. Salon masaj Baba Novac Lasa-te purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica, ce inseamna placere, evadare din rutina zilnica si lumea simturilor si a placerilor, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 217. Salon Rubin masaj erotic, fa-ti o pro-

gramare si poti avea parte de cea mai frumoasa experienta de masaj erotic nud. Zona Calea Calarasilor, str Trifoi, nr 5. Mai multe detalii la tel. Open 20-06. 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511 218. Salon Rubin Massage Fa-ti o programare si poti avea parte de cea mai frumoasa experienta de masaj erotic. Program 20-06, 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511 219. Sectorul 4, Budapesta, bruneta 100% reala, dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, 100 L; (0736.998.558

220. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine (Piata Unirii) sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 150 L; (0737.707.384 221. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 80 L; (0738.141.644

222. Servicii de calitate, Drumul Taberei

Doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 80 L; (0756.575.761 Isa.isabela@yahoo.com 223. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 224. Silvia, te invit la mine pentru o ora de masaj de relaxare, body, atingeri usoare si tandre, 100 L; (0761.548.967 225. Sonya bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, Zepter, 100 L; (0720.716.956 226. Sonya bruneta 25 ani, draguta, manierata, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, poze reale 100%, confirm cu tatuajele,. Dimitrie cantemir intre Budapesta si Tineretului. 100 L; (0766.677.669 227. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291

201. Rafatata Lory sunt o donisoara

229. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

202. Rasfat de calitate VIP, MIRUNA

230. Soseaua Giurgiului buna te astept la mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0744.110.396

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734 173. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

175. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555

Andreea, sunt noua in domeniu si te astept in compania mea pentru a te conduce pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare plin de erotism. Astept cu drag telefonul tau. 100 L; (0760.870.593

Miriam te asteapta intr-o locatie de lux curata, igienizata pentru a-ti oferi cel mai bun masaj i speak english. 140 L; (0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

215. Salon lux Baba Novac Seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

172. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

147. Masaj deosebit la tine sau la hotel blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906

150. Masaj Dorobanti, numele meu este

188. Nice Miriam , real pictures , Superba

inatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

200. Pustoaica, buna sunt o fata discre-

174. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

149. Masaj Dorobanti, Buna! Numele meu este Carmen, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului. 100 L; (0755.948.888

187. Monica, draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

214. Salon lux Baba Novac incita-ti imag-

171. Masaj, terapie si relaxare, sunt aici sa va propun un altfel de masaj, o terapie combinata din tehnici diverse pentru relaxare, alungarea anxietatii si rezolvarea problemelor musculare. Maseor calificat, experimentat si educat 100 L; (0762.025.410 masajterapie@yahoo.com

146. Masaj de vis, daca iti doresti un masaj de relaxare total cum nu ai visat niciodata te astept la mine in locatie, 200 L; (0721.753.350/ 0721.583.268 popescumonica596 @yahoo.com

148. Masaj Dorobanti, Buna! Karla este numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68/ 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. Pentru alte detalii, 100 L; (0720.969.645

186. Monica 34 de ani. maseuza cu forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

176. Maseuza dezinvolta, reale 100% Daca esti un domn care se respecta alege calitatea, Adina este numele meu si te voi purta pe cele mai inalte culmi ale extazului. Ofer masaj erotic total fara prejudecati. Locatie centrala de lux. 300 L; (0799.364.462 177. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 200 L; (0720.084.742 178. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 179. Matura doamna, 37 ani, 1.75 m, 62

kg, ofer masaj domnilor care se respecta. Pun accent pe faptul ca pozele imi apartin. Daca cauti calitate, atat serviciil cat si aspect fizic, suna cu incredere 150 L; (0730.138.339

180. Matura 38, bruneta, curata, cu sim-

tul umorului, te astept la un masaj de relaxare, servicii ireprosabile, 60 L; (0737.925.554

181. Matura, 40 de ani, bruneta apetisanta, te asteapta, doamna new, calda si atenta la nevoile dvs. matura 40 de ani, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta pt. clipe intime si destindere. Posibil la tel. 5/15min., (0747.825.952 182. Matura, Universitate, sunt Delia, am

35 de ani, sunt o blonda mignona cu ochi albastri, sani numarul 3, vesela si senzuala. Masaj, discretie, ingiena, relaxare. 100 L; (0729.574.688 183. Maya foarte draguta, cu experienta

in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940 184. Militari Residence, noua in zona. Te astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0729.725.675 185. Mirela scapa de stresul zilnic ale-

gand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922

ta si serioasa, ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare. Vino sa te convingi; (0758.618.490 manierata si discreta, va astept in locatia mea de lux pt a va oferi masaj body si de relaxare, nu ezita si suna-ma, 70 L; (0758.875.050 georgianavera124@gmail.com

Noua in domeniu /sexy, eleganta, discreta, deosebita, o tipa care stie sa se bucure de momentele de intimitate !(Dorintele tale /prioritatile mele). Cauti aventura, ceva nou, pasiune adev 300 L; (0723.401.172 203. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

228. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. 200 L; (0725.458.291

231. Sunt noua pe site, doar la tine sau la

hotel, 18 ani, ofer clipe de neuitat domnilor manierati in confortul propriu, masaj de relaxare cu uleiuri rafinate, program 19 pm -6 am. Ofer si doresc discretie si igiena, 200 L; (0722.132.689 232. Tanara bruneta miniona, buna, ma numesc Eryka, am 20 de ani, bruneta slim. Ofer domnilor cu bun simt masaj de relaxare. Va astept. Detalii la telefon despre servicii si pret. Va pup 80 L; (0799.526.316 erykaerika@yahoo.com

204. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com

233. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950

205. Reala, Berceni, Giurgiului, buna, sunt o fata draguta si curata, iar daca vrei eleganta si stil, te astept la mine pt. a te rasfata cu un masaj tandru si relaxant, nu vei regreta, 60 L; (0735.824.605

234. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

206. Relaxare discretie si masaj de cali-

tate Bruneta reala, 35 ani, te astept in locatia mea pentru a oferi masaj de relaxare sau erotic domnilor manierati si generosi. Este loc de parcare, mai multe detalii tel., te astept, 80 L; (0745.672.568 Isa.isabela@yahoo.com

207. Relaxare, discretie, singura, doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608 208. Relaxare, masaj special, Floreasca

Dorobanti doamna matura ofer masaj relaxant, deconectant, erotic, masaj soft inghinal, matura voluptoasa, english, french 10-24 fara graba, discret, liniste, intimitate 10-24; (0767.321.839 209. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

210. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

211. Roxana, dulce, pasionala si deschisa la fantezii te astept sa petrecem cateva momente de relaxare impreuna. Ofer masaj de relaxare si masaj erotic domnilor generosi si cu bun simt. Locatie Militari Residence. Discretie si igiena, 100 L; (0742.813.595 212. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 213. Salon lux Baba Novac Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

235. Universitate, Lamour, masaj terapeutic, body, terapie pentru trup si suflet, relaxare absoluta cu ulei cald si pietre vulcanice o multitudine de tehnici orientale. Bucuresti, 100 L; (0727.207.118/ 0738.117.156 lamourr_masagee@yahoo.com

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Automatizari, reparatii, service, piese si intretinere centrale termice, piese originale, curatari chimice si ventilatie, reglaje crestere randament, reparatii placi electronice pe loc. Promptitudine garantie asigurata. Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 2. Autorizat reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 3. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335 4. Depanam televizoare LCD sau cu

tub, combine audio, DVD la domiciliu, calitate si garantie; (0734.641.198 5. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56 6. Depanez frigidere, combine frigorifice

si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 7. Electrician autorizat interventie rapi-

da, lumini, prize, tablouri, lustre, seriozitate; (0762.356.999

8. Electrician autorizat service. Bucuresti, toate sectoarele , varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura ENEL gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura. (0740.983.312/ 0761.659.194 9. Electrician, Bucuresti, servicii de calitate interventii rapide. Electrician autorizat ANRE, cu o experienta de peste 20 de ani in instalatiile electrice; (0740.983.312/ 0761.659.194 Costelcoman1978@yahoo.com 10. Firma specializata in masini de

spalat si aragaze service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it 11. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

12. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 13. Frigidere, combine, congelatoare

etc., reparatii la domiciliul clientului, garantie; (0722.619.569

14. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com-

bine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48 15. Inginer repar centrale termice, serv-

Acces 98% in Bucuresti si tara, montari- demontari mobilier vechi sau noi, debarasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 3,5 t, sevicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103

4.

5. Asigur servicii de transport de marfa cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 6. Asigur transport mobila, mutari mobili-

er, bagaje, colete, oriunde, oricand, debarasam moloz, mobila veche, seriozitate; (0722.936.566

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com

16. Instalare Windows 10, 7, XP/Mac,

11. Efectuez mutari marfa, mobila cu

instalez Windows orice versiune, 10 , 7 , 8 , XP , instalare Machintosh pentru Apple, reparatii laptop si service computer, incepand de la 100 Lei, cursuri initiere calculator, laptop, Facebook, WhatsApp 100 L; (0728.802.010

debarasam subsoluri, etc. Echipa serioasa si ieftina. 60 L; (0720.115.849

17. Instalare Windows, devirusare,

13. Moloz - evacuare Evacuez moloz,

19. Instalator autorizat monteaza,

repara grupuri si obiecte sanitare, clorifere, boilere, hidrofoare, coloane apagaze, aragazuri, sigilari, apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402 20. Instalator montez, repar baterii, ren-

ovare apartamente, centrale termice, interventii; (0720.740.515

21. Instalator sanitare, termice si gaze,

montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro 22. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com 23. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (0720.004.414

24. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

25. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 26. Reparatii aragaze va salut, technician electrocasnice repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, reglaj presiune gaz inlocuire butoane schimb diuze, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com 27. Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 28. Reparatii Frigidere reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567 29. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocu-

pam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796

30. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 31. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

32. Verificari PRAM Eliberam BULETIN

PRAM, CERTIFICAT PRAM : verificare rezistenta de dispersie , verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com

Transport, turism 1. Abandonati cautarile, ofer transport

marfa, mobila, in Bucuresti si in toata Romania. Transport marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, diverse obiecte de mobilier. Ofer si rog seriozitate. La cerere, ofer personal manipulare si tamplar, 1 L; (0748.682.232 2. Acces 100 % preturi normale la trans-

port marfa si mobilier, transportam ieftin si rapid, mutari si relocari in Bucuresti si Romania, mobila, cutii, ghivece cu flori electrocasnice sau orice alta marfa, 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 3. Acum si prelata Transport marfa, mobila si bagaje. Dimensiuni ultile: 5ml2.2ml2.4mh. Asigurare CMR. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti. www.ideeatrans.ro (0773.363.466/ 0720.216.588 costinfloarea@ideeatrans.ro

33. Transport agabaritic, transport utila-

58. Transport mobila, moloz, veche, nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

je, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro

8. Debarasari. Debarasam mobila

9. Depozitare bunuri si mobilier,

Dacia papuc 0,7 L/km si duba 3,5 t/ 10 mc, 0,9 L/ m; (0766.642.507 12. Evacuam moloz si mobila veche

deseuri, diverse. Pret avantajos, negociem de comun acord Avem masini mari cu lift sau fara. Mutari mobila in siguranta. Asigur oameni la nevoie pt incarcaredescarcare, 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 14. Moloz - evacuare transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 15. Mutari in toata Romania firma, prestam servicii de mutari/ relocari. Detinem dube- camion cu volum 11-24mc. Optional, asiguram servicii de manipulare, montare/ demontare mobila 1 L; (0723.487.885 16. Mutari mobila cu echipa de incarca-

tori, servicii de mutari complete. Transport mobila, bagaje. Optional, asiguram servicii de montaj mobila. De la 200 Lei 1 L; (0723.838.407 17.

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 t, din apartamente si sedii firme, Iulia Bucur; (0762.676.751

18. Mutari sedii / firme, va mutam din

birouri sau din case cu oameni cu experienta in gestionarea echipamentelor.Mutam orice mobila, obiecte voluminoase, pachete, vitrine. Facem pretul impreuna; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 19. Mutari sedii / firme, va mutam din case sau apartamente cu tot cu mobila si bagaje. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa. Asiguram personal pentru incarcat-descarcat. Pretul il facem impreuna; 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 20. Mutari sedii / firme, va mutam din

case sau din sedii cu tot cu bagaje si mobila. Pretul il facem impreuna seriozitate; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 21. Mutari sedii, firme va mutam din birouri dupa program de munca sau in weekend pentru a nu va afecta afacerea din cadrul firmei cu oameni cu experienta in gestionarea echipamentelor. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 22. Mutari, transport mobila, depozitare

si curatenie, oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie; (0721.378.266 23. Mutari, transport mobila, depozitare si curatenie. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie 40 {; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 24. Pret mai mic nu exista, servicii de transport in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcaredescarcare; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 25. Servicii de transport mutam mobila

si transportam oriunde in Bucuresti si pe toata raza Romaniei. Realizam evaluari reale si gratuite pentru orice operatiune de mutare. 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 26. Tractari Onesti Tractari Auto

Onesti,Targu Ocna, Comanesti, Moinesti, Adjud, Bacau, Targu Secuiesc, Oituz, Bretcu, Bogdanesti, Filipesti, Dofteana, Targu Trotus, Helegiu, Sanduleni, Coman, Barsanesti, Luizi Calugara, Stefan Cel Mare; 1 L; (0755.365.650 andrimpexgsm@yahoo.com 27. Transpor. Mai ieftin nici nu vei gasi.

Transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. 1 L; (0727.997.992

28. TRANSPORT marfa, mobila si baga-

je. Doriti sa va mutati, doriti sa va schimbati mobila, va stam la dispozitie cu duba 3.5t. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti, in Bucuresti si in tara, (0720.216.588 office@ideeatrans.ro www.ideeatrans.ro 29. Transport Mobila, marfa, mutari mobila oriunde in Bucuresti si in tara, la cerere asiguram montare, demontare mobila, incarcare, descarcare. (0761.022.164/ 0774.458.104 nelualbastrelu@yahoo.com

30. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal. Te asigur de seriozitate 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

obiecte voluminoase. Va mutam din case,transporta obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, utilaje grele, cu masini dotate cu lift hidraulic. Acordam atentie deosebita detaliilor; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 57. Transport marfa, mobila, moloz, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, mobila, bagaje, paleti, gunoaie cu oameni la nevoie pt incarcare. Pretul il facem impreuna; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

35. Transport ieftin in Bucuresti si

veche de aruncat, diverse lucruri. Avem echipa cu duba sau camion. Programul nostru de lucru : Non-Stop. 1 L; (0735.493.750

56. Transport marfa, mobila, moloz,

clientilor este prioritara.Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic.Ne intelegem noi cumva. 35 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

34. Transport ieftin de marfa cu duba sau papuc, transport accesibil Buc. si provincie. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. La cerere manipulare. Luni - sambata 8.00-22.00 Dan 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com

10. Echipa de 4 baieti va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dv. Iulia Bucur; (0762.676.751

18. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0766.257.867

32. Transport 40% discount, satisfactia

Asiguram transport auto cu prelata pentru firme si persoane fizice, Iulia Bucur; (0762.676.751 7.

ice non stop, autorizat RSL, intretinere, montaj, avize orice combustibil, marca, putere 800 kw experienta 20 ani expert specializat, centrale in condensare www.termicecentrale.ro; (0726.209.005 cristeapaulconstantin@yahoo.com

recuperare date, reparatii calculatoare, reparatii laptopuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, devirusare, resetare BIOS, recuperare date,probleme internet, wireless, configurare router. D. Gratis 50 L; (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanystul@yahoo.com http://www.reparatii-calculatoare.16mb.com

31. Transport ofer servicii de transport oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare- descarcare, 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

provincie diverse marfuri, mobila, canapele, materiale de constructii, obiecte sanitare. Optional, asiguram personal pentru manipulare, 40 {; (0723.487.885 36. Transport ieftin papuc sau duba 3

tone, asigur transport rapid cu papuc sau duba in Bucuresti si provincie. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. Pretul difera in functie de distante si timpii de asteptare. George, 50 L; (0724.478.342

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 t cu prelata, avem tamplar, Iulia Bucur; (0762.676.751

37.

38. Transport la pretul cel mai mic,

mutari mobila in Bucuresti, transport bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi negociabile. In caz de nevoie asiguram si oameni pentru incarcat-descarcat; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 39. Transport la pretul cel mai mic, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Transport porcul de Craciun, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 40. Transport la pretul cel mai mic, va

garantam o mutare linistita si fara surprize negative. Obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic. 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 41. Transport Marfa mobila Bucuresti

ieftin rapid. http://www.transport-marfamobila.ro/ 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

42. Transport marfa Servicii de transport marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro 43. Transport marfa cu lift hidraulic 750

kg. Asigur servicii de transport marfa, mobila, obiecte fragile, electrocasnice, mutari apartamente, sedii firma, evacuari de moloz, mobilier vechi, 150 L; (0723.983.247 Robertbarbu1601@yahoo.ro 44. Transport marfa, moloz, mobi-

la. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485 45. Transport marfa, transport marfa si

mobila www.transport-marfa-mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com 46. Transport marfa, electrocasnice,

mobila, transport intern marfa paleti ata, mobila, electrocasnice sau vrac, 150 lei orice transport in limita greutatii. Masina este cea mai lunga din gama ei. 150 L; (0784.228.582 47. Transport marfa, mobila, alimente paletizate obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift. Transport moloz, agregate balastiera, zapada, gunoaie. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 48. Transport marfa, mobila, alimente, gunoaie prioritatea noastra nr. 1 este sa te ajutam sa te muti cu tot cu bagaje, mobila, plante, vitrine, canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift.Ne intelegem noi la pret. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 49. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi de la 10 Ron. In caz de nevoie asiguram si oameni 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 50. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi de la 10 Ron. In caz de nevoie asiguram si oameni 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 51. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case. Evacuam moloz, tocarie veche mobila 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 52. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, va mutam din casele dumneavoastra fara sa aveti dureri de cap oricand chiar si in zile de sarbatoare la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 53. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Pretul negociabil; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 54. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 55. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase. Transportam orice marfa constând in mobila, produse paletizate, obiecte voluminoase cu personal cu experienta in transportul si manipularea acestora la nevoie.Asiguram factura si chitanta; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

59. Transport mobila, marfa, transport mutari, ofera servicii de transport mobila si marfa in Bucuresti de la 80 ron sau in afara orasului preturi incepand de la 1 leu pe km, se calculeaza tur-retur. Va punem la dispozitie, pers; 80 L; (0721.188.607/ 0760.614.691 tzukyy2006@yahoo.com 60. Transport mobila, obiecte grele,

moloz, gunoaie Transport marfa mutari/ evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Asigur personal, 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 61. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie Transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Neg., 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 62. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie va garantam o mutare linistita si fara surprize negative. Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 63. Transport mobila, obiecte grele,

moloz, gunoaie, transportam mobila, bagaje, marfa, obiecte grele.Pretul il negociem; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 64. Transport moloz, gunoaie, marfa, paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si omenie. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 65. Transport orice la preturi mici, trans-

port moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Pentu mai multe detalii va stau la dispozitie; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 66. Transport papuc sau duba, particu-

lar Transport rapid inclusiv sambata, ieftin duba si papuc. Mobilier, bagaje, de la 50 lei papuc/ de la 75 duba. Cel mai bun pret din Bucuresti. La cerere contra cost ajutor la incarcat, 50 L; (0730.077.540 67. Transport rutier, aerian, feroviar,

maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 68. Transport, 40% discount, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine,canapele, utilaje, aparate cafea cu masini dotate cu lift hidraulic.Asiguram factura si chitanta. Pretul il facem impreuna. 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 69. Transportam gunoi, moloz, mobila,

bagaje mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend.Transportam moloz si gunoaie.In caz de nevoie asiguram si oameni. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

70. Transportam mobila, bagaje, va garantam o mutare linistita. Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine,canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 71. Transporturi diverse si echipa de mutari sau inchiriere duba+sofer, oricare dintre aceste servicii sunt taxate cu pretul cuprins intre 80-120 lei Bucuresti si Ilfov dar si in tara, 80 L; (0724.449.415 transportmutarirelocari@gmail.com

Servicii diverse 1. 1 Mai, Obor, Colentina, travestita aten-

ta la detalii te astept la mine domn serios sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri parfumate, poze reala non stop, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213

3. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro

4. Acasa la mine, Andreea 25 de ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047 5. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782 6. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 7. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 8. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta, experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538 9. Adi, tanar maseur efectuez masaj gen-

eral pe tot corpul, fata, spate, inghinal, reflexo, sunt curat, educat, agreabil, uleiuri bune, locatie curata, convenabil, nonstop, suna-ma oricand, Adrian 45 L; (0723.784.039 10. Adina, ofer masaj de relaxare dom-

nilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 11. Adriana, techician va ofer o sedinta

de masaj la domiciliul meu pe masa de masaj cu uleiuri speciale. Daca sunteti interesati sunati. (0720.232.549

12. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 60 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

13. Alegerea ideala, te astept pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, fara graba. Alunga stresul zilei cu o intalnire speciala. Drumul Taberei, 50 L; (0736.944.334 14. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198 15. Alexandra, 23 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198 16. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te

astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 60 L; (0738.143.758 17. Alice, fara graba, masaj de relaxare,

Unirii, Bd. Coposu. Program 7.00 -18.00; 70 L; (0769.822.691

18. Alina bruneta 27 de ani, noua in zona

si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare. Titan. 80 L; (0720.649.968 19. Alina, maseuza blonda te astept in locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831 20. Alina, maseuza draguta cu bun simt

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

5

50. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

51. Asistenta medicala, cabinet particu-

lar (2003), masaj profesional real 100%, masa incalzita, uleiuri esentiale pt. imunitate, raceala, detox, Calea Mosilor/Obor, L-S 9-20, D 12-20, 150 L; (0720.696.842

52. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, (0752.521.730/ 0752.521.730 53. Atestat, masaj terapeutic profesion-

al/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L + reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, Mosilor Eminescu 10-21, ac, (0724.898.065 54. ATESTAT, tehnician maseur, masaj 100% profesional: somatic intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100 L/1 h + reflexo, capilar, facial-150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0743.593.040 55. ATESTAT. Execut masaj, terapeutic

83. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679 84. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679 85. Bucura-te de un masaj profesional,

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 86. Buna blonda, 34 de ani, finuta, curata, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 87. Buna, maseuza comunicativa, 25 de

ani, prezentabila si educata, te invit sa te relaxezi si sa beneficiezi de o ora de masaj terapeutic cu ulei de argan care iti infrumuseteaza ziua, 300 L; (0730.163.578

88. Buna, sunt Eva si sunt noua in zona. Daca doresti sa ma cunosti mai bine si sa ai parte de momente placute te astept. Unirii Horoscop. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Te pup 70 L; (0752.960.836

21. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter-

profesional general, de relaxare, drenaj limfatic, presopunctura 100L ora+ reflexoterapie 150 L 1 h 30, pe masa masaj, aromaterapie, meloterapie, L-D 10-21, 100 L; (0724.898.065

nisoara de 20 ani, 1.75, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel.; 60 L; (0701.175.927

22. Amira, esti obosit dupa o zi de

56. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

90. Casatorita, ofer masaj general de relaxare domnilor discreti si educati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu un telefon intre orele 9-20. Kiss, 100 L; (0743.765.935

57. Beatrice, maseuza cu bun simt ofer masaj de relaxare si body masaj domnilor manierati. Mai multe detalii la telefon. Zona Unirii Zepter 50 L; (0720.132.990

91. Columbianca noua pe site, zona Dr. Taberei. Ofer masaj de relaxare si intetinere corporala, te astept la mine, program 14-22, 100 L; (0760.715.736

58. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata, ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 100 L; (0799.343.582

92. Corina si Monica oferim masaj terapeutic de relaxare domnilor generosi si manierati igiena si discretie maxima rog seriozitate zona Mall Vitan, 50 L; (0763.447.361

apeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

munca sau doar vrei sa te relaxezi, te astept intr-o locatie curata si discreta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Zona Militari 50 L; (0726.612.034 23. Ana ofer diferite tipuri de masaj dom-

nilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086 24. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

25. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan 60 L; (0723.192.086

59. Berceni, new, bruneta dulce, 22 de

ani, 1.80, 50 kg, te astept sa iti ofer un masaj de neuitat. Garantez discretia si igiena, 100 L; (0765.331.473

26. Ana, mereu cu zambetul pe buze te astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675

60. Berceni, 30 de ani, noua in zona, ofer masaj de relaxare si terapeutic la mine acasa, discretie si igiena. Singura, pentru mai multe detalii sunama. 150 ora, 80 L; (0735.725.000

27. Ana, 27 ani, poze reale roscata reusi-

61. Berceni, Mariana ofer masaj de

ta, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 50 L; (0725.134.038 28. Ana, matura, fara fite te astept la un masaj de relaxare si tonifiere intr-o locatie curata si discreta. Mai multe detalii la telefon, Zepter, 50 L; (0725.871.260 29. Anca, o blonda cu poze reale 30 de

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 62. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 63. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare ce te duc pe culmile fericiri mai multe detali la telefon zona Zepter; 50 L; (0766.626.007

64. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de

30. Anca, 23 ani, ofer masaj de relaxare si intretinere la domiciliul meu. Poze reale, discretie maxima si igiena, 100 L; (0799.364.489

65. Blonda matura ofer masaj de

31. Anca, masaj total Doamna matura,

36 de ani, ofer masaj de relaxare total domnilor interesati la domiciliul meu. Titan, Liviu Rebreanu. Lidl, 60 L; (0729.311.098 cornelia663@yahoo.com 32. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 33. Andreea blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

34. Andreea Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si dornici sa petreaca cateva clipe de rasfat. Detalii suplimentare la tel. Titan, 60 L; (0720.649.896 35. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

36. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367

37. Andreea, 21 de ani, fara inhibitii, deschisa, pozele imi apartin si sunt facute in locatie. Iti voi oferi un masaj de calitate. Universitate, 80 L; (0757.189.714 38. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 39. Andreea, blonda cu poze reale facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 40. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 41. Andreea, discreta miniona matura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 42. Andreea, esti obosit sau stresat vino la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 43. Andreea, miniona matura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 l ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 l, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 44. Andreea, o blonda cu poze reale 27

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare cu multe fantezii zona Zepter; 40 L; (0761.002.526

45. Andreea, o blonda cu poze reale te astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526 46. Andreea, ofer masaj profesional, relaxare si tonifiere, cervical, lombar, reflexoterapie,disfunctia erectila .LuniVineri 9:30-20:00 Sambata:10:00-18:00 / min 60/149 Ron (caut colega) Baba Novac; 149 L; (0720.377.471 47. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase, pentru mai multe detalii sunama. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

relaxare, discretie, intimitate. Igiena asigurata. Armonia oferita o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului, 150 L; (0725.326.208 cautcolega@yahoo.com 66. Blonda matura, draguta si discreta, 1

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088

67. Blonda si bruneta, singure intr-o locatie de lux central. Oferim diferite tipuri de masaj de relaxare, chiar si pe masa de masaj, ulei, igiena si discretia sunt prioritare. 200 Ron ora sau 100 Ron sedinta Dvs. alegeti, 100 L; (0729.709.711 68. Blonda, masaj de relaxare prin proceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 69. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

70. Blonduta educata, curata, finuta, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 71. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

93. Cosmeticiana independenta, rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la telefon, http://vreauepilare.blogspot.com. Nu suna pt. companie. 150 L; (0758.609.361 http://totuldesprerandunica.blogspot.com 94. Cristina bruneta slim 30 de ani ofer

masaj de relaxare zona rond Alba Iulia 100 L; (0733.257.218

95. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 96. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

97. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

98. Cristina, noua in zona te astept pe tine domn generos sa iti ofer un masaj de neuitat in locatia mea curata si discreta situata in Militari Iuliu Maniu (Apusului). Pentru mai multe detalii astept sa ma suni, 60 L; (0734.195.421 99. Crystyna, Alba Iulia, buna, am 20 de

ani si te astept pt. un masaj de relaxare. Cu rabdare si fara fite. Pt. mai multe detalii suna-ma, 60 L; (0734.231.341 Bombonika.thaaaa@yahoo.com

100. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

101. Cuplu curat, discret dorim cunostinta domn 20-35 ani pentru masaj relaxare; (0752.434.469 102. Cuplu simpatic cu varsta 43/39 de ani, curati, distreti, cu bun simt oferim momente de neuitat, masaj, domnilor submisivi, bisexuali, cuplurilor generoase, exclus hetero si persoane de etnie rroma. (0799.180.074 103. Cuplu X, cuplu sot si sotie, 29-35,

oferim masaj terapeutic si de relaxare pentru doamne, domnisoare, cupluri si barbati single. Mai multe detali la tel.; (0763.039.370/ 0728.714.069

104. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 105. Dana, 33 ani, doamna simpatica si cu bun simt ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret, dus si prosoape curate, zona Vitan, 50 L; (0743.689.932

72. Bruneta discreta, lux, servicii ireprosabile de relaxare totala doar pt. domnii pretentiosi, mai multe detalii la telefon zona Muncii. Matei Basarab, 150 L; (0730.757.435

106. Darya, doamna matura te astept pe

73. Bruneta masaj, daca iti doresti sa cunosti o fata draguta cu simtul umorului care te va scoate din rutina zilnica astept sa ma contactezi, bruneta frumoasa, 26 de ani, 54 kg, pot fi alegerea perfecta pentru tine, 200 L; (0727.083.553

107. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330

74. Bruneta ofer clipe minunate de relaxare domnilor generosi cu bun simnt, ora. 100 L; (0761.460.351 Daninico14@email.com

108. Deplasare la hotel, acasa, ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare, for more information call me, 300 L; (0763.920.610

75. Bruneta cu poze reale, noua in locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135

109. Deseuri de foc, 100 lei metru de

76. Bruneta frumoasa Berceni, ofer masaj de relaxare, igiena si discretie, locatie intersectia Luica cu Giurgiu, benzinaria Mol. 60 L; (0737.342.629 77. Bruneta Marriot noua pe site, 20 de

ani, poze reale. Te astept in locatia mea pentru un masaj de calitate fara graba, igiena garantata. Mai multe detalii la tel. Cer si ofer seriozitate 100 L; (0767.870.584

78. Bruneta matura, cu bun simt si manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca doresti mai multe detalii nu astepta, contacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343 79. Bruneta reala Daca vrei sa uiti de monotonia si stresul de zi cu zi te astept la mine. Cel mai bun masaj 100%, 50 L; (0731.602.173 80. Bruneta slim, 100%, reala te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me, B-dul Unirii "70 cu 100 L; (0755.243.806

48. Andreea, pozele imi apartin, din locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182

81. Bruneta, noua pe site, selectiva, ofer

49. Anticariat Bucuresti cumparam carti

82. Bruneta, sunt noua pe site bruneta, slim selectiva si dornica de experiente noi, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt, B-dul Unirii 70 L; (0756.637.747

noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (021.315.87.04/ 0731.407.474

89. Carina, buna sunt Carina o dom-

momente de relaxare totala domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon. TItan. Pantelimon. Megamall. 150 L; (0730.757.435

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

vanzare, asigur transport; (0729.647.501/ 0774.433.818

110. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 111. Diana buna, daca vrei sa te resfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan, 80 L; (0735.232.246 112. Diana daca vrei cu adevarat sa scapi de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 80 L; (0735.232.246 113. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 114. Diana, buna, daca vrei sa te resfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 115. Diana, noua in zona va ofer masaj de relaxare, cervical tonifiere, cu creme si uleiuri speciale pentru masaj. Exclus sex. Locatie centrala, (0720.232.549 116. Diana, roscata, discreta, atenta la cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj terapeutic la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon.Titan 80 L; (0735.232.246

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

11 decembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 117. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366 118. Doamna 42 ani ofer masaj de relaxare domnilor, seriozitate, discretie, intre orele 10,00-20,00 Favorit. 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.317

119. Doamna 62 aqni efectuez masaj de

relaxare; (0799.098.929

120. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066 121. Doamna casatorita, stilata, masaj

de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 122. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

123. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, 200 L; (0734.190.644 124. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, poza reala 100%, 150 L; (0731.787.182

154. Ella, 30 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona kaufland Obor, mai multe detalii la tel. 70 L; (0754.501.294

189. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona Bucur Obor, 70 L; (0761.024.566

223. Masaj, scapa de stresul cotidian printr-un masaj de relaxare si intretinere corporala. Zona centrala. 150 L; (0720.850.070

155. Epilare inghinala cu ceara pentru barbati. Ofer servicii de cosmetica, epilare masculina, inghinal si interfesier. Asigur igiena maxima, seriozitate si discretie. Zona Unirii. Program 10-20. 200 L; (0746.405.688

190. Laura, am revenit bruneta fara fite,

224. Masaj, uneori dupa atat de mult stres avem nevoie sa ne relaxam si cum altfel daca nu printr-o sedinta de masaj de relaxare si/ sau terapeutic. Sedintele se fac la domiciliul meu din Unirii - Calea Vitan, 100 L; (0731.765.247

156. Epilare inghinala pt. barbati care

doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949

te astept la mine pentru o sedinta de masaj de relaxare, placere garantata. Berceni, 50 L; (0767.648.016

191. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578 192. Loredana bruneta ofer masaj de

157. Eva si Emma, 19 si 21, nou in zona ta, te asteptam. Oferim masaj total detalii la tel Dristor. 50 L; (0734.419.830

relaxare la domiciliu meu intr-un ambient placut, Titan. 80 L; (0732.721.047

158. Familie tanara dorim sa ingrijim

maseuza finuta si manierata si te astept intr-un cadru discret si curat; 50 L; (0724.751.182

familie de batrani contra ramanere in spatiu. Exclus oameni neseriosi. (0740.822.091

159. Fete frumoase, cele mai frumoase 12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456 160. Finuta, draguta, fara fite, te astept

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852 161. Flory, noua in zona, masaj terapeu-

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

194. Magazinul Unirii. Buna suntem 2

227. Masaj, noua in zona, poze reale 100%, bruneta reusita, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter; 40 L; (0729.452.895

fete dragute te asteptam la noi pentru un masaj de relaxare. Locatie centrala 50 L; (0799.653.178 Bellaermosa01@gmail.com 195. Mama si fiica, finute si dragute te asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144 196. Mama si fiica, finute si dragute asteptam domni manierati la un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale la domiciliul nostru discret si curat. Unirii-Zepter. 200 L; (0723.733.144

125. Doamna ofer masaj de relaxare

197. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

126. Doamna ofer masaj de relaxare la

162. Graviduta astept domni manierati la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174

127. Doamna ofer masaj de relaxare,

163. Graviduta te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174

198. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Rel. la tel. Breceni; (0732.963.998

domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului, 40 L; (0727.512.037 curatenie si discretie, poze reale zona Titan 40 L; (0738.178.636 128. Doamna singura, o fire placuta,

comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 129. Doamna 27, bruneta supla, atenta

la dorintele tale te astept pt rasfat si relaxare masaj ireprosabil. 100 L; (0720.852.233

130. Doamna 31, Berceni. Doamna 31 bruneta ofer masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate igiena discretie locatie berceni , intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0735.824.550 131. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 132. Doamna 39 ani, ofer masaj de

relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 133. Doamna 53 de ani, discreta si

manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 134. Doamna 53, discreta si manierata,

ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 50 L; (0732.074.954 135. Doamna blonda, 41 de ani, aspect

fizic placut, discreta si cu bun simt, va astept la un masaj de relaxare intr-o ambianta placuta, in Drumul Taberei. Ofer si cer er seriozitate; (0766.844.891 136. Doamna matura si cu bun simt te

invit pentru cateva momente la un masaj ce te va face sa te mai reintorci fara graba si loc discreta pro 11 /20 det la tel; 60 L; (0723.002.389 137. Doamna matura 45, bruneta ofer

masaj de relaxare la domiciliu meu, ambient placut fara graba zona central Zeptar, Goga det la tel. 60 L; (0765.228.499 138. Doamna matura, noua in zona Dris-

tor, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; 50 L; (0726.586.158

139. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663 140. Doamna, 33 ani, masaj de relaxare

la domiciliul meu, zona Floreasca, mai multe detalii la telefon 100 L; (0738.587.203

141. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selec-

tiva, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com 142. Doamna, 42 ani, ofer masaj de relaxare domnilor. Rog seriozitate si discretie, Favorit, 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.713 143. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225 144. Domn casatorit fac masaj de

relaxare numai doamnelor; (0723.760.508

164. Inchiriem platforma cu sofer profe-

sionist ofer servicii de tractari auto la preturi super avantajoase in tara si in strainatate. 70 L; (0764.474.760

165. Inna, miniona, o doamna cu un car-

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

199. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Relatii la tel., Berceni; (0732.963.998

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, 100 L; (0757.266.841

200. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0767.450.188

166. Ioana, pustoaica, noua in zona, 19 ani, poze reale, te astept pentru masaj de relaxare si terapeutic intr-o locatie curata si discreta, 100 L; (0764.570.089

numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734

167. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

202. Masaj la mine, tanara 34 de ani,

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

168. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650

169. Iulia blonda, finuta, draguta, sociabi-

la si fara fite te astept in locatia mea ca sa iti ofer diferite tipuri de masaj. Ma gasesti pe Iuliu Maniu intersectie cu Apusului in Militari. Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0765.702.181

170. Iulia, o domnisoara miniona cu bun simt si zambitoare te asteapta la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona Unirii, Zepter. 50 L; (0738.077.846 171. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650

172. Iza, reala 100%, 19, masaj revigorant iti pot oferi. Vino si convinge-te. Poze reale garantat. Detalii la tel. Dristor-Baba Novac, 50 L; (0735.046.865 173. Karina 34 ani, poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 174. Katy 27 ani, noua in zona, astept domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 175. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii-Zepter, 40 L; (0731.787.525 176. Katy, 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 177. La mine la tine sau hotel Alina miniona curata, draguta si plina de viata ofer servici de masaj total la mine sau la tine. Pentru mai multe detali suna-ma.. 100 L; (0724.971.327 178. La mine sau la tine, blonda 30 de ani

ofer masaj terapeutic si de relaxare locatie zona Dristor, 60 L; (0720.522.833 179. La mine, la tine sau la hotel, hei, numele meu este Miruna, am 21 de ani, ofer masaj de relaxare terapeutic cu experienta domnilor generosi, pt mai multe detalii contacteaza-ma, poze reale. 50 L; (0736.418.049 180. La mine, zona rond Alba Iulia, vino in

201. Masaj de relaxare. Buna Ana ma

atestat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala (vezi harta) discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054 203. Masaj profi, 42 de ani, 1.65 m, 67 kg. Imi rezerv dreptul de a selecta clientii. Am atestat. Durata sedintei este de o ora sau in functie de tipul masajului personalizat. Zona Alba Iulia. Mall Vitan. Singura 70 L; (0764.152.740 204. Masaj reflexoterapie la domiciliul

meu. Barbati, femei, Luminita, (0737.672.026/ 0721.989.266

205. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658 206. Masaj Cismigiu, Deea 20 ani, te

astept la mine pentru a te rasfata cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si discret. 60 L; (0735.597.811 Dragusincalin123@gmail.com 207. Masaj de relaxare ce iti reda ener-

gia fizica si psihica intr-un mod placut si eficient, sector 6; (0738.031.064 208. Masaj de relaxare pentru domni

maturi care doresc destindere in compania unei doamne mature. Sunt selectiva si discreta. Zona Tineretului intre orele 10.00-19.00 de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153 209. Masaj de relaxare, doamna matura,

efectuez madasaj de relaxare prin masajul lingamului.Acest masaj va permite sa va abandona?i unei forme de placere cu care nu sunteti obisnuit.Masajul dureaza o ora si costa 150 lei. 150 L;

210. Masaj de relaxare, doamna matura, efectuez masaj capilar, facial, cervical, lombar, inghinal, masajul muschilor fesieri, sportiv, reflexoterapie. Masajul dureaza o ora pe masa de masaj. Igiena si discretie. 150 L; (0733.859.509 211. Masaj la tine sau la hotel, Diana o

blonda draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. (0731.536.906 212. Masaj muscular, terapeutic, de relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 213. Masaj noua pe site, 21 de ani, doar la tine sau la hotel, ofer masaj general de relaxare domnilor discreti si educati. Ofer si pretind discretie. Te astept cu un telefon intre orele 20 - 5 am, 200 L; (0725.468.709

locatia mea din zona rond Alba Iulia, bulevardul Burebista pentru o ora de masaj total de relaxare, poze reale si recente, o ora 120 de lei, o jumatate de ora 80 de lei, mai multe detalii la telefon. 80 L; (0768.394.492

214. Masaj profesional doamna maseur cu atestat si experienta, ofer masaj de relaxare, anticelulitic, de slabit, terapeutic si reflexoterapie, pe pat de masaj. Fara alte servicii. Zona Alba Iulia Rond Abla Iulia 70 L; (0764.152.740

un ap de lux, igena si discretia ne descriu pe deplin, oferim inpreuna sau separat masaj de relaxare pe masa de masaj. Det amanuntite la tel. Rugam seriozitate si discretie. 200 ron ora. 200 L; (0734.354.705

181. La tine sau la hotel Cristina, la tine sau la hotel 27 ani, 1.65 57 kg execut masaj de relaxare numai domnilor seriosi si hotarati, pt mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati, 300 L; (0765.346.973

215. Masaj profesional, relaxare, regenerare. Reflexoterapie, presopunctura, o ora de rasfat prin masaj taoist, pe tot corpul. La tine sau la hotel. Alina 39 ani. 120 L; (0799.655.540

147. Dristor 2 metrou ofer masaj de

182. La tine sau la hotel Masaj la tine sau

la hotel, Denisa o bruneta draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. Este prima mea zi daca pozele nu sunt reale platesc deranjul 200 L; (0752.976.059

216. Masaj profesional, Roxana, bruneta cu par lung, 34 ani, discreta, amabila, ofer masaj de relaxare domnilor la mine in locatie, detalii amanuntite la tel. Dristor. 50 L; (0721.055.583

145. Domn, 68 ani, discret, ofer masaj de

relaxare doamnelor singure si interesate; (0720.515.656 146. Doua doamne, central, singure intr

relaxare fara graba si fara fite. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Singura in locatie; 70 L; (0766.799.771 148. Dristor, buna, sunt Cristina, o fata

tanara draguta, stilata si cu mult bun simt. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt, igiena si discretie maxima, 70 L; (0758.456.357 149. Dristor, suntem 2 prietene, noi in zona, oferim masaj de relaxare, body, dlor. Iti garantez poze reale din locatie, te asteptam, igiena si discre?ie garantat; 50 L; (0735.046.873 150. Dristor, te astept in locatia mea intr-

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541

151. Dristor, Baba Novac Andreea, 28 ani, cu experienta an domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pt mai multe detalii la telefon, 60 L; (0764.093.732 152. Dristor, Kaufland, 27 ani, noua in

zona, draguta, fara fite, ofer masaj de relaxare intr-o locatie curata si discreta. Zona Dristor, 100 lei/h, 50 L; (0734.522.735 153. Elisa 31 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0753.413.441

183. La tine sau la hotel ofer masaj de

relaxare profesional,Hai sa iesim din rutina zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai saturat sa fi mintit in legatura cu pozele?Eu zic sa ma suni sa te convingi ca eu sunt cea din poze, 200 L; (0723.825.710 184. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

185. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, (0731.536.906 186. La tine sau la hotel, Selena, 1,70 m, 52 kg, 21 de ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123 187. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 200 L; (0799.237.123 188. La tine sau la hotel, 18 ani Buna,

sunt o fata draguta, tandra, atenta la dorintele tale. Iti promit ca te voi duce pe taramul placerii desavarsite. Ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Suna-ma pentru mai multe detalii, 200 L; (0799.516.909

226. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

193. Lucy, zona Unirii, buna, sunt o

tic de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj fara graba, detalii mai multe la telefon, zona Obor parc, 100 L; (0744.154.722

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

225. Masaj, Georgiana, ofer masaj de relaxare, la domiciliul meu, locul perfect pentru tine, clipe de liniste, relaxare, absoluta si atmosfera placuta, poze reale. Berceni, Straja, Resita; 50 L; (0724.757.800

217. Masaj relaxare totala, noua in zona,

bruneta 30 de ani, 1,65 cm, 56 kg, ofer masaj de relaxare într-o ambianta placuta, curata si discreta, domnilor generosi. Zona Diham. Astept si cupluri. Fac deplas?ri doar la hotel 150 L; (0722.918.195 218. Masaj relaxare, speak english

tanara, ofer masaj de relaxare si alte tipuri domnilor cu bun simt si generosi, intr-o ambianta placuta, zona Diham. Am si masa de masaj profesional. Fac deplasari doar la hotel. 150 L; (0731.804.732 219. Masaj terapeutic, de relaxare prin metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 220. Masaj terapeutic, nu te grabesc,

Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 221. MASAJ, Ada, ofera domnilor manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 222. Masaj, doamna 53, stilata, educata ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima, orele 12.00-20.00, zona metrou Titan, 100 L; (0737.825.760

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

228. Masaj, noua pe site, bruneta, Marriott, Delia, 19 ani, poze reale 100%. Te astept in locatia mea pentru un masaj de calitate fara graba, igiena garantata. Mai multe detalii la tel., cer si ofer seriozitate, detin locatie de lux, 100 L; (0767.870.584 Adeadelina100@yahoo.com 229. Masaj, terapie, relaxare, un plus de

energie fizica si psihica si stare de bine, Maseuza - atestat sector 6, (0738.031.064

230. Maseur domn efectuez masaj dom-

nilor; (0729.045.694

231. Maseuza efectuez masaj de

relaxare care reda energia fizica si psihica intr-un mod placut si eficient. Sector 6 (0785.071.140 232. Maseuza satena te astept sa

traiesti momente de relaxare si rasfat in compania mea. Zona Mosilor (0725.497.110 233. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 200 L; (0720.084.742 234. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742 235. Maseuza, efectuez masaj de relaxare general Uita de stress, oboseala sau dureri. Sector 6 (0738.031.064 236. Matura inalta, supla, 39 ani, ofer

masaj de relaxare. Zona Nerva Traian, Bd Unirii; 50 L; (0726.874.434 237. Matura Inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434

258. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

gand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan 60 L; (0736.549.922

293. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370

260. Mirela, scapa de stresul zilnic ale-

294. Sarah, buna ma deplasez la domi-

259. Mirela, scapa de stresul zilnic ale-

gand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922 261. Monica draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 262. Monica 34 de ani. Maseuza

draguta, comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 263. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

264. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

265. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

266. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

267. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

268. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 269. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 270. Nicolae Grigorescu, ofer masaj de

relaxare, seriozitate, mai multe detalii la telefon. Poze reale 40 L; (0738.178.637

271. Nicoleta, 25 ani, 1.60 m, te astept la mine pentru un masaj de relaxare, domnilor generosi, intr-un ambient placut zona Piata Muncii. 50 L; (0733.412.631/ 0730.458.675 272. Nikoleta, buna sunt bruneta, am 23

da ani inaltime, 160 kilograme 50, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, Dristor Kaufland, mai multe detalii la telefon. 60 L; (0730.458.675

238. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

273. Noua pe site, poze reale, varsta 22

239. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

274. Noua in domeniu si pe site, 18 ani la

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

240. Matura plinuta, cu bun simt, ofer masaj de relaxare dlor care apreciaza calitatea. Zona Bul Mircea Voda, 60 L; (0764.326.547 241. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242 242. Matura supla, atenta la cerintele tale, ofer masaj de relaxare, ambient placut locatie decenta 50 L; (0726.874.434 243. Matura 40 ani bruneta, par lung,

ofer masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615 244. Matura 41 ani, experta în arta

masajului. Calitate si experienta. Zona Bd. Unirii. 100 L; (0726.444.220 245. Matura bruneta Ofer masaj de relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615 246. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

247. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. 50 L; (0726.874.434

248. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434

ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Locatie intima, discretie. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta. 200 L; (0762.934.370

tine sau la hotel, manierata cu mult stil si bun simt ofer masaj de relaxare, consider ca timpul petrecut in compania mea va fi o placere pt amandoi. Garantez pentru poze. 200 L; (0799.516.909 275. Noua pe site, 18 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Mai multe detalii la telefon. Nu raspund la numar privat, 60 L; (0730.744.709/ 0730.744.709

276. Ofer relaxare si destindere intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie. 200 L; (0762.934.831 277. Ofer relaxare si destindere, intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0768.397.574 278. Piata Progresul, doamna 55 de ani

ofera masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

279. Poze reale 100%, Dristor 2, la metrou, placere unica, masaj. Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Te astept; 70 L; (0766.799.442 280. Poze reale, buna sunt o bruneta slim

am 1.63, 50 kg, 22 de ani te astept in locatia mea pt. a te relaxa dupa o zi grea, curatenia, igiena si discretia ma reprezinta astept telefonul tau, Mall Vitan 100 L; (0737.707.599 281. Poze reale, servicii de relaxare totala

intr-o locatie discreta, curata, singura in locatie. Miniona, 1,69, 50 kg. Locatie situata in apropierea gurii de metrou Dristor 2, 50 L; (0784.652.088 282. Reala Berceni,Giurgiului, buna vrei

249. Matura, te astept la un masaj de

relaxare total, curat si discret; 100 L; (0722.335.715

sa te relaxezi in campania unei domnisoare dragute, curata si educata pt a te rasfata cu un masaj relaxant, facut cu uleiuri parfumate, te astept cu drag, 60 L; (0744.110.396

250. Matura, 38, mereu bine dispusa, cu

283. Reala, noua in zona. Poze reale.

chef de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servicii ireprosabile. 60 L; (0732.737.666

Bruneta 21 de ani. Masaj relaxant fara graba. Locatie centrala vis-a-vis de spitalul Coltea, call me, 60 L; (0736.085.739

251. Matura, feminina, deosebita prin stil si calitate, ofer masaj terapeutic prin proceduri specifice terapiei, benefice organismului cu imbunatatirea tonusului necesar vietii cotidiene, poze reale, 9-23 de v-d, nu raspund la nr. privat sau sms, nu noaptea; 250 L; (0730.369.218

284. Reala, Dristor, servicii de relaxare totala, singura, discretie,curatenie,suna pt detalii complete, meteo Dristor 2, 50 LEI /100LEI ora; 1,69,50kg, noua pe site; 50 L; (0767.497.803

252. Melysa 35 Ani Poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel.(Obor Kaufland) 70 L; (0721.659.625

tate Un masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret. 80 L; (0745.672.568 Isa.isabela@yahoo.com

253. Melysa, 35 ani Poze reale 100%,

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625

286. Relaxare, discretie, singura, doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608

254. Miky noua pe site Noua în zona, aproape de tine. Ofer masaj de relaxare domnilor genero?i la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Nu deranja?i inutil, nu r?spund la num?r privat (0799.253.034/ 0799.253.034

287. Rocsana, Mosilor, noua in zona, draguta si atenta cu tine te astept in compania mea pt. un masaj de relaxare cu uleiuri aromatherapy, cer si ofer seriozitate, discretie si igiena maxima, 150 h, 100 L; (0720.285.843

255. Miniona skinny, 165 cm, 45 kg, ten

alb, imi place sa creez o atmosfera frumoasa si sa ofer masaj de relaxare domnilor dornici de escapade. Ofer masaj de relaxare (detalii la telefon) domnilor cu bun simt. 200 L; (0725.861.492

256. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922 257. Mirela, cosmeticiana, Drumul

Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362

292. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj terapeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102

285. Relaxare discretie si masaj de cali-

288. Rond Alba Iulia Piraeus Bank te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 289. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

290. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

291. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1.75 cu 65 de kg, vino la un masaj real cu multe pasiune si dragoste, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

ciliu, hai sa ne cunoastem si sa descoperim impreuna placerile masajului, suna-ma si nu vei regreta, 200 L; (0735.083.441 295. Satena iti ofer masaj de relaxare

intr-un ambient placut . Zona Mosilor. (0725.199.100 296. Satena supla, 25 ani, zona centrala,

ofer masaj de relaxare. 100 L; (0732.934.185 297. Servicii de calitate, Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/sedinta. 100 L; (0738.141.644 298. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 299. Sonya, bruneta 25 ani, draguta, ofer

masaj de relaxare si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, Poze reale 100%, pt mai multe poze se poate verifica nr pe google. Dimitrie cantemir intre Budapesta si Tineretului. 100 L; (0766.677.669 300. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291 301. Soryna 30 ani, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334 302. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai,

super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 303. Spalatorie profesionala de covoare serviciu profesional de spalat covoare, ce consta in desprafuire, spalare, indepartare pete, uscare automata, finisare si ambalare. Procesul este realizat prin intermediul unor utilaje automate. 12 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolventi baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 2. Absolventi Baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 3. Absolventi, baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 3.500 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 4. Activitate online esti comunicativa, ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565 5. Administrator financiar. Liceul Teo-

retic Waldorf cu sediul in str. Sold. Savu Marin nr. 29, sector 2, organizeaza concurs - post vacant administrator financiar pe perioada nederminata, nivel studii superioare in domeniu, vechime 3-5 ani, concursul este in data de 10.01.2018, ora 10.00 la sediul institutiei, date contact: (021.255.30.51 liceul_waldorf@yahoo.com 6. Administrator site Sc Voluntari angajeaza admin IT (administrare site-uri Joomla, Wordpress, Adwords), sisteme supraveghere transp asigurat, seriozitate, eventual student, part time cv email, salariu motivant, (0724.311.437 comenzi@usi-porta.ro www.usi-porta.ro

304. Stefan cel Mare, Obor, Colentina, Maya roscata, draguta, ofer masaj de relaxare domnilor cu gusturi alese, poze reale, suna-ma; (0733.579.367

7. AEK Security Division agenti de paza,

305. Sunt noua in domeniu si pe site, 19,

8. Aek Security Division, agentie de securitate angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite; (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro

doar la tine sau la hotel. Dupa o zi lunga de munca si stres meriti cateva clipe de relaxare in compania mea, iti pot oferi masaj de relaxare cu uleiuri aromate in confortul tau personal, 200 L; (0799.516.909 306. Sunt noua in domeniu, bruneta, reala 100%, 24 de ani, inalta, ofer servicii de masaj domnilor manierati in locatia mea, in conditii de discretie si igiena, relaxare maxima totul fara graba, (0733.786.690 307. Tanar 30 ani efectuez masaj doam-

nelor, domnilor, pret 50 L; (0762.391.784 308. Tanar, buna, ma numesc Alexandru, am 36 ani si ofer masaj doamnelor. Astept sms sau tel. (0727.123.602 309. Tanara, 34 de ani, experienta, ates-

tat, ofer masaj de relaxare profesional, masaj lombar, cervical, capilar, terapeutic, masajul de face pe masa de masaj, locatie centrala, foto reale din locatie, 100 L; (0732.937.889 310. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 311. Tina 42 ani simpatica si finuta te astept la un masaj de relaxare ma poti gasi pe Colentina la intersectie cu Doamna Ghica 60 L; (0721.980.503 312. Titan, blonda, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770 313. Titan, ofer masaj de relaxare, seri-

ozitate maxima 40 L; (0731.763.928 314. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887 315. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase, mutari, evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. 1 {; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 316. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie, transport, mutari/ evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Asigur personal; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 317. Transsexuala blonda manierata

cu mult bun simt, locatie personala caut domni titrati si manierati pentru masaj. (0721.754.777 318. Unirii, KFC Buna st Lory, am 19 ani,

satena, ochi albastri, 1.70, 55 kg. Te astept la mine pentru ati oferi un masaj de calitate in locatia mea de lux din centru, poze reale, 50 L; (0731.536.995 Kamykamelia@gmail.com 319. Unirii, masaj total dulce si comunicativa, te astept la un masaj de relaxare intr-un ambient placut; (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com 320. Vand service auto modern afacere profitabila, cu personal calificat, contracte si portofoliu, complet echipat modern: 4 elevatoare, stand frane, service, geometrie, itp, vopsitorie, tinichigerie, mecanica, etc. 95.000 {; (0764.447.665 321. Viviana, 24 ani, noua in zona, te

astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 322. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558 323. Zona centrala, maseour 39 ani, exe-

cut masaj terapeutic, reflexogen, anticelulitic, sportiv si de relaxare pe tot corpul. Ofer si cer seriozitate 70 L; (0727.047.858

dispeceri, sefi de tura pentru Bucuresti. Salariu net 1.700- 1.900 lei; (021.335.05.05/ 0760.411.281

9. AGENT interventie cu permis catego-

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

10. AGENT vanzari. Firma distributie produse alimentare si bauturi alcoolice angajeaza agenti vanzari. Necesar cunostinte in domeniu vanzarilor, permis cat. B, disponibilitate deplasari. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com fastplus.ro 11. Agent comercial Angajez lucrator comercial pentru magazin alimentar cu autoservire zona Berceni. Mediul de lucru intr-o echipa tanara si dinamica. Se ofera salariu si prima.Detalii la email: iotiscm@gmail.com, (0726.777.933 iotiscm@gmail.com 12. Agent comercial stand centru comercial Parklake agent comercial, Gift Upgrade angajeaza agent comercial pentru stand in centru comercial Parklake. Program 12 ore cu 24 ore libere. Contract perioada nedeterminata. Salariu atractiv (0737.138.974 petruta@giftupgrade.ro 13. Agent curatenie profesionala doam-

na pentru scoala privata. Program 8 ore/zi,5 zile/ sapt sambata si duminica liber. Zona Romatsa, Bucuresti sect. 1 1.500 L; (0731.768.777 bertmanncleaning@gmail.com

14. Agent curatenie, salariu atractiv. Loc

stabil. Program 13.00-20.00; 1.300 L; (0728.464.757

15. Agent curatenie, menajera pentru sedii de firma, cladiri birouri, program 8 ore/zi, carte de munca. Salariul brut 1300 lei + transport. (0732.405.096 office@curatluna.ro 16. Agent curatenie, ospatar, ajutor ospatar angajam urgent pentru restaurant sector 1. Program: 5/7 zile. Contract nedeterminat. Pentru mai multe informatii sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 17. Agent de curatenie pentru intretinere

spatii depozitare, locatia este in zona Berceni. Program in doua schimburi 6:00-14:00/14:00-22:00. Se ofera salariu, bonuri de masa si decontarea transportului; (0732.131.376 office@curatenieindetaliu.ro www.curatenieindetaliu.ro

AGENT DE PAZA, PROGRAM 12 ORE/ZI, ZONA COLEINTINA- OBOR, SALARIU MINIM PE ECONOMIE+ TICHETE DE MASA. ACCEPTAM PENSIONARI; (0744.247.226

18.

19. Agent de paza. Angajam agent paza, zona Aurel Vlaicu. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 20. Agent de securitate firma de paza angajeaza agenti pentru obiective in Bucuresti. Interviu in str. Hagi Ghita nr 71 sector 1. Bul Ion Mihalache autobuz 300, 282; 205 statia Maresal Averescu telefon intre orele 08-14; (0742.104.912/ 0723.290.222 contact@bluecorp.ro 21. Agent de securitate, femei, pt. Fox,

fabrica de mezeluri. Atestat de paza.1.450 Lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4.Contactati-ne intre 9-17, L-V (0726.718.768

22. Agent de securitate, firma de paza

angajeaza agentii de securitate/paza conf.leg333/2003 pentru obiectiv afla langa Fantana Miorita, zona Baneasa, salariu platit la timp fara intarzierii, tinuta gratuita, (0751.143.961 23. Agent de securitate, societate angajeaza agentii de securitate/paza pentru Obiective Aflate in Bucuresti Noi, 16 Februarie , Zona Gara de Nord, salariu platit la timp, tinuta gratuita, obiective cu cabina de paza si curent (0751.143.961

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 68. Agenti de securitate barbati sau femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, pentru centre comerciale din Bucuresti (zonele: Aparatorii Patriei, Bucurestii Noi, Stefan cel Mare, Voluntari, Colentina). Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen: 1.500 net (bani + tichete de masa), echipament gratuit, fara garantii, formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, 1.500 L; (0748.075.002/ 0769.039.499 nadia.grigoras@argosecurity.ro 69. Agenti de securitate interior centru

SPA cu plata salariului la termen, pe card, conditii bune de lucru, echipament sport. Plata la ora. Norma lunara este 180 ore. Se lucreaza in ture de zi. Detalii telefon; (0786.138.000 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 70. Agenti de securitate, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele Theodor Pallady, Camil Ressu, Fizicienilor, Nicolae Grigorescu. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8-16 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului, (0748.075.002/ 0769.039.499 71. Agenti de securitate, fete si baieti cu 24. Agent imobiliar, ansamblu rezidential in Militari Residence, dezvoltator imobiliar, are 2 posturi libere pentru agent, broker imobiliar. (0732.439.870 mtgroup.decisiv@yahoo.com 25. Agent interventie cu permis si ates-

tat obligatoriu. Program 24/48 salariu incepand de la 2200 lei net, platiti la timp. Varsta cuprinsa intre 24-40 ani, 175 inaltime, 80 kg. 2.200 L; (0753.258.928 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro 26. Agent paza Bucuresti, relatii intre

orele 12.00 - 14.00; (0727.761.858

27. Agent paza full time, salariu atrac-

tiv,varsta intre 30-50 ani din Bucuresti.Relatii intre orele 12-14 de luni pana vineri. Cer si ofer seriozitate. (0727.761.858 28. Agent paza femeie, cu calificare sau fara calificare, paza proprie, salariu net, tichete de masa, decont transport, o masa calda, relatii la tel., 1.200 L; (0732.672.654 29. Agent paza securitate, firma paza angajam agenti securitate din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la telefon Interviu: luni-vineri intre orele 08.00-09.30 sau 14.00-16.00 (0751.066.663/ 0751.066.662 euroguardprofesional@yahoo.com 30. Agent securitate pentru Bronec, urgent, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa:Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17. (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 31. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 32. Agent securitate SC Avan Security angajeaza agent securitate cu atestat in Bucuresti, salariu 1300.0 Lei. Persoana de contact: Dir. Cristi: 1.300 L; (0757.077.578

41. Agenti de securitate, barbati sau femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, din Bucuresti si zonele limitrofe. Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen (bani si tichete de masa), echipament gratuit fara garantii. Formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, (0769.039.499/ 0784.268.502 42. Agenti de securitate, cu sau fara

atestat, cu domiciliul in zonele: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 43. Agenti de securitate, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele: Ferentari, Rahova, Margeanului. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 44. Agenti de securitate, cu sau fara

atestat, cu domiciliul in zonele: Oltenitei, Piata Sudului, Sura Mare, Piata Resita, Alexandru Obregia, Giurgiului, Piata Eroii Revolutiei. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

34. Agent vanzari directe AMICredit

48. Agenti securitate, cu sau fara ates-

35. Agent vanzari RCS RDS Digi Mobil,

Se ofera: salariu fix, comisioane motivante, bonusuri in functie de realizari, contract de munca, posibilitati cariera/avansare, training. Castiguri peste 4000 ron (0724.599.114 diana.ursu@tlmarketing.ro 36. Agent vanzari, angajam pers recrutare pentru Bucuresti, sudul tarii. Program flexibil, salariu 2000 lei pe baza target-ului realizat. Persoana deschisa, comunicativa, se ofera training. Trimite CV elena@magicone.ro. 2.000 L; (0723.590.128 elena@gmail.com 37. Agent vanzari, cu experienta, pro-

gram 8 ore. (0722.623.865 office@curatenielions.ro

38. Agenta curatenie, echipa mobila Firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune. 1.750 L; (0742.939.369 office@curateniebirou.ro 39. Agenti angajeaza SGS pentru obiective di zona PIpera-VOluntari-Aviatiei salarizare in functie de obiectiv de la 1400 net la 1600 lei net. Va rugam trimiteti cv la adresa de email; (0734.880.351 office@soimiigs.ro 40. Agenti de securitate pt. institutii ban-

care, oferim salariu atractiv. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in Str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0761.124.118/ 0761.124.112/ 0761.124.112

56. Agenti curatenie tura de noapte, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa + plata orelor suplimentare. Informatii suplimentare la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 57. Agenti curatenie, carte de munca,

transport decontat, salariu la timp, ore suplimentare platite, salariu de inceput, 1.400 L; (0753.514.329 58. Agenti curatenie, firma curatenie cauta doamna serioasa, pentru locatie Zona Victoriei , program 8 ore zilnic 13.30 - 21.30) , salariu fix+ transport Ratb. Urgent; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com 59. Agenti de paza angajez urgent, Sos. Giurgiului, Bucuresti, relatii la telefon: (0726.676.817

72. Agenti de securitate, Romguard Security angajeaza urgent personal inclusiv femei pentru divrerse locatii din Bucuresti oferim salarizare atractiva cu plata la saptamana echipament gratuit program de lucru variat tel, 1.500 L; (0786.900.062/ 0726.741.032 secretariat@romguardsecurity.com 73. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295 74. Agenti de vanzari cu/fara expe-

rienta, salariu net, 1.700 L; (0371.477.855

etate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 lei. 2.000 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 84. Agenti interventie diferite zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariul net la 180 ore este, 1.500 L; (0760.669.525 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 85. Agenti paza cu/fara atestat, obiec-

tive cladiri birouri, hoteluri. Salarizare foarte buna; (0753.258.914 86. Agenti paza societate de paza si protectie angajeaza agenti de paza cu experienta pentru obiective situate in bucuresti, zona Drumul Taberei, salariu minim + sporuri ore suplimentare, 1450 Lei net 6 L; (0758.082.200 stonesaaip@gmail.com 87. Agenti paza Aviatiei, Baneasa Libra

Guard angajeaza agenti paza pentru zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 1.200 Lei 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

106. Agenti Securitate Angajam Agenti Securitate pentru obiective in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, Cotroceni, Militari, Drumul Taberei,Ghencea. Oferim salarizare atractiva, program de lucru flexibil, Salariile se achita la timp. (0786.189.306

90. Agenti paza cu sau fara experienta, pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 Lei net, 1.500 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro

107. Agenti securitate angajeaza

91. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat transportul asigurat de la Metrou Pacii-Militari in obiectivele situate pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti: dispecerat video depozit, program 12/36h noaptea, salariul 1.500 Lei net. Plata la termen, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro

luni-vineri, salariu atractiv, tichete de masa, decontare transport. (0735.883.335 53. Agenti curatenie pentru firma, post

interventi birouri, program 06.00-14.00. Se lucreaza in echipa. Decont transport. lumini?a.craciun @tiro.ro

Agenti curatenie pentru sedii birouri si spatii comerciale, program 8 h salariu 1.300 lei, program 4 h - 800 lei, loc de munca stabil, ora suplimentare platite, rugam seriozitate maxima; (0723.329.680 54.

108. Agenti securitate din Bucuresti si

Ilfov pentru firma; (0752.002.996/ 021.336.69.96

109. Agenti securitate pentru Civis, atestati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0723.602.909/ 0764.499.081 traian.pirvan@civis.ro

angajam pentru obiective in zona Bucurestii Noi, Straulesti (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro 111. Agenti securitate (barbati si femei),

firma de paza angajam pentru obiective camine de batrani in zona Bucurestii Noi, Straulesti, (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro 112. Agenti securitate Balotesti, Snagov

zona Mall Baneasa Pentru detalii sunati la tel. (0735.303.396

62. Agenti de paza cu sau fara atestat,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 63. Agenti de paza, pentru obiective

zone centrale, cladiri de birouri, ambasade, zonele: Hala Traian, Militari, Berceni, Pantelimon. Program luni - vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Interviurile zona Obor -Lizeanu, str. Radu de la Afumati nr. 13A, sector 2, luni-vineri 10,00-18,00. Plata la termen. Salariu net lunar 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 64. Agenti de paza. Societate de paza angajeaza agenti de paza cu atestat pentru obiective din: sector 1, 2, 5 si 6. Salariul net de la 1.400 L; (0730.344.788/ 0768.074.078 65. Agenti de securitate pentru posturi interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 66. Agenti de securitate posturi de inte-

rior, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397 67. Agenti de securitate activitati paza, din Bucuresti, Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Dambovita. Minim 8 clase, 18-50 ani. Salariul net intre 1200-1800 Lei/ 180 ore. Contact L-V intre orele 9-16 la tel., (0749.050.576/ 0742.972.786 iulian.draganete@securitas.com.ro

76. Agenti de vanzari si distribuitori, cu sau fara experienta. Oferim salariu, posibilitatea de avansare si sansa unei cariere, 1.800 L; (0728.650.079 77. Agenti imobiliari cu/fara experienta.

Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Nu se ofera salariu fix, in schimb, aveti comision de 50%, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com 78. Agenti imobiliari zona Unirii, Tinere-

tului, cautam pentru inchirieri/ vanzari apartamente, case, vile, terenuri, cu experienta minima si experimentati. Oferim comision intre 30 si 50% cu sau fara salariu fix (0762.234.345 office@elohim-imobiliare.ro 79. Agenti imobiliari, Realimob Proper-

tyse Cotroceni pune la dispozitie 2 posturi de agenti imobiliari. Oferim carte de munca, publicitate masiva in imobiliare.ro, anuntul.ro, olx si un mediu de lucru profesionist. (0733.390.574 realimob@yahoo.com 80. Agenti imobiliari, secretara, asistent

manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 81. Agenti imobiliari. Agentie imobiliara

angajeaza personal. Carnetul de conducere constituie un avantaj; (0722.338.326

92. Agenti paza noapte Prelungirea Ghencea, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt. Prelungirea Ghencea (0755.000.687 office@libraguard.ro 93. Agenti paza pentru obiective zonele

centrala, cladiri de birouri, ambasade. Zonele: Hala Traian, Militari, Berceni, Pantelimon. Program luni-vineri pe timpul zilei sau ture de noapte 12 h cu 36 h. Plata la termen, salariu net lunar 1.500 L; (0786.410.128/ 0769.075.995 94. Agenti paza Pitesti Arpechim, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Arpechim Pitesti. Salariu 1.200 ron; 1.200 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro 95. Agenti paza Soseaua Odai Centura,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt Centura Bucuresti - Soseaua Odai. Salariu 1.200 LEI; 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 96. Agenti paza spital Titan Libra Guard

angajeaza agenti paza pt Spital Titan. Salariu 1.200 lei. (0784.908.888 office@libraguard.ro 97. Agenti paza zona Ghighiu Prahova

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Ghighiu, judet Prahova 1.300 L; (0749.019.979

AGENTI SECURITATE. TORNADO SECURITY ANGAJEAZA AGENTI DE SECURITATE PENTRU BUCURESTI, SECTOR 1 SI 4, 1.200 - 1.500 L NET; (0725.641.638

123.

124. Agenti vanzari D2D, Rcs & Rds /

DigiMobil angajeaza agent vanzari directe; 2.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro 125. Agenti vanzari online nu e necesara experienta, inclusiv studenti, comisioane mari, nefumatori, 3 schimburi, program 8 ore pe zi,doar vorbitori de cel putin o limba straina europeana, contract de munca, 1.000 {; (0730.749.256 angajari2018@gmail.com 126. Agenti vanzari/ dispeceri. Societatea transport persoane angajeaza agenti vanzari/ dispeceri cu categoria B. Relatii: (0724.829.329 127. Agenti. Asociatie proprietari angajeaza agenti paza pensionar, 12 x 24 h. Relatii de luni pana vineri 10:00- 14:00 la telefon: 600 L; (0721.242.143

AGENTI. SOCIETATE PAZA ANGAJEAZA IN CONDITII AVANTAJOASE 50 AGENTI SECURITATE, CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003; (021.327.14.18 128.

130. Ajutoare in cofetarie si Ambalatori

, pe perioada sarbatorilor de iarna "C?ut?m ajutoare în cofet?rie ?i ambalatori pe perioada s?rb?torilor de iarn?. Ajut?-l pe Mo? Cr?ciun s? preg?teasc? bun?t??i la fabrica noastr? din Pipera!" (0724.322.000 hr@anapan.ro

114. Agenti securitate complex reziden-

131. Ajutor bucatar fara experienta pen-

116. Agenti securitate pentru magazine - Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

AGENTI DE PAZA ANGA75. AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA JEAZA FIRMA DE PAZA, PENANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM TRU PUNCTE DIN PANTEPERSOANE DINAMICE CU LIMON- CENTURA SI BERCENI; EXPERIENTA IN VANZARI. (0723.393.728 TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: 61. Agenti de paza cu atestat in zona Baneasa, angajam pentru obiectiv din REDACTIA@ANUNTUL.RO

122. Agenti securitate, urgent, pentru hotel in Bucuresti, salarizare 1.500-1.700 lei; (0753.258.921/ 0753.258.914

113. Agenti securitate Bragadiru, Domnesti, pentru societate de paza, cu/fara calificare. Contract de munca legal, program flexibil, salariul net 1.4001.600 lei. 1.600 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com

115. Agenti securitate Ghencea, Militari, Pantelimon Societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Domnesti, Militari, Ghencea, Pantelimon. Program flexibil, salariul net 1.4501.600 lei, 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

60.

121. Agenti securitate, operator CCTV mall Promenada, BMF Security angajeaza, agenti securitate, operator CCTV pentru mall Promenada, 8 lei/ora net, analize gratuite. Relatii la tel. luni-vineri 09-17 sau mail: 1.600 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

Otopeni, Tunari societate de paza angajeaza agenti securitate cu si fara calificare pentru Balotesti, Snagov, Otopeni, Tunari. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu motivant (0722.579.389/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

tial pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.400-1.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

50. Agenti curatenie angajam femei

52. Agenti curatenie birouri: 8 ore

Stov Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/or?, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

110. Agenti securitate (barbati si femei)

toare) angajam doi agenti comerciali, comunicativi si cu initiativa. Magazinul mixt este in zona Carrefour Postavarului. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Relatii la: (0766.221.034/ 0740.272.339 floransinstal@gmail.com

sedii birouri. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011

105. Agenti receptie barbati program de

89. Agenti paza cu sau fara experienta, pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, program L-V ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 Lei net 1.500 L; (0769.075.995/ 0769.075.999 angajari@carpatguard.ro

49. Agenti comerciali/ vanzatori (vanza-

51. Agenti curatenie angajam pentru

104. Agenti pentru obiective in sector 3 Bucuresti pentru societate de paza. Salariu motivant; (0741.216.013

angajeaza agenti paza pt. Bragadiru. Salariu 1.200 ron; 1.200 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro

tat, cu domiciliul in zonele: Fundeni, Delfinului, Socului, Sos. Pipera, Piata Muncii. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

pentru curatenie la scari de bloc zona Salajan, salariu pleaca de la 1000 ron si va creste in functie de fiecare cum face curatenie, ne intereseaza calitatea, 1.000 L; (0732.981.727 dany.dany74@yahoo.com

103. Agenti paza, urgent, 30 posturi, asiguram scolarizare gratuit, transport gratuit Bucuresti, salariu 1.400-1.500 lei net; (0753.258.914/ 0753.258.921

noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, tarif 8,3 Lei pe ora, rog cv-uri pe adresa de mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

88. Agenti paza Bragadiru, Libra Guard

46. Agenti de securitate, pentru postul de sef tura /detectiv/ dispecer video conditii de munca bune, salariu 1.950 si bonuri de masa, bonusuri de performanta, pentru zona Berceni; (0728.977.698 florinbeja@gmail.com

in confectionare si montaj de tamplarie pvc, pentru masuratori, coordonare de montaje, rezolvarea reclamatiilor si efectuarea interventiilor solicitate. 2.500 L; (0752.308.101 office@sibelplast.ro angajeaza colegi noi pe teren, responsabili vanzari produse bancare. Pachet salarial personalizat, peste 2.000 Lei. Locatie sector 3, bd. Unirii, zona Zepter, rog CV pe mail; (0726.248.057 alice@amicredit.ro

tari, zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776

83. Agenti interventie cu atestat pt. soci-

45. Agenti de securitate, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele: Pajura, Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Piata Chibrit, Bd. Grivita, Straulesti. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0761.124.112/ 021.320.96.00

47. Agenti securitate si operatori supraveghere video pentru centru comercial in zona Militari. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, etaj 2, sector 6 (zona Drumul Sarii). Mijloace de transport autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0784.268.496/ 0761.124.112/ 021.320.96.00

33. Agent tehnic de teren cu experienta

55. Agenti curatenie hypermarket Mili-

si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.400-1.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

82. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 2.000 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

117. Agenti securitate pentru transport

feroviar, experienta, salariu net 1.8002.400 Lei+ diurna; (0799.746.324

118. Agenti securitate si dispeceri.

Swat Force International, angajeaza urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net, intre 1.250-1.400 lei); de asemenea angajam dispeceri, femei (salariu net, 1.4801.600 lei). Telefon interviu: (0735.319.640/ 0725.443.344/ 0734.222.064 119. Agenti Securitate si Receptioneri

Angajam Agenti Securitate si Receptioneri pentru institutii bancare, cladiri birouri, galerii comerciale, Program de lucru in ture, salarii motivante. (0786.189.306

120. Agenti securitate si servanti pom-

pieri, program 12/24-12/48 pentru obiectivul de pe centura Pantelimon, zona Tuborg. Exista posibilitate de transport usor din Branesti, Cernica, Pantelimon 2.175 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 recrutare@globalsecurity.ro

129. Ajutoare de bucatari cu si fara experienta, persoane serioase cu dorinta de avansare, salariu 1.450 L; (0725.085.458

tru taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0773.316.497 132. Ajutor bucatar Cantina angajeaza in conditii legale de munca, 8 h/zi, 5 zile/ saptamana. Salariu fix, tichete de masa, masa asigurata. Zona Pipera, vis-a-vis de statia de metrou; (0786.552.982 133. Ajutor bucatar catering angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, program luni-vineri, sector 6, (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 134. Ajutor bucatar cu sau fara experienta pentru sectia bucatarie, asiguram salariul de 1.400 ron net, tichete de masa, o masa calda, contract de munca, relatii la tel. 1.400 L; (0732.672.654 135. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie restaurant. 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 136. Ajutor bucatar pt. Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate . Program de lucru L-V. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303 137. Ajutor bucatar Restaurant Piata Victoriei angajeaza persoana serioasa pentru ajutor bucatar. Experienta in restaurante obligatorie. Salariu motivant, posibilitate de promovare, masa, transport asigurat la plecare, 2.100 L; (0748.555.111 138. Ajutor bucatar Restaurant zona Cartierul Francez angajeaza ajutor de bucatar. Salariu atractiv; (0720.071.907 radugimy@yahoo.com 139. Ajutor bucatar si personal pentru spalat vase angajam pentru autoservire zona Mihalache. (0724.508.592 140. Ajutor bucatar cu experienta in bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859

98. Agenti paza, 1.200-1.600 Lei net,

sector 2, Bucuresti; (0725.636.692

99. Agenti paza, angajam urgent zona

Rahova, salariu net 1800 Lei, contract munca (0722.520.106 100. Agenti paza, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt zona Prelungirea Ghencea 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 101. Agenti paza, RPG Security angajeaza agenti securitate cu domiciliul in Bucuresti sau Ilfov, relatii la tel. sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 16.00 1.630 L; (0219534 hr@rpg.ro 102. Agenti paza, inclusiv pensionari pentru obiective din zonel : Baneasa, Chirigiu, Colentina, Rahova, Sos. Alexandriei, Magurele, Copaceni. (0723.270.146/ 021.423.20.12 prosig.total@yahoo.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 182. Ajutor pizzar Pizzerie sector 2 cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor pizzar cu sau fara experienta, program in ture de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv; (0721.023.917/ 0723.553.131 183. Ajutor pizzar sau pizzar in Piata Amzei, fete si baieti, si alte locatii. Program luni- vineri, 2.000 L; (0729.191.538 184. Ajutori bucatari cu experienta

minim 2 ani in bucatarie. salariu fix + bonusuri. (0735.869.001 185. Ajutori bucatari, Oro Toro by Osho

angajeaza ajutori bucatari cu experienta in restaurant tip fast-food in locatiile din Bucuresti (Mall-uri), P-ta Romana. Salariul min. 1.300 Lei in functie de experienta si alte beneficii (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com www.orotoro.ro 186. Ajutori gestionar, impreuna cu ges-

tionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 141. Ajutor bucatar cu experienta pentru

162. Ajutor de bucatar cu contract de

firma catering, mancare romaneasca, zona sector 1, salariu 2000- 2.500 Lei, in functie de nivelul profesional. Asiguram hrana zilnica, concediu, carte de munca, bonusuri financiare, 2.500 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

munca 8 ore, pentru restaurantul La 2 Frati situat in Afumati, Ilfov,calificare la locul de munca, se asigura transport, bonusuri la evenimente. 1.500 L; (0722.434.240 officepromo@gmail.com

142. Ajutor bucatar cu experienta pentru

firma catering. Program luni - vineri 07:00 - 17:00 (0724.285.766 143. Ajutor bucatar pentru un lant de

fast food, program si salariu atractiv; (0723.777.459

Ajutor bucatar pentru fast-food, zona Piata Matache, salariu pe luna 1.500 L; (0763.652.512 144.

145. Ajutor bucatar si bucatar angajam la restaurant din Bucuresti/ Centrul Vechi. Program flexibil. Salariu net intre 1.500 2.500 Lei + tips, decontare transport. Contract de munca. Detalii la tel. 2.500 L; (0743.751.117 146. Ajutor bucatar si femeie la vase, pentru restaurantul Uptown situat in zona Aviatorilor. Relatii la telefon (0722.594.728 147. Ajutor bucatar si ospatari, angajam

pentru restaurant in Regie (0751.267.453 148. Ajutor bucatar, angajam, zona

Crangasi; (0766.632.112/ 0722.937.997

149. Ajutor bucatar, angajez ajutor bucatar, ospatar si spalator de vase cunoscator de limba engleza sau franceza pentru plecari in strainatate salariu atractiv nu se percep comisioane rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800 150. Ajutor bucatar, restaurant Le Bou-

tique - Food Concept Store angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Program lucru 1 zi/ 1 zi, 2 week-end2uri libere/luna. Asiguram salariu atractiv, transport, tips (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 151. Ajutor bucatar, Restaurantul Nor situat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 152. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 153. Ajutor bucatar, personal vase,

restaurantul L'incontro Otopeni cauta ajutor bucatar si personal vase si curatenie. Salariul motivant (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com 154. Ajutor bucatar, personal, pentru

servit linie autoservire si barbat sau femeie pentru spalat vase, angajam pentru autoservire, (0724.508.592 155. Ajutor bucatar, zona Baneasa,

CafĂŠ Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimente- angajeaza ajutor de bucatar cu mai mult entuziasm pentru gatit, decat experienta. Persoana organizata, muncitoare, pasionata de gatit, (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com 156. Ajutor bucatareasa, femeie (fata) harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Cora Lujerului Militari. Salariu 1500 lei, mancare si bonusuri zilnice, program o zi (922) cu una libera, 1.500 L; (0723.705.385 157. Ajutor bucatari, bucatari, personal

la curatenie, la vase, necalificati; (0729.682.323 158. Ajutor bucatarie, pentru autoservire

zona Romana. Program luni- vineri. (0721.977.204 159. Ajutor Cofetar pentru Chocolat

Createur de Gout. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Laboratorul este situat in zona Militari, aproape de metrou si tramvai 1.900 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro

163. Ajutor de bucatar cu experienta pentru gradinita sector 3 (zona metrou Mihai Bravu); (0721.876.271 164. Ajutor de bucatar pentru firma de

catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu, 1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.400 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com 165. Ajutor de bucatar pentru restau-

rant. Cu experienta sau fara. CV la email sau la tel.; (0725.572.345 office@liwu.ro 166. Ajutor de bucatar cantina Pipera,

cantina angajeaza ajutor de bucatar cu program de 8 ore. Oferim conditii legale, salariu 1400 lei net, tichete de masa si masa asigurata. Cantina se afla in apropiere de metrou Pipera. (0786.552.982

depozitul Altex din Bistrita pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 188. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 189. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala; (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro 190. Amanetar aur si electron Amanet Crangasi angajeaza, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

201. Ambalatori, etichetatori, depozit in

parcul industrial A1 km 13. Program 8.30-17.00 luni-vineri. Salariu net 1300 lei + tichete de masa. Transport asigurat de la Pacii; (0771.560.369 office@a1recruitment.ro 202. Ambalatori, manipulanti, pickeri, stivuitoristi angajam urgent in S.6, IF, GR, Chitila. Salariul 1.300 - 2.100 Lei, tichete, bonusuri, prime + transport + alte beneficii 2.100 L; (0729.569.050 203. Ambalatori, manipulanti, pickeri, stivuitoristi angajam urgent s.6, IF, GR, Chitila. Salariul 1.800 - 2.100 Lei, tichete, transport, prime, bonusuri, alte beneficii 2.100 L; (0729.569.050 204. Angajam inspector SSM, program

full-time, 8-18 santier de constructii, Auchan Militari, program full-time, de la 8-18 (8 h + 1 h suplimentara), lu-vi, salariu motivant + bonuri de masa, bonus de sarbatori (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 205. Angajam pickeri, manipulanti,

asiguram transport Stefanestii de Jos si Popesti Leordeni,salariu fix net 1324 lei/luna + 24 de bonuri de masa 9,41 lei/zi.Spor ore suplimentare 100%. (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 206. Angajam sef tura si operator

dispecer firma specializata in securitate, angajam pentru obiective spatii comerciale. Drepturi salariale fara intarziere, bonusuri pentru performanta (0763.697.212 cosminvladescu@gmail.com 207. Angajam sofer autospeciala vidan-

ja - curatitor canalizare. Salariu net 2.200 Ron + tichete de masa, diponibil pentru deplasari in tara, (0726.680.049 comercial@romgreen.ro

216. Asamblatori echipamente elec-

trice montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro 217. Asisistent medical generalist Cen-

tru de ingrijire si asistenta persoane varstnice din Voluntari angajeaza asis. medical cu CM nedeterminat, transport decontat, uniforma, 3 mese zilnic. Tel. de L-V 08,30-16,30. 1.800 L; (021.310.33.03 honig_roberto@yahoo.com 218. Asistent achizitii Producator din Tunari angajeaza asistent achizitii. Cerinte: studii superioare - profil economic, limba engleza - nivel avansat. Oferim: salariul motivant, tichete 15 ron/zi, masa calda; (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com 219. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 220. Asistent departamentament finan-

ciar contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro

235. Asistenta firma transport, angajam

253. Auto First Class Professional anga-

221. Asistent manager Cerinte: cunostinte bune operare PC, MS Office: Word, Excel, navigare internet, limba engleza scris/vorbit, capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca office@financeone.ro

tanara absolventa pentru firma de transport din zona Dorobanti. Cerinte: buna comunicare si organizare, cunostinte Office, limba engleza. Program 8 ore/ zi, de luni-vineri 1.600 L; (021020020 edward@bucharestbycar.ro

jeaza femeie de serviciu pentru birouri, zona Vitan Bobocica; (0785.280.160/ 0760.693.462

222. Asistent manager pentru biroul nostru din Chitila. Persoana comunicativa, multi-tasking, sociabila, cunostinte operare calculator si utilizare MS Office.

236. Asistenta la domiciliu batrana pen-

223. Asistent manager persoana orga-

nizata, agila, inteligenta, responsabila, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide romana si engleza, pachet Office avansat, permis cat. B. 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 224. Asistent manager in Chitila,

urgent, activitati manageriale.Activitati de secretariat si protocol.Activitati de operare PC. Cunostinte avansate MS Office, Word, Excel, Power Point. Engleza mediu. Disponibilitate program prelungit. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

167. Ajutor de bucatar cu experienta pt.

restaurant zona Bd. Brancoveanu, sector 4, programul 2 zile cu 2 zile, salariul atractiv (0768.101.345

sionara bolnava, grave dizabilitati locomotorii+neurologice. Caut pt ingrijire intre orele 9-18 Luni-Sambata, Buc. Central-persoana varsta max. 60 ani, in putere, cinstita, parolista, muncitoare, plata saptamanal, fam.civilizata; 2.000 L; (0722.872.931/ 0751.842.135 andreisorinpalade@gmail.com 237. Asistenta live, echipa Phoenix

angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 238. Asistenta magazin, descarca si depoziteaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Puteti trimite CV-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic l-v, in intervalul 09:0017:00. (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro 239. Asistenta manager, managera executiva, experienta in coordonarea eficienta a unei echipe de 40 persoane, 90% femei in domeniul servicii spa. Program dupa 18:00. Optional HR/revisal.Optional permis B. Oferim cazare, auto.Bonus, prime, %, 3.500 L; (0720.334.477 silvianlica@yahoo.com

168. Ajutor de bucatar, casier/a pt. fast

food situat in centrul comercial Grand Arena Mall. Salariu 1700-2000 lei; (0725.889.389 169. Ajutor de bucatar, Mall Promenada

si Sun Plaza. Program o zi cu o zi. Mai multe detalii la tel. si CV la adresa de mail; (0740.087.553/ 0721.321.633 valentin.stefanescu@imbissgrill.ro

240. Asistenta medicala fara experien-

ta pentru camin de batrani zona Vitan, salariu atractiv; (0732.906.543 241. Asistenta medicala si infirmiera

170. Ajutor de cofetar cu/fara experienta, angajam ajutor cofetar cu/fara experienta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Program flexibil functie de comenzi; (0757.676.252 comenzi@etorturi.ro

242. Asistenta medicala camin de batrani, angajeaza asistenta medicala si infirmiera cu experienta sau fara. Rugam seriozitate; (0737.652.933

171. Ajutor de macelar producator de

243. Asistenta medicala si ingrijitoare

camin batrani Snagov angajeaza, se asigura si cazare;

semipreparate din carne, cu sediul in Tunari - Ilfov, angajeaza Ajutor de macelar. Oferim: salariul de 1800 Ron, in mana, tichete de masa 300 ron/lunar, masa calda, transport gratuit (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com

in gradinita zona Piata Amzei, inceperea colaborarii din 8 ianuarie 2018, recrutarea se face pana pe 22 decembrie 2017. Cautam asistenta medicala calificata (certificat de libera practica, studii de specialitate). (0721.586.193 contact@misb.ro

172. Ajutor in bucatarie, program 8 ore,

244. Asistenta medicala, cu diploma de

luni-vineri 8.00-16.00, salariu+masa, 1.600 L; (0766.900.800

asistent generalist, fara experienta. Relatii la tel. CV la adresa de email (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com

173. Ajutor montator usi, SC cu sediul in

Voluntari angajeaza ajutor de montator cu permis auto, necesar cunostinte minime de lucru in domeniu si pofta de munca. Beneficii, salariu, CM si bonuri de masa; (0724.311.437 comenzi@usiporta.ro

245. Asistenta medicala, Gradinita par-

ticulara situata in cartierul Militari angajeaza asistenta medicala cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com

174. Ajutor ospatar, fete, restau-

246. Asistenta medicala, camin Colos-

rant Calea Victoriei, salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 175. Ajutor ospatar, picol, restaurantul

Nor zona Barbu Vacarescu angajeaza personal fara experienta pentru pozitia de aj. ospatar/picol. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr.; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 176. Ajutor ospatar, picol, vino sa

lucram in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 177. Ajutor patiser calificat si necalificat,

sector 2; (0761.680.666

178. Ajutor patiser pentru patiserie tradi-

tional artizanala in zona Unirii. Salariu de la 1.800 Lei, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon 1.800 L; (0723.591.598 179. Ajutor patiser pentru patiserie tradi-

tionala in zona Unirii. Salariu de la 1.800 Lei, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon 1.800 L; (0723.591.598 180. Ajutor pizzar pentru pizzerie sector

160. Ajutor cofetar pt. laborator zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara, program 8 ore, salariu 2.200 L; (0758.084.291

2, cu sau fara experienta, program de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca, salariu atractiv. Detalii la telefon dupa ora 17:00. (0721.023.917/ 0723.553.131

161. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofe-

181. Ajutor pizzar pentru restaurant

tarie zona P-ta Romana,program 0715,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457

187. Altex angajeaza sofer cat. B pentru

200. Ambalatori si personal serviciu. Compania Negro 2000, lider in domeniul produselor din peste, cu sediul in Bd. Metalurgiei Nr. 136 angajeaza ambalatori si personal de serviciu. Salariu 1100 1500 lei + bonuri de masa 300 lei; (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com

Speed Pizza, cu sau fara experienta activ si motivat, se ofera training si scolarizare, salariu fix si bonuri de masa, (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

191. Ambalatoare fabrica, angajam

urgent personal feminin pe postul de ambalator. Salariu: 1100 net. Program: LV 8 ore. Perioada contractuala nedeterminata. Pentru mai multe informatii si angajari sunati la numarul din anunt (0733.409.308 resurseumane.dorin@gmail.com 192. Ambalatoare in cartier Vitan, vrei

sa lucrezi aproape de casa, fabrica de margarina Orkla Foods angajeaza in cartier Vitan, sector 3, ambalatoare manuala. Detalii la telefon (031.805.75.70 hr@orklafoods.ro 193. Ambalatoare, muncitoare necalifi-

cate, asiguram calificare la locul de munca, program 8 ore pe zi luni-vineri, 3 schimburi, salariu 2000 Lei pe luna net, o masa asigurata, doar nefumatoare, contract de munca. 2.000 L; (0730.749.256 angajari2018@gmail.com 194. Ambalator pt. fabrica hartie igieni-

ca. Contract de munca. Program l-v 7.3016.30. Salariu de inceput 1.500 (posib. de marire). Locatia Str. Ana Ipatescu nr. 40 (in curte Ducatex poarta 2) Jilava If, (0768.729.550 195. Ambalator manual, fabrica

domeniul alimentar angajeaza ambalator, se ofera salariu de 1.400 ron net de inceput, tichete de masa, o masa calda, contract de munca, relatii la tel. (0732.672.654 196. Ambalator pentru fabrica mobila, produse de serie. Zona Popesti Leordeni, in apropiere de Pepsi (0753.277.788 laramodul@gmail.com 197. Ambalator, ambalatoare in indus-

tria alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 198. Ambalatori depozit, necalificati

angajam urgent femei si barbati. Program: 8 ore in schimburi. Salariu brut 1800 + bonuri de masa + sporuri si bonusuri 200 Ron. Zona: 10 minute de metrou Pacii/ sector 6 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 199. Ambalatori manuali pentru anga-

jare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 80, sector 6; (021.440.07.41

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

ANGAJAM SPALATOR AUTO AVIA MOTORS, DEALER AUTORIZAT SKODA, ANGAJEAZA SPALATOR AUTO CU PERMIS CATEGORIA B. RELATII LA TEL. 021/209.40.00INT. 160/190); 0746.209.911 SAU LA PUNCTUL DE LUCRU AL SOCIETATII DIN PANTELIMON, BD. BIRUINTEI NR. 11, JUD. ILFOV. (0746.209.911 HR@AVIAMOTORS.RO 208.

209. Angajam Tineri fara experienta pt pozitia de Picol Restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de Picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la nr. 0731322472 (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 210. ANGAJATOR DE TOP HYPER-

MARKET angajeaza in BUCURESTI: Lucratori comerciali, Receptioneri marfa Casieri, Lucratori servire produse proaspeteSalariu: 2000 RON NET (in mana) 2.000 L; (0735.564.699/ 0756.151.857 211. Animatoaredansatoare pentru club Centrul Vechi; (0723.313.341 212. Antrenor X-Body, sector 1, pentru

Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 213. Antrenori si instructori CS Victoria

Bucuresti, cu si fara experienta, pentru rog cv pe email clubul_sportiv_victoria@yahoo.com nistor_house@yahoo.com, 214. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, 2.000 L; mihaelas@anuntul.ro 215. Asamblare si ambalare decoratiu-

ni fara experienta Angajam 2 fete si un baiat (baiatul trebuie sa detina permis cat B). Program: L-V: 9-17, S: 9-15. O sambata da, una nu. Atelier in Voluntari. Rugam seriozitate 1.400 L; (0726.792.144

225. Asistent manager sau consilier

vanzari consilier vanzari/ asistent manager - firma de design interior cu sediul in Piata Romana, cauta persoane ambitioase, dinamice, creative, cu bune abilitati de comunicare cu oamenii. Sunati pt. interviu (0727.332.672 rh@draperii.pro www.decoradesign.ro 226. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

227. Asistent Manager, Domino's Pizza

angajeaza Asistent Manager, (0743.664.667

seum, Camin de batrani, sect. 5, angajeaza asistenta medicala, asistent medical pentru program in ture de 12h. Oferim salariu motivant, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 247. Asmin Star SRL angajeaza opera-

tor facturare, SC Asmin Star SRL, Jud Ilfov, Comuna Ganeasa, Sat Sindrilita, DN 2, importator si distribuitor produse alimentare - dulciuri, ofera spre ocupare un post de facturare full time; 1 {; (0734.877.564 contabilitate@asminstar.ro 248. Asociatie de proprietari angajam

portar, pensionar, program 12 - 24, 12 48, salariu net 500 L; (0765.024.880 249. Asociatie proprietari angajeaza

femeie de serviciu, cu carte de munca. Program 6 ore de luni-vineri, zona Pipera, salariu net 1.065 L; (0747.014.225

228. Asistent manager, menajera, bona, necalificat/calificat, amenajari interioare constructii, ocazional, din provincie. Asigur cazare+ salariu negociabil la ora; (0740.012.776

250. Asociatie Proprietari bloc V10 str. Brailita 5, sector 3 angajeaza portar, L - V 8.00 - 18.00, S - 8.00 - 13.00, salairu net 700 L; (0720.724.793

229. Asistent manager, persoana

251. Auchan Cotroceni recruteaza pen-

inteligenta, ordonata responsabila, capacitate de comunicare, cunostinte de limba engleza, cunostinte office avansat si cunostinte de contabilitate primara c-v pe mail. (0732.610.630 contact@bluecorp.ro 230. Asistent medical cu experienta

pentru cabinete medicina de familie, recoltare analize medicale, full time si part time pt. centru medical Bucuresti, zona Colentina; (0726.363.483 231. Asistent medical, receptionist pen-

tru clinica medicala din Ilfov (Stefanestii de Jos) angajeaza personal cu experienta pe urmatoarele pozitii: asistent medical, receptionist. Cei interesati pot trimite CV pe mail. 1 L; office@libertymedicalcenter.ro

tru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punctul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, (Afi Palace Cotroceni)sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro 252. Austrian Bio Cleaning angajeaza personal calificat, femei pentru curatenie, L-V ora 9-16; (0736.393.114

254. Automacaragiu transport containere, necesar autorizatie ISCIR, permis categoria C, E, atestat marfa; (0720.447.777 ommgroupcluj@gmail.com 255. Baiat. ptr depozit, angajam baiat lucrator depozit pentru locatia situata in complexul Smart Expo Voluntari; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 256. Baieti depozit haine pentru taiat lavete. Zona Jilava - 1 Decembrie Judet Ilfov. Program 9-18. Salariu atractiv (0722.685.969 257. Baieti pentru conversatii online, vrei independenta financiara, la noi se poate. Minim 18 ani. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, locatie de lux, sedinta foto. Plata la zi, (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro www.bestwebstudio.ro 258. Baieti si fete urgent, cu contract de

munca si vulcanizator + comisioane, asiguram cazare, spalatorie angajeaza, Sos. Chitilei nr. 131; (0767.533.644 259. Baieti si fete, personal pentru restaurant tip fast-food, zona Dristor. Salariul atractiv (0763.038.225 260. Barbat la vase, cu permis de con-

ducere pentru Anglia: barbat la vase cu permis de conducere, plecare urgenta, direct angajator.Venit net lunar: minim 1100 lire sterline, 5600 Lei. Cazare gratuita singur in camera. Urgent (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com 261. Barbati la curatenie angajam urgent pentru curatenie sediu cladire birouri zona Aurel Vlaicu, program 06:0014:30 minim 3 ani experienta 262. Barbati necalificati angajam urgent

pentru fabrica in zona sector 3. Salariu 1100 Lei net + bonuri de masa, bonus, transport decontat. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 263. Barbati pentru strans carucioare din parcare, pentru hypermarket din zona Berceni, contract de munca, program 8 ore; (0724.036.346 264. Barbati, personal pentru depozit angajam urgent in zona Militari. Salariu: 1400 + bonuri de masa. Program: luni vineri. Perioada de contract nedeterminata. Pentru alte detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 265. Barista (fete/baieti), cautam o per-

soana sociabila, indemanatica cu un minim de experienta, pentru bistro situat pe Calea Victoriei. Hai in echipa noastra. Asteptam CV-ul pe pe mai sau suna; 1.400 L; (0749.091.660 elena@openpub.ro 266. Barman Restaurant central anga-

jeaza barmanita, aspect fizic placut (un look nonconformist prezinta un avantaj) 1500 lei, tips,15 zile lucratoare, masa si transport asigurate, 1.500 L; (0732.266.922 hrclubcentral@gmail.com 267. Barman si ospatarita. Shiva coffee angajeaz? barman si ospatarita Program 2 cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii la interviu: (0785.111.777 b244lcy@gmail.com 268. Barman, program 8 ore, luni-vneri

8.00-16.00, salariu+masa, 1.800 L; (0766.900.800/ 0766.446.977 269. Barman, barista, bistro din zona

centrala angajeaza barman, ajutor barman, barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230/ 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 270. Barman, barmanita, caut barman,

barmanita pentru club Centrul Vechi. Salariu atractiv; (0721.557.917 Viorelionmaracine@gmail.com 271. Barman, barmanita, ospatar, ospatarita angajam pentru cafenea Militari, conditii avantajoase de munca, oferim contract de munca (0762.890.174 mariusvisan21@gmail.com 272. Barman, ospatar, bucatar hostess,

picol (0721.777.333 saray.lipscani21@gmail.com

273. Barman/ ospatar fete pt. restaurant

central. Programari interviu; (0720.897.833

232. Asistent si consilier vanzari outlet Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 233. Asistent si medic veterinar, Cabinet veterinar Bucuresti, zona Eroii Revolutiei, angajeaza medic veterinar si asistent, cu sau fara experienta. Detalii la interviu (0751.511.313 Cabinet.medvet@gmail.com 234. Asistent/a consultant vanzari Diamond Business, hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent/a a Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email: adamevediamonds@gmail.com (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 313. Bona, regim intern (cazare, masa). Conditii foarte bune. Este necesara experienta; (0746.157.070 314. Bona, zona Crangasi, Militari,

Bucurestii Noi sau Berceni. Salariu foarte bun. Conditii excelente; (0746.157.070 315. Bona, 8 ore/zi, Universitate, 2200

lei/luna, cautam bona cu experienta pentru copil 1 an zona Universitate, 8 ore/zi, 2200 lei/luna. Atributii: ingrijire su supraveghere copil fara menajul familiei; 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 contact@marypoppins.ro 316. Bona, experienta, copil 10

luni, Aviatiei, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

317. Bona, experienta, copil 2 ani,

Titan, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

318. Bona, experienta, copil 4 luni, 274. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 275. Beauty House Salon angajeaza

frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun (0738.162.219 276. Benzinaria OMV Gara de Nord angajeaza casier shop; (0736.898.770 277. Benzinaria OMV Lizeanu, anga-

jeaza casier gastro; (0736.898.770

278. Benzinaria Petrom Afumati Doraly

angajeaza personal: casieri, casierelucratori platforma; (0733.937.088 279. Beraria Gambrinus angajeaza barman pachet salarial motivant in functie de performanta. Relatii la telefon sau la sediul din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5, Bucuresti; (0731.422.181/ 0767.054.791

BEST STUDIOS ANGAJEAZA MODELE ONLINE. AI VREA SA MERGI LA SHOPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL DE LUX, VACANTE, MASINA SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

280.

281. Best Studios Videochat angajeaza

modele. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 282. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 283. Best Studios angajeaza modele. de

ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 284. Beverly Hillls Salon angajeaza cu

c.m. manichiurista, unghii tehnice, frizerita/ frizer. Rog seriozitate, Calea Victoriei; (0722.882.803 285. BGS angajeaza personal curatenie

pentru cladire de birouri. Oferim: salariu atractiv, punctualitatea platii salariului, contract de munca integral, stabilitatea locului de munca, program de lucru luni vineri. (0745.574.813/ 0752.110.106 recrutari@bgs.ro

Bild Construct angajeaza in tara si strainatate: rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni, tamplari, tapiteri. Asiguram cazare+masa; (0740.665.577 286.

287. Bionatura Plant isi mareste

echipa. Cautam colega pentru postul de secretara. Salariu atractiv. Te asteptam. CV la email. (0736.634.120 contact@bionaturaplus.com 288. Bionatura Plant isi mareste

echipa. Cautam colegi pentru postul de operator call- center. Salariu atractiv. Te asteptam. CV la email; (0736.634.120 contact@bionaturaplus.com 289. Bistro El Madrileno, Cartierul Francez angajeaza: bucatari, ajutor bucatar, persoana la vase. Program full time si part time. Salariu atractiv; (0773.753.923/ 0724.988.911

Bodyguard cu atestat, pentru club Centrul Vechi. Salariu motivant; (0737.650.262

290.

291. Bona Familie, cautam bona pentru un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi, facultatea Hyperion. Program 8 ore, de luni pana vineri. Programul incepe la ora 12,30. Salariu negociabil; (0771.484.464 aurelvasile58@yahoo.com 292. Bona pentru familie cu 2 copii mici in zona sector 1. Angajam bona cu experienta, reprezinta avantaj, nefumatoare, persoana serioasa, calma, comunicativa, activa si iubitoare de copii. (0722.753.704/ 0737.382.913 alexa.petrea@yahoo.com 293. Bona bebe 2 luni, baietel nou nascut, zona Stefan cel Mare, program 10 ore, luni-vineri. Nefumatoare, experienta recenta. Atributii strict legate de copil. 2000 lei. Urgent. 2.000 L; (0721.796.468/ 0726.334.403/ 021.313.59.59 agentiaplevnei25@gmail.com 294. Bona bebe 6 luni, zona P-ta Victo-

riei, program 10 ore, luni-vineri. Cerinte: experienta recenta bebelusi, nefumatoare, fara obligatii. 2000 lei. Urgent. Detalii: 2.000 L; (0721.796.468/ 0726.334.403/ 021.313.59.59 marinadavida@outlook.com

295. Bona Bragadiru, 8h/zi pentru copil 9

Colentina, urgent, 1.800 L; (0726.256.070

319. Bona, experienta, copil 7 luni,

Balta Alba, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

320. Bona, experienta, copil 9 luni,

Dorobanti, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03

321. Bona, experienta, experienta,copil 9 luni, Damaroaia, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 322. Bona, menajera interna, cu experienta si recomandari. Se asigura cazare, masa, 2.500- 3.000 Lei; (0726.637.102 323. Bona, menajera, ingrijitoare batrani

in Bucuresti Fara comision la angajare. Recrutam bona, menajera, ingrijitoare batrani pentru familii deosebite din Bucuresti. Program part-time sau fulltime.Programari interviu telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

324. Bone cu experienta pentru familii deosebite, recrutam bone cu experienta pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru part-time sau full-time. Oferte salariale si conditii de lucru exceptionale. Trimite CV la office@profiles.ro (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

333. Bucartar si ajutor de bucatar pentru hotelul Cota 1400 din Sinaia, se ofera cazare si masa, relatii la telefon sau email (0749.033.356/ 0749.033.357 office@hotel-cota1400.ro 334. Bucatar ajutor de bucatar, femeie

la bucatarie (vase) pentru restaurant in Magurele, asiguram salariul motivant, masa zilnica, program flexibil; (0723.580.658

335. BUCATAR Cantina angajeaza bucatar, conditii legale de munca, mediu placut, reale sanse de afirmare. Salariu fix + tichete de masa + masa asigurata. Zona Pipera, vis a vis de statia de metrou. (0786.552.982 336. BUCATAR full time. Fundatia Viitor

Pentru Copiii Romaniei angajeaza bucatar full time. Relatii la telefon, de luni-vineri 09-17, (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro 337. Bucatar pentru restaurant Berceni

sector 4, cu experienta pe specific romanesc si international. Se ofera salariu motivant, cadru de lucru placut si bonusuri in functie de performanta. Informatii suplimentare la nr de telefon. (0727.247.660 338. Bucatar pentru restaurant cu bucatarie internationala zona Tineretului, minim 2 ani de experienta, contract de munca, transport platit seara, salariu 3.000 lei + bonusuri la evenimente 3.000 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro

347. Bucatar cu experienta in restaurant italian. Restaurant italienesc angajeza bucatar cu experienta in bucataria italiana, salariu minim 200 lei/zi net , zona Universitate; (0722.559.988 ghitafdaniel@yahoo.ro 348. Bucatar cu experienta pentru catering cu specific romanesc, pe cald, in sectorul 1,conditii de lucru moderne. Salariu 3.000 - 3.500 Lei cu posibilitate de evolutie financiara. Se lucreaza o zi cu una libera. Cautam personal profesionist 3.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

Bucatar cu experienta, sofer livrator, casier operator si operator call center pentru Compania Wise Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania. Suntem o echipa tanara, de profesionisti, intr-o companie mare in crestere. Asteptam Cv-ul la adresa, relatii la tel. CV la email: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro

349.

350. Bucatar mic dejun cautam pentru

binat, cu experienta in burgeri.Cerinte: sa-i placa burgerii, sa fie creativ si sa aiba spirit de echipa, (0724.440.582 3Kombinat@gmail.com

restaurant (hotel) in Centrul Vechi, la mic dejun. Experienta si chef de munca, Rugam seriozitate. Trimiteti mail cu CV. (0722.555.505 marketing@zhotels.ro http://www.zhotels.ro

340. Bucatar pentru scoala;

351. Bucatar paste si mic-dejun, canti-

339. Bucatar pentru restaurantul 3Kom-

(021.315.65.43

341. Bucatar restaurant Refugiu cu

specific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0727.626.981 342. Bucatar Scala Food angajeaza bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com

na angajeaza bucatar pentru zona de paste si mic dejun. Programul este de luni pana vineri intre 06:00-14:00. Oferim conditii legale, 1800 lei net, tichete si masa asigurata. Zona Pipera-Tunari; (0786.552.982 352. Bucatar pe sectia rece, minim 5 ani experienta pe partea rece, salate si deserturi, locatie in sectorul 3, program de lucru 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu pentru inceput 2.500 ron + tips din vanzare. 2.500 L; (0764.900.000 office@maroonbistrocafe.ro

luni, de luni-vineri. 1.200 L; (0729.038.674/ 0729.038.674 gabi_zaroschi@yahoo.com

362. Bucatar si ajutor de bucatar zona Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 363. Bucatar si femeie curatenie pentru

restaurant Bucatarasul, strada Olteni nr. 3, zona Piata Unirii, Sfanta Vineri, angajam bucatar cu experienta in bucataria romaneasca si femeie la curatenie. (0760.966.360 comenzi@bucatarasul.ro 364. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la

vase, sector 1 Bucuresti. (0722.607.401 365. Bucatar, firma catering cu sediul in

sectorul 5, str. Margeanului, angajeza bucatar cu experienta. Program de lucru in ture 2/2 zile, salariul 2500 lei, 2.500 L; (0765.489.624 vlad@delarte.ro 366. Bucatar, firma de catering angajeaza, carte de munca, masa asigurata, salariu motivant; (0729.682.323 367. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii,

angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 368. Bucatar, pentru autoservire zona

296. Bona cu experienta,

Bucurestii Noi, 2.500 L; (0726.256.070

Mihalache, program de luni pana vineri 7,00-17,30; (0724.508.592

297. Bona cu experienta, copil 1

369. Bucatar, restaurantul Horoscop -

Unirii isi mareste echipa. Angajam bucatar pentru bucataria romaneasca. Cei interesati sa sune la nr. de telefon (0786.223.663

an, Domenii, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 298. Bona cu experienta, copil 1

an, Unirii, 2.200 L; (021.310.74.03

370. Bucatar, sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asigura salariu si comision; (0723.580.658

299. Bona cu experienta, ingrijire copil,

8-10 ore/zi, urgent, 2.000 L; (0726.637.102

371. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti, campus studentesc, bucatarie romaneasca. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339

300. Bona de sarbatori si in weekend, o

buna de incredere, sector 3; (0787.817.788

301. Bona externa ajutor pentru gemeni, zona Herastrau, ajutor pentru gemeni nou nascuti, va fi si o bona interna, se sta cu un singur copil. Tot ce tine de copil, fara menaj, salariu motivant, cautam persoana cu experienta 2.200 L; (0756.829.088

372. Bucatar, 3000 lei. Firma catering cu sediul in sect. 5 angajeaza bucatar cu experienta pentru scoli si gradinite, gatit cantitati mari, 2.500 L; (0765.489.624 373. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant

sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

302. Bona externa in Ciorogarla, Ilfov, pt.

fetita 2 ani. Experienta anterioara optionala. Programul de lucru 8 h flexibil include menaj usor, ordine, facut mancare copil, plimbat, calcat, joaca. Oferta financiara corecta; (0724.278.919/ 0729.600.060 drandreiivan@yahoo.com

374. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol,

spalatori vase, Ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori-vase indemanatici. Program luni-vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com

303. Bona externa, angajez pentru ingri-

jire copil si menaj; (0730.860.283

304. Bona in Bragadiru interna, program

prelungit (include deplasari periodice in Suedia) pentru 2 baieti (5 luni si 1 an jumatate). Monitorizare video. Persoana serioasa, harnica si blanda. (0766.527.744 mellyynda@gmail.com

375. Bucatar, ajutor bucatar si femeie vase Restaurant central din Floreasca angajam bucatar, ajutor bucatar cu minim 2 ani experienta si femeie vase. Asteptam CV la adresa office at vacamuuu.com. Salariu atractiv, program in ture, transport, masa, (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

305. Bona in sector 3, de preferinta pen-

sionara, pentru o fetita de 3 ani. Program de lucru: 10.00 - 19.00 de luni pana vineri. (0754.615.973 razvan_popescu91@yahoo.com 306. Bona interna angajez pentru ingri-

376. Bucatar, ajutor de bucatar, femeie la bucatarie (vase) pentru restaurant in Magurele Ilfov. Seara asiguram transport; (0723.580.658

jire copil si menaj; (0731.300.300

307. Bona interna 600 eur/luna, familie

centrul Bucurestiului cu 2 copii, unul de 2 ani si celalalt de 9 luni, cauta bona rabdatoare si blanda, cu experienta+recomandari. Preferabil doamne mature, 600 {; (0753.464.079 308. Bona zona Piata Progresul incepand cu luna ianuarie pentru baietel de 10 luni, zona Piata Progresul. Program L-V, 8-19. Atributii strict legate de copil. Salariu -1.500 Lei sau se negociaza in functie de experienta 1.500 L; (0724.923.422 corinacbarbu@gmail.com 309. Bona, 2 fetite de 4 si 8 ani, 6 h/zi,

Damaroaia, 1.400 Lei; Bona, 2 copii de 5 ani si de 7 ani, 8 h/zi, Calea 13 Septembrie 1.800 Lei; Bona, copil 1 an, 9 h/zi, Barbu Vacarescu, 1.500 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 310. Bona, copii de 1 an jumatate si 4

ani jumate, 5 h/zi, 1.000 Lei; Bona, copil 1 an si 10 luni, 8 h/zi, Aurel Vlaicu, 1.600 Lei; Bona, copil 3 ani si 3 luni, 8 h/zi, Cotroceni, 1.600 Lei; Bona, copil 4 ani si 9 luni, 16:30-19:30, Vatra Luminosa, 1.200 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 311. Bona, copil 1 an, 16:00-20:00, Bucurestii Noi, 2.000 Lei; Bona interna, copil 1 an si 3 luni, Com. Ciolpani, 2.500 Lei; Bona, copil 2 luni, 8 h/zi, Aviatiei, 1.600 Lei; (0764.185.105/ 0764.949.335 312. Bona, o doamna curata, fara vicii,

fara obligatii, termen lung, intern, cazare +masa + 500 Euro lunar, urgent pentru Bucuresti. 500 {; (0737.761.229

377. Bucatar, ajutor de bucatar, pizzar,

angajeaza restaurant cu specific italian. Program 2 cu 2 zile, salariu + tips; (0758.222.666 325. Bone interne in Bucuresti, 10 posturi, recrutam pentru familii deosebite din Bucuresti. Program de lucru intern, 4-5 zile libere. Cazare, hrana si transport asigurate. Oferta salariala exceptionala. Programari telefonic sau trimite CV, (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 326. Bone si menajere agentie recruteaza bone si menajere, cu sau fara experienta, in regim intern/ extern. Cautam persoane serioase, se ofera salarii atractive. Nu se percepe comision la angajare (0784.659.190 327. Broker imobiliar compania Urban House selecteaza agent vanzari cu/fara experienta pentru departamentul rezidential (proiecte noi). Persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare. Pentru interviu CV pe email. 1.000 {; (0745.844.228 caroimobiliare@gmail.com 328. Broker imobiliar. Agentia imobiliara

Imozone angajeaza agenti imobiliari pentru activitati in sector 6. Candidatul ideal: persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare cu/fara experienta. Pentru interviu asteptam CV la urmatoarea adresa de mail; (0728.874.501/ 0728.874.510 office.drt.khc@gmail.com 329. Brutar Restaurantul Vivo isi mareste echipa. Daca esti brutar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Pachet salarial atractiv. AFI. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 330. Brutar si patiser pt brutarie-patis-

erie, angajam un brutar si un patiser, oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Program lucru flexibil. Locatie: Sector 1, zona bvd Ion Mihalache; (0768.532.104 331. Brutar, modelator paine, cuptorist,

angajam. Oferim cazare, sector 3, c.m., salariu motivant; (0733.866.049 332. Brutar, patiser cu experienta in domeniu. Experienta drept patiser reprezinta un avantaj. Avem nevoie pentru deschiderea unui loc nou, brutarie artizanala. Conditii excelente de munca, echipa serioasa (0752.202.102

343. Bucatar si ajutor bucatar restaurant, berarie germana in zona Baneasa Pipera. (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

Bucatar / patiser pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; Cunostinte de cofetarie/patiserie sau diploma de cofetar/patiser; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie / patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 344.

345. Bucatar cantina angajatilor, Hotel Hilton angajeaza bucatar pentru restaurantul angajatilor. Program full time, 2 ture de zi, experienta minima 3 luni. Oferim uniforma, masa, asigurare de viata si sanatate (021.303.37.77 adriana.radu2@hilton.com 346. Bucatar cantina in Pipera cu pro-

gram de luni pana vineri intre 06:0014:30. Oferim conditii legale, salariu 1800 lei net, tichete de masa si masa asigurata (0786.552.982

353. Bucatar pentru bucataria rece, cu

experienta, Trattoria Pane e Vino angajeaza bucatar pentru bucataria rece (salate, deserturi etc). Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa noastra este str. Nerva Traian 25, metrou Timpuri Noi, 2.100 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com 354. Bucatar pentru cantina Pipera Cantina angajeaza bucatar cu program de 8 ore. Oferim conditii legale, salariu 2.200 lei net, tichete de masa si masa asigurata; (0786.552.982 355. Bucatar pentru cantina Pipera, cu

disponibilitate la program in 3 ture prin rotatie: 06:00-14:30, 10:30-19:00, 22:0006:30. Contract perioada nedet., salariu fix, spor de noapte, tichete, masa asigurata (0786.552.982 356. Bucatar pt. Luna Cafe & Bistro, minim 3 ani experienta. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro 357. Bucatar restaurant de sushi, pt.

restaurant Chico Chillout cu specific japonez si european. (0733.324.426 chilloutchico@gmail.com

378. Bucatar, cofetar, sofer, vanzatori Bucatar, aj. de bucatar, cofetar, sofer, lucratori comerciali, cu experienta in alimentatie publica, restaurant in zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam de l-j intre orele 10-15; (0724.460.965 office@smartbistro.ro 379. Bucatar, ospatar, picoli, personal vase, caut urgent bucatar, ospatar, picoli si personal spalat vase pentru 2 restaurante prestigioase din Bucuresti, sector 1 (Relais Chateaux Le Bistrot Francais , Sushi Room); (0744.344.770 resurseumane@lemanoir.ro 380. Bucatar. Restaurant cu specific

mediteranean balcanic isi mareste echipa, angajam bucatar, ospatari/ ospatarite, cu sau fara experienta; (0737.940.512 381. Bucatar. Restaurant cu traditie, in

Bucuresti, angajeaza urgent bucatar; (0722.305.308 382. Bucatar. Restaurant Refugiu cu specific romanesc angajeaza bucatar cu experienta, ajutor de bucatar si femeie la vase. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981

383. BUCATAR/ BUCATAREASA+ AJUTOR BUCATAR, OSPATAR, BARMAN, SPALATOR VASE, LUCRATOR DEPOZIT 8ORE 5ZILE/2ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV+CARTE DE MUNCA+BONURI DE MASA+PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI-PLATINUM CASINO (0726.141.233 384. Bucatar/ajutor bucatar, restaurant cu specific italian situat in sector 1 angajeaz? bucatar si Ajutor bucatar. Program doua cu doua, salariu atractiv +tips, transport asigurat, concedii de sarbatori si in vara+alte beneficii; (0761.753.205 Nordcatering@gmail.com 385. Bucatar/ajutor de bucatar pentru sushi, Afi Palace, Wasabi Afi angajeaz? bucatar/ajutor de buc?tar. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: fara experienta: de la 1800-2400; cu experienta: de la 2400-3600. Salariu+bonuri de masa(200lei)+tips zilnic; 2.500 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 386. Bucatar/ajutor, angajam ajutor de

bucatar, o persoana responsabila sa ocupe postul de grataragiu. Salariu atractiv, tips si transport asigurat. programul este in ture.Restaurant cu specific romanesc; 1 L; (0767.282.820/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro 387. BUCATAREASA /MANAGERA SI OSPATARITA PENTRU CAFENEA; (0722.237.000/ 0726.608.534 388. Bucatareasa (bucatar) in Cora Lujerului. Rustic, lant de autoserviri cu mancare romaneasca angajeaza bucatareasa (bucatar) cu experienta in Cora Lujerului. Salariu 2.500 si bonusuri zilnice mari, program zilnic 8-17 cu duminica liber. 2.500 L; (0723.705.385 389. Bucatareasa pentru gradinita par-

ticulara, gradinita Zum Zum, zona Gara de Nord, angajeaza bucatareasa. (0740.704.922

390. Bucatareasa pentru mic dejun hotel DBH Bucuresti, experienta minim 3 luni intr-o bucatarie de restaurant sau hotel. Daca esti punctual si doresti un loc de munca stabil, te asteptam la interviu, str Barbu Vacarescu nr.51, sect.2; (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

Bucatareasa, ajutor de bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639

391.

392. Bucatari Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de bucatari cu experienta in bucataria cu specific peste si fructe de mare. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta; (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro 393. Bucatari cu experienta in bucataria

internationala pentru restaurant a la carte situat in centru. (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

394. BUCATARI pentru hotelul Sheraton

Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

395. Bucatari pentru locatie pentru evenimente (nunti, botezuri, petreceri corporate), cu experienta in domeniu full time). (0722.916.439 396. Bucatari restaurante cu specific international angajeaza bucatari, ajutori de bucatari. Se ofera salariul atractiv, masa, tips, transport asigurat. Se cere seriozitate, (0734.872.858/ 0726.155.550 tyby2711@yahoo.com 397. Bucatari cu experienta urgent in Titan, Restaurantul Johnny's situat in Titan, angajeaza urgent bucatari in conditii foarte avantajoase, salarii atractive si bonus de perfomanta. Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0722.278.670 ciury09@yahoo.com 398. Bucatari grill Oro Toro by Osho angajeaza bucatari grill cu experienta in restaurant tip fast-food in locatiile din Bucuresti (Mall-uri). Salariu motivant acordat in functie de experienta si alte beneficii; (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com www.orotoro.ro 399. Bucatari pe cald, restaurant inter-

national din sector 3 angajeaza bucatari pe cald, bucatari pe rece. Salariul atractiv, masa, tips, transport asigurat; (0734.872.858/ 0726.155.550 contact@conacul-nobil.ro

358. Bucatar salate, restaurantul Stadio

angajeza bucatar salate, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 359. Bucatar sef pentru un restaurant in

zona Magurele Ilfov, asiguram salariul motivant, comision din vanzare (0723.580.658 360. Bucatar sef, bucatari cu experien-

ta, femei la vas, Restaurantul Flying Pig isi mareste echipa:vrei sa lucrezi cu o echipa tanara si dinamica ? Cautam bucatar sef, bucatari cu experienta, si femeie la rastel (vase), detalii la tel; (0762.662.037 361. Bucatar si ajutor de bucatar se ofera pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 427. Carmanger transator din toata tara

salariu si conditii avantajoase mai multe detalii la numarul de telefon (0728.101.350 tufisimarianviorel@yahoo.com 428. Casier cu experienta angajeaza Casa de Amanet si Schimb Valutar. Salariu net 2000 ron; (0761.171.242/ 0722.623.625 429. Casier Domino's Pizza angajeaza casier. Se cere: studii medii, disponibilitate de a lucra in ture si in weekend, persoana responsabila, bune abilitati de comunicare, (0743.664.667 430. Casier pentru dealer auto,

cunostinte soft emitere facturi, experienta in domeniu, persoana organizata si serioasa. (0758.115.817 hr@autocobalcescu.ro 431. Casier cu sau fara experienta, can-

tina angajeaza casiera. Conditii legale, mediu placut. Se ofera salariu fix + bonuri de masa + masa asigurata. Locatia se afla langa metrou Pipera; (0786.552.982 432. Casier OMV, casiera, vanzatoare la

benzinaria OMV Soseaua Giurgiului . Relatii la telefon. (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 433. Casier parcare hotel, RIN Grand

400. Bucatari si fata la vase pentru restaurant cu specific RO, international, zona Unirii, bucatar cu experienta/dorinta de munca. Conditii bune, colectiv format, se lucreaza in echipa, 2 zile cu 2 zile. Cautam si fata la vase. 1 L; (0721.340.941 octavian.leca@yahoo.com 401. Bucatari, angajam in cadrul unui

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti pe pozitiile: sous chef, breakfast chef, night chef, ajutor bucatar, cofetar. Program: 5 zile / 2 libere; 3.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 402. Bucatari, restaurant South Burger

sector 3 si 4 angajeaza bucatari. Ne marim echipa si cautam persoane serioase si pricepute. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile, masa asigurata, decont transport seara. Salariu 2000-2500, 2.500 L; (0723.506.021/ 0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com

Bucatari, urgent 4 bucatari, 3 ajutori bucatarie romaneasca, sector 2 (metrou Piata Muncii), femeie servici/ vase, salariul saptamanal, provincie, cazare, masa, barmani, ospatari, picoli; (0740.665.577 403.

404. Bucatari, ajutor bucatari, femeie

serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 405. Bucatari, ajutori bucatari, patiseri, pentru restaurant, sector 2. Relatii la tel.: (0722.201.802 406. Bucatari, ajutori bucatari, om la vase. Greek Taverna mall Baneasa angajeaja bucatari, ajutori bucatari si om la vase, salariu + tips motivante; (0768.494.450 407. Bucatari, ajutori bucatari, vase, preluari comenzi, restaurant South Burger angajeaza pt sectoarele 3 si 4. Se cere minima experienta, se ofera salarii de inceput intre 1500 si 2000. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile,masa asigurata, decont transport seara; 2.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 408. Bucatari, in zona Piata Presei Libere. Salariul incepand de la 1.750 RON net la care se adauga spor de noapte. Experienta constituie un avantaj.Contact Mihaela Mitrila (0751.190.463 409. Bufetier, lucrator bucatarie rece, restaurantul Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza lucrator bucatarie rece (bufetier) cu experienta. Relatii la telefon sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com 410. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 411. Calificati si necalificati Cautam

meseriasi si echipe pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov. Avem nevoie pentru constructii case, renovari, ĂŽntretinere, etc. Castiguri garantate intre 80-150 de lei/ zi. Conditii deosebite, 150 L; (0730.339.522 412. Calificati si necalificati Cautam meseriasi si echipe pentru lucrari in Bucuresti si in tara. Avem nevoie pentru constructii case, dulgherie, tencuieli, placari, sape, etc.Conditii foarte bune; (0762.880.338/ 0755.144.491 413. Calificati si necalificati, pentru montaj pereti cortina, tamplarie Al.Salariu incepand cu 2300 ron pana la 3000 ron in functie de experienta. Cerinte. Lucru la inaltime. (0740.340.973 Office.tiax@gmail.com 414. Calificati/necalificati. Tipografie

angajeaza personal calificat sau necalificat in vederea specializarii pe utilaje tipografice. Acceptam si persoane din provincie. Oferim cazare gratuit. (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro

415. Calificati/necalificati. Tipografie angajeaza vanzatoare in complexul comercial Doraly si operator facturare. Acceptam si persoane din provincie. Oferim cazare gratuit. (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro 416. Camerista ApartHotel (zona Pre-

ciziei, Buc), Apart Hotel Studio One angajam camerista cu experienta in domeniu, serioasa, cinstita, responsabila, discreta, organizata, constiincioasa. Salariu 1500 net, bonuri de masa 15ron/zi, abonament medical, (0756.031.736 daniela.dragomir@wfmc.ro www.westgatestudios.ro 417. Camerista hotel de 4 stele, RIN Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

Hotel angajeaza casier parcare; incaseaza contravaloarea parcarii atat numerar, cat si prin POS. Se lucreaza in cabina proprie langa bariera de la iesire. Program: 2 ture (07-15;15-23). (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 434. Casier si lucratori comerciali pentru

fast food, program si salariu atractiv; (0723.777.459 435. Casier, supermarket angajeaza

personal. 6 posturi libere, casiere si lucratori comerciali. Avem program de 12 ore. Avem disponibil si posturi de zi si de noapte. 1.600 L; 436. Casier, casiera pentru Oro Toro by

Osho, absolvent/a liceu cu diploma de Bac, sau calificare lucrator in comert, in restaurant tip fast-food in Mall-uri Bucuresti. Salariu min 1.350 Lei - 1.700 Lei si alte beneficii; (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com www.orotoro.ro

446. Casiera / lucratoare comerciala Shop & Go Mega Image angajeaza casiera si lucrator comercial full time, 8 ore in doua schimburi si part time, (sambata si duminica), in sectorul 1, (0729.903.824 447. Casiera cantina in Pipera, ajutor

sala. Se lucreaza prin rotatie tura 1: 06:00-14:30, tura 2: 10:00-19:00. Se ofera: contract de munca, 1200 net, tichete de masa si masa asigurata. (0786.552.982 448. Casiera facturare zona Afumati, complexul Su Market program SAGA, iesiri, intrari, program 06:30-14:30 sau 07:00-1500salariu bun (0732.132.132 zedro2006@yahoo.com 449. Casiera pentru patiserie vorbit

engleza mediu; (0720.223.112

450. Casiera, 8 ore/zi, luni-vineri pentru

restaurant-autoservire, 8.00-16.00, salariu 1.600 L; (0766.900.800 451. Casiera, angajeaza Restaurantul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

452. Casiera, lucratoare comerciala

Shop & Go Mega Image angajeaza casiera si lucrator comercial full time, 8 ore in doua schimburi si part time, (sambata si duminica), in sectorul 6 Militari; (0729.903.824

Casiera- vanzatoare pentru magazin alimentar, program 16,00-24,00 zona Drumul TabereiGhencea, salariu 17002000 roni; (0723.655.622 453.

454. Casiere pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 455. Casiere si lucratori comerciali mag-

azin Shop&Go (Mega Image) zona Militari, sector 6, Bucuresti angajeaza 2 casiere si 2 lucratori comerciali. Program flexibil, pachet salarial atractiv. Experienta in domeniu constituie un avantaj; (0749.010.773 danarov@yahoo.com

465. Caut colaboratoare croitoreasa pentru atelier haine, mentionez faptul ca o voi ajuta si in dezvoltarea propriei afaceri. (0734.373.746 Badulescu.jurist@yahoo.com 466. Cautam stivuitorist cu experi-

enta pe stivuitoare cu lame laterale si de tip VNA. Depozitul se afla in zona Bolintin si oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix (cu majorari periodice) +bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878 467. Centru varstnici angajeaza person-

al curatenie locatie: Bucuresti, sector 6, zona Gorjului. (0757.015.521 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro 468. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam la faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 469. Chimisti pentru detergenti, produ-

cator www.arcalux.ro angajeaza chimisti si operatori electricieni, automatisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere. Salarizare foarte buna (0723.666.441 arcalux@yahoo.com 470. Chocolat isi mareste echipa, bucatar Angajam in conditii excelente bucatar sectia cald cu experienta, cofetari si ajutor-cofetar. Salariu motivant, transport decontat. Pentru mai multe detalii va astept la interviu; (0720.041.965 Constantinstanciukon@gmail.com 471. Circularist pal, angajam operator

circular de taiat in pachet pal melaminat cu experienta pe utilaje asemanatoare. Salariul min. 3000 Ron, in functie de experienta. Popesti Leordeni, in apropiere de Pepsi; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 472. Cizmar talpuitor, conditii avanta-

joase. Tel.: (0723.669.829

418. Camerista hotel, Best Western Stil

Hotel Bucuresti, Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an, concediu platit 22zile/an cu cazare platita pe litoral. Asiguram cazare/mancare pentru provincie, (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro 419. Camerista pentru hotel situat vis-

a-vis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792/ 0726.652.115

Capsa. Telefon: (0757.645.737

506. Cofetar. Scoala angajeaza cofetar;

enta, vis-a-vis de Mega Mall, se ofera contract de munca integral, salariu fix sau procent; (0724.385.211/ 0760.381.952

507. Cofetari si ajutori cofetari, laborator

490. Coafeza, stilist, pentru salon lux Beauty Lounge clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, coafuri speciale, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva; (0744.499.555/ 0722.301.575 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro 491. Coafeza. Vrei stabilitate, con-

tinuitate ? Vino la noi, accepta provocarea, lucrezi cu cele mai bune branduri, salon Panduri strada Iovita, bloc verde, salariu fix plus procent, incadrare 8 ore, salon cu vad si vechime. (0726.787.519/ 0745.564.612 437. Casier, casiera benzinarie Mol,

Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 438. Casier, casiera, cu sau fara experi-

enta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0773.316.497 439. Casier, lucrator comercial pentru Shop&Go Baneasa, str. Biharia, in curte la Metav; (0745.637.369/ 0745.204.310 440. Casier, lucrator comercial, angajam

casieri / lucratori comerciali pentru chioscuri si magazine cu profil vanzare presa, carte, tigari, racoritoare, contract de munca pe perioada nedeterminata, bonusuri, program flexibil, (0723.554.992 office@octagon.ro

Bucuresti, cautam 3 persoane cu experienta in domeniu hotelier pentru postul de Camerista. Zona Militari, metrou la 10 metri. Salariu fix, bonuri de masapachet asigurare medicala, mediu de lucru stabil (0766.741.053 office@hrdaily.ro 426. Cameriste. Hotel angajeaza

442. Casier, sef tura, casier si lucrator

cameriste. Salariul este intre 1500-2000 ron net; (0755.200.032

485. Coafeza si cosmetician cu experi-

salon modern din sector 1, cu clientela formata, angajeaza coafeza/ hairstylist , experienta minim 1 an, competente frizerie. Oferim conditii de lucru deosebite, salariu atractiv, CM; (0729.575.588 neo.saloane@gmail.com

441. Casier, operator case, vanzare, benzinarie Mol, benzinarie Mol, sector 6, personal vanzare baiat/fata, in ture flexibil 15 zile pe luna, salariu fix brut 1550 Lei,bonus(100-400ron), sporuri noapte, spor sarbatori, tichet 200 Lei. Tips 500 Lei; (0371.000.328 retail.recrutare@gmail.com www.molromania.ro

425. Cameriste, hotel 4 stele in

505. Cofetar, patiser cu experienta, daca stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro

489. Coafeza, hairsylist Neo salon, un

centru, zona Unirii angajeaza urgent camerista: 0730.777.040, spalator vase, ajutor bucatar: 0731.111.164, barman, ospatar: 0731.111.418;

comercial salariu motivant si real trecut pe contractul de munca, concediu 21 zile/an, masa asigurata + alte beneficii. Rog si ofer seriozitate. Constantin (0729.910.157 443. Casier-operator, Compania Wise

Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania angajeaza: casier-operator. Atributii principale: preluare comenzi on line de la call center, repartizare catre bucatarii si departament livrare, operatiuni incasari - plati cash sau POS, intocmire documente fiscale zilnic. Profil candidat: cunostinte Ms Office, atentie la detalii. CV la e-mail/ tel. departament resurse umane: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro 444. Casier/lucrator comercial pentru restaurant tip fast food. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon; (0731.034.908 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 445. CASIERA pentru magazin si serv-

ice auto situat in zona Aparatorii Patriei. Oferim salariul atractiv cu posibilitate de crestere, 1.800 L; (0766.979.752/ 0786.311.313

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

456. Casieri si om pe platforma angajeaza Benzinaria Mol 13 Septembrie; (0729.062.266 457. Casieri benzinarie, benzinarii Mol

Barbu Vacarescu si Mol Pipera angajeaza fete si baieti pentru postul de casier. Program flexibil, salariu, bonuri de masa, bonusuri de performanta; (0720.544.288 bog_wow@yahoo.com 458. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go cu program non-stop cu 10 zile libere pe luna, 1.600 lei/ luna+ bonus la inventar (300-600lei). Locatia este in sector 1 Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi gratis; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 459. Casieri, lucratori comerciali pentru magazin Shop & Go Mega Image, locatie zona Titan, persoane serioase fara limita de varsta 1.800 L; (0770.522.019/ 0775.326.293 460. Casieri, lucratori comerciali, persoane serioase, fara limita de varsta pentru magazin tip supermarket. Experienta nu este necesara 1.800 L; (0775.326.293/ 0770.522.019 461. Casieri. Benzinaria OMV de

pe Sos. de Centura Domnesti (iesirea Prel. Ghencea), angajeaza casieri, ospatari, bucatari si femeie curatenie. Rel. la: (0786.030.199 462. Casieri/casiere si preparatoare sandwich-uri. Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 463. Casierita / casier, restaurant tip fast food angajeaza casierita cu experienta. Locatia se afla in Auchan Militari.Detalii legate despre program si alte beneficii se vor discuta in cadrul interviului; (0764.503.197 Valentin@partenermedia.ro 464. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

473. Clinica Geronto Life Med sector 1 angajeaza urgent Kinetoterapeut, asistent farmacie, asistente medicale generaliste, infirmiere si ingrijitoare. Relatii: (021.667.40.60 474. Club Vegas angajeaza dansatoare,

animatoare, ospatarite, receptionere, hostess cu/ fara experienta. Loca?ie de lux, salariu + bonusuri motivante. Carte de munca, maxima seriozitate. Bd. Regina Elisabeta, nr. 13, (0765.260.009 475. CN Posta Romana SA Sucursala

Servicii Express organizeaza in data de 13.12.2017, concurs pentru ocuparea unui post de agent curier in cadrul OPE Bucuresti. Persoanele interesate vor depune la sediul din Calea Giulesti nr. 68, camera 222, sector 6, Bucuresti, pana la data de 12.12.2017, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie permis de conducere (minim categ. B), copie diploma studii (minim invatamant 10 clase). Relatii la numarul de telefon; (021.302.27.58 476. Coafeza angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

Palatul Stirbey Buftea. Facilitati: Transport asigurat de la statia de metrou Straulesti 2.500 L; (0732.332.906 office@palatulstirbey.ro

484. Coafeza sau hairstylist cu experienta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com

488. Coafeza, hairstylist Salon infrumusetare sector 2, zona Arena Nationala, angajeaza in conditii avantajoase coafeza/ hairstylist. Experienta minim 6 luni. Program 1zi/ 1zi. Contact, 1 L; (0726.322.028

422. Camerista. Hotel 4 stele situat in

503. Cofetar, cofetar preparatie pentru

salon cu vechime 15 ani; (0764.218.668/ 0735.548.663

483. Coafeza cu experienta, zona Obor,

487. Coafeza si manichiurista. Salon coafura (zona Gara de Nord) angajeaza coafeza si manichiurista cu portofoliu; (0766.548.136/ 0734.808.583

421. Camerista, menajera si femeie vase, angajez camerista, program 12/36, 1500-1800 lei/luna, femeie pt spalat vase 1zi/1zi libera 1600 lei/luna si menajera 4 ore/zi, 700 lei/ luna pt restaurant si hotel in Drumul Taberei. Valabil din 3 ian 18 (0745.111.107/ 021.444.36.68 cm.enescu@gmail.com

502. Cofetar, aj. cofetar, patiser, aj. patiser, vanzatoar, sofer, pentru laborator cofetarie.Salariu atractiv, program 8 ore, zona Dristor.Detaliii la nr de tel. (0733.060.234 cofetariilegeorgys@gmail.com

504. Cofetar, cu salariu atractiv, Noe Patisserie, atelier artizanal frantuzesc nou, asteapta un cofetar cu un salariu atractiv, atmosfera crestina si o prima de instalare. Punct de lucru: Sos Fundeni 168. Urgent. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro

in zona Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3; (0765.609.113

DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

424. Cameriste angajeaza Hotelul

Coafeza cu experienta, pentru salon infrumusetare, zona Obor, conditii avantajoase, salariu 1.900 - 3.500, la 15 zile; (0724.133.585

482.

486. Coafeza si manichiurista angajez,

420. Camerista pentru Hotel Boutique

423. Camerista/ ingrijitor spatii hoteliere pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte elementare de limba engleza; Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

Coafeza cu experienta pentru salon infrumusetare, zona Berceni (Cultural), conditii avantajoase, salariu 1.9003.500 la 15 zile; (0761.647.108

481.

492. Cofetar angajam cofetar

preparatii salariu 2.200 L; (0734.396.420 493. Cofetar cu experienta angajeaza

urgent The Harp Backery; 3.000 L; (0722.622.815 494. Cofetar cu experienta;

(021.460.36.78

495. Cofetar cu experienta;

(021.212.35.40

496. Cofetar cu experienta;

(0724.551.671

497. Cofetar cu experienta pentru

fabrica din sector 6, salariul se discuta la interviu, relatii la telefon; (0732.672.654 498. Cofetar pentru laborator cofetarie zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara, program negociabil, salariu negociabil; (0758.084.291 499. Cofetar sau ajutor cofetar, angajez

in Corbeanca, Ilfov. Detalii la nr. de tel.: (0720.179.933/ 0722.344.661 500. Cofetar, cofetara angajam urgen,

salariu 2000 ron. Relatii la telefon; (0751.223.653 501. Cofetar, RIN Grand Hotel anga-

jeaza cofetar: preia, verifica si depoziteaza ingredientele; calculeaza consumul; prepara produse de cofetarie/patiserie pe baza retetelor si realizeaza decoratiuni, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

(021.315.65.43

cofetarie angajeaza cofetar pentru preparatie si ajutori cofetari cu sau fara experienta, zona Salaj sector 5, se ofera salariu stimulant, cerem si oferim seriozitate (0728.274.104 508. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 509. Cofetaria Sweet by Mario angajam

lucrator comercial/ vanzator cu sau fara experienta, salariu + program atragator, tel. in intervalul 09.00 - 19.00; (0765.627.216 510. Cofetarii Tip Top deschide noi

locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera) Colentina, va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Se ofera salariu net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon, 1.650 L; (0732.672.654 511. Colaborator part-time/ full-time pentru vanzare servicii spalatorie- curatatorie haine. Detalii la: (0724.351.770 512. Colaboratori. Companie taxi cauta colaboratori cu masina neautorizata taxi; (0766.999.452 513. Coleg, colega echipa curatenie,

restaurant nou zona Stefan cel Mare, cautam o persoana pentru echipa de curatenie/vase, cu sau fara experienta. Contract de munca, salariu de baza motivant plus tips, transport decontat si masa asigurata. (0767.303.667 514. Color Beauty One angajeaza personal, frizeri, manichiuriste si coafeza cu experienta pentru salon cu vechime de 6 ani si vad format. (0728.492.173/ 0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 515. Compania Romprest Service S.A. angajeaza mecanic auto, vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, tractorist, masinist utilaje cale si terasamente, soferi profesionisti, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnico-sanitar, fochist, pentru punctul de lucru din Chitila -Ilfov, informatii la tel. 021.490.20.10 si la sediul societatii din Str. Macului nr. 26, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov. Agenti curatenie (femei de serviciu), asfaltator, muncitori necalificati, masinist utilaje cale si terasamente, tractorist, mecanic agricol, punctul de lucru din Aeroportul Otopeni, informatii la tel. 021.201.33.59. Sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 021.668.10.50 si la sediul societatii din Str. Izbiceni, nr. 117119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: recrutare@romprest.ro

477. Coafeza hair silist cu experienta, zona Bragadiru - Lidl, zone apropiate: Prel. Ghencea, 13 Septembrie, Rahova; (0733.183.577 478. Coafeza pentru vad vechi, ofer salariu - procent; (0744.552.957 479. Coafeza Salon Amethyst Beauty Center, situat in Drumul Taberei, pe Valea Oltului, angajeaza coafeza. Pentru mai multe detalii, sunati; (0726.712.596 480. Coafeza si cosmeticiana angajez pentru salon cu vechime 19 ani, salariu intre 2000 lei si 4000 lei (0727.923.777/ 0766.623.829

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 551. Contabila acte primare, angajez

572. Croitoreasa atelier croitorie ByUs,

591. Curier masina companie - McDon-

cu experienta, in zona Baneasa; (0745.246.825

sau angajat pentru cusut la masina industriala sau angajat pentru cusut de mana. (0726.218.752 alexandrabyus@yahoo.com

alds Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.300 lei; 3.300 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com

552. Contabila studii medii, birou de contabilitate angajeaza operator datestudii medii economice - absolventa liceu economic, persoana atenta la detalii, responsabila, meticuloasa, cu spirit de echipa. CV la email (0728.062.760 activcontab@gmail.com 553. Contabila. Metropolotan Residence abgajeaza contabil/a pentru contabilitate primara, conditii deosebite, urgent, cv la email: gabriela@metropolitanresidence.ro 554. Contabilitate primara hotel DBH

Bucuresti, cautam o persoana organizata pentru evidenta documentelor emise si primite de receptia hotelului, Program part time, 7-12, L-V; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro

531. Confectioneri in masina simpla COMPANIA ROMPREST de cusut, butoniere, nasturi, calcator final pentru Fabrica de confectii textile, salariu SERVICE S.A. ANGAJEAZA de masa, mediu de lucru placut, SOFERI PROFESIONISTI PEN- si tichete zona Viilor; (021.424.62.93 TRU PUNCTUL DE LUCRU DIN 532. Confectioneri pentru Delta ServCHITILA- ILFOV. INFORMATII ices, atelier de croitorie in zona Pieptanari angajeaza confectionere, spanuitori, LA TELEFON SI LA SEDIUL cu experienta, salarii avantajoase, stablitate, contracte de munca pe SOCIETATII DIN STR. MACULUI bonuri, termen lung, posibilitate lucru part-time, NR. 26, CHITILA- RUDENI, 1.600 L; (0723.511.588/ 0721.363.035 hm.recrutare@yahoo.com JUD. ILFOV. PERSOANELE INTERESATE POT TRANSMITE 533. Constructor cu pofta de munca, la zi, 7 lei/ora. Transport din oras la CV-UL LA ADRESA DE E-MAIL: platapunctul de lucru; (0744.342.961 (021.490.20.10 534. Constructor tipare RECRUTARE@ROMPREST.RO cunostinte operare Gemi516.

517. Conducator auto profesionist, angajam soferi profesionisti pentru autotractor + semiremorca posesori ai categoriei C+E, din Bucuresti, Ilfov, experienta ca sofer de tir/ intern si int.. Cv pe mail : trans_europe_line@yahoo.com (0785.485.195 trans_europe_line@yahoo.com 518. Conducatori auto, angajeaza

Auto Cobalcescu Taxi, prin innoirea parcului auto, pentru desfasurarea activitatii de taximetrie in conditii de legalitate si profesionalism. (021.444.19.07 519. Conducatori auto, Bronec angajeaza conducatori auto cu atributii de agenti securitate, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 520. Confectioner confectii dama tex-

ni, salariu avantajos 5.400 L; (0766.849.566 535. Constructori, vulcanizare, spala-

torie, agricultura, necalificati, numai cu cazare, carte de munca, (0760.194.640 536. Contabil (contabilitate primara),

cunoasterea obligatorie a limbii ruse. Locatie: Voluntari. CV-urile le trimiteti la email. Salariu 2.250 L; (0725.778.051 vladislav@viknograd.ro

521. Confectioner masina simpla pt.

540. Contabil junior cu experienta in Chitila, urgent, intocmirea, emiterea, verificarea si mentinerea evidentei contabile pana la balanta si bilant. Studii superioare de lunga durata, profil economic. Experienta relevanta si competenta 2 ani. Recomandari. (0799.904.276/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori calificati si necalificati pentru confectionare tamplarie termopan. Puteti trimite CV pe adresa de nina.baluta@nusco.ro. (0744.998.403 523. Confectioner textil brand renumit

Angajam confectioner textil in sectie de productie confectii dama, brand romanesc renumit, in Bucuresti, zona Rahova, Electromagnetica. Salariu si conditii atractive. 2.000 L; (07999101999 office@styland.ro 524. Confectioner textile/tehnolog, angajam confectioner textile 3 posturi, lucrator necalificat, tehnolog/confectioner tipare part time. Salarii incepand de la 1900 ron pe luna. Zona cartierul Berceni - Luica. Detalii la; 1.900 L; (0724.901.749 office@okydoky.ro

««««««««««««««««««

CONFECTIONERA. FABRICA CONFECTII ANGAJAM URGENT CONFECTIONERA. OFERIM SALARIU, CARTE DE MUNCA, CONTRACT DE MUNCA, PRIME, BONUS IN FUNCTIE DE REALIZARI, 2.300 L; (0726.599.327

525.

«««««««««««««««««« 526. Confectionere masina liniara, permanent sau colaborare, pensionare pentru colaborare, atelier in sectorul 2, conditii bune de munca (0726.322.062

curateniei la toaletele ecologice din Bucuresti. Obligatoriu cunoasterea Bucurestiului si permis cat B, cunostinte minime PC, program 8 h, sambata prin rotatie; (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com 557. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 558. Copywriter cautam coleg/colega,

574. Croitoreasa huse canapele, croitoreasa huse canapele cu experienta in domeniu; 3.500 L; (0756.599.599 Genesyspharm@gmail.com 575. Croitoreasa incepatoare, pen-

tru retusuri confectii; (0725.170.964/ 0762.620.155 576. Croitoreasa pt retusuri, croitor retusuri si modificari. Salariu de la 2.200 la 2.400 lei, contract de munca pe 8 ore, se cere experienta in retus si modificari. Zona Titan, piata Minis, sector 3. detalii la tel: 2.400 L; (0785.077.061 577. Croitoreasa retus sector 4, vrei sa

lucrezi intr un mediu armonios, carte munca ?i salariu atractiv? Vino in echipa noastr? de Croitorese retus si modificari in sect 4 metrou timpuri noi, sector 1 metrou Basarab, (0723.225.882 578. Croitoreasa, sa stie la triplok si

liniara, lenjerii de pat. Nu dau de lucru acasa. Afumati; (0720.250.568 579. Croitoreasa, croitor, atelier de

retusuri si haine la comanda. Cautam o persoana care iubeste croitoria, la fel ca noi. Ne dorim stabilitate. Atelierul este aproape de metrou, tramvai (Dristor). Prime, conditii bune. (0752.111.118 enciu.alina21@yahoo.com

care sa cunoasca relationare B2B si care sa aiba abilitatea de a scrie un continut concis si strategic.Trimite CV-ul tau pe email: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

580. Croitoreasa. Angajez croitore-

559. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

vestimentara, angajam croitorese (confectionere), cu experienta. Salariu motivant, acceptam si colaborare (2 - 3 zile/ saptamana), Cotroceni; (0788.592.518

asa cu experienta pentru retusuri. Popesti Leordeni; (0723.586.473 581. Croitorese. Atelier de creatie

592. Curier masina proprie Mc Donalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donald`s, salariu + bonus pana la 3.510 lei, 3.500 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 593. Curier masina proprie McDonalds Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.510 lei; 3.500 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 594. Curier pedestru McDonalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.510 lei; 3.510 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 595. Curier pedestru McDonalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 2.400 Lei; 2 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com

597. Cursuri de formare in toate

612. Dispeceri, operator CCTV, pentru

domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar, etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane, etc. Sediul Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral in spate la ASE; www.feg.ro (0756.876.091

528. Confectionere si modeliere cu experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

angajeaza contabil experienta contabilitate primara, cunoscator program Wizz, avantaj cunoasterea altor programe de contabilitate (021.255.57.76 av.contab@gmail.com

529. Confectionere, angajam confec-

549. Contabil, camerista. Societate

tionere pentru liniara si triplock cu experienta, in zona Delfinului, sector 2; (0742.032.849 gaby.nicolae@gmail.com

comerciala angajeaza contabil si camerista. Relatii la tel./sau CV la adresa: (0722.209.754 mnbmarg@gmail.com

530. Confectionere, firma specializata

550. Contabil. Companie de contabili-

in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com

tate experta CECCAR angajeaza contabil cunoscator soft SAGA. CV-uri pe adresa de e-mail: 2.300 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro

548. Contabil, societate contabilitate

614. Distribuitor bauturi cu sediul in sector 3 angajeaza manipulant marfa; (0730.071.957

tribuitori pliante plata se face zilnic in functie de nr de pliante distribuit

618. Distribuitori pliante, plata se face

zilnic in functie de nr. de pliante distribuit (0799.162.214 619. Distribuitori pliante, program 5 ore, plata saptamanal, castig minim 50 lei/zi in functie de munca prestata. (0758.837.778/ 0799.162.214 bijudaniel339@gmail.com

620. Dnata Catering SRL cauta lucrator

comercial in bistro/ cafenea aeroport, ajutor de bucatar, (0756.141.778 dfilip@dnata.ro 621. Doamna pentru protocol pentru societate comerciala. Eleganta, inteligenta si fara vicii; (0733.253.250

Doamna sau domn pe post de secretara, Ilfov, Frumusani; (0728.876.222

622.

623. Doamna serioasa pentru menaj

usor, zona Parcul Tineretului, Piata Norilor. Sunati intre orele 14 - 20; (0770.552.794

624. Doamna ajutor casnic, domn 50 de

ani, singur, solicit doamna ajutor casnic, plata modesta sau cazare, integrare familiala; (0761.645.844

625. Doamna de companie doamna val-

ida, caut femeie interna pentru companie si menaj. Asigur salariu, locuinta si intretinere pe malul lacului Fundeni. Permisul auto constituie un avantaj. (021.240.11.34/ 0744.342.308 Petcugeorgerazvan@yahoo.com

cunostinte PC, pentru gestiunea stocurilor si se afla in zona Dristor; (0762.641.033

547. Contabil senior, pentru firma de contabilitate. Atributii: inregistrare acte lunar, comunicarea cu clientii, intocmire declaratii, balanta, bilant sub coordonarea si verificarea directa a unui sef, 2.500 L; (0723.839.276 izvor@contaradulescu.ro

sofer; (0725.223.996

617. Distribuitori pliante angajam dis-

544. Contabil primar, postul necesita

527. Confectionere perdele, draperii, Sophia cauta confectionere cu experienta pentru punctul de lucru din Dinicu Golescu, Bucuresti.Salariu de la 2000 Lei, in functie de experienta + bonuri de masa. Detalii la telefon 2.000 L; (0740.594.711/ 0758.235.248 office@sophia-romania.ro

613. Distribuitor apa angajez

616. Distribuitori fara limita de varsta. Salariul incepand de la 1.800 L; (0728.650.079

543. Contabil primar, firma cu sediul in Afumati cautam fata pentru contabilitate primara cu experienta, transport asigurat, contact tel., mail: platinambalaje@gmail.com (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com

solide in domeniul legislatiei financiarcontabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro

supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0763.697.212 cosminvladescu@gmail.com

615. DISTRIBUITOR pliante. Agentie publicitate cauta colaboratori pentru distributie pliante la cutiile postale sau stradal. Relatii la; (021.322.87.84

542. Contabil primar cerinte:studii economice finalizate (contabilitate),persoana organizata, ordonata, atenta la detalii,cunoasterea programului de contabilitate winmentor prezinta un avantaj. 2.000 L; (0720.715.580 s.andronachi@dodopizza.ro

546. Contabil sef, daca ai cunostinte

610. Dispeceri Monitorizare Video Angajam Dispeceri Monitorizare Video pentru obiective in Bucuresti, se ofera salarizare atractiva, program de lucru flexibil, in ture, Salariile se achita la timp. (0786.189.306 611. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2,3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se achita la timp 1 L; (0722.242.522 amrketing@starc.ro

541. Contabil primar Angajam contabil(a) primar cu experienta pentru contabilitate primara, evidenta stocurilor, gestiunea marfurilor, calculul productiei pentru bakery situata in Pipera, str. Erou Iancu Nicolae (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

545. Contabil sef S.C. Georom Interna?ional S.A, Bucuresti, angajeaza contabil sef cu experienta, studii superioare economice, cunostinte privind legislatia si evidenta in domeniul contabilitatii. Asteptam CV-ul. (021.252.57.27/ 021.252.57.28 office@georom.ro

609. Dispecer pentru monitorizare video program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, tarif 8,3 lei ora plus bonuri. Rog cv-uri pe adresa de mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

596. Curier permis cat. B, zona Vitan pizzerie angajeaza curier, salariu la 8h/zi 1065 Lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips. Venituri 2500-3500 lei (0728.088.659 gina.neculita@jerryspizza.ro

538. Contabil de gestiune cunostinte solide in domeniul legislatiei financiarcontabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara. Experienta minim 2 ani in domeniul financiar contabil. Cunostinte bune MS-OFFICE 2.700 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro 539. Contabil de gestiune/economist, firma Gabrielle center angajeaza contabil de gestiune/economist; (0726.694.334 capricciosa_restaurant@yahoo.com

522. Confectioner tamplarie termopan,

556. Controlor CTC pentru verificarea

panie producatoare de lenjerii de pat si fete de masa, angajeaza croitoreasa cu experienta. Sectorul 4, Big Berceni, (0799.780.674

537. Contabil cu experienta Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro

tile cu experienta in masina cheite si masina simpla. Program de lucru 8:0016:30, salariu si bonuri de masa. Tel: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420

555. Controlor calitate, pt. companie multinationala. Salariu atractiv + tichete de masa. Locatie - bariera Domnesti centura Bucuresti (021.202.58.70 andreea.balanescu@wilkins.ro

573. Croitoreasa cu experienta. Com-

560. Cosmeticiana salon Elle Beauty

situat in sector 2 cauta cosmeticiana. Salariu fix, program o zi da, una nu. Duminica nu se lucreaza, (0768.410.983 office@ellebeauty.ro

561. Cosmeticiana si manichiurista

angajez sau inchiriez posturile, bd. Basarabiei/ Campia Libertatii; (0726.116.830

562. Cosmeticiana pentru salon lux Beauty Lounge, situat in sectorul 2, clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut. (0722.301.575/ 0744.499.555 cristina@wic.ro http://www.thebeautylounge.ro

582. Croitori/ croitorese pt. Atelier croitorie Atelier creatie vestimentara angajez croitori/ croitorese cu experienta/ constructie tipare/ executare produs. Oferim salariu cuprins intre 1500 - 2500 RON, 2.000 L; (0786.400.005/ 0722.600.601 garcea1388@yahoo.com 583. Crystal Palace Ballroms

recruteaza personal ajutor de bucatar, manipulant marfuri si ingrijitor cladiri.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi.Va asteptam. (031.400.42.22 recrutare@crystalpb.ro

enta, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; 1.500 L; (0720.536.929 www.salonsweetstyle.ro

584. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net + tichete + sporuri + decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro

564. Cosmeticiana, manichiurista,

585. Curatatoria Aqua din Baneasa

563. Cosmeticiana sector 4, cu experi-

salon sector 4 (Metalurgiei, Obregia), salon 9 ani vechime; (0723.293.222 565. Cosmeticiana, salon zona Garii

de Nord angajeaza cosmeticiana program 1/1 zi, duminica liber, salariu fix si procent, carte de munca 8 h. Detalii la tel. (0736.877.256 raluca_moise2006@yahoo.com 566. Cosmeticiana, Calea Dudesti,

zona Mall Vitan; (0721.395.420

567. Cosmeticiana, coafeza, pedichi-

urista, manichiurista, angajeaza Salon Rayssa, Drumul Taberei. (0723.622.939

568. Cosmeticiana, coafeza, manichiurista, maseuza personal pentru salon cu vad, zona piata 1 Mai, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber. Pentru cei interesati, detalii la telefon. (0726.575.990 569. Covrigar cu experienta, salariu atractiv, 8 ore, cu carte de munca, Orasul Voluntari, zona La Gheata; (0761.768.767 570. Covrigari. Covrigaria Maria angajeaza covrigari cu experienta, zona Piata Muncii. Carte de munca, salariu motivant. Rog seriozitate; (0768.745.571 571. Croitor, croitoreasa cu experienta

pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Program de lucru 1 zi. (0771.553.103

angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei + tichete + sporuri + decontare transport. Cerinte: liceul, MS Office, lb engleza 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 586. Curatatoria Aqua din Titan angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 net + tichete, sporuri, decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. Trimite CV cu poza pe email, 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 587. Curier pedestru angajam;

(0737.994.034

588. Curier pedestru angajam;

(0737.994.034

589. Curier pentru o renumita

companie de curierat cu sediul in Otopeni. Program de lucru: L-V 10.00 - 18.45. Se deconteaza transportul de la domiciliu la punctul de lucru. 2.100 L; (0725.139.325/ 0800.800.408 adina.badea@adecco.com 590. Curier livrator, Pizzicato angajeaza

pentru zonele: Dorobanti, Ion Mihalache, livratori pe masina/ scuter, salariu motivant , bonusuri in functie de numarul de comenzi livrate; (0726.555.686 www.pizzicato.ro

598. Cursuri infirmiere, infirmieri autorizate ANC la 450 l (in rate). Durata este de 3/5 luni, cu practica in spital. Diplome avizate de 3 ministere, valabile in tara si in strainatate. Conditii: 10 cls, toate varstele, 450 L; (0749.095.152 cursinfirmier@yahoo.com www.cursinfirmiera.ro 599. Cusatoare incaltaminte Firma incaltaminte angajeaza cusatoare incaltaminte toate operatiile, pregatitoare pentru subtiat, indoit, captusit, capsat, diverse operatii masa si necalificati, zona metrou Crangasi; (0736.073.372 novarashoes@yahoo.ro 600. Cusatoare, finisatoare si

necalificat, pentru firma de incaltaminte; (0723.581.588 601. Cusatoareasa pentru atelier

croitorie, salariu motivant; (0730.820.120 602. Customer support & marketing,

Westminster Insurance LTD is looking for a customer support and marketing person.mail@westminster.globalhttps://westminster.global/uk/ (+40754852330 valicojocaru@gmail.com 603. Decorator floral; (0721.212.941/ 0723.294.972 604. Deserventi utilaje constructii dru-

626. Doamna ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565 627. Doamna interna de companie, doamna in varsta, valida. Intelectuala caut dna interna pentru conversatie si companie, posesoare de permis auto. Ofer intretinere in locuinta separata in aceeasi curte, plus salariu (021.240.11.34/ 0764.350.737 petcugeorgerazvan@yahoo.com 628. Doamna pentru curatenie Caut doamna serioasa, fara obligatii, pe termen lung pentru curatenie, in Bucuresti. Ofer cazare, masa si retributie; (0723.271.255 629. Doamna pentru curatenie si vase fast food La Makis, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, cauta urgent doamna pentru taiat legume si curatenie. Program 1/1, contract de munca, 1 masa asigurata, 1.300 L; (0742.864.153 630. Doamna, domnisoara angajez

pt. ingrijire persoana cu handicap locomotor, 56 ani, contract de munca, se lucreaza in ture 48/96, transport, concediu odihna, beneficii financiare deosebite, in functie de implicare si rezultate; (0722.210.239 631. Doamna. Caut doamna serioasa,

fara obligatii, pt. ingrijire domn 66 ani, deplasabil, prefer interna, metrou 1 Decembrie, ap. 3 camere; (0728.269.750

632. Doamna. Pensionar 66 ani solicit

ingrijire la domiciliu; (0723.279.925

633. Doamne curatenie, urgent, program 8 ore sediu birou/cladire : 06:0014:30 si 13:00-21:00 Militari,Victoriei si piata Romana 21:30-06:00, zona Victoriei: 8:30 - 17: 00 minim 3 ani experienta (0731.400.591 634. Doamne mature cu sau fara experienta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 635. Doamne pentru videoconversatii.

Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare + salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963 636. Doamne pentru videoconversatii.

Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare+ salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963 637. Doamne si dominisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 office.dream@yahoo.com 638. Doamne si domnisoare cu varsta

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 639. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, training gratuit 5.000 L; (0767.640.565 640. Doamne, domnisoare cu/ fara experienta cu varsta minima 18 ani, engleza nivel incepator pt. conversatii online. Se ofera plata la zi, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program flexibil, (0765.640.271 hr@studio-27.ro

Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "Rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 641.

642. Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii Rich pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirlsstudio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 643. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro

muri cerinte: atestat/ studii de specialitate. Oferim salariu atractiv, cazare diurna, masa calda (Regiune-Bucuresti, Giurgiu). Tel. (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro 605. Director economic angajeaza

Casa Capsa. CV la: tccarpati@yahoo.com 606. Director hotel, hotel restaurant 4 stele, angajeaza: director hotel, camerista, receptioner, ajutor bucatar, bucatar, spalator vase; (0744.492.076 607. Dispecer pentru centru de alarma firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 L; (0761.124.112/ 021.320.96.00 office@argosecurity.ro 608. Dispecer pentru societate de paza,

necesar studii medii, 1.400 L; (0723.237.397/ 0762.208.377

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 677. Electrician tablotier cu expe-

rienta, angajeaza urgent societate cu sediul in Afumati - Ilfov. Salariu net 3.000 L; (0733.290.204 678. Electrician, instalator. SC angajeaza pentru activitate santier. Salariul net intre 2.000 -3.000 Lei plus tichete de masa; (0737.666.238 679. Electrician. Institutul National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str.Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de electrician. Dosarele de concurs se depun pana la data de 15.01.2018, la Serviciul Resurse Umane al institutului. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al institutului, la telefon, int. 2850/2851 (021.457.45.50 680. Electricieni cu experienta de 644. Doamne, domnisoare, Eve Studio

658. Echipe mixta compusa din

angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro

zugravi si rigipsari. Societate de constructii angajeaza urgent echipe mixte formate din minim 4 - 12 zugravi si rigipsari, zidari, faiantari si muncitori necalificati. Conditii de salarizare deosebite (se plateste la metru) cu front de lucru inclusiv in iarna; (0731.765.050 resurseumane@t-c.ro

645. Doamne, domnisoare, modele

659. Economist angajeaza Casa

online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 646.

647. Doamne, domnisoare, peste 18

ani. Cu sau fara experienta, aspectul fizic nu conteaza. Ce ne deosebeste de altii? Venituri reale/ declarate, minime de 2.000 $. Programul ti-l faci tu; (0720.418.000

DOAMNE, DOMNISOARE, POTI CASTIGA MII DE DOLARI. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI SI CAZARE GRATUITA PANA ITI CUMPERI PROPRIA CASA. OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752 648.

649. Doamne/ domnisoare Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: contract de munca, plata la zi,bonus de performanta 100$, bonus de recomandare, bonus de angajare 200$, sedinte foto/video; 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 650. Domino's Pizza angajeaza person-

al indiferent de varsta, pe postul de preparatorpizza cu/fara experienta in domeniu. 1.400 L; (0762.470.118 dominosaparatori@gmail.com

651. Domino`s Pizza angajeaza livratori

Capsa. Telefon: (0757.645.737

660. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro 661. Educatoare Gradinita particulara

sector 1 angajeaza educatoare. Experienta si studiile reprezinta un avantaj, trimiteti CV la adresa de email, de la 2.500 net plus transport decontat. Se cere seriozitate, 2.500 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

piata Victoriei, program 8 ore, (0752.974.328

Urgent. Angajam dulgheri, fierari si muncitori necalificati. 4.500 L; (0767.558.488

656. Echipa de vanzari D2D, team leader Partener Orange cauta echipa de vanzare D2D + team leader pentru zonele de rural in judetele: IF, PH, DB, GR, CL, IL. Oferim bonusuri motivante, posibilitati de dezvoltare, masina de serviciu, (0744.631.484/ 0756.100.765 amet.adler@idn.ro 657. Echipaj cu experienta categoria

C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803

701. Electrostivuitorist pentru fabrica

de medicamente situata pe Theodor Pallady, pentru depozit central. Program: l-v: 6-14; 14-22 (in functie de volumul de munca se lucreaza si 1,2 sambete pe luna). (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 702. Estetician cu competente in criosauna, sector 1, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

lucru si/ sau program redus de lucru. Relatii la tel. (0733.042.931

703.

704. Etichetator, femei, angajam

etichetatoare program de 8 ore, carte munca, de luni pana vineri, salariu atractiv, depozit de sucuri situat pe Sos de centura intre Glina si Popesti. Cerem seriozitate (0727.250.971 705. Facturist, contabil junior Angajaram personal facturare, contabilitate primara (facturi, avize de insotire, deconturi, NIR-uri, etc). CV la contabasarom@gmail.com, zona Bragadiru (021.420.16.37/ 0730.083.680 contabasarom@gmail.com

salariu 1.300 lei, program 4 h - salariu 800 lei, loc de munca stabil, ore suplimentare platita, rugam seriozitate; (0723.329.680 721. Femei de serviciu, firma de curate-

nie angajeza femei de servici la scari de bloc pentru zonele Baicului, Giulesti, Popesti Leordeni si sector 4. Se ofera carte de munca si salariu atractiv; (0728.114.671

664. Electriceni tehnicieni sisteme securitate angajam electricieni cu experienta, tehnicnieni sisteme de securitate si muncitori necalificati. Se ofera salariu si bonuri de masa. Cerem si oferim seriozitate; 1 L; (0749.281.178 665. Electrician auto. Reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa, 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

automatizari, zona Ghimbav, in cadrul unei multinationale - piese auto, salariu peste 2000 net, plus tichete in valoare de 15 lei, transport asigurat, plata orelor suplimentare (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 673. Electrician mentenanta utilaje fab-

rica productie EBC HR Solutions este in cautarea unui electrician mentenanta utilaje fabrica productie. Experienta de lucru cu instrumentele Lean (ex. 5S, SMED, TPM). Oferim: salariu fix, masa asigurata, transport, (0771.208.536 contact@ebchr.ro

Electrician pentru cablare si punere in functiune a instalatiilor electrice. Program l-v: 9-18 cu o ora pauza. Salriu 1.500 Ron care include si bonuri. Informatii la tel.: (0761.247.825 674.

675. Electrician si ajutor electrician pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0758.809.081 676. Electrician si instalator Firma de instalatii electrice angajeaza urgent electricieni si instalatori cu sau fara experienta, pentru detalii sunati la nr de telefon; (0730.718.187/ 0721.272.676

Faur, program de lucru: 7.30 - 16.00, (0755.212.121

742. Femeie de serviciu pentru club

bingo chez gabi, salariu atractiv, va asteptam cu cv-urile la sediul firmei din bd. Iuliu Maniu, nr 11, (zona Apaca). robert.donciu@yahoo.com 743. Femeie de serviciu pentru Magic Salon Drumul Taberei. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.399.107 744. Femeie de serviciu pentru market,

macelarie in Colentina. Relatii la telefon; (0799.978.876/ 0736.370.300 745. Femeie de serviciu pentru birouri

Firma de curatenie angajeaza la program de 3 h/zi (6-9), in zona Eroilor. Oferim carte de munca salariu+ tichete. (0736.925.152 746. Femeie de serviciu cu experienta, angajeaza Reprezentanta Citroen/Suzuki. Relatii la telefon: (021.461.01.66 747. Femeie de serviciu in zona Rahova, Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Rahova. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program flexibil; (0756.793.793

751. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Eroilor, program 3 h/zi (6-9). Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa. Firma curatenie, angajeaza urgent; (0736.925.152

zona Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv. Oferim si dorim seriozitate, (0725.632.750/ 0724.211.335 danpostolache67@gmail.com

angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

741. Femeie de serviciu locatie incinta

750. Femeie de serviciu la o scoala, zona Drumul Taberei, 8 ore/zi, de L-V, (0733.117.450

668. Electrician cu experienta pentru

electricieni pentru instalatii de interior (tras cablaj, montat duze, legat in tablou, curenti slabi, prize, etc) in interiorul unui supermarket din Bucuresti. Plata saptamanal. 4.500 L; (0734.817.901/ 0743.177.874 acoelectric@yahoo.com

740. Femeie de serviciu la un bazin de innot din sector 6.Program 4/8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com

ta in Bucuresti, sediul in Bucuresti, zona Piata Cotroceni. Cautam persoan? serioasa, harnica, ordonata, responsabila de curatenie generala.Cautam colaborare pe termen lung.Pachetul financiar favorabil; (0721.586.193 alexflorea29@yahoo.com

667. Electrician auto angajam electrician auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

670. Electrician Interior caut urgent

at in centrul Bucurestiului angajeaza in conditii avantajoase. Relatii la: (0744.624.971

749. Femeie de serviciu la o cas? priva-

de intretinere si reparatii, instalatori si muncitori necalificati pentru centre comerciale. Salariu motivant. Experienta intre 1 si 3 ani; (0799.010.148 hr@bmfgrup.eu

669. Electrician instalatii electrice, firma de instalatii electrice Bucuresti, sector 1, angajeaza electrician cu minim 3 ani de zile experienta in lucrari joasa, medie tensiune, pt, statii electrice. Oferim cazare pentru provincie. (0752.101.232

739. Femeie de servici. Restaurant situ-

748. Femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, angajez femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala,asigur transport, zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

666. Electrician pentru BMF Total Serv,

672. Electrician intretinere, electrician

655. Dulgheri, fierari si necalificati.

684. Electricieni calificati, Metro-

685. Electricieni cu program normal de

652. Domino s Pizza angajeaza Sofer/livrator indiferent de varsta. Se cere: - obligatoriu permis categoria A1, A sau B - preferabil experienta de mers pe scuter - aspect fizic ingrijit si placut; 1.400 L; (0762.470.118 nmirela1692@yahoo.com

din Bucuresti, oferim locuri de munca pentru personal cu calificare dulgher sau colaborare cu echipe de dulgheri (0799.642.341

la e-mail: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.ro

(021.410.69.84

671. Electrician intretinere pentru

654. Dulgheri, societate de constructii

santiere in Bucuresti. Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 3.500 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

663. Educatoare, gradinita privata

662. Educatoare pentru gradinita;

700. Electromecanic, electrician juniori, pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24 12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, L-V; 1.900 L; (0726.718.768

717. FEG Bucuresti, scoala postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; (0788.424.314

ESTI STUDENT SI VREI 718. Femei barbati necalificati fabrica de BANI DE VACANTA? ESTI vopsea in Cartier 23, Program: L-V, 3 schimburi. Salariul 1100 net, bonuri, alte ANGAJAT SI DORESTI MAI beneficii.Ptr interviuri sunati la nr. din anunt 1.100 L; (0748.085.887 MULTI BANI? NU AI JOB SI ioana08.recrutare@gmail.com VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI Femei curatenie, firma specializata CONVINGATOR? CONVINGE-NE 719. 682. Electricieni calificati, in servicii curatenie angajam personal cu experienta, pt. ansamcuratenie in Bucuresti. Oferim salariu SI TE ANGAJAM. ANUNTUL avantajos. Pentru mai multe detalii va bluri rezidentiale, conditii TELEFONIC ANGAJEAZA PER- rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ deosebite. CV la e-mail: 0766.585.826 SOANA DINAMICA PENTRU 3.500 L; gabriela@metrociocirlan.viorel@yahoo.com ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE politanresidence.ro 720. Femei de serviciu penCV-UL PE MAIL LA: 683. Electricieni calificati, cu tru sedii birouri si spatii REDACTIA@ANUNTUL.RO experienta, pt. ansambluri rezicomerciale, program 8 h dentiale, conditii deosebite. CV 681. Electricieni pentru munca in

politan Residence angajeaza cu experienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.ro

la domiciliu si pizza makeri. Pentru mai multe detalii contactati-ne telefonic sau la adresa Liviu Rebreanu nr. 27A, (0732.511.372 gacalexandru@outlook.com

653. Doner King angajeaza, Doner King cauta oameni la fel de implicati ca si noi! Lucrator comercial-lucrator bucatarie. Daca esti serios, punctual, atent la detalii si cu bun simt, te asteptam in echipa noastra; (0785.696.320

minim 5 ani. Disponibilitate pentru deplasari in tara. Salariu deosebit; (0746.157.070

699. Electromecanic SC Trylon TSF angajeaza electromecanici.cerinte: studii medii, cunoasterea lb englezeavantaj: permis ctg B; atestat alpinist utilitaroferim posibilitatea calificarii ca si alpinist utilitar. 35 L; (0723.677.283 MIRELA.FLUERAS@TRYLONTSF.COM

686. Electricieni de interior urgent, 20 electricieni pentru instalatii de interior. Cazare asigurata. Plata se face saptamanal (5 euro/ora, adica 40 eur/zi/8 ore). Puteti lucra si 12 ore si castigati 60 eur/zi. 5.000 L; (0734.817.901 acoelectric@yahoo.com

706. Facturist, facturista. Societate care produce sortimente de cofetarie, patiserie, brutarie, angajeaza facturist/a cu liceu economic, avand cunostinte temeinice de calculator. CV la e-mail. Detalii: (0756.044.061 florentina.ion@grandmoulin.net

687. Electricieni instalatii interioare cu

707. Faianatar, salariu bun, dupa merit;

experienta minim 3 ani ptr instalatii electrice in spatii comerciale, hale industriale, cladiri de birouri. Salariu de la 2000 lei net. Trimiteti CV la mail. (0725.298.368 jordi5005@yahoo.com 688. Electricieni medie si inalta tensiune Electromontaj SA angajeaza electricieni pentru linii de medie si inalta tensiune si statii electrice. Asiguram cazare (021.330.77.35 electromontajsb@gmail.com 689. Electricieni si ajutori de electri-

cian, SC angajeaza. Avem de munca toata iarna, conditii avantajoase; (0762.564.000

690. Electricieni si instalatori angajez

pentru santiere, salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr de tel. (0730.718.187/ 0721.272.676 sorin@msc-corporation.ro

691. Electricieni si tehnicieni in constructii, SC angajeaza electricieni,muncitori necalificati si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program L-V 10 ore + doua sambete 6 ore. Oferim si cazare. Salariul intre 2.000-3.000 Lei, 3.000 L; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro 692. Electricieni urgent, 20 electricieni

pentru instalatii de interior (tras cablaj, montat doze, legat in tablou, curenti slabi, prize, etc). Plata saptamanal (5 euro/ora, adica 40 eur/zi/8 ore). Cazare asigurata. 5.000 L; (0734.817.901 acoelectric@yahoo.com 693. Electricieni uzinare tablouri elec-

(0768.080.030

708. Faiantari angajam;

(0768.080.030

709. Faiantari, priceputi pt lucrari in

apartamente. Se cere meserie, cine nu se pricepe sa nu sune, 1 L; (0769.632.746/ 0744.387.929 elena.1961@yahoo.com 710. Familie, persoane serioase din provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume si solar, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0753.819.816 711. Familie, termen lung, pt pensiune la Predeal urgent pe termen lung familie (fara obligatii) pentru menaj si intretinere la o pensiune in zona Predeal. Se ofera cazare + salariu. Rog si ofer seriozitate. Relatii la tel: 2.000 L; (0722.237.396 office@liv-invent.ro 712. Farmacia Catena angajeaza

femeie de serviciu, pentru punctul de lucru din Otopeni. Pentru detalii: tel. sau CV la fax: 021.220.49.27, e-mail: (021.221.17.73 resurse.umane@catena.ro 713. Fata draguta si sociabila pentru la

receptie in salon de bronzare. (0784.017.170 714. Fata - angajez persoana la punct

de lucru, emitere asigurari, acte auto, xerox, salariu motivant, experienta in domeniu constituie avantaj, (0763.123.234

trice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

715. Fata curatenie pt. salon de infrumusetare. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + cm. Zona Vitan 1.400 L; (0786.553.174 www.saloanelemagic.ro

694. Electricieni, electromecanici, muncitori necalificati, (0762.604.808 office@romtelerova.ro

postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; (021.311.10.54/ 0788.424.314

695. Electricieni, Mabec Energy anga-

jeaza electricieni instalatii civile/industriale si ingineri autorizati ANRE II A si II B, dispozitie la deplasari. Lb italiana/engleza avantaj. CV-ul la info@mabec.ro,office@mabec.ro (031.425.60.76 info@mabec.ro 696. Electricieni, zugravi, rigipsari

in amenajari interioare: 8 ore luni-vineri, salariu atractiv, tichete masa. (0735.883.335

697. Electricieni, pickeri, lacatusi, angajam urgent in sector 4 si sector 5. Salariul 1.900 - 2.100 Lei + Tichete de masa + Alte beneficii salariale. Angajari la tel. 2.100 L; (0729.569.050 698. Electromecanic Firma Tinib Services angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel.; (0722.891.888

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

716. FEG Bucuresti, scoala

722. Femei la curatenie angajam, zona Diham, sector 2-3, cu sau fara experienta. Detalii la interviu, programa la: (0723.165.399 723. Femei necalificate pentru postul de

ambalator, angajam urgent la fabrica textile. Salariu: 1.100 Ron net, bonuri de masa 150 Ron. Program de lucru: 8 ore L-V/2 schimburi. Zona Sector 3, Anghel Saligny. Pentru detalii la telefon, 1.100 L; (0733.409.308 724. Femei pentru etichetare sticle fara

experienta p.u depozitul de sticle care e in sector 6 langa Carrefour Militari. Program luni-vineri 07:00-16:00 (o ora pauza). Salariul net 1300 lei. Transport de la Metrou Pacii 1.300 L; (0734.893.911 725. Femei si barbati angajam pentru

curatenie, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon: (0722.260.953 726. Femei si barbati curatenie pentru spitalele Fundeni, Polizu, Municipal, Floreasca, Tei, str. Maica Dommnului nr. 9 , sector 2 (0726.693.792 office.universalmc@gmail.com 727. Femeie de serviciu;

(0755.939.939

752. Femeie de serviciu pentru birouri, zona Piata Victoriei program 8 h/zi (dupaamiaza 14-22). Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa. Firma curatenie, angajeaza urgent; (0736.925.152 753. Femeie de serviciu scari de bloc,

interna, pentru ingrijire; (0738.179.015 729. Femeie de servici, magazin

alimentar sector 3; (0773.300.364

731. Femeie ajutor bucatareasa, chiar

fara experienta, pentru ajutor bucatareasa (paneuri, salate) la autoservire in Mall Veranda Obor. Salariu 1500 ron, mancare si bonusuri zilnice din vanzare, program zilnic 8-17 cu duminica libera; 1.500 L; (0731.837.791 732. Femeie angajez pentru ingrijirea unei persoane cu handicap (are amputat piciorul stang) salariu foarte bun, stau la capatul tramvaiului 21, capat Europa; (0784.941.289/ 021.555.66.34/ 0743.719.568 733. Femeie curatenie +spalat vase pt.

laborator cofetarie, zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara, program 8 ore, salariu, 1.900 L; (0758.084.291 734. Femeie curatenie - salon coafura,

2-3 ore- seara, ora 19.30, sambata 16.00, duminica inchis, Teiul Doamnei, sector 2; (0722.912.889 735. Femeie curatenie, pentru gradinita;

(021.410.69.84

736. Femeie de servici in complex Tim-

puri Noi; (021.331.76.70

737. Femeie de servici gradinita, pro-

gram de dimineata 8 ore, curatenie in gradinita zona piata Victoriei aproape de metrou (0752.974.328 738. Femeie de servici, casa particulara,

zona Baneasa, program de 8 ore incepand cu ora 07:00, salariu atractiv, 2.000 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro

766. Femeie la vase pentru restaurant cu specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 1.700 L; (0757.976.618 trattoriapanevino2010@yahoo.com 767. Femeie la vase cu sau fara experienta, pentru restaurant. Program lunivineri, 06:30 -18:30, sambata si duminica liber. Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.800 L; (0742.266.859 768. Femeie la vase si curatenie pentru

restaurant asiatic. Program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv, mediu de lucru placut. 1.700 L; (0765.806.322 bufet.asiatic@gmail.com 769. FEMEIE LA VASE SI CURATENIE, 8 ORE, 5 ZILE/2 ZILE LIBERE, 3 TURE, SALARIU ATRACTIV+CARTE DE MUNCA+ BONURI DE MASA+PRIME OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI-PLATINUM CASINO. CONTACT (0726.141.233 770. Femeie la vase, restaurant, zona

Aviatorilor; (0720.492.207

Femeie la vase, barman. Restaurant L'incontro Titan angajeaza femeie la vase, barman si ajutor bucatar. Relatii la sediul firmei: (0732.113.701 771.

772. Femeie la vase. Restaurant Le Boutique angajeaza urgent femeie la vase. Program de lucru 1 zi / 1 zi. Solicitam seriozitate. Oferim transport, masa, carte de munca; (0722.538.274 773. Femeie lucrator bucatarie si fata lucrator comercial, angajam in conditii avantajoase, pentru fast food si Mall Sun Plaza Berceni, Piata Sudului; (0726.103.229 bbackfood2010@yahoo.com 774. Femeie pentru curatenie, cu domiciliul in sectoarele 1 si 2, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 775. Femeie pentru curatenie, sala fit-

ness angajeaza, zona Piata Sudului; (0767.840.159 776. Femeie pentru menaj in zona Fun-

754. Femeie de serviciu si spalat vase

777. Femeie pentru menaj, fara locuinta,

pt. restaurant zona Drumul Taberei, (0722.555.083

intern, pentru barbat 45 ani, cu deficiente de vorbire, (0765.011.037

755. Femeie de serviciu, angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi dintre care 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii contactati-ne la numarul de telefon: (0761.247.825

778. Femeie pentru spalat vase, anga-

756. Femeie de serviciu, ingrijitoare,

educatoare, angajeaza gradinita Gifted International- Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro vase. Adresa noastra Calea Floreasca 246B, Promenada mall. Restaurant Sushi Terra. (0743.153.333 alinariulet@mail.ru 758. Femeie de serviciu, contract de

730. Femeie de serviciu pt. restaurant central. Oferim conditii avantajoase, program interior; (0720.897.833

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femeie pentru curatenie la scari de bloc in sectoarele 2, 3, 4, 6. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro

757. Femeie de serviciu, spalatoare de

728. Femeie din provincie, fara locuinta,

765. Femeie la vase Angajam pentru

munca, program full time, salariu brut 1872 lei, salariu net 1.605 lei (1290 lei cash + 315 lei bonuri de masa), program 8-18 (8 h + 1 h suplimentara) lu-vi, bloc locuinte zona Auchan, Militari. 1.605 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 759. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com 760. Femeie de serviciu. Angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi dintre care 1 h pauza, salariu fix + bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la nr. de tel.: (0761.247.825 761. Femeie de serviciu. Gradinita par-

ticulara sector 3 Bucuresti angajeaza femeie de serviciu, program integral. (0720.446.942 contact@bobdegrau.ro 762. Femeie de serviciu. Sala de sport angajeaza, contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62 763. Femeie la curatenie pentru restaurant din Piata Rosetti, cu experienta. Program luni-sambata 6 -13:00. Salariu foarte bun, contract de munca. (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 764. Femeie la vase angajam pentru restaurant Terasa cu Flori str. Nitu Vasile nr. 9. Relatii suplimentare la telefon. (0742.064.891

deni Colentina, pentru o familie. Mai multe informatii la telefon (0731.331.388

jeaza urgent restaurant Trattoria Roma, zona Favorit, Drumul Taberei; (0723.393.083/ 0765.723.733 trattoria2005@gmail.com 779. Femeie serviciu si receptionera, pentru hotel situat in zona Gara de Nord; (0745.761.111 780. Femeie serviciu si vase, ajutor

bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 781. Femeie vase pentru Taverna Ikaria

(Pipera). Se asigura transport. (0744.364.600 782. Fete bucatarie, ospatarite pentru

restaurant specific turcesc, program 8 ore in ture. Zona Timpuri Noi metrou. (0720.513.757 Dutadana@yahoo.com 783. Fete conversatii online, Unirii, Daca

vrei sa te intretii singura pe perioada studiilor, atunci Secret Models este solutia pentru tine si nu trebuie sa fii supermodel ca sa castigi suficient cat sa iti acoperi toate nevoile. (0723.499.633/ 0761.720.098 contact@secretmodelsstudio.com 784. Fete curatenie, vase zona Unirii restaurant The Choice, angajeaza fete pentru curatenie si vase, program lunivineri, 7-16, sambata si duminica zi libera, adrese locatii: Nerva Traian 3 sau Splaiul Unirii 76 1.450 L; (0723.657.809 nerva@thechoice.ro 785. Fete la linie pentru servire angajam

pentru Autoservire. Rog experienta si seriozitate; (0764.552.554 786. Fete pentru sortare haine second

hand zona Jilava - 1 Decembrie, Judet Ilfov. Program 9-18. Salariu atractiv (0722.685.969 787. Fete si baieti castiga peste 1000 $ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 788. Fete si baieti, castiga peste 1.000 $

pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 789. Fete si baieti, castiga peste 1000 $ lucrand de acasa. Conveseaza pe internet in limba engleza. Toate actele legale. Suna acum (0746.847.466 contact@pinkblack.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

anuntul.ro

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 838. Grafician pentru tipografie tip job

854. Hotel Mercure Bucharest City Cen-

part-time/ full-time. Angajam din Bucuresti sau din provincie, poate sa lucreze de acasa. Trebuie sa cunoasca foarte bine urmatoarele programe Corel, Adobe (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro

ter angajeaza camerista, salariu motivant, bonuri de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual; (0731.100.208

Grataragiu (gratar carbuni), urgent, sector 2, metrou Piata Muncii, salariul saptamanal, provincie- cazare+masa; (0737.710.889

855. Hotelul Hilton Garden Inn angajeaza: cameriste hotel, receptioneri hotel, bellboy-bagajisti, ospatari, barman, tehnician mentenanta. Oferim: seriozitate, salariu motivant, contract de munca, pachet de beneficii atractive, mediu de lucru placut. Hotelul se afla in zona Universitatii si urmeaza sa se deschida. Pentru detalii tel. sau e-mail: (0738.830.249 mirela.obreja@hilton.com

840. Grataragiu pentru a lucra pe soseaua de centura, zona Afumati, program lejer. Se ofera carte de munca, cu sau fara experienta (0722.337.818

856. Incarcator, descarcator SC Estetik Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta (0722.437.153

839.

pentru Autoservire. Salariu incepand de la 1.800 lei. Rog seriozitate; (0764.552.554

857. Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

842. Handyman International SRL

858. Infirmiera Camin privat pentru

841. Grataragiu cu experienta angajam

790. Fete studente, surprinde-ti apropiatii

si ofera-le cat mai multe cadouri, Cautam fete cu/ fara experienta, minim 18 ani. Oferim plata la zi/bilunara, comision 60%, bonus de angajare 200 $, camere individuale, zona Unirii 5.000 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 791. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa fii o persoana independenta i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905 792. Fete, Personal feminin pentru Activ-

itate online.Te ajutam sa devii independenta financiar ! Alatura-te echipei BeYou Models. Salariu garantat minim 2500 lei/luna, bonus angajare, plata zilnic/ bilunar (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 www.beyou-studio.ro 793. Fete, baieti, cupluri activitate

videochat, toate conditiile, posibilitate cazare, limba engleza nu este obligatorie, minim 18 ani, plata la zi, 1.500 {; (0732.769.926 794. Fete, modele glamour, hotess online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 795. Fete, modele online. Metropolitan

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfit-uri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 796. Fete, modele online. Metropolitan

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfit-uri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 797. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

FETE. SALON DE INFRUMSETARE ANGAJEAZA FETE PENTRU PLIANTE; (0724.133.585 798.

811. Frizer pentru vad vechi, salariu - procent (0744.552.957 812. Frizer angajam, salon cu vad,

salariu atractiv, zona Pantelimon; (0726.457.313

Frizer cu experienta pentru salon infrumusetare, zona Drumul Taberei (Tip Top), conditii avantajoase; (0721.000.376 813.

Frizer cu experienta, pentru salon infrumusetare, zona Titan, conditii avantajoase; (0724.133.585

814.

815. Frizer. Inchiriez scaun frizerie, zona

Salajan, sau angajez frizer, procent 50%, 100 {; (0766.662.966 816. Frizer/ frizerita Criss Beauty Studio

cauta frizer/ frizerita cu experienta. Salon situat in sector 4. Detalii la nr. (0721.709.388 817. Frizer/ frizerita frizer sau frizerita cu experienta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite, (0720.757.176

802. Finisori de interioare gresie,

808. Fochisti autorizati clasa C, SC Electromagnetica SA; (0721.252.667

jeaza SC Electromagnetica SA. Conditii: experienta minim 3 ani, cunostinte de desen tehnic. Relatii la tel. (021.404.21.20 810. Frezori CNC, Strungari,Rectificatori

lacatusi montaj, electricieni pentru Titan Masini Grele, producator de traditie in industria de masini unelte si utilaje complexe (021.255.22.83 resurse.umane@itaco.ro

880. Ingrijitoare, infirmiera si asistente.

Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.306.974 862. Infirmiere, ingrijitoare batrani pen-

tru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 881. Ingrijitor cai in comuna Branesti judet Ilfov. Salariu atractiv si pot asigura si cazarea. Mai multe detalii la telefon (0731.298.928 costinbonciu@gmail.com 882. Ingrijitor caini pentru hotel catei

daca iubesti mult cainii, esti curat, harnic si ai nevoie de munca suna. Ofer cazare gratuit si salariu unui barbat 1.200 L; (0724.947.366

gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre, din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 828. Gestionar cu experienta pentru depozit sector 6, salariu intre 2.000- 2.500 lei net, tichete de masa, relatii la tel. (0732.672.654 829. Gestionar de productie, respons-

831. Gestionar depozit, manipulant

836. Gradinar intern, pentru casa situata in zona Corbeanca aproape de DN1. Se asigura contract de munca si locuinta. Pt. informatii sunati la tel. si CV la email melania.mandru@melaz.ro (0742.102.875 melania.mandru@melaz.ro 837. Grafician productie publicitara angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la sau SMS telefon; (0722.963.430 jobs@lartekgrup.net

Instal Grup angajeaza 17 instalatori, 12 electricieni. Salariul saptamanal 80-100-150 Ron/zi, provincie, cazare+ 2 mese; (0740.665.577

889.

890. Instalator firma Tinib Services

angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18; 891. Instalator cu experienta, pentru

firma serioasa, salariu incepand cu 1.900 L; (0751.057.003 office@totalservice.ro 892. Instalator pentru JW Marriott

Bucharest Grand Hotel. Cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

896. Instalatori calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.500 L; (0722.296.686 897. Instalatori sanitari/ gaze si tehni-

cian service centrale termice in conditii avantajoase. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, abonament sanatate, scolarizari (021.644.13.23/ 0733.083.790 agerthermoserv@gmail.com 898. Instalatori calificati, ajutor instala-

tor, lacatus necalificat, instalatii sanitare termice, climatizare, salariu 2.500- 3.000 lei in functie de cunostinta si munca prestata; (0722.280.633 899. Instalatori climatizare VRV, san-

itare, termice, sudor electric + autogen pentru teava, necalificati; (0729.200.822 844. Hostess Fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 845. Hostess Restaurant din Centrul

Istoric angajeaza hostess in conditii avantajoase. Pentru detalii tel.; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro 846. Hostess Vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 847. Hostess baieti, Vrei independenta

financiara, la noi se poate. Angajam baieti pentru conversatii online. Minim 18 ani. Oferim contract de munca, plata la zi/ bilunara, comisioane avantajoase, seriozitate, 4.000 {; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@tiffany-studio.ro 848. Hostess, cerinte: persoana dinami-

cameriste si femeie pentru spalat vase; (0722.202.986

jez gipsari si muncitori calificati/ necalificati in constructii! Conditii avantajoase. (0762.555.941 codrescualinamihaela@yahoo.com

888. Inspector. Centrul teritorial veterinar angajeaza inspector specialitate, serviciul contabilitate, vechime 3 ani in sectorul bugetar; (021.255.22.17

895. Instalator, Imobiliare Solutions Group, firma de constructii, angajeaza instalator sanitar calificat, cu experienta. Tote detaliile se discuta la interviu. Astept cv la adresa de mail; (0753.112.729 simona@imogroup.ro

833. Gestionar restaurant pentru

835. Gipsari. Firma de constructii anga-

Relatii la telefon 0729.925.035

894. Instalator urgent Firma de instalatii, constructii angajeaza urgent instalator apa-canal, rigipsar, zugrav-gletuitor, cu CM pe perioada nedeterminata. Salariu motivant. Cerem si oferim seriozitate. Detalii la tel. (0767.830.343 costinmoldoveanumazilu@yahoo.com

832. Gestionar magazie componente electrice, firma productie aparatura medicala. Cunostinte de baza componente electrice. Salariu 1.600 lei, tichete masa. Prog l-v, 08.30 - 17.00. Sediul 200 m Sun Plaza, 1.600 L; (0723.513.329 dana.pasat@caloris.ro

834. Gestionari depozit, responsabil expeditii pt. producator ambalaje carton. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

(Program: 7.30-15.30) Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

cati si necalificati pentru sanitare si termice. Lucru la inaltime. Contract de munca. Salariu atractiv. Tel. (0725.576.512/ 0756.019.675 diana.voltech@gmail.com

ca orientata catre client, aspect fizic placut, salariu atractiv, bune abilitati de comunicare, responsabila, serioasa, cunostinte limba engleza, nivel bun/conversational. (0724.998.111 cariere@gameworld.ro

restaurant aflat in cladirea Skytower. Program l-v 09-18, masa de pranz asigurata, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

MONTATOR SUBANSAMBLE si MANIPULANT MARFA

893. Instalator termice si sanitare califi-

827. Gestionar Abator Peris, cautam un

804. Firma Ascendent SRL angajeaza

809. Frezor/Lacatus mecanic, anga-

860. Infirmiera, angajam infirmiera cu experienta pentru Camin de Batrani, salariu intre 1600 si 2000, masa de pranz si cazare pentru persoanele din provincie. Zona Pipera, program intern. rog seriozitate. (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

pentru o perioada de 6 luni muncitor necalificat pentru arhiva. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la telefon sau sa trimita un CV la adresa: (021.303.70.23 resurseumane@garanta.ro

mobila in depozit asigura manipularea si aranjarea partilor de mobilier in depozit; 1.500 L; (0735.533.004/ 0773.722.642

jeaza fochist pentru deservire cazan cu alimentare pe rumegus. Tel. 0212333431 int .107 (0720.072.598 nina.baluta@nusco.ro

879. Ingrijitoare, gradinita particulara angajeaza, 8 h, contract de munca, sector 3, Parc IOR, solicitam persoana cu dorinta de munca si seriozitate; (0749.607.276

824. Garanta Asigurari angajeaza

conducere categ. B-obligatoriu, permis conducere categ. C+E reprezinta un avantaj, permis stivuitorist reprezinta un avantaj, atent la detalii si profesionist. (0372.923.566 catalina.radu@protectiilafoc.ro

807. Fochist, Nusco Imobiliara anga-

859. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

la vase. Salariu fix+ tips, Str. Barbu Vacarescu nr. 71, sector 2; (0766.699.015

830. Gestionar depozit cerinte: permis

profesionisti Program 8.00 - 18.00 lunivineri. Salarii intre 2000 si 3800 lei/ luna. Experienta necesara: rigips, glet, montaj gresie, zugraveli clasice, tapet, electrica, sanitare. Rugam seriozitate, 3.800 L; (+40722545350/ +40722545350 d@dconcept.ro

batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro

823. Ganesha Caffe angajeaza femeie

munca finisori (gresie, faianta, parchet, glet), contract de munca full time, salariu brut 3.047 Ron, salariu net 2.403 Ron (2088 Ron, 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, Lu-Vi, 818, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

806. Firma Design angajeaza muncitori

878. Ingrijitoare spatii hoteliere hotel

de 4 stele RIN Grand Hotel angajeaza personal curatenie (spatii comune, sali conferinta, centru SPA). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pentru ture de zi si noapte. Trimite CV-ul la email/ suna la telefon (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

861. Infirmiere, ingrijitoare batrani

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

itati, bone, zona Fundeni; (0728.347.438

Power Translation SRL angajeaza functionar administrativ. Relatii la telefon; (0721.604.879 power_translation@yahoo.com

803. Finisori, Auchan Militari, contract

Firma de Recyclare angajam cu salarii atractive, sofer categoria B si muncitori necalificati. Relatii la telefon; (0771.260.325/ 0720.726.649

877. Ingrijitoare pentru copii cu dizabil-

Berceni, sector 4, Bucuresti; (0721.956.508

abil de marfa din depozit, organizat si atent la detalii pentru o fabrica de productie alimentara, zona Pipera metrou. Sunati la tel. 1.300 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro

805.

876. Ingrijitoare interna nefumatoare, pt. menaj complet vila, ingrijire o pers. cu handicap partial. Oferim gratuit cazare conf. sporit (dormit, apa calda, incalzire, tv, 3-4 mese consistente pe zi) 2.000 L; (0726.271.020 mail.curent@gmail.com

822. Functionar administrativ SC

faianta, glet SC Store angajeaza finisori de interioare. Oferim cazare baietilor din provincie salariu motivant, pana la 2700 Lei pe luna (074805805 storeconstruct@gmail.com

muncitori necalificati pentru domeniul constructiilor. Detalii la telefon; (021.336.23.05

3. 1.500 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com

821. Frizerite pentru salon nou in zona

800. Figotehnist service aer condition-

snack Angajam operatori automate cafea si snack - alimentarea si igienizarea automatelor, intocmirea fiselor de umplere si evidenta stocurilor, repararea in caz de defectiune (oferim instruire), 1.800 L; (0722.423.049 adrianabrudan@yahoo.com

875. Ingrijitoare copii gradinita sector

820. Frizerita/manichiurista, angajam frizerita/manichiurista cu experienta. Salonul este situat in zona Militari Apusului; (0728.020.995 salonstiledigio@gmail.com

826. Geometrist cu cunostinte de mecanica si vulcanizator auto. Ne marim echipa. Salariu + comision, sector 3, Bucuresti, 1.800 L; (0721.116.555

801. Filler automat cafea si automate

874. Ingrijitoare birouri (cabinete medicale) F.C.E.R.(M) Departamentul Asistenta sociala si Medicala, angajam. Relatii la centrala : 021.326.41.40 int.139 si secretariat; (021.322.40.64/ 0729.058.817

819. Frizerita si manichiurista, pentru salonul Drumul Taberei; (0724.011.999

799. Fieriari betonisti si muncitori necal-

at Frigotehnist , service aer conditionat , mentenata , lucrari in Bucuresti , carnet categoria B , salariu motivat , program 8 ore de luni pana vineri; (0745.052.023/ 0745.052.023 gilmaroffice@gmail.com

Hostesa exterior (promoter club), pentru club Centrul Vechi; (0723.313.341

843.

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

818. Frizeri cu experienta min. 1 an zona Bragadiru - Lidl, zone apropiate: Prel. Ghencea, 13 Septembrie, Rahova; (0738.183.577

825. Gauritori-filetatori pentru angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

ificati pentru santier in Bucuresti. Ofer salarii avantajoase; (0721.235.960/ 0761.731.260

angajeaza personal pentru curatenie, cu program flexibil, disponibilitate pentru echipa de interventii in Bucurest. Compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc). Candidatul ideal trebuie sa fie o persoana serioasa, muncitoare, implicata, disciplinata, flexibila si disponibila pentru lucrul in echipa, responsabila pentru activitatile solicitate. Experienta in domeniu nu este necesara, se asigura suportul pentru invatare/ training, scolarizarea fiind inclusa. Activitatile solicitate se realizeaza mecanizat, cu diverse echipamente de lucru si utilaje. Contract de munca asigurat. Aplica acum. Asteptam CV-ul tau la mail; (0751.051.955 recrutare@handy-man.ro

873. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

849. Hotel 4 stele angajeaza urgent

850. Hotel Ancor angajeaza camerista,

zona Pipera; (0737.112.867

851. Hotel Berthelot angajeaza ospatar

si bucatar, trimiteti CV-ul dvs la adresa de mail. Locatie: sector 1, punct de reper Calea Victoriei. (0745.143.442 ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 852. Hotel Capital Plaza recruteaza pentru urmatoarele posturi: Bellboy si Receptioner. Pentru detalii si stabilirea interviului va rugam sa sunati la telefon 0733.200.215; Ospatar. Pentru detalii si stabilirea interviului va rugam sa sunati la telefon 0733.200.215; Bucatar. Pentru Pentru detalii si stabilirea interviului va rugam sa sunati la telefon 0733.200.211. Cerinte: limba engleza, calificare, experienta in hotel, atitudine orientata catre client. Oferim: conditii bune de munca, pachet salarial atractiv. 853. Hotel Lido Bucuresti angajeaza bucatarese Phoenicia Hotels pentru Hotel Lido, salarii intre 2000-2200 Lei. Detalii la telefon sau la Hotel Lido, Bd. Magheru 5-7, sector 1, Bucuresti, intre orele 10-16 (0730.177.138

863. INGINER energetician. Angajam inginer cu experienta pentru lucrari electrice de JT, MT si inalta tensiune in posturi de transformare si statii electrice, (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro

883. Ingrijitor spatii si camerista, pentru

864. Inginer CTC, societate produca-

vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186

toare pe structuri metalice angajeaza inginer CTC pentru fabrica de constructii metalice din Bucuresti. Sunt necesare cunostinde tehnice si experienta in domeniu. Se ofera pachet salarial atractiv (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro 865. Inginer ofertare (devizist), Algorithm Residential S3 SRL, angajeaza, Inginer ofertare(Devizist) in constructii. Salariul este atractiv. Program full-time; (031.433.44.53 algorithm.residential@gmail.com 866. Inginer tehnolog, asistent director productie experienta relevanta in domeniul productiei alimentara. Cunostinte foarte bune in operare pc-MS Office.Persoana organizata, dinamica, responsbila. 2.700 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro 867. Inginer/tehnician service cen-

trale termice Societate autorizata ISICR si ANRE angajeaza: inginer/tehnician service centrale termice, instalatori (cu sau fara experienta), (0731.333.731 office@agv.ro 868. Ingineri si maistrii pt constructii

civile si instalatii in sectorul 3. Ansamblu rezidential format din 4 blocuri Ds+P+4 etaje. Persoane dinamice, active, oferim salariu atractiv. (0744.558.085 consdes2006@yahoo.com 869. Ingrijire batrana, intern,

Bucuresti, 1.800 L; (021.310.74.03 870. Ingrijire batrani la domiciliu. Anga-

jam persoana rabdatoare cu experienta pentru ingrijire batrani la domiciliu, intern sau timp partial pentru perioada indelungata. Conditii decente, 2.000 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 constantin.tu@gmail.com 871. Ingrijire batrina paralizata Per-

soana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com 872. Ingrijitoare angajeaza urgent gradinita particulara autorizata, situata in sectorul 6, Valea Oltului; (0731.339.933

Hotel Mari Vila. Pentru mai multe detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0744.520.723 reservation@hotelmarivila.ro 884. Ingrijitori animale pentru ferma

885. Injrijire batrana regim intern 2 sap-

tamani pe luna in judetul Prahova, localitatea Mizil. Bunica are nevoie de ajutor deplasare, menaj usor, pregatit masa. Detalii telefon (0760.665.565 diana.tudor19@gmail.com 886. Insotitoare de bord autocar curse

externe. Cautam o colega pentru postul de insotitor de bord autocar curse externe. (Turcia) 50 {; (0724.581.071 cmarinatravel@yahoo.com 887. Inspector de specialitate Centrul

Cultural "Mihai Eminescu", cu sediul in Bucuresti, str. Arh. Harjeu, nr.61, sector 2, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, conform HG 286/23.03.2011, actualizata, de: -1 post de Director adjunct. Conditii de participare: -studii superioare, de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta; vechime: minimum 5 ani; -abilitati manageriale, leadership. -1 post de Inspector de specialitate S IA- Serviciul Economic, Resurse Umane, Juridic si Administrativ. Conditii de participare: -studii superioare, de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, specializarea drept; -vechime: minimum 7 ani in achizitii publice. -1 post de Consilier juridic S IA- Serviciul Economic, Resurse Umane, Juridic si Administrativ. Conditii de participare: -studii superioare, de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta, specializarea drept; vechime: 7 ani in specialitatea studiilor; constituie avantaj experienta in dreptul administrativ si civil (contracte). -1 post de Administrator MI- Serviciul Economic, Resurse Umane, Juridic si Administrativ. Conditii de participare: -studii medii, cu diploma de bacalaureat; -vechime: minimum 3 ani si 6 luni. -1 post de IngrijitorServiciul Economic, Resurse Umane, Juridic si administrativ. Conditii de participare: -studii generale; -vechime: minimum 6 luni. Concursul se va desfasura astfel: -Proba scrisa: in data de 09.01.2018, ora 11.00; -Proba interviu: data si ora se afiseaza obligatoriu o data cu rezultatele la proba scrisa. Candidatii vor depune la sediul institutiei dosarele de participare la concurs in termen de 10 zile lucratoare de la publicarea anuntului in Monitorul Oficial, Partea a III-a. Relatii suplimentare la sediul institutiei, persoana de contact: Troanca Angelica, telefon: 021.322.69.57, 021.326.52.01, fax: 021.326.21.87.

900. Instalatori cu experienta, Sector

4; (0723.427.750

901. Instalatori sanitari cu experienta

PPR, cupru, incalzire in pardoseala si vanzator angajam pentru magazin instalatii sanitare din sectorul 2. Salarii atractive; (0722.657.088/ 0724.003.401 902. Instalatori sanitari pentru Cipru

urgent, contact de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant in functie de experienta. Exclus intermediari, rog seriozitate. Detalii la tel. (0040756942580/ 0035797893936 antochi_ doru@yahoo.com 903. Instalatori si ajutor instalator,

salariu motivant si conditii de munca bune; (0757.066.188 904. Instalatori si ajutor instala-

tori, salariu motivant si conditii de munca bune; (0757.066.188 905. Instalatori si electricieni pentru Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.000-3.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro 906. Instalatori si necalificati pentru santier in Bucuresti angajam salariu foarte bun contract legal 8 ore de munca cautam persoane serioase, pentru mai multe informatii, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

907. Instalatori termo-sanitari gaze cu CM, se cere experienta si seriozitate. Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze. Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pt. proiectare si executie, cunostinte Autocad. Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe. Oferim salariu motivant, CV pe mail; (0726.770.573 office@iproexem.ro 908. Instalatori termo-sanitari gaze, cu c.m., se cere experienta si seriozitate; Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze; Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pentru proiectare si executie, cunostinte Autocad; Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe, angajam. Oferim salariu motivant. CV la e-mail/ tel.: (0726.770.573 office@iproexem.ro 909. Instalatori, Angajam 15 instalatori, calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2.000-2.800. Relatii la tel. 2.500 L; (0722.296.686 910. Instalatori, cautam colegi cu pre-

gatire profesionala ca instalator pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe capacitatea de a lucra in echipa, cat si un mod de lucru atent si precis, orientat spre client. (0724.541.561 911. Instalatori, electricieni, agent de paza si sofer cat. A, B, C, D, E, cu atestat, cu experienta pentru santier, pentru firma Midanne Invest Grup (0742.171.341 alina.cocu@midanne.ro 912. Instalatori, tehnician service centrale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro 913. Instructor auto cat. B, cu experienta, in zona Sebastian. Program flexibil; (0724.337.072/ 021.423.10.75 914. Instructor fitness. Sala fitness angajeaza instructor fitness, instructor kangoo Jumps si instructor kickboxing, zona Piata Sudului; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 915. Instructor moto, scoala de soferi

angajeaza instructor moto; 3 L; (0723.200.175 adiautomoto@yahoo.com

916. Invatatoare. After School zona Stoian Militaru- Giurgiului angajeaza invatatoare, program 5 ore- salariu 1.700 Ron sau program 8 ore- 2.000 Ron; (0728.106.100 917. Job. Experienta nu este necesara,

echipa noastra te invata tot ceea ce trebuie sa stii. Cel mai bine platit job din Romania. Videochat non adult (atat si nimic mai mult); (0720.418.000

918. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 919. Lacatus firma angajeaza lacatus montator containere, calificare in meseria de lacatuserie; (0720.447.777 ommgroupcluj@gmail.com 920. Lacatus - sudor cu exprienta, con-

fectii metalice usoare, porti garduri, scari intrerioare etc., persoana serioasa, cu vaste cunostinte, capabil sa lucreze dupa plan, 921. Lacatus confectii metalice, companie de publicitate si productie publicitara din Bucuresti, Sector 1, angajeaza lacatus confectii metalice; se ofera salariu motivant si bonuri de masa; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 922. Lacatus mecanic cu experienta

pentru societate; (021.492.04.38

923. Lacatus mecanic - Com. Berceni /

Vidra, angajam lacatusi mecanici cu experienta in Vidra/Berceni. Se ofera contract de munca, tichete de masa, transport de la Piata Sudului, calificare la locul de munca. Salariu min 2000 lei net. Urgent; (0731.227.729 recrutare@soli.ro 924. Lacatus mecanic in Chitila, urgent 2 posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com 925. Lacatus mecanic in Chitila, urgent

3 posturi citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (0799.904.276/ 021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

926. Lacatus mecanic. Angajam in Bra-

gadiru lacatus mecanic, instalator mecanic, electromecanic, pentru intretinere generala fabrica; (0730.072.503

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 972. Lucrator comercial barbati, angajam urgent lucrator comercial barbati pentru punctele de lucru din sector 3 si 5. Salariu 1400 lei net + bonuri de masa. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.400 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 973. Lucrator comercial Calzedonia,

Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 974. Lucrator comercial IQOS Store mall Coresi Brasov fete, baieti. Salariu motivant. Bonusuri pt performanta. Obligatoriu diploma Bac.Contact CV cu poza la mail. (0723.665.064 cornel.mohanescu@plach.ro

927. Lacatus montator structuri metal-

950. LUcratoare comerciala Supermar-

ice Societate producatoare de structuri metalice, angajeaza lacatusi montatori pentru santierele din Bucuresti si din tara. Se ofera salariu atractiv (2.500-3.000 lei) si cazare. Relatii la; (021.345.26.23 marketing@structurimetalice.ro

ket Oval angajaza 2 pers, tinere dinamice, apte de munca, serioase si punctuale. CM, salariu motivant bonusuri, prime zilnice de obiectiv, prog: 2 zile 7-21 si 2 zile liber pt mag sector 3, 1.500 L; (0723.333.122

928. Lacatus polizator pentru polizat

951. Lucratoare comerciala, Oval Mar-

piese metalice. Relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066 929. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 930. Lacatusi mecanici pentru angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 931. Lacatusi Mecanici pentru o com-

panie mare din zona Chitila. Locatie: Soseaua Chitila. Program: l-v 8-16:30. Necesita calficare in domeniu. 2.300 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 932. Lacatusi si sudori Fabrica de

structuri metalice din sectorul 3 angajam lacatusi si sudori CO2. Salariu intre 2.500-3.000 lei. Oferim cazare, 2.500 L; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro 933. LACATUSI, SUDORI SI MONTATORI STRUCTURI METALICE ANGAJEAZA SOCIETATE DIN BUCURESTI SECTOR 3, ZONA PALLADY; (021.345.26.23 934. Lacatusi, topitor neferoase, poliza-

ket angajeaza 2 persoane, tinere dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com 952. Lucratoare comerciale angajeaza Meda Prod 98 SC, pentru: Cora, Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda (mezeluri), in magazine tip hipermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu , tichete de masa, decont transport. Relatii: (0741.222.465 953. Lucratoare. Confectii textile,

angajam lucratoare liniara, cu experienta. Oferim cm, concediu platit, bonusuri, prime, salariu 1.500- 2.500 ron, conditii lucru deosebite; (0743.697.247 954. LUCRATOR comercial, femeie sau

barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Salajan, Bd. Theodor Pallady). Cerem seriozitate, 1.700 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com

936. Lazar Imobiliare angajam sofer

958. Lucrator bucatarie Sector 6

939. Livrator cu masina noastra, ospatari, angajam pentru restaurant; (0764.687.270

detalii la telefon. (0744.831.505

944. Livrator cu masina proprie sau

scuter salariu 7 lei / ora si 4 lei / pt fiecare comanda dusa. Media de comenzi este de peste 30 / zi. Castig lunar peste 3.500 lei. Posibilitate de program flexibil, 3.500 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro 945. Livrator pizza cu masina personala, pizzerie cu livrare de 6 ani pe piata, angajam livrator cu masina personala se plateste 10% consum, se lucreaza in ture de 2 cu 2 de la 10:00 la 24:00, in medie un livrator duce 40 de comenzi pe zi; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com 946. Livrator pt. restaurant zona Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, livrator. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca (0728.523.059 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro 947. Livrator, 10 ore, 100 lei zi, Star

996. Lucrator comercial. Mega Image

Clinceni angajeaza lucrator comercial. Se ofera salariu fix plus bonuri de masa la nevoie se asigura transport, (0748.322.113/ 0766.913.503 997. Lucrator comercial. Market anga-

jeaza lucrator comercial aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 1.600 L; (0734.072.088 998. Lucrator depozit Chitila, Esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro

1010. Lucratori comerciali, casier Mag-

azin Shop&Go, zona Mihai Bravu angajam lucratori comerciali si casier cu sau fara experienta in comert, vrdlalina@yahoo.com

1011. Lucratori depozit dulciuri in cadrul unei cunoscute fabrici de dulciuri din Bucuresti. Locatie sector 1, Straulesti. Program: L-V 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.550 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1012. Lucratori depozit farmaceutic,

angajam lucratori pentru depozit farmaceutic in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon; (0725.350.496 1013. Lucratori depozit pentru depozitul nostru zona Bolintin, km 23 A1. Oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa +bonusuri. Telefon: (0733.460.270 1014. Lucratori pentru depozit farma-

ceutic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496 1015. Lucreaza de acasa Castiga

peste 1000$ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 1016. Macaragiu, Militari, salariu brut 4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 8-18, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 3.100 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1017. Macelar cu experienta, salariu

atractiv, tichete de masa, contract de munca. (0724.262.407/ 0723.282.402 ioanapersinaru@yahoo.com 1018. Macelar pentru macelarie Piata

Minis. Relatii la nr de tel.; (0766.480.382 pupuica5@yahoo.com 1019. Macelar pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program 8 h/zi. Perioada: nedeterminata. Zona sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 2.250 L; (0726.718.768 1020. Macelar, ajutor macelar, casieri,

zona Crangasi; (0786.961.071

1022. Macelari, muncitori necalifi-

cati, agent paza pentru fabrica mezeluri din Magurele - Ilfov. Oferim: cazare si masa pt. cei din provincie, salariu net incepand cu 1.600 L; (0744.331.622

ton angajeaza lucrator bucatarie/ muncitor necalificat pentru spalat vase. CVurile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 960. Lucrator bucatarie, pentru Fox, fabrica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne intre 9-17 de L-V; 1.400 L; (0726.718.768

mari. Ne marim echipa, restaurant Oro Toro angajeaza in conditii avantajoase. Cerinta minima: studii generale. Locatia: Bucuresti (mall-uri) p-ta Romana; (0759.040.383 orotoro_resurse@yahoo.com 962. Lucrator comercial baiat in special

soana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung. cosmin.rdg@gmail.com 964. Lucrator comercial in magazin ali-

mentar, zona Gorjului, Militari. Oferim salariu atractiv, program 2/2 zile. Este necasar un minim de experienta in domeniu. Nr contact, Surdu Viorel, (0765.934.999 livia.surdu@yahoo.com 965. Lucrator comercial in piata

Moghioros, Crangasi, Bulevardul Timisoara nr.86, pentru magazin mezeluri. Ofer 1500 salariu. Rog seriozitate. (0721.450.253 mihaelaungur05@gmail.com 966. Lucrator comercial necalificat, magazin alimentar sector 3, seriozitate; (0773.300.364/ 0723.579.219 967. Lucrator comercial pentru maga-

zin panificatie/patiserie in Popesti Leordeni. Salariu 1900 lei / net -8h; (0720.752.544 dasrealsrl@yahoo.com

981. Lucrator comercial, angajam urgent pentru punctele de lucru din sector 3 si 5. Salariu 1400 lei net, bonuri de masa 300 lei. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.400 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 982. Lucrator comercial, angajam van-

zator utilaje agricole mici in magazin si online, cunostinte pc, permis auto, abilitati bune de comunicare, zona Cora Alexandriei, sector 5, CV la email (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 983. Lucrator comercial, femeie sau barbat, in cadrul celui mai mare lant de magazine second hand din Bucuresti, Monda (zona Constantin Brancoveanu, sector 4). Cerem seriozitate, 1.700 L; (0748.564.000 harapu.andrei@gmail.com 984. Lucrator comercial, femeie sau

barbat, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate, 1.700 L; (0748.564.000 ralucagadau@yahoo.com 985. Lucrator comercial, femeie sau

barbat, in cadrul lantului de magazine second hand din Bucuresti, Monda (punct de lucru zona Lujerului, blvd. Iuliu Maniu). Cerem seriozitate si oferim beneficii atractive, 1.700 L; (0770.517.847 ralucagadau@yahoo.com

968. Lucrator comercial restaurant fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator comercial si personal curatenie. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0721.157.766 bucuresti@treif.ro

986. Lucrator comercial, magazin alimentar angajeaza lucrator comercial in Bucuresti, sector 1 si sectorul 3. Varsta si lipsa de experienta nu reprezinta un impediment; (0736.890.193/ 0727.666.613

969. Lucrator comercial societate com-

market non stop, Cartier Drumul Taberei, program in ture, salariu 1.500 L; (0768.849.298

Kebab, gustul visului. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru zona Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

erciala din domeniul importului si distributiei de tigari electronice, tutun si cafea angajeaza lucrator comercial pentru magazinele deschise in Bucuresti; magazine@smokemania.ro

948. Livratori pentru restaurant Speed

970. Lucrator comercial / merchandiser,

Pizza zona Dristor, pe masina firmei, carnet de minim 5 ani, program flexibil, 2 libere pe saptamana, 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 20:00-1:00. 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

cauta merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip hypermarket din Bucuresti. Salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, contract de munca, decont transport pentru rutele mobile; (0731.490.815 florin.visan@fieldstar.ro

949. Loc de munca Ai terminat liceul si cauti un loc de munca part time sau full time, experienta nu este necesara. Mediu placut de lucru, locatii centrale. Programeaza un interviu la tel., 2.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

971. Lucrator comercial Ana Pan, mall

Baneasa cautam colegi pentru standul de prajituri Ana Pan din B?neasa. Oferim: tichete de masa, bonus din vanzari, traininguri, 21 de zile de concediu/an, (0724.322.000 hr@anapan.ro,

987. Lucrator comercial, magazin mini-

988. Lucrator comercial, tineri sa lucreze intr-o rulota langa metrou Preciziei. Program luni-vineri 7:30-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cafea, operat casa de marcat, 1.500 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro www.sunday.ro 989. Lucrator comercial, branzeturi 12

zile 950 lei, Cora Alexandriei: 20-31 decembrie. Femei/ barbati; servire (fara incasare), contract de munca 12 zile: 8 ore. Seriozitate, minima experienta similara. Program: prima tura 7-15, a doua tura 14-22 950 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

999. Lucrator depozit Doraly Afumati, pentru receptie si manipulare marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transportDna Ghica; (0753.153.688 1000. Lucrator depozit, firma cu depozitul in sector 6, angajeaza manipulant marfa, se asigura pregatire, salariu de inceput 1.400 ron net, tichete de masa si o masa calda, relatii la tel. (0732.672.654 1001. Lucrator servicii funerare pentru

magazinul de servicii funerare Colosseum din Bd. Ghencea nr. 12, cu permis auto. Persoana de contact Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com 1002. Lucrator servicii funerare, carnet de conducere, disponibilitate la program special, bun simt si decenta, tinuta curata si ingrijita, ofer salariu minim + comisioane, telefon serviciu, echipamente 1 L; (0749.200.900 Elitfunerare@gmail.com 1003. LUCRATORI comerciali/ merchandiseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro 1004. Lucratori calificati si necalificati, femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 Lei in functie de experienta si indemanare (0753.277.788 laramodul@gmail.com 1005. Lucratori comerciali pentru raion legume fructe pentru 3 magazine din sector 6, 2 libere/saptamana, 8h /zi, nu necesita experienta 1.600 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trademarketing.ro 1006. Lucratori comerciali pentru vanzare accesorii mobila cu experienta si fara. Manipulanti marfa pentru depozit PAL. Stivuitorist cu experienta. Tamplari circularisti angajeaza societate comerciala; (0731.038.195

1035. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 1036. Manichiurista. Salon vad format

angajeaza manichiurista unghii gel si hairstylist. Salariu fix si comision, cm, 8 ore, nu oprim materiale; (0745.186.925/ 0720.605.668

1037. Manipulant angajam pentru depozitul de farmaceutice din Chitila. Program 8.30-17.30, salariu 1400+ transport asigurat + bonuri de masa, interviu in zona Domenii,CV obligatoriu, 1.400 L; (0746.111.159 info2@eghhr.ro

1062. Manipulant pe camion pentru

mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1500 RON + bonuri masa; 1.700 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro www.germanquality.ro

1040. Manipulant depozit zona Metro

militari, program 6.00-14.30, luni-vineri, salariu 1400 lei (0737.020.790

1041. Manipulant depozit Voluntari, cautam colegi pentru postul de manipulant marfa in cadrul depozitului nostru. Pachet salarial 1.400 LeiProgram de lucru L-V 8-17. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat 1.400 L; (0749.608.510 1042. Manipulant in sector 2, angajam

manipulant in sector 2, 1550 net, 2 schimburi; 1.550 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1043. Manipulant in sector 6 1.400 net

+ tichete 15 Ron + 300 de lei bonus/ lunar + transport 1.400 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1044. Manipulant in sector 6, 1500 net

+ beneficii 1.500 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1045. Manipulant marfa Bragadiru (fost fnc), salariu net (bani in mana) 1.500 Ron bonuri de masa, 15 Ron/bon disponibilitate efort fizic de preferat domiciliul in Bragadiru sau in imprejurimi (0733.951.158 lilie@kufner.com 1046. Manipulant marfa in depozit

medicamente situat in zona Ozana. Studii medii, program in 2 ture 06-14.0014.00-22.00), luni-vineri. Incarca descarca containere cu materii prime, materiale de ambalare (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1047. Manipulant marfa manipulare

1048. Manipulant marfa (gresie si faianta), SC Lotus Ceramicas SRL angajeaza baieti necalificati pentru depozit. Salariu minim de 1500 de ron net. Program l-v 09:00-18:00 s 09:00-15:00.Pentru mai multa informatie sunati; 1.500 L; (0722.600.050 seif.shaban@lotusceramicas.ro

Tunari, cu experienta in domeniul alimentar. Program de L-V, 06:00-14:30. Contract de munca pe 8 ore, salariu 1500, tichete, masa asigurata. Obligatoriu permis cat. B (0786.552.982

panie articole unica folosintaSector 5, program 8,45 - 15,00.Dorinta de invatare, seriozitate, atentie la detalii. (0786.194.090 depozit@plastic-romania.com

(0737.994.034

1038. Manipulant angajam;

1024. Maestru croitor cu experienta pentru realizarea de produse barbatesti. Zona centrala (strada Polona), contactati-ma telefonic pentru mai multe detalii. (0767.591.496

1026. Magaziner pentru cantina Pipera

1060. Manipulant marfuri depozit com-

1039. Manipulant depozit suntem cel

utilaje agricole mici: motosape, motopompe, furtune, etc, zona Bragadiru, (0732.559.999/ 021.420.16.37 officebasarom@gmail.com

1025. Magaziner pentru cantina Pipera Tunari, angajam magaziner cu experienta in domeniul alimentar. Program de luni pana vineri, 06:00-14:30. Oferim conditii legale, salariu 1500 Lei net, tichete, masa asigurata. Obligatoriu permis cat. B, (0786.552.982

1059. Manipulant marfuri sofer autoutilitara si reprezentanti vanzari, personal feminin pt Spot Vision Electric& Lighting, depozit produse electrice. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau la email; (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro

1061. Manipulant necalificat, S3 Cautam colegi (barbati) fara experienta, sector 3 (Faur poarta 4). Salariul: 1300 lei + bonuri de masa.Program: L-V, 2 sambete/ luna. Contract nedeterminat 1.300 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com

1023. Macelari. Magazin de spe-

cialitate angajeaza: macelari, operatori vanzare, sef raion carne; (0766.333.861

961. Lucrator bucatarie, spalator vase

963. Lucrator comercial cautam o per-

943. Livrator cu masina personala

980. Lucrator comercial urgent, angajam lucrator comercial pt minimarket in zona militari apusului pe perioada nedeterminata full time sau part time. Salariu avantajos program 8 ore; (0770.301.243/ 0769.667.723 miromarshop@yahoo.com

Bragadiru, receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0728.305.635

1009. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538

959. Lucrator bucatarie, hotelul Shera-

941. Livrator catering cu masina per-

masina personala pentru restaurant pizzerie din sectorul 3; 1.500 L; (0724.370.496

979. Lucrator comercial Shop&Go Calea Giulesti 113; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro

995. Lucrator comercial, Zona Rahova /

1008. Lucratori comerciali produse proaspete Cotroceni persoana dinamica, cu initiativa, comunicativa, cu spirit de echipa; prepararea fresh-urilor si a salatelor de fructe/legume (taiere fructe, legume si ambalarea acestora), (0735.564.699/ 0756.151.857/ 0756.154.619 andreea.hohoi@trademarketing.ro

1021. Macelar, cu experienta angajez de urgenta in magazin cu vad din zona Titan - Matei Ambrozie. Rog seriozitate. Detalii la tel. (0722.359.449

pentru asezare marfa, cu sau fara experienta in domeniul alimentar, program L-V 9:00-18:00, in week-end liber, contract de munca, salariu 1600 lei, colectiv tanar 1.600 L; (0767.304.635 ralcoteam@yahoo.com

942. Livrator cu experienta, cu sau fara

978. Lucrator comercial minimarket angajam, zona central, salariu atractiv; (0763.262.200

Bld. Basarabiei, receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro

1007. Lucratori comerciali manipulare, ambalare, suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare, manipulare, program 13-22, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro

Pachet salarial 1650 Lei. Program de lucru:5 zile/sapt + 2 libere. Contract pe perioada nedeterminata 1.650 L; (0749.608.510

940. Livrator catering cu masina personala pentru firma catering cu livrare la domiciliu, zona de nord a capitalei. experienta minim 1 an. L-v, 10:30-15:30. Informatii la tel si mail. (0752.809.520 office@dailyfood.ro

sonala, restaurant cu livrari exclusiv la domiciliu angajam livrator. Zona de nord a capitalei. Experienta in livrari minim 1 an. program L-V, 10:30-15:30; (0747.040.977

mentar, zona Vitan sector 3, salariu fix 1.600 lei plus bonus de performanta, carte de munca, program in ture de 8 ore, experienta in domeniu reprezinta un avantaj. 1.800 L; (0746.133.335/ 0746.133.335

994. Lucrator comercial, zona Faur /

casier vanzator/ oare coleg/a cu spirit de echipa, amabil/a, entuziast/a si zambitor/oare pentru magazinul nostru, Inmedio din Carrefour Orhideea. CV la adresa de mail; popescustefanita2011@gmail.com erie angajeaza lucrator bucatarie cu/ fara experienta, salariu atractiv, Bucuresti, sector 1 (zona Banu Manta - piata 1 Mai). Pentru detalii va rugam sa sunati la tel. (0722.692.588 pieandthecity@gmail.com

938. LIVRATOR CATERING ANGAJEAZA RESTAURANTUL IL CANTUCCIO RISTORANTE. SALARIUL ATRACTIV. PROGRAM FLEXIBIL; (0721.251.823

977. Lucrator comercial magazin ali-

993. Lucrator comercial, muncitor necalificat Mega Image Shop&Go din Rahova, str Barca nr.14 angajeaza muncitori necalificati, lucrator comercial. Program 8 ore salariu 1500 lei in mana (0724.543.513 ancap_2000@yahoo.com

956. Lucrator comercial -consultant-

935. Lacatusi. Firma din Berceni- Ilfov angajeaza lacatusi cu experienta in confectii metalice, punct de lucru Soseaua Berceni cu Centura Bucuresti, St. Mertal Tradina; (0740.111.667

pentru restaurant din Bucuresti urmatoarele pozitii:bucatar,ajutor bucatar,personal curatenie,ospatar,barman.Asteptam CV-ul pe adresa: (0733.113.211 office@leadskills.ro

Plaza Romania Cautam un coleg in echipa noastra cu o atitudine vesela, care sa interactioneze cu clientii in mod pozitiv. Se prepara produse dulci de tip waffle, (0724.026.026 Daniel.negoescu@gmail.com

992. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768

voltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081

957. Lucrator bucatarie laborator patis-

937. Leadskills selecteaza personal

976. Lucrator comercial la stand in mall

991. Lucrator comercial, casiera Oval Market, angajeaza tinere serioase, punctuale si cu exp. in mag. alimentare. Oferim, bonusuri de obiectiv, prime. Program 2 zile 07-21 si 2 zile liber, pt. mag sector 3, 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com

955. LUCRATOR santier contructii. Dez-

tor producator mobilier stradal si de gradina angajez in conditii avantajoase lacatusi confectii metalice usoare, topitor neferoase, polizator. Locatie Domnesti, jud Ilfov. Transport decontat si asigurat. 1.800 L; (0722.433.350 office@greencost.ro

Lazar Imobiliare Crangasi angajam sofer, de preferat de sex feminin, cu eperienta, salariu intre 1800 si 3000 dei. Program luni-sambata, orele 11:30-20:00. 3.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

975. Lucrator comercial la Noe Patisserie salon frantuzesc: boulangerie artisanal, confiserie, patisserie, viennoiserie cafe - angajeaza lucrator comercial punct de lucru Sos Fundeni 168, (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro

990. Lucrator comercial, casier, magazin Shop and Go, zona Unirii. Zona centrala, colectiv tanar, salariu atractiv, posibilitati de promovare. Mai multe detalii la tel. 1.600 L; (0722.265.790 andreea.dmtriu@gmail.com

1049. Manipulant marfa Ana Pan, zona Pipera, cautam colegi pentru postul de manipulant marfa la sediul nostru din Pipera. Programul este in doua schimburi. Oferim tichete de masa, decontare transport si ore suplimentare platite. (0724.322.000 hr@anapan.ro

distributie in Bucuresti. Salariu intre 1.400-1.600 lei. Relatii la tel.; (0749.034.335 office@translogisticnad.ro 1063. Manipulanti marfa Impreuna cu

gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Locuri de munca in sos. Odaii nr. 157163, sector 1. Decontare transport Ratb, 4 posturi; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 1064. Manipulanti marfa la depozit de

logistica din zona Sector 6/ Ciorogarla. Program L-V/8 h in schimburi. Salariu net 1200 Lei + tichete de masa si tichete de benzina. Contract de munca, 1.200 L; (0743.751.117 1065. Manipulanti marfa la depozit, zona Sector 6/ Bolintin Deal. Program de lucru 8h, in doua schimburi. Pachet salarial net 1650 Lei. Transport asigurat dupa angajare. Contract de munca 1.650 L; (0743.751.117 1066. Manipulanti marfa Voluntari Cautam colegi pentru postul de manipulant marfa in cadrul depozitului nostru. Pachet salarial 1.400 LeiProgram de lucru L-V 8-17. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat 1.400 L; (0749.608.510 1067. Manipulanti marfa, angajeaza SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124 1068. Manipulanti marfa, muncitori necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1069. Manipulanti marfa, Stefanestii de Jos Depozit prod alimentare. Program luni-vineri, 2 sch: 6-14.30 si 8.3017.00. Cerinte: rezistenta la efort fizic. Oferta: contract de munca, salariu net 1600 lei, tichete 15 lei/ zi, transport asigurat, 1.900 L; (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro 1070. Manipulanti marfa, stivuitoristi, ambalator angajam barbati si femei sector 6 Bucuresti, salariu 1900-2200, program 8h/zi, transport asigurat, detalii la telefon (0725.477.438 1071. Manipulanti marfa/ incarcatoridescarcatori urgent cautam manipulanti marfa in Bucuresti si Ilfov. Oferim salariul de 1500 lei net, contract de munca 8h/zi, bonusuri de performanta si decont transport. Cerem si oferim seriozitate; 1.500 L; (0741.224.995 eliza.rusanu05@gmail.com

1050. Manipulant marfa depozit si magazin, casier, Leroy Merlin Colosseum cauta colegi. Daca iti place lucrul in echipa si iti doresti stabilitate si apreciere la locul de munca, contacteaza-ne, beneficii: bonuri de masa si abonament medical privat (0758.095.784/ 0374.133.050

1072. Manipulanti, pickeri, stivuitoristi Pentru depozitul Altex din Chiajna. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), bonus sambete, bonus respectarea programului de lucru, transport asigurat (0725.554.776/ 0752.218.083 andra.demeny@altex.ro

1051. Manipulant marfa depozit, fara experienta, persoana dornica de munca, salariu net, tichete de masa, o masa calda, relatii la tel., 1.500 L; (0732.672.654

1073. Manjera, caut o femeie pentru menaj apartament 4 camere, zona Voluntari curatenie+calcat, l-v. 1.500 L; (0725.580.345 Rangin_rachid@icloud.com

1028. Magazioner piese auto SH zona

1052. Manipulant marfa masina distrib-

Iuliu Maniu, Militari. Persoana harnica si curata. Cunostinte minime de dezmembrat piese auto 1.900 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro

utie, angajam manipulant pe masina distributie pe raza municipiului Bucuresti si a jud Ilfov. Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati telefonic la numarul din anunt. Multumesc (0749.034.335

1029. Magazioner, ajutor bucatar, spalator vase, zona Iancului. Vrem sa ne marim echipa. Vino printre noi, firma de 20 de ani pe piata. Rugam seriozitate; (0731.317.381/ 0735.213.403

1053. Manipulant marfa, baiat pentru depozit, sa aiba si permis de conducere, firma se afla in Afumati, asiguram transport din Colentina. (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

1030. Manager logistica interna O persoana tanara, dinamica, creativa, abilitati de negociere, rezistenta la stres. Cu auto propriu (obligatoriu). Salariu atractiv, (0725.778.051 vladislav@viknograd.ro

1054. Manipulant marfa, desfasoara activitati de incarcare/descarcare a marfurilor, manipularea si asezarea acestora in depozite, manual sau cu ajutorul lizei; decorarea salilor pentru evenimente festive si targuri de nunti, (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1074. Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele posturi disponibile: camerista/ ingrijitor spatii hoteliere: cunostinte elementare de limba engleza, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Instalator: cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Bucatar/ patiser: cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar, cunostinte de cofetarie/ patiserie sau diploma de cofetar/ patiser, cunostinte despre igiena alimentara, persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

1027. Magazinul Selgros Drumul Taberei cauta pentru angajare: tehnician intretinere, femeie de serviciu, casier, lucrator comercial, macelar. Trimiteti CVul pe mail/ fax, sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros, Drumul Taberei, Valea Cascadelor, nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro

1031. Manichiurista cu experienta si in unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422 1032. Manichiurista si coafeza Salon

din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro 1033. Manichiurista, cosmeticiana si

manichiurista angajam pentru salon situat in zona Petre Ispirescu, sector 5. Oferim si rugam seriozitate (0764.139.903 1034. Manichiurista, pedichiurista

Salon de infrumusetare situat in zona Dristor, sector 3, cu o vechime de 12 ani angajam manichiurista/ tehnician unghii. Oferim carte de munca, salariu fix +procent atractiv, clientela formata, 1 L; (0722.452.600/ 0722.452.600 palermaria@ymail.com

1055. Manipulant marfa, personal care

sa se ocupe cu manipularea produselor electronice si electrocasnice (mici si mijlocii), program de luni-vineri, locatie centrala, colectiv tanar, posibilitati de avansare. (0737.362.473 hr@depanero.ro

1075. Maseuza Salon Elle Beauty situat

in sector 2 cauta persoana cu experienta in masaj. Salariu fix, program o zi da una nu. (0768.410.983 office@ellebeauty.ro

comerciala cu sediul in sectorul 4, Aparatorii - IMGB; (0728.914.515

1076. Maseuza, masaj anticelulitic, reflexogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro

1057. Manipulant marfuri la punctul de

1077. Maseuza, Salon Elle Beauty situ-

1056. Manipulant marfa, societate

lucru din Tunari (se asigura transport de la statia de metrou Aurel Vlaicu), stivuitorist/ manipulant marfuri la sediul societatii din Popesti Leordeni (se asigura transportul). Detalii suplimentare: perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa. Pentru societatea producatoare de lacuri si vopsele. Pentru detalii sunati la: (0752.224.525 1058. Manipulant marfuri pentru cofetaria Alice, zona Piata Iancului. Asteptam CV-urile dvs. la adresa de mail sau ne puteti contacta telefonic. (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro

at in sector 2 cauta persoana cu experienta in masaj. Salariu fix, program o zi da una nu. (0768.410.983 office@ellebeauty.ro 1078. Masinist, operator Ardagh Metal

Packaging din Buftea angajeaza masinist ambalaje metalice cu studii medii, fara experienta. Program 2schimburi (715/15-23), 8 ore/zi, perioada nedeterminata, tichete masa, prima anuala 1.200 L; (0737.495.956 1079. Masinista cu experienta angajeaza fabrica de confectii, conditii avantajoase; (0734.565.531

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 1127. Menajera, efectueaza curatenia in spatiile aferente cladirii.Persoana serioasa, harnica, atenta la detalii, interesata de angajament pe termen lung.Activitatea se desfasoara in Snagov (Ghermanesti) (0733.666.877 resurse.umane@elvila.ro

1145. Modelator covrigi program o zi cu

1128. Menajera, fara locuinta, intern, pentru curatenie, masa, cu posibilitati de afirmare in alte domenii, pentru barbat 45 ani, (0763.159.495

1146. Modelator covrigi, pizzar, program o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com

1129. Menajera, 8h/zi, L-V, sector 4, angajam doamna pentru menaj in zona Big Berceni, langa Mall Sun Plazza. Programul este in intervalul 09:00-17:00 de luni pana vineri. Atributii ce tin de curatenia casei. Locatia este un apartament, 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001

1080. Masinista triplock, angajam

««««««««««««««««««

1081. Maturator stradal, societate comerciala angajeaza maturator stradal in Cartierul Latin, Prel Ghencea 45, capatul autobuzelor 122, 222. Carte de munca, bonuri de masa, salariu atractiv, urgent, mai multe relatii la tel.; (0764.377.366

MEDICI: CARDIOLOG, ALERGOLOG, NEUROLOG, ONCOLOG, INTERNIST, UROLOG PENTRU CENTRU MEDICAL ZONA MILITARI; (021.221.56.87/ 0723.910.023

masinista pentru confectii textile pe masina triplock, Conditii Excelente de munca, Piata Unirii; (0722.284.442

1082. MECANIC camioane. Reprezen-

tanta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1083. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1084. Mecanic auto angajez mecanic

1104.

«««««««««««««««««« 1105. Menaj apartamente regim hotelier,

ultracentral, la Piata Universitatii. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu motivant, beneficii si carte de munca. Nu se necesita experienta; 1.800 L; (0745.500.676

1106. Menaj usor, ofiter activ aviatie, educat, placut, caut doamna atragatoare pentru menaj usor (calcat haine) si prietenie. Ofer 150-200 eur/luna, 2 ore/saptamanal, 10 - 12. Rog sms prezentare la tel. (0726.852.009

auto cu sau fara experienta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com

1107. Menaj, Universitate, cautam o doamna care sa faca menaj intr-un apartament; 6 ore/zi, de luni pana vineri; zona Universitate; salariul 2000 de lei. 2.000 L; (0720.689.454

1085. Mecanic auto conditii avanta-

1108. Menajera Familie angajeaza

joase, salariu atractiv cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com 1086. Mecanic auto cu experienta,

oferim salariu foarte atractiv, conditii bune de lucru, program avantajos. 3.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300

1087. Mecanic auto Engine Performance Service auto, cu vechime din anul 2012 angajeaza mecanic auto, electrician auto. Asiguram contract de munca perioada nedeterminata si salariu peste medie. (0786.318.338/ 0722.356.526 1088. Mecanic auto cu experienta angajeaza Service auto multimarca, salariu foarte motivant, zona Metalurgiei; (0721.733.622 1089. Mecanic auto cu experienta mul-

timarca, serios, punctual, perseverent, implicat. Zona de lucru Vitan, detalii pe serviceautovitan.ro.Salariu 3000 lei cash in functie de experienta. Program l-v 8:30-18:30, sambata 8:30-16:00. 3.000 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1090. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul este in zona Costin Georgian. Detalii la telefon: (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1091. Mecanic auto, vulcanizator, elec-

trician auto pentru Speed Service, Balotesti- Ilfov; (0722.402.163/ 0722.457.744

1092. Mecanic auto, geometrist, vul-

canizator, salariu motivant + comisioane, conditii de munca excelente, sector 3, Bucuresti, 1.800 L; (0721.116.555

1093. Mecanic interior fabrica de medicamente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro 1094. Mecanic intretinere pentru statia

de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 0817, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1095. Mecanic motoutilaje produse de

uz gospodaresc identifica si solutioneaza problemele de service, repara si inlocuieste piesele si subansamblele mecanice, realizeaza punerea in functiune a motoutilajelor (drujbe, motocositoare, mori, etc), (0745.026.757

1096. Mecanic nacele si platforme autoridicatoare san utilaje, cauta o persoana serioasa si responsabila, cu experienta in domeniul service pentru nacele si platforme autoridicatoare, precum si stivuitoare. Preferabil sa posede permis de conducere 1.000 {; (021.222.02.44/ 021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 1097. Mecanic parc dezmembrari,

mecanic parc dezmembrari Bucuresti, iuliu Maniu sector 6, Bucuresti. Posibilitate cazare langa parc. Garsoniera cu toate conditiile; 2.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro 1098. Mecanic utilaje, pentru buldoex-

cavator jcb 3cx si case este necesar permis de conducere categoria c sau tr. Salariu minim 3000 lei. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare si utilitati gratis; (0726.256.565 1099. Mecanic, angajam mecanic cu

sau fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1100. Mecanici auto, turisme, diploma,

salariu in functie de ce stii, 13 Septembrie. (0769.434.665

1101. Mecanici masini si utilaje pentru lucrul in schimbul 1 si 3. Salariu atractiv, bonuri de masa (15.09 lei/ bon), decont transport. Societate comerciala din sectorul 4 angajeaza; (0746.013.848

1109.

1132. Menajera, vila S2, 8 ore/zi, 2000lei+carte munca sarcini:curatenie casa-curte, spalat, calcat, gatit.Cerinte: referinte verificabile, gospodina,nenergica serioasa nefumatoare, program flexibil. Info la tel, 0743109776 -sunam noi dupa apel. (0743.109.776 1133. Menajera- imobil zona

Straulesti angajez menajera, doamna serioasa, cu simtul raspunderii, pentru menaj imobil in Straulesti. Salariu atractiv, transport asigurat+ alte beneficii. Program: 07.30-15.30 de luni pana vineri. Relatii la telefon de L-V: (0733.663.316 1134. Menajera. Particular angajez menajera interna - externa pentru Snagov, sat Ghermanesti, nefumatoare, fara probleme medicale. Salariu atractiv, beneficii. Detalii la tel.; (0745.338.757 1135. Menajere, full-time, pentru

clinicile si Spitalul Sanador. (0757.577.711/ 0746.025.608 resurseumane@sanador.ro

1148. Modele Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

MODELE DE TOP LA BEST STUDIOS. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, CAZARE GRATUITA IN BUCURESTI SI ZECI DE BENEFICII FINANCIARE. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT, CASTIGURI DIN PRIMA ZI. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO (0730.752.752 1150.

MODELE ONLINE, ESTI COMUNICATIVA? ITI DORESTI VENITURI MOTIVANTE SI UN JOB STABIL? ATUNCI VINO SA NE CUNOSTI. NOI TE AJUTAM SA FII "RICH" PE TOATE PLANURILE. CUM? AI POSIBILITATEA UNOR CASTIGURI COLOSALE DIN CONVERSATIILE PE INTERNET. JOB BINE PLATIT 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA LUCRATA, CAZARE GRAUITA, SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLS-STUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO 1155.

curateniei in casa. Program de lucru 09:00-17:00, de luni pana vineri cu o sambata da si una nu. Rog seriozitate, 2.050 L; (0722.210.844 aconsulea@yahoo.com

1120. Menajera interna, caut doamna

interna pentru menaj (spalat, calcat, gatit, curatenie) si avut grija de copii 11 si 12 ani, dupa scoala. Locatia: Mogosoaia; (0726.744.159 1121. Menajera internista/ semiin-

ternista, cinstita, cu constiinta, aspect ingrijit, 12 clase, zona Nerva Traian. Astept chiar provincia; (0731.397.111 1122. Menajera pentru scoala privata, 2

posturi Angajam menajere pentru scoala privata din Bucurestii Noi. Program 8 ore/zi. Salariul lunar net: 1.500 lei, decontare transport. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te vom contacta, 1.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1123. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane si 2 catei, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 918, iubitoare animale, carte de munca, (0722.219.569/ 0727.222.322 cameliagc@yahoo.com 1124. Menajera, angajez menajera full

time 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana cu carte de munca 1500 Lei, 1.500 L; (0730.713.644 erika.terzi@gmail.com 1125. Menajera, cresa privata zona

1103. Medic stomatolog, Clinicile Q

1126. Menajera, Desa Engineering

Constructions angajeaza persoana activa, serioasa si prezentabila pentru pozitia de menajera la birouri. Rog seriozitate si dorinta unui loc de munca pe termen lung; 1.200 L; (0741.032.033 hr@desacons.eu

1170. Montator subansamble si manipulant marfa. Angajam urgent pentru firma Stratum Englosures SRL Bucuresti, montator subansamble si manipulant marfa (program 7.30-15.30). Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:0022:00. Relatii la telefon: (0729.925.035

1175. Montator-Distribuitor echipamente sport-agrement (mese biliard, tenis, darts etc.). Calificare-Perfectionare la locul de munca. Sect. 1 - Bucuresti. Permis cat. B. Deplasari in teritoriu, (0724.551.544 office@mese-biliard.ro

MONTATORI STRUCTURI METALICE, LACATUSI- SUDORI ANGAJEAZA SOCIETATE STRUCTURI METALICE DIN BUCURESTI, SECTOR 3, ZONA PALLADY; (021.345.26.23 1176.

1115. Menajera cu experienta, vila, curatenie, calcat, program cu ziua (120150 Lei), 8 h/zi, 1.800 Lei; (0726.637.102

1119. Menajera interna , 2 menajere interne.15 zile munca cu 15 zile libere. 1000 lei pt 15 zile,suntem familie serioasa.Cautam peroane care vor sa munceasca in conditii decente. 2.000 L; (0721.836.543/ 0721.929.212

1169. Montator sisteme alarme auto, electrician auto, ajutor electrician auto; (0731.856.584

SRL angajeaza montatori usi de interior si de exterior. Salariu motivant, stabilitatea locului de munca. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. (0730.999.691 porta_design@yahoo.com

1114. Menajera cu experienta, 3 zile/ saptamana, Unirii, urgent; (021.310.74.03

Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat, calcat. Doar cu referinte sau recomandari, salariu 3000, 3.000 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com

1168. Montator partitii sticla, rigipsari Angajam montatori cu sau fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800

1174. Montator usi, Porta Design Invest

1113. Menajera club de inot pentru copii, club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera parttime si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com

1118. Menajera interna pentru vila

1167. Montator mobilier la client cu permis auto sau fara, salariu 2000-2500 lei; (0732.129.210

1173. Montator tamplarie PVC si accesorii, cu experienta in domeniu. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu incepand cu 2000 Lei 2.000 L; (0769.250.350/ 0729.085.881 designe.expert@yahoo.com

curte, situata in Catelu (zona Theodor Pallady), salariul intre 1.700 Lei- 2.000 Lei, programul 5 zile pe saptamana (L-V), 6-8 ore sau 3 zile pe saptamana plata la zi. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon: (0767.888.707/ 0766.827.334

familie deosebita.Cerinte: experienta anterioara, cunostinte limba engleza, germana.Contract de munca, beneficii exceptionale.Programari telefonic sau trimite CV. 1.300 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1166. Montator mobila asigura transportul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2000 lei net, detinerea permisului auto constituie avantaj. 2.000 L; (0735.533.004/ 0773.722.642

tromagnetica SA angajeaza Montator Subansamble. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon; (021.404.21.20

1112. Menajera angajam pentru casa

1117. Menajera in Viena, Austria pentru

da pentru productie mobilier. Montaj doar in atelier.Salariu atractiv sector 5. Se ofera toate conditiile necesare productiei. (0721.879.336/ 0767.951.296

1172. Montator subansamble. SC Elec-

1111. Menajera 8 h lu-vi, Dorobanti, urgent, cu experienta, recomandari, organizata, 9-11 activitatea e la birou, 11:3015:30 la domiciliul patronului. Activitati: curat si calcat, fara menaj. Locatiile sunt in zona Dorobanti. 1.800 L; (0756.829.088

trau, urgent, 2.500 L; (021.310.74.03

1165. Montator atelier mobila la coman-

Resurse Umane recruteaza operator montaj turbo. Punct de lucru: zona metrou Pacii. Program de lucru: 3 schimburi. Cerinte: liceu sau scoala profesionala tehnica, acuitate vizuala si dexteritate; (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com

1110. Menajera pentru intretinerea

1116. Menajera full time, Heras-

1164. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591

1171. Montator subansamble. Adecco

Menajera pentru casa particulara; (0720.170.170

gie, D-na Ghica, angajeaza medic dentist cu experienta, pt. CV emiliakarina@yahoo.com

Med (6 cabinete zona Brancoveanu), Dorim sa ne completam echipa cu un post de medic dentist. Asiguram pacientura, colaborare PFA, PFI, CMI, SRL. (0754.547.162 contracte.qmed@gmail.com

1131. Menajera, ingrijitoare batrani intern, 8 posturi. Agentie cauta menajera Pipera 6 ore, ingrijitoare regim intern batrani nedepalsabili. Menajera interna cu experienta vila, pt intern 2 weekenduri libere. 2.200 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com

1147. Modele Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro

doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599

Muncii Decebal angajeaza menajera cu atribu?ii de ingrijitoare (spalat, schimbat copii) program 10 ore de luni/ vineri). Cautam o persoana calma, calda cu simtul curateniei, urgent, (0765.222.581 vaniliesiciocolata@yahoo.com

1102. Medic dentist. Cabinet stomatolo-

1130. Menajera, camerista personal curatenie hotel, hotel 3 stele, Popesti Leordeni / sector 4, angajam personal curatenie hotel - serioasa, muncitoare program 12 ore pe zi, o zi da o zi nu, salariu 1500 lei - 1600 lei luna + o masa pe zi; 1.600 L; (0722.871.968 mitrea_emil@yahoo.com

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com

«««««««««««««««««« 1136. MERCANTIZORI/ LUCRATORI COMERCIALI CU SAU FARA EXPERIENTA ANGAJAM FULL TIME/ PART TIME SAU DOAR INVENTARE. SUNA LA TELEFON SAU TRIMITE CV LA EMAIL; (0726.377.799 ANA.SANDRU@IN.STORE. RO

«««««««««««««««««« 1137. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1138. MERCHENDISERI pentru firma

Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1139. Meseriasi pentru intretinere

si reparatii mici in spatii birouri: 8 ore luni- vineri, salariu atractiv, tichete masa. (0735.883.335 1140. Meseriasi dulgheri, fierari, pentru

societate comerciala cu obiect de activitate constructii civile. 4.500 L; (0767.558.488 1141. Meseriasi, mentenanta pentru

intretinere si reparatii mici in cladire hotel.Luni- vineri, salariu atractiv, tichete masa, (0737.221.876 ionut.dragomir@andyhotels.ro 1142. Mester, tehnolog pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 1143. Modelatoare covrigarie cu expe-

rienta, zona Eroii Revolutiei. Salariu convenabil. Contact intre orele 9:00-16:00 (0784.218.070 1144. Modelatoare covrigi, cu experienta, zona Piata Resita, rog seriozitate; (0762.700.700

1149. Modele chatline Salariu 2.000$-

5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com 1151. Modele online esti comunicativa? iti doresti venituri motivante si un job stabil? atunci vino sa ne cunosti. noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. cum? ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. training gratuit/ cursuri de limba engleza. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1152. Modele Online Jewel Studio anga-

jeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, plata la zi, bonus de performanta 100$, bonus de recomandare, bonus de angajare 200$, sedinte foto/video; www.jewel-studio.ro 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro

Modele online, Best Studios iti asigura un job cu venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Fii model la cel mai bun studio din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confidential, serios, training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon, sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 1153.

1154. Modele online, esti comunicativa, Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1156. Modele online, Metropolitan Stu-

dio angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1157. Modele online, Metropolitan Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1158. Modele online, tinere 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in vitata ta, daca sitim ca esti cam departe de visele tale, atunci, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 1159. Modele online. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studios si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 1160. Modele online. Esti comunicativa?

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii Rich pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare gratuita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1161. Modelele cu /fara experienta 18+, esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii Rich Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1162. Modelier, confectii dama cu expe-

rienta pentru realizarea produselor de dama cap-coada, atentie la detaliu, program de lucru 8 h, luni-vineri, carte de munca, zona centrala, salariu negociabil, (0723.063.052 emiliaoffice85@gmail.com

1163. Montaj mobila, calificati si necalifi-

cati, angajam urgent. Calificare la locul de munca. Salariu neociabil. Program: 8 ore. Zona Giulesti sector 1. Detalii la telefon, 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

1177. Montatori tamplarie firma tamplarie aluminiu, angajam montatori tamplarie pvc si aluminiu pentru extern: Belgia, Franta. Beneficii oferite: - pachet salarial motivant;- transport gratuit;cazare gratuita;- asigurare medicala gratuita; (021.457.12.12/ 0766.666.020 office@reflexfatade.ro 1178. Montatori, asamblori mobilier regim de lucru, full time. Salariul se va anunta in cadrul interviului. (1500-2500) in functie de experienta. 400 {; (0721.263.936/ 0721.263.936 mutari.ro@gmail.com 1179. Motostivuitorist, Aectra Agrochemicals angajeaza motostivuitorist, cu calificare si atestare ISCIR pentru depozitul din Sos. Odai nr. 341-345, Sector 1, Bucuresti.CV la adresa hr@aectra.ro hr@aectra.ro 1180. Muncitor 1 muncitor necalificat pentru montaj parchet masiv/ laminat si 1 parchetar cu experienta minim 2 ani pentru montaj si raschetare parchet masiv, stratificat, trepte si balustrii din lemn masiv. 7 {; (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 1181. Muncitor necalificat pentru depozit veterinar (medicamente si hrana) (0726.327.334 1182. Muncitor in abator, chiar familii si din provincie, abator din Afumati/ Ilfov. Oferim salariu avantajos, masa, cazare gratuit; (0724.539.338 1183. Muncitor in domeniul feroviar. Cautam persoane cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full-time. Denumire post: personal responsabil santierelor feroviare. Se ofera: cazare, scolarizare, posibilitate de promovare; tarif orar incepand de la 9 euro/ brut; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. 2. Manevrant (rangierer). Se ofera: cazare, scolarizare 8 saptamani (in timpul scolarizarii sunteti platiti cu 1.400 euro/ brut); tarif orar incepand cu 12 euro/ brut dupa scolarizare; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet cat. B; cunoasterea limbii germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic. Plecarile sunt in luna ianuarie 2018, informatii sau adresa de ee-mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1184. Muncitor instalatii in constructii, Firma Tinib Services angajeaza muncitori, se cere seriozitate si lucru in echipa. Informatii la tel. 0722.891.888 intre 9-18; (0722.891.888

1185. Muncitor necalificat angajam

muncitori necalificati, salariu de 1.400 ron net de inceput, tichete de masa si o masa calda, relatii la tel. (0732.672.654 1186. Muncitor necalificat centru fier vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat. 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com 1187. Muncitor necalificat depozit con-

tainere santier, e nevoie de o persoana care sa ajute in depozit la montare subansamble containere, curatenie, 1188. Muncitor necalificat pentru vul-

canizare auto (0765.030.573

1189. Muncitor necalificat si ajutor

de vanzatoare, program de noapte, conditii bune; (0729.495.499 1190. Muncitor necalificat angajam, program 8 ore si fata- program 4 ore, la magazin mixt, (0787.515.465/ 0766.639.643 1191. Muncitor necalificat, tipografie angajeaza personal necalificat in vederea specializarii, stantator, zona Fundeni Pantelimon 1300 ron (BM incluse); (0723.187.377 1192. Muncitor si muncitoare la curate-

nie, zona Colentina, oferim cazare; (0763.646.272 1193. Muncitori in constructii pentru plecari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800 1194. Muncitori necalificati angajam

pentru curatenie blocuri, spatii verzi. (0766.866.075/ 0728.216.380

MUNCITORI NECALIFICATI, MANIPULANTI MARFA PENTRU DEPOZIT LEGUME FRUCTE. CONDITII EXCELENTE DE MUNCA, CARTE DE MUNCA. ZONA VOLUNTARI - EUROPA, SALARIU NET 1.800 L; (0747.061.996

1195.

1196. Muncitori calificati in finisaje (gre-

sie, glet, rigips) societate de constructii angajeaza pt. lucrari in Bucuresti; (0767.583.776 1197. Muncitori calificati pentru finisaje interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com 1198. Muncitori calificati pentru: zugrav-

eli, glet, faianta, termosistem la SC de constructii, contract de munca. Se ofera seriozitate; (0725.923.494 1199. Muncitori calificati si necalificati

productie mobilier; (0748.290.001/ 0740.091.464

1200. Muncitori calificati asfaltatori,

pavatori Firma de constructii angajeaza muncitori calificati in executia de drumuri, asfaltatori, pavatori; (0723.567.941 1201. Muncitori calificati retele de apa

si canal Firma de constructii angajeaza muncitori calificati pentru executia de retele de apa si canal; (0723.567.941 1202. Muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiilor, amenajari interioare, placari rigips, zugraveala, placari gresie, faianta si parchet. Firma de constructii angajeaza cu cm si cazare. Detalii la nr. de tel. (0723.375.086 1203. Muncitori calificati si necalificati pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime. 1 L; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1204. Muncitori calificati si necalificati pt. fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1.600 Lei net+ bonuri de masa (300 Lei lunar). Relatii la telefon: (0733.509.653 1205. Muncitori calificati si necalificati,

societatea M Group angajeaza cu contract permanent: lacatusi, sudori, sofer delegat, montator, sef atelier executie, tehnicieni executie, tehnicieni montatori (sefi echipa), muncitori necalificati (021.233.31.14/ 0726.725.485 office@mgroup.ro 1206. Muncitori calificati, fabrica de productie tamplarie aluminiu angajam pentru atelierul de productie din Fundulea muncitori calificati. Asiguram transportul din Bucuresti. Program 8 ore. Salariu atractiv, bonuri de masa; (021.457.12.12/ 0766.666.020 office@reflexfatade.ro 1207. Muncitori calificati, necalificati pentru finisare, interioare, zidari, zugravi, vopsitori, etc., firma de constructii angajeaza urgent; (0723.634.927 1208. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com 1209. Muncitori calificati-necalificati

pentru firma productie termopane; (0744.655.085 1210. Muncitori calificati. Firma de con-

structii angajeaza muncitori calificati, salariu net 3.000-3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu net 2.000-2.500 Lei; (0726.320.200

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1257. OPERATOR filler. SC Expresoare

Cafea SRL, angajeaza operator automate cafea, experienta minim 1 an in domeniu, permis conducere minim 1 an, abilitati tehnice, rog cv la adresa de email, salariu + bonus; (0733.799.815/ 0764.428.428 expresoarecafea@yahoo.com www.tchibo-cafea.ro 1258. Operator amanet, casa de amanet angajeaza personal, oferim un loc de munca stabil si bine platit. CV + foto la email bogdan.bogdanbog@yahoo.comorzainvest@gmail.com (0767.090.040 Amanetplatinum@gmail.com 1259. Operator amanet, TopAmanet

angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 1211. Muncitori calificati/ necalifi-

cati angajeaza Meda Prod 98 SA (fabrica de mezeluri cu sediul in zona Republica). Program de lucru 8 ore/zi. Studii minime obligatorii de 8 clase, pentru anumite posturi -10 clase; prezinta un avantaj experienta in industria carnii. Relatii la tel./ CV; (021.256.11.90 office@medaprod.ro 1212. Muncitori constructii Societatea

noastra ofera cazare, salarii pornind de la 400 euro (necalificati), bonusuri salariale, echipament de munca si protectie. Cautam doar persoane serioase. Nu angajam fara carte de munca; (0762.880.338/ 0755.144.491 1213. Muncitori fabrica tamplarie PVC

Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326 1214. Muncitori in crama, barbati la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1215. Muncitori in fabrica, salariu atrac-

tiv Eurofrutas ofera: contract de munca minim 3 luni, in Pitesti, la o fabrica de cablaje. Salariu net 2044 ron/luna. Masa calda pe zi, cazare gratuita la hotel; (0247.412.322/ 0786.515.054 office@eurofrutas-temporar.com 1216. Muncitori necalificat asamblare sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00-15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro 1217. Muncitori necalificati angajam

urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912 1218. Muncitori necalificati bobinatori,

electromecanici. Informatii: (0799.868.340 1219. Muncitori necalificati cu sau fara

experienta salariu, comison, sector 5, urgent. 3.000 L; (0763.903.555 Office.buildprest.ro@gmail.com 1220. Muncitori necalificati in construc-

tii, cazare+masa. Cer si ofer seriozitate. Mihaela; (0734.492.895 1221. Muncitori necalificati pentru companie internationala, 1.500 L; (0371.477.855 1222. Muncitori necalificati pentru dis-

tributie marfa in Bucuresti. Relatii la tel. (0749.034.335 office@translogisticnad.ro 1223. Muncitori necalificati pentru firma

austriaca din Popesti Leordeni. Cerinte: 8 clase, capacitate de lucru in echipa. Beneficii: CM, decontare transport, al 13-lea salariu; (0720.110.046 florin.voicu@eurofoam.eu 1224. Muncitori necalificati pentru firma de constructii din Bucuresti, cu contract de munca. Salariul este de 10 lei/ora. Pentru echipe de minim 4 persoane asiguram transportul. Telefon: (0744.562.121 office@admagrup.ro 1225. Muncitori necalificati pentru productie structuri metalice copertine, corturi in Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 230. Program l-v 8.30-17, (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com 1226. Muncitori necalificati societate

comerciala din Afumati-Ilfov, angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Se incheie contract de munca pe perioada nedeterminata (0760.389.780 contabilplastic@yahoo.com 1227. Muncitori necalificati abator

Marea Britanie, firma de recrutare Popovici&Moore cautam muncitori necalificati pentru munca in abatoare din Marea Britanie la impachetat carne, incarcare/descarcare paleti, etc. Nu se percep comisioane; 1.500 {; (00353879700204 popoviciandmoore@yahoo.com 1228. Muncitori necalificati pentru con-

structii firma de constructii angajeaza muncitori necalificati pentru lucrari in Bucuresti (0722.271.606 1229. Muncitori necalificati pentru Pitesti, Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori -Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com 1230. Muncitori necalificati, angajam in

domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555 1231. Muncitori necalificati, cu pofta de

lucru, salarii atractive, venituri sigure, urgent, (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 1232. Muncitori necalificati, dezvoltator

imobiliar angajez muncitori necalificati pentru constructii bloc nou. Punct de lucru - str. Dreptatii, nr. 129, sector 6. Rugam seriozitate (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1233. Muncitori necalificati, Metropolitan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 1234. Muncitori necalificati, Metropolitan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

1235. Muncitori necalificati, Ciorogarla

angajam necalificati depozit legumefructe. Salariu 1300-1400 net, bonuri de masa, sporuri si transport asigurat. Program L-V. Pentru detalii va rog sunati la numarul din anunt 1.400 L; (0725.497.232 1236. Muncitori necalificati, contract de

munca, contract full-time, salariu brut 2.462 lei, salariu net 2.000 lei (1.685 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, program de lucru lu-vi, 8-18, zona Auchan, Militari, 2.000 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1237. Muncitori necalificati, lucrator

comercial, Shop& GO Mega Image din str Iuliu Maniu 158, sect 6 Bucuresti. Angajaza lucrator comercial si muncitori necalificati. Program 8 ore, salariu 15002000 negociabil. Contact; (0771.553.933 k_ulisse@yahoo.com 1238. Muncitori pentru degorjare la

sectia spumante cu fermentare in sticla la firma Zarea, preferabil cu domiciliul in Otopeni sau imprejurimi. Detalii suplimentare la telefon. Interviuri de luni-vineri orele 13.00-15.00 la sediu (021.667.00.20 office@zarea.ro 1239. Muncitori sectia spirtoase la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu lunivineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro

1260. Operator amanet. societate com-

erciala angajeaza operator amanet cu sau fara experienta. Detalii la telefon; (0730.092.656 1261. Operator ambalare, fabrica de

medicamente angajeaza noi colegi in departamentul ambalare. Lucru in 3 schimburi, luni-vineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1262. Operator buldoexcavator, miniex-

cavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1263. Operator calculator in Bucuresti,

1272. Operator CNC pt. Transparent Design SRL, preferabil cu experienta cnc sticla, conditii de munca optime (0721.241.412 office@transparetndesign.ro www.transparentdesign.ro 1273. Operator contabilitate primara pentru magazin alimentar situat in sector 3, market@xo-market.ro (0744.531.952 viorel@xo-market.ro 1274. Operator curatenie in Bucuresti,

firma de curatenie angajeaza operatori curatenie pe termen lung pentru farmaciile din Bucuresti contract de munca, program flexibil, decont transport, program L-V, relatii la nr. de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1275. Operator curatenie zona Pipera -

birouri firma curatenie angajeaza operatori pe termen lung pentru zona Pipera birouri, program L-V, schimbul I+II-4h, 600 Lei + bonuri de masa si 8h-1400 Lei, bonuri de masa, contract de munca. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1276. Operator Customer Service maghiara, operator relatii clienti si gestionare comenzi pe calculator, cunoscator al limbii maghiare (scris si vorbit). Postul se adreseaza si provinciei cu posibilitatea de a lucra acasa, (031.434.42.28 recrutari@tcelogistic.com 1277. Operator de refill cartuse impri-

mante profesional 2.000 L; (0773.941.962 mihai_officeprint@yahoo.com 1278. Operator etichetare pentru masi-

na automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro

Ilfov, Tunari, Soseaua de Centura 1.800 lei, bonuri, transport. Tel, sms, WhatsApp.Cerinte: MS Office, (0728.297.207 office@digijobs.ro

1279. Operator fabricatie detergenti lichizi in sectorul 2, preferabil cu experienta in domeniu. Pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0745.144.033/ 021.255.00.23

1264. Operator calculator sala internet

1280. Operator facturare pentru maga-

si copy center. Cunostinte: Windows, Office, periferice, xerox, engleza; (0771.229.236

zin on-line. Zona Bragadiru (0734.660.663 contabasarom@gmail.com

1289. Operator pc asistent manager, contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro 1290. Operator PC pentru Logos

Accounting Services filiala a AXE (http://axeitalia.com/) angajeaza full time, 09.00-18.00. Salariu: 1700 lei net/luna, contract incheiat pe o perioada de proba 2 luni. CV la email. (031.438.09.79 a.grigore@logosas.com 1291. Operator PC exclusiv conversatii

te asteptam la noi in locatie alaturi de o echipa tanara, plata la zi, conversatii non adult, posibilitate cazare, posibilitate cazare, procente pana la 65%. 6.000 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com 1292. Operator polivalent Auchan Dru-

1294. Operator sala PS4. Esti tanar sociabil, responsabil si vrei sa faci parte din echipa noastra? Program de 2 cu 2 zile / 3 zile saptamana / 5 zile pe sapt 12 - 18 ) Preferabil sa fii din sectorul 5 sau in apropiere. 1.100 L; (0766.937.548 xboxgamesps3@gmail.com 1295. Operator schimb valutar Exchange Crangasi SC Global Biz Exchange SRL Crangasi, cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, program flexibil, bonusuri. Asteptam CV-urile la adresa de mail, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1296. Operator schimb valutar si amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma BAC. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net + comision; 1.400 L; (0764.402.441

1311. Ospatar restaurant si hotel Zava

1312. Ospatar barman, ospatar/ospatarita/barman, pentru bistro cafe in Afi Mall Cotroceni. Conditii bune de munca, se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Salariu motivant; (0724.233.303

lucram in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1323. Ospatar, barman-fata, Bucuresti, zona Baneasa-Aerogarii, Natu Cafe.Cafenea cu meniu de pranz & delivery evenimente. Program de lucru avantajos. Interviu si detalii tel./ email, (0743.669.542 otiliaoanav@yahoo.com/ natucafe@yahoo.ro 1324. Ospatar, ospatarita pentru restau-

1249. Necalificati, SC Mobira Grup

rant sector 2, cu experienta. Salariul 1.400 lei, program lucru 2/2, orar restaurant 10.00 - 24.00, contract munca, 2 mese/zi. Relatii suplimentare dupa ora 14.00. 1.400 L; (0723.683.560 office@no10restaurant.ro

SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, zona Crangasi, Sector 6. Tel (0722.698.948/ 0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 1250. Notariat angajez jurisconsult;

(0723.356.405

1251. Novomatic Admiral Tip & Cash isi 1265. Operator calculator, contabil pen-

1281. Operator facturare si gestionar

1297. Operator utilaje, manitou, pentru

tru firma de contab. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel. Program full time CV pe email; 1.300 L; expertcontabilro.ro@gmail.com

primirea marfii in gestiune, facturare directa catre clienti, urmarirea activitatii agentilor de vanzari, inregistrarea documentelor de plata, urmarirea soldurilor clientilor. 2.000 L; (0725.931.208 designaretha@gmail.com

santier constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca. 1 L; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

1266. Operator calculator, dispecer, pentru lucru in dispecerat cu experienta, e potrivit si pentru studenti, program 1224/ 12-48. Locatie Sector 1, companie mare, stabila, posibilitati de promovare, cerinte: engleza si MSoffice, (0723.511.588 recrutare@globalsecurity.ro 1267. Operator calculator, programator

productie fabrica angajam urgent operator calculator. Experienta obligatorie. Salariu: 1800 net + bonuri de masa. Program: L-V 8-16:30. Contract nedeterminat. Pentru alte detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1268. Operator call center HelloHungry

fulltime. Program de lucru 2 zile cu 2 libere, 12 h/ zi. Salariul fix este 1600 L (net), bonusuri de pana la 100 L. Seara transport asigurat. Dupa 3 luni posibilitate marire 1800 L, 1.600 L; (0725.944.519/ 0725.944.518 support.ro@oliviera.ro 1269. Operator call center, cu domiciliu

in sectorul 2 pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 1270. Operator casa de pariuri Colenti-

na, cautam fete pentru casa de pariuri in zona Colentina. Oferim salariu avantajos si bonuri de masa. Programul de munca este o zi cu o zi; 1.500 L; (0729.819.691/ 0723.352.778 alinatudor11@yahoo.com 1271. Operator casa schimb valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata; 2.200 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1282. Operator industria farmaceutica, Farma: studii specialitate, experienta 1 an in productia de medicamente/alimentara, cunoasterea principii de granulare/tabletare/incapsulare/umplere plicuri/blisterizare.Salariu motivant. (021.304.63.84 alina.minea@slaviapharm.ro 1283. Operator introducere date firma

de constructii cauta operator introducere date. Salariu atractiv, program norma intreaga. Pentru locatia Magurele, Ilfov (0728.320.312 office@dumar-construct.ro 1284. Operator linie emailare vopsire

sticla, Transparent Design SRL angajeaza pt. fabrica prelucrare geam; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro 1285. Operator linie fabrica de sucuri recruteaza pentru o fabrica din zona Militari/ A1, cu transport din Bucuresti. Program: 2 schimburi/12 ore. Pentru mai multe informatii sunati la: (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com 1286. Operator masini prelucrat hartie in role, preferabil cu domiciliul in Otopeni. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (0742.158.742 office@kmp.ro 1287. Operator mecanic producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 1288. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941

1298. Operator xerox 6 ore/zi, un week-

end da unul nu. 1.500 L; (0771.033.742 munteanun@yahoo.com 1299. Operator. VFN Safe Business SRL, angajeaza operator automate de cafea. Atributii: aprovizioneaza, igienizeaza, cunostinte tehnice minime, permis de conducere categ. B, salariul min net, 1.500 L; (0756.885.633 florin_vanatoru@yahoo.com 1300. Operatori Call Center si Team Lider, Firma Mappando angajeaza Operatori Call Centre si Team Lider, program 8 ore de la 10-18.30 1.950 L; (0763.549.764 1301. Operatori linie imbuteliere per-

sonal calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1302. Operatori Peco pentru Pantelimon, Bd-ul Biruintei. Program 180 ore/ luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse, 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 1303. Operatori Productie in cadrul unei

firme specializate in constructia de conducte de canalizare apa. Locatie Clinceni.Program 3 schimburi sau 12/24. Necesita experienta minima in domeniu 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1304. Operatori productie Abatorul

Peris, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar motivant, tichete de masa, transport si/sau cazare (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1340. Ospatari, ospatari, ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000ron pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1341. Ospatari, ospatarite, barman si picolite, livratori pentru restaurant sector 3. Salariu 1.500 lei, carte de munca + tips. 1.500 L; (0721.720.751

1344. Ospatari, ospatarite, salariul este

1322. Ospatar, ajutor ospatar, vino sa

urgent barbati si femei pentru fabrica mobila. Salariu minim 1500/1800 Ron Net. Program de lucru: 08:00-17:00 L-V. Zona Piata Giulesti. Pentru detalii la telefon 1.800 L; (0733.409.308

1339. Ospatari, angajam in cadrul unui

1315. Ospatar si ajutor ospatar, angajam urgent personal cu experienta pentru restaurant, salariu 1100 Ron net + masa asigurata, tips, taxi. Program de lucru 8 ore. Zona Piata Presei. Pentru detalii la telefon, 1.100 L; (0733.409.308

centrala (Unirii, Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1248. Necalificati si soferi B, angajam

minim 3 ani pentru restaurant situat in Piata Rosetti; (0730.940.723/ 021.313.16.07

1343. Ospatari, ospatarite cu experienta, program discutabil/ flexibil, salariu atractiv, Il brigante Lucano, Centru Vechi, str. Franceza nr. 2-4. Detalii la tel.; (0729.150.587

1321. Ospatar, ajutor de ospatar zona

1247. Necalificati productie angajam urgent necalificati, barbati pentru productie fabrica in zona sector 3. Salariu 1100 lei net, bonuri de masa, bonus transport decontat. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii sunati la telefon, 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1338. Ospatari si bucatari cu experienta

1314. Ospatar restaurant Bucuresti, sector 1. c c. cc Restaurant Beirut, strada Nicolae Racota nr. 3a, 2 zile lucratoare 1 libera; (0742.170.703 hassan_beirut@yahoo.com

sonal curatenie urgent. Program 5 zile pe saptamana, 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru alte detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

1246. Necalificati din provincie, ofer cazare, masa+salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

1337. Ospatari si barmani, restaurant, zona Unirii, cauta ospatari si barman, cu experienta, 2 zile cu 2 zile,ture de zi si de noapte, salariu+tips atractiv- peste medie. Se cauta persoane serioase, capabile de munca in echipa, 1 L; (0722.145.882 stancuadrian77777@gmail.com

1342. Ospatari, ospatarite pentru restaurant central in Bucuresti, de oriunde in afara Bucurestiului ofera cazare, salariu atractiv si o masa pe zi. Detalii la telefon, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om

1320. Ospatar, ajutor de ospatar si per-

1245. Necalificati pentru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3. 1300 lei net, 1.300 L; (0733.897.927/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com

1336. Ospatari pt. restaurant Papion, Bucuresti, ne marim echipa, cautam colegi. Angajam ospatari: experienta obligatorie, permis auto categoria B, salariu atractiv, spatiu de cazare pentru cei din provincie, bonusuri la evenimente (0786.744.433 contact@restaurantpapion.ro

1313. Ospatar cu experienta Winebar Paine si Vin cauta ospatar cu experienta minim 1 an, cunoasterea vinurilor, prezentabil, sociabil, zambitor, atent la detalii, program 5 cu 2, salariu atractiv (detalii la interviu), Bucuresti, (0740.203.319/ 0740.203.319 hristu.valentin@gmail.com

trala angajeaza ospatar cu experienta. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

Bucuresti. Cazare. Marian; (0786.516.830

1256. Operator calculator pentru birou de executori judecatoresti, cunostinte de MS Office, persoana organizata, atenta, responsabila. Trimite-ti CV, obligatoriu cu poza pe e-mail; cvuribeja@gmail.com

zona Barbu Vacarescu. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1319. OSPATAR, Gastropub, zona cen-

1244. Necalificati pentru curatenie in

gospodaresti la animale porci, gaini, vaca, casa langa Bucuresti. Ofer cazare, masa, salariu; (0727.409.859

pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1318. Ospatar, esti candidatul ideal daca esti vesel in mod natural, comunici usor cu persoane necunoscute, esti muncitor si vrei sa oferi o experienta placuta fiecarui oaspete al tau. contact@salongolescu.ro

contract de munca: dulgheri, zidari, salariul 10-15 lei pe ora si muncitori necalificati 8-10 lei pe ora pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov. (0720.805.900

1255. Om singur, vrednic, sa faca treburi

1309. Ospatar pentru restaurant situat

1317. Ospatar, cafenea amplasata pe bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru pozitia de ospatar (fete sau baieti). Se cere experienta minim 6 luni pe un post similar. Va rog atasati CV la adresa de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com

1243. Muncitorii constructii angajam cu

- Sucursala Servicii Experss organizeaza in data de 13.12.2017 concurs pentru ocuparea a 6 posturi de oficiant prelucrator, a unui post de factor postal prelucrator, doua posturi de cartator, cartare in cadrul OPE Bucuresti. Persoanele interesate pot depune la sediul din Calea Giulesti nr. 6-8, camera 222, sector 6, Bucuresti pana la data de 12.12.2017, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie diploma studii (minim invatamant obligatoriu). Relatii la numarul de telefon: (021.302.27.58

1 zi cu 1 zi, masa asigurata, tips individual, conditii avantajoase de munca. (0752.177.431

1316. Ospatar, barman si picol pentru restaurant casual dining in Centrul Istoric. Salariu motivant + tips, transport asigurat, program 2/2; (0788.251.471

1242. Muncitori. Firma curatenie angajam muncitori calificati si necalificati. Program 8 ore; (0724.315.505

1254. Oficiant. C.N. Posta Romana SA

cabinet optica medicala, conditii avantajoase; (0762.849.031 1308. Ospatar locatie centrala, program

angajeaza ospatar conditii avantajoase salariu atractiv; (0744.373.025 Patranoiumarian57@gmail.com

constructii, calificati si necalificati, contract de munca, cazare, bonusuri. Salariul net 2.000-5.000Lei/luna. Relatii la numerele de telefon: (0762.404.205/ 0769.022.454

1253. Office manager responsabilitati secretariat, contabilitate primara si monitorizare proiecte. Cunostinte avansat engleza, contabilitatea primara si juridice minime. Bonusuri si Beneficii. hr@lacedo.ro, 2.500 L; hr@lacedo.ro

1307. Optometrist cu experienta, pt.

1293. Operator sala jocuri, Las Vegas Games, Bucuresti. Angajam fete cu/fara experienta pentru postul de supraveghetor/operator sala jocuri. Trimiteti c.v la adresa de e-mail: anna09995@gmail.com (0765.657.235 Anna09995@gmail.com

1241. Muncitori. Angajam muncitori in

publica (firma de catering), o masa/zi, contract de munca, zona metrou Costin Georgian. Program de lucru: marti-sambata (09:00 18:00). (0723.643.814 ioana@bucateperoate.ro

1306. Operatori utilaje si muncitori necalificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

1310. Ospatar pentru Restaurantul Nor,

jam pe durata nedeterminata, sector 1 si 6, locatie Bulevardul Constructorilor. (0728.326.445

1252. Ofertare, vanzari in alimentatie

Cerinte: studii medii experienta in domeniu. Oferim:salariu atractiv, cazare, diurna, masa calda (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro

mul Taberei aprovizioneaza rafturile cu produse si pune etichete cu preturi, scaneaza produse la Casa - nu manipuleaza mijloace de plata, program flexibilsalariu competitiv, prima vacanta, tichete (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro

1240. Muncitori, muncitoare, anga-

mareste echipa si angajeaa: manipulant marfuri, lacatus mecanic, instalator, ingrijitor spatii verzi, tamplar, fochist, mecanic auto, tehnician electromecanic. Cerinte: calificare (unde este cazul), experienta in domeniu, disponibilitate pentru deplasari, permis auto. Oferim: salariu atractiv, bonuri de masa, diurna pentru deplasari. Detalii la tel. 0374.159.000 sau CV la adresa hr@ admiralromania.ro. Casieri pentru salile de jocuri Tip & Cash Admiral. Cerinte casieri: persoana activa, amabila si sociabila, studii medii, operare calculator. Oferim: salariu competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posibilitati reale de avansare, nu este necesara experienta. Detalii la tel. 0749.056.492/ 0758.078.660 sau CV la hr@ admiralromania.ro.

1305. Operatori statie asfalt (Bucuresti)

1325. Ospatar, ospatarita Vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Venit motivant, program flexibil, transportul si masa de pranz asigurate (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1326. Ospatar, ospatarita, cautam colegi, (0729.703.888 caffeblitz@gmail.com 1327. Ospatar, ospatarita, pt. restaurant

atractiv. Calificarile sunt binevenite (0743.153.333 alinariulet@mail.ru 1345. Ospatari, personal curatenie angajam urgent pentru restaurant sector 1, salariul 1.100 - 2.900 Lei, taxi, masa, tips, alte beneficii 2.900 L; (0729.569.050 1346. Ospatari, personal curatenie restaurant s.1 salariul 1.500 - 2.900 Lei, masa, taxi, tips.Angajari la tel. 2.900 L; (0729.569.050 1347. Ospatarita restaurant Le Boutique - Food Concept Store angajeaza ospatarita cu experienta. Program lucru 2 zile/2 zile, salariu avantajos, transport, tips. Solicitam seriozitate, limba straina si harnicie; (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 1348. Ospatarita/ospatar cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala, contract de munca. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 1349. Ospatarite Club de biliard Mercu-

ry cauta fete pentru postul de ospatarita, (0726.605.399 1350. Ospatarite si barmani, cafenea in

zona decebal angajam ospatarite si barmani .Salariul atractiv, carte de munca, program 2/ 2 zile, tips individual. Pentru mai multe detalii contactati- ne, (0724.661.462 1351. Parchetari, 3 parchetari si 1 necalificat, rog si ofer seriozitate. 1 L; (0766.772.113 1352. Patiser pentru Patiserie Tradition-

al Artizanala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon; (0723.591.598 1353. Patiser pentru patiserie tradition-

ala in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon; (0723.591.598 1354. Patiser cu experienta pentru

fabrica din sector 6, salariul se discuta la interviu, relatii la telefon; (0732.672.654 1355. Patiser cu experienta salariu atractiv, 8 ore, cu carte de munca, Orasul Voluntari, zona La Gheata; (0761.768.767 1356. Patiser cu experienta, zona Berceni, salariu + bonusuri, program flexibil 3.000 L; (0755.941.782/ 0741.313.048 1357. Patiser si ajutor patiser, in zona

Stefan cel Mare; (0744.347.782

1358. Patiser, patisera angajam urgent,

salariu 2500 ron. Relatii la telefon; (0751.223.653 1359. Patisera cu experienta, se lucreaza luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232

din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1360. Patisera si vanzatoare. Angajam patisera si vanzatoare pentru covrigarie patiserie zona Ferentari . Relatii la telefon: (0736.557.100

1328. Ospatar, ospatarita, picol Aspect placut si seriozitate. Restaurantul se afla in zona Dristor, Baba Novac, 2.000 L; (0722.218.487 papy_catalina@yahoo.com

1361. Patiseri cu experienta si ajutor de

1329. Ospatar. Angajez ospatar pentru Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro

1362. Patiseri, ambalatori patiserie, muncitori necalificati, Oltenitei, Vestitorului nr. 8 (0737.251.044

1330. Ospatari angajeaza Restaurantul

Capsa. Salariu net 1.800 L; (0757.645.737 1331. Ospatari ospatarita, ajutor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000 lei pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1332. Ospatari pentru pizzerie. Locatia

se afla in incinta Carrefour Colosseum sect 1. Programul este de 2 cu 2 de la 8.30 la 22.00. Rog seriozitate. (0743.557.524 popaaalina55@gmail.com 1333. Ospatari pentru restaurant din

sectorul 5. Nu conteaza varsta; (0721.740.786 1334. Ospatari / ospatarite angajeaza

restaurant zona Dorobanti, tips minim 150 lei/zi. (0729.565.694 1335. Ospatari calificati si barman pen-

tru restaurant Acapulco situat in str. Intrarea Torentului nr.17-19, sector 2 (in spatele pietii Delfinului). 1 L; (0765.169.181/ 0761.673.430 marianastoica2000@gmail.com

patiseri pt. patiserie zona Ap?r?torii Patriei program flexibil, salariu atractiv, salariu 2000-3000 in functie de experienta (0765.318.359/ 0755.941.782

1363. Paza noapte si receptie, salariu 2000 lei net, cm nedeterminat si cazare, pod Pustnicul, hotel Casa de Piatra, la 15 minute de Cora Pantelimon, maxi taxi 503, urgent, sms orice ora cu textul paza. Revin cu tel., 2.000 L; (0767.079.463 1364. Paznic pentru o balta de pescuit;

(0770.447.269

1365. Paznic cu atestat pt o cladire de

birouri in P-ta Unirii, Bucuresti. Program in ture. Salariu 1200 lei/luna. 1.200 L; (0730.106.207 maitza@gmail.com 1366. Paznic, angajam paznic de noapte, de preferat pensionarloc de munca in Bucuresti sector 3, in spatele Policolor, relatii la telefon; (0731.900.900/ 0735.555.555 1367. Paznic, santier constructii, Chiajna, contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1368. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1369. PEPCO Retail angajeaza casieri pentru magazinele ce se vor deschide in Comuna Berceni si Bucuresti Soseaua Alexandriei (la Cora). Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la: 0728555642 sau trimiteti CV-ul la: aveselin@pepco.eu (0728.555.642 aveselin@pepco.eu 1370. Persoana angajam persoana cu experienta in licitatii SEAP. Salariu motivant. Rog si ofer seriozitate. Trimiteti CVul pe adresa de mail: (0732.244.444 office@ccfrsamarfa.ro 1371. Persoana ingrijire gradina si curte cu catei si pisici zona Pipera, Baneasa. Conditii bune. Nu intern. (0722.249.121 doru.ciuca@gmail.com 1372. Persoana pentru cabinet avocat, organizata, sociabila, aspect placut, engleza mediu pentru: gestionare relatii clienti, activitati secretariat, arhivare documente, agenda- protocol sedinte. C.V+foto. 19 L; (0721.636.353 dumaslex.cab@gmail.com 1373. Persoana cu experienta in cosmetica salon situat in sector 2 cauta. Salariu fix, program o zi da una nu, de la ora 10:00 la ora 21:00 sambata pana la ora 18:00. Duminica; (0768.410.983 office@ellebeauty.ro 1374. Persoana cu experienta pentru

ingrijire persoana varstnica la domiciliu; (021.330.10.76 1375. Persoana curatenie, 8 ore, curatenie in apartamente, zona Mosilor, serioasa, punctuala, corecta. Program de lucru: l-v 9-17, 2 weekenduri pe luna. Carte de munca, abonament transport, 1.400 L; (0764.494.068 rostudiostilsrl@gmail.com 1376. Persoana de serviciu angajeaza

Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737

1399. Personal primire pacienti cu sau

fara bacalaureat. CV si mail. (021.326.55.96 fmmedient@hotmail.com

1400. Personal restaurant in Victoriei,

angajam bucatari, ajutor bucatari, barmani, ospatarite. (0767.945.297 Theodorescuvalentina@yahoo.com

1401. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza personal cu experienta, lucrator bucatarie rece si spalator vase. Relatii la tel. sau CV; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro

Personal sala croit angajeaza firma confectii dama zona Drumul Taberei, salariu + bonuri de masa si decontare transport. 1.700 L; (0766.849.566 1402.

1403. Personal Terasa Tress2 situata in

Calea Vitan 17A, angajeaza ospatari, ajutor bucatar, personal vase si curatenie. Detalii doar in cadrul interviului. Pentru programari interviu tel. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com

1404. Personal angajam, spalatorie, curatatorie chimica, in centre comerciale; (0722.351.441 1405. Personal calificat pentru constructii: gipsari, zidari, zugravi, salariu motivant 3.100 - 4.500 net + CM. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1406. Personal calificat pentru construc-

tii: gipsari, zidari, zugravi. Salariu motivant: 3.100-4.500 lei net + CM. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

1407. Personal calificat pentru fabrica incaltaminte Pantelimon, pentru productie incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, salarii negociate in functie de aptitudini, (0785.557.099 1408. Personal calificat si necalificat

pentru bucatarie restaurant sector 6, program luni-vineri, se asigura training periodic (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com 1409. Personal calificat si necalificat,

pentru batrana 85 ani, interna comuna Berceni- Ilfov, 6 km de Bucuresti. (0772.836.831

sector 6 barbati si femei pentru depozit, salariu 1.900-2.200 lei + bonuri de masa + sporuri, program 8 h/zi in ture 2-3 schimburi, transport asigurat, detalii la telefon (0725.477.438

1378. Persoana menaj Aviatorilor, pro-

1410. Personal coafor salon coafor

1377. Persoana ingrijire batrana

gram 9-15. de luni pana vineri, contract de munca, cu experienta si recomandari; 1.500 L; (0724.047.365 1379. Persoana menaj, cautam per-

soana pentru menaj, preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel.; 1 L; (0744.343.216 oana.chirila@vinconromania.com 1380. Persoana pentru imprimerie cu/fara experienta pentru departamentul de personalizare. Salariu foarte atractiv. Zona Ghencea. (0722.657.166 tvalentin@cxa.ro 1381. Persoana preluare comenzi si

ambalare Restaurant South Burger angajeaza. Echipa tanara, cautam o persoana care sa se adapteze usor, sa fie amabila si sa invete repede. 1 zi /1 zi, 1800 lei, masa, tips. Posibilitate avansare , 1.800 L; (0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com 1382. Persoana serioasa pentru curate-

nie angajam pentru casa zona AviatieiBaneasa, luni- vineri 8 ore/zi; contract de munca cu perioada de proba; asigurare abonament mijloace transport. Rela?ii: secretariat (1) L-V, 9-15; (021.211.16.84

1383. Persoanal curatenie pt. bucatarii, cameriste, bucatar. Info Clean angajeaza cameriste, pers. curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel Marriott. Contract de munca, bonuri masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

angajez coafez(a) sa stie si frizerie, coafeza, manichiurista sa stie si unghii false, pentru salon situat in zona Brancoveanu, vad. (0734.548.871 floryhapau@yahoo.com 1411. Personal confectii si tricotaje operatori masina de cusut, modelieri. Beneficii: conditii de lucru deosebite, salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Tanex Bucuresti, fabrica de confectii si tricotaje, important producator si exportator in industria confectiilor. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti Magurele nr. 47B, sector 5. www.tanex.ro (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 1412. Personal constructii, ne marim

echipa Angajam Bucuresti, personal in constructii, recompartimentari, zidarie si rigips, gleturi, finisaje, tencuieli, placari, placa de beton, refacere garduri, zidarie si constructie metalica, placari pereti, 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com 1413. Personal croitorie, cusatoare,

1385. Persoane cu fara experienta

masinista, firma de tapiterie piele angajeaza personal croitorie, masinista, cusatoare. Nu suntem fabrica, nu se lucreaza cu norma. O minima experienta constituie un avantaj. Rugam si oferim seriozitate (0743.485.854/ 0743.485.854 cezar_ise@yahoo.com

1386. Persoane active si dinamice

1414. Personal cu sau fara experienta, salariu, comisoane, urgent sector, oferim cazare, 3.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

1384. Persoanal ingrijire batrani, zona

Turda, 8 ore/zi, L-S, persoane imobilizate, cu experienta si recomandari; 2.500 L; (0724.047.365

pentru distributie vanzari produse editoriale, salariul net, 1.800 L; (0733.380.388

pentru munca de teren, fara limita de varsta. Experienta nu este necesara. Salariu+ bonusuri, 1.500 L; (0784.863.430 1387. Persoane cu sau fara experienta, pentru postul de agent vanzari. Oferim training la locul de munca, pachet salarial motivant; (0371.477.855 1388. Persoane cunoscatoare limba rusa, 8 ore, salariu net. Detalii tel. 1.700 L; (0733.380.388

1415. Personal cu si fara experienta Simigeria/ pizzeria Luca angajeaza ajutori pizzeri, vanzatoare si ospatari. Salariu avantajos, sistem bonusare saptamanal, contract de munca; (0744.783.217 tinervis@gmail.com 1416. Personal curatenie angajam pen-

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680

1425. Personal curatenie depozit Chitila, depozit de medicamente angajeaza persoane pentru curatenie. Program de 8 ore/zi, de luni pana vineri, 2 schimburi. Salariu atractiv, tichete de masa, decont transport. Detalii la tel. 0731799557 (0731.799.557/ 0731.799.557 ancuta.mihai@farmaciiledona.ro

1450. Personal florarie Floraria The Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0786.910.002 cristina1984_24@yahoo.com

1426. Personal curatenie echipa mobila,

1451. Personal in meseriile: califi-

de interventii in Bucuresti, fete si baieti, cu contract de munca 8 ore, oferim salariu atractiv, tichete de masa, decontarea transportului in oras 2.000 L; (0731.313.150 1427. Personal curatenie in Centru

Comercial din Cotroceni, zona Dr. Taberei la program de 8 h/zi. Oferim carte de munca si salariu avantajos. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0731.121.239 1428. Personal curatenie pentru cafenea zona Dorobanti Oferim: program de 8 ore/zi, salariu fix, tichete de masa, 21 de zile CO/ an; (0724.322.000 hr@anapan.ro,

1453. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com

1430. Personal curatenie si vanzatoare,

1454. Personal la vase, salariu + tips,

urgent Autoservirea Mama Food din Bragadiru angajeaza cu salariu atractiv si beneficii: personal curatenie, spalat vase, necalificat, vanzatoare/ vanzator cu experienta linie autoservire; (0728.878.785 1431. Personal curatenie si vase pentru

firma catering, asiguram: salariu 1.5001.800 L, hrana, concediu si carte de munca. Locatia este in sector 1. Program o zi cu una libera sau luni-vineri 12.313 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1432. Personal curatenie, agenti curatenie si lucratori comercial pentru locatii fixe din zonele: Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu motivant la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. Detalii la telefon: (0751.051.955 1433. Personal curatenie, angajam pen-

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680

1392. Personal curatenie si muncitor necalificat angajam urgent pentru patiserie/ cofetarie/ covrigarie. Relatii la telefon; (0746.731.022 1393. Personal deservire Cafe Bar

zona Piata Domeni. Relatii; (0722.624.401/ 0722.236.782

1394. Personal intern/ 8 ore selectam si

plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani bolnavi, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644

1395. Personal pentru firma de curate-

nie. Pentru relatii si interviu puteti sa ne contactati la numarul de telefon, Bogdan Filip; (0738.722.242 iulia_m_sv@yahoo.com 1396. Personal pentru laborator sand-

wich; (0773.945.313

1397. Personal pentru statie distributie

carburant . Program flexibil 180h/luna , salariul 1400 - 1600 lei. Locatia se afla in Bucuresti pe Bld Poligrafiei. Detalii la tel: 1.600 L; (0768.586.400 office@sbisecurity.ro 1398. Personal pentru urmatoarele pos-

turi: preparator sandwichiuri (shaormar), ajutor bucatar, personal curatenie, casiera fast food cu renume angajeaza, ne marim echipa, fast food Dines cu renume in Bucuresti 2.000 L; (0736.627.098 office@dines.ro

imex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro 1420. Personal curatenie pentru compania Avitech cu sediul in Blv. Pipera nr 1/II, Voluntari, Ilfov, pentru sediul propriu, program 8 ore, contract de munca pe durata nedeterminata. (0745.884.896/ 021.200.64.64 office@avitech.ro 1421. Personal curatenie pentru fabrica Ana Pan din Pipera. Oferim salariu motivant, bonuri de masa decontare transport. Programul este in doua ture de cate 8 ore pe zi (0724.322.000 hr@anapan.ro, 1422. Personal curatenie restaurant

angajam pt. locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. tel., (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1423. Personal curatenie apartamente regim hotelier, calcat, schimbat lenjerii si curatenie pentru apartamente in regim hotelier. Program 9-17. Salariu 1600 + 50 ron/zi daca este nevoie cateva ore in weekend. Abonament Ratb si carte de munca; 1.800 L; (0745.500.676 1424. Personal curatenie birouri Firma curatenie caut personal curatenie birouri, zona Grozavesti, salariu 1.500 lei. Program 00.60-14.00. Se lucreaza in echipa; lumini?a.craciun @tiro.ro

1458. Personal necalificat Cora-Pante-

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

1474. Personal restaurant Cherhanaua

Ancora, ospatar, aj. ospatar, hostess, bucatar cu experienta, aj. bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 1475. Personal restaurant, Boutique du

Pain deschide o locatie in sos Orideelor nr 15. Avem nevoie sa ne facem o noua echipa formata din bucatari, ajutor bucatari, barista, ospatari, ajutor ospatar, femeie serv, femeie la vase; (0728.443.300 1476. Personal restaurant- fast food,

casieri, ospatari, aj. bucatari, 1500-300 lei net, 8h/ zi, contract de munca, Sos. Orhideelor, 2.000 L; (0737.450.801/ 0737.450.801 cristinadumitru000@gmail.com 1477. Personal salon infrumusetare, Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124 1478. Personal serios, femei, pentru curatenie cinematograf Park Lake Dristor sau Mega Mall Pantelimon, program 8 ore, salariu 1.400 plus bonuri masa (0723.696.519 1479. Personal servire linie pentru canti-

na, zona Expozitiei. Persoane amabile, serviabile, orientate catre client. Tel. CV la mail. (0727.777.715 office@dlcatering.ro

privata angajeaza personal curatenie. Salariu motivant; (0755.200.076

restaurant 48 locuri angajam personal curatenie si spalator vase, norma intreaga; (0752.224.530 ioanstefan.m@gmail.com

jam urgent. Program: L-V 8 ore. Salariu: in functie de experienta si de postul ocupat. Contract nedeterminat. Pentru mai multe informatii si angajari sunati la nr din anunt (0733.409.308 resurseumane.marius@gmail.com 1445. Personal feminin, ACL Social

Media Angajeaza personal Feminin cu / fara experienta pentru socializare online live. Program la alegere, salariu fix 2000 ron, comision de la 55% din incasari. Posibilitate plata zilnica; 5.000 L; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro

1459. Personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Cortina Development angajeaza personal pentru punctele sale de lucru din tara. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro 1460. Personal necalificat tipografie,

jam urgent personal pentru fabrica productie. Salariu: 1300 net + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru alte informatii si angajari sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1462. Personal necalificat Militari, anga-

jam urgent barbati si femei pentru posturile de ambalator, manipulant, picker. Salariu: 1650-1800 Ron brut, bonuri de masa, bonus. Program de lucru 8 ore LV. Zona Iesire Militari. Pentru detalii la telefon 1.800 L; (0733.409.308 1463. Personal necalificat, fabrica de

vopsea angajeaza necalificati (Cartier 23)Program: L-V, 3 schimburi. Salariul: 1100 net, bonuri, alte beneficii. Pt. interviuri sunati la nr. din anunt 1.100 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com 1464. Personal necalificat, femei barbati, angajam urgent pentru fabrica productie. Salariu: 1300 net + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru mai multe detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1465. Personal optica feminin pentru

cabinet optica medicala in sector 3 si sector 6. Doar doua posturi libere. Oferim salariu de baza atractiv, targeturi si bonusuri multiple, loc de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com

angajam urgent pentru depozit. Salariu: 1200 net + bonuri de masa. Program: LV 8 ore. Perioada de contract nedeterminata. Pentru mai multe informatii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1447. Personal feminin, ambalatoare,

1467. Personal pentru centru primire

depozit angajam urgent personal femini, salariu: 1300 net + bonuri de masa (250 Lei). Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru mai multe informatii sunati la nr. din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

haine, curatatorie spalatorie textile. Contract de munca, salariu 1600 Lei net. Relatii la telefon intre orele 10:00- 17:00; 1.600 L; (0764.348.105 1468. Personal pentru receptie, secre-

plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com

tariat Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

1449. Personal firma transport interna-

1469. Personal pentru restaurant sector

1448. Personal fete masaj, somatic,

tional. Firma de transport international marfa din Bucuresti angajeaza urgent : directori transport cu licenta, soferi TIR si UBER, dispeceri , contabil , femeie de serviciu; (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.co m 1498. Pizzar zona Berceni, oferim si

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

1499. Pizzar, pentru restaurant zona Herastrau, cu experienta, se lucreaza 2 zile/2 libere, transport asigurat. (0723.034.082 office@embassy-park.ro

PORTAR SCARA DE BLOC, B-DUL DECEBAL. ANGAJAM PORTAR SCARA DE BLOC BDUL DECEBAL, NUMAI BARBAT PENSIONAR LIMITA DE VARSTA; SALARIU NET/LUNA 600 L; (0727.173.489 1505.

1466. Personal patiserie, modelator, vanzator cu sau fara experienta. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona Iancului, zona Diham si zona Universitate; (0764.804.234/ 0736.389.836 alex.gusita@gmail.com

1446. Personal feminin, ambalatoare

1497. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

1504. Planteea angajeaza vanzatoare/vanzator pentru magazin naturist plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu. (0727.503.269 cv@planteea.ro

1461. Personal necalificat fabrica, anga-

1442. Personal curatenie/spalator vase,

1496. Pizzar cu experienta pentru restaurant Speed Pizza Cora Alexandriei, activ si motivat, program de lucru full time in ture, salariu fix si bonuri i de masa; 1.800 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

1503. Planteea angajeaza vanzatoare/ vanzator pentru magazin naturist (plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu (0727.503.269 cv@planteea.ro

1440. Personal curatenie, Scoala Spec-

sonal curatenie barbati 8 ore/zi si femei 3-4 ore/zi la cladire de birouri in zona Dorobanti, locatie fixa, salariu motivant. Telefon: (0751.278.488

rant zona Dorobanti, tips minim 100 lei/zi. (0729.565.694

toare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura; (0763.312.293

angajeaza full-time sau part time personal necalificat de preferinta femei; (0723.326.235

1441. Personal curatenie. Angajam per-

Azuga; (0761.089.659

1495. Picoli/ picolite angajeaza restau-

1502. Pizzerie angajeaza: pizzar, vanza-

1439. Personal curatenie, Restaurant cu autoservire, zona Piata Victoriei, Str. Ion Mihalache, nr. 26-28. Pentru detalii sunat de luni pana vineri intre orele 8-11 si 15-17 (0784.428.173/ 0722.226.601 razvan.micut@colorfood.ro

trum Bucuresti angajeaza personal pentru intretinerea birourilor, grupurilor sanitare, si servirea protocolului. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la nr.; (0722.654.161/ 021.344.33.44 info@spectrum.ro

1494. Picoli-ospatari pentru pensiune

1501. Pizzar. Pizzerie angajeaza sef de tura,pizzar, vanzatoare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar; (0763.312.293

1437. Personal curatenie, Cautam o

1438. Personal curatenie, Clinica

1493. Pickeri, electricieni angajam urgent sector 4 si sector 5. 1.600 - 1.900 lei + tichete de masa + alte beneficii salariale 2.000 L; (0729.569.050

studentesc, 3 min. metrou Grozavesti, carte munca; (0742.181.263/ 0755.013.339

sonal pentru curatenie birouri zonele Unirii, Universitate, Grozavesti,Televiziunea Romana; (0722.623.865 office@curatenielions.ro persoana serioasa de sex feminin, aspect fizic ingrijit pentru curatenie in apartamente. Program luni - vineri, 8:00 17:00. 1.500 L; (0732.267.853

1492. Phoenicia Hotels angajeaza cameriste pentru Hotel Lido, salarii intre 1700-2000 Lei. Detalii la telefon sau la Hotel Lido, Bd. Magheru 5-7, sector 1, Bucuresti, intre orele 10-16 (0730.177.138

1500. Pizzar, cuptor cu lemne, campus

1436. Personal curatenie, angajez per-

1444. Personal fabrica de mobila anga-

1419. Personal curatenie Firma Gal-

1457. Personal necalificat angajam urgent pentru depozit zona Militari, salariu: 1200-1500 + bonuri de masa. Program: luni - vineri 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru alte detalii sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

1473. Personal productie publicitara tehnician reclame, colantor angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CVurile dvs pe e-mail la sau SMS telefon: (0722.963.430 jobs@lartekgrup.net

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680

1418. Personal curatenie Firma Gal-

urgent sector 2, zona Bucur Obor, salarizare 800-1500+comisoane zilnice oferim cazare. (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

1456. Personal montaj mobilier cu experienta in servicii de montaj si asamblare mobila kika, Ikea, Dedeman) la domiciliul sau sediul clientului. Salariu atractiv, 1500 - 2400 Lei, program ora 09:00-18:00 1 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

1472. Personal productie publicitara cerinte: experienta in domeniu, disponibilitate program prelungit.Responsabilitati: colantare, montaj bannere, finisare displayuri si produse publicitare, asamblare. avantaj: permis conducere cat B. (0747.811.690 marius@axicogrup.ro

1435. Personal curatenie, angajam pen-

1390. Personal angajam restaurant

1391. Personal cu sau fara experienta

1455. Personal manichiura, pedichiura si personal pentru extensii gene, pentru salon infrumusetare din Popesti Leordeni. Foarte, foarte urgent. (0737.761.229/ 0738.187.202

1471. Personal primire calcatorese, croitorese, soferi Curatatorie angajeaza muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca. Conditii excelente. (0755.200.031

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680

curatenie angajam personal 8 ore (lunivineri) salariu 1200 ron, cartier rezidential Cosmopolis, (0799.648.824 alina@curatenie-yan.ro imex angajeaza femei pentru lucru la punct fix, 8 ore, zona metrou 1 Decembrie/, zona Popesti Leordeni. Minimum 10 clase. Rugam seriozitate. (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1.400 L; (021.330.03.76/ 0774.508.071/ 0721.105.555

auto angajeaza personal polish auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv seriozitate si punctualitate; (0767.104.010 polish.cosmetica@gmail.com

1434. Personal curatenie, angajam pen-

1443. Personal depozit angajam urgent stivuitorist, manipulant, picker pentru depozit. Salariu: 1300-1700. Program: LV 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru alte informatii si interviuri sunati la nr din anunt (0733.409.308 resurseumane.marius@gmail.com

parc Carol: barman, ospatari, picoli, bucatar si ajutor bucatar. (0726.158.836

1452. Personal intretinere, intretinere cladiri, salariu net 1.600 -1.800, cunostinte medii in domeniul constructii, electrice, sanitare, in Bucuresti, obligatoriu carnet de conducere, prezinta avantaj vorbirea limbii engleze; 1.800 L; (0733.869.293

1429. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1389. Persoane necalificate, vrei sa devii brutar-patiser? Esti pasionat de brutarie artizanala si vrei sa inveti intrun domeniu dinamic? Cautam colegi pentru o echipa fantastica. Chiar daca nu ai experienta dar esti pregatit pentru o surpriza, suna-ne acum; (0768.532.104

1417. Personal curatenie firma de

cati la finisarea incaltamintei, montatori varf pantofi, muncitori banda tras, angajeaza firma Musette Exim fabrica de incaltaminte. Cerinte: seriozitate, constiinciozitate. Relatii la sediul firmei din str. Verzisori, nr. 36 -38, tel: de luni pana vineri intre orele 9- 17; (0730.024.100/ 0722.781.119

1470. Personal polish auto Cosmetica

1 urgent. Cautam: ospatar, ajutor ospatar, persoana curatenie. Program: 5 zile pe saptamana, 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru alte detalii sunati la nr din anunt (0733.409.308 resurseumane.marius@gmail.com

1480. Personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 1481. Personal spalat vase, curatat legume, pentru fast food in Afi Cotroceni, salariu 1.500 lei net, plus masa si transport seara. Concediu de odihna si contract de munca. Se cere experienta; (0766.969.784/ 0732.116.116 oanaraducan1977@gmail.com 1482. Personal spalatorie covoare profesionala- Vitan angajez personal spalatorie covoare profesionala, in zona Calea Vitan, cu sau fara experienta. Program flexibil, salariu motivant, conditii de munca excelente (locatie noua, utilaje noi) 1.200 L; (+40724582715 gabilucian09@yahoo.com 1483. Personal spalatorie masini cu abur, in incinta Liberty Center (parcare 1) (0724.636.363/ 0736.770.770 lioz.romania@yahoo.com 1484. Personal vanzare din Otopeni,

Snagov, Baneasa. Brand de lux din Mall Baneasa angajeaza Consilier Vanzari. Salariu net 425 euro, bonuri de masa, comision din vanzari, (0740.055.549 1485. Personal vase si curatenie pentru restaurant. Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1200 Lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau (0725.345.302 jobs@berariah.ro 1486. Personal, angajam urgent per-

sonal pentru restaurant (femeie de serviciu/ ospatar) in zona sector 1. Salariu 1100 lei net + alte beneficii. Program de lucru 8 h/zi-2 schimburi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

Personal. Confectii textile angajam personal cu experienta doar cu contract munca pentru masini cusut si surfilat, calcat final si interfazic. Zona Militari. Decontarea transportului + bonuri masa; (0734.522.529 1487.

1488. Personal. Tanar angajeaza personal pentru Fashion House Militari, full time si part time. Relatii la tel.: (0747.060.775 1489. Personal. Fabrica angajam

personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 1490. Personal. Producator ambalaje carton angajeaza in vederea calificarii la locul de munca pentru urmatoarele posturi: masinisti tiparitori, ajutori masinisti, cu experienta, masinist legatorie mecanica stantat, caserat, lipit, lucratori legatorie manuala. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro 1491. Personal. Restaurant in zona Tineretului angajeaza personal necalificat pentru curatenie si spalarea vaselor. Telefon; (0763.725.353

1506. Portar, paznic, angajam portarpaznic, cladire de birouri, cabina de serviciu este situata la poarta de acces in curte. Program de lucru 12/24, salariu net 1450 cu bonuri de masa incluse. Relatii de Luni-Vineri ore 9-16; 1.450 L; (0722.287.321/ 0722.287.320 europaprimex@yahoo.com 1507. Pregatitor vopsitor cu experienta,

pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare atractiva, in raport cu realizarile 3.500 L; (0724.756.215

1508. Pregatitor vopsitorie pentru serv-

ice auto cu experienta. Relatii la tel:Adresa :Bd. Theodor Pallady, nr. 287, sect 3Program de lucru:L-V 08:00-17.30; (0746.600.700 contabilitate@adely.ro

1509. Pregatitor vopsitorie, service din zona centrala angajeaza in conditiile legii. Se ofera sdalariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277

RECEPTIONER (BAIAT) PENTRU HOTEL, TURA DE NOAPTE (2 NOPTI CU 2 LIBERE), LIMBA ENGLEZA, ZONA FERDINAND - PANTELIMON, SALARIU 1.500 L; (0765.412.595 1518.

1519. Receptioner / receptionera cu sau fara experienta, vorbitor limba engleza pentru hotel. Program 12 cu 24 h sau 12 cu 48 h; (0744.827.323 1520. Receptioner cladire birouri, magazin prezentare persoana amabila, prezenta si tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1521. Receptioner cu experienta, hotel, angajeaza receptioner cu experienta. Salariu incadrare 2.601 ron Persoana de contact - Irina Ghinea. Telefon: (0724.590.537 1522. Receptioner hostel cautam full

time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro 1523. Receptioner Hotel 3 stele, zona Cismigiu, Receptioner Hotel 3 stele. Limba engleza nivel avansat si o a doua limba, experienta pe o pozitie similara, calificare, cunoasterea unui program de gestiune hoteliera, 12/24-12/48. Se ofera salariu motivant; alexandru.besliu@hoteltrianon.ro

Receptioner(a) hotel, angajam tineri cunoscatori minim limba engleza pentru receptie hotel central Bucuresti, se asigura un prog. flexibil si pregatire, salariu de inceput 1.750 lei net. CV la mail 1.750 L; (0722.697.630 margarujan@hoteldan.ro 1524.

1525. Receptioner, receptionera hotel 3 stele, zona Gara de Nord, Hotel Elizeu angajeaza receptioner/a, experienta nu este necesara, limba engleza nivel conversational (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro 1526. Receptionera program de luni vineri, 10 ore pe zi. Tarif 8,91 lei pe ora plus bonuri. Engleza, cunostinte medii de utilizare a calculatorului si aspect fizic placut. Rog CV-uri pe mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 1527. Receptionera Scoala Primara Spectrum Bucuresti angajeaza receptionera, norma intreaga. Persoana prezentabila, punctuala, sociabila, abilitati de comunicare. Cu sau fara experienta; (0722.654.161 info@spectrum.ro 1528. Receptionera Beauty Salon cu experienta in domeniu pentru salon infrumusetare cu vechime, locatie centrala, echipa tanara de profesionisti. Cunostinte in MS Office, programari, acte, relatii furnizori, promovare social media (0722.769.999 detalii_la_telefon@yahoo.com 1529. Receptionera curatatorie de haine, primire/ predare articole, etichetare, sortare, ambalare. Salariu atractiv+ bonusuri, zona IOR incinta Park Lake; (0725.786.867 1530. Receptionera curatatorie de haine, receptionare, sortare, ambalare articole client. Zona IOR, incinta Park Lake, 1.700 L; (0725.786.867

1510. Preparatore salate si sandwich-

1531. Receptionera hotel Horoscop situat in zona centrala Unirii isi mareste echipa. Experienta nu este obligatorie. Cei interesati sunt rugati sa sune la numarul de telefon. (0728.416.988

1511. Prisum Retail angajeaza asistent

1532. Receptionera hotel, hotel de 4 stele in zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 office@tecadra.ro

uri. Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2200 Lei + masa. Zona Colentina- Fundeni; 2.300 L; (0742.266.859 farmacist Prisum Retail, parte a grupui Prisum International, importator si distribuitor al produselor himalaya, angajeaza lucrator comercial sau asistent farmacist in cadrul magazinulu Esenta Plant Ramnicu Valcea 35 L; (0730.280.059 anamaria.vasile@prisum.ro 1512. Prisum Retail angajeaza asistent

farmacist Prisum Retail, parte a grupui Prisum International, importator si distribuitor al produselor Himalaya, angajeaza lucrator comercial sau asistent farmacist in cadrul magazinului Esenta Plant Bucuresti 42 L; (0730.280.059 anamaria.vasile@prisum.ro 1513. Productie, colantator, modelator-

prelucrare plexiglass, electrician, sudor, lacatus, personal cu experienta in domeniul productiei publicitare pt. firma Rosial Concept cu sediul in Otopeni; (0754.549.692 office@rosialconcept.ro www.rosialconcept.ro 1514. Profesor germana. Scoala anga-

jeaza profesor germana; (021.315.65.43

1515. Receptie + camerista pensiune 8

camere Bucuresti zona centrala, angajaza receptioner cu sau fara experienta cunoasterea lb. engleze scris vorbit obligatoriu si camerista cu experienta, program flexibil, salariu atractiv, 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1516. Receptioner hotel zona Piata Progresul cu sau fara experienta program de lucru 12 h 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Salariu 1600 lei net, 1.600 L; (0722.781.354 INFO@HOTELDOMINO.RO 1517. Receptioner pt. Hotel Berthelot, dorim o persoana cu experienta in domeniu, calificare, limba engleza avansat, sa lucreze in echipa, dinamica, sociabila ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro

Receptionera, hair stilist pentru salon de infrumusetare; (0723.500.001

1533.

1534. Receptioneri sala de fitness sec-

tor 4, angajam receptioneri sala de fitness, obligatoriu diploma de bac, program flexibil, mediu de lucru placut. Interviurile au loc pe str Turnu Magurele nr 210. Cv la worldgymacademy@gmail.com (0730.163.498 worldgymacademy@gmail.com 1535. Receptioneri, hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza receptioneri si operatori call-center. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 1536. Receptionist se ocupa in principal cu efectuarea de operatii specifice de receptie a clientilor si vizitatorilor, oferirea de informatii catre clienti si vizitatori 1537. Recrutam manipulant marfa, se

cauta manipulant marfa, in productie, program de lucru 3 schimburi, transport asigurat din Sacele, Zarnesti si Barsov, tichete in valoare de 13 lei, prime de sarbatori, plata orelor suplimentare; (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1538. Recrutam sudori mig mag, se cauta sudori mig mag, zona Ghimbav, program de lucru 3 schimburi, salariu negociabil, tichete de 13 lei, contract pe perioada nedeterminata, transport asigurat Sacele, Zarnesti si Barsov, (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1539. Redactor sef, coordonator vanzari pt. Editura. Coordonator vanzari magazin on line, relatii cu clientii. Redactor sef cu vechime in specialitate minimum 3 ani, cunostinte solide de limba engleza si franceza constitue avantaj (0744.531.333 office.carte2016@gmail.com 1540. Reddithelp.ro isi mareste echipa: operatoare PS si analiste date, salariul 2.100 L; (0784.020.020 cv@reddithelp.ro 1541. Reglor - operator mase plas-

tice, operator laser (cunostinte calculator, programe), Bucuresti, sector 3, 9 - 18; (0726.396.619

REPREZENTANT VANZARI, MINIMA EXPERIENTA IN VANZAREA DE SERVICII. AUTOMOTIVAT/A, SPIRIT DE ECHIPA. CUNOSTINTE PC, PERMIS AUTO. SERIOZITATE SI PERSEVERENTA IN ATINGEREA OBIECTIVELOR, 3.000 L; STEFAN@EVIDENTA-DESEURI.RO 1542.

1543. Reprezentant vanzari, societate

de vending angajeaza persoana dinamica pentru departamentul marketing - dezvoltare. Postul implica prezentarea serviciilor companiei, creearea si dezvoltarea de materiale promotionale (021.457.15.15 stefan.niculae@eurcomtur.ro 1544. Reprezentanti vanzari, in magazine de telefonie mobila, trimiteti cv + poza pe mail. Program 8 ore/2 schimburi. Locatia sector 3, Piata Muncii. 1.600 L; (0763.111.888 ontopgsm@gmail.com www.ontopgsm.ro 1545. Responsabil administrativ Cautam coleg(a) pentru departamentul administrativ. Postul implica gestionarea relatiilor cu institutiile statului, institutii bancare, leasing. Se colaboreaza mult cu departamentul contabil, (021.455.15.15 stefan.niculae@eurcomtur.ro 1546. Responsabil calcat si ambalat pt.

atelier confectii textile. Mediu de lucru placut, castig avantajos (0735.174.420

1547. Responsabil cazare, pensiune in complex Casa de Piatra, program de zi, 5 zile/saptamana, 2000 lei net, cm, tips, se poate oferi si cazare, 503 maxi de la Cora Pantelimon, sector 2, sms orice ora si sun inapoi. 2.000 L; (0767.079.463

Restaurant angajeaza barmani, ospatari, picoli, salariu atractiv, pentru cei din provincie oferim cazare + 2 mese/ zi, salariu saptamanal; (0763.376.631

1548.

1549. Restaurant italian angajeaza

livrator cu auto; (0720.604.744

1550. Restaurant Casa Diham anga-

jam bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase. Va oferim un program flexibil si un salariu atractiv; (0768.735.154/ 0722.555.245

1551. Restaurant Casa Diham, zona Diham, angajeaza ospatari, ospatarite. Rog seriozitate; (0766.470.227/ 0763.978.409 1552. Restaurant cu specific chinezesc

angajeaza spatar, barman si livratori cu masina personala. Detalii la: (0721.927.637 1553. Restaurant fast food, lucratori

comerciali pentru procesarea si prepararea alimentelor, servirea clientilor, deschidere inspre nevoile acestora, persoane harnice si dinamice dornice sa invete, (0723.191.752 1554. Restaurant Mall Sun Plaza anga-

jam shaormari cu/fara experienta. Salarizare atractiva; (0765.353.953 1555. Restaurant Olio angazeaza

femeie vase Restaurant cu specific italian angajeaza femeie spalat vase si femeie pentru salate. Programul este de o zi cu o zi, doua mese pe zi si transportul la sfarsitul programului este asigurat in Bucuresti, 1 L; (0725.244.444 1556. Restaurant Spartan angajeaza casiera, preparator, taietor, brutar, pizzar. Bonusuri din vanzari, bonuri de masa, masa in restaurant, mariri salariale din 6 in 6 luni 1.800 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro

S.C. EDWARDS SRL ANGAJEAZA INSTALATORI SI ELECTROMECANICI PENTRU DEPARTAMENTUL SERVICE TRATAREA, EPURAREA SI POMPAREA APELOR; (031.540.50.00 OFFICE@EDWARDS.RO

1566.

1567. S.C. Interguard Group S.R.L.

angajeaza pentru zona Bucuresti agenti de securitate, agenti interventie (permis auto categoria B) si dispeceri centru alarma (cunostinte operare PC, Outlook, Excel, Word). Relatii la tel.: (0757.104.575/ 0740.110.360 1568. S.C. Wirquin Romania din str.

Preciziei nr. 3, sector 6, Bucuresti, angajeaza electronist sau electrician cu experienta pt. intretinere si reparatii utilaje (prese de injectie Plastic). Relatii la tel, de luni pana vineri intre orele 9.00-17.00; (0755.044.934 1569. Sala jocuri de noroc angajeaz abaieti cu sau fara exzperienta pentru postul de operator (slot attendant) mail; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 1570. Sales Consultant, Diamond Busi-

ness, middle level. We are looking for a very serious person, ambitious, very attentive to detail, extremely communicative and joyful. Experience in high-level sales has an edge. CV+photo at: adamevediamonds@gmail.com, (0723.133.504 adamevediamonds@gmail.com 1571. Sales representative Oliviera.ro.

We're the leading online food delivery marketplace in Romania and Bulgaria, 700 {; (0725.944.515 c.dragos@hellohungry.com 1572. Salon Max Stil angajeaza coafeza,

manichiurista si frizer; (021.255.40.53/ 0726.307.956 1573. SAMPONEZ (A) SALON INFRUMUSETARE ANGAJEAZA SAMPONEZ (A), ZONA OBOR; (0724.133.585

1574. SC Compania de paza R.O. anga-

1561. RIGIPSARI Societate comerciala

angajeaza rigipsari cu experienta, salariu 3.000 lei plus carte de munca. 0722228818; 0786746141; 0722226162 3.000 L; (0722.228.818/ 0786.746.141 1562. Rigipsari si ajutor rigipsar, firma de amenajari interioare, angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsari. Salariu motivant si contract de munca; (0726.897.470/ 0726.173.797 1563. Rigipsari, faiantari, zugravi si muncitori necalificti, seriosi, eventual detinatori permis auto pt. firma amenajari interioare; (0735.420.102 1564. RPG Security angajeaza agenti de

interventii calificati cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Salariu net 2.100 Lei. Programari interviu la telefon 2.100 L; (0219534 emil.petcu@rpg.ro; hr@rpg.ro

1565. Rustic angajeaza fete la fast-food

in mall-uri, fete harnice chiari fara experienta, pentru sevire clienti in mall-uri din Bucurestii. Salariu de inceput 1500, mancare si bonusuri zilnice din vanzari, program o zi (9-22) cu una libera. 1.500 L; (0723.705.385

1588. Secretara cu sau fara experienta

pentru scoala de soferi. Locatie: Parc Sebastian, sector 5; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1589. Secretara departamentul vanzari,

cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com

1590. Secretara firma de taxi Angajez secretara firma de taxi, cunostiinte PC, Office, Excel, email, contabilitate primara, permis de conducere cat B si experienta in traficul din Bucuresti, persoana hotarata, descurcareata, 1.700 L; (0745.008.088 office@etic-asigurari.ro 1591. Secretara receptie, sector 1, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 1592. Secretara sau secretar pentru

1608. Shaormar cu experienta, baieti si

fete, pentru fast food in zona sector 1. Salariu 250 Lei pe tura, in functie de nivelul profesional. Se lucreaza o zi cu una libera. Asiguram concediu si bonus profesional; 3.800 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1609. Shaormar cu sau fara experienta,

fata sau baiat angajez. Se lucreaza o zi 8-19, cu o zi libera, zona Obor; (0722.532.480 1610. Shaormar cu experienta Shaormerie sector 4, angajam shaormar cu experienta, salariul 2.500 lei, se stabileste in functie de experienta si program; (0770.573.286 1611. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 3.000 L; (0721.303.303 1612. Shaormar fara experienta sector

4, oferim un program de lucru lejer, cm, masa, tips zilnic, salariu 1800 de lei in prima luna. Contact: (0770.573.286 1613. Shaormeria Titan angajam shaormar cu sau fara experienta. Salariu + program atragator. tel. in intervalul 09.00 - 19.00; (0765.627.216 1614. Shop & Go, Stefan cel Mare,

agentie imobiliara, limba engleza si franceza. Pentru plecari in strainatate. Nu se percep comisioane. Rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561

angajeaza sef tura: experienta in domeniu, studii medii, salariu + bonuri de masa; 2.000 {; (0735.646.864

1593. Secretara, cunostiinte PC,

1615. Shop&Go Stefan cel Mare anga-

dinamica, sociabila; (0729.682.323 cv@stylefood.ro 1594. Secretara, firma de curierat angajeaza secretara cu experienta, cerinte: operare PC, abilitati organizatorice si persoana comunicativa. Trimiteti CVul pe mail: ana.mihai@hermes-curier.ro, (0758.888.877 ana.mihai@hermescurier.ro

jeaza casieri/ lucrator comercial cu/ fara experienta, studii medii, salariu 1.400 1.600 + bonuri de masa; (0735.646.864 1616. Silozar faina, societate comerciala, din domeniul moraritului, angajeaza: silozar faina, silozar grau, morar si stivuitorist. Se acorda transport gratuit, BM si salariu atractiv (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

1584. Scoala Postliceala FEG

Bucuresti. Efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54, sector 2, str. Sector 2, Str. Badea Cartan, nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro; (0788.424.314

erie, de preferat din apropiere de Bragadiru, cu permis categ. B (vechime minim 3 ani). Program 8-9 h (maxim). Rog seriozitate, 2.000 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com

1635. Sofer distributie si lucrator depozit.

(0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 1636. Sofer duba 3.5 tone + platforma

auto pentru curse Romania-Germania. Necesar permis categoriile B+C+E, experienta international. Experienta transport autoturisme este un avantaj. Solicitam seriozitate, (0753.140.020 bogdan@axxacompany.ro www.axxacompany.ro 1637. Sofer Firma cu sediul in oras Pan-

telimon angajeaza sofer permis cat. B, cu experienta pe duba pentru livrari de marfa, program l-v 9-18, s 9-13. Carte de munca, salariu atractiv, 1.700 L; (0770.361.755/ 021.350.20.35 secretariat@topk.ro

SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639 1638.

1639. Sofer firma de curatenie angajeaza sofer, program zilnic 8-10 ore. Rugam seriozitate , cautam o persoana dinamica , comunicativa si cu spirit de echipa.Oferim salariu fix, plus bonusuri lunare, urgent, (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

1643. Sofer pentru firma cu sediul in Vol-

untari. Experienta pe masina de pana la 3,5 t, curse ocazionale. Permis minim 5 ani, cazier curat, serios, onest. Se ofera salariu plus diurna. (0720.795.533 ksfoffice@yahoo.com 1644. Sofer pentru termopane. Pentru

detalii sunati la: (0761.902.460

1596. Secretari. Birou notarial, cu sedi-

1583. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro; (0788.424.314/ 021.311.10.54

1634. Sofer distributie produse de patis-

Sofer pentru aprovizionare si distributie, salariu atractiv, pentru cei din provincie ofeirm cazare + 2 mese/ zi, salariu saptamanal; (0737.710.889

1579. SC Valery angajeaza dulgheri, fier-

nr. 30, sect. 6, angajeaza: - barbati pentru functia de muncitor in ambalarea produselor zaharoase; electrician intretinere si mecanic utilaje industria alimentara. Contact tel./ email; (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

1633. Sofer distributie legume - fructe, cat. B din sector 2, serios, punctual, disciplinat, (0748.204.919

1642.

1595. Secretara, receptie, ingrijita, punctuala, aspect placut, cunostinte lb engleza, pc, Photoshop, program (L-S 12-21), rog doar persoane serioase cu chef de munca, contact doar pe WhatsApp. Salariu 1000 euro 1.000 {; (0756.624.336

nr. 30,sect. 6, angajeaza femei pentru functia de muncitor in ambalarea produselor zaharoase. Contact tel./ email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

1632. Sofer cu masina firmei in relatia cu uber romania. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com

profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com

1578. SC Rom Gheves SRL angajeaza muncitori necalificati in constructii, pentru mentinerea curateniei in santier. Rugam seriozitate; (0733.931.974

nr. 30, sect. 6, angajeaza electrician intretinere si mecanic utilaje industria alimentara. Contact tel./ email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

Bragadiru, pentru transport personal cu auto propriu. Program :2 zile lucratoare cu 2 zile libere. 1.500 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com

1641. Sofer pe termen lung, sofer de tir

agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0756.161.659

1580. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

1631. Sofer cu domiciliul in apropiere de

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876

1577. SC Pols Security SRL angajeaza

ari, 150 Lei/zi si muncitori necalificati. Oferim cazare; (0727.889.888/ 0730.115.551

1630. Sofer cu atestat pentru punctul de lucru Regency Bacau.Detalii la nr de telefon; (0755.221.011 office@regencycompany.ro

1640. SOFER pe masina firmei in relatia

1576. SC LUCIELLA- LUX ANGAJEAZA VANZATOARE (VANZATOR) RAION CONFECTII, BARBATI PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR; (0722.366.191

1582. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

firma de amenajari interioare. Salariu plus bonuri de masa; (0744.348.399

angeaza secretara. Program de lucru luni-vineri 09:00-18:00, 1.500 L; (0722.600.050 seif.shaban@lotusceramicas.ro

1607. Service GSM Lazar Crangasi angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com

sari, zugravi, faiantari, necalificati, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

1558. Rich Girls Studio vrei un job cu

1560. Rigipsar, zugrav, faiantar pentru

1587. Secretara C Lotus Ceramicas srl

Spa Balotesti. Participa la stingerea incendiilor, precum si a bunurilor materiale. Foloseste si intretine echipamentele din dotare. Obligatoriu atestat servantpompier. Det. tel.; (0786.138.000 office@dabfire.ro www.dabfire.ro

1575. SC Corpconstruct angajeaza rigip-

1581. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

1559. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirlsstudio.ro; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

1586. Secretara angajam secretara cu experienta pentru relatii cu clientii, preluare documente, corespondenta etc. Rugam seriozitate. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail; (0732.244.444 office@ccfrsamarfa.ro

1606. Servanti pompieri pentru obiectiv

jeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro

1557. Restaurant Taverna Sarbului angajeaza bucatari cu salariu 3.200 3.500, ajutor bucatar 2.800 - 3.000, femei vase 2.300 - 2.500; (0727.300.415/ 0727.300.423

venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare, modele online 18 ani+, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1585. Secretar stiintific. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Secretar Stiintific. Dosarele de concurs se depun pana la data de 15.01.2018 la Serviciul Resurse Umane al institutului. Informatii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane al institutului, la telefon int.2850/2851. (021.457.45.50

1645. Sofer pentru Uber cu masina

ul in Bucuresti, str. Academiei nr. 2, corp A-B, sector 3, angajeaza secretari, functionari administrativi, operatori calculator. Curicculum Vitae se va depune la secretariat, relatii suplimentare la telefoane si la email; (02131116321/ 0763.695.849 spn.schuster@gmail.com 1597. Sef atelier si personal croitorie

angajam pentru atelier cu traditie in zona Pieptanari sef sala, confectionere, spanuitori, cu experienta, salarii avantajoase, bonuri, stablitate, contracte de munca inregistrate legal 1.800 L; (0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com 1598. Sef atelier, mester-tehnolog con-

fectii dama atelier confectii din sectorul 2 angajeaza o persoana serioasa cu experienta in domeniu. Salariu motivant, mediu placut de munca, utilaje noi, bonuri de masa, 2.500 L; (0771.752.873/ 0787.541.716 1599. Sef depozit Otopeni cu experienta,

cautam sef depozit cu experienta in coordonarea activitatii depozitului pentru o companie renumita din Otopeni. Angajare pe termen lung, program 8h de luni pana vineri, salariu foarte atractiv; 4.000 L; (0755.178.760/ 0755.178.760 ioana@iamhr.ro 1600. Sef service cu experienta pentru

service auto multimarca, salariu foarte bun, zona Berceni, Metalurgiei; (0721.733.622 1601. Sef service, mecanici auto, ajutor

de mecanic, tinichigiu auto, electrician auto si vopsitor auto pentru service auto cu sediul in Bucuresti, sector 2. Relatii: (0730.444.450 1602. Sef tura cu abilitati casier, magazin alimentar, zona Baneasa- Presa Libera, salariu 1800-2200 lei (0723.655.622 1603. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

Sefa tura cu experienta casiera si calculator, magazin alimentar zona Crangasi- Presa Libera, salariu 2.000- 2.200 Lei; (0723.655.622

1604.

1605. Servanti pompieri angajeaza AMA CSSU. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul în Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/or?, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1617. Simigeria Luca angajeaza: mod-

firmei. Detalii la telefon 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

elatori, vanzatoare, ajutor pizzar. Oferim salariu motivant, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. 1.850 L; (0744.783.217/ 0723.059.813

1646. Sofer personal cu experienta cu varsta cuprinsa intre 25-35 de ani. 2.500 L; sorin.hagiu@damieco.ro

1618. Slot Attendant/Supraveghetor

esor categoria D, atestat transport persoane, salariu motivant; (0744.325.800 office@protocolvip.ro

Jocuri Casino, retea sali de jocuri de noroc, Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv, bonus. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0733.222.132 1619. Socar angajeaza lucratori gestionari la statia de distributie carburanti din Tunari. Persoanele interesate ne pot contacta la tel. sau ne pot trimite CV la: (0751.016.317/ 021.411.99.95 recrutare@socarpetroleum.ro 1620. Socar Petroleum angajeaza sec-

retara pentru sediul din Bucuresti. Persoanele interesate ne pot trimite CV pe adresa de email recrutare@socarpetroleum.ro. 1621. Societate angajeaza muncitori in

1647. Sofer profesionist microbuz, pos-

1648. Sofer Restaurant zona Herastrau angajeaza sofer pentru aprovizionare. Se ofera salariu atractiv, program flexibil. (0723.034.082 1649. Sofer si manipulant angajeaza

societate sector 6, depozit alimentar. Relatii la telefon; (0722.291.968

1650. Sofer taxi cu atestat profesional,

masini foarte bune, plan 110 Lei (0722.703.737/ 0761.061.147 Floremiexpert@gmail.com

1651. Sofer autoturism, Soferul raspunde personal de integritatea autovehiculului pe care il are in primire; integritatea marfurilor transportate; cheltuirea judicioasa a sumelor primite ca avans de deplasare;

constructii dulgheri, fierari, betonisti etc, pentru lucrari in Bucuresti. Oferim salariu atractiv si carte de munca. Contact: (0740.565.565 snk_deconstruct@yahoo.com

angajeaza cu formalitati legale de munca sofer cat. B cu experienta pt. livrari in tara si local, garaj sector 5, (0722.396.341 nelu_msn@yahoo.com

1622. Societate Comerciala anga-

1653. Sofer B+E Firma de constructii

jeaza mecanic, lacatus mecanic, ascutitor, rectificator si servant pompier atestat cu permis categoria B (eventual pensionar). CV la e-mail sau fax: 021.242.24.33. Relatii la telefon; (021.242.18.47 commercial@soceko.ro 1623. Societate producatoare de lacuri si vopsele angajeaza: la punctul de lucru din Tunari - manipulant marfuri (se asigura transport de la statia de metrou Aurel Vlaicu).- la sediul societatii din Popesti Leordeni - stivuitorist/ manipulant marfuri (se asigura transportul). Detalii suplimentare: perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa. Pentru detalii sunati la: (0752.224.525

1652. Sofer B C, atestat marfa, SC

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

1654. Sofer B, C, E, pentru firma de con-

structii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1655. Sofer C+E profesionisti pe auto-

1627. Sofer categoria C, salariu

atractiv; (0765.501.818

1628. Sofer categoria C. Curse locale,

garaj Militari; 2.200 L; (0730.302.193 Nicolae_alexandru1979@yahoo.com 1629. Sofer categoria D pentru curse

speciale, din sectorul 5 sau 6, salariu de minim 2.500 lei/luna. 61.085 L; (0748.111.955/ 0748.111.955/ 0751.027.027 champions.line@yahoo.com

(0723.741.571

1665. Sofer cat. B, M&V International

sector 3, angajeaza Sofer Categoria B (persoana energica), se ofera salariu fix, bonuri de masa, program luni-vineri 0917:00. (0744.326.655/ 021.320.46.27 1666. Sofer cat. B, SC Atelier Ideea Concept SRL angajeaza sofer CATEGORIA B in domeniul transportului expres intacomunitar; (0743.060.661 office@etalent.eu 1667. Sofer cat. B,C cautam colegi (bar-

bati) pentru postul de sofer.(Cartier 23) distributie nationala. Salariul Net :2000 lei + alte beneficii. Program L-V. Pentru detalii sunati la numarul tel. 2.000 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com 1668. Sofer Cat. D angajam soferi cate-

goria D cu atestat transport persoane, pentru curse regulate maxi taxi, Bucuresti Ilfov. Ruta 445 Bucuresti Pipera Tunari; (0761.089.683

Sofer cat. D cu domiciliul in Bucuresti pt. curse speciale, salariu net, 2.500 L; (0745.829.009

1669.

1670. Sofer cat. D cu atestat microbuz,

curse speciale; (0720.459.591

1671. Sofer categoria B, Sc Estetik Packing Srl angajam sofer categoria B; 1672. Sofer categoria B, transport international marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 1673. Sofer categoria B. pt. Uber si/sau

Taxify cu sau fara autoturism propriu. Cerinte: 24-45 ani, aspect ingrijit, fara cazier. Oferim: contract de munca, plata saptamanala, se castiga 2000-3000 lei/luna, program flexibil. 3.000 L; (0723.609.619/ 0723.609.619 alex_orodel@yahoo.com 1674. Sofer categoria C Aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. Loc de munca in Sos Odaii nr. 157-163, Sectorul 1, Bucuresti (0336.401.262 office@chorus.ro 1675. Sofer categoria C, camion 7.5 tone pentru livrari locale Bucuresti-Ilfov, depozitul se afla pe sos BucurestiMagurele, (0765.187.500 Raducanu.marius@gmail.com 1676. Sofer cu atestat taxi valabil la 24

de ore dispecerat Cristaxi pe Dacia Logan 2012, benzina+gpl, 110 L; (0763.361.901 1677. Sofer cu experienta in distributie angajam, oferim cazare, sector 6, salariu motivant; (0720.147.773 1678. Sofer cu experienta pe autoutilitara 3,5 t transport marfa intern. Prezinta un avantaj cunoasterea completarii documentelor de transport (cmr, foaie de parcurs). Cunostinte minime de mecanica auto, (0730.017.609 vanzari@chrisexim.ro 1679. Sofer cu experienta pentru Bucuresti firma se afla in Afumati, asiguram transport din Colentina, (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 1680. Sofer cu experienta pentru catego-

ra B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256 1681. Sofer cu experienta Tir cu cartela

pentru curse locale, salariu negociabil; (0721.869.614

Glina, angajam sofer camion 12 tone curse locale, salariu net, 2.500 L; (0769.544.735

1658. Sofer camion 7,5 tone, distributie Bucuresti, zona fixa, program 9 ore, garaj Ciorogarla; (0744.574.574 1659. Sofer camion 7,5 tone, punctual,

serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 1660. Sofer camion 7.5t, angajam sofer

pentru camion 7.5 t curse locale si in tara. Garajul se afla in localiateta Jilava.0735669313 - Emil; 0741188831 Marius (0741.188.831/ 0735.669.313 tahografe.nedmar@gmail.com

1661. Sofer cat. B Firma angajeaza soferii cat B, disponibili la deplasari in tara. Salariu 2000 lei, trimite-ti CV, 2.000 L; laurentiumihalache75@yahoo.com

1693. Sofer distributie marfa- SC Romdist Packaging SRL, din loc. Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, angajeaza sofer cu permis categoria B. Mai multe informatii la tel. sau e-mail: (021.322.61.65 ramona.umar@romdist.ro 1694. Sofer distributie nationala, cautam

colegi (barbati) pentru postul de sofer.(Cartier 23) - distributie nationala, salariul net :1600-2000 Lei. Program L-V. Pentru detalii sunati la numarul tel. 2.000 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com 1695. Sofer distributie panificatie, cu experienta minim 2 ani. Solicitam domiciliul stabil in sect. 3, 4, 5. Oferim salariu 1500, bonus lunar, contr. de munca, masina la domiciliu, program 8 ore/zi, 4.00-12.00. Angajam si pensionari; (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com 1696. Sofer distributie pentru tara, masi-

na Sprinter 3,5 t, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688

1697. Sofer distributie, Bucuresti, garaj

Magurele; (0744.574.574

1698. Sofer fara experienta, isi va desfa-

sura activitatea doar in incinta Apaca, va lua marfa din depozit si o va transporta in showroom, in functie de comenzi. Salariu oferit: 1600 lei, (0733.949.508 hr@cel.ro 1699. Sofer interventie Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu si taxe platite la zi, program in ture. Rel lunivineri intre 08-15. 1.800 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro

1700. Sofer livrare pizza pizza program 2 (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 1701. Sofer livrari echipamente protectia muncii, uniforme securitate, medicale etc. Necesar permis ctg. B si experienta asemanatoare in Bucuresti. 1.600 L; (0721.363.035/ 0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com 1702. Sofer livrator pentru Gustacio Delivery (zona Metro Militari), cu auto propriu. Program l-v 9-17, salariul 1500 net+decont combustibil 10l/100km+tips. 1.500 L; (0762.117.569 office@gustacio.ro 1703. Sofer masina 3.5 t, livrator, posesor permis de conducere categoria B, pentru livrari in Bucuresti. Program de lucru de 40 ore/saptamana. Programul incepe la ora 5:30, iar sediul este in Pipera; (0724.322.000 maria.olaru@anapan.ro 1704. Sofer maxi taxi SC Madcom DLS

Impex SRL, angajeaza soferi maxi taxi, cat D pentru zona Darasti, Varteju. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0766.094.498 mirela.bobea@dlsbus.ro 1705. Sofer parcare Park4fly isi mareste

echipa, sofer pentru parcare Airport Otopeni, salariu atractiv, bonusuri, (0720.594.846 paul_comarniceanu@yahoo.com

1706. Sofer pe autoturism director firma, vechime cu putin 7 (sapte) ani consecuitiv, sa cunoasca orasul, nefumator, nealcoolic, ingrijit si cu bun simt, program 8 ore zilnic, sambata-duminica liber. Salariu bun, bonuri valorice, contract munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579 1707. Sofer profesionist pentru societate

de transport marfa, camion 7.5 t si 12 t+remorca, pe relatia Romania-Bulgaria, salariu atractiv + diurna. 5.000 L; (0722.727.137

1708. Sofer profesionist 7.5 to serios, muncitor, dispus la curse Bucuresti si tara, casatorit, statornic, cu simtul umorului 2.300 L; (0766.315.539 1709. Sofer profesionist c+e, angajez sofer profesionist C+E pentru tir curse tur - retur Romania - UE - Romania, angajez sofer profesionist curse regulate Romania - Bulgaria - Romania, sofer profesionist serios cu experienta; (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 1710. Sofer profesionist cu atestat de macara program de lucru : 08:00 - 16:00 de luni pana vinerilocatie: Jilava, Ilfov, masina : 3,5 tone util dotata cu macara. Salariu motivant, mai multe detalii la telefon (0751.766.476/ 021.529.55.33 alina.tache@romgroup.eu

1682. Sofer cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1711. Sofer profesionit C+E RO - GR RO, pentru curse regulate romania - Grecia - Romania, duba frig, caut sofer cu experinta, serios, curat.

1683. Sofer curier pentru sector 3 livrare/

1712. Sofer taxi fara probleme in baza

ridicare colete in sector 3, permis cat. B, forta de munca, rezistenta la stres si program prelungit. Salariu 1.500 - 1.700 Ron net luna. Auto acasa Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru; 1.700 L; (0722.355.964/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro www.bookurier.ro 1684. Sofer curier sector 1 pentru subcontractor GLS, Livrare, Ridicare colete sector 1 Permis cat. B. Forta de munca. Rezistenta la stres si program prelungit. Salariu intre 1500 - 1700 lei net luna. Auto acasa, Depozit in Sos. Alexandriei, Bragadiru, (0740.752.293/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 1685. Sofer detinator permis cat. B, Clin-

ica Medicala Hipocrat 2000, angajeaza; (0735.400.322 1686. Sofer din provincie, fara obligatii,

ofer cazare, masa+salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

1688. Sofer Distributie angajam pentru

1657. Sofer camion 12 T Depozit zona

tratie. Program 12h 4 zile lucrate cu 2 zile libere. Salariu 1600 ron net; 1.600 L; (0722.781.354

1664. Sofer cat. B, B+C;

1656. Sofer C+E, angajez sofer cu expe-

1625. Sofer basculanta profesionist cat.

1626. Sofer categoria B pentru adminis-

1663. Sofer cat. B distributie pt. firma distributie produse alimentare si bauturi alcoolice, avantaj resedinta sector 4 sau Popesti-Leordeni. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro

1687. Sofer distribuitie paine angajez,

talpuitor manual incaltaminte; (0730.591.310 C+E profesionist. Angajam soferi profesionisti cu atestat, card tahografic cazier, etc, pentru basculante. Se cere experienta obligatorie in domeniu. Se ofera cazare; (0733.600.140/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com

minim 3 ani, cu domiciliul in sector 6. Mai multe detalii la telefon. (0769.088.852

basculante 8x4 si articulate. Cerinte: card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com rienta pentru comunitate, 8 saptamani afara, 2 saptamani acasa, se transporta numai marfa usoara, incarcari/descarcari doar la rampa; (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com

1624. Societatea Authentic angajeaza

1662. Sofer cat. B pentru SC, experienta

sector 5; (0723.661.247

colectare si livrare in Bucuresti articole textile pentru curatatorie. Cerinte: experienta in condus minim 3 ani, sa cunoasca orasul, seriozitate si putere de munca. Salariu 2000 Lei 2.000 L; (0722.320.617 office@extraclean.ro 1689. Sofer distributie pentru Bucuresti si in provincie, pentru cofetarie patiserie din zona Piata Sudului; (0761.782.299 1690. Sofer distributie apa cu experienta

pe dubita de 3,5 tone si camion de 7 tone, si manipulant apa; (0748.110.514 1691. Sofer distributie cat. B/B+C, anga-

jam urgent. Salariu 1.600 Lei/ 2000 Lei net + bonuri de masa 300 Lei. Program de lucru de luni-vineri 8 h/zi (8:30-18:00). Pentru detalii si angajari sunati la telefon 2.000 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1692. Sofer distributie categoria B/B+C, angajam urgent sofer distributie categoria B/B+C. Salariu 1600 lei net, 2000 lei net + bonuri de masa 300 lei. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 2.000 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

de date, la compania Titan, 1.99; (0765.168.602

1713. Sofer taxi sau echipa de soferi pe

masina noua sau veche Logan 20122017 colantata Speed sau Pelicanul cu aplicatie Clever, orice zona de preferat Dr. Taberei sau imprejurimi. Schimb de seara zona 1 Mai; (0728.005.505

1714. Sofer taxi Taxi Pelicanul, plan de

la 100 lei 24 h; (0724.205.996

1715. Sofer taxi Taxi Speed, plan de la

110 lei 24 h; (0763.776.696

1716. Sofer taxi cu atestat angajez, plan 90 lei/ 24 ore + darile catre stat ale angajatului. Colaborator Pelicanu; (0761.791.611 1717. Sofer taxi cu atestat, Logan 2012

colantat la Leone, plan 95 lei/ 24 ore, angajam; (0771.699.150 1718. Sofer taxi cu atestat, masina

Dacia Logan cu gpl, detalii la tel. (0768.237.779

1719. Sofer taxi, angajez sofer taxi Loganuri noi colantate la As si Titan la 12 sau 24 de ore de preferabil, sector 4 Berceni, Popesti Leordeni, Aparatorii Patriei, rel la tel, (0729.060.441 1720. Sofer taxi, fara probleme in baza

de date, la compania Titan, 1.99; (0765.168.602

1721. Sofer taxi, firma, doar cu atestat

valabil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com 1722. Sofer tir cu experienta pentru transport intern frigo, rute fixe. Camioane Volvo foarte bine intretinute cu dube Schmitz. Salariu de la 3500 lei fara limita de km. 3.500 L; (0765.012.072 Alrtransconcept@gmail.com 1723. Sofer TIR cu experienta. Sa posede cartela tahograf. Mai multe detalii la telefon (0729.128.100 1724. Sofer TIR (C+E) pt curse in Roma-

nia, societate comerciala angajeaza sofero cat. C+E pt. curse in tara. Curse cu plecari si intoarceri in Bucuresti. Salariu motivant, peste 3500 lei si creste in functie de disponibilitatea dumneavoastra. (0744.316.088

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

19

4

LOCURI DE MUNCÅ 1725. Sofer tir C+E pt intern urgent, rog

si ofer seriozitate maxima; (0745.239.841 culitaflorina@yahoo.com

««««««««««««««««««

SOFER TIR CU EXPERIENTA ANGAJEZ, CURSE FIXE, INTERNE, SALARIU ATRACTIV; (0726.150.269/ 0722.928.656 1726.

«««««««««««««««««« 1727. Sofer tir, categoria C+E, garaj Vol-

untari sau Militari. Salariu atractiv cu posibilitate de renegociere. Curse locale; 3.000 L; (0730.302.193 1728. Sofer TIR, traseu Bucuresti

Timisoara Bucuresti plus curse locale. Carte de munca, salariu 3000 Lei plus diurna deplasare; 3.000 L; (0769.544.735/ 0744.542.292 1729. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793 1730. Sofer Uber, masina Dacia Logan

cu gpl, detalii la tel. (0768.237.779

1731. Sofer, categoriile B, B+C angajeaza SC Far Est Windows SRL. Constituie avantaj si categoria D, dar nu este obligatoriu. Relatii la tel.: (0726.711.301 1732. Sofer, experienta distributie, zona

13 Septembrie; (0766.300.177

1733. Sofer, societate comerciala angajeaza conducator auto, categoria D, cu atestat persoane si cartela tahograf valabile pentru cursa speciala Reviga (Ialomita)- Bucuresti (tur -retur). De preferat din Reviga 1.500 L; (0769.978.426 mihai.millenium@yahoo.com 1734. Sofer, ospatar, ajutor ospatar, bar-

man Restaurant cu 2 locatii, angajam ospatari, soferi pt. livrare mancare la domiciliul clientilor si barman; (0758.088.406/ 0736.888.788 vasile.karla@gmail.com

1735. Sofer, sofer montator pentru mobi-

la la comanda, conditii, program 8-18, carte de munca; (0727.127.729/ 0762.771.459

1759. Soferi de tir, cu experienta pentru Grecia si intern, camioane frigo. Relatii la tel.; (0722.269.298 1760. Soferi distributie pentru firma dis-

tributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte: permis cat B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383

1761. Soferi distributie, pentru fabrica de mezeluri, situata pe strada Industriilor, nr. 213, Chiajna. Se ofera salariu 1.700 Ron. Relatii la telefon 1.700 L; (0734.191.662 adriana@mezelar.ro 1762. Soferi interventie cu experienta pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.0016.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Salariu: 2000 ron. Relatii la, 2.000 L; (0745.619.115/ 0761.124.112 1763. Soferi livratori pentru Forever Pizza, vanzatori la domiciliu cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza, program de noapte. Detalii la telefon dupa ora 17:00. (0721.023.917/ 0723.553.131 1764. Soferi livratori Forever Pizza vanzatori la domiciliu cu experienta pe masina personala sau masina firmei, program de noapte, conditii bune de lucru. Detalii la telefon dupa ora 17:00. (0721.023.917/ 0723.553.131 1765. Soferi pentru distributie transport

intern de marfa. Cerinte: disponibilitate pentru deplasari in tara si program prelungit, cunoasterea orasului Bucuresti, constituie avantaj cat. C si E, card tahograf. Salariu atractiv (021.371.10.05 office.nereus.trans2007@gmail.com

1766. Soferi pentru Uber varianta 1, new. A-Leasing Operational cu contract de car sharing 500-900 lei/7 zile (contract inchiriere).Putem oferi si auto din gama Skoda, Renault, Opel, VW, Chevrolet, Mercedes. 3.500 L; (0763.111.888 InchirieriAutoTrans@gmail.com 1767. Soferi profesionisti camion 20 to,

intern si international, tur- retur. Bucuresti, judete limitrofe; (0766.070.088

1768. Soferi profesionisti cat. C+E pe comunitate, atestat de marfa, card tahograf, salariu motivant, pe luna 2.000 {; (0724.275.244

1736. Sofer, vidanjor pt autovehicule toalete ecologice. Numai cu experienta. Necesar permis cat B, avantaj permis cat C+E. Salariu negociabil, intre 2000 lei si 3500 lei. Conditii de munca, program flexibil. (0761.029.135

1769. Soferi profesionisti cu experienta

1737. Sofer-montator mobila pal melaminat si muncitor necalificat in atelier productie mobila pal; (0765.844.718

1770. Soferi profesionisti autobasculanta

1738. Sofer. Fabrica tamplarie PVC

angajeaza sofer cat. B. Salariu atractiv. (0731.304.155/ 021.450.12.66 1739. Sofer. Taxi angajez sofer cu ates-

tat, la plan 24 h sau echipaj; (0760.773.101

1740. Sofer. Angajez urgent sofer pentru

buldoexcavatorist pentru Bucuresti, salariu atractiv. Detalii la telefon; (0730.858.643

1741. Soferi ABM Concept International

SRL, (C+E), cu experienta pe tir, pentru curse locale Bucuresti si imprejurimi. 2.500 L; (0766.624.142 Office@abmconcept.ro 1742. Soferi agajez soferi categoria C

pe cifa si bascula se ofera si cazare. (0734.525.448

Soferi cat. D cu experienta, salariu atractiv; (0787.563.960

1743.

1744. Soferi cat. D, Maxi - Taxi;

(0771.722.780

1745. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1746. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1747. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1748. Soferi SC Madcom DLS Impex Srl, angajeaza soferi transport persoane, cat D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 1749. Soferi Societate Comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538 1750. SOFERI taxi pentru dispeceratul

Speed Taxi; (0764.001.678

1751. Soferi agenti vanzari, domni si doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, doar la nivel national in deplasari, (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com 1752. Soferi basculanta articulata, ofer-

im cazare si masa pentru cei din provincie, punct de lucru centura zona Chiajna. 4.000 L; (0720.748.748 1753. Soferi cat. B, D+ licenta transport

persoane valabila, urgent, pt. producator ambalaje carton. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro

2 ani, pentru camion + remorca. Salariu 4000 Lei net - in mana. Contract de munca pe termen lung 4.000 L; (0723.581.516 ecosmartconstruct@yahoo.ro

B, C-E, oferim salariu atractiv, cazare diurna, masa calda. Puncte de lucru: Giurgiu, Ilfov, Bucuresti (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro

1757. Soferi colaborare Uber, castiguri

substantiale cu masina personala (nu mai veche de 15 ani).Castiguri substantiale, plata saptamanal.Mai multe detalii telefonic (0721.321.721 1758. Soferi de TIR pt comunitate, remorci frigorifice firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, venituri diurna, salariu 2200 euro. 2.200 {; (0726.377.807/ 0726.377.807 dragomir.vallentin@gmail.com

h, perioada de la 1 an; (0762.204.403/ 0721.241.142 1784. Soferi taxi schimb de noapte pen-

tru zona Iancului, masina colantata la Speed. Doar soferi cu atestat valabil si fara cazier taxi (0733.956.240 1785. Soferi taxi angajez, 12/24, pe Loganuri 2014-2015; (0766.569.144 1786. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 1787. Soferi Taxi modelul nou 105lei, masini noi - plan 105lei. android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0741.334.190 1788. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270 1789. Soferi Uber . Partener UBER si

TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! (0725.541.952 soferiuber1@gmail.com 1790. Soferi Uber, se poate oferi si masi-

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com 1791. Soferi, angajam soferi categoria B

vechime minim 1 an pentru transport persoane in Bucuresti si Ilfov. Salariul minim 1500 net la program 8 ore/zi luni-vineri. Cu ore suplimentare se poate ajunge la 3000 net; (0799.262.307 alinsws@gmail.com 1792. Soferi, firma administrare propri-

etati angajam soferi, 2.000 net, program full time. Trimiteti CV la email (0731.400.591 ogrezeanu.daniela@gmail.com 1793. Soferi. Societatea transport per-

soane, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf. Relatii: (0730.333.453/ 0730.444.450 1794. Soferi. Companie taxi angajeaza

1772. Soferi profesionisti tir pentru Ger-

mania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 1773. Soferi profesionisti tir pentru

1796. SOS Satele Copiilor angajeaza

ingrijitori copii Persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul la sediul din str. Garii, nr. 45, Hemeius, (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1797. SOS Satele Copiilor angajeaza ingrijitori Copii, persoanele interesate pot suna pentru detalii la numarul de telefon sau pot depune CV-ul direct la sediul din Calea Floreasca, nr. 165 (021.668.00.88 andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro 1798. Spalator si vulcanizator. Salariu atractiv; (0761.801.818/ 0762.423.241 1799. Spalator auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com

Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERER EDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de

salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126

1774. Soferi profesionisti tir, pentru transport frigorific pe Romania. Cerinte: permis conducere cat. C+CE, experienta ca sofer de tir. Salariu motivant (0722.236.193

cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433

1775. Soferi profesionisti. Societatea Vice Com 95 SRL angajeaza soferi profesionisti categoria C+E. Cerinte: permis conducere categoriile B, C, E; atestat sofer profesionist pentru transport marfuri; card tahograf digital; seriozitate si responsabilitate; aviz medical, aviz psihologic si fisa de aptitudine valabile. Contact: telefon, e-mail: (0722.588.259 contact@vicecom95.ro 1776. Soferi taxi cu atestat sau adever-

1777. Soferi taxi cu atestat, fara datorii

tru distributie in Bucuresti. Relatii la telefon (0749.034.335

plan 110 lei. Sector 2. (0728.729.687

1783. Soferi taxi ramanere, 100 ron/24

1795. Sortatori/ sortatoare angajeaza firma reciclare mase plastice pt. inlaturare etichete si scotch-uri de pe folie de plastic curata. Punct de lucrare in incita fostului abator Glina; (0760.601.852/ 0722.648.791

necalificati Sc Ecogreen Srl cu sediul in Adunatii Copaceni Giurgiu angajam muncitori necalificati si sofer profesionist. Salariu atractiv. Program flexibil. (0726.152.603 adunati07@icloud.com

1755. Soferi cat. D, inclusiv pensionari.

1756. Soferi categoria B, angajam pen-

1782. Soferi Taxi masini noi, dupa 2013,

1771. Soferi profesionisti si muncitori

untari angajeaza pentru bene cereale. Salariu 3.000-4.500 lei net; (0767.112.011 Ofer cazare pentru provincie; (0722.698.106

(0727.450.624

soferi taxi cu atestat, 24 h/zi, conditii avantajoase, auto full dotate sau auto propriu; (0762.008.075/ 021.424.06.75

inta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0741.334.190 taxi.topoffice@gmail.com

1754. Soferi cat. C+E societate din Vol-

1781. Soferi taxi dispecerat Meridian;

la alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 120 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 110 L; (0768.923.613 office@etic-asigurari.ro 1778. Soferi taxi cu atestat, Logan full,

benzina +GPL, masini 2016, dispecerizare Titan, 12h/24h; (0746.199.500

1800. Spalator auto cu sau fara experi-

enta, sector 3, zona Dristormai multe detalii la telefon, 1.000 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com 1801. Spalator auto cu experienta,

1802. Spalator auto fete sau baieti pen-

tru spalatorie cu vad (peste 10 ani in aceasta locatie) in Bucuresti, zona Pipera, Petricani pt. masini. Salariul este 1000 net+5 lei per autoturism bonus, bonus din realizari. (0753.109.263/ 0748.226.901 OFFICE@REVIZIIRAPIDE.RO 1803. Spalator auto Unirii baieti si fete,

1804. Spalator auto zona Nicolae Grig-

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com 1805. Spalator auto, cu experienta cu carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318 1806. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu, spalatoria Perfect Car Cleaning angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1300 lei, plus comision degresare, tapiterie, ceara, etc. Str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Sector 2 1.300 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro 1807. Spalator de covoare pentru

1779. Soferi taxi cu atestat, pe masini

spalatorie automatizata situata in zona Obor, Lizeanu. Salariu atractiv, procent la lucrari, seriozitate; (0761.550.623

1780. Soferi taxi cu atestat. Masini noi: motor 0.9; 1.0; 1.2 CP. Plan 115 Lei, contract de munca, asigurare medicala, (0728.729.687

1808. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

noi (Logan + Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 125 Lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri (0764.474.760

Spalator textile pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1809.

1810. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro 1811. Spalator vase restaurant din zona

Dorobanti angajeaza personal pentru curatenie si spalat vase. Program: o zi lucratoare si o zi libera. Asiguram transportul la plecare si masa. Venituri foarte atractive; 1.300 L; (0761.262.799 1812. Spalator vase pentru hotel 5 stele, hotel 5 angajeaza spalator vase. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati; (0758.105.330 maria.bolma@marshal.ro 1813. Spalator vase, salariul 14001500, program 1zi/1zi cu un week liber la 2 saptamani. Contract legal, concediu 21 zile/an, masa asigurata. Locatia se afla in mall Park Lake (Dristor-Titan). 1814. Spalator/ vulcanizare auto anga-

jez, zona Pipera- Tunari, carte de munca, salariu intre 3.500- 4.000 Ron; (0722.759.871 1815. Spalatori auto. spalatorie auto

angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com 1816. Spalatori auto Angajam personal

pentru spalatorie auto aflata in zona Republica, Cora Pantelimon, str. Ion Sahighian nr. 2, sect. 3. Se ofera salariu fix, carte de munca, comisioane; 900 L; (0721.135.615 catie_85@yahoo.com 1817. Spalatori auto baieti cu experien-

ta, seriosi aspect ingrijit, zona Gara de Nord ofer cazare si carte de munca, vad format. Salariu si comision atractiv, rog seriozitate, 1.450 L; (0723.177.850/ 0769.732.243 1818. Spalatori auto baieti, cu/fara experienta, seriosi, posibilitati cazare pentru provincie, carte munca, salariu 1.1001.500 lei net. (0765.999.927 1819. Spalatori auto cu carte de munca

salariu plus comisioane in Prelungirea Ghencea sector 6 rela?ii la tel; 35 L; (0723.541.529 Argo.corbu@gmail.com 1820. Spalatori auto cu experienta si

fara experienta. Oferim cazare si salariu atractiv. Avem conditii bune; (0767.205.591 1821. Spalatori auto cu experienta,

efectuam plata la zi 60 lei, comision ceara si degresare 20%. 60 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 1822. Spalatori auto cu experienta, posibilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu intre 1450 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-19, carte de munca, rog seriozitate. 1.450 L; (0723.370.170 1823. Spalatori auto cu experienta, salariu 800 lei, comisioane, carte de munca, spalatorie veche in zona cu vad format, sector 3. (0734.318.697 1824. Spalatori auto din Bucuresti sau

provincie, salariu + procente la masini, posibilitate de cazare. Detalii la: (0787.468.800

1835. Spalatorie auto angajez familie pentru spalatoria si treburi gospodaresti asigur cazare (0722.923.001/ 0743.177.472

1864. Sudori autogeni pentru anga-

1836. Spalatorie auto parc auto- avan-

1865. Sudori co 2. Angajam sudori co2 pt fabrica din Pitesti. Se asigura cazare la hotel, transport de la hotel la fabrica. Echipament de munca. Salariul este de 16 lei /ora 3.600 L; (0738.321.219

tajos, loc de munca stabil, spalatorie privata/parc auto, zona Baneasa sect. 1 Bucuresti, carte de munca, program 8 ore. Bonus in functie de volum. Program luni-vineri 8.30-18.00, salariu 1400-1800, 1.500 L; (0757.043.515 toma.danut@gmail.com 1837. Spalatorie covoare angajam per-

sonal pt. spalatorie covoare, oferim salariu fix si bonusuri atractive. Programari pentru interviu se fac la nr. tel., nota: nu este spalatorie auto 1.500 L; (021.369.97.17 1838. Specialist croitorie confectii

imbracaminte, atelier de confectii imbracaminte dama, marimi 42-52+ angajeaza croitoreasa in Bucuresti, zona Baicului. Pentru detalii va rugam sunati; (+40720018406 maruliaatelier@gmail.com 1839. Specialist IT full time cu

experienta. CV la email, contact tel. (0799.914.000 naabukhalid10@gmail.com 1840. Specialist micropigmentare sprancene, sector 1, pentru clinica medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 1841. Stivuitorist angajam in conditii

foarte bune de munca, 2.300 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1842. Stivuitorist cu experienta. Pro-

gram intreg. Domeniul farmaceutic. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (021.304.63.84 contact@slaviapharm.ro

1843. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1844. Stivuitorist - Abatorul Peris, Aba-

torul Peris cauta un stivuitorist responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport si/sau cazare; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro

1845. Stivuitorist Chitila, cautam colegi

pentru postul de stivuitorist in cadrul depozitului nostru de logistica. SALARIU NET 1500, tichete, alte beneficii. Program de lucru 1 schimb.Contract pe perioada nedeterminata, 1.700 L; (0749.608.510

1846. Stivuitorist depozit angajam urgent in zona sector 6. Salariu 2200 lei brut/1800 lei net, bonuri de masa 250 lei, bonus. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1847. Stivuitorist depozit logistic, angajam urgent stivuitorist pentru depozit. Salariu: 2200 brut + bonuri de masa (250 Lei). Program: 8 ore, in schimburi. Contract nedeterminat. Pentru alte detalii sunati la numarul din anunt (0733.409.308 resurseumane.marius@gmail.com 1848. Stivuitorist Militari angajam urgent stivuitorist cu ISCIR valabil pentru depozit logistica. Salariu 2.250 Ron brut + bonuri de masa + decontare transport pana la Pacii. Program: 8 ore L-V. Zona Iesire Militari. Detalii la telefon. 2.250 L; (0733.409.308 1849. Stivuitorist pentru un depozit din

Militari 1900 lei net. 1.900 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1850. Stivuitoristi cu experienta

pentru firma de distributie; (0729.164.060 1851. Stivuitoristi Reach Truck pentru

un depozit de papetarie din Ciorogarla.Locatie: Ciorogarla, Parc Cefin. Program: 8-16:30, 11-19:30. Necesita atestat ISCIR 2.300 L; (0799.762.360 ionut.dragoi@passion4work.ro 1852. Stivuitoristi reachtruck, angajam

stivuitoristi cu experienta minim 1 an pe reachtruck - Salariu fix net 1700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 Ron/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari; (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 1853. Stivuitoristi si muncitori necalifi-

cati pentru societate comerciala. Program 8 ore zi/ schimburi, doar din Bucuresti pentru fabrica de tigari. (021.231.52.00

experienta, asiguram cazare in apartament situat central, conditii de munca moderne castiguri lunare 3.500-4.500 lei; (0763.656.188

1854. Strungar Pentru SN400, atelier situat langa metrou Nicolae Grigorescu. Nu producem serie doar piese relativ simple. Program normal, nu se lucreaza sambata si duminica. Salariu net, 2.000 L; (0731.343.287

1826. Spalatori auto pentru spalatorie

1855. Strungar Bucuresti cu experienta,

1825. Spalatori auto din provincie cu

auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1600 lei bani in mana,iarna rampile sunt incalzite, se lucreaza la caldura, rugam seriozitate. 1.600 L; (0763.690.215/ 0766.721.370 sibflorin@yahoo.com 1827. Spalatori auto salariu 1.000 1.500 Lei 1.500 L; (0766.343.435 costipec@yahoo.com 1828. Spalatori auto cu experienta con-

tract de munca, program de la 8:3018:30, salariu 1200 lei + procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie CI, 1.200 L; (0732.982.982 1829. Spalatori auto cu experienta ofer-

im cazare, zona Berceni, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, salariu 800 Lei +la fiecare 4 masini spalate int-ext 10 Lei comision; (0769.862.711 1830. Spalatori auto pentru Profimotors

SRL avem 2 posturi libere spalator auto. Plata la zi si comision pentru cosmetica si operatii suplimentare, degresare, igienizare, ceruire etc. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare. Bd. Timisoara; (0729.967.959 1831. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com 1832. Spalatori Auto. Spalatoria " La Gill SRL " , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com 1833. Spalatori, vulcanizare, construc-

tie, agricultura, necalificati, numai cu cazare, carte de munca; (0763.156.263 1834. Spalatori. Spalatorie auto moder-

na angajeaza spalatori auto cu forme legale, salariu atractiv, comisioane, program de la 8.30 - 18.30, str. Pridvorului nr. 23, sector 4, Bucuresti (Parc Tineretului); (0728.403.377

inclusiv varsta 60+. Zona autostrazii Bucuresti-Pitesti. Transport asigurat. Salariu atractiv. Detalii la: (0722.357.106

1856. Strungar in lemn, sos. Fundeni

200, contact: (0740.242.136

1857. Strungari pentru angajare la

firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 1858. Studenti, fete sau baieti pentru

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 1859. Studenti, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro

jare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

1866. Sudori MIG MAG angajam in cadrul unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1867. Sudori mig-mag, tig, lacatusi,

strungari pentru firma Masina Engineering SRL, cu profil de mecanosudura.Cerinte:experienta domeniul tehnic,cunostinte desen tehnic,capacitate de invata. (0748.664.922/ 0747.068.446 madalina.nicolescu@masina-engineering.com

1893. Tamplar, montator, asamblor mobila cu experienta. Permis categoria B constituie un avantaj. Salariul se stabileste in urma unui interviu 2.000 L; (0721.263.936/ 0731.014.085/ 0731.014.083 mutari.ro@gmail.com 1894. Tamplari seriosi pentru meseria de tamplar, cu ucenicia la locul de munca (0722.624.205 cristina_vitu@yahoo.com 1895. Tamplari lemn si pal cu experienta, cu un salariu intre 2.000 si 3.000 (conform experientei), asiguram cazare pentru angajatii din afara Bucurestiului. Faur, sector 3 2.500 L; (0733.897.927/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com

1869. Sudori PE, angajam cu contract de munca sudori polietilena cap-cap si electrofuziune pentru lucrari de gaze naturale si apa; (0752.022.371 retele.agafia@yahoo.com

1896. Tamplari, pentru o firma specializata in constructia de mobila.Program: L-V 8:30 - 17:00. Este necesara o experienta de 6 luni de zile 2.700 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1870. Sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 1871. Suport It/ help- desk. Cautam coleg in domeniul IT / HelpDesk care sa manifeste spirit de echipa si sa aiba minim experienta in utilizare PC - pachetul Office. Oferim salariu motivant, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email. Telefon: (07655171976 hr@onlinemanagement.ro 1872. Supraveghetoare slot machine.

angajam urgent personal pentru sali jocuri de noroc/ pariuri sportive in Bucuresti, oferim salariu motivant, bonusuri si prime, nu necesita experienta se ofera training la locul de munca, detalii la tel. 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com 1873. Supraveghetor copii Mega Mall, ce trebuie sa faci? Supravegherea atenta a locului de joaca si a copiilor si trebuie sa ai disponibilitate pentru lucrul in ture si in weekend; 1 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro 1874. Taietor Kuris cu experienta pentru

atelier de confectii dama, program 816:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii tel. (0748.219.724 andreea@dhanna.shop 1875. Take Away in Centrul Bucurestiu-

lui angajeaza vanzatoare cu experienta. Salariu 1800 lei net, program luni-vineri, 8.30-17.30, (0723.143.169/ 0723.143.169 1876. Talpuitor manual cu experienta,

1897. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 1898.

1899. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773 1900. Tanara lucrator comercial pt mag-

azin mobila Prelungirea Ghencea, cu experienta si fara, salariu 1.600 -2.000 lei. Rel la tel din anunt. CV cu poza la adresa de mail renired99@gmail.com; (0741.113.395 renired99@gmail.com 1901. Tanex Bucuresti angajeaza: operatori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti Magurele nr. 47B, sector 5, www.tanex.ro. CV la e-mail: (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 1902. Tanex Bucuresti angajeaza: operatori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti- Magurele nr. 47B, sector 5; (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 1903. Tanex Bucuresti angajeaza: operatori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti- Magurele nr. 47B, sector 5; (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro

zona Salaj; (0724.229.497

1904. Taxi Titan caut schimb zona Sec-

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773

1905. Tehnician sisteme de securitate

1877.

1878. Tamplar fabrica de mobila cu

sediul in zona Cora Rahova, angajeaza tamplar cu sau fara experienta.Salariu atractiv: 500 euro 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com 1879. Tamplar in pal melaminat

zona Cora Pantelimon; (0722.603.644

1880. Tamplar pentru mobila sau colaborator conditii avantajoase, program 8 - 18, carte de munca, 2.500 - 3.000 lei; (0727.127.729/ 0762.771.459 1881. Tamplar SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, angajeaza tamplari cu experienta, zona Crangasi, sector 6 (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 1882. Tamplar taiere si asamblare mobila export cu experienta si seriozitate. Atelier in Bucuresti, zona Republica, acces metrou. Contract de munca 20002400 lei functie de experienta, (0731.150.157 iulian.sauleac@duodesign.ro 1883. Tamplar angajam urgent tamplar aluminiu/ PVC. Salariu atractiv; (0723.674.402

tor 2, plan 75 lei, licenta Bucuresti; (0784.016.544 (CCTV, antiefractie, control acces, alarmare si stingere la incendiu), cod COR 352130, salariu negociabil. Interviu in str. Ghita Hagi nr 71 sect. 1, (0742.104.912 contact@bluecorp.ro 1906. Tehnician automate cafea, persoana cu reale abilitati si cunostinte tehnice (electronica, mecanica). Obligatoriu cunostinte pc, permis de conducere, cazier curat. Experienta in domeniul vendingului este un avantaj (021.457.15.15 office@eurcomtur.ro 1907. Tehnician cu studii medii pentru mentenanta. Prezinta un avantaj existenta calificarii de fochist. (0733.933.828 1908. Tehnician de mentenanta in cladiri de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677 1909. Tehnician instalari antene satelit,

companie de telecomunicatii angajeaza personal calificat si necalificat pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de la 1.500-2000 Lei plus bonusuri (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com

1884. Tamplar canapele angajam tam-

1910. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

1911. Tehnician mecanic utilaje agricole mici, cunostinte tehnice necesare pt. diagnoza, reparare si revizii motopompe, motosape, etc, gestiune piese, zona Cora Alexandria, sector 5, CV la email. (0732.559.999 officebasarom@gmail.com

plar structurist canapele hand made, full time; 1.000 {; (0756.599.599 Genesyspharm@gmail.com 1885.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 1886.

tatea industria lemnului. Informatii la (0740.197.235/ 0744.385.889

1861. Sudor / lacatus mecanic confectii

1888. Tamplar mobila (PAL, MDF,

metalice, S.C. cu sediul in Voluntari, angajam sudor / lacatus mecanic pentru sectia de confectii metalice. Cerinte: Scoala profesionala/liceu profil tehnic sau alte cursuri de calificare; Experienta; (021.240.20.56

lemn), cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular. Personal cu abilitati tehnice la asamblat si montaj. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, Sos. Trafic Greu; (0744.318.750

1862. Sudor Welder, angajam sudor

pentru sudura cu electrod si cu sarma, cu argon. Salariu atractiv. We hire welder, for welding with electrode and wire, with argon. Attractive salary; 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro

lucratori calificati pentru atelier mobila zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. Program fix 8-17.30. Salariul min. 3.000 Ron si creste in functie de calificare si experienta; (0753.277.788 laramodul@gmail.com

1863. Sudor, verifica si pregateste com-

1890. Tamplar universal. Tamplar cu

ponentele, realizeaza imbinari prin diverse procedee de sudura folosind utilaje si echipamente specifice de sudura, efectueaza operatiuni de lacatuserie. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1892. Tamplar, producator de mobila angajeaza tamplari cu experianta si montatori mobila. Carte de munca si salariu atractiv in functie de experienta. Punctualitate si seriozitate 3.000 L; (0371.177.633/ 0726.234.342 office@proiectmobila.ro

1868. Sudori mig/mag si tig, pentru firma cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2400 Lei net (in mana) plus bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro

1887. Tamplar cu si fara experienta, atelier de mobilier la comanda, angajeaza tamplar cu si fara experienta, ptr executie si montaj mobilier. Salariu motivant, bonuri de masa si bonusuri. Se asigura cazare ptr pers. din provincie; (0736.614.744/ 0736.614.744 cornelia@merantistudio.ro

1860. Subinginer/ tehnician speciali-

1891. TAMPLAR, montator usi Porta, abilitate practica, dorinta de a invata, permis auto, sediul Stefanesti, transport asigurat, bonuri de masa, program 8.3017.30, 1.800 L; (0752.116.317 comenzi@usi-porta.ro www.usi-porta.ro

1889. Tamplar pal melaminat, angajam

experimenta in productie mobilier de lemn masiv. Carte de munca, salariu atractiv, stimulente pe proiect functie de performante. Zona Baicului, sector 2. (0799.999.862/ 0799.999.862 office@slendertree.com

1912. Tehnician mentenanta (electrician/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0756.040.651 alexandra.popescu@genesisproperty.net 1913. Tehnician protezist unghii false cu gel, manichiura - pedichiura clasica si permanenta, sector 1, pentru clinica medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 1914. Tehnician reclame, firma produc-

tie publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza sef atelier, tehnician, cu experienta in domeniu, avantaj cunostine Corel Draw, permis de conducere; 2.000 L; (0788.231.813 office@printdivision.ro www.printarie.ro 1915. Tehnician service. Societate angajeaza tehnician service centrale termice. Doritorii trebuie sa aiba carnet conducere cat B si experienta in domeniu. Angajarea se face initial pe perioada determinata. Salariu 2000+bonus, (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 1916. Tehnician sisteme de securitate, coleg cu experienta in sistemele de securitate (alarmare, supraveghere video) si detectie in caz de incendiu.Seriozitate si experienta.Masina, telefon, bonus salarial. 1.900 L; (0724.545.093 angajari@ssk.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1917. Tehnician unghii, manichiura pedichira Fi propriul tau sef, inchiriez post mani-pedi intr-un cadru linistit si calm al salonului de masaj si terapie. Te asteptam in echipa noastra, 150 {; (0751.301.040 r.milea@ymail.com 1918. Tehnician veterinar pentru soci-

etate comerciala in Popesti Leordeni. Relatii de luni pana vineri intre orele 8-16 la tel: (0758.106.619 1919. TEHNICIAN, electrician sisteme de securitate. Instalare sisteme de detectie incendiu, cctv, alarma, control acces, sonorizare, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; 3.200 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mht-experience.ro 1920. Tehnician, firma de telecomunicatii angajeaza muncitori. Asiguram training, contract de munca perioada nedeterminata, salariu pe nivele de competenta de la 2.000 Ron. Conditie: permis auto categoria B (0749.184.415/ 0371.077.657 office@acovan.ro 1921. Tehnicieni mentenanta cladiri

Cautam tehnicieni calificati pentru mentenanta cladiri (instalatori si electricieni). Salariu atractiv. Program 12/2412/48. Zona Eroii Revolutiei. Seriozitate. Profesionalism. Lucru in echipa; (0738.046.758 office@mentech.ro 1922. Tehnicieni sisteme securitate,

conditii de munca deosebite, salariul motivant, program de lucru atractiv. Tel. (0733.775.503/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro 1923. Tinere, modele online. Studio

Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1924. Tineri cu sau fara studii, aspect

fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 1925. Tineri tamplari, inclusiv pension-

ari, sofer si necalificati. Salariu atractiv in functie de experienta. Locatie - Fundeni; (0722.408.062 1926. Tinichigiu auto cu experien-

ta, service auto din zona centrala angajeaza in conditiile legii. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 1927. Tinichigiu si mecanic auto,

salariu motivant in functie de programul de munca ales, 4000-6000 Lei. Conditii occidentale de munca. Service cu portofoliu, sediu in Popesti-Leordeni, 6.000 L; (0764.447.665 1928. TINICHIGIU SI MECANIC AUTO. HONDA NORD CU SEDIUL PE BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV, ANGAJEAZA TICHICHIGIU AUTO SI MECANIC AUTO. PROGRAMUL DE LUCRU ESTE 08:30-17:00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII: (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@TOYOTA.RO 1929. Tinichigiu si vopsitor auto cu experienta pentru service auto multimarca, zona Berceni, salariu foarte bun. Service auto situat pe Metalurgiei, Berceni, angajeaza consilier service cu experienta; (0721.733.622 1930. Tinichigiu, vopsitor si

mecanic auto pentru reprezentanta auto zona Vitan, oferim salariu atractiv, corelat cu realizarile, conditii bune de lucru. (0742.262.532 1931. Tip Top angajeaza vanzatoare. Lantul de cofetarii Tip Top deschide noi locatii in zonele: Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Salariu 1.650 Lei net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon: 1.650 L; (0732.672.654 1932. Tipograf pentru utilaj flexo SC Estetik Packing SRL compania nr. 1 in domeniul ambalajelor de unica folosinta, angajam tipograf pentru utilaj flexo, cu 4 culori si cu viteza de 50 m/ min., 1933. Tipografia Nova Libris angajam tiparitori offset rotativa 2-4 grupuri, operatori calculator sistem operare windows. (0722.735.571 marian.dobrinescu@novalibris.ro 1934. Tipografia Sothis Print SRL cu sediul in Prelungirea Ghencea 299-301, angajeaza ambalatori manuali si manipulanti marfa. Oferim salarii atractive. Relatii la tel. (021.319.48.57

1943. Vanzatoare angajam casier/van-

zator cu experienta pentru restaurant in Sun Plaza. Salariu 2100 ron; 2.100 L; (0737.626.454 bamboofood@gmail.com

1944. Vanzatoare angajam pentru fast-

food zona Mihalache. Relatii la telefon; (0724.508.592

1945. Vanzatoare angajam urgent pen-

tru produse patiserie/ cofetarie. Relatii la telefon; 1.600 L; (0751.223.653

1946. Vanzatoare angajeaza Cofetaria

Capsa. Telefon: (0757.645.737

1947. Vanzatoare angajez Cora

Alexandriei, genti, o zi cu o zi; (0726.459.304

1948. Vanzatoare angajez vanzatoare

zona 1 Mai; (0720.832.923

1949. Vanzatoare angajez, super

program; (0722.245.776/ 0722.306.176

1950. Vanzatoare Cautam doamne/

domnisoare pentru postul de vanzatoare. Comercializam produse alimentare (cafea, sandwich, hotdog, etc), avem 5 puncte de lucru in facultati si spitale. Detalii la telefon (09-17) sau email, (0737.012.880 bianca.ionescu@arcaffetogo.ro 1951. Vanzatoare cofetaria Alice, zona

Piata Iancului. Salariul porneste de la 1600 lei + bonuri de masa (9.57 lei/zi). Puteti trimite CV-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic L-V intre orele 09:0017:00 (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro 1952. Vanzatoare Cora Lujerului, luna

Decembrie. (0726.304.940

1953. Vanzatoare Covrigarie patiserie angajeaza vanzatoare, personal cu/fara experienta. Salariu atractiv. Sectorul 2. (0784.880.335 1954. Vanzatoare cu experienta in

magazin alimentar situat in Militari Residence, orar in ture saptamanale a cate 8 ore. Salariu 1800 lei si carte munca full time. Sunati oricand, 1.800 L; (0788.869.295 plopeanu.jon@gmail.com 1955. Vanzatoare cu experienta pentru

produse alimentare din Bucuresti sau provincie pentru sector 6, Piata Veteranilor, salariu+ bonuri de masa, 1.500 L; (0722.291.968 1956. Vanzatoare fast-food, condi-

tii avantajoase, program L - V, pana la ora 17.00; (0773.289.515

1957. Vanzatoare la Covrigelul din Auchan Titan sector 3, program o zi cu o zi salariu atractiv carte de munca perioada nedeterminata; (0736.033.867/ 0765.637.615 1958. Vanzatoare magazin alimentar, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program de 8 ore in doua schimburi, program magazin 7:00 - 21:00, salariu 1700 Lei net, contract norma intreaga 1.700 L; (0761.639.397 1959. Vanzatoare magazin mixt tip bacanie, sector 3 salariu atractiv+carte de munca. (0732.638.199 Office@maygroup.ro

1939. TWM, firma reciclare, angajeaza

1962. Vanzatoare pentru cabana in

parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.500 lei; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com

VANZATOARE PENTRU COFETARIE MIHAI BRAVU; (0725.223.995

1963.

1964. Vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713 1965. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar non-stop, zona Piata Giulesti. Relatii la telefon. 1 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 1966. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar situat in incinta statiei de metrou Universitate. Rugam seriozitate (0749.038.370 mariannov04@yahoo.com

Vanzatoare pentru magazin mixt in apropiere metrou Aparatorii Patriei, salariu atractiv in conditii legale; (0724.348.621 1967.

1968. Vanzatoare pentru magazin mixt,

zona Vitan; (0744.631.240

gram o zi da una nu. Duminica inchis, rugam seriozitate, salariu 1.500 L; (0773.803.631

1970. Vanzatoare pentru supermarket

in cartierul Colentina, str. Teiul Doamnei. Oferim conditii bune de munca si salariu atractiv; (0726.687.006/ 0745.120.993

1972. Vanzatoare urgent pentru depoz-

it materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912 1973. Vanzatoare zona Militari,

Rahova, Unirii, Iancului, Bucur Obor, Crangasi, Lacul Tei, cu sau fara calificare, salariu de 1.650ron net, tichete de masa, se asigura calificare la locul de munca, relatii la tel. 1.650 L; (0732.672.654 1974. Vanzatoare - gratar, grataragiu,

zona Obor; (0761.868.684

mecanic, se cer cunostinte minime sudura si permis cat.B obligatoriu. Dispus la deplasari in tara. Se acorda salariu 2300lei net, contract nedeterminat. Ptr. deplasari: cazare, diurna, transport. Contact; 2.300 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

1975. Vanzatoare alimentara Berceni, Secuilor, vanzator cu studii liceale, zona Bd Brancoveanu/str Secuilor, program discutabil, contract 8 ore. 1.800 L; (0742.088.668/ 0742.088.667 comvict.team@gmail.com

1940. Valet angajeaza Hotelul Capsa.

1976. Vanzatoare angajez cu sau fara

Telefon: (0757.645.737

1941. Vanzatoare acum, vanzatori magazin alimentar, conditii bune de munca; (0729.495.499 1942. Vanzatoare Amazing Jewelry

Romania angajeaza vanzatoare cu experienta, iubitoare de bijuterii, cu abilitati de comunicare si orientare catre client, sociabila si amabila. (0766.069.922 office@amazing-jewelry.ro

zile: 950 lei, Auchan Titan, femei/ barbati servire (fara incasare), contract de munca 14 zile: 8 ore/zi. Cerinte: seriozitate, minima experienta similara (servire/ cantarire). Program: prima tura 7-15, a doua tura 14-22. 950 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

1980. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, 1.200-1.400 Ron, program in ture, tura de noapte, Maria; (0755.705.806 1977. Vanzatoare branzeturi servire, 12

zile 950 lei. Cora Alexandriei: 20-31 decembrie. Femei/ Barbati; Servire (fara incasare), contract de munca 12 zile: 8 ore. Seriozitate, minima experienta similara. Program: prima tura 7-15, a doua tura 14-22. 950 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

experienta, pt. magazin zona metrou Costin Georgian, program 8 ore, carte de munca, salariu 1.450 Ron. Pt. detalii sunati la tel. 1.450 L; (0769.294.447 2007. Vanzatoare, acum, vanzatori,

magazin alimentar, conditii bune de munca; (0724.568.037

experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 0721, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

2008. Vanzatoare, magazin incaltam-

VANZATOARE CU EXPERIENTA PENTRU CENTRU DE CARNE, DIN ZONA BD. CONSTANTIN BRANCOVEANU, SECTOR 4; (0726.655.797

2009. Vanzatoare, mini market in zona

1981.

1982. Vanzatoare cu experienta pentru locatia din bd. Timisoara nr. 94, sector 6, salariu 2.0002.500 lei net si tichete de masa, relatii la tel. (0732.672.654 1983. Vanzatoare cu experienta anga-

jez, in zona Baneasa, mezeluri- branzeturi; (0745.246.825

1984. Vanzatoare cu experienta imbra-

caminte. Dorim o vanzatoare cu experienta in domeniul articolelor de imbracaminte pentru complexul IDM Basarab care sa se ocupe de clienti salariul va fi unul pe masura asteptarilor, relatii la telefon; 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 1985. Vanzatoare cu experienta,

branzeturi-mezeluri in zona Drumul Taberei. Marim echipa, oferim un loc de munca stabil, se lucreaza o zi cu o zi, alte detalii la tel sau prin mail (0754.048.835 Arondraghila@gmail.com 1986. Vanzatoare cu sau fara expe-

rienta, pentru locatiile din Kaufland Barbu Vacarescu, Colentina, Bucurestii Noi, Sebastian, se asigura pregatire si calificare la locul de munca, tichete de masa, relatii la tel., salariu net, 1.700 L; (0732.672.654 1987. Vanzatoare fast food Scala Food

angajeaza persoane tinere responsabile, serioase, dinamice si care doresc sa faca parte dintr-un colectiv tanar. Oferim contract si carte de munca. Program de lucru 08-18 de l-v, 1.800 net, 1.800 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com 1988. Vanzatoare magazin alimen-

tar, Ozana, seriozitate, experienta, cv, cazier, salariu 2.000 L; (0773.300.364/ 0723.579.219 1989. Vanzatoare magazin haine in

Piata Progresu. Detalii la telefon. (0761.180.958

1991. Vanzatoare magazin haine dama, cautam persoana care doreste un loc de munca stabil si de durata,p ersoana care se implica in desfasurarea activitaatii la locul de munca.Oferim program lejer(o zi cu o zi, un weekend cu un weekend). (0725.126.614 vera_baicu@yahoo.com

plex Cora Rahova; 1.250 L; (0763.325.667

1971. Vanzatoare pentru zona Sebastian, Pantelimon, Colentina, se ofera pregatire si calificare la locul de munca, 15 tichete de masa, salariu net, relatii la tel., 1.700 L; (0732.672.654

reciclare preluare deseuri de la clienti, folosire presa, cantar, computer, face procese verbale. Contract perioada nedeterminata. Disponibilitate pt munca fizica. Venit 1650 lei net. Contact 1.650 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro

2006. Vanzatoare zona Morarilor cu

1961. Vanzatoare nefumatoare in com-

1936. Tractorist. SC Electromagnetica SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon: (021.404.21.20

1938. TWM angajeaza operatori statie de

1979. Vanzatoare branzeturi-servire 14

1990. Vanzatoare magazin haine dama

1969. Vanzatoare pentru patiserie pro-

1937. Transatori - ciontolitori carne porc, vita, pui, oaie; femeie de serviciu; preparatori carne + macelari, angajam urgent. Magurele - Ilfov. Salariu atractiv. Pentru provincie asiguram cazare si masa; (0744.331.622/ 0737.515.988

2005. Vanzatoare stand cu huse in Grand Arena Mall, stand cu huse si accesorii telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena, sector 4. Program 1022.00, o zi cu o zi. Doua weekenduri libere pe luna. Salariu 1700-1800 lei, 1.800 L; (0721.365.688 alinacunitchi@yahoo.com

1960. Vanzatoare magazinele Tip Top salariu 1650-1800 plus tichete de masa, curs de specializare si calificare la locul de munca detali; 1.650 L; (0762.076.504 alinabican1991@gmail.com

Top Confort, urgent, 12 tamplari, 8 tapiteri, eventual dulgheri. Salariu saptamanal, minim 2.5003.000 ron/ luna. Provinciecazare+ 2 mese/zi; (0722.242.425 1935.

1978. Vanzatoare branzeturi, Auchan Militari, servire la vitrina vrac. Contract: 8 ore/5 zile: miercuri-vineri (13-21); sambata-duminica (10-18), 2 libere (lunimarti). 1550 Net (bonuri incluse) + bonusuri importante. Experienta similara, seriozitate. 1.800 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

Victoriei, cu experienta, prezentabila pt magazin cu imbracaminte pt femei, situat in Calea Victoriei 14, salariu 1500 lei, 1.500 L; (0721.295.992 Noahdesign@yahoo.ro

1992. Vanzatoare magazin mixt Drumul

Taberei, salariu atractiv; (0763.799.984 1993. Vanzatoare magazin naturist cu experienta pentru magazin naturist (plafar), program flexibil, salariu motivant plus procent vanzare (0721.452.966 rta_adinaneacsu@yahoo.com

1994. Vanzatoare magazin papetarie angajam urgent pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 1995. Vanzatoare magazin Piata

Romana, Pull Love angajeaza vanzatoare, cu abilitati de retailer si experienta pentru noul magazinul situat la Piata Romana; Cerinte : varsta 18-35 Ani, experienta minim 1 an in comertul cu amanuntu; (0762.992.969/ 0762.992.969 bucarest@pulllove.com 1996. Vanzatoare patiserie cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

1997. Vanzatoare patiserie zona AFI, Vitan, p-ta Romana Patiseria Matei angajeaza pentru locatia AFI Cotroceni, Vitan, Romana vanzatoare cu experienta. Program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program (o zi - o zi libera). Salariu 2200 lei + bonus 2.200 L; (0733.813.682/ 0767.565.640 arimotorsro@gmail.com 1998. Vanzatoare pentru firma de opti-

ca . SC Optistar 96 SRL angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta in zona Titan. Relatii la tel. (0723.453.585/ 021.330.43.18 gigifarcas_optistar96@yahoo.com

1999. Vanzatoare pt. magazin alimentar Magazin alimentar situat in sectorul 3, Bd. Octavian Goga, Nerva Traian, angajeaza vanzatoare cu experienta.market@xo-market.ro; (0744.531.952/ 0744.531.952 market@xo-market.ro/ office@tarell.ro 2000. Vanzatoare second-hand Calea Mosilor Contract de munca full time. Salariu motivant. Prime si facilitati. Program si mediu de lucru foarte placut. Job stabil. Contact; (0734.035.234 2001. Vanzatoare si ajutor de macelar pentru abatorul Peris, cautam 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2002. Vanzatoare si ajutor macelar pentru abatorul Peris, lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti: Piata Delfinului, Str. Straduintei, Piata Obor, Piata Sudului, Piata Progresului, Otopeni, Chitila. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou si bonus din vanzari. (0741.222.279 daniela@agricover.ro 2003. Vanzatoare si lucrator comercial

pentru magazin non stop, zona Rahova, salariu atractiv + bonusuri; (0764.347.492/ 0741.231.236 2004. Vanzatoare si modelator covri-

garie, angajez; (0737.844.453

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

inte angajam lucrator comercial in Auchan Militari si Carrefour Orhideea. Programul: prima sapt l, mi, s, d 12h si sapt 2 ma, j, v 12h liber s, d, 1.600 L; (0786.870.628 ioanabulacu@yahoo.com Dorobanti angajeaza personal pt. vanzare in doua ture, program de 12 ore cu 8 libere pe luna si forme legale de munca, 1.700 L; (0746.141.181 magazinmaximuniversal@gmail.com 2010. Vanzatoare, program flexibil, salarii atractive.Locatie: metrou Piata Sudului. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com 2011. Vanzatoare, casiera, pentru mag-

azin alimentar. Program convenabil, 1.500 L; (0769.964.266 2012. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2013. Vanzatoare. Angajam 2 vanzatoare pentru sectia de bacanie, magazin de cartier Socului-Pantelimon, fara limita de varsta, forme legale de munca, sal. atractiv. Rugam seriozitate; (0723.173.110 2014. Vanzatoare. Angajam vanza-

toare pentru magazin alimentar, zona Titan-Salajan. Cautam o persoana serioasa cu experienta in domeniu. (0764.698.800 2015. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program 8 ore, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 2.000 L; (0734.072.088 2016. Vanzatoare/ vanzatori, shaor-

mari, familie, sofer, femeie serviciu, ajutor ospatar, ajutor bucatar, angajeaza magazin alimentar Sos. Pantelimon nr. 110; (021.250.20.92/ 0749.120.322 2017. Vanzator cu contract de

munca, in domeniul cartilor. Experienta nu eswte necesara, 8 h, salariu, 1.550 L; (0371.477.855 2018. Vanzator cu experienta intr-un

magazin alimentar non stop, in zona Giulesti-Constructorilor, cu contract de munca. Ofer salariu atractiv. Relatii la tel. (0744.250.735 2019. Vanzator cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. (0771.553.103 2020. Vanzator (vanzatoare) angajam,

norma intreaga, carte de munca, posibilitati de castig suplimentar, pt. mag. panificatie Militari, langa statia metrou; (0724.500.694 2021. Vanzator boutique Chocolat Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport. 2.650 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro 2022. Vanzator cafenea/ cofetarie Hotel

2035. Vanzator, vanzatoare carte de munca, 8 ore/zi. Zona Rahova, sector 5, Bucuresti. Magazin nou. (0766.410.033 banugheorghe@gmail.com 2036. Vanzator, vanzatoare pentru magazin alimentar in Complex New Residence, sat Varteju, program doua zile lucratoare, doua zile libere; (0748.411.393 2037. Vanzator, vanzatoare pentru

magazin alimentar Militari, urgent, carte de munca 8 h, program o zi cu o zi intr-o saptamana l, m, j, v si o saptamana m, s, d sau 8h/zi, salariu 1600 lei net. 1.600 L; (0767.272.103 dmc_cristina@yahoo.ro 2038. Vanzator/ vanzatoare angajaz vanzator/ vanzatoare cu experienta, mangazin alimentar, bacanie, non-stop, zona Rahova Malcoci Petre Ispirescu, sector 5, Bucuresti. Carte munca. (0762.670.592 2039. Vanzator/ vanzatoare cu experin-

ta pentru mag. alimentar, zona Vacaresti, preferabil din zona, carte de munca prog. (o zi cu o zi) sau in ture, singura pe tura, posibilitatea de marire a salariului in functie de implicare, 1.600 L; (0721.205.409 blueinvest2020@gmail.com 2040. Vanzatori baieti si fete pen-

tru market non stop, in zona Auchan- Titan, conditii excelente, minima experienta, bonusuri de performanta. Venituri 2.000 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 2041. Vanzatori, lucratori comerciali, pentru minimarket, cu experienta, in zona Titan. Venituri de la 1.900 Ron, program 8 ore, conditii foarte bune; (0724.210.770 2042. Vilo SRL angajeaza muncitori

necalificati; (021.648.80.64

2043. Vilo SRL angajeaza electricieni cu

experienta si permis de conducere cat. B; (021.648.80.64 2044. Vopsitor angajam, pentru sectia: finisaj vopsitorie mobilier; (0722.351.441 2045. Vopsitor industrial, strungar carusel, strungar cnc, gauritor filetator, controlor calitate, impregnator (operator lacuri electroizolante) si inginer electrotehnist, angajeaza societate comerciala, cu sediul în Bucuresti, conditii bune de munca, salariu motivant, bonuri de masa. (031.425.12.14/ 0755.073.558 2046. Vopsitor si mecanic cu experien-

ta, pentru service auto cu vechime in bransa, situat in sector 3 (statia de metrou Anghel Saligny) angajeaza in conditii foarte avantajoase. Salariul motivant declarat 100%. (0732.895.310/ 0745.340.344 Hdautotestservice@gmail.com 2047. Vopsitor, mecanic, tinichigiu, receptioner, angajam vopsitor/ pregatitor, mecanic, tinichigiu, receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0729.100.050 2048. Vopsitori. Service auto angajeaza vopsitori pregatitori auto, tinichigii auto, mecanici auto; (0764.408.787 2049. Vulcanizator cu experienta pen-

tru punct de lucru Doamna Ghica sect. 2, cu carte de munca si salariu de 1800 lei plus alte castiguri in functie de performanta. Daca nu pot raspunde la tel rog sms, 1.800 L; (0722.614.627 2050. Vulcanizator cu experienta pen-

tru service roti zona Obor- Calea Mosilor. Castiguri intre 2000-5000 lei/luna; (0774.406.011 2051. Vulcanizator auto cu experienta,

in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com

Hello -Gara de Nord, program 8 ore (in ture), salariu fix+ tichete de masa, contract de munca legal, persoana comunicativa si dinamica. (0723.281.700

2052. Vulcanizator auto cu experienta,

2023. Vanzator cofetaria Ana Pan din Calea Mosilor, cautam vanzatori. Beneficiezi de: salariu fix, tichete de masa, bonus de performanta, 21 de zile CO/ an, program de 8 ore/zi, 2 in schimburi, traininguri; (0724.322.000 hr@anapan.ro

tru service cu o vechime de peste 10 ani, cu clientela selecta formata, salariu 4.000 lei, comision, bonusuri, cazare persoanelor din provincie. Conditii de munca foarte bune. Situat in sectorul 1, 4.000 L; (0728.091.670 radu.autogarage@yahoo.com

2024. Vanzator cu experienta carte presa, pentru chiosc Bucur-Obor, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114 2025. Vanzator magazin alimentar

Ozana, experienta, cv, cazier, salariu 2.000 L; (0773.300.364/ 0723.579.219 2026. Vanzator magazin metalochimice

cerinte: domiciliul stabil in Bucuresti, de preferat in sectorul 6. Carnet de conducere. Rezistent la stres continUu. Salariul net afisat 2.000 L; (0730.225.008 valentindumitru72@gmail.com 2027. Vanzator materiale instalatii sanitare, termice, vopsea si feronerie la magazin comuna Berceni, Ilfov (0735.526.610 contabilitate@ekoinstal.ro 2028. Vanzator minimarket tura noapte,

minimarket espresso bar langa aeroportul Otopeni, cazier curat, luni pana vineri 20:30 - 04:50 1.450 L; (0799.858.400 europespear@gmail.com 2029. Vanzator preparator Fresh-Food,

angajeaza vanzator-preparator salata si sandvici. Salariul avantajos, zona Afi Cotroceni, (0785.666.520 2030. Vanzator produse proaspete, pescarie Cotroceni angajam vanzator produse proaspete, doar servire, intr-un hypermarket de Top - Afi Cotroceni- 5 zile/ saptamana 8 ore/ zi salariul atractiv, experienta nu este obligatorie.Tel:; (0735.564.699/ 0756.151.857/ 0756.154.619 2031. Vanzator si ajutor de vanzator, pentru magazin alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti; (0765.052.080 2032. Vanzator telefoane si accesorii

Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2033. Vanzator, Auchan Drumul

Taberei, Raion Audio-Video si Electrocasnice, consiliaza clienti alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture 6.00-14.00; 14.0022.00, salariu, bonuri, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 2034. Vanzator, paza, curatenie, Peco

Lukoil, Oras Magurele, judet Ilfov, persoana agreabila, comunicativa si orientata catre client, program avantajos; (0751.227.268 alexandramihalachi@gmail.com

salariu si comision. Rugam seriozitate (0763.922.217

2053. Vulcanizator cu experienta pen-

2054. Vulcanizator cu sau fara experi-

2067. Zugravi, gletuitori, priceputi pt un apartament. Se accepta numai perfectionisti, cine nu se pricepe sa nu sune. 1 L; (0769.632.746/ 0744.387.929 elena.1961@yahoo.com 2068. Zugravi, salariul foarte bun, plata

la saptamana, ofer cazare; (0720.056.060

Cereri muncå 1. Autocad 3D-2D, Corel, 3D Max,

Office4, engleza, proiectare mecanica, conf./ constructii metalice, CNC, subinginer mecanic-TCM; (0757.507.435 2. Caut ca menajera si femeie de servi-

ciu la restaurante, blocuri, case particulare. Program de 8 ore de luni pana vineri; (0760.834.229/ 0721.954.232 3. Caut loc de munca, cu cazare

Bucuresti. Rog seriozitate; (0752.608.295

4. Confectionere si modeliere cu

experienta haine dama, salariu fix 15001900+ bonuri de masa. Program 7.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

latori si electricieni; (0745.183.098/ 0752.033.233

2058. Zidari si placare cu poilistiren. Salariu intre 150-250 lei zi .Plata se face seara la plecare zilnic; (0766.706.063 2059. Zidari Bucuresti-Ilfov, angajam zidari, salariu 4.500 lei/luna. Santierul se afla in orasul Magurele, jud. Ilfov (langa Bucuresti); 130 L; (0722.453.893 2060. Zidari, rigipsari si muncitori necali-

ficati (0722.992.880

2061. Zidari, contract de munca full-

time, salariu brut 3.047 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2062. Zidari, tamplari si zugravi in

Franta, societatea franceza recruteaza, salariu intre 1.400 1.700 euro/ luna; (0721.693.908 2063. Zidari. Societate de constructii angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti: zidari, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi, dulgheri, soferi basculante, muncitori necalificati. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0725.562.642 2064. Zugrav, firma de constructii angajeaza zidar, zugrav, faiantar, tencuitor. Program de lucru luni-sambata, 8-18, salariu aproximativ 2500 Lei in functie de abilitati 2.500 L; (0723.172.070 2065. Zugrav, faiantar, pregateste zona de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2066. Zugravi, contract munca nelimitat,

avem lucrari toata iarna, salariu negociabil, carte munca, numai Bucuresti; (0761.876.882

7. Anglia, fata si colega pentru servicii de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 8. Anglia, fete esti tanara si doresti ven-

ituri foarte mari? Casa privata Anglia angajeaza tinere 18-30 ani cu/fara experienta pt. job escorta in conditii extraordinare, 12.000 {; (+447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com

10. Anglia, fete, locatie privata, oferta se

toare, fara obligatii, caut serviciu, cer si ofer seriozitate; (0728.259.651

7. Doamna varstnica doresc menaj, 2-3

zile saptamanal la varstnici, ingrijesc animale; (0723.732.637 8. Domn serios, 60 ani, solicit angajare

pentru a face diferite munci usoare sau ca agent de paza; (0753.083.463

9. Fochist autorizat ISCIR vreau sa ma

angajez fochist in Bucuresti (0721.864.743

10. Guvernanta deosebita, doamna deosebita caut supraveghere copil, varsta minim 6 ani, la diferite activitati. Sunt cadru didactic, am experienta in lucrul cu copiii de 17 ani, ofer si pretind seriozitate; (0775.586.637 valentyna_botezatu@yahoo.com 11. Ingrijesc batrana, numai intern;

(0727.608.546/ 0764.456.691

12. Macaragiu cat. E, motostivuitorist si

fochist calificat doresc angajare. Sunt o persoana serioasa, punctuala, rezistenta la stres si orientata pe indeplinirea sarcinilor (0744.106.161 kautsales@gmail.com

13. Menaj, ingrijire copii, batrani, gatit, calcat, doamna cu experienta fac curatenie generala de sarbatori, calc, gatesc, fac cumparaturi 30 L; (0765.281.430 viorica.coca@yahoo.com 14. Menajera doamna 40 ani fac menaj

la domiciliu. Rog seriozitate. (0726.450.107

15. Menajera 44 ani nefumatoare, punctuala, atenta la detalii, fac menaj/ calcat 1- 2 zile pe saptamana la familii sau birouri (part time). Rog seriozitate. Telefon (0741.674.541 16. Muncitor necalificat in orice dome-

niu. Caut munca in orice domeniu in Bucuresti. Rog seriozitate. 1.500 L; (0766.457.159 costel_draghici88@yahoo.com

17. Ofer servicii transport Pensionar, 55 ani, ofer servicii transport copii la si de la scoala sau alte activitati. Pot lucra cu autoturismul propriu sau cu al dumneavoastra. Posed doar categoria B, locuiesc in sectorul 4, 20 L; (0724.965.530 ionelgavanarescu@gmail.com 18. Pensionara, 65 ani, ingrijesc o doamna bolnava, 4-5 h, L-V, Bucuresti; (0762.763.879 19. Personal curatenie, sector 1 angajam urgent personal curatenie pentru un restaurant din S1. Program in 2 schimburi, 8 ore. Salariu 1450 Lei si alte beneficii. Pentru detalii va rog sunati la numarul de telefon din anunt 1.450 L; (0725.497.232 20. Personal firma transport internation-

al. Firma de transport international marfa din Bucuresti angajeaza urgent : directori transport cu licenta , soferi TIR si UBER, dispeceri , contabil , administrator , femeie de serviciu . (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com

22. Sofer B CE, exp. din 1980, familist,

2057. Zidari amenajari interioare, insta-

centrale, nu conteaza varsta sau cum arati. Casa privata caut in domeniul escort/ massage, castiguri substantiale comision 50%, asigur cazare, site-uri, sofer personal,camera proprie nici un cost suplimentar, 10.000 {; (00447424619549 jaquelineblanc2016@gmail.com

6. Doamna 54 ani studii medii, nefuma-

2055. Vulcanizatori cu sau fara experi-

Qu33ns. Join our team; (0758.628.436 office@qu33ns.ro

6. Anglia, escort pt. 2 locatii legale si

9. Anglia, fete, +18 pentru serviciul de escorta si masaj. 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp. 9.000 {; (00447449433115

21. Sofer auto personal Mercedes S class, model nou, 2012, am 35 de ani, 1.000 {; (0785.920.059 Marius25822003@yahoo.com

2056. Why work when you could be a

experienta in apartamente private, 50% din castiguri si la plecare plata transportului daca stai minim 2 luni. Cunostinte lb. engleza, aspect ingrijit. Poze pe email, (00447494515010 omeseo@icloud.com

execut comenzi la domiciliu (dama); (0769.305.038

5. Croitoreasa cu experienta vasta,

enta urgent, sector 5 Bucuresti, salariu, comisoane, conditi bune de munca; (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com enta, urgent, sector 3, oferim cazare, conditi excelente de munca, salariu 1000-2000, comisoane, 2.000 L; (0744.363.338 autototal.complet@gmail.com

5. ANGLIA, cautam escorte cu sau fara

fara vicii, solicit angajare, preferabil turisme; (0751.571.519

23. Sofer categoria B 15 ani experienta,

doresc colaborare sau angajare, cu auto propriu sau al firmei; (0762.582.769

24. Sofer de familie, barbat 61 ani ingrijit

corect loaial experimentat nefumator, casatorit cu stare sociala buna, imi ofer serviciile ca sofer personal sau de familie si fara obligatii contractuale cu auto propriu sau nu; (0723.993.153

lucreaza la comision de 50%, detalii whatsapp sau la tel. Cer si ofer seriozitate, (00447521671178 11. Anglia, fete, pentru servicii de escor-

ta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel si whatsapp 00447488935343 10.000 {; (00447488935343 Mayahot20166@gmail.com 12. Anglia, Londra, 100% castiguri mari,

conditii excelente, caut fete serioase, cu sau fara experienta escorta, in casa privata Londra, asigur cele mai bune conditii, ma ocup personal de site-uri; 10.000 {; (00447459676423 elenaiulia337@gmail.com 13. Anglia, Londra, 100% castiguri mari,

conditii excelente, caut fete serioase, cu sau fara experienta escorta, in casa privata Londra, asigur cele mai bune conditii, ma ocup personal de siteuri, platesc toate optiunile 100.000 {; (07758144266 14. Anglia, Londra, castiguri substantiale, noi aducem schimbarea in viata ta. Cluburi de lux si private, locatii centrale angajeaza tinere 18 + cu sau fara experienta, pentru serviciul de escorta, comision 60% cazare graguita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. Informatii in lb. roman la tel. si whatsapp, 10.000 {; (00447404761092 15. Anglia, Londra, escorte, 2 locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte), 18+, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp, 10.000 {; (00447404761092 16. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092 17. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092 18. Anglia, Londra, receptionera la un

club privat, cerem lb. engleza mediu, oferim cazare, salariul 1.600- 2.000 lire/luna, program flexibil, seriozitate. Detalii in lb. romana la tel. sau WhatsApp: (00447404761092 19. Anglia, Londra, Liverpool, Leeds angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, comision 60%, escorta- 40%, casa sau 50-50% depinde de locatie, castiguri substantiale 7.000- 9.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. 10.000 {; (00447404761092 20. Anglia, tinere dornice de venituri mari Esti tanara si doresti venituri foarte mari?Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta +18 ani castiguri substantiale,mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447387911886 monylove4u@gmail.com 21. Anglia. Esti tanara si doresti venituri

foarte mari. Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de venituri foarte mari. escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil mai multe: 12.000 {; (00447387911886 sorana.becky@gmail.com 22. Anglia. Tinere, agentie escort legala

25. Sofer spalator, angajam sofer spala-

tor (cat. B) pt modul de igienizare toalete ecologice, cunoasterea Bucurestiului. Program 7 zile, salariu 1800 Lei. Punct de lucru vis-a -vis de aprovizionare Market Barbu Vacarescu (021.311.00.11 comexrom@yahoo.com

Anglia, esti tanara si doresti venituri foarte mari? Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil, mai multe. 9.000 {; (00447387911886 roxybuiu@gmail.com

26. Solicit angajare 50 de ani, nefuma-

23. Anglia.Tinere agentie escort legala

tor, sofer categ B SI D, atestat persoane si card tahograf, serios, responsabil, locuiesc in Bragadiru, rog seriozitate; (0729.757.633 costin.costi67@yahoo.com

Joburi în stråinåtate 1. Agentie escorte Cannes Franta esti

tanara si doresti castiguri exorbitante intrun timp scurt atunci te asteptam sa te alaturi grupului nostru de escorte de lux pe Coasta de Azur... Nice, St.Tropez, Cannes, Monaco. 15.000 {; renatapopa27@gmail.com 2. Anglia colege care vor sa lucreze ca

escorte in casa privata, curata. Se ofera transport, cazare, publicitate pe toate siteurile de specialitate. Comision 50:50. Nici un cost suplimentar, 10.000 {; (07459930349 jaquelineblanco2016@gmail.com 3. Anglia, casa privata selecteaza fete

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447438812919 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 4. Anglia, caut fata si colega pentru ser-

vicii de escorta. Se ofera transport, cazare si publicitate pe siteuri. Casa privata cu plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel si pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com

Anglia, casa privata cu vechime de peste 4 ani cu reputatie de pornostar sau callgirl escort, clientela formata, program flexibil, colectiv prietenos selecteaza doamne si domnisoare dezinhibate, 10.000 {; (00447387911886 monylove4u@gmail.com 24. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria, (Linz) Club de noapte exclusivist Vila Ostende ,cauta fete tinere si frumoase Castiguri substantiale. Oferim cazare.Informatii in limba romana la tel./whatsapp www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 27. Austria, Casa privata Laufhaus 182 angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, castiguri deosebite, www.lh182.at. 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 58. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 59. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 60. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 61. Club Relax II - Elvetia, iti asigura

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, email. www.clubrelaxch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 62. Club Relxa II- Elvetia iti asigura suc28. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 10.000 euro/ luna pentru casa privata Laufhaus 182, oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; www.lh182.at (004366488728800 office@lh182.at 29. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at 30. Austria, Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 31. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 32. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 33. Austria, Linz, Club de noapte exclu-

sivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 34. Austria, Linz, Club de noapte exclu-

sivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 35. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon, www.nightclubpalmenhaus.at. (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 36. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; 10.000 {; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 37. Austria, Night Club Palmenhaus, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 38. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 39. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 40. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at 41. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at

42. Austria, Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at 43. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at 44. Austria, Tabu Bar, club de noapte,

cauta dansatoare si dame de companie, 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, site: www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at;

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, e-mail, www.clubrelax.ch, salariu/luna 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 63. Coafeza Camerun Societate din Camerun (Duala) angajeaza coafeza cu experienta pe contract la salon de coafura. Obligatoriu limba franceza. Se ofera salariu atractiv si cazare (0723.531.412 florinunu_florin@yahoo.com 64. Colaborare, caut o fata bisexuala

pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii mai jos sau la numarul +447810106750 sau WhatsApp la numarul +447810106750 15.000 {; (+447810106750 loveforevernoidoua@gmail.com

74. Disco -Bar Calypso Elvetia cauta fete frumoase si sociabile, care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat, lucrand intr-un cadru total legal, fara a le percepe vreun comision, oferim contract de munca inregistrat, din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut si bonusuri. Nu ezitati sa va realizati din punct de vedere financiar. telefon/ whatsapp; www.calypso2-club.ch (0041762128580 calypso2club@gmail.com 75. Doamne pentru club select de noapte Austria Club select de noapte Austria Graz, cauta doamne, domnisoare aspect fizic placut, ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, what 004368120711870 76. Doamne pentru club select de noapte Austria Graz Club Select Noapte Austria, cauta doamne, domnisoare, aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, whatupp 004368120711870, 77. Doamne pentru club select de noapte Austria, Graz Cautam doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at 78. Doamne pentru club select de

noapte Austria-Graz Doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Informatii: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at; (004368120711870 office@cafe.city.at 79. Doamne pt curatenie in Anglia, 600-

700 £/luna Cautam doua doamne (35-55 ani) pt a face curatenie intr-o casa din Anglia. Salariu: 600-700 £/l. Oferim: contract munca, cazare, transport, mancare. Contact: Cosmina, (0756.709.029 80. Dubai, agentie cu experienta, clienti

formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate 15.000 {; 81. Electrician, faiantar, rigipsar, anga-

jez in Cehia si Germania, electrician, faiantar, rigipsar cu calificare; (0744.573.800 azovmontage@atlas.cz 82. Elvetia - Night Club de lux, anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

89. Elvetia Studio mobilitat lux, munca independenta, cautam domnisoare pentru colaborare, minim 18 ani, castiguri optime, 0041774567550 (whatsup). Claudia; (0041774567550 91. Elvetia Dilaila Club locatie lux, clientela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 - 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 92. Elvetia New Blue Up Saunaclub in

Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 93. Elvetia Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 94. Elvetia, Club Galaxy iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at

47. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro-10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsaApp la telefon. Site: www.cumin.at 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at

65. Colaborez Fete escort, aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta, ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, (07490592666 66. Colega pentru strainatate Caut escorta pentru joburi bine platite, agentie cu circuit inchis, mai multe detalii pe whatshapp sau la tel.+4407818575170 rog seriozitate, 5 {; (4407818575170 vlad_cosmin8@yahoo.com

50. Belgia, Luxemburg, fata escorta caut colega, plata dupa fiecare client 5050%, castiguri mari, perioada de colaborare 21 zile, clientela formata, 3-10 clienti/zi in functie de aspect si servicii, detalii wapp. 1.000 {;

67. Colege pentru masaj in Anglia Se ofera cazare gratuita, limba engleza nu este obligatorie, atmosfera placuta, pentru mai multe detalii pe whatashap sau la tel +447404755261, 3 {; (447404755261 vlad_cosmin8@yahoo.com

51. Casa privata Anglia, fete dispunem

68. Cuplu muncitori necalificati Franta,

54. Casa Privata Laufhaus 182, anga-

jeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 55. Club de noapte Italia, angajeaza urgent hostess din zona Ancona, cu un salariu intre 60 - 100 pe seara.Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe mobil, Whatsapp sau Viber pe nr. 35 L; (0752.068.887 modernshow@yahoo.com 56. Club faimos din Malta angajeaza dansatoare unul dintre cele mai faimoade cluburi din Malta, angajeaza dansatoare cu sau fara experienta.Clubul ofera cel mai bun salariu fix din insula, 40 /seara, cat si procente din dansuri si bauturi. 35 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 57. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 104. Elvetia, Club Loco Casa Reinach

angajeaza fete. Situat in Elvetia, Club Loco Casa angajeaza tinere dragute. Castiguri mari, fara intermediari, plata la zi, 12.000 {; (0041791201482 info@lococasa.ch 105. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch

108. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

49. Babysitter, dadaca in Anglia Cautam o doamna responsabila, curata si harnica sa ne ajute cu ingrijirea a 2 copii de 8 si 5 ani si un pic de treaba prin casa in Anglia (Luton). Oferim cazare, masa si £450/ luna, 450 {; (00447983380079 Bogdan_moise80@yahoo.com

53. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si v a contactam noi, site: www.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

103. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18 ani+, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare, 15.000 Euro/luna. Raspundem in lb. romana la tel./beep/sms/whatsapp/e-mail, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch

doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. (00436649549567 office@cumin.at

52. Casa privata Geneva, fete pentru servicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971

102. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

107. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

46. Austria- Night Club Cumin cauta

de 2 locuri libere in apartament privat. Castiguri garantate, 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+447438945368 mariandinu480@yahoo.com

101. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intrun interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

106. Elvetia, Club Relax II, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, www.clubrelax.ch. 10.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

45. Austria- Night Club Cumin cauta

48. Austria. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.paschagraz.at; (00436607949606

EBC recruteaza un cuplu de muncitori necalificati pentru o ferma de porci Franta 1.200 {; (031.407.00.29 ramona.giugaru@ebc-hr.ro 69. Dansatoare New Blue Up- Sauna-

club- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 70. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 71. Dansatoare Pascha Austria, Night-

Club Pascha Austria, cauta fete +19 ani Transport gratuit din Romania. Cazare gratuita. Locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Facebook: Carmen Pascha. 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com www.graz-pascha.at 72. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, clientela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 73. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open-mind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch

21

83. Elvetia Club Relax 2, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

84. Elvetia Club Relax 2, iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

85. Elvetia Club Relax angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie, lima straina constituie un avantaj. Castiguri majore, asiguram 60 % din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste. www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 86. Elvetia Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 87. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 88. Elvetia Esti o tanara de minimum 18

ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

Elvetia Club Dark Light angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut, ca dame de companie. Limba straina constituie un avantaj, castiguri majore. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, (0041766039185 luigifortunato@me.com 90.

95. Elvetia, Club Joy oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 96. Elvetia, Club Relax iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich, plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whtasapp, 15.000 euro/luna, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 97. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18 ani+, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whats'app, e-mail, site: www.clubrelax.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 98. Elvetia, Esti o tanara de minimum

18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sati schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 99. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com 100. Elvetia, Club Imperium- lux. Aplica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare . Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 infor@clubrelax.ch 109. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

117. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 118. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 119. Elvetia, New Blue Up -Sauna Club-

Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./whatsapp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041792983079 info@newblueup.ch

120. Elvetia, Studio Club Relax angajeaza legal cu acte fete 18+, dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 121. Elvetia, Studio Club Relax angajeaza legal cu acte fete 18+, dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 122. Elvetia, Studio Club Relax, angajeaza legal cu acte, fete 18+ dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut, asiguram cazare, transport si peste 10.000 Euro lunar, plata pe loc. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.clubrelax.ch. Salariu/luna 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 123. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 124. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 125. Elvetia, Zurich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 126. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

127. Elvetia- Club Imperium, lux, alica acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.clubimperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

110. Elvetia, fete Best privat xl money for attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com www.glamourgirls.ch

128. Elvetia- Galaxy Club angajeaza fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

111. Elvetia, fete, salarii de la 10.000 CHF luna si mai sus. Bani la greu, castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 ani, salarii de la 10.000 pe luna si mai sus, 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

129. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch

112. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

130. Elvetia- Relax Club, angajeaza fete

113. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

131. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club de lux. Conditii legale, venituri de peste 10.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

114. Elvetia, job for you, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactatine: tel., e-mail. Rog seriozitate, DilailaClub. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Detalii in lb. romana; www.relaxclub.ch (0041767644454 info@relaxclub.ch

132. ELVETIA. Vrei sa castigi multi bani in scurt timp? Atunci ai gasit locul potrivit. Noi iti garantam: castigi de la 4.000-6.000 Euro pe saptamana.Viata ta se va schimba - lasate alintata de acest lux financiar 16.000 {; (0041762522141 money4u@bluewin.ch 133. Elvetia. Garantie fixa 100 franci/ zi

American Table Dance! Cautam aminatoare/dansatoare la bara pentru localul nostru din Elvetia, ai suma fixa asigurata zilnic plus 50% din show-uri, intre 19%30% din bautura. Contactati-ne pt detalii! (+41799221010

115. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

134. Escort Canada Agentie angajeaza tinere domnisoare pentru escort in Canada si multe alte destinatii cu clienti formati si preturi atragatoare. Pt. mai multe detalii la nr. de whatapp +447388601262, 20.000 {;

116. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

135. Escorta in Londra, apartamente centrale. Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta la Londra, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 136. Escorte Anglia buna, caut fete

interesate sa lucreze ca escorte in Anglia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uri de specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita, intr-un timp scurt. 10.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com 137. Escorte Anglia cautam colaboratoare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe WhatsApp (+447986933085/ +447389082989 momentan2003@yahoo.com 138. Escorte Anglia doamne, dommisoare pentru massage si escort, casa privata, conditi excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detaliiwhatsapp: +447447706981, 7.000 {; (+447986933085/ +447389082989 139. Escorte Anglia 7000£ Fete pentru

servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447986933085, 7.000 {; momentan2003@yahoo.com

140. Escorte Anglia 7000£ Fete pentru

servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447986933085, 7.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com

141. Escorte Anglia, fete pentru servicii

de escorta. Se lucreaza pe casa. Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc zilnic 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp. 10.000 {; (0047459705412 love_kitty@yahoo.com

142. Escorte Anglia, locatii legale si sig-

uranta 100% camera proprie. Nu conteaza cum arati, se ofera transport, cazare, publicitate pe siteurile de specialitate, casa privata, sofer. Comision 50:50. Niciun cost suplimentar 10.000 {; (00447459930349 alissandoz2016@gmail.com 143. Escorte Anglia. Caut colege

escorte fete +18 ani, dragute, curate, discrete si sociabile pt. castiguri avantajoase. Plata zilnica. Casa privata, cazare si utilitati asigurate,site uri de specializare det. Tel., Whatsap, 12.000 {; (00447438258261 tanyanovakk2016@gmail.com 144. Escorte de lux Qatar, Dubai,

Oman, Kuwait, Bahrain agentie cu vechime in Middle East cauta fete cu varsta peste 18 ani hotarate sa castige sume importante de bani intr-un timp scurt. Plecari imediate. 20.000 {; (+447404349102 145. Escorte Edinburgh, buna, caut fete

interesate sa lucreze ca escorte in Scotia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anunturi pe site-uri de specialitate, posibilitatea de a castiga suma dorita intr-un timp scurt. (00447466859184 146. Escorte in Anglia in locatii centrale

si private Caut fete serioase ca escorte in Anglia. Se ofera cazare, publicitate pe toate siteurile de specialitate, casa privata, sofer personal, comision 50:50. Nici un cost suplimentar, camera proprie, 10.000 {; (00447459930349 alissandoz2016@gmail.com 147. Escorte Londra, dorim persoane linistite si discrete. Pentru detalii contactati-ne la nr de whatsapp. 20.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com 148. Escorte Suedia Stocholm, trans-

port, cazare inclusa, doar persoane serioase, posibilitate de a lucra pe o lunga perioada cu acte in regula. Relatii la tel sau viber: (+46736838552 dinanicoleta09@yahoo.com 149. Fata si colega pentru servicii de

escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% 10.000 {; (07428261574 150. Fete Anglia. Caut fete serioase pentru colaborare activitate escort in UK. Comision 50% plata la zi. Transport, cazare si site-urile asigurate. Pt detalii nr. de WhatsApp, 88.888.888 {; (+4407393206357 juliaane@yahoo.com 151. Fete dragute, sociabile recruteaza

club de lux pt post de lucru hostess, varsta 18-25 ani, fizic placut demonst. prin 2 foto. Oferta angajat.cazare gratuita ap. privat, o masa in timpul programului, program flexibil, sal. atractiv asig. medicala; (0767.870.583 152. Fete Italia (Roma). Cautam fete cu

aspect fizic placut, bun simt, 18 ani+ care doresc sa lucreze in apartament privat, frumos amenajat si cu toate conditiile. Cerem si oferim seriozitate detalii pe whatsapp, (0040755778199 alexcorrado85@yahoo.com 153. Fete Londra, casa privata cauta

fete pt o frumoasa colaborare, fete dragute cu experenta/fara experenta,cazare si conturi gratuite, plata la zi, rog seriozitate, pt mai multe detalii pe whatsapp sau sms, 10.000 {; (447464964431 154. Fete pentru agentie escort Austria,

Vienna Agentie Escort Austria Vienna. Se cauta fete dragute, 18+, pentru a colabora si a lucra ca si escorta in Vienna. Se cere si se ofera respect si seriozitate. Castiguri substantiale in conditii curate, (00436764178128 lust.escort@gmail.com 155. Fete pentru Anglia Caut fata si cole-

ga pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447810115308, 10.000 {; (+447810115308 angliacautfete@yahoo.com 156. Fete pentru Anglia casa privata

Fete pentru escort incall and outcall procent 50% conditii de lux, preluare de la aeroport, rog seriozitate, pentru detalii ma puteti contacta si pe whatsup, 5.000 {; (07428261574/ 07428261574 157. Fete pentru Anglia, Anglia fete, Anglia, Londra, locuri disponibile in case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale cazare gratuita, plata zilnic, 10.000 {; love_kitty@yahoo.com 158. Fete pentru Belgia Casa privata in

Belgia, granita cu Franta si Luxemburg, caut fete +18ani, pentru serviciul de escorta si masaj. Se ofera cazare inclusa, publicitate gratuita, rog si ofer seriozitate 004 0741 366 335 10.000 {; (0741.366.335 Laurentiu_bgb@yahoo.com 159. Fete pentru casa privata Ofer

apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 160. Fete pentru casa privata Geneva pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940

161. Fete pentru club Darklight Elvetia club de lux de noapte angajam fete +18 ani, lucram legal, castiguri bune, raspund la beep si watap, 40 L; (0041766039185/ 0041794006319 luigifortunato@me.com 162. Fete pentru club Soprano Elvetia

Club Soprano mereu interesati de modele noi. Va asteptam pt. colaborare, 15.000 {; (0041766136666 contact@soprano-club.ch 163. Fete pentru Elvetia, 18-30 ani, sociabile si fara inhibitii pentru a munci intr-o locatie privata situata in Elvetia. Locatie privata. Castiguri fara limita. Ai cazare gratuita si camera proprie, 10.000 {; (+41767451424 topverdienst@gmx.ch 164. Fete pentru Germania Fete serioase 18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com 165. Fete pentru Germania, casa privata

cu clientela formata, pe piata de peste 8 ani angajeaza fete cu aspect fizic placut si dornice de munca. Castiguri super motivante, pt. mai multe detalii sunati la nr. de tel. 8.000 {; (004915145401518 plecatadeparte@yahoo.com www.ramonas-palace.de 166. Fete pentru Italia Caut colaborare cu fete +18 dragute, serioase si dornice de castiguri substantiale. Mai multe detalii la telefon sau whatsapp. 0040755778199, (0040755778199 167. Fete pentru London Anglia, casa

privata cauta fete peste 18 ani pt prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe situri gratis, Wapp, urgent. Clienti formati, 5.000 {; (07397761345 Adela.curvy@outlook.com 168. Fete pentru Londra. Casa privata

cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07984454308 169. Fete pentru Qatar, Kuwait, Dubai agency Agentie Dubai Doha Kuwait cautam fete 18-32 ani pentru a munci in tour, pentru mai multe detali watsap +33751290908, 20.000 {; (0033751290908 170. Fete, strainatate, casa privata sau club, 50/50, asiguram transport, cazare, site-uri. Rog seriozitate (0767.870.583

183. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de

184. Germania, Villa Venezia. Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de 185. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

186. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de 187. Germania. Cautam persoane

cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full-time. Denumire post: personal responsabil santierelor feroviare. Se ofera: cazare, scolarizare, posibilitate de promovare; tarif orar incepand de la 9 euro/ brut; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. 2. Manevrant (rangierer). Se ofera: cazare, scolarizare 8 saptamani (in timpul scolarizarii sunteti platiti cu 1.400 euro/ brut); tarif orar incepand cu 12 euro/ brut dupa scolarizare; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet cat. B; cunoasterea limbii germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic. Plecarile sunt in luna ianuarie 2018, informatii sau adresa de ee-mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com

195. Italia. Fete pentru Italia (Roma) Caut colaborare cu fete dragute 18+ pentru serviciul de escorta in Roma. Apartament modern, plata la zi, oferim transport, anunturi pe situri de specialitate si cazare. Detalii whatsapp, (0040755778199 alexcorrado85@yahoo.com 196. Lant de cluburi de lux din Elvetia angajeaza fete Vrei sa lucrezi in Elvetia in cluburi cu adevarat speciale si in care sa faci banii pe care ii meriti? Intra pe site-ul nostru si alege-ti clubul care ti se potriveste. Plata pe loc, conditii legale 15.000 {; (0041787411180 197. London, Anglia, casa privata cauta

fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (07397761345 Adela.curvy@outlook.com

198. London, fete escort, aspect fizic placut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta,ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 3.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com 199. Londra club de lux, angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, limba engleza mediu, salariu atractiv, informatii in lb. romana la telefon si whatsapp (00447404761092 200. Londra casa privata, doamne, domnisoare pt. a colabora, munca se face intr-o casa curata linistita, cazarea si reclama sunt gratuite, castiguri mari, plata la zi, pt. mai multe detalii vb. pe whatsapp. Urgent. 10.000 {; (447464964431 201. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07984454308 202. Londra, club de lux angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, lb. engleza mediu, salariu atractiv. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp: (00447404761092 203. Londra, club de lux angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, lb. engleza mediu, salariu atractiv. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp: (00447404761092 204. Londra, receptionera la un club pri-

vat, cerem lb. engleza mediu, oferim cazare, salariul 1.600- 2.000 lire/luna, program flexibil, seriozitate. Detalii in lb. romana la tel. sau WhatsApp: (00447404761092

205. Londra, se cauta fete pt a colabora,comision la zi,nu conteaza experenta.pt detalii pe WhatsApp, 8.000 {; (07464964431

171. Franta, Germania, Israel, Anglia,

femeie, barbati contracte munca, calificati, necalificati, activitati casnice, cuplu, regim hotelier; (0762.099.505 172. Frizeri Irlanda pentru a lucra in Irlanda. Frizeriile sunt menegeriate de personal roman. Castigurile sunt garantate de cel putin 2000 euro lunar. 2.000 {; (00353863570714 leaguebarbers@yahoo.com

casa privata. Venituri substantiale, conditii excelente. http://www.auchaletdamour.de; (0728.206.555 176. Germania, casa privata, la granita

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219 177. Germania, cautam fata/chelnerita,

tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 178. Germania, joburi pt. tinere 18+,

cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villaverona.de 179. Germania, muncitor calificati/ necalificati pentru fabrici in Landul Badent- Wurttemberg si Bayern, CM nedeterminat, asigurare medicala germana, alocatie pentru copii, salarii de la 10 Euro la 15 Euro brut/ora; (+4915171153733 info@realjob-den.de 180. Germania, soferi profesionisti tir. Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 219. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 220. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 221. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 222. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 223. Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare, 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii sms/apel/whatsapp. Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at. carmenpascha@gmail.com 224. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha (00436607949606 carmenpascha@gmail.com www.graz-pascha.at 225. Personal hotelier Anglia Blackberry

Jobs Limited recruteaza bucatari, barmani, ospatari, menajere, spalator vase, receptioneri hotel, night porteri, bell boy, si management level. Engleza nivel conversational (0775.506.697 julia@blackberryjobs.com

227. Qatar, esti blonda, bruneta, roscata, voluptoasa, sani mari, forme apetisante, open-mind, sex-appeal. Atunci hai sa vorbim despre o posibila colaborare. Rasp. la email si whatsapp, 15.000 {; (00971582621790 vipgirldubai@yahoo.com 228. Qatar, Dubai, Kuwait, Prestige Agency agentie escort Qatar, Oman, Kuwait cauta fete serioase peste 18 ani doritoare de castiguri substantiale intr-un timp scurt. 20.000 {; (00393511108900 229. Salon massage Geneva/ Switzer-

land Looking for a lucrative job in Switzerland? Are you a naturalborn Femme Fatale? Are you fun-loving and do you like to seduce man?Then join our small team and help us to turn the heads of men ! (0041797002810

188. Germania. Infirmieri/infirmiere (aju-

tor asistent medical) pentru UBG International Nurse Recruitment in Eastern Europe and China GmbH, companie germana. Salariul: cca. 1700 1800 Euro brut, pentru 40 de ore / saptamana. (00493054715675 pruteanu.alexandra@ubg-berlin.de

189. Germania. Soferi profesionisti

tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la email si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 190. Germany, Top Money in Germany for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 191. Grecia Club (Kalamata) ofera salariu de 100 /zi, Club din Grecia (Kalamata) ofera salariu de 100 / zi pentru luna Decembrie. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe mobil, Whatsspp sau Viber pe nr 0744818526; 35 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 192. Grecia, contracte/ joburi

dansatoare animatoare strainatate Global - Artist are propriul cabaret night club in Grecia, select, pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneaza dansatoare, plecare imediata; www.global-artist.ro 3.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro

181. Germania, sud- vest, vopsitor auto/industrial cu pistol cu cana cunoscator germana, contract nedeterminat, asigurare medicala, alocatie pentru copii, salariu de la 13 Euro brut/ora, aprox. 1.700- 2.000 Euro net/luna; (+4915171153733 info@realjob-den.de

193. Italia, SC angajeaza sudori Mig-Mag, Tig cu experienta, de preferinta autorizati, lacatusi mecanici, buni cunoscatori desen tehnic. Cunoasterea limbii italiene constituie avantaj. Asteptam CV pe mail, tel. L-V 08-17 (0737.780.098 angajarieuropa2017@gma il.com

182. Germania, Rastatt, turnator in alu-

194. Italia. Daca doresti sa lucrezi

miniu, CM nedeterminat, 13 Euro brut/ora, aprox. 1.700- 2.000 Euro net/luna+ alocatie copil aprox. 200 Euro pe luna, asigurare medicala, cazarea costa 300- 300 Euro pe luna; (+4915171153733 info@realjob-den.de

218. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia

select new Models for Bikini Format (00393472977022 info@themodelparadise.com

174. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza

175. Germania Cautam fete 18+ pentru

217. Muncitor pentru Franta Ofer loc de munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare, gresie, faianta, rigips. Rog seriozitate; (0033698647441

226. Photomodel Model Model Agency

173. Galaxy Bar-Club, iti ofera un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

216. Modele pentru studio Excellent Elvetia Studio-Excellent Elvetia 15.000 garantat, 10.000 {; (0041797919719 info@studio-excellent.ch

ca ingrijitor batrani la domiciliu in Italia si vorbesti limba italiana la nivel de conversatie, noi te formam si te angajam, program luni - vineri 09.00 - 17.00; (0344.263.179/ 0736.828.029

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

206. Londra, fete Casa privata cauta

fata/ fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; vendetta_vendetta91@yahoo.com 207. Londra. Fete Londra, cauta fete cu

varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa busy, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii pe whatsapp. 10.000 {; (447464964431 208. Londra. Casa privata, fete pentru

escort incall and outcall procent 50% conditii de lux , preluare de la aeroport rog seriozitate pentru detalii ma puteti contacta si pe whatsup 5.000 {; (+4407885376389 francescaantonia90@gmail.com 209. Luxemburg societatea recrutea

full time Societatea din Luxemburg recruteaza dezosatori-fasonatori si manipulan?i carne de vita si dezosatori carne de porc, pentru munca în Belgia/Lux. : Recrutare pe https://www.activameat-recrutement.com 2.000 {; activameatlu@gmail.com 210. Macelari transatori Anglia si Irlan-

da de Nord, salarii intre 1850 si 2850 euro. Limba engleza nu este necesara. 28 de zile de concediu platite integral. Echipament gratuit. Contract pe perioada nedeterminata 2.850 {; (00447496461104 stomovici@prestigerecruitment.com 211. Malta, club faimos angajeaza dansatoare, club de noapte din Malta angajeaza dansatoare, oferind unul din cele mai bune salarii din insula.Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe mobil, Whatsapp sau Viber la nr 0752068887 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro 212. Marea Britanie- Londra, cluburi de lux si case private, locatii centrale, angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+ cu/fara experienta, castiguri substantiale, 7.000- 9.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la tel. si whattap, pe luna, 10.000 {; (00447404761092 213. Maseuza Belgia. Esti in cautarea

unui loc de munca? Cu noi poti castiga 3000-5000 e/luna. Cautam fete cu aspect fizic placut, sociable, inteligente. Cazare, plata la zi. Detalii tel. (0032489868464 marinmagdalena58@yahoo.com 214. Maseuze Spania pentru salon masaj lux Esti serioasa, frumoasa si vrei sa faci parte dintr-o echipa de maseuze intr-un salon de lux din Spania. Comision 50%. Se lucreaza pe timp de zi. Salon legal, serios si civilizaat, clienti distinsi, 215. Menajera pentru America. Caut

menajera interna pentru USA Miami. Cerinte: viza valabila SUA, varsta intre 35 50 ani, doar referinte/recomandari, responsabila, calma, energica. Perioada de 4 luni, (0373.783.008

230. Scotia, domnisoare 18+, cu/ fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta, locatii centrale, castiguri substantiale, cazare gratuita, siteuri renumite. Detalii pe whatssapp; (+447418027541/ +447418027541 catalyna_star@yahoo.com 231. Sofer camion detinator atestat si

card pentru santier Germania 1 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

232. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Arad. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 233. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Arges, compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitateincepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, contact tel. 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 234. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bacau, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.678.034 soferitir@trota.ro 235. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Bistrita Nasaud. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 236. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Botosani. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact. 2.100 {; (0743.161.336 soferitir@trota.ro 237. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Braila. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 238. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Bucuresti. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

241. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Cluj Napoca. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

242. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact Andrei Groza. 2.100 {; (0740.295.418 soferitir@trota.ro

243. Sofer tir transport frigorific pe comu-

267. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Prahova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 268. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Resita. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

244. Sofer tir transport frigorific pe comu-

269. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate RM Valcea. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

245. Sofer tir transport frigorific pe comu-

270. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 246. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 247. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 248. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 249. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 250. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 251. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 252. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

253. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Constanta. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipajcontact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

254. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Craiova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

255. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Deva. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

256. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Drobeta. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

257. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Fetesti. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

258. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Galati. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

259. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Giurgiu, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro

260. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Huedin. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 261. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Ialomita. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

262. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Iasi. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

263. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Ilfov. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 264. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Judetul Olt. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

240. Sofer tir transport frigorific pe comu-

265. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Calarasi. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

nitate Petrosani. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

nitate Buzau. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

239. Sofer tir transport frigorific pe comu-

266. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Neamt, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

nitate Roman. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 271. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Salaj. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 272. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Satu Mare. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi Tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 273. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Sibiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 274. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Suceava. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 275. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Tg Jiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 276. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Timis. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 277. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vaslui. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 278. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate Vrancea. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 279. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 280. Sofer tir transport frigorific pe comu-

nitate, Teleorman. Compania Trota, incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro 281. Soferi Anglia recrutam soferi categoria B pentru Anglia. (0040770518652 282. Soferi profesionisti cat C+E Belgia Comunitate cu experienta min 1 an pentru Belgia, pe camione DAF si MAN cu remorci prelata, salariu 2200 euro/ luna, perioada de lucru 3 luni cu 1 luna acasa (platit), transport nedecontat 2.200 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro 283. Soferi profesionisti cat C+E pentru Italia experienta minim 6 luni, limba italiana nivel conversational; transport marfa generala;Perioada: 3 luni cu 1 luna, salarizare: 1900 euro/luna, transport asigurat 1.900 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro 284. Soferi profesionisti cat. C+E, Belgia

Comunitate experienta min 1 an pentru Belgia, pe camione DAF si MAN cu remorci prelata, salariu 2.200 euro/ luna, perioada de lucru 3 luni cu 1 luna acasa (platit), transport decontat, 2.200 {; (+40720026156 reclutamento@passion4work.ro 285. Soferita fara obligatii, buna ziua, caut o fata sau baiat cu permis pt. transport de persoane, sa vb. franceza sau engleza, masina de lux sau sofer pe scooter, cazare asigurata, cu experienta de condus, -Belgia -Bruxelles, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 286. Spania, Barcelona, Madrid escorte,

case private, Barcelona angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, casa sau 50-50% depinde de locatie, castig, 10.000 {; (+34602673664 alina77@gmx.ch

287. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 288. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 289. Strainatate, job for you, Relax Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 290. Strainatate, fete, Ac-girls. Casa privata cauta fete decente atractive, pt. mai multe informatii, pe whatssapp sau telefonic. (00491757208000 Juliaac@gmx.de

9. Asistenta personala Daca esti prezentabila si ai abilitati de comunicare atunci trimite descriere si foto, 2 ore / saptamana, contract pe termen lung; braininvestromania@gmail.com

291. Strainatate, fete, numele meu este Alice. Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: 10.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com

10. Asistenta personala pentru director

292. Strainatate, job for you, Relax

11. Asistenta personala termen lung.

Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch 293. Strainatate. Angajez muncitori in

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561

294. Strainatate. Caut doamne si dom-

nisoare dragute si curate pt serviciul escorta, venituri subtantiale.pt mai multe detalii ma gasiti pe whatupp: (07459905399 ionflori@yahoo.com

strain, aspect fizic placut, studenta, tanara, eleva, colaborare de lunga durata, program flexibil 3/5 ore sapt. plata la zi. Rog email cu foto si detalii. adrian_nicu05@yahoo.com

Ofer 1000 euro lunar. Raspund numai la sms cu descriere; (0770.985.653 12. Asistenta personala pentru petre-

cere privata doresc colaborare cu tanara studenta, sau nu, atenta, bune abilitati comunicare si integrare, manierata, fara obligatii. Colaborare doar in week. 200 lei/zi. Rog doua foto prezentare. Multumesc 200 L; (0787.561.214 stirifurate@mail.com 13. Asistenta personala program flexi-

bil termen lung, seriozitate si intelegere pentru o persoana cu aceleasi calitati. Putem discuta prin WhatsApp la telefon sau prin mesaje pentru mai multe informatii. Se poate oferi si cazare, cadoul tau de sarbatori, (0726.053.774 14. Asistenta personala sociabila, cu

295. Strainatate. Sofer tir C+E comuni-

tate, necesar atestat profesional si ADR; (0723.591.036

personalitate, tact si initiativa, pentru director general intreprinzator si corect. Nu e necesara o experienta vasta, instinctul si comunicarea sunt decisive robertfruhn@yahoo.com

296. Strainatate. Angajam fete tinere

15. Asistenta personala, afacerist,

in vederea colaborariii pentru servicii de escorta si masaj. Garantam castiguri forte mari. Asiguram transportul si cazarea; (0767.870.583 297. Studio Elvetia Studio in Biel/Bien

Elvetia cauta doamne si domnisoare pt colaborare in domeniul erotic,munca independenta,castiguri substantiale intrun ambient placut si relaxant. 10.000 {; (0041766136666 info@studio-soprano.ch 298. Taxi driver in UK, cautam soferi de

taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com

prezentabil, caut asistenta personala, aspect fizic placut, chiar si fara experienta, colaborare pe termen lung, 2-3 ore saptamanal, rog foto, descriere pe mail 1.000 {; (0725.144.232 laurentiumarta@yahoo.com 16. Barbat pentru ingrijire curte - Apara-

tori, 3 zile/ saptamana 500 L; (0723.617.989

17. Barbati pentru Mos Craciun intre 40

si 80 de ani pt a interpreta rolul de Mos Craciun la serbari. Ideal - supraponderali si cu par si barba alba dar nu numai. Plata/ ora, costumatie, transport asigurat. Suna (0729.493.333 juridic@barrioevents.ro

299. Tinere agentie escort legala Anglia tinere escorte profesioniste cu experienta si responsabile pt. serviciile oferite in domeniul practicat, vorbitoare de limba engleza (de preferinta cu experienta) 12.000 {; (+447387911886 sorana.becky@gmail.com

18. Bona, ajutor in casam, curatenie, eventual gatit, caut o doamna pentru curatenie, o piata si chiar si gatit si apoi sa ia copilul de la gradi si sa ma astepte acasa. Program 6 ore, zona Piata Sudului, copil 2 ani 2 luni, energic si vesel. Cu recomandari. (0744.679.674 myryna@yahoo.com

300. Tinere Anglia conditii excelente iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886

19. Bona, part time, L-V, sector 3, cautam o doamna vesela, comunicativa pentru un baietel de 2 ani si jumatate in zona Bulevardului Decebal. Programul este de 6h/zi, de luni pana vineri. Atributii doar pentru copil. Salariul atractiv, (0721.129.288/ 0738.553.001

301. Tinere Anglia conditii super avanta-

joase iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut 10.000 {; (00447799082368

20. Casier Cantina/restaurant, conditii legale, 8 h/zi, 5 zile/saptamana, colectiv placut, reale sanse de afirmare. Salariu fix, tichete de masa, masa asigurata. Oferim si dorim seriozitate. (0786.552.982

302. Tinere pentru Anglia. Angajam tinere peste 18 ani cu/fara experienta pt escorta in Anglia, conditii de munca excelente, plata zilnic, seriozitate si discretie maxima. Venituri mari si rapide, pt mai multe detalii whatsapp, 9.000 {; (00447387911886 stefancelmarexyz@gmail.com

21. Casier program de noapte, angajam

303. Tinere, agentie escort legala

Anglia, vrei sa castigi minim 6000 lire pe luna? Atunci te asteptam sa ne contactezi. Angajam tinere 18-30 de ani cu/fara experienta, job escorta, conditii super avantajoase, lux, discretie si igiena. 10.000 {; (00447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 304. Ungaria, Budapesta, firma constructii angajeaza macaragii cu atestat pentru macara turn santiere, experienta, seriozitate; (0722.395.026 305. Villa Ostende, Austria (Linz) club

de noapte exclusivist cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp; www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 306. Villa Stockholm cauta vorbitoare de

limba engleza pentru colaborari avantajoase. Oferim si cerem seriozitate, asiguram cazarea, transportul si publicitatea. Experienta de peste 10 ani si clientela formata. 10.000 {; (+46769378295 stockholmvilla33@gmail.com

307. Zurich, Elvetia, club de sex cautam

urgent fata. Cu noi puteti castiga foarte bine. Va rugam Whatsapp rapoarte în limba engleza sau germana si o fotografie 15.000 {; (0041797906700 shehade@gmx.ch

Oferte part time

casier, postul nu necesita experienta in domeniu. Jobul este part time, de joi pana sambata, program de noapte. Mai multe detalii la telefon (0730.016.795 george.mocanu@live.com

Casier- vanzator, tura de noapte, 3 zile/saptamana (22.00-8.30), pentru magazin alimentar, zona Ghencea, salariu 1.400 L; (0723.655.622 22.

4. Agenti de curatenie, femei, o femeie serioasa pentru curatenie spatiu de birou. In zona Stefan cel Mare. Program de lucru 4 ore dimineata de luni pana vineri de la 06:00 la 10:00 sau de la 18:00 la 22:00. (0723.295.453 ionitaiulianamadalina@yahoo.com 5. Asistent manager, part time, aptitudi-

ni IT- DTP, atistice, organizari evenimente, 500 euro/ eveniment organizat. Data nasterii CV la email. Tel. (0740.474.814 gmp.manager@yahoo.com

6. Asistent manager, responsabilitati:

indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat; actualizarea bazei de date, documente;elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management; (0737.700.300 office@financeone.ro 7. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 8. Asistenta manager pentru promovare clinica medicala, studii medii, cunostinte limba engleza. Bune abilitati comunicare. Program flexibil. Zona Tineretului (0760.109.109 clinic_central@yahoo.com

39. Infirmiera, ingrijitoare persoana

serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s- 06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com 40. Kinetoterapeut, firma de ingrijiri

medicale la domiciliu angajam kinetoterapeut full time/ part time. Detalii la tel., 2.000 L; (0721.462.951 gentilehomecare@yahoo.com 41. Lucrator comeecial part time/full

time, angajez lucrator comercial, suplimente nutritive /cosmetice, magazinul este situat in complexul comercial Bucur Obor. Part-time 2 sapt/luna si 2weekend uri, salariu atractiv, program flexibil, (0724.516.476 Oanasubtirelu@gmail.com 42. Manipulant marfuri pt Arad, TM si SB. Program part-time, doar joi si duminica, inteval orar 22:00 - 24:00, 2 h, se ofera 500 ron si 31 ron/ora pt orele suplimentare. Contactati-ne. Venituri suplimentare, (0753.012.802/ 0746.500.570 admin@artpoclean.ro 43. Manipulant marfuri, venituri supli-

mentare, pt TM, Arad si SB. Program part-time, doar joi si duminica, inteval orar 22:00 - 24:00, 2 h, se ofera 500 ron si 31 ron/ora pt orele suplimentare. Contactati-ne. (0753.012.802/ 0746.500.570 admin@artproclean.ro 44. Maseuza pt. salon din sectorul 1,

centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela formata 7 L; (0786.910.230 maricaligia@gmail.com 45. Menaj. Caut doamna pentru menaj

(gatit, curatenie, spalat, calcat) casa 5 h/zi de la 14.00-19.00 si supraveghere copii 1-3h din cele 5h. Zona Voluntari Pipera. (0721.329.329 46. Menajera 3 zile pe saptamana, pentru apartament 2 camere zona Drumul Taberei Orizont. Rog seriozitate si experienta. (0722.373.534 47. Menajera Familie din o persoane,

zona Piata Rosetti, caut persoana educata, serioasa, pentru curatenie, spalat, calcat, gatit, program 4 ore zilnic 9-13 l-v, 650 L; (0740.111.000 info@valulverde.ro 48. Menajera incepatoare supusa,

corecta, punctuala, harnica, discreta, spalat jumatate bumbac, jumatate nailon. Insotire bolnav; (0760.056.798 49. Menajera pentru italian prezentabil

fara inhibitii si prejudecati, aspect placut, ingrijit, pentru menaj usor. Program sambata 10-15. Plata 150 Lei. Italian 40 ani aspect placut amabil. Posibilitatea unei colaborari durabile (0721.397.726 50. Menajera pentru sediu firma pro-

gram zilnic L-V in intervalul orar 16.30 21.30. Sediul se afla in zona Turda Piata Domenii. Salariu in mana: 800 lei pe luna. Pentru interviu sunati, 800 L; (0766.011.256 silvia.badescu@syscomdigital.ro

Urgent, luni-vi, 9-15, familie tanara, educata, cautam persoana placuta, ingrijita, adaptabila, cu experienta si recomandari. Atributii: tot ce tine de curatenie, gatit obtional, calcat. 1.500 L; (0756.829.088

25. Croitoreasa, croitor pentru retusuri.

Program flexibil, part-time, 3 zile pe saptamana, plata la zi ori la doua saptamani, la alegere. Sect 1, carte de munca. (0733.056.733 26. Dansatoare Club de noapte angajeaza dansatoare cu sau fara experienta, varsta minima 18 ani, cunostinte minime engleza, salariul este de 50 lei pe seara + 30% comision din consumatie. Plata zilnica, 1.500 {; (0765.651.339 robert_lores@yahoo.com

27. Dansatoare cu sau fara experienta pentru Night Club in Centru Vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera comision 40%. (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com

29. Doamna pentru menaj vila pentru

angajeaza fete pentru intretinere curatenie birouri zona 1 Mai. Program 18.0022.00 (luni-vineri). 1 L; (0720.076.062 teomario@yahoo.com

plata pe loc Cautam incarcatori/ descarcatori de mobila pt. servicii de mutari. Plata pe loc. Atentie, munca ocazionala. Platim 12 lei/ ora, 12 L; (0720.115.849

24. Casiera vanzatoare, magazin alimentar zona Ghencea, Drumul Taberei program 16,30-22,00, salariu 1300-1400 lei. (0723.655.622

2. Agent de curatenie program redus,

3. Agenti curatenie, firma de curatenie

38. Incarcatori descarcatori mobila cu

51. Menajera prezentabila, necasatorita, pentru menaj usor si gatit, 3 zile/ saptamana, 4 ore/zi, astept si provincia, 3.500 L; (0768.563.623

28. Distribuitor pliante cerinte: minim 16 ani, disponibil a lucra in tot Bucurestiul interval 9-15, plata 30 lei/1000 pliante se face in datele de 10 si 25 ale lunii. 30 L; (0724.533.143

firma de curatenie angajeaza persoana pentru curatenie intr-o gradinita in zona Aparatorii Patriei. Se ofera salariu 1200 lei pentru 4 ore/zi dupa-amiaza. 1.200 L; (0763.223.167

Revolutiei, familie cu o fetita de 6 ani angajeaza urgent o guvernanta pentru program 4 ore de luni pana vineri, 15:3019:30. Zona: metrou Eroii Revolutiei. Salariul: 1000 lei negociabil; 1.000 L; (0721.796.468/ 021.313.59.59 marinadavida@outlook.com

23. Casiera cu sau fara experienta, pentru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.600 L; (0733.869.232

tig 1.200 Euro, necesita PC. Trimiteti CV la: (0722.555.455 scoaladeafaceri@gmail.com

1. Activitate coordonare franciza, cas-

37. Guvernanta 4 ore, fetita 6 ani, Eroii

familie, 2 zile/saptamana, Aparatori, 600 L; (0744.317.801 30. Doamne curatenie, urgent angajez

pentru curatenie program zona Aurel Vlaicu, Piata Victoriei, Barbu Vacarescu 6:00- 10:00; 31. Expert contabil Grup firme Horeca

si prestari servicii doreste angajare/ colaborare cu expert contabil cu experienta in Horeca, cu desfasurarea activitatii la sediul firmelor noastre, prezenta fiind necesara 4 ore/zi office@masterclean.ro 32. Femei pentru curatenie sediu de

birouri zona 06:00- 10:00. Floreasca, Barbu Vacarescu, Piata Presei, Apaca, Grozavesti, Victoriei, Obor, zona Victoriei, 06:00:09:00, Aurel Vlaicu, 14 -18 8 ore, Piata Presei (0728.228.603 33. Femei curatenie, firma curatenie

angajeaza doamne serioase pentru locatii in zonele Lacul Tei, Eroii Revolutiei Soseaua Oltenita) , Pantelimon Langa Selgros ), program 3- 6 ore /zi. Rugam seriozitate ! Urgent! (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com 34. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: duminica joi, 11:30-17:30, vineri si sambata liber. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.200 L; (0742.266.859 35. Femeie pentru curatenie in Lugoj

program de luni pana vineri, 3 ore pe zi.Oferim: contract de munca, salariu net 450 lei.Detalii la nr. (0751.193.866/ 031.438.08.42 36. Femeie pentru curatenie, Mogosoa-

ia Buftea, firma de curatenie angajeaza pensionari- personal feminin pentru curatenie in Buftea si Mogosoaia. Program 6 ore/zi de luni pana vineri; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

52. Menajera zona Alba Iulia, Unirii,

53. Menajera, 4 ore pe zi, 3 ori pe saptamana, sa fie o doamna serioasa, sector 3. 700 L; (0737.079.491 neda.sanda@yahoo.ro 54. Menajera, camerista, pentru curate-

nie in apartamente regim hotelier. Zona Piata Romana. Program flexibil- in jur de 5 ore pe zi. Pentru mai multe detalii sunati; (0731.693.366 55. Menajera, ingrijitoare copii pentru

program 15.00 - 19.30, sector 6 la curatenie in gradinita, zona Prel. Ghencea, salariu 700 lei in mana pentru 4 ore, decontare transport. Rugam trimiteti CV pe email pentru stabilire interviu, 700 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com 56. Menajera. Caut doamna pentru

menaj intre orele 14.00-20.00 in Mogosoia. Menajul este pentru 4 persoane si consta in gatit, spalat, calcat si curatenie de intretinere. (0728.228.935 57. Menajera. Domn singur caut doam-

na pt. ajutor menaj, eventual ofer si gazduire; (0735.539.834 58. Montaj rulouri - copertine. Angajez

persoane calificate sau necalificate pentru montarea de rulouri si copertine. Acestea necesita doar prinderea lor in perete sau pe stalpi din lemn.Ofer 250 lei / montaj, (0722.237.396 office@livinvent.ro 59. Muncitori. Firma curatenie angajam

muncitori calificati si necalificati. Program 4 ore; (0724.315.505 60. Operator curatenie firma curatenie angajam personal curatenie birouri. zona baneasa(piata presei libere). Program 07.00-13.00 sau 16.00 - 20.00. Zona Pipera: 16.00-22.00. Luni-Vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521 61. Operatori curatenie magazine Mall Baneasa firma de curatenie angajeaza operatori curatenie pe termen lung pentru Mall Baneasa, program 3h, L-D, 4 libere pe luna, contract de munca, salariu atractiv + decont transport. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 62. Operatori. Firma cercetare de piata

angajeaza operatori teren. Firma de cercetare de piata angajeaza Operatori de interviu pe teren pentru realizare sondaj de opinie in municipiul Bucuresti pentru 2 saptamani. Pentru selectie si detalii: 1.000 L; (0729.531.229 madalinvanea83@gmail.com 63. Persoana in putere, serioasa, sa

puna si sa scoata din scaun invalid doamna batana, o ora pe zi, zilnic, program flexibil, persoana sa locuiasca in apropierea parcului Cismigiu, 350 L; (0724.873.777 64. Persoana varstnica pentru a-mi aduce copilul de la scoala pana acasa, zona Militari - complex Apusului. Rog seriozitate, ofer 400 L; (0743.776.309

65. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

66. Personal cleaning doamne pentru curatenie program 4 si 3 ore sediu birou Floreasca, Barbu Vacarescu, Piata Presei, Apaca, Grozavesti, Victoriei, Obor 06:00-10:00 si Zona Victoriei 06:00:09:00 Aurel Vlaicu 14 -18 (0728.228.603 67. Personal curatenie program 6-9,

zona 11 iunie, persoana serioasa, eficienta, salariul 600 Lei,

68. Personal curatenie birouri Theodor

Pallady program 3 ore/ zi. Sambataduminica liber, 600 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

69. Personal curatenie birouri, program

06:00-09:30, l-v, salariu 600 lei, zona Perla, 600 L; (0745.142.339

70. Personal curatenie pentru magazin de haine de luni pana vineri 7-11, munca usoara, aspirat, sters praful, spalat pardosea, cautam fete care vor un loc de munca stabil 800 L; (0770.199.869 contact@curateniepremium.ro 71. Personal curatenie scara bloc pentru firma prestari servicii curatenie, scara bloc in zona Casa Scanteii, program 06.30-09.30. Se lucreaza 3 zile pe saptamana. Se poate suplimenta cu alte locatii. Decont transport. lumini?a.craciun @tiro.ro 72. Personal curatenie, firma curatenie

angajam personal curatenie birouri in Timisoara. Program 3 ore 07.00-10.00 luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

8. BEST STUDIO RECRUTEAZA MODELE VIDEOCHAT. AI VREA SA MERGI LA SHOPPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL SAU MASINA DE LUX, VACANTE SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA, DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 9. Best Studio recruteaza modele

videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 10. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 11. Casa privata Anglia, fete aspect fizic

73. Personal curatenie, firma curatenie

placut, cu sau fara experienta pentru escorta, +18 comision 50% cerem si oferim seriozitate detalii la: 10.000 {; (+447438945368 mariandinu480@yahoo.com

74. Receptionera salon frizerie copii Sun Plaza, studenta peste 21 ani, activa, saritoare, abilitati de lucru cu publicul. program in ture: Sapt. 1: marti, miercuri, joi, vineri 16-22, Sapt 2: luni 16-22, sambata+duminica 10-22. Salariu net 900 lei. 900 L; (0722.684.361 alina.emilianov@gmail.com

12. Castiga mii de dolari din Videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si doamnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752

angajam personal curatenie. Program 2/4/6/8 ore dimineata/seara de luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

75. Reprezentanti vanzari- Avon, activitate de promovare si vanzare produse cosmetice pe baza brosurii, discount-uri si premii in bani, produse cadou, suport pt desfasurarea activitatii. Detalii la telefon, sms, whatsapp/ e-mail, 100 L; (0763.630.830 anamaria.fanica@yahoo.com 76. Secretara constiincioasa, doua ore

saptamanal. Operare avansata Word, orice versiune Windows. Mailuri, cautari internet; (0760.056.798 77. Secretara, asistenta, manierat, serios caut o tanara desteapta, aspect fizic foarte placut, serioasa, ingrijita. Doresc colaborare de durata. Program flexibil, contact pe WhatsApp 1.200 {; (0773.939.456

78. Servicii curatenie, personal feminin,

spatiu birouri, zona Unirii, de 2 ori/ saptamana, (martea si joia), 2 ore/zi, 15.0017.00. Contract de munca, decont. transport. Experienta in domeniu. (0722.536.944 79. Sofer calificat pentru after school zona Ghencea, after school zona Ghencea angajaza sofer calificat, part time. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel; (0731.313.101 gradinitadegetica01@gmail.com

80. Sofer camion, sofer profesionist pen-

tru transport intern. Camioane 7-15 tone. Zona Bucuresti-Ciorogarla. Inclusiv soferi pensionari. (0722.710.092 81. Sofer cu masina pentru 4 zile pe

saptamana cate trei ore pe zi. Tel.: (0723.389.990

82. Studio Gorgonize angajeaza mod-

ele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 83. Supraveghetor sala de jocuri Mall

Afi Cotroceni baieti si fete fara experienta. Program de lucru: 16:00 - 22 :00 (0752.199.841 office@britta.ro

84. Vanzator pentru produse imbuteliate sau ambalate, in cadrul barului situat in incinta Teatrului National Bucuresti, Piata Universitatii. Se va lucra doar in zilele in care sunt piese de teatru la Sala Mare. 750 L; (0733.800.888 contact@opus-tnb.ro 85. Vanzator boutique Chocolat, pro-

gram de week-end. Vanzator boutique Chocolat -Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport; 2.650 L; (0764.903.069

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolvente, vrei bani de vacanta,

sau poate bani pentru facultate,Te asteptam in echipa noastra. Programare interviu la telefon, 5.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 2. Absolventi baieti si fete, minim 18

ani, absolventi baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 3. Absolventi, modele online, lucreaza

de acasa, castiga peste 1000 $ pe luna conversand pe internet; Lucreaza de acasa din confortul propriei locuinte, cadru legal, asistenta tehnica, training constant, seriozitate 2.000 {; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 4. Admin, trainer studio videochat

Salariu atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro 5. Agentie escorte Anglia, fete, daca ai

Caut partenera pentru videochat, cuplu, de acasa. Plata zilnic, minim 100 USD, conditii lux, 2.000 $; (0741.505.319 13.

14. Centrul Vechi, salon masaj (30-40 masaje/ noapte) va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, castig 50/50, plata pe loc. Salon splendid, administrat de o doamna, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, 2.500 {; (0731.352.223/ 0762.888.120 15. Chathost, cautam fete si baieti, oferim comision fix 60%, exclusivitate, trafic dedicat, legalitate, training rapid,prima de angajare si multe alte bonusuri. OnMyOwn isi mareste echipa! 2.000 {; (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro 16. Cherry Studio angajeaza

doamne/domnisoare, 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 17. Cherry Studio, angajam videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 18. Cherry Studio, angajari videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%-70%. Bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, www.cherrystudio.ro, salariu/luna, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 19. Colega din provincie sau oras,

sociabila, cu bune maniere si cu bun simt, ofer si cazare pt. detalii suna-ma, (0721.633.820 20. Colega locatie in zona Unirii, bani se

fac sigur, pt mai multe detalii astept telefon, program de noapte. (0767.524.256

21. Colega pt masaj, ofer cazare, intr-un

mediu placut si vesel, vad format si castiguri garantate. Nu conteaza aspectul fizic si nici experienta, mai multe detalii la tel., (0736.549.922 22. Colega serioasa cu bun simt. Daca

esti interesata astept un telefon (0731.649.438

23. Colega de apartament cu sau fara

experienta, zona centrala, clienti formati, asigur cazare, seriozitate. (0767.558.398 24. Colega de apartament Liverpool, cauti un job care sa iti schimbe situatia financiara la 90 garade, cu mine ai un castig garantat de la 4000 la 8000 lire/ luna. Comision f mic 30%. Plata zilnic. Detalii WhatsApp (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com 25. Colega de apartament, varsta min.

18 ani, cu aspect fizic placut si bun simt. Locatie curata discreta si usor accesibila. Clientela formata, venituri substantiale. Experienta nu este necesara. Astept provincia. Pentru mai multe detalii sunama. 3.000 {; (0723.941.500 26. Colega Drumul Taberei, apartament

cu aspect fizic placut, sociabila, cu bun simt, locatie formata, castiguri avantajoase 300 /la zi, minim 20 -45 ani, program la alegere, discretie max, seriozitate, posibila si cazare 80 L; (0787.603.174

27. Colega masaj erotic Bani se fac sigur numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924

peste 18 ani si esti satula de tot ce se intampla in Romania, te asteptam sa te alaturi echipei noastre, oferim cazare si transport. Asteptam fete fara inhibitii si dornice de munca. (07438570824 bianca.larisa@email.co.uk

28. Colega pentru masaj satula de medii aglomerate? Daca esti o fata cu bun simt dornica de a lucra intr-un mediu placut, te astept cu mare drag, aspectul fizic nu este un impediment, accept si provincia. 100 L; (0720.716.956

6. Baieti, fete si cupluri pentru conversatii online. Oferim seriozitate, comision progresiv 50-65%. Training, promovare, echipament full hd, camere individuale. Locatie ultracentrala,Plata saptamanal sau la 2 saptamani (0764.643.423 cream.studio@yahoo.com www.creamstudio.ro

29. Colega pentru masaj, responsabila, cu mult bun simt, locatie Unirii. Fara intermediari. Pentru detalii rog sunati la: (0749.346.072

7. Barbat caut colega videochat cuplu Barbat 37 ani,1.85cm, caut o fata/colega 18-35 ani categoria cuplu videochat, detin aparatura, locatie. Posibilitate cazare. Sunt serios, curat, elegant si doresc o fata serioasa cu care sa lucrez. 4.000 {; (0731.158.180

30. Colega pt masaj, urgent, minim 18 ani, program flexibil zi/ noapte, sa fii o fata ingrijita si comunicativa, clientela formata, venituri substantiale garantat. Exclus intermediari, cer si ofer seriozitate maxima, 3.000 {; (0730.482.669 31. Colega urgent, masaj erotic, castig-

uri garantate din prima zi, program de zi, zona Dristor, mai multe detalii telefonic, 100 L; (0768.602.724

32. Colega urgent, zona Berceni asigur cazarea pentru provincie, am nevoie de o fata serioasa, glumeata si de viata, nu conteaza experienta, banuti se fac intre 400-900 lei pe zi, 200 L; (0787.451.308 33. Colega, caut colega serioasa cu bun simt, locatie Horoscop Unirii, curata si serioasa, banuti se fac, pot sa asigur si cazare, mai multe detalii la tel. (0767.524.256 34. Colega, doamna 45 de ani caut colega, aspect fizic placut si comunicativa pentru servicii de masaj. Locatie curata, discreta si usor accesibila. Rog seriozitate. Varsta minima 30 de ani. (0730.920.166 35. COLEGA, fete pentru masaj, cu/ fara

experienta, minim 18 ani, program la alegere si locatie de lux asigurata. Cazare asigurata. Rog seriozitate si discretie. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, 5.000 {; (0729.588.566

36. Colega, pt. masaj. Daca vrei sa ai jobul tau si sa faci bani suna-ma, nu conteaza aspectul fizic, conteaza doar sa ne intelegem, varsta peste 18 ani, clientela formata, ofer cazare pt. provincie. 10.000 L; (0724.833.536 fuego.bun@gmai.com 37. Colega, ofer cazare, Buna sunt Cristina, caut colega de apartament an Bucuresti ofer cazare, castiguri garantate, vad format ofer discretie si seriozitate, (0738.256.341 38. Creative Studio angajeaza modele

videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 39. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 40. Creative Studio angajeaza modele

videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 41. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 42. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 43. Cupluri lesby, mixte, domnisoare, plata la zi Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70% bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. Cu sau fara experienta. 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 44. Dansatoare New Blue Up Sauna-

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 45. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 46. Dansatoare pt. club de noapte exclusivist Austria, Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp; www.villa-ostende.at (00436601718232 villa-ostende@gmx.at

Dansatoare striptease, topless, lapdance, pentru night club; (0737.650.262 47.

48. Doamne si domnisoare hostess online experienta nu este necesara, trainerii nostri va vor ajuta sa ajungeti model de top. Pentru interviuri sunati la tel. 5.000 {; (0766.715.701 annemanager@yahoo.com 49. Doamne si domnisoare hostess

online, experienta nu este necesara, trainerii nostri va vor ajuta sa ajunge?i model de top. Pentru programari interviuri sunati la tel., 5.000 {; (0766.715.701 annemanager@yahoo.com

Doamne si domnisoare. Castiga mii de dolari din videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 50.

51. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

52. Doamne, domnisoare cu sau fara experienta videochat, program flexibil, full time or parttime, salariul fix 2000 lei+comision 50-70%, plata bilunar, saptamanal sau la zi .Locatia este in Berceni (Al Obregia). Cerem si oferim seriozitate; 2.000 L; (+40766219049 justsee200@yahoo.com

Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "Rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 53.

54. Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 55. Doamne, domnisoare, cu sau fara

experienta, engleza nivel incepator pt. conversatii online. Se ofera salariu fix avantajos, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program flexibil, (0765.640.271 hr@studio-27.ro 56. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE; (0766.016.639 57. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

DOAMNE. CASTIGA MII DE DOLARI DIN VIDEOCHAT. ITI DORESTI VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, CEL MAI BINE PLATIT DIN ROMANIA. TRAINING GRATUIT+ CAZARE GRATUITA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752 58.

59. Domnisoare plata la zi, Studio Infinity isi mareste echipa cu o noua locatie langa metroul Unirii (2 min) comision 50-70%, bonus real de angajare si bonusuri periodice in functie de realizari. 2.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 60. Domnisoare masaj Exclusive Masaj, unul dintre cele mai frumoase saloane de masaj erotic din Bucuresti angajeaza maseuze. Comisioane mari, program flexibil, colectiv placut si fara reguli absurde. 12.000 L; (0736.458.280 61. Domnisoare, doamne daca ai minim 18 ani, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, iti oferim contract de munca, comision crescator si bonusuri de performanta. Te asteptam in echipa noastra, 2.000 {; (0723.644.654 Joybucuresti@gmail.com 62. ELVETIA, agentie escort de lux, zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 63. Escorte Londra, zona centrala, fete

pentru serviciul de escorte in Londra. Castiguri garantate. 8.000 {; (+4407424347252 Andra.andra9001@yahoo.com

64. Eve Studio, Ambientul perfect pentru

succesul tau. Fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 65. Fata, caut colega pentru videochat caut colaborare cu o fata cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei/ 2-3 ore). (0730.821.689 66. Fete Numele meu este Ana fost model MFC, recent am luat cateva fete sa le invat sa faca bani. Ofer cazare, minim 3000$/ luna ascultand ajungi la 10.000$. Stiu cu ce se mananca, iti las ca marturie incasarile mele, (0723.893.236 otilia1vrabie@gmail.com 67. Fete pentru salon de masaj, cu sau

fara experienta, varsta minima 18 ani. Conditii deosebite, comision 50%, plata zilnic, cazare daca este nevoie. Daca esti o fata serioasa si ingrijita te asteptam in echipa noastra. 4.000 {; (0732.269.270 masaj_erotic@yahoo.com 68. Fete sau cupluri pt. videochat. Comi-

sion 50-70%, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa; 2.000 {; (0737.133.927 69. Fete cu si fara experineta cu aspect fizic placut, serioase si dornice de munca pentru Night Club, Salon de Masaj Erotic situat central, legal, cu vechime si clientela formata (straini). Se ofera salariu si comision, plus carte de munca. Programul de noapte. Va asteptam sa reintregim echipa; (0731.488.876 70. Fete masaj, salonul este deschis de 7 ani, exclus sex, plata zilnic, castiguri zilnice cuprinse intre 500-1000 lei /zi, cazare gratuita, fara alte costuri, salonul este situat la vila, stradal. Te asteptam aici 4.000 {; (0730.844.060/ 0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com 71. Fete minim 18 ani Caut colega de apartament din toata tara ofer 1000 lei pe zi plata zilnic, cazare gratuita si tot ce iti trebuie tie pentru un masaj, 1.000 L; (0784.949.733 72. Fete pentru masaj sau receptie. Salon masaj angajeaza fete pentru masaj sau receptie. Varsta minima 18 ani, cu sau fara experienta in domeniu. Asiguram cursuri masaj. Program flexibil. 2.000 {; (0758.801.395 Ramona@exclusivemasaj.ro 73. Fete pentru salon masaj Centru Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

11 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 74. Fete sau cupluri pt. videochat, comi-

sion 50-70%, contract de munca,bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa, 2.000 {; (0737.133.927 75. Fete sau doamne videochat comision 50-70%,contract de munca, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa 2.000 {; (0737.133.927 76. Fete si baieti de acasa lucreaza de acasa, castiga peste 1.000 $ pe luna conversand pe internet (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 77. Fete si baieti de acasa, lucreaza de acasa, castiga peste 1000$ pe luna conversand pe internet; 1.500 {; (0746.525.225 maria.dan@pinkblack.ro 78. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat

ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, amenzile sunt mult prea mari, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 79. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive; 2.000 {; (0746.525.225 Maria.Dan@pinkblack.ro 80. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive; 1.500 {; (0746.525.225 81. Fete si cupluri de acasa, oferim 80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic/ saptamanal/ bilunar; 4.000 L; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con 82. Fete studente, videoconferinte online, Unirii Vrei un job bine platit si stabil in perioada studentiei? Secret Models este alegerea perfecta. Plata la zi sau bilunara, 60% comision in prima luna, aproape de metrou, central, training si suport 24/7 (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodelsstudio.com 83. Fete, Alege BeYou Studio si castiga comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$, outfituri gratuite, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-80% NET, suna, vino si convinge-te. (0766.905.905 84. FETE, OnlyStudio angajeaza modele

videochat cu sau fara experienta, carte de munca, comision negociabil 50-70%, plata zilnic sau bilunar, costumatii, training, promovare, locatii centrale, seriozitate 3.000 {; (0762.104.000 only_studio@yahoo.com 85. Fete, cupluri de acasa Oferim 80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic, saptamanal, bilunar; 5.000 L; (0747.184.622/ 0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con 86. Fete, cupluri de acasa, oferim 80%

de acasa, plata zilnica, saptamanal, bilunar. Site-uri cu free sau privat. Bonusuri pentru alte persoane aduse. (0747.184.622 starshinestudio@yahoo.com 87. Fete, cupluri videochat cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, risca o zi sa te convingi 800 {; (0761.312.133 HARAPALB84@gmail.com 88. Fete, modele esti tanara, esti vesela si comunicativa, ai cunostinte de limba engleza, iti garantam salariu fix de minim 2500 lei/luna. Fi parte din echipa de modele de top BeYou si poti atinge venituri de 10.000 $ (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 89. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 90. Fete, modele glamour, hotess

online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, 5.000 {; (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 91. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 92. FETE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639 93. Fete/ cupluri de acasa angajam fete/

cupluri de acasa. Oferim 80% plus bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate.Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic/ saptamanal/ bilunar; (0747.184.622 starshinestudio@yahoo.com

FETISH WORLD VIDEOCHAT STUDIO ANGAJEAZA. NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 DE DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI ANGAJEAZA, NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANII. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639

95.

96. Garsoniere pentru videochat, sin-

gurul studio care ofera garsoniere de lux special amenajate pentru a spori confortul financiar. La noi nu conteaza aspectul fizic, nu aplicam amenzi, sau program fix. (0720.619.402 lylleealex@gmail.com

94. Fete/ cupluri de acasa, conversatii, oferim 80% de acasa, plata zilnica, saptamanal, bilunar. Site-uri cu free sau privat. Ai nevoie de un calculator sau laptop, camera web ?i o conexiune la internet; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.com 97. Gorgonize Social angajeaza personal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 98. Hostess online Venituri sigure 3000

$- 7500 $ pe contract cu/fara experienta. Bonus 500 $ la angajare. Program optional 5-7 h/zi. Contact non-stop. Angajam doar personal feminin. Plati la zi/ saptamanal/ bilunar 7.000 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com 99. Hostess, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0760.707.076 angajari@essencestudios.ro 100. Hostess, Metropolitan Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane incepand de la 60%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 101. Hostess, Metropolitan Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane incepand de la 60%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 102. Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, bonus de performanta. Salariu fix 3.000 lei, plata la zi, bonus de angajare 200 $. Bonus de performanta 100 $. Bonus de recomandare, sedinte foto/video; www.jewel-studio.ro 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro

120. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 121. Metropolitan Studio angajeaza

doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 122. Metropolitan Studio angajaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de urmatoarele beneficii, (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 123. Model fotografie artistica Cautam modele pentru fotografie artistica in studio. Nud, semi-nud, lenjerie, portret. Asteptam poze recente si date de contact pe mail. Plata avantajoasa, se negociaza individual si se face pe loc. adina_rusu_casting@yahoo.com 124. Model independent, Pinkblack Agency angajeaza persoane androgene pentru a lucra de acasa. Program flexibil, comision 70%-90%, plata bilunar, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 125. Model videochat fara sa te

dezbraci. Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare + 1.000 dolari garantat prima luna. www.beststudios.ro (0730.752.752

tract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: salariu fix 3000 lei,plata - contract de munca, bonus de performanta, bonus de recomandare, bonus de angajare, sedinte foto/video; 3.000 L; (0738.178.987 office@jewelstudio.ro

MODEL VIDEOCHAT FARA SA TE DEZBRACI. ITI DORESTI VENITURI DE MII DE DOLARI PE LUNA? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI NU ESTI NEVOITA SA TE DEZBRACI VREODATA. IDENTITATE PROTEJATA. CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA ANGAJARE+ 1.000 DOLARI GARANTAT PRIMA LUNA, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

105. Job. Studio de TOP salariu garantat

127. Model videochat La Endless Fan-

103. Jewel Studio angajeaza admin/trainer pentru videochat.Postul se adreseaza persoanelor de sex feminin; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 104. Jewel Studio angajeaza cu con-

3.000 de lei + comision. Posibilitate de plata la zi. Studioul este exclusiv feminin, beneficiaza de tehnologie HD, lumini LED, camere cu baie proprie, suport si training 24/7. 3.000 L; (0764.371.949/ 0754.026.828 angajari@divadivine.ro 106. Jokeru Massage, maseuze cu sau

fara experienta pentru masaj. (0722.932.670 Jokerumassage@yahoo.com 107. Maseuza salon cu vechime adevarata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 108. Maseuza la spa erotic de lux,

Angajam fete cu sau fara experienta la unicul Spa Erotic din Bucuresti. Conditii excelente de lucru, program la alegere. Clienti potenti financiar, salariu motivant plus tips si bonus de performanta. 3.000 {; (0727.167.834 info@attractionclub.ro 109. Maseuza, te-ai saturat sa nu faci bani la videochat? Hai sa faci masaj erotic. Castigi bani multi si sigur. Angajam maseuze, urgent, cu sau fara experienta. Exclus relatii intime cu clientii. 2.500 {; (0727.167.834 info@attractionclub.ro

126.

tasies primesti 70% din veniturile tale, ai castiguri de peste 3000 $/luna, photoshoot + make-up profesional,echipament de TOP, ore flexibile si un mediu placut in care te vei integra usor. 3.000 {; (0726.439.513 malia@endlessfantasies.com 128. Model videochat, fara sa te dezbraci. Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare+ 1.000 USD garantat prima luna, site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 129. Model videochat, vino la studioul unde nici un model nu castiga mai putin de 2.000$ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei. 2.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro 130. Modele Showtime Studio angajeza

modele videochat exclusiv femei sau cupluri cu varsta minima de 18 ani din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%. 2.000 {; (0721.777.699 showtimebuc@gmail.com 131. Modele videochat cu sau fara

angajeaza maseuze, conditii legale, castiguri substantiale, tipsuri maxime, clienti straini, mai multe detalii la tel. 2.500 {; (0766.888.887

experienta, oferim conditii excelente, camere individuale, bonus angajare 300 $ outfituri cadou, comision 50-70%, plata zilnic saptamanal sau bilunar. Zona ultracentrala; 3.000 {; (0729.506.422 office.starstudio.com@gmail.com

111. Maseuze cu sau fara experienta

132. Modele Winstudio, ultracentral,

110. Maseuza, urgent. Salon masaj,

Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 112. Maseuze cu sau fara experienta

urgent. Exclus relatii intime cu clientii. Oferim contract, plata la zi, garantat 2.500 euro/luna, colege cu bun simt. Program 10 h/zi, 2.500 {; (0727.167.834 office@attractionclub.ro 113. Maseuze salon masaj erotic Constanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com 114. Maseuze, castiguri mari, Noblesse

Unic, comisioane 50-60% vila salon masaj in centru. Banii la zi, tipsuri maxime. Selectam clientii. Se fac 7001500 lei/ tura. Se lucreaza zi sau noapte sau 1 zi da 1 zi nu. Salon functioneaza de 10 ani, 5.000 {; (0762.203.222 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro 115. Maseuze, persoane de calitate cu

mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 116. Maseuze. Angajam urgent

maseuze (colege, domnisoare, doamne) dragute, serioase, manierate pentru masaj terapeutic etc. Clienti majoritatea straini. Detalii la telefon. Rog sunati de la ora 10. Seriozitate; (0734.848.707 117. Maseuze. Angajam urgent

maseuze (colege, domnisoare, doamne), dragute, serioase, manierate, pentru masaj terapeutic etc. Clienti, majoritatea straini. Detalii la telefon. Seriozitate. Rog sunati de la ora 10; (0734.848.707 118. Menajera prezentabila aspect pla-

cut, ingrijit, deschisa, open-minded, pentru menaj usor. Program sambata 10-15. Plata 150 Lei. Eu, barbat strain, 39 ani, elvetian, serios, aspect foarte placut. Max Discretie. 150 L; (0721.397.726 119. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 133. Modele baieti videochat TeamVision Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 134. Modele de top la Best Studios. Vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Fii model la cel mai bun studio de videochat din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.beststudios.ro; (0730.752.752 135. Modele in domeniul videochatului cu cazare WixStudio,angajam modele in domeniul videochatului cu cazare Bucuresti. Gay, bi, hettero, trav, trans, fete, lesbiene, oferim: Cazare baieti 1826, bonusuri la zi,cursuri gratuite de limba engleza. (0764.837.439/ 021.451.00.64 contcat.wixstudio@gmail.com

MODELE ONLINE LA RICH GIRLS STUDIO. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE 5.000 LEI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA. FII MODEL LA CEL MAI MARE STUDIO DE VIDEOCHAT. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA STABIL, LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA OFERITE GRATUIT. SUNA ACUM LA TELEFON SA DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLS-STUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO 137.

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

136. Modele online Alaturi de echipa

BlackV vei descoperi totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar, 4.000 L; (0722.150.863 blackveroniqueestudio@gmail.com 138. Modele online la rich girls studio. vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. fii model la cel mai mare studio de videochat. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca stabil, legal, confidential, serios. training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 139. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 140. Modele online la Rich Girls Studio.

Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

141. Modele online, Jewel Studio anga-

jeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: contract de munca, plata la zi/saptama/salariu fix. 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 142. Modele online, tinere18+, cunos-

tinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 143. Modele Online, Eve Studio anga-

jeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 144. Modele online, exclusiv feminin,

rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 145. Modele online, exclusiv feminin,

rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre 5.000 L; (0762.414.526/ 0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 146. Modele online, exclusiv feminin,

rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 147. Modele online, exclusiv feminin, rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre, 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 148. Modele online, exclusiv feminin,

rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre. 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 149. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetishworld.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

150. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetishworld.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIOS SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTIPLE BENEFICII DIN TARA, DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 151.

152. Modele plata zilnica, fara amenzi,

transport asig.. Hai la noi si invata cum poti face bani zambind. Vei avea langa tine o echipa de profesionisti cu peste 12 ani experienta in domeniu. Fara amenzi, transportul gratuit, freebar si spatiu de make-up; 9.999 {; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 153. Modele plata zilnica, fara amenzi,

transport asigurat hai la noi si invata cum poti face bani zambind. Vei avea langa tine o echipa de profesionisti cu peste 12 ani experienta in domeniu. Fara amenzi, transportul gratuit, freebar si spatiu de make-up 9.999 {; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 154. Modele socializare online, postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 155. Modele videochat daca ai peste 18

ani, esti o fire deschisa si vrei sa fii independenta financiar, vino in echipa noastra. Plata zilnic. Program flexibil. Comision pana la 60%. Locatie in vila (zona Iancului). 4.999 {; (0733.871.297/ 0761.200.981 yellow_studio17@yahoo.com 156. Modele videochat din studio, plata

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

157. Modele videochat Esti tanara, fru-

180. Personal Lucreaza de acasa, cas-

201. Tinere, daca nu ai bani de sarba-

tiga peste 1000$ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte, cadru legal, asistenta tehnica, training constant, seriozitate si procentaj pornind de la 70%. (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

tori si vrei sa ii obtii rapid sau daca vrei sa-ti suplimentezi veniturile pentru cadourile de Sarbatori, echipa noastra iti ofera un mediu placut de lucru 3.999 L; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudio@yahoo.com

158. Modele videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

181. Personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training, (0727.949.397/ 0727.949.397 starlightmediaenterprise@gmail.com

202. Tinere, daca nu ai bani de Sarba-

159. Modele videochat primul pas catre

182. Personal feminin pentru conversa-

moasa si plina de vise? Ai auzit de videochat dar nu sti ce sa faci? Banii castigati repede te pot ajuta sa iti indeplinesti visele. 1000 dolari/luna pana la 6000 dolari.Tu ce alegi? (0723.893.236 otilia1vrabie@gmail.com

independenta financiara incepe cu DivaDivine Studios. Vrei un job cu venituri minime garantate de 1.000 pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare. 5.000 L; (0764.371.949/ 0732.972.975 angajari@divaidivine.ro

160. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 161. Modele videochat cu cazare, WixStudio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu baieti gay, bisexuali si hetero, fete, lesbiene, transexuali, travestite, pentru fete trav., trans., nu oferim cazare. (0764.837.439/ 021.451.00.64 wixstudioromania@yahoo.com 162. Modele videochat cu si fara expe-

rienta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza NU este obligatorie. Locatie centrala (3min de la metrou). Echipa de traineri. Program flexibil. Pentru programare interviuri tel; 5.000 L; (0766.715.701 163. Modele videochat(fete), Dantes

Studio angajeaza modele videochat(fete); 2.000 {; (0762.082.279 Dantes135@yahoo.com

164. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 3.000 {; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 165. Modele videochat, garantat 700$

la inceput 100% legal, toate platile prin cont, garantat minim 700$ in primele 3 luni, program flexibil, studio de lux, 300m metrou. Te asteptam la o cafea. Mai multe pe www.ritzy.ro sau tel. (WhatsApp), 2.500 {; (0749.374.899 hello@ritzy.ro 166. Modele videochat, hostess online,

personal feminin, daca doresti sa devii independent financiar si in acelasi timp, sa beneficiezi de discretie, Royal-Studios este alegerea cea mai buna. 4.000 {; (0761.826.832 office@royal-studios.ro 167. Modele videochat, hostess online, procent 60% Showtime Studio angajeza modele videochat femei sau cupluri cu varsta minima de 18 ani din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%, 3.000 {; (0721.777.699 showtimestudio@gmx.com 168. Modele, Qu33ns Studio angajeaza

cu contract de munca domnisoare/doamne cu sau fara experienta pentru sesiuni online. 65% pentru prima perioada indiferent de castig. Zona Berceni, 4.000 {; (0758.628.436 office@qu33ns.ro 169. Modele, bani rapid pentru bugetul de sarbatori, modele cu/ fara experienta in studio ultracentral, fara reguli inutile sau amenzi. Traineri specializati si cu vasta experienta. Iti demonstram ca inca se pot castiga sume considerabile ca model vchat; 6.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 170. Modele, Eve Studio angajeaza

fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.evestudio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 171. Modele, tinere. Cel mai serios stu-

dio de videochat cu sute de modele fericite, oferim cele mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minime garantate si program de lucru preferential; (0764.161.612

172. Modele. Fetish World videochat Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro (0766.016.639 173. Modelele cu sau fara experienta

18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 174. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

175. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

176. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

177. New Blue Up. Cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

178. Night Club Pascha graz Austria, fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 179. Persoane, v-am creat celed mai

luxoase locuri pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

tii online oferim salariul garantat, bonus 1.500 L, cadou 400 L interviu, asigurare medicala si contract munca. Alege intelept. Sweet Studio (0752.228.227 sweetbucuresti@gmail.com 183. Personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training, bonusuri, (0727.949.397/ 0727.949.397 officedanubiamedia@gmail.com 184. Personal videochat, vrei sa lucrezi

fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 185. Pink Lady Massage angajeaza maseuze, salon de masaj erotic situat la Universitate angajeaza maseuze 18 - 25 ani cu sau fara experienta. Se ofera 1500 eur salariu garantat. Clientii sunt doar straini. You need to speak english 5.000 {; (0728.704.450 office@pinklady.ro 186. Primul pas catre independenta financiara, castiga-ti independenta financiara, vrei un job cu venituri minime garantate de 1.000 pe luna, job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani 5.000 L; (0732.972.975/ 0764.371.949 angajari@divaidivine.ro

tori si vrei sa ii obtii rapid sau daca vrei sa-ti suplimentezi veniturile pentru cadourile de Sarbatori, echipa noastra iti ofera un mediu placut de lucru. 3.999 L; (0734.146.115/ 0720.932.936 divinostudio@yahoo.com 203. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

TINERE, MODELE ONLINE. AI VREA SA CASTIGI IN FIECARE ZI MII DE DOLARI? DEVINO ACUM MODEL LA FETISH WORLD, CEL MAI MARE STUDIO DE VIDEOCHAT FETISH DIN ROMANIA. LUCRAND LA NOI ITI VEI PERMITE ORICE. DOMENIU 100% LEGAL, WWW.FETISHWORLD.RO; (0766.016.639 204.

205. Trainer videochat ParadiseStudio Paradise Studio isi mareste echipa prin scoaterea la concurs a postului de trainer videochat. Oferim: seriozitate, rofesionalism, posibilitati de promovare, salariu motivant, program flexibil, 500 {; (0766.950.309/ 0761.295.427 206. Videochat baieti tineri si seriosi

18+ cu cazare Angajam baieti tineri si seriosi 18 maxim 26 cu cazare Bucuresti, gay, bisexuali, hetterowww.wixstudiovideochat.com, (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com

Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau dane un beep si te sunam noi, site: www.richgirlsstudio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

207. Videochat nou cu plata instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, risca o zi sa te convingi, numai asa poti sa castigi. 888 {; (0761.312.133

188. Rich Girls Studio, vrei un job cu

1. 1 Decembrie 1918, Auchan, Titan,

187.

venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 189. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi; www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 190. Salonul Confidential angajam maseuze Salon masaj va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, comision 100 lei, plata la zi. Salon luxury, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, (0748.111.333 191. Salonul Confidential angajam maseuze Salon masaj va asteptam la interviu, sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, comisioane incepand de la 100 lei, plata la zi. Echipa prietenoasa. Haideti sa ne cunoastem, (0720.114.488 192. Salonul confidential angajeaza maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Esti tanara, frumoasa si vrei sa faci parte dintr-o echipa de maseuze intr-un salon de lux, 2.500 {; (0720.114.488 office@siam.ro 193. Secretara fara obligatii full time, part time cu contract de munca, transport decontat, asigurare medicala 3.000 L; (07456787 danservfor@yahoo.com 194. Secretara urgent caut secretara ingrijita, punctuala, aspect placut, cunostinte lb engleza, pc, Photoshop, program (l-s 12-21), doar persoane foarte serioase cu chef de munca, rog contact WhatsApp, salariu lunar 1000 euro 1.000 {; (0756.624.336 195. Secretara personala asistenta full-time, part-time fara obligatii, cu contract de munca cu experienta si fara, trimite 2 foto si CV la mail, 3.000 L; (0723456 danservfor@yahoo.com 196. Social gorgonize, hostess online, program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 197. Starlight, shine bright, personal videochat, 100% legal, salariu fix + comision 50%. Mediu placut de munca, program flexibil, contract legal part time si full time, asigurare medicala, foto profesionale, outfit-uri, training. (0727.949.397/ 0727.949.397 starlightmediaenterprise@gmail.com 198. Studente pentru conversatii online, angajam studente pentru conversa?ii online cu sau fara experienta. Program full time sau part time. Pentru programare interviuri sunati la tel (www.studiobliss.ro) 5.000 L; (0766.715.701 199. Studio Flirt cauta modele videochat ! Eu ma numesc Alexandra si ma poti suna la numarul de telefon : 0768292276. Plata bilunara , salariu atractiv ! (0768.292.276 ciortan_m@yahoo.com 200. Suplimenteaza-ti rapid veniturile

de Sarbatori, daca nu ai bani de Sarbatori si vrei sa ii obtii rapid sau daca vrei sa-ti suplimentezi veniturile pentru cadourile de Sarbatori, echipa noastra iti ofera un mediu placut de lucru, 3.999 L; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudio@yahoo.com

208. WixStudio angajeaza baieti gay &

bisexuali VideoChat. Angajam baieti varsta minima 18 ani domeniul VideoChatului cu cazare Bucuresti. Gay, bisexuali, exclus escorte. (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com

Garsoniere dec., et. 1/4, 34 mp, 2018, va propunem spre vanzare o garsoniera spatioasa , dotata cu finisaje de inalta calitate: centrala termica, calorifere, gresie, faianta, parchet, usi de interior si instalatii sanitare, 35.000 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro 2. 1 Decembrie 1918, Fiat, garsoniera,

semidec., et. 3/10, 30 mp, 1970, Bd. 1 Decembrie 1918, Fiat, garsoniera confort 1 semidec., etaj 3/10, fara imbunatatiri, suprafata 30 mp, stradala, bloc de garsoniere construit in 1970, 35.000 {; (0771.265.376 3. 1 Decembrie 1918, Ozana, dec., et.

1/2, 37 mp, 2018, pret promotional, garsoniera spatioasa, peretii din caramida, finisaje premium la alegere, izolata termic, 34.305 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro 4. 1 Mai, Caraiman, 5 min metrou, vila solida, semidec., et. 1/1, 1942, 1 Mai, Caraiman, etaj 1/1, confort 1, sdec, 32 mp utili, boxa 10 mp in proprietate, acte in regula, necesita renovare, zona deosebita, 29.500 euro negociabil. 28.900 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro 5. 13 Septembrie vs Drumul Sarii, Comision Zero dec., et. 5/10, 40 mp, 1999, vanzare garsoniera 13 Septembrie intersectie cu Drumul Sarii, bloc mixt, etaj 5 din 10,c-tie 1999, paza la intrare. Vec: Ghencea, Ispirescu, Prosper, Sebastian, Drumul Taberei, Panduri. (0736.382.928 contact@ultracentral-imobiliare.ro 6. 13 Septembrie, dec., et. 8/8, 41 mp,

1987, aproape de statia ratb, parc Mihail Sebastian - str. Dumbrava Noua, garsoniera confort 1 dec., bloc 1987, sup.41, 14 mp cu balcon, et 8/8, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc cu 2 lifturi, 35.000 {; (0721.262.173 ion.cdumitru@yahoo.com 7. 13 Septembrie, Drumul Sarii, dec., et. 1/10, 1985, stradala, dec.a, confort 1, etaj 1, fara inbunatatiri, libera, geam la baie, negociabil. 44.500 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com 8. Alba Iulia, semidec., et. 6/9, 24 mp, cf.

2, gresie, faianta, parchet, termopan, aer cond., cad., intab., neg., 30.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054

9. Aleea Stogu, dec., 18 mp, 1980, garsoniera cf 3, acte la zi, renovata, scara renovata, gaze, merita vazuta, detalii telefonic. 10.500 {; (0766.862.569 10. Aleea Stogu, dec., 18 mp, 1980, garsoniera cf 3, renovata recent, scara curata, merita vazuta, mai multe detalii telefonic. 10.000 {; (0766.862.569 11. Alexandru Obregia, et. 9/10, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata recent, libera, cad., intab., 26.500 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 12. Ansamblul Gama Residence Tow-

ers Faza II, dec., 45 mp, 2016, garsoniera, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, terasa cu spatiu de depozitare, bloc nou 2016, 41.000 {; (0758.041.197 13. Aparatorii Patriei, semidec., et. 2/4,

36 mp, str. Moldovita, bloc reabilitat termic, etaj 2 suprafata utila 29 mp, are uscatorie langa garsoniera, termopan nou, usa metalica, 26.000 {; (0724.731.319 titanspa74@yahoo.com

14. Aparatorii Patriei, Berceni dec., et. parter/8, 39 mp, 1986, Aparatorii Patriei, 39 mp, 5 minute metrou, 15 min. de centru cu metroul, Ratb 125, 232, 202, 312, N106, libera, spatioasa, parter, mobilata si utilata, zugravita acum 2 ani, usa metalica, termopan, 39.000 {; (0771.522.705 15. Auchan, Metro,Militari, garsoniera, la

cheie, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare, bloc P+5, Ratb 178 si 138 la 100 ml distanta, canalizare, gaze, curent electric. 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 16. B-dul Basarabia Arena Nationala semidec., et. 1/3, 20 mp, 1976, confort 2 cu dressing 2.75hx3,5L, construit pe zid, parchet, termopan - fereastra mare spre Est, plasa contra insecte, aer conditionat racire/ incalzire, cablu TV ?i internet RCS, gresie, faianta, parchet, 23.500 {; (0757.698.348/ 0771.136.708 andamanea@yahoo.com 17. Baba Novac rond, garsoniera dec.a, 40mp, dec., et. 3/8, 40 mp, 1980, garsoniera dec 40mp utili, complet renovata si mobilata modern, rond Baba Novac, et 3/8, bloc 1980, A/C, g,f,p, usa metalica, acte la zi, se accepta credit, direct propietar. 64.500 {; (0727.211.345 18. Baba Novac, dec., et. 1/1, cf. 1, cu

curte 20 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, negociabil, 36.000 {; (0723.723.485 19. Baba Novac, 3 minute metrou Dristor

dec., et. parter/4, 31 mp, 2017, Baba Novac, str. Dristorului, se preda cu g, f, p, t, centrala proprie, contorizare indiv., usi interior, obiecte sanitare, Direct dezvoltator, 0% comision, 49.875 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73

20. Baba Novac, Ion Tuculescu, et. 8/10,

cf. 2, bloc mixt, apa calda si caldura Radet, gaze, imb., agentie, 24.500 {; (0761.526.532/ 0726.671.256

21. Baicului , Lunca Florilor semidec., et. 1/4, 15 mp, 1980, Baicului, Lunca Florilor, garsoniera etaj 1/4 bloc izolat termic, termopan, usa metal, mobilata utilata, 15 mp, libera 15.700 {; (0762.660.502 busca_monik@yahoo.com 22. Balotesti, Ilfov, dec., et. parter/3, 43

mp, 2000, confort 1 sporit, 48 mp cu balcon, centrala termica pe gaze, calorifere noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, 22 mp teren in folosinta din fata blocului pe durata constructiei stradal la sosea. 27.000 {; (0722.612.915/ 0722.218.460 23. Baneasa, Aerogarii, oportunitate

dec., et. parter/4, 31 mp, 1981, langa pod Baneasa si Aeroport, parter înalt, buna pentru locuit sau sediu de firma, necesita renovare. Vecinatati, Aviatiei, Pajura, Otopeni, Pipera, Cartierul Francez, Nordului 47.000 {; (0722.393.151 libra.imobiliare@gmail.com 24. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 40 mp, 2017, vand garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, 51.960 {; (0725.957.934 roland@lakeviewsisesti.ro 25. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 26. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 27. Baneasa, Sisesti, NorthSide Park

studio 1 camera, semidec., et. 9/10, 51 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018.studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti. 61.523 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 28. Baneasa, Sisesti, Northside Park, studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 47 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 57.097 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 29. Basarabia, Costin Georgian, semi-

dec., et. 3/10, 32 mp, 1978, etaj 3/10, semidec.a, 32 mp, bloc in reabilitare, de garsoniere, vedere spre sud, libera, acte. Acces facil Metrou Costin Georgian la 8 minute; RATB. Vecinatati: 1 Decembrie 1918, L. Patrascanu. OVA 112965, 34.900 {; (0737.504.517 office@catalog-rezidential.ro

41. Berceni, Grand Arena Mall dec., et.

1/4, 41 mp, 2017, Garsoniera dec.a spatioasa in bloc nou, se preda cu finisaje la alegere, contorizata individual, CT proprie costuri minime de intretinere. In apropiere gradinita, scoli, parcuri, Ratb, 36.500 {; (0725.957.934 42. Berceni, Grand Arena Mall, dec., et. 1/4, 38 mp, 2018, vand garsoniera, direct de la dezvoltator, preturi promotionale, se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat si contorizat individual, 30.000 {; (0725.957.934 43. Berceni, langa metrou, ideala investitie, dec., et. 4/5, 35 mp, garsoniera dec.a, spatioasa, bucatarie mare, inchisa, balcon mare cu acces din camera, etaj intermediar in bloc nou cu lift, se vinde complet finisat cu totul nou. Pret promotional pentru cash. 30.500 {; (0722.960.645 44. Berceni, Luica, dec., et. parter/4, 28

mp, 1980, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, centrala proprie, acte, 26.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

45. Berceni, Luica, Str. Persani, dec., et.

parter/4, 30 mp, 1983, gars., cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, 27.000 {; (0731.136.698 Carmen_alice82@yahoo.com 46. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018,

Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid la mijloacele de transport, gradinita si scoala in vecinatate, 39.500 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com 47. Berceni, metrou dec., et. 1/5, 36 mp,

2017, Berceni garsoniera dec.a ansamblu rezidential nou, compus din 4 blocuri, regim inaltime Ds+P+5E, cu lift. Se preda complet finisata. Detalii la numarul tel. Negociabil 31.300 {; (0725.957.930

34. Berceni, dec., et. 2/3, 39 mp, 2017,

garsoniera este pozitionat in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida, cu acces usor la zonele de servicii: scoli, centre comerciale, mijloace de transport in comun 35.500 {; (0731.510.854 ilie.coca@zonadesud.ro 35. Berceni, dec., et. 1/3, 23 mp, 2017, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0%, 26.750 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 36. Berceni, dec., et. 1/3, 41 mp, 2017,

garsoniera spatioasa, bloc nou 5 minute de metrou Dimitrie Leonida, 35.500 {; (0730.888.280

37. Berceni, dec., et. 1/5, 2017, garson-

iera, situata in bloc nou, 7 minute de metrou Dimitrie Leonida, 30.600 {; (0730.888.280

38. Berceni, aproape de metrou, investi-

tie, dec., et. 2/5, 38 mp, garsoniera deosebit de spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, pentru depozitare, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie, 32.310 {; (0785.521.521 39. Berceni, bd. Alexandru Obregia,

Cultural, dec., et. 10/10, 39 mp, 1980, Berceni va oferim la vanz pe bd. Alexandru Obregia-Cultural o gars. cf. 1 dec., in S= 39 mp, situata la etj 10/10 intr-un bloc mixt din 1980, curata si cu imbunatatiri si tranformata in 2 cam dec., 36.800 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 40. Berceni, Bd. Brancoveanu 100 m,

dec., 31 mp, 2017, ultima garsoniera, bloc finalizat, acte gata, dezvoltator, fara comision, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium, amplasament deosebit, tva- ul este inclus, 33.500 {; (0761.309.031

mp, debara 3,5 mp, vedere Victoriei, 2 gaemuri, ocazie, 13.800 {; (0763.870.702

73. Centru Vechi, Smardan, 18 mp, 1/7

in apropiere de BNR, f. imbunatatiri, intabulata, libera, 23.500 {; (0746.188.866 74. Centrul Vechi, Smardan, et. 1/7, 18

mp, in apropiere de B.N.R., cadastru, intabulare, libera, pozitie exceptionala, 23.500 {; (0746.188.866

75. Chiajna, str Tineretului, garsoniera,

dec., et. 5/6, 28 mp, 2018, Tineretului nr 63, Chiajna, apartament 1 camera/constructie 2018, dec., etaj 5/6, suprafata utila 28 mp, izolatie, balcoan, central proprie, 24.000 {; (0720.822.960 contact@rezidential-orhideelor2.ro 76. Chisinau, Basarabia, semidec., et. 9/10, 32 mp, 1982, garsoniera curata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata si utilata,se poate prelua cu tot cu chirias, 38.500 {; (0732.135.470 77. Colentina, dec., et. parter/8, 36 mp,

et. 3/5, 36 mp, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie de 8,5mp, inchisa si debara, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala. 29.610 {; (0785.521.521

dec., et. 8/8, 40 mp, 1990, Colentina, Doamna Ghica, terasa, apartament confort 1, dec., situata la etajul 8, are o suprafata de 40 mp. Bloc 1990, reabilitat, mixt, cadastru si intabulare, libera, 37.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151

50. Berceni, Obregia, semidec., et. 9/10,

79. Colentina, Doamna Ghica, dec.,

9/9 cu etaj tehnic, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica, imobil reabilitat termic, 28.000 {; (0720.663.399 siadconcept@gmail.com 51. Berceni, Piata Resita, et. 3/4, cf. 3,

baie, bucatarie, gaze, centrala, imb., AC, agentie, 19.300 {; (0726.671.256/ 0761.526.532

52. Berceni, Piata Sudului, semidec., et.

7/7, 28 mp, 2017, Berceni, Piata Sudului, garsoniera in bloc finalizat decembrie 2017, finisaje premium, totul contorizat individual, mutare rapida, doar 4 min. statia de metrou, 35.000 {; (0725.957.934 53. Berceni, Resita, loc parcare inclus,

discutabil dec., et. parter/3, 35 mp, 2018, aproapiere RATB si piata, garsoniera in bloc nou, constructie 2018, 35 mp, se va preda la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica si calorifere, peretii finisati, reducere la cash, 39.900 {; (0723.190.414/ 0725.597.221 victor.a@star-construct.ro 54. Berceni, Spiru Haret 1 min. metrou

si piata semidec., et. 1/3, 27 mp, 2018, Aparatorii Patriei, c-tie noua, pozitie deosebita, piata, la cheie, finisaje lux, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, contorizat individual, incalzire in pardoseala, doar plata cash 29.500 {; (0723.528.420 55. Berceni, Turnu Magurele, semidec., et. 3/10, 30 mp, 1960, complet renovata si utiltata; finisaje superioare. 3 minute distanta mijloace de transport in comun. Hypermarketuri, scoli, gradinite. Doar cash, 35.000 {; (0725.679.792 iulia.lazar@c21.ro 56. Berceni, Turnu Magurele, semidec.,

et. 8/9, 31 mp, 1965, gars cf 1 semidec, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon, o statie pana la metrou Aparatorii Patriei, acte in regula, libera, 32.000 {; (0722.891.941/ 0757.439.615 royalimob@yahoo.ro

58. Brancoveanu, et. 3/4, cf. 3, gresie,

apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%, 32.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

72. Central, et. 8/9, cf. 3, 2 lifturi, 16,8

49. Berceni, metrou, dec.a, balcon, dec.,

31. Berceni metrou, dec., et. 1/5, 36 mp,

33. Berceni, dec., et. 1/5, 33 mp, 2017,

71. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et. 2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com

1986, Teiul Doamnei, Cristea Mateescu, parter inalt, bloc mixt, izolat recent, dec.a, foarte spatioasa, merita vazuta, 36.900 {; (0762.656.686/ 0748.908.724

57. Brancoveanu dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, garsoniera situata intr-un imobil desfasurat pe P+3E, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile, metrou, RATB, 47.500 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro

32. Berceni metrou, etaj, dec.a, balcon, dec., et. 3/5, 36 mp, garsoniera deosebita, pe etaj, in bloc nou cu lift, dec.a, bucatarie mare, inchisa, debara, camera luminoasa, balcon generos pentru mai mult spatiu, se vinde la cheie. Pret pentru plata cash. 29.600 {; (0733.840.686

70. Campia Libertatii, Gheorghe Petrascu semidec., et. 9/9, 36 mp, vav parcul Gheorghe Petrascu, toate imbunatatirile, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, toate actele, zona verde 45.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

48. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, Berceni, metrou, garsoniera spatioasa, bloc nou, promo, 29.600 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

30. Berceni - Resita, garsoniera, bonusloc parcare, dec., et. parter/2, 35 mp, 2017, garsoniera situata in zona Berceni Piata Resita, situata in bloc P+2, dec.a, suprafata utila 35mp, se preda finisata cu finisaje de calitate superioare, loc parcare inclus in pret, contorizata, 38.200 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro

2018, Berceni metrou, garsoniera spatioasa, bloc nou, promo, 29.700 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

69. Calea Vitan, Bobocica, piata, semidec., et. parter/10, 32 mp, 1983, balcon, libera, agentie, 33.000 {; (0726.671.256/ 0761.526.532

faianta, termopan, radet, cad.+ intab., 16.500 {; (0761.446.979/ 0748.551.054

59. Brancoveanu, et. 8/10, 32 mp, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, toate actele, 33.500 {; (0730.452.410 60. Brancoveanu, 10 minute metrou,

et. 1/3, 34 mp, 2017, se accepta credit, finisaje lux, bloc nou, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, fara comision. Pret cu tva inclus - 47.500 euro, 45.200 {; (031.005.12.58/ 031.005.17.65 61. Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 62. Brancoveanu, Budimex, semidec.,

et. 8/10, cf. 1, libera, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata, 33.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 63. Brancoveanu, Postalionului, dec.,

et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata in bloc nou, finisaje la alegere, centrala termica, baie echipata, balcon, izolatie termica de 10 cm. Comision 0. Direct dezvoltator, 24.000 {; (0725.957.933 64. Budimex spital, zona, 35 mp,

proprietar vand gars., cf. 1, p/8, parchet + termopan, 35.000 {; (0724.580.763

65. Bulevardul Unirii, dec., et. 8/9, 42

mp, 2002, vand garsoniera, recent renovata - mobilata modern si utilata, paza, 78 {; (0727.177.008 66. Calea Calarasi, Delea Veche, dec., et. parter/1, 48 mp, Calea Calarasi, Delea Veche, pozitie excelenta, chiar langa restaurant La mama, garsoniera spatioasa, renovata recent, termopan din lemn stratificat, parchet lemn, gresie, faianta, pret discutabil. 38.500 {; (0722.300.698/ 021.330.79.50 67. Calea Crangasi, et. 9/10, 43 mp, vand garsoniera frumoasa, spatioasa, cu balcon si vedere spre oras, 52.000 {; (0350.409.916 68. Calea Victoriei vizavi magazin Muzi-

ca 10 mp, una camera 1/8, balcon inchis termopan, mobilata modern, apa, lumina, mocheta, acces grup sanitar, locuinta, birou, foarte bine platita - pt. inchiriere, usor neg., 15.000 {; (021.336.73.92/ 0729.580.269/ 0734.068.151

78. Colentina, Doamna Ghica terasa,

et. 6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete. 46.000 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com

80. Colentina, Doamna Ghica, Parc, semistradal, dec., et. 8/8, 40 mp, 1991, cf.1 sp, bloc mixt, reabilitat termic, bucatarie mare patrata, mobilata, balcon spatios, luminoasa, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer conditionat, intab, libera, zona linistita, 37.800 {; (0770.956.572 81. Colentina, Fundeni dec., et. 1/3, 42

mp, 2017, garsoniera spatioasa, balcon inchis,amplasata in zona Colentina - Fundeni, spitalul Fundeni, dec.a, in bloc nou, finisaje la alegere, incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica 33.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 82. Colentina, Fundeni, dec., et. parter/5, 42 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, situata intr-un ansamblu rezidential cu regim inchis, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, suntem dispusi la neg., direct dezvoltator, comision 0% 37.619 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 83. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/5, 2017, garsoniera complet dec.a, bucatarie inchisa, situata stradal, intr-o zona rezidentiala, cu mijloace de transport in imediata vecinatate, numeroase facilitati urbane, 39.900 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 84. Comuna Chitila, Str. Fortului nr. 31, et. parter/1, 30 mp, constructie caramida, baie, bucatarie, camera de zi, posibilitati balcon, hidrofor apa, 6.500 {; (0745.779.715 85. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp,

4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 23.000 {; (0745.067.409 86. Costin Georgian, la 10 min. de metrou, vand garsoniera proprietate personala, recent zugravita si utilata, 35.000 {; (0763.360.928 87. Crangasi metrou, et. parter/5, 35 mp, 2017, Crangasi metrou, bloc nou, garsoniera confort 1, situate la parter/5, finisaje de Lux, are o suprafata de 35 mp. Central termica, 49.900 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355 88. Crangasi, semidec., et. parter, 36 mp, 2017, vand garsoniera la parter in zona foarte linistita, in spatele Pietii Crangasi si a supermarket-ului Lidl, aproape de terenurile de tenis Sportul Studentesc, str. Elena Farago, 49.950 {; (0738.666.659 aleku_2006@yahoo.com 89. Crangasi, Regie, semidec., et. parter/5, 28 mp, 2017, proprietar vand garsoniera situata la parter in bloc nou in Regie, vis-a-vis de Baza Sportiva Sportul Studentesc, suprafata 28 mp, 49.500 {; (0740.181.444/ 0738.666.659 expres.rezidential@yahoo.com 90. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/8, 48 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 58.000 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 91. Dacia semidec., et. 7/7, 18 mp, 1950,

Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid, la 5 minute de Piata Romana. 22.000 {; (0724.200.026 92. Decebal, Alba Iulia, Ruby Tuesday,

dec., et. 1/4, 42 mp, 1990, garsoniera, confort 1, dec.a renovata recent, etaj 1/4, 42 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. 71.500 {; (0722.459.956/ 0747.111.633 iacobsorin02@yahoo.com 93. Decebal, Muncii, dec., et. 7/8, 42

mp, 1990, bloc mixt, reabilitat, mobilata/ utilata complet, bucatarie patrata, supraveghere video. loc de parcare ADP, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit, 64.500 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@iness-intermed.ro 94. Dimitrie Leonida dec., et. 2/4, 36

mp, 2015, 7 minute metrou, etaj 2/4, lift, bloc 2015, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Se vinde complet mobilata si utilata modern. Toate actele la zi 40.000 {; (0773.931.307 95. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/3, 42

mp, 2018, garsoniera 42 mp, bloc nou, langa metrou, pret promotional. Se preda finisata la cheie cu gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa intrare, termopane, centrala termica, obiecte sanitare. 35.500 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

96. Dimitrie Leonida, dec., et. 3/5, 36 mp, 2018, garsoniera la cheie, 100 m pana la metrou Berceni, in bloc nou, strada asfaltata. Finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet, usi interior), contorizare individuala, vizionare numai cu programare. 29.610 {; (0745.844.228

121. Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara, semidec., et. 7/10, 35 mp, 1973, apartament 2 camere semidec. 35 mp, etaj 7/10, balcon inchis in termopan, usa metalica, acte pregatite pentru vanzare. Pentru mai multe detalii contactatima telefonic. 38.000 {; (0732.624.689

97. Dimitrie Leonida, 29.500 euro, dec.,

122. Drumul Taberei, Chilia Veche, dec., et. parter/4, 1971, multiple imbunatatiri, geam baie, bucatarie utilata, bloc reabilitat sau schimb cu apartament 2 camere dec., confort 1, maxim etaj 3, aceeasi zona, plus diferenta, negociabil, 43.500 {; (0757.651.662/ 0769.477.190

et. 1/2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a, spatioasa, 33mp utili, bucatarie inchisa, balcon, etaj intermediar, bloc P+2.Finisaje incluse in pret, centrala proprie, contorizare individuala, 29.500 {; (0724.548.052 98. Dimitrie Leonida, Drumul Fermei, semidec., et. parter/5, 52 mp, 2017, garsoniera 52 mp + curte 45 mp, finisaje zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celulare, tamplarie PVC, geamuri termopan, usa metalica de acces, instalatie electrica completa,P+5, 51.205 {; (0722.204.952 99. Dimitrov, sector 2 et. 2/10, 34 mp, 1970, str. Oborul Nou, garsoniera spatioasa, foarte luminoasa, recent renovata, in bloc reabilitat termic. Pretabil atat pentru locuit cat si pentru inchiriat. Se vinde complet mobilata si utilata, 47.000 {; (0723.662.950 lucian_f10@yahoo.com 100. Dorobanti, dec., et. 10/10, 40 mp,

1978, Piata Dorobanti, garsoniera, confort 1 dec., etaj 10/10, suprafata 40 mp, an 1978, mobilata si utilata complet, bloc reabilitat, etaj 11 tehnic, doua lifturi, parcare. 80.000 {; (0737.615.809/ 031.438.12.51 dan@regalhouse.ro 101. Dristor metrou dec., et. 10/10, 34 mp, 1976, bloc mixt, reabilitat, apropiere bulevard, balcon inchis, gresie, faianta, termopan, la 2 minute de metrou Dristor, stradala, zugravita, 41.500 {; (0740.246.872/ 0723.399.229 102. Dristor metrou, Liviu Rebreanu, Park Lake, semidec., et. 4/10, 35 mp, 1978, Parc IOR, bloc stradal, semidec.a, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, parc IOR, metrou 3 minute, statii Ratb, mall Park Lake, piata, Liviu Rebreanu, Camil Ressu, Dristor. Ideal investitii. 45.000 {; (0766.086.539 103. Dristor, dec., et. 1/10, 44 mp, 2017, garsoniera Dristor, bloc nou, amplasament central. 57.000 {; (0731.510.854 ilie.coca@zonadesud.ro 104. Dristor, Auchan, 32 mp, 1972, Rm.

Sarat, cf. 1, parter cu balcon, parter inalt, libera, bloc civilizatat, curat, piata, scoala, metrou aproape, acte, cad., disc., 34.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

105. Dristor, Baba Novac, metrou la 6-7

minute, cf. 2, bloc mixt, etajul 4, cu renovari, gresie, faianta, parchet, termoapn, um, toate utilitatile, bloc foarte civilizat, acte in regula, disc., 25.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 106. Dristor, chiar la metrou, dec., et. 8/10, 35 mp, 1976, bloc stradal, vedere spate, mixt, dec.a, termopane, gresie, faianta, curata, libera, toate actele 43.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 107. Dristor, chiar la metrou, semidec.,

et. 10/10, 33 mp, 1976, garsoniera ta de vis, Dristor chiar langa metrou. 47.000 {; (0726.260.205 nicoleta.vaduva06@yahoo.com 108. Dristor, Fizicienilor, dec., et. parter/4, 30 mp, 1980, gars., cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, um, renovata recent, libera, toate actele, 32.000 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com 109. Dristor, metrou, semidec., et. 5/10,

27 mp, 1982, gars cf 1, mobilata utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, acc, numai cash, 32.500 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com

110. Dristor, metrou, semidec., et. 3/10, 20 mp, 1976, gars. cf 2, gresie, faianta, parchet, termopan, um, libera, su=18 mp, 28.000 {; (0731.136.698/ 0768.322.642 confortspecial@yahoo.com 111. Dristor, Urban Homes, comision 0,

dec., et. 1/9, 44 mp, 2018, imobil P+9, finalizare 2018, Porotherm. Finisaje premium, lift Kone, usi MDF, UM Italia, parchet laminat 8 cm, bai Rocca/Grohe, centrala imobil Buderus. apropiere metrou, parc Titan, mall Park Lake. 57.000 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro 112. Dristorului, semidec., et. 6/10, 34

mp, 1986, garsoniera 34 mp, semidec.a, etaj 6, libera, bloc reabilitat, acte. Acces facil metrou; RATB: 1, 34, 70, 79, 135, 311, 330. Vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Baba Novac. OVA 112935, 47.000 {; (0737.504.517 office@catalog-rezidential.ro

123. Drumul Taberei, Favorit, semidec.,

32 mp, imb., mobilat, 36.000 {; (0724.053.351

124. Drumul Taberei, Favorit, semidec., et. parter/9, 32 mp, 1975, proprietar, garsoniera confort 1, etaj P/9, bloc reabilitat in interior, se vinde mobilata si utilata complet, usa metalica, termopan, gresie, faianta, parchet, led,frigider, loc parcare adp., 42.000 {; (0724.791.382 spiridon.florin@Yahoo.com 125. Drumul Taberei, Hanul Drumetul semidec., et. 8/9, 32 mp, 1970, Bd 1 Mai, bloc stradal, reabilitat termic,termopan la balcon, usa metalica, scara foarte curata, 2 lifturi, garsoniera fara amenajari interioare, libera, toate actele 34.900 {; (0723.325.257 contact@mihaelaanton.ro

129. Drumul Taberei, Sibiu, et. 4/10, 1982, Ghencea, capat tramvai 41, etaj 4, fara imbunatatiri, libera, negociabil, 34.999 {; (0722.792.039 alexandru.barceanu@yahoo.com

3, balcon, baie, bucatarie, gaze, centrala, bloc reabilitat termic, imb., agentie, 12.000 {; (0726.671.256/ 0761.526.532

132. Fizicienilor- Lacramioarei, dec., et.

120. Drumul Taberei, Brancusi, imobil nou, dec., et. parter/6, 38 mp, 2018, dec., Drumul Taberei, Brancusi, dec., 38 mp utili, 1 minut RATB, finisaje superioare, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi.Direct dezvoltator, 42.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

semidec., et. 6/10, 33 mp, 1984, Garsoniera este la etajul 6/10, intr-un bloc reabilitat termic, construit in 1984, cu structura semidec.a. Ca imbunatatiri dispune de parchet, termopane, gresie si faianta. Pret negociabil, 40.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

1984 mixt, 2/10 dec., et. 2/10, 36 mp, 1984, dec.a, amenajata, gresie, fainta, parchet, bucataria patrata, bloc stradal, intrare stradala acte la zi, potential invesitie, apropiere metrou piata parc Obor, Iancului, Ferdinand. Libera 45.000 {; (0766.187.781 154. Iancului, Ritmului, Pantelimon, bl

mixt, et. 2/10, 36 mp, 1981, garsoniera dec.a, la et. 2/10, bl. mixt toate imbunatatirile, g, f, p, t, bucataria patrata, bloc stradal, intrare stradala vedere fata. Acte efectuate, se accepta credit. Exclusivitate 46.000 {; (0771.791.542 155. Iancului, Ritmului, Pantelimon, bloc

parter/4, 28 mp, 1985, garsoniera, bloc reabilitat termic; (0752.111.700

157. Lacul Tei, Facultate, dec., et. 4/10,

42 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec. situata la etajul 4/10, are o suprafata de 42 mp, bloc 1986, are gresie, faianta, termopan, 45.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 158. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

133. Floreasca, Parc, dec., et. 1/3, 25

5/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, termopan, usa metalica, baie cu fereastra, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 44.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

134. Foisorul de Foc, dec., et. parter/parter, 11 mp, 1970, garaj la curte comuna (curata, linistita), 10,5m. Ziduri din beton, subsol, terasa, cu terenul de sub. Dimensiuni: 4,22 x 2,67 mp. Inaltimea 2,5 m, subsol 2m. Daca-i modificat pt. birou, locuinta, afaceri. 10.000 {; (0766.480.101 moiseana@yahoo.com

159. Lacul Tei, Maica Domnului, Parcul Tei, dec., et. 5/10, 41 mp, 1987, langa Facultatea de Constructii, cf. 1 sporit, 2 lifturi, bloc civilizat, pe mijloc, orientare est, curata, cadastru, intabulare, ideal locuit/investitie, 44.000 {; (0737.435.628/ 0722.614.867

mp, 1960, bloc reabilitat termic, termopan, balcon inchis, orientata catre sud, aproape de parc, scara curata, ferestre mari, bloc mixt. Vec. Dorobanti, Tei, Stefan cel Mare, Aviatiei, Aviatorilor, 37.500 {; (0744.150.002

135. Foisorul de Foc, dec., et. 3/3, 30 mp, 1940, Strada Horei, 3/3, cf. 1, dec.a, renovata complet, termopane, parchet, se vinde mobilata si utilata, cladire fara risc seismic, fara legea 112, libera, vizionari la orice ora, acte la zi, 33.500 {; (0766.486.240 136. Fundeni, Colentina, dec., et. 1/4, 42

mp, 2017, de vanzare garsoniera la pret redus, situata intr-o zona linistita, garsoniera se preada la cheie, finisajele sunt de calitate premium, la alegere, dintr-o gama variata. Direct dezvoltator, comision 0% 33.500 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 137. Gara de Nord, Dinicu Golescu,

semidec., et. 6/9, 30 mp, 1960, gars cf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, 30.500 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com

160. Lidl, str. Nasaud, sector 5 dec., p/3, fara balcon, imbunatatiri, geam la baie, la cheie, plata cash, bloc mixt 28.000 {; (0722.655.435/ 0742.296.220 161. Loft, design interior superb si prac-

tic. dec., et. parter/8, 49 mp, 2017, In proiectul nostru inedit veti gasi apartamente de tip loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp cu diferite stiluri de design interior, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 58.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 162. Luica, dec., et. parter/2, 2017, gar-

soniera spatioasa, mutare rapida, loc de parcare inclus in pret, 36.500 {; (0730.888.280

163. Luica, dec., parcare gratuita, comi-

sion 0 dec., et. parter/2, 35 mp, 2018, garsoniera spatioasa, dec.a, zona linistita, acces facil RATB, loc de parcare inclus in pret. Termen de finalizare martie 2018. Buget de finisaje Comision 0% Direct Dezvoltator, 38.200 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro 164. Lujerului, Timonierului, dec., et. 4/8, 40 mp, 1986, etajul 4/8 intr-un bloc construit in anul 1978, dec., cu o suprafata de 40 mp, 43.000 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com

35 mp, 2017, oportunitate, garsoniera spatioasa 35 mp, mutare rapida. Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile bransate. Centrala proprie, calorifere. Loc de parcare. Direct dezvoltator.Comision 0. 36.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

2017, garsoniera in apropiere de Institutul de Fizica, ceea ce reprezinta o investitie ideala, toate utilitatile, finisata, 29.500 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro

140. Giurgiului, mutare rapida, acces

166. Magurele, stradal, finisaje supe-

141. Grigorescu, metrou, semidec., et.

119. Drumul Taberei, Brancusi, garsoniera, parter inalt dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 35 mp, dec.a, 37.840 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro

dec., et. 8/10, 36 mp, 1980, bloc mixt, reabilitat termic, multiple imbunatatiri, accepta credit, 47.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

131. Ferentari, Iacob Andrei, et. 3/4, cf.

116. Drumul Taberei, AFI Cotroceni, cf.

RATB, parc, dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, Drumul Taberei, cartier Brancusi, garsoniera dec.a, finisaje superioare, 1 minut pana la RATB, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland. Direct dezvoltator, 37.800 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

151. Iancului, Metrou, Elev Stefanescu,

156. Kogalniceanu vav Universitate, Facultatea de Drept semidec., et. 2/5, 22 mp, 1950, stradala cu vedere stradala, 2 minute metrou,parc Cismigiu si Izvor, lift, 22 mp utili, imbunatatiri, inchiriabila imediat, centru istoric, proximitate facultatile, medicina, veterinara, utilaj, chimie, biologie. 26.500 {; (0758.259.731/ 0758.323.323

er Brancusi, dec., et. 1/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 36.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

facil RATB dec., et. parter/3, 35 mp, 2017, garsoniera, dec.a, finisata, acces facil RATB, zona Giurgiului. Garsoniera se gaseste pe parterul imobilului, este finalizata, balcon, mutare rapida, bloc nou, comision 0 38.200 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro

118. Drumul Taberei, Brancusi, 1 minut

150. Iancului, Avrig, dec., et. 2/10, 34 mp, 1980, str. Elev Stefanescu, metrou pta Iancului 5 min, Obor 10 min, 2/10, bloc mixt 1980, dec, 34 mp, renovata recent, g, f, p, um, termopan, se vinde mobilata, utilata, cadastru, intabulare, accept credit. 45.000 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

130. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

53 mp, 2009, Valea Oltului, proprietar parter inalt, imobil nou tip vila, amenajat, ct, t, p,g, f, usa metalica, luminos, termiozolat, bucatarie open space, debara spatioasa, parcare garaj subteran. Exclus agentii, 49.500 {; (0766.268.269 snowballmiau@gmail.com

117. Drumul Taberei, Brancusi, dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, garsoniera cu posibilitate de transformare in 2 camere, se vinde cu gresie, faianta, parchet, geamuri tripan, centrala proprie, usi de interior, usa metalica. Direct dezvoltator, comision 0%, 37.840 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro

149. Iancului, et. 9/10, 31 mp, 1981, confort 1, renovata, amenajata modern, complet utilata si mobilata, 44.000 {; (021.413.66.93/ 0721.245.343

mixt, dec., et. 2/10, 36 mp, 1981, stradal, garsoniera bloc mixt, stradal, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, intrare stradala vedere fata. Acte la zi, apropiere metrou Iancului (7 minute) Veranda mall, piata, Obor, Ferdinand, Mihai Bravu. 44.000 {; (0766.187.781

139. Giurgiului, Luica, dec., et. parter/3,

2, renovata, mobilata, utilata, zona civilizata, disc., 26.000 {; (0744.994.267/ 0763.698.327

173. Metro, Militari, Auchan, garsoniera,

153. Iancului, Ritmului, Pantelimon, bl

114. Drumul Taberei Favorit, Afi

115. Drumul Taberei, dec., et. parter/3,

148. Iancului, dec., 1978, 1 minut metrou Iancului, libera cf. 1, dec. cu balcon nemodificat etaj superior pe mijloc bloc mixt 79 are g, f, t, p, um, ac, are intabulare si accept credit zona aflata semicentral cu multe facilitati, 31.500 {; (0724.913.158/ 0744.163.253

127. Drumul Taberei, parc Brancusi, RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 46.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

et. 10/10, 20 mp, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 25.500 {; (0726.385.622/ 0728.873.202 liviu.andrei@falc-imobiliare.ro Cotroceni, semidec., et. parter/10, 31 mp, 1974, langa gura de metrou, bloc stradal, mai retras, fara zgomot, zona verde in fata blocului, scara foarte curata, monitorizata video, bloc de garsoniere, ideala si pentru birou firma, intab, 38.500 {; (0725.740.601

172. Metalurgiei, mutare imediata, dec.,

152. Iancului, Pantelimon, acces metrou

138. Garsoniera, parc, Brancoveanu, metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65

113. Drumul Taberei (Orizont) semidec.,

147. Iancului Ritmului Pantelimon BL MIXT dec., et. 2/10, 36 mp, 1981, garsoniera bloc mixt, interior curat gresie faianta parchet termopan, bloc stradal, intrare stradala vedere fata. Acte efectuate, metrou Iancului 7 minute pe jos. Vecinatati Veranda Mall Piata, Obor, 46.000 {; (0771.791.542

126. Drumul Taberei, Militari semidec., et. 4/10, 31 mp, 1983, Bd. 1 Mai, Ghencea, et. 4/10, confort 1, semidec.a, fara amenajari, c-tie 1983, balcon logie, contoare, acte, libera, acces usor, la 3 statii de Afi Cotroceni 34.999 {; (0724.370.636/ 0724.262.436 gfirut@yahoo.com

128. Drumul Taberei, Prel.Ghencea, semidec., et. 1/3, 30 mp, 2008, LIdl, str. Dantelei, la 5 min. de autobuz 185, zona de vile, acces numai cu masina personala, et. 1/3, c-tie 2008, mobila moderna, electrocasnice, balcon, libera, acte, mobilata/ nemobilata, loc adp., 27.500 {; (0724.262.436 gfirut@yahoo.com

5/10, 34 mp, 1982, oferta reala, garsoniera ultralux, zona metrou Grigorescu, 5 min de mers pe jos, distanta reala. 59.000 {; (0760.793.857 nicaelena81@yahoo.com 142. Grigorescu, Titan semidec., et.

7/10, 20 mp, Postavarului, Billa, stradal, complet mobilata/ utilata modern, bloc reabilitat, c t, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc parcare, 10 min. metrou, piata, Ratb (311), Billa, Auchan, ideala investitie, 26.500 {; (0725.084.444/ 021.210.76.00 ancasweethome@gmail.com 143. Iacob Andrei, et. 1/4, gars. cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, gaze, 12.000 {; (0730.452.410 144. Iancului semidec., et. 9/10, 34 mp,

1980, vanzare garsoniera mobilata si utilata, izolata, moderna, la doar 5-6 minute de metrou, intr-o zona linistita, vedere catre spate, ceea ce confera liniste. Negociabil. Agentia House Advisers, 45.800 {; (0747.607.626 claudia.despescu@houseadvisers.ro 145. Iancului Avrig semidec., et. 10/10,

31 mp, 1983, garsoniera cf 1 mobilata utilata la doua minute metrou, ideal investitie inchiriere, mijloace transport in zona tramvai 34, 1, 46 autobuze 335, 330, 311, 135, 101, troleu 85, 69 si se afla vav de metrou 36.500 {; (0727.424.131 146. Iancului Magura Vulturului et.

parter/10, 32 mp, 1982, conf 1parter inalt cu balcon inchis zugravita nou parchet nou toate utilitatile, libera, direct proprietar fara datorii, 3 minute metrou Iancului, bloc inconjurat de verdeata zona f buna toate actele la zi 44.000 {; (0722.612.915

25

165. Magurele, dec., et. 1/2, 37 mp,

rioare, parcare, dec., et. 3/3, 22 mp, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida, 18.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 167. Magurele, stradal, finisaje supe-

rioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 168. Mall Grand Arena, Carrefour, dec., et. 1/5, 41 mp, 2017, garsoniera, nisa de dormit, terasa cu iesire din living, 3 statii RATB pana la metrou, bloc in zona linistita, verdeata, se ofera tur de vizionare gratuit, 36.800 {; (0730.250.305 169. Mall Vitan, (Dristor) dec., et. 4/4, 43 mp, 1990, proprietar vand gars. conf.1 zona Mall Vitan- Dristor. Comp. din 1 camera (24 mp)+ balcon inchis in termopan, baie mare, bucatarie mare, debara si hol. Toate mijloacele de transp.in imediata apropiere, 52.000 {; (0765.433.630 gcasangiu@yahoo.com 170. Matei Basarab Calea Calarasilor, Delea Veche dec., et. 8/8, 40 mp, 1994, intersectia matei basarab cu calea Calarasi, Delea veche si str. Agricultori va oferim la vanz o gars dubla cf1 1 sporit dec in S= 40 mp situata la etj 8/8 intr-un bloc din 1994 reabilitat termic 55.500 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 171. Metalurgiei, Carrefour Grand Arena, et. parter/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructiecomision 0%, plata cash, 23.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

et. parter/4, 42 mp, 2016, apropiere Lidl, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, usa metalica, baia utilata, aer conditionat, centrala termica, calorifere, cadastru, intabulare, se accepta credit, 29.900 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc P+5, cu lift, cu loc de parcare, finisaje la alegere, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. 30.300 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 174. Metrou 1 Decembrie 1918, dec., et.

1/3, 36 mp, 2017, promotie, 1 Dec. 1918, garsoniera dec.a, 36 mp utli, la 10 min de metrou, etajul 1, bloc 2017, finisaje lux la alegere, contorizata individual, balcon, disponibila imediat, direct dezvoltator 34.305 {; (031.005.17.73/ 031.005.17.73 ciprian.b@star-construct.ro 175. Metrou 1 Decembrie 1918, Theodor

Pallady, dec., et. 2/5, 35 mp, 2017, garsoniera dec.a, disponibila la etajul 2 din 5. Blocul este amplasat la mica distanta de metrou 1 Decembrie 1918. Garsoniera se preda la cheie. Comision 0%. Se accepta doar plata cash, 32.160 {; (0738.192.558 adrian@activeestate.ro

176. Metrou 1 Decembrie 1918, Theodor

Pallady, dec., et. 2/5, 35 mp, 2017, garsoniera dec.a, disponibila la etajul 4 din 5. Blocul este amplasat intr-un superb ansamblu rezidential. Garsoniera se preda la cheie, finisajele fiind la alegere. Se accepta doar plata cash 33.953 {; (0738.192.558 adrian@activeestate.ro 177. Metrou 1 Decembrie garsoniera ansamblu rezidential dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, garsoniera ansamblu rezidential, 7 blocuri, spatii comerciale, supraveghere video, paza, finisaje la alegere, structura de cadre de beton+caramida, comision 0. Avans minim 80%. 32.200 {; (0738.192.559 alexandru@activeestate.ro 178. Metrou Dimitrie Leonida, semidec., et. 2/2, 31 mp, 2018, vindem ultimele garsoniere ramase intr-un bloc nou in constructie langa Metrou Leonida, finisate la cheie, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare in baie, centrala proprie, calorifere, comision 0%, 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 179. Metrou Dimitrie Leonida, 40 mp, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, dec.a, 40 mp utili, finisata la cheie, contorizare individuala, centrala proprie. 34.000 {; (0724.548.052 180. Metrou Teclu, Titan, Pallady, et. 7/11, 25 mp, 2018, garsoniera deosebita, langa metrou cu acces pe strazi asfaltate, in ansamblu locuit, etaj intermediar, in bloc cu lift, finisaje noi, de calitate si in garantie. Accept si credit bancar Prima Casa 29.925 {; (0722.960.645 directconstructor@gmail.com

181. Mihai Bravu, Parc Vacaresti, Parc Tineretului dec., et. parter/4, 35 mp, 2017, Neo 59, metrou Mihai Bravu 400 m, Parcul Tineretului 600 m, garsoniera, 44.448 {; (0759.030.366 igor.calutu@neofortbiz.ro 182. Militari dec., et. demisol/3, 30 mp, Apusului,confort1, demisol, bloc construit in 2011, 24.500 {; (0720.592.299 183. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017, constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 184. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 185. Militari dec., et. parter/7, 49 mp, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 186. Militari dec., et. parter/3, 2017, Va oferim spre vanzare garsoniera situata la etajul parter, construit in anul 2017, in zona Militari Residence. Imobilul, in suprafata utila de 30 mp, 29.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 187. Militari (Apusului - Casa Roz) semi-

dec., et. 5/5, 30 mp, confort 1, mansarda, bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, parchet, acte, credit, 31.000 {; (0726.385.622/ 0728.873.202 liviu.andrei@falc-imobiliare.ro

188. Militari (Apusului) semidec., et. 10/10, 23 mp, confort 2, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, acte, 24.500 {; (0726.385.622/ 0728.873.202 liviu.andrei@falc-imobiliare.ro 189. Militari Gorjului semidec., et. 6/10,

31 mp, 1976, proprietar vand gasoniera Militari-Gorjului langa statia de metrou Gorjului (blocul cu Banca Transilvania la parter). Bloc mixt, renovata si mobilata, acte la zi, accept credit, 41.000 {; (0743.176.779 silviu_grigorescu@yahoo.com

190. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 191. Militari Pacii, Bloc nou 2017 dec., et. 1/3, 31 mp, 2017, 36.500 {; (0768.901.007 cristian.mihaila@galaxyimob.ro 192. Militari Residence dec., et. parter/7,

35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

193. Militari Residence dec., et. parter/7,

33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

194. Militari Residence dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 195. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 196. Militari Residence dec., et. 7/7, 40

mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

11 decembrie 2017

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 197. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

222. Militari, Gorjului, dec., et. parter/10,

31 mp, 1978, stradal Iuliu Maniu, 5 min. Metrou, vedere spate, liniste, renovata 2017, instalatii noi, scara curata, intre statiile Lujerului si Gorjului, disp. imediat, acc. credit. 42.900 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

248. Mosilor, dec., et. 2/5, 34 mp, 1938, stradal valea Mosilor intersectie cu Fainari, garsoniera c.f. 1 dec.a etajul 2 aer conditionat complet mobilata utilata tot strictul necesar, 38.900 {; (0773.886.826 nistor_house@yahoo.com

198. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35

223. Militari, Gorjului, Cernisoara dec.,

249. Mosilor, str Izvorul Rece, Olari,

mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro 199. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31

mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro 200. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

36 mp, 1982, cf. 1, 4/4, gresie, faianta, usa metalica, mixt, numai cash 37.500 {; (0746.188.866

224. Militari, Gorjului, Cernisoara, dec., et. 4/4, 36 mp, 1982, cf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, numai cash, neg., 37.500 {; (0746.188.866 225. Militari, I. Maniu, Apusului 26 mp,

cf. 2, stradal, bloc mixt, imbunatatiri, aproape metrou, ratb, 24.000 {; (0744.994.327/ 0763.698.327

273. Pantelimon, dec., et. parter/4, 16

mp, garsoniera confort 3, gaze la usa, gresie, faianta, parchet, libera, curata 12.900 {; (0721.999.550/ 0760.488.840

dec., et. 2/2, 23 mp, 1935, gars modesta, neamenajata la mansarda in s 23 mp, situata intr-o vila interbelica, fara risc seismic, relatii Dan, pret fix, 21.000 {; (0733.657.211/ 0730.135.951 danyion67@yahoo.com

274. Pantelimon, Basarabia, complex Linda Residence semidec., et. 2/3, 57 mp, 2011, confort 1 sporit, construita in 2011, boxa la subsol in propritate 10 mp, 47 mp suprafata utila, toate amenajarile, incalzire centrala, fara costuri suplimentare, comision 0, libera, merita, 42.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

250. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi,

275. Pantelimon, complex rezidential,

dec., et. 5/8, 40 mp, 1990, adiacent, garsoniera cf. 1 sporit, amenajata modern cu termopan, parchet bambus, gresie, faianta, se vinde mobilata si utilata ca in fotografii, acte la zi, 60.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698

semidec., 36 mp, 2017, 2 minute metrou Republica, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0. 38.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560

251. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi,

276. Pantelimon, Cora, semidec., 17

226. Militari, Iuliu Maniu, Metro, dec., et. parter/3, 22 mp, 1980, aproape statia ratb, metrou, garsoniera dec, cf.2, stradal, bloc 1980, et.p/3, sup 22 mp, apa rece, apa calda, caldura radet, gaze butelie, renovata recent, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, acte, 22.000 {; (0721.262.173 ion.cdumitru@yahoo.com

dec., et. parter/8, 37 mp, 1990, bloc 1990, adiacent, cf. 1 sporit, dec, P/8, amenajata recent cu termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii electrice Cu, sanitare noi, bucatarie mobilata, acte la zi, metrou si Univ. Titulescu. 54.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698

227. Militari, Lujerului 4 min metrou

252. Nicolae Grigorecu, Salajan, dec.,

mp, cf. 3, parchet, termopan, gresie, faianta, gaze, RADET, libera, acte, 13.300 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

277. Pantelimon, Delfinului, Chisinau,

mp, garsoniera, cf. 1, finalizare ianuarie 2018, materiale si finisaje de calitae, negociabil, 33.000 {; (0799.999.970

Lujerului, semidec., et. 4/9, 33 mp, 1970, garsoniera semi mobilata. Baie renovata. Balcon izolat si inchis cu termopan. Aer conditionat. Pret usor negociabil; 40.500 {; (0740.034.787

et. 2/3, 35 mp, 2017, garsoniera dec.a Nicolae Grigorescu, 800 m pana la statia de metrou Nicolae Grigorescu. 37.900 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

Mega Mall, semidec., et. 6/10, 32 mp, 1980, et.intermediar, cf.1, pe mijloc, vedere superba, partial mobilata, 2 lifturi, gresie, faianta, parchet, termopan um, intab, zona linistita, pozitie deosebita, ideala investitie, numai cash 37.000 {; (0770.956.572

202. Militari Residence, semidec., 33 mp, 2016, proprietar, vand garsoniera, ma mut la 2 camere. Vedere pe sud, etajul 3, zona linistita de case, la 497 m de capatul RATB 178, str. Orhideelor nr. 40. Bloc nou de la dezvoltator, 26.900 {; (0760.961.444 pateaion1982@yahoo.com

228. Militari, Lujerului, dec., et. 4/8, 40 mp, 1986, pozitie buna, camera spatioasa, posibilitate compartimentare open space, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Lujerului, disponibila imediat, 42.500 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro

253. Nicolae Grigorescu, dec., et. 2/4, 67 mp, 2018, Postavarului, Stylish Residence, d+p+4, apartamente cu 1, 2, 3 si 4 camere, boxe, loc parcare, finisaje import, personalizate, preturi de la 54.900 euro tva % inclus, 54.900 {; (0723.805.860 dragos.balan@topapartamente.ro

278. Pantelimon, Iancului, dec., et. 5/9, 40 mp, 1984, proprietar vand garsoniera strada Elev Stefanescu, dec.a, 5/9, 40 mp utili, mobilata, utilata, bloc renovat termic, balcon inchis termopan, 55.000 {; (0720.149.149 marius_furduescu@yahoo.com

203. Militari Residence, garsoniera, dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

229. Militari, Metro dec., et. 1/4, 34 mp, 2017, garsoniera direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc din caramida porotherm pe cadre de beton armat, gresie, faianta, parchet, centrala, 28.900 {; (0734.797.437

254. Nicolae Grigorescu, aproape metrou, dec., et. 2/3, 34 mp, 2017, garsoniera dec.a in imobil nou, zona linistita si curata, aproape de metrou si toate punctele de interes. Predare la cheie si mutare in primavara lui 2018. Contorizare proprie, centrala termica. 36.120 {; (0738.192.515 laura@activeestate.ro

279. Pantelimon, Ilfov dec., et. parter/3, 55 mp, 2017, bloc nou. Construit din suflet si cu simt de raspundere. Calitate. Strada Grigore Ghica nr. 7. Mai sunt disponibile 2 garsoniere si 5 ap cu doua camere. Parter vandut. Deosebit. Merita vazut. 40.000 {; (0726.444.496 office@eisol.ro

255. Nicolae Grigorescu, etaj intermedi-

dec., et. 10/11, 32 mp, 1980, garsoniera confort 1, dec., monolit, termopan, ac, electrica cupru, sanitare, fara balcon, living 19 mp, ocazie, 35.000 {; (0786.192.686 laurentiumarvis@yahoo.com

201. Militari Residence, dec., et. 6/8, 35

204. Militari Residence, Rezervelor,

dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 205. Militari, semidec., et. 8/10, 33 mp,

1978, Cora, Veteranilor, cf. 1, semidec., etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, acte acc credit, 38.000 {; (0726.488.835 206. Militari, dec., et. 5/8, 35 mp, 1980,

Gorjului, pozitie foarte buna, bloc mixt, camere spatioase, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Gorjului, disponibila imediat. 39.000 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@gmail.com 207. Militari, semidec., et. 4/9, 33 mp, Piata Veteranilor, gars.cf. 1, suprafata 33 mp, et 4/9, se poate vinde mobilata, termopan, usa metalica, langa piata si metrou, libera, lift, 40.500 {; (0787.763.997

208. Militari, dec., et. 1/7, 37 mp, 2017, vanzare garsoniera dubla confort 1 situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 40 mp este dec., 33.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 209. Militari, Apusului, semidec., et. 9/10, 32 mp, 1980, la aprox. 5 min. de transportul in comun, este cf. 1, 35.000 {; (0769.255.333/ 0766.244.446 210. Militari, Auchan, garsoniera finalizata dec., et. 2/4, 32 mp, 2017, Particular, garsoniera, finalizata, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 31.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 211. Militari, Auchan, Metro, dec., et.

2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera finalizata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare inclus, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 212. Militari, Auchan, Metro, garsoniera

finalizata, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, loc de parcare, canalizare, gaze, curent electric, iluminat stradal, strazi asfaltate, RATB 178 138, 31.000 {; (0761.440.400 greenparkresidence79@gmail.com

213. Militari, Auchan, Metro, garsoniera,

dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, statie Ratb 178 si 138 la 150 m, utilitati-canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 22.500 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 214. Militari, Auchan, Metro, garsoniera, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, mutare imediat. Proprietar, garsoniera, finalizata, dec.a, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 215. Militari, Auchan, Metro, proprietar

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc P+5, cu lift, cu loc de parcare, analizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 216. Militari, Auchan, Metro, proprietar

garsoniera, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, un loc parcare, canalizare, gaze, curent electric, statie ratb 178 si 138, comision 0 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 217. Militari, B-dul Iuliu Maniu, Piata

Gorjului, dec., et. 5/9, 38 mp, particular, confort 1, bucatarie 8 mp, camera 18 mp, cu imbunatatiri (gresie, faianta, termopane), negociabil, 42.000 {; (0733.272.367 218. Militari, Bld. Virtutii, dec., et. 3/8, 40

mp, 1993, bloc solid, arie linistita, aproape de metrou, Cora, Plaza Mall, spatioasa cu balcon, finisaje, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata modern, utilata, locuinta, investitie inchiriere; 55.500 {; (0734.087.678/ 0763.846.309 219. Militari, Dezrobirii 131, dec., et. 4/4, 34 mp, 2017, oferta promotionala, garsoniera dec.a, un loc de parcare subteran, tva 5% inclus, direct dezvoltator, 0 comision. 45.000 {; (0786.601.480 Serbanescu.aura@yahoo.com 220. Militari, Dezrobirii, Uverturii, semi-

dec., et. 3/5, 31 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, finisaje de calitate, Militari, Dezrobirii. 40.000 {; (0728.874.503

221. Militari, garsoniera finlizata predare

la cheie, dec., et. 1/3, 42 mp, 2017, garsoniera se preda la cheie, complet finisate si bransate la utilitaati. Structura de rezistenta a imobilului este pe cadre de beton armat, compartimentari din caramida Porotherm interior/exterior, 30.500 {; (0733.353.013

230. Militari, Metro dec., et. 1/3, 2017,

Vanzare garsoniera dubla, confort 1, situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 40 mp este dec., amplasat in bloc construit, 36.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com 231. Militari, Metro Auchan, dec., et. 1/5,

31 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, RATB 178 si 138 la 100 ml, comision 0% 27.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com

232. Militari, Metro, Auchan, dec., et. 2/5, 31 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, RATB 178 si 138 la 100 m, comision 0%, 27.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 233. Militari, Metro, Auchan, dec., et.

parter/5, 27 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0, 22.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 234. Militari, Metro, Auchan, dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 100 ml, comision 0. 22.500 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 235. Militari, Metro, Auchan, dec., et.

2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, cu loc de parcare, canalizare, gaze, curent electric, ratb 178 si 138. Comision 0, 31.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 236. Militari, Metro, Auchan, garsoniera,

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera finalizata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc 2017, p+5, cu lift, loc de parcare, ratb 178 si 138, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Comision 0 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 237. Militari, Metro, garsoniera, dec., et.

2/3, 32 mp, 2018, Direct dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc P+3, finisaje la alegere, iluminat stradal, strazi asfaltate, 26.600 {; (0761.440.400 greenparkresidence79@gmail.com 238. Militari, Metro, Militari Residence,

dec., et. 1/6, 37 mp, 2017, garsoniera dec.a, comision 0; 33.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com

239. Militari, Metro, Rezervelor 58, dec.,

et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 240. Militari, Pacii dec., 1982, cf. 2, 1/4,

imbunatatiri, libera, aproape metrou, Ratb, acte, 17.500 {; (0763.698.327/ 0744.994.267 241. Militari, Rezervelor, dec., et. 7/8, 32

ar, dec., et. 1/2, 36 mp, 2018, garsoniera spatioasa metrou Nicolae Grigorescu, etaj intermediar, finisaje la alegere, centrala termica, contorizare individuala, comision 0%, direct dezvoltator, pret valabil pentru plata cash 37.380 {; (0738.192.559 alexandru@activeestate.ro 256. Nicolae Grigorescu, garsoniera spatioasa, dec., et. 1/2, 39 mp, 2017, garsoniera spatioasa, eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou la doar 10 minute de metrou Nicolae Grigorescu. 46.025 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@starconstruct.ro 257. Nicolae Grigorescu, Titan, dec., et.

2/3, 36 mp, 2017, locuinta se vinde bransata la utilitati, contorizata individual si finisata la cheie, are hol, bucatarie inchisa, camera de zi spatioasa, balcon, 39.000 {; (0737.000.035

258. Obor 5 minute metrou, semidec., 34

mp, 1960, garsoniera renovata total 2016 in bloc mixt reabilitat si anvelopat 2015. Dispune de balcon propriu 9,46 mp si terasa exterioara 50 mp. Instalatie sanitara cupru, electrica, geamuri termopan s.a., 36.500 {; (0775.368.545 agentie8@mauwis.ro

259. Obor, Colentina semidec., et. 8/10, 30 mp, 1985, Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc, cadastru, intabulare, accept credit 34.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 260. Obor, Colentina, Doamna Ghica, semidec., et. 3/10, 33 mp, 1979, bloc mixt, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru+ intab., acc. credit, 38.500 {; (0724.336.834 261. Obor, Colentina, stradal, vav Kaufland, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1978, Mall Veranda, piata metrou 7 min., stradal, 2 lifturi, renovata integral, gresie, faianta, parchet, um, termopan, cad., intab, energetic, accept credit ideal investitie inchiriere 230 euro pe luna; 37.900 {; (0737.435.628/ 0722.614.867 262. OBor, Pantelimon, Ritmului, Ferdi-

nand, dec., et. 3/10, 34 mp, 1980, 10 minute metrou, termopan, usa metalica, pozitie buna, bloc civilizat, stradal, cadastru, intabulare. 40.000 {; (0787.882.999 263. Obor, Stefan cel Mare, semidec., et.

2/5, 28 mp, 1965, stradal, langa metrou Obor, intrare-vedere stradala, bloc mixt 1965, reabilitat termic, 2/5, termopan, um, boxa subsol, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, necesita renovare, doar cash, 38.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 264. Oltenitei, Berceni, dec., et. 3/4, 33 mp, 2017, garsoniera spatioasa sos. Oltenitei bloc nou. Garsoniera dispune de o gradina proprie amenajata si se vinde complet finisata (gresie, faianta, parchet, centrala, etc.) Merita vazuta, doar plata cash, 30.000 {; (0730.888.286 265. Ozana, dec., et. 3/5, 2018, garsoniera, dec.a, etaj 3/5, suprafata utila 35 mp, Ozana, pret dezvoltator, comision 0. Imobil nou, constructie noua. Predare. 32.205 {; (0738.192.580 diana@activeestate.ro

mp, 2017, balcon, 2 lifturi, g, f, p, t, contorizata individual, centrala proprie, predare la cheie. Acces rapid RATB+metrou, centre comeciale, gradinita, scoala, liceu. Acceptam credite bancare, 28.550 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 simona.mihaliuc@mtresidence.ro

266. Ozana, 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/5, 35 mp, 2018, direct dezvoltator, 0% comision de administrare,propunem spre achizitie o garsoniera ce benefciaza de o compartimentare optima, blocul are un regim de inaltime de s+p+5e, 33.903 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro

242. Militari, Rezervelor, dec., et. demisol/7, 26 mp, direct dezvoltator, acceptam orice tip de credit, finisaje la alegere, centrala termica, usa metallica, zona linistita. 25.550 {; (0799.120.120 urbanrezidential@gmail.com

267. Ozana, garsoniera dec.a, dec., et.

243. Militari, Uverturii, dec., et. 3/5, 28 mp, 2017, proprietar, va propun o garsoniera noua nefolosita de 28.16 mp + balcon 1.64 mp. Suprafata totala construita este de 37.70 mp, in Militari la 2 minute de metrou, 2 minute de mall Plaza, utilata de lux. 39.900 {; (0762.161.518 stan.ionut1988@yahoo.com 244. Militari, Veteranilor, dec., et.

parter/8, 32 mp, 1986, gars. cf. 1, la aprox. 5 min. de Piata Veteranilor, acces rapid la transport, scoala in apropiere, 10 min. de Cora Lujerului, fara imbunatatiri, 36.000 {; (0769.255.333/ 0766.244.446 245. Militari, Veteranilor, semidec., et. 8/9, 32 mp, 1974, garsoniera semidec, 32 mp, etaj 8/9, renovata, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, acte, doua lifturi, apropiere piata, metrou, ratb. 46.000 {; (0723.118.758/ 0723.118.760 stentorintermed@yahoo.com 246. Militari, Virtutii, dec., et. parter/4, 40

mp, 1991, Cora Lujerului, Virtutii, cf 1, dec.a, gresie, faianta, parchet, termopan, um, usi interior schimbate, loc parcare ADP, se vinde mobilata, la 5 minute de vmetrou si tramvai 41. Merita vazuta. 45.500 {; (0737.384.412/ 0766.055.889 imobiliaretopcasa@yahoo.com 247. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 35.500 {; (0769.115.522

1/5, 2017, Garsoniera dec.a, cu o suprafata utila de 35.60 mp, cu spatii parcatice, utile si cu balcon situat la 14 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918 si statia de tramvai Ozana 32.790 {; (0738.192.587 alina@activeestate.ro 268. Ozana, garsoniera modern compar-

timentata, dec., et. 2/4, 38 mp, 2017, garsoniera cocheta, modern compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim de inaltime mic spre mediu. Imobilul de 4 etaje se afla in cel mai cautat sector al Capitalei, zona Ozana, 41.500 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@star-construct.ro 269. Ozana, garsoniera, dec., et. 2/5, 35

mp, 2018, dec.a, 35 mp, etaj 1/5, direct dezvoltator, comision 0%, 10-15 minute distanta de metrou, se accepta doar plata cash. Imobil nou, finisaje lux la alegere, bransamente individuale 33.850 {; (0738.192.580 diana@activeestate.ro 270. Pallady, metrou, dec., dec., et. 1/4,

280. Pantelimon, Mega Mall, Kaufland,

281. Pantelimon, sos. Doamna Ghica,

parc, scoala gen. 145, cf. 3, et. 2, cu termopane, bloc reabilitat, caldura RADET, bloc gaze, acte, intabulare, urgent, disc., 15.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

282. Parcul Carol, garsoniera superba, dec., et. 1/5, 49 mp, 2017, biroul de vanzari Star Construct va ofera un ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral: Piata Unirii se afla la 10 minute de mers pe jos, Parcuri (Tineretului si Carol), 48,50 mp, 78.225 {; (031.005.12.89/ 031.005.17.65 madalina.h@star-construct.ro 283. Piata 23 August, garsoniere la cheie, bloc nou P+2, preturi foarte convenabile; (0730.629.933 284. Piata Muncii, semidec., et. parter/8, 25 mp, 1995, garsoniera Piata Muncii inrtun bloc construit in 1995, format din P+8 in stare exceptionala, interior renovat in stare foarte buna. Mobilata si utilata integral. Pret: 250 euro/luna. 250 {; (0749.187.737 marian.moldovan@neolandinvest.ro 285. Piata Progresul, semidec., et. 5/10,

31 mp, cf. 1, gresie, faianta, libera, acte, 27.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

286. Piata Rahova, Str. Buzoieni, bloc mixt dec., et. parter/8, 36 mp, 1983, Rahova, Buzoieni, Piata Rahova, dec.a, 36 mp, bloc mixt, curata, cu geamuri termopane si usa metalica, bloc reabilitat termic, acte la zi, mijloace de transport in comun, magazine, farmacii, 33.500 {; (0755.600.060 287. Piata Rosetti, garsoniera, semidec., et. parter/7, 28 mp, 1936, Hristo Botev, parter inalt, vedere spate, curata, centrala, mobilata, liber, neg., 35.000 {; (0725.510.003 silvia.anmari@gmail.com 288. Piata Sf. Stefan, garsoniera in vila dec., et. 2/2, 1960, situata la etajul 2 fara risc seismic, complet mobilata si utilata, zugravita, gresie, faianta , termopan, parchet, rulouri exterioare electrice, centrala termica, toate actele 38.500 {; (0731.335.650/ 0731.373.983 nicoleta@allcityimobiliare.ro 289. Piata Unirii, Parc Carol, Tineretului,

dec., et. 3/6, 40 mp, 2018, de vanzare garsoniera, 40 mp utili, bucatarie si living open space, terasa, centrala proprie si incalzire prin pardoseala, finisaje de top, parcari la subteran. Pret fara TVA: 62.000 euro. 65.100 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 290. Primaverii, semidec., et. 3/3, 40 mp, 1970, Primaverii, Tolstoi N Lev , garsoniera, confort 1 semidec.a, etaj 3/3, suprafata 40 mp, an 1970, bucatarie mobilata, boxa subsolDetalii suplimntare; 75.000 {; (0762.637.314 dgobyfoundation@gmail.com 291. Pta Universitatii semidec., et. 9/10, 23 mp, 1955, ultracentral zona 0, intre str. Academiei si Calea Victoriei, langa intrarea hotelului Capsa , garsoniera de vanzare amenajata, utilata si mobilata, direct de la proprietar. 31.500 {; (0787.693.892 sandulescubogdan1975@gmail.com 292. Rahova (Calea Rahovei- Petre Ispirescu), semidec., et. 4/10, 35 mp, 1980, cf. 1, bloc mixt, stradala, curata, fara imbunatatiri, zona si bloc impecabile, libera, acc. credit, 34.500 {; (021.434.30.60/ 0731.322.851 bestimobiliaremilitari@gmail.com 293. Rahova - Margeanului, dec., cf. 1,

gresie, faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, 35.000 {; (0766.919.499/ 0763.835.193

294. Rahova, et. 2/4, 15 mp, cen-

trala, coeficient 3, apa, bucatarie, baie, strict exclus intermediari, 12.000 {; (0755.914.905 295. Rahova, Margeanului, dec., et. parter/8, 34 mp, 1984, particular vand garsoniera parter, bloc mixt zona linisita, Barca -Margeanului, dec.a amenajata termopan, gresie, faianta, parchet usa metalica, curat pretabil spatiu comercial, 35.000 {; (0720.807.555 dimaleo2002@yahoo.com 296. Rahova, Mc Donalds semidec., et.

37 mp, 2017, Titan, Pallady, garsoniera dec, bloc nou, g, f, p, t, centrala de apartament, contorizare individuala, bransat la toate util., compartimentare caramida, acces facil mijloace de transport. 0% comision, 37.000 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73

5/8, 27 mp, 1992, Garsoniera libera disponibila imediat, in bloc mixt, dat in folosinta in 1993, gresie, faianta, parchet, calorifere schimbate, bloc monolit, 10 minute pana la Piata Unirii, acte complete, 31.000 {; (0727.864.288

271. Pantelimon rezidential, 2 minute

cf. 3, gaze, libera, acte la zi, cash 8.500 {; (0764.522.941/ 0763.378.077

metrou Republica, 49 mp, 2017, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0, 43.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560 272. Pantelimon, capatul tramvaiului

14, Liceul Blaga, cf. 3, parter, are gaze, termopane, um, parchet, magazine aproape, Cora, acte in regula, 13.500 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

297. Rahova, Muntii Carpati 17 mp, 4/4,

298. Rahova, Salaj, Complex 26 mp, 2009, vand garsoniera, vedere fata, et. 1, bloc nou, complet utilata 30.000 {; (0768.813.794 299. Rahova, Zetari cf. 3, 2/4, 3/4, 1/4, gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, 9.000 - 10.500 euro (0787.638.327/ 0762.966.973

300. Rond Baba Novac, Mihai Bravu dec., et. 10/11, 32 mp, 1970, garsoniera dec.a, etaj 10/11, in bloc mixt, reabilitat termic, vedere spate, mobilata si utilata, acte. Vecinatati: Dristorului, Decebal, Piata Muncii. OVA 112741 47.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 301. Rosetti, Hotel Banat, et. demisol/4,

43 mp, fara bulina, 25.000 {; (0722.743.210

302. Salaj Dacia dec., 33 mp, 2013, 3/3,

centrala gaze, semimobilat 25.000 {; (0764.522.941/ 0742.296.920

303. Salaj, Kaufland, vand garsoniera

demisol, bucatarie, zona linistita, gaze la usa, 10.000 {; (0764.699.454/ 0761.755.058 304. Sector 3, Theodor Pallady, dec., et.

3/11, 25 mp, 2018, garsoniera la cheie, bloc nou, zona locuita, spatii de joaca in apropiere, 700 m pana la metrou, se vinde prin Prima Casa, credit ipotecar, plata cash. Vizionare doar cu programare telefonica. 30.975 {; (0745.844.228 305. Sector 4. dec., et. parter/3, 30 mp, 2017, Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu geam termopan Low-e. Comision 0%, 24.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

306. Secuilor, 25 mp, gars. cf. 2, fara imbunatatiri, curata, bloc mixt, 26.500 {; (0730.452.410 307. Sinaia, duplex lux Sinaia, 4 camere, et. 9-10/10, dec., 159 mp utili, balcon, tersa de 34 mp, 2 bai, finisaje de lux, vedere spre munte, utilitati separate, dispus pe 2 niveluri. Oferta speciala. 139.230 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 308. Sinaia, dec., et. 2/10, 56 mp, gar-

soniera 56.20 mp utili, et.2/10, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, parchet, geamuri termopan, obiecte sanitare in baie. Vedere panoramica spre munte. Nou. 38.950 {; (0737.500.382/ 0733.501.453 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 309. Sinaia, dec., et. 5/10, 57 mp, garsoniera dec.a, 57.80 mp utili, et. 5/10, balcon 12 mp, vedere la munte, finisata la cheie cu finisaje de lux, obiecte sanitare, centrala termica si calorifere, parchet, geamuri termopan. Nou. 41.895 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 310. Sinaia, dec., et. 1/8, 44 mp, 2010,

vand garsoniera 44.30 mp utili, utilitati contorizate separat, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, geam termopan, parchet, 29.295 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 311. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et. parter/10, 57 mp, garsoniera 57.60 mp utili, terasa 13 mp, P/10, dec.a, bucatarie, baie, hol, finisaje incluse in pret, in curte centru de relaxare. Este buna pentru investitie sau casa de vacanta. 37.500 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 312. Sinaia, Valea Prahovei, Colina Marei, dec., et. 3/7, 43 mp, 2015, apartamente finalizate în care te poti muta imediat. Zona linistita, departe de aglomeratia orasului, cu spatii verzi. 30.000 {; (0737.000.035 313. Sirbei Voda semidec., et. 1, 33 mp,

327. Theodor Pallady, Ozana dec., et. 1/4, 2017, garsoniera situata in cartierul 1 Decembrie 1918 zona Theodor Pallady, intr-un bloc construit in anul 2017, confort, dec., etaj 1 din 4, avand suprafata totala de 37 mp 37.000 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro

352. Titan, semidec., et. 8/10, 32 mp, policlinica, Prisaca Dornei, chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, cf 1, semidec.a, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, libera, toate actele 37.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

328. Theodor Pallady, Titan, dec., et. 1/4, 35 mp, 2017, garsoniera 35 mp adiacent bulevardului Theodor Pallady, 12 minute de metrou, 35.000 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro

353. Titan, semidec., et. 8/10, 31 mp, 1970, Priseaca Dornei, confort 1, bloc mixt, reabilitat termic, libera, acte ok, scara foarte curata, 4 lifturi, situata la 2 min. parc si 7-8 min. metrou Titan 38.500 {; (0732.135.471

329. Theodor Pallady, Titan, Fetesti, dec., et. 3/4, 38 mp, 2017, garsoniera se vinde finisata la cheie cu materiale de buna calitate, centrala proprie de apartament. Pozele din oferta sunt din apartamentele de prezentare si nu fac obiectul vanzarii. 38.000 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro

354. Titan, 1 Decembrie dec., et. 3/5, 35

330. Theodor Pallady, Titan, Fetesti, dec., et. parter/4, 36 mp, 2017, va oferim spre vanzare o garsoniera, dec.a, la parter, intr-un imobil S+ P+4, cu predare la cheie in luna august 2017. Garsoniera este dispusa pe o suprafata construita de 36 mp, suprafata. 34.900 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro 331. Theodor Pallady, Vitioara, dec., et. parter/2, 77 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul parter, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 76,33 mp. 54.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 332. Theodor Pallady, Vitioara, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 44,41 mp. 47.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 333. Theodor Pallady, Vitioara, garson-

iera, dec., et. 1/2, 39 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 38,82 mp. 46.025 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 334. Tineretului bulevard, vedere parc,

metrou,stradal dec., et. 7/10, 36 mp, 1985, bloc mixt, monolit, vav parc, balcon, structura deosebita, in reabilitare, toate imbunatatirile, mobilat/utilat, piata, supermarket, boxa, accept credit, excelenta investitie, inchiriabila rapid, orientare S-E. 56.500 {; (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 335. Tineretului metrou 2 minute, dec.a

dec., et. parter/10, 32 mp, 1979, garsoniera cf 1, dec.a, 32 mp, P/10, cu imbunatatiri, termopan, gresie parchet, bloc din 1979, vav de parcul Tineretului, la 2 minute de metrou, bloc mixt, libera 48.000 {; (0786.192.686 laurentiumarvis@yahoo.com 336. Tineretului Park Residence, semi-

dec., et. 1/11, 38 mp, 2018, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi incepand de la 46.000 euro 62.000 {; (0726.911.598 office@tineretuluipark.net 337. Tineretului, dec., et. 6/8, 36 mp, 1981, Palatul Copilului, vedere parc, bloc mixt, constructie 1981, dec.a, parchet, gresie, faianta, termopan, 56.500 {; (0735.883.450 traian@centralimobiliare.ro

338. Tineretului, semidec., et. parter/11,

1947, garsoniera dubla, cu destinatie spatiu comercial, etajul 1/1+pod, fara risc seismic si fara legea 10, in vila cu 3 apartamente, curte, langa tribunalul sectorului 6. 48.500 {; (0727.257.735 bobocmm@yahoo.com

28 mp, 2018, Tineretului Park Residence, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi incepand de la 46.000 euro. 46.000 {; (0726.911.598 office@tineretuluipark.net

314. Soseaua Berceni, 7 minute metrou,

339. Tineretului, metrou 5 min, garson-

dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, garsoniera spatioasa, bloc nou, centrala termica, baie echipata, complet finisata, situat foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida (max. 7 minute de mers pe jos). Comision 0. Direct dezvoltator, 35.500 {; (0725.957.933 315. Soseaua Giurgiului semidec., et. 2,

35 mp, 2015, adiacent, apropiere Dedeman, gars in bloc 2015, et 2, s. utila 28,77, s. totala 34,65, balcon inchis in termopan, zona de case, apropiere mij de transport, acte in regula, 29.000 {; (0722.891.941/ 0757.439.615 royalimob@yahoo.ro

iera spatioasa dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Garsoniera spatioasa, bloc nou, metrou Tineretului 500 m, balcon, et. 2/6, imobil nou in constructie cu finalizare la sfarsitul lui 2018. Vanzare de la dezvoltator. Comision 0. Consiliere credit, 62.000 {; (031.005.12.70/ 031.005.17.65 diana.d@star-construct.ro 340. Tineretului, metrou, dec., et. parter/10, 32 mp, 1980, garsoniera situata la 5 minute de metrou Tineretului, parter/10, dec.a, imbunatatiri partiale, toate actele la zi. Neg., 51.500 {; (0773.931.307

32 mp, 2017, garsoniera 33 mp, cu o curte de 17 mp, P/2, finisata la cheie, centrala termica, gresie, faianta, parchet, baie utilata, Soseaua Oltenitei, la intrare in Popesti-Leordeni, langa magazinul Lidl. 35.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

341. Tineretului, metrou, parc, Piata Norilor, Sincai, dec., et. parter/8, 38 mp, 1976, bl. mixt monolit, amenajata, gresie, faianta, parchet, bucatarie spatioasa utilata complet, mobilata, contorizata, 2 minute metrou Tineretului, apropriere parc, Sincai, Timpuri Noi. Potential investitie. Merita, 51.000 {; (0755.080.420/ 0755.075.902 tineretului@excesimobiliare.ro

317. Stefan cel Mare, Obor, semidec., 31

342. Tineretului, Vacaresti, et. 2/12, 41

316. Soseaua Oltenitei, dec., et. parter/2,

mp, 1982, Stefan cel Mare, Obor, metrou, mobilat?, utilata ideal investitie, inchiriere, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, scoli, gradinite, se poate prelua cu chiriasi 250E, 38.000 {; (0727.424.131 318. Str. Jiului nr. 2-4, 21 mp, proprietar,

cf. 3, negociabil, detalii la telefon; 26.000 {; (0721.272.395/ 0761.999.420 319. Str. Pucheni nr. 73A-73B, sector 5, proprietar, ideal rezident, cf. 1, negociabil. Detalii la telefon, 28.000 {; (0721.272.395 320. Str.Victor Brauner,Nicolae Teclu-

Metrou, semidec., et. 3/9, 59 mp, 2017, complex nou garsoniera -studio langa metrou, 59.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com

321. Strada Aleea Arheologilor nr. 6, Mili-

tari, dec., et. 3/4, 40 mp, vand garsoniera spatioasa in Militari, Str. Arheologilor nr. 6, etajul 3/4, suprafata 40.50 mp, 1 baie, 1 bucatarie, debara, balcon inchis cu rame PVC, renovat- instalatii electrice&sanitare noi. Merita vazuta; 48.000 {; (0726.704.076 justina.petroias@lmfacility.ro 322. Tei dec., et. 5/10, 41 mp, Ghica Tei,

vand garsoniera cf. 1 sporit, sup. 41 mp, anul constructiei 1986, etaj 5/10, bloc reabilitat termic, cu imbunatatiri, mobilat si utilat, 47.000 {; (0766.333.192/ 0725.783.201 323. Teiul Doamnei, Ghica Tei, dec., et. 4/10, 40 mp, 1986, Teiul Doamnei, Ghica Tei, garsoniera confort 1, dec.a, situate la etajul 4/10, suprafata de 40 mp. Bloc 1986, amenajata, cadastru si intabulare, libera, 44.000 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355 324. Theodor Pallady garsoniera, Vitioara, dec., et. parter/2, 42 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter, intr-un imobil nou construit de p+ 2e cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 42.07 mp, 46.100 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 325. Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, dec., et. 4/5, 34 mp, 2018, garsoniera bloc nou in vecinatatea statiei de metrou 1 Decembrie 1918 (12-13 min.). 29.900 {; (0737.811.000 ruxandra@zonadesud.ro 326. Theodor Pallady, Fetesti, dec., et.

2/4, 42 mp, 2017, finalizare decembrie, garsoniera situata la 12 minute de metrou 1 Decembrie, intr-un imobil cu un regim de inaltime de DS+P+4E, cu o suprafata utila de 41,5 mp, 40.000 {; (0756.565.565/ 07311699114 office@titanu-nou.ro

mp, 2008, bloc nou, etaj 2/12, finisaje de calitate, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, terasa. Vecinatati: Mihai Bravu metrou, Timpuri Noi, Unirii, Sun Plaza, Parcul Tineretului. OVA 111997. 62.000 {; (0752.099.439 office@catalog-rezidential.ro 343. Titan 1 Decembrie 1918, semidec.,

20 mp, Sectia 13, apropiere metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, gaze, 23.400 {; (0737.587.999

344. Titan 4 Residence, garsoniera comi-

sion 0, dec., et. 1/4, 2017, ansamblu format din 4 blocuri a cate 44 de apartamente, dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp. 700 m pana la metrou Nicolae Teclu, transport pana lan.Teclu asigurat. pret credit 34650, pret cash:33600 33.600 {; (0768.951.501/ 0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

345. Titan metrou, dec., et. parter/10, 40 mp, 1975, garsoniera cf 1, sporit, metrou Titan si parc IOR, bloc mixt, parter cu balcon, reabilitat termic, renovata, instalatii electrice si sanitare, bucatarie mobilata, utilata, termopane, acte, accept credit. 46.500 {; (0775.191.885 iordachemarius1970@gmail.com 346. Titan, dec., et. 4/5, 16 mp, 1 Decembrie, confort 3, bloc stradal civilizat, apa calda si caldura Radet, gaze la usa, gresie, faianta, parchet, termopan, actele la zi. 15.300 {; (0721.999.550/ 0760.488.840 347. Titan, dec., et. parter/10, 34 mp,

1968, blocul Potcoava, 3 min metrou, langa parcul IOR, libera, bloc mixt. 42.000 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com

348. Titan, 15 mp, 1977, gars. cf. 3, et. 2, aer conditionat, actele toate, apa calda, rece, cabina de dus, usa metalica, Valentin, 15.900 {; (0723.873.999 349. Titan, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1972, garsoniera Titan - Policlinica Titan Parc Titanii, confort I, semidec., etaj 8/10, suprafta 32 mp, complet renovata. Prima garsoniera pe palier, geam la baie, balcon generos, 37.500 {; (0728.436.342 aleexjacota@gmail.com 350. Titan, dec., et. 1/2, 44 mp, 2018,

garsoniera, complet dec.a, la doar 5 minute de metrou 46.000 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 351. Titan, dec., et. 8/10, 35 mp, Parc

Titanii, 7 min metrou, cf 1, sd, 8/10, su 32 mp, complet renovata, parchet, usa met, ac, bucatarie inchisa, geam baie, bloc reabilitat. Ideal investitie. Se accepta credit. Agentie, 39.500 {; (0758.422.048

mp, 2018, Garsoniera dec.a, 35.65 mp util, cu balcon, centrala si finisaje moderne. Zona Bd. 1 Decembrie este usor accesibila, dispune de numeroase facilitati: metrou, tramvai, mall, scoli, gradinite, 38.182 {; (0738.192.590 adrian.manea@activeestate.ro 355. Titan, 1 Decembrie, Ozana, dec., et. 1/4, 35 mp, 2017, garsoniera, la o distanta reala de 10-12 min. pana la metroul 1 Decembrie1918. Blocurile au un regim de inaltime de P+4 etaje cu lift silentios, 35.000 {; (031.005.13.19/ 031.005.17.73 marius.n@star-construct.ro

««««««««««««««««««

TITAN, AUCHAN, DEC., 37 MP, 2017, DRUMUL GURA SIRIULUI, STEFAN TITAN RESIDENCE VINDE GARSONIERE IN BLOC NOU, FARA RIGIPS, CALITATE SUPERIOARA. PRETURI DE LA 34.900 EURO FARA COMISION. (0760.091.494/ 0744.971.502

356.

«««««««««««««««««« 357. Titan, Billa, dec., et. 7/10, 21 mp, 1970, garsoniera, recent renovat are gaze, centrala, parchet, termopane baie pardoseala granit, cadastru si intabulare certificat energetic. Se accepta credit, 25.000 {; (0763.651.612/ 0727.291.221 georgiana_imob@yahoo.com 358. Titan, Codrea Residence dec., et. 2/4, 31 mp, 2017, este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente.2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+ P+4 34.900 {; (0762.219.696 codrearesidence@yahoo.com 359. Titan, Codrea Residence dec., et. 2/4, 37 mp, 2017, este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente.2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+P+4 34.000 {; (0762.219.696 codrearesidence@yahoo.com 360. Titan, Constantin Brancusi, dec., et. 1/8, 42 mp, 1986, garsoniera dec.a, mobilata/utilata,la etajul 1, in imobil din 1986, reabilitat, acte. Mijloace de transport: metrou Costin Georgian; RATB. Vecinatati: Basarabia, L. Patrascanu, N. Grigorescu. OVA 112860. 48.000 {; (0737.504.517 office@catalog-rezidential.ro 361. Titan, generos, finalizare rapida,

dec., et. parter/3, 47 mp, garsoniera duplex, 37 mp+curte 10 mp, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida, 39.900 E, TVA inclus, se acc. credit, 37.500 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@starconstruct.ro 362. Titan, metrou semidec., et. 7/10, 30

mp, 1976, Vand gars 2 min. metrou, et. 7/10, bloc mixt, bloc reabilitat termic, recent amenajata, se vinde mobilata si utilata complet, toate actele, libera. Agentie, 37.950 {; (0786.390.504 363. Titan, metrou Costin Georgian, dec., et. 7/9, 31 mp, 1968, Titan, metrou Costin Georgian, str. Lucretiu Patrascanu, bloc anvelopat, et. 7 din 10, renovat recent, mobilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, tv, canapea, aer conditionat, liber. 39.800 {; (0744.643.045 petrecatrinescu@gmail.com 364. Titan, metrou, semidec., et. 4/4, 18 mp, chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate actele 27.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 365. Titan, Nicolae Grigorescu, parc, semidec., et. 6/10, 31 mp, 1968, acces rapid la parc si la metrou. Garsoniera este la etajul 6/10, intr-un imobil din 1968, semidec.a, cu o surpafata de 31 mp, fara imbunatatiri. Pret negociabil. 38.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 366. Titan, Nicolae Grigorescu, Salajan, dec., et. 1/3, 2017, Titan, Salajan, 8 min de metrou si piata, bloc nou, et 1 din 3, finisata complet, gresie, faianta, parchet la alegere, centrala proprie, parcare bonus, ideal investitie, detalii si vizionari la tel, Dorian. 37.800 {; (0724.548.040 dorian.lacatus@zonadesud.ro 367. Titan, Ozana, Fetesti, dec., et. 2/4, 40 mp, 2017, imobilul se afla in imediata apropiere a statiei de metrou 1 Decembrie 1918 si a statiei de tramvai (mai putin de 10 minute de mers pe jos). De asemenea, foarte aproape de bloc se afla mai multe scoli. 40.000 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@yahoo.com 368. Titan, Ozana, oferta garsoniera, dec., et. 2/5, 34 mp, 2017, garsoniera dec.a bloc nou Theodor Pallady, Fetesti. 10 min pana la metrou 1 Decembrie 1918. 35.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 369. Titan, Pallady, et. 3/11, 25 mp, 2018, garsoniera la cheie, bloc nou cu garantie, zona locuita, 700 m pana la metrou. Se vinde complet finisata si dotata cu centrala termica si obiecte sanitare in baie. Accept si credit bancar, Prima Casa. 30.975 {; (0774.454.454 directconstructor@gmail.com 370. Titan, Pallady, metrou sector 3, semidec., et. parter/11, 25 mp, 2017, garsoniera in zona cu acces rapid la statia de metrou, in ansamblu locuit, se vinde la cheie, complet finisata, totul nou si in garantie. Se accepta si plata prin credit bancar, inclusiv Prima Casa. 28.875 {; (0774.454.454 directconstructor@gmail.com 371. Titan, Parc IOR, semidec., et. 9/10, 31 mp, 1968, 5 minute metrou, parc, amenajata, mobilata complet, bucataria mobilata, utilata, libera, ideala investitie, locuit, vecinatati. Liviu Rebreanu, Nicolae Grigorescu, ova 112866, 42.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 372. Titan, parc, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1978, acces metrou, imobil 1978, etaj 7/10, semidec.a, suprafata de 32 mp, necesita renovare, negociabil. 40.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 373. Titan, Postavarului, semidec., et. 7/10, 20 mp, 1978, Titan Postavarului vav de Billa, gars. cf. 2 etaj 7. Bloc izolat 2016 cu centrala termica intalatie pe cupru, stradal statia 311, supermarket, metrou 10 minute, piata. toate actele libera mobilata utilata 25.900 {; (0727.424.131/ 0765.404.303

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

11 decembrie 2017

anuntul.ro

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 374. Titan, sector 3, dec., et. 8/10, 35 mp, 1984, garsoniera dec.a, bloc mixt Titan Anul constructiei '84, bloc reabilitat, et 8/10, suprafata 35 mp, balcon 34.500 {; (0723.762.355/ 0723.762.355 Investimobiliare76@yahoo.com 375. Titan, str. Murgeni dec., et. 2/4, 36

mp, 1982, Situat intre National Arena si Parc IOR, garsoniera confort 1, dec.a, etaj 2/4, bloc mixt, pozitionata pe mijloc, an 1982, suprafata 36 mp cu balcon. Agentie, libera, 43.500 {; (0762.093.000 376. Titan, Trapezului, garsoniera, imobil

nou, dec., et. demisol/3, 37 mp, 2017, D+P+3E, predare Dec.2017, 8 min. metrou 1 Dec.1918, N. Grigorescu, zona linistita, 37.45 mpc, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, finisaje la cheie, acc. credit ipotecar, cash. 33.000 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro 377. Titan, Trapezului, mutare rapida, dec., et. parter/4, 37 mp, 2017, garsoniera imobil nou, D+P+3E+M, predare/mutare ianuarie 2018, 8 min. metrou 1 Decembrie 1918, N. Grigorescu, zona linistita, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10 cm, la cheie, com. 0, dezvoltator, 39.900 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro 378. Titanul Nou, Theodor Pallady gar-

soniera, dec., et. parter/2, 36 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter cu o suprafata de 36,11 mp, situata intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de P+ 2E+ M, avand ca termen de finalizare Mai 2018. 36.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 379. Titanul Nou, Theodor Pallady, dec.,

398. Victoriei, dec., et. 7/8, 45 mp, 2018, garsoniera intr-un imobil ce se va finaliza in martie 2018. Finisaje de cele mai bune calitate, centrala proprie, ac, rulouri electrice la ferestre, placi ceramice sau mozaic in bai/ bucatarii 75.600 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro 399. Victoriei, Banu Manta, dec., et. 7/8, 45 mp, 2017, garsoniera situata la et.7/8, imobil 2017, finisaje premium. Baie dotata Delta Studio, parchet masiv, centrala proprie, geamuri Schuco. Posibilitate loc parcare in subteran. Apropiere 1 Mai, Kiseleff, 72.000 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro

Vitan Barzesti 7D, zona Rind Grand Hotel, et. 8/12, 46 mp, 2008, garsoniera tip apartamente, mobilata complet, centrala proprie, terasa cu vedere spare Casa Poporului, parcare inclusa, 53.000 {; (0769.660.152 400.

401. Vitan Mall Foisorului 13 dec., et.

4/8, 42 mp, 1989, proprietar, Gars 42 mp Mall Vitan, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan inclusiv balcon, usi schimbate, aer conditionat, bloc reabilitat, toate actele pregatite de vanzare, se accepta credit 59.500 {; (0723.070.186 Maryusdanyel@yahoo.com

et. parter/5, 39 mp, 2017, garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018, disponibila la parter avand o suprafata construita de 38,60 mp, 38.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

4/8, 42 mp, 1989, foarte frumoasa, frumos compartimentata, camera foarte mare, renovata de curand, cu imb. multiple si de calitate: g, f, p, t, um, se vinde mobilata, loc parcare, merita vazuta, recomandabila, 59.900 {; (0785.505.034

380. Trapezului, Theodor Pallady, dec.,

403. Vitan, Metrou Mihai Bravu, dec., et.

et. parter/2, 40 mp, 2017, garsoniera, parter inalt, sup utila 40,54 mp, zona linistita , amplasare excelenta.Garsoniera se preda complet finisata si bransata la toate utilitatile. Direct dezvoltator. Comision 0, 44.900 {; (031.005.17.37/ 031.005.17.73 olga.p@star-construct.ro 381. Turnu Magurele, dec., et. 1/3, 32 mp, 2017, garsoniera incapatoare, mutare imediata, predare la cheie.Direct dezvoltator, comision 0. 36.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 382. Turnu Magurele, Postalionului, dec.,

et. parter/3, 29 mp, 2017, garsoniera cu intrare direct din strada, cel mai bun pret, finisaje la alegere, contorizata individual, finalizare aprilie 2018, Direct Dezvoltator, 24.000 {; (0737.500.381/ 0737.500.380 cristianduta1989@gmail.com

383. Ultracentral semidec., et. 6/10, 36

mp, 1940, Izvor, garsoniera in bloc mixt, renovata, curata, zona deosebita, ideal investitie, 38.500 {; (0766.603.000 cameliasimilea@housexpert.ro

384. Unirii, dec., et. 6/9, 52 mp, 1995, studio, situat pe Bd. Unirii, inchiriat 350 E, intrare direct din Bulevard, vedere spate, 94.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro

402. Vitan Mall, 10 min. metrou, dec., et.

6/11, 57 mp, 2017, str .Gradinarilor nr.14, bloc finalizat 2017, Vitan, Timpuri Noi, 5 min de metrou, parc, comision 0, vedere panoramica, la alb, posibilitate personalizare finisaje, etaj 4, posibilitate credit,+ 5% tva, 74.800 {; (0732.146.179/ 0733.093.000 404. Zetari spre Luica 33 mp, cf. 1, 2/4,

balcon, bloc nou, plata cash, oferta 19.000 {; (0764.522.941/ 0722.655.435 405. Zona Parcul Carol. dec., et. 1/5, 40 mp, 2017, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile, care sunt contorizate individual. Finisajele sunt atent executate cu materiale de foarte buna calitate. 62.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@star-construct.ro 406. Zona Unirii dec., et. 1/3, 36 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018 66.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

2 Camere

385. Unirii, Alba Iulia, semidec., et. 4/4,

1975, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 10 minute metrou Muncii, Unirii, libera, bloc civilizat, aer conditionat, 26.500 {; (0743.463.543 386. Unirii, Alba Iulia, Decebal, semidec.,

et. 1/4, 1975, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat modern, utilat complet, ideal investitie/ locuit, 10 minute metrou Unirii - Muncii, libera. 30.900 {; (0743.463.543 387. Unirii, Radu Voda, dec., et. 2/3, 30

mp, 1969, garsoniera in vila, etaj 2/3, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata recent, gaze la usa, libera, 27.500 {; (0773.910.634 388. Unirii, Splaiul Unirii, dec., et. 7/8, 42

mp, 1993, garsoniera, Unirii amenajata complet, design arhitectural New York style, bloc monolit, etaj 4/7, constructie 1993, pretabil investitie, chirie 450 euro, suprafata 43 mp, se vinde mobilata si utilata 90.000 {; (0725.591.444

389. Unirii, Tineretului, Carol, Cantemir, Budapesta, semidec., et. parter/parter, 38 mp, 1940, Unirii Cantemir Budapesta garsoniera dubla parter in casa renovata complet. Centrala term, termopane, parchet, usa metalica, semidec, parcare, camere filmat, pivnita, direct proprietar, negociabil; 46.900 {; (0723.250.357 sergiu.teodosiu@gmail.com 390. Unirii, Tribunalul Nou, dec., et. 8/10,

40 mp, 1994, bloc stradal, mixt, constructie 1994, garsoniera cf. 1 sporit, dec, etaj 8/10, vedere spate, termopan, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilata si utilata ca in foto, indela investitie, 78.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 391. Universitate, dec., et. 1/8, 31 mp,

1960, garsoniera ultracentral, str Academiei 35-37. Langa hotel Intercontinental, Excelsior Center. Vedere catre Ministerul Sanatatii. Bloc fara risc seismic. Parcare pazita 24-24, paza, cam video. 50.000 {; (0733.389.053

392. Universitate, dec., et. 5/7, 37 mp,

2017, imobil finalizat 2017 sp. 37mp, Finisaje premium, incalzire in pardoseala, parchet masiv, usi Pinum, lift, um, centrala proprie. Posibilitate loc parcare.. Apropiere metrou, Centrul Vechi, Piata Rosetti, 80.500 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro 393. Universitate, Academiei, Calea Victoriei, dec., et. 4/8, 29 mp, 1960, garsoniera foarte bine pozitionata, Ultracentral, libera, centrala proprie de apartamet, fara imbunatatiri. Pret neg. 52.000 {; (0728.736.846 394. Valea Prahovei, dec., et. parter/10,

42 mp, garsoniera dec.a, 42.90 mp utili, parter, finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica, calorifere, termopan, usa intrare anti-efractie. Finisajele sunt la alegere. 29.295 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 395. Valea Prahovei, Sinaia, dec., et.

3/10, 55 mp, garsoniera dec.a Sinaia, 55.90 mp utili, balcon 13 mp, cu vedere spre munte, finisat, obiecte sanitare in baie, centrala termica si calorifere, utilitati contorizate, se preteaza pentru turism. 37.500 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 396. Vatra Luminoasa, Maior Coravu

semidec., et. 3/10, 31 mp, 1968, Garsoniera superba, amenajata total cu gresie, faianta, parchet, termopan, ac um, mobilata si utilata. Pozitionarea blocului este excelenta intr-o oaza de de verdeata si liniste, bloc curat, acte la zi, 49.900 {; (0771.791.542 397. Vatra Luminoasa, Maior Coravu metrou Muncii, semidec., et. 4/10, 34 mp, 1978, Ianculu, bloc reabilitat, amenajata complet, la cheie, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, ac, mobilata/utilata complet modern, ideal investitie/locuit, acte la zi, contorizata. 46.000 {; (0766.187.781

1. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/4, 53

mp, 1970, apartamentul amenajat si foarte bine intretinut semimobilat este situat la 5 min de statia de metrou 1 Decembrie 1918 blocul este izolat termic zona foarte linistita acte la zi pret bun merita vazut, 56.900 {; (0727.412.986 2. 1 Decembrie 1918, semidec., et. 2/3,

14. 1 Decembrie, str. Victor Brauner,

dec., et. 2/7, 62 mp, 2017, apartament dec. 2 camere, langa metrou Nicolae Teclu. 62.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 15. 1 Decembrie, Theodor Pallady,

Fetesti dec., et. 2/5, 60 mp, 2017, va propunem spre achizitie un frumos apartament de 2 camere, finisat modern, dec., situat intr-un bloc nou, foarte solid, cu regim de inaltime redus (P+5). 61.900 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro 16. 1 Decembrie, Theodor Pallady,

Ozana, dec., et. 2/4, 2017, apartamentul este disponibil la etajul 2, se vinde complet finisat cu parchet, gresie si faianta de import, este echipat cu centrala termica de apartament, calorifere din aluminiu, obiecte sanitare, 53.500 {; (031.005.13.19/ 031.005.17.73 marius.n@star-construct.ro 17. 1 Mai, dec., 2017, Pod Constanta, imobil 2017, hochparter/5 (cu lift), finisaje deosebite, centrala termica 67.500 {; (0741.160.332 18. 1 Mai, Grivita, metrou, semidec., et.

1/1, 33 mp, 1 Mai, Grivita, Metrou 3 minute) apartament in vila, 33 mp. Intrare separata + dependinte camera, balcon, grup sanitar) pret negociabil, 32.000 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355 19. 1 Mai- metrou semidec., et. 7/7, 50

mp, 1965, liber, bloc reabilitat, vedere spate, pret ferm 44.000 {; (021.312.78.69/ 0722.610.532

6. 1 Decembrie 1918, Grigorescu, semidec., 57 mp, 2017, imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, 49.900 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro http://www.vbi.ro 7. 1 Decembrie 1918, Iosif Hodos, dec., et. 1/4, 50 mp, 5 minute metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, fara balcon, 50 mp, toate imbunatatirile. 55.000 {; (0732.135.467 8. 1 Decembrie 1918, pret promo, dec.,

et. parter/5, 51 mp, 2017, pret promo, apartament 2 camere disponibil la parter inalt. Blocul este amplasat in apropierea statiei de metrou. Apartamentul se preda la cheie. Pretul este pentru plata cash. Comision 0. 43.760 {; (0738.192.558 adrian@activeestate.ro 9. 1 Decembrie 1918- 2 camere- 10 min metrou, dec., et. parter/4, 65 mp, 2017, urgent, apartament Titan, balcon, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, TVA inclus, Eduard, 57.500 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro 10. 1 Decembrie Auchan Titan, semi-

dec., et. 5/10, 57 mp, 2010, Jean Steriadi, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizare individuala, centrala proprie, parcare subterana, boxa, 65.000 {; (0732.135.470 11. 1 Decembrie, Fetesti, apartament 2

camere, dec., et. 2/4, 58 mp, 2017, apartament elegant, luminos si confortabil, amplasat intr-un ansamblu rezidential modern, nou construit, situat in Sectorul 3 al Bucurestiului, in apropiere de statia de metrou 1 Decembrie 1918; 57.600 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro 12. 1 Decembrie, Ilfov, agentie vindem

apartamente, garsoniere, case, vile la preturi rezonabile. Relatii la: (0768.344.103/ 0720.263.896 13. 1 Decembrie, pret redus, 2 camere,

dec., et. parter/4, 44 mp, ecomandat, 9 min metrou, apartament 2 camere,1 Dec, dec., 44,3 mp, balcon, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida, TVA inclus, se acc credit. 42.000 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro

43. Antiaeriana, Rahova, dec., 47 mp, 2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice. Loc de parcare inclus. 34.200 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 44. Antiaeriana, Rahova, dec., 55 mp,

2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatile publice. Loc de parcare inclus 40.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 45. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 62

46. Aparatorii Patriei, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, apartament 2 camere, etaj 1/5, 49 mp utili, balcon inchis, loc parcare contracost, 200 mp distanta statie metrou, 44.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

et. 6/8, 55 mp, 1990, imobil constr 1990, spatios, pozitie buna, vedere spate (liniste), spatii depozitare, la cateva minute de viitoarea statie de metrou, adiacent 13 Septembrie, Stirbei Voda, Cotroceni. 78.000 {; (0731.015.099 22. Alba Iulia, dec., et. 1/2, 41 mp, 1936,

apartament 2 camere in zona Piata Alba Iulia, spatios, dotat cu centrala termica proprie, tamparie PVC cu geam termopan si usa metalica, se vinde complet mobilat si utilat (cum apare in fotografii), 56.900 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@hb.ro 23. Alba Iulia, Unirii dec., et. parter/3, 66

mp, 2018, Direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, tva 19% inclus in pret, finalizare 2018, 129.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 24. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 54 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, 2 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 97.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com 25. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 43 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, studio, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 77.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

26. Alexandriei - Bragadiru, Direct Dezvoltator, dec., et. 1/6, 54 mp, 2017, mutare imediata, bloc nou 2017. Bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aparat de aer conditionat in living.Direct dezvoltator, 41.500 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro

28. Alexandriei, Bragadiru, bucatarie

5. 1 Decembrie 1918, ansamblu rezidential, dec., et. 3/5, 61 mp, 2017, apartament 2 camere dec., disponibil la etajul 3 din 5. Blocul face parte dintr-un ansamblu rezidential securizat. Apartamentul se preda la cheie. Se accepta doar cu avans minim de 30%, 58.225 {; (0738.192.558 adrian@activeestate.ro

2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice. Loc de parcare inclus 46.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

21. 13 Septembrie, Panduri, semidec.,

3. 1 Decembrie 1918, dec., et. 10/10,

mp, 1977, Theodor Pallady, confort 1, dec., bloc reabilitat termic, etaj 2, curat, situat la 5-6 min metrou 1 Decembrie 1918, merita vazut, 55.000 {; (0732.135.471

42. Antiaeriana, Rahova, dec., 63 mp,

mp, 2017, 2 camere Aparatorii Patriei, finsaje lux, imobil nou, direct dezvoltator, fara comision, utilitati, centrala, contorizare individuala, totul la cheie. Merita vazut, mai multe detalii, la telefon. 61.200 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

27. Alexandriei, dec., et. 1/6, 54 mp, 2017, finisaj deosebit, bloc nou, mutare rapida, bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aer conditionat in living. Direct Dezvoltator. Comision zero, 41.000 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro

4. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/10, 55

41. Antiaeriana, bloc nou, super oferta semidec., et. 2/5, 47 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova, bloc nou iunie 2018. Apartament 2 camere. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice 29.500 {; (0737.282.225

20. 13 Septembrie, Botorani, dec., et. 8/8, 62 mp, 1988, particular, liber, 3 apartamente pe nivel, 58.46 mp util + 3.90 mp balcon, gresie, faianta, parchet, lavabila, PVC, termopan, usa metalica, 2 aparate ac, 64.000 {; (0722.881.523/ 0723.190.757

43 mp, 2018, imobil nou ds+p+2e+m, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan, finalizare 2018, tva 5% inclus, comision 0, 50.700 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 58 mp, 1979, prop. ap. dec. in Aleea Buhusi. Usi lemn masiv. 2 ap. aer conditionat. Bloc reabilitat in 2016. Apropiere metrou. Nu necesita investitii Se vinde cu bucataria mobilata/utilata. Fara agentii. 63.000 {; (0726.100.592 cata.darie@gmail.com

40. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 74 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, debara, terasa cu spatiu de depozitare si vedere superba, bloc nou 2016, 70.000 {; (0758.041.197

utilata, dec., et. 2/6, 2017, mobilat, Alexandriei, imobil nou finisaje la alegere, lift, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana; 41.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 29. Alexandriei, Cora dec., et. parter/3,

58 mp, Vanzare apartament 2 camere, curte 80 mp langa Penny-Market Bragadiru-Diamantului in bloc nou-2017, construit din caramida Porotherm, situat la parter, avand suprafata utila 58 mp, 55.000 {; (0722.846.177 dumiimobiliarebucuresti@yahoo.ro 30. Alexandriei, Cristalului, parcare inclusa, curte. dec., et. parter/4, 104 mp, 2017, Va propun spre achizitionare un apartament total dec. cu 2 camere avand suprafata totala utila de 104 mp, care face parte dintr-un imobil nou situat la numai 3 minute de statia RATB, 55.250 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 31. Alexandru Obregia nou, mutare imediata, dec., et. 2/4, 55 mp, 2017, bloc nou, regim de inaltime mic, finisaje de lux, bransat la toate utilitatile. Contorizare individuala, centrala proprie; 55.000 {; (0724.548.052 32. Alexandru Obregia, semidec., et.

6/10, 51 mp, 1973, apartament 2 cam cf 1 sdec, 51 mp su. et. 6/10, bloc tip "R". Curat, fara imbunatatiri interioare, posibilitate centrala termica individuala. Apropiere metrou, scoala, RATB. Toate actele. Pret= 46000 Euro 46.000 {; 33. Alexandru Obregia, 2 camere final-

izat lux, dec., et. 1/4, 54 mp, 2017, Alexandru Obregia 2 camere lux, bloc finalizat, mutare rapida, finisat la cheie. Comision 0. 55.000 {; (0737.500.380/ 0737.500.381 iulian@zonadesud.ro 34. Alexandru Obregia, Berceni, Grand

Arena, dec., et. 2/4, 54 mp, 2017, apartament cu 2 camere, modern, ingenios compartimentat, etaj intermediar, situat intr-un bloc nou la doar 150 m de statia RATB. Finisaje de lux la alegere. Acceptam Prima Casa, 54.990 {; (0725.957.930

47. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 41 mp, 2017, apartament de 2 camere, format din: hol, living, bucatarie, 1 dormitor, balcon si 1baie. Suprafata utila de 41 mp. In pret este inclus locul de parcare. Se vinde doar la plata cash; 44.000 {; (0730.888.286 48. Aparatorii Patriei, 5 min. metrou, locatie superba semidec., et. 1/4, 54 mp, 2017, 2 cam. mutare imediata, etaj 1/4, apropiere metrou, incalzire prin pardoseala, centr termica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, usa metalica,finisaje superioare, acc credit 60.800 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro 49. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, apartament nou, Aparatorii Patriei, 10 minute mers pana la metrou, direct dezvoltator, comision 0, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar, 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 50. Aparatorii Patriei, Emil Racovita,

dec., et. 1/3, 54 mp, 2017, la doar 10 minute de metroul Piata Sudului, finisaje premium, toate utilitatile bransate. Centrala termica, calorifere aluminiu.Constructie beton, caramida porotherm.Direct dezv.COMISION 0%. 66.800 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 51. Aparatorii Patriei, Soseaua Oltenitei, dec., et. 2/3, 58 mp, 2018, Aparatorii Patriei 2 camere dec., finisaje de calitate superioara incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Centrala termica + calorifere, comision 0%, direct dezvoltator, 60.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 52. Aparatorii Patriei, zona de sud a capitalei dec., et. 2/10, 55 mp, 2017, particular, vand apartament intr-un ansanblu rezidential, langa statia de metrou la doar 5 min. Constructia este din cadre din beton, caramida porother exterior si interior. Fatada ventilata 55.000 {; (0721.805.158/ 0722.297.332 gabriela@metropolitanresidence.ro 53. Apartament 2 camere dec. metrou

in apropiere dec., et. 9/10, 52 mp, 1978, 71.350 {; (0723.704.511 alina.niculae@galaxyimob.ro

54. Apartorii Patriei metrou, Sos Berceni, Sun Plaza, dec., et. 5/7, 54 mp, 2017, vand apartament 2 camere bloc nou la 4 min de metrou Aparatorii Patriei langa Spiru Haret, finisaje calitative, termopane Salamander, centrala proprie, mutare imediata, direct dezvoltator. Comision 0%, 64.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 55. Asmita Gardens dec., et. 9/17, 80

5mp utili, dec., et. 5/6, 85 mp, 2013, apartament de 2 camere cu 85 metri patrati utili ce poate fi recompartimentat in 3 camere,2 bai,posib inchidere bucatarie si terase,stadiul actual este la alb, posib credit bancar, bloc finalizat, 84.000 {; (0732.146.179 67. Aviatiei, Promenada mall, dec., et.

1/4, 48 mp, 2017, Aviatiei, Promenada, bloc nou tip vila cu lift, 2 camere 48 mp utili (balcon inclus), pozitie deosebita, strada linistita chiar langa Barbu Vacarescu, predare februarie 2018, detalii www.aviatiei-class.ro, 79.900 {; (0722.587.019/ 0767.373.777 floriancatalinpredescu@yahoo.com 68. Aviatiei, super locatie, dec., et. 3/4, 55 mp, 2 camere decomadat transformat in 3 camere, et 3/4, mobilat, utilat, geam la baie, loc de parcare, 3 minute de metrou, zona cofetaria Maria, scoala, gradinita, mall, 98.500 {; (0723.606.040 goldwinpromotion@gmail.com 69. Baba Novac stradal langa Parc IOR

& Mall Park Lake semidec., et. 9/10, 50 mp, 1968, Agentia noastra va prezinta spre vanzare un apartament cu 2camere situat pe str Baba Novac, etaj 9/10, semidec.,49,02mp utili(46apartament+3,02 logie).Imobilul este izolat termic.Partial mobilat 58.500 {; (0724.562.030 costin@areanorthestate.ro 70. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 60 mp, 1970, Campia Libertatii, parc IOR , confort 1, semidec., vedere parc, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, bloc reabilitat termic, situat la 8-10 min. metrou Dristor, merita vazut 63.000 {; (0732.135.471 71. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 61 mp, 1968, chiar la intersectie Campia Libertatii, vav parc IOR, bloc reabilitat, bucatarie mare, balcon pe toata suprafata apartamentului, termopane, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele 64.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 72. Baba Novac, semidec., et. 1/3, 65 mp, 2017, chiar la parc IOR, 10 minute metrou Dristor, centrala, totul la cheie, bloc anvelopat, balcon mare, liber, 86.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 73. Baba Novac, semidec., et. 8/10, 53

mp, chiar la parc IOR, strada Reconstructiei, metrou Dristor 10 minute, mall Park Lake, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat partial, 58.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 74. Baba Novac, semidec., et. 8/10, 53 mp, chiar la parc IOR, strada Reconstructiei, metrou Dristor 10 minute, mall Park Lake, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, 58.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 75. Baba Novac, semidec., et. 9/10, 51

mp, chiar la restaurantul Rucar, metrou Dristor si parc IOR, bloc reabilitat, termopane, parchet, liber, toate actele, 55.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

76. Baba Novac, semidec., et. 9/10, 1970, confort 1, bloc stradal, bloc reabilitat termic, liber, acte ok, situat la 2 min. parc Titan si 8-10 min. metrou Dristor, meita vazut, 55.000 {; (0732.135.471 77. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 54 mp, intersectie Mihai Bravu, rond, metrou Dristor, stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, balcon pe toata suprafata apartamentului, 58.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 78. Baba Novac, semidec., et. 1/10, 52 mp, metrou Dristor 5-6 minute, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, 2-3 minute parc IOR, zona verde 56.000 {; (0732.135.467 79. Baba Novac, semidec., et. 6/9, 55 mp, 1970, Reconstructiei, 2 camere, cf. 1 semidec., etaj 6/9, bloc reabilitat, liber, curat, 52.000 {; (0773.910.634/ 0766.603.401

81. Baba Novac, dec., et. 9/10, 54 mp, 1974, stradal, chiar la parc IOR, circular, 2 balcoane, termopane, geam baie, liber, toate actele 63.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

57. Auchan, Militari, dec., et. parter/7, 48

82. Baba Novac, Campia Libertatii semi-

mp, rond, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, 5 minute metrou Dristor, toate actele 58.000 {; (0732.135.471 office@ramax.ro

mp, 2017, apartament 2 camere, 48 mp, decomadat, parter, finisat la alegerea dvs, baie utilata complet, centrala proprie, termopan, usa metalica. 42900 euro,www.militarirezervelor.ro 42.900 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com

dec., et. 4/10, 52 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, bloc reabilitat, toate actele, 100 m intarare in parcul IOR, 8-10 minute metrou Dristor 63.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

58. Auchan, Militari, dec., et. 9/10, 59

et. 9/17, 58 mp, 1974, 2 camere Baba Novac, bloc turn 1974, pe role, foarte curat, 3 lifturi. Apartament confort 1, 53mp, dec., et. 9/17, dependinte, doua balcoane, foarte luminos. Pret discutabil. 60 {; (0722.360.204 anomis_pan@yahoo.com

mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat vata minerala bazaltica, finisaje la alegere, 53.082 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 59. Aviatiei, dec., et. 4/4, 1986, Aurel Vlaicu metrou, mobilat si utilat complet, et 4/4, dec., an 1986, balcon, bloc anvelopat, cadastru si intabulare, a.c, masina de spalat, frigider, LED. Vec: Herastrau, Baneasa, Pipera, Floreasca OVA 112524, 88.000 {; (0737.504.517 office@catalog-rezidential.ro 60. Aviatiei, Cofetaria Maria, dec., et.

36. Alunisului, 2 camere dec., dec., et.

61. Aviatiei, Cristal Palace, dec., et. 1/6,

39. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 62 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, balcon, bloc nou 2016, 60.000 {; (0758.041.197

66. Aviatiei, Pipera, OMV, 2 camere, 8

56. Astra, et. parter/4, 45 mp, propietar, apt. 2 camere, parter, Str. Ciprian Porumbescu (Brasov), 49.500 euro negociabil. Apt. este situat pe pozitie insorita, cu zona verde in fata; prezinta geamuri termopan; 41.000 {; (0775.185.156

et. 6/10, 53 mp, ap. 2 camere, cf. 1, liber, termopan, usa metalica, zugravit, 48.000 {; (0730.452.410

38. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 61 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 balcoane, dormitor cu dressing, bloc nou 2016, 59.000 {; (0758.041.197

1/4, 56 mp, 1986, apartament 2 camere, confort 1, renovat, instalatii sanitare noi, bloc reabilitat, boxa, 95.000 {; (0737.615.809/ 031.438.12.51 dan@regalhouse.ro

80. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 54

3/4, 3 minute metrou, instalatii sanitare noi, bucatarie, dormitor, mobilat, utilat, geam la baie, zona linistita, neg., 98.500 {; (0723.606.040

37. Amzei Piata, semidec., et. 2, bloc reabilitat, liber, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, neg., 64.000 {; (0723.627.181/ 0762.286.905

65. Aviatiei, Nicolae Caramfil, dec., et.

mp, 2008, bloc nou 2009 in complexul rezidential Asmita, mobilat si utilat lux, balcon mare, loc parcare in garaj subteran inclus in pret. Vecinatati: Splaiul Unirii, Tineretului, Vacaresti, metrou Mihai Bravu 115.000 {; (0728.736.846

35. Alexandru Obregia, Cultural, dec.,

5/7, 47 mp, 1963, 44.900 {; (0723.580.110 monica.gabriela@galaxyimob.ro

64. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, Mall Promenada dec., et. 5/9, 74 mp, 2017, Apartament 2 camere Aviatiei, apropiere metrou Aurel Vlaicu spatios, dec., bucatarie inchisa, terasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 120.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro

78 mp, 2017, imobil situat in pe str. Musetesti nr. 29, langa hotel Cristal Palace, finalizat in septembrie 2017.Imobil S+P+M+6E, cu un nr. de 41 de apartamente, contorizate individual 98.700 {; (0724.610.261 ispasoffice@yahoo.com 62. Aviatiei, Herastrau, dec., et. 6/16, 70

mp, 2019, ansamblu rezidential exclusivist, cu gradina suspendata. Parchet triplu-stratificat, incalzire in pardoseala, tamplarie exterioara tripan, obiecte sanitare Villeroy & Boch, usa blindata, fatada ventilata, 115.000 {; (0747.211.135 ovidiu.isaia@crosspoint.com.ro 63. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, dec.,

74 mp, 2017, Mall Promenada, ap. 2 camere, apropiere metrou Aurel Vlaicu, spatios, bucatarie inchisa, tereasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 138.000 {; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

83. Baba Novac, langa parcul Ior, dec.,

84. Baba Novac, Liviu Rebreanu semi-

dec., et. 8/10, 53 mp, 1970, Campia Libertatii, confort 1, bloc reabilitat termic, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, situat la 2 min. parc si 8-10 min. metrou Dristor, meita vazut, 58.500 {; (0732.135.471 85. Baba Novac, Liviu Rebreanu semidec., et. 8/10, 52 mp, 1970, confort 1, semidec., liber, bloc reabilitat termic, acte ok, situat la 3 min parc si 7-8 min metrou Dristor 55.000 {; (0732.135.471 86. Baba Novac, Liviu Rebreanu, Recon-

structiei, semidec., et. 9/10, 52 mp, 1970, confort 1, liber, bloc reabilitat termic, termopan, fara imbunatatiri, situat la 2 min. parc si 7-8 min. metrou Dristor, 56.000 {; (0732.135.471

87. Baba Novac, Parc IOR, semidec., et. 3/10, 50 mp, 1968, 2 camere, renovat recent, toate imbunatatirile, 2 minute parc, 2 minute Park Lake, 8 minute metrou Dristor, 65.000 {; (0732.135.470 88. Baba Novac, parc IOR, stradal, dec.,

et. 9/17, 57 mp, apartament confort 1, dec. situat la etajul 9/17, bloc pe role cu 3 lifturi, 2 balcoane, suprafata de 57 mp, liber, cadastru si intabulare, 59.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 89. Baicului, dec., et. 3/4, 64 mp, 1988,

Popa Nicolae, cf 1 sporit, dec., bloc 4 etaje, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, toate actele 61.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

90. Baneasa Sisesti, Metrou Straulesti, dec., et. 2/5, 67 mp, 2018, Bucurestii Noi, 2 camere cu suprafata construita de 66.95 mp (56.54 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 70.000 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

27

4 115. Berceni - Giurgiului, semidec., et. parter/10, 36 mp, 1974, renovat, termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii sanitare noi, apartament situat pe mijloc, acces mijloace de transport, scoala, gradinita, supermarket, bloc civilizat, negociabil; 34.900 {; (0761.621.036

92. Baneasa, et. 3/4, 51 mp, 2015, vand studio zona Baneasa in Ansamblu Coralilor Residence, 62.500 {; (0761.688.985

116. Berceni - Luica, dec., et. 1/4, 67 mp, 2017, 3 cam. care poate fi transformat in 2 cam de 67 mp, apartament 3 camere, situat in zona Berceni - Luica, stradal, constructie noua, et.1/4, suprafata utilata totala 67mp, va fi predat finisat cu finisaje de calitate superioara, centrala termica, 67.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@starconstruct.ro

93. Baneasa, Greenfield Residence, semidec., et. 1/5, 57 mp, 2015, apartament de 2 camere orientat spre sud, cu vedere spre padure, etajul 1/5, 57mp total, complet mobilat modern si utilat, loc de parcare, finisaje interioare de calitate, balcon inchis, comision 0. 79.500 {; (0730.252.252 contact@amaliatudor.ro

117. Berceni - Oltenitei- Brancoveanu, str. Padesu, dec., et. parter/8, 61 mp, 1989, confort 1 sporit, gresie, faianta, parchet, termopane, usa de metal, zugravit, rulouri geamuri, vedere mixta, 7 min. metrou si parc,merita, fara comision, 72.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

91. Baneasa, 56 mp, 2017, Biharia, etaj

5, dec., imobil 2017, su-56 mp, terasa 8mp, finisaje deosebite, lift, 95.000 {; (0741.160.332

94. Baneasa, in spate la Mall semidec., et. 5, 83 mp, 2010, vand apartament cu 2 camere, complet mobilat si utilat, 2 bai, clima in ambule camere, centrala pe bloc, lift, supraveghere video interioara si exterioara, disponibil imediat, fara comision, 88.000 {; (0745.750.171/ 0756.922.155 bianca.iercu@yahoo.com 95. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et. 2/5, 59 mp, 2017, vanzare apartament 2 camere, bloc nou, se preda la cheie, finisaje Premium la alegere, centrala termica proprie Buderus, incalzire in pardoseala, 76.780 {; (0725.957.934 roland@lakeviewsisesti.ro 96. Baneasa, parc Herastrau, dec., et. 1/3, 52 mp, 1982, apartament situat la cateva minute de parcul Herastrau, imobil reabilitat termic,loc de parcare, vedere spate (liniste),pozitie buna (apropiere scoli, gradinite, parc, mall), 82.500 {; (0731.015.099 97. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 1/5, 70 mp, 2018, Maia Residence, 2 camere, s. construita 70.35 mp (60.49 mp utili ce includ balconul s 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 73.333 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 98. Baneasa, Sisesti, Maia Residence,

71 mp, dec., et. 2/5, 71 mp, 2018, 2 camere, s construita 71 (60.66 mp s utila totala inclusiv doua balcoane cu s 7.96 mp), dec., cu bucataria inchisa. Situat la 350 m de statia de metrou. Complet finisat, predare mai 2018. 74.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 99. Baneasa, Sisesti, Northside Park, semidec., et. 5/10, 82 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartament 2 camere, 82.39 mp, NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu, Sisesti. 90.628 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 100. Baneasa, Sisesti, Northside Park,

semidec., et. 6/10, 87 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti. 96.273 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 101. Baneasa, Sisesti, Northside Park, semidec., et. 7/10, 73 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti 80.430 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 102. Baneasa, Zoo, Privighetorilor, Natu-

118. Berceni Grand Arena dec., et. 1/3, 62 mp, 2017, apartament 2 camere 62 mp 2 bai, loc de parcare gratuit, finisaje la alegere inluse in pret, bloc nou, mutare rapida. Centrala proprie, geamuri termopan. Dezvoltator, comision 0, se accepta prima casa 59.500 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 119. Berceni metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 3/4, 42 mp, 2018, apartament 2 camere, modern compartimentat, dispune de toate imbunatatiriile se preda finisat la cheie, in imediata apropiere de statia de metrou Dimitrie Leonida, 4 minute, toate utilitatile sunt bransate 41.500 {; (0725.432.155 120. Berceni Piata Sudului semidec., et. parter/4, 50 mp, apartament 2 camere, confort 1, mare, curat dar fara imbunatatiri parter cu balcon pe sufragerie 4 ml 5 minute metrou bloc stradal anul 1977 cadastru intabulare negociabil la fata locului, 45.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 121. Berceni, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018,

2 camere, Berceni, etj. 1/5, 50 mp utili, balcon, dec., finisaje incluse in pret, lift, 49.300 euro. Bonus: proiect de amenajare interioara; 49.300 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 122. Berceni, ap. 2 camere, cf. 2, gre-

sie, faianta, parchet, termopan, toate actele, 31.500 {; (0730.452.410

123. Berceni, dec., et. 1/3, 47 mp, 2017,

apartament 2 cam dec. situat in zona Grand Arena. Se vinde complet finisat, gresie, faianta, parchet, si racordat la toate utilitatile (gaze, apa, canalizare). Merita vazut. 37.000 {; (0730.888.286 marius.draghici@zonadesud.ro

124. Berceni, dec., et. 2/3, 49 mp, 2017,

apartament 2 camere, situat la 6 minute de metrou Dimitrie Leonida, 41.500 {; (0730.888.280

125. Berceni, dec., et. 3/3, 2017, aparta-

ment de 2 camere la doar 1 minut de statia de metrou.Mutare imediata.Oferta unica.0 comision. 48.000 {; (0733.501.453 126. Berceni, dec., et. parter/3, 39 mp, 2017, apartament de 2 camere, se vinde complet finisat.Imobilul se afla la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou. 38.500 {; (0733.501.453

127. Berceni, dec., et. 4/6, 50 mp, 2017,

apartament spatios, situat la 4 minute de metrou IMGB, 39.000 {; (0730.888.280

128. Berceni, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017,

ra Residence, dec., et. 3/5, 85 mp, 2009, piscina, gym, sauna, box subsol, parcare subterana, paza, control acces, monitorizare video, lux, acces transport in comun, vecinatate Baneasa Shopping, Ikea, padure. Negociabil 149.000 {; (0751.177.121

apartamentul se vinde complet finisat cu gresie, faianta, parchet, geamuri termopan cu tamplarie pvc, obiecte sanitare in baie, centrala termica proprie, calorifere de aluminiu, usi. Comision 0%, 38.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

103. Barbu Vacarescu, Floreasca, dec.,

129. Berceni, dec., et. 4/6, 49 mp, 2017,

et. 1/3, 51 mp, 1976, apartament doua camere dec., situat pe strada Barbu Vacarescu, la etajul 1 bloc cu 3 nivele reabilitat termic, cu o suprafata de 51 mp., orientare est, vedere stradala, cu imbunatatiri, mobilat. 75.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 104. Barbu Vacarescu, Titeica, str. San-

medru, dec., et. 3/3, 70 mp, 2016, nou, spatios (70 mp utili), in bloc tip vila, zona case. Se vinde complet mobilat si utilat ca in poze (frigider, cuptor, plita inductie, masina spalat/uscator, AC, TV, semineu). Proprietar. 92.000 {; (0751.156.537 105. Barca, Margeanului, dec., cf. 1, 4/8, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, st 56 mp, 2/10, 50.000-53.000 E disc., (0787.638.327/ 0762.966.973 106. Basarabia, dec., et. 1/8, 52 mp,

1983, Intrarea Barsei, metrou Costin Georgian, confort 1, dec., etaj 1 din 8, bloc 1986, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, credit 62.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 107. Basarabia, Baia de Arama, semi-

dec., et. 4/10, 1970, 2 Camere, confort 1, semidec., etaj 4/10, fara imbunatatiri, compartimentare buna, suprafete generoase. Situat la 1 min de metrou Ing. Costin Georgian 54.000 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 108. Basarabia, Campia Libertatii, dec.,

et. 9/10, 50 mp, 1968, Metrou Piata Muncii, ocazie, mobilat si utilat complet, modern, excelenta investitie, scara renovata, lift schimbat, supraveghere video, liber, cadastru, intabulare, energetic, gata de vanzare, excelent pentru inchiriere, 49.500 {; (0742.078.877 109. Basarabia, Diham, semidec., et.

3/10, 1982, 2 camere, confort 1, semidec., etaj 3/10, constr. 1982, fara imbunatatiri, bloc stradal, vedere spate. 60.000 {; (0722.459.956/ 0747.111.633 iacobsorin02@yahoo.com 110. Basarabia, Diham, stradal, semi-

dec., et. 4/8, 1984, Basarabia, Diham, stradal, 2 camere cf.1 semidec., 4/8 gresie, faianta termopan, usa metalica, debara, balcon,apometre, bl. in curs de reabilitare, 53 mp, liber, 59000 Euro, 59.000 {; (0721.275.684 111. Basarabia, metrou Costin Georgian, et. 4/10, 55 mp, cf. 1, balcon, foarte spatios, bloc civilizat, zona verde, parcuri, scoala, gradinita, intabulare, disc., (0761.749.316/ 0722.824.757 112. Berceni dec., et. 2/5, 60 mp, 2017, 2 camere dec., Sect 4, metrou 10 minute. Centrala proprie, finisaje lux, lift. Parcare amenajata, loc de joaca pentru copii. Ansamblu rezidential. 51.200 {; (0731.491.608/ 0734.433.353 adriana.mitrea@gmail.com 113. Berceni semidec., et. 1/4, 38 mp, confort 1, cu imbunatatiri, liber, apropiere de mijloace de transport, acte, accept credit, pret negociabil, 33.800 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 114. Berceni dec., et. 2/5, 54 mp, 2017, Direct dezvoltator apartament 2 camere,metalurgiei, imobil nou , 54 mp utili, centrala proprie, contorizare separata, toate utilitatile. 50.000 {; (0734.433.353/ 0731.491.608 Gavriladaniel12@yahoo.com

Berceni, 2 camere, 300 m distanta de metrou. Bloc nou, la cheie, contorizare individuala, centrala termica, balcon inchis cu termopan, aer conditionat, preinstalat, finisaje lux. Merita vazut. 39.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 130. Berceni, 38 mp, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, cad., intab., 31.500 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 131. Berceni, dec., 50 mp, 2017, complex residential Confort Plus, va propune apartamente si garsoniere in Berceni, zona Metro, str. Metalurgiei nr 130, prima etapa compusa din 3 blocuri, faciliatati lift parcarea, accesibil metrou 60.000 {; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com 132. Berceni, semidec., et. 4, cf. 2, gre-

sie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, acte, 32.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 133. Berceni, semidec., et. 4/4, 50 mp, 1967, Piata Sudului (5 minute metrou), Secuilor, 4/4, cf.1, semidec., 50 mp, constructie 1963, finisat complet (termopan, faianta, gresie, parchet, usa metalica, tocarie interioara , instalatii noi), 50.900 {; (0722.216.231

134. Berceni, dec., et. 4/6, 61 mp, 2018,

promo, 2 camere metrou la 300 m, sector 4, nu Popesti, balcon inchis, centrala, finisaje lux, contorizat, utilitati. Se preda la cheie in iulie 2018. Pret pt. credit 52.500 E, 47.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

135. Berceni, dec., et. 4/6, 50 mp, 2017,

promotie, studio, 2 camere, 3 camere. Cele mai mici preturi din zona. Oferta valabila pana la finalul anului 2017 in limita disponibilitatilor, 39.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 136. Berceni, semidec., et. parter/10, 50

mp, 1974, proprietar vand apartament 2 camere in stare buna, fara imbunatatiri majore, cu gresie, faianta, balcon inchis cu termopan, (acte la zi), accept colaborare agentii imobiliare, 46.500 {; (0722.662.732 autogamalex@yahoo.com

137. Berceni, dec., et. 9/11, 63 mp, 1983, Sudului, metrou, apartament spatios cu 2 balcoane hol locuibil loc de parcare mobilat, gresie, faianta, parchet termopan, 59.500 {; (0773.910.634/ 0766.603.401 138. Berceni, 2 camere, dec., 350 m metrou, dec., et. parter/3, 39 mp, 2018, Berceni, 2 camere, dec., 350 m metrou, zona linistita intr-un cartier linistit cu foarte mult tineret, spatii de agreament in apropiere, cafenele, magazine, Mega Image, Penny. 38.500 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 139. Berceni, 2 camere, dec., pod 45 mp, dec., et. 4/4, 59 mp, 2017, Berceni, 2 camere, dec., pod 45 mp, scara interioara, suprafata utila totala 105 mp, mutare imediata, gata, acte gata, 55.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 140. Berceni, A. Obregia, sector 4, 52 mp, 1970, proprietar, cf. 1, stradal, etaj intermediar, geam la baie, vedere mixta, curat, acte la zi, 52.000 {; (0774.612.899

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

11 decembrie 2017

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 141. Berceni, acces metrou, cu balcon

et. 3/5, 42 mp, apartament 2 camere cu acces usor la metrou, etaj intermediar in bloc cu lift, avand dormitor separat, hol de acces, baie, living generos cu bucataire deschisa si balcon mare. Accept credit ipotecar. 35.910 {; (0785.521.521

166. Berceni, Grand Arena dezvoltator, dec., et. 4/4, 2017, doua apartamente pe nivel, finisaje lux, gresie, faianta import Spania, tamplarie PVC Salamander, usi Pinum, loc parcare. 55.000 {; (0767.069.169 ariacity@gmail.com

con, dec., et. 3/5, 42 mp, apartament 2 camere, foarte practic, pe etaj intermediar, in bloc nou cu lift, balcon mare, peste 4mp, baie spatioasa, cada, se vinde complet finisat cu totul nou si in garantie. Pret pentru cash, 35.900 {; (0722.960.645

167. Berceni, Grand Arena, 2 camere mutare rapida, et. parter/3, 47 mp, 2017, Berceni, Grand Arena, 2 camere, mutare rapida, bloc nou, finalizat. finisat la cheie, predare in maxim 2 saptamani. Loc de parcare gratuit. 42.000 {; (0737.500.380/ 0737.500.381 iulian@zonadesud.ro

143. Berceni, Alexandru Obregia, semi-

168. Berceni, Grand Arena, Turnu

142. Berceni, acces usor metrou, cu bal-

dec., et. 4/10, 54 mp, 1979, Berceni, apartament cu 2 camere, intr-un bloc construit in anul 1979 confort 1 semidec.. Oportunitate. Ap este renovat recent (2017). Merita vizionat. Se accepta credit. Oportunitate.Negociabil. 53.900 {; (0731.551.555 marian@mariannut.ro

Magurele dec., et. 1/5, 62 mp, 2017, De vanzare apartament 2 camere complet dec. bloc nou, zona Berceni se preda complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut, 54.999 {; (073088826

144. Berceni, Alexandru Obregia, semi-

5/10, la 5 min de mijloacele de transport,confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze separat cu doua focuri, loc parcare, cadastru si intabulare, discutabil 38.500 {; (0730.421.581/ 0728.568.337

dec., et. parter/10, 52 mp, cf. 1, balcon, gresie, faianta, liber, toate actele, 46.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 145. Berceni, Alexandru Obregia, semidec., et. 1/4, 2017, oferta speciala, apartament cu 2 camere modern se accepta prima casa, 55.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 146. Berceni, Aparatori, metrou, semi-

dec., et. 2/8, 55 mp, 1983, balcon, bloc reabilitat, imb., agentie, 55.500 {; (0726.671.256/ 0761.526.532

147. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

4/7, 54 mp, 2017, apartament 2 camere etj 4 din 7, situat pe Sos Berceni la o distanta de 5 min fata de metrou. Apartamentul se preda complet finisat si bransat la toate utilitatile.Merita vazut. 64.000 {; (0730.888.286 148. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

parter/3, 58 mp, 2017, Berceni, Aparatorii Patriei, Oltenitei, 2 camere dec., 58 mp, terasa, centrala proprie, calorifere, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare in baie, parcari la subteran. 57.000 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 149. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et. 1/4, 55 mp, 2017, direct dezvolatator, vand ap. 2 cam., str. Macesului 68-80, finisat la cheie, in bloc nou, langa Monaco Towers, la 50 m de Sos. Berceni, zona noua, in plina dezvoltare, langa metrou, 39.900 {; (0728.061.799 pecolt22@gmail.com 150. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et. 4/6, 49 mp, 2018, super ocazie, 2 camere dec. la 3 min de metrou. Apartament spatios, finisaje premium, toate utilitatile bransate, centrala proprie si calorifere.Loc de parcare suprateran inclus, comision 0%, 40.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 151. Berceni, Aparatorii Patriei, 10 minute metrou, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0, dec., bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar; 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 152. Berceni, apartament tip studio spa-

tios, semidec., et. 1/3, 44 mp, 2017, vitrat, cochet, apartament nou in cartier de blocuri si case de langa statia de metrou Berceni. Finisaje si utilitati realizate de echipe specializate. Direct de la dezvoltator, fara comision. 44.500 {; (0720.069.925 153. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

et. 1/4, 50 mp, 2017, B-dul Brancoveanu apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 50 mp, etaj 1, dec.. Finisaje de lux, centrala proprie. Termen mutare Decembrie 2017. 10 min metrou. Dezvoltator, comision 0. 50.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro

154. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

169. Berceni, Huedin, semidec., et.

170. Berceni, Huedin, Uioara, semidec.,

et. parter/4, 35 mp, 1974, Uioara stradal 2 cam., cf. 2 sporit, sd., parter/4, acte, fara imbunatatiri, bloc civilizat fara datornici, facilitati: gradinita, scoala, piata, strand 2 supermarket, st. RATB cca 12 min. metrou 34.500 {; (0720.622.788 171. Berceni, Lamotesti, dec., et. 8/10,

40 mp, 1978, apartament confort 2, cu toate imbunatatirile, apartament la cheie, acte, mobilat, utilat, renovat apropiere mijloace de transport, 43.000 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 172. Berceni, langa metrou, dec., balcon

mare dec., et. 4/5, 59 mp, Apartament 2 camere, etaj intermediar in bloc cu lift, dec., dormitor si bucatarie foarte spatioase, balcon pe toata lungimea camerelor, se vinde finisat cu totul nou. Accept credit Prima Casa. 49.900 {; (0785.521.521

173. Berceni, langa metrou, Prima Casa

dec., et. 4/5, 50 mp, Apartament 2 camere, etaj intermediar, cu lift, dec., bucatarie inchisa, balcon mare, foarte practic, se vinde la cheie cu totul nou si in garantie. 0% comision, avans minim pentru Prima Casa. 45.900 {; (0785.521.521

158. Berceni, Brancoveanu, Huedin, dec., et. parter/3, 48 mp, 2017, bloc construit in 2017 sunt 3 tipuri de apartamente de 2 camere cu diferite suprafete de 48 mp utili, 54 mp si 62 mp la pretul de 1050 euro/m2 tva inclus, apartamentele se predau la cheie, CT. 50.400 {; (0784.572.615/ 0736.135.836 sorinmarvis@yahoo.com 159. Berceni, Ciceu, semidec., et. demisol/4, 56 mp, 2016, apartament 2 camere in bloc nou, suprafata 56mp bucatarie mobilata, centrala ap, apropiere metrou centre comerciale piata scoala gradinite. Cadastru intabulare, se accepta credit, 47.000 {; (0737.242.425 160. Berceni, Cultural, semidec., et. parter/8, 50 mp, 1974, ap. 2 cam., cf. 1, fara imb., bloc reabilitat, balcon, 43.000 {; (0731.136.698/ 0768.322.642 confortspecial@yahoo.com 161. Berceni, Dimitrie Leonida, et. 2/10,

57 mp, 2017, super ocazie, posibilitatea de a-ti alege apartamentul, etajul, pozitionarea, cat si finisajele. Direct dezvoltator ! 60.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 162. Berceni, Drumul Gazarului, dec.,

et. 3/8, 53 mp, cf. 1, liber, usa metalica, acte, 43.500 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

163. Berceni, Emil Racovita, semidec., et. 9/10, 36 mp, 1972, particular ofer spre vanzare un apartament de 2 camere cf2, 9/10, Berceni, Emil Racovita, Moldovita, la un pret foarte bun. Apartamentul este curat, liber cu acte la zi situat in apropiere de metrou, 34.990 {; (0775.189.012 ion7asi@gmail.com 164. Berceni, etaj intermediar dec., et. 2/4, 47 mp, 2017, Direct dezvoltator. Apartament 2 camere in zona Luica Berceni, bloc in constructie, 47 mp, dec., bucatarie open space, etaj intermediar, finisaje de exceptie. Pretul nu contine TVA, 40.330 {; (031.005.13.07/ 031.005.17.65 vlad.m@star-construct.ro 165. Berceni, Grand Arena dec., et. 1/4,

55 mp, 2017, dezvoltator constructie 2017,dec., etaj 1/4, doua apartamente pe nivel, finisaje lux, gresie, faianta import Spania, tamplarie PVC Salamander, usi Pinum, loc parcare 55.000 {; (0767.069.169 ariacity@gmail.com

gradina dec., et. parter/5, 51 mp, Apartament de vanzare cu 2 camere, camere mari, balcon si 55 mp de gradina in proprietate, inclusi in pret. Se preda finisat cu materiale care pot fi alese. Accept si credit ipotecar. 50.850 {; (0785.521.521 194. Berceni, metrou, dec., balcon, etaj dec., et. 4/5, 50 mp, apartament 2 camere dec.e, bloc nou, hol acces, bucatarie (inchisa) si dormitor generoase, balcon mare cu intrare din living. Se vinde la cheie. Pret pentru cash. Cere pret pentru credit. 41.300 {; (0733.840.686 195. Berceni, Obregia, semidec., et. 2/9,

53 mp, 1965, proprietar, mici imbunatatiri, zona verde, 10 min. Piata Sudului, 1 min. autobuz, 53.500 {; (0722.631.703 196. Berceni, Obregia, Straduintei,

semidec., et. parter/4, 54 mp, 1970, apartamentul este situat pe Strada Straduintei, intre Obregia si Emil Racovita, la 2 statii de autobuz de Piata Sudului. 2 camere semidec, 54 mp, cu balcon, P/4, izolat, 1970. Se accepta credit. 52.000 {; (0729.842.974 197. Berceni, Obregia-Aliorului, et. 6/10,

57 mp, 1980, apartament 2 camere, confort 1, etaj 6/10, bloc stradal, 1980, amenajat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon spatios inchis, bucatarie mobilata si utilata, liber, apropiere metrou, piata, 59.500 {; (0771.350.631/ 0733.300.779

198. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4, 58 mp, 1981, apartament luminos, bucatarie mobilata, 2 balcoane, renovat cu materiale de calitate. Acces rapid la metrou Piata Sudului si mall Sun Plaza, langa scoala, gradinita. Accept si credit prima casa, 58.000 {; (0787.412.195/ 0787.758.760 casinimobiliare@gmail.com 199. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4, 52

200. Berceni, Oltenitei, semidec., et. 2/8,

mp, 2018, ap. 2 camere, la fix 300m de metrou. Pretabil pentru investitie, fiind foarte-foarte aproape de metrou. Se preda complet finisat si racordat la utilitati. Negociabil, 46.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

56 mp, 1982, Barceni Ionescu Ghe, ap 2 cam conf 1 semidec etaj 2/8 multiple inbunatatiri, bloc curat , apropiere mijloace transport, centre comerciale, metrou, piata, scoli, gradinite, cad + int, 56.000 {; (0737.242.425

176. Berceni, Leonida, dec., et. parter/3,

201. Berceni, Oltenitei, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, vand apartament 2 camere, in bloc nou, pe soseaua Oltenitei. Complet finisat si racordat la toate utilitatile. Centrala proprie de apartament. Bloc termoizolat, negociabil, 43.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

40 mp, 2017, vand apartament 2 camere, in bloc nou, adiacent soseaua Berceni, la 250 metri de statia de metrou. Complet finisat si racordat la toate utilitatile. Centrala proprie de apartament. Bloc termoizolat. 35.500 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 177. Berceni, Luica semidec., et. 10/10,

38 mp, 1974, stradal, et. 10/10, complet mobilat si utilat modern, bloc izolat. 39.000 {; (0722.619.670/ 0766.560.199

178. Berceni, Mall Grand Arena, dec., et. 1/4, 53 mp, 2017, vand apartament 2 camere, spatios, disponibil in cel mai scurt timp. Apartamentul se vinde complet finisat. Acceptam si Credit Prima Casa, 55.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro

180. Berceni, Metalurgiei dec., 52 mp,

157. Berceni, Brancoveanu, semidec., et. 1/8, 52 mp, 1982, Huedin Center, bloc constructie 1982, apartament cf. 1, etaj 1/8, bucatarie mare, liber acte la zi, bloc impecabil. 45.500 {; (0722.300.698/ 0733.300.779

193. Berceni, metrou, dec., balcon si

175. Berceni, Leonida, dec., et. 1/3, 46

155. Berceni, Bd. Brancoveanu la 100

bloc finalizat dec., et. 3/4, 47 mp, 2017, acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, 45.000 {; (0761.309.031

192. Berceni, metrou, balcon, gradina proprie dec., et. parter/5, 40 mp, apartament 2 camere, foarte practic, dormitor de peste 12 mp, living cu bucatarie deschisa, balcon si gradina proprie, se vinde la cheie complet finisat. Reducere pentru plata rapida. Cere detalii. 38.600 {; (0733.840.686

mp, 1982, apartamet 2 camere conf 1 dec., etajul 4/4, terasa reabilitata, bloc stradal, multiple inbunatatiri, 2 AC, cadastru intabulare in lucru, apropiere mijloace transport, metrou, piata, scoli. 57.900 {; (0737.242.425 konfort.rezidential@yahoo.ro

179. Berceni, Metalurgiei dec., 52 mp, 2018, Apartamente 2 camere dec. proiect nou, in constructie, pozitie excelenta, Metalurgiei nr. 130, stradal, acces la mijloacele de transport, direct dezvoltator comision 0%, 61.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 directdezvoltator@yahoo.com

156. Berceni, Bd. Brancoveanu la 50 m,

mp, 2018, apartament 2 camere dec., promo, bloc nou 41.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

174. Berceni, Leonida dec., et. 3/4, 50 mp, 2017, vand ap 2 camere, in bloc nou. Racordat la toate utilitatile. Va puteti muta imediat in apartament. Poze reale. Foarte spatios, 50 mp utili + 2 balcoane, doar 10 minute pana la metrou Leonida 60.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

et. demisol/6, 65 mp, 2017, B-dul Brancoveanu apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 65 mp demisol, dec.. Finisaje de lux, centrala proprie, 10 min metrou Brancoveanu. Dezvoltator, comision 0, promotie, mutare imediat. 54.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro m, bloc finalizat dec., 50 mp, 2017, acte gata - accept credit - direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, se vand ultimele 3 apartamente, 49.000 {; (0761.309.031

191. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 50

2018, Confort Plus Metalurgiei un ansamblu rezidential ofera spre vanzare garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere, pozitie excelenta, finisaje de calitate superioara, direct dezvoltator comision 0%, 61.000 {; (0731.853.944/ 0725.652.660 silveractivimob@yahoo.com 181. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 2/4, 51 mp, 2017, 2 camere Berceni, bloc nou, finisaje lux, centrala proprie, contorizare individuala, utilitati, la cheie, mutare in maxim 3 luni. Merita vazut, fara comsion, direct dezvoltator. 55.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 182. Berceni, Metalurgiei, et. 4/4, 104

mp, 2014, Super ocazie apartament 2 camere + 2 camera mansarda, ac, loc parcare inclus, mobilat utilat, curte privata acces cu telecomanda, poze de prezentare, 54.000 {; (0731.853.944/ 0725.652.660 183. Berceni, metrou Berceni, dec., et.

1/5, 49 mp, 2018, sector 4, apartament 2 camere 49 mp 44.000 euro, centrala termica, termopane, finisaje de lux la alegere, bloc nou.Dezvoltator - comision 0. Finalizare mai 2018 44.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 184. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida

dec., et. 1/2, 46 mp, 2017, vand apartament 2 camere disponibil imediat. Se vinde la cheie, 41.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 185. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida 5

min., dec., et. 2/3, 48 mp, 2017, apartament 2 camere, bloc nou, promo, 45.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 186. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

semidec., et. 1/3, 45 mp, 2018, Berceni metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere 45 mp 40.000 euro, centrala termica, termopane, finisaje la alegere, bloc nou. Dezvoltator - comision 0. Finalizare august 2018, oferta limitata, 40.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro 187. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 1/2, 59 mp, 2012, mutare acum, utilat si mobilat, la 4 min de M Dimitrie Leonida, in vila, cu 6 ap., detine gradina comuna foisor si gratar, 2 locuri de parcare. Curtea inchisa. Dragos; 63.000 {; (0722.204.952 188. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 2/3, 2017, vand apartament 2 camere foarte aproape de metrou Dimitire Leonida. Apartamentul se vinde complet finisat. 44.500 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 189. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 1/5, 53 mp, 2017, vand apartament 2 camere, etaj intermediar, bloc nou, in stadiul de constructie. Pret promotional plata cash: 44.500 euro. Direct dezvoltator, 46.900 {; (0725.957.930 190. Berceni, metrou direct Unirii, Pipera, et. 1/5, finisat la cheie in pret, finisaje import Italia, Spania, Germania. AC Mitsubishi Inverter. Fara intermediari, fara comision, 51.750 {; (0723.535.968

202. Berceni, Oltenitei, Complex Rezidential, dec., et. 1/4, 67 mp, 2010, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, bloc reabilitat termic, loc de parcare, cadastru, intabulare, 57.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 203. Berceni, Oltenitei, Mariuca, semi-

dec., et. parter/8, 52 mp, 1983, cf. 1, f. imb., balcon, intabulat, neg., 51.500 {; (0746.188.866 204. Berceni, Oltenitei, Mariuca, semi-

dec., et. parter/8, 52 mp, 1983, cf. 1, f. imb., intabulat, liber, neg., 51.500 {; (0746.188.866

205. Berceni, Oltenitei, sector 4, stradal,

dec., et. 1/2, 43 mp, 2017, apartament 2 camere, Vitan Barzesti, capat tramvai 9, 11, 34, RATB, Metrou Piata Sudului. Te astept la vizionare. Comision 0%, direct de la dezvoltator, 41.900 {; (0722.204.952

206. Berceni, Piata Cultural, semidec., et. parter/10, 50 mp, 1974, ap 2 cam cf 1, balcon reabilitat fara imbunatatiri 44.000 {; (0736.576.877 confortspecial@yahoo.com 207. Berceni, Piata Resita, loc parcare

inclus, dec., et. 1/2, 47 mp, 2017, apartament 2 camere, zona Giurgiului, Piata Resita, situat intr-un imobil P+2, et. 1/2, suprafata utila 47 mp, dec., se preda finisat cu finisaje de calitate superioara, contorizat individual 51.950 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 208. Berceni, Piata Sudului, dec., et.

3/8, 55 mp, 1986, apartament confort 1, gresie, faianta, parchet, acte, liber, apropiere metrou, pret negociabil, 57.000 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 209. Berceni, Resita, semidec., et. 4/4, 38 mp, 1974, ap. 2 cam, cf 2 sdec, 38 mp su.Gresie, faianta, parchet, termopan, renovat 2016.Bloc curat.Apropiere piata, scoala, Ratb.Toate actele.Accept plata prin credit bancar. 32.500 {; (0727.395.455 210. Berceni, Resita, et. 1/4, ap. 2 camere, cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze, toate actele, 27.000 {; (0730.452.410 211. Berceni, Sos. Berceni, semidec., et.

1/7, 68 mp, 2017, Berceni, Aparatorii Patriei, apartament 2 camere in bloc finalizat 2017, finisaje premium, totul contorizat individual, mutare rapida, doar 5 min. metrou, Comision 0, direct dezvoltator. 79.700 {; (0725.957.934 212. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et.

1/2, 45 mp, 2017, apartament 2 camere, dec., situat la et. 1 intr-o vila cu 2 etaje. Vila este amplasata stradal pe Sos. Oltenitei, exact in fata statiei RATB, acces rapid P-ta Sudului. Comision 0. Direct dezv., 39.500 {; (0725.957.933 213. Berceni, Soseua Oltenitei, Piata

Sudului, dec., et. 1/2, 2018, vand 2 camere, bloc nou in construcite la 2 min. de RATB, ansamblu cu bariera, regim mic de inaltime, zona linisita, finisaje la alerege. Oferta este promotionala doar in septembrie. Comision 0%, 41.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 214. Berceni, Straja, Huedin, semidec.,

et. 4/4, 37 mp, 7 min metrou Piata Sudului, troleu 77, apartament 2 camere semidec. cu imbunatatiri, mobilat complet, etajul 4/4, terasa refacuta fara probleme, cadastru, intabulare, se acc credit bancar, agentie. 36.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 215. Berceni, Uioara, semidec., et. 1/4,

30 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, izolat, gaze, mobilat, utilat, acte, 27.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786 216. Berceni- Giurgiului- D. Gazarului,

dec., et. 2/7, 50 mp, 2 cam., confort 1, gresie, faianta, termopan, intabulat, se accepta credit, liber, 42.000 {; (0771.685.900

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

217. Berceni- Grand Arena Mall, comi-

sion 0, dec., et. 2/4, 55 mp, 2017, direct dezvoltator, finisaje premium, 2 apartamente pe nivel, parcare la cerere, se accepta prima casa. Termen de finalizare decembrie 2017. Ai acces rapid oriunde in oras si magazine. 55.000 {; (0731.551.555 marian@mariannut.ro 218. Berceni- Nitu Vasile, et. 4/4, 50 mp, proprietar, apartament 2 camere, confort 1, renovat recent, exclus intermediari, 50.500 {; (0740.270.916 219. Berceni. dec., et. parter/3, 40 mp, 2018, Acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%, 34.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 220. Berceni. dec., et. 1/3, 47 mp, 2017,

Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta gratuita pentru intocmirea dosarului. Comision 0%, 43.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 221. Berceni. dec., et. 1/6, 61 mp, 2017,

Imobilul este bransat la toate utilitatile iar apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Comision 0%, 52.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

222. Bloc nou, metrou D. Leonida 3 min., semidec., et. 1/3, 45 mp, 2018, oferta promotionala, apartament 2 camere se preda la cheie, finisaje Premium la alegere. Caramida interior-exterior, izolatie 10 cm. Baie utilata, 40.000 {; (0725.957.934 223. Bragadiru langa Penny Market,

semidec., et. parter/6, 75 mp, 2017, apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata apropiere a mijlocului de transport in comun 41.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 224. Bragadiru langa Peny Market dec.,

et. 2/6, 64 mp, 2017, apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata apropiere a mijlocului de transport in comun 47.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 225. Bragadiru, 74 mp utili, terasa gen-

eroasa, Ratb, dec., et. 1/6, 74 mp, 2017, apartament 2 cam in zona Sos. Alexandriei Penny, dec., et. 1/6, suprafata utila totala 74 mp, se preda finisat, semimobilat, utilat, Ratb la 1 minut, centrala termica pe gaz, terasa generoasa. 51.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 226. Bragadiru, Cristalului, dec., et. 1/4,

60 mp, 2017, imobil nou, str. Cristalului, RATB 3 minute, finisaje la alegere, parcare supraterana inclusa in pret, Mega Image la 2 minute de mers pe jos, zona linistita, 49.850 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

227. Bragadiru, finalizat, bucatarie utila-

ta, et. 2/6, 62 mp, 2017, mobilata, Alexandriei, finalizat, dec., 62 mp utili, imobil nou, str. cristalului, ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata,aer conditionat in living, lift silentios, Mega Image, Penny Market, 45.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 228. Bragadiru, inainte de Centura, dec., et. 2/4, 90 mp, 2017, apartament 2,5 camere situat in Bragadiru, cartier rezidential, paza, incalzire in pardoseala, transport din complex, iluminat pe timp de noapte, videointerfon, finisaje de exceptie. 54.200 {; (0744.490.108 cristina.vooh@gmail.com 229. Bragadiru, Leroy Merlin, dec., et. 2/3, 60 mp, 2016, super finisat, blocul este locuit, loc de parcare, racordat la toate utilitatile, 39.000 {; (0769.805.758 230. Bragadiru, str. Cristalului, bloc nou,

dec. dec., et. 1/6, 62 mp, 2017, Apartament dec. in bloc nou, dec., contorizat individual, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bransat la toate utilitatile, compartimentari din caramida, 0% comision, dezvoltator, 45.500 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73 231. Brancoveanu, dec., et. 1/10, 45 mp, ap. 2 camere, cf. 2, hol locuibil, termopan, gresie, faianta, toate actele, 38.500 {; (0730.452.410

232. Brancoveanu, semidec., et. 1/5, 30 mp, 1975, apartament deosebit, utilat complet, bucatarie si living mobilate, multiple imbunatatiri, fara balcon, dus fara cabina, metrou, Oraselul Copiilor, Budimex. Fara credit. Negociabil. 36.000 {; (0737.988.992 233. Brancoveanu, et. 3/4, cf. 2,

cadastru, intabulare, negociabil, 35.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 234. Brancoveanu, et. 1/10, 45 mp, cf.

2, gresie, faianta, parchet, termopan, um, cad., intab., 38.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 235. Brancoveanu, semidec., et. 2/4, 36 mp, 1974, Lamotesti, cf 2 semidec, et 2/4, imbunatatiri partiale, bloc reabilitat, acte in regula. 35.000 {; (0722.891.941 royalimob@yahoo.ro

236. Brancoveanu, dec., et. 3/10, 54 mp, 1970, Nitu Vasile, 2 camere confort 1, dec., etaj 5/10, cu imbunatatiri, stradal, reabilitat, 47.000 {; (0773.910.634 237. Brancoveanu, semidec., et. 10/10,

50 mp, 1970, stradal pe Alexandru Obregia, etaj 10/10, terasa refacuta, termopan, in rest necesita renovare, dormitor mare, vedere spate spre liniste, acc. credit, disp. imediat. 42.000 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com 238. Brancoveanu, apartament nou,

parcare inclusa et. 1/2, 48 mp, 2018, oferta direct de la dezvoltator, comision 0, Apartamentul este disponibil pe etajul 1 din P+3, dec., parcare inclusa, zona linistita, acces facil mijloace de transport 51.950 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro 239. Brancoveanu, Huedin, Berceni, an

1985 dec., et. 8/10, 58 mp, 1985, Brancoveanu, stradal, balcon dublu, mall, piata, in reabilitare, bucatarie mare patrata, imbunatatiri, orientare E-SE, structura deosebita, toate actele, 55.000 {; (0758.259.750/ 0758.259.731 office@imobservicecenter.ro

240. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/4, 37 mp, 1974, apartament fara imbunatatiri majore, etaj 3/4, toate actele la zi. Se accepta credit. 36.000 {; (0773.931.307 241. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/5, 36 mp, cf. 2, f. imb., intabulat, bloc reabilitat termic, scara impecabila, 35.990 {; (0746.188.844 242. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/5, 36 mp, cf. 2, fara imb., bloc reabilitat termic, intabulat, scara impecabila, 36.000 {; (0746.188.844 243. Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, gata, se ofera la vanzare un apartament cu 2 camere, 56 mp. Blocul este construit p+ 4 etaje, construit din caramida phoroterm (inclusiv compartimentarile interioare) de 25 cm pe structura de beton, 49.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro

244. Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal. Se vinde complet finisat, loc de parcare inclus, centrala termica proprie, izolat pe exterior. Termen de finalizare august 2017 49.900 {; (0725.957.930 245. Brancoveanu, Luica, finalizat, dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, apartament 2 camere, mutare in 30 zile, finisaje la alegere, loc de parcare gratuit. RATB in fata blocului, 49.900 {; (0730.250.305 246. Brancoveanu, metrou si parc, locatie deosebita, dec., et. parter/5, 66 mp, 2018, 2 camere, finalizare 2018 luna mai, constructie deosebita, se preda la cheie, cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii noi, blocul cu lift, centrala termica, calorifere, acc. credit, 85.000 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro 247. Brancoveanu, Oltenitei, metrou

Eroii Revolutiei, dec., et. 7/8, 51 mp, 1986, bloc stradal, cf. 1, termopan, parchet, gresie, faianta, acte la zi, apropiere parc Tineretului, 67.000 {; (0733.300.779/ 0771.350.631 248. Brancoveanu, Oraselul Copiilor, Imparatul Traian, dec., et. 8/8, 61 mp, 1989, apartamentul este situat pe strada Imparatul Traian, la 5 min distanta fata de metroul C-tin Brancovenu, Oraselul Copiilor. 2 camere, dec., et.8/8, supr. 61 mp, an constr.1989. Se accepta credit, 70.000 {; (0729.842.974 249. Brancoveanu, stradal, 2 camere, zona verde, semidec., et. 1/3, 59 mp, 2017, imobilul este situat intr-o zona linistita langa Oraselul Copiilor. Acesta are o suprafata utila de  58,51 mp. Predarea apartamentului va fi la cheie, 80.750 {; (031.005.12.89/ 031.005.17.65 madalina.h@star-construct.ro 250. Brezoianu, Cismigiu, Mc Donald's,

dec., et. 2/10, 61 mp, 1980, liber, bloc dupa cutremur, vedere fata, instalatii noi, parchet, gresie si alte imbunatatiri, excelent investitie, 99.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

251. Bucur Obor metrou, semidec., et. 7/10, 52 mp, 1982, chiar in rond, stradal, vedere fata, gresie, faianta, parchet, termoane, instalatii schimbate, mobilat, liber, toate actele 67.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 252. Bucur Obor, dec., 60 mp, 1976, vand f. f. urgent, ap. 2 camere, etaj 10, balcon f. lung, imbunatatit, reparat, disc., 60.000 {; (0729.174.024 253. Bucuresti Nord, Otopeni, dec., et.

1/4, 59 mp, 2018, apartament nou in ansamblul Ambasad'Or Home situat in nordul Bucurestiului, Otopeni. Apartamentul este dec., compartimentarile sunt din caramida tencuita mecanizat. Disponibil et 1-4. 56.673 {; (0770.291.307 contact@ambasador-home.ro 254. Bucurestii Noi, dec., et. 1/2, 53 mp, Pajura, et.1/2, 53mp, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, zugravit, contor gaze, 56.000 {; (0741.160.332 255. Bucurestii Noi, Chitila, dec., et. 2, 64 mp, 2017, Bucurestii Noi, sos Chitilei apartament 2 camere 64 m utili, dec., construc?ie 2017, finisari de lux, 2 terase, direct dezvoltator, accept credit prima casa si ipotecar. 72.000 {; (0765.509.655 Rubistoica@gmail.com 256. Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Pod

Constanta, dec., et. 1/3, 70 mp, 2017, direct dezvoltator, apartamente cu 2-3 camere in bloc nou 2017,r egim de inaltime s+p+3 retras. Suprafete intre 70 si 124 mpc. Se finiseaza la comanda la cererea clientului. Mai multe detalii la tel., 1 {; (0761.888.400/ 0765.514.470 Info@niagararesidence.ro 257. Bucurestii Noi, Straulesti, acces metrou, semidec., et. 4/5, 101 mp, 2006, va propun un apartament cu 2 camere in zona Bucurestii Noi Straulesti, situat in planul 2, ferit de zgomotul stradal, intr-un ansamblu rezidential cu acces securizat (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 258. Bulevardul Alexandru Obregia

semidec., et. 6/9, 67 mp, 2017, metrou Piata Sudului, reducere luna decembrie apartamnet nou 2 camere de la 76.000 euro la 69.900 euro pretul include tva 5%, comisionul pentru cumparator este 0%.Vanzarile se realizeaza direct la dezvoltator. 69.900 {; (0726.145.373 helgagroup@yahoo.com 259. Bulevardul Alexandru Obregia,

semidec., et. parter/10, 50 mp, 1974, ap. 2 cam., cf. 1, fara imb., liber, balcon, bloc reabilitat, (0731.136.698 Confortspecial@yahoo.com 260. Bulevardul Bucuresti, Bl 4D et.

1/9, 1979, apartament 2 camere, cf. 1, balcon inchis termopan, usa metalica, geam termopan. Utilitati: gaze, apa, tv, internet, faianta, gresie, termopan. 3 debarale, hol intre camere. tel: 50.000 {; (0727.774.045 petroupb@gmail.com 261. Bulevardul Carol, et. 1/4, 85 mp, 2015, amenajat modern, totul nou, peretii antifonati, fonic si termic, garaj, boxa la subteran lift, balcon tip logie, 5 minute de Universitate, 115.000 {; (0723.606.040 262. Bulevardul Ferdinand, dec., et.

6/8, 48 mp, amenajat, centrala apartament, 48.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

263. Bulevardul Ghencea, semidec., 55

mp, 1986, vand ap. 2 camere, et. 3, proprietar; (0721.614.969

264. Bulevardul Kogalniceanu semidec., et. parter/7, 41 mp, 1964, Facultatea de Drept, va oferim la vanzare la intersectia bld. Kogalniceanu cu strada Vasile Parvan, un apartament modest de 2 camere, confort 1, circular, discutabil, 54.000 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com 265. Bulevardul Marasesti 57 mp,

vand ap. 2 cam. cu toate imb., disc., 55.000 {; (0758.424.424

266. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 dec., et. 3/10, 55 mp, 2017, apartament 2 camere complex nou, aproape de metrou, 61.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 267. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 et.

2/10, 51 mp, 2017, garsoniera studio, complex nou, finisaje la alegere, 58.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com

268. Bulevardul Nicolae Grigorescu, semidec., et. parter/10, 56 mp, 1967, vanzare apartament 2 camere, semidec., situat in Bd Nicolae Grigorescu, etaj p/10, an c-tie 1967, suprafata 56 mp. Are loc de parcare platit, renovat recent. la metrou Titan, 58.000 {; (0738.685.854 269. Bulevardul Regiei nr. 6, semidec., et. demisol/4, 33 mp, 1980, apartament 2 camere, liber, demisol inalt, ferestre pvc, usa metalica, parchet, incalzire termoficare, bloc reabilitat, 30.000 {; (0731.461.711/ 0735.096.378 staicu.aurelian@yahoo.ro 270. Calea Calarasi, Delea Veche, semidec., et. 1/1, Calea Calarasi, Delea veche, pozitie excelenta, chiar langa restaurant La mama, apartament 2 camere cf. 1, renovat recent, centrala termica, termopan din lemn stratificat, parchet, gresie, faianta. 48.500 {; (0722.300.698/ 021.330.79.50

271. Calea Calarasi, Popa Nan, Traian, semidec., 64 mp, apartament cu potential, luminos, spatios, camere 19 si 16 mp, hol locuibil 14 mp, balcon, boxa, situat in etaj mansardat la nivelul doi in vila renovata p+1+m, curte generoasa, necesita investitii. 50.000 {; (0762.612.172/ 0799.933.979 272. Calea Ferentari, semidec., 38 mp, cf. 2, gaze, liber, cad., intab., 20.000 {; (0761.446.979/ 0748.551.054 273. Calea Ferentari, Salaj Petrom, dec., 48 mp, etaj 3, confort 1, cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatariea mobilata, utilata, cadastru si intabulare, discutabil 39.000 {; (0730.421.581 274. Calea Grivitei, semidec., et. 4/7, 50 mp, 1961, Ofer la vanzare apartament 2 camere Calea Grivitei, vizavi MedLife, complet utilat, rebilitat termic si recent renovat 57.000 {; (0723.290.887 andreidana82@yahoo.com 275. Calea Mosilor an 1978, 4 min metrou Obor, et. 6/8, 52 mp, 1978, orientare Sud, vedere stradala, bloc reabilitat, contorizat, toate actele, RATB si metrou 4 min., 73.500 {; (0758.259.731 276. Calea Mosilor, semidec., et. parter/2, 60 mp, 1959, Calea Mosilor, in apropriere de Hotel Amphityon, ofer spre vanzare apartament compus din 2 camere, baie, bucatarie, pivnita, avand o suprafata totala de 60 mp.Imobilul se afla la parter. 72.000 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com 277. Calea Vitan, dec., et. 7/8, 60 mp, 1987, chiar la Mall, stradal, vedere spate, bloc in curs de reabilitare, dec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie spatioasa si mobilata, toate actele 80.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 278. Calea Vitan, Vlaicu Voda, Str. Zizin,

Mihai Bravu, dec., et. 4/4, 76 mp, 1990, apartamentul se afla pe strada Vlaicu Voda, la o distanta de 10 min de metroul Mihai Bravu.Apartament 2 camere dec., et. 4/4, supr. 76 mp, an constr. 1990, 79.000 {; (0738.685.854

279. Camil Ressu, dec., et. 6/8, 52 mp, 1984, intersectie Fizicienilor, metrou Grigorescu, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, parc IOR, toate actele 65.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 280. Camil Ressu, dec., et. 8/10, 54 mp, intersectie Theodor Pallady,chiar la metrou, vav piata, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, toate actele 59.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 281. Camil Ressu, Salajan, statia Dumb-

rava, dec., et. 1/10, 53 mp, cf. 1, stradal, cadastru, intabulare, 57.000 {; (0723.723.485

282. Campia Libertatii, dec., et. parter/10, 52 mp, 1979, la circa financiara, bloc tip PM, parter inalt, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopane, 10 minute metrou Muncii, liber, toate actele, 67.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 283. Campia Libertatii, Baba Novac, semidec., et. 5/10, 61 mp, vedere parcul IOR, balcon pe toata suprafata apartamentului, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, 64.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 284. Campia Libertatii, Gheorghe Petreascu, dec., et. parter/10, 52 mp, 1980, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare schimbate, 66.500 {; (0732.135.467

297. Colentina, Cremenita, dec., et. parter/3, 62 mp, 2017, comision 0%, vanzare apartament 2 camere.Proiectul Cremenita 29 este alegerea ideala pentru noua ta casa; 65.000 {; (0759.052.391 office@ronsi.ro 298. Colentina, D-na Ghica, dec., et. 6/10, 50 mp, 1972, etajul 6/9, intr-un bloc construit in anul 1972, confort 1, dec., cu o suprafata utila de 46 mp+3 mp logia. Blocul izolat termic exterior. 49.500 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com 299. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

parter/3, 62 mp, 2017, apartamentul are o vedere superba catre raul Colentina. Bloc finalizat, se accepta credit prima casa. Pret 62000 euro tva inclus. 62.000 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro

300. Colentina, Doamna Ghica, semidec., et. 1/3, 56 mp, 2017, Colentina Mc Donalds, 2 camere superb, 56 mp utli, bloc 2017, finisaje lux, pozitionat excelent, lac la 100 m, etajul 1, contorizat separat, ratb, la 2 min, piata, disponibil imediat, accept credit, 67.000 {; (031.005.17.73/ 031.005.17.73 ciprian.b@star-construct.ro 301. Colentina, Doamna Ghica, Planorama, Lidl, dec., et. 3/4, 60 mp, 1990, zona linistita, langa parc, bloc de 4 etaje, reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, mobilat, posibilitati de parcare, cadastru, intabulare, liber, 59.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 302. Colentina, Doamna Ghica, Scoala

39, semidec., et. 6/8, 52 mp, 1978, McDonald's, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, intrare si vedere stradala, acc. credit, discutabil, 55.000 {; (0787.882.999 303. Colentina, Fundeni dec., et. 2/5, 2017, apartament complet dec., 2 camere, bucatarie inchisa, situat stradal, intr-o zona rezidentiala. Apartamentul se pred? complet finisat, centrala termica, obiecte sanitare, parcare, boxe 53.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 304. Colentina, Fundeni dec., et. 1/3, 70

mp, 2017, apartament nou 2 camere, complet dec., oferta lunii loc de parcare bonus, direct dezvoltator, finisaje la alegere, zona linistita, 53.900 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro

305. Colentina, Fundeni, dec., et. 3/3, 46 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., bucatarie inchisa, ansamblu rezidential, bloc nou cu lift, finisaje premium, videointerfon, loc parcare gratuit, loc joaca copii, direct dezvoltator, comision 0 %, 41.121 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro 306. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/3, 45 mp, 2018, cel mai mic pret, apartament 2 camere, Fundeni, bloc nou - direct dezvoltator, finisaje la alegere, contorizat individual, zona rezidentiala, loc parcare gratuit, ultima unitate, comision 0%, 39.861 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro 307. Colentina, Fundeni, semidec., et. 3/3, 60 mp, 2017, oferta, ultimul apartament de 2 camere dintr-un bloc nou, finalizat, mutare imediata, apartamentul se preda la cheie, finisajele fiind incluse in pret, la alegere. Bonus loc de parcare. Comision 0% 51.500 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 308. Colentina, intersectie Doamna Ghica, dec., et. 9/10, 54 mp, cf. 1, stradal, bloc reabilitat, imbunatatiri, fara risc seismic, negociabil, 52.000 {; (0775.237.139

285. Cantemir, Unirii, Tineretului, semidec., et. 5/7, 49 mp, 1970, apt. 2 cam. Cantemir, Tineretului, proprietar, an 1970, et 5/7, renovat complet, inst. el/sanit noi, travertin, plinta lemn, parchet 12 mm, calorifere aluminiu. Metrou, parc, scoli, piata, supermarket in proximitate. 79.000 {; (0722.698.129

309. Colentina, Mc Donald's, dec., et. 3/10, 52 mp, 1978, apartament confort 1, dec. situat la etajul 3/10, are o suprafata de 52 mp, bloc 1978, reabilitat, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, baie cu geam, intabulat, liber. 51.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151

286. Cartier rezidential, Soseaua Alexandriei, 2 cam semidec., et. 2/6, 55 mp, 2017, finalizat, constructie noua, finisaje: gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica, bucatarie utilata si mobilata baie complet utilata, aer conditionat. Ratb (1 min), Penny, Cora. 39.050 {; (031.005.12.79/ 031.005.17.65

310. Colentina, McDonald's, Rau Bacila, stradal, Avion, semidec., et. 5/10, 55 mp, 1986, Fundeni, aproape Parc Motodrom, Parc Lac Plumbuita, cf.1, bloc reabilitat, pe mijloc, orientare S-E, vedere deschica, apartament curat fara imbunatatiri recente, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 53.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

287. Cartierul Latin, dec., et. 1/6, 78 mp,

311. Colentina, McDonalds, Rau, Bacila, dec., et. 2/4, 58 mp, 1986, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, intabulare, accept credit, zona linistita, posibilitati parcare ADP, 61.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

2010, apartament 2 cam Cartierul Latin bloc d1, 78 mp utili, 92 mp construiti, curat, bucatarie mobilata, vedere deschisa, bloc caramida fara bca sau rigips, g, f, p, um ca noi, mai multe detalii la telefon, urgent, 53.000 {; (0723.888.110 288. Chiajna, 2 camere, langa Militari

Residence, dec., et. 1/6, 48 mp, 2018, suprafata 48 mp, bloc nou constructie 2018, centrala propie, balcon, instalatii electrice, sanitare noi, izolatie termica, termopan, usa metalica, interfon, lift, structura beton, caramida. 40.500 {; (0720.822.960 contact@rezidentialorhideelor2.ro 289. Chiajna, apartament 2 camere, str

Tineretului, semidec., et. 1/6, 39 mp, suprafata 39 mp, bloc nou constructie 2018, centrala propie, balcon, instalatii electrice + sanitare noi, izolatie termica, termopan, usa metalica, interfon, lift, structura beton + caramida. 35.000 {; (0720.822.960 contact@rezidentialorhideelor2.ro 290. Chiajna, Militari, dec., et. 4/7, 49

mp, 2017, apartament 2 camere, dec., 49 mp utili, finisat la alegerea dvs. Echipat cu centrala proprie, baie utilata complet, termopan, usa metalica. www.militarirezervelor.ro 44.500 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com 291. Chibrit, dec., et. 2/3, 72 mp, 2017, vanzare 2 cam, dec., imobil nou 2017, et. 2/3, finisaje de calitate, centrala proprie, bucatarie inchisa,toate uitilitatile, spa?ios, zona linistita, mijloace de transport variate, proprietar, 76.000 {; (0723.055.555 292. Cismigiu, magazinul Adam, dec., et. 5/7, 55 mp, 1960, dec., 55 mp, 1960 bloc, reabilitat termic, etaj 5/7, neamenajat, 2 minute pana la parc, liber, 67.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.153 florexgrup@gmail.com 293. Cismigiu, Stirbei Voda, Sala Palatului dec., et. 7/9, 50 mp, 1965, vanzare apartament 2 camere Cismigiu Parc etaj 7 din 9 An Ctie 1965. Vec: Sala Palatului, Stirbei Voda, Kogalniceanu, Romana, Magheru, Balcescu, Eroilor, Victoriei, Izvor, (0736.382.928 294. Cismigiu- Cazzavillan, dec., et. 5/5,

1946, bloc interbelic, fara bulina, necesita renovare, ideal investitie, 57.000 {; (0724.070.724 enegulei@yahoo.com

295. Colentina - Sportului, str. Salciilor 3

min. RATB, dec., et. 1/3, 60 mp, 2017, direct dezvoltator, comision 0, apartamente cu 2 camere, predate la cheie, bloc finalizat, toate amenajarile, pozitie foarte buna, poze reale, 60.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro 296. Colentina, dec., et. 7/8, 56 mp, 1982, Colentina, Mc Donalds, strada Fab de Gheata, etajul 7/8, bloc din 82, confort 1, dec., apartamentul este renovat, mobilat, utilat. 63.000 {; (0723.049.152 any_nistor@yahoo.com

312. Colentina, Parc Plumbuita, dec., et. 2/8, 56 mp, 1986, Rau MC Donalds Bacila str. Rascoala din 1907 la 5 min. de tramvai, 2/8 bloc 1986 reabilitat termic, dec, 56 mp, bloc 1986, pe mijloc, bucatarie mare, eliberabil imediat, cadastru, intabulare, accept credit. 53.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 313. Colentina, Rau Mc. Donald's, Maior Bacila, dec., et. 1/4, 58 mp, 1986, vav ANL, Poiana cu Aluni, Fundeni, 5 min. Sos. Colentina, 15 min. metrou Obor, cf.1 pe mijloc, baie cu fereastra, centrala termica, orientare E, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, accept credit; 62.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 314. Colentina, Rau, McDonalds, Parc

Plumbuita dec., et. 9/10, 52 mp, 1978, scoala 39, circular, gresie, termopan, geam la baie, bloc reabilitat termic, bloc fara risc seismic, liber, se accepta credit, pret disc., 49.000 {; (0787.882.999

315. Colentina, Sectia 7 Politie, dec., et.

2/8, 54 mp, 1978, confort 1, cu imbunatatiri, acte, liber, accept credit, acte, pret negociabil, 56.000 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 316. Colentina, Sportului, dec., et. 1/3, 63 mp, 2017, langa parcul Motodrom, spitalul Fundeni, cartier super civilizat, imobil nou , P+3Et, constr. caramida, finisata la cheie, loc parcare inclus, comision 0, 63.900 {; (0722.614.867/ 0723.947.833 317. Colentina, stradal, Rau, Mc Donald's, dec., et. 8/10, 50 mp, 1979, vav Scoala 39, Fundeni, Avion, aproape Parc Plumbuita, Motodrom,metrou Obor la 15 min, cf.1, bloc monolit reab., baie cu fereastra, scara curata, vedere deschisa, curat, gresie, faianta, um, termopan, 48.999 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 318. Colentina, Teiul Doamnei, dec., et. 8/9, 52 mp, 1985, Universitatea Constructii, stradal, parc, metrou Bucur Obor, complet mobilat/utilat modern, balcon, 2 lifturi, in reabilitare, structura beton, toate imbunatatirile si finisajele lux, renovat recent, investitie, acte, 61.500 {; (0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 319. Colentina, Teiul Doamnei, Lacul Tei, Doamna Ghica semidec., et. 2/10, 43 mp, 1975, parc Plumbuita, scoala 30, confort 2, bucataria mobilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, energetic, accept credit 47.000 {; (0787.882.999 320. Colentina- Fundeni, dec., et. 10/10, 58 mp, 1980, vand apartament 2 camere, renovat, bloc reabilitat, 50.000 {; (0751.074.973

E-mail: redactia@anuntul.ro


11 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 321. Colentina/ Fundeni, dec., et. parter/3, 67 mp, 2018, apartament 2 camere cu gradina, bloc nou, ansamblu rezidential, loc joaca, bariera, loc parcare gratuit, finisaje la alegere, contorizare individuala, direct dezvoltator, comision 0%, 50.361 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro 322. Coletina, Andronache, semidec.,

345. Crangasi, studio loft, exclusivist, spatios, 55 mp dec., et. parter/10, 55 mp, 1996, proiectul nostru se remarca atat prin unicitatea stilului arhitectural cat si prin varietatea bogata a spatiilor locative oferite! Apartamente disponibile cu suprafete intre 37-77 mp. 62.900 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro

et. parter/2, 63 mp, 2017, apartamente 2 camere Colentina (Andronache)strada Escalei 47, apartamente cu 2 camere de vanzare, direct de la dezvoltator. Constructie noua finalizat? in 2017, finisaje incluse in pret 55.000 {; (0768.727.851 Danciu_pentelei@yahoo.com

346. Crangasi, Virtutii, dec., et. 1, 61 mp, 2017, apartament 2 camere spatios, bloc nou, proiect inedit, proiectul rezidential este amplasat in imediata vecinatate a Lacului Morii. Metrou (Petrache Poenaru si Crangasi), RATB (41, 178), 67.000 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro

323. Confort City dec., et. 6/11, 66 mp,

347. Cristalului, Penny Market, imobil

2008, proprietar, vand apartament 2 camere, recompartimentat in 3 camere. La 5 minute de targul Autovit. Exclus agentii de promovare 49.500 {; (0729.918.765 george.damat@gmail.com

324. Confort City, 2 camere de vanzare,

dec., et. 5/11, 75 mp, 2009, NSI Real Estate & Credit Partner va propune la vanzare un apartament 2 camere spatios in Complexul Confort City. Este ideal pe pentru familii cu copii, aer curat si liniste. 52.500 {; (0759.052.391 office@ronsi.ro 325. Constantin Brancoveanu dec., et.

3/4, 31 mp, 2017, Constantin Brancoveanu, garsoniera spatioasa, bloc nou, acte gata, finalizat, 33.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

326. Cornetu, Ilfov, pe Sos. Alexandriei, Cornetu, dec., et. 2/3, 72 mp, 1984, inst. el. noua, inst. incalzire centrala noua, parchet 12mm, gresie, faianta, termopan, zugravit nou, bloc reabilitat termic, balcon mare, boxa, proprietar, liber imediat, 35.000 {; (0765.175.623/ 0765.175.623 apartament.cornetu@gmail.com 327. Cotroceni dec., et. 3/3, 54 mp, apartament confort 1, dec. situat la etajul 3/3+M, suprafata de 54 mp, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, cadastru si intabulare, zona verde 68.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 328. Cragasi, sector 6, semidec., et. 1,

45 mp, 2017, apartament in zona foarte linistita, in spatele Pietii Crangasi si a supermarket-ului Lidl, vis-a-vis de terenurile de tenis Sportul Studentesc, str. Elena Farago, 65.000 {; (0738.666.659 aleku_2006@yahoo.com 329. Crangasi dec., et. 4, 54 mp, 1984,

apartament confort 1, etaj 4, cu toate imbunatatirile, renovat, acte, apropiere metrou, liber, accept credit, pret negociabil, 64.500 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 330. Crangasi dec., et. 8/8, 55 mp, 1983, Metrou, Vintila Mihailescu, apartament spatios, balcon, bucatarie mare, 55mp, dec., an 1983, 8/8, usor negociabil. Manciu FC PFA, comision 1%. 50.000 {; (0736.273.373 claudiu.marketing@gmail.com 331. Crangasi piata, Ing Bank, dec., et.

parter/4, 50 mp, 1982, apartament confort 1, dec., bloc construit in 1982, este parter/4, superamenajat, totul nou, instalatii sanitare si electrice noi , g, f, p, t, liber, cadastru si intabulare, 62.500 {; (0799.617.543 332. Crangasi, semidec., et. 1/7, 55 mp,

Calea Giulesti, Mega Image Prunaru, bloc stradal, camere spatioase, balcon spatios se desfasoara pe toate camerele, apropiere mijloace de transport, metrou Crangasi 10 min, disponibil imediat. 45.500 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@gmail.com 333. Crangasi, dec., et. 4/4, 54 mp,

1982, chiar la parc, chiar pe strada Saidac, etajul 4 din 4, gresie, faianta, parchet, usa metalica, instalatii electrice schimbate, complet mobilat, aer conditionat, bucatarie spatioasa 59.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 334. Crangasi, dec., et. 4/8, 53 mp,

1985, Crangasi, ap 2 cam, dec, 53 mp, et 4, anul 1985, renovat, termopan, usa metalica, liber, se poate muta direct, 65.000 {; (0787.763.997 335. Crangasi, 2 minute de metrou dec.,

et. parter/4, 50 mp, 1989, dec., 50 mp, 1989 constructie bloc, etajul parter/4, renovat recent total, instalatii sanitare si electrice noi, usi noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, cadastru si intabulare, 61.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.153 florexgrup@gmail.com 336. Crangasi, 9 Mai dec., et. 1/3, 60

mp, 2017, Direct dezvoltator vand apartamente 2 camere, zona Crangasi, strada 9 Mai, nr 37-39. TVA 5% inclus, 69.800 {; (0786.601.480 Serbanescu.aura@yahoo.com 337. Crangasi, Ceahlau, dec., et. 4/8, 54

mp, 1984, apartament confort 1, cu imbunatatiri, acte, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber apropiere mijloace de transport; 65.000 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com 338. Crangasi, Constructorilor, semidec., et. 7/9, 54 mp, 1978, etajul 7/9 intrun bloc construit in 1978, cu o suprafata utila de 51 mp, semidec., mobilat/ utilat complet, electrocasnice, izolat termic exterior 67.000 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com 339. Crangasi, Giulesti, Podul Grand,

dec., et. parter/8, 49 mp, 1996, apartament 2 camere tip loft, realizat de catre un designer de interior. Se vinde complet finisat, cu obiecte sanitare noi in baie si mobila de bucatarie. Blocul este situat in dreptul podului Grant. 58.000 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 340. Crangasi, Pod Grant, 9 Mai, dec.,

et. 1/8, 55 mp, 1985, confort 1,cu imbunatatiri, liber, merita vazut, acte, apropiere de mijloace de transport , pret negociabil; 68.000 {; (0760.480.777 nicoleglobal@yahoo.com

341. Crangasi, Pod Grant, Calea Giulesti, Basarab, dec., et. 5/5, 82 mp, 2011, spatios, 82 mp + pod 50 mp, poate fi transformat usor in 3 camere spatioase, complet mobilat si utilat, totul nou. Et. 5 din 5, lift. La 10 min. mers pe jos de metrou Crangasi sau Basarab. Zona vile. 99.000 {; (0751.156.537 342. Crangasi, Potcoava, dec., et. 9/10,

54 mp, 1974, muta-te azi, liber. Bucataria este gata mobilata si utilata avand masina de spalat si frigider. Baia cu geam de aerisire, dormitorul cu pat dublu si saltea cu memorie, dulap de haine generos. 59.955 {; (0736.853.525 cpirvu@gmail.com 343. Crangasi, Regie, semidec., et. 3/5,

44 mp, 2017, apartament 2 camere in bloc nou Regie-Crangasi. Lucrarile de constructie si finisajele se vor finaliza in luna decembrie 2017, pret 65000 euro, telefon; 65.000 {; (0740.181.444/ 0738.666.659 expres.rezidential@yahoo.com

344. Crangasi, Rusetu, semidec., et. 1/4, 52 mp, 1970, bloc caramida, situat la et. 1/4, parchet masiv, ap curat bine intretinul, acte, liber 51.000 {; (0723.416.624

nou, lift, dec., et. parter/6, 2017, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana, Mega Image la 2 minute de mers pe jos, zona linistita. 41.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 348. Crizantemelor, sector 5, Rahova,

et. 4/4, cf. 3, 2 camere, mobilat, gaze, imb., 23.000 {; (0763.104.822

349. Dacia -Viitorului, semidec., et. 1/1, 80 mp, 1940, confort 1, etaj 1/1+pod, 70 mp + 10 mp boxa, curte comuna, utilitati, cadastru si intabulare, acte la zi, eliberabil, 65.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 350. Dacia, Piata Spaniei, Gradina

Icoanei, Romana semidec., et. 5/9, 53 mp, 1971, 5/9, bloc foarte bun 1971, fara risc seismic sau urgente, 2 lifturi, 2 balc., recent renovat, liber, complet utilat, mobilier la comanda din lemn de calitate (cu proiect de arhitect), gresie, faianta Marazzi. 99.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro 351. Damaroaia, 2 camere, loc parcare,

4 min metrou semidec., et. 3/3, 50 mp, 2012, apartament 2 camere, semidecomanadat, constructie 2012, centrala termica, finisaje de calitate, tamplarie PVC, usi interioare de lemn, baie complet utilata, usa metalica, loc de parcare, comision 0. 67.000 {; (0727.831.455 ioachim.catalin@gmail.com 352. Decebal, Piata Muncii, dec., et. 1/7,

65 mp, 1987, bloc stradal, vedere lateral, la 1 minut distanta de metrou, 94.500 {; (0735.883.450 traian@centralimobiliare.ro 353. Decebal, Zvon Cafe, dec., et. 8/9,

65 mp, 1989, Decebal, Theodor Sperantia, in spatele Zvon Cafe, se vinde complet mobilat si utilat, exact ca in poze, 2 balcoane inchise, bloc reabilitat termic, etaj 8 cu etaj tehnic deasupra, vedere superba. 125.000 {; (0727.734.272 casa.balotesti@yahoo.com

368. Dorobanti, Beller, dec., et. parter/4,

50 mp, 1986, vand apartament 2 camere, mobilat si utilat, gersie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, izolat, are vedere la strada N. Constantin, 105.000 {; (0725.073.075 valentinacalitoiu.imob@gmail.com

395. Drumul Taberei (1 -2 de Parc Moghioros - Bucla), dec., et. 3/10, 52 mp, 1974, apartament de vanzare confort 1, circular, cu balcon, imbunatatiri, termopane, parchet, gresie si faianta, foarte curat, liber, bloc cu 2 lifturi, 50.000 {; (0722.301.910

369. Doua camere diverse zone dec., et.

396. Drumul Taberei (1-2 min Materna)

3/10, 60 mp, 2017, dezvoltator, comision 0, TVA inclus, finisaje la alegerea clientului incluse in pret, diversitate (zona, nr camere, etaje). M. Cristina 60.000 {; (0725.985.760 cristina.matei@metropolitanresidence.ro 370. Doua camere, dec., particular vand,

gresie, faianta, termopan, anvelopat, aer conditionat, ap. se vinde mobilat, disc., (0721.234.094 371. Doua camere, 55 mp, proprietar, particular vand ap. 2 camere, utilat, echipat, centrala proprie, usa metalica, termopan etc., discutabil; (0763.387.964/ 0765.818.357 372. Doua camere, dec., metrou in

apropiere, panorama superba, dec., et. 9/10, 52 mp, 1978, 71.350 {; (0723.704.511 alina.niculae@galaxyimob.ro 373. Dristor 1 minut metrou dec., et. 4/8, 51 mp, 1982, 2 camere dec., renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, scara foarte curata, 1 minut metrou, parc 5 minute parc 72.000 {; (0732.135.470 374. Dristor, dec., et. 4/8, 57 mp, 1983,

chiar la benzinaria Mol, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele. 66.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 375. Dristor, semidec., et. 8/10, 52 mp,

chiar la metrou, semidec., etajul 8/10, fara imbunatatiri, 55.000 {; (0732.135.467 376. Dristor, dec., et. 4/8, 57 mp, 1984,

Dristor, chiar la benzinaria Mol, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele, 66.500 {; (0732.135.467 377. Dristor, dec., et. 4/10, 52 mp,

metrou 2 minute, vav Piata Ramnicu Sarat, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 3 minute mall Park Lake 68.000 {; (0732.135.467 378. Dristor, 2 camere dec.e, dec., et. parter/5, 63 mp, 2017, mutare imediata, imobil cu regim de inaltime d+ p+2+m, aflat la 6 min de statia de metrou Dristor, avand in aproiere Lidl, Mega Image, statii Ratb si Vitan Mall, pentru zona de shopping, 87.000 {; (031.005.17.57/ 031.005.17.73

354. Diamantului, imobil nou, bucatarie

379. Dristor, 5 minute metrou, dec., et. parter/5, 58 mp, 2017, bloc nou, finisaje premium, bucatarie inchisa, zona linistita, 76.500 pentru 58 metri utili. Oferta pentru plata cash, 76.500 {; (031.005.12.58/ 031.005.17.65

355. Diham, Basarabiei, dec., et.

parter/4, 65 mp, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, acte, 48.000 {; (0737.785.502/ 0765.011.786

380. Dristor, apartament 2 camere modern, dec., et. 2/5, 55 mp, 2017, apartament de 2 camere, modern compartimentat, echilibrat in spatiu util, la doar 10 minute de metrou Dristor. Apartamentul se vinde bransat la toate utilitatile. 73.830 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@starconstruct.ro

356. Dimitrie Leonida dec., et. parter/3,

381. Dristor, Baba Novac, dec., et. 1/10,

inclusa, dec., et. 1/6, 74 mp, 2017, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana, Mega Image la 2 minute de mers pe jos, zona linistita. 51.000 {; (0736.380.187/ 0799.929.024

38 mp, 2017, Studio, 2 camere, p/3, la 3 minute de metrou Dimitrie Leonida, suprafata 38.49 mp, finisaje incluse in pret, centrala termica si calorifere, loc parcare 2.000 euro, cadastrat, 40.500 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

60 mp, 2018, Dristor bloc nou 2 camere, amenajat modern, finisat calitativ, foarte spatios, doar 5 min pana la metrou Dristor, preturi promotionale cat timp blocul este in constructie, comision 0%, 81.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

357. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/3, 47 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., et. 1/3, 47 m.p. utili, finisat la cheie, centrala termica si calorifere, baie utilata, usa metalica intrare, gresie, faianta, parchet, 10 minute de Dimitrie Leonida. 47.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

382. Dristor, Camil Ressu, dec., 49 mp, 1968, acces metrou si piata, bloc caramida, etaj 4, dec., fara imbunatatiri fiind ideal daca doriti sa va personalizati locuinta, 57.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

358. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/3, 52

mp, 2015, Drumul Fermei, 2 camere dec., apartamentul se vinde mobilat si utilat: plita noua, cuptor, masina de spalat noua, centrala termica, 6 minute metrou, 3 minute Mega Image, 10-15 minute metrou 47.500 {; (0732.135.470 359. Dimitrie Leonida, 6 minute, dec., et.

1/3, 46 mp, 2017, am placerea sa va ofer la vanzare, apartament 2 camere, la etajul 1 intr-un imobil cu regim mic de inaltimine, P+3, la 6 minute de metrou Dimitrie Leonida. Oferta limitata. Comision 0, direct dezvoltator, 45.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 360. Dimitrie Leonida, apartament 2

camere ieftin dec., et. 1/3, 45 mp, 2017, metrou, vand apartament 2 camere la 5-6 minute de metrou Dimitre Leonida. Apartamentul se preda finisat complet. 40.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 361. Dimitrie Leonida, metrou, dec., et.

parter/2, 51 mp, 2017, apartament 2 camere 51 mp+gradina proprie 30 mp, situat intr-o zona cu regim mic de inaltime, foarte linistita, se preda la cheie, complet finisat la alegere, loc de parcare gratuit, direct proprietar 55.900 {; (0737.500.381/ 0737.500.380 cristianduta1989@gmail.com 362. Dimitrie Leonida, Popesti Leordeni,

dec., et. 2/2, 43 mp, 2018, ap 2 camere 43 mp, regim P+2, bloc tip vila, stradal, la cheie, toate utilitatileLidl, Ratb, loc de parcare 2000 eur (optional).Finalizare mai 2018.Finisaje incluse in pret (la alegere). 38.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

363. Dimitrie Leonida, Popesti-Leordeni,

dec., et. 1/2, 59 mp, 2012, metrou Dimitrie Leonida 2 camere + curte + 2 locuri parcare. La o distanta de numai 350 m de metroul Dimitrie Leonida(4 min) va punem la dispozitie un apartament cu 2 camere dec.. Comision SD; 63.000 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 364. Doamna Ghica, apartament 2

camere, dec., et. 1/2, 56 mp, 2017, apartament cu 2 camere, dec., avand o suprafata utila de 56 mp. Se vinde la cheie, fiind bransat la toate utilitatile orasului.Apartamentul are o vedere superba catre raul Colentina. 67.000 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro 365. Doamna Ghica, Baicului, dec., et. 3/4, 60 mp, 1987, str Popa Nicolae, apartament 2 camere dec., etaj 3/4, bloc constructie 1987, suprafata totala 60 mp, imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber. 61.000 {; (0724.226.342/ 021.312.59.99 cristian@k-imobiliare.ro 366. Doamna Ghica, Delfinului, dec., et.

2/4, 57 mp, 1990, 2 camere, dec., cu balcon inchis cu termopan, dotat cu centrala proprie. Apartamentul are sp de 57 mp, necesita renovare. Se vinde nemobilat. Apropiere Colentina, Pantelimon, Fundeni. 56.000 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro 367. Dorobanti Capitale, strada Londra,

mansarda, et. 4/4, 60 mp, 1935, Dorobanti, Capitale, strada Londra, apartament la mansarda in vila interbelica P+3+mansarda, 59 mp utili, centrala proprie. Imobilul este expertizat si incadrat la clasa II de risc seismic. 52.000 {; (0722.393.151 libra.imobiliare@gmail.com

383. Dristor, Camil Ressu, Liviu Rebre-

anu, semidec., et. 10/10, 45 mp, 1966, apartamentul este situat pe strada Camil Ressu la o distanta de 10 min de metroul Dristor. Apartamentul are 2 camere semidec., supr. 45 mp, et. 10/10, an constr. 1966, fara imbunatatiri; 55.000 {; (0738.685.854 384. Dristor, Mc Donalds, dec., et. 2/10,

54 mp, 1982, 2 camare, gresie, faianta, parchet, zugravit, boxa subsol 12 mp, loc parcare, 3 min de metrou Dristor. negociabil, 75.000 {; (0727.386.287

semidec., 55 mp, 1973, apartament de vanzare, confort 1 cu balcon, se vinde mobilat si utilat, modern renovat, cu toate imbunatatitile, centrala, parcare, liber, acte; (0722.301.910 397. Drumul Taberei (aproape de Moghioros), 53 mp, 1975, apartament de vanzare, confort 1, cu balcon, la etajul 2, cu imbunatatiri, liber, toate actele, 47.500 {; (0722.301.910 398. Drumul Taberei (Bd. Timisoara Frigocom), semidec., et. parter/10, 35 mp, confort 2, gresie, faianta, termopan, acte, credit, 33.000 {; (0726.385.622/ 0728.873.202 liviu.andrei@falc-imobiliare.ro 399. Drumul Taberei (bucla), Bl TS39, semidec., et. 7/10, 51 mp, 1973, ap.2 camere. Drumul Taberei (bucla), 7/10, '73, reabilitat termic, balcon, apometre, repartitoare, videointerfon, 2 lifturi, nerenovat, stradal,acces mijloace de transport, pret negociabil (fara agentie), 48.000 {; (0745.124.686 400. Drumul Taberei (Timisoara Plazza)

semidec., 38 mp, 1974, apartament 2 camere confort 2 sporit, multiple imbunatatiri, liber, discutabil.. 44.000 {; (0733.272.367 401. Drumul Taberei - Brancusi, dec.,

dec., et. parter/6, 2018, imobil nou, Drumul Taberei, Brancusi, dec., 46 mp utili, 1 minut RATB, finisaje superioare, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. Direct dezvoltator, 50.700 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 402. Drumul Taberei - Frigocom, dec., 50

mp, 1975, cf. 1, izolat interior, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, isn, ien, mobilat, boxa, 400 m de metrou, exclus intermediari, accept credit, 54.500 {; (021.420.02.43/ 0721.859.395 403. Drumul Taberei -Prelungirea

Ghencea dec., direct dezvoltator, 2 camere in imobil nou (finalizare septembrie 2017), comision 0%, 800 euro/mp, 250 m de RATB; 40.000 {; (0724.556.353 404. Drumul Taberei -Valea Furcii, et.

1/2, constructie noua, amenajate modern, mobilat utilat, loc de parcare, situat in apropiere de LDL, Kaufland, 42.000 {; (0723.606.040 405. Drumul Taberei 34, dec., et. 4/4, 50

mp, apartament confort 1, dec. situat la etajul 4/4 , bloc tip P, suprafata de 50 mp, are balcon, apartament superamenajat, totul nou, g, f, p, t, usi noi, important, baie cu geam, liber, intabulat 55.500 {; (021.231.23.18/ 0731.144.152 406. Drumul Taberei 34, semidec., et. parter/9, 53 mp, 1968, Drumul Taberei, LaserMed, confort 1, semidec., etaj parter/9, 52 mp., gresie, faianta, termopane, usa metalica, izolat termic, balcon inchis in termopan, geam la baie, liber, 50.000 {; (0728.874.507 costinviziru.khc@gmail.com

407. Drumul Taberei 34, bloc tip P, dec., et. 2/4, 50 mp, apartament 2 camere dec., balcon inchis in termopan, bucatarie mare patrata, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apartamentul se vinde mobilat si utilat, 60.000 {; (0732.624.689 408. Drumul Taberei 83, semidec., et. 10/10, 49 mp, 1972, open, gresie, faianta, parchet, termopan, um, zona comerciala, scoli, gradinite, metrou; 44.000 {; (0745.004.308 409. Drumul Taberei stradal, dec., et.

1/10, 40 mp, Drumul Taberei nr. 78 (Materna), stradal, (langa Parcul Moghioros), etaj 1, dec., renovat, liber, intabulare, comision 2%. 44.000 {; (0721.111.795 imobiliaretopcasa@yahoo.com 410. Drumul Taberei vav de mall Afi

Palace, semidec., et. 1/4, 50 mp, 1961, imobil de 4, et 1/4, coloane apa rece/ calda noi la baie si bucatarie, apometre, termopan, cateva minute pana la viitoarele 2 magistrale de metrou, spatios, liber, adiacent Crangasi, Militari, Cotroceni 57.500 {; (0731.015.099

385. Dristor, metrou, dec., et. 1/4, 56 mp, 2018, apartamente finalizate si in constructie, imobile din caramida cu finisaje de foarte buna calitate langa statia de metrou. Bucatarii inchise, centrala proprie. Direct de la dezvoltator fara comision, 76.500 {; (0722.248.933 viorel.iosifescu@gmail.com

411. Drumul Taberei vav de Mall Afi, imo-

386. Dristor, metrou, semidec., et. 8/10,

412. Drumul Taberei, dec., et. 8/10, 52

bil de 4 nivele semidec., et. 1/4, 50 mp, 1961, et 1/4, coloane apa rece/calda noi la baie si bucatarie, apometre, termopan, aer conditionat, cateva minute pana la viitoarele 2 magistrale de metrou, spatios, liber, adiacent Crangasi, Militari, Cotroceni 58.000 {; (0731.015.099

54 mp, 1970, Camil Ressu, Dristorului, stradal, vedere spate, fara imbunatatiri, situat chiar la gura de metrou, merita vazut 60.000 {; (0732.135.471

mp, 1974, 1 Mai, Drumetului, cf 1, circular, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, acte, acc credit, 53.000 {; (0726.488.835

387. Dristor, metrou, semidec., et. 2/10,

413. Drumul Taberei, dec., et. 1/4, 54

52 mp, 1970, complexului, confort 1, etaj 2 din 10, semidec., liber, acte ok, bloc reabilitat, situat la 2 min. metrou, merita vazut, 63.000 {; (0732.135.471

388. Dristor, metrou, stradal, confort 1 decomnandat, 58 mp, eajul 6/10, renovat recent cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi de interior, instalatii electrice, sanitare, totul nou, bloc 1984, acte ok, 80.000 {; (0728.879.796 389. Dristor, metrou, bloc 1, 2 si 3, dez-

voltator dec., 58 mp, 2017, 3 blocuri noi, peste 20 modele dec.e, 30 blocuri finalizate, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept credit bancar, Mihai Bravu, 76.500 {; (0761.309.031 390. Dristor, Mihai Bravu, Kaufland dec.,

et. parter/6, 57 mp, 2017, Apartamentul se afla intr-un bloc p+5, cu o pozitionare excelenta intr-una dintre cele mai bune zone din sectorul 3. Este foarte spatios si excelent compartimentat si este situat la doar 500 de metri, 82.500 {; (031.005.17.57/ 031.005.17.73 391. Dristor, Ramnicu Sarat, Camil

Ressu dec., et. 5/8, 50 mp, 1990, stradal, bloc 1985 metrou, confort 1, decomnandat, 57mp, et 5/8, amenajat recent cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, bucatarie mare patrata, centre comerciale: Mall Vitan, Parklake, Auchan Vitan (5 min), Kaufland (5 min) 65.000 {; (0766.086.539 392. Dristor, ultimul apartament, mutare

imediata dec., et. parter/6, 70 mp, 2017, Dristor, 450 metri metrou, ultimul apartament in bloc nou, comision 0, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, balcon inchis, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar 98.000 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 393. Drumul Taberei semidec., et. 2/10,

38 mp, 1974, Bd. Timisoara, Frigocom, et. 2/10, cf 2, 38 mp, Semidec., are balcon, contorizat, zona verde linistita, vecini civilizati, infrastructura, acte pregatite 37.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 394. Drumul Taberei (1 -2 de Favorit), semidec., 65 mp, apartament de inchiriat confort 1, sporit, cu balcon, cu toate imbunatatirile, modern amenajat, complet mobilat si utilat, 330 {; (0722.528.996

422. Drumul Taberei, dec., et. 3/10, 53 mp, 1972, parc Moghioros, et 3/10, cf 1, dec, 53 mp, cu balcon, bloc monolit tip Td, varianta hol lung, amenajat, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte bine compartimentat, geam la baie, 2 lifturi, 48.800 {; (0762.039.796 violetaimob@gmail.com

445. Drumul Taberei, Bucla, semidec., et. 7/10, 50 mp, 1973, Piata Valea Ialomitei, Apartament 2 camere semidec., 50 mp, balcon inchis in termopan exterior, imbunatatiri doar termopane, bloc izolat termic, scara foarte curata, 2 lifturi, liber 48.000 {; (0732.624.689

423. Drumul Taberei, dec., et. parter/4,

dec., et. 10/11, 54 mp, 1973, et. 10+etaj tehnic, cf. 1, bucatarie 9 m, fara imbunatatiri, necesita renovare, 2 lifturi, scara curata, zona verde, linistita, viitoarea statie de Metrou 1 minut, acte pregatite, accept credit, 43.500 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com

59 mp, 2017, Valea Oltului, 2 camere, etaj Parter din 4,cu bucatarie inchisa, dec., suprafata utila de 59 mp, finisaje la cheie, bloc cu lift,TVA 5 % inclus, Comision 0, pret valabil doar luna noiembrie. 53.189 {; (0760.654.540/ 021.440.22.49 424. Drumul Taberei, dec., et. 3/4, 50

mp, zona linistita, apartament spatios, dec., renovat recent, finisaje de calitate superioara, disponibil imediat. 59.500 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro 425. Drumul Taberei, 1 Mai Compozitorilor), dec., et. 2/8, 54 mp, 1983, bloc 1983, apartament 2 camere dec., renovat complet, 2017, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, reabilitat termic Zona Ghencea Latea Gheorghe, 66.000 {; (0773.929.072 426. Drumul Taberei, 1 Mai, dec., et. 3/10, 1982, 3/10, c-tie 1982, confort 1, dec., 55 mp, renovat complet, liber, acces imediat ratb, scoli, gradinite, parcuri, hipermarket 60.000 {; (0769.470.920 427. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor, dec., et. 8/10, 1973, cf. 1, 52 mp, renovat, toate imbunatatirile, spatios si foarte bine compartimentat, spatii de depozitare, balcon generos, geam de aerisire, 2 lifturi, scara curata, acte pregatite, 52.500 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 428. Drumul Taberei, 1 Mai, fost Compozitoriilor, dec., et. 1/8, 56 mp, 1983, Ghencea, 2 camere, bloc reabilitat termic, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatiile schimbate, bucatarie 9 mp, balcon mare, 64.000 {; (0773.929.072 429. Drumul Taberei, 1 min Parc Moghioros, dec., et. 5/10, 1972, et 5/10, cf 1, 52 mp, dec., circular, spatios si bine compartimentat, spatii de depozitare, balcon, fara imbunatatiri, zona verde, linistita, scara curata, acte pregatite, negociabil. 50.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 430. Drumul Taberei, 1 minut Plazza, bloc tip C semidec., et. 2/4, 51 mp, 1970, 2 camere semidec.e, la etajul 2 din 4, cf 1, 52 mp, fara imbunatatiri, contorizat, are balcon, bloc semistradal, zona verde, posibilitate centrala proprie, acte pregatite, pozitie deosebita, negociabil. 54.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 431. Drumul Taberei, 2 camere, dec., et.

6/10, 52 mp, 1972, apartament 2 camere 1 mai lasermed 6/10 circular, liber, fara imbunatatiri, 50.000 euro, parc Moghioros 6/10 circular necesita renovare, 49.000 euro,3/10 circular termopan, parchet, 49.000 euro, acte Florentin, 49.000 {; (0727.279.336 432. Drumul Taberei, 2 camere, dec., et.

parter/6, 46 mp, 2017, apartament doua camere, parter inalt, geamuri generoase, peste standard, dec., se preda finisat cu finisaje de cea mai inalta calitate, toate utilitatiile retea de oras, statie Ratb, parc, metrou. 50.710 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@starconstruct.ro 433. Drumul Taberei, AFI Cotroceni, 2

camere parter, semidec., et. parter/4, 50 mp, 1962, Drumul Taberei, Bd. Gen. Vasile Milea, AFI Palace Cotroceni, Mall Cotroceni, vanzare apartament 2 camere semidec.e, in suprafata utila totala de 50 mp situat la parter (liber) 54.000 {; (0735.523.505/ 0744.523.505 munteniagrup2005@yahoo.com 434. Drumul Taberei, Bd. 1 Mai (fost Compozitorilor) dec., et. 1/8, 52 mp, 1983, apartament 2 camere, dec., bucatarie mare patrata, balcon spatios, bloc reabilitat, etaj 1/8, an 1983, renovat total 2017, gresie faianta, parchet usa metalica, usi interior termopane 64.000 {; (0732.624.689 435. Drumul Taberei, bd. Timisoara, Parc

Moghioros dec., et. 2/4, 50 mp, Evocasa va prezinta: apartament pozitionat la 2 statii de Parcul Moghiros, orientat catre sud, pe mijloc, imobil bine intretinut, necesita renovare.Acte la zi. Se accepta credit, 48.000 {; (0773.937.205 a.gabriela@evocasainvest.ro

436. Drumul Taberei, Billa, dec., et. 1/10, 56 mp, 1982, proprietar, confort 1, gresie, faianta, termopane, parchet, usa metalica, usi interioare noi, multiple imbunatatiri, usor discutabil. 62.700 {; (0730.951.551 437. Drumul Taberei, bloc reabilitat, dec.,

dec., et. 4/10, 55 mp, 1984, et 4/10, cf 1, 55 mp, dec., proaspat renovat octombrie 201, totul nou: usi interioare, instalatii sanitare, electrice, gresie, faianta, parchet, termopan, calorifere schimbate, balcon spatios, bucatarie 9m, 65.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com

mp, 2017, apartament 2 camere in bloc nou, constructie 2017, etajul 1/4, 54 mp, bloc construit de firma specializata. Apartamentul se vinde cu finisaje la alegere, va invitam la showroom. Pretul este 53.856 euro; 53.856 {; (0760.654.553 mihaelaz.concept@gmail.com

438. Drumul Taberei, Brancusi, dec., et. 1/4, 64 mp, 2017, apartament 2 camere finalizat, inedit, bloc nou 2017. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea,ansamblul rezidential este construit intr-o zona linistita cu regim mic de inaltime, 53.914 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro

414. Drumul Taberei, dec., et. 1/4, 63

439. Drumul Taberei, Brancusi, 2

mp, 2017, bloc nou finalizat, 2 camere, se vinde cu gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, calorifere, usi. Direct dezvoltator. Pret promotional pana la 30.11.2017, 53.580 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 415. Drumul Taberei, dec., et. 8/10, 52 mp, 1974, Calugareasca, V.Rosie cf 1 circular 8/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica bucatarie mica, cadastru, intabulare, acc credit, 50.500 {; (0726.488.835 416. Drumul Taberei, semidec., et. 5/10, 51 mp, 1971, etajul 5/10, intr-un bloc construit in anul 1971, semi-dec., cu o suprafata de 51 mp, confort 1, tamplarie termopan (geamuri), usa metalica (intrare), 49.500 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com 417. Drumul Taberei, dec., et. 6/10, 52 mp, 1974, Lasermed, scoala 197, cf. 1 circular, 6/10, liber fara imbunatatiri, contorizat acte 2 lifturi, acc credit, 50.500 {; (0726.488.835 418. Drumul Taberei, semidec., et. 5/10, 52 mp, 1974, Mega Image, cf 1, semidec. etaj 5/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica centrala mobilat utilat contorizat, liber, acte, acc credit, 48.700 {; (0726.488.835 419. Drumul Taberei, dec., et. 3/10, 52 mp, 1974, Moghioros parc, et 3/10, cf 1, dec, 53 mp, cu balcon, bloc monolit tip Td, varianta hol lung, amenajat, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cad intab acc credit, 48.900 {; (0726.488.835 420. Drumul Taberei, semidec., et. 2/4, 48 mp, Moghioros, confort 1, semistradal, zona verde, 52.000 {; (0745.067.409 421. Drumul Taberei, dec., et. 6, 52 mp,

1974, Parc Moghioros, cf 1, circular, etaj 6/10, fara imbunatatiri, liber, contorizat acte 2 lifturi, acc credit, 51.500 {; (0726.488.835

camere, 45 mp, 2017 dec., et. parter/6, 45 mp, 2018, proiectul este unul mixt si cuprinde garsoniere, apartamente cu 2 3 camere, cat si locuri de parcare. Pretul afisat este pentru plata cash. Pretul pentru plata cu avans de 25% este 51863 de euro. 49.830 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 440. Drumul Taberei, Brancusi, 2 camere, 60 mp, 2017 dec., et. 1/4, 59 mp, 2017, apartament 2 camere finalizat, inedit, Bloc nou 2017. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea.Apartamentul prezentat este semidec., se afla la parter, are o suprafata utila de 60 mp. 53.189 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 441. Drumul Taberei, Brancusi, 2 camere, dec, bloc nou dec., et. parter/6, 46 mp, 2018, proiectul este unul mixt si cuprinde garsoniere, apartamente cu 2 3 camere, cat si locuri de parcare. Pretul afisat este pentru plata cash.Pretul pentru plata cu avans de 25% este 51863 de euro. 50.710 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 442. Drumul Taberei, Brancusi, ANL, dec., et. 2/6, 58 mp, 2017, bloc nou, 2 camere disponibil, se preda cu gresie, faianta, parchet, geamuri tripan, centrala proprie, usi de interior si usa metalica, Direct dezvoltator, 58.900 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 443. Drumul Taberei, Bucla semistradal,

2 camere, et. 5/10, 1973, apartament renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, usi schimbate in interior, calorifere noi, usa metalica, mobilat ca in poze, toate actele pt vanzare, Florentin, 48.400 {; (0727.279.336 444. Drumul Taberei, Bucla, semidec.,

et. 5/10, 52 mp, 1973, apartament 2 camere semidec, et 5/10, dormitor 14 mp, bucatarie mare, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, central