Page 1

19.626 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Acte accesibil, gazduire sediu firma

500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825/ 0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676

4. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 210 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 5. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 6. Acte notariale, Legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com

14. Avocat si mediator ofer asistents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com

22. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro

15. Avocat, cabinet de avocat ofera consultanta si reprezentare juridica in domeniul dreptului civil, drept penal, administrativ, infiintari societati comerciale etc., onorarii corecte; (0722.469.548 ivanescumarius@yahoo.com

23. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com

16. Avocat, spete civile si penale grele, garantez rezolvarea in regim urgenta. Nu preiau decat cazuri pe care pot sa le rezolv. Asigur interventii in dosare. 150 L; (0741.579.051 chiricamarian13@yahoo.com 17. Avocata si mediator divorturi, partaje,

succesiuni, uzucapiuni, obtinere acte proprietate imobiliara, cadastru, intabulari, politie, parchet, ordine de restrictie. (0762.639.391/ 0722.511.838 18. Birou expert contabil autorizat CEC-

CAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat etc. (021.312.71.72/ 021.312.71.77 bnpnemesis@yahoo.co.uk

19.

20. Cadastre si intabulari la urgenta sau

la termen Execut cadastre si intabulari la urgenta sau la termen la preturi reale, incluzand si pregatirea actelor pentru a fi intabulate in cartea funciara, lucru foarte anevoios in unele cazuri; (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 21. Certificat audit energetic www.roma-

niabook.ro auditori energetici de gradul I realizam certificate energetice oriunde in Romania. Realizam documentatia pentru case, apartamente, hale, practic orice tip de constructie 130 L; (0732.867.172/ 021.233.18.22 energetic@romaniabook.ro

24. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 25. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, TVA, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com 26. Contabilitate expert, servicii con-

tabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza. 50 {; (0720.235.848 excont00@gmail.com 27. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 28. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 29. Evaluare de risc la securitate fizica RomaniaBook, Realizam analiza/ evaluare de risc la securitate fizica cu experti agreati de IGPR! Avem experienta peste medie. Potrivit HG301/2012 toate companiile au obligatie de a efectua analiza de risc. 100 {; (0732.867.172/ 021.233.18.22 evaluari@romaniabook.ro

7. Agentia Permanent Assistance presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 orein toate zonele Bucurestiului, pentru menaj, bone, ingrijire batrani, spitalizati. Program NON-STOP. (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Arvicont societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultan?? financiar-contabil?, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9. Arvicont societate de contabili-

tate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 10.

11. Avocat asociatii proprietari avocat

asociatii proprietari, consultanta, reprezentare 200 L; (0745.432.610 office@avocatgefin.ro

12. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 13. Avocat drept civil,penal,administrativ,comercial, Fond funciar, contraventii, litigii munca, pensii, divorturi, mosteniri, revendicari, reprezentare politie, parchet, DNA. Garantez obtinerea unei solutii rapide si legale, termene scurte, onorarii minime. (0734.361.870/ 0766.299.075

E-mail: redactia@anuntul.ro

30. Evaluari Imobiliara, Auto, Utilaje, Stocuri ANEVAR RomaniaBook.ro realizam rapoarte de evaluare conform cu standardele ANEVAR pentru diferite scopuri - vanzare-cumparare, garantare, lichidare, aport capital social, 100 {; (0732.867.172/ 021.233.18.22 evaluari@romaniabook.ro 31. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 32. Infiintare firma urgent Bucuresti ?i Ilfov Vrei o firma fara batai de cap, fara drumuri la Registrul Comertului? 150 L; (0749.571.930 33. Infiintare. Doriti o firma fara batai de

cap, fara drumuri la Registrul Comertului? Noi va putem infiinta firma in cel mai scurt timp, cu costuri minime. Pentru detalii si tarife, ne pute?i contacta la tel. (0749.571.930

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 34.

35. MCP cabinet avocati Pitesti, cabinet

de avocat Marius-Catalin Predut (MCP Cabinet avocati), fondat in anul 2008, este specializat in domeniul relatiilor de munca, civile si comerciale. www.mcp-avocati.ro (0722.415.993 avocatpredut@gmail.com 36. Mediator mediere, sector 2, Bucur Obor medierea conflictelor pe latura penala si civila. www.mediatorhosuluminita.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 contact@mediatorhosuluminita.ro

37. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 38. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com

Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg 39.

40. Servicii contabile complete

Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro

Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 41.

42. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 43. Tehnoredactare profesionala DTP, tehnoredactare computerizata profesionala, DTP, redactare licente, dizertatii, doctorate. Corecturi si inserare diacritice, note de subsol. Valabil si in tara, 5 L; (0722.370.323 tehnoredactarepro@gmail.com

Construc¡ii, amenajåri, pazå 1. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; www.reparamsimontamacoperis.com (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 2. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice reparatie. 15% reducere; www.gerardconstructroof.ro (0724.506.937 3. Acoperis din tigla metalica, zincata, ceramica, cutata; tabla Lindab, dulgherie, mansardari, jgheaburi, burlane, parazapezi, izolatii polistiren, zugraveli, accesorii, mici reparatii. Executam montaj in toata tara. Oferim factura si chitanta. (0736.341.720/ 0740.886.201

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% discount. (0722.722.743

4.

5. Acoperis execut astazi foarte rapid, acoperis, mansarde, burlane, jgheaburi, din orice tip de tabla, opritori de zapada. Facem si mici reparatii de urgenta, in toata tara. (0731.015.899

Acoperisuri Tigla metalica orice tip de tabla sarpanta lemn. Mansardari la gata, finisari interioare, orice reparatie la acoperis. Deplasari oriunde in tara. Reducere 15%. (0746.570.993

6.

7. Acoperisuri absolut avantajoase

avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 8. Acoperisuri accesibile pentru case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima. www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 9. ACOPERISURI CASE/BLOCURI 15% REDUCERE Asiguram lucrari de calitate in Bucuresti si tara, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro 10. Acoperisuri tabla zincata, tabla lindab, accesorii, dulgherie, jgheaburi, burlane, orice mici reparatii, oriunde in tara, reducere 35% pensionari si sisteme complete de acoperisuri, Lucian (0731.174.291 11. Acoperisuri tigla metalica, sarpante, glafuri la blocuri. Lucram si executam jgheaburi, burlane, interioare/exterioare. Vopsim acoperisuri si tigle. Alte mici reparatii; (0741.984.718 12. Acoperisuri tigla metalica, Lidab, Bilka, Rucki acoperisuri executam in toata tara tigla metalica, tabla zicata, dulgerie, mansardari, placari cu rigips si polistiren, gard din fier forjat, orice fel de acoperisuri, garantie materiale 30 de ani, manopera 10 (0726.440.505 comandaunacoperis@gmail.com 13. Acoperisuri, executam acoperisuri, vopsitorii, tigla metalica, dulgherie sarpanta, mansardari, jgheaburi, burlane, mici reparatii. Consultare gratuita. (0725.412.383 14. Acoperisuri, executam lucrari acoperisuri tabla tiglata, tabla dreapta, tigla, sindrila bituminoasa, izolatii si hidroizolati, confecti metalice tubulatura industiala coturi teuri, jgheaburi si burlane etc, (0762.176.938 raldan.solution24@gmail.com 15. Acoperisuri, mansardari, materiale de constructii, vindem si montam, finisaje. Executam cu seriozitate. Pensionari si vaduve - reducere 40%; (0725.953.333 16. Acoperisuri, garduri, amenajari inte-

rioare, exterioare, case, apartamente, zugraveli, rigips, glafuri, tapet, polistiren, parchet, montam aragaze, boilere, hote, masini spalat, linoleum; (0732.835.098

Aer conditionat, climatizare, ventilatie Pitesti consiliere client in vederea montajului si achizitionarii de aparatura in raport pret/calitate. Garantia montajului si aparatelor; (0753.138.323 masterteknofrig09@ymail.com 17.

18. Ajutor de instalator si de electrician angajez ajutor de instalator si ajutor de electrician.Lucreaza impreuna cu echipa de instalatori si electricieni. Programul de lucru 8 ore.Mai multe relatii l (lasati msj cu nr de tel) (0733.969.049/ 0744.788.332 office@bestalmi.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Service auto, tractåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Parfumuri, cosmetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

7. COPII - ARTICOLE, JUCÅRII

6

Alte produse copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

8. CASA ªI GRÅDINA

6

Materiale construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

9. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

10. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

11. AFACERI, DIVERSE

Construc¡ii, amenajåri, pazå

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, amenajåri, pazå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Echipamente HORECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Utilaje industriale ¿i construc¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

19.

20. Alpinism utilitar Bucuresti, profesionalism Spalare geamuri, montaj publicitare, reparatii tencuiala, fatade, balcoane, acoperisuri, rosturi de dilatatie, termoizolatii, tencuiala decorativa, vopritorii, taiere/ toaletare arbori, tigla metalica, 100 L; (0721.614.588 beniamincraciun@yahoo.com 21. Alpinism, constructii, echipa de alpin-

isti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 22. Amenajare apartamente, renovari

amenajare apartamente, zugraveli glet, tapet, tencuieli, instalatii sanitare si electrice etc., mester. 10 L; (0767.151.013 jonbrasoveanu@yahoo.com 23. Amenajari interioare, executam ame-

najari interioare, rigips, faianta, gresie, parchet, glet, lavabila, instalatii electrice, tavane casetate scafe, glafuri, finisaje de calitate, ofer si cer seriozitate, 10 L; (0757.923.249 serban_aly@yahoo.com 24. Amenajari renovam scari interioare de bloc, montam gresie si faianta,reparam glafuri. (0761.330.798/ 0736.541.691 25. Amenajari apartamente, garsoniere, zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, montam tapet etc.; (0768.131.751 26. Amenajari apartamente, case, garsoniere, zugraveli, in culori, glet, vinarom, rigips, tapet, scafe, arcade, glafuri, gresie faianta, sape, montez santiare; (0765.043.955

27. Amenajari apartamente, case, rigips, polistiren, zugraveli, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, montam usi metal, lemn, decorativa, lambriuri, gauri hote; (0762.341.016 28. Amenajari apartamente, rigips, polis-

tiren, zugraveli, tapet, glafuri, raschetat parchet, mocheta, linoleum, lambriuri, gresie, faianta, electrice, sanitare, tencuieli, decorative, garduri, acoperisuri; (0764.625.908

29. Amenajari case, apartamente, garsoniere, zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, sape, tencuieli, zidarie, tamplarie, glafuri, tapet, linoleum, mocheta;, (0723.635.975 30. Amenajari constructive, echipa ame-

najari constructive diverse si finisaje interioare si exterioare prestam servicii corespunzatoare si de o calitate superioara 10 {; (0725.583.061 nelu@administrarecladire.ro 31. Amenajari excluzive, amenajam apartamentul dumneavoastra de la proiectare 3D, la cheie, inclusiv mobilier. (0732.034.494 Jekarosca@gmail.com 32. Amenajari interioare amenajari inte-

rioare, tencuiala, rigips, sape, scafe, decopertat, glet, tinci, lavabil, (0729.495.890 Moisee83@yahoo.com

33. Amenajari interioare de calitate superioara, zugraveli, zidarii, faianta, gresie, rigips, instalatii sanitare, electrice, transport, curatenie; (0726.450.061 34. Amenajari interioare executam reno-

vari/finisaje de calitate, case/ ap/ hale industriale. Aplicatii glet, tencuiala, zugraveli/vopsea lavabila, slefuit pereti/tavane, montaj gresie-faianta, parchet laminat, etc.; 1 L; (0726.647.714/ 0747.691.761 baciudumitru@hotmail.com 35. Amenajari interioare mester particu-

lar, zugraveli, rigips, gresie, faianta, parchet laminat, diverse inlocuiri obiecte sanitare, pret bun, maxima seriozitate, Dristor; (0721.206.718 36. Amenajari interioare, exterioare,

placari polistiren, zugraveli, gresie, faianta, izolatii, terase, la preturi minime, reduceri pensionari; (0765.123.121/ 0723.748.480 37. Amenajari interioare, gresie, faianta,

marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, seriozitate si integritate; (0728.606.585 anto_7508@yahoo.com

38. Amenajari interioare, zugraveli, glet, lavabil, montat rigips, tavane, pereti, arcade, glafuri, gresie, faianta, tencuieli, tapet, parchet, experienta 25 ani, negociabil; (0737.278.209 39. Amenajari interioare, exterioare zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, sape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124 40. Amenajari, faianta, gresie, tencuieli,

lavabile, rigips. Totul la pret rezonabil! (0740.760.502

41. Amenajari, meserias execut lucrari

de calitate: zugraveli, gresie, faianta, parchet, polistinen, glafuri, decorativa la preturi negociabile. Particular 1 L; (0723.654.339 42. Amenajari, gresie, faianta, 25 lei, glet

6 lei, lavabil 5 lei, tencukala 12 lei, sapa 10 lei, izolatie, decorativa; (0728.303.044

43. Amenajari,confectionam tubulatura ghena tabla, hidroizolatii terase, tinichigerie acoperisuri. Demontat tubulatura veche; confectionat si montat tubulatra noua din tabla zincata de 1 mm sau de 1,25 mm cu guri si capace; jgheaburi si burlane (021.436.06.22/ 0723.434.119 office@hidroizolatii-tubulatura.ro 44. Amenajeri interioare seriozitate max-

ima, calitate si profesionalism, experienta in domeniu de mai bine de 15 ani 10 L; (0761.876.249 mikeleconstruct@yahoo.com

45. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

46. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140

47. Arhitect autorizat Realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 48. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

49. BTM Divizia de Securitate ofera

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 50.

51. Cadastru si intabulare + Certificat

4

71. Echipa cu experienta, executam rigips 20 lei. Glet 12 lei. Lavabil 5 lei. Tencuieli 14 lei. Tinci 7 lei. Polistiren 25 lei. Faianta 25 lei. Parchet 10 lei. (0784.916.740 Marinstefan90@yahoo.com 72. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

73. Efectuam poze ceramica, Firma de

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509

constructii efectuam poze ceramica, alb negru/color, sculptam cruci si placi marmura, granit. (0768.500.865

energetic. PFA Aurora Marin, executa lucrari de cadastru si intabulare + certificare energetica, intarusari, trasari la cele mai mici preturi, in Bucuresti si Ilfov, 1 {; (0769.681.661/ 0724.218.215 cadastrubuc@gmail.com

la tara, dric funerar,constatare,imbalsamare,sicriu,cruce,coroane,coliva,pachet e. Efectuam sapaturi gropi inmormantare sau deshuamare saci oseminte. (0768.500.865

52. Caldo Privat Security, servicii

75. Electrician acord garantie pt inter-

paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 53. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com

54. Certificate urbanism, autorizatii de constructii firma cu experianta obtine certificate urbanism, avize si autorizatii constructii (Enel, Distrigaz, Pompieri ISU, ISC, Cultura MCC etc). Servicii de proiectare. Consultanta gratuita 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 55. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 56. Construct montaj acoperis reparatii, montaj acoperis; montaj tigla ceramica, metalica; jgheaburi, burlane; mansardari; izolatii exterioare, interioare; tencuieli. Discount la sistem complet intre 10-15% din valoarea totala (0720.865.368/ 0785.729.019 constructmontaj3@gmail.com 57. Constructie case si imobile la rosu

firma cu 10 ani de experienta construim case si imobile la rosu, consolidari, subzidiri, demolari; 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Constructii case la rosu, case executate la cheie Constructii case la rosu; caramida Porotherm, fier romanesc fasonat direct din fabrica, betoane mecanizate. Toate materialele de constructii au inprovenienta certificate de calitate si conformitate; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 58.

59. Constructii case si vile la rosu Firma

/ constructor cu experienta executam case, vile, blocuri la rosu, demolari, subzidiri, consolidari, renovari etc.Materiale de constructii.Autorizatii, avize, urbanism. 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.c om; contact@arhi-tech.ro 61. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim la rosu si la cheie blocuri,imobile de birouri,case,piscine.Dem olari pereti decopertari gresie faianta,demolam case blocuri hale industriale.www.constructiiinstalatii-piscineirigatii.ro 360 L; (0744.876.332 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 60.

62. Construim case, vile cu materialele noastre. Societate cu vechime in domeniu construieste oriunde in tara case, vile, hale metalice cu materialele noastre, (0755.191.979 vgbinvest@yahoo.com 63. Curatat tapiterie, covoare, mocheta Servicii profesionale de curatat/reconditionat tapiterii, covoare, mocheta. Solutii de ultima generatie PIP Allergy Free - cu probiotice; Curata si protejeaza impotriva virusi, bacterii, antialergii. 5 L; (0751.611.431 gp.protect@yahoo.com 64. Demolam pereti, decopertam gresie,

demolam case bloc demolam pereti in apartament. Demolam case, blocuri, hale industriale. Decopertam gresie, faianta, tencuieli in apartamente. 100 L; (0724.971.229 office@constructii-instalatii-piscine-irigatii.ro 65. Demolari case,in Ilfov si la tara,

echipa baieti facem demolari case, ziduri,decopertari faianta,gresie,parchet,debarasare molozuri si lucruri nefolosibile, dam si cu lavabila, vopsim orice. (0768.500.865 66. Echipa autorizata electricieni

Executam lucrari de orice natura, in Bucuresti si Ilfov pentru case si apartamente. Oferim garantie pentru lucrari. Tarife decente. Oferim si cerem seriozitate; (0763.759.028 67. Echipa baieti facem curatenie,in Ilfov

si la tara, transporturi mobila,electricasnice,moloz si ce nu mai este util in casa, la cererea clientului. (0768.500.865 68. Echipa cu experienta Executam gre-

sie si faianta 25 L, rigips 20 L, glet 10 L, lavabil 5 L, tencuiala 12 L, tinci 7 L, polistiren 20 L; (0761.654.773 Marinstefan90@Yahoo.com

69. Echipa cu experienta Faianta 20 lei,

rigips 20 lei, glet 9 lei, lavabil 4 lei, tencuiala 10 lei, polistiren 25 lei; (0761.654.773 Marinstefan90@Yahoo.com

70. Echipa cu experienta faianta si gresie

25 lei. Rigips 22 lei. glet 6 lei. Lavabil 5 lei. Tencuieli 15 lei polistiren 25 lei. (0784.916.740 Marinstefan90@yahoo.com

Agen¡ii de Publicitate

74. Efectuam servicii funerare,in Ilfov si

ventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori,etc (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com 76. Electrician autorizat, cu o experienta de peste 10 ani, execut instalatii electrice pentru locuinte si spatii comerciale. (0726.479.798 ppeugen11@gmail.com 77. Electrician autorizat execut

lucrari complete: tablouri electrice, schimbat instalatii noi pe cupru, circuite separate la anumiti consumatori, impamantari la case, vile, si apartamente. (0720.137.382 78. Electrician autorizat ANRE acord asistenta tehnica si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii (cupru) reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate 50 L; (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro 79. Electrician autorizat Bucuresti electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312 80. Electrician autorizat execut instalatii

electrice; (0770.543.525

81. Electrician reparatii si montaj, tablouri electrice, corpuri de iluminat, reparatii instalatii electrice, reparatii tablouri electrice etc.Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 L; (0761.659.194/ 0740.983.312 82. Execut acoperis si mansarde, jghe-

aburi si burlane si mici reparatii. (0731.786.246

83. Execut lucrari constructii, finisaje,

negociabil; (0773.308.044

84. Executam case, vile, blocuri de

la A la Z, proiecte mari si mici, utilaje proprii, preturi rezonabile, (0730.041.015 85. Executam acoperisuri, mansardari dulgherii, finisaje, polistiren terase: ghene de gunoi, izolati din carton, vipsitori, acoperisuri, zugraveli, interioare, exterioare. Reparatii urgente, reduceri pana la 17,5 % pensionari; (0729.002.253 86. Executam amenajari interioare de calitate, zugraveli, montat faianta, gresie, rigips, izolatii, instalatii sanitare, electrice, transport; (0726.450.061 87. Executam case de lemn, zero energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 88. Executam confectii metalice: garduri,

porti, grilaje, rafturi, bonus tamplarie etc. la preturi promotionale; (0728.325.665

89. Executam constructii funerare si sap-

aturi inmormantari,cavouri, deshumari oseminte, urne, poze ceramice, sculpturi cruci marmura, granit. In Ilfov si la tara, Florin (0768.500.865

90. Executam glafuri la ferestre si usi, la

preturi bune; (0722.373.942

91. Executam sarpante, mansardari, invelitoare Lindab, tigla ceramica si mici reparatii de urgenta; (0721.897.813 92. Executam zugraveli, montam gips

carton, parchet laminat, gresie, faianta, case la rosu; (0742.528.815

93. Expert Quartz SRL Servicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expertcleaning.ro 94. Facem sapaturi apa, haznale,in Ilfov si la tara, echipe baieti facem sapaturi apa,haznale,santuri,fose,cavouri,inmormantari,deshumari oseminte,urne si inhumari urne, oseminte, poze ceramice, sculpturi, cruci,marmura, transport funerar (dric). Florin (0768.500.865 95. Finisaje interioare si exterioare executam finisaje interioare si exterioare, gresie, faianta, piatra naturala, rigips, parchet, zugraveli, etc. (0769.909.367 96. Firma de constructii executa constructii case la rosu si la cheie, amenajari interioare, exterioare, instalatii electrice, sanitare, acoperisuri, hidroizolatii. Detalii pe fb: Gmcsupremestyle (0724.385.143 97. Gratis oferim material lemnos, cusaci,

caramida Oferim gratis, scandura (material lemnos), cusaci, caramida Porotherm din demolari bloc p+3+mansarda, condita sa vina sa decoperteze. Sos progresului. (0774.475.504 98. HandyMan servicii de curate-

nie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 99. Hidroizolatii termoizolatii terase de

bloc,hale industriale pe vertical si orizontal,subsoluri,demisoluri,inlocuim guri de scurgere. (0761.330.798/ 0736.541.691 100. Hidroizolatii Conduraru 15 ani de experienta, Conduraru Grup Construct, are o experienta de peste 15 ani in furnizare si montaj specializat in hidroizolatii terase sisteme noi, sau lucrari de reabilitare izolatii terase. Telefon: (0721.724.104/ 0756.724.104 office@hidroizolatii-conduraru.ro

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

10 octombrie 2018

anuntul.ro

3

4

PRESTÅRI SERVICII 101. HIDROIZOLATII, execut lucrari de hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174 102. Instalatii electrice Firma atesta ANRE oferim servicii de consultanta si de executie in domeniul instalatiilor electrice, pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati.www.bransamenteelectrice.com (0742.122.590 bransamenteelectrice.com@gmail.com 103. Instalatii mecanica si tapiterie

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

131. Renovari apartamente si case. Echipa 2-3 persoane renovam apartamente, case, mansarde cu zugraveli, faianta, gresie, rigips, parchet si altele. Dan si Mihai. (0767.331.540/ 0761.143.830

4. Curs DPO - acreditat ANC Cursul Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal , va avea loc in perioada 35.10.2018 si 9 -11.10.2018 in incinta Hotel Capitol din Bucuresti, Pret 1990 ron. www.cursuri-consultanta.ro 1.190 L; (0722.610.163/ 0730.289.263 contact@cursuri-consultanta.ro

132. Renovari apartamente si spatii com-

5. Curs engleza restrans. Curs

130. Renovare apartamente/case pret

accesibil Particulari. Echipa dinamica si serioasa la un pret accesibil! Ai intrat in monotonie si ai nevoie de o schimbare? Tiai cumparat casa visurilor dar necesita renovare? (0731.939.961 pavelm.reparatiiapartamente@gmail.com

erciale glet, tencuiala, polistiren, sapa, lavabila, glafuri, rigips, gresie, decopertari, electrica. (0753.110.008 office@actorgroup.com

133. Repara Acasa mesterii tai in reparatii

(0775.603.830 wenemil3@yahoo.com

si reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro

105. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715

134. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro

106. Instalator montez obiecte sanitare

135. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

104. Instalator bun si ieftin.

cabine dus cazi, calorifere, chiuvete, baterii, robineti, wc + rezervor, masini de spalat, boilere, desfundari, remediere tevi sparte mici reparatii etc. Seriozitate (0768.734.210 107. Instalator accesibil autorizat,

aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867 108. Instalator autorizat gaze/apa

serios, Instalator, execut montaj centrale, calorifere, senzori gaz cu electrovana, incalziri, modificari, revizii si verificari, instalatii gaze, aprobari gaze, proiecte, instalatii bai, coloane blocuri. (0786.874.095 Nelu_49@yahoo.com 109. Instalator interventii, reparatii tevi sparte, robineti, baterii, boilere, centrale, modificari, instalatii, desfundari scurgeri, montez masini de spalat; (0724.000.475 110. Instalator profesionist modernizez

bai, bucatarii, montez obiecte sanitare, gresie, faianta, reparatii capitale, aductiuni apa-canal, glet, zugraveala. Constatarea gratuita. Pret neg., (0722.844.678 111. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 112. Instalator si electrician/

carotare si demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intrun timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 113. Interventii rapide non stop 24

depaneroelectric Ai probleme cu instalatia electrica? Cheama acum un electrician autorizat ANRE. Asiguram servicii de reparatii instalatii electrice in regim de urgenta. Interventii rapide electricieni Bucuresti ilfov 98 L; (0724.129.926 office@depaneroelectric.ro 114. Izolatii spuma poliuretanica oferim

servicii de izolatii cu spuma poliuretanica pentru acoperisuri, planse, pereti interiori si exteriori, terase, hale industriale. Materiale si utilaje de ultima generatie. Profesionisti. 5 {; (0721.157.667 Contact@isoterm.ro 115. MAISTRU execut: zugraveli, instalatii

sanitare, faianta, mozaic, marmura, parchet, tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase; (0729.633.656

116. Menajere curatenie birouri program 8 ore Angajam doamne pentru curatenie la sedii de firme,in zona: Aurel Vlaicu,program de 8 ore pe zi,L-V.Carte de munca,salariu atractiv,bonuri de masa, decontare transport,prima instalare.Tel:021.252.8006 (021.252.80.06 117. Meserias amenajari interioare 2

meseriasi amenajari interioare. Executam: rigips, glet, glafturi, zugraveli, placari gresie, faianta, parchet orice tip, marmura, granit, tapet, tencuieli orice tip. Sape, pavaj curte samd. 1 L; (0732.953.855/ 0724.910.656 jumatatedragos@gmail.com 118. Meta sisteme de rafturi Meta

va ofera rafturi de depozitare calitate premium, fabricate cu cele mai moderne si flexibile linii de productie controlate de tehnologii PPS si CAD/CAM de ultima generatiewww.sistemederafturi.ro (0758.055.057/ 0758.023.027 office@sistemederafturi.ro 119. Mobilier la comanda, bucatarii,

dormitoare, livinguri, sedii firme, spatii comerciale, mobilier gradina; (0729.799.797 120. Monitorizare si interventie

Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 121. Montaje usi simple Porta Doors

Classen- 50 lei/buc., metalice- 120 lei/buc, mobila, termopane- 50 lei/buc, parchet laminat, tamplar Constantin; (0767.180.306/ 0736.590.172 122. Montez, Montez, raschetez parchet

toate tipurile. Relatii la telefon. (0721.021.741

123. Muncitori calificati cu experienta pentru finisaje interioare, montat gresie, faianta, rigips, muncitori necalificati. Firma de constructii, salariul porneste de la 18003000. Toate detaliile se discuta la interviu. (0767.880.590 124. Obtinere Autorizatii si avize pentru reclame firma cu experienta obtinem autorizatii pentru reclame, avize si certificate de urbanism.Intocmire proiecte PAC/DTAC. Banere si steaguri pe domeniu public. 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 125. Parchetar montez, raschetez, paluxez parchet. Masina cu aspirator. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com 126. Parchetar montez raschetez orice tip dusumele, scari, usi interior, zugraveli; (0720.551.903 127. Pompare beton Bucuresti si impre-

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 128. Produse pentru tratamentul lemnului cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro 129. Reconditionari cazi de baie Echipa

noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 136.

137. Servicii de paza si protectie

eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro 138. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro 139.

engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 6. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.187 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro

Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro 7.

««««««««««««««««««

CURSURI CALIFICARE OPERATOR PC, INSTALATOR, ELECTRICIAN, BUCATAR, COFETAR, OSPATAR, VANZATOR, MACELAR, DULGHER, ZIDAR, TEHNICIAN MASEUR, FRIZER, ZUGRAV. PLATA IN RATE; (0723.780.069 8.

««««««««««««««««««

Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro 12. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 11.

13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro

CURSURI TENIS DE CAMP CU ANTRENOR LICENTIAT BUCURESTI, SECTOR 6. INITIERE, INCEPATORI, MEDIU, AVANSATI, PERFORMANTA. GRUPE COPII SI ADULTI. INDIVIDUAL. PRIMA SEDINTA GRATUITA. INFORMATII LA TELEFON: SAU PE SITE-UL: WWW.CURS-TENIS.RO; (0732.107.006 OFFICE@CURS-TENIS.RO 14.

15. Cursuri. de la 25 lei/ora, cursuridecal-

culatoare@gmail.com. Orice varianta Office (access, Excel, Word, PowerPoint), tehnoredactare profesionala. Pentru alte programe sunati la tel. (0748.299.788/ 0722.370.784

16. Engleza, meditatii, atractiv, conversatie, orice nivel, varsta, sect. 2-3. Pret sedinta, 36 L; (0720.460.526 17. Fizica, profesor cu experienta medi-

tatii VI-XII, pregatire Bac, admitere; (0726.206.001

18. Germana si engleza ofer meditatii profesoara Germana si engleza meditez orice nivel intr-un cadru organizat si conditii excelente. Bucuresti sector 1 Dorobanti Floreasca. Profesoara cu experienta. 50 L; (0722.532.397

24. Matematica, meditez matematica pt

25. Matematica, profesor cu experienta

meditatii V-XII, pregatire examene nationale; (0726.206.001

26. Matematica, profesoara cu experi-

enta si rabdare, meditez individual clasele V-VIII, recuperarea materiei, evaluare nationala; (0761.870.373 27. Meditatie matematica 1-2 elevi, 40-

50 lei sedinta; (0723.337.871

28. Meditatii la fizica? online (pe internet) sunt profesor de fizica cu multa experienta didactica ?i meditez fizica online (pe internet). Interesat? Contacteaza-ma! 8 {; webmaster@fizicus.com 29. Meditatii limba engleza examene Pregatire limba engleza pentru examene Cambridge, admitere scoli si perfectionarea limbii pentru scriere, citire, conversatie, ascultare, Laviniaene26@gmail.com 30. Meditez matematica fizica orice nivel,

profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, olimpiade, evaluare nationala si studenti. Lucrez si in weekend-uri+in toate vacantele; (0745.365.972 ll632743@gmail.com 31. Meditez matematica gimnaziu, liceu,

Bac, admitere facultate la domiciliul meu sau al elevului, zona Dristor; (0736.647.293

32. Profesoara ofer meditatii economie

pentru bacalaureat. Pret accesibil, prima sedinta gratuita. (0726.665.623 33. Profesoara cu experienta meditez

engleza, franceza, la domiciliul elevului; (0732.406.537

34. Profesoara cu experienta meditez

limba romana orice nivel: pregatire curenta, evaluare nationala, Bacalaureat etc.; (0757.572.299 35. Profesoara cu experienta ofer meditatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753 36. Profesoara de romana engleza I-XII,

pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante. Meditez domiciliu elev. (0745.271.605

37. Profesoara universitara meditez romana, engleza, franceza, jurnalism pentru Bac, admiteri, examene diverse, avantajos, (0721.218.663 38. Romana orice nivel, domiciliul elevu-

lui, numai individual. Trei ore 50 lei. Gramatica, eseuri, compuneri. Nivel universitar- academic; (021.630.26.62 39. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

141. Sobar specialist montez si re-montez

sobe de teracota pe lemn si gaz, seminee etc.; (0787.587.212 142. Specialist in zugraveli, rigips, ten-

cuieli, faianta-gresie, polistiren, construiesc/ reformez complet case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332 143. Taiem lemne cu drujba, in Ilfov si la tara, echipa de baieti taiem lemne cu drujba,tundem iarba,spargem lemne cu toporul,asezam si strangem iarba. (0768.500.865

tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com

3. Avenue 48 & Ballrooms by Bam-

boo - Chandelier Esti in cautarea unei locatii pentru evenimentul tau? Oricare ar fi acela, business sau privat, precum o nunta sau botez, te invitam in locatiile Avenue48 si Ballrooms by Bamboo pentru a afla ofertele (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 4. DJ nunta, botez etc. Lumini, fum gratis. Preturi accesibile; (0766.296.499 5. Formatia WOW Band, va puteti

bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 6. Restaurant Damascus, cofetaria Sham restaurant cu specific arabesc, situat chiar vis-a-vis de intrarea in stadionul Arena Nationala. Cofetaria Sham - Cu laborator propriu, ofera cele mai bune prajituri orientale specifice Damascului. (0729.328.768/ 0760.985.858 7. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro 8. Revelionul tau de vis in 2019 la Pensi-

unea de Vis Pensiunea de Vis se inchiriaza cu 2000 euro pentru 2 nopti de cazare pentru Revelionul 2019. Vino sa-ti petreci cea mai frumoasa zi din an alaturi de iubita si prietenii tai intr-o locatie exclusivista 2.000 {; (0785.238.631/ 0785.238.632 pensiuneadevis.buftea@gmail.com

Altra Casa Felice - Clinica recuperare geriatrica Nou !!! Ingrijire medicala varstnici in regim hotelier! Altra Casa Felice nu este doar un camin de batrani ce ofera conditii premium, ci si o casa primitoare.www.altracasa.ro (0722.371.200 office@altracasa.ro

2.

146. Tinichigiu acoperisuri Lindab, zincata, tigla, jgheaburi+dulgherie etc. si confectionez la comanda; (0734.524.178 147. Zidar zugrav, angajez zidar zugrav si

muncitori necalificati; (0762.203.110 iantoaneta@hahoo.com

148. Zugrav mester cu experienta, execut

zugraveli glafuri, gleturi, reparatii zidarie, rigips, faianta, tapet, montaje izolatii calitate seriozitate; (0727.251.833

149. Zugrav particular efectuez lucrari de

40. Scoala de soferi oferim pregatire pentru obtinere permis, sedinte suplimentare, servicii in vederea redobandirii permisului anulat; 1.200 L; (0755.766.849 scoala@happydrivelucky.ro

3. Ambuhelp transporturi internationale si evenimente serviciul de ambulanta Ambuhelp asigura transport medical cu ambulanta, la solicitarea pacientilor sau a familiilor acestora.Se asigura transportul pacientilor cu ambulanta in tara si in strainatate; (0724.040.902/ 0728.007.577 contact@ambuhelp.ro

41. Scoala de vara pt copii si elevi

4. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

19. Germana, spaniola, franceza incepa9. Cursuri calificare. tori, copii, elevi, adulti, plecari, grup 2-4, Scoala Postliceala FEG zona Tineretului, Timpuri Noi; Bucuresti ofera cursuri (0787.749.400 pt.: infirmiera, operator 151. Zugrav, execut lucrari zugraveli, glet, 20. Gradinita Yannis & Yasmine calculator, coafura, friztapet, faianta, gresie, parchet, placari polisnivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. tiren; (0744.301.943 Oferim optionale de: pian, limba erie, cosmetica, asistent engleza, limba germana, dans, asistent social nivel 152. Zugraveli ap., glet, lavabila, faianta, atelier de creatie. Ne gasiti in incgresie, tencuieli, tinci, parchet, sapa, polismediu, tehnician maseur, inta Centrului Comercial Sun Plaza tiren; (0723.250.546 (031.426.00.04/ 0744.544.178 ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, 153. Zugravi glet, lavabila, faianta, gresie, 21. Gradinta de weekend parchet, glafuri, pereti rigips, Ionut. vanzator, tipograf, instala- pentru zi si noapte. Grad(0726.754.215 tor, meserii constructii. inta FEG Bucuresti face Liceul F.E.G. face inscrieri inscrieri pentru program pentru cursuri de zi, seral, Cursuri, medita¡ii, de weekend si vacante. frecventa redusa, profil: Oferim copiilor dvs activiuman, acreditat MECS, tati educative si distac¿coli, traduceri ordin nr. 3516/28.03.2016. tive. Asiguram cazare+ Se efectueaza inscrieri si masa si personal dedicat. 1. Afterschool, ultimele locuri 2018la Gradinita in limbi Pentru parintii ocupati in 2019 Stepup afterschool este locul unde straine F.E.G. Adrese invatarea experentiala este ceva obisnuit si weekend oferim o alterBucuresti: - str. Vesunde copiii se simt ca acasa. Ultimele nativa distactiva in care pasian, nr 58, (Gara de locuri disponibile pentru anul scolar 2018Nord). Tel. 031.405.03.62 / copii dvs vor petrece tim2019, 550 L; (0730.875.559 pul intr-un mediu placut. 021.311.10.58. - str. Walcontact@step-up-school.ro Tarife: 1 zi+ 1 noapte= ter Maracineanu, nr. 1-3, 2. Anticariat Bucuresti, 250 lei; 2 zile+2 nopti= Intrare 2, et. 2, camera cumparam carti noi si 350 lei; 3 zile+3 nopti= 47, (Cismigiu) sect 1, tel: 500 lei. Predare si in limbi vechi, din orice domeniu 021.311.10.54/ straine (engleza, 0788.424.314. -str. Badea si orce cantitate. Lichifranceza, germana). Str Cartan, nr. 6, sector 2 dam biblioteci sau stocuri George Missail nr 54, (Spitalul Colentina), tel. de depozit. Plata pe loc, sect 1 (P-ta Domenii); 031.405.27.30. deplasare gratuita, (021.311.10.54/ www.scoalafeg.ro; (021.315.87.04/ (021.311.10.54/ 031.405.27.31 0731.407.474 0788.424.314 22. Limba franceza. Dupa Brekxit faceti o 150. Zugrav, apartamente, zugraveli, glafuri, usi termopan, parchet- montat, raschetat, faianta, inst. sanitare, electrice etc. (0727.957.787

Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com

11. Camin Eden Confort si siguran-

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro

Natura are solutii! Centru de Sanatate ofera tratamente naturiste personalizate si unice in Romania pentru orice probleme de sanatate pe baza de consultatii saptamanale cu abonamente de 112 luni. Rezultate garantate! (0799.726.372

145. Tigla metalica Plannja Suedia,

10. Cursuri de calificare - Scoala de

meserii Serban, cursuri autorizate de calificare in urmatoarele meseri : maistru mecanic auto,mecanic auto,tinichigiu / vopsitor auto,mecanic vulcanizator, maistru in constructii, schelar, lucrator finisor; (0722.302.252/ 021.252.03.82 secretariat@scoalaserban.ro

investitie in limba franceza -limba de viitor nivel, bacalaureat, universitate, inverviu angajare, sector 1, 2, 3 tel.: (0727.242.933 23. Matematica VI-XII, informatica+ engleza computationala. Explicare, algoritmi invatare. Sistematic, exersare graduala. Ajutor teme, pregatiri teste, admiteri. Convenabil. Central; (0726.803.036

Global Learning, Cauti un curs intensiv de limba engleza &germana pentru copilul tau? Ai ajuns exact unde trebuia!Suna acum la 0723 642 817 si inscrie-l in programul "Scoala de vara" oferit de Global Learning!Cursul incepe in data de 1 Iulie, locurile sunt limitate! Te invitam sa te inscrii acum!informatii pe www. cursurigermana-engleza.ro/scoala-devara (072364817 info@cursurigermana-engleza.ro 42. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: - str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314/ 031.405.03.62

9. Camin de batrani Martha, curte

2. Accesorii de petrecere, cele mai

Îngrijire, sånåtate

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311

na, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

10. Camin de batrani Teomar Sante, La Teomar Sante veti gasi o ingrijire deosebita.Teomar Sante este un centru rezidential cu capital privat, deschis in 2018, cu scopul de a oferi ingrijire si asistenta persoanelor varstnice (031.105.13.21/ 0723.798.783 contact@teomar-sante.ro

1. Ai o problema de sananate?

144. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

8. Camin de batrani Bunica Ecateri-

1. Accesorii coafuri mirese si evenimente by Arya Accesorii de par ce aduc un plus de stralucire si eleganta coafurii si rochiei de mireasa. Pentru ziua nuntii sau pentru o ocazie cu totul speciala alege sa iti impodobesti parul cu o bijuterie unica (0755.298.971 catrinelv@gmail.com

9. Salon Elegance - rochii de mireasa serie si unicat produce si comercializeaza rochii de mireasa serie si unicat pentru cel mai frumos moment din viata fiecarei mirese. Oferim o gama larga de accesorii ce confera stil si eleganta.www.elegance-ama.ro (0731.325.436/ 0731.325.437 contact@elegance-ama.ro

140. Sobar specialist execut sobe, semi-

3. Centrul de Formare Profesionala

Evenimente, petreceri

clasele 5-8. Matematica poate fi asimilata si cu drag, respectand in acelasi timp exactitatea calculului matematic, 70 L; (0727.567.654 elena_ioana20@yahoo.com

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 5. Bone si menajere Bucuresti si zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajerabaneasa.ro 6. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 7. Camin de batrani Bucuresti, Monsan Center Va oferim conditii la cele mai inalte standarde de calitate, intr-un mediu ambiant placut si familial menit sa va confere caldura si sentimentul de acasa . (0723.798.783/ 0722.259.654 office@monsan.ro

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

ta pentru seniori caminul de batrani Eden a fost conceput si dotat pentru a oferi un maxim de confort si siguranta membrilor seniori ai familiei dvs. Centrul nostru dispune de serviciu propriu de ambulanta ; (0732.332.122/ 0726.081.666 camineden@gmail.com

Camin privat de batrani Raiul Bunicilor caminul privat de batrani Raiul Bunicilor pune la dispozitie servicii medicale complexe la un pret modic unde varstnicii pot petrece timpul intr-un mediu linistit; office@raiulbunicilor.ro 1.600 L; (0799.967.744 office@raiulbunicilor.ro 12.

13. Caminul de batrani Sf Nicolae ofera cazare, masa si ingrijire intr-o vila noua si moderna,langa padure.Locatia dispune de 27 locuri,in camere de 2,3,4 paturi dotate cu mobilier nou, TV Led si internet wireless in fiecare camera, (0756.050.150/ 0756.050.151 office@caminulsfantulnicolae.ro

Casa de ingrijire pentru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti camin de batrani / o clinica geriatrie / azil batrani in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata in Ghermanesti este locul pe care si-l doreste orice batran (0731.920.920 icassian@yahoo.com 14.

15. Centru de asistenta si ingrijire Seniormed incearca sa gaseasca solutia cea mai potrivita de ingrijire a persoanelor varstnice ce nu isi mai pot purta singure de grija si devin dependente de familiile lor! (0731.425.153 seniormed@yahoo.com 16. Centrul de asistenta si ingrijire Sfanta Maria Centru de tip rezidential ce asigura ingrijire specializata, tratament specific diagnosticului si recuperare motorie prin kinetoterapie pentru persoane varstnice si persoane aflate in incapacitate (0765.994.560 contact@centrulsfantamaria.ro 17. Combina cosmetica profesionala combina Top Line, stare impecabila, prevazuta cu vapozon, aromoterapie, vacuum, spray, electroderm, lampa cu lupa, galvanoderm, ionoderm, ideala salon infrumusetare 1.500 L; (0724.861.519 popdenisclara@yahoo.com 18. Complex Sportiv Extreme, sala fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com 19. Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 amghita@yahoo.com 20. Ecografie generala, doctor ecografist, ecografie abdominala la domiciliu (ficat, colecist, pancreas, rinichi, vezica urinara si tiroida). (0721.478.654 bor_sugarjav@yahoo.com 21. FlorDent - Cabinet Stomatologic

Sector 2 Odontologie si parodontologie, chirurgie dento-alveolara si implantologie, protetica dentara fixa si mobila, cosmetica dentara, laserterapie, cosmetica dentara www.flordent.ro (021.255.50.13/ 0723.058.281 cabinet@flordent.ro

22. Infirmiera si asistenta camin de

batrani infirmiara si asistenta pentru camin de batrani Domnesti / ciorogarla Ilfov);carte de munca.salariu/program atractiv (0722.462.671 23. Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 24. Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro 25. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedinta-victoria.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

10 octombrie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 26. Ingrijitoare batrani, ingrijitoare pentru mama mea 79 ani nedeplasabila. 8 ore pe zi/luni- vineri sau permanent. RasnovBrasov sau Bucuresti. (0723.932.932 prv_1977@yahoo.com 27. Manichiura si pedichiura Manichiurista cu calificare execut servicii de calitate in conditii de salon, igiena maxima într-un ambient placut. Zona Calea Calarasi, nr 244. Program de lucru L-S, 10:00 - 18:00, (0731.974.980 28. Masaj de relaxare pentru doamna si domnisoara lucrez part-time, in timpul liber la domiciliul clientului. Masaj de intretinere, relaxare, sportiv. Durata sedinta 90 min. Doresc colaborare serioasa pentru doamna si domnusoara.whatzapp ; (0726.525.947 Bore.bore@yahoo.com 29. Masaj de relaxare pt doamne, maseur

cu experienta, educat, efectuez masaje de relaxare doamnelor, domnisoarelor maxim 60 ani. Terapie cu rezultate imediate. Doar la domiciliul dvs sau hotel. Rog seriozitate. Andrei. 10 L; (0754.536.083 Andreiisverna@yahoo.com

30. Masaj terapeutic profesionist Masaj terapeutic cu atestat, vrei sa simti beneficiile unui masaj profi, cu intentii binefacatoare, te invit sa te abandonezi mainilor mele, timp macar de 50 min. Rog decenta, punctualitate, igiena. 100 L; (0728.535.978 Masaj.maraia@gmail.com 31. Stomatologie Smile Design By Dr

Ayman Abboud Smile Design este specializata in tratamente non-invazive oferind posibiliatea pacientilor de a preveni, diagnostica sau trata leziunile detare si ale mucoaselor cu ajutorul laserelorwww.drayman.ro (0749.414.848 office@smiledesignbucuresti.ro 32. Tratament colesterol, ulei de Krill Neptune va recomandam Neptune Krill Oil Canada, singurul dovedit clinic care scade colesterolul rau cu -32%, creste colesterolul bun cu +44%. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3 din peste (fara miros) 270 L; (0764.477.646 contact@krilloil.ro 33. Tratamente stomatologice profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;-Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 34. Unghii cu gel toate noutatile in materie de unghii. Ylyana stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiura preturi fara concurenta, dotari noi, (0722.612.915 constantimob@yahoo.com

Masaj 1. 100 la 100 reale, doua fete nou venite, pentru 7 zile. Buna ma numesc Bety sunt o femeie finuta, sexy si atragatoare si am si o colega pentru masaj erotic, noi avem o locatie intr-un frumos regim hotelier inchiriata, igiena este maxima si discretia sunama. 250 L; (0734.493.321 madalinastanescu0021@gmail.com 2. 13 Septembrie masaj Nico 20 de ani

poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima; 300 L; (0723.932.789 Niconico909@yahoo.com 3. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 4. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 5. Adinna, Unirii, doamna matura, selecti-

va, inalta, foto reale, ofer masaj erotic domilor maturi si manierati in locatia mea, zona Unirii, poze reale, discretie, igiena, seriozitate, rog nu deranjati inutil, 300 L; (0748.140.321/ 0733.709.046 6. Alegerea perfecta pentru un masaj

19. Am revenit, bucura-te de un masaj adevarat, calitate, realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel. 130 L; (0731.515.140 20. Am revenit, Carmen, 43, matura cu

experienta ofer masaj de relaxare, domnilor stilati, zona bd Unirii, langa Zepter, 70 L; (0748.102.518 21. Am revenit, Diana Ofer servicii totale,

bruneta cu forme exact ca in poze ofer masaj de buna calitate, domnilor generosi care stiu sa aprecieze placerea si calitatea, discretie si igiena maxima. Locuiesc singura, 80 L; (0721.821.385 anghelnatalia2017@gmail.com 22. Amalia Rond Alba Iulia, masaj,

pozele sunt 100% reale, daca iti place ceea ce vezi suna-ma, 100 L; (0720.901.415 23. Ambianta si rafinament, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457 24. Ambianta si rafinament. Cauti ceva

inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 25. Ana bruneta 30 ani singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pt mai multe detali ma poti suna la urmatoarele nr de tel Dr Taberei; 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 26. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235 27. Ana Maria 40 de ani ofer masaj de

relaxare totala la mine sau la tine acasa. Pentru mai multe detalii suna-ma si nu vei regreta. Zona Berceni Moll Grand Arena; 200 L; (0764.533.031 Talent.talent@yahoo.com 28. Ana, 27 ani, sunt o domnisoara simpatica si discreta, ofer masaj de relaxare, domnilor discreti, cu bun simt, nu raspund la nr privat sau sms. 30 L; (0731.959.449 29. Ana, bruneta singura in locatie ofer masaj la domiciliul meu pt mai multe detali ma poti suna la urmatoarele nr de tel, Dr Taberei (Billa). 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 30. Ana, inalta, invit domni manierati in compania mea intr-un cadru adecvat unei ore de masaj de relaxare si erotic, asigur toate conditiile si discretia.Zona pta alba iulia 50 L; (0799.699.765 31. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana, Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 32. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 33. Anca, noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 34. Anda buna dragii mei,sunt dornica de

a oferi clipe de neuitat domnilor generosi, curata discreta, dulce si fara graba vino la mine in locatie unde igiena si confortul tau sunt prioritatile mele, pup, 100 L; (0767.628.994 35. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598 36. Andra, blonda creata, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-un cadru discret, Zepter. 100 L; (0729.060.755

erotic. Suna acum si alege cel mai bun serviciu de masaj erotic din Bucuresti, 8 domnisoare asteapta sa te rasfete intr-o oaza de lux, liniste si placere din centrul capitalei. (0732.889.966/ 021.316.88.38

37. Andra, Magheru bruneta siliconata, poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

7. Alex maseur, ofer masaj total de

tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329

relaxare, body massage, corp la corp, tanar 34 ani, 180, 95 kg. Pentru doamne,re, cupluri, domni. La hotel si domiciliu, cat si la mine zona P-ta Romana. Nu privat, SMS. Nu sex. 99 L; (0772.734.011 celest.terapy@yahoo.es 8. Alexa masaj de calitate pt. domnii care

se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047 9. Alexa, 25 de ani, noua in zona, ofer

masaj de relaxare totala domnilor interesati, doar la domiciliul meu; 50 L; (0726.839.885 10. Alexandra, Dristor, noua in zona, buna, sunt o fata cu forme mari si apetisante, ofer masaj de relaxare promit sa te satisfac si sa te duc pe culmile extazului, alaturi de mine te vei detasa de la probleme, confirm tatoo, 50 L; (0728.319.399 11. Alexandra, Drumul Taberei 93, Raul

Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Prog 12-02, cer si ofer seriozitate, 150 h/ora, 80 L; (0738.191.485 12. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 13. Alina ofer masaj de relaxare fara graba la domiciliul meu, zona Dr. Taberei. 70 L; (0761.793.455 14. Alina 20 de ani poze reale si recente

te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei revenii cu drag la mine. Igiena si discretie maxima programari cu 30 de minute inainte la tel 300 L; (0720.310.583 adaa617@yahoo.com 15. Alina 36, Republica Moldova, Sunt o doamna draguta cu bun simt 1.70, 58 kg, ofer masaj de relaxare, mai multe detalii la tel., zona Universitate, (0742.401.801 Popa_popa@yahoo.com 16. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

ambient placut si discret. Pt. alte detalii astept un telefon de la tine. 100 L; (0737.853.215

38. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeu-

39. Andreea, Buna, Andreea este numele meu si sunt aici doar pentru tine. Iti pot oferi tot ceea ce-ti doresti, masaj de neuitat. Ma deplasez si la hotel. 100 L; (0769.956.771 40. Andreea, 35 de ani, educata, stilata,

rabdatoare, cu experienta, ofer masaj de relaxare, intr-un cadru placut, curat, discret, Piata Unirii, Universitate, Romana, (0727.035.770

41. Andreea, blonda, 24 de ani, te astept

la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367 42. Andreea, noua in zona Doamna blon-

da, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer domnilor manierati masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati. Dristor 2. 60 L; (0721.966.703

43. Antonia, Calea Victoriei, te astept la

mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel. 200 L; (0732.244.911 Antoniaporno@yahoo.com 44. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

45. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 46. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 47. Atingeri senzuale, masaj senzual,

atingeri delicate pentru trupul tau. Domnisoare deosebite. Cadru sigur si discret. Piata Romana, 300 L; (0732.889.966/ 021.316.88.38

tru a-ti oferi masaj de relaxare, body sau erotic plus multe alte fantezii. 100 L; (0785.740.507

48. Banateanca disponibila la mine sau la hotel pustoaica 23 ani, ofer masaj total domnilor manierati, sunt o fata educata cu foarte mult bun simt, daca iti plac pozele mele vino alaturi de mine sa petrecem cateva momente memorabile. (0732.629.024

18. Alyna, 29 ani, reala, locuiesc singura,

49. Beatrice, am 28 ani, ofer masaj

17. Alina, te astept la mine in locatie pen-

una dintre putinele maseuze care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi, 150 L; (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com

relaxare la mine acasa. Zona Dristor, Baba Novac, 50 L; (0799.442.851 50. Berceni, blonda ofer masaj de relaxare terapeutic body, masaj domnilor discreti si manierati, mai multe detalii la telefon, (0735.665.672

51. Bianca poze reale (Mosilor Obor) Buna, locuiesc singura intr-o locatie curata si frumoasa din Calea mosilor (Obor). Te astept pentru un masaj de relaxare intr-un ambint placut. Lucrez pe baza de programari. Ofer si cer seriozitate, 150 L; (0739.375.441 Gindacdorinadorina@gmail.com 52. Blonda reala, selectiva, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077 53. Blonda reala, selectiva, 29 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia. 300 L; (0799.395.416 54. Blonda Sani mari, 37 de ani, singura,

sociabila, cu bunul simt al umorului, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor educati. Militari. 60 L; (0724.931.269

55. Blonda cu bun simt blonda fara inhibitii cu multa rabdare fara graba. Ofer masaj de relaxare prin diferite tehnici ale masajului erotic intr-o locatie discreta si igiena este pe primul plan; (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com 56. Blonda cu bun simt ofer masaj masaj,

noua in zona Delfinului-Pantelimon; (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

57. Blonda jucausa blonda reala, selecti-

va, 19 anii, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deoshebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, doar la mine in locatie 150 L; (0751.551.701 Babi.babii2000@gmail.com

58. Blonda matura, dornica de nebunii, te

astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.700

59. Blonda senzuala 33 ani maseuza selectiva ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte. Ofer conditii de lux, central,rog max seriozitate,nu deranja inutil. 150 L; (0764.743.332 cautcolega@yahoo.com 60. Blonda, noua in zona Dupa o zi aglomerata, te invit in compania mea la un masaj placut de relaxare, locatie centrala, Unirii. 28/55/1.70 50 L; (0729.397.956 61. Bruneta 30 ani te astept la mine in locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0769.183.062 62. Bruneta 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035 63. Bruneta ofer masaj terapeutic de

relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148 64. Bruneta reala, selectiva 31 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.383.385 65. Bruneta reala, noua in Bucuresti masaj de calitate Buna am 19 ani, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum îti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului. Te astept, 100 L; (0732.357.759 66. Bruneta, reala, selectiva, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, p-ta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364 67. Bruneta, noua in zona ta, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu poze reale, zona Baba Novac rond. 50 L; (0764.292.336

68. Bruneta, noua la tine in zona bruneta

miniona cu forme, sanii nr 4, 21 de ani. Te astept la mine in locatie pentru un masaj de calitate intr-un ambient intim, poze 100 reale. 60 L; (0720.455.595 Tudosealexandra600@yahoo.com

69. Bruneta, rafinata, eleganta, zona Obor, 28 de ani, masaj, poze reale, senzualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracteriza. Daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa imi dai un telefon. 150 L; (0740.795.609 70. Bucur Obor, doamna 42 ani ofer masaj de relaxare, singura in locatie, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0785.221.511

83. Central, la mine sau la tine, Larysa

blonda, draguta, 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap. central discret, locuiesc singura, 200 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com 84. Central, la mine sau la tine, Larysa

blonda, draguta, 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap. central discret, locuiesc singura. 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com 85. Centrala, la mine sau la tine Larysa

blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura. 200 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com 86. Clara te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si lux. (0722.982.352 87. Claudia Blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, P-ta Alba Iulia, 300 L; (0733.286.717

88. Claudia blonda reala, selectiva, 29 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba-Iulia. 300 L; (0738.522.914 89. Clipe de vis Lasa-te purtat intr-o lume

a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Puteti apela, 120 L; (0732.545.457/ 0720.525.253 90. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

116. Doamna 40 ani nou venita in Bucuresti ofer masaj total de relaxare si terapeutic domnilor discreti. Sunt o doamna vesela si atenta la dorintele tale. Dristor; (0733.764.919 117. Doamna atragatoare si sexy ofer

masaj de relaxare intr-o locatie de vis, zona Titan. 100 L; (0728.913.601 gabrielaroman425@gmail.com

118. Doamna Irina, blonda matura, slim, cu un fizic de invidiat, recent divortata, sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi 200 L; (0733.911.204 119. Doamna Magda Doamna matura, 40

ani, satula de oameni identici si plafonati, am decis sa evadez din cotidian si banal si sa fac ceea ce imi place. Ador sa ma joc si sa flirtez si ofer doar masaj dlor discreti. 200 L; (0732.353.297 120. Doamna matura bulevardul Unirii,

poze reale. Sunt bruneta, am 33 ani atragatoare cu forme, sociabila, deschisa si foarte atenta la dorintele tale, te astept la un masaj total la mine acasa. 200 L; nataliaavramescu@yahoo.com 121. Doamna matura Doamna matura, 40+ ani, ofer masaj de relaxare domnilor generosi min. 35 ani cu bun simt, igiena si discretie maxima, poze 100 % reale, nu ezita, sector 6. Nu raspund la mesaje si nr. ascunse; (0730.416.540 anelya4u@yahoo.com 122. Doamna matura noua in oras invit la

in masaj total de relaxare domni generosi intr-un cadru intim, cer si ofer discretie maxima, pentru mai multe detalii le ofer la telefon.Zona Titan Theodor Pallady 80 L; (0758.805.952 anghelnatalia2017@gmail.com

123. Doamna matura, 51 de ani, eleganta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor. 200 L; (0752.411.698

76. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 77. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

78. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

rabdatoare, cu mult bun simt, astept de la tine respect si igiena. Dusul domnilor este obligatoriu inainte, masaj pentru a ne simti bine impreuna, (0746.917.682 94. Corina, buna eu sunt Corina pot oferi

masaj erotic domnilor manierati intr-un cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi. (0746.917.682 95. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 96. Cristina bruneta cu bun simt ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 97. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma 100 L; (0737.184.035 98. Cristina bruneta cu bun simt, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 99. Cristina o domnisoara miniona cu bun simt si zambitoare, te astept la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona rond Alba Iulia, 100 L; (0738.031.149 100. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 101. Cuplu, tineri casatoriti, ea 25 de ani, el 30 de ani oferim masaj de relaxare celor interesati. Mai multe detalii la tel. 150 L; (0784.699.924 102. Denisa 28 ani domnisoara cu experi-

enta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0723.192.086 103. Dessiree Masaj a creat pentru tine

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

127. Doamna singura Sociabila si educa-

ta cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati la domiciliu meu. Militari, 60 L; (0724.931.269

22 de ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea. Mai multe detalii la telefon. Zona Dristor. (0784.318.979 108. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

130. Doamna, domnisoara pentru masaj relaxare Doresc masaj la domiciliul meu. Exclus escorte.Detalii si prezentare rog pe mail. gal.marian@rocketmail.com 200 L; gal.marian@rocketmail.com 131. Domenii, vila de lux, te asteptam la

noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasiunea masajului erotic. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 132. Draguta din Ucraina, stilata rafinata

te astept la un masaj de relaxare la mine sau la tine sint in zona Universitate; (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

114. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 115. Doamna 38 eleganta discreta, ofer masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. nu lucrez in weekend, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

158. La tine sau la hotel Ma numesc Ana,

159. La tine sau la hotel, bruneta slim noua in zona, ofer masaj erotic de lux la domiciliul tau, nu raspund la nr pv. 100 L; (0729.033.841/ 0732.331.898 160. La tine sau la hotel, masaj, ofer cali-

tate si confidentialitate maxima. Pentru detalii suplimentare suna-ma, 100 L; (0762.145.231

161. La tine sau la mine, doamna discreta,

42 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si generosi. Draguta la fata si alba la ten, adevarat doamna din poze, civilizata si normala. In the same way, I will remember you. l speak english. Sector 3. 150 L; (0736.848.706

162. La tine sau la mine, doamna selectiva

134. Due ore miglior massaggio erotico &

163. Larisa ofer mesaj de relaxare intr-un

spa a Bucarest. Prova il nostro famoso servizio di 120 minuti spa massaggi erotici. Trovaci nel centro di Bucarest Noblesse Unic Massage & Spa, sicuro, affidabile, con bon prezzo. 15 belle ragazze, 105 {; (0727.148.861 contact@private-massage.ro

servicii totale de calitate, Eroii Revolutiei, tanara simpatica bine dispusa, te astept la un masaj total de calitate. Vino sa ne cunoastem. 100 L; (0785.530.582 137. Erotic Massage Bucharest Sweet

Touch is the ideal place for gentlemen looking for a place full of sensuality, elegance, luxury and discretion. Our masseuses will make you experience the most beautiful and sensual moments. 50 {; (0784.522.572/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

ambient placut, te astept in locatia mea curata si discreta. Mai multe detalii la telefon, te astept; 200 L; (0724.106.804 Florentinakaty@yahoo.com

164. Laura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, locul perfect pt. tine, domn serios si manierat, discretia si igiena ne apartin in totalitate, pt. mai multe detalii contacteaza-ma 50 L; (0733.683.433 165. Locuiesc singura!!! Matura cu experienta, ofer servicii de calitate superioara intr-o loca?ie de lux igiena si discretie maxima pentru mai multe detalii sun?-ma poze reale. (0737.808.508 anghelnatalia2017@gmail.com 166. Madalina, masaj Buna sunt Madali-

na, am 21 ani, sunt noua in domeniu, sunt foarte atragatoare si jucausa, astept vizita ta. (0785.717.281

167. Masaj buna sunt Renata, te astept la

mine in locatie pentru a petrece clipe de neuitat alaturi de mine unde discretia si linistea ma reprezinta pentru mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0761.732.953 168. Masaj Buna, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului, (0755.948.888

acasa la un masaj erotic. tanara, inalta & slim. Pretul este de 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa mi un whatsapp si revin eu. doar masaj 150 L; (0721.765.906 dianatouch1994@gmail.com 180. Masaj Erotic Elena vino la un masaj erotic, genul dulce, cu experienta necesara ca tu sa te bucuri de un masaj corect & sa te relaxezi asa cum trebuie, fac doar masaj dar cu multa atentie si sunt sweet 150 L; (0729.683.433 181. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 182. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 183. Masaj erotic diferit de saloanele obis-

nuite Vino la un masaj erotic cu Eva, Ramira, Antonia si Alina. Fete frumoase, tinere si non-conformiste. Preturi excelente pentru servicii excelente, 150 L; (0770.363.188 184. Masaj erotic Floreasca, senzatii intense si un masaj erotic de neuitat. Fantasy Masaj este locul in care gasesti atmosfera perfecta pentru stimularea simturilor sexuale. Folosim doar poze reale cu fetele din salon. 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 185. Masaj erotic pentru trup si suflet zona Cotroceni seductie erotica cu domnisoare frumoase si sexy intr-o atmonsfera intima si relaxanta. La Nirvana Masaj orice serviciu ales este realizat in cele mai bune conditii de catre superbele noastre maseuze, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com

186. Masaj erotic total, poze reale, Diham-Titan, doamna sexy, bruneta, dulce, cu forme apetisante, 1,64 cm, 54 kg, te astept la un masaj fierbinte, intr-o ambianta placuta, curata si relaxanta. Primesc si cupluri. Garantez ca te vei reintoarce, 100 L; (0720.714.492 187. Masaj erotic, Bianca, roscata reala,

maseuza reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica; (0742.395.472

188. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 189. Masaj erotic, domnisoare superbe te

invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

190. Masaj erotic, Jacuzzi, Petreceri, Decebal Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam; 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 191. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 192. Masaj erotic, tehnici speciale garan-

tam dubla satisfactie prin tehnici rare cu clavicula, sanii, fesele, abdomenul maseuzelor si multe alte fantezii. Bauturi gratuite. Pret 150-250 lei/ora. Trei saloane centrale, 25 maseuze noi. 150 L; (0734.334.411/ 0730.222.290 193. Masaj Floreasca, un masaj plin de fantezie Maseuze noi si superbe in locatie. Va asteptam la un masaj erotic de calitate intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra pe site sa vezi galeria completa si tipuri de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 194. Masaj la 4 maini, doua prietene mature, 45/31 ani, maseuze experimentate, blonda senzuala si calma si roscata obraznica si spontana, oferim cele mai tari senzatii in cadrul unui show real dlor interesati, 450 L; (0729.724.953 195. Masaj la hotel sau la salon daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 196. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor, fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 197. Masaj la tine Blonda fara fite, iti ofer

un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari; (0731.536.906

169. Masaj Cuplu casatorit dorim cunos-

198. Masaj la tine sau la hotel blonda 165

tinta cuplu pt masaj de relaxare fara pretentii financiare; (0728.346.926

cu 50 d kg vin la tine pentru ati oferi un masaj deosebit; (0731.536.906

139. Excess Massage va invita sa va

170. Masaj Cuplu casatorit oferim masaj

140. Favorit satena stilata, 35 de ani, ofer

171. Masaj cu Valentina, te invit la un masaj erotic cu experienta, fara graba, sigur nu lipsesc discretie si igiena, (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com,

199. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic 120 L; (0763.369.660

110. Din Ucraina cu experienta Te astept

113. Doamna 36, doamna zona Metrou Titan, ofer masaj de relaxare intr-un mediu discret si cochet; 100 L; (0728.913.601 gabrielaroman425@gmail.com

157. La noi, la tine sau la hotel oferim cel

zona Dristor, te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare de neuitat, sunama si nu vei regreta. 100 L; (0727.525.886/ 0727.525.886

133. Dristor, noua in zona ta, noua in

141. Favorit, roscata stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820

draguta dispusa sa te scot din cotidian cu un masaj de calitate; (0770.616.678

oferi masaj erotic, body masage si masaj de relaxare, doar la tine sau la hotel, finuta, stilata si elaganta, discretia si igiena ma carcaterizeaza, mai multe detalii la tel., 100 L; (0759.092.262

42 de ani ofer masaj de relaxare domnilor generosi si seriosi. Discreta, draguta, apa si foc, sunt mai dulce ca vioara pentru prezenta ta. Adevarat doamna din poze, alege diferenta. Also I speak english. Sector 3. 150 L; (0736.848.706

109. Diana, Unirii 32 de ani, doamna

la mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com,

156. La mine, la tine sau la hotel iti pot

doamna matura, eleganta si stilata, ofer momente unice de masaj relaxare domnilor manierati si pretentiosi, pentru mai multe detalii suna-ma, (0723.788.673

masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com

matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Piata Unirii. Discretie, intimitate. Conditii lux, 200 L; (0730.182.113

153. La mine la tine sau la hotel masaj

129. Doamna, 35 ani Sunt o fire pasionala rabdatoare si dulce si te astept pe tine domn simpatic pentru a petrece impreuna cateva momente de relax si binenteles un masaj de relaxare realizat cu multa experienta. 100 L; (0747.839.927

107. Diana Dristor, bruneta noua in zona,

112. Doamna New call me. Sunt o dona

blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj total cu uleiuri aromate domnilor generosi si cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura. 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

152. Izvor, 13 septembrie, masaj tanara 22, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima, program 9-20. 300 L; (0785.996.030 Dianamasaj19@yahoo.com

mai placut masaj erotic si body masaj, o experienta de neuitat, suna-ne si poti avea parte de momente unice la la tine sau la hotel, este valabil domnilor si cuplurilor serioase; 200 L; (0741.923.395

138. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

80. Central la mine sau la tine Larysa

82. Central, la mine sau la tine, Larysa

locatia mea Titan, masaj si alte placeri exclus contact sexual, nu sunt escorta, nu suna pt sex, relaxare, erotism, fantezii, fetishuri, aspect fizic de brazilianca, fund superb, sani superbi; 150 L; (0769.582.979 ruby.iulia@gmail.com

128. Doamna superba, doamna stilata, frumoasa, discreta, te astept la mine pentru a petrece clipe de relaxare intr-un ambient placut, fara graba, zona metrou Titan. 100 L; (0728.913.601 carmenpaun425@gmail.com

106. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com

111. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

81. Central, blonda senzuala 33 ani, 1.67, 55 kg iti pot oferi masaj total, intr-o ambianta placuta, clipe linistite la domiciliul meu sau al tau. Astept domni seriosi si manierati. Locuiesc singura. Detalii la telefon, 200 L; (0763.254.009 alina.larysa@yahoo.com

151. Iulia ofer domnilor generosi masaj in

155. La mine sau la tine calma si cu bun simt ofer servicii de calitate confidentialitate si conditii impecabile, cu mine esti in locul potrivit pentru momentele tale de relaxare si placere. (0759.091.377

79. Cele mai frumoase fete si o locatie superba sunt ingredientele pentru o ora de neuitat. Daca esti in cautarea unui loc de relaxare salonul nostru este alegerea ideala. Cu siguranta nu vei regreta 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

blonda, draguta 33 ani, 1.67, 55 kg ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor cu bun simt, intr-un ap central discret, locuiesc singura. 150 L; (0739.374.942 alina.larysa@yahoo.com

150. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

126. Doamna matura, plinuta,cu forme ofer masaj total Diana, doamna pufoasa cu forme, fund mare ofer servicii totale de masaj domnilor in locatia mea curata si discreta. Locuiesc singura, discretie, prosoape curate, fara graba. Detalii la tel. 80 L; (0753.360.830

105. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

in locatia noastra pentru a-ti indeplini cele mai ascunse fantezii, iti oferim momente de placere de neuitat, discretia si igiena ne reprezinta. 100 L; (0785.946.346

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

93. Corina, blonda, pasionala, iubitoare si

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady. 80 L; (0734.477.470

74. Calitate, nu cantitate, Maseuza, reala

75. Carmen si Bianca buna, te asteptam

149. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

154. La mine sau la hotel, daca anuntul meu ti-a atras atentia, atunci nu ezita sa ma contactezi, sexy si atenta la detalii te astept, sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj. Contacteaza-ma, 50 L; (0761.002.478

trala, sector 1. 200 L; (0725.844.734

100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 350 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com

148. Ionela, noua in zona, te astept la un masaj de relaxare intr-un ambient relaxant si discret. Detalii la telefon. Zona rond Alba Iulia. 100 L; (0729.389.274

125. Doamna matura, plinuta, cu forme ofer masaj total Buna. Sunt Diana, 33 ani, plinuta, cu forme, fund mare, singura in locatie. Ofer servicii totale de masaj fara graba. Program 8-20. Mai multe detalii la tel. Te sarut 80 L; (0753.360.830

136. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

73. Buna, cuplu oferim masaj, zona cen-

179. Masaj erotic Diana - te invit la mine

92. Corina draguta si sociabila te astept

104. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

72. Buna sunt Alina, Eroii Revolutiei, tanara simpatica mereu bine dispusa te astept sa ne facem de cap cu un masaj adevarat. Poze reale si recente 100 L; (0785.530.617

147. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841

erotic, body message si masaj de relaxare, la mine la tine sau la hotel, nu ezita. Bruneta slim 52 kg; 100 L; (0765.957.300

91. Constanteanca super sexy 28 ani, sunt o femeie frumoasa si atenta la dorintele tale, iar serviciile mele de masaj sunt de exceptie si fara graba; 250 L; (0737.712.877

135. Eroii Revolutiei, tanara.1.70 m, 50 kg, 27 de ani, ingrijita si educata, te astept la un masaj de relaxare si multe alte surprize. Curatenie si discretie in adevaratul sens al cuvantului. Poze reale; 100 L; (0785.530.609

noua an zona si in domeniu, te invit an compania mea pt. un masaj de relaxare si tonifiere de neuitat. Suna-ma si nu vei regreta 70 L; (0768.632.447

178. Masaj de relaxare, masaj clasic nu deranjati inutil exclus servicii sexuale. Scapa de stres si bucurate de un moment de relaxare. Maseuza matura efectuez masaj de relaxare, masaj clasic, anticelulitic 75 L; (0763.277.559

apetisante Nadira Massage iti va incita imaginatia, alaturi de trupurile apetisante ale tinerelor noastre domnisoare, care iti vor oferi atingeri senzuale si mangaieri lascive.

124. Doamna matura, 35 de ani, Unirii, Blonda calma, te astept intr-o locatie curata, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si cu bun simt, pretind discretie in locatie, prosoape curate. 100 L; (0726.856.205

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0763.371.313/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com

71. Bulevardul Unirii nr 7 Ana 23 ani,

146. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri

142. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 143. Favorit, satena stilata, 35 de ani,

ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820 144. Fete noi, locatie lux, simte atingerile

patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 145. Flori, masaj profesional pt persoanele care stau mult pe scaun se insista pe zona lombara, nervul sciatic, picioare, muschii fesieri. Se poate masa zona cervicala, punctele de la cap, punctele de pe fata pt (0746.910.452

de relaxare cuplurilor fara pretentii financiare. Exclus barbati; (0728.346.926

172. Masaj de relaxare doresti compania unei dne mature 40+? Vino sa dezvalui misterul si pasiunea. Vino sa simti magia masajului terapeutic, sa-ti relaxezi trupul si sufletul. Toate acestea te vor face sa spui ma voi intoarce; (0721.920.177/ 0721.913.791 173. Masaj de relaxare anticelulitic terapeuticmasaj.ro Scapa de stres si bucurate de un moment de relaxare. Lasa-te pe mainile unui profesionist (barbat) si vino la masaj. Exclus alte servicii https://terapeuticmasaj.ro/ 50 L; (0736.191.636 cabinet@terapeuticmasaj.ro 174. Masaj de relaxare de calitate, inclu-

siv la cuplu poze reale, Bucurestii Noi, metrou Parc Bazilescu, parcare in fata casei, zona civilizata, atmosfera placuta (muzica linistitoare, cromoterapie, discretie, igiena), certificare in domeniu. 100 L; (0731.093.149 liviu.c.georgescu@gmail.com 175. Masaj de relaxare si terapeutic Buna, cauti o dna matura? Aici ai gasit, vino la un masaj relaxant si terapeutic de neuitat; (0721.913.791 176. Masaj de relaxare si terapeutic Tehnician terapeut execut masaj de relaxare si terapeutic. Se lucreaza zona lombara, cervicala, pe masa de masaj, cu uleiuri specifice. Sedinta este de 70 de min. si costa 80 de lei, zona Auchan Militari. 80 L; (0751.358.338 177. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0763.414.130

200. Masaj pentru tine, doamne si domnisoare la domiciliu sau hotel, seriozitate, discretie, baiat inalt slabut, serios. (0767.926.810 201. Masaj profesional Decebal masajul de relaxare atenueaza tensiunea, stresul, calmeaza,durerile, relaxeaza muschii incordati, etc . 250 L; (0739.164.677 harmanalina02@gmail.com 202. Masaj relaxare ofer masaj relaxare si

servicii de cosmetica, locatie intima discreta curata 150 L; (0731.601.134 203. Masaj relaxare sunt o domnisoara curata, draguta si ofer la domiciliul meu masaj relaxare cu uleiuri pe tot corpul, nu ofer companie intima. Locatie centrala. 150 L; (0731.601.134 204. Masaj si reflexoterapie cine isi doreste un masaj adevarat. Doamna cu experienta in masaj terapeutic relaxare reflexoterapie execut masaj de calitate. Daca doriti detalii la tel.; (0754.634.248

205. Masaj tantric pasional, rasfat in jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 206. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss Massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

5

4

PRESTÅRI SERVICII 207. Masaj tantric pentru barbati, femei si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 208. Masaj terapeutic, Berceni noua in

zona 28 de ani. Carla ofer masaj de relaxare terapeutic, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon 100 L; (0784.167.764 209. Masaj, bruneta frumoasa, o fire pla-

cuta, cu experienta, calma si rabdatoare. Ofer masaj de relaxare si terapeutic. Nu ezita 100 L; (0721.822.539

210. Masaj, noua in Bucuresti ofer masaj,

numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu dar cu experienta necesara pentru a te face sa ajungi pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare combinat cu un masaj erotic. (0760.870.593 211. Masaj, noua in zona piata Delfinului, noua pe site, te astept la mine pentru a-ti oferi un masaj de calitate; (0786.640.741 teleportata@gmail.com 212. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 213. Masajul erotic este o frumoasa

expresie a dragostei si trezirii simturilor, a stimularii dorintei de intimitate si a relaxarii inhibitiilor. Relaxare ?i placere in acelasi timp doar pentru tine, 100 L; (0732.607.474 214. Maseuza perfecta, ideala pentru tine

Delecteaza-te cu o blonda discreta si foarte curata te astept hot imbracata, poze reale pt. a petrece o ora pasionala in compania mea (masaj de relaxare) garantez ca vei reveni, (0720.318.411 215. Maseuza slim Cristina, tinerica cu bun simt te invit la un masaj de relaxare la locatiea mea discreta ci curataa in zona Universitate, (0756.655.759 raissa.rusu@yahoo.com 216. Matura discreta, noua in zona,

rabdatoare cu mult bun simt, te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter, 40 L; (0729.452.895 217. Matura ofer masaj, buna, Karla este

numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. (0720.969.645 218. Maya nou venita in bucuresti la tine

sau la hotel Ofer servicii masaj totale la tine sau la hotel 200 L; (0768.462.884 Loryloreta123@gmail.com

219. Militari Residence blonda miniona,

cu experienta in masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Detalii doar la telefon 100 L; (0738.182.546

220. Militari Residence doamna matura

ofer masaj se relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. 100 L; (0729.206.831

221. Militari Residence, Alina, 28 ani. Domnisoara apetisanta te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie discreta. Detalii complete la telefon; 100 L; (0731.755.042 222. Militari Residence, noua in zona. Te

astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0720.579.174

223. Mirela, ofer masaj de relaxare intrun ambient placut la domiciliul meu. Titan, Bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922

239. Placerea ta, Lamour Vrei sa maresti

267. Servicii de calitate, masaj, sauna, jacuzzi MarylandSpa (centru spa) va ofera o gama larga de servicii senzuale adaptate pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastra masaj terapeutic, masaj erotic cu una sau mai multe fete, sauna, jacuzzi si piscina, 100 L; (0736.890.339

Repara¡ii, service

19. Instalez WindowsPC/laptop cu licenta. Ofer servicii de asistenta software si hardware, dupa cum urmeaza: realizez instalari de sisteme de operare Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (50 lei); 50 L; (0763.634.821 alin_burlan13@yahoo.com

240. Poze reale, Delia 19 ani, fitness model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

268. Servicii totale de masaj, fara graba,

1. Autorizat instalator Bucuresti-Ilfov

20. Masini automate de spalat, acum

doza de satisfactie, alege masajul erotic la L amour. Placere unica, masaj erotic special. Vino traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte, 100 L; (0738.117.156/ 0727.207.118 infolamour@yahoo.com

241. Promotia de sambata Fantasy Masaj Floreasca hai sa prinzi reducerile de Sambata de la Fantasy! Masajul de o ora costa 140 ron in loc de 180 ron. Locatie amplasat central si maseuze pregatite sa iti ofere o experienta de neuitat; 140 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 242. Rasfat fara limite doar la Excess Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 243. Rasfat si calitate Dessiree va ofera

masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 244. Reala pozele imi apartin in totalitate,

ma gasesti in Rondul de la Alba Iulia, pentru masaj, daca iti place ceea ce vezi sunama. 150 L; (0735.266.950 245. Rebeca, masaj, Buna sunt Rebeca

am 20 ani, sunt o fire sociabila si astept sa ne cunoastem, nu ezita sa ma suni, astept. (0785.717.281 246. Rebecca, maseuza cu experienta. Esti in cautarea unei maseuze de 29 ani pentru un masaj de relaxare bine executat. Sunt ceea ce-ti doresti. Pentru stabilirea unei intalniri, sunt disponibila zilnic pt. tine pana la ora 20.00. 200 L; (0732.065.889 rebecca_milf29@yahoo.com 247. Relaxare, discretie, singura, doam-

na singura draguta prin stil si calitate cu experienta in masaj terapeutic, ofer d-lor educati si manierati, sigur vei reveni detali la telefon. Militari 60 L; (0735.249.949 Preda.elena74@yahoo.ro

248. Rond Alba Iulia Buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma, (0753.642.595 249. Rond Alba Iulia Roxana te invit alaturi

de mine Buna numele meu este Roxana o fata simpatica calma astept sa te relaxez dupa o zi obositoare cu un masaj erotic de calitate dac? te uiti la poze si suna real ce vezi si ff dulce 100 L; (0725.079.255 Danciudaniela221@gmail.com 250. Rond Alba Iulia, buna te astept la mine in locatie pentru a avea parte de un masaj de relaxare facut pe tot corpul cu atentie, fara graba, pentru mai multe informatii suna-ma; (0728.298.945

251. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu, pt mai multe detalii astept tel. tau, poze reale 100%, singura in locatie program de la 11-23, speak English, 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302 252. Rosse Marie, poze reale, 140 ron,

fara graba, speak en. Superba RosseMarie te asteapta intr-o locatie centrala de lux, curata, parfumata pentru a te rasfata cu cel mai bun masaj asa cum meriti. Prea multe vorbe sunt de prisos, te astept sa ma cunosti, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

224. Miruna, blonda reala, selectiva, 19 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, bulevardul Unirii. 100 L; (0720.918.377 babi.babii2000@gmail.com

253. Roxana Domnisoara apetisanta, 1,70 cm te astept sa iti ofer cel mai relaxant masaj. Poze 100% reale, locatie curata si discreta. Detalii complete la telefon. Program non-stop. Zona Titan. 60 L; (0720.649.968

225. Miruna, La mine, la tine, sau la hotel, ofer clipe de neuitat domnilor generosi, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 150 L; (0786.621.268

de relaxare la domiciliul meu unde vei petrece clipe speciale. Detalii suplimentare la tel. ma poti contacta non stop. zona Titan; 60 L; (0720.649.968

226. Miruna, zona Brancoveanu, buna, eu sunt Miruna, o domnisoara slim, inalta, cu un fizic de invidiat, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor discreti si generosi. Foto reale 200 L; (0726.359.262 sweetpleasure@yahoo.com

255. Roxi, 27 ani, am revenit finuta cu

227. Moldoveanca, servicii fara graba Te

invit la mine la un masaj de relaxare sau masaj erotic de calitate si fara graba. Sunt slim draguta si atenta la cerintele tale, locatie discreta si curata, zona piata Roseti, (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com

228. Monica 34 de ani Maseuza cu expe-

rienta te astept intr-un ambient discret si curat pentru a te relaxa pe deplin. Nu vei regreta alegerea facuta, doar un telefon ne desparte. Titan bdl 1 Decembrie, 60 L; (0728.381.876 229. Monica 35 ani, dincolo de imagini si

cuvinte cauti esenta erotic, body si sensual masaj, aromatherapy intr-un ambient placut; 70 L; (0720.282.102 230. Nadira Massage cel mai nou salon din Bucuresti Nadira Massage, cel mai nou salon din Bucuresti, a fost creat special pentru tine, pentru ati indeplinii fanteziile, prin tehnici specifice masajului. 180 L; (0724.128.029 mihainick@gmail.com 231. Nikko, buna sunt Niko o domnisoara

draguta si cu bun simt. Daca doresti sa-ti ofer un masaj de relaxare fara graba te astept in locatia mea. Pt mai multe detalii contacteaza-ma; 100 L; (0728.006.382 Nicolasiuliandruta@2014gmail.com

254. Roxana, hai sa te rasfat cu un masaj

mult bun simt te astept pe tine la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter. 50 L; (0739.115.415 256. Salon lux Baba Novac Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

257. Salon lux Baba Novac incita-ti imagi-

natia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 258. Salon lux Baba Novac Seductie erot-

ica cu domnisoare sexy si atragatoare intro atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

259. Saptamana promotiilor la masaj erotic continua superpromo este codul tau de discount. Foloseste acest cod si vei avea discount la toate tipurile de masaj erotic si spa de la Noblesse Unic. Promotie valabila in fiecare zi pana in ora 20. Te astept; 150 L; (0727.148.861

alege sa petreci timp de calitate, rasfatandu-te cu un masaj, ceea ce iti va face ziua mai frumoasa. Singura in locatie, noua pe site. O zi frumoasa. (0745.697.217 denisaiancu520@yahoo.com

260. Sara nou venit in orasil tau la mine sau la hot Buna daca vrei sa petreci o ora alaturi de cineva care sa ati satisfaca toate placerile ai gasit persoana potrivita nu ezita sa ma contactezi. Ofer servicii masaj totale, 200 L; (0736.460.925 Maria2391a@gmail.com

233. Noua in zona Dristor Domnisoara bruneta cu bunul simt te astept pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un cadru discret. Te astept cu drag, 50 L; (0728.916.809

261. Sara nou venita in oras la tine sau la hotel Buna sunt sara o fata dulce cu bun simt pot veni la tine sau la hotel ofer servici masaj totale, 200 L; (0766.306.809 Maria2391a@gmail.com

234. Noua in zona, buna, ma numesc Alice. Am 21 de ani. Miniona cu sanii mari. Bruneta cu parul scurt. Te astept pentru un masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma. Zona Dristor. 80 L; (0784.575.045

262. Sara, te astept pentru masaj senzual

232. Noua in Bucuresti, zona Tineretului,

235. Noua pe site, doamna voluptoasa, poze reale, sani nr 6, matura, calda te astept pt. clipe intense de relaxare si erotism, masaj body-erotic, intr-un cadru intim si multe alte surprize placute. Posibil la tel. 5/15 min. Rog seriozitate maxima, 100 L; (0747.825.952 236. Oana, zona Prosper tanara selectiva,

poze reala, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Igiena, discretie, poze reale, ce mai astepti, suna-ma. Program 9-20 L-D. 300 L; (0764.292.192 Danadiana84@yahoo.com

Tanara sexy cu forme apetisante senzuala si foarte pasionala fac masaj domnilor generosi. Locatia mea este curata si cocheta, poti face dus si te astept cu prosoape curate si lenjerie curata (0763.809.574 sirelexy81@gmail.com 263. Satena draguta stilata si rafinata cu bun simt te astept la un masaj de relaxare, cu servicii de inalta calitate intr-un ambient intim si discret. In zona Universitate. (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com 264. Servicii complete de masaj, desc-

opera senzatia. ofera-ti 1 sau 2 ore de masaj placut de relaxare, terapeutic si reflexoterapie, nuru masaj si erotic. Pielea ta e sensibila la mangaieri alunecoase, descopera senzatia; 250 L; (0721.609.296 265. Servicii de calitate, masaj Bianca,

buna. Moldoveanca plinuta, cu forme, ofer servicii totale de masaj, te asrept in locatia mea curata si discreta. Locuiesc singura. Program 8-23. Mai multe detalii la tel, vei reveni cu siguranta, te sarut, 80 L; (0753.360.830

non-stop, instalator sanitar termic, montez apometre, sigilez, robineti, bransamente apa-canal, tevi cupru, robineti msini spalat, gauri beton, desfund canalizari, reparatii centrale termice, gaze, calorifere, (0726.634.466/ 0785.349.085 franco_install@yahoo.com

269. Servicii totale, alegerea perfecta,

2. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

pot sa iti ofer servicii de masaj calitate intrun ambient placut si relaxant. Te astept pe tine sa iti ofer momente de neuitat. Pretind discretie in locatie, de lux, (0799.531.259 270. Simona, Snagov, blonda matura, slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj d-lor discreti. Nu ofer sex, 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com 271. Sincai metrou Tineretului Ofera-ti timp de calitate pt relaxarea meritata in compania mea, printr-un masaj ce iti va rasfata tot corpul, facut fara graba. Detalii telefonic. (0734.493.550 272. Sofia, Unirii, doamna discreta, 40 ani, frumoasa si dezinhibata, noua, maseuza, ofer masaj relaxare si erotic dlor discreti. Locatie lux, zona Unirii, foto reale. 200 L; (0728.679.806 273. Sonya, bruneta reala, educata si selectiva ofer domnilor manierati si cu bun simt masaj de relaxare, terapeutic si body masaj intr-un ambient discret si curat. Zona Unirii, rond Alba Iulia, 100 L; (0720.716.956 274. Sonya, doamna matura si foarte

discreta, pasionala, vesela, nonconformista, maseuza cu experienta ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti. Zona Unirii, foto reale, discretie maxima. 200 L; (0730.732.435 275. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 276. Sunt noua in oraa, class, 35, doamna

matura, noua in oras, te invit la un masaj total de relaxare, domnilor generosi, intr-un cadru intim, cer si ofer 100% reale. Zona Titan, 80 L; (0758.805.952 anghelnatalia2017@gmail.com 277. Sunt noua in zona, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan, 80 L; (0734.477.470 278. Tanar musculos ofer masaj Salut, musculos, prietenos si deschis barbatilor curiosi. Ofer masaj de relaxare. Mai multe detalii in privat sau la telefon, 100 L; (0766.778.614 cristian.badi@gmail.com 279. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 280. Tineretului bulevard, buna sunt

domnisoara de 21 ani 1,80 inaltime, 60 kg. Ofer servicii de masaj domniilor cu bun simt. Te astept in locatia mea curata si discreta. Ptr mai multe detalii sunati; 100 L; (0768.471.126 281. Titan, Diham, masaj erotic, noua in

zona relaxeaza-te total la mine acasa. Sunt o bruneta discreta, placuta si atenta la toate dorintele tale. Nu o sa regreti compania mea. Suna-ma pentru mai multe detalii. Am si o colega, speak english 100 L; (0724.541.931 282. Titan, matura 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor maturi, civilizati, seriosi. Rog si ofer maxima igiena, discretie seriozitate. Imi rezerv dreptul de a mi selecta clientii. Nu suna inutil; (0722.494.310 283. Unirii Bd, bruneta, focoasa, te invit la

un masaj total de relaxare. Ofer conditii de lux, te astept sa ne facem de cap; 70 L; (0720.084.811

284. Unirii bulevard, langa BCR, te astept

la mine pentru un masaj de calitate. 50 L; (0734.896.180

285. Unirii doua fete19 ani masaj. Beatrice ma numesc sunt nou venita din Timis in Buc pozele sunt 100 la100 reala blonda face masaj are un atestat si bruneta masaj erotic si nu numai suna-ne cu incredere, 200 L; (0721.360.701 madalinastanescu0021@gmail.com 286. Unirii Zepter/ poze 100% reale aproape de rond Alba Iulia. Blonda, poze 100% reale si recente, 23 ani, te astept in locatia mea pentru momente unice. Masaj de relaxare 100% calitate, 1 sedinta 50 ron, 1 ora 120 ron; 50 L; (0763.952.600 287. Unirii, te astept sa te rasfat, sa te sarut, sa te alint, sa ti ating trupul cu multa pasiune sa te simti relaxat si fericit, rabdarea mea si experienta se vor imbina perfect cu masajul. 100 L; (0747.839.927 288. Universitate, bruneta finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut si relaxant inainte si dupa munca, 29 de ani 80 L; (0728.157.703 289. Valentina 40 ani, te invit la un masaj

de relaxare cu experienta masaj erotic fara graba în zona la Universitate discretie si igiena; (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com

290. Valentina, din nou in Capitala Matu-

ra, 28 ani, 1,75m, 59 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Program de lucru: 8.00-20.00. Locuiesc singura. Rog seriozitate. Anunt valabil doar ptr domni maturi si seriosi. Poze reale, (0720.203.837 Valentina_28_sweety@yahoo.com

291. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage o experienta de masaj diferita, intr-o locatie atent aranjata cu tematica ce te va purta in jurul lumii. Amplasat central Gradina Icoanei, te asteptam cu free bar si maseuze frumoase 200 L; (0758.731.867 292. Viviana, ofer masaj total de relaxare

intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea. Unirii, Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899

293. Your luxury masseuse, new photos I

offer complete service, attitude pro customer, near old town, you are welcome! Please look my video here, verify my profile in google with my number 0721609296, I'm real masseuse, call me. Thanks. 470 L; (0040721609296 294. Zona centrala Alexandra 32 ani, bruneta focoasa, te invit la un masaj total de relaxare, in locatia mea de lux. Curatenia si discretia ma caracterizeaza. 40 L; (0784.515.518

237. Obor, doamna 45 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate, mai multe detalii la tel., 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

bruneta romantica si pasionala, nonconformista, vesela, plina de viata, ofer diverse tipuri de masaj la domiciliul meu si hotel, domnilor discreti si generosi. 100 L; (0738.141.644

295. Zona centrala sau deplasari Tania, bruneta slim, draguta si cu mult bun simt, 1.74 inaltime, 50 de kg, sani medii, ochi caprui, iti pot oferi masaj la domiciliul meu,al tau sau la hotel (0733.185.288

238. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660

266. Servicii de calitate, masaj, Roscata, Anna,medic kinetoterapeut, reala, selectiva ofer masaj intr-un ambiant deosebit(si la hotel) domnilor pretentiosi, care apreciaza calitatea. Ofer conditii de lux, discretie, zona centrala, 100 L; (0737.707.384

296. Zona Marriott, Simona 22 de ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie; 150 L; (0736.566.114 Karinacarina@yahoo.com

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

3. Buletine PRAM. Verificari si masuratori PRAM Termoviziune instalatii electrice; Executie instalatii electrice, inspectii, testari, verificari periodice din punct de vedere al electrosecuritatii a echipamentelor, aparaturii si a instalatiilor (0723.361.107 office@electricalc.ro 4. Depanare televizoare, masini spalat, echipamente electronice pentru: frigotehnice, centrale termice, inginer electronist, (0722.237.176 5. Depanez calculatoare, instalare Windows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 6.

7. Electrician autorizat Coman Cos-

tel service. Bucuresti, toate sectoarele, varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura Enel gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura; (0740.983.312/ 0761.659.194

asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233 21. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17 22. Masini de spalat orice marca, in regim

de urgenta, la domiciliul clientului. Oferim garantie, deplaxare maxim 24 ore; (0767.350.121 23. Mecanic masini de cusut casnice si

industriale; (0720.004.414

24. Pecef Tehnica service electrocasnice, tv Bucuresti service aparate electronice si electrocasnice mici; service aparate electrocasnice mari; service produse profesionale de gastronomie; service aparate de climatizare; service pompe, hidrofoare, scule (021.637.70.01/ 021.637.70.02 service.bucuresti@pecef.ro

16. Instalator Bucuresti Servicii non-stop

in Bucuresti si Ilfov instalatii apa, caldura, canal interventi, reparatii, desfundari coloane, wc-uri, cazi, scurgere generala, subsoluri bloc. Montaje obiecte temice si sanitare, 10 {; (0771.431.836/ 0771.431.836 instalabc@yahoo.com 17. Instalator sanitar persoana fizica autorizata Montari, reparatii si instalari cu echipament si metoda de lucru moderne, preturi accesibile, factura la cerere. Montare obiecte sanitare, calorifere, centrale; hidrofoare, pompe subersibile. (0723.189.995/ 0755.957.891 Cirstea_andrey@yahoo.com

18. Instalator sanitare, termice si gaze montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro

42. Tapiter autorizat lucrez la domiciliul clientului canapele, fotolii, scaune, paturi mij. pentru cubluri, restaurante si pentru clienti normali. Pop; (0738.061.031 43. Tapiter, tamplar reconditionez ieftin canapele coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt, etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731/ 0728.031.849

Transport, turism

25. Reconditionari rapide si de calitate, tapiter, tamplar reconditionez ieftin canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731/ 0728.031.849

Agentie de Turism si Transport Va ofera vacante cu Vouchere si Decontare MAI, MAPN, MJ si servicii de transport persoane cu autocare / microbuze proprii la cele mai bune tarife. Rezervari la https://www.luxuriatrans.r o/ (031.104.12.53/ 0734.489.107 rezervari@luxuriatrans.ro

26. Repar masini de spalat automate

2. Asigur servicii de transport de marfa cu

27. Reparatii masini de spalat automate, deplasare maxim 24 de ore, ofer garantie, petreandrei76@yahoo.com

3. Champions Moving companie de

toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

28. Reparatii aragaze Va salut, tehnician

electrocasnice repar aragaze plite cuptoare la care nu sta flacara, montaj regulator, inlocuire butoane, diuze, robineti, la domiciliul clientului, Bucuresti si Ilfov ofer garantie 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com

8. Electrician Bucuresti / LucrariElectrice.ro Sun29. Reparatii calculatoare, reparatii laptem o societate autorizatopuri, instalare Windows XP/7/8/10, reparatii monitoare LCD, programe, ta ANRE, cu sistem intedevirusare, resetare BIOS, recuperare grat certificat SRAC spe- date, probleme internet, wireless, configurare router, curatare praf, antivirus, office. cializata in proiectare, Deplasare domiciliu 100 L; executie si consultanta (0726.054.690/ 031.424.43.93 pyanyspentru lucrari in domeniul tul@yahoo.com energetic. www.lucrari30. Reparatii frigidere comelectrice.ro bine frigorifice, congela(0721.170.065/ toare. Interventii rapide. 0769.175.655 Calitate. Garantie. Piese romeo.belet@yahoo.com originale. Inclusiv sam9. Firma autorizata Stoian bata, duminica; Stefan Frigotehnist autor(0729.473.587/ izat, execut reparatii 021.420.36.48 frigidere, congelatoare, 31. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocucombine frigorifice, orice pam numai de reparatii frigidere, masini de model, la domiciliul clien- spalat si o facem bine. Reparatii frigidere reparatii frigidere Indesit, reparatii tului in sectoarele 1, 2, 3, Arctic, frigidere Zanussi, reparatii. 4, 5 si 6, Bucuresti. Exe(0722.572.248/ 0766.394.796 cutie lucrari de calitate 32. Reparatii frigorifice (0729.473.587/ Ovidiu Hodut repar 0766.958.393 stoianstefrigidere: Arctic, Beko, fan11@yahoo.ro Aeg, Ardo, Ariston, Bosh, 10. Frigidere service si Brandt, Brema, Candy, reparatii Frigidere, comCariton, CoolZone, Daebine frigorifice, congelawoo, Delonghi, Electoare, reparatii. Interventrolux, (0762.620.872/ tii rapide. Calitate. 0762.886.060 ovidiuhoGarantie. Piese originale. dutfrigorifice@gmail.com Inclusiv sambata, dumini33. Reparatii instalatii termice, ca; (0729.473.587/ sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de 021.420.36.48 instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii 11. Hodut Florin - reparatii de gaze si frigotehnice, lucrari de frigotehnice Bucuresti amenajari amenajari interioare (0762.447.379 frigotehnist autorizat, racconstruct@yahoo.com efectuez reparatii de frigidere, congelatoare si 34. Reparatii laptopuri, calculatoare, televizoare reparatii laptopuri, calculatoare, combine frigorifice, vitrine televizoare, preturi promo. Asiguram si lazi frigorifice indiferent garantie pentru orice reparatie. Sector 4 Al. Obregia nr. 10-14. (0723.030.391/ de marca sau model.Exe0765.683.020 fanpc.contact@gmail.com cut reparatii frigorifice cu garantie (0745.044.132 35. Reparatii si service reparatiifrigorifice2012@g centrale termice mail.com Bucuresti SC Panello Impex SRL. Firma autor12. Home Help instalator, izata ISCIR, dispunand de electrician Bucuresti personal autorizat special Home Help ofera o gama instruit si de echipalarga de servicii clientilor mente specifice, execusai cum ar fi cele de tam: verificari ISCIR si instalator, electrician, service pentru centrale montaj aer conditionat si termice; (0771.623.970 electrocasnice, lacatuserie si montaj mobila. panello.impex@gmail.com 36. Reparatii televizoare LCD-LED, www.homehelp.ro Laptopuri ProIT Industry, Service (0745.227.722 de reparatii TV Lcd/ Led, Laptopcontact@homehelp.ro uri, Calculatoare, Monitoare Lcd/ Led (0764.465.265 info@serviceproit.ro 13. Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam 37. Service calculatoare, instalatii electrice de laptopuri, imprimante toate tipurile. Fie ca ai service IT de reparatii nevoie de repararea unei calculatoare si laptop-uri prize sau a unui tablou in Bucuresti. Servicii penelectric echipa noastra tru care te poti baza pe de electricieni autorizati noiwww.salut-it.ro iti sta la dispozitie (0720.171.174 (0722.974.760/ service@salut-it.ro 0766.974.760 office@ruady-service.ro 38. Service frigidere combine frigorifice, congela14. Instalator accesibil-autorizat ANRE toare. Interventii rapide. executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane Calitate. Garantie. Piese blocuri, montari argaze si calorifere,detecoriginale. Inclusiv samtoare gaz (0720.992.196 bata, duminica; 15. Instalator autorizat monteaza, (0729.473.587/ repara obiecte sanitare, calorifere, boilere, 021.420.36.48 hidrofoare, coloane apa, gaze, aragaze,

sigilari, apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

41. Servicii reparatii electronice Bucuresti Marcus Electronics - firma specializa executa reparatii electronice, televizoare LCD, LED televizoare cu tub, videoproiectoare, monitoare LCD, plasme, retroproiectoare, camere digitale; (0720.667.800/ 0745.410.179 marcusadrian2004@yahoo.com

39. Service Reparatii masini de spalat si aragaze CMC Service Expert. Bucuresti .Servicereparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it

Service si montaj aer conditionat Bucuresti Coolfix Hub Bucuresti Reparatii, montaj si service aer conditionat. Montaj aer conditionat, reparatii, igienizare, freon. www.servicereparatii-montaj-aer-conditionat.ro (0727.556.551 office@coolfixhub.ro 40.

1.

duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com transport mobila, servicii complete de mutari, specializata in mutari locale si nationale, mutari de efecte personale si mobilier atat pentru persoane fizice cat si pentru mari corporatii; (0733.330.051 office@chmoving.ro

4. Debarasari mobila si alte lucruri de aruncat la groapa de gunoi. Asiguram contract si factura. 50 L; (0722.129.348 5. Efectuez mutari mobila marfa intern international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 6. Evacuam moloz si mobila veche avem

personal pentru incarcare. Programul nostru de lucru este de l-d, 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555

7. Mutari in toata Romania firma, prestam

servicii de mutari/ relocari. Detinem dubecamion cu volum 11-24mc. Optional, asiguram servicii de manipulare, montare/ demontare mobila 1 L; (0720.115.849 8. Mutari in toata Romania, cu per-

sonal calificat, asiguram si montare la cerere, zanfir7@yahoo.com

9. Mutari mobilier cu personal cali-

ficat C.D.M. Prestari servicii mutari mobilier cu personal calificat; demontare, ambalare, transport, remontare, reparatii, modificari la cel mai bun pret (0723.700.601/ 0743.700.601 cdmprestariservicii@yahoo.com

10. Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T + 18 mc. Experienta, profesionalism.Oferim factura.Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 11. Oana Speed transport marfa agabaritic transport marfa vrac cat si paletizata, transport ADR servicii de transport utilaje, transport international transport frig, servicii delivery, transport cargo (0726.457.170/ 0720.639.386 mmoraru32@yahoo.ro 12. Particular, transport cu papuc sau

duba servicii de transport mobila si alte lucruri; 50 L; (0732.545.984

13. Particular, transport mobila 50-100l

ei/cursa transport bagaje, electrocasnice, diverse marfuri. Program: l-d, 08-22. Detinem personal pentru manipulare si tamplari pt demontat/montat mobila; 50 L; (0734.153.920 14. Sofer cat C+E, Sc Mareva Rezidence angajeaza soferi profesionisti categoriile C + E pentru bascule (cereale) in tara. Se ofera contract de lucru pe o perioada nedeterminata. Masini noi, conditii excelente. 1.500 {; (0722.474.020/ 0722.474.020 raeleanu.marius@gmail.con 15. Tractari auto non-stop la preturi

avantajoase. Bucuresti. Romania

16. Transport cu papuc, duba sau camion. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa, etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-33mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0722.129.348 17. Transport ieftin de marfa cu duba sau papuc, transport marfa/persoane. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii. La cerere manipulare.Daca am tel inchis rog sms si sun in cateva minute; 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com 18. Transport ieftin nisip, balast, pamant

veg. evacuare molox, moibla veche, tocarie, demolari, mutari, preturi mici; (0764.042.906

19. Transport marfa duba cu prelata 3,5

tone, 8 europaleti cu lungime de 4.20, iar latime de 2.10. Rog seriozitate. Detalii la telefoanele. (0738.664.757/ 0784.017.170

20. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507 21. Transport marfa, duba 3,5 t, volum

17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 22. Transport mobila Bucuresti transport,

mutari, relocari. Echipa completa, asiguram servicii de mutari A-Z. Sunati in fiecare zi pana la orele 20. 50 L; (0729.694.800

23. Transport mobila cu duba sau camion firma de transport-mutari, punem la dispozitie servicii complete se mutari de luni pana duminica, 08-20. Estimare de cost gratuita. 2 L; (0729.694.800 24. Transport mobila cu duba sau camion punem la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-33mc pentru servicii complete de transport - Mutari, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program l-d, 08-20:00. Sunati; 100 L; (0734.153.920 25. Transport mobila in tara cu camion de 5t. transport marfa, mobila, etc. Volum 32 mc (6.2 m lungine, 2.2 m l??ime, 2.4 inaltime); 1 L; (0737.178.195

Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835

26.

27. Transport mobila, marfa, bagaje, electrocasnice oferim servicii de transport mobila, marfa, electrocasnice, bagaje, diverse marfuri la preturi accesibile cu duba de 3,5t. Avem si personal pentru manipulare. Disponibil: non-stop; 10 L; (0751.200.600 gibtrans600@gmail.com 28. Transport moloz, mobila,in Ilfov si la tara, Efectual transport moloz, mobila, nisip,balastru, electrocasnice nefolosibile si lucruri de care nu mai este nevoie. (0768.500.865 29. Transport orice marfa, non stop, Bucuresti, provincie, cu duba 3.5 tone. Seriozitate (0771.708.730 30. Transport orice tip de marfa, paletat sau vrac, materiale de constructii, ob. voluminoase precum piane, bancomate sau echipamente IT de mari dimenisuni oriunde in tara. Efectuam relocari complete atat pt. locuinte si companii. 1 L; (0780.600.100 comenzi@bucurestitransport.ro www.bucuresti-transport.ro 31. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 32. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 33. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 mc + remorca 18 mc.Oferim factura.Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 34. Transportam orice, oricand, oriunde,

casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961 35. Turism market www.turism-market.ro.

Turism market. Primul marketplace de turism din Romania. Este www.turism-market.ro. Cui i-ar strica un marketplace? 1 L; (0745.150.894 contact@produsedingospodarie.ro

Întreprinzåtori alte domenii 1. Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro

Servicii diverse 1. 13 septembrie, masaj Nico 20 de

ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima. 150 L; (0723.932.789 Niconico909@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 3. Adelina doamna matura noua in locatie si in zona te astept sa ne cunoastem oferindu-ti un masaj de relaxare. Sunt o persoana sociabila, deschisa si mereu cu un zambet pe buze, zona Stefan cel Mare 60 L; (0735.371.476 4. Adina 47 de ani, doresti o zi energica,

te astept la mine pentru un masaj de relaxare si tonifiere, 9-18, zona Turda cu 1Mai, 100 L; (0721.475.235 5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 6. Alesia, doamna sociabila, stilata, pla-

cuta prin modul de abordare, stil si eleganta, ofer masaj de relaxare. Ofer si pretind discretie, intimitate, parcare in fata blocului. Unirii, str. Alexandru Vlahuta 100 L; (0729.703.729 7. Alessia Buna, sunt Alessia si am 19 ani. Te astept in locatia mea pentru un masaj relaxant intr-o atmosfera intima si placuta. Cer si ofer igiena si discretie maxima; (0760.434.514 8. Alexa masaj de calitate pt. domnii care

se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0732.721.047 9. Alexa, 25 de ani, noua in zona tanara educata 25 de ani, sociabila, draguta, ofer masaj de relaxare totala domnilor manierati si seriosi la domiciliul meu, garantez revenirea, 50 L; (0738.485.758 10. Alexandra 19 ani, zona spitalul Pantelimon curata si discreta, te astept ln locatia mea la un masaj total. Zona spitalul Pantelimon pentru detalii: 80 L; (0720.490.444 11. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. poze reale 100%; 40 L; (0736.197.198 12. Alexandra, buna, te astept in locatia

mea pentru un masaj de relaxare si clipe de neuitat, sunt o fata draguta cu simtul umorului mai multe detalii la telefon. Zona Berceni 100 L; (0738.358.469

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

10 octombrie 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 13. Alice 35 ani sunt o fire pasionala si te

astept la un masaj sensual de relaxare cu multa rabdare si experienta, 100 L; (0769.822.691

14. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 15. Alina 19 ani noua in oras ofer masaj

de relaxare la mine 200 sau la tine acasa 400. Pentru mai multe detalii suna-ma. Zona Berceni sector 4. 200 L; (0724.665.144 Talent.talent@yahoo.com 16. Alina, blonda reala, selectiva, 24 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.956.452 17. Alina, ofer masaj de relaxare intr-o

ambianta placuta si discreta. Pot veni si la tine sau la hotel. Pt. mai multe detalii sunama. 100 L; (0737.853.215 18. Alina, ofer masaj de relaxare intr-un

ambient placut intr-o locatie discreta si curata, zona Unirii Zepter, 40 L; (0758.279.994

19. Alina, Dristor 2 bruneta draguta, sim-

patica comunicativa atenta la dorintele tale 28 de ani, 1.70, 55 kg, iti pot oferi clipe de neuitat, masaj, in locatia mea Dristor 2 Te astept sa ne cunoastem; 60 L; (0737.049.440 20. Alina, noua in zona, 20 de ani, poze

reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima 150 L; (0720.310.583 Adaa617@yahoo.com 21. Am revenit, bucura-te de un masaj profesional, calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna,ultrasunete, RF, galvanic,curat,aer cond. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140 22. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739 23. Am revenit, la tine sau hotel, draguta, calma si cu bun simt, iti ofer masaj de cea mai buna calitate cu creme si uleiuri parfumate. Pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0738.477.373 escortaluxx@gmail.com

24. Amalia, noua in zona si in locatie numele meu este Amalia si am 28 de ani, 175 70 kg, te astept in compania mea pentru un masaj de care sunt sigura ca ai nevoie. Rond Alba Iulia 100 L; (0784.840.389 25. Amira, 24 ani esti obosit dupa o zi de

munca sau doar vrei sa te relaxezi, te astept intr-o locatie curata si discreta(cu aer conditionat) pentru a-ti oferi un masaj de relaxare de neuitat. Zona Militari 50 L; (0734.294.075/ 0726.612.034

26. Ana 23 ani bulevardul Unirii nr 7, noua

in zona, tanara rabdatoare si plina de viata, te astept sa te rasfat cu un masaj, poze reale garantat. Mai multe detalii la telefon 70 L; (0768.632.447

27. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429 28. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235 29. Ana, noua in zona tanara 22, poze

reale si recente, te astept in locatia mea din zona 13 septembrie pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie. 150 L; (0785.996.030 30. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare zona Zepter 50 L; (0774.927.889 31. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 32. Anca noua in zona si in locatie, blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 33. Anca, Titan, doamna matura 36 ani

ofer masaj total, discretie si intimitate domnilor interesati, la domiciliul meu. Trapezului, B-dul 1 Decembrie. 60 L; (0729.311.098 34. Andra 34 de ani, doamna matura ofer

masaj de relaxare, zona Titan bd. 1 Decembrie 60 L; (0725.091.404

35. Andra, noua pe site, buna numele

meu este Andra, am 20 de ani si te astept pentru a petrece cateva clipe de vis alsturi de mine, masaj, 70 L; (0784.193.905 Anaysradu010@gmail.com 36. Andreea 29 ani. Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona Kaufland Obor, mai multe detalii la tel., poze reale 100% 70 L; (0734.404.714 37. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526 38. Andreea Blonda 27 de ani cu poze

reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526 39. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

40. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 41. Andreea, 24 de ani, te astept la un

49. Andreea, 20 de ani, ofer masaj de relaxare la mine acasa sau la tine. Pentru mai multe detalii suna-ma si nu o sa regreti, zona Berceni, 100 L; (0799.578.930 Talent.talent@yahoo.com

84. Bruneta, noua pe site, tanara rabdatoare si plina de viata te astept sa te rasfat cu un masaj poze reale garantat. Mai multe detalii la tel., zona Unirii Zeptar 50 L; (0729.632.359

50. Andreea, noua in zona Doamna blon-

85. Bruneta, 20 de ani Buna. Sunt o fata

da, 37 de ani, sociabila si placuta, ofer domnilor manierati, masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Dristor 2. 60 L; (0731.371.884 51. ANNA, 33, ofer masaj de relaxare,

intretinere corporala, terapeutic la domiciliul meu intr-un cadru select pentru domni dornici de ceva deosebit. Mai multe detalii la telefon, 300 L; (0734.961.252 cautcolega@yahoo.com 52. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 53. Atestat tehnician maseur, masaj 100

% profesional: somatic=clasic: intretinere relaxare, anicelulitic, sportiv, epilat 100L/1h + reflexo capilar facial 150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS:10-19 150 L; (0743.593.040 54. Atestat masaj terapeutic, doamna matura execut masaj profesional/ general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 120ora+reflexoterapie sedinta completa 150 L pe masa masaj aroma, meloterapie aer cond., 150 L; (0724.898.065 55. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 56. Atestat, masaj profesional, execut

45. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

58. Berceni, satena 23 de ani simpatica,

par lung, ochi caprui ofer masaj de relaxare domnilor manierati, 100 de Lei sedinta 150 de Lei ora. Nu raspund la numar privat. Pozele sunt reale facute in locatie 100 L; (0764.084.392

59. Berceni, satul de fite, toane si poze

false? Un singur apel te desparte pt. a avea parte de servicii de masaj de relaxare care te vor face sa revii; 50 L; (0762.823.671 60. Berceni, Drumul Gazarului, Alina 28

ani draguta ofer masaj de relaxare domnilor interesati de anuntul meu 70 L; (0731.064.218

61. Berceni, noua in zona, Alina, 29 ani esti satul de masaje si experiente care tiau lasat un gust amar? Eu sunt o doamna rafinata, calma si rabdatoare, daca vrei sa ne cunoastem suna-ma si nu vei regreta. Poze reale; 60 L; (0737.416.773 62. Bianca, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Delfinului Pantelimon, 40 L; (0727.512.037

89. Buna, te astept in locatia mea pentru

un masaj de relaxare si clipe de neuitat, sunt o fata draguta cu simtul umorului mai multe detalii la telefon. Zona Berceni 100 L; (0736.342.793 90. Buna, dragii mei, va astept la un masaj de calitate fara graba si fara fite, mai multe detalii la tel. 50 L; (0731.446.363/ 0731.446.363 yanisbombardierul@gmail.com 91. Buna, suntem un cuplu tineri Buna!

Suntem un cuplu tineri oferim masaj de relaxare domnilor domnisoare si acceptam si cupluri. Pt mai multe detalii sunati, 100 L; (0760.434.896 alinafabyan@yahoo.com

93. Carmen, Doamna matura 48 ani, te

94. Carmen, doamna matura, finuta, ofer

masaj de relaxare domnilor cu bun simt in locatie discreta, lux, Bd. Unirii. Mai multe detalii la tel., 50 L; (0728.966.738

95. Catalina, 46 ani, draguta ofer masaj domnilor care doresc si ofera discretie. Va asteapta o doamna singura in locatie. Militari - Iuliu Maniu cu Dreptatii -intre piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645 96. Catalina, draguta 47 ani, singura in

locatie ofer masaj domnilor manierati care doresc si ofera discretie. Locatie Militari, Rasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii. Intre Piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645 97. Colentina Locatie noua situata in

Colentina servicii de relaxare totala în compania mea singura discret curat. Sunama, 50 L; (0767.423.746 98. Colentina, Noua in zona, ofer servicii

de relaxare totala la domiciliul meu, singura, discret, suna pt detalii si pret. 50 L; (0768.867.044

99. Colentina, noua în zona, te astept intr-o locatie curata discreta singura pt servicii de relaxare totala suna pt detalii despre pret servicii ?i adresa exacta; 50 L; (0767.423.746

64. Bianca. Buna eu sunt Bianca am 21ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detali la nr: 50 L; (0735.213.012/ 0735.213.012 Floridragulinoiu@yahoo.com

100. Colentina, noua in zona, servicii de

65. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare plin de surprize. Poze reale si recente, pt mai multe detalii contacteaza-ma, zona Titan, bd. Theodor Pallady; 80 L; (0734.477.470

66. Blonda blonda reala, selectiva, 28 de

102. Corina noua in zona Dristor, ofer

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 300 L; (0799.361.077 67. Blonda 19 ani ofer masaj cu relaxare

garantat? la domiciliul meu discre?ie si igiena. Fata cu bun simt si rabdatoare, pt detalii la tel, te astept sa vezi diferenta, poze reale. 50 L; (0729.157.763

68. Blonda matura calma si rabdatoare, singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu Militari 50 L; (0734.152.417 69. Blonda reala, Bianca 21 de ani, atenta la dorintele tale te astept pe tine, domn serios pt a te rasfata cu un masaj de inalta calitate. 50 L; (0731.876.084 70. Blonda Unirii Zeptar noua in zona 1.70, 56 kg, ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional, pentru mai multe detalii, astept tel tau zona Dristor Kaufland 50 L; (0734.522.735 71. Blonda, 27 de ani, ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional, pentru mai multe detalii, astept tel tau, Unirii, Zepter. 50 L; (0734.522.735 72. Blonda, noua in zona Buna, te invit la

mine pentru o sedinta de masaj de calitate, locatie centrala, Unirii. Curatenie si discretie asigurate! 28/55/1.70 50 L; (0729.397.956 73. Blondina, draguta, poze reale, te astept sa ne cunoastem. Iti pot oferi masaj de relaxare, nu vei regreta alegerea facuta, 80 L; (0722.717.260

relaxare totala la domiciliul meu situat in zona Colentina, pt. detalii despre pret servicii adresa exacta suna-ma 50 L; (0768.867.044

101. Corina draguta si sociabila te astept

masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; Te astept. (0726.586.158

sa ai parte de clipe de placere nu ezita sa ma contactezi, langa mine vei avea parte de tandrete si pasiune, sunt o fire sociabila rabdatoare si atenta. 50 L; (0736.190.853 79. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la domiciliul meu pentru detali suna-ma Dristor Kaufland, 50 L; (0720.774.598 80. Bruneta discreta 27 de ani noua in

zona reala, foarte finuta si eleganta diferita prin stil ofer momente de relaxare totala domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon. Diham. Titan. Piata Muncii (0721.398.154 81. Bruneta noua in zona 22 de ani,

47. Andreea, miniona matura, roscata,

82. Bruneta noua in zona Pantelimon,

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 l ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 l, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

Buna, sunt o bruneta dulce si rafinata te astept pe tine domn generos la un masaj de calitate. (0786.640.741 Teleportata@gmail.com

48. Andreea, o blonda cu poze reale te

83. Bruneta simpatica Ofer masaj de

relaxare domnilor generosi, te astept intrun ambient placut, pt mai multe detalii suna-ma, 100 L; (0760.117.774

155. Elektra, doamna voluptoasa 1,70m,

190. Masaj de relaxare ce iti reda energia

95 kg, 40 ani, ofer masaj de calitate domnilor la licatua mea. Zona Stefan cel Mare spitalul Colentina; 50 L; (0724.638.812

acasa la un masaj, tanara, inalta & slim. Pretul este de 150 / ora & 200 / 90 min. daca nu raspund probabil inca sunt la job lasa mi un whatsapp si revin eu. Doar masaj 150 L; (0721.765.906 dianatouch1994@gmail.com 120. Diana noua pe site, masaj Buna,

numele meu Diana, am 20 de ani, 1.67, 55 kg si ofer clipe de neuitat domnilor generosi intr-un cadru intim si curat pentru detalii suna-ma. 70 L; (0784.193.905 Anaysradu010@gmail.com 121. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

122. DOAMNA blonda, singura, sociabila fizic placut linistita si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac. Detalii la telefon. Militari, 50 L; (0736.254.283 123. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 124. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

125. Doamna matura, cu experienta te

astept intr-o locatie curata si primitoare pentru a beneficia de diferite tipuri de masaj facut cu rabdare si placere. Bun simt si discretie. Zona Floreasca. Program 9-21, 80 L; (0774.940.058 126. Doamna ofer masaj de relaxare

domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726 127. Doamna Sara rafinata, manierata,

matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare in companie selecta. Mai multe detalii la tel 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 128. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.567.820

129. Doamna 37, reala, ofer masaj de relaxare, tonifiere si intretinere corporala in conditii de igiena si discretie, posta Vitan Unirii, 50 L; (0743.659.781 130. Doamna 53, ofer masaj de relaxare

la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

131. Doamna matura cu forme, ofera masaj de relaxare, discretie maxima. Rog sriozitate. Zona Pantelimon, Delfinului; 40 L; (0727.512.037 132. Doamna matura Mereu cu zambetul

pe buze, vesela, draguta, dispusa mereu sa iti ofere un masaj de relaxare pe care nu-l vei uita si te vei reintoarce cu placere. Pun mare pret pe igiena discretie, un comportament civilizizat, 100 L; (0739.265.065 133. Doamna matura Te astept la mine in

Militari Rezidence sa te relaxezi. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0731.572.249 134. Doamna matura 40 ani, noua in zona, sociabila si discreta, ofer masaj in locatia mea domnilor maturi si generosi, zona Dristor; (0736.535.072 135. Doamna matura 50 ani te astept sa

petrecem momente placute ,cu un masaj de relaxare fara graba, discretie, intimitate, zona Stefan cel Mare (spit Colentina) prg 11//21; 60 L; (0723.002.389 136. Doamna matura 50 ani, deschisa si

sociabila te astept la un masaj de relaxare ce sigur te va face sa te reintorci. Discretie si intimitate zona Stefan cel Mare Spital Colentina) prg 11/21, 60 L; (0731.084.734 137. Doamna matura voluptuoasa 39 ani,

104. Cosmetica si masaj pentru domni si

doamne, ofer cosmetica faciala, corporala, epilat, pensat cu ceara de ceara de unica folosinta, masaj pe tot corpul. Locatie privata si discreta. Nu se face erotic sau sex 150 L; (0731.601.134 105. Creare site web ?i webdesign fie ca

este vorba de o afacere sau pur si simplu un hobby, noi suntem preg?ti?i sa va oferim solutii web de inalta calitate la un pret avantajos! Oferim consultanta gratuita si plata in rate. (0746.879.131 106. Cristina Blonda draguta, 165 m, 59

kg, 28 de ani. Ofer masaj de relaxare domnilor intr-un ambient placut si linistit in locatia curata si discreta. Situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari, 60 L; (0734.195.421

139. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

140. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selecti-

va, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com 141. Doamna, 42 de ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati. Singura in locatie, discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. Zona Obor, 50 L; (0785.221.511 142. Doamna, 33 ani, incalzeste-ti inima,

107. Cristina Blonda draguta, 165m, 59kg, 28 de ani. Ofer masaj de relaxare domnilor intr-un ambient placut si linistit in locatia curata si discreta. Situata pe bulevardul Iuliu Maniu cu Apusului. Militari. 60 L; (0734.195.421

trupul si sufletul cu un masaj de calitate realizat de o doamna dulce si foarte rabdatoare, vino sa fii rasfatat si sa pleci mai revigorat si mai vesel, prog. 8-22. Nerva Traian, 100 L; (0747.839.927

108. Cristina, bruneta ofer masaj de

apeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 200 L; (0725.013.202

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218 109. Cristina, o domnisoara miniona cu

75. Bruneta Baba Novac rond bruneta 35

76. Bruneta Te astept la mine in loc pentru a-ti oferi un masaj de neuitat pnetru mai multe detalii vb la telefon, 100 L; (0729.157.398

119. Diana masaj Diana - te invit la mine

138. Doamna matura, noua pe site ofer masaj total de relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor. (0799.246.281

ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, ac, 200 L; (0730.669.879

110. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

ani te astept la mine acasa pt un masaj de relaxare poze reale discretie si curatenie; 50 L; (0760.746.468

189. Masaj Aura promotie masaj: oxigenarea intregului organism relaxare, cervical, lombar, reflexoterapie. Disfunctia erectila Punctul VC6, oceanul energiei, irigarea si deblocarea centrilor nervosi, 90 min/ 175 ron, 175 L; (0720.606.410

103. Corina, eleganta si manierata, 52 de

74. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0720.774.598

154. Dublu masaj (4 maini) masaj: relaxare, lombar, cervical, reflexoterapie capilar, drenaj limfatic, oxigenarea intregului organism ajuta la irigarea si deblocarea centrilor nervosi 90 min. 175 Ron luni-sambata 10:00-20:00 175 L; (0730.942.287

1,75 m, 90 kg, ofer masaj total locatia mea este pe Stefan cel Mare. Spitalul Colentina. 100 L; (0735.369.043

bun simt si zambitoare, te asteapta la un masaj de relaxare in locatie discreta din zona Unirii. 100 L; (0738.031.149

draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare intr-un cadru intim si discret in locatia mea din zona Militari, Gorjului. Mai multe detalii la telefon 70 L; (0732.299.069

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 165, 50, 30 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Eroii Revolutiei, program 9 -18.Suna-ma! 100 L; (0785.530.617

63. Bianca. Buna eu sunt Bianca am 21ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere mai multe detali la : 50 L; (0735.213.119 Floridragulinoiu@yahoo.com

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

46. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

88. Buna, Eu sunt Alina si te astept alaturi

invit la un masaj de relaxare. Zona Titulescu Pasaj Basarab Program 9-20 50 L; (0784.861.481 kakucs.dorina@gmail.com

78. Bruneta 21 ani, masaj, daca doresti

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro

57. Beatrice 28 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Dristor, Baba Novac. 50 L; (0799.442.851

42. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu

44. Andreea, blonda cu poze reale 100

87. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

92. Carmen Doamna matura, 48 ani, ofera masaj de relaxare domnilor generosi. 80 L; (0723.206.388 liliana_marasescu@yahoo.com

77. Bruneta 21 ani, tanara si nonconformista fara prejudecati, ofer masaj de relaxare. Sunt la un telefon distanta. Te astept. 50 L; (0736.190.852

43. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

86. Bruneta, 33 de ani, cu bun simt si manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca doresti mai multe detalii suna-ma, nu astepta, sa stabilim o programare in pruna, 150 L; (0734.639.343

masaj de relaxare general, reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura, reflexoterapie. Mosilor, Eminescu. 10-21, se executa pe masa de masaj, aromaterapie, meloterapie, 150 L; (0724.898.065

masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Intr- o locatie discreta si curata. Zona Unirii, Zepter.Poze reale 100%. 50 L; (0732.260.367 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526

draguta, comunicativa, discreta. Te astept in locatia mea. Ofer masaj de relaxare, intretinere, sportiv. Este curatenie si discretie. Locatia Iancului. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0768.002.804

118. Destination out of office, doamna 42 ani, draguta si discreta ofer masaj de relaxare domnilor la mine sau la tine. Make the diference, no matter is your level find de the reason to choose and be your personal best in active life. Sect 3. (0736.848.706

111. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 112. Curatare profesionala canapele,

fotolii, mochete Curatam profesional canapele, fotolii, scaune din material textil, mochete sau covoare la domiciliul clientului. Uscare rapida in maxim 4 ore. Nu ezitati sa sunati. (0726.151.829 Office@curateniepebune.ro 113. Dana 27 de ani, noua in zona, finuta

si draguta te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Burebista. 40 L; (0739.115.414 114. Denisa, bruneta, 27 de ani, ofer

masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. Piata Alba Iulia, 200 L; (0721.956.330 115. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

116. Denissa, 46 ani, noua in zona, prog.

9-19 ofer servicii de masaj si relaxare totala, domnilor care cauta si stiu a aprecia doamnele mature, curata si discreta, varsta si poze foarte reale, pun pasiune pe ceea ce fac, nu vei regreta, detalii suna. 100 L; (0763.080.986 117. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

143. Doamna, 34 de ani, ofer masaj ter-

144. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la

dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

156. Elena, vino la un masaj erotic, genul

curvy, dulce. Cu experienta necesara ca tu sa te bucuri de un masaj corect, sa te relaxezi asa cum trebuie. Fac doar masaj dar cu multa atentie si sunt sweet.; 150 L; (0729.683.433 157. Elena, 47 ani Buna, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si manierati la domiciliul meu fara graba. Mai multe detalii la telefon. Zona Obor. 100 L; (0742.881.736

ani, ofer masaj de relaxare pe masa de masaj la mine în locatie. Detalii suplimentare la telefon, 60 L; (0784.794.252 149. Dristor, Camil Ressu comunicativa si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii de masaj pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, (0751.680.995 150. Dristor, noua in zona ta, ofer masaj de relaxare domnilor generosi, te astept in locatia mea curata si discreta. Nu raspund la sms si privat,suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0727.525.886/ 0727.525.886 151. Dristor, noua pe site, 30 ani, 1 65, 45 kg, te invit in compania mea pentru un masaj total, discretie si igiena maxima mai multe detalii tel., 60 L; (0767.564.284 152. Dristor, noua pe site, pustoaica 19

ani, 1 70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0785.135.934 153. Drumul Taberei, ofer masaj masaj

de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon; 70 L; (0760.715.736

193. Masaj de relaxare numai pentru

doamne; (0769.316.603

195. Masaj de relaxare, buna sunt Rena-

manierata te astept la un masaj de relaxare Pun pret pe calitate nu pe cantitate, daca si tu, atunci suna-ma si nu vei regreta. 100 L; (0720.014.700

ta, te astept la mine in locatie pentru a te rasfata cu un masaj de neuitat, cu siguranta vei reveni, liniste si discretie. 70 L; (0768.951.486

160. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana,

196. Masaj de relaxare, doamna matura

tanara rabdatoare si plina de viata te astept sa te rasfat cu un masaj poze reale garantat. Mai multe detalii la tel., 100 L; (0785.530.582 161. Eroii Revolutiei, tanara 1.70 m, 50

kg, 27 de ani, ingrijita si educata, te astept la un masaj de relaxare. Curatenie si discretie in adevaratul sens al cuvantului. Poze reale garantat; 100 L; (0785.530.609 162. Eu sunt Diana, am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr.; 50 L; (0735.486.303/ 0735.486.303 yanisbombardierul@gmail.com 163. Eva blonda deosebita cu stil si ele-

ganta, te astept la un masaj de relaxare deosebit. Zona Muncii, sector 3. (0731.984.810 korneliasolomon@yahoo.com 164. Fete superbe, locatie de lux multe

maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 165. Floreasca, matura draguta, masaj de relaxare, discretie si igiena, 80/120 80 L; (0738.093.493 166. Iancului Ofer masaj de relaxare curatenie si discutie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 167. Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 168. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 169. Instalatori buni meseriasi, angajeaza firma de instalatii, se lucreaza cupru PPR. (0729.551.760 170. Kamy, Berceni, tanara, 23 de ani, par lung ochi caprui, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite, in locatia mea. Poze reale. 100 L; (0764.084.392 171. Karina blonda reala, selectiva, 19 de

ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, bulevardul Unirii. 150 L; (0720.918.377 Babi.babii2000@gmail.com 172. Karina, doamna stilata si cu bun simt ofer masaj de relaxare, body masaj, domnilor cu bun simt ce stiu sa aprecieze calitatea serviciilor. Locatie discreta si curata. Fac si deplasari. b-dul Unirii, 300 L; (0734.504.862 173. La mine tine sau hotel masaj de

relaxare, detalii la tel., 150 L; (0731.195.808

174. La mine zona Burebista, masaj total

de relaxare. Buna, te astept în noua mea locatie curata si discreta din zona Burebista poze reale 100% 80 de Ron 30 de minute 120 de Ron o ora mai multe detalii la telefon 80 L; (0786.612.304 175. La mine, Calea Dudesti, Burebista, bruneta creata si draguta te astept in locatia mea curata din zona Ronda Alba Iulia, Burebista pentru a te relaxa in compania mea. Masaj total de relaxare, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon. 50 L; (0786.612.333 176. La tine sau la hotel buna daca doresti

un masaj de relaxare te astept cu un apel, mai multe detalii la tel; (0720.612.190 177. La tine sau la hotel Buna Maria sunt.

Noua in Bucuresti 23 ani ofer masaj de relaxare, 150 L; (0731.195.808

178. La tine sau la hotel buna sunt Alina, ofer masaj de relaxare am 23 de ani pt mai multe detalii suna-ma. Kiss 100 L; (0760.434.896 alinafabyan@yahoo.com 179. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare profesional,Hai sa iesim din rutina zilnica sa te fac sa te simti bine.Te-ai saturat sa fi mintit in legatura cu pozele?Eu zic sa ma suni sa te convingi ca eu sunt cea din poze, 200 L; (0723.825.710 180. La tine sau la hotel, masaj, draguta,

181. Laura, bruneta inalta, 30 de ani, ofer masaj terapeutic, de relaxare, body masaj, domnilor manierati intr-un cadru discret. Daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi, 200 L; (0728.418.578

148. Dristor, Baba Novac Tanara, 20 de

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061

159. Eroii Revolutiei, blonda educata si

146. Doua doamne mature oferim masaj

ta atenta la cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon 60 L; (0767.311.930

192. Masaj de relaxare Marilena blonda,

194. Masaj de relaxare pentru picioare obosite, care va relaxa intregul corp. Dupa o zi grea sau o activitate intensa. Ti-ar prinde bine un masaj si o pauza de relaxare. Sector 6, maseuza; (0732.165.419

145. Domnisoare, poze reale, te asteptam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306

147. Dristor Camil Ressu bruneta discre-

sau la hotel. Alunga stresul si relaxeaza-te timp de o ora cu un masaj somatic, pe tot corpul, inclusiv zona inghinala. Experienta, atestat. Anda 42 ani; 120 L; (0732.177.310

158. Erika 35 ani, poze reale 100% ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. 100 L; (0729.753.166

calma si cu bun simt, iti ofer un masaj de relaxare, pt mai multe detalii suna-ma. 100 L; (0760.434.896 alinafabyan@yahoo.com

de relaxare. Cerem si oferim discretie. (0756.291.134

fizica si psihica a intregului organism si stare de bine! Maseuza (0732.165.419

191. Masaj de relaxare la domiciliul dvs.

182. Mariana, 47 ani, roscata, ofer masaj

de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni, rel. la tel. (0732.963.998

183. Mariana, 47 ani, roscata, ofer masaj

de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni. Rel. la tel. (0732.963.998

184. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0760.741.291 185. MASAJ doamnelor, ofer masaj fara

prejudecati la hotel sau la domiciliul tau. 100 L; (0723.157.802 vasile_bencea@yahoo.com

186. Masaj maseur relaxare terapeutic si

sportiv si toate tipurile de masaj, curatenie, discretie, zona Baba Novac. 100 L; (0785.391.241 187. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

188. Masaj 100% profesional, atestat tehnician maseur, masaj somatic=clasicintretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat-100/1h+reflexo capilar facial150L/1.30h pe masa masaj central. Exclus erotic si sex. L-S:10-20 150 L; (0720.148.681

Mariana te a?tept la un masaj f?r? grab? tel; (0733.145.064/ 0732.963.998 ioanamion1234@gmail.com

226. Maseur cu experienta masaj 100 %

Va ofer un masaj de calitate 100 %. Maseur (sunt barbat) cu experienta fac masaj de relaxare Suedez/ Tahiki se face masaj pe tot corpul de la talpa picior pana la cap si ureche. Rog seriozitate maxima, 70 L; (0725.285.648 costineb@yahoo.com

227. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv 28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0732.222.213 228. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare zona Bd Mircea Voda, Camera de Comert, (0765.339.151 229. Matura 32 de ani inalta, draguta, te

astept la o intalnire speciala la mine in zona Dorobanti Perla. Vei avea parte de liniste iar servicile de masaj sunt pe masura 100 L; (0735.992.275

230. Matura discreta te astept la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat, Unirii Zepter 50 L; (0737.401.576 231. Matura discreta te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Zepter. 40 L; (0729.452.895 232. Matura rafinament eleganta sunt o femeie matura, 45 ani, poze reale, astept sa fiu sunata doar de cei care sa aprecieze calitatea nu cantitatea. piata victoriei singura in apartament, altceva fata de ce este in spatele.. 150 L; (0758.816.034 233. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

197. Masaj de relaxare, Marilena, 46 ani,

blonda ofer masaj, seriozitate, Berceni; (0784.507.390

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

198. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

234. Matura, sunt asa cum ma vezi in

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061

199. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061

200. Masaj de relaxare, remediu si placere. Un rasfat necesar pentru corpul tau. Ti-ar prinde bine un masaj de calitate. Sector 6, maseuza (0732.165.419 201. Masaj de relaxare, terapeutic si sportiv ofer masaj de relaxare terapeutic si sportiv efectuat pe masa de masaj curatenie discretie cer si ofer seriozitate; 100 L; (0726.359.885 202. Masaj la domiciliu tau Buna sunt Ema, am 1.65 cu 59 kg, vin la tine pt a te rasfata cu un masaj de cea mai buna calitate, mai multe detalii la tel.; (0726.728.526 203. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906 204. Masaj profesional Doamna matura

ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, terapeutic, reflexoterapie, 100 L; (0736.282.176 Elenamasajterapeutic@gmail.com

205. Masaj profesional terapeutic, sportiv,

reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

206. Masaj relaxare terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare 150 L; (0747.411.080 207. Masaj si jacuzzi pentru pretentiosi, oferim masaj deosebit domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com 208. Masaj terapeutic 100 %, Venita de la Chisinau, lucrez pt prima data in Bucuresti, doamna matura, de profesie medic si diploma de maseur (cu experienta), fac masaj terapeutic, anticelulic, la copii si maturi. Loca?ie centrala, 150 L; (0749.672.514 209. Masaj terapeutic, tehnician maseur,

va invita la un masaj profesional. Masajul este terapia perfecta pentru a elimina stresul, tensiunile si durerile, pentru a-ti capata starea de bine si echilibru interior. 100 L; (0721.599.660 210. Masaj total Buna vrei o femeie cu forme adevarate, frumoasa si sa te innebuneasca Te astept la mine dragule sa ma tin de promisiune, cu mine iti vei satisface orice fantezie pe care ti-o doresti, 70 L; (0720.084.811 211. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

cu bun simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510

212. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj pt. mai multe detalii contacteaza-ma, (0769.498.620 213. Masaj, satena cu forme ofer dom-

nilor generosi masaj intr-un cadru intim si curat, 70 L; (0736.869.285

poze, doamna rafinata si gratioasa, cu trasaturi slave, 38 ani. Ofer masaj de relaxare de calitate domnilor care se respecta. Sunt selectiva, nu raspund la privat si sms. 150 L; (0726.929.499 235. Maya noua in zona domnisoara vars-

ta 25 ani, te astept in compania mea pentru diferite tipuri de masaj. Doar la domiciliul meu. Nu ezita sa ma contactezi, sigur nu vei regreta. Accept si cupluri; 80 L; (0731.403.624 236. Melanie, Dristor ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Serviciile mele sunt de cea mai buna calitate. Garantez revenirea; 100 L; (0728.488.232 olivia.munn69@yahoo.com 237. Metrou Iancului Ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale, 40 L; (0738.178.637 238. Metrou Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637 239. Metrou Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale. 40 L; (0738.178.637 240. Miniona matura doamna matura ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794 241. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-

un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

242. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 243. Monica 37 ani poze reale, te astept

la mine in locatie pt un masaj de relaxare de neuita, mai multe detalii la tel. 100 L; (0721.659.736

244. Monyca Monica draguta, 43 ani, ofer

masaj relaxare. Soseaua Pantelimon, Cimitirul Armenesc, cer si ofer discretie, 60 L; (0726.566.223/ 0730.971.311 245. Monyca Monyca draguta, 43 ani, ofer masaj relaxare. Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223 246. Monyca, draguta, 43 ani ofer masaj

relaxare, Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc, ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223/ 0730.971.311 247. Nemtoaica blonda, finuta si fru-

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona bvd. D. Cantemir, Tineretului, poze reale, mai multe detalii la tel. 100 L; (0765.763.308 248. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel., 100 L; (0732.662.573 249. Nina 25 ani, bruneta reala noua in zona si in loc te invit sa-ti abati drumul, ptr a te relaxa, discretia si inltimitatea sunt garantate totul fara graba. 60 L; (0735.369.221 250. Noua in zona Dristor, Mihai Bravu Pentru domni care apreciaza femeile cu forme. Sunt Carina o timpa cu bunul simt si rabdatoare pentru a te destinde cu un masaj de relaxare intr-un cadru discret, 50 L; (0728.916.809

214. Masaj, buna eu sunt Diana am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr.; 50 L; (0731.841.471/ 0731.841.471 yanisbombardierul@gmail.com

251. Noua in zona, Colentina Ofer servicii

215. Masaj, dupa o zi grea sau o activitate intensa, oferai corpului tau confort si o pauza de relaxare. Maseuza. (0755.926.641

252. Patricia, matura discreta ofer masaj

216. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

253. Piata Iancului, ofer masaj de relaxare

217. Masaj, noua in zona Obor poze reale, servicii de relaxare totala, suna pt detalii despre pret, servicii. 1,69, 50 kg, bust mare natural. 50 L; (0768.867.044 218. Masaj, noua in zona. noua in zona, 28 de ani, 1,70 cm, 55 kg. Te invit la mine pt un masaj de relaxare discretie si igiena maxima; (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com 219. Masaj, noua pe site Buna numele meu Angy am 20 de ani 1.67 50 kg si ofer clipe frumoase domnilor cu bun simt pentru detalii suna-ma 80 L; (0784.193.905 Anaysradu010@gmail.com 220. Masaj. Buna, matura 36 de ani cu

bun simt, simpatica si serioasa ofer masaj si clipe de relaxare domnilor seriosi, 70 L; (0764.296.622 Mireluta@gmail.com 221. Masaje de relaxare, tehnician maseur, execut toate tipurile de masaje la dom. meu zona Rosetti stradal, parcare, muzica, luminite, dus, discret, curat, ambianta. Progr 2.30- 9.30 ultimul masaj, detalii si poze Whatssap, 150 L; (0732.792.071 lissa_lissa68@yahoo.com 222. Masajul este util in starile de stress,

oboseala sau dureri de spate. Maseuza. Relaxeaza-te; (0738.031.064

223. Maseur efectuez masaj relaxare tonifiere. Rog seriozitate. (0732.222.213 224. Maseur Maseur sportiv 28 ani, tanar

efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena; (0732.222.213

225. Maseur (sunt barbat) va ofer masaj de relaxare si tahiki pentru eliminarea toxinelor si stresului. Rog seriozitate. Este masaj 100%, 70 L; (0725.285.648

de relaxare totala in locatia mea curat discret singura. Poze reale. Suna pt detalii despre pret servicii adresa exacta. 50 L; (0768.867.044 de relaxare zona Dristor Kaufland, 50 L; (0736.760.098 popescuadriana@gmal.com curatenie si discretie. Poze reale; 40 L; (0738.178.637

254. Poze 100% din locatie te-ai saturat de poze false? eu sunt ceea ce cauti pentru un masaj, nu ramane decat sa ma suni garantez poze reale sigur te vei Intoarce, detalii la tel; 100 L; (0735.211.795 Cristina.thaaaa@yahoo.com 255. Poze reale 100% garantez cu tatto masaj, sensualitatea si feminitatea sunt calitatile care ma caracteriza. daca esti un barbat care se respecta atunci nu ramane decat sa imi dai un telefon. iti garantez ca nu vei regreta timpul petrecut, 70 L; (0727.981.802 Cristina.thaaaa@yahoo.com 256. Poze reale. Masaj profesional somat-

ic pe toata suprafata corpului (cervical, spate, picioare), atestat in domeniu, sunt singura, fara colega, imbinam placutul cu utilul, se poate executa masaj cu bat de bambus, 100 L; (0770.217.983

257. Pustoaica, ofer masaj de relaxare si

intretinere la domiciliul meu. Discretie, igiena, seriozitate, zona centrala. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0799.364.489

258. Reala 100% Bd Unirii /la tine Hotel sau la mine buna ma numesc Lory /am si colega garantez poze reale, masaj, sigur te vei intoarce, garantez cu tatto detalii la tel; 100 L; (0742.383.018 Cristina.thaaaa@yahoo.com 259. Relaxare suprema masajul la 4 maini Terapeute mature, cu experienta si diploma, va asteptam la noi in locatia de la Rond Alba Iulia pt un masaj terapeutic din cap pana-n picioare. Program: luni-sambata non stop. Caldura, parcare, 300 L; 260. Relaxare, masaj, Dorobanti, matura

discreta, cu multa experienta, masaj deconectant pentru un plus de sanatate si placere, 5 euro/tel english, french speaking 10-22, Dorobanti, (0760.144.808

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 261. Rin Grand Hotel Vitan sau deplasarii Alina, ofer masaj de relaxare intr-o ambianta placuta si discreta. Pot veni si la tine sau la hotel. Pt. mai multe detalii sunama; 100 L;

295. Veronica doamna matura sunt noua

262. Rin Grand, deplasarii la tine sau la hotel poze 100% din locatie, te-ai saturat de poze false? Eu sunt ceea ce cauti pentru un masaj, nu ramane decat sa ma suni garantez poze reale sigur te vei Intoarce, detalii la tel; 100 L; (0769.348.924

296. Viviana, 24 ani, ofer masaj total de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor care apreciaza calitatea, Unirii Zepter, poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899

263. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302

in aceasta zona, discreta, te astept la un masaj de relaxare ofer seriozitate si cer la fel, zona Stefan cel Mare, spitaiul Colentina. 60 L; (0731.084.734

297. Yasmina, bruneta reala, selectiva, 28 de ani, ofer diverse tipuri de masaj corporal intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0799.396.558

264. Rond Alba Iulia, noua aici, poze

reale, rond Alba Iulia. Blonda, poze 100% reale si recente, 23 ani, te astept in locatia mea pentru momente unice. Masaj de relaxare 100% calitate, 1 sedinta 50 ron, 30 min- 80 Ron, 1 ora 120 ron; 50 L; (0763.952.600

266. Roxana, te astept in compania mea

pt un masaj de relaxare cu atmosfera placuta si discretie maxima, pt mai multe detalii suna-ma, zona Titan, 60 L; (0720.649.968 267. Roxi, te astept la un masaj de

relaxare si toniere al sufletului dar mai ales al trupului. Unirii Zepter. Poze reale 100% Unirii, Zepter 60 L; (0725.473.852 268. Ruxandra, 27 ani, noua in zona.

Finuta si draguta, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii. Zepter. 50 L; (0739.115.415

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

270. Silvia, 34 ani, poze reale 100%, ofer

2. Absolvent liceu, promotiile 2014,

272. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 60 L; (0748.944.812 273. Sonya, un masaj de relaxare facut de o bruneta eleganta si cu bun simt iti alunga stresul si te face sa uiti de rutina zilnica. Te astept sa ne cunoastem intr-un ambient placut si discret, bd. Unirii 100 L; (0720.716.956 274. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 275. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental, sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 276. Spalatoria cu tunel auto Spalatoria

cu tunel auto, Rainbowl zona Titan, angajeaza spalatori auto cu experienta. Relatii la telefon; (0726.745.441 dana.barbulescu@qpm.ro

277. Stefan cel Mare. Buna, te-ai saturat

de rutina zilnica, vino in locatia mea de lux pentru a te relaxa si a scapa de grijile zilnice. Pozele mele sunt reale 100%, 60 L; (0754.680.801 278. Stresat Carmen, doamna matura,

48 ani. Esti stresat, te invit la un masaj de relaxare. Zona pasaj Basarab. Program 920. 50 ron 50 L; (0784.861.481 279. Sunt Carina, o domnisoara de 21 ani,

1.80, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927 280. Sunt noua in zona Buna, sunt Adina,

te astept la un masaj total de relaxare intrun cadru intim domnilor cu bune maniere, mai multe detalii le ofer la tel., 50 L; (0748.624.895 281. Sunt noua in zona, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan (0734.477.470 282. Tania la mine, la tine sau la hotel

2015, 2016 pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian; 1.700 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 3. Admin suport pentru un studio de

videochat. Dorim o persoana sociabila, cu cunostinte de limba engleza si pc. Experienta reprezinta un avantaj, salariu de inceput 2.000 Lei. Program 12/24, 12/48 2.000 L; (0746.387.246 4. Admin, suport pt. un studio de

videochat. Dorim o persoana sociabila, cu cunostinte de limba engleza si PC. Experienta reprezinta un avantaj, salariu de inceput 2.000 lei, 2.000 L; (0746.387.246 5. Admin, suport tehnic Studio 27, Profe-

sional LiveChat recruteaza pentru postul admin/suport tehnic, experienta similara pe acest post 1 an in videochat. CV pe adresa dee-mail: hr@studio-27.ro 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 6. Admin, trainer, Studio 27 angajeaza

personal cu experienta pentru postul de trainer. Cerinte: limba engleza avansat, sociabila, 8 h/zi, 5 ture/ saptamana, posibilitate de avansare, sistem de bonusare, 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio27.ro 7. Administrator / incasator blocuri,

angajam persoana serioasa pentru administrare / incasare blocuri. Necesar atestat administrator; (0723.351.308 8. Administrator blocuri care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.0021.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 office@scomet.ro 9. Administrator tehnic, casier pentru firma administrare blocuri. Program flexibil. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Permis auto si calificare. Trimiteti CV la adresa:agentiaplasare@gmail.com agentiaplasare@gmail.com 10. AEK Security Devision, angajeaza agenti de paza pentru magazinele situate in Mall-uri. Salariu net. 2.040 L; (0760.411.281 11. AEK Security Devision, angajeaza agenti securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri, sefi obiectiv. Salariu net 1.800-1.920 lei. Relatii: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 12. Afumator produse alimentare

(sau persoana dornica sa se califice in aceasta meserie) salariu 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon) 2.000 L; (0753.070.408

new, masaj de relaxare, draguta, manierata, rog seriozitate, pozele imi apartin, mai multe detalii la tel., 100 L; (0733.185.249

13. Agent interventie cu permis categoria

283. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer

14. AGENT paza si ordine, agent control

284. Technician o sedinta de masaj la

15. AGENT paza, cu si fara experienta, calificati si atestati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0751.251.112 office@soimiigs.ro

masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 80 L; (0754.501.294 domiciliul meu pe masa de masaj cu uleiuri speciale. Daca sunteti interesati sunati. Nu va faceti programari, daca nu va intereseaza. Nu se ofera masaj erotic. (0762.548.901 285. Terapeut holistic, te simti stresata si

B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

acces cu atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

16. Agent call center daca vrei sa lucrezi intr-un loc unde colegii iti sunt si prieteni, te asteptam in echipa noastra. Varsta nu conteaza. Email: (0757.085.852 hr@cycle.ro

obosita, ai celulita si piele de portocala si nu poti merge la plaja, acum masaj de slabire, eliminare celulita si intretinere, relaxare si terapii energetice. Body masaj si yoni 79 L; (0753.371.255

sedii de firma, cladiri birouri, program 8 ore/zi, carte de munca. Salariul net 1300 lei + transport; 1.500 L; (0732.405.096 office@curatluna.ro

286. Terapie, consiliera 15 ani

18. Agent DDD dezinsectie, dezinfectie si

experienta. 150 lei/50 min., primele 30 min. gratuit. www.britishtherapybucharest.ro; (0732.169.493 287. Theo Buna, pentru cei ce ma cunosc am revenit, sunt atenta la cerintele voastre, o fire sociabila, garantez discretie, intimitate zona Stefan cel Mare (spital Colentina), 60 L; (0723.002.904

17. Agent curatenie, menajera pentru

deratizare cu carnet de conducere, pt. societate comerciala. Rugam seriozitate; (0733.127.777

19. Agent de curatenie cu permis categoria B firma de curatenie angajeaza agent de curatenie cu permis categoria B; 2.000 L; (0744.319.510 20. Agent de curatenie in Berceni Anga-

288. Titan, Emilia matura discreta, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi. Detalii la telefon; 60 L; (0735.716.995

jam agent de curatenie aspect ingrijit, persoana serioasa si muncitoare, experienta nu este obigatorie. (0744.355.883 recrutare@handy-man.ro

289. Titan, matura 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati si cu bun simt. Rog si ofer maxima igiena, discretie, seriozitate. Imi rezerv dreptul de a-mi selecta clientii. Rog nu suna inutil; (0722.494.310

21. Agent de curatenie in Timisoara Angajam agent de curatenie. Aspect ingrijit, persoana serioasa si muncitoare, experienta nu este obigatorie. (0751.051.732 recrutare@handy-man.ro

290. Unirii bulevard, nr 7, Brunet noua in

zona, 32 ani, draguta si amabila, te invit la un masaj de relaxare total, intr-un cadru intim si discret, in locatia mea din bulevardul Unirii nr 7, bloc 1C, langa Casa Poporului. 40 L; (0784.515.518

26. Agent de securitate angajam agent de securitate, program de luni pana vineri (receptie). Detalii la interviu, pentru programare interviu sunati la, (021.311.18.88 office@immsecurity.ro 27. Agent de securitate cu atestat, Bronec angajeaza agenti securitate, femei si barbati. Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul societatii: Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 12, sect. 3, Bucuresti. (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro 28. Agent de securitate, firma de paza

angajeaza agenti de securitate, obiective in Bucuresti interviu str Ghita Hagi nr 71, langa Piata Domenii. (0742.104.912 contact@bluecorp.ro 29. Agent de securitate, pentru Fox, fabri-

1. Absolvent liceu, promotiile 2014, 2015, 2016 pentru ajutor in bucatarie/ patiserie, program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete/ luna cu progr. 06:30-13:00. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 1.600 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

271. Simona 36 ani, poze reale din locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in loca?ia mea. Zona Obor -Colentina, 100 L; (0736.676.955

24. Agent de paza, incarcatori, muncitori necalificati Angajam in zona Berceni agent de paza, muncitori necalificati, ajutor morar, morar, mecanic, incarcatori descarcatori pentru Corn Grain Fabrica de Faina.Se ofera salariu atractiv. (0371.050.144

angajeaza agent de paza pt. propria cladire de birouri. Conditii civilizate; (021.330.82.73

269. Servicii de calitate, masaj, sauna, jacuzzi, Anna, medic kinetoterapeut, reala, selectiva, vesela si plina de viata, ofer servicii de calitate (diverse tipuri de masaj) la domiciliul meu sau la hotel, domnilor discreti si generosi. 100 L; (0736.890.339

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms. (0720.407.840

23. Agent de paza companie distribuitoare de ambalaje, angajam agent de paza. Oferim pachet salarial atractiv, program 24/48 ore si contract pe perioada nedeterminata. Zona Th. Pallady sector 3; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

25. Agent de paza. Societate comerciala

265. Roxana Draguta si comunicativa te

astept in compania mea pt a-ti oferi un masaj de neuitat. Poze reale 100% . Pt mai multe detalii ma poti contacta nonstop. Zona Titan 60 L; (0720.649.968

22. Agent de curatenie si lucrator comercial Cerinte aspect ingrijit, persoana serioasa si muncitoare, experienta nu este obigatorie, (0744.355.883 recrutare@handy-man.ro

ca de mezeluri. Atestat de paza. Spor de noapte, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, L-V; 1.500 L; (0726.718.768

30. Agent de Vanzari firma de cleaning &

DDD - Experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun. Salariu fix + comision; 2.400 L; 31. Agent de vanzari, Best Bakery, produ-

cator de lipii libaneze, zona Berceni sector 4, angajeaza agent de vanzari, fata sau baiat. Relatii la tel., (0753.313.091 butoi.mihaela@gmail.com 32. Agent de vanzari, Soc. com. din Vol-

untari angajam agent de vanzari pentru promovarea prod (pahare sticla si oale inox), dezv. portofoliu de clienti, etc. Salariu atractiv + bonusuri. CV la adresa email office@serex.com.ro 2.000 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro

50. Agent vanzari, Steldico Bucuresti angajeaza pentru distributie materie prima de cofetarie si patiserie. Necesar cunostinte in domeniul vanzarilor, permis cat. B, disponibilitate deplasari. (0751.265.112 nicusor_feraru22@yahoo.com 51. Agent vanzari. Angajam agent de vanzari cu experienta in vanzari de blaturi de bucatarie si accesorii mobilier. Experienta minim 3 ani in vanzari. Studii medii liceu cu diploma de bacalaureat. Permis categ. B; (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com 52. Agent vanzator si marketing online in

domeniul GSM Angajam vanzatoare pentru un magazin cu produse de GSM, in Tineretului, 1.800 L; (0799.968.851 sales@quickgsm.ro 53. Agent. Fabrica producatoare de inghetata angajeaza agent vanzari mica distributie 3,5 T (iarna vinde congelate) cu experienta; (0746.206.451 54. Agenta curatenie birouri aviatorilor 5 ore; pentru firma specializata, spatii birouri in zona Aviatorilor, program 5 h/zi, 9:0014:00 contract de munca, locatie fixa salariul la timp, se cere experienta si seriozitate maxima. 900 lei-1200 lei; 1.200 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 55. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 56. Agenti bauturi racoritoare Angajam agenti, se lucreaza: L-V 8 ore / zi; salariul 2000 ron; tableta; masina; card pt combustibil; telefon; experienta minim 1 an in Merchandising / Retail / Sa detina permis auto categoria B. (0735.564.699 57. Agenti curatenie baieti si fete, pro-

gram 8 ore/ part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; tel 0723395147. (0723.395.147 58. Agenti curatenie firma servicii profe-

sionale de curatenie, angajeaza personal pentru curatenie dupa constructor in santier. Pachet salarial motivant; 1 L; (0738.681.040 office@visionclean.ro

pentru paza obiectiv, agenti paza si interventie, zona Baneasa-Bucuresti, salariu de la 1300 lei, cu varstre intre 24-45 ani, cu carte de munca, program de lucru intreg, (0726.205.947/ 0733.853.733

de securitate prezentabili pentru cladire de biroiri .Se ofera conditii foarte bune de lucru, program flexibil si un salariu de 500 Euro. (0758.885.881 85. Agenti de securitate. Salariul

net 1.300-1.700 lei si tichete de masa; (0745.013.873

urgent; (0788.411.206

97. Agenti paza locuri disponibile pentru agenti securitate - femei in facultati. Salariu atractiv, decontarea partiala a transportului pe o raza de 60 km; (0768.198.435/ 0768.198.435 administrator@gspprotection.ro

37. Agent imobiliar, canditatul ideal: persoane dinamice si comunicative;capacitatea de a lucra atat individual cat si in echipa; competente in negociere 1.500 {; (0767.771.549 ardeleanu.danyel@gmail.com

98. Agenti paza pentru un imobil de birouri. Rog seriozitate si o prezenta placuta. (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com 99. Agenti paza pentru zona Aurel Vlaicu

38. Agent inchirieri imobiliare spatii de birouri si depozitare. Program de lucru lunivineri 07.30-16.30. Salariu motivant tichete de masa plus comision (0751.517.441

metrou, centura Stefanestii de Jos, Voluntari. Pentru mai multe detalii apelati numarul de telefon. (0720.000.202/ 0319665 office@aslsecurity.ro

39. Agent masuratori vanzari tamplarie

100. Agenti paza salariu 7 Ron/ora, pen-

pvc, rulouri, plase, jaluzele, pentru societate comerciala Sos. Giurgiului nr. 10. Cerinte: permis cat. B (0768.081.220/ 0785.270.270 contact@aluroller.ro

tru hypermarket, cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0761.124.118/ 0769.039.499

40. Agent securitate cu atestat, sector 6;

101. Agenti paza sefi tura, dispeceri, pompieri, pentru centru comercial (Mall) in Bucuresti. (0761.124.118/ 0769.039.499

(0732.307.529/ 0768.338.427

41. Agent telesales, Amicredit angajeaza

colegi noi, responsabili, program orele 917:30, vanzari in domeniul bancar. Salariul net intre 2.000 - 5.000 ron. Rog CV pe mail; (0726.248.057 lavinia@amicredit.ro

44. Agent vanzari pentru societate comer-

ciala, care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante, excursii promovare. Programeazate la un interviu pentru a afla detaliile; (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 45. Agent vanzari Producator si distribuitor produse din carne si shaorma angajam agenti de vanzari, (0737.910.710 liviu.sterea@aytlidergrup.ro 46. Agent vanzari Digi Mobil descrierea postului: prezentarea si promovarea serviciilor din portofoliul companiei, creeaza, dezvolta si mentine legatura cu clientii/ potentialii clienti; 3.000 L; (0770.522.739 marian2.diaconu@rcsrds.ro 47. Agent vanzari imobiliare, angajam

agent vanzari imobiliare cu experienta; (0727.836.425

48. Agent vanzari telefon pentru depozit substante farmaceutice studii minim liceul, preferabil asistenta farmacie, program L-V. Relatii la telefon (0723.305.804 officevitamar@yahoo.com 49. Agent vanzari, firma de distributie pro-

duse de curatenie, sector 6, Bucuresti, cautam agent de vanzari, cu sau fara experienta. Salariu si comision atractive. Detalii in cadrul interviului. (0722.368.472 vanzari@procm.ro

92. Agenti imobiliari, Agentie Imobiliara cu sediul in Sos. Iancului nr 17, sector 2 Bucuresti, angajeaza agenti imobiliari pentru toate sectoarele, cu / fara experienta. Comision progresiv la vanzari. 200 L; (0770.437.570 office5@mauwis.ro

96. Agenti paza cu atestat angajam

36. Agent imobiliar Dion Imobiliare, iti doresti o cariera in domeniul imobiliar? Vrei sa iti organizezi timpul cum vrei tu? Poti sa lucrezi in echipa ? Iti doresti sa lucrezi in centrul capitalei? Alatura-te echipei Dion Imobiliare! (0723.511.816 office@dionimobiliare.ro

tent manager. CV-urile cu foto au prioritate; cardinal_ms@yahoo.com

91. Agenti imobiliari fete. Angajam consilier imobiliar fete agent teren si birou, cu castiguri ofertante bazate pe comision atractiv+salariu. Se ofera training, telefon, birou, masina etc. 2.000 L; (0755.191.979 Vgbinvest@yahoo.com

munca stabil, unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incearci Guard One. (021.300.21.01 office@guardone.ro

jam agent imobiliar pentru agentia de la Piata Romana; (0770.434.873 paul@cityhouse.com.ro

43. Agent vanzari distribuitor pliante, asis-

tru agentie imobiliara cu vechime de 25 ani, in zona Teiul Doamnei, program flexibil, angajam persoane active, nu conteaza varsta; (0722.625.665

95. Agenti interventie, ce cauti? Un loc de

35. Agent imobiliar - Piata Romana anga-

42. Agent vanzari candidatul ideal: persoana dinamica, organizata, responsabila. Cunostinte operare pc (Windows, Microsoft Word si Excel). Experienta in vanzari de minim 1 an (constituie avantaj) (0755.212.121 office@regencycompany.ro

90. Agenti imobiliari fete sau baieti, pen-

94. Agenti imobiliari, se ofera salariu, masina, etc Investimob angajeaza agenti imobiliari pentru sector 6, agent teren si birou. Se ofera salariu, comision, masina, birou, etc. Sediul este in Militari Lujerului, (0768.100.983

experienta in domeniu, cu sediul in bulevardul Unirii si Calea Serban Voda, angajeaza agenti imobiliari cu sau fara experienta. Conditii foarte avantajose. www.cristalholding.ro; (0799.059.903 office@cristalholding.ro

102. Agenti paza Berceni Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Berceni. Salariu 1700 ron. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

59. Agenti curatenie pentru Mall Iris Titan, sector 3. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la telefon; (0744.355.883 60. Agenti curatenie tura de noapte sau

zi, sediu birouri in Bucuresti. Conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la numarul de telefon: (0784.290.182 61. Agenti curatenie cu experienta

pentru birouri. Angajam agenti curatenie cu experienta pentru birouri: program 8 ore luni-vineri, salariu + tichete + decont transport; (0735.883.335

62. Agenti curatenie, tura de noapte sau zi. Sediu birouri in Bucuresti, conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9-18 la tel.: (0784.290.182 63. Agenti curatenie/menajere Sala de fit-

ness si piscina de 5 stele, cautam colegi pentru departamentul curatenie, prosoape. Salariul net 1600 lei. Program in ture. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu. 1.600 L; (0744.332.072/ 0743.164.680 florina.serban@stejariicountryclub.ro 64. Agenti curatienie Echipa curatenie pentru ansamblu rezidential. Oferim Carte de munca si salariu atractiv; (0730.569.608

66. Agenti de curatenie, agenti de curate-

tanara, 27 ani, bruneta, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut, igiena si discretie ma caracterizeaza in totalitate, sunt o fire calma, intelegatoare si cu bun simt, 80 L; (0734.055.687

71. Agenti de paza cu atestat angajeaza

84. Agenti de securitate. Angajam agenti

34. Agent imobiliar Agentie imobiliara cu

292. Unirii, langa BCR, te invit pentru un

294. Universitate Sunt o domnisoara

portul asigurat de la metrou Pacii Militari in obiectivele situate pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti: dispecerat video depozit, control acces program , 12 H de zi, 24/48 salariul 1.800 lei net; 1.800 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

33. Agent distributie Compania H2On isi mareste echipa! Vino alaturi de noi! 2.000 L; (0319887 office@h2on.ro

100% te astept la un masaj de buna calitate detalii la tel., 70 L; (0746.967.994 Cristina.thaaaa@yahoo.com

locatia mea intr-un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr. privat, 100 lei/h. 50 L; (0761.984.032

70. Agenti de paza barbati si femei trans-

89. Agenti imobiliari cu sau fara experienta, pentru zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Dristor, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim initiere, training, contract, auto, decont taxi, publicitate fara limita de buget, departament juridic. 1.000 {; (0755.075.900/ 0755.075.905 hr@excesimobiliare.ro

enta cu sau fara experienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, locatie Universitate. Se ofera training, portofoliu de start, 2.500 L; (0761.393.936

291. Unirii Zeppter reala 100% poze reale

293. Unirii, Zepter, Andreea, te astept in

69. Agenti de paza barbati si femei pentru depozit, tipografie, complex rezidential in zonele Pantelimon, Militari, Berceni, Pipera, Tunari, program L-V 8h, 12h zi,12/36h, 24/48h, salariul de la 1.450 Ron la 1.800 1.800 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

83. Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

93. Agenti imobiliari, cu sau fara experi-

65. Agenti de curatenie Firma de curatenie angajam sub contract de munca agenti de curatenie in Bucuresti, cu program flexibil, salariu motivant, tichete de masa, sporuri de performanta, plata orelor suplimentare. (0733.966.632 conicfinance@gmail.com

masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 50 L; (0734.896.180

68. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru hypermaket din zona Berceni. Program 8 ore, contract; (0758.044.134

nie, (doamne sau domni) pentru cladiri de birouri, zone de centru, usor de ajuns cu orice mijloc , program l-v, 8, 6 sau 4 ore , s?rb?tori legale libere, mediu placut, echipa serioasa; 1.450 L; (0785.482.082 Camelia.tudor10@yahoo.com 67. Agenti de curatenie, cautam agenti

de curateni (doamne sau domni) pentru cladiri de birouri, zone de centru usor de ajuns, program l-v, mediu placut, echipa serioasa, salariu 1200 lei in mana +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L; (0785.482.082/ 0785.482.082 camelia.tudor100@yahoo.com

72. Agenti de paza. Firma de paza anga-

jeaza pentru obiective din Berceni, Pantelimon Centura, Giulesti si Drumul Taberei. (0723.393.728 73. Agenti de securitate (barbati, femei)

in conditiile legii 333/2003 pt. Bucuresti sectorul 6. Oferim salariul de 1.300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri; (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com 74. Agenti de securitate angajam cu per-

mis cat. B, cu sau fara atestat. (021.335.44.91/ 0734.331.702 75. Agenti de securitate Caldo Pri-

vat Security angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiride birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Salariu motivant (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 76. Agenti de securitate cu permis de conducere categoria B. 2. Agenti de securitate cu sau fara atestat; (0734.331.702/ 021.335.44.91 77. Agenti de securitate pt. obiectiv hotel/ post exterior. Se asigura o masa/ tura, bonuri de masa + tarif/ora 9 L; (0720.262.461 78. Agenti de securitate si pensionari pt.

zona Militari si Otopeni; (0720.594.543

79. Agenti de securitate Societate de Paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele sale din Bucuresti. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie. (0773.800.174 office@plusprotect.ro 80. Agenti de securitate Societate de Paza angajeaza agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele sale din Bucuresti. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie. (0771.214.365 81. Agenti de securitate pentru

firma de paza Societate de paza angajeaza agenti de securitate, cu atestat, in spatii bancare, program tura, pentru obiective in Bucuresti. www.csssecurity.ro; (0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro 82. Agenti de securitate, posturi interior,

program de zi, angajeaza conform legii 333/2003, Agentie de securitate. Salariul net 1.700-2.000 lei; (0747.221.397/ 021.337.44.77

86. Agenti de securitate. Compania Swat Force International angajeaza agenti de securitate atat barbati cat si femei pentru paza centre comerciale si altfel de activitati. Daca inca nu sunteti calificati aceasta o puteti obtine in cadrul societatii noastre. Nu avem intarziei salariale. Persoanele care opteaza pentru acest post trebuie sa fie disciplinate, vigilente, responsabile, punctuale. Toti angajatii beneficiaza de forme legale de angajare iar salariul este destul de atractiv. Programul este in functie de obiectivul in care veti fi incadrat. Avem nevoie de personal pentru orasele Bucuresti, Ilfov. Angajam personal si asiguram transport daca intr-o zona exista mai mult de 20 de persoane care isi exprima dorinta de a colabora cu noi. Persoane de contact din cadrul companiei: Viorel Fronea 0731.355.558; Serban Cristian - 0734.222.064; Croitoru Eugen 0725.443.344; Lucian Miu - 0731.355.551; George Constantin 0730.073.087;

103. Agenti paza Bucuresti Berceni Tineretului Libra Guard angajaeaza agenti paza pt Bucuresti, zona Berceni Tineretului. Salariu 1500 lei. Este pentru complex rezidential, receptie scara bloc; 1.500 L; (0746.235.834 104. Agenti paza Bucuresti Serban Voda Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Serban Voda. Salariu 1700 Lei; 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 105. Agenti paza Bucuresti Trapezului Salajan Libra Guard angajeaza agenti paza zona Trapezului Salajan. Salariu 1.700 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 106. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi. Salariu 1.700 Lei, 1.700 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro

87. Agenti de vanzari pentru firma de dis-

tributie panificatie din zona Aparatorii Patriei (metrou Dimitrie Leonida). Salariu motivant + comision; (0758.092.272 office.bestbakery@gmail.com

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 88.

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 146. AirbnbServices cauta noi colegi. Operatoare customer service intr-un nou concept de a relationa cu utilizatorii, exclusiv digitalizat cu interventie minima umana. Salariu net. 2.200 lei plus bonusuri de prerformanta; (0768.444.844 147. Ajutoare bucatar firma de catering

angajeaza pentru locatia din sectorul 4. Program: L-V 6 - 12 (0799.350.105/ 0799.350.106 mediasuport@gmail.com 148. Ajutoare pt. preparare si ambalare

condimente, program L-V, 6 h/zi, 09.0015.00. Salariu 1500 lei. Zona B dul Lacul Tei , Sector 2. (0735.968.159 149. Ajutor bar, castiguri minim 2200, taxi

decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, (0735.870.212 georrge.ionita@gmail.com 150. Ajutor brutar-cofetar bakery in Pipera (str. Erou Iancu Nicolae). CV la adresa de email sau tel. Locatie premium, conditii avantajoase; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 151. Ajutor bucatar 1.900 lei si femeie la

vase 1.600 lei pt. restaurant autoservire zona Armeneasca. Program L-V 7.0017.00, conditii avantajoase; (0721.221.397 107. Agenti paza cu sau fara atestat, cu

domiciliul in zonele: Matache, Dorobanti, Domenii, 1 Mai, Amzei, Pajura, Th. Pallady; (0784.268.496/ 0769.039.499 108. Agenti paza Ghencea Libra Guard

angajeaza agenti paza zona Ghencea si Prelungirea Ghencea. Salariu 1700 lei, 1.700 L; (0758.113.453 Office@libraguard.ro

109. Agenti paza Ghimpati Libra Guard

angajeaza agenti paza pt Ghimpati si Draganesti Vlasca. Se ofera salariu 1500 Lei. 1.500 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro 110. Agenti paza Militari Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Militari. Salariu 1.700 ron. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 111. Agenti paza pentru magazine, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele: Bragadiru, Domnesti, Pallady, Fundeni, Fizicienilor, Basarabiei. (0748.075.002/ 0769.039.499

128. Agenti securitate magazine

Timisoara, recrutam urgent personal inclusiv femei pentru magazine in Timisoara 100 ron net pe zi plata saptamanala a salariului echipament gratuit numai cu contract de munca, 3.000 L; (0765.891.111/ 0728.306.050 129. Agenti securitate paza Agenti paza

pentru cladiri de birouri, lucrul in ture 12/24. Salariu fix + bonuri de masa, (1.500-2.000 net) pachet asigurare medicala privata, mediu de lucru stabil, placut. (0766.741.053 office@hrdaily.ro 130. Agenti securitate paza pentru soci-

etate de paza, zona Baicului, zona Dorobanti, zona Autostrada Bucuresti Pitesti - km 40. Zona Stefanestii de Jos, oferim seriozitate.0720.20.35.13. Laurentiu (0720.203.513 securityflash@hotmail.com

113. Agenti paza Prelungirea Ghencea Libra Guard angajeaza agenti paza pt zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1.700 L; (0758.113.453

131. Agenti securitate pentru magazine de renume din Bucuresti. Salariu incepand de la 1.920 Lei net- banii dv. (contributiile si impozitele fiind suportate de societate), salariul se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute (se lucreaza in interior, beneficati de aer conditionat), excursii gratuite munte/ mare, calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

114. Agenti paza Rahova Bucuresti, Libra

132. Agenti securitate pentru retail,

112. Agenti paza Piata Cosbuc, Libertatii,

Libra Guard angajeaza agenti paza in Bucuresti, zona Piata Cosbuc, Libertatii, Bingo Europa. Salariu 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Rahova. Salariu 1600 Ron 1.600 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 115. Agenti paza Rahova Margeanului

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Margeanului Rahova. Salariu 1700 Lei; 1.700 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

116. Agenti paza Tineretului, Timpuri Noi,

Vacaresti Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi, Vacaresti. Salariu 1.700 lei. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro

117. Agenti paza Vitan Bucuresti, Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Vitan. Salariu 1.700 Lei; 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 118. Agenti paza zona Pantelimon Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Pantelimon. Salariu 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 119. Agenti securitate ce inseamna sa

muncesti ca agent de securitate in Romania? Esti catalogat in toate felurile: bodyguard, pandar, paznic. Ce esti tu de fapt? Un om care-ti doresti un loc de munca stabil. (021.300.21.01 office@guardone.ro 120. Agenti securitate pentru complexuri rezidentiale, zone exclusiviste. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, Salariul 1.500-1.700 Lei net 1.700 L; (0762.217.697/ 021.310.05.02/ 0733.889.116 angajare.tg@gmail.com 121. Agenti securitate pentru zona Cran-

gasi, Militari, Ghencea, Calea Grivitei, Bucurestii Noi, Damaroaia. Program flexibil, salariul net 1.600 Lei, telefon 0733775683, 0762217697 1.600 L; (0733.889.116/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

122. Agenti securitate Romguard Security

angajeaza urgent personal inclusiv femei si din provincie pentru magazine din Bucuresti, oferim salarizare incepand cu 2.000 Ron net, echipament, scolarizare gratuita tel. 2.000 L; (0726.741.032/ 0724.372.217 resuseumane@romguardsecurity.com 123. Agenti securitate 24/72 Sec. 1,2,5,6

Bucuresti angajam agenti pentru cladiri birouri si depozite, in ture 24/72, in companie mare, stabila - global security systems in conditii foarte bune de lucru. sunati pentru detalii; 2.000 L; (0723.511.588/ 0720.008.720 hm.recrutare@yahoo.com 124. Agenti securitate Calea Victoriei, Societate de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru Hotel situat pe Calea Victoriei, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare. Salariul platit intotdeauna la timp! 1.400 L; (0735.315.114

152. Ajutor bucatar Angajam ajutor bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food, Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa / Mall Promenada. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.100 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 153. Ajutor bucatar angajam ajutor bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food, Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa / Mall Promenada. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi; 1.700 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 154. Ajutor bucatar Angajam ajutor bucatar pentru un restaurant select din Bucuresti. Cautam oameni dornici de a face parte dintr-o echipa frumoasa, nu este necesara experienta. (0731.322.472 catalina@r-hr.ro 155. Ajutor bucatar Angajam bucatar in

cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti.Locatie: Mall Baneasa. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.100 L; (0799.762.360 156. Ajutor bucatar Angajam bucatar in

cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti.Locatie: Mall Vitan. Program lucru: 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.100 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

195. Ajutor bucatar, personal linie,

autoservire metrou Aurel Vlaicu; (0729.629.424

172. Ajutor bucatar si ospatar pentru

restaurant centrul vechi. (0763.400.965 173. Ajutor bucatar ,lucrator comercial, operator curatenie. Daca esti vesel, punctual si iti place sa lucrezi in echipa, atunci te asteptam in Echipa Springtime. Aplica pe una din pozitii. Program full time sau part time (in weekend sau in timpul saptamanii). CV la e-mail, informatii la tel.: (0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 174. Ajutor bucatar bistro, cantina Militari

ajutor bucatar, experienta cantina/bistro zona Militari. Orar: luni-vineri 05-13, sau 07-15. Samb-dum inchis. Pachet salarial 2500 lei/net, carte munca, ore suplimentare, comision incluse. 2.500 L; (0737.568.716

175. Ajutor bucatar catering cu experienta, vrei un loc de munca stabil, bine platit si la timp, Vei lucra intr-un catering, sector 1, Calea Grivitei. Program variabil/ flexibil: LV, o zi cu o zi sau doua cu doua, salariu: 2.500-3.000 Lei net 3.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

196. Ajutor bucatar, personal servire linie

calda angajam pentru cantina zona Sala Palatului Cismigiu program luni vineri 817.30, ofer si cer seriozitate. 1.600 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com

197. Ajutor bucatar, vanzatoare la linie si

femeie la vase pentru autoservire zona Colentina Fundeni, 2 zile lucratoare cu 2 zile libere. Detalii de luni-vineri intre orele 9-17, la tel. (0785.660.612

Ajutor bucatarie si pizzar, cu sau fara experienta in Sector 1. Oferim contract de munca, pregatire la locul de munca si salariu motivant, net de la 2.000 Ron plus bonusuri; 2.000 L; (0729.191.538

198.

firma catering cu livrare la domiciliu (sector 3). Program luni - duminica, una cu una (o zi lucrata cu o zi libera). Salariu 1800 2200 in functie de experienta. (0724.285.766

199. Ajutor cofetar Laborator cofetarie, zona Cora Alexandriei, cauta o persoana dornica sa invete, motivata sa lucreze, organizata, punctuala si careia sa-i placa aceasta meserie. Experienta nu este necesara. (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

177. Ajutor bucatar cu experienta, pentru

200. Ajutor cofetar pentru cofetaria Mini-

176. Ajutor bucatar cu experienta pentru

bucataria calda. Program: luni-vineri, 717:30, sambata si duminica liber. Salariu: 3.000 Lei plus masa. Zona Colentina, Fundeni 3.000 L; (0742.266.859 178. Ajutor bucatar pentru societate catering locatie sector 1, la 3 min. de metroul Jiului. Salariul de la 2500 Lei (in functie de experienta si abilitati). Program 2 zile cu 2 zile de la 9-22 sau zilnic de la 917 cu S-liber. Asigurat masa, transport 22.30 2.500 L; (0755.050.280 luminita.sbana@yahoo.com 179. Ajutor bucatar sectia legume pentru restaurantul Social1 (piata Universitatii), program flexibil, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 180. Ajutor bucatar si ajutor ospatar cen-

tru vechi conditii foarte bune de munca. Carte de munca. Tips. Decontare taxi. Rog si oferim maxima seriozitate. 1 L; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com

mal, zona Metalurgiei, Metro Berceni, sunati de luni pana vineri intre orele 10.0015.00; (0723.271.249

203. Ajutor cofetar pentru laborator cofe-

tarie situat in Militari, apropiere mall Plaza Romania. Contract perioada nedeterminata. Conditii deosebite, program decent. Salariu 2100 Lei net plus bonuri de masa, 2.100 L; (0751.077.844/ 0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro

138. Agenti securitate. Civis Paza angajeaza agenti de securitate atestati profesional pentru obiective sedii de firma, zona Morarilor si P-ta Alba Iulia program in ture, salariu incepand de la 1550, relatii tel. (0729.130.311 traian.pirvan@civis.ro 139. Agenti securitate. Firma de paza

angajeaza agenti de securitate, tineri, pentru magazine. Salariul este atractiv, iar experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: (0723.208.844 140. Agenti vanzari SC.Plus Automarket

tate cu atestat, pentru obiective in sectorul 3; (0372.349.293 144. Agenti. Angajez 15 agenti paza cu

atestat, salariu net 1.300-1.400 Ron. Mincu; (0722.887.233

145. Agenti. Firma de paza angajam

agenti cu sau fara atestat pentru Bucuresti; (0761.657.691/ 0721.216.234

222. Ajutor gestionar pt. un depozit cu produse alimentare in apropiere de metrou Pipera. Program l-v, 8-16:00. Cv la mail sau tel. Salariul negociabil. Transport si masa decontate. (0729.699.825 office@wedohr.ro

157. Ajutor bucatar Boulevard Cafe situat

pe Bulevardul Gheorghe Sincai angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta. Oferim salariu motivant, procent din vanzare, program flexibil, transport asigurat seara. 1.900 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 158. Ajutor bucatar fast foodul Ryan grill

din Bucuresti, sector 1, angajeaza Bucatar/Ajutor de bucatar! Oferim salariu atractiv care creste in functie de experienta, program de luni pana vinerii; (0722.733.241 159. Ajutor bucatar Gradinita particulara angajeaza ajutor bucatar (experienta in domeniu constituie un avantaj), in Bucuresti, sector 2, zona Floreasca. Program de lucru de luni-vineri (6:00-15:00). Se ofera salariu fix si tichete de masa. (0799.285.168

tant hotel de 5 stele din Bucuresti. Program: 5 zile cu 2 zile libere. Nu necesita experienta. 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro (0722.362.680 leearebeca@yahoo.com 162. Ajutor bucatar pentru restaurant

Brasserie, aflat in incinta magazinului Unirea urgent, salariu 2000 lei. Contact tel. (0742.222.216 andantafood@yahoo.com 163. Ajutor bucatar pentru restaurant Tava cu de Toate incinta Grandarena Mall (Carrefour Berceni), domiciliu sector 4. Oferim: salariu fix motivant, bonus vanzari, masa gratuita, ctr. munca. Program 2/2 zile; (0723.228.243/ 0760.334.661 catalina_siminescu2008@yahoo.com 164. Ajutor bucatar pentru salate si pane,

restaurant in zona Dristor, program 2 cu 2. Doar cu experienta. Salariu atractiv+tips; (0734.601.600 165. Ajutor bucatar pt. Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate . Program de lucru L-V. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; 2.500 L; (0721.303.303 166. Ajutor bucatar Restaurant "La mami

acasa" din Popesti-Leordeni angajeaza ajutor de bucatar serios, se asigura pregatire la locul de munca, contract de munca si salariu motivant. Pentru mai multe detalii tel. (0765.851.559/ 0723.538.729 Andrei_fer2008@yahoo.com 167. Ajutor bucatar Restaurant angajam

ajutor bucatar (baiat), program de lunivineri 08-16, salariu atractiv, posibilitate lucru si pe evenimente; (0763.181.870 168. Ajutor bucatar restaurant de lux din zona de nord a capitalei (piata Charles de Gaulle) angajeaza ajutor de bucatar; (0721.272.822 office@poesia.ro 169. Ajutor bucatar restaurant, situat cen-

tral, angajeaza ajutor bucatar. Conditii de munca avantajoase; (0729.520.111

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

181. Ajutor bucatar si fata la curatenie Restaurant fast food din sectorul 4 zona Aparatorii Patriei, aproape metrou, angajeaza aj. bucatar si fata la curatenie, program 2 zile cu 2 zile, relatii zilnic dupa ora 9.00 la tel. (Cosmote), (0788.963.466

204. Ajutor de bucatar cu/fara experienta,

182. Ajutor bucatar si femeie vase Green

program de luni pana vineri, de la ora 07.00- 17.00. salariu 1500 lei. locatia se afla la Universitate; (0760.523.610

Hours Bistro& terasa situat pe calea Victoriei angajeaza in conditii avantajoase, salariu atractiv, carte de munca, transport, seriozitate, (0725.226.156 danielvasile78@yahoo.com 183. Ajutor bucatar si personal mic dejun,

angajez ajutor bucatar 17.30-23.30 de lunisambata si persoana responsabila pentru mic dejun bufet suedez in restaurant de hotel in Otopeni (0762.910.850 dana_radoi91@yahoo.com 184. Ajutor bucatar, 1800 lei, fara experi-

enta cu calificare la locul de munca. Salariu in mana 1800 lei, o masa pe zi, transport asigurat pentru tura de noapte, suna la tel. (0761.795.031/ 0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 185. Ajutor bucatar, cu sau fara experien-

ta, pentru lucru la fritueze, pentru shaormerie, salariu 2000 Lei, zona Berceni, program 13 cu 35 ore libere, masa calda zilnic, cm 8 ore nedeterminat; 2.000 L; (0773.316.497 186. Ajutor bucatar, impringe tava, zona

Stefan cel Mare; (0768.053.009

187. Ajutor bucatar, restaurant Suzana Ribs Bucuresti. Se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu- atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro

femeie la salate, program o zi cu o zi, salariu atractiv, posibilitate cazare, zona Pod Grozavesti; (0722.846.177 office@puideurs.ro

205. Ajutor de bucatar petru autoservire,

206. Ajutor de bucatar pt. restaurant situ-

at in sector 2, angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, conditii avantajoase: program 2 cu 2 zile, contract de munca, tips din vanzare, transport asigurat, rog seriozitate. 2.500 L; (0761.601.441/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com 207. Ajutor de bucatar Restaurant in

Dorobanti, angajam ajutor de bucatar. Alatura-te unei echipe energice si entuziaste. Experienta nu e necesara; (0761.706.942 nicoleta_hotnogu@yahoo.com 208. AJUTOR DE BUCATAR restaurant

situat in sectorul 2 angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, contract de munca, masa asigurata, tips din vanzare, transport asigurat. Rugam seriozitate, 2.500 L; (0722.813.552/ 0761.515.503 209. Ajutor de bucatar femeie cu sau fara

experienta pentru bucataria rece. Program duminica - joi 05:30-16.00, vineri si sambata liber. Salariu 2.800 Lei plus masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca, 2.800 L; (0742.266.859 210. Ajutor de bucatar salate garnituri

Restaurant & Delivery cu sediul in Sector 6, angajeaza ajutor de bucatar pe rece, cu experienta profesionala medie spre avansata. Program 1/1 zi , 1 masa si o cafea asigurata, tips; (0768.484.287 pascualexandru.restaurantdivino@yahoo.com

188. Ajutor bucatar, bucatar cu experienta Echipa Big Ben Pub, Centru Vechi cauta ajutor bucatar sau bucatar la inceput de drum, cu experienta, daca esti pasionat de bucatarie si vrei sa lucrezi intr-un mediu placut vino in bucataria noastra, 1 L; (0770.766.563

211. Ajutor de bucatar si bucatar, Restau-

189. Ajutor bucatar, bucatareasa, ajutor

212. Ajutor de bucatar si spalator vase Restaurant situat in Auchan Militari angajeaza bucatari si ajutori bucatari (si fara experienta ). Personal curatat legume. Personal spalat vase.Program 2 zile cu 2 zile de la 8-22. Masa asigurata. 2.000 L; (0764.503.197 valentin@partenermedia.ro

bucatar fara experienta sau bucatareasa cu experienta pentru masa calda, salariu 2000-2700 lei, program 1 zi lucrata cu 1 zi libera, zona Berceni, sector 4, cm+masa. 2.700 L; (0773.316.497 190. Ajutor bucatar, fata linie autoservire.

rantul Vivo isi mareste echipa. Se ofera pachet salarial atractiv peste media din domeniu, bonuri de masa, posibilitatea de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com

Angajam pentru cantina, zona Parcul Cismigiu program luni -vineri 8-17:30, se asigura masa, contract de munca. Salariu 1600 lei in mana. 1.600 L; (0720.807.555 topcatering2000@gmail.com

213. Ajutor de bucatar, restaurant anga-

191. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase,

214. Ajutor de bucatar, bucatar, shaormar

Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

215. Ajutor de bucatar, bucatar, shaormar

192. Ajutor bucatar, lucrator bucatarie, firma catering cu cantina de incinta angajeaza ajutor de bucatar garnituri si salate, zona Liberty Mall (0720.533.482

237. Ajutor patiser, detalii la tel.:

(0774.016.509

marim echipa pentru punctul din Piata Victoriei. Cautam ajutor pizzar pentru un concept nou de pizza la noi in tara; (0720.315.994 gheorghescatalin@yahoo.com 239. Ajutor pizzar pt. pizzeria Vechia Napoli, program de 2 zile (10:00-21:30) si 2 libere. Pizzeria este in sectorul 1 (Calea Grivitei) (0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 240. Ajutor pizzar, Ajutor pizzar cu un minim de experienta, zona Brancoveanu sector 4. Program 2 cu 2. www.pomodoropizza.ro (0784.591.320 johny.rider@yahoo.com 241. Ajutor preparator supe pentru o firma de catering angajam un barbat la preparare supe. Sediul este la Pipera metrou. Se ofera conditii bune de lucru, program 8 h. Telefon. (0729.699.825 242. Ajutor sofer, manipulant marfa, firma curierat din sector 2, cauta ajutor de sofer (manipulant marfa) pentru activitate de curierat si livrari electrocasnice in Bucuresti si imprejurimi. Salariu motivant in functie de performormate. (021.252.00.46/ 0319461 gabi.filipoiu@bestcourier.ro 243. Ajutor vopsitor Reprezentanta serv-

ice camioane si remorci, angajam ajutor vopsitor camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 2.200 L; (0749.102.523/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 244. Ajutori bucatari Bistro in Aviatiei, predominant breakfast angajam 2 ajutori bucatari si 1 bucatar, program si salariu negociabil, detalii la tel, in apropierea metrou Aurel Vlaicu. (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro

gestiune depozit min.1 an, min. studii medii, cazare gratuita camin, salariu net 2.700 lei, companie cu sediul in Popesti Leordeni, Sos.de Centura nr. 111, anunt valabil 30 sept. 2018. 2.700 L; (0754.024.038 depozit.central@deltaacm.ro

245. Ambalatoare Angajam ambalatoare in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, Sector 6. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.570 L; (0799.762.360

225. Ajutor gestionar depozit, agent vanzari operator facturare. Tegado Investment cauta sa-si mareasca echipa. Corectitudine, rapiditate, capacitate de comunicare, disciplina 35 L; (0722.589.500 oana@tegado.ro

246. Ambalatoare pentru fabrica de margarina din calea Vitan 240, 3 schimburi, 6-14/14-22/22-6, 1300 Lei net, bonuri, bonusuri, prime, forma fizica buna, colaborare de lunga durata, cv obligatoriu 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

226. Ajutor in bucatarie angajez ajutor de

247. Ambalatoare Chitila angajam in depozit de produse farmaceutice, program 8.30-17.30, salariu 1500, bonuri de 15 Lei, cv obligatoriu interviu Ion Mihalache (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

noastra, LeLunch angajeaza ajutor in bucatarie pentru restaurant cu servire la vitrina, zona Cismigiu. Salariu 2.000 Lei, program de luni-vineri, de la 06:00-15:00, 2.000 L; (0721.240.209 andreea@lelunch.ro

Alba Iulia, angajeaza agent paza pensionar, program de lucru 12 x 24 ore. Relatii de luni pana vineri intre orele 10:00- 14:00 la telefon: 700 L; (0721.242.143 143. Agenti. Angajam agenti de securi-

221. Ajutor gestionar Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB 2.500 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

227. Ajutor in bucatarie, vino in echipa

126. Agenti securitate Domnesti, Prelun-

142. Agenti. Asociatie proprietari zona

rienta urgent, cunoscator mecanica auto, salariu atractiv, oferim cazare; (0743.336.664 Office.buildprest.ro@gmail.com

bucatar, in restaurant cu catering, in zona Berceni, Metalirgiei. Salariu 1800 lei cu posibilitate de crestere. Program flexibil; 1.800 L; (0765.408.233 allex.marin@gmail.com

141. Agenti. Angajam agenti paza zona

Bucuresti-Ilfov; (021.335.03.11/ 0732.690.571

218. Ajutor de cofetar - Art Dessert program 8 ore/zi, 5 zile din 7, un mediu de lucru placut, bazat pe respectul reciproc; Instruire profesionala; Adresa: Sos. Buc.Targoviste nr. 22, sector 1, (zona Rest. Doi Cocosi), (0722.305.398 emilia@emexromania.ro

224. Ajutor gestionar depozit Experienta

136.

specializata in paza, angajeaza Agenti de Securitate cu atestat, pentru obiective in Municipiul Bucuresti; Interviuri de LuniVineri intre orele 08:00-16:00, Str. Soimus Nr. 103-105 B, sector 4. (0723.771.365 integraguard@yahoo.ro

238. Ajutor pizzar Descriere dorim sa ne

220. Ajutor de patiser pentru patiserie zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, program de lucru 8 ore, 5 zile/saptamana, se lucreaza in ture. Salariu in functie de experienta. 2.200 L; (0722.244.333

««««««««««««««««««

137. Agenti securitate, cu atestat Firma

217. Ajutor de bucatar. Restaurant sector 4 angajeaza ajutor de bucatar cu un minim de experienta , program doua zile cu doua libere , salariu 1400 lei. 1.400 L; (0768.164.133 Ovidiumavro@yahoo.com

202. Ajutor cofetar (doar fete) nu este nevoie de experienta in domeniu. Program 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu Vacarescu, gura de metrou Pipera sectorul 2. Salariu atractiv. Salariu de pornire 1800 lei.Contract de munca 8h/zi. 1.800 L; (0722.891.651

135. Agenti securitate spitale Bucuresti Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru spitale in Bucuresti. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu minim 1.800 net, 1.800 L; (0733.775.683/ 021.315.21.84/ 0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

««««««««««««««««««

236. Ajutor patiser necalificat program 12/36, 3-4 zile pe saptamana, 2 saptamani ziua + 2 saptamani noaptea. Ajutoare in laborator de patiserie. Localizare In Arteca Jilava. 2000 lei/luna, 2.000 L; (0723.607.987

219. Ajutor de mecanic cu sau fara expe-

134. Agenti securitate scoli si gradinite Agenti de securitate cu si fara atestat pentru paza unor scoli si gradinite. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu net 1600 lei, 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

AGENTI SECURITATE, 50 PENTRU SOCIETATE PAZA. SALARIU NET, 1.650 L; (021.327.14.18

216. Ajutor de bucatar, Victoriei Mic bistro cu autoservire cauta ajutor de bucatar pentru curatat legume, preparare carne pentru gatit, etc. Program excelent, L-V, 8-17, sarbatori si weekenduri libere + 2 saptamani de Craciun. 2.100 L; (0721.212.965 mona.bratescu@supapata.ro

201. Ajutor cofetar pentru Laborator Cofetarie situat intre Piata Victoriei si Ion Mihalache. Salariu 2.000 Ron. Program 2 zile cu 2 zile, 2 mese pe zi (0743.009.431

Angajam agenti securitate pentru complex rezidential din Pipera, langa Jollie Ville, conditii placute de munca. Asiguram calificare profesionala. Interviurile luni-vineri, 08.00 - 18.00. Program in ture de 12 ore. Salariu 2000 ron net. 2.000 L; (0735.315.114

cati, pentru obiective Mega Image din Bucuresti, salariu motivant, program de lucru in ture. Tel. Badea Ionel (0752.212.779

rezidential societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru complex rezidential in zona Floreasca. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu 1.600 lei net 1.600 L; (0762.217.697/ 021.310.05.02 angajare.tg@gmail.com

194. Ajutor bucatar, personal linie si spalat vase, autoservire Piata Victoriei; (0743.189.187

223. Ajutor gestionar pt. un depozit cu produse alimentare in apropiere de metrou Pipera. Program L-V, 8-16:00. Cv la mail sau tel. Salariul negociabil. Transport si masa decontate. (0729.699.825 office@wedohr.ro

161. Ajutor bucatar in zona Unirii, urgent

127. Agenti securitate Floreasca complex

171. Ajutor bucatar Shaormeria Mister Kebab ajutor bucatar cu sau fara experienta. Program de lucru o zi lucrata o zi liber. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a; 2.000 L; (0721.303.303

193. Ajutor bucatar, persoana pasionata de gastronomie Te consideri pasionat de bucatarie? Iti place sa lucrezi cu oamenii si pui pasiune in tot ceea ce faci? Iti oferim posibilitatea de a invata gastronomie si a te dezvolta profesional. (0765.878.780 elviraenache222@gmail.com

133. Agenti securitate Pipera Jolie Ville.

160. Ajutor bucatar in cadrul unui impor-

girea Ghencea firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru obiective din Domnesti - Prelungirea Ghencea, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, (0735.315.114

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

salariu competitiv, plata salariului la timp. Contract de munca perioada nedeterminata, posibilitate de calificare profesionala, sporuri si bonusuri de performanta. Interviuri: B-dul Unirii nr. 8, bl. 7A; (0731.599.078/ 0728.133.736

angajeaza agenti vanzari piese si accesorii auto.experienta in domeniu constituie avantaj.salariu + comision. Pentru mai multe informatii; cv.office @plusautomarket.ro (0771.214.665 office@plusautomarket.ro

125. Agenti securitate calificati, necalifi-

170. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

228. Ajutor la bucatarie&curatenie 10h/noapte 2200ron angajam ajutor la bucatarie si curatenie (inclusiv spalat vase) pe noapte (10h) salariu 2200 ron/luna in mana, program 20:00-06:00, un liber pe sapt, bd. Iuliu Maniu, nr. 7 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 229. Ajutor macelar Carmangerie, anga-

jam ajutor de macelar. Oferim salariu atractiv. Rugam seriozitate. Punct de lucru: sector 5, Margeanului. Numar de contact: (0760.070.019 230. Ajutor mecanic cu, fara experienta,

part-time/full companie multinationala ce ofera servicii interventie auto de urgenta. pot aplica si liceeni din ultimul an sau alte categorii pentru part-time. Salariu fix+bonusuri, tm, reduceri 10-50% la piese. (0731.389.641 231. Ajutor montator termopane cu minim

de experienta in domeniu, cu permis categoria B, destept si care doreste sa avanseze repede. Salarii incepand de la 1.500 de lei pana la 2.500 de lei, urgent; (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

232. Ajutor ospatar ajutor bucatar restau-

rant Tulin (specific libanez) angajeaza ajutor ospatar, ajutor bucatar . Pentru detalii sunati intre 12:00-20:00; (0762.212.675 restauranttulin@yahoo.com 233. Ajutor ospatar, vrei sa lucrezi intr-o echipa mica dar prietenoasa. Te asteptam la noi in echipa, nu ai nevoie de experienta, te vom invata noi (0760.288.882 office@jadoorestaurant.ro 234. Ajutor patiser Angajam ajutor de

patiser. Sos. Salaj, Nr. 223A, sector 5. Autobuze: 117, 139 si 220. 1.600 L; (0743.278.200

235. Ajutor patiser pentru scovergarie in zona centrul vechi. Mediu de lucru placut cu o echipa tanara si vesela. Masa, prime, + procent din vanzare si multe alte beneficii. Detalii la telefon; 2.000 L; (0724.570.778

248. Ambalatoare/ri carne pasare Cu sau fara experienta/ calificare. Salariu atractiv/ bonuri de masa (valoare 15 lei/zi)/ prima zilnica (20 lei); spor de stabilitate % salariu; Contract de munca. Program de LV. de la 1019. Punct de lucru in sector 3. Piata Bobocica- Bucuresti. (0741.212.102 249. AMBALATOR Yellow. Menu, firma de catering strada Oltetului 11-13, sector 2, angajeaza personal ambalare. Program luni - vineri, 8 - 17, contract de munca, salariu 1600 lei. 1.600 L; (0757.061.061 madalin@yellow.menu 250. Ambalator colete angajam urgent persoana pentru ambalare colete pentru site vanzare textile de casa (lenjerii de pat, prosoape, pilote, perne, paturi). Salariu motivant, metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 251. Ambalator manual, Companie cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidati si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. CV pe mail; (0756.717.770 office@eminvest.ro 252. Ambalator manual, Companie cu

domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidati si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. CV pe mail; (0756.717.770 office@eminvest.ro 253. Ambalator manual. Companie

cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidati si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. Rel. la tel., CV: (0756.717.770 office@eminvest.ro

jeaza ajutor de bucatar, zona Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate. (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com

- 3.000 lei/luna. Spalator vase- 2.000 lei/luna. Femeie de serviciu. Oferim salarii motivante, program flexibil. Zona Piata Presei Libere. Programari interviuri: (0767.643.603/ 0722.675.766 - 3.000 lei/luna. Spalator vase- 2.000 lei/luna. Femeie de serviciu. Oferim salarii motivante, program flexibil. Zona Piata Presei Libere. Programari interviuri: (0767.643.603/ 0722.675.766

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 290. Asistenta manager cu experienta in

salon de infrumusetare, salariu atarctiv 2200 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 2 zile da 2 nu, zona metrou Gorjului, cv pe mail:office@cmstill.ro 2.500 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 291. Asistenta manager ofer colaborare

pentru tanara draguta, placuta, interesata de un job motivant si confort financiar. Acceseaza WhatsApp pentru detalii complete 3.700 L; (0756.538.209 292. Asistenta manager, asistenta per-

sonala, part-time, cu/ fara experienta, comunicativa, serioasa, oportunitate de dezvoltare profesional?. Pentru colaborare de lunga durata se ofera alte facilitati. CV si foto pe mail; 4.000 L; serban382@yahoo.com 293. ASISTENTA MEDICALA ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 294. Asistenta medicala Cabinet stoma-

254. Ambalator pensionar fabrica deter-

272. Aqua Gardin Militari Residence

tologic, angajam asistenta medicalazona Mall Vitan, program: ma-vi 13-19 luni-4 ore. (0745.263.222 dr.gabrielamoldovan@yahoo.com

273. Asistent electrician auto reprezen-

295. Asistenta medicala cu experienta si infirmiera pentru camin de batrani, sector 5. Salariu atractiv, program 24/48 h; (0726.516.166

genti sector 3 angajeaza ambalator pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

restaurantul si sala de evenimente angajeaza femeie de serviciu si femeie la spalatorie. Detalii la tel. (0722.328.158

255. Ambalator, ambalatoare semi-

tanta service camioane si remorci angajam asistent electrician auto,diploma de electrician, fara experienta oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei, rog trimiteti CV la email; 2.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

preparate din carne pentru producator cu sediul in Tunari - IF se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Oferim: transport asigurat, masa calda, tichete 15 Ron/zi, salariul atractiv. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 256. Ambalatori in cadrul unei impor-

tante fabrici de lacuri si vopsele din Bucuresti. Locatie Bd. Theodor Pallady, metrou Nicolae Tecu. Program: L-V 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.700 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 257. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75 258. Ambalatori manuali Firma mase

274. Asistent farmacie, cu studii, pentru drogherie salariu net 1.800 fara target, program de lucru de luni pana vineri 10-18, iar in weekend 10-22, unul liber, unul lucrat. Detalii la telefon (0727.699.696 275. Asistent farmacie. Farmacie anga-

jeaza Asistent Farmacie cu studii de specialitate sau in curs cu/ fara experienta. Oferim mediu de lucru placut, contract, posibil promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 276. Asistent manager cautam asistent

plastice din Branesti Ilfov, angajeaza ambalatori manuali, program 8 ore, salariu+bonus. (0747.224.466/ 0730.073.836 silviu@arthur.ro

manager cu cunostinte de facturare. Program de lucru 8-16/10-18. Pachet salarial 1300 ron + tichete de masa; 1.300 L; (0727.993.297 expres.transintex@gmail.com

259. ambalatori manuali pentru îmbute-

277. Asistent manager pentru agentie de

lierea detergen?ilor si a produselor de între?inere casa ,punct de lucru intersec?ia B-dul Constructorilor cu Calea Giule?ti se ofer? salariu + bonuri de mas?. (0728.326.445 260. Ambalatori manuali pentru fabrica

de dulciuri in Brasov, transport asigurat, portie de dulciuri gratuite lunar, spor de noapte 25%, prime de sarbatori, bonus de angajare 200 de Lei, salariu motivant, tichete de masa 10 Lei (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 261. Ambalatori Pantelimon Ilfov femei si barbati pentru fabrica Sano, program 2 schimburi: 6.30-14.30/14.30-10.30, salariu 1300, bonuri, decontare transport, interviu s1- Ion Mihalache. CV obligatoriu 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 262. Ambalatori, personal industria cos-

metica. Angajam ambalatori productie cosmetica. Conditii de munca deosebite. Program de lucru: 07,30 - 16,00. Salariu pe cartea de munca, bonuri de masa. Locatie: Bucuresti, ionel.gherghe@exmobi.ro 263. Ambasada Spaniei la Bucuresti

organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de secretar administrativ pe perioada nedeterminata.Cerinte pentru candidati: 1. Limbi straine: spaniola si romana scris si vorbit. 2. Experienta intr-un post similar. Detaliile concursului pot fi consultate la telefon 021/318.11.05 si sunt publicate pe pagina web a Ambasadei: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Bucarest , la sediul Ambasadei, din Str. Louis Blanc, nr. 3, Sector 1, Bucuresti, la Biroul Comercial al Spaniei, din Str. Dionisie Lupu, nr. 64-66, et. 3, Sector 1, Bucuresti, la sediul Institutului Cervantes, din Bd. Regina Elisabeta, nr. 38, sector 5, Bucuresti.Cererile de participare la concurs sunt disponibile la sediul Ambasadei Spaniei, la Biroul Comercial al Spaniei, la Institutul Cervantes din Bucuresti si pe pagina web a Ambasadei. Termenul de prezentare a cererilor: intre 9 si 19 octombrie 2018. 264. Ambulanta Puls angajeaza condu-

catori auto/ ambulantieri. Detalii la tel.: (0219733

265. Ambulantier, sofer autosanitara

Cat. B1/B2, AmbuMED angajeaza sofer autosanitara cat. B1/B2 echipaj medical de urgenta. Diploma de ambulantier obligatorie. Salariu 4000 - 6000 lei/luna (salariu+comision). Mai multe detalii la telefon. 4.000 L; (0722.112.224 contact@ambumed.ro

selectare si plasare personal, zona Obor, program 9-17, luni vineri, salariul fix si comision 2.300 L; (0731.579.464

278. Asistent manager pentru societate cu sediul in Bucuresti rond Alba Iulia, program L-V 08.00-16.00 contact@creativtub.ro 279. Asistent manager - contablitate pri-

269. Angajez muncitori pentru montaje usi, fatade, etc. Angajez muncitori calificati sau necalificati pt montaj fatade ventilate , usi metalice, tamplarie, usi de garaj, automatizari. (0741.116.622 office@usiautomatizate.ro 270. Angajez sudor, instalator, ajutor de

instalator firma de constructii cu experienta de 14 ani in domeniu, angajeaza sudor, instalator si ajutor de instalator pentru santierele din Bucuresti; (0747.074.200 271. anglia constructii izolatii termice,

placari exterioare in Anglia.Angajam persoane cu sau fara experienta.Salarii atractive; (0757.281.789

316. Baiat depozit magazin piese camioane Magazin piese camioane,angajam baiat depozit cu permis auto categoria B. Responsabilitati: receptie marfa, aranjarea si gestionarea pieselor, consiliere clienti in magazin. Salariu atractiv. (0741.070.998 filaret@o-tech.ro

zona Titan Ne marim echipa, cautam manichiurista ce isi doreste un loc de munca stabil unde poate obtine venituri substantiale. De 6 ani in Romania, carte de munca, salariu fix sau comision, clientela formata. (0766.621.638 343. Beauty One Beauty One angajeaza cosmeticiana. Sector 2 program o zi cu o zi duminica libera. Salonul este de 7 ani cu vad format; (0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com

magazin si bar. Asigur cazare gratis, 1.900 L; (0734.406.034

344. Beauty salon angajeaza personal Beauty Salon cu puncte de lucru in zonele Berceni, Aparatorii Patriei si Serban Voda angajeaza frizeri inclusiv pensionari, cosmeticiana si manichiurista. Rog seriozitate. (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com

318. Baiat in pavilion P6 Doraly 2, comu-

345. Beauty salon cu vechime de 8 ani in

317. Baiat din provincie pentru ajutor

na Afumati Ilfov, sos. Bucuresti - Urziceni 16, salariu motivant, conditii de munca, seriozitate; (0766.886.638 319. Baieti echipe mobile interventie

curatenie, firma Exclusive Facility Management din Bucuresti angajeaza baieti din Bucuresti sau provinicie.Detalii la telefon (0751.193.866/ 031.438.08.42 320. Baieti si fete, pregatire, ambalare

legume fructe pentru depozit frigorific situat in cartier Berceni, langa magazinul Metro. Program L-V: 07-17, S: 07-14. Autobuze 312; 141; 220; 232; 2.000 L; (0722.242.797/ 0722.600.959 simaimpex@yahoo.com 321. Baieti si fete, spalatorie auto si covoare, cu sau fara cazare, Calea Giulesti 235 Bucuresti. 322. Baneasa, agent curatenie, firma de

curatenie angajam personal intretinere in ansamblu rezidential de lux Pipera, langa zoo. Program fix 7:30-15:30, decontare Ratb, contract de munca, plata lunara fara intarziere. Tel: 1.450 L; (0771.449.760

299. Asistenta medicala, ingrijitoare pt.

gradinita privata. Program de 4 h, 08.0012.00; (0720.371.206

323. Barbati pentru curatenie si strans carucioare pentru hypermarket din zona Berceni; (0758.044.134

300. Asistenta online, castiga 10.500

324. Barista Gloria Jean's Coffees Aero-

$/luna. Activeaza ca model online si beneficiezi de bonus 3.000 Lei la angajare, fitness si make-up gratuit. Program la alegere. Sunt acceptate si persoane fara experienta. Salariu 3.700 Lei; 5.700 L; (0744.378.116 officemystic@yahoo.com

port Otopeni Cafenea Gloria Jean's Coffees angajeaza barista cu sau fara experienta pentru locatiile din incinta Aeroportului Henri Coanda Otopeni. Contact: 1.900 L; (0725.000.477 cristina.panait@rbk-property.ro

301. Asistenta personala Caut d-ra

325. Barista, nu necesita experienta,

aspect fizic placut care in timpul liber doreste o colaborare. Permisul de conducere reprezinta un avantaj. Posibil part sau full time.Rog foto si det pe mail adrian.adrian150@yahoo.com 1.000 {; adrian.adrian150@yahoo.com

342. Beauty Center cauta manichiurista,

acest post implica comunicarea cu oaspetii cafenelei, prepararea de bauturi pe baza de cafea si nu numai. Posibilitate de training si specializare in domeniul cafelei. (0765.878.780 elviraenache222@gmail.com

sect. 3, Theodor Pallady nr. 3, angajeaza manichiurista (gel, semi, clasic) si ucenic coafor, persoane serioase, muncitoare si dornice sa evolueze, conditii deosebite; (0722.132.892/ 0761.926.357 simona.zuza@yahoo.com

346. Bellboy angajeaza hotel 4 stele cen-

trul vechi. Conditii avantajoase. CV la mail; (0727.000.024 welcome@themansionhotel.ro 347. Bellboy hotel, hotel 4 stele, zona

Baneasa, angajeaza bellboy (curier/ bagajist). Cunostinte minime lb. engleza. 1700 lei - 2000 lei; (0742.224.514 office@phoenicia.ro 348. Benzinarie angajeaza personal Benzinarie angajeaza casier(a) si lucrator platforma. Bucuresti Sector 4. 1 L; (0723.391.317/ 0723.558.944 349. Benzinarie. Mol Caramfil (cartier

Baneasa) angajeaza: casier 3 posturi, operator copertina 2 posturi, femeie pentru curatenie 1 post, relatii la numerele de telefon, (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 350. Bistro zona Floreasca angajeaza bucatar ajutor bucatar, salariu avantajos, program flexibil (0723.209.109 adriana.bodea@ADREM.RO 351. Bona 8h, copil 11 luni, Piata Chibrit

infrumusetare Hypocrat. Rog CV, tel.: (0735.400.322 hr.hipocrat2000@gmail.com

Baneasa, 2.500 lei. Bona, copii de 4 ani si 1 an si jumatate, 6 h/zi, Parcul Ioanid, 1.600 lei. Bona copil de 2 ani, 9 h/zi, program de dupa masa, Otopeni, 2.500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331

ingrijirea copiilor, corecta, serioasa, ma angajez interna sau zilnic, salariu 1000 lei, (0752.026.975/ 0747.159.361 356. Bona externa pentru copil de 6 ani,

de luni pana vineri, detalii la telefon; (0728.391.080

salariu, bebe 10 luni, in Pipera (zona Omv Pipera/McDonalds). Program 10 ore/ zi, l-v. Salariu intre 2100 - 2500 lei. Dorim colaborare termen lung. Sunati la tel. Decontam transport 2.500 L; (0724.231.334

282. Asistent manager pentru societate de reciclare, vino in echipa noastra. Cerinte: cunostinte solide de Microsoft-Excel, Word, Outlook, abilitati de comunicare (0723.528.210 dan.grigorescu@reciclareactiva.ro 283. Asistent manager, CSC Trans Metal

SRL cu sediul in Sat. Rudeni angajeaza asistent manager. Cunostinte necesare: limba spaniola, Microsoft Office. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. din anunt sau adresa mail. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 hr.hypocrat2000@gmail.com 286. Asistent personal, insotitor pentru persoana nevazatoare cu carte de munca, sector 2 Bucuresti; (021.250.28.82/ 0720.487.923 287. Asistent vanzari studii medii sau

superioare. Angajam persoane dinamice si cu atitudine pozitiva pentru procesarea comenzilor de vanzare. Locatie: Jilava. Asiguram transport. Detalii la tel. (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro 288. Asistent, asistenta medical general-

ist, familie urgent. Cabinet medicina de familie, Bucuresti sector 4, cautam urgent asistent/a medicala generalist/a. Cerinte: minim 2 ani experienta in domeniu, inclusiv pentru copii, vaccinari, catagrafie, RENV. (0741.315.491 moniquemizumschi@yahoo.com 289. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

303. Asistenta stomatologie cu si fara

experienta pentru cabinet stomatologic in zona Militari, statie metrou Gorjului, (0741.169.111 dstomadent@yahoo.com 304. Asistente medicale pt. clinica den-

tara lux se ofera salariu atractiv si conditii de munca deosebite. Aspect fizic placut, seriozitate si punctualitate. Cu sau fara experienta. Detalii tel. (0766.483.103

305. Asistente si infirmiere pentru camin de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel. (0744.321.376/ 0728.555.959 306. Asistenti medicali pentru camin de batrani, Calea Giulesti nr. 284, program 12 h, 150 L; (0730.225.042 307. Asociatia Carp Omenia Bucuresti,

cauta absolvent studii superioare in domeniul financiar/ economic. Experienta minim 3 ani in functia de contabil/ economist sau senior contabil cu cunostinte f. bune de contabilitate, legislatie financiar contabila si de fiscalitate. Obligatoriu cunostinte bune de operare a PC-ului, MS Office (Excel si Word f. bine) obligatoriu cunostinte limba engleza (vorbit/scris); (0752.001.400 308. Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Omenia Bucuresti sediul in str. Amurgului nr. 53, sector 5 angajeaza urgent casieri zonali cu diploma de absolvire studii medii si domiciliu in urmat. sect. ale capitalei 2,3,4 si 6. Relatii la tel. (0752.001.445/ 0723.394.971/ 021.423.11.49 309. Asociatie de proprietari zona

Universitate angajeaza paznic 12/24, contract de munca, salariu net 1.585 lei. Se solicita cazier, atestat si adeverinta medic; (0768.573.857 310. Atelier creatie vestimentara angajam croitorese cu experienta, capabili sa faca un produs capcoada. Locul de munca este in centrul orasului. Se ofera salariu atractiv, bonuri de masa si bonusuri. Program de 8 ore. Oferim seriozitate intr-un mediu de lucru deosebit; (0727.369.293 311. Avem nevoie de oameni ca tine, Suntem doua mari restaurante in orasul Otopeni si avem nevoie de oameni ca tine sa ne formam echipa perfecta. Suntem in cautarea unor bucatari, pizzari, ajutor bucatar, ajutor pizzar, call center. 2.500 L; (0729.106.169/ 0729.106.169 tehnic@luckypizza.ro 312. B3ton Resto Bar angajeaza ospatar,

ospatarita restaurantul B3TON, angajeaza ospatarita / ospatar cu experienta, program 2 zile cu 2 zile. Masa asigurata. Contract de munca. Bd. Marasesti nr. 2B bl.C, sc. 3. parter. Zona Parcul Carol; 1.600 L; (0724.590.863 313. Baduc SA angajeaza operator calcu-

lator cerinte: studii medii/ superioare; cunostinte operare pc si Microsoft Office; atentie la detalii, atentie distributiva, spirit de observatie, comunicare si memorie buna; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

326. Barista. Angajam Barista pentru

locatie tip take a way. (0742.222.243 mariaionescumadalina7@gmail.com

327. Barman BBQ Pipera cauta urgent barman. Locatie buna, program una cu una, de la ora 07.00-22.00, duminica liber intodeauna, salariu negociabil, dar cautam persoana serioasa si atenta. Zona metrou Pipera, (0722.533.439/ 0722.533.439 OFFICE@BBQGRILL.RO 328. Barman pentru cafeneaua Bemolle

Cafe situata pe Calea Victoriei nr.16 angajeaza barman cu minim de experien?a.Program 2 zile cu 2 zile libere. Salariu 2.250 lei net, tips zilnic, contract munca; 2.250 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com 329. Barman Restaurant Brasserie aflat

in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent barman, program flexibil: 2 zile cu 2 zile. Contact. (0752.224.582 andantafood@yahoo.com 330. Barman restaurant central angajeaza barman si ajutor de barman in conditii avantajoase, program full time; (0762.969.532 office@embassy-one.ro 331. Barman restaurant situat in sector 2,

angajeaza barman cu experienta, program 2/2 zile, conditii avantajoase: transport asigurat, masa asigurata, tips din vanzare, contract de munca, rugam seriozitate, 2.200 L; (0761.601.441/ 0761.299.964 dbrisit@yahoo.com 332. Barman Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza barman. Salariu motivant. Tel. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 333. Barman Chocolat Ateneu Chocolat

Boutique Ateneu angajeaza barman, progam full time, contract pe perioada nedeterminata. Salariu minim pe economie+bonuri de masa. Puteti trimite cv ul pe adresa de mail nfc18917@gmail.com

334. Barman cu experienta Bite cauta barman cu experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar. Program 2 cu 2, 10-23. Se asigura transport si o masa pe zi. Salariul 1.500 lei + bonus. 2.000 L; (0726.600.921 fadidraghici@gmail.com 335. Barman pentru restaurantul Cismigiu, vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 336. Barman pt. restaurant. Se asigura

tips, doua mese pe zi si transport; (0724.500.291

337. Barman restaurant pentru locatia

noastra Social 1 situat pe bld. Unirii nr. 1, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 338. Barman, pentru Roxy Pub Regie. Se ofera pachet salarial atractiv, procent, experienta minim 6 luni; (0785.224.502

elator; (0733.796.659

374. Brutari pentru brutarie artizanala, in

sector 2 Bucuresti, zona Foisorul de Foc. Salariu motivant (in functie de experienta) plus bonusuri. Detalii la telefon. (0742.444.116 375. Brutari, ajutor brutari si patiseri cu/fara experienta, salariu atractiv, colectiv intelegator, program flexibil, munca usoara, specializare in domeniu, loc de cazare, seriozitate la plata salariilor, (0723.500.709 romtehnocom99@gmail.com 376. Bucatar Angajam bucatar cu experi-

enta pentru cantina. Oferim conditii bune de lucru, program fix, fara ore de noapte, salariu+tichete de masa+decontare transport. CV la office@dlcatering.ro. (0727.777.715/ 0744.306.194 office@dlcatering.ro central, zona Floreasca. (0771.189.347 adriana.bodea@ADREM.RO

366. Brodeza, pentru cusut manual cu acul broderie cu margele in atelierul de creatie Cristallini, infiintat in 2009, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program l-v, 8h cu pauza masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor. (0723.551.771 office@cristallini.com

uata in Delta Dunarii. Oferim cazare si masa. 3.500 L; (0744.601.262

404. Bucatar cu experienta Restaurant tip-autoservire, program luni-vineri 07-16. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere. (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com

381. Bucatar cu experienta pentru un centru de ingrijire batrani situat in zona Pajura. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com 382. Bucatar cu si fara experienta pentru

restaurantul Resto Aperto din incinta Mall Vitan Parter. Pentru mai multe informatii sunati la nr de telefon. Asteptam sa faci parte din echipa noastra; (0738.652.992/ 0727.561.605 valentina.georgescu@sterlingcruise.eu 383. Bucatar pentru centru pentru per-

soane varstnice (0762.983.394 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

384. Bucatar Pizzerie cu program non-

stop situata in zona Hala Traian, angajeaza Bucatar cu experienta, program 2 cu 2. (0730.313.190 tamana 6-15 si o saptamana liber, zona Sala Palatului mai multe detalii la tel. (0763.652.512 386. Bucatar Restaurant & Delivery cu

387. Bucatar restaurant Refugiu cu spe-

cific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0727.626.981/ 0763.478.438 388. Bucatar Restaurant sect 4, anga-

405. Bucatar cu experienta bucatarie romaneasca. firma catering circuit inchis. Se prepara zilnic felul 1 + felul 2 + gustari. Program luni - vineri - 06:00 - 15:00. Firma se afla in sectorul 3. Salariu 2500 lei net (in mana). 2.500 L; (0757.574.194 406. Bucatar cu experienta pentru cater-

ing, oferim forme legale de munca, salariu fara intarziere. Programul: L-V, o zi cu o zi sau doua cu doua. Salariu pornire: 3.7004.200 Lei net. Sector 1, 4.200 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

407. Bucatar cu minim 2 ani experienta, zona 23 August Suntem o firma de catering care cauta un coleg serios si muncitor. Se ofera salariu motivant! Bucatarul sef, stie ce sa ceara viitorului angajat. Persoanele serioase au numai de castigat; (0724.378.496 iahim192004@yahoo.com 408. Bucatar fast food, angajam in cadrul

unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Vitan. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi 2.930 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

409. Bucatar fast-food Angajam bucatar in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti.Locatie: Mall Baneasa. Program lucru:5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi. 2.930 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 410. Bucatar gradinita Angajam personal

bucatarie gradinita, langa Herastrau. (0752.974.328

jeaza full time, bucatar, femeie serviciu, paznic, (0745.670.564/ 0769.876.733 dinanicoleta09@yahoo.com

411. Bucatar in colaborare la un punct de

389. Bucatar Restaurantul Aria Gourmet

412. Bucatar incepator restaurant din Mall Baneasa angajeaza bucatar incepator, salariu negociabil in functie de performanta. Programul se discuta la interviu. Petre Claudia contact; (0735.226.533 claudia.petre@abcint.ro

Burger, zona Universitate, angajeaza bucatar. Program 2/2, ctr. munca, salariu, tips; (0751.242.660 office@ariaburger.ro

391. Bucatar taxi decontat, mese asigu-

Brand Chef bucatar pentru locatia din Bucuresti. Salariu atractiv. Conditii deosebite; (0720.987.739

401. Bucatar cu experienta pensiune sit-

380. Bucatar cu experienta pentru restaurant in mall promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

363. Boulevard Cafe angajeaza ajutor de

365.

400. Bucatar cu experienta Centru de evenimente de top si restaurant a la carte angajeaza in conditii avantajoase bucatari cu experienta. Salariu motivant, program flexibil in ture. (0733.912.005

hotel de 4 stele din sectorul. 2.300 L; (0751.190.463

390. Bucatar Roxy Pub (Regie) angajam

364. Boulevard Cafe angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta. Pentru informatii si programari sunati la numarul de telefon. Cerinte: seriozitate, punctualitate 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

399. Bucatar chef si bucatar cald cautam bucatar chef si bucatar la cald responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 2000-3500 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2; 3.000 L; (0723.169.862/ 0726.600.921

403. Bucatar cu experienta pentru un

362. Bone pentru familii serioase cauta cautam bona pentru familii serioase din Bucuresti,35 posturi vacante. Program: 89 ore/zi sau intern. Oferte salariale peste pretul pieteipeste 2500 lei/luna). Tel; 2.500 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03

bucatar cu sau fara experienta. Pentru informatii si programari sunati la numarul de telefon.Cerinte: seriozitate, punctualitate 1.900 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

398. Bucatar chef si ajutor bucatar restaurant din Floreasca angajeaza bucatar chef 8 ore/zi, sal min 6900 ron, exp. min. 6 ani, ture 2 cu 2 si ajutor bucatar cu exp. min. 4 ani, sal.3500 ron, ture 2 cu 2. Asteptam CV la adresa de email; (021.313.45.85 office@vacamuuu.com

romaneasca/ internationala 2.600 L; (0745.458.922

locatia in Drumul Taberei sector 6, angajeaza bucatar cu experienta in domeniu pe departamentul gratar-transare, portionare, preparare carne si prajire paneuri in friteuza. (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com

361. Bona, angajare imediata Dorobanti, 8 ore, fetita 1 an, 2500 L. Titan, 10 ore, copil 9 luni, 2300 Lei. Obor, Gemeni 1 an, 9-17, 2500 Lei. Zona 1 Mai, 8 ore, 2000 Lei, copil 1 an. Bona interna, copil 1 an, 3500 Lei 3.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro

donator si pasiunea ta este bucataria? Temple Pub angajeaza bucatar chef cu exp. min. 2 ani, program flexibil, salariu + procent + evenimente. Detalii Marasesti 71; (0767.671.013 office@thetemplepub.ro

379. Bucatar cu experienta in bucataria

359. Bona interna Bucuresti fetita 1 an

360. Bona pentru dezvoltare copil 5 ani, Dr. Taberei Caut bona cu experienta pentru copil 5 ani, cu aptitudini si motivatie pentru dezvoltarea lui intelectuala si dobandirea de indemanari. Salariu atractiv. Tel 0725883898 doar dupa ora 18.30 si weekend. (0725.883.898

397. Bucatar chef esti un lider, bun coor-

402. Bucatar cu experienta pentru restaurant. Mai multe detalii la telefon. (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

385. Bucatar pt fast food, program o sap-

pentru familie educata, Bucuresti, salariu motivant, beneficii, contract de munca, doar menajul copilului, camera si baie separate, colaborare pe termen lung, 6 zile libere/luna 3.800 L; (0741.932.722

396. Bucatar cald, bucatar rece, pizzar, barman, ospatar, personal spalare vesela pentru restaurant nou in Bucurestii Noi. Dorim sa formam o echipa dinamica, motivata si profesionista intr-un cadru relaxat si deschis. Oferim 2 mese/zi, taxi, tips (0726.606.212 cinasrestaurant@mail.com

tru un nou proiect in M?gurele oferim si cerem seriozitate, asiguram transportul, salariu 200 ron tura net; 3.000 L; (0723.580.658

358. Bona full time Mall Vitan familie tanara cautam bona full time pentru fetita 12 luni. Program Luni-Vineri 8:30-18:00. Ocazional weekend la evenimente intre 19:00-21:00, zilnic. (0722.945.449

bucatar cu experienta, se cere seriozitate, punctualitate, capacitate de a respecta meniul si retetarul restaurantului, atentie distributiva. Se ofera salariu atractiv+tips; (0785.224.502 rate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, (0735.870.212 georrge.ionita@gmail.com 392. Bucatar terasa Obor;

(0763.155.928

393. Bucatar (easa), soferi si ospatari cu

experienta, urgent, pt. restaurant libanez; (0736.174.612 394. Bucatar / ajutor bucatar, Grand Cafe

Van Gogh, cafenea situata in centru istoric (Smardan nr. 9) care activeaza in HoReCa de 10 ani doreste sa-si mareasca echipa. Bucatarie internationala. Salariu atractiv + tips, (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 395. Bucatar / ajutor de bucatar pentru

restaurant restaurantul Olimpico situat in mall vitan angajeaza Bucatar /ajutor cu experienta. Contract de munca nedeterminat , masa si transport incluse. Plata salariului la doua saptamani 5 si 20 ale lunii); (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro

lucru aflat in interiorul unui hypermarket; (0758.084.294

413. Bucatar la cald cautam bucatari pentru sectia de cald, cu experienta si dornici de munca pentru Journey Pub. Cerem si oferim seriozitate, salariu motivant, transport asigurat. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro 414. Bucatar la rece restaurant din cen-

tru capitalei angajeaza bucatar la rece cu experienta minim 1 an; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

415. Bucatar pentru bucataria rece, Restaurant cu specific italian angajam bucatar pentru bucataria rece (salate, deserturi). Program 1 zi cu 1 zi. Salariul net 2600 ron. Adresa noastra str Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi. 2.600 L; (0744.489.993 416. Bucatar pentru restaurant cu servire

rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:00-24:30, salariu 2800 lei + decont transport; 2.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

417. Bucatar rece cu experienta minim 1 an pentru restaurant Dorada situat in incinta hotelului Lev Or, str. Occidentului nr 25, sector 1, Bucuresti; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com

367. Broker imobiliar. Broker imobiliar Imozone angajeaza agenti imobiliari pentru activitate in sector 6. Candidatul ideal: persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare cu sau fara experienta. Pt. interviu ast.: (0728.874.501 office.drt.khc@gmail.com 368. Bronec Int. Company angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinteminim 12 clase, program 12/24, 12/48. 021.326.20.44/9532;

339. Barman-ospatar, club de biliard

369. Brutar cu sau fara experienta, metrou Pipera program in doua schimburi de zi, 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Bonuri de masa, salariu motivant, ore suplimentare platite. (0724.322.000 hr@anapan.ro

340. Barmani si ospatari, restaurant Embassy Park angajeaza ospatari si barmani, salariu motivant, detalii la numaru; (0728.983.960 office@embassy-park.ro

370. Brutar, ajutor de brutar in zona metrou Jiului, Bucurestii Noi. Program de lucru L-V, 8 ore tura de zi. Conditii bune de munca, contract, salariu in functie de experienta; (0722.244.333

Mercury, situat in sectorul 2 cauta fete/baieti spre angajare pentru postul barman/ospatar; (0726.605.399

373. Brutar. Angajam urgent brutar mod-

378. Bucatar bucatar cu experienta pen-

355. Bona cu experienta si vechime in

302. Asistenta stomatologie Cabinet stomatologic, situat in sec 3 angajeaza asistenta de stomatologie, program full time + contract de munca! Cei interesati sa trimita un CV la adresa de mail sau sa sune la nr de tel de mai jos; (0722.544.443 stoma_sl@yahoo.com

372. Brutar-cofetar Restaurantul Cherhanaua Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza brutar-cofetar. Salariu motivant. Tel. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

352. Bona baiat de 3 ani, 10 h/zi,

h/zi, Baneasa, 2.000 lei. Menajera clinica, de luni pana vineri, 9.00-17.00, carte de munca, Floreasca, 2.000 lei. Bona, copil 6 luni, 8 h/zi, Aviatiei la metrou, 2.000 lei. Bona, fetita 7 ani, 8 h/zi, Tineretului, 2.000 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331

281. Asistent manager pentru centru de

ta pt locatie Sector 4 Vacaresti (aproape metrou). Program 1 zi cu 1 zi, 2 week libere, salariu deosebit, concedii platite, echipa de treaba. (0721.967.808

377. Bucatar Angajam bucatar-restaurant

353. Bona copii de 4 si 5 ani, 6 h/zi sau 8

candidatul ideal: cunostinte Excel, contabilitate primara, stocuri, mailuri, site internet, clasare documente. Vorbitor de limba engleza, franceza este un avantaj. Salariu motivant. Sediul Dorobanti (0749.079.446 madalina.ulmeanu@naturalparis.ro

371. Brutar, patiser cu sau fara experien-

caut bona baietel de 11 luni. Program: lunivineri 9-17,30. Se solicita activitati exclusiv legate de copil inclusiv gatitul mesei de pranz. Fara menaj casa Piata Chibrit metrou 1 Mai (0728.886.263 loredana_barbu@yahoo.com

357. Bona externa Pipera, 2100-2500

285. Asistent medical pentru Clinica

Bucuresti Noi pt. birouri, program 4-8 ore/zi, dimineata/ luni-vineri, in zonele Jiului, Bucuresti Noi, P-ta Domenii, Bucuresti, relatii la tel, salariu atractiv, cm 1.400 L; (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro

298. Asistenta medicala, angajez pentru gradinita particulara, zona Militari Rezidentiala. (0731.313.131

in Afumati, zona Doraly, angajeaza baiat, magazin decoratiuni, serios si dornic de munca, salariul fiind unul atractiv.Pentru mai multe informatii sunati la 0744540706 (0744.540.706 goldenartstyle@yahoo.ro

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro

280. Asistent manager la Natural Paris

267. Angajam muncitori in constructii

268. Angajam personal curatenie Jiului

tara Clinica MG Medical, angajeaza asistenta medicala pentru radiologie dentara. (0723.250.358 madalina.toma@mgmedical.ro

315. Baiat Societate comerciala cu sediul

341. Barmani, barmanite, pt. Luna Cafe

354. Bona copil nou nascut, 10 h/zi, Otopeni, 2.500 lei. Bona copil 5 luni, 8 h/zi, Bucurestii Noi, 2.000 lei. Bona copil 2 ani si jumatare, 8 h si jumatate/zi, Pantelimon, 2.500 lei; (0764.185.105/ 0764.949.331

pentru intretinere terenuri tenis si fotbal, spatii verzi, cu cunostinte minime pentru diverse reparatii minore. Salariul negociabil plus tichete masa (0733.991.722 club.voinicelu@yahoo.com Firma Elite Surface Systems angajeaza in Bucuresti echipe de aplicatori cu experienta/sef echipa pentru executie pardoseli cu rasini si hidroizolatii cu membrane lichide. (0724.000.108 izabela.manea@pardoseli-elite.ro

297. Asistenta medicala radiologie den-

ale limbii engleze pentru hotel, care sa ajute receptionerii si clientii cu bagajele. Program de lucru 12/24 - 12/48 ore. Salariul 1400 RON+spor de noapte; 1.500 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro

mara Doral Cleaning angajeaza asistent manager program full time, L-V:09-17, zona Piata Unirii. Cunostinte operare program contabilitate Ciel. Experienta minim 1 an pe un post sililar. Cunostinte medii in materie de legislatie contabila Atributii: Emiterea documentelor de gestiune comerciala: facturi, chitante, bonuri fiscale; Operarea documentelor interne: nir, bonuri de consum, pontaje, diurne, foi de parcurs etc.; Indosarierea documentelor financiarcontabile; Efectuarea si urmarirea platilor catre furnizori si incasarilor de la clienti; Urmarirea soldurilor pentru clienti/ incasari la datele scadente aferente; Evidenta jurnalului de casa; Mentinerea unei colaborari stranse cu firma de contabilitate; Elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management. Salariul se negociaza in urma interviului. Interviu doar in baza CV la adresa email in att. Mihaela Cirstea; mihaela.cirstea@doral-cleaning.ro

284. Asistent mecanic pentru reprezentanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro

266. Amenajator baza sportiva Voinicelu

296. Asistenta medicala generalista full time/ part time cu certificat de libera practica sau adeverinta de terminare a scolii sanitare cu sau fara experienta, cu minime cunostinte PC pentru medicina de familie, zona Giulesti, sect. 6 Bucuresti. (0723.503.374 roxana_ursea_yo_1vip@yahoo.com

314. Bagajist, persoane cunoscatoare

9

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 464. Bucatar, ajutor, vase, curatenie pt catering Firma de catering angajeaza bucatar, ajutor bucatar, om la vase, om pt curatenie, zona Salaj, Sebastian (sector 5). Contract de munca, salariu motivant, (0722.806.412 465. Bucatar, bucatareasa restaurant

Business Land angajeaza bucatar, bucatareasa, cu contract de munca, salariu atractiv, bonusuri, program 2 zile cu 2 zile. Rugam si oferim seriozitate; (0722.250.811 businesslandalex@yahoo.com 466. Bucatar, bucatareasa, salariu atrac-

tiv bucatar/bucatareasa-camin de batrani, salariu atractiv, program lejer. 2.500 L; (0758.074.440 caminulsfdumitru@gmail.com

418. Bucatar salate restaurant Stadio

restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata; (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro 419. Bucatar sectia calda pentru restau-

rantul Stadio (Universitate) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 420. Bucatar sectia calda restaurant Sta-

dio situat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 421. Bucatar sectia calda pentru restau-

rant Stadio situat in Piata Universitatii, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 catalina@r-hr.ro 422. Bucatar sectia calda Restaurant Nor hai sa lucram impreuna in cel mai inalt restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 423. Bucatar sectia rece, castiguri bucatar sectia rece - minim 2800, taxi decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, Bucuresti; georrge.ionita@gmail.com 424. Bucatar sectie rece restaurant a la carte. Se ofera carte de munca, transport asigurat seara la plecare, salariu negociabil in functie de experienta; (0723.034.082 425. Bucatar sef bucatar sef cu experien-

ta, oferim si cerem seriozitate, asiguram transportul, salariu incepand de la 4.500 Ron net; 1.000 {; (0723.580.658

440. Bucatar, ajutor bucatar, angajeaza

Hotel Berthelot, dorim persoana sa lucreze in echipa, comunicativ, (031.425.58.60 bucatarie@hotelberthelot.ro 441. Bucatar, ajutor bucatar, femeie de

serviciu, catering, zona Sebastian. (0722.806.412

442. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar,

barman pentru Trattoria 20. (0724.992.762

443. Bucatar, ajutor bucatar;

(0732.525.952

444. Bucatar, angajam bucatar cu experi-

enta pentru autoservire; (0768.395.717

445. Bucatar, ospatar si femeie la vase angajam pentru restaurant zona Berceni Piata Sudului. Relatii suplimentare la telefon; (0742.064.891 446. Bucatar, program doua ture: 6:00

15:00/15:00-23.30, hotel zona statie metrou Straulesti. Cartierul Bucurestii Noi (0752.030.457 recrutare@moradgroup.ro 447. Bucatar, Restaurant bucatar, zona

Cotroceni, salariu atractiv, in functie de experienta, carte de munca, termen lung, rog seriozitate! (0722.500.361 emil.avramita@yahoo.com 448. Bucatar, rsponsabilitati: preluare si pregatire comenzi de preparate si bauturi; aranjare si debarasare mese. Cerinte: experienta pe un post similar minim 1 an, limba engleza, nivel mediu. (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com 449. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase

Ne marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.00-16.00; (0735.861.683 450. Bucatar, ajutor bucatar program de

426. Bucatar sef cu experienta pentru un

l-v de la 6 -17, s-d liber. Carte de munca, salariu pt bucatar incepe de la 2200, pt ajutor 1600, masa calda, cantina zona Cotroceni, detalii dupa ora 14; (0724.513.432 alex_axeldr@yahoo.com

Bucatar sef cu experienta, barman/ barist, ajutor bucatar si femeie la vase angajeaza restaurant La Papile, situat la parcul Carol, salariul motivant si carte de munca; (0733.003.003

451. Bucatar, ajutor bucatar cu experien-

nou proiect in Magurele, Ilfov, asiguram salariu motivant, comision din vanzare si decontam transportul. 4.500 L; (0723.580.658

427.

467. Bucatar, coordonator ambalator Retea de restaurante cu livrare la domiciliu cautam colegi pentru posturile: bucatar, coordonator ambalator, casier-vanzator, operator vase.salariu atractiv, masa la pranz, transport gratuit la sfarsitul programului, program normal sau in ture, (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 468. Bucatar, pizzar, shaormar, livrator, ajutor bucatar si casier, Besto Pizza angajeaza cu salariu motivant. Locatia se afla in sectorul 6 pe strada Uverturii nr. 92, absolut totul este nou (0799.787.112 bestopizza@gmail.com 469. Bucatar, restaurant zona Bd. Brancoveanu, angajeaza bucatar, bucatareasa cu experienta, program 2/2, salariu atractiv, transport asigurat. (0729.942.824 florinrizea80@yahoo.com

488. Bucatari restaurant-cofetarie-patiserie angajeaza bucatari cu experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic.Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com

««««««««««««««««««

BUCATARI CU EXPERIENTA, SALARIU 4.500 LEI PLUS BANI DE TRANSPORT, PLUS CONTRACT DE MUNCA. PROGRAM 12 AM-05 AM. SE LUCREAZA O ZI CU O ZI LIBERA; (0734.435.435 489.

«««««««««««««««««« 490. Bucatari incepatori si cu experienta pt. Companie multinationala domeniul food delivery salariul intre 2.500-3.000 Ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon: (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 491. Bucatari pentru noul restaurant Cis-

470. Bucatar, restaurant Quattro Stagioni

migiu vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

471. Bucatar- 3 posturi de bucatar pentru

492. Bucatari restaurant Restaurant din Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei si cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416

Restaurantul Quattro Stagioni angajeaza bucatar (la rece ), curatator legume. (0733.808.494 nora_mirea@yahoo.com Toan`s Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981

472. Bucatar. Angajam bucatar pentru cantina in incinta Ministerului Transporturilor. Program de lucru: Luni -Vineri 06:00 -17:00. Cerinte: minim 2 ani experienta, 2.500 L; (0723.793.620 Office@bunbun.ro 473. Bucatar. Angajam Bucatar pentru

locatie tip take a way. (0742.222.243 mariaionescumadalina7@gmail.com

475. Bucatar/bucatareasa restaurant

Refugiu cu specific romanesc angajeaza bucatar cu experienta. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981/ 0763.478.438 476. Bucatarasa angajez bucatareasa

493. Bucatari restaurant Restaurant din Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei si cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416 494. Bucatari restaurant Restaurant din

Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei, cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416 495. Bucatari restaurant Restaurant din Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei, cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416 496. Bucatari restaurant Restaurant din

Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei, cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416

cu experienta pentru catering salariu incepand de la 2.500 de lei de luni pana vineri in weekend liber; (+40733766689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com

497. Bucatari restaurant Restaurant din Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei, cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416

477. Bucatareasa Angajez bucatareasa

498. Bucatari restaurant Restaurant din Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei, cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416

catering, program de luni pana vineri, salariu motivant. (+40733766689 nootka200@yahoo.com

512. Calcatoreasa final, doar cu experienta. Zona Selgros Pantelimon. Transport asigura, salariu 2.500 L; (0786.100.103

CALIFICAT SI NECALIFICAT PENTRU ATELIER DE CROIT, LASHEZ, PENTRU HAINE DE DAMA, IN STR. BAICULUI; (0732.143.766

513.

514. Calificati si necalificati contract, cazare, angajam calificati si necalificati, zidari, dulgheri, fierari, zugravi, placatori, tencuitori si tineri fara experienta, se ofera contract, cazare gratuita, echipament, conditii de munca la nivel european, 4.000 L; (0723.631.455 alinfloricica92@yahoo.com 515. Calificati si necalificati in constructii

Firma de constructii angajam calificati si necalificati, oferim cazare in conditii bunecontract si salariu pe masura, cautam: dulgheri, fierari, zidari, finisori, zugravi, tencuitori, rigipsari, necalificati. 3.000 L; (0723.631.455 alinfloricica92@yahoo.com 516. Calificati. Angajam Sector 6 Bucuresti: calificati si necalificati pentru activitati control vizual, manipulare marfa. Contact tel./ email; (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro

536. Cameriste, firma angajeaza pentru colaborare experienta minima, colaborare rapida, pachet salarial atractiv, plata saptamanala, persoana punctuala, corecta, organizata, responsabila, masa gratuita, hotel de 5 stele; 2.600 L; (0720.188.841

jam persoane pentru postul de operator call center in limba romana. Program 09.00- 18.00. Weekend-ul liber. Salariu fix 1400 ron + decont transport + bonus saptamanal 100-400 ron. (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro

537. Caminul Elena Doamna angajeaza persoane cu bune abilitati de comunicare, orientate catre client pentru urmatoarele posturi: asistent (a), infirmier (a), bucatareasa. Asiguram masa, oferim seriozitate, salariu atractiv, un mediu de lucru placut. CV-urile pot fi trimise la email. (0721.200.963/ 0720.773.240 alexandra.gheorghiu@ymail.com

518. Camerista angajam urgent, cu/fara

538. Cantuitor mobila Fabrica de mobila

517. Call center, telefonist, operator anga-

experienta pentru formarea unei echipe intr-un hotel nou zona Aviatiei, 2000 ron net. Tel: (0748.024.051 519. Camerista Hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza camerista cu sau fara experienta, oferim bonuri de masa. (0756.031.076 fdm@internationalbucharest.ro 520. Camerista Hotel 4 stele, in zona Piata Victoriei angajeaza camerista full time, 1.700 in mana plus bonusuri, 1.700 L; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com 521. Camerista cu/fara experienta Rem-

brandt Hotel Bucuresti angajeaza camerista full time. Program de 8 ore cu pauza de masa.Se ofera salariu fix, bonuri de masa, decont transport lunar, sandwich-uri si bauturi asigurate dimineata; (021.313.93.15 alina.buzea@rembrandt.ro 522. Camerista hotel Hotel Unique Piata

Romana angajeaza camerista hotel cu sau fara experienta. Se ofera o masa si decontarea transportului. 1.800 L; (0721.077.925 rezervari@hotelunique.ro

angajam operator secundar masina aplicat cant. Sarcini: preluat si verificat piese dupa cantuire. Program 98-17.00, 1 h pauza, decontare transport. 2.400 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 539. Car Wash One angajeaza spalatori auto Spalatoria Car Wash One angajeaza spalatori auto, barbati sau femei, femeie de serviciu, receptionera. 1.500 L; (0730.260.265 mihu_oane@yahoo.com 540. Carol Cafe angajeaza ospatarite

dragute; (0785.225.000

541. Carpat Guard angajeaza agenti de paza, salariul 1.400 - 2.000 lei net lunar. Pentru obiective cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale. Zonele: Cotroceni, Militari, Unirii, Pipera. Program in ture de zi-noapte. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995 542. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe.Pentru detalii apelati numarul. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 543. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator Hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din Bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com 544. Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator hypermarket Carrefour Baneasa angajeaza macelar, transator, ajutor macelar cu sau fara experienta, din bucuresti sau zonele limitrofe. Pentru detalii apelati numarul tel. (0751.110.628 tatian_bratosin@carrefour.com

ta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

452. Bucatar, ajutor bucatar pt Ibis

Hotels Sibiu Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (0746.339.732/ 0753.013.343

545. Casa Banil angajeaza bufetiera; (0723.391.161

428. Bucatar sef,

foodserv2018@gmail.com (0740.840.011

453. Bucatar, ajutor bucatar sector 3 Restaurant Allegro angajeaza bucatar si ajutor bucatar, in Bucuresti, sectorul 3, bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan detalii la; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

546. Casa de pariuri GoBet zona Teiul Doamnei sect. 2, angajam operator- casier cu experienta, salariu atractiv; (0761.410.718/ 0720.490.320

429. Bucatar si ajutor bucatar Restaurant

454. Bucatar, ajutor bucatar, spalator

547. Casier angajam pentru restaurant tip

in centrul istoric angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Salariu motivant si conditii de munca decente. Pentru progamari la interviu puteti suna la numarul de telefon al locatiei: (0788.493.922 franceza@redangus.ro 430. Bucatar si ajutor bucatar restaurant

sector 2 langa metrou stefan cel mare angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu motivant in functie de experienta, transport asigurat, bucatar intre 2500-3500 lei. 3.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 431. Bucatar si ajutor bucatar Restauran-

tul Cherhanaua Ancora angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 432. Bucatar si ajutor bucatar pt rest sis-

tem bufet angajam pt autoservire zona mall Promenada. Restaurant The Choice cladirea Orange Romania. (0785.294.054 433. Bucatar si ajutor de bucatar anga-

jam bucatar cu experienta, ajutor de bucatar, femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. (0723.619.300 434. Bucatar si ajutor de bucatar Cantina - restaurant, in zona Lacul Tei, angajeaza cu carte de munca ajutor de bucatar si personal necalificat. Program l-v (7-16); (0722.151.472 435. Bucatar si ajutor de bucatar Cautam

colegi responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 1700-3000 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2. Se ofera o masa pe zi si transport asigurat. Zona Iancului; (0723.169.862/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

vase pt. evenimente, nunti, botezuri. Nu necesita experienta; (0735.213.403/ 0731.317.381 455. Bucatar, ajutor bucatar, femeie bucatarie, vase, curatenie pt. restaurant autoservire,salariu atractiv, zona Militari, urgent. Rog seriozitate,urgent, (0720.292.000 remus_maierean@yahoo.com 456. Bucatar, ajutor bucatar, mall Vitan cautam ajutor bucatar pentru Ana Baking CO. Suna acum si hai la noi, iti oferim salariu atractiv, bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in acest domeniu, program 8h/ zi si mediu de lucru stabil; (0724.322.000 hr@anapan.ro 457. Bucatar, ajutor bucatar, ospatar si

camerista pt. Ibis Hotels Sibiu. Oferim salariu atractiv si tichete de masa; (0746.339.732/ 0753.013.343

458. Bucatar, ajutor bucatar, ospatari,

livratori oferim contract de munca, o masa pe zi, salariu atractiv. Detalii la tel. (0762.745.745 burcus_ionut@yahoo.com 459. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar

si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturati-va echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1400-2000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numerele de tel. CV la mail; (0720.987.739/ 0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 460. Bucatar, ajutor de bucatar, gratarag-

pentru Socului Kebab si sofer livrator, salariu avantajos; (0764.673.064

iu cautam colegi pentru a pregati impreuna retete traditionale romanesti. Asiguram si calificare la locul de munca. Conditii de lucru si salarizare, foarte bune (+40212324582/ 0733.159.846/ 021.232.45.82 rezervari@restaurantvoievodal.ro

437. Bucatar si ajutor de bucatar full time

461. Bucatar, ajutor de bucatar, ospatar,

436. Bucatar si ajutor de bucatar

pentru evenimente (nunti, botez, etc) (0739.343.074

438. Bucatar si ajutor de bucatar, hotel 4

stele din Bucuresti angajam full time, salariu motivant si alte beneficii (0756.072.311 georgiana.bontas@hotelsiqua.ro 439. Bucatar tanar experienta mediteranean pt Restaurant a la Carte zona Stefan cel Mare/Piata Victoriei. Program de luni pana vineri 16-23. Tel: (0722.587.589/ 0724.280.346

fast food relatii la telefon; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

livrator Restaurant nou infiintat angajeaza bucatar, ajutor de bucatar, ospatar si livrator program 2/2. Locatie este in apropiere de statie de metro Grivita. 1 L; (0752.088.053/ 0742.184.967 462. Bucatar, ajutor de bucatar, picolite

angajam bucatar cu experienta ,ajutor de bucatar si picolite. Relatii la tel (0721.259.439/ 0721.662.286/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 463. Bucatar, ajutor ospatar, ajutor,

femeie la vase; (0724.744.953

548. Casier angajam personal in cadrul

Bucatar/ patiser pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 474.

478. Bucatareasa angajez bucatareasa

cu experienta pe bucatarie romaneasca salariu atractiv program de luni pana vineri; (0733.766.689/ 0726.513.300 nootka200@yahoo.com 479. Bucatareasa pentru fast food, sefa tura, zona Berceni, sector 4, salariu 2500 Lei, se lucreaza 1 zi cu 1 zi, cu experienta, contract 8 ore, se asigura masa zilnic, 2.500 L; (0773.316.497 480. Bucatareasa pentru pranz locatia

este deschisa de 4 ani intre orele 11.0016.00. Programul de lucru este de luni pana vineri de la 07.00-17.00. Salariu fix 2500 lei/luna pentru inceput. Sambata si duminica liber; 2.500 L; (0731.470.850 481. Bucatareasa si femeie lavase pentru cantina cu linie de autoservire, program luni-vineri, locatia Calea Giulesti; (0745.756.819 482. Bucatareasa si infirmiere Camin de batrani angajeaza bucatareasa pensionara si infirmiere calificate. (0722.371.200

BUCATAREASA, AJUTOR DE BUCATAR, ANGAJEZ PENTRU CAMIN DE BATRANI, ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 483.

484. Bucatarese cu experienta pentru

restaurant angajeaza minim 4 ani (nu este obligatorie diploma) salariu 3000 Ron/ 15 zile, o masa pe zi plus tips; 3.000 L; (0765.922.428 485. Bucatari bucatareasa pentru restau-

rant in Magurele salariu 200 Ron tura, tips, 3.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 486. Bucatari Hotel Caro, Barbu

Vacarescu 164 A, sector 2, angajeaza bucatari pentru cele 2 restaurante. Salariu motivant, program 8 ore/zi sau 12/24. Relatii la tel sau CV la: (021.208.61.21 hr@carohotel.ro 487. Bucatari restaurant Vanity anga-

jeaza Bucatari, ajutor bucatari, bufetier, ospatari, picoli, ajutor barman si femeie de serviciu. Pentru detalii sunati la numarul sau office@restaurantvanity.ro (0768.561.332 office@restaurantvanity.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

499. Bucatari restaurant Restaurant din

Bucuresti anagajam bucatari, salariu 3500 lei, cazare asigurata. 3.500 L; (0766.405.416 500. Bucatari si ajutor bucatari incepatori si cu experienta pt. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului, salariul intre 2.500-3.000 ron luna, CV la mail; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 501. Bucatari si femei de serviciu Restaurant. Angajam urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si femei de serviciu (salariul 1.300 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). (021.252.73.31/ 021.252.20.10 intermacedonia98@yahoo.com 502. Bucatari societate catering locatie sector 1, la 3 min de metroul Jiului. Salariul: de la 3000 lei (in functie de experienta si abilitati). Program: 2 zile cu 2 zile de la 9-22 sau zilnic de la 9-17 cu S-liber. Asigurat masa transport 22:30 3.000 L; (0755.050.280 luminita.sbana@yahoo.com 503. Bucatari, ospatari, picoli, femeie vase femeie de serviciu, muncitor necalificat (barbat) angajam pentru restaurant zona Drumul Taberei (0773.866.425 504. Bucatari, Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 3.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 505. Bucatari, ajutor de bucatar. restaurant in zona Popa Nan angajaza bucatar si ajutor de bucatar; (0724.321.689 silisteanugeorge@yahoo.com 506. Bucatari, ajutori de bucatari Restau-

523. Camerista hotel 4 stele Hotel

Christina 4 stele, in Bucuresti, zona Piata Romana. Salariu atractiv, mese asigurate, experienta nu este obligatorie. Telefonati pentru programare interviu. (0731.009.999 office@hotelchristina.ro 524. Camerista hotel Boutique vila Paris

Boutique Hotel, 4 stele, 9 camere, angajeaza camerista. Experienta in activitati de curatenie; experienta in domeniul hotelier, persoana corecta si organizata. Efectuarea serviciului de curatenie. (0722.696.974 office@vilaparis.ro 525. Camerista Pensiune Bucuresti

Petrache Poenaru experienta nu este necesara, bunavointa da; 2.000 L; (0749.114.663 b.moldoveanu90@gmail.com 526. Camerista Phoenicia Comfort Hotel

4 stele Program: 5 zile pe saptamana: 8:00 -17:00. Cerinte: aspect placut si ingrijit, persoana dinamica si organizata, comunicativa si sociabila; Locatie hotel: statia de metrou - Straulesti, 1.600 L; (0752.030.457 recrutare@moradgroup.ro 527. Camerista si femeie curatenie spatii

hoteliere, hotel 4 stele din Bucuresti, angajeaza camerista si femeie la curatenie spatii comune. Program full time. Contact de munca, masa asigurata si alte beneficii (0756.072.311 georgiana.bontas@hotelsiqua.ro 528. Camerista, hotel, zona Casa Pre-

sei, angajam cu contract de munca permanent, salariu atractiv, program 1 zi cu o zi libera, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30 529. Camerista, femeie de serviciu, ospatari hotel -restaurant 4 stele angajeaza: camerista, femeie de serviciu, ospatari. Nu este necesara experienta dar se cere dorinta de invatare si initiativa; (0748.291.199 office@hoteldiesel.ro

rant sector 3 angajeaza bucatari, aj. de bucatari. Se ofera salariu motivant. Se asigura transport, bonificatii zilnice, posibilitate de afirmare; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

530. Camerista, ingrijitor spatii hoteliere Hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza camerista, ingrijitor spatii hoteliere. Relatii la tel., (021.208.61.21 hr@carohotel.ro

507. Bucatari. Companie multinationala

531. Camerista, ospatar si echipier cu sau fara experienta, pt. Ibis Hotels Bucuresti Gara de Nord, persoana energica, flexibila, amabila, ordonata; salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302qm@accor.com; (0753.013.343 monica.gheorghe@ibishotels.ro

domeniul food delivery Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta, pt salariul intre 2.500-3.000 ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

508. Buctara pentru restaurant grecesc Restaurant grecesc, din centrul vechi, angajeaza urgent bucatar cu experienta in bucatarie mediteraneana. Salariu extrem de avantajos, plata zilnica la finalul zilei de lucru. (0768.036.349 niculescu.rober20@gmail.com 509. Buldoexcavatorist cu experienta.

Program de 8 ore. Locatia este in Bucuresti sector 3, nu oferim cazare. Rog seriozitate. (0765.224.870 Andomartransport@yahoo.com

510. Cafeneaua MR. 5 angajeaza 2 noi colegi, dezvoltam in Bd. Alexandru Ioan Cuza, nr. 49, sector, Bucuresti, si iti oferim un job bun, corect, platit cu 1.200 lei net /luna + 2% din vanzarea lunara + bonus de realizare target lunar. (0774.573.143/ 0720.841.165 office@smartcc.ro 511. Calcator cu experienta, confectioner

Atelier de confectii angajam personal cu experienta pt urmatoarele posturi: calcator interfazic si final, confectioner, personal principal sala croit, ajutor sala croit. (0730.773.889 office@prettygirl@yahoo.ro

532. Camerista, ospatar si echipier cu sau fara experienta, pt. Ibis Hotels Bucuresti Gara de Nord, persoana energica, flexibila, amabila, ordonata; salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302qm@accor.com; (0753.013.343

unui important lant de restaurante din Bucuresti, sector 1/3. Program: L-V in 2 schimburi, weekend liber. Se asigura decont transport la schimbul de seara; 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

549. Casier benzinarie Mol, daca esti o

persoana determinata, corecta si doresti sa te alaturi unei echipe de profesionisti, sa lucrezi intr-un mediu placut si sa inveti multe lucruri noi si utile, trimite CV la adresa de mail, 2.040 L; (0729.105.411 carmeninescu@gmail.com 550. Casier benzinarie, situata in cartierul Baneasa, benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

558. Casier, bucatar in cadrul unui impor-

tant lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa, Promenada, Vitan. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi 2.200 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 559. Casier, Cafeneaua Bemolle Cafe sit-

uata pe Cal. Victoriei nr.16, Pasaj Villacrosse angajeaza casiera. Programul este zilnic de 6-7 ore/zi de la ora 18, cu o zi libera pe saptamana, contract munca. Salariu net. 2.800 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 560. Casier, casiera, cu sau fara experienta, zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, salariu 2000 net. 2.000 L; (0773.316.497 561. Casier, lucrator comercial pt. magazin Shop&Go, zona Buftea, Bucurestii Noi, Baneasa (str. Biharia); (0745.637.369 562. Casier, casiera la o locatie de tip fast-food cu servire rapida. Salariu avantajos, plus bonus din vanzari. Pentru mai multe detalii sunati la: (0731.705.142/ 0727.454.790 ruinea.cristina@yahoo.com 563. Casier, casiera Shop&GO angajeaza in sector 1 al capitalei. Nu este necesara experienta. La noi acumulezi experienta. Avem tura de zi, de noapte sau part time. Program flexibil, 10 zile libere lunar 1.800 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 564. Casier, lucrator comercial si picol debarasator, program de luni pana vineri de la 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere 1.700 L; (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com 565. Casier, lucrator comercial, Piata Kogalniceanu pentru magazinul Shop & Go Mega Image full tine salariu atractiv, 8 ore/zi, in 2 ture si part time (sambata si duminica). Cautam persoane serioase. (0761.629.878 566. Casier, vanzatoare OMV, Sos. Giurgiului, firma partener OMV Petrom angajeaza casier/vanzatoare la OMV, Soseaua Giurgiului. Se ofera un salariu decent, bonuri de masa si training gratuit, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 567. Casier, vanzator restaurant, serveste

clientii, incaseaza banii, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire. Salariu 2100 lei, decont transport 2.100 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro

568. Casier- vanzator cu experienta, tura de noapte, 2-5 zile/ saptamana pentru magazin alimentar, zona Ghencea, Drumul Taberei, salariu 1.000 lei -2.000 lei; (0723.655.622 569. Casier/lucrator comercial cu expe-

rienta. Angajam casier, lucrator comercial cu experienta pentru Mega-Image Shop&Go zona Bucur Obor. Program flexibil, bonuri de masa, Bonus de performanta, asigurare privata de sanatate. Detalii la interviu. 1.700 L; (0724.360.851 adi184@yahoo.com 570. Casiera Agentie pariuri sportive cauta fete spre angajare pentru postul de casier operator! (0726.605.399 571. Casiera Angajam casiera service (vulcanizare) in zona Vitan (Piata Bobocica) sau Popesti-Leordeni. Pentru mai multe detalii. (0728.919.034 572. Casiera pentru preluare si incasare comenzi in locatie de tip fast food si soferi pentru livrarea la domiciliu (0736.615.947/ 0742.230.598 573. Casiera pentru service auto, vulcanizare, angajam casiera , salariu intre 1.700 lei - 1.900 lei program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.700 L; (0784.339.160 574. Casiera pentru vulcanizare, salariu

atractiv. Detalii la; (0722.259.362

551. Casier benzinarie, situata in orasul

Otopeni benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit, (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

575. Casiera SC Cribo Grup SRL str. Maica Domnului, sect 2. Fara limita de varsta, cunostinte minime operare PC, venit: 1700 ron net. Program: luni-vineri: 09.00-18.00, sambata: 09.00-13.00. Rog cv la: 1.700 L; (0723.358.533 bogdan@cribo.ro

552. Casier cu sau fara experienta angajam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada varsta maxima 35 ani (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

576. Casiera / lucrator comercial Shop&Go Mega Image angajeaza casiera si lucratori comerciali in sectorul 1, program 8 ore pe zi in doua schimburi. Experienta nu este necesara, dar constituie un avantaj. (0729.903.824

553. Casier gastro, OMV Lizeanu, echipa

577. Casiera cu experienta, pentru restaurant Speed Pizza din sectorul 2 Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.800 L; (0768.103.113 contabilitate@speedpizza.ro

tanara si dinamica; (0736.898.770/ 0764.444.806

554. Casier linie calda pentru restaurant linie calda in incinta Afi Palace Cotroceni. Salariu de la 2000 +bonusuri de perfomanta, concediu platit, contract perioada nedeterminata, asiguram transportul seara. 2.000 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com 555. Casier pentru autoservire zona Mall Promenada program de lucru 8 - 16 de luni pana vineri. Interviu Str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea de birouri Orange (0785.294.054 556. Casier pentru benzinarie sector 6, benzinaria Mol, Valea Cascadelor, angajeaza cu contract de munca persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, tips zilnic, bonusuri. (0769.220.414 valeacascadelor@molromania.ro 557. Casier vanzator restautant in Mega

Mall Este jobul ideal pentru persoanele active, comunicative, cu orientare si deschidere catre clienti. Beneficii: salariu 1800 lei, masa la pranz, transport asigurat dupa orele 22:00, training de specialitate; (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro

578. Casiera lucratoare comerciala. Oval Market,Crangasi angajeaza 2 pers. dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag. alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 2.000 L; (0771.415.022 579. Casiera magazin Home Depot situat

langa Mc Donalds de la Dristor, program doua zile lucratoare cu doua zile libere. Program magazin L-V 9-20, S:9-17, D: 914, salariu net 1.500 Lei(in mâna) cerem ?i oferim seriozitate; 1.500 L; (07421544982 580. Casiera operator -companie multinationala angajeaza operator casier cu sau fara experienta pentru locatii in toate zonele Bucurestiului, se asigura pregatire, salariul intre 1800-2000 lei net, program 8 ore sau 12 ore; relatii la telefon; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

533. Camerista, receptionera, secretara urgent cu posibilitate de promovare, tanara, limba engleza, program 8 ore, posibilitate cazare, 2.500 L; (0764.865.185 office@my-hotel.ro 534. Cameriste angajam pentru

hotel. Salariul este intre 18002000 ron net; (0755.200.032 535. Cameriste si personal curatenie

hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 623. Coafeza, Salon vad format, sect 3,

angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta. Salariu fix si comision. (0745.186.925/ 0720.605.668

624. Coafeza, urgent pentru salon Drumul Taberei. Program in doua ture, salariu fix Relatii la tel.; (0722.325.546 625. Coafeza, coafor Studio 92 cu o experienta de 16 ani isi mareste echipa. Daca esti motivat si serios te asteptam alaturi de echipa noastra. Salariu 2000 ron, bonus de performanta, cursuri de specializare, cm. (0727.855.524 carmenstanca92@gmail.com 626. Coafeza, frizer si manichiurista cu experienta angajam urgent pentru salon situat in Drumul Taberei, cu vad si clientela formata. Program 1 zi/1 zi, carte de munca, 8 ore. Rugam seriozitate. (0729.748.493

581. Casiera shaorma, cantina 2200ron,

602. Cautam lucrator comercial pentru

luna mana cautam casiere, ture de 12h, 2 ture de zi, 2 ture de noapte, 2 zile liber salariu 2200ron/luna in mana, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7; 2.200 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

Shop&go Shop&Go Obregia 2B isi mareste echipa! Nu este nevoie de experienta! Avem 2 posturi de lucrator comercial libere. Detalii la telefon. (0736.663.445

582. Casiera si vanzatoare magazinul Mei angajeaza vanzatoare si casiera cu experienta, pentru magazinul din Splaiul Independentei. (0770.894.466

sion 40% (ori salariu fix) zona de piata sector 5, (0722.213.243

583. Casiera studio bronzare in Militari si

Titan cautam receptionere tinere si serioase pt solarul din Militari, Apaca si Titan, in apropiere de Auchan Titan, cu aspect fizic placut, comunicative si amabile. CV si poza la email. Solarvipstudio@gmail.com

584. Casiera, pentru club de poker (casi-

no) zona Piata Alba Iulia, program 2/2, aspect fizic placut, limba engleza (nivel mediu), nu este necesara experienta. Salariu fix+tipsCV sau tel pentru progr. interviu. 2.000 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

585. Casiera, restaurant Speed Pizza din

Cora Lujerului sector 6 angajeaza casiera cu sau fara experienta, se ofera training si calificare, program de lucru full time in ture, salariu fix si bonuri de masa, 1.800 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 586. Casiera, lucratori comerciali, fete si

baieti pt. aranjat marfa pe rafturi pt. magazin alimentar zona Luica Sos. Giurgiului. Salariu incepand de la 1.700 lei net (bani in mana); (0765.231.505

603. Ceasornicar cu experienta comi-

604. Chef Bucatar-Brand Chef pen-

tru locatia din Bucuresti. Salariu atractiv. Conditii deosebite; (0720.987.739 605. Chimist junior, full time sau part

time, studii medii sau superioare. Limba engleza obligatoriu. Verificare specificatii tehnice, traducere/elaborare fise de securitate, testare produse (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro 606. Cioban pentru ferma de animale cu

peste 700 de capete. Nu esti singurul cioban mai sunt si alti baieti. Salariu 2400 ron cazare + mancare. 1.800 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 607. Circularist Fabrica de mobila, angajam operator circular de taiat pal melaminat in pachet. Program fix 8-17.00, 1 h pauza, decontare transport, zona popesti Leordeni. 4.000 L; (0733.318.308 laramodul@gmail.com 608. Circularist, operator masina

cant, muncitori necalificati, maniplanti marfa pt. depozit apl melaminat zona Carrefour Colentina. Detalii la tel. (0731.038.195 609. Clinica pariculara Geronto Life

587. Casiera, manipulant, spalator auto,

Med sector 1 angajeaza urgent kinetoterapeut si infirmiere. Relatii la tel. (021.667.40.60

588. Casiera, vanzatoare cu experienta

pentru covrigarie Petru, in zona Stefan Cel Mare. Program lejer, salariu de la 2000 Lei. Cerinte: servirea clientilor rapid si amabil, dornica de munca 1.700 L; (0736.046.919

610. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsap, email; www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

589. Casiera/ lucratoare comerciala mag-

611. Coafeza coafor Alice Spa Beauty

vulcanizator Ne marim echipa! Angajam casiera,vulcanizator, spalator auto si manipulant marfa cu sau fara experienta pe perioada nedeterminata! Daca vrei sa ni te alaturi suna si stabileste o intalnire cu noi! (0745.999.771 office@barami-service.ro

azin alimentar Oval Market angajeaza casiere doar cu experienta in mag.alimentar si cu recomandare dinamice, apte de munca, serioase si punctuale CM, prime, prog: 2 zile: 7-21 si 2 zile liber, Constructorilor sect 6 2.000 L; (0723.333.122 590. Casiere cu sau fara experienta

urgent sector 3 program 1 zi cu o zi salarizare 1500 -2000; (0723.772.532 buildprest@yahoo.com 591. Casiere pentru Socului Kebap

Salariu avantajos si sofer livrator, salariu avantajos; (0764.673.064 592. Casieri benzinarie Mol sector 6,

Benzinarie Mol, sector 6, angajeaza 3 operatori/ casieri/baieti. Asiguram salariu atractiv, bonusuri, tichete masa, training gratuit si un program foarte flexibil. (0371.000.328 virtutii2@molromania.ro 593. Casieri Oro Toro, urgent, Oro Toro

angajeaza urgent casieri, nu este ncesara experienta, sef de tura (cu experienta). Cerem si oferim seriozitate. Salarii atractive, masa asigurata pe zi si conditi de munca excelente; (0727.737.870 roxana.gheorghe@osho-restaurant.ro 594. Casieri si lucratori comerciali, cu/fara

experinta pentru pizzerie, detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

595. Casieri, lucratori comerciali pentru

Shop&Go. Locatia este in sector 1 Bucuresti. Beneficiezi de bonus de inventar intre 300 si 600 lei si anumite zile se platesc dublu; Program flexibil 1.900 L; (0724.510.904/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 596. Casieri, casiere benzinarie pentru benzinaria Mol Timpuri Noi, cu contract de munca. Program in ture, flexibil, salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, tips zilnic (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 597. Casieri, copertinari benzinarie Mol

Giulesti Benzinarie Mol Giulesti sector 6, angajeaza. Salariu fix, tichete de masa, bonusuri de performanta, posibilitate de dezvoltare profesionala. Solicitam seriozitate, atitudine orientata catre client; (0742.073.243 giulesti@molromania.ro 598. Casieri,vanzatoare mezeluri, branzeturi, carmangerie. Supermarket angajeaza casieri (salariul net: 1.350 lei + bonuri in val. de 300 lei) si vanzatoare (salariul net: 1.500 lei + bonuri in val. de 300 lei). Se ofera o prima de angajare in valoare de 500 lei. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com 599.

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

600. Caut o fata cu experienta in condus, caut soferita cu experienta, fata fara obligatii, careia sa-i placa sa conduca o masina de lux, atat in tara cat si in strainatate, Mercedes cutie automata, ultimul model, 1.000 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 601. Caut sofer urgent pentru vidanja mica, pentru vidanjare toalete ecologice cu experienta. Pentru informatii suplimentare tel. (0726.302.103 office@darso.ro

627. Coafeza, stilist, pentru salon lux, Calea Mosilor, clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, coafuri speciale, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva; (0761.882.442/ 0722.301.575 cristina@wic.ro 628. Coafeza. Salon aflat in sectorul 5,

zona Prosper, angajeaza coafeza. Oferim salariu fix plus comision, program o zi cu o zi, duminica liber. Pentru detalii: (0726.841.139 629. Coafeze frizerite,

cosmeticiene,manichiuriste, unghii tehnice. O zi cu o zi, sector 5, (0744.811.796/ 0728.912.545

Coafeze, coafori, salariu 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, B-dul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 630.

631. Coafor, stilist si frizer, pentru saloane

Mosilor si Lujerului. Oferim contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com 632. Cofetar Angajam cofetar specializat

in prepara?ie. Locatia in zona Aparatorii Patriei, sector 4. 2.000 L; (0764.410.056 camelia_craciun@yahoo.com

633. Cofetar cu experienta (decor) str. Domnita Anastasia nr 5, sambata -duminica liber; (0722.558.062

650. Cofetari angajam pentru laboratorul

nostru din Militari, apropiere mall Plaza Romania. Salariu net: 2.300-3.000 lei in functie de experienta plus bonuri de masa. Program decent. Contract perioada nedeterminata. 3.000 L; (0743.501.155/ 0751.077.844 laborator@chocolat.com.ro 651. Cofetari restaurant-cofetarie-patiserie angajeaza cofetari cu/fara experienta. Programul este de 8 ore, carte de munca cu impozite la zi, masa si cafea incluse zilnic. Salariul este foarte atractiv; (0758.223.001/ 0758.223.002 alexvitan01@gmail.com

671. Conducatori auto categoria B pen-

tru distributie; (0732.525.952

672. Confectioner textile, liniare,

triplock, produs cap-coada, program de lucru 8 h, experienta minim 2 ani, remunera?ie avantajoasa. Conditii deosebite de lucru, zona Piata Victoriei, persoana contact: Georgia; (+40724292369 eurobotul@yahoo.com 673. Confectioner cu experienta anga-

eri zona 13 Septembrie; (0744.530.245

jam confectioner cu experienta (sacou, materiale delicate). Se ofera: cazare, salariu pana la 4000 lei, contract pe perioada nedeterminata, full time, bonuri de masa, transport, bonus de performanta; (0736.048.841 info@emaxmanagement.com

653. Cofetaria Sweet by MarVio anga-

674. Confectioner cu experienta pentru

652. Cofetari, ajutori cofetari, patis-

jeaza: cofetar, ajutor cofetar, patiser, personal curatenie, vanzatoare; (0769.994.994 654. Colaborare angajare angajare zidari cu experienta pe pompa de tencuit mecanizata ,salariu motivant + procent lucrare,pe termen lung, (0766.524.099 sprint_car68@yahoo.com 655. Colaboratori pentru Urgent Cargus,

una dintre principalele companii de curierat din Romania (0755.036.074 andrei.patrascu@urgentcargus.ro 656. Colega Gorgona Design, producator

articole suvenir. Colectiv unit si plin de viata confectionam, etichetam si ambalam produse manufacturiere. Cautam colega serioasa, indemanatica, spirit de echipa, comunicativa. Contract munca, bonuri si alte avantaje; (0787.613.427 657. Colege pentru socializare pe net

Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 658. Colegi birouri dornici sa munceasca

si sa ne ajute. Alaturati-va echipei DeMedia si dezvoltati-va cariera alaturi de noi. Nu este nevoie de experienta (0722.304.683 angajari@demedia.ro 659. Colegi noi cu sau fara experienta,

cautam manager fast food sec. 6, operator call center 1800 lei, shaormar 2000 lei, livrator masina proprie, femeie la curatenie 1700 lei. Locatia Iuliu Maniu sec. 6, Lacul Tei (fast food). Tel: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 660. Colegi, angajam soferi profesionisti

pentru autotractor plus semiremorca posesori ai categoriei C+E, experienta ca sofer de tir/intern si international; ruta RomaniaRep. Moldova si retur. (0752.043.110 eurovite_trans@yahoo.com

atelier confectii textile zona Piata Sudului (0766.373.083/ 0766.271.336 office@rimini-grup.ro

675. Confectioner cu experienta pentru

atelier de creatie vestimentara. www.roxanabutnaru.ro 1.800 L; (0724.970.248

676. Confectioner dama Atelier 4 persoane zona Barbu Vacarescu/Stefan cel Mare, cauta confectioner dama sa se alature echipei. Mediu de lucru placut, salariu avantajos, produse export. Detalii la nr. tel. (0799.124.165 677. Confectioner montator produse

lemn si OSB, Confectioner montator produse lemn si OSB, (mici echipamente sport, terase, casute, etc). Calificare la locul de munca. Permis cat. B. Full time sau Part time. (0724.551.544 office@casute-mobile.ro 678. Confectioner, modelier Sc Viada

Srl cauta croitoreasa/ modelier cu experienta in realizarea produselor cap-coada. Se cere cunoasterea intregului process de realizare, croit-cusut-finisat, se lucreaza dupa tipare existente, (0724.190.133 679. Confectioner, montator tamplarie

PVC confectioner, montator tamplarie PVC. Salariu brut 3961 ron. Salariu net 2700 ron. Salariu net cuprinde: 2285 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun; 3.961 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 680. Confectionera angajam cu carte de munca operator masa de croit/confectionera cu experienta in masina de cusut lineara. Va oferim salariu atractiv, bonuri de masa, prime de Craciun si de Pasti, (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 681. Confectionera cusut produs com-

plet, Atelier creatie si productie confectii femei, angajam persoane cu experienta pentru cusut produs cap-coada. Asiguram conditii si facilitati foarte bune de lucru. Sector1. Metrou Aurel Vlaicu. 2.000 L; (0724.580.742

697. Confectioneri si modelieri, angajeaza firma confectii dama (zona Mall Vitan), in conditii avantajoase. Oferim salarii atractive si bonuri de masa; (0728.977.764 698. Confectioneri simpla, triploc, masi-

ni speciale (butoniera, nasturi, cheita), calcat, zona Militari, langa Autogara Militari. Salariu negociabil; (0722.355.679/ 0728.880.808 699. Confectioneri-simpla, triplok, 2 ace, ctc fabrica textile, sector 3, angajeaza calificat/ necalificat in masina cusut. Oferim transport, tichete, bonusuri, contract munca si mediu placut. Fabrica se afla in incinta Faur (Republica); (0766.394.225 mihaela@tbr.ro 700. Confectioneri. Atelier croitorie bar-

bati si femei angajam confectioneri, masinisti, salariu negociabil in functie de experienta si performanta; (0761.965.356/ 0749.099.929 701. Consilier imobiliar Dezvoltator Berceni / Ilfov angajeaza consilierii imobiliari pentru vanzari terenuri, case, apartamente. Experienta in domeniu constituie un avantaj, permis auto, fair play, dinamism. CV la; office@exclusivconstructii.ro 702. Consilier piese comenzi magazin on

line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 703. Consilier vanzari - magazin premium Mega Mall Hai in echipa Vitapur! Daca vrei sa lucrezi în magazinul nostru din Mega Mall alaturi de o super-echipa, trimite-ne un mesaj sau CV-ul tau la mail. (031.436.64.55 info@vitapur-home.ro 704. Consilier vanzari, service auto cautam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

Center, angajeza in conditii legale, coafeza cu experinta. Salonul se afla in Sectorul 6, str. Drumul Sarii nr. 29, Bucuresti; (0731.837.853 dyandy2002_contact@yahoo.com

705. Constructii si amenajari interioare

612. Coafeza cu experienta minim 2 ani, pentru salon infrumusetare. Oferim salariu 3000 lei/20 zile lucrate/luna si seminarii perfectionare profesionala. 3.000 L; (0732.661.578

Angajez meseriasi in constructii si amenajari interioare in zona Bacu- Joita,10 Km departare de cartierul Militari. (0758.480.491

613. Coafeza pachet salarial atragator

Unique Home angajeaza consultant imobiliar, zona Pipera. Salariu 1500 Lei + comision, masina de servici, combustibil, laptop, telefon. Asteptam cv-uri la adresa office@uniquehome.ro 1.500 L; (0766.069.090 office@uniquehome.ro

706. Consultant imobiliar zona Pipera,

peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 614. Coafeza pentru salon cu vechime langa metrou Piata Sudului; (0740.160.698 615. Coafeza pentru salon infrumusetare,

locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315

616. Coafeza cu experienta contract de

munca, salariu fix, in functie de experienta, program o zi cu o zi, duminica liber, zona Piata 1 Mai, la bulevard. Asteptam sa ne contactati 2.000 L; (0726.575.990 617. Coafeza cu experienta minim 2

ani, pentru salon zona Aparatorii Patriei, pe Sos. Berceni, salariu fix/ procent; (0761.450.125

COAFEZA CU EXPERIENTA PENTRU LANT DE SALOANE BUCURESTI, ZONA BERCENICULTURAL. VAD, CONDITII AVANTAJOASE, SALARIU 2.500 LEI LA 15 ZILE; (0761.647.108 619. COAFEZA CU EXPERIENTA PENTRU LANT DE SALOANE BUCURESTI, ZONA PIATA SUDULUI- SOSEAUA OLTENITEI. SALARIU 2.500 LEI LA 15 ZILE; (0724.133.585 618.

620. Coafeza cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv 2.200 lei + 920 carte de munca platita 8 ore, salon de 13 ani. Program 1 zi da 1 nu. 1 Weekend da, 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422 621. Coafeza si manichiurista Salonul Amethyst Beauty Center, situat pe strada Valea Oltului, cu o clientela de 10 ani, angajeaza pe postul de coafor si manichiura clasica/ semi/ unghii trhnice. Nr tel. (0730.962.943 marydumitru32@gmail.com 622. Coafeza si maseuza pentru salon infrumusetare situat pe Campia Libertatii, parc IOR sector 3. Rog seriozitate; 1 L; (0768.011.494 oceanicworld@gmail.com

634. Cofetar cu experienta torturi marti-

pan si decor. Program lejer, salariu 4000 lei net, locatie Morarilor, statie metrou Costin Georgian. 4.000 L; (0736.038.531

635. Cofetar pentru cofetaria Minimal, cu

experienta, zona Metalurgiei, Metro Berceni, conditii atragatoare si salarii pe masura. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00, (0723.271.249

636. Cofetar pentru laborator cofetarie, sector 3. Mediu de lucru placut, salariu atractiv si negaciabil in functie de experienta. Detalii la interviu. (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com 637. Cofetar cofetaria Art Dessert Art

Dessert angajeaza cofetar cu experienta; mediu de lucru profesionist alaturi de Master Cake Irina Apostol, Sos. Buc.-Targoviste nr. 22, sector 1, (zona Rest. Doi Cocosi), Tel: (0722.305.398 emilia@emex-romania.ro 638. Cofetar cu experienta cofetarie din

99, sector 4, firma serioasa, loc de munca stabil, mediu placut de lucru, salariu motivant; (0729.737.619 639. Cofetar cu experienta, laborator cofetarie cu vechime angajeaza cofetar pentru preparatie, decorator torturi pasionati, mentionam ca lucram numai la comanda pentru evenimente mediu excelent lucru, salariu foarte bun (0729.737.619 640. Cofetar cu experienta, zona metrou

Pipera, cautam colegi pasionati de bunatati, cu experienta. Oferim bonuri de masa, posibilitatea de dezvoltare in cariera, program in doua ture, salariu fix; (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro

641. Cofetar si ajutor cofetar cofetar sau ajutor cofetar (cu sau fara experienta). Program intreg sau flexibil. salariu motivant; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 642. Cofetar si modelator in pasta de zahar pentru Cofetaria Irina, zona Titan (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com 643. Cofetar si patiser pentru laborator, laborator de cofetarie si patiserie angajeaza cofetar(a) cu experienta pentru produse de cofetarie, patiser(a) cu experienta pentru produse de patiserie, salariu atractiv. Program si part- time, 2.500 L; (0784.906.375 644. Cofetar, salariu motivant;

(0745.133.242

645. Cofetar, ajutor de cofetar cautam

colege/i pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina, Andronache. CV la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro 646. Cofetar, ajutor si vanzatoare pentru laborator cofetarie aflat in zona Drumul Gazarului, detalii la tel., program 1/1 zi sau 5 zile cu 2 libere; (0723.214.773 manu_ro26@yahoo.com 647. Cofetar, ajutor, program flexibil, carte munca, salariu motivant. Zona Drumul Sarii; (0766.300.177 648. Cofetar, intr-un laborator aflat pe bd.

Timisoara, sect. 6. Program de lucru la alegere. Salariu incepand cu 2.500 L; (0758.084.294

649. Cofetar. Angajam cofetar - patiser

cu experienta, vanzatoare si muncitor necalificat in soseaua Panduri. Relatii la telefon; (0724.231.140

661. Colegiul National Cantemir- Voda angajeaza femeie pentru postul de muncitor necalificat cantina; (0736.617.861 662. Commis pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/2 libere in 2 ture. Salariu: 1.300-1.500 lei net, 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 663. Compania DDD angajeaza operator

DDD tehnician salariu net 2200 - 2500 Lei. Cerinte de baza ale postului: permis categoria B (obligatoriu) - prestarea serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie (DDD) 2.500 L; (0724.511.838/ 0763.662.662 office@companiaddd.ro

Companie multinationala domeniul food delivery Wise Box angajeaza bucatari incepatori si cu experienta, pt. salariul intre 2.500-3.000 ron net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la telefon; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 665. Companie multinationala Food Delivery cu locatii in toate zonele Bucurestiului angajeazasoferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei, salariu 4.500 RON, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail/ delatii la tel. (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 664.

666. Companie servicii postale angajam

sofer, permis categoria B; (0737.994.002 667. Companie taxi angajam ajutor

mecanic pentru intretinere parc auto Dacia, necesar permis categoria B. (0762.008.074/ 0762.505.972 668. Companie taxi angajam soferi cu atestat, plan 24 h/zi conditii avantajoase, masini Logan model nou. (0762.505.972/ 0762.008.075 669. Concept Imobiliare, firma cu peste 8

ani experienta pe piata imobiliara Sector 6 deschide 2 pozitii de Consilier Imobiliar. Avem nevoie de persoane deschise, cu bune capacitati de comunicare si relationare, nu conteaza neaparat experienta in vanzari! Se ofera mediu de lucru atractiv, program flexibil, posibilitatea de a castiga in functie de nivelul de implicare. Daca sunteti interesat/a sa lucrati fara a avea program fix si sa castigati suficient de bine in acord cu eforturile depuse, va asteptam la interviu! Pentru programari interviu va rugam sunati la numarul de telefon Mihaela.CV la mail: (0760.654.553 conceptimobiliare@yahoo.com

670. Conducator auto Bronec angajeaza

personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro

11

682. Confectionera haine dama atelier zona Iancului, lucram produs cap-coada, se ating bonusuri, carte de munca, mediu fara stres. Va asteptam la interviu pentru detalii, (0787.601.090 contact@funkers.ro 683. Confectionera, confectioner, pt realizare produse in atelier de creatie infiintat in 2009 situat intr-o cladire moderna, salariu atractiv, loc de munca stabil, contract munca, program L-V- 8h, zona Piata Victoriei Aviatorilor, (0723.551.771 jobs@cristallini.com 684. Confectionera, confectionere, modeliere cu experienta haine dama, lucru pe operatii. Oferim salariu fix 1800-2000 lei, bonusuri, bonuri masa, decont transport, conditii foarte bune, stabilitate, contract munca integral. Luni-vineri 7.0015.30. 2.000 L; (0767.341.095 685. Confectionera- croitoreasa Atelier

de creatie vestimentara angajeaza croitorese pentru confectii de dama/ copii in serie mica si croitorie la comanda. (0765.114.845 alfareparatii@gmail.com 686. Confectionere cu experienta in

triplock, pentru textile de casa. Salariu motivant, bonuri de masa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. Tel: (0723.485.684/ 0762.565.306 betaimpact.office@gmail.com 687. Confectionere in masina simpla de

cusut, triplok, pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 688. Confectionere liniara, triploc,

salariu 1.500- 2.500 lei; (0765.436.986 689. Confectionere masina liniara, cal-

cator si sef formative, pentru atelier confectii serie. Zona Militari. Salariul motivate. (021.434.88.48/ 0747.501.279 690. Confectionere cu experienta pt.

atelier croitorie in zona Dobroesti- Fundeni, salariu atractiv- decontam transport; (0720.490.320/ 0761.410.718 691. Confectionere liniara, triplok, Bd. Theodor Pallady nr. 253, sector 3, salariu 3.000 L; (0760.086.115 692. Confectionere si modeliere cu

experienta haine dama. Salariu fix 18002000 lei, bonusuri, bonuri masa, program 7.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

«««««««««««««««««« 716. CONTABIL CU EXPERIENTA IN UNITATE DE PRODUCTIE; (0752.150.554 HERBARIUMREGIA@YAHOO.COM

«««««««««««««««««« 717. Contabil cu experienta, pentru firma

comert materiale de constructii, rond Alba Iulia 1 L; contact@creativtub.ro

718. Contabil cunoscator SAGA contabil-

itate primara, cu carte de munca. CV pe mail; (0722.244.791 contabilitate@tekso.ro

719. Contabil junior Societate productie

mase plastice angajeaza contabil junior. Relatii la tel sau Cv pe mail: (0751.048.716 chemihaela@te-ma.ro

720. Contabil primar cu functii adminis-

trative pentru parc logistic compus din 20.000 mp de hale industriale situat intre Tunari si Otopeni, (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com 721. Contabil, suntem in cautare de o colega serioasa si responsabila, dornica sa invete si sa evolueze profesional. Cunoasterea softului de contab Saga si experienta minima in domeniu sunt binevenite. 19 L; (0722.257.832 conta@contadex.ro 722. Contabil,operator calculator,responsabil depozit Firma de mobila cu pct de lucru in Frumusani(zona Popesti Leordeni) cautam personal: contabil/a, operator calculator, responsabil depozit, gestionar. Program: l-v, salariu motivant, transport. (0747.581.882 loredana.modella@gmail.com 723. Contabila cunostinte in contabilitate,

cunostinte operare PC (Word, Excel, Office), cunostinte legate de programul Saga; (0764.994.095 argencompany@yahoo.com

724. Contabila cu experienta minim 3 ani

in contabilitate primara. Relatii intre orele 10.00- 16.00. Telefon (0769.961.624

725. Contabila. Angajam contabila pen-

tru evidenta primara: facturare, NIR etc., experienta de minim 3 ani este obligatorie, cunostinte de Microsoft Outlook, Word, Excel, bune abilitati de comunicare, program 8 ore; (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com 726. Controlor calitate angajeaza SC

Electomagnetica SA. Relatii la; (021.404.21.20

727. Conversatii online Esti o persoana

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

707. Consultant imobiliar, secretara, sofer Societate, angajam consultanti, agenti imobiliari, secretara, asistent manager, soferi, personal curatenie. Se ofera salariu si bonusuri atractive. Experienta nu este obligatorie, (0761.129.944 office.upre@gmail.com

728. Conversatii online fete si baieti, bonus de angajare 950 $. Minim 18 ani, engleza mediu. Oferim contract de munca, comisioane avantajoase, seriozitate, bonusuri, sedinta foto gratuita. Plata la zi/ bilunara; (0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

708. Consultant Limba Franceza Daca

729. Coordonator livrator catering eveni-

ai terminat Facultatea de Limbi Straine, vorbesti bine limba franceza si vrei sa te dezvolti in mediul francofon, te asteptam la noi in echipa!Trimite cv pe adresa de email recrutare@glocali. (0733.811.711 recrutare@glocali.ro 709. Consultant vanzari fashion (Piata Romana) angajam pentru magazinul de haine din Piata Romana, salariul de 1800 lei net + comision din vanzare. Rugam seriozitate. Relatii la tel. (0748.407.608 710. Consultant vanzari. Vino in echipa Yokko. Salariu motivant, bonusuri personale, conditii foarte bune, contract de munca integral, stabilitate; (0788.478.057 711. Contabil Angajam contabil de contabilitate primara pentru punct de lucru situat in Militari. Program de lucru 8-16.30. Rog CV la email: flpetricica@yahoo.com Tel 0723268768 (0723.268.768 flpetricica@yahoo.com 712. Contabil full time, salariu net 500 euro + alte avantaje. Experienta de minim 2 ani. Trimiteti CV-ul pe email. Cunoasterea unei limbi straine este un avantaj. (0762.666.992 contexpertaud@gmail.com 713. Contabil Soc. comerciala cu sediul in Voluntari angajam contabila cu experienta minim 3 ani. Oferim pachet salarial atractiv (2200 net+300 tichete masa). Asteptam CV la adresa office@serex.com.ro. 2.500 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro 714. Contabil Societate de productie mase plastice angajeaza contabil cu experienta minim 5 ani. (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com 715. Contabil /expert pentru firma de contabilitate cerinta preferentiala: cunoasterea limbii italiene. SAGA, experienta intr-o firma de contabilitate; cunostinte de contabilitate, fiscalitate si resurse umane; cunostinte de operare pc. 800 {; (0770.978.567 t.stan@reconta.com

mente, daca detineti carnet de conducere categoria B si sunteti o fire energica si organizata va asteptam sa faceti parte dintr-o echipa de profesionisti. Pachet salarial atractiv si beneficii motivante; (0739.343.074

730. Coordonator tura restaurant Angajam coordonator tura in cadrul unui important lant de restaurante de tip fast-food din Bucuresti. Locatie: Mall Promenada. Program lucru 5 zile pe saptamana cu 2 libere, in 2 schimburi, 2.500 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 731. Cora Pantelimon angajeaza casieri,

oferim: bonuri de masa, prime, sporuri, abonament medical la o clinica privata, decont transport, plata la termen, stabilitate si evolutie profesionala (0757.094.291 ivesa@cora.ro 732. Corpconstruct, alatura-te echipei! cautam colegi pentru noi proiecte care sa ofere seriozitate, eficienta si disponibilitate pe termen lung pentru posturile: zugrav, meserias montaj gresie-faianta, rigipsar, instalator, salahor. (0726.102.853 office@corpconstruct.com 733. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 734. Cosmeticiana cu experienta minim

2 ani, pentru salon de infrumusetare. Oferim salariu motivant 3.000 lei/20 zile lucrate/luna. 3.000 L; (0732.661.578 735. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.200 lei+920 lei carte de munca, platita 8 ore. program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da, 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. 2.200 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 736. Cosmeticiana pentru salon infru-

musetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

693. Confectionere, angajam confectionere, masiniste, pt. atelier zona Obor Baicului, carte de munca, salariu atractiv, program de 8 ore; (0767.734.066 694. Confectionere, calcatori finali Firma confectii dama, zona Vitan angajeaza confectioneri si calcatori. Se acorda salariu, bonuri de masa. Relatii la tel.; (0745.020.199 695. Confectionere, calcatori si persona

sala croit pentru firma confectii dama, zona Vitan. Se acorda salariu + bonuri de masa. Relatii la tel. (0745.020.199

Confectionere, modeliere, muncitori necalificati angajeaza Milbro Textile din oras Pantelimon. Asiguram transport, bonuri de masa si alte facilitati (0722.607.827/ 0725.561.036

696.

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 771. Curier livrator sofer catering restaurant cu livrare (zona Dacia, Stefan cel Mare) angajam sofer pe masina firmei sau pe masina personala. Program 2 zile cu 2 zile libere sau 3 zile cu 1 zile libere. Salariu, benzina, masa contract. 2.400 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 772. Curier masina proprie/companie compania Takeaway.com-Oliviera.ro angajeaza curieri livrare mancare, masina personala/companie salariu, bonus 3.000 5.000 Lei 5.000 L; (0723.598.543 silviuharabagiu@takeaway.com 773. Curier pe bicicleta, scuter, pedestru

si cu masina cautam persoane cu auto proprie, scuter, bicicleta, pentru preluare/distributie plicuri si colete.Cerinte: minim studii medii, experienta in domeniul curierat/distributie. (0724.475.050/ 021.326.00.15 adriana.stirceanu@gmail.com 774. Curier pe bicicleta, scuter, pedestru

si cu masina Companie de curierat cauta curier cu scuter propriu, cu bicicleta sau cu autoturism propriu. Cerinte: experienta in distributie/ curierat, cunoasterea strazilor din Bucuresti, seriozitate; (0724.475.050 adriana.stirceanu@alocurier.ro 737. Cosmeticiana pentru salon situat in

sectorul 6 (bd. Iuliu Maniu); (0722.654.660

738. Cosmeticiana Salon Zattara sector 4 angajeaza cosmeticiana cu diploma si minim 3 ani experienta. Salariu fix, contract de munca 8 ore, program in ture. Detalii la tel. (0769.077.789 739. Cosmeticiana cu experienta pentru

un salon elegant din zona Kiseleff. Mediul de lucru placut, echipa este formata din tineri profesionisti, (0723.354.001 740. Cosmeticiana cu experienta si

make up, salariu atractiv, 2.200 lei+920 lei carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu. 1 weekend da 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. Detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422 741. Cosmeticiana cu experienta, pt. salon deosebit in bd. Lacul Tei. Salariu fix sau comision important. Cautam si oferim seriozitate, stabilitate si conditii de lucru deosebite (0730.999.689/ 0730.999.689 office@veronique.ro

Cosmeticiana, salariu 2300 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 742.

757. Croitoreasa centru comanda si confectionere atelier de croitorie in zona Pieptanari angajeaza croitorese si confectionere, salarii avantajoase, bonuri, stablitate, contracte munca, posibilitate lucru part-time. Lucram uniforme si centru comanda. (0723.511.588 hm.recrutare@yahoo.com 758. Croitoreasa cu experienta pentru atelier croitorie, realizare produs cap coada, tinute de seara, office, salariu motivant; (0728.817.913 asis.fashion@yahoo.com

Croitoreasa cu experienta pentru retusuri; (0722.351.441

759.

760. Croitoreasa si modelier pentru pro-

duse de dama Atelier creatie si productie confectii femei, angajam personal cu experienta pentru produs complet(cusut si/sau croit).Asiguram conditii si facilitati foarte bune de lucru. Metrou Aurel Vlaicu. (0724.580.742 761. Croitoreasa, modeliere, este nece-

775. Curier pedestru, Urgent Cargus angajeaza curieri pedestri. Activitatea consta in livrarea de plicuri si colete mici in Bucuresti. Program de lucru 11.00-17.00 de luni pina vineri. Contract pe perioada nedetermina. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com 776. Curier permis categ B, Titan, Jerry`s

Pizza angajeaza curieri. Program flexibil, in ture part time sau full time. Recomandat pentru candidatii care cauta al doilea job. Venituri intre 2500- 4000 net; (0729.074.307 vali.vasile@jerryspizza.ro 777. Curier sector 2 pentru Bucuresti, zona livrare sector 2, necesar minim 2 ani experienta in domeniul curieratului. 1.800 L; (0737.520.123 Ciortucatalin@yahoo.com 778. Curier spalatorie covoare cu colectare si livrare pt. Doby Spalatorie, Sos. Giurgiului 258. Program luni-vineri 06:00-17:00. Salariu NET 1800. Bonusuri saptamanale in functie de volumul de munca (minim 100 lei / saptamana+tips). Domiciliu sector 4/5. 2.200 L; (0784.504.329/ 0786.179.532 contact@doby.ro 779. Curieri subcontractori pentru

sara experienta produs cap-coada si croit. Se cere seriozitate, executie precisa, corecta si curata a produsului. In functie de program se poate lucra dimineata/ dupa amiaza. Salariu motivant 3.000 L; (0766.630.990

Bucuresti candidat ideal autoutilitara proprie, posesor firmaexperienta in domeniu este un avantaj, se acorda beneficii substantiale seriozitate (021.410.25.35 office@fastius.ro

762. Croitoreasa. Designer Luisa Aerolf

780. CUSATOARE, Pantelimon, Fabrica

caut croitoreasa cu experienta in vederea angajarii, care sa stie sa execute dupa tipare produse cap-coada pentru magazin online cat si showroom. Locatie: Calea Floreasca; (0730.595.259

de incaltaminte, angajeaza cusatoare 1-2 ace, zig-zag si alte operatii de banda, angajam muncitori banda de tras si muncitori necalificati in vederea calificarii, (0764.090.600

««««««««««««««««««

DIRECTOR DE PRODUCTIE. SC ELMET INTERNATIONAL, SUBSIDIARA A ELBIT SISTEMS LTD, ORGANIZEAZA INTERVIURI PENTRU POSTUL DE DIRECTOR DE PRODUCTIE, FABRICA DIN MAGURELE; (0722.306.370 790.

«««««««««««««««««« 792. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 793. Dispecer Comunitate angajez dispecer ptr transport grupaj comunitate 3.5 t; (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com 794. Dispecer maxi taxi, Madcom DLS Impex SRL, angajeaza dispecer maxi taxi. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0751.148.474 mirela.bobea@dlsbus.ro 795. Dispecer monitorizare, iti doresti un

loc de munca stabil? Unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incerci Guard One. (021.300.21.01/ 0728.883.737 valentina.lupu@guardone.ro 796. Dispecer paza salariu 8,5 Ron/ora, pentru hypermarket,cu sau fara atestat, cu domiciliul in: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0761.124.118/ 0769.039.499 797. Dispecer pentru centru de alarma

firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 Ron +tichete masa, 1.500 L; (0769.039.499/ 021.320.96.05 office@argosecurity.ro 798. Dispecer productie. SC Electromag-

netica SA angajeaza dispecer productie. Relatii la: (021.404.21.20 799. Dispecer sofer pentru firma de con-

structii. Urmareste in permanenta activitatea tuturor oamenilor din cadrul firmei 3.000 L; (0723.927.572 blitzconstruct@gmail.com

812. Doamna pentru menaj caut, ofer locuinta, posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705 813. Doamna pentru Protocol zona Pipera Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza protocol lady program Full-time, mediu dinamic zona Pipera. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 814. Doamna/ domnisoara harnica, gospodina, fara obligatii ofer casa+ masa+ salariu. Interna, 1.400 L; (0765.685.348 815. Doamne /domnisoare - poti castiga

mii de dolari. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari si cazare gratuita pana iti cumperi propria casa. Oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro. Tel.: (0730.752.752 816. Doamne curatenie birouri Angajam urgent doamne pt. curatenie spatii birouri.Program 8 ore, salarii de la 1400 la 2100 lei in functie de norma si performante plus bonuri de masa. Decontam transport, 2.000 L; (0731.280.579 817. Doral Cleaning angajeaza menajere si agenti curatenie: 2 posturi menajera spatii birouri, zona Aurel Vlaicu. Program 3 ore, L-V - 5.30-8.30.+1 sambata. Salariu 650 net. Se ofera bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. 2 posturi menajera spatii birouri, zona Aurel Vlaicu. Program 4 ore in intervalul 6.00-10.00. Salariul 750 net. Se ofera bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. Program de Luni pana Vineri si 1 sambata/ luna. 3 posturi Agent curatenie pentru echipa de interventie. Salariu net 1700 lei + bonusuri. Oferim si cazare. (0786.461.231

861. Electrician Pram, Building Support

alurgiei angajeaza fata pentru casierie, facturare, contabilitate primara. Salariu foarte bun; (0721.733.622 820. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Met-

alurgiei angajeaza vopsitor, pregatitor auto, salariu f. bun; (0721.733.622 821. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Met-

alurgiei, angajeaza mecanic auto, salariu foarte bun; (0721.733.622 822. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Metalurgiei, angajeaza pregatitor/ vopsitor auto, salariu foarte bun; (0721.733.622 823. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Met-

alurgiei, angajeaza sef service, salariu foarte bun; (0721.733.622

848. Educatoare gradinita Gradinita particulara langa metrou Aviatorilor angajeaza educatoare cu experienta in domeniu; (0752.974.328 office@taramulspiridusilor.ro

siliere relatii clienti si moderatoare topicuri forum, pentru platforme in limba engleza. Salariul 2.250 lei plus stimulente periodice, cunostinte medii engleza si aptitudini digitale. CV la email: (0767.444.441 cv@craiglist.ro

849. Educator si bucatar angajeaza gradinita privata. CV la ionescuadi@hotmail.com (0724.550.375

764. Croitorese cu experienta masina liniara si personal sala croit pentru atelier croitorie zona Electronica, salariu motivant (0767.734.099 765. Croitorese, masina liniara,

triplock, masa croit, muncitor necalificat, bonuri masa. (0727.387.435 766. Cuptorist angajam personal bru-

tarie, program si salariu atractiv; (0772.261.614 767. Curatatoreasa lenjerie pentru hotel. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere. 1.800 L; (0751.190.463 768. Curatatorie covoare automatizata angajeaza. Se cauta someri peste 45 de ani, cu sau fara permis de conducere categoria B, pentru punctul de lucru din Bul. Basarabia (femei si barbati). Contact +40 (787) 608 252? 1 {; (0040787608252 f1.carpetcleaningf1@gmail.com 769. Curier auto Bucuresti Livrare plicuri, colete conform regulament. Pachet salarial foarte atractiv; (021.410.25.35 office@fastius.ro 770. Curier bicicleta Bucuresti, livrare pli-

curi / colete mici dimensiuni cu bicicleta in Bucuresti conform regulament, pachet salarial atractiv; (0745.772.258

824. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Metalurgiei, angajeaza consilier service, auto. Salariu foarte bun; (0721.733.622

tapiterie piele angajeaza masinist(a) cusatoare. Nu suntem fabrica, nu se lucreaza cu norma. Program L-V. Rugam si oferim seriozitate; (0743.485.854/ 0743.485.854 cezar_ise@yahoo.com

transporturi intern si international angajeaza dispecer cu experienta. Cerinte: limba engleza nivel mediu, mediu avansat. Se ofera salariu motivant. Telefon. (0723.757.468

782. Cusatoare, masinista cu experienta,

801. Dispecer, Bronec angajeaza dispecer centru alarmare. Cerinte minime: studii medii; cunostinte de lucru pe calculator; seriozitate, responsabilitate; atentie distributiva si viteza de reactie (021.326.20.44

826. Dulgheri calificati, constructie cartier

802. Dispeceri centru alarmare Tiger Security Services. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la telefon de luni pana vineri intre orele 09:00 si 16:00. (0219875 recrutari@tiger.ro

santier in Bucuresti, salariu neg, carte de munca, contract 8 ore. Mai multe detalii la tel., 4.000 L; (0765.834.293/ 0724.479.783 niku_nik101@yahoo.com

fabrica incaltaminte zona Timpuri Noi angajam cusatoare (masinista) cu experienta. Se lucreaza la pereche dar se accepta si masinista care a lucrat în banda la cusut piele. 2.200 L; (0764.164.164/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 783. DDD Nord angajeaza operator DDD

zona Bucuresti pentru efectuarea tratamentelor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie in zona Bucuresti. Cerinte minime: permis conducere cat. B. Se ofera 18002200 Lei/ luna, experienta constituie avantaj 2.000 L; (0746.236.789 contact@ddd-bucuresti.ro 784. Decorator floral, Cautam personal

pentru o florarie moderna. Cautam o persoana sociabila, cu simt estetic si creativa. Program 6 ore/zi, un weekend lucrat, unul liber. Sector 2. Experienta in domeniu este obligatorie. (0765.336.780 contact@design-floral.ro 785. Depozit de obiecte sanitare

(Bucuresti, zona Vitan- Barzesti) angajeaza muncitori in fabrica. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim Cazare; (0720.112.734 786. Depozit sector 6 angajeaza manipulanti marfa, pregatirea marfii pentru livrare. Salariul net 1600-1800 lei + bonuri de masa. Informatii la tel. (0732.672.654 787. Deservent buldoexcavator, excava-

tor, sofer societate in Bucuresti, angajam deservent buldoexcavator, excavatorist, soferi autobasculante. Detalii la interviu. (0722.140.900 catalin_c82@yahoo.com 788. Deziclean, agenti de curatenie, coordonatori, pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 lei si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 789. Dezmembrator pentru parcul de dezmembrare auto. Oferim cazare. Detalii la: (0742.273.628 791. Director general firma paza Societate de paza angajeaza director general. Experienta in societati de paza constituie avantaj. Rugam CV. la gabrielceapraz@gmail.com. (0773.800.174 gabrielceapraz@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

803. Distribuitor societate comerciala cauta distribuitor produse cofet?rie si patiserie pe termen lung cu experienta si portofoliu de clienti se ofera salariu si comision atractiv, contract de colaborare; (0784.906.375 804. Doamna pentru menaj usor unui

pensionar; (0755.424.914

805. Doamna ingrijire 2 batrani D. Taberei

Caut doamna pt 2 batrani aproape la pat, pampers, spalat, etc D. Taberei. Doar samb si dum sal 1400+ sau o sapt da una nu 2500+, posibil cazare. Experienta, din cartier. Rasp sms/apel dupa ora 19, 2.500 L; (0744.659.229 806. Doamna ingrijire varstnica. Rugam seriozitate, pregatire in domeniu, nefumatoare, interna, salariu neg.; (0786.507.521 807. Doamna menaj, studio videochat

Piata Romana angajam doamna menaj, program 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Se ofera salariu 1.300 ron/ net, bonuri de masa 15 ron/ zi, prime Craciun/ Paste. Se acorda toate drepturile legale (zile libere legale, concediu), 1.600 L; (0730.123.562 808. Doamna nefumatoare, cu experienta

pentru ingrijire persoana in varsta (doamna) cu usoare probleme de mobilitate, zona Dristor; (0768.187.111/ 0786.100.135

809. Doamna pentru curatenia in locatie

si vase, Boulevard Cafe, situat pe b-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, angajeaza doamna dornica de munca. Oferim pachet salarial atractiv, conditii avantajoase de munca 1.700 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 810. Doamna pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program L-S, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii contatacti-ne la nr. de tel. (0761.247.825 811. Doamna pentru curatenie birouri, societate comerciala angajeaza cu forme legale si program full time 1.500 L; (0722.304.683

825. Dulgheri Angajez urgent dulgheri si

fierari betonisti (0722.698.101

rezidential, 4 blocuri. Societate de constructii angajeaza cu carte de munca; (0728.132.901/ 0753.112.729 827. Dulgheri cu experienta pentru

828. Dulgheri 180 lei/zi, zidari 170 lei/ zi

sau echipe, celor din provincie asiguram cazare; (0727.889.888 829. Dulgheri echipe, zidari echipe, pen-

tru provincie asiguram cazare; (0727.889.888 830. Dulgheri pentru firma de constructii,

firma de constructii angajeaza dulgheri contract de munca, salariu 3500-4000 lei/luna (net), posibilitate cazare la baraca, 4.000 L; (+40753106136 831. Dulgheri, 20 de posturi. Salariu brut 4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 832. DULGHERI, fierari, zidari. Anuntul

se adreseaza si persoanelor care lucreaza in echipa. Pentru mai multe detalii (angajare, salariu) la telefon. Oferim cazare, (0767.890.982 georgeandriuca@yahoo.com

trice ang. electr. calificat cu experienta si permis auto, se ofera salariu pe masura cunostintelor, cm, de preferabil autorizat ANRE, 3.000 L; (0762.111.666/ 0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com

Impex cu sediul in Bucuresti angajeaza tehnicieni mentenanta pentru desfasurare activitate pe plan local pentru statii de alimentare cu carburanti, (0769.010.240 florina.stoian@regioimpex.ro

865. Electrician, zugrav, muncitor necal-

ificati Firma de constructii din Bucuresti angajaza: electricieni (cu sau fara atestat), zugravi, muncitori necalificati, salariu atractiv, cazare pentru personal din provincie. Info; (0761.589.141 866. Electrician/instalator mentenan-

ta Calificare tehnica: instalator, electrician, electromecanic. Experienta mentenanta cladiri. Mobilitate si disponibilitate pentru a participa la interventii in caz de avarii. Punct de lucru: zona Ghencea. (0727.789.784 olaru.anca.andreea@gmail.com 867. Electricieni angajam urgent elec-

tricieni ajutori electricieni ?i necalificati la blocuri, case vile pt instalatii electrice de interior. Salariu foarte bun, plata la zi; (0764.360.456

868. Electricieni angajez electricieni in constructii (executam instalatii electrice la cladiri rezidentiale, spatii comerciale si hale industriale); (0726.485.671 869. Electricieni electricieni si ajutor electricieni pt instalatii electrice de interior. Salariu foarte bun plata si la zi, urgent, (0764.360.456 870. Electricieni firma din Bucuresti, angajeaza personal calificat in instalatii electrice industriale si rezidentiale.Asteptam CV-uri pe adresa de email sau contactati telefonic pentru stabilirea unui interviu 3.000 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro

particulara acreditata, sector 4, Bucuresti, angajam educator puericultor (cresa), preferabil cu experienta, program 8.0016.00; (0766.687.691 office@gradinitaelite.ro

871. Electricieni calificati la Constanta Firma angajeaza electricieni calificati pentru zona Constanta. Oferim salariu net 2.500-3.000 lei+Bonusuri, bonuri 15 lei/zi, contract colectiv, transport, program 8 ore, luni-vineri. 3.000 L; (0730.024.784 cadanov@gmail.com

851. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

872. Electricieni constructii, oferim cazare Bucuresti SC angajeaza electricieni in constructii pentru santiere in Bucuresti, oferim cazare program 10 ore pe zi, salariul 3000-4500 lei. 4.500 L; (0722.273.793 Gabriel.dumitrache@sit.ro

852. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

873. Electricieni cu si fara experienta angajam pentru lucrari instalatii electrice si mentenanta in constructii. (0722.519.862

850. Educator puericultor/ cresa gradinita

751. Cris-Tim angajeaza: preparator pro-

atelier de creatie vestimentara (rochii), angajam o croitoreasa cu experienta la masini de cusut industriale (liniara si triploc). Realizarea produsului cap-coada din materiale croite: dantela, voal; (0733.959.060

843. EDUCATOARE angajam pentru gra-

864. Electrician, instalator, cu sau fara experienta. Oferta full time. Permis de conducere constituie un avantaj. Zona Corbeanca, Balotesti, Tamasi. 2.000 L; (0723.788.172 Office@home-maintenance.ro

si experienta gradinita particulara din zona Voluntari, Pipera angajeaza educatoare cu studii de specialitate si experienta in domeniu, program de luni pana vineri 9.00-18.00 pentru grupa mica. Va rugam seriozitate (0726.243.043 contact@scoala-sfantamaria.ro

750. Craiglistglobal selecteaza con-

756. Croitoreasa - conditii deosebite,

863. Electrician, electromecanic, Regio

tate primara Firma de contabilitate angajeaza economist si contabil junior, cunostinte MS Office (Word, Excel). Cunoasterea softului Winmentor reprezinta un avantaj. Pachet salarial atractiv; (0722.469.966/ 0735.545.774 cristina.aldia@aldiaexpert.ro

847. Educatoare cu studii de specialitate

749. Covrigareasa cu experienta pt. Patiseria Tismana, se lucreaza: luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Zona Colentina Fundeni 3.000 L; (0733.869.232

caminte, pentru comanda si serie mica. Produsele se executa cap-coada, inalta calitate. Atelier localizat central, Universitate. Conditii excelente, carte de munca. Salariu motivant. (0744.641.930

842. Economist, contabil junior contabili-

846. Educatoare calificata gradinita Happy Junior, calificata invatamant primar si prescolar, experienta in lucrul cu copiii. Salariu motivant si conditii excelente de lucru (0724.229.250 office@happyjunior.ro

748. Covrigar Patiserie zona ProsperVitan, angajam covrigar, program 14.0022.00, sambata liber, contract munca.Salariul 2500 net. 2.500 L; (0769.303.699

755. Croitoreasa Confectioner imbra-

862. ELECTRICIAN, firma de inst. elec-

gramul de after school, program 11.0019.00 pt. gradinita privata. Contract de munca, seriozitate; (0720.371.206

747. Cotrolor CTC piese metalice Societate din Bucuresti cautam controlor CTC piese metalice, abilitati in masurarea cu sublerul, micrometrul, durimetrul. Seriozitate si responsabilitate in munca, (0722.583.208 office@tpscom.ro

Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza electrician autorizat ANRE (IIB sau IIIB). Program full-time venit motivant. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

841. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro

845. Educatoare calificata pentru pro-

ospatari. Country Spa Retreat angajeaza cosmeticiene si ospatari! (0724.531.213 clara.stroe@countryspa.ro

7 ani, zona Piata Romana, angajam cusatoreasa pentru produs cap coada. Program: luni - vineri: 8.30 - 17.00, salariu si carte de munca; (0748.119.171 manu@manuri.ro

tencuitori, salahori, rigipsari pt proiect pe termen lung, ansamblu rezidential zona Militari, volum mare de lucru, continuitate, castiguri avantajoase; (0762.655.272 vladu_andreea2000@yahoo.com

844. Educatoare - Bucuresti, Piata Muncii cautam educatoare calificata sau necalificata. Nu orice fel de educatoare ci una cu vocatie, creativa, implicata, doritoare sa invete si sa "creasca" alaturi de noi si ai nostri copii; (0771.168.576 contact.onceuponatime@yahoo.com

800. Dispecer transport marfa firma de

860. Electrician pentru complex reziden-

zugravi, necalificati si necalificati (0761.434.105

746. Cosmeticiene cu experienta si

754. Croitoreasa Atelier cu vechime de

859. Electrician pensionar pt. SC Comindal SRL, cu salariu minim pe economie; (0721.861.755

conditii avantajoase operator call center part time sau full time. Relatii la callcenterberceni@gmail.com sau tel. (0763.809.203

840. Echipe muncitori angajez faiantari,

experienta sector 2, www.salondivin.ro (0722.605.019

753. Croitor, croitoreasa cu experienta in croit dama si/ sau barbati pentru atelier design vestimentar. Salariu atractiv, conditii excelente de munca. Detalii suplimentare la telefon. (0723.615.576 darteatelier2016@gmail.com

838. Echipa Presto Pizza angajeaza in

819. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Met-

745. Cosmeticiana, manichiurista cu

Croitor pentru perdele si draperii angajez in incinta magazinului Bucur Obor. Program 8 h/zi de luni pana vineri, salariu 1.600 lei net, carte de munca; 1.600 L; (0725.860.005

joasa tensiune complex hotelier din Bucuresti, sector 4, bd. Metalurgiei Berceni (0758.239.811 office@premiumwellness.ro

necalificati in constructii numai cu experienta dovedita. 120 L; (0720.988.319 dragomircornelcristi@yahoo.com

818. Dr. Auto, situat in Berceni, bd. Metalurgiei angajeaza cautator piese (identificare), salariu foarte bun; (0721.733.622

744. Cosmeticiana, Salon sector 2 angajam cosmeticiana cu experienta, program o zi cu o zi, salariu fix + comision tel: 1 L; (0766.569.283/ 0763.635.074

781. Cusatoare, masinist(a), firma de

858. Electrician intretinere curenti de

837. Dulgheri, fierari, zidari, rigipsari

dinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200/ 0723.165.653

763. Croitoreasa/ croitor angajam croitoreasa pentru atelier de creatie si productie serie mica, situat in zona metrou Piata Romana, cu experienta in realizarea produselor cap-coada (tipar, croit, cusut); (0730.092.022

857. Electrician interioare si ajutor de electrician, Sight Control SRL angajeaza electricieni si ajutoare electricieni pentru instalatii interioare. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj. Relatii la tel. lunivineri 09.00-16.00. (0751.075.987

tial salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

situat in zona Panduri,13 Septembrie angajam cosmeticiana cu experienta. Carte de munca, incadrare 8h, salariu de baza + procent. Se lucreaza cu branduri de top: Guinot, Babor (0745.564.612/ 0726.787.519

752.

cati, societate cu capital privat angajeaza muncitori necalificati salariu 3.400 Ron/luna, dulgheri si fierari cu experienta maxima in domeniul constructilor salariu 5.000 Ron pe luna, asiguram cazare 1.000 {; (+40743518395 evivetconstruct@yahoo.com

839. Echipe de dulgheri, zidari, fierari,

743. Cosmeticiana, salon de frumusete

duse culinare; lucrator bucatarie pentru sectia catering din bd. Bucurestii Noi nr. 140, sector 1, Bucuresti. Salariu motivant, 2 mese/zi gratuite, bonus de performanta, transport gratuit pentru persoanele din provincie; (0758.078.945 constantin.rautu@cristim.ro

836. Dulgheri, fierari si muncitori necalifi-

853. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 3000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

874. Electricieni in constructii civile si industriale angajam electricieni si maistri electricieni in constructii civile si industriale - pentru Romania si Germania. Experienta in domeniul instalatiilor electrice, Salariu atratctiv, conditii f. bune; 1 {; (0725.558.285 irina.cherry@plana-innova.com

854. Electrician autorizat ANRE, Thales

875. Electricieni in constructii civile si industriale. Societate comerciala cu sediul in Bucuresti cauta in vederea angajarii full time elctricieni cu experienta (mai mult de 5 ani) sau cu experienta medie (1-3 ani) in constructii civile si industriale; (0766.285.028/ 0721.480.023 office@dacoselecteical.ro

855. Electrician calificat si ajutor electri-

876. Electricieni pentru firma automatizari Activitate de electrician pentru montaj general pe instalatii de automatizare, Program 8 ore cu posibilitatea efectuarii de ore suplimentare, 2.500 L; (0723.295.111

Systems angajeaza electrician autorizat ANRE pentru instalatii electrice in constructii. Program de lcuru L-V 10 ore si doua sambete pe luna 10 ore. Salariul 3500 lei; 3.700 L; (0722.273.793 gabriel.dumitrache@s-it.ro

cian contract de munca, serios la locul de munca, program 8 ore luni-vineri. Se ofera salariu + bonuri de masa (0749.281.178 856. Electrician cu experienta cunos-

tinte de IT, camere video si sisteme de alarma, constituie un avantaj. O masa calda/ 2 mese calde pe zi, pentru angajatii din provincie oferim si cazare 3.500 L; (0723.581.516 tekko@tekko.ro

877. electricieni pentru sc. sc din Bucuresti angajeaza electricieni cu sau fara experienta pentru constructii. De preferat din Bucuresti sau inprejurimi deoarece nu putem oferi cazare; 2.500 L; (0720.657.820 Fablightconnect@gmail.com

833. Dulgheri, salariul brut 4479 ron. Angajam 20 de dulgheri. Salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

Dulgheri, zidari, muncitori necalificati angajeaza firma de constructii cu contract de munca, pentru santier in Bucuresti si Timisoara. Se ofera cazare. Plata la doua saptamani; (0728.895.891

834.

835. Dulgheri, fierari Firma de constructii

angajeaza dulgheri, fierari, zidari, zugravi, rigipsari, faiantari, salariu 3.000 lei luna si muncitori necalificati 2000 lei luna. (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

10 octombrie 2018

anuntul.ro

13

4

LOCURI DE MUNCÅ 917. Faiantari si zugravi calificati Bucuresti firma constructii Bucuresti, cautam muncitori policalificati in finisaje interioare pt lucrari Bucuresti. Oferim contract de munca, salariul se negociaza in functie de experienta si productivitate; (0743.267.907 marius@increase.ro 918. Familie ingrijire gradina, Voluntari,

cautam familie de gospodari, dornica de relocare in Voluntari, care sa ingrijeasca permanent o gradina de legume, vita de vie, pomi fructifieri, pasari. Oferim casa si salariu pe masura asteptarilor. (0752.214.753 hr@genesisproperty.net 919. Familie munca in apropiere de

Bucuresti, familie pentru serviciu in Mogosoaia, sotul se va ocupa de gradina, curte si lucrari de intretinere iar sotia de menaj si gatit. Asiguram cazare, utilitati platite si salariu. 1 {; (0723.383.888 alice.mihut@sebastian.ro 920. Familie pentru spalatorie si treburi

gospodaresti pt. spalatorie auto. Asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001 921. Fast Food Evia angajeaza personal 878. Electricieni si ajutor de electrician Angajam electricieni si ajutor de electrician pentru lucrari de instalatii electrice. Oferim carte de munca, program de 8 ore. Salariu integral pe cartea de munca. (0758.809.081 879. Electricieni si ajutor electrician Angajam cu contract nedeterminat 50 electricieni salariul de la 2.700-3.500 lei si 50 ajutori de electricieni de la 2.500 lei. Lucrari industriale Bucuresti. Decontam chirie 900 lei lunar prin ANOFM, 3.500 L; (0762.564.000 firmadeelectrica@gmail.com 880. Electricieni si ajutori de electricieni,

necalificati pentru amenajari magazine alimentare; (0761.400.932

881. Electricieni si muncitori necalificati angajam urgent pentru instalatii electrice in constructii, salariu atractiv 3.500 L; (0745.012.536 882. Electricieni si muncitori necalificati

cerem si oferim seriozitate, oferim cm pe perioada nedeterminata, bonuri de masa, 8 h (0758.809.007 ingineruelectrician@gmail.com

883. Electricieni si muncitori necalificati

pentru firma instalatii. Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963

884. Electricieni si necalificati Societate comerciala angajeaza electricieni si muncitori necaliaficati pentru instalatii electrice. Locul de munca va fi pe santiere situate in Bucuresti. Se ofera cazare si transport, 2.000 L; (0761.611.511 enacherc@gmail.com 885. Electricieni si personal necalificat

Aeg International Servicii SRL angajeaza electricieni si personal necalificat. conditiile se discuta la interviu. asteptam sa ne contactati la nr. de tel. office@aeg.nt.ro (021.316.16.55 office@aeg.nt.ro 886. Electricieni si tehnicieni in constructii, sc angajeaza electricieni in constructii, ajutor electrician si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program L-V 10 ore + doua sambete 6 ore, pontate 10. Salariul intre 2.400-3500 lei, 3.500 L; (0722.273.793 gabriel.dumirache@s-it.ro 887. Electricieni uzinare tablouri elec-

trice, Studii de specialitate. Constituie un avantaj experienta pe un post similar. Locatia: Mogosoaia, str Bucuresti-Targoviste nr.12A. De la statia metrou Straulesti cu autobuzul 304 pana la CFR Centura (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 888. Electricieni, program de 8 ore de luni-vineri, salariu este de 3.000 Lei. Pentru mai multe detalii la telefon (0741.918.773 889. Electricieni, ingineri, lacatusi Ener-

gotech S.A angajeaza urgent persoane calificate in urmatoarele meserii. Electricieni (ANRE avantaj important), lacatusi mecanici, inginer chimist, ingineri electroenergetica - Ofertare. simona.drula@energotech.ro

890. Electricieni, lacatusi confectii metalice Angajam electricieni, lacatusi, confectii metalice si muncitori necalificati. (031.425.60.76/ 0760.783.578 info@mabec.ro 891. Electricieni. SC Profesional Elec-

tric angajeaza electricieni pentru constructii. Se ofera si se cere seriozitate. Salariul intre 2500 si 3000 lei in functie de calificare si productivitate. Santiere numai in Bucuresti, 3.000 L; (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro 892. Electromecanic cu experienta pentru societate cu sediul in Colentina. Pentru mai multe detali, program si salariu, sunati la: (0726.753.804 893. Electromecanic ascensoare califi-

cat, cu experienta, salariu brut 4400 ron. (0726.118.153 stoica_florian2000@yahoo.com

894. Electromecanic Dragoesti Smartree recruteaza pentru o importanta companie care se ocupa cu procesarea produselor lactate, un Electromecanic pentru Dragoesti, Ialomita. Transport asigurat, tichete de masa. Telefon: (0728.131.382 recrutare@smartree.com 895. Electromecanic. SC Negro

2000 SRL angajeaza, salariul 3000 lei, bonuri de masa (15.09 lei/bon), 3.000 L; (0753.070.408 896. Electrostivuitorist pentru fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady. Program: 2 schimburi (06-14;14-22), luni-vineri. Cerinte: minim 1-2 ani experienta, atestat ISCIR (obligatoriu), 1.800 L; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

900. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 901. Epiesa.ro angajeaza femeie de serviciu, Cea mai mare firma de vanzari piese auto online angajeaza femeie de serviciu full time. Se ofera salariu atractiv si contract pe perioada nedeterminata; (0756.171.149 hr@epiesa.ro 902. Esti ospatar si esti dornic de o schim-

bare, daca vrei sa lucrezi intr-un mediu structurat care sa iti ofere posibilitatea de dezvoltare pe plan profesional si personal. Te asteptam in echipa Stadio (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 903.

904. Excavatorist serios, punctual si cu

experienta, necesar autorizatie. Se ofera masa calda in fiecare zi/ 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei/luna. 3.000 L; (0725.333.503

905. Excavatorist cu experienta in con-

structii. Oferim cazare si o masa pe zi. Salariu fix 3000 ron 3.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com

experienta, bucatar cu experienta, pentru firma catering din sector 1; (0722.607.401 923. Fata la vase pentru pizzerie zona Baba Novac (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com 924. Fata la vase pentru restaurant cu

specific italian. Program de lucru 1 zi cu 1 adresa noastra este Bucuresti, sector 3, strada Nerva Traian 23, metrou Timpuri Noi, 2.000 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com 925. Fata pentru contabilitate primara, introdus facturi, gestiune, legatura cu furnizorii, relatia cu banca, diverse activitati. Conditii foarte bune, zona sector 2, net 2.000 L; (0727.900.690 rusu2222@gmail.com 926. Fata pentru curatenie si prelucrare

orator cofetarie situat in zona Militari, apropiere mall Plaza Romania, cu indemanare si aspect curat si ingrijit. Salariu: 1.600 lei net plus bonuri de masa. 1.600 L; (0751.077.844/ 0743.501.155 laborator@chocolat.com.ro

944. Femeie de serrviciu angajam pentru

After School Prelungirea Ghencea, program 11:00-18:00, contract munca, asiguram masa; 1.200 L; (0768.185.720/ 0760.193.907

945. Femeie de servici cu sau fara experi-

enta pentru patiserie. Program: luni-vineri 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Poarta spital Fundeni. 2.000 L; (0742.266.859 946. Femeie de serviciu Angajam 2 per-

soane pentru postul de femeie de serviciu, zona metrou Pipera pentru o firma din industria alimentara. Salariul este 2.000 lei in mana. Pt. interviuri sunati la 0729699825. (0729.699.825 947. Femeie de serviciu Angajam femei de serviciu program de luni pana vineri, de la 07- 15.30. Relatii la telefon. (0741.043.638 948. Femeie de serviciu angajam pentru gradinita particulara zona Plaza Romania. Pentru detalii tel.: (0720.222.200/ 0723.165.653 949. Femeie de serviciu Asociatie proprietari sector 1, Bucuresti, angajeaza femeie serviciu scara bloc. (0741.251.678 950. Femeie de serviciu clinica veterinara

Biovet angajam pentru zona de birouri, program full 8 ore/zi , contract de munca. Munca se desfasoara intr-o cladire de birouri cu materiale de curantenie incluse 1 L; (0746.768.173 resurse.umane@biovet-impex.ro

951. Femeie de serviciu Firma curatenie,

angajeaza in zona Pipera - Tunari, la program de 8 h/zi (dupa amiaza), salariu avantajos, tichete de masa, decontare transport. (0728.855.453

marfa, sofer part-time, angajeaza pizzerie cu livrare la domiciliu, sector 5. Detalii la tel.: (0762.658.094

952. Femeie de serviciu in bloc de gar-

927. Fata pentru facturare Firma cu sediul

953. Femeie de serviciu in zona P-ta Pre-

in Afumati angajeaza fata pentru facturare, cunostinte contabilitate primara si program saga. Asiguram transport de la Colentina; (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com 928. Fata pentru feliat mezeluri sngajez

soniera cu 10 etaje. Relatii la tel. (0745.007.834

sei Libere, la program de 8 h/zi. Oferim salariu avantajos. Firma curatenie, angajeaza; (0723.664.871

954. Femeie de serviciu pentru cladire de

birouri langa parcul Carol. (0770.289.029

fata pentru feliat mezeluri, Marketul este situat in Bucuresti, sector 2, vis-a-vis de Gara de est. Mai multe detalii la telefon; (0773.962.385 Izabela.banu@yahoo.com

955. Femeie de serviciu pentru cofetaria Tip Top Crangasi. Program de lucru 8 ore/zi. Salariul 1400 + bonuri de masa. Informatii la tel. (0732.672.654

929. Fata pentru munca simpla in

956. Femeie de serviciu pentru curatenie

tipografie: ambalare sortare, lipire, finisare hartie. Posibilitati de avansare. Nu cerem exeprienta; (0728.032.259

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere sau 12/24 ore - 12/48 ore. Se preteaza si pentru provincie; 1.800 L; (0751.190.463

Societatea STRATUM ENCLOSURES activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam

972. Femeie de serviciu scari de bloc doar in Bucuresti. Se ofera contract de munca. Urgent; (0762.847.801/ 0773.783.711 dhannny95@yahoo.com

MUNCITORI NECALIFICATI

973. Femeie de serviciu scari de bloc Firma anganjam oameni pentru curatenie in toate sectoarele din Bucuresti. Program flexibil, salariu motivant. Jumatate de norma sau norma intreaga. Cerem seriozitate. 1.800 L; (021.780.00.80/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 974. Femeie de serviciu scari de bloc pro-

gram flexibil, salariu motivant, angajam in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program. Salariu 1.600 Lei 1.600 L; (021.780.00.80/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 975. Femeie de serviciu, Angajam personal pentru curatenie in hala de productie produse de patiserie. Program 8 h L-D, sambata liber, doar 2 duminici /luna, salariu 1600 lei, adresa este Th. Pallady, nr 44 D, sect 3. (0737.523.284

977. Femeie de serviciu, Companie cu

domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza femeie de serviciu in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidate si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. (0756.717.770 978. Femeie de serviciu, pentru gradinita

particulara Pipera, masa asigurata, decont transport, program 9.00 - 17.00 (0748.238.684 vali.diana@yahoo.com 979. Femeie de serviciu, program de lucru full time 9-18, luni- vineri, salariu avantajos, contract de munca, bonuri de masa, locatie centrala in zona Unirii. Detalii la tel. (0765.517.197

angajeaza femei de serviciu. Salariul 1600 lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 910. Fabrica productie alimentara

cu sediul in sector 6, bd. Timisoara nr. 94 angajeaza ambalatori, muncitori necalificati, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei+ o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654 911. Fabrica productie incaltaminte anga-

jam sonist cu experienta zona Timpuri Noi, mall Vitan, 3.200 L; (0764.164.164/ 0730.501.000 contact@sansavana.ro 912. Facturare Firma de mobila, angajam fata organizata pentru emitere facturi, avize de marfa, AWB-uri curier. Program fix 8.00-17.00, 1 h pauza, decontare transport, zona Popesti Leordeni, apropiere de Pepsi. 2.000 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 913. Faianta montaj, faiantar calificat, cu

experienta, angajam in zona Giulesti/ Crangasi, montaj gresie faianta, etc bonusuri, program flexibil, seriozitate, plata zilnica tel., (0725.328.292 info@frenchbakery.ro

898. Emila Business angajeaza muncitori

915. Faiantar, rigipsar, zugrav, lucrari de

latii ang. persoana care sa stie sa puna gresie si faianta. 3.000 L; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com

reparatii si renovari in Bucuresti si in imprejurimi. Salariu atractiv, program de lucru 8 ore pe zi, l-v, masina de serviciu sau abonament Ratb decontat. Bonusari in functie de performanta. (0765.634.734 916. Faiantari - zugravi firma angajeaza

in Bucuresti, sector 3, faiantari si zugravi cu carte de munca , minim 130 ron / zi . (0729.932.331

Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady, nr. 46B, Sector 3. Telefon: 0729.925.035 E-mail: monica.chirica@stratum.ro 992. Femeie ingrijire curte, familie serioasa angajam femeie singura fara obligatii pentru ingrijire curte aproape de Bucuresti, asteptam solicitari din provincie, salariu 1400 Ron, tot timpul anului, (0729.881.119 993. Femeie la bucatarie (vase, legume) si ospatar pentru restaurant zona Decebal, sector 3, urgent. De preferinta sa locuiti in zona. Detalii: (0722.240.383/ 0761.221.334 994. Femeie la bucatarie pt curatenie, noapte 2000ron Shaormeria La Baiatu SRL cauta femeie la bucatarie pt curatenie(inclusiv spalat vase) 9h de noapte, program 9:00-6:00, 2000ron/luna in mana, un liber pe saptamana, str. Mendeleev 7-15, Piata Romana; 2.000 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com

980. Femeie de serviciu, program de lucru full time 9-18, luni- vineri, salariu avantajos, contract de munca, bonuri de masa, locatie centrala in zona Unirii. Pentru mai multe detalii astept sa ma contactati la numarul: (0765.517.197

995. Femeie la curatenie zona Titan, femeie la curatenie si vase pt. restaurant in zona Titan, str. Postavarul 56, de la 9.0023.00, 2 zile cu 2 libere, salariu si tips 1600 lei. Tel. 1.600 L; (0721.741.418/ 0721.329.164 fommy@fommy.ro

981. Femeie de serviciu, restaurant anga-

laborator cofetarie, aflat pe bd. Timisoara, program 8 ore. Salariu 1.800 L; (0758.084.294

jeaza femeie curatenie si vase in sector 6, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea nr. 83C, programul 1/1 zi - 8:00-23:00. O masa/zi asigurata, cafea, transport seara asigurat. Tips + contract munca 1.500 L; (0768.484.287

996. Femeie la spalat vase si curatenie in

997. Femeie la vase (laborator patiserie -

cofetarie), zona str. Domnita Anastasia nr 5 si Stefan cel Mare nr. 1-3, sambataduminica liber (0722.558.062 998. Femeie la vase cu experienta salariu 1500 Ron + tips, zona Obor, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detalii la telefon (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 999. Femeie la vase harnica si curata! Salariu:1400 lei+300 lei bonuri si tips zilnic (15-30lei). Program: 4 zile intr-o saptamana-luni, miercuri, weekeend; 3 zile in a doua saptamana-marti, joi si vineri-9-22 2.000 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com 1000. Femeie la vase pentru restaurantterasa, zona Big Berceni, Sun Plaza. Program 2 zile cu 2 libere de la 9.00 la 22.00, sal. 1000 lei, tips 30 lei/zi. Se asigura o masa pe zi. Tel. 1.600 L; (0728.968.315/ 0741.252.126 fommy@fommy.ro 1001. Femeie la vase restaurant Refugiu

angajeaza femeie la vase si ajutor bucatar. Oferim salariu convenabil, tips si carte de munca. Sector 2 Bucuresti. Zona Ghica Tei; (0727.626.981 1002. Femeie la vase restaurant sector 5

angajaza Femeie la vase de luni-Vineri de la 08:00-16:00, salariu atractiv cu carte de munca; (0763.181.870 danielpetrescu77@gmail.com

908. Fabrica productie alimentara

909. Fabrica productie alimentara

Oferim urmatoarele beneficii: - Calificarea angajatului la locul de munca; - Tichete de masa; - Prime lunare; - Salariul de 1400 lei/luna net, cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari.

pentru hotel Calea Mosilor, persoana serioasa si responsabila; (021.312.10.92

F.E.G. organizeaza cursuri de calificare de scurta durata: infirmiera, coafura, frizerie, manichiurist- pedichiurist, cosmetica, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetarpatiser, lucrator comercial (vanzator), meserii in constructii. Orar: lunivineri: 9-20; Sambata: 914. Badea Cartan nr 6 sector 2, Bucuresti; (021.311.10.54/ 031.405.27.30/ 0788.424.314 angajeaza femei de serviciu, salariul 1600 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

si

MONTATORI SUBANSAMBLE

976. Femeie de serviciu, camerista

907.

914. Faiantar firma de constructii si insta-

899. Eminvest Pharmaceuticals angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie pt. producator farmaceutice cu sediul in zona Bacu, Joita. Se acorda salariu fix, bonuri de masa, decont trasnport si bonificatii. Detalii la nr. de tel. CV la email; (0756.717.770 office@eminvest.ro

922. Fata pentru la vase, ajutor bucatar cu

943. Femeie curatenie si vase pentru lab-

971. Femeie de serviciu pentru scari de bloc Firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Salariu 1500 lei si carte de munca; 1.500 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro

906. Excavatorist cu experienta, angajeaza firma importanta cu sediul in sectorul 6, salariu atractiv; (0740.079.570/ 0745.140.506

897. Elnet Security angajeaza personal de paza (cu sau fara atestat) pentru spatii comerciale in Bucuresti si Ilfov, pentru program de 24 h/48 h, in Bucuresti. Salariu atractiv; (0759.046.133/ 0735.188.870

calificati in constructii. Se ofera beneficii; (0735.178.053

bucatarie Evia angajeaza persoanal bucatarie pentru realizarea preparatelor. Este aproape de statia de metro Aurel Vlaicu. Telefon luni- vineri 7-16 o data la 2 sambete, 1400 de lei cu carte de munca; 1.400 L; (0726.684.892

942. Femeie curatenie 1 zi Cautam doamna pentru curatenie birouri, minim 8 ore pe saptamana, program flexibil, zona Popesti Leordeni, apropiere de Pepsi. 150 ron pentru 8 ore. 150 L; (0753.277.788

930. Federatia Romana de Scrima, cu sediul in Bucuresti, str. Aviator Popa Marin nr. 2, sector 1, angajeaza personal pt. bucatarie. Relatii la tel.; (021.230.64.96

FEG Bucuresti, Scoala Postliceala angajeaza cadre didactice in vederea predarii la cursuri, biologi, psihologi, asistenti medicali si medici. Conditii salariale deosebite; (0752.886.260/ 0760.663.939

931.

932. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 933. Femei (fete) spalator vase pentru

restaurant zona Mosilor-Eminescu; (0721.721.640/ 021.211.03.90 934. Femei de serviciu Firma de curatenie

angajeaza femei de servici la scari de bloc, se ofera salariu atractiv si program flexibil pentru zonele: Tineretului, Rahova, Popesti Leordeni si sector 3. (0728.114.671 mag_cleaning2014@yahoo.com 935. Femei de serviciu full time, scoala sector 1, pentru scoala particulara, zona Apicola Baneasa, program normal, contract de munca perioada nedeterminata. Salariul se discuta la interviu. Pentru mai multe informatii, sunati la tel. (0744.680.239/ 0722.629.573 ortansaelena.popescu@gmail.com

Femei in fabrica de curatat legume, program 7.00-16.00, bonuri de masa, carte de munca. Zona Sos. Pantelimon, relatii la tel. intre 7-17; (0723.654.915/ 0723.440.855 936.

937. Femei la curatenie zona Catelu Pal-

lady, 1.400 L; (0733.030.417

938. Femei la curatenie scari, firma de curatenie angajam doamne serioase pentru curatenie la scari de bloc. Pt detalii sunati la numarul de telefon afisat (0727.401.622 939. Femeie fata curatenie si vase (1800

lei + transport) angajeaza restaurant. (0729.565.694 940. Femeie Gatto Lounge situata pe

Bulevardul Decebal nr. 17 angajeaza femeie la vase, cu contract de munca, program flexibil, salariu fix si transport asigurat. (0763.693.907 oscarcaffe@yahoo.com 941. Femeie curatenie pentru benzinaria

Mol Otopeni, decontam transportul. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

957. Femeie de serviciu pentru Magic Salon. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu, 1.400 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

982. Femeie de serviciu, agent de curate-

restaurant; (0763.590.519

nie angajam femeie de serviciu responsabila si punctuala, in cadrul unui ansamblu rezidential de lux. Responsabilitati: aspirarea, maturarea si spalarea pardoselilor, curatenie zilnica in birouri. Program l-v. (0748.888.808 andreea.tulcan@skv.properties

959. Femeie de serviciu pentru salon

983. Femeie de serviciu, angajare restau-

958. Femeie de serviciu pentru

infrumusetare zonele Victoriei si Timpuri Noi, program L-S 7.30-14.30, salariu 1.300 Lei, contract de munca 8 ore; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com 960. Femeie de serviciu permanenta pen-

tru un hotel din Eforie Nord, preferabil persoana doritoare sa fie din imprejurimi (Eforie Nord, Eforie Sud , Techirghiol) salariul se discuta la interviu (0734.825.197

961. Femeie de serviciu pt. firma producatoare de farmaceutice cu sediu in zona Bacu, Joita. Aplicantii pot fi din zona Ciorogarla, Bolintin, Bacu, Joita, Sabareni, Dragomiresti, Chiajna. Se acorda salariu fix, bonuri de masa, decont transport si bonificatii. Detalii la nr. de tel. (0756.717.770 962. Femeie de serviciu pt. Patiseria Tismana, situata in zona Colentina-Fundeni, program: L-V 06-16.30, sambataduminica liber. Salariu 2.000 lei. Relatii la telefon. 2.000 L; (0734.378.436 963. Femeie de serviciu pt. scoala partic-

ulara. Tel./ email; (021.210.21.31 cristinab@cambridgeschool.ro

964. Femeie de serviciu relatii la telefon

(0770.672.397

965. Femeie de serviciu restaurant Vanity

angajeaza femeie de serviciu la bucatarie cu carte de munca. Restaurantul se afla in sectorul 6, zona Semanatoarea. Detalii la numarul: (0768.561.332 restaurantvanity@yahoo.com 966. Femeie de serviciu si vanzatoare pt. market turcesc. Salariu atractiv, Sos. Pantelimon nr. 89, sect. 2, rog seriozitate; (0727.435.860/ 0765.223.479/ 0734.940.000

967. Femeie de serviciu Tipografie angajam femei de serviciu, program de lucru de luni- vineri de la 07.00- 15.30. Rugam seriozitate. Relatii la telefon; (0741.179.700 968. Femeie de serviciu tipografie in Afumati Ilfov angajeaza femeie de serviciu. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. Salariu 1200 + tichete masa+ cazare (daca este din provincie); (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com 969. Femeie de serviciu - birouri cautam

femeie de serviciu zona Aurel Vlaicu Pipera. Curatenie sediu birouri. Program: L-V : 7.00-16:00; 1.500 L; (0752.116.448 recrutare@moradgroup.ro 970. Femeie de serviciu pentru restaurant

Restaurant din zona Baneasa angajeaza femeie de serviciu, spalator vase. Se ofera salariu motivant, 2 mese/zi, transport catre domiciliu, contract, medica muncii si alte bonificatii. (0720.880.199

rant Restaurant central angajam femeie de serviciu, bufetiera si ajutor de bucatar. Detalii la tel. (0724.281.020 constandachecrisalex@gmail.com 984. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com 985. Femeie de serviciu, sector 1, Bucuresti S.C. Clinica Stomatologica Opran S.R.L. angajeaza femeie de serviciu. Rog seriozitate. tel (0721.842.904/ 021.313.40.82 florina@opran.ro 986. Femeie de serviciu. Asociatie de proprietari din Pipera-Voluntari angajeaza femeie serviciu. Program 8 ore/zi, salariu in mana 1.300 L; (0747.014.225 987. Femeie de serviciu. Companie

cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza femeie de serviciu in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidate si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj. Rel. la tel.: (0756.717.770 988. Femeie de serviciu. Companie cu

domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza femeie de serviciu in zona Bacu, Joita. Pentru interviu se pot prezenta candidate si din Dragomiresti, Chiajna, Ciorogarla, Bolintin, Sabareni, Chitila. Disponibilitatea imediata constituie un avantaj; (0756.717.770

1003. Femeie la vase Restaurant Texan

din Bucuresti Angajeaja femeie la vase. Cerinte: nu se cere experienta. Se ofera: salariu atractiv, lucru in ture, alte beneficii. Localul este situat in zona Rond Cosbuc, (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 1004. Femeie la vase Restaurantul Cher-

hanaua Ancora angajeaza femeie la vase. Salariu motivant. (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

FEMEIE LA VASE -CURATENIE, SPALATOR, LUCRATOR. ANGAJEAZA PLATINUM CASINO. 5 ZILE (8 ORE)/ 2 LIBERE, 21 ZILE CONCEDIU, CARTE DE MUNCA + BONURI DE MASA, TRANSPORT (DE NOAPTE), 3 SCHIMBURI (TURE). DETALII CONTACT: (0726.141.233

1005.

1006. Femeie la vase pentru restaurant in

Mall Vitan etaj 2, contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la doua saptamani, program de lucru doua zile lucratoare/ 2 zile libere (0749.924.459 1007. Femeie la vase, autoservire din

Bucuresti, sector 1. Nu se cere experienta, salariu atractiv; (0720.615.439 1008. Femeie la vase, restaurant Refugiu

angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar in zona Lacul Tei, sector 2. Carte de munca, salariu convenabil plus tips; (0727.626.981 1009. Femeie la vase, Restaurant situat in zona Piata Victoriei angajeaza femeie la vase harnica,dornica de un job stabil si de lunga durata,relatii la telefon 0213114606 intre orele 12-18. 1.800 L; (021.311.46.06

1010. Femeie la vase, curatenie, restau-

rant cauta femeie la vase, programul de munca este de o zi cu o zi, se asigura masa de personal, bonusuri si transport in Bucuresti.Adresa este str. Icoanei nr 80, sector 2 (Piata Gemeni); 1.600 L; (0786.346.196 office@zexe.ro 1011. Femeie la vase, ospatar, ajutor bucatar restaurant din Bd-ul Lacul Tei angajeaza femeie de servici la vase, 1800 lei plus tips/lunar, ajutor bucatar, 25600 lei plus tips/lunar, ospatar cu experienta in domeniu 2500 lei plus tips/lunar. (0725.129.998 1012. Femeie la vase, serviciu, restaurant

angajeaza in regim de urgenta. Program lucru: 2 zile / 2 zile. Asiguram salariu foarte atractiv, transport, masa. Adresa: strada Sfantul Stefan nr. 13, sector 2 (0722.538.274 1013. Femeie la vase-menaj angajeaza cu contract de munca si salariu avantajos + Tips, Taverna "La Calinescu". Nu asiguram transport, de preferat domiciliul in sectoarele 4 sau 5. (021.331.07.50/ 0788.472.725 1014. Femeie pentru curatenie angajez femeie pentru curatenie, care sa stie sa gateasca, sa faca curatenie in camere, de preferat din nordul Bucurestiului, Buftea, Otopeni, Mogosoaia, Chitila, Buc Noi, etc, 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com

FEMEIE PENTRU CURATENIE INTR-O CLADIRE DE BIROURI. PROGRAM L-S, SALARIU FIX + BONURI DE MASA. PENTRU MAI MULTE DETALII, CONTACTATI-NE LA NUMARUL DE TELEFON; (0761.247.825

1015.

1016. Femeie pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program L-S, salariu fix + bonuri de masa. Pentru mai multe detalii, contactati-ne la numarul de telefon; (0761.247.825 1017. Femeie pentru curatenie labo-

rator cofetarie zona 13 Septembrie; (0744.530.245 1018. Femeie pentru curatenie birouri Firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru curatenie birouri in sistem bancar in Bucuresti. Contract de munca, salariu atractiv, tichete de masa, decontare transport. (0751.193.866/ 031.438.08.42 1019. Femeie pentru curatenie birouri zona Rosetti, pentru societate comerciala, program part time, programarea pentru interviu va avea loc in perioada 1619.10.2018 la tel. in intervalul orar 13.0017.00; (031.107.31.08 1020. Femeie pentru curatenie birouri Bucuresti, Firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Oferim: salariu atractiv, contract de munca, bonusuri lunare si un mediu placut; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 1021. Femeie pentru curatenie in laborator de cofetarie pentru Cofetaria Irina, zona Titan, (0734.376.662 ira_eu@yahoo.com 1022. Femeie pentru curatenie in zona Obor, firma de curatenie Exclusive Facility Management angajeaza personal feminin pentru curatenie in sistem bancar, zona Obor, Bucuresti. Program de la 8.00-16.00 (0751.193.866/ 031.438.08.42 1023. Femeie pentru curatenie Universi-

tate Unirii pentru firma de curatenie. Program de 8 ore pe zi de luni pana vineri (0751.193.866/ 031.438.08.42 1024. Femeie pentru ingrijire si menaj complet, doamna deplasabila, zona Domenii. Program, 10:0018:00 Salariu, 1.500 L; (0753.148.369 1025. Femeie pentru spalat vase, restau-

rant Brasserie, aflat in incinta Magazinului Unirea angajeaza urgent femeie pentru spalat vase: program flexibil : 2 zile cu 2 zile. Contact; (0742.222.216 andantafood@yahoo.com 1026. Femeie servici si portar Societate comerciala situata in zona Grozavesti angajeaza femeie de servici cu chef de munca si portar de zi. Pentru relatii si programari interviu sunati la numarul de telefon. (0734.825.197 1027. Femeie serviciu Food Circus din Pipera (langa metrou) angajeaza femeie de serviciu. Rugam seriozitate; (0799.919.911 office@si-lounge.ro

989. Femeie de serviciu/ manipulant

marfuri, incarcator - descarcator/ operator date in zona Bolintin, Km 23 A1. Oferim conditii avantajoase de lucru, program 8 ore, contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu fix motivant + bonusuri + bonuri de masa si transport asigurat din zonele Bolintin Deal/Vale, Buturugeni, Ogrezeni, Trestieni sau din Bucuresti (zona Pacii). Pentru detalii ne puteti contacta la nr.: (0733.460.270 990. Femeie in bucatarie pentru firma

catering, program 06-14.00, sector 6, salariu 1500 lei. 1.500 L; (0773.876.458 991. Femeie ingrijire curte Familie serioasa angajam femeie singura, fara obligatii pentru ingrijire curte, aproape de Bucuresti, (0722.310.005

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1070. Frizer si manichiurista, Tina Style Salon sector 3 din Calea Vitan isi mareste echipa pt posturile de manichiurista si frizer. Sa fie sociabil deschis la lucruri noi. Pt. mai multe detalii telefon si interviu (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com 1071. Frizeri, frizerite, salariu 2200 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma. (0721.000.376/ 0724.133.585 1072. Frizerita si cosmeticiana cu experi-

enta Salon in zona Auchan Titan, (0722.336.161/ 021.345.24.15 wolf1salon@gmail.com

1073. Frizerita, coafeza, salon situat vis

1028. Femeie serviciu Restaurant ultra-

central angajam femeie serviciu, oferim 1800 ron, carte munca, program o zi cu o zi, transport gratuit. 1.800 L; (0762.969.532 office@embassy-one.ro 1029. Femeie serviciu catering, in bucatarie pentru curatenie si spalat vase,program luni-vineri 06:30-15:30 si 2 sambete cu program 06:30-13:30.O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare,langa metrou Costin Georgian. 1.600 L; (0729.810.961 denisa.niculici@bucateperoate.ro 1030. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 1031. Femeie serviciu, angajam pentru

laborator cofetarie- brutarie, program 10.00-18.00 , 5 zile pe saptamana, contract de munca; 1.600 L; (0749.250.062/ 0757.116.733

1032. Femeie vase angajam femeie la vase pentru restaurant zona Nordului, oferim salariu motivand, transport. Pentru detalii sunati; (0728.983.960 OFFICE@EMBASSY-PARK.RO 1033. Femeie vase Angajam femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon. (0723.619.300 1034. Femeie vase pentru restaurant

1050. Field sales representative Take-

away.com Takeaway is the leading online food-delivery platform in continental Europe and are looking for a sales representative to help us reach our goal to become the largest food delivery marketplace in RO, 800 {; (0725.944.515 dragos.cristea@takeaway.com 1051. Fierari, 20 de posturi. Salariu brut

4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1052. Fierari, salariul brut 4479 ron. Angajam fierari. Salariul brut 4479 lei. Salariul net este 3003 lei format din: 2588 lei in cont + 315 lei bonuri de masa + 100 lei/luna bonus de Paste si Craciun. 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1053. Filler (operator) automate cafea.

Companie activa pe piata de vending recruteaza persoana pentru postul filler (operator) automate cafea, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro 1054. Firma angajam instalatori/persoane

fara experienta Societate comerciala ce activeaza in Bucuresti, face angajari pe urmatoarele posturi: instalatori cu experienta si handy man, persoane fara experienta dornice de munca. 2.300 L; (0728.837.774 flory08041984@gmail.com

zona Dristor, muncitor necalificat, femeie sau barbat fara limita de varsta, vase sau legume, 2 zile cu 2, de la 10-22. Salariu 1500 + tips; (0734.601.600 Pizza.venetia@yahoo.com

1055. Firma constructii angajeaza faiantari, salariu atractiv sau colaborare cu echipa de faiantari plata la metru. Punct de lucru zona Targoviste; (+40771673507 m.florin_spp@yahoo.com

1035. Femeie vase si curatenie Cautam o

1056. Firma productie obiecte sanitare

persoana energica, punctuala, cu spirit de echipa, dornica sa se adapteze unui stil de lucru dinamic. Experienta constitue un avantaj, 1.900 L; (0723.973.025 dragosdumitru82@gmail.com 1036. Femeie vase. Restaurant Poesia angajeaza femeie la curatenie si vase. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra; (0721.272.822 office@poesia.ro 1037. Fete angajez urgent fete (femei)

pentru dezosat pui. Salariul motivant. (0733.751.271

1038. Fete pentru fast food cu sau fara experienta. Program flexibil. Contract full time pe perioada nedeterminata. Decontare transport pentru provincie, 2.000 L; (0740.060.708 1039. Fete curatenie Angajam personal

curatenie pentru loc de joaca zona Pipera (reper cladire eliberare permise si pasapoarte). Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana. Salariu 1.500 lei net plus 100 lei decont transport, 1.600 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com

angajeaza muncitori fabrica (Bucuresti, zona Ghencea). Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare, (0720.112.734

1060. Fochisti clasa C vizata la zi, agenti

Auchan Militari chiar fara experienta, la fast-food in Cora Lujerului si Auchan Militari.Salariu 1800 ron in mana si mancare la alegere, program o zi (9-22) cu una libera; 1.800 L; (0723.705.385 1043. Fete necalificate la spalatorie,

curatatorie zona Baicului, 1.800 L; (0724.351.770

1044. Fete preluari comenzi telefon-

ice pentru Socului Kebap si sofer livrator, salariu avantajos; (0764.673.064 1045. Fete productie sandwichuri, zona

Fundeni, program 6 zile/sapt, (vineri zi libera) salariu 1.500 Lei (bani in mana), masa asigurata, bonusuri, carte de munca. Program de la 7.00 la 14.00 1.500 L; (0728.011.145/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1046. Fete productie sandwishuri zona spital Fundeni, 6 zile pe saptamana, (vinerea liber) schimbul 2 de la 12.0022.00. Masa asigurata, cu carte de munca, salariu net 2.400 lei, 2.400 L; (0744.329.559/ 0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1047. Fete productie sandwishuri, zona Spital Fundeni, 6 zile pe saptamana (S-J), (liber vinerea) masa asigurata, bonusuri, training gratuit. Angajam cu carte de munca la 8 ore, numai persoane serioase si cu putere de munca. 2.000 L; (0744.329.559 ghe_ioana@yahoo.com 1048. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 1049. Fete/studente schimba-ti viata in

bine si castiga de 10 ori mai mult! Ai comision de 60 % si un bonus de 500 $ garantat!!! Cautam fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani; 3.000 {; (0769.839.200 angajari@empirestudio.ro

1096. Gradinita privata din Berceni angajeaza ingrijitoare full time, harnica, ingrijita. Informatii la telefon; (0729.339.339 1097. Grafician DTP Photoshop, Illustra-

1074. Front office assistant, hotel zona AFI Cotroceni angajeaza front office assistant, full time. Salariu atractiv, ambianta de lucru placuta, o masa pe zi. Cerinte: persoana amabila, serioasa, engleza- conversational; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

tor, InDesign vei concepe si pregati machete de materiale publicitare in vederea trimiterii acestora la tipar (brosuri, postere, cataloage, etc). Experienta pe un post similar. CV la mail: (0730.833.838 regataprint@gmail.com

1075. Functionar administrativ Societate

1098. Grataragiu cu experienta angajam

industriala alimentara, lideri in piata angajaza functionar administrativ program de luin pana vineri, pachet salarial avantajos + tichete de masa, contract de munca pe perioada nedeterminata. (0758.013.633 dana.tudica@bestfoods-ltd.com 1076. Fuyao parbrize Cluj angajeaza per-

soana Daca esti o persoana organizata si iti plac masinile, tu esti persoana ideala. Daca ai atributii de sofer esti binevenit la Fuyao Romania ca si lucrator depozit. new_xin_wang@yahoo.com 1077. Fuyao Romania angajeaza front desk operator Firma importatoare de parbrize angajam tanara, maxim 45 ani, cu experienta, pentru preluare comenzi si avize. Programul este de l-v 8:30-17:30, doua sambete pe luna. Interviu in B-dul Basarabia 256-Faur P.1. 2.000 L; (0729.007.403 fuyaoromania.office@gmail.com 1078. Fuyao Romania angajeaza sofer

categoria B, se ofera salariu motivant, bonus si diurna. Candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii: sa fie dornic de munca si serios. Depozitul se afla in zona Republica 2.300 L; (0729.007.403 fuyaoromania.office@gmail.com

1079. Ganesha Caffe angajam ospatarita taxi decontat ; mese asigurate; bauturi asigurate;punct de lucru : Barbu Vacarescu nr.71, Bucuresti, (0766.699.015 1080. Gardianul de joaca al copiilor Cau-

tam colegi prietenosi si plini de energie pentru posturile pe care locurile de joaca Gymboland le are in mallurile din Bucuresti: Mega, Afi Cotroceni, Promenada, Sun Plaza, Baneasa. 1.400 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro

pentru zona Drumul Taberei- Piata Moghioros, salariu motivant, program 2 zile cu 2 zile libere; (0733.272.367 1099. Grataragiu intr-o locatie de tip fast

food cu servire rapida in zona Straja, cartierul Berceni, salariu avantajos +bonus din vanzari. Alte detalii la: (0731.705.142/ 0727.454.790 1100. Grataragiu, salariu atractiv. Rog

seriozitate; (0799.099.057

1101. Griro angajeaza muncitori in vederea calificarii la locul de munca in meseriile: Lacatus constructii metalice; Prelucrator prin aschiere, Macaragiu pod rulant, Sudor electric manual, Termist-Tratamentist salariu foarte motivant, decontare transport, cazare. Interviuri zilnic LuniVineri 8-14-Calea Grivitei 355, Bucuresti; (021.224.19.65 recrutare@griro.ro 1102. Heist Industries angajeaza director de creatie, copywriter, analist servicii client, fotograf, asistent fotograf. Trimite CV-ul la email si daca ne place de tine, te contactam office@heist-industries.com 1103. Hidroizolatori si necalificati Firma

de hidroizolatii angajam hidroizolatori si necalificati (femei si barbati). Acordam 5000 lei net pentru hidroizolatori calificati si 4000 lei net/ muncitori necalificati. (0739.163.555 enta.izolatii@gmail.com 1104. Hidroizolatori, muncitori necalificati, sef lucrari (avantaj permis) angajeaza cu carte de munca societate comerciala; (0799.869.100

1120. Ibis Hotels Bucuresti Parlament angajeaza instalator, experienta minima 3 ani, oferim salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/h3302-qm@accor.com (0753.013.343 monica.gheorghe@ibishotels.ro 1121. Ibis Hotels Sibiu angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatar si camerista; oferim salariu atractiv si tichete de masa; (0746.339.732/ 0753.013.343 1122. ICME ECAB SA -CABLEL -fabrica de cabluri electrice angajeaza Stivuitorist pentru stivuitor de 5-7 tone -(autorizat ISCIR). Se ofera conditii foarte bune de salarizare, plata orelor suplimentare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati zilnic, intre orele 09:00-13:00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.209.04.15 /021.209.03.09 /021.209.01.10. 1123. ICME ECAB SA -CABLEL -fabrica de cabluri electrice si de telecomunicatii angajeaza Operatori in productie. Se ofera conditii foarte bune de salarizare, prime lunare, prime cu ocazia sarbatorilor si tichete de masa. Candidatii interesati sunt invitati intre orele 8.00-13.00 la sediul companiei din Str. Drumul Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3. Relatii la telefoanele: 021.209.04.15 /021.209.01.10 /021.209.03.09. 1124. Identificator piese auto Importator

piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 4.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1125. Incarcator - descarcator deseu aluminiu, in comuna Jilava. Societate comerciala, angajeaza; (0773.815.774 1126. Incarcator, descarcator angajam personal pentru manevrare marfa depozit textile de casa. Cerem seriozitate, rapiditate in actiuni, atentie si abilitati pentru munca in echipa. Zona metrou 1 Decembrie 1918. (0723.485.684 distributie.fabsem@gmail.com 1127. Incarcator, descarcator si sofer angajam sofer profesionist sofer cat B si incarcator, descarcator depozit zona Afumati, Ilfov. (0728.871.315 1128. Incarcator/ descarcator. Firma dis-

tributie, oras Pantelimon, Ilfov, angajeaza incarcator/ descarcator. Salariu dupa perioada de proba 2.200 lei, inclusiv bonuri de masa, 2.200 L; (0738.675.011

securitate, inclusiv pensionari; (0721.252.667 1061. Forjor ciocan forjare libera 750 kgf,

matritor prese de 250 tf. Oameni cu experienta si responsabili, intr-o echipa foarte buna. Locul de munca este in sectorul 4 Bucuresti (0722.583.208 office@tpscom.ro 1062. Frezor CNC pt. firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti. Conditii de munca si retribuire foarte bune. Informatii la tel. (0723.551.430/ 021.425.67.70 1063. Frezor si strungar CNC relatii la

telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066 1064. Frezori Sudori Lacatus mecanic

Inginer mecanic societate comerciala angajeaza cu norma intreaga frezori, sudori, lacatusi, ingineri. Nivel incepator sau experimentat, pentru realizare piese simple sau complexitate medie. Salariu, bonuri de masa, prime. (0745.250.013 1065. Frigotehnist utilaje industriale, Tunari, Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari Ilfov, cerinte: calificare de frigotehnist, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 1066. Frizer angajez pentru zona Drumul

Taberei, vad format de 20 ani, salariu 1.500 lei + carte de munca. (0728.681.177 1067. Frizer Salon sector 4 angajeaza cu

salariu fix plus bonus de performanta frizer pentru tunsori moderne, care sa stie sa lucreze cu briciul, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com

inginer cu experienta in drumuri, pavaje, platforme, pentru santier situat in Bucuresti. 1.200 {; (0722.111.082 hidroavil@gmail.com 1143. Inginer instalatii diplomat, salariu

motivant tichete de masa contract de munca nedeterminat sau PFA (0751.517.441

1144. Inginer ofertare, usi tehnice/ indus-

triale pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/ industriale. Experienta in ofertare tamplarie PVC, aluminiu, usi metalice, constituie avantaj. Asteptam CV pe e-mail (0740.854.097 personal@hsl.ro

««««««««««««««««««

INGINER PRODUCTIE ANGAJEAZA FABRICA DE MOBILA TAPITATA: PREGATESTE TABELUL ZILNIC DE PRODUCTIE, ADMINISTREAZA EFICIENT STOCURILE DE MATERII PRIME SI MATERIALE, SE IMPLICA DIRECT SI CONDUCE ACTIVITATEA DIN PRODUCTIE. SALARIU ATRACTIV, PRIME. CV EMAIL, DETALII TELEFON (0733.962.022 HRCASAEDUARD@YAHOO.COM 1145.

«««««««««««««««««« 1146. Inginer productie si ofertare Societate producatoare de tubulatura ventilatie din sector 3, angajeaza inginer pentru productie si ofertare avand cunostinte solide de Autocad si Microsoft Office cv la mail: (0726.333.363 contabilitate@metalplus.ro

rienta reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3500-6000 L, bd. Preciziei, CV la, 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

1148. Inginer, sef atelier confectii metalice Ecoclima Ind angajeaza inginer/ sef pt atelier confectii metalice, experienta min 2 ani, cunostinte tehnice, MS-Office. Salariu motivant, telefon, tichete. Detalii la tel. sau email: office@ecoclimaindustrial.ro (021.250.29.02 office@ecoclimaindustrial.ro

1081. Gastropub Energiea angajeaza bucatar urgent Energiea (6 ani pe piata restaurantelor) angajeaza bucatar la sectia cald, urgent, program 2 cu 2, carte de munca + tips, bonuri de masa, decont taxi, centrul Bucurestiului. Detalii: 3.000 L; (0743.070.163 hristu.valentin@gmail.com 1082. Gestionar cautam o persoana dinamica pentru postul de gestionar in zona Militari. Preciziei ce doreste sa se implice pe termen lung in activitatea companiei; Trimiteti CV-ul dvs. pe e-mail; (0722.302.852 cosmin.rdg@gmail.com 1083. Gestionar magazin decuratiuni interioare (perdele si draperii) angajeaza gestionar salariu deosebit. 3.000 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 1084. Gestionar pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro 1085. Gestionar program 9.00-17.30 (L-

V), 2000 lei net, contract, zona Cora Pantelimon. Cerinte: seriozitate, engleza nivel mediu. Va rugam sa trimiteti CV ul dvs la adresa de email specificata, multumesc. 2.000 L; recrutare.personal.2018@gmail.com 1086. Gestionar materiale constructii in

santier responsabilitati: primeste materiale, verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc.Raspunde de depozitarea lor in bune conditii pentru a se evita degradarea. (0728.106.312 magnum.expert.building@gmail.com 1087. Gestionar piese pt. reprezentanta

1068. Frizer coafeza man-pedi angajez frizer, coafeza, mani-pedi, unghii false part time sau norma intreaga in conditii avantajoase; (0769.285.258 Ancutabalea@yahoo.com

service camioane si remorci. Cerinte: bacalaureat, cunostinte pc si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV la email, 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1069. Frizer cu experienta minim 1 an,

1088. Gestionar piese Reprezentanta

salariu atractiv 1600 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, salon de 13 ani, minim de clienti 20/zi, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 1.600 L; (0724.357.422

1142. Inginer drumuri, pavaje, platforme

1147. Inginer service camioane-cu expe-

1059. Fochist Tg. Jiu full-time Building

Vechi. Salariu 2.000 lei+ bonusuri zilnice; (0723.313.341

1042. Fete la Rustic -Cora Lujerului si

na curatenie Gradinita privata Bucuresti, sector 2 (Zona Iancului, Muncii) angajeaza doamna harnica, serioasa, atenta la detalii, pentru a asigura curatenia in gradinita alaturi de alte doua colege. (0720.207.772 irene.sprintaroiu@yahoo.com

Nord angajeaza camerista, ospatar si echipier cu sau fara experienta, persoana energica, flexibila, amabila, ordonata; salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302-qm@accor.com (0753.013.343 monica.gheorghe@ibishotels.ro

1058. Fnisator pantofi, fata/ baiat cu experienta, de preferat din zona Faur, sector 3, pentru finisarea produselor, atelier incaltaminte dama la comanda, program 8 ore, contract de munca. Rugam seriozitate (0727.627.247/ 0725.665.598 nicoletapl@yahoo.com

1041. Fete la fast-food in Auchan Vitan si

Veranda Obor Rustic angajeaza fete chiar fara experienta pentru servire clienti in locatiile din Auchan Vitan si Veranda Obor. Program o zi (9-22) cu una libera. Salariu 1700 ron in mana si mancare la alegere, 1.700 L; (0731.837.791

1095. Gradinita privata angajeaza doam-

1119. Ibis Hotels Bucuresti Gara de

1057. Firma serioasa de paza, HQZ Security angajeaza agenti de paza pentru urmatoarele obiective: Condominium locuinte, cladiri birouri, santier; (0722.500.949

Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza Fochist. Program Fulltime, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

1040. Fete job promoter pub Centrul

a vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

1094. Global Transport and Logistics, DSV, angajeaza pentru depozitele din Militari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, tranport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Giurgiu, Teleorman. Puteti depune CV la email. Relatii suplimentare la telefon: (021.431.31.10/ 0752.028.485 danjon@ro.dsv.com

service camioane si remorci angajam gestionar. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV pe email, 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1105. Hiper Ambrozia - Companie spe-

cializata in productia de alimente sanatoase si naturale isi mareste echipa si angajeaza: - operator facturare, cofetar, patiser, ambalator, agent curatenie. Program full time: 8 ore/zi, sambata/ duminica - liber, contract de munca, salariu atractiv. Cerinte: experienta minima 1 an, atitudine pozitiva, amabilitate. Detalii suplimentare la tel.: (0766.228.629 1106. Hospitality Trading angajeaza

ospatar locatie centrala, angajeaza ospatari cu si fara experienta. Program full time si part time.Carte de munca, flexibilitate. Salariul variaza intre 1.900 si 2.350 lei in functie de experienta. 2.200 L; (0758.922.931 office@hotelstaff.ro 1107. Hosstessa pub Centrul Vechi. Job-

ul consta in invitarea clientilor in club, intretinerea atmosferei, etc; (0723.313.341

1108. Hostess Restaurantul Cherhanaua

Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza hostess. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1109. Hostess Online, hai sa faci parte din echipa Models4Models, ai posibilitatea de a-ti alege propriul program (part time/ full time). Venit garantat 4000 Ron sau commission brut 60% + bonus de angajare 300 $, 4.000 L; (0738.445.033 expertstudio@ymail.com 1110. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.950 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 1111. Hostess restaurant vino sa lucram

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1112. Hostess, promoter, firma cautam hostess , promoter, sampling, prezentabile, elegante, varsta 18-40 ani. Descriere si poze convingatoare pe Whatsapp la ; (0723.440.440 vladmihai38@yahoo.com

1089. Gestionar, gestionara, primitor distribuitor produse panificatie si patiserie, zona Dristor; (0722.620.642/ 0722.276.200 byhsnsbs@gmail.com

1113. Hostess-telefonista-casier pt. restaurant situat in sectorul 1, program de lucru 2 cu 2 zile, transport asigurat, rugam seriozitate; 1.900 L; (0722.813.552/ 0768.143.658 dbrisit@yahoo.com

1090. Gestionar, ajutor gestionar, casier,

1114. Hotel Restaurant Zava Bucuresti,

sofer livrator pentru un magazin in Targoviste. CV la: (0742.123.005 concret@office@gmail.com

sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza personal pentru pregatirea micului dejun; (0744.373.025

1091. Gestionari, pentru gestiune de santier in Bucuresti, angajeaza BOG'ART. Salariu motivant, asigurare medicala, decont transport. (0727.770.783/ 021.320.01.17

1115. Hotel Restaurant Zava, Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana pentru servirea micului dejun, program 6.00- 11.00; (0744.373.025 1116. Hotel Zava angajeaza muncitor

1092. Ghilotinist, Tipografia Livco Design angajeaza taietor ghilotina hartie,cu experienta. Lucru in 2 schimburi. Punct de lucru Basarabia 256 Sector 3 in incinta Faur, detalii la interviu. Programari pt interviu la tel; (0726.220.215

1117. Hotel Zava Bucuresti, sector 2, str.

1093. Gipsari si zugravi SC angajeaza echipe gipsari si zugravi. Conditii avantajoase. Plata la m2. (0762.555.941 codrescualinamihaela@yahoo.com

Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza receptionera hotel, obligatoriu cunoscatoare a limbii engleze, avansat (scris, citit, vorbit); (0744.373.025/ 0754.033.335

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

necalificat si lacatus; (0744.373.025 Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza camerista; (0744.373.025

1118. Hotel Zava Bucuresti, sector 2, str.

1129. INFIRMIERA ANGAJAM PENTRU CAMIN DE BATRANI ZONA PANTELIMON; (0769.606.639 1130. Infirmiera angajez infirmiera in cadrul caminului de batrani Paradisul bunicilor in sectorul 2, Colentina Contact 0764409731 Salariu 1600 lei Se lucreaz? in ture; 1.600 L; (0764.409.731 1131. Infirmiera sau ingrijitor batrani,

camin de batrani din Buftea angajeaza infirmiera sau ingrijitor batrani, ture de 24 cu 48 ore, pachet salarial avantajos + masa; 1.600 L; (0756.050.150 office@caminulsfantulnicolae.ro 1132. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1.800 si 2.200 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 1133. Infirmiera, ingrijitoare batrani, con-

tract munca camin de batrani Sectorul 1 (Bucurestii Noi-Pajura) angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani cu sau fara experienta. Se asigura masa; (0722.306.974/ 0722.601.148

1134. Infirmiere si menajera pentru un

centru de batrani situat in sectorul 1. (0722.320.247 asociatiaphoenixcarehome@yahoo.com

1135. Infirmiere camin persoane varstnice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi sau RATB P-ta Sudului/ IRA-10 minute. Carte munca, program de zi salariu atractiv. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 1136. Infirmiere pentru ingrijire

batrani la domiciliu, salariu 1.500 3.000 lei; (0770.963.467 1137. Infirmiere si ingrijitoare,1800-2200 ron angajam infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona Pipera, Bucuresti. Salariu între 1800-2200 ron. Oferim cazare si masa de praz gratuit?, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1149. Inginer, tehnician centrale termice, instalatori firma cu peste 15 ani experienta: autorizatii, mentenanta, montaj centrale termice si instalatii gaze naturale. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, asigurare medicala, masina. (0728.839.851 agerthermoserv@gmail.com 1150. Ingrijire batrana regim intern, pen-

tru orasul Mizil, judetul Prahova. Program de 2 saptamani pe luna. Doamna are 84 ani si nevoie de ajutor la deplasare, la baie si menaj in casa.Detalii la telefon; (0760.665.565 1151. Ingrijire batrani la domiciliu Cautam persoana cu experienta pentru ingrijire persoana in varsta suferinda, la pat. Rugam seriozitate. Intern sau 10 ore /zi. Zona Soseaua Salaj, curte, sector 5, 1.800 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 ioanatd12@yahoo.com

1158. Ingrijitoare copii after school&gra-

dinita sector 4, zona Timpuri Noi, angajam ingrijitoare copii, program full time, program 8 ore. (0723.564.442 arseniealina@yahoo.com 1159. Ingrijitoare copii Cautam persoane prietenoase si cu experienta in lucrul cu copiii pentru trei pozitii de asistent de educator in gradinita noastra. 1.800 L; (0747.402.518/ 0742.183.843 grupa.platani@copiiimontessori.ro 1160. Ingrijitoare copii cresa gradinita particulara acreditata, sector 4, Bucuresti, angajeaza ingrijitoare copii cresa, preferabil experienta, program 9.00-18.00; (0766.687.691 office@gradinitaelite.ro 1161. Ingrijitoare copii in Gradinita Privata -Iancului. Angajam ingrijitoare copii si cladire, harnica, dorinica sa munceasca intr-un colectiv cald alaturi de copii. Atributii: intretinerea igienei cladirii, a copiilor, suport educatoarei de la grupa. (0720.207.772 pickmeacademy@gmail.com 1162. Ingrijitoare infirmiere pentru varstnici, camin privat situat in cartierul Damaroaia pe linia autobuz 331/112, tramvai 24, metrou statia Jiului (0730.120.361/ 021.310.11.55 carolina80_2007@yahoo.com 1163. Ingrijitoare interna caut urgent doamna interna pentru ingrijirea a doi batrani (sot si sotie) in zona Prelungirea Ghencea. (0721.331.139 Iulia_dusca@yahoo.com 1164. Ingrijitoare si femeie la vase pt.

scoala particulara din sect. 1. Conditii avantajoase; (0723.026.818/ 0723.307.308 1165. Ingrijitoare, infirmiera si asistente Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: asistente, ingrijitoare, infirmiere si psiholog. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 1166. Ingrijitoare, infirmiera, angajez ingrijitoare, infirmiera pentru camin de batrani in Bucuresti sector 1. O saptamana se lucreaza si o saptamana libera. Oferim cazare, 3 mese pe zi, contract de munca si salariu 1900 ron. (0732.147.596 1167. Ingrijitor cai de rasa. Clubul Academia Ecvestra angajeaza ingrijitori cai de rasa, 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com 1168. Ingrijitor cladiri, executa, zilnic si conform programului de lucru stabilit, lucrari de igienizare si curatenie specifice spatiilor comune din cadrul cladirilor de birouri ale societatii. (0751.017.988 valentina.nistor@genesisproperty.net 1169. Ingrijitor copii Gradinita particulara angajeaza ingrijitor copii (experienta in domeniu constituie un avantaj), in Oras Voluntari, Jud. Ilfov, zona Jollie Ville, Gradina Zoologica. Program de lucru de luni-vineri (8:00-17:00). Se ofera salariu fix si tichete de masa. (0799.285.168 1170. Ingrijitor curte Caut ingrijitor de curte. La momentul angajarii se sustine un test. Salariul se discuta dupa sustinerea testului. Programul se stabileste la momentul angajarii. (0753.098.555 serenastefania@yahoo.com 1171. Ingrijitor pentru 2 sapatamani la 2

batrani, unulo mobil si unul semimobil. Munca este interna, ofer cazare si mancare. Ingrijitorul sa aiba ceva experienta; (0722.500.949

1152. Ingrijire batrina paralizata Persoana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com

1172. Ingrijitor spatii verzi Angajam barbati pentru intretinere spatii verzi. Contract pe perioada nedeterminata/ se lucreaza 12 luni pe an. Salariu de inceput 1.800 lei+ bonuri de masa. Numar contact. 1.800 L; (0744.476.094

1153. Ingrijitoare pentru gradinita Iepurasul Bocanila, experienta in domeniu constituie un avantaj. Oferim pachet salarial atractiv si o masa calda zilnic; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro

1173. Ingrijitor spatii verzi Angajam persoana muncitoare cu experienta in ingrijirea spatiilor verzi pentru zona Pipera (parc de birouri). Program L-V, 8 ore/zi, 0614, venit realizat 1650 lei (salariu, bonuri, transport, bonus), (0751.017.988 hr@genesisproperty.net

1154. Ingrijitoare batrana in Bucuresti Ingrijitoare pentru batrana deplasabilia in Bucuresti. Program de lucru intern, 2 - 3 week-end-uri libere/luna. Cazare si hrana asigurate de angajator. Programari telefonic sau trimite CV. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1155. Ingrijitoare batrani la domicil-

iu program intern sau extern, salariu 1.400 - 3.200 lei; (0730.248.770/ 0770.963.467

1156. Ingrijitoare batrani la domiciliu in Bucuresti, cautam ingrijitoare pentru batrani la domiciliu, in Bucuresti, regim fulltime. Oferim seriozitate si posibilitatea unei colaborari frumoase pe termen lung; 1.500 L; (0785.605.570 topmedassistance@yahoo.com 1157. Ingrijitoare cladiri Societate comerciala angajeaza, salariul net 2000 lei. Sector 1 Bucuresti, 2.000 L; (0746.013.848

1174. Ingrijitor/oare spatii persoanal ingrijire spatii comune in hotel de 4 stele, situat in zona Piata Victoriei; 1.700 L; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com 1175. Ingrijitori animale pentru ferma

animale in Potigrafu (langa Bucuresti). Salariu 2200 ron. 2.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1176. Ingrijitori animale pt. ferma vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186 1177. Ingrijitori cladiri f/m (interior-exterior) angajam persoane serioase muncitoare pentru curatenie in zona Pipera (Parc de birouri). Program ture: L-V (06-14/12-20), Venit lunar 1650 lei (salariu fix, bonuri de masa, transport, bonusuri), Prime; (0751.017.988 hr@genesisproperty.net

1138. INGINER constructor cu experienta

pt. societate de constructii. Rog CV la adesa de mail, simona@imogroup.ro

1139. Inginer constructor care sa posede

atestat RTE contract de munca full time, salariu brut 8.232 Ron, salariu net 5098 ron (4783 ron in cont + 315 ron bonuri de masa), 100 ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 luni-vineri. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1140. Inginer constructor executie dezvoltator imobiliar, angajez pe perioada nedeterminata, inginer constructor in executie pe postul de sef santier. Cei care au si RTE este cu atat mai bine. Salariu atractiv, 4.500 L; (0744.316.317 lazarmarcel@yahoo.com 1141. Inginer constructor, firma de constructii ang. ing. constructor, cerinte experienta in constructii civile, bun coordonator de santier, abilitati de comunicare, permis auto este un avantaj. Se ofera contract de munca 1 L; (0749.553.869 office.roingsystems@yahoo.com

● Baieti si fete pentru postul de agent vanzari, cu sau fara experienta. Plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079 ● Angajam urgent persoana cu abilitati de negociere, comunicari si vanzari directe pentru postul de reprezentant vanzari. Oferim cazare. 0733.380.388 ● Angajam agent de vanzari, distribuitor, cu sau fara experienta, fara limita de varsta, oferim cazare in Bucuresti, contract de munca; 0371.477.855 ● Curier pedestru, agent distribuitor, promoter pentru munca de teren Bucuresti (cu sau fara experienta), fara limita de varsta. 25 de posturi disponibile. Salariul motivant. Oferim cazare. 0371.477.855 ● Muncitori calificati/necalificati pentru distributie Bucuresti, cu sau fara experienta. Plata la zi. Oferim cazare. 0733.380.388 ● Angajam distribuitor pedestru fara limita de varsta. Plata la zi. Oferim cazare. 0728.650.079

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1217. Instalatori sanitare, termice, gaze, instalatori in constructii, experienta in instalatii termice si sanitare, sau gaze naturale. Salariu atractiv si bonusuri fiecare proiect si in functie de performante. 3.000 L; (0723.642.690 office@aartt.ro 1218. Instalatori sanitari si termici anga-

jez instalatori sanitari si termici calificati si necalificati. Salariul incepand de la 2500 lei.Relatii la tel; (0761.948.937 Bucuroaiastela@gmail.com

1219. Instalatori si ajutor instalator pentru lucrari de instalatii sanitare si termice cu carte de munca si program de lucru L-V; (0748.755.313 1220. Instalatori si ajutori instalatori

Firma instalatii sanitare angajeaza personal in domeniul instalatiilor sanitare si termice. Experienta minima in domeniul instalatiilor. Permis conducere constituie avantaj. Pachet salarial motivant. (0748.116.465 office@smart-instalatii.ro

1178. Ingrjitoare/ infirmiera pentru

Caminul- pensiune de batrani al Bisericii Precupetii Vechi, cu sediul in zona centrala (intersectia str. Eminescu cu str. Precupetii Vechi, langa Piata Gemeni), de preferinta cu experienta in ingrijirea persoanelor varstnice- anunt valabil numai pentru Bucuresti si zonele limitrofe. Carte de munca, bonus pentru ore suplimentare, 3 mese gratis pe zi asigurate si alte beneficii. Tel. intre orele 8.30-19.30. Doriti un loc de munca linistit si sigur? Aplicati pentru Caminulpensiune. (0723.911.161 1179. Insalator experienta minima 3 ani, pt. Ibis Hotels Bucuresti Parlament. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302qm@accor.com; (0753.013.343 1180. Insalator experienta minima 3 ani,

pt. Ibis Hotels Bucuresti Parlament. Oferim salariu atractiv si tichete de masa. CV la email: monica.gheorghe@ibishotels.ro/ h3302-qm@accor.com; (0753.013.343 1181. Inside sales representative Take-

away.com angajeaza o persoana pentru pozitia de inside sales full time. Cautam persoane dinamice, organizate si care au cunostinte operare PC (Microsoft Office, Google Drive, Gmail) si limba engleza, 600 {; (0725.944.515 dragos.cristea@takeaway.com 1182. Inspector ITP cu atestat;

(0784.284.283

1183. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 1184. Instalator In zona Bucuresti, Braila, Vrancea, Buzau pentru desfasurare activitate pe plan local in vederea executarii lucrarilor de intretinere si reparatii instalatii sanitare pentru statii de alimentare GPL, (0769.010.240 florina.stoian@regioimpex.ro 1185. Instalator carnet categoria B. Soci-

etate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3.000 lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro

1186. Instalator cu experienta instalatii gaze naturale cautam persoane cu experienta in executia instalatiilor de gaze naturale, oferim un salariu motivant, seriozitate si siguranta locului de munca (0722.934.905/ 021.345.55.51 emgazconstruct@yahoo.com 1187. Instalator cu experienta si permis cat B . firma cu principalul obiect de activitate climatizare si ventilatie cautam un nou coleg instalator pentru instalatii sanitare. Cerinte: corect/punctual/ responsabil/muncitor/organizat. 2.000 L; (0766.103.507/ 0732.362.212 climadirefrigerant@gmail.com 1188. Instalator gaze, cu experienta in

domeniu. Angajarea se face cu proba de lucru; (0756.190.949 1189. Instalator instalatii gaze Angajam Instalatori Societate cu vechime in instalatii gaze cauta noi colaboratori pe perioada nedeterminata. Oferim si rugam seriozitate. (021.334.36.80/ 0788.346.395 1190. Instalator instalatii sanitare Firma serioasa angajeaza instalatorii pentru instalatii sanitare, lucrarile sunt in Bucuresti si Ilfov, se poate oferi cazare, program lunivineri 07:00-15:00, carte de munca. 3.000 L; (0742.786.277 1191. Instalator mentenanta pentru lucrari de intretinere preventiva si mici reparatii la instalatii sanitare si de incalzire in vile situate in complexuri rezidentiale in zona Pipera (0758.107.159 bogdan.danila@facilitec.ro

1194. Instalator si necalificat, instalator

instalatii termico-sanitare cu experienta de minim 1 an in domeniu si necalificat ptr lucrari in santier. Cu carte de munca. 3.000 L; (0731.494.444 etccorporationsrl@gmail.com

lucrari instalatii sanitare si termice, dorim oameni seriosi, raza de activitate este Bucuresti Ilfov, program L-V de 8-17 (0786.442.847

1223. Instalatori si sudori, salariu motivant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0723.323.644 cosmin.manu@accuro.ro

1196. Instalator tehnico-sanitar si gaze

1224. Instalatori termice si san-

Bucuresti, salariu net 2.500 Ron. Tel. de contact 2.500 L; (0728.094.901 olteanu_georgescu@yahoo.com

1197. Instalator termice si sanitare. SC Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si nu numai cazier curat.Angajeaza ?i ucenic calificare la locul de munca (seriozitate ) (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com 1198. Instalator, electrician si sudor autogen, angajeaza firma SC Thermoflux SRL, pentru activitate pe santier in Bucuresti, contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Relatii la telefon: (0752.196.466/ 031.410.96.08 1199. Instalator, electrician, mecanic bloc firma administrare imobile angajeaza personal tehnic pentru intretinere cladiri. Cerinte: studii medii, calificare ca instalator sau electrician, cunostinte in cealalta meserie, permis auto B. (0722.821.862 blocexpert@gmail.com 1200. Instalator, electrician, urgent Angajam instalator /electrician , policalificat pentru intretinere imobil, program 08-17, de luni - sambata. Strada Constantin Dobrogeanu Gherea n.151, Va rugam nu deranjati inutil, interviu 08-11 zile. 2.500 L; (0764.865.185 office@my-hotel.ro

itare, salariu motivant, ofer cazare; (0757.066.188

1225. Instalatori termice, 10 instalatori

pentru sanitare si termice. Lucrari in Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel. 2 L; (0722.296.686 instalatii.hit@gmail.com 1226. Instalatori, ajutor de instalatori, electrician, zugravi, policalificati constructii, necalificati, pentru lucrari interioare de intretinere in Bucuresti. Oferim cazare, cerem /oferim seriozitate. (0727.527.572 1227. Instalatori, Electricieni si sudori Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi de electricieni si sudori lucrari si in tara, 3.000 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1228. Instalatori, lacatusi tevari pentru

lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 031.431.30.95

1241. Kinetoterapie, asistent medical, infirmiera. Caminul de batrani Colosseum din Bucuresti, sector 5, angajeaza: kinetoterapeut, asistent medical si infirmiera. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 1242. La Fantana angajeaza urgent ajutor de sofer Candidatul ideal lucreaza in echipaj cu soferul si il ajuta la descarcarea bidoanelor cu apa (19L) in locatia clientilor. Detalii la numarul de telefon din anunt, (0725.050.493 recrutare@lafantana.ro 1243. La Fantana angajeaza urgent Soferi

Compania La Fantana angajeaza urgent soferi care sa detina permisul de conducere categoria B pentru a livra bidoanele cu apa de 19L. Oferim salariu 1.800 lei + tickete de masa si decontare transport. (0725.050.493/ 0732.713.290 recrutare@lafantana.ro 1244. Lacatus Societate constructii anga-

jeaza lacatus confectii metalice in localitatea Berceni, Ilfov; (0737.988.997 1245. Lacatus confectii metalice, urgent, realizeaza mobilier din inox, lucrari de lacatuserie, lucru cu desene tehnice, intelegere desene tehnice de ansamblu si are cunostinte de asamblare diverse instalatii. 2.500 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 1246. Lacatus confectii metalice, Chitila, cunostinte de lacatuserie, studii medii sau scoala profesionala de lacatus mecanic. Cunostinte semnificative de desen tehnic. Experienta minim 3 ani in domeniu. (0747.837.213 laura.popa@skbs.ro 1247. Lacatus confectii metalice, tamplar, sudor, echipe atributii specifice posturilor. Locuri de munca permanente in zona Piata Romana, sector 1, Bucuresti. Oferim conditii bune de lucru si o masa calda gratuita la pranz (0752.077.603 cile_68@yahoo.com 1248. Lacatus confectii metalice, tamplar,

sudor, echipe atributii specifice posturilor. Locuri de munca permanente în zona Piata Romana, sector 1. Putem atribui si lucrari cu caracter temporar pentru echipe mixte sau firme specializate. (0752.077.603 cile_68@yahoo.com 1249. Lacatus domeniu confectii metali-

ca, salariu net 2.700 lei; (0723.451.735

1263. Lacatusi, sudori in argon, muncitori necalificati. Angajam urgent lacatusi confectii metalice, sudori in argon si muncitori necalificati; (0753.142.654 personal@inoxsa.ro 1264. Lala & Geo angajeaza urgent croitorie cu experienta, zona Crangasi, in spatele pietei; (0761.660.560/ 0724.638.832 1265. Legator / legatoreasa tipografie

Otopeni, legator / legatoreasa cu experienta in tipografie (capsare, foldare, colare). Contract de muncaProgram de lucru in 7.00-15.00, luni-vineri; (021.232.29.41 office@kmp.ro 1266. Linda Beauty Salon sector 4, anga-

jeaza in conditii avantajoase coafeza, manichiurista, cosmeticiana, cu experienta. Se ofera carte de munca la 8 ore, program flexibil. Detalii la: (0722.440.999 lili_moisa@yahoo.com 1267. Live chat agent, city-break cadou la

ra. Angajez lacatus mecanic care stie si sudura pentru intretinere la un hotel la Mogosoaia; 2.500 L; (0723.571.522 iondulugeac@yahoo.com

interviu, salariu fix pana la 6000 lei, avans din prima zi 4000 lei, bonus angajare 4000 lei, procent pana la 70%, suport financiar pentru operatii estetice. Contacteaza-ne. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

1251. Lacatus mecanic, lacatus sau laca-

1268. Livrator angajam pentru pizzerie in

1250. Lacatus mecanic care stie si sudu-

tus prelucrari mecanice pentru montat containere. Avantaj permis de conducere; (0720.447.777 ommgroupcluj@gmail.com

mall promenada, livrarea se face cu scuterul firmei detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

1201. Instalator. Firma in domeniul productiei industriale din Bucuresti angajeaza instalator instalatii sanitare avand cunostinte operare centrale termice. Conditii de munca si retribuire foarte bune. Informatii la tel. (0723.551.430/ 021.425.67.70 1202. Instalatori 2700 lei cu contract de

munca legal, 2.700 L; (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com

1203. Instalatori 2800 lei, contract de munca, instalatori instalatii termice si sanitare, lucrari pe santier numai in Bucuresti. (0733.788.523

1205. Instalatori cu experienta sau

incepatori, salariu avantajos, bonus de performanta contract de munca, medicina muncii. Program de lucru: luni - vineri. Fara deplasari in afara Bucurestiului; (0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro 1206. Instalatori Firma serioasa de

instalatii angajeaza instalatori termice-sanitare cu sau fara experienta. Oferim carte de munca, salariu corelat cu experienta si rezultate. (0723.161.488 office@vestgrupinstal.ro 1207. Instalatori instalatii gaze urgent, 4 instalatori, contract de munca, salariu, tichete masa, abonament RATB metrou (0744.451.043 florica12330@yahoo.com 1208. Instalatori program de luni -vineri

la 8 ore, cu contract de munca, salariu 3.000 -3.500 lei. Pentru mai multe detalii la telefon; (0741.918.773 1209. Instalatori SC Prodimar Instalatii SRL angajeaza cu contract de munca full time, instalatori cu experienta. Salariu motivant . (0762.680.493 contact@prodimar.ro 1210. Instalatori si ajutor instalator pen-

1215. Instalatori cu experienta Radion Instal, angajeaza instalatori cu experienta, salariu atractiv intre 2700-3500 lei in functie de experienta. Rog seriozitate. (0728.747.669 radioninstal@yahoo.com 1216. Instalatori cu si fara experienta

pentru firma instalatii tehnico-sanitare; (0769.168.789

1280. Livrator masina personala Companie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 lei , 6 lei/ comanda livrata+tips, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 4.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 cariere@wisebox.ro 1281. Livrator pentru pizerie restaurant, angajam livrator prezentabil cu experienta, cu masina firmei(Toyota Aygo); (0736.643.931 tehnic.cuptorulculemne@gmail.com 1282. Livrator pizza cu auto personal livratori cu auto personal sau scuterul societatii. Persoana serioasa, stabila, castiguri motivante. Program flexibil full time pt. sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relatii la; (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 1283. Livrator si preparator pizza domi-

nos Morarilor Domino's pizza angajeaza livrator pe scuter sipreparator pizza fara experienta la program full time sau parttime; (0743.664.667 recrutare@dominos-pizza.ro

1284. Livrator, ajutor bucatar Pizzerie cu

livrare la domiciliu, angajeaza livrator pe masina firmei si ajutor de bucatar. Zona de livrare Chiajna, Militari Rezidence. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel; (0761.836.102

1229. Instalatori, montatori aer conditionat, societate comerciala din Bucuresti angajeaza urgent instalatori, montatori de aer conditionat, necalificati. Reprezinta avantaj permis categorie B, (0732.386.600 sky_clima@yahoo.com

1252. Lacatus mecanic, muncitori calificati/ necalificati pentru fabrica ce activeaza in domeniul pungilor de plastic si reciclarii, zona Soseaua Chitilei. Salariul este movitant si negociabil; (0736.136.229

1269. Livrator Friends Pub angajeaza livrator cu masina firmei. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul;Salariu 1200 lei (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

instalator angajam instalatori, necalificati, echipe instalatori. (0744.535.867 monica.creteanu@calitek.eu

1253. Lacatus mecanic, SC angajeaza Sudor Mig Mag, lacatus mecanic, vopsitor industrial -se accepta si persoane in prag de pensionare si pensionari; (0788.686.265/ 021.323.78.80

1231. Instructor auto Activ2010 Scoala

1254. Lacatus mecanic/manuitor decor

1271. Livrator si femeie de serviciu pen-

angajam lacatus mecanic pentru teatru independent carnetul de conducere reprezinta avantaj; (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

1272. Livrator catering pentru catering si

1230. Instalatori, necalificati, echipe

de soferi Activ2010 angajeaza instructori auto cat.B, salariu atractiv, conditii avantajoase. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon sau pe mail 3.500 L; (0736.932.372/ 0727.655.990 office@activ2010.ro 1232. Instructor auto cu atestat scoala

de soferi dinu angajeaza instructor auto cu atestat, salariu atractiv; (0768.673.583 geanys_gny@yahoo.com 1233. Intelligent Expo angajeaza tamplar. se ofera salariu atractiv in functie de experienta. Detalii se vor stabili la interviu. Informatii suplimentare; (0765.250.320 1234. International sales person job description: contact potential customers from Forex and Sport, betting industries. Maintain and nurture sales relationships. Manage existing customer accounts. yaniv@newsfactory.co 1235. Irbis Guard Grup angajeaza: sef tura, agenti securitate, agenti interventie, receptioneri. Salarizare cuprinsa intre 1.500-2.000 Ron. www.irbisguardgrup.ro (0786.189.306 1236. ITP service auto, situat in calea

Giulesti, angajeaza personal pentru Inspectie Tehnica Periodica cu experienta; (0769.274.258 bluecarservice@yahoo.com 1237. Izolator hidrofug, lucratori cu sau

fara experienta pentru izolatii terase. Salariu 2500 -4000 lei. (0774.918.434 1238. Josi Logistic angajeaza sofer cu

1255. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1256. Lacatus, electrician Producator de

confectii metalice situat in Stefanestii de Jos angajeaza lacatus si electrician. Transport la locul de munca asigurat. Salariul este corelat cu experienta profesionala. Cerem seriozitate; (0726.444.470/ 021.232.67.84 f.stanciu@etsolutions.ro 1257. Lacatus, sudor, muncitor necalificat

Societatea producatoare confectii metalice angajaza lacatusi mecanici, sudori si muncitori necalificati, pentru fabrica in sectorul 3. (0757.101.202 auris2008@yahoo.com 1258. Lacatusi Fabrica de confectii metalice angajeaza lacatusi confectii metalice. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 1259. Lacatusi contructii metalice/sudori,

societate comerciala angajeaza lacatusi constructii metalice si sudori. Detalii suplimentare tel; (021.300.06.85/ 0744.648.040 1260. Lacatusi cu experienta, firma con-

fectii metalice specializata in amenajari interioare , angajam lacatusi , sudori si necalificati (cerem si oferim seriozitate ) Punctul de lucru se afla in zona Popesti Leordeni (Ira Berceni 2.400 L; (0722.168.900/ 0761.055.054 office@inoxpro.ro

1270. Livrator Pub Roxy regie angajeaza

livrator, se cere seriozitate; (0785.224.502 restaurant.lira@yahoo.com

tru pizzerie cu livrari la domiciliu. (0767.511.791/ 0767.700.574

evenimente, program luni-vineri 09:0017:30 si 2 sambete/ luna. O masa pe zi, contract de munca cu norma intreaga, posibilitati de avansare, zona metrou Costin Georgian, 2.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro

1273. Livrator catering restaurant Restaurant sect 3, angajeaza livrator cu autoturism proprietate, salariu motivant, bonificatii pt fiecare comanda, o masa pe zi, lejeritate servici, fara stres. Nu conteaza varsta; (0744.494.099 1274. Livrator catering, firma catering,

cautam livrator (va livra cu masina firmei). Program: luni - vineri, 11:00 - 20:00; sambata 09:00 - 16:00; Alte beneficii: masa asigurata, tips-ul clientilor. 1.800 L; (0724.285.766 1275. Livrator cu masina personala livrator pizza fara experienta, 2.000 - 2.500 Lei. 2.000 L; (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro 1276. Livrator cu masina personala restaurant cautam livrator cu masina personala. Program 2 cu 2, 7 din 7, 11:3022:30. Zona de livrare: Universitate, Unirii, Casa Poporului, Piata Alba Iulia, Piata Muncii. Experienta min 1 an. 2000 ron/luna. 2.000 L; (0747.040.977

1298. LUCRATOR santier contructii. Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1299. Lucrator bucatarie interna cu/fara experienta pentru locatia cea mai aproape de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-1.800 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail; 1.800 L; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1300. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar, bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1.400-1.800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1301. Lucrator comercial Angajam baiat sau fata cu sau fara experienta pentru postul de lucrator comercial pentru minimarket in sectorul 4. Salariu 1800 - 2000, 1.800 L; (0726.197.179/ 0723.518.451 1302. Lucrator comercial angajam lucra-

tor comercial cu experienta pentru Mega Image Shop&Go Program flexibil, salariu

atractiv, zona Colentina/ Obor. Pentru mai LIVRATOR. GRAFFITI multe detalii programati-va la un interviu. (0722.813.671 adi184@yahoo.com URBAN ANGAJEAZA LIVRATOR SCUTER CU PERMIS CATEGO- 1303. Lucrator comercial cu RIA A SI B, LIVRATOR AUTO- sau fara experienta penTURISM, PROGRAM 2 ZILE CU tru Shop&Go, zona Unirii, program 8 ore, 2 ture, 2 ZILE LIBERE. VENITURI salariu 1.500 lei si bonus CUPRINSE INTRE 2700 SI in functie de performan3500 LEI. RELATII LA TEL. ta; (0721.708.655 (0721.240.699 1304. Lucrator comercial Daca esti o 1285.

1286. Livratori pentru restaurant Speed

Pizza sector 3, cu masina personala, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00 sau de la 12:00-21-00; 10 Ron/c

persoana corecta si serioas ,te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Postul oferit este de lucrator comercial pentru magazin Shop&Go zona Sebastian. Salariul este de 1700 ron net, 1.700 L; (0767.141.134 pitulice_radu@yahoo.com

1287. Livratori pentru restaurant Speed

1305. Lucrator comercial pentru magazin

1288. Livratori cu auto personal SC Pizzeria La Strada SRL angajeaza pentru punctele de lucru din sectorul 3 si sectorul 4 (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

1306. Lucrator comercial pentru magazinul alimentar situat in Militari zona Apusului, str Grirlandei. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. (0737.042.960 ionelaniculita.gabriela@yahoo.com

Pizza sector 6, cu masina personala, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00 sau de la 12:00-21-00; 10 Ron/comanda (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

1204. Instalatori angajam instalatori tineri pentru sanitare si termice. Santiere Bucuresti. Contract de munca. Relatii la tel.; 22 L; (0722.296.686

tru lucrari de instalatii termice si sanitare, Instalator pt. JW Mar- CM program L-V, dorim persoane serioase riott Bucharest Grand la locul de munca. (0748.755.313 Hotel. Experienta in Instalatori si muncitori necalificati domeniul instalatiilor san- 1211. pentru firma de instalatii; (0720.465.070 itare si termice; Persoana 1212. Instalatori 3500 lei, instalatii terresponsabila, ordonata, mice, sanitare si scurgeri, lucrari in cu spirit tehnic si de Bucuresti, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate. 1213. Instalatori calificati, ajutor instalaVei gasi la noi: o echipa tor necalificat, insalatii termice, sanitare, climatizare. Salariu 3.500- 4.000 ron. Procare te va ajuta pas cu gram de lucru L-V; (0722.280.633 pas; contract de munca pe perioada nedetermina1214. Instalatori ta; flexibilitate in procalificati/necalificati pengram (program in ture); tru instalatii gaze, cu/fara conditii de munca exceppermis auto, zona Piata tionale; posibilitati de Sudului, carte de munca promovare; bonuri de si SSM, conditii salariale masa; servicii medicale foarte bune pt. Societate gratuite. Persoanele Instalatii Gaze; interesate sunt invitate (021.527.43.46/ sa sune la numarul de tel. 0788.346.395 (021.403.19.94 firma angajam instalator sau ajutor de instalator. Lucrarile sunt de toate tipurile, santier, subsol blocuri, vile e.t.c. program luni-vineri 09-15.carte de munca,bonusuri in functie de productie. 3.000 L; (0742.786.277 BOLO_SUNIMOB@YAHOO.COM

1222. Instalatori si muncitori necalificati

1195. Instalator sisteme tratare apa Instalarea sistemelor de tratare a apei (dedurizatoare, filtre automate, sisteme de osmoza inversa); efectuarea serviciilor de mentenanta (revizie tehnica/reparatii); deplasarea pe teren; masina, telefon. 2.700 L; (0721.010.201 customerserviceimaconcept@yahoo.com

1192.

1193. Instalator sau ajutor de instalator,

1221. Instalatori si muncitori necalificati Angajez instalatori cu experienta (2.400 2.600 lei) si muncitor necalificat (2.000 lei) pentru efectuarea de instalatii sanitare si termice la blocuri noi. Program 8 - 17 de luni pana vineri; (0722.290.265/ 0723.639.637 c.stancu@ymail.com

15

alimentar zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, se lucreaza 2 sapt de zi si una liber, se cere calificare si experienta in comert alimentar, recomandari, preferabil nefumator, (0722.244.333

1289. Livratori pe scuter pentru restau-

rant Speed Pizza, program full time sau part time, 10 ron/ comanda; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

1307. Lucrator comercial pentru magazinul alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa, supraveghere pe sala; (0737.042.960

1290. Livratori pizza, suntem in cautare de livratori pizza in magazinul nostru din Ghencea. Oferim salariu motivant, program de lucru flexibil si oportunitatea de a creste alaturi de o echipa tanara si entuziasta. 1.200 L; (0743.664.667

1308. Lucrator comercial pentru Shop & Go Mega Image, sector 6, program in ture, echipa tanara, mediu de lucru placut, salariu negociabil. 1.600 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com

1291. Livratori restaurant colaboratori livrari restaurant cu auto/ scuter propriu. Salariu fix 1200 lei+integral, taxe livrari 520 lei per comanda in functie de nr km. Detalii suplimentare la: (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

1309. Lucrator comercial SC Sergiana Prodimpex Srl angajeaza lucrator comercial pentru magazinele proprii din sectoarele 2, 3 si 5. Salariu atractiv, bonusuri, bonuri de masa, decont transport, asigurare medicala. (0730.250.932 magura.angela@sergiana.ro

1292. Livratori, pentru restaurant Speed Pizza sector 5, cu masina firmei, experienta in livrari, 2 libere pe saptamana si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00 sau de la 12:0021-00, (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

Livratori, soferi pt Food Delivery cu masina proprie sau pe scuterul firmei, salariu 4.500 RON, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu; 4.500 L; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 1293.

1294. Loc de munca stabil Ai peste 40 de

ani si cauti un loc de munca stabil si bine platit?Castiga mii de $ pe luna (garantat!), doar stand de vorba pe internet! (0720.418.000

1295. Locuri de munca AM International SA din Bucuresti, sector 1 angajeaza: electrician, lacatus mecanic, sudor in carbon, operator masini multiplicat (print). (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 1296. Lucratoare comert alimentar

pt. magazin alimentar cu autoservire zona Salajan, sect. 3; (0720.051.025 1297. Lucrator bucatarie. Restaurant

langa Mall Plaza angajeaza femeie la spalat vase, conditii bune, salariu motivant plus tips o masa/zi. De preferat cu domiciliul in sector 5-6 (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com

1310. Lucrator comercial (fata) cu experienta in IDM Basarab, salariu 2.500 L; (0762.242.714 1311. Lucrator comercial (fata) pt. maga-

zin alimentar asiatic. Zona Dragonul Rosu. Experienta nu este necesara, CV la mail, varsat 20-35 ani; 1.600 L; (0733.112.332 mali8877@hotmail.com

1312. Lucrator comercial benzinarie Mol,

daca iti doresti sa lucrezi intr un mediu dinamic, sa beneficiezi de instruiri periodice si sa ai un program flexibil te invitam sa parcurgi anuntul de mai jos si sa iei legatura cu noi (0722.476.936 otopeni3@molromania.ro

1313. Lucrator comercial cafenea Afumati, angajam lucrator comercial pentru cafenea in Afumati. Pachet salarial avantajos, Carte de munca. Disponibilitatea pentru program matinal constituie un avantaj. Rugam seriozitate; 1.400 L; (0722.301.802 eugeniu@yahoo.com 1314. Lucrator comercial clatitarie full time/part time Cautam persoane responsabile, ce vor prepara si vinde produsele. Oferim salariu atractiv, bonusuri din vanzari si program flexibil. Locatie Parklake shopping center. Experienta nu este obligatorie. 1.600 L; (0761.593.130 iani.canciu@yahoo.com 1315. Lucrator comercial Fornetti, persoana competenta pentru comercializarea de produse de patiserie (0766.305.955 1316. Lucrator comercial Inmedio Liberty Center, experienta ca vanzator sau cunostinte POS reprezinta un avantaj. Cei interesati sunt rugati sa depuna un CV cu poza in magazin sau pe mail. Program flexibil, salariu neg., (0731.507.949 redli.office@gmail.com

1277. Livrator cu masina personala salariu de la 2.500 lei in mana. Avem cei mai generosi clienti si cele mai multe comenzi per livrator. Suna oricand. Merita, (0800.080.080 callcenter@dodopizza.ro

experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate. Manipulant cu experienta minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel.: (0799.946.123

1261. Lacatusi mecanici si sudori argon

1239. Junior manager pentru Magic Salon Otopeni. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager. 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

cu experienta in inox angajam cu contract de munca perioada nedeterminata. Salariu, tichete de masa, ore suplimentare platite, bonusuri. Zona Policolor, metrou N. Teclu, sector 3. (0723.540.278 biz@artinox.ro

1278. Livrator cu masina proprie Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera se ofera salariu 4500 lei, 6 lei/ comanda livrata, tips, la o medie de comenzi de 600 / livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon, 4.500 L; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

1240. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/ju nior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

1262. Lacatusi si Sudori Co2 Angajam pentru fabrica din Sector 3 Bucuresti.Pentru persoanele din provincie se poate asigura cazare sau decontacrea transportului. Salariu atractiv in functie de performante (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro

1279. Livrator mancare cu autoturism propriu, doresti sa lucrezi intr-un startup de succes si sa castigi peste 3000 lei pe luna. Daca ai masina, esti serios si doresti sa muncesti, contacteaza-ne. Livram mancare de la restaurante partenere. (0771.302.820 office@caserola.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1352. Lucrator depozit cu permis cat. B va oferim: salariu net 1700, tichete de masa, plata orelor suplimentare, week-end si sarbatori legale libere, asigurare accidente, transport decontat pe mijl. de trans. in comun, CV la email 1.700 L; (0743.266.367 officenira@yahoo.com 1353. Lucrator depozit farmaceutic Soseaua Chitilei, se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1354. Lucrator depozit instalatii termosanitare, salariul 2200 lei (2000 lei + 200 lei bonuri de masa, 2000 in prima luna si 2000 lei plus bonuri de masa din a 2-a luna), si decontarea transportului pe raza municipiului Bucuresti. 2.200 L; (0741.229.911 LUCIMARIUS03@yahoo.com 1355. Lucrator depozit mase plastice, manipulant marfa Incarcare/ descarcare marfa. Pregatire comenzi conform facturi. Etichetarea produselor. Se ofera tichete de masa si decontat transport, 2.000 L; (0765.214.577/ 0765.214.577 cos_georgeta39@yahoo.com 1356. Lucrator depozit zona Colentina, Fundeni, Pantelimon, depozit produse uz casnic din plastic, full time, salariu net in mana 1500 Ron + 300 Ron bonuri de masa + ore suplimentare platite + bonusuri lunare (peste 2000 Ron net in mana) 2.000 L; (0751.155.500/ 0740.088.676 oszkar.szoke@agoraplast.ro

1317. Lucrator comercial magazin online

angajam baiat pt. magazin online de produse cosmetice, se ocupa de ambalarea si confirmarea comenzilor. Program L-V, 9.30-17.30. Sediul este in Bucuresti, zona Giulesti, www.cosmetics-online.ro. 2.000 L; (0723.762.990 cosmeticsonline2011@gmail.com 1318. Lucrator comercial magazin online

incaltaminte zona Faur - Republica, nefumator(e), pt. acest post nu sunt necesare studii superioare, cunostinte minimale de lucru cu calculatorul, domiciliul in apropiere. Program 8 ore de l-v, o sambata da una nu, 1.850 L; (0745.386.193 s.fashionhr@yahoo.com 1319. Lucrator comercial mini market

sector 6, b.dul Timisoara, contract de munca 8 ore, se lucreaza in doua schimburi (07-16/16-22). Salariu 2000 lei net; 2.000 L; (0723.199.800 Alin_altrans88@yahoo.com 1320. Lucrator comercial oras Pantelimon minimarket, oras Pantelimon, program de lucru in ture, o zi cu o zi libera sau program normal cu o zi libera pe saptamana sau part time, salariu 1500 lei, adresa str. Dobrogeanu Gherea nr. 63. 1.500 L; (0722.821.313 1321. Lucrator comercial pentru chiosc

carti, Obor, experienta comert, studii liceale, seriozitate, urgent; (0742.316.558 1322. Lucrator comercial Voluntari Jolie Ville bus 301 Lucrator comercial experienta produse premium minim 5 ani, salariu motivant si bonus vanzari. Program 2 zile/ 2 zile off, un we lucrat/ un week liber, 2.100 L; (0773.336.797 kiosquedesdouceurs@gmail.com 1323. Lucrator comercial zona Piata

Trapezului, vanzatoare, vanzator, carte de munca din prima zi, contract. Bd. Theodor Pallady 13, statie metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Salariu 1.800 L 1.800 L; (0767.810.249 1324. Lucrator comercial, angajam pentru Shop&go Mega Image sector 6 Militari. Se lucreaza in doua schimburi. Salariu negociabil, bonus de performanta. Experienta nu este obligatorie 1.600 L; (0726.554.885 claextime@yahoo.ro 1325. Lucrator comercial, casier, cu sau

fara experienta, pentru magazine Shop&Go cu acces la metrou. Se efectueaza training la locatie, program in 2 schimburi (dimineata si dupaamiaza). Fara limita de varsta. (0727.138.734 1326. Lucrator comercial, casier, pentru

magazine Shop&Go Salajan(metrou), Titan(Liviu Rebreanu). Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil; (0727.138.734 1327. Lucrator comercial, casier, pentru

magazine Shop&Go. Fara limita de varsta, experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj, forme legale de munca, salariu negociabil, bonusuri, program in 2 schimburi; (0727.138.734 1328. Lucrator comercial, Gogoasa Deli-

cioasa angajeaza personal tanar pentru activitate gogoserie. Program de lucru 8 ore/ zi in ture egale, contract de munca perioada nedetermin, bonuri de masa, bonus target, salariu motivant (0736.350.383/ 0736.350.383 nicoletanastasa78@gmail.com

1329. Lucrator comercial, ajutor bucatar,

operator curatenie pentru Restaurantele Springtime. Daca esti vesel, punctual si iti place sa lucrezi in echipa, atunci te asteptam in Echipa Springtime. Aplica pe una dintre pozitiile: lucrator comercial, ajutor bucatar sau operator curatenie. Program full time sau part time (in weekend sau in timpul saptamanii). CV la e-mail, informatii la tel.: (0752.097.890 resurseumane@springtime.ro

1330. Lucrator comercial, Bucuresti, sec-

torul 4. magazinele Veselo Selo, specializate in vanzarea legumelor-fructelor, angajeaza personal calificat si necalificat cu contract munca, salariu fix de la 1800 ron net + bonusuri; 1.800 L; (0736.464.141

1331. Lucrator comercial, casier, pentru

magazin situat in str. Traian, sector 3. Experienta nu este obligatorie. Program de 8h/zi, 5 zile/saptamana. Salariu atractiv. (0731.150.050 av.mihaela_tanasescu@yahoo.com 1332. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 2.000 L; (0726.718.768 1333. Lucrator comercial, manipulant

marfa, casier Angajare lucratot comercial, casier in Popesti Leordeni pentru magazin alimentar Shop & Go. (0726.130.304 mihaelacatalinasima@gmail.com

1334. Lucrator comercial, manipulat

marfa pentru aprozar zona Iancului sau Petre Ispirescu (Rahova), program 1 zi cu 1 zi, doua fete pe tura, (0773.358.997 1335. Lucrator comercial-vanzator, mag-

azin Shop&Go zona Unirii, angajeaza persoane cu minima experienta in domeniu de vanzari care isi doresc un loc de munca stabil, posibilitati de promovare. Salariu atractiv, program flexibil. (0723.180.529/ 0735.021.388 cristina_gheorghica2000@yahoo.com 1336. Lucrator comercial. Angajam lucra-

tor comercial cu/fara experienta pentru Mega Image Shop and Go zona Popesti Leordeni. Bonusuri de performanta. Trainning in cadrul magazinului. Program ture; (0726.130.304

1337. Lucrator comercial/casier Angajez lucrator comercial/casier cu sau fara experienta. (0721.708.655 1338. Lucrator comerial, circularist, manipulant. Regency Brasov angajeaza lucrator comercial, circularist si manipulant marfa, posibilitati de avansare, salariu atractiv; (0720.990.775 office@regencycompany.ro

1357. Lucrator depozit, angajam in cadrul unei companii de produse publicitare din Bucuresti. Locatie: Bvd. Basarabia, Faur, sector 3. Program de lucru L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.900 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1358. Lucrator depozit, baieti pentru depozit in zona oras Pantelimon, program L-V 8-17, salariu 2000 Lei, carte de munca, experienta, 2.000 L; (0734.663.000 mihai@modelia.ro 1359. Lucrator depozit, descarcarea coletelor primite de la producator, verificarea acestora si pregatirea coletelor pentru expediere, asigurarea fluxului de intrariiesiri, conform reglementarilor interne, salariu atractiv; (0744.594.240 info@zappatos.ro 1360. Lucrator depozit, SC Ion Mos SRL angajeaza lucrator depozit participa la receptia si verificarea marfurilor; participa la asezarea marfii in depozit; Salariul se va stabili la interviu; (021.352.22.11 office@ionmos.eu 1361. Lucrator depozit, ideal stivuitoristi,

pentru Bucuresti, Steelmet Romania SA, luni -vineri, 8. 30-17. 00, salariu motivant, bonuri de masa, str. Drumul intre Tarlale, nr. 42, va asteptam cu CV-ul la sediul nostru

1375. LUCRATORI DEPOZIT SI PERSONAL CURATENIE. FIRMA DE DISTRIBUTIE ANGAJEAZA LUCRATORI DEPOZIT SI PERSONAL CURATENIE, ZONA CHITILA, PROGRAM LUNI PANA VINERI DE LA 08.00-17.00. OFERIM SALARIU ATRACTIV, BONURI DE MASA SI ASIGURAM TRANSPORT. RELATII LA TELEFON. ALATURA-TE ECHIPEI NOASTRE. (0749.212.003 1376. Lucratori depozit, angajam pentru firma de distributie cosmetice si detergenti cu depozitul in Magurele Ilfov; (0742.123.005 concretoffice@gmail.com 1377. Lucratori in benzinarie / femeie pentru curatenie angajez lucratori comercial benzinarie casieri , vanzatori ) si femeie pentru curatenie magazin zona Barbu Vacarescu, sector 2 . (0724.512.622 radumxr2@yahoo.ro 1378. Lucratori inalta calificare lacatusi, sudori Companie romano-germana angajeaza, pentru unitatea de productie din autostrada A1 iesire Ciorogarla, personal de inalta calificare: lacatusi, sudori, lucratori confectii metalice. Tel. (0740.888.085 1379. Macaragiu Firma de constructii

angajeaza macaragiu calificat pe perioada nedeterminata. Salariu atractiv. Obligatoriu sa detina autorizatie de macaragiu valabila, 3.500 L; (0744.316.317 lazarmarcel@yahoo.com 1380. Macaragiu pod rulant relatii la tele-

1396. Manichiurist, tehnician unghii false Andreea Beauty Salon angajeaza manichiurist/tehnician unghii false pentru locatia aflata in Piata Iancului sector 2,langa statia de metrou. Program o zi/zi, duminica 09:00-14:00Salariu 1500+comision 1.500 L; (0724.542.277 salon.andreea@ymail.com 1397. Manichiurista cu experienta manichiura - pedichiura. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. Salariul : 3000 lei/20 zile lucrate/luna. 3.000 L; (0732.661.578 1398. Manichiurista pachet salarial atra-

gator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1399. Manichiurista pentru salon infru-

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

1400. Manichiurista cu experienta si in unghii false, salariu 2500 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, salon de 13 ani, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.500 L; (0724.357.422 1401. Manichiurista cu experienta,

cunoscatoare unghii false pentru salon infrumusetare. Oferim 3000 lei/luna/20 zile lucrate 3.000 L; (0732.661.578 1402. Manichiurista, pedichiurista cu sau fara experienta in sectorul 3 pt. salon coafura cu clientela formata, zona Diham, (0740.060.708

1381. Macelar restaurant cauta macelar.

Pachet salarial atractiv, bonuri de masa, program flexibil; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com

1403. Manichiurista, persoane, cu si fara experienta, salariu fix, in functie de experienta, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber, zona piata 1 Mai, la bulevard. Asteptam sa ne contactati (0726.575.990

1382. Macelar cu experienta full time Supermarket La Doi Pasi Melissa, strada Camil Ressu nr 41, complex Ambrozie, sector 3 angajeaza macelar cu experienta. Pentru mai multe detalii sunati la; (0722.375.882/ 0720.107.110 aniroscomp@yahoo.com

1404. Manichiurista, salon zona Calea Calarasilor, deschis de 15 ani, colectiv deosebit, program o zi cu o zi (L-V 8-21, s 8-19, duminica inchis), salariu intre 1.5002.000 Lei plus bonusuri de performanta (0768.173.700 cristina.ilie72@yahoo.com

1383. Macelar cu experienta, in sectorul

1405. Manichiurista, clasic, gel, semi, pedi, manichiurista care sa faca si semi, gel, unghii false, pedichiura. Sector 5, piata Rahova. (0773.301.292 Ramona.ice.beauty@gmail.com

fon. (0734.735.067/ 0734.735.066

5. Rugam si oferim seriozitate 3.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

1384. Macelar, vanzatoare cu experienta

si ajutor de macelar pt macelarie si magazin alimentar (mezeluri-bacanie), rog seriozitate, ofer carte de munca, salariu atractiv. Zona Piata Berceni, Oltenita vis-a-vis de Spitalul 9. (0723.417.528/ 0784.351.234 mace_dany_nr1@yahoo.com

1406. Manichiurista, pedichiurista,

tehnician. Angajam manichiurista/pedichiurista/tehnician unghii false. Salariu garantat 2000 de lei + 50% procent din incasari, salonul este situat in Drumul Taberei nr. 80, pt detalii tel. (0769.643.644 alina.badea31@yahoo.com

1339. Lucrator depozit angajaim in cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie: Sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program: l-v 07:00 - 15:30. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

comenzi in cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, Sector 6. Program lucru: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.750 L; (0799.762.360

1362. Lucrator depozit. Firma distributie materiale, instalatii termice, amenajari, angajeaza lucrator pentru depozitul din Bucuresti, Valea Cascadelor; (0740.000.109/ 0742.151.483 1363. Lucrator gestionar, depozit farma,

1346. Lucrator depozit Pentru un cunos-

1364. Lucrator gestionar- depozit farma,

1347. Lucrator depozit pentru un important depozit cu produse IT, electronice din sector 6, fostele cladiri Apaca.Program in 2 schimburi. Nu este necesara experienta in domeniu 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1348. Lucrator depozit program de lucru L-V: 09-17 S: 09-14. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Pentru detalii va rugam sa ne contactati direct la telefon. Complex Doraly Afumati, 2.000 L; (0766.667.972 office@elbowstore.ro 1349. Lucrator depozit responsabil cu gestionarea stocului de marfa. Beneficii: specializare gratuita, conditii de munca excelente, loc de munca stabil, pachet salarial atractiv (venit net incepand cu 2.000 lei). (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro 1350. Lucrator depozit vino sa faci parte

dintr-o echipa frumoasa, o companie de referinta in domeniul furnizarii de piese auto la nivel national. Salariul net in primele 3 luni de cel putin 2100 lei net 2.100 L; (0722.305.138 office@experthr.ro

1351. Lucrator depozit Chitila, esti in cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa email (0731.799.557 recrutaredl@farmaciiledona.ro

sector 4 Program: luni- vineri: 8 ore/zi. Locatia Bd. Metalurgiei, sector 4. Salariu fix: 1.400 lei net. Bonus lunar: 300- 500 lei net. Tichete masa: 200 lei/luna. Carte de munca perioada nedeterminata. 1.700 L; (0724.326.743 andreea.nistor@ivaluehr.com 1365. Lucrator sala de croit atelier de

confectii, atelier de confectii - lucrator sala. Atelier de confectii in zona Iancului - Pache Protopopescu angajam lucrator sala de croit. Cerinte - incadrat taiat; (0771.038.864/ 0771.565.924 1366. Lucrator, gestionar depozit, studii medii, spirit de echipa, abilitati de comunicare, aspect ingijit, pachet salarial atractiv, sediul firmei este langa Carrefour Militari (0729.252.683 sales1@officeblue.ro 1367. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trademarketing.ro 1368. Lucratori bucatarie firma de cater-

1385. Macelari locuri de munca locuri permanente de munca pentru macelari, transatori, fasonatori. Ora normala platita pana la £11. Ora suplimentara platita pana la £14.63, Andreea Iovan; 3.000 {; (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1386. Macelari si personal necalificat macelarie sect 3, angajam macelari cu experienta pt transare vita si oaie si personal necalificat pt manipulari marfuri Salariu atractiv mai multe detalii la telefon (0737.910.710 liviu.sterea@aytlidergrup.ro 1387. Macelari, locuri de munca esti macelar sau ne poti recomanda unu?Daca da iti oferim £100 bonus.Cautam macelari cu experienta.Poti castiga intre £ 2500 si £ 3000 pe luna.Te rugam sa suni la tel. (+447500845556 andreai@quattrorecruitment.co.uk 1388. Magaziner Fogliani Romania SRL

distribuitor si importator de materiale electrice cauta o persoana serioasa, responsabila, cu abilitati practice pentru incarcare/descarcare si manipulare marfa depozit; (0749.190.402 c.alexandru@fogliani.it 1389. Magaziner Seda Invest angajeaza

Magaziner pentru punctul de lucru din Sector 5, Str.Doina nr.9. Program de lucru de luni-vineri 8h/zi. Salariul net 2.000 ron. 2.000 L; (0748.159.081/ 0752.273.078 raluca.bratu@sedainvest.ro 1390. Magazioner, Imobiliare Solutions

Group, firma de constructii, angajeaza magazioner cu experienta. Atributii: preia si verifica marfa de la furnizori, aranjeaza marfa si o pregateste pentru comenzi, nir, etc, (0753.112.729 simona@imogroup.ro

ing din Bucuresti (zona Gara de Nord) angajeaza lucratori bucatarie-zona legume . Se ofera carte de munca, salariu 18002000 lei net. Program 8:00-16:30 (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro

1391. Manager general Complex turistic

1369. Lucratori comerciali angajam pen-

1392. Manager restaurant The President in parcul Tei Manager evenimente, asistent manager, sef de tura, ospatari, barmani. Ex: persoana comunicativa cu abilitati bune de organizare, sociabila. (0720.047.541 office@presidentevents.ro

tru restaurant in Mall Promenada, detalii la tel. (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 1370. Lucratori comerciali sef de maga-

zin Shop & Go, salariu motivant. (0729.495.499/ 0732.983.169

1371. Lucratori comerciali ambalare

Firma distributie produse alimentare angajam lucratori comerciali ambalare (asezarea, sortarea, ambalarea, etichetare produse). 1.920 lei, detalii la telefon. 1.920 L; (0763.254.822 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro 1372. Lucratori comerciali si casiere, Shop&Go Mega Image angajeaza lucrator comercial in sector 4, B-dul C-tin Bracoveanu nr10, carte de munca, 8 ore. 1.900 L; (0767.954.835 brancoveanu.shop.go@gmail.com 1373. Lucratori constructii acoperisuri, cu

experienta si necalificati, salariu minim 3.400 Lei. Detalii la telefon 4.200 L; (0723.083.999

1374. Lucratori depozit si operatori linie

in Bragadiru, se asigura: carte de munca; conditii civilizate; mediu de lucru prietenos; venituri atractive. program de luni pana vineri, doar schimbul 1. (0723.589.564 george@kauffmann.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

4 stele Angajez Manager General Complex Turistic 4 stele Brasov. Experienta anterioara minim 3 ani in pozitie similara. Relatii la tel. (0758.111.017 ionel.baxy@yahoo.com

1393. Manager service camioane si remorci, service camioanei angajam service manager cu experienta, coordonare comerciala si administrativa a service-ului, venitul lunar format din salariu fix + bonus, detalii www.edparts.ro, asteptam CV la (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 1394. Manager, Wasabi Running Sushi,

Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 1408. Manichiurista/pedichiurista -tehnician unghii false, 2500 ron/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 1407.

1409. Manipulant depozit pentru labora-

tor productie alimentara. Program 8-16, 5 zile pe saptamana, week-end liber. Venituri 1.700 net si masa de pranz asigurata. Locatia este sector 6 (Metrou Petrache Poenaru) (0728.088.654 1410. Manipulant depozit produse medicale Angajam urgent pt depozit Buc - Pansiprod, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu 1300 lei net, bonuri masa. Progr lucru L - V. Se asigura transport pt sec 5, 6; (0722.503.418 hr@pansiprod.ro 1411. Manipulant depozit, personal pen-

tru organizarea depozitului, incarcare, descarcare. Produse de tip mobilier si uz casnic. Salariu 2.500 Lei net din prima luna 2.200 L; (0746.052.053 1412. Manipulant depozit, societate comerciala angajaza urgent pentru urmatoarele posturi: manipulanti marfa, pickeri in depozit, muncitori necalificati. Salariu atractiv, bonuri de masa, decont transport + bonus, (031.410.09.82 hr@abactiv.ro 1413. Manipulant depozit, transportul

asigurat SC Domocare International SRL angajeaza personal pentru postul de manipulant depozit in conditii avantajoase. Zona CT Parc Dragomiresti-Deal. Transportul asigurat. Relatii la telefon, 2.000 L; (0751.190.006 1414. Manipulant marfa Activitati de

incarcare-descarcare, activitati de pregatire a produselor pentru livrare, manipularea marfurilor de la locul de depozitare pana la locul livrarii (0755.044.515 bench.making@yahoo.com 1415. Manipulant marfa Cofetaria Alice

Afi Cotroceni Echipa Wasabi Running Sushi, din Afi Cotroceni, cauta un manager care sa iubeasca atat echipa cat si clientii. Program Luni-Vineri, 8h/ zi. Asteptam CVul pe: andra.wasabi@gmail.com 3.000 L; andra.wasabi@gmail.com

angajeaza manipulant marfa. Program de lucru in ture de 8h, L-D, 5 zile/7.Pachet salarial de 2.050 lei (1.850 lei net + tichete de masa 200 lei). Jobul nu necesita experienta. 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

1395. Manichiura, cautam colege pentru

1416. Manipulant marfa depozit livrare marfuri alimentare. Salariul 1600-1800 lei net + bonuri de masa in valoare de 200 lei. Program de lucru in 2 schimburi a cate 8 ore/zi. Programari interviuri luni-vineri intre 08:00-17:00 la tel. (021.301.15.67

posturile de manichiura, pedichiura clasic&semi si tehnician unghii gel, pentru salon sector 4. Mediu de lucru foarte placut,s alariu motivant. Cerem si oferim seriozitate. (0758.240.911 ioanaiordache811@gmail.com

1443. Manipulanti marfa depozit logistic Angajam manipulanti marfa depozit logistic A1 Business Park km13, Dragomiresti Deal, ILFOV. Program de lucru L - V (8h/zi). Se asigura transport de la statia de metrou Pacii. (0740.014.066 cristi.anghel2013@gmail.com 1444. Manipulanti Marfuri pentru Depoz-

1420. Manipulant marfa pentru atelier de

itul Mega Image din Stefanestii de Jos. Oferim: un loc de munca stabil si oportunitati de avansare, salariu si bonus motivant, spor de noapte/ frig, tichete de masa, o masa calda si o cafea pe zi, echipament de lucru corespunzator conditiilor de munca, transport tur-retur/ decont transport. Pentru detalii si stabilirea unui interviu sunati la telefon; (0372.102.919/ 0726.710.034

1421. Manipulant marfa pentru restaurantul Nor cu permis categ. B, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower. (0731.322.472 catalina@r-hr.ro

1445. Manipulanti marfuri, Spot Vision Electric&Lighting, depozit produse electrice, angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau email: (0748.880.824/ 074596810 alina@spotvisionelectric.ro

tre din Bucuresti: Faur si Morarilor.Salariu atractiv si posibilitati de avansare (0722.101.050 marochinerie. Conditii optime de lucru. Program 7 - 15.15. Transport asigurat. Zona Prelungirea Ghencea (sere Militari) (0724.986.301

1422. Manipulant marfa bucatarie RIN

Grand Hotel angajeaza persoana care primeasca, depoziteze si sa aranjeze marfa/produsele alimentare in magazia si anexele bucatariei, mentine curatenia acestora, program lucru de luni-vineri 7-16. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1423. Manipulant marfa depozit la firma

Zarea, barbati, necalificati, program lunivineri numai dimineata. Interviu zilnic orele 10-16. Transport: metrou statia Laminorului sau autobuz 112, 697 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1424. Manipulant marfa in depozit de

mobila, responsabilitati: manipularea coletelor cu mobila in depozit, descarcarea tirului cu mobila, incarcarea mobilei in masini pentru montaj, gestionarea si mentinerea depozitului in ordine, (0735.533.004/ 0799.457.799

1446. Manipulanti marfuri, Spot Vision Electric &Lighting depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau email: (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 1447. Manipulanti si muncitori necalificati pentru depozit preparate carne. Se ofera salariu avantajos, tichete de masa si o masa calda 1.800 L; (0734.119.205 office@vericom2001.ro 1448. Manipulanti si stivuitoristi, locatie:

Dragomiresti Deal, in spatele Carrefour Militari, A1 Business Park. Manipulanti: 1500 ron net, 200 ron bonus lunar, bonuri masa 9,41 ron, stivuitoristi: 1700 ron net, 300 ron lunar, bonuri masa (0733.232.364 office@digijobs.ro

1449. Manipulanti, muncitori necalificati,

1425. Manipulant marfa Jilava, pentru

pt. Fox, fabrica mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Beneficii: spor noapte, bonusuri, masa calda gratuit, rechizite copii. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 1.900 L; (0726.718.768

1426. Manipulant marfa materiale de

1450. Manipulat in depozit de anvelope Firma specializata in servicii, angajeaza manipulant depozit anvelope, zona centura Pantelimon. Program 8 h/zilnic l-v. Salariu motivant (0766.335.338 office@movingconcept.ro

1428. Manipulant marfa unitate carne pasare (transare/ ambalare/ depozitare). Manipulare marfurilor in depozite, incarcarea si descarcarea masinilor de marfa. Program L-V (9 h zi de la 7-16) Sector 3 (Piata Bobocica) Bucuresti. Salariu atractiv. bonuri de masa (15 lei/ zi). Prima zilnica (20 lei). (0741.212.102

din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice, industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro

cut depozit cu produse de nutritie animala din Bucuresti. Locatie: Stefanestii de Jos, Ilfov. Program: L-V in 2 schimburi 6:00 14:30/ 8:30 17:00. Nu necesita experienta in domeniu. 1.900 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1419. Manipulant marfa in locatiile noas-

Popesti Leordeni angajam full time manipulant marfa si electronist pentru marfa produse cafea, locatie Popesti Leordeni. Nu se cere experienta. Program l-v 8 - 17, personal tanar. Salariu negociabil. 1.800 L; (0724.664.097 irina.boscu@gmail.com

sector 4 program: luni- vineri: 8 ore/zi. Locatia Bd. Metalurgiei, sector 4. Salariu fix: 1.400 lei net. Bonus lunar: 300- 500 lei net. Tichete masa: 200 lei/luna. Carte munca, perioada nedeterminata. 1.800 L; (0724.326.743 ioana.manea@ivaluehr.com

1345. Lucrator depozit pentru societate

angajam manipulant marfa in Voluntari; (0724.140.971

1427. Manipulant marfa si electronist,

1342. Lucrator depozit cautam colegi, Angajam lucratori depozit, program de lucru: l-v 8.30-17.30, salariu 2000 lei net, bonusuri de sarbatori, decontare transport. Crestere salariala garantata conform performante. 2.000 L; (021.350.52.73/ 021.350.52.74 office@everpro.ro

Berceni, statia de metrou D. Leonida. Se ofera salariu fix + tichete de masa (2500 Lei brut), contract, asigurare, etc. Program de lucru: L V (09:30 18:00). Fara cazier, 2.500 L; (0745.561.741 roconcepta@gmail.com

1418. Manipulant marfa Firma serioasa

constructii, societate comerciala, situata in zona Carrefour Colentina, suntem in cautarea unui nou coleg pentru zona de depozit (0726.775.974 liviu.mitroi@construct.ro

1341. Lucrator depozit Angajam operator

1344. Lucrator depozit manipulant marfa,

alimentare, zona cartier 23 August. Salariu net intre 1.900-2.600 ron/ luna, 2.600 L; (021.361.28.28 calitate@ketos.ro

Stericycle, urgent. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Pentru mai multe detalii sunati 1.400 L; (0757.088.583

1340. Lucrator depozit angajaim in cadrul unui important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie: sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program: l-v 07:00 - 15:30. Nu necesita experienta. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1343. Lucrator depozit companie distribuitoare de articole menaj, angajam lucrator depozit pt pregatirea marfii pt expediere. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

1417. Manipulant marfa depozit produse

1429. Manipulant marfa, personal depozit. Se ofera salariu motivant, bonuri de masa, program de 8 H/zi. Locatie Fundeni-Dobroesti (0723.858.097 1430. Manipulant marfa, casier si consili-

er vanzare pentru raioanele: materiale de constructii, sanitare, unelte, gradina, bucatarii si vopsea. Leroy Merlin Chitila cauta colegi, te asteptam in echipa noastra, (0758.095.784/ 0753.103.136

1431. Manipulant marfa, magazioner, bucatar, ajutor bucatar, spalator vase. Angajam zona Iancului. Rugam seriozitate. Salariu atractiv + bonusuri; (0731.317.381/ 0735.213.403 bocan.vasilica@gamil.com 1432. Manipulant marfa, muncitor necali-

ficat depozit fructe/legume in Voluntari, pod Europa, angajeaza manipulant marfa cu forme legale de munca. Salariul este atractiv & oferim conditii de munca decente. Cautam persoane serioase si responsabile; 2.200 L; (0747.061.996/ 0723.776.099 claudiu.belehuzi@aebs.ro 1433. Manipulant marfa, piese auto camioane angajam manipulant marfa & vanzator pentru magazin de piese auto, rugam seriozitate maxima! (0745.820.894/ 0733.357.357 office@eurokolben.ro 1434. Manipulant marfa, zona Pipera. cautam colegi pentru postul de manipulant marfa la sediul nostru din Pipera. Programul este in doua schimburi. Pe langa salariu, oferim tichete de masa, decontare transport si ore suplimentare platite. (0724.322.000 hr@anapan.ro 1435. Manipulant marfuri pentru depozit,firma se afla in Afumati, asiguram transport de la Colentina. (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com 1436. Manipulant marfuri cu permis de

conducere, Doraly, incarcarea, descarcarea marfurilor si manipularea acestora in depozit, pregatirea marfurilor pentru expediere, livrari in Bucuresti-Ilfov, asamblarea si montajul produselor la locatia clientilor. 2.100 L; (0770.442.373 contact@bigg.ro 1437. Manipulant marfuri si stivuitorist Yusen Logistics (Romania) angajeaza pentru depozitul logistic din Bolintin si Otopeni. Transport asigurat, tichete de masa, salariu atractiv CV la email (0746.095.209/ 0758.002.209 hr@ro.yusen-logistics.com 1438. Manipulanti angajam Pante-

limon- Ilfov. Transport platit, program L-V (6.30- 15.00) salariu net 2.000 L; (0723.575.854 1439. Manipulanti angajam urgent- Militari Cefin angajam manipulanti- urgentzona Carrefour Militari - depozit de congelate, program 3 schimburi, 1300 net+bo+sporuri, cv obligatoriu; 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1440. Manipulanti Chiajna Stericycle angajeaza operator/manipulant pentru Chiajna. Avantaj daca: ai cunostinte de lacatuserie, sudor si instalatii sanitare, Salariu motivant si transport asigurat de Gara de Nord; 1.600 L; (0757.088.583 andreea.burlacu@srcl.com

1451. Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele pozitii disponibile: personal curatenie, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata; instalator, experienta in domeniul instalatiilor sanitare si termice; persoana responsabila, ordonata, cu spirit tehnic si de echipa, dornica sa realizeze lucrari de calitate; bucatar/ patiser, experienta minima in bucatarie/cofetarie sau diploma de bucatar/cofetar; cunostinte despre igiena alimentara; persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie.Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite; (021.403.19.94 1452. Masaj doamne si domnisoare cu sau fara experienta in domeniul pt o locatie centrala cu un comision 50% plata la zi .program de zi de la 14 la 22 sau 22-05 oferim cazare gratuit varsta minim 18 ani, 9.900 L; (0724.618.784 1453. Maseuza Salon Elle Beauty situat in sector 2 cauta persoana cu experienta in masaj/ LPG Salariu fix, program o zi da una nu (0768.410.983 office@ellebeauty.ro 1454. Maseuza, coafeza, manichiurista cu sau fara experienta, pentru salon zona Ion Mihalache, Turda, salariu fix si comision, carte munca 8 h. 2.500 L; (0732.416.777 1455. Masina pentru uber si taxify, Skoda Fabia motor 1,4l benzina an 2009, consum 5%. Dacia Logan motor 1,6l, benzina, an 2008, consum 6%. 370 L; (0786.826.794 marian.stanila08@yahoo.com 1456. Masinist cusut marochiner Atelier

de mica marochinerie angajeaza masinist/a masina de cusut plana si brat. Se solicita experienta. Se accepta si colaborare. Se ofera salariu motivant si transport. Zona Prelungirea Ghencea, (0724.986.301 eugen.tudor@unika.com.ro 1457. Masiniste (confectionere) si munci-

toare necalificate angajeaza Firma de confectii din Bucuresti. Tel.: (0722.810.381 1458. Mecanic auto Daca iti doresti sa lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la mail sau vino la punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov, (0747.010.358 hr@aviamotors.ro

1459. Mecanic auto pentru service roti, cu experienta multimarca si care poate efectua operatiuni de diagnoza, sector 1, bd. Ion Mihalache, salariu 5000 ron. 5.000 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 1460. Mecanic Auto service auto in zona

Trapezului angajeaza mecanic cu experienta, program de luni pana vineri salariu atractiv; 3.000 L; (0731.761.196 office@conceptdrive.ro

1461. Mecanic auto service autorizat RAR, angajeaza cu contract si carte de munca. Adresa Bd. Theodor Pallady 287 sector 3, 3.000 L; (0723.263.373/ 0723.007.249 costel.diaconu@gmail.com 1462. Mecanic auto - service auto multi-

marca angajam mecanic auto multimarca la Ad Garage Antupo din Str Prelungirea Ghencea Nr33A Sector 6, Bucuresti, pe termen lung, oferim posibilitate de cazare si masa; 4.500 L; (0723.256.160 antupo_service@yahoo.com

1463. Mecanic auto cu experienta, salariu 3500 lei. Se ofera suplimentar bonus pentru performanta. Bacsis de la clienti (1400-3000 lei). 3.500 L; (0735.867.530 auto.networkinternational@gmail.com 1464. Mecanic auto cu experienta, serv-

ice auto, zona Titan; (0723.395.808

1465. Mecanic auto cu vasta experienta,

vulcanizator si inspector tehnician pentru service-auto, urgent, cartier Militari, (0722.609.369

1441. Manipulanti depozit Altex Chiajna angajam manipulanti depozit Altex Chiajna salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei/luna), servicii medicale, transport asigurat; (0752.218.083

1466. Mecanic auto multimarca, in zona Baicului, salariu 3.500-4.000 lei, pentru provincie asigur cazare; (0723.336.180

1442. Manipulanti depozit Altex Timisoara, salariu atractiv, bonuri de masa (300 Lei), bonus sambete, bonus recomandari, transport asigurat, servicii medicale (0752.218.083 roxana.mihalache@altex.ro

1467. Mecanic auto si pregatitor vopsitor Angajam mecanic auto cu experienta si pregatitor vopsitor cu experienta pentru un service auto multimarca din Popesti Leordeni, salariu foarte bun, mai multe detalii la: (0731.320.968

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

10 octombrie 2018

anuntul.ro

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1521. Meseriasi in constructii, firma

angajeaza zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, salariu atractiv, negociabil, (0723.580.578 toporionut485@gmail.com

1522. Meseriasi in pardoseli angajez per-

soane serioase pentru munca in domeniul pardoselilor. Salariu fix, diurna, transport si cazare pentru deplasari. Se lucreaza doua sambete/ luna 1.800 L; (0722.179.208 montaj.pardoseli@yahoo.ro

Meseriasi placat polistiren 4-5 pers. angajez urgent, ofer 150-200 roni la zi, plata dupa program in fiecare zi, program 817. Ofer si cazare daca e cazul; (0764.555.553

1523.

1524. Meseriasi seriosi pentru firma de

amenajari interioare, conditii foarte avantajoase, carte de munca; (0764.013.160/ 0799.293.512

1468. Mecanic auto, Ne marim familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Pachet Salarial Atractiv: 2.500 4.500 lei net. 4.500 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro 1469. Mecanic auto, ajutor mecanic, cer-

inte: experienta minim 3 ani, cunostinte tehnice de diagnoza auto, cunoasterea procedurilor tehnice de reparatie, calificare mecanic (constituie un avantaj), initiativa, rabdare si precizie 2.000 L; (0724.827.122 office@capital-service.eu 1470. Mecanic auto, electrician auto cu experienta in domeniu pentru service auto autorizat multimarca, situat in Sos Chitilei nr 56 sect 1 Bucuresti, timp de lucru full time. Salariul motivant (3000 Lei) 3.000 L; (0763.338.241/ 0744.814.639 ele.conta1970@yahoo.com 1471. Mecanic auto, tinichigiu auto, pre-

gatitor-vopsitor cu experienta, serios si responsabil pentru service auto multimarca. Salariu foarte atractiv. Daca va incadrati, contactati-ne, (0723.316.181/ 0758.094.901 office@driftserv.ro

1472. Mecanic auto, vulcanizator Voluntari, Colentina, DN2, conditii de lucru bune, program 8- 17.30, de luni - vineri. Salariu motivant, functie de abilitatile fiecaruia (0722.641.051/ 0761.745.380 1473. Mecanic autocamioane mecanic

pentru intretinere parc autocamioane MAN. Se cere experienta anterioara si seriozitate maxima. Oferim cazare si salariu 3200 lei/luna. 3.200 L; (0725.333.503 tekko@tekko.ro

1474. Mecanic camioane Reprezentanta

service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1475. Mecanic intretinere fabrica, fabrica

de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in departamentul tehnic de intretinere, sectia productie (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1476. Mecanic intretinere utilaje drumuri

cu experienta in reparatia si intretinerea utilajelor de constructii drumuri: cilindri compactori, finisor de asfalt. 4.000 L; (0756.336.468 asfarom@yahoo.com

1477. Mecanic masini de cusut experien-

ta in domeniul masinilor de cusut industriale, generatoare aburi, carnet B, program de l-v 08.30 - 17.00, pauza de masa, fara ore suplimentare, salariu la interviu Zona 13 Septembrie Prosper (0762.205.027

1478. Mecanic si sudor in zona Dobroesti-Fundeni ofer contract, conditii foarte bune de munca si salariu atractiv cu posibilitate rapida de avansare salariala in functie de competente. CV pe adresa de mail: knott@knott.ro, Vlad (0722.383.090/ 0772.277.620 knott@knott.ro 1479. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

1495. Menajera apartamente regim hote-

lier Bucuresti curatenie apartamente in regim hotelier, calcat si schimbat lenjerii. Program 9-17. Salariu 2000 RON in mana + 50 RON/zi ocazional weekend. Abonament Ratb/ metrou si carte de munca. Cu/fara experienta, 2.200 L; (0745.500.676

1496. Menajera Cotroceni Opera 8 ore/zi

cautam menajera cu experienta si recomandari, familie educata, casa cu etaj, curata, de intretinut zilnic, calcat, fara gatit, luni-vineri, contract de munca, 2200 ron/luna; 2.200 L; (0741.932.722 1497. Menajera cu experienta in zona

Aviatoriilor. Program L-V 9-17. Salariul 1800 lei, 1.800 L; (0723.179.844 vioous@yahoo.com

Menajera curatenie, spalat, calcat o singura persoana, luni- sambata 8 h/zi, salariu/ luna net, 2.000 L; (0767.903.576 1498.

1499. Menajera in Dorobanti cu experien-

ta. Locatie: Dorobanti. Activitati de curatenie, spalat, calcat. Program: 8 ore/zi de Luni pana Vineri, masa asigurata, zile libere de sarbatori, bonusuri anuale, contract. 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1500. Menajera interna care sa se ocupe

de curatenie, calcat si gatit sanatos pentru familie cu copii mici in zona piata Alba Iulia. Ocazional va intrerupe activitatile de menaj si va supraveghea copii; (0758.111.010

1501. Menajera interna menajera interna

pentru familie calda cu doi copii care merg la scoala si la gradinita pana la ora 17.00. Dorim doamna serioasa, masa si casa incluse, oferim salariu atractiv. Colaborare termen lung! (0737.041.322

1486. Mecanici. Service auto din

sector 3, angajam 2 mecanici. Oferim salariu fix sau comision, negociabil (2.500-5.000 lei), contract de munca pe perioada nedeterminata, abonament la clinica medicala. Cerem si oferim seriozitate; (0726.130.815 1487. Mega Image Shop&Go Berceni angajeaza personal casieri si lucratori comerciali, Mega Image Shop&Go Berceni - Moldovita. Program de 8 ore + 2 libere/ saptamana. Se lucreaza in 2 ture. Salariu si bonus in functie de performanta (0730.306.442 echipainitiala@gmail.com 1488. Menaj, dorim sa angajam o doam-

na pentru menaj 2-3 zile pe saptamana in Clinceni, Ilfov. (0754.089.494 1489. Menajera angajam menajera, cu

program 8,00-16,30, de luni pana vineri, zona Cotroceni -Spataru Preda. Tel. (0755.034.602

1490. Menajera angajam urgent pt vila cu

3 dormitoare in zona Bdul Brancoveanu. Atributii: calcat, spalat, menaj usor, program de la 11 la 17 de luni pana vineri. Salariu 1500 lei/luna plus carte de munca. 1.500 L; (0728.385.446

1491. Menajera familie serioasa angajam

menajera numai cu experienta pentru casa in zona Rosu-Militari, rog maxima seriozitate; (0745.011.899

2500 L, contract. Militari, 1 zi/ sapt, 150 Lei/zi. Tei, 8 ore, L-V, 2500 Lei. Menajera Birouri, 8 ore, 1500 Lei + contract, zona Dimitrov. Menajera interna, 3500 Lei. Cerinte: experienta 3.500 L; (0724.617.662 office@famileto.ro 1509. Menajera, doamna la curatenie Angajam menajera full time. Pentru curatenie zilnica la apartamente inchiriate in regim hotelier. Apartamentele situate central. Program 8 ore. 6 zile din 7. Salariu 1800lei. 11:00 / 19:00 1.800 L; (0769.955.111 admimobiliare@gmail.com 1510. Menajera. Scoala de Muzica

ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com 1551. Modele online, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 1552. Modele online, esti comunicativa, Iti

doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1571. Montator tamplarie PVC cu experi-

enta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591

1572. Montator tamplarie termopan Pinum doors&WINDOWS angajeaza montatori tamplarie termopan. Puteti trimite CV la adresa de email nina.baluta@nusco.ro. Relatii la tel; (021.233.34.31 nina.baluta@nusco.ro 1573. Montator tubulatura ventilatie per-

soane inventive si cu imaginatie, orientat catre rezultate, persoane deschise catre munca in echipa, experienta in posturi similare sau alte locuri de munca montator tubulatura, (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1574. Montator usi angajam muncitori cu

experienta in montajul de usi lemn si metalice. Activitatea se desfasoara in blocuri noi si presupune si manipularea usilor. 3.000 L; (0762.452.745 Etalonmontaj2016@gmail.com 1575. Montator usi. Montam usi lemn, metalice si RF. Montajul se face in locatii noi. Programul este de 8 ore, 3.000 L; (0762.452.745 Etalonmontaj2016@gmail.com

1576. Montator, reglor, depanator ascen-

1513. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1514. Merchandiser in cadrul unui cunoscut producator de jucarii pentru copii din Bucuresti. Locatie: Bucuresti. Program: l-v 09:00 - 17:00/14:00 - 22:00. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1515. Merchandiser, lucrator comercial

Bucuresti pentru ruta mobila in Bucuresti. Program: luni-vineri, 08:30-17:30 si sambata 08.00-12.00. Se ofera contract individual de munca din prima zi, pachet salarial motivant. (0731.044.012 marian.adam@mercury360.ro 1516. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1517. Meserias pentru constructii: rigipsari, zidari, zugravi, inclusiv echipe. Salariu motivant: 3.400-4.500 net+carte de munca. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785

1519. Meseriasi cautam pietrari, faiantari,

rigipsari si zugravi, oferim salarii atractive, cazare pt cei din provincie, (0741.222.008 1520. Meseriasi constructii angajez meseriasi constructii zona Bacu- Joita (Chiajna). Ofer 200 Ron la zi; (0758.480.491

1593. Motostivuitorist Experienta min.1

an pe stivuitor, atestat ISCIR vizat la zi, cazare gratuita camin, salariu net 1800 lei, companie cu sediul in Popesti Leordeni, Sos.de Centura nr. 111, anunt valabil 30 sept. 2018. 1.800 L; (0754.024.038 depozit.central@deltaacm.ro 1594. MUNCITOARE necalificate pentru

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1595. MUNCITOR Angajam muncitori necalificati pentru intretinere hale depozitare. Relatii la tel. L-V 8-18, 1.600 L; (0758.022.771 grecrombussinesgroup@yahoo.com 1596. Muncitor Firma din Bucuresti,

angajeaza cu contract de munca full time pe perioada nedeterminata, muncitor pe pompa beton (calificare la locul de munca) in diverse locatii Bucuresti si Ilfov salariu foarte bun, 2.500 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 1597. Muncitor in atelier asamblari piese,

soare. Relatii la telefon; (0766.229.614

B-dul Timisoara 100, Bucuresti; (0766.229.614

1577. Montatori tamplarie pvc cu permis

1598. Muncitor necalificat (barbati), pen-

B, zona Berceni, (0723.283.374

tru diverse activitati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0755.112.226 office@soimiigs.ro

1601. Muncitor calificat Dezvoltator imo-

biliar angajeaza muncitor calificat pentru lucrari diverse: reparatii interioare, balcoane, etc. (0799.199.422 office@davinciresidence.ro 1602. Muncitor calificat tamplar, tapiter, croitor firma renumita angajeaza in conditii avantajoase. Program de luni pana vineri de la ora 07:00- 15:30 (1 ora pauza de masa) 2.200 L; (0720.200.876 1603. Muncitor calificat, montator rulouri,

tamplarie Firma Eurotenda angajeaza muncitor cu experienta in montaj tamplarie, Permis categoria B. Eurotenda se ocupa cu montaj copertine, rulouri, pereti din sticla. Zona Cora Pantelimon, soseaua Garii Catelu. 2.200 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro 1604. Muncitor calificat, necalificat, laca1531. Modelator covrigi angajez modela-

tor covrigi, locatie magazin metrou Piata Unirii, program flexibil, salariu atractiv; (0720.621.862

1532. Modelator covrigi sector 1, zona Baneasa, Aviatiei. Conditii bune de munca. Salariul 2.000 lei in mana plus carte de munca. Program 8 ore pe zi, cu sambata program scurt 4 ore si duminica liber. 2.000 L; (0726.718.610 state_alexandru1@yahoo.com

1553. Modele online, bonus angajare

online, salariu fix 2000lei,fara target + comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

1533. Modelator covrigi, vanzatoare zona Metrou Stefan cel Mare, angajam urgent; (0745.293.444

1554. Modele online, fete, studente. Vrei sa schimbi studioul? Ai lucrat in videochat si ai fost dezamagita? Discuta cu noi, te vom ajuta. Secret Models lucreaza pentru succesul tau. Bonusuri, plata la zi/ bilunar, 60% prima luna, cazare, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1534. Modelator covrigi, cu experienta,

1555. Modele online. Ai vrea sa castigi in

experienta, salariu motivabil; (0758.421.474

jam personal curatenie 8 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Militari, Drumul Taberei. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, locatie fixa, carte de munca (0731.121.029

1592. Montatori usi, pentru realizarea intregului proces de montaj usi (usi metalice, usi rezistente la foc, usi de lemn, usi industriale: sectionale, rapide, rulouri, etc) (0722.309.589 office@eds-ro.eu

(021.211.90.73

1511. Menajere ptr saloane intretinere

1493. Menajera pentru locuinta in Militari,

1494. Menajera Yusen Logistics (Romania) angajeaza pentru depozitul logistic din Chiajna. Transport asigurat, tichete de masa, salariu atractiv CV la email. (0746.095.209

1550. Modele online Supreme Studio iti

enta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591

ta salariu intre 2500-3000 Lei, urgent (0728.371.397 Isaila_razvan@yahoo.com

1600. Muncitor ambalator produse chimice SC profil chimic platforma Catelu (zona Republica) angajeaza muncitor-ambalator. Cerinte: seriozitateAvantaje: notiuni de chimie, carnet B, domiciliu sector 3 sau 2. Relatii tel. (0770.462.440/ 0745.999.343

pt. patiserie zona Stefan cel Mare, program 1zi/1zi de la 5:30 la 19:30, 2.200 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com

program 4 ore sau 8 ore. Ofer si gazda. (0768.547.372

program 8 ore/zi, curatenie, calcat, gatit, 2.300 L; (0722.221.538

cu/fara experienta salariu 6000 lei+procent 50%-70%, avans 500$ Bonus 900$, program optional. Legalitate, locatii in toate sectoarele. Confidentialitate; 10.000 L; (0770.456.112/ 0784.458.616 studionaughtykats@gmail.com

1570. Montator tamplarie PVC cu experi-

1591. Montatori termopane cu experien-

1599. Muncitor pentru firma in sectorul 2;

Privata Boem Club angajeaza menajera/ femeie de serviciu, responsabila cu curatenia. Site: www.boemclub.ro (0785.442.284

1518. Meserias, muncitori constructii zugravi, instalatori, electricieni, rigipsari, placari fatade. Se ofera contract de munca perioada nedeterminata, program de lucru 8 ore, bonuri de masa, salariu la doua saptamani (0751.517.441

1492. Menajera pentru ingrijire batran cu

1549. Modele online Personal feminin

1569. Montator tamplarie PVC Societatea SC Sibel Plast Impex SRL, cu profil productie tamplarie PVC angajeaza montator tamplarie PVC. Oferim training si un pachet salarial motivant. Pentru detalii sunati la tel. (0784.236.196 resurseumane.sibelplast@gmail.com

locatie: Piata Romana. Program: 7:00 15:30 de luni pana vineri, contract perioada nedeterminata. Programari interviu telefonic sau trimite CV si te sunam noi. 1.600 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1512. Menajere, firma de curatenie anga-

jam in Bragadiru pentru fabrica mecanici, electromecanici si electricieni. program de 8 ore; (0730.072.503

1530. Modelatoare covrigi, Patiseria Tismana, zona Colentina- Fundeni, angajeaza modelatoare covrigi. Program lucru: Luni-Vineri 06.00-16.30, Sam. si Dum. liber. Salariu: 3000 lei. Relatii tel; 3.000 L; (0734.378.436

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

montator tamplarie PVC si aluminiu, cu experienta si permis auto. Oferim salariu motivant, prime Sarbatori, plata ore suplimentare. Detalii la tel. (0723.197.037

cazare + mancare, la curte, familie; (0760.149.917

1484. Mecanici auto cu experienta oferim

1485. Mecanici, electromecanici. Anga-

1529. Modelatoare covrigarie cu experienta in domeniu, de preferat din Bucuresti, pentru detalii apelati la numarul de telefon. 1.800 L; (0769.510.567 mario_home_edition@yahoo.com

1548. Modele online hai in echipa JustY-

1568. Montator tamplarie PVC Angajam

1506. Menajera pentru casa de moda

corporala. Program luni-sambata 6 ore/zi salariu 1200 lei sau program 8 ore/zi lunisambata 1500 lei. Oferim cazare gratuita daca este cazul. Zone centrale. 1.500 L; (0720.057.901

cazare, salarizare 2.000-4.000, Bucuresti sector 3 (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1528. Modelatoare covrigarie covrigaria este situata pe bulevardul Iuliu Maniu, statia de autobuz Apusului. (0769.510.567

1547. Modele fete, studente, part time-full time vino si tu si ofera-ti sansa la un salariu asa cum ai visat mereu. Problemele tale iau sfarsit aici si acum. Te asteptam cu drag. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

SRL angajeaza personal calificat pentru montaj sticla, oferim conditii optime de munca si salariu atractiv, obligatoriu permis conducere; (0732.667.333 office@transparentdesign.ro

1505. Menajera interna, fara obligatii,

mecanic auto. Zona Drumul Taberei, salariu atractiv, rog seriozitate; (0721.551.933

1483. Mecanici auto (2) si 2 ucenici

1527. Model online la JustYou.. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Contract legal de munca cu impozitul achitat integral de firma. Hai la un interviu sa afli mai multe detalii. 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com

1546. Modele fete, studente, conversatii online, Secret Models angajeaza fete pentru conversatii online de acasa sau din studio. Oferim plata zilnica/perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna, cazare. Be your own hero, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1567. Montator sticla Transparent Design

1504. Menajera interna, persoana serioasa, din Bucuresti sau provincie, pentru menaj la domiciliul din Londra al familiei, sotie si sot, cu o problema de dizabilitate, 600 euro plus transport, cazare, masa. 600 {; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com

1508. Menajera, Herastrau, 8 ore, L-V,

1482. Mecanici auto cu sau fara experienta, service auto autorizat RAR incinta Faur. Salariu+ comision; (0721.567.380

««««««««««««««««««

rienta online salariu fix, fara target, comisioane, site-uri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

1566. Montator SISTEME DIN STICLA Eurotenda angajaza montator pentru sisteme de sticla, exemplu partitionari sticla, montaj pe profile din aluminiu, sisteme cu sine glisante. Angajatul trebuie sa stie sa masoare si sa monteze. 2.200 L; (0753.063.012 cornel.constantin@eurotenda.ro

piata Alba Iulia Cautam menajera interna care sa se ocupe de curatenie, calcat si gatit sanatos pentru noi 4 :) o familie cu 2 copii mici care locuim intr-un apartament in zona piata Alba Iulia. (0724.190.133

1480. Mecanic, electrician si tinichigiu

pregatitor auto Service auto in plina dezvoltare angajeaza: tinichigiu, mecanic auto, vopsitor, operator identificare piese auto, pregatitor auto, in zona Morarilor Faur. Program L-V de la ora 8-17 si S-D liber. Salariu atractiv, echipa tanara, mediu de lucru placut. Mai multe detalii: (0723.018.016/ 0722.606.756 predosauto@gmail.com

MESERIASI. ANGAJAM URGENT IN CONSTRUCTII MESERIASI, SALAHORI, ECHIPE SAU FIRME. PLATA SE FACE LA MP. OFERIM CAZARE SI CARTE DE MUNCA; (0721.738.448 1526.

1545. Modele feminine cu sau fara expe-

1565. Montator pardoseli epoxidice cu sau fara experienta. Salariu 2500- 4000 lei. (0774.918.434

1503. Menajera interna luni-vineri 8-18

1507. Menajera si bona - Baneasa angajez doamna pentru menaj (spalat, calcat, curatenie, ordine, pregatit masa) si cu atributii de bona 4 ore pe zi. Program 9-17, de luni pana vineri. 2.000 L; (0766.462.086 lucia.stanica@gmail.com

1481. Mecanic, tinichigiu, vopsitor,

««««««««««««««««««

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

1502. Menajera interna Bucuresti, fara obligatii, persoana in putere, singura, salariu 2.000- 2.500 lei; (0722.210.231

mecanic/ajutor mecanic in domeniul stivuitoarelor in bragadiru. Studii medii tehniceCunostinte in domeniile: hidraulica, mecanica.Experienta anterioara reprezinta un avantaj 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro camioane angajam mecanic, ajutor mecanic, electrician si tinichigiu camioane si utilaje, Salariu atractiv; Posibilitate cursuri de perfectionare. (0722.333.733 ruxandra.bejinariu@unimog-service.ro

1525. Meseriasi si necalificati salahori. Angajez meseriasi si necalificati salahori pentru lucru in Bucuresti, cu plata la zi sau la saptamana. Am de lucru toata iarna. Fara echipe sau intermediari; (0735.734.646

1544. Modele de top la Best Studios. Vrei

1535. Modelator, vanzator, patiser cu

1536. Modelator, ajutor brutar, cocator

brutarie angajeaza modelator, cocator cu/fara experienta in domeniul panificatiei. Salariu atractiv, oferim cazare gratis, conditii de munca foarte flexibile, asigurarile de sanatate la zi. (0723.500.709 romtehnocom99@gmail.com

fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 1556. Modele videochat, zona Unirii, salariu fix garantat in primele 3 luni (te sustinem finanicar pana te acomodezi cu noul job). Comision din incasari 60%. Legalitate 100%. Confidentialitate. Training 24/7. Make-up gratuit. Multe bonusuri. 3.500 {; (0753.019.000 job@prostudioromania.ro 1557. Monda angajeaza lucrator comer-

1537. Modelator, covrigar, personal covrigarie/ patiserie- modelator covrigi in zona Piata Gorjului, Militari. Salariu avantajos, prime si alte beneficii; pt informatii suplimentare, sunati la tel. 1.900 L; (0769.850.770

cial, casier avem 4 locuri disponibile, la magazinele din 1 Mai(Ion Mihalache 45) si P-ta Muncii. Oferim 3000 Lei brut + bonusuri de performanta + prime de concediu (0740.037.030 qbiz03@yahoo.com

1538. Modelatori covrigi, vanzatoare personal patiserie cu experienta, modelatori covrigi zona Mihai Bravu metrou. (0721.880.281

1558. Montaj, firma Eurotenda Paradise angajeaza muncitor pentru montaj copertine, rulouri, sisteme sticla. Zona Cora Pantelimon. Experienta minima montaj tamplarie. Dorim cu permis categoria B. 2.200 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro

1539. Modele Afla cum poti sa devii un model de succes si beneficiaza de un procent de 60%. Ai un bonus de 500$ garantat si cel mai bun training. Cautam fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani. 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com 1540. Modele online, salariu fix 2000lei,

1559. Montator angajam montator sisteme de umbrire, copertine, rulouri transparente. Punct de lucru Sos Morarilor nr 1 sector 2 Bucuresti. Permis cat B. Program L-V. Salariu avantajos; (0751.221.981 office@confortsystem.ro

fara target +comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

1560. Montator lacatus GK (montator gips-carton) Angajam montator gips-carton, contract de munca, salariu atractiv, rugam seriozitate. Firma, pentru detalii, (0766.450.736

1541. Modele conversatii online, procent 60 %, plata la zi, posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor +solar, 4.000 {; (0799.647.917 iacovmariaraluca@yahoo.com

portul si montajul mobilierului la sediul clientului, cunostinte de baza in montarea mobilei sunt obligatorii, salariu minim 2.000 lei net, detinerea permisului auto avantaj, 2.000 L; (0735.533.004/ 0799.457.799

1542. Modele conversatii online, procent 60 % plata la zi, bonus angajare 1000 ron, bonus 500 de ron foto,posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor + solar, 5.000 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com 1543. Modele de top la Best Studios. Vrei

un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752

1561. Montator mobila, asigura trans-

1562. Montator mobilier firma amenajari

interioare angajam montatori mobila cu experienta, tamplari, in special mobila de bucatarie, carnet auto categ. B- avantaj, diurna, transport si cazare asigurate; (0738.757.207 iulia.maticiuc@interdesign.ro 1563. Montator mobilier de lux. Show-

room mobilier de lux angajam montator mobilier. Cerinte: relationare cu clientii; persoana serioasa si loiala; experienta tehnica relevanta; permis categoria B; spirit de munca in echipa. (0740.591.851 predasilviu.7@gail.com 1564. Montator mobilier pal la masa

lucru, in hala productie mobilier din pal melaminat, in zona Cora Pantelimon, metrou Republica. Salariu atractiv. Experienta obligatorie in domeniu. (0723.599.451

1578. Montatori aparate aer conditionat

si tubulatura. Pachet salarial atractiv. Relatii la tel. (0756.128.222

1579. Montatori mobila, soferi montatori,

tehnicieni cautam persoane atente la detalii, indemanatice, cu simt practic, care au lucrat cu scule de mana si au avut activitati similare. Carnetul auto categoria B reprezinta avantaj. Angajare cu CIM sau PFA (0737.163.162 cv@vvo.ro 1580. Montatori mobilier angajam mon-

tatori mobilier pentru punctul de lucru din Bdul. Basarabia 256C (vis a vis metrou Republica); (0756.202.051/ 0744.372.259 contact@indeko.ro 1581. Montatori rigips angajam, oferim

cazare, firma de constructii cu experienta de 7 ani, angajeaza muncitori calificati si necalificati; 4.000 L; (0726.320.200 cristi85dobre@yahoo.com 1582. Montatori si muncitori necalificati Tubulatura HVC montatori meseriasi si necalificati priceputi si dornici de a invata o meserie curata si bine platita, salariu intre 2.400-3.500, cazare, 3.500 L; (0720.604.219 1583. Montatori tamplari mobilier din PAL melaminat, sunati sau dati sms pentru informatii. Salariu 3.000 ron. Persoane cu experienta sau cunostinte in domeniu. Program luni-vineri orele 8-18. In incinta Faur sector 3. Carte munca. 3.000 L; (0766.638.967 office@marcoshop.ro 1584. Montatori tamplarie aluminiu, PVC,

pereti cortina Neutrab Axis SRL, Bucuresti, angajaza in conditii corecte si avantajoase. Munca se desfasoara pe santier. Contract de munca 3.000 L; (0729.881.767 neutrabaxis@gmail.com

tus confectii metalice, pregatitor profile vopsitorie electrostatica. Hala este situata pe B-dul Preciziei, in apropierea statiei metrou/ Ratb, 2.200 L; (0738.311.344 Office@lamyideas.ro

1605. Muncitor cunostinte lacatuserie Horeca Bucuresti angajeaza ajutor lacatus pentru confectii metalice inox, salariu dupa interviu. Fabricatia in zona Chirigiu - Sos. Viilor; (0721.922.902/ 0720.852.570 office@horeca-bucuresti.ro 1606. Muncitor depozit cosmetice si pro-

duse, curatenie, pregatire comenzi, marfa la raft, curatenie Popesti-Leordeni, 2.100 L; (0762.301.883/ 0741.274.552 office@razilcom.ro

MUNCITOR DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII, ZONA FUNDENI, 3.000 L; (0751.066.511 1607.

1608. Muncitor depozit, Societate comerciala de distributie articole menaj plastice, angajeaza muncitor depozit cu contract munca, salariu motivant. Rugam seriozitate. Tel. (0732.777.291/ 0762.222.224/ 0784.283.720 trimarq@trimarq.ro 1609. Muncitor finisaje int/ext si mobilier, angajam muncitor in finisaje int/ext, mobilier etc.pt.puncte de lucru in Bucuresti, de LV, 7-16:30. Salariul porneste de la 2600 lei si este negociabil la interviu. Pt. programari sunati; 2.600 L; (0786.779.494 1610. Muncitor intretinere gazon-curate-

nie din provincie sau Bucuresti, angajam urgent, asiguram cazare, masa si contract de munca; (0741.093.002/ 0744.525.029

1585. Montatori tamplarie inclusiv necali-

1611. Muncitor manipulant marfuri depozit, zona Pantelimon sector 2. Descarcare si incarcare marfa. Preluarea comenzilor si servirea clientilor. Program L-V 5,30-14.30. Sambata de 2 ori/ luna 5.3012.00. Salariu net 2.500 Ron, 2.500 L; (0745.472.470

1586. Montatori tamplarie PVC angajez cu plata la metru patrat sau salariu 2.2002.500 lei si muncitori necalificati, Ionut; (0761.239.007

1612. Muncitor necalificat Angajam cu forme legale muncitor necalificat Program 8-16:30. Zona Baicului / Gara de Est.Carte de munca inca din prima zi. 1.500 L; (0720.304.682

ficati, SC Invest Prod SRL angajeaza montator tamplarie aluminiu si pereti cortina. Pachet salarial atractiv, carte de munca. Cerinte: - experienta in domeniu, lucru in echipa, seriozitate 450 {; (0726.103.982 office@investpro.ro

1613. Muncitor necalificat Angajam muncitor necalificat pentru incarcare/ descarcare/ reparare paleti. Punct reper sos chitilei, sector 1.Bucuresti, se ofera cazare in caz de nevoie. Salariu 2000 lei. 2.000 L; (0761.153.722 Marinescu.florin1988@gmail.com 1614. Muncitor necalificat angajam, cu

contract de munca, pentru intretinerea spatiilor verzi. Oferim asigurare de sanatate, salariu bun si tichete de masa de masa de 315 lei. Se lucreaza de luni pana vineri, 8 ore/zi. (021.318.91.77 hr@semaparc.ro 1615. Muncitor necalificat Cautam muncitori pentru brutarie, patiserie, cofetarie. Program full time sau part time. Locatie zona sector 4, parc Tineretului aproape metrou. Program flexibil, salariu atractiv, bonusuri. (0721.967.808 1616. Muncitor necalificat cu sau fara experienta, pentru activitati in santier, program lucru 8 h/zi, 1 h pauza de pranz. Oferim si solicitam seriozitate; 120 L; (0744.316.317 office@topclassresidence.ro 1617. Muncitor necalificat Daca iti cauti de munca si nu stii ce fel de meserie sa iti alegi te invitam la noi in ehipa pentru a lucra in bucatarie, cureti legume si ne ajuti la curatenie. Banii tai 1.800 lei cu contract. 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 1618. Muncitor necalificat Depozit de paleti, salariu 1800 lei, 1 masa pe zi inclusa, se ofera cazare la locul de munca in caz de nevoie. Zona Stefanestii de Jos. Bucuresti-Ilfov 2.000 L; (0747.709.090 Marinescu.florin1988@gmail.com 1619. Muncitor necalificat Fabrica producatoare de mobila angajeaza in conditii avantajoase muncitori necalificati. Program de lucru de luni pana vineri (07:00 - 15:30, 1h pauza de masa). Sector 3. (0723.606.863 1620. Muncitor necalificat Firma Euroten-

da Paradise angajeaza pentru munca in atelier, sector 3, zona Cora Pantelimon, soseaua Garii Catelu. Specializare la locul de munca. 2.000 L; (0753.063.012 contact@eurotendaparadise.ro 1621. Muncitor necalificat in constructii;

(0733.023.526

1622. Muncitor necalificat in domeniul

gazelor; (0756.190.949

1623. Muncitor necalificat la statie de reciclare ambalaj de sticla. Program L - V: 7 ore/zi. Punct de lucru - Bucuresti, sector 3 (0723.548.557/ 0734.331.037 office@tcromglass.ro 1624. Muncitor necalificat pentru magazin materiale de constructii zona Hala Traian (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com 1625. Muncitor necalificat pentru santiere, domeniu se activitate instalatii. Oferim salariu atractiv, cerinte: spart, taiat, carotat pereti, prindere instala?ii, curatenie in santier. 2.000 L; (0762.659.849/ 0767.154.322 Contact.qualityresidence@gmail.com 1626. Muncitor necalificat sau echipa

angajez, ofer cazare; (0733.023.526

1627. Muncitor necalificat pentru depozit

Societate comerciala angajeaza lucrator depozit pentru incarcare/ descarcare marfa, pregatit comenzi marfa, infoliat paleti, zona Berceni - Metalurgiei; (021.684.60.00 office@darinne.ro

1628. Muncitor necalificat si sofer firma de instalatii in constructii ang. muncitori necalificat cu permis auto, salariu pe masura capacitatii de munca, cm, 100 L; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com 1629. Muncitor necalificat, tipografie angajeaza personal necalificat in vederea specializarii, stantator, zona Fundeni, Pantelimon. (0723.187.377 1630. Muncitor necalificat, autoutilitara vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 2.500 L; (0730.612.742 1631. Muncitor necalificat, calificat in confectii Confectioneri, muncitori necalificati pentru pliaj si masa de croit pt. atelier de confectii in Prel. Ghencea, personal pentru munca la domiciliu, contract munca, tichete masa, 07.00-15.30; (0786.036.868/ 021.444.32.60 production@creastyle-impex.com 1632. Muncitor necalificat, cazare gratuit

ferma piscicola la 35 km de Bucuresti angajeaza muncitor necalificat pentru intretinere gospodarie. Masa si cazare asigurate. Atributii: ordine, curatenie, taiat iarba, gradinarit, stropit pomi, etc. 1.600 L; (0725.225.115 pescuit@baltaluica.ro

1633. Muncitor necalificat, instalatii apa canal Angajam muncitor necalificat instalatii apa-canal. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Program de luni pana vineri. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe informatii, 2.000 L; (0730.612.742 contabilitate@kanal.ro 1634. Muncitor necalificat, sector 3, Fabrica textile, angajeaza necalificati, 3 schimburi, pentru domeniul textile. Supraveghere, curatare si mentenanta masini de tricotat. Salariu, bonuri, transport, bonusuri. (0756.066.012 mihaela@tbr.ro

1587. Montatori tamplarie pvc calificati/necalificati firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje, permis de conducere categoria B reprezinta un avantaj;www.tamplarie.com 3.000 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1588. Montatori tamplarie PVC, calificati si necalificati. (0730.619.925 office@setigroup.ro 1589. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat Firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com 1590. Montatori tamplarie PVC, calificat sau necalificat firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, carte de munca; 3.500 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1687. Muncitori in depozit pt. depozit de

obiecte sanitare (Bucuresti, zona VitanBarzesti. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare; (0720.112.734 1688. Muncitori in depozit pt. depozit de obiecte sanitare (Bucuresti, zona VitanBarzesti. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare; (0720.112.734 1689. Muncitori in fabrica pt. Firma

1635. Muncitor necalificat, sectorul 4

zona Eroii Revolutiei. Angajam oameni cu sau fara calificare pentru: turnare beton semiuscat, asfalt, montaj pavele, borduri. Asiguram cazare pentru cei din provincie;Program LUNI - VINERI (0770.328.042 1636. Muncitor necalificat, sudor, mecanic, electrician societate comerciala angajeaza pe perioada nedeterminata, program de lucru: L-V 8 ore/zi. Punct de lucru Giulesti sector 6 Bucuresti (0733.971.506 otidit@yahoo.com 1637. Muncitor necalificat, tamplarie

PAL, oras Pantelimon (circula Ratb), ajutor prelucrare/montare mobilier la comanda cu posibilitatea de a invata lucruri noi, pregatire, slefuire piese MDF, vopsire. Contract munca. 1.450 L; (0723.569.221/ 0721.253.292 1638. Muncitor necalificat-ambalator

1662. Muncitori constructii Angajez

muncitori necalificati pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. Salariu de la 2500 la 3500 lei. Numai cu carte de munca, 3.500 L; (0735.499.307 1663. Muncitori constructii firma con-

structii angajam, dulgheri, fierari, zidari, zugravi ?i necalificati. Cautam oameni seriosi care isi doresc sa lucreze pe termen lungNr de contact; (0786.998.655 1664. muncitori constructii Firma de con-

structii angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata, muncitori calificati, zidari, rigipsari, finisori, zugravi, fatadisti, sapisti, tencuitori, necalificati. Tel: 3.800 L; (0720.101.115 office@constructiimecanizate.com

productie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare: (0720.112.734 1690. Muncitori in fabrica pt. Firma pro-

ductie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea) Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare: (0720.112.734 1691. Muncitori in fabrica pt. firma pro-

1665. Muncitori constructii, SC angajam cu carte de munca dulgheri,zidari si necalificati pt Bucuresti, zona Prelungirea Ghencea. Se ofera cazare pentru cei din provincie. Salariu atractiv. (0766.708.293

ductie obiecte sanitare (Bucuresti, zona Ghencea). Cerinte: persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Se lucreaza in doua schimburi saptamanale. Nu oferim cazare: (0720.112.734

1666. Muncitori constructii, SC anga-

1692. Muncitori in fabrica de mezeluri,

angajam muncitori necalificati pentru postul de ambalator manual. Salariul este de 1700 lei, program in 2 schimburi 7.15.30.00 /11.00 -19.30L-D, sambata liber, Bd Th Pallady nr 44 D,duminica se lucreaza (0737.523.284

jeaza muncitori calificati, cu experienta in orice tip de lucrare de constructii. Asiguram cazare si transport la santier cu masini proprii 3.500 L; (0744.304.636

daca se strang 8 persoane dintr- o comuna oferim si transport. Salariu atractiv, masa 2.750 L; (0720.565.891 cristinatumpi@yahoo.com

1639. Muncitor necalificat. SC Electro-

1667. Muncitori cu experienta pentru

1693. Muncitori in productie persoane cu

magnetica SA angajeaza muncitor necalificat. Relatii la; (021.404.21.20 1640. Muncitor pensionar fabrica deter-

genti sector 3 angajeaza muncitor pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1641. Muncitor tamplarie AL, PVC, per-

mis auto, salariu foarte bun; (0722.383.578/ 0745.999.088

1642. Muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiei si hidroizolatori. Ofer cazare, salariu atractiv. (0735.039.124 1643. MUNCITORI depozit, companie multinationala angajeaza muncitori necalificati pentru descarcat/ incarcat si montaj mobilier. Oferim salariu atractiv plus alte beneficii (0735.547.751 1644. Muncitori in constructii- ame-

najari interioare (rigipsari, zugravi, faiantari). Detalii la telefon; (0767.155.104 1645. MUNCITORI IN CONSTRUCTII; (0751.403.012 1646. Muncitori pentru fabrica productie

ingrediente alimentare (condimente). Locatie: Pipera- capat linie autobuz 301. Conditii de munca avantajoase: salariu motivant+ sporuri, bonuri de masa, decontare transport. Oferim cazare pentru cei din provincie. Programari interviu la tel. (0741.106.016 1647. Muncitori SC Fibro Metals SRL

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu minim 3000 lei net. (021.224.01.17 1648. Muncitori SMP Sun Structure firma

de productie prelate si structuri metalice angajam lacatusi sau muncitori necalificati. Mai multe detalii va putem oferi la nr., (0762.664.100/ 0762.664.100 prelatesmp@gmail.com 1649. Muncitori necalificati angajam

persoane cu handicap (hipoacuzie grad accentuat) pentru zona Bucuresti- Ilfov. Va rugam trimiteti cv la adresa de e-mail office@soimiigs.ro (0755.112.226 office@soimiigs.ro 1650. Muncitori - vulcanizare, cu sau

fara experienta, salariu atractiv. Oferim si cazare; (0722.259.362 1651. Muncitori amenajari, persoane cu/

fara experienta pentru lucrari amenajari interioare si supraveghere lucrari. Disponibilitate deplasari in tara 1 L; (0744.753.931/ 0722.705.315

1652. Muncitori calificati Firma cu sediul in Bucuresti si Londra cauta in Buc sau provincie,muncitori calificati in constructii in diverse domenii: tamplar, rigipsar, zidar, faiantar, electrician. Mai multe detalii la telefon; (0745.200.103 titieanu_a@yahoo.com 1653. Muncitori calificati si necalificati pt. firma constructii. Se asigura cazare, rugam seriozitate; (0771.770.120 1654. Muncitori calificati in acoperisuri

SC angajeaza muncitori calificati, cu experienta in tinichigerie si dulgherie de acoperis. Salariu net 3500 lei. Asiguram cazare, transport la santier cu masini proprii. Tel. director. 4.000 L; (0744.304.636 1655. Muncitori calificati si necalificati Firma de constructii, angajeaza muncitori calificati si necalificati, pentru constructii de case in Bucuresti si Ilfov. (0767.986.630 1656. Muncitori calificati si necalificati in

domeniul: mobila, pal, executie si montaj, tamplarie, aluminiu, pvc, executie si montaj, salariul intre 2000-2500 ron negociabil/net. 2.500 L; (0744.221.705 dragos945@yahoo.com 1657. Muncitori calificati si necalificati

Muncitori necalificati (carte de munca): 110 ron/zi lucrata + o masa calda + cazare asigurata + transport asigurat acasa. Muncitori calificati: 130 ron/zi lucrata+o masa calda. (0742.052.306 office@digijobs.ro 1658. Muncitori calificati si necalificati

pentru finisaje, zugraveli. Firma de constructii, S. 6; (0723.634.927

1659. Muncitori calificati si necalificati, drumari Firma de constructii cu puncte de lucru in com Chitila si com Domnesti amgajeaza muncitori calificati si necalificati in domeniul constructiei de drumuri, asfaltatori, pavatori. (0722.271.606/ 0725.981.534 office@gama-admin.ro

montaj pereti cortina si fatade ventilate, angajez cu contract de munca, salariu de incadrare este 2800 Lei, fiind negociabil in functie de experienta (0734.204.248 1668. Muncitori cu sau fara experienta

angajam pentru amenajari interioare si exterioare, servicii mentenanta cladiri. Conditii civilizate de munca. Salariu atractiv si plata la timp (0720.990.701 dudaucorina@yahoo.com

1709. Muncitori necalificati in vederea pregatirii pentru meseria de macelartransator. Oferim cazare si masa gratuita. Asteptam provincia. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Salarii atractive. Relatii intre 10.00- 16.00. (0769.961.624 1710. Muncitori necalificati Muncitori necalificati in fabrica de mezeluri: ambalare, descarcatori-incarcatori, fumatorist. (0721.450.253 valcom50@gmail.com 1711. Muncitori necalificati pentru ame-

najari interioare, gresie, faianta, parchet, varsta maxima 45 ani. (0741.222.008 ciprianpal@yahoo.com

1712. Muncitori necalificati pentru fabrica

talpi incaltaminte. Program de lucru 07.0015.30. Zona Baicului, Pantelimon, Doamna Ghica (0788.262.725 puntosuolarom@yahoo.com 1713. Muncitori necalificati pentru maga-

zin alimentar; (0720.882.236/ 0785.708.567

1714. Muncitori necalificati pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

1715. Muncitori necalificati pentru

sortare hartie. Oferim (cazare gratis) si transport. Conditii decente de munca in hala si alte beneficii. Zona Pantelimon Ilfov; (0745.881.651 1716. Muncitori necalificati pt. firma de

constructii, contract de munca, salariu 2000 -2500 Lei/ luna net. Posibilitate cazare la baraca. Telefon; 2.500 L; (+40753106150

1717. Muncitori necalificati pt. societate

comerciala din Bucuresti, sect. 3. Relatii la tel. sau email; (0727.745.774/ 021.313.64.72 spazioverdeirigatii@yahoo.com 1718. Muncitori necalificati salariu nego-

ciabil, trransport asigurat; tichete de mas? ĂŽn valoare de 15 lei, plata orelor suplinentare pl?tite dublu, spor de noapte de 25%, 25 de zile CO / an, (0720.534.814 recrutare.brasov@passion4work.ro

Muncitori necalificati (barbati) angajam pe durata nedeterminata, sector 1 si 6, locatie Bulevardul Constructorilor. Salariu de la 1.900 L; (0728.326.445

1719.

1731. Muncitori necalificati, angajam muncitori necalificati - barbati, pentru sortare deseuri la punctul nostru de lucru situat in loc. Sindrilita, Ilfov; (0730.310.310 razvan.enache@recicleaza-deseuri.ro 1732. Muncitori necalificati, complex tur-

istic Saftica Resort angajeaza muncitori necalificati pentru curatenie si intretinere. Se ofera carte de munca, cazare, 2 mese pe zi, salariu 1700 ron. 1.700 L; (0752.665.595/ 0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 1733. Muncitori necalificati, dulghjeri,

zidari angajez; (0724.138.837

1734. Muncitori necalificati, fierari beton-

isti, dulgheri, zidari pentru Bucuresti (imprejurumi) cu carte de munca. (0733.272.367 1735. Muncitori necalificati, firma de con-

structii si instalatii ang. personal calificat si necalificat pentru lucru in Bucuresti si Brasov, se ofera cazare, transport si diurna 2.400 L; (0762.111.666 office.roingsystems@yahoo.com 1736. Muncitori necalificati, societate

comerciala cu activitate in productia de mobilier din pal melaminat si MDF, angajam persoane serioase si dornice sa se alature colecticului nostru. Mediu de lucru placut, salariu atractiv (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com 1737. Muncitori necalificati, societate comerciala cu sediul in Jilava angajeaza pentru depozit. Salariu 2000 lei net, asiguram transport (0758.043.439 1738. Muncitori necalificati, sudori, lacatusi, domeniul confctii fier forjat. Posibilitate de cazare. Echipa tanara si dinamica. Salariu motivant in functie de performante, 2.0004.500 lei; (0747.407.229 1739. Muncitori necalificati, calificati Angajam muncitori necalificati/calificat oferim cazare gratuita + 80-100 Lei /zi, pentru mai multe detalii, va rog sa ma contact. 100 L; (0725.368.099 1740. Muncitori necalificati, constructii

urgent, angajam personal necalificat, apti pentru lucru la inaltime (acoperis hale industriale sau lucru din nacela). Nu este necesara experienta. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.400 L; (0723.642.690 office@aartt.ro

1753. Muncitori. Firma tamplarie PVC cu

sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910

1754. Muncitori. SC Electromontaj SA- Sucursala FSM Bucuresti angajeaza cu prioritate muncitori calificati zincatori si muncitori necalificati cu posibilitatea calificarii in meseria de zincator. Se ofera salariu motivant, plus bonuri de masa in valoare de 300 RON/ luna. Muncitor necalificat salariu minim net 1800 lei +bonuri masa. Muncitor calificat zincator: salariu minim net 2200 lei + bonuri masa. Se platesc orele suplimentare conform legii, ceea ce duce la cresterea salariului primit. (021.346.55.37/ 021.346.03.18 1755. Muncitori. Societate constructii angajam muncitori necalificati pentru depozit, lacatusi mecanici si sudori. Se ofera si cazare. Telefon; (0744.759.873 1756. Necalificat muncitor necalificat pentru invatarea meseriei de sudor electric la locul de munca si sudor electric angajam pentru firma in zona parc Pantelimon. Tel intre orele 9 si 15; (0722.224.646 1757. Necalificat, curte, pt. Fox mezeluri. Intretinere spatii verzi si platforma. Program 8 h/zi, nedeterminata, sector 4. Alte beneficii: masa calda, bonus performanta, prime sarbatori, rechizite copii, etc. 1.500 L; (0726.718.768 1758. Necalificat. Angajam tanar pe post de necalificat. Se ofera sansa de a invata meseria de instalator. Oferim si rugam seriozitate. (021.334.36.80/ 0788.346.395 1759. Necalificati Fabrica de mobila,

1669. Muncitori depozit fier vechi Angajam muncitori necalificati pentru depozit fier vechi. Zona str Fizicienilor, sector 3; (0720.228.931

angajam personal necalificat pentru curatat, ambalat piese de mobilier, incarcat si descarcat marfa, activitati diverse in hala. Program fix 8-17.00, 1 h pauza, decontare transport. 2.000 L; (0753.277.788 laramodul@gmail.com

1670. Muncitori fabrica societate comerciala angajeaza muncitori in fabrica de productie. Salariu motivant. Program l-v 8.00 17.00. Popesti Leordeni, Ilfov. 2.300 L; (0730.081.777 jana@sippaneltechnologies.eu

1760. Necalificati pentru atelier tamplar-

ie pvc, zona Berceni, (0723.283.374

1761. Necalificati si calificati pentru lucrari de instalatii. Se asigura contract de munca, abonament r.a.t.b. Metrou. program de lucru: L-V, 8-16. rog seriozitate. Exclus aventurieri;; (0744.451.043 florica12330@yahoo.com

1671. Muncitori fabrica tamplarie PVC Producator de tamplarie PVC angajeaza muncitori calificati si necalificati (asiguram calificare la locul de munca); (0746.372.326

1779. Operatoare preluare comenzi

telefonice salariu intre 1800-2000 lei/luna. CV la mail; (0799.831.111/ 0720.987.739/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1780. Operatoare sala jocuri noroc in incinta Mega Mall, etaj 2, sector 2, Bucuresti. Langa Arena Nationala. Relatii la telefon, e-mail 1.700 L; (0725.550.268 minacristi@gmail.com

1781. Operatoare sali jocuri de noroc Firma jocuri de noroc angajeaza pt. postul de operatoare in Bucuresti, cu sau fara experienta. Oferim cazare pentru 2 fete intr-un apartament, salariu motivant+ bonusuri si posibilitate de tips, urgent, (0725.525.025 sphinxarena2014@gmail.com 1782. Operator casa de amanet. Program flexibil, salariu atractiv, cu sau fara experienta; (0735.545.644 1783. operator tipar digital Xerox, obliga-

toriu experienta, salariu atractiv, Sos. Oltenitei, sector 4. CV la regataprint@gmail.com (0730.833.838 regataprint@gmail.com 1784. Operator abkant si lacatus;

(0735.842.429

1785. Operator ambalare, preparare

medicamente Fabrica de medicamente situata in Theodor Pallady angajeaza personal in sectia de ambalare, preparare. Program: 3 schimburi cu rotatie saptamanala (06-14, 14-22, 22-06), luni-vineri. (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1786. Operator arhivare documente in cadrul unei importante companii producatoare de echipamente si utilaje de prelucrare a geamurilor termoizolante din Cluj. Program de munca flexibil. 1.700 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1787. Operator calculator cu bune abilitati de comunicare si intiativa. Se lucreaza in ture de zi si de noapte. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1788. Operator calculator pentru restaurant situat in Colentina, sunati pentru detalii (0725.516.976

1672. Muncitori femei si barbati calificati

1762. Necalificati angajam in constructii pentru curatenie, Piata Unirii, diurna, cazare, conditii serioase, 100 lei/zi, Marian; (0765.629.869

1789. Operator calculator pentru supermarket amplasat in sectorul 4, posibilitate de dezvoltare profesionala, experienta in domeniul retail si cunoasterea programului de operare BackOffice Supermarket, reprezinta un avantaj 2.500 L; (0725.563.362 dragos.issasupermarket@gmail.com

1673. Muncitori femei si barbati calificati

1763. Necalificati constructii, barbati si femei la fabrica de pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, p.reper Garden Plaza. Statie ICTSMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare, salariu 3.000-3.500 Lei 3.500 L; (0766.085.519

1790. Operator calculator si agent call center pentru relatii clienti si ofertare. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, bonuri cadou, asigurare sanitate; (0728.839.851 agerthermoserv@gmail.com

1764. Necalificati in constructii pentru

1791. Operator calculator Catering. Angajam operator calculator pentru firma de catering. Principale atributii: gestionarea comenzilor, contabilitate primara. Cerinte: experienta in domeniu minim 2 ani, cunostinte PC, 2.300 L; (0723.793.620 Office@bunbun.ro

si necalificati la curatenie. Oferim cazare, salariu 1.500-2.000 lei, zona Colentina; (0763.646.272 si necalificati la curatenie. Oferim cazare, salariu 1.500-2.000 lei, zona Colentina; (0763.646.272

1674. Muncitori in constructii atat calificati cat si necalificati, pentru societate.Salariul pentru muncitori calificati este de 3500 lei iar pentru necalificati 2500 lei 3.500 L; (0741.252.627

curatenie, cazare+ diurna zilnic. Plata la timp. Conditii serioase. Stefan; (0740.838.160

1675. Muncitori in constructii Firma con-

structii angajam cu caret de munca dulgheri, fierari si zidari. Pentru provincie se asigura cazare. Tel, de luni pana vineri intre orele 09.00-17.00. (0758.815.064 mavproiect@yahoo.ro

1765. Necalificati zona Piata Unirii, pen-

1676. Muncitori in constructii Firma con-

1766. Necalificati, barbati si femei la

structii angajeaza rigipsari, zugravi si necelificati. Pentru provincie se asigura cazare. tel. de luni pana vineri, intre orele 09.00-17.00. (0758.815.064 mavproiect@yahoo.ro

1677. Muncitori in constructii pentru lucrari de fierarie, dulgherie, zidarie, tencuieli, termosistem, gips carton, electricieni. Angajare sau plata sau la lucrare. Bucuresti (0723.322.811 dantoader63@yahoo.com 1678. Muncitori in constructii angajam

urgent, angajam personal cu experienta in constructii, in special confectii/structuri metalice si/sau hidroizolatii, instalatii. apt pt lucru la inaltime. Salariu atractiv + bonusuri/prime; 2.800 L; (0723.642.690 office@aartt.ro 1679. Muncitori in constructii cu experienta Ofer cazare, carte de munca, salariu incepand de la 3000 lei in functie de experienta; In plus bonusuri la fiecare lucrare. 3.000 L; (0764.232.360 1680. Muncitori in constructii, angajez

tru firma constructii, oferim cazare + bani de mancare zilnic. Dorim oameni seriosi, fara probleme cu alcoolul, 100 lei/zi, Mihaela; (0734.492.895

1694. Muncitori lucratori productie mobilier, persoane fara experienta pentru sters, ambalat, manipulat, incarcat, descarcat si alte activitati specifice. Persoane cu experienta 2000 Ron. Carte munca. L-V 818. Faur sector 3 1.800 L; (0766.638.967

1720. Muncitori necalificati - fabrica de mobila, fabrica de mobila cu o experienta de peste 16 ani in domeniu angajeaza personal ne/calificat.- contract pe perioada nedeterminata; program de lucru 8 ore; salariu atractiv, bonusuri; (0723.151.750 contact@fabricademobila.ro

1695. Muncitori necalificati (zidari si dulgheri) pt. firma deconstructii din Bucuresti. Conditii avantajoase; (0735.244.454

1721. Muncitori necalificati caut urgent. Caut muncitori urgent muncitori necalificati de preferat care au mai lucrat in domeniu constructii, 120 L; (0740.641.495 bocamihai86@yahoo.com

1696. Muncitori necalificati angajam pen-

tru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore/schimb, de luni pana vineri, salariu 2200 lei net, 2.200 L; (0726.726.006

1697. Muncitori necalificati Baduc SA angajeaza muncitori necalificati pentru sectia de productie din Popesti - Leordeni. (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

1722. Muncitori necalificati constructii

metalic muncitori tineri necalificati ce doresc sa se formeze in domeniul constructiilor metalice si semnalistica statii peco. Salariul atractiv. Deplasari tara. Permis constitue un avantaj. (0740.490.036 Vladone16@mail.ru 1723. Muncitori necalificati constructii,

angajam 20 de muncitori necalificati, salariu brut 3278 ron, salariu net 2302 ron. Salariu net cuprinde: 1887 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Pentru cei care au fost pacaliti; 3.278 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

pentru Bucuresti dulgheri, fierari, zidari, necalificati, electrician, instalator, montatori termosistem. Relatii la telefon. Pentru muncitorii din provincie posibilitate cazare in santier (0723.322.811 dantoader63@yahoo.com

1698. Muncitori necalificati barbati pentru

1681. Muncitori in constructii, firma de constructii angajeaza dulgheri, fierari, lacatusi si sudori, salariu 3.500-4000 lei (net), muncitori necalificati 2.000- 2.500 Lei (net), contract de munca, posibilitate cazare la baraca; 3.500 L; (+40753106150

1699. Muncitori necalificati barbati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2200 pe luna + 2 mese/zi. 2.200 L; (0725.333.503

1724. Muncitori necalificati dulgheri si

1700. Muncitori necalificati Cablare si montare echipamente. Seriozitate. Muncitori necalificati pentru lucrari electrice. (021.255.05.68/ 0787.855.751 office@asgrup.ro

1725. Muncitori necalificati in constructii

1682. Muncitori in constructii. Angajez

Calificati si necalificati. Fierari dulgheri Zona de lucru Colentina. Plata se face pe 15 ?i pe 30 ale luni 150 lei zi, 150 L; (0753.436.315/ 0753.436.315 Dorincristea05@gmail.com 1683. Muncitori in constructii. Cautam muncitori in constructii: zugravi, faiantari. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Pt. cei din provincie asiguram cazare. Pentru detalii suplimentare: Ing. Ene George; (0766.840.318 enegeorge88@yahoo.com 1684. Muncitori in contructii pentru carotare firma de constructii angajeaza muncitori calificati sau necalificati pentru servicii de carotare in beton. Gaurile in beton se executa cu masini speciale de carotare. Salariu atractiv; (0745.132.132 info@carotaex.ro 1685. Muncitori in crama, barbati la firma

1660. Muncitori calificati/ necalifi-

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1661. Muncitori calificati/ necalificatiPloiesti firma de reciclare cautam muncitori calificati/necalificati, program full-time, pentru munca in procesul tehnologic. Pentru mai multe detalii va rugam contactati-ne la nr de tel; (0787.777.755 ionut@orizontdeschis.com

1686. Muncitori in depozit pt. depozit de obiecte sanitare (Bucuresti, zona Vitan- Barzesti. Cerinte: experienta in lucrul in depozit, persoane harnice, serioase. Oferim: salariu motivant alcatuit din salariu fix si bonus lunar in functie de performante, tichete de masa, plata orelor suplimentare, decontare transport pe mijloacele de transport in comun. Nu oferim cazare; (0720.112.734

cati in constructii, angajam in Bucuresti, salariu atractiv. Pentru cei din provincie asiguram cazare; (0723.577.512

sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro

1708. Muncitori necalificati in domeniul productiei publicitare. Sos. Oltenitei, sector 4. Relatii la: (0730.833.838/ 0730.777.725

fabrica de margarina din Calea Vitan 240, program in 3 schimburi, 6-14/14-22/22-6, salariu 1300, bonuri, bonusuri, prime, cazier curat -cv obligatoriu 1.330 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

1701. Muncitori necalificati Cautam oameni seriosi in constructii, muncitori, nonalcoolici, doar din provincie exclus din Bucuresti, oferim cazare, mancare. Salariu 2300 lei, 2.200 L; (0751.141.917 blurresidence@gmail.com 1702. Muncitori necalificati Fabrica de

confectii metalice angajeaza muncitori necalificati. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 1703. Muncitori necalificati Fabrica de

productie pungi hartie angajeaza muncitori necalificati (barbati) pentru sectia de productie. Rog seriozitate. (0758.012.886 office@angels-d.ro 1704. Muncitori necalificati femei si barbati pentru productie, sector 5, cerem seriozitate, oferim salariu motivant si bonuri de masa (0772.261.614 1705. Muncitori necalificati firma renumi-

ta angajeaza in conditii avantajoase. Program de lucru de luni pana vineri intre ore 07:00 - 15:30 (1 ora pauza de masa) 1.700 L; (0720.200.876 1706. Muncitori necalificati Fortis

Laborem SRL - CAEN 4120, lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale angajeaza muncitori necalificati, orar 09.00-17.00. (021.231.67.69/ 0771.255.256 1707. Muncitori necalificati in constructii. Pentru detalii sunati la tel. (0745.130.546

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

fierari Caut urgent muncitori necalificati dulgheri si fierari, urgent, 160 L; (0740.641.495 bocamihai86@yahoo.com Firma de constructii, angajam personal necalificat pentru montare gresie si podea flotanta in cladiri de birou. Asiguram instructaj. Plata la termen fara intarzieri! 2.800 L; (0769.674.488/ 031.437.84.17 office.samdevelopment@yahoo.ro 1726. Muncitori necalificati in constructii,

SC Sight Control angajeaza muncitori necalificati in constructii. Santierul este in zona Filaret sector 4. Relatii la tel, lunivineri, 09.00-16.00. (0751.075.987 office@sightcontrol.ro 1727. Muncitori necalificati pt. spalatorie

covoare Doby Spalatorie Covoare angajeaza muncitori necalificati / spalatori covoare cu sau fara experienta. Pregatire la locul de munca. Domiciliu sec. 4/5. Program 06:00-16:00. luni-vineri. 2200 salariu net 2.200 L; (0784.504.329/ 0786.179.532 contact@doby.ro 1728. Muncitori necalificati santier anga-

1741. Muncitori necalificati, zidari, dulgheri Dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati, zidari, dulgheri pentru constructie bloc nou. Conditii avantajoase, plata la sfarsitul zilei. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector , 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1742. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1743. Muncitori operatori masini de fasonat, Baduc SA angajeaza pentru sectia de productie din Popesti Leordeni, sudori, lacatusi, in vederea calificarii ca operatori masinisti fasonare automata otel beton; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1744. Muncitori pentru hala produc-

tie sticla, angajeaza societatea comerciala. Se ofera salariu motivant, bonuri de masa si bonusuri in functie de activitate. Program 0816.30. Relatii la telefon: (0728.859.468 1745. Muncitori santier firma de constructii angajam muncitori calificati (rigipsari, gresie, faianta) si necalificati; (0767.880.590

fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0766.085.519 armopavsrl@yahoo.ro 1767. Necalificati, salariu in functie de munca prestata de la 80 lei la 120 lei, contract munca/cazare; (0768.080.030 1768. Necalificati, urgent, depozit de legume. Se ofera cazare. Plata zilnic. Ne se presteaza munca fizica. Lucratori pe banda, ambalatori, manipulati. Rugam seriozitate. Bucurestenii si Ilfov nu deranjati 2.200 L; (0786.623.256 1769. Necalificati. Firma amenajare si intretinere spatii verzi , angajam muncitori necalificati. Pentru cei din provincie oferim cazare si utilitati gratuit. Salariul 2000 ron. Mai multe relatii la telefon: 2.000 L; (0745.224.703 1770. Oameni pentru curatenie bloc rezidential nou, program de luni pana vineri 7 15 salariu 2000 de Lei in mana cu carte de munca. In sector 3, (0751.650.273 1771. Oaspatar, ospatarite, ajutor

bucatar, spalator vase, angajeaza restaurant La Papile, situat la parcul Carol, salariul motivant si carte de munca; (0733.003.003 1772. Ofertant birou vanzari, Doraly, Afu-

1746. Muncitori si necalificati, firma angajam urgent (0727.716.001 nirantotal@gmail.com

mati, Ilfov doresti sa lucrezi intr-un mediu relaxat, in conditii civilizate de birou cu un salariu motivant, prime, bonuri de masa. Trimite CV-ul tau acum prin adresa de email sau prin WhatsApp, 4.000 L; (0770.442.373 contact@bigg.ro

1747. Muncitori tineri necalificati, finis int

1773. Office asistant Dipol Connect cauta

Bucuresti Cautam faiantari, rigipsari (inclusiv necalificati), pentru colaborare in Bucuresti - amenajari interioare. Contract munca legal, salariu motivant si posibilitate de crestere in functie de performante. (0743.267.907 1748. Muncitori, angajez finisori pt zugraveli. Gleturi, slefuit la masina, etc. Plata se face saptamanal. Se asigura de munca inclusiv pe perioada rece. 130 L; (0723.066.233 mariusdavid835@yahoo.com 1749. Muncitori, firma de constructii angajam Angajam muncitori necalificati si muncitori calificati numai cu experienta pentru montat gresie-faianta pentru santier zona Metrou Dimitrie Leonida. Rog seriozitate, salarizare pe masura. (0767.880.590

un coleg/colega pentru consiliere clienti si prelucrari comenzi online si in magazin. Mai multe detalii despre ceea ce facem pe www.dipolnet.ro. Va asteptam. 1.800 L; (0741.251.636 shop@dipolnet.ro

1793. Operator calculator, etichetare, depozit pt. Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, efort fizic, program in schimburi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 2.000 L; (0726.718.768 1794. Operator calculator, limba italiana,

firma de contabilitate si resurse umane angajeaza pentru punctul de lucru din Ploiesti operator calculator cu cunostinte de baza de contabilitate primara, de preferat computerizata, si limba italiana. (0770.978.567 t.stan@reconta.com 1795. Operator calculator, optimizare, pentru Regency Company, locatie: incinta Faur, salariu atractiv si posibilitati de dezvoltare (0722.101.050 office@regencycompany.ro 1796. Operator calculator, salariu atractiv,

angajam urgent operator calculator, cu sau fara experienta pentru punctele de lucru Militari si Baneasa. Contract de munca si conditii salariale foarte avantajoase. Tel. (0737.609.609 camion24m3@yahoo.com 1797. Operator calculator-sondaje opinie

09.00-17.30 L-V, 5 min. de statia de metrou Aurel Vlaicu. Salariu 1.700 -2.000 lei net fix+TM, ctr. nedeterminat, se cer seriozitate, studii liceale, comunicare scrisa si verbala excelente; (0731.389.641 1798. Operator call center Restaurat South Burger sector 4 angajeaza operator call center. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la ora 10:45 la 22:15/ 22:45. Pauza de masa 1 ora intre 14:00 si 17:00. Se preiau apelurile telefonice ! 1.800 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 1799. Operator call center societate com-

1775. Office Staff, The Safety Supply Company is one of the UK's leading PPE and safety equipment suppliers. We are currently in need of a full time Office Admin to join our office team; (0746.529.704

1800. Operator call center, companie multinationala food delivery angajeaza operator call center cu sau fara experienta , se ofera pregatire la locul de munca,program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, 2.000 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro

1776. Om la vase pentru restaurant central

Bistro Beautyfood, locatie centrala (aproape de Intercontinental), cauta un om serios in bucatarie, pentru spalat vase, program 2 cu 2 zile, duminica libera (0729.209.205 maria_harangus@yahoo.co.uk

gross Afumati IF, cu cartea de munca, salariu atractiv. 2.000 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com

1729. Muncitori necalificati si calificati, sudori, electricieni, instalatori, frigotehnisti pentru firma de instalatii sanitare din 1994 (0729.200.822 office@moviconstruct.ro

1751. Muncitori, rigipsari, zugravi, faiantari, policalificati, urgent, SC angajeaza pentru lucrari de finisaje, 160 lei pe zi; (0763.566.642

1777. Operatoara PC la un depozit en-

1730. Muncitori necalificati si soferi

1752. Muncitori, sudor, sofer, maistru extruder, inginer Fabrica Europacking angajeaza muncitori necalificati (B/F) indiferent de varsta, sudor, soferi, maistru extruder si ajutor, inginer. Adresa Popesti Leordeni str. Pavel Ceamur nr. 4, judetul Ilfov. (0742.244.271

1778. Operatoare call center in zona centrala cu sau fara experient?, cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani. Programul este de 8 ore/zi, de luni pana vineri. Salariul 1900 ron/luna. 1.900 L; (0765.613.326/ 0765.737.111 esential_life_medical@yahoo.com

Baurom Construct SRL angajeaza pentru depozitul din Chitila, Str. Oxigenului, Nr. 2, Ilfov muncitori necalificati si soferi (conducatori auto profesionisti cu experienta). (0744.692.629/ 021.361.62.23

tru lucru in dispecerat cu experienta, e potrivit si pentru studenti, program 12-24/ 12-48. Locatie Sector 1, companie mare, stabila, posibilitati de promovare, cerinte: engleza si MSoffice, (0723.511.588 recrutare@globalsecurity.ro

1774. Office manager. Societate angajeaza office manager in sector 2, zona Baicului. Cerinte: cunostinte bune de contabilitate primara, utilizare pachet Office, experienta minim 1 an. Relatii la tel. (0752.065.641

jam avantajos muncitori necalificati zona metrou Dimitrie Leonida - Popesti Leordeni, posibilitate cazare in santier; (0767.734.099

1750. Muncitori, lucratori depozit, en-

1792. Operator calculator, dispecer, pen-

gross Afumati, If. 2.000 L; (0722.252.766/ 0728.117.751 saifmoayad@gmail.com

erciala avem posturi full-time si part-time in domeniul marketing. Posturi libere (agent vanzari, call center, consilier vanzari) (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com

1801. Operator call center, Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 18002000 lei, program flexibil, 8 ore/zi. CV la mail, relatii la telefon, 2.000 L; (0720.987.739/ 0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1802. Operator call-center, experienta minim 6 luni. Salariu 1600-2000 lei. Soseaua Fundeni, nr 204, sector 2; 1.800 L; (0748.529.615/ 0748.529.615 EDUARDPETRESCU10@GMAIL.COM

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

19

4

LOCURI DE MUNCÅ 1847. Operator vending, NTS PAY SRL angajeaza NTS PAY SRL angajeaza operator vendingSalariu 2000-2500 lei; Cerinte: carnet de conducere(min 2 ani); experienta in distributie, retail sau vending; initiativa; Trimite CV-ul la adresa: support@ntspay.ro (0737.028.363 support@ntspay.ro 1848. Operator xerox, salariu de la 500

euro + bonusuri, pentru cei care au experienta in printare, copiere, carti de vizita, plotare, pliante, format A4-A0, Piata Romana; (0760.586.640/ 0751.757.857 1849. Operator, masinist, linie productie,

Parmalat Parmalat, Santal, ofera: angajare cu contract munca nedeterminat, salariu fix, tichete de masa, program de lucru 8 ore/zi in 2 ture de l-v, plata orelor suplimentare lunar, transport de la Bucur Obor. 1.800 L; (0722.431.614 adina.popescu@parmalat.ro 1850. Operator. Firma tamplarie PVC

1803. Operator Cargo, lucrator gestionar,

1826. Operator linie productie respons-

1804. Operator centru copiere si reincar-

abil cu operarea si supravegherea utilajului. Beneficii: specializare gratuita, conditii de munca excelente, loc de munca stabil, pachet salarial atractiv (venit net incepand cu 2.000 Lei) (0725.206.363 adriana.negoiu@austriacard.ro

Manipulant marfa, posta pentru terminalul cargo. Venit net 1800 lei. Activitatea se desfasoara in Aeroportul Otopeni. (0372.462.014

cari cartuse. Centru printare si reincarcari cartuse angajam personal pentru activitati de copiere, printare, refill, stampile, si consumabile imprimante. Program full-time sau part-time, salariu avantajos, (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 1805. Operator CNC in cadrul unei com-

panii publicitare din sector 4, Bucuresti. Program: L-V 07 - 15; 13 - 21; 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1806. Operator comenzi angajam operator comenzi in cadrul unei cunoscute fabrici de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Militari. Program: L-V 7:00-15:30. Experienta nu este necesara; 1.750 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1807. Operator comenzi in cadrul unui

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1808. Operator comenzi locatie: fostele Cladiri Apaca, etaj 2. Program de lucru: LV 9:30-17:30, 12:00-20: 00 1.600 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro 1809. Operator comenzi, angajam in

cadrul unei importante companii de produse cosmetice din Bucuresti. Locatie: Militari, sector 6. Program lucru: L-V 7:00 15:30.Nu necesita experienta 1.750 L; (0799.762.360

1827. Operator magazin online proce-

sare comenzi, sunt si colete de 20kg, introducere produse site, cunostinte Photoshop, program l-v 09.00 - 17.00, zona 13 Septembrie-Prosper,2000 lei net, trimiteti CV pe email info@vaella.ro 2.000 L; (0758.689.934 info@vaella.ro 1828. Operator masa de croit postul solicita cunostiinte tehnice si de croitorie, Operare calculator si seriozitate sunt un plus. Va oferim un loc de munca stabil, salariu motivant, carte de munca; (0724.204.040/ 0723.338.606 office@asined.ro 1829. Operator masina ambalat mecanic

intretinere si sofer mare tonaj, pentru societate din domeniul moraritului, cu pct de lucru in loc. Buftea, jud Ilfov. Transp. gratuit, M de 300 lei (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com 1830. Operator masini si utilaje electromecanic SC Quality Pack angajeaza operator masini si utilaje, electromecanic pentru mentenanta lor.Program flexibil si salariu atractiv. 1 L; (0762.259.100 daniel@qualitypack.ro

1813. Operator DDD Axiven Pest Control

1833. Operator print, tipografie digitala

1811. Operator curatatorie de covoare. Zona Selgros Pantelimon, salariu 2.500 L; (0786.100.103

angajeaza operator DDD. Zona sec 3, Salariu 1800-2200 in functie de experienta. Extra: tichete de masa, masina, telefon. 2.000 L; (0766.069.978 office@axivenpestcontrol.ro

experienta, atentie la detalii si termene limita, cunostinte obligatorii de Corel Draw si print digital. Sector 4, Sos. Oltenitei. CV la: (0730.833.838 regataprint@gmail.com

1814. Operator DDD (dezinsectie,derati-

1834. Operator procesare date, firma

zare) angajam operator DDD pentru Municipiul Bucuresti.Cerinte: Experienta similara, permis conducere cat B, seriozitate. Firma are ca profil de activitate dezinsectie, dezinfectie si deratizare; (0765.444.422 office@ecoprevent.ro 1815. Operator exchange, amanet, exchange angajaza personal cu experienta in domeniu. Salariu motivant plus bonusuri fara targhet. Te asteptam in echipa noastra, CV + foto recenta pe email: amanetplatinum@gmail.com 1816. Operator Exterior zona Parc Bazilescu Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie pentru zona exterioara program full-time, mediu dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 1817. Operator facturare Firma mase

plastice din comuna Branesti Ilfov angajeaza operatori facturare. Salariu atractiv, contract de munca. (0747.224.466/ 0730.073.836 silviu@arthur.ro 1818. Operator facturare, preluare

comenzi, persoana placuta, comunicativa, organizata, ordonata; 1.700 L; (0755.363.737 1819. Operator gestionare comenzi

bucatarie interna cu livrare la domiciliu. Operator gestionare comenzi pentru Companie multinationala domeniul food delivery , sedii in toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, salariu intre 1800 2000 lei, contract de muncacv la mail 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1820. Operator gestionare comenzi

Companie multinationala in domeniul alimentar angajeaza operator gestionare comenzi pentru toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, se asigura salariul intre 1800-2000 ron net, 2.000 L; (0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1821. Operator gestionare comenzi

pentru Companie multinationala domeniul food delivery ,sedii in toate zonele Bucurestiului, program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, salariu intre 1800 -2000 lei, contract de munca, CV la mail 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 1822. Operator imprimanta, cutter-ploter, print digital Operarea aparatelor disponibile in vederea desfasurarii activitatii, printere de dim.mari, plottere etc. Verificarea fisierelor si pregatirea acestora pentru tipar, procesarea si finisarea fizica. (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro 1823. Operator jocuri video, Xbox deluxe,

cauta sa isi mareasca echipa. Salariu atractiv plus ore suplimentare platite si comision dupa performante. Cautam o persoana tanara dinamica, comunicativa , experienta in IT si gaming. 3.000 L; (0785.167.304 alexacristian1@yahoo.com 1824. Operator la masina productie, Mili-

tari angajam urgent persoane pentru postul de operator productie profile, zona Militari. Salariu negociabil, bonuri de masa; 2.000 L; (021.311.77.09 1825. Operator linie productie pentru Camp Medica Distribution. Programul este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri. Persoanele interesate pot trimite CV pe adresa de email. (0730.522.337 office@camp.ro

fasonat Angajam lucratori fabrica de otel beton fasonat,6 operatori CNC pentru utilaje de fasonat otel beton, 4 operatori pod rulant radio-comanda, 3 sudori MIG-MAG. (0723.399.265 mitu.grosu@bogartsteel.ro 1852. Operatori control calitate (automo-

tive) angajam in Brasov, salariu motivant, tichete de masa, transport asigurat, subventie la cantina, 25 co/an, prime de productivitate, spor de noapte 25%, ore suplimentare platite dublu (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1853. Operatori curatenie pentru spatiu

birouri pt. companie nationala. Program 8 h/zi, salariu avantajos + bonuri de masa. Relatii suplimentare de luni pana vineri, intre orele 8,00-16,30; (0751.113.011 1854. Operatori curatenie in farmacii Bucuresti firma de curatenie cu obiectiv in toata tara angajeaza operatori de curatenie in farmacii, inlocuitori concedii, pe perioada indelungata din toate sectoarele. Program 8h/zi, de L-V. Relatii tel. (0733.971.396 operational@dejavuinternational.ro

1866. Organizator evenimente Restau-

1886. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

rant, infiintat in anul 1993 gazduieste evenimente in cele 7 saloane + gradina, angajeaza organizator evenimente (nunti, botezuri, aniversari, etc). Urgent. (0746.102.014 ionescumariana50@yahoo.com 1867. Ospatar Restaurant angajeza ospatar, limba engleza constituie un avantaj. Programul este de 1 zi cu 1 zi. Salariu atractiv, alte beneficii. Asteptam CV-ul la adresa de mail sau mai multe detalii la tel. 1.400 L; (0786.346.196 office@zexe.ro 1868. OSPATAR Restaurant modern, cen-

tral. Se cere experienta de minim un an, seriozitate. Se ofera mediu de lucru placut si modern, pachet salarial atractiv; (0762.172.877 hr@upstairs.ro

1869. Ospatar cu experienta pentru restaurant central; (0763.590.519 1870. Ospatar cu sau fara experienta

cafenea situata in centrul orasului, zona Ateneul Roman angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Salariu motivant. Daca doresti un loc de munca intr-un loc placut si prietenos te rugam sa ne cauti. (0727.722.922/ 0746.093.731 Pantazi.antonia@gmail.com

Restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 1887. Ospatar, ajutor ospatar si spalator vase pentru restaurant situat pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro 1888. Ospatar, ajutor ospatar, casier, Wasabi din Afi Palace Cotroceni angajeaza ospatar/ ajutor de ospatar/ casier cu sau fara experienta. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: 1800, 200 Lei bonuri de masa, tips, bonusuri; 3.000 L; (0744.261.471 adriana.wasabi@gmail.com 1889. Ospatar, barman si om la vase, Red Angus Steakhouse angajeaza ospatar, picol si barman. Program de lucru 2/2, pana la ora 24.00. Beneficii: salariu la timp si pe cartea de munca, masa personal, transport asigurat. (0756.600.000 1890. Ospatar, ospatarita cu experienta, pt. restaurant situat in sector 2, program 2/2 zile, contract de munca, masa asigurata. 1.500 L; (0761.299.964/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com

1871. Ospatar in cadrul Hotel Phoenicia Comfort, hotel 4 stele. Nu este obligatorie experienta. Cerinte: aspect ingrijit, persoana dinamica si organizata. Oferim cazare pentru cei care nu sunt din Bucuresti 1.800 L; (0752.030.457 recrutare@moradgroup.ro

1891. Ospatar, ospatarita Restaurant Dorada angajeaza ospatar, ospatarita pentru locatia situata in Piata Victoriei; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com

1872. Ospatar pentru Chocolat Ateneu

1892. Ospatar, ospatarita restaurant situ-

progam full time, contract pe perioada nedeterminata. Salariu minim pe economie, bonuri de masa. Puteti trimite CV-ul pe adresa de mail nfc18917@gmail.com 1873. Ospatar pentru restaurant zona mall Vitan Angajam restaurant cu specific ospatar, picol, ajutor bucatar, femei la spalatori vase. Sal. avantajos, tips, masa asig, transport asig, cu experienta sau fara experienta, rog seriozitate, tel. dupa 10 dimineata, 35 L; (0761.207.438 agrapalace.k@gmail.com

at in sectorul 2 angajeaza ospatari, ospatarite cu experienta minim 3 ani, salariu 1900 ron/15 zile (net) o masa pe zi, contract de munca plus tipsul personal. 1.900 L; (0737.467.133 1893. Ospatar, ospatarita fara experienta

Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri pentru pozitia de ospatar/ospatarita. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1839. Operator SAP Angajam Operatori

SAP in Brasov pentru departamentul Logistica domeniu automotiv, program de lucru 3 sch, tichete de 15 lei, transport asigurat, subventie la cantina, calificare la locul de munca. (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 1840. Operator serigrafie cu sau fara

experienta, zona Fundeni, Morarilor. (0726.324.108 viorica.baetelu@invitatie.ro 1841. Operator serigrafie / Serigraf. Cautam o persoana care sa se implice in sectia de serigrafie a companiei (inscriptionare baloane, articole de petrecere), experienta in domeniu nu este obligatorie. Punct de lucru: Militari, Preciziei, cosmin.rdg@gmail.com 1842. Operator site si lucratori com-

ercial/ operator PC pt. magazin accesorii mobilier, zona Carrefour Colentina. Detalii la tel. (0731.038.195 1843. Operator strung CNC Angajam si

tineri cu dorinta de a invata, dar trebuie sa fie foarte responsabili si cu aptitudini tehnice. Scolarizarea se face la locul de munca. De asemenea preferam si oameni cu experienta pe CNC, (0722.583.208 office@tpscom.ro 1844. Operator tipar digital, UV cerinte: cunostinte avansate de Corel, de baza Photoshop si Illustrator; cunostinte privind finisajele tipografice (stantare, biguire, laminare, taiere, etc); cunostinte de utilizare gravator laser. (0727.410.029 office@hello-printing.ro 1845. Operator utilaj amprentare teava,

cu experienta operare utilaje automate, pentru zona de prelucrare produse metalurgice. Punct de lucru: Bucuresti, Sector 4. Cerinte: studii medii; experienta in productie constituie un avantaj. Beneficii: salariu competitiv; alte bonusuri. Detalii la nr. de telefon; (0749.110.015 1846. Operator utilaj automat de spalat

covoare Ideal Clean, cu sediul in orasul Voluntari (zona RAR) angajeaza personal calificat/ necalificat pentru sectia de spalare covoare. Totul este realizat cu utilaje profesionale. Salariu atractiv, 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

1908. Ospatari si piccoli. Ospatari cu salariu net 2000 lei si piccoli cu salariu net 1500 lei. Telefon: (0730.711.519 1909. Ospatari, Centru de evenimente de

top cu restaurante a la carte angajeaza permanent, in conditii avantajoase ospatari si ajutor de ospatari. Salariu motivant si program flexibil in ture. (0733.912.005 1910. Ospatari, salariu 3.000 lei si picoli,

salariu 2.500 lei pentru restaurant zona Iancului; (0726.666.622

1911. Ospatari, ajutori ospatari cu sau

fara experienta pentru Greek Taverna mall Baneasa, in conditii de munca foarte bune, salariu 1200 RON +tipsuri motivante; (0723.524.524

Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1916. OSPATARITA Friends Pub anga-

jeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.200 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com 1917. Ospatarita pt. restaurant si terasa

de vara in Sun Plaza Berceni, program 2 zile cu 2 libere, de la 9.00 la 23.00. Se asigura o masa pe zi. Salariu, tips cca 2900 Lei; 2.900 L; (0741.252.126/ 0728.968.315

1918. Ospatarita taxi decontat, mese asigurate, bauturi asigurate, punct de lucru Barbu Vacarescu, (0735.870.212 georrge.ionita@gmail.com 1919. Ospatarita (mic dejun bufet), fara experienta Rembrandt Hotel cauta personal pt aranjarea si servirea bufetului de mic dejun. Necesar este lb. engleza conversational, implicare, ordine si zambet.Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont RATB info@rembrandt.ro 1920. Ospatarita la Noname Cafe No Name Cafe angajeaza ospatarita pentru tura de dimineata, program 08.00-16.00. Detalii pe adresa de email; (0768.610.608 moise_eliza2013@yahoo.com

1836. Operator reparatii produse

1838. Operator sala jocuri, Las Vegas Games Bucuresti, sect 2. Angajam fete cu/ fara experienta pentru postul de supraveghetor/ operator sala jocuri. 1 L; (0752.944.959/ 0753.099.005 ioannadeniisa@yahoo.com

Plata este de minimum 200 lei/eveniment. Plata la sfarsitul evenimentului. Avem ture de 8 h. Interviul are loc in Piata Uniri-vis-avis de magazinul Cocor.www.ospatari.com George. 200 L; (0763.562.772 geo.wteam@yahoo.com

1915. Ospatari/te pentru noul restaurant

importante companii producatoare de materiale termoizolante. Locatie Bd. Iuliu Maniu, Militari. Program L-V in 3 schimburi. Necesita experienta de minim 3 luni in depozit 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

Selgros Pantelimon. Salariu 1.850 L; (0786.100.103

1907. Ospatari si bucatari evenimente,

1914. Ospatari, ospatarite pentru locatii noi Cautam colegi pe sala care sa ne ajute sa construim experiente frumoase pentru toti cei care ne trec pragul. Multe se invata pe parcurs dar cea mai importanta e atitudinea. Experienta nu e obligatorie. (0746.097.599 bogdan@raionuldepeste.ro

1835. Operator productie in cadrul unei

1837. Operator roboti calcat haine. Zona

met. Angajam ospatari cu minim 3 ani experienta in domeniu. Ne dorim colegi vorbitori de limba italiana sau engleza fluent. Pentru detalii suplimentare si programari interviuri Tel 0720.078.845 (0720.078.845 miruna.mocanu@menatwork.ro

1913. Ospatari, ospatarite cautam ospatar pentru restaurant. Program de lucru 2 cu 2. 1.600 L; (0784.400.014

curierat Urgent Cargus angajeaza operatori IT pentru punctele de lucru din Bucuresti. Activitatea consta inintroducere de date, urmarirea awb, monitorizare curieri. Program 11.00-17.30 de luni pina vineri. (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com

hidraulice (sau pensionar din domeniul hidraulic, part time) pt. repararea/construirea produselor hidraulice (cilindrii hidraulici/pneumatici, pompe si motoare hidraulice, distribuitoare, servovalve). (0766.865.532 silviu.dragomir82@yahoo.com

1906. Ospatari Restaurant Sara Gour-

1912. Ospatari, bucatari, ajutor buc?tari Complex turistic Valea Iazurilor angajeaza ospatari/bucatari cu sau fara experienta, 1600-2000 lei, posibilitate de cazare si transport decontat. (0761.905.321

ca din Militari Pacii. Cautam persoane serioase, dornice de venituri peste medie, chiar si fara experienta, activitatea consta in asamblarea turbosuflantelor (0752.017.292 angabriel@tutanota.com

1812. Operator curatenie, angajam o doamna serioasa pentru curatenie societate comerciala. 1.500 L; cos_georgeta39@yahoo.com

etichetare, Fogliani Romania SRL distribuitor si importator de materiale electrice cauta o persoana serioasa, responsabila, cu abilitati practice pentru productie, confectionare cablaj - etichetare (0749.190.408/ 0749.190.402 l.parache@fogliani.it

1851. Operatori CNC fabrica otel beton

de bucatar Noi suntem Decadance Bar si avem nevoie de tine. Suntem o echipa cool, fresh, cu un vibe nou, care pune dezvoltarea pe primul plan. (0758.466.445 decadentia@yahoo.com

1885. Ospatar, ajutor de barman si ajutor

1831. Operator montaj turbo pentru fabri-

1832. Operator PC. Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: Sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, Salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: hr@online-management.ro

1810. Operator confectionare cablaj

angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891

1865. Optometrist Swiss Optik, firma optica de renume pe piata romaneasca, angajam optometrist. Oferim salariu atractiv+bonusuri si comisioane. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra! 1.800 L; (0726.460.460 conducere@swissoptik.ro

1921. Ospatarita, ajutor ospatarita, picol-

1855. Operatori curatenie. Companie specializata angajeaza operatori curatenie sedii bancare- BRD Turn- in Bucuresti. Se ofera: salariu atractiv, bonuri de masa, abonamente de transport decontate, ore suplimentare platite. Pentru mai multe informatii sunati la nr. de tel. (0742.014.548 1856. Operatori depozit, angajam munci-

tori necalificati. Fabrica profile din aluminiu in Bolintin Deal. Oferim formare la locul de munca, salariu atractiv de 2250 ron net, tichete de masa, transport. (0756.115.183 adiaconu@cortizo.com 1857. Operatori injectie mase plastice, personal necalificat din Bucuresti si din provincie pentru injectie mase plastice si asamblat jucarii 1.800 L; (0765.214.577 bruo@romtatay.ro 1858. Operatori linie imbuteliere personal

calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1859. Operatori productie in cadrul unei companii producatoare de obiecte sanitare din Bucuresti. Locatie: Bd. Preciziei.Program: L-V 3 schimburi 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1874. Ospatar Restaurant sector 3 bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan. Restaurant Allegro angajeaza ospatar fata sau baiat cu experienta, in Bucuresti sectorul 3, salariul se negociaza in urma interviului; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com

1894. Ospatar, ospatarita, echipa noastra

1875. Ospatar si ajutor bucatar, angajeaza restaurant din zona 13 Septembrie. Relatii la telefon. (0764.687.270

1895. Ospatar, ospatarita. Restaurant sect. 1 angajeaza ospatar/ ospatarita cu experienta minim 3 ani. Program 2 zile cu 2 zile, concediu platit, salariu motivant. Cerem si oferim seriozitate; (0760.288.882 Office@jadoorestaurant.ro

1876. Ospatar si ajutor de ospatar, Grand

Cafe Van Gogh, situat in Centru Istoric (Smardan nr. 9), angajeaza personal service sala, cunoscatori ai limbii engleze. Salariu atractiv + tips. Full sau Part time, (0770.117.279 info@vangogh.ro

1877. Ospatar si barman Restaurant situ-

at in partea de Nord, Baneasa, angajeaza personal pentru postul de ospatar si postul de barman. Detalii telefonic. (0726.262.873 anna_simion27@yahoo.com 1878. Ospatar si femeie la vase, cafenea

la Bucuresti Mall (Mall Vitan) angajeaza femeie la vase (8h/zi 2 libere/ saptamana) si ospatar (2 munca cu 2 libere). Detalii dupa ora 10 (0761.200.141

1879. Ospatar zona Unirii, ospatar restaurant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro

1860. Operatori productie in cadrul unei cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1880. Ospatar, bucatar. Angajam ospatari

1861. Operatori productie in cadrul unei

1881. Ospatar, cerinte obligatorii: experi-

si bucatari- cald si rece, pentru colaborare pe termen lung, locatie in Parcul Herastrau, pentru bucatarie se asigura transportul; (0730.930.421 office@embassypark.ro

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

enta, calificare ospatar si limba engleza nivel mediu. RIn Grand Hotel angajeaza ospatar pentru: mic-dejun, banchete, colaborare pentru evenimente private, conferinte etc.) (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1862. Operatori productie in cadrul unei

1882. Ospatar, Expocenter Hotel - 4 stele

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1863. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare; 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1864. Operatori spalatorie industriala,

Bucuresti zona Metro-Militari. Program: 7:00-14:00 13:00-21:30 sau 8:30-17:00 (5 zile/ 2 zile libere).Salariu 1650-2000 Lei net. Decontare transport + ore suplimentare platite 2.000 L; (0766.741.053

- zona Casa Presei/Jiului, contract de munca, ture 1zi cu 1 zi sau 8 ore, experienta minima, engleza, seriozitate. Urgent, 2.200 L; (021.795.70.30 1883. Ospatar, pentru restaurant, langa

Mall Plaza Rom, serios, amabil cu clientii, domiciliat in sector 5 sau 6. Conditii avantajoase: masa, tips, bonusuri. Interviu in restaurant intre orele 10-18 sau CV; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 1884. Ospatar, preluare si servire comen-

zi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba englezanivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com

se mareste, cautam ospatar/ospatarita cu experienta de minim 2 ani in domeniu. Venit lunar avantajos. Pt a aplica la acest job trimite cv-ul la: (0724.153.161 officerest@yahoo.com

1896. Ospatar, picol, aj. bucatar,

sofer, femeie la vase pt. restaurant zona Lizeanu; (0725.410.041 1897. Ospatar, picollo restaurant in Centrul Istoric (zona Unirii), ne marim echipa. Cautam ospatar/piccolo. Sunati intre orele 10.00-15.00 la nr tel. (0735.861.681/ 0735.861.682 1898. Ospatar, sofer, lucratori comerciali

targuri, vanzator targuri, disponibilitate pentru carat, cu plecari la targuri din Bucuresti si din tara, pentru restaurant catering. Lasati mesaj daca nu vi se raspunde. (0722.561.666/ 0747.148.877 1899. Ospatar/ ospatarita Restaurant&Pub angajeaza ospatarita cu sau fara experienta, program flexibil, contract de munca, colectiv frumos, tips, masa asigurata, dorim persoana comunicativa, ingrijita. Sunati dupa ora 11:00, 1.200 L; (0773.802.387 1900. Ospatar/ospatarita pentru cele

doua locatii noi Boulevard Cafe angajeaza ospatari/ospatarite cu experienta. Oferim pachet salarial atractiv+tips, conditii avantajoase de munca; 1.300 L; (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com 1901. Ospatari angajeaz? Casa Capsa.

Salariul net este de 1.800 lei. Telefon: (0730.711.519 1902. Ospatari pentru Journey Pub, Piata

Romana, tineri si dornici de munca, program flexibil, transport asigurat. Programari interviuri la numarul de telefon sau CV pe mail. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro 1903. Ospatari Restaurant central, zona

Floreasca, angajam ospatari. (0771.189.347 1904. Ospatari / ospatarite cu limba

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1905. Ospatari pensiune Azuga, cazare,

masa, salariu; (0761.089.659

ita Bemolle Cafe pe Cal Victoriei nr. 16 angajeaza ospatarita cu/fara exp. Progr. 2 zile cu 2 libere sau diferite variante de program: de la ora 9,13, ora 16 sau part time de la ora 18. Tips zilnic, contract; 2.250 L; (0723.646.104/ 0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 1922. Ospatarita, barmanita Bistro Cafe-

1933. Pantelimon, Cora, personal calificat pentru fabrica incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, banda tras salarii negociate in functie de aptitudini, (0764.090.600 1934. Patiser pentru patiserie artizanal romaneasca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 1935. Patiser pentru patiserie romaneasca situata in zona Unirii. Mediu de lucru placut, cu o echipa tanara si vesela. Salariu motivant, masa, prime si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 1936. Patiser salariu net 3000 lei si muncitori necalificati, angajam urgent pentru pasiserie, brutarie, zona Drumul Taberei. (0746.731.022 1937. Patiser cu experienta, zona metrou Pipera program de lucru in doua schimburi, 8 ore/zi, salariu fix, bonuri de masa. Cautam colegi cu experienta (0724.322.000 hr@anapan.ro, maria.olaru@anapan.ro 1938. Patiser si ajutor patiser anga-

jam urgent pentru zona Rahova; (0787.699.692

1939. Patiser, laborator de patiserie din

sectorul 1, cautam patiser. Se lucreaza in ture de 8 ore, 5 zile/saptamana, weekendul liber. Conditii bune de munca, contract de munca. Salariu peste piata. 4.000 L; (0722.244.333 1940. Patiser, patisera urgent. Rog seri-

ozitate. (0735.665.435

1941. Patisera pentru brutarie, patiserie

romaneasca situata in Piata Delfinului (0722.404.622 daczo2212@yahoo.com 1942. Patisera cu experienta pt. Patiseria

Tismana, zona Colentina Fundeni. Program lucru: L-V 06.00-16.30, Sambata duminica liber. Salariu atractiv. Relatii la telefon 3.200 L; (0734.378.436

1943. Patisera cu experienta pentru Patiseria Tismana program luni-vineri, 06:00 -16:30, sambata si duminica liber. Salariu atractiv. Adresa poarta spital Fundeni (Poarta Sportului) 3.200 L; (0742.266.859 1944. Patisera cu experienta zona Trapezului metrou 1 Decembrie 1918. Salariu: 2.500 lei. Detalii la telefon, 2.500 L; (0765.584.492/ 0766.746.586 1945. Patisera cu experienta, se lucreaza luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. Salariu atractiv. Zona Fundeni; 3.200 L; (0733.869.232 1946. Patisera si Vanzatoare patiseria clara angajeaza patisera si vanzatoare pentru punctul sau de lucru din Bucuresti, Str. Calea 13 Septembrie, Nr. 168-184, sector 5; (+40735169956 1947. Patisier Patiserie frantuzeasca angajam 2 patisieri. Program si salariu negociabil, detalii la tel. (0741.777.509 mi@breadandspices.com.ro 1948. Paza si protectie, agenti de securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti, Mogosoaia etc. Telefon, adresa de e-mail, puteti sa sunati intre orele 6-18. 7 L; (0724.417.777 stancu.rstoffice@gmail.com 1949. Paznic cu atestat oferim masa gra-

tuita. Firma isi desfasoara actvitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00- 16.00 (0769.961.624

1950. Paznic hotel Hotel angajam pensionar pentru postul de paznic, se lucreaza 2 nopti cu 2 libere, salariul 1.300 lei. Zona Gara de nord. Relatii la telefon (0726.882.022 dumitrescu.ddana@yahoo.com

Paznic luni- vineri 10 h/zi, salariu/luna, net, 1.800 L; (0767.903.576

1951.

nea (langa mall Afi Palace) angajeaza ospatarita/barmanita. Program lucru 2 zile cu 2, 07:00 - 21:00. Salariu 1300 ron + tips zilnic. Experienta si aspect fizic placut. 1.300 L; (0723.365.025

1952. Paznic santier ansamblu rezidential

1923. Ospatarita, ospatar, pentru restau-

1953. Pedagog scolar angajez pedagog

rant cu specific italian. Salariul net 2200 ron. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. Adresa strada Nerva Traian nr. 25 (zona metrou Timpuri Noi, vis a vis de scoala 81). 2.200 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com 1924. Ospatarita/ ospatar, Arezzo Ris-

torante, capacitate 30 de locuri, zona Pipera, Voluntari, angajeaza ospatarita sau ospatar. Salariu fix+tips, venit lunar 3000 3500 lei, masa asigurata, program 1 zi cu 1 zi (11 - 22); 3.000 L; (0756.561.291 andreea.dociu@gmail.com 1925. Ospatarite angajam in regim

colaborare. Program 8 h, 150 lei/tura. 15:00-23:00, 19:00-03:00. Interviul are loc in zona Unirii-vis a vis de Cocor. www.ospatari.com.George. 150 L; (0763.562.772/ 0763.562.772 Geo.wteam@yahoo.com

contract de munca, program 12 cu 36. Asigur cazare provincie. Cer seriozitate. 1.750 L; (0744.316.317 office@topclassresidence.ro

scolar, zona piata Victoriei la 3 minute de metrou , doresc seriozitate ,implicare si colaborare pe termen lung. Salariu atractiv cu prime si posibilitatea crestere. (0734.040.227 Vaideanu39@gmail.com 1954. Pensionar sofer, chimist, instalator,

electrician, femeie de serviciu pentru fabrica detergenti sector 3. Conditii de munca si salarizare foarte bune. www.arcalux.ro (0722.404.983

1955. Pensionar, asiguram si cazare Pro-

ducator detergenti angajeaza pensionari (asiguram cazare), sofer, electrician, ambalator, automatist si chimist. Conditii avantajoase de munca, CV la arcalux@yahoo.com, www.arcalux.ro; (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

1926. Ospatarite Club de biliard Mercury,

1956. Pensionare tinere, cu experienta in comert alimentar pt. magazin alimentar cu autoservire zona Salajan, N. Grigorescu, sect. 3; (0720.051.025

1927. Ospatarite pub Centrul Vechi, cu/fara experienta. Salariu+ tips execlente; (0723.313.341

1957. Pensionari muncitori in constructii, zugravi, rigipsari, parchetari, sidari, finisari. Oferim si cerem seriozitate; (0739.094.673

1928. Ospatarite smart-casual, stadio restaurant asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatarite. Iti oferim un program flexibil de 15zile/luna, venituri motivante, training-uri de specialitate si oportunitati de promovare; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

1958. Pensionari, angajam pensionari pentru posturile casieri, lucratori comerciali si vanzatori in Bucuresti. Salariu fix net: 1.267 ron net + bonuri de masa de 15 ron/zi lucrata + bonus de magazin. (0742.052.306 office@digijobs.ro

situat in sec 2, cauta fete spre angajare pentru postul de ospatar! (0726.605.399

1929. Ospatarite, barmanite, restaurant Olimpico situat in Mall Vitan angajeaza personal feminin pentru functia de barman sau ospatar 1.600 L; (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 1930. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe

& Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Evenimente in fiecare weekend. 1.800 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 1931. Ospatarite, ospatari, Roxy Pub

Regie, se cere o prezenta placuta. Se ofera pachet salarial atractiv. (0785.224.502 1932. Ospatarite, salariu motivant

Restaurant angajeaza ospatarite, picolite, ajutor barman, ajutor bucatarie femeie la curatenie; (0733.653.909/ 0722.686.413

1959. Pepco Retail angajeaza casieri sec-

tor 5 si 6 angajam casieri lucratori, persoane dinamice, amabile, motivate. Mediu de lucru placut, posibilitati de dezvoltare profesionala. Salariu motivant ,bonuri masa . CV uri la luminitadanila90@yahoo.com luminitadanila90@yahoo.com 1960. Persoana (fata). Loc joaca copii angajez persoana (fata) supraveghere loc joaca copii, salariu atractiv, zona Prelungirea Ghencea. Rog seriozitate; (0749.175.512

1961. Persoana contabilitate primara operare PC, preferabil contab SQL, salariul net 1600 ron+bonuri de masa+decontare transport. Program L-V: 08-16,30. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45 G, sect. 3 (zona cartier 23 August); 1.600 L; (021.361.28.28 contabilitate@ketos.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 2016. Personal curatenie angajam personal curatenie pentru cladire de birouri, zona centrala in Bucuresti. Programul de lucru este de luni pana vineri, pachet salarial atractiv. (0758.111.727 2017. Personal curatenie Firma administrare imobile angajeaza personal curatenie pentru scari de bloc in sectorul 2 si 3. Oferim contract de munca si salariul atractiv. Telefon: (0723.922.805 crissanaavantaj@yahoo.com 2018. Personal curatenie firma curatenie

angajam operator curatenie birouri program 2/4/6 sau 8 ore/zi luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521 2019. Personal curatenie Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in blocuri din Bucuresti (Dristor, Obor, Crangasi, Militari, Pantelimon, Berceni, Gara de nord, Dr. Taberei, Baneasa, Rahova); (0753.812.805

1962. Persoana cu experienta pentu staifat, preformat si casat fete de pantofi ghete si cizme pentru fabrica productie incaltaminte, in zona Timpuri Noi Mall Vitan 1.900 L; (0764.164.164/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 1963. Persoana evidenta primara - mobi-

la la comanda Persoana dinamica cu experienta in domeniul mobilei la comanda pentru activitati in relatia cu furnizorii, activitatati de evidenta primara.Necesar cunostinte PC. Locatia Orhideea - Buc. Basarab. (0723.294.972 ionut@totalmob.ro 1964. Persoana ingrijire batrana regim inter 2300 lei urgent cautam persoana cu experienta in regim intern pentru doamna (79 ani, deplasabila, lucida, fara probleme grave de sanatate).Salariul: 2300 lei/luna. Tel; 2.300 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 1965. Persoana ingrijire varstnic cautam,

menaj usor ingrijire perosnala, ajutor alimentatie, program in schimburi. Relatii la tel. (0744.343.216

1966. Persoana necalificata pentru

confectionarea de paleti de lemn, salariul 1400 lei, bonuri de masa (15.09 lei/bon). SC Negro 2000 SRL angajeaza; 1.400 L; (0753.070.408 1967. Persoana pentru curatenie mace-

larie cu traditie cauta persoana pentru curatenie. (0761.243.474

1968. Persoana pentru munca necalifica-

ta in laborator cofetarie; (0745.133.242

1969. Persoana pentru vanzate si mode-

lare pentru covrigarie langa Universitate, vizavi de Intercontinental; (0724.396.390 1970. Persoana pt curatenie Laborator cofetarie angajeaza persoana pt curatenie, spalat vase, ajutor cofetar. Program l-v, de la 8-16, salariu 1.550 ron net, in zona Dristor. Persoana harnica, cinstita, responsabila. Contract de munca, 1.550 L; (0720.682.997 1971. Persoana vorbitoare limba maghiara, la nivel nativ/ avansat, pentru mentinerea relatiilor cu clientii, firma distributie materiale perdele si draperii, Bucuresti, (021.320.28.60 office@samaromania.com 1972. Persoanal pentru depozit produse

alimentare: ambalator, gestionar, macelar, operator afumare, incarcator/descarcator, pregatitor comenzi. (0721.450.253

Persoane cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariu 1.400 L; (0720.987.739 1973.

1974. Personal Autoservire linie calda

angajam bucatar, ajutor de bucatar, fete la linie pentru servire, fete la vase, grataragiu, rog experienta si seriozotate. 15.000 L; (0764.552.554 Stefan8stefania@yahoo.com 1975. Personal Brasseria Caju angajeaza bucatari bucatari sectia rece, cu minim 2 ani experienta in bucataria a la carte, profesionista. Salariu atractiv, pornind de la 2500 lei. (0733.888.704 radu_valentina_veronica@yahoo.com 1976. Personal Bucatarie tip autoservire

angajam si studenti pentru sambata si duminica program 12 h, salariu motivant + tips. Mai multe detalii la telefon sau interviu. (0740.177.401 1977. Personal Calificat si necalificat

pentru fabrica de lipie din zona Berceni (langa Onix Panificatie), program schimbul 2 si 3, salariu 1500 lei net, 1.500 L; (0731.797.797 1978. Personal care utilizeaza scanerul de produse, salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon). 2.000 L; (0753.070.408

1992. Personal amanet exchange casa de amanet angajeaza operatoare amanet si exchange cu si fara experienta, pe perioada nedeterminata. Se ofera pregatire pentru postul ocupat. Cv la adresa contact@creditareamanet.ro; contact@creditareamanet.ro 1993. Personal angajam urgent firma de

curatenie angajam 8 ore pentru sediu/ cladire birouri in Aurel Vlaicu; (0730.654.879

1994. Personal autoservire sector 1 zona

Romexpo (0768.395.717 manyx_3005@yahoo.com

1995. Personal bucatarie Angajam

bucatar cu experienta, ajutor de bucatar, femeie la vase si personal bucatarie pentru restaurant in sectorul 2. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de telefon; (0723.619.300 1996. Personal bucatarie calificat sau

necalificat. 1.800 L; (0723.000.011 alexandra@corelligroup.ro

PERSONAL BUCATARIE SI RESTAURANT. ANGAJAM: BUCATAR SPECIALIST, BUCATAR SIMPLU, AJUTOR DE BUCATAR, MACELAR, BRUTAR, COFETAR, SEF DE SALA RESTAURANT, BARMANI SI OSPATARI. CALEA VICTORIEI PLATINUM CASINO; (0726.141.233 1997.

1982. Personal pentru firma de curatenie;

(0741.540.555

1983. Personal pentru laborator sand-

wich-uri,angajam, preferabil sector 5; (0773.945.313 1984. Personal pentru restaurant;

(0723.383.710

1985. Personal pentru sali de jocuri-

fete, pun la dispozitie cazare pentru doua fete din provincie. Salariu atractiv contact; (0733.077.435

1986. Personal Restaurant Avocadoo, de

tip salad bar, localizat mall Baneasa, angajeaza bucatar sef si ajutor bucatar cu experienta. (0744.607.040 1987. Personal restaurant cu specific turcesc situat in sos. Colentina nr. 281 A, angajeaza: ospatari/ ospatarite, livrator cu scuter si operator telefon. Castiguri atractive; (0725.516.976 edessaromania@gmail.com 1988. Personal Restaurant din zona Berceni angajeaza ospatari, ospatarite si ajutor de bucatar cu experienta. Rog seriozitate. (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com 1989. Personal sot sotie din provincie

pentru lucru in restaurant zona Unirii Bucuresti. Ofer cazare. (0724.124.240 viorelpor@gmail.com 1990. Personal -dep. administrativ - cu permis auto. Unitate tip catering situata in orasul Pantelimon -cautam persoane serioase, fara limita de varsta care apreciaza lucrul bine facut si doresc sa lucreze cu drag alaturi de noi. (0726.743.325/ 0730.160.875 apetit.services@gmail.com 1991. Personal alimentatie publica Bucuresti, restaurant din Bucuresti, sector 3, angajeaza personal: ajutor bucatar, pizzar, barman, spalatoreasa, operator preluare comenzi delivery. Oferim un job stabil, contract de munca si un salariu motivant; (0723.581.055 czr91@yahoo.com

curatenie angajeaza personal cu experienta pentru program de 4 si 8 ore. Salariu intre 900 si 1800 lei. 1.800 L; (0736.957.795 2023. Personal curatenie Firma Galimex angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro 2024. Personal curatenie intr-un ansam-

blu residential, situat in sectorul 3, statie de metrou Nicolae Teclu. Salariu 2000 Ron net (in mana). Seriozitate, mobilitate si puncualitate 2.000 L; (0751.650.273 radutu1991@gmail.com 2025. Personal curatenie la magazinul Praktiker Vitan, 1.400 L; (0733.030.402 2026. Personal curatenie Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti, metrou Anghel Saligny. Angajam personal curatenie pentru scoala. (0720.586.797 2027. Personal curatenie program 4, 8

ore, cu contract. Salariu atractiv; (0767.403.433 2028. Personal curatenie pt. birou notari-

al. Relatii la tel. (0752.898.898

2042. Personal curatenie pentru sala de operatii spital privat, sectorul 2, angajeaza personal de curatenie pentru sala de operatii, in conditii foarte bune, salariu 1700 lei 2500 lei (in functie de orele suplimentare, bonuri de masa incluse). 1.700 L; (0747.796.069 2043. Personal curatenie pentru zona Drumul Taberei Agent curatenie femeie) cu experienta, pentru curatenie birouri in zona, Drumul Taberei, Afi Parc Cotrocenti. Program de lucru, Luni - Vineri / 8ore. Relatii la tel.. (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@inercomserv.ro 2044. Personal curatenie restaurant Social1 situat la (Piata Unirii), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2045. Personal curatenie restaurant

Social1 Locatie centrala (Bld Unirii nr 1), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

manipulanti si pickeri-depozitul de congelate din Campia Turzii, 3 schimburi, bonuri, sporuri, fara antecedente penale. Cv obligatoriu; 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 2005. Personal Chiajna angajam manipu-

lanti si pickeri pt. depozit de alimente congelate Chiajna parc Cefin, salariu fix, bonuri, sporuri, program 3 schimburi, transport de la metrou Pacii intreviu piata Chibrit, 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 2006. Personal coafor, Studio 92 isi

2007. Personal coafor, frizer, manichi-

2008. Personal cu sau fara calificare pen-

tru urmatoarele operatii: debavurat, slefuit, lipituri alama (produse mici), lipit strasuri, emailat produse mici, montat capse, montat accesorii pe piele (021.314.54.40

2009. Personal curatatorie haine zona Floreasca-Baneasa pentru curatat si calcat. Beneficii: salariul incepand cu 2000 lei, tichete de masa, sporuri, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife. 2.000 L; (0722.291.414 2010. Personal curatenie -persoane

cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt. curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariul 1400 lei; 1.400 L; (0720.987.739 2011. Personal curatenie angajam femeie

de serviciu, program 8 ore, carte de munca, bonuri de masa, urgent; (0766.211.715 office@eurodavas.ro

2012. Personal curatenie angajam per-

soane cu dizabilitati usoare (certificat handicap gradul 3) cu drept de munca 4 sau 6 ore pt. curatenie in locatii din Bucuresti, sedii in toate sectoarele, salariul 1400 lei; (0720.987.739 2013. Personal curatenie angajam personal calificat la curatenie, pentru complex de top din sectorul 6 cu saloane evenimente, restaurante a la carte, loc de joaca copii, cafenea, terase. Salariu motivant si program flexibil; (0733.912.005 2014. Personal curatenie angajam personal curatenie 8 ore/ zi, si sef pentru echipa mobila,din Bucuresti sau imprejurimi. Oferim masina pentru transport, salariu incepand de la 2.000 ron si alte bonusuri (0722.626.040 2015. Personal curatenie angajam per-

sonal curatenie birouri pentru Bucuresti, zona metrou. Program 8 ore, luni- vineri. (0744.487.695

2068. Personal deservire Gre Bakery angajeaza personal deservire-multiservice. Locatie premium in str Erou Iancu NicolaePipera. Venituri motivante; (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro 2069. Personal etichetare produse etichetarea produselor specifice domeniului instalatiilor sanitare si de incalzire. Cerinte: persoana ordonata, serioasa. Oferta: contract de munca, salariu 1500 lei (1300 lei + bonuri). 1.500 L; (0741.229.911 adieurofit@gmail.com 2070. Personal exclusiv feminin pentru

2071. Personal fabrica confectii textile

rant de lux din zona de nord a capitalei (piata Charles de Gaulle) angajeaza personal pentru curatenie si spalat vase. Pachet salarial de aproximativ 2500 Ron / 15 zile; (0721.272.822 office@poesia.ro

Olanda, fabrica de confectii textile din Olanda angajeaza muncitori necalificati pentru impachetat, pus etichete si ambalat produse. (0738.665.424/ 0720.525.229

2048. Personal curatenie spatii hoteliere Angajam barbati pentru curatarea si intretinerea spatiilor hoteliere. Program de lucru 8 ore, doua schimburi, 5 zile/saptamana. Se ofera salariu si se deconteaza transportul. 1.900 L; (0774.675.229

2072. Personal fabrica de medicamente companie farmaceutica, sediul in Bucuresti, angajeaza: electrician, mecanic, tehnician mentenanta, ambalator manual, operator RSVTI. Ne puteti aduce CV-ul la adresa str. Logofatul Tautu, nr.99; (021.301.06.41 annemarie.caruntu@biofarm.ro

2049. Personal curatenie zona Parc Bazilescu Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie pentru zona exterioara program Full-time, mediu dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 2050. Personal curatenie, angajam pentru clinica privata. Relatii la tel. (0755.200.071/ 0755.200.012

2073. Personal fabrica incaltaminte anga-

jam colectiv pentru cusut-pregatit si talpuitor manual, incaltaminte dama, zona Viilor. (0757.012.543 2074. Personal fabrica procesare, tocat

legume, carne cautam personal pentru Fabrica de procesare cu sediul in Soseaua Salaj sect 5. Conditii de munca avantajoase, salariu motivant, program in ture, transport acasa, masa la pranz, training de specialitate. (0723.168.598 resurse.umane@wuxing.ro 2075. Personal facturare Firma distributie

electrocasnice cu sediul in Voluntari -Ilfov angajam personal pentru facturare. Salariu motivant, mediu de lucru placut; (0728.135.409 office@demelectronics.ro 2076. Personal fara experienta, sector 2, Fundeni personal fara experienta! Doar sa stiti sa folositi calculatorul/laptopul; 1.500 L; (0748.529.615 EDUARDPETRESCU10@GMAIL.COM 2077. Personal fast food, bucatar pt autoservire, bucatarie romaneasca, program 7 zile de la 6.00-15.00, 7 zile liber, zona Piata Matache. (0763.652.512 2078. Personal feminin Angajam fete pentru conversatii online. Program 5-7 ore. Salariu garantat pana la 6000 Ron. Bonus angajare pana la 5000 Ron+voucher vacanta 7 zile. Posibilitate avansare la stagiul de manager. 6.000 L; (0770.671.462 officegorgonize@yahoo.com

2002. Personal calificat/ necalificat.

2004. Personal Campia Turzii, angajam

2067. Personal depozit Depozit electrocasnice mici in zona Voluntari-Ilfov angajam doamne cu varsta pana in 45 de ani pentru pregatirea ,etichetarea si ambalarea coletelor. (0728.135.409 office@demelectronics.ro

2047. Personal curatenie si vase restau-

2001. Personal calificat broderie manuala Ersa Atelier vrem ca viitoarea noastra colega sa fie o persoana serioasa, pasionata de arta broderiei, cu atentie la detalii, organizata si responsabila; (0723.174.471 office@ersaatelier.com

bitori de limba bulgara sau maghiara pentru call center, magazin online de haine,Conditii avantajoase de munca. 2.500 L; (0724.309.693

2066. Personal de noapte si de zi firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/cladire birouri Piata Victoriei, Lorena. Sunati pentru interviu/detalii; (0729.900.930

bucatar pentru restaurant situat central, full time, program 10 ore pe zi, 5 zile pe saptamana. Echipa tanara, atmosfera relaxata si prietenoasa 2.000 L; (0745.757.764

terasa/restaurant angajeaza urgent ospatari, barmani, paznic si ajutor pentru narghilele. Detalii doar in cadrul interviului. Programari interviu luni-vineri intre 10-19, la telefon. 1 L; (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com

2003. Personal call center Angajam vor-

menajera ) Magic Salon angajeaza personal de intretinere si curatenie pentru toate saloanele din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru 8h/zi in ture, tichete de masa,salariu in cont ING, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro

conversatii online oferim bonus 3000 lei/cadou interventii estetice, salariu fix garantat 4000 lei plus procent 50%, program la alegere, abonament fitness/solar. Camere fumatori si nefumatori. 3.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

2000. Personal cafenea, angajam urgent

Angajez muncitori canalizatie Netcity Bucuresti. Se sapa santuri de 20 cm mecanizat si se instaleaza cablurile de fibra optica. Salariu atractiv 2200-2400 lei net cu contract de munca. Program 8 la 17 . (0728.388.020 elena.popovici65@yahoo.com

contract de munca personal de curatenie in punct fix (Universitate) si echipa mobila pentru spatii de birouri. Se lucreaza 8 ore in schimburi. Plata ore suplimentare. 1.600 L; (0724.664.097 irina.boscu@gmail.com

2046. Personal curatenie si ajutor

cofetarie, patiserie premium, in Pipera, pe str. Erou Iancu Nicolae, angajeaza ajutor bucatar, casier, lucrator comercial barman si ospatar, (0742.102.875 office@freshfooddelivery.ro

urista, cosmetica cautam personal pentru coafor modern situat pe Baba Novac, Campia Liberatii. Se ofera conditii avantajoase si program flexibil. Experienta si clientela formata sunt un atu. Rugam seriozitate (0770.286.403/ 0725.380.461 alexsisandra2013@hotmail.com

at, vanzari, contabilitate primara, salariu motivant; 1 L;

2022. Personal curatenie Firma de

2065. Personal de intretinere si curatenie

full-time pentru firma din Bucuresti, sos. Andronache, sector 2, pentru relatii va rugam sa ne contactati la tel. (0740.854.097 personal@hsl.ro.

1999. Personal cafenea, bakery, cafenea,

1980. Personal Firma de curatenie anga-

1981. Personal pentru editura -secretari-

curatenie angajam personal cu experienta pentru interventii. Disponibil la deplasari in Bucuresti, program luni - sambata. Oferim conditii salariale foarte bune. Cerem seriozitate. 2.300 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro

2041. Personal curatenie part-time sau

Restaurant in Baneasa, cautam colegi pentru bucataria calda/rece, program flexibil. Asiguram transport de la metrou Aurel Vlaicu pana in locatie. Servicii medicale prin Regina Maria. 2.500 L; (0744.332.072 florina.serban@stejariicountryclub.ro

mareste echipa, salariu mativant si procent, cursuri de specializare program o zi cu o zi. carmenstanca92@gmail.com

jam personal pentru Bucuresti, sector 4. (0799.360.365 pedaoffice@gmail.com

2021. Personal curatenie Firma de

2064. Personal de curatenie angajam cu

1998. Personal bucatarie, bucatar urgent.

Personal contabilitate primara; (031.432.85.65/ 0764.788.373

1979.

2020. Personal curatenie Firma curatenie, angajeaza in Centrul Comercial din zona Vitan, la program de 8 h, tura noapte orele 21.30-06.00. Oferim salariu avantajos, spor de noapte. (0761.690.021

2040. Personal curatenie part time/ full time Inter Cleaning RO-GER cauta colegi. Program full time, echipa de interventie personal masculin/ feminin - pt. personal masculin permis auto cat. B reprezinta avantaj (0722.636.611 info@inter-cleaning-ro-ger.com

Personal curatenie pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul de tel. (021.403.19.94 2029.

2030. Personal curatenie 8 ore Firma

Hyper angajeaza femeie pentru curatenie de intretinere in spatii de birouri. Program: 6-14:30, de luni pana vineri. Contract de munca. Transport RATB si metrou decontat. Salariu net 1.500 Lei. 1.500 L; (0787.348.140 2031. Personal curatenie 8 ore, urgent,

firma de curatenie angajam pentru sediu/cladire birouri in Militari (0731.121.029

2032. Personal curatenie bloc in Berceni

Firma angajam femeie de serviciu pentru curatenie la bloc (zona Berceni, sector 4) program 8 ore. Rog seriozitate. (contact luni-vineri 10 - 16). 1.300 L; (0771.026.905

2033. Personal curatenie bucatarie

pentru Socului Kebap si sofer livrator, salariu atractiv; (0764.673.064

2034. Personal curatenie bucatarii hotel

de 5 stele Info Clean angajeaza pers. curatenie instrumentar bucatarii pt. hotel de 5 stele. Contract de munca, salariu excelent, medicina muncii, SSM, bonuri masa, transport decontat, 3 schimburi 1.600-1.800. 1.800 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

2035. Personal curatenie cofetarie, pro-

gram 5 zile pe saptamana de luni pana vineri 07-16 sau 06-15 (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com

2036. Personal curatenie cofetarie, femeie de serviciu cofetaria Victoria angajeaza personal pentru curatenie in laborator. Program luni-sambata 09:00-17:00. Salariu 2200 ron + 300 de lei (bonuri de masa) + contract de munca. Bucurestii Noi, sector 1. 2.500 L; (0724.376.275 office@casa-victoria.ro 2037. Personal curatenie fabrica prajituri,

oferim salariu motivant, bonuri de masa, decontare transport. Programul este in doua ture de cate 8 ore pe zi. (0724.322.000 hr@anapan.ro,

2038. Personal curatenie firma, femeie de servici urgent, descriere job: activitatea se desfasoara la sediul unei societati producatoare de utilaje in industria alimentara;responsabilitati: activitati de curatenie la birou, sala de mese. (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 2039. Personal curatenie interventii, firma

de curatenie angajeaza personal pentru echipa de interventii. Se ofera bonusuri. Program de luni pana vineri, 8 ore 1.800 L; (0744.319.510

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2051. Personal curatenie, Bery Fitness angajeaza femeie de serviciu, (25-45 ani) in Iancului si Berceni. Domiciliul in zona si experienta in domeniu constituie avantaj. Cerem si oferim seriozitate. Programari interviu; (0758.077.704 2052. Personal curatenie, cautam doua persoane serioase si muncitoare pentru a se ocupa de mentinerea curateniei in gradinita noastra. Detalii despre noi www.copiiimontessori.ro 1.500 L; (0747.402.518/ 0742.183.843 info.traian@copiiimontessori.ro 2053. Personal curatenie, femeie de ser-

viciu pentru showroom de mobila si birou, (0731.107.827 2054. Personal curatenie, femeie de ser-

viciu. Program de lucru 8 ore in 2 ture. Salariul si bonusurile se discuta la interviu. Pentru programare tel. sau mail (0735.177.579 costel.strat@frh.ro 2055. Personal curatenie, firma de curatenie angajam personal cu experienta pentru interventii. Disponibil la deplasari in Bucuresti, program luni - sambata. Oferim conditii foarte bune, cerem seriozitate 2.300 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 2056. Personal curatenie, firma specializata in servicii curatenie angajam femei si barbati. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com 2057. Personal curatenie, Mister Kebab angajeaza personal pentru curatenie. Program de luni pana vineri de la ora 12:00 pana la 20:00, masa gratuita, tips, bonusuri. Bd. Aerogarii -Baneasa, 1.200 L; (0721.303.303 2058. Personal curatenie, responsabili-

tati: activitati de curatenie la birou, sala de mese, hala de productie; activitatea se desfasoara la sediul societatii din Popesti Leordeni, 1.800 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 2059. Personal curatenie, restaurant cen-

tral (piata Victoriei) angajam personal pentru curatenie. Oferim loc de munca stabil, mediu de lucru placut si modern, conditii decente de munca, program flexibil; (0762.172.877 hr@upstairs.ro 2060. Personal curatenie, restaurant cen-

tral angajeaza in conditii avantajoase (0762.969.532 office@embassy-one.ro 2061. Personal curatenie, salariu 1600 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585 2062. Personal curatenie, vase

Brasserie41, restaurant, angajeaza personal curatenie. Conditii avantajoase, posibilitate castig 2.000 lei/luna www.brasserie41.ro, Erou Iancu Nicolae, Pipera. 2.000 L; (0722.635.740 cosmin@brasserie41.ro 2063. Personal curatenie. Complex com-

ercial sector 2 , angajeaza personal pentru curatenie. Relatii la telefon: (0774.495.977

2079. Personal feminin fete cu/ fara experienta pentru asistenta online. Program flexibil. Salariu garantat + comision pana la 80%. Contract de munca. Decontari vacante, sala fitness si unghi false 6.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 2080. Personal feminin pentru prelucrare

si ambalate produse alimentare. Program de l-v de la 8-17. Soseaua Chitilei,1600 ron. 1.600 L; (0760.011.880 Gabi_ianus@yahoo.com

Personal feminin pentru receptie pt. societate de paza; (0747.020.431

2081.

2082. Personal feminin si sofer pen-

tru curatatorie- spalatorie de haine, zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184

2083. Personal feminin pentru calcat si masina liniara pt. atelier confectii zona Carrefour Berceni; salariu fix + bonuri masa. Telefon. (0730.114.497 2084. Personal feminin, conversatii

online castiguri 2000$-7000$/luna,bonus pana la 1000$ din prima zi, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca,cadouri saptamanale; 7.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 2085. Personal feminin, fete pentru con-

versatii online. Castiguri intre 2000$-5000$ perioada (15 zile). Salariu garantat 4000 ron + comision 70%. Bonus angajare 3500 ron. Plata zilnica, saptamanala sau bilunara. 4.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 2086. Personal fima admnistrare imobile se angajeaza personal pentru urmatoarele activitati: teren, verificare tehnico-administrativa a imobilelor (asociatii proprietari), birou, contabilitate primara si cunostinte PC. (0723.922.805 crissanaavantaj@yahoo.com 2087. Personal firma instalatii termice, aer conditionat asiguram masina pentru posesori permis categoria B. (0757.994.004

2096. Personal ne/calificat lacatuserie simpla, urgent Angajez personane ne/calificate pentru activitatea de lacatuserie simpla, montaje copertine si rulouri transparente. Va predomina mai mult in munca de teren la clienti. 2.500 L; (0722.237.396 office@liv-invent.ro 2097. Personal necalificat Angajam per-

sonal pregatire/ slefuire suprafete lemnoase MDF. Fabrica se afla la capat de linie tramvai 7, 25 si autobuz 116, 102 (intrare Jilava). Constituie avantaj experienta in pregatirea MDF-ului, 1.500 L; (0723.165.515 dincoj@yahoo.com

2098. Personal necalificat cautam personal fete/femei pentru postul de ambalator manual in fabrica de pahare de carton situata in Afumati, judet Ilfov. Salariu 1600 net + carte de munca. Program 8 ore/zi. 1.600 L; (0720.267.347 2099. Personal necalificat Compania Mandy Foods International SRL angajeaza in fabrica de productie muncitori necalificati. Sarcini: efectueaza diverse sarcini in vederea pregatirii marfii pentru a fi livrate. (0753.021.361 recrutare@mandyfoods.ro

(0732.525.952

2093. Personal la vase (Program ĂŽntreg sau prog flexib) angjam personal la vase. Salariu foarte motivant! Mai multe detalii la telefon. Program intreg sau prog flexibil; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 2094. Personal linie si bucatarie,

autoservire Piata Vitan; (0720.529.532 2095. Personal masaj, cu o experienta de 3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro

2125. Personal pentru spalatorie rufe Spalatorie ecologica angajam personal pentru spalatorie, curatatorie haine: muncitoare pentru calcat rufe la calandru, calcatoreasa haine. 2.000 L; (0744.344.402/ 0723.228.561 office@spalatorii-textile.ro

2127. Personal post disponibil firma de

2102. Personal necalificat, program 9-17.

2128. Personal productie publicitara, daca nu ai studii superioare, nu ai experienta, nu cunosti o limba straina nu-ti fie teama. Vino la noi si te vom invata. Ce trebuie sa faci? Detalii pe:FB: AxicoGrup Bucuresti www.axicogrup.ro (0747.811.690 marius@axicogrup.ro

tru o firma de catering ce se afla la 5 minute de statia de metrou Pipera. Program de duminica pana joi 8h/zi (vineri si sambata liber). Salariul 1700 in mana, decont transport; 1.700 L; (0729.699.825

Ajutoare in laborator de patiserie. Localizare In Arteca Jilava, 6 zile, 8 ore/zi, 2.200 lei/luna, sambata libera. Carte de munca. Soseaua Giurgiului 33A, 2.200 L; (0723.607.987 2103. Personal ofertare, vanzari in ali-

mentatie publica (firma de catering), o masa/ zi, contract de munca, zona metrou Costin Georgian. Program de lucru: martisambata (09:00 18:00) sau luni-vineri (09:00 18:00) (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 2104. Personal optica angajez personal

feminin pentru cabinet optica medicala in sectorul 3, zona Dristor. Full time. Salariu de baza plus targhet si bonusuri. Cautam o persoana serioasa, matura, doritoare de loc de munca; (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 2105. Personal patiserie pentru scovergarie in zona centrul vechi. Mediu de lucru placut cu o echipa tanara si vesela. Masa, prime, procent vanzare si multe alte beneficii. Detalii la telefon. (0724.570.778 2106. Personal paza (femei/barbati) cu sau fara atestat pentru centre de afaceri, salariu de incadrare 1.900 lei, 20 tichete de masa/15 lei tichetul, abonament la o clinica privata; (0758.079.208 2107. Personal paza cladire birouri, se cauta agent de paza pentru o cladire de birouri in zona Unirii. Salariu 1200 lei, contract de munca; (0730.106.207 office@dageshgroup.com 2108. Personal pentru ajutor in bucatarie

care este situata in orasul Pantelimon. Cautam persoane serioase, fara limita de varsta care apreciaza lucrul bine facut si doresc sa lucreze cu drag alaturi de noi ca ajutor in bucatarie si gospodarie (0726.743.325/ 0730.160.875 apetit.services@gmail.com 2109. Personal pentru curatatoria zona

Titan prezentabil pentru primire haine. Salariul incepand cu 2000 lei, tichete masa, sporuri, transport. Cerinte: liceul, cunoastere MS Office, engleza mediu. Trimite CV cu poza pe email: stoica01@gmail.com 2.000 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

2110. Personal pentru curatenie firma de

curatenie angajam 8 ore pentru sediu/ cladire birouri in Pipera si Aurel Vlaicu (0729.900.930

2111. Personal pentru curatenie in bucatarie Bistro Piata Victoriei. Program 2 zile cu 2 zile. Program 10-22. Salariu net 1.800 Ron. Tips saptamanal (0743.009.431 2112. Personal pentru curatenie, angajam personal pentru curatenie la spatii de birouri, program de 8ore/zi . Salariul Oferit: 1500 Ron in mana si carte de munca la 8 ore.Angajam: barbati si femei. (0771.565.862 2113. Personal pentru curatenie, echipa mobila firma cu 20 de ani experienta angajeaza cu contract de munca 8 ore/zi, personal pentru echipa mobila cu sau fara experienta. Oferim salariu net incepand de la 2.000 ron si alte bonusuri. (0722.626.040 office@masterclean.ro 2114. Personal pentru firma de catering.

Firma de catering, angajam persoana cu sau fara experienta, dar cu putere de munca, pentru postul de ajutor bucatar (preferam persoane de sex feminin). Trebuie sa aiba drag de bucatarie si rapiditate. (0799.961.989 labucatarie@mail.com 2115. Personal pentru firma de construc-

2116. Personal pentru firma de curatenie

2092. Personal la vase necalificat;

2124. Personal pentru spalatorie covoare spalatorie covoare angajeaza personal calificat/necalificat pentru spalarea covoarelor. Punctul de lucru se afla in Calea Vitan. Cautam persoane serioase, oferim pachet salarial atractiv, carte de munca 2.000 L; (0739.284.227

2101. Personal necalificat bucatarie pen-

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

2089. Personal in sectorul 5 pentru

2091. Personal la stand de waffle in Plaza mall fata sau baiat la stand de facut waffle in mall Plaza Romania din Militari. 1700 lei net plus bonus din vanzari. Program flexibil. 1.700 L; (0724.026.026 Daniel.negoescu@gmail.com

2123. Personal pentru spalat la vase, restaurant in zona Grozavesti angajam personal pt spalat vase, program l-v, 7:3015.30. Salariu 1500 in mana, bonuri de masa valoare 200 lei, 1 masa pe zi asigurata. Sunati pentru interviu. (0729.820.580

2126. Personal Pizza Hut Mosilor Pizza Hut Mosilor angajeaza: casier, cu sau fara experienta. Relati in restaurant, Calea Mosilor nr 219 intersectie cu Bdl Eminescu, sau la tel; (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro

tii, cu calificare sau fara, dar cu cunostinte in domeniul constructiilor : zidari, zugravi, rigipsari, etc.Experienta si indemanare creste pachetul salarial; (0724.539.830 B_79_nym@yahoo.com

2090. Personal intretinere pretabil pensionari si pentru persoane peste 50 ani sau pensionare, 1800 net, contract munca norma intreaga, 8-16 luni-vineri, cunostinte medii in instalatii si constructii, centru comercial, sector 5; 1.800 L; (0733.869.293

mul Taberei, bucatari bucatarie italiana, ajutor bucatari, pizzer, (0762.151.966 antonioilie@yahoo.com

2100. Personal necalificat Cora-Pante-

2088. Personal igienizare navete salariul 1600 Lei net + bonuri de masa + o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654

tipografie; (0724.256.132

2122. Personal pentru restaurant in Dru-

Cu experienta in curatenia profesionala, operatori, sef de echipa, sofer. Pentru zona autostrada A1, comuna Joita. Conditii bune de munca si salarizare (contract de munca, bonuri de masa, salariul la timp). (0736.494.036 2117. Personal pentru instalare sisteme

de securitate. Salariu incepand cu 2.000 lei, in functie de experienta sa sa fie posesor permis conducere cat. B; (0728.228.658

2118. Personal pentru magazin Doraly angajam pentru pregatirea comenzilor, salariu motivant, mediu de lucru placut, contract de munca pe perioada nedeterminata (0728.135.409 office@demelectronics.ro 2119. Personal pentru preparare si ambalare pentru firma productie sandwichuri; (0742.625.778 2120. Personal pentru productie publicitara: colantori, lacatusi mecanici, muncitori necalificati, tehnicieni reclame, soferi, angajeaza Lartek Grup. (0722.963.430 2121. Personal pentru restaurant restaurant Piatra Alba angajeaza barman, ospatar bucatar si pizzar. Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie la nr. de telefon, (0723.132.765 piatra.alba@gmail.com

curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/cladire birouri locatii fixe, zona Baicului, (0729.900.930

2129. Personal productie sandwich-uri ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica - joi, intre orele 11.30 - 20.00. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata; (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2130. Personal productie sandwich-uri ambalate pentru firma catering, zona Colentina. Program: duminica-joi, intre 21.00 - 05.30. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport decontat, masa asigurata. (0731.127.458 contact@sandwickbreak.ro 2131. Personal pt ambalare si etichetare accesorii GSM sector 1, cerinte: persoana muncitoare, corecta, punctala. Oferim mediu de lucru profesionist, forme legale de angajare, salariu fix, asiguram transp de la metrou. Program: 8:30-17 de luni pana vineri. CV la adresa de email: (0766.257.058 rezervari@arcoexpert.ro 2132. Personal restaurant angajam personal restaurant: bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, spalator de vase, macelar, bucuresti, sector 3, (0755.943.606 2133. Personal restaurant Ospatar, picol-

ite, ajutor de bucatar, fete la vase (0721.259.439 restaurant@irisa.ro

2134. Personal restaurant Restaurant Beijing angajeaza ospatari/rite si femeie la vase. Zona bl. Unirii spre Alba Iulia. Relatii dupa ora 11. (0732.724.665 2135. Personal restaurant Spalator vase mari in restaurant modern, Piata Victoriei, mediu de lucru placut, pachet de salarizare atractiv; (0733.555.777 hr@upstairs.ro www.upstairs.ro 2136. Personal restaurant zona Bld Bran-

coveanu, sect 4 angajeaza: ospatar si femeie la vase; (0768.101.345

2137. Personal restaurant centrul vechi

Angajam personal calificat pentru restaurant in centrul vechi. Barman, ospatar, ajutor bucatar.Salariu atractiv, bonuri de masa. Rugam sa trimiteti CV-urile la adresa de mail; (0720.732.141 Restaurantribs@gmail.com 2138. Personal restaurant, casier (urgent), bucatar fara experienta, ajutor de bucatar si femeie la spalat vase. Program flexibil, salariu avantajos, contract de munca, asiguram o masa pe zi. Cerem si oferim seriozitate (0727.737.870 roxana.gheorghe@osho-restaurant.ro 2139. Personal restaurant, Vino in echipa

smart-casual SHC. Cautam colegi pentru urmatoarele pozitii: bucatar (grill, tigai, salate, desert), ospatar/ ospatarita, personal curatenie, personal vase (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2140. Personal restaurant, bucatar, ajutor

bucatar Restaurant elegant, vad deosebit, angajam un bucatar si un ajutor de bucatar. Menu-ul este foarte frumos, bine gandit, bucataria este dotata la cel mai inalt nivel. Solicitam seriozitate, multumesc, (0720.777.271 mihai.gavris@yahoo.com 2141. Personal sala croit / croitor/ croitoreasa cu experienta, pentru atelier creatie vestimentara.www.roxanabutnaru.ro 2.000 L; (0724.970.248/ 0724.970.248 roxanabutnaru@yahoo.com 2142. Personal salon zona Bld Brancov-

eanu, angajeaza frizer/frizerita cu experienta. (0761.067.993

2143. Personal salon de infrumusetare Bella Studio angajeaza frizer/frizerita, coafeza si manichiurista (mani-pedi clasica si semi), minim 2 ani experienta. Program o zi cu o zi, duminica inchis. Zona Bucur Obor. Salariu fix sau procent. (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 2144. Personal salon de infrumusetare frizer/frizerita, coafeza, cosmeticiana si manichiurista (mani-pedi clasica si semi) minim 2 ani experienta, program o zi cu o zi, duminica inchis, zona Bucur Obor. (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 2145. Personal sediu S.C. Electro-Service SRL angajeaza persoana cu experienta in domeniile de secretariat, facturare si evidenta acte contabilitate primara pentru punctul de lucru din Bd. Constructorilor, sector.6. (0742.071.944 neagumariusstefan@yahoo.com 2146. Personal serviciu marketing, agent

vanzari si referent de specialitate. CV pe mail; (0722.244.791 contabilitate@tekso.ro

2147. Personal servire cantina, in zona Piata Romana. cautam persoane tinere, responsabile. Program L - V, 8 ore. S - D liber. CV-uri la adresa de email: georges.treats@gmail.com. Detalii suplimentare telefonic; (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2199. Pizzar cu experienta, cuptor electric, pizza pe screen, pentru restaurant in sectorul 2, conditii avantajoase: masa asigurata, transport asigurat, tips din vanzare, rog seriozitate 3.000 L; (0761.601.441/ 0725.246.188 dbrisit@yahoo.com 2200. Pizzar cu/fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 18002000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 2201. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2202. Pizzar restaurant, locatie centrala

(Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

PIZZAR SI AJUTOR BUCATARIE IN PIATA AMZEI, CONTRACT DE MUNCA, MASA ASIGURATA, TRAINING FORMATIV, SAMBATA-DUMINICA LIBER, TRANSPORT INCLUS, SALARIUL ATRACTIV; (0729.191.538 2203.

2148. Personal servire si ajutor in bucatarie pentru Take Away food-shop cu specific mexican, 1.850 L; (0729.253.963/ 0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 2149. Personal societate comerciala in domeniul constructiilor. Societate comerciala angajeaza instalatori (10 persoane), mecanici utilaje (5 persoane), zugravi (10 persoane), muncitori necalificati, maistru constructii. Salarii atractive, intre 16003000 lei net. (0766.226.566 gabisimedrea@yahoo.com 2150.

Personal spalatorie curatatorie haine; (0722.351.441

2173. Personal vase, Paine si Vin anga-

jeaza urgent Restaurant centru Bucuresti angajeaza personal vase usoare, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, fara vase grele, seriozitate, experienta necesara, mediu placut, colegi tineri. 1.600 L; (0743.070.163 2174. Personal vase. Restaurant situat in

zona Floreasca - Barbu Vacarescu angajeaza persoana curata si responsabila la vase. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Contract de munca, alte beneficii; (0724.015.800

2175. Personal, baiat cu permis catego-

ria B pentru servicii, dezinsectie si deratizare (0767.799.161 igiena_croconstruct@gmail.com

2204. PIZZAR, cuptor lemne pentru restaurant in zona Dinamo, program LuniVineri 10-16. Doar cu experienta pe cuptor cu lemne(aprox 50pizza/zi). Salariu 2200ron. Mai multe detalii la tel, rog apel dupa ora 13.; 2.200 L; (0786.883.868/ 0786.883.868 Pizza.venetia@yahoo.com 2205. Pizzar, femeie de serviciu si sofer

2176. Personal, restaurantul Vivo cauta

livrari angajam pentru restaurant. Relatii la telefon; (0736.492.095

enta. Carte de munca, comisioane, salariu atractiv. (0767.778.202 bebewash112@gmail.com

personal bucatarie pentru spalat vase. Pachet salarial atractiv. Calea Floreasca; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com

2152. Personal spalatorie de covoare cu

2177. Personal, Agentie imobiliara sun-

2206. Pizzari (baieti si fete) Pizzarierestaurant angajeaza pizzari (baieti si fete).Asigura masa/ transport/ salariu- program atractiv. (0729.882.660

2151. Personal spalatorie auto cu experi-

sau fara experienta. Salariu 1800 lei Program 8h/zi de luni-sambata. (08:00-16:00). Locatia se afla la intrare in Popesti Leordeni langa magazin Lidl, 1.800 L; (0724.429.092 eurosport.company@gmail.com 2153. Personal super-market Magurele Super-Market din Magurele, Ilfov angajam lucrator comercial, program full-time sau part-time. Salariu atractiv. Oferim si cerem seriozitate. (0734.280.711 gheorgherobertgabriel@yahoo.com 2154. Personal supermarket casiere, lucratori comerciali, livratori. 10 Lei/ hz12.5Lei/ hn, magazin situat in sector 6, in zona caminelor din Regie. Program full time sau part-time (se poate discuta). 2.200 L; (0770.236.202 miuionelavioleta1994@gmail.com 2155. Personal supraveghere, ingrijire

tem o echipa tanara, dorim sa ne dezvoltam, cautam persoane dinamice (cu experienta in vanzari), dar si persoane aflate la inceput de drum, motivate, bine organizate, sociabile si disciplinate. (0734.259.904 cristian.zane3@gmail.com

2178. Personal, deschidem noul restau-

rant Cismigiu, dupa lansarea cu succes a celui mai inalt restaurant din Romania, in luna mai a anului trecut adaugam in portofoliul nostru o noua locate. Suntem in cautare de bucatari, barmani si ospatari; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2179. Personal, hai in echipa JustYou

Castiguri garantate 3000$-5000$ lunar. Acceptam personal femimin cu/ fara experienta. Promovare rapida. Costumatii gratuite, bonus 1800 L din prima zi. Posibilitate de credit, 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

2207. Pizzer, barman, bucatar, aju-

tor bucatar, femeie la vase, receptionera pentru restaurant sector 3. Relatii la tel. (0723.581.055 2208. Pizzerie cu program non-stop angajeaza personal bucatar, ajutor bucatar, dispecera preluare comenzi. (0723.469.078 cosminbanica77@yahoo.com 2209. Polisator auto si pers. pt. interior,

salariu 2.700 Lei program de luni pana vineri de la 9 pana la 18 sambata si duminica liber (0724.357.422 office@cmstill.ro

2210. Pompier servant cu atestat pentru

teatru privat situat in centrul capitalei,cladirea are 2 etaje, se lucreaza dupa-amiaza (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro

2180. Personal, ne marim echipa, cautam livratori pizza fie cu scuterul fie cu masina personala pentru noua noastra locatie, Morarilor. Decontam desigur benzina, salariul este unul motivant, iar programul de lucru foarte flexibil. (0743.664.667

angajeaza portar, in Bucuresti, sector 2, zona Floreasca. Program de lucru de luni-vineri (8:00-17:00). Se ofera salariu fix si tichete de masa. (0799.285.168

2156. Personal tehnic, electricieni, lacatusi mecanici, cu carnet cat. B, disponibilitate la deplasari pt. a asigura clientilor servicii de mentenanta la usi industriale, salariu oferit de la 2800 ron. Detalii la tel, mail, 2.800 L; (0724.151.705 resurse.umane@service-expert.ro

2181. Personal, Pipera metrou Lucrator bucatar si spalat vase, rog sunati dupa ora 15.00. 1.800 L; (0722.193.100

ing SRL, Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov. Program de lucru 12/24,12/48. Salariu net. Tel/ email: 1.500 L; (021.322.61.65 ramona.umar@romdist.ro

al pentru productie tipografica. Specializare la locul de munca: operator print, operator finisare, salariu de la 1800 lei. (0726.324.108

2158. Personal tipografie tipografie situa-

2183. Personal. Restaurant cu specific

2157. Personal tipografie formam person-

ta in Otopeni, angajeaza muncitori cu calificare la locul de munca, cu contract de munca legal. Program de lucru L-V, 7.0015.00/13.00-21.00. Asiguram transport Buc.-Otopeni si retur; (021.232.29.41

turcesc situat in sos. Colentina nr. 281 A, angajeaza: ospatari/ospatarite, sofer (de preferat livrator cu scuter) si femeie de serviciu. Castiguri atractive; (0725.516.976 edessaromania@gmail.com

2159. Personal tipografie, KMP anga-

2184. Personal. Societate de constructii

jeaza cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Otopeni, str. Munteniei 16 (021.232.29.41 office@kmp.ro 2160. Personal tricotaje Street West SRL,

str. Preciziei 34, k1-k2, angajam personal calificat si necalificat in tricotaje (nu confectie). Se lucreaza in ture. Conditii motivante: plata transport, tichete, ore suplimentare 200%. (0730.075.210 streetwest12@gmail.com 2161. Personal vase restaurant sect 4 zona Unirii angajam personal vase cu sau fara experienta in domeniu, salariu atractiv, transport decontat, program 2/2 zile, contract de munca pe perioada nedeterminata; 1.800 L; (0767.671.013 2162. Personal vase mari/mici si curatenie, pentru Q's Inn Global, locatia se afla in zona metrou Pipera, program de luni pana vineri, salariu 2.000 Ron net, o masa la pranz asigurata; (0756.363.055 roxana.arghiriade@qsinn.ro 2163. Personal vase pentru restaurant

Energiea Energiea angajeaza urgent, personal vase, full time, 2 zile cu 2 zile, decont taxi, bonuri masa, carte munca, central in Bucuresti 1800lei toti banii cu tot cu tips. Experienta necesara. Ion Brezoianu 4. 1.800 L; (0743.070.163 2164. Personal vase si curatenie pentru

firma de catering in sectorul 3. Program: luni - vineri, 10:00 - 19:00, 1.600 L; (0724.285.766

2165. Personal vase si curatenie labora-

tor cofetarie Cautam colegi/e pentru compania de deserturi elegante Cupcake Philosophy (www.facebook.com/cupcakephilosophy) in zona Sos. Colentina/ Andronache. Contact la email. (0726.050.568 ioana@cupcakephilosophy.ro

2166. Personal vase si curatenie restau-

rant Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472

angajeaza in conditiile legii personal calificat pentru postul de lucru din Bucuresti: sudori electrici; dulgheri; lacatusi; zidari, zugravi; tamplari universali pentru lemn si pvc; mecanici intretinere si rep. autovehicule/ utilaje; electricieni; muncitori necalificati; spalator auto. Relatii la tel. (0725.562.642 2185. Pesonal pentru restaurant central

restaurant zona centrala angajeaza personal, 2 ospatari, 1 pizzar, 1 barman, 1 contabil primar; 1.500 L; (0729.477.333 stefan_liviu2000@yahoo.com 2186. Picker manipulant in depozit bau-

turi, Firma distributie bauturi, depozit langa Carrefour Militari angajeaza picker cu experienta pentru activitate in depozit. Program marti-sambata 3 schimburi. Asiguram transport de la metrou Pacii (0735.885.881 angajari@karadistrib.ro 2187. Picker, angajam in cadrul unui

important depozit cu produse de uz casnic din Bucuresti. Locatie Sector 3, zona Drumului Intre Tarlale. Program L-V 07:00 15:30. 1.800 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2188. Pickeri salariul 1800 lei net,

bonuri de masa (15.09 lei/bon). 1.800 L; (0753.070.408

2189. Picol cu sau fara experienta pentru

Boulevard Cafe. Pentru informatii si programari interviuri tel. Oferim: salariu + tips zilnic.Cerinte: seriozitate, punctualitate (0735.155.357 Cafeblv@gmail.com

2190. Picol Runner, program 8 h pe zi, Restaurant sector 2, langa metrou Stefan cel Mare angajeaza picol, prog 8h, 5 zile cu 2 libere pe saptamana, carte de munca, instruire, tips zilnic sau saptamanal, salariu negociabil. 1.600 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro 2191. Picoli, picolite si femeie la vase

Restaurantul Agape de pe Cal. Floreasca 200, angajeaza picoli si femeie la vase. Ptr. persoane fara exp. se ofera training. Program 2/2 sau 4 zile/7. Salariu atractiv+tips. Bogdan Nitu. (0773.832.206 Agape.cuisine@yahoo.com

2171. Personal vase, restaurant SouthBurger sector 4 angajeaza personal vase. Se lucreaza 2 zile, de la 10:00-23:00 si 2 libere. Salariu 1700 plus bonuri de masa, decont transport; 1.700 L; (0726.760.996/ 0752.662.860 mcsfoodivision@gmail.com 2172. Personal vase, curatenie personal

necalificat, program de lucru 12 ore/ zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix 1400 lei + tips. Carte de munca, decont transport la sfarsitul zilei; (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

pentru zona Piata Romana. Program II schimburi. Salariu 2000 (primele trei luni); 2.000 L; (0767.069.367 office@pizzacut.ro

2236. Receptionera pentru hotel in

spate Mall Plaza-sector 6, lb. engleza nivel mediu. Salariu motivant, se asigura masa, mediu placut de lucru, echipa tanara, preferabil domiciliata in sectorul 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2237. Receptionera cladire de birouri

zona Crangasi, Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, receptionera zona Crangasi. Program Full-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic; (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 2238. Receptionera curatatorie haine. Responsabilitati. Zona Selgros Pantelimon, salariu 2.000 L; (0786.100.103 2239. Receptionera hotel cu sau f?r?

experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro 2240. Receptionera hotel, Hotel Mon

Caprice angajam receptionera, limba engleza, program in ture de zi si noapte, sociabila, ambitioasa, salariu motivant. www.hotelmoncaprice.ro, salariul 14001800 lei. (0723.107.007 office@hotelmoncaprice.ro

2255. Reprezentant vanzari Agentie de

publicitate angajeaza repreze. Cautam o persoana serioasa, activa si dinamica, cu experienta in vanzari, ideal in domeniu nostru de activitate. (0722.603.113 adrian@allpromo.ro

2256. Reprezentant vanzari piese camioane si remorci cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3.000-6.000 Lei, in Bucuresti si tara, CV la email: 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2257. Responsabil achizitii prin SEAP,

service camioane si remorci, angajam jurist cu cunostinte in licitatii publice si juridice pentru gestionarea ofertelor in SEAP, oferim un pachet atractiv de venituri lunare, cerem exeperienta, CV la email 4.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2258. Responsabil atelier productie

masini automate cunoasterea desenului tehnic, persoana comunicativa, dinamica si organizata, Lucru la calculator, punctuala si corecta, cu simt tehnic si dorinta de perfectionare. Plan medical privat, bonusuri. (0730.607.136 2259. Responsabil curatenie clinica Clinica medicala din Bucuresti, angajam personal de intretinere a curateniei si personal paza. (0729.036.309 ruseanumagda@yahoo.com 2260. Responsabil, responsabila logisti-

ca ABD Computer.www.abdcomputer.ro (031.130.94.31 contact@abdcomputer.ro

Jerry`s Pizza angajeaza preparator. Venituri salariale 1600 net (tichete, decont transport) + bonusuri de productivitate (intre 200-400 lei net) (se acorda saptamanal). Program flexibil (0729.074.307 vali.vasile@jerryspizza.ro

2220. Preparator laborator productie Laborator productie alimentara situat in Sema PARK (Metrou Petrache Poenaru angajeaza lucratori bucatarie. Venituri 1500 lei, tichete de masa in valoare de 191 lei. Lucru in 2 ture de luni-duminica. (0728.088.654 2221. Preparator tortilla si servire clienti

Vino sa lucrezi intr-un mic take away shop cu specific mexican din centrul Bucurestiului. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj dar nu o necesitate. 2.000 L; (0729.253.963 top_digitall@yahoo.com 2222. Preparator, ambalator, femei si

barbati, pentru fabica alimentara zona Pipera metrou angajam personal. Se lucreaza o singura tura de zi (duminica-joi) pentru preparat si ambalat mancare. Se deconteaza metroul si masa. (0729.699.825 andreea@wedohr.ro 2223. Preparatori pizza cu si fara experi-

2197. Pizzar bucatar cu experienta, restaurantul se afla in zona Baba Novac (0722.218.487 papy_catalina@yahoo.com

2228. Promoteri distributie pliante in toate sectoarele din Bucuresti. Plata avantajoasa (0722.509.577/ 0724.024.237 hr@activpromotion.ro

2198. Pizzar cu experienta pizzerie cu

2229. Radacini angajeaza personal califi-

cat auto, mecanic auto, electrician diagnoza, tinichigiu vopsitor auto. Relatii la telefon. (0738.885.658 resurse.umane@radacini.ro

2279. Restaurantele Springtime

recruteaza: Lucrator comercial, ajutor bucatar, operator curatenie. Daca esti vesel, punctual si-ti place sa lucrezi in echipa, atunci te asteptam in Echipa Springtime. Aplica pe una din pozitiile: lucrator comercial, ajutor bucatar sau operator curatenie.Program full-time sau parttime (in weekend sau in timpul saptamanii). CV la e-mail. Informatii la tel. (0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 2280. Restaurantul I`Ladrino, sectorul 2,

angajeaza livrator cu auto personal, salariul motivant; (0760.366.384/ 0769.077.022

2281. Restaurantul NOR este in cautare

de noi colegi pentru pozitia de ospatar si hostess. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare; (0731.322.472

ificat si necalificat pt. constructii GermanIa. Se cere seriozitate, se ofera salariu pe masura cunostintelor, cm, transport, cazare, diurna, etc, 1.800 {; (0762.111.666/ 0749.553.869 office.roingsystems@yahoo.com

2287. Rigipsari Ajutor rigipsar cu experienta si proba de lucru, se asigura contract de munca, salariul 1.500-1.800 lei zi oferim cazare. 180 L; (0766.202.214 2288. Rigipsari si zugravi cu experienta 2241. Receptionera pentru salon

intretinere corporala Angajam receptionere cu/ fara experienta pentru saloane de intretinere corporala situate central (Mosilor, Unirii si Izvor). Salariu, comisioane. Program 12/24. Cunostinte de limba engleza, 3.500 L; (0730.222.270 anunturi.ha@gmail.com 2242. Receptionera salon de infrumusetare, pentru locatia aflata in sector 2, Sos. Iancului nr. 6. Program o zi cu o zi, un week-end liber unul lucrator (14 zile lucratoare pe luna). Salariu 1600 Lei 1.600 L; (0724.542.277 2243. Receptionera salon infrumusetare

post disponibil in Timpuri Noi si Lujerului 1.600 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.600 L; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com 2244. Receptionera, angajeaza clinica

medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 hr.hipocrat2000@gmail.com 2245. Receptionera, pentru casino, club

de poker, situat in Piata Alba, nr. 3, sect. 3. Program 2/2, 15:00-03:00 Se deconteaza transport. Aspect fizic placut, limba engleza, cunostinte calculator. Asteptam CV sau tel. 1.700 L; (0762.400.500/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com

RECEPTIONERA, CAMERISTA SI AJUTOR BUCATAR PENTRU HOTEL ZONA SALA PALATULUI. SALARIUL DE LA 1.800 LEI. RELATII LA: (0721.226.326 2246.

2226. Programator ASP Net Core 2.1

niul instalatiilor, bransamentelor si conductelor de gaze naturale; (0756.190.949

angajam bucatar cu experienta bucatarie italiana si internationala; (0763.590.519

2286. Rigipsar pt. Germania Rigipsar cal-

2248. Receptionera. Hotel Reve Mariage (Drumul Taberei -Prelungirea Ghencea), angajaza receptionera cu aspect placut, serioasa, punctuala, onesta. Salariu avantajos, mediu de lucru placut. Disponibilitate pentru lucru in ture de noapte. (0757.077.723 hotel.revemariage@gmail.com

2227. Proiectant cu experienta in dome-

2278. Restaurant Trattoria Adagio

2285. Rigipsar cu experienta si viteza in executie. Postul necesita experienta vast? in amenajarea spatiilor comerciale. (Doar spatii comerciale) Solicit portofoliu de lucrari! (0787.656.756

2225. Programator CNC laser Bystronic

CMTIB angajeaza programatori ASP.NET Core 2.1. Detalii: www.cmtib.ro/Despre Noi/Cariere. office@cmtib.ro

2277. Restaurant Olimpico angajam urgent bucatar cu experienta, restaurantul este situat in Mall Vitan. Contract de munca nedeterminat, masa si transport incluse 2.300 L; (0749.924.459 sorin.nedelcu@olimpico.ro

2284. Restaurantul Spartan angajeaza supraveghetor ai spirit de Spartan? Esti vigilent, atent la detalii si cu simtul responsabilitatii? Ai un acut simt al observatiei? Te asteptam cu drag in echipa noastra! Oferim respect, seriozitate, salariu atractiv (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2247. Receptionera, tehnician unghii false Salon Popesti Leordeni, sect 4 la 3 min de metrou leonida angajeaza receptionera si tehnician unghii false. 1.800 L; (0727.731.232

pentru companie cu domeniul de activitate confectii metalice sediul in sat. Rudeni. Jud. Ilfov Cerinte cunostinte de programare CNC laser. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon, mail. (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

2276. Restaurant L`incontro Berceni, angajeaza femeie la vase, program 10 ore/zi, 5/7, salariu 1.800 L; (0769.077.033

2283. Restaurantul Spartan angajeaza persoana curatenie ai spirit de spartan, te primim in echipa noastra, daca iti place sa faci curatenie luna, iti doresti un mediu armonios si vrei salariu atractiv si seriozitate, suna cu incredere la numarul afisat (0746.204.204

companie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca.program flexibil, 2 zile la munca cu 2 zile libere, 1.800 L; (0747.815.440/ 0720.987.739

2219. Preparator Bucurestii Noi, sector 1

2275. Restaurant L`incontro Berceni, angajeaza barman, 2/2, salariu 2.000 L; (0769.077.033

pentru Mega Mall Ai spirit de Spartan? Daca iti doresti un salariu atractiv,un mediu de lucru dinamic si posibilitati de avansare, te asteptam in echipa noastra! (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2217. Preluare apeluri telefonice,

2218. Preparatoare salate si sandwichuri angajam pentru bufet. Program: 17:3005.30 o zi lucratoare, o zi libera. Salariu 2800 Lei + o masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 2.800 L; (0742.266.859

2274. Restaurant libanez angajeaza: barmani, ospatari, personal bucatarie. Ofer si rog seriozitate. (021.448.17.28 claudiughitiu@yahoo.com

2282. Restaurantul Spartan angajeaza

familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Contract de munca si conditii salariale f. avantajoase, salariu net intre 2500-4000 lei. 4.000 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro

2196. Pizzar SC Pizzeria La Strada SRL angajeza pizzar si ajutor de pizzar pentru punctele de lucru din sectorul 3 si sectorul 4. (0784.133.155/ 0766.534.066 nitudana2004@yahoo.com

livrari la domiciliu angajeaza pizzar cu experienta program 2 zile cu 2 zile, pizzerie este situata in sector 4; (0767.755.017 Jjubon@yahoo.com

2235. Receptionera curatatorie haine, zona Auchan Crangasi. Salariu 2.100 L; (0786.100.103

2254. Rectificatori universali Aerofina S.A angajeaza rectificatori universali si operatori masina de gaurit in coordonate. (0722.677.033 teodorabalanescu@aerofina.ro

2216. Pregatitor, vopsitor auto Ne marim

2194. Pizzar Descriere dorim sa ne marim

Centrul istoric, angajeaza persoane dornice de munca, in conditii avantajoase Pentru postul de personal vase si intretinere curatenie, rugam seriozite (0724.855.076 polo_cristi@yahoo.com

de orientare? Cauti un mediu de lucru tanar si dinamic, siguranta, seriozitate si sustinere? Trimite CV-ul acum, asiguram CM si training. Engleza-obligatoriu. Salariul decent. 1.900 L; (0723.716.229/ 0728.711.782 office@antiquehostel.ro

2215. Pregatitor vopsitor si receptioner devizier pentru service auto multimarca din sectorul 2. Salarizare intre 3.000-5.000 Lei 5.000 L; (0724.756.215

2169. Personal vase zona restaurant Nor,

2170. Personal vase, restaurant situat in

2234. Receptioner/a. Sociabil si cu spirit

ca cu experienta. service auto din Pantelimon-Dobroiesti, angajeaza PregatitorVopsitor Auto multimarca cu experienta.Program de lucru 8.00 - 16.30, de luni pana vineriConditii bune de lucru; 1 L; (0748.044.138/ 0741.141.130

2224. Preparatori sandwichuri, metrou Pipera, se cauta persoane care sa lucreze in 3 ture la pregatirea, asamblarea sandwichurilor. Oferta: salariu fix, bonuri de masa, bonus de performanta.Nu se cere experienta. Contact: (0723.617.904 cmadalina@quanta.com

2195. Pizzar Pizza Cut angajeaza pizzar

2233. Receptioner, receptionera, program 2 zile de zi, 2 zile libere, 2 zile de noapte. Masa si transport asigurat, carte de munca (0765.942.505

2253. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro

2214. Pregatitor vopsitor auto multimar-

2193. Picolite/ Ospatarite Bistro Pta Victoriei. Se cauta Picolite si Ospatarite pentru un Bistro modern in zona Pta Victoriei Bucuresti. Conditii avantajoase, program o zi cu o zi, salariu atractiv. (0722.500.595 dragos.a.radu@gmail.com

echipa pentru punctul din Piata Victoriei. Cautam ajutor pizzar pentru un concept nou de pizza la noi in tara. (0720.315.994

Gara de Nord, Angajam receptioner, receptionera hotel. Candidatul ideal: bune abilitati de comunicare, seriozitate, prezenta agreabila, aspect fizic placut, conduita morala exceptionala, (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro

2252. Receptioniera, restaurant zona floreasca angazeaza personal pentru receptie, program 2 zile cu 2 zile, salariul este de 1800 lei masa si transport asigurat seara la plecare. 1.800 L; (0770.164.673 vasiloiu.cristina@yahoo.com

tam si pensionari. Angajam femeie curatenie scara bloc; (0731.558.814

2168. Personal vase si curatenie. Grand Cafe Van Gogh angajeaza personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata,Salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. Adresa Smardan nr 9 , Sector 3 (0770.117.279 jobs@vangogh.ro

restaurantul Nor este in cautare de colegi pentru pozitia de Spalator Vase. Oferim un program flexibil, decont transport, masa de pranz asigurata; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2232. Receptioner, hotel 3 stele, zona

2251. Receptioneri, soferi, calcatorese, croitorese, masinisti, fochisti, muncitori necalificati pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente. (0755.200.031

2213. Portar imobil pt. societate. Accep-

enta, pizzerie angajeaza: preparatori pizza fara experienta, salariu+bonuri+decont transport=1770 lei pe luna /8h/ zi net, bonus saptamanal calitate si productivitate, 2 libere pe saptamana, program; (0765.446.878 cristi.badila07@yahoo.com

orator cofetarie zona Cora Alexandriei. Salariu net 1500 Ron, 1.500 L; (0729.145.313 cvuri.office@gmail.com

zona Pantelimon pentru hotel Domino zona Piata Progresul/ zona Pantelimon hotel Nirvana cu sau fara experienta program de lucru 12h, 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere, 2.200 L; (0722.781.354

situat in apropiere de Piata Victoriei angajeaza receptioneri. Constituie un avantaj experienta si o calificare; (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com

2212. Portar -SC Romdist Packach-

2192. Picolita, picol, ajutor de ospatar pentru Trattoria Pane e Vino. Salariul 2200 ron net. Program 1 zi cu 1 zi. Adresa noastra este strada Nerva Traian 23, sector 3, zona metrou Timpuri Noi; 2.200 L; (0744.489.993 trattoriapanevino2010@yahoo.com

2167. Personal vase si curatenie, pt. lab-

2231. Receptioner zona Progresul sau

2250. Receptioneri Hotel Lev Or 4 stele

2211. Portar Gradinita particulara

copii Gradinita particulara (sector 6) angajeaza personal pentru supraveghere si ingrijire copii. Pentru informatii suplimentare va rugam sa apelati numarul; (0724.212.887/ 0724.212.948 nicoleta_sotae@yahoo.com

2182. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat si manipulanti marfa, stivuitorist, electromecanic hidraulist. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii: (031.107.32.88

2230. Receptioner bariere cu plata Cunostinte PS mediu, solutionarea solicitarilor inregistrate, stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util a problemelor ocazionale. (0784.219.522/ 0756.135.735

Receptionere/casiere, salariu 1900 ron/15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma; (0721.000.376/ 0724.133.585

2249.

21

2261. Responsabil/ vanzator magazin

GSM Cautam o persoana motivata sa se ocupe de magazin si punctul service, sa relationeze cu clientii, sa fie sociabila si familiara cu computerul/ internetul. Salariul atractiv- locatie zona Tineterului. 1.600 L; (0799.968.851/ 0799.966.778 sales@quickgsm.ro 2262. Responsabila tura/casiera fata

pentru restaurant Osteria di David, in mall Sun Plaza Berceni, salariu, tips cca 3300 lei, de la 9.00 la 23.00. Relatii la tel. 3.300 L; (0728.968.315 fommy@fommy.ro 2263. Restaurant angajeaza femeie (fata) la vase (1800 lei +transport+1 luna concediu/an). Bd Decebal; (0729.565.694 2264. Restaurant Nasu si Finu zona bld

Brancoveanu angajeaza personal pentru curatenie si spalat vase. (0768.101.345 2265. Restaurant angajam ajutor de

bucatar Restaurant situat in mall Vitan, etajul 2 angajam ajutor de bucatar (cu sau fara experienta). Contract de munca pe perioada nedeterminata, masa inclusa, transport plecare inclus. 2.300 L; (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro 2266. Restaurant Azzuro, Afi Palace

Cotroceni, angajeaza ospatari, pizzar, bucatar, ajutor bucatar; (0788.362.983/ 0786.332.004 2267. Restaurant Bocca Lupo din Sinaia angajeaza ospatari, ospatarite, barman salariul 1700 lei pt. un program 15 zile plus tips, conditii de munca excelente; (0766.454.513 2268. Restaurant Casa Diham angajam

bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, barman, ospatari, picoli; (031.405.40.45/ 0722.555.245/ 0768.735.154

2269. Restaurant chinezesc in sectorul 4

pe perioada nedeterminata. Cer si ofer seriozitate. (0766.268.477 klamitconstruct@gmail.com

2289. Rigipsari, faientari, zugravi, gresier

firma de constructii angajeaza personal calificat/ necalificat rigipsari, faientari, zugravi, gresier. Salariu motivant, conditii bune de lucru si la nevoie oferim cazare; (0748.805.805 store.d.construct@gmail.com

2290. Rigipsari, tencuiala glet, muncitori

necalificati dezvoltator imobiliar angajez rigipsari (tencuiala, glet), muncitori necalificati pentru finisaje bloc nou. Conditii avantajoase, plata la saptamana. Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector 6, 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 2291. Rigipsari, zugravi firma constructii angajeaza montatori gips-carton si zugravi. Pentru cei din provincie oferim cazare. Salariu 700-1.000 euro/ luna (0770.186.863 Robert.m.staicu@gmail.com

««««««««««««««««««

RIGIPSARI, ZUGRAVI. RIGIPSARI 140-160 LEI/ZI, ZUGRAVI 130-150 LEI/ZI, AJUTOR RIGIPSAR 100-120 LEI/ZI. CONTRACT DE MUNCA 8 ORE, CAZARE GRATUITA PENTRU CEI DIN PROVINCIE, COLABORAM CU ECHIPE; (0733.981.422/ 0765.449.077 2292.

angajeaza bucatar fara experienta (salariu incepand de la 1.200 lei), spalator de vase sau ospatar; (0736.661.737

««««««««««««««««««

2270. Restaurant Chocolat angajeaza contabil pentru contabilitate primara, inventariere produse pe locatii sector 1 si 6, registru de casa, postul presupune si activitate de teren, program de l-v. Asteptam cv-ul pe adresa de mail. 2.500 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

pentru depozitul din Chitila, gestionar, stivuitoristi, lucratori depozit. Oferim: transport de la statia de metrou 1 Mai (Piata Chibrit), salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite. Relatii suplimentare la tel. Puteti depune CV-ul la: (0742.220.513/ 0744.437.845 nicoleta_olaru@rio-bucovina.ro

2271. Restaurant Gastronomika angajeaza bucatar, ajutor bucatar, ospatar/ospatarita cu sau fara experienta; (0737.840.512

2294. RPG Security angajeaza agenti de

2272. Restaurant Golden Blitz angajeaza bucatar si femeie de serviciu, conditii salariale avantajoase; (0721.090.686 2273. Restaurant Joy angajeaza spalator vase estaurant Joy, situat in Sos Pipera 42 vis a vis de Promenada Mall, isi mareste echipa si angajeaza aj. de bucatar si spalator vase. Salariu atractiv. Tel. (0729.821.693 laura.olinec@restaurantjoy.ro

2293. Rio Bucovina angajeaza personal

securitate pentru obiectiv de tip MC Donalds. Pentru detalii nu ezitati sa ne sunati la nr de telefon afisat 1.700 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2295. Rpg Security angajeaza agenti de

securitate RPG Security angajjeaza agenti pentru zona stefan cel mare, dar nu numai, daca iti doresti un loc de munca care ofera stabilitate si punctualitate, va asteptam la interviu. Detalii tel: 1.800 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com

2296. Rpg Security angajeaza agenti securitate cu si fara atestat pentru obiective situate in zonele: P-ta Sudului, zona Anghel Saligny, zona La 2 Cocosi, zona Bragadiru. Oferim printre cele mai bune tarife/ post 1.900 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2297. RPG Security angajeaza personal pentru obiectiv in Bragadiru. Locuiesti in Bragadiru sau in apropiere, doresti un loc de munca in apropiere de casa, RPG Security iti ofera aceasta oportunitate 1.700 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com 2298. RPG Security angajeaza sef de tura,

wanted RPG Security angajeaza sef de tura pentru obiectiv situat in Bragadiru. Oferim salairu si indemnizatie sef de tura. 2.000 L; (0773.937.051 marianmoise2005@yahoo.com

2299. S.C. Wirquin Romania S.A. din

Str. Preciziei nr. 3 sect 6, Bucuresti, angajeaza: Lacatusi mecanici de intretinere si reparatii; Operatori masini unelte automate si semiautomate; Vopsitori industriali; Ambalatori manuali; Manipulanti marfa informatii la tel. (0755.044.934/ 0745.767.469 2300. Sablator si vopsitor, SC Tekko Logistik Industry angajeaza sablator si vopsitor. O masa calda in fiecare zi / 2 mese calde pe zi pentru angajatii din provincie oferim si cazare. Salariu 3000 lei / luna; 3.000 L; (0723.581.516 2301. Salahor constructii Firma de con-

structii angajam: salahor full time salariu 1600 lei/luna plus sporuri (carte de munca); (0727.121.919 mediaexpert2010@yahoo.com

2302. Sales assistant, cashier o persona dinamica, dornica sa invete lucruri noi, cu o atitudine pozitiva. 35 L; (0763.324.071 operations@unicbrands.ro 2303. Salon Calea Calarasilor inchiriaza posturi salon de top in vila zona Calea Calarasilor, inchiriaza post de lucru: coafor, cosmetica, manichiura, dermopigmentare. Locatia dispune de finisaje de lux, ambient deosebit, spatiu de relaxare clienti. (0722.878.358 levinschialina@yahoo.com 2304. Samponezi/samponeze, salariu 1400/15 zile, CM achitata de societate, zonele Sos Oltenitei, Berceni, Progresul, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, Bdul Chisinau, Roma. Nu necesita experienta; (0721.000.376/ 0724.133.585 2305. SC Black Sea Suppliers anga-

jeaza muncitori depozit cu sau fara experienta, str. Iuliu Maniu 367-379.

2306. SC Bookhanh Impex SRL scoate la

concurs postul de lucrator comercial; (0794.669.999

2307. SC DDD Nord SRL angajeaza oper-

ator deratizare, dezinsectie, dezinfectie zona Bucuresti. Experienta in domeniul DDD constituie avantaj. Cerinte minime: permis conducere cat. B. Descrierea jobului: executarea tratamentelor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie. Program:8 ore/ zi. Detalii: (0746.236.789

2308. SC Drophel Deco SRL angajeaza personal In urma incheierii noilor contracte cu partenerii nostrii, avem nevoie de muncitori pe urmatoarele posturi: rigipsari, zugravi, faiantari, parchetari si necalificati. 3.000 L; (0764.030.346 dropheldeco@yahoo.com 2309. SC Erimar Auto SRL, caut mecanic

auto. Relatii la tel.: (0770.160.352

2310. SC Full Motors SRL, angajeaza casi-

er benzinarie. Relatii la tel.; (0723.331.659

2311. SC Gazprom angajeaza instalatori

apa, termice, 1.000 {; (0721.152.872

2312. SC Global Facility SRL angajeaza electrician+ instalator mentenanta magazine. Conditii: atestat profesional, permis conducere cat. B, experienta. Salariu net incepant de la, 2.000 L; (0731.307.947 2313. SC Hung Dung Comert SRL scoate

la concurs postul de lucrator comercial; (0764.669.999

2314. SC Ideal Doors SRL angajeaza montatori pentru usi de interior si exterior. Permis de conducere poate constitui un avantaj; (0722.268.982 2315. SC Iproex Energy Management angajeaza: inginer/tehnician service centrale termice, coloane (experienta+permis auto), instalatori termo- sanitare- gaze, cu contract de munca. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate. CV la adresa de e-mail sau tel.: (0730.591.939 office@iproexim.ro 2316. SC Meda Prod 98 SA angajeaza lucratoare comerciala pentru Cora Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda - mezeluri -in magazine tip hypermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu motivant, tichete de masa, decont transport. Relatii la tel. sau e-mail: (0741.222.465 office@medaprod.ro 2317. SC Metalpal angajeaza sudori si lacatusi cu experienta in confectii metalice; (0722.509.854 2318. SC Pols Security SRL angajam

urgent 200 agenti de securitate pentru obiective de pe raza sectorului 1 Bucuresti (gradinite, scoli si spitale). Oferim un salariu cuprins intre 1.900 lei brut si 3.300 lei brut raportat la numarul de ore lucrate. Program de lucru 12/36; 24/48, 24/72 ore. Relatii la: (0751.511.138 2319. SC Thermplus Exim SRL angajam instalatori termice, sanitare, ventilatie, electricieni; (021.312.83.92 2320. SC ULS Aliment SRL angajeaza: sofer pt distributie Bucuresti, salariu 2.200 ron, transator cu experienta - 2.400 ron, fara experienta 2.200 ron, manipulant marfa, program de noapte -2.300 ron; (0761.261.261

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2321. SC VGB Invest angajeaza dulgheri,

fierari, zidari. Salariul atractiv in functie de experienta: 3500-4500 Ron. Sa citeasca planuri de armare, cofraj. Contract de munca. (0744.492.244 vgbinvest@yahoo.com 2322. SC Work Test angajeaza finisori in

constructii, rigipsari, zugravi, faiantari, zidari, parchetari, 140- 160 lei pe zi. Rog tel. (0724.021.393 2323. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

30, sector 6, zona Militari, angajeaza mecanic utilaje produse alimentare. Contact: tel./ email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: - str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314 2324.

2325. Scoala Postliceala FEG Bucuresti angajeaza secretara, femeie de ingrijire, asistent medical generalist- cadre didactice pt. predat la cursuri. CV pe mail; (0752.886.260 scoala_feg@yahoo.com

««««««««««««««««««

SCOALA PRIMARA INASCHOOL ANGAJEAZA AJUTOR DE BUCATAR. OFERIM SALARIU ATRACTIV. PROGRAM DE LUCRU 8 ORE; (0721.272.989 2326.

«««««««««««««««««« 2327. Secretar notarial. Societate Profesionala Notariala angajeaza secretar notarial cu experienta in domeniu. Studii Facultatea de Drept, recomandari de la un loc de munca anterior/notari publici. Relatii tel. (0723.538.490 imanolache@gmail.com 2328. Secretara angajam secretara pen-

tru cladire de birouri langa Parcul Carol; (0770.289.029

2329. Secretara Caut secretara pentru

receptia unei scoli de soferi. Cerintele postului, salariul si programul sunt comunicate la interviu. Dorim un email cu CV-ul dumneavoastra pentru a va chema la interviu. (0753.098.555 serenastefania@yahoo.com 2330. Secretara Cautam persoana cu

studii medii, cunostinte de lucru PC, experienta anterioara in secretariat pentru o firma din zona Vitan. Pachet format din salariu si tichete. CV la office@wedohr.ro; 2331. Secretara cu/fara experienta intr-o

societate de vanzari diverse. 2.000 L; (0722.237.396 office.copertine@gmail.com

2332. Secretara firma de calculatoare, angajeaza fata, aspect fizic placut, sociabila, pozitiva, cu sau fara experienta. Rog cv cu poza. Salariu fix 1.400 lei, Sect. 4, Al. Obregia; 1.400 L; (0723.030.391 fanpc.contact@gmail.com

2342. Secretara, asistent manager. Salariu minim 2300. Atasati foto si CV pe mail. 2.300 L; carada3@yahoo.com 2343. Secretara, program flexibil, cunos-

tinte minime de calculator, pentru firma ce se ocupa cu instalatiile electrice; (0761.400.932

2344. Secretara, zona centura Jilava cu

transport asigurat de la metrou program luni-vineri 8 h de la 8-16 sau 9-17 cunostinte calculator, salariu negociabil plus CM. (0724.047.365 2345. Sector 6, salon Dr. Taberei cu o experienta de 16 ani angajeaza personal coafor, salariu mativont si procent, cursuri de specializare, program o zi cu o zi in conditii legale. (0727.855.524 carmenstanca92@gmail.com 2346. Sef atelier pal melaminat si acce-

sorii mobila, locatie incinta Faur (0720.016.941 office@regencycompany.ro

2347. Sef bucatar pentru catering; food-

serv2018@gmail.com

2348. Sef de magazin Shop&Go Mega Image. Angajam sef de magazin cu experienta (experienta in reteaua Mega Image constituie un avantaj) pentru magazin in zona Colentina. Detalii la interviu; (0767.655.834 domjuniorimpex@gmail.com 2349. Sef depozit Altex Suceava, angajam

sef depozit Altex Suceava, salariu atractiv, bonuri de masa, servicii medicale. Este necesara experienta in coordonarea echipelor, logistica, (0752.218.083 roxana.mihalache@altex.ro 2350. Sef garaj cautam o persoana

dinamica cu experienta in domeniul transport auto, cunostinte de mecanica, atestat Manager Transport, pentru intretinere parc auto. Salariu avantajos. Locatie Popesti Leordeni; (0730.612.742 2351. Sef parc auto soc. transport persoane, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza sef parc auto. (0730.444.450 hr@cdy.ro 2352. Sef service gestionar Service auto

vulcanizare angajeaza gestionar sef vulcanizare cu experienta in domeniu auto, vanzari piese accessorii, salariu 3.000 lei, zona Piata Domenii, 3.500 L; (0784.339.160/ 0784.339.160 2353. Sef tura paza, salariu 9 Ron/ora, cu

sau fara atestat, pentru hypermarket, cu domiciliul in zonele: Berceni, Pantelimon, Drumul Taberei, Baneasa; (0761.124.118/ 0769.039.499

2354. Sefa de tura si personal curatenie angajam urgent personal curatenie pentru Complex Comercial Piata Crangasi. Program de 8 ore/zi, in doua schimburi. Salariul net 1500 lei; 1.500 L; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com

Sefi de sala. Restaurant select din zona Unirea/ Parcul Carol angajeaza sefi de sala si ospatari. Cerinte: 1. experienta, 2. Limba engleza. (0733.003.003 2355.

2356. Sefi tura, iti doresti un loc de munca stabil unde sa poti fi motivat si respectat de angajator precum si de cei cu care intri in contact? Noi iti propunem sa incearci Guard One. (021.300.21.01 office@guardone.ro 2357. Servanti pompieri. MRC Fire anga-

jeaza servanti pompieri pentru cladire de birouri in Bucuresti. Contract de munca norma intreaga, plata ore suplimentare, spor de noapte. Transmiteti CV la e-mail. Telefon: (021.330.33.11 office@mrcfire.ro 2358. Service din zona centrala

agajeaza in conditiile legii vopsitor auto si pregatitor vopsitor. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2359. Servicii funerare angajeaza personal cu experienta sau fara, posesori permis categoria B. Asiguram cazare si remuneratie atractiva; (0731.588.550 2360. Servicii funerare Firma de servicii funerare din Bucuresti, sector 6, angajeaza muncitor cu permis auto. Pentru informatii putem fi contactati la numarul de telefon. (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com 2361. Seva club si restaurant personal, angajeaza ospatari, barmani si bucatari. CV pe mail. (0722.317.329 bartenders2006@yahoo.com 2362.

Shaormar angajam; (031.432.85.65/ 0764.788.373

Shaormar cu bun simt si spirit de echipa pentru fast food zona Garii de Nord, salariu atractiv, tips si masa incluse; (0723.376.371

2363.

Detalii la: (0722.259.362

2364. Shaormar cu experienta Salariu 2.500-2.700 lei se lucreaza 13 cu 35 libere, taxi decontat, 1 masa calda, CM, zona Berceni, contract de 8 ore nedeterminat. 2.800 L; (0773.316.497

2334. Secretara Societate autorizata

2365. Shaormar cu experienta si ajutor in

2333. Secretara pentru vulcanizare.

instalatii electrice angajeaza secretara pentru preluarea si gestionarea activitatilor de birou. Salariu motivant si bonusuri. Contract pe perioada nedeterminata. (0723.149.448/ 0742.085.005 laurentiu.vladuta@yahoo.com 2335. Secretara studii medii sau superioare, presteaza activitati de secretariat administrative, experienta in folosirea programelor Excel si Word (0786.161.511 hr@econeutralizare.ro 2336. Secretara Studii medii sau superioare. Cunostinte gramatica limba romana si operare PC. Responsabilitati: arhivare documente, activitati administrative, de protocol, corespondenta. Locatie: Jilava. (0749.151.545 florin.abeaboeru@sterachemicals.ro 2337. Secretara birou responsabila si organizata, cunostinte operare PC, limba engleza nivel mediu, program full time, zona Piata Progresul; (0770.209.161 2338. Secretara open mind secretara open mind, caut o secretarea open mind model, intre 25 si 35 de ani. Ofer salariu de 1000 si daca e nevoie si cazare si masa; 4.500 L; (0728.491.825 amertrab@gmail.com 2339. Secretara pentru Bucuresti. Anga-

jam secretara, minim studii medii, program de lucru L-V: 08:00-17:00. Pentru programarea interviului asteptam CV-uri pe adresa de email, detalii la tel.: (0728.112.694 secretariat@crisgarden.ro 2340. Secretara pentru receptie, Clinica

Medicala Hipocrat 2000. Rog CV: (0735.400.322 hr.hipocrat2000@gmail.com

2341. Secretara, activitate specifica de

secretariat prin mentinerea legaturilor cu clientii, furnizorii, colaboratorii si angajatii societatii, cunostinte PC (Excel). 2.500 L; (0744.753.896/ 021.242.07.87 office@gfa-securitate.ro

bucatarie in fast-food, salariu atractiv; (0765.554.332 2366. Shaormar cu experienta

4500ron/luna cautam shaormar cu experienta, program de 12h: 2 ture de zi, 2 ture de noapte, 2 zile libere, salariu 4500 lei/luna in mana; 4.500 L; (0731.440.282 denisa.firicel@gmail.com 2367. Shaormar cu experienta, aju-

tor de shaormar pentru Socului Kebab si sofer livrator, salariu avantajos; (0764.673.064

Shaormar cu experienta, salariu atractiv, zona Colentina. Rog si ofer seriozitate; (0723.197.933

2368.

2369. Shaormar, angajam shaormar cu

experienta sector 1, zona Expozitiei; (0768.395.717

2370. Shaormar, vanzator linie calda,

femeie la vase, debarasator, pt. fast food zona 13 Septembrie, posibilitate cazare, salariul atractiv (0729.001.020 2371. Shaormari cu experienta sau

fara experienta. Pentru detalii la nr. tel. sau in incinta Complexului Comercial Sun Plaza; (0767.361.557/ 0761.158.102 2372. Shaormari cu/ fara experienta pen-

tru restaurant Sun Plaza Mall. Salarizare atractiva; (0765.353.953 2373. Shaormari cu/ fara experienta,

casierite si personal bucatarie pentru Primo fast food, salariu atractiv plus tips, bonusuri si targeturi la vanzari (0762.742.720/ 0769.253.736 office@primofastfood.ro 2374. Shop&Go (Mega Image) angajeaza angajam lucratori comerciali / casieri in sectoarele 4 si 6. Mediu de lucru placut, program flexibil, salariu substantial si motivant in functie de experienta si performante. Sanse reale de a promova. (0726.728.218 angajari_sg@yahoo.com

2375. Shop&Go Ion Mihalache cauta vanzator, casier 1600+beneficii. Se ofera: mediu de lucru profesionist, program in 2 schimburi, 6 libere pe luna, concediu 21 de zile pe an, posibilitati de promovare, 1.700 L; (0723.225.954 megainterviu@gmail.com

2404. Sofer serios si prezentabil pentru firma de evenimente, Bucuresti, sector 2, salariu plus bonusuri, masa de pranz asigurata in cadrul firmei, informatii la telefon, (0739.343.074

2376. Shop&Go Militari Residence anga-

2405. Sofer tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza sofer. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu 1500+ tichete masa. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare; (0786.958.267 marius.brecea@gmai.com

2377. Simigeria Luca angajeaza respon-

2406. Sofer aprovizionare firma instalatii Buc. cat. B Societate cu o vechime de 15 ani in domeniul instalatiilor, angajeaza sofer pentru transport marfa (instalatii sanitare, termice, ventilatii, electrice) cu experienta si cunostiinte in domeniul inst. (0757.027.740 office@gemix.ro

jam casieri, vanzatori, 1600 plus beneficii, sef tura 1.800 plus beneficii.Se ofera: contract de munca, concediu 21 de zile pe an, program in 2 schimburi, 6 libere pe luna, bonus de performanta, 1.800 L; (0723.225.954 megainterviu@gmail.com sabil unitate. Oferim salariu motivant incepand cu 2.400 lei, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. Informatii la nr. de telefon; (0724.630.475/ 0744.783.217 2378. Simigeria Luca angajeaza: vanza-

tori, pizzeri, modelatori, ospatari, cu sau fara experienta. Asiguram transport. Salariu jotivant. Plamadin cu drag pentru tine; www.simigerialuca.ro, www.pizzaluca.ro (0723.059.813/ 0744.783.217 2379. Simigeria Matei cauta pizzeri, patiseri modelatori angajam modelatori, pizzeri, patiseri, zona Pta Unirii, Afi Cotroceni, Vitan, Ap. Patriei sau Pipera. Salariu atractiv, tel - Mihaela. 2.000 L; (0751.710.174/ 0751.710.174 georgiana.covrigulimens@yahoo.com

2380. Slefuitor metale angajam urgent,

cu sau fara firma experienta,Suntem o firma producatoare de utilaje in industria alimentara. Oferim: Contract perioada nedeterminata, salariu motivant, transport; 2.000 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro 2381. Socializare online, angajam per-

sonal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 2382. Societate comerciala cu sediul in Bucuresti angajeaza administrator. Pentru mai multe informatii sunati la: (0742.472.177 2383. Societate de curatenie angajeaza agenti curatenie pentru Mall Iris Titan,oferim salariu net 1.800 lei. Detalii la tel. (0744.355.883 2384. Societate de curatenie angajeaza agenti curatenie pentru Mall Iris Titan,oferim salariu net 1.800 lei. Detalii la tel. (0744.355.883 2385. Societate SRL, in domeniul constructii angajaeaza cu calificare in urmatoarele meserii: fierar betonist, dulgher, zidar. Informatii la tel. intre orele 8-13; (0787.373.722/ 0785.259.668

2407. Sofer aprovizionare, Angajam in

regim de urgenta sofer cat. B pentru aprovizionare firma de catering. Program luni - vineri, ora 7.00 - 17.00. Asiguram pachet salarial motivant, masa, telefon, contract munca (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 2408. Sofer atelier tamplarie pvc, zona

Sos. Chitilei- Pod Constanta; (0723.968.123

2409. Sofer autocamion Abroll, 5000

lei/luna Angajam soferi profesionisti pentru autocamioane. Se cere experienta minim 3 ani si disponibilitate pentru deplasari in tara. Se poate oferi si cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi+bonus. 5.000 L; (0725.333.503 2410. Sofer automacaragiu Bv., angajam

sofer automacaragiu cu atestat transport marfa cu domiciliu in Jud Brasov; 2.500 L; (0787.368.772 office@sanutilaje.ro 2411. Sofer automacaragiu cu atestat

transport marfa cautam sofer profesionist pentru camion cu macara, important sa aiba atestat transport marfa insa nu obligatoriu. CV-ul il puteti trimite la adresa office@sanutilaje.ro 2.500 L; (0762.007.307 office@sanutilaje.ro 2412. Sofer autoutilitara pentru preluare/

livrare articole textile. Preferabil din zona Bragadiru Ilfov. Program flexibil luni-sambata (0726.773.188 cristileahu@gmail.com

2413. Sofer autoutilitara 3.5t cerinte: permis cat. B, Atributii: intocmire documente de transport, incarcarea-manipularea marfurilor/ deseurilor de fier, carton, plastic, diverse, de la firme. Detalii la tel. 2.200 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2414. Sofer autoutilitara 3.5t -Th. Pallady

Candidatul trebuie sa detina permis de conducere categoria B, fara incidente majore. Program luni-vineri, 9-18. Incarcare - colectare ambalaje + deseuri conform contract de la persoane juridice. 2.200 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2415. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2386. Societatea Comerciala Infomed Fluids angajeaza: ambalator, electrician, operator chimist, laborant chimist, tehnician chimist, gestionar, stivuitorist, femeie curatenie depozit. CV-urile se pot trimite pe adresa email sau pot fi depuse la sediul societatii din Bld. Theodor Pallady, nr 50, sector 3- langa statia de metru Nicole Teclu, telefon. Va rugam sa specificati postul pentru care doriti sa aplicati; (021.345.02.22/ 0722.707.294 resurseumane@infomedfluids.ro

Bucuresti angajm sofer camion 7.5 t pt curse locale si tara. Necesar disponibilitate plecare in tara, oferim salariu 3000 ron; 3.000 L; (0745.130.549 office@auemobil.ro; auemobilnatura@yahoo.com

2387. Societatea Euro Garden SRL

2418. Sofer camion pe comunitate 2.300

angajeaza inginer horticol pentru pepiniera dendrologica "Moara Domneasca". Trimite cv-ul tau pe adresa: e-mail: office@eurogardencenter.ro 2388. Societatea Nutricom SA, cu sediul

in mun. Oltenita str. Portului nr. 52, jud. Calarasi, angajeaza ingrijitori animale (Cod COR 921201), doua posturi la punctul de lucru situat in localitatea Modelu, jud. Calarasi. Persoanele interesate pot trimite CV prin datele de contact ale societatii (fax, email) sau pot depune personal la sediul societatii pana la data de 08.11.2018, ora 15.00. Selectia CV-urilor va avea loc in data de 09.11.2018. 2389. Societatea Stratum Enclosures

activeaza in domeniul productiei de confectii metalice usoare, dedicate in special industriei telecomunicatiilor. Angajam: muncitori necalificati si montatori subansamble. Oferim urmatoarele beneficii: calificarea angajatului la locul de munca, tichete de masa, prime lunare, salariul de 1.400 lei net cu posibilitatea cresterii venitului dupa primele 3 luni in urma unei evaluari. Activitatea se va desfasura in sediul din Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 46B, sector 3. (0729.925.035 monica.chirica@stratum.ro 2390. Sofer distributie, cu experienta, pt.

laborator cofetarie zona Berceni, Metalurgiei, conditii atragatoare si salarii pe masura. Sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00, (0737.023.140

2391. Sofer Fabrica de mobila angajeaza

soferi cu experienta.Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu 2000-2500 lei. 2.000 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com 2392. Sofer familie cu copii, angajeaza

sofer categoria B, cu varsta cuprinsa intre 30-55 ani si experienta de minim 5 ani. Salariul de 2000 lei net si carte de munca, e-mail: (0722.330.125 office.adriana@gmail.com 2393. Sofer firma cu sediul in Afumati

angajeaza sofer, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@GMAIL.COM 2394. SOFER firma. Firma de publicitate

cu o vechime de 10 ani pe piata , angajeaza sofer cu experienta. Persoana serioasa, dornica sa lucreze intr-un mediu placut si sa aiba un job stabil. Livrari, descarcare marfa etc, (0000.000.000 2395. SOFER livrari, firma de imprimari agende si calendare angajeaza sofer pentru livrari la clienti, transport marfa de la furnizor si alte activitati din cadrul firmei. Doar persoane dornice sa munceasca, salariu fix, 2396. Sofer livrator cautam pentru firma

de catering in zona Garii de Nord. Se lucreaza pe masina firmei. Castiguri substantiale. Se cauta livratori cu experienta, seriosi curati si prezentabili. (0724.384.948 2397. Sofer pe Dacia Logan angajeaza

SC ABC Tactic-Chiajna. Salariu net. 2.000 L; (0736.367.727

2398. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110 2399. Sofer pentru minimarket zona D-na

Ghica; (0722.516.501

2400. Sofer Pizzerie cu livrare angajeaza

livrator pizza, programul este de 2 zile de la 10:30-21:30 si 2 zile libere. Locatia pizzeriei este in sector 1. (0722.503.999/ 0722.607.226 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 2401. Sofer profesionist cu experienta,

posesor permis auto cat. C . Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail; (0777.112.226 office@soimiigs.ro

2402. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.500 L; (0766.559.278 2403. Sofer restaurant situat in sector 2, angajeaza sofer cu exprienta, cu/ fara auto propriu, pentru livrari la domiciliu, conditii avantajoase 1.500 L; (0761.299.964/ 0761.601.441 dbrisit@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2416. Sofer C-E angajam sofer profesion-

ist cu experienta doar local si national, salariu 1000 E-1500 E, (0722.391.299

2417. Sofer camion 7.5 t, firma transport

euro/ luna, (0743.213.808 roxana.philipe@transeurope.ro

2419. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

2420. Sofer cat B C E angajez sofer pro-

fesionist pentru ansamblu tir 24 tone prelata curse in tara pachet salarial atractiv rog si ofer seriozitate pauza de 45 acasa la fiecare sfâr?it de saptamana; 4.000 L; (0766.536.179 2421. Sofer cat. B pentru extern Obligato-

riu experienta autoutilitara 3,5T, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa, auto iveco 3.5 t, echipata cab dormit statie webasto navigatie. Salariu de la 1000 pana la 1450 . 1.100 {; (0722.662.662 infoautoo@yahoo.com

2422. Sofer cat. D, pentru curse speciale,

salariu atractiv; (0723.694.128

2423. Sofer categ B, C, E Angajez sofer serios categorii B, C, E din provincie, asigur cazare, eventuul famlie, salariu motivat. (0723.585.221 any_nistor@yahoo.com 2424. Sofer categoria B cu experienta minim 5 ani, pentru societate cu profil productie din orasul Popesti Leordeni, Jud. Ilfov, (021.492.00.90/ 0371.301.290 monicaiorga@yahoo.com 2425. Sofer categoria B experienta ante-

rioara ca sofer min.3 ani; Permis de conducere cat. B; Studii medii; Cazier actualizat;Energie, flexibilitate, responsabilitate, atentie;CV - roxanaherea@saloanelemagic.ro roxanaherea@saloanelemagic.ro 2426. Sofer categoria B pentru transportul

deseurilor reciclabile. Cerem si oferim seriozitate. Salariu motivant (0752.901.901 gabriel.petre@recicleaza-deseuri.ro 2427. Sofer categoria B Livrator pizza pentru complex Saftica Resort, sofer pentru livrari pizza. Se ofera carte de munca, cazare, salariu 1700 lei plus tips. Program de lucru 5/2, de la ora 11-23, 1.700 L; (0752.665.595 Radu.hrituleac@gmail.com 2428. Sofer categoria B pentru firma de publicitate, ai experienta ca sofer, poti rula cu viteza redusa in trafic aglomerat, ai disponibilitate pentru deplasari scurte in tara. Trimite un CV la email, tel. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2429. Sofer categoria B si C, pentru clini-

ca medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 hr.hipocrat2000@gmail.com

2430. Sofer categoria B, experienta box 8

Pal 3,5 frigo, se lucraza doar local, salariu motivant, diurna (0722.391.299 2431. Sofer categoria B, Uber Bucuresti.

Cerinte: fara cazier. Oferim plata saptamanala, se castiga 2.500-3.500 Lei/luna, program flexibil 3.000 L; (0723.609.619/ 0723.609.619 alex_orodel@yahoo.com

2432. Sofer categoria B, C+E firma Chiaj-

na Ilfov, de preferat din zona de vest Bucuresti si Ilfov, salariu motivant, ore suplimentare, tel mobil, distribuite materiale constructii marfa proprie, autoutilitare Iveco 3 t si 6,5 t. 2.500 L; (0769.088.852 gestiune@depozitonline.ro

2433. Sofer categoria B, C, atestat trans-

port marfa Soc com, sediul in Voluntari, angajam sofer cat. B, C, atestat tr. marfa din Bucuresti/ Voluntari. Oferim pachet salarial atractiv 2000lei net, 300 lei tichete de masa. Asteptam CV la adresa de email, 2.300 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro 2434. Sofer categoria B, Renault Master,

zona Piata Sudului. (0766.373.083/ 0766.271.336 office@rimini-grup.ro

2435. Sofer categoria B, transport interna-

tional marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Salariu 40 euro/zi, bonus anual 750 euro, carte de munca, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere, (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 2436. Sofer categoria C+E, pt. curse

locale in Bucuresti, se lucreaza in ture 4 zile la munca cu 4 zile acasa. Salariu fix si motivant (0744.316.088

2437. Sofer categoria C. Angajam sofer categoria C, C+E, salariu atractiv, curse pe tara; (0741.188.831/ 0735.669.313 2438. Sofer categoria D cu atestat microbuz, curse speciale, posibilitate pensionar; (0720.459.591 2439. Sofer categoria D pentru curse speciale din zonele Draganesti Vlasca, Alexandria, Ghimpati, Mariuta, Fundulea, Pantelimon si Bucuresti, salariul 3000 lei net, relatii la telefon; (0764.488.787 2440. Sofer categoria D pentru curse spe-

ciale in Bucuresti. Salariu atractiv;

2441. Sofer categorie B, 3.5 t, angajam

sofer permis categoria B, experienta min. 3 ani, pentru distributie produse alimentare in Bucuresti, persoane punctuale, responsabile, cu spirit de echipa, carte de munca, program flexibil. (0722.993.204 rindistribution@yahoo.com 2442. Sofer categorie B, 3.5 T, extern, angajam sofer permis categoria B, obligatoriu experienta autoutilitara 3,5 T, timp de lucru 1 luna international, 1 saptamana acasa. Autoutilitara echipata cu cabina dormit, statie, webasto, navigatie, (0722.993.204 rindistribution@yahoo.com 2443. SOfer comunitate 3,5 t Sofer comu-

nitate pentru prelata 3.5 tone; (0747.304.050 Icarusconstruct@gmail.com

2444. Sofer comunitate, Angajam soferi profesionisti pentru transport intracomunitar cat C+ E (6 saptamani + 2 saptamani repaus) deplasare cu avionul, respectare program lucru.Cerem si oferim seriozitate. (0723.611.313 2445. Sofer cu atestat, cu masina firmei

sau colaborator cu masina personala pt. firma (licentiata) partener Uber; (0761.284.886

2446. Sofer cu categoria D si atestat Maxi taxi Auchan: Pallady, Vitan, Titan, Berceni, Militari. Pentru mai multe detalii si angajare sunati la ?(0770) 893 349?, Dindere Aurel. (0770.893.340 stancan.andreea22@yahoo.com 2447. Sofer cu categorie B obligatoriu sa aiba cunostinte de constructii. Salariu 2700 ron. 2.700 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 2448. Sofer cu experienta condus duba 3,5 tone va efectua si munca in echipa, pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi. Pentru cei din provincie oferim cazare si utilitati gratuite.Mai multe informatii la telefon: 2.500 L; (0745.224.703 2449. Sofer cu experienta transport marfa,

cu autoutilitare 3.5 T pe ruta RomaniaEuropa-Romania tur-retur. Necesar permis cat. B, cunostinte in utilizarea GPS/ internet, experienta pe tur - retur (0762.826.928

2450. Sofer cu masina dubita personala, 140 lei/zi, 8 ore, 5 zile pe saptamana, sofer cu dubita personala, pentru transport produse alimentare usoare la puncte fixe in Bucuresti-Ilfov, sediul Sos. Giurgiului, Arteca Jilava 2.940 L; (0723.607.987 2451. Sofer cu masina proprie pickup sau

dubita, angajam pentru catering in zona Giulesti, experienta in distributie, salariu incepand de la 2.800, bonusuri, program flexibil, tel. 2.800 L; (0725.328.292/ 021.220.53.21 info@frenchbakery.ro

2452. Sofer curatatorie haine, colectare articole de imbracaminte si covoare. 25 de colectari si livrari pe zi. Salariu 2.000 L; (0786.100.103 2453. Sofer curier cu dubita personala, Posesor Duba de marime medie si SRL. Se livreaza plicuri si colete in Bucuresti Castiguri lunare de peste 1000-1500 euro luna. Program de Luni pana Vineri. Depozit in soseaua Alexandriei 99A Bragadiru 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 2454. Sofer curierat Firma de curierat cu

sediul in sector 2, cauta sofer pentru curierat si livrari electrocasnice in Bucuresti si imprejurimi. Se ofera salariu foarte motivant, in functie de performate, masina, telefon. (021.252.00.46/ 0319461 gabi.filipoiu@bestcourier.ro 2455. Sofer delegat cu experienta in dis-

tributie si cu buna comunicare; (0740.167.649 herbariumregia@yahoo.com

2456. Sofer distributie companie dis-

tribuitoare de ambalaje, angajam sofer pentru distributie marfa. Permis cat. B (3,5 tone). Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 2457. Sofer distributie Steldico Bucuresti,

angajeaza pentru depozitul din Voluntari (Stefanestii de Jos) sofer categoria B pentru distributie materie prima cofetarii. Se asigura transportul. Salariu fix plus bonuri, (0751.265.112 nicusor_feraru22@yahoo.com 2458. Sofer distributie zona 13 Septem-

brie; (0744.530.245

2459. Sofer distributie acumulatori auto

permis categoria B, asigura transportul acumulatorilor la magazinele din Bucuresti si transportul consumabilelor necesare fabricii. Salariu 1800 Lei net, prima Craciun, abonament medical 1.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

2469. Sofer duba cat. B, Olanda-Ro, tur retur, salariu 1.050 euro/luna; contract de munca in Olanda. Pentru informatii suplimentare si angajare, sunati la numarul de telefon. (0903.760.730

2501. Sofer taxi Firma Taxi cu autorizatii valabile Bucuresti, angajeaza in regim de inchiriere. Conducator auto cu atestat. Valabil si cu autoturism propriu an fabricatie peste 2012. 1 L; (0769.418.670

2470. Sofer interventie angajeaza Societatea de paza din Bucuresti. Salariu net de la 1800 lei. 1.800 L; (0730.344.788/ 0768.074.078

2502. Sofer taxi pentru Dacia Logan 1,6

2471. Sofer livrare mancare minidubita

2503. Sofer taxi cu atestat la 24 ore plan 130 cu carte de munca, dispecerat Meridian; (0722.362.559/ 0767.247.872

personala Catering de 15 ani angajam livratori pizza/ mancare care au masina personala de tip minidubita sau van. Salariu pornire 2.500-3.000 lei net. Asiguram decont carburant, hrana zilnica. Sect. 1, 3.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 2472. Sofer livrator Societate Comerciala

cu GPL Tomaseto, Meridian licenta Bucuresti, sos Salaj sector 5; (0774.496.263

2504. Sofer taxi cu contract de munca si

atestat, cu dispecerat la Speed Taxi; (0768.036.862/ 0722.218.536

2505. Sofer taxi cu experienta, seri-

angajeaza urgent soferi. (0759.049.302 alexandra.rosca@drim.ro

ozitate, atestat, sector 2 si 3; (0732.835.100

2473. Sofer livrator apa la domiciliu Bucuresti, contract de munca, program de lucru 07-15/14-22, salariu net 1600 + bonus din livrari 300 - 600 + tichete de masa pe card (15 lei/zi) din luna a 4-a. Zona depozitului: sector 2, Kaufland Bucur Obor. 2.500 L; (0725.225.462 comenzi@perlamoldovei.ro

2506. Sofer taxi UK Angajez sofer taxi UK, ofer ajutor pentru obtinerea licentei si cazare. Castiguri substantiale, varsta minima 21 ani, permis cat B de minim 2 ani, engleza nivel mediu. Va rog sa ma sunati pe WhatsApp. 1.800 {; (+447479373073 ionutdumitru98@yahoo.com

2474. Sofer livrator auto personal Companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai, 4.500 L; (0799.831.111/ 0747.815.440/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2475. Sofer livrator in domeniul food

delivery cu masina proprie pentru toate zonele Bucurestiului; se ofera se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu, 4.500 L; (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2476. Sofer livrator in domeniul food deliv-

2507. Sofer taxi, de noapte, Logan

2008, gaze, Leone Bucuresti, licenta, plan 60 lei; (0720.151.166

2508. Sofer taxi, dispecera taxi, vanzator mag sofer taxi , dispecera taxi, vanzatoare magazin,pentru mai multe detalii sunati la: (0767.216.212/ 0768.594.756 MOISEELENA2007@YAHOO.COM 2509. Sofer tir angajez sofer tir salariu 4000 ron, se efectueaza ocursa pe zi, sambata si duminica nu se lucreaza. Tel. 4.000 L; (0785.203.015 2510. Sofer tir salariu intre 4.000 si 5.000/

luna (0725.622.886

2511. Sofer tir - comunitate 2.300 euro +

ery cu masina proprie pentru toate zonele Bucurestiului; se ofera se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu, (0720.987.739/ 0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

extra bonus Societate de transport international angajeaza soferi exclusiv pe comunitate respectiv 8 saptamani lucrate/ 2 saptamani concediu sau sofer rezerva cu 4 saptamani lucrate. 2.300 {; (0768.974.122 dsv.info@yahoo.ro

2477. Sofer livrator restaurant job placut si

in conditii foarte avantajoase pentru transport intern ansamblu frigorific. Activitatea se desfasoara in localitatile Buftea-Crevedia. Mediu de lucru excelent (0749.053.868

dinamic, cu posibilitatea unui program flexibil. Ca sofer-livrator asiguri fluxul operational de preluare si livrare a comenzilor de produse si incasarea contravalorii acestora; (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro 2478. Sofer livrator, categorie B, personal

pentru postul de sofer livrator (mancare), firma se afla in Sectorul 1, Aviatiei. Program de lucru luni-vineri 09:00-19:00. Detalii telefonic. (0726.262.873 anna_simion27@yahoo.com

2479. Sofer mecanic buldoexcavator urgent comuna Berceni sofer buldoexcavator deservent mecanic permis accept si provincia oferim cazare. 3.500 L; (0721.609.050 adycrystrans@yahoo.com 2480. Sofer montator pentru mobila 8.00-

17.00, 2 sambete libere, carte de munca (0762.771.459/ 0727.127.729

2481. Sofer pe masina mea proporie, om fara obligatii familiale, sofer personal, salariu pe luna, 1.600 L; (0736.993.711 2482. Sofer pensionar fabrica detergenti sector 3 angajeaza. Sofer pensionar. Conditii de munca si salarizare foarte bune. CV la mail, tel. (0722.404.983 arcalux@yahoo.com

2512. Sofer tir categoria B, C, E, angajam

2513. Sofer tir comunitate, salariu 2200 2400 euro, perioada de deplasare 8 saptamani cu 2 saptamani acasa. Curse regulate. Transport asigurat. Cerem si oferim seriozitate. Experienta; (0723.266.225 dan.gorneanu@yahoo.com 2514. Sofer Tir International Angajam soferi profesionisti pentru autotractor + semiremorca posesori ai categoriei C+E, din Bucuresti, Ilfov, experienta ca sofer de tir/ intern si international; ruta RomaniaItalia si retur, (0752.043.110 eurovite_trans@yahoo.com 2515. Sofer TIR, firma din Bucuresti, angajam sofer TIR curse dus-intors Europa. Oferim si solicitam seriozitate si corectitudine; (0745.652.561 biftrans@gmail.com 2516. Sofer transfer produse Persoana cu permis categ. B pentru o fabrica de la Pipera metrou. Program duminica-joi, 7:3016:00, vineri-sambata liber, decont transport si o masa asigurata.Telefon:0729699825 (0729.699.825 ana@wedohr.ro

2483. Sofer pentru societate comerciala program luni-vineri 07:30-18:00, sambata 08:30-15:00. Salariul fix motivant net 2.400 Ron/luna. Sediul situat intren TunariOtopeni pe Soseaua de centura. Preferam sa angajam din zona Tunari, Otopeni; (0746.052.053 mehmet@wallpoint.ro

al Experienta post similar 1 an. Permis auto categoria C+E, posesor certificat ADR. Deplasari externe perioade de maxim 14 zile. Executa transporturi interne si externe conform planificarii. 7.000 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

2484.

Sofer personal cunostinte engleza si basic computer, salariu/ luna net, 2.400 L; (0767.903.576

2518. Sofer Uber angajez pe masina firmei, fizic ingrijit, caracter dinamic, cu un minim de 10 ore pe zi de munca, salariu intre 700-800-1000 Ron saptamanal, bonus de 50 Ron ptr fiecare dumica muncita (0723.861.862

2485. Sofer personal eventual pensionar, sa conduca masina firmei (Passat automatic), program 9-18, luni-vineri, 1.300 L; (0722.349.339 georgy_taz@yahoo.com

2519. Sofer Uber Bani cu masina person-

2486. Sofer personal minim 18 ani, ofer cazare, salariu pana la 2.000 lei, program flexibil; (0763.906.909

2517. Sofer transport intern si internation-

ala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2487. Sofer profesionist (pentru tir) pe ruta

Bucuresti - Local, Pitesti, Ploiesti. (0745.881.651/ 0744.552.415

2520. Sofer Uber Chervolet Aveo GPL impecabil pt. relatia Uber. Firma serioasa angajam soferi pe masina mentionata, salariu saptamanal 800-1.000 ron, cu un minim 10 ore pe zi. (0723.861.862

2488. Sofer profesionist cat B, C+E pentru

2521. Sofer Uber Societate privata anga-

tir 24 tone container, curse circuit in tara, detalii la telefon, rog si ofer seriozitate. (0766.536.179 2489. Sofer profesionist cat. C+E pt. camion cu remorca, cursa fixa in tara, salariu 4.500 L; (0745.971.849

jeaza legal operational sofer in relatia Uber. Megan Sedane, Hatchback -GPL Candidatul ideal: fizic ingrijit, dinamic. (0723.861.862

E zona Voluntari - Ilfov; (0734.652.655

2522. Sofer Uber Sofer Uber persoana serioasa, salariul poate depasi 4.000 Lei, detinem flota Chevrolet Aveo echipate GPL, service asigurat de firma. (0726.605.606

2491. Sofer profesionist cu experi-

2523. Sofer Uber Bucuresti, firma Parten-

2490. Sofer profesionist categoriile B, C si

enta pe TIR cu prelata, cu domiciliul in sector 5, 6 sau Magurele, curse in Bucuresti, salariu atractiv. Rog si ofer seriozitate; (0722.383.901

er Uber angajam soferi. Program flexibil, va alegeti singuri cand si cat sa lucrati. Castig garantat de 1000 ron/sapt. net cu un program de 8 ore/zi, 5/7 zile; (0730.776.675 office@propertyadmin.ro

2460. Sofer distributie alcoolice si non

2492. Sofer profesionist Distributie. Camioane12to (poze). Pachet salarial atractiv. Garaj sect. 6. Camionul se intoarce la garaj in fiecare zi. Decontare combustibil. 4.000 L; (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com

2461. Sofer distributie Bucuresti, Ialomita, sofer distributie Bucuresti sau ruta Bucuresti-Urziceni-Slobozia se lucreaza pe sprinter de 3,5 t cu lift sau cu prelata program luni-vineri 8-18 experienta minim 2 ani. Catalin. 1.800 L; (0737.520.123

2493. Sofer profesionist fabrica de productie ambalaje din plastic angajam sofer prosionist pentru livrari doar in Bucuresti. Program 8h/zi de L-V. Firma se afla in incinta Faur.Sunati intre 10.00 -16.00; (0784.235.304 mariana.voicu@evplast.com

soferi, fizic ingrijit, salariu 800-100 Ron pe saptamana, detinem flota de masini echipate cu GPL, stare impecabila, service asigurat de noi (0726.605.606 paraschivoiutraian@yahoo.com

2462. Sofer distributie Cat. B , si C+E cu card tahograf SC cu sediul in Chiajna IF , angajeaza sofer categoria B pentru duba de 3,5 t cu experienta minim 1 an , si sofer cat. C+E cu card tahograf si atestat valabil pentru camion 6,5T + remorca ! (0769.088.852

2494. Sofer profesionist posesor permis de conducere cat CE, atestat si card tahograf, cu experienta in conducerea auto articulata basculabila. Se ofera de lucru si pe perioada de iarna. 4.000 L; (0756.336.468 asfarom@yahoo.com

2526. Sofer, Firma de transport marfuri gen angajeaza soferi categ B/C. Se ofera contract de munca, salariu si bonusuri de performanta. Pentru mai multe detalii, va rugam, contactati-ne. (0720.639.327 irisag2006@gmail.com

2495. Sofer profesionist categoria C, E, (card tahograf, atestat), companie angajeaza pe masina de 7t pentru transport marfa in Bucuresti si tara. Salariu fix + bonus+bonuri, diurna, decontare transport; (0730.003.305 mihai.patru@cio.ro

2527. Sofer, firma distributie papetarie angajeaza sofer pentru distributie papetarie, 1.800 Lei net cu bonuri de masa incluse telefon (021.327.75.14

alcoolice bauturi (apa, suc) in zona Pantelimon, (0752.232.505 simatrading@yahoo.com

2463. Sofer distributie categoria B, Firma transport frigorific angajeaza sofer cu experienta in distributie. Livrari atat in tara cat si in Bucuresti. Se ofera salariu motivant, carte de munca si diurna. 2.400 L; (0733.041.903/ 0770.365.301 logistica.bian@gmail.com 2464. Sofer distributie paine din zona Salaj, Rahova, sector 5, program 4:3010:00. Salariu atractiv (0723.661.247 2465. Sofer distributie paine Onix Panificatie, sect. 4 Bucuresti, angajam sofer cat. B pt. distributie paine. Salariul variaza intre 1700-2000 Lei + bonus lunar, contract munca, masina la domiciliu, 4 libere/ luna, program 3.00-12.00 (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com 2466. Sofer distributie produse alimentare,

pentru firma catering , sandwich-uri ambalate, zona Colentina. Program luni-vineri 6 14. Masina la domiciliu, masa asigurata, salariu atractiv; (0731.127.458 contact@sandwick-break.ro 2467. Sofer distributie, firma importatoare de piese auto angajeaza pentru Bucuresti. Cerinte: permis cat. B, muncitor, corect, punctual. Obligatoriu sa locuiasca in apropiere (Aparatorii Patriei, piata sudului, Vitan, Titan); (0725.535.539

2468. Sofer distributie, cu domiciliul in sect 6 Domiciliul in sect 6. Incarca, descarca marfa in/din autoutilitara aflata in dotare. Experienta ca sofer distribuitor minim 2 - 3 ani. Varsta 25-35 ani. Salariu fix pe baza de contract de munca. Rog CV. 2.000 L; (0786.228.293 officeb@toreto.eu

2496. Sofer profesionist curse in RO pen-

tru firma transport marfa, B, C, E pe camioneta MAN pt. curse regulate in tara, atestat marfa, card tahograf, ADR daca e posibil, f. medicala, psiho. Cu domiciliu Buc/IF. (0722.456.806 2497. Sofer profesionist part-time, trans-

port frigorific. Distributie. Camioane 2007+ 12to. Program Part-time. Detalii la telefon. Salariu atractiv. Carte de munca. (0738.548.371 dan.aftrans@gmail.com 2498. Sofer profesionist pe camion cu remorca SC Cristian Trans 2000 SRL, angajeaza sofer cu experienta pe camion frigorific cu remorca pentru distributia de produse alimentare la benzinarii. Program: Luni-Sambata. Salariu atractiv; (0723.620.953 simiontrans1@yahoo.com 2499. Sofer profesionist posesor permis

cat. B, C, urgent cautam sofer intern care sa detina card tahograf, atestat marfa, cunoscator mecanica pt. societate de transport/ logistica din Bragadiru. (0735.335.566 cargo_service_it@yahoo.com 2500. Sofer protocol zona Grozavesti. Pentru detalii si programare interviu sau sa trimiteti un cv insotit de o fotografie la adresa de mail ayash_center2012@yahoo.com

2524. Sofer Uber sau Taxify pentru firma acreditata, in conditii avantajoase, masina ramane la sofer 24 din 24, salariul poate depasi 4000 Lei in functie de numarul de ore lucrate, rugam seriozitate 4.000 L; (0770.759.360 2525. Sofer Uber, firma serioasa angajam

2528. Sofer, categoria B angajam sofer categoria B pentru livrari firma catering pentru 18 locatii situate in Bucuresti, majoritatea in Sector 1 si 2. Salariu motivant. (0722.806.412 2529. Sofer, categoria B Firma de distribu-

tie angajez sofer pentru Bucuresti si tara in conditii avantajoase, sofer categoria B, Iveco 3.5 t, carte de munca, bonuri de masa, diurna, cazare pentru deplasarile in tara. (0734.737.392 OFFICE@PROMODESIGN.RO 2530. Sofer, manipulant marfa. Societate comerciala din Bucuresti cauta pt. angajare sofer categoria C, manipulant marfa si paznic de noapte (pensionar). Tel.: (021.430.02.65/ 0723.294.725/ 0722.368.664 2531. Sofer, ospatar cu permis categ. B,

pentru catering si evenimente, program luni-vineri 09:00-17:30 si 2 sambete/luna cu program redus. O masa pe zi, contract de munca, posibilitati de avansare, zona Morarilor, metrou Costin Georgian, 2.200 L; (0749.997.100 birou@bucateperoate.ro 2532. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 2533. Sofer. Reprezentanta Citroen/ Suzuki angajeaza sofer permis cat. B, C, E, cartela tahograf, atestat transport marfa, pentru deplasari interne/ externe. (0730.097.987/ 0774.670.546 2534. Soferi angajam pentru distributie pe

dube de 3,5 t. Pentru mai multe detalii va asteptam sa sunati la nr. de telefon; angajam personal pt. incarcare, descarcare. (0785.640.640 angajarii@yahoo.com 2535. Soferi cifa beton, sofer pompa beton, sofer bascula, zona Chitila. Salariu 4500 lei net (0753.124.152

2536. Soferi cu masina personala, nu mai

veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2537. Soferi Firma de transport anga-

jeaza sofer profesionist pentru curse interne, camion 10 tone, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com 2538. Soferi si agenti vanzari Romtehnochim; (0785.232.551 2539. Soferi urgent angajam, categoria B,

tanar dinamic si cu chef de munca, program 4 zile pe saptamana de joi pana duminica, l, m, mi liber, daca vrei sa muncesti incepi de maine. 1.300 L; (0761.133.440/ 0731.405.658 vreaubucatar@gmail.com

2540. Soferi taxi, licenta de Bucuresti, Sofer de zi zona Rahova,licenta de Bucuresti, masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica). Se ofera statie+o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si serviceurile la zi; (0784.842.828 2541. Soferi agenti vanzari doamne si domni Angajam persoane pt. postul de sofer agent vanzari, permis categ. B, deplasari saptamanale in tara, cautam persoane disponibile la plecari, deschise la nou, serioase, (0746.204.411 jobrecrutare85@gmail.com 2542. Soferi autospeciala vidanja curati-

tor, canalizare, salariu minim 3.200 ron net + tichete masa, prime lunare, permis categorie C, CE, atestat, card tahograf, ADR, disponibil pentru deplasari in tara. (0726.680.049 2543. Soferi categoria B Firma curierat angajeaza soferi categoria B pentru livrare coletarie mica in Bucuresti si Ilfov, experienta constituie un avantaj, salariu si program de lucru convenabile; (0745.099.523 oanaporfir@gmail.com 2544. Soferi categoria B Jilava, Soseaua

Giurgiului nr 5 Stericycle angajeaza soferi categ. B, oferim contract de munca nedeterminat, salariu la timp, bonuri de masa, bonusuri periodice. Persoanele interesate pot suna de l-v orele 9-17 la tel. (0757.088.583 andrei.feraru@srcl.com

2545. Soferi categoria B, Firma de publici-

tate angajeaza soferi, cu disponibilitate la deplasari in tara, pentru activitatea de panotaj-mobil. Nu exista limita de varsta, experienta e un avantaj CV-uri la mail. (0723.532.352 contact@mvcom.ro 2546. Soferi categoria B, program de 10 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore de 2 ori pe luna, 2450 euro salariu net, in mana/luna plus bonusuri prin tichete de masa de pana la 350 de euro pe luna. (0720.525.358 2547. Soferi categoria C si E Angajez

soferi pentru camion si/ sau tir, distributie in tara. Necesar categoria C si E; (0723.623.490 2548. Soferi categoria C, CE cu pro-

gram de lucru de luni pana vineri de la 9.00-17.00, salariu fix plus prima; (0748.224.444/ 0740.954.636

2549. Soferi categoria D autocar si microbuz. Se vor efectua curse de angajati, curse ocazionale si circuite turistice. Preferabil din zona Militari, Crangasi, Drumul Taberei si Rahova. (0726.808.808 office@ionadi.ro 2550. Soferi cu experienta minim 3 ani, in

2564. Soferi profesionisti pentru trailer 40 tone, soferi profesionisti pt. autobaculante 8x4, Soferi profesionistipentru autobasculanta articulata, mecanici utilaje (excavatorist, buldoexcavatorist, buldozerist, compactor, vola, asiguram cazare. Firma de transport Bucuresti, sector 6. (0722.100.178 2565. Soferi profesionisti pentru curse in

tara Transporturile se fac noaptea. Se ofera salariu fix, bonusuri, diurne, decontare cazare. Media salariala lunara 45005000 Lei net (0770.153.166/ 0770.153.962 recrutare@ihres.ro

2566. Soferi profesionisti transport persoane, angajam urgent sofer profesionist transport persoane. Oferim carte de munca, salariu motivant, bonusuri substantiale si cazare in Bucuresti. (0768.103.502 Mihaelatitirisca@yahoo.com 2567. Soferi profesionisti, zona Militari;

(0741.129.856

2568. Soferi si muncitori necalificati, angajeaza SC. Salariu atractiv, program flexibil, in sector 4 PGB; (0744.581.596 2569. Soferi taxi 12/24, pe Dacia Logan

2013, licenta Bucuresti; (0766.569.144

2570. Soferi taxi la plan 80 ron/12 h, pen-

tru schimb de noapte, de preferat zonele, Pantelimon, Diham, Costin Georgian, Cartier 23. Detinem service propriu, masinile sunt intretinute la zi. Licente Bucuresti 3.000 L; (0725.532.571

2596. Spalatori auto pentru spalatorie auto zona Grozavesti, Bucuresti, sector 6, baieti, fete de preferat cu experienta, oferim salariu 1500 net plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon sau la locatie, 1.500 L; (0772.293.844/ 0725.251.135 2597. Spalatori auto Spalatorie auto angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta!se ofera si cazare, contract de munca din prima zi, zona Vitan. (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

cel Mare, salariu de la 1150, sect 2 Bucuresti. (0741.160.301/ 0756.066.940 lpscadrian@yahoo.com 2599. Spalatori auto cu experienta posi-

bilitati cazare, zona Casa Poporului, salariu 1950 lei brut, comision 25% la cosmetica auto, program flexibil, 8-20, carte de munca, rog seriozitate, 1.950 L; (0723.370.170 2600. Spalatori auto cu experienta sau cupluri, cazare in conditii decente, dus, tv, internet, ac, gratis; (0761.434.105 2601. Spalatori auto cu experienta,

urgent salariu, comisoane 800-1500 in functie de program; +comisioane la fiecare auto; (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com 2602. Spalatori auto, spalatorie auto pro-

(0725.372.692/ 0768.378.956/ 0723.873.303

2572. Soferi taxi plan, angajez sofer de

2603. Spalatori auto, full time, zona

taxi la plan, pe masina noua benzina cu gaz; 125 L; (0770.928.182 2573. Soferi taxi, licenta de Bucuresti,

masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica). Se ofera statie+o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi; (0784.547.805 2574. Soferi taxi, auto 2013-2016, angajez soferi taxi, auto 2014 -2017, licente noi, plan 100-120 ron -24h, dispecerat Speed. (0767.111.167/ 0767.111.167 2575. Soferi tir pt. Ullrich Gruppe , sedii in

Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth, angajam: soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1850 E brut +100 E pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs. pe mail sau Whatsapp; (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrichgruppe.de 2576. Soferi Uber, firma colaboratoare Uber, recruteaza soferi. Iti doresti sa ai un venit mai mare fara prea mult efort? Te asteptam pentru mai multe detalii la tel. (0722.513.354 lidia_georgiana_grosu@yahoo.com 2577. Soferi, firma de patiserie/covrigarie

cu sediul in TH. Pallady nr 44 D,sect 3, angajam soferi categorie B (ptr.3,5T), program de L-S de la ora 5.00-11.30, salariu 2.000 lei, 150 lei pentru decont transport; (0737.523.284 2578. Soferi, firma serioasa angajam soferi pentru firma/distributie cat B. Sunati pentru interviu/detalii. Firma are sediul in Afumati. (0755.920.276 2579. Soferi. Firma de reciclate angajeaza soferi categoria B si muncitori necalificati tel.: (0722.563.200/ 0771.260.325

2580. Soferi. Garaj, Sos. Giurgiului 162, angajeaza soferi cat. B, salariu net 1.500 L; (0751.171.915/ 0757.038.335 2581. Spalator auto cu experienta pt. ActivAuto CarWash zona Bucur Obor sector 2. Cautam persoane serioase. Conditii optime de lucru. Comisioane si diverse bonusuri, program de lucru luni-sambata 09-19; Carte Munca. 1.500 L; (0722.219.190

Tineretului (Budapesta), program full time, salariu 1900 ron. Detalii la nr. de telefon. 1.900 L; (0726.788.972 2604. Spalatoria Red Waszi anga-

jeaza spalatori auto cu experienta fete si baieti, salariu 1.900 brut, carte munca si comisioane; 2605. Spalatorie auto angajeaza spala-

tori Angajez spalatori auto. Salariu atractiv. Zona Tei. (0724.494.975 alicata28@yahoo.com 2606. Spartan angajeaza ajutor bucatar daca vrei sa te alaturi echipei Spartan, posturile disponibile sunt in locatiile: Mega Mall, Cora Pantelimon si Carrefour Orhideea. Nu necesita neaparat experienta, deoarece se va face training; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2607. Spartan angajeaza casiera Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant. cerinte: responsabilitate, amabilitate, aspect fizic placut, (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2608. Spartan angajeaza pentru

Orhideea restaurantul Spartan deschide o noua locatie in Carrefour Orhideea. Posturi disponibile: manager, casiere, preparatori, taietori carne rotisata, ajutor bucatar, pizzeri/brutari/patiseri; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2609. Spartan angajeaza pizzer, brutar cu experienta. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2610. Spartan angajeaza taietor carne

rotisata cu experienta in fast food tip kebab. Locatii: Cora Pantelimon, Mega Mall, Orhideea. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv, masa restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2611. Specialist Relatii Clienti - Takeaway.com Takeaway.com angajeaza specialist relatii clienti, program full time (12h) sau part time (4 sau 6 h /zi). Rugam persoanele cu excelente abilitati de comunicare si scriere sa ne trimita CV-ul pe email. 1.850 L; (0761.343.052 simona.istrate@takeaway.com 2612. Specialist resurse umane cu atestat curs de inspector resurse umane, experienta in domeniu, cunostinte de legislatia muncii, program angajati SAGA si NEXUS + Neosys pentru state salarii, urmarire fise de echipament 2.200 L; (0760.665.666 office@dabsecurity.ro

vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca, pt. companie de renume in transportul pacientilor dializati; (0758.025.805

2582. Spalator vase. Restaurant situat in

2551. Soferi de autobuze, angajam soferi

jeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 021/209.40.00 (int. 160/190); 0746.209.911 sau la sediul din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov. (0746.209.911 hr@aviamotors.ro

2613. Specialist salarizare, angajam specialist salarizare, persoana foarte organizata, atenta, cu experienta in a lucra cu softul Wizsalary si calcul salarii pentru minim 400 angajati. Zona: Dorobanti. Salariu net: 2500 ron; (0742.092.454 irina@grinvest.ro

2584. Spalator auto cu experienta pentru

2614. Spot Vision Electric &Lighting

de autobuze pentru curse speciale in Municipiul Bucuresti; (0723.221.555 nica.rares95@gmail.com

2552. Soferi de tir pentru comunitate,

firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru comunitate, salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, avans diurna, venituri 2250 euro, 2.000 {; (+40749032545 vali.dragomir@ucatrans.ro 2553. Soferi de TIR pt comunitate, la prelata, firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, 2.250 {; (0749.032.545 dragomir.vallentin@gmail.com 2554. Soferi distributie cu B si C, candi-

datul ideal: studii: minim 10 clase, atestat/calificare profesionala: atestat transport marfuri (este un plus), permis B si C, card tahograf digital. 2.700 L; (0722.633.867 eduard.radu.contractor@pepsico.com 2555. Soferi interventie cu experienta pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Salariu: 2000 ron. Relatii la, 2.000 L; (0769.039.499/ 021.320.96.00 2556. Soferi interventie cu sau fara expe-

rienta, salariu net 2.100 Ron, program de lucru in ture, permis categ B minim 3 ani, nu este necesara experienta intr-o pozitie similara; 2.100 L; (0769.075.999/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

2557. Soferi livrare mancare cat. B, pentru firma de catering (zona Gara de Nord), se ofera contract de munca, salariu 1600 lei net (0728.971.847/ 031.422.10.68 office@urbanfoodcatering.ro 2558. Soferi livratori pt. Wise Box

Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului. Salariul 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2559. Soferi pentru auto-vidanja zona

Rahova, Bragadiru. Salariu foarte bun; (0722.753.305

2560. Soferi pentru microbuz si autocar,

pentru curse speciale; (0733.980.351

2561. Soferi permis cat. B, Sofer permis

categoria B, minim 3 ani experienta camioneta de 4,50 m lungime, persoane punctuale, responsabile, cu spirit de echipa, carte de munca, salariu atractiv. Va rugam sunati dupa ora 17:00, (0722.393.476 vasiletimis@yahoo.com

zona centrala, angajeaza femeie la spalat vase. Cautam o persoana harnica si serioasa, (0726.262.486 adriana.urucu@hotellevor.com 2583. Spalator auto Avia Motors anga-

spalatorie cu vad in sect 4, Aparatorii Patriei. Carte de munca, salariu si bonusuri atractive; (0757.653.087 2585. Spalator auto cu experienta salariu

atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126

2586. Spalator auto profesional, spalatorie auto in incinta Liberty Center angajeaza spalator pentru tapiterie si polishare 1.500 L; (0736.770.770 tzvikag123@gmail.com 2587. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu, Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1500, plus comision 30%, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.500 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro 2588. Spalator auto. SC Auto Car Wash

SRL angajeaza spalatori auto cu experienta, seriosi si corecti. salariu mediu ,mai multe detalii la sediul societatii din Bucuresti, str. Lujerului, nr. 32-34 si la telefon; (0743.333.461 mariana_wsh@yahoo.com 2589. Spalator de vase, Rin Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare, curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2590. Spalator si vulcanizator auto din Bucuresti sau provincie, ofer salariu 1.700 lei si procente; (0729.942.777 2591. Spalator vase angajam in cadrul

unui important restaurant specific romanesc din Bucuresti. Locatie: mall Promenada si mall Vitan. Program lucru: 5 zile cu 2 libere in 2 schimburi. Experienta nu este necesara. 1.500 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 2592. Spalator vase Restaurant din Flo-

reasca angajeaza femeie de serviciu si femeie la vase. Se ofera salariu atractiv, program de lucru in ture, masa. Asteptam CV pe adresa de e-mail. (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2593. Spalator vase si curatenie, ospatar,

ospatarita Restaurant situata in bulevardul Dacia nr. 62, angajam ospatar, ospatarita, spalator vase si curatenie; (0768.448.866 2594. Spalator vase, persoana pentru

depozit produse electrice angajeaza manipulanti marfuri. Relatii la depozitul din Bucureti, bd. Iuliu Maniu nr. 616. CV la email. Tel. (0748.880.824/ 0745.968.910 alina@spotvisionelectric.ro 2615. Springtime recruteaza: Lucrator comercial, ajutor bucatar, operator curatenie. Daca esti vesel, punctual si-ti place sa lucrezi in echipa, atunci te asteptam in Echipa Springtime. Aplica pe una din pozitiile: lucrator comercial, ajutor bucatar sau operator curatenie.Program full-time sau part-time (in weekend sau in timpul saptamanii). CV la e-mail. Informatii la tel. (0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 2616. Stivuitorist pentru depozit de lubri-

fianti auto, zona Dragomiresti Vale. Oferta salariala: 2400 lei, tich. masa 9.57 lei, transport de la Preciziei. Cerinte: talon vizat la zi, experienta pe reach-truck. 2.600 L; (0771.583.921

2617. Stivuitorist pentru depozit la firma

Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro

2618. Stivuitorist cu activitati de manipu-

lare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 2.000 L; (0726.718.768

2619. Stivuitorist depozit produse alimentare zona Pantelimon sector 2. Incarcarea si descarcarea marfii precum si aranjarea paletilor in depozit. Program L-V 5.30-14.30; se lucreaza prin rotatie Sx 2/luna 5.30-12.00. Salariu net 2.500 Ron 2.500 L; (0745.472.470 2620. Stivuitorist si fochist pentru fabrica de productie. Pentru necalificati, ii calificam (0767.834.296 tdgresurseumane@gmail.com 2621. Stivuitorist zona Militari, 2000 ron

net, pentru multinationala, se ofera CIM nedeterminat, program l-v, 2 schimburi 8.30-15.00; 10.30-17.00. (0731.389.641

2622. Stivuitorist, producator de semipreparate din carne. Cerinte: studii medii, autorizatie ISCIR, experienta 2 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. sau e-mail (0799.933.172 eugenia.enescu@convenience.ro 2623. Stivuitoristi si muncitori necalifi-

2562. Soferi platforma tractare, cu experi-

enta in domeniu. Oferim: salariu fix+ comision. Relatii suplimentare: (0799.946.123

spalat vase si curatenie la restaurant tip fast food in incinta Afi Palace Cotroceni. Program o zi cu o zi, salariu de la 1900 lei+bonusuri de performanta, concediu platit. 1.900 L; (0738.881.844 alexandrusfc@gmail.com

cati. Angajez stivuitoristi si muncitori necalificati in Bucuresti pentru fabrica de tigari, aproape de metrou si alte mijloace de transport. Conditii foarte bune de munca. (021.231.52.00

2563. Soferi profesionisti pentru autobas-

2595. Spalator vase, Cofetaria Alice, Ian-

2624. Strungar pentru Mezo Automotive.

culanta si mecanici utilaje pentru excavator, buldozer si buldo-excavator. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la nr. de tel.0. Rugam seriozitate maxima; (0722.758.297 livicons@gmail.com

cului, spala, degreseaza, dezinfecteaza vasele si ustensilele folosite in productie. Asigura si mentine curatenia in spatiile de productie. 1.900 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

2655. Supraveghetoare copii pentru

2626. Strungar universal cu experienta in

2656. Supraveghetoare copii. Afterschool sector 1 angajeaza supraveghetoare copii, cu experienta in mediul educational, program 11-19 sal 1500 Lei. 1.500 L; (0755.460.208

confectionarea si rectificarea diferitelor piese mecanice. Cei interesati sunt rugati sa ne contacteze telefonic la: (0744.429.778 COMERCIAL@TEHROIND.RO

2627. Strungar. SC Electromagnetica SA

angajeaza strungar. Relatii la; (021.404.21.20

2598. Spalatori auto zona Obor, Stefan

fesionala angajeaza personal. Se ofera salariu fix 2800 lei, program luni -vineri 09.00-18.00, multiple bonusuri, cazare.Se cauta doar persoane serioase, aspect placut, cazier curat 2.800 L; (0726.699.099 autodetailingpremium@gmail.com

2571. Soferi taxi cu atestat pt. firma taxi;

2625. Strungar cu experienta Societate producatoare de structuri metalice angajeaza strungar cu experienta. Program de lucru de 9 ore. Se ofera salariu motivant. Detalii la 0213452694 (021.345.26.23 birou@catalogdehale.ro

Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, program L-V 9-17. Pentru cei din tara oferim cazare (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu

2628. Studenta. Gradinita particulara zona Tineretului, Str. Vitejescu, nr. 5 angajeaza studenta limbi straine, program part time si ingrijitoare copii, program 8 ore. Salarii atractive, cu contract. Tel. Sunati dupa ora 15:00. (0728.106.100 2629. Studenti, cauti un job si cazare?

Plus bonus? Este exact ceea ce oferim studentelor si studentilor un job bine platit ca si model online plata zilnica, cazare, bonus 1000 $, sedinta foto, totul profesional lucrezi cand si cat vrei!! 4.500 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com 2630. Sudor cu experienta in sudura elec-

trica. Se asigura contract de munca, abonament ratb, metrou. Rog seriozitate. (0744.451.043 florica12330@yahoo.com 2631. SUDOR Firma de carosari cu sediul

in Bucuresti, sector 6 (hala noua) angajeaza sudor auto. Detalii tel.; 2.300 L; (0751.148.480/ 0751.148.480 pacifictur@yahoo.com 2632. Sudor piese, B-dul Timisoara nr.

100, Bucuresti, (0766.229.614

2633. Sudor arcaerist, craituitor cu proba de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

««««««««««««««««««

SUDOR ARGON, LACATUS MECANIC SI NECALIFICAT PENTRU ATELIER LACATUSERIE, IN ZONA STRADA VIILOR, PIEPTANARI. OFER CAZARE, 2.000-3.500 LEI; (0742.439.247

2634.

«««««««««««««««««« 2635. Sudor cu experienta Vidra, Berceni,

Ilfov, angajam sudor cu experienta in confectii metalice (electrod). Oferim transport de la Piata Sudului, salariu intre 2500 3000 lei net, tichete de masa de 15. 1 L; (0731.227.729 2636. Sudor electric cu experienta, SC

Prodimar Instalatii SRL angajeaza cu contract de munca full time, salariu motivant (0762.680.493 contact@prodimar.ro 2637. Sudor electric si CO2 pentru atelier confectii metalice zona Progresul sector 4, Jilava. Tichete de masa, transport, ore suplimentare; (0723.634.288 cosmin.lioveanu@gmail.com 2638. Sudor Mig Mag domeniul fier forjat,

salariu net 2.700 lei; (0723.751.735

2639. Sudor mig-mag lacatus mecanic, vopsitor industrial, angajeaza SC, se accepta si persoane in prag de pensionare si pensionari. (0788.686.265/ 021.323.78.80 2640. Sudor MIG-MAG si WIG si lacatus;

(0735.842.429

2641. Sudor pentru firma productie public-

itara Firma productie publicitara in Sector 3, zona Republica angajeaza sudor cu experienta. Se lucreaza Mig mag si electric otel si aluminiu. Pentru detalii sunati. (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro 2642. Sudor pentru sudura electrica si mig

mag pentru firma productie publicitara situata in zona Republica Sector 3. Se sudeaza structuri de aluminiu si otel. Salariu 2.500 Ron. Relatii tel (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro 2643. Sudor, lacatus confectii metalice

pentru Anconi Design, cu experienta, Bucuresti, sector 3, (0731.010.457

2644. Sudor, lacatus, pentru reprezentan-

ta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2645. Sudor, Rin Grand Hotel activitate in

lacatuserie si in orice tip de sudura (diverse procedee, inclusiv sudura instalatii termice). Oferim contract, salariu fix, masa asigurata, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2646. Sudori 3500/luna. Angajam cu con-

tract de munca, sudori Mig-Mag, pentru lucrari de intretinere si confectii metalice noi la fabrica din loc. Sindrilita, jud. If. Se cere seriozitate, experienta. Asiguram cazare + 2 mese. 3.500 L; (0725.333.503

2647. Sudori fabrica de confectii metalice

angajeaza sudori electric si CO2. Oferim cazare gratuita. Detalii la numarul de telefon. (0733.366.252 2648. Sudori argon, slefuitori, lacatusi

inox, salariu motivant + bonusuri reale lunare. Sediul in Voluntari pe Andronache. Pentru alte detalii contactati-ne numai daca aveti experienta.Salariul se da saptamanal, (0752.539.138 alin.crintea@gmail.com 2649. Sudori in argon, urgent, efectueaza

lucrari de sudura in argon a structurilor si subansamblelor metalice realizeaza operatii de sudura ale echipamentelor industriale produse de societate (tancuri de stocare, vase, etc). 3.000 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro

2650. Sudori MIG MAG (Brasov) salariu negociabil, tichete de masa in valoare de 13 lei, transport asigurat, plata salariului de doua ori pe luna: avans si lichidare, program scurt de noapte, prime de sarbatori (0720.534.811 2651. Sudori mig mag si tig pentru firma

cu domeniul de activitate confectii metalice. Sediul in sat. Rudeni Jud. Ilfov. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail, (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2652. Sudori Mig-Mag Firma punct de lucru in Voluntari angajam sudori Mig Mag. Se ofera CM, salariu foarte bun (16,5lei/h net), tichete de masa 15 lei/zi. Program 7.30-16, se lucreaza numai in atelier. (0745.041.992 emilgagiu@yahoo.com 2653. Sudori, lacatusi, muncitori necalifi-

cati Design Inox producator balustrade inox si fier, angajeza sudori argon, sudori electric, lacatusi si muncitori necalificati. Oferim transport si cazare. Salariu motivant in functie de competente! (0744.153.352 design_inox_construct@yahoo.com

2654. Supervizor firma de curatenie angajam persoana dinamica, cunostinte operare calculator, permis cat. B, pentru supravegherea personalului de curatenie si a locatiilor unde se efectueaza serviciile de curatenie. 2.100 L; (0751.127.227 contact@conexclean.ro

loc de joaca interior, domicilul preferabil in cartierele Titan, Pantelimon. Cautam persoane vesele, amabile, iubitoare de copii; (0722.722.891

2657. Supraveghetoare, ingrijitoare copii Cresa privata sector 6 angajam supraveghetoare, ingrijitoare copii. Cerinte: stabilitate emotionala, maturitate, empatie, grija si respect fata de copii. (0770.515.310 aka@asociatiaaltruist.com 2658. Supraveghetor loc de joaca loc de joaca cu acces gratuit, durata maxima de stationare 2 ore, complex Coloseum Chitila, program flexibil, in ture. (0729.600.287 2659. Supraveghetor parcare Angajam

supraveghetor parcare privata, program de zi 10:00/22:00 - 15 zile pe luna norma de lucru legala. Salariu atractiv. Multiservice New. (0784.219.522/ 0756.135.735 2660. Supraveghetor sala de jocuri,

sala de jocuri Maximus angajeaza fete pentru postul de supraveghetor sala de jocuri cu/fara experienta. Oferim program flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru placut, punct de lucru zona Piata Romana, (0747.089.483 enescu.aurum@gmail.com 2661. Taietor ghilotina pentru tipografie Tipografie cu vechime in piata, angajeaza cu forme legale taietor ghilotina. Program 8-16:30. Zona Baicului, Gara de Est, 2.500 L; (0720.304.682 2662. Talpuitor manual cu experienta.

Rog si ofer seriozitate, (0744.354.766 mihai_caradan@yahoo.com

2663. Talpuitor manual, atelier productie

incaltaminte cauta colectiv, sector 3; (0766.810.458/ 0744.840.219/ 0722.410.510

2664. Talpuitori manuali la pereche

angajeaza atelier incaltaminte; (0722.794.058

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2665.

2666. Tamplar Fabrica de mobila cu sedi-

ul in Bucuresti, angajeaza tamplari cu sau fara experienta. Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu atractiv intre 2000-3000 lei. 2.500 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

2687. Tapiter RIN Grand Hotel angajeaza

tapiter cu experienta in reconditionare si retapitare canapele, fotolii, scaune si alte tipuri de mobilier existent in hotel. Cerinte: studii medii, calificare, seriozitate. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2688. Tapiter canapele in fabrica productie, cu sau fara experienta, zona Cora Pantelimon, metrou Republica. Salariu atractiv, in mediu de lucru tanar 2689. Tapiter, tamplar, croitor Atelier canapele sector 4 angajeaza tapiteri, tamplari, croitori, program 9-17 de luni-vineri si sambata 9-13 salariu minim 2.000 lei. (0728.160.615 Viorel.Horeca@yahoo.ro 2690. Tapiter, tamplar, croitor, cusator, necalificat, cu si fara experienta. Salariul variaza in functie de nivelul si rapiditatea de executie a angajatului. Program: luni vineri, de la 8:30 la 17, cu pauza de cafea si pranz. 4.500 L; (0741.657.595 office@valenteosofas.ro 2691. Tapiter, tamplar, muncitori necalifi-

cati fabrica canapele din Frumuzani zona Popesti Leordeni cautam tapiter, tamplar, muncitori necalificati pt productie. Salariu motivant. Program l-v, 8.30-17.30. Avem de lucru si iarna. (0747.581.882 loredana.modella@gmail.com 2692. Tartasesti, Drumul Postei loturi 516 mp, 8.700 euro/ lotul, intre case, retea de curent, stalpi montati la fiecare lot, langa DN7, drum national expres pe 4 benzi, retea de gaze, loturi delimitate de trusi, direct proprietar, 8.700 {; (0722.677.873 2693. Te invitam in Echipa Magic Tei ca sa fie cat mai bine pentru tine, am inversat rolurile: tu ne spui ce program si ce salariu iti doresti, iar noi gasim solutia perfecta, cat ai zice: "Tei"! Aplica chiar acum: https://goo.gl/ATrJRm 2.000 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro 2694. Teatrul Tineretului Metropolis cu

sediul in Bucuresti, str. Mihai Eminescu nr. 89 cauta regizor tehnic si maestru de lumini; (021.210.51.92 resurseumane@teatrulmetropolis.ro 2695. Tehnician montaj sisteme de supraveghere video si antiefractie pentru firma paza si protectie, posesor permis categoria B Va rugam trimiteti CV la adresa de email, (0737.003.434 office@soimiigs.ro 2696. Tehnician automate cafea Angajam persoana cu aptitudini tehnice pentru postul de tehnician automate cafea. Cerinte: permis categoria B, aptitudini tehnice. Salariu motivant, (0721.515.253 office@storia-caffe.ro 2697. Tehnician automate cafea, profil:

2667. Tamplar aluminiu si PVC

tehnic, indemanatic, rabdare, bune capacitati de comunicare, atent la detalii, (0727.316.528 Sorin@joycaffe.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400

2698. Tehnician curatenie si DDD Firma

angajam urgent, salariul atractiv; (0723.674.402 2668.

2669. Tamplar cu experienta la cir-

cular, masina de gaurit multiplu, muncitori necalificati pentru mobilier din PAL si MDF. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, sos. Trafic Greu; (0744.318.750

2670. Tamplar cu experienta PAL si MDF,

salariu atractiv, carte munca, lucrator la banc, montator client. Suntem o echipa tanara si dinamica. Permisul de conducere constituie avantaj. Hala este moderna cu incalzire. 2.500 L; (0723.569.221

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2671.

2672. Tamplar in pal melaminat ajutor de

tamplar in pal melaminat, zona Andronache, sector 2, asiguram cazare pentru persoanele din afara Bucurestiului. Programul de lucru L-V; (0723.869.275 donquihotte94@yahoo.com

Tamplar manual, tamplar mecanic in domeniul lemnului; (0722.351.441

2673.

2674. Tamplar pt. sef de hala cu

experienta, sector 4-5, carte munca, salariu 4.000 L; (0727.127.729/ 0762.771.459

2675. Tamplar, montator pal, program fix

8-17, carte munca, salariu net 3.200 L; (0722.632.630

2676. Tamplar, muncitor, confectioner mobila Fabrica de mobila avem nevoie de tamplari mobila PAL / MDF. Candidatul ideal: experienta in prelucrarea mobilei (PAL, MDF). Cunostinte in materie de accesorii si materiale necesare in prelucrare, 3.500 L; (0774.690.855 2677. Tamplar, proiectant mobilier, fabrica de mobila angajeaza tamplar cu experienta in prelucrarea lemnlui, mdf, pal. (montator mobilier, slefuitor). Salariu atractiv. (0723.200.779 constructmob@gmail.com 2678. Tamplari angajam tamplari cu cali-

ficare ridicata pentru executia de mobilier personalizat pentru spatii comerciale; 2.500 L; (031.069.96.29 info@morgansol.ro 2679. Tamplari pal melaminat cu experi-

enta, fara montaje le domiciliul clientului, program 8.00-16.30. Salariu incepand de la, 2.300 L; (0732.129.210

2680. Tamplari profesionisti experienta si

cunostinte solide in prelucrarea materialelor: pal, mdf, HPL, hi-macs. Productie mobilier pentru farmacii. Loc de munca curat si bine organizat. Fabrica in Vitan, sect. 3. www.ianson.ro (0723.272.251 office@ianson.ro

2681. Tamplari si muncitori necalificati,

se pot angaja atat barbati cat si femei. Carte de munca, program 8 ore, de luni pana vineri; (0726.299.773 vladutm58@yahoo.com 2682. Tamplat pentru mobila la comanda, program 8-17,30 si 2 sambete libere, salariu 3.0003.500 lei, vin taiate si cantuite; (0762.771.459/ 0727.127.729

2683. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2684. Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2685. Tanar fara experienta, pentru atelier

productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2686. Tapiter Fabrica de mobila cu sediul

in Bucuresti, zona Cora Rahova, angajeaza tapiter cu sau fara experienta. Programul de lucru este de luni pana vineri. Salariu atractiv intre 2000-3000 lei. 3.000 L; (0741.252.523 angela.anason@yahoo.com

de curatenie si DDD cautam tehnician DDD cu experienta pentru angajare sau colaborare. Oferim salariu motivant. Cerem seriozitate. 1.700 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 2699. Tehnician dentar Laborator tehnica

dentara angajam coleg cu experienta minim 1 an pentru turnarea modelelor. Rugam seriozitate. (0766.277.579 2700. Tehnician electromecanic, sector 2, Alexa Trading SRL angajeaza Tehnician Electromecanic pentru depanarea produselor electrocasnice. Punct de lucru: Bucuresti, sector 2; (0722.500.840 lucretia.perjoiu@alexatrading.ro 2701. Tehnician electronist, Bucuresti Angajam tehnician electronist. Salariu 400600 euro. Trimite-ne CV-ul tau atasat la adresa mihai@iuni.ro. mihai@iUni.ro 2702. Tehnician instalator, electrician, hotel Caro, Barbu Vacarescu 164A, sector 2, angajeaza maistru/tehnician instalator. Relatii la tel sau CV pe adresa: (021.208.61.21 hr@carohotel.ro

««««««««««««««««««

TEHNOREDACTOR, FIRMA DE TRADUCERI ANGAJEAZA TEHNOREDACTOR CU NORMA INTREAGA. CUNOASTEREA MSWORD NIVEL AVANSAT ESTE OBLIGATORIE; (0735.547.745/ 021.316.06.52 2716.

«««««««««««««««««« 2717. Telefonist, operator call center persoane cu sau fara experienta pt call center in lb romana. Salariu 1400 lei + decont transport+ bonusuri zilnice si saptamanale. Program luni-vineri 9.00-18.00. Sector 1 (0773.937.411 elena.simion@violetgroup.ro 2718. Tencuitori, sapisti, necalificati, angajez cu contract de munca: tencuitori mecanizat, sapisti, fatadisti, muncitori necalificati. Carnetul de conducere reprezinta un avantaj. Salariul occidental. Sunati cu incredere; 3.500 L; (0720.101.115/ 0720.101.115 office@constructiimecanizate.com 2719. Termomir SRL angajam muncitori necalificati pt. curatare panouri de cofrare. Salariu brut 2.508 lei, bonuri de masa 15 lei/zi. Program 8 h/zi, L-V. Zona Bucuresti, Ilfov- Bragadiru, transport asigurat; (0721.959.093 2720. Tiger Security angajeaza agenti de

interventie calificati, cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Programari pentru interviu la telefon; (0741.043.296 recrutari@tiger.ro 2721. Tineri fara experienta pentru pozitia de picol, pentru restaurantul Nor cel mai inalt restaurant din Romania. Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2722. Tineri inclusiv studenti impartit pliante cu sau fara experienta, program part time sau full time. Plata se face per ora lucrata: 12-15 lei pe ora. Disponibilitate minim 5 ore zilnic. Plata la 1-2 sapt. Varsta min 18 ani. Catering, sector 1. 2.200 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 2723. Tineri pentru receptie hotel, cunoscatori ai limbii engleze. Program de lucru de 12 ore/24 ore 12ore/48 ore. Salariul 1.500-1.700 lei (0751.190.463 2724. Tineri seriosi, locatie noua, Club Poker Angajam tineri seriosi pentru locatie noua !Posturi disponibile: casiere, receptionere, ospatar/barman, dealeri, bucatar, ajutor bucatar, femeie de serviciu, PR. (0765.932.247 andreeamarinaradoi@yahoo.com 2725. Tinichigiu auto Ne marim familia de profesionisti. Te asteptam la Top Lac Service. Pachet salarial atractiv: 2.500 4.500 lei net. 4.500 L; (0758.110.063 daniela.mircea@toplacservice.ro 2726. Tinichigiu auto Reprezentanta service camioane si remorci, angajam tinichigi camioane cu experienta, venituri lunare 2.000-4.000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 4.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 2727. Tinichigiu auto multimarca cu experienta. Service auto din PantelimonDobroiesti, angajeaza Tinichigiu auto multimarca cu experienta.Program de lucru 8.00 - 16.30, de luni pana vineri.Conditii foarte bune de lucru. Salariu atractiv. 1 {; (0748.044.138/ 0741.141.130 autoklass.expert.srl@gmail.com

2703. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

2728. Tinichigiu auto, Madcom DLS Impex SRL, angajeaza tinichigiu auto. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0755.060.593 mirela.bobea@dlsbus.ro

2704. Tehnician masuratori anga-

2729. Tinichigiu carosier calificare profe-

jeaza SC Far Est Windows SRL, producator de tamplarie PVC si geam termopan.Relatii la telefon: (0726.711.301 2705. Tehnician modelier confectioner

textile, cu experienta, salariu motivant, conditii de lucru foarte bune, carte de munca, zona centrala. Detalii la tel. (0721.375.733 2706. Tehnician ofertare, companie cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov cu profil de confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare. Cunostinte necesare desen tehnic + Microsoft Office. Detalii mail/ tel., (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2707. Tehnician reparatii electrocasnice

mari, ucenic Depanero angajeaza tehnician electromecanic/frigotehnist. Activitatea se desfasoara la un punct de lucru fix. Detalii la numarul de telefon. (0737.362.473 petronela.haragoja@depanero.ro 2708. Tehnician sisteme de securitate

Sight Control, angajeaza tehnicieni sisteme de securitate cu experienta (supr. video/efractie, automatizari/control acces, detectie alarmare incendiu). Salariu informativ net 3000 lei. 3.000 L; (0769.083.531 2709. Tehnician sisteme de securitate, alarmare efractie/incendiu, supraveghere video, interfonie/videointerfonie cu permis cat. B. Salariu atractiv; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2710. Tehnician sisteme securitate Triumph Security Solutions angajeaza tehnicieni sisteme securitate cu experienta minim 2 ani in domeniu, detalii la telefon, permisul constituie avantaj, ne aflam in sectorul 4. (0767.574.558 officetriumph@yahoo.com 2711. Tehnician TV-AV, laptop-uri, electrocasnice mici Depanero angajeaza tehnicieni reparatii electrocasnice mici, TV-AV, laptop-uri. Cautam tehnicieni cu experienta in domeniul reparatiilor: TV-AV, laptopuri, aspiratoare, mixere, espressoare, etc.; (0737.362.473 hr@depanero.ro 2712. Tehnicieni intretinere. Angajam tehnicieni intretinere cladire de birouri in Bucuresti, zona centrala, cu calificare de electrician, instalator si/sau fochist. Pachet salarial atractiv. Telefon: (0751.171.055 2713. Tehnicieni operare aparate de cafea salariu negociabil la interviu, se ofera masina de servici, program flexibil, necesita permis categ. B de cel putin 1 an, locatie sector 1 (0730.143.968 2714. Tehnicieni telecomunicatii Companie de telecomunicatii angajeaza personal calificat pentru realizare lucrari fibra optica. Se ofera auto, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta. (0729.955.290 office@agnetwork.ro 2715. Tehnoredactor si redactor. Editu-

ra de carte angajeaza tehnoredactor si redactor. Experienta de cel putin 5 ani. Tehnoredactarea necesita cunoasterea programelor: InDesign, Page Maker, Quarkxpress, Corel Draw, Photoshop. Asteptam CV-urile dvs. la aresa de email, telefon: (0730.339.664 angajaripersonal@gmail.com

sionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

2730. Tip Top angajeaza muncitori necalificati, amabaltori, operatori, program de lucru in 2 schimburi, salariu 1600 lei net+ bonuri de masa si o masa calda. Informatii la tel. (0732.672.654/ 0722.554.851 2731. Tip Top angajeaza vanzatoare pentru locatiile din: Obor, Iancului, Mihalache, Crangasi, Apusului, Gorjului, Sebastian. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654 2732. Tipografie cu 25 ani vechime, sec-

tor 5, angajeaza, stantator pe Heidelberg Cilindru, taietor si legatoreasa/ muncitor necalificat. Detalii la tel. (0722.500.853

2733. Transatoare/ ri carne pasare. Cu sau fara experienta/ calificare. Salariu atractiv /bonuri de masa (valoare 15 lei/zi)/ prima zilnica (20 lei); spor de stabilitate % salariu. Contract de munca. Program de LV. de la 10-19. Punct de lucru in sector 3. Piata Bobocica, Bucuresti; (0741.212.102 2734. Tucano Coffee angajam personal in cofetarie, experienta nu este obligatorie. Program 2 zile/ 2 libere. Salariu 2000 Lei + tichete de masa (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com 2735. Unitatea Militara 02547 Bucuresti din Mininsterul Apararii Nationale, organizeaza concurs in vederea ocuparii postului vacant de executie de personal civil contractual: - un referent de specialitate gradul I/cu studii superioare, cu o vechime in specialitatea studiilor de 6 ani si 6 luni, in biroul urmarire lucrari NISIP specialitatea studiilor: constructii civile, industriale si agricole; 17.10.2013, ora 09.00-proba scrisa, 23.10.2018, ora 09.00, interviul, data limita de depunere a dosarelor: 10.10.2018, ora 15.00. Depunerea dosarelor si organizarea concursului se vor face la sediul U.M. 02547 Bucuresti, str. Slt. Godeanu nr. 121-129, sector 1 Bucuresti, unde vor fi afisate si detaliile organizatorice necesare. Date de contact ale secretariatului, la telefon; (021.667.20.98 2736. Vanzatare Minimarket, Program in ture de 9 ore, 6 zile libere pe luna, mediu placut de lucru, cerem si oferim seriozitate. Salariu 2000 lei (in mana) + bonusuri lunare. Sector 6. Militari Residence. 2.000 L; (0724.290.243 valentin83tudorache@yahoo.com 2737. Vanzatoare angajam pentru mag-

azin alimentar. Detalii la telefon; (0765.495.157

2738. Vanzatoare Angajam vanzatoare cofetarie, zona Muncii. Program de lucru 820/2 zile=2 libere. Salariu atractiv, in functie de realizari. (0725.223.995 cofetaria.rossa@yahoo.ro 2739. Vanzatoare angajam vanzatoare cu experienta in comert, pentru magazin insula cu bijuterii si accesorii in Cora Pantelimon, persoana agreabila, cu bune abilitati de comunicare, nefumatoare. Relatii la telefon; (0723.519.509 silver@stilplus.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2740. Vanzatoare angajam vanzatoare

magazin alimentar in parcare metro Baneasa, salariu atractiv, contact; (0738.152.360/ 0764.952.969 cristinacatalin36@yahoo.ro

««««««««««««««««««

VANZATOARE ANGAJEAZA MAGAZIN DE MOBILA BUCURESTI, SALARIU ATRACTIV, BONIFICATII IN FUNCTIE DE REALIZARI, DISCOUNT LA CUMPARAREA DE PRODUSE DIN MAGAZIN. CV EMAIL SI TELEFON (0733.962.022 HRCASAEDUARD@YAHOO.COM 2741.

«««««««««««««««««« 2742. Vanzatoare angajez vanzatoare chiosc program de noapte, o saptamana de noapte cu una libera doar cu contract de munca, referinte de la ultimul loc de munca. (Sala Palatului). (0765.459.906/ 0721.798.927 Farcutiutraian@yahoo.com 2743. Vanzatoare angajez vanzatoare in

domeniul textilelor si al decoratiunilor interioare, cu program zilnic de 8 ore, o zi libera la alegere, in complexul Sir, din Sos. Virtutii, nr. 1, etaj 1, magazin perdele; (0756.578.938/ 0727.412.767 lumeatextilelor@gmail.com 2744. Vanzatoare aprozar (legume,

fructe) in sectorul 4 (Calea Vacaresti). Program de lucru: luni-duminica, 8h/ zi in doua ture. Relatii suplimentare la telefon, (0722.423.057/ 0727.799.997 stefaniaguciu@gmail.com 2745. Vanzatoare bacanie pentru maga-

zin in zona 13 Septembrie; (0724.503.726

2746. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata

Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro 2747. Vanzatoare cu experienta pentru magazin incaltaminte dama. Oferim salariul fix + comision. Contacteaza-ne telefonic si poti deveni colega noastra. (0721.251.764 office@carmineshoes.ro 2748. Vanzatoare cu experienta pt mag-

azin alimentar (mezeluri-branzeturi-lactate) zona Berceni, carte de munca program 8 ore/ zi, salariu motivant, rog seriozitate; (0723.417.528/ 0784.351.234 mace_dany_nr1@yahoo.com 2749. Vanzatoare Firma de incaltaminte

angajam vanzatoare cu experienta, locatie Carrefour Militari. 2.000 L; (0749.665.891 andreea_snspa@yahoo.com 2750. Vanzatoare in magazin cu echipa-

ment militar, angajeaza firma. (0722.810.381

2751. Vanzatoare incaltaminte cu experi-

enta minim 1 an pentru magazin in Bucur Obor, salariu 2.000 net, plus bonus, program 1 zi cu o zi, mag. Lora's Shoes (0722.366.517

2752. Vanzatoare Macelarie angajeaza

vanzatoare, vanzatori cu experienta. (0745.783.717 marcom12@yahoo.com

2772. Vanzatoare societate comerciala

angajeaza pe perioada nedeterminata, vanzatoare in magazin alimentar panificatie, patiserie si cofetarie) locatia se afla pe bulevardul Dacia, mai multe detalii la telefon; (0726.695.868 vbascau@gmail.com 2773. Vanzatoare Societate comerciala

cu sediul in Afumati, zona Doraly, angajeaza vanzatoare, magazin decoratiuni, serioasa si dornica de un loc de munca stabil.Pentru mai multe informatii sunati la 0744540706. (0744.540.706 goldenartstyle@yahoo.ro 2774. Vanzatoare trimiteti CV la adresa

de mail sau sunati la tel. 1.700 L; (0728.437.301 office@ciorapi.com.ro 2775. Vanzatoare Vrem sa te alaturi

echipei. Magazin mixt, cartier Colentina, pachet salarial decent, carte de munca, prime de sarbatori, libere de sarbatori, cerem seriozitate si o oferim. Part time sau full time. 1.450 L; (0721.871.358 2776. Vanzatoare Aty Fashion anga-

jeaza vanzatoare cu experienta pt magazinul din Complexul IDM-Basarab, Stand D12-D14. Program de lucru 15zile/luna. CV-uri la adresa de email anghel.ionel@gmail.com sau la nr.de tel. (0732.224.444 anghel.ionel@gmail.com 2777. Vanzatoare bacanie si ospatari

restaurant din Floreasca angajeaza vanzator bacanie sal. 2500 ron, lucru in ture 2 cu 2 si ospatari sal. 2000 ron+tips, lucru in ture 5 cu 2. Asteptam CV la adresa din mail sau la nr de telefon; 2.500 L; (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 2778. Vanzatoare branzeturi Cora

Alexandriei, servire la vitrina vrac. 8 ore, 5 zile/saptamana. Mie-vin: 13:00-21:00. Sam-dum: 10:00-18:00. Lu-ma: libere. Cerinte: experienta similara, seriozitate. 1.550 venit net + bonus important, intre 250-550 lei/luna. 1.800 L; (0730.073.940 2779. Vanzatoare bufet - cantina Bistro Militari cu experienta in comert, alimentatie pt. bistro- cantina Militari. Program: lunivineri 7-15, sau 10-18. Pachet salarial 2100lei/net, carte munca, bonificatii, comisioane incluse, sambata duminica inchis 2.100 L; (0737.568.716

2756. Vanzatoare magazin alimentar.

Mini-market angajeaza vanzatoare pt magazin alimentar, de preferat din zona Clinceni, Domnesti, Bragadiru, Cornetu, dar si din Bucuresti (sect. 6). Salariu este de 1.800 L; (0763.519.015/ 0774.699.822 curmei_katy@yahoo.com 2757. Vanzatoare magazin incaltaminte

IDM si SIR salariu fix plus 3% comision din vanzari, doar cu carte de munca si alte bonusuri; (0724.272.704 sortec_lux@yahoo.com 2758. Vanzatoare magazin italian ultra-

central de lux (perdele si draperii). 2.000 L; (0722.644.627 eurotextil@libero.it 2759. Vanzatoare patiserie, zona Stefan

cel Mare 1-3, sambata-duminica liber; (0722.558.062

2760. Vanzatoare pentru macelarie Piata

Veteranilor, Piata Gorjului si Piata Moghioros, femeie de serviciu Piata Gorjului si macelar Piata Moghioros. (0766.258.646 2761. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar non-stop, zona Piata Giulesti. Salariu 1500 lei net. Program de zi. 1.500 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 2762. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar Piata Muncii. Program 8 ore. Conditii civilizate (0722.332.931 2763. Vanzatoare pentru magazin alimentar sector 5, angajez. (0768.247.344 2764. Vanzatoare pentru magazin incin-

ta liceu sector 6. Rugam seriozitate; (0784.600.275

2765. Vanzatoare pentru magazine ce comercializeaza imbracaminte de dama in locatiile Unirea si Baneasa Shopping Center. Programul de lucru in ture, salariul motivant.Asiguram training persoanelor incepatoare.Relatii la telefon; (0722.533.346 magazinglamour2016@gmail.com 2766. Vanzatoare pentru minimarket

zona D-na Ghica; (021.240.38.60/ 0722.516.501

2767. Vanzatoare pentru patiserie in

zona Unirii. Mediu de lucru placut cu o echipa tanara si vesela! Masa, prime, procent vanzare si multe alte beneficii. Detalii la telefon. 2.500 L; (0724.570.778 2768. Vanzatoare pentru patiserie. Patis-

eriile Auguri isi maresc echipa in Bucuresti. Vino in familia noastra. Program de lucru exceptional. Contract full time. Relatii la telefon. (0743.103.104

2769. Vanzatoare responsabila, serioasa

angajez pentru insula in Cora Militari. Program o zi cu o zi. Salariu net. 2.000 {; (0724.802.093

2770. Vanzatoare salariu 1800, contract

de munca perioada nedetrm,mediu de lucru placut. Program 8 ore (in schimburi), locatii Auchan Vitan, Carrefour Berceni, Carrefour Obor. Detalii la tlf: (0765.183.811/ 0722.663.271 alideea2014tour@gmail.com

2771. Vanzatoare sectorul 1, salariul 1500 Lei net, program 8h/zi, un weekend se lucreaza unul nu, 2 zile libere pe saptamana, contract perioada nedeterminata, nu conteaza experienta 1.500 L; (0747.234.706 od@irisfilm.ro

zona Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei nr. 109, metrou Dimitrie Leonida, program 8 ore, salariu 1.850 L; (0767.313.709 2803. Vanzatoare magazin bijuterii aur si

argint, angajam urgent vanzatoare pentru magazin de bijuterii aur si argint. Experienta in vanzari reprezinta un avantaj. Pentru stabilirea unui interviu, sunati la numarul de telefon; (0744.974.572 sales@rubin2000.ro; magda.trusca@rubin2000.ro 2804. Vanzatoare magazin de haine IDM

Basarab. angajam lucrator comercial pentru magazin de haine dama. Experienta nu este necesara. Salariu si program atractiv! (0742.434.289 2805. Vanzatoare magazin Fornetti, in incinta Complex Domino (intersectie Bdul Tei cu Maica Domnului), angajam vanzatoare. Salariu net 1800, concediu de odihna 21 zile platit etc. Telefon contact. 1.800 L; (0722.235.397 edda.food@gmail.com 2806. Vanzatoare magazin haine dama,

salariu atractiv si comison vanzare, priorietate experienta in domeniu; (0768.393.957 2807. Vanzatoare magazin mobila. Se

cauta urgent doamna serioasa, pt postul de consultant vanzari mobila executata numai la comanda. Se cere o minima experienta, inclinatie catre client, rabdare si perseverenta si cunostinte P.C, 2.000 L; (0726.413.443 florentinafidmobilier@yahoo.ro

2829. Vanzatoare Samsonite, Iulius Mall

Timisoara suntem in cautarea unei colege pentru postul de lucrator - gestionar. Salariu motivant minim 2.000 Ron net. Program flexibil 1 zi cu 1 zi 12h/ zi 2.000 L; (0729.440.449 sigrid.cirti@gbsystem.ro 2830. Vanzatoare si Ajutor macelar -

Abatorul Peris Pentru macelariile proprii ale Abatorului Peris din Bucuresti, cautam 10 de vanzatoare si ajutori de macelari, seriosi si motivati sa se alature echipei noastre. 1.700 L; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2831. Vanzatoare si montatori, magazin

mobila, zona sector 3, Bucuresti, relatii: (0727.667.575 2832. Vanzatoare stand haine dama, complex bazar Obor, salariu fix + comision, 2 libere/ saptamana, contract. Rugam si oferim maxima seriozitate; (0762.337.607 2833. Vanzatoare, 1700 net, program de

lucru 1 zi cu 1 zi, de la ora 9-22. Pentru detalii va asteptam la un interviu, intre orele 11-17, la punctul de lucru situat pe strada Moise Nicoara, nr. 38. (0728.232.085 2834. Vanzatoare, alatura-te echipei noastre. Magazin Fornetti zona Piata Unirii angajeaza vanzator, vanzatoare: program in ture, salariu motivant, bonusuri, bonuri de masa. Detalii la nr: (0720.555.479 mihaelacristinadeaconu@gmail.com

2781. Vanzatoare cofetarie 2200 lei/

in mall AFI Cotroceni, fata/d-na nefumatoare, serioasa, program de 8 h/zi, 5 zile/sapt, in ture. Salariu: 1.400 lei net+300 lei in bonuri de masa + decontare transport. 1.700 L; (0720.682.997

2810. Vanzatoare mezeluri supermarket

2837. Vanzatoare, 2.200 si ajutor de

luna, zona Baicului vanzatoare cofetarie 2200 lei/ luna, zona Baicului, (0724.624.525 Cofetariilegeorgys@gmail.com 2782. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara

experienta, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei.Contract si carte de munca. Mai multe informatii la tel. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

zona Iancului ofera o prima de angajare in valoare de 1.000 lei pentru postul de vanzatoare mezeluri. Se acorda un salariu de 1.500 lei + 300 lei bonuri de masa. Program de lucru avantajos. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com

vanzatoare 2.000, magazin mixt si bar Giulesti; (0734.406.034 2838. Vanzatoare, cu experienta si sofer

categoria B, angajam urgent pentru patiserie-cofetarie zona Drumul Taberei. Relatii la telefon. 1.800 L; (0751.223.653

2811. Vanzatoare minimarket, Militari

2812. Vanzatoare oras Pantelimon, Van-

zatoare minimarket, oras Pantelimon, program de lucru in ture, o zi cu o zi libera sau program normal cu o zi libera pe saptamana, salariu 1450 lei, adresa str. Dobrogeanu Gherea nr. 63. 1.500 L; (0722.821.313

2789. Vanzatoare cu experienta, magazin alimentar Ghencea- Crangasi, Drumul Taberei, Baneasa, program 16,00-24,00, variante, salariu 1.800- 2.400 lei; (0723.655.622

alimentar Preferabil experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate, (0769.490.715 radeon10be@yahoo.com

««««««««««««««««««

2814. Vanzatoare parfumerie angajam in

2795. Vanzatoare Fornetti Pacii Militari,

Cu experienta in alimentatie, covrigarie, sau Fornetti. Program L-V 04-12 si o sambata/luna. Duminica inchis. Pachet salarial 2.100 Lei/net + carte munca, bonificatii incluse 2.100 L; (0737.568.716 2796. Vanzatoare Fornetti, sector 5, 5 zile pe saptamana, 1.900 salariu. Mai mute detalii la tel. progr 5.00-16.30. 1.900 L; (+40724602909/ +40724602909 danisichitiu@gmail.com

2813. Vanzatoare P-ta Rahova, magazin

Mall sect 3, insula parfumuri, (Infinite Love) program o zi/o zi, 1 week liber, 1 week ocupat, sal fix 1500+. Bonusuri (venit aproximativ 1500-2500) dorim pers comunicative si motivate. 2.000 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com 2815. Vanzatoare parfumerie Infinite Love angajeaza in sect 3 (insula parfumuri in mall) program o zi/o zi, 1 week liber, 1 week ocupat, sal fix 1500. + Bonusuri (venit aproximativ 1500-2500) dorim pers comunicative si motivate. (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com 2816. Vanzatoare patiserie Cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.400 L; (0742.266.859

2817. Vanzatoare patiserie Patiseria Tismana, zona Colentina-Fundeni, angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta. Program: L-V 06.00-16.30, sambataduminica liber, salariu 2400Lei. Relatii tel. 2.400 L; (0734.378.436 2818. Vanzatoare patiserie program 8 ore pe zi +un weekend da unu nuprogramul in 2 schimburi o saptamana dimineata de la 5:30la 13.30 o sapt. dupa amiaza de vla 13:30 la 21:30 zona Tineretului; 2.400 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 2819. Vanzatoare patiserie program 8

2839. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. 1.800 L; (0743.278.200 2840. Vanzatoare, vanzator pentru mini-

market non-stop pe Bd. Pache Protopopescu nr. 34 (intersectie cu str. Traian). Program doua de zi, doua de noapte si doua libere 07.00-19.00. Doar personal serios si cu experienta in vanzari, 2.500 L; (0740.150.155 alexxvis@yahoo.com

2841. Vanzatoare, vanzator, pt. magazin

chinezesc universal, salariu atractiv, CM, relatii la tel.; (0760.776.685

2842. Vanzatoare, vanzatori cu experi-

enta pentru magazin mixt, magazin de cartieer, program flexibil. Mai multe relatii la telefon. (0765.676.459/ 0765.676.459 2843. Vanzatoare/ vanzator pentru mini-

market Vanzatoare sau vanzator pentru minimarket in sectorul 4, zona Selgros Berceni, Str. Postalionului nr 25. Progam de 9 ore de L-S, salariu 1800 - 2000 + CM. Oferim si cerem seriozitate; (0723.518.451/ 0726.197.179 minimarketcrigali@gmail.com 2844. Vanzatoare/vanzator angajam

vanzatori/vanzatoare in zona Titan, ptr un lant de magazine de macelarie, seriosi si motiva?i sa se alature echipei noastre; 1.850 L; (0721.162.258 mihaela_aurelia1983@yahoo.com 2845. Vanzatoare/vanzator piata Ian-

cului, lucrator comercial, carte de munca din prima zi, contract. Iancului, sos. Mihai Bravu, aproape metrou, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate salariu 1800 lei; 1.800 L; (0763.706.039 2846. Vanzator angajam vanzator pentru

un magazin de haine dama situat la Piata Romana salariu 1800 + comision vanzari. Delalii la tel; (0748.407.608

Vanzator Bistro, angajam; (031.432.85.65/ 0764.788.373

2847.

ore pe zi in 2 schimburi, o sapt dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, sambata si duminica liber, salariul 1800 lei in mana, 1.800 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com

2848. Vanzator pizzerie/patiserie zona giulesti, angajeaza vanzatorSalariu atractiv; (0743.171.268 simonastaicu@yahoo.com

2820. Vanzatoare patiserie program 8

2849. Vanzator /vanzatoare gogoserie in

ore, sambata si duminica liber, 1.800 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 2821. Vanzatoare patiserie zona Mihai

Bravu Vitan (0721.880.281

2822. Vanzatoare patiserie, program 1

zi/1 zi de la 5:30 la 21:30 in zonele Tineretului si Stefan Cel Mare, salariul 2400 Lei in mana 2.400 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com 2823. Vanzatoare pentru locatiile Tip Top din locatiile: Obor, Iancului, Mihalache, Crangasi, Apusului, Gorjului, Sebastian. Oferim: salariu motivant, bonus din vanzari, tichete de masa, program flexibil. Informatii la tel. (0732.672.654

parc Restaurant trattoriq angoli angajeaza vanzator sau vanzatoare gogosi, floricele, femeie la curatenie, casier, casiera salariu atractiv, masa de pranz inclusa, tips. (0756.088.081 Gusturile.bunicii@gmail.com

2850. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam CV-ul pe email; 2.350 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

2797. Vanzatoare in cofetarie Femeie draguta, sociabila, cu experienta in vanzare, (0727.252.763 Madalinafoculescu@yahoo.com

2824. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar magazinul este situat in Popesti Leordeni. Program 8 ore /zi. Salariu net 1800 lei. 1.800 L; (0723.373.727

2851. Vanzator boutique Chocolat Mall AFI Cotroceni, oferim salariu fix 1.800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante, asteptam CV-ul 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com

2798. Vanzatoare in en-gros ExpoMar-

2825. Vanzatoare pentru magazin ali-

2852. Vanzator InMedio Sun Plaza Mall

ket Antrefrig se ofera salariu motivant, carte de munca pe perioada nedeterminata, mediu de munca relaxant si cooperant (0722.546.902 2799. Vanzatoare magazin macelarie sit-

uat? in Bragadiru Ilfov angajeaza vanzatoare magazin. Se ofera salariu atractiv si comision din vanzare; (0758.223.992 reluflorea@yahoo.com

2861. Vanzator/ vanzatoare pentru mini-

market non-stop, cartier Drumul Taberei, program in ture. 1.700 L; (0768.849.298 2862. Vanzator/preparator gogosi

inelus, clatite, popcorn, vata de zahar, sector 4-Constantin Brancoveanu/Tineretului; (0722.587.358 2863. Vanzator/vanzatoare angajam vanzator/vanzatoare pentru magazin perdele-draperii si croitor sau croitoreasa, zona Crangasi. salariu atractiv, mai multe detalii la telefon; (0735.430.389/ 0724.919.097 2864. Vanzator/vanzatoare complex

magazin alimentar; (021.250.20.92/ 0749.120.322

2866. Vanzatori, casieri Shop&Go Basarabia 90, ai experienta in comert, ori vrei sa inveti lucruri noi? Acum marim echipa. Se ofera: salariu fix, tichete de masa, contract de munca, 21 de zile co/an, program in 2 schimburi, 1.700 L; (0723.225.954 megainterviu@gmail.com 2867. Vanzatori, lucratori comerciali ben-

zinarie Angajez operator benzinarie zona Chitila sect 1,Oltenitei sect 4, Chitila 2 jud Ilfov, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot suna la tel. (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

noase (MDF). Salariu initial in functie de experienta(1700-2200 lei net). Dupa perioada de proba: majorare salariala, decontare transport si tichete de masa 2.500 L; (0723.165.515 office@woodmakeup.ro

2788. Vanzatoare cu experienta sau fara

angajeaza persoane tinere responsabile, serioase, dinamice si care doresc sa faca parte dintr-un colectiv tanar. Oferim contract si carte de munca. Program de lucru 07-18 de l-v, 2000 net, 2.000 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com

jeaza vanzator / vanzatoare , schaormar, pizzar , incarcator descarcator posesor categoria B, Sos. Pantelimon 98- 110 sector 2; (0749.120.322/ 021.250.20.92

2870. Vopsitor pentru suprafete lem-

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

2794. Vanzatoare fast food Scala Food

2860. Vanzator. Magazin alimentar anga-

de zi si tura de noapte pt. minimarket non stop zona Universitatii; (0763.262.200/ 0724.396.390

Residence cu experienta. 6 zile libere pe luna. Program in ture.Oferim si cerem seriozitate si cerpect. Conditii bune de lucru. (+40724290243 office@impulsconcept.ro

2793. Vanzatoare Dragonul Rosu, Lumea copiilor, magazin cu imbracaminte de copii. Program: luni-sambata 07:0013/14:00. Salariu :1500-2000 lei in functie de experienta; (0766.254.060/ 0765.249.998 vvirlan66@gmail.com

2859. Vanzator, vanzatoare magazin mobila Se cauta doamna serioasa, amabila, comunicativa si sociabila in relatia cu clientii pt magazin mobila!Sa fie deschisa la nou si la invatat. Experienta sau cunoasterea minima constituie un avantaj, (0726.413.443 valentinfidmob@yahoo.ro

2869. Vanzatori/ vanzatoare pentru tura

2786. Vanzatoare cu experienta pentru

2792. Vanzatoare cu sau fara experienta, pentru un magazin alimentar din sectorul 4, de preferat domiciliul sa fie din acelasi sector. Program flexbil, in ture si ore suplimentare platite 1.800 L; (0723.265.962

2858. Vanzator, vanzatoare florarie Angajez vanzator /vanzatoare findiferent de varsta, cu sau fara experienta pentru florarie stradala chiosc termopan, preferabil sector 6 Drumul Taberei, salariu 1500 lei. Sunati la, 1.500 L; (0736.690.003

zinarie, benzinarie Bucuresti sector 4 angajeaza pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV (0734.920.701 camiirod@yahoo.com

pentru magazin alimentar din zona Parcul Carol. Salariu 1400 - 2000 ron, decontare transport, bonuri de masa. 1.800 L; (0754.598.289

2791. Vanzatoare cu experienta, magazin alimentar minimarket, zona BuzestiBerzei, carte munca, salariu in mana 2000 lei, 5 zile pe saptamana, program 09.0019.00. 2 week-end-uri se lucreaza si 2 libere. Seriozitate 2.000 L; (0760.064.046 aioan.mail@gmail.com

(0769.315.388

minim 8 clase, aspect fizic ingrijit in cartierul colentina (strada Teiul Doamnei), sector 2 cu program de lucru in doua schimburi. (0726.687.007

2868. Vanzatori, lucratori comerciali ben-

2785. Vanzatoare cu experienta

««««««««««««««««««

2856. Vanzator, angajez urgent; 2857. Vanzator, vanzatoare supermarket,

2865. Vanzatori pentru tura de noapte pt.

zonz Cora Pantelimon numai cu experienta, program 8 ore pe zi, 2 sambete pe luna, duminica inchis. 1.600 L; (0757.371.822

VANZATOARE CU EXPERIENTA, MAGAZIN MIXT, PROGRAM FLEXIBIL, FARA PREFERINTA DE VARSTA. STEFAN CEL MARE. SALARIU NET 2.500 L; (0784.370.870

metrou Basarab; vanzator covrigarie metrou Dristor si Titan; modelator covrigarie Salajan; (0735.162.695

2836. Vanzatoare, pt cofetarie-gelaterie,

2784. Vanzatoare cu experienta patiserie

2790.

2855. Vanzator si modelator, covrigarie

Doraly tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza vanzator/vanzatoare in complexul Doraly. Acceptam persoane din provincie. Oferim cazare; (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com

azin mixt pe Calea Mosilor, carte de munca, Tudor, 1.500 L; (0723.216.477

incaltaminte si diverse produse. In zona Pietei Muncii. Persoana cu experienta sau fara. mai multe detalii la telefon; (0724.444.272 houseart68@yahoo.com

2854. Vanzator presa cu experienta, salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon (0722.631.339

2835. Vanzatoare, angajez vanzatoare magzin vending full time; (0727.357.859 mihaela.tomoiaga@vending-automatecafea.ro

2783. Vanzatoare cu experienta la mag-

2787. Vanzatoare cu experienta pentru

tar, zona Ozana; (0761.140.927

cosmetica sector 2, Bucuresti. (0764.471.471 enecristina1972@gmail.com

2802. Vanzatoare magazin alimentar,

2809. Vanzatoare Mall Afi Cotroceni, Angajam vanzatoare pentru magazin tip insula situat in incinta Mall Afi Cotroceni, ce comercializeaza urmatoarele produse: accesorii dama (caciuli, esarfe, gablonturi, palarii etc), (0768.913.760 marinalexandru79@yahoo.com

echipa. Daca esti tanara, vesela, sociabila, serioasa si iti plac prajiturile te asteptam in echipa noastra in locatiile noastre din zona Dorobanti-Floreasca. Experienta nu este necesara 2.000 L; (40723500025 dorobanti140@yahoo.com

2754. Vanzatoare magazin alimentar

2755. Vanzatoare magazin alimen-

sau fara experienta, program lejer, rog seriozitate. Salariu 1.700 L; (0766.074.163

2828. Vanzatoare produse naturiste si

2780. Vanzatoare cofetarie Ne marim

sectorul 2, Bd. Basarabia 100. Salariul oferit este de 2.200 Ron. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne sunati la tel. 2.200 L; (0724.545.414 zona Dristor angajeaza vanzatoare cu experienta sau nu, serioasa si corecta; 1.750 L; (0765.000.476

2801. Vanzatoare magazin alimentar, cu

2827. VANZATOARE PENTRU PATISERIE, URGENT, ZONA METROU STEFAN CEL MARE; (0745.293.444

2808. Vanzatoare magazin, 3 vanzatoare (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448/ 0760.273.774 bicamarian@yahoo.com

magazin alimentar raion mezelui, zona Sincai (piata Norilor), salariul negociabil, muncitore necalificata - pentru calificare la locul de munca in meseria de vanzatoare (0722.610.904 adriandaieanu@yahoo.ccom

2753. Vanzatoare magazin alimentar in

2800. Vanzatoare magazin alimentar sector 5, doua zile repaos, 5 zile lucratoare. Salariu 1.900 lei, se lucreaza cu soft de gestiune, experienta necesara, 1.900 L; (0724.602.909/ 0723.191.877 danisichitiu@gmail.com

mentar-mixt, zona Andronache, Colentina, sector 2. Contract de munca, program de lucru flexibil (in ture). Salariu motivant (0764.649.297 Litu_andreea@yahoo.com 2826. Vanzatoare pentru magazin incalt-

aminte, IDM Basarab, salariu atractiv + comision, 7 libere/luna; (0723.531.668/ 0764.532.898/ 0762.753.104

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Angajam persoane cu experienta in vanzari. Magazin InMedio situat in Mall Sun Plaza Berceni, sector 4. Solicitam seriozitate, corectitudine. Program 8h/ zi, 5 zile/ saptamana, 2 libere/ saptamana, 2.000 L; (0731.451.752 samoila_media@yahoo.com 2853. Vanzator magazin, sector 5,

Bucuresti; (0770.267.350

Vopsitor tamplarii lemn, usi, mobilier; (0722.351.441

2871.

2872. Vopsitor auto Daca iti doresti sa lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la email sau vino la punctul de lucru din Bucuresti, sector 6, str. Dreptatii nr. 1. Relatii la telefon, (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 2873. Vopsitor auto, calificare profesion-

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 2874. Vopsitor camioane si remorci

reprezentanta service camioane si remorci angajam vopsitor auto cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri lunare 2.500-4.500 lei, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 4.500 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 2875. Vopsitor pregatitor auto locatie -

autotehnic Service (0721.667.950 office@autotehnic.net

2876. Vopsitori companie angajeaza vopsitori cu experienta. Conditii legale, program 8 h, l-v. Pentru cei din provincie se deconteaza transportul sau daca se face echipa, se pune la dispozitie auto pentru deplasare. 2.400 L; (0723.670.989 2877. Vopsitori structuri metalice si necalificati angajam vopsitori structuri metalice, si muncitori necalificati (curatare si manipulare) pentru fabrica din Sector 3. Pentru persoanele din provincie se ofera cazare sau decontarea transportului. Detalii la telefon; (021.345.26.23 vanzari@structurimetalice.ro 2878. Vulcanizator /spalator auto cu/fara

experienta, zona Militari. Cazare gratuita+ comisioane+ salariu. (0725.680.876

2879. Vulcanizator auto cu experienta in

domeniu. Salariu de 2.000 lei + comision, locatie cu vad de 8 ani, 2.000 L; (0721.116.555/ 0764.738.884

2880. Vulcanizator auto indreptare jante aliaj in Ghica Tei, sect. 2, salariu+ comision lucrari; (0722.542.464 2881. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta. Societate Comerciala din domeniul auto, avand punct de lucru service roti, hotel anvelope, vulcanizare, angajeaza vulcanizator (cu sau fara experienta). Salariu bun, carte de munca, cazare. 2.000 L; (0726.467.168/ 0758.343.292 office@aloauto.ro

2887. Vulcanizator, cu sau fara experienta, sector 3, salariu atractiv 800-2000 plus comision la fiecare autoturism, 2.000 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

2918. Zugravi firma angajeaza zugravi pentru finisarea apartamentelor din blocuri noi. Plata se face la cantitati realizate sau salariu. Se cer: seriozitate si calitate. (0723.606.898

2888. Vulcanizatori Firma cu vechime

2919. Zugravi cladiri de birouri, Bucuresti cladiri de birouri angajeaza zugravi, Bucuresti, Metrou Aurel Vlaicu. Program LV 8:30-17:00 Salariul fix, bonuri masa (1800-2100 lei net). Prime de sarbatori, bonusuri, asigurare medi. privata; (0766.741.053

cautam vulcanizatori la punctul de lucru Cutitul de argint. Posibilitate angajare pe termen nedeterminat in functie de aptitudini. (0754.900.100/ 0723.698.004 2889. Web designer, pentru companie achizitii imobiliare. Program de lucru 8 ore, contract de munca perioada nedeterminata, salariu motivant plus bonuri de masa (0751.517.441 2890. Wisebox Companie multinationala

food delivery angajeaza Soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4.500 Lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la: (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2891. Wisebox Companie multinationala food delivery angajeaza soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu. CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2892. Wisebox, Companie multinationala food delivery, angajeaza Soferi livratori cu masina proprie sau pe scuterul firmei la locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu 4500 Lei, tichete de masa, 6 lei/ comanda, in medie de 30 comenzi zilnic, tips, contract de munca, concediu CV la mail; (0747.815.440/ 0799.831.111/ 0720.987.739 claudia.petre@wisebox.ro 2893. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar si

om vase Bistro Za Lokal angajeaza coleg/colega pentru postul de ajutor bucatar si persoana la vase/curatenie. Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; (+40730041471 lita.bogdan87@gmail.com 2894. Zidar, zugrav, dulgher si tamplar;

(0733.023.526

2895. Zidari Angajam 20 de zidari. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2.385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan Militari, 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2896. Zidari si dulgheri angajam zidari si

dulgheri, santierul este in Otopeni. (0769.470.903

2897. Zidari si zugravi angajam zidari si

zugravi pentru renovari apartamente in Bucuresti. Oferim salariu si cazare; (0731.144.155

2898. Zidari, 1000 euro lunar, pt. detalii

sunati la tel., oferim cazare; (0762.033.154

2899. Zidari, 1000 euro lunar, punct de lucru Lujerului, oferim cazare si contract de munca; (0768.080.030 2900. Zidari, faiantari, instalatori, necalifi-

cati angajam: zidari, zugravi, faiantari, instalatori, necalificati, asiguram cazare. 3.500 L; (0722.627.106 2901. Zidari, zugravi cu experienta in

domeniu de minimum 5 ani pentru societate de constructii; (0762.756.024 2902. Zidari, zugravi, dulgheri, muncitori

necalificat pt. firma de constructii. Santierele sunt in Bucuresti, plata saptamanal; (0762.749.299

2903. Zidari, zugravi, faiantari, necalificati, plata la saptamana; (0720.459.481 2904. Zidari, zugravi, instalatori, muncitori

necalificati angajam; (0726.450.061

2905. Zidari, zugravi, muncitori necalificati

pentru tot sezonul rece; (0726.450.061

2906. Zidari. Firma de constructii angajeaza zidari cu experienta! Salariul se da la 2 saptamani, 1000 de euro pe luna. Pentru cei care nu sunt din loc Bucuresti, oferim cazare, 1.000 {; (0768.080.030 valueugen@yahoo.com 2907. Zilieri constructii, necalificati,

zugrav, faiantar. Zilieri plata la sf zilei pt ap si scari de bloc, necalificati 8 lei/ h, zugravi 10 lei/ h, faiantari 14 l/ ora cu posibilitatea de colaborare pe lucrari mici gen o cam, baie etc exclus alcoolici, seriozitate, 14 L; (0766.228.168/ 0766.228.168 2908. Zilieri in constructii cu sau fara experienta, salariul 130-150 lei/zi, platit in fiecare seara sau saptamanal, program 08-18, lucrari in Bucuresti, de lucru toata perioada anului, pe timp ploios si iarna se lucreaza la interior; posibilitate cazare, 150 L; (0723.153.211 2909. Zilieri muncitori necalificati pentru

firma pentru balotare ambalaje in presa, sortare deseuri, in zona Th. Pallady. Se ofera 100 Ron/ zi, plata zilnic. Program 918, cu pauza de masa 100 L; (0759.013.277 office@idealconsulting.ro 2910. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2911. Zugrav pentru lucrare particular,

exclus firme; (0722.308.308

2912. Zugrav, rigipsar. Firma angajeaza

pe termen lung personal pentru lucrari de finisaje glet si zugraveli. Lucrarile sunt in Bucuresti. Plata la 2 saptamani, salarizare in functie de calificare (0722.856.798

2882. Vulcanizator cu experienta SC

2913. Zugrav, faiantar, electrician, firma de constructii angajam: salahor full time salariu 1600 lei/luna plus sporuri (carte de munca); zugrav, faianatar 2500 lei/luna, sporuri (carte de munca); electrician 1800 lei (carte de munca). (0727.121.919 mediaexpert2010@yahoo.com

2883. Vulcanizator cu experienta, zona

2914. Zugrav, faiantar, rigipsar, salariu atractiv, program 09 - 18, salariu pe 15 si 30, echipamentul oferit de firma se poarta obligatoriu, oferim cazare in Bucuresti (0727.121.919 mediaexpert2010@yahoo.com

Prodrive International, importator de anvelope, angajeaza vulcanizator cu experienta, pt punct de montaj propriu, salariu 3000 lei net (in mana) +10% comision. 3.000 L; (0771.165.143 OFFICE@CAUCIUCURI.COM Filaret sau Jilava, salariu motivant + bonuri de masa, permis de conducere categoria b constituie avantaj (0754.900.100/ 0756.500.100 2884. Vulcanizator pentru vulcanizare in

sos. Colentina nr. 285; (0727.022.130/ 0724.510.448

2885. Vulcanizator, cel mai tare service

de roti din Otopeni, Corbeanca, Balotesti. Oferim cel mai mare salariu din zona. Atentie! noi suntem pe DN1, vis-a-vis de Therme (0742.665.590 florinmarin.ro@gmail.com

2886. Vulcanizator, service roti angajeaza vulcanizator cu experienta, program de lucru 8 ore, salariu fix 4000 ron. Sector 1. 4.000 L; (0758.548.261

2915. Zugrav, gips-cartonist Gips - cartonisti, muncitori, necalif. constructii. Firma de finisaje interioare/ exterioare, salariu motivant, mediu de lucru profesionist. Ne puteti gasi la numerele, (0749.202.011/ 0744.645.631 office@weltbaugrup.ro 2916. Zugrav, zidar, dulgher, fierar, angajam: zugrav, zidar, dulgher, fierari si necalificati. Salariu 150-180 Lei/zi, saptamanal. Asiguram cazare; 3.600 L; (0734.299.391 Mirel.dinu@dnupremium.com 2917. Zugravi angajeaza firma de con-

structii pentru lucrari in Bucuresti. (0762.921.670

2920. Zugravi cu experienta 150 lei/zi.

Caut urgent zugravi pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer cazare, contract de munca + 150 lei/zi. 4.000 L; (0740.652.067 2921. Zugravi cu experienta plus carte de

munca, salarii pana la 4.000 lei. Ofer de munca si vara si iarna, iar sambata program scurt; (0767.396.326

2922. Zugravi si faiantari cu experienta, la zi sau la mp, plata saptamanal, 4.000 L; (0731.715.512 2923. Zugravi si montatori gips carton pentru santiere in Bucuresti. Program 08:00-18:00, salariu cuprins intre 3.5004.500 lei net, relatii la telefon. (0743.164.326 felicia@smartestproiect.ro 2924. Zugravi si muncitori necalificati Angajam zugravi cu experienta si muncitori necalificati. Santiere in Bucuresti si Ilfov. Oferim carte de munca si cazare pentru cei din provincie. Salariu de pana la 3.900 ron. Colaboram si cu echipe, 3.900 L; (0731.312.211 2925. Zugravi si muncitori necalificati, zugravi si muncitori calificat si necalificati. Pentru Bucuresti , dar si cu disponibilitate de deplasare in afara Bucurestiului. Mai multe detalii la telefon; (0724.225.599 klara_alexa@yahoo.com 2926. Zugravi, 150 lei la zi, program

7.30-17.00, plata la saptamana; (0724.950.428

2927. Zugravi, 20, Angajam 20 de

zugravi. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru: Auchan, Militari. 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2928. Zugravi, faiantari si rigipsari salariu atractiv, intre 120 ron - 140 ron pe zi. Pentru detalii tel. 1 L; (0767.278.150 masterconstructdesign@yahoo.com 2929. Zugravi, faiantari, rigipsari monta-

tori usi, necalificati. Echipa cautam colegi cu multa experienta, lucrare pe termen lung in Militari, plata saptamanal, angajare. Avem de lucru si la iarna - cazare, (0724.216.500 2930. Zugravi, faientari, rigipsari, gresieri

firma constructii angajeaza zugravi, faientari, rigipsari, gresieri. Oferim cazare si conditii avantajoase. Salariu atractiv. Cerem si oferim seriozitate; (0729.520.520 ercosaactivity@gmail.com 2931. Zugravi, firma amenajari angajam

zugravi, rigipsari, faiantari si muncitori necalificati seriosi dornici de munca; (0732.423.096

2932. Zugravi, rigipsari Firma de constructii si amenajari interioare angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata zugravi, rigipsari si muncitori necalificati. Acceptam si colaborare cu echipe. (0754.050.509/ 0754.050.500 2933. Zugravi, rigipsari, zidari, parchetari,

ucenici in constructii, urgent, salariu 140160 lei/zi; (0760.440.726 2934. Zugravi, zidari, muncitori necalifi-

cati firma constructii angajeaza pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. Se asigura cazare pentru cei din provincie. Salarii atractive in functie de performante (0786.911.411 2935. Zugravi. Societate de con-

structii angajeaza in conditii legale urmatoarele: zugravi, faiantari; (0728.989.548

Oferte part time 1. Abordabil, angajez urgent persoana

Afacerist tanar, manierat, caut asistenta persoanala domnisoara sau doamna, chiar si studenta, nu se cere experienta, pentru program part time, 2-3 ore saptamanal, rog descriere si foto pe mail. 1.000 {; (0721.526.177 vlassadrian@yahoo.com 2. Absolvent, angajez urgent. Activitate constanta, pentru postul de asistenta personala, domnisoara sau doamna, sau studenta, cu sau fara experienta, pentru manager companie, colaborare pe termen lung, rog cv si descriere pe mail 1.000 {; (0721.526.177 vlassadrian@yahoo.com 3. Activitate inteligenta, cadre medicale,

militari, profesori, ingineri si pensionari numai din Bucuresti, lunar, 500 $; (0754.754.772 4. Agent curatenie scara de bloc Doboroesti Firma de curatenie angajeaza personal pentru scara de bloc din zona Dobroesti. Program de doua zile pe saptamana, cu posibilitate de prelungire program, 700 L; (0744.319.510 5. Agent curatenie, pentru echipa de curatenie, Bucuresti, zona centrala. Program de lucru 6-9, de luni pana vineri. Detalii la telefon. (0722.384.131 6. Agenti securitate Romguard Security angajeaza urgent personal pentru magazine din Bucuresti program de lucru variat eventual plata salariului saptamanal, bonusuri lunare echipament si scolarizare gratuita, tel; 2.000 L; (0726.741.032/ 0728.306.050 resurseumane@romguardsecurity.com 7. Agenti teren HoReCa sau/si director

retea agenti de teren domeniu HoReCa sau/si Director cu retea. Salariu: 30004500 lei +comision 10 lei/client recrutattotal comisioane lunare 5000 euro). Nu este necesara cunoasterea unei limbi straine; 5.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901 8. Ajutor bucatar pentru mic dejun hotel pentru pregatit mic dejun bufet la restaurantul hotelului in sector 6. Dorim persoana serioasa, cu domiciliul in sector 5 sau 6, program de lucru 07:00- 12:00, doar sambata si duminica. (0728.842.997 9. Ajutor bucatarie restaurant South Burger angajeaza pesoana pt tocat lgume, preparare sosuri si altele. Progr: L-S 08.0013:00 .Salariul 1300 lei + bonuri de masa de 11 lei pe zi; 1.300 L; (0726.760.996/ 0752.662.860 mcsfoodivision@gmail.com 10. Ajutor in bucatarie pentru curatat legume curatenie si spalat vase, program luni-vineri 14:00-19:00 si 2 sambete/luna 07:00-12:00.O masa pe zi, contract de munca, posibilit. de avansare, zona metrou Costin Georgian. 1.000 L; (0749.997.100 comenzi@bucateperoate.ro 11. Asistent Medical Generalist, Top Med

Assistance, furnizor de ingrijiri medicale la domiciliu, cauta asistenti medicali in vederea colaborarii in regim full-time/part-time. Pentru detalii suplimentare nu ezitati sa ne contactati, (0735.054.283 topmedassistance@yahoo.com 12. Asistent social Caminul de Batrani, Colosseum, cu sediul in Bucuresti, str. Vidului nr. 11, sector 5, angajeaza asistent social cu experienta. Pentru mai multe informatii putem fi contactati la numarul; (0722.266.143 patuleavirgil@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

25

4

LOCURI DE MUNCÅ 13. Asistenta personala, fizic placut, pentru colaborare de lunga durata, program flexibil 2-3 ore saptamana. Rog foto si detalii; alex_sima30@yahoo.com 14. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 15. Asistenta manager asistenta manag-

er, buna organizatoare, perseverenta, serioasa, sociabila, creativa, avansare peofesionala. Salariu 4000 plus comisioane mari. Atasati va rog cateva detalii personale pe mail; 4.000 L; radu.3@yahoo.com 16. Asistenta manager linistita, relaxata,

deschisa la noi oportunitati, oferim o profesie persoanelor care vor sa creasca pe toate planurile: profesional, cultural, financiar, etc. minim 4000 Lei luna, foto si cv pe mail 4.000 L; 17. Asistenta manager ofer colaborare pentru tanara draguta, placuta, interesata de un job motivant si confort financiar. Acceseaza WhatsApp pentru detalii complete 3.400 L; (0756.538.209 18. Asistenta medicala pentru ingrijire bolnav 58 ani, paralizat, cu canula, pentru ture de zi, 4 pana la maxim 6 ture pe luna, 150 lei pe tura. 150 L; (0740.118.950 cristianamihalcea@gmail.com 19. Asistenta medicala, infirmiera, sta-

giara sau absolventa postliceala, pentru supraveghere bolnav 57 ani imobilizat, numai ture de noapte, 100 lei tura. Tf. (0740.118.950 20. Asistenta Personala aspect fizic pla-

cut, pozitiva, sociabila, cu sau fara experienta, program flexibil 2-3 ore pe zi, salariu avantajos, rog descriere cu foto pe whatsapp / e-mail. (0765.316.110 smartmedia93@yahoo.com 21. Asistenta personala business man, dinamic, caut doamna cu aspect fizic placut, pentru postul de asistenta personala, cu sau fara experienta, program flexibil, rog descriere si foto pe mail, 900 {; (0721.526.177 vlassadrian@yahoo.com 22. Asistenta personala pentru director

elvetian, afacerist strain, tanar, simpatic cauta studenta, eleva, aspect fizic placut, cu initiativa, 4-5 ore sapt. poze Wapp, prog flexibil, plata la zi, imediat, Bucuresti, 900 {; (0734.321.550 ezlinkmarket@yahoo.com 23. Asistenta personala pentru patron

media, aspect fizic placut, comunicativa. Program flexibil, oportunitati cariera, locuinta de serviciu. Se accepta si din provincie. Foto si prezentare in e-mail, 2.000 L; itakeyoutoheaven@yahoo.com 24. Asistenta personala program flexibil

termen lung, seriozitate si intelegere pentru o persoana cu aceleasi calitati. Putem discuta prin WhatsApp la telefon sau prin mesaje pentru mai multe informatii. Se poate oferi si cazare, cadoul tau perfect; (0726.053.774 25. Asistenta personala, dezinhibata, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com 26. Asistenta personala, prezentabil,

caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. affection122016@gmail.com 27. Asistenta personala, raspund numai

la sms sau whatsapp cu descriere, lunar, 1.000 {; (0770.985.653 28. Asistenta personala. Manager, tanar

si atragator, caut asistenta personala, studenta, domnisoara sau doamna, aspect fizic placut, chiar si fara experienta, 3-4 ore saptamanal, colaborare indelungata, prezentare pe mail; 1.000 {; (0721.526.177 vlassadrian@yahoo.com 29. Bona nefumatoare pentru supraveg-

here copil 12 ani, insotire pana la scoala si menaj in sector 1, Bucurestii Noi, Pod Constanta. Program 09-13. (0752.027.841 Valerica.poncea@gmail.com 30. Bona part-time, angajare imediata Ian-

cului, 10-14, fetita 3 ani, 1300 L.Bona, 2 fetite (3, 5 ani), Dorobanti, 12-19, 2000 L. Aviatiei, 6 ore, 1500 L, fetita 2 ani; 2.000 L; (0724.617.662 31. Broker asigurari Cautam broker de

asigurari cu sau fara experienta, cu dorinta de colaborare pe termen lung. Cerinte minime: Bacalaureat absolvit, cunostinte minime de operare PC. Nu exista target, program sau sef. 1 L; (0724.066.584 32. Bucatar si ajutor bucatar Grand Cafe

Van Gogh, cafenea situata in centru istoric (Smardan nr. 9) care activeaza in HoReCa de 10 ani doreste sa-si mareasca echipa. Bucatarie internationala. Salariu atractiv + tips (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 33. Camerista hotel central. Angajez

camerista hotel central, in regim de colaborare cu 1/2 norma, 80 lei/zi, intre orele 10:00- 15:00; nu este nevoie de prezenta zilnica, doar atunci cand e nevoie, intre 1214 zile/ luna. 80 L; (0721.002.899 enforcems@yahoo.com 34. Casier vanzator, cu experienta

magazin alimentar zona Ghencea, Drumul Taberei pentru weekendvariante; (0723.655.622 35. CASIER, firma de administrare imobile angajam casier cu permis si masina. Program 16.30-21.00, 1.000 L; (021.336.77.44 36. Casier, lucrator comercial, part time in

Shop&Go (Mega Image) piata Kogalniceanu, program flexibil, pachet salarial atractiv (0761.629.878

Casier- vanzator cu experienta, tura de noapte, 2-5 zile/ saptamana (eventual weekend) pentru magazin alimentar, zona Ghencea, Drumul Taberei, salariu 1.000 lei -2.000 lei; (0723.655.622 37.

38. Casiera cu sau fara experienta, Pen-

tru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 2.100 L; (0742.266.859 39. Colaborare vanzari expeditii pt 3-4

ore /zi 3 ori /sapt - zona Unirii Pta Alba Iulia -vanzare la un magazin mic si modest. Se accepta persoane tinere sau pensionare disponibile intre oele 11-14. Salariu 500 lei 7 L; (0722.469.712 mustmed.euro@yahoo.fr 40. Consultanti credite, cautam 5 con-

sultanti credite pentru zonele: Rahova, Sebastian, 13 Septembrie, Prelungirea Ghencea, Margeanului. Jobul este part time si implica munca de teren, program flexibil si comisioane de top. 1.000 L; (0726.688.486/ 0741.296.179 rahova@icredit.co.ro 41. Contabilitate primara societate de

contabilitate cauta persoana pentru contabilitate primara. Sediul societatii se afla in sect. 6 (zona Cora Lujerului); (0730.242.733

42. Curier, livrare pizza, Drumul Taberei, pizzerie angajeaza pt. program parttime/full time in ture. Cerinte: permis categoria B. Se acorda: salariu fix, echipament, transport. Castig mediu 2.500-4000 lei net/luna. (0721.259.381 victor.craciun@jerryspizza.ro 43. Dansatoare Se cauta dansatoare cu sau fara experienta pentru Night Club in Centru vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu si comision! (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com 44. Dansatoare night club Buna te asteptam alaturi de echipa noastra. Alaturi de noi poti sa ai castiguri rapide si consitente. Nu ezita sa ne contactezi plata la comisioane la fiecare sfarsit de tura, te asteptam, 1.500 L; (0735.670.108/ 0724.618.784 45. Distribuitori fluturasi, agentie imobiliara cu sediul in sectorul 2, zona Colentina, cauta persoana serioasa, cu varsta cuprinsa intre 45-65 ani, pentru distributie fluturasi la cutiile postale, pe termen lung. (021.642.72.78 46. Economist, angajam de urgenta economist cu sau fara experienta pt prelucrare acte contabilitate, program flexibil de lucru, sect 6, metrou Lujerului. (0784.212.471 dragosvlascianu@yahoo.com 47. Exclusiv feminin pentru conversatii online oferim bonus 3000 lei/cadou interventii estetice, salariu fix garantat 4000 lei + procent 50%, program la alegere, abonament fitness/solar. Camere fumatori si nefumatori. 3.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 48. Faiantari, firma constructii cauta

echipa faiantari pentru colaborare pe proiecte in Bucuresti si in tara (0770.186.863 Robert.m.staicu@gmail.com

49. Fata curatenie pentru echipa mobila

Angajam fata (cu experienta) pentru curatenie birouri. Program de lucru 8 ore, salariu 1600 lei net, 1.600 L; (0720.542.280 Totalcleaningservices2017@gmail.com 50. FEMEIE de serviciu pentru tipografia

Livco Design. Basarabia 256 Sector 3 in incinta Faur (0733.968.714

51. Femeie curatenie birouri Ramnicu Valcea Firma de curatenie angajeaza femeie, pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte, pentru curatenie in sistem bancar in zona Ostroveni, Ramnicu Valcea. Programul este de 2 ore /zi. (0751.193.866/ 031.438.08.42 52. Femeie la spalat vase, restaurant Beirut, Restaurant Beirut angajeaza femeie la spalat vase.De la ora 14:00 pana la ora 22:00.1 zi libera pe saptamana.Dac? sunteti interesati va rog sunati la tel. (0742.170.705/ 0742.170.705 abbasslara@yahoo.com 53. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: luni-joi 6.3012.30 sau 12.30-18.30, vineri 06.30-18.30, sambata-duminica liber. Institutul Clinic Fundeni, bufet Gorjeanca, 1.700 L; (0742.266.859 54. Femeie pentru curatenie anganjam femeie pentru curatenie birouri, program 8.00-12.30, de luni pana vineri, poate sa fie si pensionara, zona Spatar Preda nr. 12. Tel. (0755.034.602 55. Femeie pentru curatenie birouri Bucuresti Firma de curatenie angajeaza femeie, pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte, pentru curatenie in sistem bancar in zonele: Bucuresti Noi, Rosetti, Gara de Nord. Programul este de la 16.0018. (0751.193.866/ 031.438.08.42 56. Femeie pentru curatenie birouri Victo-

riei, pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte, pentru curatenie la birouri in zona Victoriei - Bucuresti. Programul este de 4 ore/zi de luni-vineri (0751.193.866/ 031.438.08.42

57. Femeie pentru curatenie birouri, firma

de curatenie angajeaza personal feminin pentru curatenie birouri in Bucuresti, If. Oferim: contract de munca + salariu fix+ bonusuri lunare (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro

70. Job testeri aplicatii de telefon mobil si laptop cerinte: studii superioare, varsta>30 ani, posesor smartphone si PC/laptop/tableta cu Android, disponibilitate 3h-4h/saptamana L-V. Oferta: 30lei/ora. Testarea se realizeaza la sediul firmei. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

101. Model online la JustYou, hai in echipa JustYou. Promovare rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Posibilitate credit; 5.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

71. Live chat agent, city-break cadou la interviu, salariu fix pana la 6000 lei, avans din prima zi 4000 lei, bonus angajare 4000 lei, procent pana la 70%, suport financiar pentru operatii estetice. Contacteaza-ne. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

102. Model online la JustYou. Castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit. 3.000 {; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

72. Livrator 10 Lei/ comanda Besto Pizza angajeaza livratori in sectorul 6, cel mai bun comision o echipa foarte ok 10 L; (0770.804.957 73. Livrator cu auto propriu zona Sos.

Pantelimon, program 10-15, de luni-vineri, decont conbustibil echivalent 10%. (0721.046.585 74. Livrator, part time, firma catering, cautam livrator cu experienta pentru contracte. Program lucru: 07:00 - 13:00. Firma se afla in sectorul 3. Livrarile sa fac cu masina firmei. (0724.285.766 75. Lucrator bucatarie esti bucatar sau

ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Restaurant romanesc cu linie de servire. Salariu de la 2000 lei + sporuri si prime lunare; 2.000 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 76. Lucrator comercial Dorobanti lucrator

comercial experienta vanzari minim 5 ani ideal produse premium. Salariu motivant, bonus vanzari. Program part time sau full time; 2.100 L; (0773.336.797 nicoleta_badescu@hotmail.com

77. Lucratori comerciali part-time/fulltime pentru accesorii auto, cu/fara experienta in vanzari in magazine/hipermarketuri, salariu fix TM, bonusuri, CIM nedeterminat, discount 10-50% la piese. Se accepta si liceeni ultimul an sau pensionari. (0731.389.641 78. Make Up Artist suntem in cautare de fete, make up artiste, dragute si sociabile, care sa aduca un plus de culoare si sclipire echipei noastre; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 79. Masaje de relaxare tehnician maseur

arta in masajele de relaxare corporale, efectuez masaje pe masa totale orice tipuri, folosesc uleiuri speciale, dush, dezinfectare parcare, muzica, relax total, persoana opend mind. 100 L; (0732.792.071/ 0732.792.071 lissa_lissa68@yahoo.com 80. Maseuza sau Operator LPG, salon

situat in sector 2 cauta persoana care a lucrat cu aparat LPG cellu M6 sau maseuza cu experienta in anticelulitic si relaxare.Salariu fix. Program part time sau full time; (0768.410.983 office@ellebeauty.ro 81. Meditatori mate, fizica, romana, engleza centrul de meditatii succes, sos. Alexandriei, cauta profesori, masteranzi sau studenti pasionati de educatie, dornici sa ii motiveze pe copii sa invete cu bucurie. Detalii la tel. (0769.271.575/ 0720.875.895 office@centrulsucces.ro 82. Menajera Angajez menajera, 9-13 / 5

zile pe saptamana, apartament 3 camere, zona Fundeni, pentru calcat si curatenie. 900 ron/luna, rog seriozitate. 900 L; (0730.674.614

83. Menajera curatenie generala, calcat,

in vila program luni si joi 800/luna, in Ilfov, Rosu. 800 L; (0785.543.255 84. Menajera Menajera, domeniul hote-

lier. Part-time, 4 ore zilnic (intre 11-15). Ideal cu experienta in domeniul hotelier, insa nu obligatoriu, 5/7 zile pe sapt. CM si training. Rog seriozitate, urgent; 950 L; (0728.711.782/ 0723.716.229 bogdan_1978n@yahoo.com 85. Menajera tanara pt. un cuplu din Bucuresti. Program flexibil, salariu si bonusuri foarte bune; (0727.555.195 86. Menajera 2 zile pe saptamana Caut

menajera de doua ori pe saptamana: 120 ron/ zi. Necesar: aspirat, dat cu mopul, sters praf, dus gunoiul - sector 1 Herastrau. Tel. contact, 120 L; (0731.039.594 erika.terzi@gmail.com

103. Model online la JustYou. castiguri garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit; 5.000 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 104. Modele online. Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500 $- 7.800 $ lunar. Bonus angajare 700 $. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com 105. Operatoare apeluri telefonice Job

apelarea telefonica a clientilor firmei, prezentare oferte. Domiciliul in zona Drumul Taberei-Militari, 9 lei/ ora, 5 ore/ zi, 3 zile/ saptamana, 500 L; (0723.029.302 contact@orif-inscriere.ro 106. Operator calculator la domiciliu,

angajam operator pentru postare in mediul online de anunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata. Venit fix pe zi - 250 de lei la 500; (0738.665.424 107. Operator calculator la domiciliu, pentru postare in mediul online de anunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata (0903.760.730 108. Operator PC. Cautam coleg care sa fie punctual si serios, sa manifeste spirit de echipa si sa lucreze eficient in conditii de stres. Crezi ca descrierea ti se potriveste? Stii sa utilizezi un calculator? Esti entuziasm, simtul umorului, loialitate, implicare si dorinta de dezvoltare, experienta in utilizare PC pachetul office, abilitati de comunicare si relationare umana; cunostinte avansate de limba engleza; energie, capacitatea de a invata, spirit organizatoric, responsabil. Oportunitati: sansa de a lucra intr-un mediu profesionist, intr-o echipa tanara si motivata, salariu motivant, pe masura realizarilor, bonusuri in functie de performanta.Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de e-mail: hr@online-management.ro 109. Operatori curatenie magazine haine

Coresi Brasov firma de curatenie angajeaza operatori de curatenie in incinta Coresi Brasov, program de 4 h/zi, 4 libere pe luna,contract de munca,700lei net+ 300 tichete de masa, relatii la nr.; (0755.832.258 operational@dejavuinternational.ro 110. Ospatar si ajutor de ospatar Grand

Cafe Van Gogh, situat in Centru Istoric (Smardan nr. 9), angajeaza personal service sala, cunoscatori ai limbii engleze. Salariu atractiv + tips. Full sau part time. (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 111. Ospatarita, picolita, weekend seara 3 zile/sapt. Cafeneaua Bemolle Cafe situata pe Cal. Victoriei nr 16, pasaj Villacrosse, angajeaza ospatarita sau picolita cu/fara experienta. Program de weekend: vineri, sambata, duminica de la ora 18. Contr. munca, tips. 1.200 L; (0723.188.953 lidiacoman19@yahoo.com 112. Pensionari Daca esti pensionar dar

totusi iti doresti sa lucrezi cateva ore pe zi, vino in echipa La Mama. Avem nevoie de experienta si intelepciunea ta in organizarea activitatilor din restaurant. (0721.102.101 cv@lamama.ro 113. Persoana curatenie, casa situata in zona Baneasa, angajam persoana serioasa pentru curatenie si calcat. O data sau de doua ori pe saptamana, 8h/zi, 150 lei/zi. Varsta maxima 45 de ani; (0726.787.519

curatenie angajeaza personal pentru birouri - part time, 5 ore/zi - 4 zile pe saptamana. 1.000 L; (0744.319.510

114. Persoane dinamice pentru lipire afise, firma autorizata in domeniul instalatiilor pentru constructii (gaze, termice, electrice, sanitare) angajeaza in regim de colaborare persoane serioase pentru lipire afise scari de bloc. (+40741765935/ +40741765935 contact@proconstructo.ro

59. Fete, socializare online, personal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

88. Menajera Chiajna, pentru curatenie si

115. Persona curatenie salon de masaj

60. Grataragiu Restaurant in Targul

dari pt. ap. 3 camere in Militari / Veteranilor, curatenie generala. Program: o data pe sapt., 5 ore/zi. Ofer 70 lei / sedinta, (0724.274.888 office@ecobricolaj.ro

58. Femeie pentru curatenie in Lupeni firma de curatenie angajeaza femeie Pensionara sau sa mai lucreze si in alta parte - pentru curatenie in Lupeni. Programul este de 1 ora de doua ori pe saptamana . (0751.193.866/ 031.438.08.42

Vitan angajeaza grataragiu cu experienta pentru duminica intre orele 06-18 si femeie de serviciu (spalat vase, curatenie etc). Rugam seriozitate. Salariu atractiv. (0722.649.667 basarabmatei57@gmail.com 61. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si Spa. Program optional. 4.500 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 62. Hostess onlinne Fara limita de vars-

ta. Doamne/ domnisoare. Plata la zi, saptamanala, bilunara, comision 60% sau salariu fix 3,000 lei. Se asigura transport sau cazare, bonus la angajare 500 lei, 3.000 L; (0762.822.483 expertstudio@ymail.com

63. Incarcator descarcator part-time Pentru firma de curierat. Program de 4 ore 16:30-20.30 de luni pana vineri sambata duminica liber. Carte de munca la 4 ore. Salariu 600 ron net luna. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru, 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro 64. Ingrijitoare cladiri 4 ore seara Anga-

87. Menajera birouri, part time Firma de

calcat 3 zile pe saptamana 8 ore in Rosu, Chiajna. Se solicita adeverinta medicala si cazier. As dori o persoana careia sa nu ii fie teama de caini. Caut colaborare de lunga durata. 900 L; (0724.907.553 89. Menajera cu experienta si recoman-

90. Menajera prezentabila, necasatorita

pentru menaj usor si gatit, 2 zile/saptamana, 4 ore/zi, 2.500 L; (0753.862.082 91. Menajera, domn caut doamna singu-

ra, nefumatoare, pentru ajutor menaj, 1-2 zile pe saptamana, eventual ofer si gazduire. Cer si ofer seriozitate; (0735.539.834 92. Menajera, familie, apartament 4

camere zona Piata Progresul, cautam menajera 4 ore pe zi, salariu 1,000 ron cu experienta pt calcat si curatenie, gatit usor, varsta 40-60 de ani. (0721.632.578/ 0721.632.578 93. Menajera, camerista, pentru curate-

nie in apartamente regim hotelier. Zona Piata Romana. Program flexibil- in jur de 5 ore pe zi. Pentru mai multe detalii sunati; (0731.693.366 94. Menajera, urgent Program full time 8.30-16.30- 2.200 ron, part time -12-16.301100 ron. Sambata, duminica - 8,30-16,30120 ron/ zi, sau 950 ron/ luna, 2.200 L; (0764.865.185 office@my-hotel.ro

jam 2 persoane serioase, responsabile, pentru curatenie birouri in zona Pipera. Program L-V, orele 17-21, salariu net 600 lei, bonus transport 70 lei, bonuri de masa 300 lei, prime Paste&Craciun, (0751.017.988 hr@genesisproperty.net

95. Menajere firma de curatenie angajam

65. Ingrijitoare interna sau de weekend,

personal curatenie 3,4 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Casa Presei. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix,carte de munca; (0728.228.603

urgent ingrijitoare interna pt. varstnica semideplasabila, 3.000 L, 4 zile libere. Ingrjitoare de wkend pt varstnica deplasabila, 4 duminici (12 ore/ 2 ori luna si 24 ore/ 2 ori/ luna), 500 L/ luna, Bucuestii Noi 3.000 L; (0724.617.662 66. Insotitoare permanenta cu masina

proprie, angajez insotitoare permanenta cu masina proprie. asigur casa, masa, bani. Varsta 30-50 ani. CV detaliat cu poze pe email sau Whatsapp la 0724.953.866 (0724.953.866 atmi38@yahoo.com 67. Instalator pentru montaj obiecte san-

itare, centrale termice la un bloc nou din zona Str. Dreptatii, Militari. Preferabil instalator care locuieste in Bucuresti. Rugam seriozitate. (0724.670.296/ 0765.376.032 romeo_dutu@yahoo.com 68. Instalator in Voluntari catg. B part time, angajez 4 ore/zi, instalator intretinere echipamente si instalatii termice si sanitare in Voluntari. 1.500 L; (0734.295.139 centraleiscir@gmail.com 69. Instalator. SC Electromagnetica SA

angajeaza Instalator. Relatii la; (021.404.21.20

personal curatenie 3,4 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Aurel Vlaicu. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, carte de munca; (0730.654.879

96. Menajere firma de curatenie angajam

97. Menajere firma de curatenie angajam

personal curatenie 3,4 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Piata Victoriei/Aurel Vlaicu. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, carte de munca. (0729.900.930

98. Menajere, firma de curatenie anga-

jam personal curatenie 3 ore si 8 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Aurel Vlaicu. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, carte de munca; (0729.900.927

99. Menajere, firma de curatenie anga-

jam personal curatenie 4 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Barbu Vacarescu. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, carte de munca (0728.854.896 100. Menajere, firma de curatenie angajam personal curatenie 6 ore sediu/ cladire birouri locatii fixe in Aviatorilor. Salariu motivant, mediu de lucru placut, program fix, carte de munca (0723.970.996

situat in Centrul Vechi angajeaza o persoana pentru curatenie. Program lejer, la alegere pana in ora 14. 8-12/10-14. Asteptam doar persoane serioase si cu experienta, 1.400 L; (0767.598.199 116. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com 117. Personal angajam urgent firma de

curatenie angajam 4 ore pentru sediu/ cladire birouri in Aurel Vlaicu/Barbu Vacarescu; (0728.854.896

118. Personal angajam urgent Firma de

curatenie angajam personal curatenie program 14:00- 18:00 zona Pipera (capat metrou). (0731.121.025 119. Personal barbati, femei pentru curatenie scari de bloc, gradini. Relatii la telefon; (0762.807.428 120. Personal club de noapte, New Night

Club Bucharest, angajeaza: cliente false, dansatoare, animatoare si ospatarite, castiguri zilnice asigurate de minim 200 ron+anumite bonusuri (reduceri si gratuitati la clinici estetice, Fitness). (0721.800.012 121. Personal club Kristal Club Kristal

angajeaza femeie de serviciu. Program de noapte. Relatii la tel. (0723.017.817 dan.borzea@gmail.com 122. Personal curatenie birouri Program flexibil, salariu motivant, luni-vineri sau lunisambata, dimineata sau seara, 2 sau 3 ore pe zi. Se poate deconta si transportul. Cerem seriozitate. 900 L; (021.780.00.80/ 0772.029.406 contact@conexclean.ro 123. Personal curatenie si vase angajeazam personal vase si curatenie. Contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. Adresa Smardan nr 9, Sector 3; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 124. Personal curatenie, 4 ore, urgent, firma de curatenie angajam sediu/cladire birouri in Militari (0731.121.029 125. Personal feminin fete cu/ fara expe-

rienta pentru conversatii online. Program la alegere. Salariu garantat pana la 6.000 Ron, bonus angajare 3.000 Ron si decontari vacante. Contract de munca si asigurare medicala, 6.000 L; (0764.140.118/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com

128. Personal feminin pentru conversatii

online modele online pentru NaughtyKats,personal feminin cu/fara experienta salariu 6000 lei+procent 50%70%, Bonus 900$, program optional. legalitate, locatii in toate sectoarele. confidentialitate; 6.000 {; (0770.456.112/ 0784.458.616 studionaughtykats@gmail.com 129. Personal feminin, fete pentru conversatii online. Oferim salariu garantat 5000 ron, bonus angajare 3200 ron si costumatii cadou. Confidentialitate 100%. Asigurare medicala. 5.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com 130. Personal intretinere, reparatii usoare, bloc, 4 h, zona Unirii, flexibilitate, 600 L; (0774.433.574 131. Personal montaj copertine cu/fara

experienta, in toata tara. 2.500 L; (0722.237.396 office@liv-invent.ro 132. Personal pentru curatenie la birouri

program part time sau full time, de dimineata incepand cu ora 6. Punct de lucru stabil. Cautam persoane serioase, punctuale si cu bun simt. Contract. Salariu motivant (0728.931.467

3. Anglia ,Londra

Uk , escorte Londra Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale (00447459770496 4. Anglia constructii izolatii termice, placari exterioare. Angajam persoane cu sau fara experienta. Salarii atractive; (0757.281.789 5. Anglia eScorte oferta de munca Buna !

Esti escorta sau nu ai experienta ? Eu te pot ajuta sunt escorta in Anglia de cativa ani , am casa închiriat? si clienti forma?i , discre?ia este maxima atat pentru ei cat si pentru noi; 5.000 {; (00447405229237

6. Anglia escorte, cautam tinere min. 18 ani in domeniu esorte in Londra cu sau fara experienta, se asigura cazare si transport, mai multe detalii la tel sau WhatsApp. (+447735527477 7. Anglia, casa privata selecteaza fete

133. Personal pentru impartit flyere 10 lei/ h Besto-Pizza angajeaza personal pentru impartit flyere si pliante, 10 L; (0770.804.957 bestopizza@gmail.com

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447702661405 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

134. Profesor limba franceza, predare

8. Anglia, tinere dragute 18+, se lucreaza

gradinita copii. (0736.454.498 office@gradinita-princess.ro

135. Profesor limba germana, predare in

gradinita copii. (0736.454.498 office@gradinita-princess.ro

136. Profesori afterschool Scoala Gim-

naziala particulara (sector 6) angajeaza profesori pentru programul de afterschool. Pentru mai multe informatii va rugam sa apelati unul din numerele de telefon; (0724.212.887/ 0724.212.948 nicoleta_sotae@yahoo.com 137. Profesori, masteranzi, studenti, meditatori daca esti pasionat de educastie si vrei sa motivezi copiii sa invete cu bucurie si sa ii calauzesti pe drumul catre succes, aplica pentru unul din joburile ppart time de la Centrul de Meditatii succes. (0784.412.222/ 0769.271.575 office@centrulsucces.ro 138. Promotori pentru promotie la maga-

zin de parfumuri, zona centrala, part-time de 5 ore pe zi, sal fix 1.500, bonusuri; 1.600 L; (0740.144.577 139. Receptioner hotel, doriti o pro-

movare sau un salariu mai mare? Daca aveti experienta minim 2 ani Medalion, engleza, sunati; (0722.287.347 140. Receptionera salon copii Sun Plaza, timp partial studenta/salariata cu alt contract partial, activa, saritoare, abilitati lucru cu publicul. Nefumatoare. Program in ture: Sapt 1: ma, mie, joi, vi 15-22; Sapt 2: lu 15-22, sam+dum 10-22. Sal. net 1000 1.000 L; (0722.684.361 alina.emilianov@gmail.com 141. Recrutare. Recrutam barbati cu leziuni acneice (cosuri) pe fata, cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani, pentru testarea unor produse dermato-cosmetice. Pentru detalii, va asteptam la sediul nostru din Bld. Marasesti, Nr. 64-66, Sector 4, Bucuresti. Tel: 021/335.70.90/91. Efortul dumneavoastra va fi remunerat; (021.335.70.90 142. Simigeria, pizzeria Luca angajeaza

pe flaturi sau club, cu sau fara experienta, ca escorte sau dame de companie. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full, gen VIP-Featured. Se lucreaza pe apartamente de lux, garantam castiguri mari si experienta in domeniu. Plata se face zilnic, comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta. Contactati-ne pe tel./ what's up. Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale; (00447459770496 9. Anglia, escorte, Londra, New, Anglia, escorte, Londra, seriozitate maxima, 50%50, angajem fete 18- 35 ani. Mai multe detalii, contactati pe WhatsApp 447501991887 10.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com 10. Anglia, fata si colega pentru servicii de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447404743883 anaanabella20166@gmail.com 11. Anglia, fete casa privata, selecteaza fete cu aspect fizic placut, cu/fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; Lucrez ca regim hotelier. (00447702661405 nicegirlpopa@yahoo.co.uk 12. Anglia, Londra Londra Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 13. Anglia, Londra fete cu aspect dragut

si serioase, pentru colaborare in domeniu escorte masaj, in locatie formata de 7 ani cu clienti regulari, rog seriozitate, mai multe detaliu pe WhatsApp +447501991887 12.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com

elevi, studenti Daca esti elev/ student si ai nevoie de un venit suplimentar, iti putem oferi un job cu program de lucru flexibil la o locatie in apropierea scolii/ facultatii tale. Ne poti suna la numarul, (0744.783.217 recrutare@simigerialuca.ro

14. Anglia, munca in strainatate Caut o fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com

143. Sofer categoria C autoutilitara prelata

15. Asistenta personala, domn de nationalitate britanica, varsta 70 ani, doresc asistenta personala pentru insotire la diverse intalniri. Cerinte: limba engleza cunostinte minime, seriozitate, fara obligatii, 4.000 {; (0735.664.764 Poittier52@gmail.com

7,5 tone cabina dubla, salariu bun, mai multe detalii la telefon. (0722.560.810 bylcartrans@icloud.com 144. Sofer livrare pizza cu masina person-

ala, pentru catering, program norma intreaga sau jumatate de norma. Asiguram decont carburant, hrana zilnica si bacsis comenzi. Sector 1. Salariu: 2300-2500 Lei 2.500 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 145. Soferi cat B pe duba ptr weekend

cautam soferi dupa pentru servicii de transport mobila si bagaje; 1.500 L; (0727.407.384 146. Spalator vase si curatenie pentru

restaurant Angajam spalator vase si curatenie 2 zile pe saptamana pentru restaurant Sector 2 zone Str. Barbu Vacarescu, 150 lei/zi. (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

16. Austria Tabu Bar, cauta dansatoare

si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 17. Austria Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

restaurant Urgent angajam temporar spalator vase si curatenie 5 zile pe saptamana de luni pana vineri, perioada 8-21 octombrie pentru restaurant sector 2, zona str. Barbu Vacarescu, 150 lei/ zi; (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro

18. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

148. Student. Firma noua, angajez part

19. Austria Night Club Pascha Graz

147. Spalator vase si curatenie pentru

time student dornic sa munceasca. Preferabil sa detina si carnet de conducere. Salariu fix + bonus lunar in functie de performante. (0733.958.444 149. Studente moderator online cu sau fara experienta, program full time sau part time. Pentru programare interviuri sunati la tel, 3.000 L; (0766.715.701 150. Studio Gorgonize angajeaza modele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0760.657.114/ 0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 151. Vanzatoare pentru magazin alimen-

tar Market Karina situat in zona Bragdiru, str. Cristalului, varsta 35-55 ani, conditii avantajoase, part-time, program 15,0020,00. Oferim si cerem seriozitate; (0738.099.704 152. Vanzatoare magazin alimentar. angajam cu carte de munca, vanzatoare magazin alimentar, sector 2 (zona Doamna Ghica).Program de lucru o zi cu o zi.Salariu 2.000 ron/net; (0735.208.746 rolandpetrovici@gmail.com 153. Vanzatoare, vanzator sambata si duminica cautam colege/i pentru magazinul de deserturi elegante Cupcake Philosophy.(www.facebook.com/cupcakephilosophy), Piata Victoriei, sambata/ duminica, 8 ore/zi, 700 lei. Contact la email ioana@cupcakephilosophy.ro 154. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

Joburi în stråinåtate

cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 20. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 21. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182, Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 22. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

27. Buna, frumoaso. Ai farmec, sexappeal

si stapanesti arta seductiei? Atunci esti potrivita pentru noi. Iti oferim: o frecventa mare a clientilor, o clientela bogata, locatia foarte buna, o atmosfera de lucru sigura, program flexibil, zilnic check-in pana la ora 17.00, studio propriu de fitness, solar, automate cafea/bauturi. Email, telefon oder Whatsapp, Whatsapp and Viber; (+49087197482980/ +4901606111918 info@lustra.la 28. Casa Germania, fete Fete pentru Ger-

mania, proprietar casa privata cauta pt. colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. Se lucreaza cu acte legale. 8.500 {; (00491622946276 Casa_germania@yahoo.ro

29. Casa Privata de Lux la Granita cu Franta!! Casa Privata la Granita cu Franta !! Dama de companie ! Locuri limitate !! Rugam seriozitate ! Nu lucram cu intermediari !! Varsta minima de 18 ani,Persoana de contact Katy :0049 173 461 82 19 10.000 {; (00491734618219 job@villaverona.de 30. Casa privata Geneva, fete pentru ser-

vicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971

31. Casa Privata Laufhaus 182, Austria, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 32. Casa Privata/ camere cu chirie. Vrei sa muncesti independenta si sa castigi zilnic multi bani? Atunci rezerva o camera in casa noastra bine cunoscuta cu clienti fideli. 33. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bip www.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 office@pleasuretimes.at 34. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bipwww.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 offic@pleasuretimes.at 35. Club Goldwand - oferta excelenta de munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041766713126 36. Club Imperium

Lux. Aplica acum! plecari imediate ! Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%,+ procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca , clientela formata. Vorbim lb romana, sms wattap. www.clubimperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 37. Club JOY Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid! Detalii in lb romana : Tel/Whatapp/viber. www.joyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 38. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 39. Club No Name Elvetia cauta fete noi. Cautam fete tinere, atragatoare care vor sa castige peste 10 000 euro lunar in clubul nostru, aflat in apropierea Zurich-ului. Suntem un club de noapte, situat intr-o zona bogata a Elvetiei. (0041765065935 40. Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 41. Club Pearls Germania Esti in cautare

de castiguri substantiale in scurt timp? Va oferim cazare, condittii excelente de munca, mediu placut si curat, publicitate pe toate siteurile de specialitate. (004915158700909

42. Club Pearls, casa privata exclusivista,

cautam fete frumoase, sociabile si fara inhibitii reprezentand stereotipul ideal al celor peste 12 ani de experienta; jobs@club-pearls.de

43. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Telefon/Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 44. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos.15.000 euro lunar. Telefon/ Whatapp: 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 45. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

46. Club Relax II- Elvetia iti asigura succe-

23. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

sul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

24. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii WhatsUp, 8.000 {; (004917662958030

47. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete. Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. Telefon/Whatsapp: 14.000 {; (0041766409888

25. Belgia, angajam femie pt. bar si

126. Personal feminin exclusiv Program

este o agentie de masaj de lux situata intrunul din cele mai mari orase din Anglia. Conditii de angajare: limba engleza, aspect placut si ingrijit, varsta maxima 35 ani. 10 {; (00447472517150/ 00447413979110 massage@puretantricmanchester.co.uk

fete pentru streep show, cu contract si carte de munca. Trimite poze si e-mail la urmatoarea adresa sau la tel., WhatsApp, Viber: (0756.681.134 petross559@gr

48. Cluburi de noapte Austria cauta fata/chelneritan tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu, www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

127. Personal feminin pentru conversatii

2. Anglia Casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in centru, conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis. Wapp, sau tel+40 747 633 737 marcelabojan3@gmail.com

26. Bona, menajera Londra, Suntem un cuplu de romani cu gemeni de 4 ani care vor merge la scola din septembrie. Locuim in Londra si dorim o doamna strict pentru ingrijirea copiilor si menaj. Se ofera cazare, masa si salariu, (+447447934543 adelamariarosca@gmail.com

49. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

la alegere. Salariu garantat pana la 6000 Lei. Bonus 4000 lei la angajare. Avansare rapida la stagiul de manager, 6.000 L; (0760.657.114/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com online de la domiciliu pentru Echipa ShyGirls, procent 80 %, oferim suport tehnic 24/7, sedinte foto si video profesionale 5.000 {; (0733.973.445 conturi@shygirls.ro

1. Agentie de masaj erotic, Pure Tantric

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

10 octombrie 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 86. Elvetia, maseuze pentru salon erotic lux. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri. 5000-7000CHF / luna. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana: (0040786615297/ 0041796454360 87. Elvetia, maseuze pentru salon erotic lux. tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 88. Elvetia, Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un Avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri , cazare si acte pe tot parcursul anului Pt mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 89. Elvetia, Zurich. Oferta unica in Elve-

tia. Exclusiv Club Blue Opera cauta femei bine ingrijite, cu varsta 18+ ani. (0041765845080 job@blue-opera.ch

50. Cluburi de noapte Austria, cauta

fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 51. Colega de camera Norvegia, caut

colega Norvegia pentru serviciul escorta. serioasa, aspect fizic placut, ingrijit, sociabila. cazare gratuita castiguri substantiale obligatoriu minim limba engleza , intre varstele 18-35 ani, 10.000 {; (0762.798.007 52. Colega nordul Angliei, colega de apartament, cu aspect fizic placut, linistita, cu bun simt, si dornica de castiguri mari. (07405155540 Pufuleterozz@gmail.com 53. Contracte joburi dansatoare

strainatate Grecia. Contracte joburi dansatoare animatoare. Global Artist are propriul cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club selectioneza dansatoare. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 54. Doamne pentru club de noapte Spania Tenerife Tenerife. Club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati, cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886 55. Doamne si domnisoare, Scotia ofer loc de munca masaj incall/outcall pt. doamne si domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani. Locatia este in Perth (Scotia) Se ofera toate conditiile necesare. Cazare gratuita. 3.000 {; (00447584873479 Marisalarissaa@europe.com 56. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta maseuze pt salon erotic, exclusiv masaj. Aplica acum, plecari imediate. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri, 5000-7000 CHF / luna. Vorbim lb. romana, sms, whattsap (0040786615297/ 0041796454360 57. Doamne, domnisoare pentru club de

noapte Tenerife. Club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati,cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886 58. Doamne, domnisoare pentru club de

noapte Tenerife club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati,cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886 59. Electricieni pentru Belgia, societate

din Sibiu angajam urgent, se ofera salariu motivant, transportul, cazarea si echipamentul de lucru sunt asigurate de catre noi (0733.629.520 loredanacloud@gmail.com 60. Elvetia Munca erotica pentru fete

tinere si flexibile (0041765337807

61. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 62. Elvetia - Club Imperium, ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms, wathapp; www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 63. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate Tel/wattap, email, vb. lb.; www.galaxyrueti.ch (076394159/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 64. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 65. Elvetia - Galaxy Club angajeaza legal

fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: 15.000 E/luna. www.galaxyclub.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 66. Elvetia -Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 67. Elvetia Club Relax II iti asigura succe-

sul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adultclub din Zurich Elvetia. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 68. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

69. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 70. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 71. Elvetia munca erotica Studio Edel-

weiss din Basel. Te cautam pe tine fata tanara si flexibila, minim 18 ani. Atmosfera familiala, camere bine intretinute, alocare gratuita, pt interes suna te rog nr 0041765337807, Diego; (0041765337807

90. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041767149451 info@clubrelax.ch 91. Elvetia- Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 92. Elvetia. Jaeger KontaktBar anga-

jeaza fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563 93. Escort & Masaj Fete cu aspect fizic

108. Escorte , dame de companie Uk Londra , ofera locuri de munca pt tinere 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactatine pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 109. Escorte Anglia sau Germania 40.000 lire/ luna. Se cauta fete independente +18, dornice de castiguri fabuloase pentru postul de escorta in case de lux. Pentru detalii la telefon sau whatsapp, 40.000 {; (0721.602.917 110. Escorte casa privata Uk casa privata Uk pentru escorte castiguri avantajoase se lucreaza si pe agentie foarte buna din oras; (07553146419 Saraantonia1983@gmail.com 111. Escorte de lux pentru Anglia si tarile

arabe agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tarile arabe si anglia, mai multe detalii whatsapp. 10.000 {; (+447498293543 112. Escorte gay in Germania Esti in cautare de un job bine platit ? Esti tanar si ai nevoie de mai multi bani? Atunci alaturate echipei noastre si poti castiga pina la 5000 euro pe luna. (0040733471224/ 004915175771513 escort.traumboys@gmail.com 113. Escorte Londra, cautam fete cu sau fara experienta pentru escorta +18, asiguram transport, cazare, etc pentru mai multe detalii sunati la numaru de telefon sau whapp:?? +447411986271?? 10.000 {; Sara.love@yahoo.com 114. Escorte lux in centrul Londrei Escorte in Londra. Caut fete +18 pentru servicii de escorta in Londra, castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face la zi, conditii excelente de munca, cazare asigurata, fara costuri ascunse. 15.000 {; (0044742905666/ 0742.905.666 115. Escorte lux masaj erotic in vederea

placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%. 7.000 {; (+447474115287 lolitalempika2018@gmail.com

unei colaborari, agentia noastra cauta partenere cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta in domeniu in cautare de castiguri substantiale info: 0033608063695 whatsupp (+33608063695

94. Escort & Masaj UK Buna! Caut fete pentru seviciul de escorta si masaj cu sau fara experinta, comision 50/50! Mai multe detalii in privat, cer si ofer maxima seriozitate whatsapp, castiguri garantate. 6.000 {; (+447474115287 lolitalempika2018@gmail.com

116. Escortes Geneva free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission (60% for the girl) ?All expenses paid 10.000 {; (0034667352808 iulia.net.is@gmail.com

72. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

76. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete

80. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli, dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 81. Elvetia, club luxos de noapte, Club

Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41767149451 info2@clubrelax.ch 82. Elvetia, Club Relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 83. Elvetia, cluburile Galaxy & Joy, cautam domnisoare si doamne cu/fara experienta, 19+ani, incepatoarele sunt binevenite. Casiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi cu noi; www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 84. Elvetia, maseuze pentru salon erotic

lux. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri. 5000-7000 CHF/ luna. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 85. Elvetia, maseuze pentru salon

erotic lux, tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360

132. Fete pentru Germania, casa privata

Vrei sa castigi multi bani si sa muncesti intr-un loc elegant si exclusiv atunci ai ajuns la locul potrivit. Castiguri de top, zilnice si substantiale, 16.000 {; (004917661693989 133. Fete pentru Londra, casa de lux in

zona 1 Ofer loc pt. dominsoare cu varsta 18-35, dornice de un viitor mai bun. Nivel mediu de engleza, apartament de lux cu clientela formata si selecta. Castiguri avantajoase contact whatsapp: 00447470872621, 13.000 {; (00447470872621 134. Fete pentru Sauna Club Elvetia Sauana Club in Elvetia cauta fete cu varsta minim 18 ani cu aspect placut. Daca esti in cautarea unui loc unde ai castig garantat si atmosfera familiara contacteaza-ne; (0041786063772 nadja@fkk-basel.ch 135. Fete pentru sectorul adult, Belgia, venituri mari esti sociabila, draguta,constitutie atletica si ai minim 18 ani? Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile. Venituri intre 5.000-7.000 . (0732.759.351/ 0032497996590 selectiehasselt@outlook.com 136. Fete. Caut urgent 2 fete cu experenta sau fara. pt a colabora impreuna, casa este in Londra. Plata se face la zi, pt. mai multe detalii pe whatsapp sau tel. 8.000 {; (447404191560 137. Franta ofera locuri de munca pt fete

18+ ,cu sau fara expierenta in domeniul .Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale. Conturi VIP detalii whatapp 20.000 {; (+33638546022

96. Escort & Masaj UK Nu mai sta pe ganduri si contacteaza-ma cat mai repede !!! +447474115287 7.000 {; (+447474115287 lolitalempika2018@gmail.com 97. Escort agency Switzerland 10.0000

month free place for working in escort agency switzerland with more than 10 years of experience www escortsgeneva. ch works with number 1 in Geneva. We work commission 60% for the girl 10.000 euros a month; 10 {; (0034667352808 davinia23@hotmail.co.uk 98. Escort UK cautam fete cu aspect fizic

placut, bun simt, minim 18 ani, dornice de munca, casa este situat in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti, (07458680662/ 07458680662 Escortuk22@yahoo.com

99. Escort Uk fete 18+, casa central Lon-

dra, se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe sit-uri Wattapp; 10.000 {; (0044742905666/ 0742.905.666 asafteimarius77@gmail.com 100. Escort UK, fete cu aspect fizic pla-

117. Escorts & massage. Cautam fete cu aspect placut, sociabile si ingrijite. Casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate 10.000 {; (+447757141168 118. Fata pentru Anglia Marea britanie,

caut o fata cu varsta minim 18 ani pt a lucra ca escorta in Marea Britanie, experienta nu este necesara. Whtsp +447902215608 1.000 {; (+447902215608 Larys.larys@yahoo.com 119. Fete +18 ani pentru escorte in Edin-

burgh, caut fete, pentru loc de munca ca escorte in Scotia, comision 50%50, nu se cer alte taxe. Aspectul si varsta nu conteaza castiguri garantate, ofer cazare si site-uri de calitate. Vanessasweet43@yahoo.com 120. Fete Anglia, cauta fete cu varsta

peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii doar pe whatsapp; 9.000 {; (00447379747178

123. Fete fara prejudecati Anglia fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%; 9.000 {; (00447379747178 ligiamonicaranga@gmail.com

102. Escort, masaj UK daca esti draguta, curata, sobiabila, 18-35 ani ani, nu ezita sa ma contactezi. Conditii deosebite, comision 50%, publicitate de top. Banuti se fac din prima zi, totul tine de tine. 6.500 {; (+447474115287

124. Fete frumoase, +18 ani, dornice de

104. Escorta Franta Cautam fete cu vars-

ta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, serioase pentru jobul de escorta, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii whats-up, 9.999 {; (0732.451.096 105. Escorta Germania, locuri limitate

Escorte de lux pentru Germania. Castiguri minime garantate de 10.000 euro. Suntem situati la granita cu Luxemburg si Franta, dispunem de potential de clienti. Nu ezitati sa ne contactati, 10.000 {; (004915175947101 jobs@villa-verona.de 106. Escorta Irlanda Buna, cautam escorta in Irlanda in zona de Dublin. 10.000 {; (00353894425660 Elyssalondon6996@icloud.com 107. Escorta Londra, cautam fete cu sau

fara experienta pentru escorta. Asiguram transport, cazare, etc. Plata se face pe loc. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel sau whatsapp: (00447944148986

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

145. GERMANIA agent, job de top ca

agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 { pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email, 2.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 146. Germania daca vrei sa faci parte din

echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de

147. Germania !!! Locuri Limitate Esti o femeie cu un caracter expansiv in cautarea unor venituri substantiale, intr-un timp scurt?Ai o personalitate lipsita de inhibitii si fara retineri?Atunci Villa Verona te asteapta !! 15.000 {; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

149. Germania escorta, casa privata

101. Escort, masagge, UK cautam fete tinere dragute si atragatoare cunoscatoare de limba Engleza, cu sau fara experienta,intre 20 - 30 ani ptr. Escort in Uk. se ofera cazare, transport, publicitate, gratuit, 00447555489193 (00447555489193

103. Escort, masaj UK Hello Baby cauta fete 18+, prestari servicii escorta si masaj, lucram intr-o locatie buna, clientela okay formata deja pe casa lolitalempika2018@gmail.com

and more, privat apartments in Geneva City (only 2-3 Girls in Apartment) looking for pretty ladies 18-40 years. You can earn 15.000 euro and more with us. Living, advertising for free. We take you from airport 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

122. Fete escorte pentru London, 50%-

50% seriozitate maxima, suplimentare pe WhatsApp, 12.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com

castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); 8.000 {; (00491734618219

exclusivista. Fete indraznete pentru escorta in Germania. Conditii deosebite! Patroana femeie. Venituri intre 3.50010.000 Euro/ luna; 8.000 {; (00491736533379 Info@haus-armor.de 150. Germania joburi pentru asistenti

medicali Ekimed ofera gratuit cursuri intensive de limba germana (nivel B2), garanteaza un loc de munca in Germania, ulterior, si asigura asistenta in formalitatile privind acordarea dreptului de practica. 2.500 {; (0758.255.515 office@ekimed.ro 151. Germania joburi pt tinere. Vrei sa

castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani ! Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Cerem si oferim seriozitate ! Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber). www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 152. Germania Joburi, conditii de lux,

cautare de fete frumoase 18+ fara inhibitii si dornice de castiguri substantiale. Se ofera transport plus cazare asigurata. Pentru mai multe detalii contactati-ma. (004915175339550 girls.escort@yahioo.com

Villa Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna, conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy -propiretara. WhatsApp, viber, telegram, www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de

126. Fete masaj Londra, seriozitate, caut fete pentru masaj in Londra casa privata, rog si ofer seriozitate, varsta peste 18 ani, mediu placut de munca, castiguri substantiale, 50/50, cazare gratuita, ofer publicitate. 10.000 {; (00447729087767/ 00447729087767

153. Germania, centre- ville, apartament de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de

127. Fete pentru Anglia, minim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, clientela formata program flexibil 50/ 50. Cazare si publicitate asigurata. Detalii wtp sau tel 00447488935343, 10.000 {; (00447488935343 mayahot20166@gmail.com

154. Germania, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

125. Fete Germania, buna ziua, suntem in

zi Club exclusivist cu clientela formata cauta doamne sau domnisoare+18 pentru castiguri ridicate. Cazare in club, mancare si bauturi incluse. Zilnic se afla 8-12 domnisoare la munca. 10.000 {; (+4915757689953

159. Germania, Club Pearls, esti in cautare de castiguri substantiale in scurt timp? Va oferim cazare, condittii excelente de munca, mediu placut si curat, publicitate pe toate siteurile de specialitate; (004915158700909 jobs@club-pearls.de 160. Germania, doamne la curatenie,

lucru intr-un club de noapte, 3 posturi libere. Se ofera: transport asigurat Romania-Germania. Cazare inclusa, apartament mobilat. Asigurata medical. Toatele actele in regula. Bani in mana la sfarsitul lunii 1.200 E; 1.200 {; (004915128274198 161. Germania, fete Baden-Baden, granita cu Franta, dorim sa colaboram cu fete 18+ care doresc sa munceasca in casa privata foarte cunoscuta cu clienti bine formati,castiguri zilnice foarte bune si substatiale. (0728.206.555 a_marlyn@yahoo.com 162. Germania, fete pentru casa privata

Angajam fete 18+ care doresc sa munceasca intr-un loc excluvist cu ambiente foarte frumoase. Castiguti f bune +15000 euro. Vino in teamul nostru prietenos. Oferim cazare si seriozitate, 15.000 {; (004917661693989

163. Germania, joburi erotice de lux, Villa

164. Germania, o oferta pe care nu o

tru colaborare activitate escort in UK. Comision 50% plata la zi. Transport, cazare si site-urile asigurate. Pt detalii nr. de WhatsApp, 88.888.888 {; (+447479444873 juliaane@yahoo.com

cut, bun simt, lminim 18 ani, dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, draguta si vizitata foarte des de clienti. Venituri între 1500-2000 week. Urgent. 2.000 {; (+447389168841

158. Germania, Club Lavita - program de

139. Franta escorte Franta, fete Franta

148. Germania casa privata angajeaza fete femei, casa privata Germania angajeaza fete cu varsta antre 20-50 ani . Plata la zi se fac acte cu chitanta totul legal in siguranta. Ofer transport cer si ofer seriozitate. Mai multe detalii la telefon; 10.000 {; (+4915166142747 Lupunoemy@yahoo.com

121. Fete Anglia. Caut fete serioase pen-

157. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

placut pentru serviciu de escorta 18+, lb franceza sau engleza obligatoriu. Mai multe detalii pe WhatsApp la: 0033753171783 15.000 {; (0033753171783

144. Geneva Luxury Place..15.000 euro

95. Escort & Masaj UK Buna! Caut fete pentru seviciul de escorta si masaj cu sau fara experinta, comision 50/50! Mai multe detalii in privat, cer si ofer maxima seriozitate whatsapp, castiguri garantate. 7.000 {; (+447482824128 lolitalempika2018@gmail.com

Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

138. Franta se cauta fete cu aspect fizic

143. Galaxy Bar-Elvetia job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

zona turistica. Mediu de lucru restrans si discret. Se lucreaza impreuna cu inca 2-3 fete, clientii fiind numai din zona high class. Asiguram transportul. Va asteptam, 14.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch www.studiohotcats.ch

fete peste 18 ani. E?ti tân?ra ? Doresti s? faci bani? Atunci vino in locul potrivit! Ne poti contacta prin Viber, WhatsApp, SMS. Simona. (0041786827821

131. Fete pentru Germania Vrei sa castigi multi banii atunci vino si alatura-te teamului nostru din Casa Paula Germania. Castiguri de top +15000 euro. Oferim cazare, seriozitate si incredere, 15.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de

142. Franta. Agentie cu locatii in orase diferite, cautam domnisoare cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactatine pe Whatsapp sau telefon. 12.000 {; (0033638594173

75. Elvetia, apartament privat in Elvetia,

79. Elvetia, Basel. Studio exclusiv cauta

legal, foarte discret, nu avem site, cautam fete prietenoase, frumoase +18 care sunt interesate de castiguri mari, asiguram cazare, 10.000 {; (+41799513376 kitcatclub@hotmail.ch

141. Franta, fete, agentie escort colaboreaza cu doamne- domnisoare, escorte, 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in case private, locatii centrale, castiguri substantiale, 20.000 {; (0033638546022

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch

78. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/ whatsapp/ email. www.galaxyrueti.ch; (0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

156. Germania, casa privata, la granita

constructii, urgent, muncitor ne calificat dar cu experienta in constructii, hotarat, harnic, serios, non alcoolic.Asigur casa, masa si transport. Contract de munca 6 luni cu prelungire. 1500 bani in mana. 1.500 {; (0033673613192 ssandusan@yahoo.fr

74. Elvetia, agentie escort de lux, zona

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch

130. Fete pentru Elvetia, Club Kit Cat Club

140. Franta personal cu experienta in

club- ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

77. Elvetia, Club Soprano, cautam fete

129. Fete pentru Elvetia Elvetia, Basel, cautam fete pentru studiouri cu atmosfera familiala (0041765337807

155. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 +. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

cauta fete cu aspect fizic placut 18+ pentru colaborare ca escorte. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe 0033685933785 15.000 {; (0033685933785

73. Elvetia Zurich, New Blue Up- Sauna-

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch

128. Fete pentru casa privata Geneva pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940

po?i refuza!!! minimul de 500 in zilele bune chiar si 1500 . Exclusix serios Privatclub in Bayer / Germania cauta fete si femei cu varste cuprinse intre 18 si 45 ani cele fara experienta sunt mereu bine venite ); 10.000 {; (004915222566939 m.consulting63@yahoo.com 165. Germania, soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe sedii in Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 166. Germania, Villa Venezia, Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, mediu de lucru placut si cooperare loiala, cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 167. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de 168. Germania. Angajam dulgheri si fierari cu experienta pentru lucrari de constructii in Germania. Atestatul de specializare nu este neaparat necesar. Andrei; (0746.778.294 169. Germania. Angajam vorbitor limba germana pe postul de translator pentru lucrari de constructii in Germania. Specialitatea tehnica de preferat in domeniul constructiilor, constituie un avantaj. Andrei; (0746.278.294 170. Germania. Locuri de munca in

domeniile de gastronomie si sanatate %0 comision, 100% rezultate, fara intermediari. www.medialjob.ro/ www.medialjob.de; 171. Germania. Soferi posesori de permis cat. CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 172. Germania. Villa Venezia - job for you! Joburi pt tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Atunci ai ajuns la locul potrivit !!! Oferim Discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate !Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail! www.villa-venezia.de (004915115735495 jobsforgirls@villa-venezia.de 173. Germany Jobs Girls Hello ,Escort girls in Germany write me on what up for more info! Wait for you ! Best Chance for you ! 12.000 {; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 174. Germany, Top Money in Germany for girls +18 ears, living, advertising for free, you can earn 10.000 euro and more in privat studio. A lof of regular clients, in city-center of Mannheim. Luxury ambiente, 11.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 175. Ingrijire batran caut femeie max. 50

de ani cu experienta pentru ingrijire batran greu deplasabil, schimbat pampers, spalat, gatit, intern in Germania. (0788.864.732

Irak, mecanic cu experienta, asigura mentenanta turbo (generator) statie electrica Siemens si G.E. 0096407815497766+ viber/ whatsapp; (0739.718.883

176.

177. ITALIA, caut fete pentru salon de masaj in Italia care stiu sa faca masaj de relaxare si erotic varsta minima 18 ani dragute si educate cu aspect fizic placut 50 % comision zilnic apartament si cheltuieli; (00393733021665 denisemassaggi@gmail.com 178. Job in Germania, salariu ofertant, maseuza suntem o companie de masaj si SPA din Germania. De fapt cautam angajati de sex feminin. Oferim: salariu ofertant, conditii seriose de munca, limba germana/engleza, (+4915751953036

179. Job-uri escorte Anglia, se cauta fete serioase 18+ ani, pt colaborare escorte. Se lucreaza pe toata Anglia, conditii excelente de munca, intimitate. Detalii pe watsapp la nr de telefon. 15.000 {; (0766.893.939 180. Joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul potrivit. Te asteptam la Villa Venezia Germania, oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe whats up, viber sau e-mail, www.villa-venezia.de (00491511573549 jobsforgirls@villa-venezia.de 181. Lacatusi mecanici calificati pentru

Italia Plecari saptamanale, angajari urgente in Italia, Rovigo (intre Venetia si Bologna) lacatusi mecanici calificati, sudori autogeni calificati, muncitori navali, muncitori harnici, dinamici in zincarie, 2.000 {; (0040729586366 csaplacan@gmail.com 182. Livrari pe scooter in Bruxelles, caut

2 soferi cu experienta, unul pt scooter pt livrari in Bruxelles si al doilea pe bicicleta electrica, cazare gratuita si salariu incepand cu 1000 - 1400 euro, engleza sau franceza nivel mediu, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com

183. London escort job caut fete discrete

cu sau fara experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera cazare, publicitate, plata la zi 50%, program flexibil. Detalii la tel sau whatsapp. 3.000 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com

184. London escort, ai min 18 ani? Vrei sa lucrezi ca esorta? Castiguri zilnice 150500 lire/zi, se asigura cazare si transport, clientela formata, mai multe detailii tel. sau whatsapp acelasi nr., (07404042980 185. London, Anglia, casa privata cauta fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (+447389168841 Adela.curvy@outlook.com 186. Londra casa privata Casa privata sit-

uata in zona centrala cauta doamne si domnisoare in vederea colaborarii in domeniul dama de companie intima, massage& escorte; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com 187. Londra casa, fete masaj, Fete masaj

in Londra, 50/50, publicitate si cazare gratis. Pentru detalii whatsapp: 00447729087767 10.000 {; (00447729087767/ 00447729087767

188. Londra central, colega pentru masaj

full service, castiguri substantiale (min 5000 £ lunar). Locatie de lux chiar in centrul Londrei, securizata si fara prezenta masculina (doar fete in locatie). 5.000 {; (00447960614751

189. Londra Uk , cluburi de lux ofera locuri de munca pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 190. Londra, Casa privata cauta fete dragute cu/fara experenta, pt. o frumoasa colaborare, se ofera conturi, cazare gratuita, program flexibil, castiguri mari, se plateste la zi, pt. mai multe det. la tel. 10.000 {; (447404191560 191. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07411986271 192. Londra, casa de lux, doamne ofer loc de munca masaj incall/ outcall pt domnisoare cu aspect placut cu varsta intre 1835 ani in centrul Londrei. Clientela formata si selecta. Cazare gratuita, info pe WhatsApp 12.000 {; (00447919247846 193. Londra, casa privata angajam fete dragute, casa privata formata de 6 ani angajem fete dragute si serioase castiguri, sub-stantiele, se poate ajunge 10.000 de lire pe luna de pinde de tine cat chef ai de munca ai. 10.000 {; (+447490893638/ +447490893638 escortlondon60@gmail.com 194. Londra, casa privata, job pentru escorta Fete cu aspect fizic placut, sociabile, casa cu clientela formata, conditii speciale, plata zilnica, castiguri substantiale, profile individuale, cazare si publicitate asigurata, comision 50%. 10.000 {; (+447448512527 londonsquare2999@gmail.com 195. Londra, fete Casa privata cauta fata/

fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; (447407553277 vendetta_vendetta91@yahoo.com 196. Lucrator depozit, Olanda, 9,94 euro/ora brut + sporuri pentru turele de noapte - se ajunge la 1300 - 1500 euro pe luna in functie de orele lucrate, cazare asigurata, plata saptamanala, asigurare medicala, cerinte: lb engleza 197. Masaj de relaxare, caut colega pen-

tru masaj, oras Swindon, UK (persoana serioasa si responsabila), plata zilnic, limba engleza nivel mediu. Experienta constitue un avantaj. 5.000 {; (+447532878800 nicoletaalexandra74@yahoo.com 198. Maseur, maseuza Germania caut pentru angajare persoana vorbitoare limba germana sau engleza, atestata pentru masaj (terapeutic) in zona Hamburg, Germania. Ofer cazare gratuita 2.000 {; (0740.309.839 sorinfintina@yahoo.com 199. Menajera in Lyon, Franta, 1500 euro. Recrutam menajera cu experienta, vorbitoare de limba spaniola sau franceza pentru familie deosebita din oras Lyon, Franta. Salariul lunar net: 1500 euro. Suna pentru programare interviu sau trimite CV. 1.500 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 200. Milano, escort, ofer colaborare in domeniul escorta, fete cu varsta +18, comision 50%, ofer cazare, transport depinde unde esti, rog seriozitate si poze recente. 201. Milano, escort, ofer colaborare in domeniul escorta, fete cu varsta +18, nu este necesara limba engleza. Comision 50%, ofer cazare, transport depinde unde esti, rog seriozitate. 202. Milton Keynes cauta escorte min 18

Casa privata in Milton Keyens. Comision 50/50! Extra nu se imparte. Ofer cazare, facturi plus publicitate de top, nu sunt alte costuri ascunse!Mai am nevoie de o fata.

203. Muncitori constructii Belgia, angajez muncitori cu experienta, plecari imediate, in Belgia: zidari (zidarie normala si aparenta); 1.800 {; (0751.432.826 vio.vms@gmail.com 204. Muncitori drumuri strazi bordura pavaje Germania angajam muncitorii cu experienta la drumuri si strazi trotuare,bordura pavaje, piatra cubica pt germania salariu 1400 euro net detalii pe tel, plecari urgent, 1.800 {; (004915164007966 205. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 octombrie 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 206. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

232. Strainanate, New Blue Up, fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

Joburi videochat, masaj, adult

207. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

233. Strainatate job for you, Relax club

1. Absolventi baieti si fete, minim 18 ani

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 208. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia

Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 209. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 210. Night Club Palmenhaus Austria

cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 211. Night Club Palmenhaus Austria

cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 212. Night Club Pascha Austria Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 213. Night Club Pascha Graz Austria

cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch, info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 15.000 {; (0041767684454 234. Strainatate, salariu stabil de la 10.000 euro lunar. Munciti in apartamente luxoase, fiecare domnisoara are camera sa aparte. Oferim cazare gratis, publicitate, si multi clienti zilnic. Garantam tratare prietenoasa, 10.000 {; (+41799110722 alina77@gmx.ch 235. Strainatate, colega outcall Caut

colega pentru outcall sociabila frumoasa pentru a ne desfasura activitatea impreuna pentru detalii contactat-ma, acelasi nr si la whatsapp. 11.111 {; (07480451794 236. Studio de masaj din Elvetia cauta

femei 18-45 Studio de masaj din Elvetia cauta femei 18-45 de ani. Suntem in zona bogata a Elvetiei,granita cu Liechtenstein. Multi clienti si cu bani . Se pot castiga o multime de bani chiar si fara sex ! 8.000 {; (+41799110722 metzger.ma@gmx.ch 237. Tabu Bar, club de noapte Austria

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 238. Taxi driver in UK, cautam soferi de taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com 239. Tinere Anglia conditii excelente Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut; 10.000 {; (00447379066384 240. Tinere Anglia, conditii super avanta-

joase, iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de castiguri rapide; 9.000 {; (00447379747178 monylove4u@gmail.com

241. Tinere Anglia, conditii super avanta-

Absolventi baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna; 3.500 {; (0746.525.225

2. Admin suport pt. un studio de videochat. Dorim o persoana sociabila, cu cunostinte de limba engleza si pc. Experienta reprezinta un avantaj, salariu de inceput 2.000 Lei. Program 12/24, 12/48 2.000 L; (0746.387.246 3. Admin, suport pt. un studio de videochat. Dorim o persoana sociabila, cu cunostinte de limba engleza si PC. Experienta reprezinta un avantaj, salariu de inceput 2.000 lei, 2.000 L; (0746.387.246 4. Admin, trainer studio videochat Salariu

atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro

5. Admin, trainer studio videochat, Legend Studio isi mareste echipa. Suntem in cautare de personal, pentru postul de admin/trainer. Oferim un pachet salarial atractiv. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 6. Admin, trainer studio videochat, Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de admin/trainer videochat.Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin (0728.450.828 office@legendstudio.ro 7. Admin/ suport pt. un studio de videochat. Dorim o persoana sociabila, cu cunostinte de limba engleza si PC. Experienta reprezinta un avantaj, salariu de inceput 2.000 lei, 2.000 L; (0746.387.246 8. Angajam Modele VideoChat Nu mai

poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu comisioane, fara reguli stupide, amenzi. Bonus angajare. Site-uri noi, trafic asigurat. 10.000 {; (0752.491.737 ministudiolux@gmail.com 9. Asistenta online, castiguri peste 20.000 Lei. Salariu garantat 6000 Lei. Bonus de angajare 3000 lei. Locatii selecte si program flexibil 6.000 L; (0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 10. Asistenta studenta personala, draguta, fizic placut, caut, cu disponibilitate mare pentru domn dragut, 37 de ani, se accepta si provincia, la nevoie se asigura locuinta, va rog seriozitate, mail, whatzapp (0726.525.947 bore.bore@yahoo.com

214. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +18 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha, (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

joase, iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447379747178

215. Night Club Pascha Graz, Austria, domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com

urgent, se cauta fete dragute si serioase 18-30 de ani pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, internet wifi, program flexibil, plata la zi 8.000 {; (00447379747178

categoria cuplu, nu este necesara experienta sau limbi straine. Programul de lucru este de 5 zile pe sapt. 5 ore online. Salariu fix 100 ron pe zi sau comision din incasari 30%. Zona Diham, (0730.664.364

216. Operator masini CNC Se cauta operator specializat, experienta, in masini CNC, la Roma, Italia. Se ofera salariu atractiv si eventual cazare. Pentru cei interesati exista site-ul:www.tecnoalarm.srl (+393493277396 valentinailie31@gmail.com

243. U.K Agentie VIP masage & escorting

Marea Britanie, zona centrala, locatie privata cauta colaboratoare 18+ pentru 2 locatii. Plata zilnica, bonusuri comision. Promovare permanenta discretie maxima. Contact Whats app; 10.000 {; (+447397032716

13. Best Studio recruteaza modele

217. Persoane, vreti sa lucrati in Elvetia

in cea mai mare si fumoasa vitrina de Geneva. (0041766372573 andreapenna1201@icloud.com

218. Personal castigati 6000-7000 CHF

saptamanal in studiourile noastre. Poti sa te inscrii prin e-mail, telefon / Whatapp/ Viber: +49 15163093563. Vorbim germana sau engleza bellezasclub@gmail.com 219. Personal feminin intre min. 18 ani, fara calificare, pentru Italia. Cunostinte minime de italiana, pregatire lb. italiana, se asigura masa, casa, net 1000-800 euro, (0733.543.969 220. Personal pentru fabrica cablaje auto

Germania, salariu de 2100 euro/luna, cazare, masa si asigurare medicala. Nu se cer cunostinte de limba germana. (0721.670.973

221. Plecari urgente pentru ingrijire

batrani in Italia (limba italiana la nivel de conversatie). Suna acum. Program luni-vineri: 9.00-17.00; (0344.263.179/ 0736.828.029 222. Qatar Escort Agency Qatar Escort

Agency cautam fete 20-32 ani pentru munca de escort in Doha; 15.000 {; (+393891423299

223. Scotia Doamne, domnisoare, 18 +,

castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 £/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare, detalii pe whatsapp. 5.000 {; (0720.324.281

224. Sef echipa, operatori utilaje, muncitor

asfaltari, Sef Echipa, operatori finisoare si compactoare asfalt: minim 2 ani experienta. Muncitorii nu trebuie sa aiba experienta in acest domeniu. Angajare directa de firma din UK: FP MCCANN, fara comisioane 2.000 {; (0735.872.118 angajari.irlanda@yahoo.com 225. Singapore fete pentru Singapore

serioase, cu sau fara experienta in apartamente private si hotele de 5 50% din castiguri substantiale, pasaport valabil pe 5 ani. Cunostinte lb. engleza. Poze pe whatsapp 10.000 {; (00447412732230/ 00447412732230 226. Sofer cu experienta cat. A si B, pt

Belgia-Bruxelles. Caut un sofer cu experienta in transport de persoane cu cat B si un sofer cu experienta pe scooter, motocicleta, vorbitori de franceza sau engleza, max 45 ani. Sal. 1.200-1.700 euro, 1.500 {; (0733.923.012/ +32488982938 danielguta74@yahoo.com 227. Soferi de tir comunitate, prelata, cu

experienta DK DE FR, transport asigurat, venituri 2000-2200 Euro/luna, certificat ADR si limba engleza constituie un avantaj, 2.200 {; (0749.032.545 228. Soferi pentru Berlin si nordul Ger-

maniei 1400-2600 euro. Se cauta soferi si soferite pentru zona Berlin si nordul Germaniei dubite 3,5 t categoria B pentru posta DPD, cunostinte minime limba germana, salariu începand de la 1500 se ofera si cazare, 1.500 {; (+4915210860710 229. Soferi posesori de permis cat.

CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 230. Soferi profesionisti comunitate

cond.auto profesionisti (experienta); Contract de munca per.nedeterminata; m(Autocamioane Mercedes Euro 6, prelate);Se lucreaza : 9 sapt. Lucru/3 sapt.acasa.Se asigura : - tp.la si de la 2200 euro/luna; 2.200 {; (0749.205.854 231. Spania, Barcelona, Madrid escorte,

case private, Barcelona angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, casa sau 50-50% depinde de locatie, castig, 10.000 {; (+34602673664 alina77@gmx.ch

242. Tinere cu sau fara experienta

244. Uk, Anglia, maxima seriozitate, fete

serioase, doritoare sa lucreze ca escorte pe casa. Varsta cuprinsa intre 18-30 cu sau fara experienta, castiguri foarte mari, 50/50 mai multe detalii la telefon sau pe whatsapp; (04407404786113 Corynaa886@gmail.com 245. Uk, colega de apartament, escorta si

masaj, buna, caut colega de apartament, pentru a lucra in domeniul escorta si masaj, cu sau fara experienta. Rog si ofer seriozitate maxima; 12.000 {; (00447902000685 Maya.escort123@yahoo.com

246. UK, colega de apartament, escorta si

masaj, buna, caut colega de apartament, pentru a lucra in domeniul escorta si masaj, cu sau fara experienta. Rog si ofer seriozitate maxima; 12 {; (00447401831852 mariaanna526@yahoo.com

247. ULLRICH Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth. Angajeaza Soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Salariu 1.850 euro brut +100 euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 248. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth angajeaza soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 249. Urgent 2 fete caut urgent fete cu

varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii pe whatsapp. 8.000 {; (447404191560 250. Vila de lux la hotar cu principat Liechtenstein Elvetia, bani la greu castig de neuitat, propunem locuri de munca pentru femei frumoase de la 18 pana la 45 de ani, salarii de la 15.000 euro pe luna si mai sus 15.000 {; (+41799110722 alina77@gmx.ch 251. Villa Venezia, Germania. Joburi pt.

tinere 18+ cu/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate. Vrei sa faci parte in echipa noastra? Atunci trimite-ne pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de; (004915115735495 jobsforgirls@villavenezia.de 252. Vopsitor, sablator industrial Societate din Spania angajeaza vopsitori-sablatori. Relatii la telefon. CV-urile se depun la adresa de e-mail: (0722.111.156 office@terralwind.com 253. Zidar Spania societate din Spania

angajeaza zidari - 12 locuri. Relatii la telefon 0722.111.156. CV-urile se depun la adresa de e-mail: office@terralwind.com 1.600 {; (0722.111.156 office@terralwind.com 254. Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 255. Zurich, Elvetia club de lux te invita

sa faci bani Club de lux situat in centrul orasului Zurich te invita sa faci cei mai multi bani vara asta. Preturi mari, castiguri bune, locatie de top, clienti bogati: asta inseamna Club 12. 15.000 {; (0041765275667

11. Asistenta, tanar 35 de ani, dragut, educat si discret caut o doamna sau domnisoara, 2-3 ore pe saptamana, discretie si seriozitate. Astept mail cu poze la adresa email. affection122016@gmail.com 12. Baiat, caut colega pt. videochat, la

videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 14. Camhost, Iti place sa socializezi?

30. Colega pentru masaj Masaj, conditii foarte bune, rog doar persoane de calitate, preturi incepand de la 100, program lejer. Rog seriozitate. Rog contact pe WhatZap. 1.000 L; (0734.046.144

58. Fete vrei sa ai cel mai mare procent real de pe piata si sa fii 100% in legalitate? Te sustinem cu 500$, bonus de bun venit, pe loc la semnarea contractului; 7.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro

31. Colega pentru masaj, colega locatie de lux, clientela selecta, cu sau fara experienta, an domeniu, varsta minima 18 ani, fara nici o cheltuiala din partea ta. Detalii suplimentare la tel. 400 L; (0746.449.335 alexandra.erog@gmail.com

59. Fete / modele Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit garantat 5000 Lei/ Luna, comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$, plata zilnic/bilunar, comision 50-80% net; 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297

32. Colega urgent Caut colega serioasa care isi doreste sa faca bani inca din prima zi. Nu conteaza varsta sau aspectul fizic. Iti pot oferi si cazare daca esti din provincie; (0728.916.809 33. Colega videochat sector 1 Cuplu dragut, cautam colega pentru videochat pentru a lucra la trio. Avem locatie. Nu este necesara experienta sau limba engleza, varsta minima 18 ani (0730.811.358 34. Colega, caut colega serioasa, am

locatie centrala ! Doresc o fata cu care sa ne impartim cheltuielile! Da-mi un bip sau un msg in cazul. In care nu-?i raspund; (0761.266.222 35. Colega. Caut colega de apartament.

Pentru a lucra in domeniul masajului. Clientela formata. Totul este 50/50. Mai multe detalii la telefon. (0721.173.264

36. Colega. Caut colega apartament, castiguri mari garantate, ofer cazare la nevoie, program la alegere, facilitati (solar, fitness, bonus), pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 3.000 {; (0723.788.673 37. Colege ambitioase, care doresc un job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937 38. Dansatoare si dame de companie

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5000-10000 euro/luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la telefon. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 39. Dansatoare, night club ultracentral, angajeaza in conditii excelente: receptionera, dansatoare si maseuze.Posibilitate de cazare gratuita, venit minim asigurat pe seara. (0734.977.102 40. Dansatoare- Night Club Pascha Graz Austria cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata.Castiguri substantiale.Informatii Sms / Apel / WhatsAp. Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 41. Doamne si domnisoare pt. videocon-

19. Cluburi de lux ofera locuri de munca in Londra pt d-soare si doamne 18+, pe flaturi sau club , cu sau fara experienta , ca escorte sau dame de companie .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full , gen VIP-Featured.Se lucreaza pe apartamente de lux , garantam castiguri mari si experienta in domeniu .Plata se face zilnic , comisionul este de 50 % si oferim discretie absoluta .Contactati-ne pe tel / what's up . Pentru angajare avem nevoie de cateva poze reale . (00447459770496 20. Colega aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, locatie ultracentrala, clientela formata, vechime 7 ani, banutii se fac 400 si 900 lei pe zi, ofer cazare pentru provincie. Suna pt. detalii, 5.000 {; (0721.698.543 21. Colega caut colega cu varsta cuprinsa intre 18-45 de ani, cu sau fara experienta cu bun simt si sociabila. Daca iti doresti un job stabil si relaxant cu program flexibil te incurajez sa ma cunosti. Pupici; 5.000 {; (0735.224.834 22. Colega serioasa, responsabila, comu-

nicativa, educata cu f?r? experienta se poate ?i din provincie, 3.000 {; (0722.918.195 alina_ilie82@yahoo.com

23. Colega Anglia Caut doar fete serioase si dornice de castiguri rapide, ofer discretie si profesionalism. Mai multe detalii pe whatsapp la nr 00447846166759. (00447846166759 rominabubu12@gmail.com

43. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 44. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti

gasiti un loc de munca? Va asteptam in echipa noastra. Pentru interviuri sunati la nr. de tel., 4.000 L; (0799.617.440 kira.studio@yahoo.com

46. Domnisoara sau doamna pentru masaj la domiciliu, exclus profesionistele, astept oferte pe mail, 100 {; facilities.suport@gmail.com 47. Domnisoare, doamne daca ai minim

18 ani, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, iti oferim contract de munca, comision crescator si bonusuri de performanta. Te asteptam in echipa noastra, 2.000 {; (0723.644.654 Joybucuresti@gmail.com 48. Elvetia, maseuze pentru salon erotic

echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 51. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 52. Entertainer online 4000 lei bonus angajare, 4000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6.000 lei plus procente 50%-70%, operatii estetice. 6.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

54. Fata caut colega pentru videochat

27. Colega masaj urgent, serioasa, cu

bun simt, banutii se fac garantat din prima zi locatie cu vad format, program de zi, flexibil, zona centrala uniri (zeptar)L-S 12 21 100 L; (0734.522.735 28. Colega masaj, cu/ fara experienta,

varsta minima 18 ani, aspect fizic ingrijit, clientela formata, seriozitate si discretie, ap. 3 cam, doar fete serioase; (0763.277.559 29. Colega outcall Caut fata draguta pen-

tru outcall Londra - Luton conditii avantajoase pentru detalii mesaj pe whatsapp 07480451794 10.000 {; (07480451794 babesoflondon93@gmail.com

caut colaborare cu o fata pentru categoria cuplu, cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei); (0730.821.689 55. Fata, caut colega pentru videochat.

Ofer garsoniera unde sa munceasca, conturi, ajutor, program la alegere si procent de 60%, plata zilnica. Pentru detalii ,contactati-ma pe whatsapp. Rog seriozitate; (0730.821.689 56. Fete iti doresti venituri mari realizate

intr-un timp scurt?Cunosti limba engleza si iti place sa socializezi online? Aplica pentru model part-time si programeaza un interviu chiar azi; 5.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 57. Fete studio lux, Piata Muncii, angajam

modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.503 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

87. L'femme Royale Salon masaj erotic Bucuresti. esti tanara si doresti sa ai parte de castiguri substantiale zilnice? Atunci contacteaza-ne si poti face parte dintr-un colectiv unic, tanar si incitant... rafinament, stil si eleganta; 9.000 {; (0739.147.365 monylove4u@gmail.com 88. Legend Studio angajeaza modele socializare online fete. Alege Legend Studio, iar seriozitatea iti va fi rasplatita cu city break-uri in functie de performante, sedinte la spa, make-up, plus un salariu minim garantat de 4.000 Lei 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 89. Legend Studio- Modele socializare online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 90. Masaj erotic, angajam colege noi pen-

tru masaj erotic. Conditii deosebite, seriozitate, castiguri mari, pentru persoane care vor sa fie independente. concept exclusiv, super echipa, doar masaj, caut colega. 3.000 {; (0729.683.433 diamondlounge2013@gmail.com 91. Masaje de relaxare Tehnician maseur

arta in masajele de relaxare totala, masaje sportive, celulita, efectuez masaj dnilor si doamnelor pe masa cu ulei special, tot corpul, ceafa, gambe, muschii încordati, dureri lombare, 100 L; (0732.792.071/ 0732.792.071 92. Maseuza domn generos, caut urgent maseuza pt masaj relaxare, exclus sex. Ofer 200-300 lei/sedinta in functie de durata si pricepere. 300 L; (0721.540.254 93. Maseuza salon cu vechime adevara-

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 94. Maseuza Cabinet masaj maseuza pentru cabinet masaj, cu sau fara experienta; 2.000 L; (0731.974.980

95. Maseuza cu, fara experienta Salon masaj angajaza urgent o maseuza cu/ fara experienta, aspect fizic placut si ingrijit. Conditii legale de munca, paza si protectie. Oferim si pretindem seriozitate, 2.500 {; (0735.651.849

67. Fete pentru salon de masaj erotic

96. Maseuza pentru 3 saloane de lux

Angajez fete pentru salon de masaj erotic Rondul Alba Iulia Decebal.Se lucreaza doar pe timp de zi. Nu percep taxe si comisioane. (0720.243.089 cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

70. Fete, la Studio 27 primesti plata zilnic,

ai program flexibil si cele mai mari bonusuri de pe piata. Garantam castiguri de 300010000 $, adult/non-adult, zona Unirii, 10.000 {; (0765.640.271 hr@studio27.ro 71. Fete, cupluri videochat cu plata

instant, arta de a face bani, pentru fete, cupluri cu/fara experienta, vii cand vrei, stai cat vrei, pleci cand vrei cu banuti la buzunar, regula bunului simt este singura, www netlive.ro 1.500 {; (0723.725.594 HARAPALB84@gmail.com

sector 2 si 3 cu sau fara experienta, pentru locatia Attraction Club Massage&Spa, locatie cu clientela formata, de calitate, masaje garantate, comision mare, toate consumabilele asigurate. 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 97. Maseuza program flexibil cautam per-

soane tinere de sex feminin, aspect fizic placut, sociabile si serioase. Pachet salarial foarte atractiv, mediu de lucru prietenos, nu se lucreaza noaptea. Salonul se afla pe Floreasca. (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com 98. Maseuze angajam pt salon cu

vechime de 9 ani pe piata fete cu bun simti si aspect fizic placut, experienta in arta masajului este un atu se lucreza cu 80% straini bani se fac din prima seara. Urgent; (0756.239.616 99. Maseuze Te invitam sa te alaturi echipei noastre de elita ! Cea mai buna alegere pentru venituri excelente. Iti oferim un mediu de lucru profesional, contract cu carte de munca, salariu motivant si cele mai bune comisioane de pe piata. Aplica acum www.monamour-masaj.ro/angajari 3.000 {; (0732.889.966 100. Maseuze cu sau fara experienta

72. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

73. Fete, modele online. Probleme cu

101. Maseuze cu/fara experienta, alatura-

banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639 74. Fete, modele, salariu garantat de

pana la 4.000 ron. Ti-ai dorit dintotdeauna un job unde tu sa fii propriul tau sef, sa ai venituri reale intre 1.000$ si 5.000$, Ai nevoie de plata zilnica, site-uri cu trafic, promovare, daca da, te asteptam, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

76. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4000 lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100% pentru prima perioada, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

50. EmpressV Studio, cea mai buna

86. Job, cazare, locuri limitate, comision de pana la 90%. Lucreaza din confortul unei garsoniere special amenajata pentru tine, dotata cu aparatura performanta, bonusuri de angajare si eventuale posibilitati de cazare, 1.500 {; (0774.482.177 monroe.studio@yahoo.com

tru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0725.319.598/ 0725.319.598 blue.moonline@yahoo.ro

49. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de Top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

25. Colega de apartament, locatia ultra-

masaj erotic, doar masaj, plata la zi, seriozitate, cu sau fara experienta, la mine totul merge bine + independenta financiara. Diana; 3.000 {; (0721.765.906

66. Fete pentru masaj, personal fete pen-

75. Fete, modele, salariu garantat de pana la 4000 Lei, comision progresiv 50%70%, 200 $ bonus de recomandare, vacante oferite in functie de performanta, procent de 100 % pentru prima perioada 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

24. Colega Berceni Venituri din prima zi, suna pentru mai multe detalii si sigur iti va conveni oferta. (0762.564.053

26. Colega masaj caut colega pentru

65. Fete pentru masaj angajam fete pentru masaj cu/ fara experienta, varsta minima 18 ani, aspect fizic ingrijit, seriozitate si discretie, doar fete serioase; 3.000 L; (0762.442.852 geishaspath@gmail.com

lux, Elvetia. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri. 5000-7000CHF / luna Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360

53. Exclusiv feminin pentru conversatii online oferim bonus 3.000 Lei/cadou interventii estetice, salariu fix garantat 4000 Lei + procent 50%, program la alegere, abonament fitness/solar. Camere fumatori si nefumatori. 3.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

centrala, program de zi, flexibil, igiena, discretie. Castiguri substantiale zilnice, ofer si cer seriozitate 5.000 {; (0721.698.422

64. Fete maseuze pentru masaj, oferim cazare gratis cautam fete cu sau fara experienta angajam fete din provincie cu carte de munca si cu cazare gratis conditii foarte bune si venituri mari ne puteti suna direct sau sms pe numarul: 3.000 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com

69. Fete peste 18 ani pt. poze si filme usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro

45. Doamne. Aveti peste 30 de ani si nu

18. Caut colega pentru masaj, Dristor, Baba Novac, caut colega serioas? cu aspect fizic placut, program de zi flexibil. Eu ma ocup de toate cheltuielile. Locatie veche cu clientela formata. Daca doresti sa faci bani, suna-ma, 400 L; (0785.354.158

63. Fete frumoase, +18 ani dornice de castiguri rapide Germania, casa privata ,la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 + . Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite,clientela formata. detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de

42. Doamne si domnisoare, studente sau pensionare, cautam exclusiv personal feminin pentru activitatea de videochat, cu sau fara experienta, salariul atractiv, comisioane 50-70%, program flexibil. Se cere si se ofera seriozitate, bonusuri periodice. 2.500 {; (0766.219.049 justsee200@yahoo.com

15. Castiga mii de dolari din videochat. Iti

17. Caut colega de apartament, fata cu aspect fizic placut, varsta minima de 18 ani, cu/ fara experienta. Plata zilnic si program la alegere (zona Drumul Taberei, sector 6), 1.000 {; (0723.788.673

62. Fete doar pentru Masaj Salon de masaj din Bucuresti cautam fete doar pentru masaj exclus alceva salonul se afla linga hotel hilton si radisson clienti majoritatea straini.pentru mai detalii si interviu sunati la: (0755.665.500 alexandraalexandra390@yahoo.com

68. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

16. Caut colega cu sau fara experienta. Sos. Pantelimon caut colega, clientela formata, seriozitate si discretie. Doar fete serioase. (0768.385.427 secretelevietii91@gmail.com

61. Fete cu/fara experienta 3000$ lunar Privatt Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program 4 , 6 sau 8 ore, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Te asteptam. 3.000 {; (0760.387.829

versatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701

Vrei o cariera de succes? Echipa EliteLook Agency vrea sa te cunoasca. Aplica daca esti ambitioasa si esti pregatita sa te dedici realizarii visului tau! (0748.988.898 ask@elitelook.ro doresti venituri garantate de minim 1.000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752

60. Fete cu sau fara experienta, conversatii online vrei sa castigi peste 2.500 $ lunar, Privatt Studio este locul potrivit. Suport/ training 24/24, plata zi, saptamana, bilunar sau lunar. Camere moderene, aparatura performanta locatie centrala 2.500 {; (0727.232.513 tech.studioprivatt@gmail.com

77. Fete. Masaj erotic situat central anga-

jeaza fete in conditii legale pentru masaj. Se ofera comision din incasari+ salariu; (0721.243.749

78. Fetish World Videochat Studio anga-

jeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; www.fetish-world.ro (0766.016.639 79. Hostess online. Salariu garantat 6000

ron, comision pana la 80% si costumatii cadou. Avans din prima zi pana la 4000 ron. Plata zi, saptamanala, bilunara. Posibilitate credit casa/masina. 6.000 L; (0760.657.114/ 0764.140.118 officegorgonize@yahoo.com

80. Hostess online Legend Studio, studio

de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

81. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 82. Hostess online Legend Studio. Postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

te echipei noastre de profesioniste. Cea mai buna alegere pentru venituri wooow. Comisioane 100-200 lei/h. Pentru noi nu esti angajata, esti partener de afaceri; 10.000 L; (0720.114.488 office@confidential.ro

102. Maseuze pt. Fantasy Masaj full time

sau part time. Va invitam sa va alaturati echipei noastre intr-o locatie centrala, curata si moderna. Pachet salarial atractiv si un loc de munca legal, sigur si civilizat 1.500 {; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 103. Maseuze salon masaj erotic Con-

stanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com 104. Maseuze zona Titan Pallady, 17:0003:00, salon lux, renovat complet nou, discret, urgent maseuze cu sau fara experietna, ture 10 ore, 5 zile cu 2 libere, comisioane de la 90 lei, tipsuri, cazare gratuita, plata la zi, consumabile asigurate; 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 105. Maseuze, cele mai bune comisioane

La Mon Amour Massage. Esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta! Mon Amour Massage, cel mai important furnizor de servicii de masaj erotic de lux din Bucuresti, este mereu in cautare de noi talente care sa se alature echipei noastre de maseuze de elita. 3.000 {; (0732.889.966/ 021.316.88.38 manager@monamourmasaj.ro

106. Maseuze, cele mai mari comisioane,

urgent, 14-24 urgent maseuze cu sau fara experienta, garantat minim 400 lei pe zi, comisioane f mari, tipsuri, program in ture, 3 locatii de lux sector 2 si 3 clienti fideli, promovare intensiva. Tura 14:00-24:00 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro

113. Model online la JustYou. Promovare

rapida. Bonus angajare pana la 4100, salariu 5128 L procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Contract de munca. Contactati-ne. Decontam taxiul pentu interviu, 5.128 L; (0770.752.856/ 0745.651.791 officejustyou@gmail.com 114. Model videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 115. Modele Oasis Studio ofera salariu fix 3000 lei daca indeplinesti anumite conditii. Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, comision intre 50%-80%; 3.000 L; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro 116. Modele feminine cu sau fara experi-

enta fete, cupluri, nu ai suficienti bani pt. nevoile si dorintele tale, noi suntem solutiahttp://sheebastudios.ro/salariu fix 2000lei 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 117. Modele feminine cu sau fara experienta online salariu fix fara target, comisioane, site-uri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 118. Modele feminine cu sau fara experienta, te asteptam la noi, bonus angajare. Fara reguli stupide sau amenzi. Lucram cu zambetul pe buze in fiecare zi 3.000 {; (0746.387.246 119. Modele fete sau trans Privatt studio angajeaza fete, transexuali si casniceCe iti oferim: plata se face la zi, la saptamana si la doua saptamani in functie de alegerea ta. Nu am intarziat niciodata cu o plata; 2.000 {; (0763.174.683/ 0760.387.829 simonacaldirannn@gmail.com 120. Modele fete, studente, casnice. Independenta financiara de acasa sau de la studio procent intre 50% si 75%. Oferim plata zilnica/perioada, bonusuri, garantat 60% prima luna din studio, cazare. Be your own hero. Ce mai astepti? (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 121. Modele fete, studente, conversatii online Esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar, esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 122. Modele fete, studente, conversatii online esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar, esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels, (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 123. Modele fete, studente, conversatii online Sky is the limit, la Secret Models poti castiga atat de multi bani cat iti propui pentru a-ti indeplini toate visurile. Plata la zi/ perioada, bonusuri atractive, garantat 60% prima luna, cazare (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 124. Modele fete, studente, conversatii

online. Esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar? Esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si Model de Videochat la SecretModels; (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 125. Modele fete, studente, part time, full time esti studenta in Bucuresti si iti doresti sa devii independenta financiar? Esti la doar un telefon distanta de beneficiile ca si model de videochat la SecretModels (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 126. Modele fetish, bdsm, TeatruStudio cauta modele fetish, BDSM pentru sesiuni online. Experienta, profesionalism, decor, atelier vestimentar propriu. Engleza mediu, trainer, 65%+bonusuri de performanta, sedinte foto profesionale. (0768.663.442 teatru.studio@yahoo.com 127. Modele fetish, program flexibil, legal-

itate DarkAngelStudio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish non-adult, locatie lux, decoruri, tinute, sedinte foto profesionale, carte de munca, legalitate. Alege sa castigi bani, 128. Modele fetish/ adult/ non adult/ non

nude fetish, program flexibil, legalitate. DarkAngel studio cu sediul in Bucuresti, Piata Muncii, angajeaza modele fetish nonadult, locatie lux, tinute, sedinte foto, carte de munca, legalitate. 5.000 {; (0728.575.937 129. Modele online salariu fix 2000 L, fara

target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 130. Modele online studio lux, Piata Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro

131. Modele online Supreme Studio iti ofera castiguri intre 3.500$- 7.800$ lunar. Bonus angajare 700$. Program optional. Plati oferite zilnic, saptamanal, bilunar. Puncte de lucru: Unirii, Crangasi, Obor, Universitate, 7.800 {; (0728.611.611/ 0768.515.515 supremeoffice@yahoo.com 132. Modele online cu sau fara experien-

ta, angajam colege varsta minima 18 ani, locatie centrala, program flexibil, seriozitate, castiguri atractive. Plata se poate face zilnic. Nu avem reguli si amenzi 1.000 {; (0735.342.378 clara_beby@yahoo.com 133. Modele online fete, bonus angajare, ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara 3.000 {; (0746.387.246 134. Modele online fete, bonus angajare, ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.000 {; (0746.387.246

107. Maseuze, oferim cazare gratis in Bucuresti, cu sau fara experienta, comisioane foarte mari pentru maseuze, avem un mediu de lux si o echipa tanara si avem clientela formata. Sunati sau sms. 3.000 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com

135. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

108. Maseuze. Salon masaj situat central

136. Modele online pentru NaughtyKats

angajeaza maseuze in conditii atractive si legale. Se ofera procent din incasari+ salariu. Program 21.00- 05.00. Duminica liber; (0721.243.749

83. Hostess, modele, dans, masaj, oferim cazare Club privat ofera comision foarte mare. Angajam, calificam, tinere peste 18 ani pentru hostess, dans, masaj erotic, club privat si salon masaj, maxima siguranta, cazare gratis, sunati sau sms la: 3.500 {; (0768.278.591 office5555@yahoo.com

109. Menajera tanara, fara prejudecati, pt

84. Hostesse, dansatoare pentru Club din Bucuresti varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, simpatice si pline de viata, cu sau fara experienta, program de lucru 5 seri pe saptamana, cunostinte minime de limba engleza, cazare. Tel/Whatsapp: 0752068887 (0752.068.887 anuntnewstyle@yahoo.com

111. Mistress, bonus angajare 950 $, vrei

85. Job Germania Daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (0041799110722 alina77@gmx.ch www.russianbabesescort.de

27

un cuplu din Bucuresti. Program flexibil, salariu plus bonusuri. (0729.179.406

110. Mistress videochat, Studio Belleboudoir, te asteptam la noi, bonus angajare, discretie, trei variante de salarizare 2.000 {; (0746.387.246

un venit peste asteptari, noi suntem ceea ce cauti, angajam modele pentru categoria fetish (mistress). Daca te tenteaza acest anunt, nu ezita sa suni pentru a-ti face o programare la un interviu. (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 112. Model online Hai in echipa JustYou.

Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop. 5.128 L; (0745.651.791/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

personal feminin cu/fara experienta. Salariu 6000 lei + procent 50%-70%. Bonus 900$. Program optional. Locatii in toate sectoarele. Decontam fitness, spa, solar ,gene, unghii, interventii estetice; 6.000 {; (0770.456.112/ 0784.458.616 studionaughtykats@gmail.com 137. Modele online, bonus angajare ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara. Salariu fix 2000 Lei + comision 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 138. Modele online, doar fete, cu sau fara

experienta pt videochat. Comision 55% plata zilnica, 65% plata bilunara, bonusuri sau salariu fix 2500 ron. Gratis abonament la fitness, solar, make up, cazare si costumatii. Zona Diham. (0730.664.364

139. Modele online, doar fete, cu sau fara

experienta pt videochat. Comision 55% plata zilnica, 65% plata bilunara, bonusuri sau salariu fix 2500 ron. Gratis abonament la fitness, solar, make up, cazare si costumatii. Zona Diham. (0730.664.364

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

10 octombrie 2018

LOCURI DE MUNCÅ 140. Modele online, Piata Muncii Legend

Studio angajeaza fete cu sau fara experienta pentru sesiuni online, program la alegere, sedinte foto gratuite, suport 24/24. Zona ultracentrala, plata zi/ saptamana/ bilunar. Fa-ne o vizita, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 141. Modele online. Ai vrea sa castigi in fiecare zi mii de dolari? Devino acum model la Fetish World, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, www.fetish-world.ro (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 142. Modele pentru sedinte foto erotice Se cauta modele pentru sedinte foto erotice pentru o colectie privata. Confidentialitate. emodelsint@gmail.com 143. Modele pentru videochat PoshMod-

els oferim seriozitate si profesionalism, comision atractiv, engleza nivel mediu, atelier vestimentar propriu. Castiguri intre 1000 si 5000 $. Locatie lux. Program flexibil (0768.666.442 office@poshmodels.ro 144. Modele procent 60%, asigurare

medicala privata Modele cu sau fara experienta sunt binevenite in echipa noastra, locatie noua langa Mega Mall - contracte legale, bonus angajare/ recomandare 500 dolari. 4.000 L; (0775.345.090/ 0770.853.919 office@twinstudio.ro 145. Modele socializare online - Decebal,

postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 146. Modele socializare online Decebal,

iti faci griji ca nu vei avea cum sa te sustii la facultate. Legend Studio vine in intampinarea ta. Castiga un comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 147. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

148. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

149. Modele videochat Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 150. Modele videochat Avem job-ul per-

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 75% din incasari. Alege mediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 151. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, comision din studio pana la 70%, site-uri diverse, program flexibil. Bonus angajare, bonusuri performanta, venituri garantate, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

152. Modele videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 153. Modele videochat Nu mai poti lucra

de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu comisioane, fara reguli stupide, amenzi. Bonus angajare, asigurat. Site-uri noi, trafic asigurat, 10.000 {; (0752.491.737 ministudiolux@gmail.com 154. Modele videochat cu fara experienta

Decebal vrei un job ca o vacanta? Vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Ai nevoie de plata zilnica, promovare si trafic pe cele mai bune siteuri? 5.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

155. Modele videochat cu sau fara experienta alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

169. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro 170. Modele videochat, Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

171. Modele Videochat, Vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+cazare gratuita. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro; (0730.752.752 172. Modele videochat, transexuali, fete,

femei, Cautam modele transexuali feminine, fete/ fem, serioase si ambitioase pt castiguri nelimitate. Nu este nevoie de experienta. Cerinta limba engleza, majora, energie pozitiva si multa ambitie. 2.000 {; (0721.777.699 showtimestudio@gmx.com 173. Modele videochat: cupluri, fete, bai-

196. Personal Privattstudio.space suntem in cautare de colaboratori fete pentru mediul online. Oferim bonusuri atractive si plata zilnica, pozitionati in centrul Bucurestiului, privattstudio.space (+40763174683 simonacaldirannn@gmail.com 197. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 198. Personal, renunta la monotonie. Unic in Bucuresti! Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membrii printr-un decor unic! Nu te mai chinui sa cauti louri ferite de ochii lumii; apeleaza la Sheeba Studios. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 199. Receptionera pt. salon de masaj. Salariu atractiv + comision. Aspect fizic placut, engleza nivel mediu, experienta este necesara rog si ofer seriozitate. Castigurile depasesc 2.500 L pe luna, 2.000 L; (0756.239.616 200. Rich Girls Studio, vrei un job cu veni-

eti, cunostine limba engleza mediu (pentru a purta o conversatie), o stare de spirit buna si seriozitate.Zona Stefan cel Mare, 1.000 {; (0761.295.427 paradise.studio@yahoo.com

turi garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

174. Modele videoconferinte online, angajam fete, baieti cu varsta minima 18 ani cu sau fara experienta cu aspect fizic placut, care sunt dornice, dornici sa castige cu mult peste medie. Plata zilnica, saptamanal, bilunar. Zona centrala. 2.500 {; (0761.594.235

201. Secretara open mind, caut o sec-

175. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 176. Modele, Winstudio, ultracentral, Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 177. Modele, renunta la monotonie unic

retarea open mind model, intre 25 si 35 de ani. Ofer salariu de 1000 si daca e nevoie si cazare si masa; 1.000 {; (0728.491.825 202. Sheeba Studios angajam personal, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri, bonus angajare platit imediat http://sheebastudios.ro/ 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 203. Studente part time - full time 3.000 $

lunar Fete pentru videochat. Program 4, 6 sau 8 ore in functie de disponibilitate. Suport 24/7, sedinta foto aparatura si camere individuale. Plata la zi, saptamana bilunar sau lunar. Aplica azi. 3.000 {; (0760.387.829 204. Studio de masaj din Elvetia cauta

in Bucuresti. Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membrii printr-un decor unic. Nu te mai chinui sa cauti locuri ferite de ochii lumii; apeleaza la Sheeba Studios 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

femei 18-45 de Studio de masaj din Elvetia cauta femei 18 -45 . Suntem in zona bogata a Elvetiei,granita cu Liechtenstein. Multi clienti si cu bani . Se pot castiga o multime de bani chiar si fara sex ! 8.000 {; (+41799110722 metzger.ma@gmx.ch

178. Modelele cu /fara experienta 18+,

205. Studio Gorgonize angajam modele

esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii "Rich" Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

179. Modelele cu sau fara experienta 18,

206. Sweet Touch angajeaza maseuze cu

esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

sau fara experienta. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente; 2.000 {; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

180. New Blue Up cauta fete dragute care

207. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

181. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

182. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich,ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 208. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. 50-150 lei/ora. 9.000 {; (0730.222.270/ 0732.119.900 209. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie oferim cazare, calificare si angajare legala ptr domane si domnisoare pe postul de maseuza. 3 Saloane cu vechime 15 ani in centrul Bucurestiului. Castiguri peste 2000 euro/luna 3.000 {; (0730.222.270/ 0720.057.901

rienta, angajam modele videochat cu sau fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

183. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

210. Tinere min. 18 ani, cu sau fara experienta, urgent salon masaj erotic angajeaza fete cu aspect fizic placut, venituri substantiale, program flexibil, plata zilnic, oferim cazare pt fetele din provincie, discretie si colectiv tanar. 6.000 {; (0739.147.365 monylove4u@gmail.com

157. Modele videochat cu, fara experien-

184. New Blue Up, cautam fete dragute

211. Tinere, salon masaj situat in centrul

156. Modele videochat cu sau fara expe-

ta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 158. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Devino model la Legend Studio si castiga un salariu minim garantat de 4.000lei sau proncent intre 50% si 70%! Bonus 200$ daca ne recomanzi unei prietene, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 159. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 160. Modele videochat cu/fara experienta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 161. Modele videochat cu/fara experienta

Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

162. Modele videochat cu/fara experienta

Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 163. Modele videochat Piata Muncii din

studio, plata la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 164. Modele videochat, ai nevoie de bani? Castiga minim 5000 usd lunar. Angajam modele online, experienta nu este necesara, limba engleza conversational. 5.000 {; (0745.069.444 bvstudiochat@gmail.com 165. Modele videochat, castiga comision

100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 166. Modele videochat, Cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 167. Modele videochat, Cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 168. Modele videochat, comision 60%, fete 18+, casnice. Showtime Studio angajeza modele videochat fem majore, studente/casnice sau modele cu experienta din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%. 2.000 {; (0721.777.699 showtimebuc@gmail.com

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 185. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 186. New Blue Up. Cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 187. Oasis Studio angajeaza admin, train-

er, suntem un studio cu echipa exclusiv feminina care isi mareste efectivul 3.000 L; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro 188. Performeri videochat de acasa

PinkBlack Agency angajeaza performeri pentru a lucra de acasa. Oferim plata bilunara, contract de colaborare intr-un cadru legal, program flexibil, bonusuri accesibile, training si suport tehnic. 3.500 {; (0746.525.225 189. Persoana suport tehnic - videochat

suntem in cautarea unui coleg (baiat cu varsta cuprinsa intre 25 si 35 de ani) care sa ocupe postul de suport tehnic IT. Experienta este necesara; (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 190. Persoane videochat de acasa

videochat-ul de acasa nu a fost nici o data mai usor, cu noi ai parte de tot supportul necesar la inceput de drum. Colaboram cu persoane care vor sa lucreze de acasa, cu sau fara experienta; 3.500 {; (0746.525.225 191. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 192. Personal feminin Beneficiezi de un

procent de 60%, conditii ultramoderne in locatie centrala, un bonus de 500 $ garantat si cel mai bun training. Cautam fete cu/ fara experienta, varsta minima 18 ani, 3.000 {; (0769.839.200 mihaela.empire@gmail.com

vechi, angajeaza 2 tinere cu aspect fizic. placut si ingrijit. Mai multe detalii la tel; 2.000 {; (0735.651.849 212. Tinere, modele online, studio

videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 213. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 214. Trainer - personal feminin esti plina

de energie si te consideri o persoana ale carei idei duc la rezultate excelente? Ai experienta in domeniu si intelegi necesitatile unui model? (0751.124.276 hr@unicornagency.ro 215. Trainer admin videochat Decebal,

Legend Studio ofera un pachet salarial atractiv. Cautam personal feminin, cu experienta pe un post similar ca model, trainer sau admin (0728.450.828 office@legendstudio.ro

216. Trainer videochat. Studio exclusiv feminin recruteaza personal pentru postul de trainer. Se cere minim 6 luni experienta in domeniu, limba engleza, program 8 h/5 zile. Posibilitate de avansare salariala si profesionala, 2.500 L; (+40765640271/ +40765640271 hr@studio-27.ro 217. Vicious Girl Experience Erotic Mas-

sage angajam domnisoare. Esti plina de viata si cu zambetul pe buze, dar si putin nebunatica? Hai la un salon unde punem accent pe respect si curatenie. Vicious girl e o experienta unica pentru fiecare. (0758.731.867 contact@viciousgirl.ro 218. Videochat de acasa Shy Girls Stu-

dio videochat de acasa prin intermediul unui studio, beneficiezi de training, suport tehnic, contract legal. Contact Shy Girls 5.000 {; (0733.973.445 conturi@shygirls.ro 219. Videochat de acasa, supluri si

femei singure demareaza-ti biznesul de videochat de acasa, indiferent de varsta ta si zona in care stai. Decoram camera si iti imprumutam echipament daca e cazul. Angajam pana in 72 ani. Daca stii engleza, va ajuta. 1.200 {; (0754.406.180 z17@tuta.io 220. Videochat non adult Stai de vorba

Imobiliare vânzåri GARSONIERE Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoanelor varstnice imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog multa seriozitate; (0785.600.552

4. Bona, acord supraveghere scolari, teme, evaluari concursuri, probleme de adaptare scolar- educationale, sunt invatator- profesor; (0740.010.067/ 0771.095.775 5. Bona, experienta, serioasa, doresc sa

am grija de copii; (0720.498.562

6. Calcatoreasa, 37 ani, familista, calc pentru o doamna sau o familie. Exclus domni singuri. Plata la zi; (0763.957.704

Garsoniere

27. Berceni dec., et. 1/5, 35 mp, 2014,

1. 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata cu boxa la subsol inclusa in pret, in imobilul P+2 la o distanta de doar 12 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Pretul nu contine TVA 5% 44.900 {; (0724.808.488/ 0728.005.842 george.t@star-construct.ro

7. Caut urgent de munca urgent, de noapte o zi cu o zi, oriunde in Bucuresti Ilfov (0768.500.865

2. 1 Decembrie 1918, 15 minute metrou, dec., et. 4/4, 31 mp, 2016, Gura Siriului, bloc cu pod, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, libera, toate actele, 33.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

8. Curatenie part-time ofer servicii de

3. 1 Decembrie 1918, proprietar, 15

curatenie pentru familii/birouri, in regim part-time, 1-2 zile(pentru familii), punctuala, nefumatoare, cu experienta in domeniu. Ofer si rog seriozitate (0747.687.105 9. Doamna 42 de ani execut menaj unei

fam. sau firme. Rog seriozitate; (0741.669.962

mp, gars. cf. 3, etaj 1, negociabil, 14.000 {; (0729.450.527 4. 1 Decembrie, Fiat, Baraj Bicaz, et. 5/10, 1979, usi interior noi, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 38.000 {; (0758.555.557

10. Doamna 54 ani caut serviciu. Am liceul si nu am obligatii, pot lucra si in alta localitate. Seriozitate maxima rog; (0738.259.609

5. 1 Decembrie, Titan, Ozana, dec., et. 2/5, 34 mp, 2018, garsoniera spatioasa si luminoasa, zona 1 Decembrie, spatii comerciale, gradinite, scoli 10 min M 1 Decembrie, constructie noua, finisaje la alegerea clientului, 33.200 {; (0722.468.349

11. Doamna 63 ani, serioasa, nefuma-

6. 13 SEPTEMBRIE dec., et. 5/10, 41

toare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926/ 0730.382.354/ 0770.609.835 12. Doamna 63 de ani, nefumatoare, calma, doresc colaborare pentru menaj (calcat) sau insotitor pers. bolnave (deplasabile) ori supraveghere copil 6-10 ani. Rog seriozitate, respect, ofer acelasi lucru; (0760.101.399

m.p. dec., et. parter/8, 38 mp, 1986, intrarea Barsei, P/8, confort 1, dec., 38 mp utili, constructie 1986, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, mobilata si semiutilata, ideal investitie; 42.500 {; (0722.370.702/ 0734.191.660 smercinschiconstantin@yahoo.com

58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 150.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro

3. Bona full time, part time, 8 ore de luni

pana vineri, 100 lei/zi, sau 4 ore 50 lei/zi, iar banii ii doresc la sfarsitul fiecarei zile. Tariful weekendurilor si orele in afara programului se vor stabili la fata locului. 50 L; (0770.212.574

25. Basarabia, Diham, metrou, dec.a, 38

26. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

santier, paza, sofer, doar sms; (0724.789.009

Dimitrie Leonida, vanzare garsoniera, etajul 1, bloc nou, centrala termica, renovata, spatioasa, balcon, se vinde mobilata si utilata, acte la zi, apropiere metrou 39.500 {; (0786.327.377 28. Berceni dec., et. 1/2, 40 mp, 2018, Garsoniera 40 mp, sec. 4. Garsoniera situata intr-un bloc nou, foarte spatioasa ce dispune de un living generos, bucatarie mare cat si un balcon. Se vinde finisata complet, racordata la utilitati, 44.200 {; (0728.888.168 sorin@sudrezidential.ro 29. Berceni dec., et. parter/6, 33 mp, 2018, Garsoniera gata - finalizata, la gura de metrou. Bloc nou, poze reale. Pret fix! Fara comision!De la proprietar, nu se aplica TVA. Fara loc de parcare. Are centrala termica, aer conditionat. 39.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 30. Berceni -Turnu Magurele semidec., et. 5/10, 32 mp, 1974, Confort 1, bl stradal reabilitat termic+fonic, scara civilizata. Finisaje de lux, mobilata si utilata complet lux: mobilier pe comanda. Zona verde, acces metrou, Ratb, libera, 57.300 {; (0760.063.801 razvani1973@gmail.com 31. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

mp, 1987, 13 Septembrie - Lacul Plopului, bloc 1987, etaj 5/10, dec.a, Su-41 mp, renovata (instalatii schimbate ), gresie, faianta, parchet, posibilitate vanzare mobilata 50.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 36.000 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro

7. 13 Septembrie, benzinaria Mol, dec.,

32. Berceni Grand Arena garsoniera

et. 2/8, 42 mp, 1990, 13 Septembrie benzinaria Mol, garsoniera cf. 1 sporit, decom, etaj 2/8, bloc 1990, 42 mp, libera, centrala proprie, acces imediat mijloace de transport, merita vazuta. 42.000 {; (0767.922.400/ 0722.256.664 cordialimobiliare@yahoo.com

dubla dec., et. parter/3, 37 mp, 2019, garsoniera dubla in suprafata de 37mp. Ap. se va vinde complet finisat (finisaje la alegere) si bransat la toate utilitatile orasului. se accepta orice tip de credit; 38.500 {; (0786.207.692 smartrezidential@yahoo.com

Alzheimersau ajut. ingrijire persoana; (0765.402.804

8. Alexandriei. Garsoniere si apartamente. dec., 2018, Cartierul Independentei langa Mega Image si Leroy Merlin va pune la dispozitie garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere. Preturi accesibile. Rate direct la dezvoltator, cash sau credit; 22.000 {; (0720.877.960/ 0733.096.866

33. Berceni Grand Arena Mall sector 4, dec., et. 3/5, 37 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna Decembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 29.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

16. Doamna pensionara, ingrijesc batrani,

9. Aparatorii Patriei dec., et. 1/5, 43 mp,

2018, Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei. 39.900 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean27@gmail.com

34. Berceni metrou Dimitrie Leonida dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, Berceni, garsoniera, 35 mp, constructie 2018, finisaje la alegere, centrala proprie, parcare, videointerfon, bariera la intrare, 35.500 {; (0730.988.560 georgeta.constantin@sudrezidential.ro

10. Aparatorii Patriei, dec., et. parter/4,

35. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

13. Doamna cu experienta fac menaj

gatesc si calc, fac cumparaturi platesc facturi, ingrijesc batrani imobilizati la pat chiar si la spital 30 L; (0765.281.430 viorica.coca1@yahoo.com 14. Doamna doresc sa lucrez ca mena-

jera sau femeie de serviciu in diferite cladiri, ingrijiri varstnice; (0728.439.792 15. Doamna ingrijesc persoana cu

intern, cu recomandare. Pentru mai multe detalii la tel.: (0751.642.992/ 0721.778.631 17. Doamna serioasa cu experienta si

recomandare doresc angajare pentru oameni bolnavi, menaj si spital; (084001147/ 0724.269.624

18. Doamna serioasa cu recomandare

ingrijesc bolnav-bolnava, pentru ingrijiretratament deosebit, sect. 2, 3, 4; (0730.317.982 19. Doamna serioasa, 46 ani, liceu,

cunostinte PC, doresc oferte angajare. Rog seriozitate; (0762.564.503 20. Doresc angajare sau colaborare

Tanar serios 28 ani doresc angajare sau colaborare in domenii ca: soferie sau masaj sau servicii paza. Cer si ofer seriozitate; (0732.222.213 21. Fosta invatatoare, doresc sa lucrez ca

bona; (0727.239.301

22. Ingrijesc batrana numai interna;

(0727.608.546/ 0764.645.691

23. Inspector resurse umane, experienta

20 ani colaborez cu fime: administrare personal, Re