Page 1

18.655 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

13. Avocat si mediator ofer asistents si reprezentare instante, parchet, politie, consiliez civil partaje, penal, malpraxis medical, litigii banci, dr muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr autor, recuperari creante taxe, infiintez/ modific firme PFA; (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. ABC acces ABC autorizare infiintare

societati - cel mai mic pret /gazduit sediu social 550 lei/ pfa -orice sector/orice modificare/cesiune/inchidere min. 100 lei www.infiintare-firma.com.ro (0766.408.676 2. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@gmail.com,www.eucontabil.ro 3. Acte firma absolut accesibil pfa puncte

lucru, sediu sect. 1, 2, 3 , 4, 5, 6, If., pret minim, schimb sediu, activitate, asociati, capital, administrator. 3 zile, consultanta gratis Autorizare la Primarie DSV DSP ISU. (0724.864.790/ 0766.408.676 4. Acte firma, liderii pietei infiintari

firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 210 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro

Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5.

6. Acte notariale, Legalizari acte, traduceri acte/ apostila/ supralegalizare; cadastru/ intabulare; certificari -data certa; legalizari semnatura/ sigiliu/ tipare ciocan silvic; depozite; acte societati comerciale/ asociatii (021.320.80.27/ 0748.115.411 notariatconcordia@gmail.com 7. Agentia Permanent Assistance

presteaza servicii de plasare si selectare personal intern / 8 orein toate zonele Bucurestiului, pentru menaj, bone, ingrijire batrani, spitalizati. Program NON-STOP. (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 8. Arvicont societate de contabilitate, oferim servicii de contabilitate, de consultan?? financiar-contabil?, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

9. Arvicont societate de contabili-

tate, oferim servicii de contabilitate, de consultanta financiar-contabila, resurse umane, audit financiar. office@arvicont.ro, site: http://www.arvicont.ro (0244.518.850 office@arvicont.ro 10. Avocat (fost judecator, procuror, pro-

fesor), divort, partaj, mosteniri, recuperari case, terenuri, fond funciar, litigii MCA, pensii, penal, comercial, legislatie rutiera, experienta indelungata, terene scurte, solutii rapide, onorarii minime, (0734.361.870/ 0766.299.075

Avocat acord asistenta juridica, reprezentare divorturi, partaje, mosteniri, revendicari cauze civile; Penale - politie, Parchet; Comerciale; Litigii munca; Consultanta ETC. Drept civil, penal, administrativ, familiei, muncii, comercial (0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144 flori.manciu@scpmanciu.ro 11.

12. Avocat cu experienta, divort, partaj,

minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763

14. Birou avocatura, ofer servicii;

(0761.380.358

15. Birou expert contabil autorizat CEC-

CAR ofer servicii contabilitate completa bazate pe profesionalism si seriozitate. Detalii pe site. www.contavia.ro. Contabilitate, consultanta fiscala, resurse umane, servicii salarizare (0766.529.524 nuta.georgeta@gmail.com

Birou Notarial Nemesis servicii notariale complete notar public Seceleanu Lidia - redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat etc. (021.312.71.72/ 021.312.71.77 bnpnemesis@yahoo.co.uk

16.

17. Certificat Energetic, Audit energetic.

Auditor Energetic pentru Cladiri Grad I, atestat MDRAP (Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), specialitatea Constructii si Instalatii. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com

18. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 19. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com 20. Contabil expert ofer servicii de contabilitate, consultanta fiscala, declaratii lunare, revisal, resurse umane, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, preturi avantajoase, 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 alexmarcu@eucontabil.ro, euroexpertmng@gmail.com 21. Contabilitate expert, servicii

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0766.369.750 activcontab@gmail.com

Contabilitate completa Societate de contabilitate sector 6. Servicii oferite: evidenta contabila completa, servicii de personal si salarizare, reglare fise fiscale Anaf. Tel, site: www.contabilitate-tcp.ro 100 L; (0723.944.436 camelia@ contabilitate-tcp.ro

22.

27. Expert Contabil Judiciar, Cen-

zor, Evaluator Anevar Intocmire Expertize Contabile judiciare si extrajudiciare, contabiliate financiara, bilant contabil, declaratii, consultanta financiara; raport de cenzor, dosar radiere societate comerciala (0762.599.829/ 031.430.31.42 gguzinschi@yahoo.com 28. Expert contabil sector 2, Bucur Obor,

autorizat Ceccar, ofera servicii de consultanta fiscala, servicii contabile, depunere situatie financiara la Anaf, reprezentare control, resurse umane. www.starconta.ro, 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 hosugabrielanetwork@gmail.com 29. Gazduire sediu gazduire sediu firma

500 lei/ an. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com 30. Infiintare firma, SRL, PFA,IFBucuresti Pinamix Solutions :infiintari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro 31. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878 32.

33. Mediator mediere Bucuresti sector 2,

Bucur Obor medierea conflictelor pe latura penala si civila. www.mediatorhosuluminita.ro 1 L; (0773.883.055/ 021.253.19.85 contact@mediatorhosuluminita.ro 34. Pensia ta poate fi antecalculata, calculata si recalculata. Daca ne contactati, umblam dupa adeverinte, vechime, sporuri, grupa de munca (0740.005.644/ 021.642.50.82 permanent.assistance@yahoo.com 35. Redactare si autentificare acte notar-

iale declaratii, procuri, invitatii, testamente, certificari de fapte; legalizari de copii, legalizari de traduceri; autentificarea contractelor (0722.585.248 monicataniapop@gmail.com 36. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg

23. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro 24. Contabilitate, consultanta fiscala, salarizare Societate autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, declaratii fiscale lunare, resurse umane si salarizare. (0748.034.903 primsolbusiness@gmail.com 25. Contabilitate, lichidare societati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com 26. Evidenta contabila completa, salarizare, consultan Expert contabil tin evidenta contabila completa, pentru orice tip de SC, salarizare, fond de mediu, cu experienta de peste 10 ani in contabilitate, fiscalitate si consultanta fiscala. (0746.462.775 elendobre@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro

37. Servicii audit financiar. Oferim servicii de audit financiar statutar la preturi competitive pentru clienti din toate regiunile tarii 1 L; (0743.188.569 office@sansebastian.com.ro 38. Servicii contabile complete Cabinet de contabilitate cu sediul in Bucuresti, oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane, salarizare, declaratii fiscale, intocmire si certificare bilant. (0728.422.440 office@contalogic.ro 39. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro

Servicii de contabilitate, fiscalitate si salarizare, oferim consultanta, asistenta, intocmiri acte, analiza financiara, contabilitate de gestiune. Seriozitate si profesionalism, (0723.563.568 totalexpertserv@gmail.com 40.

41. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 42. Servicii obtinere avize si autorizatii constructii Firma cu 10 ani de experienta in obtinerea de: certificate de urbanism, planuri cadastrale, extrase CF, avize pentru constructii, autorizatii de construire, proiectare. Consultanta gratuita, 55 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Acoperis absolut convenabil montam acoperisuri din tigla metalica Bramac, Lindab etc. Facem si lucrari de dulgherie, montam polistiren, executam mici reparatii. Reducere 20%. Preturi mici. Mitica; (0731.754.645 2. Acoperis din tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie, mansardari si orice mici reparatii. Deplasare de urgenta oriunde in tara. Marinescu. (0737.298.319 3. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; www.reparamsimontamacoperis.com (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 4. Acoperis tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice reparatie. 15% reducere; www.gerardconstructroof.ro (0724.506.937 5. Acoperis cu tabla zincata, montare, reparatii si vopsitorii tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat/ montat tubulatura ghena, sudura - confectii metalice, protectii atic, pervaze geam, instalatii sanitare, zugraveli scari bloc (0744.372.095 6. Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 10% discount. (0722.722.743

19. Acoperisuri case Acoperis la cerere, tigla metalica, tigla ceramica, excutie si montaj Absolut avantajos executam mansardari, sisteme pluacoperisuri orice tip, tigla viale, accesorii, opritori zapada, dulgherii, orice metalica, tigla ceramica, reparatii de urgenta, distabla zincata si reparatii counturi 15-25%, acoperisuri vechi sau noi, (0721.628.888 se lucreaza cu materialele clientului sau pro8. Acoperis orice tip exeprii. (0734.403.799 cutam tigla metalica, tabla lindab, tigla cerami- 20. ACOPERISURI CASE/BLOCURI 15% REDUCERE Asiguram lucrari ca, tabla cupru/aluminiu, de calitate in Bucuresti si tara, burlane, jgheaburi, montaj si reparatii. Montaj sistem pluvial (parazapezi/ sorturi), conmansardari, dulgherie, sultanta tehnica mentenanta, dulmici reparatii. Preturi gherie, termoizolatii, oferim avantajoase. Oriunde in garantie si seriozitate Lindahouse Roof SRL (0742.539.213/ tara. Garantie: materiale 0737.361.781 office@reparatiia30 ani, manopera 5 ani. coperisbucuresti.ro Reducere 15%, 21. Acoperisuri tigla metalica, sarpante, (0720.159.094

7.

9. Acoperis tabla zincata, tabla Lindab,

orice reparatie de urgenta. Dulgherii, mansardari, jgheaburi, burlane, alte reparatii. Echipa de meseriasi lucram cu materialul nostru sau al clientului. Vopsitorie acoperisuri (0740.756.103/ 0735.588.976 10. Acoperis, executam mansarde, burlane, jgheaburi, din orice tip de tabla, opritori de zapada. Facem si mici reparatii de urgenta, in toata tara (0731.015.899 11. ACOPERIS, REPARATII, TIGLA METALICA, DULGHERIE, ACCESORII, RENOVARI CASE, REDUCERE 20 %, GARANTIE 100%; (0737.489.988 12. Acoperisuri execut, mansardare, izolatii, pavaje, reparatii tilga normala, geamuri, usi, vopsitorie. Orice mici reparatii. (0799.555.676

Acoperisuri executam sarpante acoperisuri, mansarde, invelitori din orice tip de tabla, tigla ceramica, hidroizolatii si mici reparatii de urgenta (0721.897.813 13.

14. Acoperisuri mansardari sistem com-

plet etc. Vindem sau montam materiale de constructii. Pensionari, vaduve, reducere 30%. Oferim seriozitate si garantie. (0756.375.862

15. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro

Acoperisuri accesibile pentru case echipa de meseriasi executam la cerere lucrari cu materiale proprii sau de la client. Acoperisuri tabla, tigla reparatii acoperisuri, mansardari, dulgherii, ghene bloc, sistem pluvial. (0721.438.212 16.

17. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Resuceri de sarbatori! Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 18. Acoperisuri accesibile pentru case vile si blocuri executam acoperisuri orice tip ,tigla metalica, tigla ceramica, tabla zincata, tabla cupru, tabla aluminiu, si reparatii acoperisuri vechi sau noi, se lucreaza cu materialele clientului sau proprii. (0736.942.667/ 0737.275.802 homeexpertacoperisuri2@gmail.com

glafuri la blocuri. Lucram si executam jgheaburi, burlane, interioare/exterioare. Vopsim acoperisuri si tigle. Alte mici reparatii; (0741.984.718 22. Acoperisuri, dulgherie, tabla, reparatii, case la rosu, lemn, zidarii, tencuieli, gleturi, rigipsuri, instalatii sanitare, electrice, fatade, garduri, decorative, gresie, faianta, sape, amenajari interioare; (0762.628.271/ 0725.498.142

Acoperisuri, accesorii, tigla metalica, Lindab, tabla zincata, jgheaburi, burlane, vopsit + reparat orice acoperis; Lucrari in toata tara, disponibili si in weekend. Oferim garantie la materiale si manopera. Echipa de meseriasi, (0729.725.472 23.

24. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695 25. Acoperisuri, garduri, amenajari inte-

rioare, exterioare, case, apartamente, zugraveli, rigips, glafuri, tapet, polistiren, parchet, montam aragaze, boilere, hote, masini spalat, linoleum; (0732.835.098 26. Acoperisuri, mansarde, dulgherie reparatii acoperisuri - orice tip: tigla metalica tip lindab, tabla faltuita, tigla ceramica, hidroizolatii terase. mansarde - in poduri existentei; velux; rigipsoferim calitate si seriozitate (0744.317.056 aurelian.zamfira@gmail.com 27. Acoperisuri, reparatii, dulgherie, accesorii, polistiren, reparatii acoperisuri, discount 20%; (0732.037.788

Aer conditionat, climatizare, ventilatie Pitesti consiliere client in vederea montajului si achizitionarii de aparatura in raport pret/calitate. Garantia montajului si aparatelor; (0753.138.323 masterteknofrig09@ymail.com 28.

29. Ajutor de instalator Angajez ajutor de instalator, instalator necalificat si lacatus. Lucreaza impreuna cu echipa de instalatori instalatii termice si sanitare. Mediu de lucru placut, salariu decent. Bucuresti. (0733.969.049/ 0744.788.332 office@bestalmi.ro

Alpinism execut,decopertari, reparatii fatade publicitate, spalari geamuri, vopsitorii tabla,montare jgheaburi si burlane infiltratii,hidroizolatii. zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare, (0744.372.095

30.

31. Alpinism utilitar Echipa de alpinisti cu

experienta de 12 ani executam: reconditionari -zugraveli fatade, placari polistiren , tencuieli decorative, reparatii rosturi de dilatatie- infiltratii. Diverse montaje, 10 L; (0767.627.108 tarziuauras180@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ¥ntreprinzåtori alte domenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Motociclete, scutere, atv-uri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Camioane, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Bijuterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Mobilå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Echipamente profesionale, Horeca . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Utilaje agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . .

64

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 32. Alpinism utilitar Bucuresti, profesionalism Spalare geamuri, montaj publicitare, reparatii tencuiala, fatade, balcoane, acoperisuri, rosturi de dilatatie, termoizolatii, tencuiala decorativa, vopritorii, taiere/ toaletare arbori, tigla metalica, 100 L; (0721.614.588 beniamincraciun@yahoo.com 33. Alpinism, constructii, echipa de

alpinisti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 34. Alpinisti utilitari, reparatii-zugraveli

fatade SC cu experienta executam izolatii termo si hidro, tencuiala decorativa, decopertari, reconditionari fatade, balcoane, rosturi dilatatie, diverse montaje, zugraveli scari de bloc.Garantie la lucrare. 10 L; (0767.627.108 tarziuauras180@gmail.com

58. Caldo Privat Security, servicii paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 59. Case la rosu, construim case la

rosu, blocuri, amenajari interioare exterioare, instalatii electrice si sanitare (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@gmail.com 60. Case rosu, cheie, instalatii sanitare,

etc. Case la rosu sau la cheie, finisaje extint, instalatii sanitare/electrice, incalzire in pardoseala sau calorifere, acoperisuri, zidarie, tencuieli. Oferim seriozitate. Bucuresti/Ilfov, 1 {; (0753.782.637 durablemansion@gmail.com 61. Certificate urbanism, autorizatii de

constructii firma cu experianta obtine certificate urbanism, avize si autorizatii constructii (Enel, Distrigaz, Pompieri ISU, ISC, Cultura MCC etc). Servicii de proiectare. Consultanta gratuita 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

35. Amenajam aparta62. Confectionam si monmente case zugraveli, tam acoperisuri din tabla dulgherie, interioare/ Lindab / zincata, lucrari exterioare, garduri, izomonumente istorice. latii, mansardari, Orice reparatie, in toata tinichigerie, case din tara. 20% reducere; lemn, orice tip de (0753.709.391 acoperis. Construim case de la A la Z, case la 63. Construct montaj cheie, case la rosu. acoperis reparatii, monEchipa serioasa, servicii taj acoperis; montaj tigla impecabile ceramica, metalica; jghe(0725.088.876 aburi, burlane; mansardari; izolatii exterioare, 36. Amenajam case, apartamente, birouri, fatade, tencuieli, glet, zugraveli, interioare; tencuieli. Distapet, faianta, rigips, parchet, instalatii count la sistem complet electrice, sanitare. (0773.939.925 intre 10-15% din valoarea 37. Amenajam, renovam ap., case, vile, totala (0720.865.368/ reparatii, zugraveli, lavabila, gresie, 0785.729.019 constructfaianta, izolatii, consolidari, garduri, placari polistiren, decorativa, pavaj; montaj3@gmail.com

(0720.372.500

38. Amenajari renovam scari interioare de bloc, montam gresie si faianta,reparam glafuri. (0761.330.798/ 0736.541.691 39. Amenajari apartamente, case, faianta, gresie, zugraveli, gleturi, parchet, tapet, sapa, placari, rigips. (0729.971.647 40. Amenajari apartamente, case, rigips, polistiren, zugraveli, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, gauri hote, montam usi metal, lemn, decorativa, lambriuri; (0762.341.016 41. Amenajari apartamente, case, zugraveli, tencuieli, zidarii, montez gresie, faianta, rigips, parchet, glet,vinarom, instalatii sanitare, rog seriozitate; (0764.154.065/ 0769.886.601 42. Amenajari apartamente, rigips, polistiren, zugraveli, tapet, glafuri, raschetat parchet, mocheta, linoleum, lambriuri, gresie, faianta, electrice, sanitare, tencuieli, decorative, garduri, acoperisuri; (0764.625.908 43. Amenajari case, apartamente, garsoniere, zugraveli, polistiren, rigips, gresie, faianta, parchet, electrice, sanitare, sape, tencuieli, zidarie, tamplarie, glafuri, tapet, linoleum, mocheta; (0723.635.975 44. Amenajari gresie, faianta 25 lei, ten-

cuiala 10 lei, sapa 10 lei, glet 6 lei, lavabil 4 lei, tinci 6 lei, pavele, decorativa; (0727.886.875

45. Amenajari int-ext : zugrav, faiantar, decorative decorative case, zugraveli, parchet laminat, instalatie electrica, glet de ipsos, placari rigips pereti si tavane, placari polistiren, travertin tapet; (0724.003.123 46. Amenajari Interioare echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. Instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale; (0723.492.033 floscarlat@yahoo.com 47. Amenajari interioare si exterioare zugravit garsoniera 450 euro (5 zile), ap. 2 camere 700 euro (7 zile), ap. 3 camere 950 euro (9 zile), ap. 4 camere 1250 euro (12 zile), manopera + materiale nu se plateste tva. 6 {; (0734.256.739 wrmstar@yahoo.com

64. Constructie case si imobile la rosu

firma cu 10 ani de experienta construim case si imobile la rosu, consolidari, subzidiri, demolari; 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro

Constructii case la rosu, case executate la cheie Constructii case la rosu; caramida Porotherm, fier romanesc fasonat direct din fabrica, betoane mecanizate. Toate materialele de constructii au inprovenienta certificate de calitate si conformitate; (0735.390.490 contact@construimcaselacheie.ro 65.

66. Constructii case si vile la rosu Firma / constructor cu experienta executam case, vile, blocuri la rosu, demolari, subzidiri, consolidari, renovari etc.Materiale de constructii.Autorizatii, avize, urbanism. 50 {; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 67. Constructii case vile si apartamente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 68. Constructii civile si industriale. SIA

Engineering Company va ofera urmatoarele servicii:, case la rosu si la cheie, termoizolatii si hidroizolatii, instalatii electrice, consolidari, (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com 69. Constructii, renovari, echipa cu

experienta pentru lucrari de interior si exterior. De ce noi? Seriozitate, calitate, puctualitate, pret minim, (0769.576.810

70. Constructor bloc,casa,piscina,amenajari,demolari Construim marmura, parchet, rigips, glet, zugraveli, la rosu si la cheie instalatii electrice si sanitare, termosistem, hidroizolatii. Preturi mici, calitate maxima, blocuri,imobile de seriozitate si integritate; (0728.606.585 birouri,case,piscine.Dem anto_7508@yahoo.com olari pereti decopertari 49. Amenajari interioare, exterioare gresie faianta,demolam zugraveli, gresie, faianta, rigips, tapet, case blocuri hale indussape, tencuiala, polistiren fatada. (0746.468.124 triale.www.constructiiinstalatii-piscine50. Amenajari,confectionirigatii.ro 360 L; am tubulatura ghena (0744.876.332 tabla, hidroizolatii terase, office@constructii-instatinichigerie acoperisuri. latii-piscine-irigatii.ro Demontat tubulatura veche; confectionat si 71. Demolari case, echipa baieti facem montat tubulatra noua demolari case, ziduri,decopertari faianta,gresie,parchet,debarasare din tabla zincata de 1 molozuri si lucruri nefolosibile, dam si cu mm sau de 1,25 mm cu lavabila, vopsim orice. (0768.500.865 guri si capace; jgheaburi 72. Diriginte de santier firma de consulsi burlane tanta oferim servicii de dirigentie de (021.436.06.22/ santier si de management de proiect pen0723.434.119 tru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconoffice@hidroizolatii-tubustruct@gmail.com latura.ro 48. Amenajari interioare, gresie, faianta,

51. Amenajari: glet 5 L/mp, lavabila 5 L/mp, tencuiala 12 L/mp, faianta, gresie 30 L/mp; (0737.764.374

73. Echipa baieti facem curatenie, transporturi mobila,electricasnice,moloz si ce nu mai este util in casa, la cererea clientului. (0768.500.865

52. Amenajeri interioare seriozitate maxima, calitate si profesionalism, experienta in domeniu de mai bine de 15 ani 10 L; (0761.876.249 mikeleconstruct@yahoo.com

74. Echipa foarte serioasa executa zidarii, zugraveli, montat faianta, gresie, rigips, instalatii sanitare, electrice, transport; (0726.450.061

53. Apometre, calorifere, montaj, sigilari,

75. Edi Total Vidanjare si desfun-

reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

54. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140

55. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 56. BTM Divizia de Securitate ofera

toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro

Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882 57.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com 76. Efectuam poze ceramica, Firma de

constructii efectuam poze ceramica, alb negru/color, sculptam cruci si placi marmura, granit. (0768.500.865 77. Efectuam servicii funerare, dric funerar,constatare,imbalsamare,sicriu,cruc e,coroane,coliva,pachete. Efectuam sapaturi gropi inmormantare sau deshuamare saci oseminte. (0768.500.865 78. Electrician acord garantie pt inter-

ventii de urgenta, instalatii noi 220/380v, schimbat tablouri de sigurante, montat contoare pasante, reparat si modificat circuite vechi, montat corpuri de iluminat, senzori,etc (0763.357.557 dragos682006@yahoo.com 79. Electrician autorizat repar rapid sau

schimb tablouri, prize, lumini; (0762.356.999 80. Electrician execut instalatii elec-

trice, tablouri 220-380 V, aplice, prize, lampi case vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

4

81. Electrician execut lucrari de insta-

latii electrice Electrician, execut tablouri electrice de apartament, de casa. Ã nlocuire tablou sigurante vechi cu tablou sigurante automate. Montare/ inlocuire prize, intrerupatoare, corpuri iluminat etc., 1 L; (0771.258.322 82. Execut lucrari de zugraveli, placari

polistiren, fatade case. Particular; (0762.565.287

83. Executam case de lemn, zero

energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 84. Executam constructii civile si indus-

triale la cele mai bune preturi; (0730.041.015

Agen¡ii de Publicitate ● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67 ● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632 ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923 ● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261

85. Executam constructii si sapaturi

inmormantari, cavouri, deshumari oseminte, urne, poze ceramice, sculpturi cruci marmura, granit. Florin (0768.500.865 86. Executam gresie, faianta, zugraveli,

parchet placari decorativa, rigips, zidarie, tencuiala, sape, montaj usi; (0760.188.601

87. Executam tencuieli, placari. Echipa;

(0730.975.690

● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10

88. Expert Quartz SRL Servicii curatenie imobile Asiguram servicii de curatenie la scari de bloc, birouri, apartamente, sau chiar vehicule. Va intampinam cu seriozitate, aparatura si perosnal necesar pentru a livra lucrari de cat mai inalta calitate (0764.321.307/ 0737.771.183 support@expert-cleaning.ro

● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

89. Facem sapaturi apa, haznale. echipe

baieti facem sapaturi apa,haznale,santuri,fose,cavouri,inmormantari,deshumari oseminte,urne si inhumari urne, oseminte, poze ceramice, sculpturi, cruci,marmura, transport funerar (dric). Florin (0768.500.865 90. Firma efectuam amenajari totale, design proiectare 3d, tencuieli decorative. (0732.034.494 Jekarosca@gmail.com 91. Firma efectuam renovari totale. Design, mobilier la comanda. (0732.034.494 Jekarosca@gmail.com

92. Firma constructii cauta colabo-

rari intretinere, mentenanta cladiri birouri, spatii logistice, Bucuresti- Ilfov; (0773.939.925

93. Firma de acoperisuri si reparatii acoperisuri, dulgherie, sarpante acoperisuri, dulgherie, montaj sistem pluviale, accesorii pentru acoperisuri. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati, tel.: (0720.686.292 94. Firma de constructii executa constructii case la rosu si la cheie, amenajari interioare, exterioare, instalatii electrice, sanitare, acoperisuri, hidroizolatii. Detalii pe fb: Gmcsupremestyle (0724.385.143 95. Firma de constructii executam lucrari profesionale construim case/vile la rosu sau la cheie, amenajari interioare si exterioare, acoperisuri, garduri, amenajari curti pavele etc, renovari apartamente/case, fatade tencuite, poriestiren, decorativa etc ... 1 {; (0761.134.500 96. Firma de constructii executam orice tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 97. Firma de curatenie platitoare, neplatitoare TVA ofer servicii curatenie persoane fizice/juridice. Personal onest, responsabil, oferim, cerem seriozitate. (0762.639.391/ 0722.511.838 98. HandyMan servicii de curatenie, compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc.) detalii pe www. handy-man.ro (0751.223.388 99. Hidroizolatii termoizolatii terase de bloc,hale industriale pe vertical si orizontal,subsoluri,demisoluri,inlocuim guri de scurgere. (0761.330.798/ 0736.541.691 100. Hidroizolatii Conduraru 15 ani de experienta, Conduraru Grup Construct, are o experienta de peste 15 ani in furnizare si montaj specializat in hidroizolatii terase sisteme noi, sau lucrari de reabilitare izolatii terase. Telefon: (0721.724.104/ 0756.724.104 office@hidroizolatii-conduraru.ro 101. HIDROIZOLATII LICHIDE cu CAU-

CIUC ACRILIC executate la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, rezervoare, piscine, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300mp, in toata tara. 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro 102. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

103. Inginer constructor atestat RTE, ofer consultanta Inginer constructor, atestat responsabil tehnic cu executia in constructii civile, 26 ani de experienta, asigur consultanta pentru constructii case, blocuri. Intocmesc documentatia necesara receptiei, 100 L; (0721.248.943 aureliancretu67@yahoo.com 104. Instalatii mecanica si tapiterie

de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

105. Instalatii sanitare si electrice execut instalatii sanitare incalzire, montaj obiecte sanitare, inlocuit instalatii sanitare, montaj/ service centrale termice, boilere, instalatii electrice (0773.364.771 106. Instalatii sanitare, electrice, ter-

mice, centrale, reparatii urgente; (0775.523.343/ 0764.285.335

107. Instalator 22 ani experienta, execut

lucrari de calitate la preturi cumsecade. (0774.994.658

108. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830 wenemil3@yahoo.com 109. Instalator bun si ieftin. (0727.234.730 daninstalator2015@yahoo.com

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

10 august 2018

anuntul.ro

3

4

PRESTÅRI SERVICII 110. Instalator execut instalatii tehnico - sanitare, montaj centrale termice, preturi avantajoase (07961977715 111. Instalator - interventii, reparatii -tevi

sparte, robineti, baterii, calorifere, boilere, centrale, cabine dus, modificari instalatii, desfundari scurgeri, montaj masini de spalat; (0724.000.475 112. Instalator accesibil autorizat non stop execut: instalatii sanitare, termice, gaze, apometre, boilere, centrale termice, calorifere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, tevi sparte, robineti, montaj aragaz, reparat, desfundari scurgeri, sifoane; (0769.856.694/ 0724.600.234 113. Instalator accesibil autorizat, aragazuri, apomentre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii wc+bazin, obiecte sanitare, intalatii gaze,detectoare gaz (0766.257.867 114. Instalator autorizat gaze/apa serios, Instalator, execut montaj centrale, calorifere, senzori gaz cu electrovana, incalziri, modificari, revizii si verificari, instalatii gaze, aprobari gaze, proiecte, instalatii bai, coloane blocuri. (0786.874.095 Nelu_49@yahoo.com 115. Instalator autorizat non stop execut: instalatii sanitare: apometre, boilere, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii, tevi sparte, boilere, aragaze, desfundari scurgeri, sifoane, subsol; (0733.722.294/ 0724.427.666 116. Instalator meserias montez robineti, tevi ppr, cupru, baterii, centrale termice, calorifere, boilere, wc+bazin, termostat, hidrofor, pompe etc. (0729.382.172 117. Instalator profesionist modernizez bai, bucatarii, montez obiecte sanitare, gresie, faianta, reparatii capitale, aductiuni apa-canal, glet, zugraveala. Constatarea gratuita. Pret neg., (0722.844.678 118. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com 119. Instalator si electrician/ carotare si demolare echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intrun timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 120. Izolatii spuma poliuretanica oferim

servicii de izolatii cu spuma poliuretanica pentru acoperisuri, planse, pereti interiori si exteriori, terase, hale industriale. Materiale si utilaje de ultima generatie. Profesionisti. 5 {; (0721.157.667 Contact@isoterm.ro 121. Maistru execut zugraveli, instalatii sanitare, gresie, faianta, mozaic, marmura tamplarie, dulgherie, zidarii, izolatii terase (0729.633.656 122. Menajere curatenie birouri program 8 ore Angajam doamne pentru curatenie la sedii de firme,in zona: Aurel Vlaicu,program de 8 ore pe zi,L-V.Carte de munca,salariu atractiv,bonuri de masa, decontare transport,prima instalare.Tel:021.252.8006 (021.252.80.06 123. Mester, designer execut lucrari apart., magazine mester cu experienta si cunostinte de design renovez, decorez apart. si magazine. lucrez si in constructii. execut lucrari de gresie, faianta, marmura, laminat. vopsit, gips carton, seminee, piatra (0760.963.922 ramona1@ymail.com 124. Mesterul drege tot. Lucrari de

interior; (0744.159.444

125. Meta sisteme de rafturi Meta

va ofera rafturi de depozitare calitate premium, fabricate cu cele mai moderne si flexibile linii de productie controlate de tehnologii PPS si CAD/CAM de ultima generatiewww.sistemederafturi.ro (0758.055.057/ 0758.023.027 office@sistemederafturi.ro 126. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 127. Montaje usi interior simple Porta-

doors Classen-50 lei buc. Metalie 120 lei/buc, mobila, parchet laminat, termopane 50 lei/ buc. Constantin tamplar; (0767.180.306/ 0736.590.172 128. Obtinere Autorizatii si avize pentru

reclame firma cu experienta obtinem autorizatii pentru reclame, avize si certificate de urbanism.Intocmire proiecte PAC/DTAC. Banere si steaguri pe domeniu public. 150 L; (0748.109.909 cristian@cityconsinv.ro 129. Parchetar montez, raschetez orice

tip dusumele, scari, usi interior, zugraveli; (0720.551.903 130. Parchetar, raschetat parchet, mon-

tat parchet, parchetar, raschetat, reconditionat parchet clasic, raschetat parchet exotic, laminat, parchet stratificat. Timp de executie scurt, pret mic, masini profesionale, 12 L; (0743.457.184/ 0722.773.366 bia_glinschi@yahoo.com http://www.parchetar-montat-raschetat.ro 131. Parchetar, experienta, montez par-

chet laminat, clasic si stratificat, reparatii, inlocuiri parchet, ajutor cumparare, transport; (0762.271.242

135. Reconditionari cazi de baie Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 136. Renovam si amenajam aparta-

mente, case, vile, reparatii, finisaje, zugraveli, lavabila, gresie, parchet, faianta, izolatie, pavaj, garduri, polistiren, executam spatii comerciale, case; (0726.405.619/ 0720.372.500 137. Repara Acasa mesterii tai in reparatii si reamenajari, executam lucrari si interventii, electrice, sanitare, mobilier, lacatuserie si zugraveli. www.reparaacasa.ro (0734.874.870 interventii@reparaacasa.ro 138. S.C. Irbis Guard GruP S.R.L este flexibila la cererea de servicii de paza si protectie existenta pe piata, avand posibilitatea de a satisface necesitatile clientilor. (0769.077.195 office@irbisguardgrup.ro 139. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro

Service centrale termice de peste 20 ani, echipa noastra de profesionisti executa operatiuni de service pentru centrale termice - punere in functiune (PiF), intretinere, verificari tehnice in utilizare (VTP) (0749.143.939/ 021.456.73.73 programari@avis-ctservice.ro 140.

141. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 142. Servicii de curstenie acass sau la birou Oferim servicii profesionale de curatenie la preturi avantajoase. Indiferent ca doriti curatenie acasa, la birou sau curatenie dupa constructor noi suntem alaturi de tine. 1 L; (0763.888.448 143. Servicii de paza si protectie

eficiente prin recrutare, training si controlincredere, responsabilitate, beneficii, clienti, implicare, securitate. (0769.077.195/ 031.437.09.08 office@irbisguardgrup.ro 144. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 145. Servicii instalatii gaze Bucuresti-Ilfov autorizare ANRE ,executam lucrari de calitate in domeniul instalatiilor de gaze si termice la cele mai bune preturi. Proiecte la cheie pentru toate instalatiile de gaze natural: proiectare, executie, instalare, punere in functiune si intretinere (0721.631.761/ 0788.388.625 contact@victoriaglobal.ro

2. Antrenor de sah, maestru interna?ional de sah selectionez 2 copii pentru marea performanta 100 L; (0773.975.847 office.alex2001@yahoo.com 3. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 4. Curs engleza restrans. Curs engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 5. Curs ofiter protectie date DPO, Regulamentul GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.187 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 6. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com 8. Cursuri calificare peste 100

meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com

13. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 14. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 15. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091

9. Cursuri calificare-formare profesion-

16. Frizica, meditatii gimnaziu, liceu, pregatire BAC, admitere; (0726.206.001

ala. Asociatia Bucharest Business School.Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com

17. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178

24. Matematica si fizica orice nivel, evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

30. Profesoara de romana engleza IXII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante. Meditez domiciliu elev. (0745.271.605

25. Matematica, limba romana, gramatica, recuperarea materiei, examene, bacalaureat, facultate, orice nivel, seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

31. SCOALA DE ARTA BUCURESTI, ORGANIZEAZA INSCRIERI IN PERIOADA 03 28 SEPTEMBRIE 2018 LA CURSURI DE: CANTO MUZICA: USOARA, POPULARA, CLASICA, PIAN, CHITARA CLASICA, ORGA ELECTRONICA, ACORDEON, PERCUTIE, VIOARA, IMPROVIZA?IE JAZZ, DESIGN VESTIMENTAR, DECORATIUNI INTERIOARE, IMPRIMERIE TEXTILA, ICONOGRAFIE, GRAFICA, PICTURA ADULTI ?I COPII, ARTA FOTOGRAFICA, COREGRAFIE, ACTORIE. site: www.sarta.ro. (021.330.69.16

26. Meditatii la fizica online (pe internet)

Vrei note mai bune la Fizica? Sau te pregatesti pentru test, teza sau examen?Sunt profesor de Fizica si ofer meditatii pe internet. Interesat? Contacteaza-ma! 8 {; webmaster@fizicus.com 27. Meditatii matematica si franceza, orice nivel Profesoara matematica / franceza, studii facute la Bucuresti si Montreal, meditez matematica si franceza orice nivel. Am predat franceza si matematica in Canada, toate nivelele (primaruniversitate), 80 L; (0784.039.289 mireladoncut@yahoo.fr

32. Scoala de meserii autorizate,

sprijin angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 33. Scoala de soferi oferim pre-

gatire pentru obtinere permis, sedinte suplimentare, servicii in vederea redobandirii permisului anulat; 1.200 L; (0755.766.849 scoala@happydrivelucky.ro 34. Scoala de soferi Activ2010 vrei permis auto? Scoala de soferi Activ2010 te poate ajuta. Vei avea parte de instructori cu experienta, ajutor cu formalitatile, preturi avantajoase si reduceri pe masura; 1.050 L; (0727.655.990/ 021.411.81.86 office@activ2010.ro

147. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

148. Specialist in zugraveli, rigips, tencuieli, sape, faianta, gresie, reformez/construiesc complet apartamente, case. Calitate, seriozitate; (0729.219.332 149. Taiem lemne cu drujba, echipa de baieti taiem lemne cu drujba,tundem iarba,spargem lemne cu toporul,asezam si strangem iarba. (0768.500.865

35. Scoala de vara pt copii si elevi

Global Learning, Cauti un curs intensiv de limba engleza &germana pentru copilul tau? Ai ajuns exact unde trebuia!Suna acum la 0723 642 817 si inscrie-l in programul “Scoala de vara” oferit de Global Learning!Cursul incepe in data de 1 Iulie, locurile sunt limitate! Te invitam sa te inscrii acum!informatii pe www. cursurigermana-engleza.ro/scoala-devara (072364817 info@cursurigermana-engleza.ro

150. Tamplar f. bun repar usi, mobila, broaste, yale, geamuri, montam parchet, usi mobila etc.; (0737.174.755/ 0746.893.026 151. Tamplarie PVC tamplarie PVC Ger-

mania cu geam termopan la pret de fabrica, montaj si transport gratuit;

152. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre: tencuieli mecanizate, zugraveli si renovari, instalatii electrcie, termice si sanitare. (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro 153. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 154. Tigla metalica Plannja Suedia, tabla de faltuit Extramaleabila 0.6 mm, profile industriale, jgheaburi inclusiv jgheaburi dreptunghiulare si burlane, accesorii pentru acoperis, ferestre de mansarda (0727.773.255/ 0745.181.239 vitenconstruct@yahoo.com 155. Zugrav - faiantar, rigips, parchet, inst. sanitare - calitate adevarata, neg., exclusi intermediari; (0761.933.313 156. Zugrav bun si ieftin, execut zugrav-

eli, gresie, faianta, glet, rigips, tavane false, casetate, etc. Asigur seriozitate; (0723.054.182

133. Pompare beton Bucuresti si impre-

157. Zugrav particular efectuez lucrari de

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com

158. Zugrav serios cu experienta execut lucrari de gresie, faianta, parchet, zugraveli, vopsitorie etc. (0747.368.511

lui cu substante ignifuge, anticarii, antifungice, insecticide, confera lemnului rezistenta sporita impotriva inamicilor naturali si impotriva incendiilor (0233.234.544/ 0723.274.875 office@romtecgrup.ro

Anticariat Bucuresti, cumparam carti noi si vechi, din orice domeniu si orce cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc, deplasare gratuita, (021.315.87.04/ 0731.407.474 1.

10. Cursuri calificare. Scoala Postliceala FEG Bucuresti ofera cursuri pt.: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar - patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentru cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la Gradinita in limbi straine F.E.G. Adrese Bucuresti: str. Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu) sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina), tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro; (021.311.10.54/ 0788.424.314

146. Sisteme supraveghere video profesionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro

132. Particular execut zugraveli, glet, parchet, faianta, gresie; (0744.301.943

134. Produse pentru tratamentul lemnu-

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri

calitate si avantajos. Sunati la tel: (0729.658.439

159. Zugrav, glet 8 L, lavabil 5 L, sapa tencuiala 12 L, rigips 20 L, faianta, gresie 25 L, polistiren, apartament la gata 1.400 euro; (0734.213.858 160. Zugraveli diverse, parchet, faianta,

sanitare, electrica, glafuri, usi termopan, tencuieli. Diverse placari, ceramice, polistiren; (0727.957.787

18. Gradinta FEG Bucuresti Grad-

7. Cursuri autorizate si acreditate in Bucuresti Bestcor Training Center o gama variata de cursuri autorizate si acreditate din domenii diverse. Pregatim periodic oferte si pachete de cursuri, preturi reduse, plata in rate si inscrieri online! 520 L; (021.315.20.20/ 0744.660.448 contact@bestcor.ro

inta de weekend pentru zi si noapte. Inscrieri pentru program de weekend si vacante! ;Oferim copiilor dvs activitati educative si distactive Asiguram cazare+masa si personal dedicat.Pentru paritii ocupati in weekend oferim o alternativa distactiva in care copii dvs vor petrece timpul intr-un mediu placut.Tarife 1 zi+ 1 noapte= 250 lei; 2 zile+2 nopti= 350 lei; 3 zile+3 nopti= 500 lei Predare si in limbi straine (engleza, franceza, germana) Str George Missail nr 54,sect 1pta Domenii) (021.311.10.54/ 0788.424.314/ 031.405.27.31

11. Cursuri de calificare - Scoala de meserii Serban, cursuri autorizate de calificare in urmatoarele meseri : maistru mecanic auto,mecanic auto,tinichigiu / vopsitor auto,mecanic vulcanizator, maistru in constructii, schelar, lucrator finisor; (0722.302.252/ 021.252.03.82 secretariat@scoalaserban.ro

20. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20182019. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro

12. Cursuri domeniul financiar, piata de capital atribut fundamental: formarea si perfectionarea profesionala in domeniul pietei de capital, fiind atestat de catre CNVM (ASF) ca organism de pregatire profesionala pentru specialistii in domeniu (021.327.11.80 office@cpf-millenium.ro

21. Invatator- profesor supraveghez scolari mici, pregatesc teme evaluari, concursuri, probleme de adaptare scolareducationale; (0740.010.067/ 0771.095.775 22. Lectii de canto pian teoria muzicii sau vioara profesori sot si sotie predam lectii de canto pian teoria muzicii sau vioara pentru toate categoriile de varste atat la domiciliul nostru cat si la domiciliul elevilor, garantam rezultate deosebite. 60 L; (0726.359.290 23. Limba romana, lb. engleza- pregatire

pt. bacalaureat si testele nationale. Biroul meu, sector 2, pret 45 L; (0784.702.941

19. Gradinta de weekend pentru zi si noapte. Gradinta FEG Bucuresti face inscrieri pentru program de weekend si vacante. Oferim copiilor dvs activitati educative si distactive. Asiguram cazare+ masa si personal dedicat. Pentru parintii ocupati in weekend oferim o alternativa distactiva in care copii dvs vor petrece timpul intr-un mediu placut. Tarife: 1 zi+ 1 noapte= 250 lei; 2 zile+2 nopti= 350 lei; 3 zile+3 nopti= 500 lei. Predare si in limbi straine (engleza, franceza, germana). Str George Missail nr 54, sect 1 (P-ta Domenii); (021.311.10.54/ 031.405.27.31 28. Meditez matematica fizica orice nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri+in toate vacantele. (0745.365.972 ll632743@gmail.com 29. Profesoara cu experienta ofer medi-

tatii la limba romana, orice nivel, la domiciliul meu, langa statia de metrou Timpuri Noi; 50 lei/sedinta de doua ore. (0746.398.753

36. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala europeana face inscrieri pentru anul scolar 20182019 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: str . Vespasian, nr 58, (Gara de Nord). Tel. 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Walter Maracineanu, nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ 0788.424.314. -str. Badea Cartan, nr. 6, sector 2 (Spitalul Colentina) tel. 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (021.311.10.54/ 0788.424.314/ 031.405.03.62 37. Singura scoala postliceala de cosmetica nivel 5 de calificare, care se afla in cadrul Colegiului Ucecom Bucuresti, iti va oferi pregatirea necesara pentru a deveni un bun profesionist in domeniul cosmeticii. 2.200 L; (0722.967.564/ 021.316.61.96 contact@ucecomspiruharet.ro 38. Traduceri autorizate Real Translations Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@real-translations.ro

Evenimente, petreceri 1. Accesorii coafuri mirese si evenimente by Arya Accesorii de par ce aduc un plus de stralucire si eleganta coafurii si rochiei de mireasa. Pentru ziua nuntii sau pentru o ocazie cu totul speciala alege sa iti impodobesti parul cu o bijuterie unica (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 2. Accesorii de petrecere, cele mai

vesele si creative articole si accesorii de petrecere: farfurii, pahare, servetele, coifuri, trompete, baloane, decoratiuni, lampioane, artificii, confetti, lumanari party (0758.222.203 office@accesoriidepetrecere.ro 3. Avenue 48 & Ballrooms by Bam-

boo - Chandelier Esti in cautarea unei locatii pentru evenimentul tau? Oricare ar fi acela, business sau privat, precum o nunta sau botez, te invitam in locatiile Avenue48 si Ballrooms by Bamboo pentru a afla ofertele (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 4. Formatia WOW Band, va puteti

bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor. (0769.630.501 contact@wowband.ro 5. Formatie muzica nunta botez evenimente Bucuresti formatie de muzica pentru evenimente festive in Bucuresti si zone limitrofe echipament profesional lumini si fum. Oferim seriozitate - profesionalism - pret decent; 1 {; (0724.508.613 maraevergreen2017@yahoo.com 6. Fotografi, cameramani special-

izati nunti botezuri Echipa Visual Artist va pune la dispozitia dv. experienta in arta fotografiei si a filmarii evenimentului dv. Noi venim cu o experienta capatata, aparatura de top si cu o viziune tinereasca. 400 {; (0769.247.465 contact@visualartist.ro 7. Fotograful vostru cel artistic pentru modele, familii, animale, doamne gravide, copii si bebelusi si pentru evenimente, 150 L; (0799.776.309 ramyfares81@outlook.com 8. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 9. Ospatari, barmani evenimente Buna ziua. Ne adresam detinatorilor de restaurante, saloane evenimente. Daca doriti ospatari cu experienta pentru a avea clientii foarte multumiti datorita serviciilor oferite nu ezitati sa ne contactati. 1 L; (0727.412.986 10. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 11. Restaurant Damascus, cofetaria Sham restaurant cu specific arabesc, situat chiar vis-a-vis de intrarea in stadionul Arena Nationala. Cofetaria Sham - Cu laborator propriu, ofera cele mai bune prajituri orientale specifice Damascului. (0729.328.768/ 0760.985.858 12. Restaurant Liviu Rebreanu Bucuresti

Preparate calde, Garnituri, Minuturi, Ciorbe,Pizza, Desert, Gratar, Salate; Peste 20 tipuri de bauturi in colectia noastra. Peste 2000 clienti multumiti. Organizam nunti si botezuri (0788.221.270 stanici@titannet.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

10 august 2018

4

PRESTÅRI SERVICII 13. Salon Elegance - rochii 15. Casa de ingrijire pende mireasa serie si unicat tru varstnici. Vechime de peste 10 ani. Cauti produce si comercializeaza rochii de mireasa camin de batrani / o cliniserie si unicat pentru cel ca geriatrie / azil batrani mai frumos moment din in apropierea Bucurestiului? Casa Snagov situata viata fiecarei mirese. in Ghermanesti este Oferim o gama larga de accesorii ce confera stil locul pe care si-l doreste orice batran si eleganta.www.ele(0731.920.920 icassgance-ama.ro ian@yahoo.com (0731.325.436/ 0731.325.437 16. Complex Sportiv Extreme, sala contact@elegance-ama.ro fitness dotata cu aparatura mod14. Trupa de Dans Cabaret Sensation trupa de dans profesionist Cabaret Sensation va ofera cel mai complex program artistic cu coregrafii exceptionale, costume si muzica originale pentru organizarea unui eveniment memorabil; 100 {; (0767.773.473 goldevents@yahoo.com 15. Villa party, house party, jacuzzi, club

Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate 1. Ai o problema de sananate?

Natura are solutii! Centru de Sanatate ofera tratamente naturiste personalizate si unice in Romania pentru orice probleme de sanatate pe baza de consultatii saptamanale cu abonamente de 1-12 luni. Rezultate garantate! (0799.726.372 2. Ambuhelp transporturi internationale si evenimente serviciul de ambulanta Ambuhelp asigura transport medical cu ambulanta, la solicitarea pacientilor sau a familiilor acestora.Se asigura transportul pacientilor cu ambulanta in tara si in strainatate; (0724.040.902/ 0728.007.577 contact@ambuhelp.ro 3. Asociatia Crestina Lucia Maria,camin pentru bunici Camin pentru bunici Voluntari. Servicii profesioniste de ingrijire, tratament si refacere, pentru batrani, tineri, cu dizabilitati fizice si psihice. Va oferim dotari de ultima generatie (0744.649.323/ 0724.205.565 office@camin-pentrubunici.ro 4. Asociatia Crestina Sf. Gheorghe

si Sf. Dumitru camin particular pentru batrani si bolnavi de Alzheimer, Centrul Balotesti & Baneasa, cladiri modern utilate su mobilate, asistenta medicala, personal calificat care va ofera ingrijire 24/24 (0721.900.100/ 0722.223.166 contact@camin-particular.ro 5. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 6. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 7. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 8. Camin de batrani Bucuresti,

Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro

erna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com

Consultatie, evaluare medicala generala Consultatie si evaluare medicala generala, psihiatrica si psihologica, testare rapida a drogurilor in urina, testare HIV/SIDA, asistenta si administrare tratament substitutiv. (0747.896.161/ 0728.983.652 AMGHITA@YAHOO.COM 17.

18. FLORDENT - CABINET STOMATOLOGIC SECTOR 2 ODONTOLOGIE SI PARODONTOLOGIE, CHIRURGIE DENTOALVEOLARA SI IMPLANTOLOGIE, PROTETICA DENTARA FIXA SI MOBILA, COSMETICA DENTARA, LASERTERAPIE, COSMETICA DENTARA www.flordent.ro (021.255.50.13/ 0723.058.281 cabinet@flordent.ro 19. Infirmiera si camin de batran infirmiara pentru camin de batrani Domnesti (Ilfov);carte de munca.salariu/program atractiv (0722.462.671 20. Ingrijire persoane varstnice sau bol-

nave, Persoana cu experienta in domeniu, acord ingrijire persoanelor varstnice, imobilizate sau greu deplasabile, cu program intern. Rog seriozitate (0787.731.434/ 0785.600.552

Ingrijire si supraveghere batrani in cadrul caminului, batranii beneficiaza de supraveghere permanenta, tratamente specfice virstei, consiliere, socializare, asistenta medicala primara, asistenta religioasa (0762.334.434/ 0745.035.334 filantropiaberca@gmail.com 21.

Camin privat de batrani Raiul Bunicilor caminul privat de batrani Raiul Bunicilor pune la dispozitie servicii medicale complexe la un pret modic unde varstnicii pot petrece timpul intrun mediu linistit; office@raiulbunicilor.ro 1.600 L; (0799.967.744 office@raiulbunicilor.ro 13. Camin varstnici ofera ingrijire

permanenta, servicii de calitate intr-un mediu civilizat cu rezultate foarte bune. Asistente, medic familie, med. geriatru, med. psihiatru, med. neurolog, kinetoterapeut, 2.200 L; (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 14. Caminul de batrani Sf Nicolae ofera

cazare, masa si ingrijire intr-o vila noua si moderna,langa padure.Locatia dispune de 27 locuri,in camere de 2,3,4 paturi dotate cu mobilier nou, TV Led si internet wireless in fiecare camera, (0756.050.150/ 0756.050.151 office@caminulsfantulnicolae.ro

3. Alexa noua in zona masaj de calitate

pt. domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047 4. Alexandra 36 ani migniona Timpuri

Noi ofer masaj de relaxare de calitate domnilor generosi ambient placut discretie pt. mai multe detalii astept sa ma contactati; 60 L; (0723.617.935 mariaangelica24@yahoo.com 5. Alexandra, Drumul Taberei 93, Raul

Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Prog 12-02, cer si ofer seriozitate, 150 h/ora, 80 L; (0738.191.485

6. Alexia, Daria, Emy, Sorina, Izza, Raluca, Eva, Alina, Corina, Sasha, Ana, Vicky sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, lux, calitate, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 7. Alexya, buna am 20 ani, inaltime 165,

greutate 50, ofer masaj de relaxare, sunt o fata cu bun simt, curata, discretie, no stop, mai multe detalii la telefon, 80 L; (0738.143.758 8. Alice, blonda matura, eleganta ofer

masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, singura in locatie, poze reale 100%. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 9. Alice, intimitate, erotism, pasiune la tel.5/15m. atingeri tandre, masaj. Doamna matura, 48 de ani, eleganta, atenta la cerintele dvs. va asteapta la un masaj relaxant, body-erotic, plus multe surprize placute, show real. Discretie max. parcare 100 L; (0723.432.237 10. Alina 36, Republica Moldova, Sunt o

doamna draguta cu bun simt 1.70, 58 kg, ofer masaj de relaxare, mai multe detalii la tel., zona Universitate, (0742.401.801 Popa_popa@yahoo.com 11. Alyna, 29 ani, reala, locuiesc singu-

ra, una dintre putinele maseuze care au poze reale, asta pentru ca te respect pe tine domnul meu si iti fac pe plac, sa te relaxez cu diferite tehnici de masaj, locuiesc singura, zona metrou Timpuri Noi, (0729.797.491 frumoasa_alina20@yahoo.com 12. Am revenit, Carmen, 43, matura cu experienta ofer masaj de relaxare, domnilor stilati, zona bd Unirii, langa Zepter, 70 L; (0725.341.667 13. Amalia ma deplasez la hotel pentru

a-ti oferi o ora de placere prin arta masajului si prin alte tehnici bine cunoscute sau la mine in locatie, 100 L; (0767.629.025

14. Amalia sunt o bonda finuta cu stil si

17. Ana 35 ani, ofer masaj de relaxare la

24. Masaj terapeutic, ofer masaj ter-

26. Profesorul pamfil Tratamente pt

12.

domnilor generosi, poze reale, ptr mai multe detalii nu ezitati sa ma contactati. 70 L; (0768.686.358 mariaangelica24@yahoo.com

23. Ingrijire, tratament, recuperare varstnici centru rezidential pentru ingrijirea, tratamentul si recuperarea persoanelor varstnice, Bucuresti, sectorul 1. Sprijinim permanent varstnicul ce se afla in situatie de dificultate (0767.914.722 contact@resedintavictoria.ro

10. Camin de batrani Martha,

ta pentru seniori caminul de batrani Eden a fost conceput si dotat pentru a oferi un maxim de confort si siguranta membrilor seniori ai familiei dvs. Centrul nostru dispune de serviciu propriu de ambulanta ; (0732.332.122/ 0726.081.666 camineden@gmail.com

2. Adina 39 ani, ofer masaj de relaxare

22. Ingrijire si supraveghere batrani servicii sociale primare, servicii sociale specializate pentru persoane in varsta si cu dizabilitati; gazduire batrani; asistenta medicala, ingrijire, socializareCapacitate primire 158 de persoane (0266.364.126/ 0744.515.360 sf.elisabeta@caritas-ab.ro

apeutic cu atestat, somatic, de relaxare, drenaj limfatic, sportiv/tonic, Shiatsu. Preturi de la 100-150 lei in zona Tineretului/parc, intre 10-18. 100 L; (0728.535.978 Masajmaria@gmail.com

11. Camin Eden Confort si siguran-

1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

cu o eleganta aparte ofer masaj de relaxare in locatia mea discreta luxoasa in zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

9. Camin de batrani Bunica Ecaterina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

curte 1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

Masaj

25. medic pediatru pensionar, disponibil

activitate, timp partial. (0745.086.065

barbati cu diferite probleme de sanatate,disfunctii erectile,prostata,obezitate.Tratamente pt femei care sufer? de obezitate si celuli ta,boli ce afecteaza s?n?tatea si viata sexual?. (0754.547.856 27. Psiholog zona Colentina, terapia depresiei, anxietatii, doliu, adictiilor; (0723.410.026 28. Sedinte psihoterapie psiholog clinician si psihoterapeut ofer sedinte de terapie, consiliere si dezvoltare personala la cabinetul meu aflat intr-o zona centrala. Impreuna vom explora solutiile pentru diferite probleme; 50 L; (0724.629.198 cristiana_pruneanu@yahoo.com 29. Stomatologie Smile Design By Dr

Ayman Abboud Smile Design este specializata in tratamente non-invazive oferind posibiliatea pacientilor de a preveni, diagnostica sau trata leziunile detare si ale mucoaselor cu ajutorul laserelorwww.drayman.ro (0749.414.848 office@smiledesignbucuresti.ro 30. Tratamente stomatologice profesioniste -Tratamente ORTODONTICE de calitate;-Tratamente endodontice la MICROSCOP;Interventii CHIRURGICALE complexe: inserare de implanturi care necesita sau nu aditii osoase;Servicii protetice (0744.549.003/ 031.109.52.91 prelipceandaciana@yahoo.com 31. Unghii cu gel toate noutatile in materie de unghii. Ylyana stilist protejist realizez: constructie gel, intretinere gel, gel pe unghia naturala, manichiura semipermanenta, french, tips, pictura, pedichiura preturi fara concurenta, dotari noi, (0722.612.915 constantimob@yahoo.com 32. Unghii cu gel, zona Baba Novac, 70

Ron intretinere buna fetelor, va asteptam cu drag in locatia noastra din Baba Novac, pentru o manichiura cu gel deosebita, realizata cu produse de cea mai buna calitate, intr-un mediu profesional 70 L; (0725.324.232 marius1983s@gmail.com

15. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

16. Ambianta si rafinament. Cauti ceva inedit, cauti sa te detasezi de problemele cotidiene? Te asteptam alaturi de fete superbe, experte in arta masajului erotic, cu bun simt, senzuale, atente la dorintele tale, salon lux, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

domiciliul meu. Poze reale, zona Dristor, Baba Novac, program 10-17; 50 L; (0725.044.235 18. Ana, buna sunt Ana, te astept in

locatia mea pentru a petrece clipe de neuitat, cer si ofer discretie si igiena maxima ofer masaj de relaxare body masaj nu raspund la sms nr privat. 150 L; (0721.308.203 19. Ana, Izza, Vicky, Emy, Sorina, Diana,

Eva, Sasha, Raluca sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 20. Ana, noua in zona tanara 22, poze

reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima, program 9-20 150 L; (0785.996.030 Dianamasaj19@yahoo.com 21. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889

22. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 23. Anca, noua in zona si in locatie,

blonda cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 24. Anca, te invit in locatia mea discreta

si centrala pentru un masaj de relaxare combinat cu erotic si alte fantezii, 100 L; (0785.740.507 25. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994

26. Andra, doamna serioasa si educata

ofer masaj de relaxare d.lor genero?i si manierati la domiciliul meu. Cer si ofer discretie si igiena. Mai multe detalii la tel. locuiesc singura 200 L; (0727.027.598

31. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 32. Atingeri patimase. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 33. Berceni tanara slim noua in domeniu ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut domnilor generosi Va astept cu drag; (0737.643.223 galasescuionutviorel@gmail.com 34. Berceni Drumu Gazarului, Alina 28

ani draguta sociabil? ofer masaj de relaxare si clipe de liniste, 70 L; (0731.064.218

63. Cristina, bruneta cu bun simt, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 64. Dana finuta, dulce si discreta, atenta

la dorintele tale, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret. Mai multe detalii la tel., Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0720.649.896

65. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la

mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965

66. Delfinului, blonda, ofer masaj de relaxare si alte surprize in locatiea mea. (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com 67. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255

35. Berceni, tanara slim noua in domeniu ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut domnilor generosi. Va astept (0737.643.223 galasescuionutviorel@gmail.com

68. Denisa 28 ani domnisoara cu experi-

36. Berceni, tanara slim noua in dome-

niu ofer masaj domnilor generosi intr-un ambient cat mai placut. Va astept cu drag (0737.643.223 galasescuionutviorel@gmail.com

69. Denisa, noua in zona te astept pe tine domn serios pt. a-ti oferi un masaj de relaxare plin de surprize intr-un cadru intim. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

37. Berceni, tanara slim, noua in dome-

70. Dessiree Masaj a creat pentru tine

niu, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut domnilor generosi. Va astept (0737.643.223 galasescuionutviorel@gmail.com

38. Berceni, Bd. Alexandru Obregia, bloc stradal, tarife 60 L. 120 L ora, nou in zona, Iulia 25 ani, igiena, aer c. despre mine am bun simt, ten alb, te primesc cu placere, masaj cum iti place, Berceni stradal Bd. Alexandru Obregia, vino 11-20 60 L; (0728.425.236 39. Bianca d-na matura, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu.Zona pantelimon, delfinului. 40 L; (0727.512.037

40. Blonda ofer masaj de relacsare terapeutic cervical, inghinal, in locatia mea de lux amenajata special pentru tine pentru a-ti oferi cele mai bune servicii, 200 L; (0732.568.368 41. Blonda 28, blonda reala selectiva

ofer masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret, zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646 42. Blonda apetisanta, cu experienta in

masajul de relaxare te invit la o sedinta de relaxare la domiciliul meu. Pentru alte detalii ma poti suna; 100 L; (0738.182.546 43. Blonda, finuta, curata, draguta, 35 de ani, ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Te invit in locatie discreta, unde igena si curatenia ma reprezinta; 70 L; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com 44. Bruneta 30 ani te astept la mine in

locatie sa iti ofer masaj relaxare, poze reale, discretie si seriozitate, Dristor, Baba Novac, 50 L; (0760.746.468 45. Bruneta 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035 46. Bruneta ofer masaj terapeutic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate. 300 L; (0722.705.148

enta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intrun ambient placut si relaxant. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0723.192.086

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com 71. Dessiree Masaj Atingerile tinerelor noastre domnisoare te vor face sa vibrezi de placeri nebanuite, te vor duce pe culmile extazului si toate astea intr-o atmosfera de basm, locatie de vis, calda, intima. Te astept, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457 72. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950

73. Dessiree Masaj, alege calitatea masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 74. Diana, 35 ani, singura bruneta finuta,

dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366 75. Diana, Kaufland, Dristor Bruneta sexi, noua, 20 de ani servicii de calitate superioara, masaj, zona Dristor, 50 L; (0767.513.593 Macrinastefan@yahoo.com 76. Diana, Unirii 32 de ani, doamna

matura, blonda discreta, ofer diverse tipuri de masaj, relaxare, somatic etc numai in locatia mea, o vila de lux situata in zona Piata Unirii. Discretie, intimitate. Conditii lux, 200 L; (0730.182.113 77. Din Ucraina cu experienta Te astept la mine intr-o locatie discreta si curata la un masaj de relaxare fara graba, atenta la detalii, cu bun simt. Mai multe detalii la tel., (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com, 78. Doamna amabila, placuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt (0765.339.151

49. Bruneta, masaj de relaxare, discretie, mereu bine dispusa, cu chef de viata, te astept la un masaj de relaxare. Servici ireprosabile; 100 L; (0761.721.699 50. Bruneta, noua in zona ta, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu poze reale, zona Baba Novac rond. 50 L; (0764.292.336

51. Calitate nu cantitate! maseuza, reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 350 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com 52. Carmen si Bianca, te asteptam in locatia noastra centrala, de lux si discreta pentru a-ti oferii clipe de neuitat prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute care iti vor trezii simturile, 100 L; (0766.414.936 53. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 54. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit

de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253 55. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

56. Clara te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si de relaxare intr-o locatie centrala si lux. (0722.982.352

57. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 58. Corina, buna eu sunt Corina pot

ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889 82. Doamna 35 finuta si senzuala ofer

masaj de relaxare, revigorare si intretinere corporala, aromatherapy, 70 L; (0743.659.781

83. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com 84. Doamna Irina, blonda matura, slim, cu un fizic de invidiat,recent divortata, doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi. 200 L; (0733.911.204 discreterosrl@gmail.com 85. Doamna matura, 51 de ani, elegan-

ta, discreta si educata ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Zona Dristor non-stop, 200 L; (0752.411.698 86. Doamna matura, amabila si cu zam-

betul pe buze ofer masaj terapeutic si relaxare, daca vrei rasfat te astept. Dristor, non-stop; (0726.497.438 87. Doamna matura, 35 de ani, masaj

Ofer si rog igiena si discretie maxima domnilor manierati si cu bun simt care stiu sa aprecieze calitatea, nu cantitatea, pozele reale, asa exact cum ma vezi, 100 L; (0734.154.811 88. Doamna matura, plinuta, cu forme ofer masaj total Buna. Sunt Diana, 32 ani, plinuta, cu forme, ofer masaj total la domiciliul meu, fara graba. Locuiesc singura, curetenie si discretie. Detalii si programari la tel. Zilnic 8-23. Pupici 80 L; (0760.436.578 89. Doamna matura, singura in locatie,

servicii totale buna. Ofer servicii totale de masaj domnilor. Locuiesc singura, curetenie si discretie. Te astept sa te relaxezi, fara graba, alaturi de mine. Detalii la tel; 80 L; (0753.360.830 90. Doamna singura Sociabila si educata cu bunul simt al umorului ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor manierati la domiciliu meu. Militari, 60 L; (0724.931.269 91. Doamna, 38, eleganta, discreta, ofer

masaj de relaxare, singura in locatie, poze 100% reale. Bulevard Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, nu rasp la nr privat. Program l-v: 10-20/21. S: 1014/16, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399

28. Andra, Magheru bruneta siliconata,

60. Cristina bruneta cu bun simt ofer

93. Doar deplasari hotel sau la domiciliu

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma 100 L; (0737.184.035 61. Cristina bruneta cu bun simt, ofer

la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat din zona Unirii Zepter. 50 L; (0732.260.367

masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

30. Artemis Masaj Bucuresti Salon de

62. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

128. Laura, bruneta dulce, fara fite, ama-

100. Dristor, bruneta plinuta cu forme apetisante, finuta fara fite ofer masaj total domnilor genero?i care stiu sa aprecieze placerea si calitatea. Poze reale 100%. 50 L; (0765.082.231 101. Ema, Snagov, roscata pasionala, 30

ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 200 L; (0729.724.953 sweetpleasure@yahoo.com

102. Emilia Snagov, bruneta foarte discreta, slim, inalta 1. 75 m, nonconformista, maseuza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu dlor ce doresc sa evadeze putin din cotidian. Foto reale; 200 L; (0728.679.434 103. Eroii Revolutiei, Alexandra roscata, 35 ani, 1.67, 55 kg.Te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii suna-ma, precizez ca accept domni intre 30-60 ani 100 L; (0734.487.309 104. Eroii Revolutiei, noua in zona, Diana, servicii totale de calitate, Eroii Revolutiei, tanara simpatica bine dispusa, te astept la un masaj total de calitate. Vino sa ne cunoastem. 100 L; (0785.530.582 105. Erotic Massage Bucharest Sweet Touch is the ideal place for gentlemen looking for a place full of sensuality, elegance, luxury and discretion. Our masseuses will make you experience the most beautiful and sensual moments. 50 {; (0784.522.572/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 106. Estera, 50 ani plus doamna adevarata, rafinata, selectiva, ofera masaj terapeutic si de relaxare. Locatie de lux. Garantez eficienta si igiena; (0724.184.287 107. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy, Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 108. Excess Massage va invita sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660

110. Favorit, roscata stilata, 35 de ani,

masaj de relaxare si erotic zona centrala Alba-Iulia 250 L; (0732.568.575

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

92. Doamne mature 29 si 25 discreta si

tau, buna ofer masaj de relaxare la domiciliu sau la hotel (speak english), mai multe detalii la telefon. 300 L; (0769.970.635 94. Domenii, vila de lux, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi pasiunea masajului erotic. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813

126. La tine sau la mine, doamna selectiva 42 de ani ofer masaj de relaxare domnilor generosi si seriosi. Discreta, draguta, apa si foc, sunt mai dulce ca vioara pentru prezenta ta. Adevarat doamna din poze, alege diferenta. Also I speak english. Sector 3. 150 L; (0736.848.706

99. Dristor Kaufland, Dana 28 ani, te invit in locatia mea curata si discreta pt un masaj de relaxare combinat cu erotic si alte fantezii. 50 L; (0784.040.182

80. Doamna 34 reala selectiva ofer

81. Doamna 34 ani, experienta, atestat,

125. La tine sau la mine, doamna discreta, 42 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si generosi. Draguta la fata si alba la ten, adevarat doamna din poze, civilizata si normala. In the same way, I will remember you. l speak english. Sector 3. 150 L; (0736.848.706

127. Laura 31 ani, poze reale 100% ofer

48. Bruneta, inalta, frumoasa, poze

reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0774.929.887

124. La tine sau la hotel, 19 ani Doar la tine sau hotel ofer masaj de relaxare totala domnilor interesati, poze reale, 19 ani, 250 L; (0728.425.529

98. Dristor 2 Dristor 2, Andra 21 de ani, tanara, frumoasa si discreta, ofer momente unice de relaxare domnilor generosi, masaj. Poze reale 100% din locatie, garantez revenirea. Pentru mai multe detalii la telefon; 70 L; (0721.771.041

relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. (0722.966.960

sociabila, calma si rabdatoare, ofer servicii de calitate domnilor manierati, pozele imi apartin, reale, (oferim masaj de relaxare si companie intima). (0720.584.986

masaj erotic Artemis Masaj te invita in lumea placerilor !!! www.masajclub.ro (0727.861.111

te astept la un masaj de relaxare la mine sau la tine sint in zona Universitate; (0740.753.620 raissa.rusu@yahoo.com

79. Doamna casatorita, stilata, masaj de

59. Cristina bruneta cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

29. Andreea, blonda, 24 de ani, te astep

97. Draguta din Ucraina, stilata rafinata

109. Experienta unica. Gravida, ofer servicii totale Buna. Sunt Carmen, gravida in 4 luni, doar ptr domni care vor sa incerce ceva nou. Am 35 ani, singura, curata si discreta. Ofer servicii totale de masaj. Astept telefonul tau ptr detalii si programare 120 L; (0762.598.804

oferi masaj erotic domnilor manierati intrun cadru discret, daca stii sa apreciezi calitatea si bunul simt, astept sa ma contactezi. (0746.917.682

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923

96. Dominare, multe fantezii Un masaj erotic combinat cu cele mai indraznete dorinte. Te vei lasa complet pe mana unei femei seducatoare, al carei unic scop este sa iti ofere placere. Zona: Calea floreasca 250 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com

tel. 15 min. Tanara senzuala, noua pe site, te astept sa experimentam momente unice de masaj de relaxare si erotism. La tel. 5/15 min. Discret si intim. Parcare. 100 L; (0726.803.363

47. Bruneta new, hai sa ma cunosti! La

27. Andra, blonda creata, te astept la un

masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-un cadru discret din zona Unirii, Zepter. 100 L; (0729.060.755

95. Dominare masaj erotic, masaj vip fantezie, masaj cu dominare la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, high-heels 300 L; (0727.148.861

ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 63 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare. 60 L; (0731.784.820 111. Favorit, satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 112. Fete noi, club si salon de masaj erotic nou Va invitam intr un day and night erotic club si salon de masaj erotic, discret, modern. Asiguram distractie, companie, dans la bara, lap dance, striptease, jacuzzi, masaj erotic cu tehnici speciale. 150 L; (0725.333.555 113. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 114. Finuta si draguta, te astept intr-o locatie discreta si curata, pentru un masaj de relaxare si tonifiere, pentru mai multe detalii suna-ma. Unirii, Zepter. 60 L; (0725.473.852 115. Flori, masaj profesional pt persoanele care stau mult pe scaun se insista pe zona lombara, nervul sciatic, picioare, muschii fesieri. Se poate masa zona cervicala, punctele de la cap, punctele de pe fata pt (0746.910.452 116. Inna, miniona, o doamna cu un caracter aparte, matura, mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 117. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-

te purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

118. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 119. Jovial Place Masaje profesionale incepand de la 80 ron-h. Te asteptam sa experimentezi placerea unui masaj asa cum nu ai visat, 120 L; (0763.581.129 120. La mine sau la hotel bru reala cu

forme apentisante sunt aici pentru ati indeplini dorinta de a te face fericit te astept in compania mea, ofer si cer igiena si seriozitate vino sa ne simtim bine impreuna pentru mai multe; 150 L; (0749.823.939 alexandra.yny@gmail.com 121. La tine mine hotel, Bruneta 22 ani,

1,72, sani nr 5, ofer masaj de relaxare, (0734.866.446

122. La tine sau la hotel, masaj, pentru

mai multe detalii suna-ma, 100 L; (0730.289.257/ 0729.035.870

123. La tine sau la hotel, ofer masaj total

de relaxare la tine acasa sau la hotel mai multe detalii la telefon. 300 L; (0769.986.626

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detalii la tel. Nu rasp. la nr. privat si sms, 100 L; (0744.819.981 bila si rabdatoare. Te invit la mine pentru masaj total de calitate intr-o locatie cu igiena si discretia maxima. Garantat vei reveni, poze reale 100 % 50 L; (0742.372.362

129. Lory 25 ani, am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discrer. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady. 80 L; (0723.192.086 130. Maria 32 Ani, poze reale 100% ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel.Nu rasp. la nr. privat si sms, (0751.816.977

131. Masaj Buna, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului, (0755.948.888 132. Masaj Cuplu casatorit oferim masaj

de relaxare cuplurilor fara pretentii financiare. Exclus barbati; (0728.346.926

133. Masaj de relaxare la domiciliul meu.

Mai multe detali la tel. Zona centrala; (0727.031.486

134. Masaj cu Valentina, te invit la un

masaj erotic cu experienta, fara graba, sigur nu lipsesc discretie si igiena, (0758.804.949 Popa_popa@yahoo.com, 135. Masaj de relaxare doresti compania

unei dne mature 40+? Vino sa dezvalui misterul si pasiunea. Vino sa simti magia masajului terapeutic, sa-ti relaxezi trupul si sufletul. Toate acestea te vor face sa spui ma voi intoarce; (0721.920.177/ 0721.913.791 136. Masaj de relaxare anticelulitic terapeuticmasaj.ro Scapa de stres si bucurate de un moment de relaxare. Lasa-te pe mainile unui profesionist (barbat) si vino la masaj. Exclus alte servicii https://terapeuticmasaj.ro/ 50 L; (0736.191.636 cabinet@terapeuticmasaj.ro

137. Masaj de relaxare totala la domiciliul meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0763.414.130 138. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 139. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 140. Masaj erotic Cotroceni, pasiune,

discretie Nirvana Massage salonul cu peste 10 ani vechime, va invita intr-o locatie de lux din zona Cotroceni pentru a petrece clipe de vis in compania maseuzelor noastre, experte in arta seductiei si masajului 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 141. Masaj erotic cu cele mai frumoase domnisoare, te asteptam la noi intr-o locatie de lux sa descoperi cat de dulci si pasionale putem fi. Impreuna vom atinge culmile placerii intr-o ora de neuitat. Suntem tot ceea ce cauti. Zona Domenii. 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 142. Masaj erotic diferit de saloanele obisnuite Vino la un masaj erotic cu Eva, Ramira, Antonia si Alina. Fete frumoase, tinere si non-conformiste. Preturi excelente pentru servicii excelente. 150 L; (0720.272.588 143. Masaj erotic Floreasca, senzatii intense si un masaj erotic de neuitat. Fantasy Masaj este locul in care gasesti atmosfera perfecta pentru stimularea simturilor sexuale. Folosim doar poze reale cu fetele din salon. 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 144. Masaj erotic high class, deplasare hotel,discretie maseuze sexy si frumoase te invita intr-o locatie eleganta si discreta, dornice sa-ti rasfete trupul prin tehnici speciale ale masajului. Incearca o noua experienta intr o atmonsfera plina de erotism, 170 L; (0721.904.419/ 0764.585.331 Masaj.nirvana@yahoo.com 145. Masaj erotic, Bianca, roscata reala,

maseuza reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica; (0742.395.472

146. Masaj erotic, domnisoare superbe te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 147. Masaj erotic, Jacuzzi, Petreceri, Decebal Sweet Touch este locul ideal pentru domnii care cauta un loc plin de senzualitate, eleganta si rafinament. Maseuzele noastre te vor face sa traiesti cele mai frumoase si senzuale clipe. Te asteptam; 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 148. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 149. Masaj erotic, tehnici speciale garan-

tam dubla satisfactie prin tehnici rare cu clavicula, sanii, fesele, abdomenul maseuzelor si multe alte fantezii. Bauturi gratuite. Pret 150-250 lei/ora. Trei saloane centrale, 25 maseuze noi. 150 L; (0734.334.411/ 0730.222.290

150. Masaj Floreasca, un masaj plin de fantezie Maseuze noi si superbe in locatie. Va asteptam la un masaj erotic de calitate intr-o vila cocheta. Pozele sunt reale, intra pe site sa vezi galeria completa si tipuri de masajwww.fantasymasaj.ro: 180 L; (0731.959.382 fantasymasaj@yahoo.com 151. Masaj la 4 maini, doua prietene mature, 45/31 ani, maseuze experimentate, blonda senzuala si calma si roscata obraznica si spontana, oferim cele mai tari senzatii in cadrul unui show real dlor interesati, 450 L; (0729.724.953

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

5

4

PRESTÅRI SERVICII 152. Masaj la hotel sau la salon daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 153. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 154. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906 155. Masaj pentru doamne si dom-

180. Matura, 37, eleganta, aspect fizic foarte placut, ofer masaj de relaxare de calitate. Singura in locatie. Poze absolut reale. Pentru cei care ma cunosc. Va astept cu drag, 150 L; (0730.138.339

si personalitatea pasionala vei vedea ce inseamna cu adevarat timpul petrecut in compania unei domnisoare ofer masaj de relaxare si body masaj, masaj terapeutic 200 L; (0736.674.940

182. Miruna, La mine, la tine, sau la hotel, ofer clipe de neuitat domnilor generosi, pentru mai multe detalii nu ezita sa ma contactezi, 100 L; (0785.444.827

unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta. Aici gasesti tot ce doresti, 120 L; (0765.505.383

183. Mister si seductie, lux si cali-

tate Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0720.525.253/ 0732.545.457

relaxare, Sos Pantelimon Cimitirul Armenesc, ofer, cer discretie, 60 L; (0726.566.223

156. Masaj relax - primul sedinta gratuit,

185. Monica 34 de ani Maseuza cu

157. Masaj tantric pasional, rasfat in

jacuzzi Va asteptam sa va relaxati corpul si mintea, intr-o locatie ce provoaca dependenta. Armonia oferita de noi o sa va ajute sa simtiti adevarata placere a masajului erotic sau jacuzzi cu mai multe fete. 200 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 158. Masaj tantric pentru barbati, femei

si cupluri Temple of Bliss massage va ofera o noua perspectiva intr-o lume care promoveaza sexualitatea agresiva. Noi va propunem un masaj relaxant si revigorant care va va face sa priviti masajul senzual altfel 180 L; (0787.571.747 templeofblissbucharest@gmail.com 159. Masaj terapeutic, alexa nou venita

in Bucuresti ofer masaj terapeutic de calitate domnilor pretentiosi. Poze reale locatie curata si discreta, Berceni, 60 L; (0732.791.155 160. Masaj terapeutic, Berceni noua in zona 28 de ani. Carla ofer masaj de relaxare terapeutic, poze 100% reale, mai multe detalii la telefon 100 L; (0784.167.764 161. Masaj Titan Ofer masaj domnilor

generosi doar in locatia mea program 10:00-16:00 ultima programare.Pt detalii va rog sa ma sunati in programul mentionat. Mai multe discutam la fata locului. 150 L; (0769.138.138 162. Masaj total fara graba, singura, discretie Buna, noua in Bucuresti pt a iti oferi masaj total in apartamentul meu curat si discret. Sunt bruneta, plinuta si fund mare. Suna-ma pt detalii. Lucrez zilnic 823, 80 L; (0753.360.830 163. Masaj total, in zona, singura in locatie, daca te-ai saturat sa vezi ceva in poze si la usa, sa gasesti alceva te asigur ca la mine nu este cazul. Discretie si cu bun simit. 70 L; (0721.821.385 adelacristina2003@gmail.com 164. Masaj, Nico 20 de ani poze reale si

recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru masaj de relaxare de neuitat. Te asigur ca vei reveni cu drag la mine. Igiena si discretie maxima; 300 L; (0723.932.789 Niconico909@yahoo.com 165. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530 166. Masaj, noua in Bucuresti ofer

masaj, numele meu este Andreea, sunt noua in domeniu dar cu experienta necesara pentru a te face sa ajungi pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare combinat cu un masaj erotic. (0760.870.593 167. Masaj, noua in Bucuresti, Larisa, 24

de ani ofer masaj, calitate. Pozele imi apartin in totalitate, mai multe detalii la telefon; (0720.136.506 Tudosealexandra600@yahoo.com 168. Masaj, noua, sector 5 Diana 25 de

ani, poze reale si recente, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat, te asigur ca vei reveni cu drag la mine, igiena si discretie. 150 L; (0736.566.114 Karinacarina@yahoo.com 169. Masaj, pasiune si extaz, seductie

erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 170. Masajul erotic este o frumoasa

expresie a dragostei si trezirii simturilor, a stimularii dorintei de intimitate si a relaxarii inhibitiilor. Relaxare ?i placere in acelasi timp doar pentru tine, 100 L; (0732.607.474 171. Maseuza cu experienta, discreta, comunicativa, ofer masaj de relaxare dlor generosi. Zona Splaiul Unirii; (0723.720.653 172. Maseuza cu experienta, te invit la un masaj de relaxare sunt slim draguta si atenta la cerintele tale locatie discreta si curata zona piata Rosetti, (0755.801.714 raissa.rusu@yahoo.com 173. Maseuza perfecta, ideala pentru tine Delecteaza-te cu o blonda discreta si foarte curata te astept hot imbracata, poze reale pt. a petrece o ora pasionala in compania mea (masaj de relaxare) garantez ca vei reveni, (0720.318.411 174. Maseuza slim Cristina, tinerica cu

bun simt te invit la un masaj de relaxare la locatiea mea discreta ci curataa in zona Universitate, (0758.669.313 raissa.rusu@yahoo.com 175. Maseuza tanara reala 100%, slim

blonda, tanara reala, blonda 25 de ani, ofer masaj de relaxare. locatie ultra centrala de Lux. Discretie, igiena, confort, parcare, jacuzzy si siguranta. Deplasare si la hotel, 150 L; (0764.182.119 176. Maseuza, departe de stresul cotidi-

an, arta masajului te va destinde. Erotismul si pasiunea te vor purta pe aripile diafane catre insula numita extaz. Zona Baba Novac 60 L; (0736.682.267 177. Matura discreta noua in zona si in

locatie, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 50 L; (0737.401.576 178. Matura discreta noua in zona, rabdatoare cu mult bun simt, te astept la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter, 40 L; (0729.452.895 179. Matura ofer masaj, buna, Karla este numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68, 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. (0720.969.645

184. Monica Draguta ofer masaj

experienta te astept intr-un ambient discret si curat pentru a te relaxa pe deplin. Nu vei regreta alegerea facuta, doar un telefon ne desparte. Titan bdl 1 Decembrie, 60 L; (0728.381.876 186. Nemtoaica reala blonda cu ochii

albastri, frumoasa si educata, 1.78 m, 59 kg, sani nr 3, te invit pe tine domn maneriat sa petrecem clipe de neuitat impreuna. Masaj. La mine sau la hotel. Zona bvd D. Cantemir. detalii la tel., 100 L; (0765.763.308 187. Nicol dulce si senzuala, te astept la

mine domn serios sa-ti ofer cele mai bun masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri parfumate. Daca esti un domn caruia ii place, te astept la mine, 200 L; (0726.073.377

188. Noua in zona ta , Titan 1 Decembrie

Bruneta, poze reale 100%reale, te aatept pe tine domn generos in locatia mea pentru momente unice, ofer masaj total de relaxare,Discretie si igiena maxima.1sedinta 60ron/1ora 120ron. 60 L; (0737.150.500 anghelnatalia2017@gmail.com 189. O fata naturala intr-o locatie de lux,

masaj de relaxare domnilor ce stiu sa faca diferenta, 50 L; (+40767141719

190. Oana, tanara selectiva, poze reala, te astept in locatia mea curata si discreta pentru un masaj de relaxare de neuitat. Igiena, discretie, poze reale, ce mai astepti, suna-ma. Program 9-20 L-D 300 L; (0764.292.192 Danadiana84@yahoo.com 191. Ofer servicii complete de masaj, Sa

ai timp azi si te opresti sa te relaxezi cu o sedinta placuta de masaj, hidratez si stimulez pielea ta, ai parte de respect si te simti bine primit. Cautare la Google cu nr meu, suna-ma 250 L; (0721.609.296 192. Pasionala, roscata cu ochii verzi,

parul lung, dezinhibata si nonconformista, maseuza cu experienta ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi 200 L; (0730.732.356 193. Pasiune si tandrete Abandoneaza

toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660 194. Piata Muncii, maseuza, 25 de ani, 1.60 m, 50 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista, 200 L; (0720.084.742 195. Plinuta, Drumul Taberei, Favorit, doamna serioasa, 36 ani, comunicativa, placuta, te astept la un masaj fara graba, (0741.645.898 196. Poze reale, Delia 19 ani, fitness

model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 197. Promotie dominare si masaj erotic

vip fantezie discount la Noblesse Unic, masaj relaxare, body, erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feet-fetish, high heels. Promotie joi, orele 12-22. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro

198. Promotie masaj erotic nud, 60 min

salon de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 12-19, 150 L; (0727.148.861

199. Provocatoare, calda, pasionala, la

tel. 5/15 min. doamna matura cu sanii mari, naturali, te va rasfata cu un masaj body erotic nud, pe tot corpul cu uleiuri parumate, plus alte momente speciale. Show cu colega. Posibil la tel 5/15 min., seriozitate, 100 L; (0723.432.237 200. Rasfat fara limite doar la Excess

Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 201. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 202. Relax and reflexotherapy massage,

all services, attitude pro customer, Bucharest near Old Town, you are welcome! Please look my video here and then you call me. 100 {; (0721.609.296 203. Relaxare, discretie, singura, a.c.,

doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608 204. Rond Alba Iulia, tanar si dornic de a

cunoaste persoane noi astept in compania mea doamnele, domnisoarele, domnii, dar si cuplurile pt o ora de masaj relaxant. Mai multe detalii telefonic. Program nonstop; 100 L; (0785.917.100 205. Rosse Marie, poze reale, 140 ron,

fara graba, speak en. Superba RosseMarie te asteapta intr-o locatie centrala de lux, curata, parfumata pentru a te rasfata cu cel mai bun masaj asa cum meriti. Prea multe vorbe sunt de prisos, te astept sa ma cunosti, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

210. Rubin Masaj, daca esti in cautarea

211. Salon lux Baba Novac Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 212. Salon lux Baba Novac incita-

ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 213. Salon lux Baba Novac Seduc-

tie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 214. Selena buna, te astept in locatia mea pentru a petrece clipe de neuitat, masaj, cer si ofer discretie si igiena maxima, pozele imi apartin in totalitate, singura in locatie, nu raspund la sms, nr. priv., 200 L; (0766.016.801 215. Servicii complete de masaj,

descopera senzatia. Ofera-ti 1 sau 2 ore de masaj placut de relaxare, terapeutic si reflexoterapie, nuru masaj si erotic. Pielea ta e sensibila la mangaieri alunecoase, descopera senzatia! 250 L; (0721.609.296 216. Servicii totale, bruneta miniona 160, 56 kg 20 ani sunt o fire pasionala ofer masaj erotic, masaj de relaxare te astept sa ne cunoastem sunt o fire vesela. Pun pasiune in ce fac, accept fantezii. 100 L; (0736.645.038 217. Simona, Snagov, blonda matura,

slim, inalta, o doamna in adevaratul sens al cuvantului, emancipata si plina de viata, nonconformista si cu un spirit vesnic tanar, maseuza cu experienta ofer masaj dlor discreti. Nu ofer sex. 200 L; (0720.216.212 sweetpleasure@yahoo.com 218. Sofia, Unirii, doamna discreta, 40

ani, frumoasa si dezinhibata, noua, maseuza, ofer masaj relaxare si erotic dlor discreti. Locatie lux, zona Unirii, foto reale. 200 L; (0728.679.806 219. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 220. SPA Bucuresti, 150 lei, Singurul

masaj in cel mai mare SPA din Bucuresti. Fete super sexy si deschise la orice, 150 L; (0720.237.172 221. Studenta 22 ani, selectiva ofer

masaj de relacsare domnilor seriosi in locatia mea discreta zona rond Alba Iulia, 300 L; (0732.855.248 222. Sunt Manuela, o doamna speciala de 44 de ani, miniona, apetisanta si afectuoasa. Astept un domn manierat, minim 35 de ani, pentru un masaj de relaxare si rasfat. Zona Arena Nationala. Solicit discretie si multa seriozitate; 70 L; (0741.962.924 223. Sunt noua in zona, te astept pe tine

domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan, 80 L; (0734.477.470 224. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 225. Tanya 30 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor Kaufland. 100 L; (0754.517.309 226. Titan, matura 47 ani, ofer

masaj de relaxare domnilor maturi, civilizati, seriosi. Rog si ofer maxima igiena, discretie seriozitate. Imi rezerv dreptul de a mi selecta clientii. Nu suna inutil; (0722.494.310 227. Titan, ofer servicii totale, Diana 28 de ani bruneta cu forme exact in poze, ofer masaj total domnilor generosi care stiu sa aprecieze placerea si calitatea. Locuiesc singurica, discretie maxima si igiena maxima; 70 L; (0721.821.385 anghelnatalia2017@gmail.com 228. Unirii, 100% reala, masaj total de

relaxare te astept sa iti ofer masaj, clipe de neuitat. Curatenia si discretia ma definesc in totalitate. 80 L; (0727.580.137 229. Unirii, am revenit dragilor, cand te

plictisesti si nu ai ce face. Te astept la mine, iti ofera masaj, clipe de neuitat, 80 L; (0727.580.137 230. Unirii, am revenit, poze reale garantez, sunt o domnisoara tanara, 25 ani, bruneta. Ofer masaj de relaxare intrun ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 80 L; (0755.528.315 231. Unirii, noua in zona, buna, sunt o

domnisoara tanara, frumoasa si de bun simt. Ofer masaj tuturor celor care isi doresc o relaxare dupa sau chiar in timpul muncii 150 L; (0726.029.185 232. Unirii, Zepter, poze 100% reale, aproape de Rond Alba Iulia. Blonda, poze 100% reale si recente, 23 ani, te astept in locatia mea pentru momente unice. Masaj de relaxare 100% calitate, 1 sedinta 50 ron, 1 ora 120 ron; 50 L; (0763.952.600 233. Valentina 40 ani, te invit la un masaj de relaxare cu experienta masaj erotic fara graba în zona la Universitate discretie si igiena; (0740.363.259 Popa_popa@yahoo.com

206. Roxana - Zona Univeristate, dulce, pasionala te astept sa ma descoperi. Ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Cer si ofer seriozitate, discretie si igiena. Mai multe detalii la telefon. Program 12-03, 200 L; (0742.813.595

234. Viviana, Blonda 24 de ani, te astept la un masaj total de relaxare a trupului si sufletului intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter. Poze reale 100%, 100 L; (0743.610.899

207. Roxana, hai sa te rasfat cu un

235. Zona Drumul Taberei, Miruna, noua

masaj de relaxare la domiciliul meu unde vei petrece clipe speciale. Detalii suplimentare la tel. ma poti contacta non stop. zona Titan; 60 L; (0720.649.968

Repara¡ii, service

209. Roxy, prin atitudinea mea seductiva

181. Miniona skinny ofer domnilor masaj, exclus sex, intr-un ambient intim si discret. sunt singura in locatie, discretie maxima, nu suna pentru sex, nu sunt escorta, nu ofer contact sexual. Sunt noua in domeniu, (0736.737.499

nisoare tehnician maseur femeie) ofer masaj de relaxare, anticelulitic, drenaj limfatic, masaj reflexogen si terapeutic doar pt doamne si domnisoare, la domiciliul acestora. Exclus barbatii; 50 L; (0737.551.464 alexandra_irimia91@yahoo.com discret, atent, curat, muscular, 1,82 m. ofer masaj de relaxare cu aromatic oil la dumiciliul meu Rin Grand, numai pentru femei. Exclus barbatii. Va rugam sa contactati prin e-mail. Multumesc. 65 L; alpha4264@gmail.com

208. Roxana, noua in zona, Ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta. Titan, bld Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

in zona ofer masaj de relaxare la domiciliul meu curat si discret, pentru mai multe detalii contacti-ma, non stop, mai am o colega, 50 L; (0724.213.923

1. ACASA la dvs, reparam: televizoare cu

tub si LCD, monitoare, DVD-playere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni; (0771.559.501 reparatiiladomiciliu@ymail.com 2. Accesibil, ieftin, refac integral canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, studiouri, dormeze, recamiere, schimb piele, imitatie piele, panza, buretele etc. (0728.031.849 3. Aer conditionat, montari, demontari,

service la pretuir avantajoase; (0724.240.274

4. Autorizat, asigur reparatii masini auto-

mate de spalat, deplasare gratuita, garantie reparatii. Aer conditionat- curatare si iginienizare. Seriozitate. Urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

5. Buletine PRAM. Verificari si masuratori PRAM Termoviziune instalatii electrice; Executie instalatii electrice, inspectii, testari, verificari periodice din punct de vedere al electrosecuritatii a echipamentelor, aparaturii si a instalatiilor (0723.361.107 office@electricalc.ro 6. Calculatoare, execut reparatii, instalari windows xp, 7, 8, antivirus, drivere, devirusez. Calculatorul sau laptopul tau se misca incet? Nu mai porneste? Eu sunt solutia. Rezolv absolut orice problema de laptop sau pc la domiciliul clientului. (dupa ora 12) (0724.952.199/ 0765.476.970 marius_viloria@yahoo.com 7. Decarbonizare motor Premium Parts

Garage, combustibilul creaza depuneri pe componentele motorului tau, decarbonizarea consta in curatarea: admisiei, pistoanelor, injectoarelor, filtrului de particule, catalizatorului si sistemului de evacuare 199 L; (0722.982.257/ 0760.486.777 dez.audi@yahoo.com 8. Depanare televizoare, masini spalat,

aer conditionat, echipamente electronice industriale, inginer electronist, (0722.237.176

9. Depanez calculatoare, instalare Win-

dows 50 lei, instalare pachet: Chrome, Antivirus, Acrobat Reader, Winrar, Office, VLC, 50 lei, configurare router 50 lei, instalare imprimanta 30 lei. 50 L; (0745.132.833

Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica. Experienta, promptitudine. Relatii la telefon: (0744.517.905/ 021.425.87.56 10.

Instalatii electrice non stop Bucuresti, reparam instalatii electrice de toate tipurile. Fie ca ai nevoie de repararea unei prize sau a unui tablou electric echipa noastra de electricieni autorizati iti sta la dispozitie (0722.974.760/ 0766.974.760 office@ruady-service.ro

19.

23. Instalator sanitare, termice si gaze montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro 24. Instalez Windows 10 *8.1 *7 cu licen-

ta si drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez drivere, antivirus, optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri. Instalez Office cu licenta. Instalez Adobe, Instalez aplicatie Filme si seriale 2018. 45 L; (0722.491.955/ 0773.810.150 25. Masini automate de spalat, acum asigur deplasare gratuita, garantie reparatii. Curatare - igienizare aer conditionat. Seriozitate, urgente; (0729.374.669/ 0761.290.233

26. Masini automate de spalat, aragazuri, frigidere, ac, electrocasnice, electronice, tv, electrice orice tip, repar, instalez, programez, resetez; (0727.279.319/ 021.444.14.17 27. Montaj si asamblare mobila si decoratiuni, oferim servicii profesionale de montaj, montare si asamblare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier Ikea, Kika, Jysk, Tekzen, Emag, Tamos, Lems. 80 L; (0799.996.760 ROMONTAJ@GMAIL.COM 28. Repar masini de spalat automate toate marcile: Ariston, Whirlpool, Ardo, etc. Ofer garantie. Relatii la tel: (0767.177.665/ 0722.327.483

Reparatii centrale termice, instalator sanitar, interventii rapide. (0731.746.454

29.

Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

30.

31. Reparatii frigidere Bucuresti, ne ocupam numai de reparatii frigidere, masini de spalat si o facem bine. Reparatii frigidere Arctic, reparatii frigidere Indesit, reparatii frigidere Zanussi, reparatii. (0722.572.248/ 0766.394.796 32. Reparatii instalatii termice, sanitare, electrice solutii adecvate in ceea ce priveste lucrarile de instalatii termice, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii de gaze si frigotehnice, lucrari de amenajari amenajari interioare (0762.447.379 racconstruct@yahoo.com

43. Tapiter, tamplar reconditionez

ieftin canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza si burete, repar si lemnul rupt, etc. Servesc rapid urgentele ; (0733.858.731 44. Verificari PRAM, instalatii electrice eliberam buletin PRAM, certificat PRAM : verificare  rezistenta de dispersie, verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.875.875 siaenergy@yahoo.com

Transport, turism 1. Abac firma de transport si mutari, oferta

pret fix 1 leu/ km in provincie sau intre 80120 lei local, program si sambata sau duminica, contact tel., 100 L; (0728.541.180 mutaritransport@gmail.com

2. Acces 100 % preturi normale la trans-

instruit si de echipamente specifice, executam: verificari ISCIR si service pentru centrale termice; (0771.623.970 panello.impex@gmail.com

Firma autorizata Stoian Stefan Frigotehnist autor- 35. Reparatii televizoare LCD-LED, izat, execut reparatii Laptopuri ProIT Industry, Service de reparatii TV Lcd/ Led, Laptopfrigidere, congelatoare, uri, Calculatoare, Monitoare Lcd/ combine frigorifice, orice Led (0764.465.265 info@servicemodel, la domiciliul clienproit.ro tului in sectoarele 1, 2, 3, 36. Service calculatoare, 4, 5 si 6, Bucuresti. Exelaptopuri, imprimante cutie lucrari de calitate service IT de reparatii (0729.473.587/ calculatoare si laptop-uri 0766.958.393 stoianstein Bucuresti. Servicii penfan11@yahoo.ro tru care te poti baza pe 14. Frigidere casnice si comerciale, connoiwww.salut-it.ro gelatoare, convenabil, garantie; (0720.171.174 (0728.247.631/ 0722.565.401 service@salut-it.ro 15. Frigidere service si 37. Service Calculator, laptop, instalare reparatii Frigidere, comWindows 10, 7, XP, MAC, WiFi, oriunde in bine frigorifice, congelaBucuresti / Ilfov la domiciliu, servicii profetoare, reparatii. Interven- sionale, devirusari, recuperari date, configurare router. De la 50 Lei. Adrian Boboc tii rapide. Calitate. 50 L; (0734.099.294 calculatorserGarantie. Piese originale. vice@yahoo.com Inclusiv sambata, dumini38. Service frigidere comca; (0729.473.587/ bine frigorifice, congela021.420.36.48 toare. Interventii rapide. 16. Frigidere, combine, congelatoare etc, Calitate. Garantie. Piese reparatii la domiciliul clientului, garantie; originale. Inclusiv sam(0722.619.569 bata, duminica; 17. Hodut Florin - reparatii (0729.473.587/ frigotehnice Bucuresti 021.420.36.48 frigotehnist autorizat, 39. Service Reparatii masini de spalat si efectuez reparatii de aragaze CMC Service Expert. Bucuresti frigidere, congelatoare si .Service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Servcombine frigorifice, vitice-reparatii masini de spalat vase rine si lazi frigorifice Whirlpool, Indesit, Service-reparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 indiferent de marca sau cmcserviceexpert@yahoo.it model.Execut reparatii frigorifice cu garantie 40. Service si montaj aer (0745.044.132 reparaticonditionat Bucuresti ifrigorifice2012@gmail.co Coolfix Hub Bucuresti m Reparatii, montaj si service aer conditionat. Mon18. Home Help instalator, taj aer conditionat, electrician Bucuresti reparatii, igienizare, Home Help ofera o gama freon. www.servicelarga de servicii clientilor reparatii-montaj-aer-consai cum ar fi cele de ditionat.ro (0727.556.551 instalator, electrician, office@coolfixhub.ro montaj aer conditionat si electrocasnice, laca41. Servicii reparatii electuserie si montaj mobila. tronice Bucuresti Marcus www.homehelp.ro Electronics - firma spe(0745.227.722 cializa executa reparatii contact@homehelp.ro electronice, televizoare LCD, LED televizoare cu 20. Instalator accesibil-autorizat ANRE tub, videoproiectoare, executam istalatii gaze, obiecte sanitare, centrale termice, schimbari coloane monitoare LCD, plasme, blocuri, montari argaze si calorifere,detecretroproiectoare, camere toare gaz (0720.992.196 digitale; (0720.667.800/ 21. Instalator autorizat execut sanitare, 0745.410.179 marcusadritermice, ofer factura si garantie; an2004@yahoo.com (0726.140.015 13.

22. Instalator sanitar Centrale ter-

mice, hidrofoare, boilere, calorifere, incarcari freon. Montaj aer conditionat, instalatii electrice. (0728.633.409/ 0771.722.890

42. Tapiter tamplar reconditionez

ieftin canapele, coltare, fotolii, dormitoare, paturi, schimb piele, panza, buretele, lemn rupt etc. Servesc rapid urgentele; (0733.858.731

21. Transpor mobila in tara cu camion de

5t. transport marfa, mobila, etc. Volum 32 mc (6.2 m lungine, 2.2 m l??ime, 2.4 inaltime); 1 L; (0737.178.195 22. Transport cu papuc, duba sau camion. Asiguram servicii de mutari mobila ,transport marfa, etc. Dispunem de autoutilitare de diferite volume 3-33mc, si personal bine instruit. Program de lucru 09-21, l-d. 50 L; (0722.129.348 23. Transport cu pret negociabil, obiecte

voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea,masini de spalat, frigidere cu masini dotate cu lift hidraulic si personal. Pretul negociabil 25 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

port marfa si mobilier, transportam ieftin si rapid, mutari si relocari in Bucuresti si Romania, mobila, cutii, ghivece cu flori electrocasnice sau orice alta marfa, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com

24. Transport ieftin nisip, balast, pamant

Agentie turism va ofera servicii de transport persoane cu autocare si microbuze moderne. Pentru rezervari,va rugam sa accesati site-ul nostru, https://www.luxuriatrans.r o/ (031.104.12.53/ 0734.489.107 rezervari@luxuriatrans.ro

25. Transport marfa intern sau international Dacia Papuc 2 locuri sau 4 mc volum util tarif 0.7 Lei / km sau duba 3.5 tone volum util 9 mc tarif 0.8 Lei / km separat contracost avem incarcare descarcare servicii rapide cu doi soferi express 80 L; (0766.642.507

3.

4. Asigur servicii de transport de marfa cu

duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 5. Asigur transport pentru mobila, avem manipulanti cu chingi, transportam piane, lucrari vechi nedorite, de aruncat la groapa. Gica; (0722.724.103

CHAMPIONS MOVING COMPANIE DE TRANSPORT MOBILA, SERVICII COMPLETE DE MUTARI, SPECIALIZATA IN MUTARI LOCALE SI NATIONALE, MUTARI DE EFECTE PERSONALE SI MOBILIER ATAT PENTRU PERSOANE FIZICE CAT SI PENTRU MARI CORPORATII; (0733.330.051 office@chmoving.ro 6.

7. Debarasari mobila si alte lucruri de aruncat la groapa de gunoi. Asiguram contract si factura. 50 L; (0722.129.348

8. DEPOZITARE BUNURI SI MOBILIER, MARFURI GENERALE DEPOZITARE BUNURI. 11. Depanez frigidere, combine frigorifice si congeLA CERERE TRANSPORT, latoare, toate tipurile. 33. Reparatii masini de spalat automate MANIPULARE, SERVICII DOOR Interventii rapide. Caliorice marca in regim de urgenta, la domiTO DOOR, CURATENIE. DEPOZciliul clientului, deplasare maxim 24 ore. tate. Garantie. Piese origOferim garantie; (0767.350.121 ITUL ESTE IN BUCURESTI, INCinale. Inclusiv sambata, duminica; Tel. 34. Reparatii si service INTA FAUR. PAZA (0729.473.587/ centrale termice 24/24+ASIGURARE. 100 L; 0762.988.567/ Bucuresti SC Panello (0732.199.999/ 021.420.36.48 Impex SRL. Firma autor0732.199.999 izata ISCIR, dispunand de 12. Electrician, cu experienta, din personal autorizat special Bucuresti, ingrijit, execut orice tip de relocations@gmail.com

lucrare, reparatie electrica, schimb, montez prize, intrerupatoare, tablouri, lumini, remediez orice defect electric. Esti pe intuneric? Prizele nu functioneaza? Eu sunt solutia, (dupa 12), (0724.952.199/ 0765.476.970 marius_viloria@yahoo.com

20. Tractari auto Bucuresti, autostrazi A1, A2, Grecia - Bulgaria - Romania, tractari RAR, tractari Remat/rabla, seriozitate, profesionalism. 99 lei. www.masinirabla.ro, www.cumpar-autoturisme.ro 99 L; (0724.979.744

9. Efectuez mutari mobila marfa intern international cu Dacia Doker 2 sau 7 locuri tarif 0.7 lei / km sau duba 3.5 tone volum util 24 mc tarif 1.5 lei / km op?ional contracost avem personal incarcare putem ata?a remorc? 750 kg volum util 8 mc non stop 70 L; (0744.476.667 10. Evacuam moloz si mobila veche. avem personal pentru incarcare. Programul nostru de lucru este de l-d, 08-20. Pretul se negociaza; 1 L; (0722.768.555 11. Mutari in toata Romania firma, prestam servicii de mutari/ relocari. Detinem dube- camion cu volum 11-24mc. Optional, asiguram servicii de manipulare, montare/ demontare mobila 1 L; (0720.115.849 12. Mutari mobilier cu personal cal-

ificat C.D.M. Prestari servicii mutari mobilier cu personal calificat; demontare, ambalare, transport, remontare, reparatii, modificari la cel mai bun pret (0723.700.601/ 0743.700.601 cdmprestariservicii@yahoo.com

Mutari mobilier, evacuare mobilier vechi, nedorit, apartamente 1-4 camere, relocari, demontare, montare, manipulare, echipa tanara 4 baieti, camion 5T. Experienta, profesionalism.Oferim factura.Iulia Bucur (0762.676.751/ 0762.676.750 13.

14. Mutari pianine, relocare mobilier

(0721.152.245 marius.corneel@yahoo.ro 15. Mutari, transport mobila, depoz-

itare, debarasare. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie. 30 L; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro

Oana Speed transport marfa agabaritic transport marfa vrac cat si paletizata, transport ADR servicii de transport utilaje, transport international transport frig, servicii delivery, transport cargo (0726.457.170/ 0720.639.386 mmoraru32@yahoo.ro 16.

17. Particular, transport cu papuc sau

duba servicii de transport mobila si alte lucruri; 50 L; (0732.545.984

18. Particular, transport mobila 50100lei/cursa transport bagaje, electrocasnice, diverse marfuri. Program: l-d, 08-22. Detinem personal pentru manipulare si tamplari pt demontat/montat mobila. 50 L; (0733.896.700 19. Regim hotelier Rin Grand Hotel inchiriez apartament 2 camere in regim hotelier in incinta Rin Grand Hotel ultramodern, canapea mare, extensibila, pat matrimonial, complet mobilat si utilat, 160 L; (0727.589.816 denisaoprea14@gmail.com

veg., evacuare moloz, tocarie, mobila veche, mutari la cele mai mici preturi; (0764.042.906

26. Transport marfa si mobila cu autoutilitare dube 3,5T efectuez transport in Bucuresti si Romania ieftin. Orice fel de marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori sau alta marfa ce necesita deplasare si manipulare, 1 L; (0784.000.183 mihaidum77@yahoo.com 27. Transport marfa si mobila ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum, tarif Bucuresti 50-150 lei, tara 1-2,5 lei pe km, 1 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 28. Transport marfa, duba 3,5 t, volum 17 metrii cubi, intern extern. Asigur factura, decont. (0722.715.339 29. Transport marfa, mobila, bagaje ieftin, absolut la dispozitia dumneavoastra. Marfa, mobila, bagaje, electrocasnice sau diverse obiecte personale ieftin in Bucuresti si in toata tara la preturi normale. Ofer si rog seriozitate. 1 L; (0748.682.232 30. Transport marfa, transport mobila, ieftin, transport zilnic si in weekend marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale transport in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum,greutate timp 1 L; (0748.682.232 31. Transport masini cu trenul din Germania si Belgia Plaseaza acum o comanda rapida si masina ta poate fi transportata cu trenul in Romania la un pret incepand de la 250 Euro. Tranzit minim 4 zile. Mai ieftin cu trenul. Comanda aici: www.autotren.ro (0755.303.303 booking@autotre.ro 32. Transport mobila Bucuresti transport,

mutari, relocari. Echipa completa, asiguram servicii de mutari A-Z. Sunati in fiecare zi pana la orele 20. 50 L; (0729.694.800 33. Transport mobila cu duba sau camion firma de transport-mutari, punem la dispozitie servicii complete se mutari de luni pana duminica, 08-20. Estimare de cost gratuita. 2 L; (0729.694.800 34. Transport mobila cu duba sau camion punem la dispozitie dube cu volume cuprinse intre 11-33mc pentru servicii complete de transport - Mutari, manipulare, montaj mobila. Avem personal bine instruit. Program l-d, 08-20:00. Sunati; 100 L; (0720.115.849

Transport mobila marfa in Bucuresti si tara, oferim servicii de transport marfa mobila mobilier bagaje relocari atv, motociclete, materiale de constructii. Bucuresti si in provincie. Preturi de la 100 Lei. Oferim factura (0732.548.835

35.

36. Transport mobilier si marfa acum avem carosate ieftin zilnic inclusiv weekend 06- 22:00, transport marfa, mobila, bagaje, haine, diverse obiecte personale in Bucuresti si in tara preturi in functie de volum- Bucuresti 50-150 L, tara 1-1,5 L; 50 L; (0725.131.703 mereumotor@yahoo.com 37. Transport moloz, mobila, Efectual

transport moloz, mobila, nisip,balastru, electrocasnice nefolosibile si lucruri de care nu mai este nevoie. (0768.500.865 38. Transport obiecte voluminoase, orice

tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta in transportul si manipularea acestora, program nonstop, 1 L; (0785.640.640 39. Transport persoane regim cursa regulata/ ocazionala cu auto clasificate, de 55, 28 si 16 locuri, aer conditionat si caldura, supliment apa; (0746.166.587 40. Transport Romania Olanda Belgia Germania Curse regulate cu autoutilitare de 3,5t in regim de grupaj sau exclusive. Transport bagaje, colete, mobila, electrocasnice, biciclete, motociclete, (0745.024.750 fts.freight@gmail.com 41. Transport rutier, aerian, feroviar, maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 42. Transport, mutari mobilier, apartamente 1-4 camere, case, vile. Servicii complete de relocare. Montam si demontam orice tip de mobila, camion 25 mc.Oferim factura.Iulia Bucur. (0762.676.751/ 0762.676.750 43. Transportam orice, oricand, ori-

unde, casa de expediti. Transport mobila si marfa in Bucuresti si in tara. www.transportmarfuri.net (0767.633.147/ 0768.293.961 44. Transportam si va mutam la orice locatie va garantam o relocare profesionala. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, utilaje grele, baruri, cu masini dotate cu lift hidraulic, 10 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 45. Turism market www.turism-market.ro.

Turism market. Primul marketplace de turism din Romania. Este www.turism-market.ro. Cui i-ar strica un marketplace? 1 L; (0745.150.894 contact@produsedingospodarie.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

10 august 2018

4

PRESTÅRI SERVICII Întreprinzåtori alte domenii Broderie industriala societate executa la comanda broderii electronice, pe orice tip de suport textil, cu aplicatii, decupaje laser, realizeaza si modifica programe de brodat, asigurand conversia in orice limbaj masina; (021.224.47.00/ 0744.569.363 office@brodona.ro 1.

Servicii diverse 1. Abate drumul tau spre o relaxare placuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 2. Adela, masaj relaxare fata tanara, bun

simt, discreta, non stop, preturi de la 50 ron. Mai multe la tel.

30. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

64. Bianka, 35 ani, poze reale 100%, ofer

31. Andreea blonda cu poze reale, 27 de

65. Blonda 32 ani, ofer masaj de

ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526 32. Andreea 35, draguta, sociabila, te

astept in zona Stefan cel Mare, spital Colentina; 60 L; (0730.754.260

33. Andreea maseuza selecta, ofer diverse tipuri de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 {; (0732.864.936 34. Andreea, 24 de ani, te astept la un

masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367

oferim servicii administrare imobile, pret incepand de la 8 lei/ apartament. Pentru oferta detaliata ne puteti contacta la tel. sau orcaunivers@yahoo.com.Servicii conform legilor in vigoare; (0762.099.552 7. Alexa, noua in zona, masaj de calitate

pt domnii care se respecta si stiu sa aprecieze calitatea. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady. 80 L; (0732.721.047

41. Andreea, masaj, buna sunt o domin-

soara de 21 de ani cu chef de multe nebuni si dornica de experiente noi. Pt mai multe detali nu ezita sa ma suni, 80 L;

42. Andrei, Buna, ma numesc Andrei, am

30 de ani, inalt, curat, simpatic, ofer masaj de relaxare doamnelor mature, zona este rond Alba Iulia, ma pot deplasa la cerere. Ofer si cer discretie. Poze reale. (0720.166.473

limon curata si discreta, te astept ln locatia mea la un masaj total. Zona spitalul Pantelimon pentru detalii: (0756.380.789

43. Antidepresiv, detoxifiant, terapeutic si limfatic, masaj profi, pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual cu scopul de a echilibra functiile cognitive si a imbunatati imunitatea. Rasfat si sanatate. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730

9. Alexandra 24 ani, astept domni pre-

44. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

8. Alexandra 19 ani, zona spitalul Pante-

tentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. poze reale 100%; 40 L; (0736.197.198 10. Alexandra 31 ani te astept la un

masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Dristor Kaufland Mihai Bravu 50 L; (0784.515.518 11. Alexandra, ochi albastri, 27 de ani, 1.70 m, 56 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, poza reala, lux, ac, Unirii zepter, 50 L; (0761.984.032 12. Alexandra, Drumul Taberei nr. 93,

Raul Doamnei, stil si eleganta te invit la mine acasa sa iti ofer un masaj de relaxare, cu uleiuri aromate, dus, aromatherapy, discretie si igiena max. Cer si ofer seriozitate, poze reale 150/ora, prog.14-01 singura 80 L; (0738.191.485 13. Alice, blonda, matura, eleganta, ofer

masaj de relaxare totala si tonifiere la domiciliul meu, servicii de calitate, singura in locatie, poze reale 100 %. Bd. Dimitrie Cantemir, Budapesta, Tineretului, 100 L; (0767.752.256/ 0730.967.399 14. Alina, 40 de ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic intr-un cadru discret. Zona Dristor, non stop; (0734.175.143 15. Alina, Te astept in locatia mea curata si discreta ca sa iti ofer un masaj de neuitat pe tot corpul. Zona Militari Iuliu Maniu (Apusului). Mai multe detalii la telefon. 60 L; (0724.188.831 16. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; (0758.279.994 17. Alina, noua in zona, buna sunt Alina

am 32 de ani si 167 cm 55 Kg ofer masaj de relaxare total domnilor generosi intr-un cadru intim cer si ofer discretie maxima pentru mai multe detalii le ofer la tele; 50 L; (0730.741.797 18. Alyce, roscata, 30 de ani, ofer masaj

de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland, Obor, poze reale 100% 70 L; (0734.404.714 19. Am revenit, Drumul Taberei, buna sunt

Denisa ofer masaj la domiciliul meu pentru mai multe detalii suna-ma; 100 L; (0769.551.739 20. Ana, doamna matura, 35 ani, ofer

masaj de relaxare la domiciliul meu, poze reale. Zona Dristor, Baba Novac, program 10-17, 50 L; (0725.044.235 21. Ana, noua in zona Buna sunt Ana, am

32 de ani si 167 cm, 55 kg, ofer masaj de relaxare total domnilor generosi intr-un cadru intim, nu ezita sa ma suni, te astept la un masaj de neuitat, 50 L; (0752.354.660 22. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 23. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare plin de surprize, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 24. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare zona Zepter 50 L; (0774.927.889 25. Anca noua in zona si in locatie, blon-

da cu poze reale, 1.70 cu 65 kg, 33 de ani, vreau sa ofer tuturor domnilor cu bun gust masaj de relaxare, zona Zepter, 50 L; (0774.927.889 26. Anca 19 ani, buna sunt discreta si curata, ofer masaj de relaxare, domnilor cu bun simnt, te astept pt a stabili o programare, 60 L; (0784.973.172 daninico14@.email.com 27. Anca 20 de ani, te astept sa petrecem

o ora de relaxare, impreuna. masaj de relaxare si alte informatii ti le pot da la telefon; 150 L; (0724.932.158 Daninico14@email.com 28. Andra 34 de ani, doamna matura ofer

masaj de relaxare, Titan metrou, 60 L; (0725.091.404 29. Andreea blonda 27 de ani 1.65 cu 58

kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. Zona Zepter 40 L; (0761.002.526

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com 45. Anya noua in zona si in locatie brune-

ta 25 de ani cu 60 kg si 1.60 te astept pe tine domn generos la un masaj, zona Zepter 50 L; (0763.154.254

46. Arta masajului, masajul ajuta la elim-

inarea rapida a stresului si oboselii, imbunatatind puterea de concentrare si creand o relaxare generala in organism, (0732.536.900

47. Atestat profesional pe masa din poze, pe Vitan colt cu M. Bravu, civilizat, servicii complete de masaj. Ma adresez persoanelor pretentioase ce apreciaza calitatea. Relax, rasfat si sanatate. Cititi si detaliile. Nu sex, 150 L; (0752.521.730/ 0752.521.730 48. Atestat, masaj terapeutic, profesion-

ta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare totala super calitate, zona Piata Munci Decebal, 100 L; (0769.857.366

de relaxare, discretie si igiena, 80/120 80 L; (0738.093.493

104. Diana. Buna eu sunt Diana, am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0731.875.948/ 0731.875.948 Floridragulinoiu@yahoo.com

140. Hai sa ne cunoastem! Eu sunt Tatiana, tu? Vino sa-ti ofer masaj total de cea mai buna calitate doar la mine in locatie, zona Unirii. Igiena si discretie, pozele imi apartin 100%.Program: 10:0023:00. Zilnic. 80 L; (0727.579.858

105. DOAMNA blonda, singura, sociabila fizic placut linistita si rabdatoare cu experienta in masaj terapeutic depun pasiune in ceea ce fac. Detalii la telefon. Militari, 50 L; (0736.254.283

141. Iancului, ofer masaj de relaxare curatenie si discretie. Poze reale 40 L; (0738.178.637

71. Bruneta 31 ani, ofer masaj de

72. Bruneta Baba Novac rond bruneta 35

ani te astept la mine acasa pt un masaj de relaxare poze reale discretie si curatenie; 50 L; (0760.746.468 73. Bruneta reala, selectiva, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, pta Alba Iulia, 300 L; (0722.705.364 74. Bruneta frumoasa Berceni, ofer

masaj de relaxare, boody, creme si uleiuri aromate, igiena maxima, deplasari doar hotel, locatie intersectia Luica cu Giurgiu Dedeman, 80 L; (0721.625.812 75. Bruneta, 20 de ani Buna. Sunt o fata

un masaj de rexalare total cum rar intalnesti cauta-ma si cu siguranta vei reveni garantat! La domiciul meu sau la al tau, rog si ofer seriozitate, nu raspund la mesaje sau nr privat; 100 L; (0730.146.074/ 0769.377.223 77. Bruneta, 25 ani, buna, ma cheama

Monik si iti pot oferi un masaj de relaxare total nemaivazut la domiciliul tau. Ofer si rog seriozitate. Nu raspund la mesaje si nr private. 80 L; (0730.146.074/ 0769.377.223

stradal, tarife 60 L. 120 L ora, draguta, noua in zona, Iulia 25 ani, igiena, aer c. despre mine am bun simt, curata, te primesc cu placere, masaj cum iti place, Berceni stradal Bd. Alexandru Obregia 60 L; (0728.425.236

56. Berceni, Bd. Alexandru Obregia, bloc

stradal, tarife 60 L. 120 L ora, nou in zona, Iulia 25 ani, igiena, aer c. despre mine am bun simt, ten alb, te primesc cu placere, masaj cum iti place, Berceni stradal Bd. Alexandru Obregia, vino 11-20, 60 L; (0728.425.236 57. Berceni, Drumul Gazarului, Alina 28

ani draguta ofer masaj de relaxare domnilor interesati de anuntul meu 70 L; (0731.064.218

58. Berceni, Lidl Tanara 21 de ani, sate-

na cu ochi caprui ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Poze reale 150 lei ora. Nu raspund la numar privat. Cer si ofer discretie. Aer conditionat, 100 L; (0764.084.392

59. Berceni, noua in zona, Alina, 29 ani

clipe de neuitat masaj de relaxare si tonifiere este tot ce iti trebuie dupa o zi obosita eu sunt alegerea ta, detalii la telefon, 100 L; (0725.079.255 Danciudaniela221@gmail.com 80. Bucur Obor, doamna draguta, 44 de

ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Discretie maxima, pentru mai multe detalii contactati-ma telefonic. 50 L; (0764.738.593 voiculescusonya@yahoo.ro 81. Bulevardul Corneliu Coposu Unirii) ofer masaj. Discretia primeaza, respectul ramane intact inainte cat si dupa intalnire. Sunt respectuosa, ingrijita si placuta ca femeie; 60 L; (0720.084.811

1.68 , 56 kg forme de invidiat te astept in locatia mea pentru a ne petrece clipe de neuitat impreuna, pentru mai multe detalii astept telefonul tau. Poze reale, masaj, (0769.101.919 Popescuadriana684@gmail.com

86. Catalina, 46 ani draguta, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, discretie maxima. Zona Pantelimon, Delfinului. 40 L; (0727.512.037 63. Bianca, ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu, zona Delfinului Pantelimon, 40 L; (0727.512.037

113. Doamna 53 de ani, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, zona Pantelimon, Delfinului; 60 L; (0732.074.954 114. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 115. Doamna 53, manierata si educata,

ta ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, aer conditionat, zona Berceni Lidl. (0765.223.633 117. Doamna matura cu forme, ofera

masaj de relaxare, discretie maxima. Rog sriozitate. Zona Pantelimon, Delfinului; 40 L; (0727.512.037 118. Doamna matura 35 ani, ofer servicii

de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785 119. Doamna matura 37 ani, 1,70 m 90 kg, ofer masaj de relaxare la locatia mea. Te astept intr-o locatie curata linistita si discreta, locatia se afla pe Soseaua Giurgiului intersectie cu toporasi; 70 L; (0737.925.560

90. Cristina blonda 28 de ani, ofer masaj

de relaxare domnilor in locatia mea curata si discreta, situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari 60 L; (0734.195.421 91. Cristina blonda draguta, 28 de ani, ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari, 60 L; (0734.195.421 92. Cristina, blonda draguta, 28 de ani,

ofer masaj de relaxare domnilor in locatia mea situata pe bulevardul Iuliu Maniu (Apusului) Militari. 60 L; (0734.195.421 93. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 94. Cristina, bruneta ofer masaj de

relaxare, zona Rond Alba Iulia. 100 L; (0733.257.218

jeaza pentru Bucuresti. Se livreaza plicuri si colete mici. Program de luni pina vineri 11.00-19.00. Oferim contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu 1.600 Ron (0725.860.912 vam_unic@yahoo.com 97. Dana finuta, dulce si discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret. Mai multe detalii la tel . Titan bld Theodor Pallady, 60 L; (0720.649.896 98. Deea, noua in zona, discreta, draguta

si deschisa la fantezii te astept in zona Stefan cel Mare (spitalul Colentina) la un masaj. 60 L; (0721.026.251

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

143. Inna, miniona, o doamna cu un car-

acter aparte, matura mereu aceeasi, dar intotdeauna altfel, maseuza cu experienta ofer masaj terapeutic si de relaxare numai la domiciliul meu din zona Dorobanti, (0757.266.841 144. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650 145. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 100 L; (0755.303.986 146. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine

locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com 147. Kira, bruneta discreta, noua in zona

si pe locatie te astept la mine pentru cel mai bun masaj de relaxare. Poze reale. Pentru detalii suna-ma, 100 L; (0720.892.401 148. La tine sau la hotel Buna Maria sunt.

Noua in Bucuresti 23 ani ofer masaj de relaxare, 150 L; (0763.539.572 149. La tine sau la hotel ofer masaj de relaxare domnilor cu bun simt. Te-ai saturat de poze false? Acum ai ocazia sa nu mai fi mintit. Suna si nu vei regreta alegerea facuta. Pentru mai multe detalii la tel. 200 L; (0723.825.710 150. La tine sau la hotel, Alina ma deplasez la tine sau la hotel pentru mai multe detalii contacteaza-ma non stop; 100 L; (0730.289.257/ 0729.035.870 151. La tine sau la hotel. Ofer masaj de relaxate, profesional cu uleuri de buna calitate. Hai sa iesim din rutina zilnic? sa te fac sa te simti bine altauri de mine, nu imi place sa ma grabesc, pentru mai multe detalii la telefon 200 L; (0723.825.710

170. Masaj de relaxare, domn 38 ani,

204. MIRELA Ofer masaj de relaxare intr-

salon doamne; (0721.045.296

171. Masaj de relaxare, Marilena blonda

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061 172. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate. (0763.664.061 173. Masaj de relaxare, Marilena, blonda,

46 ani, la mine, Berceni, seriozitate; (0763.664.061 174. Masaj de relaxare, uita de stresul cotidian si ofera-ti o ora de rasfat si relaxare. Masaj bland, regenerant, pe tot corpul (inclusiv zona inghinala). Adela 38 ani. Numai deplasari(la dvs sau la hotel); 130 L; (0727.073.378 175. Masaj de relaxare, clasic sau la 4

maini lasa-te relaxat in propria casa la hotel sau la mine cu un masaj clasic de relaxare thailandez sau la 4 maini Este important sa ai creierul relaxat astfel sa uiti de stresul acumulat zilnic; 120 L; (0760.270.937 Danpopescu586@gmail.com 176. Masaj de relaxare, noua in domeniu

tanara 23 ani, discreta, jucausa, senzuala, te astept la un masaj de relaxare super, facut cu rabdare si placere intr-o ambianta deosebita si curata. Zona Diham-Delfinul. Garantez ca nu vei regreta. 100 L; (0724.747.326 177. Masaj la tine sau la hotel, buna, sunt

Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon; (0731.536.906 178. Masaj profesional masaj terapeutic profesional, cervical, lombar, reflexo, tehnici orientale sau masaj sportiv pe masa de masaj. Ambianta, discretie, igiena. Garantez revenirea (0732.724.510 179. Masaj profesional, atestat, doamna

matura cu experienta, execut masaj reechilibrant de relaxare, presopunctura, drenaj limfatic 120 Lei 60 min. Cu reflexoterapie 150 Lei, Calea Mosilor Eminescu 10-21 pe masa masaj. Igiena, ac 120 L; (0724.898.065 180. Masaj relaxare terapeutic intr-un cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-V 11-20. Ac, parcare. 150 L; (0747.411.080 181. Masaj terapeutic prin manevre de reglare si tonifierea muschilor, stimularea circulatiei sangelui, masaj al scalpului cu miscari tranzitorii de regenerare si refacere a intreg organismului. Obor Mosilor 100 L; (0726.508.066 182. Masaj, Ada, selectiva, ofera domnilor

cu bun simt masaj de relaxare intr-un ambient placut, sector 3, intre orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 183. MASAJ, Cristina, 27 de ani, ofer

masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 60 L; (0763.414.130/ 0737.231.889 184. Masaj, doamna 53, stilata, educata

ofer masaj terapeutic si relaxare, discretie maxima, orele 12.00-20.00, zona metrou Titan, 100 L; (0737.825.760 185. Masaj, buna eu sunt Diana am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr.; 50 L; (0731.841.471/ 0731.841.471 yanisbombardierul@gmail.com

un ambient placut fara graba la domiciliul meu. Detalii suplimentare la tel. Titan, Bd. Theodor Pallady 60 L; (0736.549.922

205. Mirela ofer masaj de relaxare intr-un

cadru intim si discret. Detalii suplimentare la telefon. Titan, bd. Theodor Pallady, 60 L; (0736.549.922 206. Mirela, cosmeticiana, Drumul Taberei, ofer masaj de relaxare pt domni manierati si generosi. Program 10:0020:00, 60 lei/30 min, 120 Lei/h. 60 L; (0745.028.362 207. Mona, 38, noua in zona, matura sociabila, masaj, te astept in zona Stefan cel Mare, spital Colentina, 60 L; (0733.261.723

208. Monica draguta ofer masaj relaxare Sos Pantelimon Cimitirul Armenesc ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223 209. Monica Draguta ofer masaj relaxare sos. Pantelimon Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 210. Monica Draguta ofer masaj relaxare,

Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 211. Montaj aer conditionat relocari

revizii, incarcari freon, reparatii; (0764.285.335/ 0775.523.343

212. Monyca, draguta, ofer masaj relaxare, Sos Pantelimon, Cimitirul Armenesc, ofer si cer discretie. 60 L; (0726.566.223 213. Natasha, matura, 43 ani, central, Unirii, speak english. Matura, rusoaica, 43 ani, experta in arta masajului, 160 cm 58 kg. Ofer masaj de calitate, locatie lux, Unirii, parcare, igiena, doar apeluri, fara msj, dus obligatoriu pret-300 lei, 300 L; (0740.948.427 214. Nicol, ofer body masaj de relaxare intr-un ambient placut si discret, foto reale din locatie, garantez, mai multe detalii telefonic, 200 L; (0726.073.377 215. Nicole, blonda reala 27 de ani, 1,76m, 60 kg, ochii albastri. Perfecta pt domnii care se respecta. Vei reveni cu placere. Servicii ireprosabile, masaj, discreta educata si amabila. Poze reale, detalii la tel., 100 L; (0732.662.573 216. Noua in zona Colentina 1,69, 50 kg,

bust mare natural ofer servicii de relaxare totala in locatia mea discret curat singura. Suna ma pt detalii despre locatia exacta; 50 L; (0768.867.044

217. O nebuna perfecta, 22 ani si ma descriu ca fiind o domnisoara cu mult bun simt, o companie placuta cu servicii ireprosabile, masaj, te astept in locatia mea pt. a ne relaxa impreuna, 80 L; (0727.580.137 218. Obor metrou poza reala, 1.69, 50 kg,

bust mare, natural. Te astept intr-o locatie curata discreta singura pt servicii de relaxare totala, pt detalii complete nu ezita sa ma suni; 50 L; (0768.867.044 219. Obor, Colentina, Doamna Ghica,

doamna 32 ani ofer masaj de relaxare domnilor cu gusturi bune, 70 L; (0762.901.720

220. Obor, Kaufland, Melisa 35 Ani poze

reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 100 L; (0721.659.625 221. Personal auxiliar, spalat vase, Gala

152. Larisa, draguta, 31 ani, ofer masaj de relaxare. Cer si ofer discretie, igiena si seriozitate. Mai multe detalii la tel. Zona Bucur Obor, 150 L; (0761.024.566

187. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel, masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0768.121.420

va, ofer masaj de relaxare-intretinere corporala, lux, central, discretie asigurata, seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon, 150 L; (0731.632.844 cautcolega@yahoo.com

153. Lory am revenit, lasa-te surprins de arta masajului in compania mea la domiciliul meu intr-un cadru intim si discretie. Detalii suplimentare la tel. Titan bld Theodor Pallady, 80 L; (0720.649.896

222. Piata Delfinului, Pantelimon ofer masaj la domicilul meu. Pentru mai multe detalii astept tel tau. Singura in locatie; (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

188. Masaj, noua in zona Obor poze reale, servicii de relaxare totala, suna pt detalii despre pret, servicii. 1,69, 50 kg, bust mare natural. 50 L; (0768.867.044

122. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225

154. Mara masaj relaxare, tonifiere, reflexo la domiciliul meu, discretie 100 L; (0752.830.023 antonia0000@yahoo.com

189. Masaj, noua pe site buna numele meu este Larisa am 26 de ani sunt romantica si discreta. Te astept la un masaj de relaxare, 80 L; (0735.778.663

155. Maria, 28 ani, ofer masaj de relaxare

190. Masaj, noua pe site, buna, am 24 de

120. Doamna singura, 44 ani, ofer masaj

de relaxare, zona centrala, 70 L; (0768.037.948

121. Doamna, 33 ani, ofer masaj, selecti-

123. Doamne mature Cabinet terapii:

relaxare, terapeutic, cervical, lombar, reflexoterapie, disfunctia erectila, oceanul energiei, punctul VC6, dureri de spate, datorita pozitiei incorecte de la birou 90 min/ 175 ron, 175 L; (0720.606.410

125. Domnisoara slim in zona centrala Buna. Toti suntem plictisiti de asteptari ridicate si tepe multe. Eu garantez pentru pozele publicate 100 %. Sunt o fata finuta, discreta si rabdatoare desigur. Am 22 ani, 1.70 inaltime, 45 kg, masaj, 80 L; (0755.528.315

89. Crina, 22 de ani, domnisoara rafinata si cu bun simt, ofer masaj de relaxare profesional la domiciliul meu. Creez dependenta. Poze recente din locatie. Detalii la tel., Dristor 2, 50 L; (0732.299.069

142. Inchiriem incarcatoare telescopice 13 m Tekko Logistik ofera servicii inchiriere si transport incarcatoare telescopice Terex, Manitou, Jcb, Merlo, cu maxim 2500 ore de functionare; brat telescopic de 13 m; sarcina de lucru de 3500 kg (0749.064.848 tekko@tekko.ro

203. Mesajul perfect de relaxare, un masaj te poate scapa de griji stres si muschi incordati. Lasa-te relaxat cu un masaj clasic de relaxare reflexoterapeutic sau thailandez la domiciliul meu la dumneavoastra sau la hotel 130 L; (0760.270.937/ 0785.618.041 danpopescu586@gmail.com

Catering, angajeaza cu program fix intre 7:30-15:30, de luni pana vineri, salariu 2000 lei, bonuri de masa si alte bonificatii in functie de prestatia angajatului (0744.366.093

87. Colentina, noua în zona, te astept intr-o locatie curata discreta singura pt servicii de relaxare totala suna pt detalii despre pret servicii ?i adresa exacta; 50 L; (0767.423.746 88. Corina noua in zona Dristor, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Discretie si seriozitate. Poze reale; Te astept. 50 L; (0726.586.158

139. Floreasca, matura draguta, masaj

169. Masaj de relaxare la domiciliul dumneavoastra Mesajul te scapa de griji, stres si problemele acumulate zilnic. Alege dintre mesajul clasic, thailandez, reflexoterapeutic sau la 4 maini.Pretul unei sedinte de 60 de minute 120 lei 120 L; (0760.270.937/ 0785.618.041 Danpopescu586@gmail.com

186. Masaj, la tine sau la hotel, o ora de relaxare profunda a trupului si a mintii, prin masaj autentic si de calitate. Adela 38 ani. 130 L; (0727.073.378

124. Domnisoara cu experienta iti ofer masaj de relaxare, cervical, lombar, prostatic pe masa de masaj intr-un ambient placut si relaxant, exclus sex Titan, 100 L; (0731.771.721

96. Curier pedestru, Urgent Cargus anga-

62. Bianca 35, d-na matura, ofer masaj

112. Doamna 34, reala, selectiva ofer masaj de relaxare zona centrala Alba Iulia 250 L; (0732.568.575

domnilor seriosi - generosi care doresc si ofera discretie, singura in locatie, MilitariRasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii, intre piata Gorjului si Veteranilor, 60 L; (0731.045.645

60. Berceni, soseaua Giurgiului, strada

patica si discreta, ofer masaj de relaxare doar domnilor. Zona Colentina , Doamna Ghica 50 L; (0728.558.367

masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate, igiena, discretie, intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0728.567.820

79. Brunetica dulce te astept la mine pt.

95. Cuplu casatorit, masaj de relaxare, ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

Alunisului, doamna matura 39 ani, ofer masaj de relaxare, 70 L; (0730.279.298

110. Doamna ofer masaj de relaxare si

116. Doamna Mariana, tandra si maniera-

esti satul de masaje si experiente care tiau lasat un gust amar? Eu sunt o doamna rafinata, calma si rabdatoare, daca vrei sa ne cunoastem suna-ma si nu vei regreta. Poze reale; 60 L; (0737.416.773

61. Bianca 27 ani sunt o domnisoare sim-

109. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314

ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954

85. Buna, sunt Mira, noua in zona Dristor

55. Berceni, Bd. Alexandru Obregia, bloc

108. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726

78. Bruneta, 32 de ani cu bun simt si manierata, ofer masaj de relaxare pt. toti barbati care stiu ce vor cu adevarat, daca doresti mai multe detalii nu astepta, contacteaza-ma, 70 L; (0734.639.343

51. Bella, matura, selectiva ofer masaj

cond. bloc stradal, tu alegi tariful 60 lei, ora 120 ora, servicii de calitate, despre mine am 25 ani, sunt o domnisoara curata, ten alb, miros placut, mi-ar placea sa te cunosc, locuiesc Berceni Bd. Alexandru Obregia, 60 L; (0728.425.236

(0735.670.953

111. Doamna 31, Berceni, bruneta, ofer

50. Ayko Shiatsu, pres pe meridiane, reflexo, nutritie. Doar sms (0741.589.727

54. Berceni, Bd. Alexandru Obregia aer

107. Doamna fac masaj terapeutic;

76. Bruneta, 25 ani, buna, daca doresti

84. Buna, eu sunt Bianca, am 21 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0736.190.853/ 0736.190.852

par lung, ochi caprui ofer masaj de relaxare domnilor manierati, 100 de Lei sedinta 150 de Lei ora. Nu raspund la numar privat. Pozele sunt reale facute in locatie 100 L; (0764.084.392

106. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960

intretinere corporala, tonifiere si revigorare zona Universitate Armeneasca, 70 L; (0720.282.102

83. Buna, dragii mei, va astept la un masaj de calitate fara graba si fara fite, mai multe detalii la tel. 50 L; (0731.446.363/ 0731.446.363 yanisbombardierul@gmail.com

53. Berceni, satena 22 de ani simpatica,

103. Diana, 35 ani, singura, bruneta finu-

draguta, comunicativa, discreta. Te astept in locatia mea. Ofer masaj de relaxare, intretinere, sportiv. Este curatenie si discretie. Locatia Iancului. Mai multe detalii la telefon; 100 L; (0768.002.804

49. Atestat, tehnician maseur, masaj100% profesional: somatic=clasicintretinere relaxare, anicelulitic, sportiv, epilat-100L/1h+reflexo capilar facial150L/1.30h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:12-20. 150 L; (0743.593.040

relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea, aer conditionat; (0733.145.064

138. Fete superbe, locatie de lux multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal, 150 L; (0751.770.600/ 0784.522.572 salonsweettouch@yahoo.com

69. Blonda matura calma si rabdatoare,

82. Bulevardul Corneliu Coposu. Am revenit zona Unirii, sunt o domnisoara tanara, 25 ani, bruneta. Ofer masaj de relaxare intr-un ambient placut. Igiena si discretia ma caracterizeaza in totalitate, 80 L; (0755.528.315

52. Berceni, Mariana ofer masaj de

137. Fac masaj de relaxare, terapeutic la domiciliul clientilor, in Bucuresti. Nu prestez servicii sexuale, rog seriozitate, 50-60 lei/ sedinta, negociabil; (0734.170.558

de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220

al/ general reechilibrant de relaxare pe masa masaj, lombar, cervical drenaj limfatic, presop. 120 L, reflexoterapie150 L, se executa pe masa masaj, Stefan cel Mare Eminescu. Prog. 10-21 120 L; (0724.898.065

terapeutic de relaxare la domiciliu meu. 100 L; (0737.207.792

101. Dessiree Masaj a creat pentru tine

136. Eu sunt Diana, am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr.; 50 L; (0735.486.303/ 0735.486.303 yanisbombardierul@gmail.com

masaj de relaxare domnilor care apreciaza calitatea intr-un cadru intim si discret zona Alba Iulia 200 L; (0732.584.646

relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

ofer masaj de relaxare totala intr-un cadru intim si discret domnilor seriosi, cu bunul simt,sunt o fire sociabila cu tine ma respecti te respect ,poze facute azi reale nu raspund nr privat sms 100 L; (0763.080.986

102. Diana, doamna matura, ofer masaj

37. Andreea, blonda cu poze reale 100 %, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

40. Andreea, o blonda cu poze reale te

100. Denissa, 41, roscata, noua in zona,

ani si sunt o bruneta frumoasa cu forme atragatoare si va astept la mine in locatie intr-un ambient placut la un masaj de relaxare; 50 L; (0736.190.853/ 0736.190.853

68. Blonda 28, blonda reala selectiva ofer

%, 1.65 cu 58 de kg, 27 de ani selectiva si foarte dulce te astept la un masaj, sunama, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

39. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27

135. Eu sunt Bianaca dragi mei am 21 de

locatie curata si discreta pt. a-ti oferi un masaj de relaxare. Titan Theodor Pallady 80 L; (0723.192.086

pul intr-un ambient placut si discret. Pentru mai multe detalii astept sa ma suni. Militari (Iuliu Maniu) Apusului; 60 L; (0784.539.329

domiciliul meu pentru detalii suna-ma, Dristor, Kaufland, 50 L; (0720.774.598

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

99. Denisa, noua in zona, te astept intr-o

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro

67. Blonda 28 ani, ofer masaj pe tot cor-

70. Bruneta 28 ofer masaj de relaxare la

de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

6. Administrare blocuri, 8 lei apartament

garantat? la domiciliul meu discre?ie si igiena. Fata cu bun simt si rabdatoare, pt detalii la tel, te astept sa vezi diferenta, poze reale. 50 L; (0767.141.719

36. Andreea, blonda cu poze reale 100

4. Adina, Doamna matura cu experienta

maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791

66. Blonda 19 ani ofer masaj cu relaxare

singura in locatie ofer masaj de relaxare la domiciliul meu Militari 50 L; (0734.152.417

38. Andreea, blonda cu poze reale 27 de

5. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor

relaxare. Titan, metrou 60 L; (0724.040.231

35. Andreea, blonda 27 de ani 1.65 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la tel. zona Zepter 40 L; (0761.002.526

3. Adelina, draguta 46 ani, singura in locatie ofer masaj domnilor manierati care doresc si ofera discretie. Locatie Militari Rasaritului, Iuliu Maniu cu Dreptatii. 60 L; (0760.382.239

te astept cu drag pt un masaj de relaxare sa te simti mai bine in zilelestresante prg 9/18 zona Turda - 1 Mai 100 L; (0732.605.119

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima, detalii la tel. (0746.532.027

126. Domnisoare, poze reale, te astep-

tam sa ne cunosti, oferim masaj. Nu vei regreta. Suntem tinere si frumoase. 80 L; (0786.565.306 127. Dristor Flori te astept in locatia mea

si tonifiere. Poze reale. Zona Colentina Doamna Ghica 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro 156. Mariana ofer masaj de relaxare te

astept fara graba, detalii tel. (0733.145.064

158. Mariana, 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni. Rel. la tel. (0732.963.998 159. Mary 38 ani, doamna matura ofer

masaj de relaxare domnilor generosi intr-o ambianta curata si linistita, pt. detalii la tel. zona Lacul Tei; 100 L; (0787.337.213 160. Masaj de relaxare, terapeutic si

sportiv efectuat pe masa de masaj, curatenie, discretie, zona Iancului. 100 L; (0760.741.291 161. Masaj La tine sau la hotel masaj de

128. Dristor noua pe site, pustoica 19 ani, 1 70, 50 kg te invit in compania mea pentru un masaj de relaxare si tonifiere, discretie si igiena maxima, mai multe detali tef. 100 L; (0768.448.653

adresez doar domnilor educati si manierati, igiena, discretie asigurate. Nu deranja inutil. Vino si convinge-te. Rog maxima seriozitate, 200 ron/h, 200 L; (0754.404.501 cautcolega@yahoo.com

un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr privat, rog seriozitate, 100 L; (0720.980.541

130. Dristor, Camil Ressu comunicativa si fara fite te astept pt. a te relaxa asa cum meriti fara graba si cu servicii de masaj pe placul tau, pt. mai multe detalii astept sa fiu contactata. Poze reale confirm cu tatuajul, (0751.680.995 131. Dristor, noua pe site 29 ani, 170 50 kg te invit in compania mea pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, mai multe detalii tel., 100 L; (0767.567.042 132. Dristor, noua pe site, pustoaica 19

,1 70, 50 kg te invit la mine pentru un masaj de relaxare, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 100 L; (0768.602.724 133. Dublu masaj promotie: relaxarea

stimuleaza procese extrem de importante din corp (cervical, lombar, reflexoterapie) punctul VC6 Oceanul energiei, 175 Ron luni-sambata 10:00-20:00 175 L; (0720.606.410 134. Eleganta si rafinament, doamna

matura ofer masaj de relaxare la mine acasa o locatie discreta si luxoasa, deschisa laorice pretentie zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.399

MASAJE REFLEXOTERAPIE, PRESOPUNCTURA, KINETOTERAPIE, ENERGO SI INFORENERGOTERAPII LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA, CURSURI DE MASAJ SI REFLEXOTERAPIE IN LOCATIE PRESTABILITA. PAMFIL; (0755.370.158

191.

157. Mariana, 47 ani ofer masaj de relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Berceni. Rel. la tel. (0732.963.998

pentru un masaj de relaxare si tonifiere. Poze reale. Nu rasp la nr privat sau sms. mai multe detalii la tel. 99 L; (0720.980.541

129. Dristor, te astept in locatia mea intr-

ani, sunt studenta si te astept intr-un ambient placut si romantic. Serviciile mele sunt ireprosabile si cu siguranta vei reveni, 80 L; (0729.875.428 nichi12352@yahoo.com

relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0785.444.827 162. Masaj terapeutic, noua pe site, ma

163. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658 164. Masaj terapeutic, relaxare, intretinere

corporala, masaj cervical, capilar, lombar facut pe masa de masaj timp de o ora, 100 L; (0726.066.981/ 0725.791.534 165. Masaj terapeutic, somatic, general

de relaxare, tonifiere, reflexo-terapie, pentru programari si mai multe informatii apelati 100 L; (0726.215.714 166. Masaj 100% profesional, atestat tehnician maseur, masaj somatic= clasicintretinere relaxare, anticelulitic sportiv epilat-100 L/1 h+reflexo capilar facial150L/1.30 h, pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S: 12-20 150 L; (0720.148.681 167. Masaj corporal Sunt noua in zona Bruneta reala, 35 ani, ìnalta, ofer servicii de masaj domnilor manierati in locatia mea in conditii de discretie si igiena, relaxare maxima, totul fara graba. Metrou Titan, 70 L; (0732.759.705 168. Masaj de relaxare pe masa de masaj

cu ulei sau crema. Se maseaza tot corpul, se poate masa si talpile (reflexoterapie) la cerere. Locuri de parcare, aer conditionat, curatenie, discretie, nu aglomeratie, 150 L; (0729.198.078

192. Masajul de relaxare este pe scurt un

rasfat si benefic intregului organism. Ai grija de corpul tau! Sector 6 (0738.031.064 193. Maseur efectuez masaj relaxare tonifiere. Rog seriozitate. (0732.222.213 194. Maseur sportiv 28 ani, Tanar sportiv

28 ani efectuez masaj pentru domni, doamne, domnisoare si cupluri, diferite tipuri de masaj. Ofer si cer maxima seriozitate, igiena, (0732.222.213 195. Matura inalta, supla, ofer masaj de relaxare zona Bd Mircea Voda, Camera de Comert, (0765.339.151 196. Matura inalta, supla, ofer masaj de

relaxare, zona Camera de Comert, Bd. Mircea Voda (0765.339.151 197. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242 198. Matura 33 de ani ofer masaj de

relaxare domnilor generosi cu bun simt, si eu la randul meu ofer discretie si ambient placut. 80 L; (0720.726.064 daninico14@.email.com 199. Matura discreta te astept la un masaj de relaxare al trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter; 50 L; (0737.401.576 200. Matura discreta te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii, Zepter; 40 L; (0729.452.895 201. Matura, bruneta, discreta, te astept

la mine pentru cel mai bun masaj de relaxare. Poze reale. Pentru detalii sunama, 100 L; (0799.149.750 202. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. (0765.339.151

223. Piata Iancului, ofer masaj de relaxare

curatenie si discretie. Poze reale; 40 L; (0738.178.637

224. Piata Muncii, maseuza, 25 de ani, 1.60 m, 50 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 200 L; (0720.084.742 225. Prestari servicii Buna eu sunt Diana

am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0735.486.303/ 0735.486.303 Floridragulinoiu@yahoo.com

226. Prestari servicii, buna eu sunt Bian-

ca am 21 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0731.876.063/ 0731.876.063 Floridragulinoiu@yahoo.com

227. Prestari servicii, buna eu sunt Diana

am 35 ani si ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bune maniere, mai multe detalii la nr. 50 L; (0731.446.363/ 0731.446.363 Floridragulinoiu@yahoo.com

228. Promotie masaj cupluri Noblesse Unic, o experienta super. Masajul la cuplu. Salon Noblesse Unic in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promo valabil sambata intre orele 14-23. 250 L; (0727.148.861 www.private-massage.ro 229. Reala, poza reala, te astept intr-o locatie curata in zona metrou Obor pt servicii de relaxare totala, pt detalii despre pret, servicii, adresa, suna-ma, (0767.423.746 230. Relaxare discretie singura, doamna blonda draguta deosebita prin stil si calitate cu experienta in masaj terapeutic ofer d-lor educati si maturi, sigur vei reveni, detalii la telefon, Militari 50 L; (0737.218.736 231. Relaxare si destindere momente placute in compania unei doamne mature. Sunt sociabila, placuta dar extrem de selectiva, bvd Alexandru Obregia, intre orele 10.00-19.00, de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153 232. Relaxare, discretie, singura, a.c.

doamna matura, 35 ani, iti ofer masaj reconfortant sau tonifiant, personalizat dupa preferinte, si alte surprize placute, discretie, singura. Detalii la telefon, 180 L; (0726.925.608 233. Relaxare, masaj, Dorobanti, matura

discreta, cu multa experienta, masaj deconectant pentru un plus de sanatate si placere, 5 euro/tel english, french speaking 10-22, Dorobanti, 120 L; (0735.527.993 234. Roberta, buna, sunt o doamna placuta si matura in adevaratul sens al cuvantului iar curatnia si discretia ma reprezinta. Pentru mai multe detalii, te rog sa ma apelezi la numerele din anunt (poze reale recente), ofer masaj. 50 L; (0724.164.656 235. Rond Alba Iulia Buna, sunt Betty, 1,67 inaltime, 58 kg, selectiva ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o ambianta placuta si discreta. Servicii ireprosabile, 80 L; (0729.875.428 nichi12352@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

7

4

LOCURI DE MUNCÅ 236. Rond Alba Iulia, ofer servicii de masaj total la domiciliul meu pt mai multe detalii astept tel. tau. Singura in locatie program de la 11-23. Speak english. 50 L; (0721.773.154/ 0753.815.302 237. Roscata, matura, slim, zona centrala. Noua in domeniu. Sunt o doamna roscata de 45 ani, am 1.65 inaltime, 45 kg, cu experienta. Ofer masaj de calitate domnilor manierati. Discretie si igiena. 80 L; (0726.004.319

270. Veronica, 55 ani, noua in zona, doamna matura, sociabila, te astept la un masaj de relaxare fara graba, discretie si seriozitate din partea mea zona Stefan cel Mare, spitalul Colentina, prog. 11/21, 70 L; (0787.660.633/ 0734.786.543

19. Agent curatenie angajam doamna serioasa pentru curatenie, program 14.00-20:00 in zona Piata Presei. Oferim loc de munca pe termen lung, salariu atractiv si bonuri de masa. (0770.392.904/ 0724.743.040

271. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899

20. Agent curatenie, angajam agent curatenie in zona Otopeni/Cladirea Realitatea TV. Program 8h, salariu motivant, bonuri de masa. Va rugam sa transmiteti CV-ul la: corina.nitu@okin.eu (0725.595.687 Corina.nitu@okin.eu

238. Roxana, ofer masaj de relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246

21. Agent curatenie, SC Bella Bologna SRL angajeaza personal pentru curatenie birouri si unitati sanitare private (spitale si clinici), cu experienta minim 5 ani in domeniu. Salariu, bonuri de masa; (0769.687.505 office@bellabologna.ro

239. Roxana, te astept in compania mea

pt un masaj de relaxare cu atmosfera placuta si discretie maxima, pt mai multe detalii suna-ma, zona Titan, 60 L; (0720.649.968

240. Roxana, noua in zona, ofer masaj de

relaxare fara graba si fite intr-o locatie curata si discreta, Titan, bld. Theodor Pallady, 80 L; (0735.232.246 241. ROXY, Dr. Taberei, ofer masaj ter-

apeutic, masaj de relaxare si intretinere corporala, detalii la telefon, zona Drumul Taberei, 100 L; (0767.821.102 242. Senior prof maseur Profesorul Pamfil

(senior) fac tratamente in functie de probleme prin metode naturiste, masaje, reflexoterapie, bioenergie. Sedintele dureaza in functie de probleme. Pot face si masaje de relaxare, (0754.547.856 243. Servicii de montaj si asamblare

Oferte full time ¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

mobila oferim servicii profesionale de montaj, demontaj, asamblare si instalare mobilier si decoratiuni de orice fel in Bucuresti si imprejurimi. Montam si asamblam mobilier casnic, office, magazine, etc. 120 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com

1. 5 to go Piata Muncii angajeaza. Cautam urgent coleg/colega min. 18 ani, experienta nu este necesara, insa seriozitatea da, (0725.077.223 Olorogroup@gmail.com

244. Servicii sablare profesionale,

2. Absolvent 2018 pt post de functionar

prestam servicii de sablare cu grit si sticla pentru piese- suprafete fier, aluminiu, cupru, lemn, caramida. ?Tarifele se stabilesc in functie de gritul consumat. Detalii suplimentare pe www.tekko.ro (0749.064.848

administrativ angajam absolvent liceu sau facultate 2018, pentru postul de functionar administrativ fara experienta, pentru lucrari de birou in firma de contabilitate.CV la office@mir.ro office@mir.ro

245. Simona 36 ani, poze reale din locatie. Bruneta finuta si stilata ofer masaj de neuitat domnilor manierati in loca?ia mea. Zona Obor -Colentina, 100 L; (0736.676.955

dornice de munca, pentru locatie PiperaTunari. Companie nationala cu peste 25 ani de activitate, angajam: lucrator pregatire colete (ture saptamanale) salariu 1.800 Lei (1.500 lei + 300 lei tichete de masa); - lucrator receptie marfa (ture saptamanale) salariu 1.800 Lei (1.500 lei + 300 lei tichete de masa); - stivuitorist (ture saptamanale), salariu de la 2.000 lei necesar atestat ISCIR; - dispecer, (ture saptamanale) preferabil experienta; operator facturare, (ture saptamanale), preferabil experienta; - personal curatenie birouri (program 14,00-20,00, 6 ore). Beneficii: bonus performanta + decontare transport. Cautam persoane serioase, muncitoare. Experienta de lucru este un avantaj dar nu o cerinta obligatorie. Interviuri si detalii la nr. de tel.: (0724.567.576

246. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 100 L; (0748.944.812 247. Singura in locatie, pentru un masaj de relaxare asa cum iti doresti, te astept la locatia mea dîn Drumul Taberei, langa Piata Moghioros. Detalii la telefon. 50 L; (0736.029.570 248. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291

3. Absolventi, someri sau persoane

fesional LiveChat recruteaza pentru postul admin/suport tehnic, experienta similara pe acest post 1 an in videochat. CV pe adresa dee-mail: hr@studio-27.ro 2.500 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro

250. Spa, jacuzzi, sauna, masaj oriental,

5. Administrator cladire Germag Trend

sanus per aquam. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 251. Spalatorie, curatatorie haine Spala-

torie, curatatorie haine, angajam personal pt functia de spalatoreasa, calcatoreasa si lucrator punct de predare/primire haine. Pt detalii mobil. 14.104 L; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com

252. Stergeri biroul de credit si credite diverse, cele mai bune oferte de credite nevoi personale, ipotecare sau refinantari, din piata bancara si non bancara. Rezolvam cu succes stergeri din biroul de credit si asiguram creditarea ulterioara; (0722.209.736 daniela.niculescu@creditpartners.ro 253. Studenta 22 ani stilata si cu mult

bun simt ofer servicii de masaj si intretinere corporala in locatia mea de lux central Alba Iulia 300 L; (0732.855.248 254. Sunt Carina, o domnisoara de 21 ani,

1.80, 60 kg noua in domeniu, locatie centrala. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare mai multe detalii la tel., 60 L; (0701.175.927 255. Sunt noua in zona Dristor ofer masaj de relaxare la domiciliul meu discre?ie seriozitate poze reale 30 ani Dristor, 50 L; (0764.292.336 256. Sunt noua in zona Dristor, pustoaica

19 ani, dulce foc, te invit in locatia mea pentru un super masaj de relaxare. Vino si te vei convinge. Nu rasp. la nr. privat; 100 L; (0721.619.415 257. Sunt noua in zona, te astept pe tine domn generos sa te rasfat cu un masaj de relaxare in locatia mea discreta si curata. Titan (0734.477.470 258. Sunt o doamna eleganta discreta ofer masaj de relaxare in locatia mea de lux, discretie si igiena, zona Alba Iulia 200 L; (0732.568.368 259. Tanar maseur, ofer masaj terapeutic,

pentru doamne; (0768.466.146

260. Tanara, 33 de ani, ofer masaj de

relaxare profesional, masaj terapeutic, masaj cervical, lombar, capilar, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala, discretie, conditii excelente, foto reale, 100 L; (0733.529.054 261. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 60 L; (0754.501.294 262. Tatiana 100% reala, poze recente facute in locatie te astept sa iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si discretia ma defineste in totalitate. Am 70 kg, 1.70 inaltime blonda cu parul lung; 80 L; (0727.580.137 263. Terapeut ofer masaj relaxare, pre-

sopunctura, tratament psoriazis, exclus barbati; (0725.676.965

264. Tina, 42 ani Doamna finuta si rabda-

toare te astept la un masaj de relaxare total. 60 L; (0721.980.503

265. Titan, blonda ofer masaj de relaxare domnilor manierati. Locatie discreta. Cer si ofer seriozitate; 70 L; (0799.182.770 266. Titan, matura 47 ani, ofer masaj de relaxare domnilor civilizati si cu bun simt. Rog si ofer maxima igiena, discretie, seriozitate. Imi rezerv dreptul de a-mi selecta clientii. Rog nu suna inutil; (0722.494.310 267. Unirii, Corneliu Coposu, 100% reala, te astept sa iti ofer clipe de neuitat, masaj. Curatenia si discretia ma defineste in totalitate. Sunt o domnisoara cu forme am 1.70 inaltime blonda cu parul lung; 80 L; (0727.580.137 268. Unirii, Zepter, Andreea, te astept in

locatia mea intr-un ambient placut pentru un masaj de relaxare, singura in locatie, poze reale 100%, mai multe detalii la tel., nu raspund la sms si nr. privat, 50 L; (0734.522.735

269. Veronica doamna matura sunt noua

in aceasta zona, discreta, te astept la un masaj de relaxare ofer seriozitate si cer la fel, zona Stefan cel Mare, spitaiul Colentina. 60 L; (0731.084.734

23. Agent curatenie, menajera pentru sedii de firma, cladiri birouri, program 8 ore/zi, carte de munca. Salariul net 1300 lei + transport; 1.300 L; (0732.405.096 office@curatluna.ro 24. Agent curatenie/echipa mobila inter-

ventie, angajam agent curatenie(fete)/interventie echipa mobila(baieti) prog. flexibil 8 ore/zi. Salariu atractiv. Detalii la numerele de telefon 0734332618 -Claudiu; 0720011121 -Laurentiu; 0728195691Cristi (0734.332.618/ 0720.011.121 25. Agent curier pentru Constanta. Firma

de curierat angajeaza agenti curieri pentru Constanta. Cerinte: permis cat B + experienta in distributie/livrari.Relatii suplimentare la telefon, (0767.979.758 26. Agent de curatenie pentru intretinere spatii depozitare, locatia este in zona Berceni. Program in doua schimburi 6:0014:00/14:00-22:00. Se ofera salariu, bonuri de masa si decontarea transportului. (0799.777.057 office@curatenieindetaliu.ro www.curatenieindetaliu.ro 27. Agent de paza companie distribuitoare de ambalaje, angajam agent de paza. Oferim pachet salarial atractiv, program 24/48 ore si contract pe perioada nedeterminata. Zona Th. Pallady sector 3; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 28. Agent de paza fabrica produc-

tie alimentara sector 6 angajeaza agent de paza; (0732.672.654 29. Agent de paza pentru fabrica

productie alimentara, sector 6; (0732.672.654

angajaza pentru echipa mobila de interventii personal (baieti) cu experienta in domeniu pentru lucrari de spalare a mochetelor, marmura, post construct, birouri,etc. Salariu motivant si contract; 2.000 L; (0771.449.760

36. Agent imobiliar Cautam persoane energice, orientate spre succes si cu experienta in imobiliare! Birou modern, salariu atractiv - 80% comision, dezvoltare profesioanala! CV office.idealsolutions@gmail.com, (0726.447.044 office.idealsolutions@gmail.com 37. Agent imobiliar cu sau fara experien-

ta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, locatie Universitate, 2.500 L; (0761.393.936 office@hhimobiliare.ro

38. Agent imobiliar cu sau fara experienta. Ne ocupam cu intermedierea tranzactiilor imobiliare, mai exact ne ajutam clientii sa isi gaseasca locuinta sau biroul potrivit necesitatilor lor. Relatii la telefon. (0770.846.448 39. Agent imobiliar - Piata Romana angajam agent imobiliar pentru agentia de la Piata Romana; (0726.051.074 40. Agent interventie cu permis si atestat

obligatoriu. Program 24/48 salariu incepand de la 2200 lei net, platiti la timp. Varsta cuprinsa intre 24-40 ani, 175 inaltime, 80 kg. 2.200 L; (0736.273.846 bogdan.borangic@vogsistemactiv.ro

41. Agent marketing firma angajeaza agent marketing pentru promovarea produselor companiei cu experienta in domeniul hipermarketurilor, permis conducere, seriozitate, (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com 42. Agent masuratori (vanzari). Societate Comerciala angajez agent masuratori (vanzari) cu domicilul in Bucuresti, permis categoria B; (0768.081.220 contavt@aluroller.ro 43. Agent paza cu sau fara atestat

Obiective: ADPP sector 1, carte de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru: 12 cu 24, 12 cu 48 ore; (0753.128.171/ 0758.115.605 paza.magic@yahoo.ro 44. Agent Paza. Complex Comercial

Domino Plaza sect. 2, angajeaza pentru paza proprie Agent de paza.Se accepta si fara atestat; (0763.588.788 45. Agent securitate hotelurile Ramada

din Bd. Poligrafiei nr. 3-5, sector 1, Bucuresti angajeaza agent securitate, persoana de sex feminin care sa posede cunostinte de operare calculator si limba engleza; 1.500 L; (0745.340.084 mihaela.mitrila@ ramadaplazabucharest.ro

58. Agenta curatenie birouri aviatorilor 5

ore; pentru firma specializata, spatii birouri in zona Aviatorilor, program 5 h/zi, 9:00-14:00 contract de munca, locatie fixa salariul la timp, se cere experienta si seriozitate maxima. 900 lei-1200 lei; 1.200 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 59. Agenta curatenie, echipa mobila,

firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune, contract munca full. 1.850 L; (0771.449.760 office@curateniebirou.ro 60. Agenti comerciali/ vanzatori (vanza-

toare) angajam lucratori comerciali, pentru magazine mixte, situate in zona Carrefour Postavarului si sat Catelul, dornici sa lucreze intr-un mediu placut si curat. Contract de munca; (0740.272.339 floransinstal@gmail.com 61. Agenti curatenie baieti si fete, pro-

gram 8 ore/ part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat; tel 0723395147. (0723.395.147

taxi; (0744.377.851

9. Administrator tehnic care sa indeplineasca si functia de casier pentru firma Scomet administrare imobile. Conditii obligatorii: permis, masina. Program 13.00-21.00, 2.200 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 10. Administrator, casier pentru firma

administrare blocuri. Program flexibil. salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Permis obligatoriu, auto propriu avantaj. Trimiteti CV la email blocexpert@gmail.com

tru tipografii, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele, Pipera-Tunari, Militari, Berceni, Pantelimon, program L-V 12h, 8 h, ziua 1.600 Lei net, 12/36h, 24/48h,1500 Lei 1.600 L; (0769.075.999/ 0799.555.777 angajari@carpatguard.ro

75. Agenti de paza si dispeceri Constan-

ta, angajam urgent, cu sau fara experienta, in Constanta, pentru centru comercial. Program in ture, plata pe ora avantajoasa. Posibilitati reale de avansare (0746.263.997/ 0720.010.876

agenti de securitate pentru magazine comerciale de renume pe toate mall-urile din Bucuresti, program 12 ore pe zi, salariul atractiv (2000 ron). Se ofera si se cere seriozitate. Urgent; (0738.674.097 alexandru.dinu@ssg.ro

12. AEK Security Devision, angajeaza agenti de securitate, receptioniste, servanti pompieri, dispeceri. Scolarizare gratuita. Salariu net 1.800 - 1.920 Lei. Relatii: (0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 30. Agent de securitate, cu sau fara ate-

46. Agent securitate vila privata zona

62. Agenti curatenie si coordonatori

stat, program in ture sau program de luni vineri (pt. receptie); (021.311.18.88 office@immsecurity.ro

Primaverii societate de paza angajeaza urgent agenti securitate pentru vila privata zona Primaverii. Salariu minim net 2.000 lei. Program flexibil 180 ore. Posturi limitate. Urgent; 2.000 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

echipe Angajam agenti de curatenie si coordonatori de echipe. Program -full time in doua schimburi posibilitate de a alege tura ). Salariul fix 1.600 lei net in mana ) si transport. 1.600 L; (0761.424.581 nikomanole79@yahoo.com

47. Agent securitate. Cursuri autorizate

63. Agenti curatenie si lucratori

31. Agent de turism Agentia de turism

Sigma Royal din Iasi angajeaza agent de turism cu studii superioare, cunoscator de limba engleza, operare PC. Pentru depunerea CV-urilor va asteptam la sediul agentiei din Piata Unirii. 1.900 L; sigma.royal@yahoo.com

16. Agent interventie cu permis catego-

ria B si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

17. Agent (a) imobiliar pentru birou van-

33. Agent de Vanzari firma de cleaning &

DDD - Experienta nu este obligatorie. Cunostinte minime de calculator, dispus la deplasari in Bucuresti, se deconteza transportul in comun. Salariu fix + comision; 2.400 L; 34. Agent distributie automate cafea zona Bucuresti-Ilfov, permis conducere categoria B. Asteptam CV-urile la adresa de mail andrei.cristache@luciancaffe.ro andrei.cristache@luciancaffe.ro

servant pompier, sudor electric, agent securitate, tamplar, infirmiera, brutar, frizer, coafor, bucatar, agent vanzari, contabil, agent de turism, lucrator in structuri pentru constructii, ghid national. (0736.055.940 48. Agent vanzari pentru activitate de

productie catering si vanzari. Se accepta si colaborare part time. (0744.352.732 valentinvlad63@yahoo.com

comerciali pentru magazine in zonele Otopeni, Balotesti si Militari. Oferim: salariu motivant, training gratuit, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil. Daca esti o peroana dinamica, responsabila si cu simtul raspunderii nu ezita sa ne contactezi: (0751.051.955

productie ambalaje din carton; (0722.227.025

64. Agenti curatenie special pentru zona de birou- contract nedeterminat, salariu+tichete+decont transport; (0735.883.335

50. Agent vanzari Soc. transport per-

65. Agenti curatenie, firma de curatenie

49. Agent vanzari pentru fabrica

soane angajeaza agent vanzari bilete; (0730.444.450 hr@cdy.ro 51. Agent vanzari apa si sofer dis-

tributie; (0748.110.514

52. Agent vanzari Digi Mobil descrierea postului: prezentarea si promovarea serviciilor din portofoliul companiei, creeaza, dezvolta si mentine legatura cu clientii/ potentialii clienti; 3.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro 53. Agent vanzari educational, cautam colaboratori proiect educational. Bonusuri zilnice (0753.055.577 a.mihailescu@litera.ro 54. Agent vanzari materiale de construc-

tii cu experianta pe piata materialelor de constructii. Comision din vanzari. Parte fixa intre 2500-4000 LEI net/luna. Masina, telefon si laptop.Cv-uri la email (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com 55. Agent vanzari, salariu atractiv, masi-

na de serviciu; vanzari_agent@yahoo.com 56. Agent vanzari. SC Kebap Shop SRL angajeaza agent vanzari. Tel.: (0785.244.555 kebap.shop@yahoo.com 57. Agent, firma de curatenie angajam

cu contract de munca personal pentru echipa de interventie, cu experienta in curatenie (0720.532.891/ 0723.351.121

angajam femei curatenie birouri in Bucuresti. Program 8 sau 4 ore/zi. Salariu net 1400 lei, bonuri de masa de 15 lei/zi si decontare transport RATB si metrou. Rugam seriozitate; 1.700 L; (0731.280.578 office@brights.ro

93. Agenti de securitate. Angajam agen-

ti de securitate pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe, in cladiri de birouri, hoteluri, ambasade, zone rezidentiale. Salariul atractiv in functie de specificul obiectivului. Telefon interviuri intre orele 10.00 – 13.00. (0744.339.169/ 0720.262.461

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 94.

95. Agenti imobiliari cu experienta. Cer-

inte: abilitati operare PC, orientare catre client, orientare catre rezultate, abilitatea de a lucra in echipa. Abilitati de comunicare, negociere, vanzare, organizare. CV la mail: gabriela@metropolitanresidence.ro 96. Agenti imobiliari cu sau fara experi-

enta angajam pentru vanzari ansambluri noi sector 3, seriosi, motivati, cu permis de conducere. Se ofera bonus mare, conditii de munca excelente, logistica, pachet publicitate, portofoliu 1.500 L; (0799.059.999 nicoleta@activeestate.ro 97. Agenti imobiliari cu sau fara experienta pentru sediile noastre, (spatii comerciale) zonele Piata Iancului, Unirii, Alba Iulia, Tineretului, Vitan, Nerva Traian, oferim training, contract, auto, decont taxi, publicitate, pe toate site-urile cu plata, 1.000 {; (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro 98. Agenti imobiliari, Secretara, B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa, cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex. (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 99. Agenti imobiliari, cu sau fara experi-

enta cu sau fara experienta, fete sau baieti, mediu de lucru profesionist, tanar si dinamic. Carte de munca, comision si bonusuri, locatie Universitate. Se ofera training, portofoliu de start, 2.500 L; (0761.393.936

100. Agenti interventie 2100 net agenti de interventie pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.100 lei; 2.100 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 101. Agenti interventie, diferite zone din

Bucuresti, ture zi sau noapte, 12/24 cu12/48, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariul net la 180 ore este 1.800 lei. 1.800 L; (0786.138.000 office@dabsecurity.ro

82. Agenti de securitate cu si fara

102. Agenti paza angajez;

83. Agenti de securitate pentru zona Baneasa, langa statia de metrou aurel vlaicu, acte, avans si lichidare, plata intotdeauna la timp, 6 lei pe ora. Angajam si persoane pensionate. (0720.791.985/ 0786.130.662 gesecosecure@gmail.com 84. Agenti de securitate SC Plus Protect Security SRL, angajeaza agenti securitate cu atestat. Conditii avantajoase de salarizare, obictive situate in Bucuresti. Program 24/72. Mai multe informatii la tel. (0771.214.365 office@plusprotect.ro

(0744.555.199

103. Agenti paza pentru zona Pante-

limon, Ilfov; (0799.593.583

104. Agenti paza (30), urgent, asiguram

scolarizare gratuit, salariu 1.500- 1.700 net; (0753.258.921/ 0753.258.914

105. Agenti paza Bucuresti fabrica, Libra

Guard angajaeaza agenti paza pt Bucuresti, fabrica in zona Prelungirea Ghencea. Salariu 1300 ron; 1.300 L; (0746.235.834

85. Agenti de securitate ADP S 6 , Otopeni, firma X Guard angajeaza agenti de securitate pentru ADP sector 6 atestat sau fara, 24/48 salariu atractiv. 0374951755 / 0721506665 / 074439693 si pentru Aeroportul Otopeni doar cu atestat 12/24,12/48 (0374.951.755 secretariat.xgs@gmail.com 86. Agenti de securitate angajam urgent cu/fara atestat, conditii optime de lucru. Obiective zona: Militari, Berceni, Trapezului (Gara Catelu). (0723.346.264/ 021.335.44.91 87. Agenti de securitate cu sau fara ate-

stat Bronec angajeaza pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa pentru interviu: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro

66. Agenti de curatenie Clean Leader angajeaza agenti de curatenie. Program full-time, 8 ore/zi. Cautam oameni calzi cu bun-simt si foarte seriosi. Oferim carte de munca, salariul platit fara intarziere. (0757.117.471 mihaela.ciocoiu@cleanleader.ro

88. Agenti de securitate pentru magazine comerciale, SSG Security angajeaza agenti de paza cu si fara atestat. Salariu 1.700-2.000 lei net. Oferim training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel; (0725.500.510 recrutari@ssg.ro

67. Agenti de curatenie pentru Otopeni. Oferim conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata orelor suplimentare si bonusuri. Program in ture. Informatii de luni pana vineri, intre orele 09:00-18:00 la numarul de telefon si la adresa de e-mail: (0784.290.182 recrutare@deziclean.ro

89. Agenti de securitate pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe, in cladiri de birouri, hoteluri, ambasade, zone rezidentiale. Salariul atractiv in functie de specificul obiectivului. Tel. interviuri intre orele 10-13; (0744.339.169/ 0720.262.461

68. Agenti de curatenie, cautam agenti de curateni (doamne sau domni) pentru cladiri de birouri, zone de centru usor de ajuns, program l-v, mediu placut, echipa serioasa, salariu 1200 lei in mana +bonusuri. Andre Camelia; 1.350 L; (0785.482.082/ 0785.482.082 camelia.tudor100@yahoo.com

90. Agenti de securitate pentru societate

69. Agenti de curatenie, femei si barbati pentru hypermarket din zona Berceni. Program 8 ore, contract. (0758.044.134

92. Agenti de securitate, agenti de interventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe. BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 Bucuresti (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

81. Agenti de securitate angajeaza Agentia de securitate, conform legii 333 /2003, program 8 h/zi, posturi interior, echipament gratuit, salariu motivant. (021.337.44.77/ 0747.221.397

atestat, angajam urgent. Posturi de interior. Rugam seriozitate; (0774.012.866/ 0751.214.835

32. Agent de vanzari companie distribuitoare de ambalaje si produse menaj, angajam agent de vanzari. Permis cat. B. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona Th. Pallady sector 3. (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro

zari Ansamblu rezidential pe Bulevardul Nerva Traian. Salariu si comisione din vanzari avantajoase. Contact la tel. sau la email; (0725.256.666 Ahmed.Alsamarrai@yahoo.com

74. Agenti de paza barbati si femei pen-

80. Agenti de securitate Angajam urgent

11. AEK Security Devision, angajeaza agenti de paza pentru magazinele situate in Mall-uri. Salariu net. 2.040 L; (0760.411.281

18. Agent (a) imobiliar pentru birou van-

jeaza agenti pentru farmacii din toate zonele Bucurestiului, Pipera. (0752.293.963

79. Agenti de paza. Swat Force - Romania angajeaza urgent agenti paza, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti, Ilfov, salariu net intre 1.400 si 1.680 lei/ luna, in functie de specificul obiectivelor; de asemenea angajam si servanti pompieri, salariu net 1.880 lei/ luna. Tel. programare interviu: (0725.443.344/ 0735.319.640/ 0734.222.064

8. Administrator parc auto activitate

zari Ansamblu rezidential in Pipera. Salariu si comisione din vanzari avantajoase. Contact la tel. sau email; (0725.256.666 Ahmed.Alsamarrai@yahoo.com

73. Agenti de paza firma de paza anga-

angajeaza pentru obiective din Berceni, Drumul Taberei , Pantelimon Centura si Chitila; (0723.393.728

7. Administrator imobile, Firma de administrare imobile cauta pentru angajare candidati pentru postul de administrator de imobil (bloc). (0788.321.097 blomi29@yahoo.com

15. Agent de curatenie pentru spatii exterioare si intretinere zona verde, zona Berceni. Oferim pentru personal cu experienta, salariu motivant si bonuri de masa. (0799.777.057 office@curatenieindetaliu.ro

experineta, salariu 1400 -1600 lei; (0799.746.324

78. Agenti de paza. Firma de paza

tru efectuare liste de intretinere bloc, constituie avantaj cunoastere BlocManager si permis cat B, norma intreaga, sal 2500 3500 lei, transmiteti cv la adresa contact.wpp@gmail.com 3.000 L; contact.wpp@gmail.com

(sau persoana dornica sa se califice in aceasta meserie) salariu 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon) (0753.070.408

72. Agenti de paza angajam urgent, cu

77. Agenti de paza, salariu 1.400 2.000 lei net lunar. Pentru obiective cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale. Zonele: Cotroceni, Militari, Unirii, Pipera. Program in ture de zi-noapte. Plata la termen; (0786.410.128/ 0769.075.995

6. Administrator imobil cu atestat, pen-

14. Afumator produse alimentare

71. Agenti de paza 1500 lei bani in mana, avans si lichidare, banii intotdeauna la timp, carte de munca, cu sau fara atestat, zona Baneasa, metrou Aurel Vlaicu, program 24/48, 1.500 L; (0722.293.937

jeaza pentru depozit in Iasi (0752.293.963

salariu atractiv, asigurare medicala Regina Maria,masina de serviciu la dispozitie (0771.759.945 RECRUTARE@GERMAG.RO

13. AEK Security Devision, angajeaza sefi tura, dispeceri, agenti de paza, agenti interventie pentru Carrefour Bucuresti. Salariu net 1.800 - 1.920 Lei; (0760.411.281

70. Agenti de curatenie, tura de noapte sau zi, sediu birouri in Bucuresti. Conditii avantajoase de salarizare, bonuri de masa, plata ore suplimentare, bonusuri. Puteti sa ne contactati de luni pana vineri intre orele 9.00-18.00 la numarul de telefon: (0784.290.182

76. Agenti de paza, firma de paza anga-

4. Admin, suport tehnic Studio 27, Pro-

fesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor (0758.158.334

249. Soryna 30 ani, masaj terapeutic pro-

22. Agent curatenie, echipa mobila. Doral Cleaning angajeaza personal pentru echipa mobila de interventie. Salariu net 1700 lei + bonusuri. Oferim si cazare. Relatii la telefon 1.700 L; (0786.461.231

35. Agent echipa mobila/ interventii ICS

de paza angajam agenti de securitate pentru dispecerat video zona Militari, cunostinte minime PC, cu sau fara atestat de paza; (0722.432.186 91. Agenti de securitate si dispeceri pt firma de paza Societate de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat si dispeceri centru de alarm?, in spatii bancare, pentru obiective in Bucuresti. www.csssecurity.ro (0722.669.714 resurseumane@csssecurity.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 149. Agenti securitate, SC Logic Prorom

173. Ajutor bucatar catering Catering in

Security SRL, angajaza agenti de Securitate cu sau fara atestat, prezentabili si seriosi, 1.900 L; (021.224.02.99/ 0765.032.856 lucian.lacatusu@proromguard.ro

dezvoltare cautam ajutor de bucatar cu experienta. Program o zi cu o zi. Salariu pornire minim 2200-2500 net. Oferim forme legale, stabilitate, salariu la timp. Sect 1, meniu romanesc, 2.700 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

150. Agenti securitate, Aparatorii Patriei

BTM Divizia de Securitate, angajaza agenti de securitate cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, zona sectorul 4 1.300 L; (0735.315.114 151. Agenti securitate, Mall Plaza

Romania BMF Security angajeaza,Sef Tura, Agenti securitate, pentru Mall Plaza Romania, 1900 - 2200 lei net, analize gratuite. Relatii la tel. sau luni-vineri 09-17 1.900 L; (0799.402.499/ 0762.618.486 hr@bmfsecurity.eu 152. Agenti securitate, zona Otopeni Angajam agenti de securitate, cu sau fara experienta, pentru obiectiv situat in zona Otopeni, program de noapte in ture. (0736.777.877 angajare@companiadepaza.ro 153. Agenti vanzari soferi venit net min.

106. Agenti paza Bucuresti, Ilfov Soci-

etate de paza si protectie angajeaza agenti paza cu atestat pentru obiective din Bucuresti si Ilfov, 1.200 L; (0721.230.982 Office@dyncorp.ro

107. Agenti paza Bucurestii Noi, Pajura,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Pajura Bucurestii Noi. Salariu 1.600 Lei 1.600 L; (0746.235.834 office@libraguard.ro 108. Agenti paza cu atestat pentru

Bucuresti, zona Berceni, Bragadiru, Expozitiei, Romana, Colentina, Cernica, mai multe detalii la interviu strada Parcului 77g sector 1 Bucuresti, salariu 1500 Lei net angajam si femei (0728.873.928 109. Agenti paza cu atestat, barbati si femei salariu de la 1400 Lei net + bonuri de masa 15 Lei/bon, transport asigurat, contract nedeterminat, program 12/24 12/48, detalii la telefon (0725.477.438

131. Agenti securitate SC Turap Protec-

tion angajeaza agenti de securitate in conditii avantajoase, program flexibil. Relatii la telefon intre orele: 09,00-17,00. (0770.650.806

agenti pentru Bucuresti, Jilava si Magurele, salariu atractiv; (0761.657.691/ 0721.216.234

133. Agenti securitate calificati angajam

155. Agio bistrot angajeaza ospatari si barman, Agio bistrot angajeaza,ospatari si barmani; (0728.998.809 mihaela.stanciulescu@agiobistrot.ro

angajeaza agenti de securitate femei si barbati, salariu 1.300 lei plus transport, 1.300 L; (0723.237.397

urgent, zona Pod Otopeni. Salariu motivant- fara intarzieri. Program flexibil; (0768.335.893 zonele Baneasa, Obor. Cerem si oferim seriozitate, responsabilitate, salarizare convenabila la timp; (0745.368.411

156. AirbnbServices cauta noi colegi. Operatoare customer service intr-un nou concept de a relationa cu utilizatorii exclusiv digitalizat cu interventie minima umana. Salariu net 2.200 plus bonusuri de performanta, (0768.444.844 jobs@airbnbservices.ro

135. Agenti securitate cu atestat,

157. Ajutoare bucatarese salariu 2200

134. Agenti securitate cu atestat,

cu permis auto, pentru clinica medicala, relatii la tel. (0745.338.757

zonele Baneasa, Obor. Cerem si oferim seriozitate, responsabilitate. Salarizare convenabila, la timp; (0745.324.833

111. Agenti paza femei si barbati cu sau

136. Agenti securitate din toata tara RST

fara atestat pentru dispecerat video-control corporal femei depozit logistica progr. 12/36h noaptea sal. 1.500 Ron net, tipografie control-acces control corporal femei program 8h L-V zi, zonele Militari Pantelimon 1.650 L; (021.311.35.13/ 0769.075.999 office@carpatguard.ro

Security angajeaza agenti (e) securitate Angajeaza agent securitate pentru obiective situate in Bucuresti sau Ilfov, relatii la telefon sau mail, pentru interviuri in intervalul L - V 09.00 - 16.00. 1.500 L; (0724.417.777 stancu.rstoffice@gmail.com

112. Agenti paza Ghencea Libra Guard angajeaza agenti paza pt zona Ghencea. Salariu 1.700 ron; 1.700 L; (0758.113.453

137. Agenti securitate femei cu sau fara

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Grozavesti. Salariu 1700, 1.700 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 114. Agenti paza Margeanului Rahova

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Margeanului Rahova 1.600 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 115. Agenti paza pentru obiectiv in zona

Gara Chitila, jud. Ilfov; (0744.555.199 116. Agenti paza Piata Cosbuc Libra

Guard angajeaza agenti paza in Bucuresti, zona Piata Cosbuc Bingo Europa. Salariu 1500 ron. 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 117. Agenti paza Rahova Bucuresti,

Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Rahova. Salariu 1600 Ron 1.600 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 118. Agenti paza Rahova Margeanului,

pentru Libra Guard. Salariu 1600 Ron 1.600 L; (0758.113.453

119. Agenti paza Tineretului Cutitul de Argint Libra Guard angajeaza pentru obiectiv industrial. Salariu 1.500 Ron 1.500 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro 120. Agenti paza Tineretului, Timpuri

Noi, Vacaresti Libra Guard angajeaza agenti paza zona Tineretului-Timpuri Noi, Vacaresti. Salariu 1.700 lei. 1.700 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 121. Agenti paza Tunari, Pipera, Otopeni. Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Tunari, Pipera si Otopeni, judet Ilfov. Salariu 1400 RON, 1.400 L; (0758.113.453 office@libraguard.ro 122. Agenti paza Vitan Bucuresti, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti zona Vitan. Salariu 1.600 Ron. 1.600 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro

atestat pentru depozite-logistica, cladiribirouri, complexe-rezidentiale in Bucuresti si Ilfov dispecerat video, control corporal femei progr. 12/36h, tipografie controlacces 8h sau 24/48h, sal.1.450-1.700 Net. 1.700 L; (021.311.35.13/ 0769.075.999 office@carpatguard.ro

127. Agenti securitate angajez agenti de

paza cu atestat pentru zona Cernica, salariu 1500 de lei program de vara o sera da o sera nu dela 21 puna 9 diminata, adresa str Parcului 77g, (0728.873.928 128. Agenti securitate atestati pentru

evenimente sportive, din Bucuresti, angajeaza firma de paza; (031.405.39.48 129. Agenti securitate Firma de paza

angajam agenti securitate femei si barbati pentru obiective in Bucuresti, zona Straulesti, Bucurestii-Noi; (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro 130. Agenti securitate salariu 1700 lei. Angajam agenti securitate pentru magazine mall -uri Bucuresti, salariu atractiv. Detalii la telefon, 1.700 L; (0740.543.721

160. Ajutor bucatar angajam ajutori de

bucatari salariu de la 2200 lei net +bonuri de masa pt linie calda in sect 6; (0726.337.470 Oanaraducan1977@gmail.com

176. Ajutor bucatar cu experienta pentru

Restaurant No Name, salariu 2000 plus procent din vanzare, rog seriozitate 2.000 L; (021.332.00.29/ 0761.280.642 177. Ajutor bucatar cu experienta minim

2 ani pentru restaurant din Floreasca. Oferim salariu atractiv, program de lucru in ture, masa, transport. Asteptam CV pe adresa de mail sau telefon; (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 178. Ajutor bucatar cu/ fara experienta,

Trenta Pizza joburi disponibile in toate sectoarele in functie de domiciliul dvs. Program full time. Salariul motivant + bonuri de masa + transport asigurat la terminarea programului. Relatii la telefon: (0751.309.890 sergiu.cojocariu@trentapizza.ro 179. Ajutor bucatar la cald pentru firma de catering. Program de lucru luni - vineri 06:00 - 17:00. Zona Gara de Nord 2.000 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro 180. Ajutor bucatar sectia legume pentru

restaurantul Social1 (piata Universitatii), program flexibil, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 181. Ajutor bucatar si barman sector 2,

bucatar, program de luni pana vineri de la 10 la 18, salariu motivant, sector 6, (0767.006.434 197. Ajutor de bucatar Cantina - restau-

rant, in zona Lacul Tei, angajeaza cu carte de munca ajutor de bucatar si personal necalificat. Program L-V (7-16); (0722.151.472

198. Ajutor de bucatar cautam ajutor buc?tar linie autoservire in Otopeni, program luni-vineri, orele 07:00-15:00. Transport asigurat. Salariu 1800 lei; 1.800 L; (0724.269.553 stefandumitrache85@gmail.com 199. Ajutor de bucatar contract de munca, program de lucru in ture: 08:00 16:00, 11:00 - 19:30;16:00 - 24:00, decont transport, salariu fix, bonuri de masa, spor de week-end, plata ore suplimentare; 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 200. Ajutor de bucatar Restaurant in Dorobanti, angajam ajutor de bucatar. Alatura-te unei echipe energice si entuziaste. Experienta nu e necesara; (0765.846.811 nicoleta_hotnogu@yahoo.com 201. Ajutor de bucatar Restro-Bar Klan-

destin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_masour@yahoo.com 202. Ajutor de bucatar si fete la salate si

la vase, angajeaza restaurant din sectorul 3, Titan. Salariu 1900 lei +procent vanzare + o masa pe zi. 1.900 L; (0721.720.751 203. Ajutor de bucatar cu experienta,

asiguram training, salariu motivant, bonusuri, transport, lucru 2/2. (0722.537.018

pentru Friends Pub. Program de lucru 2 zile cu 2 libere. Se asigura transportul 2.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

182. Ajutor bucatar si lucrator bucatarie Dr. Taberei Uncle John angajeaza pentru locatia din Auchan Drumul Taberelor Romania, aj bucatar si lucrator bucatarie, program flexibil, salariu, bonuri de masa, bonusuri in functie de vanzari; (0742.219.021 office@unclejohn.ro

204. Ajutor de bucatar, restaurant Sos. Berceni local cu salon si terasa, organizam petreceri, nunti, botezuri, etc. Programul de lucru este de la ora 13 la 23 (5 zile/ sapt ). Beneficii masa. Experienta constituie un ajantaj. Salariu 1800 lei, flexibil (0770.388.045 contact@cabanarestaurant.ro

147. Agenti securitate, angajam urgent pentru obiective Magurele/ Preciziei - sector 3 1.600 L; 148. Agenti securitate, Romguard Secu-

rity angajeaza urgent personal pentru diverse locatii din Bucuresti program de lucru variat cu plata salariului saptamanal, bonusuri lunare echipament si scolarizare gratuita, tel; 1.800 L; (0724.372.217/ 0726.741.032 resurseumane@romguardsecurity.com

221. Ajutore de bucatar, angajam ajutoare de bucatar, experienta in bucataria de restaurant minim 1 an, locatia se afla an sect.1, sos. Orhideelor, nr. 31-33, restaurant Barmi, program lucru 5-6 zile/sapt, salariu de la 1800 net, 1.800 L; (0736.952.535 barmifood@gmail.com 222. Ajutori de bucatari program de lucru luni-vineri 09:30-16:00, salariu 2000 Ron + tips, locatii in sectorul 1 2.000 L; (0764.900.000 radulescu.mihai23@yahoo.com 223. Am International, oferta locuri de munca Am International, companie din domeniul productiei publicitare, angajeaza: sudor co2, tamplar, lacatus confectii metalice, operator print, finisor asamblator ob.mase plastice; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro

226. Ambalatoare femei Angajam urgent ambalatoare femei. Salariu 1750 lei NET+ 300 lei bonuri de masa+ transport decontat. Program Luni-Vineri 8h/zi, in 2 schimburi. Locatie: Sector 3, Zona Republica. Detalii la telefon! 1.750 L; (0733.409.308 227. Ambalatoare pentru producator de

cosmetice, zona Berceni. Perioada determinata. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro 228. Ambalatoare si muncitori necalifi-

142. Agenti securitate pentru magazine

146. Agenti securitate Voluntari - pod centura firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru Oras Voluntarii, Pod Centura, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare. Salariul 1.400 net, platit intotdeauna la timp; 1.400 L; (0735.315.114

220. Ajutor tehnician Telekom Romania, partener Telekom, Orange, angajam ajutor de tehnician pentru executie lucrari de telecomunicatii, instalatii electrice de curenti slabi; 1.500 L; (0764.237.743/ 0764.237.744 yannis_art_design@yahoo.com

urgent ambalatoare femei. Salariu 1.750 lei net+ 300 lei bonuri de masa. Program luni-vineri 8h/zi, in 2 schimburi. Locatie: sector 3, strada Catanoaia. Pentru detalii sunati la telefon! 1.750 L; (0733.409.308

141. Agenti securitate oras Oltenita, agenti securitate cu si fara calificare din orasul Oltenita pentru ruta OltenitaBucuresti. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu 1.750 net 1.750 L; (0733.775.683/ 021.315.21.84/ 0733.775.683 stancovici@teamguard.ro

145. Agenti securitate spitale Bucuresti Societate de paza angajeaza agenti securitate pentru spitale in Bucuresti. Program de lucru flexibil, contract de munca legal. Salariu minim 1.800 net, 1.800 L; (0733.775.683/ 021.315.21.84/ 0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

219. Ajutor ospatari Angajam ajutor ospatari pentru restaurant in sectorul 3. Cautam persoane serioase si dornice de munca. Telefon, (0732.971.539 bianca_rby@yahoo.com

salariul atractiv; (0722.251.059/ 0722.251.058/ 021.255.56.01

de paza si protectie angajeaza agenti de securitate cu experienta pentru obiective in Drumul Tabereri Miliatri, tarif 7 Lei/ora, program flexibil, seriozitate, conditii bune de munca 1.800 L; (0758.082.200/ 0758.223.635 stonesaaip@gmail.com

firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru Bucuresti, Sos. Giurgiului,in imediata vecinatate Dedeman, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare. Salariul 1.500 net; 1.500 L; (0735.315.114

218. Ajutor ospatar, ospatar, barman cu experienta, bucatar, ajutor bucatar angajeaza restaurant La Papile, situat la parcul Carol, salariul motivant si carte de munca; (0733.003.003

225. Ambalatoare femei Angajam

140. Agenti securitate Militari societate

de renume din Bucuresti. Salariu incepand de la 1920 Lei net- banii dv. (contributiile si impozitele fiind suportate de societate), salariul se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medicale gratuite, conditii placute (se lucreaza in interior, beneficati de aer conditionat), excursii gratuite munte/ mare, calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.00-16.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

Ajutor ospatar, pentru spatiu cazare cu restaurant la iesire din Bucuresti, zona Bragadiru. Se lucreaza in ture, la cerere se asigura cazare. (0744.342.575/ 0744.638.264 217.

224. AM&T angajeaza sofer categoria C,

trala societate de paza angajeaza urgent agenti securitate pentru hotel zona ultracentrala. Salariu motivant, program flexibil. Posturi limitate. Urgent; (0762.217.697/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro

144. Agenti securitate Sos. Giugiului

126. Agenti paza. Libra Guard angajeaza agenti paza zona Ghencea si Prelungirea Ghencea, 1.700 L; (0758.113.453 Office@libraguard.ro

159. Ajutor brutar sau muncitor necalificat pentru brutarie zona Hala Traian, salariu atractiv. Va rugam sa ne contactati la nr de tel. din anunt (0773.976.057

firma catering cu livrare la domiciliu (sector 3). Program luni - duminica, una cu una (o zi lucrata cu o zi libera). Salariu 1800 - 2200 in functie de experienta. (0724.285.766

196. Ajutor de bucatar angajez ajutor de

139. Agenti securitate hotel zona cen-

124. Agenti paza, cu/ fara atestat, anga-

125. Agenti paza. Libra Guard angajeaza agenti paza pt. Obiective industriale in Bucuresti zonele Pallady ?i Trapezului, 1.600 L; (0758.113.453 Office@libraguard.ro

158. Ajutor bucatar, femeie la vase, debarasator, pt. fast food zona 13 Septembrie, 2.000 L; (0729.001.020

175. Ajutor bucatar cu experienta pentru

195. Ajutor bucatarie, picolite, ospatarite pentru restaurant zona Calea Mosilor. Program 8 ore; (0722.758.898/ 0744.424.222

si fara atestat, pentru obiectiv hala productie - zona sector 3 1.600 L; (0765.900.665

Guard angajeaza agenti paza pt. Bucuresti, zona Pantelimon. Salariu 1.500 Ron. 1.700 L; (0755.000.687 Office@libraguard.ro jam urgnet, salariu 1.600- 1.800 lei net; (0753.258.914/ 0753.258.921

lei, femeii la vase (are masina spalat) salariu 1800 lei, program flrxibil, Restaurant Cuibul Randunelelor sector 5, rog sunati dupa ora 11:00; (0730.002.054/ 0720.033.444

Esti ajutor bucatar, ai experienta, vrei un loc de munca stabil, bine platit si fara intarziere?Vei lucra o zi cu o zi, intr-o firma de catering in sector 1. Salariu pornire: 2000-2500 lei net. 2.500 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

138. Agenti securitate femei si barbati cu

143. Agenti Securitate program zi centru comercial angajam agenti securitate calificati/necalificati pentru centru comercial sector 6, se ofera: echipament gratuit, medicina muncii gratuita. Calificare la locul de munca. Tel: L-V (0784.219.522/ 0756.135.735

123. Agenti paza zona Pantelimon. Libra

154. Agenti. Firma de paza angajeaza

132. Agenti securitate Societate de paza

110. Agenti paza cu atestat, nefumator,

113. Agenti paza Grozavesti. Libra

2200 lei maxim 5.000 lei, in functie de realizari, etc., deplasari saptamanale la nivel national, persoane serioase si disponibile, cu exp. la sofat, 2.200 L; (0749.050.485 agentvanzari2018@gmail.com

174. Ajutor bucatar catering, 2500 lei net

194. Ajutor bucatari, Litoral Neptun restaurant lux pizzerie angajeaza ajutori bucatari priceputi, seriosi. Oferim salariu 2.500 3.500 lei, plata saptamanala, bonusuri zilnice, program flexibil. Asiguram transport, cazare si masa la hotel. Continuitate iarna la Bucuresti, 3.500 L; (0784.068.133

cati sector 3 salariu de la 1300 Lei net + 300 Lei net bonuri de masa, decontare transport, program 8 ore pe zi de luni pana vineri, contract nedeterminat, detalii la telefon (0725.477.438

vase angajeaza Restaurant Terasa - din Zona Titan, Blvd. N. Grigorescu. (0786.636.212

Ajutor bucatar, pentru spatiu cazare cu restaurant la iesire din Bucuresti, zona Bragadiru. Se lucreaza in ture, la cerere se asigura cazare. (0744.342.575/ 0744.638.264

163. Ajutor bucatar in cadrul unui impor-

184. Ajutor bucatar, posturi disponibile 2

161. Ajutor bucatar Boulevard Cafe situ-

at pe Bulevardul Gheorghe Sincai angajeaza ajutor de bucatar cu sau fara experienta, salariu+tips, program flexibil in ture, transport asigurat seara. 2.700 L; (0735.155.357 162. Ajutor bucatar curatat legume si

tant hotel de 5 stele din Bucuresti. Program: 5 zile cu 2 zile libere. Nu necesita experienta. 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 164. Ajutor bucatar in cadrul unui impor-

tant lant de restaurante din Bucuresti. Locatie: mall Baneasa. Program lucru: 5 zile cu 2 libere in 2 schimburi. Nu necesita experienta. 1.700 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 165. Ajutor bucatar lucrator bucatarie de pranz ptr birouri. Locatia este deschisa de la 11-00-16.00 iar programul de lucru este luni -vineri 07.00 - 17.00. Sambata si duminica inchis. Salariu de inceput 1800 lei/ luna. 1.800 L; (0731.470.850 166. Ajutor bucatar pentru cantina in inc-

inta TVR. Program de lucru: luni - vineri 06:30 - 17:00, salariul 1800 lei. 1.800 L; (0724.039.111 Office@bunbun.ro 167. Ajutor bucatar pentru restaurant

zona Brancoveanu. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 Lei in mana + tips, bonusuri, posibilitate avansare. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie de restaurant. 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 168. Ajutor bucatar restaurant fine dining

angajam o persoana energica si responsabila, fara experienta in domeniu. Locatie: zona Palatului Parlamentului; (0371.303.700 office@restaurant-mahala.ro 169. Ajutor bucatar restaurant situat in

zona bucur Obor angajeaza ajutor de bucatar cu experienta, program 2 cu 2; (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 170. Ajutor bucatar Restaurantul Aria

Gourmet Burger, zona Universitate, angajeaza ajutor de bucatar. Ai oportunitatea de a studia alaturi de profesionisti. Contract de munca, (0751.242.660 cismas_dan@yahoo.com 171. Ajutor bucatar Restaurantul Social1

(in fata Casei Poporului) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 172. Ajutor bucatar (parte rece), restau-

rant in zona AFI Cotroceni cauta ajutor bucatar pe partea de mancare recesalate, platouri, gestiune, grafic bucatarie, vase. Program 5 zile cu 2 libere, salariu 1500 Lei + bonusuri (0755.121.266 recrutare@vph.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

183.

pentru bistro central. Oferim contract de munca pe durata nedeteminata, posibilitatea de a avansa. Programari interviu; (0720.897.833 185. Ajutor bucatar, Restaurant Le Bou-

tique - Food Concept Store angajeaza ajutor bucatar cu experienta in bucataria internationala. Program de lucru 1 zi/1 zi, 2 (doua) week-end-uri libere/luna, masa, transport. (0722.538.274 186. Ajutor bucatar, restaurant Suzana Ribs Bucuresti. Se cere experienta minim 1 an in domeniu. Se ofera: salariu- 2000 lei atractiv, lucru in ture si alte beneficii. Localul este situat in zona Rondul Cosbuc; (0785.444.442 office@suzanaribs.ro 187. Ajutor bucatar, Restaurantul nostru isi mareste echipa. Avem nevoie de ajutor bucatar cu experienta in domeniu si dorinta de realizare atat profesionala cat si financiara. Calea Floreasca - sector 1 (0731.351.135 Office@vacamuuu.com 188. Ajutor bucatar, Rocka Burgers angajeaza bucatar sau ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului vis a vis de mall Plaza, Restaurant Rocka Burgers, (0755.824.270 artramid@gmail.com 189. Ajutor bucatar, femeie la vase, per-

soane ingrijire si serioase angajam urgent, zona metrou Pipera; (0785.440.168 190. Ajutor bucatar, femeie serviciu

vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 191. Ajutor bucatar, grataragiu, pentru

autoservire Piata Victoriei; (0724.062.630 192. Ajutor bucatar, sofer, ospatar anga-

jam urgent, restaruant zona Lizeanu; (0725.410.041 193. Ajutor bucatar, spalator vase, per-

sonal curatenie Restaurantul Hard Rock Cafe angajeaza: ajutor bucatar, spalator vase si personal curatenie. Program: 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Beneficii: se asigura zilnic masa de personal. Detalii la tel. (0751.190.479/ 0751.190.483 eliza.bourceanu@hardrockcafe.ro

205. Ajutor de bucatar. Autoservire

angajam ajutor de bucatar, fete la linie si grataragiu. Rog experienta; (0764.552.554 206. Ajutor de bucatar. Gradinita anga-

jeaza ajutor de bucatar, program 9 ore, program de luni pana vineri. Zona Tineretului, tel., Salariu, 1.800 L; (0728.106.100

229. Ambalatoare, Calea Vitan Angajam femei la fabrica. Salariu 1.300 lei net + bonuri de masa. Program in 3 schimburi, 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon. (0749.608.510 230. Ambalator Cautam angajat fete/ femei pentru ambalarea paharelor din carton. Fabrica este situata in judetul Ilfov, com. Afumati, 8 ore / zi. Salariu, 1.500 L; (0720.267.347 231. Ambalator Laborator de cofetarie,

237. Ambalatori in cadrul unei importante fabrici de lacuri si vopsele din Bucuresti. Locatie Bd. Theodor Pallady, metrou Nicolae Tecu. Program: L-V 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.700 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 238. AMBALATORI pentru fabrica produse panificatie din Bd. Theodor Pallady, langa statia de metrou Nicolae Teclu. Program in trei schimburi 6:00- 14:00-22:00; (021.451.14.75 239. Ambalatori Societate de productie

angajeaza ambalatori in loc Bragadiru. Rugam seriozitate; (0744.545.917 adifpreferat@gmail.com 240. Ambalatori femei / barbati Angajam urgent ambalatori femei / barbati. Salariu 2200 lei net+ transport. Program luni-vineri 12h/zi, in 2 schimburi. Minim 8 clase. Locatie: Sector 4, Bulevardul Metalurgiei. Detalii la telefon! 2.200 L; (0733.409.308 241. Ambalatori femei / barbati Anga-

jam urgent ambalatori femei/ barbati. salariu 2.200 lei net. Program luni-vineri 12h/zi, in 2 schimburi. Minim 8 clase absolvite. Locatie: Sector 4, Bulevardul Metalurgiei. Detalii la telefon! 2.200 L; (0733.409.308 242. Ambalatori femei sau barbati angajam ambalatori pentru firma ambalare produse de bacanie, zona 23 August. Salariu net intre 1600-2100 ron/luna. Rugam seriozitate; 2.100 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro

243. Ambalatori femei sau barbati Angajam femei/barbati intr-o tipografie. Salariu: 2.200 ron net+ 120 ron transport decontat.Program L-V 12h/zi in 2 schimburi. Locatie: Sector 4. Detalii la tel. 2.200 L; (0723.427.247 244. Ambalatori, personal industria cosmetica. Angajam ambalatori productie cosmetica. Conditii de munca deosebite. Program de lucru: 07,30 - 16,00. Salariu pe cartea de munca, bonuri de masa. Locatie: Bucuresti, ionel.gherghe@exmobi.ro 245. Ambalatori, manipulanti mafu-

ri alimentare pt. fabrica productie aliementara sector 6; (0732.672.654

246. Ambalatori, manipulanti marfuri alimentare pentru fabrica productie alimentara, sector 6; (0732.672.654 247. Ambulantier (sofer autosanitara cat. A1) cu certificat de ambulantier si experienta in domeniu. Puteti trimite CV la contact@ambuserv.ro sau sa sunati la tel. Salariu + comision (3000-5000). 4.500 L; (0722.112.224 contact@ambuserv.ro 248. Angajam bucatar Caut bucatar cu experienta pe specific romanesc. Locatie Militari Residence.Program de luni pana vineri. Weekendul liber.Conditii avantajoase. (0726.088.099 alex_gm88@yahoo.com 249. ANGAJAM COFETAR ANGAJAM Cofetar ajutor de cofetarIti doresti un job dulce ?Ne largim echipa si cautam ajutoare in cofetarie.Nu cautam persoane cu experienta.Cautam fete dornice sa invete o meserie 0723225562 35 L; (0723.225.562 madallinaciulei@gmail.com 250. Angajez tehnician service GSM zona Dorobanti Firma cu vechime in domeniul reparatiilor GSM anaeaza tehnician service. Vechime in domeniu minim 3 ani. Salariul in functie de abilitati. Amabil, sociabil. (0767.311.763 251. Aquatulip angajeaza operator pc Aquatulip angajeaza operator pc. Cunostinte bune de operare calculator: Excel. Buna capacitate organizatorica. Preluare apeluri telefonice din partea clientilor. Facturare. Indosariere acte; (0725.885.885 comenzi@aquatulip.ro

207. Ajutor de bucatari cu/ fara experienta, sef sala, pt. restaurantul Pui de Urs, zona Grozavesti, oferim cazare; (0722.846.177 office@puideurs.ro

angajam ambalator.Descrierea postului: ambalarea produselor de cofetarie si etichetarea lor, pregatirea comenzilor in vederea livrarii. (0740.439.062/ 0755.018.909 dul_mi@yahoo.com

208. Ajutor de cofetar cu, fara experien-

232. Ambalator fabrica confectii cu

252. Arhitect, inginer, angajez inginer, cunostinte bune in autocad, permis, cunoasterea limbi engleze sau franceza, experienta in tamplarie aluminiu si perete cortina. Salariu avantajos. Asteptam cv la angajariv@gmail.com angajariv@gmail.com

233. Ambalator in hala de productie patiserie programul este de 12 ore 07-19 cu o ora pauza de masa. L-V SI D. Salariul 2000 Lei. Adresa este: TH Pallady nr 44 D. Relatii la telefon (0737.523.284

253. Asistant manager luxury brand Angajam asistant manager comunicativ, organizat, dornic de implicare, iubitor de frumos. Apreciem cunostinte de contabilitate primara excel, word, photoshop, saga, atentie la detalii si memorie. Office@annebebe.ro

ta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Cofetaria este in zona Grivita-Domenii (0727.709.344 comenzi@etorturi.ro 209. Ajutor de vulcanizator cu sau fara

experienta, urgent, sector 2 /3 salariu atractiv, (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

210. Ajutor electrician pentru a ne

intregi echipa. Cautam un coleg care sa aiba cunostinte de baza pe electrica in perspectiva calificarii pe termen lung. Oferim contract de munca, salariu avantajos, bonuri de masa, orele suplimentare platite separat. Locatie centrala Piata Unirii si Piata Muncii, pentru detalii sunati la tel. (0765.517.197

experienta! Fabrica de confectii zona Costin Georgian angajeaza ambalator cu experienta. (0734.537.564 OFFICE@FASHIONHAINE.RO

234. Ambalator manual, preparator, sef sectie, companie cu domeniu de activitate in fabricarea produselor parafarmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, angajeaza ambalator manual, preparator, sef sectie in zona Bacu, Joita (0756.717.770/ 0756.717.771 office@eminvest.ro

211. Ajutor electrician, electrician si tehnician sisteme securitate pentru firma autorizata in instalatii curentii tari si slabi (0726.179.998

235. Ambalator, firma sandwich-uri, angajeaza personal, cu sau fara experienta, pentru ambalare sandwich-uri. Se ofera masa pe perioada programului si contract pe perioada nedeterminata zona Preciziei Militari, 1.800 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro

212. Ajutor gestionar Impreuna cu ges-

236. Ambalator, ambalatoare Tunari -

tionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul RATB; 2.200 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro

Ilfov, producator de semipreparate din carne angajeaza ambalator/e, se lucreaza in 3 schimburi, 7,5 ore/zi. Oferim: transport asigurat, masa calda, tichete 15 ron/zi, salariul atractiv. Detalii tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro

254. Asistent cercetare stiintifica. Institutul de Stiinte Spatiale Filiala INFLPR cu sediul in Magurele, Str. Atomistilor, nr.409, Jud. Ilfov organizeaza concurs angajare pentru 1 post Asistent de Cercetare Stiintifica Stagiar pe perioada de 6 luni. Dosarele se depun la sediul ISS-Filiala INFLPR, Biroul Resurse Umane pana la data de 14.09.2018. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, la telefon 0214574471/int.115 si pe http://www2.spacescience.ro, sectia Comunicare, Cariere; (021.457.44.71 255. Asistent contabil societate de contabilitate, sector 3, Bucuresti angajeaza asistent contabil - cunostinte evidenta primara. Cunoasterea programului Saga reprezinta un avantaj. Rog CV la adresa de mail; situatiicontabile@yahoo.com 256. Asistent director administrare lant magazine cerinte: experienta in domeniu minim 5 ani; (0723.460.295

213. Ajutor gestionar, pentru un depozit

cu produse alimentare zona Pipera metrou. Este de preferat ca persoana sa aiba atestat stivuitor. Program L-V, 816:00. Cv la office@wedohr.ro cu mentiunea ajutor gestionar 1.800 L; (0729.699.825

214. Ajutor in bucatarie pentru restaurant specific romanesc, persoana harnica si ordonata cu sau fara experienta de restaurant, program 2+2 libere salariu net 1.600 Lei contract munca, tips, masa gratuita. Albac 25 2.500 L; (0745.227.230 osnagaradu@yahoo.com 215. Ajutor in bucatarie, spalatoreasa vase Societate comerciala tip cantinarestaurant angajeaza ajutor in bucatarie si/ sau spalatoreasa vase. Program de lucru de luni pana vineri. In weekend si de sarbatori cantina este inchisa; (0724.270.413 216. Ajutor mecanic auto sau ucenic, cu

sau fara experienta, absolvent sau studii in curs de profil mecanic sau tehnic. Se asigura pregatire, salariu motivant, program flexibil. Service situat in sectorul 3 (0731.348.341

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 297. Asistenta medicala, camin Colos-

seum, camin de batrani, sect. 5, angajeaza asistenta medicala, asistent medical pentru program in ture de 12h sau part-time. Oferim salariu motivant, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

298. Asistenta personala caut fata pentru secretariat si diverse comisioane firma salariu motivant program flexibil avans la interviu plus bonus pe parcurs, trim foto pe mail si descriere newestgate@yahoo.com 3.500 L; 299. Asistenta personala + redactor articole. 25-35 ani, educata, tastare rapida, menaj usor, disponibila pt deplasari (fara obligatii). Net minim 3000-4500 lei, prime, contract, cazare gratuita, auto. Poze, CV si detalii pe WhatsApp. 4.500 L; (0720.334.477 300. Asistenta personala, manager director strain in Bucuresti cauta urgent o asistenta personala, cu sau fara experienta. Aspect fizic placut. Program flexibil. Plata la zi. Rog email cu poze si date de contact 4.800 L; (0728.477.325 Atos.ramirez@gmail.com

257. Asistent electrician auto reprezen-

tanta service camioane si remorci angajam asistent electrician auto,diploma de electrician, fara experienta oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei, rog trimiteti CV la email; 2.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 258. Asistent executie, magazin nunta

si botez Angajam fara experienta - dep. asamblari (invitatii, marturii, ambalare, lipire carton, pliere hartie). Program full time: 9:30-18:00. L-V. Sediu: Bucuresti, Sec 2. CV la comenzi.invitatiispeciale@gmail.com 1.500 L; comenzi.invitatiispeciale@gmail.com

259. Asistent farmacie. Farmacie angajeaza Asistent farmacie cu sau fara experienta. Oferim mediu de lucru competitiv, contract de munca, posibilitati promovare. Relatii la telefonul afisat sau prin email; (0721.097.967 recrutari.farma@gmail.com 260. Asistent logistica, sofer, Bucuresti Preciziei Strangerea comenzilor din depozit. Livrarea cu masina in Bucuresti. Program fix: L-V 9-17.30, permis auto B, min. 2 ani, fara cazier bonusuri, ore suplimentare, net (in mana) 1.800 ron (plus bon masa), 1.800 L; (0756.273.442 scrisoareangajare@gmail.com 261. Asistent manager Cerinte: sex

masculin, minim 1 an experienta in domeniu, carnet de conducere categoria B obligatoriu, studii superioare tehnice de specialitate constituie un avantaj, (0727.687.450 claudiu.moisiev@yahoo.com 262. Asistent manager cu studii supe-

rioare si experienta pentru clinica stomatologica, zona P-ta Romana, se ofera conditii avantajoase de desfasurare a activitatii. Trimiteti CV, insotit de o poza recenta (0722.543.676 drdima@dentalprogress.ro 263. Asistent manager Firma leader de

piata in domenul comercializarii vehiculelor electrice angajeaza persoana pentru postul de asistent manager. Se ofera salariu atractiv. Pentru detalii sunati la tel. 2.000 L; (0765.119.833 elena@smartbalance.ro 264. Asistent manager pentru spatiu de

joaca copii, situat in Mega Mall. 1.800 L; (0756.060.008 andreea@gymboland.ro 265. Asistent Manager secretariat,

redactarea corespondenteiaprovizionare, comenzi, intocmirea de oferte,elaborare si redactare diferite documente,indosariere si arhivare diverse documente,contabilitate primara, (0784.950.044/ 0773.786.971 irina.diadri@gmail.com; alex.diadri@gmail.com

275. Asistent medical, bucatar, infirmiera camin batrani Snagov angajeaza, oferim cazare permanenta; (0731.920.920 276. Asistent ofertare - agentie de publicitate realizeaza propunerile pentru a prezenta oferta si costurile clientilor. Activitatile specifice sunt legate de gestionarea campaniilor de publictate; 2.000 L; (0740.769.050 office@magicpromo.ro 277. Asistent productie firma produca-

toare de panouri structurale de tip sandwich angajeaza asistant productie Cerinte: limba engleza scris, vorbit obligatoriu, operare PC, Exel, PowerPoint. program L-V 08.00- 17.00 (0730.081.777 jana.martin@sptsystems.co.uk 278. Asistent productie Brand romanesc Se cauta o persoana responsabila, cu spirit de echipa, organizata si capabila sa urmareasca intreg procesul de productie (consum, timp de lucru, stoc,etc.). (0799.827.900 alexandrae.karlafashion@gmail.com 279. Asistent productie operator pc

asistent productie - operator pc in zona industriala Oras Pantelimon - Branesti Fundulea. Oferta full time. Se asigura transport in zona Cora - Oras Fundulea; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 280. Asistent social pentru camin de

batrani situat in localitatea Afumati, judetul Ilfov. (0768.511.111/ 0721.317.275 atractivartconstruct@gmail.com

tionere, pt. saloane coafor, salariu 1.900 Ron/ 15 zile, zona: Sos. Oltenitei, Berceni, Titan, Obor, Drumul Taberei, Rahova, B-dul Chisinau. Tel.: (0731.955.755/ 0721.000.376

tanta service camioane si remorci, ucenici, fara experienta, cu diploma de mecanic, oferim conditii bune de lucru, oferim specializare, seriozitate, Preciziei nr. 11. 1.900 L; (0749.102.608/ 0749.102.523 resurseumane@edparts.ro

274. Asistent medical centru rezidential seniori din bucuresti, sector1, angajeaza asistent /asistenta medical. Oferim conditii de munca civilizate, carte de munca. Salariu de pornire 2200 ro net; 2.200 L; (0724.202.609 Office@lalacasabunicilor.ro

307. Assistent manager SC Donlux

Construct SRL angajeaza asistent manager pe perioada nedeterminata, la sediul firmei de pe Soseaua Bucuresti-Targoviste nr., Com. Mogosoaia, Jud. Ilfov. 1 L; (0730.023.999/ 0730.023.999 donluxconstruct@gmail.com

joase. Conditii avantajoase, echipa tanara, program flexibil. Pentru detalii, atasati CV la email si veti fi programati la interviu, (0724.226.479 restaurant@elpato.ro 327. Barman cantina situata in Pipera

angajeaza barman sau ajutor de barman (cu sau fara experienta). Program l-v (817). Se asigura training, salariu atractiv si bonusuri, mediu de lucru placut. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 328. Barman La Popas Rustic Diana, comuna Belciugatele, judet Calarasi, la doar 25 km de Bucuresti, Pantelimon. 1 L; (0758.230.731 mihaeladinei77@gmail.com 329. Barman restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza barman. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

363. Bona sector 4, cautam doamna cu

studii superioare, cu experienta in ingrijirea copiilor, care sa aibe grija si sa supravegheze inclusiv la efectuarea temelor, o fetita de 8 ani aflata in clasa a doua. (0721.247.776

384. Bucatar Barrio restaurant situat in Piata Amzei angajeaza bucatar pentru sectia de rece program o zi cu o zi. Transport asigurat, salariul se negociaza la interviu; bonuri de masa. 2 mese pe zi; (0774.040.404

346. Bona Bucuresti sector 2. Angajam bona pentru baietel 1,5 ani si fetita 6 ani. Program 8-10 h/zi. Se ofera salariu avantajos, masa, contract de munca. (0754.054.298 manuadrianaiuliana@yahoo.com

364. Bona si menaj particular caut bona pentru 1 copil si menaj (tot ceea ce e de facut intr-o casa), zona Avia?iei, program 8 h/zi. Am nevoie de o persoana de incredere, blanda, harnica, gospodina si sa iubeasca copiii. (0745.319.992

385. Bucatar bucatar sef cu experienta,

347. Bona cu experienta, Bucurestii Noi,

familie, cautam bona pt copil de 4 ani, program 8-18.30, obligatoriu referinte verificabile, varsta maxima 50 de ani. Solicitam experienta in domeniu, minim studii medii, flexibila si vesela; 2.000 L; (0741.111.094 oana.ochiana@gmail.com

2.500 L; (0726.256.070

348. Bona cu experienta, copil 1 an, Mili-

tari, 2.200 L; (021.310.74.03

349. Bona cu experienta, copil 2 ani,

Pantelimon, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 350. Bona cu experienta, copil 4 luni,

Colentina, urgent, 1.800 L; (0726.256.070 351. Bona externa Baneasa, IKEA, angajez bonas externa cu experienta in zona Baneasa Ikea. Cautam o doamna nefumatoare pentru ingrijirea unui baietel de 3 ani care va merge la gradinita si a viitoarei bebe care se va naste in octombrie, 2.000 L; (0725.554.456

tica, pentru cabinet medical individual cu/fara cunostinte de calculator. Rugam seriozitate, salariu motivant, relatii numai intre intre 20.00- 22.00; (0723.588.526/ 0723.175.096

preferabil cunostinte limba engleza pentru clinica medicala chirurgie estetica. Detalii la tel. 3.500 L; (0745.338.757 293. Asistenta medicala si infirmiere pentru camin de batrani, sector 5, salariu atractiv; (0722.368.881/ 0726.516.166 294. Asistenta medicala stomatologie, 8

sau 4 ore, sector 1, in ultimul an/scoala de asistente absolvita, sa fie muncitoare, activa, responsabila, salariu atractiv, job stabil, echipament gratuit, info; (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com

295. Asistenta medicala, camin varstni-

ci Popesti Leordeni, transport facil maxi taxi si ratb de la P-ta Sudului sau IRA, recrutam asistente medicale cu experienta spital, azil batrani, progr. full time. Se ofera conditii bune (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com 296. Asistenta medicala, program 8 h

L-V, gradinita privata sector 3; (0720.371.206

367. Bona, 8 ore, 1900 lei, Unirii Cautam

o persoana pt a avea grija de un baietel de 6 luni, 8 ore, de luni pana vineri, salariul 1.900 de lei negociabil; zona Unirii, 1.900 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 368. Bona, experienta, copil 10 luni, Avi-

asca urgent, 2.000 L; (0726.256.070 370. Bona, sector 1, caut ajutor / bona

pentru gemeni de un an jumatate zona Vatra Noua / Baneasa sector 1. Full time/ part time (0722.266.596 371. Bona, sector 4, Parcul Carol, bebe

5 luni, caut bona (max 50 ani) obligatoriu experienta cu copiii. Program l-v 9:0019:00+1/2 sambete pe luna zi+noapte platite separat, va trebui sa gatiti zilnic pt bebe, locuinta dispune de un sist de supraveghere. 2.500 L; (0758.016.666 372. Bone pentru 2 copii, program intern

caut bone program intern zona Corbeanca pentru o fetita de 2 ani jumatate si bebelus de 4 luni, 2.500 L; (0723.099.688/ 0733.162.828 Nicolebellaaa@yahoo.com 373. Bone si menajere, agentie

recruteaza bone si menajere cu / fara experienta, posturi disponibile in Bucuresti si Ilfov. Cautam personal curatenie pentru hotel; (0784.659.190 374. Brancardier/ingrijitor, conditie fizica buna, apt sa gestioneze deplasarea si mobilizarea unui pacient de pe scaunul rulant in pat si invers. Dispus sa faca activitate de ingrijire si alimentare a unui pacient, empatic; 2.000 L; (0729.381.866 casasuter@gmail.com 375. Brasseria Caju by Joseph Hadad

isi mareste echipa suntem in cautarea unor colegi noi in bucatarie, atat pentru sectia rece, cat si pentru cea calda; (0766.618.628 Info@josephrestaurant.ro

376. Broker imobiliar. Broker imobiliar Imozone angajeaza agenti imobiliari pentru activitate in sector 6. Candidatul ideal : persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare cu sau fara experienta. Pt. interviu ast. (0728.874.501 office.drt.khc@gmail.com

289. Asistenta medicala Gradinita par-

290. Asistenta medicala centru de paliatie varstnici servicii de nursing (schimbat pampers), daruire in profesie, prezenta placuta,rabdatoare, politicoasa, sa ofere respect si sa fie apreciata, cursuri si team-building-uri, abilitatile PC, 2.700 L; (0729.381.866 casasuter@gmail.com

366. Bona, 10 ore, 2000 lei, Balotesti cautam o persoana care sa aiba grija de o fetita de 2 ani; 10 ore pe zi, de luni pana vineri; zona Balotesti; salariul 2000 de lei negociabil, 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

atiei, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

288. Asistenta medicala Angajez asistenta medicala la un camin de batrani, rog seriozitate, caut persoane implicate si amabile in munca lor, rabdatoare cu batranii, salariu avantajos, program foarte bun. (0723.273.520

ticulara, zona Drumul Taberei, angajeaza asistenta medicala. (0724.032.742 secretariat@gradinita-daria.ro

365. Bona zona Gorjului din septembrie

369. Bona, experienta, copil 7 luni, Flore-

pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

292. Asistenta medicala nefumatoare,

273. Asistent mecanic pentru reprezen-

306. Asociatia de proprietari, str. Nicolae Iorga nr. 31, sector 1, Bucuresti, angajeaza femeie de serviciu. Detalii la tel.; (0727.454.735

326. Barman angajam in conditii avanta-

345. Bona pentru un baietel de 1 si noua luni, Baneasa, programul de lucru este de 10 ore pe zi, oferim un salariu de 2500 lei. Urgent! Rog seriozitate; (0772.276.051 laura.ghimpeteanu@yahoo.com

sonala, part-time, cu/ fara experienta, comunicativa, serioasa, aspect fizic placut. Pentru colaborare de lunga durata se ofera alte facilitati. CV si foto pe mail 3.200 L; serban382@yahoo.com

271. Asistent manager, secretara zona

angajam asistent manager responsabil pentru livrari marfa si documentatii marfa in Bragadiru; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

305. Asociatia de proprietari Aleea Izvorani nr. 17, bl. V50, sc. 1, sect. 5, Bucuresti solicita lucrari de zugravire scara; (021.411.78.98

Barbati, femei pentru curatenie spatii comerciale sector 2, salariu atractiv, platit saptamanal, asiguram o masa+cazare; (0740.665.577

325.

344. Bona in Pipera, pentru un copil de 4 ani, programul de lucru este de 9 ore pe zi de L-V. Ofer un salariu de 2500 LEi, rog seriozitate (0772.276.051 laura.ghimpeteanu@yahoo.com

285. Asistenta manager, asistenta per-

291. Asistenta medicala cu libera prac-

272. Asistent manager/sef depozit

batrani. Salariu negociabil 2.500 L; (0758.074.440 caminulsfdumitru@gmail.com

324. Barbati, ambalatori - depozit de incaltaminte Angajam personal p.u depozitul din S6 langa Carrefour Militari. Se asigura transport dus/intors de la Metrou Pacii. Se pregatesc comenzile. Program Luni-V de la 08-16:30. Salariul 1.700 lei. 1.700 L; (0734.893.911

343. Bona Angajez bona pentru un copil de 1 an si noua luni, zona Baneasa, programul este de 10 ore pe zi, de L- V. Oferim un salariu de 2.500 lei. (0772.276.051 laura.ghimpeteanu@yahoo.com

284. Asistenta manager cu experienta pt. salon de infrumusetare, salariu atarctiv, carte de munca platita, zona metrou Gorjului, cv pe mail: 1.800 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

270. Asistent manager, casiere-receptionere, pt. saloane coafor, salariu 1.900 Ron/ 15 zile, zona: Sos. Oltenitei, Berceni, Titan, Obor, Drumul Taberei, Rahova, B-dul Chisinau. Tel.: (0731.955.755/ 0721.000.376

Fundeni pentru firma instalatii, prog. 8-17, cu experienta in secretariat, operare PC, navigare internet, capacitate de organizare a timpului si seriozitate, CV si poze la email de mai jos; Birouri Fundeni, office@gemix.ro

304. Asistenti medicali la un camin de

323. Barbati sortare haine Preciziei, contract fulltime. Salariu foarte atractiv, bonuri de masa, transport decontat. Mediu de lucru placut. Prime. Localizare Preciziei. Program: luni-vineri 08:0016:30, (0735.970.154

342. Bona Angajez bona pentru un baietel de 1 an si 9 luni, in Baneasa, programul de lucru de 10 ore pe zi, de L-V. Oferim un salariu 2.300 lei. Rugam seriozitate. (0772.276.051 laura.ghimpeteanu@yahoo.com

283. Asistenta live, echipa Phoenix angajeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

287. Asistenta medicala angajam

269. Asistent manager, casiere-recep-

camin de batrani, program 12 h/ 150 lei si infirmiere 12 h/ 125 lei, Calea Giulesti nr. 284; (0762.950.071

322. Barbati pentru sortare, balotare carton, folie plastic, in magazinele Carrefour Bucuresti; (0755.087.515

341. Beton Resto Bar angajeaza barman, cautam barman cu experienta, dornic de munca, responsabil. Program 2 zile cu 2 zile.Asiguram masa. Contract de munca. Tips atractiv. In zona Parcul Carol. 1.600 L; (0724.590.863

282. Asistenta coordonatoare discreta, buna organizatore, fara obligatii, deschisa la cunoastere. Salariu 4000 lei; 4.000 L;

267. Asistent manager restaurant

Metal SRL cu sediul in Sat. Rudeni angajeaza asistent manager. Cunostinte necesare: limba spaniola, Microsoft Office. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. din anunt sau adresa mail (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

303. Asistenti medical pentru

Republica in sectorul 3, urgent, salariu net: 2150-2650 Ron bani in mana, program: 8 ore/ L-V. Detalii la telefon 2.650 L; (0737.814.574

ajutor buc clienti fericiti, rezultate fericite, ne marim echipa. 3.000 L; (0720.673.473

bonuri masa Angajam vanzator magazin papetarie, machete si accesorii. 1.800 L; (0722.530.536 cainealex@gmail.com

286. Asistenta manager, secretara, agentie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator, (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

268. Asistent manager, CSC Trans

302. Asistente si infirmiere pentru camin de batrani Bucuresti, urgent. Conditii avantajoase. Relatii la tel.: (0744.321.376/ 0728.555.959

321. Barbati pentru fabrica, zona

340. Belviso angajam barman, ospatar,

281. Asistent vanzari - 1600 RON+200

266. Asistent manager cu experienta in salon de infrumusetare, salariu 2200+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 2 zile cu 2, zona metrou Gorjului. Va rog cv pe mail. Detalii la tel., 2.200 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

responsabilitati: coordonarea, organizarea si planificarea activitatilor zilnice si asigurarea functionarii optime a restaurantului. Beneficii: salariu motivant, training de specialitate. (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro

301. Asistente manager (secretare) clinica medicala de lux, angajeaza in conditii deosebite, asistente manager, receptionere. Se ofera salariu atractiv, contract de munca, bonusuri. Aspect fizic placut, seriozitate, (0766.483.103

320. Barbati pentru depozit, sector 3 pregatire marfa, Urgent. Salariu net: 2150-2650 Ron bani in mana. Program 8 ore in 2 schimburi. Locatie sector 3/ langa Republica Metrou. Detalii la telefon 2.650 L; (0737.814.574

308. Atelier de croitorie cauta colaborare Atelier de croitorie situat in Bucuresti, cautam colaboratori (angrosisti) pentru confectionare articole imbracaminte. Executam produse de serie mica/mare. 77.145 L; (0762.346.599/ 0765.174.153 mandachevasile@yahoo.com

330. Barman & Operator sala Gaming. Angajam personal (fete / baieti) Bar & Sala de Gaming, cu sau f?r? experienta.Salariu net: 1500- 1600 + 200 bonusuri + tips.Programul de lucru: ture de 12 ore, doua de zi doua de noapte cu 2 libere, 1.800 L; (0748.202.849 HR@GamblersBar.ro

352. Bona in Bucuresti, familii deosebite

309. Avocati cu experienta si stagiari, in

331. Barman pentru restaurantul Cismigiu, vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

353. Bona in sector 1, Piata Domenii Angajam bona pentru copil in varsta de 1 an 6 luni.Locatie: Piata Domenii, sector 1. Program de lucru: 8 ore/ zi, de luni pana vineri. Programari telefonic sau trimite CV si te contactam noi, 2.200 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

332. Barman restaurant pentru locatia

354. Bona in zona Piata Baneasa, Bdul

hanaua Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza brutar-cofetar. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

355. Bona interna Bona interna cu expe-

380. Brutareasa cu experienta loc munca in Corbeanca, jud Ilfov. Salariu brut de la 2500 Lei. Program: munca de zi, 40 ore/ saptamana. 5 zile/saptamana. Duminica liber. Se deconteaza/ asigura transportul la si de la munca; (0755.224.549

vederea colaborarii pe termen lung. Trimite-ti sms si va sunam noi: (0723.329.778 310. B&C professional cleaning: Ne marim echpia. Firma de curatenie angajeaza personal pentru spatiu de birouri, curatenie de intretinere. minm experienta. Program 8 ore, contract de munca. Cer si ofer seriozitate. Pentru mai multe detalii, la telefon. 1.500 L; (0723.305.598 mosoiu_theodora@yahoo.com 311. Bagajist, persoane cunoscatoare

ale limbii engleze pentru hotel, care sa ajute receptionerii si clientii cu bagajele. Program de lucru 12/24 - 12/48 ore. Salariul 1400 RON+spor de noapte; 1.400 L; (0751.190.463 mihaela.mitrila@ramadaplazabucharest.ro 312. Baiat, angajam baiat pentru maga-

zin vazare en-gross. (0722.369.994/ 0747.484.447 hanielbouri@yahoo.com

313. Baieti meseriasi, urgent, faiantati,

zugravi, rigipsari, zidari si 2 necalificati, dulgheri. Platesc la lucrare; (0760.188.601 314. Baieti sau fete pe postul de vanza-

tor, (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm. Salariu fix pana la 1500, target din vanzari, procent, 1.500 L; (0721.847.498 315. Baieti si fete pentru postul de agent

vanzari, distribuitor cu sau fara experienta. Plata la zi. Oferim cazare; (0371.477.855 316. Baieti, fete pentru receptie, suntem

o firma parbriz. Cautam oameini serios cu saraiu bun. 2.000 L; (0720.258.791 alin9635@gmail.com 317. Barbati necalificati depozit Anga-

jam urgent barbati necalificati depozit. Salariu 2.150- 2.650 lei NET (in mana). Program Luni-Vineri 8h/ zi, in 2 schimburi. Locatie: Sector 3, Zona Republica. Detalii la telefon. 2.650 L; (0733.409.308 318. Barbati necalificati depozit Angajam urgent barbati necalificati depozit. Salariu 2.150-2.650 lei net. Program lunivineri 8h/zi, in 2 schimburi. Locatie: sector 3, zona Republica. Pentru detalii sunati la telefon! 2.650 L; (0733.409.308 319. Barbati pentru curatenie si strans

carucioare pentru hypermarket din zona Berceni. (0758.044.134

noastra Social 1 situat pe bld. Unirii nr. 1, program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 333. Barman si ospatar Bite cauta bar-

man si ospatar cu sau fara experienta pentru gestionarea activitatii de lucru in bar si pe sala. Program 2 cu 2, 10-23. Se asigura transport si o masa pe zi. Salariul 1500 lei + bonus. 1.500 L; (0726.600.921 334. Barman, ospatar picol si ajutor bucatar restaurant in zona Unirii, angajeaza barman(barmanita) si ajutor bucatar in conditii avantajoase , masa asigurata. Salariu motivant, mediu de lucru placut; asteptam CV pe adresa de email; (0771.389.193/ 021.224.50.17 office@micaelvetie.ro 335. Barman, ospatar, cafenea bistro

Otopeni. Experienta minima; (0722.503.559 336. Barman-ospatar, club de biliard

bone cu experienta pentru familii deosebite din Bucuresti. Oferta salariala lunara: 3.000-3.500 lei. Conditii de lucru exceptionale. Programari telefonic sau trimite CV si te vom contacta noi 3.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

Aerogarii Caut o bona pentru baietelul nostru de 1 an si 9 luni, program L-V de la 8:30-18:00 (poate fi si 18:30 in unele zile), sa iasa cu el in parc, sa-i incalzeasca mancarea, sa-l schimbe, menaj usor. (0723.200.495 bgdlef@gmail.com rienta pentru 2 fetite cu varsta de 1an si 6 luni si 6 ani jumatate, cu 2 weekenduri libere. (0724.047.365 356. Bona interna pt. 2 baieti: 3 ani si 5

ani (merg la gradinita pana la 13.00), program intern cu 2 weekend-uri libere/luna. Atributii: ingrijea copiilor, menaj usor. Detalii la telefon, 2.800 L; (0788.000.117 vision_ro@yahoo.com 357. Bona interna nou nascut Familie de

tineri cauta o bona interna pentru un nou nascut zona Victoriei. Dorim o bona cu exerienta si discreta. Atributiile sunt stric legate de ingrijirea copilului. Salariu 25003000 ron, 3.000 L; (0729.007.828 stoica.officeconsulting@gmail.com 358. Bona interna, 4 copii varste intre 7

Mercury, situat in sectorul 2 cauta fete/baieti spre angajare pentru postul barman/ospatar; (0726.605.399

ani si 4 luni, dorim atentia exclusiva la copii. Dorim persoana apta pt. post deschisa, fara vicii, energica, liber la 2 saptamani, 2.500 L; (0760.455.399

337. Barman/Barmanita pentru Irish

359. Bona interna, 2.500 de lei, Otopeni

Pub, ConnorÂ’s Irish Pub, zona Banu Manta angajeaza urgent barman/barmanita cu experienta minima in domeniu, salariu atractiv, program o zi cu o zi. Detalii si programari la interviu la telefon; (0774.697.620 petrisor.valentin@ymail.com 338. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 339. Barmani, barmanite pt. Luna Cafe & Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email, 1.700 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro

Cautam o persoana pt. un nou-nascut, program intern. zona Otopeni, salariul, 2.500 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 360. Bona interna/ 3000 lei+carte de munca cautam bona cu experienta pentru gemeni de 2 ani jumatatate. Persoana energica, emaptica, pozitiva, implicata. Atributii: dus -adus de la gradinita, pregatit masa si alte activitati legate de copii; 3.000 L; (0787.883.789/ 0735.277.484 361. Bona pentru un baietel de 1,5 ani,

10 ore, in zona Domenii, 1.800 L; (0722.339.930

362. Bona program 08:30-18:30. Suntem

in cautarea unei bone care sa faca parte din familia noastra. Bona va avea in grija un baietel de 1 an si 10 luni. Nefumatoare, rabdatoare si cu experienta in ingrijirea copiilor, (0721.082.099

377. Brutar / patiser brutaria companion,

urgent, ne marim echipa, de fapt, ne place sa spunem ca ne marim familia. Brutaria Companion angajeaza brutar si patiser cu sau fara experianta. Adresa: Sos Mihai Bravu 199A, sector 2, (0745.023.177 radu@bacaniacompanion.ro

378. Brutar, salariu net 2700 si patiser salariu net 2700 angajam urgent pentru pasiserie, brutarie, zona Drumul Taberei. (0746.731.022 379. Brutar-cofetar, restaurantul Cher-

381. Bucatar angajam bucatar la terasa in Parcul Carol; (0721.652.899 lapodbygogu@gmail.com 382. Bucatar angajam bucatar pentru restaurant situat in zona Dorobanti. Conditii excelente de lucru, salariu atractiv, tips, asiguram masa, decontam transportul la plecare; 3.000 L; (0761.262.799 madalinalavric17@gmail.com 383. Bucatar Bar&Grill Pe Motoare situ-

at in Giulesti- Grangasi, angajeaza bucatar/bucatareasa. Tinuta curata si seriozitate. Experienta minim 6 luni. Carte de munca, program in ture. Salariu atractiv; (0726.721.031/ 0723.659.954

oferim si cerem seriozitate, salariu incepand de la 4000 ron net; 1.000 {; (0723.580.658

386. Bucatar bucatar sef, bun organiza-

tor si coordonator, pentru un nou proiect in M?gurele, asiguram salariu si procent din vanzare; 1.000 {; (0730.353.505

387. Bucatar bucatar zona Eminescu cu specific international si mediteranean program 2 zile cu 2 zile 4000+ transport decontat; 4.000 L; (0724.047.365 388. Bucatar cu experienta pentru Boulevard Cafe situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr 9A. Asiguram salariu motivant+procent din vanzare, program flexibil, transportul seara, 3.500 L; (0735.155.357 389. Bucatar pentru cantina in incinta TVR. Program de lucru: luni-vineri 06:30 17:00, 2.700 L; (0723.793.620 Office@bunbun.ro 390. Bucatar pizzerie cu program non-

stop situata in zona Hala Traian, angajeaza Bucatar cu experienta, program 2 cu 2, salar de la 2.200 lei/luna; (0723.469.078/ 0730.313.190 391. Bucatar Pizzerie zona Giulesti,

angajeaza bucatarSalariu atractiv; (0773.976.057 simonastaicu@yahoo.com

392. Bucatar restaurant Refugiu cu spe-

cific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0761.734.142/ 0763.478.438

393. Bucatar Restaurantul Aria Gourmet

Burger, zona Universitate, angajeaza bucatar. Program 2/2, ctr. munca, salariu, tips; (0751.242.660 office@ariaburger.ro

394. Bucatar si ajutor bucatar angajam pentru restaurant. (0723.393.083 trattoria2005@gmail.com 395. Bucatar - cald, restaurant central, cautam persoana tanara, energica, serioasa, cu experienta de minim 1 an. Se ofera mediu de lucru placut si modern, echipa tanara si dinamica, pachet salarial atractiv; (0733.555.777 hr@upstairs.ro 396. Bucatar /ajutor pentru restaurant in

Mall Vitan restaurant Olimpico situat in Mall Vitan angajeaza bucatar /ajutor bucatar. Program 2 zile/2 libere, plata salariului pe card de doua ori pe luna. Rog si ofer seriozitate; (0749.924.459 sorin@olimpico.ro

397. Bucatar cald bistro modern, Piata

Victoriei, sectia cald, program 2 cu 2, salariul foarte atractiv. (0724.290.539

398. Bucatar catering catering cautam bucatar cu experienta. Oferim stabilitate, forme legale de munca, salariu fara intarziere. Programul: o zi cu o zi sau lunivineri. Salariu pornire: 3.300- 4.000 lei net. Sector 1; 4.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 399. Bucatar catering 3800 lei net Daca

esti bucatar, ai experienta, vrei un loc de munca stabil, bine platit si fara intarziere, asteptam un semn de la tine! Programul: o zi cu o zi, salariu pornire: 3300-3800 lei net. Sector 1 3.800 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 400. Bucatar chef si bucatar cald cau-

tam bucatar chef si bucatar la cald responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 2000-3500 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2; 3.000 L; (0723.169.862/ 0726.600.921 401. Bucatar chef, bucatar, sef pentru restaurant cu specific romanesc in Magurele, se asiguram comision din vanzare salariu incepand de la 4000 ron net. 1.000 {; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 402. Bucatar cu experienta Friends Social Bistro (zona Mall Vitan) angajeaza bucatar cu experianta. Salariu atractiv 2.800 in mana, plus tips, carte de munca si transport. Rog seriozitate! 2.800 L; (0762.115.511 403. Bucatar cu experienta pentru

restaurant si catering. Sunati intre 15,00-19,00. Salariu 3.000 4.000; (0747.010.261

404. Bucatar cu experienta in bucataria

romaneasca si internationala. Program lucru 1/1. Salariu variaza intre 2400 3200 Lei in functie de experienta dumneavostra 2.400 L; (0745.458.922

405. Bucatar cu experienta pentru bistro

pub, intocmire meniu. Seriozitate, job pe termen lung, salarizare si beneficii negociabile. Bucuresti, zona P-ta Muncii, sector 3 (0722.295.675 simonacurca@gmail.com

406. Bucatar cu experienta pentru restaurant si catering La Mircea Macelaru, zona piata 1 Mai, salariu atractiv, full time, pentru mai multe detalii sunati la nr de tel din anunt (0734.562.931 info@lamirceamacelaru.ro

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

Relatii la telefon 0729.925.035

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCĂ… 444. Bucatar, bistro modern cu meniu international, zona centrala, program 4 cu 3, pachet salarial foarte atractiv. (0724.290.539 445. Bucatar, ne marim echipa, angajam bucatar cu contract de munca, salariu incepand cu 2500 Lei, program 2 zile cu 2 zile. Pentru mai multe detalii la telefon 2.500 L; (0768.973.107 bacalu_alexandru@yahoo.com 446. Bucatar, restaurant Bolta Rece,

zona Aviatorilor, sector 1 angajeaza bucatar/ bucatareasa experienta min. 3 ani, bucatarie calda, filetare carne, peste si exclusiv gratar, seriozitate, carte munca, tips zilnic; (0722.527.077 boltarece@gmail.com 447. Bucatar, restaurant din parcul

Tineretului angajeaza bucatar si ajutor bucatar. (0767.297.581 tineretului@cafeneauaactorilor.ro 448. Bucatar, Restaurant, zona Nordului angajeaza bucatar, spalator vase, bucatar salate (bufet rece)se ofera transport seara, masa contract de munca si plata concediului de odihna, tips. (0721.485.902 449. Bucatar, aj bucatarie, spalat vase

Ne marim echipa, restaurant in Centrul Vechi. Cautam bucatar, aj. bucatarie, spalat vase. Pentru programarea interviului va rgam sa sunati la numarul de telefon intre: 10.00-16.00; (0735.861.683 450. Bucatar, aj.bucatar, femeie de ser-

407. Bucatar cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala+tips, contract de munca, asigur transport. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

425. Bucatar si ajutor bucatar pentru

restaurant. Mai multe detalii la telefon (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com

Mall Baneasa angajeaza bucatar incepator, salariu negociabil in functie de performanta. Programul se discuta la interviu. Petre Claudia contact; (0735.226.533 claudia.petre@abcint.ro

426. Bucatar si ajutor bucatar Restaurant Joy Sos Pipera nr 42 Bucuresti angajeaza bucatar si ajutor de bucatar, program 2 zile 7-21 si 2 zile libere. Salariu atractiv, detalii tel: 0729.821.693. (0722.531.096 laura.olinec@restaurantjoy.ro

409. Bucatar la cald si bucatar transare

427. Bucatar si ajutor bucatar restaurant

408. Bucatar incepator restaurant din

viciu restaurant in centru angajeaza bucatar, aj. bucatar si femeie la vase, organizam interviuri zilnice, program de lucru, 2 zile lucrate cu 2 zile libere, salariu+bonus, tel. sau CV la adresa de mail, (0724.273.971 tanasetinel@yahoo.com 451. Bucatar, ajutor bucatar (fara expe-

rienta, zona Regie, detalii la interviu). Salariu atractiv; (0729.328.559 452. Bucatar, ajutor bucatar restaurantul

Trickshot din Mega Mall, angajeaza bucatar sau ajutori bucatari pentru diferite sectii: cald, grill si rece. Program: 2 zile lucru/2 zile libere. Carte de munca. Transport; (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro

462. Bucatar, coordonator ambalator Retea de restaurante cu livrare la domiciliu cautam colegi pentru posturile: bucatar, coordonator ambalator, casier-vanzator, operator vase.salariu atractiv, masa la pranz, transport gratuit la sfarsitul programului, program normal sau in ture, (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 463. Bucatar, ospatar, livrator, personal

calificat, locatia se afla in Drumul Taberei langa blocurile ANL, (0720.332.772 464. Bucatar-bucatareasa pentru

restaurant locatie noua Centru Vechi, specific grecesc, 5.000 L; (0766.900.800

465. Bucatar. Caut bucatar cu experien-

ta pe specific romanesc. Locatie Militari Residence. alex_gm88@yahoo.com

466. Bucatar. Litoral Neptun, restaurant de lux angajeaza bucatar cu experienta. Oferim cazare la hotel, masa si transport asigurat. Venit 5000 Lei/ luna + bonusuri +procent. Oferim si cerem seriozitate, 5.000 L; (0784.068.133 467. Bucatar. Cursuri autorizate servant

pompier, sudor electric, agent securitate, tamplar, infirmiera, brutar, frizer, coafor, bucatar, agent vanzari, contabil, agent de turism, lucrator in structuri pentru constructii, ghid nation (0736.055.940 468. Bucatar/ajutor de bucatar Pub zona Unirii sect 4 angajam bucatar,ajutor de bucatar cu experienta in domeniu,salariu incepand de la 200042000, program 2/2 sau 5/2, contract de munca, decont taxi, tips la fiecare sf de tura 4.200 L; (0765.454.103 Office@thetemplepub.ro

469. Bucatar/bucatareasa restaurant

Refugiu cu specific romanesc angajeaza bucatar cu experienta. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981/ 0763.478.438 470. Bucatareasa pentru Afterschool

zona Foisorul de Foc. Program 8 h, lunivineri, 7:30-16:00. Contract de munca. Loc de munca stabil.Diploma, experienta, analize bune. Poate fi pensionar in putere. Meniul zilei 50 portii; (0768.424.965 mtoderiuc@yahoo.com

482. Bucatari pentru noul restaurant Cismigiu vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 483. Bucatari si ajutor bucatari cu

experienta, pentru sectiile cald si rece, restaurant cu specific romanesc si international zona Casin, Agronomie. Oferim cazare si salariu de la 5.000 lei. 100 L; (0746.102.015 veronicanitu07@gmail.com 484. Bucatari si femei de serviciu

498. Caisera restaurant fast food angajam casiera in zona Iancului (Piata Iancului) si Militari (Lujerului). Salariu net: 2200Lei + bonuri de masa (15 Lei/ bon). Asiguram contract de munca pe perioada nedeterminata o masa gratuita zi; (0785.405.645 ioana.vlad@calif.ro 499. Calcator, calcatoreasa cu experinta, salariu 1800 lei. Locatia atelierului: Piata Victoriei, 1.800 L; (0724.224.988 500. Calcatoreasa atelier confectii dama cautam personal cu experienta pentru a lucra la masa de calcat Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie telefonic. Rugam seriozitate; (0799.827.900 alexandrae.karlafashion@gmail.com

Restaurant. Angajam urgent bucatari (salariul 1.800 - 2.300 lei net + tichete de masa in val. de 300 lei) si femei de serviciu (salariul 1.300 lei net + tichete de masa in valoare de 300 lei). (021.252.73.31/ 021.252.20.10 intermacedonia98@yahoo.com

501. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com

485. Bucatari si grataragii restaurant Margineni, Bucuresti, Colentina. Se cere experienta profesionala. Oferim cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant; (0733.986.867/ 0726.110.693

carne. Cautam bucatari pentru sectia de cald si bucatari transare carne (macelar) cu experienta si dornici de munca pentru Journey Pub. Cerem si oferim seriozitate, salariu motivant, transport asigurat. (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro

sector 2 langa metrou stefan cel mare angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Contract de munca. Salariu motivant in functie de experienta, transport asigurat, bucatar intre 2500-3500 lei. 3.500 L; (0722.893.404 contact@restaurantmonparis.ro

410. Bucatar pentru camin batrani Caminul de batrani Colosseum din sectorul 5, Bucuresti, angajeaza bucatar pentru program full-time. Oferim salariu motivant, conditii optime de lucru. Detalii la tel. Virgil Patulea, (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

428. Bucatar si ajutor bucatar, pentru

502. Calcatoreasa, spalatorie textile, Bucuresti, angajam personal: spalatoreasa lenjerie, calcatoreasa calandru, calcatoreasa fier. Loc de munca stabil si sigur. Salariu atractiv, program 8 ore; salariu 2000 lei 2.000 L; (0729.861.894

429. Bucatar si ajutor bucatar, restau-

503. Calificati in confectionarea tamplariei PVC, fabrica tamplarie pvc angajeaza calificati in confectionarea tamplariei PVC (0786.261.404

411. Bucatar pentru restaurant cu servire rapida contract de munca, program de lucru in ture: 08:00-16:30, 16:0024:30, salariu 2300 lei, spor de weekend, decont transport. 2.300 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 412. Bucatar pentru restaurant/ cantina

Restaurant/Cantina angajeaza bucatar. Program de luni pana vineri de la 06:30 la 15:30.Zona Romexpo. Salariu atractiv. (0722.840.683 413. Bucatar pentru restaurantul Quat-

tro Stagioni Restaurantul Quattro Stagioni angajeaza bucatar cu experienta la rece ) si lucrator la vase si curatenie. Contact (0733.808.494 nora_mirea@yahoo.com 414. Bucatar pentru rotisor pui Angajam

bucatar cu experienta pentru rotisor in Piata Obor. Solicitam seriozitate. (0731.292.897 office@kingofsweets.ro

415. Bucatar preparator, macelar hotelul

Sheraton Bucuresti angajeaza bucatar preparator/macelar. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 416. Bucatar Rin Central Hotel, cu

experienta pentru restaurant, evenimente private, conferinte. Program de lucru 2 zile lucratoare/ 2 libere. Poti depune cv-ul la receptia hotelului sau poti suna la numarul afisat (0731.111.164 resurseumane@rinhotels.ro 417. Bucatar salate restaurant Stadio

restaurantul Stadio (Piata Universitatii) angajeaza bucatar salate, oferim un program flexibil, salariu motivant, decont transport si masa de pranz asigurata; (0731.322.472 andrei.buf@stadio.ro 418. Bucatar sau ajutor bucatar, de preferat femeie, cunoscator bucatarie romaneasca, salate si paste pentru cafenea bistro zona Ghencea capatul liniei 41, program luni-vineri (0745.021.393 419. Bucatar sau gospodina priceputa in

bucatarie, la camin de batrani situat in sectorul 6, zona str. Drumul Sarii/ Ghencea, se pregatesc 20-25 de portii; (0770.222.822

420. Bucatar sectia calda pentru restau-

rantul Stadio (Universitate) angajeaza bucatar pentru sectia calda, program flexibil, salariu motivant + bonusuri; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

421. Bucatar sectia calda restaurant Stadio situat in Piata Universitatii angajam bucatar grill, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 422. Bucatar sectia calda pentru restau-

rant Stadio situat in Piata Universitatii, salariu atractiv, program flexibil, masa si transportul asigurate. Detalii la numarul de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 423. Bucatar sectia calda Restaurant

Nor hai sa lucram impreuna in cel mai inalt restaurant din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 424. Bucatar secund, restaurant cu spe-

cific italian, situat in sector 1(Pta Domenii) angajeaza bucatar secund cu experienta, conditii avantajoase: contract de munca, program 2/2 zile, transport asigurat, tips din vanzare; 2.700 L; (0761.601.441/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com

453. Bucatar, ajutor bucatar, per-

sonal la vase, personal curatenie, ospatari, picoli; (021.330.03.76

471. Bucatareasa pentru cafenea/bistro Angajam bucatareasa sau ajutor bucatar femeie cunoscatoare bucatarie romaneasca +salate si paste.zona ghencea capatul liniei 41. (0745.021.393 cristi_cirnu2006@yahoo.com

restaurant traditional romanesc, accept si colaborare sau part-time, zona Drumul Taberei, (0767.616.727 rantul Cherhanaua Ancora angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Salariu motivant. Telefon; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

504. Calificati in constructii, oameni seriosi si responsabili. Contract de munca, plata saptamanal fara exceptie. 150 Lei/zi. Pentru provincie se asigura cazare 150 L; (0762.444.673

430. Bucatar si ajutor de bucatar Cautam colegi responsabili, si cu experienta minim 12 luni. Salariul 1700-3000 in functie de experienta. Program 2 cu 2 sau 5 cu 2. Se ofera o masa pe zi si transport asigurat. Zona Iancului; (0723.169.862/ 0726.600.921 fadidraghici@gmail.com

505. Calificati si necalificati constructii, Angajam muncitori calificati si necalificati constructii; 150 L; (0736.389.690 fashion_player09@yahoo.com 506. Calipso Funerar angajeaza munci-

431. Bucatar si ajutor de bucatar pentru Socului Kebab, salariu avantajos + tips; (0764.673.064

tori calificati si necalificati pentru lucrari funerare si manipulare. Salariu atractiv plus bonusuri, rog seriozitate; (0722.329.284

432. Bucatar si ajutor de bucatar

Restaurant cu livrare la domiciliu angajeaza bucatar si ajutor de bucatar cu experienta. Program de lucru: 2 zile si 2 zile liber. Contract de munca si abonament Medlife pentru analize. 2.800 L; (0722.349.548

507. Camerista hotel 4 stele zona Unirii,

angajeaza camerista cu sau fara experienta, oferim bonuri de masa. (0756.031.076 fdm@internationalbucharest.ro

433. Bucatar si ajutor de bucatar Restaurant Joy House zona Colentina Teiul Doamnei angajeaza bucatar si ajutor de bucatar. Program de lucru 2 cu 2, intre orele 11-24, tips din vanzari si evenimente. (0735.371.713

508. Camerista Hotel Elizeu, zona gara de nord, angajeaza camerista, cu sau fara experienta, program de lucru 8 ore/zi, 5 zile pe saptamana se lucreaza si 2 zile libere. (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro

434. Bucatar si ajutor de bucatar, angajeaza restaurant din sectororul 4. Carte de munca, salariu motivant. Relatii la tel. dupa ora 10.00; (0722.244.364

509. CAMERISTA hotel sector 6, cu sau

fara experienta pt. hotel sector 6. Program 8-16. Cerinte: seriozitate, punctualitate, Bd. Timisoara 46. Interviu luni-vineri 10-14. 1.700 L; (031.425.41.55/ 021.444.11.83 rezervari@cityhotelbucuresti.ro

435. Bucatar si barman pentru restau-

rant Corvaris Lounge situat in Sos. Oltenitei, urgent (0720.676.800 office@hotelcorvaris.ro

510. Camerista Hotel Tripoli angajeaza camerista. Pentru interviuri va asteptam zilnic intre orele 13.00-16.00 la sediul nostru din Calea Calarasi nr 90 (hala Traian); (0727.834.812/ 0725.270.270 hoteltripolibucuresti@gmail.com

436. Bucatar si cofetar pentru firma de

catering. Programul este de 5 zile cu 2 liber, salariu este de 1800 - 2500 lei net in carta de munca. 2.500 L; (0745.452.475

511. Camerista si receptionera si

437. Bucatar si femeie de serviciu, pentru restaurant specific romanesc, in zona Militari. Relatii la telefon; (0770.354.776

femeie de serviciu pentru hotel. (0745.761.111 512. Camerista - hotel 4 stele, hotel 4

438. Bucatar si patiser, cunostinte cofe-

tarie / patiserie sau diploma de cofetar/ patiser, experienta anterioara in domeniu (bucatarie/ patiserie), persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie, pt. JW Marriott Bucharest Grand. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilatate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel.: (021.403.19.94 439. Bucatar si spalator vase Ajutor

bucatar si spalator vase pentru Bistro (autoservire), zona Uniri casa Poporului, program de luni-vineri. 2.000 L; (0722.134.036 aiomarket@yahoo.ro 440. Bucatar si spalator vase angajam

bucatar si spalator vase pentru bistro (autoservire) zona Natiunile Unite. Program de luni pana vineri. Avem mai multe posturi disponibile; 3.000 L; (0722.134.036 aiomarket@yahoo.ro 441. Bucatar, ajutor de bucatar, fata linie, femeie vase pentru autoservire zona Romana program luni vineri, salariu motivant. (0721.977.204 442. Bucatar, angajam bucatar pentru restaurant situat in Otopeni. Se lucreaza in ture si asigura transport la plecare; 2.500 L; (0729.106.169 alina@laiancu.ro 443. Bucatar, angajam in cadrul unui

important lant de restaurante din Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa. Program lucru: 5 zile pe saptamana/ 2 libere in 2 schimburi. Salariu atractiv plus tichete de masa 2.300 L; (0799.762.360

stele - Europa Royale Bucharest angajeaza camerista; (0733.771.134 manager.bucharest@europaroyale.com

454. Bucatar, ajutor bucatar, pizzar

si lucrator bucatarie interna pentru toate zonele Bucurestiului. Companie multinationala domeniul food delivery deschide noi locatii si cauta colegi. Alaturativa echipei noastre, se lucreaza 8 ore/zi, 2 zile libere pe saptamana, salariul cuprins intre 1400-2000 in functie de experienta, persoanele interesate pot suna la numarul de tel. CV la mail; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 455. Bucatar, ajutor bucatar, personal

bucatarie cantina situata in imediata vecinatate a statiei de metrou Pipera angajeaza personal bucatarie pe urmatoarele poziti: bucatar (cald, rece), ajutor bucatar, debarasator, spalator vase mari. (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 456. Bucatar, ajutor bucatar, spalator vase La popas Rustic Diana, in comuna Belciugatele, jud Calarasi, la doar 25 km de Bucuresti, Pantelimon. 1 L; (0758.230.731 mihaeladinei77@gmail.com 457. Bucatar, ajutor de bucatar si lucra-

tor vase Restaurant in Centrul Istoric angajeaza bucatari, ajutori de bucatar si lucratori la vase. Salariu motivant si conditii de munca decente. (0788.493.922 franceza@redangus.ro

458. Bucatar, ajutor de bucatar, ospatar,

barman, livrator, femeie vase pentru restaurant nou in Otopeni

459. Bucatar, ajutor, Restaurant South

Burger angajeaza ajutor bucatar. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la 10:0023:00, bonuri de masa, decont transp seara. Salariu incepe de la 1800 si se negociaza in functie de fiecare. 1.800 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

472. Bucatareasa pt camin de batrani Mogosoaia, angajam bucatareasa pt camin de batrani pregatire mic dejun pranz si cina pentru 50 de persoane, program 8-17 de luni pana vineri, wekeend 2 libere doua lucrate.Salariu 1800 ron. Solicitam seriozitate. (0755.613.985 office@oatrugeneratii.ro 473. Bucatareasa si fata ajutor la bucatarie, si linia de autoservire, program luni-vineri; (0745.756.819 474. Bucatareasa, ajutor de bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639 475. Bucatari angajam bucatar la cald

specializat in bucatarie internationala si organizari de evenimente corporate, (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 476. Bucatari bucatari si personal

bucatarie salariu atractiv; (0723.114.488 477. Bucatari Cautam sa ne marim

echipa si avem nevoie de bucatari cu experienta in bucataria cu specific peste si fructe de mare. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta; (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro 478. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 479. Bucatari angajam pe litoral soci-

etate comerciala angajeaza sezoniermuncitori necalificati, studenti, bucatari sefi, bucatari, grataragii, rotisoristi, carmangeri, pizzeri, brutari, patiseri, cofetari, shaormari, ospatari, barmani, casieri; (0784.388.122/ 0728.101.357 tufisimarianviorel@yahoo.com 480.

Bucatari cu experien-

ta (4) pentru restaurant BUCATAR, BARMAN, romanesc, salariul zilnic OSPATARI, SOFERI, 100-150-300 lei, ospatari, SUPRAVEGHETORI JOCURI, femei la vase, sector 2, oferim si cazare; VANZATORI, GRATARAGII, (0737.214.911 PICOLI, MANIPULANT MARFA, 481. Bucatari incepatori si cu ZONA METROU REPUBLICA; experienta pt. companie multina(0762.741.201 tionala domeniul food delivery, 460.

461. Bucatar, bucatareasa angajam

bucatar/ bucatareasa, locatie: incinta Faur, (0755.212.121 office@regencycompany.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

salariul intre 2.500-3.000 lei net, in toate zonele Bucurestiului. Relatii la tel. (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

486. Bucatari si personal curatenie restaurant evenimente zona Pipera/Aurel Vlaicu angajez bucatari, ajutori bucatari si personal curatenie. Salariu si bonusuri motivante. Detalii la telefon luni-vineri 14.00 - 18.00. (0735.709.406 487. Bucatari, ajutori bucatari, ospatari,

barmani, ajutor barmani, personal curatenie, pentru restaurant din sectorul 6. (0757.115.271 488. Bucatari, gratar si aragaz, cu experienta de min 1 an pentru La Mama Delea Veche 51, vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate. Calificarea e un avantaj (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro 489. Bucatari, ospatari, barman si

femeie la vase, angajeaza restaurant Le Blache din sectorul 6. (0737.227.564 490. Bucatari, Wise Box angajeaza

bucatari incepatori si cu experienta. Pentru locatiile din: Pipera, Stefan cel Mare, Crangasi, 13 Septembrie; 3.000 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 491. Bucatari, ospatari pentru restau-

rantul Terasa Doamnei situat in Centrul Istoric vis-a-vis de BNR, salariu motivat si bonusuri la fiecare tura (0723.605.438 office@terasadoamnei.ro

513. Camerista ?i ajutor de bucatar hotel 4 stele Predeal angajeaz? ajutor de bucatar ?i camerista cu experienta; (0725.547.323 514. Camerista cu si fara experienta,

bonusuri si salariu atractiv; (0731.100.208 515. Camerista cu/fara experienta

Rembrandt Hotel Bucuresti angajeaza camerista full time. Program de 8 ore cu pauza de masa.Se ofera salariu fix, bonuri de masa, decont transport lunar, sandwich-uri si bauturi asigurate dimineata; (021.313.93.15 alina.buzea@rembrandt.ro 516. Camerista hotel de 4 stele RIN

Central Hotel (Str. Traian) angajeaza camerista. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 8 h/zi; Se ofera salariu fix, tichete de masa, masa asigurata, prime de sarbatori. (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro

CAMERISTA SI RECEPTIONERA PENTRU HOTEL ZONA CISMIGIU. SALARIU INCEPAND CU 1.700 LEI. RELATII LA TEL. (0721.226.326

519.

520. Camerista, receptionera urgent cu posibilitate de promovare, tanara, limba engleza, program prelungit, oferim cazare 2.500 L; (0764.865.185 office@myhotel.ro 521. Camerista- Bucharest Downtown Inn, zona P-ta Victoriei- Gara de Nord angajeaza camerista hotel pentru igienizarea si amenajarea in camere. Candidatul ideal -persoana responsabila, constiincioasa si punctuala, spirit gospodaresc, spirit de observatie, simtul ordinei. Iti garantam un salariu atractiv si un mediu placut de munca. Trimite CV-ul tau sau suna: (0727.968.325 resurse.prompt @gmail.com 522. Camerista. Persoana energica, flexibila, motivata, amabila, ordonata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM si PM) pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilatate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel.: (021.403.19.94 523. Camerista. Persoana energica, flexibila, motivata, amabila, ordonata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM si PM); Bucatar si Patiser, cunostinte cofetarie/ patiserie sau diploma de cofetar/ patiser, experienta anterioara in domeniu (bucatarie/ patiserie), persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie; Spalator vase. Persoana energica, flexibila, motivata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Zugrav. Persoana energica flexibila, motivata. Cunostinte minime despre: reparatii gresie, faianta, pereti, coltare pereti, geamuri, tocuri, tavane, reparatii mocheta. Pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilatate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel.: (021.403.19.94 524. Cameriste si personal curatenie hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti, angajeaza cameriste si personal curatenie, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 525. Cameriste. Hotel angajeaza

cameriste. Salariul este intre 1800-2000 ron net. Se ofera bonusuri. (0755.200.032 526. Casier pentru restaurant Aria Gour-

met Burger, preluare comenzi. Cautam oameni faini, echipa noastra este tanara si dinamica. Persoana organizata. Program de lucru 2/2, salariu plus tips; 2.000 L; (0751.242.660 office@ariaburger.ro

527. Casier - lucrator comercial angajam lucrator comercial pentru chioscuri cu profil vanzare de presa, tutun, racoritoare, incarcare electronica telefonie mobila, etc. situate in Piata Unirii si zona Regie. Relatii la telefon (0723.554.992 office@octagon.ro 528. Casier benzinarie MOL, daca esti o

persoan? determinata, corecta si doresti sa te alaturi unei echipe de profesionisti, sa lucrezi intr-un mediu placut si sa inveti multe lucruri noi si utile, trimite CV la adresa de mail: 2.040 L; (0722.291.345 calininescu@gmail.com

in zona spitalului Fundeni, salariu net 1500 lei, 1.500 L; (0722.560.827

529. Casier benzinarie, situata in cartierul Baneasa, benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100-500 lei, bonuri de masa, training gratuit. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

518. Camerista pentru hotel situat vis-a-

530. Casier benzinarie, situata in orasul

517. Camerista pensiune cu experienta,

vis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792/ 0726.652.115

Otopeni benzinarie multinationala angajeaza 3 casieri (baieti/fete), ture flexibile, 15 zile pe luna, salariu fix 2040 lei brut plus o parte variabila cuprinsa intre 100500 lei, bonuri de masa, training gratuit, (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com

492. Bucatari, ospatari Restaurant cochet sector 3 angajeaza bucatari specific romanesc, salariu 3000 lei, carte de munca si bonificatii zilnice; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com 493. Bucatari, ospatari, femei ser-

viciu, barmani, picoli pentru restaurant, sector 1; (0768.109.389/ 0762.174.848 494. Bucatari. Restaurant zona Unirii

angajeaza bucatar, ajutor bucatar si bucatar pentru bucataria rece, (0721.100.000 office@berestroika.com 495. Bufetier, bufetiera Bucataria rece.

Program lucru : 1/1. Salariul : 1800 2200, in functie de experienta dumneavoastra. 2.000 L; (0745.458.922 fiorentina.massimo@yahoo.com 496. Bufetiera, ajutor in bucatarie pt.

restaurant specific grecesc. Salariu 1.800-2.500 lei; (0766.900.800 497. Buldoexcavatorist angajez bul-

doexcavatorist posesor permis si calificare; (0721.243.787

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

11

4

LOCURI DE MUNCÅ 568. Casieri si operatori platforma, benz-

588. Coafeza si manichiurista cu experi-

inarie OMV de pe Sos de Centura, Domnesti (iesirea Prel. Ghencea) angajeaza casieri si operatori platforma, (0786.030.199 mihaela_camelia1981@icloud.com

enta cu experienta salon Berceni, sect 4 deschis de peste 15 ani, vad si clientela formata, CM 8 ore, program o zi cu o zi. Salariu atractiv negociabil cerem/ oferim seriozitate, 2.000 L; (0726.234.238

569. Casieri, benzinarie Mol sector 6, angajam 2 casieri, 15 zile pe luna salariu fix brut 2.040 Lei, plus salariu variabil 100-500 Lei, plus tichete de masa 200 Lei, plus tipsuri 200-500 Lei, bonus trimestrial, program foarte flexibil (0371.000.328 Fuel.station.team@gmail.com

589. Coafeza si maseuza pentru salon infrumusetare situat pe Campia Libertatii, parc IOR sector 3. Rog seriozitate; 1.200 L; (0768.011.494 oceanicworld@gmail.com

570. Casieri, casiere persoane respons-

abile pentru benzinaria Mol Timpuri Noi, cu contract de munca. Program in ture, flexibil, salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, tips zilnic (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 571. Casieri, picoli si barman pentru

Restaurant 14 Lane. Detalii la numerele de telefon (0737.772.777/ 0737.776.777 572. 531. Casier cantina cantina situata in

551. Casiera Cautam o noua colega

Pipera, angajeaza casiere.Program L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa din partea restaurantului, prime. Experienta in domeniu constituie un avantaj, (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com

pentru postul de casiera/ vanzatoare linie autoservire zona Per. Experienta constituie un avantaj dar nu este obligatorie. Mediu de lucru placut si salariu motivant; (0760.653.460/ 0723.909.007 valentin@bistrodorobanti.ro

532. Casier cu sau fara experienta anga-

552. Casiera pentru service auto, vul-

jam casier si lucrator comercial cu sau fara experienta pentru restaurant tip fast food in mall Promenada varsta maxima 35 ani (Aviatiei), detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com 533. Casier la restaurant Chocolat, Restaurantul Chocolat, situat in zona Piata Romana, angajeaza casier.Apreciem entuziasmul, bunul simt si punctualitatea. Experienta anterioara constituie un avantaj; 3.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 534. Casier sef de tura se cauta sef de

tura in restaurat de tip fast food in Mall Promenada. Cautam personal dinamic, cu experienta minim 1 an, initiativa si dorinta de afirmare. Cerinte minime diploma de BAC. Cv pe mail. (0731.365.129 stefanescuvali@gmail.com 535. Casier vanzator restautant in Mega

Mall Este jobul ideal pentru persoanele active, comunicative, cu orientare si deschidere catre clienti. Beneficii: salariu 1800 lei, masa la pranz, transport asigurat dupa orele 22:00, training de specialitate; (0731.617.815 catalina.damian@wuxing.ro 536. Casier zona Unirii pentru magazinul

Shop&Go Mega Image, salariu atractiv, bonusuri, program in ture, 8 ore/ zi. Experienta in domeniu este un avantaj. (0761.629.878 537. Casier, casiera benzinarie Mol situ-

ata in orasul Otopeni, program de lucru flexibil, oferim bonusuri de performanta; (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 538. Casier, casiera punct servicii auto,

spalatorie-vulcanizare; (0744.377.851

539. Casier, casiera, cu experienta in lucru pe POS, pentru benzinarie colectiv deosebit, sector 4 Bucuresti. Pentru detalii nu ezitati sa sunati 1 L; (0723.391.317 540. Casier, copertinar, ajutor bucatar benzinarie Mol multinationala punct benzinarie Mol OlteniteI sector 4, si Mol Giulesti sector 6, asiguram salariu atractiv, bonusuri, tichete masa, training gratuit si un program foarte flexibil; (0742.073.243 oltenitei@molromania.ro 541. Casier, lucrator comercial angajam pentru magazin cu profil vanzare de presa, carte, tutun, racoritoare si alte produse, situat in hol iesire clienti Metro Cash&Carry Voluntari si Berceni (0723.554.992 office@octagon.ro 542. Casier, lucrator comercial angajam

pentru magazin cu profil vanzare de presa, carte, tutun, racoritoare si alte produse, situat in incinta Garii de Nord (0723.554.992 office@octagon.ro 543. Casier, lucrator comercial pentru restaurant tip fast food. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon (0731.034.908 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 544. Casier, lucrator comercial si picol

debarasator, program de luni pana vineri de la 8 la 17. Sambata, duminica, sarbatori legale sunt zile intotdeauna libere 2.000 L; (0741.541.460 Pavel_marco@yahoo.com 545. Casier, vanzatoare OMV Sos. Giurgiului, Firma partener OMV Petrom angajeaza casier/ vanzatoare la OMV Soseaua Giurgiului. Se ofera un salariu decent, bonuri de masa si training gratuit, (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com 546. Casier, vanzator pentru benzinariile Lukoil Bucurestii Noi, Otopeni, Mogosoaia si Tunari-Pipera. Salariu 1550-1700 lei net. Program flexibil, 15 zile pe luna. Salariu fix + tips zilnic (0761.203.176 Cristina.andreea613@gmail.com 547. Casier- vanzator angajam la maga-

zin non-stop, Teius 11B, salariu: 1.500 L; (0765.952.266 548. Casier- vanzator cu experienta, angajam pentru magazin alimetar Drumul Taberei, Ghencea, program 16,0024,00 salariu 1.8002.200; (0723.655.622 549. Casier/ vanzatoare pentru market, zona Sos. Colentina, conditii foarte bune, carte de munca, decontam transport Ratb, program rure, salariu 2.600 L; (0727.900.690 550. Casier/a cu sau fara experienta

angajam casier sau casiera cu sau fara experienta pentru shaormerie fast-food zona Straja sector 4, program de lucru o zi cu o zi; 1.800 L; (0770.573.286

canizare, angajam casiera , salariu intre 1.700 lei - 1.900 lei program o zi cu o zi sector 1 zona Piata Domenii, 1.700 L; (0784.339.160 553. Casiera casa de amanet si exchange cu si fara experienta ,pe perioada nedeterminata, salariu atractiv. Se ofera training de initiere. CV la email contact@creditareamanet.ro 1.500 L; contact@creditareamanet.ro 554. Casiera cofetarie / patiserie Anga-

jam casiera pentru zona de cofetarie/patiserie din cadrul restaurantului nostru Boutique du Pain din zona Universitate. Program de lucru in ture 2 zile / 2 zile, salariu + tips. (0728.443.300 555. Casiera cu experienta, pentru restaurant Speed Pizza din sectorul 2 Cora Pantelimon, fire comunicativa si spirit de echipa, program full time in ture, salariu fix si bonuri de masa; 1.800 L; (0768.103.113 contabilitate@speedpizza.ro

Caut doamna pentru ajutor menaj; (0722.507.708

573. Chef bucatar catering catering in

dezvoltare din sector 1 cu meniu romanesc angajeaza chef bucatar cu experienta. Program luni-vineri, salariu 5.500-7000 lei net.Forme legale de angajare, salariu la timp, stabilitate, 7.000 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com 574. Chelner Restaurant din zona cen-

trala angajeaza chelner si ajutor chelner cu sau fara experienta, salariu plus tips. Informatii la tel. (0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 575. Chelnerite, ospatari si bucatari, cu

experienta, angajez pentru restaurant. Relatii la telefon; (0736.492.095 576. Chimisti pentru detergenti produca-

tor detergenti sector 3 angajeaza inginer chimist, operator chimist, automatist, electrician conditii salariale foarte bune. Cv la arcalux@yahoo.com www.arcalux.ro (0722.404.983 arcalux@yahoo.com 577. Chinetoterapeut camin batrani Pantelimon angajeaza chinetoterapeut part time; (0769.606.639

590. Coafeza, cosmeticiana, maseuza, pachet salarial 2.300 Lei (fix + carte munca 8 ore), zona Titan, vad format, 2.300 L; (0729.380.835 591. Coafeza, manichiurista si cosmeti-

ciana cu experienta; (0766.527.180

592. Coafeza, manichiurista, pedichiurista, cosmeticiana, frizer, pentru salon cu vad, vechime 15 ani, sector 1, Piata 16 Februarie; (0722.967.740

610. Cofetar specialist, cofetarie cu traditie, angajeaza cofetar specialist, pentru locatie aflata pe Bd. Magheru, salariu net 3000-5000 roni, program de L-S 07-15. Detalli la telefon (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 611. Cofetar, patiser angajez in zona Bucurestii Noi, Piata 16 Februarie: cofetar, patiser, ajutor de patiser, ajutor de cofetar, vanzatoare, femeie de servicu. Cerinte: Minima experienta in domeniu, aspect plac; (0770.504.387/ 0770.504.115 vanylla_man@yahoo.com 612. Cofetar,mecanic utilaje, brutar, patiser, pentru fabrica panificatie si patiserie, situata in Buftea. CV la e-mail, tel.: (0752.097.890 resurseumane@mgc.com.ro 613. Cofetari calificati 10 ani experienta,

angajam: cofetari calificati 10 ani experienta - 5000 lei brut de preferat specializat cofetarie frantuzeasca) oferim cazare persoanelor din provincie; 5.500 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

594. Coafeza, stilist salon de frumusete

614. Cofetari si patiseri pentru hotelul Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

situat in zona Panduri,13 Septembrie angajam coafeza/stilist cu experienta. Carte de munca, incadrare 8 h, salariu de baza+procent. Se lucreaza cu L’oreal Majirel, Inoa, Wella, Kerastase. (0745.564.612/ 0726.787.519

615. Cofetari, operatori sectie carne, ajutori de bucatari, manipulanti, angajam urgent pentru fabrica de produse semifabricate, zona Berceni. Program de munca 8 ore, salariu motivant; (0745.024.426

593. Coafeza, salariu atractiv + procent,

zona Piata Romana, 2.000 L; (0724.651.010

595. Coafeza, stilist, pentru salon lux, Calea Mosilor, clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, coafuri speciale, seriozitate, profesionalism, aspect fizic placut, receptiva; (0744.499.555/ 0722.301.575 cristina@wic.ro 596. Coafeza, ucenic coafor si manichiurista. Beauty Salon cu vechime de 8 ani si vad pe Theodor Pallady nr 3, sect 3, angajeaza manichiurista (gel, semi, clasic), coafeza si ucenic coafor , persoane muncitoare si dornice sa evolueze! Rugam seriozitate! (0770.159.644/ 0769.537.890 simona.zuza@yahoo.com 597. Coafeze cu experienta pentru salon

cu vad comercial format, de urgenta, sector 6; (0723.259.624/ 0762.285.624

616. Cofetari. Fabrica de produse semi-

fabricate zona Berceni, angajeaza urgent cofetari, operatori sectie carne, ajutori de bucatari, manipulanti. Program de munca 8 ore, salariu motivant; (0745.024.426 617. Cofetariile Tip Top angajeaza vanzatoare, in locatiile din Pantelimon, Electroaparataj, Obor, Tineretului, Veterani, 13 Septembrie, Pipera. Salariul 1.650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654 618. Cofetariile Tip Top angajeaza

vanzatoare, pt. locatiile din Pantelimon, Electroaparataj, Obor, Tineretului, Veterani, 13 Septembrie, Pipera. Salariul 1.650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654

632. Confectioner tamplarie PVC, firma

cu vechime angajeaza confectioneri tamplarie pvc. Zona Arteca Jilava. Rugam seriozitate, angajare pe termen lung. Se ofera salariu 2600 ron net, carte de munca, ore suplimentare platite; 2.600 L; (0723.691.222 dragos@techsuport.ro

558. Casiera Mall Park Lake angajam

casiera pentru locatie noua fastfood in Mall Park lake, program doua cu doua zile; 1.800 L; (0766.405.416/ 0749.250.063

633. Confectioner textil, zona Aviato-

559. Casiera operator -companie multinationala angajeaza operator casier cu sau fara experienta pentru locatii, in toate zonele Bucurestiului, se asigura pregatire, salariul intre 1800-2000 lei ron net, program 8 ore sau 12 ore, relatii la telefon; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

rilor, Couture Fashion by Cristina SRL cauta persoane interesate sa lucreze in domeniul confectii, pentru atelierul din Bucuresti, (3 min de mers pe jos fata de statia de metrou Aviatorilor). (0722.185.450 atelier@cristinaiaroscenco.com 634. Confectioner textil, zona Aviato-

rilor, Couture Fashion By Cristina SRL cauta persoane interesate sa lucreze in domeniul Confectii, pentru atelierul din Bucuresti, zona Aviatorlior (200 m fata de statia de metrou Aviatorilor).

560. Casiera pentru cantina in Pipera cu

program de 8 ore in 3 schimburi (06:0014:30, 10:00-18:00, 22:00-06:30) prin rotatie. Oferim conditii legale de munca, salariul platit la timp, tichete de masa si 255 spor de noapte; (0786.552.982

635. Confectioner textile angajam con-

fectioner textile cu experienta in lucrul cu toate masinile de cusut. Sectie confectii de dama piata interna. Lucru in serie; (0799.827.900

561. Casiera si vanzatoare pentru mag-

azin universal, situat in sector 4, Drumul Jilavei nr. 1, intersectie cu Metro, inainte de Aparatorii Patriei. Program 8 ore pe zi, se lucreaza in 2 ture, sambata 9-20, duminica 9-18, salariu 1.700 Lei/luna si 4 zile libere sau 1.500 Lei/ luna si 8 zile libere. Pentru mai multe informatii, va asteptam in magazin; (0723.919.865

636. Confectioner textile Bucuresti, atelier de creatie, angajam confectioner textile produse cap coada (inclusiv croi), cu experienta.Realizam confectii pentru copii, serii mici, hainute de zi/ de ocazie. Program de lucru 8 ore, L-V (0751.166.048 ananemo@yahoo.com

562. Casiera vanzatoare magazin alimentar zona Presa Libera- Baneasa, Ghencea, salariu 1800 2000 lei. (0723.655.622

637. Confectioner, confectionera triploc, liniara pentru atelier cu vanzare online, zona Baicului, Colentina. Mediu placut, modele usoare, L-V 8-16, modele usoare, carte de munca, salariu atractiv 1.700 L; (0723.131.824 office@feelfreefashion.ro

563. Casiera, restaurant Speed Pizza din Cora Lujerului sector 6 angajeaza casiera cu sau fara experienta, se ofera training si calificare, program de lucru full time in ture, salariu fix si bonuri de masa, 1.800 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro

638. Confectioner, montator tamplarie

578. Chocolat angajeaza ajutor cofetar, Laboratorul de cofetarie Chocolat angajeaza ajutor cofetari. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Laboratorul este situat in zona Militari, aproape de metrou si tramvai 1.900 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 579. Chocolat angajeaza bucatar cu experienta Chocolat Createur de Gout angajeaza bucatar cu experienta de minim 5 ani atat in sectia cald cat si in sectia rece a bucatariei. Experienta in locatii cu specific international reprezinta un avantaj; 3.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

598. Coafeze si frizerite Coafeze- salariu

fix 2.500ron/15 zile pentru zonele DihamBld Chisinau,Oltenitei-Piata Sudului,Berceni-Bdul Alexandru Obregia,Iancului-Sos Mihai Bravu: Frizeri/ite-salariu fix 2.200 ron /15 zile pentru zonele:Drumul Taberei -Piata Moghioros,Rahova-Sebastian, Diham-Bld Chisinau. (0731.955.755 599. Coafeze, salariu fix 2.500 ron/ 15 zile, pentru zonele: Diham- bd. Chisinau, Oltenitei- Piata Sudului, Berceni- bd. Alexandru Obregia, Iancului- Sos. Mihai Bravu. Detalii la tel. (0731.955.755

jam mai multe detalii la tel; (0731.034.908 promenada.cuptorulculemne@gmail.com

tamplar, necalificat in Com. 1 DecembrieJilava. Tel.: (0724.201.937

600. Coafor, stilist si frizer, pentru saloane Tei si Timpuri Noi. Oferim contract full time, salariu atractiv, portofoliu de clienti format, colegi tineri, stabilitate si cursuri de perfectionare; (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

566. Casieri si lucratori comerciali baieti

581. Coafeza cu experienta, salon situat

601. Cocator, ajutor brutar, muncitori

567. Casieri si lucratori comerciali pentru

Supermarket. Supermarket angajeaza: casieri (salariul net:1.350 lei + bonuri in val.de 300 lei) si lucratori comerciali (salariul net: 1.500 lei + bonuri in val.de 300 lei).Se ofera o prima de angajare de 500 lei. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com

tat persoane si card tahograf valabile, cu domiciliul in Ploiesti sau localitati limitrofe, societate comerciala angajeaza pentru curse speciale, (0735.547.145 mihai.millenium@yahoo.com

(cap-coada) Doar cu experienta! Zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 1.800 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

food, persoana tanara si energica, cu sau fara experienta, salariu motivant (1600 lei), masa gratuita, transport asigurat in Bucuresti, cafea la pret de vis. Zona Cotroceni; 1.600 L; (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

si fete, pentru supermarket amplasat in Afumati, colectiv tanar si dinamic, se ofera si se cere seriozitate, salariu net 1800 Ron, experienta in domeniu reprezinta un avantaj; 1.800 L; (0766.737.397

629. Conducator auto categoria D ates-

631. Confectioner imbracaminte dama

557. Casiera la fast food, casiera la fast

565. Casieri si lucratori comerciali anga-

628. Conducator auto Bronec angajeaza personal pentru functia de conducator auto cu atributii de agenti securitate, cu permis categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro

630. Confectionar cu experienta pt. produse cap coada si serie mica. Salariu atractiv, carte de munca, program 8 ore, luni-vineri, locatia Casa Scanteii. (0774.431.164

556. Casiera domeniul auto angajam casiera in domeniul auto (service auto, spalatorie, vulcanizare) cu experienta. Oferim salariu 1700-2400 lei mai multe detalii la nr; 1.700 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

564. Casieri Pepco Retail angajeaza magazinul din Pepco Bucuresti Unirea. Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Rugam sunati la: 0732719773 sau trimiteti CV-ul la: hr.ro@pepco.eu (0732.719.773 hr.ro@pepco.eu

624. Compania Romprest Service S.A. angajeaza: Electrician auto turisme si camioane, Electrician, Mecanic Auto, Tinichigiu, Vopsitor, Sudor, Electrician intretinere si reparatii, Instalator tehnicosanitar, Vulcanizator, Zidar, Tamplar, Soferi profesionisti, Tractoristi, Masinist utilaje cale si terasamente, Muncitori necalificati, pentru punctul de lucru din CHITILA -ILFOV, informatii la tel. 021/490.20.10 si la sediul societatii din Str. Macului nr. 26, Chitila -Rudeni, jud. Ilfov; Tehnicieni salubritate, Sefi echipa salubrizare, Muncitori necalificati, informatii la tel. 0741222521, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail recrutare@romprest.ro

580. Circularist. Angajez circularist

in calea Mosilor - Obor, full time - part time (0721.242.150 582. Coafeza pachet salarial atragator

peste 2500 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 583. Coafeza si cosmeticiana angajeaza salon cu vechime 20 de ani. Salariu fix + procent; (0727.923.777/ 0766.623.829 584. Coafeza angajez. Salon vad format,

sect 3, angajeaza coafeza si manechiurista. Salariu fix si comision. (0745.186.925/ 0720.605.668 585. Coafeza cu experienta salon cu

vad, sector 6 stradal, zona Crangasi, cauta o colega sociabila pe postul de coafeza; (0721.286.792 586. Coafeza cu experienta minim 1 an,

salariu atractiv 2.200 lei + 920 carte de munca platita 8 ore, salon de 13 ani. Program 1 zi da 1 nu. 1 Weekend da, 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422 587. Coafeza ori ucenic coafor Beauty Salon in sect 3 pe Theodor Pallady nr 3, cu vechime de 8 ani si clientela formata angajeaza coafeza ori ucenic coafor ,persoane serioase si dornice sa evolueze! Oferim si cerem seriozitate; (0722.132.892 simona.zuza@yahoo.com

necalificati angajam personal pentru productie panficatie, salariu 1.800 lei + bonuri de masa, de sarbatori tichete cadou, program atractiv. (0772.261.614 602. Cofetar Angajam in conditii deosebite: maistru cofetar. Salariu atractiv; (0785.082.421 603. Cofetar cu experienta (decor) str.

Domnita Anastasia nr 5, sambata duminica liber; (0722.558.062

604. Cofetar cu experienta angajam cofetar cu experienta pe finisaj si decoruri la program de 1 zi lucrata/1 zi libera. Mediu de lucru placut, salariu atractiv si negociabil in functie de experienta. Detalii la interviu; (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com 605. Cofetar cu experienta pentru labo-

rator cofetarie zona centrala Bucuresti, Salariu intre 2500 si 3000 ron, in functie de experienta de lucru. Localizare Ion MIhalache.Program flexibil 3.000 {; (0743.009.431 606. Cofetar patiser, societate anga-

jeaza in sectorul 3 (0720.304.682 607. Cofetar si ajutor cofetar;

(0745.133.242

608. Cofetar si ajutor de cofetar. Labora-

tor de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam cofetar si ajutor de cofetar. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0755.018.909 dul_mi@yahoo.com

609. Cofetar si vanzatoare Angajez cofetar si vanzatoare cofetarie in Auchan Berceni. Salarii 2.500 cofetar si 2.000 vanzatoare. 2.500 L; (0765.466.847 cofetariasecretuldulce@gmail.com

619. Colaborator calificat sau nu, tehni-

cian, electrician retea telecomunicatii catv & internet, administrare mentenanta retea de internet / catv, instalare noilor clienti incheiere de noi contracte, 400 {; (0755.917.233 telecommsis@gmail.com 620. Colaboratori UBER Vrei sa devii

sofer uber cu masina proprie si nu ai firma, va asteptam in echipa noastra. Pt mai multe informatii, va rugam sa ne contactati telefonic. (0722.609.073 621. Colega masaj caut colega pt masaj

la 4 maini sau masaj erotic, nefumatoare, ingrijita, cocheta, careia sa-i placa sa faca masaj, zona centrala, 3.000 L; (0734.676.782 622. Colege pentru socializare pe net Beneficii avem, lipsesti doar tu ! Locatii centrale la 5 minute de metrou; vile Crangasi. Castiguri de peste 5.000 Ron lunar, comision progresiv de pana la 70%. Contract de munca part time/full time, bonusuri in functie de performanta. Varsta minima 18 ani, engleza sau franceza scris/vorbit la nivel mediu/avansat . Bonus 300 $ de bun venit. www.divinostudio.ro/divinostudio (0734.146.115/ 0720.932.936 623. Commis pentru un important hotel din Bucuresti. Locatie: Universitate, zona centrala. Program: 5 zile/2 libere in 2 ture. Salariu: 1.300-1.500 lei net, 1.500 L; (0725.132.133 625. Compania S.C. Makita EU S.R.L cu sediul in comuna Branesti, str. I.C. Bratianu nr. 164, judetul Ilfov, avand ca domeniu de activitate fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric, angajeaza Maistru Lacatus mecanic cod COR (311505). Cerinte: 1. Absolvent de studii postliceale; 2. Limba engleza. Persoanele interesate si care indeplinesc cerintele specificate vor participa la interviul in vederea recrutarii ce va avea loc in data de 20.08.2018 la sediul societatii, incepand cu ora 9,00.

PVC confectioner, montator tamplarie PVC. Salariu brut 3961 ron. Salariu net 2700 ron. Salariu net cuprinde: 2285 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun; 3.961 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

««««««««««««««««««

CONFECTIONERA CU EXPERIENTA HAINE DAMA, LUCRU PE OPERATII. VINO IN ECHIPA YOKKO. ITI OFERIM SALARIU FIX 1800 LEI, BONURI MASA, DECONT TRANSPORT, PRIME, CONDITII FOARTE BUNE, STABILITATE, CONTRACT DE MUNCA INTEGRAL. PROGRAM LUNI-VINERI 7.00-15.30, SECTOR 3. (0767.341.095 CARIERE@YOKKO.RO 639.

«««««««««««««««««« 640. Confectionera textile angajam confectionera textile program L-V / 7-15, salariu 1800-2000 ron in mana, asiguram carte de munca, Atelierul este pe soseaua Pantelimon nr 300 (0720.290.699

641. Confectionera, confectioner, pen-

tru realizare produse in atelier de creatie, salariu atractiv, mediu de lucru placut, loc de munca stabil, contract munca, program l-v, 8h cu pauza de masa, zona Piata Victoriei, Aviatorilor, (0723.879.101 jobs@cristallini.com 642. Confectionera, confectionere, cu experienta haine dama, lucru pe operatii, pentru Yokko. Salariu fix 1800, bonuri masa, decont transport, prime, conditii excelente, stabilitate, contract de munca 1.800 L; (0767.341.095 cariere@yokko.ro 643. Confectionera/croitoreasa Alide Couture, atelier de croitorieretuserie localizat in sect. 1, zona Floreasca, angajeaza cu carte de munca confectionera cu experienta in utilizarea masinilor de cusut tip liniara si triplock; (0726.681.964/ 0722.123.256 danilaionutvalentin@yahoo.com

644. Confectionera/croitoreasa, cal-

catoreasa, atelier confectii dama angajam personal cu experienta pentru a lucra in masina liniara si la statia de calcat. Salariu atractiv. Pentru mai multe detalii va stam la dispozitie telefonic; (0733.423.336 645. Confectionere atelier croitorie angajez confectionere masina lineara, salariu atractiv si carte de munca, zona Baicului, sector 2. Tel. (0762.734.111

646. Confectionere pentru fabrica de confectii Fabrica de confectii, cu experienta de 15 ani in domeniu, Bucuresti sector 2, angajeaza masina simpla, liniara si triplock. Lucram articole dama pe operatii. Salariul incepand de la 1800 lei, (0763.484.929/ 0785.666.333 647. Confectionere pentru imbracam-

inte sport. Atelier confectii textile, angajam personal cu experienta in confectionarea articolelor de imbracaminte. Posturi disponibile pentru Liniara, Triplok, Uberdek. Sector 6. Program: L - V 07:00 15:30 1.800 L; (0785.888.840

Confectionere textile cu experienta pentru masini liniare, personal pentru calcat final si interfazic, personal pentru sala de croit. Decontare transport +tichete masa. Salariu avantajos. Zona Militari. (0734.522.529 648.

649. Confectioneri in masina simpla de

cusut, triplok, pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93

650. Consilier juridic debutant. Cerinte: absolvent facultate de drept; bune cunostinte operare PC (Word, Excel); capacitate de lucru in echipa; abilitati de lucru cu termene limita. office@mir.ro 651. Consilier piese comenzi magazin

on line importator piese camioane si remorci, angajam operator call center, identificare, oferim conditii bune de lucru si venituri motivante, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.500 L; (0749.102.608 resurseumane@edparts.ro 652. Consilier vanzari in magazin acce-

sorii obilier angajam consilier vanzari in magazin accesorii mobilier in BragadiruTrady 2000 SRL, Salariu fix net de 1500 lei + tichete de masa de 300 lei/luna, Prime, Salariu inregistrat in cartea de munca. 1.800 L; (0728.305.635 recrutari.bragadiru@trady.ro 653. Consilier vanzari, muncitor calificat/necalificat societatea Sibel Plast Impex SRL, cu profil productie tamplarie PVC, angajeaza: consilier vanzari, confectioner tamplarie PVC, muncitor necalificat. Pentru detalii sunati; (0784.236.184 resurseumane.sibelplast@gmail.com 654. Consilier vanzari, service auto cau-

tam o persoana serioasa, onesta, cu experienta in domeniu si care sa se implice in actiunile desfasurate in service prin prezentarea, promovarea si vanzarea produselor. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 655. Constructii, meseriasi, salahori in

constructii pentru lucrari in Slatina, Olt. Oferim cazare in caz de nevoie. Plata se face la 2 saptamani. Detalii la telefon: (0786.893.586 danielaionela021487@yahoo.com

656. Constructor tipare cunostinte

operare Gemini si modelier confectii textile dama, angajam pentru firma. (0766.849.566

657. Consultant vanzari / optometrist, candidatul ideal flexibil, ambitios, entuziast, serios, cu reale abilitati de comunicare, orientat spre solutii.Consultatii optometrice - determinare dioptrii (in cazul optometristilor). (0731.947.043/ 0763.807.700 office@optieyes.ro 658. Consultant vanzari Doraly, Afumati, Ilfov Doresti sa lucrezi intr-un mediu relaxat, in conditii civilizate de birou cu un salariu motivant, prime, bonuri de masa. Trimite CV-ul tau acum prin adresa de email sau prin WhatsApp, 2.000 L; (0771.398.832 contact@bigg.ro

626. Compania S.C. Makita EU S.R.L cu sediul in comuna Branesti, str. I.C. Bratianu nr. 164, judetul Ilfov, avand ca domeniu de activitate fabricarea masinilor-unelte portabileactionate electric, angajeaza Maistru operator la roboti industriali cod COR (313901). Cerinte: 1. Absolvent de studii postliceale; 2. Limba engleza. Persoanele interesate si care indeplinesc cerintele specificate vor participa la interviul in vederea recrutarii ce va avea loc in data de 20.08.2018 la sediul societatii, incepand cu ora 9,00. 627. Conducator auto Angajam condu-

cator auto tir-prelata C+E, curse fixe, intern. (0751.303.059

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 700. Croitoreasa produse cap coada, retusuri Croitoreasa produse cap coada, retusuri. Atelierul se afla in zona Calea Mosilor. Salariul se negociaza in functie de experienta 1.600 lei - 2.500 lei. Bonusuri in functie de performanta, (0726.993.333 bdcarol59@gmail.com 701. Croitoreasa, atelier cu vechime de

7 ani angajam croitoreasa pentru croit dupa tipar serii mici si comanda. Zona Pta Romana. Program lucru: 8.30-17.00. (0748.119.171 manu@manuri.ro

Croitoreasa, nu conteaza varsta, mediu de lucru placut, salariu bun; (0722.351.441 702.

703. Croitoreasa, confectionere si

muncitoare necalificate pentru atelier croitorie; (0770.286.725 704. Croitoreasa, croitor pentru ateler

659. Consultanti imobiliari firma imobil-

iare cu sediul in Zona de Sud a capitalei, cauta agenti imobiliari, fete sau baieti, cu sau fara experienta. Venituri in functie de performanta si implicare cu un procent de placere de 45%; 2.000 {; (0731.304.116 stefan@agaimobiliare.ro 660. Contabil angajam contabil in zona

industriala Oras Pantelimon - Branesti Fundulea. Oferta full time. Utilizarea programului Mentor reprezinta un avantaj. Se asigura transport in zona Cora - Oras Fundulea; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 661. Contabil contabil cu experienta

(eventual pensionar); (0721.252.746 alina_iorga@yahoo.com 662. Contabil pentru contabilitate primara, Procema Perlit SRL, norma intreaga, sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava Ilfov (la 300 m de capatul tramvaielor 25, 7, 4 si autobuzelor 116, 102) (0720.010.146 claudiu.somacescu@proicema.ro 663. Contabil cu experienta societate de

transport marfa international cauta contabil cu experienta in domeniu; (0720.684.817 sorinquicktrans@gmail.com

664. Contabil expert pentru firma con-

structii, care sa stie sa faca situatii de lucrari, oferte; (0735.244.454

665. Contabil junior - economist Firma

de contabilitate angajeaza contabil junior - economist de preferat cu studiile (liceu sau facultate) terminate. Asteptam CV-ul dumneavoastra la email: office@firmaconta.ro. office@firma-conta.ro 666. Contabil pentru evidenta primara.

soc. comerciala cu sediul in Voluntari angajam contabila cu experienta minim 3 ani pentru evidenta primara.Oferim pachet salarial atractiv+tichete de masa. Asteptam CV la adresa office@serex.com.ro. 2.500 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro 667. Contabil primar Angajam contabil

primar cu functii administrative pentru parc logistic compus din 20.000 mp de hale industriale situat intre Tunari si Otopeni.Salariul intre 2400-3500 Lei net/Luna. (0746.052.053 mhortoglu@gmail.com

668. Contabil primar Depozit zona Cora

Pantelimon angajeaza contabil primar. Program 8 ore/ zi, 5 zile/ saptamana; (0762.696.267 terridgl@yahoo.com

669. Contabil pt contabilitate completa

pana la bilant Experienta min. 3 ani, obligatoriu in contabilitate, minim absolvent liceu, preferabil economic sau curs de contabilitate, office@mir.ro 670. Contabil, contabila cu experienta Contabil cu experienta, inregistrare documente contabile in softul de contabilitate, intocmire si semnare balanta, bilant, declaratii lunareSalariul se discuta la interviu. (0731.043.441 csocietate@gmail.com 671. Contabil. Unitate de cult angajeaza

contabil cu experienta in evidenta contabila, specifica unitatilor fara scop patrimonial. Tel. intre orele 13-15; (021.314.91.35

672. Contabila pentru firma de contabili-

tate; (021.315.24.52/ 0040787718450

673. Contabila pentru contabilitate primara se ofera salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. Detalii la tel. (0758.096.020 artimplant@artimplant.ro 674. Contabila service auto service

680. Cora Pantelimon angajeaza casieri lucratori comerciali, vanzatori, receptioneri, motostivuitoristi, macelar, bucatar, cofetar, patiser, brutar (0757.094.291 ivesa@cora.ro 681. Cosmeticiana angajeaza Saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix / procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite, 3.000 L; (0786.723.493 angajari@ saloanelemagic.ro 682. Cosmeticiana cu experienta si in

masaj, salariu atractiv 2.200 lei+920 lei carte de munca, platita 8 ore. program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da, 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. 2.200 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro 683. Cosmeticiana Salon Tineretului deschis de 17 ani, vad format, angajeaza cosmeticiana cu experienta. Program zi/zi, salariu fix, carte munca. (0722.269.792 matei_sch04@yahoo.com 684. Cosmeticiana cu experienta si make up, salariu atractiv, 2.200 lei+920 lei carte de munca pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu. 1 weekend da 1 nu. Salon de 13 ani, zona metrou Gorjului. Detalii la tel. 2.200 L; (0724.357.422 685. Cosmeticiana si manichiurista cu

experienta pentru salon Beauty One Pasaj Obor. Program o zi cu o zi duminica libera. Salonul este de 7 ani cu vad format (0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 686. Cosmeticiana, salon de frumusete situat in zona Panduri,13 Septembrie angajam cosmeticiana cu experienta. Carte de munca, incadrare 8h, salariu de baza+procent. Se lucreaza cu branduri de top: Guinot, Babor, Janssen. (0726.787.519/ 0745.564.612

679. Coordonator. Firma curatenie angajam coordonator echipa curatenie cu experienta, salariu net 2.000 + bonuri de masa, 2.000 L; (031.101.21.39/ 0732.018.935

tionera, CTC Producator costume de baie angajeaza: controlul calitatii (CTC), croitoreasa, masinista, confectionera, cusatoreasa pentru lucrul in serie. Cerinte: experienta in domeniu, atentie deosebita la detalii. 2.500 L; (0764.601.610 707. Croitoreasa/ croitor anganjam

croitoreasa pentru atelier de creatie si productie serie mica, situat in zona metrou Stefan cel Mare, cu experienta in realizarea produselor cap coada (tipare, croit, cusut); (0730.092.022 708. Croitorese. Brand romanesc,

deschis acum 12 ani, facem doar creatie vestimentara, fara haine la comanda. Cautam croitorese cu experienta care sa faca un produs cap-coada. Atelierul este in centrul orasului. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa, bonusuri si platim transportul. Program de 8 ore; (0727.369.293 709. Croitori, croitorese atelier de cre-

atie vestimentara angajam croitorese/ croitorese cu experienta in domeniu. Oferim salariu motivant, carte de munca, prime si bonificatii atractive (0769.259.589

727. Decorator floral Floraria Cataleya

angajeaza persoana (cu/ fara experienta) dinamica, sociabila cu viziuni artistice, (0723.294.972 ionut@totalmob.ro 728. Decorator floral/ vanzator Angajam

varsta. Plata la zi. Oferim cazare; (0728.650.079

749. Distribuitor. SC Land Optic Con-

sulting angajeaza distribuitor cu permis auto categoria B. Pentru detalii sunati la tel. (0767.867.294

750. Distribuitori pliante, pentru sector

2, contract de munca, bonuri de masa; (0768.103.511/ 0754.030.630

751. Distribuitori/ curieri fara limita de

varsta, cu/ fara experienta pt. companie internationala. Salariu fix si bonusuri; (0733.380.388

752. Distributor bauturi Distributor bau-

turi cu depozitul in sectoral 3 angajeaza sofer categories B si manipulant marfa. Telefon, (0730.071.955

personal pentru o florarie moderna din Sectorul 2. Cautam o persoana sociabila, cu simt estetic si pasionata de arta floristicii. Cerinte:studii minime liceul, experienta in vanzari. 1.800 L; (0765.441.049 contact@design-floral.ro

753. Doamna Anagajam persoana serioasa pentru ingrijire doamna in varsta, imobilizata la pat, regim intern, termen lung; (0722.537.018

729. Decorator torturi in martipan anga-

754. Doamna cu experienta angajam pt.

jam decorator torturi de martipan cu experien?? sau dornica sa invete din tainele decorarii torturilor personalizate. Zona Givita-Domenii, foarte aproape de metrou Grivita, sector 1; 1.800 L; (0727.709.344 comenzi@etorturi.ro 730. Designer luxury brand cautam per-

soana organizata pentru concept design si artistic design haine elegante pentru copii in vederea exportului pentru pietele arabe si america; Office@annebebe.ro 731. Deziclean, agenti de curatenie,

coordonatori, pentru birouri si hypermarket Bucuresti. Salariu minim net 1.500 lei si plata orelor suplimentare; (0784.290.182/ 021.335.00.11 733. Director general firma paza Anga-

jam director firma paza cu experienta in societate paza; (0724.178.902 battleguard2016@gmail.com

734. Director general firma paza Anga-

jam director paza cu experienta in societati paza; (0724.178.902 battleguard2016@gmail.com

735. Director general pentru firma paza

cu experienta in societate paza 1 {; (0746.957.747 battleguard2016@gmail.com

736. Dispecer monitorizare sisteme

alarma Dab Security, program 12/24 cu 12/48, ture zi sau noapte, abilitati pc, Microsoft Excell si Word, studii medii sau experienta, relationare cu beneficiarii la telefon, 2.100 L; (0726.720.515 office@dabsecurity.ro

spalatorie de haine in zona Delfinului. Salariu fix, 1.800 L; (0723.614.551

755. Doamna in regim intern. Jimborean

vasile, Bucuresti, str. Maior Coravu Ion, sector 2, bl. G3, sc. 1, et. 8, ap. 178, domn respectabil, 86 ani, bolnav, fara un picior, angajez doamna in regim intern. Plata corespunzatoare; (0755.840.601

DOAMNA LA CURATENIE SALON INFRUMUSETARE, ZONA OBOR. CONDITII AVANTAJOASE, SALARIU ATRACTIV; (0724.133.585 756.

757. Doamna menaj, studio videochat Piata Romana angajam doamna menaj, program 8 ore/zi, 5 zile/ saptamana. Se ofera salariu 1.300 ron/ net, bonuri de masa 15 ron/ zi, prime Craciun/ Paste. Se acorda toate drepturile legale (zile libere legale, concediu), 1.600 L; (0730.123.562 758. Doamna pentru curatenie clinica

dentara de lux, angajeaza doamna pentru curatenie in conditii deosebite. Se ofera salariu atractiv, contract de munca, bonusuri. Cerinte: seriozitate, respect, corectitudine. (0766.483.103 759. Doamna pentru curatenie Sala fit-

ness angajam urgent doamne pentru curatenie, pentru locatia din sos Nicolae Titulescu, program 8 ore de l-v, s-d 4-5 ore, un weekend da unul nu. Salariu 1.400 lei, detalii la nr. (0767.441.283

689. CraiglistGlobal selecteaza consiliere relatii clienti si moderatoare topicuri forum, pentru platforme in limba engleza. Salariu 2.250 lei plus stimulente periodice, cunostinte medii engleza si aptitudini digitale; (0767.444.441 cv@craiglist.ro 690. Croitor / croitoreasa dezamagit / dezamagita de promisiuni nerespectate? Si noi! Cautam oameni cu care putem construi lucruri marete. Daca iubesti croitoria la fel ca noi, te asteptam la interviu! Detalii la nr; 2.700 L; (0752.111.118 691. Croitor, croitoreasa, masinist cu

experienta in confectionare si pregatire croit perdele si draperii, pentru firma decoratiuni, in zona Piata Romana. Rugam seriozitate. Conditii foarte avantajoase. Exclus munca la domiciliu. (0727.332.672 rh@draperii.pro 692. Croitoreasa angajam croitoreasa pentru realizarea cap-coada sau retusuri rochii de ocazie si mireasa. Atelierul se afla in sector 1 Bucuresti. (0747.011.301 Office@nvabride.com

duse de dama serie mica si comanda angajeaza croitoreasa cu experienta in realizarea (coaserea) produsului capcoada (il primeste gata croit). Zona Dacia, Piata Romana. L-v, 8-16.30. 2.300 L; (0799.523.278

jam coordonator tura in cadrul unui lant de restaurante specific romanesc din Bucuresti. Locatie: Mall Baneasa/ Vitan. Program lucru: 5 zile cu 2 libere in 2 schimburi. Salariu atractiv; 3.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

706. Croitoreasa, masinista, confec-

Chitila. Conditii: disponibilitate program lucru ore matinale, persoana comunicativa, rezistenta la stres, capabila sa lucreze in echipa,salariu motivant (0730.869.744 ovi.tutza@yahoo.com

748. Distribuitor pedestru fara limita de

688. Covrigar modelator covrigi Angajam covrigar(easa) cu experienta. Program de lucru f bun, duminica liber. Sos Giurgiului, str. Luica sector 4, (0762.852.359

675. Contabilitate primara Firma de constructii angajam contabil pentru contabilitate primara pana la nivel de bilant.Relatii la tel de luni pana vineri intre 8-16:30. Locatie zona Republica. (0732.113.323

678. Coordonator tura restaurant anga-

atie si productie in serie mica de lenjerie intima de dama, angajeaza croitoreasa/ croitor cu experienta in croit si cusut (fara limita de varsta) vis-a vis de metrou Gorjului, Militari (0772.289.157 stoica.maria.crina@gmail.com

726. Declarant, referent vamal in Vama

biliara, angajam distribuitor fluturasi, program full time, contract pe termen lung; 1.600 L; (0738.894.885

unghii false, coafori/eze, frizeri/ite, cosmeticiene, samponezi, personal curatenie, salariu incepand cu 2.000 Lei/ 15 zile, zona: Sos. Oltenitei, Berceni, Titan, Obor, Drumul Taberei, Rahova, B-dul Chisinau; (0731.955.755/ 0721.000.376

cu experienta, executat produs cap/ coada, croit. Salariu atractiv si bonusuri. Cotroceni Tel. (0799.475.289 office.anna@yahoo.ro

677. Contabilitate, resurse umane, salarizare SC Family Papers SRL, din sector 4, Bucuresti, Str Ilie Oprea, angajeaza - economist salarizare, absolvent de facultate economice, cunoscator al programului SAGA-constituie avantaj, (0727.221.647 cristina.sharafi@familypapers.ro

705. Croitoreasa, croitor, atelier de cre-

725. Dansatoare. Angajam doamne sau domnisoare cu varsta minima 18 ani. Program de la 22:00 la 05:00, comision 30 % plata la z, oferim cazare gratuita; (0724.618.784/ 0735.670.108

747. Distribuitor fluturasi, agentie imo-

687. Cosmeticiene,manichiurista

auto angajeaza contabila cu experienta (jurnale, balante, nir, facturi, clienti, fz, declaratii, regcasa+banca, verificari lunare, situatii,etc). Program 08-17.30 Bld. Th.Pallady 287, sect 3, Bucuresti 2.200 L; (0729.175.600/ 0374.065.066 contabilitate@adely.ro

676. Contabilitate primara, societate administrare imobile doreste ocuparea a 3 posturi: financiar, contabilitate si audit. Posturile se refera la contabilitatea in partida simpla. Persoana serioasa, bune cunostinte de lucru cu calculatorul, seriozitate, termen lung. Salarizare motivanta. Mentionati postul. CV pe mail; (021.340.00.81 office@administrare.ro

de reparatii si retusuri. Full time, salariu atractiv, program 8:00-14:00. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de telefon (0773.972.077

724. Dansatoare pentru club din centrul Bucurestiului club privat din centrul orasului Bucuresti angajeaza dansatoare si hostess, cu sau fara experienta; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com

693. Croitoreasa angajez croitoreasa

694. Croitoreasa Atelier creatie pro-

695. Croitoreasa atelier cu vechime de 7 ani, zona Piata Romana, angajam cusatoreasa pentru produs cap coada. Program: luni - vineri: 8.30 - 17.00, salariu si carte de munca; (0748.119.171 manu@manuri.ro 696. Croitoreasa cu experienta pentru

710. Cuplu pentru menaj si administrare

732. Directia de Asistenta Educationala-

763. Doamne mature cu sau fara experi-

(0737.994.002

737. Dispecer pentru dispecerat central de monitorizare. Aptitudini operare calculator, abilitati de comunicare, studii medii; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

716. Curier pedestru, agent distribuitor,

738. Dispecer centru de alarma Force 1,

765. Doamne si domnisoare pt conversatii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de performanta, 5.000 L; (0799.617.440

711. Cuptorist, malaxorist pentru brutarie cu salariul atractiv in functie de experienta, (0723.236.510 712. Curatatorie ecologica cauta personal cu experienta Oferim pachet salarial peste medie pentru experienta 2-5 ani, tichete de masa, sporuri,ore suplimentare, decontare transport, servicii medicale in clinica Medlife, concediu 21 zile. (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 713. Curier bicicleta electrica Take-

away.com - Oliviera.ro angajeaza curieri livrare mancare bicicleta proprie, companie, salariu+ bonus - 2000-4000 ron; 4.000 L; (0725.944.517 silviuharabagiu@takeaway.com 714. Curier masina proprie/companie compania Takeaway.com-Oliviera.ro angajeaza curieri livrare mancare, masina personala/companie salariu, bonus 3.000 - 5.000 Lei 5.000 L; (0725.944.517 silviuharabagiu@takeaway.com 715. Curier pedestru sector 2 si sector 3;

promoter pentru munca de teren Bucuresti si Ilfov. Oferim cazare. Salariu net, 1.800 L; (0728.650.079

Divizia de Securitate angajeaza dispeceri/ dispecere centru de alama, cu sau fara experienta, 1.800 L; (0749.273.281/ 0319225 alin.popa@force1.ro

697. Croitoreasa cu experienta in Bucuresti, cautam o persoana serioasa, care sa poata realiza un produs capcoada, sa aiba cunostinte de realizare tipare si sa acorde atentie la detalii ! Program 8h. Salariu 2500 lei; 2.500 L; (0749.128.422 costinaghh@yahoo.com

717. Curier zona Iancului, cat. B, Jerry`s

739. Dispecer livrare mancare takeaway.com- angajeaza dispecer - livrare mancare; 2.000 L; (0725.944.517 silviu.harabagiu@takeaway.com

699. Croitoreasa in Aparatorii Patriei, salariu motivant, mediu de lucru placut si curat, alaturi de colegi intelegatori; (0723.896.891

cat Domnesti, program L-V 8.0017.00, 2.500 lei net + bani de transport; (0744.480.305

Voluntari anunta organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea cu contract individual de munca pe durata nedeterminata a 11 posturi vacante corespunzatoare urmatoarelor functii contractuale de executie: -8 posturi contractuale de executie cu norma intreaga de ingrijitor (femei de serviciu), in cadrul Serviciului Educational (minim studii generale; -1 post de ingrijitor grupa in cadrul Cresei Prichindel nr.2 (minim studii generale; vechime in specialitatea studiilor: nu este necesara); -2 posturi de ingrijitor grupa in cadrul Biroului de Coordonare a Institutiilor de Invatamant Prescolar (minim studii generale; vechime in specialitatea studiilor: nu este necesara). Concursul va fi sustinut in str. Ciresului nr.12, Oras Voluntari, Jud. Ilfov si va consta in urmatoarele probe: proba scrisa - 03.09.2018, ora 09:00; interviul - 07.09.2018, ora 09:00. Dosarele de candidatura se vor depune in termen de 10 zile lucratoare de la data aparitiei in Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul de concurs situat in str. Ciresului nr.12, Oras Voluntari, Jud. Ilfov. Bibliografia, actele solicitate candidatilor si informatii suplimentare se pot obtine la telefon: (0756.109.006

vila Ilfov. Program de lucru: intern (cazare si hrana asigurate). Permis de conducere obligatoriu. Pachet salarial motivant. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35

atelier de retus. Salariu peste 2000 lei; (0723.254.463 Cristescu_alexandru2003@yahoo.com

698. Croitoreasa cu experienta produse cap-coada, oferim mediu de lucru linistit, fara presiuni, 8 ore/zi, L-V, contract de munca, posibilitate cazare. Salariu atractiv, solicitam seriozitate, bun simt si implicare. Zona centrala, usor accesibila (0754.913.948

760. Doamna pentru menaj si cal-

Pizza angajeaza curieri in magazinul din zona Iancului. Program flexibil, in ture part time sau full time. Recomandat pentru candidatii care cauta al doilea job! Venituri intre 2500- 4000 net (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro 718. Curieri pedestri urgent Cargus angajeaza curieri pedestri pentru livarea de plicuri si colete de mici dimensiuni in anumite zone din Bucuresti. Program L-V 11:00-19:00.Contract perioada nedeterminata+tichete de masa; (0754.238.102 cariere@urgentcargus.ro 719. Curieri subcontractori pentru Bucuresti candidat ideal autoutilitara proprie, posesor firmaexperienta in domeniu este un avantaj, se acorda beneficii substantiale seriozitate (021.410.25.35 office@fastius.ro 720. Cusatoare pregatitoare talpuitori,

la pereche atelier incaltaminte angajeaza. (0722.794.058 721. Cusator Angajez cusator, zona Uni-

versitate 4 minute distanta de metrou, salariu atractiv, program de L-V, mediu atractiv, lejer. Rog seriozitate; (0757.410.016 anamaria_srg@yahoo.com 722. Customer support manager Andrew ID Law Firm cauta customer support manager. Candidatul ideal- capacitate de lucru cu oamenii, capacitate de organizare si planificare, cercetare si investigare a informatiilor receptate, 1.600 L; (0786.414.240 secretariat@andreinicolescu.ro 723. Cusut manual Cautam colega ptr cusut manual dantela si margele. Mediu de lucru creativ si placut. Va asteptam cu drag sa ne cunoastem. (0722.344.226 Doinamacovei@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

740. Dispecer monitorizare video Firma

de paza si securitate angajeaza dispecer monitorizare video. Conditii: absolvent studii medii; cunostine avansate operare pc; cu/ fara atestat dispecer centru de alarma; (0728.883.737 mihaela.mustaciosu@guardone.ro

741. Dispecer transport international pentru sprintere 3,5 tone cu experienta de minim 3 ani pe un post similar, cunostinte solide ale conventiei CMR si a hartilor administrative/ rutiere ale tarilor din Europa (0720.564.163 contact@ebchr.ro 742. Dispecer, dispecera supraveghere

camere video calificat(a)/ necalificat(a) pentru supraveghere camere video, sector 6 (0784.219.523/ 0756.135.735

743. Dispecer, picker, facturare, avizare

marfa colegi care sa inregistreze comenzile in sistem, sa le transmita in productie si sa le verifice fizic pentru transport. Oferim: salariu motivant, bonuri de masa, program de 8 h/zi in schimburi, (0724.322.000 hr@anapan.ro 744. Dispecera. Pizzerie cu program

non-stop situata in zona Hala Traian, angajeaza dispecera. Salariu fix + bonusuri; (0723.469.078/ 0730.313.190 745. Dispeceri centru alarmare Tiger

761. Doamna serioasa pentru ingrijire

batrana imobilizata la pat. Regim intern (0722.635.401 762. Doamna, ingrijire batrani Cautam doamna zona Militari de luni pana vineri de la 17-20 si in weekend cate 4h/zi pentru o familie de batrani deplasabili. (0724.047.365

enta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0799.617.440 bliss.studio@yahoo.com

764. Doamne si domnisoare pentru

postul de vanzatoare, doritoare de a avea un job stabil, bine platit in magazine ce comercializeaza imbracaminte de dama. Oferim training gratuit persoanelor incepatoare. Relatii la telefon; (0723.351.473

766. Doamne si domnisoare pt. video-

conversatii vrei un job cu un salariu decent, vino in echipa noastra. Oferim 1200 ron bonus de angajare si multe alte bonusuri de performanta. Oferim plata la zi sau bilunara, salariu fix sau procent intre 50-80%. 5.000 L; (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 767. DR. Auto, situat pe str. Metalurgiei, Berceni, angajeaza consilier service auto, salariu foarte avantajos; (0721.733.622 768. DR. Auto, situat pe str. Metalurgiei, Berceni, angajeaza mecanic auto, salariu foarte avantajos; (0721.733.622 769. DR. Auto, situat pe str. Metalurgiei,

Berceni, angajeaza pregatitor vopsitor. Salariu foarte bun; (0721.733.622

770. DR. Auto, situat pe str. Metalurgiei,

Berceni, angajeaza sef service, salariu foarte avantajos; (0721.733.622

771. DR. Auto, situat pe str. Metalurgiei,

777. Dulgheri si fierari pentru firma de

constructii; (0727.426.831

778. Dulgheri si muncitori necalificati

Firma de constructii angajam dulgheri cu experienta si muncitori necalificati. Cerem si oferim seriozitate. Pachet salarial motivant. Oferim cazare, masa si transportul catre resedinta gratuit; (0760.381.779 779. Dulgheri si necalificati pentru firma

constructii. Seriozitate, cazare, contract de munca; (0737.187.223

780. Dulgheri, 20 de posturi. Salariu brut 4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 781. DULGHERI, angajam in constructii

Bucuresti, dulgheri, muncitori necalificati; oferim cazare, mancare (2 mese/zi), transport la munca, salarii in functie de prestarea fiecaruia, (0760.381.779

782. Dulgheri, fierari si necalificati anga-

jeaza firma de constructii din Bucuresti. Oferim cazare, transport si diurna pentru cei din provincie, (0721.499.324/ 0723.825.772

783. Dulgheri, fierari, firma de construc-

tii angajeaza dulgheri, fierari, zidari, zugravi, rigipsari salariu 3.000 lei ?i muncitori necalificati 2.000 lei program 7.30 - 18,00 luni - vineri, sambata 7:30 13:00; (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com

784. Dulgheri, sudori, fierari Bucuresti calificati si cu experienta in santiere de constructii edilitare si muncitori necalificati pentru firma de constructii cu contract de munca. Asteptam seriozitate (0720.163.404

794. Echipe montaj balustrade inox com-

panie specializat? in executia de balustrade inox, angajeaza echipe montaj balustrade inox. Salarii motivante. (0736.643.983 795. Echipe pentru instalatii sanitare si

termice in blocuri noi; (0765.020.531 796. Economist angajeaza Casa

Capsa. Telefon: (0757.645.737

797. Economist firma de contabilitate

angajaza economist/contabil full time; (0721.252.746 alina_iorga@yahoo.com 798. Economist studii superioare de specialitate. Cunostinte de legislatie financiar - contabila si fiscala. Cunostinte operare PC (office, internet) si a unor programe contabile. Abilitati de organizare; (0744.189.836 alm.contab@gmail.com 799. Economist pentru firma contabilitate angajez economist cunoscator saga si cu experienta in firme de contabilitate; (0726.555.743 teocontabilitate@yahoo.com 800. Economist serviciu contabilitate, angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro 801. Educatoare Gradinita particulara

angajeaza educatoare, program 8 ore. Foarte aproape de metrou Aviatorilor. (0752.974.328

802. Educatoare Gradinita privata, sec-

tor 6, angajeaza educatoare calificata. (0763.642.595 gradinitamilitari@kinggeorge.ro

803. Educatoare gradinita Wonderland

785. Dulgheri/fierari pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate; 3.500 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

sector 3, angajeaza educatoare cu studii de specialitate. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita cv-ul la gradinitawonderland2@yahoo.com sau sa ne contacteze; (0731.738.788 gradinitawonderland2@yahoo.com

786. Echipa constructii civile Rcs Rds angajeaza sef echipa constructii, electrician, alpinist utilitar, operator retele, frigotehnist. Studii medii finalizate, disponibilitate delegatii, permis cat. B. CV la recrutare@rcs-rds.ro; recrutare@rcsrds.ro

804. Educatoare calificata, Gradinita Happy Junior angajeaza educatoare calificata invatamant primar si prescolar, experienta in lucrul cu copiii. Salariu motivant si conditii excelente de lucru (0724.229.250 costi_dascalu@yahoo.com

787. Echipa montaj balustrade inox. Angajam echipe montaj balustrade inox pentru lucr?rile noastre din Ploiesti ?i din ?ara. Salarii motivante! (0736.643.983

805. Educatoare gradinita Gradinita particulara zona Charles de Gaulle angajeaza educatoare limba engleza program 8 ore. Langa metrou; (0752.974.328

788. Echipa montaj tamplarie PVC sau rulouri aluminiu Fara experienta. Cu sau fara permis categoria B. Program intreg sau part time. Rog seriozitate!Interviuri in fiecare zi! 1.800 L; (0733.747.775 Bogdanonica2007@gmail.com

806. Educatoare si ingrijitoare copii, gradinita privata din Bucuresti angajam educatoare si ingrijitoare copii (persoana serioasa , iubitoare cu cei mici si cu o experienta in domeniu ) Mirela Gretas 35 L; (0723.592.273 office@gradinitanoel.ro

789. Echipa Presto Pizza angajeaza in conditii avantajoase, operator call center, part time sau full time. Relatii la email sau la tel. (0763.809.203 callcenterberceni@gmail.com 790. Echipa. Daca esti motivat si vrei sa lucrezi la standarde europene vino la Restaurantul Dines din Parcul Carol sa faci parte din echipa noastra. Angajam: bucatar, ajutor bucatar, ospatari, picoli, spalator vase, bufetier, vanzator, muncitor necalificat ptr manipulare marfa, grataragiu (weekend), mesterul casei. Posturi valabile si pentru weekend. Salariu atractiv, program flexibil. Salariul si programul se negociaza la interviu in functie de experienta si postul de lucru; (0723.634.741 791. Echipa. Daca esti motivat si vrei sa lucrezi la standarde europene vino la restaurantul IL Cantuccio Ristorante sa faci parte din echipa noastra. Angajam bufetiera, bucatar /ajutor bucatar, pizzar. Salariu atractiv, program flexibil; (0721.251.823 792. Echipe de dulgheri pt. santiere in

Bucuresti si Ilfov, plata la mp, 25 Ron. Santiere mari, se lucreaza cu panouri metalice si cu Doka, banii dupa fiecare turnare de placa (0724.850.626/ 0761.614.414

793. Echipe electricieni si ajutor de elec-

trician Angajam echipe de electricieni si ajutor de electrician pentru lucrari de instalatii electrice. Oferim transport pentru zonele limitrofe Bucurestiului sau cazare pentru persoanele din provincie, (0758.809.081

807. Educatoare si ingrijitoare gradinita

Angajam educatoare calificate cu experienta in invatamantul prescolar si ingrijitoare/ supraveghetoare invatamant anteprescolar si prescolar; (0724.212.970/ 0724.212.887 victorita_sotae@yahoo.com 808. Educatoare, cautam o persoana calda, rabdatoare si zambitaore pentru a lucra cu copiii de grupa mica. Gradinita noastra este situata in sectorul 6, zona Apusului (031.421.43.74

809. Educatoare, gradinita privata sec-

tor 3 (zona Piata Muncii) angajeaza educatoare absolventa de Liceu pedagogic si/sau Facultate de stiinte ale educatiei; (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com

810. Educatoare, ajutor educatoare Angajam educatoare (part/time-necesare studii in domeniu) si ajutor educatoare(program 9-18/30, fara studii in domeniu). Salariul atractiv + bonusuri. 2.000 L; (0769.245.552 alexamaria.damian@yahoo.com 811. Educatoare-invatatoare persoana specializata in lucrul cu scolarii in ciclul primar pentru petrecerea timpului liber al acestora; Deschisa, calda si apropiata de copii. Experienta in lucrul cu copiii; Abilitati de comunicare. (0755.061.440 alm.contab@gmail.com 812. Educatoare. Gradinita particulara angajeaza educatoare, salariu 2000 ron net cu posibilitate de crestere. Program 9 ore, zona Tineretului, tel. 2.000 L; (0728.106.100 813. Electrician Angajam, cu contract de munca, electrician serios cu minim 5 ani experienta in medie si joasa tensiune. Oferim salariu motivant si tichete de masa cu valoare maxima. Se lucreaza 8 ore/zi. ANRE IIB; (021.316.91.78 hr@semaparc.ro 814. Electrician curenti slabi, program

8 h l-v. (0723.237.397 Nc.ppttehnic@yahoo.com

815. ELECTRICIAN curenti slabi. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto cat. B. Salarizare si bonificatii in functie de experienta; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 816. Electrician auto angajam electrician auto cu experienta. (0765.000.200

Berceni, angajeaza tinichigiu, salariu foarte avantajos; (0721.733.622

772. Dulgheri angajez dulgheri pt con-

structii blocuri în Bucuresti. Salariul atractiv care pleaca de la 170 lei/zi. Accept si colaborari de la echipe de dulgheri. 28 L; (0765.908.308 Radoinicolae81@gmail.com 773. Dulgheri calificati, constructie cartier rezidential, 4 blocuri. Societate de constructii angajeaza cu carte de munca; (0728.132.901/ 0753.112.729 774. Dulgheri pentru sarpante acoperisuri. Oferim carte de munca, salariu motivant, cerem seriozitate. (0723.005.500

Security Services. Program de lucru flexibil, salarizare avantajoasa. Programari interviu la telefon de luni pana vineri intre orele 09:00 si 16:00. (0219875 recrutari@tiger.ro

775. Dulgheri societate angajeaza dul-

746. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se plateste la timp; 1.600 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

776. Dulgheri si fierari pentru firma de

gheri pentru lucrari in Bucuresti. Oferim cazare si salariu atractiv. Contact tel. (0744.216.189/ 0740.633.741 office.vaho@yahoo.com constructii; (0753.672.754/ 0763.936.944

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ ««««««««««««««««««

ELECTRICIENI IN CONSTRUCTII. ANGAJAM ELECTRICIENI IN CONSTRUCTII CU SAU FARA EXPERIENTA, SALARIU MOTIVANT IN FUNCTIE DE EXPERIENTA SI CUNOSTIINTE IN DOMENIU. SALARIUL SE VA NEGOCIA IN URMA INTERVIULUI (2.500 -4.500 RON); (0724.214.592 ANA.SERBAN@I-ENGINEERING.RO 857.

817. Electrician auto Experienta in domeniu minim 2 ani. Calificare profesionala.Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariul se negociaza in urma interviului (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 818. Electrician auto, reprezentanta camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 3000-5000 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa; 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 819. Electrician cu certificat calificare.

Responsabilitati: asigura mentenanta echipamentelor din magazin si efectueaza mici reparatii in magazin, birouri. Program 2 schimburi (06.0014.00, 14.00-22.00), locatie: magazin Drumul Taberei; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro 820. Electrician cu experienta cunos-

tinte de IT, camere video si sisteme de alarma, constituie un avantaj. O masa calda/ 2 mese calde pe zi, pentru angajatii din provincie oferim si cazare 3.500 L; (0723.581.516 tekko@tekko.ro 821. Electrician de executie si ajutor

electrician pentru santiere din Bucuresti si din tara. SC instalatii electrice si curenti slabi. Cond. salariale bune, CM, ore supl, progr. 8 ore/zi, posib. avansare; CV la mail: 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro 822. Electrician instalatii electrice, firma de instalatii electrice Bucuresti, sector 1, angajeaza electrician cu minim 3 ani de zile experienta in lucrari joasa, medie tensiune, pt, statii electrice. Oferim cazare pentru provincie. (0752.101.232 823. Electrician interioare si ajutor de electrician, Sight Control SRL angajeaza electricieni si ajutoare electricieni pentru instalatii interioare in conditii avantajoase. Certificarea ANRE reprezinta un avantaj. Relatii la tel.; (0769.083.531 824. Electrician intretinere utilaje salariu 4000 Lei net, bonuri de masa, program de lucru 8-17, L-V. Transport asigurat de la M. Pacii. Pentru mai multe informatii, va rugam sa sunati (0755.651.839 825. Electrician mentenanta linie de productie asigura interventii pe profil electric asupra utilajelor din sectia de productie si a echipamentelor auxiliare, 3 schimburi. Salariu 2800-2900 lei, sporuri, BM, transport, disponibil interventii. 2.800 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 826. Electrician mentenanta, calificare

tehnica: electrician/electromecanic.Experienta mentenanta tehnica cladiri. Mobilitate si disponibilitate pentru a participa la interventii in caz de avarii, (0727.789.784 olaru.anca.andreea@gmail.com 827. Electrician si ajutor electrician pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Program 8 ore zi , luni - vineri. Oferim transport pentru zonele limitrofe. (0749.281.178 office@eis.com.ro 828. Electrician si ajutor electrician

837. Electrician, societatea Enerconstruct Servicii angajeaza electrician instalatii electrice cu domiciliul in Bucuresti; (0744.348.392 838. Electrician, instalator Companie multinationala angajeaza un electrician si un instalator pentru Bucuresti. Program LV intre 8:00 – 17:00. Oferim conditii legale, 1800 lei net si tichete de masa, (0786.552.979 839. Electrician, instalator intretinere, sector 1,3,6 desfasoara activitati specifice de intretinere si reparatii a instalatiilor aferente cladirilor de birouri sau spatii comerciale, Program l-v 8 ore/zi, venit motivant, mediu de lucru dinamic. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 840. Electrician. Electromagnetica

angajeaza Electrician. Conditii: autorizatie ANRE. (021.404.21.20 841. Electrician/Instalator angajam electricieni si instalatori, cu calificare. Se lucreaza in ture, 1 cu doua libere; experienta 2-3 ani; transport de la metrou pana in locatie; pachet servicii medicale; salariu atractiv; (0747.112.154/ 0744.332.072 florina.saru@stejariicountryclub.ro 842. Electricieni angajam pentru

amenajari magazine; (0761.400.932

843. Electricieni cu si fara experienta angajam pentru lucrari instalatii in constructii. (0722.519.862 844. Electricieni Firma de insta-

latii electrice angajeaza 30 de electricieni cu experienta pentru instalatii electrice de interior, activitate si program de santier, salariu intre 1.500-2.500 ron, bonuri de masa, 2.500 L; (021.321.12.12/ 0741.003.300 office@neotronix.ro

sau fara calificare dar cu experienta de minim 1 an in domeniul instalatiilor electrice. Activitatea se desfasoara in santier. Oferim salariu atractiv; 2.600 L; (0767.154.322/ 0762.659.849 moise.beatrice.bea@gmail.com

832. Electrician, companie multination-

ala angajeaza electrician pentru Bucuresti. Program L-V intre 8:00 – 17:00. Oferim conditii legale, 1800 lei net si tichete de masa. Contact:; (0786.552.979

833. Electrician, galeriile Titan angajeaza instalator, electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare seriozitate, flexibilitate, aspect ingrijit si fara meteahna bauturii; 1.500 L; (0737.030.810 estanescu64@yahoo.com 834. Electrician, pentru lucrari de reparatii si intretinere in cadrul hotelului RIN Grand. Cerinte: calificare, seriozitate, experienta min 2 ani, disponibilitate in ture. Trimite CV la email sau suna la numarul afisat. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 835. Electrician, SC Corola Instalatii SRL angajeaza electrician ; salariu atractiv; sunati pt informatii; (0722.311.044/ 0746.212.221 sabin.dumitru@gmail.com 836. Electrician, Societate comerciala

specializata in executia instalatiilor electrice angajeaza electricieni cu experienta. Salariu motivant, CM. Pentru provincie se asigura cazare. (0730.840.832

Invest SRL Bucuresti angajeaza electricieni MT+JT. Salariul este negociabil. Persoana de contact Andrei Sivoglu. (0721.639.827 860. Electricieni pentru Belgia, soci-

etate din Sibiu angajam electricieni calificati pentru Belgia, se ofera salariu 1450 euro net, cazare transport, echipament de lucru, trusa de scule. Contact angajam urgent; 1.450 {; (0733.629.520 loredanacloud@gmail.com 861. Electricieni pentru lucrari de inst.

electrice curenti tari si curenti slabi; (0722.332.889 862. Electricieni si ajutor de electrician

Societate cu experienta in domeniul instalatiilor, cu sediul in Popesti-Leordeni, angajeaza cu forme legale electricieni. Oferim seriozitate si stabilitate financiara. Solicitam responsabilitate. (0732.164.447 officeddinstalatii@yahoo.com 863. Electricieni si muncitori necalificati

angajam urgent pentru instalatii electrice in constructii, salariu atractiv 3.500 L; (0745.012.536 864. Electricieni si muncitori necalificati

in conditii avantajoase. Oferim salariu intreg pe contract, CM, bonuri de masa, 8h (0744.612.979 ingineruelectrician@gmail.com

comerciala angajeaza. Salariul atractiv, bonuri de masa (15.09 lei/bon); (0753.070.408 880. Electromecanic mentenanta uti-

laje, Tunari - Ilfov pentru producator de semipreparate din carne, cu sediul in Tunari - Ilfov. Cerinte: calificare de electromecanic, experienta 5 ani, disponibilitate ture. Detalii la tel. (0799.933.172/ 021.266.52.51 eugenia.enescu@convenience.ro 881. Electromecanic, firma Tinib Serv-

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel. (0722.891.888 882. Electromecanic, SC Rombiz

Impex SRL din localitatea Buftea str. Tamas nr. 20, angajeaza personal din zona, cu specialitatea electromecanic pentru reparatii aparatura electrocasnica. Relatii la telefon; (0723.600.350 traian.manea@rombizco.ro 883. Electromecanic, automatist pentru activitate in sect.2, Bucuresti! Program de L-V intre orele 07.00-16.00! Salariu net 2.500 lei! (0723.051.441 884. Embassy Park angajeaza barmani

si ospatari, full time; (0728.983.960

885. Embassy Park angajeaza bucatar, bucatar sectia rece, pizzar, lucrator vase; (0728.983.960 886. EmpressV Studio, cea mai buna

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 887. Entertainer online Voucher cadou

vacanta la mare, 4000 lei bonus angajare, 4000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6.000 lei plus procente 50%-70%, operatii estetice, 14.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com

898. Familie interna pentru menaj si administrare vila angajam familie (sot, sotie) cu experienta pentru menaj si administrare vila in Bucuresti. Program intern: cazare, hrana, transport asigurate de angajator. Programari interviu sau trimite CV; 2.000 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 899. Familie pentru spalatorie si treburi

gospodaresti. Asigur cazare; (0743.177.472/ 0722.923.001

900. Fara experienta angajam - lucratori

bucatarie! angajam personal FARA experienta cu calificare la locul de munca: casier, lucrator bucatarie.Salariul net 1700 lei, ore suplimentare platite integral. Avansare la sef de tura; (0730.386.180 901. Farmacist si asistent de farmacie

Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati, salariul motivant. Va rog trimiteti CV pe adresa de email: adriafarmsrl@gmail.com 3.500 L; (0726.116.636 adriafarmsrl@gmail.com 902. Fata birou Sc Et 2000 impex angajeaza fata pentru secretariat-contabilitate primara, pentru zona Afumati-Doraly.Cerinte: cunostinte PC (excel, word, outlook mail)Program de lucru: luni-vineri ora 918. (0722.332.262 HASNAIN@ET2000.RO 903. Fata curatenie pt. salon de infru-

musetare. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu, cm. Zona Titan. 1.400 L; (0786.553.180 904. Fata curatenie. Saloanele Magic Pantelimon agajeaza fata pentru curatenie. Conditii de munca avantajoase, carte de munca, program 8 ore/zi, 1.400 L; (0786.399.100 905. Fata draguta si sociabila la Receptie

in salon de bronzare, de preferabil din Zona Militari; (0784.017.170

906. Fata la curatenie si vase. program

de lucru 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, salariu 1500 Ron, plus tips, locatie in sectorul 3 1.500 L; (0745.422.021 radulescu.mihai23@yahoo.com 907. Fata la curatenie, zilnic 8 ore / 9.00 -

17.00 / curatenie la apartamente inchiriate in regim hotelier. Salariu de pornire 1600 lei. Central; 1.600 L; (0769.955.111 admimobiliare@gmail.com

853. Electricieni calificati pentru

santiere in Bucuresti. Salariul net 3500 Lei. Relatii la nr. de telefon (0765.388.756 smartproiect.office@gmail.com 854. Electricieni calificati si muncitori necalificati pentru Gama Electro Constructii SRL. Se ofera: contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa, diurna, etc. Cei interesati sunt rugati sa sune de L-V la tel. (0755.122.230 office@gamaec.ro 855. Electricieni cu sau fara expe-

rienta abatorul de pui din Mihailesti, judetul Giurgiu, angajeaza transatori, electricieni, mecanici, frigotehnist cu sau fara experienta. Oferim salariu motivant. (0246.277.891 office@agrirofarms.ro 856. Electricieni in constructii si

reparatii pt. firma specializata in instalatii electrice; (0722.219.500/ 0727.714.634

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

929. Femeie de serviciu angajeaza aso-

ciatie de proprietari, pt. o scara de 11 etaje, 4 ore. Salariu negociabil. Rog seriozitate; (0741.642.500

930. Femeie de serviciu Club educational pentru copii angajeaza femeie de serviciu pentru programul part -time 15.00 19.30 (700 ron) sau full - time 11.00 19.30. (1500 ron). 1.500 L; (0761.955.359 931. Femeie de serviciu cu domiciliul in

sector 2, 3 sau oras Pantelimon pentru curatenie firma, carte de munca perioada nedeterminata, program 8h/zi. Sediul este in Oras Pantelimon. Rugam seriozitate; 1.500 L; (0744.304.636

935. Femeie de serviciu la un grup

sanitar in cadrul unui complex comercial sector 6, conditii de lucru excelente, salariu atractiv. Rog seriozitate, posibil si persoane in varsta, pensionare; (0722.674.477

865. Electricieni si muncitori necalificati

oferim contract de munca si bonuri de masa. Program 8 ore pe zi. Cerem si oferim seriozitate. (0758.809.007 ingineruelectrician@gmail.com 866. Electricieni si tehnicieni in constructii, sc angajeaza electricieni in constructii, ajutor electrician si tehnicieni sisteme de securitate in constructii, program L-V 10 ore + doua sambete 6 ore, pontate 10. Salariul intre 2.400-3500 lei, 3.500 L; (0722.273.793 gabriel.dumirache@sit.ro 867. Electricieni uzinare tablouri elec-

888. Entertainer online, voucher cadou

vacanta la mare, 4000 lei bonus angajare, 4000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6000 lei + procente 50%-70%, operatii estetice, C.I +asigurare medicala. 14.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 889. Esti ospatar si esti dornic de o

schimbare, daca vrei sa lucrezi intr-un mediu structurat care sa iti ofere posibilitatea de dezvoltare pe plan profesional si personal. Te asteptam in echipa Stadio (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

cati in constructii angajez. Email/ tel. (0766.361.596/ 0723.269.865 alexandra98srl@yahoo.com

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGENE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

870. ELECTRICIENI, Societate comer-

891. Etichetare femei Angajam urgent

trice Studii de specialitate. Constituie un avantaj experienta pe un post similar. Locatia: Mogosoaia, str Bucuresti-Targoviste nr.12A. De la statia metrou Straulesti cu autobuzul 304 pana la CFR Centura, (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro 868. Electricieni, electricieni, ajutori de electricieni necalificati pentru instalatii electrice de interior plata substantiala si la zi; (0764.360.456 larioniuliana1981@gmail.com 869. Electricieni, instalatori si necalifi-

ciala angajeaza electrician pentru bransamente electrice. Program de lucru de luni pana vineri. Permisul auto categoria B se considera un avantaj. (0723.149.448 laurentiu.vladuta@yahoo.com 871. Electricieni, societate comerciala angajeaza pentru lucru in santier. Salariu motivant. Pentru provincie se asigura cazarea. Detalii la telefon (0763.685.263/ 0730.840.832 cristinalro@yahoo.com 872. Electricieni, instalatori si mun.

necalificati angajam cu contract de munca, oferim si cazare in conditii de santier. Pentru detalii de L-V orele 09:0017:00 (0371.383.053 alina.letan@mcconstruct.ro 873. Electricieni, instalatori, frigotehnisti, tehnicieni intretinere cladirii de birouri in Bucuresti Experienta in domeniu de min 3 ani constituie avantaj. Se asigura cadru de lucru stabil si profesionist. Detalii la telefon. CV pe email. (0757.027.528 career@coralconstruct.ro 874. Electricieni, muncitori necalificati

MANIPULANT MARFA

Firma bransamente electrice angajez muncitori pentru activitate specifica. Salariu incepand de la 2500 lei; (0742.041.451

Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta dupa perioada de proba, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00.

875. Electricieni, muncitori necalificati

Relatii la telefon 0729.925.035

928. Femeie curatenie, vase Restaurant angajeaza femeie curatenie si vase. Salariu atractiv, bonusuri. Program in ture 2/2. Restaurantul se afla in sectorul 3, Titan, 1 {; (0752.202.020 trattoriaventi@gmail.com

Lacul Tei; (0728.700.334

tricieni cu sau fara experienta si muncitori necalificati pentru constructii, 2.500 L; (0720.657.820

cutarea lucrarilor de intretinere / reparatii pentru joasa tensiune si medie tensiune. Oferim salariu motivant, tichete de masa si cazare. SC Luxten Lighting Company angajeaza. CV-urile se primesc la adresa de e-mail: office@luxten.com sau la sediul din strada Parangului, nr 76, sector 1, Bucuresti; telefon: 021.668.88.19 int. 183; fax 021.668.88.23 (021.668.88.19

program 06.00- 14.30, de luni pana vineri. Incepere imediata; (0763.300.600

angajeaza femeie de serviciu; (031.030.11.38

848. Electricieni SC angajeaza elec-

852. Electricieni calificati in exe-

ture, zona Aurel Vlaicu. Incepere imediata; (0763.300.600

927. Femeie curatenie, zona Floreasca,

933. Femeie de serviciu in cartierul

pt. soc. com. Salariu 3.300 L; (0751.512.789

firma autorizata ANRE cu vechime de 10 ani in instalatii electrice civile si industriale angajeaza electricieni in constructii, perioada nedeterminata, cu experienta de cel putin 2 ani (0762.564.000 firmadeelectrica@gmail.com

926. Femeie curatenie, program 8 ore, in

934. Femeie de serviciu ISOVOLTA SA

847. Electricieni pt. sanitiere Bucuresti

849. ELECTRICIENI SC Bep Light Energy SRL angajeaza electricieni pentru bransamente electrice. Oferim salariu intre 3000-3500 Lei iar pentru cei din provincie cazare. Rel. L-V. orele 9-17. (0767.197.851 elena.coman97@gmail.com

925. Femeie curatenie - cladire birouri Mogosoaia angajam cu contract, femeie curatenie pentru cladire de birouri si incinta. Program 7.00 - 16.00 L-V. Persoana organizata, curata, serioasa. Se cere cazier. Detalii la; (0753.228.228

932. Femeie de serviciu in Bucuresti (zona Victoria), la program de 8 h/zi (de la 9.30-18.00). Salariu avantajos. Firma curatenie, angajeaza (0736.925.152

Brasov, cazare asigurata,salariu 3.500 net, program luni vineri 818. 3.500 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

851. Electricieni 2.600-3.500 Lei,

831. Electrician, angajam electrician cu

859. Electricieni MT+JT. SC Elektra

879. Electromecanic Societate

846. Electricieni pentru santier in

829. Electrician si instalator cu experi-

serioasa angajez electrician de specialitate cu experienta si electrician tanar in perspectiva calificarii pe termen lung si instalator termo-sanitar cu experienta.

angajam electricieni instalatii electrice j.t si m.t . Conditiile se discuta la interviu; (0751.028.728 constintop@yahoo.com

soferi Electro Total Distribution angajam soferi (0735.474.091 Office@electrototaldistribution.ro

897. Faiantari, zugravi, cu experienta firma angajeaza in Bucuresti, sector 3, cu carte de munca si salariu negociabil, (0729.932.331 robtons@gmail.com

santier Bucuresti. Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV-ul dumneavoastra la adresa de email dmtci@yahoo.com. Salariu 3.000 lei net. Program luni vineri 8- 18, 3.000 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

850. Electricieni si ajutor electricieni pt instalatii electrice de interior la case, blocuri, vile. Salariu motivant sau si cu plata la zi; (0764.360.456 larioniuliana1981@gmail.com

830. Electrician si instalator Firma

858. Electricieni inst. electrice j.t si mt,

878. Electro Total Distribution angajam

896. FADROMIST, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj. Oferim bonuri de masa, 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

845. Electricieni pentru munca in

Societatea Profceiss Electric S.R.L. angajeaza electrician si ajutor de electrician sau tanar dornic de a invata, cu posibilitatea calificarii in meseria de electrician. 2.400 L; (0747.755.489 contact@profelectric.ro enta, salariu atractiv, relatii la tel. (0726.464.647 victoriagroupsrl@yahoo.com

««««««««««««««««««

877. Electricieni. Urgent. Firma autorizata ANRE, angajeaza urgent 20 electricieni. Lucrare in Oradea. Asiguram contract, cazare si transport. Plata la 2 saptamani. Se platesc 5 Eur/ora. Salariu lunar 4500 ron -6000 ron/ luna, 6.000 L; (0734.817.901 acoelectric@yahoo.com

Sc Electrotec Instal parte din MD Cons Grup, angajam electricieni si muncitori necalificati, experienta in santier min 1 an. Salariul intreg pe contractul de munca, bonuri de masa, (0728.986.955 office@electrotec.ro 876. Electricieni,instalatori si munci-

tori necalificati pentru firma instalatii . Program 8 ore l-v, salariu, bonuri de masa, decont transport sau cazare pentru cei din provincie, posibilitate calificare la locul de munca; (0733.969.963

890.

femei pentru etichetat. Salariu 1.750 lei NET+300 lei tichete de masa+ trasnport. Program Luni-Vineri 8h/zi, in 2 schimburi. Locatie: Sector 3, Strada Catanoaia. Detalii la telefon! 1.750 L; (0733.409.308 892. Expert contabil Societate comercila

cu sediu in Jilava, ilfov, angajeaza expert contabil cu experienta, pentru locatia din Jilava. (0731.043.442 vanzari.lores@gmail.com

893. Expo Instal Construct s.r.l. agajeaza

instalatori Expo Instal Construct s.r.l angajeaza instalatori sanitari,electricieni, finisori cu experienta se ofera salarii de pana la 4000 lei. Puncte de lucru: Cartierul Latin, Bragadiru, Metalurgiei parc, 4.000 L; (0770.298.803 ciprian.ciobotaru93@gmail.com

F.E.G. organizeaza cursuri de calificare de scurta durata: infirmiera, coafura, frizerie, manichiurist- pedichiurist, cosmetica, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar- patiser, lucrator comercial (vanzator), meserii in constructii. Orar: luni-vineri: 9-20; Sambata: 9-14. Badea Cartan nr 6 sector 2, Bucuresti; (021.311.10.54/ 031.405.27.30/ 0788.424.314 894.

895. Facturist, facturista, Transilvania General Imp Exp, angajam operator(e) calculator. Candidatul ideal: studii medii, cunostinte operare calculator 1.800 L; secretariat_tgie@yahoo.com

13

908. Fata linie autoservire Autoservire

zona Foisor angajeaza fata pentru servire linie autoservire. Program L-V. (0722.201.802 909. Fata pentru casa de marcat, cunos-

936. Femeie de serviciu pentru curatarea si spalarea unei unitati de carmangerie. Program luni- vineri de la 10.0018.00. Salariu 1.500 lei net plus 300 de lei bonuri de masa. Adresa: str. Otesani nr. 57, sect. 2; (0725.389.266 937. Femeie de serviciu pentru curatenie

in hotel - program de 8 ore/zi, 5 zile cu 2 libere. Salariul este de 1.600 Ron net. (0751.190.463

tinte calculator, pentru firma cu sediul in Voluntari (0720.795.533 kstoffice@yahoo.com

938. Femeie de serviciu pentru Gradinita

910. Fata pentru facturare firma cu sediul

939. Femeie de serviciu pentru laborator

in Afumati angajeaza fata pentru facturare, cunostinte program saga. Asiguram transport de la Colentina; (0724.356.260 platinambalaje@gmail.com 911. Fata tanara la florarie Piata Romana, cu/ fara experienta, salariu bun, program flexibil; (0722.291.499 912. Femei curatenie, Firma specializata

privata, sector 3, zona Titan; (0720.371.206

de cofetarie situat in Com Dobroesti (zona Cora Pantelimon). Conditii de munca deosebite, carte de munca, program de lucru 10-18. Relatii la tel; 1.500 L; (0729.964.457/ 021.255.59.61 cofetaria_anira@yahoo.com 940. Femeie de serviciu pentru o scara

angajeaza asocatie de proprietari Piata Romana; (0741.251.678

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

941. Femeie de serviciu pentru salon infrumusetare zonele Mihalache si Militari, program L-S 7.30-14.30, salariu 1.300 Lei, contract de munca 8 ore; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com

913. Femei de serviciu pentru fab-

942. Femeie de serviciu pentru societate

rica productie alimentara, sector 6; (0732.672.654 914. Femei de serviciu. SC Meda Prod

98 SA angajeaza femei de serviciu in domeniu industrial (industrie alimentara) fara cazier juridicar, disponibilitate de a lucra in ture. Informatii la tel. (021.256.11.90 915. Femei de serviciu. SC Meda Prod

98 SA angajeaza femei de serviciu in domeniu industrial (industrie alimentara) fara cazier juridicar, disponibilitate de a lucra in ture. Informatii la tel.; (021.256.11.90

950. Femeie de serviciu interna, externa Cautam femeie de serviciu interna/ externa, iubitoare de animale, avem un catel si doi motani. Zona centrala, in Bucuresti, pentru ingrijire batran barbat la pat, purtator de pampers, 2.000 L; (0730.027.249 951. Femeie de serviciu pentru blocuri,

angajam femeie de serviciu pentru blocuri. Zona Auchan Militari. Salariu atractiv platit la timp), 1903 ron net format din : 1488 ron in cont + 315 ron bonuri de masa + 100 lei bonus de sarbatori; 1.903 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 952. Femeie de serviciu pentru gradinita

particulara sector 2 zona Baicului, doamna harnica, serioasa, blanda, pentru a asigura curatenia in gradinita (0720.207.772

953. Femeie de serviciu pentru scari de bloc firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femei pentru curatenie la scari de bloc in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Salariu 1200 lei si carte de munca; 1.200 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 954. Femeie de serviciu pentru scari de

bloc, firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza in toate sectoarele din Bucuresti. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil; 1.400 L; (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro 955. Femeie de serviciu pentru scoala particulara, persoane cu experienta in curatenie. Program 5 zile/ saptamana, de luni pana vineri, in 2 ture. Se asigura contract de munca si uniforma de lucru (0733.689.471 monica.badea@avenor.ro 956. Femeie de serviciu scoala particu-

lara scoala particulara – Voluntari/ soseaua andronache, in apropiere de Calea Ferata. Persoana punctuala, cinstita, harnica, atenta la detalii. conditii deosebite. detalii la telefon; (0757.077.650 office@optimaedu.ro 957. Femeie de serviciu si la vase Restaurant din sector 2 angajeaza Femeie de servici si la vase. Se ofera: salariu atractiv, tips, masa, transport asigurat. Rugam seriozitate. (0766.871.277/ 0721.076.016 contact@conacul-nobil.ro 958. Femeie de serviciu si vase Restaurant Berestroika angajeaza femeie de serviciu si vase; (0721.100.000 office@berestroika.com 959. Femeie de serviciu, 8.00-16.00

Plevnei, 16.00- 22.00 Victoriei; (0722.388.878

960. Femeie de serviciu, angajam pentru

centru de mobila. Rugam seriozitate. (021.413.71.43

961. Femeie de serviciu, locatie incinta

Faur (0755.212.121 office@regencycompany.ro

962. Femeie de serviciu, restaurant La

963. Femeie de serviciu, Titan Mar angajeaza pentru cladire birouri vis-a-vis de Carrefour Militari. Beneficii: contract de munca, salariu si bonuri de masa, decont transport, seriozitate. (0799.902.956 diana.onofrei@titanmar.ro

productie alimentara sector 6. Informatii la tel. (0732.672.654

944. Femeie de serviciu sala de sport angajeaza. Contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la tel. (021.316.09.62 945. Femeie de serviciu -Sun Plaza

946. Femeie de serviciu Bucuresti/Piata

(ite) cu sau fara experienta angajez urgent. (0722.912.671

949. Femeie de serviciu in zona Unirii, Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Unirii. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv ture de noapte; (0758.870.000

943. Femeie de serviciu pt. fabrica

917. Femei la vase pentru bistro central,

918. Femei pentru bucatarie, picoli

948. Femeie de serviciu in zona Drumul Taberei, Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv de noapte (0756.141.444

Cocosatu, angajeaza femeie de serviciu, detalii la interviu programat la numarul afisat; (021.232.87.96/ 0736.445.737 office@lacocosatu.ro

rant, sector 2, langa Gara Obor, strada Baicului nr. 66; (0788.111.898/ 0720.579.689 program de lucru la tura, posturi disponibile 2, oferim contract de munca pe durata nedeterminata si salariu atractiv. Programari interviu; (0720.897.833

Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Diham. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program in ture, inclusiv de noapte, (0753.015.747/ 0747.579.741 andreea.alexandru@winbetcasino.ro

comerciala ce isi desfasoara activitatea in industria alimentara. Salariu atractiv. Relatii între orele 10.00-16.00. (0769.961.624

(birouri)Big Berceni Stericycle Romania, Sun Plaza (Big Berceni), angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie birouri. Contract perioada nedeterminata, salariul la timp(1500 lei in mana+tichete 200 lei), program 8 ore/zi L-V 1.700 L; (0741.035.679

916. Femei la vase pentru restau-

947. Femeie de serviciu in zona Diham,

Presei Libere firma internationala de curatenie cautam ingrijitoare cladiri/femeie de serviciu pentru Bucuresti (zona Piata Presei Libere), contract pe perioada nedeterminata, program de 8 ore, tura de noapte; (0756.011.988 k.monda@markas.ro

964. Femeie de serviciu, personal curatat legume angajam femeie de serviciu, personal pentru curatenie si curatat legume; (021.444.23.23 965. Femeie de serviciu, sediu zona Baneasa, lantul de optica medicala OPTIblu cauta femeie de serviciu pentru sediul de birouri din zona Baneasa. Program luni-vineri 12,00-20,00, contract perioada nedeterminata, salariu 1200 lei+bonuri de masa. (0733.770.542 966. Femeie de serviciu. Gradinita paric-

ulara angajeaza femeie pentru curatenie, persoana curata, corecta, punctuala, care isi doreste sa faca parte dintr-o echipa tanara, (0762.614.156 andreea.dumitru@karinkids.ro

919. Femei pentru postul de femeie de serviciu pentru sala fitness zona Piata Sudului, 1.200-1.400 lei; (0767.840.159 920. Femei si barbati pentru activi-

tati specifice centrelor de afaceri, pentru firma de curatenie. Salariul minim pe economie, bonuri de masa si alte avantaje; (0755.052.707 921. Femei. Firma curatenie angajam femei pt. curatenie blocuri, in toate sectoarele din Bucuresti, program flexibil, salarii atractive; (0720.249.870 922. Femeie curatenie si vase in unitate

tip fast food. O masa pe zi, program 8 ore. Varsta maxima 45 ani. (0762.570.925 923. Femeie curatenie pentru benzinaria

Mol Otopeni, decontam transportul. (0723.233.448 bicamarian@yahoo.com 924. Femeie curatenie pentru studio videochat, 1.500 L; (0786.513.007

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1016. Floraria Latina angajeaza design-

er floral, personal cu experienta in domeniul decoratiunilor pentru evenimente, in functie de experienta si creativitate oferim salariu atractiv, posibilitate auto daca se detine permis de conducere 2.000 L; (0769.606.612 florarialatina@gmail.com 1017. Florist, decorator floral Floraria Trixperience este in cautarea unei persoane creative, cu simt artistic dezvoltat si disponibilitate full-time. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Contact: George Garea - 0766538667 (0766.538.667 gareageorgegabriel@gmail.com 1018. Fornetti vanzatoare sector 6

Pacii, Grozavesti, 2 posturi: A) 1zi + 1zi libera, 6-19,30 + 2 samb/ luna. B) 4.0012.00 luni-vineri, +1 samb/ luna. Dum inchis ambele ture. Pachet salarial 2.100 lei/ net, bonificatii, comision, carte munca incluse, 2.100 L; (0757.138.771 1019. Frezor si strungar CNC relatii la

telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

967. Femeie fara experienta Pizzerie sect. 2 cu livrare la domiciliu angajeaza femeie fara experienta pt. ajutor in bucatarie; (0724.598.402 vlada_daniela@yahoo.com 968. Femeie in bucatarie pentru firma

991. Femeie serviciu Laborator cofetarie

artizanala angajam femeie de serviciu. Salariu net 2000 de Ron, bonusuri. Atributii vasele si curatenia generala. 2.000 L; (0746.299.996/ 0760.504.055 bria.codrut@gmail.com

catering, program 06-14.00, sector 6, salariu 1500 lei. 1.500 L; (0773.876.458

992. Femeie serviciu pentru scari de

969. Femeie ingrijire doamna 79 ani, sanatoasa plus menaj, sector 4, program 9-14, conditii bune, salariu motivant, tel./sms seara; (0730.138.036

993. Femeie serviciu si vase, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

FEMEIE INTERNA, 15 ZILE PE LUNA, PENTRU DOAMNA DE 91 ANI LA PAT. SALA PALATULUI, 1.200 L; (0733.012.731

970.

971. Femeie intretinere, asistenta cabinet dentar in zona Titan, 8 ore zilnic, program luni-vineri, salariu 1300-1500 lei net (in mana). Preferabil domiciliul in sect. 2 sau sect. 3 1.500 L; (0722.556.477 972. Femeie la curatenie Restaurant sit-

uat in sectorul 2 zona strada Ziduri Mosi, B-dul Pantelimon angajeaza femeie la curatenie program de doar 3 ore / zi de la 8 - 11 sau 9 - 12 salariu 800 ron / luna; (0765.922.428 973. Femeie la spalat vase Restaurant situat in zona Piata Romana, angajeaza femeie la spalat vase, oferim contract de munca, 2 mese gratis, transport decontat 300 lei, program 2/2 sau 5/2, salariul net 1.700 lei plus tips. 1.700 L; (0732.003.053 info@cafeverona.ro 974. Femeie la spalat vase, femeie la curatenie, Scala Food, angajeaza femeie la spalat vase si curatenie, persoana curata, corecta, punctuala, care isi doreste sa faca parte dintr-o echipa tanara. Program de luni - vineri 07-18, salariu net 1.800 Lei 1.800 L; (0767.682.602 evolution_1960@yahoo.com 975. Femeie la vase angajam pentru

restaurant. Detalii la telefon; (0723.393.083/ 0765.723.733

976. Femeie la vase pentru restaurant. Detalii la telefon; (0722.718.831 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 977. Femeie la vase Restaurant Elena, sector 5 angajam femeie la vase. 1.800 L; (0745.009.700 978. Femeie la vase restaurant Refugiu angajeaza femeie la vase si ajutor bucatar. Oferim salariu convenabil, tips si carte de munca. Sector 2 Bucuresti. Zona Ghica Tei; (0727.626.981 979. Femeie la vase, laborator cofetarie,

str. Domnita Anastasia nr. 5, sambataduminica liber; (0722.558.062

980. Femeie la vase, restaurant Refugiu

angajeaza femeie la vase si ajutor de bucatar in zona Lacul Tei, sector 2. Carte de munca, salariu convenabil plus tips; (0727.626.981

981. Femeie la vase, restaurant zona 1 Mai, program 2 zile cu 2 zile. Salariu motivant, contract de munca, tips, doua mese asigurate pe zi, (0760.288.882 982. Femeie la vase, restaurantul Cher-

hanaua Ancora angajeaza femeie la vase. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com 983. Femeie la vase, angajam pentru

restaurant in sectorul 2. Oferim salariu atractiv, carte de munca, masa; (0721.381.891

984. Femeie la vase. Restaurant cu spe-

cific international situat in piata Romana cauta femeie la vase, salariu atractiv, transport asigurat; (0723.909.534 dragos.neacsu@journey-pub.ro

985. Femeie lucrator bucatarie si fata pentru lucrator comercial in conditii avantajoase pentru fast-food in Mall San Plaza Berceni, Piata Sudului. (0754.807.220 b.beak2010@yahoo.com 986. Femeie pensionara curatenie Resita, firma de curatenie angajeaza personal feminin (pensionara sau cu certificat de handicap) pentru curatenie in Resita. Program de 2 ore pe zi de luni pana vineri (0751.193.866/ 031.438.08.42 987. Femeie pentru curatenie intr-o

cladire de birouri. Program L-S, salariu fix+ bonuri de masa. Detalii la tel. (0761.247.825

bloc in Bucuresti (0762.847.801/ 0728.195.520

994. Femeie serviciu, Restaurant Haute

Pepper angajeaza femeie de serviciu (curatenie, vase, legume). Program 1 cu 1, salariu atractiv, bonusuri, contract de munca, transport, masa. Salariul se discuta la interviu; (0724.153.161 995. Femeie vase, barman, picol pt.

restaurant; (0785.225.000

996. Femeie vase/curatenie-cafenea.

Grand Cafe Van Gogh angajeaza femeie la vase si curatenie. Salariu motivant si bonuri de masa. Mai multe detalii la telefon sau puteti veni la cafenea pentru interviu intre orele 9.00-16.00; (0770.117.279 jobs@vangogh.ro 997. Fete la bucatarie. SC Kebap Shop

1022. Frizer Salon sector 4 angajeaza cu

salariu fix plus bonus de performanta frizer pentru tunsori moderne, care sa stie sa lucreze cu briciul, 1.500 L; (0726.731.232 alexandra.tapus13@gmail.com 1023. Frizer cu experienta pentru salon

cu vad comercial, de urgenta, sector 6; (0723.259.624/ 0762.285.624

1042. Gestionar depozit Pentru depozit-

ul Simplex situat din Soseaua Chitilei: persoana onesta si punctuala; sa dea dovada de seriozitate fata de munca; fara cazier. Se implica active in activitatile specifice de gestiune. 2.200 L; (0747.396.923 1043. Gestionar depozit in Faur, Pante-

limon, sec. 3, Firma deseuri reciclabile cauta gestionar cu experienta. Program L-V 8ore/ zi. Salariu 2400 lei net. Locatie Faur Pantelimon (sector 3). Contact tel. sau hr@twmanagement.ro (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 1044. Gestionar depozit si administrator

cladire obligatoriu permis cat. B, receptie marfa si gestionare depozit, transport diverse marfuri cu auto firma, administrare cladire/curte sediu,alte sarcini de activitate zilnica (0723.757.757 loredana.rambet@yahoo.com 1045. Gestionar in Popesti Leordeni Baduc SA angajeaza gestionar, de preferat absolvent liceu economic, experienta minim 3 ani, cunoasterea obligatiilor gestionarilor conform legii; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1046. Gestionar piese Reprezentanta

service camioane si remorci angajam gestionar. Cerinte: bacalaureat, cunostinte PC si seriozitate. Oferim conditii bune de lucru, venit atractiv, zona Preciziei. Va rugam CV pe email, 2.400 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1024. Frizer cu experienta minim 1 an, salariu atractiv 1500 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, salon de 13 ani, minim de clienti 20/zi, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 1.500 L; (0724.357.422

1047. Gestionar, ajutor gestionar anga-

1025. Frizer profesionist, angajam pentru

pariuri sportive pe sos. Chitilei sec 1. Salariul atractiv; (0766.400.634 mariana.vorotniac@gmail.com

frizerie, zona Drumul Taberei; (0723.979.455

jam urgent pentru depozit. Salariu net: 2300 - 1700 Ron, Tichete de masa 300 Ron. Program 8 ore/ L-V/ 09.00-17.30. Locatie sector 6/ Militari.Detalii la telefon 2.300 L; (0737.814.574 1048. Get’s Bet angajeaza fata, baiat

1063. Hostess restaurant vino sa lucram

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de email, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1064. Hotel Novotel angajeaza camerista. Oferim salariu atractiv, o masa calda/ zi, program de lucru 8 ore/zi. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la nr. de tel. de luni pana vineri in intervalul orar 09.00- 17.30; (0747.284.805 1065. Hotel Ramada North-Bucuresti (zona Pasaj Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu) angajeaza personal curatenie spatii exterioare- hotel. Oferim 1500 lei, masa calda in cantina proprie, cazare daca este cazul. Pentru programari interviuri sunati la tel. sau transmiteti CV la email; (021.407.52.35 resurse.umane@ramadanorth.ro

1066. Hotel restaurant Zava Bucuresti, sector 2, Str. Stefan Mihaileanu nr. 21 angajeaza lacatus, sudor, muncitor necalificat. Nu se lucreaza pe santier; (0744.373.025

1083. Infirmiera Efectueza curatenia incaperilor si a suprafetelor de lucru. Executa operatiile de dezinfectie, acorda ingrijirile de igiena pacientilor, (0736.633.690 alina.irianu@gralmedical.ro

1085. Infirmiera, igrijitoare, angajam infirmiera sau ingrijitoare pentru camin de batrani, salariu intre 1800 si 2000, masa de pranz si cazare pentru persoanele din provincie. Zona Pipera, program intern, rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

1107. Ingrijitoare Centru de zi pentru copii cauta persoana serioasa, muncitoare pentru curatenie. Program de lucru de luni pana vineri de la 08:00 la 18.00. Relatii la tel. de L-V, in intervalul 9-17. (0742.098.908 casasfiosif@mailbox.ro

1069. Hotel restaurant Zava Bucuresti, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza receptionere/ receptioneri, sef receptie pentru hotel, aspect fizic placut, obligatoriu cunoscatori limba engleza avansat (scris, citit, vorbit). Salariu cel mai bun de pe piata; (0744.373.025/ 0754.033.335

1086. Infirmiera, ingrijitoare batrani, contract munca camin de batrani Sectorul 1 (Bucurestii Noi-Pajura) angajeaza infirmiere si ingrijitoare batrani cu sau fara experienta. Se asigura masa; (0722.306.974/ 0722.601.148

1068. Hotel restaurant Zava Bucuresti,

1070. Hotel spa 5 stele cauta ospatar, ajutor bucatar, camerista, ingrijitor spatii hoteliere, receptioner spa. CV la: (0725.827.216 a.dobrescu@dobexpert.ro

1087. Infirmiera. Cursuri autorizate servant pompier, sudor electric, agent securitate, tamplar, infirmiera, brutar, frizer, coafor, bucatar, agent vanzari, contabil, agent de turism, lucrator in structuri pentru constructii, ghid nation (0736.055.940

1089. Infirmiere camin persoane varst-

Colentina. Relatii la nr. tel.: (0737.201.216

nice, angajam personal cu experienta pentru ingrijire varstnici. Zona Popesti Leordeni, transport maxi taxi sau RATB Pta Sudului/ IRA-10 minute. Carte munca, program de zi salariu atractiv. (0731.425.153 fundatiasfantulpetru@yahoo.com

1000. Fete preluari comenzi tele-

1090. Infirmiere pentru camin de

999. Fete pentru market - macelarie in

fonice pentru Socului Kebap, salariu avantajos +tips (0764.673.064

batrani privat, in Popesti Leordeni; (0740.678.694

1091. Infirmiere si ingrijitoare, angajam

1001. Fete pt vanzare inghetata Heras-

infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona Pipera, Bucuresti. Salariu între 1800-2000 ron. Oferim cazare si masa de praz gratuit?, carte de munca, rog seriozitate, (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

trau, salariu 1800 ron, 1.800 L; (0756.243.744 cirlancristinamaria@yahoo.com 1002. Fete pt vanzare inghetata, salariu mare Angajez fete pentru inghetata, zona Herastrau, salariu motivant, program flexibil. Rog seriozitate maxima. Varsta cuprinsa intre 19-25 ani. Contact. 1 L; (0756.243.744 cirlancristinamaria@yahoo.com

1092. Infirmiere, camin de batrani angajeaza infirmiere si asistente medicale, cu carte de munca, rugam seriozitate, zona Voluntari. (0762.077.838 1093. Infirmiere, ingrijitoare batrani pentru camin Colosseum, camin batrani, sect. 5, Bucuresti. Oferim salariu motivant, program in ture 24/48, contract de munca. Detalii la tel. Virgil Patulea. (0722.266.143 colosseum.camin@yahoo.com

1003. Fete servire linie autoservire

Baneasa angajam fete cu sau fara experienta amabile si comunicative ! Program de luni pana vineri 8 - 16. Interviu cladirea S Park str Tipografilor langa Casa Presei Libere. (0726.829.502

1094. Infirmiere, ingrijitoare varstnici

1004. Fete si baieti fara experienta pen-

angajam la caminul de batrani Sf Dumitru din Pipera, Voluntari. Salariu pornind de la 2000 Lei pe luna plus cazare si masa 2.000 L; (0758.074.440 caminulsfdumitru@gmail.com

tru shaorma. Femei pentru bucatarie (legume), sector 1, Piata Chibrit; (0762.205.001 1005. Fete si baieti pentru postul de operator (slot attendant) pentru sala jocuri de noroc, 1.300-1.500 lei, (0767.840.159 office.maximeet@yahoo.ro

1095. Infirmiere- menajere nefumatoare

pentru clinica medicala. Detalii la tel. 2.500 L; (0745.338.757

1096. Inginer constructor atestat RTE,

1006. Fete si baieti pentru productie, fab-

1007. Fete, baieti pentru distributie pli-

ante Bucuresti. Rog seriozitate; (0724.416.122 1008. Fete, cupluri online, salariu fix, fara

target +comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat; 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

cauta frizer/ frizerita cu experienta. Salon situat in sector 4. Detalii la nr. (0721.709.388

1027. Frizeri pentru salon copii, angajez frizer/ frizerita cu experienta pentru salon copii in zona Popesti -Leordeni. Ofer: carte de munca, salariu atractiv plus bonificatiiRog seriozitate; (0733.619.653 1028. Frizeri/ frizerite, salariu fix 2.200 ron/ 15 zile, pentru zonele: Drumul Taberei- Piata Moghioros, RahovaSebastian, Diham- bd. Chisinau. Detalii la tel. (0731.955.755

1009. Fete. Firma de curatenie angajeaza fete pt. scari de bloc, zona Fundeni si pt. curatenie dupa constructor, zona Rahova. Relatii la tel.; (0787.597.035

1029. Frizerita pensionara pentru salon situat in Drumul Taberei. Mai multe detalii la nr tel., dna Mioara (0744.496.777 ioana.bota91@gmail.com

1010. Fete. Loc de joaca angajeaza fete.

1030. Frizerita, coafeza, salon situat vis

Detalii la tel. (0784.141.434

1011. Fierar si dulgheri cu experienta,

pentru firma de constructii din Bucuresti (0731.010.457 1012. Fierari betonisti si muncitori necal-

ificati pentru initiere fierar pentru santier in Bucuresti, exclus echipe; (0721.235.960/ 0761.731.260

989. Femeie pentru lenjerie si curatenie restaurant zona Casin angajeaza femeie pentru lenjerie - lenjereasa (calcat-spalatuscat-imbracat mese si scaune) si femeie la curatenie si vase. Se ofera salariu intre 2000 si 3000 lei; 100 L; (0746.102.015 veronicanitu07@gmail.com

a vis de Plaza din sect. 6 angajeaza coafeza-frizerita, cosmeticiana, manichiurista; (0723.329.376 vlasceni@yahoo.com

1031. Frizerita, coafeza, manichiurista,

urgent pentru salon deschis de 18 ani in sectorul 4, portofoliu mare de clienti, carte de munca 8 ore. program l v 8-20, s 8-18, d 8-13, 1 zi cu 1 zi. (0765.238.278 Anisiavulpoiu@yahoo.com

1049. Gipsari pentru lucrari in Bucuresti.

Salarii intre 140 si 160 lei pe zi. Contract de munca, program de 9 ore/zi, plata la 2 saptamani. Pentru detalii sau angajare sunati la numarul; 16 L; (0744.562.121 office@admagrup.ro 1050. Global Transport and Logistics DSV angajeaza pentru depozitele din MIlitari: lucrator depozit, gestionar si stivuitorist. Oferim: salariu atractiv si bonuri de masa, ore suplimentare platite, contract de munca pe durata nedeterminata, program de lucru 8 ore de luni pana vineri in doua schimburi, transport asigurat de la statia de metrou Pacii, Bucuresti si din judetele Ilfov, Griugiu, Teleorman. Puteti depune CV-ul la email. Relatii suplimentare la tel. (021.431.31.10/ 0752.028.465 dan.ion@ro.dsv.com 1051. GO.Bet casa de pariuri angajeaza

operator; (0736.382.345

Grataragii (4) pentru gratar carbuni, sector 2, procent la fiecare produs, salariu atractiv platit la sfarsitul zilei, asiguram si cazare, femei vase; (0740.665.577 1052.

1032. G4S angajeaza agenti securitate 1900-2300 lei. Angajam agenti paza, cu sau fara experienta, plata 8,5 lei pe ora, carte de munca, avem posturi disponibile in sect 2, sect 3, sect 4. Pentru interviu sunati. 2.300 L; (0770.591.507 daniel.visan@ro.g4s.com

1053. Grataragiu / transator firma de catering angajeaza grataragiu / transator cu carte de munca , program de lucru ora 08.00 / 19.00, 5 zile pe saptamana , 110 lei / zi. Va rog seriozitate. Multumesc (0721.531.124 barmifood@gmail.com

sef linie Firma confectii textile din Bucuresti, zona Rahova angajam sef linie. Salariu atractiv, bonusuri de performanta, bonuri de masa.

1033. Ganesha Caffe angajam ajutor bar

1054. Grataragiu cu experienta angajez

1015. Fizioterapeut, kinetoterapeut si

1034. Ganesha Caffe angajam bucatar

4305 ron. Salariu net 3003 ron. Salariu net cuprinde: 2588 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun 4.479 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1014. Firma confectii textile angajeaza

maseur cu experienta minima de 2 ani pentru clinica privata de recuperare medicala. Pentru CV-uri mail: (0770.283.239 office@recukinetic.ro

salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71-73, sector 2, (0766.699.015

grataragiu cu experienta in sectorul 1. Salariu 150 lei /tura de zi, 4.500 L; (0751.146.662

1055. Grataragiu cu experienta in sec-

sectia rece salariu fix, tips. Adresa str. Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2, Bucuresti. www.ganeshacaffe.ro; (0766.699.015

torul 1. Salariu 120-150 lei / tura de zi. Program de luini-vineri, sambata si duminica liber. Pot oferi si cazare, 150 L; (0751.146.662

1035. Ganesha Caffe angajam narghilist salariu fix + tips. Adresa: Barbu Vacarescu, nr. 71, sector 2. www.ganeshacaffe.ro; (0766.699.015

1056. Grataragiu, bucatareasa si ajutor de bucatar, cu experienta, pentru restaurant fast food, catering, situat in Berceni; (0762.348.084

1036. Garkony Studio SRL produca-

toare incaltaminte dama, angajeaza tras talpuit manual. Salariu motivant. Bucuresti sos. Iancului 46 (metrou Iancului). Tel. (0735.829.909 1037. Gastropub Energiea cauta ospatari, Energiea (6 ani pe piata) cauta colegi de sala, ospatari, cu experienta, program de lucru flexibil, bonuri, salariu, tips, decont taxi, mediu tanar de lucru, contract de munca, doar CV pe mail. alin@energiea.ro 1038. Gestionar pentru magazin de lux

cu decuratiuni interioare (perdele si draperii), salariu si conditii deosebite 3.000 L; (07222644627 eurotextil@libero.it

1039. Gestionar pentru societate din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice/industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1057. Grataragiu, casiera, ospatari

si ajutor pizzar pt. pizzerie in sect. 4; (0731.333.405

1058. Guvernanta hotel (sefa cameriste) angajeaza Hotel Capsa. Va asteptam zilnic in receptia hotelului pentru interviu. (0757.645.737 1059. Hidroizolatori pentru exe-

cutare lucrarilor de hidroizolatie angajeaza firma de hidroizolatii; (0768.696.168 1060. Hidroizolatori, muncitori necalificati, sef lucrari (avantaj permis) angajeaza cu carte de munca societate comerciala; (0799.869.100 1061. Hostess Restaurantul Cherhanaua Ancora, situat in parcul Herastrau, angajeaza hostess. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

urgent, 1.800 L; (021.310.74.03

1106. Ingrijire batrina paralizata Per-

sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza persoana pentru pregatirea micului dejun, program 6,45-11,00, salariu net 1.000 L; (0744.373.025/ 0754.033.335

sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21, angajeaza camerista, program 4 ore; (0744.373.025/ 0754.033.335

Angajam infirmiera pentru camin de batrani Bragadiru, Ilfov. Cautam o persoana serioasa, muncitoare Se asigura salariu, contract de munca si masa. Detalii suplimentare la telefon; (0727.850.017

1088. Infirmiere pentru camin de batrani, situat in localitatea Afumati jud. Ilfov; (0721.317.275 atractivartconstruct@gmail.com

1026. Frizer/ frizerita Criss Beauty Studio

luna, 2.200 L; (021.310.74.03

1105. Ingrijire batrana, zona centrala,

soana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com

1067. Hotel restaurant Zava Bucuresti,

masina, angajez fete la cusut masa+ masina. Ofer Salarul atractiv. Lucru permanent. Conditii de lucru excelent. Detalii la telefon; (0724.444.272 houseart68@yahoo.com

rica articole hartie zona Oras Pantelimon angajeaza fete si baieti pentru productie; (0747.066.614 office@ariapaer.ro

1104. Ingrijire batran, intern, salariu/

1084. Infirmiera camin de batrani.

998. Fete la cusut incaltaminte masa +

988. Femeie pentru curatenie in Timisoara Firma de curatenie angajeaza femeie pentru curatenie in Timisoara. Programul este de luni pana vineri de 8 ore/zi. Salariu fix, contract de munca din prima zi, tichete de masa, transport. (0751.193.866/ 031.438.08.42

Bucuresti; (0731.339.505

1021. Frigotehnisti, electricieni, lacatusi pentru Bucuresti si Ilfov, program de lucru de luni-vineri, 8h/zi, salariul fix, bonuri de masa, contract de munca perioada nedeterminata. Informatii la telefon; (0770.153.166/ 0770.274.055/ 0770.153.962 recrutare@ihres.ro

1041. Gestionar depozit gestionar depozit ,seriozitate, disciplina, se lucreaza prin coletare cca 25 kg. coletul, marfa este formata din piese de schimb, cunostiinte mecanice si prelucrare date in calculator 4500 brut, (0722.339.510 ancapirvulescunarimp@gmail.com

1062. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$-7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.950 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

SRL angajeaza urgent fete la bucatarie; (0785.244.555 kebap.shop@yahoo.com

1013. Fierari, 20 de posturi. Salariu brut

990. Femeie pentru menaj si curatenie in

1020. Frezori calificati, Dover International SRL - angajeaza frezori CNC sistem operare Heidenhein si matriteri cu experienta pentru prelucrare si fabricare stante si matrite auto si productie in presa; (0799.938.595 ionela.petre@grupodover.ro

1040. Gestionar anvelope noi si sh, Angajam gestionar anvelope cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1071. Hotelul Cota 1400 Sinaia angajeaza ospatari ajutori de ospatar, bucatari, ajutori de bucatar si muncitori necalificati in bucatarie (0749.033.356 office@hotel-cota1400.ro

contract de munca full time, salariu brut 8.232 Ron, salariu net 5098 Ron (4783 Ron + 315 Ron bonuri de masa), 100 Ron/luna bonus sarbatori, program 8-18 luni-vineri 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1072. IDENTIFICATOR piese, reprezentanta service camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta, importator piese venit atract, necesar experienta, oferim conditii bune de lucru, bd. Preciziei nr. 11, CV la email (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

1097. Inginer constructor. Salariul net 5098 ron angajez inginer constructor. Pachet salarial atractiv. Salariul brut 8232 ron. Salariul net 5098 ron este format din : 4683 ron in cont + 315 ron bonuri de masa + 100 ron bonus de sarbatori. 5.098 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1073. Identificator piese auto Importator piese camioane si remorci angajam identificator piese cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri atractive. Necesar experienta, bd. Preciziei nr. 11, CV la email, 4.000 L; (0749.102.603/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro

1098. Inginer de executie santier Firma

High Class Residence angajeaza inginer de executie pentru santierul situat pe Str. Postasului nr. 29, Bucuresti, sector 3; (0738.853.591 highclassresidence@gmail.com

1074. Identificator piese auto, angajam

pentru firma de constructii; (0724.456.182

identificator piese auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

1075. Incarcator descarcator marfa in

tipografie. Relatii la tel. (0741.179.700

1076. Incarcator descarcator pentru depozit situat in Voluntari, baieti muncitori, seriosi. Salariu bun, contract de munca, program 8 ore de luni pana vineri, sambata 4 ore; (0726.518.193 kstoffice@yahoo.com 1077. Incarcator, descarcator Baduc SA angajeaza incarcatori / descarcatori in depozitul din Popesti Leordeni; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1078. Incarcator- descarcator

angajam in zona Bolintin, Km 23 A1. Oferim conditii avantajoase de lucru, program 8 ore, contract de munca pe perioada nedeterminata, salariu fix + bonuri de masa si transport asigurat din zonele Bolintin Deal / Vale, Buturugeni, Ogrezeni, Trestieni sau din Bucuresti (zona Pacii). Ne puteti contacta la nr. (0733.460.270

1099. Inginer instalatii sanitare-termice,

1100. Inginer sef santier executie Anga-

jam inginer instalatii pentru executie in Bucuresti. Oferta salariala se discuta la interviu. Persoanele interesate sunt rugate sa ne trimita CV-ul la adresa de email; office@gemix.ro www.gemix.ro 1101. Inginer service camioane-cu expe-

rienta reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3500-6000 L, bd. Preciziei, CV la, 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 1102. Inginer, tehnician service centrale termice autorizatii si mentenanta centrale termice. Cerinte: permis conducere categoria B, spirit de echipa si receptivitate la solicitarile clientilor (021.644.13.23/ 0724.710.020 agerthermoserv@gmail.com 1103. Ingineri pentru societate de constructii. Trimiteti CV pe mail; office@alexart.ro

1108. Ingrijitoare gradinita particulara angajeaza ingrijitaore. Cerinte: persoana serioasa, responsabila, riguroasa, sa colaboreze cu colegii, sa fie vesela si zambitoare. Pachet salarial atractiv. (0733.923.263 alina@happychildrenacademy.ro 1109. Ingrijitoare pentru gradinita Iepurasul Bocanila, experienta in domeniu constituie un avantaj. Oferim pachet salarial atractiv si o masa calda zilnic; (0722.239.508 office@gradinitaiepurasulbocanila.ro 1110. Ingrijitoare si bucatareasa cu experienta angajam pentru gradinita particulara sector 6; (0735.550.500 officerorokindergarten@gmail.com 1111. Ingrijitoare animale pentru ferma vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi; (0724.872.186 1112. Ingrijitoare bolnav, casa intern, cazare, ingrijitoare pentru sotie (63 ani, la pat) bolnava si treburile casnice necesare familiei, menaj, etc. 2.500 L; (0744.594.505 sivercristi@yahoo.com 1113. Ingrijitoare copii gradinita privata situata in zona Baneasa, angajeaza ingrijitoare copii. Mijloc de transport metrou Straulesti, autobuz - 205; (0748.288.899 Contact@gradinitaluimatei.ro

Ingrijitoare copii pentru gradinita particulara zona Academia Militara Panduri; (0722.205.243/ 0746.043.700

1114.

1115. Ingrijitoare copii, menajera pt. gradinita particulara din Stefanestii de Jos - Cosmopolis, angajam ingrijitoare copii sau menajera, program 8 ore. Salariu atractiv (0720.046.557/ 0720.046.557 1116. Ingrijitoare gradinita urgent pen-

tru gradinita privata, Bucuresti, sector 1, zona Domenii.Program 8 ore, de luni pana vineri, salariu fix, carte de munca. Relatii la tel., (0729.743.382 1117. Ingrijitoare pentru gradinita par-

ticulara, urgent Gradinita si after school din sectorul 1 angajeaza urgent 2 ingrijitoare (program 7-14/12-19), 1 asistenta(program 8-13), 1 profesor limba engleza (program 16-19), 1 educatoare cu experienta, (0766.358.352 patrut1961@gmail.com 1118. Ingrijitoare si asistenta medicala,

angajam pentru gradinita particulara Bucuresti, pentru detalii sunati la tel. (0733.003.300 gradinitadegetica01@gmail.com 1119. Ingrijitoare si femeie la curatenie pentru fundatie pt. persoane cu dizabilitati; (0726.622.439/ 0727.805.011 1120. Ingrijitoare, angajeaza gradinita

particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timisoara; (0720.222.200/ 0723.165.653 1121. Ingrijitoare, Scoala Primara, sec-

tor 6, angajeaza ingrijitoare si personal curatenie. (0761.880.643 secretariat@king-george.ro 1122. Ingrijitoare, infirmiera, angajez

ingrijitoare, infirmiera pentru camin de batrani in Bucuresti sector 1. O saptamana se lucreaza si o saptamana libera. Oferim cazare, 3 mese pe zi, contract de munca si salariu 1900 ron. (0729.680.084 1123. Ingrijitoare/ infirmiera pentru

Caminul- pensiune (nu camin- spital) de batrani al Bisericii Precupetii Vechi, cu sediul in zona centrala (intersectia str. Eminescu cu Precupetii Vechi, langa Piata Gemeni), de preferinta cu experienta in ingrijirea persoanelor varstnice- anunt valabil numai pentru Bucuresti si zonele limitrofe. Carte de munca, bonus pentru ore suplimentare, 3 mese gratis pe zi asigurate si alte beneficii. Tel. intre orele 8.30- 19.30. Doriti un loc de munca linistit sisigur? Aplicati pentru caminulpensiune; (0723.911.161 1124. Ingrijitor angajez ingrijitor, pensi-

une canina, program 8 ore, luni-vineri, salariu 1.400 lei net, negociabil, cartier Militari; (0771.118.064

1079. Incarcator-descarcator, angajam incarcator-descarcator bagaje, marfa, posta in si din aeronava in Aeroportul Otopeni. Program de lucru in ture. Venit net 2000 lei(+ bonuri masa incluse). Conditii de munca bune, stabilite, avansare; (0372.462.014 laura.urda@globeground.ro 1080. Incarcator-descarcator, anga-

jam incarcatori-descarcatori bagaje, marfa(cargo), posta in si din aeronava in Aeroportul Henri Coanda. program de lucru in ture.Salariul 1415 lei+sporuri si bonuri masa; (0372.462.014 laura.urda@globeground.ro

1081. Incarcator/descarcator pt. firma distributiem oras Pantelimon Ilfov. Salariu dupa perioada de proba 2000 lei, inclusiv bonuri de masa, 2.000 L; (0731.038.011 1082. Infirmiera angajam pentru

camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1177. Instalatori si necalificati instalatii termice sanitare si scurgeri, santiere in Bucuresti angajam cu contract de munca legal, 8 ore de lucru, 2.400 L; (0733.788.523 1178. Instalatori si necalificati pentru lucrari in Bucuresti, cu contract de munca legal 8 ore de lucru luni-vineri, salariul atractiv, pentru oameni seriosi, nu cu plata la sfarsitul zilei (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 1179. Instalatori si sudori, salariu moti-

angajez o persoana serioasa sau o familie pentru a avea grija de o ferma. Ofer cazare, salariu atractiv, seriozitate si sprijin. Colaborez cu persoane serioase si muncitoare. (0722.359.487/ 0723.564.685

postul presupune instalarea sistemelor de panouri solare pentru apa calda menajera/instalatii panouri solare. Beneficii: salariu avantajos, diurna, cazare in Bucuresti. Telefon: (0725.576.512/ 0757.118.431 financiar@voltech.ro

1126. Ingrijitor adapost de caini langa Bucuresti comuna Petrachioia, care sa locuiasca in adapost permanent, iubitor al animalelor, serios, muncitor, nealcoolic. Salariul 2.000 lei/luna. 2.000 L; (0728.213.939 sorinconstantin_ro@yahoo.com

1150. Instalator termice si sanitare. SC

1127. Ingrijitor cai cautam doi ingrijitori

pentru caii asociatiei. Obligatoriu persoane iubitoare de animale si harnice, cerem si oferim seriozitate maxima. Se poate asigura cazare. 1.700 L; (0766.745.830/ 0737.946.109 savethehorsesromania@gmail.com 1128. Ingrijitor cai in comuna Branesti

judet Ilfov. Salariu atractiv si pot asigura si cazarea. Mai multe detalii la telefon (0731.298.928 costinbonciu@gmail.com 1129. Ingrijitor spatii exterioare, parcare

RIN Grand Hotel cauta persoana muncitoare si serioasa pentru efectuarea curateniei in parcare, in toate spatiile exterioare ale hotelului, colectarea gunoiului, precum si ingrijirea spatiilor verzi. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1130. Ingrijitor spatii verzi cautam femei

pentru curatenie in parcuri, activitatea se desfasoara in sectorul 6, oferim salariul de 1.500 ron + bonuri de masa, contract de munca pe perioada nedeterminata, se lucreaza 12. (0744.476.094 office@mbc-construct.ro 1131. Insotitor transport urban persoana cu dizabilitati angajam insotitor transport urban persoana cu dizabilitati locomotorii in Bucuresti part time sau full time pe masina special adaptata. Preferabil experienta in lucru cu persoanele cu dizabilitati. (0757.378.278 office@restart.org.ro 1132. Inspector itp clasa III-A, certificat

atestare profesionala clasele I, II, III sau atestare RAR. Exprienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti cu auto firma. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

Util Instal 96 SRL angajeaza instalator termice si sanitare, posesor de permis conducator auto categoria B si nu numai cazier curat.Angajeaza ?i ucenic calificare la locul de munca (seriozitate ) (0744.500.595 util_instal96@yahoo.com

1203. Lacatus in Bucuresti, vrei sa faci

1182. Instalatori, ajutor de instalator si

1205. Lacatus mecanic/electromecanic -

Firma de instalatii din Bucuresti recruteaza personal calificat in domeniul instalatiilor sanitar, termice, electrice si ventilatii. posturi de electricieni si sudori lucrari si in tara, 3.000 L; (0758.503.472 office@bellemoon.ro 1184. Instalatori, lacatusi tevari pentru

1185. Instructor auto categoria B, angajez (0746.440.266/ 021.423.10.75 1186. Instructor auto Scoala de soferi

cu sediul in Bucuresti, sector 3, angajeaza instructor auto. Se ofera salariu atractiv si bonusuri in functie de performantele angajatului. (0721.129.656 atomic.drive@yahoo.com

1154. Instalator. Electromagnetica

angajeaza Instalator. Relatii la tel. (021.404.21.20

1187. Instructor auto categoria B atestati ARR, pentru scoala de soferi Soso Auto sector 5 si 6, salariu atractiv. Pentru mai multe informatii telefon (0767.838.932

1155. Instalator. Societate comerciala

1188. Instructor auto, scoala de soferi

angajeaza instalator: calificare in domeniu, disponibilitate deplasari in tara, permis conducere-B, executarea instalatiilor din PVC, PPR, PEHD etc., conexiuni echipamente (0723.732.714 office@intermak.ro

1204. Lacatus mecanic pentru statia de

1183. Instalatori, Electricieni si sudori

1152. Instalator, SC angajeaza instala-

1153. Instalator, Tinib Services angajeaza instalator, santier, deplasari in afara localitatii. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. intre 9-18; (0722.891.888

parte din echipa noastra? Esti mester iscusit si vrei sa faci parte din echipa noastra?Te asteptam cu un salariu atractiv. Societate cu traditie angajam lacatus mecanic; 2.500 L; (0766.974.760/ 0722.974.760 conta@ruady-service.ro sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri; 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com

1151. Instalator, rugam seriozitate. Per-

tor sanitar-termic calificat si necalificat. Salariu atractiv. Rog seriozitate, (0761.522.823

realizeaza mobilier din inox, lucrari de lacatuserie, lucru cu desene tehnice, intelegere desene tehnice de ansamblu si are cunostinte de asamblare diverse instalatii. 2.500 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro

persoane necalificate in domeniul instalatiilor, cu carte de munca si program de lucru de L-V (0767.390.449

lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate. www.brenneka.ro (0756.047.999/ 031.431.30.95

mis conducere constituie avantaj; (0760.903.899

de confectii metalice angajeaza lacatus confectii metalice. Oferim cazare gratuit. Relatii la nr de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1180. Instalatori si tineri ce vor sa

lucrare/ salariu in blocuri noi. (0728.302.611 1149. Instalator termice si sanitare,

1201. Lacatus confectii metalice, fabrica

1202. Lacatus confectii metalice, urgent,

1181. Instalatori termice-sanitare la

1125. INGRIJITOR ferma. Doresc sa

1200. La Fantana angajeaza ajutor sofer distributie, insoteste soferul pe traseu si il ajuta la livrarea bidoanelor cu apa (19L). Nu este necesara experienta; program de luni pana vineri. Detalii la tel. (0725.050.493/ 0732.713.290 iulia.ciocalteu@lafantana.ro

vant, firma specializata in domeniul proiectarii si executiei instalatiilor anti incendiu angajeaza instalatori si sudori cu experienta sau fara pentru proiecte in derulare. Detalii la tel., (0725.333.202 cosmin.manu@accuro.ro lucreze in meseria de instalatii sanitare si termice. Neg.; (0764.409.045

angajam pentru categoria B, salariu atractiv, sector 1 si sector 5 4.000 L; (0736.932.372/ 0727.655.990 office@activ2010.ro

Berceni se ofera: contract de munca, tichete de masa, program l-v de 8/ore sau program 12/24. se stabileste dupa interviu, venit 2.400 lei net, se cere calificare si ceva experienta de lacatus; (0768.046.333 gabriel.bratila@gmail.com 1206. Lacatus, mecanic pentru sisteme

1207. Lacatus, operator CNC Stanta

1223. Livrator mancare, Colaboram cu persoane cu masina, scuter, bicicleta sau tricicleta personale pentru livrare mancare in Bucuresti. Castiguri estimate intre 1000-2000 lei pe saptamana, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro Trumpf lacatus mecanic confectii metalice usoare dulapuri electrice, cutii metalice, asamblare repere mecanice, operator CNC stanta/abkant, zona metrou Brancoveanu, sector 4; (0726.102.308 hq@digital-telecomms.com 1208. Lacatus, sudor si muncitori necali-

ficati pentru atelier confectii metalice, locatie atelier sector 1. Asiguram si loc de cazare. (0769.157.527 fierareu@gmail.com 1209. Lacatusi confectii metalice Italia,

urgent plecare imediata, zona Treviso. Salarizare: 9 E/h + ore suplimentare. Se lucreaza in atelier. Pentru mai multe detalii tel. 1.800 {; (0761.933.918 promec.job@gmail.com

(0737.778.888

1157. Instalatori cu experienta sau incepatori, salariu avantajos, bonus de performanta contract de munca, medicina muncii. Program de lucru: luni - vineri. Fara deplasari in afara Bucurestiului; (0722.530.125 vladimir@neptuneng.ro

1134. Inspector personal-salarizare

1160. INSTALATORI sanitare, termice,

1224. Livrator mancare, colaboram cu

persoane cu masina, scuter, bicicleta sau tricicleta personale pentru livrare mancare in Bucuresti. Castiguri estimate intre 1000-2000 lei pe saptamana; 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 1225. Livrator mancare, colaboram cu persoane cu masina, scuter, bicicleta sau tricicleta personale pentru livrare mancare in Bucuresti. Castiguri estimate intre 1000-2000 lei pe saptamana; 2.500 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 1226. Livrator masina personala Companie multinationala angajeaza livrator masina persoanala, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu fix 1162 lei + 5 lei/ comanda livrata+tips, bani se primesc zilnic, media de comenzi 25-30 comenzi zilnic, 1.162 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 cariere@wisebox.ro 1227. Livrator pentru pizzerie cu livrare

la domiciliu in Bragadiru Ilfov centru. Conditii excelente de munca program flexibil. Prezenta agreabila experienta minim 2 ani ca sofer. (0723.181.146 danvatamanescu@yahoo.com

1158. Instalatori firma de constructii angajeaza instalatori pentru amenajari spatii comerciale in Bucuresti. Program lv, salariu atractiv. (0721.221.139 office@conpolroserv.ro 1159. Instalatori instalatori termice, sanitare, gazei, lucrari in Bucuresti angajam cu contract de munca legal, 8 ore de lucru. Salariu atractiv; Sunati pt mai multe informatii! (0722.311.044/ 0746.212.221 corola.instal@gmail.com

1221. Livrator mancare, colaboram cu persoane cu masina, scuter, bicicleta sau tricicleta personale pentru livrare mancare in Bucuresti. Castiguri estimate intre 1000-2000 lei pe saptamana, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 1222. Livrator mancare, colaboram cu persoane cu masina, scuter, bicicleta sau tricicleta personale pentru livrare mancare in Bucuresti. Castiguri estimate intre 1000-2000 lei pe saptamana, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

1156. Instalatori angajez;

1133. Inspector ITP, salariu 2500 lei, sector 3, metrou Anghel Saligny, detinem electrica si mecanica auto, (0722.653.393

1228. Livrator pizza si mancare restau-

rant cu livrare la domiciliu angajeaza livrator pizza si mancare. Livrator cu masina proprie. Se deconteaza benzina/motorina. Salariu atragator, carte de munca.Locatia este in Voluntari. (0722.349.548 1229. Livrator, ajutor bucatar, persoana

curatenie pentru restaurant sector 6 1 L; (0786.953.300 stefanis.badea@yahoo.com

INSPECTOR RESURSE UMANE SI SALARIZARE MINIM 3 ANI EXPERIENTA IN DOMENIU, PROGRAM FLEXIBIL, LA ALEGERE, SALARIU MOTIVANT; (0770.209.161

1161. Instalatori seriosi, cu experienta,

1231. Livratori pizzarie cu program non-

1136. Inspector resurse umane, revisal,

calificata Revisal, pontaje, salarizare, evidenta concedii, eliberare adeverinte. Program luni-vineri 10:00-18:00, salariu 3000 lei. 3.000 L; (0720.336.688 1137. Inspectori de securitate angajeaza firma de paza, cu experienta si permis de conducere si agenti securitate atestati din Bucuresti si zone limitrofe; (031.405.39.48 1138. Inspectori operativi inspectori operativi pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 2.200 lei. Telefon; 2.200 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84/ 0733.775.683 stancovici@teamguard.ro 1139. Instalator asigura mentenanta

instalatiilor din hotel: sanitare, incalzire/racire, scurgeri, canalizari, tratarea apelor (potabila, piscina), statie pompare. Contract, salariu fix, masa asigurata si bonuri de masa; (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 1140. Instalator calificati sau necalificati

dar cu experienta de minim 1 an in instalatii termico-sanitare. Oferim salariu atractiv, 2.600 L; (0762.659.849/ 0767.154.322 moise.beatrice.bea@gmail.com 1141. Instalator / electrician suntem in cautarea unor noi colegi pentru echipa Tiriac Property Services. Daca sunteti interesat asteptam CV-ul la adresa de email mihaela.ignat@tiriacltd.ro. mihaela.ignat@tiriacltd.ro 1142. Instalator carnet categoria B. Societate cu traditie in domeniul instalatilor angajeaza instalator cu carnet de conducere categoria B. Pachet salarial corelat cu rezultatele obtinute. Salariul 2.500- 3.000 lei, 3.000 L; (0722.974.760/ 0766.974.760 conta@ruady-service.ro 1143. Instalator fochist autorizat, centrala automata joasa presiune, experienta, contract de munca permanent, program 8 ore luni-vineri, pentru echipa de intretinere Expocenter hotel, Casa Presei, urgent, 1.800 L; (021.795.70.30 1144. Instalator instalatii sanitare si termice Firma de administrare de imobile angajam instalator instalatii sanitare si termice cu experienta in domeniu. (0788.321.097 blomi29@yahoo.com 1145. Instalator sanitar companie multi-

nationala angajeaza instalator sanitar pentru Bucuresti. Program L-V intre 8:00 – 17:00. Oferim conditii legale, 1800 lei net si tichete de masa; (0786.552.979 1146. Instalator sanitar cu experien??

salariu motivat, ofer cazare, permis de conducere cat.B. Bonusuri; 1 L; (0766.521.888 Ivan_adrian2007@yahoo.com

1147. Instalator sanitare, termice, cu minim 1 an experienta si muncitor necalificat. Salariu atractiv si bonusuri (0769.667.401 1148. Instalator termice sanitare, gaze, cu/fara carnet conducere cat. B, societate angajeaza urgent. Se angajeaza personal cu experienta si perioada de proba, salariu atractiv 2.000+bonusuri consistente in functie de productivitate. (0760.651.226/ 0760.563.304 office.4ctl@gmail.com

stop situata in zona Hala Traian, angajeaza livratori cu masina personala; (0723.469.078/ 0730.313.190

1232. Livratori cu PFA sau SRL cautam

tor instalatori si ajutori instalatori pentru santier in Bucuresti contract de munca legal 8 ore de lucru; (0733.788.523 1163. Instalatori calificati in instalatii

sanitare si termice, blocuri si vile. Societate in Bucuresti, salariu 3.000 L; (0724.512.253 1164. Instalatori calificati si necalificati sanitari/ gaze si tehnician service centrale termice in conditii deosebite. Societatea ofera pachet salarial motivant, bonuri de masa si cadou, abonament de sanatate Clinica Sanador, scolarizari; (021.644.13.23/ 0724.710.020 agerthermoserv@gmail.com 1165. Instalatori firma instalatii sanitare

si termice. firma instala?ii sanitare ?i termice angajez urgent instalatori cu salariu incepand de la 2300 ron. Rog si ofer seriozitate; (0753.378.009 dragaiflorin@gmail.com 1166. Instalatori gaze fara experienta,

pentru verificari/ revizii, montaj senzori, executie instalatii gaz (0728.695.245 contact@grandgaz.ro

1189. Instructor fitness Pantelimon

1210. Lacatusi cu experienta, firma con-

Angajez instructor sala fitness in orasul Pantelimon, salariul negociabil. (0735.431.169 ionita_costel2001@yahoo.com

fectii metalice specializata in amenajari interioare , angajam lacatusi , sudori si necalificati (cerem si oferim seriozitate ) Punctul de lucru se afla in zona Popesti Leordeni (Ira Berceni 2.000 L; (0722.168.900/ 0761.055.054 office@inoxpro.ro

1190. Instructori aerobici, kangoo jumps, box, kika box, karate copii, dansuri copii - sala fitness. Email: (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 1191. Invatatoare si educatoare. Olga Gudynn International School angajeaza pentru locatiile sale din Bucuresti si Pipera (Voluntari): -Invatatoare, -Educatoare vorbitoare de limba engleza, -Consilier scolar, -Pedagog scolar -Profesor matematica, -Profesor informatica, Profesor geografie -Ingrijitor copii. Trimiteti CV la resurse.umane@olgagudynn.ro. Relatii la te. (0734.411.359

1211. Lacatusi montatori mecanici Italia

angajam urgent, plecare imediata, zona Parma. Salarizare: 8 e/h net, se lucreaza in atelier. Pentru mai multe detalii puteti suna la nr de tel. 1.800 {; (0761.933.918 promec.job@gmail.com 1212. Lacatusi, sefi de echipa firma din

colaboratori, soferi, curieri, livratori, care sa detina PFA sau S.R.L, pentru livrari mancare, in toate zonele Bucurestiului. Se lucreaza cu aplicatie pentru mobil. (0701.096.418 cdastrategicsolution@gmail.com

1233. Livratori pizza pe scuter, angajam

livrator pizza pe scuter fara experienta. Salariu de la 1600 lei net. Zona - Berceni si Dristor. Scutere si echipament nou. Livram in maxim 45 de minute si avem cei mai generosi clienti; (0730.386.180 1234. LOC de munca. Buna cunoastere Word, Excel, cunoastere lb engleza este necesar, scris si vorbit. Call center departamentul comenzi. Disponibil program prelungit. Salariu negociabil, contract de munca, 1.200 L; (0724.475.050 adriana.stirceanu@alocurier.ro

Bucuresti angajam lacatusi mecanici si coordonatori de echipa (cazare si transport),montaj structura metalica si panouri sandwich. Permis categoria B reprezinta un avantaj, salariu motivant; 2.500 L; (0730.252.573/ 0752.220.480 papalea.bogdan@yahoo.com

1235. Loc de munca in colectiv prietenos, restaurant Salut, vrei sa mergi la munca de placere? Oferim conditii bune salariale, bonus vanzari, masa, bani taxi. Posturi disponibile (femei sau barbati): bucatar, ajutor bucatar, ospatar. Detalii la telefon. (0723.383.637

mant particulara din Corbeanca Ilfov angajeaza: invatatoare, educatoare- ingrijitoare, menajera- bucatareasa, secretaraasistenta medicala; (0724.215.832

1213. Lan Mega Store Lan Mega Store angajeaza caserita si vanzatoare. Program 8h pe zi, contract de munca, mediu de lucru curat, salariu atractiv; 1.600 L; (0765.806.322 Ada_adelyna@yahoo.com

1236. Locuri de munca foarte bine platite

Firma autorizata ANRE angajeaza instalatori de gaze, autorizatii ANRE, cu studii superioare si instalatori de gaze calificati, autorizati ANRE. Salarii atractive si motivante. (0722.684.100/ 0723.808.490 1168. Instalatori in domeniul insta-

1193. Ipsen International Romania anga-

1214. Librar Bucuresti, Iasi Librariile

1237. Lucratoare intretinere maga-

1167. Instalatori gaze, autorizati ANRE

latiilor sanitare, termice, sprinklere. Se ofera salariu 3.0004.000 lei, bonuri de masa si cazare, 3.500 L; (0729.919.911

1169. Instalatori sanitare si termice, pe

o perioada nedeterminata, transport decontat si salariu net, 2.800 L; (0721.486.686

1170. Instalatori sanitare-termice.

Salariu avantajos pentru Firma. (0728.302.612

1171. Instalatori si ajutor instalatori

sanitare, termice, lucrari in Bucuresti, program de lucru 8 ore, luni - vineri (0722.259.452 trams_cs@yahoo.com 1172. Instalatori si echipe de instalatori

-termice la lucrare in blocuri noi; (0724.456.182

1173. Instalatori si electricieni Cautam

colegi cu experienta profesionala ca instalator, pentru sisteme sanitare, termice si electrice, care sa aibe un mod de lucru atent, orientat spre client si prestarea serviciilor de caliatate. 2.900 L; (0724.541.561/ 0724.541.561 rudolf.likker@yahoo.com 1174. Instalatori si electricieni pentru

santiere din Bucuresti. Contract pe perioada nedeterminata salariu oferit din 2 in 2 saptamani. Program de 8 h de L-V. 2.000 L; (0734.477.291 catalinmadalin430@gmail.com 1175. Instalatori si lacatusi montatori

pentru unitate de productie echipamente de incalzire industriale. Cerinte: capacitate de citire desen tehnic. Program L-V, ocazional sambataO masa calda/ zi sau tichete de masa. Transport (031.429.81.17 office@a1recruitment.ro 1176. Instalatori si muncitori necalificati contract de munca perioada nedeterminata, posibilitate ore suplimentare platite bineinteles. Program de L-V 8h (0734.477.291

1192. Invatatoare. Unitate de invata-

jeaza muncitori Firma germana Ipsen International Romania angajaza in conditii avantajoase muncitori necalificati, sudori, lacatusi mecanici, instalatori. E necesara disponibilitatea deplasare in strainatate, (0748.140.224 ipsen.international@gmail.com 1194. Irbis Guard Grup angajeaza: sef tura, agenti securitate, agenti interventie, receptioneri. Salarizare cuprinsa intre 1.500-2.000 Ron. www.irbisguardgrup.ro (0786.189.306 1195. Izolator termic, tevi, pentru fabrica

din Popesti-Leordeni. Program l-v, 816.30. Transport + o masa pe zi asigurate gratuit. Cerinte: calificare de instalator sau lacatus mecanic si experienta de izolator. 2.100 L; (031.429.81.17 1196. Josi Logistic angajeaza sofer cu experienta minim 1 an in domeniul distributiei de produse lactate, manipulant cu experienta, minim 1 an in domeniul produselor lactate. Relatii la tel. (0799.946.123 1197. Junior manager pentru Magic

Salon Otopeni. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager. 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro 1198. Junior Manager pentru pentru

Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro 1199. Karema Fruct angajeaza sofer C+E Karema Fruct SRL cu sediul in Pantelimon - Ilfov angajeaza sofer distributie marfa perisabila cu CAT: C+E, atestat, card tahograf - salariu atractiv.Telefon; (0747.021.210 transport@karemafruct.ro

Hamangiu cauta persoana dinamica, corecta, minim studii liceale, cunostinte minime de PC (Office si navigare internet) pentru postul de librar. (021.336.04.43 ciprian.padurariu@hamangiu.ro 1215. Liftiera magazinul Victoria din Bucuresti, Calea Victoriei nr.17, sector 3 , angajeaza liftiera program in 2 ture. Pachetul salarial include bonuri de masa si decontare transport, relatii la tel.; (0723.242.282 ghizab@yahoo.com 1216. Livrator Pizzerie cu livrare la

domiciliu, angajeaza livrator pe masina firmei. Zona de livrare Chiajna, Militari Rezidence. Program de lucru in ture, salariu motivant. Detalii la tel. (0761.836.102 1217. Livrator restaurant Speed Pizza

din sector 2 Cora Pantelimon, angajeaza livratori pe masina firmei, cu experienta in livrari, carnet de minim 5 ani, program fuul time in ture; 1.400 L; (0734.989.958 contabilitate@speedpizza.ro 1218. Livrator cu auto propriu sau scuter firma de catering, angajeaza sofer livrator mancare. Cu masina proprie. Part time/ full time in intervalul 11-23. Decont combustibil, salariu fix + bacsisuri, venituri de minim 2700 Ron in mana lunar, 2.700 L; (0722.263.340 1219. Livrator cu masina proprie Bucuresti, angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera se ofera salariu fix 1.162 lei + 6 lei/ comanda livrata, tips, la o medie de comenzi de 600 / livrator pe luna, contract de munca, relatii la telefon, 1.162 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1220. Livrator de incinta angajam livra-

tor pentru cantina in incinta TVR. Program de lucru : Luni - Vineri 08:00 17:00.Salariu 1.400 lei + masa asigurata + tips; 1.400 L; (0724.039.111 office@bunbun.ro

ercial restaurant, fast food 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator bucatarie, lucrator linie servire si personal curatenie. Cv-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de email, (0721.157.766 bucuresti@treif.ro 1245. Lucrator bucatarie, vase Tratoria

Il Villagio angajeaza lucrator bucatarie pentru mentenanta si curatenie. Pachet salarial atractiv. 2.300 L; (0753.500.600 ioana.hinta@ilvillagio.ro 1246. Lucrator comercial angajam

lucrator Shop&Go Mega Image pentru loca?ia din sos. Virtutii nr. 9, program in doua schimburi, contract pe perioada nedeterminata, salariu negociabil; 1.600 L; (0722.323.331 secareanu.gabriel@gmail.com 1247. Lucrator comercial angajez pentru magazin Shop&Go, Mega Image, in Bucuresti, zona Crangasi. Salariu atractiv, program flexibil si bonusuri in functie de performanta. 1.600 L; (0722.162.052 roxana.crac@darco.ro 1248. Lucrator comercial in magazin

Shop&Go Mega Image pe bd. Unirii. (0723.203.505/ 0766.188.389

1249. Lucrator comercial Magazin La Doi Pasi situat in zona Militari, sector 6, Bucuresti recruteaza personal. Salariu motivant. Nu este necesara experienta; (0767.783.454 1250. Lucrator comercial pentru magazin Shop & Go (Mega Image) in Otopeni. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performante (0722.162.052 roxana.crac@yahoo.com 1251. Lucrator comercial vrei un loc de munca stabil ? Noi suntem solutia. Angajez lucrator comercial (vanzatoare)magazin alimentar-zona Ozana-sector 3 cu carte de munca. Pentru mai multe detalii sunati; (0762.605.085 anamariapana98@yahoo.com

1253. Lucrator comercial cu sau fara experienta, angajam la atelier copiere chei si operatori calculator, pt. mai multe detalii sunati la nr. de telefon. Salariul se va negocia in urma interviului; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com

Pizza din Cora Pantelimon, pe masina firmei, program flexibil, 2 libere pe saptama si 5 zile se lucreaza dimineata de la 10:00-14:00 si seara de la 18:00-23:00 1.600 L; (0734.989.958 biank_08@yahoo.com

1162. Instalatori 2400 ?i ajutor instala-

1244. Lucrator bucatarie, lucrator com-

1252. Lucrator comercial /casier se cauta o persoana responsabila pentru magazin alimentar situat in zona Lujerului - piata Veteranilor. Se ofera 1600 lei. Experienta constituie un avantaj pentru promovare; (0771.557.436 Ciocan.teodor@gmail.com

ventilatie cu experienta in Bucuresti. Oferta salariala se discuta la interviu. Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV la adresa de e-mail sau ne contacteze office@gemix.ro pentru montaj/ inlocuire centrale termice si instalatii gaze; (0766.314.561 stelian.gheorghe@rocketmail.com

1245. LUCRATORI BUCATARIE SPALATORI VASE MARI, FIRMA APOLLO 13 SRL, SECTOR 3, DRUMUL LUNCA MARCUSULUI 50-54; 0721.229.316

1230. Livratori pentru restaurant Speed

conditii: experienta minim 4 ani pe post similar, cu atestat, cunostinte f. bune de legislatia muncii, cunostinte pc si engleza mediu, capacitate de lucru in echipa si de lucru cu termene limita; office@mir.ro 1135.

15

in curatenie Angajam 20 persoane pentru lucrari de curatenie intr-un mall situat in zona centrala a Bucurestiului. Utilajele folosite sunt de ultima generatie si reduc foarte mult munca fizica a angajatilor. (0754.054.057 cosminlef@yahoo.com

1254. Lucrator comercial in complexul IDM Basarab Angajez lucrator comercial in complexul IDM Basarab pt magazin de incaltaminte salariu 3.000 lei; (0769.296.090 Ralucaeco@yahoo.com 1255. Lucrator comercial magazin online preluarea comenzilor facute prin intermediul magazinului online, urmarirea comenzilor clientilor si finalizarea acestora, facturarea produselor clientilor 1.800 L; cristi@tehnocenter.ro 1256. Lucrator comercial magazin

Shop&Go zona centrala salut, ne marim echipa si vrem sa faci parte din ea,daca esti o persoana ordonata, atenta la detalii, dornica sa inveti lucruri noi, cu minime cunostinte de calculator, asteptam telefonul tau; (0742.635.643 catalindmtr@yahoo.com 1257. Lucrator comercial market, aran-

jat marfa in rafturi, program ture, conditii foarte bune. Nu necesita experienta, zona Sos. Colentina., decontam transport, 1.800 L; (0727.900.690 1258. Lucrator comercial restaurant Ikea Baneasa Recrutam colegi pentru restaurantul Ikea Baneasa, Responsabilitati: sa intampini clientul si sa ii oferi o experienta placuta la cumparaturi, sa sprijini procesul de vanzare. Detalii la, (0746.244.526 mihalea.grigoriu@ikea.com

zin second hand, zona sos. Mihai Bravu, suntate intre 12.00-17.00, salariu brut, 2.200 L; (0723.511.662

1259. Lucrator comercial Universitate vanzatoare, vanzator, carte de munca din prima zi, contract. Universitate, Sala Palatului, cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Salariu 1.800 L. 1.800 L; (0763.790.911

1238. LUCRATOR comercial pentru magazin Shop&Go in zona Vitan. Oferim salariu + bonuri de masa si bonusuri de performanta. Solicitam seriozitate si implicare; (0735.182.686 musofilos@yahoo.com

1260. Lucrator comercial, angajam pentru Shop&go Mega Image sector 6 Militari. Se lucreaza in doua schimburi. Salariu negociabil, bonus de performanta. Experienta nu este obligatorie 1.600 L; (0726.554.885 claextime@yahoo.ro

1239. LUCRATOR santier contructii. Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081

1261. Lucrator comercial, Angajam per-

1240. Lucrator bucatarie interna cu

1262. Lucrator comercial, angajam van-

/fara experienta pentru locatia cea mai aproape de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, salariu de 1.400-1800 lei net in functie de experienta, program 8 ore/zi. Relatii la tel. sau mail, 1.800 L; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

sonal baieti, fete in puncte de lucru din sector 1 si sector 3. carte de munca, Solicitam seriozitate, spirit de echipa, corectitudine 1 L; (0736.890.193 aura1985@gmail.com

zatoare pentru stand cu jucarii la Mall Sun Plaza sau Mall Park Lake; (0769.669.649

1263. Lucrator comercial, casier si receptioner marfa pt supermarket in zona Casa Poporului, Natiunile Unite. Asiguram si o masa de pranz. 2.000 L; (0722.134.036 Aiomarket@yahoo.ro 1264. Lucrator comercial, casier, pentru

magazine Shop&Go Salajan(metrou), Titan(Liviu Rebreanu). Cautam persoane serioase, dornice de promovare. Experienta nu este obligatorie, dar reprezinta un avantaj. Program flexibil; (0727.138.734 1265. Lucrator comercial, vanzator/vanzatoare cu experienta pentru magazin alimentar in zona Titan. Program 8 ore in 3 schimburi, oferim salariu motivant negociat in urma unui interviu, venituri 1900 lei. (0726.656.100 1266. Lucrator comercial, Bucuresti, sectorul 4. Magazinele Veselo Selo, specializate in vanzarea legumelor-fructelor, angajeaza personal calificat si necalificat cu contract munca, salariu fix de la 1600 ron net + bonusuri. Detalii la tel. 1.600 L; (0724.591.407/ 0736.464.141 1267. Lucrator comercial, casier si receptioner marfa. casier si receptioner marfa pt. supermarket in zona Casa Poporului Natiunile Unite. Pentru persoanele din provincie asiguram cazarea. Asiguram si o masa de pranz; 2.000 L; (0722.134.036 aiomarket@yahoo.ro 1268. Lucrator comercial, cofetarie Militari, cautam colegi pentru cofetaria din Militari Shopping Center. Program in doua schimburi, 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana, bonuri de masa, concediu 21 zile/ an (0724.322.000 hr@anapan.ro 1269. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactati-ne intre 9-17, de L-V; 2.000 L; (0726.718.768 1270. Lucrator comercial, sortator marfa, femeie, in cadrul depozitului magazinului de haine second-hand Monda. Punctul de lucru zona Republica (Sos. Dudesti Pantelimon). Cerem seriozitate 2.900 L; (0770.347.949 jobs@monda.ro 1271. Lucrator comercial, vanzatoare, fata sau baiat pentru magazin alimentar in sectorul 4, zona Selgros Berceni, salariu 1.800+bonusuri, 4 zile libere pe luna; (0726.197.179/ 0723.518.451 1272. Lucrator comercial, vanzatoare, vanzator, gestionar pentru magazin cu profil cosmetice-detergenti, 1 post zona pta Norilor, si 1 post str Margeanului nr 32; 2.000 L; (0722.222.134 rotta_comimpex@yahoo.com 1273. Lucrator comercial. Angajam lucrator comercial, vanzatoare, magazin carne si branzeturi piata Rahova - Niky Scorpion in hala de carne. Program avantajos 6 ore pe zi (2 ture) salariu 1.600 lei net si contract de munca. Tel.: 1.600 L; (0773.854.994 1274. Lucrator comercial. Angajez lucrator comercial, magazin Shop&Go str Popa Nan (Popa Nan intersectie cu Matei Basarab), salariul este de 1800 lei (1500 lei+300 bonuri), doua zile libere pe saptamana. 1.800 L; (0766.411.130/ 0770.845.397 Plastoi.nicoleta@yahoo.ro 1275. Lucrator comercial/ muncitor necalificat lucrator comercial pentru depozit engross salariu net 1700 ron, 300 ron tichete de masa, program de l-v, 7.3016.30. Contributiile la stat achitate, respectarea concediilor si zilelor libere legale. 1.700 L; (0744.312.328/ 0745.155.430 maurana95@yahoo.com 1276. Lucrator depozit angajam in cadrul unei importante companii producatoare de materiale termoizolante din Bucuresti. Locatie Bd. Iuliu Maniu, Militari. Program: L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1277. Lucrator depozit angajam pentru program luni-vineri, 9-18. Depozitul se afla la Sema Parc (sector 6, statie metrou Petrache Poenaru). Beneficii: salariu fix, tichete de masa, asigurare privata sanatate, contract munca (0753.044.261 1278. Lucrator depozit companie cu domeniu de activitate in distributia de produse farmaceutice, cosmetice, suplimente alimentare, dispozitive medicale, angajeaza lucrator depozit in zona Bacu, comuna Joita, (0749.048.154 1279. Lucrator depozit companie distribuitoare de articole menaj, angajam lucrator depozit pt pregatirea marfii pt expediere. Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 1280. Lucrator depozit pentru societate

din Bucuresti, Sos. Andronache (Colentina), usi tehnice, industriale. E Asteptam CV pe e-mail; (0740.854.097 personal@hsl.ro 1281. Lucrator depozit zona Cora Pan-

telimon, 8 ore/zi , 5 zile/saptamana.Descarcat si aranjat marfa, pregatire comenzi. Carte de munca, salariu + bonuri de masa (0762.696.267 terridgl@yahoo.com

1241. Lucrator bucatarie interna cu

sau fara experienta pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera pregatire si suport la locul de munca, 1.800 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 1242. Lucrator bucatarie, Friends Pub angajeaza lucrator bucatarie (sa spele vasele si sa prepare salatele). Experienta similara nu este obligatorie, dar ajuta. Program de lucru 2 zile cu 2 libere; 2.000 L; (0728.197.287 pub.friends@yahoo.com

1243. Lucrator bucatarie, ajutor bucatar, bucatarie interna cu livrare la domiciliu angajeaza ajutor bucatar, se asigura pregatire la locul de munca, se asigura contract de munca, salariul in functie de experienta intre 1.400-1.800 ron net, 1.800 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1333. Manichiurista si coafeza Salon din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro 1334. Manichiurista si unghii false, salariu fix 2.500 ron/ 15 zile, pentru zonele: Diham- bd. Chisinau, Titan- bd. 1 Decembrie 1918, Iancului- Sos. Mihai Bravu, Sos. Oltenitei- Piata Sudului. Detalii la tel. (0731.955.755

1359. Manipulant marfa depozit produse de igiena, angajam urgent. Bucuresti, zona Drumul Taberei. Program luni-vineri 14-18. Cautam o persoana organizata, disciplinata. Rog seriozitate maxima. Obiectivele postului: descarcarea si manipularea marfurilor in depozit; pregatirea comenzilor de marfa ce urmeaza a fi livrate; incarcarea si descarcarea marfurilor in/din mijloacele de transport; asezarea marfii pe palet, infolierea in folie de plastic si asigurarea cu scotch; mentinerea in stare de curatenie a depozitului si a rafturilor de marfa; (0723.329.680

1335. Manichiurista si unghii false,

1360. Manipulant marfa depozit, anga-

salariu fix 3.000 ron/ 15 zile, salon Dorobanti, str. Roma. Detalii la tel. (0731.955.755

MANICHIURISTA UNGHII FALSE, EXPERIENTA MINIMUM 2 ANI PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA DOROBANTI, CM, SALARIU 3.000 LEI/15 ZILE; (0751.251.411

1336.

1282. Lucrator depozit Chitila, Esti in

cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1283. Lucrator depozit Ciorogarla, pentru depozit farmaceutic situat in Ciorogarla. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496 1284. Lucrator depozit cu permis cat. B

va oferim: salariu net 1700, tichete de masa, plata orelor suplimentare, weekend si sarbatori legale libere, asigurare accidente, transport decontat pe mijl. de trans. in comun, CV la email 1.700 L; (0743.266.367 officenira@yahoo.com

1306. Lucratori depozit, Dagmar anga-

jeaza manipulanti marfa pentru depozit din sos. Chitilei. Relatii la tel., (0722.226.579

1307. Lucratori in bucatarie pentru firma

de catering. Relatii la telefon (0726.716.796

1308. Lucratori in depozit pal si accesorii mobilier Angajam lucratori in depozit de pal si accesorii mobilier in Bucuresti, Bd. Basarabia-Faur. Salariu fix 1.700 lei + tichete de masa de 300 lei/luna; prime, inregistrat integral in cartea de munca. 2.000 L; (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro

1285. Lucrator depozit farmaceutic Ciorogarla, oferim conditii de lucru foarte bune si un pachet salarial motivant. Relatii la telefon (0725.350.496

1309. Lucratori Mega Image Shop&Go Chiajna Angajam lucratori calificati/necalificati Mega Image Shop&Go cu sau fara experienta. Magazinul este in Chiajna. Se lucreaza in ture de 8 h. Atmosfera minunata. Salariul porneste de la 1600 lei. 1.800 L; (0732.752.011 Gabrielaesparza9@yahoo.com

1286. Lucrator depozit Voluntari Elit

1310. Macaragiu macara turn Societate

Romania Piese Auto Originale cauta persoane entuziaste si responsabile pentru a se alatura echipei din depozitul nostru din Bd. Eroilor nr. 4, 077190, Voluntari. (0742.226.950 1287. Lucrator depozit, angajam in cadrul unei companii de produse publicitare din Bucuresti. Locatie: Bvd. Basarabia, Faur, sector 3. Program de lucru L-V in 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.900 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1288. Lucrator depozit, manipulant marfa pentru depozit bauturi din Soseaua Chitilei, salariu motivant, tichete de masa, detalii la telefon; (0744.629.531 1289. Lucrator depozit, ne marim echipa, suntem importatori de parbrize si cautam coleg nou. Cautam o persoana serioasa, detinatoare de permis, pentru depozitul din B-dul Basarabia, nr. 256, zona Faur Republica 1.800 L; (0720.258.791 alin9635@gmail.com 1290. Lucrator depozit, SC Ion Mos

SRL angajeaza lucrator depozit participa la receptia si verificarea marfurilor; participa la asezarea marfii in depozit; Salariul se va stabili la interviu; (021.352.22.11 office@ionmos.eu 1291. Lucrator depozit, Doraly Afumati,

pentru manipulare si receptie marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transport din zona D-na Ghica; (0753.153.688 1292. Lucrator depozit, om curatenie,

facturist, angajam: lucrator depozit, femeie de serviciu, operator facturare. Transport asigurat de la metrou Pacii. Locatie job zona Hornbach/Kika Militari. Program de luni pana vineri de la 7.30 la 16(30 min.pauza); 1.750 L; (0723.242.035/ 021.319.35.35 office@nmcromania.ro

comerciala angajeaza operator macara turn, grupa E. Atributii: sa utilizeze macaraua in santier in conformitate cu PTR12010 art 119. Experienta de minim 1 an; (021.243.29.79 cristina.neagoe@conarg.ro 1311. Macaragiu pod rulant relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066

1312. Macelar Macelarie angajam macelar, program flexibil, salariu motivant. Zona ferentari, sector 5. (0764.990.990 cristi_20018@yahoo.com 1313. Macelar Macelarie Piata Minis angajeaza macelar. Detalii la nr de telefon; (0766.480.382 pupuica5@yahoo.com 1314. Macelar cu experienta, in sectorul

5. Rugam si oferim seriozitate 3.500 L; (0720.029.960/ 0720.058.442 colibasanu@yahoo.com

jam lucrator prelucrarea laptelui. Program de lucru 4 ore pe zi, punct de lucru Bucuresti. (0745.581.506 office@hoteldiesel.ro

1297. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro

1298. Lucratori comerciali angajam lucratori comerciali in zona Militari (Hypermarket) la raionul de autobricolaj se lucreaza in 2 schimburi salariu 2000 lei in mana 8 ore; (0756.154.619/ 0735.564.699 andreea.hohoi@trade-marketing.ro 1299. Lucratori comerciali pentru super-

market baieti si fete, casieri si vanzatoare raion mezeluri. Oportunitate de dezvoltare profesionala. Amplasat in sector 4. Experienta in retail este obligatorie 1.800 L; (0725.747.751 1300. Lucratori comerciali si agenti de curatenie pentru locatii fixe din zonele Militari, Otopeni si Balotesti. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la telefon: (0751.051.955 1301. Lucratori comerciali si agen-

ti de curatenie pentru locatii fixe din zonele Militari, Otopeni si Balotesti. Se ofera: salariu motivant platit la timp, plata orelor suplimentare, bonuri de masa, program flexibil, training gratuit. Relatii la telefon: (0751.051.955

1302. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari 1.600 L; (0723.670.538 1303. Lucratori comerciali, casiera pen-

tru restaurant, prezentabili cu orietare catre clienti - salariu 2000 Lei net + bonuri. Contract pe perioada nedeterminata (in curand vom deschide o noua locatie in Floreasca) (0720.078.845 teodor.stoica@menatwork.ro

1304. Lucratori cu sau fara experienta

in confectionarea mobilierului la comanda si proiectant mobilier la comanda pentru firma productie mobilier (0723.294.972 ionut@totalmob.ro 1305. Lucratori depozit engross pentru

pregatit colete/comenzi la magazin, aranjat marfa in depozit, detalii la telefon. Program 9-17lv/ 9-14s; (0770.678.172

sonal pentru incarcare, descarcare bagaje Aeroport Otopeni. Salariu 1600 net (primele 3 luni), bonuri de masa (300 lei) si 300 lei sub forma de bonuri combustibil; 2.200 L; (0744.387.736 george.ionita@handling.ro

1363. Manipulant marfa/incarcator, descarcator marfa supermarket angajeaza urgent manipulant marfa (incarcator-descarcator marfa). Cautam o persoana serioasa si responsabila. Oferim un salariu net de 1.500 lei+bonuri de masa in valoare de 300 lei. (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com

1341. Manipulant bagaje, personal

1364. Manipulant marfuri societate

1340. Manipulant bagaje aeroport, per-

incarcare, descarcare, sortare bagaje aeroport. Pachet salarial - 2200 Lei. Salariu de inceput 1600 net, bonuri de masa (15 Lei) si bonuri de carburant 300 de Lei 2.200 L; (0744.387.736 george.ionita@handling.ro 1342. Manipulant bidoane, necalificat

productie angajam urgent barbati muncitori si rezistenti la efort fizic pentru manipularea bidoanelor pline (19L). Oferim salariu 1800 Lei, program de lucru 8 ore/zi (0732.713.290/ 0725.050.493 iulia.ciocalteu@lafantana.ro 1343. Manipulant cu permis categoria

comerciala angajeaza manipulanti marfuri; 35 L; (0755.998.949 office@kare.ro 1365. Manipulant marfuri Societatea comerciala IDM Kennedy Group angajeaza manipulant marfuri pentru depozit, cu sau fara experienta. Contract de munca, program 8 ore/ zi. Programari interviu la telefon sau CV pe email. (021.316.09.62 hr@idm.ro 1366. Manipulant marfuri Rcs&Rds

pentru depozitul companiei aflat la km 13 pe autostrada Bucuresti-Pitesti. Trimiteti un CV prine-mail recrutare@rcs-rds.ro

1344. Manipulant depozit Angajam per-

1317. Macelar si femeie de serviciu pen-

sonal pentru organizarea depozitului, incarcare, descarcare. Produse de tip mobilier si uz casnic. Salariu 2500 Lei net din prima luna. 2.500 {; (0746.052.053

1368. Manipulant marfuri, Firma cu sediul in Afumati angajam baiat manipulant marfuri pentru depozit, asiguram transport de la Colentina; (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

1345. Manipulant depozit Pentru depozitul Simplex situat in Soseaua Chitilei, cautam personal curat, cinstit, punctual, ordonat, priceput si atent (abilitati de baza), interesat de o colaborare pe termen lung. 1.700 L; (0747.396.923

1369. Manipulant marfuri, producator de cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Atentie distributiva, disponibilitate pentru munca fizica; (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro

1346. Manipulant depozit carte / pickeri Mg Net Distribution angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul de carti din Bucuresti (zona garii de nord). Program lv 9-18 Salariu de pornire 1400 lei net/luna. Programari interviu la telefon; (0723.537.330 cristi_yo80@yahoo.com

atractiv; (0760.124.090

tru magazin; (0735.467.456

1318. Macelar, sector 1, Bucurestii Noi Angajez macelar, sector 1, Bucurestii Noi, salariu atractiv, tichete de masa. (0723.282.402/ 0724.262.407 dliviu70@yahoo.com 1319. Macromex angajeaza pikeri si manipulanti experienta min. 6 luni, apt fizic, rezistent la temp. scazute. Program in 3 schimburi. Oferim salariu, bonuri, spor frig si ore noapte, asiguram transport de la Pacii (0726.444.915 vlad.simionescu@macromex.com

1321. Magaziner depozit carte Librariile

1296. Lucrator prelucarea laptelui Anga-

angajeaza manipulati; (0759.049.302 alexandra.rosca@drim.ro

1362. Manipulant marfa, spalator auto, vulcanizator, Ne marim echipa! Angajam vulcanizator, spalator auto si manipulator mafa cu sau fara experienta pe perioada nedeterminata! Daca vrei sa ni te alaturi suna si stabileste o intalnire cu noi! (0745.999.771 office@barami-service.ro

1316. Macelar si ajutor macelar, salariu

1294. Lucrator fabrica hartie igienica,

distributie materiale de instalatii angajeaza lucrator pentru depozitul din Bucuresti - Valea Cascadelor. Florin; (0742.151.483

1339. Manipulant societate comerciala

Stericycle, urgent. Oferim salariu motivant si intotdeauna la zi, contract perioada nedeterminata, bonusuri periodice, bonuri de masa. Pentru mai multe detalii sunati 1.400 L; (0757.088.583

salariu atractiv, zona piata 1 Mai, sector 1, Bucuresti, pentru mai multe detalii sunati la nr de tel. din anunt; (0720.832.923

1320. Magaziner Seda Invest angajeaza Magaziner pentru punctul de lucru din Sector 5, Str.Doina nr.9. Program de lucru de luni-vineri 8h/zi. Se ofera tichete de masa 15 ron/tichetul. (0748.159.081/ 0752.273.078 raluca.bratu@sedainvest.ro

1295. Lucrator in depozit. Firma

1338. Manichiurista- pedichiurista. Angajam manichiurista -pedichiurista (clasica, oja semipermanenta, constructie gel), experienta minim un an pentru salon situat pe bd. Ion Mihalache (metrou 1 Mai). (0769.692.945 amaliameda@yahoo.com

1361. Manipulant marfa Jilava, pentru

D, personal pentru deservire pe aeroportul Otopeni. salariul de inceput 1600 net (3 luni), 300 lei bonuri combustibil (500 dupa 3 luni), bonuri de masa (300 lei). Program in ture 12/24-12/48 2.200 L; (0744.387.736 george.ionita@handling.ro

1315. Macelar si ajutor macelar full time,

1293. Lucrator depozit. SC ORBICO SRL angajeaza LUCRATOR DEPOZIT, perioada nedeterminata, zona Mogosoaia. Oferim salariu atractiv, tichete de masa, decontare transport. Persoana de contact Alina Lazar. (0756.195.384 alina.lazar@orbico.com

fara experienta, Prog. L-V 07.00-16.00. Contract munca.Salariu 1500 (posibilitate marire) Cerinte: varsta 21-45ani, Locatia: Str. Ana Ipatescu 40 (in curte Ducatex, poarta 2) Jilava; 1.500 L; (0768.729.550

1337. Manichiurista, tehnician manichiurist pentru MAAC Beauty Salon situat in sector 4, colega stilist protezist unghii false cu gel, manichiura-pedichiura si semipermanenta, program de o zi cu o zi de la 09:00 la 21:00, duminica inchis. 1 L; (0771.022.145 andreea@maac.ro

jam urgent manipulant marfa depozit in Bucuresti, zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara.Program luni- vineri, 8.0017.30. Cautam o persoana organizata, disciplinata. Rog seriozitate maxima. Obiectivele postului: descarcarea si manipularea marfurilor in depozit; pregatirea comenzilor de marfa; incarcarea si descarcarea marfurilor in/ din mijloacele de transport; descrierea sarcinilor/ atributiilor/ activitatilor postului; incarcarea si descarcarea marfurilor in depozit; asigurarea integritatii si securitatii marfii; pregatirea comenzilor de marfa ce urmeaza a fi livrate; asezarea marfii pe palet, infolierea in folie de plastic si asigurarea cu scotch; mentinerea in stare de curatenie a depozitului si a rafturilor de marfa; (0723.329.680

Hamangiu angajeaza persoana dinamica, cu o gandire constructiva, orientata spre rezultate, bun organizator. Cunostinte minime PC. Experienta pe un post similar este un avantaj. (021.336.04.43 ciprian.padurariu@hamangiu.ro 1322. Magazinul Selgros Berceni,

recruteaza personal: macelari, preparatori carne, casieri, lucratori comerciali. Trimiteti CV-ul la email sau direct la sediul magazinului (Informatii clienti) Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sect. 4 Bucuresti; 145_PS@selgros.ro 1323. Manichiura, pedichiura Salon Lara din Calea Vitan angajeaza manichiurista cu experientamin 2 ani). Oferim salariu fix -1600 lei, cu conditia sa cunoasca tehnica unghiilor false. 35 L; (0728.199.919 Lauraghizu@yahoo.com 1324. Manichiurist- unghii false,

coafori/eze, frizeri/ite, cosmeticiene, samponezi, personal curatenie, salariu incepand cu 2.000 Lei/ 15 zile, zona: Sos. Oltenitei, Berceni, Titan, Obor, Drumul Taberei, Rahova, B-dul Chisinau; (0731.955.755/ 0721.000.376

1347. Manipulant depozit frigorific CocoRico, Pantelimon experienta in manipulare marfa manual si cu liza, utilizare scanner. Minim 6 luni experienta ca manipulant. Persoana serioasa, organizata, decontare transport, cota carne pui, tichete masa (0725.827.679 anca.manolache@aaylex.ro 1348. Manipulant marfa Angajam

urgent pt. depozit - Pansiprod Distributie, str. Baiculesti nr. 1 sector 1. Se ofera loc de munca stabil, salariu 1300 lei net + bonuri masa. Se asigura transport pentru sectoarele 5, 6. (0722.503.418 hr@pansiprod.ro 1349. Manipulant marfa in depozit Triq

Vision Distribution SRL. Cerinte: studii medii, vorbitor de limba engleza. CV se vor trimite la adresa de e-mail (0735.223.343 office@triqvisin.ro 1350. Manipulant marfa incarcarea marfii in mijloacele de transport. Asezarea marfii in depozit, inventar, salariu 2000 Program de lucru :l-v 7:00 – 16:00; s 07:00-13:00tel; (0766.929.323 office.goldenfish@gmail.com 1351. Manipulant marfa pentru dep-

zozit de cabluri din sector 3, program 8.00-16.30, rog seriozitate, salariu net, 1.800 L; (0720.533.200

1325. Manichiurista pachet salarial atragator peste 2000 ron format din parte fixa, bonus de performanta, bonus de fidelitate, carte de munca, alte beneficii, program flexibil, training gratuit, clientela selecta formata. 2.000 L; (0786.723.493 angajari@saloanelemagic.ro

rantul Nor cu permis categ. B, preluarea marfurilor, verificarea, cantarirea, transportul acestora in magazie si aranjarea in raft, efectuare plati. Program l-v 9-18. Cladirea SkyTower. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1326. Manichiurista pentru salon Victo-

1353. Manipulant marfa stand en gros

1352. Manipulant marfa pentru restau-

riei si Floreasca, salariu atractiv, contract pe 8 h, produsele din partea salonului, clienti stabili, colectiv tanar si placut, (0720.996.748 elena.andreea.d@gmail.com

(angro), angajam manipulant marfa. Oferim salariu atractiv. Punct de lucru: Complexul Comercial Chirigii, sector 5. (0724.545.250

1327. Manichiurista Salon infruusetare

limon, Antefrig, pentru depozit en gros in Bucuresti, activitati de incarcare-descarcare. program lejer, program de L-V 08:00-16:00, S-14.00. Contract de munca. Tel. de la 10 la 15.00 1.800 L; (0729.003.844 mihaelaf.florea@yahoo.com

situat in zona piata Sudului angajeaza coafeza, manichiurista pt manichiura clasica, semipermanenta (gel constituie un avantaj), frizerita. Detalii la tel. (0741.163.188/ 0744.648.721 1328. Manichiurista -pedichiurista, salon vad format, zona Doamna Ghica, Colentina; (0724.246.746

1329. Manichiurista clasica si semi Beauty Colours, situat pe Alexandru Obregia din sectorul 4, salon stradal cu vad, salariu motivant, contract de munca 8 ore, mediul de lucru fara stres 1.200 L; (0773.862.213 alex.mitrache87@gmail.com 1330. Manichiurista cu experienta si in unghii false, salariu 2500 lei+920 lei carte de munca platita pe 8 ore, salon de 13 ani, program 1 zi da 1 nu, 1 weekend da 1 nu, zona metrou Gorjului, detalii la tel. 2.500 L; (0724.357.422

1354. Manipulant marfa zona Pante-

1355. Manipulant marfa / lucrator

depozit (Berceni) Angajam manipulant marfa / lucrator depozit - Berceni / Statia de metrou D. Leonida. Se ofera salariu fix + tichete de masa + bonus de performanta. Program de lucru: L – V (09:30 – 18:00). Fara cazier. (0745.561.741 roconcepta@gmail.com 1356. Manipulant marfa angajam

urgent, pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta dupa perioada de proba, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.0014.00/ 14.00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035

1367. Manipulant marfuri usoare super-

market zona Iancului, se ofera o prima de angajare in valoare de 500 de Lei, se acorda un salariu net de 1.800 Lei (din care 300 Lei bonuri de masa)

cunoasterea limbii engleze, avantaj experienta anterioara; (0722.220.001 1388. Maseuza cu experienta, serioasa si dornica de dezvoltare profesionala pt. salon de infrumusetare cu vechime de 11 ani in Lacul Tei, oferim salariu/procent avantajos, stabilita si conditii de lucru deosebite; (0730.999.689 office@veronique.ro 1389. Maseuza Salon de infrumusetare angajam maseuza. Salonul se afla in Militari, Sos. Virtutii, program de lucru 1zi cu1 zi, duminica inchis, salariu fix si procent manopera, contract de munca, clientela formata; (0723.656.028 ana_vicy@yahoo.com 1390. Masinista Atelier marochinarie angajeaza masinista.Zona Casa Presei Libere, acces mijloace de transport. Program de 8 ore, utilaje noi, salariu atractiv. (0773.339.078 1391. Masinista si montatoare pentru fabrica incaltaminte, zona Colentina. Oferim carte de munca si bonuri de masa 35 L; (0722.294.441 aristocrat.stil@yahoo.ro

MATHAUS VITAN ANGAJEAZA SOFERI DISTRIBUTIE, CONTRACT NEDETERMINAT, SALARIU ATRACTIV, BONURI DE MASA. CONTACT; (0754.058.429 1392.

1393. Mecanic cu experienta pentru

reparatii, intretinere parc auto Dacia Logan, necesar permis categoria B. (0762.505.972/ 021.424.06.75

1394. Mecanic Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie/ambalare medicamente. Lucru in 3 ture, L - V; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1395. MECANIC masini si utilaje pentru productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1396. MECANIC pentru reparatie si intretinere de stivuitoare. Locatia Bragadiru, jud. Ilfov. Pentru detalii sunati la nr. de tel., 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

tii angajeaza mecanic utilaje pentru macara UMT 12.5 to, buldoexcavator New Holland, miniincarcator SL55B, contract de munca, salariu 3000-3500 Lei net, posibilitate cazare la baraca (0753.106.136 spatial@spatial.ro

1418. Mecanic utilaje, lacatus mecanic Unitate de productie moderna angajeaza mecanic intretinere operare utilaje in zona industriala Oras Pantelimon, Branesti, Fundulea. Oferta full time. Se asigura transport in zona Cora Oras Fundulea, (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro 1419. Mecanic, angajam mecanic cu sau fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1420. Mecanic, ajutor mecanic Angajam

mecanic/ajutor mecanic in domeniul stivuitoarelor in bragadiru. Studii medii tehniceCunostinte in domeniile: hidraulica, mecanica.Experienta anterioara reprezinta un avantaj 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro

1421. Mecanic, ajutor mecanic, electro-

mecanic pentru utilaje de ridicat (stivuitoare, transpaleti).SC Mecano Valmar SRL; 3.500 L; (0784.293.112 vanzari@mecanovalmar.ro 1422. Mecanici auto (2) si 2 ucenici

mecanic auto. Zona Drumul Taberei, salariu atractiv, rog seriozitate; (0721.551.933

1423. Mecanici camioane angajam mecanic si ajutor mecanic pentru camioane si utilaje, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon; (0722.333.733 office@unimog-service.ro

1449. Menajera program 3 oreAurel Vlaicu. Doral Cleaning, angajeaza menajera pentru spatii de birouri in zona Aurel Vlaicu. Program 5.30-8.30. Salariu 650 net. Se ofera bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. Program de Luni pana Vineri si 1 sambata/luna. 650 L; (0786.461.231 1450. Menajera program 4 oreAurel Vlaicu Doral Cleaning angajeaza menajera pentru spatii de birouri, zona Aurel Vlaicu. Program 6.00-10.00. Se ofera bonus 150 lei celor care mai detin un loc de munca. Program de Luni pana Vineri si 1 sambata/luna; 750 L; (0786.461.231 1451. Menajera program 8 ore-Pantelimon. Doral Cleaning angajeaza menajera in comuna Pantelimon (3 km de centura), pentru intretinere spatii de birouri si laborator, salariu 1600 net + transport. Program de Luni pana Vineri si 1 sambata/luna. 1.600 L; (0786.461.231 1452. Menajera program part-time, 150-

160 lei/zi angajam menajera cu experienta, pentru familii deosebite. Program de lucru part-time, 2, 3 zile/saptamana. Oferta salariala: 150-160 lei/zi. Programari telefonic sau trimite CV-ul si te contactam noi; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1453. Menajera, familie angajeaza pen-

tru vila (facut curatenie, spalat haine, calcat), in zona Pipera, Gradina Zoologica. Program 8:00-16:00, de luni pana vineri, salariu 2.000 Lei/ luna, carte de munca; (0730.379.999 evelina.neagoe@transleader.ro 1454. Menajera, menajera tanara fara prejudecati, doreste un cuplu plata substantiala, bonusuri si la zi. Program flexibil; (0727.555.195

1424. Mecanici intretinere utilaje fabrica bauturi barbati cu experienta in dimeniu, salariu de la 3200 lei net + bonuri de masa, decontare transport, contract nedetermiat, program luni-vineri in 2 ture, pachet lunar cu produse, detalii la telefon (0725.477.438

1455. Menajera, 4 zile, 2.000 lei, Baneasa Cautam o persoana pt. menajul unei vile si calcat, 8 ore, de luni pana joi, salariul 1.800 de lei sau 10 ore, de luni pana joi, salariul 2.000 de lei, zona Baneasa, 2.000 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

1425. Mecanici linie imbuteliere cu experienta. Salariu 1800-2500 lei net, bonuri de masa si transport decontat. Pentru mai multe detalii, va rugam sa sunati la numarul de telefon din anunt (0755.651.839

1456. Menajera, ajutor bucatar, lucrator bucatarie, picoli, urgent pentru restaurant Piata Alba Iulia. Salariu atractiv; (0722.811.111

1426. Medic veterinar, asistent vet-

erinar si doi lucratori necalificati cu carnet cat. B pentru clinica veterinara; (0724.884.172/ 0724.968.482

1427. Medic veterinar, tehnician, lucrator

adapost catei, cat. B; (0724.968.482 1428. Menaj la casa si ajutor ingrijire

1457. Menajera, program 8 ore, Aurel Vlaicu. Doral Cleaning angajeaza in zona Aurel Vlaicu menajera pentru intretinere spatii de birouri, salariu 1600 net. Program de Luni pana Vineri si 1 sambata/luna, 1.600 L; (0786.461.231 1458. Menajera, urgent, zilnic, Pipera.

Inclusiv sambata, 1.800 L; (0761.337.059

1398. Mecanic Auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv si bonusuri din realizari. Salariu 2500-3500, mai multe detalii la tel. 3.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro

1429. Menajera angajam femeie serioasa, pentru menaj, zona Spitalul Fundeni. Program 5 zile/ sapt. L-V. Salariu 1.200, masa asigurata, 4 ore/zi 1.200 L; (0728.011.145 ghe_ioana@yahoo.com

1370. Manipulanti pentru depozit - productie Stefanesti. Program in 2 schimburi: 06-14; 14-22. Salariu net 1.600 Lei + bonuri 15 Lei. Transport asigurat. Detalii la tel.; 1.900 L; (0771.560.369/ 031.005.14.99 office@a1-recruitment.ro

1399. Mecanic auto cu experienta tehnica in reparatii si schimb piese auto multimarca. Calificare profesionala si experienta minim 2 ani. Asiguram transportul din Bucuresti. Salariu negociabil. (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

1430. Menajera Angajam menajere pen-

1460. MENAJERE INTERN/ EXTERN, 2.000 - 4.000 LEI. ZONE: PIPERA, LACUL TEI, SOS. NORDULUI, PRIMAVERII, PIATA MUNCII, TITAN, BERCENI; (0726.334.403/ 0721.796.468

1371. Manipulanti angajam urgent- Mili-

1400. Mecanic auto cu experienta,

tari Cefin angajam manipulanti- urgentzona Carrefour Militari - depozit de congelate, program 3 schimburi, 1300 net+bo+sporuri, cv obligatoriu; 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1372. Manipulanti Chiajna Stericycle angajeaza operator/manipulant pentru Chiajna. Avantaj daca: ai cunostinte de lacatuserie, sudor si instalatii sanitare, Salariu motivant si transport asigurat de Gara de Nord; 1.600 L; (0757.088.583 andreea.burlacu@srcl.com 1373. Manipulanti marfa -depozit Berceni. Pachet salarial motivant. Pentru detalii sunati la tel. (021.407.52.35 1374. Manipulanti marfa Angajam

manipulanti marfa pentru fabrica de vopsea. Program luni-vineri, 8-10h/zi. Salariu 1820 ron net + bonuri de masa 300 ron. Contract nedeterminata. Locatie sector 3. (0730.143.968 1375. Manipulanti marfa barbati, doar

barbati. Salariu 1700 Ron net, 200 Ron tichete de masa. Program 3 schimburi, 8h/zi. Se deconteaza transportul de la Piata Obor. Locatie Afumati 1.700 L; (0723.427.247 1376. Manipulanti marfa depozit SC Neamtiu Spedition SRL angajeaza manipulanti marfa depozit logistic, A1 Business Park, km13, Dragomiresti Deal. Program de lucru L-V (8h/zi), se oferta transport de la statia de metrou Pacii; (0740.014.066 cristi.anghel2013@gmail.com 1377. Manipulanti marfa, sector 3 Fab-

rica din Calea Vitan angajeaza muncitori necalificati (barbati). Salariu 1.300 lei net + bonuri de masa. Program in 3 schimburi, 8 ore/zi. Detalii la nr. de telefon. (0749.608.510 1378. Manipulanti marfa. Angajam

manipulanti marfa in sector 6, Bucuresti. (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro 1379. Manipulanti marfa. Prosider

International Trading SRL angajeaza pentru depozitul din Bucuresti, sector 4. Salariu 1550 lei net + beneficii. Pentru interviuri: (0749.110.015 1380. Manipulanti marfuri. Firma dis-

tributie bauturi, punct lucru langa Carrefour Militari, angajam manipulanti marfuri, (021.778.03.98 1381. Manipulanti, muncitori necalifi-

cati, pt. Fox, fabrica mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Beneficii: spor noapte, bonusuri, masa calda gratuit, rechizite copii. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V 1.900 L; (0726.718.768 1382. Manipulanti, pickeri, stivuitoristi

angajam angajam manipulanti, pickeri, stivuitoristi; (0723.814.288 office@digijobs.ro

1332. Manichiurista cu salariu fix si

1358. Manipulant marfa depozit

1384. Manipulator marfa angajez

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1387. Marketing cu carte de munca,

1417. Mecanic utilaje, firma de construc-

Pipera angajam menajera pentru scoala privata.Program: 8 ore/zi (06:3015:00/11:30-20:00) de Luni pana Vineri. Contract de munca. Suna pentru programare interviu sau trimite CV si te contactam noi. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

auto in zona Prelungirea Ghencea. Salariu fix sau procent pana la 40%, la alegerea angajatului. Detalii la tel; (0726.706.861 micandyautoservice@yahoo.com

1357. Manipulant marfa depozit Angajam personal pentru organizarea depozitului, incarcare, descarcare. Produse de tip mobilier si uz casnic. Salariu 2500 Lei net din prima luna. 2.500 L; (0746.052.053

asezarea bax-urilor pe paleti pentru vanzare. Beneficii: bonuri de masa, posibilitati de avansare in cadrul companiei. (0723.217.770/ 0751.250.245 sigmaprest_logistics@yahoo.com

camerista, ospatar, ingrijitor spatii (femeie), spalatoreasa, receptioner/a. Pentru mai multe detalii va rog sa sunati la: (0744.520.723 reservation@hotelmarivila.ro

1416. Mecanic utilaje pentru incarcator frontal pentru Caterpillar 938 GII. Punct de lucru statia de betoane Holcim Pantelimon. Program de lucru in 2 ture. Pentru detalii Ioan; (0721.910.150

1448. Menajera pentru scoala privata in

1459. Menajera/bona familie cu 2 copii,

conditii de lucru exceptionale, salariu fix 2000 lei + comisioane , bonusuri, locatie superba, Nordului Herastrau, detalii tel sau CV mail sau 1dream.ro https://www.facebook.com/1dreambyralucaRacovita/ 2.000 L; (0728.580.314 office@1dream.ro CM 8 ore in salon situat în sector 3. Cunoasterea tehnicii de realizare a unghiilor cu gel reprezinta un avantaj. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com

1386. Mari Vila Hotel angajeaza personal

1415. Mecanic masini tricotat Stoll, Bucuresti/Calafa societate tricotaje angajeaza mecanic masini Stoll (0734.301.444/ 021.310.01.88 bianca.nicolae@trerofashion.ro

copil, Familie cu 1 copil cautam persoana serioasa pentru menaj complet si ajutor in ingrijirea copilului. Program 9.00-18.00 de luni pana vineri, zona Dragomiresti (Giurgiu-Joita), salariu 2000 Ron si masa 2.000 L; (0756.104.148 biancavascan@yahoo.com

1383. Manipulat marfa, incarcator descarcator marfa supermarket angajeaza urgent. Oferim un salariu net de 1.500 Lei, bonuri de masa in valoare de 300 Lei si o prima de angajare in valoare de 500 Lei (0758.108.240/ 021.252.21.90 intermacedonia98@yahoo.com

1331. Manichiurista cu experienta,

1385. Marchandiser asistant Brand Manager fa parte din echipa noastra ! Vino sa lucram impreuna pentru unul din cele mai reprezentative branduri Made with love in Romania.Cautam colegi cu simt al umorului, persoane care sa se faca placute; (0726.182.571 Office@annebebe.ro

manipulator marfa. Fabrica produse alimentare angajeazea manipulator marfa sectie productie. email: office@malita.ro (0762.207.155/ 0734.355.555 office@malita.ro

1397. Mecanic auto angajam mecanici

tinichigiu auto, ajutor mecanic, preferabil din sect. 2 sau 3, cu permis cat. B; (0733.585.700/ 0784.410.141

1401. Mecanic auto pt. service auto din

sector 6, D. Taberei. Salariu atractiv; (0721.551.933

tru Otopeni sa fie din apropiere) si pentru Bucuresti zona Gara Obor.Contact (0770.915.710 floreaghe@yahoo.com

1431. Menajera caut menajera de luni pana vineri, program 8 ore pe zi, salariu 2000 ron pentru casa la curte in sectorul 3, doresc curatenie si calcat fara gatit, (0728.312.702 olo_adriana@yahoo.com 1432. Menajera Familie serioasa angajam menajaera pentru casa in zona RosuMilitari, rog maxima seriozitate; (0745.011.899 1433. Menajera Familie serioasa anga-

cautam femeie pentru menaj si ajutor in cresterea copiilor. Locuim intr-o vila cu 5 camere in Pipera. Program: luni, miercuri, vineri 11:20, marti, joi: 11:18. Salariul 2000 ron 2.000 L; (0721.631.509 pacurarmihaela87@yahoo.com

1461. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1462. Merchandiser, lucrator comercial

Bucuresti pentru ruta mobila in Bucuresti. Program: luni-vineri, 08:30-17:30 si sambata 08.00-12.00. Se ofera contract individual de munca din prima zi, pachet salarial motivant. (0731.044.012 marian.adam@mercury360.ro

1402. Mecanic auto Service auto, anga-

jam menajera cu experienta pentru casa la curte in zona D-na Ghica. Jobul presupune intretinere, curatenie zilnic, spalat, calcat si ocazional gatit, 2.000 L; (0725.547.323 Romaniolanda@yahoo.com

1403. Mecanic auto service Denis Auto.

1434. Menajera pentru apartamente in regim hotelier. Program: luni-vineri, 8 ore, plus 2 weekend-uri pe luna (se acorda cate 2 libere in timpul saptamanii) (0753.044.261

1463. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1404. Mecanic auto cu experienta pen-

1435. Menajera angajam urgent angajam urgent menajera pentru zona Bucurestii Noi ?i Zona Herastrau, metrou Aurel Vlaicu. Program de lucru: de luni pana vineri, ora 10-18. Salariu: 2000lei. Relatii la nr de telefon; (0758.557.777

1464. Meserias amenajari interioare particular, caut finisor cu experienta, tencuiala, glet, rigips, gresie, faianta, parchet, non-alcoolic si vrednic de munca, zona Bragadiru. Mai multe informatii la telefon. Rog seriozitate! (0769.687.810

1436. Menajera casa privata sector 2,

1465. Meserias confectioner in balustrade inox Angajam meserias in confectionarea balustradelor din inox (slefuitor), cu experienta. Oferim salariu de 3500-4500 in functie de experienta, (0733.466.202 inoxiadesign@gmail.com

jeaza mecanici auto cu experienta in acest domeniu. Conditii de lucru si salarizare atractive. CV-ul dumneavoastra pe adresa de e-mail. Sau la tel. (0762.422.340 autonat.ro@gmail.com Salariu in functie de abilitati. Nu acceptam persoane fara experienta. Zona Iuliu Maniu, Militari. 4.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro tru Skoda Team Rahova, salariu motivant.Detalii la telefon (0784.281.761/ 0784.281.765 skodateamservices@gmail.com

1405. Mecanic auto intretinere camioane cu experienta (nu facem service). Am 3 Scanii,3 Volvo si 6 semiremorci Schmitz. Cer si ofer seriozitate. Salariu motivant. Pentru mai multe detalii la tel. (0722.236.193 1406. Mecanic auto, salariu motivant (incepand de la 1.000 euro, in functie de experienta). Service-ul auto are vechime in domeniu si ofera un mediu de lucru placut. Acesta este situat in zona Costin Georgian. (0723.816.676 smartautofix@gmail.com 1407. Mecanic autocamioane mecanic

pentru intretinere parc autocamioane MAN. Se cere experienta anterioara si seriozitate maxima. Oferim cazare si salariu 3200 lei/luna. 3.200 L; (0725.333.503 tekko@tekko.ro

1408. Mecanic camioane Reprezentanta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-5000 L, conditii bune de lucru, zona Militari, Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1409. Mecanic cu experienta pentru a lucra intr-un service auto dotat cu aparate profesionale, si oameni la fel de profesionali. Pentru detalii mai multe sunati la numarul. 3.500 L; (0772.246.167 contact@armadaservice.ro 1410. Mecanic cu experienta pen-

tru service auto, urgent; (0767.921.019

1411. Mecanic cu sau fara experienta conditii bune, salariu bun, se repara doar Dacii; (0771.699.150 1412. Mecanic de reparatii, macaragiu pt. societate constructii. Conditii salariale avantajoase; (0731.160.273 1413. Mecanic intretinere pentru statia

de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1414. Mecanic intretinere si reparatii

universale firma din Chitila angajeaza mecanici cu: experienta profesionala: minim 3 ani in domeniul mecanic, studii medii (profil mecanic) reprezinta un avantaj; cunostinte tehnice in domeniul mecanicii; (0743.148.061 camelia.mortici@morgansol.ro

Fundeni; (0761.680.666

1437. Menajera caut pentru vila in sectorul 1. Ofer si cer seriozitate. Rog sunati pentru detalii; (0784.747.858 1438. Menajera cu experienta, 3 zile/

saptamana, Victoriei, urgent; (021.310.74.03

1439. Menajera full time, Herastrau,

urgent, 2.500 L; (021.310.74.03

1440. Menajera in Piata Victoriei Anga-

1466. Meseriasi cautam pietrari, faiantari, rigipsari si zugravi, oferim salarii atractive, cazare pt cei din provincie, (0741.222.008 1467. Meseriasi constructii fara alcool,

plata saptamanal, seriozitate, necesita deplasari; (0747.553.011 Munteanu.ion70@yahoo.com

jam menajera pentru familie deosebita cu domiciliul in Piata Victoriei. Program de lucru: 8 ore/ zi de luni pana vineri. Salariul lunar net: 2000 lei, contract de munca perioada nedeterminata, 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1468. Meseriasi gresie, faianta, zugraveli Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta. Caut meseriasi gresie, faianta, zugraveli. Case nou construite in zona Joita -Bacu, la 10 km de Bucuresti. Plata 200 ron la zi sau negociem plata la lucrare; (0758.480.491

1441. Menajera interna fara obligatii, ajutor magazin in locatie. Ofer 3.000 ron. Rog seriozitate. Vanzatoare mag. mixt, bar; (0773.942.484/ 0729.858.706

1469. Meseriasi in constructii firma angajeaza zugravi, rigipsari, zidari, faiantari, muncitori necalificati, salariu atractiv, negociabil, (0723.580.578 toporionut485@gmail.com

1442. Menajera interna, cu permis auto

categoria B; (0722.967.272

1443. Menajera iubitoare de plante, 3

zile pe saptamana (luni-miercuri-sambata) de la 9-16, in Voluntari. Salariu 800 L; (0728.228.646 1444. Menajera menaj complet Familie de medici angajam menajera pentru vila cu et in Floreasca. Ofer carte de munca si concediu platit. Cerinte: curatenie casa, curte, spalat, calcat, gatit. Trimiteti mesaj cu nume si telefon la 0722670540 -sunam noi. (0722.670.540 1445. Menajera mini hotel, cu experienta pentru mini hotel Bucuresti. Program: 8 ore/zi. Atributii: curatenie si igienizare. Tel: 2.000 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 1446. Menajera Otopeni pentru camin de batrani privat, plata corecta si la timp, masa asigurata, carte de munca. Acces usor cu transport in comun. Rugam seriozitate, post pe termen lung; 1.800 L; (0726.081.666/ 0771.720.299 camineden@gmail.com 1447. Menajera pentru casa particulara cu experienta si recomandari, program de lucru 8 ore/zi, carte de munca, salariu net 2.000 Lei (0751.078.729

1470. Meseriasi pentru tencuiala mecanizata plata la zi sau la metru. Radu, (0754.788.292 1471. Meseriasi universali pentru mentenanta angajez persoane serioase si disciplinate pentru mentenanta. (0732.459.620 valentin.nicsan@nvbbuilding.ro 1472. Meseriasi urgent, am nevoie de

finisori si salahori pentru diverse locatii din Bucuresti, lucrari de lunga durata, experienta este necesara in domeniu. Detalii numai la nr tel. Alexandru 200 L; (0768.945.547 fpalexandru@yahoo.com 1473. Meseriasi, salahori, angajez urgent pentru interioare sau firme, plata la metru patrat (0721.738.448 1474. Meseriasi, urgent, pentru interior, gresie, faianta, glet. Oferim cazare, salariu 200 lei pe zi (4.800 lei lunar) + carte de munca. Pentru detalii tel. (0765.182.899 1475. Mester extruder, inginer, muncitori,

soferi fabrica Eurokurt angajeaza muncitori necalificati (B/F), mester extruder pt. mase plastice si ajutor, ingineri, soferi. Adresa: Popesti Leordeni str Pavel Ceamur nr. 4, jud Ilfov; (0742.244.271

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 1525. Muncitor calificat, societate de constructii si amenjari pe piata din 2007 angajeaza: muncitori calificati, rigipsari, zugravi profesionisti. Salariu motivant, seriozitate (0757.485.426/ 0757.485.426 iuliandorelcazacu@gmail.com 1526. Muncitor cu experienta, fabrica

incaltaminte, angajeaza muncitor cu experienta pentru banda de tras (lansator, aplicat (lipit) talpa tunit, glaspapir (glazuit), caltiera. 2.300 L; (+40730501000/ +4024728262 contact@sansavana.ro 1527. Muncitor depozit alimentar, in

complexul Doraly Afumati, salariu 2500 lei+ ore suplimentare platite. Detalii doar la tel: 2.500 L; (0733.984.338 1528. Muncitor depozit Germag Trend,

salariu atractiv, program L-V; asigurare medicala Regina Maria; (0771.759.945 RECRUTARE@GERMAG.RO 1529. Muncitor depozit produse conge-

late zona Pantelimon sector 2. Descarcare si incarcare marfa. Preluarea comenzilor si servirea clientilor. Program L-V 5,30-14.30; S 5,30-12.00. Salariu net 2000 ron; 2.000 L; (0745.472.470 1476. Metropolitan Residence anga-

jeaza electricieni front de lucru, conditii avantajoase. CV la: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.ro

1477. Microbiolog sau medic veterinar

in domeniul analize de laborator pentru alimente. Salariu atractiv. (0764.352.788

1478. Militari, Veteranilor, angajam per-

sonal bar-jocuri electronice ?i f?r? experien?a program 12/24-24/48; (0785.543.255 1479. Mobexpert Militari angajeaz?

Montator Mobilier Descriere post:- Manipularea ?i montarea mobilierului atât în magazin, cât ?i la domiciliul clientului.Program de lucru:Montator livr?ri : L-S, 09.00-17:30 (Duminica ?i o zi în cursul s?ptamânii 2.850 L; (0720.333.665 nicoleta.popovici@mobexpert.ro 1480. Modelator covrigi si gogosi in

sector 4 langa Jumbo Berceni, program 2 zile cu o zi libera. Relatii la tel (0753.903.634 1481. Modelator covrigi si vanzatoare

urgent, angajam pentru covrigarie patiserie personal cu sau fara experienta, mediu de lucru placut, tel, (0723.613.408/ 0768.770.076 1482. Modelator covrigi, locatia metrou

Unirii 1, program flexibil (0720.621.862 alianeacsu@yahoo.com

1483. Modelator covrigi, program 6 sau

8 ore, salariu 1.800-2.000 lei; (0767.785.791

1484. Modelator covrigi, zona Gara de

Nord; (0774.016.509

1485. Modelator covrigi, gogosi, plac-

inte, urgent program o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta pentru locatia din Afi Cotroceni; (0736.033.867 1486. Modelatori covrigi, gogosi, urgent, placinte, la locatia din Auchan Titan sector 3. Oferim salariu atractiv, carte de munca pe perioada nedeterminata, prime, bonusuri. Cautam persoane seioase cu experienta. (0736.033.867 1487. Modele online, salariu fix 2000lei, fara target +comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1488. Modele de top la Best Studios. Vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confiedential, serios. Training gratuit, casgiguri din prima zi. Suna acum la tel. sau da-ne un beep si te sunam noi; www.beststudios.ro (0730.752.752 1489. Modele feminine online salariu fix 2000 L, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1490. Modele fete, studente, conversatii

online Prinde ritmul si bucura-te de aceasta vara cu Secret Models.Vino si tu si ofera-ti sansa la un salariu asa cum ai visat mereu. Problemele tale iau sfarsit aici si acum. Te asteptam cu drag (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com

1491. Modele fete, studente, conversatii

online, casnice daca visezi la un loc de munca in care primeaza atmosfera prietenoasa si nu birocratia, Secret Models este pentru tine. Be your own hero and make a difference. Cazare, bonusuri, plata la zi/bilunar. (0761.720.098/ 0723.499.633 contact@secretmodels-studio.com 1492. Modele online hai in echipa JustY-

1500. Montator jaluzele, rolete, rulouri exterior Masta Profile Romania SRL specializata in fabricarea si comercializarea produselor de umbrire, angajeaza confectioneri in atelier si montatori produse la sediul clientului (cu sau fara experienta). (0743.005.509 office@mastaroll.ro 1501. Montator mobila Spectral Mobila angajeaza montator mobila cu permis de conducere categoria B. Relatii la telefon; (0787.736.224 magazin.bucuresti@spectral.ro 1502. Montator parchet laminat cu sau

fara experienta, salariu atractiv, carte de munca. Marius (0728.877.517

1503. Montator parchet laminat Bucuresti Parchet Shop salariu intre 2.600 si 3.200 Lei (in functie de numarul de metri montati lunar) cu contract munca 8 ore. Pentru 750 metri montati lunar se incaseaza 3000 Lei 2.800 L; (0766.648.216/ 0784.110.410 contact@parchet-shop.ro 1504. Montator pardoseala flotantatehnica suprainaltata angajam montator pardoseala flotanta (tehnica suprainaltata), cu experienta. Oferim cazare pentru persoanele din provincie, contract de munca, salariu de la 2500lei net; 2.500 L; (0748.400.541 1505. Montator partitii sticla montatori

cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor de sticla, mÂontaj partitii sticla, usi din sticla, usi celulare lemn, usi metalice. Salariu 2400- 3200, 2.800 L; (0786.124.787/ 0732.055.800 1506. Montator subansamble, angajam

urgent, pentru firma Enclosures SRL Bucuresti. Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 6.00-14.00/ 14.00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1507. Montator tamlarie PVC angajam

montator tamplarie PVC cu contract de munca si salariul atractiv. Firma isi desfasoara activitatea in sector 6, Bucuresti. Relatii la telefon: (0726.941.903 1508. Montator tamplarie pvc angajez

montator sau ajutor montator usi si ferestre pvc cu cunostinte in domeniu; 2.000 L; (0729.889.487 Valentin.petre87@gmail.com 1509. Montator tamplarie PVC cu expe-

rienta si permis conducere. Asiguram si cazare pentru cei din provincie. Salariu motivant. Zona Militari; (0721.410.591

1510. Montator/confectioner tamplar-

ie aluminiu Bucuresti angajam montatori si confectioneri tamplarie aluminiu in Bucuresti. Oferim salariu motivant si contract de munca; (0752.383.238 remus@windowstyle.ro 1511. Montatori tigla metalica, cerami-

tajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 1496. Modele online, esti comunicativa, Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 1497. Modele online, fete, cupluri, salariu fix 2.000 Lei, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 1498. Modele, fete bonus angajare 300$. Comision 80% net in prima luna. Plata la zi sau bilunar. Fara reguli stricte si abuzive. Hai si tu in echipa BeYou, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 1499. Mon Cher Decebal, anga-

jeaza ospatari si femeie la vase; (0722.232.220

1534. Muncitor necalificat Firma cu activitate in domeniul distributiei de bauturi angajeaza muncitor necalificat. (0726.881.754 1535. Muncitor necalificat in domeniul

instalatiilor. Jobul presupune: spart, taiat, catotat pereti, prins doze, curatenie in santier. Oferim salariu atractiv, 2.400 L; (0762.659.849/ 0767.154.322 moise.beatrice.bea@gmail.com 1536. Muncitor necalificat in Prelungirea

Ghencea, Sere Militari. Salariu si bonuri de masa. Salariu se comunica la interviuContract de munca. Transport asigurat de la capatul tr. 41. Se solicita cazier. Trimite CV pe email 1.400 L; (0724.986.301 eugen.tudor@gmail.com 1537. Muncitor necalificat pentru aprovizionare magazin alimentar si legume fructe. Magazinul se afla in sector 2 2.200 L; (0724.545.414

1538. Muncitor necalificat pentru depoz-

it materiale de constructii Bd. Biruintei Pantelimon; 2.000 L; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

1539. Muncitor necalificat pentru depoz-

it, cu sau fara experienta. Carte de munca, salariu atractiv. Zona Obor. Seriozitate, punctualitate, disponibilitate imediata. Program de zi (0751.873.793

isori; (0722.643.037

1513. Montatori mobila Fabrica de mobila la comanda angajeaza personal cu experinta min 1 an in montaj mobilier la comanda. Salariu avantajos si contract pe perioada nedeterminata. Permis de conducere cat. B, (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 1514. Montatori partitii sticla - calificat/

cu sediul in Bucuresti, zona Timpuri Noi, angajeaza ambalator manual, electrician, mecanic fabrica, operator RSVTI. Se lucreaza in 3 schimburi. annemarie.caruntu@biofarm.ro 1560. Muncitori cu sau fara experienta

pentru amenajari magazine in tara si in Bucuresti. Se ofera salariu + diurna pentru deplasare. Carnetul de conducere este un plus; (0725.917.436 1561. Muncitori Firma SC Esplanada

Comimpex SRL angajeaza zugravi, faiantari, (0722.700.553 Iuliazahiu@yahoo.com

1591. Muncitori in constructii firma angajeaza lacatusi, dulgheri, fierari. Oferim salariu atractiv, carte de munca si cazare. Tel. de luni pana vineri intre orele 08.00-17.00. (0758.815.064/ 031.426.00.92 mavproiect@yahoo.ro

1562. Muncitori in constructii, cu (calificati) sau fara experienta. Anuntul este valabil si pentru persoanele care lucreaza in echipa. Pentru mai multe detalii (angajare, salariu) la telefon. Oferim cazare. 4.000 L; (0767.890.982 georgeandriuca@yahoo.com

1592. Muncitori in constructii Firma angajeaza muncitori necealificati, izolatori, montatori pavele. Oferim salariu atractiv, carte de munca si cazare. Tel. de luni pana vineri orele 08.00-17.00. (0758.815.064/ 031.426.00.92 mavproiect@yahoo.ro

1563. MUNCITORI necalificati, femei si

barbati, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V, 2.000 L; (0746.143.148 comagrab@yahoo.com

1593. Muncitori in constructii Firma de constructii angajam persoane calificate si necalificate: dulgheri, zidari, zugravi etc. Mai multe detalii la tel.; (0734.078.162 maruntis.adrian@yahoo.ro

1564. Muncitori SC Fibro Metals SRL

1594. Muncitori în constructii, cu con-

angajaza la hala industriala Mogosoaia muncitori cu carte de munca;salariu minim 3000 lei net. (021.224.01.17

1565. Muncitori atelier cu sau fara experienta in domeniul tamplariei din aluminiu. Conditii avantajoase, bonuri de masa, prime anuale, ore suplimentare platite. Localitate Voluntari. www.everestint.ro (021.350.33.83/ 0722.250.799 office@everest-int.ro 1566. Muncitori calificati /necalificati pt. distribuie in Bucuresti, cu sau fara epxerienta, plata la zi. Oferim cazare; (0733.380.388 1567. Muncitori calificati in constructii si

necalificati, salariu se discuta la tel.; (0720.459.481

1568. Muncitori calificati hale industriale

angajam personal pentru constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime; 900 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1569. Muncitori calificati in acoperisuri

SC angajeaza muncitori calificati, cu experienta in tinichigerie si dulgherie de acoperis. Salariu net 3500 lei. Asiguram cazare, transport la santier cu masini proprii. Tel. director. 3.500 L; (0744.304.636 1570. Muncitori calificati si necalificati,

cautam persoane cu experienta dar si fara experienta (pot invata alaturi de echipa noastra) in productia de mobilier. Pachet salarial atractiv ,mediu de lucru placut. Rugam seriozitate; (0771.735.645 mabisvb@yahoo.com 1571. Muncitori calificati si necalificati

Firma de constructii, angajeaza muncitori calificati si necalificati, pentru constructii de case in Bucuresti si Ilfov. (0767.986.630 1572. Muncitori calificati si necalificati in

constructii cu contract de munca. (0733.307.988

1542. Muncitor necalificat pentru produ-

jeaza muncitor necalificat pentru depozit bauturi. 1.800 L; (0736.472.904 1544. Muncitor necalificat si faiantar.

Plata la mp. (0762.097.313

1545. Muncitor necalificat pe santier Salariu progresiv in functie de aptitudinile de munca! Numai cu experienta de santier, non-alcoolic si vrednic de munca, zona Bragadiru. Cazare. Mai multe informatii se ofera la telefon. Seriozitate, (0769.687.810

panouri PAL, MDF, compozit, confectionare cutii, ajutor productie. Salariu net 1600 Lei. Punct de lucru pe Centura Bucurestiului, se asigura transport. Detalii la tel. (0733.882.160 andrei.floroiu@bruag.ch 1548. Muncitor necalificat, angajam

muncitor necalificat pentru depozit de materiale de constructii in Pantelimon , jud Ilfov. Salariu 2000 lei. Pentru informatii va asteptam la tel; 2.000 L; (0736.640.392 aldea.danyela@yahoo.com 1549. Muncitor necalificat, Tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza muncitor necalificat. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com

1575. Muncitori calificati si necalificati societate comerciala cu experienta de 10 ani angajeaza cu forme legale muncitori calificati si necalificati in domeniul izolatiilor tehnice si a vopsitoriilor rezistente la foc salarii intre 2100-2500 (0724.267.742 sorinraul@yahoo.com

Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1800 lei net + bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon, 1.800 L; (0733.509.653 1576.

1577. Muncitori calificati, finisaje, cau-

tam muncitori calificati pentru finisaje constructii (amorsa, vinarom, gresie, faianta), pentru un bloc situat langa Bucuresti, in Magurele, jud. Ilfov, salariu 150 lei pe zi; 150 L; (0722.453.893 vivianapav@yahoo.com 1578. Muncitori calificati, necalificati in

constructii Pentru noi valoarea cea mai importanta este angajatul si de aceea punem accent pe: plata corecta, salariu foarte bun cu contract de munca si plata orelor suplimentare, (0723.806.663 ruseanu@msn.com

1579. Muncitori calificati, zugravi Plata

se face la metru patrat. Zona sector 6, Lujerului. Pentru mai multe detalii; (0763.335.111

1550. Muncitor necalificat, autoutilitara

tor morar moara sector 4 angajeaza muncitor necalificat, ajutor morar, mecanic, incarcatori descarcatori se ofera salariu atractiv. Program luni - sambata 816.30; (0371.050.144

structii Bucuresti, angajam zidari, dulgheri, instalatori, mun. necalficati, salalariu 15 lei pe ora, contract de munca, salariul declarat. 3.000 L; (0758.049.080 cristina.dumitru@alpenside.ro

1552. Muncitor necalificat-ambalator

1583. Muncitori constructii societate de

angajam muncitori necalificati pentru postul de ambalator manual. Salariul este de 1700 lei, program in 2 schimburi 7.15.30.00 /11.00 -19.30L-D, sambata liber, Bd Th Pallady nr 44 D,duminica se lucreaza (0737.523.284

constructii Imobiliare Solutions Group angajeaza zidari, tencuitori, finisori, dulgheri, fierari. Pentru angajare va asteptam la sediul din str. Ritoride nr.8, parter, sector 5, Bucuresti (0728.132.901 tiberiu@imogroup.ro

pentru contabilitate primara, cunoscator program de operare Mentor, nr. contact tel. sau interviu sos. Colentina nr. 292 A; (0722.306.289

1553. Muncitor pentru centru fier vechi

1584. Muncitori constructii, SC anga-

1522. MUNCITOARE necalificate pentru

1554. Muncitor spatii verzi Muncitor cu

necalificati pentru intretinere hale depozitare. Relatii la tel. L-V 8-18, 1.600 L; (0758.022.771 grecrombussinesgroup@yahoo.com

cu sau fara experienta dornice de lucru, care sa fie interesate de un loc de munca intr-o companie de productie. Disponibilitate pentru program in schimburi. Bucuresti, sector 3. (021.569.05.07/ 021.569.05.07 cosmin.fatu@carboplak.ro 1598. Muncitori necalificati 200 lei/zi,

excavatorist incepand de la 3.500 lei/ luna, in Bucuresti si provincie; (0726.283.051

1599. Muncitori necalificati angajam in

domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon, (0725.200.202 1600. Muncitori necalificati Angajam

muncitori necalificati seriosi, pentru sortare deseuri in localitatea Sindrilita, Ilfov. La cerere putem oferi si cazare. Salariu net 2000 pe luna + 2 mese/zi. 2.200 L; (0725.333.503 tekko@tekko.ro

1601. Muncitori necalificati angajam pentru fabrica ambalaje plastic, Bulevardul Timisoara, pe termen lung, cu contract, program 12 ore/schimb, de luni pana vineri, salariu 2500 lei net; 2.500 L; (0769.957.243 1602. Muncitori necalificati apti pentru

zona Lujerului, conditii bune de lucru, 1 L; (0720.798.091 ovidiumanucu@gmail.com

cializata in amenajari de spatii verzi angajeaza muncitori necalificati pentru lucrari de plantari si amenajari spatii verzi. Locatia este in Saftica, pe DN1. (0721.234.568 1604. Muncitori necalificati in

domeniul instalatiilor. Se ofera salariu 2.000-3.000 lei, bonuri de masa si cazare, 2.500 L; (0729.919.911 1605. Muncitori necalificati pentru con-

structii. Salariu decent; (0769.603.653 skoda9top@gmail.com

1606. Muncitori necalificati pentru lucrare in zona Militari, cu plata la zi sau la saptamana. Mai multe detalii la tel.: (0731.493.492 1607. Muncitori necalificati pentru polizat piese metalice. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066 1608. Muncitori necalificati pentru santiere din Bucuresti. Se lucreaza doar cu contract de munca. Salariu 12 ,5 lei/ora, program de 9 ore/zi. Cei interesati pot suna la numarul de tel. 120 L; (0744.562.121 1609. Muncitori necalificati pentru sapat

gropi si facut betoane- 2.000 lei. Angajez muncitori care au mai lucrat in cimitir pentru mozaic, turnat beton, salariu 2.5003.000 lei; (0724.132.385

1610. Muncitori necalificati - dulgheri, zidari dezvoltator imobiliar angajez muncitori necalificati pentru constructii bloc nou. Conditii avantajoase, plata la zi (100LEI). Punct de lucru, str. Dreptatii, nr. 129, sector 6 100 L; (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com

1612. Muncitori necalificati confectii

1582. Muncitori constructii firma con-

1524. MUNCITOR Angajam muncitori

1597. Muncitori in productie persoane

1581. Muncitori constructii Calificati si

1551. Muncitor necalificat, mecanic, aju-

1523. Muncitoare necalificate, spalatorie textile, Bucuresti, angajam personal: spalatoreasa lenjerie, calcatoreasa calandru, calcatoreasa fier, necalificate. Loc de munca stabil si sigur. Salariu atractiv, program 8 ore; 2.000 L; (0729.861.894

constructii angajeaza dulgheri, fierari, lacatusi si sudori, salariu 3.500 Lei (net), muncitori necalificati 2.000- 2.500 Lei (net), contract de munca, posibilitate cazare la baraca; 3.500 L; (+40753106150

rigipsari si zugravi (amenajari interioare si exterioare). Lucrari in Bucuresti si Ilfov. Salariul intre 150 si 230 lei pe zi .Lucrari in Bucuresti si Ilfov; (0799.177.699

1519. Montatori tamplarie PVC, calificat

depart. productie la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din Bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metroul statia Parcul Bazilescu si autobuz 697; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro

1596. Muncitori in constructii, firma de

1611. Muncitori necalificati - prelucrare piese auto Dover International Srl - angajam muncitori necalificati pentru formare in domeniul auto - fabricare si prelucrare matrite. Se ofera: transport, bonuri de masa, salariu atractiv + bonus performanta; (0799.938.595 ionela.petre@grupodover.ro

1580. Muncitori constructii angajam

necalificati cu forme legale pentru santiere in Bucuresti si Ilfov. Salariul de la 10 la 15 lei/h in functie de calificare. 4.000 L; (0735.499.307

angajeaza ospatari si femeie la vase; (0721.870.563

angajeaza muncitori necalificati, zidari, zugravi. Oferim salariua atractiv, carte de munca si cazare, de luni pana vineri intre orele 08.00-17.00; (0758.815.064/ 031.426.00.92 mavproiect@yahoo.ro

pentru santier in Bucuresti; 3.000 L; (0722.192.530/ 0787.771.762

vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 2.000 L; (0730.612.742

1521. Motor Kraff angajeaza persoana

1595. Muncitori in constructii, firma

1541. Muncitor necalificat pentru pentru instala?ii sanitare si termice la blocuri noi. Program de la 8-17 de luni pana vineri; 2.000 L; (0728.558.231/ 0736.580.729

1518. Montatori tamplarie pvc calificati/necalificati firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix + bonus din montaje, permis de conducere categoria B reprezinta un avantaj;www.tamplarie.com 3.000 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com

1520. Moon Bistro din Greenfield

tract de munca pe perioada nedeterminata. Oameni care vor sa invete o meserie. Zidari, zugravi, rigipsari. Sau echipe (0765.158.975 Lupu.construct@gmail.com

1603. Muncitori necalificati firma spe-

1547. Muncitor necalificat, ambalare

sau necalificat Firma cu 14 ani experienta in domeniu angajeaza montatori tamplarie pvc, aluminiu usi, salariu fix, bonus din montaje, permis de conducere categoria B, nu este obligatoriu, 3.000 L; (0784.355.022 george.satnoianu@tamplarie.com

1590. Muncitori finisaje interioare rigips Muncitori cu experienta in domeniul finisajelor interioare, echipe de finisori finisari. Se ofera plata pe mp, cazare, transport. (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

1574. Muncitori calificati si necalificati

1515. Montatori pereti cortina, muncitori

ificati pentru SC. Relatii la tel. (0721.204.502

1559. Muncitori Companie farmaceutica

1589. Muncitori fabrica societate comerciala angajeaza muncitori in fabrica de productie. Salariu motivant. Program l-v 8.00 - 17.00. Popesti Leordeni, Ilfov. 2.300 L; (0730.081.777 jana@sippaneltechnologies.eu

1573. Muncitori calificati si necalificati in constructii in Bucuresti. Oferim salariu atractiv si carte de munca; (0756.029.963

1546. Muncitor necalificat pentru firma de termopane fara experienta, pentru ajutor montaje. Carte de munca, salariu motivant. 1.800 L; (0733.747.775

1516. Montatori tamplari fara experienta

1558. Muncitori calificati, necalificati. Oferim contract de munca, salariu negociabil. Rugam seriozitate. (0724.132.066 Ava_gold@yahoo.com

1588. Muncitori cu permis conducere, muncitori fara permis conducere, preferabil familie. Ofer cazare, pt. gradina legume 15 km de Bucuresti, seriozitate; (0753.819.816

1540. Muncitor necalificat pentru macelarie Sebastian, program L-S 6.30-17.00, salariu 2.000 lei net+bonuri de masa; (0744.552.969

necalificat cu Âsau fara experienta iÂn domeniul compartimeÂntarilor din sticla. MÂontaj pereti de sticla, usi metalice, usi sticla, usi lemn. Salariu 2400 -3200, in functie de experienta, 2.800 L; (0786.124.787/ 0732.055.800 virgil@smartestproiect.ro pentru montaj pereti cortina si fatade ventilate. Angajarea se face pe baza de contract de munca. Salariu incepe de la 2500 lei si se negociaza in functie de experienta. (0734.204.248

ficati pentru constructii din jud.Giurgiu; (0726.938.649

lucru la inaltime, urgent, nu este necesara experienta. Asiguram transport si cazare in Bucuresti. Salariu atractiv + bonusuri, prime, diurne; 2.500 L; (0723.642.690 office@aartt.ro

1543. Muncitor necalificat SC anga-

1517. Montatori tamplarie PVC si necal-

1495. Modele online, comisioane avan-

1533. Muncitor necalificat angajam muncitori necalificati in fabrica de paine pentru ajutor de brutar si patiser. Brutaria “La Tati” din Calea Rahovei, vis-a-vis de Liceul D. Bolintineanu, in spatele Amanetului “Tezaur” 2.500 L; (0764.217.900

1512. Montatori gips carton si fin-

1493. Modele online hai in echipa JustY-

cu/fara experienta salariu 6000 lei+procent 50%-70%, avans 500$ Bonus 900$, program optional. Legalitate, locatii in toate sectoarele. Confidentialitate; 10.000 L; (0770.456.112/ 0784.458.616 studionaughtykats@gmail.com

1532. Muncitor in productie plasa sudata, cu sau fara experienta, pentru SC Stehos Acero SRL cu sediul in Chitila. Oferim salariu motivant de minim 2200 Lei + ore suplimentare platite. Cerem seriozitate 2.200 L; (0755.481.684/ 0755.464.179 office@stehos.ro

ca, tabla. Oferim carte de munca, salariu motivant, cerem seriozitate. (0723.005.500

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0770.752.856/ 0787.759.623 officejustyou@gmail.com

1494. Modele online Personal feminin

1531. Muncitor in depozit muncitor in depozit, colete de cca 25 kg maxim, de format si transferat la curier, seriozitate, constinciozitate, cunostiinte mecanica 3500 brut, (0722.339.510 ancapirvulescunarimp@gmail.com

cator prefabricate din beton, punct de lucru soseaua Bucuresti-Magurele. Program de lucru 7.30-16.30 de luni pana vineri (0723.595.841

pentru mobilier din pal melaminat. Pregatirea pieselor pentru gaurire, stergere si ambalare mobilier. Punct de lucru sector 3, incinta Faur, poarta 4. colectiv tanar, carte de munca, program l-v 8-18; (0766.638.967/ 0735.876.984 office@marcoshop.ro

ou. Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop; 5.128 L; (0787.759.623/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

1530. Muncitor in curte caut persoana sau familie pentru intretinere casa la tara si animale din curte. Ofer salariu, masa si cazare in conditii excelente (dormitor, bucatarie, camara si baie, la dispozitie); (0722.353.634 office.anghelemilia@yahoo.com

1557. Muncitori angajam muncitori cali-

jeaza muncitori calificati, cu experienta in orice tip de lucrare de constructii. Asiguram cazare si transport la santier cu masini proprii 3.000 L; (0744.304.636

sau fara experienta pentru lucrari de amenajare si intretinere spatii verzi pentru Bucuresti. Plata la zi, 100 lei, 100 L; (0723.991.121

1585. Muncitori cu experienta in hidroizoltaii pentru firma de hidroizolatii. Plata se face la mp, 4 lei mp 1 strat; (0761.205.354/ 0722.223.398

1555. Muncitor spatii verzi muncitor ne/calificat pentru intretinere spatii verzi (gradini) in Bucuresti. Program 7.0018.00; 6 zile/ saptamana. Cazare gratuita (se poate locui cu prietena/ sotia). 3.200 L; (0758.454.641

1586. Muncitori cu experienta medie in montaj, rigips, pardoseala flotanta, finisaje pentru SC, carte de munca si un salariu de 3.00/3.500 net lunar. Rog seriozitate; (0722.228.818/ 0722.226.162

1556. Muncitor/muncitoare necalificat/a- tipografie, tipografie sector 4 angajeaza muncitor/muncitoare necalificat/a pentru calificare la locul de munca.CV la e-mail:office@unicart.ro. Relatii suplimentare la telefon; (0722.529.058/ 0722.807.748

finisori fatada, firma de constructii cu experienta in domeniul reabilitarilor termice (fatade polistiren) angajeaza finisori fatade pt. reabilitari termice de blocuri. Se ofera plata la mp, transport, cazare. (0784.121.432 popescucristianadrian@yahoo.com

1587. Muncitori cu experienta, echipe

17

metalice fabrica de confectii metalice angajeaza muncitori necalificati din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuit! Rel la nr. de telefon; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

1613. Muncitori necalificati constructii,

angajam 20 de muncitori necalificati, salariu brut 3278 ron, salariu net 2302 ron. Salariu net cuprinde: 1887 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Pentru cei care au fost pacaliti; 3.278 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1614. Muncitori necalificati in conditii avantajoase, lucrari stradale de minisantuire, in domeniul telecomunicatiilor. Sapatul, spartul si excavatul se face cu utilaje. Salariu net intre 1800 si 2200 de lei, cazare in Bucuresti, decontam transport. (0769.467.442 1615. Muncitori necalificati in constructii

firma de constructii angajam muncitori necalificati in constructii, pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov, salariu motivant. 3.500 L; (0730.000.088 office@axert.ro 1616. Muncitori necalificati in constructii, SC Sight Control angajeaza muncitori necalificati in constructii. Santierul este in zona Filaret sector 4, in caz de nevoie asiguram cazare. Relatii la telefon; (0769.083.531 office@sightcontrol.ro

1617. Muncitori necalificati productie mase plastice companie productie mase plastice angajam: muncitoare necalificate pt postul de ambalator manual, muncitori necalificati pt postul de manipulant marfa. Zona Pantelimon, Ilfov, asiguram transport, (0725.566.764 bestpack.ro@gmail.com

1618. Muncitori necalificati, Fabrica de cizme PVC cauciuc din Petrachioaia, langa Afumati, angajeaza muncitori necalificati (femei-barbati), cu program full time cu contract de munca, in conditii avantajoase, salariu atractiv. (0757.108.889 mioara702000@yahoo.com

1641. Necalificati angajam necalificati,

oferim sansa de calificare.Faur sector 3. 1600L de la 8:00 la 16:30; (0725.227.397 josephrizk00@hotmail.com 1642. Necalificati constructii priceputi,

1619. Muncitori necalificati, in regim

plata saptamanal, 100 L; (0747.553.011 Munteanu.ion70@yahoo.com

1620. Muncitori necalificati, societate

1643. Necalificati din provincie, ofer cazare, masa, salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

santier (0751.028.728 constintop@yahoo.com

comerciala cu activitate in productia de mobilier din pal melaminat si MDF, angajam persoane serioase si dornice sa se alature colecticului nostru. Mediu de lucru placut, salariu atractiv (0725.872.091 mabisvb@yahoo.com 1621. Muncitori necalificati, societate producatoare de structuri metalice angajeza muncitori necalificati pentru manipulare si curatare structura. Locatia fabricii sector 3 Bucuresti (incinta Faur); (021.345.26.94 vanzari@structurimetalice.ro 1622. Muncitori necalificati, barbati pentru fabrica de canapele la metrou Republica. Program L-V 8-16; (0720.333.127 1623. Muncitori necalificati. Cautam zilieri - castiguri intre 100-150 lei/zilnicVrei sa muncesti atunci cand ai timp si sa castigi zilnic intre 100 si 150 de lei? Detalii si inscrieri direct la numarul de telefon; (0738.749.656 1624. Muncitori necalificati. Firma telecomunicatii angajam muncitori necalificati pentru instalare cabluri aerian si subteran. Tel.: (021.222.08.83 1625. Muncitori necalificati. Laborator de cofetarie, situat in apropiere de Piata Sudului, angajam muncitori necalificati. Oferim salarii atractive si program flexibil. (0740.439.062/ 0755.018.909 dul_mi@yahoo.com 1626. Muncitori necalificati. Reglor

utilaje, operatori. S.C. RAFA Plast S.R.L. cu sediul in: Bd. Mai nr. 53, sector 6 (in incinta Munplastpunct de reper Magazin Kaufland Drumul Taberei), angajeaza: Muncitori necalificati; Reglor utilaje mase plastice; Operatori mase plastice. Relatii la: Compartimentul Resurse Umane (in incinta Munplast: etaj 3), Telefon: 021.413.10.75 int. 267 sau 0754.041.803. (0754.041.803 1627. Muncitori operatori masini de fasonat, Baduc SA angajeaza pentru sectia de productie din Popesti Leordeni, sudori, lacatusi, in vederea calificarii ca operatori masinisti fasonare automata otel beton; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1628. Muncitori pentru amenajari inte-

rioare minima experienta necesara, salariu motivant, se discuta la interviu. (nu la telefon). Rog CV la email (0721.461.847 valentin.nicsan@nvbbuilding.ro 1629. Muncitori pentru construcii

salariu intre 2.200- 4.400 lei net. Muncitori calificati si necalificati pentru lucrari de zidarie, tencuiala, sape, rigips, glet, gresie, faianta. Ofer cazare; (0723.953.554 1630. Muncitori pt montaj tabla cutata angajez urgent. Angajez muncitori calificati sau necalificati pt montaj fatade cu tabla expandata si placari cu diverse materiale, montatori marmura. Salariu net 2.500 Lei+ contract de munca cazare+ diurna, 2.500 L; (0742.271.895/ 0746.045.974 gheorgheburlacu@hotmail.com 1631. Muncitori santier firma de constructii angajam personal in constructi, curatenie in santier, muncitori calificati si necalificati; (0767.880.590 1632. Muncitori specializati in finisaje, placari ceramice, instalatii incinte tehnice pentru piscine. Pentru mai multe detalii si informatii referitoare la salariu va rugam sunati la tel. (0722.278.855 1633. Muncitori tamplarie PVC cu per-

mis auto, cunostinte confectie/ montaj tamplarie PVC. Salariu de la 2000 ron 2.500 ron 2.500 L; (0722.808.995/ 0728.859.699

1634. Muncitori terasamente Firma con-

structii Bucuresti, anagajam muncitori terasamente calificati si necalificati, contract de munca, salariul tot declarat, bonusuri, cazare, transport. 2.500 L; (0724.204.173 cristinadumitru000@gmail.com

1635. Muncitori, Angajam tineri pentru

formarea in meseria de operator mase plastice, locatia Bdul Metalurgiei-Sector 4Bucuresti. Salariul si beneficii motivante, (0722.623.112 productie@manz.ro 1636. Muncitori. Firma tamplarie PVC

cu sediul in orasul Pantelimon angajam muncitori necalificati. Femei si barbati. Tel: (0759.019.910

1637. Muncitori/ meseriasi zugravi, instalatori, electricieni, zidari, rigipsari dulgheri, faianta si gresie. Contract de munca perioada nedeterminata bonuri de masa, salariu bilunar, (0751.517.441

1644. Necalificati femei si barbati angajam necalificati femei si barbati pentru pregatire si asemblare mobila, asiguram pregatire profesionala, Faur sector 3. 1500L 1.500 L; (0725.227.397 josephrizk00@hotmail.com 1645. Necalificati in depozit, barbati Angajam barbati pentru sortarea/verificarea cutiilor de vopsea; perioada nedeterminata; Salariu: 1250ron+500ron bonus=1750ron net+tichete de masa 300ron; Program: L-V,3 schimburi; Locatie sector 3; 1.700 L; (0723.427.247 1646. Necalificati pentru depozit fabri-

ca in sectorul 6 urgent. Salariu net 1450 Ron bani in mana, tichete de masa 300 Ron. Program 8 ore/ L-V in schimburi. Detalii la telefon 1.750 L; (0737.814.574 1647. Necalificati pentru depozit, spalat aparate de apa Compania La Fantana angajeaza barbati pentru a spala componentele care fac parte din aparatele de apa. Oferim salariu fix, tickete de masa, program de lucru de luni vineri 8 ore zi, (0725.050.493 1648. Necalificati pentru fabrica, sector

6 urgent. Salariu net: 1600 Ron bani in mana, tichete de masa 300 Ron. Program: 8 ore/ L-V in 2 schimburi. Zona: langa Metro Militari. Detalii la telefon 1.900 L; (0737.814.574 1649. Necalificati, barbati si femei la fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0724.545.953 office@armopav.ro 1650. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 1651. Nightclub Vegas angajeaza dansatoare cu/fara experienta. oferim salariu 200lei/noapte +comision la consumatie. program l-d, 21:30-05:00. (0765.260.009 1652. Nou coleg/colega pentru spalator

de vase, descrierea postului: debaraseaza si spala vasele folosite la evenimente, asigura curatenia zonei de lucru, organizeaza vasele dupa ce acestea au fost curat?ate, program full-time variabil. (0768.100.723 iulia.multescu@everestcatering.ro 1653. Oameni pentru ambalare/sortare fructe Echipa Fruteria cauta oameni pentru a impacheta fructele proaspete livrate zilnic. Presupune mutarea si depozitarea cutiilor cu fructe dupa impachetare din zona de lucru in camera frigorifica; 1.500 L; (0720.157.371 1654. Om de service / ajutor de bucatar Locatie nou deschisa Tasty_Bucharest in zona Decebal, angajam ospatar si barman. Oferim un salariu atractiv, program in ture intr-un mediu de lucru tanar si dinamic. Pentru mai multe detalii: 2.000 L; (0786.777.444 1655. Om pentru curatenie casa curte Iancului, udat/ tuns gazon plante pomi. Maturat spalat trotuare, geamuri, terase, scari. Carat gunoi, facut piata, cumparaturi alimentara, platit facturi gaz Enel. Luni-vineri 7.30-17. Pauza masa 1 ora + abonament RATB 2.000 L; (0722.285.020 1656. Operatoare amanet/exchangesalariu atractiv! operatoare amanet/exchange, cu si fara experienta. Oferim training gratuit, salariu atractiv, comisioane, tichete de masa. Cunostinte minime PC, bacalaureatul. Rog CV la adresa hr@casa-amanet.com (0724.035.338 hr@casa-amanet.com 1657. Operatoare facturare secretara Ansamblu rezidential angajeaza operatoare facturare cu atributii de secretariat. Sarcini: emitere facturi lunare, evidenta incasari, clienti, utilitati, operatiuni de secretariat. Prel Ghencea, s 6; (0755.137.830 avangarde.rezidential@gmail.com 1658. Operator Ambalare Angajam per-

soane responsabile, muncitoare si atente la detalii pentru ambalarea medicamentelor. Se lucreaza in 3 schimburi (0614;14-22;22-06), Luni-Vineri, sector 3; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

1639. Necalificat sau nu, tineri absol-

1659. Operator automate cafea, angajam operatori automate cafea cu sau fara experienta, permis categoria B, pentru Bucuresti si Ilfov. Pachet salarial atractiv; (0765.737.730 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

1640. Necalificat, femei Angajam femei

1660. Operator automate cafea, Joy Caffe isi mareste echipa de cafegii bucurosi cu un Operator automate cafea 1.800 L; (0722.330.175 mario@joycaffe.ro

1638. Necalificat cu ziua, zugrav la

camera; (0722.308.308

venti angajez in conditiile legii, pentru lucrari curenti slabi (internet & cablu tv). 425 {; (0755.917.233 telecommsis@gmail.com

ca operator in fabrica doar din Joita, Sabareni, Bacu, Dragomiresti, sector 6. Program: L-V, 2 schimburi; Salariu:1600 ron net+tichete de masa 300 ron+transport decontat; perioada nedeterminata; 1.600 L; (0723.427.247

1661. Operator automate de cafea Ne dezvoltam si cautam o persoana responsabila cu transportul si montajul automatelor de cafea in locatii. 2.000 L; (0785.225.228 dan.florea@coffeeco.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 1662. Operator buldo-excavator Salariul brut 4.643 ron. Salariul net 3.100 ron este format din: 2685 ron in cont plus 315 ron bonuri de masa plus 100 ron prima de sarbatori. Program luni-vineri, 3.100 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 1663. Operator buldoexcavator, miniex-

cavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1664. Operator calculator cu bune abili-

tati de comunicare si intiativa. Se lucreaza in ture de zi si de noapte. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 1665. Operator calculator Firma Scomet

Administrare Imobile angajeaza operator calculator contabilitate partida simpla. Salariul o mie opt sute lei pe luna. Posibilitati crestere in functie de performanta, 1.800 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 1666. Operator calculator Notariat Bucuresti/ Otopeni angajeaza operator calculator pentru tehnoredactare acte notariale, de preferat jurist, numai cu experienta notariala, CV la email; promaa2002@yahoo.com 1667. Operator calculator Reteaua de

magazine ITpunct.ro angajeaza angajeza tanar / tanara motivata. Se cer: atitudine pozitiva. Persoana sociabila. Imaginatie, creativitate, contabilitate@officepromedia.ro 1668. Operator calculator SC Ion Mos

SRL angajeaza operator calculator, introducerea datelor de pe facturile, introducerea datelor de pe avizele de expediere. Salariul se va stabili in urma interviului. (021.352.22.11 office@ionmos.eu 1669. Operator calculator call center

magazin online, cautam persoane energice, vorbarete pentru a se alatura echipei noastre pe pozitia de operator call center, pet shop online. cv@petmart.ro 1670. Operator calculator depozit pt.

Fox, fabrica de mezeluri. Cunostinte calculator, efort fizic, 8h/zi, perioada nedeterminata, bonusuri, prime, masa calda gratuit. Sector 4. Contactati-ne intre orele 917 de L-V 1.750 L; (0726.718.768 1671. Operator calculator electronic si

retele Internet Service Provider angajeaza operator calculator electronic si retele in com. Afumati; (0725.561.767 adrian@adrana.ro

1672. Operator calculator pentru magazin online. Societate comerciala, cu sediul in Colentina angajeaza persoane dinamice (fete si baieti) pentru postul de operator calculator pentru magazin online.Programul este de opt ore, intervalul 8-17 l-v. cv@petmart.ro 1673. Operator calculator, contabilitate

primara, full time, Bucuresti; (0744.567.314 traho.serv@gmail.com

1674. Operator calculator, firma import echipamente industriale angajeaza operator calculator. Conditii: cunostinte de contabilitate primara, engleza mediu, operare PC avansat. CV la: calin@debitrontermo.eu (0727.826.528 calin@debitron-termo.eu 1675. Operator calculator, pentru super-

market amplasat in sectorul 4, posibilitate de dezvoltare profesionala, experienta in domeniul retail constituie un avantaj, salariu in functie de experienta. (0725.563.362 dragos.issasupermarket@gmail.com 1676. Operator call center Restaurant South Burger SECT4 angajeaza operator call center. Se lucreaza 2 zile cu 2 libere, 11:00-22:30. Decont transport seara .bonuri de masa,1500 in mana salariu de inceput plus bonusuri/ targete, 1.500 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

1689. Operator comenzi locatie: fostele Cladiri Apaca, etaj 2. Program de lucru: LV 9:30-17:30, 12:00-20: 00 1.600 L; (0725.132.133 ionut.dragoi@passion4work.ro

1717. Operator productie Popesti Leor-

1690. Operator cu/ fara experienta pen-

1718. Operator reach truck cu experienta si muncitori necalificati pentru firma multinationala zona Pantelimon, Selgros; (021.350.72.57

tru agentie pariuri zona Berceni. Asteptam C/V pe adresa de e-mail (0757.078.492 anca@minovo.ro

1691. Operator DDD Axiven Pest Con-

trol angajeaza operator DDD. Zona sec 3, Salariu 1800-2200 in functie de experienta. Extra: tichete de masa, masina, telefon. 2.000 L; (0766.069.978 office@axivenpestcontrol.ro

1719. Operator receptie service auto Service auto din Buc, sector 2, angajeaza operator receptie service auto cu experienta in domeniul mecanica auto; (0730.444.450 hr@cdy.ro

1692. Operator de curatenie in Cluj,

1720. Operator suport fabrica medica-

pentru firma de curatenie. Programul este 12/24 de luni pana vineri. Salariu fix, contract de munca din prima zi, tichete de masa (0751.193.866/ 031.438.08.42 1693. Operator depozit, angajam in cadrul unei importante companii producatoare de materiale termoizolante din Bucuresti. Locatie: Bd. Iuliu Maniu 598. Program lucru L-V in 2 schimburi. Experienta nu este necesara 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1694. Operator etichetare pentru masi-

na automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1695. Operator exchange-amanet. Exchange angajaza personal cu experienta in domeniu. Salariu motivant (2400 NET) plus bonusuri fara targhet . Te asteptam in echipa noastra, CV + foto recenta pe email: shedok001@yahoo.com 2.400 L; studioplatinum@yahoo.com 1696. Operator facturare program 9-17,

luni-vineri mail mihaelaid@yahoo.com mihaelaid@yahoo.com 1697. Operator facturare societate com-

erciala situata in orasul Voluntari angajeaza persoana pentru postul operator facturare,cu sau fara experienta. Experienta constituie avantaj. Rugam seriozitate; (0722.152.638 office@attoregal.ro 1698. Operator facturare vanzator / ges-

tionar anvelope, baiat tanar dinamic, cunostinte bune PC, Word, Excel, bacalaureat. Salariu brut 3000 - 3400 lei. 3.400 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com 1699. Operator facturare - Ifantis Roma-

nia-Otopeni IF sa intocmeasca si sa indosarieze corect si la timp facturile si avizele de insotire a marfurilor, facturile de retur, respectand intocmai procedurile de lucru si legislatia in vigoare; (0730.400.222 hr@ifantis.ro 1700. Operator facturare accesorii si fer-

onerie mobila post aferent serviciului vanzari-configureaza comanda clientului prezent in showroom, direct sau a celor trimise pe mail si factureaza. Cand este cazul incaseaza cu documente de plata; 2.200 L; (0728.420.054/ 021.423.28.45 office@gelutrade.com 1701. Operator facturare cunostinte pro-

gram Ciel Colectiv de munca placut salariu atractiv, program lu-v 09-17, sambata 09-14; (0741.041.144 1702. Operator facturare, firma de distributie fructe si legume, angajeaza operator facturare in Doraly, Afumati, Ilfov. Experienta: cunostinte operare pc, persoana organizata si responsabila in arhivare si gestionare birou (0770.295.863 comenzi@cosuldelegumefructe.ro 1703. Operator facturare. Firma impor-

tatoare si distribuitoare de materiale pentru instalatii angajeaza Operator facturare. (0743.094.554 hr@faminstal.ro

soane cu sau fara experienta, pt call center in lb romana. Colectiv prietenos, salariu fix+bonusuri saptamanale, transport decontat. L-V 9.00-18.00. Sector 1. Pentru detalii, contactati-ne; (0765.739.182 ada.marian@violetgroup.ro

1704. Operator gestionare comenzi Companie multinationala in domeniul alimentar angajeaza operator gestionare comenzi pentru toate zonele Bucurestiului, se asigura salariul intre 1800-2000 ron net, program flexibil, telefon: 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

1678. Operator call center, com-

1705. Operator GPL, vanzator GPL. cu

1677. Operator call center, angajam per-

panie multinationala angajeaza operator call center cu sau fara experienta pentru locatia de la metrou Aviatorilor, se ofera pregatire la locul de munca, program flexibil de 8 ore /zi, 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 1679. Operator call center, Com-

panie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 1800- 2000 lei, program flexibil, 8 ore/zi. CV la mail. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 1680. Operator call center, informare/sondaje de opinie ai imaginatie? Esti comunicativ? Vrei un job in care sa nu te plictisesti si care sa iti ofere posibilitatea de a promova? BestCall e solutia pentru tine. (0786.385.814 nicoleta.stan@bestcall.ro 1681. Operator call center, operator cal-

culator Companie multinationala in extindere din domeniul food delivery angajeaza operator call center preluare comenzi telefonice, salariul 2100- 2300 lei, program 8 ore/zi. Relatii doar la telefon. (0738.665.421/ 0738.665.423 1682. Operator casa de pariuri Frumu-

sani persoana serioasa, dinamica, comunicativa, cunostinte de operare pc nivel mediu, salar atractivcontract de munca si bonusuri lunar. Locatie Frumusani (0760.800.400 1683. Operator casa de schimb si amanet - Piatra Neamt CreditAmanet angajeaza Operator Casa de Schimb si Amanet pentru agentia din Shopping City Piatra Neamt. (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 1684. Operator CNC in cadrul unei com-

panii publicitare din sector 4, Bucuresti. Program: L-V 07 - 15; 13 - 21; 3.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

mente, personal responsabil cu spalarea echipamentelor de preparare/ ambalare medicamente. Se lucreaza dupa reguli si proceduri clare. Program de 3 schimburi, luni-vineri (06-14; 14-22; 22-06) (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1721. Operator xerox si gravator cu

cunostinte Cor Angajam operator xerox si gravator laser pentru centru de copiere, stampile, gravuri. Necesita obligatoriu cunostinte Corel. (0730.309.000 bogdanmoraru@yahoo.com 1722. Operator. Firma tamplarie PVC angajeaza operatori cu experienta pentru sectie infoliere profile PVC. Salariu fix 4600 lei. Angajare pe baza de concurs. Tel: (0744.499.891 1723. Operatori fabrica, femei Angajam

femei, salariu-1600 ron net, 300 ron tichete de masa, decontam transportul. Cautam femei doar din sectorul 6 si din: Joita, Sabareni, Bacu, Dragomiresti. Detalii la tel. 1.600 L; (0723.427.247

1724. Operatori in fabrica de tubulatura

1746. Ospatar zona Unirii, ospatar restaurant zona centrala (Unirii), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail resurse.umane@stadio.ro (0731.322.472 roxana@stadio.ro

1777. Ospatari full time Londra, se ofera

1747. Ospatar, cafenea amplasata pe

1778. Ospatari si bucatar Maraschino

Bistro angajeaza bucatar cu experienta, ospatari, contract de munca, tips din vanzare, o masa calda pe zi, transport asigurat (program 11-02),doua zile cu doua zile libere). (0728.825.777

1748. Ospatar, locatie noua, sector 5, restaurant cu terasa, cautam colega responsabila si muncitoare. Salariu atractiv, tips, mediu de lucru placut, echipa tanara. Detalii tel. (0726.123.905 lognicky@gmail.com

1779. Ospatari si bucatari evenimente Bucuresti, plata este de minimum 200 lei/eveniment-ospatari.Plata se face la sfarsit. Interviul are loc in Piata Uniri-vis a vis de Cocor.Ture de 8 ore, depinde de locatie.www.ospatari.comGeorge 200 L; (0763.562.772 geo.wteam@yahoo.com

1749. Ospatar, ospatarita pentru sala de

1780. Ospatari si personal mentenanta

jocuri in zona Piata Alba Iulia. Program 2/2. Asteptam CV la adresa de email. Program zi/noapte; 1.500 L; (0763.110.110/ 0765.932.247 neacsu.raluca89@yahoo.com 1750. Ospatar, preluare si servire comenzi mancare si bauturi. Pregatire preparate usoare. Cerinte: experienta, limba engleza-nivel mediu, seriozitate. Hotel boutique 4 stele din centrul Bucurestiului, (0758.094.095 mihaela.zuld@hotelmoxa.com

1751. Ospatar, restaurant-berarie Bere-

stroika angajeaza ospatar cu experienta, (0721.100.000 office@berestroika.com

1752. Ospatar, aj bucatar, bucatar pizzar, femeie serviciu, barman, salariu brut 2.200-3.800 lei Bucuresti, sectorul 3, The Yellow Club, Bucuresti sect. 3, Titan, str Lucretiu Patrascanu no.1, part time sau full time; (0771.565.459 yellowclub@rocketmail.com

cu minima experienta in productie, program: 3 schimburi sau ture de 12 ore, transport asigurat de la Piata Unirii; salariu: 1800 Lei net, tichete, bonus garantat lunar (300-500 Lei net) 2.500 L;

1753. Ospatar, ajutor ospatar si hostess

1725. Operatori la Fabricarea Berii Angajam operatori cu program in 3 schimburi, in Barsov, salariu motivant, tichete de masa, ore suplimentare platite dublu, al 13-lea salariu, tichete cadou, sporuri si prime. (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro

1754. Ospatar, bucatareasa, ajutor bucatar, pizzar angajez; (0760.275.510

1726. Operatori linie imbuteliere person-

al calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro 1727. Operatori parcare in centru com-

ercial, cunostiinte grup multinational va ofera posibilitatea de formare in cadrul unei echipe profesioniste; 3.100 L; (0744.385.129 fstoenescu@interparking.com 1728. Operatori platforma benzinarie

Benzinaria Mol Timpuri Noi angajeaza operatori platforma responsabili, cu si fara atestat GPL. Se asigura contract de munca, salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, tips zilnic. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro 1729. Operatori productie in cadrul unei

companii producatoare de obiecte sanitare din Bucuresti. Locatie: Bd. Preciziei.Program: L-V 3 schimburi 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1730. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1731. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare. 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1732. Operatori productie in cadrul unei

cunoaste fabrici de stilca din Bucuresti. Program: 3 schimburi. Nu necesita experienta si calficare; 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1733. Operatori productie in cadrul unei

restaurantul Cherhanaua Ancora angajeaza: ospatar, ajutor ospatar, si hostess. Salariu motivant; (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1755. Ospatar, ospatarita Klandestin

angajaza ospatar/ ospatarita cu experienta minim, 3 ani abilitati de comunicare, organizare, seriozitate si adaptare la munca in echipa, aspect fizic ingrijit, 1.350 L; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 1756. Ospatar, ospatarita pentru restaurant Mancare cu Staif situat in zona Baneasa/ Medicover. Oferim un mediu de lucru cald si prietenos unde vei gasi siguranta, seriozitate si sustinere permanenta 1.500 L; (0723.992.780 dares.fine@gmail.com 1757. Ospatar, ospatarita pentru restau-

rant Mancare cu Staif. Program de lucru L-V, sambata si duminica liber. Salariu avantajos + tips +contract. Mediu de lucru placut, zona Baneasa 1.600 L; (0723.992.780 comenzi@mancarecustaif.ro

House, str. Teiul Doamnei 9A, sector 2, Bucuresti, angajeaza ospatar / ospatarita, program 2 zile cu 2 zile libere, intre orele 11-24. Salariu atractiv, bonus din vanzari si evenimente; (0735.371.713/ 0785.481.894

1760. Ospatar, ospatarita Restaurant sit-

uat in zona Dorobanti angajeaza ospatari. Oferim salariu si beneficii atractive. Program de lucru 2 zile cu 2 zile libere. 1.500 L; (0761.262.799 1761. Ospatar, ospatarita fara experien-

ta Restaurantul Stadio din Piata Universitatii angajeaza tineri pentru pozitia de ospatar/ospatarita. Program flexibil, mediu de lucru placut, salariu motivant, posibilitati de dezvoltare, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1762. Ospatar, ospatarite, barman, pico-

lite pentru restaurant in sectorul 3, Titan. Program lucru 5 cu 2 zile. C.M si o masa pe zi. Salariu, 2.000 L; (0721.720.751 casa_rivoli@yahoo.com

incarcator frontal, compactor. Relati la; (0724.456.182

1735. Ospatar gastropub “Salon Goles-

1764. Ospatar, picollo restaurant in Cen-

membrane artificiale Talent Center cauta pentru o firma din Bucuresti Operator la masina de gofrat membrane artificiale pentru care se ofera training, iar masinile sunt semiautomate, activitate in schimburi, spor noapte, 1.500 L; (0770.458.718 sorina@talentcenter.ro 1709. Operator masina ambalat fabrica

de ambalat produse alimentare, angajeaza operator masina ambalat produse alimentare lapte/snack/fasole boabe). Cerinte: studii medii - tehnice, vechime pe un post similar 1 an; (0734.355.555 corina.livadariu@malita.ro 1710. Operator masina de ambalat

angajam operator masina semiautomata de ambalat produse alimentare, zona cartier 23 August. Salariu net intre 20003000 ron/luna; 3.000 L; (021.361.28.28 licitatii@ketos.ro 1711. Operator masini prelucrat hartie in

role, preferabil cu domiciliul in Otopeni. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7.00-15.00 / 13.00-21.00, lunivineri, (0742.158.742 office@kmp.ro 1712. Operator PC Saga -facturare,

societatea producatoare de produse patiserieangajam operator PC -Saga pentru facturareadresa este: bd Th Pallady nr 44 D sect 3 cv la email: contabilitate.georgiana@gmail.com (0737.523.284 1713. Operator preparare medicamente

fabrica de medicamente angajeaza operatori pentru sectia de fabricatie a medicamentelor. Lucram cu proceduri de lucru si reguli stricte de curatenie. Program: 3 schimburi, luni-vineri

1686. Operator CNC laser Bystronic pentru companie cu domeniul de activitate confectii metalice sediul in sat. Rudeni. Jud. Ilfov Cerinte cunostinte de CNC laser Bystronic Trumpf. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon, mail, (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

1714. Operator prese automate, presator prese automate, reglor prese automate. Beneficii: salariu + tichete de masa, transport, prime, oportunitati de invatare si pregatire ca specialisti. Adresa: Militari, zona Preciziei. Detalii la telefon: (0745.129.767

1687. Operator CNC prelucrare sticla cunostinte medii Autocad, avantaj: operare CNC 3 luni indiferent de domeniu, salariu NET perioada de proba 20002200 RON, Program L-V 8-16,30, zona Popesti Leordeni; 2.200 L; (0745.031.031 office@mediamarket.ro

1715. Operator productie in cadrul unei importante companii producatoare de materiale termoizolante. Locatie Bd. Iuliu Maniu, Militari. Program L-V in 3 schimburi. Necesita experienta de minim 3 luni in depozit 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1688. Operator comenzi in cadrul unui

1716. Operator productie operator pro-

ductie in unitate moderna, fara toxicitate, praf, mirosuri. Zona industriala Oras Pantelimon - Branesti - Fundulea. Oferta full time. Se asigura transport in zona Cora Oras Fundulea; (0753.094.139 petre.voicu@microgrup.ro

1736. Ospatar la Beraria Germana -

Oraselul Copiilor, 1.500 L; (0726.415.946 elisaa.alexandraaa@yahoo.com

1737. Ospatar Ospatari, barman, picoli,

pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 ron tura, 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro 1738. Ospatar Restaurant angajeaza ospatar cu experienta. Program in ture 2/2. Carte de munca, salariu si bonusuri. Restaurantul se afla in sectorul 3, zona Titan, 1 {; (0752.202.020 trattoriaventi@gmail.com 1739. Ospatar Restaurant South Burger,

sector 4, angajeaza ospatar. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile de la ora 10:30-23:00. Salariu 1.200 lei plus bonuri de masa. 1.200 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com

1740. Ospatar banchete Hotel RIN Cen-

tral angajeaza ospatar banchete pentru pregatirea restaurantului/sala de eveniment, mise en place-ul meselor, servire ireprosabila. Cerinte: persoana harnica, punctuala, disponibil/disponibila pentru ture. (0731.111.418 resurseumane@rinhotels.ro 1741. Ospatar cu experienta Boulevard Cafe, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, angajeaza ospatar cu experienta.Se ofera salariu + comision din vanzare, program in ture. (0735.155.357 1742. Ospatar cu experienta sector 3,

bd. Nicolae Grigorescu nr. 20, zona Titan. Restaurant Allegro angajeaza ospatar fata sau baiat cu experienta, in Bucuresti sectorul 3, salariul se negociaza in urma interviului; (0744.649.177 allegrotitan@gmail.com www.restaurant-allegro.ro 1743. Ospatar cu sau fara experienta

1763. Ospatar, personal service, zona

trul Istoric (zona Unirii), ne marim echipa. Cautam Ospatar/piccolo. Sunati intre orele 10.00-15.00 la nr; (0735.861.682/ 0735.861.681 1765. Ospatar/barman, cu experienta

pentru locatie situata in centrul capitalei, The Pub Universitatii; (0722.605.094/ 0788.999.979

1766. OSpatar/ospatarita restaurant cu specific italian, situat in sector 2, anagajeaza ospatar/ospatarita cu experienta, conditii avantajoase: masa asigurata, program 2/2 zile, contract munca, rog seriozitate; 1.500 L; (0725.246.188/ 0768.143.658 ancalearoma@yahoo.com

1784. Ospatari, picoli, barmani fete /

baieti Restaurantul Agape de pe Cal. Floreasca nr.198, cauta colegi/colege pentru urm. posturi: ospatari, barmani, picoli. Program 2/2 sau 4 zile/7Salariu neg. cu pos. de promovare pana la Sef de Sala. (0773.832.206 Agape.cuisine@yahoo.com 1785. Ospatari, restaurant de lux

Trattoria km 0 Litoral Neptun angajeaza ospatari. Asiguram cazare hotel, masa si transport inclus. Salariu 2.000-3.000 Lei + tipsuri, plata saptamanala sau chiar zilnica. Program flexibil, continuitate in Bucuresti iarna, 3.000 L; (0760.829.311 1786. Ospatari, sofer restaurant Tinere-

tului Restaurant in parcul Tineretului angajeaza in conditii avantajoase ospatari si sofer aprovizionare.Salariu motivant, program flexibil. Detalii telefonic; (0724.147.432 tineretului@cafeneauaactorilor.ro

1789. Ospatari/te pentru noul restau-

rant Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1790. Ospatarita cu experienta si ajutor

de bucatar angajam pentru Cafe Zodiac, cu carte de munca si salariu atractiv; (0761.133.288

1791. Ospatarita prezentabilla-salariu 2000 lei net+bonuri. Oferim contract pe perioada nedeterminata, seriozitate Restaurant din centru-sector 2, Str.Popa Petre, Bucuresti. Detalii la telefon; 2.000 L; (0720.078.845 hr@menatwork.ro 1792. Ospatarita restaurant din Mall Baneasa angajeaza ospatarita, salariu negociabil in functie de performanta si experienta, program 2 zile libere, 2 zile lucrate; (0735.226.533 1793. Ospatarita Restaurantul in Dorobanti angajeaza ospatarita cu sau fara experienta; (0765.846.811 nicoleta_hotnogu@yahoo.com 1794. Ospatarita (mic dejun bufet), fara

experienta Rembrandt Hotel cauta personal pt aranjarea si servirea bufetului de mic dejun. Necesar este lb. engleza conversational, implicare, ordine si zambet.Oferim salariu fix, bonuri de masa, decont RATB info@rembrandt.ro 1795. Ospatarite angajam ospatarite, cu contract de munca full-time, mai multe detalii la interviu(zona Baba Novac); 1.500 L; (0768.973.107 bacalu_alexandru@yahoo.com 1796. Ospatarite cu experienta anga-

jeaza Cafe Zodiac Drinks & Food. (0761.133.288

1797. Ospatarite smart-casual, stadio

1798. Ospatarite, barman locatie noua

ospatari (fete, baieti) pentru restaurant, terasa si jocuri recreative. Experienta nu este necesara. Va rugam trimiteti CV pe email. (021.316.09.62 hr@idm.ro 1769. Ospatari cu diploma si experienta

1-3 ani Intr-o pozitie similara. Limba engleza si cunostintele in domeniul enologic constituie avantaj. www.enotek.ro 1.800 L; (0749.033.999 bianca.bucur@enotek.ro

1770. Ospatari Ospatar ospatari, barman, pentru restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 ron tura, 2.000 L; (0723.580.658 1771. Ospatari pentru restaurant cu

specific international din centrul Bucurestiului (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 1772. Ospatari restaurant La Cocosatu,

angajeaza ospatari, pentru detalii sunati la numarul afisat, 1.500 L; (021.232.87.96/ 0736.445.737 office@lacocosatu.ro

1773. Ospatari Restaurant situat in cen-

trul vechi angajeaza: ospatari/ ospatarite si ajutor de bucatar, urgentrelatii la telefon; (0745.987.600

1775. Ospatari cu experienta restauran-

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

cu experienta pentru restaurant pizzerie zona Diham, sector 3, program 1 zi cu 1 zi libera, contract munca, conditii avantajoase, salariu atractiv + tips. Preferabil domiciliul in zona (0744.387.982 carmen_grigoroiu2015@yahoo.com

1768. Ospatari Clubul IDM angajeaza

1744. Ospatar mic dejun, Rin Grand

jeaza restaurant din 13 Septembrie. Relatii la telefon: (0764.687.270

1783. Ospatari, bucatar, pizzer urgent,

ospatarite cu / fara experienta, program flexibil, salariu atractiv, zona Victoriei. (0752.022.594

1774. Ospatari cu experienta pentru Restaurantul La Mama Delea Veche 51. Programul e flexibil si vei lucra intr-o echipa tanara dar cu experienta. Cerem si oferim seriozitate. (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro

1745. Ospatar si ajutor bucatar, anga-

oameni seriosi si cu experienta in domeniul prestari de servicii cu abilitati de comunicare si lucru in echipa. (0722.665.712 Astefaneimonica@gmail.com

restaurant asezat in Piata Universitatii angajeaza ospatarite. Iti oferim un program flexibil de 15zile/luna, venituri motivante, training-uri de specialitate si oportunitati de promovare; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

1767. Ospatari Angajam ospatari/

cafenea situata in centrul orasului - zona Ateneul Roman angajeaza ospatar cu sau fara experienta. Salariu motivant. Daca doresti un loc de munca intr-un loc placut si prietenos te rugam sa ne cauti; (0727.722.922/ 0746.093.731 Pantazi.antonia@gmail.com Hotel. Monteaza si completeaza bufetul, debaraseaza mesele. Ture doar de dimineata 06.00-15.00, 5 zile/ saptamana. Se ofera contract de munca, salariu fix, masa asigurata si bonuri de masa (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

1782. Ospatari, bucatar, pizzer Angajam

1759. Ospatar, ospatarita restaurant Joy

Matasari cautam ospatari responsabili si atenti. Salariul atractiv, negociabil in functie de experienta.Program 2 cu 2. Se ofera o masa pe zi si transport asigurat. Zona Iancului, Restaurant Bite. (0726.600.921

1708. Operator la masina de gofrat

restaurant si terasa in Magurele, asiguram salariul 130 Ron tura, comision din vanzare, program 1/1, 2/2 130 L; (0723.580.658

1788. Ospatari/ospatarite ne marim echipa!! restaurant IDracula centrul vechi angajeaza ospatari/ospatarite cu experienta, salariu atractiv, program 1 cu 1, tips,bonus performanta lunar pt detalii; (0743.191.315/ 0726.072.822 bujooranamariamadalina@gmail.com

specific Italian, situat in sector 1(Pta Domenii), angajeaza ospatar/ospatarita cu experienta, conditii avantajoase: contract munca, masa asigurata, program 2/2. 1.400 L; (0725.246.188/ 0722.813.552 ancalearoma@yahoo.com

1734. Operatori utilaje. Buldoexcavator,

1707. Operator introducere si validare date Operator introducere si validare date urgent! (0760.398.927 alexandra.rosca@drim.ro

1781. Ospatari, barman, picoli, pentru

1758. Ospatar, ospatarita Restaurant cu

1706. Operator incarcator frontal, cu

cu”, program in ture, 44 ore/sapt, salariu, tips, contract de munca, masa calda, experienta si atitudine, limba engleza, doar cu CV pe e-mail. 4.000 L; contact@salongolescu.ro

daca doresti sa faci parte din echipa noastra, te rugam sa ne trimiti CV-ul pe adresa de email sau sa ne contactezi telefonic. http://www.atradoftana.ro/ (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro

1787. Ospatari/ ospatarite, pentru restaurant libanez, zona Mall Vitan; (0742.230.602

sau fara atestat,pt mai multe detalii sunati-ma pe whatup; 1.800 L; (0046765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com contract, telescopic cu experienta, cunostiinte de mecanica si seriozitate. Utilaj tip Terex cu brat multifunctional, 12 m. Oferim o masa/zi si salariu 2500 lei. 2.500 L; (0725.333.503

cazare restaurant cu specific turcesc situat in aproprierea Londrei, angajeaza ospatari, ospatarite. Cerinte minime: 1 ani experienta si cunoasterea limbii engleze la un nivel mediu; (+447397533281

bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru pozitia de ospatar (fete sau baieti). Se cere experienta minim 6 luni pe un post similar. Va rog atasati CV la adresa de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com

importante companii specializata in constructia de gresie si faianta din Bucuresti. Locatie: Valea Cascadelor, sector 6, Pacii. Program: L-V / 12/24; 2.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1685. Operator CNC cu experienta Recrutam pentru o fabrica de fier beton / plase sudate; Program de lucru in 2 ture (saptamanale); Salariu: 2.600-3.000 lei NET + bonus lunar (300-600 lei NET)+ alte beneficii; Locatia: Sector 4. 3.500 L;

cunoscut magazin ochelari de vedere, ochelari de soare, si lentile de contact. Locatie: Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, sector 6, langa Afi Cotroceni. Program: 9:30 - 20 1.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

deni. Program 3 schimburi 06-14, 14-22, 22-06. salariu net 1600lei net (ore suplimentare + tichete de masa); 1.600 L; (0771.583.921

tul nostru isi mareste echipa. Se ofera un salariu de 2000 de ron, pe cartea de munca, acesta urmand sa creasca in functie de experienta si implicarea fiecaruia. Zona Floreasca, sector 1 (0731.351.135 Office@vacamuuu.com 1776. Ospatari cu experienta, program

flexibil, locatia din Vasile Lascar nr. 59, Bucuresti. SC Zen Sushi; (0774.456.858

Centru Vechi, salariu 100 lei/zi+ tips; (0766.900.800

1799. Ospatarite, ospatari pentru Trat-

toria Borghese. Salariu, tips individual, bonusuri, posibilitate avansare, program 2/2 zile. Se cere experienta. Interviu intre orele 14 -19, str. Dambului 155 (30 metri de Mc Donalds), 1.500 L; (0760.650.710/ 0726.782.482 contact@trattoriaborghese.ro 1800. Ospatarite, ospatari, pt. Luna Cafe & Bistro. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email 1.700 L; (0771.609.431 info@cafeluna.ro 1801. Pantelimon, Cora, personal califi-

cat pentru fabrica incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, banda tras salarii negociate in functie de aptitudini, (0764.090.600 1802. Patiser cu experienta, contract de

munca, salariu atractiv, program 8 ore luni-sambata,duminica libera, Prelungirea Ghencea; (0767.914.130 1803. Patiser cofetar sector 3, metrou,

1808. Patisera cu experienta si ajutor de

patiser zona Piata Trapezului, metrou 1 Decembrie 1918, sector 3. Program de 8 ore in 2 ture 2.500 L; (0766.746.586 1809. Patisera si modelatoare covrigi pentru covrigarie zona Doamna Ghica. Experienta si seriozitatea sunt necesare. Salariu atractiv. Urgent! (0722.585.808 1810. Paznic angajam in zona Aurel Vlaicu, Pipera. Birouri, parcare, program de lucru: 18:00 - 06:00 (12 ore cu 24 ore libere); 1.500 L; (0752.030.457 RECRUTARE@MORADGROUP.RO 1811. Paznic cu atestat. Oferim masa gratuita. Firma isi desfasoara activitatea in Bucurestii. Relatii intre orele 10.0016.00 la telefon; (0769.961.624

1812. Paznic balta Salariu avantajos. Se

ofera cazare. Zona Ilfov. Rugam seriozitate. Contact tel. (0722.236.132

1813. Paznic balta de pescuit, caut persoana sau familie pentru paza/ intretinere balta de pescuit. Balta se afla in Romania, sat Silistea, judetul Teleorman, la 70 km de Bucuresti. Se ofera cazare in gospodarie, pe malul baltii, (0728.809.744

PAZNIC INGRIJIRE CURTE, 1.800 L; (0737.059.034

1814.

patiser, brutarie artizanala, angajam lucrator bucatarie/patiser pentru locatia din zona Dristor - Baba Novac, Sector 3 sau pentru locatia din Carrefour Orhideea (Splaiul Independentei), sector 6 (0727.300.225 diana.rosu@dox.ro 1807. Patiser, patisera cu experienta zona centrala, program de lucru flexibil (0731.494.847

rant nou angajam personal: bucatar, ajutor bucatar, bufetiera, ospatari, barmani, fata la vase.contact: Bogdan (0770.448.285/ 0721.047.619

1846. Personal bistro Bistro si in centrul

1847. Personal bistro, bistro in centrul capitalei recruteaza personal, ospatari, ospatarite cu experienta in domeniu, ajutor bucatar, PR, hostess, femeie vase, sofer, oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri, 100 L; (0736.111.666/ 0723.389.918

1817. Persoana angajare birotica papetarie angajam full time in firma noastra de birotica-papetarie, persoana dedicata, corecta, muncitoare, cu spirit de echipa, (0724.451.407 contabilitate@officepromedia.ro

1848. Personal bucatarie pentru

1818. Persoana cu experienta Fabrica

de incaltaminte zona Timpuri Noi angajeaza persoana cu experienta pentru glaspapir (glazuit) si pentru caltiera. Cunoasterea mai multor operatii in banda de tras este un atu. Zona Mihai Bravu, Timpuri Noi, 2.200 L; (0730.501.000/ 0724.728.262 contact@sansavana.ro 1819. Persoana cunostinte Word si Excel pentru intocmire devize si facturi. Postul este in Otopeni. Informatii suplimentare de L-V, intre orele 10:00-17:30 (0747.463.335 reparatiiordena@gmail.com 1820. Persoana curatenie bloc angajam

pentru Asociatie Proprietari sector 6, Cetatea de Balta nr. 139-143, program 8 ore/zi. Salariu brut 2.057 lei. (0722.301.299

1821. Persoana necalificata pentru

confectionarea de paleti de lemn. Salariul 1400 lei, bonuri de masa (15.09 lei/bon) Societate comerciala angajeaza. (0753.070.408 1822. Persoana pentru desert de casa,

firma de catering cautam persoana pasionata de deserturi si patiserie traditionala. Program de lucru. Luni - vineri08:00 - 17:00. Sector 3 (0724.285.766

1823. Persoana pentru masaj la birou, zona Piata Romana, 100 lei/sedinta, plata pe loc; (0737.323.569 1824. Persoana pentru supraveghere video pentru firma de transport persoane cu sediul in Militari, pentru a tine evidenta calatorilor 1 L; (0723.931.036 pacifictur@yahoo.com 1825. Persoana suport servicii clienti in zona Baneasa, munca de birou pe o platofrma online. Cerem: experienta anterioara in call center, cunostinte operare PC,studii medii. Program L-V 9-18 si o sambata pe luna. Cv la office@wedohr.ro office@wedohr.ro 1826. Persoane active si dinamice pen-

tru munca de teren, fara limita de varsta. Experienta nu este necesara. Salariu 1.600 net+ bonusuri. Oferim cazare; (0371.477.855

1827. Persoane active si muncitoare angajam urgent pentru distributie. Oferim contract de munca si cazare; (0733.380.388 1828. Persoane cu certificat de handicap pentru munci usoare in fabrica de lactate Tudia, din com. Gramesti, jud. Suceava. Transportul catre munca poate fi asigurat in functie de redesinta dvs. 450 {; (0758.087.449 1829. Personal angajam soferi categ. B

pentru distributie marfa paletizata Bucuresti si provincie, si muncitori necalificati- manipulanti pentru depozit marfa, preferabil sector 2, Dobroesti- Fundeni tel. (0723.858.097 dana_valeria2005@yahoo.com 1830. Personal Cafenea pe Decebal angajeaza ospatari/ ospatrite, barmani si personal servici. Pentru mai multe detalii suna?i la nr. tel.; (0724.661.462 1831. Personal care utilizeaza scanerul de produse, salariul 2000 lei net, bonuri de masa (15.09 lei/bon). (0753.070.408 1832. Personal cu sau fara experienta

pentru sala; (0787.789.515

1833. Personal de curatenie pt. birouri,

program 4-8 ore/zi, dimineata seara, lunivineri, in zonele Drumul Taberei, Afi Cotroceni Bucuresti, mediu placut de lucru, relatii la tel., salariu atractiv, CM, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 1834. Personal firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/cladire birouri in zona Plaza Romania - Militari Drumul Taberei 8 ore. Sunati pentru interviu/detalii; (0731.121.029 1835. Personal patiser, modelator, van-

zatoare patiseria Pierre locatie 1 Mai si Crangasi. Ofer salariu atractiv si program flexibil in ture. (0721.230.101/ 0721.230.111 1836. Personal pentru echipa mobi-

la, angajam pentru firma de curatenie. Salariu motivant. (0755.200.012

1837. Personal pentru firma curatenie;

(0741.540.555

1838. Personal restaurant Beijing anga-

jeaza ospatar/ospatarita cu sau fara experienta program 2 cu 2 sau 1 cu 1 si femeie la vase. Zona Unirii spre Alba Iulia, relatii la tel; (0732.724.665 simonastan37@gmai.com

1840. Personal Salon Tina style sector 3

1806. Patiser, lucrator bucatarie, Ajutor

1845. Personal angajam urgent restau-

1816. Persoana administrare casa, angajez pe termen lung, femeie sau barbat pt. curatenie calcat, diverse treburi in gospodarie, la o casa din zona Sos. Sisesti. Acces la metrou si bus 205. Program 8-16 L-V; Salariu net 1500 lei; 1.500 L; (0724.021.257

1805. Patiser, brutar, ajutor brutar, cofe-

tar, vanzator pentru cofetarie/patiserie Margeanului, Orizont; (0762.298.622

1844. Personal amenajari Germania Compania Global Building recruteaza personal specializat in amenajari interioare, montaj rigips, placari gresie, faianta, parchet, pentru lucrari in Germania. Salariu intre 1200- 1500 euro/ luna; (0756.133.800 office@globalbuilding.ro

capitalei recruteaza personal, ospatari, ospatarite cu experienta in domeniu, ajutor bucatar, pr, hostess, femeie vase, sofer, oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri; (0736.111.666

(0745.133.242

1804. Patiser si ajutor patiser;

1843. Personal (fete si baieti) pentru munca manuala (pliat cutii carton), activitate sezoniera. Salariu motivant. Bucuresti-zona Bucurestii noi (statia de metrou Straulesti). (031.107.32.88

tamplar + zidar, zugrav. Angajez urgent. Eventual cazare; (0761.337.059

1815. Pensionar mesterul casei sau

1839. Personal S.C Mem Grup angajeaza electricieni cu experienta, instalatori, handy man, dispinibili pt. deplasari in tara. Se ofera cazare in Bucuresti, diurna pt deplasari, salariu motivant. (0761.321.832

salariu atractiv, weekend-urile libere (0721.112.352

1842. Personal SC TE-MA Romania angajeaza personal pentru productie mase plastice. Colectiv tanar. Posibilitati de scolarizare si avansare in cadrul companiei. Experienta in domeniu constituie avantaj, 1.900 L; (0751.080.014 productie@te-ma.ro

angajeaza frizer cu experienta si carte de munca salonul se afla in calea Vitan 201, sector 3 la o statie de tramvai de Dristor. (0761.718.282 emy25emy2000@yahoo.com

1841. Personal SC Electromontaj SA -FSM Bucuresti Strada Ilioara nr.160, sector 3, angajeaza: Lacatusi mecanici; Frezor, macaragiu macara turn, sudori si muncitori necalificati pentru sectiile zincare si coletare. (021.346.55.37/ 021.346.03.18

autoservire metrou Aurel Vlaicu; (0729.629.424

1849. Personal cablare tablouri electrice

companie cu traditie angajeaza personal cablare echipamente medie si joasa tensiune. Se cere:experienta in domeniu, notiuni scheme electrice, indemanare, seriozitate, atentie la detalii; (0722.665.044 1850. Personal calificat in licitatii si achizitii publice SEAP; (0744.555.199

1851. Personal calificat - necalificat pen-

tru activitati de intretinere, reparatii si montaj pentru firma profil climatizare ventilatie; (0721.180.069

1852. Personal calificat finisaje Firma de

constructii, angajam personal calificat pentru montare gresie si podea flotanta in cladiri de birou. Asiguram instructaj. Plata la termen fara intarzieri! 4.000 L; (0769.674.488/ 031.437.84.17 office.samdevelopment@yahoo.ro

1853. Personal calificat in constructii, salariu 1.200 - 1.500 Euro. Seriozitate; (0034687319700 mariuspana@hotmeil.com 1854. Personal calificat, necalificat, pen-

tru covrigarie patiserie, program flexibil contract de munca 8 ore, salariu atractiv, posturi disponibile. Zona Gara de Nord Calea Plevnei (0769.111.550/ 0770.957.220

1855. Personal Campia Turzii, angajam manipulanti si pickeri-depozitul de congelate din Campia Turzii, 3 schimburi, bonuri, sporuri, fara antecedente penale. Cv obligatoriu; 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1856. Personal cantina cantina in sec-

torul 1 cauta personal pentru servire la linie, spalat vase, casier, ajutor bucatar. Salariu + tichete de masa +decontare transport. CV la mail:office@dlctering.ro (0744.306.194/ 0727.777.715 office@dlcatering.ro 1857. Personal cantina in zona Pipera Cantina angajeaza personal la bucatarie: bucatar, ajutor de bucatar, personal vase. Oferim conditii legale de munca, salariul platit la timp, tichete de masa si masa asigurata. Zona Pipera Tunari. (0753.103.779 1858. Personal cantina-linia de servire cantina situata in Pipera angajeaza personal-servire la linie. Program: L-V de la ora 08-17:00. Se ofera salariu, tichete de masa, o masa in restaurant, prime. Experienta constituie un avantaj; (0742.668.259 mihai.samson85@yahoo.com 1859. Personal Chiajna angajam manip-

ulanti si pickeri pt. depozit de alimente congelate Chiajna parc Cefin, salariu fix, bonuri, sporuri, program 3 schimburi, transport de la metrou Pacii intreviu piata Chibrit, 1.300 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro 1860. Personal clatite si waffles, persoana cu experienta pentru prepararea clatitelor si waffles zona Dristor. Program flexibil, salariu 3300 lei. 3.300 L; (0761.909.090 Mihairazvan22@yahoo.com

1861. Personal Coffe Shop Cotroceni, UMF Carol Davila Cautam colega pentru coffe shop in Cotroceni, UMF, program de luni pana vineri, 08.00 - 17.00, salariu 1.500 lei, contract de munca permanent (8h). CV-uri la email, palladiumactiv@gmail.com, (0735.871.461 palladiumactiv@gmail.com 1862. Personal colectare produse SC distributie produse parafarmaceutice angajeaza personal pentru colectare marfa din depozit (produse plafar de mici dimensiuni ), receptie marfa, pregatire comenzi pt. livrare. Asteptam CV pe email; (0733.777.012 office@pdgroup.ro 1863. Personal constructii, muncitori cal-

ificati si necalificati in constructii. Relatii la tel. (0741.043.638 1864. Personal constructii, ne marim echipa Angajam Bucuresti, personal in constructii, recompartimentari, zidarie si rigips, gleturi, finisaje, tencuieli, placari, placa de beton, refacere garduri, zidarie si constructie metalica, placari pereti, 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com 1865. Personal curatatorie, spalatorie haine, mediu de lucru placut, program lejer, salariu atractiv plus alte facilitati. Avem mai multe centre in Bucuresti si Prahova; (0722.351.441 1866. Personal curatenie angajam personal curatenie pentru cladire de birouri, zona centrala in Bucuresti. Programul de lucru este de luni pana vineri, pachet salarial atractiv. Telefon; (0751.278.488 1867. Personal curatenie Firma curatenie, angajeaza in Centrul Comercial din zona Berceni, la program de 8 h/zi. Oferim salariu avantajos. (0786.810.532 1868. Personal curatenie Firma de curatenie angajeaza personal cu experienta. Salariu 1600 lei, 1.600 L; (0736.087.785

1869. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Cotroceni, la program de 8 h/zi. Oferim salariu avantajos. Firma curatenie, angajeaza; (0736.925.152

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

4

LOCURI DE MUNCÅ 1870. Personal curatenie in Centrul Comercial din zona Vitan, program de 8 h/zi, angajam pentru firma curatenie. Oferim salariu avantajos. Detalii la; (0761.690.021 1871. Personal curatenie in cladire birouri Militari, salariu net 1.700 + bonuri de masa, program 8 ore L-V, transport asigurat; (031.101.21.39/ 0722.763.974 1872. Personal curatenie in zona metrou

Pipera. Program de duminica-joi de la 7:30-16:0. Salariul 1400 in mana, spor de weekend 200 si bonus de transport, masa asigurata. 1.400 L; (0729.699.825

1873. Personal curatenie in zona metrou

Pipera. Program de Luni-Vineri de la 7:30-16:00. Salariul 1400 in mana, bonus 200lei, bonus de transport, masa asigurata.

1874. Personal curatenie Laborator de cofetarie, angajam personal pentru mentinerea carateniei in spatiul de productie si spalarea vaselor si a ustensilelor; (0740.439.062/ 0743.776.828 dul_mi@yahoo.com 1875. Personal curatenie Multinationala

1901. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal cu aspect placut, rapide si eficiente pentru interventii. Salariul incepe de la 1.600 Ron /luna 1.600 L; (0724.376.894 cleaning,duties@yahoo.com 1902. Personal curatenie, pentru birouri,

zona Pipera Nord City Tower, program 06-14. Salariu 1500 + bonuri de masa + decont transport. Rog seriozitate; (0731.313.642 luminita.craciun@tiro.ro

1903. Personal curatenie, salon coafor, salariu fix 1.600 ron/ 15 zile, zonele Sos. Oltenitei, Berceni, Piata Progresu, Rahova, Drumul Taberei, Iancului, Titan, Obor, bd. Chisianu, Roma. Detalii la tel. (0731.955.755 1904. Personal curatenie, Broom Gold

Serviced cauti un job? Iti doresti training si o atmosfera placuta? Munca sa fie o combinatie intre util si placut? Suna acum! Suntem in cautare de personal pentru intretinere scari de bloc, showroom si office. 1.500 L; (0724.897.323 axel.axel34@yahoo.ro 1905. Personal curatenie, Bucuresti.

angajam personal curatenie pentru zona de birouri, (0721.209.582 office@dussmann.ro

Societate comerciala de top in domeniu recruteaza personal feminin pentru curatenie pe timp de zi/noapte sedii birouri. 8 ore/zi. (021.231.52.00

1876. Personal curatenie pentru hyper-

1906. Personal curatenie, tura de

market in Bucuresti, mai multe tipuri de program. Contract de munca, ore suplimentare platite, tichete de masa. Tel.735.327.870 - zona Chitila; 0720.114.630 - zona Dristor; 0748.292.030 - zona Colentina; 0727.812.776 - zona Militari;

1877. Personal curatenie pentru maga-

zin, zona Hala Traian, sector 3; (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

1878. Personal curatenie pentru o firma

din zona metrou Pipera. Program L-V sau D-J 7:30- 16:00 (laalegere). Pentru detalii si programari interviuri sunati la (0729.699.825 1879. Personal curatenie pt. firma

prestari servicii curatenie. Program full time/ part time, rugam seriozitate (0766.211.715 office@eurodavas.ro 1880. Personal curatenie apartamente

noapte Angajam personal pentru curatenie la cladire de birouri, tura de noapte de la 22:00-06:30. Oferim conditii legale de munca, salariul 1162 lei net, tichete de masa si spor de noapte 25%; (0786.552.982 1907. Personal de intretinere si curate-

nie menajera ) Magic Salon angajeaza personal de intretinere si curatenie pentru toate saloanele din Bucuresti si Ilfov. Program de lucru 8h/zi in ture, tichete de masa,salariu in cont ING, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro 1908. Personal de paza pentru zona

Bucuresti. Pentru detalii, telefon intre orele 10:00-18:00 (0733.758.309/ 0728.551.985 iulianageorgiana28@yahoo.com

1909. Personal exclusiv feminin pentru

regim hotelier calcat, schimbat lenjerii si curatenie pentru apartamente in regim hotelier. Program 9-17. Salariu 2000 + 50 ron/zi daca este nevoie cateva ore in weekend. Abonament RATB si carte de munca; 2.000 L; (0745.500.676

conversatii online studio/ acasa oferim cadou 3.000 Lei la angajare, salariu fix garantat 4.000 lei + procent 50%-70%, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

1881. Personal curatenie birouri +

1910. Personal fabrica Fabrica, sectorul

depozit angajam urgent fata pentru curatenie birouri + depozit, zona Ciorogarla la program de 8 ore. Salariu atractiv. Se asigura transport din zona Militari; (0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com

6, angajeaza barbati pe linia de productie sau depozit. Salariu 500 e+bonuri de masa+sporuri. Program 12/24 in 3 schimburi. Media salariala lunara intre 2700 lei3000 lei. (0770.153.166/ 0770.274.055 office@ihres.ro

1882. Personal curatenie bucatarie

1911. Personal fabrica de ceramica, Mil-

pentru Socului Kebap, salariu atractiv, tips; (0764.673.064

1883. Personal curatenie bucatarie si ospatari Cautam personal curatenie bucatarie, ospatari si ajutori de ospatari pentru restaurant/ pub Quantic, ospatari full time, salariu motivant fix + tips, echipa prietenoasa, zona Grozavesti, detalii la tel., (0756.067.969 1884. Personal curatenie case, aparta-

mente Firma angajeaza cu carte de munca si program 8 ore, personal pentru curatenie case si apartamente goale. Program luni vineri 8 ore. Salariu 2.000 lei Cartier rezidential Cosmopolis. Langa Pipera, 2.000 L; (0787.785.350 bogdantascu@yahoo.com 1885. Personal curatenie fabrica praji-

turi, oferim salariu motivant, bonuri de masa, decontare transport. Programul este in doua ture de cate 8 ore pe zi. (0724.322.000 hr@anapan.ro, 1886. Personal curatenie in cladire

birouri salariu net 1.500 + bonuri de masa, program 8 ore L-V, 1.500 L; (031.101.21.39/ 0722.763.974

1887. Personal curatenie la restaurant zona Piata Romana Angajam personal pentru curatenie si vase la un restaurant in zona Piata Romana. Se ofera salariu atractiv, decont transport, program avantajos si un mediu de lucru placut. 2.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 1888. Personal curatenie la un laborator

cofetarie Cautam o doamna pentru curatenie si vase la un laborator de cofetarie situat in sectorul 6, zona Bulevardul Timisoara. Oferim salariu avantajos, bonuri de masa, program de 5 zile pe saptamana, 1.800 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

1889. Personal curatenie magazin de haine 4 zile/sapt 8 h, 08:00-:16:30 cu 30 mn paza. Magazin aflat in Electroputere Mall, progam 4 zile/saptamana, liber Marti, Joi si Duminica. 900 ron in mana si carte de munca. Pt detalii tel. 900 L; (0746.500.570 admin@artproclean.ro 1890. Personal curatenie magazin

haine, in Mall Park Lake, program 5 ore, curatenie usoara, intretinere, magazin lux, contract de munca, L-V. Urgent 1.000 L; (0770.101.808 1891. Personal curatenie part-time sau

full-time pentru firma din Bucuresti, sos. Andronache, sector 2, pentru relatii va rugam sa ne contactati la tel. (0740.854.097 personal@hsl.ro.

1892. Personal curatenie pentru birouri

companie multinationala, in Bucuresti. Program L-V 22:00 - 06:00. Salariu 1650 Lei (0749.229.339

itari Operatori pe linile de productie. Programul este in ture si se poate alege intre 8h sau 12/24 si 12/48. Salariu fix, bonusuri, bonuri de masa, decont de transport. Detalii la; (0770.274.055/ 0770.153.166 recrutare@ihres.ro

1912. Personal fabrica produse cosmet-

ice salariu oferit 2700 euro net/ luna. Programul de 1 h/zi respectiv 40 h/ saptamana un singur schimb. De luni pana vineri. Se pot face si ore suplimentare (tarif.1,5E/min+TVA) 2.700 {; (0900.310.110 1913. Personal fast food in zona de

nord, in apropiere de statia de metrou Straulesti. Ajutor de bucatar, casier, shaormar, pizzar, grataragiu etc. Salariu 2000- 5000 in functie de post si ore lucrate, 5.000 L; (0751.146.662 1914. Personal feminin Alege BeYou si

beneficiezi de Bonus de angajare 300$, comision 80% in prima luna. Este momentul sa-ti castigi independenta, comision intre 50-80 % ia atitudine. Suna si progreameaza un interviu; 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 1915. Personal feminin pentru prelucrare si ambalate produse alimentare. Program de L-V de la 8-17. Soseaua Chitilei, (0760.011.880 Gabi_ianus@yahoo.com 1916. Personal feminin Suntem in cautare de colegi noi, producem ambalaj si eticheta diverse muraturi, de luni pana vineri 1400 ron, CM si ore suplimentare platite, 1.400 L; (0765.734.411 Gabi_ianus@yahoo.com 1917. Personal feminin curatenie cladire birouri Angajam personal feminin pentru curatenie cladire birouri, 1.500 lei NET, real in contractul de munca+bonuri de masa +decont transport. Zona Aurel Vlaicu-str. Biharia, 8 ore/zi, luni - vineri; (0722.536.944 1918. Personal feminin pentru

curatatorie spalatorie de haine, zona Berceni; (0744.564.738/ 0720.226.184/ 0723.667.409 1919. Personal feminin, conversatii online castiguri 2000$-7000$/luna,bonus pana la 1000$ din prima zi, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca,cadouri saptamanale; 7.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 1920. Personal feminin, live activity minim 18 ani, bonus angajare 4000 lei, salariu garantat de pana la 6000 lei, program flexibil, contract de munca. Locatii in toate sectoarele. Contactati-ne cu incredere. 6.000 L; (0736.400.300 officepsk@yahoo.com 1921. Personal firma curatenie, pentru

1893. Personal curatenie pentru clinica stomatologica adresa locatiei unde viitorul nostru coleg(a) isi va desfasura activitatea este: soseaua Nicolae Caramfil, nr. 41, sector 1, Bucuresti. Oferim pachet salarial motivant. Detalii la telefon (0742.262.224 iulia.zamfir@drleahu.ro

spitale din Bucuresti, Polizu, Tei, Bagbasar, C.C. Iliescu, program in ture, salariu plus bonuri in functie de turele lucrate. Interviu in str. Maica Domnului nr. 9, usa de termopan, (0726.693.792/ 0735.564.809

1894. Personal curatenie restaurant

1922. Personal firma de curatenie pen-

Social1 situat la (Piata Unirii), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1895. Personal curatenie restaurant

zona Baneasa vis-a vis de Ikea. Salariu atractiv incepand de la 1600 de Lei, carte de munca, bonuri de masa. Program lucru 08:00-15:00, masa asigurata (0760.601.441 vali@bestchef.ro 1896. Personal curatenie restaurant Social1 Locatie centrala (Bld Unirii nr 1), salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1897. Personal curatenie strand Diverti-

land Water Park Divertiland Water Park angajeaza ! Cautam personal curatenie.Se ofera salariu 1450 lei +100 lei decont transport; 1.550 L; (0720.542.224 Totalcleaningservices2017@gmail.com

1898. Personal curatenie zona metrou Petrache Poenaru companie multinationala, angajam personal curatenie, program de L-V intre 14:00-22:00. Oferim conditii legale (contract perioada nedeterminata), 1162 Lei net si tichete de masa. Contact tel. (0786.552.982 1899. Personal curatenie, Afterschool zona Aviatiei angajeaza personal pt curatenie, servirea mesei program 8 ore; (0728.580.266 catalincostetchi@yahoo.ro 1900. Personal curatenie, angajam

pentru clinica privata. Salariu motivant. (0755.200.076

tru complex rezidential, zona Pipera/ Tunari. Program 7-15, 10-18. Oferim conditii bune de munca si salarizare (0736.494.036 1923. Personal firma privata constructii

Societate comerciala ce activeaza in domeniul constructiilor angajeaza: dispecer, soferi profesionisti si contabil. Se ofera conditii de munca de calitate si salariu atractiv. 2.500 L; (0744.689.783 tutilabeton@gmail.com/stefania_tutila@y ahoo.com 1924. Personal hotelier pt. JW Marriott Bucharest Grand Hotel pozitii disponibile: Camerista. Persoana energica, flexibila, motivata, amabila, ordonata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM si PM); Bucatar si Patiser, cunostinte cofetarie/ patiserie sau diploma de cofetar/ patiser, experienta anterioara in domeniu (bucatarie/ patiserie), persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie; Spalator vase. Persoana energica, flexibila, motivata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Zugrav. Persoana energica flexibila, motivata. Cunostinte minime despre: reparatii gresie, faianta, pereti, coltare pereti, geamuri, tocuri, tavane, reparatii mocheta. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilatate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel.: (021.403.19.94 1925. Personal hotelier, angajam: man-

ager hotel, bucatari, receptioneri, ospatar, personal tehnic - mentenanta reparatii, sofer, (0752.030.457 RECRUTARE@MORADGROUP.RO

1926. Personal in constructii Angajam personal calificat si necalificat in constructii: dulgheri, fierari, zidari, rigipsari, montatori gresie si faianta, montatori parchet montatori tamplarie, instalatori, electricieni. (0726.425.809/ 0727.301.905 stefan.emdoem@gmail.com

1958. Personal pentru spalatorie rufe Spalatorie ecologica angajam personal pentru spalatorie, curatatorie haine: muncitoare pentru calcat rufe la calandru, calcatoreasa haine. 2.000 L; (0744.344.402/ 0723.228.561 office@spalatorii-textile.ro

1988. Personal vase si curatenie restau-

1927. Personal la fabrica de paine Fab-

1959. Personal pentru stand cu huse in

1989. Personal vase zona restaurant

rica de paine, angajam personal pentru urmatoarele pozitii: sofer, modelator, cuptorist, vanzatoare. Oferim un salariu atractiv si cazare pentru cei din provincie, (0721.563.392 1928. Personal la masa pentru pre-

gatit si cusut angajeaza firma producatoare de incaltaminte. (0744.317.188

1929. Personal la vase locatie centrala

angajeaza personal la vase si curatenie, oferim si cerem seriozitate; (0756.110.089 1930. Personal la vase, bucatarie in

zona Aurel Vlaicu angajeaza o persoana pentru spalat vase si curatenie. Program de luni pana vineri (0770.762.426 1931. Personal linie, ajutor bucatar pen-

tru autoservire Piata Vitan; (0720.529.532

1932. Personal masaj, cu o experienta de 3 ani in domeniul masajului si o clientela formata, ne dorim sa ne extindem echipa si sa oferim sansa catre un job bine platit unor fete in cautarea unui loc de munca; 3.000 {; (0799.222.792/ 0799.222.792 blue.moonline@yahoo.ro 1933. Personal necalificat Cora-Pante-

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

Jolie Mall Baneasa. Angajam personal feminin pentru stand cu huse si accesorii gsm in incinta galeriei Jolie Ville, situat la capatul autobuzlui 301. Program 9.0021.30, o zi cu o zi. Doua weekenduri libere pe luna. 1.600 L; (0721.365.688 alinacunitchi@yahoo.com 1960. Personal pentru un magazin ali-

mentar non-stop, situat la Gorjului. Salariu 1600 Lei cu posibilitate de marire. Detalii la tel. (0766.694.368 1961. Personal procesare bagaje, GlobeGround Romania angajeaza personal pentru procesare bagaje, cargo si posta la Aeroportul Otopeni. Se ofera: loc de munca stabil, venit net incepand cu 2.000 Lei, pregatire profesionala gratuita (0372.462.014/ 0731.170.751 mihaela.dulca@globeground.ro 1962. Personal receptie-loc vacant. Hotel in Bucuresti, cauta urgent personal tura noapte, program 8 ore doar 2 zile pe saptamana. Va rugam trimiteti CV insotit de o poza la adresa de mail mentionata (0728.711.782 bogdan_1978n@yahoo.com 1963. Personal restaurant Angajam in cadrul unui lant de restaurante din Bucuresti. Pozitii ocupate: Bucatar, Ajutor Bucatar, Casier. Program: 5 zile cu 2 libere, in 2 schimburi. Locatie: Mall Baneasa, Promenada, si Vitan. 2.300 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro 1964. Personal restaurant angajam per-

1934. Personal necalificat in depozit, femei Angajam femei pentru etichetarea cutiilor de vopsea; perioada nedeterminata; Salariu: 1250 ron+500 ron bonus=1750 ron net+tichete de masa 300 ron. Program: L-V, 2 schimburi; Detalii la tel. 1.750 L; (0723.427.247

sonal in cadrul unui restaurant specific romanesc din Bucuresti. Pozitii ocupate: casier, bucatar, ajutor bucatar. Program: 5 zile cu 2 libere, in 2 schimburi. Locatie: Mall Baneasa; 2.000 L; (0799.762.360 job@passion4work.ro

1935. Personal necalificat pentru depoz-

sonal restaurant: bucatar, ajutor de bucatar, ospatar, spalator de vase, macelar, bucuresti, sector 3, (0755.943.606

it sector 6 urgent, salariu net 1450 Ron, bonuri de masa 300 Ron, program 8 ore/ in schimburi. L-V. Locatie Sector 6/ Militari. Detalii la telefon 1.750 L; (0737.814.574

1936. Personal necalificat pentru munca

1965. Personal restaurant angajam per-

1966. Personal restaurant Greek Taver-

na mall Baneasa angajeaja ospatari, ajutor ospatari, bucatari, ajutori bucatari si om la vase. Program de lucru dou cu doua. Salariu + tipsuri motivante; (0768.494.450

administrativa Jilava, muncitor necalificat pentru lucrari administrative (vopsit, taiat iarba, aranjat lemne, verificari echipamente etc). Venituri de pana la 2200 ron, angajare part time sau full time. (0745.151.545

1967. Personal restaurant Ospatar, pico-

1937. Personal patiserie (Femei) pentru

1968. Personal restaurant Restaurantul

patiserie traditionala in zona Unirii, procent vanzare, masa, prime. Detalii la telefon, 2.000 L; (0724.570.778 1938. Personal patiserie (femei) pentru patiserie traditionala in zona Unirii, procent vanzare, masa, prime. Detalii la telefon; 2.000 L; (0724.570.778 1939. Personal patiserie (femei) pentru

patiserie traditionala in zona Unirii, procent vanzare, masa, prime. Detalii la telefon; (0724.570.778 1940. Personal paza cladire birouri, se

cauta agent de paza pentru o cladire de birouri in zona Unirii. Salariu 1200 lei, contract de munca; (0730.106.207 office@dageshgroup.com

1941. Personal paza cu sau fara atestat pentru centre de afaceri. Salariu incadrare 1.900 Lei, tichete de masa 20 bucati/ 15 lei, abonament de sanatate la o clinica privata; (0755.052.707/ 0749.099.895 1942. Personal pentru atelier tamplarie

pvc societate cu domeniul in productia de tamplarie pvc, angajeaza persoane pentru atelier, cu/fara experienta. Rugam seriozitate. (0722.152.638 office@attoregal.ro 1943. Personal pentru curatenie Firma cu 20 de ani experienta in domeniul serviciilor profesionale de curatenie angajeaza personal pt. echipa mobila, 8 ore/ zi. Oferim salariu, tichete masa si decontare transport Ratb si Metrorex; (0722.626.040 1944. Personal pentru curatenie firma de curatenie angajam personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri in zona Aurel Vlaicu 06:00-10:00. (0730.654.879 1945. Personal pentru curatenie firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore sediu/cladire birouri in Iasi. Sunati pentru interviu/detalii; (0726.391.721 1946. Personal pentru curatenie si ospatar cu sau fara experienta pentru restaurant; (0787.789.515 1947. Personal pentru curatenie si

spalat vase pt. restaurant din zona Dorobanti. Program 2/2, asiguram transportul la plecare si masa; 2.000 L; (0761.262.799 1948. Personal pentru depozit Angajam

pentru depozitul nostru din zona CatelulMetrou (Drumul intre tarlale) gestionari si pickeri. Salariu de la 1.500 lei net si bonuri de masa. Program L-V 8.00-16.30. Relatii la tel. (0731.777.734/ 0731.777.735 marius.ficioru@petproduct.ro 1949. Personal pentru firma de con-

structii, cu calificare sau fara, dar cu cunostinte in domeniul constructiilor : zidari, zugravi, rigipsari, etc.Experienta si indemanare creste pachetul salarial; (0724.539.830 B_79_nym@yahoo.com 1950. Personal pentru firma de curate-

nie, zona de nord Bucuresti, full time, seriozitate; (0733.742.051 1951. Personal pentru ingrijire batrani cu

experienta pentru postul de ingrijitor batrani, carte de munca, comision 0, salariu net minim pentru full time 1500 ron, sunt disponibile si oferta part time sau intern. 1.500 L; (0747.604.604 Nedelcunicoletaelena@gmail.com

1952. Personal pentru linie autoservire si pregatirea comenzilor la pachet pentru restaurant/ self service. Program de luni pana vineri: 07:00-16:00. Salariu atractiv. Contact Toni Stefan (0723.577.212 1953. Personal pentru manipulare carti Mg Net Distribution angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul de carti din Bucuresti (zona garii de nord). Program lv 9-18 Salariu: 1400 lei net/luna. Detalii si programari interviu la telefon. (0723.537.330 cristi_yo80@yahoo.com 1954. Personal pentru restaurant anga-

jam urgent: ospatari si persona pt. curatenie, cu sau fara experienta; (0787.789.515 1955. Personal pentru salon de infrumusetare Bella Studio angajeaza manichiurista (mani-pedi clasica si semi), cosmeticiana si frizer minim 2 ani experienta. Zona Bucur Obor. Program o zi cu o zi, duminica inchis (0727.862.288 florentinapopescu12@yahoo.com 1956. Personal pentru service auto,

angajam mecanic, ucenic si vopsitor pentru service auto din sect 3 (metrou Anghel Saliny). Cerem experienta, oferim conditii foarte bune, suntem de 7 ani pe piata auto. Detalii la ; (0732.895.310/ 0745.340.344 1957. Personal pentru societate constructii Societate avand un portofoliu bogat de lucrari de constructii angajeaza personal in conditii avantajoase: montatori gresie, faianta, zugravi, tencuitori, dulgheri, rigipsari, fierari, 150 L; (0771.669.421 ionutstoica0@gmail.com

lite, ajutor de bucatar, fete la vase (0721.259.439 restaurant@irisa.ro

Casa di David, situat in Parcul Herastrau, angajeaza personal: ajutor ospatar (picol), lucrator bucatarie rece (bufetier). Relatii la telefon sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com 1969. Personal restaurant Herastrau.

Restaurant din Herastrau cautam ajutor ospatari, bucatar cu experienta in bucatarie italiana, muncitor necalificat pentru sortare ambalaje, marfa si depozitare, femeie la vase si curatenie. (0735.858.585 isoletta@isoletta.ro 1970. Personal restaurant, bucatar, aju-

tor bucatar Restaurant elegant, vad deosebit, angajam un bucatar si un ajutor de bucatar. Menu-ul este foarte frumos, bine gandit, bucataria este dotata la cel mai inalt nivel. Solicitam seriozitate, multumesc, (0720.777.271 mihai.gavris@yahoo.com 1971. Personal restaurant, sector 1

Ospatar-ajutor de ospatar, barman-ajutor de barman cu experienta. Electrician calificare. Curatenie vase/sala. Salariu 1.200 - 1.400 lei+tips. Detalii la nr. de telefon. (0749.608.510 1972. Personal restaurant. Restaurant de lux- Litoral Neptun angajeaza personal curatenie si spalat vase. Asiguram cazare hotel, masa si transport. program 8 ore/zi. Salarii intre 2.000-2.500 Lei, tipsuri zilnice, continuitate iarna la Bucuresti, 2.500 L; (0784.068.133 1973. Personal sala croit confectii dama,

fabrica zona Costin Georgian angajam cu carte de munca, oferim salariu atractiv 1974. Personal salon infrumusetare, Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124

1975. Personal servire linie firma de catering angajam personal pentru bufet de incinta. Program de lucru : Luni - Vineri 09:00 - 15:00. Bufetul se afla in zona Armeneasca,Salariul 1.300 lei; 1.300 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro 1976. Personal servire linie calda. anga-

jam personal pentru servire linie calda, zona Uniri casa Poporului. Program de luni-vineri; 2.000 L; (0722.134.036 aiomarket@yahoo.ro

1977. Personal sezonier (august -sep-

tembrie), muncitoare necalificate pentru prelucrare legume, angajeaza Comprodcoop SA (Bd. Timisoara nr. 52, sector 6). Salariu atractiv, bonuri de masa; (0762.207.139

rant Cismigiu Vino sa lucram impreuna intr-o cladire emblematica a Bucurestiului si sa oferim oaspetilor nostri o experienta de neuitat. Iti oferim un prgram flexibil, venituri peste medie si o noua experienta. (0731.322.472 Nor, restaurantul Nor este in cautare de colegi pentru pozitia de Spalator Vase. Oferim un program flexibil, decont transport, masa de pranz asigurata; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1990. Personal vase, curatenie personal

necalificat, program de lucru 12 ore/ zi, in ture de 2 zile lucratoare, 2 libere. Salariu fix 1600 lei + tips. Carte de munca, decont transport la sfarsitul zilei; (0735.111.095 edosushibucuresti@gmail.com

1991. Personal vase, Paine si Vin anga-

jeaza urgent Restaurant centru Bucuresti angajeaza personal vase usoare, program 2 cu 2, carte de munca, bonuri de masa, decont taxi, fara vase grele, seriozitate, experienta necesara, mediu placut, colegi tineri. 1.600 L; (0726.748.978

Personal, fabrica de prajituri (Bucuresti, metrou Republica, incinta Faur) angajam si pregatim personal pentru procesul de productiesi ambalare ; (0758.239.700 1992.

1993. Personal, Restaurant La

Brasserie du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza personal: ajutor ospatar, spalator vase, lucrator bucatarie recebufet), barman, ingrijitor curte. Relatii la tel. sau e-mail. (0376.203.061 office@labrasserie.ro 1994. Personal, atelier productie publicitara angajeaza lucrator calificat pt executii casete luminoase, litere volumetrice, montaje autocolante. Avantaj cunostinte de coreldraw, permis conducere B. Salariu atractiv, (0722.233.851 office@decoramagrup.ro 1995. Personal, deschidem noul restau-

rant Cismigiu, dupa lansarea cu succes a celui mai inalt restaurant din Romania, in luna mai a anului trecut adaugam in portofoliul nostru o noua locate. Suntem in cautare de bucatari, barmani si ospatari; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1996. Personal, fete si baieti, pentru curatenie scari de bloc, gradini, program flexibil. Relatii la telefon. (0762.807.428

1997. Personal, operator - calcator,

croitor pentru spalatorie - curatatorie haine; (0722.351.441

1998. Personal. Lavobad angajeaza urgent soferi cu permis de conducere cat. B, sa cunoasta Bucurestul pentru interventii, operatori PC ofertare clienti, etc., asteptam CV pe e-mail; 1.900 L; info@lavobadelectric.ro 1999. PERSONAL. Pensiunea Nea Stefan, Moeciu de Sus, judetul Brasov, angajeaza personal. Oferim masa si cazare; (0722.203.665 2000. Personal. Restaurant/catering zona Militari angajeaza bucatari, ajutor bucatari, sofer livrari catering, spalator vase. Detalii la tel. (0734.203.887/ 0720.292.000 2001. Personal. Atelier de croitorie

angajam personal la sala de croit si sala de calcat, program L-V, salariu atractiv, zona Titan; (0761.724.165 2002. Personal. Companie din sudul Germaniei, caut personal pentru munca la birou. Pentru Departamentul nostru de Recrutare cautam urgent 4 noi angajati vorbitori de limba romana sau maghiara. Noi va oferim un salariu brut de 2.000 euro si va punem la dispozitie in primele luni cazare si masina de serviciu. Bineinteles veti benefia de mai multe zile de concediu decat cele care ar fi date de lege in Germania. De asemenea se ofera oportunitati mari pentru promovarea si cresteri salariale. Cerinte: bacalaureat sau facultate in tara de origine; experienta in PC, Microsoft World si Excel, e-mail; experienta si dorinta de conversare prin telefon; placerea de a lucra prin intermediul Facebook, Watsapp, Twitter. Daca indepliniti aceste conditii, asteptam cu nerabdare CV si scrisoarea de intentie. Email/ tel. (004962118060383 rekruting2018@gmx.de 2003. Personal. Pensiune noua in nordul capitalei si Mosilor angajeaza personal: d-ne/d-re curate, cochete, nefumatoare - receptie, cameriste si domni priceputi la toate pt. postul de ingrijitor locatie. Oferim la nevoie cazare, salariu 1.500 L; (0765.685.348 2004. Personal. Tipografie angajeaza

personal pentru legatorie, manipulare marfa si taietor; (0724.256.132

2005. Picker depozit Ikea Mogosoaia

Recrutam colegi pentru depozitul IKEAMogosoaia, decontam transport din jud. Ilfov, Dambovita, Bucuresti. Responsabilit??ile tale:activitati de picking si pregatire comenzi. Detalii la, (0746.244.521 mihaela.grigoriu@ikea.com

2016. Pizzar pizzerie cu program nonstop situata in zona Hala Traian, angajeaza Pizzar cu experienta, program 2 cu 2, salar de la 2.200 lei/luna; (0723.469.078/ 0730.313.190 2017. Pizzar Restro-Bar KLANdestin doreste sa-si mareasca echipa cautand oameni profesionisti cu exerienta in domeniu. Conditii bune de munca, salariu atractiv, beneficii suplimentare, posibilitate de promovare; (0723.522.933 beatrice_mansour@yahoo.com 2018. Pizzar si ajutor pizzar restaurant

Centrul Vechi; (0763.400.965

2019. Pizzar cu experienta angajez piz-

zar cu experienta in sectorul 1. Salariu 150 lei / tura de zi- 12-14 ore, 4.500 L; (0751.146.662 2020. Pizzar cu experienta angajez zona

Colentina; (0722.680.591

2021. Pizzar cu experienta pentru restau-

rant in sectorul 2; (0769.077.022/ 0723.591.840

2022. Pizzar cu experienta pentru restau-

rant in zona Magurele, Ilfov, salariu, comision, 3.000 L; (0723.580.658 2023. Pizzar cu experienta pentru restau-

rant in zona Magurele, Ilfov, salariu, comision, se lucreaza 2/2, 3.000 L; (0723.580.658 2024. Pizzar cu/ fara experienta pentru lant de bucatarii din toate zonele Bucurestiului, salariu 1800-2000 lei net in functie de experienta, relatii la tel. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 2025. Pizzar pentru restaurant in Centrul Vechi, in conditii avantajoase. Sunati intre 15-19,00, salariu 2.500 - 3.000 Lei; (0747.010.261 2026. Pizzar restaurant, locatie centrala

(Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon sau e-mail resurse.umane@stadio.ro. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 2027. Pizzar si ajutor- bucatar Restau-

rant Britannia angajeaza pizzar, ajutor bucatar si spalator vase. Pentru mai multe detalii va asteptam la locatie sau la numarul de telefon din anunt. Cerem si oferim seriozitate. (0743.937.285 Britannia.restaurant@yahoo.com 2028. Pizzar si casier fara experienta, pentru locatiile din Dristor si Berceni. Salariul net de la 1700 lei, ore suplimentare platite integral. www.angajaridodo.ro (0730.386.180 s.andronachi@dodopizza.ro 2029. Pizzar zona Berceni, 15 zile pe luna, salariu ok, medie 30- 35 pizza; (0769.399.555 Casaluica@gmail.com 2030. Pizzar, bucatar cu experienta. Restaurantul se afla in zona Baba Novac, rog seriozitate. (0722.218.487 pizza_gili@yahoo.com 2031. PIZZAR, cuptor lemne pentru restaurant in zona Dinamo, program LuniVineri 10-16. Doar cu experienta pe cuptor cu lemne(aprox 50pizza/zi). Salariu 2200ron. Mai multe detalii la tel, rog apel dupa ora 13.; 2.200 L; (0786.883.868/ 0786.883.868 Pizza.venetia@yahoo.com 2032. Pizzar, restaurant zona Obor, cu experienta, cuptor electric, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detalii la telefon. (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com 2033. Pizzar, ajutor pizzar bucatarie interna cu livrare la domiciliu. 2.000 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro 2034. Pizzar, restaurant sec 2, Bucuresti,

restaurant sector 2, Bucuresti angajeaz? pizzar cu experienta pe cuptor cu lemne; (0726.902.907 romeo_ktn@yahoo.com 2035. Pizzar-bucatar (bucatarie cu specific italian) Persoana calificata, creativa si pasionat de gastronomie (in curand vom deschide o noua locatie in Floreasca). Oferim seriozitate, contract pe perioada nedeterminata cu un pachet salarial atractiv. (0720.078.845 cristian.petcana@menatwork.ro 2036. Pizzar. Litoral Neptun restau-

rant pizzerie cuptor cu lemne angajeaza pizzar, oferim cazare hotel, masa, transport, plata saptamanal. Salariu lunar net 45006000 lei. Program flexibil (ai si timp de plaja), 4.500 L; (0784.068.133 2037. Pizzari, ajutor de pizzari si casier,

casiera, Pizza Bonita isi extinde activitatea. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (074355867 2038. Pizzari, bucatari, livratori. Angajez urgent doi pizzari, doi bucatari si doi livratori (de preferat cu scuter sau masina proprie) zona Afi Cotroceni. Carte de munca, program in ture, program luni - sambata 10 - 22, duminica 14 - 22, (0740.147.744

1978. Personal spalat vase si curatenie in bucatarie sector 6, program o zi da o zi nu, salariu 2000 lei net + masa zilnic + taxi seara. (0726.337.470 Oanaraducan1977@gmail.com

2006. Pickeri salariul 1800 lei net,

bonuri de masa (15.09 lei/bon). (0753.070.408

2039. Pizzer Restaurant angajeaza pizzer. Salariu atractiv, bonusuri. Carte de munca. Program in ture 2/2. Restaurantul se afla in sectorul 3, Titan, 1 {; (0752.202.020 trattoriaventi@gmail.com

1979. Personal spalat vase, restaurant

2007. Pickeri - Chiajna angajam urgent,

2040. Pizzeri cuptor electric cu vatra, uti-

Dorobanti, angajam femeie pentru spalat vase. Conditii de munca avantajoase; (0765.846.811 1980. Personal spalatorie auto cerinte:

pickeri, zona Carrefour Militari-depozit de congelate, program 3 schimburi, 1500 net+bo+sporuri, transport metrou Pacii, cv obligatoriu; 1.500 L; (0746.111.159 info2@egh-hr.ro

1981. Personal spalatorie auto Bucuresti

2008. Picoli /picolite, restaurant situat ultracentral in Bucuresti angajeaza ajutor ospatar, salariu fix 1800; 1.800 L; (0731.470.850

experienta, buletin valabil, cazier curat. Locatie: sos. Chitilei nr. 28, sector 1; (0763.814.162/ 0772.169.009 office.kausar@gmail.com

Angajam personal spalatorie auto in zona Liberty Center Mall, cu/fara experienta. Oferim pregatire profesionala, carte de munca, salariu generos, bonusuri. Telefon 0784 770 770 sau 0736 770 770 (0765.294.941 marin_alina2000@yahoo.com

restaurant angajeaza picoli si ospatari pentru cele 4 locatii ale sale zona Dorobanti, Nordului, Victoriei ?i Piata Romana); (0726.445.599/ 0768.703.807 caramfil@zensushibucuresti.ro

1982. Personal spalatorie textile in zona

2010. Pizza Hut Mosilor Pizza Hut

Crangasi. Nu necesita calificare sau experienta. Pentru informa?ii suplimentare Bogdan; (0731.309.988

1983. Personal supermarket SYS Market angajeaza urgent personal pt o locatie, tip supermarket, situata pe Bd Metalurgiei.Experienta nu este obligatorie. (0730.557.573 iorga.daniella@gmail.com 1984. Personal tipografie, KMP angajeaza cu contract de munca personal in sectia de productie. Calificare la locul de munca. Firma este situata in Otopeni, str. Munteniei 16 (021.232.29.41 office@kmp.ro 1985. Personal vase pentru locatie Cen-

tru Vechi program 2/2, salariu, tips, decontare taxi, contract munca. Sunati dupa ora 12. Rog seriozitate 1 {; (0770.766.563 mihaicristache@mail.com

1986. Personal vase pentru restaurant Urgent, personal vase, full time, 2 zile cu 2 zile, decont taxi, bonuri masa, carte munca, central in Bucuresti. Experienta necesara. Numai Bucuresti; (0737.843.264 1987. Personal vase si curatenie pentru

firma de catering in sectorul 3.Program: luni - vineri - 9:00 - 17:00 1.600 L; (0724.285.766

2009. Picoli si ospatari pentru restaurant

Mosilor angajeaza: ospatar, casier, lucrator bucatarie, cu sau fara experienta. Relati in restaurant(Calea Mosilor nr 219 intersectie cu Bdl Eminescu ) sau la tel; (0740.121.902 Mosilor@pizzahut.ro 2011. Pizzar ajutor bucatar pentru restaurant centrul vechi. (0763.400.965 2012. PIZZAR CU EXPERIENTA SI FEMEIE LA VASE ANGAJEZA GRAFFITI URBAN FOOD, SALARIU ATRACTIV, MASA SI TRANSPORT ASIGURAT. RELATII LA TELEFON; (0721.240.699 2013. Pizzar cuptor electric, punct de lucru AFI Cotroceni, experienta constituie avantaj. Program 2/2 zile.Salariu 3000 lei net din prima luna 3.000 L; (0735.993.015 danatataru1@gmail.com 2014. Pizzar pentru pizzerie zona Giulesti. Salariu atractiv; (0773.976.057 2015. Pizzar Pizzar sector 6 pentru

restaurant, cu experienta pe cuptor cu lemne. Program 2 zile cu 2 libere, masa si transport asigurat. Relatii la tel; 2.800 L; (0786.953.300 militari@mirajpizza.ro

19

laje noi, salariu atractiv, comision, restaurant, terasa, livrari, baza clienti existenta. Min 100 Ron/zi, program 10:30-20:00; (0736.952.535 barmifood@gmail.com 2041. Pizzeria Maestro angajeaza van-

zatoare; (0763.312.293

2042. Plasator, supraveghetor, necalifi-

cat, in Oraselul Copiilor, salariu net 2.400 L; (0722.260.427 2043. Portar angajam zona Smart Flora,

oras Voluntari. Rel. la tel. (0723.774.066 2044. Posturi disponibile locatii fixe firma

de curatenie angajam personal curatenie 8 ore, 4 ore, 3 ore sediu/cladire birouri locatii fixe in Aurel Vlaicu, Militari, Piata Victoriei, Barbu Vacarescu, Pipera. (0723.970.996 2045. PPGarage angajeaza mecanic

auto cu experienta Service auto specializat gama VAG angajeaza mecanic auto, salariu motivant in functie de experienta intre 3.000-5.000 lei, contract de munca pe perioada nederminata, bonusuri periodice pentru rezultate, 5.000 L; (0721.161.816/ 0737.427.243 dez.audi@yahoo.com 2046. Pregatitor auto zona Delfinului 3000 lei urgent service auto zona Delfinului angajeaza pregatitor auto cu experienta . Conditii avantajoase, program lucru luni-vineri 8:00-17:00. Cautam persoane serioase, stabile cu experienta in domeniu . urgent 3.000 L; (0726.744.244 servicedoctorauto@gmail.com 2047. Pregatitor vopsitorie pentru serv-

ice auto, cu experienta. Relatii la tel. Adresa: Bd. Theodor Pallady, nr. 287, sect 3. Program de lucru L-V 08:00-17.30 (0723.148.628 office@adely.ro 2048. Pregatitor, vopsitor auto zona Otopeni, cu experienta in domeniu. Salariul este atractiv, in functie de post si experienta. Orar functionare luni-vineri 9-18. Cautam personal responsabil, punctual (0784.389.555 brightblueprint@gmail.com

2049. Pregatitori MDF Te vrem in echipa noastra! Firma producatoare de mobilier pe comanda cu sediu in Bucuresti, sector 3, angajeaza pregatitori MDF cu / fara experienta. Salariu atractiv, se va negocia in functie de pregatirea fiecaruia; (0760.011.902 office@bestfront.ro 2050. Preluare apeluri telefonice, companie multinationala angajeaza persoana dornica de munca, care sa lucreze la birou, sa raspunda la telefon, sa preia apelurile telefonice de la clienti, se asigura pregatire la locul de munca. 1.800 L; (0747.815.440 2051. Preparator pizza Bucurestii Noi, sector 1 pentru Jerry`s Pizza. Venituri salariale 1.600 net (tichete, decont transport), bonusuri de productivitate (intre 200-400 lei net) (se acorda saptamanal). Program flexibil (0733.106.979 valentin.nechifor@jerryspizza.ro 2052. Preparator, tocare locatie in Vol-

untari cauta barbat, familist, dornic de munca, curat. 2.200 net/pachet lunar 200/pranz asigurat. (0744.585.641 cmncld@gmail.com 2053. Profesor engleza Cursuri de engleza pentru copii 4-10 ani in club educational sector 4. Grupe de maxim 8 copii. Acceptam cu drag tineri, calificati, chiar daca nu au experienta. Program 13.00 - 19.00, (0726.528.844 angajari_sarida@yahoo.com 2054. Profesor limba engleza, limba ger-

mana afterschool zona Baneasa angajeaza profesor limba engleza, limba germana; (0728.580.266 catalincostetchi@yahoo.ro

2055. Profesor limba germana gradinita / after school angajeaza prof. lb. germana cu norma intreaga sau part-time zona baneasa si Prel. Ghencea, conditii f. bune, se cere seriozitate. CV pe adresa de email pentru stabilire intalnire; (0747.179.897 contact@afterschoolsector1.ro 2056. Profesor muzica angajam 1 profe-

sor pt. pian+canto+chitara pt. atelier de arta. Se ofera contract munca si salariu 1500 lei net pt. 4 ore pe zi L-V. Zona Sisesti, aproape metrou. Cerinte: metoda de predare la copii; 1.500 L; (0724.021.257

2057. Profesori invatamant primar Angajam profesori calificati cu experienta in invatamantul primar si prescolar; (0724.212.970 victorita_sotae@yahoo.com 2058. Psiholog scolar - scoala primara

particulara scoala primara particulara Optima situata in zona Colentina / Andronache (la intrarea in Voluntari) angajeaza psiholog scolar. Program: 10 18. CV-urile se pot trimite pe adresa: office@optimaedu.ro (0757.077.650 office@optimaedu.ro 2059. Rcs-Rds cauta sofer masina Drive

Test Conducerea masinii dotata cu echipamente pentru masurarea performantei retelei radio 3G/4G. Permis cat. B cu minimum 2 ani experienta. Disponibilitate deplasari extensive in tara. CV la recrutare@rcs-rds.ro recrutare@rcsrds.ro

2060. Receptioner hotel, bellboy angajeaza Hotel 4 stele Centrul Vechi. Conditii avantajoase. CV la mail. (0727.000.024 welcome@themansionhotel.ro 2061. Receptioner bariere cu plata cunostinte PS mediu, solutionarea solicitarilor inregistrate, stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea in timp util a problemelor ocazionale. CV la email sef.mall@tiger.ro 2062. Receptioner si menajera pentru

pensiune pensiune situata pe Sos. Alexandriei angajeaza receptioner / menajera in conditii avantajoase. Program flexibil, masa inclusa, Salariu net 2000 lei/1800 lei. Domiciliul in zona constituie avantaj. 1.800 L; (0751.271.688 PRESIDENTROYAL@YAHOO.COM 2063. Receptioner, Best Western Stil

Hotel, fata/baiat,. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an, cazare gratuita, concediu platit 22 zile/an cu cazare platita pe litoral. Asteptam CV la receptie; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro 2064. Receptioner/ a Grup hotelier Sir angajeaza receptioner/a cu sau fara experienta, diploma bacalaureat, engleza nivel mediu. Program in ture 12/24- 12/48. CV pe adresa de email. Salariu, 2.000 L; (0740.676.727 sirgrup@gmail.com 2065. Receptioner/ receptionera hotel

hotel central 3 stele Bucuresti cauta o persona pentru postul de receptioner/a, limba engleza obligatoriu. Salariu net 1.700 ron, posibilitate de calificare si avansare. CV la email; (0799.975.100 stefanflori@hoteldan.ro

2066. Receptioner/a. Sociabil si cu spirit de orientare? Cauti un mediu de lucru tanar si dinamic, siguranta, seriozitate si sustinere? Trimite CV-ul acum, asiguram CM si training. Engleza-obligatoriu. Salariul decent. 1.900 L; (0723.716.229/ 0728.711.782 office@antiquehostel.ro 2067. Receptionera pentru hotel in spate Mall Plaza-sector 6, lb. engleza nivel mediu. Salariu motivant, se asigura masa, mediu placut de lucru, echipa tanara, preferabil domiciliata in sectorul 5 sau 6; (0728.842.997 hotelwestplaza2011@gmail.com 2068. Receptionera urgent, doamna domnisoara cu sau fara experienta. Oferim salariu 2000-2500 lei lunar, plata se poate face si zilnic. Bonusuri consistente si tips, oferim inclusiv locuinta in Bucuresti carte de munca; 2.500 L; (0727.573.764 2069. Receptionera call-center salon masaj, urgent program o zi cu o zi liber. Preluat apeluri telefonice, oferit informatii despre sericii si poze cu fetele, trecut in tabel programarile, anuntat receptia, se lucreaza de la birou. Whatsapp, 3.000 L; (0760.109.680 hr@premiumentertainment.ro 2070. Receptionera cladire birouri sec-

tor 6, cunostinte minime PS, aspect placut. Salariu 1700 Lei (in mana), program L-V: 08:30 - 18:00, sarbatori legale libere. CV la email sef.mall@tiger.ro 2071. Receptionera hotel cu sau f?r? experienta, buna cunoscatoare a limbii engleze la nivel conversational, responsabilitate, corectitudine, spirit de munca in echipa. Relatii la tel., (0729.881.116/ 0722.310.005 marius@irisa.ro

2072. Receptionera hotel Hotel, angajam pentru postul de receptioner, fete si baieti, cunoscatori de limba engleza. Se ofera training platit, program avantajos, in ture, zona Gara de Nord. Salariul net 2.000 ron. (0726.882.022 dumitrescu.ddana@yahoo.com 2073. Receptionera salon infrumusetare post disponibil in Victoriei si Timpuri Noi 1.600 lei fix plus bonusuri, posibilitati de avansare, program in ture, un weekend liber, un weekend lucrator, contract full time, 1.600 L; (0728.498.725 elena.andreea.d@gmail.com 2074. Receptionera, frizer, manichi-

urista cu experienta, angajam pentru salon cu vad format zona Prelungirea Ghencea, sector 6, carte de munca, 8 ore, program 1 zi cu 1 zi, oferim seriozitate. (0729.748.493

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ Receptionera, salon de infrumusetare, vechime 10 ani, Aviatiei; (0787.329.518 2075.

2076. Receptionere, dispeceri, agenti

de securitate conditii avantajoase de munca, salariu atractiv, (0751.101.187

2077. Receptioneri, cameriste, valet, bellboy, femeie de serviciu angajeaza Hotelul Capsa. Telefon. (0757.645.737 2078. Receptioneri, cameriste, valet, persoana de serviciu, instalator si electrician, angajeaza Hotelul Capsa; (0757.645.737 2079. Receptionist service, reprezentanta service camioane si remorci angajam receptionist service cu fac. transporturi AR, cu experienta, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 2.0004.500 L, bd. Preciziei, CV la email 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2080. Receptionist- concierge Cauti un

loc de munca in domeniul sportului, agrementului? Planet isi mareste echipa. 2.000 L; (0732.474.642 mihaela.vm@gmail.com 2081. Rectificator uzina metalurgica angajeaza cu norma intreaga rectificator. Programul este de zi si oferim salariu motivant si tichete de masa; (0732.155.855 cristi.ionescu@laromet.ro

2082. Referent achizitii publice, ofertare

firma marcaje rutiere angajeaza referent achizitii publice, ofertare. Cerinte: studii superioare, exp. minim 3 ani in dom. achizitiilor publice, cunostinte operare pc, curs expert achizitii publice. 3 L; (0731.492.201 cariere@anduna.ro

2083. Reflexoterapeut, cautam reflexoterapeut cu experienta. Pentru mai multe detalii, va rugam sa ne contactati; (0766.564.669 2084. Regipsari, zugravi si necalificati Firma angajam regipsari, zugravi si necalificati, in Bucuresti, cu contract de munca. Salarizare motivata, pentru provincie se ofera cazare. costy_ordache@yahoo.com 2085. Reglor pentru masini injectie, TE-

MA Romania angajeaza reglor pentru masini injectie mase plastice. Experienta in injectie mase plastice constituie avantaj. Fabrica este in str. Prelungirea Ghencea nr. 65; (+40751080014 productie@te-ma.ro 2086. Reprezentant medical si de vanzari dispozitive medicala pentru Bucuresti si zonali in tara; (0744.377.851 2087. Reprezentant vanzari cu experi-

enta in domeniul sistemelor si serviciilor de securitate, orientat catre client, permis auto cat. B.; 2.500 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2088. Reprezentant vanzari (agent comercial) firma distributie produse alimentare ambalate si nonalimentare, angajam pentru zone din Bucuresti si Ilfov. Cerinte: experienta in vanzari min. 2 ani si permis conducere cat. B (0785.151.948 office@adrianodistribution.ro 2089. Reprezentant vanzari cafea

Societate ce se ocupa cu vanz. cafelei prin interm. aparatelor de cafea angajeaza agent vanzari, cu reale abilitati de comunicare in vederea largirii portofoliului de clienti si promovarea produselor, (0722.636.364 2090. Reprezentant vanzari piese camioane si remorci cu experienta pentru importator piese si service camioane si remorci, oferim conditii bune de lucru, venituri lunare intre 3.000-6.000 Lei, in Bucuresti si tara, CV la email: 6.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro 2091. Reprezentant vanzari, Urgent

cautam persoane dinamice cu abilitati bune de comunicare, construim o echipa noua de vanzari. Cu sau fara experienta, training inclus. (0753.055.577 a.mihailescu@litera.ro 2092. Reprezentanta Ford angajeaza tehnicieni auto, dealer si reparator autorizat Ford angajeaza mecanici si electricieni auto in conditii excelente, pentru atelierul service din sector 6; 2.000 L; (0751.071.715 landronache@bdt.ro 2093. Restaurant Argentine Echipa

Argentine isi mareste echipa. Ajutor bucatar, femeie la vase, salariu atractiv. Pentru mai multe detalii zilnic, dupa ora 12. Locatia se situeaza in mall Baneasa Shopping City etaj 1. (0763.353.111 ionut_tudor88@yahoo.ro 2094. Restaurant Casa Diham angajam

bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase, femeie de serviciu, barman, ospatari, picoli. Va rugam sa ne contactati dupa ora 13.00; (031.405.40.45/ 0722.555.245/ 0768.735.154 2095. Restaurant Casa Diham anga-

jeaza femei la vase, program 2 zile lucratoare cu 2 libere; (021.340.60.06 2096. Restaurant Casa Jienilor din str.

Fainari nr. 5 angajeaza ajutor de ospatar cu sau fara experienta; (0744.212.458 2097. Restaurant Chocolat angajeaza ajutor barman restaurantul Chocolat, situat in zona Piata Romana, angajeaza ajutor barman.Apreciem entuziasmul, bunul simt si punctualitatea. Experienta anterioara constituie un avantaj; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 2098. Restaurant cu specific italian angajeaza bucatar - doamna, cu experienta, conditii bune de lucru, program doua cu doua, procent din vanzare, contract de munca, transport asigurat, 3.500 L; (0761.601.441 2099. Restaurant cu specific italian angajeaza in conditii bune de lucru doamna pentru spalat vase, cu experienta, contract de munca, transport asigurat, 1.700 L; (0761.601.441 2100. Restaurant cu specific italian angajeaza in conditii bune de lucru pizzar cu experienta, procent din vanzare, program doua cu doua, contract de munca, transport asigurat, 2.700 L; (0761.601.441 2101. Restaurant cu specific ital-

ian angajeaza ospatar, baiat sau fata cu experienta in domeniu, contract de munca, program doua cu doua, 1.400 L; (0761.601.441 2102. Restaurant Golden Blitz angajeaza femeie de servici; (0723.395.999 2103. Restaurant Il Giardino, Parc IOR,

angajeaza barman, ospatar, ospatarita, salariu atractiv; (0764.098.266

2104. Restaurant italian Piata Amzei angajeaza picoli si bucatari. Detalii la nr. tel. dupa ora 9 (0733.333.021 2105. Restaurant italian Piata Amzei

angajeaza picoli. Detalii la nr. de tel. dupa ora 9 (0733.333.021 2106. Restaurant Nasu&Finu zona Bld Brancoveanu (sect 4), angajeaza bucatar sau bucatareasa cu experienta si femeie la vase. Program 2 zile cu 2 libere; (0768.101.345 florinrizea80@yahoo.com

2107. Restaurantele trickSHOT anga-

jeaza ospatari, picoli Echipa trickShot se mareste. Salariu motivant, tips, program doua zile lucrate cu doua zile libere, carte de munca, transport asigurat, o masa calda si alte beneficii, 1.200 L; (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro 2108. Restaurantul Clubului IDM anga-

jeaza bucatar, ajutor bucatar, full time, contract de munca; (021.316.09.62 hr@idm.ro

2109. Restaurantul NOR este in cautare de noi colegi pentru pozitia de ospatar si hostess. Iti oferim un salariu motivant, program flexibil, masa de pranz asigurata, posibilitati de avansare si de dezvoltare; (0731.322.472 2110. Rigipsari si ajutor de rigipsari, contract nedeterminat, lucrarile se afla in Bucuresti. Oferim cazare; (0731.155.659/ 0760.580.828 2111. Rigipsari si muncitori necalificati firma de amenajari interioare angajeaza rigipsari si muncitori necalificati.salariu motivant si carte de munca; (0722.587.710/ 0726.173.797 2112. Rigipsari, faiantari, dulgheri, fier-

ari, zugravi Firma de constructii angajeaza personal calificat/ necalificat rigipsari, faiantari, dulgheri, fierari, zugravi. Salariu motivant, conditii bune de lucru si la nevoie oferim cazare; (0748.805.805 store.d.construct@gmail.com 2113. Rigipsari, zugravi, necalifi-

2134. SC Harlem Grup SRL angajam con-

tabil pentru contabilitate primara de preferinta cunoscator al Ciel. Asteptam CV la email. Tel. (0731.313.635 harlem@harlemgrup.ro

2135. SC Impexcora Lux SRL, anga-

jeaza manipulanti si stivuitoristi. Program de luni-pana vineri de la 9-17; (0749.243.078 2136. SC R&I Munobuilding anga-

jeaza muncitori necalificati, zugravi, faiantari, Bucuresti, cazare gratuita, salariu, 4.400 L; (0727.300.302 2137. Sc Sergiana Prodimpex SRL anga-

jeaza vanzatoare Daca esti o persoana vesela, dinamica si deschisa la noi provocari te asteptam în echipa noastra din noul magazin din Piata Obor sau Kaufland Sebastian. 35 L; (0730.250.932 magura.angela@sergiana.ro ,personal@sergiana.ro

punctul de lucru din incinta Faur: - operator facturare, contabilitate primara, program Winmentor, gestionar accesorii mobila si pal melaminat. CV la e-mail; (0745.667.788 maged.kharabit@decopal.ro 2122. Saloane coafor angajeaza Casiere-receptionere, asistent manager ,salariu 1900Ron /15zile. Coafori/eze ,frizeri/ite, manichiurist / unghii false, cosmeticiene, samponezi, personal curatenie, sala curatenie,salariu incepand cu 2000Ron/15zile,Pentru zonele : Sos Oltenitei, Berceni,Titan, Obor, Drumul Taberei, Rahova, B-dul Chisinau. (0731.955.755/ 0721.000.376 2123. Saloane coafor angajeaza:

Casiere-receptionere, asistent manager, salariu 1.900 Ron /15zile. Coafori/eze, frizeri/ite, manichiurist / unghii false, cosmeticiene, samponezi, personal curatenie, sala curatenie, salariu incepand cu 2. 000 Ron/15 zile, pentru zonele: Sos. Oltenitei, Berceni,Titan, Obor, Drumul Taberei, Rahova, B-dul Chisinau; (0731.955.755 2124. Saloane de infrumusetare anga-

jeaza Manichiurista si unghii false,salariu fix 3.000ron/15 zile pt salon zona Dorobanti-str Roma.Manichiurista si unghii false,.salariu fix 2.500ron/15 zile pentru zonele:Diham-Bld Chisinau,TitanBld 1Decembrie 1918,Iancului-Sos Mihai Bravu,Sos Oltenitei-Piata Sudului (0731.955.755 2125. Salon Balans, sector 1 Angajam

hairstylist/coafeza si manichiuristapedichiurista cu experienta dar si proaspat absolventi, salon Balans, sector 1 cu vad format si clientela in crestere. Contract CM. Detalii:0767742708. (0767.742.708 balans.salon@gmail.com 2126. Salon Zamfir angajeaza: friz-

er, coafeza. Sos. Colentina 277. Rog seriozitate; (0744.349.160 2127. Sapator manual pentru cimitirul

Adormirea Maicii Domnului, Giulesti nr. 335; (0766.221.808/ 0721.239.095 2128. Sapator manual, dezvoltare retele

subterane RCS-RDS cauta noi colegi: candidatul ideal:permis cat. B (reprezinta avantaj). Rezistenta la efort fizic. Program l-v, 8h/ zi. CV-uri pe adresa luiza.macau@rcs-rds.ro luiza.macau@rcs-rds.ro 2129. Sapatori manuali (gropari) si meseriasi mozaic pentru cimitirul Progresul; (0721.239.095 2130. SC Complex Apicol Veceslav Harnaj SA cu sediul in Bucuresti, Bdul. Ficusului nr. 42, sector 1, angajeaza manipulant marfuri. Relatii suplimentare la: (021.232.21.50 2131. SC Darinne Distribution angajeaza menajera societate comerciala angajeaza menajera, zona Bd Metalurgiei, Berceni, relatii la telefon. (021.684.60.00 2132. SC Ecovol SA (firma de salubritate)

cu sediul in Voluntari, bd. Dunarii nr. 52 A, jud. Ilfov, angajeaza sofer autocamion cat. C (atestat, card tahograf) pentru autogunoiere. Relatii suplimentare la sediul firmei sau la tel. (0730.018.553 2133. SC Global Facility SRL angajeaza electrician+ instalator mentenanta magazine. Conditii: atestat profesional, permis conducere cat. B, experienta. Salariu net incepant de la 2.000 L; (0731.307.947

2157. Secretara, program 8 ore luni vineri, cunostinte pc birotica, trimite cv si 2 foto la email 2.500 L; (07456787 danservfor@yahoo.com

2187. Sofer angajam sofer pentru service

2158. Secretara, secretariat, persoana serioasa, dinamica si receptiva. 2.200 L; (0737.514.340 office@agro-tech.ro 2159. Sef coordonator productie Tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza coordonator productie.Controleaza productia, stocurile de materie prima si livrarile zilnice. Se accepta si persoane din provincie. Oferim cazare. (0786.958.267 marius.brecea@gmai.com 2160. Sef de sala cu experienta in dome-

niu pentru restaurant Olimpico situat in Mall Vitan (calea Dudesti/ Calea Vitan). Cautam o persoana tanara, cu pofta de munca, cunostinte PC (pachet Office) (0762.937.427 sorin.nedelcu@olimpico.ro

2139. Scoala Gimnaziala nr. 51, anga-

2161. Sef de sectie, lacatusi con-

tor necalificat pentru curatare panouri decofrare, salariu brut 2.508 lei, bonuri de masa 15 lei/zi, program 8 h/zi de L-V, zona Bucuresti -Ilfov, transport asigurat; (0721.959.093 jeaza ingrijitoare, program 1 sapt. dimineata si 2 sapt. dupa-amiaza, S-D liber, salariu 1.450 L; (021.255.40.60/ 0721.493.270

2140. Scoala Postliceala FEG Bucuresti -Scoala 2114. Rigipsari. Firma de constructii europeana face inscrieri angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsari. pentru anul scolar 2018Oferim cazare; (0731.155.659/ 2019 la urmatoarele spe0760.580.828 cializari: asistent med2115. Rigipsari. Societate conical generalist, asistent structii angajeaza in conditii legale; (0728.989.548 medical de farmacie, asistent medical de 2116. Rin Grand Hotel angajeaza manipulant marfa persoana serioasa si munciigiena, asistent medical toare care sa: incarce/ descarce marfuri, de laborator, asistent manipuleze/ aseze in depozite (manual medical de radiologie, sau cu liza); decoreze sali pentru evenimente festive si targuri de nunti asistent medical de bal(0730.777.210 resurseumane@rinhoneofiziokinetoterapie, tels.ro asistent de gestiune, 2117. Romversis Top angajeaz? agent vamal, analist prolacatus montator, lucrator abkant, lucrator ghilotina, sudor gramator, stilist, tehniuniversal, atelier mecanic, concian maseur, proiectant fectii metalice, Bd Timisoara nr. decoratiuni interioare. 100, sector 6. (0766.229.615 Scoala pregateste cadre 2118. RPG Security angajeaza agenti medicale cu posibilitati securitate pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov, salariul minim 1700 net angajare in Anglia si Gersi creste in functie de numarul orelor mania. Inscrieri cu sau lucrate; 1.700 L; (0773.937.051 fara diploma de bacalaurecrutare@rpg.ro reat si fara limita de 2119. Ryans Irish Pub angajeaza varsta. Scoala euroospatarita si barmanita, ne marim echipa si cautam personal cu experianta barman peana acreditata MECS barmanita si ospatar ospatarita, preferabil Ordin nr. minim 4 ani experianta (0723.243.834 3985/13.05.2008. ryansirishpub2015@gmail.com Diplomele sunt recunos«««««««««««««««««« cute national si international. Adrese Bucuresti: 2120. S.C. CREATIV ART - str . Vespasian, nr 58, ANGAJEAZA: RIGIPSARI (Gara de Nord). Tel. 130-150 LEI/ZI, ZUGRAVI 031.405.03.62 / 021.311.10.58. - str. Wal130-150 LEI/ZI, AJUTOR Maracineanu, nr. 1-3, RIGIPSAR 90-100 LEI/ZI. ter Intrare 2, et. 2, camera CONTRACT DE MUNCA 8 47, (Cismigiu), sect 1, tel: 021.311.10.54/ ORE, CAZARE SI TRANS0788.424.314. -str. Badea PORT GRATUIT PENTRU Cartan, nr. 6, sector 2 CEI DIN PROVINCIE, (Spitalul Colentina) tel. COLABORAM CU ECHIPE; 031.405.27.30. www.scoalafeg.ro (0733.981.422/ (021.311.10.54/ 0765.449.077 0788.424.314 2121. S.C. Decopal Exim angajeaza pt.

2186. Societate comerciala angajeaza muncitori calificati (zidari, fierari, dulgheri, finisori) pentru proiecte rezidentiale in Bucuresti. Salariu atractiv, plata orelor suplimentare, cazare si transport. (0751.133.266

2138. SC Termomir SRL angajam munci-

cati; (0764.059.755/ 0784.709.673

««««««««««««««««««

2156. Secretara, pentru firma in comuna Pantelimon. Bune cunostinte Ms Office. L-V 9-18, S 9-13. Salariu negociabil in functie de abilitati 1.800 L; (021.350.20.36/ 0730.643.029 job@topk.ro

2141. Scoala Postliceala FEG Bucuresti angajeaza secretara cunoscatoare PC; (0760.663.939 2142. Scoala Postliceala Sanitara

Carol Davila angajeaza agent paza cu contract de munca. Rugam seriozitate; (021.210.23.20/ 0736.358.900

2143. Sculeri matriteri, slefuitori, sudori,

prelucratori aschiere, inspectori control, necalificati. Sector 6, Bucuresti. Contact tel.; (0722.518.576 resurse.umane@compactservice.ro 2144. Secretar Angajam secretara,

fectii metalice, sudori Inox SA angajeaza urgent sef de sectie, lacatusi confectii metalice si sudori (femei si barbati), dar si muncitori necalificati (femei si barbati) in vederea calificarii. Salarii atractive. CV-ul la personal@inoxsa.ro; tel. 0753.142.654 (0753.142.654 personal@inoxsa.ro 2162. Sef de tura Snack 4u Concept pen-

tru firma sandwich-uri, cu experienta.Salariul atractiv. 2.000 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro

2163. Sef productie (cizmarie) pentru atelier de incaltaminte dama, cu experienta in domeniu. Oferim salariu motivant, solicitam seriozitate si implicare. (0754.397.372 2164. Sef santier coordoneaza intreaga activitate de executie la proiectele la care este alocat impreuna cu echipa de executie aflata in subordinea sa (0737.282.225 vanzari@oxyresidence.ro 2165. Sef sectie productie textile (croito-

rie) suntem o fabrica de textile de casa cu experienta de 3 ani in acest domeniu. In prezent lucram cu mari companii din Romania, dar dorim extinderea capacitatii de productie; 1.000 {; (0773.318.376 office@rinen.ro 2166. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; 1.600 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2167. Sef(a) echipa cu experienta pentru

firma curatenie. Salariu net 1.800 L; (031.101.21.39/ 0729.005.141

2168. Sefa de tura si personal curatenie

angajam urgent sefa de tura si personal curatenie cu/fara experienta pentru Complex Comercial Piata Crangasi. Conditii legale de munca, plata la timp; 1.400 L; (0720.542.224/ 0720.542.280 totalcleaningservices2017@gmail.com 2169. Sefi de tura Bronec angajeaza urgent sefi de tura si agenti de securitate insotire transport CF. Pentru mai multe detalii va asteptam in str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17, sc. 1, et. 4, ap. 12, sect. 3 (021.323.54.69/ 0730.583.840 bronec@bronec.ro 2170. Selgros Berceni recruteaza per-

sonal: macelari, preparatori carne, casieri, lucrator comercial. Trimiteti CV-ul la email sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti) Selgros Berceni, str. Turnu Magurele nr. 92-108, sect. 4 Bucuresti; 145_PS@selgros.ro 2171. Servant pompier. Cursuri autor-

izate Ministerul Muncii, servant pompier, sudor electric, agent securitate, tamplar, infirmiera, brutar, frizer, coafor, bucatar, agent vanzari, contabil, agent de turism, lucrator in structuri pentru constructii, ghid national de turism, 2.000 L; (0736.055.940

ite cv si 2 foto la email 3.000 L; (07456787 danservfor@yahoo.com

agila, inteligenta, responsabila, pachet Office avansat, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide de limba romana, permis auto cat. B. 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro 2149. Secretara cu cunostinte de con-

tabilitate, rugam trimiteti cv, poza la adresa de e-mail, pe whatsapp sau relatii la telefon. 2.300 L; (0758.022.771 mzq_europacs@yahoo.com 2150. Secretara cu experienta Firma

autorizata ANRE in domeniul gazelor angajeaza secretara cu experienta, administrativ, logistica. Experienta in domeniul instalatiilor constituie avantaj, cunostinte operare PC, 2.500 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com 2151. Secretara director, tanara, aspect ingrijit, abilitati de comunicare, engleza, PC/Social Media, CV Europass; (0720.949.355 vasilescudan663@gmail.com 2152. Secretara pentru birou in zona Corbeanca (DN 1), contract de munca+ salariu atractiv. Rog CV la email; (0745.944.248/ 0744.610.480 picassotrading@gmail.com 2153. Secretara pentru notariat

Bucuresti/Otopeni, angajeaza secretara de preferat jurist, numai cu experienta notariala, cv la email; promaa2002@yahoo.com

tinte PC, nu sunt necesare cunostinte in domeniu, full time, Bucuresti, (0744.567.314 traho.serv@gmail.com

jeaza personal shaorma si bucatarie avantajos; (0728.885.555

2176. Shaormar cu experienta angajez

shaormar cu experienta in sectorul 1. Salariu 150/ tura de zi, 4.500 L; (0751.146.662

2177. Shaormar cu experienta shaormerie sector 4, angajam shaormar cu experienta, salariul incepand de la 2.200 lei, se stabileste in functie de experienta si program; 2.200 L; (0770.573.286 2178. Shaormar cu experienta, aju-

tor de shaormar pentru Socului Kebab, salariu avantajos + tips; (0764.673.064

2179. Shaormar, ajutor shaormar, ajutor bucatar fast food Salajan angajam Shaormar, ajutor shaormar, ajutor bucatar. Oferim si cerem seriozitate; (0731.071.941 2180. Simigeria Luca angajeaza: vanzatori, pizzeri, modelatori, ospatari, cu sau fara experienta. Asiguram transport. Salariu motivant. Plamadim cu drag zi de zi pentru tine. www.simigerialuca.ro, www.pizzaluca.ro (0723.059.813/ 0744.783.217 2181. Simigeria Luca angajeaza

responsabil unitate. Oferim salariu motivant incepand cu 2.400 lei, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. Informatii la nr. de telefon; (0724.630.475/ 0744.783.217

2192. Sofer duba 3,5t. Firma sandwichuri, angajeaza sofer pentru distributie Bucuresti. Se cere experienta in distributie si permis auto cat B, cu cel putin 2 ani vechime. Se cere recomandare, 2.200 L; (0721.144.526 office@snack4u.ro 2193. Sofer firma cu sediul in Afumati angajeaza sofer, asiguram transport de la Colentina; (0724.356.260 platinambalaje@GMAIL.COM

«««««««««««««««««« 2194. SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639

«««««««««««««««««« 2195. Sofer Laborator de tehnica dentara

angajeaza sofer full-time. program de lucru in ture, 8 ore pe zi, fara sambata si duminica, 1.800 L; (0748.178.751 comenzi@scanway-dental.com

2196. Sofer pentru autoutilitara de 3.5 tone pentru transportul deseurilor reciclabile de hartie/carton si folie.Salariu motivant 2000 Lei + bonusuri de performanta (0752.901.901 gabriel.petre@reciclaredeseuri.ro 2197. Sofer pentru diferite deplasari in tara si in oras. Program de lucru: 06:30:00 - 18:00. Salariu 2.900 de lei/luna brut. Se face carte de munca. (tarif. 1,5 e/min+tva). 2.900 L; (0900.310.110 2198. Sofer pentru distributia marfii in Bucuresti si in tara. CV la adresa de email resurse.umane@topline.ro (0731.750.327/ 0731.491.662 resurse.umane@topline.ro 2199. Sofer pentru masina de marfa 3T,

pentru livrari in Bucuresti. Cerinte: punctualitate, seriozitate, buna organizare si atentie distributiva. Zona metrou 1 Decembrie 1918; (0723.485.684 betaimpact.office@gmail.com

2185. Socializare online, angajam per-

sonal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

domeniu, curse locale pentru firma serioasa cu vechime in domeniul transporturilor (0761.897.271 Transalecu@yahoo.com

2219. Sofer C+E masina euro6, doresc sa angajez sofer sau echipaj pentru curse regulate tur-retur cu semiremorca frigorifica; (0724.167.087

2204. Sofer -Logistica Service reprezen-

tanta service camioane si remorci angajam sofer cat. B cu experienta. Oferim conditii bune de lucru si venituri lunare 2000-3000 lei, bd. Preciziei. Rog trimiteti CV la email; 2.500 L; resurseumane@edparts.ro

2222. Sofer camioneta 3,5 tone, firma de

constructii angajeaza soferi pentru camionete de 3,5 tone. Sediul este in Domnesti, Ilfov, (0722.271.606

2223. Sofer cat B+C, salariu, 3.500 L;

(0749.193.418

2224. Sofer cat. B, experienta minim 3

sectorul 5. Salariu pe zi 50 L; (0760.078.754

2251. Sofer de tir, SC Black&White Trav-

(conventii) in Bucuresti, persoana curata si serioasa inclusiv pensionar salariu min 2000 Ron microbuz si minim 2200 autobuz 36 locuri; (0723.694.128

2227. Sofer cat. E angajam sofer catego-

ria e pentru depozit materiale de constructii Soseaua Chitilei (0725.277.317

jos, ore suplimentare platite, telefon de serviciu. Program luni - vineri 8.00 - 17.00 (0727.505.008 sales@depozit-online.ro 2230. Sofer categoria B experienta pe

dube de 3.5 tone Laborator de cofetarie patiserie din sectorul 6, angajeaza sofer categoria B cu experienta pe dube de 3.5 tone. Program 5 zile/saptamana. Salariu 2000 lei plus bonuri de masa. 2.200 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro

2213. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

2214. Sofer B, C pe Mitsubishi Canter (7450 kg). Locatie Voluntari. Salariu 2300 ron. CV: 2.300 L; (0756.120.106 vladislav@viknograd.ro 2215. Sofer bascula articulata categoria

C+E (cu experienta), pt. transportul de agregate. Garaj in comuna Pantelimon. Salariu 4.500 lei. Mai multe detalii la tel. 4.500 L; (0721.249.083 madalina_pestritza@yahoo.com

2216. Sofer bce angajez sofer profesion-

ist pt platforma tractari auto; (0763.449.059

tributie in Bucuresti, permis categoria b, program de zi, autoutilitare 3.5 t, salariu motivant, forme legale de angajare; (0751.873.793 gkpoilgroup@yahoo.com 2254. Sofer distributie companie distribuitoare de ambalaje, angajam sofer pentru distributie marfa. Permis cat. B (3,5 tone). Oferim pachet salarial atractiv si contract pe perioada nedeterminata. Zona sect. 3 Th. Pallady; (0723.692.695 alexandru@aspeti.ro 2255. Sofer distributie sofer in domeniul

2232. Sofer categoria B, C, atestat trans-

port marfa soc com, sediul in Voluntari, angajam sofer cat. B,C + atestat tr. marfa din Bucuresti/ Voluntari. Oferim pachet salarial atractiv + tichete de masa. Asteptam CV la adresa de email 2.300 L; (0728.120.049 office@serex.com.ro

national marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Salariu 40 euro/zi, bonus anual 750 euro, carte de munca, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere, (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com

2236. Sofer categoria C pentru baculanta

2212. Sofer autoutilitara de 3.5 tone, cat-

2253. Sofer distributie angajam sofer dis-

2256. Sofer distributie bauturi, Dagmar angajeaza sofer cat. B pentru distributie bauturi pt. depozitul din sos Chitilei, sect 1 Bucuresti. Relatii la tel intre orele 09 00 18 00 (0722.226.579/ 0722.317.406 radu.rizescu@gmail.com

curse tur-retur Romania-Germania.Oferim salariu 1.350 euro (diurna) plus salariu pe tara. La fiecare cursa de retur, soferul are liber 4 zile acasa. (0747.167.735

2208. Sofer aprovizionare market, cat. B,

inchirieri utilaje angajaza sofer automacaragiu pentru macara Grove de 50,55,60 de tone; 3.000 L; (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro

2252. Sofer distribuitor. Firma distributie materiale instalatii angajeaza sofer autoutilitara 3,5 tone, pentru depozitul din Bucuresti, Valea Cascadelor. Marian; (0741.255.014

distributiei, salariu atractiv, tichete de masa, carte de munca. 2.400 L; (0763.636.933/ 0722.292.057 Depozitbucuresti@sorla.ro

2235. Sofer categoria C cu atestat marfa,

2210. Sofer automacaragiu societate

el SRL Bucuresti. Angajam pentru curse Romania - Turcia. 350Â Istanbul + salariu minim pe economie. Curse turretur Romania-Turci; (0730.352.411

2231. Sofer categoria B tur retur pentru

rant pt. Residence Hotels (zona Arc de Triumf), salariu net 1800 lei. CV-urile se vor trimite la urmatoarea adresa de e-mail monica.murariu@residence.com.ro (0212111 monica.murariu@residence.com.ro

soferi profesionisti pentru camioane cu sistem Abroll. Se cere experienta min. 3 ani, disponibilitate deplasari in tara. Se poate oferi cazare. Salariu 3900 lei+50 ron diurna pe zi +bonus km efectuati. 5.000 L; (0725.333.503

2249. Sofer curier cu dubita personala, Posesor Duba de marime medie si SRL. Se livreaza plicuri si colete in Bucuresti Castiguri lunare de peste 1000-1500 euro luna. Program de Luni pana Vineri. Depozit in soseaua Alexandriei 99A Bragadiru 1.000 {; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

2226. Sofer cat. D pentru curse speciale

2225. Sofer cat. B, sa locuiasca in

2206. Sofer aprovizionare firma instalatii cat. B societate cu o vechime de 15 ani in domeniul instalatiilor, angajeaza sofer pentru transport marfa (instalatii sanitare, termice, ventilatii, electrice) cu experienta si cunostiinte in domeniul inst. 1.800 L; (0757.027.730 office@gemix.ro

2209. Sofer autocamion abroll 5000/luna,

2247. Sofer cu masina firmei pentru Uber

2250. Sofer curier pentru sector 2, livrare/ ridicare colete. Cerinte: permis cat. B, rezistenta la stres si program prelungit, salariu 1.700 Ron net luna, program luni-vineri, auto acasa depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru 1.700 L; (0786.050.363/ 0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro

ani pentru transport piese auto pe masina 3,5 t. Contract de munca individual, salariu de 2.200 euro/luna, plus salariu pe tara. 2.200 {; (0727.126.043

2234. Sofer categoria B, transport inter-

minim 2 ani, zona Sos. Colentina, conditii foarte bune, program 8-18, salariu 2.100 L; (0727.900.690 rusu2222@gmail.com

cat. C/TC Firma de constructii angajeaza sofer cu atestat, sofer utilaje cu permis categoria C/TR. De preferat din Cornetu, Buda, Bragadiru, Magurele sau imprejurimi. Tel, contact. (0722.728.926

2221. Sofer camion cereale angajam sofer camion cereale. Salariul + diurna.; (0761.673.552

2233. Sofer categoria B, C, E cu experienta minim doi ani. Societate comerciala din sectorul 4; (0753.070.408

2207. Sofer aprovizionare hotel si restau-

2246. Sofer cu atestat, buldoexcavatorist

2248. Sofer cu minidubita sau tip van pentru catering Catering cu 15 ani vechime si proiecte serioase angajam sofer cu masina personala minidubita sau tip van. Sector 1, Bucuresti. 2.100 L; (0785.774.563 cateringsector1@gmail.com

marfa angajeaza sofer categorie C pentru distributie locala si nationala. Oferim salariu 3000 lei, 3.000 L; (0745.130.549 office@auemobil.ro

2205. Sofer 3,5 tone, rog seriozitate,

curse Bucuresti si in tara; (0770.609.890 sarina_luminita@yahoo.com

2245. Sofer Comunitate 3,5 t. Angajez sofer pentru prelata 3.5 tone cu experienta pe comunitate; (0731.355.555

si Taxi Fy conditii permis auto minim 1 an, salariu fix, bonusuri. Detalii la, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2229. Sofer categoria B salariu avanta-

in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer (atestat transport marfa categoria C, E) pentru auto 7,5 to si 22 to; (0769.092.633/ 0769.250.759 office@sare.ro

2244. Sofer categoria D pentru zonele Vlad Tepes, Comana, Mihai Bravu, salariul 3.000 lei net; (0747.931.109

2220. Sofer camion 7.5T Firma transport

2201. Sofer Societate comerciala situata

egoria B, salariu 2500 Lei, ne ocupam cu transportul de moloz, doar provincia. (0774.433.818

2155. Secretara, firma de constructii cu

2218. Sofer C+E intern cu experienta in

2228. Sofer categoria B pentru transport marfa pe tara. Se face un circuit pe toata tara, se cara orice fel de marfa 95% paletata. Varsta minima 25 de ani. Ofer si cer seriozitate maxima, 2700 ron. (0786.519.706

2183. Slefuitor, chituitor, muncitori necalificati pt. postul de slefuire/ chituire profile polistiren. 1400 Lei net, bonuri de masa, bonus calitate, asigurare medicala privata, program 8 ore 08-16.30, L-V. Sos. Baicului, 1.600 L; (0744.770.946 2184. Social Gorgonize angajeaza per-

2217. Sofer bena basculanta Societate Ilfov Ciofliceni angajam soferi tir (Scania) plus bene basculabile (la piatra /nisip etc) oferim si cerem seriozitate, 3.000-6.000 ron /luna in functie de disponibilitate, 4.500 L; (0774.657.571/ 0774.657.571 brumacristy@yahoo.com

2200. Sofer profesionist in zona Otopeni (Balotesti), Ilfov pentru camion 7.5 tone, 12 tone si 18 tone (categoria B, C), transport intern (in tara) de marfuri generale, 3.500 L; (0766.559.278

2211. Sofer automacaragiu cu atestat transport marfa cautam sofer profesionist pentru camion cu macara, important sa aiba atestat transport marfa insa nu obligatoriu. CV-ul il puteti trimite la adresa office@sanutilaje.ro 2.500 L; (0762.007.307 office@sanutilaje.ro

sonal feminin. Modele online. Program 57 h/zi. Oferim salariu fix 4000 lei + procent 70%. Bonus angajare 1800 lei. Promovare rapida. Locatii in toate sectoarele Bucurestene. Garantam cea mai buna oferta. 22.500 L; (0760.657.114 gorgonize@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

Romania. Conditii: varsta minim 22 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2182. Simigeria Matei cauta pizzeri, patiseri modelatori angajam modelatori, pizzeri, patiseri, zona Pta Unirii, Afi Cotroceni sau Pipera program 9 ore 6 zile/ 7. Salariu 2.000 lei, bonus tel Mihaela 2.000 L; (0767.565.640/ 0721.280.038/ 0751.710.174 arimotorsro@gmail.com

2154. Secretara personala part/ full time. Director angajeaza secretara personala open part/full time. Cerinte: organizarea sedintelor, gestionarea corespondentei, agenda personala, participarea la sedinte, 3.000 L; aoffice553@gmail.com

sediul in Bucuresti angajeaza secretara cunostinte operare calculator (Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlok, internet), salariu negociabil, decontare transport, contract. (0786.581.393/ 0731.369.991 banu@izolatiiantifoc.ro

2191. Sofer cu masina firmei pentru Uber

2173. Servisant case de marcat, cunos-

2145. Secretar notarial, redactare acte,

2148. Secretara persoana organizata,

Pentru detalii, (0761.902.460

2190. Sofer camion 8x4, sofer camion 7,5 t, curse in tara si deservent buldoexcavator (mecanic utilaje) si sofer camion 8 x 4 in Bucuresti, CM, asiguram cazare si intretinere gratuita in conditi UE supercivilizate; (0730.627.326/ 0733.239.292 daniel_mrde@yahoo.com

2203. Sofer - muncitor firma constructii Firma constructii angajeaza sofer categoria B - muncitor necalificat. Salariu net incepand de la 2500 lei/ luna + contract de munca + transport decontat. (0729.990.877 abisconstruct@yahoo.com

mecanic cu experienta, sa execute si geometrie computerizata, de asemenea tehnician auto pentru ITP, Cartier Militari. (0722.609.369

2175. Shaorma Genin Floreasca anga-

2147. Secretara 8 ore zi luni vineri, trim-

2189. Sofer Angajez sofer termopane.

2202. Sofer sofer categoria c+e, experienta minim 3 ani, atestate valabile, domiciliul stabil in Bucuresti, (0721.268.062 contact@bestintertrans.ro

2174. Seva Club si restaurant angajeaza ajutor bucatar, ospatari si barmani. CV pe mail bartenders2006@yahoo.com (0722.317.329 bartenders2006@yahoo.com

2146. Secretara 8 ore zi luni vineri, cunostinte pc birotica, trimite cv si 2 foto la email 3.000 L; (07456787 danservfor@yahoo.com

2188. Sofer angajez sofer categoria C+ E, transport bena cereale. Garajul este pe centura Voluntari; (0722.479.605

2172. Service-auto, angajeaza urgent

birou zona Unirii. Responsabilitati birotice si de preluare clienti. Cerinte: persoana ordonata, comunicativa si sociabila. Program l-v 8-18. Salariu de inceput 1200 ron plus bonusuri, 1.200 L; (0770.846.448 deximobart@gmail.com cunoscator PC, experienta in domeniul notarial; (021.320.44.14 notariat.mn@gmail.com

auto, salariu 1400-2200 lei, 1.600 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

card tahograf pentru societate cu sediul in sector 3, rond Piata Alba Iulia profil comert materiale de constructii, program lunivineri 08.00-16.00 1 L; (0751.839.308 contact@creativtub.ro 8 x 4, pentru firma de transport; (0771.721.558

2237. Sofer categoria C transport

marfuri alimentare pt. societate comerciala. Informatii la tel. (0725.054.395/ 0722.662.250

2238. Sofer categoria C+E pentru Masterplast Romania DN 2, KM 24+500, Sindrilita Ilfov. CV-urile se pot depune pe email simonavuscan@masterplastsrl.ro. Detalii la numarul de telefon (0743.039.122 simonavuscan@masterplastsrl.ro 2239. Sofer categoria C+E Societatea

comerciala angajeaza sofer pe Tir pt curse locale in Bucuresti. Se lucreaza in ture, 2 zile cu 2 libere. Traseu fix. Salariu fix; (0737.519.300 2240. Sofer categoria C, cu atestat trans-

port marfa valabil pt firma de Curierat Urgent Cargus, salariu atractiv program de luni pana vineri, local pe Bucuresti cursa fixa ) . Mai multe detalii la telefon. Urgent, (0766.736.688 bogdananin@yahoo.com 2241. Sofer categoria D angajez sofer categoria D cu atestat de transport persoane. Preferabil din sectorul 3, Bucuresti. Se poate si pensionar. (0724.778.424

2242. Sofer categoria D pentru curse speciale din zonele Draganesti Vlasca, Alexandria, Ghimpati, Mariuta, Fundulea, Pantelimon si Bucuresti, salariul 3.00 lei net. Relatii la tel. (0764.488.787 2243. Sofer categoria D pentru microbus,

din zona Soseaua Giurgiului, Berceni, Aparatorii Patriei, sector 5, Comuna Jilava, zone limitrofe Comunei Jilava. Programul este de 4 ore pe zi. (0734.489.107 dan@luxuriatrans.ro

2257. Sofer distributie Bucuresti, permis B+C conducator auto profesionist B+C, atestat transport marfa, studii medii, experienta pe un post similar. (0721.333.590 sigmaprest_logistics@yahoo.com 2258. Sofer distributie in tara. Masina Sprinter 3,5 T, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688 2259. Sofer distributie panificatie (restau-

rante/ catering) livrari zilnice catre restaurante si firme de catering. Program: 05.00 - 14.00. Activitate de distributie a marfurilor pe zonele alocate; (0732.129.698 office@brutariabaron.ro

2260. Sofer distributie pentru firma de transport cerinte: permis categ. C,CE, atestat transport marfa si card tahograf, studii medii, cunoasterea orasului Bucuresti si disponibilitate pentru program prelungit. Salariu atractiv. (021.371.10.05 office@nereus-trans.ro 2261. Sofer distributie, angajam sofer distributie produse alimentare, Bragadiru, Ilfov, (0726.744.881 adrianslosman@yahoo.com 2262. Sofer duba 3,5 t angajam sofer duba 3,5 t in zona Sos Giurgiului.Asiguram si cazare la nevoie pentru persoanele din provincie; 1.900 L; (0720.885.522 2263. Sofer duba Peugeot Boxer, 2 tone angajam sofer max 35 ani, nefumator, din Bucuresti pt distributie marfuri in tara, salariu negociabil, (0744.567.866 2264. Sofer livrator cu masina proprie pentru fast food Sun Plaza Berceni, Piata Sudului. (0726.103.229 b.dekfood2010@yahoo.com 2265. Sofer livrator Societate Comerciala

angajeaza urgent soferi. (0759.049.302 alexandra.rosca@drim.ro 2266. Sofer livrator auto personal

Companie multinationala deschide noi locatii in: Pipera, Stefan cel Mare, 13 Septembrie, Crangasi si nu numai, 1.162 L; (0799.831.111/ 0747.815.440 claudia.petre@wisebox.ro

2267. Sofer livrator cat B, retur in tara la 3 saptamani. Program de 9 h/zi, 5 zile/sapt, sambata 4 ore. 2350 euro salariu net/luna+ bonusuri, tarif 1,5. Contact; (0900.310.110 2268. Sofer livrator cu auto propriu pen-

tru pizzarie, decontare carburant 10%, 1 masa pe zi, tips ramas comenzi, salariu atractiv. Livrarile se fac in sectorul 1 si 6, program full time. Salariu brut 1900 lei (pe cartea de munca). 1.900 L; (0762.570.925 2269. Sofer livrator cu masina proprie Angajam pentru zona de nord, sofer livrator cu masina proprie, se ofera salariu 1.200 lei, 5 lei/ comanda livrata, tips. Detalii la telefon, (0724.837.440

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2270. Sofer livrator cu masina pro-

prie Bucuresti angajam pentru toate zonele Bucurestiului, se ofera salariu fix 1162 lei + 6 lei/comanda livrata + tips, la o de comenzi de 600/livrator pe luna, contract de munca. Relatii la tel. (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2271. Sofer livrator cu masina proprie pentru firma de catering. Program 11.0012.30, 10.30-12.30; (0724.274.099

2300. Sofer taxi caut coleg tura noapte

zona Piata Victoriei. Licenta Bucuresti, Logan 2009 super intretinuta, dispecerizare titan, mai multe detalii va ofer telefonic. 70 L; (0723.898.866 2301. Sofer taxi cu contract de munca

(sau echipaj). Sector 2 sau 3. Masini bune. Rog seriozitate maxima, (0721.970.518

2302. Sofer taxi 24 h cu atestat Plan 100 lei, Logan 2012, ac, colantat IF 1.69, 100 L; (0727.700.192 cristian@planketauto.ro

2335. SOFERI cu masina personala (nu mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2336. Soferi cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber si Taxi Fy. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2337. Soferi cu masina personala in rela-

2360. Soferi categoria C+E Angajam soferi posesori card tahograf categoria C+E pentru distributie in magazinele Penny, adresa garajului este in Stefanestii de Jos -Ilfov. Salariu atractiv si bonusuri in functie de performanta. (0720.400.536 l.gheorghe@meyer-logistik.com 2361. Soferi categoria C+E cu experien-

ta pe tir, pentru curse locale Bucuresti (imprejurimi) plus Romania. ABM Concept International SRL, 4.000 L; (0766.624.142 Office@abmconcept.ro

2272. Sofer livrator pe scuterul firmei. Companie multinationala food delivery angajeaza sofer livrator pe scuterul firmei, pentru locatia cea mai apropiata de casa, se ofera salariu fix 1162 lei + 4 lei/comanda livrata+tips (media 350-400 comenzi/luna). Relatii la tel. sau mail; (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2304. Sofer taxi cu atestat obligatoriu, fara probleme in baza de date, masina full Logan gpl 2011, licenta Bucuresti, plan 100 ron la 24 h; (0762.746.746

UBER Romania. Castiguri intre 1.0002.000 L pe saptamana. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2363. Soferi cu atestat, pentru companie

2273. Sofer livrator restaurant job placut

2305. Sofer taxi cu atestat la 24 h, dis-

2339. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2364. Soferi cu experienta minim 3 ani pentru companie de renume in transportul pacientilor dializati, angajeaza in vederea transportului pacientilor dializati din Bucuresti, cat si din imprejurimi. Plata salariilor la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, servicii medicale, stabilitatea locului de munca. Contact: (0758.025.805

si dinamic, cu posibilitatea unui program flexibil. Ca sofer-livrator asiguri fluxul operational de preluare si livrare a comenzilor de produse si incasarea contravalorii acestora; (0731.617.815 resurse.umane@wuxing.ro 2274. Sofer montator pentru mobila la comanda. Salariu bun 2 sambete libere, carte de munca (0762.771.459/ 0721.343.380 2275. Sofer montator pal melaminat

Angajez sofer montator pal melaminat pe teren cu experienta. Salariu minim 3.000 4.000 lei. (0763.692.398 florentinburcea@yahoo.com 2276. Sofer parcare privata aeroport.

Park4Fly angajeaza sofer tanar cu permis categoria B pentru parcare privata in cadrul aeroportului Otopeni, 1.700 L; (0722.613.859 Agenti.livrari@wlcauto.ro 2277. Sofer pentru aprovizionare anga-

jeaza societate instalatii Bucuresti. Relatii la tel. (0724.482.654 2278. Sofer pentru livrare cadouri la domiciliu angajam sofer, 2000 ron in mana + orice tips, se livreaza cadouri la domiciliu in Bucuresti pentru un magazin online, se lucreaza pe masina noastra, sediul este pe langa Parcul Carol. Rog CV pe email; 2.000 L; cv@avante.ro 2279. Sofer pentru livrari Firma de cater-

ing angajam sofer pentru livrari si aprovizionare. Program de lucru : luni vineri 08:00 - 17:00. Salariu 1.500 lei, tips, masa inclusa, transport inclus. Zona Gara de Nord. 1.500 L; (0723.793.620 office@bunbun.ro 2280. Sofer personal pentru director fabrica, experienta minim 7 ani (carnet categoria B), domiciliul in Straulesti sau Bucurestii Noi. Informatii la telefon; (0752.097.890 2281. SOFER PERSONAL, CUNOSTINTE ENGLEZA SI BASIC COMPUTER, 2.400 L; (0737.059.034 2282. Sofer profesionist categ. B+C+E,

pentru livrare mat. de constructii in Bucuresti si Ilfov. Acte necesare: card tahograf si atestat sofer profesionist, experienta minim 3 ani. Salariu avantajos. Detalii suplim. la tel (0722.896.717 sevacon@yahoo.com 2283. Sofer profesionist categoria C + E,

cu atestat profesional si experienta transport intern; (0723.770.877/ 0724.252.013

2284. Sofer profesionist pe ruta DK-S. Compania de transport international Anatrans angajeaza sofer cat. C+E cu experienta pe comunitate, camioane Euro 5 si Euro 6 (0728.499.017 ac@anatrans.com 2285. Sofer profesionist societate comer-

ciala angajeaza sofer profesionist categ c+e, necesar domiciliu stabil in Bucuresti, pentru transport marfuri generale cu autotractor si semiremorca sau camion cu remorca tandem. (0742.239.622 2286. Sofer profesionist tir prelata,

curse locale Bucuresti. Seara acasa, salariu 3.200- 3.700 lei, program luni- vineri; (072017197 2287. Sofer profesionist autocamion

experienta in transport intern. Cerinte: permis cat. C+E, card tachograf, ADR reprezinta un avantaj. Angajare imediata, (0745.163.366 2288. Sofer profesionist C+CE, angajez

sofer profesionist basculanta articulata sau prelata. Acte necesare: permis de conducere C+CE, atestat profesional pentru marfa. Salariu 4000 Lei. Detalii la telefon Cristi 4.000 L; (0767.334.565 2289. Sofer profesionist C+E cu experi-

enta pentru transport extern (tur - retur sau comunitate), detinator atestat marfa+adr colete si card tahograf, tir Euro 6 cu prelata, marfuri generale, salariul negociabil; (0761.908.221 2290. Sofer profesionist C+E Romania, Bulgaria, Grecia, UE. Angajez sofer profesionist curse regulate: Ro - Bulgaria - Ro, Ro - Grecia - Ro, Ro - Europa - Ro. Local Bucuresti. Pauzele de 45 se fac la garaj. (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 2291. Sofer profesionist C+E, societate de transport angajam soferi profesionisti pentru bascule articulate si prelate, salariu minim 3.000 lei, prime de sarbatori, diurna pe zi. Avem in parc camioane DAF XF, CF si Mercedes. (0751.137.060/ 0755.069.600 gianni.miron@eurobc.ro 2292. Sofer profesionist curse in RO

pentru firma transport marfa, B, C, E pe camioneta MAN pt. curse regulate in tara, atestat marfa, card tahograf, ADR daca e posibil, f. medicala, psiho. Cu domiciliu Buc/IF. (0722.456.806 2293. Sofer profesionist pe tir, detinator

de card tohograf si atestat marfuri generale, pentru transport intern, angajeaza firma. (0735.552.682 2294. Sofer profesionist, cu cat. C,

Popesti, Ilfov Cautam soferi profesionisti categ C pe autospeciala vidanja (instruire la locul de munca), punctuale si serioase. Salariu atractiv, cazare pentru persoanele din provincie, 2.800 L; (0730.612.742 office@kanal.ro 2295. SOFER PROTOCOL angajeaza Hotelul Capsa. Telefon: (0740.249.491 2296. Sofer protocol zona Grozavesti. Pentru detalii si programare interviu sau sa trimiteti un cv insotit de o fotografie la adresa de mail ayash_center2012@yahoo.com 2297. Sofer si femei pentru curatatorie,

spalatorie de haine zona Berceni; (0744.564.738/ 0723.667.409/ 0720.226.184

2298. Sofer si lucrator comercial Depozit

materiale de constructii, situat in com. Tunari jud Ilfov, angajeaza personal pentru urmatoarele functii: - lucrator comercial- manipulant marfa - sofer categoria B (0746.637.946 florin.neacsu89@yahoo.com 2299. Sofer si muncitor necalificat Sin-

drilita sofer, pe autoutilitara de 3,5 tone pentru transportul deseurilor reciclabile, salariu 1800 Lei + bonuriMuncitor necalificat pentru sortarea deseurilor reciclabile, salariu 1300 Lei + bonuri (0752.901.901 gabriel.petre@recicleaza-deseuri.ro

2303. Sofer taxi cu atestat Logan 2015,

full colantat la Leone, plan 110 lei/ 24 h; (0771.699.150

pecerizare As, plan la 24 h 120 L; (0769.454.911

2306. Sofer taxi cu atestat si contract de

munca, cu dispecerat Speed Taxi; (0722.218.536/ 0768.036.862

tia cu Uber Romania pt. societate comerciala nu mai veche de 15 ani. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2338. Soferi cu masina personala pentru

gpl, an 2010-2014, la Pelicanul si la Leone, doar la 24 ore, mai multe detalii la telefon despre alte nelamuriri; (0758.289.127/ 0741.758.836

2340. Soferi cu masina personala, nu mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2308. Sofer taxi, zona Titan, Ozana, la

2341. Soferi cu masina personala, nu

2307. Sofer taxi Dacia Logan benzina +

Speed Taxi; (0761.397.672

2309. Sofer tir curse locale Romania, Muntenia angajam sofer tir pentru curse locale Romania, Muntenia. Punct plecare localitatea Pantelimon, jud. Ilfov; sigmaprest_logistics@yahoo.com 2310. Sofer TIR transport intern S.C. Presto Trans S.R.L. angajaza sofer profesionist cu experienta categoria C+E pentru transport intern.Detalii la nr: (0741.735.837 2311. Sofer transport intern si international, experienta post similar 1 an. Permis auto categoria C+E, posesor certificat ADR. Deplasari externe perioade de maxim 14 zile. Executa transporturi interne si externe conform planificarii. 1.000 {; (0745.031.031 office@mediamarket.ro 2312. Sofer transport persoane, SC Mad-

com DLS Impex SRL, angajeaza sofer cat. D, zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0786.355.169 mirela.bobea@dlsbus.ro 2313. Sofer Uber Bani cu masina personala in relatia cu Uber Romania. Program flexibil. Conditii: masina sa nu fie mai veche de 15 ani. Detalii la telefon. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2342. Soferi cu permis C+ E si CPC pen-

tru curse in Europa. Detalii la: (0725.657.110 roxana.calin@transeuropeline.ro 2343. Soferi Firma de transport anga-

jeaza sofer profesionist pentru curse interne, camion 10 tone, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rapid@gmail.com 2344. Soferi pentru firma distributie bau-

turi, cu punctul de lucru langa Carrefour Militari, (021.778.03.98

2345. Soferi profesionist frig, prelata si 7,5 tone, pentru comunintate europeana. Salariu atractiv; (0729.439.538 2346. Soferi societate comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6; 1.800 L; (0723.670.538

2362. Soferi categoria D, societate anga-

jeaza soferi categoria D pentru transport persoane in curse speciale regulate. Oferim salariu fix atractiv. Relatii la tel. (0730.777.757/ 0730.777.747 taxi plan 24 h/zi, conditii avantajoase, masini dotate full (0762.008.075/ 021.424.06.75

2365. Soferi cu masina personala pt. societate comerciala. Conditii de colaborare: masina sa nu fie mai veche de 15 ani, masina sa fie in 4 sau 5 usi, in cazierul auto si cel juridic. http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 3.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 2366. Soferi de TIR pt Comunitate, la

prelata, firma de transport international din Bucuresti, angajam soferi de tir pentru Comunitate salariu atractiv, asigurare, transport asigurat, 2.250 {; (0749.032.545 dragomir.vallentin@gmail.com 2367. Soferi distributie Firma distributie angajam soferi livratori. Se ofera contract de munca, salariu de baza 2000 lei, plus bonusuri de realizare 200-400 lei. Cerinte: permis categoria B. 2.000 L; (0722.393.383 2368. Soferi distributie si delegati Bucuresti Ilfov, Soferi: permis auto categoria B min. 2 ani. Experienta de lucru pe duba de 3. 5 T. Delegati: seriozitate, putere de munca. Se ofera: salariu fix, tichete de masa, telefon servici (021.330.56.87/ 0372.738.273 2369. Soferi in Germania, categoria B.

Pentru detalii sunati la numar de tel. (004917663600615

2314. Sofer Uber, Taxify sofer uber taxify

pe masina firmei. Lucreaza la plan cat de mult lucrezi atat castigi.Plan masina 400 Lei sau 500 Lei va putem ajuta cu obtinerea atestatului, masina ramane la sofer tot timpul (0760.534.584 iuliantilica73@gmail.com 2315. Sofer, angajam pentru societate

comerciala situata in Drumul Taberei. (0784.227.774

a way Angajam sofer distributie marfa, ajutor bucatar si barman take a way, (0742.222.243 mariaionescumadalina7@gmail.com

2322. Sofer, asistent depozit, Bucuresti,

Preciziei, Strangerea comenzilor din depozit. Livrarea cu masina in Bucuresti. Program fix: L-V 9-17.30, permis auto B, min. 2 ani, fara cazier bonusuri, ore suplimentare, net (in mana) 1.800 ron (bonuri masa). 1.800 L; (0756.273.442 scrisoareangajare@gmail.com 2323. Sofer- livratori auto vinzatoare, casiera, femeie vase, ajutor bucarari si livratori. Pentru Bistro zona Unirii. Salari intre 1500 si 2000 lei. 2.000 L; (0764.590.596/ 0724.124.240 viorelpor@gmail.com 2324. Sofer. Cautam persoane cu auto pentru preluare/distributie plicuri si colete, (0724.475.050 adriana.stirceanu@alocurier.ro 2325. Sofer. Firma de constructii

angajeaza sofer cu experienta pentru aprovizionare santiere cu materiale si scule. Oferim conditii avantajoase de lucru. Cerem seriozitate. (0744.326.004 2326. Sofer. Restaurant libanez anga-

jeaza sofer livrator, zona Mall Vitan; (0742.230.602

2327. Sofer. Societate comerciala angajeaza sofer cat. C transport marfuri alimentare. Informatii la: (0725.054.395/ 0722.662.250 2328. Sofer. Tipografie situata in sect.5, Bucuresti, angajeaza sofer -permis cat. B. Detalii la tel. (0722.500.853/ 0722.500.653 2329. Sofer/ livrator pt. restaurant specif-

ic chinezesc zona Dristor; (0761.929.019

2370. Soferi livratori distributie pentru firma distributie. Se ofera contract de munca, salariu de baza 2000 lei, plus bonusuri de realizare 200-400 Lei. Cerinte: permis categoria B 2.000 L;

Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: permis categoria C, atestat profesional; (0730.013.814 george.dragne @generalbeton.ro

2371. Soferi livratori pt. Wise Box Food Delivery, locatii in toate zonele Bucurestiului. Salariu 1.162 lei net + plata la curse: - cu masina proprie 6 Lei/ comanda; - pe scuterul firmei 4 Lei/ comanda (500-600 comenzi/ luna). CV la mail, tel.: (0747.815.440/ 0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro

2348.

2349. Soferi C+E. Societate comercial?

angajeaza soferi pe capete tractor cu semiremorci necesar experienta, se lucreaza la program, salariu atractiv plus prime, detalii la telefon, 4.000 L; (0728.825.612 2350. Soferi cat B Germania -Romania tur retur salariul pleaca de la 1800 euro + bonusuri pt descarcari. La fiecare cursa de retur, soferul are liber 3 zile acasa. Se lucreaza la program.Cntact: (0747.167.731 2351. Soferi cat. B pentru distributie Bucuresti si tara, sa cunoasca foarte bine tara; (0758.231.026 2352. Soferi cat. C si delegati pentru

manipulare marfa. Program luni-vineri, salariu atractiv. Bucuresti; (0788.872.884 2353. Soferi categ. C Angajam soferi categ. C cu atestat transport marfuri; Salariu 2.500-3.500 ron ent + bonuri. Program luni-vineri, 8-10h/zi. Contract nedeterminata. Locatie sector 6. (0730.143.968 2354. Soferi categoria B pentru dis-

tributie. Salariu atractiv si bonuri de masa. Societate comerciala din sectorul 4; (0753.070.408 2355. Soferi categoria B pentru firma salubrizare, masina motomaturatoare stradal si pentru gunoiera, carnet de profesionisti; (021.316.16.61/ 0731.837.033

2330. Soferi angajam pentru distributie pe dube de 3,5 t. Pentru mai multe detalii va asteptam sa sunati la nr. de telefon; angajam personal pt. incarcare, descarcare. (0785.640.640 angajarii@yahoo.com

comerciala, distributie produse veterinare, zona Mun. Bucuresti si Mun. Iasi; (0799.807.844/ 0726.327.342

2331. Soferi angajam sofer pentru Uber

2357. Soferi categoria B tineri, pt.

Select si aplicatie pentru aeroport. Varsta minim 25 de ani. Permis de minim 2 ani; 2332. Soferi categoria B, C si E cu ates-

tat si card. Asiguram gratuit cazare, masa si diurna. Asteptam provincia. Salarii atractive. Firma isi desfasoara activitatea in Bucuresti. Relatii intre 10.00-16.00. (0769.961.624 2333. Soferi CDI angajeaza soferi categoria D si card tahograf pentru curse regulate si interjudetene; (0730.444.450 hr@cdy.ro 2334. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

2356. Soferi categoria B pentru societate

aprovizionare sau evenimente si transport personal. Asteptam CV pe mail; www.vreau-bucatar.ro (0731.405.658/ 0761.133.440 vreaubucatar@gmail.ro 2358. Soferi categoria B Jilava, Soseaua

Giurgiului nr 5 Stericycle angajeaza soferi categ. B, oferim contract de munca nedeterminat, salariu la timp, bonuri de masa, bonusuri periodice. Persoanele interesate pot suna de l-v orele 9-17 la tel. (0757.088.583 andrei.feraru@srcl.com 2359. Soferi categoria B vechime minim 2 ani, firma cu activitate de peste 20 de ani in transporturi angajeaza pentru activitate de transport privat de persoane (Uber, Taxi Fy, Black Cab, Clever Delivery). 1500-4000 Lei 3.000 L; (0728.508.130 autobusinessride@gmail.com

2372. Soferi profesionisti cat. C+E pentru

comunitate Angajam soferi profesionisti cat. C+E pentru Belgia-Germania, BelgiaFranta, Belgia-Luxemburg. Salariu 2.0002.200 euro / luna. Oferim si asteptam seriozitate pentru o colaborare pe termen lung, (0724.304.996 amegcompany2015@gmail.com 2373. Soferi profesionisti CE curse interne tur-retur, Bucuresti, tur-retur, camioane tandem 12 tone euro 5 automate , se transporta marfa usoara, salariu motivant, weekend liber, angajam si din tara; (0722.247.389 2374. Soferi taxi cu atestat valabil si fara

probleme pe Dacia Logan cu gpl. Se ofera statie, aplicatia dispeceratului, contract de munca, sarbatori legale. Prefer sectorul 6 sau Chiajna; (0744.305.988 bebe_balaban@yahoo.com

2375. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 110 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 100 L; (0768.923.613/ 0742.220.002 office@etic-asigurari.ro 2376. Soferi taxi la 24 ore angajeaza urgent firma din sectorul 3. Masini colantate la Meridian. (0768.265.805 2377. Soferi taxi la Taxi Leone, taxi As,

facilitam si obtinerea atestatului; (0784.410.141/ 0733.585.700

2378. Soferi taxi plan de la 80 lei/ 24 h,

Logan GPL; (0731.303.999

2379. Soferi taxi cu atestat, dispecerat

Cristaxi, plan 70/80/90/100 lei/24 h; (0744.377.851

2380. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan, auto Dacia Logan, an fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270

2384. Soferi taxi, angajez soferi taxi la 12 sau 24 ore. Dacii Logan benzina + gpl 2015-2016. Obligatoriu carte de munca la 8 ore. Licente valabile de Ilfov, nu clona, nu grefa. 80 lei/12h 120 lei/24h. 4.000 L; (0724.134.066 enelucian22@yahoo.com 2385. Soferi taxi, licenta de Bucuresti,

masini 2014 colantate in prezent la Apolodor Plus, lunar 4 zile libere (duminica), oferim statie +o aplicatie Star, benzina, GPL, toate asigurarile si service-urile la zi (0784.842.828

2444. Spartan angajeaza taietor carne

Baneasa, program in ture, de 8 ore sal. 1.300 lei net + 300 lei Bonuri de masa, spor de weekend, decont transp. pe tura de seara. Raspunde zilnic de spalarea vaselor si de efectuarea curateniei. 1.600 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 2417. Spalator vase. Persoana energi-

rotisata cu experienta in fast food tip kebab. Locatii: Cora Pantelimon, Mega Mall, Orhideea. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv, masa restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro 2445. Specialist SEO, SEM, marketing online daca esti specialist in optimizarea SEO si ai abilitatile necesare pentru acest domeniu, te vrem in echipa noastra. Cafy JR situata in Bucuresti, cauta candidatul potrivit. (0799.400.300 angajari@cafy.ro

2419. Spalatori cu si fara experienta pt.

2448. Stivuitorist fabrica de medicamente angajeaza pentru depozit. program de lucru in 2 schimburi (06-14; 14-22), luni-vineri. Locatie sector 3. Cerinta obligatorie atestat ISCIR; (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

lanti marfa deplasari in tara 2-4 zile, diurna si cazare rezonabila. Manipulat la punctul de lucru in Jilava (0731.043.442 2392. Soferi, curieri cat B Altex Brasov,

va efectua livrarile produselor la domiciliul clientilor. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei/luna), asigurare medicala. (0752.218.083 roxana.mihalache@altex.ro 2393. Soferi. Firma germana angajeaza

soferi profesionisti categoria CE+ADR pentru transporturi marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1.950 Euro salariu+ 24 Euro diurna. Contract german, concediu, dispecerat in limba romana. Asteptam CV-ul dvs. la e-mail: (004917618677757 bewerbung@ullrich-gruppe.de 2394. Soferi. Firma de transport angajeaza soferi cu experienta tir intern, curse fixe, salariu 4.000 Lei; bascula articulata salariu 3.000 lei. Cerinte: posesor cat. CE, experienta minim 1 an, atestat transport marfa, card tahograf; (0761.979.951/ 0767.334.565 2395. Soferi. Firma de transport beton

angajeaza soferi profesionisti cu urmatoarele: permis BC+E, cartela tahograf, atestat marfa; (0722.584.703

2396. Soferi. Firma transport Bucuresti angajam: soferi profesionisti pentru autobasculanta 8x4; mecanici utilaje constructii; excavatoristi, buldozeristi, buldoexcavatoristi, vola compactor; soferi profesionisti pentru trailere si platforme; (0722.100.178

2400. Sortator angajam;

(0737.994.002

2401. Sortator in cadrul unei fabrici de

sticla din Bucuresti. Locatie: Sector 3, Bd. Theodor Pallady. Program: L-V 3 schimburi; 2.050 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2402. Spalator auto cu experienta pt. ActivAuto CarWash zona Bucur Obor sector 2. Cautam persoane serioase. Conditii optime de lucru. Comisioane si diverse bonusuri, program de lucru luni-sambata 09-19; Carte Munca. 1.500 L; (0722.219.190 2403. Spalator auto cu experienta, aspect ingrijit. Salariu 1200 lei, spalatoria se afla in zona Brancoveanu, vestiar, dus. Ofer comision la tot fara int-ext si bonusuri, carte de munca 8 ore, posibilitate de cazare. 1.200 L; (0727.840.510 sava.matei13@yahoo.com 2404. Spalator auto cu experienta in

zona Militari Lujerului. Salariu atractiv; (0770.754.437 Costindolcee@yahoo.com 2405. Spalator auto cu experienta pen-

tru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 2406. Spalator auto cu experienta

salariu atractiv plus comision 20%, zona Salajan, Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart, (0766.309.126 2407. Spalator auto cu experienta

Spalatorie sector 2, Stefan cel mare, angajeaza fete si baieti pt spalator auto. Detalii la telefon, 1.900 L; (0722.349.339 Georgy_taz@yahoo.com 2408. Spalator auto cu sau fara experienta angajam spalatori Auto fete si baieti ) cu sau fara experienta. Spalatorie foarte veche cu vad; (0772.250.336 2409. Spalator auto cu sau fara experienta, zona Calea Vitan (vis a vis de pompieri) pe langa Mall Vitan. 2 libere pe saptamana, program 9:00 - 20:00, duminica liber; 1 L; (+40724582715/ +40724582715 gabilucian09@yahoo.com

2411. Spalator auto profesional, spalato-

detalii contactati-ma la nr. de tel. (0765.573.864 Marinabulat21@gmail.com

2416. Spalator vase, restaurant in mall

ul 1800 lei, bonuri de masa (15.09 lei/bon). Societate comerciala din sectorul 4 angajeaza; (0753.070.408

2382. Soferi taxi plan firma angajez sofer

2383. Soferi taxi Uber, Pentru mai multe

ta, pentru restaurant zona Piata 1 Mai; (0737.940.512

2443. Spartan angajeaza pizzer, brutar cu experienta. Oferim: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant; (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2418. Spalator, spalatoare vase pentru

110 Lei, cu Ac; (0765.519.814

de taxi la plan, pe masina noua benzina cu gaz; 125 L; (0770.928.182

2415. Spalator vase, ospatar/ ospatari-

im: respect, seriozitate, mediu de lucru placut, salariu atractiv si bonusuri, masa in restaurant. cerinte: responsabilitate, amabilitate, aspect fizic placut, (0746.204.204 recrutare@rerum.ro

2391. Soferi, categoria C si B, manipu-

2390. Soferi, societate de turism anga-

2410. Spalator auto full time ATP Auto. Angajez spalator auto full timeMedia peste 70 masini pe zi. Programul se face dupa nevoile personale. Salariu atractiv 1.000-3.000 lei. bd. 1 Decembrie 1918. Langa Autoperugia. (0740.093.427 stelian.culcescu@gmail.com

2381. Soferi taxi Leone - Pelicanu, 95-

2442. Spartan angajeaza casiera Ofer-

tral Angajam personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0731.111.164 resurseumane@rinhotels.ro

jeaza soferi categoria D, atestat valabil si card tahograf. (0722.635.861/ 021.312.65.66

cuprinse intre 2009-2018.Sisteme de lucru multiple. Comision 10%, fara alte costuri suplimentare. Contract de munca+ service propriu. Toate masinile au instalatie GPL. 55 L; (0721.145.906

de serviciu, punct de lucru Chiajna, str. Industriilor nr. 13; (0725.076.167/ 0726.253.944

2347. Soferi angajez. Inchiriez licenta taxi Bucuresti, Inchiriez licenta taxi pe Bucuresti, Angajez sofer taxi cu atestat, masini: 2008 si 2015; (0735.553.162/ 0742.164.689

2414. Spalator de vase Hotel Rin Cen-

ca, flexibila, motivata; Flexibilitatea in ceea ce priveste programul in ture (AM, PM si noapte). Pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilatate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel.: (021.403.19.94

2389. Soferi Uber, modele variate,

2399. Soprex IMI SA angajeaza femeie

2319. Sofer, Sprinter 2010 3.5 t, cat. B.

2321. Sofer, ajutor bucatar, barman Take

2388. Soferi Uber cu auto propriu comision f. bun. Facilitam si obtinerea atestatului; (0733.585.700/ 0784.410.141

2398. Someri pentru atelier tamplarie aluminiu productie fatade cladiri si pereti cortina pe postul de confectioner tamplarie aluminiu, norma intreaga, perioada nedeterminata, conditii avantajoase (0758.552.555 contact@alumart.ro

2318. Sofer, societate comerciala situata in Jilava, judetul Ilfov angajeaza sofer distributie (categoria B) pentru Bucuresti, salariu atractiv (0769.250.759/ 0769.092.633 office@sare.ro

domni persoane serioase cu exp. in sofat, pentru o divizie de vanzari la nivel national. Se lucreaza de luni pana vineri doar la nivel national. Oferim: sal. fix, diurna, comision, auto, telefon, etc (0746.204.411 jobrecrutare85@gmail.com

2387. Soferi tir pt. Ullrich Gruppe , sedii in Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth, angajam: soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1850 E brut +100 E pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs. pe mail sau Whatsapp; (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de

tor incarca- descarca marfa, livreza marfa catre punctele de lucru, permis de conducere categoria B. Program L-V 07:00 16:00 si s de 07:00- 13:00Salariu 2.000 lei (0766.929.323 office.goldenfish@gmail.com

2317. Sofer, pt. socala particular zona metrou Mihai Bravu. Vechime si experienta transport copii; (0721.876.271

2320. Sofer, agent vanzari, doamne si

acoTrans cu sediul in zona IMGB, angajeaaza soferi de TIR pentru transport intern la prelata. Aven camioane cu diagrame si camione cu card. Cursele se iau de catre dispecerii nostrii. 4.500 L; (0723.355.712

2397. Sofern intern/ incarcator descarca-

2316. Sofer, firma de import angajeaza sofer, detinator permis auto cat. B, experienta minim 3 ani (0722.462.496 crystalcosmetics.moghioros@gmail.com

Necesar cunostinta conducere motostivuitor. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Fabrica de pavaje. Oferim cazare 3.500 L; (0727.302.529

2386. Soferi TIR pentru intern Firma Sir-

21

rie auto in incinta Liberty Center angajeaza spalator pentru tapiterie si polishare 1.500 L; (0736.770.770 tzvikag123@gmail.com 2412. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu, Spalatoria Perfect Car Cleaning, angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1300, plus comision 30%, str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Bucuresti. www.perfectcarcleaning.ro; 1.300 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro 2413. Spalator auto, zona Muncii, Spalatorie auto, super vad, langa Mc Donalds Morarilor, angajeaza spalatori auto cu experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Program 2 zile la munca 1 zi libera,1600 lei net sau zi de zi 2400 lei net. (0722.537.203/ 0730.106.167 dumitru.sotir@yahoo.com

Restaurant Mancare cu Staif situat in zona Baneasa/ Medicover. Oferim mediu de lucru cald si prietenos, siguranta, seriozitate si sustinere permanenta (0723.992.780 dares.fine@gmail.com spalatorie vad 15 ani; (0723.581.680

2420. Spalatori auto cu experienta pen-

tru spalatorie centrala cu vad, oferim cazare in conditii de apartament, contract de munca salariu si comisioane atractive (0763.656.188 2421. SPALATORI AUTO CU/FARA EXPERIENTA, SERIOSI, CORECTI PENTRU SPALATORIE AUTO. CARTE DE MUNCA, CAZARE GRATIS (RULOTA). SALARIU 1.2001.600 LEI. MAI MULTE DETALII LA TEL. (0723.069.753 2422. Spalatori auto fete sau baieti,

zona Berceni, salariu + bonusuri 1 L; (0732.926.202 2423. Spalatori auto fete si baieti;

(0724.337.072/ 021.423.10.75

2424. Spalatori auto sngajam spalatori

auto la o spalatorie situata in zona Rond Cosbuc, sector 4. Pentru mai multe detalii contactati numarul de telefon afisat. Oferim contract de munca si salariul minim pe economie, 1.160 L; (0744.649.346 Banica76@yahoo.com 2425. Spalatori auto cu experienta in

2446. Squadfast Security angajeaza agenti securitate, salarizare cuprinsa intre 1.500-2.000 lei net; (0762.935.800 2447. Stivuitorist cu atestat. Salari-

2449. Stivuitorist pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro 2450. Stivuitorist pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de mecanic utilaj constituie un avantaj. 3.300 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 2451. Stivuitorist producator prefabricate angajeaza stivuitoristi, program 7:3016:30, de luni pana vineri, punct de lucru Soseaua Bucuresti-Magurele. Se accepta si pensionar cu drept de munca; (0723.595.841 2452. Stivuitorist manipulant, la fabrica

prod. pavaje, punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: floraria Garden Plaza, statie autobus: ICTSMUA. Oferim cazare, 3.500 L; (0724.545.953 2453. Stivuitorist, angajam personal pentru postul de stivuitorist in depozit. Beneficii: bonuri de masa, prime sarbatori. (0723.217.770/ 0751.250.245 sigmaprest_logistics@yahoo.com

2454. Stivuitorist, pentru depozit mate-

riale de constructii in Sos. Alexandriei nr. 172, Ilfov. Relatii la tel. (0736.640.392 somes_srl@yahoo.com

zona centrala, vad format de 5 ani, cu experienta, aspect fizic decent, fara cazier, seriosi, conditii de munca decente, echipament lucru, cu plata la zi sau salariu lunar 1500 lei, 1.500 L; (0722.857.660 Malutiservcompany@yahoo.com

2455. Stivuitoristi in cadrul unei cunos-

2426. Spalatori auto cu experienta pentru spalatorie cu vad in sectorul 3. Se ofera salariu 1550 ron + bonuri de masa + procent tapiserii 35%. 1.550 L; (0721.720.751

23 A1) asiguram transport din Bucuresti, salariu: 1900 Ron + bonuri masa 12 Ron/zi + bonus lunar 150 - 300 Ron + al 13 salariu + asigurare medicala privata. Program 8.30hhttps://www.facebook.com/digijobs.r o/ (0733.232.364 office@digijobs.ro

2427. Spalatori auto cu experienta sau cupluri, cazare in conditii decente, dus, tv, internet, ac, gratis; (0761.434.105 2428. Spalatori auto cu experienta,

salariu 1.300 lei net sau 1.080 + comision; (0744.377.851 2429. Spalatori auto Otopeni Firma de inchirieri masini angajeaza Spalator Auto cu permis auto. Se ofera cazare in Corbeanca, salariul intre 2000 si 3000 lei net si contract de munca. Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0748.015.476 hr@klasswagen.ro 2430. Spalatori auto pentru spalatorie

auto Tei. Salariu atractiv si carte de munca; (0725.094.727

2431. Spalatori auto pt. spalatorie auto

zona Colentina angajez spalatori auto cu experienta, salariu 1500 ron + comision. Ofer cazare persoanelor din provincie. Angajez casierita cu studii medii, salariu 2000 ron. (0755.013.201 etw409@gmail.com 2432. Spalatori auto salariu 1.000 1.500 lei Spalatorie auto zona Vatra Luminoasa, Megamall Pantelimon, angajam fete sau baieti. Program de luni - sambata 9-18, duminica inchis, 1.000 L; (0771.070.176 bgdwash@yahoo.ro 2433. Spalatori auto zona Baneasa con-

ditii avantajoase, asiguram cazare gratuit, 1.800 L; (0763.690.215 sibflorin@yahoo.com

2434. Spalatori auto, angajam pentru spalatorie auto zona Grozavesti, Bucuresti, sector 6, baieti, fete de preferat cu experienta, oferim salariu plus comisioane, cazare, mai multe detalii la telefon sau la locatie, 1.200 L; (0772.293.844/ 0725.251.135 2435. Spalatori auto, angajam spalatori

auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 2436. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

2437. Spalatori Auto. Spalatoria “ La Gill

SRL “ , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

2438. Spalatori si vulcanizatori auto Bragadiru Ilfov spalatorie auto si vulcanizare din zona Bragadiru Ilfov, angajeaza spalatori si vulcanizatori auto cu sau fara experienta. Oferim salarii atractive; (0723.363.584 robert.virlan@axatc.ro

cute companii specializate in fabricarea de medicamente din Bucuresti. Locatie: Sector 3 , Bd. Theodor Pallady. Program: L-V; 2.600 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2456. Stivuitoristi in Bolintin Deal (KM

2457. Stivuitoristi si manipulanti, anga-

jam pentru depozit stivuitoristi si manipulanti, relatii. Depozitul e locat in Jilava, program luni-vineri, 1 schimb; (0749.151.545

2458. Stivuitoristi. Angajez stivuitoristi

in Bucuresti pentru fabrica de tigari, aproape de metrou si alte mijloace de transport. Conditii foarte bune de munca. (021.231.52.00 2459. Strungar, frezor, lacatus, electrician. Universal Service angajeaza strungar, frezor, lacatus, electrician. Se ofera salariu motivant functie de experienta, cantitatea si calitatea muncii prestate. (0745.086.054 universalservice@gmail.com

2460. Strungar, lacatus, matriter angajam strungar, lacatus, matriter - salariu intre 3.000 - 3.500 brut + bonuri de masa; zona: Autogara Filaret, sector 5. (0723.497.083 office@prelucraremetale.ro 2461. Sudor arcaerist, craituitor cu proba

de lucru, pentru Bucuresti, sector 4. Relatii la telefon (0734.735.067/ 0734.735.066

2462. Sudor cu angajare imediata Atelier

confectie metalica angajeaza urgent la punctul de lucru din Bd Preciziei Nr.17, sector 6. Valabil si pentru provincie. Asiguram cazare.Anuntul este valabil si pentru pensionari. 3.000 L; (0729.960.579 office@ccsm.ro 2463. Sudor electric. Angajam sudorlacatus 2 in1, sudura electrica cu electrozi, conf. metal. usoare, punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper floraria Garden Plaza, statie autobuz ICSITMUA, oferim cazare, 3.500 L; (0724.545.953 office@armopav.ro 2464. Sudor mig mag Bragadiru, la 10

minute de Bucuresti, 3.500 L; (0722.716.470

2465. Sudor si lacatus confectii metalice

pentru societate comerciala din sectorul 4. Relatii la telefon; (0756.485.420

2466. Sudor si lacatus mecanic montator

angajeaza firma EFD Induction din comuna Vidra, Ilfov. Conditii excelente. Interior 105. (021.332.19.48

2467. Sudor, lacatus, pentru reprezentanta service camioane si remorci, cu experienta, venituri lunare 2000-3000 lei, conditii bune de lucru, Bd. Preciziei nr. 11, sector 6, metrou Industriilor, 3.000 L; (0749.102.523/ 0749.102.608 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro

2439. Spalatori si vulcanizatori, baieti si

fete pentru spalatorie auto. Asiguram cazare, Sos. Chitilei nr. 131. Rog seriozitate. Salariu 2.200 L; (0767.533.644

2468. Sudor, lacatus, strungar. Griro SA angajeaza in Bucuresti: sudori electric manual si automat. Lacatusi cu experienta si cunostinte desen tehnic. Strungar masina comanda numerica, frezor, rabotor. Salariu motivant, decontare transport, cazare la cerere; (021.224.19.65 recrutare@griro.ro

2440. Spalatori vase pentru restaurantul

2469. Sudor, lacatusi Angajam sudori si

La Mama din Delea Veche 51, cautam persoane serioase, care vor sa munceasca. Trimite-ne datele de contact pe mail sau suna-ne; (0726.770.202 pirvan.ana@lamama.ro

SPALATORI VASE MARI, PENTRU FIRMA APOLLO13 SRL, CU SEDIUL IN BUCURESTI, SECTOR 3, STR. LUNCA MARCUSULUI NR 50-54. 0721.229.316 2441.

2441. Spalatorie textile cauta personal.

Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii avantajoase, zona Militari. Daca vam starnit interesul va rugam sa ne contactati la urmatorul nr. de tel.: (0728.225.655

lacatusi mecanici. Salariu negociabil la interviu. Program luni-vineri, 8h/zi, contract perioada nedeterminata. Locatie Arteca Jilava. (0730.143.968

2470. Sudor, muncitori necalificati, bul-

doexcavarorist, inginer editilitare angajam; (0726.389.834

2471. Sudor, Rin Grand Hotel activitate

in lacatuserie si in orice tip de sudura (diverse procedee, inclusiv sudura instalatii termice). Oferim contract, salariu fix, masa asigurata, bonuri de masa. Se cere experienta si seriozitate (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2472. Sudori in argon, urgent, efectueaza lucrari de sudura in argon a structurilor si subansamblelor metalice realizeaza operatii de sudura ale echipamentelor industriale produse de societate (tancuri de stocare, vase, etc). 3.000 L; (0752.090.192 daniela.stefan@valmix.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 2473. Sudori MIAG MAG Brasov Passion4work angajeaza pentru clientul sau Sudori MIG MAG, firma este producatoare de confectii metalice cu program de lucru in 2 sau 3 schimburi. Salariu negociabil. Brasov. (0720.534.811 ana.munteanu@passion4work.ro 2474. Sudori mig mag si tig, pentru firma

cu domeniul de activitate confectii metalice. Sediul in sat. Rudeni Jud. Ilfov. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail; (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com

Sudori si lacatus cu experienta, angajam urgent in confectii metalice; (0722.509.854 2475.

2476. Sudori TIG/WIG teava otel si alu-

miniu. Cerinte: citire desen tehnic. Program 8.00 - 16.30 luni-vineri. Locatia Popesti-Leordeni. Beneficii: transport+masa calda. (031.429.81.17 office@a1-recruitment.ro

2477. Sudori, angajam sudori Mig-Mag,

pentru lucrari de intretinere si confectii metalice la fabrica din loc. Sindrilita - IF. Se cere seriozitate, experienta si viteza de lucru. Asiguram cazare + 2 mese calde/zi. 3.500 L; (0723.581.516 tekko@tekko.ro

2478. Sudori, fabrica de confectii metal-

ice angajeaza sudori CO2 si electric din Bucuresti sau din provincie. Oferim cazare gratuita. Relatii la nr. de tel.; (0733.366.252 mihaela@kemfort.ro

2479. Sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2480. Sudori, lacatusi, lucratori productie

publicitara firma productie publicitara angajeaza sudori/lacatusi/lucratori productie publicitara cu sau fara experienta. Pentru detalii sunati sau cv la adresa: alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro (0730.260.031 alexandru.gatlan@blinkadvertising.ro 2481. Supermarket Luica -Soseaua Giurgiului angajeaza baieti si fete pentru aranjat marfa pe rafturi, salariul 1800 lei net/bani in mana. (0769.781.839

2482. Supraveghetoare copii, gradinita

particulara gradinita particulara situata in sect. 2, zona Stefan cel Mare, angajeaza supraveghetoare copii, full time. Persoana pe care o cautam trebuie sa iubeasca copiii, sa fie serioasa si sa respecte programul. (0760.274.849 2483. Supraveghetoare sali jocuri de

noroc, angajam urgent fete pentru sali jocuri de noroc in Bucuresti sector 2 si 5 cu si fara experienta, oferim salariu motivant, bonusuri si prime de sarbatori, program de lucru in ture 12/24/12/48; (0733.077.435/ 0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com 2484. Supraveghetor, operator, Sala

de jocuri si pariuri zona Brancoveanu angajam supraveghetor (operator), email: anca@minovo.ro. (0757.078.492 anca@minovo.ro 2485. Taietor bandzic pentru fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor, (021.424.62.93 2486. Talpuitor si croitor manual anga-

jeaza producator de incaltaminte. Relatii la telefon (0764.407.684 2487. Talpuitor manual cu experienta

pentru atelier productie incaltaminte dama cu tocuri aplicate sector 5. Salariul la manopera si conditii de munca foarte bune, iar plata se face la 2 saptamani (0754.397.372

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2488.

2489. Tamplar pentru zona PopestiLeordeni. Cerinte: experienta in domeniu. Program de lucru: luni-vineri, 8 - 16.00. Oferta: 2000 Lei net + tichete masa (15 Lei) + decont transport/cazare. 2.300 L; (0771.583.921 2490. Tamplar (tehnician de mentenanta), Pipera pentru un parc de cladiri de birouri in Pipera (Novo Parc). Program luvi 8 h/zi: 8:30-17:00, salariu fix platit la timp, bonusuri, tichete 15 lei/zi, abonament medical 1.800 L; (0756.040.651 alexandra.popescu94 @genesisproperty.net

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2491.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2492.

2493. Tamplar mobilier lemn masiv angajam tamplar mobilier lemn masiv. Oferim carte de munca, salariu atractiv si stimulente pe proiect functie de performante. Baicului 80, sector 2, Bucuresti; (0799.999.862 office@slendertree.com

2502. Tamplari manuali, vopsitorie,

femei si barbati in domeniul mobilei din lemn, pentru societate comerciala; (0722.351.441

2503. Tamplari mobila PAL, hala de pro-

ductie este pe Bd. Timisoara, langa mall Plaza. Conditii foarte bune de munca (incalzire, AC, curatenie, tramvai). Oferim 3000 lei in mana, ore suplimentare platite 3.000 L; (0723.419.460 2504. Tamplari priceputi Bucuresti barbati cu minim de experienta, salariu de la 2500 lei net, o masa calda pe zi, decontare transport, contract nedeterminat, bonus de productivitae, detalii la telefon (0725.477.438 2505. Tamplari productie mobila, circularisti, cantuitori, montatori calificati, necalificati. Pentru cei din provincie asiguram cazare; (0765.709.700 2506. Tamplari universal urgent, cu

experienta minim 2 ani, punct de lucru Basarab, acces facil metrou, salariu atractiv, carte de munca, va rugam sa ne contactati (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro

TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773 2507.

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773 2508.

2509. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2510. Tanar, manipulant marfa pentru activitate in sect.2, Bucuresti! Program de L-S, de la ora 7.00-16.00! Salariu 2100 lei net! (0723.051.441 2511. Tanara pentru rol principal in piesa

de teatru “Ghemuri de lumina” scrisa de jurnalistul Marco Tesei, care se va juca in Bucuresti si in tara. Va rugam sa trimiteti CV cu fotografie la adresa de e-mail: danielaelenagrigore.pfa@gmail.com

2512. Taverna Marelui Paharnic isi mareste echipa, angajam ospatar si ajutor de bucatar!Daca doresti sa faci parte din echipa noastra, poti lasa un C.V pe contact@ladomenii.ro sau poti suna la numarul de telefon; (0743.901.377 contact@ladomenii.ro

masiv pt. atelier tamplarie zona Colentina. Carte de munca, program 8 ore, lunivineri, salariu saptamanal 2.000 L; (0740.229.920 bogdanconstantinescu25@gmail.com 2498. Tamplar, fabrica de mobila cu punctul de lucru in sectorul 6 (500 metri de magazinul Dedeman) angajam tamplar cu experienta, toate formele legale, salariu brut 4000 Ron, bonusuri pentru performante. 4.000 L; (0732.339.922 ionescu_irina23@yahoo.com 2499. Tamplari angajam tamplari in cadrul unei fabrici de mobila, specific lemn masiv si productie usi. Program 07:00-15:30. Situat in soseaua Fundeni, sector 2. Salariu avantajos. Detalii la tel; (0722.209.503/ 0729.994.304 2500. Tamplari pal melaminat cu experi-

enta si montator la domiciliul clientului. Salariu incepand de la. 2.300 L; (0732.129.210

2501. Tamplari in pal, fabrica de mobila angajeaza personal cu experienta in productie mobila la comanda din PAL si MDF. Lucru la banc, scule profesionale, schite 3D cu toate de executie, feronerie Blum si Hafele, (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro

centru de masaj corporal situat central, in Piata Victoriei. Cautam o persoana cu experienta privind terapiile de masaj si lucrul in echipa. Oferim salariu fix + bonusuri (0742.689.685 contact@aimasaj.ro 2533. Tehnicieni curenti slabi.

Caffe isi mareste echipa de cafegii bucurosi cu un Tehnician automate cafea! 2.500 L; (0727.316.528 sorin@joycaffe.ro 2515. Tehnician automatizari soseaua

Chitilei, angajam tehnician automatizari cu experienta pentru depozitul famaceutic situat pe Sos. Chitilei, care sa asigure mentenanta si buna functionare a liniei semiautomate din depozit. Detalii: (0725.350.496 2516. Tehnician curenti slabi/ electrician

experienta in domeniul cablarilor structurate reprezinta un avantaj, nu este obligatorie. Permis conducere categoria B obligatoriu. Seriozitate, punctualitate, loialitate, spirit de echipa 2.000 L; (0733.978.898 office@pcalert.ro

2517. Tehnician dentar laborator de tehnica dentara angajeaza tehnicieni dentari, experienta nu este necesara. Program de luni pana vineri, in doua ture. Mai multe detalii la interviu. (0748.178.751 comenzi@scanway-dental.com 2518. Tehnician dentar, indiferent de nivelul de pregatire. Laboratorul este situat in sectorul 1. Salariu motivant (0766.551.117 cristi721@yahoo.com 2519. Tehnician frigotehnist tura 12/24

12/48 Zona autostrazii A1, program de tura 12/24 si 12/48, se asigura transport de la metrou Pacii pana in locatie. Necesar experienta si calificare frigotehnist, (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro 2520. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2521. Tehnician ofertare, companie cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov cu profil de confectii metalice de precizie angajeaza personal de ofertare. Cunostinte necesare desen tehnic + Microsoft Office. Detalii mail/ tel., (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com 2522. Tehnician pentru intretinerea

2524. Tehnician Print & Refill Center. angajam persoana cu minim de abilitati tehnice, dispusa sa invete lucruri noi, pasionata de tehnologie (cu/fara experienta), care sa lucreze intr-un centru de copiere si reincarcari cartuse. 2.500 L; (0723.390.550 Inovomag@gmail.com 2525. Tehnician service. Societate

angajeaza tehnician service centrale termice. Doritorii trebuie sa aiba carnet conducere cat B si experienta in domeniu. Angajarea se face initial pe perioada determinata. Salariu 2000+bonus, (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 2526. Tehnician services automate cafea, cu experienta in domeniu de minim 2 ani, Necta, Bianchi, Wittenborg. Se ofera salariu negociabil. Program luni vineri 08.00-16.00, 2.400 L; (0758.110.000/ 0758.110.000 tonomatuldecafea@gmail.com 2527. Tehnician sisteme de securi-

tate (alarme, CCTV, automatizari, control acces). Salariu atractiv, program de lucru flexibil. Tel. interviuri (0730.500.662 2528. Tehnician sisteme de securitate,

2591. Vanzatoare supermarket in zona Pta Victoriei angajeaza lucrator comerciali pt vanzare cu forme legale de munca si program de 12 ore cu 6 libere pe luna sau program de 8 ore cu 6 libere varsta maxima 50 de ani (0746.141.181 magazinmaximuniversal@gmail.com

2623. Vanzatoare magazin decoratiuni

2653. Vanzatoare, urgent pentru maga-

2624. Vanzatoare magazin panificatie

2559. Vanzatoare Angajare vanzatoare,

2592. Vanzatoare zona Colentina, str.

Ciorogarla, Chiajna Experienta comert pt Militari Market, sau Ciorogarla- Chiajna. Doua posturi: A) 1zi+1zi liberaB) L-Vineri 07-15. Dum inchis. Pachet salarial 2100 lei/ net, carte munca, comision, bonificatii incluse, 2.100 L; (0757.138.771

2654. Vanzatoare, vanzator pentru magazin alimentar non-stop, situat in zona Basarab. Salariu 2.000 Ron, bonusuri, bonuri de masa, program avantajos, contract de munca 2.000 L; (0723.380.342

sector 3, conditii avantajoase. (0748.119.246

2560. Vanzatoare angajez pentru mag-

azin alimentar zona 13 Septembrie; (0765.495.157

2561. Vanzatoare angajez vanzatoare cu sau fara experienta magazin mixt situat in Popesti Leordeni. Candidata ideala trebuie sa fie serioasa punctuala sociabila; 1.600 L; (0724.503.323 iontoneanu@yahoo.com 2562. Vanzatoare cabana parc IOR Titan pentru weekend (sambata-duminica), doar persoane serioase. Salariu atractiv (0764.384.338 lili_miky_my@yahoo.com 2563. Vanzatoare cabana parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 2.000 Ron 2.000 L; (0768.108.008 lili_miky_my@yahoo.com

2534. Tehnicieni sisteme de securitate,

2564. Vanzatoare Cofetaria Alice, Piata

Sight Control, angajeaza tehnicieni sisteme de securitate (supraveghere video/ efractie, automatizari/ control acces, detectie alarmare incendiu). Relatii la telefon; (0769.083.531/ 0769.083.531 office@sightcontrol.ro

Iancului. Pachet salarial la angajare 1850 lei net + bonuri de masa 200 lei. Program in ture L-D, 8h/zi, 5 zile/7. Contract de munca legal. Detalii la telefon; 2.050 L; (0741.037.366 resurseumane@cofetariaalice.ro

2535. Tehnicieni sisteme securitate fara

experienta, permis auto cat. B; 2.000 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro

2565. Vanzatoare cu chef de munca si zambetul pe buze, pentru cantina in zona Pipera. Rel. tel. (0731.001.152

2536. Tehnicieni telecomunicatii Com-

2566. Vanzatoare cu experienta pentru

panie de telecomunicatii angajeaza personal calificat pentru realizare lucrari fibra optica. Se ofera auto, carte de munca, salariu atractiv in functie de experienta. (0729.955.290 office@agnetwork.ro 2537. Tehnicieni, electricieni si munci-

tori Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, decontare transport. Experienta necesara: nivel minim al cunoasterii principiilor de baza ale retelelor de joasa tensiune (021.404.44.44 jobs@helinick.ro 2538. Tehnolog industria alimentara lab-

orator de cofetarie situat in apropiere de Piata Sudului, angajam tehnolog cu experinta in industria alimentara, oferim salariu atractiv si bonusuri de performanta; (0740.439.062/ 0755.018.909 dul_mi@yahoo.com 2539. Telecom M angajeaza ing elec-

tricieni, project man Telecom maintenance angajeaza: inginer electrice, project manager santiere, electricienii, tehnicieni cablare structurata; (0723.301.194/ 0723.301.196 alexandru@telecommaintenance.ro 2540. Tencuitori tencuiala mecanizata.

interventie calificati, cu domiciliul in Bucuresti si Ilfov. Cerinte: posesori permis categorie B. Programari pentru interviu la telefon; (0741.043.296 recrutari@tiger.ro 2542. Tiger Security angajeaza agenti

securitate Tiger Security angajeaza agenti de securitatecu/ fara experienta, cu fara calificare pentru obiective in Bucuresti. SC Tiger Security Services SA (0219875/ 0751.231.936 recrutari@tiger.ro 2543. Tineri fara experienta pentru pozi-

tia de picol, pentru restaurantul Nor cel mai inalt restaurant din Romania. Program flexibil, salariu motivant, bonusuri, masa asigurata. Detalii la numarul de telefon, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

2544. Tineri pentru calificare la locul de

munca angajam tineri necalificati (peste 16 ani) preferabil absolventi de liceu din Bucuresti si Ilfov pentru calificare in executii de instalatii de curenti slabi (0722.220.132/ 0722.554.799 office.adtech@gmail.com 2545. Tineri/ tinere ajutor ospatar cu/

fara experienta, 5 zile/ sapt., duminica inchis. Carte de munca, net 1.300 - 1.800 plus tips. Sector 1, Primaverii; (0753.606.303 2546. Tinichigiu carosier calificare pro-

fesionala si experienta in executarea de lucrari de pregatire pentru vopsire autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro 2547. Tinichigiu/ pregatitor zona Delfin-

ului 4000 lei. Service auto angajeaza tinichigiu auto (3500-4500 lei).Conditii avantajoase program de lucru luni-vineri (9-18).Cautam persoane serioase, cu experienta in domeniu.Salariu atractiv. Urgent, 4.000 L; (0726.744.244 servicedoctorauto@gmail.com

2548. Tip Top angajeaza bucatar/ ajutor bucatar pentru semipreparate linie calda. Programari interviu: (0732.672.654/ 0735.777.464 2549. Tip Top Food Industry SRL, angajeaza ambalatori manuali in zona Militari. Ambalarea produselor de diferite tipuri, asezare pe paleti a produselor finite; (0732.672.654 2550. Tip Top Food Industry SRL,

angajeaza ambalatori manuali in zona Militari. Ambalarea produselor de diferite tipuri, asezare pe paleti aproduselor finite; (0732.672.654 2551. Tipografie angajeaza personal Tipografie sector 6, zona metrou Pacii angajeaza taietor, legator, operator echipamente print large format. Detalii la telefon: 0744 526 857. (744526857 constantin.brasov@interbrand.ro 2552. TopAmanet angajeaza operator

amanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase. Asteptam CV-ul dumneavoastra insotit de foto la adresa de email, 2.000 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.com/ roman_ovi@yahoo.com 2553. Trainer pentru Unique Studio Unirii. Tura de dupa-amiaza. Program 16:30 - 00:30, se deconteaza taxi pana acasa. Salariu motivant (0754.026.828/ 0764.371.949 angajari@unique-studio.ro 2554. TrickShot angajeaza femeie de serviciu restaurantul trickShot Promenada angajeaza femeie de serviciu. Program in ture 2 cu 2, contract de munca, transport. (0747.085.439 recrutare@trickshot.ro

Instalare sisteme de detectie incendiu, sonorizare, CATV, control acces, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; Se ofera CM, ore supl, program 8 ore/zi. 3.000 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro

2555. Tucano Coffee cautam ajutor de

2529. Tehnician sisteme securitate si

2556. Ucenic pentru cofetaria Mona

curenti slabi Experienta in domeniul sistemelor de securitate de minim 1 an; Permis conducere categoria B obligatoriu. Cursul de formare profesionala pentru meseria de “tehnician de sisteme de securitate“ 3.000 L; (0733.978.898 office@pcalert.ro

2558. Vanzatoare angajam vanzatoare magazin cu produse fine, import Olanda. Program lejer. Salariu 2.000 ron net. Contract munca, fara antecedente. Corectitudine si contact. Parcare metro Berceni. (0738.152.360 cristinacatalin36@yahoo.ro

Societate specializata in instalatii electrice, angajam electrician cu sau fara experienta.Autorizarea nu este obligatorie.Se ofera salariu motivant, in functie de experienta. 3.500 L; (0724.214.592 ana.serban@iengineering.ro

2541. Tiger Security angajeaza agenti de

2495. Tamplar pal cu experienta pentru

2497. Tamplar universal, slefuitor lemn

2532. Tehnician/a masaj terapeutic in

2514. Tehnician automate cafea Joy

2523. Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere conditii: studii medii de profil electronica, electrotehnica, telecomunicatii sau cunostinte in domeniul electronicii; vechime minimum 1 an în domeniul sistemelor tehnice de alarma impotriva efractiei (021.323.54.69 bronec@bronec.ro

2496. Tamplar si/sau electrician (Militari), angajam: 1 tamplar si 1 electrician. Cautam persoane cu min 1-2 ani experienta. Se ofera contract de munca, tichete (15lei), salariu intre 2200 - 3000 lei net + ore supl. platite, asigurare medicala (0768.046.333 gabriel.bratila@gmail.com

2531. Tehnician, frigotehnist Firma angajeaza urgent frigotehnisti cu experienta pentru montaj, service si intretinere camera frigorifice si echipamente Horeca. CM. Salariu negociabil in functie de experienta. Detalii telefonic, 2.800 L; (0730.643.029 job@topk.ro

Cautam meseriasi seriosi pentru tencuiala mecanizata in Bucuresti. Plata se face la zi sau la metru patrat. Punem la dispozitie masina de tencuit. Ilie; (0724.864.077

automatelor de cafea pentru firma distribuitoare de cafea (0769.719.383 stefan.veres@coffeeco.ro

SC Cubus Expert SRL. Contract munca Program luni-vineri, concediu odihna 21 zile, sarbatori legale libere. Salariu net 2000 - 2800 Lei (0736.051.767/ 0731.714.373 cubusexpert@gmail.com

trocasnice mici Depanero angajeaza tehnicieni reparatii electrocasnice mici, TV-AV, laptop-uri. Cautam tehnicieni cu experienta in domeniul reparatiilor: TV-AV, laptopuri, aspiratoare, mixere, espressoare, etc.; (0737.362.473 hr@depanero.ro

2513. Te invitam in Echipa Magic Tei ca sa fie cat mai bine pentru tine, am inversat rolurile: tu ne spui ce program si ce salariu iti doresti, iar noi gasim solutia perfecta, cat ai zice: “Tei”! Aplica chiar acum: https://goo.gl/ATrJRm 2.000 L; (0786.138.262 office@saloanelemagic.ro

2494. Tamplar montator mobila Sc Niros

Mob Desing angajeaza montatorii cu experienta in domeniu mobilierului pal melaminat si MDF, salariu 3.000 lei, conditii favorabile(carte de munca, etc.). Program de lucru de L-V de la 8-18. 3.000 L; (0767.365.031 alin.banica@yahoo.com

2530. Tehnician TV-AV, laptop-uri, elec-

cofetar, experienta nu este obligatorie. Cauti un job dulce, hai la noi. Program full-time, salariu 2000 Ron (0724.643.421 catering@tucanocoffee.com

Lisa. Poti invata cofetarie si patiserie si sa castigi 2000 lei (0785.082.421 2557. Ucenic coafor, Manichiurista pen-

tru salon infrumusetare situat In sectorul 2; (0722.605.019 Salondivin@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

magazin alimentar, salariu atractiv, carte de munca, zona Margeanului, Sector 5, urgent, rog seriozitate. 2.000 L; (0769.766.206

2567. Vanzatoare in parcare metro Berceni. Program lejer 15 zile pe luna. salariu 1900 lei. Fara cazier judiciar, sau alte antecedente. contract munca. contact, echilibrata familial, (0738.152.360 cristinacatalin36@yahoo.ro 2568. Vanzatoare la Covrigelul din Afi

Palace (pentru magazin) program o zi cu o zi . Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867 2569. Vanzatoare la magazin alimentar

non stop, program in ture, salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului in sector 4 (0767.041.109/ 0761.859.237 multiimage@yahoo.com 2570. Vanzatoare magazin alimentar

(bacanie), program o zi munca si doua libere cu posibilitatea de schimbare program. Salariul 1700 ron net cu carte de munca in zona Emil Racovita sector 4. (0722.522.165 2571. Vanzatoare Magazin alimentar

angajeaza vanzatoare pentru legume fructe. Magazinul se afla in sector 2. 2.200 L; (0724.545.414

Moroieni; (0725.773.990

2593. Vanzatoare 2 zile cu 2 pauza

conditii bune de munca. Program 2 zile de lucru cu 2 zile pauza. Nu se lucreaza duminica. Se munceste 2 zile o saptamana 4 zile urmatoarea saptamana. Zona Baneasa, Activitate patiserie. 1 L; (0726.718.610 2594. Vanzatoare branzeturi 23 Aug-5

Sep 1050 pt 14 zile Auchan Militari si Auchan Drumul Taberei (cantarire/ feliere Vrac). Contract pt. 14 zile: 1.050 lei Net. Program: 7:00-15:00 / 14:00-22:00. Experienta similara, seriozitate, Min. 18 ani 1.050 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 2595. Vanzatoare branzeturi 23 Aug-5

2576. Vanzatoare magazin mic, anga-

jeaza vanzatoare cu/fara experienta, program de 8 ore, se lucreaza in ture, contract de munca. Salariu 1400 ron. Pentru mai multe detalii sunati la numarul de tel; (0720.261.731 2577. Vanzatoare magazin tip Fornetti

in incinta Spitalului Clinic Fundeni. Salariu net 1800 lei. Concediu de odihna platit 21 zile. Telefon contact. (0768.480.749 edda.food@gmail.com 2578. Vanzatoare materiale textile, program 8 ore, conditii vantajoase. Mai multe detalii la interviu (0726.139.705/ 0732.336.701 decoratiuni.zakaria@yahoo.com 2579. Vanzatoare nefumatoare in sectorul 6 pt. Pet Shop. Doresc sa angajez o vanzatoare la un magazin cu mancare si accesorii pentru animalele de companie. Se ofera: salariu motivant, bonusuri salariale, zile libere, 2.000 L; (0767.268.317 ovidiu.deaconu@gmail.com

Alexandriei-servire la vitrina vrac. 8 ore, 5 zile/saptamana. Mie-Vin: 13:00-21:00. Sam-Dum: 10:00-18:00. Lu-Ma: libere. Cerinte: experienta similara, seriozitate. 1.550 venit net + bonus important! intre 250-550 lei/luna 1.800 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 2597. Vanzatoare brutar, modelatoare,

personal necalificat. Brutaria Piata Resita sector 4, angajeaza; (0757.821.597 2598. Vanzatoare bufet cantina Militari

Cu experienta in comert, alimentatie pt bistro- cantina Militari. Program: LuniVineri 7-15, sau 10-18. Pachet salarial 2100 lei/ net, carte munca, bonificatii, comisioane incluse sambata-duminica inchis, 2.100 L; (0757.138.771

2599. Vanzatoare cofetarie urgent, cofetaria Dinalex angajeaza pentru locatia din zona Sebastian, Kaufland Salaj, Kaufland Tricodava. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati. Salariul este foarte motivant (0766.949.164 2600. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta cu varsta max 40 de ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei.Contract si carte de munca. Mai multe informatii la tel. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com 2601. Vanzatoare covrigarie, patiserie pentru Covrigaria lui Stefan. Locatia: Cora Alexandriei. Pentru detalii tel. (0758.300.055 2602. Vanzatoare cu experienta in conditii avantajoase pentru magazin specializat comert cu amanuntul; (0721.960.319/ 0722.455.754 2603. Vanzatoare cu experienta pentru

2605. Vanzatoare cu experienta pt

restaurant Chocolat ateneu, salariu 2300 lei, 200 lei bonuri de masa; 2.500 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2606. Vanzatoare cu experienta sau

fara incaltaminte si diverse produse. In zona Pietei Muncii. Persoana cu experienta sau fara. persona serioasa si stabila. angajare pe termen lung. mai multe detalii la telefon; (0724.444.272 houseart68@yahoo.com 2607. Vanzatoare Fornetti Angajam

vanzatoare pentru Fornetti in Piata Obor.Solicitam seriozitate. (0731.292.897 office@kingofsweets.ro 2608. Vanzatoare imbracaminte maga-

zin femei vanzatoare pt magazin de imbracaminte dama, Calea Victoriei 14, cu experienta, prezentabila, comunicativa, salariul de la 1500 lei; 1.500 L; (0721.295.992 Noahdesign@yahoo.ro

2609. Vanzatoare in conditii avantajoase, pentru market Karina situat in zona Cristalului Bragadiru (0738.099.704 2610. Vanzatoare in Cora Pantelimon, cu experienta, doamna matura. Rog seriozitate. Salariu atractiv; (0744.510.762/ 0740.235.794 2611. Vanzatoare in zona Piata Matei Ambrozie cu/fara experienta, zona Piata Matei Ambrozie (langa metroul Nicolae Grigorescu). Salariu motivant. Program flexibil. (0735.868.606 angel_260977@yahoo.com

2580. Vanzatoare patiserie, zona Ste-

fan cel Mare 1-3, sambata-duminica liber; (0722.558.062

2612. Vanzatoare inghetata, vanzatoare patiserie si modelator covrigarie cu carte de munca, zonele metrou Nicolae Grigorescu, Titan, Dristor sau Basarab; (0722.220.001

2581. Vanzatoare pentru macelarie: La

2613. Vanzatoare la magazin de haine

Mircea Macelaru, zona piata 1 Mai, full time, salariu atractiv, pentru mai multe detalii sunati la nr de tel din anunt (0720.832.923 info@lamirceamacelaru.ro

2582. Vanzatoare pentru magazin ali-

mentar Piata Muncii. Program 8 ore. Conditii civilizate (0722.332.931 2583. Vanzatoare pentru magazin alimentar vis-a-vis de mall Veranda. Salariu 2000-3000 lei net, program flexibil. 3.000 L; (0771.255.356 2584. Vanzatoare pentru magazin alimentar. Beneficii: - salariu 1800 lei decontare transport Ratb / Metrorex - 100 lei;- concediu de odihna platit; - prima Paste / Craciun, 1.900 L; (0729.831.771/ 0727.853.882 chiranclaudia@gmail.com 2585. Vanzatoare pentru magazin

imbracaminte, foarte urgent, cu experienta, Piata Veteranilor (stradal), bd. Iuliu Maniu, sector 6; (0784.746.063 2586. Vanzatoare pentru magazin incin-

ta liceu sector 6. Rugam seriozitate; (0784.600.275

2587. Vanzatoare pentru magazin mixt

in incinta Metrorex Aviatorilor. Program luni-vineri 08-18. Salariu 1600lei net. Relatii la telefon: (0786.560.102/ 0735.390.917 alianeacsu@yahoo.com

2588. Vanzatoare pentru magazine de panificatie si patiserie situate in sectorul 5 si in zona Aparatorii Patriei, statia de metrou Dimitrie Leonida (IMGB). Nu exista limita de varsta. Salariu 100 Lei pe zi + comision (0764.217.900 2589. Vanzatoare pentru mini-market in

sector 3, zona Vitan.Conditii avantajoase, program 8h/ zi. Salariu 1.800-2.000 lei; (0731.348.342

2590. Vanzatoare salariu atractiv, net 2.700 Ron. Magazinul se afla in Bd. Voluntari nr. 30. Descrierea si cerintele sunt mai jos. Rog CV pe mail inainte sa sunati 2.700 L; (0745.636.341/ 0753.270.213 mustafadis@gmail.com

Vanzatoare minimarket, oras Pantelimon, program de lucru in ture, o zi cu o zi libera sau program normal cu o zi libera pe saptamana, salariu 1450 lei, adresa str. Dobrogeanu Gherea nr. 63. 1.450 L; (0720.160.140

2629. Vanzatoare pentru magazin ali-

2604. Vanzatoare cu experienta Tordai Hair Cosmetics,unic importator al produselor cosmetice Kallos, angajeaza pentru magazinul din Pitesti complex Fortuna, vanzatoare cu experienta. Va rugam CV la fax. (0265.316.555 tordai@tordai.ro

2575. Vanzatoare magazin Fornetti, in incinta Complex Domino (intersectie Bdul Tei cu Maica Domnului), angajam vanzatoare. Salariu net 2200, concediu de odihna 21 zile platit etc. Telefon contact. (0722.235.397 edda.food@gmail.com

2627. Vanzatoare oras Pantelimon,

2596. Vanzatoare branzeturi Cora

2573. Vanzatoare magazin alimentar

2574. Vanzatoare magazin alimentar. Mini-market angajeaza vanzatoare pt magazin alimentar, de preferat din zona Clinceni, Domnesti, Bragadiru, Cornetu, dar si din Bucuresti (sect. 6). Salariu este de 1.800 L; (0763.519.015/ 0774.699.822 curmei_katy@yahoo.com

2626. Vanzatoare minimarket amgajam vanzatoare cu experienta pentru minimarket in sector 6. program in ture. Salariu net 2000 lei; (0766.510.836 OFFICE@IMPULS-CONCEPT.RO

2628. Vanzatoare patiserie program 8 ore pe zi in 2 schimburi, o sapt dimineata de la 5:30 la 13:30, o saptamana dupa amiaza de la 13:30 la 21:30, sambata si duminica liber, salariul 1600 in mana, 1.600 L; (0761.116.622 gywliano@yahoo.com

magazin alimentar si minimarket tip butic in sectorul 6. Salariu atractiv. Informatii suplimentare la numerele de telefon (0749.074.940/ 0749.074.942

situat in cartierul Drumul Taberei, Sector 6. Oferim salariu fix. Rog seriozitate! (0740.850.863/ 0761.828.692

sector 2, Fundeni; (0761.680.666

2625. Vanzatoare market Militari sau

Sep 1050 pt 14 zile Auchan Vitan si Auchan Titan (cantarire, feliere la vrac). Contract pt. 14 zile: 1.050 lei net (pe card). Program: 7:00-15:00/14:00-22:00. Experienta similara, seriozitate, min. 18 ani (ideal 23-60). 1.050 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro

2572. Vanzatoare magazin alimentar in

sectorul 2. Experienta in domeniu, comunicativa, aspect placut. Salariu foarte atractiv 2.000 L; (0724.280.050 Marius.roman83@yahoo.com

Afumati Ilfov, program 9-17lv/9-14s. Detalii la telefon; (0770.678.172

in Valea Ialomitei, Drumul Taberei. Pentru mai multe detalii sunati la tel. (0740.019.309 elena_tudoras10@yahoo.com 2614. Vanzatoare legume fructe pentru magazin alimentar, program flexibil. Magazinul se afla in sectorul 2 2.200 L; (0722.330.194 2615. Vanzatoare macelarie Sebas-

tian, program 1 zi/1 zi, 6.30-21.00, salariu 1.900 lei net+ bonuri de masa; (0744.552.969 2616. Vanzatoare magazin alimentar angajez vanzatoare magazin alimentar zona Armeneasca (Vasile Lascar), program 8 h/zi de luni pana sambata. Duminica liber. Se ofera o masa pe zi, contract de munca. Salariu. Detalii la 0769263, 1.800 L;

mentar, 8 ore, 2 schimburi, contributii achitate, zona Nerva Traian nr. 7 si sos. Mihai Bravu nr. 325 (0722.504.063/ 021.346.17.64 2630. Vanzatoare pentru magazin bijuterii aur si argint experienta in vanzari reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV la email adalina.popescu@rubin2000.ro si magda.trusca@rubin2000.ro 2.500 L; (0735.207.382/ 0744.974.572 madalina.popescu@rubin2000.ro 2631. Vanzatoare pentru magazin market Ne marim echipa, program non stop in ture 2 zile de zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului.Ofer salariu motivat si contract de munca. Rog seriozitate; (0761.859.237/ 0767.041.109 topdinamic@yahoo.com 2632. Vanzatoare pentru patiserie, zona

Unirii; (0722.614.209

2633. Vanzatoare presa la chiosc in

sector 2, cu CIM, salariu 1.000-.1500 lei net; (0722.250.795 2634. Vanzatoare pt. cofetariile Tip Top in locatiile din Pantelimon, Electroaparataj, Obor, Tineretului, Veterani, 13 Septembrie, Pipera. Salariul 1.650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654 2635. Vanzatoare pt. cofetariile Tip Top in locatiile din Pantelimon, Electroaparataj, Obor, Tineretului, Veterani, 13 Septembrie, Pipera. Salariul 1.650 lei net + 145 lei bonuri de masa, 1.800 L; (0732.672.654 2636. Vanzatoare raion mezeluri anga-

jam vanzatoare pentru raion mezeluri in sectorul 5. Rugam seriozitate. (0720.058.442/ 0761.330.988 colibasanu@yahoo.com

2637. Vanzatoare sau lucrator comercial, pentru magazin tip minimarket pozitionat in zona Budapesta/ pod Marasesti,se lucreaza 6 ore zilnic in ture 3 ture. Exclus ture de noapte. Forme legale obligatoriu salariu 1800 Lei 1.800 L; (0727.815.625/ 0744.799.020 catalin.scarlat@clicmarket.ro 2638. Vanzatoare second-hand Sos Giurgiului Contract de munca fulltime. Salariu atractiv. Bonuri de masa. Prime. Localizare: Soseaua Giurgiului, cimitirul evreiesc; (0735.970.154 2639. Vanzatoare si casiera maga-

zin universal, zona Aparatorii Patriei (metrou), program 8 ore, salariu 1.500 L; (0723.919.865

2640. Vanzatoare stand haine dama, complex bazar Obor, salariu fix + comision, 2 libere/ sapt., contract. Rugam si oferim maxima seriozitate; (0762.337.607 2641. Vanzatoare urgent pentru mag. alimentar Doua vanzatoare pt. magazin mixt alimentar situat in Militari Residence, autobuz 138, 178. Salariu 1800 lei si carte de munca. Decontez transportul, 1.800 L; (0723.348.476 soniard.grup@gmail.com 2642. Vanzatoare zona Baicului Vanza-

toare pentru magazin in zona Baicului program o saptamana cu una libera. Oferim: carte de munca, salariu motivational, bonuri de masa, prime sarbatori, bonusuri de realizari, 1.800 L; (0722.635.543

«««««««««««««««««« 2643. VANZATOARE ZONA MIHAI BRAVU, OBOR, CU/ FARA EXPERIENTA, PROGRAM 8 H, CM, SALARIU ATRACTIV; (0722.223.091

«««««««««««««««««« 2644. Vanzatoare, ambalatori sezonieri sau permanenti (eventual studenti), calcatorese, croitorese, masinisti, fochisti, muncitori necalificati pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca, Aurel Vlaicu. Conditii excelente. Telefon: (0755.200.031 2645. Vanzatoare, angajez vanzatoare

2619. Vanzatoare magazin alimentar, la

2649. Vanzatoare, casiera patiserie

2622. Vanzatoare magazin bijuterii AFI Cotroceni, pentru Pam Bijuterii, reprezinta avantaj experienta in vanzari si utilizarea PC (Word, Excel). Pentru interviu trimiteti CV la magda.trusca@rubin2000.ro 2.500 L; (0744.974.572 sales@rubin2000.ro

2657. Vanzatoare. Urgent angajez vanzatoare pentru magazin alimentar in zona Diham. Cautam vanzatoare care sa ne intregeasca echipa curenta cu posibilitatea de a lucra noaptea si/sau ziua: Program de zi: 1 zi lucratoare/ 1 zi libera Salariul 2.000 Lei in mana +alte bonusuri. Masa asigurata. Pentru mai multe informatii sunati la nr.: (0722.861.682 2658. Vanzatoare/ Consultant vanzari. Se caut? urgent vanzatoare/consultant vanzari magazin mobila. Se cere o minima experienta, seriozitate, perseverenta, inclinatie care client, cunostinte PC.Experienta constituie un avantaj, 2.000 L; (0726.413.443/ 0722.379.109 florentinafidmobilier@yahoo.ro 2659. Vanzatoare/ vanzatori pentru inghetata. SC Kebap Shop SRL angajeaza vanzatoare si vanzatori pentru inghetata; (0785.244.555 kebap.shop@yahoo.com 2660. Vanzatoare/vanzatori si manipulant marfa Stemaflo’93 Impex SRL angajeaza pentru locatiile Dragonul Rosu si Doraly vanzatoare/vanzator si persoana necalificata pentru Dragonul Rosu.Cerinte: experienta. Rel la tel; (0722.553.848 karmise.office@gmail.com 2661. Vanzatoarein Carrefour Colentina, insula. Marochinarie; (0742.315.336 2662. Vanzator Boutique Afi Palace Chocolat Boutique Afi Palace angajeaza vanzator, program full time sau part time, contract pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv 1600 lei + bonuri de masa; 1.800 L; (0764.458.071 nfc18917@gmail.com 2663. Vanzator Boutique Baneasa Feeria, Chocolat Boutique Baneasa Feeria angajeaza vanzator, program full time sau part time. Pachet salarial atractiv 1800 lei + bonuri de masa, discount transport 150 lei; 2.000 L; (0764.458.071 nfc18917@gmail.com 2664. Vanzator boutique Chocolat Afi Cotroceni oferim salariu fix 2000 Lei, bonuri de masa in valoare de 200 Lei, bonus lunar intre 200 si 500 Lei, in functie de performante 2.700 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 2665. Vanzator boutique Chocolat Baneasa, Feeria oferim salariu fix 1800 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante + decont transport in limita a 150 Lei, asteptam CV-ul pe email; 2.350 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2666. Vanzator boutique Chocolat Mall AFI Cotroceni, oferim salariu fix 1.600 Lei net + bonuri de masa in val. de 200 Lei + bonus lunar intre 200 si 500 Lei in functie de performante, asteptam CV-ul; 2.300 L; (0742.288.504 dutu.annamaria@gmail.com 2667. Vanzator boutique Chocolat Mall

Baneasa oferim salariu fix 2000 Lei + bonuri de masa in valoare de 200 Lei, bonus lunar intre 200 si 500 Lei, in functie de performante, decont abonament transport 2.700 L; (0743.258.251 andra@chocolat.com.ro 2668. Vanzator echipamente frigorifice si Horeca, TOPK angajeaza reprezentant vanzari cu experienta domeniu vanzari pt showroom. Salariu de baza+comision vanzari. Zona Pantelimon-Ilfov. Sunati pentru programare interviu; 3.000 L; (0730.643.029 job@topk.ro 2669. Vanzator in magazin soseaua Pantelimon, nr. 111, specializat in bere artizanala cu imbuteliere in magazin, urgent, conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salariu fix + 5% 2.000 L; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 2670. Vanzator in magazine specializate

Lacul Tei bere, vin, cafe, urgent, magazine specializate bere artizanala cu imbuteliere in magazin. Conditii de munca deosebite. Carte de munca. Salariu fix + % din incasari 1.500 L; (0786.640.000 statiarombeer@gmail.com 2671. Vanzator la magazin de tigari electronice, preferabil cu experienta in domeniu; (0722.515.641

2672. Vanzator la restaurant zona Baneasa asigura gestionarea incasarii banilor, respecta timpii de servire catre clienti, sugereaza produse. Asigura si pastreaza curatenia in zona de servire, raspunde de aspectul produselor; 1.800 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 2673. Vanzator magazin alimentar, sectorul 4 zona Tineretului, salariu 1.950 lei, se cere experienta in domeniul vanzarilor. 1.950 L; (0766.861.861 2674. Vanzator pentru Parchet Shop, magazin parchet laminat, salariu + comision intre 2300-2700 Lei (in functie de vanzari), contract munca, program lunivineri 9-18, sambata 9-14. Rog CV pe mail 2.500 L; contact@parchet-shop.ro

2676. Vanzator si ajutor de vanza-

gram de noapte, 5 nopti, magazin mic, preferabil dar nu obligatoriu din cartier Baba Novac, Titan, Dristor, Bogdan, 1.200 L; (0744.552.547

2648. Vanzatoare, ajutor cofetar si patiser pt. cofetarie, program 8 ore, zona Dristor si Herastrau; (0724.624.525

sectorul 4 Salariu atractiv, zona Tineretului, se cere experienta in domeniul vanzarilor. 1.950 L; (0766.861.861

zatoare cu experienta. Zona Stefan cel Mare. Program 24/48. Din Bucuresti sau provincie. (0723.571.577

2646. Vanzatoare, Baba Novac, pro-

2618. Vanzatoare magazin alimentar zona Dristor, salariu net 2.200 L; (0735.658.958/ 0760.953.032

2621. Vanzatoare magazin alimentar,

2656. Vanzatoare. Angajam urgent van-

2675. Vanzator presa cu experienta, salariu atractiv. Pentru mai multe detalii sunati la nr de telefon (0722.631.339

2647. Vanzatoare, job usor, carte de munca, salariu atractiv, (0722.476.584

2620. Vanzatoare magazin alimentar, zona Colentina Andronache, program in ture, salariu + darile la stat, 2.000 L; (0762.724.666

2655. Vanzatoare, vanzator, angajam vanzatoare, vanzator salariu 1700, program 8 ore, duminica liber. Locatia se afla la poarta fabricii Danubiana, Popesti Leordeni, (0723.350.183 cpanaitoaia@yahoo.com

in minimarket zona Diham, program in ture cu carte de munca; 1.500 L; (0761.618.861

2617. Vanzatoare magazin alimentar magazin alimentar zona Fundeni angajam vanzatoare. Sunt necesare cunostinte minime de utilizare a computerului; 1.800 L; (0755.666.777 citrinmarket@gmail.com

poarta Faur 4. Programul este de 10 ore/zi in doua ture (2 weekend-uri lucratoare si 2 libere). Salariu 1900 RON + carte de munca. (0762.623.848

zin alimentar, 2.000 L; (0722.861.682 ok.madi2014@yahoo.com

Angajam vanzatoare la patiserie in Romana. Program 12 ore, de luni pana vineri salariu atractiv, echipa tanara si mediu de lucru placut, (0737.523.284 contabilitate.georgiana@gmail.com 2650. Vanzatoare, lucrator comercial

magazin mixt. Zona Colentina. Puteti suna sau trimite cv, insotit de poza, la adresa de mail: (0726.353.183 litu_andreea@yahoo.com

2651. Vanzatoare, modelator, femeie pentru curatenie, personal calificat si necalificat, pentru patiserie- covrigarie, zona Piata Ion Mihalache; (0726.558.097 2652. Vanzatoare, patiser si modelator

covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. 1.800 L; (0743.278.200

tor pentru magazin alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti; (0765.052.080

2677. Vanzator, sofer, gestionar zona Dristor. Angajam vanzator, sofer, gestionar in zona Dristor. Relatii tel. Domnul Slave Cristian. (0784.211.111 2678. Vanzator, vanzatoare minimarket

in zona sos. Chitila, angajeaza vanzator/e, cu/fara experienta, full time, sau part time. Salariu 10,00 lei net pe ora.CV-uri la adresa de mail minimarketlukas@yahoo.com sau tel, 2.000 L; (0766.254.155 georgeirimescu@yahoo.com

2679. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin alimentar cu autoservire situat in bd Unirii nr. 74 intre blocul Zepter si rond Alba Iulia. Program de lucru: o zi cu o zi , duminica liber + trei zile libere la doua saptamani. 2.200 L; (0755.011.789 alfamarket01@yahoo.com

2680. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin alimentar zona Titan. Cerinte: seriozitate, corectitudine, punctualitate, experienta pe casa de marcat, program 8 ore in 3 ture, venituri intre 1.900-2.000 Lei. (0726.656.100/ 0722.811.888 hermineanualexandru@gmail.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 2681. Vanzator, vanzatoare pentru mini-

market Klauss. Salariu 1.800 Ron net (in mana) in primele 3 luni si apoi 2.000 Ron 1.800 L; (0723.309.029 diana.dragoi@dmdcoffee.ro

2713. Zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, angajeaza in conditii legale societate de constructii pentru lucrari in Bucuresti; (0728.989.548

2682. Vanzator, vanzatoare ptr mini

2714. Zidari, zugravi, muncitori necalifi-

market situat in zona Brezoianu (Cismigiu), atat ptr tura de zi cat si ptr tura de noapte. Se lucreaza in ture, o zi cu o zi libera. Carte de munca, salariul atractiv. 1.800 L; (0772.266.437 doramarket@outlook.com 2683. Vanzator, vanzatoare Mall Baneasa Angajam vanzator/vanzatoare fara experienta, Candidatul ideal: persoana entuziasta, comunicativa, dornica sa invete si sa lucreze in echipa. (0720.008.593 2684. Vanzator/vanzatoare complex

Doraly tipografie amplasata in Afumati, Ilfov angajeaza vanzator/vanzatoare in complexul Doraly. Acceptam persoane din provincie. Oferim cazare; (0786.958.267 marius.brecea@gmail.com

2685. Vanzatori barbat, femeie pentru magazin alimentar situat in sector 5, zona Rahova Ferentari (0723.578.174 2686. Vanzatori, lucratori comerciali benzinarie disponibili pentru: lucrul cu clientii, program in ture, lucru cu casa de marcat, gestiune de marfa. Persoanele interesate pot trimite CV la mail (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 2687. Vase, curatenie Restaurant Ai Sapori, strada Sibiu nr 2, angajeaza femeie la vase, curatenie. Program 2 cu 2, de la 9 la 24, salariu 2000 de lei plus tips. 2.400 L; (0731.335.335 2688. Vopsitor cu experienta in domeni-

ul auto sau mobila. salariu intre 5000 si 6000 lei brut in functie de experienta. hala noua conditii bune, se asigura transport, locatie in popesti-leordeni. detalii la tel. 5.000 L; (+40733882160 andrei.floroiu@bruag.ch 2689. Vopsitor cu experienta minima. Salariu motivant in functie de experienta. Hala noua conditii bune, se asigura transport. Detalii la tel. (0733.882.160 andrei.floroiu@bruag.ch

cati, rigipsari pt. firma de constructii. Santierele sunt in Bucuresti, plata saptamanal; (0762.749.299 2715. Zidari, zugravi, faiantari, muncitori

necalificati angajam. Ofer de lucru si la iarna; (0726.450.061 2716. Zidari, zugravi, tencuitori cu expe-

rienta pentru lucru in Militari, sector 6. Plata la zi sau saptamanal. Fara echipe. (0731.493.492 2717. Zilieri. Vrei sa iti rotunjesti veniturile?Ei bine, vino in echipa noastra de zilieri. Poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi, iar programul il faci in functie de disponibilitatea ta. Pentru mai multe detalii sau inscrieri:contacteaza-ne la numarul de tel. (0738.749.656 2718. Zugrav faiantar pregateste zona de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips; (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2719. Zugrav, rigipsar. Firma angajeaza

personal cu experienta pentru lucrari de montaj rigips, finisaje glet si zugraveli. Lucrarile sunt in Bucuresti. Plata la 2 saptamani, salarizare in functie de calificare 2.750 L; (0756.135.230/ 0722.856.798 2720. Zugrav, mentenanta, Pipera, lucrari de reparatie, montaj gresie, faianta, granit, marmura interioare si exterioare dar si lucrari de finisaje interioare. Parc cladiri de birouri (zona Pipera), de luni-vineri, 8:00 - 16:00. 1.800 L; (0756.040.651 hr@genesisproperty.net 2721. Zugrav, rigipsari, contract de

munca, bonusuri, salariu incepand cu 3000 lei. (0762.029.177 office@croods.ro 2722. Zugrav. Persoana energica flexibi-

ala si experienta in executarea de lucrari de pregatire-vopsire pentru autoturisme. Asiguram transportul cu auto firma din Bucuresti. Salariu negociabil; (0771.016.760/ 0769.881.101 office@smart-tehnic.ro

la, motivata. Cunostinte minime despre: reparatii gresie, faianta, pereti, coltare pereti, geamuri, tocuri, tavane, reparatii mocheta. Pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas, contract de munca pe perioada nedeterminata, flexibilatate in program (program in ture), conditii de munca exceptionale, posibilitati de promovare, bonuri de masa, servicii medicale gratuite. Persoanele interesate sunt invitate sa sune la numarul tel.: (021.403.19.94

2692. Vopsitor si tamplari lemn

2723. Zugravi Firma specializata in ten-

2690. Vopsitor auto service auto cu sediul in Sectorul 5, angajam vopsitor auto, program L-V 09:00-18:00, salariu motivant; (0740.309.309 aslautogroup@gmail.com 2691. Vopsitor auto, calificare profesion-

masiv si pal, conditii avantajoase; (0723.329.331 2693. Vopsitor, tinichigiu, pregatitor auto

Service auto angajam vopsitor auto, pregatitor, tinichigiu, cu experienta sau absolventi de cursuri tehnice fara experinta practica. Oferim conditii bune de lucru si salariu atractiv, (0723.574.412 Sorin@premiumautologistic.ro 2694. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 2695. Vulcanizator auto cu sau fara

experienta necalificati salariu +comisoan, urgent, sector 3, oferim cazare; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

cuiala si glet mecanizat din Bucuresti cauta zugravi. Oferim cazare. Salariu atractiv. Avans pentru mancare si tigari. Contract de munca, premiu productie, 3.800 L; (0726.865.311 hause.steel@gmail.com 2724. Zugravi cu experienta in Bucuresti

salariu 130 ron pe zi. Program de lucru 08:00- 17:30, luni-vineri, (0724.030.992 2725. Zugravi cu experienta, pro-

gram 8 -17,30, sambata 8 -13, carte de munca, plata la 2 saptamani, avans pentru primele 2 saptamani, conditii bune, salariu 130 -150 lei /zi; (0767.396.326

2696. Vulcanizator cu experienta pen-

tru punctul de lucru din Sos. Colentina nr. 285, pt. societate comerciala. Contact tel. (0727.022.130

2726. Zugravi si muncitori necalificati angajam zugravi cu experienta si muncitori necalificati. Santiere In Bucuresti Si Ilfov. Oferim carte de munca si cazare pentru cei din provincie. salariu de pana la 4000 ron. Colaboram si cu echipe. 4.000 L; (0731.312.211 mugur@cevezi.ro

2697. Vulcanizator, mecanic vulcaniza-

2727. Zugravi si rigipsari mentenanta

tor, cu sau fara experienta, calificare mecanic, zona sector 4. Contract munca, salariu brut afisat. 2.510 L; (0722.732.794 vadrexim@yahoo.com

2698. Vulcanizatori auto cu sau fara experienta angajez vulcanizator auto cu sau fara experienta salariu intre 2000 3000 lei plus comisionprogram flexibil mai multe detalii la nr ; 2.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 contact@cafyjr.ro 2699. Vulcanizatori cu experienta, salariu 800-2000+comisioane la fiecare auto, sector 3. (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 2700. Wise Box Food Delivery locatii in

toate zonele Bucurestiului, angajeaza bucatar, pizzar, ajutor bucatar, operator call center, casier, lucrator bucatarie interna cu/ fara experienta, salariul intre 1.400-2.000 Ron net, carte de munca, program 8 h/zi. CV la mail. Relatii la telefon; 2.000 L; (0799.831.111 claudia.petre@wisebox.ro 2701. Za Lokal angajeaza ajutor bucatar

si om vase Bistro Za Lokal angajeaza coleg/ colega pentru postul de ajutor bucatar si persoana la vase si curatenie . Adresa: Calea Victoriei, nr. 214, zona P-ta Victoriei, salariu motivant; 1.700 L; (+40726776966 lita.bogdan87@gmail.com 2702. Zidar tecuitor cu experienta, 750 lei/saptamana; muncitor necalificat cu 550 lei/saptamana, plata saptamanal, Dl. Gica; (0734.415.915 2703. Zidar, izolator, instalator, lacatusi,

necalificat se asigura: cazare, contract de munca, concediu de odihna 21 zile/an 4.000 L; (0722.627.106 gabi.marin@luxconcarpati.ro 2704. Zidar, zugrav, muncitori in constructii pentru santier Bucuresti. Oferim cazare. (0748.264.274

spatii comerciale angajam zugravi si rigipsari cu experienta pentru executare lucrari de mentenanta in spatii comerciale. Dorim persoane determinate, serioase. Salariu motivant. Program de LV : 10:00 - 17:30; (0747.463.335 reparatiiordena@gmail.com 2728. Zugravi, firme sau persoane fiz-

ice, echipe de zugravi pentru santier dezvoltator imobiliar Metropolitan Residence, front de lucru, conditii avantajoase. CV la mail: gabriela@metropolitanresidence.ro 2729. Zugravi, 20, Angajam 20 de

zugravi. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru: Auchan, Militari. 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2730. Zugravi, faiantari, firma angajeaza

zugravi si faiantari cu carte de munca, salariul de 3500 lei, program de la 818.00, pauza 1 ora. Punct de lucru, Otopeni. 3.500 L; (0754.397.943 costdesigngres@yahoo.com 2731. Zugravi, faiantari, lacatusi, necali-

ficati, zugravi 3000 Ron, necalificati 2400 Ron, (0728.120.406 2732. Zugravi, faientari, rigipsari, dulgheri, fierari cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Plata la 2 saptamani, carte de munca, oferim cazare si conditii avantajoase. Salariu atractiv; (0729.520.520 ercosaactivity@gmail.com 2733. Zugravi, necalificati si muncitori pt

termosistem contract de munca, salariu motivant 130 - 150 ron pe zi in functie de performante. Cazare pt cei din provincie, banii intotdeauna la timp. (0742.518.273/ 0749.321.910

2705. Zidari Angajam 20 de zidari. Salariu brut 4132 ron. Salariu net 2800 ron. Salariu net cuprinde: 2.385 ron in cont, 315 ron bonuri de masa, 100 ron bonus Paste si Craciun. Zona de lucru Auchan Militari, 4.132 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

2734. Zugravi, rigipsari, muncitori necali-

2706. Zidari si necalificati, urgent, ofer

cati firma constructii angajeaza zugravi, zidari, necalificati pentru santiere in Bucuresti si Ilfov.Se asigura cazare pentru cei din provincie. Salarii atractive in functie de performante; (0786.911.411 a

contract de munca si cazare pentru provincie. Salariu atractiv; (0761.446.979/ 0748.551.054

2707. Zidari 100-140 lei/zi, necalificati

90-110 lei/zi, cazare, bani de masa 25 lei/zi; (0768.011.134

2708. Zidari si dulgheri cu experienta

urgent, pentru lucrari in Bucuresti si in vecinatate. Ofer 200 lei/zi+ contract munca + cazare. Exclus consumul de bauturi alcoolice. 4500 Lei/ luna; 4.500 L; (0740.652.067 2709. Zidari si zugravi angajam zidari si

zugravi pentru renovari apartamente in Bucuresti. Oferim salariu si cazare; (0731.144.155

2710. Zidari, firma de constructii angajeaza echipa de zidari pentru zidarie si tencuiala cu plata la metru. Detalii despre locatie si pret la numarul de telefon (0730.557.318 etyc_cci@yahoo.com 2711. Zidari, zugravi, izolatori, dul-

gheri, necalificati, (asiguram cazare). Relatii la telefon; (0722.557.831

2712. Zidari, rigipsari, zugravi, instala-

tori, sudori Firma de constructii angajeaza zidari, rigipsari, zugravi, instalatori, electricieni, sudori si muncitori necalificati. Nu oferim cazare. Pentru detalii ne puteti contacta la nr. de tel: (021.232.09.62

ficati, firma de constructii angajeaza zugravi, rigipsari, muncitori necalificati pentru amenajari spatii comerciale in Bucuresti. Salariu atractiv. (0721.221.139 office@conpolroserv.ro 2735. Zugravi, zidari, muncitori necalifi-

Cereri muncå 1. Acord ingrijire persoane varst-

nice imobilizate sau greu deplasabile. Cu program intern, salariu convenabil; (0785.600.552 2. Barbat 50 ani, posesor permis categ B, caut angajare ca sofer pentru distributie mobila, coletarie. Domiciliez in sectorul 3. Ofer si cer seriozitate (0768.195.827 3. Bona cu experienta si vechime in ingrijirea copiilor, ma angajez 810 ore sau interna, doamna calma, corecta civilizata si iubitoare de copii, (0752.026.975 4. Bona sau bunica daca iti doresti,

menaj usor. Ingrijesc copilasi cu drag si rabdare; (0733.010.158

5. Confectionere, angajam 5 con-

fectionere, confectii textile dama lohn Tera Prod Com angajam 5 confectionere in maisna simpla si triplock; (0726.742.511 teraprodcom@yahoo.com

6. Curatenie generala sau de intretinere, precum si menaj. Rog seriozitate; (0737.332.252 7. Curatenie part-time, ofer servicii de curatenie, in regim part-time, 12 zile, punctuala, nefumatoare, cu experienta in domeniu. Ofer si rog seriozitate (0751.103.976 8. Doamna ingrijesc batrana cu Alzheimer moderat, gatit, piata, regim intern, (0761.708.412 9. Doamna serioasa 64 ani, nefumatoare, fara vicii, doresc sa ingrijesc batrana (intern). Rog seriozitate; (0799.516.926/ 0770.609.835

12. Anglia, apartament privat, apartament privat, caut colega curata, atragatoare, cu varsta de peste 18 ani. Limba engleza este un avantaj, nu este obligatorie. Programul de munca nu este fix. Detalii la tel; 10.000 {; (+447586975437 mayabusty94@gmail.com 13. Anglia, castiguri uriase in UK . Sunama, ma poti contacta la nr de tel. +447438371094 sau pe whatsapp: +447438371094 (NR DE ANGLIA) . Avem parteneriate cu policlinici de specialitate pentru escorte si protectie.Nu platiti siteurile. 10.000 {; (+447438371094

gospodina, doresc sa ingrijesc un/o batran/a, in regim intern. Rog seriozitate; (0720.943.137

14. Anglia, escorte pasionate sa faca bani, escorts, conditii bune caut fete responsabile, educate, cu prezenta fizica buna, curate si fara vicii. Varsta peste 18 ani. Engleza minima. Conditii bune. Mai multa info Whatss +447472020261 20.000 {; (+447472020261 ibook1994@yahoo.com

11. Educatoare gradinita particu-

15. Anglia, fata si colega pentru servicii

10. Doamna serioasa, din provincie,

lara Piata Domenii, experienta minim 1 an in domeniu, cautam o persoana implicata si dornica sa obtina rezultate cu copiii prin insusirea deprinderilor specifice varstei prescolare . Colectiv tanar si dinaminc; (0723.338.160 nicoleta.sanda@yahoo.com 12. Electrician autorizat ANRE per-

mis categ. B, solicit angajare; (0745.763.250

13. Gospodina serioasa doresc sa

lucrez in sector 6 Gospodina, 58 de ani doresc sa gatesc la familii serioase 3 zile pe saptamana, zona sector 6; (0737.693.040 14. Ingrijire batran sau batrana,

intern; (0748.541.597

15. Invatator- profesor supraveghez

scolari mici, pregatesc teme evaluari, concursuri, probleme de adaptare scolar- educationale, meditez; (0740.010.067/ 0771.095.775 16. Menaj usor la o persoana in varsta, de la 20,00-6,00 de lunivineri; (0767.704.098

17. Menajera, calc haine la domicil-

iu doamna serioasa, doresc sa lucrez ca menajera la familii serioase, de 2-3 ori pe saptamana. Sunt mamica singura a unui ingeras de 1 an ?i 3 luni si o voi lua cu mine la lucru. Fara alte “serviciiu”. 200 L; (0720.656.163 Ghitulescuoana39@gmail.com 18. Muncitori calificati, angajam muncitori calificati (femei sau barbati) pentru rolul de operator, chimist, in laborator si de asemenea sa se ocupe de procedurile de productie, cum ar fi ambalare, asamblare si finisare; (021.444.32.23/ 021.444.32.26 contact@izolatii-conducte.ro 19. Muncitori/ zidari calificati caut

zidari/ muncitori cu experienta, oameni seriosi, ofer contract de munca; (0762.444.673

20. Operator- parcare, casierincasator experienta 12 ani, caut loc de munca in domeniu. Rog seriozitate; (0724.708.945 21. Sef bucatar, experienta de peste 30 ani doresc angajare in Bucuresti, Brasov, Londra, patroni romani; (0773.990.967 22. SOFER categoria B, nefumator,

experienta peste 25 ani, serios, responsabil, muncitor si discret, doresc angajare numai cu contract de munca, (0723.712.287 ion_ochialbi@yahoo.com

23. Sofer profesionist 20 de ani vechime, din Bucuresti, experienta sofer personal, protocol, etc. Doresc angajare. Seriozitate. (0736.397.856 24. Spalator auto angajez spalator

auto, salariu atractiv, ofer cazare. (031.429.13.16 g_piticu06@yahoo.com

Joburi în stråinåtate 1. Agentie escort Franta, doamne, dom-

nisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in case private, locatii centrale, castiguri substantiale asiguram reclama, cazare, whatapp. 20.000 {; (+33638546022 2. Agentie Franta cauta fete pentru

colaborare doamne sau domnisoare 18+ cu sau fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Mai multe detalii pe WhatsApp 0033772095230 15.000 {; (0033772095230 3. Agentie Franta, escorte Franta, fete

Franta cauta doamne sau domnisoare 18+ cu sau fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Mai multe detalii pe WhatsApp 0033648966544 20.000 {; (0033648966544 4. Anglia caut colega. Se fac multi bani.

ma poti contacta la nr de tel. +447438371094 sau pe whatsapp: +447438371094 (nr de Anglia) . Avem parteneriate cu policlinici de specialitate pentru escorte si protectie.Nu platiti siteurile. 11.111 {; (+447438371094 5. Anglia escorta Cautam fete dragute cu

varsta 18+, pentru jobul de escorta in Londra, casa privata, locatie centrala, sofer 24/24, venituri de peste £500 pe zi, casa curata intretinuta, conditii lux. (+447735527477 6. Anglia escorte Cautam fete cu varsta 18+, cu/ fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in casa privata, locatie centrala, castiguri substantiale. Detalii Whatsapp +447735527477; (+447735527477 7. Anglia escorte, cautam fete dragute cu

varsta 18+, pentru jobul de escorta in Londra, casa privata, locatie centrala, sofer 24/24, venituri de peste £500 pe zi, casa curata intretinuta, conditii lux. (+447735527477 8. Anglia fashion escorts aranjam interviuri pentru fete cu varsta minima de 18 ani cu sau limba engleza pentru plecari, 50/50, casa privata. Mai multe detalii doar pe whatssup. 40.000 {; (+447472020261 9. Anglia UK- Londra- Liverpool, escorte

si in domeniul videochat apartamente de lux, castiguri substantiale Publicitate pe site-uri de top platitecu optiuni full gen Vip Featured Comision 50% Plata zilnic, oferim discretie, tel/ what’s up; (00447459261787 10. Anglia, casa privata cauta fete pt serviciul de escorta si masaj. Mai multe detalii la nr; (07826376128 londonnew67@gmail.com 11. Anglia, casa privata selecteaza fete

pentru escorte in Anglia.Oferte avantajoase, suna-ma pe nr. de tel. sau WhatsApp.Este o super oferta, nu pierzi nimic, daca ma suni si ma intrebi de oferta; (00447377290441 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

de escorta. Se lucreaza pe casa.Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 16. Anglia, fete casa privata, selecteaza

36. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, email. Site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 37. Austria, Germania, fete cu aspect fizic placut pt. casa privata, castiguri substantiale, clientela formata, rog poze recente si seriozitate, plecari imediate, detalii WhatsUp, 8.000 {; (004917662958030 38. Austria, Gunters Night Club cauta doamne/ domnisoare 18+ cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. https://www.gunters.at; (004368864397459 39. Austria, Gunters Night Club cauta doamne/domnisoare 18+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale.Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. https://www.gunters.at (004368864397459 40. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare

fete cu aspect fizic placut, cu/fara experienta, dornice de castiguri sigure, cunostinte minime de engleza, ofer cazare, siguranta, discretie; Lucrez ca regim hotelier. (00447377290441 nicegirlpopa@yahoo.co.uk

si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.tabubar.at (00436606083726

17. Anglia, fete pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata la zi 50% si program flexibil. Detalii tel. sau whatsapp 00447488935343, 10.000 {; (00447488935343 Mayahot20166@gmail.com

41. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la tel. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at

18. Anglia, Londra, escorte, conditii si

castiguri mari. Caut doar fete serioase si cu aspect placut care vor sa faca banii multi in scurt timp, ofer cazare in camera proprie si publicitate pe siteuri cu toate optiuniile cumparate ca sa sune telefoanele. 111.111 {; (00447459719661

42. Basel. New faces wanted for Basel earn mor then you ever can imagine in a other country, Helvetia money Country 5.000 {; (0041765337807 flatbyowen@gmail.com 43. Bona in Austria, Viena Recrutam bona

19. Anglia, munca in strainatate Caut o

fata draguta cu bun simt pentru munca ca escorta in Anglia, varsta si experienta nu sunt necesare. Pentru mai multe detalii va rog sa ma contactati pe whatsapp la nr de tel.; (+4407438379635 aanca138@yahoo.com

cu experienta pentru familie de romani din Austria, Viena. Varste copii: 7 si 4 ani. Program de lucru: intern. Oferta salariala lunara: 1100–1200 euro, contract de munca, alte beneficii. 1.200 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

20. Anglia. Angajam frizerite/ coafeze cu

44. Bona, menajera Londra, Suntem un

experienta pt. Anglia. Detalii tel., Zafer; (00447525856858/ 00447714576195

21. Apartments for rent for independent

working girls work independent, make your time shedule as you wish, we help you with all paperwork, and advertising. You can queep all you earn 15.000 {; (0041765337807 flatbyowen@gmail.com 22. Austria caut fete pentru caffe bar in Austria. Cele interesate pot contacta la nr. de telefon de la ora 21.00 pot suna; (00436603590039 23. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 24. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 26. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 27. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms/ Apel/ WhatsApp. Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 28. Austria Tabu Bar club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la. www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at 29. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5000-10000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 30. Austria Tabu Bar, club de noapte

cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 31. Austria Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 32. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/ luna pt Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, tel. email/ site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 33. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 34. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/Luna pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; site: wwww.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 35. Austria, fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna pt Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

cuplu de romani cu gemeni de 4 ani care vor merge la scola din septembrie. Locuim in Londra si dorim o doamna strict pentru ingrijirea copiilor si menaj. Se ofera cazare, masa si salariu, (+447447934543 adelamariarosca@gmail.com 45. Casa privata caut fete dragute si serioase pt. o frumoasa colaborare, intr-o casa curata si linistita, ofer cazare si reclama, plata se face la zi, pt. mai multe detalii la tel. sau whatsapp, 8.000 {; (447405414382 46. Casa privata -Germania (Aachen)

Salut esti interesata de un job unde poti castiga 5000-8000 pe luna. Cautam domnisoare/ doamne varsta min 18, preturi acceptabile, oferim cazare. Pt mai multe detalii whtsapp . 8.000 {; (01757208000 Julia-ac@gmx.de 47. Casa Privata Austria, angajeaza fete

dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 48. Casa privata Geneva, fete pentru ser-

vicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971

49. Casa Privata Laufhaus 182, Austria, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 50. Casa Privata Laufhaus 182, Austria, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email: site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 51. Casa Privata strainatate Pentru toate

detaliile care le doriti, numarul de contact este 0751778033 sau 7.000 {; (0751.778.033/ 01629382340

52. Casa privata UK. Casa privata fete +18 pentru escorte de lux castiguri avantajoase pentru mai multe detalii la wattsap 07435241487 transportul din uk in uk este gratuit, 9.000 {; (07721790008 Rudygv1990@gmail.com 53. Chelnerite si dansatoare pt Tabu Bar, club de noapte Austia cauta chelnerite , dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 54. Club de noapte, casa privata Austria

cauta fete club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bip www.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 office@pleasuretimes.at 55. Club de noapte, casa privata Austria cauta fete cu varsta intre 19-35 ani cu sau fara experienta. Castiguri substantiale. Transport asigurat din Romania. Detalii: Whatsapp/bipwww.pleasuretimes.at 12.000 {; (00436649247299 offic@pleasuretimes.at 56. Club Erosworld cauta fete Castiga mii de euro saptamanal in Erosworld, club de noapte din centrul orasului Zurich. 15.000 {; (0041797115674 57. Club Goldwand - oferta excelenta de

munca Suntem pe primul loc intre cluburile de noapte. 300 de franci minimul castig pe ora. Nu se lucreaza la procent, toti banii iti raman tie. Cautam fete tinere, plata la zi, se lucreaza legal 20.000 {; (0041766713126 58. Club Imperium angajeaza in conditii legale tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60 % din venituri. Angajam si dansatoare profesioniste, minim 18 ani, aspect fizic placut. Pentru dansatoare se ofera contract de munca pentru minim 30 de zile si un salariu garantat de 1500 CHF / luna, la care se adauga diferite bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana. www.club.imperium.ch; (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 59. Club Imperium, angajeaza cu permis

legal de munca, tinere sociabile, atragatoare, minim 18 ani, cazare in conditii de lux. Veniturile tale pot depasi 10.000 Euro/luna. Nu este necesara experienta anterioara. Apel, beep, sms, whatsapp, email. www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

23

60. Club Imperium-lux. Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whattsap, www.club-imperium.ch, (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 61. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid!Detalii in lb romana : Tel/Whatapp/viber: www.joyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 62. Club JOY Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb romana: Tel/ Whatapp/ viber. www.joyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 63. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 64. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 65. Club Joy Elvetia oferim locuri de

munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fii o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana. Tel/Whatapp/viber: www.joy-club.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 66. Club La Vita angajeaza fete pentru Germania Club La Vita Germania angajeaza fete si femei minim 18 ani. Castig lunar 5.000 - 8.000 euro pe luna partea domnisoarei. Detalii la 004915757689953 prin mesaj, apel sau Whatsapp, 8.000 {; (+4915757689953 67. Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 E/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp; www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 68. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos.15.000 euro lunar. Telefon/ Whatapp: (0041762064337 info@clubrelax.ch 69. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. 15.000 euro lunar! Telefon/Whatapp: (0041762064337 info@clubrelax.ch 70. Club Relax din Elvetia angajeaza in deplina legalitate, tinere dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt, in cel mai cunoscut adult-club din zona Zurich. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. 15.000 euro lunar! Telefon/Whatapp: (0041762064337 info@clubrelax.ch 71. Club Relax Elvetia. Vrei sa castigi bani

buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 72. Club Sauna Elvetia angajeaza acum fete Club de tip sauna langa Zurich angajeaza fete. Nu se lucreaza la procent, tot ce faci iti ramane tie. Ai procent si din consumatie. Telefon/Whatsapp: 14.000 {; (0041766409888 73. Cluburi de noapte Austria cauta fata/chelnerita tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu. www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 74. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/

chelnerita, tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 75. Cluburi de noapte Austria, cauta fata/

chelnerita, tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, pentru Night Club Palmenhaus si Tabu; www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 76. Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich)

iti asigura succesul financiar la care ai visat! Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18 + dragute, sociabile interesate de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitateVino in echipa noastra! Raspundem la beep, sms, whatapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 77. Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18 + dragute, sociabile interesate de castiguri mari, cautam dansatoare si dame de companie. Castiguri substantiale. Clientela formata. Oferim seriozitate. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatapp, 15.000 euro/luna. www.galaxyclub.ch; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 78. Colega Scotia, 15000 pe luna. Caut persoane serioase si linistite care doresc sa faca bani. Ofer cazarea si siturile pentru lunga durata 00447577655850 Wattapp numele meu este Alexandra, contactati-ma pt mai multe detalii, 15.000 {; (00447577655850 Suntbuna67@gmail.com

79. Dansatoare si dame de companie 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar, club de noapte Austria. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp. www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 80. Dansatoare- Night Club Pascha Graz Austria cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsAp 4.000 euro/luna. Facebook: Carmen Pascha EMail:www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 81. Dilaila Club Elvetia cautam fete tinere si frumoase cu/fara experienta, club de lux, mediu de lucru relaxat si prietenos. Oferim: permis munca, cazare, castiguri mari. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel./ email. www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 82. Dilaila club Elvetia, cautam fete tinere si frumoase cu/fara experienta, club de lux, mediu de lucru relaxat si prietenos. Oferim: permis munca, cazare, castiguri mari. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel./ email. www.dilailaclub.ch; 8.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 83. Doamne d-soare, Elvetia - Night Club Imperium, cu permis legal de munca,tinere sociabile,atragatoare,minim 18 ani.,cazare in conditii de lux.Veniturile tale pot depasi 10.000 euro/luna. Nu este necesara experienta anterioara. Apel,beep,sms,wattap email (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 84. Doamne, domnisoare 18+ cu/ fara experienta maseuze pt salon erotic, exclusiv masaj. Aplica acum, plecari imediate. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri, 5000-7000 CHF / luna. Vorbim lb. romana, sms, whattsap (0040786615297/ 0041796454360 85. Doamne, domnisoare pentru club de

noapte Tenerife club de noapte Spania, Tenerife, angajeaza doamne/domnisoare +18 cu aspect fizic placut, serioase, fara prejudecati,cu sau fara experienta si dornice de castiguri rapide, pentru masaj erotic. (0034642814886 86. Doamne- escorte dragute, manierate, discrete. Fara limita de varsta, daca ai incredere in tine, cu un comportament linistit, se poate locui permanent sau lucra la shift, in locatii bine pozitionate, preturiile depinzand de fiecare in parte. 16.000 {; (00447493910488 mayamra69@gmail.com 87. Domnisoare pentru Saunaclub Ger-

mania Saunaclub Germania angajeaza domnisoare 18-45 ani cu aspect placut. Club vizitat de 25-45 si chiar mai multi clienti zilnic. Castig lunar 6.0008.000 Contact +4915757689953 mesaj, apel, Whatsapp, 8.000 {; (004915757689953 88. Dubai, Oman, Anglia caut fete serioase, care doresc o colaborare pe termen lung. Cunostinte de limba engleza, seriozitate. Ofer clientela fidela formata dea lungul anilor. Pentru mai multe detalii, poze pe whatsaap; (00447412732230 sandraiubita92@gmail.com 89. Electrician auto electrician auto cu experienta in diagnosticare auto multimarca, salariu intre 8£/h-15£/h; (+447500600630 tcars.net12@yahoo.co.uk 90. Electricieni pentru Belgia angajam urgent societate din Sibiu angajam electricieni pentru Belgia, se ofera salariu 1450 euro net, transportul , cazarea si echipamentul de lucru sunt asigurate de catre noi. Angajari urgente; 1.450 {; (0733.629.520 loredanacloud@gmail.com 91. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit! Oferim: Discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna. Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 92. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare 15.000 euro/luna Raspundem in lb romana la tel/ beep/ sms/ whatsap/ email. www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 93. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 94. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux, angajeaza legal fete 18 +La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 95. Elvetia - Club Imperium, ofera tinerelor dame de companie, dornice de castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms. wathapp; www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 96. Elvetia - Club Imperium, substantiale,

posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Oferim permis legal de munca, cazare gratuita in camere individuale, 60% din venituri, procent din consumatie. Nu este necesara experienta anterioara. Vorbim lb. romana, sms. wathapp; www.club-imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 97. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (076394159/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 98. Elvetia - Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+ dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/wattap, email, vb. lb. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 99. Elvetia - Galaxy Club angajeaza legal

fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate. Detalii in lb. romana tel./ WhatsApp. www.galaxyclub.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

10 august 2018

4

LOCURI DE MUNCÅ 100. Elvetia -Club relax II iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whatapp, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 101. Elvetia -Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 102. Elvetia -Galaxy Bar, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 103. Elvetia Club Imperium,conditii de lux

angajeaza in conditii legale, tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60% din venituri. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana. www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 104. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 105. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 106. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 107. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 108. Elvetia Club Relax. Vrei sa castigi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top. Totul legal, cu permis de munca. Plata la zi, 60% din venituri. Mediu de lucru favorabil. Cazare. Raspundem in lb. romana la tel// beep/ sms/ whatsap/email. www.clubrelax.ch 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 109. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 110. Elvetia Zurich - Galaxy Kontaktbar,

NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara! Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe Whatapp; www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 111. Elvetia Zurich- Galaxy Kontaktbar, NightClub de lux angajeaza legal fete 18 +. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat itiimaginezi. Suntem un club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb romana telefonic sau pe Whatapp: 15.000 E/luna. www.galaxyclub.ch; 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 112. ELVETIA, Agentie Escort de lux,

zona turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari. Ambiet de lucru luxos, programul fiind foarte lejer. Asiguram transportul. Va asteptam. Fara limita de varsta, 10.000 {; (0041799110722 Alina77@gmx.ch Www.xvip.ch 113. ELVETIA, Club Soprano, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 114. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

120. Elvetia, club luxos de noapte, Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41767149451 info2@clubrelax.ch 121. Elvetia, Club Olymp angajeaza fete

Club de noapte de lux, situat in cantonul Solothurn, angajeaza fete care doresc sa castige foarte bine. Functionam legal de mai bine de 25 de ani. (0041767790701

122. Elvetia, cluburile Galaxy & Joy, cau-

tam domnisoare si doamne cu/fara experienta 19+ ani, incepatoarele sunt binevenite. Castiguri exclusive, plata zilnic. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Castiguri peste 15.000 euro/luna. Esti dornica sa castigi multi bani intr-un timp scurt, vino sa lucrezi la noi. www.joy-club.ch, (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 123. Elvetia, Esti o tanara de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? “Night-Club Galaxy” - canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 124. Elvetia, maseuze pentru salon

erotic lux, tinere atragatoare, sociabil, aspect fizic placut 18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50% din venituri, 5000-7000 CHF/luna. Pentru mai multe detalii apel, beep, sms, whatsapp. Informatii in limba romana; (0040786615297/ 0041796454360 125. Elvetia, nou! Joburi pentru tinere 18+ dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale. Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista, oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email, www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 126. Elvetia, oferim locuri de munca in

deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club Joy foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch, 15.000 {; (0041767105838 ramonica512@yahoo.it 127. Elvetia, Sauna club angajeaza bucatareasa pentru bucatarie cu specific traditional romanesc si pentru curatenie ! Se cere limba engleza si limba germana ! Pentru detalii si mai multe informatii la nr ?0041763809906? (0041763809906 128. Elvetia, Studio Club Relax angajeaza legal, cu acte, fete 18 + dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. Asiguram transport si 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste; www.clubrelax.ch 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 129. Elvetia, studio Elite din Luzern anga-

jeaza fete Studio de lux din Luzern-Elvetia, mangment profesionist, mediu de lucru sigur, in conditii excelente de munca angajeaza romance. Poti gasi mai multe poze pe site-ul nostru www.studio-elite.ch, 15.000 {; (0041786091327 130. Elvetia, tinere dragute pentru Studio

de lux Cautam tinere dragute si motivate pentru Studio de lux in Elvetia! 20.000 {; antoniagrey@outlook.com

131. Elvetia, Zurich. Oferta unica in Elve-

tia. Exclusiv Club Blue Opera cauta femei bine ingrijite, cu varsta 18+ ani. (0041765845080 job@blue-opera.ch

132. Elvetia, Zürich de peste 10 ani, Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041767149451 info@clubrelax.ch 133. Elvetia- Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste, www.relaxclub.ch, 12.000 euro/luna, 12.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch 134. Elvetia- Relax Club angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Limba straina constitue un Avantaj. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pt mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste; www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 135. Elvetia. Club de lux cauta fete peste

18 ani. Conditii legale, venituri de peste 14.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

136. Elvetia. Nou!! Joburi pt. tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb. romana despre transport, cazare si venituri la telefon/whatsapp/email. www.galaxyrueti.ch (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 137. Elvetia. Fete atractive pentru servicii

adult intr-un club consacrat din Oetwil am See, Zurich. (0041796347715/ 0041797906700 info@aladin-nightclub.ch

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com

138. Elvetia. Jaeger KontaktBar angajeaza fete Se lucreaza in club de noapte, in termeni legali, plata la zi, castiguri de peste 10.000 euro pe luna, 15.000 {; (0041793476563

115. Elvetia, extravgant daca ai peste 18

langa Bolzano. Mai multe detali la tel /whatsapp; (0736.196.152

ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whats-app sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagant-club.com www.extravagant-club.com

116. Elvetia, nou. Joburi pt tinere 18 + dragute, prezentabile, interesate de castiguri substantiale Galaxy Bar - Club de lux cu clientela exclusivista. Oferim cel mai bun comision din castiguri, permis de munca, cazare gratuita. Plecari imediate. Detalii in lb romana despre transport, cazare si venituri la telefon/ whatsapp/ email. www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 117. Elvetia, salarii de la 11.000 CHF

luna si mai sus 11.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch

118. Elvetia, Basel. Studio exclusiv cauta

fete peste 18 ani. E?ti tân?ra ? Doresti s? faci bani? Atunci vino in locul potrivit! Ne poti contacta prin Viber, WhatsApp, SMS. Simona. (0041786827821

119. Elvetia, club La Boum Zurich anga-

jeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch

139. Escort Italia Caut colega escort Italia

140. Escort London Agentie de lux recruteaza fete in vederea colaborarii in domeniul dama de companie si escort. Castiguri minim £1200/ sapt; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com 141. Escort London agentie de lux

recruteaza fete in vederea colaborarii in domeniul dama de companie si escort. Castiguri minim £1200/sapt; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com 142. Escort London, agentie de lux recruteaza fete in vederea colaborarii in domeniul dama de companie si escort. Castiguri minim £1200/sapt; (07475900189 Escortlondon01@yahoo.com 143. Escort Suedia, apartament privat,

caut fata /fete 18+ serviciu escorta.Mediu de munca linistit si publicitate intensa pe site-urile de specialitate. Plata se face saptamanal, 10.000 {; (0046704607129 sweedenescort@yahoo.com 144. Escorta Franta, Agentie Franta cauta doamne sau domnisoare 18+ cu sau fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Mai multe detalii pe WhatsApp 0033648966544 15.000 {; (0033648966544

145. Escorta Germania, Olanda, caut fete, frumoase, 18+, pentru servicii de escorta.Castiguri substantiale. Discretie si seriozitate.Contact: Whatsapp Tony; (0031657469416 146. Escorta Londra, cautam fete cu sau fara experienta pentru escorta. Asiguram transport, cazare, etc. Plata se face pe loc. Pentru mai multe detalii sunati la nr. de tel sau whatsapp: (00447944148986 147. Escorta Olanda castiguri uriase Caut escorte pentru Olanda, varsta 18 +, cu sau fara experienta. Castiguri substantiale garantate. Cazare si transport asigurat. Rog seriozitate. (0754.620.880

172. Fete pentru casa privata Germania Fete pentru Germania, proprietar casa privata cauta pt. colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. Se lucreaza cu acte legale, 6.500 {; (00491629382340 Fete_germania@yahoo.com 173. Fete pentru Germania casa privata Cautam locul potrivit în Germania, te-ai saturat de nesiguranta? Cu un simplu clic, vei face schimbarea! Cautam fete noi! Esti motivat si interesat sa castigi castigul? Suna-ma! Whats App, 9.000 {; (004915163278447 Privathausnummer14@gmail.com

tiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta, intr-un orasi, turistic din Anglia. Doamne si Domnisoare serioase, doritoare castiguri rapide.... (00447856059650 escortcesteranglia@gmail.com

174. Fete pentru Germania, proprietar casa privata cauta pt. colaborare domnisoare cu prezenta placuta, varsta 18+, abilitati de limba engleza sau germana constituie un avantaj. Se lucreaza cu acte legale 6.500 {; (00491629382340 casa_germania@yahoo.com

149. Escorte Anglia, oras Leicester, se

175. Fete pentru Londra Casa privata

148. Escorta pentru Anglia iti doresti cas-

lucreaza pe casa, igiena maxima, castiguri intre 300 -1000 £ pe zi garantat, comision 300 £ pe saptamana, restul banilor va apartin, whatup 0766893939, 1.000 {; (00447535188890 Andreeaisabela94@icloud.com

cauta fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa busy, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii pe whatsapp, 10.000 {; (447404191560

150. Escorte de lux pentru Tarile Arabe, Franta, Anglia agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru Tarile Arabe, Franta ?i Anglia mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447498293543

176. Fete pentru Londra. O oportunitate

151. Escorte Norvegia, Escorte Norveg-

ia, cautam fete sexi elegante si manierate de preferinta blonde cu varsta intre 20 si 35 de ani; (0040746504939 152. Escorte pentru Anglia, Londra Cautam fete cu varsta 18+, cu/ fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in casa privata, locatie centrala, castiguri substantiale. Detalii Whatsapp +447735527477; (+447735527477 153. Escorte pentru Danemarca, ocazie

unica preselectie in vederea colaborarii: doamne si domnisoare intre 18 – 25 ani, serioase, ingrijite, manierate, sociabile, cu aspect fizic placut, limba engleza mediu, fara obligatii, de preferat blonde. 10 {; (0737.198.280/ +4591492482 vippservices2012@gmail.com 154. Escorte pt.Austria se cauta escorte-

Hostessen dame de companie ,cu varsta cuprinsa intre18 si 30 ani, aspect fizic placut cu sau fara experienta pt. masaj erotic si companie intima domnilor generosi din intraga Austrie; 10.000 {; (+436602392842 b.escorts@yahoo.com 155. Escorte UK Caut fete pentru servici-

ul de escorta in Anglia, casa privata, castiguri bune. Tariful este 50% si plata este la zi. Cazare inclusa si publicitate pe site. 11.000 {; (07757141168 Jasminsexybabe@gmail.com 156. Escorte UK, caut fete pentru servicii

de escorta in UK si Scotia, castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face la zi, conditii excelente de munca, cazare asigurata, totul asigurat garantat; 9.999 {; (+447437677776 157. Escorte, aasaj in sudul Angliei Cau-

tam fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, castiguri substantiale, comisionul este de 50% incall & outcall. 6.000 {; (07424116901 AMORASH22@YAHOO.COM 158. Escorting Agency Anglia, avem

secretul, ma poti contacta la nr de tel. +447438371094 sau pe whatsapp: +447438371094 (nr de Anglia) . Avem parteneriate cu policlinici de specialitate pentru escorte si protectie. Nu platiti siteurile; 11.111 {; (+447438371094 159. Faiantar, zugrav cu experienta pt Finlanda, firma de constructii (nu suntem intermediari) angajez faiantari, zugravi cu experienta. Meseria o iei cu tine in Finlanda. Oferim cazare si transport. Decontez biletul de avion. 1800-2500euro, 2 sapt.; (0725.488.030 160. Faiantari si zugravi pentru zona

Frankfurt Nu este nevoie de limba germana. Se lucreaza cu Gewerbe, adica Persoana fizica autorizata, infinta 1.600 {; (+4915738218929 info@dote-bauunternehmen.de 161. Fata pentru Anglia, se cauta fata dor-

nica de castiguri considerabile, zona foarte buna pentru servicii de escorta in Anglia, comision de 50%, pentru mai multe detalii puteti contacta pe whatsapp+447426500681 18.000 {; (+447426500681/ +447426500681 162. Fete Caut urgent 2 fete pt a munci

impreuna pe casa, se ofera cazare si reclama. Se face plata zi. Pt mai multe detalii la telef sau whatsapp. 00447404191560 8.000 {; (447404191560 163. Fete Anglia, cauta fete cu varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa lux, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii doar pe whatsapp; 9.000 {; (00447379747178 164. Fete dansatoare, club de noapte

angajeaz? fete dansatoare in Germania,detalii pe whatsupp la Nr +4915175415126 (+4915175415126 165. Fete frumoase +18 ani dornice de castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); (00491734618219 166. Fete Londra masaj escorts, conditii bune, caut fete responsabile, educate, cu prezenta fizica buna, curate si fara vicii. Varsta peste 18 ani. Conditii bune. 10.000 {; (0447587646409/ 0447587646409 maria.pana86@yahoo.co.uk 167. Fete Londra, casa privata cauta fete pt. o frumoasa colaborare, fete dragute cu experienta/fara experienta, cazare si conturi gratuite, plata la zi, rog seriozitate, pt. mai multe detalii pe whatsapp sau sms, 10.000 {; (447405414382 168. Fete masaj Londra, seriozitate, caut fete pentru masaj in Londra casa privata, rog si ofer seriozitate, varsta peste 18 ani, mediu placut de munca, castiguri substantiale, 50/50, cazare gratuita, ofer publicitate. 10.000 {; (00447587646409/ 00447587646409 169. Fete pentru Anglia, caut fata si cole-

ga pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe WhatsApp. 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 170. Fete pentru Anglia, minim 18 ani,

dornice de munca, casele sunt situate in zona centrala, clientela formata program flexibil 50/ 50. Cazare si publicitate asigurata. Detalii wtp sau tel 00447488935343, 10.000 {; (00447488935343 mayahot20166@gmail.com 171. Fete pentru casa privata Geneva pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

pentru fete, cel mai simplu job,cautam colaborare cu fete cu sau fara experienta, plata la zi, castiguri intre 300-500 pe zi, cerem si oferim seriozitate, ne puteti gasi pe Whatsapp, 10.000 {; (07440496225 Annays121@gmail.com 177. Fete pentru masaj erotic Elvetia Studio de masaj erotic cauta fete tinere 18+ cu/ fara experienta (invatat si sprijin pentru incepatoare) pentru clientela noastra fidela. Castiguri rapide de bani fara sex. Vino si testeaza, (+41765037903 another4massage@gmail.com 178. Fete pentru sectorul adult, Belgia,

venituri mari esti sociabila, draguta,constitutie atletica si ai minim 18 ani? Cautam fete care sa lucreze discret în Belgia pentru o perioada de 10-14 zile. Venituri intre 5.000-7.000  . 7.000 {; (0732.759.351/ 0032497996590 selectiehasselt@outlook.com 179. Fete pt. Italia, caut fete pentru salon

de masaj in Italia care stiu sa faca masaj de relaxare si erotic, varsta minima 18 ani, dragute si educate, cu aspect fizic placut 50 % comision zilnic, apartament si cheltuieli, (00393733021665 denisemassaggi@gmail.com 180. Fete sauna club Olanda Sauna club,

Olanda angajez fete 18+, conditii de munca foarte bune. Castiguri substantiale. Transport si cazare gratis. Detalii Whatsapp: +31657469416, Tony; (31623958691 181. Fete, Belgia, casa de inchiriat casa

de munca in Belgia, granita cu Lux si Fr mobilata, utilata, cu toate art necesare, decoratiuni, prosoape, lenjerii etc, 4 camere de munca, salon, bucatarie, baie, chirie 150 euro/zi, detalii : 150 {; (00352621626579 182. Fete, Scotia numele meu este Alice.

Caut fete discrete si linistite pentru servicii escorte. Comisionul este de 50%. Se asigura soferul si cazarea. Pt detalii: (07478726481 Suntbuna67@gmail.com 183. Firma Germana serioasa angajeaza cu contract de munca garantat de statul german ingrijitori batrani la domiciliu in zona Bavaria. Doritorii trebuie sa cunoasca limba germana la nivel incepator. Relatii la tel. (0766.584.154 184. Franta, agentie cauta fete pentru colaborare doamne sau domnisoare 18+, cu/ fara experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta in Franta. Mai multe detalii pe WhatsApp 15.000 {; (00447818022596 185. Franta, angajam la cules de vie Angajam personal cu experienta la cules de vie in Franta pe o perioada de 10-12 zile, data inceperii contractului fiind de 23 august.Cerinte:-Persoane cu experiente Persoane apte medical (0033661682325 vasile.marina83@yahoo.com 186. Franta, casa privata, cazare gratuita,

castiguri zilnice foarte bune si substantiale. Casa Privata de Top cu clientela bine formata. Programari si info se fac pe WhatsApp, (0033767259220 187. Franta, luxury, fete Fête cu sau fara experienta pentru serviciile escort, (Franta). Aspect fizic placut, sociabila, program flexibil (plata zilnica). Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr WhatsApp. 20.000 {; (0033772312136 isabellastan97@yahoo.com

197. Germania contract dansatoare club de lap dance (aten?ie nu este alt tip de local!!!) de la granita Germaniei cu Luxemburg, cauta dansatoare profesioniste sau incepatoare; 5.000 {; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 198. Germania Joburi erotice de lux, Villa

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9000 euro/luna ! Conditii prietenoase, un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy - propietara. WhatsApp, viber, telegram. www.villa-verona.de (00491734618219 jobs@villa-verona.de 199. Germania, centre- ville, apartament

de lux centrul orasului, super-vad, selectam tinere +18, atragatoare pt. activitate adult. Banii tai minim 300 Euro/zi, relatii pe wtsp, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 200. Germania, daca vrei sa faci parte din echipa uneia dintre cele mai renumite agentii de escorte din Germania, te asteptam sa ne contactezi. Cautam fete sociabile. Programul este foarte lejer, asiguram transport, 10.000 {; (00491778181491 alina7799@gmx.de www.russianbabesescort.de 201. Germania, Joburi pt tinere 18+ cu

/fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Te asteptam in echipa noastra. Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb romana la tel sau mail; (00491734618219 202. Germania, SC de constructii angajeaza urgent zidari, faiantari, rigipsari pentru Germania, 1.700 {; (0753.363.274 203. Germania, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 204. Germania, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 205. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta. Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 206. Germania, Club Pearls, esti in cautare de castiguri substantiale in scurt timp ? Va oferim cazare, condittii excelente de munca, mediu placut si curat, publicitate pe toate site-urile de specialitate; (004915158700909 207. Germania, Club Pearls, esti in cautare de castiguri substantiale in scurt timp, va oferim cazare, condittii excelente de munca mediu placut si curat, publicitate pe toate site-urile de specialitate (004915158700909 208. Germania, Club Pearls, fete esti tanara, frumoasa, senzuala, lipsita de prejudecati si in cautarea unui venit consistent? Te invitam sa te alaturi echipei noastra de elita, cu 10 ani de experienta. (004915158700909 jobs@club-pearls.de 209. Germania, doamne la curatenie 3 posturi libere, se ofera: transport asigurat Romania- Germania, cazare inclusa, apartament mobilat, asigurare medicala, toate actele in regula. Bani in mana la sfarsitul lunii. Persoane cu varsta intre 30-50 ani, 1.000 {; (004915128274198 210. Germania, Elvetia, fete, job de top ca agent de cautare fete dragute pentru studioul meu erotic din Germania si Elvetia. Primesti intre 300-500 euro pentru fiecare fata. Pentru mai multe informatii contacteaza-ma pe email. 3.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 211. Germania, joburi erotice de lux, Villa

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase , un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 212. Germania, joburi erotice de lux, Villa

188. Franta. Agentie cu locatii in orase diferite, cautam domnisoare cu aspect fizic placut pentru servicii de escorta, castiguri reale. Pentru mai multe detalii contactatine pe Whatsapp sau telefon. 12.000 {; (0033618814926

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia. Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna, conditii prietenoase, un mediu curat si linistit. Plata este la zi, Katy-proprietara. WhatsApp, Viber, Telegram.www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

189. Franta. Angajez urgent rigipsari, muncitori necalificati. Seriozitate maxima; (0738.953.617

213. Germania, soferi posesori de per-

190. Frizerite si coafeze angajam in Lon-

dra 1500 lire lunar. Firma serioasa de peste 7 ani de activitate angajaza fete cu experienta in domeniu coafurei si frizeriei, pt. detali va rugam sa ne contactati la nr de tel. +447714303014 sau watap multumesc, 1.500 {; (+447714303014 hairstudio612@gmail.com 191. Frizerite si coafeze angajam in Lon-

dra, 1500 lire lunar. Firma serioasa angajaza coafeze si frizerite cu experienta in domeniu in functie de experienta, salariu creste substantial, mai multe detali la tel +447714303014 sau pe watsap, 1.500 {; (+447714303014 hairstudio612@gmail.com

mis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe sedii in Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 214. Germania, Villa Verona Saarlouis, casa privata lux la granita Luxemburg si Franta, joburi pt. tinere 18+ cu/ fara experienta. Oferim sigurata si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Te asteptam in echipa noastra. Detalii in lb. romana la tel. sau mail; (00491734618219 jobs@villa-verona.de

192. Frizerite si coafeze angajam in Londra, 1500 £ lunar, salon de coafura si frizerie angajeaza fete cu experienta in domeniu, salariul creste in timp, depinde de tine cum muncesti, firma serioasa cu vechime de peste 8 ani, contactati-ne pe watap +447714303014, 1.500 {; (+447714303014/ +447714303014 hairstudio612@gmail.com

215. Germania, zona Frankfurt cauta fete Salon de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragute pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 8.000 euro, 8.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de

193. Frizerite si coafeze angajam in Londra, ocazie, angajam coafeze si frizerite cu experienta in domeniu, salariu substantial, rog si ofer seriozitate maxima, mai multe detalii contactati-ne pe watap la nr. de tel +447714303014 1.550 {; (+447714303014/ +447714303014 hairstudio612@gmail.com

casa privata lux la granita Luxemburg si Franta ofera joburi pt. tinere 18+ cu/fara experienta, care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta. Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani? Atunci ai ajuns la locul potrivit. (00491734618219 jobs@villa-verona.de

194. Galaxy Bar- Elvetia, job bine platit pentru tinere 18 + dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate. Tel/whatsapp, email, vb. lb. romana, www.galaxyrueti.ch; (0763.941.594/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

217. Germania. Angajez personal in Ger-

195. Geneva Luxury Place..15.000 euro

legal - nightclub Germania Maxima Bar Germania - Lingen. 5.000 {; (004915163278447 info@maximabar.net

and more, privat apartments in Geneva City (only 2-3 Girls in Apartment) looking for pretty ladies 18-40 years. You can earn 15.000 euro and more with us. Living, advertising for free. We take you from airport 15.000 {; (+41793376504 alina77@gmx.ch 196. Germania Casa privata renumita in

ora?ul Karlsruhe (Germania) cauta domnisoare cu aspect fizic placut 18+ cu sau fara experienta pentru servicii intime si escort,0049151 75465790 10.000 {; (004915175465790 Info@rouge-girls.eu

216. Germania-Villa Verona Saarlouis

mania pentru gresie decorativa, lavabil, spalat acoperisuri din tigla, montaj pavaje!. Salariu 1400 euro + cazare inclusa. Mai multe detalii la numarul de telefon: 004915143662061; (0784.851.094 no_madrid@yahoo.com 218. GERMANIA. Dame de companie,

219. Germania. Cauti conditii corecte de

munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea! Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu! iti oferim un avans pentru calatoria ta Plata la zi! Peste 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219

220. Germania. Cauti conditii corecte de

245. Maseuze,salon masaj erotic Elvetia

munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea! Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu! iti oferim un avans pentru calatoria ta Plata la zi! Peste 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna cum! (Whatsapp & Viber) (00491734618219

castiguri substantiale, posibilitatea de a lucra intr-un ambient luxos si profesionist. Tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut18+, salon exclusiv masaj. Oferim cazare gratuita in conditii de lux si 50 % din venituri.5000-7000CHF / luna (0763.617.284/ 0041796454360

221. Germania. Locuri de munca in

domeniile de gastronomie si sanatate %0 comision, 100% rezultate, fara intermediari. www.medialjob.ro/ www.medialjob.de; 222. Germania. Societate de con-

structii angajeaza pentru lucru in Germania: dulgheri, fierari, zidari, macaragii - cu experienta. Beneficii: salariu motivant, recuperare impozit, alocatie copii; (0372.118.913/ 0372.118.901 223. Germania. Tinere frumoase +18 ani. Vrei sa castigi bani? Lucreaza pe cont propriu. Germania. Camere de inchiriat. Inchiriaza o camera cu doar 500 Euro pe saptamana. Alege sa fii independenta. Noi nu functionam pe baza de procente. Platesti doar 500 Euro restul este in totalitate al tau. Tel/WhatApp: (004915175947101 224. Girls Wanted, bussy 3 floor studio in

Switzerland Come to the best agency in Basel, we give income guarantee for good looking girls, good and very busy places. 3.000 {; (0041765337807 flatbyowen@gmail.com 225. Grecia. Contracte joburi dansatoare animatoare Global-Artist are propriul cabaret night club in Grecia select pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneza dansatoare plecare imediata, www.globalartist.ro. 4.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 226. Hostess in Elvetia, masseuze Salon

Caliente cauta fete cu varsta 18-40 ani pentru munca in salon de masaj, cu contract si forme legale pe perioada sederii, munca in conditii avantajoase si ambient placut. 5.000 {; (0701.525.596/ 0041779465523 saloncaliente@hotmail.com 227. Iceland Outcall and Incall, we offer

advertising and accommodation in luxury apartments in downtown Iceland! Prices starting from 200 euros, big gains, relaxing atmosphere 50-50 (00447401438403/ 00447401438403 Irtaza_hdr@yahoo.com 228. Ingrijitori necalificati batrani Anglia

2200-2500 £/luna cash, cazare si masa gratis cu contract legal. E-mail: (00447716747199 laura.ungureanu78@gmail.com 229. Joburi erotice de lux, Germania, Villa

Verona din Saarlouis te asteapta. Granita Franta, Luxemburg si Belgia! Fete frumoase si zambitoare +18 ani. Castiguri intre 7.000-9.000 euro/luna. Conditii prietenoase, un mediu curat si linistit! Plata este la zi, Katy -propietara. WhatsApp, Viber, Telegram. www.villa-verona.de; (00491734618219 jobs@villa-verona.de 230. Lacatusi confectii metalice Italia,

urgent, plecare imediata, zona Treviso Salarizare: 9 E/h + ore suplimentare. Se lucreaza in atelier. Pentru mai multe detalii tel. 1.800 {; (0761.933.918 promec.job@gmail.com 231. Laufhaus 182, Casa Privata Austria,

angajeaza tinere 18+ cu aspect fizic placut posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro /Luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate; ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi email. Site: wwww.lh182.at 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 232. Livrari pe scooter in Bruxelles, caut

2 soferi cu experienta pe scooter pt livrari in Bruxelles, cazare gratuita si salariu incepand cu 1200 - 1600 euro, engleza sau franceza nivel mediu; 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 233. Loc de munca club canton Zürich,

nu rata, cu clientela formata si noua. Exclusiv,. La doar 20 min distanta de aeroport, transport contra cost pana aici. Bani din prima zi, castiguri peste masura. Cazare, wi-fi si reclama asigurata. Nr. limitat de locuri, (+41795200277 job4girls@gmx.ch 234. Loc de munca, escorta in Londra UK

oferim fapte nu doar vorbe. Castiguri serioase intre 2000-3000 pe saptamana. Oferim o publicitate specializata, cautam fete frumoase (o nota de 9/10), sociabile si manierate, 10.000 {; (00447405702074 adri.alina87@yahoo.com 235. Loc de munca, full time in U.K avem nevoie de ospatari (baieti) cu experienta si sa vorbeasca bine engleza, pentru restaurantului turcesc Turkish kitchen. Brentwood. U.K cazare gratuita, plus salariul atractiv. (0761.730.603/ +447984064187 Catalina.dragan26@yahoo.ro 236. Locuri de munca in Belgia, Luxem-

bourg, Firma belgiana angajam personal in domenile: constructii, soferi C E, macelari pentru partenerii nostri din Belgia, Luxembourg. Mai multe detalii la tel intre orele 1018. Rog seriozitate. (0740.467.217 ineuropajob@gmail.com 237. London escort, ai min 18 ani? Vrei sa lucrezi ca esorta? Castiguri zilnice 150500 lire/zi, se asigura cazare si transport, clientela formata, mai multe detailii tel. sau whatsapp acelasi nr., (07412784277 238. Londra casa privata cauta fete minim 18 ani pentru serviciul de escorta. Casa este situata in zona centrala.Comision 50/50. Plata se face la zi, cazarea si reclama gratuita; 10.000 {; (00447501298569 escesc212@yahoo.com 239. Londra casa privata, doamne, domnisoare pt. a colabora, munca se face intro casa curata linistita, cazarea si reclama sunt gratuite, castiguri mari, plata la zi, pt. mai multe detalii vb. pe whatsapp. Urgent, 10.000 {; (447404191560 240. Londra, cautam tinere dragute min 18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07944148986 241. Londra, casa de lux, doamne ofer loc de munca masaj incall/outcall pt doamne si domnisoare cu varsta cuprinsa intre 18-40 ani. Locatia este in centrul Londrei. Se ofera toate conditiile necesare. Cazare gratuita, info pe whatsapp. 12.000 {; (00447919247846 242. Londra, escorta de lux, fete discrete,

urgent, pentru jobul de escorta foarte busy, castiguri substan?iale plata pe loc, 50%. Detalii la telefon sau whats app; 1.000 {; (07440496225 Victoria1venus@gmail.com 243. Luxury Palace Malisha Massage, Austria Viena cautam fete tinere, cu aspet fizic placut, dornice sa se afirme profesional, chiar si fara experienta. Oferim si cazare. Este doar masaj erotic, fara sex. Mai multe detalii- wpp, viber +36703949165 (+36703949165 wienmassage1@gmail.com 244. Luxus Girls i serach for Basel Studio Our top erotic salon Adlon in Basel is looking for proffesional, girls; (+41789454570 csivikeszimike@gmail.com

246. Mecanic auto mecanic auto cu experienta multimarca reparatii si intretinere auto, salariu intre £8-15/h; (+447500600630 tcars.net12@yahoo.co.uk 247. Menajera in Austria Recrutam menajera cu experienta pentru familie din Austria, Viena. Atributii de menaj complet.Program de lucru intern. Oferta deosebita + alte beneficii. Programari telefonic sau trimite CV. 900 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 248. Menajera regim hotelier Irlanda Menajera serioasa, femeie pentru curatenie apartamente regim hotelier. Oferim cazare, salariu 1.400 euro pe luna. Program flexibil. Doar persoane serioase. Experienta constituie un atu, 1.400 {; (0725.846.857/ 0040725846857 florentina.c.ispas@gmail.com 249. Muncitori Belgia lucrari in constructii

si finisaje interioare cu montaj mobilier. Cazare asigurata (include si utilitati, internet etc) contract de munca, transportul decontat, salariu platit lunar ziua 30-31 1.600 {; (0786.194.467 victoriarusu@datrimex.ro 250. Muncitori constructii pt Oslo, Norve-

gia, angajam muncitori constructii calificati/necalificati. Salar 1.000-1.500 euro, carte munca, asigurare medicala, cazare. Plecare imediata. Fara comision. Transportul Romania-Norvegia plateste firma; 1.500 {; (0761.702.490 cezareaproject@gmail.com 251. Muncitori in constructii pentru Germania Societate Comerciala de constructii cu sediul in Brasov face selectie in vederea angajarii pentru lucrul in Germania: fierari, dulgheri, muncitori necalificati pentru constructii. 1.200 {; (0735.660.816 jobs@azabrasov.ro 252. Muncitori pentru strainatate Angajez muncitori in constructii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane, 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561 253. Muncitori Suedia angajam 2 mese-

riasi in constructii cu contract in Suedia. Salariul 8 euro/ ora. Se ofera cazare. (0741.134.800 254. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 255. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 256. New Blue Up, cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 257. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani + salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 258. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+ salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel. WhatsApp. www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 259. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 260. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./WhatsApp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 261. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 262. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 263. Night club Austria, super oferta de bani pt fete Clubul de noapte Villa Ostende din Austria (Linz), cauta fete frumoase, tinere (18+) si cel mai important, dornice sa castige bani. Avem sistem nou de plata pt fete. Sms/apel/whatsapp: (00436601718232 1900200@gmx.at 264. Night Club Imperium, Elvetia angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF / luna, + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 265. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/ domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5000-10000 euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp la. www.nightclubpalmenhaus.at; (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 266. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 267. Night Club Palmenhaus Austria cauta doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 268. Night Club Palmenhaus Austria cauta chelnerita pt bar si dansatoare , doamne/domnisoare 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu sau fara experientaVenituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata Vorbim lb. Romana. Telefon, sms sau WhatsApp la www.nightclubpalmenhaus.at (00436606083726 info@nightclubpalmenhaus.at 269. Night Club Pascha Austria Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 270. Night Club Pascha Austria Graz cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii Sms / Apel / WhatsApp Facebook: Carmen Pascha. www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 271. Night Club Pascha Graz, Austria, domnisoare cu experienta pentru dans la bara. Fara contact sexual. Cazare si transport gratuite. Salariu 4000 Â /luna garantat, procent din bauturi si dans in privat. carmenpascha@gmail.com 272. Oamenii necalificati. angajam Anga-

jam oamenii necalificati. Perioada contractuala: 3 luni. Activitate desfasurata: Germania. Obiectiv: Inlocuirea unor cleme de pe panourile solareSe asigura cazarea, mancare; (0748.664.922 madalina.nicolescu@masina-engineering.com 273. Olanda personal calificat si necalifi-

cat in constructii (montaj termopane si rigips). Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata, cazare si pachet salarial extrem de atractiv (0732.602.054 jobs.olanda@gmail.com 274. Oman, Qatar, Kuwait, Dubai Oman, Kuwait, Bahrain. Diamond Midle Est organizeaz? tururi de minim 30 de zile in diferite capitale din Orientul Mijlociu. Preturi pornind de la 300 / 1h ajungand la 600 20.000 {; (+353899776652 diamondescorts777@gmail.com 275. One of the noblest private clubs of

Switzerland is situated near Principality Liechtenstein (very rich bank & business area). Here, you will have the possibility to become acquainted with nice, charm, 15.000 {; (+41799110722/ +41799110722 alina77@gmx.ch 276. Personal amenajari Germania Com-

pania Global Building recruteaza personal specializat in amenajari interioare, montaj rigips, placari gresie, faianta, parchet, pentru lucrari in Germania. Salariu intre 12001500 euro/ luna; (0756.133.800 office@globalbuilding.ro 277. Qatar, Kuwait, Agency-escort, agen-

tie cu vechime de 5 ani cautam fete 20-30 ani pentru munca in Kuwait-Qatar. Detalii Watsap+393891423299 15.000 {; (+393891423299 escortcastingqatar@yahoo.com 278. Scotia buna, caut fete interesate sa

lucreze ca escorte in Scotia comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uride specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita intr-un timp scurt. 15.000 {; (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com 279. Scotia dorim persoane linistite si dis-

crete pentru o colaborare de lunga durata 50 50. Pentru detalii contactati-ne la nr de pe whatsapp. 20.000 {; (00447478726481 Suntbuna67@gmail.com

280. Sofer C+E Uniunea Europeana, con-

ducatori auto categoria C+E pentru rute internationale (UE); (0034600966909

281. Sofer cat. C+E pentru comunitate te asteptam sa faci parte din echipa noastra de soferi pe comunitate! Venit lunar: soferi fara experienta: 1200-1500 euro/luna -4050 euro/zisoferi cu experienta: 1950-2015 euro/luna -65 euro/zi 2.015 {; (0787.300.908/ 0787.330.680 c.pireu@tnlogistika.ro 282. Sofer comunitate cat. C+E, cu expe-

rienta min. 3 luni ca sofer in trafic european, se lucreaza in Franta-GermaniaBenelux, camion automat-standard, firma se afla in Bucuresti; 2.200 euro/luna, 2.200 {; (0723.669.428

283. Sofer cu experienta transport intraco-

munitar 3,5 t cautam sofer serios categoria B cunoscator limba franceza - engleza, care a mai lucrat in transport rutier de marfuri in UE, vechime minima 3 luni. Salariu + diurna 1.200 euro/luna. (0726.968.920 nicolaeolariu69@yahoo.ro 284. Sofer duba cat. B, salariu atractiv net

de 1800 euro/ luna, cazare asigurata de catre angajator; contract de munca legal in Olanda, contact telefonic la numarul de tel. (0726.700.933 285. Sofer pentru livrari in Marea Britanie

Angajez curier pentru Marea Britanie. Se cer: limba engleza, experienta in livrari, NINo. Se ofera: £18000+, plan de salarizare motivant. Disponibil imediat. CV la: office@abtcouriers.co.uk 286. Soferi categoria B pentru Spania, 30

soferi, full time. 2650 euro salariu brut/luna plus 1 euro pe descarcare la coletarie. (tarif.1,5 E/min+tva).Telefon: 2.650 {; (0900.310.110/ 0900.310.110 287. Soferi pentru Berlin si nordul Germaniei 1400-2600 euro. Se cauta soferi si soferite pentru zona Berlin si nordul Germaniei dubite 3,5 t categoria B pentru posta DPD, cunostinte minime limba germana, salariu începand de la 1500 se ofera si cazare, 1.500 {; (+49015210860710 288. Soferi posesori de permis cat.

CE+ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth. Salariu 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WhatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 289. Soferi profesionisti pentru transport

de marfuri generale cu prelata, 2.450 {; (0727.734.256 ci@denmarktr.ro

290. Soferi profesionisti pentru firma ger-

mana Firma Peine ofera un salariu net intre 2.100-2.300 euro, contractul se face pe Germania. Se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani acasa. Week-endul se face la parcarea firmei unde ai toate conditiile. (0768.009.999 291. Soferi TIR pentru Anglia Paracross organizeaza sesiune recrutare soferi TIR pt. Anglia in data de 7- 8 aug la Hotel Ibis, Bucuresti. 20 posturi la Iceland Enfield, Lidl, NFT. Venituri minime garantate de la 13.000 lei/ luna, 2.700 {; (+40743075085/ +40743075085 alina.oncica@paracross.pl 292. Strainanate, New Blue Up, fete

dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 293. Strainatate job for you, Relax club

studio Escort angajeaza fete ambitioase si profesioniste. Asiguram cazarea, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri; www.relaxclub.ch 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch

294. Strainatate. Ofer locuri de muca in

strainatate, doar pt. fete. Pentru mai multe detalii contactati-ma tel. Raspund doar pe WhatsApp; (0736.514.949

295. Studio Elite Basel cauta fete noi vrei

sa castigi garantat 5000-6000 de franci in fiecare saptamana? Suntem cunoscuti pe piata de peste 15 ani si dispunem de un mediu de lucru foarte discret, placut si ingrijit. 20.000 {; (0041786091327

296. Studio Elite Luzern angajeaza fete Studio Elite din Luzern cauta fete ce vor sa castige usor 5000 de franci pe saptamna. Camera proprie, acces gratuit la internet, bucatarie, camera cu TV, spatiu pentru fumat si camera de relaxare. 20.000 {; (0041789480133 297. Sudori CO2 Italia comision 0 angjam

314. United Kingdom Escorting Agency castiguri uriase. ma poti contacta la nr de tel. +447438371094 sau pe whatsapp: +447438371094 (nr de Anglia) . Avem parteneriate cu policlinici de specialitate pentru escorte si protectie;Nu platiti siteurile. 42.323 {; (+447438371094 315. Urgent, 2 locuri disponibile, lucru pt.

doamne si domnisoare cu varsta intre 1935 de ani cu aspect fizic placut si igienic. Pentru servicii de escort (dama de companie) in casa privata Madrid (Spania), se ofera cazare gratuita, 6.000 {; (0034634044432 tudorionela24@yahoo.es 316. Vopsitor auto, vopsitor auto cu

experienta salariu intre 8-15£/h; (+447500600630 tcars.net12@yahoo.co.uk

sudori CO2 in zona Parma. Se executa lucrari de confectiii metalice in atelier. Se ofera contract italian, salarizare de 9Euro/h Transport, cazare, echipament de lucru; 1.800 {; (0761.933.918 promec.job@gmail.com

girls new good looking girls wanted for good working studio in Basel. www.sugarbabes.biz 15.000 {; (0041765337807 sleeepandgo@gmail.com

298. Tapiter Anglia pentru club in Birm-

318. Zurich, Elvetia club de lux te invita

317. XXX job Switzerland, city of Basel,

ingham Angajam tapiteri canapele pentru Anglia platim salariu sau la lucrare, este un club ce trebuie facut mobilier, oferim scule si materiale, incepere imediata bani nu sunt o problema, 3.000 {; (0721.709.709 catalin@omeseo.co.uk

sa faci bani Club de lux situat in centrul orasului Zurich te invita sa faci cei mai multi bani vara asta. Preturi mari, castiguri bune, locatie de top, clienti bogati: asta inseamna Club 12. 15.000 {; (0041765275667

299. Tapiter canapele Anglia urgent Angajam tapiteri canapele pentru Anglia platim salariu sau la lucrare, este un club ce trebuie facut mobilier, oferim scule si materiale, incepere imediata bani nu sunt o problema, 3.000 {; (0721.709.709 catalin@omeseo.co.uk

Oferte part time

300. Tapiteri Anglia, Birmingham urgent

Anagajam urgent tapiteri pentru Anglia pentru mai multe detalii la telefon, 1.500 {; (00447393076076 catalin@omeseo.co.uk 301. Taxi driver in UK, cautam soferi de

taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com 302. Tinere , Elvetia Club Imperium

locatie de lux Aplica acum, plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+ cu/fara experienta, dansatoare si dame de companie, comision 60% + procent din conumatie. Cazare gratuita, contr. de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp; www.club-imperium.ch; (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 303. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 304. Tinere Anglia conditii excelente Iti

doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut; 10.000 {; (00447379066384 305. Tinere Anglia, conditii super avanta-

joase, iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultracentrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447379747178

306. UK -Londra-Liverpool ofera locuri de munca pt fete 18+ , cu sau fara expierenta, ca escorte si in domeniul videochat. Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comisionul este de 50%. Plata se face zilnic si oferim discretie absoluta. De preferat este sa discutam pe Whats App. Pentru angajare avem nevoie sa trimiteti cateva poze reale cu voi. Pt detalii contactati-ne la tel./WhatsApp: (00447459261787 307. UK -Londra-Liverpool ofera locuri de

munca pt fete 18+ , cu sau fara expierenta, ca escorte si in domeniul videochat. Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comisionul este de 50%. Plata se face zilnic si oferim discretie absoluta. De preferat este sa discutam pe Whats App. Pentru angajare avem nevoie sa trimiteti cateva poze reale cu voi. Pt detalii contactati-ne la tel./WhatsApp: (00447459261787 308. UK -LONDRA-LIVERPOOL ofera locuri de munca pt fete 18+ ,cu sau fara expierenta , ca escorte si in domeniul videochat .Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured .Comisionul este de 50%. Plata se face zilnic si oferim discretie sbsoluta . Pt detalii contactati-ne la tel/what’s up absoluta. Publicitate gratuita pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comision 50%. Plata zilnic. Tel. sau WatsApp; (00447459261787 309. UK -Londra-Liverpool ofera locuri de

munca pt fete 18+ , cu sau fara expierenta, ca escorte si in domeniul videochat. Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comisionul este de 50%. Plata se face zilnic si oferim discretie sbsoluta. De preferat este sa discutam pe what’s up Pentru angajare avem nevoie sa trimiteti cateva poze reale cu voi. Pt detalii contactati-ne la tel./What’sApp (00447459261787 310. UK-Londra-Liverpool ofera locuri

de munca pt. fete 18+, cu sau fara expierenta, ca escorte si in domeniul videochat. Se lucreaza pe apartamente de lux, avem experienta in domeniu si garantam castiguri substantiale. Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured. Comisionul este de 50%. Plata se face zilnic si oferim discretie sbsoluta. De preferat este sa discutam pe What’s up. Pentru angajare avem nevoie sa trimiteti cateva poze reale cu voi . Pt detalii contactati-ne la tel./what’s up; (00447459261787 311. UK. Tinere 18+ cu/fara experienta, escorte si in domeniul videochat UK-Londra - Liverpool, apartamente de lux, castiguri substantiale. Publicitate pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%, plata zilnic, oferim discretie. Tel./WhatsApp: (00447459261787 312. ULLRICH Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Morsdorf si Hurth. Angajeaza Soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. Salariu 1.850 euro brut +100 euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de 313. Ullrich Gruppe cu sedii in: Berlin, Kaufungen, Hamburg, Mörsdorf si Hürth angajeaza soferi posesori de permis categoria CE + ADR pentru transporturi de marfa (prelata) pe teritoriul Germaniei. 1.850 Euro brut +100 Euro pentru posesorii de ADR. Contract, diurna, concediu, dispecerat in lb. romana. Asteptam CV-ul dvs la email: sau WatsApp: (004917618677757/ 004956059488704 bewerbung@ullrich-gruppe.de

1. Agent comercial Bucuresti Caut agent comercial pentru firma distributie ambalaje din hartie si carton. Program de lucru flexibil. Maxim 4 ore/ zi de luni pana vineri. Necesar permis de conducere cat. B. Persoana organizata, 1.900 L; (0723.522.556 office@haca.ro 2. Agent, job part time vanzari Toata trea-

ba consta in telefoane si e-mail-uri.Fara program fix, fara prezenta la birou.Nu oferim salariu fix, doar comision brut de 5% din valoarea fara TVA a vanzarilor.Brut = se scad taxele. www.magazinul-de-jaluzele.ro 1 L; (0760.533.227 comenzi@magazinul-de-jaluzele.ro 3. Agenti curatenie cu experienta firma

servicii profesionale de curatenie angajeaza personal pentru obiective spatii de birou in Bucuresti. Program 4 ore. Pachet salarial motivant, de preferat sa mai lucreze si in alta parte; 1 L; (0720.341.946 office@visionclean.ro 4. Agenti teren HoReCa sau/si director

retea agenti de teren domeniu HoReCa sau/si Director cu retea. Salariu: 30004500 lei +comision 10 lei/client recrutattotal comisioane lunare 5000 euro). Nu este necesara cunoasterea unei limbi straine; 5.000 {; (0720.336.688/ 0732.119.900 5. Ajutor cofetar/bucatar Tao Foods SRL

angajeaz? ajutor de cofetar. Programul este 8-15. Oferim un pachet salarial de 1000 lei NET lunar. Locatia: Lacul Tei. Pentru mai multe detalii, sunati sau info@lovebars.ro (031.829.81.81

6. Asistent Social Top Med Assistance,

24. Bucatar societate comerciala (nu restaurant) angajeaza bucatar 4 ore pe zi; (0720.304.682 25. Camerista program de munca part-

time, pret negociabil; (0745.149.999

26. Camerista, angajam cameriste pen-

tru apartamente in regim hotelier in zona Universitate Nicolae Balcescu, program 3 zile /saptamana, 4-5 ore /zi, salariu 1.000 Ron 1.000 L; (0760.045.394/ 0726.173.443 john75cam@yahoo.com 27. Camerista, doamna pentru curatenie

4 ore pe zi 6 zile din 7, pentru curatenie de intretinere in apartamentele noastre ce sunt inchiriate in regim hotelier in Otopeni zona Odaile. Rugam seriozitate 1.200 L; (0755.333.322 alexandruflorea.ro@gmail.com 28. CASIER, firma de administrare imobile angajam casier cu permis si masina. Program 16.30-21.00, 900 L; (021.336.77.44

Casier- vanzator cu experienta, tura de noapte, 2-5 zile/ saptamana (22.00-8.30), pentru magazin alimentar, zona Ghencea, Drumul Taberei, salariu 1.000 lei 2.000 lei; (0723.655.622 29.

30. Casieri Dima Scomet Administrare

Imobile angajeaza casieri cu permis si masina pentru incasarea intretinerii la blocurile administrate de firma. Program 4 ore pe zi (17-21). 900 L; (021.336.77.44/ 0372.979.797 office@scomet.ro 31. Coafeza prezentabila, serioasa la domiciliul pentru vopsit par, diferite coafuri, impletituri in sector 3. Rog seriozitate (0722.651.182 32. Colaborator pentru munca de birou,

2 zile sapt/4 ore, pentru directoare firma. Se cere: permis auto, studii, prezentabil, serios, inteligent, fara obligatii. Astept CV pe mail si 2 poze, varsta peste 35 ani. 2.000 L; marabarbu662@gmail.com 33. Dansatoare se cauta dansatoare cu

sau fara experienta pentru Night Club in centru vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera salariu si comision. (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com 34. Doamna ajutor casnic, barbat 50 ani vaduv, solicit ajutor casnic intr-un cadru familial, valabil doamna care accepta plata modesta (0761.645.844 35. Doamna de serviciu sala fitness D. Taberei cu carte de munca, 1200 lei salariu, 6 ore pe zi in intervalul 7:00-13:00, de luni pana vineri, se lucreaza in acelasi timp cu o alta doamna, 1.200 L; (0760.179.309 biancaelena.constantin@yahoo.com

firma, persoana responsabila pentru curatenie la sediul nostru din zona Baneasa - Sisesti (Sectorul 1).Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati telefonic (0723.757.757 loredana.rambet@yahoo.com

55. Ingrijitor curte Locuinta particulara

84. Persoana pentru masaj cuplu discret

56. Instructor auto-moto angajez instructor auto & moto care detine atestat pentru categoriile A si B, part-time; (0755.766.849

85. Persoana pentru masaj terapeutic,

57. Kinetoterapeut si Medic Recuper-

are. Cautam colaboratori part time pentru un cabinet nou de kinetoterapie in Bucuresti. 1 Medic recuperare. 1 Kinetoterapeut. Experienta si permisul de conducere (B) constituie un avantaj; (0764.814.229 alina.deftu@gmail.com 58. Lucrator bucatarie pentru preparat

snitele. Program luni vineri, 5-6 h/ zi, salariu 1500 net; (0768.013.209

59. Lucrator bucatarie, Restaurant in

Mall Baneasa esti bucatar sau ajutor de bucatar si vrei un program fix fara sa mai stai pana la ultimul client? Restaurant romanesc. Salariu de la 1400 lei + 300 lei bonuri + sporuri si prime; 1.700 L; (0743.155.016 ioana.ciuca@scandia.ro 60. Manipulant marfa depozit produse de igiena, angajam urgent. Bucuresti, zona Drumul Taberei. Program luni-vineri 14-18. Cautam o persoana organizata, disciplinata. Rog seriozitate maxima. Obiectivele postului: descarcarea si manipularea marfurilor in depozit; pregatirea comenzilor de marfa ce urmeaza a fi livrate; incarcarea si descarcarea marfurilor in/din mijloacele de transport; asezarea marfii pe palet, infolierea in folie de plastic si asigurarea cu scotch; mentinerea in stare de curatenie a depozitului si a rafturilor de marfa; (0723.329.680 61. Manipulant marfa depozit, zona Dru-

mul Taberei angajam manipulant marfa depozit in Bucuresti, zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara. Program luni- vineri, 4h,dupa-amiaza. Cautam o persoana organizata, disciplinata. Rog seriozitate maxima; 1.000 L; (0723.329.680 contact@igienaphs.ro 62. Maseuza part time la salon central in

Bucuresti centru de tratamente corporale in zona ultracentrala angajeaza part time maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix si comision. Clientela formata in 6 ani; (0786.910.230 63. Mecanic electrician auto cu experienta, urgent sector 3 Bucuresti salarizare 3000-4000, (0743.336.664 64. Menaj, 2 zile, Trafic Greu 1200 de lei. Cautam o doamna pt menajul unui apartament si calcat, 2 zile pe saptamana, 150 de lei/zi, zona Liberty mall. 1.200 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro 65. Menajera Menajera, domeniul hote-

lier. Part-time, 4 ore zilnic (intre 11-15). Ideal cu experienta in domeniul hotelier, insa nu obligatoriu, 5/7 zile pe sapt. CM si training. Rog seriozitate, urgent; 950 L; (0728.711.782/ 0723.716.229 bogdan_1978n@yahoo.com

angajeaza urgent un asistent social pentru colaborare in regim part time, cu contract de munca, perioada nedeterminata, (0785.605.570 topmedassistance@yahoo.com

36. Fata pentru vanzare Program 6 ore,

7. Asistenta personala, fizic placut, colaborare de lunga durata, program flexibil 3-6 ore saptamanal; Foto si detalii pe email; stefanpricop2015@yahoo.com

37. Fata sau doamna. Cuplu discret cautam fata sau doamna pentru masaj terapeutic cu/fara experienta, 200 lei, plata pe loc; (0726.672.069/ 0737.323.569

66. Menajera pentru curatenie generala,

8. Asistenta live, echipa Phoenix anga-

38. Femei la curatenie birouri, zona

67. Menajera prezentabila pentru menaj

jeaza personal feminin pentru conversatii online.Oferim: bonus angajare 4000 lei, avans 4000 lei din prima zi, bonus recomandare 1000 lei, salariu fix incepand de la 2500 lei. 4.000 L; (0761.505.505 officepsk@yahoo.com 9. Asistenta medicala pentru ingrijire bolnav 58 ani, paralizat, cu canula, pentru ture de zi, 4 pana la maxim 6 ture pe luna, 150 lei pe tura. 150 L; (0740.118.950 cristianamihalcea@gmail.com 10. Asistenta medicala part time centru

salariu 1.400 de la ora 11 pana la ora 5, trebuie sa ajute si la curatenia zilnica, 1.400 L; (0768.314.344 28826973@qq.com

Foisorul de Foc, 3 ore. (0763.300.600 39. Femeie la vase. Locatie in cladire de

birouri, zona Piata Romana, program Luni - Vineri, 4 ore pe zi, dupa-amiaza. Detalii suplimentare telefonic; (0731.236.044/ 0724.045.501 georges.treats@gmail.com 40. Femeie curatenie Firma angajam

doamna pentru program 4 ore /zi (17.0021.00) luni-vineri si doua wekend-uri pe luna. Locatia Rahova, complex Malcoci. Rugam seriozitate, urgent, 750 L; (0751.553.553 office@curatenie-profesionala.com

ingrijire Cautam asistenta medicala part time la un centru de ingrijire batrani din Popesti Leordeni. Persoana serioasa cu experienta. (0723.136.443 roxana_p26@yahoo.com

41. Femeie la curatenie pentru spatiu de

11. Asistenta medicala, infirmiera sau eleva la postliceala sanitara pentru ingrijire bolnav paralizat. Tura de la 19.00 la 7.00, 100 lei pe tura, (0740.118.950/ 0772.256.874

42. Femeie pentru curatenie in zona

12. Asistenta personala aspect fizic pla-

cut, program flexibil cateva ore/ sapatamana. Experienta nu este necesara. Plata la zi, posibilitate acord pe termen lung, 1.000 {; (0736.509.069 Adrian.tanasee90@gmail.com 13. Asistenta personala business man, dinamic, caut doamna cu aspect fizic placut, pentru postul de asistenta personala, cu sau fara experienta, program flexibil, rog descriere si foto pe mail, 900 {; (0721.526.177 vlassadrian@yahoo.com

14. Asistenta personala Caut tanara draguta, comunicativa pentru job lejer de 2-3 ore pe saptamana, nu necesita experienta. Rog descriere si cateva poze pe mail; facilities.suport@gmail.com 15. Asistenta personala fizic placut, pen-

tru colaborare de lunga durata, program flexibil 2-3 ore saptamana. Rog foto si detalii pe wapp (0732.522.040 aaab77356@gmail.com

16. Asistenta personala nu necesita experienta. Aspect fizic placut pentru manager tanar 32 ani, in Bucuresti cu program flexibil. Plata la zi cu posibilitate colaborare pe termen lung. Rog mesaj cu poze. 4.600 L; (0731.128.678 Georgecapusanu@yahoo.com 17. Asistenta personala supraveghere

mica afacere de familie, tanara, fizic placut, discreta, rel. la tel.; (0799.170.793

18. Asistenta personala tanara, inteligenta, descurcareata pentru om de afaceri. Experienta nu este necesara. Program lejer 2-4 ore. Remuneratie motivanta. Trimite foto reale si scurta prezentare. 1.200 {; privateofficebuc@yahoo.com 19. Asistenta personala pentru promoter

elvetian, director strain elegant, cool, domeniu fashion, cauta studenta, eleva, aspect fizic placut, motivata,open mind, plata la zi, 3-4 ore sapt. poze pe Wapp, mail, si din provincie; 1.000 {; (0723.162.026 ezlinkmarket@yahoo.com 20. Asistenta personala, prezentabil, caut asistenta personala, draguta, 2-3 ore pe saptamana. Seriozitate si confidentialitate. Astept mail cu foto. affection122016@gmail.com 21. Asistenta personala, program flexibil

om de afaceri strain in Bucuresti angajeaza asistenta personala, tanara, experienta nu este necesara, salariu motivant, program flexibil. Va rog trimiteti poze si datele de contact. 960 {; (0728.477.325 Kevinpicarto@gmail.com 22. Bona interna, 2 saptamani lucratoare/luna Angajam bona interna cu experienta, in Bucuresti pentru familie deosebita. Program: 2 saptamani lucratoare / 2 saptamani libere. Cazare, hrana si transport asigurate de angajator. 2.200 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 23. Broker asigurari Cautam broker de

asigurari cu sau fara experienta, cu dorinta de colaborare pe termen lung. Cerinte minime: Bacalaureat absolvit, cunostinte minime de operare PC. Nu exista target, program sau sef. 1 L; (0724.066.584

birou in zona Pipera, 5 min. de metrou, dorim seriozitate (0723.295.453 madyghita0@gmail.com Bocsa personal feminin pensionari pentru curatenie in Bocsa. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala de 2 ore/ zi. Detalii la nr. (0751.193.866/ 031.438.08.42 43. Femeie pentru curatenie in zona Domnesti Angajam personal feminin (pensionarii au un avantaj) pentru curatenie in Domnesti. Program flexibil de luni pana vineri cu norma partiala.Detalii la nr., (0751.193.866/ 031.438.08.42 44. Femeie pentru curatenie Rovinari Gorj, firma de curatenie angajeaza femeie - Pensionara - pentru curatenie in zona Rovinari - Gorj. Programul este part time de 2 ore / zi; (0751.193.866/ 031.438.08.42

calcat, in vila program luni si joi 700/ luna, in Ilfov, Rosu, Chiajna, 700 L; (0785.543.255 usor si gatit, 2 zile/saptamana, 4 ore/zi, 2.500 L; (0768.563.623

68. Menajera, 4 zile/saptamana (Luni Joi), angajam menajera pentru familie deosebita cu domiciliul in Baneasa - Jollie Ville. Program: 4 zile/saptamana de Luni pana Joi (8 ore/zi in intervalul orar 8.00– 16.30). Programari telefonic sau CV; 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 69. Menajera, bona angajez pers. vesela

si energica intre 18-40 ani pt menaj si sa se joace cu 2 copii. Program 2 zile sapt la 8 ore plata 100 lei zi sau intern detalii la tel. (0731.660.452/ 0767.177.175 raducadumitru@yahoo.com 70. Menajera. Angajam menajera, pro-

gram part time 8.00-12.30, zona Trafic Greu- Cotroceni cu contract de munca. Tel.: (0755.034.602

71. Menajere care locuiesc in zonele:

Calea Mosilor, Oborsau Kogalniceanu, Cismigiu ptr saloane de intretinere corporala. Program 3 ore dimineata + 3 ore seara, de luni pana sambata. 1.000 L; (0720.336.688/ 0732.119.900 72. Menajere firma de curatenie angajam

personal curatenie 4 ore sediu/cladire birouri Barbu Vacarescu - Laura Sunati pentru interviu/detalii; (0728.854.896 73. Meseriasi pentru amenajari inte-

rioare, tencuiala, gresie, faianta. (0723.272.402 laura.eskiocak@gmail.com

45. Femeie pentru curatenie Universitate Firma de curatenie angajeaza femeie, pensionara, pentru curatenie din zona Universitate. Programul este de luni pana vineri de la 2 ore/zi de la 8.30 - 10.30 sau 16.0018.00. (0751.193.866/ 031.438.08.42

74. Model online la JustYou Castiguri garantate 3.000 $ - 5.000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/ fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite, bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit, 5.000 {; (0787.759.623/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com

46. Femeie pentru ingrijire doamna 79

75. Model online la JustYou. Castiguri

ani+ menaj, serioasa, sanatoasa, program 9.00- 14.00, sect. 4. Negociabil. Acceptam interne (sunati seara) 1.200 L; (0730.138.036 47. Femeie serviciu pentru curatenie pt.

Bemolle Cafe din Centrul Vechi, Pasaj Villacrosse pt. curatenie cafenea. Program 5 ore pe zi de la 8 dimineata pana la ora 13. Zilnic, o zi libera pe saptamana, contract 1.500 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com 48. Fete, socializare online, personal feminin cu\fara experienta, salariu 6100 lei fara target, comision pana la 70%, oferim bonus 3700 lei la angajare, program optional 5 -8 ore pe zi, legalitate 100 %. 6.100 L; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 49. Fosta asistenta sau infirmiera angajam temporar, plata cu ora, pentru ingrijire in spital bolnava 49 de ani; (0735.872.096 50. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si Spa. Program optional. 4.500 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 51. Hostess, baieti cu varsta minima 18 ani, cu sau fara experienta pentru o locatie din centrul vechi, cerinte: sa se cunoasca limba engleza mediu, se sta in fata locatiei si se invita clienti in bar; (0735.670.108 52. Incarcator descarcator colete pentru

garantate 3000 $ - 5000 $/ lunar. Acceptam personal feminin cu/fara experienta. Program flexibil. Promovare rapida. Costumatii gratuite + bonus 1800 lei in prima zi. Posibilitate credit. 3.000 {; (0787.759.623/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 76. Modele foto budoar caut modele pen-

tru fotografii artistice sedinta 2 ore plata pe loc trebuie sa ti pui in evidenta frumusetea sa fi dezinhibata si sa placa sa fi admirata, astept poze pe mail sau wats up; 2.500 L; (0734.543.970 newestgate@yahoo.com 77. Muncitori, femei, muncitori necalificati pentru fabrica ambalaje plastic, zona B-dul Timisoara, program 14.00-20.00 sau 14.00-22.00 de luni- vineri salariu 1.600 lei net. 1.600 L; (0769.957.243

78. Operator PC, companie IT angajeaza personal operare date alfanumerice, fulltime. Cunostinte avansate de operare PC, viteza si acuratete in tehnoredactare. CV la email: office@s2i.ro (021.460.60.90 office@s2i.ro

cautam o fata sau doamna draguta si deschisa. Nu este necesara experienta. Plata la sedinta. Asteptam contact pe email; inimacalda@yahoo.com

domn pensionar cauta fata sau doamna pentru o ora masaj de relaxare, 100 ron, plata pe loc. (0726.672.069 86. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com 87. Personal curatenie pt. curatenie birouri in zona Unirii. Programul este de la 06.00 la 10.00. Rog seriozitate; (0769.088.600 valentin.badea04@gmail.com 88. Personal curatenie birouri 3 ore pe zi 6:00-9:00 cautam personal curatenie birouri de luni pana vineri 6:00-9:00 munca usoara, aspirat, sters praful, spalat pardosea, cautam fete care vor un loc de munca stabil. 850 lei salariu in mana, 850 L; (0729.548.456 contact@curateniepremium.ro 89. Personal curatenie birouri, postul este part time (jumatate de norma), de luni-vineri. Locatia Stefanestii de Jos, Ilfov (decontam transportul) CV la email angajari@netagro.ro 90. Personal curatenie birouri, program

06:00-10:00, l-v, zona: Piata RomanaCaderea Bastiliei, salariu 800 lei; 800 L; (0745.142.339 91. Personal curatenie birourii caut personal curatenie birouri zona Pipera cladirea nord City Tower. Program 06.00-10.00. de preferat personal din zone apropiate. Se ofera contract de munca si decont transport; 850 L; (0731.313.642 luminita.craciun@tiro.ro 92. Personal curatenie part-time domeni-

ul bancar Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza personal curatenie. Program part-time, bonuri de masa, mediu de lucru placut si dinamic. (0752.150.677 andrei.buf@bss.ro

93. Personal feminin pentru publicitate online si conversatii. Salariu garantat pana la 5000 Lei. Bonus angajare 3000 Lei. Program flexibil 5-7 ore. Contract de munca si asigurare sanatate privata 5.000 L; (0764.140.118/ 0728.699.708 gorgonize@yahoo.com 94. Personal feminin exclusiv Program la alegere. Salariu garantat pana la 6000 Lei. Bonus 4000 lei la angajare. Avansare rapida la stagiul de manager, 6.000 L; (0760.657.114/ 0760.657.114 officegorgonize@yahoo.com 95. Personal feminin pentru conversatii online modele online pentru NaughtyKats,personal feminin cu/fara experienta salariu 6000 lei+procent 50%70%, Bonus 900$, program optional. legalitate, locatii in toate sectoarele. confidentialitate; 6.000 {; (0770.456.112/ 0784.458.616 studionaughtykats@gmail.com 96. Personal feminin, curatenie spatiu

birouri Angajam personal feminin pentru curatenie spatiu birouri, zona Universitate (Academiei), 2 ore/zi, luni - vineri, 7-9 dimineata, 600,00 lei NET, real in contractul de munca+decont transport. (0722.536.944

53. Infirmiera clinica stomatologica Den-

82. Operatror linie ambalare, firma distributie angajeaza operator linie ambalare. Salariu atractiv. Str: Biharia 67-77 (incinta Metav), L-V 09:00-17:30. Mijloace de transport: 112, 605, 301, statia apicola; (0742.128.789 logistica@queenmonaco.ro

in zona Blvd. Chisinau, sector 2 . CM, acces gratuit la toate activitatile salii, pachet salarial atractiv, bonusuri. Detalii la; (0762.366.956

114. Studenti si absolventi de tehnica dentara in vederea angajarii pentru laborator de tehnica dentara (0723.544.945 sand2007.mm@gmail.com 115. Supraveghetoare, loc de joaca

- Kids Mania - Zona 13 Septembrie.Responsabilitati: receptie; supravegheaza copii, mentine ordinea, curatenia si are grija ca toate jucariile sa fie in stare perfecta de functionare; 1.500 L; (0754.051.002 andreea.deaconu@mirano.ro

116. Tineri vorbitori ebraica sau engleza. angajam tineri sociabili, vorbitori lb. ebraica/ engleza, pt. socializare/recrutare clienti straini din cluburi. Optional italiana, germana, franceza, rusa. 1000e + comision/ client. Castiguri mari; 3.000 {; (0726.678.148/ 0726.678.148 117. Traducator EN-RO pentru desene animate Cautam traducator EN-RO pentru desene animate!.Se ofera contract de colaborare, 20 eur brut per episod de 22 min 10 % taxe, 10 eur brut per episod de 11 min 10% taxe. office@fastproductionfilm.com 118. Vanzatoare magazin alimentar. Angajez cu carte de munca, vanzatoare magazin alimentar, sector 2 (zona Doamna Ghica). Salariu 1.500-2.000 Ron, (0735.208.746 rolandpetrovici@gmail.com 119. Vanzatoare patiserie doar sambata

si duminica de la 5:30 la 21:00; 1.200 L; (0761.116.622

120. Zilieri Vrei sa stii cum poti castiga intre 100 si 150 lei pe zi? Nimic mai simplu: suna la nr. de tel. si inscrie-te in echipa noastra de zilieri; (0738.749.656

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolventi videochat, hostess online Absolventi videochat, fete si cupluri cu sau fara experienta, oferim conditii excelente, carte de munca, camere individuale, cazare, bonus angajare 100 $, comision 70%, plata zi/ bilunar. Unirii. 3.000 L; (0733.607.633 amc.angajari@yahoo.com 2. Admin, trainer studio videochat Salariu

atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro

3. Admin, trainer studio videochat, Leg-

end Studio isi mareste echipa. Suntem in cautare de personal, pentru postul de admin/trainer. Oferim un pachet salarial atractiv. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 4. Admin, trainer studio videochat, Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de admin/trainer videochat.Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin (0728.450.828 office@legendstudio.ro 5. Admin, trainer, Evoque Studio anga-

6. Admin-Manager VideoChat. Comuni-

program part time sau full time, de dimineata incepand cu ora 6. Punct de lucru stabil. Cautam persoane serioase, punctuale si cu bun simt. Contract. Salariu motivant (0728.931.467 99. Personal pentru curatenie, angajam

cu contract de munca 4 ore/zi, personal curatenie pentru magazine de imbracaminte situate in: Mall Vulcan, Sun Plaza Berceni, Afi Cotroceni, Veranda Mall. Relatii la tel (0731.313.150 office@masterclean.ro 100. Personal, plata cash, 100 lei plata cash pt o ora de munca, pt detalii rog sms. (0765.172.142 101. Personal. Societate paza anga-

jeaza persoane cu handicap cu drept de munca pentru activitate birou - publicitate, zona Bucuresti, 2 h/zi, salariu net 300 L; (0756.041.126 102. Pizzar Obor Hashtag PUB angajeaza personal pentru locatia de pe Soseaua Mihai Bravu nr 32 (zona Obor): pizzar la cuptor cu lemne. Program de lucru flexibil. Salariu atractiv si bonusuri; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro

103. Posturi disponibile locatii fixe firma de curatenie angajam personal curatenie 8 ore, 4 ore, 3 ore sediu/cladire birouri locatii fixe in Aurel Vlaicu, Militari, Piata Victoriei, Barbu Vacarescu, Pipera.0723970996 104. Prezentatoare TV reporteri, agenti

vanzari pentru studioul Orizont TV din Bucuresti. Aplicati cu CV, scrisoare de intentie si foto pe e-mail fitzetv@yahoo.com. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu, 2.000 L; fitzetv@yahoo.com

105. Receptionera spalatorie textila Bucurestii Noi (statie metrou Jiului), angajam receptionera pentru preluare/predare comenzi. Program: 2 zile lucru, urm 2 zile libere, salariu fix+bonuri masa. Experienta nu este necesara, 1.300 L; (0728.024.897 diana.munteanu@sferaexpert.ro 106. Receptionera frizerie copii Sun Plaza, part time, studenta/salariata cu contract partial, activa, saritoare, abilitati lucru cu publicul. Nefumatoare. Program in ture: Sapt. 1: ma, mie, joi, vi 15-22; Sapt 2: lu 15-22, sam+dum 10-22. Sal. net 1000 ron, 1.000 L; (0722.684.361 alina.emilianov@gmail.com

108. Sofer pt taxi Uber. Pentru mai multe

gasit Kantar TNS angajeaza operator call center part time. Trimite CV-ul tau pe recrutare@tns-csop.ro sau suna la numarul de telefon pentru informatii; (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro

113. Stay Fit Gym angajeaza receptionera

98. Personal pentru curatenie la birouri

80. Operator PC companie IT angajeaza

81. Operator, cauti un job part time, ne-ai

plan. Plan 60 ron 24 oreCarte munca. detalii pe whatup; 1.000 L; (+46765823079/ 0771.032.630 alessya_cristyna@yahoo.com

jeaza personal feminin pentru postul de trainer. Cerinte: limba engleza avansat, cunoasterea site-urilor, experienta in domeniul videochat, sociabila, responsabila. Salariu: 2200 lei. 2.200 L; (0764.015.829/ 0721.852.040 office@evoque-studio.ro

Caras pentru postare in mediul online deanunturi imobiliare. Raspunde la apeluri si ofera lead-urile potentialilor cumparatori. Modalitatea de plata. Venit fix pe zi - 250 de lei la 500 (0799.796.722

personal operare date alfanumerice, parttime. Cunostinte avansate de operare PC, viteza si acuratete in tehnoredactare. CV la email: office@s2i.ro

112. Soferi taxi, angajez soferi taxi la

97. Personal legatorie colaborare. Tipografie cartier Militari, zona metrou Pacii angajeaza personal legatorie in regim de colaborare. Pentru informatii tel. (0744.526.857 constantin.brasov@interbrand.ro

107. Secretara, asistenta personala Director generos, tanar in domeniul constructiilor, caut tipa prezentabila, deschisa la provocari, sociabila, ofer si cer seriozitate si discretieSalariu de la 4500 Ron platit la zi, 4.500 L; (0724.040.460 ideal.construct.imobiliare@gmail.com

79. Operator calculator la domiciliu, zona

firma de curierat. Program de 4 ore 16:3020.30 de Luni pana Vineri Sambata Duminica liber Carte de munca la 4 ore. Salariu 600 Ron net luna. Depozit in Sos. Alexandriei 99A Bragadiru 600 L; (0722.632.850 nicu.enache@bookurier.ro tist Holiday colega curata, ordonata, f. atenta la detalii, harnica, amabila care va avea sarcini de infirmiera intr-o clinica stomatologica. Nu sunt necesare studii medicale. (0748.037.806 dentistholiday2011@gmail.com

83. Persoana pentru curatenie sediu de

54. Ingrijire varstnici, weekend, 1700 de lei, centru. Cautam o doamna care sa aiba grija de doua persoane in varsta, sot si sotie, in zona Unirii, Universitate, program: in weekend, salariul 1600-1800 de lei. 1.700 L; (0720.689.454/ 0747.614.370 office@elite-jobs.ro

cauta pensionar pentru ingrijire curte. (0724.378.674

25

detalii ma puteti contacta la nr de tel. (0765.573.864 Marinabulat21@gmail.com

carea cu ceilalti este o placere pentru tine?Esti o persoana tanara, dinamica si responsabila?Atunci te asteptam. Salariul minim 2.500 L; (+40743583779 d_940@mail.ru 7. Asistenta personala eleganta, open

minded, supla, dezinhibata, cu initiativa, pentru manager, 39 de ani, prezentabil. Program flexibil 3-6 ore pe saptamana, beneficii financiare;claudiu40@yahoo.com claudiu40@yahoo.com 8. Asistenta discreta, open mind, fire placuta, deschisa, program flexibil, cateva ore pe saptamana, experienta nu e necesara, pentru un tanar de 39 ani, simpatic, generos. Rog sms de prezentare, (0763.693.654 9. Asistenta personala director general Om de afaceri, educat, 38 ani, posibilitati materiale generoase, caut o asistenta personala frumoasa si inteligenta pentru o relatie pe termen lung. Rog prezentare cu poze la sorinm2009@yahoo.com 1.000 {; sorinm2009@yahoo.com 10. Asistenta personala pentru director olandez Afacerist olandez super cool, cauta studenta, eleva, cu aspect fizic placut, motivata, cu initiativa, open, 4-5 ore sapt. experienta inedita Poze Wapp, prog flexibil, plata zilnica, imediat, Bucuresti, 950 {; (0734.321.550 ezlinkmarket@yahoo.com 11. Asistenta personala, dezinhibata, aspect fizic placut, abilitati de comunicare. Salariu avantajos, program flexibil 2 ore pe saptamana, plata zilnica. Pentru inscriere rog email cu poze si date; uninsdistins@yahoo.com 12. Asistenta personala, sunt interesata

de doamna/domnisoara cu aspect placut, deschisa (open mind) pentru postul de asistenta personala pentru timpul liber. Ofer seriozitate, discretie si multe avantaje. 5.000 L; (0724.040.460 laur.rual.cast@gmail.com 13. AWE Studio angajeaza absolvente pentru videochat Salariu fix+comision 5070%, bonusuri performante, locatie Piata Unirii, studio cu experienta vasta in domeniu,contract de munca, promovare conturi, aparatura HD, salariu oferit zilnic/ bilunar. 2.000 {; (0769.404.320 angajari@awestudio.ro 14. BeYou Studio angajam modele fete ) comision 80% in prima luna, 5000 lei venit lunar garantat, bonus de angajare 300$,, plata zilnic, bilunar. Fara reguli si amenzi abuzive ! Te ajutam sa devii independenta financiar; 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 15. Brussels Escort Job We Search Girls

for an Escort agency at Brussels.If you have professional photos be sure you will work. 15.000 {; glamourarmy.com@gmail.com

109. Sofer auto prorpiu part time angajez

16. Casting - clipuri video (nu implica nuditate) East-European Models - agentie de productie video non-nude, recruteaza modele pentru clipuri de tip fetish. Clipurile nu implica nuditate! Contact: efm.recrutare@outlook.com efm.recrutare@outlook.com

110. Sofer categ.B, transport, manipulare

17. Casting pentru hostesse si dansatoare in fiecare seara de la 22:30 la Club The Buddhist Bucuresti, cu sau fara experienta pentru o perioada nedeterminata, program de lucru 5 seri pe saptamana intre orele 22:00 si 06:00, varsta minim 18 ani, engleza. 3.000 {; (0752.068.887 anuntnewstyle@yahoo.com

sofer livrator cu auto propriu. Decontare 10% carburant. Masa asigurata. Tips ramas comenzi.Program 5 zile pe saptamana intre orele 17 si 24.Livrarile se fac in sectorul 1 si 6. (0762.570.925 mihaiandrei1991@yahoo.com marfa, etc. 1-2 zile/saptamana a 6-7 ore/zi.60 lei/zi; (0721.911.621

111. Soferi categoria D, atestat, cursa

speciala, preferabil pensionari, 10 L; (0745.024.543 condorimpexsrl@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

10 august 2018

LOCURI DE MUNCÅ 18. Chathost, fete si baieti pentru activitate videochat. Limba engleza nivel mediu, min. 18 ani, comision 50%-70%, bonus de angajare 300 $, sedinte foto-video profesionale, training individual, cm. (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro

online, persoane comunicative si oferim bonus de angajare 300$, plata la zi sau bilunara cu procent intre 50-80% sau cu salariu fix, bonusuri de performanta si de fidelitate, locatie centrala. (0799.617.440/ 0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com

19. Club de noapte Austria, super oferta

47. Doamne si domnisoare pt. videocon-

pentru fete Clubul de noapte Villa Ostende din Austria (Linz), cauta fete frumoase, tinere (18+) si cel mai important, dornice sa castige bani. Super oferta pentru fete. (00436601718232 1900200@gmx.at 20. Club Dilaila Elvetia Cautam fete tinere

si frumoase cu/fara experien?a . club de lux, mediu de lucru relaxat ?i prietenos. Oferim: permis munca, cazare, castiguri mari. Clubul se afla în Aargau - 5728 Gontenshwil Dorfstrasse 519. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la tel. www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch

21. Colaborare Dorim colaboare cu doamne/ domnisoare comision 50% salon cu renume clientela formata, vrei sa faci bani din prima zi, oferim totul gratuit plus bonus la angajare plus bonus pentru o colega adusa, 3.000 {; (0760.455.399 ionita_oana_andreea@yahoo.ro

46. Doamne si domnisoare pt conversatii

versatii Conversatii online non adult si adult procent de la 50% la 70%, bonus de angajare 300$, conditii excelente de lucru, locatie centrala, program felexibi, coafat si machiaj inainte de tura, va asteptam, 5.000 L; (0799.617.440 48. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 49. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti

independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 50. Doamne/ domnisoare 18+ pt Gunters

bune, rog doar persoane de calitate, preturi incepand de la 100 se poate colaborare doar pe deplasari, seriozitate. Rog contact doar pe Watzap, 4.000 {; (0753.796.338

Night Club, Austria, tinere cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri substantiale. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. https://www.gunters.at (004368864397459

23. Colaboratoare in arta masajului buna am nevoie de 2 domnisoare cu bunele maniere si dispuse sa faca bani. Ofer cazare plus publicitate pe site si un orar flexibil. Se percepe taxa de 50/50... Nr meu. Va astept cu drag; (07578808375 Erika.maria70@.yahoo.com

51. Doamne/domnisoare activitate online castiguri 2000$-7000$/luna, bonus pana la 1000$ la angajare, costumatii gratuite, decontam chiria integral, contract de munca, cadouri saptamanale; 6.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com

24. Colectiv feminin cu/fara experienta pentru activitate virtuala bonus 3000 lei din prima zi, posibilitate avansare, salariu fix garantat 4000 lei, cadou 1000 lei pentru recomandare, decontam abonament fitness, solar. Camere fumatori/nefumatori; 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com

52. Domnisoara pentru masaj. Hello, caut pers. pt masaj la domiciliul meu. Rog prezentare si detalii pe mail. razvanlive777@yahoo.com (000000000 razvanlive777@yahoo.com

22. Colaborare lux Masaj, conditii foarte

25. Colega pentru masaj cu sau fara experienta, varsta minima 18 ani, nu e aglomeratie, apartament, ai camera ta. Asigur si cazare. Toate cheltuiele le suport eu. Preturile si programul le faci tu 400 L; (0768.547.079 26. Colega pentru masaj cu sau fara

experienta, varsta minima 18 ani, preturile ti le faci tu, nu e aglomeratie. Asigur si cazare. Mai multe detalii la tel. 500 L; (0732.876.355 27. Colega Sunt in cautarea unei colege, maura, serioasa, discreta, pot oferi cazare, locatie centrala, cer si ofer seriozitate maxima; (0723.421.190

53. Domnisoare, doamne daca ai minim

18 ani, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, iti oferim contract de munca, comision crescator si bonusuri de performanta. Te asteptam in echipa noastra, 2.000 {; (0723.644.654 Joybucuresti@gmail.com 54. Elvetia 8000-10000 ron lunar cautam

pentru femei intre 18 ?i 35 de ani in Elvetia.Ce oferim: venit competitiv, mediu suficient, personalul corect.erotikeu@gmail.com www.erotikeu.comMoblil: +36 70 552 6766 Viber/Whatsapp 8.000 L; (+36705526766 erotikeu@gmail.com

28. COLEGA varsta minima 18 ani, ofer cazare temporala persoanelor din provincie, plata la zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in locatie,program flexibil. Zona Afi Cotroceni. (Cosmina) (0799.074.002

55. EmpressV Studio, cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

29. Colega varsta minima 18 ani, plata la

56. EmpressV Studio, Cea mai buna

30. Colega apartament, curata si

echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro

zi, venituri substantiale. Discretie maxima, sunt doar o fata in loc. Program flexibil; (0799.074.002

serioasa, cu aspect fizic placut, fara nici o cheltuiala din partea ta. Castiguri substantiale zilnice, locatie lux si centrala. Varsta minima 18 ani!! Program lejer, cer si ofer seriozitate; 1.000 {; (0784.127.556 31. Colega caut din oras sau provincie cu

bun simt si sociabila. Progamul il facem impreuna, 50% comision, cazare asigurata. Pt detalii contacteaza-ma. Rond Alba Iulia sector 3; (0723.028.165

32. Colega cu sau fara experienta Preturile si programul le faci tu. Asigur cazare si toate cheltuielile. Clienti formati. Mai multe detalii la tel., 500 L; (0768.547.079 33. Colega de masaj serioasa, cu bun

simt, deschisa, cu sau fara experienta, nu conteaza aspectul fizic, asigur cazare daca este nevoie, (0799.529.522 34. Colega Londra, fete cu sau fara expe-

rienta pentru serviciul de escorta in diverse locatii la mare, aproape de plaja, zona foarte buna. 500 lire/zi. 10.000 {; (+447480451794 babesoflondon93@gmail.com 35. Colega masaj zona Unirii, Zeptar caut

colega care vrea sa faca bani, cu sau fara experienta. Programul este de zi intr-un mediu placut si prietenos. Banuti se fac garantat din prima zi, 100 L; (0729.632.359

36. Colega masaj erotic Bani se fac sigur

numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 37. Colega masaj, cazare gratuita, zona ultracentrala Hey. Numele meu este Marina, am 28 de ani si locuiesc in sectorul 3. Caut colega pentru masaj, din Bucuresti sau din provincie! Cazare gratuita! Zona ultracentrala! Nu conteaza experienta! 5.000 {; (0785.168.971

38. Colega pentru masaj, cu sau fara experienta. Cer si ofer seriozitate. Program flexibil. Nu e aglomeratie. Preturile ti le faci tu. Drumul Taberei 400 L; (0736.420.610 39. Colega uk buna, doresc colaborare

cu domnisoare doamne, de preferat peste 25 ani pentru UK. Selectia se face in functie de seriozitate si dorinta de a munci; 10 {; (0761.324.563 tanasadina32@yahoo.ro 40. Colega, vrei independenta financiara,

e vara si nu ai suficienti bani pt. capriciile tale, nu vrei sa mergi la mare cu un buget limitat, atunci noi venim in sprijinul tau si iti oferim tot sprijinulhttp://sheebastudios.ro/ 2.000 {; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu 41. Cupluri, nu mai poti lucra de acasa,

te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu fix, comisioane, fara reguli stupide, amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Site-uri noi, trafic asigurat. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 42. Dansatoare Night Club Pascha Graz

Austria cauta doamne/domnisoare +19 ani aspect fizic placut, cu/ fara experienta Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata.Castiguri substantiale.Informatii Sms / Apel / WhatsAp. Facebook: Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 43. Dansatoare si dame de companie

19+ ani, cu aspect fizic placut, cu / fara experienta Tabu Bar ,club de noapte Austria.Venituri intre 5000-10000Â /luna . Plata se face zilnic Cazarea este asigurata. Vorbim lb. Romana Telefon, sms sau WhatsApp; www.tabubar.at (00436606083726 info@tabubar.at 44. Doamna, domnisoara pentru masaj

relaxare, doresc masaj de relaxare la domiciliul meu. Exclus escorte. Rog Detalii si prezentare pe mail. 100 {; gal.marian@rocketmail.com 45. Doamne sau domnisoare. Salon de masaj angajeaza doamne sau domnisoare, varsta minima 18 ani, program de zi sau de noapte (14:00/22:00 sau 22:00/05:00), comision 50%, plata la zi, oferim cazare gratuita, (0735.670.108/ 0724.618.784

57. EmpressV Studio, Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro; (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 58. Entertainer online Voucher cadou vacanta la mare, 4.000 lei bonus angajare, 4.000 lei avans din prima zi, salariu fix pana la 6.000 lei plus procente 50%-70%, operatii estetice, 14.000 L; (0761.505.505 59. Escorte - UK -Londra-LIverpool ofera

locuri de munca pt fete 18+ ,cu sau fara expierenta , ca escorte si in domeniul videochat . Se lucreaza pe apartamente de lux, avem expierenta in domeniu si garantam castiguri substantiale .Publicitatea se face pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip -Featured . Comisionul este de 50%. Plata se face zilnic si oferim discretie sbsoluta. De preferat este sa discutam pe what’s up Pentru angajare avem nevoie sa trimiteti cateva poze reale cu voi .Pt detalii contactati-ne la tel/what’s up (00447459261787 60. Fata pentru videochat, serioasa, engleza nivel conversational, zona Universitate la distanta de 3 minute de metrou, conditii excelente pentru mai multe info non stop exclus barbati, 1 {; (0761.210.230 Ana.ta@yahoo.com 61. Fata Videoconferinte. Fata videochat

cu sau fara experienta, oferim conditii excelente, carte de munca, camere individuale, cazare, bonus angajare 100 $, comision 50-70%, plata zi/ bilunar. Zona Nerva Traian Unirii, 3.000 L; (0733.607.633 amc.angajari@yahoo.com 62. FETE angajam fete cu sau fara experi-

enta in videochat cunoscatoare de limba engleza . Camclub Studios angajeaza fete si cupluri, plata zilnic sau bilunar, comision 50%. salariu bun oferim cazare ; 8.500 {; (0765.417.503 giovanigianini@yahoo.com 63. Fete vrei sa ai cel mai mare procent real de pe piata si sa fii 100% in legalitate?Te sustinem cu 500$, bonus de bun venit, pe loc la semnarea contractului; 7.000 {; (0765.640.271 hr@studio27.ro

69. Fete pentru masaj, personal fete pen-

tru masaj de relaxare, somatic din Bucuresti sau provincie, nu e necesara experienta, posibilitate diploma, cazare gratuita, castiguri substantiale, salon lux, clientela formata; 2.500 {; (0799.222.792/ 0799.222.792 blue.moonline@yahoo.ro

urgent. Exclus relatii intime cu clientii. Oferim contract, plata la zi, garantat 2.500 euro/luna, colege cu bun simt. Program 10 h/zi, 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro

71. Fete pentru salon masaj Centru Istoric

97. Maseuze cu/fara experienta alatura-

cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336

72. Fete peste 18 ani pt. poze si filme usor de facut, plata pe loc, 200 ron/zi. Trimiteti poze recente la email. Rog seriozitate 200 L; (0735.440.788/ 0746.571.012 admin@adultmedia.ro 73. Fete si cupluri Camclub Studios anga-

jeaza cu plata zilnic sau bilunar, comision 50% si salariu fix, In vila. Bonus de angajare 300 $. Program flexibil. Computere I7, trainer, echipamente HD; 3.000 {; (0736.494.610 74. Fete, ai cunostinte medii de limba

engleza? Aplica pentru model non-adult si poti realiza venituri de 2000-7000$. Vino in vizita la noi si informeaza-te. 7.000 {; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 75. Fete, modele -salariu garantat de

minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 76. Fete, modele BeYou Studio comision 80%. Vrei sa ajungi un model bun cu venituri de peste 10.000$ / luna ? Ai minim 18 ani si un aspect fizic placut? Progreameaza un interviu si vezi diferenta. Bonus de angajare 300 $; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 77. Fete, modele online Alege BeYou Studio si beneficiezi de 80% comision in prima luna, 5000 lei venit garantat/ luna. Nu te multumi cu putin, si tu poti atinge incasarile dovedite in poze. Pozele sunt reale, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro 78. Fete, renunta la videochatul banal,

unic in Bucuresti. Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membrii printr-un decor unic. Nu te mai chinui sa cauti locuri ferite de ochii lumii; apeleaza la Sheeba Studios. 2.000 L; (0746.387.246 79. Fetish World Videochat Studio angajeaza. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. www.fetish-world.ro (0766.016.639 80. Germania fete frumoase +18 ani, dornice de castiguri rapide. Cauti conditii corecte de munca in Germania? Te-ai saturat de incertitudini? Cu un simplu click vei face schimbarea. Cautam fete noi pentru locuintele noastre de lux din Saarlouis si Trier. Experienta de 12 ani in domeniu, iti oferim un avans pentru calatoria ta. Plata la zi, 8.000 Euro lunar. Esti motivata si te intereseaza castiguri mari? Suna acum (Whatsapp & Viber); (00491734618219 81. Gorgonize Social angajeaza person-

al feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 22.500 L; (0760.657.114/ 0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 82. Hostess online Legend Studio, studio

de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

83. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 84. Hostess online, semneaza contract cu ShelbaStudio si castiga garantat 3500$7500$ lunar, decontam chiria integral in Bucuresti, oferim bonus 1050$ la angajare, abonament fitness si spa. Program optional. 6.580 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 85. Job, vrei independenta financiara?

online, salariu fix 2000 lei, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. fara reguli/amenzi stupide, oferim contract de munca, training, posibilitate avansuri, bonus angajare, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 86. Legend Studio- Modele socializare

online postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 87. Live models, angajam personal femi-

nin pentru activitate videochat, bonus angajare 4000 lei, salariu fix 6000 lei, bonus recomandare 800 lei, procent 50%, costumatii, make-up, augmentare buze, fitness, spa. 6.800 L; (0761.505.505/ 0736.400.300 officepsk@yahoo.com 88. Loc de munca Te-ai saturat de videochatul clasic?!? Te-ai gandit vreodata ca tu esti problema cand nu faci bani? De ce sa nu schimbi decorul?diferit inseamna mai bine! Vino in echipa Sheeba si vei descoperi un studio inovator. Renunta la banal! 2.000 L; (0746.387.246 sheebaflirt@gmail.com 89. Londra UK 10.000£ escorte in Lon-

64. Fete / modele Alege BeYou Studio pentru a beneficia de venit garantat 5000 Lei/ Luna, comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$, plata zilnic/bilunar, comision 50-80% net; 5.000 L; (0766.905.905/ 0730.872.297 65. Fete doar pentru Masaj. Salon Eve

90. Maseuza salon cu vechime adevara-

66. Fete frumoase +18 ani dornice de

castiguri rapide Germania, casa privata ,la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu astect placut 18 + .Oferim siguranta si seriozitate castiguri deosebite,clientela formata. detalii in lb romana la tel sau mail; www.villaverona.de (00491734618219 jobs@villaverona.de 67. Fete pentru activitate online. Alege

BeYou, venit lunar garantat 5000 lei, bonus de angajare 300 $, comision 50-80%. Este momentul sa-ti castigi independenta, scapa de prejudecati si ia atitudine. Suna si progreameaza un interviu, 5.000 L; (0763.089.972/ 0730.872.297/ 0766.905.905 68. Fete pentru masaj fara experienta

minim 1500 euro Angajam tinere dornice de castiguri substantiale rapid pentru masaj somatic, relaxare, erotic, strict masaj, program flexibil, conditii avantajoase si castiguri garantate, 3 locatii cu vechime, 1.500 {; (0760.109.080 hr@premiumentertainment.ro

96. Maseuze cu sau fara experienta

70. Fete pentru masaj. Salon masaj erotic, situat langa Centrul Vechi cu vechime si clientela formata, angajam fete pt. masaj. Program lejer de seara. Oferim seriozitate, salariu+ comision; (0761.032.166

dra. Caut fete pentru servicii de escorta in Londra, castiguri foarte mari, comision 50%, plata se face la zi, conditii excelente de munca, cazare asigurata, totul asigurat, fara costuri, 10.000 {; (004407501769433 Anonimusanonimus100@yahoo.com

masaj situat in centru Bucurestiului cautam fete pentru masaj. Oferim carte de munca si comision foarte atractiv. Salonul se afla langa hotel Hilton si Radisson. Tel. Alexandra (0755.665.500 alexandraalexandra390@yahoo.com

95. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

ta, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513 91. Maseuza cu sau fara experienta

angajam urgent fete la masaj pentru 3 saloane de lux. Program flexibil, plata la zi, contract de munca, comisioane mari, incepand de la 90 lei; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 92. Maseuza la spa erotic de lux, anga-

jam fete cu sau fara experienta la unicul Spa Erotic din Bucuresti. Conditii excelente de lucru, program la alegere. Clienti potenti financiar, salariu motivant plus tips si bonus de performanta. 3.000 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 93. Maseuza pentru 3 saloane de lux

sector 2 si 3 cu sau fara experienta, pentru locatia Attraction Club Massage&Spa, locatie cu clientela formata, de calitate, masaje garantate, comision mare, toate consumabilele asigurate. 2.500 {; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 94. Maseuze angajam pt salon cu vechime de 9 ani pe piata fete cu bun simti si aspect fizic placut, experienta in arta masajului este un atu se lucreza cu 80% straini bani se fac din prima seara. Urgent; (0756.239.616

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

te echipei noastre de profesioniste. Cea mai buna alegere pentru venituri wooow. Comisioane 100-200lei/h. Pentru noi nu esti angajata, esti partener de afaceri; 10.000 L; (0720.114.488 office@confidential.ro

120. Modele online, studio nou, vrei sa lucrezi fara stres, vrei comision 60%? Oferim contract de munca, mediu de lucru legal. Siteuri noi, trafic mare. Posibilitate avansuri. Suni azi, incepi maine. 2.000 L; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu

147. Modele videochat Piata Muncii din studio, plata la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

121. Modele online, bonus angajare online, salariu fix 2000 L, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

un obiectiv in viata pentru care banii sunt cei mai importanti ? Poate iti doresti o casa, o masina, un apartament sau poate pur si simplu vrei sa vizitezi lumea. 2.000 {; (0720.887.064 all4oneonlinesolution@gmail.com

122. Modele online, bonus angajare online, salariu fix 2000 Lei, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

98. Maseuze, facem bani multi la Noblesse Unic, comisioane excelente, in centru, salon masaj la vila, Banii la tura, tipsuri mari. Clientela formata. Se fac lejer 500-1500 lei/tura. Program flexibil. Carte munca. Functionam de 10 ani. Strict nonsex 4.000 {; (0762.203.222 contact@private-massage.ro

salariu fix, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli, amenzi stupide. oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

99. Maseuze, tura zi Salariu fix, 2 zile libere/saptamana si in sarbatorile legale. Clienti multi si selecti, echipa mica, fara costuri sau penalizari, fara garantie oprita. Fara contact; 1.000 {; (0723.461.848 Contact@sweetgirls-masaj.ro

124. Modele online, fete/cupluri ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara; 3.100 {; (0746.387.246 felix@flirt4fun.eu

100. Model online Hai in echipa JustYou.

125. Modele online, fete/cupluri, nu mai poti lucra de acasa, te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu fix, comisioane, fara reguli stupide/amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Siteuri noi, trafic asigurat, 3.000 {; (0746.387.246

Bonus angajare 1800 L, salariu 5128 L+ procent. Program flexibil si locatii la alegere. Costumatii gratuite. Puncte de lucru in sectoarele 1,2,3,4 si 6. Contactatine non-stop. 5.128 L; (0787.759.623/ 0770.752.856 officejustyou@gmail.com 101. Model videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 102. Model videochat artistic castiga bani

punandu-ti talentele in valoare. Fie ca desenezi, dansezi, crosetezi sau pur si simplu gasesti subiecte de discutie din orice, atunci te asteptam la un fresh (de informatii si portocale); (0746.700.600 angajari@unitedstudios.ro 103. Model videochat, primul pas catre independenta financiara incepe cu Unique Studio. Vrei un job cu venituri minime garantate de 3.000 Lei pe luna, job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare 3.000 L; (0754.026.828/ 0764.371.949 angajari@unique-studio.ro 104. Model Videochat. Evoque Studio angajeaza modele. Oferim conditii de munca excelente, training si suport tehnic de specialitate, outfit-uri gratis si make-up artist. Studio exclusiv feminin. Comision 70%, 10.000 L; (0764.015.829/ 0721.852.040 office@evoque-studio.ro 105. Modele online salariu fix 2000 L, fara

target +comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat; 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 106. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual. 3.500 {; (0746.368.630/ 0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 107. Modele baieti videochat TeamVision

Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 108. Modele feminine cu sau fara experi-

123. Modele online, fete, cupluri online,

126. Modele pc online salariu fix 2000lei, fara target, comisioane, site-uri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 127. Modele pentru studio nou si unic

renunta la monotonie, pt. ca iubim ceea ce facem, ne-am gandit sa deschidem o locatie noua si diferita care sa vina in ajutorul modelelor noastre. Salariu fix 2000 L, fara target + comision, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 128. Modele pentru studio nou si unic

renunta la videochatul banal. Doar in Bucuresti. Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membri printr-un decor unic. Nu te mai chinui sa sa cauti locuri ferite de ochii lumii 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 129. Modele pentru studio nou si unic,

renunta la videochatul banal. Doar in Bucuresti. Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membri printr-un decor unic. Nu te mai chinui sa cauti locuri ferite de ochii lumii 2.000 {; (0746.387.246 130. Modele personal pentru Studio Unic renunta la monotonie, pt. ca iubim ceea ce facem, ne-am gandit sa deschidem o locatie noua si diferita care sa vina in ajutorul modelelor noastre. Salariu fix 2000 L, fara target + comision 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 131. Modele socializare online - Decebal,

postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 132. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

133. Modele socializare online, postul se

adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

enta Nu, nu este o gluma! Am deschis unicul studio de videochat cu camere ce reproduc natura. Totul pt a ne ajuta modelele sa exceleze non stop. Munca poate fi distractiva! www.sheebastudios.ro 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro

Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

109. Modele feminine cu sau fara experi-

135. Modele videochat Avem job-ul per-

enta online salariu fix 2.000 L, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 110. Modele feminine cu sau fara experi-

enta online salariu fix, fara target + comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 111. Modele feminine cu sau fara experienta vrei independenta financiara, Studio Belleboudoir ofera trei variante de salariu, salariu fix fara target, salariu plus comision, comision. Te asteptam la noi, bonus angajare; 3.000 {; (0746.387.246 112. Modele feminine cu sau fara experi-

enta. Salariu fix 2000 lei fara target, comisioane, siteuri noi, trafic, fara reguli/amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 113. Modele online comision incepand cu

60%. Te asteptam la un interviu sa iti dovedim ca este adevarat: venit minim garantat 1.000 $/luna, 500 $ bonus angajare 500 $ bonus recomandare daca vii cu o prietena, 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro 114. Modele online salariu fix, fara target

+ comisioane, siteuri noi, trafic. Fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 115. Modele online fete, bonus angajare, ai nevoie de bani rapid, vrei site-uri cu trafic mare, ai nevoie de promovare, daca da, te asteptam. Locatie centrala, tura la alegere, experienta nu este necesara 3.000 {; (0746.387.246 116. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 117. Modele online pentru NaughtyKats, personal feminin cu/fara experienta salariu 6000 lei+procent 50%-70%, Bonus 900$, program optional. legalitate, locatii in toate sectoarele. confidentialitate; 6.000 {; (0770.456.112/ 0784.458.616 118. Modele online, comisioane avantajoase 50%-70%, bonus de angajare, bonus de recomandare, bonus de performanta. My-Studio zona Pta Victoriei iti ofera un mediu de lucru modern si exclusivist. Contract legal, salariu fix sau comision. www.my-studio.ro 3.000 {; (0726.101.732 office@my-studio.ro 119. Modele online, job-ul de model online implica chat, discu?ii online, unde plata se face pe minut. Un salariu lunar la studio poate depasi chiar 2000 euro. Programul este flexibil, favorabil; 2.000 {; (0731.261.881/ 0799.349.951 Jupiteriana_2005@yahoo.com

134. Modele videochat Alege Legend

fect pentru tine. Venit garantat pana la 4000 Lei sau 75% din incasari. Alege mediu de lucru profesionist, plata la timp, program de lucru flexibil, join us, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 136. Modele videochat din studio, plata la

zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

137. Modele videochat nu mai poti lucra de acasa? Te asteptam la noi. Locatie centrala, tura la alegere, salariu comisioane, fara reguli stupide, amenzi. Bonus angajare, make up asigurat. Site-uri noi, trafic asigurat, 5.000 {; (0752.491.737 ministudiolux@gmail.com 138. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 139. Modele videochat / cupluri cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, cu sau fara experienta, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/ sapt. Bucur Obor, 3.000 {; (0766.700.200 140. Modele videochat cu cazare WixStu-

dio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu fete, baieti gay, bisexuali si heterowww.wixstudiovideochat.com (0764.837.439 contact.wixstudio@gmail.com

141. Modele videochat cu si fara experienta alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 142. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 143. Modele videochat cu, fara experienta Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 144. Modele videochat cu/fara experienta

Decebal Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 145. Modele videochat cu/fara experienta

Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/ bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

146. Modele videochat cu/fara experienta Piata Muncii Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima perioada, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

148. Modele videochat Studio Victoriei Ai

149. Modele videochat, job-ul perfect pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 1.000 {; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro 150. Modele videochat, Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara 4.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 151. Modele videochat, pentru modelele

care se angajeaza in luna iulie, procentul este de 100%; 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 152. Modele videochat, comision 60%, Cam Stars Studio angajeaza vorbitoare de limba engleza min. nivel mediu, program part time sau full time. Venit garantat 1000 $/ luna, 100% legal. www.camstars.ro 4.000 L; (0744.784.477 office@camstars.ro 153. Modele videochat. Cea mai buna echipa condusa de un model de top 3 Live Jasmin. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Ai posibilitatea sa lucrezi intr-o echipa tanara si profesionista, castiguri de minim 3000 USD lunar. Te asteptam alaturi de noi chiar de maine, comision 60% din castigurile realizate de catre tine; www.empressv-studio.ro (0786.400.195 office@empressv-studio.ro 154. Modele videochat. Iti doresti venituri

garantate de minim 1.000 de Dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro; (0730.752.752 155. Modele, personal pentru Studio Unicpt. ca iubim ceea ce facem, ne-am gandit sa deschidem o locatie noua si diferita care sa vina in ajutorul modelelor noastre. Salariu fix 2000 L, fara target + comisioane 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 156. Modele, Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 157. Modele, salariu fix 2000 Lei + comisioane, fara reguli/amenzi stupide, posibilitate avansuri/ sustinere financiara, posibilitate avans, contract munca; 2.000 L; (0746.387.246 office@flirt4fun.eu 158. Modele, cupluri, fete, activitate online angajam modele fete pentru videochat si cupluri cu sau fara experienta. Plata zilnica sau bilunara, bonusuri, cazare la cerere. 3.000 {; (0746.849.204 acasa.studio@yahoo.com 159. Modele, cupluri, fete, activitate

online cauti un loc fara aglomeratie, spatios si pe friendly mood? Te invit la o discutie si poate vom colabora. Comision avantajos 55/ 60% zi/ bilunara locatie lux free bar la dispozitie; 2.000 {; (0746.849.204 Acasa.studio@yahoo.com 160. Modele, renunta la monotonie unic in Bucuresti. Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membrii printr-un decor unic. Nu te mai chinui sa cauti locuri ferite de ochii lumii; apeleaza la Sheeba Studios 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 161. Modele, scapa de rutina te-ai saturat

de videochatul clasic? Te-ai gandit vreodata ca tu esti problema cand nu faci bani? De ce sa nu schimbi decorul?Diferit inseamna mai bine! Vino in echipa Sheeba ! 2.000 L; (0746.387.246 162. Modele. Supernality Studio Bucuresti parte a Supernality Group Chicago cauta modele. Hai sa ne cunoastem! (0720.296.859 contact@supernality.com 163. Modelele cu /fara experienta 18+,

esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii “Rich” Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 164. Modelele cu sau fara experienta 18,

esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 165. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 166. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18 ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 167. New Blue Up cauta fete dragute care

doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varsta minima 18ani. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 168. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 169. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 170. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 171. New Blue Up. Cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 172. Oasis Studio angajeaza admin, train-

er, suntem un studio cu echipa exclusiv feminina care isi mareste efectivul 3.000 L; (0756.798.558 office@oasis-studio.ro

173. Personal v-am creat cele mai luxoase conditii pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 174. Personal feminin pentru conversatii online oferim cadou 3000 lei la angajare, salariu fix garantat 4000 Lei+procent 50%, program part-time/ full-time, bonus abonament fitness, solar, unghii, gene. Contact non-stop; 4.000 L; (0752.177.559 virtualangels@yahoo.com 175. Personal feminin, videochat castig-

uri 2000$-7000$/luna, bonus pana la 1000$ la angajare, costumatii gratuite, decontam chiria integral,contract de munca, cadouri saptamanale; 5.000 {; (0729.496.496/ 0785.496.496 shelbastudio@gmail.com 176. Personal fete masaj, somatic, plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0724.168.007 nelly_pisy@yahoo.com 177. Personal pentru Geisha’s Path Studio Geisha’s Path Studio, suna-ne si hai sa ne cunoastem la o cafea, fara nicio obligatie Colegele tale te asteapta www.geishaspath.ro 3.000 L; (0762.442.852 geishaspath@gmail.com 178. Personal pentru Studio Unic pt. ca

iubim ceea ce facem, ne-am gandit sa deschidem o locatie noua si diferita care sa vina in ajutorul modelelor noastre. Salariu fix 2000 L, fara target + comisioane 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 179. Personal videochat, vrei sa lucrezi fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 180. Personal, renunta la monotonie. Unic in Bucuresti! Studioul nostru are o noua locatie, dar, nu una clasica. Atrage-ti membrii printr-un decor unic! Nu te mai chinui sa cauti louri ferite de ochii lumii; apeleaza la Sheeba Studios. 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 181. Personal, Roxanne Massage, anga-

jeaza 2 tinere cu aspect fizic placut si ingrijit, conditii legale de munca, program de noapte, paza si protectie. 2.000 {; (0735.651.849 182. Receptionera call-center salon masaj, urgent, program de o zi cu o zi, 3/4 ture pe saptamana. Preluat apeluri telefonice, oferit informatii despre servicii si poze cu fetele, trecut in tabel programarile, anuntat recepti, conditii avantajoase, 3.000 L; (0760.109.680 office@attractionclub.ro 183. Receptionera, secretara asistenta manager barmanita. Aspect fizic placut cu fara experienta la salon masaj senzual de lux program 2 zile la munca apoi 2 zile libere, cu carte de munca, pachet salarial atractiv, tipsuri, echipa tanara si mediu super placut, 2.700 L; (0767.928.988 office5555@yahoo.com 184. Rich Girls Studio, vrei un job cu veni-

turi garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

185. Sheeba Studios online, salariu fix, fara target, comisioane, siteuri noi, trafic. fara reguli/ amenzi stupide. Oferim contract de munca, training. Posibilitate avansuri. Bonus angajare platit imediat, 2.000 L; (0746.387.246 angajari@sheebastudios.ro 186. Studio angajeaza modele pentru video program flexibil. Bonus de angajare. Outfituri cadou. Primesti bonus de 200$ daca ne recomanzi unei prietene. Salariu de 90 euro/ora. (tarif. 1,5 e/min+tva). (0900.310.110 187. Tinere 18 ani+, dasatoare New Blue

Up- Saunaclub- Elvetia Zurich,ofera locuri de munca legale pentru salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte.Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 188. Tinere -Club Imperium Club Imperium angajeaza in conditii legale, tinere atragatoare, sociabile, aspect fizic placut, minim 18 ani, ca dame de companie. Oferim permis de munca, cazare gratuita in conditii de lux si 60 % din venituri. Angajam si dansatoare profesioniste, minim 18 ani, aspect fizic placut. Pentru dansatoare se ofera contract de munca pentru minim 30 de zile si un salariu garantat de 1500 CHF / luna, la care se adauga diferite bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. Informatii in limba romana. www.club.imperium.ch (0040786615297/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 189. Tinere 18+ cu/fara experienta escorte si in domeniul videochat UK-Londra - Liverpool, apartamente de lux, castiguri substantiale. Publicitate pe site-uri de top platite cu optiuni full gen Vip-Featured. Comision 50%, plata zilnic, oferim discretie. Tel./WhatsApp: (00447459261787 190. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. 50-150 lei/ora. 9.000 {; (0720.336.688/ 0732.119.900 alina.sediu@gmail.com 191. Tinere 18-40 pt masaj sau animatie club, discretie colectiv prietenos, angajam, calificam, cazam tinere 18- 40 ani pentru masaj erotic sau/si dans, hostess. Seriozitate si siguranta, brand de 12 ani. 50-150 lei/ora. 9.000 {; (0720.336.688/ 0732.119.900 192. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 193. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 194. Trainer studio daca ai lucrat ca model sau ca trainer, vrei un salariu bun, carte de munca, respect si conditii de munca placute, te asteptam in echipa Unicorn Agency, 2.500-5.000 lei; 3.000 L; (0751.124.276 alexandra.anghel@unicornagency.ro 195. VideoChat angajam Domnisoare 18+ La Golden Rose, tu vorbesti pe internet cu admiratori din alte tari si esti platita. Si cel mai principal ca totul este legal astfel nu risti cu nimic. Nu ezita sa primesti un salariu bun, 2.000 {; (+40743583779 d_940@mail.ru 196. Vino si tu in echipa noastra, avem sute de modele fericite, sustinem cu mandrie ca suntem cel mai serios studio de videochat. Oferim cele mai mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minim garantate si program de lucru preferential (0785.709.805

E-mail: redactia@anuntul.ro


10 august 2018

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 26. Baneasa, dec., et. 3/4, 45 mp, 1989,

particular, vand garsoniera, cadastru, intabulare, vis a vis restaurant Cocosatu, stradal, recent renovata, bloc caramida, scara curata, libera, 65.000 {; (0724.006.739 Imobiliarealex@yahoo.com

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918 dec., et. 1/2, 41 mp, 2018, dezvoltator, garsoniera spatiosa si eficient compartimentata cu boxa la subsol inclusa in pret, in imobilul P+2 la o distanta de doar 12 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Pretul nu contine TVA 5% 44.900 {; (0724.808.488/ 0728.005.842 george.t@star-construct.ro 2. 1 Decembrie 1918, semidec., et. 9/10, 31 mp, chiar la Circa Financiara, vav reprezentanta Fiat, semidec.a, etajul 9, bloc reabilitat, termopane, gresie, parchet, usa metalica, toate actele 37.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 3. 1 Decembrie 1918, 15 minute metrou, dec., et. 4/4, 34 mp, 2015, Gura Siriului, bloc cu pod, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala, libera, toate actele, 37.000 {; (0732.135.467 4. 1 Decembrie 1918, Costin Georgian,

Titan, semidec., et. 5/10, 32 mp, 1977, Basarabia garsoniera deosebita, cf. 1, semidec. 32 mp, 5/10, renovata recent intro maniera moderna, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, zona cu multiple facilitati si vecinatati. Ideala pentru locuit sau investitie 42.200 {; (0737.312.021/ 0722.459.956 adinamihaela.preda@yahoo.com 5. 1 Decembrie, Trapezului, dec., dec.,

et. 1/4, 35 mp, 2013, garsoniera dec.a - 35 mp utili - bloc 2013 - finisaje moderne si noi - Etaj 1 din 4 - 7 minute metrou acceptam credit - Strada Burnitei; 40.000 {; (0736.380.186/ 0725.597.221 emil.c@star-construct.ro 6. 11 Iunie -Parcul Carol semidec., et. parter/1, 38 mp, 1938, garsoniera semidec.a, recent renovate, in vila p+1, libera, 32.000 {; (0799.358.705 7. 13 SEPTEMBRIE dec., et. 5/10, 41 mp, 1987, 13 Septembrie - Lacul Plopului, bloc 1987, etaj 5/10, dec.a, Su-41 mp, renovata (instalatii schimbate ), gresie, faianta, parchet, posibilitate vanzare mobilata 50.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555 8. Alba Iulia, Decebal, dec., et. 3/4, 42 mp, 1988, Decebal, Ruby Tuesday, spatioada, fara imbunatatiri, zona deosebita. 59.900 {; (0728.114.499 9. Alexandriei, Cartierul Verde, dec., et.

1/3, 37 mp, 2016, exclusivitate, direct de la proprietar, nu se mai adauga TVA, an construire 2016, mezanin, etaj 1, confort 1, dec.a, libera, avem cheile, 37 mp utili, cartier rezidential, linistit, contorizata total, curent. 30.480 {; (0724.270.019 travaharealestate@gmail.com 10. Alexandriei, Penny, Bragadiru, dec.,

et. 4/6, 29 mp, 2018, garsoniera 1 minut ratb, loc parcare, garsoniera situata in zona Sos. Alexandriei - Penny- Bragadiru, dec.a, suprafata 29mp, etaj 4/6, se preda finisata, racordata la toate utilitatile. Statie RATB in fata blocului. Loc parcare; 26.000 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 11. Amurgului, Rahova, semidec., et. 2/4, 16 mp, 1974, garsoniera etaj 2/4 cetrala termica gresie faianta parchet termopan bloc curat locatari civilizati pret 13500 euro cadastru intabulare, 13.500 {; (0723.389.967 12. Aparatorii Patriei, dec., et. 5/8, 37

27. Baneasa, Antena 1, semidec., et. parter/1, 1970, garsoniera in vila, parter din p+1, suprafata 33 mp, curte proprie de 30 mp, loc parcare separat si propriu, instalatii sanitare si electrice noi, centrala termica proprie, gresie, faianta, termopan, liniste 50.000 {; (0735.798.123 28. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 40 mp, 2017, vindem garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, direct dezvoltator. 53.450 {; (0725.957.934 29. Baneasa, Sisesti, dec., et. 2/5, 40

dec., et. parter/4, 2018, garsoniera bloc nou, metrou Dimitrie Leonida 10 min., direct dezvoltator, comision 0% 35.900 {; (0730.888.271 cosmin.vasilache@zonadesud.ro 17. Aparatorii Patriei, Metrou, dec., et.

4/8, 36 mp, 2018, Garsoniera spatioasa, dispune de toate imbunatatiriile, pozitionata la 3 minute de metrou Aparatorii Patriei, toate utilitatiile racordate individual si bransate la reteaua publica, 39.660 {; (0730.250.305 18. Arena Nationala semidec., et. parter/4, 25 mp, 1958, va propun spre vanzare o garsoniera, cf. 1, parter inalt, vis a vis de Arena Nationala pe Bd. Basarabia, zona linistita, boxa pe etaj, bloc reabilitat, mobilata, pt. locuit sau investitie, toate actele, 41.500 {; (0732.547.531 elenavoica@yahoo.com 19. Auchan Militari garsoniera, dezvolta-

tor dec., et. 3/6, 2018, Militari Salcamilor, Penny Market, direct dezvoltator, bloc nou p+6 beton si caramida predare la cheie, 25.000 {; (0727.836.425 20. Avrig, Bucur Obor, Iancului, dec., et.

6/10, 36 mp, 1986, Dimitrov, Bucur Obor, dec.a, etaj 6, bloc reabilitat, mobilata, uitlata, 3 min metrou, renovata, contorizata, constructie 1986, bloc mixt, intabulata 50.000 {; (0730.156.325 redalertimobiliare2004@yahoo.com 21. Azuga, jud. Prahova, dec., et. 3/3, 28

mp, 1982, garsoniera, Str. Valea Azugii; 30.000 {; (0731.057.691

22. Baba Novac stradal, dec., cf 1, dec.a, etaj 3, bloc mixt, g+f+p+t+um, toate actele, acc credit, vecinatati: Dristor Metrou, BabaNovac Rond, Parc IOR, Campia Libertatii, Basarabia, Liviua Rebreanu, Mihai Bravu, 33.000 {; (0741.140.993 23. Baba Novac, Parc IOR, dec., et. 7/10, 33 mp, 1980, Campia Libertatii, garsoniera mobilata utilata, toate imbunatatirile, 3-5 minute parc. 45.000 {; (0732.135.470

dec., et. 2/4, 36 mp, 2018, Garsoniera, ansamblu rezidential constructie noua 2018 in apropiere de metrou Dimitrie Leonida, Sos. Berceni, suprafata utila de 36 mp (living 17 mp, bucatarie 9 mp, baie 4 mp, terasa 3.5 mp). 34.500 {; (0727.239.293/ 0721.827.390

52. Berceni metrou, dec.a, pret pentru

79. Berceni, Giurgiului, Luica, dec., et.

cash dec., et. parter/5, 32 mp, 2018, garsoniera luminoasa, bucatarie inchisa, hol mare, geam la baie, se vinde la cheie, finisata cu gresie, faianta si parchet la alegere. Ideala pt investitie cu randament ridicat. Pret pentru plata cash. 30.875 {; (0762.900.901

54. Berceni, dec., et. 1/3, 34 mp, 2018,

31. Basarabia semidec., et. parter/4, 25

mp, 1977, vsv de Lia Manoliu, Hoch parter/4 Et, mobilata si utilata, renovata, parchet, gresie, faianta, termopan, AC, boxa, caramida, reabilitat, vedere spate, spatiu verde, liniste. 41.500 {; (0724.590.266/ 0747.080.813 steluta.sterpu@eurocityestate.ro 32. Basarabia Chisinau, Arena Nationala

semidec., et. 4/10, 32 mp, 1982, bloc reabilitat termic, etaj 4/9, gresie faianta, terrmopane, mai necesita reparatii libera, acte ok cadastru intabulare, scara civilizata, apropiere de metroul Titan si Costin Georgian maxim 10 37.000 {; (0743.274.565/ 0743.274.565 33. Basarabia semistradal - National Arena, semidec., et. 3/10, 33 mp, 1979, cf 1, sdec, 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, amenajata recent modern, toate actele, vecinatati: Piata Muncii, Metrou Costin Georgian, Nicolae Grigorescu, Campia Libertatii, 39.900 {; (0741.140.993 34. Basarabia, 10-15 min. metrou Titan,

semidec., et. 10/10, 31 mp, 1981, C.Georgian, Muncii, Diham, Bd. Chisinau, bloc stradal, garsoniera foarte curata, renovata, t, p, um, ac, instalatii refacute, bucataria se vinde utilata (vezi foto), baia necesita renovare, acte la zi; 34.000 {; (0728.820.537 35. Basarabia, Campia Libertatii, Baba Novac, dec., et. 7/10, 37 mp, 1985, bl. mixt 1985, bl.reabilitat, dec.a, bucatarie mare, hol mare, gresie, faianta, parchet, balcon imens inchis in termopan, contorizat, apropriere metrou P-ta Muncii parcul National, Cuza, libera, acte la zi, merita 44.500 {; (0766.187.781 36. Basarabia, Costin Georgian metrou,

L Patrascanu dec., et. 7/10, 34 mp, cf 1, dec, 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, vecinatati: Nicolae Grigorescu, Constantin Brancusi, Potcoava, Baba-Novac, Parc IOR, Parc Titan, ocazie, 33.900 {; (0741.140.993 37. Basarabia, stradal metrou Costin

Georgian, garsoniera dec., et. 1/8, 42 mp, 63.000 {; (0725.540.400 vlad@vladtrimbitasu.ro

39. Batistei, Thomas Masaryk et. 1/5,

16. Aparatorii Patriei, Dimitrie Leonida,

con dec., et. 2/5, 36 mp, 2019, investitie ideala in garsoniera spatioasa si luminoasa, dec.a, hol acces mare, bucatarie inchisa, debara, geam la baie, balcon generos, se vinde la cheie. Pret promotional la plata integrala, 34.105 {; (0762.900.901

30. Barbu Vacarescu dec., et. demisol/3, 30 mp, 1967, Kaufland, parchet, gresie, faianta, termopane, stradal, la 5 minute de Mall Promenada, la 10 minute de piata Romana, piata Victoriei, pretabil locuit, firma, zona foarte linistita, acces metrou, autobuze 182, 282 33.500 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com

13. Aparatorii Patriei, dec., et. 4/8, 37 mp, 2018, garsoniera situata in bloc nou, 3 minute de metrou Aparatorii Patriei 39.240 {; (0730.888.280

parter/2, 37 mp, 2018, garsoniera face parte dintr-un ansamblu rezidential nou, aflat in imediata vecinatate a statiei de metrou Aparatori Patriei. Se vinde la cheie personalizata la cererea clientului. Comision 0. 31.000 {; (0765.448.593/ 031.404.01.11 iosif@tophome.ro

51. Berceni metrou, dec.a, debara, bal-

78. Berceni, Garsoniera dec.a 36mp

53. Berceni, dec., et. 3/11, 58 mp, 2018,

38. Basarabiei, semidec., et. 1/4, 33 mp,

15. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et.

77. Berceni, garsoniera bloc nou 5 min. metrou M2 dec., et. 2/3, 29 mp, 2018, garsoniera are o suprafata totala utila de 29 mp si se afla situata intr-un Bloc Nou la doar 5 min metrou M2 26.000 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro

mp, 2018, Baneasa, Sisesti, lac Grivita, garsoniera dubla, 40 mp, etaj 2/5, dec.a, bucatarie separata, bloc nou, predare septembrie 2018, finisata complet, 51.975 {; (0725.957.935

mp, 2019, garsoniera face parte din cel mai nou si exclusivist ansamblu rezidential al zonei de sud, pozitionat in imediata vecinatate a Universitatii Spiru Haret si automat a Metroului Aparatorii Patriei 39.690 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro

14. Aparatorii Patriei, dec., et. 4/8, 37 mp, 2019, vanzare garsoniera vis-a-vis de Univ. S. Haret la doar 4 min de metrou. Super ansamblu rezidential 4 City Life. Predare la cheie. Finisaje premium. Utilitati bransate individual. Comision 0 39.700 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

bancar dec., et. 4/5, 38 mp, 2019, Acces rapid la metrou Dimitrie Leonida, garsoniera dec.a, cu balcon, in bloc nou, lift, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, totul nou si cu garantie. Accept si credit bancar 15% avans, 37.900 {; (0762.900.901

50. Berceni metrou, dec.a, balcon, credit

1970, garsoniera dec.a, bloc mixt, 33 mp, etaj 1 din 4, gresie, faianta, termopan, um, parchet, balcon inchis, 3 minute de parc, 10 minute metrou Piata Muncii, cadastru, intabulare, libera; 46.900 {; (0770.236.072 58 mp, 2018, Garsoniera de lux, finisata complet: gresie, faianta Spania, parchet masiv, tamplarie lemn, usa blindata, videointerfon, incalzire in pardoseala, obiecte sanitare Ideal Standard, aer conditionat, 150.000 {; (0758.041.197 office@gamainvest.ro 40. Bazilescu, garsoniera deosebita

metrou dec., et. demisol/3, 34 mp, 2015, 41.000 {; (0720.714.919 razvan.dumitrescu@catoma.ro 41. Berceni dec., et. 1/2, 40 mp, 2018,

Garsoniera 40 mp, sec. 4. Garsoniera situata intr-un bloc nou, foarte spatioasa ce dispune de un living generos, bucatarie mare cat si un balcon. Se vinde finisata complet, racordata la utilitati, 44.200 {; (0728.888.168 sorin@sudrezidential.ro 42. Berceni - Metalurgie, str. Drumul Binelui, dec., et. 1/3, 39 mp, 2014, situata in Berceni zona Metalurgiei, str. Drumul Bineleui, confort 1, dec.a, et. 1/3, bloc 2014, centrala gaz, se vinde complet mobilata, usor neg.. 40.900 {; (0723.707.553 razvanzamfir1@yahoo.com 43. Berceni b-dul Metalurgiei, garsoniera

spatioasa. dec., et. 2/5, 2018, Direct dezvoltator vand garsoniera spatioasa, disponibila la etajul 2 al unui imobil nou, cu un regim de inaltime P+5E, situat in Beceni stradal pe b-dul Metalurgiei. 35.500 {; (0721.827.390/ 0727.239.293 cristi.farcas@sudrezidential.ro 44. Berceni garsoniera 34 mpu acceptam prima casa dec., et. 1/3, 34 mp, 2018, Garsoniera 34 mpu situata intr-un bloc nou cu regim de inaltime p+3e. Garsoniera se vinde si prin credit prima casa 33.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 45. Berceni Grand Arena garsoniera dubla dec., et. parter/3, 37 mp, 2019, garsoniera dubla in suprafata de 37mp. Ap. se va vinde complet finisat (finisaje la alegere) si bransat la toate utilitatile orasului. se accepta orice tip de credit; 38.500 {; (0786.207.692 smartrezidential@yahoo.com 46. Berceni Grand Arena Mall sector 4,

dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, vand garsoniera spatioasa, intr-un ansamblu rezidential in construtie, predare luna septembrie, balcon, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, centrala proprie, lift. Pret promotional. Comision 0% 28.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 47. Berceni metrou dec., et. 1/3, 35 mp,

2018, garsoniera dec.a la 6 min de Metrou d.Leonida, zona Mega Image Oituz, la cheie, complet finisata, centrala proprie, et 1\3, 30.500 {; (0787.525.604 madalinatomaimob@gmail.com 48. Berceni metrou Dimitrie Leonida

24. Baicului, et. 3/4, 17 mp, proprietar, vand garsoniera confort 3 in zona Baicului, electronica industriala, suprafata 17 m, partial imbunatatita, libera, etaj 3 din 4, bloc civilizat, instalatie gaze, aflata in stadiu de renovare. 21.000 {; (0723.529.371

dec., et. 4/5, 35 mp, 2018, Berceni, garsoniera, 35 mp, constructie 2018, finisaje la alegere, centrala proprie, parcare, videointerfon, bariera la intrare, 35.500 {; (0730.988.560 georgeta.constantin@sudrezidential.ro

25. Baicului, Colentina, Lunca Florilor, semidec., et. parter/4, 16 mp, 1975, cf. 3, amenajat, gaze, caldura, apa calda, bloc reabilitat, mobilat si utilat, bune si de investitie, chiria este in zona 650 lei, liber, acte, urgent, 15.100 {; (0722.519.460 despina.enache@yahoo.com

et. 2/5, 39 mp, 2019, promotie la garsoniera cu camera mare si luminoasa, balcon, bucatarie si hol de decomandare generoase, baie 5,2 mp, se vinde complet finisata, totul nou si cu garantie. Pret pentru plata imediata. 36.950 {; (0762.900.901

49. Berceni metrou, dec.a, balcon, dec.,

Berceni 2 camere 58 mpu utili bloc nou acceptam prima casa avans 5%, 57.000 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro Berceni, garsoniera 34 mpu utili, ideal investitie acceptam credit Prima Casa 34.000 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro

55. Berceni, semidec., et. parter/3, 39

mp, 2018, Berceni, garsoniera dubla, bloc nou, acceptam credit prima casa, 38.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 56. Berceni, dec., et. 1/5, 40 mp, 2017, finisaje incluse in pret, la alegere,toate utilitatiile, apa, gaz, curent, canalizare, contorizate individual.Centrala terminca 24 kw+calorifere.COMISION 0%! 34.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 57. Berceni, dec., et. 1/3, 34 mp, 2018,

garsoniera dec.a, bloc nou ideal pentru investitie, stradal, soseaua Oltenitei. Pretul este valabil doar pentru luna iulie 26.600 {; (0730.888.280 58. Berceni, dec., et. 3/5, 38 mp, 2018,

garsoniera spatioasa bloc nou, cel mai bun pret din zona, pretul este pentru plata Cash. Comision 0%; 29.700 {; (0730.888.280 59. Berceni, dec., et. 3/3, 39 mp, 2015,

Garsoniera, direct proprietar, bloc 2014, str. Aurel Persu, dec.a, centrala, spatioasa balcon mobilata utilata, 37 mp, bloc f bine ingrijit, la 3 min. RATB, 38.000 {; (0725.652.660

5/5, 39 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou finisata cu materiale de calitate si bransata la toate utilitatile. Mutare imediata! Doar plata cash 34.900 {; (0730.888.286 80. Berceni, Grand Arena, et. parter/4,

30 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni, Grand Arena, loc parcare gratuit. Comision 0, direct dezvoltator, oferta pana la finalul lunii, ideal investitie, 850 e/mp. 25.750 {; (0723.141.040 razvan.smartrezidential@gmail.com 81. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, bloc nou 2018, dec., et. 1/5, 30 mp, 2018, avem 5 modele dec.e de 30,35 si 40 mp utili la parter si etaje 1,2,3, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, parcare inclusa, TVA inclus, centrala proprie, finisaje la alegere, 26.000 {; (0761.309.031 82. Berceni, Grand Arena, garsoniera dec.a, dec., et. 1/4, 35 mp, 2018, garsoniera dec.a Berceni Grand Arena, loc parcare gratis. Comision 0%. Direct dezvoltator. Imobilul se va preda complet finisat si bransat la utilitati. Pret promo, 29.750 {; (0786.207.692 costin.smartrezidential@gmail.com 83. Berceni, Leonida, dec., et. 1/3, 37 mp, 2013, particular, gars. cf. 1, gresie, faianta, termopan, centrala termica, camere video, 10 min. de metrou, curata, libera, neg., 40.500 {; (0737.467.957 84. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 1/5, 34

mp, 2018, dezvoltator, vand garsoniera pe B-dul Metalurgiei, in bloc nou. Locuinta se vinde finisata la cheie si racordata la toate utilitatile capitalei. 35.500 {; (0731.171.007/ 0729.923.486 razvan.marginean@sudrezidential.ro 85. Berceni, Metrou Aparatorii Patriei, negociabil semidec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0%, finisaje calitate superioara P+4, cu lift 32.200 {; (0722.204.952

60. Berceni, semidec., et. 7/10, 1976, Piata Sudului Sun Plazza garsoniera confort 2 curata cu imbunatatiri g f p t um mobilata utilata foarte curata si bine situata 5 min metrou etajul 7/10 bloc stradal pretabila inchiriere locuinta, 25.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com

86. Berceni, metrou Aparatorii Patriei, negociabil dec., et. parter/4, 35 mp, 2018, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou Eden Home, negociabil, predare la cheie direct dezvoltator, comision 0%, finisaje calitate superioara P+4, cu lift 32.200 {; (0722.204.952

61. Berceni, dec., et. 1/5, 34 mp, 2018,

negociabil dec., et. 3/4, 47 mp, 2018, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou, Eden Home, negociabil, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 42.700 {; (0722.204.952

proprietar vand garsoniera dec.a, etaj 1, suprafata utila 34 mp, finisata deosebit, contorizata separat, centrala proprie, loc parcare asigurat. Merita vazut, 35.500 {; (0727.175.861/ 0730.245.876 62. Berceni, dec., et. parter/10, 42 mp, 1985, sos. Oltenitei gars., cf. 1 dec.a la 10 minute de metrou piata Sudului, g, f, p, t, um, cadastru intabulare, accept credit, negociabil 42.000 {; (0724.681.908 63. Berceni, dec., et. 1/3, 34 mp, 2017,

vrei sa te muti imediat? Recomandarea zilei, garsoniera complex nou, bucatarie dec.a, lift, loc parcare, facilitati, se vinde mobilat utilata, pret fix 37.500 {; (0725.652.660/ 0372.940.712 silveractivimob@yahoo.com 64. Berceni, acces metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/5, 32 mp, 2018, garsoniera dec.a, bloc nou izolat termic, lift, se preda complet finisata, centrala termica, baie echipata. Cel mai bun pret din piata. Comision 0, direct dezvoltator 25.250 {; (0725.957.933 65. Berceni, Aparatorii Patriei dec., et. 3/8, 34 mp, 2019, garsoniera dec.a, fix langa metrou, Ideal Investitie, se preda la cheie, se pot alege finisajele, 30 de spatii comerciale la parter, au inceput rezervarile 39.700 {; (0725.957.934 66. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et. 1/3, 34 mp, 2018, garsoniera spatioasa, cu bucatarie inchisa si acces rapid la metrou Dimitrie Leonida. Se preda la cheie dupa gusturile fiecarui client ) si centrala termica proprie; 28.500 {; (0787.525.631 alexandrugvr@gmail.com 67. Berceni, aproape de metrou, accept

credit dec., et. 5/5, 35 mp, 2019, garsoniera spatioasa, camera mare, bucatarie separata, inchisa, hol de decomandare generos, balcon cu acces din camera, se vinde finisata, cu totul nou si in garantie. Accept credit ipotecar, 34.900 {; (0762.900.901 68. Berceni, Bd. Metalurgiei, sector 4

dec., et. 1/5, 36 mp, 2018, garsoniera dec.a 36 mp utili, 30.500 euro Carrefour Grand Arena, Berceni, sector 4, 30.500 {; (0735.527.098/ 0736.019.755 catalin.angheluta@sudrezidential.ro 69. Berceni, Carrefour dec., et. 5/5, 41

mp, 2018, Garsoniera simpla cu o suprafata utila de 41 mp etaj 5, bloc cu lift silentios, finisaje premium la alegere, centrala proprie de apartament, baie utilata complet, 30.000 {; (0722.557.782 catalin.stoian@sudrezidential.ro 70. Berceni, Carrefour Grand Arena,

dec., et. 3, 45 mp, 2018, garsoniera dubla pret excelent, zona linistita, finisaje premium la alegere. Se accepta orice tip de credit; 36.800 {; (0767.710.529 marius@sudrezidential.ro 71. Berceni, garsoniera 31 mpu acceptam prima casa dec., et. 2/3, 32 mp, 2018, Garsoniera 31 mpu situata intr-un bloc nou p+3e, acceptam prima casa, 31.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 72. Berceni, garsoniera 35 mpu la doar 5

min. metrou dec., et. 1/3, 35 mp, 2018, garsoniera 35 mpu situata intr-un ansamblu rezidential nou la doar 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Dimitrie Leonida M2, 31.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 73. Berceni, garsoniera 5 min. metrou

M2, bloc nou dec., et. 1/3, 34 mp, 2018, garsoniera 34 mpu la doar 5 min metrou M2 situata intr-un ansamblu rezidential nou 30.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 74. Berceni, garsoniera 5 min. metrou

M2, bloc nou dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera se afla situata intr-un bloc nou de locuinte si are o suprafata utila totala de 31 mp, iar accesul fata de metrou este la 5 minute de mers pe jos 28.000 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 75. Berceni, garsoniera 5 min. metrou,

dec., et. 1/3, 36 mp, 2018, ideal investitie, garsoniera 36 mpu situata la doar 5 min metrou intr-un ansamblu rezidential nou 32.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro 76. Berceni, garsoniera 5 min. metrou,

dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, ideal investitie. Garsoniera se afla la doar 5 minute de mers pe jos fata de metrou, 27.500 {; (0762.634.434/ 031.404.01.11 ciprian@tophome.ro

87. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

88. Berceni, metrou Aparatorii Patriei,

negociabil dec., et. 3/4, 39 mp, 2018, Berceni, metrou Aparatorii Patriei, garsoniera in bloc nou, Eden Home, negociabil, predare la cheie, direct dezvoltator, comision 0, finisaje calitate superioara P+4, cu lift. 36.000 {; (0722.204.952 89. Berceni, metrou, dec.a, balcon, bloc

nou dec., et. 3/5, 37 mp, 2019, garsoniera foarte spatioasa, dec.a, hol de acces mare, bucatarie inchisa, generoasa, balcon practic, se vinde la cheie finisata cu materiale la alegere. ideala pentru investitie, pret la cash, 35.050 {; (0762.900.901

103. Brancoveanu Huedin, dec., et. 1/3, 40 mp, 2018, garsoniera dec.a, etaj 1, zona Brancoveanu, imobil nou cu regim de inaltime P+2e+M. La plata cash ofer discount 5% 44.200 {; (0720.544.781/ 0724.112.489 mmicica_88@yahoo.com

128. Colentina, Fundeni, dec., et. parter/3, 42 mp, 2016, garsoniera, spatioasa, complet mobilata si utilata, cu loc de parcare inclus in pret, mutare imediata 41.500 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro

104. Brancoveanu, Huedin, dec., et. 1/3,

129. Colentina, Fundeni, aproape de spi-

41 mp, 2018, garsoniera, blocul este construit pe cadre de beton armat, compartimentat cu caramida Porotherm 25 cm, iar la interioar peretii sunt din caramida 11.5 cm, termoizolat cu polistiren expandat de 10 cm, 44.200 {; (0724.205.825/ 0722.478.920

tal, dec., et. 1/3, 42 mp, 2016, Fundeni Residence, Drumul spre Dragonul Rosu, semistradal, bloc mixt, nou, loc de parcare proprietate, finisaje de lux, cadastru, intabulare, energetic, accept credit, posibil mobilata, 42.000 {; (0722.614.867/ 0737.435.628

105. Brancoveanu, Luica, Lidl, dec., et.

130. Colentina, Lacul Tei, semidec., et. 10/10, 30 mp, 1984, Colentina, Lacul Tei, facultate, garsoniera cf.1, bloc mixt, etaj 10, constructie 1984, libera, cadastru, intabulare, merita vazuta, acces imediat mijloace de transport, pret discutabil 39.000 {; (0767.922.400/ 0722.256.664 cordialimobiliare@yahoo.com

parter/4, 2014, vanzare garsoniera 24 m cu curte exterioara propietate, la parter inalt constructie 2014, cu cadastru, de asemenea cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, locatia se gaseste la intersectia stazilor, 34.000 {; (0749.199.195 ion@confortcasaimobiliare.ro 106. Brancusi, dezvoltator bloc nou, 8

min. metrou, dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, dezvoltator vand garsoniere si apartamente 2 camere de diferite dimensiuni in bloc din caramida capat de linie 168, la 810 minute metrou, discount la plata cash, lift, finisaje de lux la alegere. 40.900 {; (0722.116.600 mail.dezvoltator@gmail.com

131. Colentina, Mc Donald’s, Rau Bacila,vav Anl., dec., et. 3/4, 40 mp, 1986, Radovanu, Fundeni, 5 min., parc, lac Plumbuita, 25 min metrou Obor, etaj 3/4, bloc mixt 1986 pe mijloc, orientare vest, imb, g, f, p, termopan, um, ac, mobilata, cadastru, intabulare, ideal locuit/investitie. 40.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628

107. Bucur Obor metrou dec., et. 9/10, 42

132. Colentina, Sportului, bloc 2016 gar-

mp, 1987, Bucur Obor metrou, garsoniera cf.1 sporit, decom, 42mp, libera, renovata, mobilata, utilata modern,acces imediat metrou,merita vazuta, toate actele, accepta credit. 59.500 {; (0722.912.924/ 0767.922.400 cordialimobiliare@yahoo.com 108. Bucur Obor metrou, dec., et. 4/10, 42 mp, 1987, Bucur Obor metrou, garsoniera cf. 1 sporit, decom, 42mp, libera, etaj 4/8, bloc 1987, mobilata, acces imediat metrou, merita vazuta, 54.000 {; (0767.922.400/ 0722.256.664 cordialimobiliare@yahoo.com 109. Bucuresti Titan. et. 4/10, 30 mp, 1982, garsoniera, semidec.a, zona verde, parcuri, bloc linistit curat, etaj inferior, reabilitata, contorizata, interfon, zona liceu Anghel Saligny, necesita minime reparatii 35.500 {; (0749.703.030 costincris@gmail.com 110. Bucurestii Noi - Pajura, et. 1/4, 29

mp, garsoniera, 36.000 {; (0721.372.512/ 0772.052.114

111. Bulevardul Brancoveanu dec., et. 1/5, 38 mp, 2018, garsoniera complet dec.a situata intr-o zona linistita in spate la mall Grand Arena. Se vinde complet finisata si racordata la toate utilitatile. Se vinde doar cash; 30.000 {; (0737.000.035/ 0766.299.220 laurentiu.radu@zonadesud.ro 112. Calea Grivita nr. 37, 50 mp, garsoniera dubla, subsol, 2 ferestre, stradal, scara interioara, grup sanitar, semi amenajata parchet, gresie, faianta, placata cu OSB. Nerenovata, 22.000 {; (0734.980.807 113. Calea Mosilor Carol I nr.76, semi-

dec., et. 1/7, 18 mp, 1940, garsoniera stradal, situata la etajul 1 din 7, libera, in suprafata de 18 mp, ferestre PVC, usa metalica, renovata recent, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare si electrice noi, 21.000 {; (0731.461.711 114. Calea Rahovei, str. Modoran Ene,

semidec., et. 6/10, 30 mp, 1985, gars., cf. 1 semi., 6/10, mici imb., toate actele, an const. 1985, bloc mixt, 29.000 {; (0731.136.698 115. Carol bulevard, dec., et. demisol/3,

11 mp, Bd Carol, Mosilor, demisol/DS+P, Bd Carol, Mosilor Vechi (stradal), DS/DS+ P+3, formata din 2 camere cu S 1-4 mp si S 2-5 mp, renovate, amenajate si grup sanitar. 10.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

90. Berceni, Oltenitei, Piata Sudului, dec., et. parter/4, 36 mp, 1979, confort 1, dec., 36 mp, parter din 4, bloc mixt, an constructie 1979, gresie, faianta, parchet, tamplarie pvc, semimobilat, liber, balcon 5 mp, plan secund, 5 minute de metrou. 43.000 {; (0758.230.771 filip@confortcasaimobiliare.ro

116. Carol Unirii, gars, rezidential, investitie ideala dec., et. 4/6, 43 mp, 2018, pozitie ultracentrala, bloc nou contruit exeplar. Finisaje de lux, centrala terrmica. Vecinatati ideale: Parcul Tineretului, Carol; metrou Tineretului si Unirii; Unirii (10 min de mers). Comision 0, 65.000 {; (0736.380.183/ 0725.597.221

91. Berceni, Piata Sudului, dec., et. 2/4,

117. Cartier 23 August, piata gar-

38 mp, 1980, garsoniera confort 1, dec.a, etajul 2/4, suprafat de 38,20 metri patrati, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, balcon inchis in termopan, foarte curata, bucatarie mobilata, 44.500 {; (0746.188.866 mar_ancomar@yahoo.com 92. Berceni, sector 4 Langa Grand Arena

dec., et. 2/5, 36 mp, 2018, ansamblul este amplasat intr-o zona rezidentiala noua, foarte linistita, in apropiere de Carrefour Grand Arena, la doar 4 minute de statia RATB si de centre comerciale0%Comision-Direct Dezvoltator 30.000 {; (0731.510.845 mihnea.postelnicu@zonadesud.ro 93. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 1/3,

30 mp, 2018, garsoniera situata in bloc nou, se preda complet finisata, baie echipata, centrala termica, zona verde 25.500 {; (0725.957.933

94. Berceni, Soseaua Oltenitei, dec., et.

1/3, 33 mp, 2018, Berceni, Soseaua Oltenitei, garsoniera dec.a, bloc nou, pret promo. 29.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 95. Berceni, Str Secuilor - Aleea Adrian

Urucu semidec., et. 10/10, 23 mp, 1974, Particular, vand gars 23 mp, et 10, an 1974.Acte ok pt credit. Detine: UM, T, AC, G, F, P, inst. sanit.+electr./ian 2018. 5-10 min de Sun Plaza, Parc Tineretului, metrou Pta Sudului/ Brancoveanu. 31.900 {; (0762.818.998 96. Berceni, Str Secuilor, Bucuresti S4, semidec., et. parter/4, 42 mp, Berceni, Str Secuilor, unica garsoniera dubla transformabila in 2 camere cu unic acces la gradina, P/4 , necesita investitie, metrou Piata Sudului - 600m, 42.000 {; (0728.661.169/ 0728.884.028 avia0023@gmail.com 97. Berceni, Turnu Magurele, dec., et. 5/5, 40 mp, 2018, garsoniera situata in imobil nou, amplasat la o distanta de 8-10 minute de mers pe jos pana la statia de Ratb. 30.000 {; (0730.245.876/ 0727.175.861 roxana@sudrezidential.ro 98. Berceni, Zona de Sud, dec., et. 1/4, 39 mp, 2018, vand garsoniera dec.a, imobil constructie noua, 4 min statie de metrou, finisaje la alegere, centrala termica proprie, comision 0%, direct dezvolatator, 36.500 {; (0725.957.934 99. Berceni- Brancoveanu, dec., et. 2/4, 32 mp, 2018, garsoniera, comision 0%, finisaje premium, 37.500 {; (0724.744.755 mihaela.smartrezidential@gmail.com 100. Brancoveanu dec., et. 1/4, 32 mp, 2018, garsoniera bulevardul Brancoveanu, ideal pentru investitie. Pretul este pentru plata cash. 37.000 {; (0730.888.280 101. Brancoveanu - Lidl, garsoniera,

dec., et. 1/4, 31 mp, 2018, garsoniera situata in zona Brancoveanu - Lidl , etaj 1/4, suprafata totala utila 31mp, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, contorizare individuala, acces facil la RATB; 37.000 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 102. Brancoveanu direct dezvoltator, fin-

isaje lux, dec., et. 2/4, 31 mp, 2019, garsoniera etaj 2/4 finisaje lux, gresie, faianta rectificata si portelanata, finisaje import Germania, Italia, Spania reducere la plata cash; 37.000 {; (0762.861.186 marius.smartrezidential@gmail.com

soniere la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun; (0730.629.933 118. Centrul istoric, dec., et. 1/2, 1905, garsoniera in centrul vechi Strada Selari. Idéal pentru regim hotelier, afacere! Nu are risc seismic! Bloc mic doar 2 etaje. Garsoniera arata ca in poze. Afacere la cheie. Proprietar, 44.900 {; (+33659195479 voicu_sv@yahoo.com 119. Chisinau - Diham, semistradal, semidec., et. 1/10, 33 mp, 1982, cf 1, sdec, 1/10, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, pozitie excelenta, toate actele, acc credit, vecinatati: Nicolae Grigorescu, Costin Georgian, National Arena, ocazie, 37.500 {; (0741.140.993 120. Colentina nr. 378, stradal, par-

ticular, garsoniera transformata in 2 camere, ST-32 mp, cu baie, bucatarie, camara, dormitor, minisufragerie, incalzire centrala, gaze, acte intabulare. Accept agentii, 26.800 {; (0723.584.496 121. Colentina Rau, Mc Donald’s, Mr.

Bacila, dec., et. 7/8, 42 mp, 1986, semistradal, 7/8, cf 1 sp, dec, 42 mp, vedere placuta pe mijloc, bloc de garsoniere, 2 lifturi,orientata pe Est, luminoasa, bine intretinuta, g, f, p, um, balcon spatios, intab, libera, zona linistita, acc credit, negoc. 38.500 {; (0770.956.572 122. Colentina, Doamna Ghica semidec., et. 2/10, 23 mp, 1976, Luntrei, 2/10, bloc mixt, confort 2, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, aer conditionat, loc parcare ADP, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare 29.000 {; (0787.882.999 123. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

1/10, 36 mp, 1979, garsoniera confort 1, dec.a situat la etajul 1/10, blocul este construit in 1979, este amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare. 42.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 124. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete 46.250 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 125. Colentina, Doamna Ghica, Str. Luntrei et. 7/10, 25 mp, g+f+p+t+um, usi interioare din termopan, 7/10, 25 mp, aer conditionat. Zona frumoasa, parcuri, 31.500 {; (0731.783.402/ 021.450.10.05 126. Colentina, Doamna Ghica- Cremenita, dec., et. 6/10, 40 mp, 1985, garsoniera se vinde mobilata si utilata complet modern, amenajata, libera, spatioasa, bloc fara restantieri, merita investitia, zona linistita, langa piata. 42.000 {; (0748.908.724/ 0762.656.686 127. Colentina, Fundeni, dec., et. 1/5, 42

mp, 2017, garsoniera dec.a, 42 mp utili, bloc nou, zona linistita, spatii verzi, Ratb, magazine, farmacii, comision 0. 41.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro

27

soniera la mansarda semidec., et. 3, 57 mp, 34.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

133. Complex La Strada, Mega Image, garsoniera dec., et. parter/3, 34 mp, 2018, garsoniera Complex La Strada, Mega Image. Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului. 36.500 {; (0738.294.929/ 031.404.01.11 magazinul.imobiliar@gmail.com 134. Complex La Strada, Mega Image, garsoniera dec., et. parter/3, 25 mp, 2019, garsoniera, Complex La Strada, Mega Image. Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului. Finalizare Aprilie-Mai 2019. 24.500 (90%)/ 26.000 (50%). 24.500 {; (0738.294.929/ 031.404.01.11 magazinul.imobiliar@gmail.com 135. Cora Pantelimon, cartier 23 August,

sector 3 et. 1/4, 19 mp, Vand garsoniera cf. 3, cartier 23 August, in apropiere de Cora Pantelimon, sector 3, 18.000 {; (0726.322.076 miri80nik@yahoo.com

136. Costin Georgian metrou, semidec.,

et. 2/9, 33 mp, gars. cf. 1 semidec., la 1 minut de metrou, g, f, p, t, um, cu gaze, cadastru, intabulare, accept credit 38.000 {; (0724.681.908 pasarepasare70@yahoo.com 137. Costin Georgian, Basarabia, bloc mixt, 40,71 mp, dec., 40 mp, 1989, va propun o garsoniera in zona Costin Georgian - Basarabia, cu acces rapid la metrou. Garsoniera este situata intr-un bloc mixt, construit in 1989, dec.a si o suprafata de 40,71 mp, 45.500 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 138. Costin Georgian, Minis, Titan, Basarabia, dec., et. 8/9, 33 mp, 1968, N. Grigorescu garsoniera deosebita, cf. 1, dec. ,8/9, recent renovata, imbunatatiri, bloc reabilitat termic, 4 lifturi, zona ideala de locuit sau investitie, cu facilitati multiple: metrou, mijl. transp., piata, parcuri, etc 39.500 {; (0737.312.021/ 0722.459.956 adinamihaela.preda@yahoo.com 139. Cotroceni, Gradina Botanica, dec., et. 3/10, 43 mp, 2018, concepute special pentru tinerii aflati la inceput de drum, garsonierele au o suprafata utila totala de 42.74 mp, iar calitatea constructiei este garantata de o echipa cu bogata experienta in domeniu; 54.000 {; (0736.546.576 catalina.m1807@gmail.com 140. Crangasi, dec., et. 4/4, 38 mp, 1990, vand garsoniera in Crangasi, langa parc pe Strada Lct. Saidac Gheorghe, 5 minute de metrou Crangasi. Etaj 4/4. Se vinde utilata si mobilata. 48.000 {; (0761.646.615 andreea_021@yahoo.com 141. Crangasi, dec., et. 3/4, 26 mp, 1982, vanzare garsoniera Crangasi, localizata la 2 minute distanta fata de metrou, bloc de garsoniere, constructie 1982, dec.a, suprafata totala 26,27, balcon, complet mobilata si utilata, 45.000 {; (0722.408.560 office@foreverestate.ro 142. Crangasi, studio tip loft, exclusivist, spatios dec., et. parter/10, 59 mp, 1996, ansamblu exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu diferite suprafete utile, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, bucatarie mobilata, 69.000 {; (0723.243.544/ 0799.929.024 natalin.p@star-construct.ro 143. Cumintenia Pamantului, Valea Dof-

tanei, dec., et. 2/9, 46 mp, 2019, Drumul Taberei garsoniera spatioasa de 45,98 mp utili situata in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, cu un regim de inaltime S/P/5E/9E, Bdul Timisoara 101T, in imediata vecinatate a Parcului Brancusi, 45.500 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 144. Dacia, Romana, dec., et. 4/6, 43 mp,

1940, bulevardul Dacia 47, Piata Romana, vis a vis de liceul Xenopol, et. 4, su 44 mp, renovata recent, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, ac. 65.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentincristea2001@yahoo.com

152. Doamna Ghica, vand gars. cf. 1, cu

imbunatatiri, cadastru, intab., bloc mixt, pret usor neg. (0730.646.163

153. Doamna Ghica, intersectie str. Sina-

ia si Cremenita semidec., et. 3/4, 27 mp, 2015, garsoniera cocheta, ideal investitie. Bloc nou (2015), zona de vile. Se vinde complet mobilata si utilata (TV, masina de spalat, frigider, cuptor microunde, plita, AC). Et.3 din 4. Direct proprietar, 46.500 {; (0751.156.537

154. Doamna Ghica, Lunca Florilor, semi-

dec., et. parter, 16 mp, spatiu bine impartit: camera, baie si bucatarie. Bloc reabilitat. Caldura Radet, gaze, apa, contorizate. Intretinere mica.g, f, t, um. Statie RATB, Mega, Lidl la doi pasi, parcul in spatele blocului. mobilat. 15.997 {; (0787.747.685 155. Doamna Ghica, Plumbuita, semidec., et. parter/4, 30 mp, 2017, garsoniera modern finisata, la cheie, curte in proprietate, nou construita, zona verde, linistita,la cca.5 min. de mijloacele de transport in comun, disponibila imediat. Se accepta plata prin credit, 50.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

156. Dobroesti, Fundeni, 44 mp, mobila-

ta, termopan, usa metalica, gresie, faianta, centrala proprie, aer cond., situata la parter, 45.000 {; (0764.042.010 157. Dorobanti, semidec., et. demisol/5,

45 mp, 2017, Dorobanti, Piata Dorobanti, subsol,pretabil pentru cabinet avocatura, notarial, stomatologic, analize medicale, grup sanitar, bucatarie, termopane, acces facil, autobuze 182, 282, 331,131, 335, 330 41.000 {; (0768.644.971 elkonareal@yahoo.com 158. Dorobanti, dec., et. 5/6, 1956, van-

zare exclusiva, garsoniera renovata de la zero. Blocul se afla aproape de Calea Dorobanti si Piata Victoriei, la etajul 5, cladire cu 5 etaje. 52.000 {; (0728.330.208 tentantimobiliare@yahoo.com

159. Dorobanti, Caragiale, dec., et. 1/8, proprietar, vand garsoniera vis s vis de lic.caragiale, stradal, vedere spate, et.1/8, dec., complet utilat si mobilat, aer conditionat, usa metalica, negociabil, 64.000 {; (0720.808.315 ananicsch@gmail.com 160. Dorobantilor piata Romana bulevardul Magheru semidec., et. 2/8, 39 mp, 1959, particular-vand garsoniera str.Dorobanti nr.10 ultracentrala stradal renovata in totalitate 2018 -bloc reabilitat nelocuita-toate actele la zii- bloc fara bulina -100 m distanta metrou Piata Romana; 59.000 {; (0784.711.999 161. Doua camere, langa metrou, direct proprietar, dec., et. 1/3, 39 mp, 2018, fara agentii. Proprietar, apartament 2 camere, curte interioara, loc de parcare, 1 minut de metrou, zona verde, langa scoala si gradinita, centrala termica, calorifere, usa metalica, totul este nou, fara intermediari, 39.500 {; (0728.406.982/ 0749.122.233 162. Dristor semidec., et. 5/8, 27 mp, 1982, Garsoniera Dristor. Blocul este pe structura de beton armat din 1982. Balconul este inchis cu termopan, bucataria are tripan si la intrare avem usa metalica, aer conditionat, 42.000 {; (0743.151.863 ionutzzz84@yahoo.com 163. Dristor, semidec., et. 5/8, 30 mp, 1984, confort 1, semidec.a, etajul 5 din 8, 30 mp, anul constructiei 1984, mobilata, utilata, 5 minute distanta de statia de metrou Dristor. 42.000 {; (0770.236.372 ana@confortcasaimobiliare.ro 164. Dristor, Baba Novac, dec., et. 3/3, 27 mp, 1965, Baba Novac, apropiere parc Cuza, bloc anvelopat, stradal, vedere spate, dec.a, fara imbunatatiri (are parchet de stejar ), cad., intab., se accepta credit 31.990 {; (0748.237.236 marian@confortcasaimobiliare.ro 165. Dristor, Kaufland, semidec., et. 6/10,

32 mp, 1981, garsoniera cf. 1, bloc reabilitat termic 2018, linistit, distanta pana la metrou Dristor este de 5 min, imobilul are doua lifturi, sistem de supraveghere video, Kaufland vizavi, Mall Vitan 5 min. 50.000 {; (0761.664.212 166. Dristor, metrou, dec., et. 9/10, 34 mp, 1980, confort 1, dec.a, etajul 9/10, anul constructiei 1980, suprafata 34 mp, fara imbunatatiri, scara curata, un minut distanta de statia de metrou Dristor- Baba Novac, 43.990 {; (0770.236.372 ana@confortcasaimobiliare.ro 167. Dristor, metrou, garsoniera de van-

zare, OVA 119285 semidec., et. 1/10, 33 mp, 1986, 43.500 {; (0731.324.660/ 021.326.22.14 office@catalogrezidential.ro

168. Dristor, Nicolae Grigorescu, Ilioara, dec., et. 6/7, 45 mp, 2009, Dristor, N. Grigorescu, Ilioara, bloc nou 2009, gars. cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, etaj 6/7, 45 mp + 28 mp terasa, cu loc parcare subterana inclus in pret. 52.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692 lacramioara_munteanu@yahoo.com 169. Dristor, Racari, semidec., et. 4/10, 30 mp, 1981, vand garsoniera semidec.a 30 mp construiti, la 7 min. pe jos de Dristor, langa Kaufland complet mobilata si utilata, usa metalica, termopan, bloc din 1981, reabilitat recent, et. 4/10, 45.800 {; (0799.105.660 170. Dristor, Ramnicu Sarat, Fizicienilor,

145. Decebal, dec., et. 7/8, 40 mp, 1993,

sector 3 semidec., et. parter/2, 32 mp, 2018, garsoniera superba, 31.21 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii 42.900 {; (0770.450.450/ 0771.246.246 office@estimobiliar.ro

146. Dimitrie Leonida, metrou 100 metri,

171. Drumul Taberei dec., et. 4/11, 35 mp, 2019, garsoniera de tip B in complex Plaza Residence. Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. 42.100 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro

Agricultori, bloc mixt, reabilitat, luminoasa, orientare est, dec.a, etaj 7/8, bucatarie patrata, renovata, instalatii electrice si sanitare schimbate, scara impecabila 62.000 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@inessintermed.ro dec., et. demisol/4, 30 mp, 2017, particular vand garsoniera dec.a 30 mp, demisol/4, bloc finalizat octombrie 2017 mobilata complet totul nou, utilata modern, frigider si aragaz noi, centrala termica proprie. Pret negociabil, 32.000 {; (0722.555.660 147. Dimitrie Leonida, Popesti Leordeni dec., et. parter/3, 30 mp, 2018, Vanzare garsoniera 30 mp bloc nou, zona linistita. Imobilul se preda finisat si racordat la toate utilitatile. Acces rapid la mijloacele de transport in comun. Direct dezvoltator. Comision 0, 26.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 148. Dimitrie Leonida, Ratb 414 la 3 min. semidec., et. 1/3, 30 mp, 2018, Garsoniera Dimitrie Leonida, Ratb 414 (3 min). Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului. Finalizare noiembrie 2018, 23.500 {; (0738.294.929/ 031.404.01.11 magazinul.imobiliar@gmail.com 149. Doamna Ghica semidec., et. 3/4, 32

mp, 2018, garsoniera la cheie, finisaje moderne, contorizare individuala, imobil nou, stradal, zona parcului, la cca. 2 min. de mijloace de transport 43.200 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

150. Doamna Ghica, semidec., et. 2/4, 37

mp, 2017, garsoniera la cheie, disponibila imediat,cu vedere la Raul Colentina, imobil nou construit, curte amenajata cu parcari.Se accepta plata prin credit bancar, 50.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

151. Doamna Ghica, semidec., et. 3/4, 37 mp, 2017, garsoniera luminoasa, spatioasa, modern compartimentata, finisata la cheie cu materiale de calitate superioara, contorizare individuala, disponibila imediat, se accepta plata prin credit. 45.000 {; (0730.166.666 cremenita5@gmail.com

172. Drumul Taberei dec., et. 3/11, 2019, garsoniera tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate. Termen de finalizare octombrie 2019; 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 173. Drumul Taberei dec., et. 1/4, 31 mp,

2018, garsoniere, strada Valea Furcii, 27.000 {; (0733.796.788 ghalibahmed377@gmail.om

174. Drumul Taberei dec., et. 2/6, 2013,

Lukoil, Valea Oltului, constructie 2013, dec.ata, etaj 2/6, renovata lux, utilata, mobilata, toate actele, acc credit. 43.000 {; (0726.488.835 175. Drumul Taberei semidec., et. 3/4, 20

mp, 1980, Valea Cascadelor, proprietar vand garsoniera confort 2, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, (0757.132.754 176. Drumul Taberei - Bvd. 1 Mai (Com-

pozitorilor) semidec., et. 8/10, 1982, garsoniera cf 1, etaj 8/10, an 1982, balcon inchis in termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopane, mobilata si utilata, renovata recent 2018 Libera acte pregatite pentru vanzare, 41.000 {; (0732.624.689

177. Drumul Taberei - Plaza et. parter/10, 1978, balcon, termopan, mobilata, libera, 36.500 {; (0724.321.698 178. Drumul Taberei - Sibiu, semidec., et.

7/9, 32 mp, 1972, garsoniera cf 1, 32 mp balcon inchis in termopan, usa metalica fara alte imbunatatiri ), Acte pregatite pentru vanzare - pentru mai multe detalii contactati-ma-libera; 40.000 {; (0732.624.689

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

10 august 2018

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 179. Drumul Taberei - Valea Furcii et.

2/3, 38 mp, 2010, centrala, parcare, 38 mp, mobilata modern, 37.900 {; (0724.321.698 180. Drumul Taberei Kaufland semidec., et. 10/10, 35 mp, 1979, B-dul 1 Mai, et.10, confort 1, bloc mixt, daca se doreste cu aragaz, masina de spalat, sifonier, balcon, termopane, usa metalica, libera, acte, pozitie buna, la 3 statii de Afi Cotroceni, 35.000 {; (0724.370.636 gfirut@yahoo.com 181. Drumul Taberei, semidec., et. 3/10,

33 mp, 1974, 1 Mai-Sibiu cf. 1, semidec., etaj 3/10, parchet masiv, termopan, libera acte ideal investitie contorizat acc. credit, 34.000 {; (0726.488.835 182. Drumul Taberei, semidec., 32 mp,

1978, Aleea Dumbravita, etaj 9, confort 1, imbunatatiri: gresie, faianta, aer conditionat. Merita vazuta, 37.500 {; (0730.712.117 183. Drumul Taberei, semidec., et. 4/10,

Compozitorilor, fost 1 Mai, gars cf 1, 31 mp, et 4/10, zona frumoasa, libera, 35.000 {; (0787.763.997 184. Drumul Taberei, semidec., et. 8/10,

1974, Compozitorilor, stradala, confort 1, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, libera, se accepta credit. 42.000 {; (0729.954.445 185. Drumul Taberei, dec., et. 3/11, 39 mp, 2019, garsoniera de tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate, termenul de finalizare este in octombrie 2019 46.400 {; (0738.713.282/ 0738.713.283 office@plazaresidence.ro 186. Drumul Taberei, dec., et. parter/9, 40

mp, 1964, garsoniera intr-un bloc construit in 1964 (grad de risc seismic 2), confort 1, 35.000 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com 187. Drumul Taberei, semidec., et. 6/10,

32 mp, 1981, strada Cara Anghel cf 1 semidec.a decenta fara imbunatatiri etaj 6/10; 32.500 {; (0773.910.634 188. Drumul Taberei, Hanul Drumetului,

et. parter/10, 32 mp, 1980, garsoniera mobilata, 42.000 {; (0762.172.499 189. Drumul Taberei, 1 Mai, semidec., et.

3/9, 31 mp, 1970, 2/9, confort 1, semidec.a, libera, mobilata, utilata, toate actele, stradal, acces imediat ratb, scoli, parcuri, hipermarketuri 38.500 {; (0769.470.920 190. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor semidec., et. 7/9, 32 mp, 1973, garsoniera cf. 1 semidec., renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, libera 42.500 {; (0773.929.072 191. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozito-

rilor, semidec., et. 4/9, 33 mp, 1974, cf 1, semidec., etaj 4/9, necesita renovari, contorizat, acte, situata pe mijloc, 2 lifturi, acte, acc credit/cash, 34.300 {; (0726.488.835 192. Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor, semidec., et. 8/10, 1972, et 8/10, fara imbunatatiri, are balcon, acte la zi, accept credit, 42.000 {; (0786.325.404 mihai.publicimob@gmail.com 193. Drumul Taberei, 1 Mai, garsoniera

semidec., et. 8/10, 34 mp, 39.000 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com

194. Drumul Taberei, 42 mp, garsoniera,

dec., et. 1/6, 42 mp, 2018, garsoniera situata in zona Drumul Taberei, dec.a, suprafata utila 42 mp, etaj 1/6, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, contorizare individuala la toate utilitatile. 44.900 {; (0764.665.766/ 0799.929.024 simona.b@star-construct.ro 195. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, RATB 2 min. dec., et. 1/5, 43 mp, 2018, finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi. 42.760 {; (0736.380.187/ 0799.929.024 constantin.s@star-construct.ro

208. Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2018 semidec., et. 2/5, 40 mp, 2018, Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2018, 40 mp, semidec.a, stradal, apropiere parc, piata, scoli, gradinite, centre comerciale, RATB, predare decembrie 2018, 37.000 {; (0724.548.035

232. Garsoniera spatioasa, dec.a, comi-

209. Drumul Taberei, Romancierilor, dec.,

233. Garsoniera, et. 3/5, 56 mp, cf. 1

et. parter/4, 36 mp, 1970, Garsoniera conf. 2, îmbunatatiri partiale, nu are balcon, gaze naturale la butelie, nu accepta credit bancar, nu negociaza pretul, loc de parcare, comision agentie 3%, plata numerar, actele ok, 28.500 {; (0723.351.895/ 0745.351.895 tinaparaschiv@yahoo.com

210. Drumul Taberei, Str. Sibiu, 1 Mai, Compozitorilor, semidec., et. 4/9, 31 mp, 1972, cf. 1, necesita renovari, contorizata, langa casa scarii, 2 lifturi, acte, spatiu verde, RATB 1min, M Favorit 4 min, supermarket Mega 1 min, toate actele, se accepta credit, 34.200 {; (0758.259.731 211. Drumul Taberei, Valea Oltului, Bran-

cusi, sector 6 semidec., et. parter/9, 49 mp, 2019, garsoniera cu terasa disponibila in ansamblu rezidential nou situat in zona de vest, cartier Brancusi, suprafata utila 32.87 mp + terasa 16.50 mp, pret 47500 euro-TVA 5% inclus. 47.500 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro 212. Drumul Taberei, Valea Oltului, Bran-

cusi, sector 6 dec., et. 3/9, 49 mp, 2019, garsoniera dec.a, etaj 3 din 9, suprafata 49.89 mp utili, bloc nou, Cartier Brancusi, Valea Oltului, predare vara 2019, pret: 48000 euro TVA 5% inclus. Comision 0. 48.000 {; (0724.492.144/ 0767.708.916 oana@atlas-residence.ro

213. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, oferta, bloc caramida, garsoniera finisata, et.7/7, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, lift, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou Valea Ialomitei, Ratb 168, TVA inclus, parc copii, 43.500 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 214. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 4/8, 39 mp, 2017, oferta, bloc nou caramida, tronson 4, et. 3/8, finisaje import alegere, apometre, centrala proprie, lift, metrou statie Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, loc joaca copii, tva inclus, 42.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 215. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 4/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 38.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

216. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 5/8, 49 mp, 2017, promotie, garsoniera dubla, tronson 4, et. 1/8, finisaje moderne la alegere, centrala proprie, apometre, metrou - Valea Ialomitei, Ratb 168, centru medical Brancusi, spatiu joaca copii, tva inclus, 49.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro 217. Drumul Taberei,Kaufland,Cuminte-

nia Pamantului dec., et. 2/9, 2019, garsoniera cocheta de 38,90 mpu, orientare cardinala S-E, situata la etajul, in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime S/P/5E/9E. 37.600 {; (0767.708.916 alexandra@atlas-residence.ro 218. Eforie Nord str. Grivitei la 5 min de

mare dec., et. 3/5, 39 mp, 2008, garsoniera in bloc nou 2008, etaj 3/5, 39 mp, confort 1/dec.a cu balcon, se vinde mobilata si utilata, dotata cu aer conditionat, frigider, cuptor, plita etc. Imbunatatiri: g, f, p, t, um, 31.900 {; (0762.079.095/ 0725.691.900 219. Emil Racovita, Berceni, dec., et. parter/4, 2018, garsoniera, bloc finalizat, finisaje premium, comision 0%, 49.000 {; (0724.744.755 mihaela.smartrezidential@gmail.com

196. Drumul Taberei, Brancusi, Valea Doftanei et. 2/9, 46 mp, 2019, Garsoniera dec.a in ansamblul Atlas Residence, Drumul Taberei, localizat in Bdul Timisoara 101T cu un regim de inaltime s/p/5e/9e, 45.500 {; (0767.708.916/ 0724.492.144 alexandra@atlas-residence.ro

220. Ferentari dec., et. 1/4, 38 mp, 2016,

197. Drumul Taberei, Cartier Brancusi

dec., et. 4/5, 36 mp, 2019, Garsoniera 36.12 mp utili, Drumul Taberei, Valea Oltului, 34.500 {; (0724.492.144 oana@atlas-residence.ro

221. Ferentari, et. parter/4, confort 3, baie, bucatarie, gaze, apa calda, libera, imbunatatiri. Usor negociabil, 9.000 {; (0761.526.532/ 0726.671.256

198. Drumul Taberei, Favorit, Sibiu, semi-

222. Floreasca, dec., et. demisol, 30 mp,

dec., et. 6/10, 32 mp, bloc foarte curat si civilizat, etaj 6/10, cf. 1, semidec.a, suprafata 32 mp. Coloane schimbate, termopan, fara alte imbunatatiri. Libera. Toate actele. 38.000 {; (0732.337.569 topimobiliare@yahoo.com 199. Drumul Taberei, Favorit, Sibiu, semi-

dec., et. 4/9, 32 mp, 1973, garsoniera cf. 1 semidec., et. 4/9, zona 1 Mai Sibiu, apropiere mijloace de transport, fara imbunatatiri, libera 34.200 {; (0773.929.072 200. Drumul Taberei, garsoniera (mobilat-

utilat), semidec., et. 2/6, 46 mp, 2013, Valea Oltului, vis a vis de LuKoil, Mega Image, Lidl, renovat recent, centrala termica, se vinde mobilat/utilat complet, accept credit, 42.000 {; (0770.910.076 201. Drumul Taberei, garsoniera liber, etaj

1, dec., et. 1/14, 39 mp, 2008, 41.500 {; (0720.565.898 nicoleta.schik@activimob.ro 202. Drumul Taberei, metrou Valea

Ialomitei, dec., et. 3/5, 35 mp, 2018, parc Brancusi, bloc nou scara 2 in cartierul ANL Brancusi Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Valea Ialomitei, langa Parcul Brancusi. Proiectul nostru iti ofera toate avantajele unui stil de viata linistit 36.900 {; (0765.416.461 office@drumultabereibrancusi.ro 203. Drumul Taberei, Plaza semidec., et.

parter/10, 32 mp, 1973, Mall bloc semistradal finisata la cheie cu finisaje de calitate superioara, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, situata la parter, cu gratii, izolata, situata pe mijloc, bloc curat, zona linistit, 42.300 {; (0769.179.338/ 0733.647.899 avantageimobiliare@gmail.com 204. Drumul Taberei, Plaza, confort 1,

etaj 9/10, cu 2 lifturi, an 1978, gresie faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, mai vechi, bloc ingrijit, civilizat, scara curata 37.500 {; (0726.881.809 iulian78zburlea@yahoo.com 205. Drumul Taberei, Plaza, semidec., et.

6/10, 31 mp, etaj 6 /10, suprafata 31 mp, zona foarte civilizata, linistita si curata. Orientare sud. Libera, toate actele. 38.000 {; (0732.337.569 topimobiliare@yahoo.com 206. Drumul Taberei, Prel Ghencea, Funigeilor semidec., et. 3/4, 34 mp, 2018, bloc nou, comision 0, garsoniera cu balcon, 34 mp, finisata la cheie, 32.500 euro, TVA inclus. 32.500 {; (0742.400.300 207. Drumul Taberei, Prelungirea

Ghencea, bloc 2018 semidec., et. parter/5, 30 mp, 2018, Drumul Taberei, Prel Ghencea, constructie 2018, finisaje de inalta calitate, apropiere parc, piata, scoli, gradinite, Ratb, stradal, centre comerciale, finalizare decembrie 2018, predare la cheie. 28.500 {; (0724.548.035

Garsoniera confort 1 dec.a, etaj1/4, constructie 2016, 38 mp, balcon 4 m, bloc caramida, finisata la cheie, mobilata utilata complet, totul nou, nu a fost locuita, baia este dispusa cu bideu, 28.500 {; (0732.592.007 georgedann74@yahoo.com

1960, vand garsoniera zona Floreasca, demisol, 30 mp. 35.000 {; (0735.557.167 lucia_constantin@yahoo.com

223. Floreasca, Springtime dec., et. demisol/4, 30 mp, 1960, langa parcul Floreasca, garsoniera renovata complet, toate imbunatatirile, demisol/4, dec.a, luminoasa, acte, libera, blocul este f rezistent, nu are risc seismic. Merita vazuta 32.000 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 224. Fundeni - spitalul Oncologic et. 1/4,

41 mp, 2018, complex de 6 blocuri, p+4, garsoniere si apartamente cu 2,3 camere, finisaje la alegere incluse, loc de parcare, parc 5000mp, loc de joaca, finalizare incepand cu septembrie 2018, tva 5% inclus, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

225. Fundeni, et. 2/4, 41 mp, 2018, com-

plex rezidential, Dobroesti - str. Stejarului, 6 blocuri, garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, parcare, loc de joaca, termen de finalizare incepand cu septembrie 2018, 35.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com

226. Fundeni, dec., et. parter/4, 45 mp, 2018, Pod, complex rezidential, Dobroesti str. Stejarului, 6 blocuri, garsoniere, ap 2 si 3 camere), p+4, lift, parc 5000mp, parcare, loc de joaca, termen de finalizare incepand cu septembrie 2018, 38.000 {; (0724.377.294/ 0722.150.440 damairconstruct@yahoo.com 227. Fundeni, Colentina, Andronache,

Pantelimon dec., et. 2/4, 37 mp, 2018, Ocazie Fundeni, Garsoniera, Bloc Nou, Finisaje Lux, Direct Dezvoltator, Comision 0%. Suprafata utila 37 mp, pereti caramida, structura de beton, termopane, centrala termica, finisaje lux; 34.225 {; (0759.030.999 andrei.enache@neofortbiz.ro 228. Gara de Nord, semidec., et. 9/9,

gars. renovata, centrala, aer cond., 34.000 {; (0763.070.130/ 0747.953.488

229. Gara de Nord, et. 3/4, 26 mp, 1940,

Stirbei, Berzei, adiacent, garsoniera renovata nou, ideala investitie, locuit, birouri,termen scurt, bloc civilizat, curat, mijloace de transport, aproape de centrul Capitalei, 26.000 {; (0731.144.156 230. Garsoniera - Metalurgiei dec., et. 1/5, 34 mp, 2018, garsoniera, dec.a, etaj intermediar, suprafata utila 34 mp, finisaje lux, balcon generos.Disponibila imediat. 35.500 {; (07333737483/ 0732.585.966 craciun_ioana90@yahoo.com 231. Garsoniera deosebita langa metrou

dec., et. 1, 38 mp, 1980, 66.000 {; (0738.156.800 firstimobiliare@gmail.com

sion 0%, dec., et. parter/6, 2018, 37 mp utili + 24 mp terasa. Garsoniera se vinde finisata la cheie, cu usa metalica, centrala proprie, calorifere de otel, gresie, faianta, parchet, usi de interior, tamplarie PVC 5 camere, comision 0%, 48.500 {; (0742.400.300

sporit, bloc caramida, toate utilitatile, mobila noua, aer cond., centrala termica, 65.000 {; (0723.678.212 234. Giulesti, dec., 40 mp, 2011, situat in

cartier linistit, cu paza, cu spatii verzi si locuri de joaca pentru copii, ratb in apropiere, la 10 minute de crangasi si regie. Se vinde mobilat, 35.000 {; (0722.266.741 atac07@yahoo.com

235. Giurgiului, City Mall, Piata Progresu, semidec., et. 7/10, 32 mp, 1 statie metrou Eroii Revolutiei confort 1 ej 7/10 pret fara concurenta termopan la bucatari balcon inchis cu termopan in rest fara imbunatatiri dar ft curata cadastru intabulare libera, 32.000 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 236. Giurgiului, Luica, dec., et. 4/4, 30

mp, 1975, Garsoniera dec.a, living, bucatarie, hol, baie, utilata, centrala+ac, posibilitate investitie. Merita vizionata, 30.000 {; (0724.234.365 violetaion@yahoo.com

237. Gloriei, et. 4/4, 50 mp, 2013, ATI ofera spre vanzare gars. mobilata, utilata, 50 m de metrou, linistita 37.500 {; (0764.132.066 238. Grand Arena garsoniera, loc de parcare inclus dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a, racordata la toate utilitatile orasului, finisaje incluse, la alegere, centrala termica, loc de parcare gratuit. 25.500 {; (0762.861.186 marius.smartrezidential@gmail.com 239. Grigorescu, Trapezului, semidec., et. 1/2, 41 mp, 2018, Trapezului, bloc nou, etaj 1 din 2, dec.a, bucataria inchisa, predare la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica.Comision 0. Pentru detalii, Georgiana. 44.900 {; (0726.904.451 georgiana.l@star-construct.ro 240. Grigorescu, Trapezului, dec., et.

257. Ion Mihalache, Turda, dec., et. 5/10, 42 mp, 1987, 1987 constructie bloc, dec.a 42 mp, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobilata si utilata, libera, 57.000 {; (0731.144.153/ 021.231.23.18 258. Izvorul Oltului, sector 4, et. 4/4, par-

ticular, gars. cf. 1, zona linistita, cadastru, intabulare, bloc curat, negociabil, 42.500 {; (0770.990.211

259. Kogalniceanu, Facultatea de Drept, libera, 19 mp, 1930, priveliste superba, renovata recent, centrala, termopan, aer conditionat, parchet, usa metalica, bucatarie open space, etaj 6/6, fara lift, cladire din 1930; 26.500 {; (0722.336.927 oarfamarius@yahoo.com 260. Kogalniceanu, rond, facultatea de

stomatologie semidec., et. 5/5, 32 mp, garsoniera cocheta cu terasa inchisa de 12,83 mp, transformata in a-2-a camera, et 5, imobil interbelic p+5+pod, solid, fara lg. 112, baie cu dus si grup sanitar separat, centrala proprie, renovata; 42.000 {; (0762.612.172/ 0799.933.979

285. Metrou 1 Decembrie 1918, garson-

262. Lacul Tei, aproape de Parcul Circu-

lui, dec., et. 3/4, 29 mp, 1981, Barbu Vacarescu, Floreasca, Kaufland, Billa, 10 min, metrou Stefan cel Mare, cf. 1, orientare S-V, pe mijloc, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, cadastru, 39.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 263. Lacul Tei, langa Parcul Circului,

Barbu Vacarescu, dec., et. 3/4, 30 mp, 1982, Complex Domino, Metrou Stefan cel Mare 10 min. bloc gen mixt, reabilitat termic, renovata recent g, f, p, th., um, aer conditionat, usi noi, instalatii electrice, sanitare noi, cadastru, intabulare, energetic, 39.500 {; (0722.614.867/ 0723.947.833 264. Lacul Tei, Parcul Circului, str. Zam-

bilelor 5 dec., et. 1/4, 30 mp, 1982, Garsoniera, Lacul Tei, Parcul Circului, Str. Zambilelor 5, partic., an 1982, cf. 1, dec., S 30 mp, balcon logie la bucatarie, et. 1/4, bloc reabilitat recent, vedere stradala, liber, negociabil 41.500 {; (0723.158.543/ 0722.299.293

266. Leonida metrou garsoniera spatioasa, dec, metrou dec., et. 1/6, 37 mp, 2018, Garsoniera la etajul 1 al unui imobil nou P+6 et , cu supr utila de 37 mp este spatiosa, total dec.a si dispune de un living 18.20 mp, bucatarie mare iar baia este echipata cu obiecte sanitare. 34.000 {; (0724.205.825/ 0722.478.920

242. Grozavesti, Lacul Morii, Crangasi,

267. Liberty mall, Electromagnetica,

244. Grozavesti, Politehnica, metrou, dec., et. 1/11, 33 mp, 2018, complex nou, langa Parcul Politehnicii, constructie solida, beton armat si caramida, tamplarie Salamander 6 camere, finisaje Marazzi, Saloni, Villeroy Boch, Pinum, Roca, centrala termica, pret cash. 51.900 {; (0723.551.494 catalin.novuminvest@gmail.com

284. Metrou 1 Decembrie 1918 garsoniera, bloc nou, dec., et. 2/5, 33 mp, 2018, Garsoniera, dec.a, constructie diafragma beton umplutura caramida, izolat cu polistiren de 10 cm, lift, termopan. Finisaje la alegere, 10 min metrou, consiliere financiara 33.200 {; (0731.510.854 ionut.epure@zonadesud.ro

286. Metrou Berceni, 200 metri dec., et. 4/5, 35 mp, 2019, Garsoniera metrou Berceni, 200 metri. Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului, 33.150 {; (0738.294.929/ 031.404.01.11 magazinul.imobiliar@gmail.com

Lacul Tei, bloc 1986, etaj 1, dec.a, mobilata si utilata complet, vedere spate, libera, comision 0%, la 2 min de Facultatea de Constructii si Parcul Circului, 2 lifturi, ideal investitie, 50.500 {; (0742.462.372 office@werent.ro

241. Grivita, Turda, dec., et. 8/8, 25 mp, 1962, Tentant va ofera o garsoniera situata la etaj 8/8 singura pe palier) al unui bloc construit in 1962 si reabilitat termic acum citiva ani. Este dec.a si cu vederea pe spate spre case), 30.000 {; (0728.330.207 laurentiu.brezeanu@yahoo.com

dec., et. 4/11, 48 mp, 2019, Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Predare sfarsitul anului 2019. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), dec.a, bucatarie inchisa +TVA 52.884 {; (0733.338.647/ 0730.177.245 contact@dambovita10.ro

283. Metro Militari, Orhideelor dec., et. demisol, 29 mp, 2017, Garsoniera 29 mp utili, dec.a, amplasata in bloc nou, foarte aproape de Ratb 178 si 138. Se vinde la cheie, 21.