Page 1

18.225 anun¡uri

Constitutia României: Cenzura de orice fel este interzisa

Acte, avoca¡i, contabili, notari 1. Absolut accesibil firma autorizata CECCAR ofera servicii complete de contabilitate, consultanta fiscala, bilant certificat, contracte de munca revisal, declaratii fiscale lunare, semnatura digitala, refacere contabilitate, 100 L; (0722.657.989 euroexpertmng@ gmail.com, www.eucontabil.ro 2. Accesibil acorduri acte autorizatii, absolut ACCES ACTE infiintare/autorizare firme/PFA/puncte lucru, gazduire ieftina sediu 1,2 3 4 5,6 Ilfov, modific activitate sediu, asociati, cesiuni rapide, dizolv/ suspend/radiez/etc 0724864790 (0724.864.790/ 0766.408.676 dobrotagabriela@yahoo.com 3. Acte firma, liderii pietei infiin-

tari firme, Reinvent Consulting: infiintari firme, gazduire sedii sociale Bucuresti si Ilfov, modificari acte Registrul Comertului, inchideri firme, contabilitate. www.reinventconsulting.ro. 190 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 4. Acte firme gazduire sediu social, infiintari societati, modificari acte pentru Registrul Comertului, infiintari plus sedii sociale, etc., www.infiintari-firme-bucurestiilfov.ro (0767.429.878 5. Acte firme, infiintari SRL, cesiuni, radieri, dizolvari, puncte de lucru, sediu social, PFA, ONG; (0746.667.799 6. Asistent manager, firma cu sediul in

Afumati angajam fata asistent manager, asiguram transport de la Colentina. Contact : platinambalaje@gmail.com, (0734.296.420 7. Avocat asistenta si reprezentare, civil,

penal, comercial, muncii, divorturi, consultatii cabinet Drumul Taberei; (021.725.15.66/ 0744.271.251

8. Avocat cu experienta, divort, partaj, minori, evacuari, succesiuni, ordonante de plata, legislatie rutiera, procese penale, asistenta notariala. Onorarii minime. (0722.726.763 9. Birou autorizat contabilitate, salarizare, audit, financiar, resurse oferim servicii de calitate in Bucuresti, Ilfov. Gratuit 1 luna start-up, tarife de la 70 Lei. www.unicornconsulting.ro 70 L; (0726.153.129 office@unicornconsulting.ro

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

10. Cabinet avocat mediator asistenta

reprezentare Civil, partaje, penal, malpraxis, medical, muncii, familiei, adoptii, comercial, administrativ, reprezint la instante/parchete, recuperari taxe, creante, datorii, intretinere asociatii, proprietari, acte firme PFA. (0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocatcostache.com

16. Contabil expert ofer servicii complete de contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, semnatura digitala, bilant certificat CECCAR, declaratii fiscale, preturi avantajoase. www.eucontabil.ro 100 L; (0722.657.989/ 0767.269.480 euroexperttotal@gmail.com

26. Infiintare firma, SRL, PFA, II, IF, infi-

17. Contabilitate expert, servicii

27. Infiintare firme, gazduire sediu, acte

intari: SRL, PFA, II, IF in Bucuresti, Ilfov. Preturi incepand de la 250 lei. Oferim serivicii complete de infiintari, modificari, radieri firme. Bulevardul Basarabia nr 9, sector 2. 250 L; (0727.585.518 consultanta@pinamix.ro

contabile complete, declaratii lunare, bilant, tva, salarizare, revisal, resurse umane, PFA, II, consultanta si expertiza contabila, semnatura electronica, bonus o luna gratuit, 100 L; (0766.369.930/ 0720.891.226 activcontab@gmail.com

accesibil, gazduire sediu firma 500 L/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro

18. Contabilitate, servicii complete de contabilitate si intocmirea situatiilor financiare pentru toate tipurile de societati comerciale, detalii pe www.biroulcontabil.ro 100 L; (0725.316.318 office@biroulcontabil.ro www.biroulcontabil.ro

fiduciare, consultanta in afaceri, fiscala si contracte; negocieri; fonduri europene. Administrare de patrimonii, bunuri mobile si imobile. Administrare de afaceri si de firme. (0740.368.324 av.mihai.russu@gmail.com

28. Infiintari de firme Activitati

etati comerciale expert contabil, prestez servicii de evidenta contabila, depunere declaratii, certificare bilanturi, depunere situatii financiare anuale. Lichidare societati comerciale si asociatii non profit (0724.527.178 ioana.cucias66@gmail.com

Infiintari societati si gazduire sediu social, toate actele si modificarile actelor pentru Registrul Comertului etc., www.infiintari-firmebucuresti-ilfov.ro (0767.429.878

20. Divorturi rapide, litigii de munca,

30. Infiintari/ radieri societati comerciale

19. Contabilitate, lichidare soci-

dosare civile, penale, fond funciar. Experienta indelungata, termene scurte, onorarii minime; (0737.313.578/ 0760.601.340 21. Gazduire sediu social Bucuresti Ilfov,

oferta gazduire sediu social orice sector Bucuresti si Ilfov: Platesti 1 de gazduire, primesti 2. 111 euro (2 ani)/ Platesti 2 ani de gazduire, primesti 4! - 199 euro (4 ani). Detalii tel. 25 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

22. Gazduire sediu social Bucuresti, Ilfov

300 lei/an Oferta sedii firme: 600 lei - 2 ani gazduire (1 an + 1 an gratuit). Schimbare sediu: 380 lei (taxe incluse) - dupa primul an. Detalii: www.reinventconsulting.ro, 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro 23. Gazduire sediu, infiintare firme, acte

accesibil (real) firma 300 Lei/6 luni - 500 Lei/an, infiintari firme 3 zile, suspendari, cesiuni, majorari, dizolvari/ radieri, pct. lucru, PFA, asociatii, etc. Rapid, serios cu facturi justificative; (0723.225.825 avstanciumargareta@yahoo.com www.gazduirefirme.ro 24. Infiintare Firma Gratuit - abonament

conta 6 luni, Infiintare firma gratis si realizare Logo gratuit - la abonamente pe 6 luni de contabilitate (evidenta financiarcontabila de la 175 lei/luna).www.reinventconsulting.ro 1 L; (0733.054.817/ 021.318.69.60 marketing@reinventconsulting.ro 25. Infiintare firma gratuit, conta in avans 6 luni Reinvent Consulting: infiintare firma gratis pentru abonamentele de contabilitate platite in avans pe 6 luni. Abonamentul pleaca de la 175 lei/ luna. www.reinventconsulting.ro 1 L; (021.318.69.60/ 0733.054.817 marketing@reinventconsulting.ro

37. Servicii contabilitate, Contabil cu experienta ofer servicii complete de contabilitate (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com 38. Servicii contabilitate, salarizare, resurse umane. Societate contabilitate, membra CECCAR, ofera servicii de: contabilitate, salarizare si administrarea personalului pentru societati din Bucuresti si Ilfov. 50 {; (0745.094.211 office@contacaruntu.ro 39. Servicii infiintare firma Bucuresti si Ilfov oferim Servicii integrate atat celor care fac primii pasi in afaceri, cat si celor care cauta servicii complexe de consultanta comerciala. (0745.761.006 avradoi@gmail.com 40. Siguranta afacerii tale suntem noi. Suna acum. Servicii complete de contabilitate, fiscalitate, audit, resurse umane, managementul salariatilor. (0746.119.707 nicolae9167@gmail.com

29.

si puncte de lucru, cesiuni, includeri si excluderi asociati, autorizatii, schimbari sedii sociale, suspendari activitate, contabilitate, resurse umane, consultanta fiscala, www.birouconta.ro, (0762.884.889 office@birouconta.ro

31. Inspector resurse umane cu experi-

enta 20 de ani. Colaborez cu firme: Revisal, administrare personal, salarizare (d.p.d.v. al hr nu al contabilitatii), negociere CCM, spete diverse. Colaborez si cu firme de contabilitate, (0722.638.928 tdgresurseumane@gmail.com 32. Inspector resurse umane, experien-

ta 19 ani. colaborez cu fime: administrare personal, Revisal, intocmire documente resurse umane, salarizare, consultanta legislatia muncii, regulament intern, CCM, etc. Colaborez si cu firme de contabilitate. (0721.487.130 resumane.hr@gmail.com 33. Ofer consultatii juridice gratuite per-

soanelor cu venituri reduse; (0724.492.063

Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 1. Absolut avantajos amenajari, amena-

jari iinterioare gresie, faianta, parchet, gipscarton, lavabila, sanitare, etc) exterioare (fatade, polistiren, etc ) gradini, sere, etc, preturi negociabile, se poate emite si facturi, (0764.488.981/ 0730.378.720 aurelmihutescu@yahoo.com 2. Acoperis tabla Lindab, zincata, jgheaburi, burlane, dulgherie. Mansardari. Orice reparatie. 15% reducere. Mihai; (0731.451.466 reparatii1960@gmail.com 3. Acoperis Tabla Lindab, zincata,

jgheaburi, burlane, dulgherie. Orice. 15% reducere; (0724.506.937 4. Acoperis accesibil absolut

avantajos in Bucuresti si tara, montaj si reparatii, oferta speciala 15% reducere la manopera. Montaj sistem pluvial (parazapezi/sorturi), consultanta tehnica mentenanta, dulgherie, termoizolatii, oferim garantie. (0742.539.213/ 0737.361.781 office@reparatiiacoperisbucuresti.ro

corect, umblam dupa adeverinta, grupa, vechime, sporuri; (021.642.50.82/ 0740.005.644

5. Acoperis cu tabla Lindab, zincata, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, parazapezi, confectionat si montat tubulatura ghena, protectii atic, pervazuri geam, zugraveli scari de bloc; (0744.372.095

35. Pierdut acte, pierdut acte in sector 3

6.

34. Pensia poate fi recalculata

Bucuresti, proces verbal nr. 657 / 29.12.2008 si autorizatie construire 475 / 15.04.2008; (0758.245.109 somes_srl@yahoo.com 36. Reprezentanta si asistenta juridica in fata tuturor autoritatilor administrative si juridice din Bulgaria pentru societatile comerciale romanesti efectuand transport rutier de marfa sau de calatori. (0744.221.138/ 0767.159.717 d_marinow71@abv.bg

11. CabinetAvocat consultatii juridice si reprezentare Consultatii juridice si reprezentare in instanta, infiintari firme, PFA, intreprinderi individuale, in 3-10 zile, modificari la actele firmelor, cesiune parti sociale, orice mentiuni ONRC (0784.412.333/ 031.108.54.49 office@avmichinici.ro 12. Cadastre, intabulari, certificate ener-

getice efectuam cadastre, intabulari, certificate energetice, unde este nevoie ne ocupam si de pregatirea actelor pentru aputea fi depuse in vederea obtinerii acestor cerinte. (0722.218.460 13. Cenzorat profesionist pentru asoci-

atii de proprietari, asigurat de expert contabil, firma de cenzorat si expertiza membra CECCAR. Detalii pe: www.ettcenzorat.ro; (0751.191.619 marketing@ettcenzorat.ro 14. Certificate energetice efectuam, necesare vanzarii / inchirierii, termen 24 h. Pret 120 L- garsoniera, 2,3 camere 130 L, 4 camere- 140 L, 5 camere - 150 L TVA inclus; (0740.032.092/ 0731.032.092 contact@vreauenergetic.ro www.vreauenergetic.ro 15. Certificate energetice, eliberam certificate energetice in 24h, preturi minime in bucuresti si inprejurimi. Deplasare rapida si gratuita. Apelurile dumneavoastra vor fi tratate cu cea mai mare seriozitate; (0722.612.915

E-mail: redactia@anuntul.ro

Acoperis cu tabla zincata, tigla ceramica, mici reparatii, dulgherie, vopsit acoperisuri. 40% reducere pana la 30.11.2017; (0722.722.743 7. Acoperisuri, executam si montam

tigla ceramica, tigla metalica, dulgherie, modificari, reparatii, izolatii termice, amenajari gradini si metalice de orice tip; (0799.417.888

8. Acoperis montare, tigla metalica, sistem pluvial, Black Dom Gold Montaj vinde tigla metalica, monteaza jgheaburi, burlane sistem complet. Constructii, hidroizolatii, finisaje interior/exterior. Acoperisuri, mansardari, dulgherie! Garantie 30 ani. 17 L; (0738.325.831/ 0767.156.181 construct@blackdomconstruct.ro

Acoperis tabla tigla metalica, tip lindab, tigla ceramica. Facem si mici reparatii. Dulgherie, mansardari, asteriala. Oferim garantie. Firma autorizata. Preturi foarte mici, neg., Sandu. (0731.114.448/ 0761.444.506 9.

10. Acoperis, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 11. Acoperisuri absolut avantajoase avariate sau noi, reparatii si montaj in Bucuresti si tara, oferim garantie, promtitudine, seriozitate, calitate. Executam orice tip de lucrari de reparatii acoperis la urgenta, montaj tigla ceramica, (0730.135.333/ 0748.948.822 office@montareacoperis.ro 12. Acoperisuri accesibile pentru

case si mansarde Reparatii si montaj in Bucuresti, Ilfov, Constanta, Prahova montaj, tigla metalica si tigla ceramica. Calitate maxima.www.decramontajacoperis.eu (0742.378.581/ 0735.026.432 13. Acoperisuri accesibile,10 %

reducere, case, mansarde, blocuri.Reparam, renovam, modificam si construim acoperisuri complete, montam tigla metalica, ceramica, zincata, jgheaburi, burlane, parazapezi, vopsitorie si demolari oferim garantie, rog seriozitate (0737.638.888/ 0747.252.490 14. Acoperisuri accesorii, reparatii, montaj. reparatii acoperis, montaj acoperis,montaj Lindab, tigla ceramica,tabla faltuita,personal calificat. Avem in Bucuresti, Sibiu si zonele Medias, Sighisoara, Agnita, Fagaras, Oras Victoria, Dumbraveni, etc. (0741.913.336 15. Acoperisuri, firma contract si garantie, meseriasi orice tip de tabla, tigla metalica si ceramica, tabla zincata si cutata, sistem pluvial, jgheaburi, burlane, parazapezi, dulgherie, mansardare, sarpante, izolatie carton, placari polistiren. Transport gratuit, (0731.545.436/ 0758.808.695

16. Alpinism execut deszapeziri, placari

polistiren, reparatii fatade, montare, reparatii si vopsitorii, tabla, jgheaburi, burlane, hidroizolatii, zugraveli scari de bloc, instalatii sanitare; (0744.372.095 17. Alpinism, constructii, echipa de

alpinisti cu o experienta de 7 ani, oferim urmatoarele servicii la cel mai mic pret: placari polistiren, reparatii/spalari, fatade. Tencuieli decorative etc. Oferim garantie. Pret neg. (0769.576.810 18. Aluminiu, tamplarie PVC Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com 19. Aluminiu, acoperis, tamplarie PVC

Rehau, Salamander - Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 Euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80-100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/ exterioare 10 euro/mp. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura; (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 20. Amenajam renovam apartamente,

case vile, reparatii zugraveli, finisaje, lavabila, gresie, faianta, parchet, mocheta, montaj usi; (0728.773.256 21. Amenajam case, apartamente,

zidarii, tencuieli, rigips, glet, zugraveli, polistiren, decorativa, gresie, faianta, parchet, tapet; (0728.962.909 22. Amenajari apartamente la cheie,

zugraveli, rigips, polistiren, gresie, faianta, electrice, sanitare, linoleum, mocheta, dusumele, raschetari, lacuiri, parchet (0764.625.908 23. Amenajari apartamente, case, polis-

tiren, zugraveli, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, raschetari, parchet, montam usi metal, aragaze, hote, masini spalat, boilere; (0766.016.935

24. Amenajari case, apartamente, zugraveli, tapet, glafuri, rigips, gresie, faianta, electrice, sanitare, tamplarie, polistiren, decorativa, zidarie, sape, tencuieli; (0762.341.016 25. Amenajari ap. si scari de bloc Ame-

najari garsoniere 1.500 euro, ap. 2 cam 2.000 euro, gresie, faianta 40, glet 35 L, lavabil 10, izolatie si rigips 40-50 L, tapet 30 L, zugraveli camere lavabil 500 cu glet 1500 lei, scari de bloc Buc/ Ilfov, 1.000 {; (0766.228.168 geticconstruct@gmail.com www.geticamenajari.com 26. Amenajari apartamente (case) glet,

lavabil, rigips, parchet laminat, polistiren, gresie, faianta, sanitare, electrice; (0760.429.460

27. Amenajari apartamente (case), glet,

lavabil, rigips, parchet laminat, polistiren, gresie, faianta, sanitare, electrice; (0760.429.460

28. Amenajari apartamente, case, glet,

lavabil, parchet, rigips, polistiren, gresie, faianta si sanitare, electrice; (0784.849.541

29. Amenajari apartamente, zugraveli,

faianta, gresie, tencuieli, sape, lavabila, parchet laminat, rigips etc.; (07666660880

30. Amenajari interioare gresie, faianta,

rigips, zidarii, tencuieli, sape, montaj usi, parchet laminat, placari polistiren, tavane false, tavane casetate, sanitare, electrice, etc, 10 L; (0733.142.642/ 0733.142.642 ionutdaniliuc84@yahoo.com

31. Amenajari interioare parchet, rigips,

tencuieli, glet, sape, izolatii, lavabila, pret acceptabil (0743.644.959 euroamoconstruct@yahoo.com

32. Amenajari interioare zugravit, garsoniera 500 euro, 2 camere 750 euro, 3 camere 1000 euro garantie, 10 ani. 10 {; (0732.609.266 williamsconstructsrl@gmail.com 33. Amenajari interioare, gresie, faianta,

zugraveli, rigips, instalatii sanitare, parchet, glafuri, vopsitorii, confectii metalice; (0744.101.082 34. Amenajari interioare, zugrav profesionist: glet, lavabila, gresie, faianta, parchet etc., apartamente la gata. Dl. Dan; (0751.424.183 35. Amenajari interioare, zugrav, zugravesc apartamente 500 Euro, glet 7 Lei/mp, lavabil 5 Lei; (0723.250.546

36. Amenajari interioare, exterioare cali-

tate la pret accesibil: montaj rigips 15 lei mp, glet+lavabila 12 L, termosistem la gata 30 L, parchet 10 L, tapet 12 L, mont usi 100 L, gresie 25 L, faianta 30 L, scafe, sanitara, electrica etc., 15 L; (0767.720.778 activ.renov21@yahoo.com

37. Amenajari interioare,exterioare

Anvelopare pereti exteriori, reparatii si zugraveli scari de bloc,sape,parchet,montare gresie si faianta,demolare,reconstructie ziduri interiori exteriori,placare cu rigips.0730581401 (0730.581.401/ 0767.579.047 38. Amenajari interioare- exterioare, placari polistiren, gresie, faianta, zugraveli, izolatii, terase, la preturi minime. Reduceri pensionari; (0723.748.480/ 0765.123.121 39. Amenajari scari de bloc, apartamente, tencuieli, gleturi, zugraveli, faianta, gresie, izolatii, renovari; (0772.282.676/ 0722.721.676/ 0764.368.198 40. Amenajari, faianta, gresie, ten-

cuieli, lavabile, rigips. Totul la pret rezonabil! (0740.760.502

41. Amenajari, gresie, faianta, rigips,

parchet, sape, tencuieli, polistiren, vopsitorii, tapet; (0720.806.022 42. Anenajari interioare si exterioare. Amenajari interioare. Zugravi rigipsari, Executam Zugraveli, Gresie, Faianta, Parchet, Rgips, Tavane casetate, Tencuieli, Sapa de egalizare, Instalatii electrice, Instalatii sanitare. etc. 10 L; (0733.142.642/ 0733.142.642 ionutdaniliuc84@yahoo.com 43. Apometre, calorifere, montaj, sigi-

lari, reparatii, instalatii sanitare in cupru, polipropilena, autorizat, garantie; (021.332.39.36/ 0722.141.866

44. Arhitect Proiectez case, constructi

metalice la preturi avantajoase (0768.338.140 www.proiectesimple.ro

45. Arhitect autorizat realizez proiecte complete personalizate pentru autorizatia de constructie si avize. Consultatii gratuite, 3 {; (0729.883.322 46. Arhitectura Autorizatii de construc-

tie, certificate urbanism, avize, proiecte, orice aprobari, extinderi, modificari, recompartimentari, etajari case, hale, PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, cadastre, orice zona; (0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com 47. BTM Divizia de Securitate ofera toata paleta serviciilor de paza executate cu personal uman si se adreseaza unei game largi de beneficiari, din diverse sfere de activitate, (0371.172.077/ 0735.315.114 office@btmsecuritate.ro 48. Burlane, jgheaburi, tigla metalica, dulgherie. Lucrari si in afara Bucurestiului. (0724.716.882

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

SUMAR 1. PRESTÅRI SERVICII

6

Acte, avoca¡i, contabili, notari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Evenimente, petreceri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ¥ngrijire personalå, sånåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Masaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Repara¡ii electrocasnice, electronice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2. LOCURI DE MUNCÅ

6

Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cereri muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Joburi videochat, masaj, adult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. IMOBILIARE V¢NZÅRI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Spa¡ii comerciale, industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Cumpåråri, schimburi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4. IMOBILIARE ¥NCHIRIERI

6

Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Diverse, camere cu chirie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Spa¡ii comerciale, birouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Regim hotelier, case vacan¡å . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Cereri închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

5. AUTO, MOTO

6

Autoturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Piese, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Diverse vehicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6. MODÅ, FRUMUSEºE

6

Haine damå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

7. CASA ªI GRÅDINA

6

Animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

8. ELECTRONICE

6

Electrocasnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Tv, audio, jocuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

9. ¥NT¢LNIRI, MATRIMONIALE

6

Prietenii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

10. AFACERI, DIVERSE

6

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Cita¡ii, licita¡ii, notificåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . 55, 56

PRESTÅRI SERVICII Construc¡ii, meseria¿i, amenajåri 49. Cadastru intabulare, certificat energetic si evaluam imobile (0722.231.318/ 021.341.05.66 50. Caldo Privat Security, servicii

paza si securitate paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor; proiectare, instalare, modificare, intretinere a componentelor si a sistemelor de alarmare impotriva efractiei (021.322.08.11 office@caldoprivatsecurity.ro 51. Confectionam si montam acoperisuri din tabla Lindab / zincata, lucrari monumente istorice. Orice reparatie, in toata tara. 20% reducere; (0753.709.391 52. Constructii case la rosu sau la

cheie din Porotherm sau din lemn, la cele mai bune preturi din Romania. Constructii case, amenajari, avem servicii de cea mai buna calitate, la un pret mic/ Folosim cele mai noi tehnologii in domeniul constructiilor: echipe de muncitori calificati cu o bogata experienta in domeniu pentru a construi casa dvs. la cel mai inalt standard si in cel mai scurt timp; (0735.390.490 53. Constructii case vile si aparta-

mente, amenajari. Case la rosu, la gri sau la cheie, renovari, sistematizari. Realizam lucrari de constructii, lucrari industriale, amenajare sau reparatii la preturi corecte si transparente, termen de executie mic, avantajos, (0722.698.101 pavelescu.aurel1@gmail.com; contact@arhi-tech.ro 54. Demolari si evacuari, demolam si

evacuam moloz, deseuri, gunoi diverse 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 55. Diriginte de santier firma de consul-

tanta oferim servicii de dirigentie de santier si de management de proiect pentru constructii.www.diriginte-desantier.com (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 56. Echipa instalatii termice, elec-

trice si sanitare, echipa formata din instalator si electrician cu experienta de peste 18 ani executam, reparam si modificam instalatii termice, electrice si sanitare la un pret convenabil si intr-un timp foarte scurt. 100 L; (0727.356.330 georgescuionutsorin@yahoo.com 57. Echipa la curatenie, curatenie generala sau curatenie de intretinere. Echipa cu experienta, folosim produse profesionale sau casnice. De asemenea curatam saltele, canapele, covoare, tapiterii si fotolii etc; (0732.219.153 58. Edi Total Vidanjare si desfun-

dare canalizare. Interventii urgente in Bucuresti si Ilfov, (0724.370.975/ 0752.444.520 office_total@yahoo.com

59. Efectuez poze ceramica, alb negru/color, sculptez pe cruci, placi, oriunde in tara; (0720.294.432 60. Electrician acord asistenta tehnica

si executie instalatii electrice, case, vile, apartamente, schimbat instalatii(cupru), reparatii, modificari, montaj tablouri electrice, corpuri de iluminat, prize. Calitate, seriozitate, (0723.022.738/ 0723.022.738 instalatii_electrice70@yahoo.ro 61. Electrician autorizat execut lucrari

complete instalatii noi pe cupru 380/220/24 volti la case, vile, apartamente, impamantari, contoare pasante, lucrez cu ajutor, prezint garantie, seriozitate, Adrian; (0720.137.382 62. Electrician autorizat ANRE execut

lucrari de electricitate pt. hali industriale, vile, apartamente si case, 1 {; (+40730431159/ +40730431159 ionel.stefanescu@gmail.com 63. Electrician autorizat Bucuresti.

Electrician autorizat ANRE. Cu peste 20 ani de experienta in tara si strainatate, ofer servicii de calitate tuturor clientilor mei, garantie si factura, (0740.983.312/ 0761.659.194 64. Electrician execut instalatii elec-

trice, tablouri 220-380V, aplice, prize, case-vile, apartamente, convenabil; (0724.129.669

65. Electrician experienta Electrician, I'm electrician, aveti probleme cu inst. electrica sau doriti sa montati ceva sunatima. You have problems with your electric instalation or do you want mountihg something just call me, (0766.546.495 danielanton@mail.com 66. Evacuez mobila, moloz, pamant, electrocasnice nefolosibile, asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432

Execut acoperis tabla zincata, tabla cutata si orice fel de tabla. Plus jgheaburi si burlane. Orice fel de reparatii, jgheaburi, sorturi, opritori zapada. Oferim garantie. Firma autorizata. Cornel; (0735.568.331/ 0765.580.578 67.

68. Execut constructii apartamente, vile,

finisaje, gresie, faianta, rigips, parchet, glet, tencuieli, vopsitorii lavabile, instalatii electrice, pret neg.; (0764.634.948 69. Execut constructii cripte, borduri,

sapaturi gropi- inmormantari, mozaic, marmura, granit cruci si sculptez pe placi de marmura oriunde in tara; (0720.294.432 70. Execut decopertare, faianta, gresie,

parchet, demolari ziduri, evacuam molozul, mobila, electrocasnice, preturi acceptabile, demolam case batranesti, oriunde in tara; (0720.294.432

71. Execut mobila la comanda din PAL

sau MDF, orice model si culoare. Transport gratuit; (0765.889.939 72. Execut reparatii felinare, lumanari,

punem geamuri, vopsesc grilaje, cruci, fier la vanzare, oriunde in tara; (0720.294.432 73. Execut sapaturi gropi, inmormantari,

cavouri, apa, haznale, santuri, gaze si orice fel de sapaturi, oriunde in tara; (0720.294.432

74. Execut servicii funerare, transport

funerar, imbalsamari, constatari deces, sapaturi gropi, la preturi mici, oriunde in tara; (0720.294.432 75. Execut zugraveli, faianta, rigips, par-

chet, izolatii carton, polistiren; (0720.347.831

76. Execut zugravit, glafuri, faianta, san-

itare, electrica, apartamente renovari, diverse reparatii, vopsit, lavabil, accesibil; (0727.957.787

77. Executam acoperisuri din tabla

Lindab, finisari interioare, dulgherie, zinc, reparatii, Mitica; (0747.697.683

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

78. Executam case de lemn, zero energie, producem un sistem de constructii din lemn si metal sub brandul Caze. Caze este un sistem pentru constructiile independente energetic, zero energie Caze=case zero energie. (0361.428.093/ 0729.055.700 socri@socri.ro 79. Executam foraje puturi apa foraj de

mica si medie adancime, denisipari, intretineri puturi, curatare puturi, foraje puturi adancime apa potabila, apa menajera, alimentare cu apa, foraje apa, foraje fantani. Oferim garantie, 100 L; (0749.093.200/ 0763.778.789 ananova.company@gmail.com 80. Executam vile la cheie cu nivel de

4

106. Mobila la comanda din PAL sau MDF, pe orice culoare, transport gratuit; (0765.889.939 107. Monitorizare si interventie Irbis Guard Grup ofera servicii de monitorizare si interventie rapida pentru apartamente, case, vile, spatii comerciale, santiere si alte tipuri obiective de interes pentru beneficiari. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 108. Montaj parchet toate tipurile, raschetat, lacuit, masini profesionale cu aspirator, preturi minime, seriozitate; www.raschetare-parchet-profesional.ro (0763.798.090 www.raschetare-parchetprofesional.ro 109. Montaje usi simple 50 lei/ bucata,

finisaj premium la cheie in Bucuresti si zonele limitrofe. Asiguram proiectare si executie. 1 L; (0744.884.466 adriana.craciunescu@gmail.com

metalice 120 lei/ buc., parchet laminat, mobilat, termopane, tamplar Constantin; (0767.180.306/ 0736.590.172

81. Faianta -gresie 25 Lei, sapa 10 Lei,

110. Montator mobila lemn masiv, show-

glet 10 Lei, lavabil 6 Lei, tinci 7 Lei, rigips 30 Lei, la gata curatat 6 Lei, tencuieli 10 Lei, parchet 10 Lei, apartament la gata 1.500 Euro; (0736.114.263 82. Faianta, gresie, 25 L/ mp, zugraveli

ap.: 300 euro, glet: 7 lei, lavabil: 5 L, tencueli: 10 L/ mp; (0723.250.546 83. Firma Cleaning va ofera servicii de curatenie profesionale si economice, de cea mai inalta calitate, in Bucuresti, Ilfov. Ne adresam segmentulului rezidential si celui comercial. Preturi promotionale la interventii. www.firma-cleaning.ro (0762.516.239/ 0724.217.669 contact@firma-cleaning.ro 84. Firma constructii executam case,

blocuri la rosu sau la cheie, finisari interioare si exterioare; (0722.613.554/ 0766.263.094 tudorcony@yahoo.com 85. Firma de constructii executam orice

tip de lucrari (constructii case la rosu sau la cheie canalizari, alimentari cu apa, drumuri, hale industriale, renovari). Avem ingineri specialisti.www.constructii-renovari-consolidari-case.ro (0720.805.964 ranadaconstruct@gmail.com 86. Firma prestari executa orice lucrare

apartamente, case, interioare. Garantie; (0727.403.115

room de mobilier de lux, amplasat in Baneasa Shopping City, angajeaza montator de mobila cu experienta de minimum 1 an, apt sa manevreze mobilier greu. Permisul de conducere constituie un avantaj 1.700 L; (0727.333.706 marketing.ethanallen@gmail.com 111. Montez, raschetez parchet, chituit, lacuit, sape autonivelante, lambriu, trepte lemn masiv, experienta 30 ani; (0744.179.941 112. Necalificati pentru constructii,

salariul 1.700 lei, posibilitate plata saptamanala, 1.700 L; (0766.202.214 113. Parchetar montez, raschetez orice

92. Instalatii sanitare, electrice, termice,

centrale, reparatii urgente; (0764.285.335/ 0775.523.343

93. Instalatii si amenajari interioare san-

itare, termice, incalzire, masini de spalat, aragazuri. Reparatii subsoluri, schimbat coloane de apa, coloane de scurgere, coloane de incalzire. Faianta, parchet, rigips. Interventii 24/24 ore. (0746.989.646/ 0726.466.277

94. Instalatii termice, sanitare civile si industriale, instalatii incendii (hidranti interiori, exteriori, instalatii splinkere, grupuri de pompare; (0765.114.434 95. Instalator accesibil sanitare, non stop execut instalatii sanitare, termice, apometre, boilere, centrale - calorifere, cazi, chiuvete, wc + rezervor, robineti, tevi sparte, desfundari sifoane pardoseala, canale; (0724.600.234/ 0769.856.694 96. Instalator bun si ieftin. (0775.603.830/ 0756.268.135 wenemil3@yahoo.com 97. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0720.997.196 98. Instalator accesibil montez obiecte sanitare; cabine dus, cazi, calorifere, robineti, baterii, chiuvete, wc + rezervor, boilere, masini de spalat, desfundari, remediere tevi sparte, mici reparatii, etc. Seriozitate (0768.734.210 99. Instalator autorizat non-stop execut: instalatii sanitare - termice, apometre, cazi, chiuvete, wc+rezervor, robineti, baterii tevi sparte, centrale - calorifere, desfundari sifoane scurgeri subsoluri; (0733.722.294/ 0724.427.666 100. Instalator execut lucrari instalatii sanitare, incalzire, gaze, montez centrale, calorifere, apometre, obiecte sanitare etc.; (0744.250.490 101. Instalator sanitar autorizat, monez,

repar grupuri si obiecte sanitare, calorifere, boilere, hidrofoare, coloane apa-gaz, aragazuri, sigilari apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

102. Instalator sanitar execut lucrari de

montaj lavoare, wc-uri scurgeri, scurgeri pp, istalatii PPP. Montez robineti, baterii, chiuvete, masini de spalat, calorifere (0729.359.311/ 0766.709.964 danieldaia10@gmail.com

103. Instalator sanitar, Firma noas-

tra este specializata in lucrari de inlocuire tevi apa, scurgere si termoficare, desfundare canalizare la blocuri si case, montaj obiecte sanitare, centrala termica, apometre, robineti. (0764.457.850/ 0785.446.916 avariiinstalatii@gmail.com

104. Instalator termice, sanitare si gaze

montez calorifere noi si din fonta, schimb reductiile, echipez cu robinet de tur-retur si aerisitor, montez obiecte sanitare, schimb robineti de trecere, pompe de put hidrofor, bai si bucatarii de noi. (0723.035.540 concept.install@yahoo.com

105. Ionita Construct, amenajari interioare si exterioare, constuctii civie, consolidari, renovari, termoizolatii fatade, placari speciale. Distibuitor materiale pentru constuctii si finisaje; (0726.755.449 it@ionitaconstruct.ro

● ATOM FISH - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, ap. 1, tel: 0766.768.208, 0733.368.509 ● BAESU - ªos. Olteni¡ei nr. 222, bl. 7, parter, tel: 0758.089.600 ● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel: 021.255.08.02 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod nr. 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 031.808.53.15 ● CORE ADVERTISING - Str. ªtirbei Vodå nr. 119, tel: 021.637.37.36 ● DAN PREST - Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 50, tel: 0744.207.261 ● EFECT COM - Bd. Ferdinand nr. 103, sector 2, tel: 0724.095.563 ● GROUP MEDIA - P-¡a. Presei Libere, Corp B2, et. 3, cam. 335, tel/fax: 021.311.60.25 ● GRUPUL DE PRESÅ ROM¢N - Bd. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, ap. 4, tel: 021.330.80.91 ● INDICATIV MEDIA - Str. Ing. N. Teodorescu nr. 41, tel: 021.311.69.80 ● MAXIM - Bd. Carol I nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Bd. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. C, ap. 69, tel: 021.336.79.00 ● METROPOLITAN MAXPRESS - Str. Madona Dudu, bl. 8, parter, cam. 6, Craiova, tel: 0768.441.133 ● NAFI - ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, tel: 021.746.57.62 ● SAX ACTIV - Str. Bra¿ov nr. 21, tel: 021.745.46.10

● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

115. Parchetari Montam raschetam reparam parchet masiv. Parchetari cu experienta in domeniu montam, raschetam si reparam parchet masiv, stratifiicat si dusumele diverse modele, montam parchet laminat reparatii parchet, sfaturi cumparare. Preturi minime. (0724.608.136 amenajari.interioare80@yahoo.com

117. Pompare beton Bucuresti si impre-

91. Instalatii mecanica si tapiterie de scena. Amenajari sali de spectacole, proiectare, executie si montaj instalatii de scena pentru teatre, tapiterie de scena, (021.434.95.24/ 0722.458.475 prothalia@yahoo.com

● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel: 0729.158.923

114. Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime; (0731.896.182

88. Hidroizolatii lichide cauciuc acrilic la hale, blocuri, terase, depozite, fundatii, acoperisuri, poduri, parcari, statii peco, in Bucuresti si, pentru suprafete minim 300 mp, in toata tara. Hidroizolatii cauciuc acrilic lichid profesionale, 1 L; (0726.339.894 contact@stadicon.ro

90. Inspectam conducte canalizare cu ajutorul camerei video se pot verifica rezultatele unei desfundari sau curatari cu presiune a unei canalizari cu diametrul între 40mm si 600mm. 100 L; (0742.338.428 andu.cga@gmail.com

● ADPLANER STUDIO - ªos. Mihai Bravu nr. 196, bl. 200, sc. A, tel: 0732.971.632

● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, tel: 0731.307.153

116. PFA montam, raschetam, lacuim par-

hidroizolatii cu membrane bituminoase profesionale pentru terase de bloc, hale, fundatii, balcoane, garaje etc, execut si reparatii: inlocuire guri de scurgere aeratoare, seriozitate (0740.075.174

● 1St KLASS INTERNATIONAL - Calea 13 Septembrie nr. 126, bl. P34, tel: 021.411.75.67

tip dusumele, usi, scari interior, zugraveli; (0720.551.903

87. Foraje puturi apa, mica si medie adancime, asiguram debit apa, la cele mai mici preturi; (0729.782.533

89. HIDROIZOLATII, execut lucrari de

Agen¡ii de Publicitate

chet clasic si modern, la cerere asiguram si materialele aferente; (0726.470.583

jurimi, Firma executa lucrari de pompare beton cu pompa Putzmaister P715 noua, statica, pompare 18mc/h, coloana furtun 100 m, personal calificat, in Bucuresti si in imprejurimi, min. 2 ore, 200 L; (0732.611.947/ 0744.505.911 mioara702000@yahoo.com 118. Prodconfex produce si comer-

cializeaza prin brandul propriu: lenjerie bumbac satinat, lenjerie cotton linen, lenjerie material creponat, lenjerie pentru copii, lenjerie bumbac 100%, (0243.282.943 prodconfex95@yahoo.com 119. Reconditionari cazi de baie Echipa noastra este specializata in: reconditionari, cazi, reconditionari cazi, reconditionat cazi, reparat cazi, emailare cada, restaurare cazi,Alexandru Gheorghe;www.reconditionari-cazi.eu 300 L; (0723.349.476 emailari_cazi@yahoo.com 120. Rehau la pret de producator, plase

insecte, jaluzele orizontale - verticale, rulouri exterioare din aluminiu; (0727.881.274/ 0765.815.592

121. Renovari apartamente case execut

lucrari de renovare apartment case hale etc echipa serioasa, 100 L; (0762.499.981 atat.florin@yahoo.ro 122. Reparatii acoperisuri asteriala, dulgherie, orice fel de tabla, reducere 15%, Marin; (0733.823.371

123. Rigips, gresie, zugraveli, renovari interioare si exterioare. Lucru repede si bine la un pret bun. Calitate maxima la un pret bun. In Bucuresti si imprejurimi. Gresie/faianta, (0724.751.763 catalin_pletea@yahoo.fr 124. Securitate evenimente, o sectiune importanta in activitatea de paza si securitate este reprezentata de asigurarea securitatii pentru activitatile sociale precum concertele, spectacolele, targurile si expozitiile, meciurile. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 125. Servicii curatenie, firma specializata de curatenie presteaza servicii de curatenie la cel mai inalt nivel. Oferim servicii specializate atat firmelor cat si persoanelor fizice la preturi avantajoase; (0740.128.757 office@sinergitarget.ro 126. Servicii de administrare imobile, oferim servicii de administrare si mentenanta tehnica pentru imobile medicale (policlinici, spitale, laboratoare), de birouri, rezidentiale, centre comerciale. (0720.050.060 office@administrare-cladire.ro 127. Servicii de paza profesionale Guar-

anty BND Security ofera servicii complexe de paza si protectie, monitorizare si interventie la cele mai atractive preturi, in avantajul beneficiarului, minimizand costurile cu paza. 13 L; (0775.153.368/ 0775.153.368 george_sclub7@yahoo.com

128. Servicii de protectie si paza Irbis Guard Grup furnizeaza servicii de protectie si paza pentru toate categoriile de obiective, bunuri si valori, cu agenti de paza atestati, instruiti, specializati pentru astfel de activitati. (0786.189.306 office@irbisguardgrup.ro 129. Sisteme supraveghere video profe-

sionale retele structurate, sisteme detectie incendiu, acces control, automatizari, autorizare, analiza risc, proiect tehnic, videointerfoane, reclame led programabile, bariere automate, porti automatizate. (021.324.06.06/ 0721.761.116 contact@titannet.ro 130. Sobar specialist execut sobe teraco-

ta, semineu, reparatii, scuturari cosuri (0721.747.184

131. Sobar specialist execut sobe, semi-

nee, reparatii, scuturat cosuri; (021.221.66.99/ 0745.991.298

132. Tai lemne drujba, asez, sparg cu

toporul, oriunde e nevoie, (0720.294.432

133. Tamplar foarte bun, repar usi, broaste, yale, mobila, scaune, montez mobila, parchet, usi, etc., (0746.893.026/ 0737.174.755 134. Tamplar si montator montez usi noi

si vechi interior apartamente sau reconditionat, slefuit, lacuit, schimbat balamale, broaste, taiat, reglat, rapitat cu piele; (0731.286.512

135. Tamplarie PVC Germania, cu geam termopan, la pret de fabrica, montaj si transport gratuit; (0721.511.311/ 0765.734.855 136. Tencuieli mecanizate, amenajari interioare. Servicii de amenajari interioare si exterioare la preturi accesibile si calitate garantata. Serviciile noastre sunt: tencuieli mecanizate, design, instalatii termice si sanitare, instalatii electrice, (0722.778.899 office@amenajari-totale.ro

● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

Oficii Po¿tale Bucure¿ti ● OFICIUL POªTAL nr. 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.313.74.59 ● OFICIUL POªTAL nr. 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Bd. Unirii nr. 47, tel: 021.323.29.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd. Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.13.67 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Str. Viitorului nr. 70, tel: 021.210.53.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 23, tel: 021.315.90.30 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 78-98, tel: 021.430.22.77 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal nr. 10, tel: 021.318.21.79 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.10.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.243.07.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 3-5, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.337.30.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Bd. Unirii nr. 37, tel: 021.408.36.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 26, tel: 021.340.24.60 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 152, tel: 021.314.34.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.96.69 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.05 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.59.29 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.434.89.02 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.461.07.07 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.54

Oficii Po¿tale din Sectorul Ilfov ● 1 DECEMBRIE ● AFUMAºI ● BALOTEªTI ● BRAGADIRU ● BRÅNEªTI ● BUFTEA ● CERNICA ● CHIAJNA ● CHITILA ● CIOLPANI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● CORNETU ● DOMNEªTI ● GHERMÅNEªTI ● GLINA ● JILAVA ● MÅGURELE ● MICªUNEªTI MOARÅ ● MOGOªOAIA ● OTOPENI ● PANTELIMON ● PERIª ● POPEªTI-LEORDENI ● TUNARI ● VIDRA ● VOLUNTARI

Oficii Po¿tale din ¡arå ● BRAªOV . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . . . . . Str. Corbului nr. 3; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . . . . Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . . . . Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . . . ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . . Str. Republicii 5A; . . . . . . . . . . . - Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . . . Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . . - Oficiul Crevedia Mare, . . . Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . . . . Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . Calea Bucure¿ti 70; . . . . . . . . . . . . . - Oficiul Roata de Jos, . . . . . . Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . .- Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul ● PLOIEªTI . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul . . . . . . . . . . . . - Oficiul

Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal Po¿tal

nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr. nr.

1, . . . . . . . . . . Str. Cuza Vodå nr. 3; 8, . . . . . . Str. Costache Negri nr. 64 1, . . . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; 3, . . . . . . . . . . . . Sos. Nordului nr. 2; 6, . . . . . . . . . . . . . . Str. Postei nr. 75; 7, . . .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; 10, . . . . . . . . . Bd. Republicii nr. 102; 11, . . . . . . . . . . . Aleea Chimiei nr. 6; 12, . . . . . . . . Str. Malu Ro¿u, nr. 101; 13, . . . . . . . . . . Bd. Bucuresti nr. 24; 14, . . . P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2

● TIMIªOARA . - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

anuntul.ro

4

PRESTÅRI SERVICII 137. Termopane Rehau, Salamander -

Germania, Aluplast si Ramplast de la 30 euro/mp. Rulouri exterioare din aluminiu de la 38 euro/mp, tamplarie aluminiu - usi glisante 80 - 100 euro/mp, jaluzele verticale de la 6 euro/mp, jaluzele orizontale de la 15 euro/mp, rolete interior 15 euro/mp, plase insecte 10 euro/bucata, glafuri interioare/exterioare 10 euro/m. Azi masuram, maine montam. Cautam colaboratori in constructii, imobiliare, arhitectura. (0766.332.447/ 0724.678.252/ 021.434.42.80 office@designperfect.ro/ perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro 138. Termopane, Tamplarie Alu-

miniu / PVC productie si montaj de tamplarie pvc sau aluminiu cu geam termoizolant geam termopan ).Usa de garaj tip rulou, numai 297 euro + tva, preturi de producator www.authentique.ro; www.usa-garaj.com (0733.711.111/ 0732.557.799 office@rulouriexterioare.eu 139. Zugrav execut lucrari de foarte

buna calitate, particular. Preturi rezonabile, referinte, promptitudine, seriozitate; (0720.972.538/ 0775.583.762 140. Zugrav - rigips, faiantar, parchetar, zidar, sape, instalatii termice, acoperisuri tigla, terase lemn; (0760.500.136 141. Zugrav, execut zugraveli, glet, gre-

sie, faianta, parchet, polistiren, reparatii glafuri; (0727.376.804 142. Zugrav, glet 7 Lei, lavabil 5 Lei,

faianta- gresie 20 Lei, tencuiala 10 Lei, rigips 15 Lei, curatat 5 Lei, sapa 10 Lei, tinci 7 Lei, glafuri, parchet 10 Lei, apartament la gata 1.400 Euro; (0734.213.858 143. Zugravi buni si rapizi Meserias

serios si cu 15 ani experienta efectuez si negociabil lucrari, faianta, gresie, parchet laminat, zugraveli, tencuieli, rigips, reparatii, finisaje etc. Rog seriozitate. Pentru detalii sunati, (0764.062.558 piersica_2007@yahoo.com 144. Zugrvaeli faianta, gresie, rigips, parchet, usi, lambriu, placari cu polistiren, elecric, sanitare (0734.466.632

Cursuri, medita¡ii, ¿coli, traduceri 1. Centrul de Formare Profesionala Eurodeal Cursuri de calificare autorizate in urmatoarele meserii barman, bucatar, vanzator, inspector resurse umane, instalator, lucrator in comert, operator calculator, ospatar, igiena, prim ajutor, (021.255.52.71 eurodeal33@hotmail.com 2. Curs de make-up acreditat ANC la doar 499 lei, Curs acreditat de make-up. Durata 2 luni / 3 zile pe saptamana. Impreuna vom invata tainele machiajului. Citeste info de mai jos sau ne poti suna la unul din numerele noastre pentru detalii; 499 L; (0736.183.329/ 0737.091.693 atelieruldemachiaj@gmail.com 3. Curs de masaj la doar 299 lei, acreditat Anc, curs masaj somatic acreditat Anc si recunoscut international. Materiale si suport de curs oferite gratuit de scoala. Pentru info citit detaliile de mai jos sau ne puteti suna. Locuri limitate; 299 L; (0736.183.329/ 0737.091.693 steftom_concept@yahoo.com 4. Curs engleza restrans. Curs

engleza manuale Cambridge, metode moderne, grupe 3-4 cursanti. Ideal daca vrei toata atentia profesorului, dar si un curs vesel si interactiv. Detalii pe invatengleza.eu sau la tel. 40 L; (0744.998.774/ 0744.998.774 info@invatengleza.eu 5. Curs ofiter protectie date DPO,

GDPR, Pro Management in parteneriat cu PECB Europe organizeasa cursul DPO, Regulamentul de prelucrare a datelor cu caracter personal GDPR.Cursul este autorizat PECB cu diploma recunoscuta international. 1.517 {; (0721.391.236/ 021.217.09.29 office@promanagement.ro 6. Curs tehnician sisteme de securitate

supraveghere video, control accesCurs Evaluator de risc la securitatea fizicaPerioada : 4 decembrie -15 decembrie in Iasi. (0723.252.222 eurocurs@yahoo.com 7. Cursuri acreditate recunoscute

Uniunea Europeana coafor, frizerie, manichiura-pedichiura, unghii false, cosmetica, masaj, make-up cu practica din prima zi. (0763.606.638/ 0736.938.407 florone.professional@yahoo.com

8. Cursuri calificare peste 100 meserii, alimentatie, turism, constructii, auto, infrumusetare, SSM, PSI, Anre, certificate Ministerul Muncii. Cursuri ISCIR: stivuitorist, fochist, macaragiu, masinist pod, operator GPL, imbuteliator, prelungire autorizatii; www.fundatiaapt.ro; (0784.238.728/ 0744.437.105 fundatiaaptbucuresti@yahoo.com 9. Cursuri calificare-formare profesionala. Cursuri alimentatie publica, constructii, servicii si notiuni fundamentale de igiena. Asociatia BBS este o organizatie nonprofit, neguvernamentala, apolitica, independenta fata de orice institutie. (0723.631.967/ 0765.276.239 asociatiebbs@yahoo.com 10. Cursuri de limba engleza si ger-

mana, pentru copii, elevi si adulti. Alege programul de curs oferit de Global Learning. Vrei sa inveti limba engleza sau germana? Inscrie-te acum. Grupe de cel mult opt cursanti.Str Ion Racoteanu, sector 3. (072364817 info@cursuri-germana-engleza.ro 11. Cursuri de masaj, cosmetica si

make-up acreditate, cursuri de calificare acreditate si recunoscute international. Lectori cu experienta in domeniu, incepere imediata. Materialele si suportul de curs sunt oferite in mod gratuit de scoala; 1 L; (031.438.27.17/ 0736.083.329 steftom_concept@yahoo.com 12. Cursuri operator calculator. Cursuri de perfectionare intensive avizate Ministerul Muncii si Educatiei: Operator calculator electronic si retele; contabilitate primara cu utilizarea calculatorului; contabilitate financiara, (0724.772.425/ 0770.434.606 office@cursuri-picon.ro 13. Cursuri Profesionale Stilist Protezist

Unghii Alege sa fii un adevarat stilist de unghii participand la cursurile Issa Nails Academy. Acceseaza www.issanails.ro/cursuri pentru promotiile la Cursurile de Specializare & Perfectionare. (0747.819.938 academy@issa-nails.ro 14. FEG Education organizeaza

cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/electrician, contabil, inspector resurse umane etc. Sediu din Bucuresti, Str Caderea Bastiliei nr 58, lateral, in spate la ASE. www.feg.ro; (0756.876.091 15. Fizica, profesor cu experienta, medi-

tatii VI-XII, pregatire bac, admitere; (0726.206.001

16. Germana, profesor cu experienta, cu

metode noi si practice, predau si prin skyp, zona Cismigiu; (0741.236.049

17. Gradinita Yannis & Yasmine nivel 1: 3 - 5 ani; nivel 2: 5 - 6 ani. Oferim optionale de: pian, limba engleza, limba germana, dans, atelier de creatie. Ne gasiti in incinta Centrului Comercial Sun Plaza (031.426.00.04/ 0744.544.178 18. Invata matematica usor si distractiv,

meditatii profesor cu peste 30 de ani experienta, ofer meditatii pentru orice nivel la matematica utilizand metode moderne de predare. Bogdan Goga. Pret meditatie: 50 Lei 2h, 50 L; (0740.254.630 gogabogdan_gox@yahoo.com 19. Invatamant la distanta (fara frecventa la distanta prin corespondenta).Au inceput inscrierile pentru anul universitar 20172018. Invatamant la distanta FFDC. Facultati: stiinte economice, contabiltate, drept, taxa scolara 330 E/an. 330 {; (021.210.53.57/ 021.210.53.58 ara@ffdc.ro 20. Matematica si fizica orice nivel, evaluare nationala, admitere facultate, bacalaureat, si la domiciliul elevului, 50 ron/2 ore. 50 L; (0769.390.864

Matematica, informatica, fizica. Recuperari, intensiv, sinteze. Subiecte teste/ examene sistematic experienta. Engleza computationala practica; (0726.803.036

21.

22. Matematica, profesor sedinte indi-

viduale, domiciliul elevului, rezultate garantate, programa Ministerului Invatamantului, profesor. (0727.809.907

4. Lumanari si aranjamente florale pentru nunta efectuam la comanda, lumanari, buchete, aranjamente florale pentru nunti si botezuri.Pachet clasic din trandafiri si eustoma: 2 lumanari, 2 buchete, 6 cocarde, 1000 lei. 1.000 L; (0761.614.082/ 0763.339.527 florariileindigo@gmail.com 5. Machiaj mireasa, Alexandra Rîpeanu Make-up Artist make-up artist cu experienta, specialist in corectie si remodelare sprancene, ofer servicii profesionale de machiaj pentru mirese/nunti, evenimente, petreceri, sedinte foto, ocazii speciale. 250 L; (0755.298.971 catrinelv@gmail.com 6. Pipera Vila de lux de inchiriat pentru

evenimente, petreceri private, house party, onomastici, nunti. Vila dispune de club jacuzzy, sauna, bar, biliard, dormitoare. Mai multe detalii la telefon, 399 {; (0784.668.383 luxurymansionpaty@gmail.com 7. Trupa de Cover pentru Nunta, Trupa

Cover Eveniment Trupa "The Teachers Band RO" a creat un Show artistic cu sunet de calitate la preturi accesibile pentru evenimente corporate, petreceri de firma, petrecere de Craciun, Revelion sau nunti, botezuri, etc., 2.000 {; (0724.390.589 theteachersbandromania@gmail.com 8. Villa party, house party, jacuzzi, club Luxury villa for rent for events: private parties, house party, weddings, baptisms, team building, meetings, filming, photo meetings, pool party, contact, 399 {; (+40784668383/ +40784668383 luxurymansionpaty@gmail.com

Îngrijire personalå, sånåtate

23. Matematica, profesor cu experien-

1. Anticelulitic tehnica maderoterapie

24. Matematica, profesor titular, V-XII.

din Colombia masa integral: anticelulitic si reductor la coapse, abdomen si fese; reflexoterapie la talpi; eliminare contracturi si relaxare in zona lombara si cervicala; acces bars in zona craneala. Ma deplasez 79 L; (0753.371.255

ta, meditatii V-VIII, evaluare nationala; (0726.206.001

Experienta 18 ani meditatii. Rezultate deosebite: nici un picat bac, note maxima admitere liceu si bac, pret/ ora, 20 L; (0730.434.041

12. Masaj terapeutic, relaxare si

intretinere corporala, 100 L; (0726.066.981

13. Masaj terapeutic anticelulitic, presop-

16. Ana, noua pe site, 30 ani, cu experi-

enta in arta masajului de relaxare, zona Drumul Taberei, suna-ma pentru mai multe detalii, 80 L; (0723.114.875

unctura, Reiki, bioenergie, acupunctura, maestu chinez trateaza diabet, atac panica, depresie, scleroza, tumori, dureri diverse; (0775.225.972

17. Ana, matura reusita, bruneta fara fite te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat, Unirii, Zepter, 50 L; (0725.871.620

14. Maseur masaj normal relaxare, exclus alte servicii execut masaj de relaxare, reflexogen, anticelulitic si remodelare, tehnician maseur cu atestat, ma adresez numai persoanelor serioase (femei/ barbati), strict pe masaj, fara alt fel de prestari (erotice) 55 L; (0727.935.858 3familisti@gmail.com

18. Ana, noua in zona, 25 de ani, bruneta reala, selectiva, 25 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona unirii 100 L; (0721.057.564

15. Maseuza efectuez masaj antistress

care reda energia fizica si psihica intr-un mod placut si eficient. Sector 6 (0766.453.143

16. Ofer sedinte de vindecare reconecti-

va. Prin vindecarea reconectiva se creeaza un lant de evenimente care pot amplifica si imbunatati toate aspectele vietii dvs.: sanatate, cariera, relatii, abundenta. (0726.758.679 danutc2009@gmail.com 17. Unghii cu gel, tips, constructie, gel pe unghia naturala, intretinere. Pentru detalii nu ezita-ti sa ma contactati, zona Obor; (0738.594.668

Masaj 1. Abandoneaza-ti cautarile. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 2. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat, situat intr-o vila de pe strada Baba Novac, nr 9i, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

19. Anabelle, Micky, Vicky, Emy, Ella, Sara, Raluca, Andra, Giulia, Corina, Izza, Ana sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru de masaj, situat in Bucuresti, strada Baba Novac, o locatie de lux, situata la vila. Discretie, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 20. Anda Te invit la mine pentru o ora de

relaxare prin tehnicile masajului erotic si terapeutic intr-o locatie de lux centrala, 100 L; (0767.628.994 21. Andra, frumoasa, satisfacatoare, 21 de ani. Ofer masaj de relaxare de calitate la tine sau hotel. Cer si ofer seriozitate, pentru mai multe detalii la telefon. 150 L; (0738.590.092 22. Andra, Magheru bruneta siliconata,

poze reale, confirm cu tatuajele, ofer masaj de relaxare si erotic !mai multe detali la telefon 100 L; (0799.055.923 23. Andrada 29 ani, domnisoara discreta

te astept intr-un cadru discret pentru un masaj relaxant. Zona Berceni. Detalii la telefon; 100 L; (0726.666.389 24. Andreea, 29 ani, ofer masaj terapeu-

tic de relaxare, locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt foarte eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate 300 L; (0721.956.329 25. Andreea, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si dornici sa petreaca cateva clipe de rasfat. Detalii suplimentare la tel. Titan Theodor Pallady, 60 L;

25. Matematica- orice nivel, fizica, admitere medicina si la domiciliul elevului; (0732.916.096

39. Blonda matura, dornica de nebunii, te astept la un masaj de relaxare cum nici nu ai visat. Vino sa iti demonstrez ce inseamna calitatea. Eroii Revolutiei, 100 L; (0720.014.700

26. Meditatie matematica V-VIII, sector

4, Berceni Meditez elevi din clasele V-VIII atat pentru performanta cat si pentru consolidarea cunostintelor acumulate in clasa de curs. Se pot stabili sedintele in fiecare zi (zona Berceni, sct. 4), 50 L; (0721.396.068 chivu_mnk@yahoo.com

40. Blonda, reale 100% 30 de ani 58 kg

vino la mine te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter 40 L; (0768.519.135

27. Meditatii engleza copii, adulti Ofer meditatii engleza, inclusiv in week-end la domiciliul clientului. Absolvent modul psihopedagogic, 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com

41. Blonda, reale 100% noua in zona 30

de ani 58 kg, vino la mine, te astept la un masaj erotic domnilor maturi si manierati zona Zepter, 40 L; (0768.519.135

28. Meditatii limba franceza Profesor

42. Blonda, foto reala 100%, noua pe

ofer pregatire limba franceza toate nivelurile, 50 lei/ sedinta (1.5h); (0724.378.532 Stan.valentina.ioana@gmail.com

site, blonda selectiva, ofer masaj de relaxare si alte tipuri in locatiea mea, (0764.712.718/ 0764.712.718 ancutatinka@gmail.com

29. Meditatii limba germana, vorbitor

43. Body Masaj, Dana, 28 ani, 1.70,60 kg,bruneta.Ofer Body Masaj (ulei), punctul G (masarea prostatei).30 min/50 lei. Masaj de relaxare (picioare + spate) 1h/100 lei.Program 12 - 20.Zona Drumul Taberei, 50 L; (0735.322.288 ssweetpurple909090@yahoo.com

nativ, ofer meditatii germana medici si asistente/ copii/adulti; 50 L; (0723.122.874 alinapuwak@gmail.com 30. Meditatii matematica Titan, metrou,

profesor tanar, pasionat, ofer meditatii la matematica oamenilor seriosi care vor cu adevarat sa invete. Predau, lucram multe exercitii, dau teme si organizez testari periodice. Pregatesc si studenti. 70 L; (0724.169.334

44. Bruneta 31 ani ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

31. Meditatii matematica, limba romana,

gramatica, recuperarea materiei, examene, bacalaureat, facultate, seriozitate; (0722.936.566/ 0722.199.039

45. Bruneta efectuez masaj de relaxare

intr-o atmosfera calda si placuta. Mai multe detalii la tel. Zona Dristor, 50 L; (0733.782.676

32. Meditez matematica fizica orice

nivel, profesor cu deosebita experienta, meditez matematica, fizica orice nivel, inclusiv Bac, admitere facultate, evaluare nationala si studenti. La cerere lucrez si in week-end-uri + in toate vacantele (0745.365.972 ll632743@gmail.com

46. Bruneta inalta frumoasa cu poze reale, 30 de ani 1.76 cu 65 de kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter 50 L; (0763.098.030

33. Militari, str. Rezervelor, profesoara liceu meditez eficient franceza si romana orice nivel, orice tip de examen; (0749.454.292 34. Muzica dans film Cursuri intensive pentru copii, varsta 7-14 ani 60 minute/ zi. Grupa I - 7-10 ani dupa amiaza 16-17, 17.15-18.15 ,18.30 -19.30. Grupa II -11-14 ani dimineata 9-10 ,10.15-11.15. Sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 L; (0734.256.739 wrmcasting@yahoo.com 35. Profesoara de romana engleza I XII, pregatire intensiva, evaluare nationala, bacalaureat, admitere performante, meditz domiciliu elev; (0745.271.605 36. Profesor matematica, sedinte indi-

viduale la domiciliul elevului, programa Ministerului Educatiei, profesor, (0770.428.673

37. Scoala de meserii autorizate, sprijin

angajare frizer, coafor, manichiura, pedichiura, sudor, stivuitorist, ISCIR, croitor, infirmiera, brutar, ospatar, cofetar, bucatar, maseur, lucrator comercial, agent securitate, constructor, stilist, unghii, macelar, instructor, 400 L; (0751.855.929/ 0726.964.482 cursuri_romania@yahoo.com 38. Scoala Postliceala FEG

Bucuresti face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehnician maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. (021.311.10.54/ 0788.424.314 39. Traduceri autorizate Real Transla-

47. Bruneta inalta, frumoasa, cu poze

reale, 30 de ani, 1.76, cu 65 kg, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare vino la mine si lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 2. Bone si menajere Bucuresti si

zona de Nord avem ceea ce va doriti. Echipa bona- menajeraBaneasa se ocupa de selectia, initierea si plasarea unei bone sau menajere in zona de Nord (Baneasa, Otopeni, Pipera, Balotesti, Tunari si nu numai) (0721.750.857/ 0764.884.393 office@bona-menajera-baneasa.ro 3. Cabinet stomatologic, Dynamic Dental Drumul Taberei: ofera servicii complete stomatologice, la cel mai inalt nivel profesional: implantologie, parodontologie, protetica, endodontie, ortodontie, ocluzologie, gutiere anti sforait. (0722.426.543/ 021.726.64.41 dayanast@yahoo.com 4. Camin batrani Floriana House oferim conditii de cazare preferate de toti batrani, varstnici care doresc sa petreaca timpul intr-un mediu linistit, curat si sa fie tratati cu respect de personalul calificat. (0723.786.244/ 0767.906.264 b72agf@yahoo.com 5. Camin de batrani Acasa. Camin

de batrani angajeaza infirmiera si asistenta in Ilfov; (0722.462.671/ 0769.840.200 sctoro95@yahoo.com 6. Camin de batrani Bucuresti,

Acasa la Bunici: ingrijire, asistenta medicala si recuperare zilnica. Se afla intre parcurile Carol si Tineretului. O oaza de 700 mp de verdeata in centrul Bucurestiului, (0724.384.753 office@caminulacasa-la-bunici.ro

tions Traduceri legalizate orice limba, interpretariat, servicii supralegalizare, apostila Haga, legalizari la ambasade, vizari acte studii, experienta 15 ani, traducatori profesionisti, preturi minime. (0723.795.265 office@realtranslations.ro

7. Camin de batrani Bunica Ecaterina, servicii cazare; servicii medicale 24/24, servicii medicale asigurate, nutritie personalizata; servicii speciale de ingrijire personala, consiliere psihologica (0732.011.302

Evenimente, petreceri

8. Camin de batrani Martha, curte

1. Avenue Business Lunch, pentru

un pranz cu stil, 19 Lei trei feluri de mancare incluse. Avenue Business Lunch va fi lansat pe 8.01.2018 si isi va primi oaspetii de luni pana vineri, intre orele 11.00 15.00, pe Sos. Pipera 46-48 19 L; (0724.322.189/ 0724.247.163 office@ballroomsbybamboo.ro 2. Bucatar pentru marirea echipei, cau-

tam bucatar cu experienta in domeniu de catering. Sector 3 1.800 L; (0745.452.475 ofira@refaelt.com

3. Formatia WOW Band, cu Forma-

tia WOW Band va puteti bucura, la petrecerea dumneavoastra, de un repertoriu vast incepand de la muzica ambientala, cafe concert, muzica usoara, cover-uri, pana la autenticul folclor (0769.630.501 contact@wowband.ro

1.800 mp, gradina amenajata cu foisor, terasa, pomi fructiferi, cladire 800 mp p+2, camere cu 2 si 3 paturi, living capacitate 50 locuri, cabinet medical, spalatorie, bucatarie complet utilata. (0745.766.173/ 0769.242.873 mateielena2005@yahoo.com

9. Complex Sportiv Extreme, sala

3. Adelina 32 de ani, maseuza draguta

cu forme senzuale si experta in tot ceea ce fac. Vino intr-un cadru discret pentru a te relaxa pe deplin, Titan Auchan 60 L; (0730.498.538 4. Alecxya bruneta am 20, inaltime 160,

gretate 50 kg, ofer masaj de relaxare dominilor generosi cu bun simt la mine in locatie discretie Dristor Kaufland, mai multe detali la telefon, va pup, 70 L; (0733.169.730

5. Alege un masaj adevarat, de calitate,

realizat de o d-na tehnician maseur, prin relaxare, tonifiere, terapeutice, shiatsu, reflexo, sauna, aparate recuperare si slabit, curatenie, Crangasi. Nu ofer sex de niciun fel 130 L; (0731.515.140 6. Alegerea perfecta, garantez pozele reale, buna, sunt o blonda draguta si fara fite, te astept in locatia mea pentru a-ti oferi masaj de calitate. Mai multe detalii la telefon, zona Unirii; 100 L; (0731.563.532 7. Alex, maseur barbat 33, 180, 95 ofer

masaj de intretinere si relaxare, body masaj erotic corp la corp, tantric si senzual, pe masa de masaj sau in pat, la hotel si domiciliu, iar la mine Piata Romana 10- 17. 99 L; (0772.734.011 relajateyadelgaza@gmail.com

8. Alexandra, blonda reala, selectiva, 24 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0726.526.916 9. Alice 27 ani, poze reale, astept domni

26. Andreea, 28 ani Rond Baba Novac,

draguta si finuta vino sa iti ofer un masaj de calitate. Fara graba, 150 Lei/ h, 60 L; (0764.093.732 27. Atenta si draguta cu domni generosi

Buna, atenta si draguta cu domni generosi si manierati te astept la mine pt. mici fantezii si masaj de relaxare totala, 200 L; (0721.751.957/ 0721.750.945 28. Atingeri pasionale. Masajul erotic oferit de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor, rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 29. Atingeri patimase. Bucura-te de cele

mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 30. Baba Novac, Andreea 28 ani ofer masaj terapeutic de relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon.150 lei/h, 60 L; (0764.093.732 31. Beatrice, maseuza, reala 100%, care iti poate oferi acel masaj de relaxare de care ai nevoie atunci cand vrei sa scapi de stresul acumulat sau de rutina zilnica. Locatie centrala, discretie, igiena, loc. sg., 200 L; (0728.719.754 frumoasa_alina20@yahoo.com

manierati care stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea la un masaj total de relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755

32. Bella, matura, selectiva ofer masaj la

10. Alina bruneta dulce si senzuala,

33. Berceni, buna, sunt Corina, bruneta,

atenta la cerintele tale, te invit la mine domn manierat sa-ti ofer cel mai bun masaj intr-un ambient discret si placut. Titan. 80 L; (0720.649.968 11. Alina 21 de ani maseuza supla,

manierata si tandra. Te astept pe tine domn care sti sa te respecti intr un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0721.964.205 12. Alina, Drumul Taberei ofer masaj de

relaxare, fara graba, 60 L; (0724.713.617

domiciliu meu 100 L; (0737.207.792

inalta, 1.70. Sunt o domnisoara simpatica si discreta. 50 L; (0727.552.261 34. Berceni, buna, sunt Karina, 25 de

ani, sunt sociabila si discreta, 60 L; (0726.931.217 35. Berceni, Georgiana, bloduta, 27 ani, ofer masaj de relaxare, domnilor cu bun simt si interesati poze reale Straja, Resita, 50 L; (0724.757.800

fitness dotata cu aparatura moderna, aerobic (taeboo, clasic, power, dance, step, sculpting ball), instructori specializati, scoala fitness, kick boxing, autoaparare, sauna, vestiare, dusuri, bar. (0727.898.822 cs_timpurinoi@yahoo.com

relaxare domnilor interesati, te astept intrun ambient discret pentru a te relaxa asa cum iti doresti. Titan, Auchan, 60 L; (0721.964.205

36. Berceni, bd. Alexandru Obregia, vreau sa ne vedem la mine, iti fac ce iti place, delicat, tu alegi tariful, 60 Lei, practic si masajul total 100 Lei sau ora 120 Lei, am 25 ani curata, bun simt, vino, putem deveni buni amici, merita, 60 L; (0720.092.693

14. Alina, 25 ani, buna sunt Alina am 25

37. Bianca, Berceni, blonda cu forme

10. Curs igienist dentar, curs acreditat international de igienist dentarRelatii la tel: (0735.552.031

de ani te invit in compania mea pentru a petrece clipe de relaxare si totodata un masaj de cea mai buna calitate, 150 ora (0726.373.934 georgestefanut25@yahoo.ro

11. Familie onesta, ingrijim batran, sun-

tem o familie de tineri intelectuali stabili financiar si dorim sa ingrijim o persoana varstnica din Bucuresti, in schimbul cedarii locuintei, cu clauza de intretinere pe toata durata vietii, (0755.011.785

13. Alina, 20 de ani, ofer masaj de

15. Ambianta si rafinament, daca esti in

cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. 120 L; (0732.545.457

3

mature, accentuate, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi, 100 L; (0724.175.818 38. Blonda matura, rafinata si gratioasa,

cu trasaturi slave, 37 ani. Ofer masaj de relaxare de calitate domnilor care se respecta. Sunt selectiva, nu raspund la privat si sms. Pozele imi apartin, 150 L; (0730.138.339

48. Bruneta ofer masaj de relaxare, body masaj, prin diverse tehnici ale masajului. Zona Dristor, locatie discreta, 50 L; (0763.978.947 49. Bruneta rea sau cuminte. Tu alegi cum pot fi pt. tine. Iti pot oferi un masaj de vis si clipe pline de extaz si pasiune. Te astept in loc. mea unde discretia si igiena sunt pe primul loc, 200 L; (0732.151.190/ 0732.151.189 50. Bruneta reala, selectiva 31 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux, discretie. Zona centrala, 200 L; (0721.383.385 51. Bruneta 20 ani sani naturali, servicii

masaj. Buna sunt Erika am 20 ani sunt bruneta cu sani mari naturali ofer servicii totale domnilor generosi, asa ca te astept la mine in locatie sau la tine sa petrecem clipe de neuitat, (0767.267.478 Denisacuza1@gmail.com 52. Bruneta 24 ani, poze reale 100%, vino sa-ti ofer clipe de neuitat. Ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon zona P-ta Alba Iulia. 300 L; (0742.529.725 53. Bruneta draguta, fara fite si graba, iti

pot spune ca pozele imi apartin si sunt reale, te astept alaturi de mine pt. a petrece momente de masaj unice. Imbin utilul cu placutul, fara fite si figuri, sunt mereu cu zambetul pe fata, 100 L; (0754.847.150 elenageorgiana156@yahoo.com 54. Bruneta focoasa si pasionala, tandra

si rabdatoare cu mult bun simt, te astept in compania mea pentru un masaj de vis. Detalii la tel. Drumul Taberei. Andreea, 100 L; (0761.622.032 55. Bruneta slim, 21 ani, reala, noua in arta masajului te astept la mine in locatia frumos amenajata pentru a-ti oferi un masaj de neuitat. Imi doresc si daruiesc discretie si curatenie absoluta, daca esti manierat (0731.709.955 cristimaionela@gmail.com 56. Bruneta, noua in zona, poze 100 % reale, 28 de ani 1.68 cu 58 de kg te astept pe tine, un domn generos la un masaj, zona Zepter, 50 L; (0731.289.615 57. Bruneta, noua in zona, poze 100%

reale 28 de ani, 1.68 cu 58 kg, te astept pe tine domn generos la un masaj ce te duce pe culmile fericirii, insotit de multe fantezii 50 L; (0731.289.615 58. Bruneta, 27 de ani, daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Drumul Taberei, 50 L; (0734.531.946 59. Budapesta Bruneta 100% reala, dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, 100 L; (0736.055.531

60. Buna numele meu este Sonia ofer masaj de relexare, body, tonifiere, la domicilul meu, pt. mai multe detalii astept tel. tau, 70/150 h. Sala Palatului sector 1, detalii suplimentare la telefon, pupici (0752.928.087 61. Buna sunt Delia 19 ani, Zona Brancoveanu te astept pe tine domn generos pentru un masaj si clipe de frumoase impreuna, discretia si curatenia ma reprezinta. Poze 100% reale, program de la 10-18 100 L; (0768.337.572 mihaelamihaiescu627@yahoo.com 62. Buna sunt Diana, Eroii Revolutiei, te astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 170/53/28 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Vino sa te convingi; 100 L; (0737.150.812 63. Buna, sunt Andra, Rin Grand Hotel, domnisoara stilata si plina de viata ce sta la dispozitia ta pt. a te rasfata prin masaj total cum tu iti doresti, 200 L; (0731.279.472 64. Buna, sunt Irina, ofer masaj de

relaxare si orice iti doresti. (0749.401.776

65. Camera de Comert, matura, te

astept la mine intr-un ambient calm si placut. Masaj de relaxare; 100 L; (0785.183.466 66. Caty, Lena, Raluca, Micky, Vera, Georgiana, Vicky, Emy, Izza, Amalia, Ana, Nadia sunt cateva din numele fetelor existente in salonul nostru, situat pe strada Baba Novac, nr 9i. Tandrete si pasiune, rasfat si relaxare, calitate si lux gasesti doar aici, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 67. Cauti ceva inedit, am creat special pentru tine un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase si senzuale fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera senzuala si plina de erotism, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 68. Cauti lux si calitate, lasa-te invaluit de

atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai memorabile clipe, doar in incinta salonului Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253

69. Cel mai nou salon din Bucuresti daca

esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta. 120 L; (0720.525.253 desiree.masaj@yahoo.com

70. Clipe de vis Excess Massage va invi-

ta sa va relaxati intr-un loc incantator, elegant, sigur si discret. Salonul nostru va ofera o gama variata a serviciilor de masaj: relaxare, terapeutic, body, erotic. 120 L; (0763.369.660 71. Clipe de vis-salon lux. Te-ai gandit vreodata ca mangaierile si atingerile, rasfatul si alintul unei fete, calificata in arta masajului erotic, te pot face sa vibrezi, sa te detasezi de micile sau marile probleme cotidiene? 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 72. Cosmetica si masaj de relaxare,

Budimex, ofer servicii de masaj de relaxare/somatic/anticelulitic/reflexo la domiciliul meu, locatie de lux, conditii deosebite, discretie si comfort, epilari cu ceara/crema/tuns/pensat. Rog seriozitate. 150 L; (0761.914.506 panzacos@live.com 73. Cristina 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii. 100 L; (0737.184.035 74. Cristina, 31 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Pt detalii sunama, zona Piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 75. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliu, pt. detalii sunama. Zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

76. Cristina, 100% reala, tanara, delica-

ta, inalta si subtirica, mereu cu zambetul pe buze, atenta la dorintele tale. Ofer masaj de relaxare in apartamentul meu unde igiena si discretia ma reprezinta, 100 L; (0762.982.028 Brunetik16@yahoo.com

77. Cristina, Claudia, Madalina, Miruna, Laura, si colegele te asteapta intr-o vila de lux unde vei descoperi cele mai frumoase domnisoare. Poze reale 100%. Zona Domenii. La Exclusive Masaj este locul ideal pentru un masaj perfect 150 L; (0765.533.828/ 0731.728.813 78. Daria, vrei sa te relaxezi? Te invit la mine pentru o ora de relaxare prin tehnicile masajului terapeutic, uleiuri fine, atmosfera placuta, locatie centrala. 100 L; (0761.548.965 79. Darya, bruneta inalta 1.75 cu 68 kg 30 de ani vino la mine sa te surprind cu un masaj si clipe unice, poze reale 100% zona Zepter 50 L; (0763.154.254

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

8 decembrie 2017

4

PRESTÅRI SERVICII 80. Darya, buna bruneta finuta curata draguta 30 de ani 1.75 cu 65 de kg ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase si delicioase pentru mai multe detalii suna-ma, poze reale 100%, zona Zepter, 60 L; (0784.986.529

111. Eroii Revolutiei, bruneta dulcica si mereu cu zambetul pe buze, te astept sa te destind cu un masaj profund, intr-o locatie foarte discreta si curata, nu ezita sa incerci. Poze reale garantat, 100 L; (0722.483.119

81. Darya, buna sunt o bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase pentru mai multe detalii suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529

112. Erotism, tandrete si intimitate, masaj erotic nud o doamna matura, calda, pasionala te invita pt. clipe de tandrete si erotism, masaj body erotic, show, plus multe surprize placute dupa o zi stresanta. Te astept. Seriozitate. La tel. 5/ 15 min., 100 L; (0729.443.193

82. Darya, buna, bruneta finuta, curata, 30 de ani, 1.75 cu 65 de kg, ofer domnilor draguti un masaj cu clipe frumoase, pentru mai multe detalii, suna-ma, zona Zepter. 60 L; (0784.986.529 83. Decebal, la mine sau la hotel, doam-

na matura te astept in apartamentul meu curat si primitor pentru o ora de relaxare intensa, sunt o doamna cu experienta, garantez revenirea, 100 L; (0731.295.035 84. Delia, te invit la mine pentru o de relaxare prin arta masajului erotic si prin tehnici bine cunoscute, plus alte surprize in locatia mea centrala, 100 L; (0764.501.255 85. Delia, bruneta de lux, maseuza frumoasa. Eleganta am cei 7 ani de acasa, 171, 54, 24 ani foto reale, nu insista te rog. Locuiesc singura, central, loc parcare, nu te grabesc deloc, 150 L; (0731.856.022 86. Denisa, zona Dristor, Mc Donald's,

recent ajunsa in oras, te astept la mine sa iti ofer un masaj de relaxare si clipe ce iti vor lasa o amintire placuta, ce iti vor provoca dependenta si vei dori sa le repeti, 150 L; (0723.896.470 87. Dessiree Masaj, masajul erotic oferit

de tinerele noastre maseuze este unul dintre primele si simplele mijloace descoperite pentru alinarea suferintelor,rasfatarea trupului si a sufletului intr-o ambianta incitanta 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 88. Dessiree Masaj, alege calitatea

masajului de relaxare facut de fete profesioniste, cu uleiuri aromatice intr-un ambient de vis. Te asteptam intr-o locatie curata si discreta, unde vei mai reveni. Strada Traian 254, 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 dessiree.masaj@yahoo.com 89. Diana buna, daca vrei sa te resfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 90. Diana roscata discreta atenta la cer-

intele tale, ofer domnilor manierati masaj terapeutic la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon. Theodor Pallady 80 L; (0735.232.246

91. Dimitrie Cantemir, poze reale 100%,

Buna, sunt Sonia, 23 de ani, 1.60m si 43 kg curata, discreta, cu bun simt va ofer servicii de calitate, masaj. Va astept in locatia mea pentru un moment de relaxare. Pentru detalii despre pret si servicii; 70 L; (0766.799.442 92. Doamna 34 ani, experienta, atestat,

ofer masaj de relaxare profesional, masaj terapeutic, cervical, lombar, capilar, locatie centrala, dicretie, o sedinta dureaza o ora si se efectueaza pe masa de masaj. 100 L; (0732.937.889 93. Doamna 38 de ani, 1.75 m, 60 kg, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu sau deplasare. Mall Vitan, Dristor 200 L; (0735.395.398 dia_rr@yahoo.com

114. Eva matura 44, probabil ca te-ai saturat sa tot cauti o maseuza care iti poate indeplini dorintele cele mai aprinse, vino si alaturi de mine poti avea parte de toata atentia mea. Unirii, Nerva Traian. 100 L; (0722.335.715

143. Larisa, la tine sau la hotel, noua in domeniu, serioasa si discreta, ofer servicii de calitate, masaj, domnilor educati si cu bune maniere. Pentru clipe de neuitat sau mai multe detalii, suna-ma. 200 L; (0768.502.896

115. Eva, Natasha, Vichy, Raluca, Michy,

Izza, Vera, Emy, Sorina, Sasha sunt cateva nume ale fetelor din salonul nostru. Cauti pasiune si extaz, discretie si lux, calitate si igiena? Aici este locul perfect pentru a beneficia de un masaj extraordinar, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 116. Excess Massage, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti ceva unic. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 117. Exclusiv masaj de relaxare, masajul este perfect impotriva stresului. Execut cateva tipuri de masaj profesional pe masa de masaj, masajul de relaxare clasic, masajul sportiv, 80 L; (0733.342.196 Marta.cares@mail.ru 118. Fantezii erotism si relaxare Un masaj perfect pentru pretentiosii care se respecta, 150 L; (0737.197.355/ 0734.979.813 119. FAVORIT Drumul Taberei roscata

stilata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820 120. Favorit satena stilata, 35 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 121. Favorit, satena stilata, 35 de ani,

ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intro garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare 60 L; (0731.784.820 cacurobert@yahoo.com 122. Favorit, Drumul Taberei, roscata sti-

lata, 34 de ani, ofer masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi. Locuiesc singura intr-o garsoniera, am 62 kg, 1.68 m, mai multe detalii la tel., este loc de parcare, 60 L; (0731.784.820

123. Fete noi, locatie lux, simte atingerile patimase ale tinerelor noastre maseuze in timp ce te rasfata, implinindu-ti fanteziile doar prin tehnici specifice care apartin tainelor erotice ale masajului, oferindu-ti placere, 120 L; (0728.702.675/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

95. Doamna bruneta ofer masaj de

125. Intimitate, masaj erotic, pasiune la

96. Doamna cu forme, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon, Delfinului 40 L; (0727.512.037 97. Doamna Irina, blonda matura, slim, cu un fizic de invidiat, recent divortata, doresc sa gust din placerile vietii si sa nu ma mai simt neglijata. Sunt maseuza cu experienta si doresc sa cunosc domni discreti, generosi. 150 L; (0733.911.204 98. Doamna matura 45 de ani bruneta

educata fara fite, te astept in locatia mea sa te rasfat cu un masaj, mai multe detalii la telefon. Zona splaiul Unirii 100 L; (0765.357.883 99. Doamna matura, 40 de ani, noua in

zona, ofer masaj de calitate domnilor manierati si generosi la domiciliul meu. Dristor. Mai multe detalii la tel., 80 L; (0763.122.368

100. Doamna, 32 ani, masaj si companie

placuta, mai multe detalii la telefon, sunt atenta, discreta, pasionala, rabdatoare, Zepter, Unirii, 200 L; (0729.450.630

101. Doamna, calda si atenta la nevoile dvs. matura 40 de ani poze reale, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta pt. clipe de relaxare si destindere. Posibil la tel. 5/15 min. Intimitate max, parcare 100 L; (0747.825.952 102. Doamna, noua pe site, la mine sau la tel 5/15m, bruneta matura 49 ani, reala, forme voluptuoase, sani nr. 6 naturali, va astept la un masaj erotic body nud si multe surprize placute. La tel. 5/15 min.Ma deplasez la hotel. 100 L; (0729.651.131 103. Domn ofer masaj profesionist doam-

tel. 5/15 min., destidere, atingeri tandre, erotism, masaj. Doamna matura, 47 de ani, eleganta, atenta la cerintele dvs. va asteapta la un masaj relaxant, body-erotic, plus multe surprize placute. Discretie max., 100 L; (0729.443.193

126. Iti doresti tandrete si pasiune, lasa-te

purtat intr-o lume a placerilor erotice, invadata de muzica relaxanta, alaturi de tinere maseuze dornice sa-ti ofere clipe de neuitat intr-un ambient intim si senzual. Salon lux, fete superbe 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 127. Iti doresti tandrete si pasiune? Excess massage va ofera cea mai placuta experienta de relaxare totala prin arta masajului erotic, intr-o atmosfera invaluita in mirosuri afrodisiace alaturi de trupurile senzuale ale tinerelor noastre, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com 128. Katy 27 ani, noua in zona, astept

domni pretentiosi la un masaj total de relaxare, la domiciliul meu discret si curat Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 129. Katy 27 ani, noua in zona, poze reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel. 80 L; (0725.874.994 130. Katy, 21 ani, 1.60, sani numarul

2,50 kg, detin locatie de lux, curata si selecta (prosoape curate, aer conditionat,lenjerii curate) dulce si comunicativa pentru a anima timpul petrecut impreuna pt detalii suna, 150 L; (0735.291.367 131. Kinetoterapeut ofer domnilor gen-

erosi masaj in locatia mea, nu suna pentru companie, program zilnic 10-15, 150 L; (0765.753.016 ruby.iulia@gmail.com

nelor, domn, 35 ani, ofer masaj de relaxare, intretinere si sportiv, doamnelor si domnisoarelor la domiciliul acestora sau la hotel, 50 L; (0737.353.999

132. La hotel sau la tine, buna ofer masaj

104. Doua maseuze superbe, oferim

133. La mine sau la hotel Cauti o femeie

masaj terapeutic si de relaxare placut 300 lei. Vei reveni cu placere; 200 L; (0736.847.757 105. Dristor 2, Buna, sunt Andreea o

fata dulce, jucausa, te astept in locatia mea pentru servicii totale de masaj, 60 L; (0767.409.039 tu.tu@yahoo.com 106. Dristor Tineretului, ofer masaj de relaxare fara graba si fara fite. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa.. Singura in locatie; 70 L; (0766.799.771 107. Dristor, poze reale si recente, buna,

te astep in locatia mea curata si discreta la 5 minute distanta de Mcdonald's Dristor.Masaj total de relaxare, 80 lei-30 minute sau 120 lei-1 ora. Poze reale si recente garantat. 80 L; (0768.167.639

108. Ema, bruneta draguta si fara fite, 25

de ani, voluptoasa, selectiva, te astept intr-un cadru intim si discret pentru un masaj de relaxare pe care nu il vei regreta. Mai multe detalii la tel. Te pup, Dristor, 80 L; (0775.204.746 109. Ema, Brancoveanu roscata pasion-

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj, speak english. 300 L; (0732.767.425

care sa iti placa si cu care sa te simti bine, sa te relaxezi cateva momente, inteleg si stiu ca vrei experienta iar pentru asta te astept la mine, locuiesc singura,sunt noua in oras, ofer masaj. 100 L; (0722.949.981 134. La mine sau la tine Buna, te astept in

locatia mea pentru a petrece clipe de extaz si pasiune alaturi de mine, descopera adevarata placere prin diferite masaje de relaxare intr-un ambient placut si discret, 100 L; (0766.706.996 Dragusincalin@gmail.com

135. La tine mine hotel. Blonda 32 de ani,

masaj de cea mai buna calitate, locatie centrala, discreta, pt. mai multe detalii ma poti suna, 100 L; (0763.705.149

136. La tine sau la hotel Bruneta slim ofer

masaj terapeutic de relaxare, erotic si body masaj, pentru mai multe detalii suna-ma, 250 L; (0763.725.731

137. La tine sau la hotel Bruneta, 27 ani,

57 kg, 1,65. Ofer masaj de relaxare, pentru mai multe detalii contactati-ma, 300 L; (0765.346.973/ 0765.346.973

ala, 30 ani, nonconformista, altfel decat restul, vesela si plina de viata, maseuza foarte experimentata, ofer diverse tipuri de masaj numai la domiciliul meu d-lor discreti si generosi, 150 L; (0729.724.953

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel doresc s? va ofer 1 ora de masaj (speak english) mai multe detalii la telefon 300 L; (0732.767.425

110. Eroii Revolutiei pustoaica 19 ani

139. La tine sau la hotel, Adela, bruneta,

dulce si jucause, te astept la un masaj de relaxare deosebit. Multe surprize placute garantat 100 L; (0720.014.632

141. La tine sau la hotel, buna, numele meu este Anya ofer masaj de relaxare cu uleiuri special ales pentru domnii rafinati si educati . Suna-ma pentru mai multe detalii. Program non-stop. 150 L; (0761.572.614 142. La tine sau la hotel, roscata nou lux poze reale suta la suta. Ofer masaj de relaxare profesional domnilor generosi cu bun simt si manierati fara graba clipe incendiare. Suna-ma si nu vei regreta garantez satisfactie totala, (0762.507.149

si rabdatoare ofer masaj de relaxare cu atingeri suave si delicate (cu ulei sau crema) intr-o atmosfera calda linistita, discretie maxima locuiesc singura, Program 10-20 200 L; (0735.580.905 relaxare si terapeutic intr-o ambienta discreta si placuta, sunt singura, zona Dristor, 50 L; (0763.978.947

de relaxare doar la domiciliu tau sau la hotel, doresc sa va ofer 1 ora de masaj (speak english), mai multe detalii la telefon. 300 L; (0732.767.425

si de relaxare. Garantez eficienta si igiena. Locatie de lux, doamna stilata, rafinata, selectiva. Amanunte pe Google (0724.184.287

113. Estera 50 ani plus masaj terapeutic

124. Happy tantric hour, Sweet Touch Massage vine in intampinarea voastra cu o oferta incendiara. Tantric massage 160 Ron/ora de luni pana vineri intre orele 13:00-17:00. Programeaza-te pentru o experienta de neuitat 160 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

94. Doamna 41, stilata si educata calma

140. La tine sau la hotel, buna ofer masaj

138. La tine sau la hotel Buna ofer masaj

miniona, ma deplasez la tine sau la hotel pentru un masaj de relaxare, mai multe detalii la tel. 100 L; (0720.164.782

144. Laura (Rin Grand hotel) Finuta, stilata, cu bun simt, imi plac momentele petrecute alaturi de tine intr-o ora de vis si masaj total, 200 L; (0731.279.420 145. Laura 31 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Teiul Doamnei ap. de Obor. 70 L; (0744.819.981 146. Loredana, bruneta, dulce si sen-

zuala, atenta la cerintele tale, te invit la mine domn manierat sa-ti ofer masaj de relaxare intr-un ambient discret si placut. Zona Titan, 80 L; (0732.721.047 147. Luna Massage. O oaza de placere si relaxare te asteptam seara de seara in salonul nostru pentru o sedinta de masaj speciala. La noi te vei simtii cu adevart bine. Fete, dulci, frumoase, cu experienta. Bar, Jacuzzy, Parcare, curatenie, discretie, 150 L; (0722.877.223 148. Marra, selecta, open mind (1.70 m,

170. Masaj placut de relaxare inainte de

culcare Buna, sunt Elena, iti ofer servicii de masaj la alegere, terapeutic, relaxare si masaj erotic, atitudine pro client. Confirm realitatea pozelor cu video si ma vezi la usa cand iti deschid, 150 L; (0721.609.296

200. Placere unica, masaj erotic special Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Scopul nostru este placerea si satisfactia ta. Te asteptam, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com

171. Masaj senzual va invitam sa savu-

201. Poftiti va rog si la un masaj ter-

rati versiunea noastra de masaj tantric, un minunat body masaj care aduce impreuna trupul, mintea si sufletul. 100 L; (0722.110.003/ 0754.035.723 luckymasaj@yahoo.ro 172. Masaj suedez, intr-o locatie centrala

personala, varsta 28 ani. Prezenta agreabila, experimentata in terapii bioenergetice. Masajul dureaza o ora jumate confortul si linistea nelipsite, 100 lei, 100 L; istratediana26@yahoo.com 173. Masaj, masaj terapeutic. Oferiti-va

un mesaj de relaxare, pentru eliminarea stresului, total. Durata 60 minute la un pret de 100 lei. Zona Tineretului. Telefon; 100 L; (0737.923.960 174. Masaj, oamenii multumiti au mai

putina nevoie de incurajare decat cei nefericiti. Un masaj poate fi miraculos atunci cand suntem singuri sau tristi; (0721.475.173

ai chef de ceva diferit te asteptam la noiverifica pozele si feedback-ul pe site amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 152. Masaj de relaxare si tonifiere. Buna

Ana ma numesc am 24 de ani. Te astept la mine pentru un masaj de relaxare. Singura in locatie, 50 L; (0762.172.734

153. Masaj de relaxare totala la domiciliul

meu, zona Tineretului, pentru mai multe detalii, suna-ma 60 L; (0767.450.188 154. Masaj de relaxare, maseuza cu experienta, efectuez masaj suedez de relaxare si masaj sportiv, 100 L; (0746.872.245

155. Masaj de relaxare, stresat si obosit de poze false sau servicii de slaba calitate vino in apartamentul meu si vei avea parte de un adevarat rasfat. Ofer servicii de lux, 150 L; (0722.949.981

model, poze reale, te asteapt pentru a petrece o ora de neuitat prin cel mai bun masaj, I speak english, locatia este intr-o zona centrala in conditii de discretie si igiena, ac, prosoape curate. 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

205. Promotie dominare si masaj erotic

ra Vino si vei avea parte de un masaj de relaxare de calitate. Cantemir, Tineretului, Unirea, 50 L; (0734.781.401/ 0732.998.470

177. Masaj, pasiune si extaz, seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. Vei simti rasfatul oferit de catre o domnisoara experta in arta pasiunii, dornica sa-ti relaxeze trupul. 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com

179. Masaj. Buna bruneta finuta, curata,

151. Masaj brazilian, piata Victoriei daca

203. Poze reale, Delia 19 ani, fitness

176. Masaj, efectuat de o doamna matu-

149. Mary O bruneta miniona cu bun simt

cu amandoua, detalii la telefon, 50 L; (0725.172.399

ani, sunt o maseuza cu stil educata si cu mult bun simt. Te astept in locatia mea sa petrecem cele mai frumoase clipe prin masaj. Sunt o fire vesela si deschisa. Pentru detalii suna 250 L; (0726.597.992

204. Profesoare de iubit, profesoare talentate senzuale, cu forme apetisante, pline de imaginatie si pasiune, te asteptam la rasfat printr-un masaj erotic, iti oferim clipe unice, asa cum numai tu ai visat, 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511

178. Masaj. Vino la mine. Eny, 24 de ani,

150. Masaj cu 2 doamne mature, 50 lei

202. Poze noi, numele meu este Ana 28

locatia mea Dristor 2, cu un masaj deosebit, garantez revenirea, mai multe detalii la telefon atunci. 70 L; (0765.127.530

175. Masaj, Oana, vino sa te relaxezi in

59 kg, 35 de ani) discretie, (singura) bun simt si pasiune, materializate intr-un masaj sweet touch memorabil. Pansament pt. trup si suflet (bd. Magheru, Romana) 200 L; (0799.664.040

si rabdatoare te asteapta intr-o locatie discreta pentru a-ti oferi un masaj total de relaxare, zona Octavian Goga, 100 L; (0730.557.741

apeutic sportiv, ventuze, masa speciala si pt pers.de 150 kg, dus prosoape curate liniste, cu happy end, 100L H/130LH. Atestat. Duduita 40+, de la 10/20, Plaza Taberei Militari. Cand ajungeti in zona sunati-ma 100 L; (0736.867.134

1.68, 52 kg. Te invit in locatia mea pt a-ti oferi o sedinta de masaj de relaxare. Nu sunt fitoasa nu te grabesc. Locatie de lux, 50 L; (0762.172.734 draguta, 30 de ani ofer domnilor draguti masaj, clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale100 % zona Zepter 60 L; (0784.986.529

180. Masajul ideal. Hei sunt Darya, sunt

experta in arta masajului. Vino sa te convingi personal. Poze 100% reale, 70150 ron, (0768.382.109 alexandra.ayan@yahoo.com

181. Maseuza frumoasa, stilata, noncon-

formista si pasionala. Te astept sa ne cunoastem in cadrul unei sedinte de masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi discutate la telefon. Program 10 - 20, 400 L; (0726.823.376 182. Maseuza selecta, ofer diverse tipuri

de masaj de cea mai buna calitate, intretinere corporala in functie de preferinte, ofer conditii de lux, intimitate si discretie, 400 L; (0732.864.936

183. Maseuza cu atestat. Roxy 200 lei/100 euro, Calitate, rafinament, discretie, experienta. Bruneta frumoasa cu bun simt, 28 de ani. Ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu 200 lei ora, cer si ofer seriozitate, 200 L; (0731.646.555 184. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

vip fantezie promo Noblesse Unic, masaj relaxare, body si erotic, plus diverse fantezii: striptease, lap-dance, erotic show, latex outfit, stockings, dominare, feetfetish, high heels. Promotie joi, orele 1422, 250 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 206. Promotie masaj erotic nud, salon

de calitate la vila in str. Leonida nr. 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Masaj relaxare, body to body si erotic. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Promotie valabila luni orele 14-19; 150 L; (0727.148.861 207. Ramona 32 ani, noua in zona,

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Obor, Kaufland. 70 L; (0751.996.381 208. Rasfat fara limite doar la Excess

Massage Lasa-te invaluit de atingerile senzuale ale unei tinere maseuze experta in arta masajului erotic dornica sa-ti ofere cele mai minunate clipe, doar in incinta salonului Excess Massage pe str Baba Novac, 120 L; (0766.238.084/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 209. Rasfat si calitate Dessiree va ofera masaj erotic de calitate oferit de domnisoare superbe, experte in arta masajului erotic. Va asteptam pe str. Traian, nr. 254 (intersectia Calea Mosilor cu Mihai Eminescu), 120 L; (0732.545.457/ 0769.994.064 desiree.masaj@yahoo.com 210. Reala, Berceni, Giurgiului, buna, sunt o fata draguta si curata, iar daca vrei eleganta si stil, te astept la mine pt. a te rasfata cu un masaj tandru si relaxant, nu vei regreta, 60 L; (0735.824.605 211. Rebeca, esti in cautarea unei maseuze pentru un masaj de relaxare bine executat? Sunt ceea ce-ti doresti, pentru stabilirea unei intalniri, sunt disponibila zilnic ptr tine pana tarziu. 150 L; (0732.065.889 212. Refresh, shiatsu, tehnici noi cu pre-

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. 200 L; (0720.084.742

sopunctura pe meridiane energetice. Acupunctura fara ace, inlatura oboseala, stresul, dureri. Consultanta psihologica (depresii, bulimie nervoasa, etc). Decebal adiacent. L-d 10-21. (0734.260.775

blonda fara fite, iti ofer un masaj de relaxare. Fara graba pt mai multe detalii. Suna-ma, doar deplasari (0731.536.906

185. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

213. Relax and reflexotherapy massage, happy-end. 24h. Hello my dear, I'm Elena. I'm lovely masseuse with real photos and videos. You find me in Bucharest center, discreet and very clean house and luxurious confort, today I'm at your disposal prog. non stop. 150 L; (0721.609.296

158. Masaj Dorobanti, Buna! Karla este

186. Matura, 40 de ani, bruneta apeti-

214. Rocsana, Mosilor, noua in zona,

156. Masaj de vis, daca iti doresti un

masaj de relaxare total cum nu ai visat niciodata te astept la mine in locatie, 200 L; (0721.753.350/ 0721.583.268 popescumonica596 @yahoo.com 157. Masaj deosebit la tine sau la hotel

numele meu, sunt o doamna matura de 48 de ani, 1.68/ 60kg si te invit in compania mea pentru a-ti oferi un masaj de relaxare profesional combinat cu un masaj erotic. Pentru alte detalii, 100 L; (0720.969.645 159. Masaj Dorobanti, Buna! Numele

meu este Carmen, sunt noua in domeniu dar cu destula experienta pentru a-ti oferi un masaj de relaxare asa cum iti doresti, plus alte mici fantezii care sa te conduca pe culmile extazului. 100 L; (0755.948.888 160. Masaj Dorobanti, numele meu este

Andreea, sunt noua in domeniu si te astept in compania mea pentru a te conduce pe culmile placerii printr-un masaj de relaxare plin de erotism. Astept cu drag telefonul tau. 100 L; (0760.870.593 161. Masaj erotic Bucuresti Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe strada Traian nr. 54, 120 L; (0720.525.253 162. Masaj erotic Bucuresti. Bucura-te de

cele mai diversificate tipuri de masaj sub actiunea uleiurilor esentiale intr-o atmosfera calda, intima si senzuala doar in locatia noastra de lux, localizata pe Strada Traian, nr. 254, 120 L; (0720.525.253 163. Masaj erotic, domnisoare frumoase

te asteapta intr-un cadru intim si discret. Atingerile pasionale, devotamentul si finetea cu care te vor trata te vor face sa uiti grijile si sa depasesti barierele placerii. 120 L; (0732.545.457 164. Masaj erotic, fete sexy, pasiune, dis-

cretie Maseuze frumoase va astepta la Nirvana Massage sa va aduca pe culmile extazului. Fantezia, senzualitatea, arta masajului erotic si limbajul trupului maseuzelor va vor oferi o experienta de neuitat, 170 L; (0764.585.331 masaj.nirvana@yahoo.com

165. Masaj erotic, pasiune, seductie, maseuze sexy si frumoase va asteapta in salonul nostru pentru a da frau imaginatiei printr-un masaj pasional. Doar aici vei fi innebunit de soapte tandre si atingeri delicate. Pozele sunt 100% reale, 170 L; (0721.904.419 Masaj.nirvana@yahoo.com 166. Masaj erotic, tantric, jacuzzi, la hotel

pentru domni ce stiu sa aprecieze calitatea si care se respecta. Oferte jacuzzi, free bar, la noi sau hotel, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com 167. Masaj la hotel Bucuresti, daca esti

in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze iti vor oferi o experienta unica. 120 L; (0732.545.457/ 0769.850.950 168. Masaj la hotel sau la Salon Mosilor,

fete frumoase cu experienta va ofera masaj de relaxare si erotic direct in camera dvs. de hotel sau la salonul nostru. Nu trebuie sa va deplasati, noi venim direct la dumneavoastra, daca ne chemati, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 169. Masaj la tine sau la hotel, sunt o blonda frumoasa si sexi, iti ofer un masaj deosebit de relaxare, pentru mai multe detalii, suna-ma, deplasari, (0731.536.906

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

santa, te asteapta, doamna new, calda si atenta la nevoile dvs. matura 40 de ani, cu exp. in arta masajului erotic, body nud, va astept intr-o locatie discreta pt. clipe intime si destindere. Posibil la tel. 5/15min., (0747.825.952 187. Maya foarte draguta, cu experienta in domeniu, ofer masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa ma suni pentru mai multe detalii la telefon, locatie 3 minute Unirii, 200 L; (0736.674.940 188. Maya 50 de lei, ofer masaj de calitate domnilor genorosi cu bun simt in locatia mea de lux. Igiena si discretie maxima. Piata Veteranilor, Cora Lujerului, Militari, sector 6, 50 L; (0732.624.693 189. Militari Residence, noua in zona. Te astept pentru ati efectua un masaj de relaxare profesional, masaj body si plus alte fantezii. Pentru mai multe detalii la telefon. 100 L; (0729.725.675 190. Militari Residence, siliconata, slim cu bun simt ofer masaj de relaxare la domiciliul meu domnilor manierati si generosi, Poze reale, 200 L; (0724.604.731 191. Miruna sos Giurgiului Buna sunt o

fata draguta,amabila,comunicativa te astept intr-o locatie curata si discreta pt ati demonstra taina masajului delicat si relaxant.te pup dulce 200 L; (0731.305.351 192. Monica 34 de ani. maseuza cu forme senzuale, comunicativa si foarte atenta cu tine domn generos. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325 193. Monica, draguta 43 ani ofer masaj

relaxare, discretie sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 194. Nice Miriam , real pictures , Superba

Miriam te asteapta intr-o locatie de lux curata, igienizata pentru a-ti oferi cel mai bun masaj i speak english. 140 L; (0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

195. Noblesse Unic, salon masaj erotic nud, calitate. Respect. Pret corect. 15 maseuze tinere, sexy, profesioniste. Free bar. Salon Noblesse Unic Private Massage & Spa str. Leonida nr 8, in centru, zona Petrom Eminescu. Fotografii reale pe site. 200 L; (0727.148.861 196. Noua domnisoare te asteapta pen-

tru un rasfat Royal intr-un cadru intim, nou si igienic cu freebar jacuzzi, piscina exterioara, lenjerii si prosoape curate si parfumate, locatie lux, masaj, 140 L; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com 197. Nu ezita, buna sunt Cristina am 20 ani 1,65 si 50 de kg, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt, igiena si discretie maxima poze 100% reala, 70 L; (0758.456.357

sexi, tandra si pasionala te astept in compania mea pt. clipe de vis prin masaj, mai multe detalii la telefon, 150 h, 100 L; (0769.305.292 215. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

216. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank, te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 217. Rond Cismigiu te astept la mine

pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si discret, locatie de lux, poze 100% reale. Nu ezita sa ma contactezi. 60 L; (0735.046.832 dragusincalin123@gmail.com 218. Roscata draguta, experimentata si pasionala, te astept intr-un cadru intim si discret pentru un masaj exceptional, Intercontinental, Magheru, 150 L; (0736.148.032 219. Roscata Intercontinental ,Magheru

Roscata slim, draguta si mereu cu zambetul pe buze, te astept intr-un apartament central pt ati oferi un masaj de calitate.Pozele sunt reale si imi apartin, sunt facute in locatia in care ne intalnim 150 L; (0762.066.746 220. Roscata slim fit pasionala noncon-

formista, 29 de ani, slim, 1,75 m , 53 kg, o fire calma, pozitiva, vesela, masueza cu experienta, ofer diverse tipuri de masaj numai in locatia mea dlor discreti si generosi 150 L; (0738.530.546 221. Roxy Bruneta 30 de ani 1.76 si 65 de kg daca doresti cateva clipe de masaj de relaxare te astept la mine, lasa-te invaluit de arta masajului, te vei simti revigorat si cu multa energie, zona Zepter, 50 L; (0763.098.030 222. Salon lux Baba Novac Aban-

doneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage de pe strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism unde te poti destine total, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 223. Salon lux Baba Novac incita-ti imag-

inatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, pune in practica cele mai ascunse fantezii, renunta la inhibitii si alatura-te celor mai pasionale si jucause domnisoare experte in masaj, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com

224. Salon lux Baba Novac Seductie erotica cu domnisoare sexy si atragatoare intr-o atmosfera intima si relaxanta. La Excess Massage cele mai frumoase si talentate maseuze va pot oferi o sedinta de masaj memorabila, 120 L; (0728.702.675/ 0766.238.084 massage.excess@yahoo.com 225. Salon masaj Baba Novac Lasa-te

198. Ofer relaxare si destindere intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0762.934.831

purtat intr-o calatorie de rasfat si traieste o experienta unica, ce inseamna placere, evadare din rutina zilnica si lumea simturilor si a placerilor, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675

199. Pasiune si tandrete Abandoneaza toate cautarile si lasa-te purtat pe culmile placerii doar la Excess Massage, de pe Strada Baba Novac 9i, locul potrivit pentru momentele tale de erotism, unde te poti destinde total 120 L; (0763.369.660

226. Salon Rubin masaj erotic, fa-ti o pro-

gramare si poti avea parte de cea mai frumoasa experienta de masaj erotic nud. Zona Calea Calarasilor, str Trifoi, nr 5. Mai multe detalii la tel. Open 20-06. 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511

227. Salon Rubin Massage Fa-ti o programare si poti avea parte de cea mai frumoasa experienta de masaj erotic. Program 20-06, 100 L; (0765.505.383/ 0760.466.511

8. Depanez frigidere, combine frigorifice

228. Sectorul 4, Budapesta, bruneta 100% reala, dornica de aventuri, vino in compania mea, sunt o fata finuta si plina de viata, fara fite si fara graba pentru un masaj de relaxare perfect, garantez revenirea, 100 L; (0736.998.558

9. Electrician autorizat interventie rapi-

229. Sedinta 75 minute pasionale vila

Eroilor- Cotroceni. Cel mai curat salon, cel mai pasional masaj erotic. Maseuze de exceptie, spa, free bar, sauna, relaxare. Parcare, discret, confort, respect. Suna sau intra pe masaj-erotic.srl 200 L; (0760.498.238/ 0742.412.888 contact@sweetgirls-masaj.ro 230. Servicii de calitate Vanesa Danielle, ofer servicii de calitate (masaj) intr-o ambianta placuta si discreta, la mine (Piata Unirii) sau la hotel, domnilor generosi, care stiu sa aprecieze calitatea, 150 L; (0737.707.384 231. Servicii de calitate, Bianca, 29 ani,

ofer mai multe tipuri de masaj, domnilor generosi, intr-o locatie de lux, zona Piata Alba Iulia. Sunt eleganta, finuta si cu bun simt. Rog seriozitate, 80 L; (0738.141.644 232. Servicii speciale dominare, masaj

fantezie, camera speciala dominatrix la Noblesse Unic, sedinta cuprinde masaj relaxare, body si erotic plus diverse fantezii, cum ar fi dominare, fetish, striptease, lap-dance, toys, latex outfit, role-play, 300 L; (0727.148.861 233. Sonya bruneta 25 ani, draguta,

manierata, ofer masaj de relaxare si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, poze reale 100%, confirm cu tatuajele,. Dimitrie cantemir intre Budapesta si Tineretului. 100 L; (0766.677.669

si congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

da, lumini, prize, tablouri, lustre, seriozitate; (0762.356.999

10. Electrician autorizat service. Bucuresti, toate sectoarele , varsta 39 ani, experienta 23 ani. Desigilare contor, gratuita, recomand procedura ENEL gratuita. Ma ocup personal de aceasta procedura. (0740.983.312/ 0761.659.194 11. Electrician, Bucuresti, servicii de calitate interventii rapide. Electrician autorizat ANRE, cu o experienta de peste 20 de ani in instalatiile electrice; (0740.983.312/ 0761.659.194 Costelcoman1978@yahoo.com 12. Execut reparatii si lucrari instalatii

electrice electrician cu experienta in Bucuresti (0730.734.727

13. Firma specializata in masini de

spalat si aragaze service-reparatii masini de spalat Indesit, whirlpool, Ardo, Zanussi, Electrolux, Service-reparatii masini de spalat vase Whirlpool, Indesit, Servicereparatii aragaze Indesit, Ariston, (0729.563.337 cmcserviceexpert@yahoo.it 14. Frigidere casnice si comerciale, con-

gelatoare, convenabil, garantie, inclusiv sambata si duminica; (0722.565.401/ 0728.247.631

15. Frigidere service si reparatii Frigidere, combine frigorifice, congelatoare, reparatii. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 16. FRIGIDERE, reparatii frigidere, com-

234. Sophie 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

bine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv Sambata, Duminica, (0729.473.587/ 021.420.36.48

235. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

17. Instalator accesibil autorizat aragazuri, apometre, centrale termice, calorifere, robineti, baterii, wc+ bazin, obiecte sanitare, senzori gaze, gauri hote; (0766.257.867

236. Sophie, 25 ani, 1.60 cm si 48 kg.

18. Instalator autorizat monteaza, repara grupuri si obiecte sanitare, clorifere, boilere, hidrofoare, coloane apagaze, aragazuri, sigilari, apometre; (0720.433.272/ 0785.887.402

Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista 200 L; (0725.458.291 Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. 200 L; (0725.458.291 Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. Poze reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0725.458.291 237. Soseaua Giurgiului buna te astept la mine pt a-ti impartasi tainele masajului corporal intr-o ambianta placuta si curata, sunt o fata sociabila educata si cu bun simt, te astept, 100% reala, 60 L; (0744.110.396 238. Svetlana, rusoaica matura, 47 ani,

o doamna in adevaratul sens al cuvantului,voluptoasa si cu sanii mari, o fire calma, experimentata, maseuza, ofer diverse tipuri de masaj dlor discreti si generosi, 150 L; (0738.530.583 239. Tanara bruneta miniona, buna, ma

numesc Eryka, am 20 de ani, bruneta slim. Ofer domnilor cu bun simt masaj de relaxare. Va astept. Detalii la telefon despre servicii si pret. Va pup 80 L; (0799.526.316 erykaerika@yahoo.com 240. Tanara, 34 ani, ofer masaj de

relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, intretinere corporala, experienta, atestat, masa de masaj, locatie centrala bd. Burebista, discretie, zilnic de lunisambata, 14-22. 100 L; (0732.937.889 241. Tandrete si pasiune, daca esti in cautarea unui loc de relaxare, salonul nostru este alegerea perfecta deoarece calitatea este cuvantul care ne defineste. Cele mai frumoase si dulci maseuze te asteapta la Dessiree Masaj, 120 L; (0720.525.253/ 0769.850.950 242. Tanya 30 ani, ofer servicii de calitate, masaj relaxare domnilor generosi, discretie si igiena maxima, detalii la telefon, zona Obor Kaufland. 60 L; (0754.517.309 243. Te asteptam la un masaj de poveste

vino in lumea amazonia pentru un masaj profundarunca o privire si pe situl nostru sa vezi noile poze www.amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 244. Te asteptam pentru 60 minute de masaj nebun, arunca o privire pe situl nostru pentru poze si feedback.www.amazoniamasaj.ro 170 L; (0734.745.200/ 0741.741.529 info_amazonia@yahoo.com 245. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

19. Instalator sanitare, termice si gaze, montez chiuvete, robineti, wc, bideuri, cazi acrilice si fonta, cu hidromasaj, centrale termice, cabine de dus, masini de spalat, sifon pardoseala, trasee tevi PPR si cupru. Bucuresti si Ilfov; 10 L; (0763.113.357 contact@instalatorulcaseitale.ro www.instalatorulcaseitale.ro 20. Instalator- interventii- reparatii tevi sparte, robineti, baterii, calorifere, boilere, chiuvete, modificari tevi, desfundari scurgeri, montez masini de spalat; (0724.000.475 21. Instalator- interventii. Reparatii

tevi sparte, robineti, baterii, calorifere, boilere, apometre, chiuvete, modificari tevi, desfundari scurger, montez masini spalat; (0724.000.475

22. Instalez Windows 10 - 8.1- 7 cu Licenta si Drivere pe 32-64 biti , pret 45 Lei. Instalez Office cu licenta. Instalez aplicatie Filme si seriale 2017, Instalez Antivirus cu licenta,Instalez drivere,optimizari, aplicatii, codecuri, programe si softuri, 45 L; (0722.491.955/ 0722.491.955 chancristy@yahoo.com 23. Repar frigidere, masini spalat - la domiciliu dv. Particular, avand vechime de peste 20 ani in acest domeniu, repar frigidere/ masini de spalat, la domiciliul dv., indiferent de marca, model, defectiunea prezentata. Ofer garantie 1 an de zile. 370 L; (0722.509.635 grigoreflorea81@yahoo.com 24. Repar masini spalat, Ariston,

Whirlpool, Ardo, etc., garantie; (0767.177.665/ 0722.327.483

25. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 26. Reparatii aragaze va salut, technician electrocasnice repar aragaze, plite, cuptoare la care nu sta flacara, reglaj presiune gaz inlocuire butoane schimb diuze, termocuple,la domiciliul clientului, se ofera garantie. 20 L; (021.648.58.59/ 0721.552.970 service.tcm78@gmail.com 27. Reparatii frigidere combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

246. Unirii, dulce si rabdatoare, te astept

la un masaj de relaxare total, discretie si igiena. (0757.477.022 baddboss94@yahoo.com

28. Reparatii Frigidere reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48/ 0762.988.567

247. Viviana, Te astept la un masaj total

29. Reparatii led tv, reparatii televizoare

de relaxare intr-un cadru discret si curat, Unirii Zepter 100 L; (0743.610.899

248. Vrei o femeie dulce pentru un masaj deosebit, sunt draguta si comunicativa, cu mine te vei simti in largul tau, fara sa fim deranjati, tehnicile mele te vor relaxa total; (0906.760.640/ 0906.760.640

Repara¡ii electrocasnice, electronice 1. Aer conditionat -montari, demontari,

service la preturi avantajoase; (0724.240.274

2. Automatizari, reparatii, service, piese si intretinere centrale termice, piese originale, curatari chimice si ventilatie, reglaje crestere randament, reparatii placi electronice pe loc. Promptitudine garantie asigurata. Florin Bucuresti-Ilfov (0726.442.376/ 0726.442.376 instalcentral_98term@yahoo.com 3. Autorizat reparatii frigidere, combine frigorifice, congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48 4. Centrale termice, reparatii urgente,

instalatii sanitare, electrice, termice; (0775.523.343/ 0764.285.335

5. Depanam televizoare LCD sau cu tub, combine audio, DVD la domiciliu, calitate si garantie; (0734.641.198 6. Depanare la domiciliul clientului tele-

vizoare cu tub si lcd, monitoare, dvdplayere, calculatoare, laptopuri, sisteme audio, reinstalari Windows, devirusari etc. Deplasarea si constatarea gratuita. Garantie sase luni. Seriozitate maxima (0721.521.536 reparatiiladomiciliu@ymail.com 7. Depanez frigidere si congelatoare, inclusiv sambata si duminica; (0744.517.905/ 021.425.87.56

Bucuresti Autorizat reparatii televizoare lcd, led, plasma tv, orice marca-model la domiciliul clientului din Bucuresti-Ilfov. Garantie 6-12 luni factura. Program zilnic, (0722.779.184/ 0762.814.725 reparatiilcd@gmail.com 30. Reparatii masini spalat automate, garantie 24 luni, orice marca, piese, urgente. 021.420.93.71; (0722.599.271/ 0767.888.141/ 021.230.72.06 31. Reparatii tv, lcd, led, masini de spalat, centrale termice, sisteme audio video, sisteme supraveghere, laptopuri si calculatoare la domiciliul clientului sau la laborator. Preturi minime si garantie, 1 L; (0764.881.906 hristuciprian@yahoo.com 32. Service frigidere combine frigorifice,

congelatoare. Interventii rapide. Calitate. Garantie. Piese originale. Inclusiv sambata, duminica; (0729.473.587/ 021.420.36.48

33. Verificari PRAM Eliberam BULETIN

PRAM, CERTIFICAT PRAM : verificare rezistenta de dispersie , verificare continuitate nul de protectie la centura de impamantare pentru prizele cu contact de impamantare. (0767.880.000 siaenergy@yahoo.com

Transport, turism 1. Abandonati cautarile asigur servicii

de transport marfa si mobila, bagaje, canapele, frigidere, etc. Program zilnic si in weekend; 50 L; (0737.178.195 2. Abandonati cautarile transport cu dube si carosate, ieftin, marfa, mobila, bagaje, electrocasnice, saci haine, flori si diverse obiecte personale in Bucuresti si pe intreg teritoriul Romaniei la preturi rezonabile, negociabile cu dube 3,5, 50 L; (0748.682.232 3. Abandonati toate cautarile, echipa de profesionisti, prestam servicii de mutarirelocari cu personal calificat pentru manipulare. Preturi cuprinse intre 80-200 Lei. Program si in weekend (0722.768.555 4. Acces acum transport zi de zi marfa si

mobilier electrocasnice, diverse tocarie, asigur la orice adresa din Bucuresti si-n tara in timp util si costuri reduse, ofer seriozitate si promptitudine, asigur personal pt. incarcare, 100 L; (0722.762.732 comenzi@07carmarfa.ro www.07carmarfa.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

anuntul.ro

5

4

PRESTÅRI SERVICII Acces 98% in Bucuresti si tara, montari- demontari mobilier vechi sau noi, deplasari lucruri vechi la groapa de gunoi. Avem masini de 3,5 t, sevicii cu personal calificat la cerere, George; (0722.724.103

5.

6. Acum si prelata Transport marfa,

mobila si bagaje. Dimensiuni ultile: 5ml2.2ml2.4mh. Asigurare CMR. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti. www.ideeatrans.ro (0773.363.466/ 0720.216.588 costinfloarea@ideeatrans.ro 7. Asigur servicii de transport de marfa cu duba de 3.5 T, mobila, obiecte fragile, mutari apartamente, sedii firma, electrocasnice, evacuari moloz. Personal calificat pentru incarcat si descarcat marfa, non stop. 1 L; (0762.113.393 transportmarfa_buc@yahoo.com 8. Asigur transport mobila, mutari mobili-

er, bagaje, colete, oriunde, oricand, debarasam moloz, mobila veche, seriozitate; (0722.936.566 9. Asiguram transport auto cu prelata pentru firme si persoane fizice, Iulia Bucur; (0762.676.751 10. Depozitare bunuri si mobilier,

marfuri generale DEPOZITARE BUNURI. La cerere transport, manipulare, servicii door to door, curatenie. Depozitul este in Bucuresti, incinta Faur. Paza 24/24+asigurare. 100 L; (0732.199.999/ 0732.199.999 relocations@gmail.com 11. Duba transport inchiriez si Mercedes

8+ 1. Relatii la telefon: (0753.540.986

12. Echipa de 4 baieti va ajutam la manipularea si montarea mobilierului dv. Iulia Bucur; (0762.676.751 13. Efectuez mutari marfa, mobila cu Dacia papuc 0,7 L/km si duba 3,5 t/ 10 mc, 0,9 L/ m; (0766.642.507 14. Evacuam mobila veche, transport,

mutari, relocari Punem la dispozitie dube de 3,5tone cu diferite volume la preturi negociabile in functie de tonaj, distnta, etc. Avem si oameni pentru incarcare, descarcare. Cerem si oferim seriozitate, 50 L; (0729.694.800 15. Inchiriem duba cu sofer la 80 lei/ora.

Transportam diverse marfuri si mobila. Avem si manipulati. 80 L; (0720.115.849

16. Inchiriere duba + sofer pret 80-120 Lei Inchiriere duba mare, medie sau mica cu sofer, tarif oriunde in Buc sau Ilfov 80120 lei dar si in provincie pret fix 1 Leu/km, avem program si sambata sau duminic, 80 L; (0732.223.578 transportmutarirelocari@gmail.com 17. Moloz - evacuare Evacuez moloz,

deseuri, diverse. Pret avantajos, negociem de comun acord Avem masini mari cu lift sau fara. Mutari mobila in siguranta. Asigur oameni la nevoie pt incarcaredescarcare, 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 18. Moloz - evacuare transport moloz,

mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 19. Mutari mobila, marfa, cu Dacia

Papuc sau duba 3,5 tone, intern/ international; (0721.303.753 20.

Mutari mobilier cu auto cu prelata de 5 t, din apartamente si sedii firme, Iulia Bucur; (0762.676.751

32. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal. Te asigur de seriozitate 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 33. Transport ofer servicii de transport oriunde in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3, tone 150,00 Ron. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcare- descarcare, 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 34. Transport agabaritic, transport utilaje, tractoare transport trailer cu rampe si cu troliu de 8 tone, transport containere, transport utilaje santiere (0727.244.420/ 0767.419.106 office@transportmarfarutier.ro 35. Transport ieftin de marfa cu duba

sau papuc, transport accesibil Buc. si provincie. Pret de la 50 Lei cursa papuc sau de la 75 Lei duba. Ex: mobilier, bagaje, mat. constructii, etc. La cerere manipulare. Luni - sambata 8.00-22.00 Dan 50 L; (0722.851.823 Dandubapapuc@yahoo.com 36. Transport ieftin papuc sau duba 3

tone Asigur transport rapid in Buc. si in tara. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. Pretul difera in functie de distante sector si timpii de asteptare. George. Seriozitate. 50 L; (0762.866.057 37. Transport ieftin papuc sau duba 3

tone, asigur transport rapid cu papuc sau duba in Bucuresti si provincie. Pret cu papuc de la 50 lei iar cu duba de la 75 lei. Pretul difera in functie de distante si timpii de asteptare. George, 50 L; (0724.478.342

Transport in toata tara, mutari din case si ap. 1-4 camere, sedii firme, cu camion de 6 t cu prelata, avem tamplar, Iulia Bucur; (0762.676.751

38.

39. Transport la pretul cel mai mic,

mutari mobila in Bucuresti, transport bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi negociabile. In caz de nevoie asiguram si oameni pentru incarcat-descarcat; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 40. Transport la pretul cel mai mic, transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Transport porcul de Craciun, 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 41. Transport marfa bagaje, mobila,

electrocasnice etc. cu autoutilitara de 3,5tone dimensiuni platou L 4.55,l 2.18,H2.40 prelata util 1800 kg. Disponibil si in weekend. Promptitudine, calitate, tarife de la 100 lei, 100 L; (0726.462.506 ady_stanciu2002@yahoo.com 42. Transport Marfa mobila Bucuresti

ieftin rapid. http://www.transport-marfamobila.ro/ 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

43. Transport marfa Servicii de trans-

la. Oferim serviciile noastre pentru transport la domiciliu oricand, oriunde, la preturi avanatajoase; (0765.680.789/ 0734.218.485 46. Transport marfa, transport marfa si

mobila www.transport-marfa-mobila.ro 150 L; (0721.213.667/ 0721.213.667 valentinochioiu@yahoo.com

22. Mutari sedii / firme, va mutam din case sau apartamente cu tot cu mobila si bagaje. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa. Asiguram personal pentru incarcat-descarcat. Pretul il facem impreuna; 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

obiecte voluminoase mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi de la 10 Ron. In caz de nevoie asiguram si oameni 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

24. Mutari sedii, firme va mutam din birouri dupa program de munca sau in weekend pentru a nu va afecta afacerea din cadrul firmei cu oameni cu experienta in gestionarea echipamentelor. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 25. Mutari, transport mobila, depozitare

si curatenie, oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie; (0721.378.266 26. Mutari, transport mobila,

depozitare si curatenie. Oferim servicii de mutari, transport mobilier si relocari de apartamente, sedii de firma. Oferim depozitare in Bucuresti. Manipulare mobila, impachetare, despachetare, demontare/remontare, curatenie 40 {; (0745.100.101/ 0745.100.101 romania@premiermoving.ro 27. Pret mai mic nu exista, servicii de transport in Bucuresti sau in tara.Transport moloz, gunoaie, diverse pana in 3,5 tone la preturi negociabile. In caz de nevoie asigur si oameni de incarcaredescarcare; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 28. Servicii de transport mutam mobila

si transportam oriunde in Bucuresti si pe toata raza Romaniei. Realizam evaluari reale si gratuite pentru orice operatiune de mutare. 2 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 29. Tractari Onesti Tractari Auto

Onesti,Targu Ocna, Comanesti, Moinesti, Adjud, Bacau, Targu Secuiesc, Oituz, Bretcu, Bogdanesti, Filipesti, Dofteana, Targu Trotus, Helegiu, Sanduleni, Coman, Barsanesti, Luizi Calugara, Stefan Cel Mare; 1 L; (0755.365.650 andrimpexgsm@yahoo.com 30. Transpor. Mai ieftin nici nu vei gasi.

Transport moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. 1 L; (0727.997.992

31. TRANSPORT marfa, mobila si baga-

je. Doriti sa va mutati, doriti sa va schimbati mobila, va stam la dispozitie cu duba 3.5t. Pret negociabil cu factura. La cerere asigur si manipulanti, in Bucuresti si in tara, (0720.216.588 office@ideeatrans.ro www.ideeatrans.ro

48. Transport marfa, mobila, moloz,

49. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend. Preturi de la 10 Ron. In caz de nevoie asiguram si oameni 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 50. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase, Nu ai cu ce sa transporti porcul pentru Craciunul asta, Eu sunt solutia,transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case. Evacuam moloz, tocarie veche mobila 60 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 51. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase, va mutam din casele dumneavoastra fara sa aveti dureri de cap oricand chiar si in zile de sarbatoare la cel mai rapid si eficient mod. Obiecte fragile, frigidere, canapele, calorifere 30 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 52. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta. Pretul negociabil; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 53. Transport marfa, mobila, moloz,

obiecte voluminoase. Transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 54. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte voluminoase. Transportam orice marfa constând in mobila, produse paletizate, obiecte voluminoase cu personal cu experienta in transportul si manipularea acestora la nevoie.Asiguram factura si chitanta; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 55. Transport marfa, mobila, moloz,

transport obiecte voluminoase, orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, mobila, bagaje, paleti, gunoaie cu oameni la nevoie pt incarcare. Pretul il facem impreuna; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 56. Transport marfa, mobila, moloz, obiecte fragile, rapid, la cel mai bun pret, din Bucuresti sau zonele invecinate. Evacuez din domiciliu frigider, aragaz, maculatura, calorifere, alte obiecte voluminoase. (0731.381.813 57. Transport marfa, mobila, obiecte fragile, inchiriez duba 3.5 tone cu sofer pentru transport marfa, mobila, obiecte fragile, Bucuresti si provincie, program non stop, seriozitate si punctualitate, preturi de la 50 ron, 50 L; (0722.887.416

84. Bruneta matura ofer masaj de relaxare cu uleiuri aromate domnilor generosi care vor sa se relexeze alaturi de mine, 80 L; (0737.027.689 Daninico14@email.com 85. Bruneta perfecta, 40 de ani finuta, draguta, atenta la dorintele tale, te astept intr-un cadru intim pt. un masaj perfect de relaxare 100 L; (0733.261.615

53. Andreea, pozele imi apartin, din locatie, ofer masaj terapeutic si relaxare. Mai multe detalii la telefon. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Locatie curata si discreta 50 L; (0763.389.182

60. Transport mobila, moloz, veche,

18. Alexandra, 23 ani, te astept la un

masaj de relaxare si tonifiere cu uleiuri si creme speciale, intr-o locatie discreta si curata. Unirii, Budapesta, Dimitrie Cantemir, 40 L; (0736.197.198

tic cervical, lombar, disfunctia erectila, stimuleaza si relaxeaza musculatura din tesutul erectil. 75 min/149 ron. L- V 10:0020:00. (caut colega) S 10:00-18:00, 149 L; (0721.435.321

19. Alexia, bruneta, 1,60 m, 20 ani, te

55. Anticariat Bucuresti cumparam carti

nefolosibila, electrocasnice. Asiguram oameni la incarcat la cererea clientului; (0720.294.432 61. Transport mobila, marfa, transport mutari, ofera servicii de transport mobila si marfa in Bucuresti de la 80 ron sau in afara orasului preturi incepand de la 1 leu pe km, se calculeaza tur-retur. Va punem la dispozitie, pers; 80 L; (0721.188.607/ 0760.614.691 tzukyy2006@yahoo.com 62. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie Transport marfa mutari/ evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Asigur personal, 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 63. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie Transport, mutari/ evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Neg., 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 64. Transport mobila, obiecte grele, moloz, gunoaie va garantam o mutare linistita si fara surprize negative. Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine, canapele, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic 40 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 65. Transport mobila, obiecte grele,

moloz, gunoaie, transportam mobila, bagaje, marfa, obiecte grele.Pretul il negociem; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 66. Transport moloz, gunoaie, marfa, paleti, mobila, bagaje agregate balastiera, zapada.Oriunde in tara.Seriozitate si omenie. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 67. Transport obiecte voluminoase,

orice tip de marfa vitrine, utilaje grele, aparate cafea orice cu masini dotate cu lift hidraulic si personal cu experienta in transportul si manipularea acestora, program nonstop, 1 L; (0785.640.640 68. Transport orice la preturi mici, trans-

port moloz, mutari-evacuari, transport marfa. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Pentu mai multe detalii va stau la dispozitie; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com 69. Transport rutier, aerian, feroviar,

maritim Mutari interne si internationale, relocari interne si internationale. Transport animale vii de companie, inclusiv pesti. Impachetari speciale obiecte de arta, antichitati, tablouri (0734.170.165 office@priorititransport.com 70. Transportam gunoi, moloz, mobila,

71. Transportam mobila, bagaje, va

45. Transport marfa, moloz, mobi-

17. Alexandra 27, frumoasa sunt aici

52. Andreea, miniona matura ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

pentru tine, Nu vei regreta. Garantez momente foarte placute, fac un masaj foarte bun, sunt noua pe site. Ofer masaj de relaxare, reflexoterapeutic, cervical, daca ai timp liber si simti nevoie de relax suna, 150 L; (0738.440.622

44. Transport marfa cu lift hidraulic 750

kg. Asigur servicii de transport marfa, mobila, obiecte fragile, electrocasnice, mutari apartamente, sedii firma, evacuari de moloz, mobilier vechi, 150 L; (0723.983.247 Robertbarbu1601@yahoo.ro

16. Alexandra 24 ani, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu Unirii, Zepter. 40 L; (0736.197.198

59. Transport mobila in Bucuresti si provincie, Prestam servicii de transportmutari. Detinem dube cu volume intre 1124mc. Lucram in toata Romania. Program in fiecare zi inclusiv in weekend, 1 L; (0737.178.195

port marfa si mobila in Bucuresti si toata tara detinem masini de 3.5 tone, 6 tone cu lift hidraulic, 22 tone prelata decopertabila, sunati pentru oferte. Oferim reduceri, 2 L; (0727.244.420 office@transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutier.ro

47. Transport marfa, electrocasnice, mobila, transport intern marfa paleti ata, mobila, electrocasnice sau vrac, 150 lei orice transport in limita greutatii. Masina este cea mai lunga din gama ei. 150 L; (0784.228.582

case sau din sedii cu tot cu bagaje si mobila. Pretul il facem impreuna seriozitate; 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

transport mobila, bagaje, electrocasnice, materiale de constructii in Bucuresti si provincie. Optional, asigur?m servicii de montaj mobila 60 L; (0733.896.700

bagaje mutari mobila in Bucuresti, transport mobila, bagaje, canapele, frigidere, diverse marfuri, lucram si in weekend.Transportam moloz si gunoaie.In caz de nevoie asiguram si oameni. 1 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

21. Mutari sedii / firme, va mutam din birouri sau din case cu oameni cu experienta in gestionarea echipamentelor.Mutam orice mobila, obiecte voluminoase, pachete, vitrine. Facem pretul impreuna; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

23. Mutari sedii / firme, va mutam din

58. Transport mobila ieftin in Bucuresti

garantam o mutare linistita. Transportam obiecte voluminoase, orice tip de marfa, vitrine,canapele, obiecte fragile, frigidere, cu masini dotate cu lift hidraulic; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

Servicii diverse 1. 1 Mai, Obor, Colentina, travestita aten-

ta la detalii te astept la mine domn serios sa-ti ofer cele mai bune servicii de masaj de relaxare, body cu creme si uleiuri parfumate, poze reala non stop, (0730.259.890/ 0765.018.213

2. 1 Mai, zona Obor Colentina, travestita

reala, fara implant de silicon, par natural ofer masaj de relaxare combinat persoanelor care stiu ce vor. Non stop, poze reale, (0730.259.890/ 0765.018.213 3. 13 Septembrie, acasa la mine sau

hotel ofer masaj de relaxare care se efectueaza pe tot corpul, sunt o tanara de 25 de ani, te astept sa te relaxezi, no sex, 100 L; (0768.743.015 diana_diana69@yahoo.com 4. Abate drumul tau spre o relaxare pla-

cuta cu fete profesioniste in arta masajului. Vino sa te detasezi putin de problemele cotidiene, intr-un cadru discret si curat. Vila, lux, aromaterapie, uleiuri aromate, 120 L; (0766.238.084/ 0728.702.675 massage.excess@yahoo.com www.excessmassage.ro 5. Acasa la mine, Andreea 25 de ani,

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor, 60 L; (0741.455.047 6. Acasa la mine, Larysa, 32 de ani, noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul, 60 L; (0753.582.782 7. Acasa la mine, maseuza cu atestat 32

de ani,ofer masaj de relaxare, terapeutic, cervical, lombar, sportiv si body masaj, zona Sebastian-Rahova.Program l-v: 1019'30. Exclus companie; 150 L; (0732.602.211 8. Acasa la mine. Aura 31 ani la mine,

noua in zona, masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 60 L; (0744.876.225 9. ADELINA fosta Catalina, 41 ani draguta ofer masaj domnilor generosi, seriosi care doresc discretie, va asteapta o doamna care stie ce vrea, locatie Militari, piata Veteranilor, 50 L; (0760.382.239/ 0724.605.269 10. Adelina, 32 de ani, maseuza draguta, experta in arta masajului. Te astept intr un ambient discret pentru a te relaxa pe deplin. Titan, Auchan. 60 L; (0730.498.538 11. Adina, ofer masaj de relaxare domnilor maturi si educati, Titan metrou, 60 L; (0785.355.791 12. Alecxya, buna sunt bruneta, am 20

ani, inaltime 160, greutate 50 kg, ofer masaj de relexare domnilor generosi cu bun simt, va astept la mine in locatie, pozele sunt reale 100%. Dristor. 60 L; (0738.143.758/ 0733.169.730

13. Alegerea e a ta esti obosit, stresat

astept la mine pentru un masaj de relaxare intr-un ambient placut zona Dristor vs Kaufland. 50 L; (0738.143.758 20. Alexia, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului si prin tehnici bine invatate, poze reale, 100 L; (0765.596.595

21. Alice 27 ani, poze reale, finuta si draguta astept domni manierati ce stiu sa aprecieze calitatea nu cantitatea, la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 100 L; (0729.060.755 22. Alina bruneta 27 de ani, noua in zona

si in locatie, ofer domnilor generosi si educati masaj terapeutic si de relaxare. Titan. 80 L; (0720.649.968 23. Alina ofer masaj profesional, relaxare, tonifiere, reflexoterapie, disfunctie erectila, ajuta la eliminarea stresului. Sed .75min/150 Ron.L-V 11:00-20:00 S 11-18:00 149 L; (0757.045.747 24. Alina 21 de ani, domnisoara supla, comunicativa, manierata si foarte atenta cu tine domn care sti sa te respecti. Titan Auchan; 60 L; (0721.964.205 25. Alina, 28 ani, obosit si stresat, te

astept sa te destind cu un masaj relaxant si tonifiant facut de o persoana rabdatoare si draguta, igiena si discretie, zona Drumul Taberei 80 L; (0735.517.674 26. Alina, maseuza draguta cu bun simt

te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii. 40 L; (0758.279.994

54. Ani, ofer masaj de relaxare, terapeu-

noi si vechi, din orice domeniu si orice cantitate. Lichidam biblioteci sau stocuri de depozit. Plata pe loc. Deplasare gratuita; (021.315.87.04/ 0731.407.474 56. Antrenoare fitness, 2, te asteapta la

antrenament. Vino sa te antrenezi cu noi intr-o locatie de lux in zona centrala cu o igiena maxima, iti putem oferi ceva de baut din partea casei si un masaj de vis. Te astept sa ne cunosti, 140 L; (0727.646.456/ 0721.565.234 royalplace.massage@gmail.com

57. Atestat masaj terapeutic profesional/

domnilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan Trapezului 60 L; (0723.192.086

31. Ana, bruneta slim, ofer masaj de relaxare domnilor generosi. Mai multe detalii la telefon. Titan 60 L; (0723.192.086

92. Buna blonda, 34 de ani, finuta, cura-

100% profesional: somatic intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100 L/1 h + reflexo, capilar, facial-150 L/1.30 h pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. L-S:10-20; 150 L; (0743.593.040 60. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

100% profesional: somatic= intretinere relaxare, anticelulitic, sportiv, epilat-100 L/1h+ reflexo capilar facial-150 L/1.30 pe masa masaj central. Nu erotic. Nu sex. LS 10-19, 150 L; (0720.148.681 61. Aura , 31 ani, la mine, noua in zona,

63. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia, 100 L; (0799.343.582 64. Berceni, 30 de ani, noua in zona,

ofer masaj de relaxare si terapeutic la mine acasa, discretie si igiena. Singura, pentru mai multe detalii sunama. 150 ora, 80 L; (0735.725.000 65. Berceni, b-dul Alexandru Obregia,

bloc stradal, te astept 11-21, platesti tariful care iti place, 60 Lei, practic si masajul total 100 Lei, ora 120 Lei, domnisoara delicata, sensibila, atenta si draguta cu tine, meriti servicii de calitate vino, 60 L; (0720.092.693

33. Ana, mereu cu zambetul pe buze te astept pe tine la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0722.944.675

66. Berceni, Bd. Alexandru Obregia, masaj sunt acasa memoreaza nr. meu cand ai timp treci sa ne cunoastem ofer ce iti place, tu faci tariful, 60 lei, masaj total 100 lei, ora 120 lei, sunt curata cu bun simt, ten alb, 25 ani, merita sa vi, 60 L; (0720.092.693

timpul vesela te astept la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Zepter; 40 L; (0737.410.046 35. Ana, 27 ani, poze reale roscata reusi-

ta, astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 50 L; (0725.134.038 36. Anca, 23 ani, ofer masaj de relaxare

67. Berceni, Mariana ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064 68. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

si intretinere la domiciliul meu. Poze reale, discretie maxima si igiena, 100 L; (0799.364.489

69. Berceni, Mariana, ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si discreti, garantez revenirea; (0733.145.064

37. Andreea Blonda 27 de ani cu poze reale te astept la mine pentru un masaj ce iti va indeplini toate dorintele mai multe detalii la telefon zona Mall Vitan 40 L; (0761.002.526

70. Berceni, Piata Sudului, Alexandru Obregia, memoreaza nr. meu vino sunt acasa, 60 lei, masajul total 100 lei sau ora 120 lei, am 25 ani curata cu bun simt, cand ai timp poti veni te astept cu placere locatie stradal, parcare, acces usor, 11-21, 60 L; (0720.092.693

38. Andreea blonda cu poze reale 27 de

ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter 40 L; (0761.002.526 39. Andreea Ofer masaj de relaxare la

domiciliul meu domnilor manierati si dornici sa petreaca cateva clipe de rasfat. Detalii suplimentare la tel. Titan, 60 L; (0720.649.896 40. Andreea te- ai saturat de poze false,

ofer masaj de relaxare pt mai multe detali nu ezita sa ma suni (0761.429.841

41. Andreea 24 ani, poze reale Finuta si

draguta mereu cu zambetul pe buze te astept la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, 50 L; (0732.260.367 42. Andreea 24 ani, poze reale 100%!

vino sa-ti ofer clipe de neuitat. Ofer masaj de cea mai buna calitate. Igiena si discretie, pozele imi apartin. Mai multe detalii la telefon zona P-ta Alba Iulia 300 L; (0742.529.725 43. Andreea, 24 de ani, te astept la un

masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului la domiciliul meu. Discretie maxima. Unirii, Zepter, 50 L; (0732.260.367

93. Buna sunt Diana, Eroii Revolutiei, te astept alaturi de mine sa iti ofer un masaj de neuitat. Am 170/53/28 de ani. Mereu cu zambetul pe buze si foarte respectuoasa. Vino sa te convingi 100 L; (0737.150.812 94. Buna, ma numesc Rebeca Am 1.68, 32 de ani te astept in locatia mea curata si discreta. Poze 100% reale; (0761.686.133 95. Corina 25 ani, buna ma numesc Corina si am 25 de ani, va astept in locatia mea, sau la hotel pentru un masaj de relaxare si rasfat, igiena garantata, fara graba, intr-un ambient placut. 70 L; (0737.792.786 aangu27@yahoo.com 96. Corina, eleganta si manierata, 50 de

ani, ofer masaj de relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Speak english, Dristor, 200 L; (0730.669.879 97. Cosmeticiana independenta, rabdatoare, atenta, ofer epilare inghinala cu hidratare speciala pt. barbati. Te rog citeste detaliile pe blog, nu ofer informatii la telefon, http://vreauepilare.blogspot.com. Nu suna pt. companie. 150 L; (0758.609.361 http://totuldesprerandunica.blogspot.com 98. CRISTINA, bruneta 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona piata Muncii, 100 L; (0737.184.035 99. Cristina, bruneta 31 ani ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt. detalii suna-ma, zona piata Muncii 100 L; (0737.184.035

100. Cristina, bruneta 31 ani, ofer masaj

de relaxare la domiciliul meu, pt detalii suna-ma. Zona Piata Muncii. 100 L; (0737.184.035

101. Cristina, noua in zona te astept pe

tine domn generos sa iti ofer un masaj de neuitat in locatia mea curata si discreta situata in Militari Iuliu Maniu (Apusului). Pentru mai multe detalii astept sa ma suni, 60 L; (0734.195.421 102. Cristina, sunt o bruneta cu tenul alb, corpolenta, eleganta, curata, ofer masaj de relaxare pe masa de masaj intrun ap. de lux central. Detalii amanuntite la tel. 100 Ron sedinta sau 200 Ron ora, 100 L; (0799.317.077 103. Cuplu casatorit va asteptam in compania noastra pentru masaj de relaxare, masaj antistres si alte metode de relaxare. Detalii la tel., (0721.272.550/ 0747.343.031 104. CUPLU casatorit, masaj de relaxare,

105. Cuplu curat, discret dorim cunostinta domn 20-35 ani pentru masaj relaxare; (0752.434.469

tate, masaj pt. doritori de relaxare intr-o locatie discreta, 50 L; (0762.823.671

ochi albastri ofer masaj terapeutic si de relaxare profesional pentru mai multe detalii, astept tel tau, Dristor locuiesc singura 100 lei h; 50 L; (0734.522.735 73. Blonda finuta, curata, draguta, 34 de

ani, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase, pentru mai multe detalii sunama. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

74. Blonda matura, draguta si discreta, 1

67 m,60 kg, ofer masaj de relaxare domnilor manierati si generosi. Te astept la mine acasa intr-un ambient deosebit in zona Drumul Taberei ,Favorit. Cer si ofer discretie si igiena; 100 L; (0723.040.088

75. Blonda, masaj de relaxare prin proceduri de alinare a starilor de disconfort pe punctele reflexogene de pe suprafata corpului in stadii incipiente. Manevrele efectuate bland, 100 L; (0726.508.066 76. Blonda, masaj total, de relaxare cor-

77. Blonduta educata, curata, finuta, ofer domnilor draguti masaj si clipe frumoase si delicioase, pentru mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale; (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

46. Andreea, Blonda, cu poze reale, 27 de ani, te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

78. Bruneta 31 ani, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, pt detalii sunama. Zona piata Muncii; 100 L; (0737.184.035

47. Andreea, discreta miniona matura, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, ambient placut, discretie totala 120 L ora, detalii tel. Zona Unirii, Horoscop, 50 L, 50 L; (0734.323.084/ 0767.823.794

79. Bruneta discreta, lux, servicii ireprosabile de relaxare totala doar pt. domnii pretentiosi, mai multe detalii la telefon zona Muncii. Matei Basarab, 150 L; (0730.757.435

48. Andreea, esti obosit sau stresat vino

80. Bruneta rafinata si curata te invit in

locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de relaxare de neuitat, 60 L; (0730.218.948

81. Bruneta cu poze reale, noua in locatie astept domni generosi la mine pentru clipe unice si un masaj de vis, zona Zeptter 40 L; (0768.519.135

,iti ofer masaj de relaxare timp de 1 ora, maseuza 32 ani, cu experienta, atestat, selectiva. Relaxare Body si sportiv. Zona Sebastian, Rahova. Program L-V 1019.30; 150 L; (0732.602.211

49. Andreea, o blonda cu poze reale 27

14. Alesia si Diana, vrei sa te relaxezi te invit la mine pentru o ora de relaxare totala prin tehnici bine cunoscute de masaj, locatie centrala, 100 L; (0766.414.936

astept pe tine, domn generos, la un masaj suna-ma, sigur vei reveni, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

82. Bruneta dragalasa, buna, sunt Madalina bruneta dragalasa si stilata, ofer masaj de relaxare domnilor generosi si cu bun simt, 70 L; (0758.872.148 geotoma2011@gmail.com

15. Alexa Dristor, ofer masaj de relaxare

51. Andreea, bruneta cu mult bun simt,

calma si rabdatoare ofer masaj de relaxare si tonifiere. Mai multe detalii la tel., Drumul Taberei, 100 L; (0761.622.032

83. Bruneta dulcica Buna numele meu

domnilor generosi, te astept in locatia mea. Nu raspund la sms si privat, 50 L; (0799.156.950

ta, draguta, ofer domnilor draguti masaj, ptr. mai multe detalii suna-ma. Singura in locatie, poze reale. (0726.974.363 Mireluta@gmeil.com

72. Blonda Dristor Kaufland, 27 de ani,

45. Andreea, blonda cu poze reale facute in apartament iti ofer un masaj ce te duce pe culmile fericirii, vino langa o domnisoara care stie ce doresti, suna-ma, un telefon ne desparte, zona Zepter. 40 L; (0761.002.526

50. Andreea, o blonda cu poze reale te

91. Bucura-te de un masaj profesional,

71. Berceni, str. Huedin, servicii de cali-

poral si cranian, prin masarea scalpului dintre liniile craniului si diferite puncte. Frictiunile sunt desfasurate pe fond de relaxare maxima. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066

de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare cu multe fantezii zona Zepter; 40 L; (0761.002.526

90. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si

ambianta placuta. Mai multe detalii la tel.; (0723.424.793

44. Andreea, blonda cu poze reale 27 de ani te astept pe tine domn generos la un masaj de relaxare, zona Zepter, 40 L; (0761.002.526

la mine pentru clipe unice alaturi de o blonda cu poze reale, 27 de ani mai multe detalii la telefon, zona Zepter 40 L; (0761.002.526

89. Bruneta,19 ani, draguta, finuta si comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0765.580.679

59. ATESTAT, tehnician maseur, masaj

32. ANA, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un cadru intim si curat, pt. mai multe detalii, suna-ma. Drumul Taberei, Billa. Singura in locatie, poze noi reale, 100 L; (0725.326.069/ 0756.422.429

34. Ana, noua in zona, rabdatoare, tot

de ani, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0734.429.787 Bombonika.thaaaa@yahoo.com

calitate, relaxare, tonif-sportiv, cervical, shiatsu, presopunctura, reflexo, aparate performante de recuperare medicala si de slabit, sauna, ultrasunete, RF, galvanic, curat, merita. Nu sex. Crangasi. 130 L; (0731.515.140

62. Berceni, Diana, bruneta, 1.65 m, 52 kg, 21 de ani. Finuta, selectiva, manierata ofer masaj de relaxare domnilor educati. Locatie curata si discreta. Zona Bd. Alexandru Obregia 100 L; (0799.343.582

30. Ana 23 ani ofer diferite tipuri de masaj

88. Bruneta, poze reale 100%, reala, 20

58. Atestat profesional, masaj pe masa din poze, pe Calea Vitan colt cu M. Bravu, o succesiune de manevre efectuate manual in scop relaxant, detoxifiant si terapeutic. Rasfat si sanatate. Rog cititi detaliile. Nu sex, (0752.521.730/ 0752.521.730

28. Alys, 28 ani, noua in zona, masaj ter-

nilor la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, Trapezului 60 L; (0723.192.086

87. Bruneta, poze reale 100%, buna, vino pentru a uita complet de problemele tale cu un masaj de calitate, suna-ma si nu vei regreta, 50 L; (0735.211.795 Bombonika.thaaaa@yahoo.com

comunicativa, ofer masaj de relaxare pe tot corpul in locatia mea curata si discreta situata in Militari pe Iuliu Maniu. Mai multe detalii la telefon. 50 L; (0765.580.679

masaj terapeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei ap. de Obor 70 L; (0744.876.225

29. Ana ofer diferite tipuri de masaj dom-

momente de relaxare totala domnilor pretentiosi, mai multe detalii la telefon. TItan. Pantelimon. Megamall. 150 L; (0730.757.435

general de relaxare reechilibrant, drenaj limfatic, presopunctura si terapii alternative 100 L+ reflexoterapie, sedinta completa 1h 30/150 L, pe masa masaj, aer conditionat, Eminescu Mosilor 10-21 (0724.898.065

27. Alina, te astept la un masaj de relaxare si tonifiere la domiciliul meu. Discretie maxima, Unirii-Zepter, 40 L; (0758.279.994

apeutic profesional de intretinere si relaxare. Poze reale. Mai multe detalii la tel. Zona Teiul Doamnei, aproape Obor, 60 L; (0753.363.922

86. Bruneta, noua pe site, selectiva, ofer

este Gabi, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun gust. Am 1, 60 68 kg, 28 de ani te astept sa ma suni, 50 L; (0734.637.298 Dani-nico14@email.com

106. Cupluri, masaj pentru cupluri, desfatarea simturilor. Masajul la cuplu la Noblesse Unic Massage & Spa in centru, zona Eminescu. Masaj relaxare, body si oriental. Civilizat, curat, frumos, multe maseuze. Avem si spa jacuzzi sauna, 300 L; (0727.148.861 www.privatemassage.ro 107. Daniela 25, ofer masaj, în zona Dristor, Baba Novac, igiena si discretie. Mai multe detalii la tel., 50 L; (0737.750.980

118. Diana, noua in zona va ofer masaj de relaxare, cervical tonifiere, cu creme si uleiuri speciale pentru masaj. Exclus sex. Locatie centrala, (0720.232.549 119. Diana, roscata, discreta, atenta la cerintele tale, ofer domnilor manierati masaj terapeutic la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Detalii suplimentare la telefon.Titan 80 L; (0735.232.246 120. Diham, masaj relaxare, noua in zona, tanara 26 ani, discreta, educata, te astept cu un masaj de relaxare de calitate, facut cu rabdare si placere intr-o ambianta deosebita si curata. Zona Diham. Garantez ca nu vei regreta. Speak english. 100 L; (0731.804.732 121. Doamna 42 ani ofer masaj de relaxare domnilor, seriozitate, discretie, intre orele 10,00-20,00 Favorit. 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.317 122. Doamna blonda, ofer servicii totale,

masaj terapeutic manevre a meridianelor principale si secundare, tehnici care stimuleaza circulatia qi-ului si sangelui incluzand manevre tranzitorii. OborMosilor. 150 l/ora, 100 L; (0726.508.066 123. Doamna casatorita, stilata, masaj de relaxare la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel.; (0722.966.960 124. Doamna fac masaj terapeutic;

(0735.670.953

125. Doamna manierata, ofer masaj de

relaxare la domiciliul meu. Ofer si cer seriozitate maxima, igiena garantata. Relatii suplimentare la telefon. P-ta Alba Iulia, 150 L; (0754.404.501 cautcolega@yahoo.com 126. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, 200 L; (0734.190.644 127. Doamna matura, cu bunul simt, bruneta cu ochii verzi, 1.70 m, 60 kg, ofer masaj terapeutic si relaxare totala, pentru mai multe detalii suna-ma, non stop, Berceni, la mine sau la hotel, poza reala 100%, 150 L; (0731.787.182 128. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0723.709.726 129. Doamna ofer masaj de relaxare domnilor seriosi si cu bun simt la domiciliul meu. Mai multe detalii la tel. Titan, 120 L; (0760.447.314 130. Doamna ofer masaj de relaxare,

curatenie si discretie, poze reale zona Titan 40 L; (0738.178.636

131. Doamna Sara rafinata, manierata,

matura, stilata, te invit in locatie curata si discreta pentru masaj de relaxare in companie selecta. Mai multe detalii la tel 80 L; (0735.026.104/ 0760.716.483 132. Doamna singura, o fire placuta, comunicativa si discreta ofer masaj de relaxare d-lor generosi si cu bun simt, depun pasiune in ceea ce fac, detalii la telefon. Militari, 50 L; (0737.218.736 133. Doamna 31, Berceni. Doamna 31 bruneta ofer masaj de relaxare totala creme si uleiuri parfumate igiena discretie locatie berceni , intersectia Luica cu Giurgiu, 60 L; (0735.824.550 134. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala domnilor care doresc sa scape de stresul cotidian. Exclus sex. Zona Camera de Comert, bd. Mircea Voda 70 L; (0765.339.151 135. Doamna 39 ani, ofer masaj de relaxare, cervical si intretinere corporala. Exclus sex. Zona Camera de Comert 70 L; (0765.339.151 136. Doamna 41, matura, rabdatoare, cu

experienta, ofer masaj autentic de relaxare cu ulei sau crema, atingeri fine si delicate intr-un ambient discret linistit, domnilor seriosi, detalii telefon (0735.580.905

137. Doamna 53 de ani, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare la domiciliul meu. Zona Pantelimon. 60 L; (0732.074.954 138. Doamna 53, discreta si manierata, ofer masaj de relaxare. Zona Pantelimon, 60 L; (0732.074.954 139. Doamna blonda, 41 de ani, aspect

fizic placut, discreta si cu bun simt, va astept la un masaj de relaxare intr-o ambianta placuta, in Drumul Taberei. Ofer si cer er seriozitate; (0766.844.891 140. Doamna discreta, selectiva, karma, atenta la detalii, masaj terapeutic, imbinarea utilului cu placutui. Garantez revenirea. Obor, Calea Mosilor. 100/150. 100 L; (0732.834.936 141. Doamna draguta, blonda, stilata,

ofer masaj terapeutic, de relaxare, la mine. Zona Iancului; (0724.159.915 herescu.c@yahoo.com

142. Doamna matura 35 ani, ofer servicii de masaj la domiciliul meu. Discretie si seriozitate maxima, poze reale, zona Dristor, Baba Novac. Program10-17; 50 L; (0799.568.785 143. Doamna matura, 40 de ani, cu bun

108. Darya, doamna matura te astept pe

simt, rabdatoare, atenta la detalii, ofer masaj profesional de calitate la domiciliul meu intr-un cadru discret. Cer si ofer seriozitate, zona Dristor, 70 L; (0722.990.821

109. Delia 35 ani, doamna matura ofer masaj de relaxare la domiciliu meu zona Goga, Vitan discretie, intimitate f. graba ofer seriozitate si cer la fel sant o doamna voluptoasa. 50 L; (0737.925.610

144. Doamna matura, 30 ani te astept la

tine domn generos la un masaj ce te scoate din stresul de zi cu zi, mai multe detalii la telefon, zona Zepter. 50 L; (0763.154.254

110. Deplasare la hotel, acasa, ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare, for more information call me, 300 L; (0763.920.610 111. Deplasare la hotel, la tine acasa ofer masaj terapeutic si somatic profesional doar deplasare, for more information call me, 300 L; (0763.920.610 112. Dessiree Masaj a creat pentru tine

un loc incantator, curat, sigur si discret. Salonul cu cele mai frumoase fete din Bucuresti te asteapta intr-o atmosfera placuta sa descoperi arta masajului de relaxare, 120 L; (0769.994.064/ 0732.545.457 desiree.masaj@yahoo.com www.dessireemasaj.ro 113. Diana buna, daca vrei sa te resfeti te

astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan, 80 L; (0735.232.246 114. Diana daca vrei cu adevarat sa

scapi de rutina zilnica vino sa te bucuri alaturi de mine intr o sedinta de masaj de neuitat va astept cu detalii despre mine si servicii la telefon Titan Trapezului 80 L; (0735.232.246 115. Diana, buna, daca vrei sa te rasfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt.un masaj de calitate, nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 116. Diana, buna, daca vrei sa te resfeti te astept in locatia mea discreta si curata pt. un masaj de calitate. Nu vei regreta. Titan 80 L; (0735.232.246 117. Diana, doamna matura, ofer masaj de relaxare pe tot corpul intr-o locatie curata si discreta. 80 L; (0724.448.220

mine, sunt reala, exact ca in fotografii, sunt matura, am experienta necesara pentru a te destresa complet, alegerea iti apartine doar tie, 100 L; (0729.046.688 145. Doamna matura, Anca, ofer masaj de relaxare si tonifiere, cervical, lombar, reflexoterapie, disfunctia erectila, ajuta la eliminarea stresului. Sed. 75 min/149 lei, luni-vineri 9:30-20;00 S 10:00-18:00 149 L; (0770.847.221 146. Doamna matura, Dorobanti, ofer masaj profesionist de relaxare si deconectare fara graba, discret si cochet, english, french speaking 10-23h, (0767.321.839 147. Doamna rusoaica 39 ani, efectuez toate tipurile de masaj, Timpuri Noi, experienta. (0764.373.663 148. Doamna serioasa, ofer masaj dom-

nilor generosi, 30 L;

149. Doamna, 42 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor. Rog seriozitate si discretie, Favorit, 70 L; (0763.781.778/ 0753.181.713 150. DOAMNA, 45 de ani, ofer masaj de

relaxare si terapeutic la domiciliul meu. Igiena si discretie maxima; (0730.920.166

151. Doamna, 43 de ani, draguta si ama-

bila, ofer masaj terapeutic si relaxare la domiciliul meu. Zona Dristor; (0799.246.281

152. Doamna, 45 ani, discreta, atenta la dorintele tale, ofer masaj terapeutic, profesional de relaxare, cervical, lombar. Mosilor-Obor. Program 14-22. Discretie si igiena. Pret 100 L ora, 100 L; (0727.483.225 153. Domn fac masaj de relaxare numai

doamnelor; (0723.760.508

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

8 decembrie 2017

LOCURI DE MUNCÅ

PRESTÅRI SERVICII 154. Domn casatorit fac masaj de

relaxare numai doamnelor; (0723.760.508

155. Dristor, noua in zona, 1.70, 50 kg, 19 ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, discretie maxima si igiena, mai multe detalii tel., 60 L; (0767.029.473 156. Dristor, noua pe site, Monica 30

190. Mara, te astept la mine pentru o ora

de relaxare prin arta masajului terapeutic, masaj de relaxare, zona Bd. Burebista, sector 3, 100 L; (0767.629.025 191. Maria, 28 ani, ofer masaj total de

relaxare si tonifiere. Poze reale. 40 L; (0754.709.995 Zona.obor.colentina@gmail.ro

ani, 1.70, 50, kg te invit la mine pentru un masaj total, discretie si igiena maxima, poze reale, mai multe detalii tel., 150 ora; 100 L; (0742.773.895

192. Maria, masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj. Discretie maxima, detalii la tel. Zona Bucur Obor 100 L; (0755.932.589

157. Elisa 31 ani, poze reale 100%, ofer

193. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0753.413.441 158. Ella, 30 ani. Ofer masaj de relaxare domnilor generosi la domiciliul meu. Zona kaufland Obor, mai multe detalii la tel. 70 L; (0754.501.294 159. Epilare inghinala pt. barbati care

doresc sa isi imbunatateasca aspectul fizic. Zona Titan, zilnic, Betty. Ceara, crema depilatoare, tuns, cum doresti 100 L; (0730.497.949 160. Eroii Revolutiei, Maria, 35 de ani,

1.69 m, 52 kg. Doamna blonda curata ingrijita si foarte carismatica ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770 161. EROII Revolutiei, Maria, 35 de ani, 1.69 m, 52 kg. Doamna blonda, curata, ingrijita si foarte carismatica, ofer masaj la domiciliul meu. Pt. mai multe detalii si o eventuala intalnire suna-ma, 50 L; (0741.956.770 162. Eroii Revolutiei, sunt Lory de astazi in locatie ptr tine, am 25 ani, 1.70, 47 kg. Bruneta ten alb placuta si jucausa. Ce zici imi faci o vizita. Programul meu este 1019. Pup 80 L; (0723.129.583 163. Eva ofer masaj de relaxare, terapeutic,cu uleiuri speciale domnilor manierati in zona Rond Alba Iulia, 100 L; (0766.415.491 164. Familie tanara dorim sa ingrijim

familie de batrani contra ramanere in spatiu. Exclus oameni neseriosi. (0740.822.091

165. Fete frumoase, cele mai frumoase 12 domnisoare in cea mai curata si intima locatie din Bucuresti, ambientul perfect pentru a te relaxa si destinde. Mai sus doar o parte din colege, 140 L; (0727.646.456 166. Finuta, draguta, fara fite, te astept

pe tine, domn generos, la un masaj de relaxare si tonifiere al trupului si sufletului, la domiciliul meu Unirii, Zepter, 60 L; (0725.473.852

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni, relatii la tel.; (0732.963.998 194. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea, Berceni. Relatii la: (0732.963.998 195. Mariana, 47 ani, ofer masaj de

relaxare domnilor manierati, discretie maxima, curatenie, garantez revenirea. Relatii la tel., Berceni; (0732.963.998 196. Marra, selecta, open minded, (35 de ani, 1.70 m, 59 kg,) discretie, bun simt, igiena si pasiune, materializate intr-un masaj sweet- touch memorabil. In rest, te las sa descoperi singur, (B-dul Magheru, Romana) 200 L; (0799.664.040 197. MASAJ Ada, ofera domnilor

manierati masaj terapeutic, igiena, discretie. Titan, orele 8-17, 50 L; (0735.366.510 198. Masaj Bd Basarabia. Blonda,48 ani, permisiva si selectiva iti ofer un masaj corporal, masaj de relaxare general al intregului corp, care are ca scop eliminarea rapida a oboselii si stresului. L-S 11.00-20.00, 100 L; (0764.782.588 199. Masaj Cristina, 27 de ani, ofer

masaj de relaxare. Pentru mai multe detalii contacteaza-ma, Tineretului, 100 L 2 sedinte, 60 L 1 sedinta; (0767.450.188 200. Masaj de relaxare. Buna Ana ma numesc. Am 24 de ani si te astept la mine pt un masaj de relaxare si tonifiere. In locatie sunt singura. 50 L; (0762.172.734 201. Masaj la mine, tanara 34 de ani, atestat, experienta 5 ani, ofer masaj de relaxare profesional, masaj cervical, lombar, capilar, detin masa de masaj, locatie centrala (vezi harta) discretie, foto reale, 100 L; (0733.529.054 202. Masaj pe masa din poze, elegant,

civilizat, pe Vitan colt cu M. Bravu, ideal pt. a va destresa, detoxifia, incarca energetic si rezolva micile probleme. Relax, rasfat si sanatate. Cititi detaliile. Nu sex, 203. Masaj reflexoterapie la domiciliul

meu. Barbati, femei, Luminita, (0737.672.026/ 0721.989.266

167. Graviduta astept domni manierati la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii, Cantemir, Budapesta, 50 L; (0733.403.174

204. MASAJ terapeutic, oferit de o doam-

168. Graviduta te astept la un masaj de

ani, ofer diferite tipuri de masaj domnilor interesati la mine in locatie, curata, discreta, usor accesibila, mai multe detalii la tel. Dristor 2, 70 L; (0762.072.026

relaxare si tonifiere la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 50 L; (0733.403.174 169. Inchiriem platforma cu sofer profe-

na cu experienta, zona Mosilor, 100 L; (0733.148.658

205. Masaj corporal, doamna matura 34

sionist ofer servicii de tractari auto la preturi super avantajoase in tara si in strainatate. 70 L; (0764.474.760

206. Masaj de relaxare ce iti reda ener-

170. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

207. Masaj de relaxare fara graba buna,

relaxare la domiciliul meu discret. Unirii, Zepter. 40 L; (0733.347.650

171. Iulia 27 ani, te astept la un masaj de

relaxare si tonifiere a trupului si sufletului la domiciliul meu discret si curat. Unirii Zepter 40 L; (0733.347.650

172. Iulia blonda, finuta, draguta, sociabi-

la si fara fite te astept in locatia mea ca sa iti ofer diferite tipuri de masaj. Ma gasesti pe Iuliu Maniu intersectie cu Apusului in Militari. 60 L; (0765.702.181 173. Iulia, 27 ani poze reale, te astept la

un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii. 40 L; (0733.347.650

174. Karina bruneta titrata 33 ani cu experienta, o fire placuta, calma si rabdatoare, ofer masaj de relaxare si terapeutic in conditii de lux, Piata Alba Iulia, 200 L; (0763.706.706 175. Karina 34 ani, poze reale 100%, ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland); 70 L; (0755.303.986 176. Katy 27 ani, noua in zona, astept

domni pretentiosi care apreciaza calitatea nu cantitatea la un masj total de relaxare la domiciliul meu discret, Unirii, Cantemir, Budapesta, 80 L; (0725.874.994 177. Katy 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% astept domni pretentiosi la un masaj de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Unirii-Zepter, 40 L; (0731.787.525 178. Katy, bruneta, dulce si atenta cu tine

locatie de lux, ofer masaj complet, garantez igiena si seriozitate. Sunt o persoana sociabila, educata, ma adresez persoanelor cu bun simt, poze reale, 300 L; (0736.137.686 katyblack2016@gmail.com www.katyblack2016.escortbook.com 179. Katy, 27 ani, noua in zona, poze

reale 100% Astept domni pretentiosi la un masaj total de relaxare la domiciliul meu discret si curat. Detalii la tel., 80 L; (0725.874.994 180. La mine la tine sau hotel Alina min-

iona curata, draguta si plina de viata ofer servici de masaj total la mine sau la tine. Pentru mai multe detali suna-ma.. 100 L; (0724.971.327 181. La mine nu ai fost. Ofer masaj terapeutic de relaxare de calitate cu diferite uleiuri. Cer/ ofer discretie. Alte detalii la tel. 200 h, 100 L; (0799.541.580 182. La tine sau la hotel, buna, ofer masaj

terapeutic si de relaxare la tine acasa sau la hotel, speak english, 300 L; (0763.920.610

183. La tine sau la hotel, buna, sunt Diana, vin la tine pentru a te rasfata cu un masaj deosebit, pentru mai multe detalii la telefon, zona Alba Iulia, deplasari, (0731.536.906 184. La tine sau la hotel, Selena, 1,70 m, 52 kg, 21 de ani ofer masaj de relaxare si tonifiere, pozele sunt reale 100%. 200 L; (0799.237.123 185. La tine sau la hotel, Selena, 21 de ani, 1,70 m, 51 kg, ofer masaj de relaxare si tonifiere. Pozele sunt reale 100%, 200 L; (0799.237.123 186. Loredana bruneta ofer masaj de relaxare la domiciliu meu intr-un ambient placut, Titan. 80 L; (0732.721.047 187. Lucy, zona Unirii, buna, sunt o

maseuza finuta si manierata si te astept intr-un cadru discret si curat; 50 L; (0724.751.182 188. Madalina te astept la un masaj de

relaxare la domiciliul meu discret si curat Unirii, Zepter. 40 L; (0730.822.729 189. Mama si fiica, finute si dragute te

asteptam sa te relaxezi cu un masaj de relaxare la patru maini cu uleiuri si creme speciale. Respectul si bunul simt ne caracterizeaza. Unirii, Cantemir, Budapesta, 200 L; (0723.733.144

gia fizica si psihica intr-un mod placut si eficient, sector 6; (0738.031.064

226. Maseur domn efectuez masaj dom-

nilor; (0729.045.694

227. Maseuza frumoasa, stilata, noncon-

formista. Te astept sa ne cunoastem in cadrul unei sedinte de masaj de relaxare. Mai multe detalii pot fi discutate la telefon. Program 10 - 20, 400 L; (0726.823.376 228. MASEUZA ofer masaj terapeutic de

relaxare, intretinere, capilar si facial. Exclus sex. Zona Titan. Program 10.0018.00, 70 L; (0723.720.849

229. Maseuza efectuez masaj de relaxare care reda energia fizica si psihica intr-un mod placut si eficient. Sector 6 (0785.071.140 230. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m, 47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 200 L; (0720.084.742 231. Maseuza Sofia, 25 de ani, 1.60 m,

211. Masaj muscular, terapeutic, de

relaxare, util pentru atrofia musculara, oboseala cronica, blocaje musculare, suprasolicitarea zonelor musculare prin manevre de frictiune pana la extensii de tractiune. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 212. Masaj profesional terapeutic,

relaxare general Uita de stress, oboseala sau dureri. Sector 6 (0738.031.064 233. Maseuze reale, servicii reale multe maseuze dragute si permisive, cu experienta in domeniu, oferim masaj de relaxare, servicii de cea mai buna calitate, nu ezita sa suni. Jacuzzi, free bar. Zona Decebal. 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 234. Matura inalta, supla, 39 ani, ofer masaj de relaxare. Zona Nerva Traian, Bd Unirii; 50 L; (0726.874.434 235. Matura Inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care apreciaza calitatea. Locatie decenta, ambient placut. Zona Splaiul Unirii, Camera de Comert, Mircea Voda; 50 L; (0726.874.434

236. Matura inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Locatie decenta, discreta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, Bd-ul Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 237. Matura plinuta, calma, cu bun simt,

ofer masaj de relaxare, domnilor care apreciaza calitatea. Zona Timpuri Noi 60 L; (0785.183.466

238. Matura plinuta, cu bun simt, ofer masaj de relaxare dlor care apreciaza calitatea. Zona Bul Mircea Voda, 60 L; (0764.326.547 239. Matura stilata. Daca ti doresti altce-

va suna-ma, stil, rafinament, eleganta, discreta si rafinata, ofer masaj de relaxare domnilor pretentiosi. Poze 100% reale, 150 L; (0763.259.242 240. Matura supla, atenta la cerintele tale, ofer masaj de relaxare, ambient placut locatie decenta 50 L; (0726.874.434 241. Matura 40 ani bruneta, par lung,

ofer masaj total de relaxare, locatie decenta, curata si discreta. Zona Timpuri Noi, bd. Mircea Voda 100 L; (0733.261.615

244. Matura stilata Claudia, 40 ani, min-

iona dar cu forme, iti pot oferi masaj de relaxare si nu numai. Poze reale 100%, locatie discreta, detalii la tel. Garantez revenirea, 150 L; (0763.259.242

245. Matura, inalta supla ofer masaj de

relaxare. Zona Camera de Comert, Bld Mircea Voda. 50 L; (0726.874.434

246. Matura, inalta, supla, ofer masaj de

relaxare domnilor care stiu sa aprecieze calitatea. Discretie, locatie decenta. Zona Splai Unirii, Camera de Comert, bd.Mircea Voda, 50 L; (0726.874.434 247. Matura, te astept la un masaj de

relaxare total, curat si discret; 100 L; (0722.335.715

248. Melysa 35 Ani Poze reale 100%

sportiv, reflexogen, lombar, cervical, capilar, facial si masaj de relaxare. Masajul se face pe masa de masaj, de maseuza cu atestat si experienta, 100 L; (0723.598.979

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel.(Obor Kaufland) 70 L; (0721.659.625

213. Masaj relaxare, terapeutic, intr-un

249. Melysa, 35 ani Poze reale 100%,

cadru intim, discret si foarte curat langa Piata Victoriei. Detalii suplimentare la telefon. L-v 11-20, ac, parcare, 150 L; (0747.411.080/ 0721.973.827 214. Masaj terapeutic pt trup si spirit, Baneasa, DN1. Masaj terapeutic pt relaxarea totala, eliminarea de stres si tensiune, reflexoterapie, antistres, transmitere energetica pt. deblocarea interioare, relaxarea si oxigenarea creierului 70 L; (0785.200.194 mireladucu@yahoo.com 215. Masaj terapeutic, de relaxare prin

metode de tampotamente musculare alternand cu tehnici de relaxare a regiunii respective. Metode de frictiune si presare care deblocheaza contractiile musculare. Obor-Mosilor. 100 L; (0726.508.066 216. Masaj terapeutic, nu te grabesc, Ana ma numesc, am 23 de ani. Blonda fara fite. Te astept la mine. Platesc deranjul daca nu sunt fata din poze. Mai multe detalii la telefon, 50 L; (0762.172.734 217. Masaj, Berceni, doamna draguta si discreta, ofer masaj de relaxare, terapeutic body, masaj, pt. mai multe detalii, contacteaza-ma, 150 L; (0769.498.620 218. Masaj, doamna matura, ofer masaj

de relaxare, domnilor curati si manierati (0720.321.013

219. Masaj, maseur autorizat ofer masaj de relaxare terapeutic si sportiv cervical pe masa de masaj curatenie discretie, cer si ofer seriozitate, zona Avrig Iancului 100 L; (0726.359.885 220. Masaj, o ora de relaxare a trupului

si a mintii, prin masaj taoist, autentic si de calitate. Ma deplasez la tine sau la hotel. Alina 39, 120 L; (0799.655.540 221. Masaj, scapa de stresul cotidian

printr-un masaj de relaxare si intretinere corporala. Zona centrala. 150 L; (0720.850.070 222. Masaj, la mine, Magda, calma si

rabdatoare te astept pentru un masaj de relaxare si intretinere, efectuat pe masa de masaj, detalii mai multe la tel., bucur obor 100 L; (0755.450.726 223. Masaj, Miruna, la tine sau la hotel,

masaj de relaxare si terapeutic, pentru mai multe detalii suna-ma, 150 L; (0769.929.248

ofer domnilor generosi si manierati masaj de relaxare si intretinere efectuat pe masa de masaj cu uleiuri si creme. Discretie maxima detali la tel. (Obor Kaufland), 70 L; (0721.659.625 250. Meriti masaj de calitate la noi sau la

hotel, domnilor care se respecta si care stiu sa aprecieze calitatea. Oferte jacuzzi, oferte hotel, petreceri, free bar, pentru detalii si programari sunati, zona Decebal, 150 L; (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 251. Militari, discretie si igiena, program

8:30 la 18:00, 80 L; (0744.156.613

252. Mirela masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

253. Mirela, masaj de relaxare. Esti stre-

sat, obosit si inecat in rutina zilnica. Te invit intr-un ambient placut. Detalii suplimentare la telefon. Titan, Trapezului, 60 L; (0736.549.922

254. Mirela, scapa de stresul zilnic ale-

gand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan 60 L; (0736.549.922 255. Mirela, scapa de stresul zilnic ale-

265. Nicolae Grigorescu, ofer masaj de

relaxare, seriozitate si curatenie, 40 L; (0732.572.577

266. Nicolae Grigorescu, ofer masaj de

relaxare, seriozitate, mai multe detalii la telefon. Poze reale 40 L; (0738.178.637

267. Nicoleta, 25 ani, 1.60 m, te astept

da ani inaltime, 160 kilograme 50, ofer masaj de relaxare domnilor generosi cu bun simt la mine in locatie, Dristor Kaufland, mai multe detalii la telefon. 60 L; (0730.458.675

269. Niky, experta in arta masajului. Experienta si profesionalism. Zona Splaiul Unirii 33, 80 L; (0740.228.662 270. Noua pe site, poze reale, varsta 22

ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Locatie intima, discretie. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta. 200 L; (0762.934.370

271. Noua in zona 19 ani, ofer mesaj de relaxare la domiciliu meu, poze reale, confirm tatuaj, ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii la telefon. 70 L; (0730.744.709/ 0730.744.709 272. Oana, finuta draguta, 30 de ani ofer

masaj terapeutic de relaxare, poze reale, zona Mall Vitan, 50 L; (0730.741.797

273. Obor, roscata, Obor, Calea Mosilor, te invit in compania mea sa imbinam utilul cu placutul, fara graba, discretie si igiena cer/ofer, relaxare,masaj terapeutic, 100 L; (0732.834.936 274. Obor, Stefan cel Mare, doamna matura, 35 de ani, ofer masaj de relaxare intr-un ambient deosebit domnilor pretentiosi, care apreciaza calitatea, ofer conditii de lux si discretie, pentru detalii suna-ma, 70 L; (0741.539.269 275. Obor, Stefan cel Mare, noua in zona, Ana, am 26 de ani, 1.67 si 60 de kg, ofer masaj de relaxare pentru domni generosi si cu bunul simt, daca esti stresat vino la mine sa te relaxezi, pentru mai multe detalii suna-ma, 70 L; (0724.928.690 276. Ofer relaxare si destindere intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie. 200 L; (0762.934.831 277. Ofer relaxare si destindere, intr-un ambient placut si curat, printr-un masaj terapeutic efectuat prin diferite tehnici ale masajului. Mai multe detalii la telefon. Discretie, 200 L; (0768.397.574 278. Oferta deosebita pt un domn special si manierat Daca nu te grabesti si vrei un masaj mai aparte intr-un cadru placut si discret, apeleaza cu incredere la mine. Astept un domn civilizat, bine crescut, minim 30 de ani, preferabil casatorit, 130 L; (0758.850.507

259. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

260. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

225. Masaj, terapie, relaxare, un plus de

261. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223 masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

24. Agent de securitate. Angajam agent securitate (paza) cu atestat, pentru Bucuresti - Ciorogarla. Salariu net: 1.300 L; (0730.404.070

ani, 1,75 cu 65 de kg, vino la un masaj real, cu multa pasiune, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

meu este Irina si am 27 ani. Te astept pe tine domn respectuos si manierat in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si intim. Astept domni seriosi; 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro 281. Piata Romana, KFC, buna am revenit, Mary 27 ani sunt inalta, bruneta, cu forme, Te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de calitate într-un ambient placut si intim pe tine domn manierat si respectuos 60 L; (0774.678.241 Oana5515@yahoo.ro 282. Piata Romana- KFC buna Mary 27

ani. Sunt inalta, bruneta, te astept in locatia mea pentru un masaj de relaxare intrun ambient placut si intim. Program L-V 7:00-17:00 weekend non-stop. 60 L; (0774.658.177 Oana5515@yahoo.ro 283. Poftiti va rog si la un masaj ter-

apeutic, sportiv ventuze, masa speciala si pt persoane de 150 kg, dus prosoape curate, meloterapie, 100 l h/130 l h. Plaza, Taberei, Militari. Atestat, duduita 40 puternica, de la 10/20. Cand ajungeti in zona, sunati-ma. 100 L; (0736.867.134 284. Poze reale 100%, Dimitrie Cantemir, placere unica, masaj. Te invitam sa traiesti o experienta de care fiecare barbat merita sa aiba parte cel putin o data in viata. Te astept; 70 L; (0766.799.442 Sonia_sonia70@yahoo.com 285. Poze reale, servicii de relaxare totala

intr-o locatie discreta, curata, singura in locatie. Miniona, 1,69, 50 kg. Locatie situata in apropierea gurii de metrou Dristor 2, 50 L; (0784.652.088 286. Reala 100% 100%, reala te astept in locatia mea pentru a te relaxa cu un masaj de buna calitate intr-un ambient placut, suna-ma si nu vei regreta. Pt. mai multe detalii call me, 60 L; (0760.708.944 bombonika.thaaaa@yahoo.com 287. Reala, 20 de ani, ofer masaj de relaxare de cea mai buna calitate. Nu ezita sa ma suni, 50 L; (0732.448.560 288. Reala, Dristor, servicii de relaxare

290. Relaxare discretie si masaj de cali-

tate 23 de ani, 1.70 m, 60 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista 100 L; (0745.709.049 mmarina74@yahoo.com

291. Rond Alba Iulia Piraeus Bank te invit

pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180 292. Rond Alba Iulia, Piraeus Bank Te

invit pentru un masaj de calitate, poze 100% reale din locatie, pentru detalii sunati-ma, 60 L; (0734.896.180

293. Rond Cismigiu, te astept la mine pentru a te relaxa cu un masaj de calitate intr-un ambient placut si discret, locatie de lux, poze 100% reale, nu ezita sa ma contactezi, 60 L; (0735.046.832 dragusincalin123@gmail.com

Oferte full time

296. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

ani, 1.75 cu 65 de kg, vino la un masaj real cu multe pasiune si dragoste, zona Zepter. 50 L; (0775.194.625

297. Sara domnisoara frumoasa, poze reale, varsta 22 ani, te astept in compania mea pentru diverse tipuri de masaj. Daca cauti relaxare o vei gasi in compania mea. Contacteaza-ma si sigur nu vei regreta, 200 L; (0762.934.370 298. Satena supla, 25 ani, zona centrala,

ofer masaj de relaxare. 100 L; (0732.934.185

299. Servicii de calitate, Ana, kinetoterapeut, ofer servicii de calitate, rafinament, discretie experienta. Roscata frumoasa, cu bun simt, 30 de ani, ofer masaj profesional d-lor manierati la domiciliul meu, 100 ron/sedinta. 100 L; (0738.141.644 300. Simona, 30 ani ofer masaj de relaxare la domiciliul meu, zona Kaufland Obor. Mai multe detalii la tel. Poze reale, 70 L; (0748.944.812 301. Simona, matura Doamna 40 ani, 52

kg te astept in locatia mea pentru a te destinde cu un masaj cervical masaj de relaxare. Detalii la tel. Zona sector 1, 70 L; (0760.426.279

302. Sonya calma si cu bun simt, cu experienta in arta masajului te invit intr-un ambient placut si discret pentru a-ti oferi un masaj de relaxare la domiciliul meu Piata Veteranilor Militari sector 6 50 L; (0733.566.342 303. Sonya, bruneta 25 ani, draguta, ofer

masaj de relaxare si tonifiere domnilor, doar la domiciliul meu, Poze reale 100%, pt mai multe poze se poate verifica nr pe google. Dimitrie cantemir intre Budapesta si Tineretului. 100 L; (0766.677.669 304. Sophie, 25 ani, 1.60 m si 48 kg. Feminitatea si bunul simt sunt calitatile care ma caracterizeaza. Va astept la un masaj de relaxare. 200 L; (0725.458.291 305. Sorina, te astept la mine pentru o

ora de relaxare prin arta masajului de relaxare, terapeutic, Alba Iulia, 100 L; (0765.596.597 306. Soryna 30 ani, masaj terapeutic

profesional de intretinere si relaxare, zona Teiul Doamnei aproape de Obor 70 L; (0758.158.334 307. Spa, jacuzzi, sauna, masaj thai, super-terapii. Rejuveneaza-te cu un pachet SPA, 120 min. la Noblesse Unic Masaj & Spa din str. Leonida nr. 8, in centru. Free drinks. Fotografii reale pe site. Masaj relaxare, body si oriental, 360 L; (0727.148.861 308. Spalatorie profesionala de covoare serviciu profesional de spalat covoare, ce consta in desprafuire, spalare, indepartare pete, uscare automata, finisare si ambalare. Procesul este realizat prin intermediul unor utilaje automate. 12 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro 309. Tanara discreta, invit domni discreti si generosi in compania mea pentru un masaj terapeutic de calitate facut cu pasiune. Fara graba. Discretie si igiena. Obor, Mosilor. Program 12-22. Pret: 100/150 lei. 100 L; (0732.834.936 310. Tanara, Unirii, super finuta si rabda-

311. Tanya 30 Ani bruneta, 30 de ani,

289. Rebeka, Drumul Taberei, Billa bruneta 28 ani, ofer domnilor generosi si educati, in locatia mea, masaj de relaxare si terapeutic. Igiena, discretie si intimitate. Mai multe detalii la tel.; (0701.027.297

masaj relaxare, discretie, Sos. Pantelimon, Cimitirul Armenesc, 60 L; (0726.566.223

295. Roxy, bruneta cu poze reale, 30 de

280. Piata Romana KFC, buna numele

256. Monica draguta 43 ani ofer masaj relaxare, discretie, soseaua Pantelimon, cimitirul Armenesc. 60 L; (0726.566.223

258. Monica, draguta, 43 de ani, ofer

23. Agent de securitate, societate angajeaza agentii de securitate/paza pentru Obiective Aflate in Bucuresti Noi, 16 Februarie , Zona Gara de Nord, salariu platit la timp, tinuta gratuita, obiective cu cabina de paza si curent (0751.143.961

toare te invit in locatia mea pentru un masaj placut de relaxare. Te astept. Nu rasp la nr. privat; 100 L; (0738.076.403 Badboss94@yahoo..com

totala, singura, discretie,curatenie,suna pt detalii complete, meteo Dristor 2, 50 LEI /100LEI ora; 1,69,50kg, noua pe site; 50 L; (0767.497.803

257. Monica 34 de ani. Maseuza draguta, comunicativa si experta in arta masajului. Te astept intr-un ambient discret pentru a te relaxa. Titan Auchan, 60 L; (0733.723.325

294. Roscata, esti obosit dupa o zi de munca sau doar vrei sa te relaxezi, atunci te astept in locatia mea sa iti ofer un masaj de relaxare de neuitat. Locatia in Militari, Veteranilor, 50 L; (0733.579.243

ofera masaj de relaxare persoanelor de varsta apropiata; (0730.515.750

279. Piata Progresul, doamna 55 de ani

gand un masaj de relaxare in compania mea, la domiciliul meu unde domina discretia, igiena si intimitatea. Detalii suplimentare la telefon. Titan. 60 L; (0736.549.922

224. Masaj, noua in domeniu si pe site, 21 ani, doar la tine sau la hotel. Dupa o zi lunga de munca si stres meriti cateva clipe de relaxare in compania mea, iti pot oferi masaj de relaxare cu uleiuri aromate in propriul comfort, program 18.00 - 5 am, 200 L; (0729.409.910

energie fizica si psihica si stare de bine, Maseuza - atestat sector 6, (0738.031.064

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari. Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

268. Nikoleta, buna sunt bruneta, am 23

243. Matura bruneta Ofer masaj de relaxare. Locatie decenta zona Camera de Comert, 100 L; (0733.261.615

blonda draguta care iti poate oferi un masaj deosebit mai multe detalii telefonic. (0731.536.906

264. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

232. Maseuza, efectuez masaj de

208. Masaj de relaxare pentru domni maturi care doresc destindere in compania unei doamne mature. Sunt selectiva si discreta. Zona Tineretului intre orele 10.00-19.00 de luni pana vineri, 150 L; (0733.714.153

210. Masaj la tine sau la hotel, Diana o

moasa, 28 de ani, 1.78 m, 53 kg, ofer masaj de neuitat domnilor manierati in locatia mea. Zona Militari, Poze reale, mai multe detalii la tel., 100 L; (0765.763.308

la mine pentru un masaj de relaxare, domnilor generosi, intr-un ambient placut zona Piata Muncii. 50 L; (0733.412.631/ 0730.458.675

242. Matura 41 ani, experta în arta masajului. Calitate si experienta. Zona Bd. Unirii. 100 L; (0726.444.220

46 ani, parul lung, te astept la mine, Berceni; (0763.664.061

263. Nemtoaica, blonda, finuta si fru-

47 kg, cu mult bun simt, mereu cu zambetul pe buze, astept doar persoane civilizate in locatia mea pentru un masaj de relaxare. Pozele sunt reale, nu insista. Zona Piata Muncii, 200 L; (0720.084.742

suntem 2 fete dragute va asteptam intr-o locatie noua, va oferim clipe de neuitat prin masaj de relaxare. (0733.786.587

209. Masaj de relaxare, Marilena, blonda

262. Monica, finuta draguta 30 de ani ofer masaj terapeutic de relaxare domnilor generosi, 50 L; (0764.310.197

4

ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 100 L; (0754.501.294 312. Tanya, bruneta, 30 de ani, ofer masaj de relaxare doar la domiciliul meu, igiena maxima. Mai multe detalii la telefon, zona Kaufland Obor, 70 L; (0734.404.714 313. Te astept sa ne distram, noua in zona Mosilor sunt o roscata tanara si frumoasa, dispusa sa ti ofer un masaj placut si relaxant. Promit sa nu te dezamagesc. (0799.440.575 314. Tina 42 ani simpatica si finuta te astept la un masaj de relaxare ma poti gasi pe Colentina la intersectie cu Doamna Ghica 60 L; (0721.980.503 315. Tineretului, masaj cu 2 doamne

dragute, detalii la telefon, Sincai, Tineretului, Cantemir, apropiere Unirii, 50 L; (0720.862.805 316. Tineretului, Cantemir, masaj de relaxare la 50 lei, cu doua doamne dragute, mai multe detalii la telefon, Sincai, Tineretului, Cantemir, apropiere Unirii. Detalii la telefon, 50 L; (0729.402.665

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex,orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. Absolventi baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 2. Absolventi Baieti si fete, minim 18

ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 3. Absolventi, baieti sau fete pentru

video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 3.500 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 4. Activitate online esti comunicativa, ambitioasa, doresti mai mult de la viata, vino in echipa noastra sa lucrezi si sa ai venituri substantiale, conversatiile online sunt specialitatea noastra 5.000 L; (0767.640.565 5. AEK Security Division agenti de paza,

dispeceri, sefi de tura pentru Bucuresti. Salariu net 1.700- 1.900 lei; (021.335.05.05/ 0760.411.281

6. Aek Security Division, agentie de securitate angajeaza agenti de securitate, servanti pompieri, receptioniste, dispeceri. Scolarizarea gratuita. Salariu peste medie, plata ore suplimentare, bonusuri, servicii medicale gratuite; (021.335.05.05/ 0760.411.281 recrutare@aeksecurity.ro 7. AGENT interventie cu permis catego-

ria B, experienta si atestat; (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

8. AGENT vanzari. Firma distributie produse alimentare si bauturi alcoolice angajeaza agenti vanzari. Necesar cunostinte in domeniu vanzarilor, permis cat. B, disponibilitate deplasari. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@gmail.com fastplus.ro

30. Agent paza cu atestat Companie constructii, angajeaza pentru santier rezidential in Pipera-Tunari, zona scolii americane. Doar ture de zi. Salariu avantajos. Detalii la tel.; (0753.228.228 info@sagex.ro www.sagex.ro 31. Agent paza femeie, cu calificare sau fara calificare, paza proprie, salariu net, tichete de masa, decont transport, o masa calda, relatii la tel., 1.200 L; (0732.672.654 32. Agent paza securitate, firma paza angajam agenti securitate din Bucuresti si zonele limitrofe. Pentru detalii sunati la telefon Interviu: luni-vineri intre orele 08.00-09.30 sau 14.00-16.00 (0751.066.663/ 0751.066.662 euroguardprofesional@yahoo.com 33. Agent securitate pentru Bronec, urgent, femei si barbati cu domiciliul in Bucuresti, cu sau fara atestat pentru sedii de birouri si punct control acces. Adresa:Str. Mesterul Manole nr. 1, bl. D17. (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 34. Agent securitate pt. locatie Auchan Drumul Taberei cu atestat-paza, program lucru 8 ore/ schimb - 2 schimburi. Salariu fix, tichete masa, prima vacanta, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

11. Agent curatenie SC Bella Bologna SRL angajeaza personal pentru curatenie unitati sanitare private, spitale si clinici, cu experienta minim 5 ani in domeniu. Salariu, bonuri de masa; (0769.687.505 office@bellabologna.ro

37. Agent vanzari (panificatie) salariu negociabil, conducatori auto cat. B si cat. BCE 3.000- 4.000/ luna, operatori facturare 2.000- 2.500/ luna, contabil evidenta primara 2.500- 3.000/ luna, morar si mecanic intretinere utilaje panificatie 2.500- 3.000/ luna,ochist si brutar 2.0002.500/ luna, framantator 1.800- 2.000/ luna,muncitor in fabrica (paine) si ncarcatori- descarcatori 1.600- 2.000/ luna, sat Varasti, Ilfov. (0727.121.112

12. Agent curatenie profesionala doam-

na pentru scoala privata. Program 8 ore/zi,5 zile/ sapt sambata si duminica liber. Zona Romatsa, Bucuresti sect. 1 1.500 L; (0731.768.777 bertmanncleaning@gmail.com

13. Agent curatenie, salariu atractiv. Loc

stabil. Program 13.00-20.00; 1.300 L; (0728.464.757

14. Agent curatenie, personal pentru firma de curatenie, tura de noapte, zona Victoria. Pentru detalii ne puteti contacta de l-v 08:00-17:00 la tel. sau email. 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 15. Agent curatenie. Firma de curatenie

angajeaza agent de curatenie pentru zona de birouri. Locatie Victoriei. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v, 8-17 la tel.: 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 16. Agent de curatenie Firma de curatenei angajeaza agent de curatenie, zona AFI Controceni. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta de l-v intre orele 08:30:16:30 la tel. sau email. 1.200 L; (0742.262.700 angajari@artfm.ro 17. Agent de curatenie pentru intretinere spatii depozitare, locatia este in zona Berceni. Program in doua schimburi 6:0014:00/14:00-22:00. Se ofera salariu, bonuri de masa si decontarea transportului; (0732.131.376 office@curatenieindetaliu.ro www.curatenieindetaliu.ro

19. Agent de securitate angajez urgent,

zona Aurel Vlaicu. Pentru detalii sunati la: (021.407.52.35 se ofera pregatire la locul de munca, se ofera salriu motivant + bonuri de masa. Pentru mai multe detalii tel., (0758.041.369

320. Transport marfa, mobila, moloz,

20. Agent de securitate Societate de paza angajeaza agent de securitate, salariu 1500-1700 ron. Program de lucru legal, plata salariului la timp. (0723.208.844 email:g.banu@m2c.eu

321. Transport mobila, obiecte grele,

21. Agent de securitate, femei, pt. Fox, fabrica de mezeluri. Atestat de paza.1.450 Lei brut, spor de noapte, tichete de masa, masa calda gratuita, bonusuri, nedeterminata, 12/24 -12/48. Sector 4.Contactati-ne intre 9-17, L-V (0726.718.768

322. Unirii, KFC Buna st Lory, am 19 ani,

29. Agent paza full time, salariu atractiv,varsta intre 30-50 ani din Bucuresti.Relatii intre orele 12-14 de luni pana vineri. Cer si ofer seriozitate. (0727.761.858

36. Agent vanzari reprezentanta ameri-

cial Parklake agent comercial, Gift Upgrade angajeaza agent comercial pentru stand in centru comercial Parklake. Program 12 ore cu 24 ore libere. Contract perioada nedeterminata. Salariu atractiv (0737.138.974 petruta@giftupgrade.ro

319. Titan, metrou, vino sa te relaxezi

moloz, gunoaie, transport, mutari/ evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. Evacuam moloz, tocarie veche, mobilier uzat. Asigur personal; 50 L; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

28. Agent imobiliar, ansamblu rezidential in Militari Residence, dezvoltator imobiliar, are 2 posturi libere pentru agent, broker imobiliar. (0732.439.870 mtgroup.decisiv@yahoo.com

10. Agent comercial stand centru comer-

318. Titan, ofer masaj de relaxare, seri-

obiecte voluminoase, mutari, evacuari. Mutari din apartamente sau case, sedii firme, birouri, bagaje, electrocasnice, plante. 1 {; (0727.997.992 danilaflorin1983@gmail.com

27. Agent distributie automate cafea zona Bucuresti-Ilfov, permis conducere categoria B. Asteptam CV-urile la adresa de mail andrei.cristache@luciancaffe.ro andrei.cristache@luciancaffe.ro

35. Agent securitate SC Avan Security angajeaza agent securitate cu atestat in Bucuresti, salariu 1300.0 Lei. Persoana de contact: Dir. Cristi: 1.300 L; (0757.077.578

18. Agent de paza. Angajam agent paza,

intr-un ambient placut, ofer masaj de relaxare, detalii la telefon, 70 L; (0785.039.887

26. Agent de vanzari pentru firma distribuitoare de bauturi nonalcoolice Livram in Bucuresti. Cerinte: o persoana cu bune abilitati de comunicare, permis de conducere categoria B (0725.885.885 office@aquatulip.ro

9. Agent comercial Angajez lucrator comercial pentru magazin alimentar cu autoservire zona Berceni. Mediul de lucru intr-o echipa tanara si dinamica. Se ofera salariu si prima.Detalii la email: iotiscm@gmail.com, (0726.777.933 iotiscm@gmail.com

317. Titan, blonda, ofer masaj de relaxare domnilor manierati intr-o locatie discreta. Cer si ofer seriozitate. 70 L; (0799.182.770

ozitate maxima 40 L; (0731.763.928

25. Agent de securitate. Societate de paza angajeaza agent de securitate, salariu 1500-1700 ron. Program de lucru legal, plata salariului la timp; (0723.208.844 g.banu@m2c.eu

22. Agent de securitate, firma de paza

angajeaza agentii de securitate/paza conf.leg333/2003 pentru obiectiv afla langa Fantana Miorita, zona Baneasa, salariu platit la timp fara intarzierii, tinuta gratuita, (0751.143.961

cana angajeaza tineri care vor mai mult decat un loc de munca. Oferim salariu, bonusuri captivante (excursii, bani, etc). Programeaza-ti un interviu pentru a ne cunoaste mai bine (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com

38. Agent vanzari RCS RDS Digi Mobil, Se ofera: salariu fix, comisioane motivante, bonusuri in functie de realizari, contract de munca, posibilitati cariera/avansare, training. Castiguri peste 4000 ron (0724.599.114 diana.ursu@tlmarketing.ro 39. Agent vanzari, angajam pers recrutare pentru Bucuresti, sudul tarii. Program flexibil, salariu 2000 lei pe baza target-ului realizat. Persoana deschisa, comunicativa, se ofera training. Trimite CV elena@magicone.ro. 2.000 L; (0723.590.128 elena@gmail.com 40. Agenta curatenie, echipa mobila Firma ICS angajaza pentru echipa interventii o noua colega. Se cere seriozitate maxima, aspect ingrijit si disponibilitate program flexibil. Salarizare peste medie, conditii bune. 1.750 L; (0742.939.369 office@curateniebirou.ro 41. Agenti angajeaza SGS pentru obiective di zona PIpera-VOluntari-Aviatiei salarizare in functie de obiectiv de la 1400 net la 1600 lei net. Va rugam trimiteti cv la adresa de email; (0734.880.351 office@soimiigs.ro 42. Agenti de curatenie pentru hypermarket din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca, conditii avantajoase; (0758.044.134 43. Agenti de securitate pt. institutii ban-

care, oferim salariu atractiv. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in Str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0761.124.118/ 0761.124.112/ 0761.124.112 44. Agenti de securitate, barbati sau femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, din Bucuresti si zonele limitrofe. Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen (bani si tichete de masa), echipament gratuit fara garantii. Formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, (0769.039.499/ 0784.268.502 45. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Barbu Vacarescu, Stefan cel Mare, Baneasa, Pipera. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

satena, ochi albastri, 1.70, 55 kg. Te astept la mine pentru ati oferi un masaj de calitate in locatia mea de lux din centru, poze reale, 50 L; (0731.536.995 Kamykamelia@gmail.com 323. Unirii, masaj total dulce si comunicativa, te astept la un masaj de relaxare intr-un ambient placut; 80 L; (0729.615.906 baddboss94@yahoo.com 324. Veronica doamna matura ofer servicii de masaj domnilor stilati si cu bun simt, fara graba, zona centrala Zeptar, Goga, prog 11/20, 60 L; (0731.084.734 325. Viviana, 24 ani, noua in zona, te astept la un masaj total de relaxare al trupului si sufletului intr-o locatie discreta si curata. Unirii, 100 L; (0743.610.899 326. Vrei sa fii primul pe Google? Alege pachetul : Optimizare SEO + Promovare Adwords, facebook + newsletter la doar 1700 lei Garantam contractual ca vei ajunge in maxim 3 luni primul pe Google 1.700 L; (0761.696.918 contact@easypage.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 98. Agenti imobiliari Nemar Rezidential angajeaza agenti imobiliari, cu/ fara experienta pentru activitate de teren in Popesti Leordeni si sectorul 4, numai cu auto propriu. Cerem seriozitate. Comision atractiv, conditii bune; (0786.209.102 office@nemarimobiliare.ro 99. Agenti imobiliari cu/fara experienta.

Se asigura pregatire. Daca esti: responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in echipa noastra. Nu se ofera salariu fix, in schimb, aveti comision de 50%, 1.000 {; (0767.833.046 office.dreamhouseimob@gmail.com 100. Agenti imobiliari zona Drumul Taberei cu / fara experienta, persoane motivate, serioase, scolarizare gratuita, contract de munca perioada nedeterminata, comision, salariu dupa perioada de pregatire, colectiv tanar, program flexibil; (0725.740.601 101. Agenti imobiliari, Realimob Propertyse Cotroceni pune la dispozitie 2 posturi de agenti imobiliari. Oferim carte de munca, publicitate masiva in imobiliare.ro, anuntul.ro, olx si un mediu de lucru profesionist. (0733.390.574 realimob@yahoo.com 102. Agenti imobiliari, secretara, asistent

46. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Ferentari, Rahova, Margeanului. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00

47. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Oltenitei, Piata Sudului, Sura Mare, Piata Resita, Alexandru Obregia, Giurgiului, Piata Eroii Revolutiei. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 48. Agenti de securitate, cu sau fara ate-

stat, cu domiciliul in zonele: Pajura, Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Piata Chibrit, Bd. Grivita, Straulesti. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0761.124.112/ 021.320.96.00

64. Agenti curatenie tura de noapte, salariu peste medie, platit la timp, bonuri de masa + plata orelor suplimentare. Informatii suplimentare la telefon de luni pana vineri intre orele 9:00-18:00; (021.335.00.11/ 0784.290.182 65. Agenti curatenie, birouri, tura zi/ 8h

/4h, zona Colentina. Relatii la: (0744.320.276

66. Agenti curatenie, birouri, tura zi/

noapte, zona Lujerului. Relatii la tel. (0721.224.812

67. Agenti curatenie, carte de munca,

transport decontat, salariu la timp, ore suplimentare platite, salariu de inceput, 1.400 L; (0753.514.329 68. Agenti curatenie, spatii comerciale,

tura zi/ noapte, zona Baneasa. Relatii la tel. (0743.182.360

69. Agenti curatenie, spatii comerciale,

tura zi/ noapte, zona Lujerului. Relatii la tel. (0753.312.264

49. Agenti securitate si operatori supraveghere video pentru centru comercial in zona Militari. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00 in str. General George Macarovici nr. 23, etaj 2, sector 6 (zona Drumul Sarii). Mijloace de transport autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96, statia Nabucului; (0784.268.496/ 0761.124.112/ 021.320.96.00

70. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi/ noapte, zona Pantelimon. Relatii la tel. (0743.253.208

50. Agenti securitate, cu sau fara ates-

72. Agenti curatenie, spatii comerciale,

tat, cu domiciliul in zonele: Fundeni, Delfinului, Socului, Sos. Pipera, Piata Muncii. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-16.00, in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului; (0748.075.002/ 0769.039.499/ 021.320.96.00 51. Agenti comerciali/ vanzatori (vanza-

toare) angajam doi agenti comerciali, comunicativi si cu initiativa. Magazinul mixt este in zona Carrefour Postavarului. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Relatii la: (0766.221.034/ 0740.272.339 floransinstal@gmail.com

52. Agenti curatenie angajam femei pen-

tru curatenie la scari de bloc zona Salajan, salariu pleaca de la 1000 ron si va creste in functie de fiecare cum face curatenie, ne intereseaza calitatea, 1.000 L; (0732.981.727 dany.dany74@yahoo.com 53. Agenti curatenie angajam pentru

sedii birouri. Salariu motivant si tichete de masa, orele suplimentare se platesc separat; (0751.113.011 54. Agenti curatenie baieti si fete, pro-

gram 8 ore/part time, seara, pentru birouri si spatii comerciale, salariu motivant, transport asigurat.Tel. (0723.395.147 55. Agenti curatenie birouri: 8 ore luni-vineri, salariu atractiv, tichete de masa, decontare transport. (0735.883.335 56. Agenti curatenie pentru firma, post interventi birouri, program 06.00-14.00. Se lucreaza in echipa. Decont transport. lumini?a.craciun @tiro.ro

87. Agenti de securitate posturi de interi-

or, program flexibil, salariu 1.400 Lei /195 h, angajeaza firma SC Olimp Security; (021.337.44.77/ 0747.221.397 88. Agenti de securitate interior centru

SPA cu plata salariului la termen, pe card, conditii bune de lucru, echipament sport. Plata la ora. Norma lunara este 180 ore. Se lucreaza in ture de zi. Detalii telefon; (0786.138.000 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 89. Agenti de securitate pentru magazin

Lidl Pipera, Otopeni si Aviatiei. Tarif 7-8 lei/h net. Oferim Training de specialitate cu reale posibilitati de promovare. Relatii la tel. (0732.830.207/ 0725.500.510 recrutari@ssg.ro

90. Agenti de securitate, cu sau fara atestat, cu domiciliul in zonele Theodor Pallady, Camil Ressu, Fizicienilor, Nicolae Grigorescu. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8-16 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Mijloace de transport: autobuzul 139, troleibuzele 91 si 96 statia Nabucului, (0748.075.002/ 0769.039.499 91. Agenti de securitate, fete si baieti cu

si fara atestat. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.400-1.600 in functie de obiectiv. 1.600 L; (0762.217.697/ 021.315.21.84 angajare.tg@gmail.com

manager-B+IF metrou, carte de munca, cursuri gratuite loco, finantare externa,cu/ fara experienta, publicitate, masina, colectiv deosebit, bonusuri, program flexibil, fara restrictii varsta/ sex, avansat /incepator, rugam CV: (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro www.imobservicecenter.ro 103. Agenti interventie cu atestat agent securitate pentru societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 Lei 1.800 L; (0760.650.245 angajare.tg@gmail.com 104. Agenti interventie cu atestat pt. societate de paza. Contract de munca legal, program de lucru flexibil. Salariu net 1.700-1.800 lei. 1.800 L; (0762.217.697 angajare.tg@gmail.com 105. Agenti interventie diferite zone Bucuresti, program ture zi sau noapte, experienta, atestat, permis B, fara cazier, conditie fizica buna, cunostinte intretinere auto, salariul net la 180 ore este, 1.500 L; (0760.669.525 office@dabsecurity.ro www.dabsecurity.ro 106. Agenti paza cu/fara atestat, obiec-

tive cladiri birouri, hoteluri. Salarizare foarte buna; (0753.258.914

107. Agenti paza Aviatiei, Baneasa Libra

Guard angajeaza agenti paza pentru zona Aviatiei, Baneasa. Salariu 1.200 Lei 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro

118. Agenti paza, urgent, 30 posturi, asiguram scolarizare gratuit, transport gratuit Bucuresti, salariu 1.400-1.500 lei net; (0753.258.914/ 0753.258.921 119. Agenti pentru obiective in sec-

tor 3 Bucuresti pentru societate de paza. Salariu motivant; (0741.216.013

120. Agenti receptie barbati program de

noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, tarif 8,3 Lei pe ora, rog cv-uri pe adresa de mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 121. Agenti Securitate Angajam Agenti Securitate pentru obiective in zonele Titan, Vitan, Pallady, Crangasi, Cotroceni, Militari, Drumul Taberei,Ghencea. Oferim salarizare atractiva, program de lucru flexibil, Salariile se achita la timp. (0786.189.306 122. Agenti securitate angajeaza Stov Security. Cerinte: atestat paza, domiciliul in Bucuresti, llfov, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/or?, conditii optime de lucru. (021.317.42.76/ 0720.133.112

136. Agenti securitate, urgent, pentru hotel in Bucuresti, salarizare 1.500-1.700 lei; (0753.258.921/ 0753.258.914

123. Agenti securitate din Bucuresti si

137. Agenti vanzari D2D, Rcs & Rds /

Ilfov pentru firma; (0752.002.996/ 021.336.69.96

124. Agenti securitate pentru Civis, ates-

tati profesional pentru sediu firma, intrarea autostrada Buc-Constanta, program in ture, cim nedeterminat cu norma intrega, salariu min 1400 net, 1.450 L; (0723.602.909/ 0764.499.081 traian.pirvan@civis.ro 125. Agenti securitate (barbati si femei)

angajam pentru obiective in zona Bucurestii Noi, Straulesti (0720.077.418 sef.zona.b5@tiger.ro 126. Agenti securitate complex reziden-

tial pentru societate. Contract de munca legal, program de lucru flexibil, salariu 1.400-1.600 lei net. Tel.: 1.600 L; (0762.217.697 stancovici@teamguard.ro

127. Agenti securitate Domnesti, Militari,

firma de paza si protectie angajeaza agenti de securitate, pentru obiective din Domnesti - Prelungirea Ghencea, cu sau fara atestat, posibilitate de calificare, post control acces, (0735.315.114

128. Agenti securitate Ghencea, Militari,

Pantelimon Societate de paza angajeaza agenti securitate cu/ fara calificare pentru zona Domnesti, Militari, Ghencea, Pantelimon. Program flexibil, salariul net 1.4501.600 lei, 1.600 L; (0760.650.245/ 021.315.21.84/ 0760.650.245 angajare.tg@gmail.com

71. Agenti curatenie, spatii comerciale, tura zi/ noapte, zona Targ Autovit. Relatii la tel. (0763.414.316

58. Agenti curatenie birouri, program 8

ore/zi, sambata, duminica liber, 4 ore zona Apaca, 4 ore zona Prelungirea Ghencea, salariul 1.100 lei in mana, tichete de masa; (0758.284.528

tura zi/ noapte, zona Vitan. Relatii la tel. (0744.651.051

74. Agenti curatenie, spatii comerciale/ birouri, tura zi, zona Pipera. Relatii la tel. (0786.102.017

76. Agenti curatenie, spatii comune, tura

zi, zona Stefan Cel Mare. Relatii la tel. (0786.102.017

78. Agenti de curatenie pentru hypermarket din zona Berrceni, program 8 ore, contract de munca, conditii avantajoase; (0758.044.134

AGENTI DE PAZA ANGAJEAZA FIRMA DE PAZA, PENTRU PUNCTE DIN PANTELIMON SI SNAGOV GHERMANESTI; (0723.393.728 79.

80. Agenti de paza angajez urgent, Sos.

Giurgiului, Bucuresti, relatii la telefon: (0726.676.817

pentru obiectiv zona IMGB. Pentru informatii sunati la tel. (0721.932.532

60. Agenti curatenie hypermarket Colos-

85. Agenti de securitate pentru posturi

seum, zona Chitila, contract de munca, tichete masa, plata orelor suplimentare; (0735.327.870 61. Agenti curatenie hypermarket Mili-

tari, zona Militari, contract de munca, tichete masa, plata ore suplimentare; (0727.812.776

62. Agenti curatenie hypermarket Park

Lake, zona Dristor, contract de munca, tichete masa, plata orelor suplimentare; (0720.114.630

63. Agenti curatenie hypermarket Unirii,

zona Unirea, contract de munca, tichete masa, plata orelor suplimentare; (0720.114.630

interior, program 8 ore, salariu motivant, conditii foarte bune de munca, pentru firma de paza; (021.337.44.77/ 0747.221.397 86. Agenti de securitate barbati sau femei, cu sau fara atestat pentru Argo Security, pentru centre comerciale din Bucuresti (zonele: Aparatorii Patriei, Bucurestii Noi, Stefan cel Mare, Voluntari, Colentina). Garantam contract de munca norma intreaga, plata salariului la termen: 1.500 net (bani + tichete de masa), echipament gratuit, fara garantii, formare si calificare profesionala, program flexibil, posibilitati de promovare, 1.500 L; (0748.075.002/ 0769.039.499 nadia.grigoras@argosecurity.ro

Angajam urgent pentru firma STRATUM ENCLOSURES SRL Bucuresti

MONTATOR SUBANSAMBLE si MANIPULANT MARFA (Program: 7.30-15.30) Oferim contract pe perioada nedeteminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima lunara in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22:00.

Relatii la telefon 0729.925.035

141. Agentie Imobiliara angajeaza agen-

ti cu sau fara experienta, remuneratie stimulativa; (0760.890.390

142. AirbnbSupport selecteaza opera-

toare PC si customer service, salairul fix 2.200lei plus bonusuri de performanta; (0725.988.889 hr@airbnbsupport.ro

143. Ajutoare de bucatari cu si fara

experienta, persoane serioase cu dorinta de avansare, salariu 1.450 L; (0725.085.458

144. Ajutoare in cofetarie si Ambalatori , pe perioada sarbatorilor de iarna "C?ut?m ajutoare în cofet?rie ?i ambalatori pe perioada s?rb?torilor de iarn?. Ajut?-l pe Mo? Cr?ciun s? preg?teasc? bun?t??i la fabrica noastr? din Pipera!" (0724.322.000 hr@anapan.ro

92. Agenti de securitate, organizam pre-

selectie agenti de securitate, obiectiv de mare anvergura, salarii intre 1300 lei 1600 lei, marti si joi intre orele 11:00 13:00. (0728.124.192/ 0722.886.044 office@stewardsas.ro 93. Agenti de securitate, Romguard

Security angajeaza urgent personal inclusiv femei pentru divrerse locatii din Bucuresti oferim salarizare atractiva cu plata la saptamana echipament gratuit program de lucru variat tel, 1.500 L; (0786.900.062/ 0726.741.032 secretariat@romguardsecurity.com 94. Agenti de securitate, agenti de inter-

ventie, plata salariilor la timp, sarbatori legale platite dublu, prime/ bonusuri, calificare profesionala gratuita, contract de munca integral, stabilitate la locul de munca, servicii medicale gratuite. Pentru posturile de agent de securitate si agent de interventie exista obiective in toate sectoarele din Bucuresti si in zonele limitrofe, BGS Divizia de Securitate. Interviuri: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3 (vis a vis de Targul Auto Vitan). Relatii la telefon: (0749.062.295

AGENTI DE VANZARI MARE PUBLICITATE ANGAJEAZA ANUNTUL TELEFONIC. CAUTAM PERSOANE DINAMICE CU EXPERIENTA IN VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO 95.

96. Agenti imobiliari Agentia Concept Imobiliare a decis sa isi mareasca echipa din sediul zona Drumul Taberei, am deblocat trei posturi de Agent Imobiliar, va asteptam cu mult entuziasm, (0760.654.540/ 021.440.22.49 conceptimobiliare@yahoo.com 97. Agenti imobiliari cu experienta in

domeniu. Oferim conditii de exceptie, sediul modern zona Gara de Nord. Intra pe site sa te convingi. Te asteptam la interviu; www.tentantimobiliare.ro (0730.993.333/ 0720.009.999/ 0720.009.999 tentantimobiliare@yahoo.com www.tentantimobiliare.ro

108. Agenti paza Bragadiru, Libra Guard

129. Agenti securitate pentru magazine -

161. Ajutor bucatar, angajez ajutor bucatar, ospatar si spalator de vase cunoscator de limba engleza sau franceza pentru plecari in strainatate salariu atractiv nu se percep comisioane rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800 162. Ajutor bucatar, Bistro zona Piata Victoriei cautam ajutor de bucatar pentru tura de noapte. Experienta de lucru in restaurante nu este obligatorie Oferim pachet salarial foarte atractiv si un mediu de lucru placut, (0724.290.539 163. Ajutor bucatar, restaurant Le Bou-

tique - Food Concept Store angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Program lucru 1 zi/ 1 zi, 2 week-end2uri libere/luna. Asiguram salariu atractiv, transport, tips (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro 164. Ajutor bucatar, Restaurantul Nor sit-

uat la etajul 36 al cladirii Sky Tower (str. Barbu Vacarescu) angajeaza ajutor bucatar program flexibil full-time, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

165. Ajutor bucatar, femeie serviciu vase, Restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu, nr. 50, S6, angajeaza ajutor bucatar si femeie serviciu si, vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 166. Ajutor bucatar, personal vase, restaurantul L'incontro Otopeni cauta ajutor bucatar si personal vase si curatenie. Salariul motivant (0748.221.653 crina.stanila1@gmail.com 167. Ajutor bucatar, personal, pentru servit linie autoservire si barbat sau femeie pentru spalat vase, angajam pentru autoservire, (0724.508.592 168. Ajutor bucatar, zona Baneasa, Café

Natu- cafenea cu meniu de pranz & catering evenimente- angajeaza ajutor de bucatar cu mai mult entuziasm pentru gatit, decat experienta. Persoana organizata, muncitoare, pasionata de gatit, (0741.079.117/ 0741.079.117 otiliaoanav@yahoo.com 169. Ajutor bucatar. Rocka Burgers angajeaza ajutor de bucatar, carte de munca, 2 zile cu 2 zile. Salariu atractiv plus beneficii. Locatia este la Lujerului, restaurant Rocka Burgers. (0751.576.021/ 0746.305.165 artramid@gmail.com 170. Ajutor bucatar. Saloane pentru evenimente angajeaza ajutor de bucatar, femei la curatenie si spalat vase, ospatari si barman cu experienta. Saloanele sunt situate in zona Pipera-Tunari; (0755.100.385 171. Ajutor bucatareasa, femeie (fata) harnica, chiar fara experienta, pentru ajutor bucatareasa la autoservire in Cora Lujerului Militari. Salariu 1500 lei, mancare si bonusuri zilnice, program o zi (922) cu una libera, 1.500 L; (0723.705.385

149. Ajutor bucatar pt. Mister Kebab. Cerem indemanare si seriozitate . Program de lucru L-V. Oerim salariu atractiv, masa gratuita, tips. Bd. Aerogarii 17a, zona Baneasa; (0721.303.303

172. Ajutor bucatarie, pentru autoservire

150. Ajutor bucatar Restaurant Piata Vic-

173. Ajutor Cofetar pentru Chocolat Cre-

zona Romana. Program luni- vineri. (0721.977.204

toriei angajeaza persoana serioasa pentru ajutor bucatar. Experienta in restaurante obligatorie. Salariu motivant, posibilitate de promovare, masa, transport asigurat la plecare, 2.100 L; (0748.555.111

ateur de Gout. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Laboratorul este situat in zona Militari, aproape de metrou si tramvai 1.900 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro

151. Ajutor bucatar Restaurant zona Cartierul Francez angajeaza ajutor de bucatar. Salariu atractiv; (0720.071.907 radugimy@yahoo.com

174. Ajutor cofetar pt. laborator zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara, program 8 ore, salariu 2.200 L; (0758.084.291

152. Ajutor bucatar si personal pentru spalat vase angajam pentru autoservire zona Mihalache. (0724.508.592

tarie zona P-ta Romana,program 0715,de L-S.Salariu 2000 de lei net.(bani in mana). Se asigura contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457

153. Ajutor bucatar cu experienta in bucataria calda. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 2.300 Lei/ 2.700 Lei, masa. Zona Colentina - Fundeni 2.700 L; (0742.266.859

82. Agenti de paza cu atestat in sector 4

Colentina, zona Colentina, contract de munca, tichete masa, plata orelor suplimentare; (0748.292.030

59. Agenti curatenie hypermarket

140. Agenti vanzari/ dispeceri. Societatea transport persoane angajeaza agenti vanzari/ dispeceri cu categoria B. Relatii: (0724.829.329

148. Ajutor bucatar pentru restaurant zona Brancoveanu, sector 4. Program 2/2 zile, contract munca, salariu 2000 lei in mana, tips, bonusuri. Se cer seriozitate si experienta in bucatarie restaurant. 2.000 L; (0760.650.710/ 0726.782.482

77. Agenti curatenie, birouri, tura zi/ noapte, zona Semnatoarea. Relatii la: (0731.178.581

in conditiile Legii 333/2003 pt. Bucuresti sectoarele 6 si 2. Oferim salariul de 1300 lei in mana, contract de munca si plata la timp, fara intarzieri, (0751.168.950/ 0736.644.955 orostar_invest@yahoo.com

139. Agenti vanzari, Proiect Orange, buna ziua, franciza Orange cauta agenti vanzari directe (experienta in vanzari constituie un avantaj). Salariu fix, contract 8h + bonuri de masa + comision motivant + telefon de serviciu. (0756.100.765/ 0374.171.740 amet.adler@idn.ro

147. Ajutor bucatar pentru companie catering, program luni-vineri sau o zi cu una libera, salariu minim 2.000-2.500 Lei. Avem vechime 15 ani si 1200 clienti zilnic. Oferim stabilitate si bonusuri financiare 2.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

75. Agenti curatenie, spatii comeune, tura zi/ noapte, zona Floreasca. Relatii la tel. (0786.102.017

84. Agenti de securitate (barbati, femei)

vanzari, asistent manager, oferim training gratuit si bonusuri. Detalii: (0764.914.055

146. Ajutor bucatar cu sau fara experienta pentru sectia bucatarie, asiguram salariul de 1.400 ron net, tichete de masa, o masa calda, contract de munca, relatii la tel. 1.400 L; (0732.672.654

73. Agenti curatenie, spatii comerciale,

Bronec angajeaza agenti securitate cu sau fara atestat pentru obiectivele din Bucuresti. Adresa: str. Mesterul Manole nr. 1, bloc D 17, sc. 1, ap. 12, Int. 12, sector 3, Bucuresti (021.323.54.69 bronec@bronec.ro www.bronec.ro

138. Agenti vanzari, consultant

tru taiat si tocat legume, zona Berceni, sector 4, se ofera 1 masa calda si CM, program 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0773.316.497

tura zi/ noapte, zona Vitan. Relatii la tel. (0753.312.260

83. Agenti de paza cu sau fara atestat,

DigiMobil angajeaza agent vanzari directe; 2.000 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro

145. Ajutor bucatar fara experienta pen-

81. AGENTI DE PAZA ANGAJEAZA FIRMA DE PAZA, PENTRU PUNCTE DIN PANTE57. Agenti curatenie penLIMON- CENTURA SI BERCENI; tru sedii birouri si spatii comerciale, program 8 h (0723.393.728

salariu 1.300 lei, program 4 h - 800 lei, loc de munca stabil, ora suplimentare platite, rugam seriozitate maxima; (0723.329.680

7

154. Ajutor bucatar cu experienta pentru

firma catering. Program luni - vineri 07:00 - 17:00 (0724.285.766

175. Ajutor cofetar, femeie, pentru cofe-

176. Ajutor de bucatar bistro Matrioska

angajeaza ajutor de bucatar. Oferim salariu corect, ocazia de a lucra cu un bucatar sef experimentat, atmosfera de lucru placuta si cerem seriozitate si implicare 1.500 L; (0722.616.553 office@bistromatrioska.ro 177. Ajutor de bucatar cautam ajutor de

fara atestat pentru cladiri de birouri, depozite, ansambluri rezidentiale, in zonele Pipera-Tunari, Eroilor, Militari, Pantelimon, program l-v ziua 12h, 12/36h, 24/48h, salariul 1.500 lei net, 1.500 L; (0769.075.995/ 021.311.35.13 angajari@carpatguard.ro

Bucuresti. Salariu incepand de la 1.800 Lei net, care se plateste la timp, contract de munca integral, sarbatori legale platite dublu, prime, servicii medciale gratuite, conditii placute de munca, excursii gratuite munte/ mare, asiguram calificare profesionala gratuita. Interviurile: Str. Calea Vitan nr. 293, sector 3, luni-vineri, 09.0016.00. Mijloace de transport: 124, 202, 223, 135, 123 Auchan Vitan, vis a vis de Targul Auto Vitan. Relatii la tel.: (0749.062.295

156. Ajutor bucatar pentru un lant de fast

110. Agenti paza femei si barbati cu sau

130. Agenti securitate pentru transport

food, program si salariu atractiv; (0723.777.459

179. Ajutor de bucatar cu experienta pentru gradinita sector 3 (zona metrou Mihai Bravu); (0721.876.271

131. Agenti securitate si dispeceri.

157. Ajutor bucatar pentru fast-food, zona Piata Matache, salariu pe luna 1.500 L; (0763.652.512

180. Ajutor de bucatar pentru firma de catering, bucatarie romaneasca in zona Titan, Liviu Rebreanu, 1400 lei. Cer si ofer seriozitate. 1.400 L; (0723.027.773 maty_global@yahoo.com

158. Ajutor bucatar si femeie la vase, pentru restaurantul Uptown situat in zona Aviatorilor. Relatii la telefon (0722.594.728

181. Ajutor de bucatar pentru restaurant. Cu experienta sau fara. CV la email sau la tel.; (0725.572.345 office@liwu.ro

angajeaza agenti paza pt. Bragadiru. Salariu 1.200 ron; 1.200 L; (0784.908.888 Office@libraguard.ro

109. Agenti paza femei si barbati cu sau

fara atestat transportul asigurat de la Metrou Pacii-Militari in obiectivele situate pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti: dispecerat video depozit, program 12/36h noaptea, salariul 1.500 Lei net. Plata la termen, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro

111. Agenti paza femei si barbati cu sau fara atestat, pentru Metrou Pacii-Militari in obiective: dispecerat depozit logistica A1, birou zona Hala Traian-Muncii, tipografie zona Stefanesti, program 24/48h-12/36 h salariul 1.500 Lei net. Plata la termen, 1.500 L; (0769.075.995/ 0786.410.128 angajari@carpatguard.ro 112. Agenti paza noapte Prelungirea Ghencea, Libra Guard angajeaza agenti paza de noapte pt. Prelungirea Ghencea (0755.000.687 office@libraguard.ro 113. Agenti paza Pitesti Arpechim, Libra

Guard angajeaza agenti paza pt. Arpechim Pitesti. Salariu 1.200 ron; 1.200 L; (0784.908.888 office@libraguard.ro

114. Agenti paza Soseaua Odai Centura, Libra Guard angajeaza agenti paza pt Centura Bucuresti - Soseaua Odai. Salariu 1.200 LEI; 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 115. Agenti paza, 1.200-1.600 Lei net,

sector 2, Bucuresti; (0725.636.692

116. Agenti paza, Libra Guard anga-

jeaza agenti paza de noapte pt zona Prelungirea Ghencea 1.200 L; (0755.000.687 office@libraguard.ro 117. Agenti paza, inclusiv pensionari

pentru obiective din zonel : Baneasa, Chirigiu, Colentina, Rahova, Sos. Alexandriei, Magurele, Copaceni. (0723.270.146/ 021.423.20.12 prosig.total@yahoo.ro

feroviar, experienta, salariu net 1.8002.400 Lei+ diurna; (0799.746.324

Swat Force International, angajeaza urgent agenti securitate, barbati si femei pentru obiective din Bucuresti si zonele limitrofe; asiguram scolarizare si salariu in functie de specificul obiectivelor (salariu net, intre 1.250-1.400 lei); de asemenea angajam dispeceri, femei (salariu net, 1.480-1.600 lei). Telefon interviu: (0735.319.640/ 0725.443.344/ 0734.222.064

132. Agenti Securitate si Receptioneri Angajam Agenti Securitate si Receptioneri pentru institutii bancare, cladiri birouri, galerii comerciale, Program de lucru in ture, salarii motivante. (0786.189.306

155. Ajutor bucatar pe rece, salate, gar-

nituri, desert. Restaurant+delivery in Dr. Taberei-sect. 6, angajeaza ajutor bucatar cu experienta in domeniu, program in ture: 1/1 sau 2/2, ora 8:00-24:00, contract munca, transport asigurat seara, salariu motivant, (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com

159. Ajutor bucatar si ospatari, angajam

pentru restaurant in Regie (0751.267.453

160. Ajutor bucatar, angajam, zona Crangasi; (0766.632.112/ 0722.937.997

bucatar pentru restaurantul 3Kombinat (Strada Sperantei, nr. 7 - zona Rosetti). (0724.440.582 3Kombinat@gmail.com 178. Ajutor de bucatar cu contract de

munca 8 ore, pentru restaurantul La 2 Frati situat in Afumati, Ilfov,calificare la locul de munca, se asigura transport, bonusuri la evenimente. 1.500 L; (0722.434.240 officepromo@gmail.com

182. Ajutor de bucatar Yellow. Menu, firma de catering strada Oltetului 11-13, sector 2, angajeaza ajutor de bucatar si ambalator. Program luni- vineri, 8-17, contract de munca 8 ore, salariu atractiv; (0757.061.061 madalin@yellow.menu www.yellow.menu

133. Agenti securitate, angajeaza firma de paza (toate functiile), femei si barbati, cu si fara experienta, cu si fara atestat (persoane tinere, serioase, dinamice, cu abilitati de comunicare), pentru locatii de tip Mall din Municipiul Bucuresti.Mediu de lucru placut, seriozitate, program de lucru in regimul lunii, salariu motivant; (0752.298.571 134. Agenti securitate, urgent 20, pentru

obiective paza, zona Berceni, sector 4, salariul la timp; (0763.397.173

135. Agenti securitate, operator CCTV

mall Promenada, BMF Security angajeaza, agenti securitate, operator CCTV pentru mall Promenada, 8 lei/ora net, analize gratuite. Relatii la tel. luni-vineri 09-17 sau mail: 1.600 L; (0799.402.499/ 0799.402.499 hr@bmfsecurity.eu

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… ANGAJAM SPALATOR AUTO AVIA MOTORS, DEALER AUTORIZAT SKODA, ANGAJEAZA SPALATOR AUTO CU PERMIS CATEGORIA B. RELATII LA TEL. 021/209.40.00INT. 160/190); 0746.209.911 SAU LA PUNCTUL DE LUCRU AL SOCIETATII DIN PANTELIMON, BD. BIRUINTEI NR. 11, JUD. ILFOV. (0746.209.911 HR@AVIAMOTORS.RO 225.

226. Angajam Tineri fara experien-

183. Ajutor de bucatar cantina Pipera, cantina angajeaza ajutor de bucatar cu program de 8 ore. Oferim conditii legale, salariu 1400 lei net, tichete de masa si masa asigurata. Cantina se afla in apropiere de metrou Pipera. (0786.552.982

207. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala; (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

184. Ajutor de bucatar cu experienta pt. restaurant zona Bd. Brancoveanu, sector 4, programul 2 zile cu 2 zile, salariul atractiv (0768.101.345

208. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa, 15 lei/ bon, asigurare medicala; (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

185. Ajutor de bucatar cu experienta, pt.

Afi Cotroceni, salariu de la 2000 Lei net cu contract de 8 ore, masa gratuita + bonusuri; (0732.116.116/ 0729.820.580 office@la-piatza.ro 186. Ajutor de bucatar, casier/a pt. fast

food situat in centrul comercial Grand Arena Mall. Salariu 1700-2000 lei; (0725.889.389

187. Ajutor de cofetar cu/fara experienta,

angajam ajutor cofetar cu/fara experienta in cofetarie. Cautam persoana dornica sa invete din tainele cofetariei, persoana cu inclinatii artistice, organizata. Program flexibil functie de comenzi; (0757.676.252 comenzi@etorturi.ro 188. Ajutor de macelar producator de

semipreparate din carne, cu sediul in Tunari - Ilfov, angajeaza Ajutor de macelar. Oferim: salariul de 1800 Ron, in mana, tichete de masa 300 ron/lunar, masa calda, transport gratuit (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com 189. Ajutor de patiser, femeie ser-

vici si modelatoare covrigi; (0734.030.995

190. Ajutor de vulcanizator cu sau fara

experienta, urgent, sector 2 /3 salariu atractiv, (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com

191. Ajutor in bucatarie, program 8 ore,

luni-vineri 8.00-16.00, salariu+masa, 1.600 L; (0766.900.800

192. Ajutor ospatar, fete, restaurant Calea Victoriei, salariul avantajos, conditii deosebite. Urgent; (0723.197.156 193. Ajutor ospatar, picol, restaurantul Nor zona Barbu Vacarescu angajeaza personal fara experienta pentru pozitia de aj. ospatar/picol. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr.; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 194. Ajutor ospatar, picol, vino sa lucram

in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

195. Ajutor patiser pentru patiserie tradi-

tionala in zona Unirii. Salariu de la 1.800 Lei, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon; 1.800 L; (0723.591.598 196. Ajutor patiser pentru patiserie traditionala in zona Unirii. Salariu de la 1.800 Lei, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon; 1.800 L; (0723.591.598 197. Ajutor pizzar sau pizzar in Piata Amzei, fete si baieti, si alte locatii. Program luni- vineri, 2.000 L; (0729.191.538 198. Ajutor pizzar angajam, program 8 ore, salariu 1.500-1.700, 2 libere pe saptamana, zona Titan, urgent; (0773.388.604 199. Ajutori bucatari (4), pentru Toan's

Vietnam SRL. Rugam seriozitate; (0726.166.981

200. Ajutori bucatari cu experienta

minim 2 ani in bucatarie angajam, salariu fix+ bonusuri, (0735.869.001

209. Amanetar aur si electron Amanet Crangasi angajeaza, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT (nivel incepator) dar dornic/a sa invete, abilitati de comunicare si relationare in vanzari. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 210. Ambalatoare fabrica textile, anga-

228. Animatoaredansatoare pentru club Centrul Vechi; (0723.313.341 229. Antrenor X-Body, sector 1, pentru

Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

230. Antrenori si instructori CS

Victoria Bucuresti, cu si fara experienta, pentru rog cv pe email clubul_sportiv_victoria@yahoo.co m nistor_house@yahoo.com,

246. Asistent medical cu experienta

pentru cabinete medicina de familie, recoltare analize medicale, full time si part time pt. centru medical Bucuresti, zona Colentina; (0726.363.483 247. Asistent sef depozit, societatea comerciala din Popesti Leordeni angajeaza asistent depozit pentru depozit produse de uz gospodaresc (drujbe, motocositoare, generatoare, etc), piese de schimb bicicleta, scutere, etc. (0743.186.526 248. Asistent si consilier vanzari outlet Auchan Titan, alege sa fii parte dintr-o echipa tanara ce iubeste moda si lenjeria italiana, trimitand un CV la adresa: 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com 249. Asistent/a consultant vanzari - Dia-

mond Business, hei, buna, cautam colegi noi, daca esti absolvent/a a Facultatii de Comert, vorbesti limba engleza, ai simtul umorului si esti o persoana ambitioasa, trimite CV la email: adamevediamonds@gmail.com (0723.133.504/ 0723.131.656 adamevediamonds@gmail.com 250. Asistenta la domiciliu batrana pen-

sionara bolnava, grave dizabilitati locomotorii+neurologice. Caut pt ingrijire intre orele 9-18 Luni-Sambata, Buc. Centralpersoana varsta max. 60 ani, in putere, cinstita, parolista, muncitoare, plata saptamanal, fam.civilizata; 2.000 L; (0722.872.931/ 0751.842.135 andreisorinpalade@gmail.com

jeaza femeie de serviciu pentru birouri, zona Vitan Bobocica; (0785.280.160/ 0760.693.462 266. Autosoft angajeaza mecanic geometria directiei, salariu pana la 3.000 lei, Service Dudesti. (0753.090.362 267. Autosoft angajeaza mecanic geometria directiei, Service Militari, salariu 3.000 L; (0753.044.100 268. Avia Motors angajeaza mecanic auto cu experienta daca iti doresti sa lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la mail sau vino la punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr.11, jud. Ilfov. Relatii la: (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 269. Avia Motors angajeaza vopsitor auto

cu experienta daca iti doresti sa lucrezi intr-un mediu profesionist trimite un CV la email sau vino la punctul de lucru din Panetlimon, Bd. Biruintei nr.11, jud. Ilfov. Relatii la telefon. (0746.209.911 hr@aviamotors.ro 270. Baiat pentru magazin en gros in Doraly Afumati (0722.369.994 hanielbouri@yahoo.com 271. Baiat. ptr depozit, angajam baiat lucrator depozit pentru locatia situata in complexul Smart Expo Voluntari; (0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro 272. Baieti depozit haine pentru taiat lavete. Zona Jilava - 1 Decembrie Judet Ilfov. Program 9-18. Salariu atractiv (0722.685.969 273. Baieti echipa de interventie-curate-

nie. suntem o firma de curatenie din Bucuresti si cautam baieti cu experienta pentru interventie curatenie. Oferim contract de munca, salariu atractiv, bonuri de masa si ore suplimentare platite (0751.193.870/ 031.438.08.42

211. Ambalatoare pentru fabrica textile

275. Barbat la vase, cu permis de con-

urgent in zona sectorului 3. Salariu 1100 Lei net + bonuri de masa 150 Lei. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

ducere pentru Anglia: barbat la vase cu permis de conducere, plecare urgenta, direct angajator.Venit net lunar: minim 1100 lire sterline, 5600 Lei. Cazare gratuita singur in camera. Urgent (0722.455.581 georgedogaru74@yahoo.com

212. Ambalatoare, depozit angajeaza

276. Barbati pt. depozit in zona Militari,

urgent personal feminin pe postul de ambalator. Salariu: 1650 brut, bonuri de masa (250 lei), bonusuri. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru angajari sunati la nr din anunt, (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

urgent. Salariu 1.600 net, bonuri de masa. Program 5 zile pe saptamana - 8 ore. Perioada de contract nedeterminata. Pentru angajari sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

213. Ambalator intr-un laborator de cofetarie. Laboratorul este in zona Militari, langa Mall Plaza Romania, cu acces la metrou si tramvai 1.400 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro

277. Barbati necalificati depozit angajeaza urgent, salariu: 1.600 net, bonuri de masa. Program: 5 zile pe saptamana - 8 ore. Perioada de contract nedeterminata. Pentru angajari sunati la nr din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

214. Ambalator pt. fabrica hartie igienica. Contract de munca. Program l-v 7.3016.30. Salariu de inceput 1.500 (posib. de marire). Locatia Str. Ana Ipatescu nr. 40 (in curte Ducatex poarta 2) Jilava If, (0768.729.550

domeniul alimentar angajeaza ambalator, se ofera salariu de 1.400 ron net de inceput, tichete de masa, o masa calda, contract de munca, relatii la tel. (0732.672.654 217. Ambalator marfa pentru depozit

produse complete (mori, drujbe, motocoase, etc) piese de schimb biciclete, scutere, drujbe etc in oras Popesti Leordeni. Salariu atractiv; (0743.186.526 hr@blademotors.ro 218. Ambalator pentru fabrica mobila, produse de serie. Zona Popesti Leordeni, in apropiere de Pepsi (0753.277.788 laramodul@gmail.com 219. Ambalator, ambalatoare in indus-

tria alimentara Chitila. Se asigura masa calda la angajator, decontarea transportului, orele suplementare lucrate sunt platite si sunt regasite in contractul de munca, 1.700 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 220. Ambalator, Manipulant marfa,

221. Ambalatori si personal serviciu.

depozitul Altex din Bistrita pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

Compania Negro 2000, lider in domeniul produselor din peste, cu sediul in Bd. Metalurgiei Nr. 136 angajeaza ambalatori si personal de serviciu. Salariu 1100 - 1500 lei + bonuri de masa 300 lei; (0722.646.763 sebastiannegro@yahoo.com

204. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala. (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

222. Ambalatori, manipulanti, pickeri, stivuitoristi - S.6, If, Gr, Chitila, urgent. 1.700 - 2.200 Lei + tichete + transport + prime + bonusuri + sporuri + alte beneficii 2.200 L; (0729.569.050

205. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala; (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

223. Angajam sef tura si operator dis-

232. Asamblatori echipamente electrice

252. Asistenta manager, draguta, placuta, dornica de un job stabil si confort financiar. Acceseaza WhatsApp pentru detalii complete 3.500 L; (0756.538.209

montare, asamblare componente electrice. Identificare, izolare produse neconforme, executie lucrari in timpul stabilit. Se ofera training la locul de munca, decontare transport (0756.140.001/ 0756.140.001 office@urbio-romania.ro 233. Asistent achizitii Producator din Tunari angajeaza asistent achizitii. Cerinte: studii superioare - profil economic, limba engleza - nivel avansat. Oferim: salariul motivant, tichete 15 ron/zi, masa calda; (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com 234. Asistent departament administrativ

pentru firma de constructii. Experienta obligatorie. Biroul societatii este in comuna Domnesti, Ilfov. Cei interesati pot trimite CV la email; office@gama-admin.ro 235. Asistent departamentament finan-

ciar contabil, asistenta, pentru firma de constructii, pentru punctul de lucru din com Domnesti jud Ilfov. (0723.567.941/ 0723.507.592 office@gama-admin.ro 236. Asistent manager Cerinte: cunos-

tinte bune operare PC, MS Office: Word, Excel, navigare internet, limba engleza scris/vorbit, capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca office@financeone.ro

237. Asistent manager pentru biroul nostru din Chitila. Persoana comunicativa, multi-tasking, sociabila, cunostinte operare calculator si utilizare MS Office.

pecer firma specializata in securitate, angajam pentru obiective spatii comerciale. Drepturi salariale fara intarziere, bonusuri pentru performanta (0763.697.212 cosminvladescu@gmail.com

238. Asistent manager persoana organi-

224. Angajam sofer autospeciala vidanja

239. Asistent manager in Chitila, urgent,

- curatitor canalizare. Salariu net 2.200 Ron + tichete de masa, diponibil pentru deplasari in tara, comercial@romgreen.ro

zata, agila, inteligenta, responsabila, capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, cunostinte solide romana si engleza, pachet Office avansat, permis cat. B. 1 L; (0722.242.522 marketing@starc.ro activitati manageriale.Activitati de secretariat si protocol.Activitati de operare PC. Cunostinte avansate MS Office, Word, Excel, Power Point. Engleza mediu. Disponibilitate program prelungit. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

240. Asistent manager sau consilier vanzari consilier vanzari/ asistent manager - firma de design interior cu sediul in Piata Romana, cauta persoane ambitioase, dinamice, creative, cu bune abilitati de comunicare cu oamenii. Sunati pt. interviu (0727.332.672 rh@draperii.pro www.decoradesign.ro 241. Asistent manager, cerinte: cunos-

tinte operare PC, limba engleza, permis auto categoria B, seriozitate. CV-urile se pot trimite la email 2.000 L; (0726.385.162/ 0726.385.162 office@spalatorii-textile.ro

242. Asistent Manager, Domino's Pizza

angajeaza Asistent Manager, (0743.664.667

243. Asistent manager, menajera, bona,

necalificat/calificat, amenajari interioare constructii, ocazional, din provincie. Asigur cazare+ salariu negociabil la ora; (0740.012.776

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

282. Barman si ospatarita, bistro amplasat in zona Piata Universitatii angajeaza barman/ barmanita si ospatarita cu experienta; (0722.266.345

asistent generalist, fara experienta. Relatii la tel. CV la adresa de email (021.326.55.96 fmmedident@hotmail.com 257. Asistenta medicala, Gradinita par-

ticulara situata in cartierul Militari angajeaza asistenta medicala cu studii de specialitate. Relatii la tel. (0720.777.221 magicworldeducation@gmail.com 258. Asistenta personala, manager, part, full time pentru Owner Companie, tanara, high class, frumoasa, aspect model, cunostinte pc, engleza, carnet sofer, oferim salariu fix+bonusuri, masina, cazare (unde este cazul).Rog CV si poze relevante pe mail. 3.500 L; (0732.211.111 mihai.asistenta@gmail.com 259. Asistenti medicali pentru clinica

medicala de dializa, cu o vechime de minim 1 an in domeniul medical. Oferim salariul motivant si tichete de masa.Contact: D-na Hriscu Maria. (0736.353.884 info@diamedicalport.ro 260. Asmin Star SRL angajeaza operator

facturare, SC Asmin Star SRL, Jud Ilfov, Comuna Ganeasa, Sat Sindrilita, DN 2, importator si distribuitor produse alimentare - dulciuri, ofera spre ocupare un post de facturare full time; 1 {; (0734.877.564 contabilitate@asminstar.ro 261. Asociatie proprietari angajeaza femeie de serviciu, cu carte de munca. Program 6 ore de luni-vineri, zona Pipera, salariu net 1.065 L; (0747.014.225 262. Asociatie Proprietari bloc V10 str. Brailita 5, sector 3 angajeaza portar, L - V 8.00 - 18.00, S - 8.00 - 13.00, salairu net 700 L; (0720.724.793 263. Auchan Cotroceni recruteaza pen-

tru urmatoarele posturi: casier, lucrator comercial, receptioner marfa, tehnician intretinere, vanzator produse proaspete, agent de paza. Va asteptam sa va depuneti CV-ul la Serviciul Clienti din punctul de lucru Bld. Vasilea Milea, Nr. 4, (Afi Palace Cotroceni)sau ne puteti trimite pe adresa de e-mail. Va asteptam sa faceti parte din echipa Auchan Cotroceni; cvasilache@auchan.ro

Bild Construct angajeaza in tara si strainatate: rigipsari, zugravi, faiantari, instalatori, electricieni, tamplari, tapiteri. Asiguram cazare+masa; (0740.665.577 304.

echipa. Cautam colegi pentru postul de operator call- center. Salariu atractiv. Te asteptam. CV la email; (0736.634.120 contact@bionaturaplus.com

8.00-16.00, salariu+masa, 1.800 L; (0766.900.800/ 0766.446.977

254. Asistenta medicala fara experienta

256. Asistenta medicala, cu diploma de

pentru cladire de birouri. Oferim: salariu atractiv, punctualitatea platii salariului, contract de munca integral, stabilitatea locului de munca, program de lucru luni vineri. (0745.574.813/ 0752.110.106 recrutari@bgs.ro

284. Barman, program 8 ore, luni-vneri

286. Barman, barista, bistro din zona

batrani, angajeaza asistenta medicala si infirmiera cu experienta sau fara. Rugam seriozitate; (0737.652.933

ce sa platesti chirie? te asteptam in echipa best studios si iti vei permite casa ta. venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multiple beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752

305. Bionatura Plant isi mareste echipa. Cautam colega pentru postul de secretara. Salariu atractiv. Te asteptam. CV la email. (0736.634.120 contact@bionaturaplus.com

angajeaza Barman, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la telefon (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

pentru camin de batrani zona Vitan, salariu atractiv; (0732.906.543

301. Best Studios angajeaza modele. de

283. Barman si ospatarita. Shiva coffee angajeaz? barman si ospatarita Program 2 cu 2 salariu avantajos. Colectiv prietenos. Contract de munca 8 ore. Mai multe detalii la interviu: (0785.111.777 b244lcy@gmail.com

253. Asistenta manager, managera executiva, experienta in coordonarea eficienta a unei echipe de 40 persoane, 90% femei in domeniul servicii spa. Program dupa 18:00. Optional HR/revisal.Optional permis B. Oferim cazare, auto.Bonus, prime, %, 3.500 L; (0720.334.477 silvianlica@yahoo.com

255. Asistenta medicala camin de

300. Best Studios angajeaza modele online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

303. BGS angajeaza personal curatenie

noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 251. Asistenta magazin, descarca si depoziteaza corect produsele de cofetarie, mentine curatenia in magazin. Puteti trimite CV-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic l-v, in intervalul 09:00-17:00. (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro

modele. De ce sa platesti chirie? Te asteptam in echipa Best Studio si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

279. Barbati si femei pentru firma de

281. Barman ture 12 ore, doua zi, doua

231. Anuntul Telefonic angajeaza reprezentant vanzari Jobul presupune preluarea de anunturi in sediile redactiei si contactarea clientilor pentru incheierea contractelor de publicitate. Oferim training, salariu fix plus bonusuri si comisioane, 2.000 L; mihaelas@anuntul.ro

299. Best Studios Videochat angajeaza

302. Beverly Hillls Salon angajeaza cu c.m. manichiurista, unghii tehnice, frizerita/ frizer. Rog seriozitate, Calea Victoriei; (0722.882.803

280. Barbati, firma de curatenie angajam barbati cu experienta pentru curatenie cladire/sediu birouri in zona Aurel Vlaicu, (0731.400.591

216. Ambalator manual, fabrica

BEST STUDIOS ANGAJEAZA MODELE ONLINE. AI VREA SA MERGI LA SHOPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL DE LUX, VACANTE, MASINA SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA. DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752

298.

278. Barbati si femei pentru firma de curatenie, in hipermarket din zona Berceni, program 8 ore; (0724.036.346

curatenie, in hipermarket din zona Berceni, program 8 ore; (0724.036.346

215. Ambalator manual (femeie), SC Estetik Packing Srl lider pe piata ambalajelor de unica folosinta, angajam ambalator manual (femeie),

202. Alpinisti utilitari cu experienta in

206. Altex angajeaza sofer cat. B si manipulant la depozitul Chiajna (Ilfov) pentru livrarile la domiciliu. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), asigurare medicala; (0725.554.776 andra.demeny@altex.ro

MARKET angajeaza in BUCURESTI: Lucratori comerciali, Receptioneri marfa Casieri, Lucratori servire produse proaspeteSalariu: 2000 RON NET (in mana) 2.000 L; (0735.564.699/ 0756.151.857

tie imobiliara, cu sau fara experienta cunostinte pc redactare, Office, dinamica, spirit de echipa, aspect fizic placut, responsabila, bun organizator. (0744.597.597 hr@excesimobiliare.ro

265. Auto First Class Professional anga-

274. Baieti sau fete pe postul de vanzator, (cu sau fara experienta) intr-un magazin de telefonie mobila si accesorii gsm, zona Piata Romana. Salariu fix 1500, target din vanzari, procent, 1.500 L; (0784.501.501

Otopeni, firma FMCG Firma FMCG, produse congelate si conserve, zona Otopeni cauta ambalatori/manipulanti marfa, depozit.Program: 8 ore/zi, luni- vineri 0716.Salariu: 1.500-1.800 ron net, tichete, transport. 1.500 L; (0724.326.743 andreea.nistor@ivaluehr.com

203. Altex angajeaza sofer cat. B pentru

227. ANGAJATOR DE TOP HYPER-

245. Asistent manager, secretara, agen-

264. Austrian Bio Cleaning angajeaza personal calificat, femei pentru curatenie, L-V ora 9-16; (0736.393.114

jam urgent ambalatoare pentru fabrica textile in zona sectorului 3. Salariu 1100 lei net+bonuri de masa. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon. 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

201. Ajutori gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Participa la inventar. Loc de munca in sectorul 1, Sos. Odaii nr. 157-163. Se deconteaza abonamentul Ratb; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

domeniu, zona Bucuresti sau imprejurimi, oferim salariu atractiv; (0721.614.588

ta pt pozitia de Picol Restaurant situat in cladirea Sky Tower, et. 36, angajeaza tineri fara experienta pentru pozitia de Picol. Program flexibil, salariu motivant + bonusuri, masa asigurata. Detalii la nr. 0731322472 (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

244. Asistent manager, vrei sa lucrezi intr-o firma unde poti avansa si vei creste permanent, vrei ca provocarile sa fie pe masura priceperii tale, sa ocupi un post pt care experienta anterioara sa nu fie eliminatorie, 3.000 L; (0722.244.333 magazinandras@yahoo.com

285. Barman, restaurant zona Obor

centrala angajeaza barman, ajutor barman, barista, preferabil cu experienta. Mai multe informatii la tel. sau CV la; (0745.574.230/ 0745.574.230 ella.translucid@gmail.com 287. Barman, barmanita, ospatar, ospatarita angajam pentru cafenea Militari, conditii avantajoase de munca, oferim contract de munca (0762.890.174 mariusvisan21@gmail.com 288. Barman, ospatar si ajutor de bucatar Hashtag Pub angajeaza personal in bucatarie pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: barman, ospatar si ajutor de bucatar. Salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari. Tips (0728.523.059 office@hashtagpub.ro 289. Barman. Cafenea angajeaza bar-

man. Detalii la tel. (0737.484.827

290. Barman/ ospatar fete pt. restaurant

central. Programari interviu; (0720.897.833 291. Barmani si ospatari, hotelul Shera-

ton Bucuresti angajeaza barmani si ospatari, fete si baieti, cu sau fara experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 292. Barmanita, restaurant central angajeaza barmanita cu experienta minim 2 ani, aspect fizic placut (un look noncomformist prezinta un avantaj). Salariu 1.500 Lei + tips, castiguri cumulat (0732.266.922 bogdanalexandrescu2003@yahoo.com

306. Bionatura Plant isi mareste

307. Bistro El Madrileno, Cartierul Francez angajeaza: bucatari, ajutor bucatar, persoana la vase. Program full time si part time. Salariu atractiv; (0773.753.923/ 0724.988.911

Bodyguard cu atestat, pentru club Centrul Vechi. Salariu motivant; (0737.650.262

308.

309. Bona Familie, cautam bona pentru un baietel de 5 ani. Zona Calea Calarasi, facultatea Hyperion. Program 8 ore, de luni pana vineri. Programul incepe la ora 12,30. Salariu negociabil; (0771.484.464 aurelvasile58@yahoo.com 310. Bona pentru familie cu 2 copii mici in

zona sector 1. Angajam bona cu experienta, reprezinta avantaj, nefumatoare, persoana serioasa, calma, comunicativa, activa si iubitoare de copii. (0722.753.704/ 0737.382.913 alexa.petrea@yahoo.com

311. Bona copil 5 luni, program L-V 08.00-17.00. ĂŽncepere imediat. Zona Baba Novac intrare parc IOR. Salariu 1700 + transport (0724.250.520 312. Bona cu experienta,

Bucurestii Noi, 2.500 L; (0726.256.070

315. Bona cu experienta, ingrijire copil, 8-

10 ore/zi, urgent, 2.000 L; (0726.637.102

316. Bona cu experienta, zona Gara de

Est. Ingrijire bebelus 6 luni, menaj usor, 10 ore/ 1.900 lei/ l-v 10:00-20:00, 1.900 L; (0721.100.200 317. Bona de sarbatori si in weekend, o

buna de incredere, sector 3; (0787.817.788

318. Bona externa in Ciorogarla, Ilfov, pt.

fetita 2 ani. Experienta anterioara optionala. Programul de lucru 8 h flexibil include menaj usor, ordine, facut mancare copil, plimbat, calcat, joaca. Oferta financiara corecta; (0724.278.919/ 0729.600.060 drandreiivan@yahoo.com 319. Bona externa, angajez pentru ingri-

jire copil si menaj; (0730.860.283

320. Bona in Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu

Angajam bona pentru familie deosebita din Aviatiei. Reper: statia metrou Aurel Vlaicu. Program de lucru: 6 - 8 ore/ zi. Salariul lunar: 1800-2000 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV, 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 321. Bona in Bragadiru interna, program

prelungit (include deplasari periodice in Suedia) pentru 2 baieti (5 luni si 1 an jumatate). Monitorizare video. Persoana serioasa, harnica si blanda. (0766.527.744 mellyynda@gmail.com

322. Bona in sector 3, de preferinta pensionara, pentru o fetita de 3 ani. Program de lucru: 10.00 - 19.00 de luni pana vineri. (0754.615.973 razvan_popescu91@yahoo.com 323. Bona interna angajez pentru ingrijire

copil si menaj; (0731.300.300

324. Bona interna 600 eur/luna, familie centrul Bucurestiului cu 2 copii: 2 ani si 9 luni cauta bona rabdatoare si blanda cu experienta+recomandari. Menaj usor + mancare. Preferabil doamne peste 45 de ani, 600 {; (0753.464.079 325. Bona interna Bucuresti bebelus, urgent, familie tanara cu nou nascut, cautam persoana cu experienta cu bebelusi, studii medii, educata, agreabila, activa, rezistenta la program intern, fara meneaj, 2 weekenduri libere, Herastrau, 3.000 L; (0756.829.088 326. Bona interna gemeni Buc. fara comi-

sion in dec. agentie, urgent bona cu experienta similara pentru nou nascuti, salariu atractiv, incepand cu 3500 ron/luna, studii medii, nefumatoare, fire placuta, adaptabila, tot ce tine de copii, fara menaj, 3.500 L; (0741.932.722/ 0741.932.722 office@optimumpersonal.ro 327. Bona zona Piata Progresul incepand cu luna ianuarie pentru baietel de 10 luni, zona Piata Progresul. Program L-V, 8-19. Atributii strict legate de copil. Salariu -1.500 Lei sau se negociaza in functie de experienta 1.500 L; (0724.923.422 corinacbarbu@gmail.com 328. Bona, o doamna curata, fara vicii, fara obligatii, termen lung, intern, cazare +masa + 500 Euro lunar, urgent pentru Bucuresti. 500 {; (0737.761.229 329. Bona, regim intern (cazare, masa). Conditii foarte bune. Este necesara experienta; (0746.157.070 330. Bona, zona Crangasi, Militari,

Bucurestii Noi sau Berceni. Salariu foarte bun. Conditii excelente; (0746.157.070

331. Bona, 10h/zi, L-V, Lac Baneasa, angajam bona cu experienta pentru un baietel de 8 luni in zona Universitatii Bioterra (acces facil cu 149 sau 112). Programul: 08:30-18:30, de luni pana vineri. Atributiile sunt doar pentru copil, 2.700 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 332. Bona, 8 ore/zi, Universitate, 2200 lei/luna, cautam bona cu experienta pentru copil 1 an zona Universitate, 8 ore/zi, 2200 lei/luna. Atributii: ingrijire su supraveghere copil fara menajul familiei; 2.200 L; (0726.256.070/ 021.310.74.03 contact@marypoppins.ro 333. Bona, 8-10h/zi, sector 1, angajam bona pentru un baietel de 1 an si jumatate in zona Turda (2 statii de tramvai de la metrou Crangasi). Programul: 08:0018:00 sau 10:00-18:00. Atributii doar pentru copilas. 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 334. Bona, experienta, copil 10

luni, Aviatiei, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

335. Bona, experienta, copil 2 ani,

Titan, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

313. Bona cu experienta, copil 1

336. Bona, experienta, copil 4 luni,

314. Bona cu experienta, copil 1

337. Bona, experienta, copil 7 luni,

an, Domenii, urgent, 2.000 L; (0726.256.070 an, Unirii, 2.200 L; (021.310.74.03

Colentina, urgent, 1.800 L; (0726.256.070

Balta Alba, urgent, 2.000 L; (0726.256.070

293. Beauty House Salon angajeaza frizerite, coafeze, manichiurista si pedichiurista cu experienta pentru salon frizerie, coafor zona Brancoveanu, procent 50%, vad foarte bun (0738.162.219 294. Beauty Salon angajeaza, Beauty Salon cu locatii in zonele Berceni si Serban Voda angajeaza frizeri, frizerite, coafeze si manichiurista. Rog seriozitate; (0722.250.382 Adrianlzrsc@yahoo.com 295. Benzinaria OMV Gara de Nord angajeaza casier shop; (0736.898.770 296. Benzinaria OMV Lizeanu, anga-

jeaza casier gastro; (0736.898.770

297. Benzinaria Petrom Afumati Doraly

angajeaza personal: casieri, casierelucratori platforma; (0733.937.088

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

anuntul.ro

9

4

LOCURI DE MUNCÅ 372. Bucatar sef, bucatar, ajutor de bucatar, femeie la vase pt. restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov, seara asiguram transport. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro www.la-crama.ro 373. Bucatar sef, bucatari cu experienta,

femei la vas, Restaurantul Flying Pig isi mareste echipa:vrei sa lucrezi cu o echipa tanara si dinamica ? Cautam bucatar sef, bucatari cu experienta, si femeie la rastel (vase), detalii la tel; (0762.662.037

374. Bucatar si ajutor bucatar cu experienta pentru restaurant Trattoria Piccola, zona Tineretului. Se ofera conditii bune de munca, salariu + bonusuri atractive. Pentru interviu sunati dupa ora 12. (0771.187.037 375. Bucatar si ajutor bucatar, local in

Centrul Istoric angajeaza bucatar si ajutor bucatar. Rog seriozitate; (0727.257.022 376. Bucatar si ajutor bucatar, restaurant

338. Bona, experienta, copil 9 luni,

Dorobanti, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 339. Bona, experienta, experienta,copil 9 luni, Damaroaia, urgent, 2.000 L; (021.310.74.03 340. Bona, menajera interna, cu experi-

enta si recomandari. Se asigura cazare, masa, 2.500- 3.000 Lei; (0726.637.102 341. Bone si menajere agentie

recruteaza bone si menajere, cu sau fara experienta, in regim intern/ extern. Cautam persoane serioase, se ofera salarii atractive. Nu se percepe comision la angajare (0784.659.190 342. Broderie Fabrica de broderie, zona

Piata Domenii angajeaza femei cu sau fara experienta in domeniu; (021.224.47.00 343. Broker imobiliar compania Urban

House selecteaza agent vanzari cu/fara experienta pentru departamentul rezidential (proiecte noi). Persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare. Pentru interviu CV pe email. 1.000 {; (0745.844.228 caroimobiliare@gmail.com 344. Broker imobiliar. Agentia imobiliara

Imozone angajeaza agenti imobiliari pentru activitati in sector 6. Candidatul ideal: persoana motivata cu abilitati in negociere si comunicare cu/fara experienta. Pentru interviu asteptam CV la urmatoarea adresa de mail; (0728.874.501/ 0728.874.510 office.drt.khc@gmail.com 345. Brutar angajeaza fabrica de paine,

piata Moghioros. Rugam seriozitate. (0784.227.774 346. Brutar Restaurantul Vivo isi

mareste echipa. Daca esti brutar si vrei sa te alaturi echipei noastre asteptam sa ne contactezi. Pachet salarial atractiv. AFI. (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 347. Brutar si patiser pt brutarie-patis-

erie, angajam un brutar si un patiser, oferim conditii deosebite, salariu si bonusuri motivante, mediu si colectiv extraordinar. Program lucru flexibil. Locatie: Sector 1, zona bvd Ion Mihalache; (0768.532.104 348. Brutar, modelator paine, cuptorist,

angajam. Oferim cazare, sector 3, c.m., salariu motivant; (0733.866.049 349. Brutareasa cu sau fara experienta, Ilfov, Corbeanca, sat Tamasi. Program de zi 40 ore/sapt. Salariu brut brutareasa fara experienta: 2.100 lei, carte de munca pe toata suma. Plusuri pentru experienta. Siguranta locului de munca. (0755.224.549 350. Bucartar si ajutor de bucatar pentru hotelul Cota 1400 din Sinaia, se ofera cazare si masa, relatii la telefon sau email (0749.033.356/ 0749.033.357 office@hotel-cota1400.ro 351. Bucatar pentru restaurant cu

bucatarie internationala zona Tineretului, minim 2 ani de experienta, contract de munca, transport platit seara, salariu 3.000 lei + bonusuri la evenimente 3.000 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro

Bucatar / patiser pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar; Cunostinte de cofetarie/patiserie sau diploma de cofetar/patiser; Cunostinte despre igiena alimentara; Persoana organizata si pasionata de bucatarie / patiserie. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 359.

360. Bucatar cantina angajatilor, Hotel

Hilton angajeaza bucatar pentru restaurantul angajatilor. Program full time, 2 ture de zi, experienta minima 3 luni. Oferim uniforma, masa, asigurare de viata si sanatate (021.303.37.77 adriana.radu2@hilton.com 361. Bucatar catering echipa Delicios

Food se mareste. Cautam bucatar cu experienta, meniu romanesc, program o zi cu una libera, salariu pornire 3.000-3.500 Lei. Locatia: sector 1. Date fixe de salariu, fara intarziere 3.500 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 362. Bucatar cu experienta bufet hotel

self service angajam pentru autoservire zona Baneasa Casa Presei. Program de luni pana vineri 7 -16. Salariu si conditii bune. Interviu Bd. Tipografilor nr. 14, cladirea birouri S Park, (0726.580.381 363. Bucatar cu experienta burgeri si crepes pentru restaurant live cooking Floreasca Mall Promenada. Program lunivineri 8 - 16. Interviu Calea Floreasca 169, (0760.601.441 364. Bucatar cu experienta in restaurant

italian. Restaurant italienesc angajeza bucatar cu experienta in bucataria italiana, salariu minim 200 lei/zi net , zona Universitate; (0722.559.988 ghitafdaniel@yahoo.ro 365. Bucatar cu experienta zona Pipera

pentru restaurant/bistro. Program: luni vineri de la 08:00 la 17:00, weekendurile sunt libere. Salariu atractiv, negociabil in functie de experienta. (0731.493.180

353. Bucatar pentru restaurantul 3Kombinat, cu experienta in burgeri.Cerinte: sai placa burgerii, sa fie creativ si sa aiba spirit de echipa, (0724.440.582 3Kombinat@gmail.com

Bucatar cu experienta, sofer livrator, casier operator si operator call center pentru Compania Wise Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania. Suntem o echipa tanara, de profesionisti, intr-o companie mare in crestere. Asteptam Cv-ul la adresa, relatii la tel. CV la email: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro

354. Bucatar pentru scoala;

367. Bucatar fast-food (shaormar), Star

352. Bucatar pentru restaurant in zona

Dristor, program 10-22, 5 zile pe sapt. Doar cu experienta. Specific italian, meniu destul de usor, produsele le regasiti pe site. Mai multe detalii la tel. Salariu atractiv 200 L; (0734.601.600 pizza.venetia@yahoo.com http://www.pizzavenetia.ro

(021.315.65.43

355. Bucatar restaurant Refugiu cu spe-

cific romanesc angajeaza bucatar/ bucatareasa cu experienta. Salariu convenabil plus tips. Zona Ghica Tei (0727.626.981 356. Bucatar Restaurant+delivery situat

in Drumul Taberei, angajeaza bucatar cu experienta, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare si control al calitatii. Program 2/2 sau 1/1, transport asigurat; (0768.484.287 andreea_cristiana03@yahoo.com 357. Bucatar Scala Food angajeaza

bucatar (femeie), experienta min. 3 ani, program 07-17, de L-V, weekend liber. Se asigura contract si carte de munca. Salariu net 3000 lei. Relatii la nr., 3.000 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com 358. Bucatar si ajutor bucatar restaurant, berarie germana in zona Baneasa Pipera. (0723.321.293 n.marin@tecadra.ro

366.

Kebab angajeaza bucatar. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru Cotroceni; (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro

368. Bucatar pentru cantina Pipera Cantina angajeaza bucatar cu program de 8 ore. Oferim conditii legale, salariu 2.200 lei net, tichete de masa si masa asigurata; (0786.552.982 369. Bucatar pt. Luna Cafe & Bistro,

situat in sect 6, angajeaza bucatar pe cald si ajutor bucatar pe rece din sect. 6/5/4, cu experienta in domeniu, capabil sa pregateasca o bucatarie romanesca bine pusa la punct. Program 2/2; (0768.484.287 cosmin_sand_tour@yahoo.com 377. Bucatar si ajutor de bucatar se

ofera pachet salarial atractiv peste medie, bonuri de masa, posibilitate de promovare. Afi Cotroceni; (0787.709.154 vivofoodbar@gmail.com www.vivofoodbar.com 378. Bucatar si ajutor de bucatar zona

Obor Hashtag Pub angajeaza personal pentru locatia de pe Sos. Mihai Bravu nr. 32, zona Obor: bucatar si ajutor. Program de lucru 2 zile cu 2, salariu atractiv si bonusuri in functie de realizari, tips; (0724.803.412 office@hashtagpub.ro 379. Bucatar, ajutor bucatar, femeie la

vase, sector 1 Bucuresti. (0722.607.401 380. Bucatar, Ajutor de bucatar, femeie

la bucatarie (vase) pentru restaurant in Magurele, asiguram salariul motivant, masa zilnica, program flexibil, (0723.580.658

381. Bucatar, hotel 4 stele zona Unirii, angajeaza bucatar pentru restaurantul din incinta hotelului, (0755.979.797 fdm@international-bucharest.ro 382. Bucatar, pentru autoservire zona

Mihalache, program de luni pana vineri 7,00-17,30; (0724.508.592

383. Bucatar, restaurantul Horoscop -

Unirii isi mareste echipa. Angajam bucatar pentru bucataria romaneasca. Cei interesati sa sune la nr. de telefon (0786.223.663 384. Bucatar, 3 min. metrou Grozavesti,

402. Bucatar/ajutor, angajam ajutor de

bucatar, o persoana responsabila sa ocupe postul de grataragiu. Salariu atractiv, tips si transport asigurat. programul este in ture.Restaurant cu specific romanesc; 1 L; (0767.282.820/ 0729.106.169 alina@laiancu.ro 403. BUCATAREASA /MANAGERA SI OSPATARITA PENTRU CAFENEA; (0722.237.000/ 0726.608.534 404. Bucatareasa pentru 4-5 persoane

in Alexandria, Teleorman. Fara calificare. Relatii tel; (0760.035.806 405. Bucatareasa (bucatar) in Cora Lujerului. Rustic, lant de autoserviri cu mancare romaneasca angajeaza bucatareasa (bucatar) cu experienta in Cora Lujerului. Salariu 2.500 si bonusuri zilnice mari, program zilnic 8-17 cu duminica liber. 2.500 L; (0723.705.385 406. Bucatareasa pentru gradinita par-

ticulara, gradinita Zum Zum, zona Gara de Nord, angajeaza bucatareasa. (0740.704.922 407. Bucatareasa pentru mic dejun hotel DBH Bucuresti, experienta minim 3 luni intr-o bucatarie de restaurant sau hotel. Daca esti punctual si doresti un loc de munca stabil, te asteptam la interviu, str Barbu Vacarescu nr.51, sect.2; (0724.891.819/ 0723.515.008 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro

Bucatareasa, ajutor de bucatar, angajez pentru camin de batrani, zona Pantelimon; (0769.606.639

408.

409. Bucatari Cautam sa ne marim echipa si avem nevoie de bucatari cu experienta in bucataria cu specific peste si fructe de mare. Oferim un mediu de lucru placut, colectiv tanar, bonusuri in functie de performanta; (0722.545.024 contact@dancinglobster.ro 410. Bucatari cu experienta in bucataria

internationala pentru restaurant a la carte situat in centru. (0741.055.359 cristina.raducu@restaurantelisabeta.ro 411. BUCATARI pentru hotelul Sheraton Bucuresti. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata. (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com

425. Calcatoreasa curatatorie zona Costin Georgian, Morarilor, personal cu experienta (masa de calcat, calandru, chimic). Program 7 ore/zi, 2 sambete liber, duminica liber. Statie metrou 100 m, statie autobuz 20 m. (0722.537.203 dumitru.sotir@yahoo.com 426. Calificati si necalificati Cautam

meseriasi si echipe pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov. Avem nevoie pentru constructii case, renovari, întretinere, etc. Castiguri garantate intre 80-150 de lei/ zi. Conditii deosebite, 150 L; (0730.339.522 427. Calificati si necalificati Cautam

meseriasi si echipe pentru lucrari in Bucuresti si in tara. Avem nevoie pentru constructii case, dulgherie, tencuieli, placari, sape, etc.Conditii foarte bune; (0762.880.338/ 0755.144.491

440. Camerista, menajera si femeie vase, angajez camerista, program 12/36, 1500-1800 lei/luna, femeie pt spalat vase 1zi/1zi libera 1600 lei/luna si menajera 4 ore/zi, 700 lei/ luna pt restaurant si hotel in Drumul Taberei. Valabil din 3 ian 18 (0745.111.107/ 021.444.36.68 cm.enescu@gmail.com 441. Camerista. Hotel 4 stele situat in

centru, zona Unirii angajeaza urgent camerista: 0730.777.040, spalator vase, ajutor bucatar: 0731.111.164, barman, ospatar: 0731.111.418; 442. Camerista/ ingrijitor spatii hoteliere pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cunostinte elementare de limba engleza; Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

sediul in sect. 5 angajeaza bucatar cu experienta pentru scoli si gradinite, gatit cantitati mari, 3.000 L; (0765.489.624

443. Cameriste angajeaza Hotelul

386. Bucatar, aj. bucatar, Restaurant sector 3 angajeaza bucatari, aj. bucatari cu experienta in bucataria internationala si romaneasca; (0744.494.099 fivacom@yahoo.com

444. Cameriste salariu 1500 lei, efectueaza curatenia ?i intretinerea spatiilor hoteliere repartizate (camere, zona receptiei, scari, holuri, grupuri sanitare, birouri); 1.500 L; (0786.355.855 giuliano.ion@hotelgiuliano.ro

Capsa. Telefon: (0757.645.737

387. Bucatar, aj. bucatar, casier, picol,

spalatori vase, Ne marim colectivul. Firma catering dorim sa gasim bucatari priceputi, aj. buc, casieri abili, picoli, spalatori-vase indemanatici. Program luni-vineri 8-17. Sambata, duminica, sarbatori legale liber (0742.271.173 Ionutspataru66@gmail.com

445. Cameriste, hotel 4 stele in Bucuresti, cautam 3 persoane cu experienta in domeniu hotelier pentru postul de Camerista. Zona Militari, metrou la 10 metri. Salariu fix, bonuri de masapachet asigurare medicala, mediu de lucru stabil (0766.741.053 office@hrdaily.ro

388. Bucatar, ajutor bucatar cu experienta, pentru salate si deserturi, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029

446. Cameriste. Hotel angajeaza

389. Bucatar, ajutor bucatar si femeie

447. Carmanger transator din toata tara

vase Restaurant central din Floreasca angajam bucatar, ajutor bucatar cu minim 2 ani experienta si femeie vase. Asteptam CV la adresa office at vacamuuu.com. Salariu atractiv, program in ture, transport, masa, (021.313.45.85 office@vacamuuu.com 390. Bucatar, ajutor de bucatar, pizzar,

angajeaza restaurant cu specific italian. Program 2 cu 2 zile, salariu + tips; (0758.222.666 391. Bucatar, bucatareasa pentru restaurant central zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu cald 3300, salariu gratar 2800, salariu rece 2400. (0770.164.673 vasilou.octavian@yahoo.ro 392. Bucatar, bucatareasa si ajutor

bucatar pentru locatie cu meniu tip catering, cantina in sector 3. Oferim salariu atractiv si sporuri de performanta (0733.966.632 conicfinance@gmail.com 393. Bucatar, cofetar, sofer, vanzatori

Bucatar, aj. de bucatar, cofetar, sofer, lucratori comerciali, cu experienta in alimentatie publica, restaurant in zona Aviatiei-Pipera. Va asteptam de l-j intre orele 10-15; (0724.460.965 office@smartbistro.ro 394. Bucatar, muncitoare spalat vase. Angajez bucatar, ajutor bucatar si muncitoare spalat vase pentru restaurant autoservire; (0731.831.335 395. Bucatar, ospatar, picoli, personal vase, caut urgent bucatar, ospatar, picoli si personal spalat vase pentru 2 restaurante prestigioase din Bucuresti, sector 1 (Relais Chateaux Le Bistrot Francais , Sushi Room); (0744.344.770 resurseumane@lemanoir.ro

cameriste. Salariul este intre 1500-2000 ron net; (0755.200.032

412. Bucatari cu experienta pentru Niko

Palace, bucatar coordonator sala evenimente (permanent), bucatar sectie rece, cald si colaboratori. Pentru programari interviuri sunati la tel. Tiberiu Enache. (0722.916.439

428. Calificati si necalificati, pentru montaj pereti cortina, tamplarie Al.Salariu incepand cu 2300 ron pana la 3000 ron in functie de experienta. Cerinte. Lucru la inaltime. (0740.340.973 Office.tiax@gmail.com

413. Bucatari cu experienta urgent in

429. Calificati/necalificati. Tipografie

Titan, Restaurantul Johnny's situat in Titan, angajeaza urgent bucatari in conditii foarte avantajoase, salarii atractive si bonus de perfomanta. Mai multe detalii la tel. 2.500 L; (0722.278.670 ciury09@yahoo.com 414. Bucatari, restaurant South Burger

sector 3 si 4 angajeaza bucatari. Ne marim echipa si cautam persoane serioase si pricepute. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile, masa asigurata, decont transport seara. Salariu 2000-2500, 2.500 L; (0723.506.021/ 0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com

Bucatari, urgent 4 bucatari, 3 ajutori bucatarie romaneasca, sector 2 (metrou Piata Muncii), femeie servici/ vase, salariul saptamanal, provincie, cazare, masa, barmani, ospatari, picoli; (0740.665.577 415.

416. Bucatari, ajutor bucatari, femeie

396. Bucatar. Restaurant cu specific mediteranean balcanic isi mareste echipa, angajam bucatar, ospatari/ ospatarite, cu sau fara experienta; (0737.940.512

370. Bucatar salate, restaurantul Stadio

397. Bucatar. Restaurant cu traditie, in

417. Bucatari, ajutori bucatari, patiseri,

zona Magurele (0723.580.658

Bucuresti Trans Petrache Srl angajeaza buldoexcavatorist cu experienta in urmatoarele conditii: - sa detina permis conducere categ. C sau Tr. si diploma calificare mecanic masini si utilaje terasiere; (0744.495.517 transpetrache@yahoo.com

385. Bucatar, 3000 lei. Firma catering cu

minim 3 ani experienta. Program de lucru avantajos. Punct lucru: str. Viitorului 32, sector 2, punct reper Piata Gemeni. Trimiteti CV-ul pe adresa de email; (0771.609.431 info@cafeluna.ro www.cafeluna.ro

371. Bucatar sef pentru restaurant in

424. Buldoexcavatorist zona de lucru:

campus studentesc, bucatarie romaneasca. Conditii avantajoase; (0742.181.263/ 0755.013.339

serviciu, vase restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, angajeaza bucatari, ajutor bucatar, femeie serviciu si vase; (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro

angajeza bucatar salate, locatie centrala (Piata Universitatii), program flexibil fulltime, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

423. Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza operator curatenie. Program de lucru de 8 ore pe zi, CV la fax 021.208.41.53 sau email: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Infomatii suplimentare si programari interviuri la tel.; (0752.150.677/ 0746.079.892

Bucuresti, angajeaza urgent bucatar; (0722.305.308

pentru restaurant, sector 2. Relatii la tel.: (0722.201.802

398. Bucatar. Restaurant Refugiu cu

418. Bucatari, ajutori bucatari, om la vase. Greek Taverna mall Baneasa angajeaja bucatari, ajutori bucatari si om la vase, salariu + tips motivante; (0768.494.450

specific romanesc angajeaza bucatar cu experienta, ajutor de bucatar si femeie la vase. Salariu avantajos plus tips. Zona Ghica Tei, sector 2 Bucuresti; (0727.626.981

BUCATAR/ BUCATAREASA+ AJUTOR BUCATAR, OSPATAR, BARMAN, SPALATOR VASE, LUCRATOR DEPOZIT 8ORE 5ZILE/2ZILE LIBERE, SALARIU ATRACTIV+CARTE DE MUNCA+BONURI DE MASA+PRIME, OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI-PLATINUM CASINO (0726.141.233 399.

400. Bucatar/ajutor bucatar, restaurant

cu specific italian situat in sector 1 angajeaz? bucatar si Ajutor bucatar. Program doua cu doua, salariu atractiv +tips, transport asigurat, concedii de sarbatori si in vara+alte beneficii; (0761.753.205 Nordcatering@gmail.com 401. Bucatar/ajutor de bucatar pentru

sushi, Afi Palace, Wasabi Afi angajeaz? bucatar/ajutor de buc?tar. Programul: o zi cu o zi, de de la 9-22. Salariu: fara experienta: de la 1800-2400; cu experienta: de la 2400-3600. Salariu+bonuri de masa(200lei)+tips zilnic; 2.500 L; (0733.673.306 adriana.wasabi@gmail.com

419. Bucatari, ajutori bucatari, vase,

preluari comenzi, restaurant South Burger angajeaza pt sectoarele 3 si 4. Se cere minima experienta, se ofera salarii de inceput intre 1500 si 2000. Se lucreaza 2 zile cu 2 zile,masa asigurata, decont transport seara; 2.000 L; (0726.760.996 mcsfoodivision@gmail.com 420. Bucatari, ospatari, femei de servi-

ciu pt. restaurant zona Gorjului Militari (0770.354.776 421. Bufetier, lucrator bucatarie rece,

restaurantul Casa di David (Parc Herastrau) angajeaza lucrator bucatarie rece (bufetier) cu experienta. Relatii la telefon sau CV pe e-mail; (021.232.47.16 casadidavid1@yahoo.com 422. Building Support Services, firma

specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza electrician intretinere si reparatii si instalator tehnico sanitare si gaze. Program de lucru de 8 ore sau tura pe zi, CV la fax 021.208.41.53 sau email: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Infomatii suplimentare si programari interviuri la tel.; (0752.150.677/ 0746.079.892

angajeaza personal calificat sau necalificat in vederea specializarii pe utilaje tipografice. Acceptam si persoane din provincie. Oferim cazare gratuit. (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro 430. Calificati/necalificati. Tipografie angajeaza vanzatoare in complexul comercial Doraly si operator facturare. Acceptam si persoane din provincie. Oferim cazare gratuit. (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro 431. Call center limba italiana, persoane

cunoscatoare de limba italiana pentru diferite proiecte in domeniu call center. Pentru mai multe detalii sunati la numerele de telefon. 2.200 L; (0728.117.215/ 0728.117.216 andrei.mandache@mpssolutions.net 432. camerista hotel cu experienta,

asteptam CV uri pe adresa de email: (021.223.13.26 marius@irisa.ro 433. Camerista ApartHotel (zona Preciziei, Buc), Apart Hotel Studio One angajam camerista cu experienta in domeniu, serioasa, cinstita, responsabila, discreta, organizata, constiincioasa. Salariu 1500 net, bonuri de masa 15ron/zi, abonament medical, (0756.031.736 daniela.dragomir@wfmc.ro www.westgatestudios.ro 434. Camerista hotel de 4 stele, RIN Grand Hotel (Sos. Vitan-Barzesti, 7D). Efectueaza curatenia in camerele de hotel conform standardelor impuse. Cerinte: persoana muncitoare, dinamica,atenta la detalii. Program: 2 zile/ 2 zile libere; (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 435. Camerista hotel Popesti Leordeni

sector 4, hotel 3 stele angajam personal pentru curatenie, program flexibil, oferim si cerem seriozitate, salariu + o masa asigurata pe zi in cursul saptamanii 1.500 L; (0723.715.720 alexandru_claudiagabrila@yahoo.com 436. Camerista hotel, Best Western Stil

Hotel Bucuresti, Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an, concediu platit 22zile/an cu cazare platita pe litoral. Asiguram cazare/mancare pentru provincie, (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro

salariu si conditii avantajoase mai multe detalii la numarul de telefon (0728.101.350 tufisimarianviorel@yahoo.com

448. Cartator presa cu permis de con-

ducere angajam; (0740.000.016

449. Casier Domino's Pizza angajeaza casier. Se cere: studii medii, disponibilitate de a lucra in ture si in weekend, persoana responsabila, bune abilitati de comunicare, (0743.664.667 450. Casier -administrator pentru spalatorie auto, zona Titan, sector 3. Salariu atractiv, carte de munca+ procent, 2.200 L; (0721.720.751 451. Casier OMV, casiera, vanzatoare la

benzinaria OMV Soseaua Giurgiului . Relatii la telefon. (0723.473.371 gflorin_2004@yahoo.com

452. Casier operator. operator call center, bucatar cu experienta, sofer livrator pentru Compania Wise Box nou intrata pe piata de food delivery din Romana. Suntem o echipa tanara, de profesionisti intr-o companie mare in crestere. Asteptam CVul la adresa de mail, relatii la tel (0799.831.111 cariere@wisebox.ro 453. Casier pentru dealer auto, cunostinte soft emitere facturi, experienta in domeniu, persoana organizata si serioasa. (0758.115.817 hr@autocobalcescu.ro 454. Casier si lucratori comerciali pentru

fast food, program si salariu atractiv; (0723.777.459

455. Casier, Shop&go angajeaz? casiere

/lucrator comercial. Zona Bucurestii Noi + 1 Cos de cumparaturi lunar + Bonus la inventar (intre 300-600 lei ) 1.600 L; (078868036/ 0724.510.904

456. Casier, supermarket angajeaza per-

sonal. 6 posturi libere, casiere si lucratori comerciali. Avem program de 12 ore. Avem disponibil si posturi de zi si de noapte. 1.600 L;

457. Casier, casiera benzinarie Mol, Caramfil, situata in cartierul Aviatiei, (0760.273.774 bicamarian@yahoo.com 458. Casier, casiera, cu sau fara experi-

enta pentru un fast food in zona Berceni, se asigura masa zilnic, contract de munca, training gratuit, se lucreaza 1 zi cu 1 zi libera, 1.800 L; (0773.316.497 459. Casier, lucrator comercial pentru

Shop&Go Baneasa, str. Biharia, in curte la Metav; (0745.637.369/ 0745.204.310

460. Casier, lucrator comercial, angajam

casieri / lucratori comerciali pentru chioscuri si magazine cu profil vanzare presa, carte, tigari, racoritoare, contract de munca pe perioada nedeterminata, bonusuri, program flexibil, (0723.554.992 office@octagon.ro

461. Casier, sef tura, casier si lucrator comercial salariu motivant si real trecut pe contractul de munca, concediu 21 zile/an, masa asigurata + alte beneficii. Rog si ofer seriozitate. Constantin (0729.910.157 462. Casier-operator, Compania Wise

Box nou intrata pe piata de food delivery din Romania angajeaza: casier-operator. Atributii principale: preluare comenzi on line de la call center, repartizare catre bucatarii si departament livrare, operatiuni incasari - plati cash sau POS, intocmire documente fiscale zilnic. Profil candidat: cunostinte Ms Office, atentie la detalii. CV la e-mail/ tel. departament resurse umane: (0799.831.111 cariere@wisebox.ro 463. Casier/lucrator comercial pentru restaurant tip fast food. Pentru mai multe detalii, sunati la nr. de telefon; (0731.034.908 comercial.cuptorulculemne@gmail.com 464. Casiera pentru SC Moara Dambovi-

ta SRL (0722.559.729 horia.olidie@yahoo.com

465. Casiera cantina in Pipera, ajutor

sala. Se lucreaza prin rotatie tura 1: 06:00-14:30, tura 2: 10:00-19:00. Se ofera: contract de munca, 1200 net, tichete de masa si masa asigurata. (0786.552.982

466. Casiera cu sau fara experienta, sector 3, urgent, salarizare 1500, conditi de munca avantajoase, 1.500 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 467. Casiera cu sau fara experienta, urgent sector 3, salariu 1500, Bucuresti; 1.500 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 468. Casiera cu sau fara experienta, urgent, salariu 1500, sector 3, zona Salajan. 1.500 L; (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com 469. Casiera facturare zona Afumati,

complexul Su Market program SAGA, iesiri, intrari, program 06:30-14:30 sau 07:00-1500salariu bun (0732.132.132 zedro2006@yahoo.com 470. Casiera fast food restaurant Se cere: minim studii medii cu bacalaureat reprezinta avantaj, experienta min. 6 luni. Asiguram cim perioada nedeterminata, training, echipament, 1 masa pe zi, tichete de masa 1.700 L; (0785.405.645 471. Casiera si lucrator comercial pentru

magazin alimentar zona Bucurestii Noi, sector 1, metrou Jiului, se lucreaza in 2 ture de zi, se cere calificare si experienta in comert alimentar, recomandari, preferabil nefumatoare. 2.400 L; (0722.244.333

472. Casiera, angajam casiera cu expe-

rienta in domeniu, oferim salariu atractiv; 1.400 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 473. Casiera, angajeaza Restaurantul

Capsa. Telefon: (0757.645.737

474. Casiere in showroom (cu produse

electronice, electrocasnice, IT&C), din Sector 6. Ne dorim persoane stabile si serioase. Cerinte: minim diploma de bacalaureat. (0733.949.508 hr@cel.ro

475. Casiere pentru hotelul de 5 stele Sheraton Bucuresti. Experienta si cunoasterea limbii engleze este obligatorie. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com 476. Casiere si lucratori comerciali mag-

azin Shop&Go (Mega Image) zona Militari, sector 6, Bucuresti angajeaza 2 casiere si 2 lucratori comerciali. Program flexibil, pachet salarial atractiv. Experienta in domeniu constituie un avantaj; (0749.010.773 danarov@yahoo.com 477. Casiere, lucratori comerciali Shop&Go Mega Image angajeaza in zona sector 1 B-dul Laminorului, 10 zile libere pe luna. Primesti bonus la inventar. + un Cos de cumparaturi lunar. CV pe mail, 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 Cityshop.angajare@gmail.com

Casieri si om pe platforma angajeaza Benzinaria Mol 13 Septembrie; (0729.062.266 478.

479. Casieri benzinarie, benzinarii Mol Barbu Vacarescu si Mol Pipera angajeaza fete si baieti pentru postul de casier. Program flexibil, salariu, bonuri de masa, bonusuri de performanta; (0720.544.288 bog_wow@yahoo.com 480. Casieri, lucratori comerciali pentru Shop&Go cu program non-stop cu 10 zile libere pe luna, 1.600 lei/ luna+ bonus la inventar (300-600lei). Locatia este in sector 1 Bucuresti + lunar 1 cos de cumparaturi gratis; 1.600 L; (0787.868.036/ 0724.510.904 cityshop.angajare@gmail.com 481. Casieri. Benzinaria OMV de pe Sos. de Centura Domnesti (iesirea Prel. Ghencea), angajeaza casieri, ospatari, bucatari si femeie curatenie. Rel. la: (0786.030.199

437. Camerista pentru hotel situat vis-a-

vis de Piata Progresul-Bucuresti, angajeaza camerista. Cerinte: persoana curata, constiincioasa, nu este necesara experienta. Responsabilitati: curatarea spatiilor de cazare si anexe; (0722.612.792/ 0726.652.115 438. Camerista pentru Hotel Boutique DBH Bucuresti daca esti o persoana dinamica si sociabila te asteptam la interviu. Program 8 h/zi, carte de munca si masa asigurate. Adresa: str. Barbu Vacarescu nr 51 (0724.891.819/ 0730.950.567 serban@decebalhotel.ro decebalhotel.ro 439. Camerista, lenjereasa hotel 4 stele, zona Arc de Triumf, intre Manastirea Casin si Piata Domenii, angajeaza camerista / lenjereasa, informatii la telefon (0760.016.599

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 526. Cofetar, aj. cofetar, patiser, aj. patis-

er, vanzatoar, sofer, pentru laborator cofetarie.Salariu atractiv, program 8 ore, zona Dristor.Detaliii la nr de tel. (0733.060.234 cofetariilegeorgys@gmail.com 527. Cofetar, ajutor de cofetar, pt. cofe-

taria Agnes din sectorul 4, Berceni, (0770.712.222 agnes.cake@yahoo.ro 528. Cofetar, cofetar preparatie pentru Palatul Stirbey Buftea. Facilitati: Transport asigurat de la statia de metrou Straulesti 2.500 L; (0732.332.906 office@palatulstirbey.ro 529. Cofetar, cu salariu atractiv, Noe Patisserie, atelier artizanal frantuzesc nou, asteapta un cofetar cu un salariu atractiv, atmosfera crestina si o prima de instalare. Punct de lucru: Sos Fundeni 168. Urgent. (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 530. Cofetar, patiser cu experienta, daca

482. Casieri/casiere si preparatoare

sandwich-uri. Benzinaria Mol Timpuri Noi cauta persoane responsabile. Program flexibil, salariu fix, tichete de masa, contract de munca, tips zilnic, bonusuri. Angajam si operatori platforma cu atestat GPL. (0724.528.622 timpurinoi@molretail.ro

500. Coafeza cu experienta pentru salon

zona Bucuresti Noi Jiului salariu fix si comision, 2.500 L; (0732.416.777

501. Coafeza hair silist cu experienta,

zona Bragadiru - Lidl, zone apropiate: Prel. Ghencea, 13 Septembrie, Rahova; (0733.183.577

483. Casierita / casier, restaurant tip fast

food angajeaza casierita cu experienta. Locatia se afla in Auchan Militari.Detalii legate despre program si alte beneficii se vor discuta in cadrul interviului; (0764.503.197 Valentin@partenermedia.ro

484. Casierita, pizzeria Vechia Napoli angajeaza casiera serioasa, dinamica, sa se alature echipei noastre tinere dar cu vechime mare la noi, program atractiv, 2 zile 10:00 -21:30, 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com

CATERING. COMPANIE DE CATERING ANGAJEAZA: CASIER, PICOL, AJUTOR DE BUCATAR, PERSONAL SPALARE VESELA. PENTRU DETALII: (0751.200.001 485.

486. Caut colaboratoare croitoreasa pen-

tru atelier haine, mentionez faptul ca o voi ajuta si in dezvoltarea propriei afaceri. (0734.373.746 Badulescu.jurist@yahoo.com 487. Cautam stivuitorist cu experi-

enta pe stivuitoare cu lame laterale si de tip VNA. Depozitul se afla in zona Bolintin si oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix (cu majorari periodice) +bonuri de masa. Telefon: (0749.155.878

488. Centru varstnici angajeaza personal

curatenie locatie: Bucuresti, sector 6, zona Gorjului. (0757.015.521 mirela.gheorghe@resedintabunicilor.ro

489. Centrul Teritorial Veterinar angajeaza contabil sef, experienta in domeniul bugetar 5 ani si casier/magaziner experienta bugerara minim 2 ani; (021.255.22.17 490. Centrul Teritorial Veterinar antga-

jeaza contabil sef si casier. magaziner; (021.255.22.17

491. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam la faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 492. Chimisti pentru detergenti, produ-

cator www.arcalux.ro angajeaza chimisti si operatori electricieni, automatisti, ambalatori, muncitori cu permis de conducere. Salarizare foarte buna (0723.666.441 arcalux@yahoo.com

493. Chocolat isi mareste echipa, bucatar Angajam in conditii excelente bucatar sectia cald cu experienta, cofetari si ajutor-cofetar. Salariu motivant, transport decontat. Pentru mai multe detalii va astept la interviu; (0720.041.965 Constantinstanciukon@gmail.com 494. Circularist pal, angajam operator

circular de taiat in pachet pal melaminat cu experienta pe utilaje asemanatoare. Salariul min. 3000 Ron, in functie de experienta. Popesti Leordeni, in apropiere de Pepsi; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 495. CIRCULARIST, Firma din Bucuresti, producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent circularist cu experienta. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta. (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro

502. Coafeza pentru salon infru-

musetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare profesionala. (0723.383.315 503. Coafeza pentru vad vechi, ofer salariu - procent; (0744.552.957

Coafeza pentru vad vechi, salariu fix sau procent; (0764.554.455 504.

505. Coafeza Salon Amethyst Beauty Center, situat in Drumul Taberei, pe Valea Oltului, angajeaza coafeza. Pentru mai multe detalii, sunati; (0726.712.596

Magic. Conditii deosebite. Salariu fix/procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, C.M 8 ore, traininguri gratuite. 5.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro

533. Cofetari si patiseri pentru hotelul

Sheraton Bucuresti. Salariul incepand de la 1.700 lei, negociabil in functie de experienta. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (021.201.50.00 hr@sheratonbucharest.com 534. Cofetaria Sweet by Mario angajam

lucrator comercial/ vanzator cu sau fara experienta, salariu + program atragator, tel. in intervalul 09.00 - 19.00; (0765.627.216

jeaza conducatori auto cu atributii de agenti securitate, cu permis, categoria B, pentru obiectivele din Bucuresti; (021.326.20.44 bronec@bronec.ro www.bronec.ro 545. Confectioner imbracaminte (cap -

coada) angajam pentru atelier croitorie, zona 13 Septembrie (0728.320.550/ 021.420.50.57

546. Confectioner confectii dama textile

cu experienta in masina cheite si masina simpla. Program de lucru 8:00-16:30, salariu si bonuri de masa. Tel: (0748.219.724 andreea@dhanna.shop

547. Confectioner imbracaminte dama

zona Costin Georgian metrou, salariu avantajos, conditii de munca excelente, CM, 1.800 L; (0734.537.564 office@fashionhaine.ro

548. Confectioner tamplarie termopan, Pinum Doors&Windows angajeaza urgent muncitori calificati si necalificati pentru confectionare tamplarie termopan. Puteti trimite CV pe adresa de nina.baluta@nusco.ro. (0744.998.403

561. Consultant vanzari pentru

Rcs&Rds, Digi, cm 8 ore, comisioane motivante, 2.500 L; (0774.200.094 ionut.serban@rcs-rds.ro 562. Consultant vanzari, angajam per-

sonal pentru vanzare produse amenajari interioare. Experienta in domeniu reprezinta un real avantaj. Oferim pachet salarial motivant, program avantajos, tichete de masa, bonusuri; 1.900 L; (0755.757.510/ 0749.025.805 ionut.barbu@podnet.ro 563. Contabil (contabilitate primara), cunoasterea obligatorie a limbii ruse. Locatie: Voluntari. CV-urile le trimiteti la email. Salariu 2.250 L; (0725.778.051 vladislav@viknograd.ro 564. Contabil cu experienta Cei interesati pot trimite CV la email; office@gamaadmin.ro 566. Contabil junior cu experienta in Chitila, urgent, intocmirea, emiterea, verificarea si mentinerea evidentei contabile pana la balanta si bilant. Studii superioare de lunga durata, profil economic. Experienta relevanta si competenta 2 ani. Recomandari. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com

Coafeza cu experienta, pentru salon infrumusetare, zona Obor, conditii avantajoase, salariu 1.900 - 3.500, la 15 zile; (0724.133.585

589. Cosmeticiana, manichiurista, salon sector 4 (Metalurgiei, Obregia), salon 9 ani vechime; (0723.293.222 590. Cosmeticiana, salon zona Garii de Nord angajeaza cosmeticiana program 1/1 zi, duminica liber, salariu fix si procent, carte de munca 8 h. Detalii la tel. (0736.877.256 raluca_moise2006@yahoo.com

513. Coafeza, hairstylist Salon infru-

musetare sector 2, zona Arena Nationala, angajeaza in conditii avantajoase coafeza/ hairstylist. Experienta minim 6 luni. Program 1zi/ 1zi. Contact, 1 L; (0726.322.028

591. Cosmeticiana, Calea Dudesti,

zona Mall Vitan; (0721.395.420

592. Cosmeticiana, coafeza, pedichi-

urista, manichiurista, angajeaza Salon Rayssa, Drumul Taberei. (0723.622.939

514. Coafeza, hairsylist Neo salon, un

salon modern din sector 1, cu clientela formata, angajeaza coafeza/ hairstylist , experienta minim 1 an, competente frizerie. Oferim conditii de lucru deosebite, salariu atractiv, CM; (0729.575.588 neo.saloane@gmail.com

593. Cosmeticiana, coafeza, manichiurista, maseuza personal pentru salon cu vad, zona piata 1 Mai, contract de munca, program o zi cu o zi, duminica liber. Pentru cei interesati, detalii la telefon. (0726.575.990

515. Coafeza. Vrei stabilitate, con-

(0724.551.671

522. Cofetar cu experienta pentru

fabrica din sector 6, salariul se discuta la interviu, relatii la telefon; (0732.672.654 523. Cofetar pentru laborator cofetarie

zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara, program negociabil, salariu negociabil; (0758.084.291 524. Cofetar sau ajutor cofetar, angajez

in Corbeanca, Ilfov. Detalii la nr. de tel.: (0720.179.933/ 0722.344.661

525. Cofetar, cofetara angajam urgen,

salariu 2000 ron. Relatii la telefon; (0751.223.653

582. Cortina Development SRL angajeaza pentru punctele sale de lucru din tara personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Oferim contract de munca, training, cerem si oferim seriozitate, CV la email, detalii la tel.; (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro

enta, se lucreaza 1 zi/ 1 zi libera, stradal, zona circulata, clientela formata. Salariu, incepand cu 1500 lei; 1.500 L; (0720.536.929 www.salonsweetstyle.ro

zona Bd. 1 Decembrie 1918, sector 3; (0765.609.113

521. Cofetar cu experienta;

care sa cunoasca relationare B2B si care sa aiba abilitatea de a scrie un continut concis si strategic.Trimite CV-ul tau pe email: 2.500 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

588. Cosmeticiana sector 4, cu experi-

512. Coafeza si manichiurista angajez, in

(021.212.35.40

581. Copywriter cautam coleg/colega,

angajez sau inchiriez posturile, bd. Basarabiei/ Campia Libertatii; (0726.116.830

ta, vis-a-vis de Mega Mall, se ofera contract de munca integral, salariu fix sau procent; (0724.385.211/ 0760.381.952

520. Cofetar cu experienta;

simti nevoia de o schimbare, vrei un job relaxant care sa nu-ti dea dureri de cap, iti doresti succes financiar, noi suntem alegerea potrivita. Suna acum si programeaza-te, 2.500 L; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

587. Cosmeticiana si manichiurista

511. Coafeza si cosmetician cu experien-

(021.460.36.78

580. Conversatii online-fete si baieti,

musetare, locatiile din Militari si Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

ta, salon in Sebastian-Calea Rahovei, vechime de peste 15 ani, vad si clientela formata, carte de munca 8 ore, program o zi cu o zi, conditii de lucru deosebite. Cerem si oferim seriozitate. (0720.757.176 bogdan88gherasim@gmail.com

urgent The Harp Backery; 3.000 L; (0722.622.815

doresti un job care sa-ti ofere satisfactie financiara? Ai nimerit exact unde trebuie. Suna acum la unul dintre numerele noastre si programeaza-te chiar azi la un interviu, (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro

586. Cosmeticiana pentru salon infru-

510. Coafeza sau hairstylist cu experien-

517. Cofetar cu experienta angajeaza

579. Conversatii online-fete si baieti Iti

585. Cosmeticiana Lant de saloane angajeaza cosmeticiana in zonele Titulescu, Tei si Lujerului. Conditii de munca deosebite, salariu motivant, program de perfectionare continua, portofoliu de clienti format; (0720.996.748

509.

preparatii salariu 2.200 L; (0734.396.420

dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres si fara sefi. Castiguri garantate 5000-10.000$, 5.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

(0761.680.047/ 0735.844.100

Coafeza cu experienta pentru salon infrumusetare, zona Berceni (Cultural), conditii avantajoase, salariu 1.9003.500 la 15 zile; (0761.647.108

516. Cofetar angajam cofetar

578. Conversatii online Esti o persoana

584. Cosmeticiana cu experienta si in masaj, salariu atractiv 2.000 lei, cm, platita program 1 zi da una nu, 1 weekend da unu nu. Salon de 10 ani, zona metrou Gorjului; 2.000 L; (0724.357.422 office@cmstill.ro

508.

tinuitate ? Vino la noi, accepta provocarea, lucrezi cu cele mai bune branduri, salon Panduri strada Iovita, bloc verde, salariu fix plus procent, incadrare 8 ore, salon cu vad si vechime. (0726.787.519/ 0745.564.612

577. Controlor calitate, pt. companie multinationala. Salariu atractiv + tichete de masa. Locatie - bariera Domnesti - centura Bucuresti (021.202.58.70 andreea.balanescu@wilkins.ro

583. Cosmeticiana angajez;

cu vad format in sector 2. Color Beauty One (0728.492.173/ 0728.492.173 ene.gabi@yahoo.com

519. Cofetar cu experienta;

499. Coafeza angajeaza Saloanele

cofetarie angajeaza cofetar pentru preparatie si ajutori cofetari cu sau fara experienta, zona Salaj sector 5, se ofera salariu stimulant, cerem si oferim seriozitate (0728.274.104

544. Conducatori auto, Bronec anga-

rie, agricultura, necalificati, numai cu cazare, carte de munca, (0760.194.640

507. Coafeza cu experienta pentru salon

497. Club Vegas angajeaza dansatoare,

498. CN Posta Romana SA Sucursala Servicii Express organizeaza in data de 13.12.2017, concurs pentru ocuparea unui post de agent curier in cadrul OPE Bucuresti. Persoanele interesate vor depune la sediul din Calea Giulesti nr. 6-8, camera 222, sector 6, Bucuresti, pana la data de 12.12.2017, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie permis de conducere (minim categ. B), copie diploma studii (minim invatamant 10 clase). Relatii la numarul de telefon; (021.302.27.58

(021.315.65.43

Auto Cobalcescu Taxi, prin innoirea parcului auto, pentru desfasurarea activitatii de taximetrie in conditii de legalitate si profesionalism. (021.444.19.07

jez pentru salon cu vechime 19 ani, salariu intre 2000 lei si 4000 lei (0727.923.777/ 0766.623.829

joase. Tel.: (0723.669.829

animatoare, ospatarite, receptionere, hostess cu/ fara experienta. Loca?ie de lux, salariu + bonusuri motivante. Carte de munca, maxima seriozitate. Bd. Regina Elisabeta, nr. 13, (0765.260.009

531. Cofetar. Scoala angajeaza cofetar; 532. Cofetari si ajutori cofetari, laborator

543. Conducatori auto, angajeaza

506. Coafeza si cosmeticiana anga-

518. Cofetar cu experienta- decor, lunivineri, de la 6.00-15.00, sambata-duminica liber; (0722.558.062/ 0733.021.502

496. Cizmar talpuitor, conditii avanta-

stapanesti bine bazele cofetariei/ patiseriei, esti serios, punctual si pasionat de meseria ta, te asteptam cu drag sa ni te alaturi. Salariu intre 2.300 si 3.000 lei in functie de experienta (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro

557. Confectioneri in masina simpla de COMPANIA ROMPREST cusut, butoniere, nasturi, calcator final pentru Fabrica de confectii textile, salariu SERVICE S.A. ANGAJEAZA si tichete de masa, mediu de lucru placut, SOFERI PROFESIONISTI PENzona Viilor; (021.424.62.93 TRU PUNCTUL DE LUCRU DIN 558. Constanta, call center limba italCHITILA- ILFOV. INFORMATII iana, noua gestiune, persoane cunoscatoare de limba italiana pentru diferite LA TELEFON SI LA SEDIUL proiecte in domeniu call center. Pentru SOCIETATII DIN STR. MACULUI mai multe detalii sunati la numerele de telefon. 1.450 L; (0735.956.799/ NR. 26, CHITILA- RUDENI, 0728.117.214 driana.dima@bcbcall.com JUD. ILFOV. PERSOANELE 559. Constructor tipare INTERESATE POT TRANSMITE operare GemiCV-UL LA ADRESA DE E-MAIL: cunostinte ni, salariu avantajos (021.490.20.10 5.400 L; (0766.849.566 RECRUTARE@ROMPREST.RO 560. Constructori, vulcanizare, spalato540.

594. Cosmeticiana, hairstilist, hair-

stilista Vogue Beauty Center, din 1998, recruteaza personal cu experienta minim 1 an, pe urmatoarele pozitii: cosmeticiana, stilist unghii-mani/ pedi, hairstilist-coafeza, asistent stilist,frizer, receptionera, (0749.102.251 vogue_lah@yahoo.com 535. Cofetarii Tip Top deschide noi

locatii (Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera) Colentina, va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Se ofera salariu net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon, 1.650 L; (0732.672.654 536. Colaboratori. Companie taxi cauta

colaboratori cu masina neautorizata taxi; (0766.999.452 537. Coleg, colega echipa curatenie, restaurant nou zona Stefan cel Mare, cautam o persoana pentru echipa de curatenie/vase, cu sau fara experienta. Contract de munca, salariu de baza motivant plus tips, transport decontat si masa asigurata. (0767.303.667 538. Color Beauty One angajeaza personal, frizeri, manichiuriste si coafeza cu experienta pentru salon cu vechime de 6 ani si vad format. (0728.492.173/ 0728.492.173 ene.gaby@yahoo.com 539. Compania Romprest Service S.A.

angajeaza mecanic auto, vopsitor, tinichigiu, vulcanizator, tractorist, masinist utilaje cale si terasamente, soferi profesionisti, muncitori necalificati, electrician intretinere si reparatii, instalator tehnicosanitar, fochist, pentru punctul de lucru din Chitila -Ilfov, informatii la tel. 021.490.20.10 si la sediul societatii din Str. Macului nr. 26, Chitila- Rudeni, jud. Ilfov. Agenti curatenie (femei de serviciu), asfaltator, muncitori necalificati, masinist utilaje cale si terasamente, tractorist, mecanic agricol, punctul de lucru din Aeroportul Otopeni, informatii la tel. 021.201.33.59. Sefi echipa salubrizare, muncitori necalificati, informatii la tel. 021.668.10.50 si la sediul societatii din Str. Izbiceni, nr. 117-119, sector 1, Bucuresti. Persoanele interesate pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: recrutare@romprest.ro 541. Companie internationala isi

mareste echipa. Angajam agenti distribuitori cu sau fara experienta, permisul nu este obligatoriu. Salariul net, 1.600 L; (0764.914.055 542. Concierge, receptioner pozitia este

de concierge/receptioner intr-un centru de suport. Candidatul trebuie sa fie sociabil, sa aiba experienta in interactiune cu clientii, engleza obligatorie. CV la mail. 2.000 L; bucuresti@uber.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

549. Confectioner textil brand renumit Angajam confectioner textil in sectie de productie confectii dama, brand romanesc renumit, in Bucuresti, zona Rahova, Electromagnetica. Salariu si conditii atractive. 2.000 L; (07999101999 office@styland.ro

««««««««««««««««««

CONFECTIONERA. FABRICA CONFECTII ANGAJAM URGENT CONFECTIONERA. OFERIM SALARIU, CARTE DE MUNCA, CONTRACT DE MUNCA, PRIME, BONUS IN FUNCTIE DE REALIZARI, 2.300 L; (0726.599.327

550.

«««««««««««««««««« 551. Confectionere masina liniara, si

sef formatie pentru atelier confectii dama serie mica, zona Militari. Carte de munca, salariu motivat incepand de la 1.500 lei; (021.434.88.48/ 0747.501.279 552. Confectionere masina liniara per-

manent sau colaborare pentru atelier in sectorul 2, conditii bune de munca, pensionare pentru colaborare (0726.322.062

553. Confectionere perdele, draperii, Sophia cauta confectionere cu experienta pentru punctul de lucru din Dinicu Golescu, Bucuresti.Salariu de la 2000 Lei, in functie de experienta + bonuri de masa. Detalii la telefon 2.000 L; (0740.594.711/ 0758.235.248 office@sophia-romania.ro 554. Confectionere si modeliere cu

experienta haine dama. Salariu fix 1.5001.900+ bonuri de masa. Program 07.0015.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08

565. Contabil de gestiune/economist, firma Gabrielle center angajeaza contabil de gestiune/economist; (0726.694.334 capricciosa_restaurant@yahoo.com

595. Covrigar cu experienta, salariu atractiv, 8 ore, cu carte de munca, Orasul Voluntari, zona La Gheata; (0761.768.767

567. Contabil primar, firma cu sediul in

596. Covrigari. Covrigaria Maria angajeaza covrigari cu experienta, zona Piata Muncii. Carte de munca, salariu motivant. Rog seriozitate; (0768.745.571

Afumati cautam fata pentru contabilitate primara cu experienta, transport asigurat, contact tel., mail: platinambalaje@gmail.com (0734.296.420 platinambalaje@gmail.com 568. Contabil sef, daca ai cunostinte

solide in domeniul legislatiei financiar-contabile: contabilitate de gestiune, contabilitate financiara, inclusiv salarizare si experienta de minim 5 ani pe un post similar (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro 569. Contabil senior, pentru firma de contabilitate. Atributii: inregistrare acte lunar, comunicarea cu clientii, intocmire declaratii, balanta, bilant sub coordonarea si verificarea directa a unui sef, 2.500 L; (0723.839.276 izvor@contaradulescu.ro 570. Contabil, societate contabilitate angajeaza contabil experienta contabilitate primara, cunoscator program Wizz, avantaj cunoasterea altor programe de contabilitate (021.255.57.76 av.contab@gmail.com 571. Contabil, camerista. Societate

comerciala angajeaza contabil si camerista. Relatii la tel./sau CV la adresa: (0722.209.754 mnbmarg@gmail.com 572. Contabil. Companie de contabilitate experta CECCAR angajeaza contabil cunoscator soft SAGA. CV-uri pe adresa de e-mail: 2.300 L; (0726.383.953 angajari@contabilicesc.ro 573. Contabila acte primare, angajez cu

experienta, in zona Baneasa; (0745.246.825 574. Contabila primara cu experienta in Saga, Revisal, contracte, devize. Program de lucru 9-19. Obligatoriu permis auto (0723.434.648 575. Contabila. Metropolotan Resi-

555. Confectionere, angajam confectionere pentru liniara si triplock cu experienta, in zona Delfinului, sector 2; (0742.032.849 gaby.nicolae@gmail.com

dence abgajeaza contabil/a pentru contabilitate primara, conditii deosebite, urgent, cv la email: gabriela@metropolitanresidence.ro

556. Confectionere, firma specializata in confectii de dama, angajeaza confectionere, salariu actractiv, decont transport, bonuri de masa, sediu Electromagnetica, zona Rahova (0755.030.551 hr@rheacosta.com

576. Contabilitate primara hotel DBH Bucuresti, cautam o persoana organizata pentru evidenta documentelor emise si primite de receptia hotelului, Program part time, 7-12, L-V; (0724.891.819 serban@decebalhotel.ro

597. Croitor, croitoreasa cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Program de lucru 1 zi. (0771.553.103 598. Croitoreasa cu experienta pentru

mic atelier confectii. Salariu + carte de munca; 1.600 L; (0726.666.333

599. Croitoreasa cu experienta pentru

mic atelier, program part-time, full time si colaborare,salariu atractiv.Zona Costin Georgian.Salariu atractiv. (0775.162.152 600. Croitoreasa atelier croitorie ByUs, sau angajat pentru cusut la masina industriala sau angajat pentru cusut de mana. (0726.218.752 alexandrabyus@yahoo.com 601. Croitoreasa cu experienta. Com-

panie producatoare de lenjerii de pat si fete de masa, angajeaza croitoreasa cu experienta. Sectorul 4, Big Berceni, (0799.780.674

602. Croitoreasa huse canapele, croitoreasa huse canapele cu experienta in domeniu; 3.500 L; (0756.599.599 Genesyspharm@gmail.com 603. Croitoreasa incepatoare, pen-

tru retusuri confectii; (0725.170.964/ 0762.620.155

604. Croitoreasa pt retusuri, croitor

retusuri si modificari. Salariu de la 2.200 la 2.400 lei, contract de munca pe 8 ore, se cere experienta in retus si modificari. Zona Titan, piata Minis, sector 3. detalii la tel: 2.400 L; (0785.077.061 605. Croitoreasa retus sector 4, vrei sa

lucrezi intr un mediu armonios, carte munca ?i salariu atractiv? Vino in echipa noastr? de Croitorese retus si modificari in sect 4 metrou timpuri noi, sector 1 metrou Basarab, (0723.225.882 606. Croitoreasa, sa stie la triplok si

liniara, lenjerii de pat. Nu dau de lucru acasa. Afumati; (0720.250.568

607. Croitoreasa, croitor, atelier de retusuri si haine la comanda. Cautam o persoana care iubeste croitoria, la fel ca noi. Ne dorim stabilitate. Atelierul este aproape de metrou, tramvai (Dristor). Prime, conditii bune. (0752.111.118 enciu.alina21@yahoo.com

608. Croitoreasa, cusatoreasa, pentru atelier de creatie vestimentara, cu experienta in confectionarea articolelor de dama. Realizarea cusaturilor si finisajelor. Cunostinte de cusut manual. Sector 1. (0724.741.104 contact@mireladiaconu.com 609. Croitoreasa. Angajez croitoreasa cu experienta pentru retusuri. Popesti Leordeni; (0723.586.473 610. Croitorese. Atelier de creatie vestimentara, angajam croitorese (confectionere), cu experienta. Salariu motivant, acceptam si colaborare (2 - 3 zile/ saptamana), Cotroceni; (0788.592.518 611. Croitori/ croitorese pt. Atelier croito-

rie Atelier creatie vestimentara angajez croitori/ croitorese cu experienta/ constructie tipare/ executare produs. Oferim salariu cuprins intre 1500 - 2500 RON, 2.000 L; (0786.400.005/ 0722.600.601 garcea1388@yahoo.com 612. Crystal Palace Ballroms recruteaza

personal ajutor de bucatar, manipulant marfuri si ingrijitor cladiri.Oferim contract de munca si salariu net avantajos.Program 8 ore pe zi.Va asteptam. (031.400.42.22 recrutare@crystalpb.ro

613. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei net + tichete + sporuri + decontare transport. Cerinte: liceul, cunostinte calculator, MS Office, limba engleza nivel mediu. 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 614. Curatatoria Aqua din Baneasa angajeaza personal prezentabil pentru primire haine. Salariu 1800 lei + tichete + sporuri + decontare transport. Cerinte: liceul, MS Office, lb engleza 2.000 L; (0722.291.414 contact@aquaclean.ro 615. Curier pedestru angajam;

(0737.994.034

616. Curier pentru o renumita com-

panie de curierat cu sediul in Otopeni. Program de lucru: L-V 10.00 - 18.45. Se deconteaza transportul de la domiciliu la punctul de lucru. 2.100 L; (0725.139.325/ 0800.800.408 adina.badea@adecco.com

617. Curier cu auto personal, pizzerie angajeaza curier cu autoturism- salariu la 8 h/zi 1065 lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 Lei pentru fiecare comanda livrata, 150 Lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips; (0728.088.659 gina.neculita@jerryspizza.ro 618. Curier masina companie - McDonalds Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.300 lei; 3.300 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 619. Curier masina proprie Mc Donalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donald`s, salariu + bonus pana la 3.510 lei, 3.500 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 620. Curier masina proprie McDonalds Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.510 lei; 3.500 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 621. Curier pedestru McDonalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, livrator cu bicicleta, scuter, masina personala, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 3.510 lei; 3.510 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 622. Curier pedestru McDonalds, Oliviera angajeaza curier pedestru, pentru livrare Mc Donalds, salariu + bonus pana la 2.400 Lei; 2 L; (0734.583.786 ovidiuusiminiuc@gmail.com 623. Curier Popesti Leordeni Jerry's Pizza. Salariu la 8h/zi 1065 lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips (0729.074.306 dan.baloiu@jerryspizza.ro 624. Curier zona Bucurestii Noi permis cat B salariu la 8h/zi 1065 lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 lei pentru fiecare comanda livrata, 150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate, tips. Venituri intre 2500-3500 Lei (0733.106.979 valentin.nechifor@jerryspizza.ro 625. Curier zona Iancului, pizzerie angajeaza curier. Salariu la 8h/zi 1065 lei net/2 libere pe saptamana, 3.44 lei pentru fiecare comanda livrata,150 lei bonus la fiecare 750 comenzi livrate + tips, (0733.773.251 marius.danaila@jerryspizza.ro 626. Cursuri de formare in toate domeniile care au cautare pe piata fortei de munca, interna si europeana. Cursuri de calificare: electrician, sudor, instalator, coafor, cosmetician, bucatar, ospatar, etc. Cursuri de specializare: tehnician energetician/ electrician, contabil, inspector resurse umane, etc. Sediul Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 58, lateral in spate la ASE; www.feg.ro (0756.876.091 627. Cursuri infirmiere, infirmieri autorizate ANC la 450 l (in rate). Durata este de 3/5 luni, cu practica in spital. Diplome avizate de 3 ministere, valabile in tara si in strainatate. Conditii: 10 cls, toate varstele, 450 L; (0749.095.152 cursinfirmier@yahoo.com www.cursinfirmiera.ro 628. Cusatoare incaltaminte Firma incaltaminte angajeaza cusatoare incaltaminte toate operatiile, pregatitoare pentru subtiat, indoit, captusit, capsat, diverse operatii masa si necalificati, zona metrou Crangasi; (0736.073.372 novarashoes@yahoo.ro 629. Cusatoare, finisatoare si necalificat, pentru firma de incaltaminte; (0723.581.588 630. Cusatoareasa pentru atelier croito-

rie, salariu motivant; (0730.820.120

631. Customer support & marketing, Westminster Insurance LTD is looking for a customer support and marketing person.mail@westminster.globalhttps://westminster.global/uk/ (+40754852330 valicojocaru@gmail.com 632. Decorator floral; (0721.212.941/ 0723.294.972 633. Deservent Bobcat angajam, cu

experienta, comenzi picioare; (0744.359.240

E-mail: redactia@anuntul.ro


8 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ

634. Deserventi utilaje constructii drumuri cerinte: atestat/ studii de specialitate. Oferim salariu atractiv, cazare diurna, masa calda (Regiune-Bucuresti, Giurgiu). Tel. (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro 635. Director economic angajeaza Casa

Capsa. CV la: tccarpati@yahoo.com

636. Director hotel, hotel restaurant 4 stele, angajeaza: director hotel, camerista, receptioner, ajutor bucatar, bucatar, spalator vase; (0744.492.076 637. Diriginte, manager, coordonator.

Manager/coordonator/diriginte santier pentru societate in domeniul instalatiilor angajeaza persoana dinamica, abilitati in organizare si planificare, cu experienta. Rog seriozitate, 2.500 L; (0765.252.117 distrigazsan@gmail.com 638. Dispecer pentru centru de alarma firma de paza, cu sau fara atestat, cunostinte PC, abilitati comunicare, salariu 1.500 L; (0761.124.112/ 021.320.96.00 office@argosecurity.ro 639. Dispecer pentru monitorizare video

program de noapte in ture, cunostinte minime de utilizare a calculatorului, tarif 8,3 lei ora plus bonuri. Rog cv-uri pe adresa de mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro

640. Dispecer transport persoane, Mad-

com DLS Impex Srl, angajeaza dispecer transport persoane, pentru zona Bucuresti.Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro

641. Dispeceri Monitorizare Video Angajam Dispeceri Monitorizare Video pentru obiective in Bucuresti, se ofera salarizare atractiva, program de lucru flexibil, in ture, Salariile se achita la timp. (0786.189.306 642. Dispeceri supraveghere video cu sau fara experienta, preferabil din sectoarele 2,3 si orasul Pantelimon. Program in ture, salariul se achita la timp 1 L; (0722.242.522 amrketing@starc.ro 643. Dispeceri, operator CCTV, pentru

supraveghere spatii comerciale, program in ture, contract de munca, drepturi salariale la timp. Oferim si cautam seriozitate. Atestatul reprezinta un avantaj; (0763.697.212 cosminvladescu@gmail.com 644. Distribuitor apa angajez sofer;

(0725.223.996

658. Doamna la menaj si la vase pentru un restaurant situat la doua minute de metroul de la Piata Romana. Program 1/1, salariu incepand cu 1450 Lei, tips, masa gratuita, concedii platite, carte de munca etc; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 659. Doamna pentru curatenie Caut doamna serioasa, fara obligatii, pe termen lung pentru curatenie, in Bucuresti. Ofer cazare, masa si retributie; (0723.271.255 660. Doamna pentru curatenie si vase fast food La Makis, situat pe B-dul Gheorghe Sincai nr. 9A, zona Tineretului, cauta urgent doamna pentru taiat legume si curatenie. Program 1/1, contract de munca, 1 masa asigurata, 1.300 L; (0742.864.153 661. Doamna pentru menaj caut, ofer

locuinta, posibil mostenire. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita); (0726.885.871/ 0762.274.705 662. Doamna serioasa, caut pentru casa

munte, doamna serioasa, harnica pentru curatenie. Ofer cazare si retributie lunara; (0723.271.255

663. Doamna, domnisoara angajez pt. ingrijire persoana cu handicap locomotor, 56 ani, contract de munca, se lucreaza in ture 48/96, transport, concediu odihna, beneficii financiare deosebite, in functie de implicare si rezultate; (0722.210.239

648. Dnata Catering SRL cauta lucrator comercial in bistro/ cafenea aeroport, ajutor de bucatar, (0756.141.778 dfilip@dnata.ro 649. Doamna pentru protocol pentru societate comerciala. Eleganta, inteligenta si fara vicii; (0733.253.250 650. Doamna sa faca curatenie parttime in: case, vile, apartamente, garsoniere din Bucuresti; (0730.833.938

Doamna sau domn pe post de secretara, Ilfov, Frumusani; (0728.876.222

651.

652. Doamna serioasa pentru menaj

usor, zona Parcul Tineretului, Piata Norilor. Sunati intre orele 14 - 20; (0770.552.794

653. Doamna ajutor casnic, domn 50 de

ani, singur, solicit doamna ajutor casnic, plata modesta sau cazare, integrare familiala; (0761.645.844 654. Doamna de companie doamna vali-

da, caut femeie interna pentru companie si menaj. Asigur salariu, locuinta si intretinere pe malul lacului Fundeni. Permisul auto constituie un avantaj. (021.240.11.34/ 0744.342.308 Petcugeorgerazvan@yahoo.com

655. Doamna ingrijire batrana regim intern, pentru orasul Mizil, judetul Prahova. Se lucreaza 2 saptamani pe luna. Doamna are nevoie de ajutor la deplasare, baie si menaj.Detalii la telefon; (0760.665.565 656. Doamna interna de companie, doam-

na in varsta, valida. Intelectuala caut dna interna pentru conversatie si companie, posesoare de permis auto. Ofer intretinere in locuinta separata in aceeasi curte, plus salariu (021.240.11.34/ 0764.350.737 petcugeorgerazvan@yahoo.com

657. Doamna la menaj si la vase pentru

un restaurant situat la doua minute de metroul de la Piata Romana. Program 1/1, salariu incepand cu 1.450 Lei, tips, masa gratuita, concedii platite, carte de munca, etc; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com

677. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.evestudio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 678. Doamne, domnisoare, modele

online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani. O echipa de profesionisti lucreaza pentru tine; (0766.016.639

DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PT. TINE; (0766.016.639 679.

680. Doamne, domnisoare, peste 18 ani.

Cu sau fara experienta, aspectul fizic nu conteaza. Ce ne deosebeste de altii? Venituri reale/ declarate, minime de 2.000 $. Programul ti-l faci tu; (0720.418.000

693. Echipa mobila Bucuresti si tara, cautam echipa mobila curatenie/ back-up, curatenie, back-up handler, controlul calitatii tigaretelor, relocari, etc. pentru Bucuresti si tara. Se cere permis categoria B. Salariu 1350 Lei net, tichete (0786.552.982 694. Echipaj cu experienta categoria

C+E, pentru lucru pe comunitate, se lucreaza 2 luni cu 2 saptamani libere. Conditii de salarizare atractive, (0758.057.803 695. Echipe mixta compusa din

zugravi si rigipsari. Societate de constructii angajeaza urgent echipe mixte formate din minim 4 12 zugravi si rigipsari, zidari, faiantari si muncitori necalificati. Conditii de salarizare deosebite (se plateste la metru) cu front de lucru inclusiv in iarna; (0731.765.050 resurse-umane@t-c.ro 696. Economist angajeaza Casa

Capsa. Telefon: (0757.645.737

698. Economisti si contabili cu experienta in domeniul financiar contabil posturi scoase la concurs de Institutul Na?ional de Cercetare - Dezvoltare ChimicoFarmaceutica - ICCF Bucuresti. Inscrierea la concurs si depunerea dosarului se face la sediul INCDCF-ICCF Bucuresti din Calea Vitan 112 sector 3, la Comp. Resurse Umane in termen de 30 de zile de la publicare, respectiv de la 24.11.2017. Relatii suplimentare la tel . (021.321.21.17

711. Electrician medie si joasa tensiune, iluminat 2 locuri disponibile, instalatii electrice medie si joasa tensiune, montaj corpuri iluminat, aparataj, tablouri. Salariu fix, bonuri, transport; (0756.427.910 office@lucedomotica.ro 712. Electrician mentenanta utilaje fab-

rica productie EBC HR Solutions este in cautarea unui electrician mentenanta utilaje fabrica productie. Experienta de lucru cu instrumentele Lean (ex. 5S, SMED, TPM). Oferim: salariu fix, masa asigurata, transport, (0771.208.536 contact@ebchr.ro

713. Electrician pentru cablare si punere in functiune a instalatiilor electrice. Program l-v: 9-18 cu o ora pauza. Salriu 1.500 Ron care include si bonuri. Informatii la tel.: (0761.247.825 714. Electrician pt. Germania Firma de

inst. electr ang. persoana serioasa cu cunostinte de inst. electrice, se ofera salariu motivant, de preferabil cu permis auto, posibilitate lucru in Germania, 2.400 L; (0749.553.869 office.roingsystems@yahoo.com

715. Electrician si ajutor electrician pentru instalatii electrice interioare. Oferta este valabila pentru contract de munca pe perioada nedeterminata. Nu cautam sezonieri (0758.809.081 716. Electrician si instalator Firma de instalatii electrice angajeaza urgent electricieni si instalatori cu sau fara experienta, pentru detalii sunati la nr de telefon; (0730.718.187/ 0721.272.676 717. Electrician tablotier cu experi-

enta, angajeaza urgent societate cu sediul in Afumati - Ilfov. Salariu net 3.000 L; (0733.290.204 718. Electrician, instalator. SC anga-

jeaza pentru activitate santier. Salariul net intre 2.000 -3.000 Lei plus tichete de masa; (0737.666.238 719. Electricieni cu experienta de

minim 5 ani. Disponibilitate pentru deplasari in tara. Salariu deosebit; (0746.157.070

734. Electromecanic Firma Tinib Serv-

ices angajeaza electromecanic intretinere pentru reparatii pompe apa, experienta minima 2 ani, cat. B, salariu motivant si integral. Informatii la tel.; (0722.891.888 735. Electromecanic SC Trylon TSF angajeaza electromecanici.cerinte: studii medii, cunoasterea lb englezeavantaj: permis ctg B; atestat alpinist utilitaroferim posibilitatea calificarii ca si alpinist utilitar. 35 L; (0723.677.283 MIRELA.FLUERAS@TRYLONTSF.COM

736. Electromecanic, electrician juniori, pt. Fox, fabrica de mezeluri, pt intretinere echipamente si utilaje, instalatii. Program:12/24 12/48. Perioada: nedeterminata. Spor de noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Telefon intre 9-17, L-V; 1.900 L; (0726.718.768 737. Electrostivuitorist pentru fabrica

de medicamente situata pe Theodor Pallady, pentru depozit central. Program: l-v: 6-14; 14-22 (in functie de volumul de munca se lucreaza si 1,2 sambete pe luna). (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com

739.

enta pentru conversatii online, 200 $ bonus la angajare. Programare interviu la telefon, 3.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 667. Doamne pentru videoconversatii.

Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare + salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963

668. Doamne pentru videoconversatii.

Fara limita de varsta, aspectul fizic nu conteaza. Oferim bonus la angajare+ salariu atractiv, program flexibil; (0736.752.963

669. Doamne si barbati pentru curatenie

682. Doamne/ domnisoare Jewel Studio angajeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, plata la zi,bonus de performanta 100$, bonus de recomandare, bonus de angajare 200$, sedinte foto/video; 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 683. Dodo Pizza angajeaza curier, casier

Posturi disponibile: curier, casier, pizzamaker. Angajam fara experienta, program flexibil, avansare rapida, pachet salarial atractiv, masa in tura, contract perioada nedeterminata, 1.700 L; (0720.715.580 684. Domino's Pizza angajeaza person-

al indiferent de varsta, pe postul de preparatorpizza cu/fara experienta in domeniu. 1.400 L; (0762.470.118 dominosaparatori@gmail.com

685. Domino`s Pizza angajeaza livratori

la domiciliu si pizza makeri. Pentru mai multe detalii contactati-ne telefonic sau la adresa Liviu Rebreanu nr. 27A, (0732.511.372 gacalexandru@outlook.com 686. Domino s Pizza angajeaza

Sofer/livrator indiferent de varsta. Se cere: - obligatoriu permis categoria A1, A sau B - preferabil experienta de mers pe scuter aspect fizic ingrijit si placut; 1.400 L; (0762.470.118 nmirela1692@yahoo.com 687. Doner King angajeaza, Doner

King cauta oameni la fel de implicati ca si noi! Lucrator comercial-lucrator bucatarie. Daca esti serios, punctual, atent la detalii si cu bun simt, te asteptam in echipa noastra; (0785.696.320

697. Economist serviciu contabilitate,

angajam economist pentru departamentul financiar contabile, absolvent finante contabilitate, experienta in domeniu, inchideri bilant, balante, rapoarte financiare, declaratii fiscale, ionel.gherghe@exmobi.ro

executia instalatiilor electrice pentru constructii angajeaza electricieni. Contract de munca, plata orelor suplimentare. Se poate transmite cv-ul la adresa de e-mail a societatii. (0762.303.516 cv@profesionalelectric.ro

699. Educatoare Gradinita particulara

721. Electricieni pentru munca in santiere in Bucuresti. Solicitam experienta. Va rugam sa trimiteti CV dumneavoastra la adresa de email sau 0757058868Salariu 2.800 net. Program luni vineri 8- 18, 2.800 L; (0757.058.868 Dmtci@yahoo.com

sector 1 angajeaza educatoare. Experienta si studiile reprezinta un avantaj, trimiteti CV la adresa de email, de la 2.500 net plus transport decontat. Se cere seriozitate, 2.500 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com 700. Educatoare pentru gradinita;

(021.410.69.84

701. Educatoare, gradinita privata piata

Victoriei, program 8 ore, (0752.974.328 702. Electriceni tehnicieni sisteme

securitate angajam electricieni cu experienta, tehnicnieni sisteme de securitate si muncitori necalificati. Se ofera salariu si bonuri de masa. Cerem si oferim seriozitate; 1 L; (0749.281.178 703. Electrician auto. Reprezentanta

camioane angajam mecanic camioane si electrician auto cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 ron, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma, CV la adresa, 4.500 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 704. Electrician pentru BMF Total Serv, de intretinere si reparatii, instalatori si muncitori necalificati pentru centre comerciale. Salariu motivant. Experienta intre 1 si 3 ani; (0799.010.148 hr@bmfgrup.eu 705. Electrician auto angajam electri-

cian auto cu experienta, oferim salariu atractiv+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 706. Electrician Auto pentru parc propriu Pentru mentenanta si reparatii parc propriu de utilaje - masini mari (camioane acutobuze, etc); engleza fluent; experienta in intretinere flote; bun organizator (0741.288.400 707. Electrician cu experienta pentru zona Bucuresti Ilfov. Salariu atractiv. Oferim si dorim seriozitate, (0725.632.750/ 0724.211.335 danpostolache67@gmail.com 708. Electrician instalatii electrice, firma

688. Dulgheri, societate de constructii

de instalatii electrice Bucuresti, sector 1, angajeaza electrician cu minim 3 ani de zile experienta in lucrari joasa, medie tensiune, pt, statii electrice. Oferim cazare pentru provincie. (0752.101.232

689. Dulgheri, fierari si necalificati. Urgent. Angajam dulgheri, fierari si muncitori necalificati. 4.500 L; (0767.558.488

709. Electrician Interior caut urgent electricieni pentru instalatii de interior (tras cablaj, montat duze, legat in tablou, curenti slabi, prize, etc) in interiorul unui supermarket din Bucuresti. Plata saptamanal. 4.500 L; (0734.817.901/ 0743.177.874 acoelectric@yahoo.com

din Bucuresti, oferim locuri de munca pentru personal cu calificare dulgher sau colaborare cu echipe de dulgheri (0799.642.341

720. Electricieni firma specializata in

722. Electricieni calificati, cu experienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite. CV la e-mail: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.ro 723. Electricieni calificati, cu expe-

rienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite. CV la email: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.ro 724. Electricieni calificati, Metro-

politan Residence angajeaza cu experienta, pt. ansambluri rezidentiale, conditii deosebite, urgent. CV la mail: 3.500 L; gabriela@metropolitanresidence.r o 725. Electricieni cu program normal de

lucru si/ sau program redus de lucru. Relatii la tel. (0733.042.931

726. Electricieni si ajutori de electrician,

SC angajeaza. Avem de munca toata iarna, conditii avantajoase; (0762.564.000

727. Electricieni si instalatori angajez pentru santiere, salariu atractiv, pentru detalii sunati la nr de tel. (0730.718.187/ 0721.272.676 sorin@msc-corporation.ro

755. FEMEI pentru spalat vase, curatenie si activitati auxiliare bucatarie, cu experienta in domeniu, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 0748.750.029 756. Femei curatenie, firma specializata

741. Facturist, contabil junior Angajaram personal facturare, contabilitate primara (facturi, avize de insotire, deconturi, NIR-uri, etc). CV la contabasarom@gmail.com, zona Bragadiru (021.420.16.37/ 0730.083.680 contabasarom@gmail.com

757. Femei curatenie, program noapte, urgent, pentru curatenie sediu birouri, minim 3 ani experienta, zona Piata Victoriei, program 21:30- 06:00. (0731.400.591

743. Fadromist, pentru statia de sortare

DOAMNE, DOMNISOARE, POTI CASTIGA MII DE DOLARI. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE 672. Doamne si domnisoare pt converASTEPTAM IN ECHIPA BEST satii online. Contract de munca, bonusuri de angajare, program flexibil, bonus de STUDIO SI ITI VEI PERMITE angajare 300 $, procente de la 50%-80%, bonusuri de fidelitate, anuale, bonusuri de CASA TA. VENITURI LUNARE performanta, training gratuit 5.000 L; GARANTATE DE MII DE DOLARI (0767.640.565 SI CAZARE GRATUITA PANA ITI 673. Doamne, domnisoare cu/ fara experienta cu varsta minima 18 ani, engleza CUMPERI PROPRIA CASA. nivel incepator pt. conversatii online. Se OFERIM CELE MAI MULTE BENofera plata la zi, cazare, locatie lux, contract de munca, ambient placut, program EFICII DIN TARA. DOMENIU flexibil, (0765.640.271 hr@studio-27.ro 100% LEGAL, SITE: 674. Doamne, domnisoare, WWW.BESTSTUDIO.RO; 18+. Esti comunicativa? Iti (0730.752.752 doresti venituri motivante

754. FEG Bucuresti, scoala postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; (0788.424.314

in servicii curatenie angajam personal curatenie in Bucuresti. Oferim salariu avantajos. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati; (0762.121.478/ 0766.585.826 ciocirlan.viorel@yahoo.com

742. Facturist, facturista. Societate care produce sortimente de cofetarie, patiserie, brutarie, angajeaza facturist/a cu liceu economic, avand cunostinte temeinice de calculator. CV la e-mail. Detalii: (0756.044.061 florentina.ion@grandmoulin.net

681.

753. FEG Bucuresti, scoala postliceala face inscrieri pentru anul scolar 2017-2018 la urmatoarele specializari: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, asistent medical de igiena, asistent medical de laborator, asistent medical de radiologie, asistent medical de balneofiziokinetoterapie, asistent de gestiune, agent vamal, analist programator, stilist, tehncian maseur, proiectant decoratiuni interioare. Scoala pregateste cadre medicale cu posibilitati angajare in Anglia si Germania. Inscrieri cu sau fara diploma de bacalaureat si fara limita de varsta. Scoala europeana acreditata MECS Ordin nr. 3985/13.05.2008. Diplomele sunt recunoscute national si international. Adrese Bucuresti: Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, sect. 1, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314 si Str. Badea Cartan nr. 6, sector 2, tel.: 031.405.27.30 www.scoalafeg.ro; (021.311.10.54/ 0788.424.314

740. Esti student, casnica, somer,

pensionar sau salariat si nu esti multumit de ceea ce realizezi? Vino sa ni te alaturi de noi. Detalii la numarul: (0733.380.388

671. Doamne si domnisoare cu varsta

si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "Rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

733. Electricieni, pickeri, angajam urgent pentru sector 4 si sector 5.Salariul 1.820 - 2.100 + Tichete de masa 220 lei + Alte beneficii salariale. Angajari la tel., 2.100 L; (0729.569.050

ESTI STUDENT SI VREI BANI DE VACANTA? ESTI ANGAJAT SI DORESTI MAI MULTI BANI? NU AI JOB SI VREI SA TE ANGAJEZI? ESTI CONVINGATOR? CONVINGE-NE SI TE ANGAJAM. ANUNTUL TELEFONIC ANGAJEAZA PERSOANA DINAMICA PENTRU ECHIPA DE VANZARI. TRIMITE CV-UL PE MAIL LA: REDACTIA@ANUNTUL.RO

ingrijire la domiciliu; (0723.279.925

minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200

732. Electricieni, pickeri - S.4, S.5 angajam urgent in sector 4 si 5. Salariul 1.600 - 1.900 lei + Tichete de masa 220 lei + Alte beneficii salariale. Angajari la tel., 2.120 L; (0729.569.050

738. Estetician cu competente in criosauna, sector 1, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

666. Doamne mature cu sau fara experi-

670. Doamne si dominisoare cu varsta minima 18 ani, atitudine pozitiva si incredere in sine, persoane serioase si responsabile pentru Dream Studio. Oferim: salariu garantat intre 5.000 si 10.000 Lei, forme legale de angajare, siguranta datelor personale si a identitatii, sprijin financiar pentru casa, masina si nevoi personale, abonamente medicale in cadrul unei companii private. Aplica acum. Site: www.dream-studio.ro; (0736.752.963/ 0757.367.200 office.dream@yahoo.com

ore, plata saptamanal, castig minim 50 lei/zi in functie de munca prestata. (0758.837.778/ 0799.162.214 bijudaniel339@gmail.com

692. Echipa de vanzari D2D, team leader Partener Orange cauta echipa de vanzare D2D + team leader pentru zonele de rural in judetele: IF, PH, DB, GR, CL, IL. Oferim bonusuri motivante, posibilitati de dezvoltare, masina de serviciu, (0744.631.484/ 0756.100.765 amet.adler@idn.ro

Bucuresti echipa din provincie pentru lucrari interioare. Asiguram de lucru pentru toata iarna. Ofer cazare Bucuresti (0720.060.601

angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

665. Doamna. Pensionar 66 ani solicit

646. Distribuitori cu sau fara expe-

647. Distribuitori pliante, program 5

676. Doamne, domnisoare, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.evestudio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro

691. Echipa constructii case, angajam in

710. Electrician intretinere pentru

fara obligatii, pt. ingrijire domn 66 ani, deplasabil, prefer interna, metrou 1 Decembrie, ap. 3 camere; (0728.269.750

urgent, program 06:00 -14:30 si 13:0021:00, la 8 ore. Zona Pipera (0729.900.930

rienta. Salariul net, 1.600 L; (0728.650.079

690. Dulgheri, fierari, zidari pentru firma de constructii, cu contract de munca legal. Se ofera cazare si transport daca este cazul. Se ofera si se cere seriozitate. 2.800 L; (0723.283.775 Office@highconstruct.ro

664. Doamna. Caut doamna serioasa,

645. Distribuitor bauturi cu sediul

in sector 3 angajeaza manipulant marfa; (0730.071.957

675. Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii Rich pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

11

a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 744. Faianatar, salariu bun, dupa merit;

(0768.080.030

745. Faiantari angajam;

(0768.080.030

746. Faiantari sau echipe de faiantari

pentru firma de constructii (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com

747. Faiantari, firma de constructii anga-

jeaza fierari, dulgheri rigipsari, zidari, zugravi, muncitori necalificati acceptam si echipe (0722.634.534 nifloconstruct@gmail.com 748. Familie, persoane serioase din provincie angajez, ofer cazare pentru munca gradina legume si solar, apropiere de Afumati, 15 km Bucuresti; (0753.819.816

749. Familie, termen lung, pt pensiune la

Predeal urgent pe termen lung familie (fara obligatii) pentru menaj si intretinere la o pensiune in zona Predeal. Se ofera cazare + salariu. Rog si ofer seriozitate. Relatii la tel: 2.000 L; (0722.237.396 office@liv-invent.ro 750. Fata draguta si sociabila pentru la

receptie in salon de bronzare. (0784.017.170

758. Femei de serviciu pentru sedii birouri si spatii comerciale, program 8 h salariu 1.300 lei, program 4 h - salariu 800 lei, loc de munca stabil, ore suplimentare platita, rugam seriozitate; (0723.329.680 759. Femei de serviciu, firma de curate-

nie angajeza femei de servici la scari de bloc pentru zonele Baicului, Giulesti, Popesti Leordeni si sector 4. Se ofera carte de munca si salariu atractiv; (0728.114.671

760. Femei la curatenie angajam, zona Diham, sector 2-3, cu sau fara experienta. Detalii la interviu, programa la: (0723.165.399 761. Femei necalificate angajam urgent

pentru postul de ambalator in fabrica. Salariu: 1100 Ron net, bonuri de masa 150 Ron. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Sector 3/Anghel Saligny. Pentru detalii la telefon 1.100 L; (0733.409.308

762. Femei necalificati, ambalare fabrica

angajam urgent necalificati pentru postul de ambalatori in fabrica ata de cusut. Salariu: 1100 Ron net + bonuri de masa 150 Ron. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Sector 3 Anghel Saligny. Detalii la telefon 1.100 L; (0733.409.308 763. Femei pentru curatenie in hypermarket din zona Berceni, program 8 ore, contract de munca, conditii avantajoase; (0724.036.346

764. Femei si barbati angajam pentru curatenie, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon: (0722.260.953

lucru, emitere asigurari, acte auto, xerox, salariu motivant, experienta in domeniu constituie avantaj, (0763.123.234

765. Femei si barbati pentru posturile de sofer b si necalificat, fabrica mobila, urgent, salariu: minim 1500-1800 Ron net lunar. Program de lucru: 08:00-17:00 L-V. Zona Piata Giulesti. Pentru detalii la telefon 1.800 L; (0733.409.308

752. Fata curatenie pt. salon de infrumusetare. Conditii deosebite, mediu de lucru placut. Salariu + cm. Zona Vitan 1.400 L; (0786.553.174 www.saloanelemagic.ro

766. Femei si barbati curatenie pentru spitalele Fundeni, Polizu, Municipal, Floreasca, Tei, str. Maica Dommnului nr. 9 , sector 2 (0726.693.792 office.universalmc@gmail.com

751. Fata - angajez persoana la punct de

728. Electricieni uzinare tablouri electrice Studii de specialitate. Experienta pe un post similar constituie un avantaj. Locurile de munca se afla in Otopeni, sos. Odaii nr. 42 (cladire ETCO), 2 posturi. Se deconteaza transport pe Ratb. (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro 729. Electricieni, firma autorizata anga-

jam electricieni pentru constructii de instalatii electrice, contract de munca, program de lucru L-V. Mai multe detalii la telefon; (0729.204.995 www.prestenerg.ro 730. Electricieni, Mabec Energy angajeaza electricieni instalatii civile/industriale si ingineri autorizati ANRE II A si II B, dispozitie la deplasari. Lb italiana/engleza avantaj. CV-ul la info@mabec.ro,office@mabec.ro (031.425.60.76 info@mabec.ro 731. Electricieni, zugravi, rigipsari in amenajari interioare: 8 ore lunivineri, salariu atractiv, tichete masa. (0735.883.335

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza E L E C T R I C I A N I N T R E T I N E R E S I R E PA R A T I I s i I N S TA L AT O R T E H N I C O S A N I TA R E S I G A Z E Program de lucru de 8 ore sau tura pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro.

Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892 767. Femei si barbati depozit logistica urgent necalificati pentru posturile de manipulant, ambalatoare, stivuitorist, picker. Salariu: 1650-2200 Ron brut, bonuri de masa, bonus. Program: 8 ore L-V. Zona Sector 6. Detalii la telefon 2.200 L; (0733.409.308 768. Femei si barbati, angajam urgent

necalificati pentru posturile de manipulant, ambalatori, picker in depozit Militari. Salariu: 1650-1900 ron brut + bonuri de masa, bonus. Program de lucru: 8 ore LV. Zona Sector 6. Detalii la telefon 1.900 L; (0733.409.308 769. Femei si barbati, fabrica mobila, angajam urgent necalificati si soferi pentru fabrica tamplarie, montaj, premontaj, cnc etc. Salariu minim 1500-1800 Ron net. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Piata Giulesti. Pentru detalii la telefon 1.800 L; (0733.409.308 770. Femei, Barbati, angajam urgent per-

sonal necalificat pentru fabrica productie. Salariu: 1300 net + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract pe perioada nedeterminata. Pentru angajari sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

771. Femeie curatenie, 8 ore, zona Aurel

Vlaicu; (0763.300.600

772. Femeie de serviciu;

(0755.939.939

773. Femeie din provincie, fara locuinta,

interna, pentru ingrijire; (0738.179.015 774. Femeie de servici, magazin

alimentar sector 3; (0773.300.364

775. Femeie de serviciu pt. restaurant central. Oferim conditii avantajoase, program interior; (0720.897.833 776. Femeie ajutor bucatareasa, chiar

fara experienta, pentru ajutor bucatareasa (paneuri, salate) la autoservire in Mall Veranda Obor. Salariu 1500 ron, mancare si bonusuri zilnice din vanzare, program zilnic 8-17 cu duminica libera; 1.500 L; (0731.837.791 777. Femeie angajez pentru ingrijirea unei persoane cu handicap (are amputat piciorul stang) salariu foarte bun, stau la capatul tramvaiului 21, capat Europa; (0784.941.289/ 021.555.66.34/ 0743.719.568 778. Femeie curatenie +spalat vase pt. laborator cofetarie, zona Drumul Taberei, Bd. Timisoara, program 8 ore, salariu, 1.900 L; (0758.084.291 779. Femeie curatenie - salon coafura, 2-

3 ore- seara, ora 19.30, sambata 16.00, duminica inchis, Teiul Doamnei, sector 2; (0722.912.889

780. Femeie curatenie 8 ore, zona Aurel

Vlaicu; (0763.300.600

781. Femeie curatenie in cadrul unui restaurant central, la Unirii, program flexibil, masa asigurata, transport asigurat; (0752.177.431 office@theharp.ro

795. Femeie de serviciu pentru salon de

infrumusetare zonele Floreasca, Tei si Timpuri Noi, Unirii, program l-s 07.3014.30, salariu 1.300 Lei, carte de munca, 1.300 L; (0728.498.725

796. Femeie de serviciu pentru birouri Firma de curatenie angajeaza la program de 3 h/zi (6-9), in zona Eroilor. Oferim carte de munca salariu+ tichete. (0736.925.152 797. Femeie de serviciu in zona Rahova,

Winbet cauta personal curatenie pentru salile noastre de jocuri din zona Rahova. Oferim: loc de munca stabil cu contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, program flexibil; (0756.793.793 798. Femeie de serviciu la bucatarie cu

experienta, angajez femeie de serviciu la bucatarie cu experienta, salariu motivant cu crestere anuala,asigur transport, zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com 799. Femeie de serviciu la o scoala, zona Drumul Taberei, 8 ore/zi, de L-V, (0733.117.450 800. Femeie de serviciu pentru birouri,

zona Eroilor, program 3 h/zi (6-9). Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa. Firma curatenie, angajeaza urgent; (0736.925.152

curatenia intr-unul din sediile noastre, situat in Prelungirea Ghencea. Afterschool cu program de la 10.30 la 18.30 (0760.193.907/ 0768.185.720 789. Femeie de serviciu la un bazin de innot din sector 6.Program 4/8 h. (0736.454.498 geanyradu@yahoo.com 790. Femeie de serviciu locatie incinta

Faur, program de lucru: 7.30 - 16.00, (0755.212.121

791. Femeie de serviciu pentru club bingo chez gabi, salariu atractiv, va asteptam cu cv-urile la sediul firmei din bd. Iuliu Maniu, nr 11, (zona Apaca). robert.donciu@yahoo.com 792. Femeie de serviciu pentru Magic Salon Drumul Taberei. Program de lucru in ture, salariu 1400 lei, carte de munca, bonuri de masa, 21 zile concediu; 1.400 L; (0786.399.107 793. Femeie de serviciu pentru market,

macelarie in Colentina. Relatii la telefon; (0799.978.876/ 0736.370.300 794. Femeie de serviciu pentru o cafe-

nea situata in sectorul 5. Program de lucru lejer, salariul motivant. Detalii la tel. (0770.572.252 floreaandreea20@yahoo.com

822. Femeie la vase, restaurant situat

langa Stadionul National Lia Manoliu angajeaza femeie la vase. Program 2 zile cu zile. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la numarul de telefon afisat in anunt; (0731.153.153 823. Femeie la vase, restaurant zona Obor angajeaza femeie la vase cu experienta, program 2 zile cu 2 libere, mai multe detali la telefon (0723.503.171/ 0761.261.781 stefan_jercau@yahoo.com

842. Fete pentru sortare haine second

hand zona Jilava - 1 Decembrie, Judet Ilfov. Program 9-18. Salariu atractiv (0722.685.969

843. Fete si baieti castiga peste 1000 $ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 844. Fete si baieti conversatii online, te-ai

saturat sa muncesti fara folos? Iti doresti propria masina? Visezi la o viata mai buna? La noi se poate! Totul depinde doar de tine. Programeaza-te chiar astazi la un interviu; (0764.093.085/ 0756.302.730 office@bestwebstudio.ro 845. Fete si baieti, castiga peste 1.000 $

pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

FETE. SALON DE INFRUMSETARE ANGAJEAZA FETE PENTRU PLIANTE; (0724.133.585

870. Frezori CNC, Strungari,Rectificatori

lacatusi montaj, electricieni pentru Titan Masini Grele, producator de traditie in industria de masini unelte si utilaje complexe (021.255.22.83 resurse.umane@itaco.ro

in zona Corbeanca aproape de DN1. Se asigura contract de munca si locuinta. Pt. informatii sunati la tel. si CV la email melania.mandru@melaz.ro (0742.102.875 melania.mandru@melaz.ro

857. Figotehnist service aer conditionat

871. Frizer pentru vad vechi, salariu - procent (0744.552.957

901. Gradinita nr. 145, Sector 4, angajeaza administrator de patrimoniu, studii superioare. relatii la: (0740.028.714

872. Frizer angajam, salon cu vad,

902. Grafician productie publicitara angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la sau SMS telefon; (0722.963.430 jobs@lartekgrup.net

856.

Frigotehnist , service aer conditionat , mentenata , lucrari in Bucuresti , carnet categoria B , salariu motivat , program 8 ore de luni pana vineri; (0745.052.023/ 0745.052.023 gilmaroffice@gmail.com 858. Filler automat cafea si automate

snack Angajam operatori automate cafea si snack - alimentarea si igienizarea automatelor, intocmirea fiselor de umplere si evidenta stocurilor, repararea in caz de defectiune (oferim instruire), 1.800 L; (0722.423.049 adrianabrudan@yahoo.com 859. Finisori de interioare gresie, faianta,

glet SC Store angajeaza finisori de interioare. Oferim cazare baietilor din provincie salariu motivant, pana la 2700 Lei pe luna (074805805 storeconstruct@gmail.com

Salajan, sau angajez frizer, procent 50%, 100 {; (0766.662.966 878. Frizer/ frizerita Criss Beauty Studio cauta frizer/ frizerita cu experienta. Salon situat in sector 4. Detalii la nr. (0721.709.388

879. Frizeri cu experienta min. 1 an zona

Bragadiru - Lidl, zone apropiate: Prel. Ghencea, 13 Septembrie, Rahova; (0738.183.577

880. Frizeri, Beauty Salon cu locatii in zonele Serban Voda si Berceni, angajeaza frizeri si frizerite cu experienta. Rog seriozitate; (0727.978.092 adrianlzrsc@yahoo.com 881. Frizerita si manichiurista, pentru salonul Drumul Taberei; (0724.011.999 882. Frizerita, coafeza cu experienta angajam pentru salon zona Berceni. Oferim carte de munca, salariu atractiv, (0732.456.584 883. Frizerita/manichiurista, angajam frizerita/manichiurista cu experienta. Salonul este situat in zona Militari Apusului; (0728.020.995 salonstiledigio@gmail.com 884. Functionar administrativ SC Power

Translation SRL angajeaza functionar administrativ. Relatii la telefon; (0721.604.879 power_translation@yahoo.com

885. Garanta Asigurari angajeaza pentru o perioada de 6 luni muncitor necalificat pentru arhiva. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la telefon sau sa trimita un CV la adresa: (021.303.70.23 resurseumane@garanta.ro

808. Femeie de serviciu, bucatari, ajutor

886. Gauritori-filetatori pentru angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41

824. Femeie la vase, restaurant, zona

Aviatorilor; (0720.492.207

Femeie la vase, barman. Restaurant L'incontro Titan angajeaza femeie la vase, barman si ajutor bucatar. Relatii la sediul firmei: (0732.113.701 825.

811. Femeie de serviciu. Angajam persoana pentru 826. Femeie lucrator curatenie intr-o cladire de bucatarie si fata lucrator birouri. Program 9 h/zi comercial, angajam in dintre care 1 h pauza, conditii avantajoase, pensalariu fix + bonuri de tru fast food si Mall Sun masa. Pentru mai multe Plaza Berceni, Piata detalii, contactati-ne la Sudului; (0726.103.229 nr. de tel.: (0761.247.825 bbackfood2010@yahoo. 812. Femeie de serviciu. Sala de sport com

813. Femeie la curatenie pentru restaurant din Piata Rosetti, cu experienta. Program luni-sambata 6 -13:00. Salariu foarte bun, contract de munca. (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

827. Femeie pentru curatat si ambalat mobila Firma din Bucuresti, sect. 2, producatoare de mobilier la comanda din PAL si MDF, angajeaza urgent femeie la curatat si ambalat mobilier. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321

814. Femeie la vase angajam pentru

828. Femeie pentru curatenie in zona

restaurant Terasa cu Flori str. Nitu Vasile nr. 9. Relatii suplimentare la telefon. (0742.064.891 815. Femeie la vase Angajam pentru

restaurant, detalii la telefon; (0722.718.831 cuptorulculemne@yahoo.com

Frizer, vad vechi;

877. Frizer. Inchiriez scaun frizerie, zona

Packing SRL lider pe piata ambalajelor de unica folosinta angajam femeie de serviciu;

angajeaza, contract de munca cu norma intreaga, salariu motivant. Programari interviu la: (021.316.09.62

Frizer cu experienta, pentru salon infrumusetare, zona Titan, conditii avantajoase; (0724.133.585

874.

876. Frizer, frizerita pentru salon infrumusetare, locatia din zona Timpuri Noi. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

Femeie de serviciu, angajam persoana pentru curatenie intr-o cladire de birouri. Program 9 h/zi dintre care 1 h pauza, salariu fix+ bonuri de masa. Pentru mai multe detalii contactati-ne la numarul de telefon: (0761.247.825

810. Femeie de serviciu, curatenie, urgent, pentru sala de fitness. Salariu motivant, zona Piata Victoriei, Piata 1 Mai, (0721.905.339 anamaria.ivan27@gmail.com

873. Frizer cu experienta pentru salon infrumusetare, zona Drumul Taberei (Tip Top), conditii avantajoase; (0721.000.376

(0764.554.455

805.

munca, program full time, salariu brut 1872 lei, salariu net 1.605 lei (1290 lei cash + 315 lei bonuri de masa), program 8-18 (8 h + 1 h suplimentara) lu-vi, bloc locuinte zona Auchan, Militari. 1.605 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

salariu atractiv, zona Pantelimon; (0726.457.313

875.

sediul din strada Drumul Osiei nr. 51 personal curatenie. Se ofera contract pe perioada nedeterminata, decontare transport masa pranz. Va asteptam la sediul nostru pentru alte detalii 1.400 L; (021.301.96.00 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro

809. Femeie de serviciu, contract de

788. Femeie de serviciu care sa asigure

821. Femeie la vase, pentru restaurant cu specific romanesc, program luni-vineri, restaurantul este in sector 6, (0752.166.337/ 0726.113.787 santech.srl@gmail.com

841. Fete pentru productie si ambalare suplimente nutritive, locatia se afla in loc. Mogosoaia jud. Ilfov, str. Crizantemelor, nr. 1 (021.310.37.96/ 0767.735.017 SECRETARIAT@PHARMEX.RO

804. Femeie de serviciu, angajam pentru

experienta, zona Mihai Bravu, Tel: (0740.490.499

FEMEIE DE SERVICIU ANGAJAM URGENT PENTRU RESTAURANT, SALARIU FOARTE BUN; (0725.498.366

bucatarie pt. restaurant in zona Domenii (preferabil personal din zona Crangasi sau linia lui 41); (0725.498.366

840. Fete la linie pentru servire angajam pentru Autoservire. Rog experienta si seriozitate; (0764.552.554

pt. restaurant zona Drumul Taberei, (0722.555.083

786. Femeie de servici. Restaurant situat

787.

820. Femeie la vase, ajutor in

fara experienta, pentru servire clienti la fast-food Rustic in Mall Veranda Obor. Salariu 1.500 Lei, mancare si bonusuri in functie de vanzari, program o zi, 9-22, cu una libera, 1.500 L; (0731.837.791

855. Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

803. Femeie de serviciu si spalat vase

bucatar, ospatari, ajutor ospatar, ajutor barman, vase, bar urgent pt. restaurant. Salariu: 1100-1800 Net. Program de lucru: 8 ore. Zona Pavel Dimitrievici. Pentru detalii la telefon. 1.800 L; (0733.409.308

in centrul Bucurestiului angajeaza in conditii avantajoase. Relatii la: (0744.624.971

FEMEIE LA VASE SI CURATENIE, 8 ORE, 5 ZILE/2 ZILE LIBERE, 3 TURE, SALARIU ATRACTIV+CARTE DE MUNCA+ BONURI DE MASA+PRIME OFERIM TRANSPORT. CALEA VICTORIEI-PLATINUM CASINO. CONTACT (0726.141.233 819.

839. Fete harnice in Veranda Obor, chiar

firma specializata in servicii pentru curatenie angajeaza femeie pentru curatenie la scari de bloc in sectoarele 2, 3, 4, 6. Cerem seriozitate. Oferim salariu motivant si program flexibil (0772.029.406/ 0773.848.657 contact@conexclean.ro

807. Femeie de serviciu, SC Estetik

785. Femeie de servici, scari de bloc, cu

818. Femeie la vase si curatenie pentru restaurant asiatic, program 2 zile cu 2 zile, salariu atractiv + bonusuri, echipa tanara, mediu de lucru placut 1.700 L; (0765.806.322 ada_adelyna@yahoo.com

838. Fete curatenie, vase zona Unirii restaurant The Choice, angajeaza fete pentru curatenie si vase, program lunivineri, 7-16, sambata si duminica zi libera, adrese locatii: Nerva Traian 3 sau Splaiul Unirii 76 1.450 L; (0723.657.809 nerva@thechoice.ro

802. Femeie de serviciu scari de bloc,

(021.410.69.84

784. Femeie de servici gradinita, program de dimineata 8 ore, curatenie in gradinita zona piata Victoriei aproape de metrou (0752.974.328

enta, pentru restaurant. Program lunivineri, 06:30 -18:30, sambata si duminica liber. Salariu + masa. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.800 L; (0742.266.859

837. Fermei de serviciu Liwu Restaurant angajeaza femeie de serviciu, contract de munca. (0740.429.573

854. Fete, modele online. Metropolitan Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfituri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

zona Piata Victoriei program 8 h/zi (dupaamiaza 14-22). Oferim carte munca, salariu avantajos si tichete masa. Firma curatenie, angajeaza urgent; (0736.925.152

783. Femeie de servciu pentru societate,

program flexibil, carte de munca; (0746.056.250

817. Femeie la vase cu sau fara experi-

836. Femeie, angajam femeie la vase. Asiguram carte de munca, tips, transport. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariu motivant; (0722.462.827/ 021.434.18.28

801. Femeie de serviciu pentru birouri,

806. Femeie de serviciu, ingrijitoare, educatoare, angajeaza gradinita Gifted International- Parcul Carol; (0722.277.090 petre.robitu@dai.ro

782. Femeie curatenie, pentru gradinita;

816. Femeie la vase pentru restaurant central, zona Floreasca, program 2 cu 2, salariu de 1600 lei, se asigura transport in Bucuresti la plecare. 1.600 L; (0770.164.673 vasilou.octavian@yahoo.ro

Aurel Vlaicu, personal feminin pentru curatenie, program de 8 ore pe zi de duminica pana joi, program 21:30-5:30; Salariul fix, sporuri, bonuri de masa. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 829. Femeie pentru curatenie, cu domiciliul in sectoarele 1 si 2, pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 830. Femeie pentru curatenie, sala fit-

ness angajeaza, zona Piata Sudului; (0767.840.159 831. Femeie pentru menaj in zona Fun-

deni Colentina, pentru o familie. Mai multe informatii la telefon (0731.331.388 832. Femeie pentru menaj, fara locuinta,

intern, pentru barbat 45 ani, cu deficiente de vorbire, (0765.011.037 833. Femeie serviciu si receptionera, pentru hotel situat in zona Gara de Nord; (0745.761.111 834. Femeie serviciu si vase, ajutor

bucatar, ospatari, pentru restaurant Shorley cu sediul in Grozavesti, str. Economu Cezarescu nr. 50, S6, (0722.366.583 ion.sorlei@gmail.com www.shorleyrestaurant.ro 835. Femeie vase pentru Taverna Ikaria

(Pipera). Se asigura transport. (0744.364.600

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

846. Fete si baieti, castiga peste 1000 $ lucrand de acasa. Conveseaza pe internet in limba engleza. Toate actele legale. Suna acum (0746.847.466 contact@pinkblack.ro 847. Fete studente, surprinde-ti apropiatii

si ofera-le cat mai multe cadouri, Cautam fete cu/ fara experienta, minim 18 ani. Oferim plata la zi/bilunara, comision 60%, bonus de angajare 200 $, camere individuale, zona Unirii 5.000 L; (0765.640.271 hr@studio-27.ro 848. Fete vanzatoare. Minimarket ultra-

central la 2 min. de metrou, angajeaza fete vanzatoare, program 1 zi cu 1 zi, salariu 1.600 Lei+ bonuuri, carte de munca. Cer si ofer seriozitate; (0764.461.614 849. Fete vase si curatenie pentru restau-

rant zona piata Victoriei program 8-16 cu sambata si duminica liber. Interviu Iancu de Hunedoara 48 cladire ING. Salariu atractiv si conditii lucru bune, (0733.163.418/ 021.313.74.74 850. Fete, alege BeYou si beneficiezi de

80% comision in prima luna, Bonus de angajare 300$, outfituri cadou, plata zilnic/bilunar. Este momentul sa fii o persoana independenta i-a atitudine! Suna si convinge-te 7.000 {; (0766.905.905 851. Fete, Personal feminin pentru

Activitate online.Te ajutam sa devii independenta financiar ! Alatura-te echipei BeYou Models. Salariu garantat minim 2500 lei/luna, bonus angajare, plata zilnic/ bilunar (0766.905.905/ 0730.872.297/ 0766.905.905 www.beyou-studio.ro 852. Fete, modele glamour, hotess

online, salariu lunar 1500$ 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 853. Fete, modele online. Metropolitan

Studio isi mareste echipa. Angajam doamne/ domnisoare pentru conversatii online. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti dorescti castiguri pe masura, te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Oferim contract de munca, comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari, camere individuale, program flexibil, outfituri; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

860. Firma cu capital strain amenajari comerciale/ industruial, logistica hoteliera, angajeaza asistent project manager. Cerinte: disponibil la deplasari, cunostinte obligatorii de lb. maghiara si engleza, permis cond. B/ cunost. operare PC, experienta in domeniu similar de minim 1 an. CV numai in lb. maghiara/ engleza. Responsabilitati: administrarea si dezvolt. portofoliu clienti, identificarea si valorificarea potentialului de piata, participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizartea derularii si finalizarii acestora. Beneficii oferite: bonuri de masa, decontare deplasari/ masina de serviciu. CV de trimis la mail; rotterom@rdslink.ro 861. FIRMA DE CATERING ANGAJEAZA SPALATORI VASE PROGRAM D ELUCRU 9-19 DE L - V, SALAIRU 1.500 LEI, ZONA BUCURESTII NOI, OFERIM CARTE DE MUNCA; (0737.060.695 862. Firma Ascendent SRL angajeaza

muncitori necalificati pentru domeniul constructiilor. Detalii la telefon; (021.336.23.05 863. Firma constructii angajeaza necalifi-

cati si calificati pentru curatenie, zugravi rigipsari, cazare + masa; (0734.492.895 864. Firma de Recyclare angajam cu salarii atractive, sofer categoria B si muncitori necalificati. Relatii la telefon; (0771.260.325/ 0720.726.649

887. Geometrist pentru service auto Pit Car, cu experienta, responsabil si punctul. Salariu fix, comision. 3.000 L; (0753.088.880 office@pitcar.ro 888. Geometrist cu cunostinte de mecanica si vulcanizator auto. Ne marim echipa. Salariu + comision, sector 3, Bucuresti, 1.800 L; (0721.116.555 889. Geometrist, angajam mecanic

geometrist cu experienta, oferim salariu atractiv si comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 890. Gestionar principalele atributii: picking/ coletare - aranjare marfa pe gestiuni si categorii; pregatire si expediere colete clienti. Depozit piese biciclete, scutere, drujba, etc situat in Popesti Leordeni (0743.186.526 hr@blademotors.ro 891. Gestionar Abator Peris, cautam un

gestionar competent si motivat sa se alature echipei noastre, din Niculesti, Dambovita. Oferim salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou, transport si/ sau cazare (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 892. Gestionar cu experienta pentru depozit sector 6, salariu intre 2.000- 2.500 lei net, tichete de masa, relatii la tel. (0732.672.654

893. Gestionar de productie, responsabil de marfa din depozit, organizat si atent la detalii pentru o fabrica de productie alimentara, zona Pipera metrou. Sunati la tel. 1.300 L; (0729.699.825/ 0729.699.825 andreea@wedohr.ro 894. Gestionar depozit, manipulant mobila in depozit asigura manipularea si aranjarea partilor de mobilier in depozit; 1.500 L; (0735.533.004

jeaza ambalator produse; (0742.625.778

895. Gestionar magazie componente electrice, firma productie aparatura medicala. Cunostinte de baza componente electrice. Salariu 1.600 lei, tichete masa. Prog l-v, 08.30 - 17.00. Sediul 200 m Sun Plaza, 1.600 L; (0723.513.329 dana.pasat@caloris.ro

866. Firma Design angajeaza muncitori

896. Gestionar restaurant pentru restau-

865. Firma de sandwichuri anga-

profesionisti Program 8.00 - 18.00 lunivineri. Salarii intre 2000 si 3800 lei/ luna. Experienta necesara: rigips, glet, montaj gresie, zugraveli clasice, tapet, electrica, sanitare. Rugam seriozitate, 3.800 L; (+40722545350/ +40722545350 d@dconcept.ro

rant aflat in cladirea Skytower. Program l-v 09-18, masa de pranz asigurata, salariu motivant + bonusuri. Detalii la nr. sau adresa de email. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

900. Gradinar intern, pentru casa situata

903. Grafician pentru tipografie tip job part-time/ full-time. Angajam din Bucuresti sau din provincie, poate sa lucreze de acasa. Trebuie sa cunoasca foarte bine urmatoarele programe Corel, Adobe (0786.958.280 andreea.bobe@deaprint.ro

Grataragiu (gratar carbuni), urgent, sector 2, metrou Piata Muncii, salariul saptamanal, provincie- cazare+masa; (0737.710.889

904.

905. Grataragiu cu experienta angajam pentru Autoservire. Salariu incepand de la 1.800 lei. Rog seriozitate; (0764.552.554 906. Handyman International SRL angajeaza personal pentru curatenie, cu program flexibil, disponibilitate pentru echipa de interventii in Bucurest. Compania ofera servicii profesionale de curatenie, in diverse locatii (locuinte, centre comerciale, hale industriale etc). Candidatul ideal trebuie sa fie o persoana serioasa, muncitoare, implicata, disciplinata, flexibila si disponibila pentru lucrul in echipa, responsabila pentru activitatile solicitate. Experienta in domeniu nu este necesara, se asigura suportul pentru invatare/ training, scolarizarea fiind inclusa. Activitatile solicitate se realizeaza mecanizat, cu diverse echipamente de lucru si utilaje. Contract de munca asigurat. Aplica acum. Asteptam CV-ul tau la mail; (0751.051.955 recrutare@handy-man.ro

Hostesa exterior (promoter club), pentru club Centrul Vechi; (0723.313.341

907.

908. Hostess Fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 909. Hostess Restaurant din Centrul Istoric angajeaza hostess in conditii avantajoase. Pentru detalii tel.; (0771.389.193 office@micaelvetie.ro 910. Hostess Vino sa lucram impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Suna-ne la numar de telefon sau scrie-ne la adresa de e-mail, (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 911. Hotel Ancor Pipera, angajam

cameriste; (0737.112.867

912. Hotel Berthelot angajeaza ospatar si bucatar, trimiteti CV-ul dvs la adresa de mail. Locatie: sector 1, punct de reper Calea Victoriei. (0745.143.442 ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro 913. Hotel Capital Plaza recruteaza pentru urmatoarele posturi: Bellboy si Receptioner. Pentru detalii si stabilirea interviului va rugam sa sunati la telefon 0733.200.215; Ospatar. Pentru detalii si stabilirea interviului va rugam sa sunati la telefon 0733.200.215; Bucatar. Pentru Pentru detalii si stabilirea interviului va rugam sa sunati la telefon 0733.200.211. Cerinte: limba engleza, calificare, experienta in hotel, atitudine orientata catre client. Oferim: conditii bune de munca, pachet salarial atractiv. 914. Hotel Mercure Bucharest City Center angajeaza camerista, salariu motivant, bonuri de masa, abonament medical clinica privata, bonus anual; (0731.100.208 915. Hotel Zava, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21 angajeaza lacatus pentru activitati de intretinere hotel; (0744.373.025 916. Hotel Zava, sector 2, str. Stefan Mihaileanu nr. 21 angajeaza persoana pentru diferite activitati in cadrul hotelului (zugravit, reparatii); (0744.373.025 917. Hotel- Restaurant Zava, sector 2, str. Stefan Mihaileau nr. 21 angajeaza persoana pentru pregatirea produselor la gratar cu carbuni; (0744.373.025 918. Hotelul Hilton Garden Inn angajeaza: cameriste hotel, receptioneri hotel, bellboy-bagajisti, ospatari, barman, tehnician mentenanta. Oferim: seriozitate, salariu motivant, contract de munca, pachet de beneficii atractive, mediu de lucru placut. Hotelul se afla in zona Universitatii si urmeaza sa se deschida. Pentru detalii tel. sau e-mail: (0738.830.249 mirela.obreja@hilton.com 919. Impartit pliante, vino in echipa Delicios Food. Angajam tineri cu sau fara experienta, inclusiv studenti, pentru impartit pliante pizza. Putem oferi si program flexibil. Oferim intre 8 si 10 Lei pe ora. Program 4-8/ zi 1.760 L; (0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com

897. Gestionar, manipulant mobila in depozit asigura manipularea si aranjarea partilor de mobilier in depozit; 1.500 L; (0735.533.004

920. Incarcator, descarcator SC Estetik

868. Fochisti autorizati clasa C, SC Electromagnetica SA; (0721.252.667

898. Gestionari depozit, responsabil expeditii pt. producator ambalaje carton. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro

tusi, Baduc SA angajeaza pentru sectia de productie din Popesti Leordeni, lacatusi si incarcatori - descarcatori; (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro

869. Frezor/Lacatus mecanic, anga-

899. Gipsari. Firma de constructii anga-

922. Infirmiera angajam pentru camin de batrani zona Pantelimon; (0769.606.639

867. Fochist, Nusco Imobiliara anga-

jeaza fochist pentru deservire cazan cu alimentare pe rumegus. Tel. 0212333431 int .107 (0720.072.598 nina.baluta@nusco.ro

jeaza SC Electromagnetica SA. Conditii: experienta minim 3 ani, cunostinte de desen tehnic. Relatii la tel. (021.404.21.20

jez gipsari si muncitori calificati/ necalificati in constructii! Conditii avantajoase. (0762.555.941 codrescualinamihaela@yahoo.com

Packing SRL, pentru manipularea ambalajelor de unica folosinta (0722.437.153 921. Incarcatori - descarcatori si laca-

E-mail: redactia@anuntul.ro


Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 971. Instalatori sanitari cu experienta PPR, cupru, incalzire in pardoseala si vanzator angajam pentru magazin instalatii sanitare din sectorul 2. Salarii atractive; (0722.657.088/ 0724.003.401 972. Instalatori sanitari pentru Cipru

urgent, contact de munca pe perioada nedeterminata, salariu motivant in functie de experienta. Exclus intermediari, rog seriozitate. Detalii la tel. (0040756942580/ 0035797893936 antochi_ doru@yahoo.com 973. Instalatori sanitari, de ventilatie, zugravi rigipsari, zidari, faiantari, necalificati, permisul auto constituie un avantaj, (0749.981.165 infohomeservice@ymail.com 974. Instalatori si ajutor instalatori,

salariu motivant si conditii de munca bune; (0757.066.188

975. Instalatori si electricieni pentru Bucuresti Firma Igna Construct Bucuresti angajeaza instalatori retele termice, sanitare si electricieni pt. santiere in Bucuresti. Carte de munca, salariu 2.0003.000 lei net. Detalii la tel. (0372.960.645 bucuresti@ignaconstruct.ro 976. Instalatori si electricieni, firma de

constructii angajeaza pentru asigurare mentenanta spatii comerciale. Salariu atractiv, program L-V, sambata se plateste suplimentare (0728.220.114 office@conpolroserv.ro 977. Instalatori si necalificati pentru

923. Infirmiera Camin privat pentru

batrani angajeaza infirmiere si ingrijitoare. Locatiile sunt in Aviatiei si Floreasca. Relatii la telefon; (0722.621.462 caminprivat@gmail.com www.caminprivat.ro 924. Infirmiera azil batrani Popesti Leordeni Angajam infirmiera pentru centru ingrijire batrani. Program in ture. Persoana serioasa si muncitoare; (0723.136.443/ 0722.291.675 roxana_p26@yahoo.com 925. Infirmiera si ingrijitoare pentru camin de batrani. In zona rezidentiala Pipera. Salariu intre 1600si 2000 lei. Oferim cazare si masa de praz. Carte de munca. Rog seriozitate; (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com 926. Infirmiera, angajam infirmiera cu experienta pentru Camin de Batrani, salariu intre 1600 si 2000, masa de pranz si cazare pentru persoanele din provincie. Zona Pipera, program intern. rog seriozitate. (0754.523.372 i.ion82@yahoo.com

947. Ingrijitoare, gradinita particu-

lara angajeaza, 8 h, contract de munca, sector 3, Parc IOR, solicitam persoana cu dorinta de munca si seriozitate; (0749.607.276

948. Ingrijitoare, infirmiera si asistente.

Camin de batrani situat in Cartierul Aviatiei angajeaza: ingrijitoare, infirmiere si asistente. Locatia este premium si ofera conditii deosebite, respectand standardele in vigoare. Salariul este atractiv si motivant. Va asteptam sa ne sunati la telefon sau trimiteti CV la e-mail: (0722.621.462 caminprivat@gmail.com 949. Ingrijitor cai in comuna Branesti judet Ilfov. Salariu atractiv si pot asigura si cazarea. Mai multe detalii la telefon (0731.298.928 costinbonciu@gmail.com 950. Ingrijitor caini pentru hotel catei daca iubesti mult cainii, esti curat, harnic si ai nevoie de munca suna. Ofer cazare gratuit si salariu unui barbat 1.200 L; (0724.947.366

santier in Bucuresti angajam salariu foarte bun contract legal 8 ore de munca cautam persoane serioase, pentru mai multe informatii, (0733.788.523 mironadrian330@gmail.com 978. Instalatori si necalificati, firma de

instalati termice si sanitare angajeaza instalatori si necalificati. Program de luni pana vineri de la ora 08:00 la 17:30 si salariu incepand de la 2400; (0771.457.961 979. Instalatori termice, sanitare, cu

experienta sau echipe de instalatori (0740.036.805

980. Instalatori termo-sanitari gaze cu CM, se cere experienta si seriozitate. Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze. Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pt. proiectare si executie, cunostinte Autocad. Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe. Oferim salariu motivant, CV pe mail; (0726.770.573 office@iproexem.ro

992. Laboranti chimisti, ingineri chimisti,

chimisti/ biologi, pt. societate; (021.492.04.38 993. Lacatus - sudor cu exprienta, con-

fectii metalice usoare, porti garduri, scari intrerioare etc., persoana serioasa, cu vaste cunostinte, capabil sa lucreze dupa plan, 994. Lacatus confectii metalice, com-

panie de publicitate si productie publicitara din Bucuresti, Sector 1, angajeaza lacatus confectii metalice; se ofera salariu motivant si bonuri de masa; (0747.085.815 maria.ene@ami.ro 995. Lacatus mecanic cu experienta

pentru societate; (021.492.04.38

996. Lacatus mecanic cu experienta,

salarizare 1.500-3.000, sector 3 Bucuresti, contract de munca, urgent, 3.000 L; (0726.215.246 997. Lacatus mecanic - Com. Berceni / Vidra, angajam lacatusi mecanici cu experienta in Vidra/Berceni. Se ofera contract de munca, tichete de masa, transport de la Piata Sudului, calificare la locul de munca. Salariu min 2000 lei net. Urgent; (0731.227.729 recrutare@so-li.ro 998. Lacatus mecanic in Chitila, urgent 2

posturi, citeste desenele de executie si fisele tehnice si confectioneaza piese conform specificatilor, polizeaza, grureste, decupeaza, fasoneaza, nituiese, sudeaza si lipeste elementele metalice si executat. (021.436.00.06 liftkram@yahoo.com 999. Lacatus mecanic, Atelier Reparatii

cardane, angajam lacatus mecanic, norma intreaga, oferim pachet salarial atractiv, conditii de munca foarte bune,a siguram transport cu masina firmei. Atelierul este situat in Domnesti Il, (0720.948.512 1000. Lacatus mecanic. Angajam in Bra-

gadiru lacatus mecanic, instalator mecanic, electromecanic, pentru intretinere generala fabrica; (0730.072.503 1001. Lacatus polizator pentru polizat

piese metalice. Relatii la telefon. (0734.735.067/ 0734.735.066 1002. Lacatus, mecanic pentru sisteme

control-acces, interfoane, usi metalice. Constituie un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti, (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro

1013. Livrator pizza cu masina person-

ala, pizzerie cu livrare de 6 ani pe piata, angajam livrator cu masina personala se plateste 10% consum, se lucreaza in ture de 2 cu 2 de la 10:00 la 24:00, in medie un livrator duce 40 de comenzi pe zi; (0733.751.076 manicea.alin@yahoo.com 1014. Livrator pizza, Pizzicato anga-

jeaza livratori cu experienta pe scuter pentru punctele de lucru din Ion Mihalache/ Piata Victoriei, Dorobanti, program 2/2, salariu 1.400 + bonusuri + o masa pe zi (0726.555.686 www.pizzzicato.ro 1015. Livrator pizza, restaurant italian, Giardino del Lago, Bd. Sisesti 269, sector 1, angajeaza livrator pizza, cu masina personala. Pentru detalii: (0724.053.013 1016. Livrator pt. restaurant zona Obor, pentru Hashtag Pub, personal pentru locatia de pe soseaua Mihai Bravu nr. 32, zona Obor, livrator. Salariu atractiv, tips, bonusuri si carte munca (0728.523.059 office@hashtagpub.ro www.hashtagpub.ro 1017. Livrator sector 1, Magheru Jerry's Pizza angajeaza livratori pe scuter/autoturism pentru locatie din Sectorul 1. Program de lucru flexibil, in ture, salariu atractiv, scuterul se ofera pentru transport de la si catre companie, (0728.088.643 cristi.badila@jerryspizza.ro 1018. Livrator, pizzerie sector 2 cu livrare la domiciliu angajeaza sofer cu auto propriu, program flexibil, (0724.598.402 vlada_daniela@yahoo.com 1019. Livrator, 10 ore, 100 lei zi, Star Kebab, gustul visului. Salariu motivant, masa gratuita, transport asigurat, posibilitati reale de crestere in cariera. Pentru zona Cotroceni. Detalii la: (0771.018.684 hr.bucuresti@starkebab.ro 1020. Livratori cu masina pt. restaurant

cu specific chinezesc. Detalii la tel. (0721.927.637

1021. Loc de munca Ai terminat liceul si

cauti un loc de munca part time sau full time, experienta nu este necesara. Mediu placut de lucru, locatii centrale. Programeaza un interviu la tel., 2.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 1022. Lucratoare comerciala, Oval Market angajeaza 2 persoane, tinere dinamice, apte de munca, serioase, punctuale si cu experienta in mag alimentare. Oferim CM, salariu motivant bonusuri, prime. Program 2 zile 7-21 si 2 zile liber, 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com

1033. Lucrator bucatarie, pentru Friends

Fub, femeie, sa spele vasele, sa curete legumele. Program 2 zile cu 2 libere. Salariul 1200 lei/luna+tips. 1.200 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com

1034. Lucrator comercial baiat in special

pentru asezare marfa, cu sau fara experienta in domeniul alimentar, program L-V 9:00-18:00, in week-end liber, contract de munca, salariu 1600 lei, colectiv tanar 1.600 L; (0767.304.635 ralcoteam@yahoo.com 1035. Lucrator comercial cautam o per-

soana activa cu bune abilitati de comunicare verbala si scrisa pentru postul de lucrator comercial, asistent vanzari in zonele Piata Romana si Militari care sa se implice pe termen lung. cosmin.rdg@gmail.com

Camin de batrani din sectorul 1, Bucurestii Noi, angajeaza infirmiere/ ingrijitoare batrani. (0722.306.974

951. Ingrijitor spatii si camerista, pentru

Hotel Mari Vila. Pentru mai multe detalii va rog sa sunati la nr. tel. (0744.520.723 reservation@hotelmarivila.ro

1036. Lucrator comercial in piata Moghioros, Crangasi, Bulevardul Timisoara nr.86, pentru magazin mezeluri. Ofer 1500 salariu. Rog seriozitate. (0721.450.253 mihaelaungur05@gmail.com

928. INGINER energetician. Angajam

952. Ingrijitori animale pentru ferma de

1037. Lucrator comercial necalificat, magazin alimentar sector 3, seriozitate; (0773.300.364/ 0723.579.219

927. Infirmiere, ingrijitoare batrani

inginer cu experienta pentru lucrari electrice de JT, MT si inalta tensiune in posturi de transformare si statii electrice, (0743.047.807 resurse.umane@montajelectric.ro 929. Inginer constructii, coordonator

santier Post: coordoneaza activitatea de lucru pe santier, verifica procesele sa fie desfasurate conform standardelor solicitate, 5.000 L; (0769.041.716 contact@northsidepark.ro 930. Inginer debutant. Societate din

Bucuresti angajeaza inginer debutant absolvent facultatea energetica- cazane termice, sudori, sofer. Informatii la telefon: (021.410.46.00 931. Inginer ofertare (devizist), Algorithm

Residential S3 SRL, angajeaza, Inginer ofertare(Devizist) in constructii. Salariul este atractiv. Program full-time; (031.433.44.53 algorithm.residential@gmail.com

932. Inginer pentru firma de constructii, societate cu experienta in constructi, cautam inginer cu experienta in domeniul instalatiilor : termice, sanitare, electrice, ventilatii. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati; (0765.388.756 office@smartestproiect.ro 933. Inginer tehnolog, asistent director productie experienta relevanta in domeniul productiei alimentara. Cunostinte foarte bune in operare pc-MS Office.Persoana organizata, dinamica, responsbila. 2.700 L; (0764.903.069 andra@chocolat.com.ro 934. Inginer/tehnician service centrale

termice Societate autorizata ISICR si ANRE angajeaza: inginer/tehnician service centrale termice, instalatori (cu sau fara experienta), (0731.333.731 office@agv.ro 935. Ingineri si maistrii pt constructii civile si instalatii in sectorul 3. Ansamblu rezidential format din 4 blocuri Ds+P+4 etaje. Persoane dinamice, active, oferim salariu atractiv. (0744.558.085 consdes2006@yahoo.com

animale din jud. Prahova. Se ofera cazare. Salariu 2.000 L; (0751.141.861 blitzconstruct@gmail.com

941. Ingrijitoare copii gradinita sector 3.

1.500 L; (0731.738.788 gradinitawonderland@yahoo.com

942. Ingrijitoare copii, gradinita particu-

lara sector 1 (Piata Victoriei) angajeaza ingijitoare copii persoana responsabila, iubitoare de copii, calma, pozitiva, muncitoare, prietenoasa. Nu solicitam experienta (0762.616.442 gradinita_mamisitati@yahoo.com 943. Ingrijitoare interna nefumatoare,

pt. menaj complet vila, ingrijire o pers. cu handicap partial. Oferim gratuit cazare conf. sporit (dormit, apa calda, incalzire, tv, 3-4 mese consistente pe zi) 2.000 L; (0726.271.020 mail.curent@gmail.com 944. Ingrijitoare pentru copii cu dizabili-

tati, bone, zona Fundeni; (0728.347.438

945. Ingrijitoare spatii hoteliere hotel de

4 stele RIN Grand Hotel angajeaza personal curatenie (spatii comune, sali conferinta, centru SPA). Cerinte: persoana muncitoare, disponibila pentru ture de zi si noapte. Trimite CV-ul la email/ suna la telefon (0731.111.250 resurseumane@rinhotels.ro 946. Ingrijitoare varstnici, menajere, bone, recruteaza si in regim intern Agentia Family Help; (0726.198.429/ 021.340.94.45 office@familyhelp.ro

1041. Lucrator comercial societate com-

956. Inspector. Centrul teritorial veterinar angajeaza inspector specialitate, serviciul contabilitate, vechime 3 ani in sectorul bugetar; (021.255.22.17

erciala din domeniul importului si distributiei de tigari electronice, tutun si cafea angajeaza lucrator comercial pentru magazinele deschise in Bucuresti; magazine@smokemania.ro

Instal Grup angajeaza 17 instalatori, 12 electricieni. Salariul saptamanal 80-100-150 Ron/zi, provincie, cazare+ 2 mese; (0740.665.577

1042. Lucrator comercial / merchandiser, cauta merchandiseri, cu sau fara experinta, pentru magazinele de tip hypermarket din Bucuresti. Salariu fix, bonuri de masa, bonusuri, contract de munca, decont transport pentru rutele mobile; (0731.490.815 florin.visan@fieldstar.ro

957.

1043. Lucrator comercial Calzedonia, Intimissimi Angajam lucratori comerciali pentru magazinele Calzedonia, Intimissimi si Tezenis din Bucuresti. Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de email: futuralenjerie2010@gmail.com, 360 {; futuralenjerie2010@gmail.com

958. Instalator angajez instalator cu

experienta. Salariu/ procent atractiv. Rog seriozitate. (0723.241.867 eri06b@gmail.com 959. Instalator firma Tinib Services angajeaza instalator experienta minima 2 ani, program 8 ore. Munca in echipa si seriozitate. Informatii suplimentare la tel. 0722.891.888 intre 9-18;

961. Instalator pentru JW Marriott

963. Instalator, candidatul ideal trebuie

un camin de batrani din zona Pipera, Bucuresti.Asiguram contract de munca, salariu min 2000 lei, plus 4 mese/zi si cazare. Tel: 2.200 L; (0740.852.564/ 0743.406.604

fastfood 3F Mega Mall Pantelimon angajam lucrator comercial si personal curatenie. Salariu motivant. CV-urile sau datele dvs. de contact la numarul de telefon sau adresa de mail; (0722.647.438 bucuresti@treif.ro

externe. Cautam o colega pentru postul de insotitor de bord autocar curse externe. (Turcia) 50 {; (0724.581.071 cmarinatravel@yahoo.com

939. Ingrijitoare angajeaza gradinita

940. Ingrijitoare batrani si infirmiere la

1040. Lucrator comercial restaurant -

955. Insotitoare de bord autocar curse

962. Instalator urgent Firma de instalatii, constructii angajeaza urgent instalator apa-canal, rigipsar, zugrav-gletuitor, cu CM pe perioada nedeterminata. Salariu motivant. Cerem si oferim seriozitate. Detalii la tel. (0767.830.343 costinmoldoveanumazilu@yahoo.com

particulara zona Drumul Taberei, B-dul Timnisoara; (0720.222.200/ 0723.165.653

imbracaminte. Cautam doar persoane de sex feminin, activitatea principala fiind cea de sortare a hainelor. Program L-V 8 - 16. Oferim contract de munca + bonusuri (0720.496.638 cv@ilikeoutlet.ro

tamani pe luna in judetul Prahova, localitatea Mizil. Bunica are nevoie de ajutor deplasare, menaj usor, pregatit masa. Detalii telefon (0760.665.565 diana.tudor19@gmail.com

938. Ingrijire batrina paralizata Persoana serioasa cu experienta pentru ingrijire batrana 74 ani, cu pareza pe partea stanga, imobilizata, program intern, salariu avantajos, 1-2 weekenduri libere pe luna, urgent; (0727.825.047 danasig2000@yahoo.com

937. Ingrijire batrani la domiciliu. Anga-

1039. Lucrator comercial pt. depozit

954. Injrijire batrana regim intern 2 sap-

jam persoana rabdatoare cu experienta pentru ingrijire batrani la domiciliu, intern sau timp partial pentru perioada indelungata. Conditii decente, 2.000 L; (0740.194.366/ 0746.648.035 constantin.tu@gmail.com

Bucuresti, 1.800 L; (021.310.74.03

zin panificatie/patiserie in Popesti Leordeni. Salariu 1900 lei / net -8h; (0720.752.544 dasrealsrl@yahoo.com

vaci din jud. Calarasi. Oferim salariu motivant, 3 mese pe zi si cazare; (0724.872.186

Bucharest Grand Hotel. Cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com

936. Ingrijire batrana, intern,

1038. Lucrator comercial pentru maga-

953. Ingrijitori animale pentru ferma

960. Instalator cu experienta, pentru firma serioasa, salariu incepand cu 1.900 L; (0751.057.003 office@totalservice.ro

sa aiba cunostinte solide in domeniul instalatiilor sanitare. Indemanatic si priceput, organizat, carnet de conducere (0723.261.309 comenzi@reparatot.ro 964. Instalator, Imobiliare Solutions

1044. Lucrator comercial cu sau fara

981. Instalatori termo-sanitari gaze, cu c.m., se cere experienta si seriozitate; Inginer ofertare, intocmire devize Windev in domeniul instalatii termice-sanitaregaze; Inginer proiectare gaze naturale, cu autorizatii ANRE, pentru proiectare si executie, cunostinte Autocad; Personal calificat service in echipamente centrale termice, pompe, angajam. Oferim salariu motivant. CV la e-mail/ tel.: (0726.770.573 office@iproexem.ro 982. Instalatori, Angajam 15 instalatori,

calificati si instalatori necalificati pentru sanitare si termice. Contract de munca. Salariu 2.000-2.800. Relatii la tel. 2.500 L; (0722.296.686

983. Instalatori, cautam colegi cu pregatire profesionala ca instalator pentru sisteme sanitare si termice, care sa aibe capacitatea de a lucra in echipa, cat si un mod de lucru atent si precis, orientat spre client. (0724.541.561 984. Instalatori, electricieni si agent de

paza, Firma Midanne Invest Grup angajeaza instalatori, electricieni si agent de paza cu experienta pentru santiere. Programarea interviurilor are loc de L-V intre orele 9.00-17.00 ; (0742.171.341 alina.cocu@midanne.ro 985. Instalatori, electricieni, agent de

Group, firma de constructii, angajeaza instalator sanitar calificat, cu experienta. Tote detaliile se discuta la interviu. Astept cv la adresa de mail; (0753.112.729 simona@imogroup.ro

paza si sofer cat. A, B, C, D, E, cu atestat, cu experienta pentru santier, pentru firma Midanne Invest Grup (0742.171.341 alina.cocu@midanne.ro

965. Instalator, societate paza anga-

986. Instalatori, tehnician service cen-

jeaza instalator pentru cablaje si traseu cablu sisteme suparaveghere si efractie; 1.500 L; (0723.271.299 966. Instalator, electricieni pentru firma

cu o vechime de 25 de ani in domeniul activitatii de instalatii pentru constructii. Program de lucru 8-17 de luni pana vineri. (0722.925.001 mihaela.barzoi63@gmail.com 967. Instalatori calificati si instalatori

necalificati pentru sanitare si termice in Bucuresti. Contract de munca. Salariu 1.800-2.500, 2.500 L; (0722.296.686 968. Instalatori pentru executia insta-

latiilor electrice pentru constructii in Popesti Leordeni. Se asigura cazare Salariu avantajos. Pentru mai multe info va rugam sa ne contactati la tel. (0730.612.742 office@kanal.ro 969. Instalatori sanitari/ gaze si tehni-

cian service centrale termice in conditii avantajoase. Beneficii: pachet salarial motivant, bonuri de masa, abonament sanatate, scolarizari (021.644.13.23/ 0733.083.790 agerthermoserv@gmail.com

970. Instalatori climatizare VRV, san-

itare, termice, sudor electric + autogen pentru teava, necalificati; (0729.200.822

trale termice Societate autorizata ISCIR si ANRE angajeaza: instalatori calificati si necalificati, inginer/tehnician service centrale termice. (0731.333.731 office@agv.ro 987. Institutie de invatamant superior

angajeaza femeie de serviciu; (0740.107.745

988. Instructor auto cat. B, cu experien-

ta, in zona Sebastian. Program flexibil; (0724.337.072/ 021.423.10.75

989. Instructor fitness. Sala fitness angajeaza instructor fitness, instructor kangoo Jumps si instructor kickboxing, zona Piata Sudului; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro 990. Job. Experienta nu este necesara,

1003. Lacatus, sudor balustrada sticla Bucuresti Firma specializata in montarea de scari si balustrade angajeaza lacatus+sudor pentru lucrarile din Bucuresti. Program l-v : 8-16:30. Salariu, 2.400 L; (0736.643.983 office@glassmet.ro

LACATUS, SUDOR, LUCRATOR CONFECTII METALICE ANGAJEAZA ATELIER DIN BUCURESTI, B-DUL TIMISOARA NR.100, SECTOR 6. SALARIU NET 1600 LEI PENTRU INCEPUT (0766.229.615 1004.

1005. Lacatusi mecanici pentru angajare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 1006. Lacatusi, topitor neferoase, polizator producator mobilier stradal si de gradina angajez in conditii avantajoase lacatusi confectii metalice usoare, topitor neferoase, polizator. Locatie Domnesti, jud Ilfov. Transport decontat si asigurat. 1.800 L; (0722.433.350 office@greencost.ro 1007. Lacatusi. Firma din Berceni- Ilfov

angajeaza lacatusi cu experienta in confectii metalice, punct de lucru Soseaua Berceni cu Centura Bucuresti, St. Mertal Tradina; (0740.111.667 1008. Lazar Imobiliare angajam sofer

Lazar Imobiliare Crangasi angajam sofer, de preferat de sex feminin, cu eperienta, salariu intre 1800 si 3000 dei. Program luni-sambata, orele 11:30-20:00. 3.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1009. Livrator cu masina noastra,

ospatari, angajam pentru restaurant; (0764.687.270 1010. Livrator catering cu masina personala pentru firma catering cu livrare la domiciliu, zona de nord a capitalei. experienta minim 1 an. L-v, 10:30-15:30. Informatii la tel si mail. (0752.809.520 office@dailyfood.ro

echipa noastra te invata tot ceea ce trebuie sa stii. Cel mai bine platit job din Romania. Videochat non adult (atat si nimic mai mult); (0720.418.000

1011. Livrator cu experienta, cu sau fara

991. Junior Manager pentru pentru Magic Salon. Aplica acum: http://saloanelemagic.ro/cariere/formular/j unior-manager.Iti garantam un mediu de lucru magic, posibilitati rapide de avansare, 1.500 L; (0786.138.262 angajari@saloanelemagic.ro

1012. Livrator cu masina proprie sau scuter salariu 7 lei / ora si 4 lei / pt fiecare comanda dusa. Media de comenzi este de peste 30 / zi. Castig lunar peste 3.500 lei. Posibilitate de program flexibil, 3.500 L; (031.424.43.65 contact@restaurantulbohemia.ro

masina personala pentru restaurant pizzerie din sectorul 3; 1.500 L; (0724.370.496

13

1023. Lucratoare comerciale angajeaza Meda Prod 98 SC, pentru: Cora, Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda (mezeluri), in magazine tip hipermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu + tichete de masa + decont transport. Relatii: (0741.222.465 1024. Lucratoare comerciale anga-

jeaza Meda Prod 98 SC, pentru: Cora, Auchan, Carrefour. Responsabilitati: comercializarea produselor Meda (mezeluri), in magazine tip hipermarket la vitrina asistata. Beneficii: salariu , tichete de masa, decont transport. Relatii: (0741.222.465 1025. Lucratoare. Confectii textile, angajam lucratoare liniara, cu experienta. Oferim cm, concediu platit, bonusuri, prime, salariu 1.500- 2.500 ron, conditii lucru deosebite; (0743.697.247 1026. LUCRATOR santier contructii.

Dezvoltator imobiliar angajeaza muncitori calificati si necalificati pe perioada nedeterminata in zonele Bucuresti, sector 5, oras Bragadiru si Domnesti. (0770.172.877/ 0726.088.081 1027. Lucrator comercial -consultantcasier vanzator/ oare coleg/a cu spirit de echipa, amabil/a, entuziast/a si zambitor/oare pentru magazinul nostru, Inmedio din Carrefour Orhideea. CV la adresa de mail; popescustefanita2011@gmail.com 1028. Lucrator bucatarie laborator patis-

erie angajeaza lucrator bucatarie cu/ fara experienta, salariu atractiv, Bucuresti, sector 1 (zona Banu Manta - piata 1 Mai). Pentru detalii va rugam sa sunati la tel. (0722.692.588 pieandthecity@gmail.com

experienta, la atelier copiere chei si operatori calculator, pt. mai multe detalii sunati la nr. de telefon. Salariul se va negocia in urma interviului; (0737.609.609 activitate.transport@yahoo.com 1045. Lucrator comercial in benzinarie

MOL operatiuni de vanzare la casa de marcat. Efectuarea activitatilor zilnice de receptie a produselor, plasare pe raft, curatenie in statie. Salariu, bonusuri. (0764.975.900 estoilconsulting@yahoo.com 1046. Lucrator comercial IQOS Store

mall Coresi Brasov fete, baieti. Salariu motivant. Bonusuri pt performanta. Obligatoriu diploma Bac.Contact CV cu poza la mail. (0723.665.064 cornel.mohanescu@plach.ro 1047. Lucrator comercial la Noe Patis-

serie salon frantuzesc: boulangerie artisanal, confiserie, patisserie, viennoiserie cafe - angajeaza lucrator comercial punct de lucru Sos Fundeni 168, (0722.244.420 florinzma@holy-heat.ro 1048. Lucrator comercial magazin alimentar, zona Vitan sector 3, salariu fix 1.600 lei plus bonus de performanta, carte de munca, program in ture de 8 ore, experienta in domeniu reprezinta un avantaj. 1.800 L; (0746.133.335/ 0746.133.335 1049. Lucrator comercial minimarket angajam, zona central, salariu atractiv; (0763.262.200 1050. Lucrator comercial Shop&Go

Calea Giulesti 113; (0799.731.450 sg_caleagiulesti113@mega-image.ro 1051. Lucrator comercial si casier, per-

sonal cu experienta pentru magazin Shop&Go (Mega Image) in Colentina. Program flexibil. Salariu 1400 lei, variaza in functie de experienta. Detalii la interviu. 1.400 L; (0767.655.834

1052. Lucrator comercial urgent, anga-

jam lucrator comercial pt minimarket in zona militari apusului pe perioada nedeterminata full time sau part time. Salariu avantajos program 8 ore; (0770.301.243/ 0769.667.723 miromarshop@yahoo.com

1053. Lucrator comercial, angajam urgent lucrator comercial-barbati pentru punctele de lucru din sec 3 si 5. Salariu 1400 Lei net + bonuri de masa 300 Lei. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.400 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1054. Lucrator comercial, angajam vanzator utilaje agricole mici in magazin si online, cunostinte pc, permis auto, abilitati bune de comunicare, zona Cora Alexandriei, sector 5, CV la email (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 1055. Lucrator comercial, magazin alimentar angajeaza lucrator comercial in Bucuresti, sector 1 si sectorul 3. Varsta si lipsa de experienta nu reprezinta un impediment; (0736.890.193/ 0727.666.613 1056. Lucrator comercial, magazin mini-

market non stop, Cartier Drumul Taberei, program in ture, salariu 1.500 L; (0768.849.298

1057. Lucrator comercial, minimarket alimentar, sector 3, angajaam personal cu experienta in domeniu pentru postul de lucrator comercial. Program 8 h/zi, salariu 1.700 Ron, carte de munca 8 h, 1.700 L; (0731.305.499/ 0722.697.088 LISA_FEDAK9@YAHOO.COM 1058. Lucrator comercial, tineri sa lucreze intr-o rulota langa metrou Preciziei. Program luni-vineri 7:30-15:30, carte de munca. Sarcini: facut sandwichuri, cafea, operat casa de marcat, 1.500 L; (0741.972.053 bagels@sunday.ro www.sunday.ro 1059. Lucrator comercial, barbati, anga-

jam urgent lucrator comercial pentru punctele de lucru din sec 3 si 5. Salariu 1400 Lei net + bonuri de masa. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.400 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1060. Lucrator comercial, barista, daca

esti mereu cu zambetul pe buze, ai spirit de echipa si vrei sa te angajezi, vino in echipa Gloria Jean's Old Town. Trimite CV-ul tau la adresa ecopaceanu@gloriajeans.ro 1061. Lucrator comercial, casier, maga-

zin Shop and Go, zona Unirii. Zona centrala, colectiv tanar, salariu atractiv, posibilitati de promovare. Mai multe detalii la tel. 1.600 L; (0722.265.790 andreea.dmtriu@gmail.com

1062. Lucrator comercial, casier, pentru

magazine Shop&Go. Program in doua schimburi (flexibil), forme legale de munca, salariu negociabil in functie de experienta (minim 1.300 L), bonusuri, posibilitatea de a promova; (0756.615.505

1063. Lucrator comercial, casiera Oval Market, angajeaza tinere serioase, punctuale si cu exp. in mag. alimentare. Oferim, bonusuri de obiectiv, prime. Program 2 zile 07-21 si 2 zile liber, pt. mag sector 3, 1.500 L; (0723.333.122 solkainfinity@gmail.com 1064. Lucrator comercial, femei, pt. mezeluri Fox. Perioada nedeterminata. Aprovizionare rafturi, servire vitrina asistata in hipermarket-uri Bucuresti. Contactatine intre 9-17, de L-V; 1.700 L; (0726.718.768 1065. Lucrator comercial, muncitor necalificat Mega Image Shop&Go din Rahova, str Barca nr.14 angajeaza muncitori necalificati, lucrator comercial. Program 8 ore salariu 1500 lei in mana (0724.543.513 ancap_2000@yahoo.com 1066. Lucrator comercial, zona Faur / Bld. Basarabiei, receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0740.182.937 florin.ioan@trady.ro 1067. Lucrator comercial, Zona Rahova

/ Bragadiru, receptia cantitativa si calitativa a marfurilor. Aranjeaza marfa in showroom. Raspunde solicitarilor clientilor cu privire la informatii despre produse. Pregatirea coletelor. Salariu motivant+bonuri; (0728.305.635 1068. Lucrator comercial. Magazin alimentar, situat in zona Piata Rahova, angajam lucrator comercial cu experienta.Salariu 1500 lei. Pentru mai multe detalii tel. (0767.457.815

1029. Lucrator bucatarie sector 6 colegi/

colege pentru postul de lucrator in bucatarie.Pachet salarial: 1650 Lei. Program: 5 zile/ saptamana + 2 libere. Contract pe perioada nedeterminata 1.650 L; (0749.608.510

1030. Lucrator bucatarie sector 6, cau-

tam colegi pentru postul de lucrator in bucatarie. Pachet salarial 1650 Lei. Program de lucru: 5 zile/ saptamana + 2 libere. Contract pe perioada nedeterminata 1.650 L; (0749.608.510 1031. Lucrator bucatarie, hotelul Sheraton angajeaza lucrator bucatarie/ muncitor necalificat pentru spalat vase. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata; (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com 1032. Lucrator bucatarie, pentru Fox, fabrica de mezeluri. Perioada nedeterminata. Sector 4. Program 12/24-12/48. Contactati-ne intre 9-17 de L-V; 1.400 L; (0726.718.768

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1111. Manichiurista si coafeza Salon din Blv. Lacul Tei angajeaza coafeza si manichiurista cu experienta si dorinta de dezvoltare. Oferim salariu fix, procent si conditii de lucru deosebite. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate; (0730.999.689 office@veronique.ro www.veronique.ro 1112. Manichiurista, angajez pentru

salon zona Drumul Taberei; (0722.233.416/ 0721.547.274 1113. Manichiurista, cosmeticiana si

manichiurista angajam pentru salon situat in zona Petre Ispirescu, sector 5. Oferim si rugam seriozitate (0764.139.903 1114. Manichiurista, tehnician unghii false pt. Saloanele Magic, conditii deosebite, salariu fix/ procent, venit real pe cartea de munca, 21 zile concediu platit, CM 8 ore, traininguri gratuite 3.000 L; (0768.106.512 angajari@saloanelemagic.ro 1115. Manichiurista. Salon vad format 1069. Lucrator comercial. Mega Image Clinceni angajeaza lucrator comercial. Se ofera salariu fix plus bonuri de masa la nevoie se asigura transport, (0748.322.113/ 0766.913.503 1070. Lucrator comercial. Market anga-

jeaza lucrator comercial aranjat marfa in rafturi, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 1.600 L; (0734.072.088

1071. Lucrator comerial depozit, angajam urgent lucratori comerciali (barbati) pentru o fabrica de usi, zona Hala Traian. Program de lucru L-V. Salariul net: 1400 Lei + tichete de masa.Pentru interviuri tel. 1.400 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com 1072. Lucrator depozit Chitila, Esti in

cautarea unui loc de munca stabil si sigur, depozitul Dona. Logistica angajeaza lucratori in depozit. Asteptam CV-ul tau la adresa: recrutare@farmaciiledona.ro (0731.799.557 recrutare@farmaciiledona.ro 1073. Lucrator depozit Doraly Afumati, pentru receptie si manipulare marfa, pregatirea comenzilor. Se asigura transportDna Ghica; (0753.153.688 1074. Lucrator depozit produs finit pen-

tru Nissa. Responsabilitati: receptia, aranjarea, etichetarea si colectarea produselor; pregatirea comenzilor pentru piata interna si cea externa. Cerinte: seriozitate si dorinta de muncaOferim: loc de munca stabil, contract de munca pe perioada nedeterminata, program de lucru de L-V: 08.00-16.30. Zona: Baicului (Gara Obor). (0731.505.782 1075. Lucrator depozit, firma cu depozitul in sector 6, angajeaza manipulant marfa, se asigura pregatire, salariu de inceput 1.400 ron net, tichete de masa si o masa calda, relatii la tel. (0732.672.654 1076. Lucrator depozit, Fundeni 204, angajam lucrator depozit, cu experienta ambalat colete pentru curier, zona Fundeni, nr. 204, sector 2. Salariu 1500-1700 lei, L-V 9-18, S: 9-15, o masa pe zi, contract 8 ore. 1.500 L; (0748.364.416/ 0748.364.416 eduard@ekostore.ro 1077. Lucrator servicii funerare, carnet de conducere, disponibilitate la program special, bun simt si decenta, tinuta curata si ingrijita, ofer salariu minim + comisioane, telefon serviciu, echipamente 1 L; (0749.200.900 Elitfunerare@gmail.com 1078. LUCRATORI comerciali/ merchan-

diseri pt. aprovizionarea si asezarea produselor pe raft in hipermarket-uri, verificarea termenelor de valabilitate. Se ofera contract de munca pe perioada nedeterminata. Experienta nu este necesara. Pentru mai multe detalii suna la tel. sau trimite CV la adresa de e-mail si te vom contacta; (0756.054.384 simona.goganau@trade-marketing.ro 1079. Lucratori calificati si necalificati,

femei sau barbati, pentru fabrica mobilier serie, Sos. Oltenitei, Popesti Leordeni, aproape de Pepsi. Salariul 2.000-3.000 Lei in functie de experienta si indemanare (0753.277.788 laramodul@gmail.com 1080. Lucratori comerciali angajez pen-

tru Subway Alexandriei din Rahova. Salariul minim este de 1400 Lei, bonus in functie de performanta, posibilitate de avansare (0729.931.401/ 0786.722.464 madalina@plach.ro 1081. Lucratori comerciali pentru Leroy

Merlin Bragadiru, raioanele: gresie, faianta, tamplarie si bucatarii. Suna si programeaza-te rapid la interviu (0759.050.150/ 0753.119.478 job.bragadiru@leroymerlin.ro 1082. Lucratori comerciali pentru raion legume fructe pentru 3 magazine din sector 6, 2 libere/saptamana, 8h /zi, nu necesita experienta 1.600 L; (0756.151.857 sorin.dogaru@trade-marketing.ro 1083. Lucratori comerciali manipulare,

ambalare, suntem un colectiv vesel si dinamic si vrem sa completam echipa cu lucratori comerciali ambalare, manipulare, program 13-22, salariu de la 1850, zona metrou Republica. Detalii la tel., 1.850 L; (0737.212.718 loredana.vreja@boutiquecadeaux.ro 1084. Lucratori comerciali, societate angajeaza personal pentru manipulare si sortare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, autogara Militari, 1.400 L; (0723.670.538 1085. Lucratori comerciali, casier Maga-

zin Shop&Go, zona Mihai Bravu angajam lucratori comerciali si casier cu sau fara experienta in comert, vrdlalina@yahoo.com

1086. Lucratori depozit dulciuri in cadrul

unei cunoscute fabrici de dulciuri din Bucuresti. Locatie sector 1, Straulesti. Program: L-V 2 schimburi. Nu necesita experienta 1.550 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1087. Lucratori depozit farmaceutic, angajam lucratori pentru depozit farmaceutic in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon; (0725.350.496

1088. Lucratori depozit pentru depozitul nostru zona Bolintin, km 23 A1. Oferim transport din Bucuresti si zonele Ogrezeni, Trestieni, Buturugeni. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata +salariu fix +bonuri de masa +bonusuri. Telefon: (0733.460.270

angajeaza manichiurista unghii gel si hairstylist. Salariu fix si comision, cm, 8 ore, nu oprim materiale; (0745.186.925/ 0720.605.668 1116. Manipulant angajam;

(0737.994.034

1117. Manipulant Bragadiru, angajam

ceutic, in Sos. Chitila. Se ofera conditii de lucru foarte bune si pachet salarial motivant. Relatii la telefon: 0725350496, (0725.350.496

urgent lucratori comerciali (barbati) pentru o fabrica de usi, zona Bragadiru. Program de lucru : L-V Salariul net 1400 Lei + tichete de masa.Pentru detalii sunati la numarul din anunt 1.400 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com

1090. Lucreaza de acasa Castiga peste

1118. Manipulant depozit suntem cel

1089. Lucratori pentru depozit farma-

1000$ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte. Iti asiguram tot ce ai nevoie. Devino propriul tau sef. Suna acum, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 1091. M&A Service Frigotehnic anga-

jeaza frigotehnisti. Relatii la tel.: (0727.833.583

1092. Macaragiu, Militari, salariu brut

mai mare magazin online de obiecte sanitare. Atributiile angajatului vor fi: receptie marfa, ambalare, manipulare, program luni-vineri 9:00-18,00 salariul net: 1500 RON + bonuri masa; 1.700 L; (021.212.30.10 razvan.dumitru@german-quality.ro www.germanquality.ro 1119. Manipulant depozit Afumati,

mocheta, linoleum, PVC, urgent, (0767.282.836 contact@proconfort.eu

4.053 lei, salariu net 3.100 lei (2785 lei + 315 lei bonuri de masa), 100 lei/luna bonus sarbatori, 8h + 1h suplimentara, 818, autorizatie tip grupa E, macara turn, lu-vi; 3.100 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1120. Manipulant in sector 2, angajam manipulant in sector 2, 1550 net, 2 schimburi; 1.550 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1093. Macelar cu experienta, salariu

1121. Manipulant in sector 6 1.400 net +

atractiv, tichete de masa, contract de munca. (0724.262.407/ 0723.282.402 ioanapersinaru@yahoo.com

tichete 15 Ron + 300 de lei bonus/ lunar + transport 1.400 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1094. Macelar in zona metroul Aurel Vlaicu pentru fasonare si feliere muschi file de porc si vrabioara de vita. Program de luni-vineri (0770.762.426

1122. Manipulant in sector 6, 1500 net +

1095. Macelar pentru macelarie Piata Minis. Relatii la nr de tel.; (0766.480.382 pupuica5@yahoo.com 1096. Macelar pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program 8 h/zi. Perioada: nedeterminata. Zona sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 2.250 L; (0726.718.768

1135. Manipulanti marfa Impreuna cu

1155. Mecanic auto cu experienta, ofer-

gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Locuri de munca in sos. Odaii nr. 157163, sector 1. Decontare transport Ratb, 4 posturi; 2.000 L; (0336.401.262/ 0336.401.262 office@chorus.ro www.chorus.ro

im salariu foarte atractiv, conditii bune de lucru, program avantajos. 3.000 L; (0765.000.200/ 0799.400.300 1156. Mecanic auto cu experienta, tinichigiu auto, vopsitor auto, preferabil sector 2 sau 3; (0784.410.141/ 0733.585.700

1136. Manipulanti marfa Rio Bucovina angajeaza manipulanti marfa pentru depozitul din Chitila. Se ofera salariu motivant si tichete de masa.Transportul este asigurat de la metrou statia 1 Mai(Piata Chibrit). Relatii la tel. 0742 220 513, 0744 437 845. (0742.220.513/ 0744.437.845

1157. Mecanic auto camioane, cautam un coleg nou, daca aveti calificare de mecanic auto asteptam sa ne contactati la tel. Locatia Popesti Leordeni. Daca sunteti din provincie vi se asigura cazare. 2.500 L; (0730.612.742

1137. Manipulanti marfa Voluntari, Cau-

1158. Mecanic auto cu experienta anga-

tam colegi pentru postul de manipulant marfa in cadrul depozitului nostru. Pachet salarial: 1400 leiProgram de lucru: L-V 817. Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat 1.400 L; (0749.608.510 1138. Manipulanti marfa, angajeaza

SC Azad Enterprises SRL. Punct de lucru zona Obor; (0746.111.124 1139. Manipulanti marfa, muncitori

necalificati femei si barbati pentru firma Zarea, productie de bauturi. Beneficii: bonuri de masa, ore suplimentare platite dublu, spor de noapte, prime, bounusuri, pachet cu sticle. Interviuri de l-v orele 1315 sediu. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1140. Manipulanti marfa/ incarcatori-

descarcatori urgent cautam manipulanti marfa in Bucuresti si Ilfov. Oferim salariul de 1500 lei net, contract de munca 8h/zi, bonusuri de performanta si decont transport. Cerem si oferim seriozitate; 1.500 L; (0741.224.995 eliza.rusanu05@gmail.com 1141. Manipulanti, ambalatori, pickeri, stivuitoristi ISCIR angajam urgent in S.6, IF, GR, Chitila. Salariul 1.400 - 1.900 lei, transport, bonusuri, alte beneficii.Angajari la tel. 2.100 L; (0729.569.050 1142. Manipulanti, muncitori necalificati

pt. Fox, fabrica de mezeluri. Program in schimburi. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Zona sector 4. Contactati-ne intre orele 9-17 de L-V. 1.600 L; (0726.718.768

beneficii 1.500 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1143. Manipulanti, pickeri, stivuitoristi Pentru depozitul Altex din Chiajna. Salariu atractiv, bonuri de masa (300 lei), bonus sambete, bonus respectarea programului de lucru, transport asigurat (0725.554.776/ 0752.218.083 andra.demeny@altex.ro

1123. Manipulant marfa colegi pentr depozitul nostru din VoluntariPachet salarial 1400 Lei. Program de lucru: L-V 817Pentru mai multe detalii sunati la numarul afisat 1.400 L; (0749.608.510

1144. Manjera, caut o femeie pentru menaj apartament 4 camere, zona Voluntari curatenie+calcat, l-v. 1.500 L; (0725.580.345 Rangin_rachid@icloud.com

jeaza Service auto multimarca, salariu foarte motivant, zona Metalurgiei; (0721.733.622 1159. Mecanic auto, vulcanizator, electri-

cian auto pentru Speed Service, BalotestiIlfov; (0722.402.163/ 0722.457.744 1160. Mecanic auto, geometrist, vulcanizator, salariu motivant + comisioane, conditii de munca excelente, sector 3, Bucuresti, 1.800 L; (0721.116.555 1161. Mecanic interior fabrica de medicamente Executa lucrari de intretinere, revizie si reparatii, pregatirea, montarea, demontarea pieselor de format si a accesoriilor pe echipamente de productie si reglajele necesare. Lucru in 3 ture, l- v (0733.170.053 ionela.corcau@hrdesign.ro 1162. Mecanic intretinere pentru statia de sortare Glina. Obligatoriu cunostinte de sudura. Relatii zilnic intre orele 08-17, de luni- vineri, 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1163. Mecanic motoutilaje produse de

uz gospodaresc identifica si solutioneaza problemele de service, repara si inlocuieste piesele si subansamblele mecanice, realizeaza punerea in functiune a motoutilajelor (drujbe, motocositoare, mori, etc), (0745.026.757 1164. Mecanic nacele si platforme autoridicatoare san utilaje, cauta o persoana serioasa si responsabila, cu experienta in domeniul service pentru nacele si platforme autoridicatoare, precum si stivuitoare. Preferabil sa posede permis de conducere 1.000 {; (021.222.02.44/ 021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 1165. Mecanic parc dezmembrari, mecanic parc dezmembrari Bucuresti, iuliu Maniu sector 6, Bucuresti. Posibilitate cazare langa parc. Garsoniera cu toate conditiile; 2.500 L; (0731.457.466 denisautodez@yahoo.ro 1166. Mecanic pe Manitou rotativ, cu experienta. Firma de constructii, relatii la tel.; (0749.178.069

1098. Macelar, cu experienta angajez de

urgenta in magazin cu vad din zona Titan - Matei Ambrozie. Rog seriozitate. Detalii la tel. (0722.359.449

sa fie si din provincie; (021.327.71.84

1184.

Menajera pentru casa particulara; (0764.554.455

1185.

Menajera pentru casa particulara; (0720.170.170

1186. Menajera angajam pentru casa curte, situata in Catelu (zona Theodor Pallady), salariul intre 1.700 Lei- 2.000 Lei, programul 5 zile pe saptamana (L-V), 6-8 ore sau 3 zile pe saptamana plata la zi. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon: (0767.888.707/ 0766.827.334 1187. Menajera Bragadiru. Familie cu 2 copii mici cautam o persoana cinstita, energica si vesela pentru curatenie, calcat si ajutor casnic, program 6-8 ore pe zi, luni - vineri, programul este flexibil, salariu 1500, 1.500 L; (0769.674.100

trau, urgent, 2.500 L; (021.310.74.03

1124. Manipulant marfa in depozit medicamente situat in zona Ozana. Studii medii, program in 2 ture 06-14.00-14.0022.00), luni-vineri. Incarca descarca containere cu materii prime, materiale de ambalare (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1125. Manipulant marfa manipulare utilaje agricole mici: motosape, motopompe, furtune, etc, zona Bragadiru, (0732.559.999/ 021.420.16.37 officebasarom@gmail.com 1126. Manipulant marfa (gresie si faianta), SC Lotus Ceramicas SRL angajeaza baieti necalificati pentru depozit. Salariu minim de 1500 de ron net. Program l-v 09:00-18:00 s 09:00-15:00.Pentru mai multa informatie sunati; 1.500 L; (0722.600.050 seif.shaban@lotusceramicas.ro

1106. Manager Assistant, angajam tanara absolventa pentru firma de transport din zona Dorobanti. Cerinte: comunicativa, buna organizatoare, Ms Office, limba engleza. Program 8 ore/ zi, de lunivineri; (021.200.20.00 gianina@bucharestbycar.ro

fara experienta, persoana dornica de munca, salariu net, tichete de masa, o masa calda, relatii la tel., 1.500 L; (0732.672.654

1107. Manager logistica interna O per-

1128. Manipulant marfa, baiat pentru

1127. Manipulant marfa depozit,

soana tanara, dinamica, creativa, abilitati de negociere, rezistenta la stres. Cu auto propriu (obligatoriu). Salariu atractiv, (0725.778.051 vladislav@viknograd.ro

depozit, sa aiba si permis de conducere, firma se afla in Afumati, asiguram transport din Colentina. (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com

1108. Manichiurista pentru salon infru-

1129. Manipulant marfa, societate com-

unghii false, carte de munca, platita pe 8 ore salariu 2.200 lei, salon de 10 ani, program 1 zi da unu nu, 1 weekend da unu nu, zona metrou Gorjului; 2.500 L; (0724.357.422

(021.331.76.70

1183. Menajera ofer cazare, poate

1192. Menajera full time, Heras-

1102. Maestru croitor cu experienta pentru realizarea de produse barbatesti. Zona centrala (strada Polona), contactati-ma telefonic pentru mai multe detalii. (0767.591.496

1110. Manichiurista cu experienta si in

1182. Menajera in complex Timpuri Noi;

atributii: menaj complet, calcat si gatit usor (doar pentru copii). Program zilnic 08.00 - 16.00 (luni-vineri) 2.000 L; (0722.274.590

itate angajeaza: macelari, operatori vanzare, sef raion carne; (0766.333.861

- 3000 lei; (0753.109.263 office@reviziirapide.ro

doamna pentru menaj, apartament, zona metrou Izvor, curatenie, spalat, calcat. Experienta, nefumatoare, curata serioasa program luni-vineri 9.30-17.30 1.600 L; (0721.283.599

1191. Menajera externa cu experienta,

1101. Macelari. Magazin de special-

1109. Manichiurista Salariu de la 1500

1181. Menajera Familie angajeaza

1190. Menajera cu experienta, vila, curatenie, calcat, program cu ziua (120150 Lei), 8 h/zi, 1.800 Lei; (0726.637.102

1100. Macelari, muncitori necalificati, agent paza pentru fabrica mezeluri din Magurele - Ilfov. Oferim: cazare si masa pt. cei din provincie, salariu net incepand cu 1.600 L; (0744.331.622

musetare, locatiile din Timpuri Noi si Militari. Oferim pachet salarial motivant si seminarii de perfectionare. (0723.383.315

fara nicio taxa, cauta doamne serioase pentru posturi de menajera, bona si ingrijire batrani in toate zonele Bucurestiului la salarii atractive 2.000 L; (0731.579.464

1189. Menajera cu experienta, 3 zile/ saptamana, Unirii, urgent; (021.310.74.03

1099. Macelari, urgent angajam macelari, experienta de minim 1 an, aptidudine de coordonare, cunostinte in utilizarea calculatorului, calificare de macelar. Detalii la telefon; (0726.228.374/ 021.266.52.51 eugenia_vartan@yahoo.com

1105. Magazioner, ajutor bucatar, spalator vase, zona Iancului. Vrem sa ne marim echipa. Vino printre noi, firma de 20 de ani pe piata. Rugam seriozitate; (0731.317.381/ 0735.213.403

1180. Menaj, bona agentie fara comision,

club de inot pentru copii din Bucurestii Noi angajeaza menajera part-time si full-time, persoana serioasa si responsabila, salariu motivant. Detalii suplimentare la telefon. (0722.310.052/ 021.668.76.97 clubulmiciicampioni@yahoo.com

zona Crangasi; (0786.961.071

1104. Magazinul Selgros Drumul Taberei cauta pentru angajare: tehnician intretinere, femeie de serviciu, casier, lucrator comercial, macelar. Trimiteti CV-ul pe mail/ fax, sau direct la sediul magazinului (Informatii Clienti), Selgros, Drumul Taberei, Valea Cascadelor, nr. 26 B, sector 6, Bucuresti; (021.225.81.99 158_PS@selgros.ro

cat, placut, caut doamna atragatoare pentru menaj usor (calcat haine) si prietenie. Ofer 150-200 eur/luna, 2 ore/saptamanal, 10 - 12. Rog sms prezentare la tel. (0726.852.009

1188. Menajera club de inot pentru copii,

1097. Macelar, ajutor macelar, casieri,

1103. Magaziner pentru cantina Pipera Tunari, cu experienta in domeniul alimentar. Program de L-V, 06:00-14:30. Contract de munca pe 8 ore, salariu 1500, tichete, masa asigurata. Obligatoriu permis cat. B (0786.552.982

1179. Menaj usor, ofiter activ aviatie, edu-

erciala cu sediul in sectorul 4, Aparatorii IMGB; (0728.914.515 1130. Manipulant marfa, depozit de bauturi, angajam barbati fara experienta p.u depozitul de langa Carrefour Militari S.6. Program: 07-16:00 (o ora pauza). Salariul net 1600 lei. Se fac baxuri din bauturi. Pentru interviu, sunati; 1.600 L; (0734.893.911 1131. Manipulant marfuri la punctul de lucru din Tunari (se asigura transport de la statia de metrou Aurel Vlaicu), stivuitorist/ manipulant marfuri la sediul societatii din Popesti Leordeni (se asigura transportul). Detalii suplimentare: perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa. Pentru societatea producatoare de lacuri si vopsele. Pentru detalii sunati la: (0752.224.525 1132. Manipulant marfuri sofer autoutilitara si reprezentanti vanzari, personal feminin pt Spot Vision Electric& Lighting, depozit produse electrice. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la tel. sau la email; (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1133. Manipulant marfuri depozit companie articole unica folosintaSector 5, program 8,45 - 15,00.Dorinta de invatare, seriozitate, atentie la detalii. (0786.194.090 depozit@plastic-romania.com 1134. Manipulant pe camion pentru dis-

tributie in Bucuresti. Salariu intre 1.4001.600 lei. Relatii la tel.; (0749.034.335 office@translogisticnad.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1145. Marriott Bucharest Grand Hotel are urmatoarele posturi disponibile: camerista/ ingrijitor spatii hoteliere: cunostinte elementare de limba engleza, persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Instalator: cunostinte tehnice si experienta in ceea ce priveste montarea si legarea cablurilor electrice, prize, intrerupatoare, corpuri de iluminat. Bucatar/ patiser: cunostinte de bucatarie sau diploma de bucatar, cunostinte de cofetarie/ patiserie sau diploma de cofetar/ patiser, cunostinte despre igiena alimentara, persoana organizata si pasionata de bucatarie/ patiserie. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1146. Maseuza, masaj anticelulitic, reflexogen etc., program dupa-amiaza: 14-22. Pentru interviu sunati la numarul afisat (dupa ora 16:00) sau trimiteti CV pe e-mail; (0734.394.305 alexfitness@ymail.com www.alexgym.ro 1147. Masinist, operator Ardagh Metal Packaging din Buftea angajeaza masinist ambalaje metalice cu studii medii, fara experienta. Program 2schimburi (7-15/1523), 8 ore/zi, perioada nedeterminata, tichete masa, prima anuala 1.200 L; (0737.495.956 1148. Masinista cu experienta anga-

jeaza fabrica de confectii, conditii avantajoase; (0734.565.531 1149. Maturator stradal, societate com-

erciala angajeaza maturator stradal in Cartierul Latin, Prel Ghencea 45, capatul autobuzelor 122, 222. Carte de munca, bonuri de masa, salariu atractiv, urgent, mai multe relatii la tel.; (0764.377.366

1150. Meat Box isi consolideaza echipa operator (umplere, legare, afumare) pentru sectia de preparare a carmangeriei Meat Box din Piata Matache. Oferim salariu motivant, peste medie, asociat unui program de lucru decent. Te asteptam. (0722.572.260 carmangeria.meatbox@gmail.com 1151. MECANIC camioane. Reprezentanta service camioane si remorci, angajam mecanic camioane cu experienta, venituri lunare intre 2.000-4.500 L, conditii bune de lucru, zona Militari-Industriilor, cerem diploma relatii la, 5.000 L; (0749.102.608/ 0749.102.603 resurseumane@edparts.ro www.edparts.ro 1152. MECANIC masini si utilaje pentru

productie, firma Zarea. Interviuri zilnic orele 13-15 la sediul din B-dul Bucurestii Noi 176, sector 1, transport: metroul Parc Bazilescu si autobuz 697, 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1153. Mecanic auto angajez mecanic auto cu sau fara experienta, ofer salariu motivant intre 2000 si 2500 de lei. Se cere seriozitate, responsabilitate, adaptabilitate. Vitan, Barzesti, nr de tel: (0767.855.628 nick.2111@yahoo.com 1154. Mecanic auto conditii avantajoase,

salariu atractiv cu procent la incasari zona sector 3 Theodor Pallady, metrou Anghel Saligny, contact (0722.653.393 autoagusta@yahoo.com

1167. Mecanic pompa fixa de beton Algorithm Residential S3 SRL angajeaza mecanic pentru pompa fixa de beton.Salariu motivant si contract de munca. Informatii suplimentare pot fi solicitate la numarul de tel (0738.999.616/ 031.433.44.52 algorithm.residential@gmail.com

1193. Menajera in Aviatiei, angajam menajera pentru familie deosebita din zona Aviatiei, statie metrou Aurel Vlaicu.Program de lucru: 8 ore/ zi, de Luni pana VineriSalariul lunar oferit: 2000 lei, contract de munca; 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1194. Menajera in Snagov Recrutam

1168. Mecanic utilaje, pentru buldoexca-

menajera cu experienta pentru familie deosebita din Snagov. Program de lucru: 8 ore/ zi. Salariul lunar: 2.200-2.500 lei, contract de munca. Programari interviu telefonic sau trimite CV, 2.500 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro

1169. Mecanic, angajam mecanic cu

1195. Menajera interna pentru vila Snagov. Cerinte: curatenia si igienizarea zilnica in imobil, spalat, calcat. Doar cu referinte sau recomandari, salariu 3000, 3.000 L; (0373.783.008 mihaellavasile@gmail.com

vator jcb 3cx si case este necesar permis de conducere categoria c sau tr. Salariu minim 3000 lei. Punct de lucru Bragadiru, Ilfov. Pentru provincie asiguram cazare si utilitati gratis; (0726.256.565 sau fara experienta pentru punctul de lucru din comuna Domnesti; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1170. Mecanic, cautam mecanic cu

experienta pentru o importanta companie din domeniul distributiei de stivuitoare; 2.000 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1171. Mecanici auto pentru intretinere

parc auto. Pentru doritorii din provincie se asigura si cazare. Salariu atractiv, program flexibil; (0732.073.100 1172. Mecanici auto si hidraulisti pt. Romanian Airport Services, salariu atractiv, bonuri de masa si carburant. Activitatea se desfasoara pe Aeroportul Otopeni. (0741.288.400 radu.gadea@handling.ro 1173. Mecanici auto, turisme, diploma,

salariu in functie de ce stii, 13 Septembrie. (0769.434.665 1174. Mecanici masini si utilaje pentru lucrul in schimbul 1 si 3. Salariu atractiv, bonuri de masa (15.09 lei/ bon), decont transport. Societate comerciala din sectorul 4 angajeaza; (0746.013.848 1175. Medic dentist. Cabinet stomatologie, D-na Ghica, angajeaza medic dentist cu experienta, pt. CV emiliakarina@yahoo.com

««««««««««««««««««

MEDICI: CARDIOLOG, ALERGOLOG, NEUROLOG, ONCOLOG, INTERNIST, UROLOG PENTRU CENTRU MEDICAL ZONA MILITARI; (021.221.56.87/ 0723.910.023 1176.

«««««««««««««««««« 1177. Menaj apartamente regim hotelier, ultracentral, la Piata Universitatii. Program 8 ore Luni-Vineri. Salariu motivant, beneficii si carte de munca. Nu se necesita experienta; 1.800 L; (0745.500.676 1178. Menaj clinica medicala, 8 ore/zi,

program flexibil, zona Stefan cel Mare. Carte de munca 1.500 L; (0771.765.563

1196. Menajera interna , 2 menajere

interne.15 zile munca cu 15 zile libere. 1000 lei pt 15 zile,suntem familie serioasa.Cautam peroane care vor sa munceasca in conditii decente. 2.000 L; (0721.836.543/ 0721.929.212 1197. Menajera interna, caut doamna interna pentru menaj (spalat, calcat, gatit, curatenie) si avut grija de copii 11 si 12 ani, dupa scoala. Locatia: Mogosoaia; (0726.744.159 1198. Menajera internista/ semiinternista, cinstita, cu constiinta, aspect ingrijit, 12 clase, zona Nerva Traian. Astept chiar provincia; (0731.397.111 1199. Menajera Popesti Leordeni, carte

de munca, familie 2 persoane si 2 catei, locuim in Popesti Leordeni - casa, dorim menajera pe termen lung. program: l-v 918, iubitoare animale, carte de munca, (0722.219.569/ 0727.222.322 cameliagc@yahoo.com 1200. Menajera program part-time in sectorul 1, angajam menajere cu experienta, pentru familii deosebite. Program de lucru: part-time (2, 3 zile /saptamana). Salariul oferit: 150 lei/zi. Programari telefonic sau trimite CV-ul si te contactam noi; 1.800 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1201. Menajera zona Universitate pentru

apartament 3 camere.Program de lucru 6 ore/zi (10.00-16.00) de luni pana sambata.Programari interviu telefonic sau trimite CVNu percepem comision la angajare. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 1202. Menajera, angajez menajera full

time 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana cu carte de munca 1500 Lei, 1.500 L; (0730.713.644 erika.terzi@gmail.com

1203. Menajera, cresa privata zona Muncii Decebal angajeaza menajera cu atribu?ii de ingrijitoare (spalat, schimbat copii) program 10 ore de luni/ vineri). Cautam o persoana calma, calda cu simtul curateniei, urgent, (0765.222.581 vaniliesiciocolata@yahoo.com 1204. Menajera, Desa Engineering Con-

structions angajeaza persoana activa, serioasa si prezentabila pentru pozitia de menajera la birouri. Rog seriozitate si dorinta unui loc de munca pe termen lung; 1.200 L; (0741.032.033 hr@desacons.eu

1205. Menajera, efectueaza curatenia in spatiile aferente cladirii.Persoana serioasa, harnica, atenta la detalii, interesata de angajament pe termen lung.Activitatea se desfasoara in Snagov (Ghermanesti) (0733.666.877 resurse.umane@elvila.ro 1206. Menajera, fara locuinta, intern, pentru curatenie, masa, cu posibilitati de afirmare in alte domenii, pentru barbat 45 ani, (0763.159.495 1207. Menajera, personal curatenie, rel

la tel., (021.326.55.96

1208. Menajera, 8h/zi, L-V, sector 4,

angajam doamna pentru menaj in zona Big Berceni, langa Mall Sun Plazza. Programul este in intervalul 09:00-17:00 de luni pana vineri. Atributii ce tin de curatenia casei. Locatia este un apartament, 2.000 L; (0721.129.288/ 0738.553.001 1209. Menajera, camerista personal curatenie hotel, hotel 3 stele, Popesti Leordeni / sector 4, angajam personal curatenie hotel - serioasa, muncitoare program 12 ore pe zi, o zi da o zi nu, salariu 1500 lei - 1600 lei luna + o masa pe zi; 1.600 L; (0722.871.968 mitrea_emil@yahoo.com 1210. Menajera, ingrijitoare batrani intern, 8 posturi. Agentie cauta menajera Pipera 6 ore, ingrijitoare regim intern batrani nedepalsabili. Menajera interna cu experienta vila, pt intern 2 weekenduri libere. 2.200 L; (0727.760.960 bonainterna@yahoo.com 1211. Menajera, vila S2, 8 ore/zi, 2000lei+carte munca sarcini:curatenie casa-curte, spalat, calcat, gatit.Cerinte: referinte verificabile, gospodina,nenergica serioasa nefumatoare, program flexibil. Info la tel, 0743109776 -sunam noi dupa apel. (0743.109.776 1212. Menajera- imobil zona Straulesti angajez menajera, doamna serioasa, cu simtul raspunderii, pentru menaj imobil in Straulesti. Salariu atractiv, transport asigurat+ alte beneficii. Program: 07.30-15.30 de luni pana vineri. Relatii la telefon de LV: (0733.663.316 1213. Menajera. Particular angajez menajera interna - externa pentru Snagov, sat Ghermanesti, nefumatoare, fara probleme medicale. Salariu atractiv, beneficii. Detalii la tel.; (0745.338.757 1214. Menajere, full-time, pentru

clinicile si Spitalul Sanador. (0757.577.711/ 0746.025.608 resurseumane@sanador.ro

1215. Merchandiser in cadrul unei cunoscute firme specializate in distribuire de produse de ingrijire personala din Bucuresti. Locatie: Sector 6, Valea Cascadelor.Program: L-V. Nu necesita experienta in domeniu 1.400 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1216. MERCHENDISERI pentru firma Zarea la depart. vanzari pentru mercantizarea produselor in supermarket. Trimiteti CV pe adresa de mail si vei fi contactat pentru interviu. Te asteptam sa ni te alaturi; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1217. Meseriasi pentru intretinere si reparatii mici in spatii birouri: 8 ore luni- vineri, salariu atractiv, tichete masa. (0735.883.335 1218. Meseriasi dulgheri, fierari, pentru

societate comerciala cu obiect de activitate constructii civile. 4.500 L; (0767.558.488

1219. Meseriasi, mentenanta pentru intretinere si reparatii mici in cladire hotel.Luni- vineri, salariu atractiv, tichete masa, (0737.221.876 ionut.dragomir@andyhotels.ro 1220. Mester, tehnolog pentru Fabrica de confectii textile, salariu si tichete de masa, mediu de lucru placut, zona Viilor (021.424.62.93 1221. Minimarket angajeaza personal full time, tura zi/ noapte, zona centrala, salairu motivant; (0724.396.390 1222. Modelatoare covrigi si gogosi,

salariu atractiv (0723.155.370

1223. Modelatoare covrigi, cu experien-

ta, zona Piata Resita, rog seriozitate; (0762.700.700

1224. Modelator covrigi program o zi cu

o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta. Sector 6. (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1225. Modelator covrigi, covrigar cu experienta pentru zona Luica - Giurgiului sector 4). Rugam seriozitate (0762.852.359 meryemhacialioglu@yahoo.com

1226. Modelator covrigi, pizzar, program o zi cu o zi sau 6/7. Oferim salariu atractiv, carte de munca perioada nedeterminata. Cautam persoane serioase si cu experienta; pentru locatia din Auchan Titan sector 3; (0736.033.867 Pretzel.factory@yahoo.com 1227. Modele Baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare, 3.500 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 1228. Modele Rich Girls Studios ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Vino sa te convingi singura. 100% legal (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1229. Modele chatline Salariu 2.000$5.000$ pe contract. Oferim bonus 500$ la semnare. Experienta nu este necesara. Program 7 h/ zi (5 zile/ saptamana). Detalii L-D 08:00-20:00. Angajam doar personal feminin, 4.860 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com 1230. Modele conversatii online cu sau

fara experienta. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

1231. Modele conversatii online, procent

60 %, plata la zi, posibilitate cazare, siteuri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor +solar, 4.000 {; (0799.647.917 iacovmariaraluca@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


8 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

15

4

LOCURI DE MUNCÅ 1266. Muncitor in domeniul feroviar. Cautam persoane cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full-time. Denumire post: personal responsabil santierelor feroviare. Se ofera: cazare, scolarizare, posibilitate de promovare; tarif orar incepand de la 9 euro/ brut; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. 2. Manevrant (rangierer). Se ofera: cazare, scolarizare 8 saptamani (in timpul scolarizarii sunteti platiti cu 1.400 euro/ brut); tarif orar incepand cu 12 euro/ brut dupa scolarizare; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet cat. B; cunoasterea limbii germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic. Plecarile sunt in luna ianuarie 2018, informatii sau adresa de ee-mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com 1267. Muncitor instalatii in constructii,

Firma Tinib Services angajeaza muncitori, se cere seriozitate si lucru in echipa. Informatii la tel. 0722.891.888 intre 9-18; (0722.891.888 1232. Modele conversatii online, procent

60 % plata la zi, bonus angajare 1000 ron, bonus 500 de ron foto,posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata, abonament sala, coafor + solar, 5.000 {; (0799.647.917 Iacovmariaraluca@yahoo.com

MODELE DE TOP LA BEST STUDIOS. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, CAZARE GRATUITA IN BUCURESTI SI ZECI DE BENEFICII FINANCIARE. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT, CASTIGURI DIN PRIMA ZI. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO (0730.752.752 1233.

1234. Modele online esti comunicativa?

iti doresti venituri motivante si un job stabil? atunci vino sa ne cunosti. noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. cum? ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. training gratuit/ cursuri de limba engleza. suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1235. Modele Online Jewel Studio anga-

jeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, plata la zi, bonus de performanta 100$, bonus de recomandare, bonus de angajare 200$, sedinte foto/video; www.jewel-studio.ro 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro

Modele online, Best Studios iti asigura un job cu venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Fii model la cel mai bun studio din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confidential, serios, training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon, sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 1236.

1237. Modele online, esti comunicativa,

Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich pe toate planurile. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

MODELE ONLINE, ESTI COMUNICATIVA? ITI DORESTI VENITURI MOTIVANTE SI UN JOB STABIL? ATUNCI VINO SA NE CUNOSTI. NOI TE AJUTAM SA FII "RICH" PE TOATE PLANURILE. CUM? AI POSIBILITATEA UNOR CASTIGURI COLOSALE DIN CONVERSATIILE PE INTERNET. JOB BINE PLATIT 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA LUCRATA, CAZARE GRAUITA, SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLS-STUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO 1238.

1239. Modele online, Metropolitan Studio

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1240. Modele online, Metropolitan Studio

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 1241. Modele online, tinere 18+, cunos-

tinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in vitata ta, daca sitim ca esti cam departe de visele tale, atunci, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 1242. Modele online. De ce sa platesti

chirie? Te asteptam in echipa Best Studios si iti vei permite casa ta. Venituri lunare grarantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din toata tara. Domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752

1243. Modele online. Esti comunicativa?

1268. Muncitor necalificat angajam

Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii Rich pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare gratuita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

muncitori necalificati, salariu de 1.400 ron net de inceput, tichete de masa si o masa calda, relatii la tel. (0732.672.654

1244. Modelele cu /fara experienta 18+,

1271. Muncitor necalificat pentru vul-

esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci, vino sa ne cunosti! Noi te ajutam sa fii Rich Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 1245. Modelier, confectii dama cu expe-

rienta pentru realizarea produselor de dama cap-coada, atentie la detaliu, program de lucru 8 h, luni-vineri, carte de munca, zona centrala, salariu negociabil, (0723.063.052 emiliaoffice85@gmail.com 1246. Moderator online castiguri moti-

vante, bonusuri in functie de performante. Pentru mai multe detalii si programari interviuri sunati la tel., 4.000 L; (0766.715.701 1247. MONTATOR tamplarie PVC, cu experienta, permis conducere, zona Militari, salariul 1.200-2.500 lei; (0721.410.591 1248. Montator :tamplarie pvc / al, anga-

1269. Muncitor necalificat centru fier

vechi, zona P-ta Progresul, angajeaza muncitor necalificat. 1.450 L; (0722.684.348/ +40788000800 ovidiumanucu@gmail.com 1270. Muncitor necalificat cu permis de

conducere; (0768.080.030

canizare auto (0765.030.573

1272. Muncitor necalificat pt diverse activitati in domeniul constructiilor, spart butoane, decopertat faianta, incarcari, descarcari, etc. Incepere imediat. 1.600 L; (0720.115.849 1273. Muncitor necalificat si ajutor

de vanzatoare program de noapte. Conditii bune; (0729.495.499

1274. Muncitor necalificat si ajutor

de vanzatoare, program de noapte, conditii bune; (0729.495.499

1275. Muncitor necalificat angajam, pro-

gram 8 ore si fata- program 4 ore, la magazin mixt, (0787.515.465/ 0766.639.643 1276. Muncitor necalificat, tipografie angajeaza personal necalificat in vederea specializarii, stantator, zona Fundeni Pantelimon 1300 ron (BM incluse); (0723.187.377 1277. Muncitor necalificat, autoutilitara

jam montatori tamplarie pvc si aluminiu seriosi cu experienta vasta in domeniu fara permis (sau cu permis) salariu motivant, program luni -vineri, 2.400 L; (0723.495.610 optim.profesional@gmail.com

vidanja, cautam un coleg nou, muncitor necalificat pe vidanja. Se ofera cazare pentru persoanele din provincie. Locatie: Popesti Leordeni. Pentru mai multe info sunati la tel. 1.700 L; (0730.612.742

1249. Montator atelier mobila la comanda pentru productie mobilier. Montaj doar in atelier.Salariu atractiv sector 5. Se ofera toate conditiile necesare productiei. (0721.879.336/ 0767.951.296

Biz SRL cauta pentru fabricarea de mobilier la comanda muncitori calificati sau in vederea calificarii, adresa: Voluntari, Bd. Eroilor 126, la Ferma, (0722.676.789 office@simbiz.ro

1250. Montator mobila Firma din Bucuresti sect 2, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza urgent montator mobilier, cu permis de conducere. Oferim salariu motivant si bonusuri de performanta, (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro

1279. Muncitor si muncitoare la curate-

1252. Montator partitii sticla, rigipsari

1281. Muncitori in constructii pentru ple-

1253. Montator subansamble si manipu-

lant marfa. Angajam urgent pentru firma Stratum Enclosures SRL Bucuresti, montator subansamble si manipulant marfa (program 7.30-15.30). Oferim contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, prima luna in functie de performanta, program luni-vineri, in doua schimburi: 06:00-14:00/14:00-22.00. Relatii la telefon: (0729.925.035 1254. Montator subansamble. Adecco

1257. Montator tamplarie pvc, ajutor montator tamplarie PVC, cu/ fara experienta.Salariu atractiv. 2.500 L; (0736.860.856 1258. Montator-Distribuitor echipamente sport-agrement (mese biliard, tenis, darts etc.). Calificare-Perfectionare la locul de munca. Sect. 1 - Bucuresti. Permis cat. B. Deplasari in teritoriu, (0724.551.544 office@mese-biliard.ro 1259. Montatori mobila firma din

bucuresti sect 5, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza montator mobilier, (0744.326.256 adriana@malexi.ro 1260. Montatori tamplarie firma tamplar-

ie aluminiu, angajam montatori tamplarie pvc si aluminiu pentru extern: Belgia, Franta. Beneficii oferite: - pachet salarial motivant;- transport gratuit;- cazare gratuita;- asigurare medicala gratuita; (021.457.12.12/ 0766.666.020 office@reflexfatade.ro 1261. Motostivuitorist, Aectra Agro-

chemicals angajeaza motostivuitorist, cu calificare si atestare ISCIR pentru depozitul din Sos. Odai nr. 341-345, Sector 1, Bucuresti.CV la adresa hr@aectra.ro hr@aectra.ro 1262. Muncitoare necalificate, fabrica

de sosete cu punct de lucru in Militari sector 6 angajeaza muncitoare necalificate, informatii la telefon intre orele 09.00-17.00 (0730.096.765 office@rogalu.ro 1263. Muncitor 1 muncitor necalificat

pentru montaj parchet masiv/ laminat si 1 parchetar cu experienta minim 2 ani pentru montaj si raschetare parchet masiv, stratificat, trepte si balustrii din lemn masiv. 7 {; (0731.707.550 adriangrosu83@gmail.com 1264. Muncitor necalificat pentru santier

zona Dristor; (0722.663.945

1265. Muncitor acoperis, angajam mon-

tator tigla metalica, ceramica si de beton, din provincie. Se asigura cazare.Salariu avantajos. Program de lucru L-V; (0735.257.834 andreea_stan1986@yahoo.com

1300. Muncitori calificati-necalificati

pentru firma productie termopane; (0744.655.085 1301. Muncitori calificati. Firma de con-

structii angajeaza muncitori calificati, salariu net 3.000-3.500 Lei, ajutor muncitori, salariu net 2.000-2.500 Lei; (0726.320.200 1302. Muncitori calificati/ necalifi-

cati angajeaza Meda Prod 98 SA (fabrica de mezeluri cu sediul in zona Republica). Program de lucru 8 ore/zi. Studii minime obligatorii de 8 clase, pentru anumite posturi -10 clase; prezinta un avantaj experienta in industria carnii. Relatii la tel./ CV; (021.256.11.90 office@medaprod.ro 1303. Muncitori constructii Societatea noastra ofera cazare, salarii pornind de la 400 euro (necalificati), bonusuri salariale, echipament de munca si protectie. Cautam doar persoane serioase. Nu angajam fara carte de munca; (0762.880.338/ 0755.144.491 1304. Muncitori depozit, barbati si femei

angajam urgent necalificati barbati si femei pentru depozit. Salariu brut: 1800 Ron + bonuri de masa, bonus de prezenta, sporuri. Program in schimburi. Zona sector 6, 10 minute de Pacii, 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1305. Muncitori fabrica necalificati, angajam urgent pentru fabrica- barbati si femei. Se ofera calificare si salariu negociabil in functie de post. Program L-V/ 08.00-17.00. Perioada nedeterminata. Zona Sector 1, Piata Giulesti 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com

1317. Muncitori necalificati in tipografie

(debavurat, incarcat/ descarcat marfa, intretinere si curatenie depozite hala). Tipografie zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro

O P E R AT O R C U R AT E N I E Program de lucru de 8 ore pe zi. C.V. la fax 021/208.41.53 sau e-mail: doina.bengescu@bss.ro, simona.rouamare@bss.ro. Informatii suplimentare si programari interviuri la tel.: 0752.150.677 si 0746.079.892

1318. Muncitori necalificati pentru con-

structii firma de constructii angajeaza muncitori necalificati pentru lucrari in Bucuresti (0722.271.606

1319. Muncitori necalificati pentru Pitesti, Amboselii Ro SRL angajeazA Montatori -Cablaje auto(muncitor necalificat barbati si femei). Descriere post: montator (asamblare) de cabluri. Detalii la telefon; (0755.787.794 becickova.marketa@gmail.com 1320. Muncitori necalificati si calificati

(zugravi - rigipsari) angajam, cazare + masa, conditii serioase, salariu: 1.700 3.000 L (Marian); (0786.516.830

1321. Muncitori necalificati, angajam in

domeniul constructiilor, salariul atractiv + muncitori calificati, zugravi; (0786.141.600/ 0775.504.110

1322. Muncitori necalificati, angajam in

domeniul tamplariei din lemn. Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900/ 0735.555.555 1323. Muncitori necalificati, Baduc SA angajeaza muncitori necalificati, incarcatori - descarcatori si sudori in depozitele din Bucuresti si Popesti - Leordeni, (0745.101.251 liliana.constantin@baduc.ro 1324. Muncitori necalificati, dezvoltator

imobiliar angajez muncitori necalificati pentru constructii bloc nou. Punct de lucru - str. Dreptatii, nr. 129, sector 6. Rugam seriozitate (0765.376.032/ 0724.670.296 romeo_dutu@yahoo.com 1325. Muncitori necalificati, Metro-

politan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

1339. Necalificat pentru mobila, conditii

avantajoase; (0727.127.729/ 0762.771.459

1340. Necalificat, fabrica vopsea (Carti-

er 23). Program: L-V, 3 schimburi. Salariul 1100 Net, bonuri, alte beneficii. Pt. interviuri sunati la nr. din anunt 1.100 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com 1341. Necalificati pentru incarcare descarcare mobila, cu sansa de a invata meserie pentru cine vrea. Faur, sector 3. 1300 lei net, 1.300 L; (0733.897.927/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com 1342. Necalificati zona Vitan, program 7-15.30, pauza de masa, ore suplimentare platite, carte de munca, experienta in lucrurl cu flexul (0731.579.464 1343. Necalificati barbati productie angajam urgent in zona sector 3. Salariu 1100 lei net, bonuri de masa, bonus, transport decontat. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon, 1.100 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1344. Necalificati barbati, angajam urgent pentru depozit in zona sector 6. Salariu 1150 Lei net + bonuri de masa + tichete benzina. Program de lucru de L-V 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 1.150 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1345. Necalificati depozit, angajam manipulanti marfa la depozit de legume fructe din zona sector 6 Bolintin Deal. Pachet salarial net 1650 Lei, transport asigurat dupa angajare. Program 5 zile cu 2 zile libere/ 8h 1.650 L; (0743.751.117 1346. Necalificati din provincie, ofer cazare, masa+salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631 1347. Necalificati mobila, firma din Bucuresti sector 5, producatoare de mobilier din PAL si MDF, angajeaza necalificat mobilier, femei, barbati (0744.326.256 adriana@malexi.ro 1348. Necalificati si calificati, fabrica mobila, oferim calificare. Salariu negociabil. Program: 08.00-17.00. Perioada nedeterminata. Zona piata Giulesti/ Sector 1, 2.000 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1349. Necalificati, angajam persoane

necalificate pentru vulcanizare auto; 1.500 L; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1350. Necalificati, barbati si femei la

(0762.033.154

1283. Muncitori necalificati, zugravi,

1351. Necalificati, cautam femei pentru

1284. Muncitori calificati in finisaje (gre-

postul de ambalator (apropiere Catelu). Salariul 1550 brut + tichete de masa.Program 2 schimburi. Pentru interviuri sunati la numarul tel. 1.100 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com

1282. Muncitori necalificati si faiantari;

faiantari, instalatori angajeaza firma de constructii, CM; (0728.752.216 contact@rca-construct.ro sie, glet, rigips) societate de constructii angajeaza pt. lucrari in Bucuresti; (0767.583.776

1285. Muncitori calificati pentru finisaje interioare si exterioare, zugravi, rigipsari, faiantari. Experienta constituie un avantaj. Asiguram carte de munca, echipament si transport, (0729.894.241 constructii_diverse@yahoo.com

eli, glet, faianta, termosistem la SC de constructii, contract de munca. Se ofera seriozitate; (0725.923.494

1306. Muncitori in crama, barbati la firma Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase. Interviu lunivineri orele 13-15 la sediul firmei bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1326. Muncitori necalificati, Metropolitan Residence angajeaza pentru santier constructii, conditii avantajoase, salariu platibil intotdeauna la timp, 1.800 L; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro

1287. Muncitori calificati si necalificati

1307. Muncitori necalificat asamblare

salariu 1000-1500+bonusuri zilnice, sector 2, (0723.772.532 autototal.complet@gmail.com

1255. Montator subansamble. SC Elec-

sorii, cu experienta in domeniu. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu incepand cu 2000 Lei 2.000 L; (0769.250.350/ 0729.085.881 designe.expert@yahoo.com

Dorim sa ne completam echipa si de aceea cautam persoane cu sau fara experienta pentru montaj pereti cortina; (0722.594.222

Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, spatii logistice si industriale, angajeaza

fabrica productie pavaje. Punct de lucru: Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Statia ICSITMUA autobus (449, 780, 783). Oferim cazare gratis, sal. 3.000-3.500 L, 3.500 L; (0724.545.953

1286. Muncitori calificati pentru: zugrav-

1256. Montator tamplarie PVC si acce-

1299. Muncitori calificati, necalificati.

cari in strainatate nu se percep nici un fel de comisioane. Rog seriozitate; 1 {; (0784.261.800

Resurse Umane recruteaza operator montaj turbo. Punct de lucru: zona metrou Pacii. Program de lucru: 3 schimburi. Cerinte: liceu sau scoala profesionala tehnica, acuitate vizuala si dexteritate; (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com tromagnetica SA angajeaza Montator Subansamble. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon; (021.404.21.20

1298. Muncitori calificati, necalificati, zidar, fierar betonist pentru firma constructii, salariul atractiv + bonus performanta. Posibilitate cazare in santier. Info si programari interviu tel. (0729.070.212 officebuildigdivision@gmail.com

nie, zona Colentina, oferim cazare; (0763.646.272

permis auto sau fara, salariu 2000-2500 lei; (0732.129.210 Angajam montatori cu sau fara experienta in domeniul compartimentarilor de sticla, montaj partitii sticla, usi metalice, usi sticla. Salariu 1.800-2.800, in functie de experienta. (0786.124.787/ 0732.055.800

1297. Muncitori calificati, necalificati pentru finisare, interioare, zidari, zugravi, vopsitori, etc., firma de constructii angajeaza urgent; (0723.634.927

1316. Muncitori necalificati in industria textila. Esti la inceput de drum sau vrei sa iti schimbi domeniul de activitate? Vrei sa inveti o meserie care sa te ajute pe viitor sa lucrezi independent? NISSA - companie producatoare confectii textile de dama angajeaza muncitori necalificati in industria textila. Oferim: calificare la locul de munca in meseria de confectioner; contract individual de munca, un loc de munca sigur, stabil, curat; program de lucru care iti permite sa ai timp si pentru tine (L-V: 07.00 15.30); prime/cadouri de sarbatori, bonusuri de performanta.Solicitam: Seriozitate si dorinta de munca. Locatia: Sos. Baicului, nr. 82, Parc Industrial Electronica, Cladirea El Prof, et. 3. Programare la telefon (0731.505.782

1278. Muncitor prelucrare pal, SC Sim

1280. MUNCITOR, SC cu sediul in Voluntari angajeaza muncitor cu sau fara permis cat. B, program 8.30-17.30, bonuri de masa, carte munca, echipament seriozitate. Calificare la locul de munca,castiguri suplimentare. 1.700 L; (0724.311.437/ 0724.311.437 comenzi@usi-porta.ro

1251. Montator mobilier la client cu

1296. Muncitori calificati, fabrica de productie tamplarie aluminiu angajam pentru atelierul de productie din Fundulea muncitori calificati. Asiguram transportul din Bucuresti. Program 8 ore. Salariu atractiv, bonuri de masa; (021.457.12.12/ 0766.666.020 office@reflexfatade.ro

productie mobilier; (0748.290.001/ 0740.091.464

1288. Muncitori calificati asfaltatori, pavatori Firma de constructii angajeaza muncitori calificati in executia de drumuri, asfaltatori, pavatori; (0723.567.941

sau ambalare produse metalice, pentru sediul din Otopeni. Asiguram transport, salariu motivant, bonuri de masa. Program 7.00-15.30. CV la email; (021.350.38.10 office@acp.ro

canal Firma de constructii angajeaza muncitori calificati pentru executia de retele de apa si canal; (0723.567.941

1308. Muncitori necalificati angajam urgent pentru depozit materiale de constructii, zona Militari- Rosu; (0726.586.912

1290. Muncitori calificati si necalificati in

1309. Muncitori necalificati bobinatori,

1289. Muncitori calificati retele de apa si

domeniul constructiilor, amenajari interioare, placari rigips, zugraveala, placari gresie, faianta si parchet. Firma de constructii angajeaza cu cm si cazare. Detalii la nr. de tel. (0723.375.086

1291. Muncitori calificati si necalificati pt constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca, obligatoriu apt lucru inaltime. 1 L; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1292. Muncitori calificati si necalificati pt. fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1.600 Lei net+ bonuri de masa (300 Lei lunar). Relatii la telefon: (0733.509.653 1293. Muncitori calificati si necalificati

constructii, pt. Algorithm Residential S3 SRL. Salariu motivant si contract de munca. Informatii suplimentare pot fi solicitate la numarul (0738.999.616/ 031.433.44.52 algorithm.residential@gmail.com 1294. Muncitori calificati si necalificati pentru fabrica de mobilier tapitat (canapele si fotolii) din Bucuresti, membra a grupului Mobexpert. Salariu de proba 1600 lei net +bonuri de masa (300 de lei lunar). Relatii la telefon; (0733.509.653 1295. Muncitori calificati si necalificati,

societatea M Group angajeaza cu contract permanent: lacatusi, sudori, sofer delegat, montator, sef atelier executie, tehnicieni executie, tehnicieni montatori (sefi echipa), muncitori necalificati (021.233.31.14/ 0726.725.485 office@mgroup.ro

electromecanici. Informatii: (0799.868.340 1310. Muncitori necalificati pentru dez-

voltator imobiliar din Brasov angajez muncitori necalificati. Cautam oameni seriosi, muncitori, nonalcoolici, oferim cazare, 2.000 L; (0751.141.917 blitzconstruct@gmail.com 1311. Muncitori necalificati pentru firma

austriaca din Popesti Leordeni. Cerinte: 8 clase, capacitate de lucru in echipa. Beneficii: CM, decontare transport, al 13-lea salariu; (0720.110.046 florin.voicu@eurofoam.eu 1312. Muncitori necalificati pentru

firma de constructii din Bucuresti, cu contract de munca. Salariul este de 10 lei/ora. Pentru echipe de minim 4 persoane asiguram transportul. Telefon: (0744.562.121 office@admagrup.ro 1313. Muncitori necalificati pentru productie structuri metalice copertine, corturi in Bucuresti, Sos. Chitilei nr. 230. Program l-v 8.30-17, (0744.769.265/ 021.311.81.85 iorgulescu.florin@gmail.com 1314. Muncitori necalificati societate comerciala din AfumatiIlfov, angajam in conditii avantajoase muncitori necalificati. Se incheie contract de munca pe perioada nedeterminata (0760.389.780 contabilplastic@yahoo.com 1315. Muncitori necalificati abator Marea Britanie, firma de recrutare Popovici&Moore cautam muncitori necalificati pentru munca in abatoare din Marea Britanie la impachetat carne, incarcare/descarcare paleti, etc. Nu se percep comisioane; 1.500 {; (00353879700204 popoviciandmoore@yahoo.com

1327. Muncitori necalificati, urgent

1328. Muncitori necalificati, lucrator comercial, Shop& GO Mega Image din str Iuliu Maniu 158, sect 6 Bucuresti. Angajaza lucrator comercial si muncitori necalificati. Program 8 ore, salariu 1500-2000 negociabil. Contact; (0771.553.933 k_ulisse@yahoo.com 1329. Muncitori pentru degorjare la sec-

tia spumante cu fermentare in sticla la firma Zarea, preferabil cu domiciliul in Otopeni sau imprejurimi. Detalii suplimentare la telefon. Interviuri de luni-vineri orele 13.00-15.00 la sediu (021.667.00.20 office@zarea.ro

1330. Muncitori sectia spirtoase la firma

Zarea, program de 8 ore dimineata si conditii foarte avantajoase.Interviu luni-vineri orele 13-15 la sediul firmei :B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, cu metrou statia Laminorului sau 112. (021.667.00.20 office@zarea.ro 1331. Muncitori, solicitam colaborare cu

firme sau persoane care au echipe de muncitori calificati/ necalificati pentru activitati diverse in productie, nu necesita experienta. Salariu avantajos si transport gratuit. Colaborare firma Zarea (021.667.00.20 office@zarea.ro

1332. Muncitori, muncitoare, anga-

jam pe durata nedeterminata, sector 1 si 6, locatie Bulevardul Constructorilor. (0728.326.445

1333. Muncitori. Angajam muncitori

amenajari interioare Bucuresti, dulgheri, fierari in Brasov. Cazare gratuita, salariu net minim 2.500 L; (0754.584.872

1352. Necalificati, SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, zona Crangasi, Sector 6. Tel (0722.698.948/ 0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 1353. Night angajeaza dansatoare top-

less, striptease, lapdance (0737.650.262 1354. Novomatic Admiral Tip & Cash isi mareste echipa si angajeaa: manipulant marfuri, lacatus mecanic, instalator, ingrijitor spatii verzi, tamplar, fochist, mecanic auto, tehnician electromecanic. Cerinte: calificare (unde este cazul), experienta in domeniu, disponibilitate pentru deplasari, permis auto. Oferim: salariu atractiv, bonuri de masa, diurna pentru deplasari. Detalii la tel. 0374.159.000 sau CV la adresa hr@ admiralromania.ro. Casieri pentru salile de jocuri Tip & Cash Admiral. Cerinte casieri: persoana activa, amabila si sociabila, studii medii, operare calculator. Oferim: salariu competitiv, bonusuri, bonuri de masa, posibilitati reale de avansare, nu este necesara experienta. Detalii la tel. 0749.056.492/ 0758.078.660 sau CV la hr@ admiralromania.ro. 1355. Office manager responsabilitati secretariat, contabilitate primara si monitorizare proiecte. Cunostinte avansat engleza, contabilitatea primara si juridice minime. Bonusuri si Beneficii. hr@lacedo.ro, 2.500 L; hr@lacedo.ro 1356. Oficiant. C.N. Posta Romana SA Sucursala Servicii Experss organizeaza in data de 13.12.2017 concurs pentru ocuparea a 6 posturi de oficiant prelucrator, a unui post de factor postal prelucrator, doua posturi de cartator, cartare in cadrul OPE Bucuresti. Persoanele interesate pot depune la sediul din Calea Giulesti nr. 6-8, camera 222, sector 6, Bucuresti pana la data de 12.12.2017, urmatoarele documente: CV, copie CI, copie diploma studii (minim invatamant obligatoriu). Relatii la numarul de telefon: (021.302.27.58 1357. Om singur, vrednic, sa faca treburi gospodaresti la animale porci, gaini, vaca, casa langa Bucuresti. Ofer cazare, masa, salariu; (0727.409.859

1358. OPERATOR filler. SC Expresoare Cafea SRL, angajeaza operator automate cafea, experienta minim 1 an in domeniu, permis conducere minim 1 an, abilitati tehnice, rog cv la adresa de e-mail, salariu + bonus; (0733.799.815/ 0764.428.428 expresoarecafea@yahoo.com www.tchibo-cafea.ro 1359. Operator amanet, casa de amanet

angajeaza personal, oferim un loc de munca stabil si bine platit. CV + foto la email bogdan.bogdanbog@yahoo.comorzainvest@gmail.com (0767.090.040 Amanetplatinum@gmail.com 1360. Operator amanet, TopAmanet angajam persoane, cu sau fara experienta, responsabile si serioase cu varsta minima de 25 ani. Reprezinta un avantaj experienta in domeniul vanzarilor. Cv+foto pe mail. 1.700 L; (0733.705.704 topamanet@yahoo.ro www.topamanet.ro 1361. Operator amanet. societate comerciala angajeaza operator amanet cu sau fara experienta. Detalii la telefon; (0730.092.656 1362. Operator ambalare, fabrica de

medicamente angajeaza noi colegi in departamentul ambalare. Lucru in 3 schimburi, luni-vineri (0733.170.053 ionela.corcau@alvogen.com 1363. Operator buldoexcavator, miniexcavator, miniincarc Firma de constructii angajeaza operatori pentru: miniexcavator Caterpillar, buldoexcavator Caterpillar, miniincarcator Bobcat Experienta obligatorie, avantaj permis B, C, E sau BE.Salarii atractive; (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1364. Operator calculator barbat, anga-

jam la depozit 1365. Operator calculator in Bucuresti,

Ilfov, Tunari, Soseaua de Centura 1.800 lei, bonuri, transport. Tel, sms, WhatsApp.Cerinte: MS Office, (0728.297.207 office@digijobs.ro 1366. Operator calculator sala internet si

copy center. Cunostinte: Windows, Office, periferice, xerox, engleza; (0771.229.236 1367. Operator calculator, contabil pen-

tru firma de contab. Poate fi si absolvent de liceu sau student. Sunt necesare cunostiinte de word/excel. Program full time CV pe email; 1.300 L; expertcontabilro.ro@gmail.com 1368. Operator calculator, dispecer, pen-

tru lucru in dispecerat cu experienta, e potrivit si pentru studenti, program 12-24/ 12-48. Locatie Sector 1, companie mare, stabila, posibilitati de promovare, cerinte: engleza si MSoffice, (0723.511.588 recrutare@globalsecurity.ro 1369. Operator call center companie americana avem posturi full-time si parttime in domeniul marketing. Posturi libere: (agent vanzari, call center, consilier vanzari) (031.405.50.43 agtopcompany@yahoo.com 1370. Operator call center cu sau fara experenta, limba engleza, franceza, italiana, germana si altele. Contract de munca, salariu atractiv. Pentru stabilirea unui interviu trimiteti CV-ul la email 500 {; monikdana@yahoo.com 1371. Operator call center daca vrei sa te alaturi echipei noastre care este orientata catre succes, trimite CV la adresa de email (0755.143.641 jobperfect23@gmail.com 1372. Operator call center HelloHungry

fulltime. Program de lucru 2 zile cu 2 libere, 12 h/ zi. Salariul fix este 1600 L (net), bonusuri de pana la 100 L. Seara transport asigurat. Dupa 3 luni posibilitate marire 1800 L, 1.600 L; (0725.944.519/ 0725.944.518 support.ro@oliviera.ro 1373. Operator call center, cu domiciliu in sectorul 2 pentru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.322 1374. Operator casa de pariuri Colentina, cautam fete pentru casa de pariuri in zona Colentina. Oferim salariu avantajos si bonuri de masa. Programul de munca este o zi cu o zi; 1.500 L; (0729.819.691/ 0723.352.778 alinatudor11@yahoo.com 1375. Operator casa schimb valutar/amanet - Bucuresti, operatiuni de schimb valutar, western union si amanet. Pachet salarial atractiv (salariu fix, comisionare fara target, decontare transport, al 13-lea salariu), pregatirea si formare initiala asigurata; 2.200 L; (0738.836.388 ru@creditamanet.ro 1376. Operator CNC pt. Transparent Design SRL, preferabil cu experienta cnc sticla, conditii de munca optime (0721.241.412 office@transparetndesign.ro www.transparentdesign.ro 1377. Operator curatenie in Bucuresti, firma de curatenie angajeaza operatori curatenie pe termen lung pentru farmaciile din Bucuresti contract de munca, program flexibil, decont transport, program L-V, relatii la nr. de telefon (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro

1334. Muncitori. Angajam muncitori in constructii, calificati si necalificati, contract de munca, cazare, bonusuri. Salariul net 2.000-5.000Lei/luna. Relatii la numerele de telefon: (0762.404.205/ 0769.022.454 1335. Muncitori. Firma curatenie anga-

jam muncitori calificati si necalificati. Program 8 ore; (0724.315.505

1336. Muncitori. Productie mase plastice angajam urgent muncitori calificati si necalificati, reglori, electromecanici, tehnicieni, controlori calitate. functionam in incinta faur sector 3. (0784.235.304 1337. Muncitorii constructii angajam cu contract de munca: dulgheri, zidari, salariul 10-15 lei pe ora si muncitori necalificati 8-10 lei pe ora pentru lucrari in Bucuresti si Ilfov. (0720.805.900 1338. Necalificat cu permis conducere,

ofer lunar, 2.200 L; (0768.080.030

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 1378. Operator curatenie zona Pipera birouri firma curatenie angajeaza operatori pe termen lung pentru zona Pipera birouri, program L-V, schimbul I+II-4h, 600 Lei + bonuri de masa si 8h-1400 Lei, bonuri de masa, contract de munca. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 1379. Operator Customer Service

maghiara, operator relatii clienti si gestionare comenzi pe calculator, cunoscator al limbii maghiare (scris si vorbit). Postul se adreseaza si provinciei cu posibilitatea de a lucra acasa, (031.434.42.28 recrutari@tcelogistic.com 1380. Operator de refill cartuse impri-

mante profesional 2.000 L; (0773.941.962 mihai_officeprint@yahoo.com

1381. Operator depozit, angajam persoane pentru manipulant marfa (organizare, incarcare, receptie). Rugam seriozitate. Program de lucru L-V 8.30- 17.00, 1.600 L; (0757.037.141 office.bisbags@gmail.com 1382. Operator etichetare pentru masina automata de etichetat sticle la sectia imbuteliere angajeaza firma Zarea. Interviuri zilnic luni-vineri orele 13-15 la sediu in B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1, metrou Laminorului; (021.667.00.20 office@zarea.ro 1383. Operator fabricatie detergenti lichizi in sectorul 2, preferabil cu experienta in domeniu. Pentru detalii ne puteti contacta la tel. (0745.144.033/ 021.255.00.23 1384. Operator facturare si gestionar

primirea marfii in gestiune, facturare directa catre clienti, urmarirea activitatii agentilor de vanzari, inregistrarea documentelor de plata, urmarirea soldurilor clientilor. 2.000 L; (0725.931.208 designaretha@gmail.com 1385. Operator firma productie, angajam

persoana responsabila cu competente calculator si abilitati tehnice; (0722.233.851 office@decoramagrup.ro 1386. Operator imprimante de mari

dimensiuni experienta minim 3 - 4 ani. Cunostinte operare programe de print. Cunostinte intretinere echipamente. Disponibilitate la program in ture. (0742.018.894 raluca@junglemedia.ro 1387. Operator industria farmaceutica,

Farma: studii specialitate, experienta 1 an in productia de medicamente/alimentara, cunoasterea principii de granulare/tabletare/incapsulare/umplere plicuri/blisterizare.Salariu motivant. (021.304.63.84 alina.minea@slaviapharm.ro 1388. Operator introducere date firma de constructii cauta operator introducere date. Salariu atractiv, program norma intreaga. Pentru locatia Magurele, Ilfov (0728.320.312 office@dumarconstruct.ro 1389. Operator linie emailare vopsire sti-

cla, Transparent Design SRL angajeaza pt. fabrica prelucrare geam; (0721.241.412 office@transparentdesign.ro

1390. Operator linie fabrica de sucuri recruteaza pentru o fabrica din zona Militari/ A1, cu transport din Bucuresti. Program: 2 schimburi/12 ore. Pentru mai multe informatii sunati la: (0732.674.100/ 0800.800.408 ioana.pirvu@adecco.com 1391. Operator masini prelucrat hartie in

role, preferabil cu domiciliul in Otopeni. Carte de munca. Program de lucru in 2 schimburi: 7-15 sau 14-22, luni-vineri, (0742.158.742 office@kmp.ro

1392. Operator mecanic producator de

cosmetice, in Bucuresti - zona Berceni. Experienta minim 2 ani. Disponibilitate pentru munca fizica. Program 2 schimburi (0752.131.581/ 021.460.82.01 contact@papillon.ro www.loncolor.ro 1393. Operator miniincarcator, buldoexcavator, miniexcavator, obligatoriu experienta pentru firma de constructii cu sediul in comuna Domnesti (0723.567.941 1394. Operator pc asistent manager,

contabil primar, consultant vanzari, la fabrica productie pavaej. Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr. 8. Cu si fara experienta, sal.+ comision, CV la adresa de email, 2.500 L; armopavsrl@yahoo.ro 1395. Operator polivalent Auchan Dru-

mul Taberei aprovizioneaza rafturile cu produse si pune etichete cu preturi, scaneaza produse la Casa - nu manipuleaza mijloace de plata, program flexibilsalariu competitiv, prima vacanta, tichete (0374.409.880 recrutaredt@auchan.ro 1396. Operator sala gaming ture 12 ore, doua zi, doua noapte, doua libere. Salariu 1800 L, tips mediu lunar 700 L, 1.800 L; (0748.202.849 hr@gamblersbar.ro 1397. Operator sala jocuri, Las Vegas Games, Bucuresti. Angajam fete cu/fara experienta pentru postul de supraveghetor/operator sala jocuri. Trimiteti c.v la adresa de e-mail: anna09995@gmail.com (0765.657.235 Anna09995@gmail.com 1398. Operator sala PS4. Esti tanar

sociabil, responsabil si vrei sa faci parte din echipa noastra? Program de 2 cu 2 zile / 3 zile saptamana / 5 zile pe sapt 12 18 ) Preferabil sa fii din sectorul 5 sau in apropiere. 1.100 L; (0766.937.548 xboxgamesps3@gmail.com 1399. Operator schimb valutar Exchange Crangasi SC Global Biz Exchange SRL Crangasi, cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, program flexibil, bonusuri. Asteptam CV-urile la adresa de mail, 3.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1400. Operator schimb valutar si amanet, cu domiciliul in Bucuresti, diploma BAC. Oferim pregatire si salarii incepand cu 1.400 Ron net + comision; 1.400 L; (0764.402.441 1401. Operator utilaje, manitou, pentru

santier constructii industriale, oferim cazare si masa, conditii foarte bune de lucru, salariu atractiv, calificare la locul de munca. 1 L; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com 1402. Operator. VFN Safe Business SRL, angajeaza operator automate de cafea. Atributii: aprovizioneaza, igienizeaza, cunostinte tehnice minime, permis de conducere categ. B, salariul min net, 1.500 L; (0756.885.633 florin_vanatoru@yahoo.com 1403. Operatori linie imbuteliere person-

al calificat pentru sectia productie angajeaza firma Zarea. Interviuri de angajare zilnic luni - vineri orele 13-15 la sediul din bd. Bucurestii Noi nr. 176, sector 1 (021.667.00.20 office@zarea.ro

1404. Operatori PC in domeniul instalati-

ilor, manager pentru prelucrarea, introducere si validare date si documente, cunostine Microsoft Word, Excel, Point, avanataj daca cunoasteti domeniul instalatiilor, 2.000 L; (0724.040.460 distrigazsan@gmail.com 1405. Operatori Peco pentru Pantelimon, Bd-ul Biruintei. Program 180 ore/ luna, posibilitate de a obtine functii conform cunostintelor si muncii depuse, 1.600 L; (0734.920.701 camiirod@yahoo.com 1406. Operatori Productie in cadrul unei

firme specializate in constructia de conducte de canalizare apa. Locatie Clinceni.Program 3 schimburi sau 12/24. Necesita experienta minima in domeniu 2.100 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

1407. Operatori productie Abatorul Peris, responsabili si dornici sa intre in echipa noastra. Oferim salariu fix lunar motivant, tichete de masa, transport si/sau cazare (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1408. Operatori statie asfalt (Bucuresti)

1441. Ospatari, angajam in cadrul unui

renumit hotel de 5 stele din Bucuresti.Locatie: Universitate, Km 0. Program: 5 zile / 2 libere. Necesita limba engleza nivel conversational. Masa este asigurata; 1.500 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 1442. Ospatari, ospatari, ospatarita, aju-

1475. Persoana angajam persoana cu experienta in licitatii SEAP. Salariu motivant. Rog si ofer seriozitate. Trimiteti CVul pe adresa de mail: (0732.244.444 office@ccfrsamarfa.ro 1476. Persoana ingrijire gradina si curte cu catei si pisici zona Pipera, Baneasa. Conditii bune. Nu intern. (0722.249.121 doru.ciuca@gmail.com

Cerinte: studii medii experienta in domeniu. Oferim:salariu atractiv, cazare, diurna, masa calda (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro

tor de bucatar, doar cu experienta, salariul 2000ron pentru restaurant in Magurele, Ilfov seara asiguram transportul; 2.000 L; (0723.580.658 la_crama@yahoo.ro

1409. Operatori utilaje si muncitori necalificati (femei si barbati) pentru societate cu sediul in orasul Pantelimon; (0759.019.910

1443. Ospatari, ospatarite, barman si picolite, livratori pentru restaurant sector 3. Salariu 1.500 lei, carte de munca + tips. 1.500 L; (0721.720.751

ingrijire persoana varstnica la domiciliu; (021.330.10.76

1410. Operatori utilaje terasiere (buldoz-

1444. Ospatari, ospatarite pentru restau-

1479. Persoana curatenie, scari de bloc,

er, incarcator frontal, excavator), cu atestat; in comuna Vidra, judetul Ilfov. Pentru detalii sunati la telefon; (0737.035.791 1411. Optometrist cu experienta, pt. cabinet optica medicala, conditii avantajoase; (0762.849.031 1412. Ospatar pentru restaurant situat

pe Calea Floreasca. Rog seriozitate; (0723.845.910 cristi@uanderful.ro

1413. Ospatar pentru Restaurantul Nor,

zona Barbu Vacarescu. Pachet salarial atractiv, transport si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1414. Ospatar restaurant si hotel Zava

angajeaza ospatar conditii avantajoase salariu atractiv; (0744.373.025 Patranoiumarian57@gmail.com

1415. Ospatar barman, ospatar/ospatari-

ta/barman, pentru bistro cafe in Afi Mall Cotroceni. Conditii bune de munca, se lucreaza 2 zile cu 2 libere. Salariu motivant; (0724.233.303

1416. Ospatar cu experienta Winebar Paine si Vin cauta ospatar cu experienta minim 1 an, cunoasterea vinurilor, prezentabil, sociabil, zambitor, atent la detalii, program 5 cu 2, salariu atractiv (detalii la interviu), Bucuresti, (0740.203.319/ 0740.203.319 hristu.valentin@gmail.com 1417. Ospatar restaurant Bucuresti, sec-

tor 1. c c. cc Restaurant Beirut, strada Nicolae Racota nr. 3a, 2 zile lucratoare 1 libera; (0742.170.703 hassan_beirut@yahoo.com

1418. Ospatar si ospatarite, restaurant Carol s din zona Berceni angajeaza Ospatari si Ospatarite cu experienta. Rog seriozitate; (0722.250.382 adrianlzrsc@yahoo.com 1419. Ospatar, barman si picol pentru

restaurant casual dining in Centrul Istoric. Salariu motivant + tips, transport asigurat, program 2/2; (0788.251.471 1420. Ospatar, Bemolle Cafe situata in

Centrul Vechi angajeaza ospatarita cu minim de experienta. Diferite variante de program, inclusiv part-time. Salarii foarte avantajoase, tips, contract munca, (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com 1421. Ospatar, cafenea amplasata pe

bulevardul Decebal, recruteaza personal pentru pozitia de ospatar (fete sau baieti). Se cere experienta minim 6 luni pe un post similar. Va rog atasati CV la adresa de la contact (0724.310.134 marius.snaplounge@gmail.com 1422. Ospatar, esti candidatul ideal daca esti vesel in mod natural, comunici usor cu persoane necunoscute, esti muncitor si vrei sa oferi o experienta placuta fiecarui oaspete al tau. contact@salongolescu.ro 1423. OSPATAR, Gastropub, zona cen-

trala angajeaza ospatar cu experienta. Informatii intre 9 -17. CV in mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com

1424. Ospatar, Kahve Dunyasi, anga-

jeaza ospatari la locatia din incinta Bucuresti mall. Puteti trimite cv-urile la adresa de mail sau suna la nr-ul de telefon intre 12.00-16.00.Program 8 h/zi, 5 zile/saptamana, (0725.862.552 mallvitan@kahvedunyasi.com 1425. Ospatar, ajutor de ospatar zona centrala (Unirii, Universitate), salariu motivant, bonusuri, masa si transportul asigurate. Detalii la nr. tel. sau e-mail (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1426. Ospatar, ajutor ospatar si femeie

rant central in Bucuresti, de oriunde in afara Bucurestiului ofera cazare, salariu atractiv si o masa pe zi. Detalii la telefon, CV pe mail. (0722.611.359/ 0737.018.590 efes.food@yahoo.om

1447. Ospatari, ospatarite, salariul este

atractiv. Calificarile sunt binevenite (0743.153.333 alinariulet@mail.ru

1448. Ospatari, personal curatenie pen-

tru restaurant sector 1, urgent, salariu, masa, taxi, tips, alte beneficii salariale. Angajari la tel. 2.900 L; (0729.569.050 1449. Ospatari, vase bar, curatenie pen-

tru restaurant sector 1, urgent, salariul 1.100 - 1.900 Lei, masa, taxi, tips, alte beneficii. angajari la tel., 2.500 L; (0729.569.050

1450. Ospatarita cautam, pentru restau-

rant (hotel) in Centrul Vechi, la mic dejun. Experienta si chef de munca, cu aspect fizic placut. Rugam seriozitate. Trimiteti mail cu CV si poza; 1.400 L; (0722.555.505 marketing@zhotels.ro http://www.zhotels.ro 1451. OSPATARITA Friends Pub anga-

jeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Program 2 zile cu 2 libere. Venituri atractive; 1.000 L; (0728.197.287/ 0724.955.558 pub.friends@yahoo.com www.friendspub.ro

1452. Ospatarita restaurant Le Boutique

- Food Concept Store angajeaza ospatarita cu experienta. Program lucru 2 zile/2 zile, salariu avantajos, transport, tips. Solicitam seriozitate, limba straina si harnicie; (0722.538.274 comenzi@leboutiquefood.ro

ry cauta fete pentru postul de ospatarita, (0726.605.399

1455. Ospatarite si barmani, cafenea in

zona decebal angajam ospatarite si barmani .Salariul atractiv, carte de munca, program 2/ 2 zile, tips individual. Pentru mai multe detalii contactati- ne, (0724.661.462

restaurant zona Dorobanti, tips minim 150 lei/zi. (0729.565.694 1437. Ospatari / ospatarite cu limba

straina si experienta probanta, angajeaza restaurant din zona Piata Dorobanti; (021.231.09.08/ 031.436.44.77 1438. Ospatari calificati si barman pen-

tru restaurant Acapulco situat in str. Intrarea Torentului nr.17-19, sector 2 (in spatele pietii Delfinului). 1 L; (0765.169.181/ 0761.673.430 marianastoica2000@gmail.com 1439. Ospatari pt. restaurant Papion, Bucuresti, ne marim echipa, cautam colegi. Angajam ospatari: experienta obligatorie, permis auto categoria B, salariu atractiv, spatiu de cazare pentru cei din provincie, bonusuri la evenimente (0786.744.433 contact@restaurantpapion.ro 1440. Ospatari si bucatari cu experienta

minim 3 ani pentru restaurant situat in Piata Rosetti; (0730.940.723/ 021.313.16.07

cameriste, bucatar. Info Clean angajeaza cameriste, pers. curatenie instrumentar bucatarii si bucatari pentru hotel Marriott. Contract de munca, bonuri masa, decontare transport, asigurare medicala, bonusuri atractive, 1.400 L; (0722.611.525 info.clean@yahoo.com

devii brutar-patiser? Esti pasionat de brutarie artizanala si vrei sa inveti intrun domeniu dinamic? Cautam colegi pentru o echipa fantastica. Chiar daca nu ai experienta dar esti pregatit pentru o surpriza, suna-ne acum; (0768.532.104 1490. Personal calificat si necalificat angajeaza Carmangerie, zona Prelungirea Ghencea; (0720.565.891

1457. Patiser pentru patiserie traditionala

1492. Personal deservire Cafe Bar

in zona Unirii. Salariu foarte atractiv, masa, bonusuri, contract pe perioada nedeterminata. Detalii la telefon; (0723.591.598

1458. Patiser cu experienta pentru

fabrica din sector 6, salariul se discuta la interviu, relatii la telefon; (0732.672.654

1459. Patiser cu experienta salariu atrac-

tiv, 8 ore, cu carte de munca, Orasul Voluntari, zona La Gheata; (0761.768.767

1491. Personal curatenie si muncitor

zona Piata Domeni. Relatii; (0722.624.401/ 0722.236.782

1493. PERSONAL feminin pentru curate-

nie birouri. Firma de curatenie angajeaza personal cu norma de 2 ore, 4 ore sau 8 ore pentru Bucuresti si Ilfov. Cerinte: persoana serioasa si atenta la detalii.Oferim: salariu atractiv si contract de munca, (0751.193.866/ 031.438.08.42 gianina.rizea@efms.ro 1494. Personal intern/ 8 ore selectam si

1460. Patiser si ajutor patiser, in zona

Stefan cel Mare; (0744.347.782

plasam pentru menaj, ingrijire copii, batrani bolnavi, spitalizati; (021.642.50.82/ 0740.005.644

1461. Patiser, patisera angajam urgent,

1495. Personal pentru firma de curate-

salariu 2500 ron. Relatii la telefon; (0751.223.653

1464. Patiseri covrigari cu experienta

zona Vitan; (0721.880.281

muncitori necalificati, Oltenitei, Vestitorului nr. 8 (0737.251.044 1466. Patiseri, modelatori covrigi anga-

jam pentru locatia AFI Cotroceni sau P?a Romana, cu experienta. Program 9 ore 6 zile/ 7. Se poate opta si pentru program o zi - o zi libera. Salariu 2000 lei + bonus, 2.000 L; (0721.280.038/ 0733.813.682 arimotorsro@gmail.com 1467. Paza noapte si receptie, salariu

2000 lei net, cm nedeterminat si cazare, pod Pustnicul, hotel Casa de Piatra, la 15 minute de Cora Pantelimon, maxi taxi 503, urgent, sms orice ora cu textul paza. Revin cu tel., 2.000 L; (0767.079.463

1469. Paznic pentru o balta de pescuit;

sectorul 5. Nu conteaza varsta; (0721.740.786

1487. Persoanal curatenie pt. bucatarii,

necalificat angajam urgent pentru patiserie/ cofetarie/ covrigarie. Relatii la telefon; (0746.731.022

1432. Ospatari angajeaza Restaurantul

1436. Ospatari / ospatarite angajeaza

ambalare Restaurant South Burger angajeaza. Echipa tanara, cautam o persoana care sa se adapteze usor, sa fie amabila si sa invete repede. 1 zi /1 zi, 1800 lei, masa, tips. Posibilitate avansare , 1.800 L; (0726.760.996 Mcsfoodivision@gmail.com

1456. Ospatarite/ospatari casino Casa Vernescu salariu atractiv, program de lucru 8 ore/zi, mai multe detalii la interviu, (0723.482.840 iulian.dumitru@palacecasino.ro

1468. Paza obiectiv zona Baneasa, anga-

1435. Ospatari pentru restaurant din

1486. Persoana preluare comenzi si

1489. Persoane necalificate, vrei sa

1431. Ospatar. Angajez ospatar pentru Complex Turistic 4 stele Brasov. Salariu fix plus plata suplimentara la evenimente, transport, o masa/zi. CV la adresa de mail, 1.500 L; (0758.111.016 office@stejariibrasov.ro

se afla in incinta Carrefour Colosseum sect 1. Programul este de 2 cu 2 de la 8.30 la 22.00. Rog seriozitate. (0743.557.524 popaaalina55@gmail.com

1485. Persoana menaj, cautam persoana pentru menaj, preferabil cu experienta in bucatarie, program 5 zile pe saptamana. Se asigura decontare transport dupa caz. Relatii la tel.; 1 L; (0744.343.216 oana.chirila@vinconromania.com

1454. Ospatarite Club de biliard Mercu-

1465. Patiseri, ambalatori patiserie,

1434. Ospatari pentru pizzerie. Locatia

1484. Persoana menaj Aviatorilor, program 9-15. de luni pana vineri, contract de munca, cu experienta si recomandari; 1.500 L; (0724.047.365

1488. Persoanal ingrijire batrani, zona Turda, 8 ore/zi, L-S, persoane imobilizate, cu experienta si recomandari; 2.500 L; (0724.047.365

1428. Ospatar, ospatarita Vino sa lucram

1433. Ospatari pentru evenimente: nunti, botezuri, petreceri private etc.; (0766.677.437

1483. Persoana ingrijire batrana pentru batrana 85 ani, interna comuna Berceni- Ilfov, 6 km de Bucuresti. (0772.836.831

ta, salariu motivant cu crestere anuala, contract de munca. Zona Petre Ispirescu; (0766.301.835 raduma_90@yahoo.com

patisera si vanzatoare pentru covrigarie patiserie zona Ferentari . Relatii la telefon: (0736.557.100

Capsa. Salariu net 1.800 L; (0757.645.737

pentru un post de call center/, programul este in ture, salariul porneste de la 1.500 Lei net. Se ofera transport la plecare 1.500 L; (0729.106.169/ 0767.282.820 alina@laiancu.ro

1453. Ospatarita/ospatar cu experien-

lucram in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower et. 36. Venit motivant, program flexibil, masa de pranz si transportul asigurate. Detalii; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro

din Bucuresti, cladirea Sky Tower, et. 36, aflat in Bd. Barbu Vacarescu, detalii la numarul de telefon (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

Hotelul Capsa. Telefon: (0757.645.737

1482. Persoana energica, comunicativa

1463. Patisera si vanzatoare. Angajam

1430. Ospatar, ospatarita, pt. restaurant

la blocuri noi, zona metrou Mihai Bravu; (0740.490.499

1480. Persoana de serviciu angajeaza

1446. Ospatari, ospatarite, pentru hotel, cu experienta, salariu oferit 1700 lei. Pentru detali sunati: 1.700 L; (0786.355.855 office@hotelgiuliano.ro

1427. Ospatar, ajutor ospatar, vino sa

gi, (0729.703.888 caffeblitz@gmail.com

1478. Persoana cu experienta pentru

1481. Persoana dedicata pt. ingrijire varstnica in regim intern in zona Agricultori, Vatra Luminoasa, cu incepere de la 01 ianuarie 2018. Relatii la tel., 1.000 L; (0724.248.570 vzodian@yahoo.fr

program discutabil/ flexibil, salariu atractiv, Il brigante Lucano, Centru Vechi, str. Franceza nr. 2-4. Detalii la tel.; (0729.150.587

1462. Patisera cu experienta, se lucreaza luni-vineri, 06:00-16:30 (sambata si duminica liber). Salariu atractiv. Zona Fundeni; (0733.869.232

1429. Ospatar, ospatarita, cautam cole-

rusa, angajam cu contract de munca; (0733.380.388

1445. Ospatari, ospatarite cu experienta,

pentru curatenie in restaurant, angajam urgent, salariu 1.100 Ron net + masa asigurata + tips + taxi la terminarea programului. Program 8 ore. Zona Bd. Kiseleff. Detalii la telefon 1.100 L; (0733.409.308

impreuna in restaurantul cu cea mai frumoasa priveliste din Bucuresti, in cladirea Sky Tower, etajul 36. Venit motivant, program flexibil, transportul si masa de pranz asigurate (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro

1477. Persoana vorbitoare limba

jam agenti de paza cu atestat pt obiectiv din zona Baneasa. Pt. informatii sunati la tel., (0735.303.396 (0770.447.269

1470. Paznic, angajam paznic de noapte, de preferat pensionarloc de munca in Bucuresti sector 3, in spatele Policolor, relatii la telefon; (0731.900.900/ 0735.555.555 1471. Paznic, santier constructii, Chiajna,

contract full-time, salariu net 1715 lei (1400 lei cash, 315 lei bonuri de masa), 100 lei bonus de sarbatori. Se cere atestat de paza, 1.715 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com

1472. Pensionari cu sau fara experi-

enta in domeniul cartilor, Salariul net, 1.400 L; (0728.650.079 1473. Pensiunea Atra angajeaza personal Valea Doftanei, Prahova, ospatari, ajutor bucatar, (cu/fara experienta). (0732.675.816 andrei.popa@atradoftana.ro

1474. PEPCO Retail angajeaza casieri pentru magazinele ce se vor deschide in Comuna Berceni si Bucuresti Soseaua Alexandriei (la Cora). Alatura-te si tu echipei noastre! Mediu de lucru placut si posibilitati de dezvoltare continue. Va rugam sunati la: 0728555642 sau trimiteti CV-ul la: aveselin@pepco.eu (0728.555.642 aveselin@pepco.eu

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

nie. Pentru relatii si interviu puteti sa ne contactati la numarul de telefon, Bogdan Filip; (0738.722.242 iulia_m_sv@yahoo.com 1496. Personal pentru laborator sand-

wich; (0773.945.313

1497. Personal pentru statie distributie

carburant . Program flexibil 180h/luna , salariul 1400 - 1600 lei. Locatia se afla in Bucuresti pe Bld Poligrafiei. Detalii la tel: 1.600 L; (0768.586.400 office@sbisecurity.ro 1498. Personal pentru urmatoarele pos-

turi: preparator sandwichiuri (shaormar), ajutor bucatar, personal curatenie, casiera fast food cu renume angajeaza, ne marim echipa, fast food Dines cu renume in Bucuresti 2.000 L; (0736.627.098 office@dines.ro 1499. Personal primire pacienti cu sau

fara bacalaureat. CV si mail. (021.326.55.96 fmmedient@hotmail.com

1500. Personal Restaurant La Brasserie

du Parc, situat in Parc Herastrau, angajeaza personal cu experienta, lucrator bucatarie rece si spalator vase. Relatii la tel. sau CV; (0376.203.061 andra@labrasserie.ro

1501. Personal sala croit angajeaza firma confectii dama zona Drumul Taberei, salariu + bonuri de masa si decontare transport. 1.700 L; (0766.849.566 1502. Personal Terasa Tress2 situata in Calea Vitan 17A, angajeaza ospatari, ajutor bucatar, personal vase si curatenie. Detalii doar in cadrul interviului. Pentru programari interviu tel. (0746.509.006 dumitru.lili@yahoo.com 1503. Personal vase. Personal la vase pentru bistro din zona centrala, preferabil cu experienta. Salariu motivant. Informatii intre 09-17 si cv pe mail; (0745.574.230 contact.dianei4@gmail.com 1504. Personal (femei si barbati) la curatenie pentru birouri, zona Bucuresti. Program 8 h/zi. Salariu motivant; (0744.486.469 1505. Personal angajam, spalato-

rie, curatatorie chimica, in centre comerciale; (0722.351.441 1506. Personal bucatarie Restaurant in centrul vechi isi mareste echipa. Daca stii sa gatesti, si vrei sa faci parte dintr-o echipa dinamica te asteptam in strada Franceza nr. 44. Avem nevoie: bucatar, ajutor de bucatar si masa rece. Ne puteti contacta la tel. (0786.520.000 franceza44@ZEXE.RO 1507. Personal calificat pentru construc-

tii: gipsari, zidari, zugravi, salariu motivant 3.100 - 4.500 net + CM. Oferim cazare; (0748.154.615/ 0762.548.785 1508. Personal calificat pentru fabrica

incaltaminte Pantelimon, pentru productie incaltaminte, cusatoare, lansatoare, control calitate, salarii negociate in functie de aptitudini, (0785.557.099

1509. Personal catering Catering Two Friends angajeaza ajutor bucatar cu experienta minima (femeie). Femeie curatenie spalat vase. Fata prezentabila pentru vanzare cerinte minime. Adresa gen Constantin Budisteanu nr 9; (0733.766.689 1510. Personal confectii si tricotaje operatori masina de cusut, modelieri. Beneficii: conditii de lucru deosebite, salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Tanex Bucuresti, fabrica de confectii si tricotaje, important producator si exportator in industria confectiilor. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti Magurele nr. 47B, sector 5. www.tanex.ro (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 1511. Personal constructii, ne marim

echipa Angajam Bucuresti, personal in constructii, recompartimentari, zidarie si rigips, gleturi, finisaje, tencuieli, placari, placa de beton, refacere garduri, zidarie si constructie metalica, placari pereti, 2.000 L; (0725.583.061 nelu_iosef@yahoo.com 1512. Personal covrigarie, urgent: anga-

jam personal pentru patiserie covrigarie: modelatori covrigi, patiseri, cu sau fara experienta, salariu motivant, mediu de lucru placut. Rel. tel. (0723.613.408/ 0768.770.076

1513. Personal croitorie, cusatoare, masinista, firma de tapiterie piele angajeaza personal croitorie, masinista, cusatoare. Nu suntem fabrica, nu se lucreaza cu norma. O minima experienta constituie un avantaj. Rugam si oferim seriozitate (0743.485.854/ 0743.485.854 cezar_ise@yahoo.com 1514. Personal curatenie angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1515. Personal curatenie firma de curatenie angajam personal 8 ore (lunivineri) salariu 1200 ron, cartier rezidential Cosmopolis, (0799.648.824 alina@curatenie-yan.ro 1516. Personal curatenie Firma Galimex

angajeaza femei pentru lucru la punct fix, 8 ore, zona metrou 1 Decembrie/, zona Popesti Leordeni. Minimum 10 clase. Rugam seriozitate. (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1517. Personal curatenie Firma Galimex

angajeaza personal curatenie pentru lucru in echipe de interventie. Minim 10 clase. Rugam seriozitate; (021.330.17.96 rmc@galimex.ro

1534. Personal curatenie, angajam pen-

tru depozit, personal curatenie (barbat). Se ofera contract pe perioada nedeterminata, bonuri de masa incluse in salariu. Va asteptam la sediul nostru din strada Drumul Osiei nr. 51 1.400 L; (3019600 resurse.umane@comtec-int.ro www.comtec-int.ro 1535. Personal curatenie, angajam pen-

tru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680

Personal curatenie, angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 oresalariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1536.

1537. Personal curatenie, angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1538. Personal curatenie, angajam pentru sedii de birouri si spatii comerciale. Program full-time 8 ore- salariul 1.300 Lei. Program part-time 4 ore- salariul 800 Lei. Se solicita seriozitate si dorinta de munca. Salariu fix, decontare transport, loc de munca stabil, ore suplimentare platite, mediu de lucru modern. Tel.: (0723.329.680 1539. Personal curatenie, Cautam o per-

soana serioasa de sex feminin, aspect fizic ingrijit pentru curatenie in apartamente. Program luni - vineri, 8:00 - 17:00. 1.500 L; (0732.267.853 1540. Personal curatenie, Clinica

privata angajeaza personal curatenie. Salariu motivant; (0755.200.076

1541. Personal curatenie, doamne personal curatenie program 8 ore sediu birou: 06:00- 14:30 si 13:00- 21:00 Militari, Victoriei si Piata Romana 21:3006:00,zona Piata Presei 06:00- 14:30; (0731.400.591 1542. Personal curatenie, firma de curatenie angajeaza personal baieti sau fete, pentru postul de agent de curatenie in echipa de interventie. Se ofera salariu, decont transport, program 8 ore, avantaj permis categoria B. 1.500 L; (0724.518.770

nia Avitech cu sediul in Blv. Pipera nr 1/II, Voluntari, Ilfov, pentru sediul propriu, program 8 ore, contract de munca pe durata nedeterminata. (0745.884.896/ 021.200.64.64 office@avitech.ro

1543. Personal curatenie, Scoala Spectrum Bucuresti angajeaza personal pentru intretinerea birourilor, grupurilor sanitare, si servirea protocolului. Persoanele interesate sunt rugate sa sune la nr.; (0722.654.161/ 021.344.33.44 info@spectrum.ro

1519. Personal curatenie restaurant

1544. Personal curatenie, in centre com-

1518. Personal curatenie pentru compa-

angajam pt. locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Detalii la nr. tel., (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1520. Personal curatenie apartamente regim hotelier, calcat, schimbat lenjerii si curatenie pentru apartamente in regim hotelier. Program 9-17. Salariu 1600 + 50 ron/zi daca este nevoie cateva ore in weekend. Abonament Ratb si carte de munca; 1.800 L; (0745.500.676 1521. Personal curatenie baieti si doamne, firma de curatenie angajam doamne si barbati Aurel Vlaicu, pentru curatenie, Plaza Romania, program 06:00-14:30 si program 13:00-21:00. Piata Romana si Victoriei 21:30-06:00. Minim 3 ani experienta (0731.400.591 1522. Personal curatenie baieti si

doamne, firma de curatenie angajam personal curatenie cu experienta program 8 ore, zona Piata Presei 06:00- 14:30 si barbati la curatenie 8 ore sunati; (0728.228.603 1523. Personal curatenie baieti si doamne, firma de curatenie angajam personal curatenie program 8 ore zone Piata Presei, 06:00- 14:30 si barbati la curatenie 8 ore, sunati; (0728.228.603 1524. Personal curatenie birouri Firma curatenie caut personal curatenie birouri, zona Grozavesti, salariu 1.500 lei. Program 00.60-14.00. Se lucreaza in echipa; lumini?a.craciun @tiro.ro 1525. Personal curatenie bucatarie pen-

tru restaurant full time, salariu motivant + tips, echipa prietenoasa, detalii la tel. Zona Apaca. (0756.067.969 cristian.filip01@gmail.com

1526. Personal curatenie depozit Chitila,

depozit de medicamente angajeaza persoane pentru curatenie. Program de 8 ore/zi, de luni pana vineri, 2 schimburi. Salariu atractiv, tichete de masa, decont transport. Detalii la tel. 0731799557 (0731.799.557/ 0731.799.557 ancuta.mihai@farmaciiledona.ro

1527. Personal curatenie echipa mobila, de interventii in Bucuresti, fete si baieti, cu contract de munca 8 ore, oferim salariu atractiv, tichete de masa, decontarea transportului in oras 2.000 L; (0731.313.150 1528. Personal curatenie in Centru Comercial din Cotroceni, zona Dr. Taberei la program de 8 h/zi. Oferim carte de munca si salariu avantajos. Firma de curatenie, angajeaza urgent; (0731.121.239 1529. Personal curatenie restaurant locatie centrala (Piata Unirii), salariu motivant, program full-time, masa de pranz asigurata. Posibilitate de crestere a salariului. Detalii la nr. de telefon sau adresa de email (0731.322.472 resurse.umane@stadio.ro 1530. Personal curatenie si vanzatoare, urgent Autoservirea Mama Food din Bragadiru angajeaza cu salariu atractiv si beneficii: personal curatenie, spalat vase, necalificat, vanzatoare/ vanzator cu experienta linie autoservire; (0728.878.785 1531. Personal curatenie si vase, pentru

companie catering salariu minim 15001800 Lei. Program o zi cu una libera. Asiguram carte de munca, bonusuri financiare, hrana, concediu. Oferim stabilitate. Avem vechime 15 ani. Te asteptam 1.800 L; (0721.850.689/ 0721.850.689 stancuflavius80@yahoo.com 1532. Personal curatenie si vase, per-

soana necalificata pentru curatenie si spalat vase la bucatarie. Program 8 ore/zi, lun-vineri. Sediul firmei este la metrou Pipera. Pentru interviu sunati la tel., 1.250 L; (0729.699.825 1533. Personal curatenie, agenti

curatenie si lucratori comercial pentru locatii fixe din zonele: Otopeni, Balotesti, Berceni si Militari si pentru echipa de interventie. Se ofera: salariu motivant la timp, plata orelor suplimentare, program flexibil, training gratuit. Detalii la telefon: (0751.051.955

erciale si cladiri de birouri, salariu net 1.300-1.400 L, personal curatenie in spatii comerciale, program 3 ore/zi salariul net: 600 lei, baiat pentru echipa de interventie curatenie, salariu net 1.500 L. (031.101.21.39/ 0722.763.974 1545. Personal curatenie, salariu moti-

vant, cu o experienta de peste 16 ani in domeniul curateniei profesionale, Inter Cleaning RO-GER cauta colegi pentru echipa de interventie, program full time. Este necesar permis auto categoria B, 2.000 L; (0722.636.611 info@intercleaning-ro-ger.com

1546. Personal curatenie. Angajam personal curatenie barbati 8 ore/zi si femei 34 ore/zi la cladire de birouri in zona Dorobanti, locatie fixa, salariu motivant. Telefon: (0751.278.488 1547. Personal depozit, firma de

papetarie cu sediul in Sos. Morarilor, nr.1 angajeaza personal pentru depozit. Program de lucru : L-V: 08.30-17.00 (0788.103.559 stefania@evidentgroup.ro 1548. Personal depozit, barbati si femei,

angajam urgent, pentru depozit de marfuri generale. Program: 8 ore in schimburi. LV. Salariu brut: 1800, tichete de masa, bonus de prezenta. Zona: 10 minute de Preciziei 1.800 L; (0737.814.574 resurseumane.cosmin@gmail.com 1549. Personal feminin etichetare sticle,

angajam urgent p.u depozitul de sticle. Nu se cere experienta. Depozitul e langa Carrefour Militari, Sec.6. Program: L-V de la 07:00-16 (o ora pauza). Salariul net:1300 lei. Pentru interviu; 1.300 L; (0734.893.911 1550. Personal feminin pentru ambalare

1558. Personal intretinere, intretinere cladiri, salariu net 1.600 -1.800, cunostinte medii in domeniul constructii, electrice, sanitare, in Bucuresti, obligatoriu carnet de conducere, prezinta avantaj vorbirea limbii engleze; 1.800 L; (0733.869.293 1559. Personal la curatenie persoana serioasa, apta de munca pentru curatenie sala fitness, program 2 zile lucrate /2 zile libere, salariu 1.800 Lei (0762.970.269 marya.negru@gmail.com 1560. Personal la vase, salariu + tips,

1.400 L; (021.330.03.76/ 0774.508.071/ 0721.105.555

1561. Personal macelarie. Macelarie situata in B-dul Decebal angajeaza operator PC, casier, vanzatoare, macelar, ajutor macelar, femeie pt. curatenie pe termen lung. Experienta in domeniu. Rog si ofer seriozitate.Salariu atractiv; (0760.541.442 1562. Personal manichiura, pedichiura si personal pentru extensii gene, pentru salon infrumusetare din Popesti Leordeni. Foarte, foarte urgent. (0737.761.229/ 0738.187.202 1563. Personal montaj mobilier cu expe-

rienta in servicii de montaj si asamblare mobila kika, Ikea, Dedeman) la domiciliul sau sediul clientului. Salariu atractiv, 1500 - 2400 Lei, program ora 09:00-18:00 1 L; (0799.996.760 montaremobila@gmail.com 1564. Personal necalificat Cora-Pante-

limon, angajam personal necalificat in vederea calificarii pentru productie de incaltaminte; (0764.090.600

1565. Personal necalificat pentru procesare manuala a produselor animale. Cortina Development angajeaza personal pentru punctele sale de lucru din tara. Oferim contract de munca, training. Cerem si oferim seriozitate. CV la email: (0731.336.003 office@cortinadevelopment.ro 1566. Personal necalificat femei, barbati productie, angajam urgent personal necalificat pentru fabrica productie in zona sectorului 3. Salariu: 1.300 NET + bonuri de masa. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru detalii sunati la nr. din anunt, (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1567. Personal optica feminin pentru cabinet optica medicala in sector 3 si sector 6. Doar doua posturi libere. Oferim salariu de baza atractiv, targeturi si bonusuri multiple, loc de munca. (0722.678.578 Eyeseemedical@yahoo.com 1568. Personal patiserie, modelator, vanzator cu sau fara experienta. Asiguram salariu fix si contract de munca. Puncte de lucru zona Iancului, zona Diham si zona Universitate; (0764.804.234/ 0736.389.836 alex.gusita@gmail.com 1569. Personal pentru centru primire haine, curatatorie spalatorie textile. Contract de munca, salariu 1600 Lei net. Relatii la telefon intre orele 10:00- 17:00; 1.600 L; (0764.348.105 1570. Personal pentru curatenie si manipulare marfa in incinta Centrului Comercial Ploiesti Shopping City, Ploiesti, Prahova. Detalii la tel. (0723.322.577 1571. Personal pentru receptie, secre-

tariat Administreaza si distribuie documentele care intra si ies din firma, redacteaza corespondenta oficiala a firmei, receptioneaza comenzile on-line/ telefonice, comunica clientilor statusul comenzii, (0728.870.117/ 021.311.70.01 office@intercomserv.ro 1572. Personal pentru tipografie/ legato-

rie, Soc. Display cu sediul in Bucuresti, Bd. Basarabia 256, sect 3, incinta FAUR, angajam cu contract de munca personal calificat/ necalificat: ambalatori manuali, manipulant marfuri; (0785.514.661 ioana.lupu@displaygrup.ro 1573. Personal polish auto Cosmetica

auto angajeaza personal polish auto cu experienta in domeniu, oferim salariu atractiv seriozitate si punctualitate; (0767.104.010 polish.cosmetica@gmail.com

1574. Personal primire calcatorese,

croitorese, soferi Curatatorie angajeaza muncitori necalificati, fochisti, pentru zonele Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Apaca. Conditii excelente. (0755.200.031

1575. Personal productie publicitara cerinte: experienta in domeniu, disponibilitate program prelungit.Responsabilitati: colantare, montaj bannere, finisare displayuri si produse publicitare, asamblare. avantaj: permis conducere cat B. (0747.811.690 marius@axicogrup.ro 1576. Personal productie publicitara tehnician reclame, colantor angajeaza Lartek Grup. Va rugam sa trimiteti CV-urile dvs pe e-mail la sau SMS telefon: (0722.963.430 jobs@lartekgrup.net 1577. Personal pt. supraveghere imobil

locuinte nou zona Dimitrie Cantemir pe timp de noapte. Cerinte: experienta. Va rog trimiteti CV la: (0799.199.422 office@davinciresidence.ro

produse depozit angajeaza urgent. Salariu: 1650 brut, bonuri de masa (250 Lei), bonusuri. Program: L-V 8 ore. Contract nedeterminat. Pentru angajari sunati la numarul din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com

1578. Personal restaurant Cherhanaua

1551. Personal feminin, ACL Social Media Angajeaza personal Feminin cu / fara experienta pentru socializare online live. Program la alegere, salariu fix 2000 ron, comision de la 55% din incasari. Posibilitate plata zilnica; 5.000 L; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro

1579. Personal restaurant- fast food, casieri, ospatari, aj. bucatari, 1500-300 lei net, 8h/ zi, contract de munca, Sos. Orhideelor, 2.000 L; (0737.450.801/ 0737.450.801 cristinadumitru000@gmail.com

1552. Personal fete masaj, somatic, plata zilnic din comision, oferim si cazare pentru provincie, calificari pentru masaj, conditii excelente, experienta nu este necesara, exclus sex. Carti de munca, salon lux, vila, 3.000 {; (0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com 1553. Personal firma curatenie pentru

locatie fixa cinematograf Sun Plaza Berceni, program 8 ore, salariu 1200 plus bonuri, (0769.066.945 1554. Personal firma de curatenie, pentru echipa de interventie, utilizator echipamente profesionale de curateniemonodisc, injectie-extractie). Posesor permis categoria B. Conditii bune de munca si salariu atractiv; (0736.494.036 1555. Personal firma transport interna-

tional. Firma de transport international marfa din Bucuresti angajeaza urgent : directori transport cu licenta, soferi TIR si UBER, dispeceri , contabil , femeie de serviciu; (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com 1556. Personal florarie Floraria The Secret Garden - isi cauta personal pentru formarea si dezvoltarea echipei, o persoana dornica de munca si de a invata,cu aspect ingrijit si serioasa. Salariu atractiv + bonusuri 1 L; (0786.910.002 cristina1984_24@yahoo.com 1557. Personal in meseriile: califi-

cati la finisarea incaltamintei, montatori varf pantofi, muncitori banda tras, angajeaza firma Musette Exim fabrica de incaltaminte. Cerinte: seriozitate, constiinciozitate. Relatii la sediul firmei din str. Verzisori, nr. 36 -38, tel: de luni pana vineri intre orele 9- 17; (0730.024.100/ 0722.781.119

Ancora, ospatar, aj. ospatar, hostess, bucatar cu experienta, aj. bucatar si femeie la vase. Salariu motivant. Tel: (0786.372.937 angajaripersonal.ancora@gmail.com

1580. Personal salon infrumusetare, Echipa Oan-Mi se extinde si este in cautarea unor colegi noi pentru posturile de frizer coafor, cosmetica, manichiura pedichiura. Sector 5 Bucuresti, Mai multe detalii la telefon, (0726.161.124 1581. Personal servire linie pentru cantina, zona Expozitiei. Persoane amabile, serviabile, orientate catre client. Tel. CV la mail. (0727.777.715 office@dlcatering.ro 1582. Personal sortare manipulare legume/ fructe, Glina depozitul de afla in Comuna Glina (soseaua de centura). Salariu net 1.400 Lei plus bonuri de masa aprox. 10 ron/zi (0769.544.735/ 0744.542.292 bogdan.silinescu@sinfrutta.ro 1583. Personal spalatorie covoare profe-

sionala- Vitan angajez personal spalatorie covoare profesionala, in zona Calea Vitan, cu sau fara experienta. Program flexibil, salariu motivant, conditii de munca excelente (locatie noua, utilaje noi) 1.200 L; (+40724582715 gabilucian09@yahoo.com 1584. Personal vanzare din Otopeni, Snagov, Baneasa. Brand de lux din Mall Baneasa angajeaza Consilier Vanzari. Salariu net 425 euro, bonuri de masa, comision din vanzari, (0740.055.549 1585. Personal vase si curatenie pentru

firma de catering.Program: luni - vineri 07:00 - 16:00 sau 10:00 - 19:00. (0724.759.844

1586. Personal vase si curatenie pentru restaurant. Daca iti cauti un loc de munca stabil si serios cu un program de 8 ore/ zi, 5 zile pe saptamana, 1200 Lei net + alte beneficii, te asteptam la Beraria H din Parcul Herastrau (0725.345.302 jobs@berariah.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

17

4

LOCURI DE MUNCÅ 1587. Personal vase, restaurantul Nor situtat in cladirea Sky Tower(Barbu Vacarescu) angajeaza personal vase, program full-time flexibil, transportul si masa de pranz asigurate. Detalii la nr. de telefon; (0731.322.472 resurse.umane @stadio.ro 1588. Personal, angajam urgent pentru

restaurant - sector 1. Program: 5 zile pe saptamana. Pozitii disponibile: ajutor ospatar, ospatar, curatenie. Contract pe perioada nedeterminata. Sunati la nr. din anunt (0770.334.947 resurseumane.dorin@gmail.com 1589. Personal- Reprezentanta Cit-

roen/Suzuki angajeaza tehnician expert, mecanic (salariu 3.000 ron net/150 h) si electrician auto (salariu 2.800 ron net) cu experienta; (021.461.01.66

Personal. Confectii textile angajam personal cu experienta doar cu contract munca pentru masini cusut si surfilat, calcat final si interfazic. Zona Militari. Decontarea transportului + bonuri masa; (0734.522.529 1590.

1591. Personal. Spalatorie si vulcanizare auto angajeaza personal cu experienta in sectorul 2, Ghica Tei, salariu + comision la lucrari extra; (0768.917.455 1592. Personal. Tanar angajeaza personal pentru Fashion House Militari, full time si part time. Relatii la tel.: (0747.060.775 1593. Personal. Fabrica angajam personal pentru ambalat. Zona: Bucurestii Noi (statia de metrou Straulesti). Salariu motivant, conditii foarte bune de lucru intr-un mediu civilizat si prietenos. Relatii; (031.107.32.88 1594. Personal. Producator ambalaje carton angajeaza in vederea calificarii la locul de munca pentru urmatoarele posturi: masinisti tiparitori, ajutori masinisti, cu experienta, masinist legatorie mecanica stantat, caserat, lipit, lucratori legatorie manuala. (0758.109.809 office@tipografiaeurobusiness.ro 1595. Personal. Restaurant in zona Tineretului angajeaza personal necalificat pentru curatenie si spalarea vaselor. Telefon; (0763.725.353 1596. Petrom, str. Brasov, angajeaza

casieri. Relatii la tel.; (0723.651.135

1597. Picker depozit angajam urgent cu experienta pe liza electrica pentru depozit in zona sector 6. Salariu 1300 Lei net, bonuri de masa 250 lei, bonus. Program de L-V 8h/zi. Pentru detalii sunati la telefon 1.300 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com 1598. Picker, magaziner in Chitila se lucreaza la temp 6 grade. Decontarea transportului. Echipament de protectie termica. Masa calda. Ore suplementeare se platesc separat si sa regasesc in contractul de munca 2.000 L; (0758.108.018/ 0758.108.018 miachimov@gmail.com 1599. Picol, picolita cu experienta de lucru in restaurant, nivel restaurant de lux, castig foarte bun. Salariu 1.400 lei o zi da, o zi nu plus tips excelent, restaurant Four Seasons Dorobanti, 1.400 L; (0723.333.773 contact@four-seasons.ro 1600. Picoli/ picolite angajeaza restaurant zona Dorobanti, tips minim 100 lei/zi. (0729.565.694 1601. Pizzar cuptor pe lemne, program 2

zile (10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sect. 1. Calea Grivitei, (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 1602. Pizzar restaurant Embassy Lahovari, salariu motivant 3000 - 3500 lei/luna. Program in ture 2 cu 2 zile libere. Colectiv tanar. Conditii foarte bune de lucru; 3.500 L; (0733.500.300 office@theembassy.ro 1603. Pizzar sau ajutor de pizzar pentru

bistro. Vino sa faci parte din echipa si sa lucram numa bine impreuna. Cautam pizzar sau ajutor de pizzar pentru bistro. Nu este limita de varsta pentru acest post. (0721.687.220 gcgatej@gmail.com 1604. Pizzar zona Berceni, oferim si

cazare. (0769.399.555 Casaluica@gmail.com

1605. Pizzar, ajutor pizzar Forever Pizza angajeaza ajutor pizzar cu sau fara experienta pentru program de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca. (0721.023.917/ 0723.553.131 1606. Pizzar, cuptor cu lemne, campus

studentesc, 3 min. metrou Grozavesti, carte munca; (0742.181.263/ 0755.013.339

1607. Pizzar. Pizzerie angajeaza sef de

tura,pizzar, vanzatoare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar; (0763.312.293 1608. Pizzar/ ajutor pizzar, Forever Pizza

angajeaza pizzar si ajutor pizzar cu sau fara experienta, conditii bune de lucru, salariu atractiv, carte de munca. Detalii la telefon dupa ora 17:00! (0721.023.917/ 0723.553.131

1609. Pizzari, bucatari la cald sau rece si sous chef experimentati, pasionati de gastronomie, cu spirit de organizare si echipa. Locuri de munca stabile intr-un restaurant de succes. Salariu negociabil in functie de experienta, atributii si rezultate; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 1610. Pizzari, bucatari la cald sau rece si

sous chef experimentati, pasionati de gastronomie, cu spirit de organizare si echipa. Locuri de munca stabile intr-un restaurant de succes. Salariu negociabil in functie de experienta, atributii si rezultate; (0722.392.323 alexandra.negoianu@gmail.com 1611. Pizzerie angajeaza: pizzar, vanza-

toare, modelator covrigi, gestionar, ajutor bucatar, sef de tura; (0763.312.293 1612. Planteea angajeaza vanzatoare/

vanzator pentru magazin naturist (plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu (0727.503.269 cv@planteea.ro 1613. Planteea angajeaza

vanzatoare/vanzator pentru magazin naturist plafar) sector 6, salariu motivant, fix + comision din vanzare + alte bonificatii. Program o zi da/ o zi nu. (0727.503.269 cv@planteea.ro

1617. Pregatitor vopsitorie, service

din zona centrala angajeaza in conditiile legii. Se ofera sdalariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 1618. Preparator pizza fara experienta,

sector 1 job simplu zona Aviatiei Jerry`s Pizza, salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi / 2 libere pe saptamana. 100 euro pentru fiecare recomandare coleg (0720.777.308 alina.hasegan@jerryspizza.ro

1619. Preparator pizza, job simplu zona

Titan Jerry`s Pizza angajeaza pt. sector 3 preparator pizza fara experienta. Salariul net, bonuri masa, decont transport 1500 Lei net/8 h pe zi/ 2 libere pe sapt. 100 euro pentru fiecare coleg recomandat (0729.074.307 marius.constantinescu@jerryspizza.ro 1620. Preparatore salate si sandwich-

uri. Program: duminica-joi 05:30-17:30, vineri si sambata liber. Salariu 2200 Lei + masa. Zona Colentina- Fundeni; 2.300 L; (0742.266.859

1647. Receptioneri sala de fitness sector 4, angajam receptioneri sala de fitness, obligatoriu diploma de bac, program flexibil, mediu de lucru placut. Interviurile au loc pe str Turnu Magurele nr 2-10. Cv la worldgymacademy@gmail.com (0730.163.498 worldgymacademy@gmail.com 1648. Receptioneri, hotelul de 5 stele

1622. Profesor germana. Scoala anga-

jeaza profesor germana; (021.315.65.43

PROJECT MANAGER, COORDONARE 10-12 PERSOANE, ACTIVITATI MENTENANTA, CUNOSTINTE TEHNICE MECANICA, ELECTROMECANICA. STUDII LICEU MINIM; (- MARIUS.NASTASE@ROMVERSIS.RO 1623.

1624. Receptie + camerista pensiune 8

camere Bucuresti zona centrala, angajaza receptioner cu sau fara experienta cunoasterea lb. engleze scris vorbit obligatoriu si camerista cu experienta, program flexibil, salariu atractiv, 1 L; (0722.456.036 valentinasipu@yahoo.com 1625. Receptioner pt. Hotel Berthelot, dorim o persoana cu experienta in domeniu, calificare, limba engleza avansat, sa lucreze in echipa, dinamica, sociabila ionella.caradeanu@hotelberthelot.ro

RECEPTIONER (BAIAT) PENTRU HOTEL, TURA DE NOAPTE (2 NOPTI CU 2 LIBERE), LIMBA ENGLEZA, ZONA FERDINAND - PANTELIMON, SALARIU 1.500 L; (0765.412.595 1626.

1627. Receptioner / receptionera

cu sau fara experienta, vorbitor limba engleza pentru hotel. Program 12 cu 24 h sau 12 cu 48 h; (0744.827.323 1628. Receptioner cladire birouri, mag-

azin prezentare persoana amabila, prezenta si tinuta agreabila, zona Republica; (0740.101.051 eliza@aktis.com.ro 1629. Receptioner cu experienta, hotel,

angajeaza receptioner cu experienta. Salariu incadrare 2.601 ron Persoana de contact - Irina Ghinea. Telefon: (0724.590.537 1630. Receptioner hostel cautam full

time, 8 ore pe zi /trei ture, contract de munca,de preferat cu domiciliul in sectorul 1 zona Grivitei ,Bucurestii Noi, sos. Chitilei. 1.900 L; (0722.673.393 venusbucuresti@complexvenus.ro 1631. Receptioner hotel salariu oferit (2000 lei) detalii la tel. Cerintele postului, sa aveti cunostinte de limbi straine, engleza avansat, alte limbi straine constituie un avantaj, 2.000 L; (0770.168.067 office@hotelgiuliano.ro 1632. Receptioner Hotel 3 stele, zona

Cismigiu, Receptioner Hotel 3 stele. Limba engleza nivel avansat si o a doua limba, experienta pe o pozitie similara, calificare, cunoasterea unui program de gestiune hoteliera, 12/24-12/48. Se ofera salariu motivant; alexandru.besliu@hoteltrianon.ro

Receptioner(a) hotel, angajam tineri cunoscatori minim limba engleza pentru receptie hotel central Bucuresti, se asigura un prog. flexibil si pregatire, salariu de inceput 1.750 lei net. CV la mail 1.750 L; (0722.697.630 margarujan@hoteldan.ro 1633.

1634. Receptioner, Best Western Stil Hotel, fata/baiat, contract de munca. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu. Oferim 13 salarii pe an, concediu platit 22zile/an cu cazare platita pe litoral. Asteptam CV la receptive; (021.233.39.90 office@hotelstil.ro www.hotelstil.ro 1635. Receptioner, receptionera hotel 3

stele, zona Gara de Nord, Hotel Elizeu angajeaza receptioner/a, experienta nu este necesara, limba engleza nivel conversational (0722.550.139 rezervari@hotelelizeu.ro

1636. Receptionera program de luni vineri, 10 ore pe zi. Tarif 8,91 lei pe ora plus bonuri. Engleza, cunostinte medii de utilizare a calculatorului si aspect fizic placut. Rog CV-uri pe mail (0751.219.823 angajare@companiadepaza.ro 1637. Receptionera Scoala Primara Spectrum Bucuresti angajeaza receptionera, norma intreaga. Persoana prezentabila, punctuala, sociabila, abilitati de comunicare. Cu sau fara experienta; (0722.654.161 info@spectrum.ro 1638. Receptionera Beauty Salon cu experienta in domeniu pentru salon infrumusetare cu vechime, locatie centrala, echipa tanara de profesionisti. Cunostinte in MS Office, programari, acte, relatii furnizori, promovare social media (0722.769.999 detalii_la_telefon@yahoo.com

uat in zona centrala Unirii isi mareste echipa. Experienta nu este obligatorie. Cei interesati sunt rugati sa sune la numarul de telefon. (0728.416.988

ice auto cu experienta. Relatii la tel:Adresa :Bd. Theodor Pallady, nr. 287, sect 3Program de lucru:L-V 08:00-17.30; (0746.600.700 contabilitate@adely.ro

Receptionera, hair stilist pentru salon de infrumusetare; (0723.500.001

1646.

1649. Reglor masini injectie pentru fabri-

1615. Portar, paznic, angajam portar-

1616. Pregatitor vopsitorie pentru serv-

ca stomatologica Elveto-Dent cauta receptionera, salariu si bonusuri motivante. Clinica se afla in zona Bucur-Obor; (0728.905.063 contact@elveto-dent.ro

prelucrare plexiglass, electrician, sudor, lacatus, personal cu experienta in domeniul productiei publicitare pt. firma Rosial Concept cu sediul in Otopeni; (0754.549.692 office@rosialconcept.ro www.rosialconcept.ro

1639. Receptionera curatatorie de haine, primire/ predare articole, etichetare, sortare, ambalare. Salariu atractiv+ bonusuri, zona IOR incinta Park Lake; (0725.786.867

paznic, cladire de birouri, cabina de serviciu este situata la poarta de acces in curte. Program de lucru 12/24, salariu net 1450 cu bonuri de masa incluse. Relatii de Luni-Vineri ore 9-16; 1.450 L; (0722.287.321/ 0722.287.320 europaprimex@yahoo.com

1645. Receptionera stomatologie Clini-

Sheraton Bucuresti, angajeaza receptioneri si operatori call-center. CV-urile se pot depune personal la receptia hotelului sau la adresa de email mentionata (0742.081.800 hr@sheratonbucharest.com www.sheratonbucharest.com

1621. Productie, colantator, modelator-

PORTAR SCARA DE BLOC, B-DUL DECEBAL. ANGAJAM PORTAR SCARA DE BLOC BDUL DECEBAL, NUMAI BARBAT PENSIONAR LIMITA DE VARSTA; SALARIU NET/LUNA 600 L; (0727.173.489 1614.

1644. Receptionera si asistent stilist, Vogue Beauty Center, fondat in 1998, recruteaza personal cu experienta minim 1 an, pe urmatoarele pozitii: receptionera si asistent stilist. Nu necesita experienta, doar cunostinte, engleza, (0749.102.251 vogue_lah@yahoo.com

1640. Receptionera curatatorie de

haine, receptionare, sortare, ambalare articole client. Zona IOR, incinta Park Lake, 1.700 L; (0725.786.867 1641. Receptionera hotel Horoscop sit-

1642. Receptionera hotel, hotel de 4 stele in zona Pipera - Baneasa. Conditii avantajoase (0723.321.293 office@tecadra.ro 1643. Receptionera pentru clinica stomatologica situata in sectorul 1. Asteptam CV pe adresa email. Tel: (0758.396.333 office@dentiq-atelier.ro

ca de productie, cu minim de experienta.Program de lucru in 3 schimburi (06:00-14:00; 14:00-22:00; 22:0006:00).Persoanele interesate sa ne contacteze la nr: (0737.466.725

1650. Reprezentanti vanzari, in magazine de telefonie mobila, trimiteti cv + poza pe mail. Program 8 ore/2 schimburi. Locatia sector 3, Piata Muncii. 1.600 L; (0763.111.888 ontopgsm@gmail.com www.ontopgsm.ro 1651. Reprezentanti vanzari-personal feminin. Spot Vision Electric & Lighting, depozit produse electrice angajeaza fete pt. postul de reprezentanti vanzari. Relatii la depozitul din Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 616, la telefon sau email, (0748.880.824 alina@spotvisionelectric.ro 1652. Responsabil curatenie, menajera,

interior benzinarie Mol zona Piata Muncii, sect.3, salariu 1550+bonuri de masa8ore/zi-L-V. Posibilitate lucru part-timeprogram flexibil, relatii la; (0764.975.900/ 0764.975.900 estoilconsulting@yahoo.com

Restaurant angajeaza barmani, ospatari, picoli, salariu atractiv, pentru cei din provincie oferim cazare + 2 mese/ zi, salariu saptamanal; (0763.376.631

1653.

1654. Restaurant italian angajeaza

livrator cu auto; (0720.604.744

1655. Restaurant Azzuro, B-dul Dru-

mul Taberei 122, Afi Palace, angajeaza: bucatari, preparator pizza, preparator salate, femeie vase; (0788.362.983/ 0786.332.004 1656. Restaurant Azzurro, B-dul Drumul Taberei 122, angajeaza ospatari, bucatari; (0788.362.985/ 0786.332.001 1657. Restaurant Ballroom Tratto-

ria La Nave angajeaza ospatari/ ospatarite, ajutori de ospatari; (0771.469.286/ 0769.255.160

1658. Restaurant Carol's angajeaza,

Restaurant Carol's din zona Berceni angajeazA ospatari si ospatarite cu experienta. Rog seriozitate; (0722.250.382 Adrianlzrsc@yahoo.com

1675. Rigipsari, finisori, faiantari, pentru compartimentari si placari in front deschis, materialele asigurate zilnic, 3500 lei si comision de productivitate. Minim 35 mp/ zi. Contract nedeterminat. Plata la 2 sapt.numai Bucuresti, proba 3.500 L; (0736.084.640/ 0721.655.605

1697. Secretara angajam secretara cu

1729. Shop & Go, Stefan cel Mare, anga-

1761. Sofer profesionist microbuz, posesor categoria D, atestat transport persoane, salariu motivant; (0744.325.800 office@protocolvip.ro

1676. Rustic angajeaza fete la fast-food

corespondenta, prezentare oferte, reprezentare, agenda zilnica. Salariul atractiv, carte de munca, ultracentral, 3.800 L; victor.serini@gmail.com

1730. Shop&Go Stefan cel Mare angajeaza casieri/ lucrator comercial cu/ fara experienta, studii medii, salariu 1.400 1.600 + bonuri de masa; (0735.646.864

1762. Sofer si manipulant angajeaza

1698. Secretara asistenta manager,

in mall-uri, fete harnice chiari fara experienta, pentru sevire clienti in mall-uri din Bucurestii. Salariu de inceput 1500, mancare si bonusuri zilnice din vanzari, program o zi (9-22) cu una libera. 1.500 L; (0723.705.385

S.C. EDWARDS SRL ANGAJEAZA INSTALATORI SI ELECTROMECANICI PENTRU DEPARTAMENTUL SERVICE TRATAREA, EPURAREA SI POMPAREA APELOR; (031.540.50.00 OFFICE@EDWARDS.RO

1677.

1680. Sales Consultant, Diamond Busi-

ness, middle level. We are looking for a very serious person, ambitious, very attentive to detail, extremely communicative and joyful. Experience in high-level sales has an edge. CV+photo at: adamevediamonds@gmail.com, (0723.133.504 adamevediamonds@gmail.com

1668. Rich Girls Studio. Vrei un job cu

venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirlsstudio.ro; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 1669. Rigipsar, zugrav, faiantar pentru firma de amenajari interioare. Salariu plus bonuri de masa; (0744.348.399 1670. Rigipsari cu experienta pentru santiere in Bucuresti, nu asigur cazare 1 L; (0771.249.733 q2k_q2k@yahoo.com 1671. Rigipsari si ajutor rigipsar, firma

de amenajari interioare, angajeaza rigipsari si ajutor de rigipsari. Salariu motivant si contract de munca; (0726.897.470/ 0726.173.797 1672. Rigipsari Si muncitori necalificat,

firma angajeaza rigipsari Si muncitori necalificati din toata tara pt Bucuresti. Ofera cazare si conditii bune de munca pe perioada mare de timp, rog seriozitate, (0735.316.360 1673. Rigipsari si zugravi meseriasi Rog

si ofer seriozitate; (0766.617.494

1674. Rigipsari, faiantari, zugravi si muncitori necalificti, seriosi, eventual detinatori permis auto pt. firma amenajari interioare; (0735.420.102

cautam pentru sucursala din Afumati, Ilfov, doar munca la birou. Avem nevoie de o persoana organizata, serioasa, ambitioasa. Oferim o masa pe zi. Program L-V 08:17 sambata 08-13 2.000 L; (0727.665.015/ 021.311.13.23 altekstricot@yahoo.com

1706. Secretara receptie, sector 1, pen-

tru Clinica Medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302

1683. SAMPONEZ (A) SALON INFRUMUSETARE ANGAJEAZA SAMPONEZ (A), ZONA OBOR; (0724.133.585

1707. Secretara sau secretar pentru

1684. SC Acmvol Design SA cu sediul in Voluntari, int. Nicolae Balcescu nr. 10, jud. Ilfov, J23/1350/ 2014 CUI 33137064, in urma desfasurarii finalizarii procedurii de recrutare si selectie anunta numirea in functia de director general pe dl. Mihai Dragos pentru un mandat de 2 ani; (0738.492.360 1685. SC Compania de paza R.O. angajeaza agenti de securitate barbati si femei, cu/fara experienta, pentru obiective situate in Bucuresti si Ilfov (Popesti Leordeni). Agenti interventie, program 24/48, pentru Bucuresti si Dragomiresti. Dispeceri monitorizare video, cunostinte minime operare calculator pentru cladiri birouri situate in Bucuresti si Ilfov. (0734.444.411 angajare@companiadepaza.ro 1686. SC Corpconstruct angajeaza rigip-

sari, zugravi, faiantari, necalificati, program 8 ore; (0768.348.389/ 0799.293.512

1690. SC Servicii Funerare angajeaza

venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare, modele online 18 ani+, 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

1704. Secretara departamentul vanzari,

manichiurista si frizer; (021.255.40.53/ 0726.307.956

1663. Restaurant Mall Sun Plaza anga-

1667. Rich Girls Studio vrei un job cu

pentru scoala de soferi. Locatie: Parc Sebastian, sector 5; (0724.337.072/ 021.423.10.75

1682. Salon Max Stil angajeaza coafeza,

bucatar sectia rece. Relatii la tel.; (0726.676.160

angajeaza bucatari cu salariu 3.200 3.500, ajutor bucatar 2.800 - 3.000, femei vase 2.300 - 2.500; (0727.300.415/ 0727.300.423

1734. Socar angajeaza lucratori ges-

We're the leading online food delivery marketplace in Romania and Bulgaria, 700 {; (0725.944.515 c.dragos@hellohungry.com

1689. SC Rom Gheves SRL angajeaza muncitori necalificati in constructii, pentru mentinerea curateniei in santier. Rugam seriozitate; (0733.931.974

1666. Restaurant Taverna Sarbului

1702. Secretara sector 6 zona Favorit,

1701. Secretara pentru dezvoltator imo-

1705. Secretara firma de taxi Angajez secretara firma de taxi, cunostiinte PC, Office, Excel, email, contabilitate primara, permis de conducere cat B si experienta in traficul din Bucuresti, persoana hotarata, descurcareata, 1.700 L; (0745.008.088 office@etic-asigurari.ro

1681. Sales representative Oliviera.ro.

1661. Restaurant fast food, lucratori

casiera, preparator, taietor, brutar, pizzar. Bonusuri din vanzari, bonuri de masa, masa in restaurant, mariri salariale din 6 in 6 luni 1.800 L; (0723.751.323 rerumfood@gmail.com www.spartanrestaurant.ro

biliar, program 08:00-18:30. Cerinte: permis de conducere categoria B, relatii la telefon 2.500 L; (0729.088.527 blitzconstruct@gmail.com

Jocuri Casino, retea sali de jocuri de noroc, Bucuresti, angajam supraveghetoare jocuri. Ne dorim in echipa persoane comunicative, punctuale si cu aspect fizic placut. Salariu atractiv, bonus. Nu necesita experienta; 1.400 L; (0733.222.132

1735. Socar Petroleum angajeaza secre-

agenti de securitate cu atestat. Conditii de munca si salarizare conform legii; (0756.161.659

1665. Restaurant Spartan angajeaza

1733. Slot Attendant/Supraveghetor

1703. Secretara cu sau fara experienta

eti cu sau fara exzperienta pentru postul de operator (slot attendant) mail; (0767.840.159 office.maximbet@yahoo.ro

1688. SC Pols Security SRL angajeaza

1664. Restaurant Olio angazeaza femeie vase Restaurant cu specific italian angajeaza femeie spalat vase si femeie pentru salate. Programul este de o zi cu o zi, doua mese pe zi si transportul la sfarsitul programului este asigurat in Bucuresti, 1 L; (0725.244.444

domeniu agentie imobiliara in sectorul 4, Berceni. Se ofera salariu + bonus, CV pe adresa de mail , sau la sediul nostru, str. Metalurgiei nr 130, programare interviu telefonic, 1.400 L; (0725.652.660 dezvoltator_direct@yahoo.com

1732. Simigeria Luca angajeaza: modelatori, vanzatoare, ajutor pizzar. Oferim salariu motivant, sistem de bonusare si un mediu de lucru placut. Asteptam persoane ambitioase si cu simtul responsabilitatii. 1.850 L; (0744.783.217/ 0723.059.813

1679. Sala jocuri de noroc angajeaz abai-

Diham, angajeaza ospatari, ospatarite. Rog seriozitate; (0766.470.227/ 0763.978.409

jam shaormari cu/fara experienta. Salarizare atractiva; (0765.353.953

1700. Secretara cu sau fara experienta,

din domeniul moraritului, angajeaza: silozar faina, silozar grau, morar si stivuitorist. Se acorda transport gratuit, BM si salariu atractiv (0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

tionari la statia de distributie carburanti din Tunari. Persoanele interesate ne pot contacta la tel. sau ne pot trimite CV la: (0751.016.317/ 021.411.99.95 recrutare@socarpetroleum.ro

1660. Restaurant Casa Diham, zona

1662. Restaurant La Conac angajam

angeaza secretara. Program de lucru lunivineri 09:00-18:00, 1.500 L; (0722.600.050 seif.shaban@lotusceramicas.ro

1731. Silozar faina, societate comerciala,

domeniu imobiliar, sociabila, bun organizator, cunostinte pc, limba engleza si agenti imobiliari cu/ fara experienta, carte de munca, numai perioada lunga, CV email: (0725.740.601 brtimob@yahoo.ro

bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie la vase. Va oferim un program flexibil si un salariu atractiv; (0768.735.154/ 0722.555.245

comerciali pentru procesarea si prepararea alimentelor, servirea clientilor, deschidere inspre nevoile acestora, persoane harnice si dinamice dornice sa invete, (0723.191.752

1699. Secretara C Lotus Ceramicas srl

jeaza sef tura: experienta in domeniu, studii medii, salariu + bonuri de masa; 2.000 {; (0735.646.864

1678. S.C. Interguard Group S.R.L. angajeaza pentru zona Bucuresti agenti de securitate, agenti interventie (permis auto categoria B) si dispeceri centru alarma (cunostinte operare PC, Outlook, Excel, Word). Relatii la tel.: (0757.104.575/ 0740.110.360

1687. SC LUCIELLA- LUX ANGAJEAZA VANZATOARE (VANZATOR) RAION CONFECTII, BARBATI PENTRU MAGAZIN BUCUR OBOR; (0722.366.191

1659. Restaurant Casa Diham angajam

experienta pentru relatii cu clientii, preluare documente, corespondenta etc. Rugam seriozitate. Trimiteti CV-ul pe adresa de mail; (0732.244.444 office@ccfrsamarfa.ro

personal cu sau fara experienta; (0760.890.390

1691. SC Valery angajeaza dulgheri, fier-

ari, 150 Lei/zi si muncitori necalificati. Oferim cazare; (0727.889.888/ 0730.115.551

1692. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga nr. 30, sect. 6, angajeaza electrician intretinere si mecanic utilaje industria alimentara. Contact tel./ email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 1693. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga

nr. 30,sect. 6, angajeaza femei pentru functia de muncitor in ambalarea produselor zaharoase. Contact tel./ email: (0757.038.503 colindaily@yahoo.com

1694. SCM Colin Daily, str. Valea Lunga nr. 30, sect. 6, angajeaza: - barbati pentru functia de muncitor in ambalarea produselor zaharoase; electrician intretinere si mecanic utilaje industria alimentara. Contact tel./ email; (0757.038.503 colindaily@yahoo.com 1695. Scoala Postliceala FEG Bucuresti, efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita de limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, Str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54/ 0788.424.314, sector 2, Badea Cartan nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro; (0788.424.314/ 021.311.10.54 1696. Scoala Postliceala FEG Bucuresti. Efectueaza cursuri calificare: infirmiera, operator calculator, coafura, frizerie, cosmetica, asistent social nivel mediu, tehnician maseur, ospatar (chelner), bucatar, barman, cofetar-patiser, vanzator, tipograf, instalator, meserii constructii. Liceul F.E.G. face inscrieri pentrul anul scolar 2017-2018 cursuri de zi, seral, frecventa redusa, profil: uman, acreditat MECS, ordin nr. 3516/28.03.2016. Se efectueaza inscrieri si la gradinita in limbi straine F.E.G. Bucuresti, sector 1, str. Walter Maracineanu nr. 1-3, Intrare 2, et. 2, camera 205A, tel.: 021.311.10.54, sector 2, str. Sector 2, Str. Badea Cartan, nr. 6, tel.: 031.405.27.30. Diplomele sunt recunoscute national si international, www.scoalafeg.ro; (0788.424.314

agentie imobiliara, limba engleza si franceza. Pentru plecari in strainatate. Nu se percep comisioane. Rog seriozitate. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561 1708. Secretara, firma de selectare si plasare personal, program 12-17, de luni pana vineri, zona Obor, (0731.579.464 1709. Secretara. Angajam secretara

pentru birou, zona Decebal, cunostinte limba turca. Salariu 2.500 lei + masa +transport. Rugam CV la mail:. timexmobyliaro@yahoo.com 1710. Secretari. Birou notarial, cu sediul

in Bucuresti, str. Academiei nr. 2, corp AB, sector 3, angajeaza secretari, functionari administrativi, operatori calculator. Curicculum Vitae se va depune la secretariat, relatii suplimentare la telefoane si la email; (02131116321/ 0763.695.849 spn.schuster@gmail.com 1711. Secretariat Angajam urgent sec-

retara cu sau fara experienta, cunostinte minime PC, descurcareata. Oferim salariu 2200-2800 lei /luna. Central, zona Ora Unirii, 2.800 L; (0732.036.845

tara pentru sediul din Bucuresti. Persoanele interesate ne pot trimite CV pe adresa de email recrutare@socarpetroleum.ro. 1736. Societate angajeaza muncitori in

constructii dulgheri, fierari, betonisti etc, pentru lucrari in Bucuresti. Oferim salariu atractiv si carte de munca. Contact: (0740.565.565 snk_deconstruct@yahoo.com

1737. Societate Comerciala angajeaza mecanic, lacatus mecanic, ascutitor, rectificator si servant pompier atestat cu permis categoria B (eventual pensionar). CV la e-mail sau fax: 021.242.24.33. Relatii la telefon; (021.242.18.47 commercial@soceko.ro 1738. Societate comerciala angajeaza muncitori calificati (zidari, fierari, dulgheri, finisori) pentru proiecte rezidentiale in Bucuresti. Salariu atractiv, plata orelor suplimentare, cazare si transport. (0751.133.266 1739. Societate producatoare de lacuri

si vopsele angajeaza: la punctul de lucru din Tunari - manipulant marfuri (se asigura transport de la statia de metrou Aurel Vlaicu).- la sediul societatii din Popesti Leordeni - stivuitorist/ manipulant marfuri (se asigura transportul). Detalii suplimentare: perioada nedeterminata, salariu motivant, tichete de masa. Pentru detalii sunati la: (0752.224.525 1740. Societatea Authentic angajeaza

talpuitor manual incaltaminte; (0730.591.310

1741. Sofer basculanta profesionist cat.

C+E profesionist. Angajam soferi profesionisti cu atestat, card tahografic cazier, etc, pentru basculante. Se cere experienta obligatorie in domeniu. Se ofera cazare; (0733.600.140/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com 1742. Sofer cat. B si B+C cu atestat vala-

bil cu forme legale pt. livrari in tara si local, garaj in sector 5. Detalii la tel., (0722.396.341 nelu_msn@yahoo.com

1712. Sef de tura, Dodo Pizza angajeaza

1743. Sofer categoria B pentru administratie. Program 12h 4 zile lucrate cu 2 zile libere. Salariu 1600 ron net; 1.600 L; (0722.781.354

1713. Sef garaj cautam o persoana dinamica cu experienta in domeniul transport auto, cunostinte de mecanica, atestat Manager Transport, pentru intretinere parc auto. Salariu avantajos. Locatie Popesti Leordeni; (0730.612.742

1744. Sofer categoria C. Curse locale, garaj Militari; 2.200 L; (0730.302.193 Nicolae_alexandru1979@yahoo.com

sef de tura cu experienta minim 1 an, 2.500 L; (0720.715.580 s.andronachi@dodopizza.ro

1714. Sef mentenanta restaurant central,

restaurant central angajeaza sef mentenanta, administrator mentenanta (cunostiinte in sanitare, constructii, electrice, instalatii..). 2500 lei/ luna , 5 zile/ saptamana. 2.500 L; (0733.500.300 1715. Sef service cu experienta pentru

service auto multimarca, salariu foarte bun, zona Berceni, Metalurgiei; (0721.733.622

1716. Sef service, mecanici auto, ajutor de mecanic, tinichigiu auto, electrician auto si vopsitor auto pentru service auto cu sediul in Bucuresti, sector 2. Relatii: (0730.444.450 1717. Sef tura cu abilitati casier, magazin alimentar, zona Baneasa- Presa Libera, salariu 1800-2200 lei (0723.655.622 1718. Sef tura spalatorie auto angajam

sef tura pentru spalatorie auto, oferim salariu motivant+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

Sefa tura cu experienta casiera si calculator, magazin alimentar zona Crangasi- Presa Libera, salariu 2.000- 2.200 Lei; (0723.655.622

1719.

1720. Servanti pompieri angajeaza AMA CSSU. Cerinte: certificat calificare, studii medii, domiciliul în Bucuresti, program 12/24 cu 12/48, tarif 11,7 lei brut/or?, conditii optime de lucru; (021.317.42.76/ 0720.133.112 1721. Servanti pompieri pentru obiectiv

Spa Balotesti. Participa la stingerea incendiilor, precum si a bunurilor materiale. Foloseste si intretine echipamentele din dotare. Obligatoriu atestat servantpompier. Det. tel.; (0786.138.000 office@dabfire.ro www.dabfire.ro 1722. Service GSM Lazar Crangasi

angajeaza tehnician GSM. Cu sau fara experienta.Experienta in domeniu constituie un avantaj. Asteptam CV-ul dvs la adresa de email, 3.000 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 1723. Shaormar cu experienta, contract

de munca din prima zi. Salariul începand de la 2200 lei / 15zile, 2.200 L; (0764.231.514

1724. Shaormar cu experienta Shaormerie sector 4, angajam shaormar cu experienta, salariul 2.500 lei, se stabileste in functie de experienta si program; (0770.573.286 1725. Shaormar experimentat, Mister Kebab isi mareste echipa. Salariu peste medie, masa gratuita, tips, bonusuri, carte de munca. Bd. Aerogarii, Baneasa, 3.000 L; (0721.303.303 1726. Shaormar fara experienta sector

4, oferim un program de lucru lejer, cm, masa, tips zilnic, salariu 1800 de lei in prima luna. Contact: (0770.573.286

1727. Shaormar sau shaormista pentru

fast food in zona Ion Mihalache, sector 1. Salariu 250 Lei pe tura, in functie de nivelul profesional. Se lucreaza o zi cu una libera 3.800 L; (0768.660.669 delicios.food@yahoo.com 1728. Shaormeria Titan angajam shaor-

mar cu sau fara experienta. Salariu + program atragator. tel. in intervalul 09.00 19.00; (0765.627.216

1745. Sofer categoria D pentru curse

speciale, din sectorul 5 sau 6, salariu de minim 2.500 lei/luna. 61.085 L; (0748.111.955/ 0748.111.955/ 0751.027.027 champions.line@yahoo.com 1746. Sofer cu atestat pentru punctul de lucru Regency Bacau.Detalii la nr de telefon; (0755.221.011 office@regencycompany.ro 1747. Sofer cu domiciliul in apropiere de

Bragadiru, pentru transport personal cu auto propriu. Program :2 zile lucratoare cu 2 zile libere. 1.500 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com 1748. Sofer cu masina firmei in relatia cu uber romania. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 coconu.valentin1987@yahoo.com 1749. Sofer de taxi cu atestat, pe Dacia Logan, aer conditionat full, gaz colantate la taxi Pelicanul si Sprinter la plan de 100110 L, 24 ore Oferim la ramanere pe o perioada de 10 luni 1 an sau vindem taxiuri, (0767.621.745 1750. Sofer distributie legume - fructe, cat. B din sector 2, serios, punctual, disciplinat, (0748.204.919 1751. Sofer distributie produse de patis-

erie, de preferat din apropiere de Bragadiru, cu permis categ. B (vechime minim 3 ani). Program 8-9 h (maxim). Rog seriozitate, 2.000 L; (0727.114.962/ 0726.538.429 ionutnita86@gmail.com 1752. Sofer distributie si lucrator depozit.

(0723.191.909 dana@nevalimcandy.ro

1753. Sofer duba 3.5 tone + platforma auto pentru curse Romania-Germania. Necesar permis categoriile B+C+E, experienta international. Experienta transport autoturisme este un avantaj. Solicitam seriozitate, (0753.140.020 bogdan@axxacompany.ro www.axxacompany.ro 1754. SOFER FIRMA DE BIROTICA SI PAPETARIE CU SEDIUL IN SOSEAUA GIURGIULUI ANGAJEAZA SOFER CATEGORIA B PENTRU TRANSPORT MARFA. OFERIM: SALARIU, CARTE DE MUNCA +TRANSPORT. (0749.998.639 1755. SOFER pe masina firmei in relatia

cu UBER. Salariu fix+bonusuri. Detalii la telefon, (0784.039.818/ 0726.449.876

1756. Sofer pe termen lung, sofer de tir profesionist, cu atestat valabil pentru urmatoarea ruta: Romania-Turcia, TurciaEuropa si retur. Posesor permis de conducere C+E, experienta minim 3; (0736.655.295/ 0731.378.773 evrak@romkayatur.com 1757. Sofer pentru aprovizionare si distributie, salariu atractiv, pentru cei din provincie ofeirm cazare + 2 mese/ zi, salariu saptamanal; (0737.710.889 1758. Sofer pentru termopane. Pentru

detalii sunati la: (0761.902.460

1759. Sofer pentru Uber cu masina

firmei. Detalii la telefon 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1760. Sofer personal cu experienta cu varsta cuprinsa intre 25-35 de ani. 2.500 L; sorin.hagiu@damieco.ro

societate sector 6, depozit alimentar. Relatii la telefon; (0722.291.968

1763. Sofer studii medii, permis de con-

ducere cat. B, experienta minim un 1 an pe autovehicule de marfa, spirit de echipa, abilitati de comunicare, aspect placut si ingijit, pachet salarial atractiv; (021.310.47.82 sales1@officeblue.ro

1764. Sofer taxi atestat valabil, fara cazier taxi, domiciliu stabil Bucuresti, pentru Logan, benzina cu gaz, ac, colantat la speed statie si Android, obligatoriu carte munca, (0732.669.734 1765. Sofer Taxi cu atestat la 24 ore plan

130 sau 115 cu carte munca; (0722.362.559/ 0767.247.872

1766. Sofer taxi cu atestat profesional,

masini foarte bune, plan 110 Lei (0722.703.737/ 0761.061.147 Floremiexpert@gmail.com

1767. Sofer automacaragiu cu atestat transport marfa pt. societate inchirieri utilaje, (021.222.02.44 office@sanutilaje.ro 1768. Sofer B+E Firma de constructii

angajeaza soferi categoria B + E; (0723.567.941

1769. Sofer B, C, societate comerciala cu

sediul in Bragadiru angajeaza sofer posesor permis cat B, C, atestat marfa, cunoscator mecanica. Marti si vineri sunt mai grele, livrari in Bucuresti, Brasov , Buzau, Braila, Craiova, 2.000 L; (0723.655.013

1770. Sofer B, C, E, pentru firma de constructii cu sediul in Com. Domnesti, pentru Bucuresti si Ilfov. Societatea detine camionete de 3,5 t si autoturisme cu platforme pentru transport utilaje. (0723.567.941 office@gama-admin.ro 1771. Sofer basculanta Iveco 8 x 4, cu

experienta; (0744.359.240

1772. Sofer Black Cab salariu fix +

bonusuri. Varsta minim 21 de ani. Permis minim 1 an. Engleza nivel conversational, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1773. Sofer Black Cab, varsta minim 21

de ani, permis minim 1 an, engleza nivel conversational, salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1774. Sofer C+E profesionisti pe autobasculante 8x4 si articulate. Cerinte: card, atestat profesional experienta in domeniu; (0728.515.777/ 0733.600.140 tcas.trans@gmail.com 1775. Sofer C+E, angajez sofer cu expe-

rienta pentru comunitate, 8 saptamani afara, 2 saptamani acasa, se transporta numai marfa usoara, incarcari/descarcari doar la rampa; (0723.179.955 tagatrans@yahoo.com 1776. Sofer camion 12 T Depozit zona

Glina, angajam sofer camion 12 tone curse locale, salariu net, 2.500 L; (0769.544.735

1777. Sofer camion 7,5 tone, distributie Bucuresti, zona fixa, program 9 ore, garaj Ciorogarla; (0744.574.574 1778. Sofer camion 7,5 tone, punctual, serios, fara limita de varsta. Program l-v. Curse locale in Bucuresti si ocazional in tara. Salariu, bonuri masa, decontare transport (0721.236.300/ 0721.236.300 roxana@lagoudakis.ro 1779. Sofer camion 7.5t, angajam sofer pentru camion 7.5 t curse locale si in tara. Garajul se afla in localiateta Jilava.0735669313 - Emil; 0741188831 - Marius (0741.188.831/ 0735.669.313 tahografe.nedmar@gmail.com 1780. Sofer cat. B Firma angajeaza soferii cat B, disponibili la deplasari in tara. Salariu 2000 lei, trimite-ti CV, 2.000 L; laurentiumihalache75@yahoo.com 1781. Sofer cat. B care sa si munceasca

pentru activitati de intretinere a spatiilor verzi. Experienta minima: 2 ani. Oferim 2000 lei + tichete de masa.Program de luni - sambata intre orele 07:30 - 16:00. 2.200 L; (0744.476.094/ 021.311.40.90 office@mbc-construct.ro

1782. Sofer cat. B distributie pt. firma dis-

tributie produse alimentare si bauturi alcoolice, avantaj resedinta sector 4 sau Popesti-Leordeni. Asteptam CV la e-mail; (0751.055.301 officefastplus@yahoo.com FastPlus.ro

1783. Sofer cat. B, B+C; (0723.741.571 1784. Sofer cat. B, M&V International sector 3, angajeaza Sofer Categoria B (persoana energica), se ofera salariu fix, bonuri de masa, program luni-vineri 0917:00. (0744.326.655/ 021.320.46.27 1785. Sofer cat. B, SC Atelier Ideea Con-

cept SRL angajeaza sofer CATEGORIA B in domeniul transportului expres intacomunitar; (0743.060.661 office@e-talent.eu 1786. Sofer Cat. D angajam soferi categoria D cu atestat transport persoane, pentru curse regulate maxi taxi, Bucuresti Ilfov. Ruta 445 Bucuresti Pipera Tunari; (0761.089.683

Sofer cat. D cu domiciliul in Bucuresti pt. curse speciale, salariu net, 2.500 L; (0745.829.009

1787.

1788. Sofer cat. D cu atestat microbuz,

curse speciale; (0720.459.591

1789. Sofer categoria B, angajez pentru

deservire atelier mobila, Sos. Fundeni 200. Contact tel.: (0740.242.136

1790. Sofer categoria B, Sc Estetik Pack-

ing Srl angajam sofer categoria B;

1791. Sofer categoria B, transport inter-

national marfuri, cu experienta si seriozitate, pentru curse internationale doar pe comunitate. Conditii atractive de salarizare, perioada de lucru 5 saptamani cu 7-10 zile libere (0758.057.803 angajam.sofer@gmail.com 1792. Sofer categoria B. pt. Uber si/sau Taxify cu sau fara autoturism propriu. Cerinte: 24-45 ani, aspect ingrijit, fara cazier. Oferim: contract de munca, plata saptamanala, se castiga 2000-3000 lei/luna, program flexibil. 3.000 L; (0723.609.619/ 0723.609.619 alex_orodel@yahoo.com 1793. Sofer categoria C Aprovizioneaza marfa de la furnizori si o livreaza la clientii companiei. Constituie un avantaj atestatul de transport marfa. Loc de munca in Sos Odaii nr. 157-163, Sectorul 1, Bucuresti (0336.401.262 office@chorus.ro 1794. Sofer categoria C, camion 7.5 tone pentru livrari locale Bucuresti-Ilfov, depozitul se afla pe sos Bucuresti-Magurele, (0765.187.500 Raducanu.marius@gmail.com 1795. Sofer cu atestat taxi valabil la 24 de ore dispecerat Cristaxi pe Dacia Logan 2012, benzina+gpl, 110 L; (0763.361.901 1796. Sofer cu card tahograf. Societate

straina angajeaza, atestat marfa, avize medicale, locatie Voluntari; (0725.778.051

1797. Sofer cu experienta SC angajeaza,

de preferat cu domiciliul in sector 2,3 sau oras Pantelimon. Detalii la telefon; (0744.304.636

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 1798. Sofer cu experienta in distributie angajam, oferim cazare, sector 6, salariu motivant; (0720.147.773 1799. Sofer cu experienta pentru Bucuresti firma se afla in Afumati, asiguram transport din Colentina, (0721.267.936 platinambalaje@gmail.com 1800. Sofer cu experienta pentru catego-

ra B, cutie hidramata, persoana serioasa, profesionista, integra pentru firma din Bucuresti, angajeaza sofer. Program de lucru de luni pana vineri, 8 ore/ zi (0765.562.256 1801. Sofer cu experienta Tir cu cartela

pentru curse locale, salariu negociabil; (0721.869.614

1802. Sofer cu masina personala (nu mai

veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana, http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1803. Sofer de taxi pe Renault Fluence,

excelenta stare de functionare, la 24/h. Ofer si pretind seriozitate. Masina este autorizata la aeroport (0729.811.197

1804. Sofer detinator permis cat. B, Clini-

ca Medicala Hipocrat 2000, angajeaza; (0735.400.322

1805. Sofer din provincie, fara obligatii,

ofer cazare, masa+salariu; (0724.778.928/ 0769.584.631

1806. Sofer distribuitie paine angajez,

sector 5; (0723.661.247

1832. Sofer profesionist 7.5 to serios, muncitor, dispus la curse Bucuresti si tara, casatorit, statornic, cu simtul umorului 2.300 L; (0766.315.539 1833. Sofer profesionist C+E RomaniaBulgaria-Romania pentru curse regulate, se fac in general 2 curse pe saptamana, weekend-ul la garaj, (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 1834. Sofer profesionist c+e, angajez

sofer profesionist C+E pentru tir curse tur - retur Romania - UE - Romania, angajez sofer profesionist curse regulate Romania - Bulgaria - Romania, sofer profesionist serios cu experienta; (0747.226.226 danimarlogistic@yahoo.com 1835. Sofer profesionist cu atestat de

macara program de lucru : 08:00 - 16:00 de luni pana vinerilocatie: Jilava, Ilfov, masina : 3,5 tone util dotata cu macara. Salariu motivant, mai multe detalii la telefon (0751.766.476/ 021.529.55.33 alina.tache@romgroup.eu 1836. Sofer profesionist, angajam sofer cu categ C, in Popesti- Leordeni pe vidanja instruire la locul de munca). Se ofera cazare pentru cei din provincie. Pt mai multe info sunati; 2.300 L; (0730.612.742 office@kanal.ro 1837. Sofer profesionist, Rom Grup Development angajeaza sofer profesionist, cat. B, C, E atestat marfa si card tahograf pentru curse interne. Salariul 2100 lei, adresa Stoenesti DN 72 Prahova 2.100 L; (0755.022.107 office@romgrup.ro 1838. Sofer profesionit C+E RO - GR -

1807. Sofer distributie pentru Bucuresti si in provincie, pentru cofetarie patiserie din zona Piata Sudului; (0761.782.299

RO, pentru curse regulate romania - Grecia - Romania, duba frig, caut sofer cu experinta, serios, curat.

1808. Sofer distributie apa cu experienta pe dubita de 3,5 tone si camion de 7 tone, si manipulant apa; (0748.110.514

(0722.360.111

1809. Sofer distributie cofetarie program

luni-sambata. Salariu de inceput 1800. Experienta in domeniul distributiei de produse alimentare este un avantaj. Locatie sector 5, Calea Ferentari, biserica Armistitiului, 1.800 L; (0773.967.527 petre@smartdesert.ro 1810. Sofer distributie panificatie, cu experienta minim 2 ani. Solicitam domiciliul stabil in sect. 3, 4, 5. Oferim salariu 1500, bonus lunar, contr. de munca, masina la domiciliu, program 8 ore/zi, 4.0012.00. Angajam si pensionari; (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com 1811. Sofer distributie pentru tara, masi-

na Sprinter 3,5 t, din Afumati, Voluntari, sector 2 si 3; (0753.153.688

1812. Sofer distributie, categoria B din Bucuresti, Ilfov. Program 8 ore. Daca esti organizat si cunosti orasul atunci te asteptam in echipa noastra 1.500 L; (0770.539.370 it@digital-brain.ro 1813. Sofer distributie, Onix Panificatie,

sector 4, angajam sofer livrare paine. Program 4.00-13.00, masina la domiciliu, salariul de baza 1.500 net, bonusuri suplimentare, contr. munca (0769.303.699 dana.tobosaru@gmail.com 1814. Sofer distributie, Bucuresti, garaj

Magurele; (0744.574.574

1815. Sofer duba 3,5 t si muncitori necali-

ficati. Angajam sofer duba 3,5 t salariu1700 Lei si muncitori necalificati (femei/ barbati), salariu 1.600 lei. Program de L-V. Zona sos Giurgiului (intrare in Comuna Jilava) 1.700 L; (0720.885.522 1816. Sofer interventie Civis Paza anga-

jeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu si taxe platite la zi, program in ture. Rel luni-vineri intre 08-15. 1.800 L; (0723.602.909 traian.pirvan@civis.ro 1817. Sofer livrare pizza pizza program 2

(10:00-21:30) si 2 zile libere. Zona sector 1 (0722.503.999 mihaela_manolescu_cosma@yahoo.com 1818. Sofer livrari magazin Angajam o

persoana serioasa pentru postul de sofer livrare comenzi la domiciliu. Activitatea se desfasoara pe autoturismul nostru, la diverse adrese din Bucuresti. Carte de munca, program 8h pe zi, 1.800 L; angajari@fbrogroup.com

1839. Sofer taxi cu atestat, sector 5; 1840. Sofer taxi fara probleme in baza de

date, la compania Titan, 1.99; (0765.168.602

1841. Sofer taxi Taxi Pelicanul, plan de la

100 lei 24 h; (0724.205.996

1842. Sofer taxi Taxi Speed, plan de la

110 lei 24 h; (0763.776.696

1843. Sofer taxi 24 h, cu atestat, Dacia Logan 2012 Laureat,colantare Pelicanul 1.39, plan 100 lei,colantare Titan 1.99, plan 110 lei,colantare Sprinter, 1.39, plan 110 lei,Se poate lucra cu Clever.contract munca 8 ore 100 L; (0761.330.289 1844. Sofer taxi angajez, schimb de noapte, licenta Bucuresti Leone, Clever, 70 L; (0731.385.243

echipa, sofer pentru parcare Airport Otopeni, salariu atractiv, bonusuri, (0720.594.846 paul_comarniceanu@yahoo.com

1823. Sofer pe autoturism director firma, vechime cu putin 7 (sapte) ani consecuitiv, sa cunoasca orasul, nefumator, nealcoolic, ingrijit si cu bun simt, program 8 ore zilnic, sambata-duminica liber. Salariu bun, bonuri valorice, contract munca; (021.324.85.28/ 0743.884.579 1824. Sofer pentru Black Cab conditii: permis minim 2 ani, engleza nivel conversational, se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1825. Sofer pentru Black Cab, permis de minim 2 an. Cazier auto (fara antecedente penale), cazier judiciar. Salariu fix, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1826. Sofer pentru Uber Select si Black

cab varsta minim 21 de ani, permis de minim 1 an. Cazier auto, cazier judiciar (fara antecedente penale). Salariu fix, bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1827. Sofer pentru Uber Select si Black Cab, varsta minim 21 de ani, permis de minim 1 an. . Salariu fix, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1828. Sofer pentru Uber, Black Cab,

angajam soferi pentru uber sau black cab, salariu fix + bonusuri. Varsta minim 21 de ani. Permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1829. Sofer profesionist cu experienta minim 5 ani pentru transport international ruta: Romania- Bulgaria- Grecia- Romania, prelata/ duba frig 20 tone. Sofer profesionist cu experienta camion 7,5 tone locale, Bucuresti- tara- Romania. Sofer 3/5 tone locale Bucuresti; (0722.711.117 1830. Sofer profesionist Karema Fruct

SRL, pentru distributie legume fructe local si national. Depozit zona Pantelimon Ilfov Pentru detalii tel l-v 9.00-17.00. (0799.832.995 transport@karemafruct.ro 1831. Sofer profesionist pentru societate

de transport marfa, camion 7.5 t si 12 t+remorca, pe relatia Romania-Bulgaria, salariu atractiv + diurna. 5.000 L; (0722.727.137

1871. Sofer-montator mobila pal melaminat si muncitor necalificat in atelier productie mobila pal; (0765.844.718 1872. Sofer. Angajam colaborator la Uber

pe auto Renault Clio. Castiguri peste 2.500 lei; 2.500 L; (0733.977.560 1873. Sofer. Fabrica tamplarie PVC

angajeaza sofer cat. B. Salariu atractiv. (0731.304.155/ 021.450.12.66 1874. Sofer. Societate comerciala anga-

jeaza sofer. Relatii la telefon zilnic dupa orele 13:00; (0761.589.337

1875. Sofer. Taxi angajez sofer cu ates-

tat, la plan 24 h sau echipaj; (0760.773.101

1876. Sofer. Sofer montator pt. mobila la

comanda, conditii, program 8-18, carte munca; (0727.127.729/ 0762.771.459

1877. Soferi ABM Concept International

SRL, (C+E), cu experienta pe tir, pentru curse locale Bucuresti si imprejurimi. 2.500 L; (0766.624.142 Office@abmconcept.ro

Soferi cat. D cu experienta, salariu atractiv; (0787.563.960

1878.

1879. Soferi cat. D, Maxi - Taxi;

(0771.722.780

1880. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon http://partners.uber.com/i/y24ay98aue 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1881. SOFERI cu masina personala (nu

mai veche de 15 ani ) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon; 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1882. Soferi cu masina personala, nu

mai veche de 15 ani, pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876

1898. Soferi distributie, firma distributie

angajam soferi. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 Lei, plus bonusuri 200-400 Lei. Cerinte : permis cat B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383 1899. Soferi distributie, Firma distributie

angajam soferi. Se ofera contract de munca, salariu de baza 1600 lei, plus bonusuri 200-400 lei. Cerinte: permis categoria B si studii, minim liceul 1.600 L; (0722.393.383 adrian.staicu@yahoo.com 1900. Soferi distributie, pentru fabrica de

mezeluri, situata pe strada Industriilor, nr. 213, Chiajna. Se ofera salariu 1.700 Ron. Relatii la telefon 1.700 L; (0734.191.662 adriana@mezelar.ro 1901. Soferi interventie cu experienta

pentru firma de paza, cunoscatori ai orasului Bucuresti, salariu avantajos. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.0016.00 in str. General George Macarovici nr. 23, et. 2, sector 6 (Drumul Sarii). Salariu: 2000 ron. Relatii la, 2.000 L; (0745.619.115/ 0761.124.112 1902. Soferi pentru Black Cab + Uber

select, se ofera salariu fix + bonusuri. Conditii varsta minim 21 de ani, permis minim 1 an 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1903. Soferi pentru Black Cab, conditii: varsta 21 de ani, engleza conversational, permis minim 1 an. Se ofera salariu, bonusuri, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1904. Soferi pentru Black Cab, se ofera

salariu fix + bonusuri 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1905. Soferi pentru Black Cab, varsta

minima: 21 de ani. Permis de conducere (de minimum 2 ani). Limba engleza la nivel conversational. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1906. Soferi pentru distributie transport

intern de marfa. Cerinte: disponibilitate pentru deplasari in tara si program prelungit, cunoasterea orasului Bucuresti, constituie avantaj cat. C si E, card tahograf. Salariu atractiv (021.371.10.05 office.nereus.trans2007@gmail.com

1916. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CERERE DEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin e-mail, sau telefonic: (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 1920. Soferi taxi cu atestat, Logan full,

benzina +GPL, masini 2016, dispecerizare Titan, 12h/24h; (0746.199.500

1921. Soferi taxi cu atestat, pe masini noi

(Logan + Renault) de Bucuresti si Ilfov. Plan 125 Lei, sarbatori legale libere, contract de munca, concedii. Revizii efectuate de firma. Android si bonusuri (0764.474.760 1922. Soferi taxi cu atestat. Masini noi: motor 0.9; 1.0; 1.2 CP. Plan 115 Lei, contract de munca, asigurare medicala, (0728.729.687 1923. Soferi taxi dispecerat Meridian;

(0727.450.624

1924. Soferi Taxi masini noi, dupa 2013,

plan 110 lei. Sector 2. (0728.729.687

1925. Soferi taxi ramanere, 100 ron/24 h,

perioada de la 1 an; (0762.204.403/ 0721.241.142 1926. Soferi taxi angajez, 12/24, pe

Loganuri 2014-2015; (0766.569.144 1927. Soferi taxi cu atestat la Taxi Leone,

Taxi As, Taxi Titan, avem si taxiuri de vanzare, facilitam obtinerea atestatului; (0784.410.141/ 0733.585.700 1928. Soferi taxi cu atestat, zona Vitan,

masini noi, 24 h, auto Dacia Logan 1.6 benzina + gpl, full options, an fabricatie 2012, stare tehnica foarte buna, pana in 100.000 km, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat AS. Se ofera carte munca 8h. (0724.203.270 1929. Soferi Taxi modelul nou 105lei,

masini noi - plan 105lei. android Clever, facilitate acces aeroport, tarif variabil, 100 L; (0741.334.190 1930. Soferi taxi, auto Dacia Logan, an

1847. Sofer taxi cu atestat, masina Dacia

fabricatie 2012, 1.6, benzina, gpl, full options, foarte intretinute, autorizatii Ilfov, dispecerat Taxi AS. Se ofera carte munca. Masinile sunt aproape noi. Zona Targ Autovit. (0724.203.270

Logan cu gpl, detalii la tel. (0768.237.779

1848. Sofer taxi, angajez sofer taxi Loga-

nuri noi colantate la As si Titan la 12 sau 24 de ore de preferabil, sector 4 Berceni, Popesti Leordeni, Aparatorii Patriei, rel la tel, (0729.060.441

1931. Soferi taxi, fara datorii, masini noi intretinute, licente noi pe Ilfov, colantate la Taxi AS, Taxi Pelicanu, rog si ofer seriozitate, oferim carte de munca, 100 L; (0723.153.480

1849. Sofer taxi, fara probleme in baza

de date, la compania Titan, 1.99; (0765.168.602

valabil, masini Logan Skoda Fluence Megane. Program luni sambata, duminica liber. Relatii la telefonul din anunt. 110 L; (0785.280.280/ 0768.068.068 pelicanultaxi2007@yahoo.com

1932. Soferi Uber . Partener UBER si TaxiFy, lucram doar cu masinile noastre. Masinile sunt fabricate in 2017, noi. Salariu 2100 - 4900 lunar in regim de 8 ore/zi la 600 ron/saptamana. Oferim un maxim de seriozitate! (0725.541.952 soferiuber1@gmail.com

1851. Sofer tir C+E pentru Romania;

1933. Soferi Uber si Black cab, pentru

1850. Sofer taxi, firma, doar cu atestat

(0744.134.426

societate comerciala 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

1852. Sofer tir cu experienta pentru trans-

port intern frigo, rute fixe. Camioane Volvo foarte bine intretinute cu dube Schmitz. Salariu de la 3500 lei fara limita de km. 3.500 L; (0765.012.072 Alrtransconcept@gmail.com 1853. Sofer TIR cu experienta. Sa posede cartela tahograf. Mai multe detalii la telefon (0729.128.100

1820. Sofer livrator pentru Forever Pizza,

1822. Sofer parcare Park4fly isi mareste

la comanda, conditii, program 8-18, carte de munca; (0727.127.729/ 0762.771.459

colantat la Leone, plan 95 lei/ 24 ore, angajam; (0771.699.150

1855. Sofer tir C+E pt intern urgent, rog si

1821. Sofer livrator pentru Gustacio Delivery (zona Metro Militari), cu auto propriu. Program l-v 9-17, salariul 1500 net+decont combustibil 10l/100km+tips. 1.500 L; (0762.117.569 office@gustacio.ro

1870. Sofer, sofer montator pentru mobila

1897. Soferi distributie Bucuresti. Companie importanta de distributie angajeaza sofer cat. B, femei/ barbati cu experienta in domeniu. Dupa livrari masina ramane la domiciliu. Beneficii: pachet salarial fix, bonus de performanta, bonuri de masa, stabilitate. Program luni- vineri; (0728.988.078

1846. Sofer taxi cu atestat, Logan 2012

vanzator la domiciliu cu auto personal sau pe masina firmei pentru livrare pizza la domiciliu, program de zi si de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; (0721.023.917/ 0723.553.131 vanzator la domiciliu, sofer cu auto personal pentru livrare pizza la domiciliu, program de noapte, conditii bune de lucru, carte de munca; Detalii la telefon dupa ora 17:00; (0721.023.917/ 0723.553.131

man Restaurant cu 2 locatii, angajam ospatari, soferi pt. livrare mancare la domiciliul clientilor si barman; (0758.088.406/ 0736.888.788 vasile.karla@gmail.com

1845. Sofer taxi cu atestat angajez, plan 90 lei/ 24 ore + darile catre stat ale angajatului. Colaborator Pelicanu; (0761.791.611

1854. Sofer TIR (C+E) pt curse in Romania, societate comerciala angajeaza sofero cat. C+E pt. curse in tara. Curse cu plecari si intoarceri in Bucuresti. Salariu motivant, peste 3500 lei si creste in functie de disponibilitatea dumneavoastra. (0744.316.088

1819. Sofer livrator pentru Forever Pizza,

1869. Sofer, ospatar, ajutor ospatar, bar-

ofer seriozitate maxima; (0745.239.841 culitaflorina@yahoo.com

««««««««««««««««««

SOFER TIR CU EXPERIENTA ANGAJEZ, CURSE FIXE, INTERNE, SALARIU ATRACTIV; (0726.150.269/ 0722.928.656 1856.

«««««««««««««««««« 1857. Sofer tir, categoria C+E, garaj Voluntari sau Militari. Salariu atractiv cu posibilitate de renegociere. Curse locale; 3.000 L; (0730.302.193 1858. Sofer TIR, traseu Bucuresti Timisoara Bucuresti plus curse locale. Carte de munca, salariu 3000 Lei plus diurna deplasare; 3.000 L; (0769.544.735/ 0744.542.292 1859. Sofer transport marfa in Bucuresti.

Permis categoria B, experienta pe acest post.Forme legale de angajare, salariu motivant. (0751.873.793 1860. Sofer Uber persoana serioasa,

aspect fizic ingrijit, cu domicilul in Bucuresti, castiguri avantajoase. (0726.605.606

1861. Sofer Uber select+black cab.

Angajam sofer varsta minim 21 de ani, permis 1 an, engleza la nivel conversational, salariu fix plus bonusuri (0726.449.876/ 0784.039.818 1862. Sofer Uber select, black cab, vars-

ta minum 21 de ani, permis minim 1 an, engleza nivel conversational, se ofera: salariu fix, bonusuri, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818

1863. Sofer Uber, masina Dacia Logan

cu gpl, detalii la tel. (0768.237.779

1864. Sofer, categoriile B, B+C anga-

jeaza SC Far Est Windows SRL. Constituie avantaj si categoria D, dar nu este obligatoriu. Relatii la tel.: (0726.711.301 1865. Sofer, experienta distributie, zona

13 Septembrie; (0766.300.177

1866. Sofer, restaurant cu specific

romanesc angajeaza sofer pentru aprovizionare si distributie, zona sector 6, (0731.296.906 santech.srl@gmail.com 1867. Sofer, sector 2; (0725.340.140 1868. Sofer, livrare, colectare educat,

prezenta agreabila, cu minim de experienta, dube mici. Conditii de lucru ideale, program 48 h/ saptamana. Atitudine pro activa. Salariu minim (net) 1.500 lei + alte facilitati 1.500 L; (0784.002.138 job@spalatoriehaine.ro

Romania si Uber cu masina firmei. Conditii: varsta minim 22 de ani, cazier judiciar, cazier auto. Se ofera: salariu fix + bonusuri,telefon de servici, 2.000 L; (0726.449.876/ 0784.039.818 1884. Soferi pentru Black Cab. Varsta

minim 21 de ani. Permis minim 1 an. Engleza nivel conversational. Se ofera salariu fix, bonusuri. 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1885. Soferi SC Madcom DLS Impex Srl,

angajeaza soferi transport persoane, cat D pentru zona Bucuresti. Salariu atractiv, conditii de munca decente, pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati tel; (0751.148.488 mirela.bobea@dlsbus.ro 1886. Soferi Societate Comerciala anga-

jeaza soferi pentru transport si manipulare deseuri de carton, hartie si plastic. Candidatii ideali trebuie sa fie persoane serioase si de incredere. Str V. Cascadelor, sect 6, 1.500 L; (0723.670.538

persoane valabila, urgent, pt. producator ambalaje carton. Va rugam CV pe email sau tel. (0758.109.833 vanzari@tipografiaeurobusiness.ro 1891. Soferi cat. C+E societate din Vol-

untari angajeaza pentru bene cereale. Salariu 3.000-4.500 lei net; (0767.112.011 1892. Soferi cat. D, inclusiv pensionari.

Ofer cazare pentru provincie; (0722.698.106 1893. Soferi categoria B, angajam pentru

distributie in Bucuresti. Relatii la telefon (0749.034.335 1894. Soferi colaborare Uber, castiguri substantiale cu masina personala (nu mai veche de 15 ani).Castiguri substantiale, plata saptamanal.Mai multe detalii telefonic (0721.321.721 1895. Soferi cu masina personala (nu mai veche de 15 ani) pentru colaborare pe firma in relatia cu Uber. Castiguri intre 1.000 si 2.000 pe saptamana. Detalii la telefon, 2.000 L; (0784.039.818/ 0726.449.876 1896. Soferi de taxi cu atestat, angajez;

(0728.980.589

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1953. Spalator de vase, RIN Grand Hotel angajeaza personal pentru spalat vesela, tacamuri, pahare; curatat cuptoare, curatenie in bucatarie si cantina. Cautam persoane muncitoare, disponibile pentru ture de zi si noapte (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro

Spalator textile pentru JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Persoana energica, flexibila, motivata, orientata catre client, amabila, ordonata. Vei gasi la noi: o echipa care te va ajuta pas cu pas; contract de munca pe perioada nedeterminata; flexibilitate in program (program in ture); conditii de munca exceptionale; posibilitati de promovare; bonuri de masa; servicii medicale gratuite. Adu-ti la noi pasiunea si dorinta de a reusi, iar noi iti vom arata o lume a oportunitatilor. CV-ul la email. Detalii la tel.: (021.403.19.94 emanuela.anton@marriott.com 1954.

1955. Spalator vase cu experienta pen-

tru restaurant 2.000 L; (0737.626.454 bamboofood@gmail.com

1956. Spalator vase Hotel 4 stele, zona

Unirii angajeaza personal pentru bucatarie spalat vase. Cautam persoana punctuala si serioasa pentru colaborare. (0755.979.797 fdm@internationalbucharest.ro 1957. Spalator vase pentru hotel 5 stele,

hotel 5 angajeaza spalator vase. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati; (0758.105.330 maria.bolma@marshal.ro 1958. Spalator vase, salariul 1400-1500,

program 1zi/1zi cu un week liber la 2 saptamani. Contract legal, concediu 21 zile/an, masa asigurata. Locatia se afla in mall Park Lake (Dristor-Titan). 1959. Spalator/ vulcanizare auto angajez, zona Pipera- Tunari, carte de munca, salariu intre 3.500- 4.000 Ron; (0722.759.871 1960. Spalatorese textile Spalatorie tex-

1908. Soferi pentru Uber, avantaje: masi-

1961. Spalatori auto. spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com

1936. Soferi, firma de transport, angajeaza sofer profesionis pentru curse interne, salariul motivant. Rugam seriozitate; (0761.675.745 mircea.rqapid@gmail.com

1962. Spalatori auto Angajam personal

na de la noi 24/24, 7/7, leasing operational, carte de munca, masini marca Skoda diesel consum 5-6% sau benzina cu gaz consum 9-10%, 3.000 L; (0763.111.888 ActeAutoUberBuc@gmail.com

1909. Soferi profesionisti camion 20 to, intern si international, tur- retur. Bucuresti, judete limitrofe; (0766.070.088 1910. Soferi profesionisti cat. C+E pe

comunitate, atestat de marfa, card tahograf, salariu motivant, pe luna 2.000 {; (0724.275.244 1911. Soferi profesionisti categoria CE pentru tir frigorific si prelata pentru parcurs intern si extern; (0732.073.100

B, C-E, oferim salariu atractiv, cazare diurna, masa calda. Puncte de lucru: Giurgiu, Ilfov, Bucuresti (0744.485.454/ 0758.045.366 andreea.baltac@constructplus.ro

1890. Soferi cat. B, D+ licenta transport

1952. Spalator auto, zona Muncii, spalatorie auto, super vad, langa Mc Donald's Morarilor, angajeaza spalatori auto cu sau fara experienta. Basarabia nr. 89 sector 2. Detalii la spalatorie; (0722.537.203

1935. Soferi, angajam soferi categoria B vechime minim 1 an pentru transport persoane in Bucuresti si Ilfov. Salariul minim 1500 net la program 8 ore/zi luni-vineri. Cu ore suplimentare se poate ajunge la 3000 net; (0799.262.307 alinsws@gmail.com

A-Leasing Operational cu contract de car sharing 500-900 lei/7 zile (contract inchiriere).Putem oferi si auto din gama Skoda, Renault, Opel, VW, Chevrolet, Mercedes. 3.500 L; (0763.111.888 InchirieriAutoTrans@gmail.com

Soferi autobetoniera. Societate producatoare de betoane angajeaza soferi autobetoniera, pentru punctele de lucru din Bucuresti- Ilfov. Cerinte: Permis categoria C, Atestat profesional; (0730.013.814 cazare si masa pentru cei din provincie, punct de lucru centura zona Chiajna. 4.000 L; (0720.748.748

1951. Spalator auto, sector 2, Barbu Vacarescu, spalatoria Perfect Car Cleaning angajeaza spalator auto calificat sau necalificat, salariu fix 1300 lei, plus comision degresare, tapiterie, ceara, etc. Str. Gheorghe Titeica, Nr. 174, Sector 2 1.300 L; (0748.947.644 contact@perfectcarcleaning.ro

1907. Soferi pentru Uber varianta 1, new.

1912. Soferi profesionisti cu experienta 2

1889. Soferi basculanta articulata, oferim

1950. Spalator auto, cu experienta cu carte de munca, salariu atractiv plus comisioane la polish si tapiterie, program de lucru: luni-sambata, duminica liber Bd. Fedinand, sector 2, (0748.218.318

tile din Bucuresti, sect 3, angajam spalatorese textile din Bucuresti si provincie. Oferim cazare si conditii salariale avantajoase. Detalii la tel.; (0745.175.060 anca.lavanderia@gmail.com

1887. Soferi agenti vanzari, domni si doamne cu varsta de la 33 ani cu permis auto si experienta serioasa in sofat la distante mari, pentru un dep. de vanzari. Program de luni pana vineri, doar la nivel national in deplasari, (0746.204.411 resurseumaneimm@gmail.com 1888.

orescu, cu experienta, salariu 50 lei/zi carte de munca, comisioane, langa metrou Nicolae Grigorescu. Seriozitate maxima. 1.400 L; (0723.340.157 vulpeionut74@yahoo.com

na. Detalii la tel., 3.000 L; (0761.581.518 vaduva.petrica@yahoo.com

1934. Soferi Uber, se poate oferi si masi1883. Soferi in relatia cu Black Cab

1949. Spalator auto zona Nicolae Grig-

ani, pentru camion + remorca. Salariu 4000 Lei net - in mana. Contract de munca pe termen lung 4.000 L; (0723.581.516 ecosmartconstruct@yahoo.ro

1913. Soferi profesionisti autobasculanta

1914. Soferi profesionisti si muncitori

necalificati Sc Ecogreen Srl cu sediul in Adunatii Copaceni Giurgiu angajam muncitori necalificati si sofer profesionist. Salariu atractiv. Program flexibil. (0726.152.603 adunati07@icloud.com 1915. Soferi profesionisti tir pentru Germania. Cerinte: permis conducere cat. C+E - obligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR) - obligatoriu, card digital tahograf - obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Aplicati prin completarea formularului urmator+ copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESSIONISTIFISAPERSONALA. www.ullrich-gruppe.de. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin email, sau telefonic. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de 1917. Soferi profesionisti tir, pentru transport frigorific pe Romania. Cerinte: permis conducere cat. C+CE, experienta ca sofer de tir. Salariu motivant (0722.236.193 1918. Soferi taxi cu atestat sau adeverin-

ta de promovare a examenului de taximetrist, 4-5 libere/ luna+ bonusuri. Masini noi, modele variate, aplicatie Clever, Pelicanul, 105 L; (0741.334.190 taxi.topoffice@gmail.com 1919. Soferi taxi cu atestat, fara datorii la

alte firme. Colaboram cu Clever si Star, plan 100 - 120 lei/ zi in functie de masina. Sector 5, 110 L; (0768.923.613 office@etic-asigurari.ro

1937. Soferi, societate de transporturi SC

Gifan Strong SRL angajeaza soferi categoria D, cu atestat pentru rutele Bucuresti, Sabareni, relatii la tel.; (0738.842.888 gsm.trans@yahoo.com 1938. Soferi. Societatea transport per-

soane, cu sediul in Bucuresti, sector 2, angajeaza soferi cu categoria D si card tahograf. Relatii: (0730.333.453/ 0730.444.450

1939. Soferi. Companie taxi angajeaza soferi taxi cu atestat, 24 h/zi, conditii avantajoase, auto full dotate sau auto propriu; (0762.008.075/ 021.424.06.75 1940. Sortatori/ sortatoare angajeaza firma reciclare mase plastice pt. inlaturare etichete si scotch-uri de pe folie de plastic curata. Punct de lucrare in incita fostului abator Glina; (0760.601.852/ 0722.648.791 1941. Spalator auto pentru spalatorie cu

pentru spalatorie auto aflata in zona Republica, Cora Pantelimon, str. Ion Sahighian nr. 2, sect. 3. Se ofera salariu fix, carte de munca, comisioane; 900 L; (0721.135.615 catie_85@yahoo.com 1963. Spalatori auto baieti cu experien-

ta, seriosi aspect ingrijit, zona Gara de Nord ofer cazare si carte de munca, vad format. Salariu si comision atractiv, rog seriozitate, 1.450 L; (0723.177.850/ 0769.732.243 1964. Spalatori auto baieti, cu/fara experienta, seriosi, posibilitati cazare pentru provincie, carte munca, salariu 1.1001.500 lei net. (0765.999.927 1965. Spalatori auto cu carte de munca

salariu plus comisioane in Prelungirea Ghencea sector 6 rela?ii la tel; 35 L; (0723.541.529 Argo.corbu@gmail.com

vad in Aparatorii Patriei, sos. Berceni. Ofer carte de munca, salariu si comisioane; program 2 zile cu una libera. (0762.361.478

1966. Spalatori auto cu experienta si fara experienta. Oferim cazare si salariu atractiv. Avem conditii bune; (0767.205.591

1942. Spalator auto cu experienta pen-

1967. Spalatori auto cu experienta, efec-

tru spalatorie auto cu vad format de peste 10 ani, ofer salariu, comision, carte de munca inclusiv cazare. Spalatoria este situaua in Prelungirea Ghencea nr. 107. Rog seriozitate. (0768.411.929/ 0762.361.825 crimi_viorel2008@yahoo.com 1943. Spalator auto cu experienta, sos.

Berceni, sector 4, salariu, comisioane, carte de munca. Rog si ofer seriozitate (0762.361.478

tuam plata la zi 60 lei, comision ceara si degresare 20%. 60 L; (0765.000.200 Contact@cafyjr.ro 1968. Spalatori auto pentru spalatorie auto, conditii de munca avantajoase, oferim cazare gratuit, salariu 1600 lei bani in mana,iarna rampile sunt incalzite, se lucreaza la caldura, rugam seriozitate. 1.600 L; (0763.690.215/ 0766.721.370 sibflorin@yahoo.com 1969. Spalatori auto cu experienta con-

1944. Spalator auto cu sau fara experi-

enta, sector 3, zona Dristormai multe detalii la telefon, 1.000 L; (0763.575.031 autodrive.clean@yahoo.com

tract de munca, program de la 8:30-18:30, salariu 1200 lei + procent, trafic intens. Marasesti nr. 14 langa gaze. Va asteptam la adresa cu copie CI, 1.200 L; (0732.982.982

1945. Spalator auto cu experienta,

1970. Spalatori auto cu experienta ofer-

angajam spalator auto soseaua Colentina. Rugam seriozitate; (0763.922.217 1946. Spalator auto cu experienta,

salariu atractiv plus comision 20% - zona Salajan - Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart. (0766.309.126 1947. Spalator auto show-room in zona

Colentina, firma de curatenie angajeaza spalator auto pentru un show-room din zona Colentina. Programul este de luni pana vineri de la 08:30-16:30, 1800 lei Net + tichete de masa; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 1948. Spalator auto Unirii baieti si fete,

cu/fara experienta, serios, muncitor, lunar peste 2000lei, comision, bonusuri, vad exceptional, clienti fideli, oferim cazare, echipamente, contract, interviu in locatie intre 8 si 17 2.000 L; (0743.040.444/ 0743.174.433

im cazare, zona Berceni, langa statia de metrou Dimitrie Leonida, salariu 800 Lei +la fiecare 4 masini spalate int-ext 10 Lei comision; (0769.862.711 1971. Spalatori auto cu experienta mini-

ma, posibilitati cazare zona Sos. Viilor, Casa Poporului, salariu atractiv, comision 25% la cosmetica auto , program flexibil 8-19, venit realizat lunar peste 4000 Lei, carte de munca, rog seriozitate, 1.450 L; (0723.370.170 1972. Spalatori auto cu experienta,

salariu, comision la fiecare auto, urgent, sector 3, (0743.336.664 autototal.complet@gmail.com 1973. Spalatori auto cu sau fara experi-

enta, sector 3 urgent salariu, comisioane la fiecare auto spalat in functie de program de lucru; (0726.215.246 autototal.complet@gmail.com

1974. Spalatori auto pentru Profimotors SRL avem 2 posturi libere spalator auto. Plata la zi si comision pentru cosmetica si operatii suplimentare, degresare, igienizare, ceruire etc. Program o zi cu o zi. Nu oferim cazare. Bd. Timisoara; (0729.967.959 1975. Spalatori auto, angajam spalatori auto cu experienta, oferim salariu mare + comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro 1976. Spalatori auto, salariu 1000-1500 lei, angajam spalatori auto pentru spalatorie cu vad aflata in zona Obor-Lizeanu. Oferim carte de munca, procent la lucrari; 1.500 L; (0721.712.299 costipec@yahoo.com 1977. Spalatori auto, spalatorie auto angajeaza cu experienta, conditii foarte bune de lucru, contract de munca si salariu. Zona cu vad foarte bun si comisioane mari zilnic, zona Mall Vitan; (0725.244.400 alex.corcioveanu@yahoo.com 1978. Spalatori Auto. Spalatoria " La Gill

SRL " , angajeaza spalator auto calificat sau necalificat , ofer cazare gratuita , salariu plus comision; (0744.657.330 la_gill_64@yahoo.com

1979. Spalatori, vulcanizare, constructie, agricultura, necalificati, numai cu cazare, carte de munca; (0763.156.263 1980. Spalatori. Spalatorie auto moder-

na angajeaza spalatori auto cu forme legale, salariu atractiv, comisioane, program de la 8.30 - 18.30, str. Pridvorului nr. 23, sector 4, Bucuresti (Parc Tineretului); (0728.403.377 1981. Spalatorie auto parc auto- avanta-

jos, loc de munca stabil, spalatorie privata/parc auto, zona Baneasa sect. 1 Bucuresti, carte de munca, program 8 ore. Bonus in functie de volum. Program lunivineri 8.30-18.00, salariu 1400-1800, 1.400 L; (0757.043.515 toma.danut@gmail.com 1982. Specialist croitorie confectii imbracaminte, atelier de confectii imbracaminte dama, marimi 42-52+ angajeaza croitoreasa in Bucuresti, zona Baicului. Pentru detalii va rugam sunati; (+40720018406 maruliaatelier@gmail.com 1983. Specialist IT full time cu experienta. CV la email, contact tel. (0799.914.000 naabukhalid10@gmail.com 1984. Specialist micropigmentare sprancene, sector 1, pentru clinica medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 1985. Specialisti centrale termice sau aer conditionat Firma instalatii climatizare angajam montatori aer conditionat, frigotehnisti si tehnicieni service centrale termice in Bucuresti; (0720.060.601

1986. Springtime restaurant fast-food angajeaza personal pentru preparare servire, salairu brut 1.700 lei + tichete de masa (in valoare de 317 lei), program flexibil (full time, part time), CV la email, informatii la tel.; (0752.273.287/ 0752.097.890 resurseumane@springtime.ro 1987. Stivuitorist angajam in conditii foarte bune de munca, 2.300 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro 1988. Stivuitorist cu experienta. Pro-

gram intreg. Domeniul farmaceutic. Salariu motivant, bonuri de masa, bonusuri. (021.304.63.84 contact@slaviapharm.ro

1989. Stivuitorist Fabrica de productie angajeaza stivuitorist pentru magazie, zona Carrefour Militari, program de lucru 06:00-14:20, 14:00 - 22:00. Cerinte: atestat ISCIR. Decont transport, tichete de masa; (0737.466.725 1990. STIVUITORIST pentru depozit la firma Zarea. Interviuri zilnic orele 10-16 la sediul din B-dul Bucurestii Noi nr. 176, sector 1. Transport: metrou statia Parc Bazilescu si autobuz 697 sau 112; (021.667.00.20 office@zarea.ro www.zarea.ro 1991. Stivuitorist pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de mecanic utilaj constituie un avantaj. 3.000 L; (0744.324.268 comagrab@yahoo.com 1992. Stivuitorist - Abatorul Peris, Abatorul Peris cauta un stivuitorist responsabil si atent la detalii. Oferim salariu motivant, contract de munca, transport si/sau cazare; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 1993. Stivuitorist avizat ISCIR cu experienta (lame frontale) + atestat. Salariul net: 1500 lei + tichete de masa + alte beneficii.Program L-V 8:30-17:30. Pentru programari sunati la numarul din anunt 1.500 L; (0748.085.887 ioana08.recrutare@gmail.com 1994. Stivuitorist cu activitati de manip-

ulare marfa pt. Fox, fabrica de mezeluri. Autorizatie ISCIR. Program tura noapte 12/36. Perioada nedeterminata. Alte beneficii: spor noapte, bonusuri, prime, masa calda. Sector 4. Contactati-ne intre 9-17, de L-V 1.700 L; (0726.718.768

1995. Stivuitorist pentru depozit angajam urgent cu atestat ISCIR lame frontale pentru depozit logistica. Salariu: 2250 Ron brut + bonuri de masa + decontare transport pana la Pacii. Program de lucru 8 ore L-V. Detalii la telefon 2.250 L; (0733.409.308 1996. Stivuitorist pentru depozit in zona

sectorului 6 urgent. Salariu 2000 Lei/ 2200 Lei brut + bonuri de masa 250 Lei +bonus. Program de lucru 8h/zi. Pentru detalii si angajari sunati la telefon 2.200 L; (0738.322.818 resurseumane.ingrid@gmail.com

1997. Stivuitorist pentru un depozit din

Militari 1900 lei net. 1.900 L; (0799.762.360 victor.mielcescu@passion4work.ro

1998. Stivuitorist, angajam urgent, cu ISCIR valabil pentru depozit logistica Militari. Salariu: 2250 Ron brut + bonuri de masa + alte beneficii. Program de lucru: 8 ore L-V. Zona Iesire Militari. Pentru detalii la telefon 2.250 L; (0733.409.308 1999. Stivuitoristi Reach Truck pentru un depozit de papetarie din Ciorogarla.Locatie: Ciorogarla, Parc Cefin. Program: 8-16:30, 11-19:30. Necesita atestat ISCIR 2.300 L; (0799.762.360 ionut.dragoi@passion4work.ro 2000. Stivuitoristi reachtruck, angajam stivuitoristi cu experienta minim 1 an pe reachtruck - Salariu fix net 1700 ron/luna + bonusuri 300 ron/luna + bonuri de masa 9,41 Ron/zi. Locatie: in zona Carrefour Militari; (0728.297.207 logistica@digijobs.ro 2001. Stivuitoristi si muncitori necalificati pentru societate comerciala. Program 8 ore zi/ schimburi, doar din Bucuresti pentru fabrica de tigari. (021.231.52.00 2002. Strungar Bucuresti cu experienta,

inclusiv varsta 60+. Zona autostrazii Bucuresti-Pitesti. Transport asigurat. Salariu atractiv. Detalii la: (0722.357.106 2003. Strungar in lemn, sos. Fundeni

200, contact: (0740.242.136

E-mail: redactia@anuntul.ro


anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2004. Strungar. Atelier Reparatii Cardane angajam strungar. Atelierul este situat in Domnesti Ilfov; oferim transport cu masina firmei si pachet salarial atractiv, (0720.948.512 info@mezoautomotive.eu

2030. Supraveghetor copii Mega Mall, ce trebuie sa faci? Supravegherea atenta a locului de joaca si a copiilor si trebuie sa ai disponibilitate pentru lucrul in ture si in weekend; 1 L; (0755.080.887 hr@gymboland.ro

2058. Tamplari, pentru o firma specializata in constructia de mobila.Program: LV 8:30 - 17:00. Este necesara o experienta de 6 luni de zile 2.700 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro

2005. Strungari pentru angajare la

2031. Supraveghetor loc de joaca in Mall Afi Cotroceni Angajam absolvent de liceu/ student /facultate. Program de lucru : 3 zile pe saptamana 1.600 L; (0752.199.841 office@britta.ro

2059. TANAR fara experienta pentru atelier productie mobila, zona Clinceni; (0724.387.773

2032. Supraveghetor magazin zona

Tanar fara experienta pentru atelier tamplarie angajam, zona Clinceni. Specializare la locul de munca. Cerinte: disponibilitate pentru munca in echipa, indemanare, seriozitate. Contact: (0724.238.773

firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 2006. Studente in cautare de un job flex-

ibil, iti poti face programul in functie de orarul de la facultate. Conversatii online nonadult pe diverse teme. Contract de munca. Legalitate absoluta. Locatie ultracentrala. 4.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 2007. Studenti la sculptura pentru mobilier bisericesc, Sos. Fundeni 200. Contact tel.: (0721.955.006 2008. Studenti, consultanti financiari, program flexibil, se accepta fara experienta anterioara, se asigura training, plata se face pe baza de comision si target, 3 posturi disponibile. Nu cerem studii superioare; 2.000 L; (0738.572.463/ 0725.868.384 vcreditsolutions@yahoo.com 2009. Studenti, fete sau baieti pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare 3.500 {; (0760.096.860/ 0763.707.076 angajari@essencestudios.ro 2010. Studio Gorgonize angajam modele

Mall Vitan, angajam supraveghetor/ supervizor pentru magazin alimentar zona Mall Vitan, sector 3, se ofera carte de munca, program flexibil, se ofera transport in Bucuresti, salariu 1200 lei plus bonus, 1.200 L; (0746.133.335 2033. Taietor Kuris cu experienta pentru

atelier de confectii dama, program 816:30 cu 30 min pauza de masa, contract de munca, salariu + bonuri de masa. Pentru detalii tel. (0748.219.724 andreea@dhanna.shop 2034. Take Away in Centrul Bucurestiului

angajeaza vanzatoare cu experienta. Salariu 1800 lei net, program luni-vineri, 8.30-17.30, (0723.143.169/ 0723.143.169 2035. Talpuitor manual cu experienta,

zona Salaj; (0724.229.497

TAMPLAR cu experienta, PAL melaminat, atelier zona Clinceni, angajez; (0724.238.773 2036.

online dinamice si motivante. Oferim salariu garantat pana la 6000 lei, bonus angajare pana la 3200 lei, bonus costumatii si va oferim un program flexibil, 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com

2037. Tamplar fabrica de mobila cu sedi-

2011. Subinginer/ tehnician specialitatea

zona Cora Pantelimon; (0722.603.644

industria lemnului. Informatii la (0740.197.235/ 0744.385.889 2012. Sudor / lacatus mecanic confectii metalice, S.C. cu sediul in Voluntari, angajam sudor / lacatus mecanic pentru sectia de confectii metalice. Cerinte: Scoala profesionala/liceu profil tehnic sau alte cursuri de calificare; Experienta; (021.240.20.56 2013. Sudor Welder, angajam sudor pen-

tru sudura cu electrod si cu sarma, cu argon. Salariu atractiv. We hire welder, for welding with electrode and wire, with argon. Attractive salary; 2.500 L; (0768.192.599 office@marelko.ro 2014. Sudor, lacatus confectii metalice

pentru Anconi Design, cu experienta, Bucuresti, sector 3, (0731.010.457 2015. Sudori autogeni pentru anga-

jare la firma Radox. Informatii la sediul firmei din bd. Timisoara nr. 809, sector 6; (021.444.07.41 2016. Sudori co 2. Angajam sudori co2 pt

fabrica din Pitesti. Se asigura cazare la hotel, transport de la hotel la fabrica. Echipament de munca. Salariul este de 16 lei /ora 3.600 L; (0738.321.219 2017. Sudori electric si CO2, cu experi-

enta, pentru atelier confectii metalice. Salariu de inceput 2400 lei net. Contract de munca. 2.400 L; (0726.666.333 2018. Sudori MIG MAG angajam in

cadrul unei cunoscute companii specializata in constructii navale.Locatia: Constanta.program: l-v.Necesita calificare de sudori. 3.200 L; (0720.534.815 ionut.dragoi@passion4work.ro 2019. Sudori mig-mag, tig, lacatusi, strungari pentru firma Masina Engineering SRL, cu profil de mecano-sudura.Cerinte:experienta domeniul tehnic,cunostinte desen tehnic,capacitate de invata. (0748.664.922/ 0747.068.446 madalina.nicolescu@masina-engineering.com 2020. Sudori mig/mag si tig, pentru firma

cu sediul in Sat. Rudeni Jud. Ilfov, salariul 2000-2400 Lei net (in mana) plus bonuri. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr de telefon sau adresa de mail (0730.094.441/ 0724.364.406 alin.it@csc-transmetal.com www.transmetal.ro 2021. Sudori si lacatusi, societate mem-

ul in zona Cora Rahova, angajeaza tamplar cu sau fara experienta.Salariu atractiv: 500 euro 500 {; (0761.516.066 stillmobenterprise@yahoo.com 2038. Tamplar in pal melaminat

2039. Tamplar pentru mobila sau colaborator conditii avantajoase, program 8 - 18, carte de munca, 2.500 - 3.000 lei; (0727.127.729/ 0762.771.459 2040. Tamplar SC Mobira Grup SRL, firma producatoare de mobilier din PAL/MDF, angajeaza tamplari cu experienta, zona Crangasi, sector 6 (0722.698.948 iulia.gusoiu@mobira.ro 2041. Tamplar taiere si asamblare mobi-

la export cu experienta si seriozitate. Atelier in Bucuresti, zona Republica, acces metrou. Contract de munca 2000-2400 lei functie de experienta, (0731.150.157 iulian.sauleac@duo-design.ro 2042. Tamplar canapele angajam tam-

plar structurist canapele hand made, full time; 1.000 {; (0756.599.599 Genesyspharm@gmail.com 2043. Tamplar cu experienta in montarea pieselor de mobilier cat si asamblarea accesoriilor pentru firma producatoare de mobilier la comanda. Salariu, bonusuri si cazare persoanelor din provincie (0784.260.321/ 0722.672.160 office@mobilaromania.ro www.mobilaromania.ro 2044. Tamplar cu experienta in prelu-

crarea lemnului. Contract de munca, salariu net 2.500 Lei. Domiciliul in Bucuresti. Punct de lucru - zona Militari, sector 6 62.395 L; (0728.225.169/ 0722.404.224 imlromania@rdsmail.ro

Tamplar cu experienta PAL melaminat angajam, punct de lucru zona Ghencea; (0748.300.400 2045.

Tamplar cu experienta, montaj mobilier PAL melaminat, in zona Clinceni. Salariul in functie de performanta; (0724.238.773 2046.

2047. Tamplar mobila (PAL, MDF, lemn),

cu experienta pentru masina de gaurit multiplu, circular. Personal cu abilitati tehnice la asamblat si montaj. Salariu avantajos. Bucuresti, zona Viilor, Sos. Trafic Greu; (0744.318.750

bra a Grupului Mobexpert (productie mobilier metalic) angajeaza sudori si lacatusi (nu e necesara calificarea, ci experienta). Carte de munca. Zona capat metrou Pipera. Program 7-15:30 (0720.333.251 office@feromex.ro www.feromex.ro

pal si mdf, cu experienta montaj in atelier si la client, conditii avantajoase, contract de munca, program fix, ore platite, atelier in sectorul 4, salariu motivant (0723.199.522

2022. Sudori, electricieni, instalatori

2049. Tamplar pal melaminat, angajam

tehnico sanitari Compania Ham Group angajeaza sudori, electricieni, instalatori tehnico sanitari cu experienta. Persoana contact Rusu Viorel; (0758.221.521 2023. Suport It/ help- desk. Cautam coleg in domeniul IT / HelpDesk care sa manifeste spirit de echipa si sa aiba minim experienta in utilizare PC - pachetul Office. Oferim salariu motivant, bonusuri in functie de performanta. Program flexibil in ture zi/noapte. Asteptam CV-ul dumneavoastra la adresa de email. Telefon: (07655171976 hr@online-management.ro 2024. Supraveghere copil 10 ani,

metrou Jiului personal pentru supraveghere copil in varsta de 10 ani. Locatie: statie metrou Jiului. Program de lucru: 8 - 9 ore/zi. Salariul lunar: 2000 lei. Programari interviu telefonic sau trimite CV. 2.000 L; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 2025. Supraveghetoare copii loc de

joaca pentru copii din mall Baneasa, cautam persoane iubitoare de copii, cu/fara experienta in domeniu. Prog 8 h/zi, 2 libere/sapt. Loc de munca stabil, contract de munca, bonuri de masa. (0754.033.803/ 0756.050.600 ana@gymboland.ro 2026. Supraveghetoare copii pentru

loc de joaca afalt in incinta Iris Mall; (0721.127.615 2027. Supraveghetoare jocuri, operatoare pariuri sportive in locatiile din Vitantis Shopping Center si Complexul Autovit, sector 4. Pachet salarial atractiv, bonuri de masa, (0722.535.898 vitantisclub@gmail.com 2028. Supraveghetoare slot machine. angajam urgent personal pentru sali jocuri de noroc/ pariuri sportive in Bucuresti, oferim salariu motivant, bonusuri si prime, nu necesita experienta se ofera training la locul de munca, detalii la tel. 1.400 L; (0767.316.158 goodwintimisoara@gmail.com 2029. Supraveghetor angajam urgent

program full-time, zi/ noapte. Beneficii: contract de munca, salariu motivant. Relatii la tel. (0786.102.017

2048. Tamplar mobila cu experienta in

lucratori calificati pentru atelier mobila zona Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei. Program fix 8-17.30. Salariul min. 3.000 Ron si creste in functie de calificare si experienta; (0753.277.788 laramodul@gmail.com 2050. Tamplar pentru mobila sau colaborator, conditii avantajoase, program 8-18, carte de munca, 2.500- 3.000 Lei; (0727.127.729/ 0762.771.459 2051. Tamplar universal. Tamplar cu

experimenta in productie mobilier de lemn masiv. Carte de munca, salariu atractiv, stimulente pe proiect functie de performante. Zona Baicului, sector 2. (0799.999.862/ 0799.999.862 office@slendertree.com 2052. Tamplar, montator mobilier. Cautam pers.serioasa, sa stie sa interpreteze un desen tehnic, sa taie pe circular etc. Pers. interesate sunt rugate sa ne trimita un cv pe email (0765.456.995/ 0730.592.792 office@optim4all.ro 2053. Tamplar, montator, asamblor

mobila cu experienta. Permis categoria B constituie un avantaj. Salariul se stabileste in urma unui interviu 2.000 L; (0721.263.936/ 0731.014.085/ 0731.014.083 mutari.ro@gmail.com 2054. Tamplar- montator pentru fabrica de mobila la comanda, persoane serioase cu mare experienta. Salariu 2300-2800 lei net/luna, contract munca 8 ore,decontare transport,conditii bune de lucru, 2.800 L; (0723.616.584/ 0784.408.899 office@popartdesign.ro www.popartdesign.ro 2055. Tamplari seriosi pentru meseria

de tamplar, cu ucenicia la locul de munca (0722.624.205 cristina_vitu@yahoo.com 2056. Tamplari lemn si pal cu experienta, cu un salariu intre 2.000 si 3.000 (conform experientei), asiguram cazare pentru angajatii din afara Bucurestiului. Faur, sector 3 2.500 L; (0733.897.927/ 0726.301.049 josephrizk00@hotmail.com 2057. Tamplari universali, Circularisti cu

experienta in pal nelaminat, si lemn masiv.Loc de munca in Bucuresti sector 3, relatii la telefon. Pentru cei din afara localitatii oferim cazare (0731.900.900 office@mobvip.ro

2060.

2061. Tanar fara experienta, pentru atel-

ier productie mobilier, in zona Clinceni. Calificarea se face la locul de munca, salariul in functie de performanta; (0724.238.773

2062. Tanara lucrator comercial pt maga-

zin mobila Prelungirea Ghencea, cu experienta si fara, salariu 1.600 -2.000 lei. Rel la tel din anunt. CV cu poza la adresa de mail renired99@gmail.com; (0741.113.395 renired99@gmail.com

2063. Tanex Bucuresti angajeaza: opera-

tori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti Magurele nr. 47B, sector 5, www.tanex.ro. CV la e-mail: (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro 2064. Tanex Bucuresti angajeaza: opera-

tori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti- Magurele nr. 47B, sector 5; (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro

2065. Tanex Bucuresti angajeaza: opera-

tori masina de cusut, modelieri. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, decontare transport. Telefon interviu, e-mail, Soseaua Bucuresti- Magurele nr. 47B, sector 5; (0730.700.892/ 021.421.02.16 hr@tanex.ro

2066. Taxi Titan caut schimb zona Sector

2, plan 75 lei, licenta Bucuresti; (0784.016.544

2067. Tehnician cu studii medii pentru mentenanta. Prezinta un avantaj existenta calificarii de fochist. (0733.933.828 2068. Tehnician de mentenanta in

cladiri de birouri angajeaza Atalian Romania. Detalii la: (0730.019.677 2069. Tehnician instalari antene satelit,

companie de telecomunicatii angajeaza personal calificat si necalificat pentru cablaj si montaj echipamente. Se ofera auto, carte de munca, asigurare, salariu net de la 1.500-2000 Lei plus bonusuri (0764.237.744/ 0764.237.743 yannis_art_design@yahoo.com

2070. Tehnician interfoane si/sau sisteme alarma. Reprezinta un avantaj experienta ca si conducator auto categoria B in Bucuresti. (021.335.84.20/ 0722.307.333 angajari@aba.ro www.abasecurity.ro 2071. Tehnician mecanic utilaje agricole

mici, cunostinte tehnice necesare pt. diagnoza, reparare si revizii motopompe, motosape, etc, gestiune piese, zona Cora Alexandria, sector 5, CV la email. (0732.559.999 officebasarom@gmail.com 2072. Tehnician mentenanta (electrician/instalator), pentru cladiri de birouri, cu experienta, seriosi, lucreaza in echipa, program Lu-Vi 8h/zi sau in ture 12/48(OPS) salariu 2200 NET la timp, bonuri masa 15RON/zi, abonament medical, Preciziei + Pipera, (0756.040.651 alexandra.popescu@genesisproperty.net 2073. Tehnician protezist unghii false cu gel, manichiura - pedichiura clasica si permanenta, sector 1, pentru clinica medicala Hipocrat 2000; (0735.400.302 2074. Tehnician reclame, firma productie publicitara din Bucuresti sector 3 angajeaza sef atelier, tehnician, cu experienta in domeniu, avantaj cunostine Corel Draw, permis de conducere; 2.000 L; (0788.231.813 office@printdivision.ro www.printarie.ro 2075. Tehnician service. Societate angajeaza tehnician service centrale termice. Doritorii trebuie sa aiba carnet conducere cat B si experienta in domeniu. Angajarea se face initial pe perioada determinata. Salariu 2000+bonus, (0760.651.226 office.4ctl@gmail.com www.centralaieftina.ro 2076. Tehnician sisteme de securitate, coleg cu experienta in sistemele de securitate (alarmare, supraveghere video) si detectie in caz de incendiu.Seriozitate si experienta.Masina, telefon, bonus salarial. 1.900 L; (0724.545.093 angajari@ssk.ro 2077. Tehnician unghii, manichiura

pedichira Fi propriul tau sef, inchiriez post mani-pedi intr-un cadru linistit si calm al salonului de masaj si terapie. Te asteptam in echipa noastra, 150 {; (0751.301.040 r.milea@ymail.com 2078. Tehnician veterinar pentru societate comerciala in Popesti Leordeni. Relatii de luni pana vineri intre orele 8-16 la tel: (0758.106.619 2079. TEHNICIAN, electrician sisteme

de securitate. Instalare sisteme de detectie incendiu, cctv, alarma, control acces, sonorizare, cablare structurata. Disponibil la deplasari. CV la mail; 3.200 L; (031.437.06.35 angajari@mht-experience.ro www.mht-experience.ro 2080. Tehnician, firma de telecomuni-

catii angajeaza muncitori. Asiguram training, contract de munca perioada nedeterminata, salariu pe nivele de competenta de la 2.000 Ron. Conditie: permis auto categoria B (0749.184.415/ 0371.077.657 office@acovan.ro 2081. Tehnician, firma service centrale

termice si aer conditionat angajam personal calificat. Salariul motivant; (0768.080.849 2082. Tehnicieni mentenanta cladiri

Cautam tehnicieni calificati pentru mentenanta cladiri (instalatori si electricieni). Salariu atractiv. Program 12/2412/48. Zona Eroii Revolutiei. Seriozitate. Profesionalism. Lucru in echipa; (0738.046.758 office@mentech.ro 2083. Tehnicieni sisteme securitate, conditii de munca deosebite, salariul motivant, program de lucru atractiv. Tel. (0733.775.503/ 021.315.21.84 stancovici@teamguard.ro 2084. Tinere, modele online. Studio Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe piata. Cei mai buni traineri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $. Program flexibil; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

2085. Tineri cu sau fara studii, aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu, pentru moderare discutii online. Locatie ultramoderna, castiguri substantiale, putere, independenta. Dezvolta-ti cariera alaturi de noi (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 2086. Tineri fara experienta angajeaza

firma amenajari interioare, contract de munca, salariu atractiv, seriozitate; (0728.752.216 contact@rca-construct.ro 2087. Tinichigiu angajam tinichigiu auto

cu experienta, oferim salariu atractin+comision; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

2088. Tinichigiu acoperisuri calificat sau

nu, program normal, carte de munca, angajare pe perioada indelungata. Salarizare atractiva pana la 20 lei/ora.Activitate in principiu in Bucuresti, (0752.026.882 stfunnycons@gmail.com

2114. Vanzatoare fast-food, conditii

avantajoase, program L - V, pana la ora 17.00; (0773.289.515 2115. Vanzatoare la Covrigelul din Auchan Titan sector 3, program o zi cu o zi salariu atractiv carte de munca perioada nedeterminata; (0736.033.867/ 0765.637.615 2116. Vanzatoare magazin alimentar sit-

uat in cartierul Drumul Taberei, Sector 6. Oferim salariu fix si tichete de masa. Rog seriozitate (0740.850.863/ 0761.828.692 2117. Vanzatoare magazin alimentar, cartier 13 Septembrie (Tudor Vladimirescu), program de 8 ore in doua schimburi, program magazin 7:00 - 21:00, salariu 1700 Lei net, contract norma intreaga 1.700 L; (0761.639.397 2118. Vanzatoare magazin minimarket,

zona Dristor, salariu motivant; (0722.886.044

2089. Tinichigiu auto cu experien-

ta, service auto din zona centrala angajeaza in conditiile legii. Se ofera salariu motivant, program fix si mediu de lucru profesional; (0744.640.351/ 0747.277.277 2090. Tinichigiu si mecanic auto service

modern, angajam tinichigiu si mecanic auto service auto, Popesti Leordeni, conditii occidentale de munca- salariu 4.000 lei- 6.000 lei. Se solicita seriozitate. Detalii la telefon; (0766.447.665

TINICHIGIU SI MECANIC AUTO. HONDA NORD CU SEDIUL PE BULEVARDUL PIPERA NR. 1, ILFOV, ANGAJEAZA TICHICHIGIU AUTO SI MECANIC AUTO. PROGRAMUL DE LUCRU ESTE 08:30-17:00, SALARIU AVANTAJOS. PENTRU MAI MULTE DETALII: (0723.262.202 ANDREEA.BARDAS@TOYOTA.RO 2091.

2092. Tinichigiu si vopsitor auto cu experienta pentru service auto multimarca, zona Berceni, salariu foarte bun. Service auto situat pe Metalurgiei, Berceni, angajeaza consilier service cu experienta; (0721.733.622 2093. Tinichigiu, vopsitor si

mecanic auto pentru reprezentanta auto zona Vitan, oferim salariu atractiv, corelat cu realizarile, conditii bune de lucru; (0742.262.532 2094. Tip Top angajeaza vanzatoare. Lantul de cofetarii Tip Top deschide noi locatii in zonele: Colentina, Bucur Obor, Iancului, Militari, Rahova, Pipera. Va asteptam sa faceti parte din echipa noastra. Salariu 1.500 Lei net, tichete de masa, pregatire si scolarizare la locul de munca. Relatii la telefon: (0732.672.654 2095. Tipograf pentru utilaj flexo SC Estetik Packing SRL compania nr. 1 in domeniul ambalajelor de unica folosinta, angajam tipograf pentru utilaj flexo, cu 4 culori si cu viteza de 50 m/ min., 2096. Tipografia Nova Libris angajam

2119. Vanzatoare nefumatoare in com-

plex Cora Rahova; 1.250 L; (0763.325.667 2120. Vanzatoare pentru autoservire la

Zoya Food din zona Militari Rezidence Rezervelor 54 detalii la telefon: (0765.111.211 2121. Vanzatoare pentru cabana in parc IOR Titan, cu sau fara experienta, dar persoane serioase. Salariu 1.500 lei; (0765.614.058 lili_miky_my@yahoo.com

VANZATOARE PENTRU COFETARIE MIHAI BRAVU; (0725.223.995

2122.

2123. Vanzatoare pentru cofetarie, sec-

tor 3, persoana placuta, harnica, cu bune abilitati de comunicare cu clientii. Salariu negociabil. Detalii la interviu 1.600 L; (0726.577.971 sorina.office@yahoo.com

mentar non-stop, zona Piata Giulesti. Relatii la telefon. 1 L; (0735.670.721/ 0735.670.721 sandu.grigore@gmail.com 2126. Vanzatoare pentru magazin mixt in apropiere metrou Aparatorii Patriei, salariu atractiv in conditii legale; (0724.348.621 2127. Vanzatoare pentru minimarket, de

25 de ani pe piata, in zona Unirii, program 2 zile lucrate cu 2 zile libere, salariu net 1.400 lei, bonuri de masa. Rog seriozitate; (0784.504.246 2128. Vanzatoare pentru supermarket in

2101. TWM, firma reciclare, angajeaza mecanic, se cer cunostinte minime sudura si permis cat.B obligatoriu. Dispus la deplasari in tara. Se acorda salariu 2300lei net, contract nedeterminat. Ptr. deplasari: cazare, diurna, transport. Contact; 2.300 L; (0751.170.501 hr@twmanagement.ro 2102. Valet angajeaza Hotelul Capsa.

Telefon: (0757.645.737

2103. Vanzatoare acum, vanzatori

magazin alimentar, conditii bune de munca; (0729.495.499 2104. Vanzatoare Amazing Jewelry

Romania angajeaza vanzatoare cu experienta, iubitoare de bijuterii, cu abilitati de comunicare si orientare catre client, sociabila si amabila. (0766.069.922 office@amazing-jewelry.ro 2105. Vanzatoare angajam pentru fast-

food zona Mihalache. Relatii la telefon; (0724.508.592

materiale de constructii in zona MilitariRosu, salariu atractiv; (0726.586.912

Secuilor, vanzator cu studii liceale, zona Bd Brancoveanu/str Secuilor, program discutabil, contract 8 ore. 1.800 L; (0742.088.668/ 0742.088.667 comvict.team@gmail.com 2133. Vanzatoare angajez cu sau fara experienta, 1.200-1.400 Ron, program in ture, tura de noapte, Maria; (0755.705.806 2134. Vanzatoare branzeturi, Auchan Militari, servire la vitrina vrac. Contract: 8 ore/5 zile: miercuri-vineri (13-21); sambata-duminica (10-18), 2 libere (lunimarti). 1550 Net (bonuri incluse) + bonusuri importante. Experienta similara, seriozitate. 1.800 L; (0730.073.940 cristina.radu@flm.ro 2135. Vanzatoare chiosc, program non stop, ture de 12/24 ore, numai contract de munca, experienta comert. Cazier curat. Rog seriozitate; Se ofera stabilitate, salariu motivat, spor de fidelitate dupa un an, sector 1 rel.la tel.; 1.600 L; (0722.528.637 2136. Vanzatoare cofetarie, cu sau fara experienta, varsta 18-40 ani, situata in sectorul 1, Bvd. Magheru, program 07-21, 2 zile cu 2 zile, salariu net (bani in mana) de inceput 2000 lei. Contract si carte de munca. 2.000 L; (0730.224.457 evolution_1960@yahoo.com

VANZATOARE CU EXPERIENTA PENTRU CENTRU DE CARNE, DIN ZONA BD. CONSTANTIN BRANCOVEANU, SECTOR 4; (0726.655.797 2137.

tru produse patiserie/ cofetarie. Relatii la telefon; 1.600 L; (0751.223.653

2138. Vanzatoare cu experienta pentru locatia din bd. Timisoara nr. 94, sector 6, salariu 2.0002.500 lei net si tichete de masa, relatii la tel. (0732.672.654

2107. Vanzatoare angajeaza Cofetaria

2139. Vanzatoare cu experienta anga-

2108. Vanzatoare angajez vanzatoare

zona 1 Mai; (0720.832.923

2109. Vanzatoare angajez, super

program; (0722.245.776/ 0722.306.176

2110. Vanzatoare Cautam doamne/ domnisoare pentru postul de vanzatoare. Comercializam produse alimentare (cafea, sandwich, hotdog, etc), avem 5 puncte de lucru in facultati si spitale. Detalii la telefon (09-17) sau email, (0737.012.880 bianca.ionescu@arcaffetogo.ro 2111. Vanzatoare cofetaria Alice, zona

Piata Iancului. Salariul porneste de la 1600 lei + bonuri de masa (9.57 lei/zi). Puteti trimite CV-ul pe mail sau ne puteti contacta telefonic L-V intre orele 09:0017:00 (0747.162.113 resurseumane@cofetariaalice.ro 2112. Vanzatoare Covrigarie patiserie angajeaza vanzatoare, personal cu/fara experienta. Salariu atractiv. Sectorul 2. (0784.880.335

2113. Vanzatoare cu experienta pentru

produse alimentare din Bucuresti sau provincie pentru sector 6, Piata Veteranilor, salariu+ bonuri de masa, 1.500 L; (0722.291.968

tar, Ozana, seriozitate, experienta, cv, cazier, salariu 2.000 L; (0773.300.364/ 0723.579.219

jez, in zona Baneasa, mezeluri- branzeturi; (0745.246.825 2140. Vanzatoare cu experienta imbra-

caminte. Dorim o vanzatoare cu experienta in domeniul articolelor de imbracaminte pentru complexul IDM Basarab care sa se ocupe de clienti salariul va fi unul pe masura asteptarilor, relatii la telefon; 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2141. Vanzatoare cu experienta, branzeturi-mezeluri in zona Drumul Taberei. Marim echipa, oferim un loc de munca stabil, se lucreaza o zi cu o zi, alte detalii la tel sau prin mail (0754.048.835 Arondraghila@gmail.com 2142. Vanzatoare cu experienta, unic importator in Romania al produselor cosmetice Kallos, angajeaza vanzatoare cu experienta pentru magazinul Ziridava din Arad. CV-ul la fax sau la email (0265.316.555 george_tordai@yahoo.com 2143. Vanzatoare cu sau fara expe-

rienta, pentru locatiile din Kaufland Barbu Vacarescu, Colentina, Bucurestii Noi, Sebastian, se asigura pregatire si calificare la locul de munca, tichete de masa, relatii la tel., salariu net, 1.700 L; (0732.672.654

2174. Vanzatoare. Angajam 2 vanzatoare pentru sectia de bacanie, magazin de cartier Socului-Pantelimon, fara limita de varsta, forme legale de munca, sal. atractiv. Rugam seriozitate; (0723.173.110 2175. Vanzatoare. Market angajeaza vanzatoare cu experienta, program 8 ore, conditii foarte bune, zona Sos. Colentina, 2.000 L; (0734.072.088 2176. Vanzatoare/ consilier vanzari, insula parfumuri in Militari Shopping experienta in vanzari, atitudine pozitiva, capacitate de abordare a clientilor sunt necesare, dorim persoane motivate si responsabile, salariu 1500- 2500, 2.000 L; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com 2177. Vanzator cu experienta intr-un magazin alimentar non stop, in zona Giulesti-Constructorilor, cu contract de munca. Ofer salariu atractiv. Relatii la tel. (0744.250.735 2178. Vanzator cu experienta pentru magazin perdele, draperii si metraje si cunostinte intocmire registru de casa. Magazinul e situat in complex Big Berceni. Salariu atractiv. Program de lucru 1 zi cu 1 zi. (0771.553.103

2150. Vanzatoare magazin haine dama

2179. Vanzator (vanzatoare) angajam, norma intreaga, carte de munca, posibilitati de castig suplimentar, pt. mag. panificatie Militari, langa statia metrou; (0724.500.694

Victoriei, cu experienta, prezentabila pt magazin cu imbracaminte pt femei, situat in Calea Victoriei 14, salariu 1500 lei, 1.500 L; (0721.295.992 Noahdesign@yahoo.ro

2180. Vanzator cafenea/ cofetarie Hotel Hello -Gara de Nord, program 8 ore (in ture), salariu fix+ tichete de masa, contract de munca legal, persoana comunicativa si dinamica. (0723.281.700

2151. Vanzatoare magazin haine dama,

2181. Vanzator cu experienta carte presa, pentru chiosc Bucur-Obor, salariu fix + comision din vanzari. Relatii la telefon; (0721.844.452/ 0764.510.114

2149. Vanzatoare magazin haine in

Piata Progresu. Detalii la telefon. (0761.180.958

cautam persoana care doreste un loc de munca stabil si de durata,p ersoana care se implica in desfasurarea activitaatii la locul de munca.Oferim program lejer(o zi cu o zi, un weekend cu un weekend). (0725.126.614 vera_baicu@yahoo.com 2152. Vanzatoare magazin mixt Drumul

Taberei, salariu atractiv; (0763.799.984

2154. Vanzatoare magazin papetarie angajam urgent pentru magazin de papetarie zona Brancoveanu. Experienta in domeniu reprezinta un avantaj. Pentru interviu trimiteti CV-ul la adresa de email (0744.974.572 magda.trusca@rubin2000.ro 2155. Vanzatoare nefumatoare pentru

magazine de haine situate in sectorul 3. Experienta constituie un avantaj. Se ofera: salariu motivant, bonusuri salariale, zile libere, program normal de lucru 1.500 L; (0767.268.317 ovidiu.deaconu@gmail.com 2156. Vanzatoare patiserie cu sau fara

experienta. Program: L-V 06-16.30, S-D liber. Zona Colentina Fundeni 2.000 L; (0742.266.859

2158. Vanzatoare sau vanzator, nou

2106. Vanzatoare angajam urgent pen-

Capsa. Telefon: (0757.645.737

2148. Vanzatoare magazin alimen-

2157. Vanzatoare pentru firma de optica

2132. Vanzatoare alimentara Berceni,

mareste echipa. Cautam barmani, ospatari, ajutor de bucatar, pizzar si femeie la vase. Daca esti mereu cu zambetul pe buze, profesionist si atent la detalii, da-ne de stire. Detalii la tel; (0742.342.225

zona mall Vitan, salariu 1800 lei, program in ture de 8 ore, carte de munca, experienta in domeniu constituie un avantaj. 1.800 L; (0746.133.335/ 0746.133.335

2129. Vanzatoare pentru zona Sebastian, Pantelimon, Colentina, se ofera pregatire si calificare la locul de munca, 15 tichete de masa, salariu net, relatii la tel., 1.700 L; (0732.672.654

2098. Tractorist. SC Electromagnetica

2100. Tutti Bistro din Mega Mall isi

2147. Vanzatoare magazin alimentar

cartierul Colentina, str. Teiul Doamnei. Oferim conditii bune de munca si salariu atractiv; (0726.687.006/ 0745.120.993

2131. Vanzatoare zona Militari, Rahova, Unirii, Iancului, Bucur Obor, Crangasi, Lacul Tei, cu sau fara calificare, salariu de 1.650ron net, tichete de masa, se asigura calificare la locul de munca, relatii la tel. 1.650 L; (0732.672.654

porc, vita, pui, oaie; femeie de serviciu; preparatori carne + macelari, angajam urgent. Magurele - Ilfov. Salariu atractiv. Pentru provincie asiguram cazare si masa; (0744.331.622/ 0737.515.988

2146. Vanzatoare la magazin alimentar non stop, program in ture, 2 zi 2 noapte 2 libere, salariu atractiv, contract de munca, 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului; (0767.041.109 multiimage@yahoo.com

experienta pentru magazin naturist (plafar), program flexibil, salariu motivant plus procent vanzare (0721.452.966 rta_adinaneacsu@yahoo.com

Top Confort, urgent, 12 tamplari, 8 tapiteri, eventual dulgheri. Salariu saptamanal, minim 2.5003.000 ron/ luna. Provinciecazare+ 2 mese/zi; (0722.242.425

2099. Transatori - ciontolitori carne

program in ture, 2 zi, 2 noapte, 2 libere. Salariu atractiv 10 libere pe luna. Magazinul se afla pe soseaua Giurgiului (0767.041.109 rizeavali@gmail.com

2153. Vanzatoare magazin naturist cu

2130. Vanzatoare urgent pentru depozit

SA angajeaza Tractorist. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la numarul de telefon: (021.404.21.20

2145. Vanzatoare la magazin alimentar

mentar in zona Fizicienilor, salariu atractiv; (0723.326.713

tiparitori offset rotativa 2-4 grupuri, operatori calculator sistem operare windows. (0722.735.571 marian.dobrinescu@novalibris.ro 2097.

2144. Vanzatoare fast food Scala Food angajeaza persoane tinere responsabile, serioase, dinamice si care doresc sa faca parte dintr-un colectiv tanar. Oferim contract si carte de munca. Program de lucru 08-18 de l-v, 1.800 net, 1.800 L; (0727.363.636 evolution_1960@yahoo.com

2124. Vanzatoare pentru magazin ali-

2125. Vanzatoare pentru magazin ali-

19

. SC Optistar 96 SRL angajeaza vanzatoare cu sau fara experienta in zona Titan. Relatii la tel. (0723.453.585/ 021.330.43.18 gigifarcas_optistar96@yahoo.com 2017. Firma confectii haine barbatii angajam vanzatoare sau vanzator doar cu experienta in complexul comrcial IDM Basarab vizavi pod Basarab cu program full, l-s: 10-20 ,d-10-16, 1.800 L; (0786.869.433 ltricrolux@gmail.com 2159. Vanzatoare second-hand Calea

Mosilor Contract de munca full time. Salariu motivant. Prime si facilitati. Program si mediu de lucru foarte placut. Job stabil. Contact; (0734.035.234 2160. Vanzatoare si ajutor de macelar pentru abatorul Peris, cautam 24 de vanzatoare si ajutori de macelari pentru lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti. Oferim 1.500 lei net si tichete de masa; (0741.222.279 daniela.gavril@agricover.ro 2161. Vanzatoare si ajutor macelar pen-

2182. Vanzator magazin alimentar

Ozana, experienta, cv, cazier, salariu 2.000 L; (0773.300.364/ 0723.579.219 2183. Vanzator magazin metalochimice

cerinte: domiciliul stabil in Bucuresti, de preferat in sectorul 6. Carnet de conducere. Rezistent la stres continUu. Salariul net afisat 2.000 L; (0730.225.008 valentindumitru72@gmail.com

2184. Vanzator materiale instalatii sanitare, termice, vopsea si feronerie la magazin comuna Berceni, Ilfov (0735.526.610 contabilitate@ekoinstal.ro 2185. Vanzator minimarket tura noapte, minimarket espresso bar langa aeroportul Otopeni, cazier curat, luni pana vineri 20:30 - 04:50 1.450 L; (0799.858.400 europespear@gmail.com 2186. Vanzator si ajutor de vanzator, pentru magazin alimentar zona Aparatorii Patriei, sector 4 Bucuresti; (0765.052.080 2187. Vanzator telefoane si accesorii Amanet Crangasi Amanet Crangasi angajeaza vanzator de telefoane si accesorii gsm, salariu cuprins intre 1700-2500 lei. Experienta in domeniu constituie un avantaj. Cerinte: cunostinte IT. 2.500 L; (0724.317.571 lazarimobiliare@yahoo.com 2188. Vanzator, Auchan Drumul Taberei,

Raion Audio-Video si Electrocasnice, consiliaza clienti alimenteaza rafturile cu produse, pune etichete cu pret, program 2 ture 6.00-14.00; 14.00-22.00, salariu, bonuri, prime; (0374.409.880 arogojina@auchan.ro auchan.ro

2189. Vanzator, paza, curatenie, Peco Lukoil, Oras Magurele, judet Ilfov, persoana agreabila, comunicativa si orientata catre client, program avantajos; (0751.227.268 alexandramihalachi@gmail.com 2190. Vanzator, vanzatoare carte de munca, 8 ore/zi. Zona Rahova, sector 5, Bucuresti. Magazin nou. (0766.410.033 banugheorghe@gmail.com 2191. Vanzator, vanzatoare pentru mag-

azin alimentar in Complex New Residence, sat Varteju, program doua zile lucratoare, doua zile libere; (0748.411.393

tru abatorul Peris, lantul de magazine din principalele piete din Bucuresti: Piata Delfinului, Str. Straduintei, Piata Obor, Piata Sudului, Piata Progresului, Otopeni, Chitila. Oferim: salariu motivant, tichete de masa, tichete cadou si bonus din vanzari. (0741.222.279 daniela@agricover.ro

2192. Vanzator, vanzatoare cu experienta pentru Boutique Chocolat Mall Baneasa, salariu 1800 lei+bonuri de masa 200 lei, 150 lei decont transport+targhet lunar intre 200-500 lei, 2.300 L; (0742.288.504 maria.dutu@chocolat.com.ro

2162. Vanzatoare si lucrator comercial

2193. Vanzator, vanzatoare, lucrator comercial, pt. supermarket Shop & Go Mega Image, Calea Rahovei, intersectie Barca, fostul UPC, program in ture, echipa tanara. Salariu 1.700 Lei net, in mana, contract munca, 1.700 L; (0736.630.419 adrian_bra@yahoo.com

pentru magazin non stop, zona Rahova, salariu atractiv + bonusuri; (0764.347.492/ 0741.231.236 2163. Vanzatoare stand cu huse in Grand Arena Mall, stand cu huse si accesorii telefoane mobile in incinta mallului Grand Arena, sector 4. Program 10-22.00, o zi cu o zi. Doua weekenduri libere pe luna. Salariu 1700-1800 lei, 1.800 L; (0721.365.688 alinacunitchi@yahoo.com 2164. Vanzatoare, acum, vanzatori,

magazin alimentar, conditii bune de munca; (0724.568.037 2165. Vanzatoare, consilier insula par-

fumuri in Carrefour Colentina, experienta in vanzari, atitudine pozitiva, capacitate de abordare a clientilor sunt necesare, sal. net 1500+ bonus/vanzari; (0726.059.222 oana_dn74@yahoo.com 2166. Vanzatoare, program flexibil,

salarii atractive.Locatie: metrou Piata Sudului. (0733.918.339 cherry.ali.23@gmail.com 2167. Vanzatoare, pt. magazin alimen-

tar cu program non-stop, detalii la tel. (0720.150.264 alina_alexandru2002@yahoo.com 2168. Vanzatoare, vanzatori minimarket

zona Drumul Taberei, salariu motivant; (0734.964.828 2169. Vanzatoare, casiera linie calda in

Afi Cotroceni, salariu de la 2000 lei net cu contract de 8 ore, program flexibil 8 h, 1/1, bonuri+masa +transport. Cerem si oferim seriozitate, (0726.337.470/ 0766.969.784 Office@la-piatza.ro 2170. Vanzatoare, patiser si modelator covrigi cu experienta, in sectoarele 4 si 5; vanzatoare in domeniul panificatie si patiserie. (0743.278.200 2171. Vanzatoare, patiser, cofetar, brutar, personal pentru curatenie si sofer categoria B pentru patiserie-cofetarie-covrigarie cu puncte de lucru in sectoarele 2, 3 si 6; (0746.731.022 2172. Vanzatoare, vanzator inghetata Gelato Mio, daca iti place sa lucrezi cu oamenii, te asteptam in echipa noastra la vanzare. Locatia este in Plaza Mall Bd. Timisoara); 2.500 L; matteo@gelatomio.ro 2173. Vanzatoare, vanzatori maga-

zin alimentar. Conditii bune de munca; (0724.568.037

2194. Vanzator/ vanzatoare angajaz vanzator/ vanzatoare cu experienta, mangazin alimentar, bacanie, non-stop, zona Rahova Malcoci Petre Ispirescu, sector 5, Bucuresti. Carte munca. (0762.670.592 2195. Vanzator/ vanzatoare cu experinta

pentru mag. alimentar, zona Vacaresti, preferabil din zona, carte de munca prog. (o zi cu o zi) sau in ture, singura pe tura, posibilitatea de marire a salariului in functie de implicare, 1.600 L; (0721.205.409 blueinvest2020@gmail.com

2196. Vanzatori baieti si fete pentru

market non stop, in zona AuchanTitan, conditii excelente, minima experienta, bonusuri de performanta. Venituri 2.000 L; (0732.408.999 hhtitanatlas@yahoo.com 2197. Vanzatori, lucratori comerciali, pentru minimarket, cu experienta, in zona Titan. Venituri de la 1.900 Ron, program 8 ore, conditii foarte bune; (0724.210.770 2198. Vilo SRL angajeaza muncitori

necalificati; (021.648.80.64

2199. Vilo SRL angajeaza electricieni cu

experienta si permis de conducere cat. B; (021.648.80.64 2200. Vino in echipa Caldo Privat Securi-

ty. Angajam agenti de securitate cu sau fara atestat, pentru cladiri de birouri, galerii comerciale, centre de afaceri si hoteluri. Experienta in paza constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. Salariu motivant; (0766.051.733/ 021.322.02.11 recrutare@caldoprivatsecurity.ro 2201. Vopsitor angajam, pentru sectia: finisaj vopsitorie mobilier; (0722.351.441 2202. Vopsitor industrial, strungar carusel, strungar cnc, gauritor filetator, controlor calitate, impregnator (operator lacuri electroizolante) si inginer electrotehnist, angajeaza societate comerciala, cu sediul în Bucuresti, conditii bune de munca, salariu motivant, bonuri de masa. (031.425.12.14/ 0755.073.558 2203. Vopsitor si mecanic cu experienta,

pentru service auto cu vechime in bransa, situat in sector 3 (statia de metrou Anghel Saligny) angajeaza in conditii foarte avantajoase. Salariul motivant declarat 100%. (0732.895.310/ 0745.340.344 Hdautotestservice@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCÅ 2204. Vopsitor, mecanic, tinichigiu, receptioner, angajam vopsitor/ pregatitor, mecanic, tinichigiu, receptioner pentru service auto multimarca, sector 2, Bucuresti, tel. (0729.100.050 2205. Vopsitori. Service auto angajeaza

vopsitori pregatitori auto, tinichigii auto, mecanici auto; (0764.408.787

2206. Vulcanizaor pentru service auto

Pit Car situat in Barbu Vacarescu nr. 7476, cu experienta, responsabil si punctul. Salariu fix, comision. 3.000 L; (0753.088.880 office@pitcar.ro 2207. Vulcanizator carte de munca+ plata la zi, angajez urgent, baza ADP 2, Elecronicii 36 A, sect. 2, Toba Vasile; (0761.443.139/ 0744.400.452 2208. Vulcanizator cu experienta pen-

tru punct de lucru Doamna Ghica sect. 2, cu carte de munca si salariu de 1800 lei plus alte castiguri in functie de performanta. Daca nu pot raspunde la tel rog sms, 1.800 L; (0722.614.627 2209. Vulcanizator cu experienta pen-

tru service roti zona Obor- Calea Mosilor. Castiguri intre 2000-5000 lei/luna; (0774.406.011 2210. Vulcanizator auto cu experienta, in zona Prelungirea Ghencea nr. 107, ofer salariu plus comision din incasari, inclusiv cazare. Rog seriozitate; (0768.411.929 crimi_viorel2008@yahoo.com 2211. Vulcanizator auto cu sau fara experienta necalificati salariu +comisoan, urgent, sector 5, oferim cazare. (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com 2212. Vulcanizator auto, angajam vul-

8. Fochist autorizat ISCIR vreau sa ma

angajez fochist in Bucuresti (0721.864.743

9. Frizer cu experienta 25 ani, caut angajare pe termen lung, cu contract de munca si salariu fix; (0727.568.340 hg_mariana@yahoo.com 10. Ingrijesc batrana, numai intern;

(0727.608.546/ 0764.456.691

11. Invatator- profesor supraveghez

scolari mici, teme, evaluari, concursuri, probleme de adaptare scolar- educationale, diverse; (0741.026.124/ 0742.012.252 12. Macaragiu cat. E, motostivuitorist si

fochist calificat doresc angajare. Sunt o persoana serioasa, punctuala, rezistenta la stres si orientata pe indeplinirea sarcinilor (0744.106.161 kautsales@gmail.com 13. Menaj, ingrijire copii, batrani, gatit,

calcat, doamna cu experienta fac curatenie generala de sarbatori, calc, gatesc, fac cumparaturi 30 L; (0765.281.430 viorica.coca@yahoo.com 14. Menajera doamna 40 ani fac menaj

la domiciliu. Rog seriozitate. (0726.450.107

15. Menajera 44 ani nefumatoare, punc-

tuala, atenta la detalii, fac menaj/ calcat 12 zile pe saptamana la familii sau birouri (part time). Rog seriozitate. Telefon (0741.674.541 16. Muncitor necalificat in orice dome-

niu. Caut munca in orice domeniu in Bucuresti. Rog seriozitate. 1.500 L; (0766.457.159 costel_draghici88@yahoo.com

canizator auto cu experienta, oferim salariu atractiv si comision 20%; (0765.000.200 contact@cafyjr.ro

operator pc in Bucuresti, am 26 de ani (0746.090.240

2213. Vulcanizator cu experienta pen-

18. Pensionara, 65 ani, ingrijesc o

tru service cu o vechime de peste 10 ani, cu clientela selecta formata, salariu 4.000 lei, comision, bonusuri, cazare persoanelor din provincie. Conditii de munca foarte bune. Situat in sectorul 1, 4.000 L; (0728.091.670 radu.autogarage@yahoo.com 2214. Vulcanizator si muncitor necalifi-

cat personal service roti. Program 8:3018:00. Contract de munca pe perioada nedeterminata. Salariu motivant si pe timpul verii. Colectiv tanar. Ne dorim doar oameni seriosi, indiferent de varsta avuta (0722.661.683/ 0748.766.228 office@depozituldebaterii.ro 2215. Vulcanizator, cu sau fara experi-

enta, sector 3, salariu atractiv 800-2000 plus comision la fiecare autoturism, 2.000 L; (0728.922.460 autototal.complet@gmail.com

17. Operator pc, doresc angajare ca

doamna bolnava, 4-5 h, L-V, Bucuresti; (0762.763.879 19. Personal firma transport internation-

al. Firma de transport international marfa din Bucuresti angajeaza urgent : directori transport cu licenta , soferi TIR si UBER, dispeceri , contabil , administrator , femeie de serviciu . (0749.184.444 mikyt2000@gmail.com

2219. Web Tex angajeaza confectioner

triplok/ liniara 2 posturi, calcat/ liniara 1 post, zona Drumul Taberei; (0762.695.284

doresc colaborare sau angajare, cu auto propriu sau al firmei; (0762.582.769

22. Sofer de familie, barbat 61 ani ingrijit

Joburi în stråinåtate 1. Agentie escorte Cannes Franta esti

2222. Zidari si placare cu poilistiren.

tanara si doresti castiguri exorbitante intr-un timp scurt atunci te asteptam sa te alaturi grupului nostru de escorte de lux pe Coasta de Azur... Nice, St.Tropez, Cannes, Monaco. 15.000 {; renatapopa27@gmail.com

2223. Zidari Bucuresti-Ilfov, angajam zidari, salariu 4.500 lei/luna. Santierul se afla in orasul Magurele, jud. Ilfov (langa Bucuresti); 130 L; (0722.453.893 2224. Zidari, rigipsari si muncitori necali-

ficati (0722.992.880

2225. Zidari, contract de munca full-time,

salariu brut 3.047 lei, salariu net 2.403 lei (2.088 lei + 315 lei bonuri de masa), nu oferim cazare, punct de lucru zona Auchan Militari, 2.403 L; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 2226. Zidari. Societate de constructii

angajeaza pentru postul de lucru din Bucuresti: zidari, sudori electrici, electricieni, tamplari lemn, tamplari PVC, lacatusi, dulgheri, soferi basculante, muncitori necalificati. Salariu atractiv. Relatii la telefon: (0725.562.642 2227. Zugrav faiantar, muncitor necalificat, rigipsar, instalator, contract de munca, seriozitate; (0728.752.216 contact@rcaconstruct.ro 2228. Zugrav, faiantar, pregateste zona

de lucru, prepara diferite tipuri de adezivi, culori si executa lucrari de zugraveala clasica sau decorativa; executa placare cu faianta, gresie, tapet; recompartimentari rigips. (0730.777.210 resurseumane@rinhotels.ro 2229. Zugravi, contract munca nelimitat,

avem lucrari toata iarna, salariu negociabil, carte munca, numai Bucuresti; (0761.876.882

2230. Zugravi, finisori cu experienta pen-

tru societate comerciala angajeaza in Buc. si Popesti Leordeni. Ofer contract si carte de munca. Salariu atractiv + avansuri si alte beneficii. Cer si ofer seriozitate. 2.500 L; (0745.514.148 dana_miculetz@yahoo.com

Cereri muncå 1. Bodyguard personal, 43 ani, inaltime 1.84 m, 94 kg, fost sportiv de performanta si actual sportiv, statura atletica, carnet de conducere, autoturism personal, imi ofer serviciile unei familii. Salariu minim 1.500 Euro. Pentru oferte sub acest salariu va rog nu deranjati. (0761.993.091 2. Caut de munca, in perioada sarbato-

rilor de iarna la munte, pensiuni, ajutor de bucatar, etc., (0722.307.406 3. Caut loc de munca, cu cazare

Bucuresti. Rog seriozitate; (0752.608.295 4. Confectionere si modeliere cu expe-

rienta haine dama, salariu fix 1500-1900+ bonuri de masa. Program 7.00-15.30, conditii foarte bune. Sector 3; (0767.341.095/ 021.324.53.08 5. Constructii Caut de munca cu plata la zi ca zugrav, faianta, rigipsar, tencuitor, zidar, etc.; (0730.307.142 6. Doamna doresc sa supraveghez sau sa ingrijesc doamna/ domn de la 19.00 la 06.00, numai in Bucuresti; (0767.704.098 7. Domn serios, 60 ani, solicit angajare

pentru a face diferite munci usoare sau ca agent de paza; (0753.083.463

angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+, cu/fara experienta pentru serviciul de escorta, se lucreaza in cluburi, case private, locatii centrale, comision 60%, escorta- 40%, casa sau 50-50% depinde de locatie, castiguri substantiale 7.000- 9.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. 10.000 {; (00447404761092 18. Anglia, tinere dornice de venituri mari Esti tanara si doresti venituri foarte mari?Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta +18 ani castiguri substantiale,mai multe detalii pe whatsapp. 12.000 {; (00447387911886 monylove4u@gmail.com 19. Anglia. Esti tanara si doresti venituri

legala Anglia, esti tanara si doresti venituri foarte mari? Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil, mai multe. 9.000 {; (00447387911886 roxybuiu@gmail.com

31. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 32. Austria, Linz, Club de noapte exclusivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villaostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 33. Austria, Linz, Club de noapte exclusivist Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp;www.villaostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 34. Austria, Night Club Palmenhaus, cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon, www.nightclubpalmenhaus.at. (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 35. Austria, Night Club Palmenhaus, cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; 10.000 {; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 36. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at

45. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. (00436649549567 office@cumin.at 46. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro-10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsaApp la telefon. Site: www.cumin.at 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at 47. Austria. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria, cauta fete 19 ani+, transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Castig 4.000 euro/luna garantat+ procent (se poate ajunge si la 10.000 euro). Locatie de inalta calitate. Nu suntem agentie. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: sms, apel, whatsapp, facebook: Club Pascha & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at; (00436607949606 48. Babysitter, dadaca in Anglia Cau-

tam o doamna responsabila, curata si harnica sa ne ajute cu ingrijirea a 2 copii de 8 si 5 ani si un pic de treaba prin casa in Anglia (Luton). Oferim cazare, masa si £450/ luna, 450 {; (00447983380079 Bogdan_moise80@yahoo.com 49. Casa privata Anglia, fete dispunem

de 2 locuri libere in apartament privat. Castiguri garantate, 50/50 fara costuri ascunse. Mai multe detalii pe whatsapp. 10.000 {; (+447438945368 mariandinu480@yahoo.com 50. Casa privata Geneva, fete pentru

servicii de escorta. Apartament privat aflat in centrul orasului. Daca iti doresti un venit substanital intr-un timp relativ scurt contacteaza-ne la whatsapp. (0041791038971 51. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si v a contactam noi, site: www.lh182.at, 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 52. Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

3. Anglia, fete minim 18 ani, dornice de

munca, casele sunt situate in zona centrala, clientela formata program flexibil 50/ 50. Cazare si publicitate asigurata. Detalii wtp sau tel 00447488935343, 10.000 {; (00447488935343 mayahot20166@gmail.com 4. Anglia, fata, colega cu sau fara

experienta pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare, publicitate, plata la zi 50 %, program flexibil. Detalii la tel. sau WhatsApp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 5. Anglia, fete esti tanara si doresti venituri foarte mari? Casa privata Anglia angajeaza tinere 18-30 ani cu/fara experienta pt. job escorta in conditii extraordinare, 12.000 {; (+447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com 6. Anglia, fete discrete cu sau fara experienta pentru servicii de escorta, transport si cazare asigurata, publicitate pe siteuri. Casa privata, plata pe loc 50%, program flexibil. Detalii wtp 00447459532451 10.000 {; (00447459532451 anaanabella20166@gmail.com 7. Anglia, fete, +18 pentru serviciul de

escorta si masaj. 50/50 castiguri substantiale. Mai multe detalii la tel. sau Whatsapp. 9.000 {; (00447449433115 8. Anglia, fete, locatie privata, oferta se

lucreaza la comision de 50%, detalii whatsapp sau la tel. Cer si ofer seriozitate, (00447521671178 9. Anglia, fete, personal feminin, 18-45

ani, pentru naked menajere, open mind, dezinhibate si harnice. Castiguri substantiale, transport asigurat. 5.000 {; peverellrecruitment@gmail.com 10. Anglia, Londra central, doamne si

domnisoare +18 ani, cunoscatoare (avantaj) limba engleza, cu sau fara experienta pentru domeniul escorta, colaborare serioasa, castiguri substantiale si multe alte avantaje plata pe loc. 10.000 {; (07466580935 luizzza3000@gmail.com 11. Anglia, Londra, 100% castiguri

mari, conditii excelente, caut fete serioase, cu sau fara experienta escorta, in casa privata Londra, asigur cele mai bune conditii, ma ocup personal de siteuri, platesc toate optiunile 100.000 {; (07758144266 12. Anglia, Londra, castiguri substan-

tiale, noi aducem schimbarea in viata ta. Cluburi de lux si private, locatii centrale angajeaza tinere 18 + cu sau fara experienta, pentru serviciul de escorta, comision 60% cazare graguita, site-uri renumite gratuite, clientela buna. Informatii in lb. roman la tel. si whatsapp, 10.000 {; (00447404761092

82. Elvetia - Night Club de lux, angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18 ani+. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/luna + bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, e-mail, www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch

61. Club Relxa II- Elvetia iti asigura suc-

83. Elvetia Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich, plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, e-mail, www.clubrelax.ch, salariu/luna 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 62. Coafeza Camerun Societate din Camerun (Duala) angajeaza coafeza cu experienta pe contract la salon de coafura. Obligatoriu limba franceza. Se ofera salariu atractiv si cazare (0723.531.412 florinunu_florin@yahoo.com 63. Colaborare, caut o fata bisexuala pentru a lucra impreuna ca si escorta in UK, detalii mai jos sau la numarul +447810106750 sau WhatsApp la numarul +447810106750 15.000 {; (+447810106750 loveforevernoidoua@gmail.com 64. Colaborez Fete escort, aspect fizic

placut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta, ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, (07490592666 65. Colega de munca in domeniul

escort in Anglia Coventry, +18 ani castiguri mari, plata la zi, comision 50%, se lucreaza pe casa cu camere individuale, nu program totul asigurat (+447448843023 Danela596@gmail.com 66. Colega pentru strainatate Caut

escorta pentru joburi bine platite, agentie cu circuit inchis, mai multe detalii pe whatshapp sau la tel.+4407818575170 rog seriozitate, 5 {; (4407818575170 vlad_cosmin8@yahoo.com 67. Colege pentru masaj in Anglia Se ofera cazare gratuita, limba engleza nu este obligatorie, atmosfera placuta, pentru mai multe detalii pe whatashap sau la tel +447404755261, 3 {; (447404755261 vlad_cosmin8@yahoo.com 68. Cuplu muncitori necalificati Franta, EBC recruteaza un cuplu de muncitori necalificati pentru o ferma de porci Franta 1.200 {; (031.407.00.29 ramona.giugaru@ebc-hr.ro

club- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041792983079/ 0041435424670 info@newblueup.ch 70. Dansatoare Pascha Austria, Night

Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 71. Dansatoare Pascha Austria, Night-

Club Pascha Austria, cauta fete +19 ani Transport gratuit din Romania. Cazare gratuita. Locatie de inalta calitate. Rugam seriozitate. Facebook: Carmen Pascha. 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com www.grazpascha.at

2. ANGLIA, cautam escorte cu sau fara

experienta in apartamente private, 50% din castiguri si la plecare plata transportului daca stai minim 2 luni. Cunostinte lb. engleza, aspect ingrijit. Poze pe email, (00447494515010 omeseo@icloud.com

60. Club Relax II - Elvetia, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, discretie. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whatsapp, email. www.clubrelaxch, 15.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch

69. Dansatoare New Blue Up- Sauna-

25. Tanar 36 de ani (fost subofi?er in cadrul M.A.I), imi ofer serviciile ca sofer personal, protectie personala sau in cadrul unei companii. Posed permis de conducere cat B din anul 2000 si cu experienta de peste 15 ani (0766.330.781

2221. Zidari amenajari interioare, instala-

Salariu intre 150-250 lei zi .Plata se face seara la plecare zilnic; (0766.706.063

17. Anglia, Londra, Liverpool, Leeds

30. Austria, Casa Privata Laufhaus 182, angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, posibilitati de castig intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi. Site: www.lh182.at. Salariu/luna 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at

24. Solicit angajare 50 de ani, nefumator, sofer categ B SI D, atestat persoane si card tahograf, serios, responsabil, locuiesc in Bragadiru, rog seriozitate; (0729.757.633 costin.costi67@yahoo.com

2220. Why work when you could be a Qu33ns. Join our team; (0758.628.436 office@qu33ns.ro

tori si electricieni; (0745.183.098/ 0752.033.233

club privat, cerem lb. engleza mediu, oferim cazare, salariul 1.600- 2.000 lire/luna, program flexibil, seriozitate. Detalii in lb. romana la tel. sau WhatsApp: (00447404761092

20. Anglia. Tinere, agentie escort

23. Solicit angajare informatii clienti, secretariat, operator call - center, notariat; (0740.130.043

enta, salariu 800-1500, comisoane la fiecare auto, 10% din incasari zilnice, plata la sfarsit de program, urgent, sector 2, (0727.881.911 autototal.complet@gmail.com

16. Anglia, Londra, receptionera la un

21. Sofer categoria B 15 ani experienta,

2217. Vulcanizatori cu sau fara experi-

2218. Vulcanizatori cu sau fara experi-

15. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092

20. Sofer auto personal Mercedes S class, model nou, 2012, am 35 de ani, 1.000 {; (0785.920.059 Marius25822003@yahoo.com

corect loaial experimentat nefumator, casatorit cu stare sociala buna, imi ofer serviciile ca sofer personal sau de familie si fara obligatii contractuale cu auto propriu sau nu; (0723.993.153

enta urgent, sector 2, salariu, comisoane la fiecare auto. (0784.163.033 autototal.complet@gmail.com

14. Anglia, Londra, locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte) 18+, castiguri substantiale 7.000-9.000 lire, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsaApp: (00447404761092

foarte mari. Se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de venituri foarte mari. escorta si masaj in Anglia, varsta minima +18 ani castiguri substantiale, program flexibil mai multe: 12.000 {; (00447387911886 sorana.becky@gmail.com

2216. Vulcanizatori cu experienta,

salariu 800-2000+comisioane la fiecare auto, sector 3. (0763.903.555 autototal.complet@gmail.com

13. Anglia, Londra, escorte, 2 locuri disponibile in cluburi de lux si case private, urgent, plecari imediate, cautam doamne/ domnisoare (escorte), 18+, cazare gratuita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp, 10.000 {; (00447404761092

21. Anglia.Tinere agentie escort legala Anglia, casa privata cu vechime de peste 4 ani cu reputatie de pornostar sau callgirl escort, clientela formata, program flexibil, colectiv prietenos selecteaza doamne si domnisoare dezinhibate, 10.000 {; (00447387911886 monylove4u@gmail.com 22. Asistenti medicali si infirmieri pen-

tru UK angajator direct, angajam infirmieri si asistenti medicali pentru Anglia, cu contract permanent. Salarii incepand de la 1.350 lire/luna 2 {; (0748.789.473 adina@bluerockcare.co.uk 23. Austria Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 24. Austria Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii SMS/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.pascha-graz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 25. Austria, (Linz) Club de noapte

exclusivist Vila Ostende ,cauta fete tinere si frumoase Castiguri substantiale. Oferim cazare.Informatii in limba romana la tel./whatsapp www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at 26. Austria, Casa privata Laufhaus 182

angajeaza fete dragute cu aspect fizic placut, castiguri deosebite, www.lh182.at. 10.000 {; (004366488728800 office@lh182.at 27. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut posibilitati de castiguri intre 3.000 - 10.000 euro/ luna pentru casa privata Laufhaus 182, oferim siguranta, rugam seriozitate, ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi; www.lh182.at (004366488728800 office@lh182.at 28. Austria, fete dragute cu aspect fizic

placut, posibilitati de castiguri intre 3.000 si 10.000 Euro/luna, pt. Casa Privata Laufhaus 182. Oferim siguranta, rugam seriozitate. Ne puteti da chiar si beep sau mesaj si va contactam noi, www.lh182.at; 10.000 {; (004366488728000 office@lh182.at 29. Austria, Night Club Pascha Graz

cauta doamne/ domnisoare +19 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii Sms/apel/WhatsApp, Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha. www.pascha-graz.at; 4.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

37. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 38. Austria, Night Club Palmenhaus,

cauta doamne/ domnisoare 19+, cu aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la numarul de telefon. Site: www.nightclubpalmenhaus.at; (00436645999695 info@nightclubpalmenhaus.at 39. Austria, Tabu Bar, cauta dansatoare si dame de companie 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000-10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at 40. Austria, Tabu Bar, cauta

dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. (00436606083726 info@tabubar.at 41. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at 42. Austria, Tabu Bar, club de noapte cauta dansatoare si dame de companie, 19+ ani, cu aspect fizic placut, cu/ fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna. Plata se face zilnic. Cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana, www.tabubar.at, tel., sms sau Whatsapp. Site: www.tabubar.at. 10.000 {; (00436606083726 info@tabubar.at 43. Austria, Tabu Bar, club de noapte, cauta dansatoare si dame de companie, 19 ani+, cu aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, cazarea este asigurata. Vorbim lb. romana. Telefon, sms sau WhatsApp, site: www.tabubar.at; (00436606083726 info@tabubar.at; 44. Austria- Night Club Cumin cauta doamne/ domnisoare 18 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta. Venituri intre 5.000 Euro- 10.000 Euro/luna, plata se face zilnic, asiguram cazarea. Ne poti suna sau ne poti scrie pe WhatsApp la telefon. Site: www.cumin.at. 10.000 {; (00436649549567 office@cumin.at

53. Casa privata Londra cauta domnisoare pentru colaborare escort incall si outcall in zona centrala. Oferim cele mai bune conditii de lucru (camere separat), sofer pentru deplasari, comision 50% plata pe zi, promovare 8.000 {; (+4407885376389 francescaantonia90@gmail.com 54. Club de noapte Italia, angajeaza urgent hostess din zona Ancona, cu un salariu intre 60 - 100 pe seara.Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe mobil, Whatsapp sau Viber pe nr. 35 L; (0752.068.887 modernshow@yahoo.com 55. Club faimos din Malta angajeaza dansatoare unul dintre cele mai faimoade cluburi din Malta, angajeaza dansatoare cu sau fara experienta.Clubul ofera cel mai bun salariu fix din insula, 40 /seara, cat si procente din dansuri si bauturi. 35 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 56. Club Imperium - Lux. Aplica acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 57. Club Imperium - Lux. Aplica

acum. Plecari imediate. Doamne, domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%+ procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata. Vorbim lb. romana, sms, whatsapp. Site: www.clubimperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 58. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 59. Club Joy Elvetia oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

72. Dilaila Club Elvetia -locatie lux, clientela exclusivita recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, open mind, 18+, oferim cele mai bune conditii din Elvetia, centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca, www.dilailaclub.ch; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 73. Dilaila Club Elvetia, locatie de lux, clientela exclusivista recruteaza doamne/ domnisoare frumoase, openmind, 18+ oferim cele mai bune conditii din Elvetia centrala. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Trimite-ne email cu datele de contact+ fotografii la mail. Informatii la tel. www.dilailaclub.ch; 10.000 {; (0041791577853 info@dilailaclub.ch 74. Disco -Bar Calypso Elvetia cauta fete frumoase si sociabile, care vor sa realizeze un castig sigur si nelimitat, lucrand intr-un cadru total legal, fara a le percepe vreun comision, oferim contract de munca inregistrat, din prima zi, cazare, masa, clientela formata, un mediu de lucru placut si bonusuri. Nu ezitati sa va realizati din punct de vedere financiar. telefon/ whatsapp; www.calypso2-club.ch (0041762128580 calypso2club@gmail.com 75. Doamne pentru club select de

noapte Austria Club select de noapte Austria Graz, cauta doamne, domnisoare aspect fizic placut, ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, what 004368120711870 76. Doamne pentru club select de noapte Austria Graz Club Select Noapte Austria, cauta doamne, domnisoare, aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info sms, apel, whatupp 004368120711870, 77. Doamne pentru club select de noapte Austria, Graz Cautam doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Info: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at 78. Doamne pentru club select de noapte Austria-Graz Doamne, domnisoare cu aspect fizic placut ce doresc sa lucreze intr-o atmosfera familiara. Cazare asigurata. Transport gratuit. Informatii: sms, apel, whatsupp 004368120711870, office@cafe-city.at; (004368120711870 office@cafe.city.at 79. Doamne pt curatenie in Anglia, 600-

700 £/luna Cautam doua doamne (35-55 ani) pt a face curatenie intr-o casa din Anglia. Salariu: 600-700 £/l. Oferim: contract munca, cazare, transport, mancare. Contact: Cosmina, (0756.709.029 80. Dubai, agentie cu experienta, clienti

formati, seriozitate si profesionalism cauta escorte high-class pentru venituri subtantiale pe perioade determinate 15.000 {; 81. Electrician, faiantar, rigipsar, angajez in Cehia si Germania, electrician, faiantar, rigipsar cu calificare; (00420776683713/ 0744.573.800 azovmontage@atlas.cz

84. Elvetia Club Relax 2, iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult- club din Zurich. Peste 10.000 euro/ luna, plata la zi. Asiguram cazare.Raspundem la beep, sms, whatsapp, CV la mail (0041762064337 info2@clubrelax.ch 85. Elvetia Club Relax angajeaza fete

18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie, lima straina constituie un avantaj. Castiguri majore, asiguram 60 % din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, e-mail, vorbim romaneste. www.relaxclub.ch 12.000 {; (0041767644454 info@relaxclub.ch 86. Elvetia Club Soprano, cautam fete

prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18 ani care au placerea de a satisface castigand multi bani. Va rugam contactati-ne: telefon, email, 15.000 {; (0041766136666/ 0041433445506 contact@soprano.club.ch www.sopranoclub.ch 87. Elvetia Cluburile Galaxy & Joy (zona Zurich) iti asigura succesul financiar la care ai visat. Cluburi luxoase de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie. Castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 88. Elvetia Esti o tanara de minimum 18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 89. Elvetia Studio mobilitat lux, munca independenta, cautam domnisoare pentru colaborare, minim 18 ani, castiguri optime, 0041774567550 (whatsup). Claudia; (0041774567550

Elvetia Club Dark Light angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut, ca dame de companie. Limba straina constituie un avantaj, castiguri majore. Pt. mai multe detalii ne puteti contacta prin beep, (0041766039185 luigifortunato@me.com 90.

91. Elvetia Dilaila Club locatie lux, clientela exclusivista angajam tinere frumoase si serioase 18+. Oferim permis legal de munca, te asteptam in echipa noastra, noi iti asiguram succesul financiar la care ai visat, castiguri 6.000 10.000 euro/ luna; www.dilailaclub.ch (0041791577853 info@dilailaclub.ch 92. Elvetia New Blue Up Saunaclub in

Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi,Informatii in lb. romana la tel./ WhatsAppwww.newblueup.ch (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 93. Elvetia Night Club Imperium anga-

jeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Raspundem la apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 94. Elvetia, agentie escort de lux, zona

turistica, cauta fete sociabile, in vederea unei colaborari, ambient de lucru luxos, programul fiind foarte lejer, asiguram transportul, va asteptam, fara limita de varsta, 12.000 {; (0041793376504 alina77@gmx.ch www.xvip.ch 95. Elvetia, Club Galaxy iti asigura suc-

cesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere 18+, dragute, sociabile, interesate de castiguri mari, cautam dansatoare sau dame de companie, castiguri substantiale, clientela formata. Oferim seriozitate. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Raspundem la beep, sms, whatsapp. Site: www.galaxyclub.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 96. Elvetia, Club Joy oferim locuri de munca in deplina legalitate, cautam doamne/domnisoare dragute interesate de castiguri mari, intr-un timp cat mai scurt. Trebuie sa fi o fire vesela, sociabila si pusa pe distractie. Conditii foarte bune de lucru, legale si mediu prietenos. Club foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./ whatsapp/viber. Site: www.joy-club.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 97. Elvetia, Club Relax iti asigura succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari, in cel mai cunoscut adult-club din Zurich, plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport. Raspundem la beep, sms, whtasapp, 15.000 euro/luna, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 98. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18 ani+, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel., beep, sms, whats'app, e-mail, site: www.clubrelax.ch. Salariu/luna 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch

E-mail: redactia@anuntul.ro


8 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

LOCURI DE MUNCÅ 99. Elvetia, Esti o tanara de minimum

18 ani, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Nicht-Club Galaxy canton Zurich-Elvetia, iti ofera un permis de munca intr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde casigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Pentru mai multe detalii, ne gasesti la www.galaxyrueti.ch. Informatii in lb. romana la tel./mail sau whatsapp; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 100. Elvetia, extravgant daca ai peste 18 ani, si esti dornica de a castiga bani, totul este legal, oferim cazare daca esti interesanta pentru information, whatsapp sau mail, 15.000 {; (0041788667670 info@extravagantclub.com www.extravagant-club.com 101. Elvetia, Club Imperium- lux. Apli-

ca acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, vorbim lb. romana, sms/ whatsapp, www.club-imperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch 102. Elvetia, Club Joy la 12 km de Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intr-un interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 103. Elvetia, Club Joy la 12 km de

Zurich, angajeaza legal tinere dragute, sociabile, interesate de castiguri mari intr-un interval scurt de timp. Clubul are vechime, este foarte cunoscut, clienti fideli dar si turisti. Oferim conditii foarte bune de munca, asiguram acte si mediu de lucru placut. Peste 15.000 Euro lunar. Nu sta pe ganduri, timpul se scurge rapid. Detalii in lb. romana: tel./whatsapp/ viber. www.joy-club.ch (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 104. Elvetia, club La Boum Zurich angajeaza fete, night club de lux. Clubul este profesionist, managment elvetian, sistem de lucru avantajos, mediu de lucru placut si sigur! Se lucreaza doar in conditii legale. (0041765342020 job@clublaboum.ch 105. Elvetia, Club Loco Casa Reinach

angajeaza fete. Situat in Elvetia, Club Loco Casa angajeaza tinere dragute. Castiguri mari, fara intermediari, plata la zi, 12.000 {; (0041791201482 info@lococasa.ch 106. Elvetia, club luxos de noapte,

Club Relax 2 angajeaza legal fete simpatice. Castiguri de peste 10.000 { pe luna, plata la zi. Raspundem la beep/ sms/ whatsap, 10.000 {; (+41764284337 info2@clubrelax.ch www.clubrelax2.ch 107. Elvetia, Club Relax II, iti asigura

succesul financiar la care ai visat. Club luxos de noapte angajam tinere dragute interesate de castiguri mari in cel mai cunoscut adult-club din Zurich. Plata la zi, 60% din venituri. Asiguram cazare, transport, www.clubrelax.ch. 10.000 {; (0041762064337 info2@clubrelax.ch 108. Elvetia, Club Relax. Vrei sa casti-

gi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18 ani+, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare, 15.000 Euro/luna. Raspundem in lb. romana la tel./beep/sms/whatsapp/e-mail, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 109. Elvetia, Club Relax. Vrei sa casti-

gi bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare . Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 infor@clubrelax.ch

110. Elvetia, Club Relax. Vrei sa castigi

bani buni intr-o echipa armonioasa, cu o clientela frumoasa si numeroasa? Ai peste 18+ ani, esti activa, pozitiva, draguta si sociabila? Aici gasesti jobul potrivit. Oferim: discretie absoluta si conditii de top, totul legal, cu permis de munca, plata la zi, 60% din venituri, mediu de lucru favorabil, cazare si transport. Raspundem in lb. romana la tel./ beep/sms/ whatsapp/ email. www.clubrelax.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 111. Elvetia, fete Best privat xl money

for attractive girls, we are looking for natural blond and busty girls to work in our private studios, you should speak english, net 3.000-5.000 euro per week, 15.000 {; (0041762211818 glamoursuisse@gmail.com www.glamourgirls.ch 112. Elvetia, Galaxy Bar, job bine platit

pentru tinere 18+, dragute, prezentabile. Asiguram acte si cazare, mediu sigur, luxos si civilizat, castiguri fabuloase. Plecari imediate, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 113. Elvetia, Galaxy Bar-Club, iti ofera

un permis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com

114. Elvetia, job for you, cautam fete prietenoase, frumoase, cu varsta peste 18+, ca dansatoare sau dame de companie. Castiguri 6.000-10.000 Euro/luna. Asiguram transportul, rugam seriozitate, contract de munca. Va rugam contactatine: tel., e-mail. Rog seriozitate, DilailaClub. Site: www.dilailaclub.ch. (0041791577853 info@dilailaclub.ch 115. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete

dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

116. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete

dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch

117. Elvetia, Le Rouge, angajeaza fete

dragute cu aspect fizic placut ca dame de companie. Asiguram cazare, castiguri reale 10.000- 15.000 euro/luna. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.le-rouge.ch. Salariul/luna 12.000 {; (0041762064337 info@le-rouge.ch 118. Elvetia, New Blue Up - Saunaclub

in Pfaffikon- Zurich ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 119. Elvetia, New Blue Up -Sauna Club- Elvetia, Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./whatsapp, www.newblueup.ch, 10.000 {; (0041792983079 info@newblueup.ch 120. Elvetia, Studio Club Relax anga-

jeaza legal cu acte fete 18+, dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 121. Elvetia, Studio Club Relax anga-

jeaza legal cu acte fete 18+, dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. 60% din venituri. Castiguri reale minim 12.000 Euro. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste, www.clubrelax.ch; (0041762064337 info@clubrelax.ch 122. Elvetia, Studio Club Relax, angajeaza legal cu acte, fete 18+ dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut, asiguram cazare, transport si peste 10.000 Euro lunar, plata pe loc. Raspundem la beep, sms, e-mail, vorbim romaneste. Site: www.clubrelax.ch. Salariu/luna 12.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 123. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com 124. Elvetia, Zurich Galaxy Kontaktbar. NightClub de lux, angajeaza legal fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino in echipa noastra si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem n club vechi cu clienti buni si stabili. Oferim seriozitate, asiguram acte. Detalii in lb. romana telefonic sau pe whatsapp, www.galaxyclub.ch 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

138. Escorte Anglia 7000£ Fete pentru

servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447986933085, 7.000 {; momentan2003@yahoo.com

158. Fete pentru Anglia casa privata Fete pentru escort incall and outcall procent 50% conditii de lux, preluare de la aeroport, rog seriozitate, pentru detalii ma puteti contacta si pe whatsup, 5.000 {; (07428261574/ 07428261574

139. Escorte Anglia 7000£ Fete pentru

159. Fete pentru Belgia Casa privata in

servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447986933085, 7.000 {; (+447986933085 momentan2003@yahoo.com

Belgia, granita cu Franta si Luxemburg, caut fete +18ani, pentru serviciul de escorta si masaj. Se ofera cazare inclusa, publicitate gratuita, rog si ofer seriozitate 004 0741 366 335 10.000 {; (0741.366.335 Laurentiu_bgb@yahoo.com

140. Escorte Anglia, fete pentru ser-

160. Fete pentru Canada Se cauta fete tinere frumoase pentru masaj in Canada, cunoscatoare de limba engleza nivel mediu, castiguri foarte bune intre 2.000 si 3.000 $ zilnic, drumul este gratuit. Tel WhatsApp +447455431480, 3.000 {; (+447455431480 pastravvasile2@yahoo.com

vicii de escorta. Se lucreaza pe casa. Ofer transport, cazare, publicitate pe site-uri, plata pe loc zilnic 50%, program flexibil. Detalii la tel sau pe whatsapp. 10.000 {; (0047459705412 love_kitty@yahoo.com 141. Escorte Anglia. Escorta la Londra

UK. Iti doresti castiguri substantiale intrun timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta la Londra, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca, 10.000 {; (07449705412 love_kitty@yahoo.com

142. Escorte Cipru Ofer de lucru lucra-

tive fetele cu varsta de peste 18 ani. Functioneaza intr-un apartament si adrese. Securizate independent articulatiilor in cladiri rezidentiale, securitate si confidentialitate, 6.000 {; (0035796587205 mariqescort@abv.bg 143. Escorte de lux pentru Qatar, Dubai, Kuwait Agentie cautam fete +18 cu aspect fizic placut si ingrijit pentru tariile arabe: Qatar, Muscat, Bahrain, Dubai si Kuweit pentru mai multe datalii whatsapp. 10.000 {; (+447770489497 144. Escorte de lux Qatar, Dubai,

Oman, Kuwait, Bahrain agentie cu vechime in Middle East cauta fete cu varsta peste 18 ani hotarate sa castige sume importante de bani intr-un timp scurt. Plecari imediate. 20.000 {; (+447404349102 145. Escorte Edinburgh, buna, caut fete interesate sa lucreze ca escorte in Scotia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anunturi pe site-uri de specialitate, posibilitatea de a castiga suma dorita intr-un timp scurt. (00447466859184 146. Escorte Londra, dorim persoane linistite si discrete. Pentru detalii contactati-ne la nr de whatsapp. 20.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com 147. Escorte Scotia, caut fete interesate sa lucreze in Scotia. Preturi si conditii avantajoase, comision 50/50 fara alte taxe ascunse 5.000 {; (+447466859184 m46577077@gmail.com

161. Fete pentru casa privata Ofer apartamente fete peste 19 ani sociabile, dragute, dornice de castiguri avantajoase. Cer si ofer seriozitate. Ofer cazare si transport UK, in UK nu trimit bani sau bilet de avion mai multe la tel., 8.000 {; (0047435241487 Romeo.motoi@yahoo.com 162. Fete pentru casa privata Geneva pentru servicii de escorta. Procentaj 60 pt. tine 40 pt. casa. Pt. detalii la whatsapp, (0041767522940 163. Fete pentru club Darklight Elvetia club de lux de noapte angajam fete +18 ani, lucram legal, castiguri bune, raspund la beep si watap, 40 L; (0041766039185/ 0041794006319 luigifortunato@me.com 164. Fete pentru club Soprano Elvetia Club Soprano mereu interesati de modele noi. Va asteptam pt. colaborare, 15.000 {; (0041766136666 contact@soprano-club.ch 165. Fete pentru Germania Fete serioase 18 + cu/ fara experienta, pentru companie intima in casa privata de lux. Castiguri zilnice foarte bune si substantiale, clientela formata. Oferim cazare si seriozitate, 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casapaula.com 166. Fete pentru Germania, casa priva-

ta cu clientela formata, pe piata de peste 8 ani angajeaza fete cu aspect fizic placut si dornice de munca. Castiguri super motivante, pt. mai multe detalii sunati la nr. de tel. 8.000 {; (004915145401518 plecatadeparte@yahoo.com www.ramonas-palace.de 167. Fete pentru Italia Caut colaborare cu fete +18 dragute, serioase si dornice de castiguri substantiale. Mai multe detalii la telefon sau whatsapp. 0040755778199, (0040755778199

177. GERMANIA CAUTAM FETE 18+ PENTRU CASA PRIVATA. VENITURI SUBSTANTIALE, CONDITII EXCELENTE. http://www.auchaletdamour.de; (0728.206.555 178. Germania, casa privata, la granita Luxemburg si Franta Villa Verona Saarlouis, angajam tinere cu aspect placut, 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail, www.villaverona.de. (00491734618219 179. Germania, cautam fata/chel-

nerita, tanara sa lucreze la bar, doar munca la bar, nu dansatoare, cunoscatoare limba germana pentru club de noapte Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in limba romana; (00491734618219 180. GERMANIA, CENTREVILLE, APARTAMENT DE LUX CENTRUL ORASULUI, SUPERVAD, SELECTAM TINERE +18, ATRAGATOARE PT. ACTIVITATE ADULT. BANII TAI MINIM 300 EURO/ZI, RELATII PE WTSP, 10.000 {; (+491778181491 alina7799@gmx.de 181. Germania, joburi pt. tinere 18+, cu/fara experienta care doresc a lucreze intr-o ambianta eleganta, Villa Verona Saarlouis, casa privata la granita Luxemburg si Franta, castiguri deosebite, clientela formata, www.villa-verona.de. (00491734618219 jobs@villaverona.de 182. Germania, loc de munca in Casa

Privata de lux, Saarbrücken Germania. Conditii +18 Ani. Oferim seriozitate si cazare. Castiguri zilnice foarte bune. info: www.casa-paula.com WhatsApp 13.000 {; (004917661693989 krampertp@yahoo.de www.casa-paula.com 183. Germania, muncitor calificati/ necalificati pentru fabrici in Landul Badent- Wurttemberg si Bayern, CM nedeterminat, asigurare medicala germana, alocatie pentru copii, salarii de la 10 Euro la 15 Euro brut/ora; (+4915171153733 info@realjobden.de

125. Elvetia, Zurich de peste 10 ani,

Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch 126. Elvetia, Zürich de peste 10 ani,

Club Relax lucreaza legal si fara probleme cu fete din Romania. Asiguram cazare, peste 12-15.000 euro lunar, plata pe loc. Beep/ sms/ whatsap/ email, www.clubrelax.ch, 15.000 {; (0041762064337 info@clubrelax.ch www.clubrelax.ch 127. Elvetia- Club Imperium, lux, alica

130. Elvetia- Relax Club, angajeaza fete 18+ cu aspect fizic placut ca dame de companie. Castiguri majore. Asiguram 60% din venituri, cazare si acte pe tot parcursul anului. Detalii in lb. romana; www.relaxclub.ch (0041767644454 info@relaxclub.ch

148. Escorte Suedia Stocholm, trans-

port, cazare inclusa, doar persoane serioase, posibilitate de a lucra pe o lunga perioada cu acte in regula. Relatii la tel sau viber: (+46736838552 dinanicoleta09@yahoo.com 149. Escorte zona Scandinava Se

cauta fete dragute, 18+, pentru a colabora si a lucra ca si escorta in Norvegia Suedia. Se cere si se ofera respect si seriozitate. Castiguri substantiale in conditii curate, (00447404097254 150. Fata pentru Anglia, se cauta fata dornica de castiguri considerabile, zona foarte buna pentru servicii de escorta in Anglia, comision de 50%, pentru mai multe detalii puteti contacta pe whatsapp+447426500681 18.000 {; (+447426500681/ +447426500681

131. Elvetia. Cautam fete 18+ pentru club de lux. Conditii legale, venituri de peste 10.000Euro/luna, plata zilnic. Ne puteti contacta pe Viber/Whatsapp. (0041762786037

151. Fata si colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% 10.000 {; (07428261574

132. Escort Canada Agentie angajeaza tinere domnisoare pentru escort in Canada si multe alte destinatii cu clienti formati si preturi atragatoare. Pt. mai multe detalii la nr. de whatapp +447388601262, 20.000 {;

152. Female escort need in North Lon-

133. Escort Uk fete 18+ casa central Londra, se cauta fete dragute si serioase pentru serviciul de escorta si masaj in Anglia. Casa curata complet utilata, plata la zi. Cazare, transport si anunturi VIP pe sit-uri Wattapp 00447388557380; 10.000 {; (00447388557380/ 07388557380 asafteimarius77@gmail.com 134. Escorta in Londra, apartamente centrale. Iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta la Londra, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut. 10.000 {; (00447405702074 alex.alexandru8888@yahoo.com 135. Escorte Anglia buna, caut fete

interesate sa lucreze ca escorte in Anglia, comisionul este de 50/50, se asigura cazare si anuntul pe site-uri de specialitate, posibilitate de a castiga suma dorita, intr-un timp scurt. 10.000 {; (00447424551112 Suntbuna67@gmail.com 136. Escorte Anglia cautam colabora-

toare pentru escorta. Se lucreaza in/ outcall in locatii diferite din UK. Minim 18 ani, aspect fizic placut, cu sau fara experienta. Detalii pe WhatsApp (+447986933085/ +447389082989 momentan2003@yahoo.com 137. Escorte Anglia doamne, dommisoare pentru massage si escort, casa privata, conditi excelente de munca, asigur cazare si transport la nevoie, 50% comision, detaliiwhatsapp: +447447706981, 7.000 {; (+447986933085/ +447389082989

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de 191. Germania, zona Frankfurt, Salon

de masaj erotic din Germania, cu vechime de peste 10 ani, cauta fete tinere si dragte pentru a lucra intr-o atmosfera familiara, cu conditii de cazare. Castig de peste 5000 Euro 6.000 {; (00491788635130 gabrielastefan@web.de 192. Germania. Cautam persoane

cunoscatoare de limba germana (mediu sau avansat) pentru domeniul feroviar din Germania in sistem full-time. Denumire post: personal responsabil santierelor feroviare. Se ofera: cazare, scolarizare, posibilitate de promovare; tarif orar incepand de la 9 euro/ brut; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. 2. Manevrant (rangierer). Se ofera: cazare, scolarizare 8 saptamani (in timpul scolarizarii sunteti platiti cu 1.400 euro/ brut); tarif orar incepand cu 12 euro/ brut dupa scolarizare; contract de munca semnat direct cu angajatorul din Germania. Se cere: seriozitate; punctualitate; flexibilitate; disponibilitate de a invata; carnet cat. B; cunoasterea limbii germane; candidatul trebuie sa fie apt d.p.d.v. fizic si psihic. Plecarile sunt in luna ianuarie 2018, informatii sau adresa de ee-mail: (0040740022410 personalserviceeurope@gmail.com

194. Germania. Locuri de munca in Germania la ingrijire batrani pentru persoane vorbitoare de limba germana. Se ofera contract, masa, cazare, asigurare medicala. Salarii de 1.200-1.400 Euro net. Nu se percepe comision. Pentru informatii, sunati de L-V, intre orele 09.00-17.00 la: (0733.978.860

128. Elvetia- Galaxy Club angajeaza

129. Elvetia- Night Club de lux angajeaza dansatoare, tinere sociabile, atragatoare, 18+ ani. Oferim contract de munca, salariu garantat de 1.500 CHF/ luna+ bonusuri procentuale. Asiguram cazare gratuita in conditii de lux si venituri substantiale. Pentru mai multe detalii, apel, beep, sms, email. www.club.imperium.ch; (0763.617.284/ 0041796454360 info@club.imperium.ch

190. Germania, Villa Verona Saarlouis,

193. Germania. Hotel 4 stele din Germania, zona Leipzig, angajeaza camerista (limba germana nu este obligatorie); (0730.682.656

acum, plecari imediate, doamne/ domnisoare 18+, cu/fara experienta, dame de companie, comision 60%, plus procent din consumatie, cazare gratuita, contract de munca, clientela formata, www.club-imperium.ch. (0763.617.284/ 0041796454360 info@club-imperium.ch fete 18+. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in Club Galaxy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi, www.galaxyclub.ch. 15.000 {; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

don, we are a London escort house incall, we looking for new ladies who want do good money. We offer good for ebony ladys, brunette, blonde, busty, european, asian, latin, arabic; 3.500 {; (+447389168841 sara.bby001@outlook.com 153. Fete cu aspect placut pentru masaj erotic. Nu se face sex in nici un fel, doar masaj nud Ofer si cer seriozitate. Mai multe detalii pe WhatsApp +447405951934 (0740.595.193 emaema8080@yahoo.com 154. Fete Italia (Roma). Cautam fete cu

168. Fete pentru London Anglia, casa

privata cauta fete peste 18 ani pt prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe situri gratis, Wapp, urgent. Clienti formati, 5.000 {; (07397761345 Adela.curvy@outlook.com

170. Fete pentru Qatar, Kuwait, Dubai agency Agentie Dubai Doha Kuwait cautam fete 18-32 ani pentru a munci in tour, pentru mai multe detali watsap +33751290908, 20.000 {; (0033751290908 171. Fete strainatate, doritoare de cas-

185. Germania, sud- vest, vopsitor

tiguri substantiale, +18 pentru tur in orase si locatii luxoase, nu se percep taxe extra, doar comisionul normal, pentru mai multe detalii contactati pe whatsapp sau sms.+447426500681 16.000 {; (+447426500681/ +447426500681

auto/industrial cu pistol cu cana cunoscator germana, contract nedeterminat, asigurare medicala, alocatie pentru copii, salariu de la 13 Euro brut/ora, aprox. 1.700- 2.000 Euro net/luna; (+4915171153733 info@realjob-den.de

172. Franta, agentie cu vasta experien-

186. Germania, Rastatt, turnator in alu-

ta si sedii in toate orasele importante din Franta cautam colaborare cu fete 18-35 ani cu sau fara experienta pentru servicii de escort. Detalii Whatapp: +33758305927 15.000 {; (+33758305927 agencyfrance2010@yahoo.com 173. Franta, fete, frumoase fara inhibitii

ca dama de companie si escort, minim 18 ani, asiguram castiguri de minim 1000 euro/zi, agentie cu 13 ani experienta. Contact whatsapp, 20.000 {; (+33789579458

aspect fizic placut, bun simt, 18 ani+ care doresc sa lucreze in apartament privat, frumos amenajat si cu toate conditiile. Cerem si oferim seriozitate detalii pe whatsapp, (0040755778199 alexcorrado85@yahoo.com

174. Frizeri Irlanda pentru a lucra in Irlanda. Frizeriile sunt menegeriate de personal roman. Castigurile sunt garantate de cel putin 2000 euro lunar. 2.000 {; (00353863570714 leaguebarbers@yahoo.com

155. Fete Londra, casa privata cauta

175. Galaxy Bar-Club, iti ofera un per-

fete pt o frumoasa colaborare, fete dragute cu experenta/fara experenta,cazare si conturi gratuite, plata la zi, rog seriozitate, pt mai multe detalii pe whatsapp sau sms, 10.000 {; (447464964431 156. Fete pentru agentie escort Austria,

Vienna Agentie Escort Austria Vienna. Se cauta fete dragute, 18+, pentru a colabora si a lucra ca si escorta in Vienna. Se cere si se ofera respect si seriozitate. Castiguri substantiale in conditii curate, (00436764178128 lust.escort@gmail.com 157. Fete pentru Anglia Caut fata si

colega pentru servicii de escorta si masaj. Se ofera transport, cazare si publicitate intensa. Casa privata cu plata pe loc 50% si program flexibil. Detalii pe Whatapp +447810115308, 10.000 {; (+447810115308 angliacautfete@yahoo.com

184. Germania, soferi profesionisti tir.

Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR)- obligatoriu, card digital tahograf- obligatoriu, experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Conditii de lucru: program de lucru legal, cu respectarea timpilor de odihna si conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noiRenault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala) in Germania, sistem de lucru flexibil. Rugam sa aplicati prin completarea formularului urmator- si sa atasati copiile dupa permise si atestate: https://www.cognitoforms.com/UllrichGruppe/CEREREDEANGAJARESOFERIPROFESIONISTIFISAPERSONALA, www.ullrich-gruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrichgruppe.de

169. Fete pentru Londra. Casa privata cauta tinere dragute min. 18 ani in vederea colaborarii in domeniul escorte pt. companie intima. Se asigura saituri, cazare si transport. Detalii la 07984454308 sau Whatsapp acelasi nr (07984454308

mis de munca iontr-un mediu sigur, luxos si civilizat, unde castigurile iti vor depasi cu siguranta asteptarile. Esti o tanara de 18 ani +, te consideri sexy, extrovertita si fara prejudecati? Esti la un click distanta de momentul in care poti incepe sa-ti schimbi viata in bine. Plecari imediate. Detalii in limba romana despre venituri si cazare la tel/ whatsapp, www.galaxyrueti.ch; (0762.306.334/ 0041794593500 job.elvetia@yahoo.com 176. Galaxy Club- Elvetia, angajeaza fete. La noi e party in fiecare seara. Vino acum sa lucrezi in club Galazy (zona Zurich) si vei castiga mai mult decat iti imaginezi. Suntem un club vechi cu clienti bun si stabili. Stim cum sa ne facem treaba si totul functioneaza perfect. Vino in echipa noastra. Ne gasesti si pe facebook: Club Galaxy Elvetia. Pentru detalii sau intrebari iti stam bucurosi la dispozitie telefonic sau pe whatapp. www.galaxyclub.ch; (0041764942500 ramona.joyclub@gmail.com

21

miniu, CM nedeterminat, 13 Euro brut/ora, aprox. 1.700- 2.000 Euro net/luna+ alocatie copil aprox. 200 Euro pe luna, asigurare medicala, cazarea costa 300- 300 Euro pe luna; (+4915171153733 info@realjob-den.de 187. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta elegant? .Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de, (00491734618219 jobsforgirls@villavenezia.de

188. Germania, Villa Venezia. Joburi pt

tinere 18+ cu /fara experienta care doresc sa lucreze intr-o ambianta eleganta.Vrei sa castigi multi bani? Si sa lucrezi intr-un mediu placut? Ai varsta peste 18 ani. Atunci ai ajuns la locul protrivit. Oferim discretie absoluta si conditii de top. Mediu de lucru placut si cooperare loiala. Cerem si oferim seriozitate, profesionalism si disciplina. Vrei sa faci parte din echipa noastra? Atunci trimitene pozele tale recente pe what-up, viber sau e-mail. www.villa-venezia.de. Tel. Katy; (00491734618219 jobsforgirls@villa-venezia.de

189. Germania, Villa Verona Saarlouis,

casa privata la granita Luxemburg si Franta, angajam tinere cu aspect placut 18+. Oferim siguranta si seriozitate, castiguri deosebite, clientela formata. Detalii in lb. romana la tel. sau e-mail. Site: www.villa-verona.de;, (00491734618219 jobs@villaverona.de

195. Germania. Soferi profesionisti tir pentru firma germana cu sediu in 34260 Kaufungen. Cerinte: permis conducere cat. C+Eobligatoriu, atestat profesional pentru transport marfa (ADR), experienta ca sofer de tir (min. 3 luni international). Program de lucru legal, conducere, curse numai pe teritoriul Germaniei (pe prelata), camioane noi- Renault T, dispecerat in romana, contract pe Germania, asigurare sociala si medicala (familiala), sistem de lucru flexibil. Aplicati CV la email si copii dupa permise si atestate. Site: www.ullrichgruppe.de; (004956059488753/ 004956059488705 bewerbung@ullrich-gruppe.de 196. Grecia Club (Kalamata) ofera

salariu de 100 /zi, Club din Grecia (Kalamata) ofera salariu de 100 / zi pentru luna Decembrie. Pentru mai multe detalii ma puteti contacta pe mobil, Whatsspp sau Viber pe nr 0744818526; 35 L; (0744.818.526 modernshow@yahoo.com 197. Grecia, contracte/ joburi dansatoare animatoare strainatate Global - Artist are propriul cabaret night club in Grecia, select, pe insula turistica Syros, este singurul cabaret night club de pe insula, selectioneaza dansatoare, plecare imediata; www.global-artist.ro 3.000 {; (0749.200.802 office@global-artist.ro 198. Hostess Malta fete pentru petreceri tematice online, aspect fizic placut si ingrijit, cunostinte minime de lb. engleza. Training de specialitate pe parcursul a 2 saptamani, cazare si masa asigurata in Malta 5.000 {; (0770.539.601 maltaparty@mail.com

Italia, SC angajeaza sudori Mig-Mag, Tig cu experienta, de preferinta autorizati, lacatusi mecanici, buni cunoscatori desen tehnic. Cunoasterea limbii italiene constituie avantaj. Asteptam CV pe mail, tel. L-V 08-17 (0737.780.098 angajarieuropa2017@ gmail.com 199.

200. Italia. Daca doresti sa lucrezi

ca ingrijitor batrani la domiciliu in Italia si vorbesti limba italiana la nivel de conversatie, noi te formam si te angajam, program luni - vineri 09.00 - 17.00; (0344.263.179/ 0736.828.029 201. Italia. Fete pentru Italia (Roma)

Caut colaborare cu fete dragute 18+ pentru serviciul de escorta in Roma. Apartament modern, plata la zi, oferim transport, anunturi pe situri de specialitate si cazare. Detalii whatsapp, (0040755778199 alexcorrado85@yahoo.com

202. Lant de cluburi de lux din Elvetia angajeaza fete Vrei sa lucrezi in Elvetia in cluburi cu adevarat speciale si in care sa faci banii pe care ii meriti? Intra pe site-ul nostru si alege-ti clubul care ti se potriveste. Plata pe loc, conditii legale 15.000 {; (0041787411180 203. Locuri de munca in Helvetia Se cauta fete pentru plaza intr-o agentie importanta de escort din Suiza. Cerinte: buna prezenta: (fizic frumos, fete simpatice si placute), varsta minim 18 ani, cu pasaport sau buletin, 15.000 {; (+34665303261 davi_alde@hotmail.com 204. London Escorts Escort London zona foarte buna depinde de aspectul fizic pentru imbunatatirea bugetului; (07378576726 Rosarosa232830@gmail.com 205. London, Anglia, casa privata cauta

fete peste 18 ani pt. prestari servicii de escorta. Casa este situata in Seven Sisters conditii foarte bune. Cazarea si promovarea pe site-uri gratis, Wapp, urgent, 2.500 {; (07397761345 Adela.curvy@outlook.com 206. London, fete escort, aspect fizic

placut, cu sau fara experienta pentru servicii escorta,ofer cazare si utilitati, cerem si oferim seriozitate, castiguri asigurate, plata instant, detalii tel sau Wapp, 3.000 {; (07389168841 adela.curvy@outlook.com

207. Londra club de lux, angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, limba engleza mediu, salariu atractiv, informatii in lb. romana la telefon si whatsapp (00447404761092 208. Londra casa privata, doamne, domnisoare pt. a colabora, munca se face intr-o casa curata linistita, cazarea si reclama sunt gratuite, castiguri mari, plata la zi, pt. mai multe detalii vb. pe whatsapp. Urgent. 10.000 {; (447464964431 209. Londra, cautam tinere dragute min

18 ani in vederea colaborarii ca escorte la Londra. Se asigura cazare si transport. Mai multe detalii la tel sau Whatsap cu acelasi nr. (07984454308 210. Londra, club de lux angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, lb. engleza mediu, salariu atractiv. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp: (00447404761092 211. Londra, club de lux angajeaza receptionera, cazare gratuita, program flexibil, lb. engleza mediu, salariu atractiv. Informatii in lb. romana la telefon si WhatsApp: (00447404761092 212. Londra, receptionera la un club privat, cerem lb. engleza mediu, oferim cazare, salariul 1.600- 2.000 lire/luna, program flexibil, seriozitate. Detalii in lb. romana la tel. sau WhatsApp: (00447404761092 213. Londra, se cauta fete pt a colabo-

ra,comision la zi,nu conteaza experenta.pt detalii pe WhatsApp, 8.000 {; (07464964431

214. Londra, fete Casa privata cauta fata/ fete 18+. Serviciul escorta. Comision 50/50, venituri zilnice intre 600-800 lire. Nu deranjati inutil. Gen mesaje sa aflati zone sau etc, va pierdeti timpul, 17.000 {; vendetta_vendetta91@yahoo.com 215. Londra. Fete Londra, cauta fete cu

varsta peste 18 ani cu experienta/ fara experienta, pentru jobul de escorta, casa busy, castiguri substantiale, comisionul este de 50 %, pentru mai multe detalii pe whatsapp. 10.000 {; (447464964431 216. Londra. Casa privata, fete pentru

escort incall and outcall procent 50% conditii de lux , preluare de la aeroport rog seriozitate pentru detalii ma puteti contacta si pe whatsup 5.000 {; (+4407885376389 francescaantonia90@gmail.com 217. Luxemburg societatea recrutea

full time Societatea din Luxemburg recruteaza dezosatori-fasonatori si manipulan?i carne de vita si dezosatori carne de porc, pentru munca în Belgia/Lux. : Recrutare pe https://www.activameat-recrutement.com 2.000 {; activameatlu@gmail.com 218. Macelari transatori Anglia si Irlan-

da de Nord, salarii intre 1850 si 2850 euro. Limba engleza nu este necesara. 28 de zile de concediu platite integral. Echipament gratuit. Contract pe perioada nedeterminata 2.850 {; (00447496461104 stomovici@prestigerecruitment.com 219. Malta, club faimos angajeaza dansatoare, club de noapte din Malta angajeaza dansatoare, oferind unul din cele mai bune salarii din insula.Pentru mai multe detalii, va rog sa ma contactati pe mobil, Whatsapp sau Viber la nr 0752068887 35 L; (0752.068.887 office@mcinternational.ro 220. Marea Britanie- Londra, cluburi de lux si case private, locatii centrale, angajeaza doamne- domnisoare (escorte) 18+ cu/fara experienta, castiguri substantiale, 7.000- 9.000 lire, cazare grauita, site-uri renumite, clientela buna. Informatii in lb. romana la tel. si whattap, pe luna, 10.000 {; (00447404761092

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

8 decembrie 2017

4

LOCURI DE MUNCĂ… 221. Maseuza Belgia. Esti in cautarea

unui loc de munca? Cu noi poti castiga 3000-5000 e/luna. Cautam fete cu aspect fizic placut, sociable, inteligente. Cazare, plata la zi. Detalii tel. (0032489868464 marinmagdalena58@yahoo.com

247. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Botosani. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact. 2.100 {; (0743.161.336 soferitir@trota.ro

222. Maseuze Spania pentru salon

248. Sofer tir transport frigorific pe

masaj lux Esti serioasa, frumoasa si vrei sa faci parte dintr-o echipa de maseuze intr-un salon de lux din Spania. Comision 50%. Se lucreaza pe timp de zi. Salon legal, serios si civilizaat, clienti distinsi, 223. Menajera pentru America. Caut menajera interna pentru USA Miami. Cerinte: viza valabila SUA, varsta intre 35 - 50 ani, doar referinte/recomandari, responsabila, calma, energica. Perioada de 4 luni, (0373.783.008 224. Menajera, Viena-Austria: 1000 1300 Euro Menajera cu experienta pentru familie deosebita din Viena. Oferta salariala: 1000 1300 Euro, contract de munca. Beneficii: 14 salarii/an, hrana, transport si cazare asigurate, concediu anual; 1.300 {; (0735.179.929/ 021.223.23.59 office@profiles.ro 225. Modele pentru studio Excellent

Elvetia Studio-Excellent Elvetia 15.000 garantat, 10.000 {; (0041797919719 info@studio-excellent.ch 226. Muncitor pentru Franta Ofer loc

de munca in Franta pentru muncitor in constructii la interioare, gresie, faianta, rigips. Rog seriozitate; (0033698647441 227. Muncitori in constructii in Franta

Companie de constructii din Franta cauta urgent muncitori. Conditii foarte avantajoase. Cazare, salariu 1350 Euro, avantaje pentru familie. C.V.-urile la email, 1.350 {; (0745.612.895 donsebastiano2008@gmail.com 228. New Blue Up - Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ whatsapp, www.newblueup.ch; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 229. New Blue Up cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

230. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch

231. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 232. New Blue Up- Saunaclub- Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din prima zi. Informatii in lb. romana la tel./ WhatsApp, www.newblueup.ch. (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 233. Night Club Pascha Graz cauta doamne/ domnisoare, 19 ani+, aspect fizic placut, cu/fara experienta, transport gratuit din Romania, cazare asigurata, castiguri substantiale. Informatii sms/apel/whatsapp. Facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha, www.pascha-graz.at. carmenpascha@gmail.com 234. Night Club Pascha Graz, Austria cauta fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms: 0043 660 7949606. Facebook: Carmen Pascha (00436607949606 carmenpascha@gmail.com www.graz-pascha.at 235. One of the noblest private clubs of

Switzerland is situated near Principality Liechtenstein (very rich bank & business area). Here, you will have the possibility to become acquainted with nice, charm, 15.000 {; (+41799110722/ +41799110722 alina77@gmx.ch 236. Paris. Restaurant in Paris cauta ospatari calificati cu experienta. Cunostinte de limba engleza si franceza. Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati: (0033643958225 delicesdemanon@gmail.com 237. Photomodel Model Model Agency

select new Models for Bikini Format (00393472977022 info@themodelparadise.com

238. Qatar, Dubai, Kuwait, Prestige Agency agentie escort Qatar, Oman, Kuwait cauta fete serioase peste 18 ani doritoare de castiguri substantiale intr-un timp scurt. 20.000 {; (00393511108900 239. Salon massage Geneva/ Switzer-

land Looking for a lucrative job in Switzerland? Are you a naturalborn Femme Fatale? Are you fun-loving and do you like to seduce man?Then join our small team and help us to turn the heads of men ! (0041797002810 240. SC Oscar angajeaza sofer tir pentru

deplasari in Europa. Contact; (0730.874.722

241. Scotia, domnisoare 18+, cu/ fara

experienta in vederea colaborarii pentru serviciul de escorta, locatii centrale, castiguri substantiale, cazare gratuita, siteuri renumite. Detalii pe whatssapp; (+447418027541/ +447418027541 catalyna_star@yahoo.com 242. Sofer camion detinator atestat si

card pentru santier Germania 1 {; (0728.273.851/ 021.313.38.89 office@plana-innova.com

243. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Arad. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 244. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Arges, compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitateincepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, contact tel. 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 245. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Bacau, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.678.034 soferitir@trota.ro 246. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Bistrita Nasaud. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

comunitate Braila. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 249. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Bucuresti. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 250. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Buzau. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 251. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Calarasi. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

271. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Huedin. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

295. Soferi profesionisti cat C+E pentru

272. Sofer TIR transport frigorific pe

comunitate Ialomita. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

Italia, experienta minim 1 an, card tahograf; atestat transport marfa; italiana/engleza constituie avantaj; transport prelata; program 2 luni cu 2 saptamani (concediu platit), camioane Iveco Stralis. 2.000 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro

fete dornice de castiguri substantiale pentru servicii de escorta. Se lucreaza doar pe locatii luxury si doar cu fete ok, pentru mai multe detalii pe whatss app la +447426500681 (+447426500681/ +447426500681

273. Sofer tir transport frigorific pe

297. Soferi profesionisti cat. C+E, Bel-

320. Zurich, Elvetia, club de sex cau-

comunitate Iasi. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 274. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Ilfov. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 275. Sofer TIR transport frigorific pe comunitate Judetul Olt. Compania Trota angajeazasoferi tir transport frigorific pe comunitate.Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

252. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Cluj Napoca. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

276. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Neamt, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact tel. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

253. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact Andrei Groza. 2.100 {; (0740.295.418 soferitir@trota.ro

277. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Petrosani. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

254. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

278. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Prahova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro

255. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 256. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 257. Sofer TIR transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 258. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 259. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 260. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 261. Sofer TIR Transport frigorific pe

comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 262. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 263. Sofer TIR Transport frigorific pe comunitate Compania Trota angajeaza soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 264. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Constanta. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipajcontact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 265. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Craiova. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipajContact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 266. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Deva. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 267. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Drobeta. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 268. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Fetesti. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 269. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Galati. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr.bucuresti@trota.ro 270. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Giurgiu, Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta, salariu atractiv, se lucreaza in echipaj, 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro

279. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Resita. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 280. Sofer tir transport frigorific pe comunitate RM Valcea. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 281. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Roman. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact, 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 282. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Salaj. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

Italia experienta minim 6 luni, limba italiana nivel conversational; transport marfa generala;Perioada: 3 luni cu 1 luna, salarizare: 1900 euro/luna, transport asigurat 1.900 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro 296. Soferi profesionisti cat C+E pentru

gia Comunitate experienta min 1 an pentru Belgia, pe camione DAF si MAN cu remorci prelata, salariu 2.200 euro/ luna, perioada de lucru 3 luni cu 1 luna acasa (platit), transport decontat, 2.200 {; (+40720026156 reclutamento@passion4work.ro 298. Soferita fara obligatii, buna ziua, caut o fata sau baiat cu permis pt. transport de persoane, sa vb. franceza sau engleza, masina de lux sau sofer pe scooter, cazare asigurata, cu experienta de condus, -Belgia -Bruxelles, 1.300 {; (0733.923.012 danielguta74@yahoo.com 299. Stockholm Daca doriti sa castigati

12.000 de euro pe luna, atunci sunteti bineveniti si trimiteti-mi un text despre ce se intampla, 0046760535035 12.000 {; (0046760535035 300. Strainanate, New Blue Up, fete

dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. cu whatssapp, mail. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 301. Strainatate, job for you, Relax Club- Studio Escort & Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie, asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana, site: www.relaxclub.ch; (0041767684454 info@relaxclub.ch; info@le-rouge.ch 302. Strainatate, job for you, Relax Club-Studio Escort & Le Rouge Elvetia angajeaza fete 18+, ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase, 60% din castiguri, 15.000 Euro/luna, www.relaxclub.ch (0041767684454 info@relaxclub.ch 303. Strainatate, salariu stabil de la

10.000 euro lunar. Munciti in apartamente luxoase, fiecare domnisoara are camera sa aparte. Oferim cazare gratis, publicitate, si multi clienti zilnic. Garantam tratare prietenoasa, 10.000 {; (+41799110722 alina77@gmx.ch 304. Strainatate, fete, Ac-girls. Casa

privata cauta fete decente atractive, pt. mai multe informatii, pe whatssapp sau telefonic. (00491757208000 Juliaac@gmx.de 305. Strainatate, job for you, Relax

Club- studio Escort& Le Rouge Elvetia, angajeaza fete 18+ ambitioase si profesioniste ca dame de companie. Asiguram cazare, acte, plata la zi, bonusuri avantajoase 60% din castiguri. Raspundem la tel., beep, email, vorbim lb. romana. www.relaxclub.ch, salariu/ luna, 15.000 {; (0041767684454 info@relaxclub.ch/ info@le-rouge.ch 306. Strainatate. Angajez muncitori in

24. Dansatoare Club de noapte angajeaza dansatoare cu sau fara experienta, varsta minima 18 ani, cunostinte minime engleza, salariul este de 50 lei pe seara + 30% comision din consumatie. Plata zilnica, 1.500 {; (0765.651.339 robert_lores@yahoo.com

319. Vip Tur Luxury cauta fete, Se cauta

pentru Night Club in Centru Vechi. Job-ul consta in a comunica cu clientii intr-un ambient placut si elegant, dans si consumatie. Se ofera comision 40%. (0763.301.380 panselutaa@yahoo.com

program 15.00 - 19.30, sector 6 la curatenie in gradinita, zona Prel. Ghencea, salariu 700 lei in mana pentru 4 ore, decontare transport. Rugam trimiteti CV pe email pentru stabilire interviu, 700 L; (0734.357.910 angajarigradi@yahoo.com

26. Distribuitor pliante cerinte: minim 16 ani, disponibil a lucra in tot Bucurestiul interval 9-15, plata 30 lei/1000 pliante se face in datele de 10 si 25 ale lunii. 30 L; (0724.533.143

55. Menajera. Caut doamna pentru menaj intre orele 14.00-20.00 in Mogosoia. Menajul este pentru 4 persoane si consta in gatit, spalat, calcat si curatenie de intretinere. (0728.228.935

27. Domnisoara pentru masaj de relaxare la birou zona Romana, cu sau fara experienta, doar placerea masajului de relaxare, 3 sedinte saptamanal, 100 lei sedinta, plata pe loc, pentru detalii, 100 L; (0784.039.222

56. Menajera. Familie angajeaza

tam urgent fata. Cu noi puteti castiga foarte bine. Va rugam Whatsapp rapoarte ĂŽn limba engleza sau germana si o fotografie 15.000 {; (0041797906700 shehade@gmx.ch

Oferte part time 1. Activitate coordonare franciza, cas-

tig 1.200 Euro, necesita PC. Trimiteti CV la: (0722.555.455 scoaladeafaceri@gmail.com 2. Agent de curatenie program redus, firma de curatenie angajeaza persoana pentru curatenie intr-o gradinita in zona Aparatorii Patriei. Se ofera salariu 1200 lei pentru 4 ore/zi dupa-amiaza. 1.200 L; (0763.223.167 3. Agent de curatenie, program 4 ore/zi

dimineata in Mall Sun Plaza, Berceni (exclusiv femei). Oferim contract de munca si salariu platit la timp. Cautam oameni harnici, punctuali si seriosi; (0745.526.537/ 0723.320.988 mihaela.ciocoiu@cleanleader.ro 4. Agenti curatenie, Clean Leader ofera

loc de munca, 3 ore/zi, dimineata, in Magazinul Unirea. Oferim contract de munca si salariu platit la timp. Cautam oameni harnici, punctuali si seriosi; (0745.526.537 mihaela.ciocoiu@cleanleader.ro 5. Agenti curatenie, pentru Clean Leader, ofera loc de munca, 3 ore/zi, in mall-ul zona Obor. Oferim contract de munca si salariu platit la timp. Cautam oameni calzi, punctuali si seriosi; (0745.526.537 mihaela.ciocoiu@cleanleader.ro 6. Agenti de curatenie Clean Leader

ofera loc de munca, program 3 ore/ zi, Piata Romana. Cautam oameni calzi cu bun simt si foarte seriosi. Oferim carte de munca, salariul platit fara intarziere, (0745.526.537 mihaela.ciocoiu@cleanleader.ro 7. Asistent manager, part time, aptitudi-

ni IT- DTP, atistice, organizari evenimente, 500 euro/ eveniment organizat. Data nasterii CV la email. Tel. (0740.474.814 gmp.manager@yahoo.com 8. Asistent manager, responsabilitati: indeplinirea activitatilor zilnice de secretariat; actualizarea bazei de date, documente;elaborarea si redactarea documentelor si situatiilor cerute de management; (0737.700.300 office@financeone.ro 9. Asistenta manager pentru promovare clinica medicala, studii medii, cunostinte limba engleza. Bune abilitati comunicare. Program flexibil. Zona Tineretului (0760.109.109 clinic_central@yahoo.com

283. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Satu Mare. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi Tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori /cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

construc?ii pentru plecari in strainatate salariu atractiv rog seriozitate. Cei care poseda permis de conducere reprezinta un avantaj. Nu se percep nici un fel de comisioane. 1 {; (0784.261.800/ 0762.633.561

10. Asistenta manager, ofer colaborare

307. Strainatate. Caut doamne si domnisoare dragute si curate pt serviciul escorta, venituri subtantiale.pt mai multe detalii ma gasiti pe whatupp: (07459905399 ionflori@yahoo.com

11. Asistenta medicala, gradinita privata sector 3 angajeaza asistenta medicala, program zilnic (luni-vineri) 8.00-10.00, (0720.446.942 bobdegrau.gradinita@gmail.com

284. Sofer tir transport frigorific pe

308. Studio Elvetia Studio in Biel/Bien

12. Asistenta personala Daca esti

comunitate Sibiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro

Elvetia cauta doamne si domnisoare pt colaborare in domeniul erotic,munca independenta,castiguri substantiale intrun ambient placut si relaxant. 10.000 {; (0041766136666 info@studiosoprano.ch

285. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Suceava. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj; 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro

309. Studio pentru masaj, strainatate,

286. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Tg Jiu. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori sau cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 287. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Timis. Compania Trota angajeaza din judetul Maramures Soferi TIR transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 288. Sofer tir transport frigorific pe comunitate Vaslui. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 289. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate Vrancea. Compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. 2.100 {; (0744.679.034 soferitir@trota.ro 290. Sofer tir transport frigorific pe

comunitate, compania Trota angajeaza soferi tir transport frigorific pe comunitate. Incepatori / cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact; 2.100 {; (0740.295.418 soferitrota@trota.ro 291. Sofer tir transport frigorific pe comunitate, Teleorman. Compania Trota, incepatori/ cu experienta. Salariu atractiv. Se lucreaza in echipaj. Contact: 2.100 {; (0743.161.336 hr,bucuresti@trota.ro 292. Soferi Anglia recrutam soferi cate-

goria B pentru Anglia. (0040770518652

293. Soferi prof. cat C+E Italia, comuni-

tate exp. minim 1 an pe comunitate, vorbitori de limba italiana pentru transport container si duba frigo. Perioada de lucru 2 luni cu 2 saptamani (concediu neplatit). 2.100 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro 294. Soferi profesionisti cat C+E Belgia

Comunitate cu experienta min 1 an pentru Belgia, pe camione DAF si MAN cu remorci prelata, salariu 2200 euro/ luna, perioada de lucru 3 luni cu 1 luna acasa (platit), transport nedecontat 2.200 {; (0720.026.156 reclutamento@passion4work.ro

CITIÂşI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

oferirea de servicii pentru femeile cu varsta peste 18 ani. Lucreaza intr-un apartament separat si la adrese.Asigurarea securitatii private a apartamentelor si discretie, 10.000 {; (0035796587205 mariqescort@abv.bg 310. Taxi driver in UK, cautam soferi de

taxi pt. UK Christchurch Dorset, categoria B, varsta minima 25 ani, experienta 3 ani, vb. de lb. engleza nivel mediu, 200 lire prima de instalare, 2.000 {; (+447479514680/ +447481022883 reducerimereu@yahoo.com 311. Tinere agentie escort legala Anglia

tinere escorte profesioniste cu experienta si responsabile pt. serviciile oferite in domeniul practicat, vorbitoare de limba engleza (de preferinta cu experienta) 12.000 {; (+447387911886 sorana.becky@gmail.com 312. Tinere Anglia conditii excelente iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt? Oferim loc de munca ca si escorta lin Anlia, locatii in zone ultra-centrale. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut, 9.000 {; (00447387911886 313. Tinere Anglia conditii super avan-

tajoase iti doresti castiguri substantiale intr-un timp foarte scurt, oferim loc de munca ca si escorta in Anglia, intr-o zona ultra-centrala. Fete serioase, doritoare de munca cu aspect fizic placut 10.000 {; (00447799082368 314. Tinere pentru Anglia. Angajam tinere peste 18 ani cu/fara experienta pt escorta in Anglia, conditii de munca excelente, plata zilnic, seriozitate si discretie maxima. Venituri mari si rapide, pt mai multe detalii whatsapp, 9.000 {; (00447387911886 stefancelmarexyz@gmail.com 315. Tinere, agentie escort legala Anglia, vrei sa castigi minim 6000 lire pe luna? Atunci te asteptam sa ne contactezi. Angajam tinere 18-30 de ani cu/fara experienta, job escorta, conditii super avantajoase, lux, discretie si igiena. 10.000 {; (00447387911886 marvin.sarah19@yahoo.com

Ungaria, Budapesta, firma constructii angajeaza macaragii cu atestat pentru macara turn santiere, experienta, seriozitate; (0722.395.026 316.

317. Villa Ostende, Austria (Linz) club de noapte exclusivist cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp; www.villa-ostende.at (00436601718232 villaostende@gmx.at

53. Menajera, camerista, pentru curate-

318. Villa Stockholm cauta vorbitoare de limba engleza pentru colaborari avantajoase. Oferim si cerem seriozitate, asiguram cazarea, transportul si publicitatea. Experienta de peste 10 ani si clientela formata. 10.000 {; (+46769378295 stockholmvilla33@gmail.com

part time pentru tanara draguta si sociabila dornica de un job placut si confort financiar. Acceseaza whatsapp pentru detalii complete; 3.500 L; (0756.538.209

prezentabila si ai abilitati de comunicare atunci trimite descriere si foto, 2 ore / saptamana, contract pe termen lung; braininvestromania@gmail.com 13. Asistenta personala, afacerist, prezentabil, caut asistenta personala, aspect fizic placut, chiar si fara experienta, colaborare pe termen lung, 2-3 ore saptamanal, rog foto, descriere pe mail 1.000 {; (0725.144.232 laurentiumarta@yahoo.com 14. Asistenta personala, detalii in privat

pe mail sau Whatsapp. Plata la zi. Doar Bucuresti. 4.000 L; (0770.894.710 alexdragne7688@yahoo.com 15. Barbati pentru Mos Craciun intre 40

si 80 de ani pt a interpreta rolul de Mos Craciun la serbari. Ideal - supraponderali si cu par si barba alba dar nu numai. Plata/ ora, costumatie, transport asigurat. Suna (0729.493.333 juridic@barrioevents.ro 16. Bona, 4 h/zi, L-V, sector 1 angajam o

doamna calda, vesela pentru o fetita de 10 ani in zona Bucurestii Noi(foarte aproape de metrou). Programul este in intervalul 16:00-20:00, de luni pana vineri. Atributii doar pentru copil. (0721.129.288/ 0738.553.001 17. Bona, part time, L-V, sector 3, cau-

tam o doamna vesela, comunicativa pentru un baietel de 2 ani si jumatate in zona Bulevardului Decebal. Programul este de 6h/zi, de luni pana vineri. Atributii doar pentru copil. Salariul atractiv, (0721.129.288/ 0738.553.001 18. Casier program de noapte, angajam

casier, postul nu necesita experienta in domeniu. Jobul este part time, de joi pana sambata, program de noapte. Mai multe detalii la telefon (0730.016.795 george.mocanu@live.com

Casier- vanzator, tura de noapte, 3 zile/saptamana (22.00-8.30), pentru magazin alimentar, zona Ghencea, salariu 1.400 L; (0723.655.622 19.

25. Dansatoare cu sau fara experienta

28. Expert contabil Grup firme Horeca

si prestari servicii doreste angajare/ colaborare cu expert contabil cu experienta in Horeca, cu desfasurarea activitatii la sediul firmelor noastre, prezenta fiind necesara 4 ore/zi office@masterclean.ro 29. Fata draguta cu cunostinte minime

italiana pentru a vorbi. Va ofer 200 Lei pe zi pentru ziua 8 si 9 decembrie. WhatsApp, 200 L; (00393920561811 30. Fata pentru menaj, tanara varsta min. 18 ani, se ofera: gazduire complet gratuita. Am 33 ani, locuiesc singur. Alte detalii la telefon; (0761.734.775 31. Femei pentru curatenie sediu de

birouri zona: 06:00- 10:00 Floreasca, Barbu Vacarescu, Piata Presei, Apaca, Grozavesti, Victoriei, Obor, zona Victoriei, 06:00-09:00 Aurel Vlaicu, 14 -18, (0728.228.603 32. Femei urgent angajez pentru curate-

nie program zona Aurel Vlaicu, Piata Victoriei, Barbu Vacarescu 6:00- 10:00; (0731.400.591

33. Femei personal curatenie cu experienta, firma de curatenie angajam urgent, program 3si 4 ore zone, Casa Presei 06:00- 09:00 si 06:00- 10:00 Aurel Vlaicu, Grozavesti, Apaca, Piata Victoriei (0728.228.603 34. Femeie curatenie birouri la Casa Presei-Pipera, firma de curatenie angajeaza femeie pentru curatenie birouri in zona Casa Presei - Pipera. Program de 4 ore de Luni pana Vineri. Oferim: contract de munca + salariu fix 600 lei + bonuri; (0751.193.866 nonica.danciu@efms.ro 35. Femeie la vase cu sau fara experienta pentru restaurant. Program: duminica joi, 11:30-17:30, vineri si sambata liber. Institutul Clinic Fundeni, Bufet Gorjeanca 1.200 L; (0742.266.859 36. Femeie pentru curatenie in Dabu-

leni, angajam personal feminin pentru curatenie in Dabuleni. Program de 2 ore/ zilnic, in intervalul luni-vineri, Perioada fixa 04.12.2017- 15.12.2017; (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 37. Femeie pentru curatenie, Mogosoa-

ia Buftea, firma de curatenie angajeaza personal feminin pentru curatenie in Buftea si Mogosoaia. Program 6 ore/zi de luni pana vineri. (0751.193.866/ 031.438.08.42 nonica.danciu@efms.ro 38. Fete pentru petreceri private online,

aspect fizic placut si ingrijit, cunostinte minime de limba engleza (o alta limba straina constituie un avantaj). Plata la zi. Whatsapp, 100 L; (0733.421.781 girls4party@mail.com 39. Gospodina in perioada 28-30 decembrie pentru pregatirea preparatelor de Revelion pentru o pensiune in Predeal. Se asigura transport si cazare.Relatii la tel: 1 L; (0722.237.396/ 0722.237.396 office@liv-invent.ro 40. Hostess, promoter, pentru cafeneaua Bemolle Cafe din centrul vechi, Pasaj Villacrosse, pt. intampinat clientii. Program 2 zile cu 2 libere de la ora 18, 20 lei pe ora, 6-7 ore/zi, contract, banii la tura, 2.100 L; (0723.188.953 lidiabitu@yahoo.com 41. Infirmiera, ingrijitoare persoana serioasa pentru ingrijire doamna imobilizata (post avc), schimbat pampers, dat medicatie, 2 weekenduri pe luna, program: s- 06:00/l- 09:00. 250 Lei /weekend. Mai multe detalii la tel. 250 L; (0731.175.697 volta.prod@yahoo.com 42. Kinetoterapeut, firma de ingrijiri medicale la domiciliu angajam kinetoterapeut full time/ part time. Detalii la tel., 2.000 L; (0721.462.951 gentilehomecare@yahoo.com

57. Montaj rulouri - copertine. Angajez persoane calificate sau necalificate pentru montarea de rulouri si copertine. Acestea necesita doar prinderea lor in perete sau pe stalpi din lemn.Ofer 250 lei / montaj, (0722.237.396 office@livinvent.ro 58. Muncitori. Firma curatenie angajam

muncitori calificati si necalificati. Program 4 ore; (0724.315.505 59. Operator, cauti un job part time? Ne-ai gasit, Kantar TNS angajeaza operator call center part time. (0753.050.378 marinela.burtan@tnscsop.ro

60. Operatori curatenie magazine Mall Baneasa firma de curatenie angajeaza operatori curatenie pe termen lung pentru Mall Baneasa, program 3h, L-D, 4 libere pe luna, contract de munca, salariu atractiv + decont transport. Relatii la nr. tel. (0732.124.104 operational@dejavuinternational.ro 61. Operatori. Firma cercetare de piata angajeaza operatori teren. Firma de cercetare de piata angajeaza Operatori de interviu pe teren pentru realizare sondaj de opinie in municipiul Bucuresti pentru 2 saptamani. Pentru selectie si detalii: 1.000 L; (0729.531.229 madalinvanea83@gmail.com 62. Persoana in putere, serioasa, sa puna si sa scoata din scaun invalid doamna batana, o ora pe zi, zilnic, program flexibil, persoana sa locuiasca in apropierea parcului Cismigiu, 350 L; (0724.873.777 63. Persoana servire, debarasare masa, program 5 zile /saptamana (luni, marti, miercuri, joi, duminica) 3 ore/zi (18:30-21.30). Salariu 1.000 Lei net. Tel., 1.000 L; (0759.015.686 ciutacu_mariana@yahoo.com 64. Persoane - firma franceza de testari

cosmetice, firma franceza cauta persoane cu varsta cuprinsa intre 18-70 ani pentru studii clinice cu produse cosmetice. Remuneratie atractiva, cei interesati sunt rugati sa sune la; (021.314.74.82/ 0724.234.422

65. Personal curatenie. Firma curatenie

angajam personal pentru curatenie in Bucuresti la blocuri din Drumul Taberei, Crangasi, Militari, Berceni, Popesti, Dristor, Timpuri Noi, Obor, (0753.812.805 office.fullcleanup@gmail.com

66. Personal firma profesionala de curatenie anajeaza personal cu experienta in Corbeanca jud. Ilfov. Rog seriozitate; (0785.349.894 office@cleaningconcept.ro 67. Personal cleaning doamne pentru curatenie program 4 si 3 ore sediu birou Floreasca, Barbu Vacarescu, Piata Presei, Apaca, Grozavesti, Victoriei, Obor 06:00-10:00 si Zona Victoriei 06:00:09:00 Aurel Vlaicu 14 -18 (0728.228.603 68. Personal curatenie (femei) angajam

urgent, angajam urgent personal curatenie (femei), pentru curatenie spatiu de birou in zona Gara Baneasa. Perogram de lucru de luni pana vineri dela ora 06:00 la 10:00; (0723.295.453 ionitaiulianamadalina@yahoo.com 69. Personal curatenie birouri Theodor

Pallady program 3 ore/ zi. Sambataduminica liber, 600 L; (0722.291.414 stoica01@gmail.com

70. Personal curatenie femei, urgent, angajez la program 4 ore, 3 ore, 06:0009:00, 06:00-10:00 zone Aurel Vlaicu, Floreasca, Barbu Vacarescu, Casa Presei, Grozavesti, Piata Victoriei, minim 3 ani experienta, (0731.400.591 71. Personal curatenie pentru magazin de haine de luni pana vineri 7-11, munca usoara, aspirat, sters praful, spalat pardosea, cautam fete care vor un loc de munca stabil 800 L; (0770.199.869 contact@curateniepremium.ro

44. Maseuza pt. salon din sectorul 1, centru de tratamente corporale din zona ultracentrala angajeaza maseuza pentru masaj si operare aparatura de remodelare corporala. Se ofera salariu fix + comision. Clientela formata 7 L; (0786.910.230 maricaligia@gmail.com

angajam personal curatenie birouri in Timisoara. Program 3 ore 07.00-10.00 luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521

45. Menaj. Caut doamna pentru menaj

(gatit, curatenie, spalat, calcat) casa 5 h/zi de la 14.00-19.00 si supraveghere copii 1-3h din cele 5h. Zona Voluntari Pipera. (0721.329.329

46. Menajera domn singur caut doam-

na pentru ajutor menaj. Eventual ofer si gazduire; (072781071/ 0727.831.071 zadnep_marius@yahoo.com

47. Menajera Familie din o persoane, zona Piata Rosetti, caut persoana educata, serioasa, pentru curatenie, spalat, calcat, gatit, program 4 ore zilnic 9-13 l-v, 650 L; (0740.111.000 info@valulverde.ro 48. Menajera incepatoare supusa, corecta, punctuala, harnica, discreta, spalat jumatate bumbac, jumatate nailon. Insotire bolnav; (0760.056.798 49. Menajera part-time, Pipera, rond

21. COLABORARE. Caut tanara pentru

colaborare 1 zi/saptamana, 2-3 ore, plata imediat. Rog scurta prezentare pe WhatsApp, sau email; (0737.448.709 liviu2325@yahoo.com

50. Menajera pentru italian prezentabil fara inhibitii si prejudecati, aspect placut, ingrijit, pentru menaj usor. Program sambata 10-15. Plata 150 Lei. Italian 40 ani aspect placut amabil. Posibilitatea unei colaborari durabile (0721.397.726

22. Consultanti vanzari Vanzari directe

51. Menajera pentru sediu firma pro-

Program flexibil, part-time, 3 zile pe saptamana, plata la zi ori la doua saptamani, la alegere. Sect 1, carte de munca. (0733.056.733

urgent menajera part-time .Tel. : (0722.210.210

72. Personal curatenie scara bloc pentru firma prestari servicii curatenie, scara bloc in zona Casa Scanteii, program 06.30-09.30. Se lucreaza 3 zile pe saptamana. Se poate suplimenta cu alte locatii. Decont transport. lumini?a.craciun @tiro.ro

OMV, pentru familie, program: o data pe sapatamana, cateva ore, dupa-amiaza. Cerinte: Ordonata, curata, vrednica, serioasa. Preferam cu recomandari. 150 Ron/zi (0728.888.886

23. Croitoreasa, croitor pentru retusuri.

54. Menajera, ingrijitoare copii pentru

43. Lucrator comeecial part time/full time, angajez lucrator comercial, suplimente nutritive /cosmetice, magazinul este situat in complexul comercial Bucur Obor. Part-time 2 sapt/luna si 2weekend uri, salariu atractiv, program flexibil, (0724.516.476 Oanasubtirelu@gmail.com

20. Casiera cu sau fara experienta, pentru bufet, o saptamana lucratoare, o saptamana libera. Program: 07:00-17:30. Incinta Institutului Clinic Fundeni 1.600 L; (0733.869.232

produse plastic medical pentru gatit, transportat si depozitat alimente, companie internationala. Se lucreaza pe baza de catalog si comision, de acasa si pe internet, tel (0723.590.128

nie in apartamente regim hotelier. Zona Piata Romana. Program flexibil- in jur de 5 ore pe zi. Pentru mai multe detalii sunati; (0731.693.366

gram zilnic L-V in intervalul orar 16.30 21.30. Sediul se afla in zona Turda Piata Domenii. Salariu in mana: 800 lei pe luna. Pentru interviu sunati, 800 L; (0766.011.256 silvia.badescu@syscomdigital.ro 52. Menajera prezentabila, necasatorita, pentru menaj usor si gatit, 3 zile/ saptamana, 4 ore/zi, astept si provincia, 3.500 L; (0768.563.623

73. Personal curatenie, firma curatenie

74. Personal curatenie, firma curatenie angajam personal curatenie. Program 2/4/6/8 ore dimineata/seara de luni-vineri. Informatii la telefon; (0737.521.521 75. Personal feminin curatenie - cladire

birouri zona Dorobanti, 6 ore/ zi, de luni pana vineri. Contract de munca, decont transport. Experienta in domeniu este obligatorie. (0722.536.944

76. Personal feminin pentru curatenie Buftea, angajam personal feminin pentru curatenie in Buftea. Program 4 ore/zi de luni pana vineri. Salariul Net 700 lei. Telefon; (0751.193.866/ 031.438.08.42 77. Prelungirea Ghencea, agent curatenie scari de bloc angajam personal de curatenie pentru scari de bloc situate in zona Prelungirea Ghencea. Program de lucru marti-sambata 07:00 - 11:00 750 L; (0745.526.682 78. Reprezentanti vanzari- Avon, activitate de promovare si vanzare produse cosmetice pe baza brosurii, discount-uri si premii in bani, produse cadou, suport pt desfasurarea activitatii. Detalii la telefon, sms, whatsapp/ e-mail, 100 L; (0763.630.830 anamaria.fanica@yahoo.com 79. Secretara constiincioasa, doua ore

saptamanal. Operare avansata Word, orice versiune Windows. Mailuri, cautari internet; (0760.056.798

80. Secretara, asistenta, manager italian, 43 ani, goodlooking, manierat, serios caut o tanara desteapta, aspect fizic foarte placut, serioasa, ingrijita. Doresc colaborare de durata. Program flexibil, salariu negociabil (0799.028.234 marcobotato@gmail.com 81. Servicii curatenie, personal feminin,

spatiu birouri, zona Unirii, de 2 ori/ saptamana, (martea si joia), 2 ore/zi, 15.0017.00. Contract de munca, decont. transport. Experienta in domeniu. (0722.536.944

E-mail: redactia@anuntul.ro


8 decembrie 2017

anuntul.ro

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

23

4

LOCURI DE MUNCÅ 82. Sofer calificat pentru after school zona Ghencea, after school zona Ghencea angajaza sofer calificat, part time. Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel; (0731.313.101 gradinitadegetica01@gmail.com

18. Chathost, cautam fete si baieti, oferim comision fix 60%, exclusivitate, trafic dedicat, legalitate, training rapid,prima de angajare si multe alte bonusuri. OnMyOwn isi mareste echipa! 2.000 {; (0722.267.126/ 0773.768.766 contact@onmyown.ro

48. Cupluri la videochat acasa. Va place

65. Doamne, domnisoare, 18 +, castiga-ti independenta finaciara. Ai program flexibil si un venit garantat de 5000 lei/luna,cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura! 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

88. Fete, cupluri de acasa Oferim 80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic, saptamanal, bilunar; 5.000 L; (0747.184.622/ 0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con

109. Job. Studio de TOP salariu garantat

83. Sofer camion, sofer profesionist pen-

19. Cherry Studio angajeaza doamne/domnisoare, 18+, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, te asteptam sa faci parte din echipa Cherry-Studio. Oferim un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD+ 5% incasari, site: www.cherry-studio.ro; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

49. Cupluri mixte/ lesby, domnisoare plata la zi, Studio Infinity angajam domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta, 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com

DOAMNE. CASTIGA MII DE DOLARI DIN VIDEOCHAT. ITI DORESTI VENITURI GARANTATE DE MINIM 1.000 DOLARI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA. LOC DE MUNCA LEGAL, CONFIDENTIAL, CEL MAI BINE PLATIT DIN ROMANIA. TRAINING GRATUIT+ CAZARE GRATUITA. SUNA ACUM LA TELEFON SAU DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.BESTSTUDIO.RO; (0730.752.752

89. Fete, cupluri de acasa, oferim 80% de acasa, plata zilnica, saptamanal, bilunar. Site-uri cu free sau privat. Bonusuri pentru alte persoane aduse. (0747.184.622 starshinestudio@yahoo.com

110. Maria 43 ani, caut colega cu sau fara experienta, pentru masaj de relaxare. Clientela formata, . Rog seriozitate, varsta cuprinsa intre 30 si 40 ani. Zona Bucur Obor . 150 L; (0755.932.589

90. Fete, modele esti tanara, esti vesela si comunicativa, ai cunostinte de limba engleza, iti garantam salariu fix de minim 2500 lei/luna. Fi parte din echipa de modele de top BeYou si poti atinge venituri de 10.000 $ (0763.089.972/ 0730.872.297 office@beyou-studio.ro

111. Maseuza salon cu vechime adevarata, nu vorbe; situat central, clienti straini, personal placut, se ofera cazare la cerere, programul il facem impreuna, plata pe loc, daca esti serioasa, te asteptam la noi pt. detalii. 5.000 {; (0767.554.513

91. Fete, modele -salariu garantat de minim 2500 ron, oferim profile full foto+video, locatie centrala, internet de mare viteza, trainning, confidentialitate, comision progresiv 50%-70%, bonusuri de performanta. Posibilitate cazare; 1.500 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

112. Maseuza la spa erotic de lux, Angajam fete cu sau fara experienta la unicul Spa Erotic din Bucuresti. Conditii excelente de lucru, program la alegere. Clienti potenti financiar, salariu motivant plus tips si bonus de performanta. 3.000 {; (0727.167.834 info@attractionclub.ro

92. Fete, modele glamour, hotess online, salariu lunar 1500$ - 5000$, comision 80% in prima luna, 200$ bonus la angajare, 500$ bonus de recomandare, contract de munca, program flexibil, imprumuturi pentru facultate, operatii estetice, 5.000 {; (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro

113. Maseuza, te-ai saturat sa nu faci bani la videochat? Hai sa faci masaj erotic. Castigi bani multi si sigur. Angajam maseuze, urgent, cu sau fara experienta. Exclus relatii intime cu clientii. 2.500 {; (0727.167.834 info@attractionclub.ro

Fete, modele online. Probleme cu banii? Noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 dolari. Cel mai bun studio de videochat din Bucuresti angajeaza. Nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face bani; (0766.016.639

asca salon de lux, curat si central angajeaza maseuze dragute si serioase cu/ fara experienta, program flexibil, strict masaj, comision atractiv si colectiv prietenos, clientela formata conditii excelente, 6.000 L; (0754.590.853 fantasymasaj@yahoo.com

tru transport intern. Camioane 7-15 tone. Zona Bucuresti-Ciorogarla. Inclusiv soferi pensionari. (0722.710.092 84. Studio Gorgonize angajeaza mod-

ele online vino in echipa noastra sa uiti de grija banilor. Program flexibil, bonus angajare 300 $ venituri peste 6000 $, posibilitate de avansare si multe alte bonusuri. Locatii centrale 6.000 {; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 85. Tanar, istet, scuturat, priceput tre-

burile gospodaresti: casa/curte/caine/ auto. 4 ore dupa-amiaza, 5 zile. Salariu motivant. Zona Berzei-Cismigiu. (0770.272.122 86. Vanzator boutique Chocolat, pro-

gram de week-end. Vanzator boutique Chocolat -Carrefour Feeria. Oferim salariu fix 1800 lei+bonuri de masa in valoare de 200 lei, bonus lunar intre 200 si 500 lei, in functie de performante, decont abonament transport; 2.650 L; (0764.903.069

Joburi videochat, masaj, adult 1. Absolvente, vrei bani de vacanta,

sau poate bani pentru facultate,Te asteptam in echipa noastra. Programare interviu la telefon, 5.000 L; (0766.715.701 bliss.studio@yahoo.com 2. Absolventi baieti si fete, minim 18

ani, absolventi baieti si fete, minim 18 ani, cunostinte limba engleza. Lucreaza de acasa si castiga peste 1000$ pe luna. Suna acum; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 3. Absolventi, modele online, lucreaza

de acasa, castiga peste 1000 $ pe luna conversand pe internet; Lucreaza de acasa din confortul propriei locuinte, cadru legal, asistenta tehnica, training constant, seriozitate 2.000 {; (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 4. Admin pentru studio de video-chat.

Limba engleza la nivel mediu-avansat, experienta in acest domeniu, disponibilitate 8h/zi, sociabila si atenta la detalii. Se ofera salariu fix plus comision, 1 {; (0760.096.860 angajari@essencestudios.ro 5. Admin, trainer studio videochat

Salariu atractiv plus bonusuri, (0728.450.828 office@legendstudio.ro 6. Admin, trainer videochat Bucuresti Fii

super admin, trainer pentru o super echipa de modele. Ce cautam o fire comunicativa, dinamica, open-minded motivata si capabila sa inspire dorinta de succes cunostinte de limba engleza avansat, 500 {; (0764.008.090/ 0753.889.900 office@glamourstudio.ro 7. Agentie escorte Anglia, fete, daca ai

peste 18 ani si esti satula de tot ce se intampla in Romania, te asteptam sa te alaturi echipei noastre, oferim cazare si transport. Asteptam fete fara inhibitii si dornice de munca. (07438570824 bianca.larisa@email.co.uk 8. Angajam modele videochat

/Bucuresti/Pitesti Studio one4all angaj?m modele videochat in studiourile noastre din pite?ti ?i bucuresti. Asigur?m acomodare(pentru persoanele din alte localitati), comision 60% /carte de munc? (relatii clienti) 5.000 L; (0720.887.064/ 0720.887.064 all4oneonlinesolution@gmail.com 9. Asistenta manager, aspect fizic

ingrijit, open mind, cu/fara obligatii. Compania se ocupa cu recrutare de forta de munca pentru UK. Contact email. 3.000 {; (021224786 recrutarepersonal.uk@gmail.com 10. Barbat caut colega videochat cuplu Barbat 37 ani,1.85cm, caut o fata/colega 18-35 ani categoria cuplu videochat, detin aparatura, locatie. Posibilitate cazare. Sunt serios, curat, elegant si doresc o fata serioasa cu care sa lucrez. 4.000 {; (0731.158.180

BEST STUDIO RECRUTEAZA MODELE VIDEOCHAT. AI VREA SA MERGI LA SHOPPING IN FIECARE ZI? DEVINO ACUM MODEL LA BEST STUDIO SI ITI VEI PERMITE ORICE ARTICOL SAU MASINA DE LUX, VACANTE SAU CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTE BENEFICII DIN TARA, DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 11.

12. Best Studio recruteaza modele

videochat. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol sau masina de lux, vacante sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal. www.beststudios.ro (0730.752.752 13. Best Studios angajeaza modele

online. Ai vrea sa mergi la shopping in fiecare zi? Devino acum model la Best Studio si iti vei permite orice articol de lux, vacante, masina sau casa ta. Venituri lunare garantate de mii de dolari, oferim cele mai multe beneficii din tara, domeniu 100% legal, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752 14. Casa privata Anglia, fete aspect fizic

placut, cu sau fara experienta pentru escorta, +18 comision 50% cerem si oferim seriozitate detalii la: 10.000 {; (+447438945368 mariandinu480@yahoo.com

20. Cherry Studio, angajam videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%- 70%, bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, 5.000 Euro/luna, www.cherry-studio.ro; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 21. Cherry Studio, angajari videochat Bucuresti, doamne/ domnisoare 18+, contract de munca, comisioane avantajoase 50%-70%. Bonus de performanta, bonus de angajare, bonus de recomandare, locatie ultracentrala- Piata Unirii, camere individuale, www.cherrystudio.ro, salariu/luna, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro 22. ChocoStudio angajeaza doamne, domnisoare, rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 23. ChocoStudio angajeaza doamne, domnisoare, rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 24. ChocoStudio angajeaza doamne, domnisoare, rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre, 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 25. ChocoStudio angajeaza doamne, domnisoare, rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre, 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 26. ChocoStudio angajeaza doamne,domnisoare, rabdare, ambitie, seriozitate, perseverenta si minime cunostinte de limba engleza este tot ce ai nevoie pentru a te alatura echipei noastre 5.000 L; (0762.414.526 choco.studio@yahoo.com 27. Colega masaj, varsta minima 18, o

locatie discreta, frumoasa, cu colectiv placut, te astept cu drag daca doresti la un interviu, zona Dorobanti (0726.373.934 georgestefanut25@yahoo.ro

28. Colega Pentru masaj de relaxare cu

bilunar Studio Infinity angajam: domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 50-70% cu sau fara experienta. 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com 51. Dansatoare New Blue Up Sauna-

club - Elvetia Zurich, ofera locuri de munca legale pentru tinere 18 ani+, salariu atractiv, conditii deosebite, cazare, acte. Castigi bani din pima zi. Informatii in lb. romana la tel./ Whatsapp. www.newblueup.ch 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 52. Dansatoare Pascha Austria, Night Club Pascha Austria cauta doamne/ domnisoare +19 ani. Transport gratuit din Romania, cazare gratuita, locatie de inalta calitate. Castig 4.000 Euro/ luna garantat + procent (se poate ajunge si la 10.000 Euro). Nu suntem agentie. Rugam seriozitate. Pentru mai multe informatii va stam la dispozitie: Sms/ apel/ whatsapp, facebook: Club Pascha Graz & Carmen Pascha; www.paschagraz.at (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 53. Dansatoare pt. club de noapte exclusivist Austria, Villa Ostende cauta fete tinere si frumoase. Castiguri substantiale. Oferim cazare. Informatii in limba romana la tel./WhatsApp; www.villa-ostende.at (00436601718232 villa-ostende@gmx.at

sigur numai sa vrei sa lucrezi, obligatoriu peste 18 ani, zona centrala, clienti formati, rog si cer seriozitate. Miruna, 5.000 {; (0767.580.924 33. Colega pentru masaj de

relaxare, program la alegere, intr-o locatie de lux, ofer cazare, singura, te astept sa fim prietene. Cristina; (0767.903.247 34. Colega pentru masaj, castiguri avantajose, clienti formati, locatie stradal. Eroii Revolutiei fix in gura metroului. As prefera multa seriozitate, aspect fizic placut Programul este de luni pana vineri 10-20 (0741.956.770 35. Colega pentru masaj, cu sau fara experienta. Cer si ofer seriozitate. Program flexibil. Nu e aglomeratie. Preturile ti le faci tu. Drumul Taberei 400 L; (0736.420.610 36. Colega pentru masaj, doamna peste

30 ani, Sos. Pantelimon paralel Iancului, fara comision; (0735.731.583

37. Colega urgent, asigur cazarea, Dru-

mul Taberei Billa, pentru provincie. Nu conteaza experienta, important e sa vrei sa faci bani. Am nevoie de o fata vesela, glumeata, sa mai treaca timpul. Detalii la tel., (0701.027.297/ 0769.803.544

38. Colega, buna sunt Giuli, o fire socia-

bila, de viata, caut colega apartament varsta 19-35 ani, cu aspect fizic placut, ofer cazare, vad format, castiguri 100/garantat, exclus intemediari, discretie seriozitate, (0761.665.401 39. Colega, maseur cu atestat caut

colega doamna matura pt. masaj (0785.391.241

40. Colega, pt. masaj. Daca vrei sa ai

jobul tau si sa faci bani suna-ma, nu conteaza aspectul fizic, conteaza doar sa ne intelegem, varsta peste 18 ani, clientela formata, ofer cazare pt. provincie. 10.000 L; (0724.833.536 fuego.bun@gmai.com 41. Colege ambitioase, care doresc un

job stabil, bine platit, cu un program flexibil, intr-un colectiv, tanar, unit, exclusiv feminin, contract de munca legal 100%, posibilitatea de avansare, (0728.575.937

16. Casting doamne/domnisoare. Vrei sa fi independeta financiar, vrei sa nu mai ai discutii legate de banii cheltuiti de tine? StarGold Production te asteapta la casting - filme adulti. Varsta 18-50, 15.000 {; stargoldproduction.uk@gmail.com

45. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196

43. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 44. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196

46. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196 47. Cupluri sau fete pt. videochat. Lb.

engleza nivel mediu. Comision 50-70%, plata zilnic, bilunar, locatie centrala, in vila, cazare, costumatii, training, promovare conturi, seriozitate. (0737.133.927

68. Escorte Londra, zona centrala, fete

pentru serviciul de escorte in Londra. Castiguri garantate. 8.000 {; (+4407424347252 Andra.andra9001@yahoo.com

69. Eve Studio, Ambientul perfect pentru

55. Doamne si domnisoare hostess

70. Fata, caut colega pentru videochat

online experienta nu este necesara, trainerii nostri va vor ajuta sa ajungeti model de top. Pentru interviuri sunati la tel. 5.000 {; (0766.715.701 annemanager@yahoo.com

caut colaborare cu o fata cu varsta peste 18 ani, cu sau fara experienta, cu sau fara implicare sexuala (fara a se dezbraca). Plata dupa fiecare intalnire (intre 100-500 lei/ 2-3 ore). (0730.821.689

56. Doamne si domnisoare hostess

71. Fete Numele meu este Ana fost

online, experienta nu este necesara, trainerii nostri va vor ajuta sa ajunge?i model de top. Pentru programari interviuri sunati la tel., 5.000 {; (0766.715.701 annemanager@yahoo.com 57. Doamne si domnisoare salariu moti-

vant Salon masaj angajeaza doamne si domnisoare peste 18 ani, castiguri satisfacatoare, mai multe detalii la telefon 5.000 {; (0756.634.162 Popa_popa@yahoo.com

59. Doamne, domnisoare 18 + castiga-ti

30. Colega urgent, ofer cazare, intr-un mediu placut si vesel, vad format si castiguri garantate. Nu conteaza aspectul fizic si nici experienta.Pt. detalii suna, (0738.256.341

67. Domnisoare, doamne daca ai minim 18 ani, cunostinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, iti oferim contract de munca, comision crescator si bonusuri de performanta. Te asteptam in echipa noastra, 2.000 {; (0723.644.654 Joybucuresti@gmail.com

Dansatoare striptease, topless, lapdance, pentru night club; (0737.650.262 54.

32. Colega masaj erotic Bani se fac

serioase pentru masaj de relaxare, bloc stradal, ofer si cazare, pentru mai multe info suna-ma, (0767.007.834

66.

succesul tau. Fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro

31. Colega de apartament Liverpool, cauti un job care sa iti schimbe situatia financiara la 90 garade, cu mine ai un castig garantat de la 4000 la 8000 lire/ luna. Comision f mic 30%. Plata zilnic. Detalii WhatsApp (0742.835.882 gio.crl@hotmail.com

29. Colega urgent, fata sau doamne

42. Creative Studio angajeaza modele videochat, plata la zi. Bonus de angajare. Salarii motivante; (0769.978.196

Caut partenera pentru videochat, cuplu, de acasa. Plata zilnic, minim 100 USD, conditii lux, 2.000 $; (0741.505.319

50. Cupluri, domnisoare plata zilnica,

Doamne si domnisoare. Castiga mii de dolari din videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 USD pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit+ cazare gratuita. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.beststudios.ro; (0730.752.752

varsta intre 18-40 ani aspect fizic placut, sociabila, zona buna castiguri bune, pentru detalii pe WhatsApp. Se poate oferi si cazare comision 50%50 3.000 {; (+40733318949

15. Castiga mii de dolari din Videochat. Iti doresti venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si doamnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Loc de munca legal, confidential, cel mai bine platit din Romania. Training gratuit + cazare gratuita. Suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi. www.beststudios.ro (0730.752.752

17.

sa se uite la voi cand faceti dragoste? De ce sa nu castigati banii pe langa? Altii castiga deja mii de euro lunar. Perfect legal, lucrati de acasa, http://edelweiss.studio 15.000 L; (0751.943.453 bbwonline@tuta.io

58.

independenta finaciara, Ai program flexibil si un venit garantat de 5.000 lei/luna, cazare gratuita, servicii de infumusetare. Vino sa te convingi singura, 100% legal, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro

60. Doamne, domnisoare cu sau fara experienta videochat, program flexibil, full time or parttime, salariul fix 2000 lei+comision 50-70%, plata bilunar, saptamanal sau la zi .Locatia este in Berceni (Al Obregia). Cerem si oferim seriozitate; 2.000 L; (+40766219049 justsee200@yahoo.com

Doamne, domnisoare, 18+. Esti comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "Rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit 100% procent din incasari in prima luna lucrata, cazare grauita, servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 61.

62. Doamne, domnisoare, 18+. Esti

comunicativa? Iti doresti venituri motivante si un job stabil? Atunci vino sa ne cunosti. Noi te ajutam sa fii "rich" pe toate planurile. Cum? Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatiile pe internet. Job bine platit, 100% procent din incasari in prima luna lucrata. Cazare gratuita. Servicii gratuite de infrumusetare. Training gratuit/ cursuri de limba engleza. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi. www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 63. DOAMNE, DOMNISOARE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE; (0766.016.639 64. Doamne, domnisoare, Studio Infinity

angajam: domnisoare, cupluri, oferim plata zilnic sau bilunar, contract de munca, garantam corectitudine financiara, bonus la angajare real, comision 5070% cu sau fara experienta 3.000 {; (0738.896.335/ 0721.550.574 infinitystudiobucuresti@gmail.com

model MFC, recent am luat cateva fete sa le invat sa faca bani. Ofer cazare, minim 3000$/ luna ascultand ajungi la 10.000$. Stiu cu ce se mananca, iti las ca marturie incasarile mele, (0723.893.236 otilia1vrabie@gmail.com 72. Fete sau cupluri pt. videochat. Comi-

sion 50-70%, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa; 2.000 {; (0737.133.927 73. Fete studio lux, Piata Muncii, anga-

jam modele online, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training, suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.503 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro www.winstudio.ro 74. Fete cu si fara experineta cu aspect fizic placut, serioase si dornice de munca pentru Night Club, Salon de Masaj Erotic situat central, legal, cu vechime si clientela formata (straini). Se ofera salariu si comision, plus carte de munca. Programul de noapte. Va asteptam sa reintregim echipa; (0731.488.876 75. Fete masaj, salonul este deschis de 7 ani, exclus sex, plata zilnic, castiguri zilnice cuprinse intre 500-1000 lei /zi, cazare gratuita, fara alte costuri, salonul este situat la vila, stradal. Te asteptam aici 4.000 {; (0730.844.060/ 0730.844.060 nelly_pisy@yahoo.com 76. Fete pentru masaj sau receptie.

Salon masaj angajeaza fete pentru masaj sau receptie. Varsta minima 18 ani, cu sau fara experienta in domeniu. Asiguram cursuri masaj. Program flexibil. 2.000 {; (0758.801.395 Ramona@exclusivemasaj.ro

93.

FETE, MODELE ONLINE. PROBLEME CU BANII? NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 USD. NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANI. O ECHIPA DE PROFESIONISTI LUCREAZA PENTRU TINE. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639 94.

95. Fete/ cupluri de acasa angajam fete/

cupluri de acasa. Oferim 80% plus bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate.Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic/ saptamanal/ bilunar; (0747.184.622 starshinestudio@yahoo.com

96. Fete/ cupluri de acasa, conversatii,

oferim 80% de acasa, plata zilnica, saptamanal, bilunar. Site-uri cu free sau privat. Ai nevoie de un calculator sau laptop, camera web ?i o conexiune la internet; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.com

FETISH WORLD VIDEOCHAT STUDIO ANGAJEAZA. NOI TE AJUTAM SA CASTIGI LUNAR PESTE 3.000 DE DOLARI. CEL MAI BUN STUDIO DE VIDEOCHAT DIN BUCURESTI ANGAJEAZA, NU CONTEAZA VARSTA SAU ASPECTUL, CONTEAZA DORINTA DE A FACE BANII. WWW.FETISHWORLD.RO (0766.016.639

97.

98. Gorgonize Social angajeaza personal feminin Modele online. Program la alegere. Bonus angajare 1800 lei. Cadou 400 lei. Salariu garantat 4000 lei + comision pana la 70%. Avansare rapida. Confidential 100%. Locatii multiple in Bucuresti, 225.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 99. Hostess online Legend Studio, stu-

3.000 de lei + comision. Posibilitate de plata la zi. Studioul este exclusiv feminin, beneficiaza de tehnologie HD, lumini LED, camere cu baie proprie, suport si training 24/7. 3.000 L; (0764.371.949/ 0754.026.828 angajari@divadivine.ro

114. Maseuza, program part-time Flore-

115. Maseuze tura de seara 19-03, 2 libere/ sapt, CM cu 8 ore / salariu fix, tips 50% comision (declarat pe CM alaturi de salariu), calificare, analize. Fara contact intim, fara penalizari, fara cheltuieli, 15.000 L; (0724.078.397 contact@sweetgirls-masaj.ro 116. Maseuze cu sau fara experienta Sweet Touch. Locatie centrala, la vila. Zona spa cu jacuzzi, cafe-bar. Curat, civilizat, legal, cauta fete frumoase si cu bun simt, la fel ca cele existente (0731.398.991/ 0751.770.600 salonsweettouch@yahoo.com www.sweettouch.ro 117. Maseuze cu sau fara experienta urgent. Exclus relatii intime cu clientii. Oferim contract, plata la zi, garantat 2.500 euro/luna, colege cu bun simt. Program 10 h/zi, 2.500 {; (0727.167.834 office@attractionclub.ro 118. Maseuze in conditii legale

deosebite, 8 ore/zi sau seara, carte de munca, 50% (zilnic), 2 libere/saptamana, duminica si sarbatorile legale mereu libere, concedii si bonusuri. Vila lux, fara contact intim, vechime 7 ani, 15.000 L; (0723.461.848 contact@sweetgirlsmasaj.ro 119. Maseuze salon masaj erotic Constanta. Local de lux, salon de masaj erotic, contact bar , dame de companie ,angajeaza urgent doamne/ domnisoare cu varsta min 18 ani. Se ofera contract de munca, cazare gratuita castiguri substantiale; (0728.481.305 mclaire525@yahoo.com 120. Maseuze, castiguri mari, Noblesse

Unic, comisioane 50-60% vila salon masaj in centru. Banii la zi, tipsuri maxime. Selectam clientii. Se fac 7001500 lei/ tura. Se lucreaza zi sau noapte sau 1 zi da 1 zi nu. Salon functioneaza de 10 ani, 5.000 {; (0762.203.222 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro

121. Maseuze, persoane de calitate cu mult bun simt. Colaboratoare masaj, ambient select, accept doar persoane de calitate si cu bun simt, persoane prezentabile, ingrijite, program seara sau part-time, ultracentral. Relatii la: 2.500 {; (0788.771.818 122. Maseuze. Angajam urgent maseuze (colege, domnisoare, doamne) dragute, serioase, manierate pentru masaj terapeutic etc. Clienti majoritatea straini. Detalii la telefon. Rog sunati de la ora 10. Seriozitate; (0734.848.707 123. Menajera prezentabila aspect pla-

77. Fete pentru salon masaj Centru

dio de videochat de top din Bucuresti, anunta scoaterea la concurs a postului de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin 4.000 L; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

cut, ingrijit, deschisa, open-minded, pentru menaj usor. Program sambata 10-15. Plata 150 Lei. Eu, barbat strain, 39 ani, elvetian, serios, aspect foarte placut. Max Discretie. 150 L; (0721.397.726

78. Fete salon masaj Bucuresti, central,

100. Hostess online Venituri sigure 3000 $- 7500 $ pe contract cu/fara experienta. Bonus 500 $ la angajare. Program optional 5-7 h/zi. Contact non-stop. Angajam doar personal feminin. Plati la zi/ saptamanal/ bilunar 7.000 {; (0767.887.888 uinrom@gmail.com

124. Metropolitan Studio angajeaza doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

Istoric cu vad excelent, cu minim 15-20 masaje pe noapte, angajeaza fete cu aspect fizic placut pt masaj. Comisionul este mare, plata pe loc, clientii doar straini, 3.000 {; (0764.750.336 contract de munca, posibilitate cazare, mai multe detalii la telefon (0762.935.303

79. Fete sau cupluri pentru videochat comision 50-70%, bonus performante, locatie in vila, training, promovare conturi, computere I7, salariu oferit zilnic/ bilunar, seriozitate, posibilitate lucru de acasa 2.000 {; (0737.133.927 80. Fete si baieti de acasa lucreaza de acasa, castiga peste 1.000 $ pe luna conversand pe internet (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 81. Fete si baieti de acasa, lucreaza de

acasa, castiga peste 1000$ pe luna conversand pe internet; 1.500 {; (0746.525.225 maria.dan@pinkblack.ro 82. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat

ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, amenzile sunt mult prea mari, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 83. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive; 2.000 {; (0746.525.225 Maria.Dan@pinkblack.ro 84. Fete si baieti de acasa, te-ai saturat ca studioul tau sa nu isi tina promisiunile, nu primesti banii la timp, vino la noi, iti oferim procentaj de la 70%, programul ti-l faci tu, bonusuri atractive; 1.500 {; (0746.525.225 85. Fete si cupluri de acasa, oferim

80%+bonusuri pentru alte persoane aduse. Seriozitate. Site-uri cu free sau privat. Plata zilnic/ saptamanal/ bilunar; 4.000 L; (0747.184.622 Starshinestudio@yahoo.con 86. Fete, Alege BeYou Studio si castiga

comision 80% in prima luna, bonus de angajare 300$, outfituri gratuite, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-80% NET, suna, vino si convinge-te. (0766.905.905 87. Fete, vrei sa te angajezi intr-o atmosfera placuta si relaxanta, Mon Cheri angajeaza maseuze cu sau fara experienta. Situat in centrul Bucurestiului (P-ta Romana), cu o vechime de 4 ani. 6.000 {; (0747.374.023/ 0760.116.599 massagebemoncheri@gmail.com

101. Hostess online Legend Studio Legend Studio, studio de videochat de top din Bucuresti, anunta noi angajari pentru posturi de hostess online. Postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 102. Hostess online, ai peste 18 ani? Cunosti limba engleza? Vrei independenta financiara? Te asteptam sa faci parte din echipa noasta. 3.500 {; (0723.686.691 office@xostudio.ro 103. Hostess, Metropolitan Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane incepand de la 60%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

125. Metropolitan Studio angajeaza

doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro 126. Metropolitan Studio angajeaza

doamne/ domnisoare. Daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de multe beneficii; www.meropolitanstudio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

angajeaza fete pentru conversatii online. Oferim comisioane incepand de la 60%, bonus de angajare 300 dolari; www.metropolitan-studio.ro (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

127. Metropolitan Studio angajaza doamne/ domnisoare daca esti serioasa, ambitioasa si iti doresti sa faci cariera ca model online sau pur si simplu iti doresti un castig suplimentar alatura-te echipei noastre si vei avea parte de urmatoarele beneficii, (0732.767.821/ 0765.041.595 office@metropolitan-studio.ro

105. Jewel Studio angajeaza cu con-

128. Model fotografie artistica Cautam

104. Hostess, Metropolitan Studio

tract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: - contract de munca, bonus de performanta. Salariu fix 3.000 lei, plata la zi, bonus de angajare 200 $. Bonus de performanta 100 $. Bonus de recomandare, sedinte foto/video; www.jewel-studio.ro 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 106. Jewel Studio angajeaza admin/trainer pentru videochat.Postul se adreseaza persoanelor de sex feminin; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro 107. Jewel Studio angajeaza cu con-

tract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: salariu fix 3000 lei,plata - contract de munca, bonus de performanta, bonus de recomandare, bonus de angajare, sedinte foto/video; 3.000 L; (0738.178.987 office@jewelstudio.ro 108. Job. Ai un studio si nu ai modele?

Oferim servicii de promovare atat a studiourilor cat si a modelelor. Oferim acces in platforma, unde poti recruta cu usurinta personalul dorit. 2.500 L; (0761.696.918 contact@easypage.ro

modele pentru fotografie artistica in studio. Nud, semi-nud, lenjerie, portret. Asteptam poze recente si date de contact pe mail. Plata avantajoasa, se negociaza individual si se face pe loc. adina_rusu_casting@yahoo.com 129. Model independent, Pinkblack Agency angajeaza persoane androgene pentru a lucra de acasa. Program flexibil, comision 70%-90%, plata bilunar, (0746.525.225 contact@pinkblack.ro 130. Model videochat fara sa te dezbraci. Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare + 1.000 dolari garantat prima luna. www.beststudios.ro (0730.752.752 132. Model videochat La Endless Fantasies primesti 70% din veniturile tale, ai castiguri de peste 3000 $/luna, photoshoot + make-up profesional,echipament de TOP, ore flexibile si un mediu placut in care te vei integra usor. 3.000 {; (0726.439.513 malia@endlessfantasies.com

131. MODEL VIDEOCHAT FARA SA TE DEZBRACI. ITI DORESTI VENITURI DE MII DE DOLARI PE LUNA? NOI ITI OFERIM SOLUTIA. DEVINO MODEL LA BEST STUDIOS SI NU ESTI NEVOITA SA TE DEZBRACI VREODATA. IDENTITATE PROTEJATA. CELE MAI BUNE BONUSURI, PRIMA ANGAJARE+ 1.000 DOLARI GARANTAT PRIMA LUNA, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 133. Model videochat Legend Studio isi

mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro 134. Model videochat Vino la studioul unde nici un model nu castiga mai putin de 1.000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro 135. Model videochat, fara sa te dezbraci. Iti doresti venituri de mii de dolari pe luna? Noi iti oferim solutia. Devino model la Best Studios si nu esti nevoita sa te dezbraci vreodata. Identitate protejata. Cele mai bune bonusuri, prima angajare+ 1.000 USD garantat prima luna, site: www.beststudio.ro; (0730.752.752 136. Model videochat, Smart Model Stu-

dio cauta colaboratoare Web Model. Locatie de lux, echipamente de top. Minim 18 ani, sa fie serioasa, comunicativa, limba engleza, aspect ingrijit. Oferim minim 75%. Asiguram training, 2.000 {; (0731.739.562/ 0734.804.806 hr@smartmodelstudio.ro 137. Modele minim 18 ani cu/fara expe-

rienta cunoscatoare de limba engleza/franceza. Oferim: comision atractiv, plata la zi/bilunar, avans, bonusuri, program flexibil, vila Crangasi. 1.500 {; (0720.932.936/ 0734.146.115 divinostudio@yahoo.com 138. Modele Oasis Studio ofera salariu

fix 5000 ron daca indeplinesti anumite conditii.Bonusuri de angajare, outfituri cadou, plata bilunara, pana la 80% comision. 5.000 L; (0732.626.505 office@oasis-studio.ro 139. Modele Showtime Studio angajeza

modele videochat exclusiv femei sau cupluri cu varsta minima de 18 ani din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%. 2.000 {; (0721.777.699 showtimebuc@gmail.com 140. Modele Winstudio, ultracentral, Piata Muncii, metrou angajeaza modele, minim 18 ani, plata bilunar, training, suport tehnic 24 h, 2.500 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 141. Modele baieti videochat TeamVision Studio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut, cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procetual. 3.000 {; (0746.368.630 contact@teamvisionstudio.ro 142. Modele cu sau fara experienta adult si nonadult locatie ultracentrala, locuri limitate, bonus angajare 1000 dolari. Nu avem reguli inutile sau amenzi, esti curioasa, vino la un interviu. Contracte legale si taxe platite la zi, 4.000 L; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 143. Modele cu/ fara experienta pentru sesiuni online adult si nonadult Twin Live Cam Studio. Contracte legale, echipa de profesionisti cu peste 15 ani experienta 2.000 {; (0770.853.919/ 0775.345.090 office@twinstudio.ro 144. Modele de top la Best Studios. Vrei un job cu venituri garantate de minim 1.000 de dolari pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, cazare gratuita in Bucuresti si zeci de beneficii financiare. Fii model la cel mai bun studio de videochat din Bucuresti. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca legal, confidential, serios. Training gratuit, castiguri din prima zi. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.beststudios.ro; (0730.752.752 145. Modele femei, baieti, cupluri cu/fara experienta Adelaine Studio, bonus garantat de angajare 300$, primele 2 luni procent 70%, procent 5070%, plata bilunar sau saptamanal, fara limita maxima de varsta, nu conteaza aspectul fizic. Incearca. 3.000 {; (0741.216.753/ 0742.271.142 adelainejo@yahoo.com www.adelaine-studio.ro 146. Modele in domeniul videochatului cu cazare WixStudio,angajam modele in domeniul videochatului cu cazare Bucuresti. Gay, bi, hettero, trav, trans, fete, lesbiene, oferim: Cazare baieti 1826, bonusuri la zi,cursuri gratuite de limba engleza. (0764.837.439/ 021.451.00.64 contcat.wixstudio@gmail.com 147. Modele online Alaturi de echipa

BlackV vei descoperi totul despre videochat, o activitate interesanta si atractiva din punct de vedere financiar, 4.000 L; (0722.150.863 blackveroniqueestudio@gmail.com

MODELE ONLINE LA RICH GIRLS STUDIO. VREI UN JOB CU VENITURI GARANTATE DE 5.000 LEI PE LUNA? JOB STABIL SI BINE PLATIT PENTRU DOAMNE SI DOMNISOARE DE PESTE 18 ANI, 100% PROCENT DIN INCASARI IN PRIMA LUNA. FII MODEL LA CEL MAI MARE STUDIO DE VIDEOCHAT. SERVICII GRATUITE DE INFRUMUSETARE. LOC DE MUNCA STABIL, LEGAL, CONFIDENTIAL, SERIOS. TRAINING GRATUIT/ CURSURI DE LIMBA ENGLEZA OFERITE GRATUIT. SUNA ACUM LA TELEFON SA DA-NE UN BEEP SI TE SUNAM NOI, SITE: WWW.RICHGIRLS-STUDIO.RO; (0722.101.020 HR@RICHGIRLS-STUDIO.RO 148.

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

8 decembrie 2017

LOCURI DE MUNCÅ 149. Modele online la rich girls studio. vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. fii model la cel mai mare studio de videochat. servicii gratuite de infrumusetare. loc de munca stabil, legal, confidential, serios. training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. suna acum la telefon sa da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 150. Modele online studio lux, Piata Muncii metrou, nivel engleza mediu, cu sau fara experienta, asiguram training si suport 24 h, bonusuri la angajare, conditii de munca excelente, 2.502 {; (0734.629.172 angajari@winstudio.ro 151. Modele online la Rich Girls Studio Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna, 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirlsstudio.ro 152. Modele online la Rich Girls Studio.

Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 153. Modele online, Jewel Studio anga-

171. Modele videochat TeamVision Stu-

dio angajeaza modele baieti, cu sau fara experienta, minim 18 ani, limba engleza conversational scris si vorbit, aspect fizic placut,cunostinte pc minime, vesel si sociabil, venit procentual 2.000 {; (0746.847.466 contact@teamvisionstudio.ro 172. Modele videochat Vino la studio-ul

unde nici un model nu castiga mai putin de 1000 $ pe luna. Plata la zi sau perioada, conditii de lux, in centrul Bucurestiului. Salariu minim garantat 2000 lei, 1.000 {; (0767.111.220 office@kendra-studio.ro www.kendra-studio.ro 173. Modele videochat cu cazare, WixS-

tudio, videochat, angajam modele cu cazare Bucuresti cu sau fara experienta. Colaboram cu baieti gay, bisexuali si hetero, fete, lesbiene, transexuali, travestite, pentru fete trav., trans., nu oferim cazare. (0764.837.439/ 021.451.00.64 wixstudioromania@yahoo.com

174. Modele videochat cu si fara experi-

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza nu este obligatorie. Locatie centrala (1min de la metrou Piata Muncii). Program flexibil. Pentru programare interviuri tel., 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

154. Modele online, tinere18+, cunos-

177. Modele videochat(fete), Dantes Studio angajeaza modele videochat(fete); 2.000 {; (0762.082.279 Dantes135@yahoo.com

156. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro 157. Modele online. Ai vrea sa castigi in

fiecare zi mii de euro? Devino acum model la Fetish Word, cel mai mare studio de videochat fetish din Romania. Lucrand la noi iti vei permite orice. Domeniu 100% legal, site: www.fetish-world.ro; (0766.016.639 angajari@fetish-world.ro

MODELE ONLINE. DE CE SA PLATESTI CHIRIE? TE ASTEPTAM IN ECHIPA BEST STUDIOS SI ITI VEI PERMITE CASA TA. VENITURI LUNARE GARANTATE DE MII DE DOLARI, OFERIM CELE MAI MULTIPLE BENEFICII DIN TARA, DOMENIU 100% LEGAL, SITE: WWW.BESTSTUDIOS.RO; (0730.752.752 158.

159. Modele pentru studio videochat fete sau cupluri, varsta minima 18 ani, cunostinte limba engleza nivel mediu, aspect fizic placut, comision 50%-70%, se ofera cazare gratis 2.000 {; (0765.770.088 160. Modele plata zilnica, fara amenzi,

transport asig.. Hai la noi si invata cum poti face bani zambind. Vei avea langa tine o echipa de profesionisti cu peste 12 ani experienta in domeniu. Fara amenzi, transportul gratuit, freebar si spatiu de make-up; 9.999 {; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 161. Modele plata zilnica, fara amenzi, transport asigurat hai la noi si invata cum poti face bani zambind. Vei avea langa tine o echipa de profesionisti cu peste 12 ani experienta in domeniu. Fara amenzi, transportul gratuit, freebar si spatiu de make-up 9.999 {; (0742.703.781 hr@aclstudio.ro 162. Modele socializare online, postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin.www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 163. Modele socializare online, postul

se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 164. Modele socializare online, postul se adreseaza exclusiv persoanelor de sex feminin. www.legendstudio.ro 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 165. Modele videochat cazare gratuita, plata zilnica, procent din castiguri, cu sau fara experienta, suport tehnic 24/24, sedinte foto profesionale, program de lucru 5 zile/ sapt. Bucur Obor, Iancului, Dristor 3.500 {; (0799.100.300 166. Modele videochat conversatii

online, procent 60 %, plata la zi, posibilitate cazare, site-uri noi, promovare garantata 4.000 {; (0799.647.917 iacovmariaraluca@yahoo.com 167. Modele videochat daca ai peste 18

ani, esti o fire deschisa si vrei sa fii independenta financiar, vino in echipa noastra. Plata zilnic. Program flexibil. Comision pana la 60%. Locatie in vila (zona Iancului). 4.999 {; (0733.871.297/ 0761.200.981 yellow_studio17@yahoo.com

168. Modele videochat din studio, plata

la zi si bilunar, bonus angajare 200$, comision din studio pana la 70%, siteuri diverse, program flexibil. 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 169. Modele videochat Esti tanara, fru-

moasa si plina de vise? Ai auzit de videochat dar nu sti ce sa faci? Banii castigati repede te pot ajuta sa iti indeplinesti visele. 1000 dolari/luna pana la 6000 dolari.Tu ce alegi? (0723.893.236 otilia1vrabie@gmail.com 170. Modele videochat Legend Studio isi mareste echipa. Avem locuri disponibile pentru cinci fete serioase, dornice de evolutie si independenta financiara. 1.000 {; (0799.427.958 office@legendstudio.ro

197. Personal videochat, vrei sa lucrezi

fara stres, reguli stupide? Vrei contract de munca? Ai nevoie de plata zilnica, siteuri cu trafic, promovare? Bonus angajare real 1.000 lei, experienta nu este necesara. 3.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro 198. Pink Lady Massage angajeaza maseuze, salon de masaj erotic situat la Universitate angajeaza maseuze 18 - 25 ani cu sau fara experienta. Se ofera 1500 eur salariu garantat. Clientii sunt doar straini. You need to speak english 5.000 {; (0728.704.450 office@pinklady.ro

179. Modele videochat, garantat 700$ la

176. Modele videochat cu si fara experi-

155. Modele Online, Eve Studio angajeaza fete pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 5070%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro

196. Personal feminin, daca cauti un job in care sa-ti ofere discretie si castiguri financiare stabile, alatura-te echipei DivinoStudio si te vei convinge ca este posibil, 4.000 L; (0734.146.115/ 0720.932.936 divinostudio@yahoo.com

200. Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna; 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

jeaza cu contract de munca doamne/ domnisoare, minim 18 ani, limba engleza la un nivel conversational. Oferim: contract de munca, plata la zi/saptama/salariu fix. 3.000 L; (0738.178.987 office@jewel-studio.ro tinte minime de limba engleza si un aspect fizic placut, Cherry Studio iti ofera un sistem de castiguri care sa te multumeasca si sa te motiveze. Daca iti doresti sa schimbi ceva in viata ta, daca simti ca esti cam departe de visele tale, atunci noi, cei de la Cherry Studio te putem ajuta sa prosperi. Te asteptam sa faci parte din echipa noastra. Bonus angajare, bonus recomandare 200 USD + 5% incasari, www.cherry-studio.ro, 5.000 {; (0723.426.663 office@cherry-studio.ro

tiga peste 1000$ pe luna conversand pe internet, din confortul propriei locuinte, cadru legal, asistenta tehnica, training constant, seriozitate si procentaj pornind de la 70%. (0746.525.225 contact@pinkblack.ro

178. Modele videochat, job-ul perfect

enta, angajam modele videochat cu si fara experienta. Limba engleza NU este obligatorie. Locatie centrala (3min de la metrou). Echipa de traineri. Program flexibil. Pentru programare interviuri tel; 5.000 L; (0766.715.701 enta. Alege Legend Studio si castiga comision 100% in prima luna, plata zilnic/bilunar, comision progresiv 50-70%, suna, vino si convinge-te, 4.000 {; (0728.450.828 office@legendstudio.ro

pentru tine. Te vom ajuta sa te descoperi, sa te dezvolti si sa-ti folosesti abilitatile de comunicare si puterea de seductie. 3.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro inceput 100% legal, toate platile prin cont, garantat minim 700$ in primele 3 luni, program flexibil, studio de lux, 300m metrou. Te asteptam la o cafea. Mai multe pe www.ritzy.ro sau tel. (WhatsApp), 2.500 {; (0749.374.899 hello@ritzy.ro 180. Modele videochat, hostess online,

personal feminin, daca doresti sa devii independent financiar si in acelasi timp, sa beneficiezi de discretie, Royal-Studios este alegerea cea mai buna. 4.000 {; (0761.826.832 office@royal-studios.ro 181. Modele videochat, hostess online,

procent 60% Showtime Studio angajeza modele videochat femei sau cupluri cu varsta minima de 18 ani din Bucuresti, in conditii foarte bune intr-un studio nou, intim, in zona Unirii, comision 60%, 3.000 {; (0721.777.699 showtime-studio@gmx.com 182. Modele videochat. Studio 27

recruteaza fete cu/fara experienta, varsta minima 18 ani. Oferim: plata la zi/ bilunara, training, bonusuri, program flexibil, contract de munca, echipament HD, Unirii (5 minute de metrou), (0765.640.271 hr@studio-27.ro 183. Modele, Qu33ns Studio angajeaza

cu contract de munca domnisoare/doamne cu sau fara experienta pentru sesiuni online. 65% pentru prima perioada indiferent de castig. Zona Berceni, 4.000 {; (0758.628.436 office@qu33ns.ro 184. Modele, Eve Studio angajeaza fete

pentru conversatii online. Aplica acum. Oferim comisioane intre 50-70%, bonus de angajare 300 $, bonus recomandare 200 $, training gratuit, sedinre foto/video, outfituri, camere de lux individuale, program la alegere. Cerem: seriozitate, varsta minima 18 ani, lb. engleza la nivel conversational. www.eve-studio.ro; (0720.839.831/ 0765.119.662 office@eve-studio.ro 185. Modele, tinere. Cel mai serios stu-

dio de videochat cu sute de modele fericite, oferim cele mai mari comisioane (reale) de pe piata. Castiguri minime garantate si program de lucru preferential; (0764.161.612

186. Modele. Fetish World videochat Studio angajeaza. noi te ajutam sa castigi lunar peste 3.000 de dolari. cel mai bun studio de videochat din bucuresti angajeaza, nu conteaza varsta sau aspectul, conteaza dorinta de a face banii. www.fetish-world.ro (0766.016.639 187. Modelele cu sau fara experienta 18, esti comunicativa. Iti doresti venituri motivante si un job stabil, atunci, vino sa ne cunosti, noi te ajutam sa fii rich. Ai posibilitatea unor castiguri colosale din conversatii pe internet 5.000 L; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 188. New Blue Up cautam fete dragute care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. de tel. cu whatssapp. 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 189. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 190. New Blue Up, cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp; 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 191. New Blue Up. Cautam fete dragute

care doresc sa castige bani si care lucreaza legal cu varste intre 18-40. Pentru mai multe detalii va asteptam la nr. 0041792983079 cu whatssapp, 10.000 {; (0041435424670/ 0041792983079 info@newblueup.ch 192. Night Club Pascha graz Austria,

fete +19 ani. Transport gratuit din Romania. Cazare asigurata. Castiguri substantiale. Informatii beep/sms. Facebook: Carmen Pascha. 10.000 {; (00436607949606 carmenpascha@gmail.com 193. Oasis Studio angajeaza modele ofera 80% comision, bonus de angajare 200$, outfituri cadou, plata bilunar, salariu minim garanta de 3.000$, 3.000 {; (0732.626.505 office@oasisstudio.ro 194. Persoane, v-am creat celed mai

luxoase locuri pentru munca, relax si desfasurarea activitatii legal cu carte munca. Va punem la dispozitie: piscina exterioara, sauna, jacuzzi, aparate fitness, locuri de fumat si luat masa, gratar, terasa etc. 5.000 {; (0727.646.456 royalplace.massage@gmail.com

24. Baneasa, Aerogarii, oportunitate dec., et. parter/4, 31 mp, 1981, langa pod Baneasa si Aeroport, parter înalt, buna pentru locuit sau sediu de firma, necesita renovare. Vecinatati, Aviatiei, Pajura, Otopeni, Pipera, Cartierul Francez, Nordului 47.000 {; (0722.393.151 libra.imobiliare@gmail.com

195. Personal Lucreaza de acasa, cas-

199. Rich Girls Studio, vrei un job cu venituri garantate de 5.000 Lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani, 100% procent din incasari in prima luna. Fii model la cel mai mare studio de videochat. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios, training gratuit/ cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un beep si te sunam noi, site: www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

175. Modele videochat cu si fara experi-

Imobiliare vânzåri GARSONIERE

201. Rich Girls Studio. Vrei un job cu venituri garantate de 5.000 lei pe luna? Job stabil si bine platit pentru doamne si domnisoare de peste 18 ani. 100% procent din incasari in prima luna. Servicii gratuite de infrumusetare. Loc de munca stabil, legal, confidential, serios. Training gratuit/cursuri de limba engleza oferite gratuit. Suna acum la telefon sau da-ne un bip si te sunam noi; www.richgirls-studio.ro; (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro 202. Salonul Confidential angajam

maseuze Salon masaj va asteptam la interviu sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, comision 100 lei, plata la zi. Salon luxury, echipa prietenoasa. Hai sa ne cunoastem, (0748.111.333

Garsoniere 1. 1 Decembrie 1918 dec., et. 2/5, 35 mp, 2018, garsoniera, dec.a, 35 mp, etaj 2/5, direct dezvoltator, comision 0%, 1015 minute distanta de metrou, se accepta doar plata cash. Imobil nou, finisaje lux la alegere, bransamente individuale 33.950 {; (0738.192.580 diana@activeestate.ro 2. 1 Decembrie 1918, dec., et. 3/5, 83 mp, 2017, apartament total dec 83,5 mp utili, totii pereti din caramida, finisaje premium la alegere, centrala termica proprie, la 15 min de metroul 1 Dec. 1918, scolii, gradinite si centre comerciale in zona, comision 0, 72.000 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro 3. 1 Decembrie 1918, Auchan, Titan, dec., et. 1/4, 34 mp, 2018, va propunem spre vanzare o garsoniera spatioasa , dotata cu finisaje de inalta calitate: centrala termica, calorifere, gresie, faianta, parchet, usi de interior si instalatii sanitare, 35.000 {; (0730.170.085 mihai.dinu@zonadesud.ro 4. 1 Decembrie 1918, Ozana, dec., et.

1/2, 37 mp, 2018, pret promotional, garsoniera spatioasa, peretii din caramida, finisaje premium la alegere, izolata termic, 34.305 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro 5. 1 Decembrie Metrou, garsoniera, etaj 1/5, dec., et. 1/5, 35 mp, 2017, direct de la proprietar, garsoniera noua, deosebita, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde "la cheie", cu garantie. Accept cash, 33.900 {; (0738.171.696 6. 1 Mai, Caraiman, 5 min metrou, vila solida, semidec., et. 1/1, 1942, 1 Mai, Caraiman, etaj 1/1, confort 1, sdec, 32 mp utili, boxa 10 mp in proprietate, acte in regula, necesita renovare, zona deosebita, 29.500 euro negociabil. 28.900 {; (0726.664.381 valentin.florea@bvn.ro 7. 13 Septembrie, dec., et. 8/8, 41 mp,

1987, aproape de statia ratb, parc Mihail Sebastian - str. Dumbrava Noua, garsoniera confort 1 dec., bloc 1987, sup.41, 14 mp cu balcon, et 8/8, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc cu 2 lifturi, 35.000 {; (0721.262.173 ion.cdumitru@yahoo.com 8. 13 Septembrie, et. 9/10, 45 mp, vedere splendida Palatul Parlamentului, parchet, termopan, 72.000 {; (0723.627.544 9. Alba Iulia, Decebal, Mesterul Manole

dec., et. 3/4, 41 mp, 1990, etaj 3/4, bloc mixt, dec.a, mobilata/ utilata complet, toate actele, se accepta credit, libera, exclusivitate. Vecinatati: Dristor, Unirii, Burebista, Calarasilor, Muncii Metrou. OVA112352 65.000 {; (0731.324.660 office@catalog-rezidential.ro 10. Ansamblul Gama Residence Tow-

203. Salonul Confidential angajam maseuze Salon masaj va asteptam la interviu, sperand ca veti face parte din echipa noastra. Program in ture, comisioane incepand de la 100 lei, plata la zi. Echipa prietenoasa. Haideti sa ne cunoastem, (0720.114.488

ers Faza II, dec., 45 mp, 2016, garsoniera, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, terasa cu spatiu de depozitare, bloc nou 2016, 41.000 {; (0758.041.197

204. Salonul confidential angajeaza maseuze, cautam colega. Plata la zi, comisioane de la 100 - 180 Lei/h, tips-uri consistente. Esti tanara, frumoasa si vrei sa faci parte dintr-o echipa de maseuze intr-un salon de lux, 2.500 {; (0720.114.488 office@siam.ro

mp, 1987, garsoniera confort 1 dec., etaj 1/8, bloc constructie 1987, 41 mp, apropiere la 2 min. de metrou Aparatorii Patriei, modest intretinuta, 38.000 {; (0721.907.221/ 0764.716.412

205. Secretara, receptie, cunostinte lb. engleza, pc, punctuala, program (10-19), seriozitate, contact WhatsApp 3.000 L; (0756.624.336 206. Social gorgonize, hostess online,

program la alegere. Bonus in prima luna 3.200 Ron. Salariu garantat 6.000 Lei + comision pana la 70%. Avansare rapida 6.000 L; (0770.671.462 gorgonize@yahoo.com 207. Studente ambitioase, care doresc program flexibil Iti oferim un loc de munca relaxant, in fata unui calculator, unde esti libera sa faci tot ceea ce iti place, doar lucruri care te fac sa te simtiin largul tau. Noi nu obligam modelele sa se dezbrace (0728.575.937 208. Studente pentru conversatii online,

angajam studente pentru conversa?ii online cu sau fara experienta. Program full time sau part time. Pentru programare interviuri sunati la tel (www.studiobliss.ro) 5.000 L; (0766.715.701 209. Studente si studenti, baieti sau fete pentru video-conferinte online, lb. engleza nivel mediu, 70% comision in prima luna, sedinte foto profesionale, bonusuri incasari zilnice, aproape de metrou, central, bonus recomandare. 3.500 {; (0760.096.860/ 0760.707.076 angajari@essencestudios.ro 210. Studio Flirt cauta modele videochat ! Eu ma numesc Alexandra si ma poti suna la numarul de telefon : 0768292276. Plata bilunara , salariu atractiv ! (0768.292.276 ciortan_m@yahoo.com 211. Tinere, modele online, studio videochat Bucuresti - Rich Girls ofera cel mai mare procent net de pe pata. Cei mai buni trainneri te vor promova si te vor ajuta sa castigi peste 10.000 $, program flexibil, 100% legal, (0722.101.020 hr@richgirls-studio.ro

TINERE, MODELE ONLINE. AI VREA SA CASTIGI IN FIECARE ZI MII DE DOLARI? DEVINO ACUM MODEL LA FETISH WORLD, CEL MAI MARE STUDIO DE VIDEOCHAT FETISH DIN ROMANIA. LUCRAND LA NOI ITI VEI PERMITE ORICE. DOMENIU 100% LEGAL, WWW.FETISH-WORLD.RO; (0766.016.639 212.

213. Trainer videochat ParadiseStudio

Paradise Studio isi mareste echipa prin scoaterea la concurs a postului de trainer videochat. Oferim: seriozitate, rofesionalism, posibilitati de promovare, salariu motivant, program flexibil, 500 {; (0766.950.309/ 0761.295.427 214. Videochat baieti tineri si seriosi

18+ cu cazare Angajam baieti tineri si seriosi 18 maxim 26 cu cazare Bucuresti, gay, bisexuali, hetterowww.wixstudiovideochat.com, (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com 215. Vrei sa lucrezi in domeniu

videochat-ului? For Studios recruteaza modele in vederea angajarii acestora in cele mai mari studio-uri din Romania. Prin noi ai suguranta ca studio-ul la care doresti sa lucrezi, este serios. 2.000 {; (0761.696.918 contact@easypage.ro 216. WixStudio angajeaza baieti gay & bisexuali VideoChat. Angajam baieti varsta minima 18 ani domeniul VideoChatului cu cazare Bucuresti. Gay, bisexuali, exclus escorte. (0764.837.439 contcat.wixstudio@gmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

11. Aparatorii Patriei dec., et. 1/8, 41

12. Aparatorii Patriei, Berceni dec., et. parter/8, 39 mp, 1986, Aparatorii Patriei, 39 mp, 5 minute metrou, 15 min. de centru cu metroul, Ratb 125, 232, 202, 312, N106, libera, spatioasa, parter, mobilata si utilata, zugravita acum 2 ani, usa metalica, termopan, 39.000 {; (0771.522.705 13. Armeneasca, et. 6/8, 42 mp, 2014,

ultracentral, bloc interbelic, consolidat intre anii 2010-2014. Cand s-a refacut structura de rezistenta, centrala proprie, finisaje medii. 48.000 {; (0723.049.152 any_nistor@yahoo.com

14. Auchan, Metro,Militari, garsoniera, la

cheie, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare, bloc P+5, Ratb 178 si 138 la 100 ml distanta, canalizare, gaze, curent electric. 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

15. B-dul Basarabia Arena Nationala semidec., et. 1/3, 20 mp, 1976, confort 2 cu dressing 2.75hx3,5L, construit pe zid, parchet, termopan - fereastra mare spre Est, plasa contra insecte, aer conditionat racire/ incalzire, cablu TV ?i internet RCS, gresie, faianta, parchet, 23.500 {; (0757.698.348/ 0771.136.708 andamanea@yahoo.com 16. Baba Novac rond, garsoniera dec.a, 40mp, dec., et. 3/8, 40 mp, 1980, garsoniera dec 40mp utili, complet renovata si mobilata modern, rond Baba Novac, et 3/8, bloc 1980, A/C, g,f,p, usa metalica, acte la zi, se accepta credit, direct propietar. 64.500 {; (0727.211.345 17. Baba Novac, dec., et. 1/1, 32 mp, 1965, str. Cutezatorilor, garsoniera 32 mp in bloc P+1, terasa inchisa de 6 mp, cu imbunatatiri, loc de parcare propriu, toate actele necesare vanzarii, zona verde, foarte linistita si civilizata, libera, neg, 36.500 {; (0758.085.005 lucian@confortcasaimobiliare.ro

25. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et. 2/5, 40 mp, 2017, vand garsoniera in bloc nou, se preda la cheie, finisaje premium la alegere, blocul va avea lift, centrala proprie, incalzire in pardoseala. Acces rapid catre centre comerciale, 51.960 {; (0725.957.934 roland@lakeviewsisesti.ro 26. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 3/5, 2018, Maia Residence, studio cu suprafata construita de 54.25 mp (49.59 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa, 65.238 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

21. Baba Novac, metrou Dristor et. 4/10, la 5-6 minute, cf. 2, intr-un bloc foarte civilizat, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, bl. mixt, zona verde civilizata, cad., disc., 25.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 22. Baicului, Colentina, str. Rasnov, zona Lidl semidec., et. parter/4, 15 mp, 1975, confort 3, parter/P+4, 15mp, contorizare individuala (lumina, apa), bloc fara gaze. Garsoniera disponibila imediat. Optional cumparare mobilata si utilata. Pret discutabil. www.7imobiliare.ro 14.000 {; (0762.282.472 7imobiliare@gmail.com 23. Balotesti, Ilfov, dec., et. parter/3, 43

mp, 2000, confort 1 sporit, 48 mp cu balcon, centrala termica pe gaze, calorifere noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, 22 mp teren in folosinta din fata blocului pe durata constructiei stradal la sosea. 27.000 {; (0722.612.915/ 0722.218.460

9/9 cu etaj tehnic, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica, imobil reabilitat termic, 28.000 {; (0720.663.399 siadconcept@gmail.com 52. Berceni, Piata Sudului, semidec., et.

7/7, 28 mp, 2017, Berceni, Piata Sudului, garsoniera in bloc finalizat decembrie 2017, finisaje premium, totul contorizat individual, mutare rapida, doar 4 min. statia de metrou, 35.000 {; (0725.957.934

54. Berceni, Resita, loc parcare inclus, discutabil dec., et. parter/3, 35 mp, 2018, aproapiere RATB si piata, garsoniera in bloc nou, constructie 2018, 35 mp, se va preda la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica si calorifere, peretii finisati, reducere la cash, 39.900 {; (0723.190.414/ 0725.597.221 victor.a@star-construct.ro

29. Baneasa, Sisesti, Northside Park, studio 1 cam., semidec., et. 3/11, 47 mp, 2018, Constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Studio cu 1 camera de 44,85 mp, situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti, 57.097 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

55. Berceni, Turnu Magurele, semidec., et. 3/10, 30 mp, 1960, complet renovata si utiltata; finisaje superioare. 3 minute distanta mijloace de transport in comun. Hypermarketuri, scoli, gradinite. Doar cash, 35.000 {; (0725.679.792 iulia.lazar@c21.ro

30. Baneasa, sos. Straulesti, semidec.,

et. 3/4, 21 mp, 1978, garsoniera et. 3/4, bloc reabilitat, mobilat/ utilat modern, instalatiile schimbate, usi schimbate, bloc cu gaze, loc de parcare in curte. Pret de Mos Nicolae 20.500 {; (0766.206.800/ 0720.133.267 athos.imob@yahoo.com 31. Basarabia Chisinau dec., et. 5/10,

32 mp, 1986, 5/8, bloc monolit 1986, renovata in totalitate gresie faianta parchet termopan, contorizata, aer conditionat se vinde mobilata utilata, apropiere de metroul eitan si costin Georgian, 36.000 {; (0743.274.565/ 0756.116.070 32. Berceni - Aparatorii Patriei semidec.,

et. 6/9, 31 mp, garsoniera, intrare stradala, bloc cu doua lifturi, scara intretinuta. Curata, libera, pe mijloc, cu vedere spate. 8 min. distanta de metrou, 31.700 {; (0729.209.072 viorel.popescu@indoors.ro

33. Berceni - Resita, garsoniera, bonusloc parcare, dec., et. parter/2, 35 mp, 2017, garsoniera situata in zona Berceni Piata Resita, situata in bloc P+2, dec.a, suprafata utila 35mp, se preda finisata cu finisaje de calitate superioare, loc parcare inclus in pret, contorizata, 38.200 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 34. Berceni metrou 3 min. bloc nou 2017 (45mp), dec., et. 3/5, 45 mp, 2017, metrou Aparatorii Patriei, sector 4, garsoniere si apartamente finisate la cheie cu ct, gresie, faianta, parchet, termopan, usi de interior, contoare, suprafata 45 mp, pret pentru cash, 36.900 {; (0767.377.376/ 0785.225.855 marian_visanescu@yahoo.com 35. Berceni metrou, dec., et. 1/5, 36 mp,

2018, Berceni metrou, garsoniera spatioasa, bloc nou, promo, 29.700 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

36. Berceni, dec., et. 1/5, 33 mp, 2017,

apartamentul se afla in apropiere de mijloace de transport in comun, piata, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%, 32.900 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

37. Berceni, dec., et. 2/3, 39 mp, 2017,

garsoniera este pozitionat in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida, cu acces usor la zonele de servicii: scoli, centre comerciale, mijloace de transport in comun 35.500 {; (0731.510.854 ilie.coca@zonadesud.ro 38. Berceni, dec., et. 1/3, 23 mp, 2017,

garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile (energie electrica, apa, canal si gaze naturale), care sunt contorizate individual. Comision 0%, 26.750 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 39. Berceni, dec., et. 1/3, 41 mp, 2017,

garsoniera spatioasa, bloc nou 5 minute de metrou Dimitrie Leonida, 35.500 {; (0730.888.280

40. Berceni, dec., et. 1/5, 2017, garson-

iera, situata in bloc nou, 7 minute de metrou Dimitrie Leonida, 30.600 {; (0730.888.280

41. Berceni, bd. Alexandru Obregia, semidec., et. 5/10, 20 mp, 1975, proprietar vand garsoniera comision zero, libera, va puteti muta, pozitionata stradal, intrare din bd. Alexandru Obregia 5 minute metrou piata Sudului, statie ratb lâng? intrare in bloc, pret fix 25.500 {; (0767.250.414

43. Berceni, Grand Arena Mall dec., et. 1/4, 41 mp, 2017, Garsoniera dec.a spatioasa in bloc nou, se preda cu finisaje la alegere, contorizata individual, CT proprie costuri minime de intretinere. In apropiere gradinita, scoli, parcuri, Ratb, 36.500 {; (0725.957.934

cf. 2, bloc mixt, apa calda si caldura Radet, gaze, imb., agentie, 24.500 {; (0761.526.532/ 0726.671.256

51. Berceni, Obregia, semidec., et. 9/10,

28. Baneasa, Sisesti, NorthSide Park studio 1 camera, semidec., et. 9/10, 51 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018.studio 2 camere, 51 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti. 61.523 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

19. Baba Novac, Dristorului metrou, dec.,

20. Baba Novac, Ion Tuculescu, et. 8/10,

50. Berceni, metrou, dec., et. parter/8, 38 mp, 1987, amenajata lux, garsoniera cf. 1 sporit, dec.a, 38 mp. utili, libera, 3 minute de metrou, 2 minute de Facultatea Spiru Haret, 2 minute de Mega Image, acte la zi, particular. 46.900 {; (0771.350.631

53. Berceni, Resita dec., et. parter/3, 35

42. Berceni, Bd. Brancoveanu 100 m, dec., 31 mp, 2017, ultima garsoniera, bloc finalizat, acte gata, dezvoltator, fara comision, bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje premium, amplasament deosebit, tva- ul este inclus, 33.500 {; (0761.309.031

et. 1/5, 32 mp, 2017, bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+5E, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii, 46.575 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro

dec., et. 2/3, 32 mp, 2017, dezvoltator garsoniera dec.a, finalizata la cheie, actele gata, mutare imediata, etaj 2/3, gresie faianta, parchet, centrala termica. Parcare gratuita. Accept credit ipotecar sau transfer bancar, 29.000 {; (0720.080.422/ 0731.136.764 bogdan.imob@yahoo.com

27. Baneasa, Sisesti, 350 m metrou Straulesti, 57 mp dec., et. 4/5, 57 mp, 2018, Baneasa, Sisesti, studio cu suprafata construita de 57 mp, 49mp utili, includ balconul de 12 mp, dec., bucataria inchisa. Termen: mai 2018, se preda complet finisat. 350 m de metrou Straulesti. 64.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

18. Baba Novac, 3 minute metrou Dristor

dec., et. parter/4, 31 mp, 2017, Baba Novac, str. Dristorului, se preda cu g, f, p, t, centrala proprie, contorizare indiv., usi interior, obiecte sanitare, Direct dezvoltator, 0% comision, 49.875 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73

49. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

44. Berceni, Grand Arena Mall, dec., et.

1/4, 38 mp, 2018, vand garsoniera, direct de la dezvoltator, preturi promotionale, se preda la cheie, finisaje la alegere, bransat si contorizat individual, 30.000 {; (0725.957.934 45. Berceni, Luica, Str. Persani, dec., et.

parter/4, 30 mp, 1983, gars., cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, 27.000 {; (0731.136.698 Carmen_alice82@yahoo.com

46. Berceni, Metro dec., 34 mp, 2018, Proiect nou, in constructie, garsoniera spatioasa, finisaje de calitate superioara, imobil amplasat stradal, acces rapid la mijloacele de transport, gradinita si scoala in vecinatate, 39.500 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 silveractivimob@yahoo.com 47. Berceni, metrou dec., et. 1/5, 36 mp,

2017, Berceni garsoniera dec.a ansamblu rezidential nou, compus din 4 blocuri, regim inaltime Ds+P+5E, cu lift. Se preda complet finisata. Detalii la numarul tel. Negociabil 31.300 {; (0725.957.930 48. Berceni, metrou Aparatori, et. 2/4,

1975, cf. 3, scara curata, imb., mobilata, utilata, 10.800 {; (0763.858.111

mp, 2017, apropiere mijloace de transport, stradal, scoli, gradinite, piata, loc de joaca copii, acceptam credit prima casa, ipotecar, v asteptam pentru alegerea finisajelor, 999 {; (0753.075.109

56. Brancoveanu dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, garsoniera situata intr-un imobil desfasurat pe P+3E, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile, metrou, RATB, 47.500 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 57. Brancoveanu, dec., et. parter/8, 36 mp, 1964, Budimex, stradala pe Nitu Vasile, termopan, parchet, bucatarie generoasa, foarte calduroasa, zona verde, scara curata, disp. imediat, comision 0% 37.500 {; (0730.928.310 trimbitasu@gmail.com 58. Brancoveanu, semidec., et. parter/4, 17 mp, cea mai frumoasa zona, confort 3, parter/4, curata, g, f, p, t, um, incalzire radet, apa calda si rece, cadastru, intabulare, chiar merita cumparat, zona verde, 10 min metrou, agentie. 18.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 59. Brancoveanu, et. 1/4, 35 mp, 1970,

Rezonantei, garsoniera confort 1, dec., etaj 1/4, vis a vis de spitalul Budimex, an de construire 1970, suprafata 35 mp, zona excelenta apropiere mijloace de transport, metrou, decent intretinuta 34.500 {; (0721.907.221/ 0764.716.412 60. Brancoveanu, 10 minute metrou,

et. 1/3, 34 mp, 2017, se accepta credit, finisaje lux, bloc nou, bucatarie inchisa, direct dezvoltator, fara comision. Pret cu tva inclus - 47.500 euro, 45.200 {; (031.005.12.58/ 031.005.17.65 61. Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Brancoveanu, Alunisului, parc Oraselul Copiilor, metrou Constantin Brancoveanu, constructie noua, finisaje la alegere, stradal. Acceptam orice tip de credit. Direct dezvoltator, 47.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 62. Brancoveanu, Oltenitei, Martisor, semidec., et. 1/7, 32 mp, 2017, bloc nou, garsoniere si apartamente cu 2 camere, finisate total , centrala individuala, langa metrou si parc, pret incepand de la 43000 euro, 43.000 {; (0728.065.511/ 0769.461.802 63. Brancoveanu, Postalionului, dec., et. parter/3, 31 mp, 2018, garsoniera dec.a, situata in bloc nou, finisaje la alegere, centrala termica, baie echipata, balcon, izolatie termica de 10 cm. Comision 0. Direct dezvoltator, 24.000 {; (0725.957.933 64. Bucur Obor, Colentina, dec., et. parter/10, 34 mp, 1969, garsoniera se afla pe sos Colentina stradal,vedere pe fata, langa Kaufland, metrou Obor, este renovata integral, este libera, ideal pentru investitie, inchiriere sau locuit 45.000 {; (0735.176.819 mchivu@hotmail.com 65. Bucurestii Noi, Pajura, dec., 28 mp,

garsoniera amenajata cu gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 32.000 {; (0721.372.512/ 0767.552.605 66. Budimex spital, zona, 35 mp,

4

75. Campia Libertatii, Gheorghe Petrascu semidec., et. 9/9, 36 mp, vav parcul Gheorghe Petrascu, toate imbunatatirile, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, toate actele, zona verde 45.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 76. Cartierul Latin, Ghencea, dec., et. 2/6, 36 mp, 2017, Cartieru Latin, Prelungirea Ghencea, proprietar direct, garsoniera dubla, etaj 2, cu dormitor si balcon mare, comision 0%, confort 1 sporit, Ratb 122, 485, 222, se acepta toate tipurile de credit 29.000 {; (0765.420.123 evelin.residence@yahoo.com 77. Centru Vechi, Smardan, et. 1/6, 18 mp, in apropiere de BNR, f. imbunatatiri, cad., intabulare, libera, cash, 23.500 {; (0746.188.866 78. Centrul Vechi, Smardan, et. 1/7, 18

mp, in apropiere de B.N.R., cadastru, intabulare, libera, pozitie exceptionala, 23.500 {; (0746.188.866

79. Chisinau, Basarabia, semidec., et. 9/10, 32 mp, 1982, garsoniera curata, gresie, faianta, parchet, termopan, se vinde mobilata si utilata,se poate prelua cu tot cu chirias, 39.000 {; (0732.135.470 80. Colentina, Doamna Ghica, dec.,

et. 6/10, 38 mp, 1979, Str. Sinaia, dec.a, etaj 6/10, bloc mixt, s. 38 mp, g, f, p, t, ac, mobilata, utilata elegant, la cheie. Acte complete. 46.000 {; (0722.511.217/ 0762.628.915 uigimob@yahoo.com 81. Colentina, Fundeni dec., et. 1/3, 42 mp, 2017, garsoniera spatioasa, balcon inchis,amplasata in zona Colentina - Fundeni, spitalul Fundeni, dec.a, in bloc nou, finisaje la alegere, incluse in pret, obiecte sanitare in baie, centrala termica 33.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro

82. Colentina, Fundeni, dec., et. parter/5, 42 mp, 2017, de vanzare garsoniera dec.a, situata intr-un ansamblu rezidential cu regim inchis, spatii verzi, loc de joaca pentru copii, suntem dispusi la neg., direct dezvoltator, comision 0% 37.619 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 83. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/5, 2017, garsoniera complet dec.a, bucatarie inchisa, situata stradal, intr-o zona rezidentiala, cu mijloace de transport in imediata vecinatate, numeroase facilitati urbane, 39.900 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro 84. Colentina, rau, dec., et. 8/8, 42 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec.a, situata la etajul 8 din 8, suprafata de 42 mp. bloc 1986, curata, intabulata. 36.000 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 85. Comuna Chitila, Str. Fortului nr. 31, et. parter/1, 30 mp, constructie caramida, baie, bucatarie, camera de zi, posibilitati balcon, hidrofor apa, 6.500 {; (0745.779.715 86. Cornetu Judecatorie, dec., 43 mp, 4/4+pod, centrala proprie, gresie, faianta, termopan, izolat, 23.000 {; (0745.067.409 87. Costin Georgian, la 10 min. de metrou, vand garsoniera proprietate personala, recent zugravita si utilata, 35.000 {; (0763.360.928 88. Crangasi metrou, et. parter/5, 35 mp, 2017, Crangasi metrou, bloc nou, garsoniera confort 1, situate la parter/5, finisaje de Lux, are o suprafata de 35 mp. Central termica, 49.900 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355 89. Crangasi, semidec., et. parter, 36 mp, 2017, vand garsoniera la parter in zona foarte linistita, in spatele Pietii Crangasi si a supermarket-ului Lidl, aproape de terenurile de tenis Sportul Studentesc, str. Elena Farago, 49.950 {; (0738.666.659 aleku_2006@yahoo.com 90. Crangasi, Regie, semidec., et. parter/5, 28 mp, 2017, proprietar vand garsoniera situata la parter in bloc nou in Regie, vis-a-vis de Baza Sportiva Sportul Studentesc, suprafata 28 mp, 49.500 {; (0740.181.444/ 0738.666.659 expres.rezidential@yahoo.com 91. Crangasi, Studio tip Loft, exclusivist, spatios, dec., et. parter/8, 48 mp, 1996, proiectul nostru exclusivist, va pune la dispozitie apartamente de tip Loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp, cu diferite compartimentari, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 58.000 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 92. Dacia semidec., et. 7/7, 18 mp, 1950,

Studio cochet pozitionat ultracentral, cu o priveliste incredibil de frumoasa asupra orasului. Foarte aproape de Gradina Icoanei si Parcul Ioanid, la 5 minute de Piata Romana. 22.000 {; (0724.200.026 93. Decebal, Alba Iulia, Ruby Tuesday, dec., et. 1/4, 42 mp, 1990, garsoniera, confort 1, dec.a renovata recent, etaj 1/4, 42 mp, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. 71.500 {; (0722.459.956/ 0747.111.633 iacobsorin02@yahoo.com

67. Bulevardul Unirii, dec., et. 8/9, 42 mp, 2002, vand garsoniera, recent renovata - mobilata modern si utilata, paza, 78 {; (0727.177.008

94. Decebal, Alba Iulia, Unirii, Piata Muncii, dec., et. parter/4, 42 mp, 1990, Baba Novac particular, Decebal str. Mesterul Manole, parter/4 bloc reabilitat termic, renovata complet, instalatie electrica noua, obiecte sanitare noi, termopane gresie, faianta, loc parcare, urgent 64.500 {; (0765.457.990

68. Calea 13 Septembrie, Sebastian, garsoniera dec., et. 7/8, 42 mp, 1988, Calea 13 Septembrie, Sebastian, garsoniera confort 1 sporit dec., etaj 7/8, imbunatatiri multiple, renovat complet, suprafata 44 mp, bloc 1988, nestradal 45.990 {; (0771.265.376

95. Decebal, Muncii, dec., et. 7/8, 42 mp, 1990, bloc mixt, reabilitat, mobilata/ utilata complet, bucatarie patrata, supraveghere video. loc de parcare ADP, ideala atat ca investitie cat si pentru locuit, 64.500 {; (0799.936.443 cosmin.andrei@iness-intermed.ro

69. Calea Calarasi, Delea Veche, dec., et. parter/1, 48 mp, Calea Calarasi, Delea Veche, pozitie excelenta, chiar langa restaurant La mama, garsoniera spatioasa, renovata recent, termopan din lemn stratificat, parchet lemn, gresie, faianta, pret discutabil. 38.500 {; (0722.300.698/ 021.330.79.50

96. Dimitrie Leonida, dec., et. 1/3, 42 mp, 2018, garsoniera 42 mp, bloc nou, langa metrou, pret promotional. Se preda finisata la cheie cu gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa intrare, termopane, centrala termica, obiecte sanitare. 35.500 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

70. Calea Crangasi, et. 9/10, 43 mp, vand garsoniera frumoasa, spatioasa, cu balcon si vedere spre oras, 52.000 {; (0350.409.916

97. Dimitrie Leonida, 29.500 euro, dec.,

proprietar vand gars., cf. 1, p/8, parchet + termopan, 35.000 {; (0724.580.763

71. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec., et. 7/7, 39 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, garsoniera spatioasa in bloc nou, centrala termica si contorizare indoviduala utilitati, finisaje superioare, boxa inclusa, zona linistita, comision 0; 35.000 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 72. Calea Rahovei, mobilata/ utilata, semidec., et. 10/10, 38 mp, 1982, ideal investitie, garsoniera de vanzare, situata in sectorul 5, cartierul Rahova, la Adresa Calea Rahovei, nr 328, bl 57 A, sc 2 (pentru cunoscatori). Ideala pentru tineri cu credit prima casa sau ipotecar. 38.500 {; (0764.729.827 bestdealsagency@gmail.com 73. Calea Rahovei, str Buzoieni, dec.a, dec., et. parter/8, 36 mp, 1983, Rahova, Buzoieni, Piata Nicky Scorpion, dec.a, 36 mp, bloc mixt, curata, cu geamuri termopane si usa metalica, bloc reabilitat termic, acte la zi, mijloace de transport in comun, magazine, farmacii, 34.000 {; (0755.600.060 74. Calea Victoriei vizavi magazin Muzica 10 mp, una camera 1/8, balcon inchis termopan, mobilata modern, apa, lumina, mocheta, acces grup sanitar, locuinta, birou, foarte bine platita - pt. inchiriere, usor neg., 15.000 {; (021.336.73.92/ 0729.580.269/ 0734.068.151

et. 1/2, 33 mp, 2018, garsoniera dec.a, spatioasa, 33mp utili, bucatarie inchisa, balcon, etaj intermediar, bloc P+2.Finisaje incluse in pret, centrala proprie, contorizare individuala, 29.500 {; (0724.548.052 98. Dimitrie Leonida, Drumul Fermei, semidec., et. parter/5, 52 mp, 2017, garsoniera 52 mp + curte 45 mp, finisaje zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celulare, tamplarie PVC, geamuri termopan, usa metalica de acces, instalatie electrica completa,P+5, 51.205 {; (0722.204.952 99. Dimitrov, sector 2 et. 2/10, 34 mp, 1970, str. Oborul Nou, garsoniera spatioasa, foarte luminoasa, recent renovata, in bloc reabilitat termic. Pretabil atat pentru locuit cat si pentru inchiriat. Se vinde complet mobilata si utilata, 47.000 {; (0723.662.950 lucian_f10@yahoo.com 100. Doamna Ghica, dec., et. 3/4, 46 mp, 2009, complex rezidential, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica aer conditionat, bucatarie inchisa, contorizat, paza 24 h, balcon 8 mp, proprietar, tva 5% aplicabil, 46.500 {; (0753.088.272/ 0762.248.118 info@secure-homes.ro 101. Dobroiesti, Ilfov, Dragonul Rosu, 36 mp, 2011, str. Parului, persoana fizica vand gars. cf. 1, complet utilata si mobilata, Complex Fundeni New City Residence, et. 2, gresie, faianta, termopan, 35.000 {; (0756.413.837

E-mail: redactia@anuntul.ro


8 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 102. Dorobanti, dec., et. 10/10, 40 mp, 1978, Piata Dorobanti, garsoniera, confort 1 dec., etaj 10/10, suprafata 40 mp, an 1978, mobilata si utilata complet, bloc reabilitat, etaj 11 tehnic, doua lifturi, parcare. 80.000 {; (0737.615.809/ 031.438.12.51 dan@regalhouse.ro 103. Dristor metrou dec., et. 10/10, 34

mp, 1976, bloc mixt, reabilitat, apropiere bulevard, balcon inchis, gresie, faianta, termopan, la 2 minute de metrou Dristor, stradala, zugravita, 41.500 {; (0740.246.872/ 0723.399.229 104. Dristor, dec., et. 1/10, 44 mp, 2017,

garsoniera Dristor, bloc nou, amplasament central. 57.000 {; (0731.510.854 ilie.coca@zonadesud.ro 105. Dristor, chiar la metrou, dec., et. 8/10, 35 mp, 1976, bloc stradal, vedere spate, mixt, dec.a, termopane, gresie, faianta, curata, libera, toate actele 43.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 106. Dristor, metrou, semidec., et. 5/10,

30 mp, 1982, gars cf 1, mobilata utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, acc, numai cash, 32.500 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com

107. Dristor, Urban Homes, comision 0,

dec., et. 1/9, 44 mp, 2018, imobil P+9, finalizare 2018, Porotherm. Finisaje premium, lift Kone, usi MDF, UM Italia, parchet laminat 8 cm, bai Rocca/Grohe, centrala imobil Buderus. apropiere metrou, parc Titan, mall Park Lake. 57.000 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro 108. Dristor- metrou 2, et. 9/10, 1976, fix la gura de metrou, stradala, bloc izolat termic, acte la zi, accepta credit, renovata acum, instalatii electrice, sanitare noi, se vinde mobilata, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizata, negociabil, 45.300 {; (0720.616.529 109. Drumul Taberei -Favorit, semidec.,

32 mp, imbunatatiri, mobilat, utilat, 36.000 {; (0724.053.351

127. Fundeni, Colentina, dec., et. 1/4, 42

mp, 2017, de vanzare garsoniera la pret redus, situata intr-o zona linistita, garsoniera se preada la cheie, finisajele sunt de calitate premium, la alegere, dintr-o gama variata. Direct dezvoltator, comision 0% 33.500 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro

128. Fundeni, garsoniera tip studio la pret avantajos dec., et. 6/6, 38 mp, 2017, garsoniera tip studio de vanzare la un pret avantajos, intr-un bloc nou, finalizat in 2017. Este perfecta pentru tinerii ce se afla la inceput de drum beneficiand de avantaje in aceasta proprietate; 24.000 {; (0731.026.636 office@zonere.ro 129. Gara de Nord - Hotel IBIS, semidec.,

et. 4/7, 36 mp, 1963, la 2 minute de metrou, garsoniera renovata in 2017, nemobilata, parchet, gresie, faianta, inst. electrice/ sanitare noi. Imobil RS2; 40.000 {; (0745.111.510/ 0742.103.080 isabela.cocis@neocasa.ro 130. Gara de Nord, dec., et. 4/4, 28 mp,

1950, Bulevardul I. G. Duca, renovata recent, dec.a, boxa, centrala proprie, pozitie deosebita, ideal investitie, adiacent Titulescu, Piata Victoriei 27.500 {; (021.319.78.04/ 0723.515.199 oli_daniel@yahoo.com 131. Gara de Nord, Dinicu Golescu,

semidec., et. 6/9, 30 mp, 1960, gars cf 1, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, 30.500 {; (0731.136.698/ 0766.777.115 confortspecial@yahoo.com 132. Garsoniera noua, dec.a in bloc p+5e, dec., et. 4/5, 37 mp, 2017, Garsoniera de 37 mp, delimitati, utilitati complete (contorizate individual), pereti caramida, finisaje incluse. Incalzire cu centrala si calorifere noi. Direct de la dezvoltator, fara comision, 34.900 {; (0720.069.925 133. Garsoniera, parc, Brancoveanu, metrou, comision 0, dec., et. 1/3, 33 mp, 2018, garsoniera deosebita in zona Brancoveanu-Alunisului. Zona este deosebita, un cartier de case-vile cu posibilitatea iesirii in 3 artere principale: Sos Oltenitei, Bd. Brancoveanu, sos. Giurgiului 47.500 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65

151. Loft, design interior superb si prac-

tic. dec., et. parter/8, 49 mp, 2017, In proiectul nostru inedit veti gasi apartamente de tip loft, cu suprafete utile cuprinse intre 37 mp si 77 mp cu diferite stiluri de design interior, unde se creeaza spatii armonioase si practice, 58.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 152. Luica, dec., et. parter/2, 2017, gar-

soniera spatioasa, mutare rapida, loc de parcare inclus in pret, 36.500 {; (0730.888.280

153. Luica, dec., parcare gratuita, comi-

sion 0 dec., et. parter/2, 35 mp, 2018, garsoniera spatioasa, dec.a, zona linistita, acces facil RATB, loc de parcare inclus in pret. Termen de finalizare martie 2018. Buget de finisaje Comision 0% Direct Dezvoltator, 38.200 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro

176. Militari Pacii, Bloc nou 2017 dec., et. 1/3, 31 mp, 2017, 36.500 {; (0768.901.007 cristian.mihaila@galaxyimob.ro 177. Militari Residence dec., et. parter/7,

35 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercial, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 30.625 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

178. Militari Residence dec., et. parter/7,

33 mp, 2017, bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, centrala termica, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centru comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite, 28.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

154. Lujerului, Timonierului, dec., et. 4/8, 40 mp, 1986, etajul 4/8 intr-un bloc construit in anul 1978, dec., cu o suprafata de 40 mp, 43.500 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com

179. Militari Residence dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, constructie noua, 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 27.900 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

155. Magurele, dec., et. 1/2, 37 mp,

180. Militari Residence dec., et. 3/6, 39

2017, garsoniera in apropiere de Institutul de Fizica, ceea ce reprezinta o investitie ideala, toate utilitatile, finisata, 29.500 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 156. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 3/3, 22 mp, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida, 18.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 157. Magurele, stradal, finisaje superioare, parcare, dec., et. 1/3, 2017, Magurele, stradal, imobil nou ce dispune de parcare inclusa, finisaje superioare, bransat la utilitatile orasului: gaze, energie electrica, canalizare si apa. Compartimentare din caramida; 34.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

mp, 2017, constructie noua, finalizare august 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 35.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 181. Militari Residence dec., et. 7/7, 40 mp, 2017, Garsoniera, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, finalizare 2017, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 182. Militari Residence, dec., et. 1/7, 31 mp, 2017, bloc finalizare 2017 finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.900 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

et. 1/5, 41 mp, 2017, garsoniera, nisa de dormit, terasa cu iesire din living, 3 statii RATB pana la metrou, bloc in zona linistita, verdeata, se ofera tur de vizionare gratuit, 36.800 {; (0730.250.305

111. Drumul Taberei, Avangarde, et. 3/4,

135. Ghencea, Drumul Taberei, dec., et.

159. Mall Vitan, (Dristor) dec., et. 4/4, 43

184. Militari Residence, dec., et. 2/7, 31

112. Drumul Taberei, Brancusi, dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, garsoniera cu posibilitate de transformare in 2 camere, se vinde cu gresie, faianta, parchet, geamuri tripan, centrala proprie, usi de interior, usa metalica. Direct dezvoltator, comision 0%, 37.840 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 113. Drumul Taberei, Brancusi, 1 minut

RATB, parc, dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, Drumul Taberei, cartier Brancusi, garsoniera dec.a, finisaje superioare, 1 minut pana la RATB, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland. Direct dezvoltator, 37.800 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 114. Drumul Taberei, Brancusi, garsoniera, parter inalt dec., et. parter/6, 35 mp, 2017, garsoniera situata in zona Drumul Taberei - Brancusi, parter inalt, se preda finisata cu finisaje de calitate superioara, toate utilitatiile retelei de oras, suprafata utila 35 mp, dec.a, 37.840 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 115. Drumul Taberei, Brancusi, imobil

nou, dec., et. parter/6, 38 mp, 2018, dec., Drumul Taberei, Brancusi, dec., 38 mp utili, 1 minut RATB, finisaje superioare, 3 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi.Direct dezvoltator, 42.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 116. Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara, semidec., et. 7/10, 35 mp, 1973, apartament 2 camere semidec. 35 mp, etaj 7/10, balcon inchis in termopan, usa metalica, acte pregatite pentru vanzare. Pentru mai multe detalii contactatima telefonic. 38.000 {; (0732.624.689 117. Drumul Taberei, Compozitorilor,

bloc mixt, an 1982, confort 1, dec., 35 m, etaj 10/10, curata, cu termopan si usa metalica, fara imbunatatiri, scara curata, bloc civilizat, acte, linia lui 41 32.500 {; (0726.881.809 iulian78zburlea@yahoo.com 118. Drumul Taberei, Favorit, dec., et.

parter/parter, 38 mp, 1965, va prezentam spre vanzare o afacere la cheie, cu urmatoare caracteristici : cabinet stomatologic ce include o garsoniera cf 1 dec.a, 38 mp, renovata complet si amenajata, 66.000 {; (0733.564.017 triumphgrand.imobiliare@yahoo.com 119. Drumul Taberei, Hanul Drumetul

semidec., et. 8/9, 32 mp, 1970, Bd 1 Mai, bloc stradal, reabilitat termic,termopan la balcon, usa metalica, scara foarte curata, 2 lifturi, garsoniera fara amenajari interioare, libera, toate actele 34.900 {; (0723.325.257 contact@mihaelaanton.ro 120. Drumul Taberei, Materna, dec., et.

2/2, 54 mp, 2016, garsoniera dec.a in Ghencea, finisaje interior Italia, toate utilitatiile: apa, canalizare, gaze, electrica, centrala Ariston inclusa, Ratb langa bloc, zona linistita, strada asfaltata. 37.990 {; (0720.134.876 office@vanzare-case-siapartamente.ro

mp, 1990, proprietar vand gars. conf.1 zona Mall Vitan- Dristor. Comp. din 1 camera (24 mp)+ balcon inchis in termopan, baie mare, bucatarie mare, debara si hol. Toate mijloacele de transp.in imediata apropiere, 52.000 {; (0765.433.630 gcasangiu@yahoo.com

mp, 2017, bloc finalizare mai, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, 2 lifturi, termopan Veka tripan, 27.100 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militari-residence.ro

136. Giurgiului, Luica, dec., et. parter/3,

160. Metalurgiei, Carrefour Grand

mp, 2017, constructie noua, 2017, predare la cheie, fara taxa de mentenanta. Ansamblu rezidential cu parcuri, locuri de parcare incluse, magazine, piscine, scoala, gradinita, 29.700 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

35 mp, 2017, oportunitate, garsoniera spatioasa 35 mp, mutare rapida. Finisaje incluse in pret. Toate utilitatile bransate. Centrala proprie, calorifere. Loc de parcare. Direct dezvoltator.Comision 0. 36.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro

137. Giurgiului, mutare rapida, acces facil RATB dec., et. parter/3, 30 mp, 2017, garsoniera, dec.a, finisata, acces facil RATB, zona Giurgiului. Garsoniera se gaseste pe parterul imobilului, este finalizata, balcon, mutare rapida, bloc nou, comision 0 32.000 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro 138. Grigorescu, metrou, semidec., et.

5/10, 34 mp, 1982, oferta reala, garsoniera ultralux, zona metrou Grigorescu, 5 min de mers pe jos, distanta reala. 59.000 {; (0760.793.857 nicaelena81@yahoo.com 139. Grigorescu, Titan semidec., et.

7/10, 20 mp, Postavarului, Billa, stradal, complet mobilata/ utilata modern, bloc reabilitat, c t, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc parcare, 10 min. metrou, piata, Ratb (311), Billa, Auchan, ideala investitie, 26.500 {; (0725.084.444/ 021.210.76.00 ancasweethome@gmail.com 140. Iancului Avrig semidec., et. 10/10, 31 mp, 1983, garsoniera cf 1 mobilata utilata la doua minute metrou, ideal investitie inchiriere, mijloace transport in zona tramvai 34, 1, 46 autobuze 335, 330, 311, 135, 101, troleu 85, 69 si se afla vav de metrou 36.500 {; (0727.424.131 141. Iancului, Magura Vulturului semi-

dec., et. parter/10, 32 mp, 1982, proprietar, confort 1, parter inalt cu balcon, semidec.a, vedere stradala, pozitie pretabila pentru orice, libera, zugravita nou, parchet, metrou iancului 3 minute, troleu, tramvai etc, toate actele la zi, 43.500 {; (0723.993.153

142. Iancului, Metrou, Elev Stefanescu,

dec., et. 8/10, 36 mp, 1980, bloc mixt, reabilitat termic, multiple imbunatatiri, accepta credit, 47.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

143. Iancului, Pantelimon, acces metrou

semidec., et. 6/10, 33 mp, 1984, Garsoniera este la etajul 6/10, intr-un bloc reabilitat termic, construit in 1984, cu structura semidec.a. Ca imbunatatiri dispune de parchet, termopane, gresie si faianta. Pret negociabil, 40.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

3/4, 34 mp, 1973, garsoniera, renovata 2017, libera, geam la baie, confort 1, decomadata, etaj 3/4, 34 mp, tamplarie PVC cu geamuri termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi noi, accepta credit, C+I. 40.900 {; (0730.556.914 ionnedea.khc@gmail.com

dec., et. 3/10, 32 mp, 1976, vand garsoniera cf. 1 sdc, 32 mp, etaj 3/10, curata, gresie, faianta, parchet, um, termopan, ac, zona verde cu vedere pe spate. 2 min RATB, 7 min. metrou. Exclusivitate; 44.000 {; (0733.848.277 razvan.imob@yahoo.com

121. Drumul Taberei, parc Brancusi,

145. Kogalniceanu vav Universitate,

RATB 1 minut, dec., et. 1/6, 42 mp, 2017, Drumul Taberei - Brancusi, dec.a, finisaje superioare, 42 mp. utili, stradal, imobil nou, contorizare individuala, lift silentios. Direct dezvoltator, 46.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 122. Drumul Taberei, Valea Oltului, 2 min

metrou, dec., et. parter/4, 34 mp, 1973, compania Paga va ofera spre vanzare o garsoniera dec. desfasurata pe o suprafata utila de 34 de mp, situat la etajul parter din 4 (inalt). Localizata in apropierea restaurantului Barlogu Lupilor, 40.000 {; (0773.961.530/ 0768.295.999

123. Drumul Taberei, Valea Oltului, Carti-

er Brancusi, dec., et. 1/8, 35 mp, 2017, oferta, tronson 4, garson. spatioasa, et. 1/8, finisaje moderne alegere, tamplarie Rehau, centrala proprie, centru medical Brancusi, metrou statia - Valea Ialomitei, Ratb 168, Tva inclus, parc copii, 36.900 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

144. Iancului, Vatra Luminoasa, semi-

Facultatea de Drept semidec., et. 2/5, 22 mp, 1950, stradala cu vedere stradala, 2 minute metrou,parc Cismigiu si Izvor, lift, 22 mp utili, imbunatatiri, inchiriabila imediat, centru istoric, proximitate facultatile, medicina, veterinara, utilaj, chimie, biologie. 26.500 {; (0758.259.731/ 0758.323.323 146. Lacul Morii, Novum, Militari, Uver-

162. Metro, Militari, Auchan, garsoniera,

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc P+5, cu lift, cu loc de parcare, finisaje la alegere, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. 30.300 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 163. Metrou 1 Decembrie 1918, dec., et.

Victoriei, dec., et. demisol/5, 14 mp, 1940, o camera, grup sanitar, proprietar, caldura, apa calda, termopan Gealan, gresie, faianta, usi metalice, libera, pretabila inchiriere, acte ok, instalatii. 14.495 {; (0733.657.211 danyion67@yahoo.com

187. Militari Residence, dec., et. 1/7, 34

mp, 2016, garsoniera, dec.a, etaj 1/7, suprafata de 34 mp., mobilata utilata, mobila Mobexpert, bloc situat chiar langa statia ratb 178, te poti muta imediat, comision 0% cumparator 35.000 {; (0742.400.300 callcenter.imz@gmail.com 188. Militari Residence, semidec., 33 mp, 2016, proprietar, vand garsoniera, ma mut la 2 camere. Vedere pe sud, etajul 3, zona linistita de case, la 497 m de capatul RATB 178, str. Orhideelor nr. 40. Bloc nou de la dezvoltator, 26.900 {; (0760.961.444 pateaion1982@yahoo.com

190. Militari Residence, Rezervelor, dec., et. parter/7, 37 mp, 2017, garsoniera in bloc nou, 2017, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 31.800 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

165. Metrou Dimitrie Leonida, 40 mp, dec., et. 1/5, 40 mp, 2018, dec.a, 40 mp utili, finisata la cheie, contorizare individuala, centrala proprie. 34.000 {; (0724.548.052 166. Metrou Jiului, semidec., et. 2/4, 40 mp, 2012, bloc mixt, construit in 2012, la 10 minute de metrou, pozitionare pe sud, intretinere mica, cadastru si intabulare, acces rapid Pipera, Victoriei, Gara de Nord 45.000 {; (0727.864.288 167. Militari dec., et. demisol/3, 30 mp, Apusului,confort1, demisol, bloc construit in 2011, 24.500 {; (0720.592.299 168. Militari dec., et. 4/7, 35 mp, 2017,

constructie noua care se va finaliza la sfarsitul anului 2017 predare la cheie, fara taxa de mentenata, parcare la liber, contorizari individuale. Zona cu facilitati: magazine, restaurante, 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 169. Militari dec., et. 3/7, 2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc. 31.500 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro 170. Militari dec., et. parter/7, 49 mp,

2017, Residence, in bloc nou, finalizare 2017, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. 40.915 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

173. Militari (1 min. Gorjului - metrou) dec., et. 6/10, 33 mp, 1976, garsoniera in bloc mixt, conf.1, cu balcon, se vinde complet mobilata, utilata, imbunatatiri: termopane, parchet, gresie, faianta, usa metalica; 38.999 {; (0722.302.080

150. Lascar Catargiu, intre Romana si

mp, garsoniera, cf. 1, finalizare ianuarie 2018, materiale si finisaje de calitae, negociabil, 33.000 {; (0799.999.970

164. Metrou Dimitrie Leonida, semidec., et. 2/2, 31 mp, 2018, vindem ultimele garsoniere ramase intr-un bloc nou in constructie langa Metrou Leonida, finisate la cheie, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare in baie, centrala proprie, calorifere, comision 0%, 29.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

148. Lacul Tei, Maica Domnului, dec., et.

Tei, dec., et. 5/10, 41 mp, 1987, langa Facultatea de Constructii, cf. 1 sporit, 2 lifturi, bloc civilizat, pe mijloc, orientare est, curata, cadastru, intabulare, ideal locuit/investitie, 44.000 {; (0737.435.628/ 0722.614.867

186. Militari Residence, dec., et. 6/8, 35

189. Militari Residence, garsoniera, dec., et. 2/6, 38 mp, 2017, bloc nou, cu finalizare august 2017 finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine, 34.200 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

172. Militari (1 -2 min. de Politehnica Parc), dec., et. 2/8, 38 mp, 1980, ofer spre vanzare, garsoniera confort 1, intr-o zona verde si foarte linistita, cu balcon, termopane, usa metalica, libera, acte 44.999 {; (0722.302.080

149. Lacul Tei, Maica Domnului, Parcul

185. Militari Residence, dec., et. 2/7, 33

1/3, 36 mp, 2017, promotie, 1 Dec. 1918, garsoniera dec.a, 36 mp utli, la 10 min de metrou, etajul 1, bloc 2017, finisaje lux la alegere, contorizata individual, balcon, disponibila imediat, direct dezvoltator 34.305 {; (031.005.12.42/ 031.005.17.73 ciprian.b@star-construct.ro

147. Lacul Tei, Facultate, dec., et. 4/10, 42 mp, 1986, garsoniera confort 1, dec. situata la etajul 4/10, are o suprafata de 42 mp, bloc 1986, are gresie, faianta, termopan, 45.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151

125. Floreasca, Barbu Vacarescu,

126. Foisorul de Foc, dec., et. parter/parter, 11 mp, 1970, garaj la curte comuna (curata, linistita), 10,5m. Ziduri din beton, subsol, terasa, cu terenul de sub. Dimensiuni: 4,22 x 2,67 mp. Inaltimea 2,5 m, subsol 2m. Daca-i modificat pt. birou, locuinta, afaceri. 10.000 {; (0766.480.101 moiseana@yahoo.com

et. parter/4, 42 mp, 2016, apropiere Lidl, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, usa metalica, baia utilata, aer conditionat, centrala termica, calorifere, cadastru, intabulare, se accepta credit, 29.900 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro

171. Militari dec., et. parter/3, 2017, Va oferim spre vanzare garsoniera situata la etajul parter, construit in anul 2017, in zona Militari Residence. Imobilul, in suprafata utila de 30 mp, 29.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro

garsoniera dec.a 40 mp utili, peretii din caramida, izolat termic si fonic, baia utilata complet, finisaje premium la alegere (gresie, faianta, parchet, usi interioare) pozele sunt cu titlu informativ 40.000 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro Garibaldi, Rossini dec., et. 1/2, 25 mp, 1960, Floreasca garsoniera renovata 25 mp, bloc reabilitat, se vinde mobilat, etaj 1/3, zona linistita, parc la 100 m, 33.000 {; (0721.145.698

161. Metalurgiei, mutare imediata, dec.,

turii, dec., et. 10, 34 mp, 2017, vedere superba spre Lacul Morii. Constructie solida. Finisaje de calitate superioara (Saloni, Roca, Pinum, Immergas). Direct Dezvoltator, reducere plata cash, 33.900 {; (0722.396.904 andrei.novuminvest@gmail.com

5/10, 42 mp, 1988, Complex Domino, Facultate, aproape de Parcul Circului, Tei, Strada Inginerilor, curata, termopan, usa metalica, baie cu fereastra, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, accept credit, 44.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

124. Fetesti, dec., et. 2/5, 40 mp, 2017,

Arena, et. parter/3, 31 mp, 2018, ocazie garsoniera in bloc nou in constructie, decomadata,finisaje la alegere, centrala proprie, zona linistita, RATB aproape. Oferta este cat timp blocul este in constructiecomision 0%, plata cash, 23.900 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro

174. Militari Gorjului semidec., et. 6/10,

31 mp, 1976, proprietar vand gasoniera Militari-Gorjului langa statia de metrou Gorjului (blocul cu Banca Transilvania la parter). Bloc mixt, renovata si mobilata, acte la zi, accept credit, 41.000 {; (0743.176.779 silviu_grigorescu@yahoo.com

175. Militari Metro, dec., et. 1/7, 37 mp,

2017, bloc nou, caramida + beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, ct. Finalizare august 2017. Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 33.300 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

227. Militari, Rosu, garsoniera la cheie,

garsoniera, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, un loc parcare, canalizare, gaze, curent electric, statie ratb 178 si 138, comision 0 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 203. Militari, B-dul Iuliu Maniu, Piata

Gorjului, dec., et. 5/9, 38 mp, particular, confort 1, bucatarie 8 mp, camera 18 mp, cu imbunatatiri (gresie, faianta, termopane), negociabil, 42.000 {; (0733.272.367 204. Militari, Bld. Virtutii, dec., et. 3/8, 40 mp, 1993, bloc solid, arie linistita, aproape de metrou, Cora, Plaza Mall, spatioasa cu balcon, finisaje, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata modern, utilata, locuinta, investitie inchiriere; 55.500 {; (0734.087.678/ 0763.846.309 205. Militari, garsoniera finlizata predare

la cheie, dec., et. 1/3, 42 mp, 2017, garsoniera se preda la cheie, complet finisate si bransate la utilitaati. Structura de rezistenta a imobilului este pe cadre de beton armat, compartimentari din caramida Porotherm interior/exterior, 30.500 {; (0733.353.013 206. Militari, Gorjului, Cernisoara, dec., et. 4/4, 36 mp, 1982, cf. 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, numai cash, neg., 37.500 {; (0746.188.866 207. Militari, Gorjului, Cernisoara, dec., et. 4/4, 36 mp, 1982, cf. 1, gresie, faianta, um, numai cash, neg., 37.500 {; (0746.188.866

209. Militari, Iuliu Maniu bulevard, 1 min metrou, semidec., et. 10/10, 54 mp, 1977, 54 mp, vedere spate, liniste, confort 1 sporit, bloc mixt, piata, scoala, gradinita, Cora, merita vazuta, acte la zi, terasa foarte buna, imbunatatiri, termopan, um, ac, curata, ocazie, libera, acc credit, usor neg, seriozitate, 37.990 {; (0740.687.595/ 0731.112.311

134. Ghencea, Drumul Cooperativei, dec., et. parter/2, 42 mp, 2017, garsoniera la parter, cu gradina de 18.5 mp, 35.000 {; (0735.170.042 Constantin.eugen@yahoo.com

2013, parchet, termopan, centrala, mobilat, 31.900 {; (0724.321.698

202. Militari, Auchan, Metro, proprietar

208. Militari, Gorjului, comision 0%, dec., et. 1/3, 34 mp, 2017, garsoniera, 34 mp utili, dec.a, bucatarie inchisa 6.75 mp, finisata la cheie, cu gresie, faianta, parchet, usi de interior, baia echipata cu toate obiectele sanitare, comision 0%, 41.500 {; (0742.400.300

dec., et. 10/10, 35 mp, 1982, 1 Mai, Ghencea, garsoniera, bloc mixt, 10/10, termopan, balcon, bloc 1982, fara probleme cu terasa Florentin, 32.000 {; (0727.279.336

158. Mall Grand Arena, Carrefour, dec.,

226. Militari, Rezervelor, dec., et. 7/8, 32

183. Militari Residence, dec., et. 3/7, 35

mp, 2017, bloc finalizare mai 2016, balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan, 31.500 {; (0722.166.933/ 0723.013.946 vanzari@militari-residence.ro www.militariresidence.ro

110. Drumul Taberei, 1 Mai, Ghencea,

201. Militari, Auchan, Metro, proprietar

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, bucatarie inchisa, proprietar, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc P+5, cu lift, cu loc de parcare, analizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

210. Militari, Iuliu Maniu, Margelelor,

dec., et. 1/5, 35 mp, 2017, oferta dezvoltator, cf 1 dec, etaj 1/5, bloc nou 2017, la cheie, centrala, balcon de 6 mp, bloc p+5, caramida si beton, monitorizare video, loc de parcare, lift, 33.000 {; (0725.832.374/ 0743.104.772 oana_adinaneagu@yahoo.com 211. Militari, Iuliu Maniu, Metro, dec., et. parter/3, 22 mp, 1980, aproape statia ratb, metrou, garsoniera dec, cf.2, stradal, bloc 1980, et.p/3, sup 22 mp, apa rece, apa calda, caldura radet, gaze butelie, renovata recent, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, acte, 22.000 {; (0721.262.173 ion.cdumitru@yahoo.com 212. Militari, Lujerului 4 min metrou Lujerului, semidec., et. 4/9, 33 mp, 1970, garsoniera semi mobilata. Baie renovata. Balcon izolat si inchis cu termopan. Aer conditionat. Pret usor negociabil; 40.500 {; (0740.034.787 213. Militari, Lujerului, dec., et. 3/4, 32 mp, 1983, 5 min metrou, et 3/4, mobilata/utilata, gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Piata Veteranilor, Cora, Piata Gorjului, Politehnica, Afi Cotroceni, Plaza Drumul Taberei. OVA 112754, 37.000 {; (0731.324.659 office@catalog-rezidential.ro 214. Militari, Lujerului, dec., et. 4/8, 40 mp, 1986, pozitie buna, camera spatioasa, posibilitate compartimentare open space, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Lujerului, disponibila imediat, 42.500 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@galaxyimob.ro 215. Militari, Metro dec., et. 1/4, 34 mp, 2017, garsoniera direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta, bloc din caramida porotherm pe cadre de beton armat, gresie, faianta, parchet, centrala, 28.900 {; (0734.797.437

191. Militari Rezervelor, dezvoltator, dec., et. 1/3, 28 mp, 2017, garsoniere dec.e, P+3E, se predau finisate la cheie aprilie 2018, utilitati, canalizare, 28 mp utili - 25.000 euro; 30 mp - 26.000 E; 31 mp 27.000 euro, doar cash, 25.000 {; (0756.230.947/ 0760.903.070 rezervelor57@yahoo.com

216. Militari, Metro dec., et. 1/3, 2017, Vanzare garsoniera dubla, confort 1, situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 40 mp este dec., amplasat in bloc construit, 36.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com

192. Militari, semidec., et. 8/10, 33 mp, 1978, Cora, Veteranilor, cf. 1, semidec., etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, acte acc credit, 39.200 {; (0726.488.835

217. Militari, Metro, Auchan, dec., et. 2/3, 31 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc P+3, lift, finisaje la alegere, gaze, curent electric, 20 m de statia microbuzului 611 si la 5 minute de statia RATB 604, comision 0, 26.600 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com

193. Militari, dec., et. 5/8, 35 mp, 1980,

Gorjului, pozitie foarte buna, bloc mixt, camere spatioase, apropiere mijloace de transport, statia de metrou Gorjului, disponibila imediat. 39.000 {; (0758.098.917/ 0758.098.905 georgian.draghia@gmail.com 194. Militari, semidec., et. 7/10, 30 mp,

1983, Militari, Veteranilor, confort 1, semidec.a, etaj 7/10, bloc mixt, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, libera. Se accepta credit 38.000 {; (0743.274.563 nina.toma@acorimobiliare.ro 195. Militari, dec., et. 1/7, 37 mp, 2017,

vanzare garsoniera dubla confort 1 situat la etajul 1 din 3 situat in zona Militari in apropiere de transport public. Imobilul, in suprafata utila de 40 mp este dec., 33.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 office@expresscasaimobiliare.ro 196. Militari, Auchan, garsoniera finalizata dec., et. 2/4, 32 mp, 2017, Particular, garsoniera, finalizata, dec.a, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 31.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 197. Militari, Auchan, Metro, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera finalizata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, loc de parcare inclus, bloc P+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 198. Militari, Auchan, Metro, garsoniera

finalizata, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, loc de parcare, canalizare, gaze, curent electric, iluminat stradal, strazi asfaltate, RATB 178 138, 31.000 {; (0761.440.400 greenparkresidence79@gmail.com

199. Militari, Auchan, Metro, garsoniera, dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, direct dezvoltator, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, statie Ratb 178 si 138 la 150 m, utilitati-canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 22.500 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 200. Militari, Auchan, Metro, garsoniera, dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, mutare imediat. Proprietar, garsoniera, finalizata, dec.a, bucatarie inchisa, balcon, finisaje la alegere, bloc p+5, cu lift, Ratb 178 si 138, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0, 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com

218. Militari, Metro, Auchan, dec., et. 2/5, 31 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, RATB 178 si 138 la 100 m, comision 0%, 27.000 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 219. Militari, Metro, Auchan, dec., et.

parter/5, 27 mp, 2018, Direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc P+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, dedurizator. Comision 0, 22.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 220. Militari, Metro, Auchan, dec., et. parter/5, 27 mp, 2018, direct dezvoltator, garsoniera, dec.a, bucatarie inchisa, bloc P+5 (placa+pod), cu lift, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178 si 138 la 100 ml, comision 0. 22.500 {; (0761.440.400 mirela_daniela_istrate@yahoo.com 221. Militari, Metro, Auchan, garsoniera,

dec., et. 2/5, 32 mp, 2017, proprietar, garsoniera finalizata, bucatarie inchisa, finisaje la alegere, bloc 2017, p+5, cu lift, loc de parcare, ratb 178 si 138, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Comision 0 30.000 {; (0723.271.439 cosmin.cojocaru@yahoo.com 222. Militari, Metro, garsoniera, dec., et.

2/3, 32 mp, 2018, Direct dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc P+3, finisaje la alegere, iluminat stradal, strazi asfaltate, 26.600 {; (0761.440.400 greenparkresidence79@gmail.com 223. Militari, Metro, Militari Residence,

dec., et. 1/6, 37 mp, 2017, garsoniera dec.a, comision 0; 33.000 {; (0735.299.242/ 0751.336.390 viorel.miulet94@gmail.com

224. Militari, Metro, Rezervelor 58, dec.,

et. 7/7, 40 mp, 2017, bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Finalizare august 2017, Parcari, magazine, restaurante, parcuri, 36.000 {; (0722.166.933 vanzari@militari-residence.ro

225. Militari, metrou Pacii, strada Intrarea Vulpeni dec., et. parter/3, 35 mp, 2018, ansamblul rezidential privat Neo62, zona Militari, metrou Pacii in sector 6, garsoniera complet dec.a la pret promotional, discount in functie de procentajul platit ca avans, finalizare 2018, 33.000 {; (0757.077.696 sorin.ivanescu@neofortbiz.ro

25

mp, 2017, balcon, 2 lifturi, g, f, p, t, contorizata individual, centrala proprie, predare la cheie. Acces rapid RATB+metrou, centre comeciale, gradinita, scoala, liceu. Acceptam credite bancare, 28.550 {; (0734.125.125/ 0721.128.128 simona.mihaliuc@mtresidence.ro dec., et. 1/3, 38 mp, 2017, fara comisioane in Militari, Chiajna, Rosu la strada asfaltata, pozitie avantajoasa la 2 minute de maxi-taxi si 5 minute de RATB magazine, farmacii gradinite, garsoniera cf. 1, 38 mp, et. 1/3, detalii la tel., 32.300 {; (0723.611.412

228. Militari, Uverturii, dec., et. 3/5, 28 mp, 2017, proprietar, va propun o garsoniera noua nefolosita de 28.16 mp + balcon 1.64 mp. Suprafata totala construita este de 37.70 mp, in Militari la 2 minute de metrou, 2 minute de mall Plaza, utilata de lux. 39.900 {; (0762.161.518 stan.ionut1988@yahoo.com 229. Militari- Veteranilor, dec., 37 mp,

1981, confort 1, etaj 2, bloc mixt, termopane, gresie, faianta, 35.500 {; (0769.115.522

230. Mosilor, dec., et. 2/5, 34 mp, 1938, stradal valea Mosilor intersectie cu Fainari, garsoniera c.f. 1 dec.a etajul 2 aer conditionat complet mobilata utilata tot strictul necesar, 38.900 {; (0773.886.826 nistor_house@yahoo.com 231. Nasaud, Penny, sector 5, Rahova,

et. parter/3, 33 mp, gars., cf. 1, fara balcon, cu imb., gaze centrala, libera, 28.000 {; (0768.366.699

232. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, dec., et. 5/8, 40 mp, 1990, adiacent, garsoniera cf. 1 sporit, amenajata modern cu termopan, parchet bambus, gresie, faianta, se vinde mobilata si utilata ca in fotografii, acte la zi, 60.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 233. Nerva Traian, metrou Timpuri Noi, dec., et. parter/8, 37 mp, 1990, bloc 1990, adiacent, cf. 1 sporit, dec, P/8, amenajata recent cu termopan, parchet, gresie, faianta, instalatii electrice Cu, sanitare noi, bucatarie mobilata, acte la zi, metrou si Univ. Titulescu. 54.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 234. Nicolae Grigorecu, Salajan, dec., et. 2/3, 35 mp, 2017, garsoniera dec.a Nicolae Grigorescu, 800 m pana la statia de metrou Nicolae Grigorescu. 37.900 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro 235. Nicolae Grigorescu, dec., et. 2/4, 67 mp, 2018, Postavarului, Stylish Residence, d+p+4, apartamente cu 1, 2, 3 si 4 camere, boxe, loc parcare, finisaje import, personalizate, preturi de la 54.900 euro tva % inclus, 54.900 {; (0723.805.860 dragos.balan@topapartamente.ro 236. Nicolae Grigorescu, 5 min. metrou,

dec., et. 2/2, 35 mp, 2017, garsoniera, bloc nou, finisaje la alegere, bransament la utilitati, loc parcare gratuit, zero comision, direct dezvoltator, pret negociabil, 39.100 {; (0730.888.271 valentin.marchidanu@zonadesud.ro 237. Nicolae Grigorescu, garsoniera

spatioasa, dec., et. 1/2, 39 mp, 2017, garsoniera spatioasa, eficient compartimentata, situata intr-un imobil nou la doar 10 minute de metrou Nicolae Grigorescu. 46.025 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@starconstruct.ro 238. Nicolae Grigorescu, piata Salajan,

semidec., et. 1/10, 30 mp, 1969, chiar la piata, bloc mixt, reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, curat, 41.000 {; (0732.135.467 239. Nicolae Grigorescu, Titan, dec., et.

2/3, 36 mp, 2017, locuinta se vinde bransata la utilitati, contorizata individual si finisata la cheie, are hol, bucatarie inchisa, camera de zi spatioasa, balcon, 39.000 {; (0737.000.035

240. Obor, 34 mp, renovata total 2016 in

bloc mixt reabilitat si anvelopat 2015. Dispune de balcon propriu 9,46 mp si terasa exterioara 50 mp. Instalatie sanitara cupru, electrice, geamuri termpoan, 39.000 {; (0775.368.545 agentie8@mauwis.ro

241. Obor, Colentina semidec., et. 8/10, 30 mp, 1985, Teiul Doamnei sectia 7 politie metrou 7 min, piata, Kaufland, Mall Veranda, 8/10, bloc mixt, 1985, zugravita recent, um, termopan, pe mijloc, cadastru, intabulare, accept credit 34.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 242. Obor, Colentina, stradal, vav Kaufland, semidec., et. 4/10, 32 mp, 1978, Mall Veranda, piata metrou 7 min., stradal, 2 lifturi, renovata integral, gresie, faianta, parchet, um, termopan, cad., intab, energetic, accept credit ideal investitie inchiriere 230 euro pe luna; 37.900 {; (0737.435.628/ 0722.614.867 243. Obor, Stefan cel Mare, semidec., et.

2/5, 28 mp, 1965, stradal, langa metrou Obor, intrare-vedere stradala, bloc mixt 1965, reabilitat termic, 2/5, termopan, um, boxa subsol, cadastru, intabulare, ideal investitie inchiriere, necesita renovare, doar cash, 38.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 244. Obor- Pantelimon- Ritmului- Ferddinand dec., et. 3/10, 34 mp, 1980, 10 minute metrou, termopan, usa metalica, pozitie buna, bloc civilizat, stradal, cadastru, intabulare 40.000 {; (0787.882.999 245. Oltenitei, Berceni, dec., et. 3/4, 33

mp, 2017, garsoniera spatioasa sos. Oltenitei bloc nou. Garsoniera dispune de o gradina proprie amenajata si se vinde complet finisata (gresie, faianta, parchet, centrala, etc.) Merita vazuta, doar plata cash, 30.000 {; (0730.888.286 246. Ozana dec., et. 1/5, 35 mp, 2017, garsoniera dec.a, suprafata utila 35 mp, aflata in sectorul 3 al Bucurestiului, intr-un ansamblu rezidential modern format din 5 blocuri, situat la doar 12- 14 minute de metrou 1 Decembrie 1918 33.858 {; (0738.192.587 alina@activeestate.ro 247. Ozana, garsoniera modern compar-

timentata, dec., et. 2/4, 38 mp, 2017, garsoniera cocheta, modern compartimentata, situata intr-un imobil nou cu regim de inaltime mic spre mediu. Imobilul de 4 etaje se afla in cel mai cautat sector al Capitalei, zona Ozana, 41.500 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@star-construct.ro

248. Pallady, metrou, dec., dec., et. 1/4, 37 mp, 2017, Titan, Pallady, garsoniera dec, bloc nou, g, f, p, t, centrala de apartament, contorizare individuala, bransat la toate util., compartimentare caramida, acces facil mijloace de transport. 0% comision, 37.000 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73 249. Pantelimon rezidential, 2 minute metrou Republica, 49 mp, 2017, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0, 43.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560 250. Pantelimon, cf. 3, Liceul Blaga,

Cora, parter, cu gaze, termopane, um, spatii comerciale, transport in comuna aproape, acte in regula, cad, intab., 13.500 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

251. Pantelimon, Basarabia, complex Linda Residence semidec., et. 2/3, 57 mp, 2011, confort 1 sporit, construita in 2011, boxa la subsol in propritate 10 mp, 47 mp suprafata utila, toate amenajarile, incalzire centrala, fara costuri suplimentare, comision 0, libera, merita, 42.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

252. Pantelimon, complex rezidential, semidec., 36 mp, 2017, 2 minute metrou Republica, p+10, situat la 100 m de supermarket Cora, mai multe tipuri de apartamente, garsoniere, studiouri disponibile, comision 0. 38.000 {; (0741.990.000/ 0724.934.560 253. Pantelimon, Iancului, dec., et. 5/9, 40 mp, 1984, proprietar vand garsoniera strada Elev Stefanescu, dec.a, 5/9, 40 mp utili, mobilata, utilata, bloc renovat termic, balcon inchis termopan, 55.000 {; (0720.149.149 marius_furduescu@yahoo.com 254. Pantelimon, Ilfov dec., et. parter/3, 55 mp, 2017, bloc nou. Construit din suflet si cu simt de raspundere. Calitate. Strada Grigore Ghica nr. 7. Mai sunt disponibile 2 garsoniere si 5 ap cu doua camere. Parter vandut. Deosebit. Merita vazut. 40.000 {; (0726.444.496 office@eisol.ro 255. Pantelimon, Ritmului, dec., et. 2/10, 37 mp, 1981, garsoniera bloc mixt 1981, dec.a cu bucatarie patrata, gresie, faianta, parchet, termopan balcon. Se vinde partial mobilata. Bloc stradal, intrare stradala vedere fata, 47.900 {; (0771.791.542 256. Pantelimon, sos. Doamna Ghica,

parc, scoala gen. 145, cf. 3, et. 2, cu termopane, bloc reabilitat, caldura RADET, bloc gaze, acte, intabulare, urgent, disc., 15.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757

257. Parcul Carol, garsoniera superba, dec., et. 1/5, 49 mp, 2017, biroul de vanzari Star Construct va ofera un ansamblu nou rezidential, pozitionat ultracentral: Piata Unirii se afla la 10 minute de mers pe jos, Parcuri (Tineretului si Carol), 48,50 mp, 78.225 {; (031.005.12.89/ 031.005.17.65 madalina.h@star-construct.ro 258. Piata 23 August, garsoniere la cheie, bloc nou P+2, preturi foarte convenabile; (0730.629.933 259. Piata Gorjului, Militari, 35 mp, garsoniera, stradal, bloc mixt, imbunatatiri, in apropiere centre comerciale, metrou, RATB, zona civilizata, cadastru, intabulare. Pret negociabil 29.000 {; (0722.600.760 260. Piata Resita, et. 1/4, gars., cf. 3,

gaze centrala, zona verde, plata cash, 19.800 {; (0764.522.941/ 0722.655.435

261. Piata Rosetti, Hristo Botev, dec., et. parter/7, 28 mp, 1945, garsoniera bloc stradal, parter inalt, vedere spate, mobilat, utilat, centrala bloc, cadastru, intabulare. 35.000 {; (0725.510.003 silvia.anmari@gmail.com 262. Piata Sudului, Oltenitei, dec., et. 2/9, 40 mp, 1980, garsoniera situata la 10 minute de metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon. Se vinde mobilata. Toate actele la zi. Se accepta credit, 45.000 {; (0773.931.307 263. Piata Unirii, Parc Carol, Tineretului,

dec., et. 3/6, 40 mp, 2018, de vanzare garsoniera, 40 mp utili, bucatarie si living open space, terasa, centrala proprie si incalzire prin pardoseala, finisaje de top, parcari la subteran. Pret fara TVA: 62.000 euro. 65.100 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 264. Piata Victoriei, Guvern, garsoniera in bloc mixt, dec., et. 5/8, 1990, etaj 5/8, suprafata 42 mp, bloc mixt, constructie 1990, dec.a, renovata, mobilata si utilata 74.500 {; (0726.274.984 265. Piata Victoriei, Ultracentral, dec., et. 5/5, 44 mp, 2017, garsoniera in bloc nou finalizat, se vinde cu centrala termica Ariston, calorifere, tamplarie PVC Salamander. Contra cost se poate finisa garsoniera, 85.000 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 266. Prelungirea Ghencea, semidec., et. 3/4, 36 mp, 2012, Prelungirea Ghencea, inchiriez garsoniera, bloc nou, etj. 3, centrala termica, mobilata si utilata modern. 1.000 lei/luna. 1+1./ 1.000 L; (0722.377.116/ 0727.441.061 rionescu@just.ro 267. Pta Universitatii semidec., et. 9/10, 23 mp, 1955, ultracentral zona 0, intre str. Academiei si Calea Victoriei, langa intrarea hotelului Capsa , garsoniera de vanzare amenajata, utilata si mobilata, direct de la proprietar. 31.500 {; (0787.693.892 sandulescubogdan1975@gmail.com 268. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 32

mp, 2016, oferta, ansamblu rezidential, corp C, 9/10, mobilat, finisaje moderne alegere, centrala proprie, tamplarie Rehau, usa antiefractie, apometre, spatii joaca copii, teren sport, tva inclus, comision 0, 29.200 {; (0729.349.080 office@ideal-residence.ro

269. Pucheni, Rahova, sector 5, dec., 37

mp, 2016, oferta, ansamblu securizat, et. 8/10, pachet mobila, centrala proprie, usa metalica antiefractie, finisaje moderne, teren sport, piscina, foisor, spatiu joaca copii, Ratb 227, tva inclus, comision 0, 32.300 {; (0729.349.080 office@idealresidence.ro 270. Rahova - Salaj, Complex, et. 4/4, 16 mp, 1973, curat, toate imb., libera, fara probleme cu terasa, totul nou, 13.000 {; (0768.756.617/ 0768.848.776 271. Rahova, et. 2/4, 15 mp, centrala, coeficient 3, apa, bucatarie, baie, strict exclus intermediari, 12.000 {; (0755.914.905 272. Rahova, Buzoieni, dec.a, 36 mp, bloc mixt et. parter/8, 36 mp, 1983, garsoniera, cf. 1, dec.a, 36mp, bloc 1983, reabilitat termic, curata, geamuri termopane, usa metalica, spatioasa, costuri mici de intretinere, mijloace de transport, magazine, piata, farmacii 34.000 {; (0755.600.060 273. Rahova, Mc Donalds semidec., et.

5/8, 27 mp, 1992, Garsoniera libera disponibila imediat, in bloc mixt, dat in folosinta in 1993, gresie, faianta, parchet, calorifere schimbate, bloc monolit, 10 minute pana la Piata Unirii, acte complete, 31.000 {; (0727.864.288 274. Rahova, Petre Ispirescu, dec., et. 4/8, gars., cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 35.000 {; (0766.919.499/ 0763.835.193 275. Rahova, Sebastian, dec., et. 1/3, 33

mp, 2015, la intersectia cu Sebastian, in vecinatatea supermarketurilor Peny si Lidl va recomand acesta garsoniera de 33 mp situata la etajul 1/3 a unui imobil construit in anul 2015. Comision 0% cumparator, 29.900 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro

276. Romana, Rosetti, Universitate, semidec., et. demisol/5, 30 mp, doriti sa locuiti in centrul Bucurestiului? Doriti sa porniti o afacere sau sa va schimbati sediul actual in centrul Bucurestiului? Acest spatiu poate fi alegerea perfecta. 49.000 {; (0720.444.444/ 0721.250.142 277. Salaj, sector 5, et. 3/3, 24 mp, gars., cf. 1, cu imb., gaze centrala, mobilata, 25.000 {; (0764.522.941/ 0722.655.435 278. Sebastian, Mall Vulcan, dec., et. 10, 38 mp, 1982, Garsoniera conf 1, Parc Sebastian si Mall Vulcan.Complet utilata si mobilata, nou renovata, masina spalat, arag, aer cond, frigid nou, canapea, tv internet, parchet etaj 10/11, lift, bloc mixt, 42.000 {; (0732.719.863 Raulciolac@gmail.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


26

8 decembrie 2017

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 279. Sebastian, parc, dec., et. 5/8, 45 mp, 45 mp suprafata utila, construita in 1990, dec.a, et. 5/ 8, insorita (vedere spre sud), 100 m de la intrarea in parcul Sebastian, balcon inchis, usa metalica la intrare, g, f, ac, se vinde mobilata 43.000 {; (0743.274.565

306. Theodor Pallady, Vitioara, dec., et. parter/2, 77 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul parter, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 76,33 mp. 54.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

280. Sector 4. dec., et. parter/3, 30 mp,

307. Theodor Pallady, Vitioara, dec., et.

2017, Garsoniera beneficiaza de centrala termica proprie, finisaje interioare la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), tamplarie PVC cu geam termopan Low-e. Comision 0%, 24.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 281. Sector 5, Teius, garsoniere si apartamente, rate direct dezvoltator, avans 5.000 euro, et. 1, 2, 3, fara comision, pret 18.000 euro; (0768.935.619 282. Sinaia, duplex lux Sinaia, 4 camere, et. 9-10/10, dec., 159 mp utili, balcon, tersa de 34 mp, 2 bai, finisaje de lux, vedere spre munte, utilitati separate, dispus pe 2 niveluri. Oferta speciala. 139.230 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 283. Sinaia, dec., et. 2/10, 56 mp, garsoniera 56.20 mp utili, et.2/10, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, parchet, geamuri termopan, obiecte sanitare in baie. Vedere panoramica spre munte. Nou. 38.950 {; (0737.500.382/ 0733.501.453 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 284. Sinaia, dec., et. 5/10, 57 mp, garsoniera dec.a, 57.80 mp utili, et. 5/10, balcon 12 mp, vedere la munte, finisata la cheie cu finisaje de lux, obiecte sanitare, centrala termica si calorifere, parchet, geamuri termopan. Nou. 41.895 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 285. Sinaia, dec., et. 1/8, 44 mp, 2010, vand garsoniera 44.30 mp utili, utilitati contorizate separat, finisata la cheie, centrala termica, calorifere, geam termopan, parchet, 29.295 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro 286. Sinaia, Valea Prahovei, dec., et.

parter/10, 57 mp, garsoniera 57.60 mp utili, terasa 13 mp, P/10, dec.a, bucatarie, baie, hol, finisaje incluse in pret, in curte centru de relaxare. Este buna pentru investitie sau casa de vacanta. 37.500 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 287. Sinaia, Valea Prahovei, Colina Marei, dec., et. 3/7, 43 mp, 2015, apartamente finalizate în care te poti muta imediat. Zona linistita, departe de aglomeratia orasului, cu spatii verzi. 30.000 {; (0737.000.035

1/2, 45 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 44,41 mp. 47.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 308. Theodor Pallady, Vitioara, garson-

iera, dec., et. 1/2, 39 mp, 2017, garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un imobil nou construit de P+ 2E cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 38,82 mp. 46.025 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 309. Tineretului bulevard, vedere parc, metrou,stradal dec., et. 7/10, 36 mp, 1985, bloc mixt, monolit, vav parc, balcon, structura deosebita, in reabilitare, toate imbunatatirile, mobilat/utilat, piata, supermarket, boxa, accept credit, excelenta investitie, inchiriabila rapid, orientare S-E. 56.500 {; (0755.022.290/ 0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 310. Tineretului Park Residence, semi-

dec., et. 1/11, 38 mp, 2018, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi incepand de la 46.000 euro 62.000 {; (0726.911.598 office@tineretuluipark.net 311. Tineretului, dec., et. 6/8, 36 mp, 1981, Palatul Copilului, vedere parc, bloc mixt, constructie 1981, dec.a, parchet, gresie, faianta, termopan, 56.500 {; (0735.883.450 traian@centralimobiliare.ro 312. Tineretului, dec., et. 9/10, 34 mp,

1980, Piscului, cf 1, 2 min parc, 7 min metrou, complet renovata, se vinde aproape complet mobilata. 49.500 {; (021.253.01.13/ 0745.087.966 office_treibrazi@yahoo.com

313. Tineretului, semidec., et. parter/11,

28 mp, 2018, Tineretului Park Residence, bloc nou, termen finalizare iunie 2018, in imediata apropiere a parcului Tineretului, finisaje lux, direct dezvoltator, tva 5% aplicabil, preturi incepand de la 46.000 euro. 46.000 {; (0726.911.598 office@tineretuluipark.net

314. Tineretului, metrou 5 min, garson-

1947, garsoniera dubla, cu destinatie spatiu comercial, etajul 1/1+pod, fara risc seismic si fara legea 10, in vila cu 3 apartamente, curte, langa tribunalul sectorului 6. 48.500 {; (0727.257.735 bobocmm@yahoo.com

iera spatioasa dec., et. 1/6, 40 mp, 2018, Garsoniera spatioasa, bloc nou, metrou Tineretului 500 m, balcon, et. 2/6, imobil nou in constructie cu finalizare la sfarsitul lui 2018. Vanzare de la dezvoltator. Comision 0. Consiliere credit, 62.000 {; (031.005.12.70/ 031.005.17.65 diana.d@star-construct.ro

289. Soseaua Berceni, 7 minute metrou,

315. Titan - Postavarul, dec., et. 6/10, 21

288. Sirbei Voda semidec., et. 1, 33 mp,

dec., et. 1/3, 39 mp, 2017, garsoniera spatioasa, bloc nou, centrala termica, baie echipata, complet finisata, situat foarte aproape de metrou Dimitrie Leonida (max. 7 minute de mers pe jos). Comision 0. Direct dezvoltator, 35.500 {; (0725.957.933 290. Soseaua Giurgiului, Dedeman,

dec., et. 2/3, garsoniera, cf. 1, constructie noua, gresie, faianta, parchet, centrala termica, la cheie, toate utilitatile, 18.000 {; (0768.935.619/ 0763.051.387 291. Soseaua Oltenitei, dec., et. parter/2,

32 mp, 2017, garsoniera 33 mp, cu o curte de 17 mp, P/2, finisata la cheie, centrala termica, gresie, faianta, parchet, baie utilata, Soseaua Oltenitei, la intrare in Popesti-Leordeni, langa magazinul Lidl. 35.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

292. Stefan cel Mare, Obor, semidec., 31

mp, 1982, Stefan cel Mare, Obor, metrou, mobilat?, utilata ideal investitie, inchiriere, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, scoli, gradinite, se poate prelua cu chiriasi 250E, 38.000 {; (0727.424.131 293. Str. Jiului nr. 2-4, 21 mp, proprietar,

cf. 3, negociabil, detalii la telefon; 26.000 {; (0721.272.395/ 0761.999.420 294. Str. Pucheni nr. 73A-73B, sector 5, proprietar, ideal rezident, cf. 1, negociabil. Detalii la telefon, 28.000 {; (0721.272.395 295. Str.Victor Brauner,Nicolae Teclu-

Metrou, semidec., et. 3/9, 59 mp, 2017, complex nou garsoniera -studio langa metrou, 59.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com

296. Strada Aleea Arheologilor nr. 6, Mili-

tari, dec., et. 3/4, 40 mp, vand garsoniera spatioasa in Militari, Str. Arheologilor nr. 6, etajul 3/4, suprafata 40.50 mp, 1 baie, 1 bucatarie, debara, balcon inchis cu rame PVC, renovat- instalatii electrice&sanitare noi. Merita vazuta; 48.000 {; (0726.704.076 justina.petroias@lmfacility.ro 297. Tei dec., et. 5/10, 41 mp, Ghica Tei, vand garsoniera cf. 1 sporit, sup. 41 mp, anul constructiei 1986, etaj 5/10, bloc reabilitat termic, cu imbunatatiri, mobilat si utilat, 47.000 {; (0766.333.192/ 0725.783.201

mp, garsoniera confort 2, toate utilitatile, 21.500 {; (0742.258.005

316. Titan 1 Decembrie 1918, semidec.,

20 mp, Sectia 13, apropiere metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, gaze, 23.400 {; (0737.587.999

317. Titan 4 Residence, garsoniera comi-

sion 0, dec., et. 1/4, 2017, ansamblu format din 4 blocuri a cate 44 de apartamente, dezvoltat pe o suprafata de 6000 mp. 700 m pana la metrou Nicolae Teclu, transport pana lan.Teclu asigurat. pret credit 34650, pret cash:33600 33.600 {; (0768.951.501/ 0787.506.572 vanzari@titan4residence.ro

318. Titan Auchan, garsoniera, semidec.,

301. Theodor Pallady, Fetesti, dec., et. 2/4, 42 mp, 2017, finalizare decembrie, garsoniera situata la 12 minute de metrou 1 Decembrie, intr-un imobil cu un regim de inaltime de DS+P+4E, cu o suprafata utila de 41,5 mp, 40.000 {; (0756.565.565/ 07311699114 office@titanu-nou.ro 302. Theodor Pallady, Ozana dec., et. 1/4, 2017, garsoniera situata in cartierul 1 Decembrie 1918 zona Theodor Pallady, intr-un bloc construit in anul 2017, confort, dec., etaj 1 din 4, avand suprafata totala de 37 mp 37.000 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro 303. Theodor Pallady, Titan, dec., et.

1/4, 35 mp, 2017, garsoniera 35 mp adiacent bulevardului Theodor Pallady, 12 minute de metrou, 35.000 {; (0730.888.272 andrei.stanciu@zonadesud.ro 304. Theodor Pallady, Titan, Fetesti, dec., et. 3/4, 38 mp, 2017, garsoniera se vinde finisata la cheie cu materiale de buna calitate, centrala proprie de apartament. Pozele din oferta sunt din apartamentele de prezentare si nu fac obiectul vanzarii. 38.000 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro 305. Theodor Pallady, Titan, Fetesti,

dec., et. parter/4, 36 mp, 2017, va oferim spre vanzare o garsoniera, dec.a, la parter, intr-un imobil S+ P+4, cu predare la cheie in luna august 2017. Garsoniera este dispusa pe o suprafata construita de 36 mp, suprafata. 34.900 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro

334. Titan, Codrea Residence dec., et.

2/4, 37 mp, 2017, este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente.2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+P+4 34.000 {; (0762.219.696 codrearesidence@yahoo.com 335. Titan, Constantin Brancusi, dec., 42 mp, 1986, etaj 1 din 8, confort l, dec.a, balcon imbunatatiri gresie faianta parchet termopan.Blocul este din 1986 aproape metrou parc piata magazine mijloace transport. Cu o suprafata de 42mp 48.000 {; (0723.602.926/ 0741.107.824 office@amdf-imobiliare.ro 336. Titan, generos, finalizare rapida,

dec., et. parter/3, 47 mp, garsoniera duplex, 37 mp+curte 10 mp, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida, 39.900 E, TVA inclus, se acc. credit, 37.500 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro 337. Titan, metrou Costin Georgian, dec.,

et. 7/9, 31 mp, 1968, Titan, metrou Costin Georgian, str. Lucretiu Patrascanu, bloc anvelopat, et. 7 din 10, renovat recent, mobilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, tv, canapea, aer conditionat, liber. 39.800 {; (0744.643.045 petrecatrinescu@gmail.com 338. Titan, metrou, semidec., et. 4/4, 18 mp, chiar pe Nicolae Grigorescu, Potcoava, stradal, vedere spate, renovata complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata, toate actele 27.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

339. Titan, Nicolae Grigorescu, parc, semidec., et. 6/10, 31 mp, 1968, acces rapid la parc si la metrou. Garsoniera este la etajul 6/10, intr-un imobil din 1968, semidec.a, cu o surpafata de 31 mp, fara imbunatatiri. Pret negociabil. 38.000 {; (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com 340. Titan, Nicolae Grigorescu, Salajan, dec., et. 1/3, 2017, Titan, Salajan, 8 min de metrou si piata, bloc nou, et 1 din 3, finisata complet, gresie, faianta, parchet la alegere, centrala proprie, parcare bonus, ideal investitie, detalii si vizionari la tel, Dorian. 37.800 {; (0724.548.040 dorian.lacatus@zonadesud.ro 341. Titan, Ozana, Fetesti, dec., et. 2/4,

40 mp, 2017, imobilul se afla in imediata apropiere a statiei de metrou 1 Decembrie 1918 si a statiei de tramvai (mai putin de 10 minute de mers pe jos). De asemenea, foarte aproape de bloc se afla mai multe scoli. 40.000 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@yahoo.com

343. Titan, Postasului, dec., et. 1/5, 35

mp, 1975, garsoniera cf 1, sporit, metrou Titan si parc IOR, bloc mixt, parter cu balcon, reabilitat termic, renovata, instalatii electrice si sanitare, bucatarie mobilata, utilata, termopane, acte, accept credit. 46.500 {; (0775.191.885 iordachemarius1970@gmail.com

mp, 2018, complex rezidential cu circuit inchis, acces privat, supraveghere 24/24, la 12 - 15 min pana la statia de metrou. Garsoniera dec.a cu predare la cheie, finisaje la alegere, centrala, contoare, 33.850 {; (0738.192.515 laura@activeestate.ro

320. Titan nou, str Postasului, dec., et.

344. Titan, Postavaru, garsoniera, semi-

354. Trapezului, Theodor Pallady, dec., et. parter/2, 40 mp, 2017, garsoniera, parter inalt, sup utila 40,54 mp, zona linistita , amplasare excelenta.Garsoniera se preda complet finisata si bransata la toate utilitatile. Direct dezvoltator. Comision 0, 44.900 {; (031.005.17.37/ 031.005.17.73 olga.p@star-construct.ro 355. Turnu Magurele, dec., et. 1/3, 32 mp,

2017, garsoniera incapatoare, mutare imediata, predare la cheie.Direct dezvoltator, comision 0. 36.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 356. Turnu Magurele, Postalionului, dec.,

et. parter/3, 29 mp, 2017, garsoniera cu intrare direct din strada, cel mai bun pret, finisaje la alegere, contorizata individual, finalizare aprilie 2018, Direct Dezvoltator, 24.000 {; (0737.500.381/ 0737.500.380 cristianduta1989@gmail.com 357. Unirii, dec., et. 6/9, 52 mp, 1995, studio, situat pe Bd. Unirii, inchiriat 350 E, intrare direct din Bulevard, vedere spate, 94.000 {; (0747.777.767/ 021.323.00.10 office@centralimobiliare.ro 358. Unirii, Alba Iulia, semidec., et. 4/4, 1975, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 10 minute metrou Muncii, Unirii, libera, bloc civilizat, aer conditionat, 26.500 {; (0743.463.543 359. Unirii, Alba Iulia, Decebal, semidec.,

et. 1/4, 1975, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat modern, utilat complet, ideal investitie/ locuit, 10 minute metrou Unirii - Muncii, libera. 30.900 {; (0743.463.543 360. Unirii, stradal, dec., 2002, 2 bal-

coane, dec.a, constructie 2002, renovata recent, termopan, parchet, gresie, faianta, mobilata si utilata, cadastru, intabulare, negociabil, (0761.621.036 361. Unirii, Tineretului, Carol, Cantemir, Budapesta, semidec., et. parter/parter, 38 mp, 1940, Unirii Cantemir Budapesta garsoniera dubla parter in casa renovata complet. Centrala term, termopane, parchet, usa metalica, semidec, parcare, camere filmat, pivnita, direct proprietar, negociabil; 46.900 {; (0723.250.357 sergiu.teodosiu@gmail.com 362. Unirii, Tribunalul Nou, dec., et. 8/10, 40 mp, 1994, bloc stradal, mixt, constructie 1994, garsoniera cf. 1 sporit, dec, etaj 8/10, vedere spate, termopan, gresie, faianta, parchet, se vinde mobilata si utilata ca in foto, indela investitie, 78.000 {; (0733.300.779/ 0722.300.698 363. Universitate, dec., et. 5/7, 37 mp, 2017, imobil finalizat 2017 sp. 37mp, Finisaje premium, incalzire in pardoseala, parchet masiv, usi Pinum, lift, um, centrala proprie. Posibilitate loc parcare.. Apropiere metrou, Centrul Vechi, Piata Rosetti, 80.500 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro 364. Universitate, dec., et. 3/7, 30 mp, 1958, investitie, spitalul Coltea, garsoniera cf 1, et 3, st 30 mp, dec, parchet, termopane, centrala proprie, necesita renovare, libera, acte in regula, pret usor discutabil. 47.900 {; (0722.891.941/ 0757.439.615 royalimob@yahoo.ro 365. Universitate, (hotel Continental),

dec., et. 1/10, 33 mp, 1942, mezanin/p+10,51999. Universitate (hotel Continental), mezanin/p+10, dec.a, 33 mp, bloc consolidat, fara risc seismic, pozitie excelenta pentru cabinet medical/avocatura dar si pentru rezidenta, 51999euro nediscutabil, 51.999 {; (0741.579.051 chiricamarian13@yahoo.com 366. Valea Prahovei, dec., et. parter/10,

42 mp, garsoniera dec.a, 42.90 mp utili, parter, finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica, calorifere, termopan, usa intrare anti-efractie. Finisajele sunt la alegere. 29.295 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra@olympus-residence.ro 367. Valea Prahovei, Sinaia, dec., et.

3/10, 55 mp, garsoniera dec.a Sinaia, 55.90 mp utili, balcon 13 mp, cu vedere spre munte, finisat, obiecte sanitare in baie, centrala termica si calorifere, utilitati contorizate, se preteaza pentru turism. 37.500 {; (0733.501.453/ 0737.500.382 alexandra.gheorghe@zonadesud.ro 368. Victoriei, dec., et. 7/8, 45 mp, 2018,

garsoniera intr-un imobil ce se va finaliza in martie 2018. Finisaje de cele mai bune calitate, centrala proprie, ac, rulouri electrice la ferestre, placi ceramice sau mozaic in bai/ bucatarii 75.600 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro

3/5, 36 mp, 2018, direct dez., garsoniera dec.a, finisaje premium la alegere, centrala termica proprie, peretii din caramida, la 15 min de metroul 1 dec, scoala si gradinita la 100m, pretul este cu avans de 15%, 39.960 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro

dec., et. 7/10, 20 mp, 1974, Titan, Postavaru, garsoniera, confort 2 semidec.a, etaj 7/10, imbunatatiri, mobilat, utilat, suprafata 20 mp, bloc 1974, reabilitat termic, zona verde, acces rapid la orice mijloc de transport. 26.500 {; (0771.265.376

321. Titan nou, str. Postasului, dec., et. 1/5, 35 mp, 2018, garsoniera direct dezvoltator, in zona noua, case, vile si blocuri noi, peretii de caramida, la 15 min de metroul 1 Decembrie, scolii, gradinite si centre comerciale. Pozele sunt cu titlu informativ, 34.000 {; (0738.155.810 gabi@activeestate.ro

345. Titan, Postavarului, semidec., et. 7/10, 20 mp, 1978, Titan Postavarului vav de Billa, gars. cf. 2 etaj 7. Bloc izolat 2016 cu centrala termica intalatie pe cupru, stradal statia 311, supermarket, metrou 10 minute, piata. toate actele libera mobilata utilata 25.900 {; (0727.424.131/ 0765.404.303

45 mp, 2017, garsoniera situata la et.7/8, imobil 2017, finisaje premium. Baie dotata Delta Studio, parchet masiv, centrala proprie, geamuri Schuco. Posibilitate loc parcare in subteran. Apropiere 1 Mai, Kiseleff, 72.000 {; (0722.640.069 oana.popescu@crosspoint.com.ro

346. Titan, sector 3, dec., et. 8/10, 35 mp,

370. Vitan Barzesti 7D, zona Rind Grand Hotel, et. 8/12, 46 mp, 2008, garsoniera tip apartamente, mobilata complet, centrala proprie, terasa cu vedere spare Casa Poporului, parcare inclusa, 53.000 {; (0769.660.152

322. Titan, 15 mp, 1977, gars. cf. 3, et. 2, aer conditionat, actele toate, apa calda, rece, cabina de dus, usa metalica, Valentin, 15.900 {; (0723.873.999

324. Titan, dec., et. 1/2, 44 mp, 2018,

1918, dec., et. 4/5, 34 mp, 2018, garsoniera bloc nou in vecinatatea statiei de metrou 1 Decembrie 1918 (12-13 min.). 29.900 {; (0737.811.000 ruxandra@zonadesud.ro

333. Titan, Codrea Residence dec., et. 2/4, 31 mp, 2017, este un ansamblu rezidential ce cuprinde 80 apartamente.2 Blocuri cu un regim mic de inaltime S+ P+4 34.900 {; (0762.219.696 codrearesidence@yahoo.com

319. Titan metrou, dec., et. parter/10, 40

299. Theodor Pallady garsoniera,

300. Theodor Pallady, 1 Decembrie

««««««««««««««««««

342. Titan, Ozana, oferta garsoniera, dec., et. 2/5, 34 mp, 2017, garsoniera dec.a bloc nou Theodor Pallady, Fetesti. 10 min pana la metrou 1 Decembrie 1918. 35.000 {; (0730.888.285 iulian.tanasie@zonadesud.ro

4/10, 40 mp, 1986, Teiul Doamnei, Ghica Tei, garsoniera confort 1, dec.a, situate la etajul 4/10, suprafata de 40 mp. Bloc 1986, amenajata, cadastru si intabulare, libera, 44.000 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355 Vitioara, dec., et. parter/2, 42 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter, intr-un imobil nou construit de p+ 2e cu termen de finalizare Iunie 2018 si cu o suprafata utila 42.07 mp, 46.100 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

TITAN, AUCHAN, DEC., 37 MP, 2017, DRUMUL GURA SIRIULUI, STEFAN TITAN RESIDENCE VINDE GARSONIERE IN BLOC NOU, FARA RIGIPS, CALITATE SUPERIOARA. PRETURI DE LA 34.900 EURO FARA COMISION. (0760.091.494/ 0744.971.502

332.

et. 8/10, 20 mp, 1974, Titan Postavaru, garsoniera confort 2 semidec.a, etaj 8/10, renovata complet, mobilata, suprafata 20 mp, bloc 1974, reabilitat termic, aproape de piata 1 Decembrie 1918, sectia 13 Politie, 26.500 {; (0771.265.376

323. Titan, semidec., et. 8/10, 32 mp, 1972, garsoniera Titan - Policlinica Titan Parc Titanii, confort I, semidec., etaj 8/10, suprafta 32 mp, complet renovata. Prima garsoniera pe palier, geam la baie, balcon generos, 39.800 {; (0728.436.342 aleexjacota@gmail.com

298. Teiul Doamnei, Ghica Tei, dec., et.

««««««««««««««««««

garsoniera, complet dec.a, la doar 5 minute de metrou 46.000 {; (0743.777.700 cristina.carlan@rfccity.ro 325. Titan, dec., et. 8/10, 35 mp, Parc

Titanii, 7 min metrou, cf 1, sd, 8/10, su 32 mp, complet renovata, parchet, usa met, ac, bucatarie inchisa, geam baie, bloc reabilitat. Ideal investitie. Se accepta credit. Agentie, 39.500 {; (0758.422.048 326. Titan, semidec., et. 8/10, 32 mp,

policlinica, Prisaca Dornei, chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, cf 1, semidec.a, renovata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, libera, toate actele 38.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 327. Titan, semidec., et. 8/10, 31 mp,

1970, Priseaca Dornei, confort 1, bloc mixt, reabilitat termic, libera, acte ok, scara foarte curata, 4 lifturi, situata la 2 min. parc si 7-8 min. metrou Titan 38.500 {; (0732.135.471 328. Titan, dec., et. 1/4, 37 mp, 2018,

proprietar vand garsoniera zona Titan, bloc nou in constructie, finalizare in 2018. 36.900 {; (0786.262.798 codrearesidence@gmail.com 329. Titan, dec., et. 1/3, 33 mp, 2017, Salajan, Marului 38-42, bloc nou, pozitie de exceptie, zona noua, p+3, loc parcare, miloace de transport in apropiere, metrou, scoli, gradinite, ocazie. 999 {; (0753.075.109 330. Titan, 1 Decembrie, Ozana, dec., et. 1/4, 35 mp, 2017, garsoniera, la o distanta reala de 10-12 min. pana la metroul 1 Decembrie1918. Blocurile au un regim de inaltime de P+4 etaje cu lift silentios, 35.000 {; (031.005.13.19/ 031.005.17.73 marius.n@star-construct.ro 331. Titan, 1 Decembrie, stradal ideal

investitie, semidec., et. 5/10, 31 mp, 1978, Titan 1 Decembrie stradal cf. 1, semidec., et. 5/10 balcon 8 minute de metrou Costin Georgian. Pozitia avantajoasa a garsonierei ofera oportunitatea atat de locuit cat si ca investitie pt. inchiriere 35.900 {; (0744.569.253 Stefanschi@gmail.com

1984, garsoniera dec.a, bloc mixt Titan Anul constructiei '84, bloc reabilitat, et 8/10, suprafata 35 mp, balcon 34.500 {; (0723.762.355/ 0723.762.355 Investimobiliare76@yahoo.com 347. Titan, str Rotunda, etaj 1, an 1981,

semidec., et. 1/10, 30 mp, 1981, bloc reabilitat, exclusivitate: garsoniera zona Titan, str Rotunda, aproape de metrou. Ideala pentru tineri cu credit prima casa sau ipotecar. Poate fi buna si ca investitie pentru a fi inchiriata. Merita vazuta, 35.800 {; (0764.729.827 bestdealsagency@gmail.com 348. Titan, str. Murgeni dec., et. 2/4, 36

mp, 1982, Situat intre National Arena si Parc IOR, garsoniera confort 1, dec.a, etaj 2/4, bloc mixt, pozitionata pe mijloc, an 1982, suprafata 36 mp cu balcon. Agentie, libera, 43.500 {; (0762.093.000 349. Titan, Theodor Pallady, semidec., et.

parter/3, 43 mp, 2016, garsoniera disponibila imediat, in vila noua, mobilata si utilata, are curte, rulouri antiefractie la toate ferestrele, contorizare individuala, 15 min pana la metrou 1 Decembrie 1918, 0 comision. 40.000 {; (0762.668.226 serban.liv@gmail.com 350. Titan, Trapezului, garsoniera, imobil

nou, dec., et. demisol/3, 37 mp, 2017, D+P+3E, predare Dec.2017, 8 min. metrou 1 Dec.1918, N. Grigorescu, zona linistita, 37.45 mpc, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10cm, finisaje la cheie, acc. credit ipotecar, cash. 33.000 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro 351. Titan, Trapezului, mutare rapida, dec., et. parter/4, 37 mp, 2017, garsoniera imobil nou, D+P+3E+M, predare/mutare ianuarie 2018, 8 min. metrou 1 Decembrie 1918, N. Grigorescu, zona linistita, centrala proprie, geam tripan, polistiren de 10 cm, la cheie, com. 0, dezvoltator, 39.900 {; (0770.254.985/ 0770.255.380 office@residencecity.ro 352. Titanul Nou, Theodor Pallady gar-

369. Victoriei, Banu Manta, dec., et. 7/8,

371. Vitan Mall Foisorului 13 dec., et. 4/8,

42 mp, 1989, proprietar, Gars 42 mp Mall Vitan, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan inclusiv balcon, usi schimbate, aer conditionat, bloc reabilitat, toate actele pregatite de vanzare, se accepta credit 59.500 {; (0723.070.186 Maryusdanyel@yahoo.com 372. Vitan Mall, Unirii, bloc 1993 mixt, dec., et. 2/4, 42 mp, 1990, etajul 2/4, bucatarie mare patrata, balcon inchis, amenajata, usi interior schimbate, parchet, gresie, faianta, scara curata, zona deosebita, piata, Vitan, metrou Timpuri Noi, Nerva Traian, libera, potential, 57.000 {; (0766.187.781 373. Vitan Mall, Unirii, bloc 1993 mixt,Exclusivitate dec., et. 2/4, 40 mp, 1993, etaj 2/4 bloc mixt, spatioasa mobilata si utilata modern, pozitie excelenta. Este amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan. Foarte aproape de Mall Vitan. Sunati acum, merita vazuta, 66.000 {; (0770.805.447 agentie2@mauwis.ro 374. Vitan, Rm. Sarat, et. parter/10,

1978, scoala gen. nr. 87, balcon, parter inalt, libera, scara curata, metrou aproape, magazine, acte in regula, pret bun, disc., 34.000 {; (0761.749.316/ 0722.824.757 375. Zetari, catre Luica, sector 5, semidec., et. 2/4, 35 mp, gars., cf. 1, cu balcon, 21.000 {; (0764.522.941/ 0722.655.435

soniera, dec., et. parter/2, 36 mp, 2017, garsoniera disponibila la parter cu o suprafata de 36,11 mp, situata intr-un ansamblu compus din doua blocuri cu un regim de inaltime de P+ 2E+ M, avand ca termen de finalizare Mai 2018. 36.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

376. Zona Parcul Carol. dec., et. 1/5, 40 mp, 2017, garsoniera se vinde bransata la toate utilitatile, care sunt contorizate individual. Finisajele sunt atent executate cu materiale de foarte buna calitate. 62.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 bogdan.c@star-construct.ro

353. Titanul Nou, Theodor Pallady, dec., et. parter/5, 39 mp, 2017, garsoniera situata intr-un ansamblu rezidential cu un regim de inaltime de P+4E+5 R, avand ca termen de finalizare Aprilie 2018, disponibila la parter avand o suprafata construita de 38,60 mp, 38.200 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro

377. Zona Unirii dec., et. 1/3, 36 mp,

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

2018, direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018 66.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 4 25. 1 Mai- metrou semidec., et. 7/7, 50

2 Camere 1. 1 Decembrie 1918 apartament 2 camere dec., et. 4/4, 44 mp, 1980, apartament 2 camere 1 Decembrie 1918 situat la etajul 4/4, confort 1, dec., suprafata imobil 44 mp, fara balcon, an constructie 1980, fara imbunatatiri. Pret 45.000 euro negociabil; 45.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@sedmag-rezidential.ro 2. 1 Decembrie 1918 apartament 2

camere, dec., et. 4/4, 44 mp, 1970, apartament 2 camere 1 Decembrie 1918 situat la etajul 4/4, confort 1, dec., suprafata imobil 44 mp, fara balcon, an constructie 1980, fara imbunatatiri. Pret 45.000 euro negociabil. 45.000 {; (0756.565.565/ 0731.169.114 office@titanul-nou.ro 3. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/4, 53 mp, 1970, apartamentul amenajat si foarte bine intretinut semimobilat este situat la 5 min de statia de metrou 1 Decembrie 1918 blocul este izolat termic zona foarte linistita acte la zi pret bun merita vazut, 56.900 {; (0727.412.986 4. 1 Decembrie 1918, semidec., et. 2/3,

43 mp, 2018, imobil nou ds+p+2e+m, direct dezvoltator, accept credit bancar/ ipotecar, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala proprie, geam Tripan, finalizare 2018, tva 5% inclus, comision 0, 50.700 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro 5. 1 Decembrie 1918, dec., et. 10/10,

58 mp, 1979, prop. ap. dec. in Aleea Buhusi. Usi lemn masiv. 2 ap. aer conditionat. Bloc reabilitat in 2016. Apropiere metrou. Nu necesita investitii Se vinde cu bucataria mobilata/utilata. Fara agentii. 63.000 {; (0726.100.592 cata.darie@gmail.com 6. 1 Decembrie 1918, dec., et. 2/10, 55

mp, 1977, Theodor Pallady, confort 1, dec., bloc reabilitat termic, etaj 2, curat, situat la 5-6 min metrou 1 Decembrie 1918, merita vazut, 55.000 {; (0732.135.471

7. 1 Decembrie 1918, Grigorescu, semidec., 57 mp, 2017, imobil nou, ds+p+3e+m, modern, direct dezv., accept credit bancar/ ipotecar, finalizare 2017, 10 min. metrou, finisaje la alegere, centrala prop., geam Tripan, 49.900 {; (0758.234.495 rusu.c@vbi.ro http://www.vbi.ro 8. 1 Decembrie 1918, Titan et. 3/3, 73 mp, 2017, bloc nou, direc dezvoltator, 0% comison administrare. Propunem spre achizitionare un apartament de 2 camere, dotat cu 2 bai. Pretul include TVA 5% si un loc de parcare suprateran, 61.000 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro 9. 1 Decembrie 1918, Titan, apartament 2 camere dec., et. 2/5, 51 mp, 2017, direct de la dezvoltator, 0 comision de administrare, TVA 5% inclus in pret.Oferim spre achizitie un apartament de 2 camere ce beneficiaza de o compartimentare optima intr-o zona noua si linistita. 49.200 {; (0738.155.832 teodor@activestate.ro 10. 1 Decembrie 1918- 2 camere- 10

min metrou, dec., et. parter/4, 65 mp, 2017, urgent, apartament Titan, balcon, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, TVA inclus, Eduard, 57.500 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro 11. 1 Decembrie Auchan Titan, semidec., et. 5/10, 57 mp, 2010, Jean Steriadi, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizare individuala, centrala proprie, parcare subterana, boxa, 65.000 {; (0732.135.470 12. 1 Decembrie, Fetesti, apartament 2 camere, dec., et. 2/4, 58 mp, 2017, apartament elegant, luminos si confortabil, amplasat intr-un ansamblu rezidential modern, nou construit, situat in Sectorul 3 al Bucurestiului, in apropiere de statia de metrou 1 Decembrie 1918; 57.600 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro 13. 1 Decembrie, Ilfov, agentie vindem apartamente, garsoniere, case, vile la preturi rezonabile. Relatii la: (0768.344.103/ 0720.263.896 14. 1 Decembrie, metrou dec., et. 4, 49

mp, 1970, dec., etaj 4, fara imbunatatiri, bloc reabilitat, actele la zi, credit Prima Casa/ ipotecar. Vecinatati: Salajan, Postavarului, Trapezului, Theodor Pallady, Auchan Titan, Parc IOR. OVA 105606, 48.000 {; (0731.324.660 office@catalog-rezidential.ro 15. 1 Decembrie, metrou, dec., et. 8/10, 54 mp, se poate vinde mobilat/nemobilat, etaj 8/10, imobil izolat termic, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan Vecinatati: Titan, Parc IOR, Nicolae Grigorescu,Th.Pallady, piata, scoala. OVA 109511, 58.900 {; (0752.099.439 office@catalog-rezidential.ro 16. 1 Decembrie, pret redus, 2 camere,

dec., et. parter/4, 44 mp, ecomandat, 9 min metrou, apartament 2 camere,1 Dec, dec., 44,3 mp, balcon, finisaje exceptionale, 0 comision, mijloc de transport, lift, interfon, regim mic de inaltime, fin rapida, TVA inclus, se acc credit. 42.000 {; (031.005.17.41/ 031.005.17.73 eduard.p@star-construct.ro 17. 1 Decembrie, str. Victor Brauner,

dec., et. 2/7, 62 mp, 2017, apartament dec. 2 camere, langa metrou Nicolae Teclu. 62.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 18. 1 Decembrie, Theodor Pallady,

Fetesti dec., et. 2/5, 60 mp, 2017, va propunem spre achizitie un frumos apartament de 2 camere, finisat modern, dec., situat intr-un bloc nou, foarte solid, cu regim de inaltime redus (P+5). 61.900 {; (0737.500.376 mariusnichiteanu@zonadesud.ro 19. 1 Decembrie, Theodor Pallady,

Ozana, dec., et. 2/4, 2017, apartamentul este disponibil la etajul 2, se vinde complet finisat cu parchet, gresie si faianta de import, este echipat cu centrala termica de apartament, calorifere din aluminiu, obiecte sanitare, 53.500 {; (031.005.13.19/ 031.005.17.73 marius.n@star-construct.ro 20. 1 Mai semidec., et. parter/8, 45 mp,

Apartament 2 camere metrou 1 Mai, cu imbunatatiri, renovat recent, bloc reabilitat termic, instalatii schimbate, zona verde. Apartamentul este situat la parter inalt, scara curata si vecini linistiti, 50.000 {; (0725.389.025 21. 1 Mai metrou, semidec., et. 7/7, 48

mp, 1965, 1 Mai, 3 minute metrou, fara urgenta sau risc, in planul doi, zona linistita de case, vedere frumoasa, bloc reabilitat, fara probleme terasa, scara curata, acte la zi, urgent, ideal locuit/investitie, 44.900 {; (0731.689.249 maria.gradinaru@houseproviders.ro 22. 1 Mai, dec., et. 2/4, 54 mp, 2017, apartamente cu 2 si 3 camere, imobil nou, lift, pret imbatabil. 67.000 {; (021.312.71.71/ 0745.111.510 neocasa@neocasa.ro 23. 1 Mai, dec., 2017, Pod Constanta, imobil 2017, hochparter/5 (cu lift), finisaje deosebite, centrala termica 67.500 {; (0741.160.332 24. 1 Mai, Grivita, metrou, semidec., et.

1/1, 33 mp, 1 Mai, Grivita, Metrou 3 minute) apartament in vila, 33 mp. Intrare separata + dependinte camera, balcon, grup sanitar) pret negociabil, 32.000 {; (021.231.23.18/ 0725.297.355

mp, 1965, liber, bloc reabilitat, vedere spate, pret ferm 44.000 {; (021.312.78.69/ 0722.610.532

26. 13 Septembrie, Botorani, dec., et. 8/8, 62 mp, 1988, particular, liber, 3 apartamente pe nivel, 58.46 mp util + 3.90 mp balcon, gresie, faianta, parchet, lavabila, PVC, termopan, usa metalica, 2 aparate ac, 64.000 {; (0722.881.523/ 0723.190.757 27. 13 Septembrie, Panduri, semidec.,

et. 6/8, 55 mp, 1990, imobil constr 1990, spatios, pozitie buna, vedere spate (liniste), spatii depozitare, la cateva minute de viitoarea statie de metrou, adiacent 13 Septembrie, Stirbei Voda, Cotroceni. 78.000 {; (0731.015.099

28. 13 Septembrie, Prosper, parter la cheie de vanzare dec., et. parter/8, 60 mp, 1987, spatios, finisaje moderne: gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interior moderne, cada colt cu jacuzzi, bucatarie mare, geam la baie, hol locuibil, contorizat, pretabil locuinta/ spatiu comercial 63.000 {; (0752.010.033/ 031.401.29.06 daniel@compleximobiliare.ro 29. Alba Iulia, dec., et. 1/2, 41 mp, 1936,

apartament 2 camere in zona Piata Alba Iulia, spatios, dotat cu centrala termica proprie, tamparie PVC cu geam termopan si usa metalica, se vinde complet mobilat si utilat (cum apare in fotografii), 56.900 {; (0728.973.745 marius.cojocariu@hb.ro 30. Alba Iulia, Unirii dec., et. parter/3, 66

50. Antiaeriana, Rahova, dec., 55 mp,

2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatile publice. Loc de parcare inclus 40.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 51. Aparatorii Partiei semidec., et. 1/8, 54 mp, 1986, apartament confort 1, semidec., etaj 1/8, bloc construit in 1986, suprafata 54 mp, apropiere metrou Aparatorii Patriei, cu imbunatatiri, termopan gresie, faianta, foarte curat 56.000 {; (0721.907.221/ 0764.716.412 52. Aparatorii Patriei Berceni semidec., et. 2/8, 55 mp, 1970, Emil Racovita adiacent, apartament 2 camere dec., curat, g, f, p, t, um, etajul 2/8, anul 1970, mobilat si utilat complet, zona verde, bloc curat, 50.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 53. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 62 mp, 2017, 2 camere Aparatorii Patriei, finsaje lux, imobil nou, direct dezvoltator, fara comision, utilitati, centrala, contorizare individuala, totul la cheie. Merita vazut, mai multe detalii, la telefon. 61.200 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 54. Aparatorii Patriei, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, apartament 2 camere, etaj 1/5, 49 mp utili, balcon inchis, loc parcare contracost, 200 mp distanta statie metrou, 44.000 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

mp, 2018, Direct dezvoltator, imobil nou, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, spatiu de joaca in incinta ansamblului, tva 19% inclus in pret, finalizare 2018, 129.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

55. Aparatorii Patriei, dec., et. 2/3, 41 mp, 2017, apartament de 2 camere, format din: hol, living, bucatarie, 1 dormitor, balcon si 1baie. Suprafata utila de 41 mp. In pret este inclus locul de parcare. Se vinde doar la plata cash; 44.000 {; (0730.888.286

31. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 54 mp, 2018, direct dezvoltator, imobil nou, 2 camere, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 97.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

56. Aparatorii Patriei, 5 min. metrou, locatie superba semidec., et. 1/4, 54 mp, 2017, 2 cam. mutare imediata, etaj 1/4, apropiere metrou, incalzire prin pardoseala, centr termica, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, usa metalica,finisaje superioare, acc credit 60.800 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro

32. Alba Iulia, Unirii, dec., et. 1/3, 43 mp,

2018, direct dezvoltator, imobil nou, studio, loc parcare inclus in pret, finisaje la alegere, centrala proprie, spatiu de joaca in incinta ansamblului, TVA 5% inclus in pret, finalizare 2018. 77.900 {; (0758.234.495 office.vulturilor.residence@gmail.com

33. Alexandriei - Bragadiru, Direct Dezvoltator, dec., et. 1/6, 54 mp, 2017, mutare imediata, bloc nou 2017. Bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aparat de aer conditionat in living.Direct dezvoltator, 41.500 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 34. Alexandriei, dec., et. 1/6, 54 mp, 2017, finisaj deosebit, bloc nou, mutare rapida, bonus: bucataria se preda mobilata si utilata (plita, cuptor, hota, chiuveta). Aer conditionat in living. Direct Dezvoltator. Comision zero, 41.000 {; (031.005.17.45/ 031.005.17.69 natalin.p@star-construct.ro 35. Alexandriei, Bragadiru, bucatarie utilata, dec., et. 2/6, 2017, mobilat, Alexandriei, imobil nou finisaje la alegere, lift, imobil nou, str. Cristalului, Ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata, finisaje la alegere, lift silentios, parcare supraterana; 41.000 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 36. Alexandriei, Cora dec., et. parter/3, 58 mp, Vanzare apartament 2 camere, curte 80 mp langa Penny-Market Bragadiru-Diamantului in bloc nou-2017, construit din caramida Porotherm, situat la parter, avand suprafata utila 58 mp, 55.000 {; (0722.846.177 dumiimobiliarebucuresti@yahoo.ro 37. Alexandriei, Cristalului, parcare inclusa, curte. dec., et. parter/4, 104 mp, 2017, Va propun spre achizitionare un apartament total dec. cu 2 camere avand suprafata totala utila de 104 mp, care face parte dintr-un imobil nou situat la numai 3 minute de statia RATB, 55.250 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 38. Alexandru Obregia nou, mutare imediata, dec., et. 2/4, 55 mp, 2017, bloc nou, regim de inaltime mic, finisaje de lux, bransat la toate utilitatile. Contorizare individuala, centrala proprie; 55.000 {; (0724.548.052 39. Alexandru Obregia, semidec., et. 6/10, 51 mp, 1973, apartament 2 cam cf 1 sdec, 51 mp su. et. 6/10, bloc tip "R". Curat, fara imbunatatiri interioare, posibilitate centrala termica individuala. Apropiere metrou, scoala, RATB. Toate actele. Pret= 46000 Euro 46.000 {; 40. Alexandru Obregia, 2 camere final-

izat lux, dec., et. 1/4, 54 mp, 2017, Alexandru Obregia 2 camere lux, bloc finalizat, mutare rapida, finisat la cheie. Comision 0. 55.000 {; (0737.500.380/ 0737.500.381 iulian@zonadesud.ro 41. Alexandru Obregia, Berceni, Grand Arena, dec., et. 2/4, 54 mp, 2017, apartament cu 2 camere, modern, ingenios compartimentat, etaj intermediar, situat intr-un bloc nou la doar 150 m de statia RATB. Finisaje de lux la alegere. Acceptam Prima Casa, 54.990 {; (0725.957.930 42. Alexandru Obregia, sector 4, semidec., et. parter/10, 50 mp, 1974, vanzare apartament 2 camere, situat in Bd Alexandru Obregia, etaj p/10, an c-tie 1974, suprafata 50 mp, termopan partial, necesita renovare. Dispune de loc de parcare. Accepta credit. 46.500 {; (0729.842.974 43. Alunisului, 2 camere dec., dec., et.

5/7, 47 mp, 1963, 44.900 {; (0723.580.110 monica.gabriela@galaxyimob.ro 44. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 61 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 balcoane, dormitor cu dressing, bloc nou 2016, 59.000 {; (0758.041.197 45. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 62 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, balcon, bloc nou 2016, 60.000 {; (0758.041.197 46. Ansamblul Gama Residence Towers Faza II, dec., 74 mp, 2016, 2 camere, cf. 1, toate imbunatatirile noi 2016: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, debara, terasa cu spatiu de depozitare si vedere superba, bloc nou 2016, 70.000 {; (0758.041.197 47. Antiaeriana, bloc nou, super oferta semidec., et. 2/5, 47 mp, 2018, Antiaeriana, Rahova, bloc nou iunie 2018. Apartament 2 camere. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice 29.500 {; (0737.282.225 48. Antiaeriana, Rahova, dec., 63 mp,

2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice. Loc de parcare inclus 46.400 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro 49. Antiaeriana, Rahova, dec., 47

mp, 2017, bloc nou finalizat octombrie 2017. Finisaje de calitate, se preda la cheie. Racordat la toate ultilitatiile publice. Loc de parcare inclus. 34.200 {; (0737.282.225/ 0771.225.027 vanzari@oxyresidence.ro

57. Aparatorii Patriei, Berceni, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, apartament nou, Aparatorii Patriei, 10 minute mers pana la metrou, direct dezvoltator, comision 0, bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar, 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 58. Aparatorii Patriei, Emil Racovita, dec., et. 1/3, 54 mp, 2017, la doar 10 minute de metroul Piata Sudului, finisaje premium, toate utilitatile bransate. Centrala termica, calorifere aluminiu.Constructie beton, caramida porotherm.Direct dezv.COMISION 0%. 66.800 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 59. Aparatorii Patriei, Soseaua Oltenitei, dec., et. 2/3, 58 mp, 2018, Aparatorii Patriei 2 camere dec., finisaje de calitate superioara incluse in pret. Toate utilitatiile contorizate individual. Centrala termica + calorifere, comision 0%, direct dezvoltator, 60.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 60. Aparatorii Patriei, Spiru Haret, dec.,

et. 4/8, 51 mp, 2018, 2 camere langa metrou Aparatorii Patriei, ideal investitie.Comision 0. 66.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 61. Aparatorii Patriei, zona de sud a capitalei dec., et. 2/10, 55 mp, 2017, particular, vand apartament intr-un ansanblu rezidential, langa statia de metrou la doar 5 min. Constructia este din cadre din beton, caramida porother exterior si interior. Fatada ventilata 55.000 {; (0721.805.158/ 0722.297.332 gabriela@metropolitanresidence.ro 62. Apartament 2 camere dec. metrou

in apropiere dec., et. 9/10, 52 mp, 1978, 71.350 {; (0723.704.511 alina.niculae@galaxyimob.ro

63. Apartorii Patriei metrou, Sos Berceni, Sun Plaza, dec., et. 5/7, 54 mp, 2017, vand apartament 2 camere bloc nou la 4 min de metrou Aparatorii Patriei langa Spiru Haret, finisaje calitative, termopane Salamander, centrala proprie, mutare imediata, direct dezvoltator. Comision 0%, 64.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 64. Astra, et. parter/4, 45 mp, propietar, apt. 2 camere, parter, Str. Ciprian Porumbescu (Brasov), 49.500 euro negociabil. Apt. este situat pe pozitie insorita, cu zona verde in fata; prezinta geamuri termopan; 41.000 {; (0775.185.156 65. Auchan, Militari, dec., et. parter/7, 48

mp, 2017, apartament 2 camere, 48 mp, decomadat, parter, finisat la alegerea dvs, baie utilata complet, centrala proprie, termopan, usa metalica. 42900 euro,www.militarirezervelor.ro 42.900 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com 66. Auchan, Militari, dec., et. 9/10, 59

mp, 2018, Militari, Auchan, loc parcare CVC, bucatarie inchisa, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, fatada ventilata Bond, izolat vata minerala bazaltica, finisaje la alegere, 53.082 {; (0733.822.822 contact@transparentresidence.com 67. Aviatiei, apartament 2 camere, et. 2/4, 1986, etaj 2/4, constructie 1986, dec., suprafata 54 mp, 103.000 {; (0726.274.984 68. Aviatiei, Baneasa, dec., et. 2/5, 57 mp, 2017, agentia noastra va propune spre vanzare un proiect nou in constructie. Imobilul prezentat este situat in zona Baneasa, Aviatiei. In imobil se gasesc apartamente cu 2, 3 si 4 camere. Finisaje la alegere 106.545 {; (0724.562.030 costin@areanorthestate.ro 69. Aviatiei, Herastrau, dec., et. 6/16, 70

mp, 2019, ansamblu rezidential exclusivist, cu gradina suspendata. Parchet triplu-stratificat, incalzire in pardoseala, tamplarie exterioara tripan, obiecte sanitare Villeroy & Boch, usa blindata, fatada ventilata, 115.000 {; (0747.211.135 ovidiu.isaia@crosspoint.com.ro

70. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, dec., 74 mp, 2017, Mall Promenada, ap. 2 camere, apropiere metrou Aurel Vlaicu, spatios, bucatarie inchisa, tereasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 138.000 {; (0721.805.158 gabriela@metropolitanresidence.ro 71. Aviatiei, metrou Aurel Vlaicu, Mall Promenada dec., et. 5/9, 74 mp, 2017, Apartament 2 camere Aviatiei, apropiere metrou Aurel Vlaicu spatios, dec., bucatarie inchisa, terasa, finisaje la alegere, parcare subterana, paza, gradina interioara. Comision 0%, 120.000 {; (0725.985.762 roxana.panculescu@metropolitanresidence.ro 72. Aviatiei, Nicolae Caramfil, dec., et. 1/4, 56 mp, 1986, apartament 2 camere, confort 1, renovat, instalatii sanitare noi, bloc reabilitat, boxa, 95.000 {; (0737.615.809/ 031.438.12.51 dan@regalhouse.ro 73. Aviatiei, Promenada mall, dec., et.

1/4, 48 mp, 2017, Aviatiei, Promenada, bloc nou tip vila cu lift, 2 camere 48 mp utili (balcon inclus), pozitie deosebita, strada linistita chiar langa Barbu Vacarescu, predare februarie 2018, detalii www.aviatiei-class.ro, 79.900 {; (0722.587.019/ 0767.373.777 floriancatalinpredescu@yahoo.com

E-mail: redactia@anuntul.ro


8 decembrie 2017

Publicå anun¡ul tåu într-un minut

anuntul.ro

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 74. Aviatiei, super locatie, dec., et. 3/4, 55 mp, 2 camere decomadat transformat in 3 camere, et 3/4, mobilat, utilat, geam la baie, loc de parcare, 3 minute de metrou, zona cofetaria Maria, scoala, gradinita, mall, 98.500 {; (0723.606.040 goldwinpromotion@gmail.com

101. Baicului, dec., et. 3/4, 64 mp, 1988,

75. Aviatorilor nr. 25, 90 mp, 2018,

dec., et. 2/5, 67 mp, 2018, Bucurestii Noi, 2 camere cu suprafata construita de 66.95 mp (56.54 mp suprafata utila totala ce include balconul cu suprafata de 3.64 mp), cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 70.000 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

deschidere spre Popa Savu, imobil p+3 (4+5R), finalizare august 2018. Rezervari, pret+TVA, 270.000 {; (0731.709.229 76. Baba Novac lux, aproape de parc, confort 1 dec., 54mp, etajul 1/10, bloc reabilitat, amenajat nou cu materiale de calitate, instalatii noi, bucataria mobilata nou, nelocuit de cand a fost renovat, merita, 72.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796 77. Baba Novac parc semidec., et. 3/10,

54 mp, 1968, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat total recent, liber, bine compartimentat, zona verde, liniste, apropiere parcul Cuza, partial mobilat, 60.000 {; (0740.246.872/ 0723.399.229 78. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 60

mp, 1970, Campia Libertatii, parc IOR , confort 1, semidec., vedere parc, balcon mare pe toata suprafata apartamentului, bloc reabilitat termic, situat la 8-10 min. metrou Dristor, merita vazut 63.000 {; (0732.135.471 79. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 61 mp, 1968, chiar la intersectie Campia Libertatii, vav parc IOR, bloc reabilitat, bucatarie mare, balcon pe toata suprafata apartamentului, termopane, fara imbunatatiri, geam baie, liber, toate actele 64.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 80. Baba Novac, semidec., et. 1/3, 65 mp, 2017, chiar la parc IOR, 10 minute metrou Dristor, centrala, totul la cheie, bloc anvelopat, balcon mare, liber, 86.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 81. Baba Novac, semidec., et. 8/10, 53

mp, chiar la parc IOR, strada Reconstructiei, metrou Dristor 10 minute, mall Park Lake, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat partial, 58.500 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 82. Baba Novac, semidec., et. 8/10, 53 mp, chiar la parc IOR, strada Reconstructiei, metrou Dristor 10 minute, mall Park Lake, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, 58.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 83. Baba Novac, semidec., et. 9/10, 51

mp, chiar la restaurantul Rucar, metrou Dristor si parc IOR, bloc reabilitat, termopane, parchet, liber, toate actele, 55.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

84. Baba Novac, semidec., et. 9/10, 1970, confort 1, bloc stradal, bloc reabilitat termic, liber, acte ok, situat la 2 min. parc Titan si 8-10 min. metrou Dristor, meita vazut, 55.000 {; (0732.135.471 85. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 54 mp, intersectie Mihai Bravu, rond, metrou Dristor, stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, termopane, balcon pe toata suprafata apartamentului, 58.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 86. Baba Novac, semidec., et. 5/10, 54

mp, rond, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, cf 1, semidec., gresie, faianta, parchet, termopane, 5 minute metrou Dristor, toate actele 58.000 {; (0732.135.471 office@ramax.ro 87. Baba Novac, vis a vis de Parcul

Alexandru Ioan Cuza, confort 1 semidec., 53 mp, etajul 4/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet , termopan, mobilat curat, acte la zi, vedere parc, merita vazut 63.500 {; (0728.879.796 88. Baba Novac, 2 camere dec. 57 mp,

dec., et. 9/17, 57 mp, 1974, apartament 2 camere cu 2 balcoane, confort 1, dec., amplasat in imediata apropiere de Parcul Titan, sector 3, Bucuresti. pozitionat intruna dintre cele mai frumoase zone ale capitalei, 63.000 {; (0731.335.650/ 0731.373.983 nicoleta@allcityimobiliare.ro

Popa Nicolae, cf 1 sporit, dec., bloc 4 etaje, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, toate actele 61.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 102. Baneasa Sisesti, Metrou Straulesti,

103. Baneasa vav Ambasada SUA, semidec., et. 1/4, 2008, apartament 2 camere, mobilat, utilat, etaj 1/4, cu suprafata de 87 mp cu balcon, 2 grupuri sanitare, dormitor matrimonial cu baie proprie, boxa si loc de parcare subteran. Agentie, liber, 198.000 {; (0762.093.000 104. Baneasa, 56 mp, 2017, Biharia, etaj 5, dec., imobil 2017, su-56 mp, terasa 8mp, finisaje deosebite, lift, 95.000 {; (0741.160.332 105. Baneasa, et. 3/4, 51 mp, 2015, vand studio zona Baneasa in Ansamblu Coralilor Residence, 62.500 {; (0761.688.985 106. Baneasa, Dobrogeanu Gherea, dec., et. 2/3, 60 mp, 2011, mobilate si utilate complet, etaj intermediar, lift. Pretabil investitie. Imobil nou, 99.000 {; (0729.101.123 valeriu@valeriustancu.ro 107. Baneasa, Greenfield Residence, semidec., et. 1/5, 57 mp, 2015, apartament de 2 camere orientat spre sud, cu vedere spre padure, etajul 1/5, 57mp total, complet mobilat modern si utilat, loc de parcare, finisaje interioare de calitate, balcon inchis, comision 0. 79.500 {; (0730.252.252 contact@amaliatudor.ro 108. Baneasa, in spate la Mall semidec.,

et. 5, 83 mp, 2010, vand apartament cu 2 camere, complet mobilat si utilat, 2 bai, clima in ambule camere, centrala pe bloc, lift, supraveghere video interioara si exterioara, disponibil imediat, fara comision, 88.000 {; (0745.750.171/ 0756.922.155 bianca.iercu@yahoo.com 109. Baneasa, Ionescu Sisesti, dec., et.

2/5, 59 mp, 2017, vanzare apartament 2 camere, bloc nou, se preda la cheie, finisaje Premium la alegere, centrala termica proprie Buderus, incalzire in pardoseala, 76.780 {; (0725.957.934 roland@lakeviewsisesti.ro 110. Baneasa, parc Herastrau, dec., et. 1/3, 52 mp, 1982, apartament situat la cateva minute de parcul Herastrau, imobil reabilitat termic,loc de parcare, vedere spate (liniste),pozitie buna (apropiere scoli, gradinite, parc, mall), 82.500 {; (0731.015.099 111. Baneasa, Sisesti, 350 m de Metrou Straulesti, dec., et. 1/5, 70 mp, 2018, Maia Residence, 2 camere, s. construita 70.35 mp (60.49 mp utili ce includ balconul s 3.64 mp), este dec., cu bucataria inchisa. Va fi predat complet finisat, 73.333 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro 112. Baneasa, Sisesti, Maia Residence,

71 mp, dec., et. 2/5, 71 mp, 2018, 2 camere, s construita 71 (60.66 mp s utila totala inclusiv doua balcoane cu s 7.96 mp), dec., cu bucataria inchisa. Situat la 350 m de statia de metrou. Complet finisat, predare mai 2018. 74.285 {; (0720.479.575 sisesti@maiacasa.ro

113. Baneasa, Sisesti, Northside Park, semidec., et. 5/10, 82 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartament 2 camere, 82.39 mp, NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu, Sisesti. 90.628 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 114. Baneasa, Sisesti, Northside Park, semidec., et. 6/10, 87 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat în zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti. 96.273 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro 115. Baneasa, Sisesti, Northside Park,

dec., et. 4/10, 52 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, bloc reabilitat, toate actele, 100 m intarare in parcul IOR, 8-10 minute metrou Dristor 63.500 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com

semidec., et. 7/10, 73 mp, 2018, constructie in curs de edificare, finalizare 2018. Apartment 2 camere, 87 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti 80.430 {; (0735.100.039 contact@northsidepark.ro

90. Baba Novac, Campia Libertatii, dec.,

116. Barbu Vacarescu, Floreasca, dec.,

89. Baba Novac, Campia Libertatii semi-

et. parter/10, 52 mp, 1980, 7 minute metrou, bloc 1980, dec., renovat recent, totul nou, bucataria mobilata, liber, ideal locuit, investitie, vecinatati. Mihai Bravu, Basarabia, Parc IOR, OVA 111782 66.500 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 91. Baba Novac, Dristor, metrou, dec., et.

2/5, 55 mp, 2017, bloc nou, 2 minute de metrou, finalizare Decembrie 2017, finisaje premium, S+P+4E+M, vecinatati: Mihai Bravu, Camil Ressu, Piata Muncii 73.830 {; (0722.602.948/ 0727.090.488 andrei@proestate.ro 92. Baba Novac, langa parcul Ior, dec.,

et. 9/17, 58 mp, 1974, 2 camere Baba Novac, bloc turn 1974, pe role, foarte curat, 3 lifturi. Apartament confort 1, 53mp, dec., et. 9/17, dependinte, doua balcoane, foarte luminos. Pret discutabil. 60 {; (0722.360.204 anomis_pan@yahoo.com

et. 1/3, 51 mp, 1976, apartament doua camere dec., situat pe strada Barbu Vacarescu, la etajul 1 bloc cu 3 nivele reabilitat termic, cu o suprafata de 51 mp., orientare est, vedere stradala, cu imbunatatiri, mobilat. 75.000 {; (0769.076.168/ 0724.306.586 valentin.cristea@orfeas.ro 117. Barbu Vacarescu, Titeica, str. San-

medru, dec., et. 3/3, 70 mp, 2016, nou, spatios (70 mp utili), in bloc tip vila, zona case. Se vinde complet mobilat si utilat ca in poze (frigider, cuptor, plita inductie, masina spalat/uscator, AC, TV, semineu). Proprietar. 92.000 {; (0751.156.537 118. Basarabia patinoar, aproape de

Piata Muncii, confort 1 semidec., 52 mp, etajul 2/4, bloc caramida, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, mobilat utilat modern, acte la zi, merita vazut. 63.000 {; (0728.879.796/ 0728.879.796

93. Baba Novac, Liviu Rebreanu semidec., et. 8/10, 53 mp, 1970, Campia Libertatii, confort 1, bloc reabilitat termic, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, situat la 2 min. parc si 8-10 min. metrou Dristor, meita vazut, 58.500 {; (0732.135.471

1983, Intrarea Barsei, metrou Costin Georgian, confort 1, dec., etaj 1 din 8, bloc 1986, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate actele, credit 62.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro

94. Baba Novac, Liviu Rebreanu semi-

120. Basarabia, Baia de Arama, semi-

dec., et. 8/10, 52 mp, 1970, confort 1, semidec., liber, bloc reabilitat termic, acte ok, situat la 3 min parc si 7-8 min metrou Dristor 55.000 {; (0732.135.471 95. Baba Novac, Liviu Rebreanu, Recon-

structiei, semidec., et. 9/10, 52 mp, 1970, confort 1, liber, bloc reabilitat termic, termopan, fara imbunatatiri, situat la 2 min. parc si 7-8 min. metrou Dristor, 56.000 {; (0732.135.471

96. Baba Novac, parc IOR semidec., et. 5/10, 54 mp, 1965, bloc reabilitat, etajul 5 din 10, liber, parchet , termopan, semimobilat, bucataria mobilata, curat, vecinatati. Campia Libertatii, Dristor, Mihai Bravu, Parc IOR, Liviu Rebreanu, ova 112785 63.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 97. Baba Novac, Parc IOR, semidec., et.

3/10, 50 mp, 1968, 2 camere, renovat recent, toate imbunatatirile, 2 minute parc, 2 minute Park Lake, 8 minute metrou Dristor, 65.000 {; (0732.135.470 98. Baba Novac, parc IOR, stradal, dec.,

et. 9/17, 57 mp, apartament confort 1, dec. situat la etajul 9/17, bloc pe role cu 3 lifturi, 2 balcoane, suprafata de 57 mp, liber, cadastru si intabulare, 59.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.159 99. Baba Novac, Titan, semidec., et.

4/10, 52 mp, 1969, vanzare apartament 2 camere, semidec., etaj 4/10, an c-tie 1969, suprafata 52 mp, situat in Str baba Novac, este locuibil, necesita imbunatatiri. Se accepta credit. 63.500 {; (0738.685.854 100. Bacau, zona Garii dec., et. 7/10, 51

mp, 1978, vand apartament, mobilat, utilat, parchet, gresie, faianta, zona linistita, 39.500 {; (0799.079.925/ 0751.438.096

119. Basarabia, dec., et. 1/8, 52 mp,

dec., et. 4/10, 1970, 2 Camere, confort 1, semidec., etaj 4/10, fara imbunatatiri, compartimentare buna, suprafete generoase. Situat la 1 min de metrou Ing. Costin Georgian 54.000 {; (0722.459.956/ 0722.459.956 121. Basarabia, Campia Libertatii, dec.,

et. 9/10, 50 mp, 1968, Metrou Piata Muncii, ocazie, mobilat si utilat complet, modern, excelenta investitie, scara renovata, lift schimbat, supraveghere video, liber, cadastru, intabulare, energetic, gata de vanzare, excelent pentru inchiriere, 49.500 {; (0742.078.877

122. Basarabia, Diham, semidec., et. 3/10, 1982, 2 camere, confort 1, semidec., etaj 3/10, constr. 1982, fara imbunatatiri, bloc stradal, vedere spate. 60.000 {; (0722.459.956/ 0747.111.633 iacobsorin02@yahoo.com 123. Basarabia, Diham, semidec., et. 4/10, 53 mp, 1986, 9 minute metrou, bloc din 1986, reabilitat, etajul 4 din 10, liber, termopan, vedere spate, ideal locuit, investitie, vecinatati. Nicolae Grigorescu, Chisinau, Parc National, ova 111057, 60.000 {; (0737.504.516 office@catalog-rezidential.ro 124. Basarabia, metrou Costin Geor-

gian, et. 4/10, 55 mp, cf. 1, balcon, foarte spatios, bloc civilizat, zona verde, parcuri, scoala, gradinita, intabulare, disc., (0761.749.316/ 0722.824.757 125. Basarabia, Stadionul National,

dec., et. 8/10, 55 mp, 1980, Bulevardul Basarabia, National Arena, 2 camere, confort 1, dec., 8/10, suprafata 54 mp, liber, fara imbunatatiri, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, constructie 1980, pozitie deosebita, acces transport 57.000 {; (0744.600.976/ 0736.463.258

126. Basarabiei, Arena Nationala, et.

parter/8, 54 mp, 1981, reabilitat termic, liber, 61.900 {; (0723.627.543

127. Berceni dec., et. 2/5, 60 mp, 2017, 2 camere dec., Sect 4, metrou 10 minute. Centrala proprie, finisaje lux, lift. Parcare amenajata, loc de joaca pentru copii. Ansamblu rezidential. 51.200 {; (0731.491.608/ 0734.433.353 adriana.mitrea@gmail.com 128. Berceni dec., et. 2/5, 54 mp, 2017, Direct dezvoltator apartament 2 camere,metalurgiei, imobil nou , 54 mp utili, centrala proprie, contorizare separata, toate utilitatile. 50.000 {; (0734.433.353/ 0731.491.608 Gavriladaniel12@yahoo.com 129. Berceni - Luica, dec., et. 1/4, 67

mp, 2017, 3 cam. care poate fi transformat in 2 cam de 67 mp, apartament 3 camere, situat in zona Berceni - Luica, stradal, constructie noua, et.1/4, suprafata utilata totala 67mp, va fi predat finisat cu finisaje de calitate superioara, centrala termica, 67.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@starconstruct.ro 130. Berceni - Oltenitei- Brancoveanu,

152. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

4/7, 54 mp, 2017, apartament 2 camere etj 4 din 7, situat pe Sos Berceni la o distanta de 5 min fata de metrou. Apartamentul se preda complet finisat si bransat la toate utilitatile.Merita vazut. 64.000 {; (0730.888.286 153. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et.

parter/3, 58 mp, 2017, Berceni, Aparatorii Patriei, Oltenitei, 2 camere dec., 58 mp, terasa, centrala proprie, calorifere, gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare in baie, parcari la subteran. 57.000 {; (031.005.17.33/ 031.005.17.69 andrei.p@star-construct.ro 154. Berceni, Aparatorii Patriei, dec., et. 4/6, 49 mp, 2018, super ocazie, 2 camere dec. la 3 min de metrou. Apartament spatios, finisaje premium, toate utilitatile bransate, centrala proprie si calorifere.Loc de parcare suprateran inclus, comision 0%, 40.500 {; (0722.204.951 bogdan.tomegea@zonadesud.ro 155. Berceni, Aparatorii Patriei, 10 minute metrou, dec., et. 2/3, 57 mp, 2018, direct dezvoltator, comision 0, dec., bucatarie inchisa, centrala proprie, finisaje premium, accept orice tip de credit ipotecar; 57.500 {; (0726.378.074 ch.isabela@gmail.com 156. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

str. Padesu, dec., et. parter/8, 61 mp, 1989, confort 1 sporit, gresie, faianta, parchet, termopane, usa de metal, zugravit, rulouri geamuri, vedere mixta, 7 min. metrou si parc,merita, fara comision, 72.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro

et. 1/4, 50 mp, 2017, B-dul Brancoveanu apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 50 mp, etaj 1, dec.. Finisaje de lux, centrala proprie. Termen mutare Decembrie 2017. 10 min metrou. Dezvoltator, comision 0. 50.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro

131. Berceni Grand Arena dec., et. 1/3, 62 mp, 2017, apartament 2 camere 62 mp 2 bai, loc de parcare gratuit, finisaje la alegere inluse in pret, bloc nou, mutare rapida. Centrala proprie, geamuri termopan. Dezvoltator, comision 0, se accepta prima casa 59.500 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro

157. Berceni, B-dul Brancoveanu, dec.,

et. demisol/6, 65 mp, 2017, B-dul Brancoveanu apartament cu 2 camere cu o suprafata utila de 65 mp demisol, dec.. Finisaje de lux, centrala proprie, 10 min metrou Brancoveanu. Dezvoltator, comision 0, promotie, mutare imediat. 54.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro

132. Berceni metrou, dec., et. 5/5, 44

158. Berceni, Bd. Brancoveanu la 100

177. Berceni, Luica semidec., et. 10/10,

38 mp, 1974, stradal, et. 10/10, complet mobilat si utilat modern, bloc izolat. 39.000 {; (0722.619.670/ 0766.560.199

178. Berceni, Luica, soseaua Giurgiului, semidec., et. parter/parter, 100 mp, ocazie pret exceptie 27700 euro, casa locuibila 3 camere baie bucatarie, cadastru, intabulare, apa canal lumina. Suprafata utila 70 mp, teren 100 mp, an 1985, 3 camere la cheie, 28.000 {; (072003903/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 179. Berceni, Mall Grand Arena, dec., et. 1/4, 53 mp, 2017, vand apartament 2 camere, spatios, disponibil in cel mai scurt timp. Apartamentul se vinde complet finisat. Acceptam si Credit Prima Casa, 55.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 180. Berceni, Metalurgiei dec., 52 mp, 2018, Apartamente 2 camere dec. proiect nou, in constructie, pozitie excelenta, Metalurgiei nr. 130, stradal, acces la mijloacele de transport, direct dezvoltator comision 0%, 61.000 {; (0725.652.660/ 0731.853.944 directdezvoltator@yahoo.com 181. Berceni, Metalurgiei dec., 52 mp, 2018, Confort Plus Metalurgiei un ansamblu rezidential ofera spre vanzare garsoniere, apartamente cu 2 si 3 camere, pozitie excelenta, finisaje de calitate superioara, direct dezvoltator comision 0%, 61.000 {; (0731.853.944/ 0725.652.660 silveractivimob@yahoo.com 182. Berceni, Metalurgiei, dec., et. 2/4, 51 mp, 2017, 2 camere Berceni, bloc nou, finisaje lux, centrala proprie, contorizare individuala, utilitati, la cheie, mutare in maxim 3 luni. Merita vazut, fara comsion, direct dezvoltator. 55.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

mp, 2017, apartament 2 camere dec. spatios, luminos, balcon inchis, bloc finalizat mutare rapida, dispune de toate imbunatiriile, pozitionat in imediata apropiere de statia de metrou Dimitrie Leonida, 44.000 {; (0725.432.155

m, bloc finalizat dec., 50 mp, 2017, acte gata - accept credit - direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, se vand ultimele 3 apartamente, 49.000 {; (0761.309.031

183. Berceni, metrou Berceni, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018, sector 4, apartament 2 camere 49 mp 44.000 euro, centrala termica, termopane, finisaje de lux la alegere, bloc nou.Dezvoltator - comision 0. Finalizare mai 2018 44.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro

133. Berceni Piata Sudului semidec., et.

159. Berceni, Bd. Brancoveanu la 50 m,

184. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida

parter/4, 50 mp, apartament 2 camere, confort 1, mare, curat dar fara imbunatatiri parter cu balcon pe sufragerie 4 ml 5 minute metrou bloc stradal anul 1977 cadastru intabulare negociabil la fata locului, 45.500 {; (0720.039.035/ 0761.609.243 columbia.imobiliar@yahoo.com 134. Berceni, dec., et. 1/5, 49 mp, 2018,

2 camere, Berceni, etj. 1/5, 50 mp utili, balcon, dec., finisaje incluse in pret, lift, 49.300 euro. Bonus: proiect de amenajare interioara; 49.300 {; (0723.363.867 anamaria@zonadesud.ro

bloc finalizat dec., et. 3/4, 47 mp, 2017, acte gata, accept credit, statie autobuz in fata blocului, direct dezvoltator, dec., bucatarie inchisa, balcon, centrala proprie, finisaje la alegere, TVA inclus, 45.000 {; (0761.309.031 160. Berceni, Brancoveanu, semidec., et. 1/8, 52 mp, 1982, Huedin Center, bloc constructie 1982, apartament cf. 1, etaj 1/8, bucatarie mare, liber acte la zi, bloc impecabil. 45.500 {; (0722.300.698/ 0733.300.779

dec., et. 1/2, 46 mp, 2017, vand apartament 2 camere disponibil imediat. Se vinde la cheie, 41.000 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro 185. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida 5

min., dec., et. 2/3, 48 mp, 2017, apartament 2 camere, bloc nou, promo, 45.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro 186. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

135. Berceni, dec., et. 1/3, 47 mp, 2017,

161. Berceni, Brancoveanu, Alexandru Obregia, dec., et. 6/10, 49 mp, 2016, bloc nou, finisat total la cheie, centrala proprie, la 5 min. de metrou Piata Sudului, pret pt. plata cash 52.500 {; (0728.065.511/ 0769.461.802

semidec., et. 1/3, 45 mp, 2018, Berceni metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere 45 mp 40.000 euro, centrala termica, termopane, finisaje la alegere, bloc nou. Dezvoltator - comision 0. Finalizare august 2018, oferta limitata, 40.000 {; (0737.500.373 stefan.pascu@zonadesud.ro

136. Berceni, dec., et. 2/3, 49 mp, 2017,

162. Berceni, Ciceu, semidec., et. demisol/4, 56 mp, 2016, apartament 2 camere in bloc nou, suprafata 56mp bucatarie mobilata, centrala ap, apropiere metrou centre comerciale piata scoala gradinite. Cadastru intabulare, se accepta credit, 47.000 {; (0737.242.425

187. Berceni, Metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 1/2, 59 mp, 2012, mutare acum, utilat si mobilat, la 4 min de M Dimitrie Leonida, in vila, cu 6 ap., detine gradina comuna foisor si gratar, 2 locuri de parcare. Curtea inchisa. Dragos; 63.000 {; (0722.204.952

163. Berceni, Cultural, semidec., et. parter/8, 50 mp, 1974, ap. 2 cam., cf. 1, fara imb., bloc reabilitat, balcon, 43.000 {; (0731.136.698/ 0768.322.642 confortspecial@yahoo.com

188. Berceni, metrou Dimitrie Leonida, dec., et. 2/3, 2017, vand apartament 2 camere foarte aproape de metrou Dimitire Leonida. Apartamentul se vinde complet finisat. 44.500 {; (0733.501.456 basarab@zonadesud.ro

apartament 2 cam dec. situat in zona Grand Arena. Se vinde complet finisat, gresie, faianta, parchet, si racordat la toate utilitatile (gaze, apa, canalizare). Merita vazut. 37.000 {; (0730.888.286 marius.draghici@zonadesud.ro apartament 2 camere, situat la 6 minute de metrou Dimitrie Leonida, 41.500 {; (0730.888.280

137. Berceni, dec., et. 3/3, 2017, aparta-

ment de 2 camere la doar 1 minut de statia de metrou.Mutare imediata.Oferta unica.0 comision. 48.000 {; (0733.501.453 138. Berceni, dec., et. parter/3, 39 mp, 2017, apartament de 2 camere, se vinde complet finisat.Imobilul se afla la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou. 38.500 {; (0733.501.453

139. Berceni, dec., et. 4/6, 50 mp, 2017,

apartament spatios, situat la 4 minute de metrou IMGB, 39.000 {; (0730.888.280

140. Berceni, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017,

apartamentul se vinde complet finisat cu gresie, faianta, parchet, geamuri termopan cu tamplarie pvc, obiecte sanitare in baie, centrala termica proprie, calorifere de aluminiu, usi. Comision 0%, 38.000 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro 141. Berceni, dec., et. 4/6, 49 mp, 2017,

Berceni, 2 camere, 300 m distanta de metrou. Bloc nou, la cheie, contorizare individuala, centrala termica, balcon inchis cu termopan, aer conditionat, preinstalat, finisaje lux. Merita vazut. 39.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro 142. Berceni, semidec., et. 4/4, 50 mp, 1967, Piata Sudului (5 minute metrou), Secuilor, 4/4, cf.1, semidec., 50 mp, constructie 1963, finisat complet (termopan, faianta, gresie, parchet, usa metalica, tocarie interioara , instalatii noi), 50.900 {; (0722.216.231 143. Berceni, dec., et. 4/6, 61 mp, 2018,

promo, 2 camere metrou la 300 m, sector 4, nu Popesti, balcon inchis, centrala, finisaje lux, contorizat, utilitati. Se preda la cheie in iulie 2018. Pret pt. credit 52.500 E, 47.000 {; (0731.510.862 andrei.vatavu@zonadesud.ro

144. Berceni, dec., et. 4/6, 50 mp, 2017,

promotie, studio, 2 camere, 3 camere. Cele mai mici preturi din zona. Oferta valabila pana la finalul anului 2017 in limita disponibilitatilor, 39.000 {; (0722.652.640 diana.berinde@premierimobiliare.ro 145. Berceni, semidec., et. parter/10, 50

mp, 1974, proprietar vand apartament 2 camere in stare buna, fara imbunatatiri majore, cu gresie, faianta, balcon inchis cu termopan, (acte la zi), accept colaborare agentii imobiliare, 46.500 {; (0722.662.732 autogamalex@yahoo.com 146. Berceni, dec., et. 9/11, 63 mp,

1983, Sudului, metrou, apartament spatios cu 2 balcoane hol locuibil loc de parcare mobilat, gresie, faianta, parchet termopan, 59.500 {; (0773.910.634/ 0766.603.401 147. Berceni, 2 camere, dec., 350 m metrou, dec., et. parter/3, 39 mp, 2018, Berceni, 2 camere, dec., 350 m metrou, zona linistita intr-un cartier linistit cu foarte mult tineret, spatii de agreament in apropiere, cafenele, magazine, Mega Image, Penny. 38.500 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 148. Berceni, 2 camere, dec., pod 45

mp, dec., et. 4/4, 59 mp, 2017, Berceni, 2 camere, dec., pod 45 mp, scara interioara, suprafata utila totala 105 mp, mutare imediata, gata, acte gata, 55.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 149. Berceni, A. Obregia, sector 4, 52 mp, 1970, proprietar, cf. 1, stradal, etaj intermediar, geam la baie, vedere mixta, curat, acte la zi, 52.000 {; (0774.612.899 150. Berceni, Aleea Moldovita, et. 6/9, 49 mp, 2010, vanzari ap. 2 cam. Berceni, aleea Moldovita, et.6/9, 49 mp, bloc 2010, mobilat, utilat, loc parcare subterana, 70.000 {; (0722.311.105 151. Berceni, Alexandru Obregia, semi-

dec., et. 1/4, 2017, oferta speciala, apartament cu 2 camere modern se accepta prima casa, 55.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro

164. Berceni, Dimitrie Leonida, et. 2/10,

57 mp, 2017, super ocazie, posibilitatea de a-ti alege apartamentul, etajul, pozitionarea, cat si finisajele. Direct dezvoltator ! 60.000 {; (0725.985.760/ 0726.943.143 cristina.matei@metropolitanresidence.ro

165. Berceni, Emil Racovita, semidec., et. 9/10, 36 mp, 1972, particular ofer spre vanzare un apartament de 2 camere cf2, 9/10, Berceni, Emil Racovita, Moldovita, la un pret foarte bun. Apartamentul este curat, liber cu acte la zi situat in apropiere de metrou, 34.990 {; (0775.189.012 ion7asi@gmail.com 166. Berceni, etaj intermediar dec., et. 2/4, 47 mp, 2017, Direct dezvoltator. Apartament 2 camere in zona Luica Berceni, bloc in constructie, 47 mp, dec., bucatarie open space, etaj intermediar, finisaje de exceptie. Pretul nu contine TVA, 40.330 {; (031.005.13.07/ 031.005.17.65 vlad.m@star-construct.ro 167. Berceni, Grand Arena dec., et. 1/4,

55 mp, 2017, dezvoltator constructie 2017,dec., etaj 1/4, doua apartamente pe nivel, finisaje lux, gresie, faianta import Spania, tamplarie PVC Salamander, usi Pinum, loc parcare 55.000 {; (0767.069.169 ariacity@gmail.com 168. Berceni, Grand Arena dezvoltator,

dec., et. 4/4, 2017, doua apartamente pe nivel, finisaje lux, gresie, faianta import Spania, tamplarie PVC Salamander, usi Pinum, loc parcare. 55.000 {; (0767.069.169 ariacity@gmail.com 169. Berceni, Grand Arena, dec., et. 1/4,

55 mp, 2016, 2 camere in bloc nou, 2 balcoane, finisaje de calitate, centrala proprie, mobilat si utilat, exceptand bucataria, acte, liber, 53.500 {; (0775.368.460 agentie6@mauwis.ro 170. Berceni, Grand Arena, 2 camere

mutare rapida, et. parter/3, 47 mp, 2017, Berceni, Grand Arena, 2 camere, mutare rapida, bloc nou, finalizat. finisat la cheie, predare in maxim 2 saptamani. Loc de parcare gratuit. 42.000 {; (0737.500.380/ 0737.500.381 iulian@zonadesud.ro 171. Berceni, Grand Arena, dezvoltator, dec., et. 1/3, 47 mp, 2018, 2 camere dec., bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, centrala proprie, finisaje la alegere, accept credit bancar, 3 modele noi 47 mp, 50 mp si 51.5 mp utili, 39.000 {; (0761.309.031 blocnoubucuresti@yahoo.com 172. Berceni, Grand Arena, Turnu Magurele dec., et. 1/5, 62 mp, 2017, De vanzare apartament 2 camere complet dec. bloc nou, zona Berceni se preda complet finisat si racordat la toate utilitatile. Merita vazut, 54.999 {; (073088826 173. Berceni, Huedin, semidec., et. 5/10, la 5 min de mijloacele de transport,confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, gaze separat cu doua focuri, loc parcare, cadastru si intabulare, discutabil 38.500 {; (0730.421.581/ 0728.568.337 174. Berceni, Leonida dec., et. 3/4, 50 mp, 2017, vand ap 2 camere, in bloc nou. Racordat la toate utilitatile. Va puteti muta imediat in apartament. Poze reale. Foarte spatios, 50 mp utili + 2 balcoane, doar 10 minute pana la metrou Leonida 60.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 175. Berceni, Leonida, dec., et. 1/3, 46

189. Berceni, metrou Dimitrie Leonida,

dec., et. 1/5, 53 mp, 2017, vand apartament 2 camere, etaj intermediar, bloc nou, in stadiul de constructie. Pret promotional plata cash: 44.500 euro. Direct dezvoltator, 46.900 {; (0725.957.930 190. Berceni, metrou direct Unirii, Pipera, et. 1/5, finisat la cheie in pret, finisaje import Italia, Spania, Germania. AC Mitsubishi Inverter. Fara intermediari, fara comision, 51.750 {; (0723.535.968

dec., et. 1/2, 43 mp, 2017, apartament 2 camere, Vitan Barzesti, capat tramvai 9, 11, 34, RATB, Metrou Piata Sudului. Te astept la vizionare. Comision 0%, direct de la dezvoltator, 41.900 {; (0722.204.952

205. Berceni, Piata Resita, dec., et. 1/3, 48 mp, 2017, apropiere mijloace de transport, scoli, gradinite, parcuri, acceptam credit prima casa, ipotecar, va asteptam pentru alegerea finisajelor, 999 {; (0753.075.109 206. Berceni, Piata Resita, loc parcare inclus, dec., et. 1/2, 47 mp, 2017, apartament 2 camere, zona Giurgiului, Piata Resita, situat intr-un imobil P+2, et. 1/2, suprafata utila 47 mp, dec., se preda finisat cu finisaje de calitate superioara, contorizat individual 51.950 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 207. Berceni, Sos. Berceni, semidec., et. 1/7, 68 mp, 2017, Berceni, Aparatorii Patriei, apartament 2 camere in bloc finalizat 2017, finisaje premium, totul contorizat individual, mutare rapida, doar 5 min. metrou, Comision 0, direct dezvoltator. 79.700 {; (0725.957.934 208. Berceni, Sos. Oltenitei, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, apartament 2 camere, dec., situat la et. 1 intr-o vila cu 2 etaje. Vila este amplasata stradal pe Sos. Oltenitei, exact in fata statiei RATB, acces rapid P-ta Sudului. Comision 0. Direct dezv., 39.500 {; (0725.957.933 209. Berceni, Soseua Oltenitei, Piata Sudului, dec., et. 1/2, 2018, vand 2 camere, bloc nou in construcite la 2 min. de RATB, ansamblu cu bariera, regim mic de inaltime, zona linisita, finisaje la alerege. Oferta este promotionala doar in septembrie. Comision 0%, 41.000 {; (0726.375.629 cristian.mocanu@zonadesud.ro 210. Berceni, Straja, et. parter/10, 38

mp, 1974, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, toate schimbate, c+i, acc. credit, 37.000 {; (0768.848.776/ 0768.756.617

211. Berceni, Turnu Magurele dec., et. 6/10, 52 mp, 1972, Vanzare apartament 2 camere, dec., etaj 6/10, an c-tie 1972, suprafata 52 mp, situat in str Turnu Magurele, renovat, locuibil, 4 statii Ratb pana la metrou Aparatorii Patriei, 55.000 {; (0729.842.974 212. Berceni- Nitu Vasile, et. 4/4, 50 mp, proprietar, apartament 2 camere, confort 1, renovat recent, exclus intermediari, 50.500 {; (0740.270.916 213. Berceni. dec., et. parter/3, 40 mp,

2018, Acces facil catre mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Comision 0%, 34.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

53 mp, 1965, proprietar, mici imbunatatiri, zona verde, 10 min. Piata Sudului, 1 min. autobuz, 53.500 {; (0722.631.703

194. Berceni, Obregia, Cultural, dec., et.

10/10, 52 mp, 1971, cf. circular, termopan, um, fara imb., balcon inchis, toate actele, 40.000 {; (0764.038.667 195. Berceni, Obregia, Straduintei,

semidec., et. parter/4, 54 mp, 1970, apartamentul este situat pe Strada Straduintei, intre Obregia si Emil Racovita, la 2 statii de autobuz de Piata Sudului. 2 camere semidec, 54 mp, cu balcon, P/4, izolat, 1970. Se accepta credit. 52.000 {; (0729.842.974 196. Berceni, Obregia-Aliorului, et. 6/10,

57 mp, 1980, apartament 2 camere, confort 1, etaj 6/10, bloc stradal, 1980, amenajat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon spatios inchis, bucatarie mobilata si utilata, liber, apropiere metrou, piata, 59.500 {; (0771.350.631/ 0733.300.779

197. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4, 58 mp, 1981, apartament luminos, bucatarie mobilata, 2 balcoane, renovat cu materiale de calitate. Acces rapid la metrou Piata Sudului si mall Sun Plaza, langa scoala, gradinita. Accept si credit prima casa, 58.000 {; (0787.412.195/ 0787.758.760 casinimobiliare@gmail.com 198. Berceni, Oltenitei, dec., et. 4/4, 52

mp, 1982, apartamet 2 camere conf 1 dec., etajul 4/4, terasa reabilitata, bloc stradal, multiple inbunatatiri, 2 AC, cadastru intabulare in lucru, apropiere mijloace transport, metrou, piata, scoli. 57.900 {; (0737.242.425 konfort.rezidential@yahoo.ro 199. Berceni, Oltenitei, semidec., et. 2/8,

56 mp, 1982, Barceni Ionescu Ghe, ap 2 cam conf 1 semidec etaj 2/8 multiple inbunatatiri, bloc curat , apropiere mijloace transport, centre comerciale, metrou, piata, scoli, gradinite, cad + int, 56.000 {; (0737.242.425 200. Berceni, Oltenitei, dec., et. 1/2, 45 mp, 2017, vand apartament 2 camere, in bloc nou, pe soseaua Oltenitei. Complet finisat si racordat la toate utilitatile. Centrala proprie de apartament. Bloc termoizolat, negociabil, 43.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 201. Berceni, Oltenitei, Complex Rezidential, dec., et. 1/4, 67 mp, 2010, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, bloc reabilitat termic, loc de parcare, cadastru, intabulare, 57.000 {; (0761.532.117/ 0722.542.692

176. Berceni, Leonida, dec., et. parter/3,

202. Berceni, Oltenitei, Mariuca, semidec., et. parter/8, 52 mp, 1983, cf. 1, f. imb., balcon, intabulat, neg., 51.500 {; (0746.188.866 203. Berceni, Oltenitei, Mariuca, semi-

dec., et. parter/8, 52 mp, cf. 1, f. imb., liber, 51.500 {; (0746.188.866

1985 dec., et. 8/10, 58 mp, 1985, Brancoveanu, stradal, balcon dublu, mall, piata, in reabilitare, bucatarie mare patrata, imbunatatiri, orientare E-SE, structura deosebita, toate actele, 55.000 {; (0758.259.750/ 0758.259.731 office@imobservicecenter.ro 231. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/5, 36 mp, cf. 2, bloc reabilitat termic, scara impecabila, intabulat, liber, 35.990 {; (0746.188.844

232. Brancoveanu, Lamotesti, semidec., et. 3/5, 36 mp, cf. 2, f. imb., intabulat, bloc reabilitat termic, scara impecabila, 35.990 {; (0746.188.844 233. Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, gata, se ofera la vanzare un apartament cu 2 camere, 56 mp. Blocul este construit p+ 4 etaje, construit din caramida phoroterm (inclusiv compartimentarile interioare) de 25 cm pe structura de beton, 49.000 {; (0724.295.769 gabriel.basarab@zonadesud.ro 234. Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, Brancoveanu, Luica, 2 camere, dec., stradal. Se vinde complet finisat, loc de parcare inclus, centrala termica proprie, izolat pe exterior. Termen de finalizare august 2017 49.900 {; (0725.957.930 235. Brancoveanu, Luica, finalizat, dec., et. 1/4, 50 mp, 2017, apartament 2 camere, mutare in 30 zile, finisaje la alegere, loc de parcare gratuit. RATB in fata blocului, 49.900 {; (0730.250.305 236. Brancoveanu, metrou si parc, locatie deosebita, dec., et. parter/5, 66 mp, 2018, 2 camere, finalizare 2018 luna mai, constructie deosebita, se preda la cheie, cu gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii noi, blocul cu lift, centrala termica, calorifere, acc. credit, 85.000 {; (031.005.12.20/ 031.005.17.65 victor.a@star-construct.ro 237. Brancoveanu, Oltenitei, metrou Eroii Revolutiei, dec., et. 7/8, 51 mp, 1986, bloc stradal, cf. 1, termopan, parchet, gresie, faianta, acte la zi, apropiere parc Tineretului, 67.000 {; (0733.300.779/ 0771.350.631 238. Brancoveanu, Oraselul Copiilor, dec. dec., et. 4/8, 60 mp, 1984, Galaxy Imobiliare aduce spre vanzare un apt spatios, St 60 mp, 2 balcoane, situat pe Sos Oltenitei vav de Oraselul Copiilor, la 3-4 min. de metrou Brancoveanu si Eroii Revolutiei, et. 4/8, usor neg., 67.000 {; (0723.871.611 bunea.mirela.imob@gmail.com

215. Berceni. dec., et. 1/6, 61 mp, 2017,

240. Brancoveanu, stradal, 2 camere, zona verde, semidec., et. 1/3, 59 mp, 2017, imobilul este situat intr-o zona linistita langa Oraselul Copiilor. Acesta are o suprafata utila de  58,51 mp. Predarea apartamentului va fi la cheie, 80.750 {; (031.005.12.89/ 031.005.17.65 madalina.h@star-construct.ro

Imobilul este bransat la toate utilitatile iar apartamentul beneficiaza de contorizare separata. Comision 0%, 52.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

216. Bloc nou, metrou D. Leonida 3 min., semidec., et. 1/3, 45 mp, 2018, oferta promotionala, apartament 2 camere se preda la cheie, finisaje Premium la alegere. Caramida interior-exterior, izolatie 10 cm. Baie utilata, 40.000 {; (0725.957.934 217. Bragadiru langa Penny Market, semidec., et. parter/6, 75 mp, 2017, apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata apropiere a mijlocului de transport in comun 41.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73 218. Bragadiru langa Peny Market dec.,

219. Bragadiru, 74 mp utili, terasa gen-

193. Berceni, Obregia, semidec., et. 2/9,

230. Brancoveanu, Huedin, Berceni, an

239. Brancoveanu, Oraselul Copiilor, Imparatul Traian, dec., et. 8/8, 61 mp, 1989, apartamentul este situat pe strada Imparatul Traian, la 5 min distanta fata de metroul C-tin Brancovenu, Oraselul Copiilor. 2 camere, dec., et.8/8, supr. 61 mp, an constr.1989. Se accepta credit, 70.000 {; (0729.842.974

192. Berceni, metrou, semidec., et. 7/17,

60 mp, 2010, apartament Monaco Berceni 2 camere semidec., 2 balcoane, spatios cu vedere spre strada, 2 minute de metrou, disponibil, pret usor neg., 60.000 {; (0731.853.944/ 0725.652.660

229. Brancoveanu, Berceni, dec., et. 1/7, 49 mp, 2017, Oltenitei, Martisor, bloc nou, garsoniere si ap cu 2 camere, finisate total, centrala proprie, pret incepand de la 66.000 euro, 65.000 {; (0728.065.511/ 0769.461.802

214. Berceni. dec., et. 1/3, 47 mp, 2017, Acces facil la mijloace de transport, centre comerciale, scoli, gradinite. Exista posibilitatea platii cu credit, in acest sens oferim asistenta gratuita pentru intocmirea dosarului. Comision 0%, 43.500 {; (0735.222.575 cosmin.topai@zonadesud.ro

et. 2/6, 64 mp, 2017, apartament cu 2 camere foarte generos ca spatiu util si echilibrat in compartimentare este situat intr-un ansamblu rezidential nou, in imediata apropiere a mijlocului de transport in comun 47.000 {; (031.005.12.66/ 031.005.17.73

mp, 2018, ap. 2 camere, la fix 300m de metrou. Pretabil pentru investitie, fiind foarte-foarte aproape de metrou. Se preda complet finisat si racordat la utilitati. Negociabil, 46.000 {; (0737.500.374/ 0737.500.374 40 mp, 2017, vand apartament 2 camere, in bloc nou, adiacent soseaua Berceni, la 250 metri de statia de metrou. Complet finisat si racordat la toate utilitatile. Centrala proprie de apartament. Bloc termoizolat. 35.500 {; (0737.500.374/ 0737.500.374

204. Berceni, Oltenitei, sector 4, stradal,

mp, 2018, apartament 2 camere dec., promo, bloc nou 41.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

191. Berceni, metrou, dec., et. 1/5, 50

27

eroasa, Ratb, dec., et. 1/6, 74 mp, 2017, apartament 2 cam in zona Sos. Alexandriei Penny, dec., et. 1/6, suprafata utila totala 74 mp, se preda finisat, semimobilat, utilat, Ratb la 1 minut, centrala termica pe gaz, terasa generoasa. 51.000 {; (031.005.12.36/ 031.005.17.69 simona.b@star-construct.ro 220. Bragadiru, Cristalului, dec., et. 1/4,

241. Brezoianu, Cismigiu, Mc Donald's,

dec., et. 2/10, 61 mp, 1980, liber, bloc dupa cutremur, vedere fata, instalatii noi, parchet, gresie si alte imbunatatiri, excelent investitie, 99.000 {; (0735.883.452 daniel.enache@centralimobiliare.ro

242. Bucur Obor metrou, semidec., et. 7/10, 52 mp, 1982, chiar in rond, stradal, vedere fata, gresie, faianta, parchet, termoane, instalatii schimbate, mobilat, liber, toate actele 67.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 243. Bucur Obor, dec., 60 mp, 1976, vand f. f. urgent, ap. 2 camere, etaj 10, balcon f. lung, imbunatatit, reparat, disc., 60.000 {; (0729.174.024 244. Bucurestii Noi, dec., et. 1/2, 53 mp, Pajura, et.1/2, 53mp, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata, zugravit, contor gaze, 56.000 {; (0741.160.332 245. Bucurestii Noi, Bazilescu, dec., et.

1/3, 65 mp, 2014, apartament 2 camere, Lidl, bucatarie inchisa, balcon mare, centrala, AC, complet mobilat si utilat. Pozitie foarte buna, apropiere metrou, parc, piata, 83.000 {; (0734.511.864

60 mp, 2017, imobil nou, str. Cristalului, RATB 3 minute, finisaje la alegere, parcare supraterana inclusa in pret, Mega Image la 2 minute de mers pe jos, zona linistita, 49.850 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro

246. Bucurestii Noi, Chitila, dec., et. 2, 64 mp, 2017, Bucurestii Noi, sos Chitilei apartament 2 camere 64 m utili, dec., construc?ie 2017, finisari de lux, 2 terase, direct dezvoltator, accept credit prima casa si ipotecar. 72.000 {; (0765.509.655 Rubistoica@gmail.com

221. Bragadiru, finalizat, bucatarie utila-

247. Bucurestii Noi, Pajura, semidec., 50 mp, 2 camere, amenajat decent, gresie, faianta, termopan, 46.000 {; (0721.372.512/ 0767.552.605

ta, et. 2/6, 62 mp, 2017, mobilata, Alexandriei, finalizat, dec., 62 mp utili, imobil nou, str. cristalului, ratb in fata blocului, bucatarie mobilata si utilata,aer conditionat in living, lift silentios, Mega Image, Penny Market, 45.500 {; (031.005.17.61/ 031.005.17.69 constantin.s@star-construct.ro 222. Bragadiru, inainte de Centura, dec., et. 2/4, 90 mp, 2017, apartament 2,5 camere situat in Bragadiru, cartier rezidential, paza, incalzire in pardoseala, transport din complex, iluminat pe timp de noapte, videointerfon, finisaje de exceptie. 54.200 {; (0744.490.108 cristina.vooh@gmail.com

248. Bucurestii Noi, Parc Bazilescu, dec., et. 2/3, 45 mp, 2010, confort 1, dec., etaj 2 din 3, bloc 2010, complet mobilat si utilat, geam aerisire la baie, centrala termica, pozitie excelenta, vis a vis de metrou si Parcul Bazilescu, cadastru, intabulare, liber 65.900 {; (0722.525.060 gabrielmanole1@yahoo.com 249. Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, Pod

223. Bragadiru, str. Cristalului, bloc nou,

Constanta, dec., et. 1/3, 70 mp, 2017, direct dezvoltator, apartamente cu 2-3 camere in bloc nou 2017,r egim de inaltime s+p+3 retras. Suprafete intre 70 si 124 mpc. Se finiseaza la comanda la cererea clientului. Mai multe detalii la tel., 1 {; (0761.888.400/ 0765.514.470 Info@niagararesidence.ro

224. Brancovanu, Grand Arena, dec.,

250. Bucurestii Noi, Straulesti, acces metrou, semidec., et. 4/5, 101 mp, 2006, va propun un apartament cu 2 camere in zona Bucurestii Noi Straulesti, situat in planul 2, ferit de zgomotul stradal, intr-un ansamblu rezidential cu acces securizat (0722.732.975 axadomenii@yahoo.com

dec. dec., et. 1/6, 62 mp, 2017, Apartament dec. in bloc nou, dec., contorizat individual, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, bransat la toate utilitatile, compartimentari din caramida, 0% comision, dezvoltator, 45.500 {; (031.005.13.00/ 031.005.17.73

et. 1/3, 64 mp, 2017, apartament 2 camere spatios, modern compartimentat, dispune de toate imbunatatirile, se preda finisat la cheie, toate utilitatile sunt contorizate individual si sunt racordate la reteaua publica, 60.000 {; (0725.432.155 225. Brancoveanu, semidec., et. 1/5, 30 mp, 1975, apartament deosebit, utilat complet, bucatarie si living mobilate, multiple imbunatatiri, fara balcon, dus fara cabina, metrou, Oraselul Copiilor, Budimex. Fara credit. Negociabil. 36.000 {; (0737.988.992 226. Brancoveanu, semidec., et. 2/4, 36 mp, 1974, Lamotesti, cf 2 semidec, et 2/4, imbunatatiri partiale, bloc reabilitat, acte in regula. 35.000 {; (0722.891.941 royalimob@yahoo.ro 227. Brancoveanu, dec., et. 5/10, 1974,

stradal 2 camere, confort 1, dec., etaj 5/10, liber, curat, costructie 1974, reabilitat. 48.000 {; (0773.910.634/ 0766.603.401

228. Brancoveanu, apartament nou, parcare inclusa et. 1/2, 48 mp, 2018, oferta direct de la dezvoltator, comision 0, Apartamentul este disponibil pe etajul 1 din P+3, dec., parcare inclusa, zona linistita, acces facil mijloace de transport 51.950 {; (031.005.12.46/ 031.005.17.65 aura.c@star-construct.ro

251. Bulevardul Alexandru Obregia semidec., et. 6/9, 67 mp, 2017, metrou Piata Sudului, reducere luna decembrie apartamnet nou 2 camere de la 76.000 euro la 69.900 euro pretul include tva 5%, comisionul pentru cumparator este 0%.Vanzarile se realizeaza direct la dezvoltator. 69.900 {; (0726.145.373 helgagroup@yahoo.com 252. Bulevardul Alexandru Obregia, semidec., et. parter/10, 50 mp, 1974, ap. 2 cam., cf. 1, fara imb., liber, balcon, bloc reabilitat, (0731.136.698 Confortspecial@yahoo.com 253. Bulevardul Bucuresti, Bl 4D et.

1/9, 1979, apartament 2 camere, cf. 1, balcon inchis termopan, usa metalica, geam termopan. Utilitati: gaze, apa, tv, internet, faianta, gresie, termopan. 3 debarale, hol intre camere. tel: 50.000 {; (0727.774.045 petroupb@gmail.com 254. Bulevardul Ferdinand, dec., et.

6/8, 48 mp, amenajat, centrala apartament, 48.000 {; (0723.224.223/ 0749.239.555

255. Bulevardul Marasesti 57 mp,

vand ap. 2 cam. cu toate imb., disc., 55.000 {; (0758.424.424

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": l BD. CAROL I NR. 35 l BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) l ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


28

8 decembrie 2017

4

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 256. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 dec., et. 3/10, 55 mp, 2017, apartament 2 camere complex nou, aproape de metrou, 61.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 257. Bulevardul Metalurgiei Sector 4 et.

2/10, 51 mp, 2017, garsoniera studio, complex nou, finisaje la alegere, 58.000 {; (0720.842.227 adelinametropolitan@gmail.com 258. Bulevardul Nicolae Grigorescu,

semidec., et. parter/10, 56 mp, 1967, vanzare apartament 2 camere, semidec., situat in Bd Nicolae Grigorescu, etaj p/10, an c-tie 1967, suprafata 56 mp. Are loc de parcare platit, renovat recent. la metrou Titan, 58.000 {; (0738.685.854 259. Bulevardul Regiei nr. 6, semidec.,

et. demisol/4, 33 mp, 1980, apartament 2 camere, liber, demisol inalt, ferestre pvc, usa metalica, parchet, incalzire termoficare, bloc reabilitat, 30.000 {; (0731.461.711/ 0735.096.378 staicu.aurelian@yahoo.ro

282. Chiajna, Militari, dec., et. 4/7, 49 mp, 2017, apartament 2 camere, dec., 49 mp utili, finisat la alegerea dvs. Echipat cu centrala proprie, baie utilata complet, termopan, usa metalica. www.militarirezervelor.ro 44.500 {; (0771.310.310/ 0725.744.950 alice.rezervelor@gmail.com 283. Chibrit, dec., et. 2/3, 72 mp, 2017, vanzare 2 cam, dec., imobil nou 2017, et. 2/3, finisaje de calitate, centrala proprie, bucatarie inchisa,toate uitilitatile, spa?ios, zona linistita, mijloace de transport variate, proprietar, 76.000 {; (0725.295.305 284. Chisinau, dec., 56 mp, se vinde

mobilat si utilat, dec., confort 1, toate actele la zi, bloc curat, reabilitat termic 55.000 {; (0775.368.545 agentie8@mauwis.ro

285. Cismigiu, magazinul Adam, dec.,

et. 5/7, 55 mp, 1960, dec., 55 mp, 1960 bloc, reabilitat termic, etaj 5/7, neamenajat, 2 minute pana la parc, liber, 67.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.153 florexgrup@gmail.com

260. Bulevardul Unirii, Traian, ANL, Maximilian Popper, semidec., et. 1/3, 58 mp, 1950, apartament 2 cam, renovat, renovat, acte la zi, fara legea 112, gresie, faianta, parchet, termopan, boxa, instalatii sanitare si electrice noi, ocazie, urgent, 43.000 {; (0787.859.952

286. Cismigiu- Cazzavillan, dec., et. 5/5,

261. Busteni, telecabina, vand sau

287. Colentina - Sportului, str. Salciilor 3

schimb cu Bucuresti, dec., et. 4/4, 42 mp, 1978, foarte bine pozitionat, 3 min. telecabina si poiana, bloc reabilitat termic, centrala termica, contor gaze, g, f, p, t, balcon, priveliste minunata Caraiman si Mtii. Baiului, merita vazut, negociabil 31.900 {; (0785.505.034 262. Calea Calarasi, bloc 2012 confort 1 semidec., 52 mp, etajul 1/6, amenajat nou cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizare separata, mobilat utilat modern, merita vazut, 85.000 {; (0728.879.796 263. Calea Calarasi, Delea Veche, semi-

dec., et. 1/1, Calea Calarasi, Delea veche, pozitie excelenta, chiar langa restaurant La mama, apartament 2 camere cf. 1, renovat recent, centrala termica, termopan din lemn stratificat, parchet, gresie, faianta. 48.500 {; (0722.300.698/ 021.330.79.50 264. Calea Calarasi, Popa Nan, Traian,

semidec., 64 mp, apartament cu potential, luminos, spatios, camere 19 si 16 mp, hol locuibil 14 mp, balcon, boxa, situat in etaj mansardat la nivelul doi in vila renovata p+1+m, curte generoasa, necesita investitii. 57.000 {; (0762.612.172/ 0799.933.979 265. Calea Ferentari, Salaj Petrom, dec., 48 mp, etaj 3, confort 1, cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatariea mobilata, utilata, cadastru si intabulare, discutabil 39.000 {; (0730.421.581 266. Calea Giulesti, Lacul Morii, semidec., et. 3/7, 70 mp, 2015, Calea Giulesti, Lacul Morii Residence, bloc nou 2015, 2 camere spatioase, doua balcoane, boxa inclusa in pret, finisaje de calitate, centrala termica proprie, zona linistita, comision 0, 54.000 {; (0741.231.834 karina@nextdoor.ro 267. Calea Grivitei, semidec., et. 4/7, 50

mp, 1961, Ofer la vanzare apartament 2 camere Calea Grivitei, vizavi MedLife, complet utilat, rebilitat termic si recent renovat 57.000 {; (0723.290.887 andreidana82@yahoo.com

1946, bloc interbelic, fara bulina, necesita renovare, ideal investitie, 57.000 {; (0724.070.724 enegulei@yahoo.com

min. RATB, dec., et. 1/3, 60 mp, 2017, direct dezvoltator, comision 0, apartamente cu 2 camere, predate la cheie, bloc finalizat, toate amenajarile, pozitie foarte buna, poze reale, 60.000 {; (0726.284.310 contact@alexandrucordea.ro 288. Colentina, semidec., et. 8/10, 55 mp, 1978, apt de vanzare 2 camere. De vanzare apartament 2 camere Colentina, semidec., balcon cu vedere catre lac, vecinatati scoala, statie Ratb. Bloc reabilitat termic. Etaj: 8 din 10. 54.000 {; (0722.430.161 adriana.crangasu@funkids.ro 289. Colentina, D-na Ghica, dec., et. 6/10, 50 mp, 1972, etajul 6/9, intr-un bloc construit in anul 1972, confort 1, dec., cu o suprafata utila de 46 mp+3 mp logia. Blocul izolat termic exterior. 49.500 {; (0745.502.099 adipiciu@gmail.com 290. Colentina, Doamna Ghica, dec., et.

parter/3, 62 mp, 2017, apartamentul are o vedere superba catre raul Colentina. Bloc finalizat, se accepta credit prima casa. Pret 62000 euro tva inclus. 62.000 {; (031.005.17.53/ 031.005.17.73 george.t@star-construct.ro

291. Colentina, Doamna Ghica, semidec., et. 1/3, 56 mp, 2017, Colentina Mc Donalds, 2 camere superb, 56 mp utli, bloc 2017, finisaje lux, pozitionat excelent, lac la 100 m, etajul 1, contorizat separat, ratb, la 2 min, piata, disponibil imediat, accept credit, 67.000 {; (031.005.12.42/ 031.005.17.73 ciprian.b@star-construct.ro 292. Colentina, Doamna Ghica, Planorama, Lidl, dec., et. 3/4, 60 mp, 1990, zona linistita, langa parc, bloc de 4 etaje, reabilitat termic, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, mobilat, posibilitati de parcare, cadastru, intabulare, liber, 59.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867

268. Calea Grivitei, R.A.R.stradal bd. autobuz la colt, semidec., et. 6/7, 52 mp, 1965, bloc anvelopat, 1 statie de metrou 1 Mai, balcon, calduros, luminos, sud vest. Acces Victoriei, Dorobanti, Romana, Universitate, Unirii. Plata cash. Contract de vanzare cu rezerva dreptului de uzufruct viager. 29.999 {; (0767.173.441

293. Colentina, Fundeni dec., et. 2/5, 2017, apartament complet dec., 2 camere, bucatarie inchisa, situat stradal, intr-o zona rezidentiala. Apartamentul se pred? complet finisat, centrala termica, obiecte sanitare, parcare, boxe 53.500 {; (0747.600.200 corina.barbieru@rfccity.ro

269. Calea Mosilor an 1978, 4 min

294. Colentina, Fundeni dec., et. 1/3, 70

metrou Obor, et. 6/8, 52 mp, 1978, orientare Sud, vedere stradala, bloc reabilitat, contorizat, toate actele, RATB si metrou 4 min., 73.500 {; (0758.259.731 270. Calea Mosilor, semidec., et.

mp, 2017, apartament nou 2 camere, complet dec., oferta lunii loc de parcare bonus, direct dezvoltator, finisaje la alegere, zona linistita, 53.900 {; (0740.026.772 andrada.pocovnicu@rfccity.ro

parter/2, 60 mp, 1959, Calea Mosilor, in apropriere de Hotel Amphityon, ofer spre vanzare apartament compus din 2 camere, baie, bucatarie, pivnita, avand o suprafata totala de 60 mp.Imobilul se afla la parter. 72.000 {; (0731.602.907/ 0755.680.215 ionut.imobiliare2011@gmail.com

295. Colentina, Fundeni, dec., et. 3/3, 46 mp, 2018, apartament 2 camere, dec., bucatarie inchisa, ansamblu rezidential, bloc nou cu lift, finisaje premium, videointerfon, loc parcare gratuit, loc joaca copii, direct dezvoltator, comision 0 %, 41.121 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro

271. Calea Rahovei 317, stradal, Liceul Bolintineanu dec., et. 3/10, 56 mp, 1984, Calea Rahovei 317, stradal, langa Lic Bolintineanu, 2 camere dec, conf 1, 56 mp, et 3/10. Nemobilat (cu exceptia bucatariei), dressing, usa met, p, g, f, t, 2 AC, apometre, repartitoare. Liber in 30 de zile. 60.000 {; (0722.353.696 cioara_alexandru@yahoo.com

296. Colentina, Fundeni, dec., et. 2/3, 45 mp, 2018, cel mai mic pret, apartament 2 camere, Fundeni, bloc nou - direct dezvoltator, finisaje la alegere, contorizat individual, zona rezidentiala, loc parcare gratuit, ultima unitate, comision 0%, 39.861 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro

272. Calea Vitan, dec., et. 7/8, 60 mp,

297. Colentina, Fundeni, semidec., et.

1987, chiar la Mall, stradal, vedere spate, bloc in curs de reabilitare, dec., gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie spatioasa si mobilata, toate actele 80.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 273. Calea Vitan, Vlaicu Voda, Str. Zizin,

Mihai Bravu, dec., et. 4/4, 76 mp, 1990, apartamentul se afla pe strada Vlaicu Voda, la o distanta de 10 min de metroul Mihai Bravu.Apartament 2 camere dec., et. 4/4, supr. 76 mp, an constr. 1990, 79.000 {; (0738.685.854

274. Camil Ressu Grigorescu bloc 2008 confort 1 open space, 71 mp, etajul 2/6, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat modern, curat, zona linistita, la 4 minute de metrou, merita vazut, 71.500 {; (0728.879.796 275. Camil Ressu, dec., et. 8/10, 54 mp,

intersectie Theodor Pallady,chiar la metrou, vav piata, stradal, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopane, toate actele 59.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 276. Campia Libertatii, dec., et. parter/10, 52 mp, 1979, la circa financiara, bloc tip PM, parter inalt, stradal, vedere spate, gresie, faianta, termopane, 10 minute metrou Muncii, liber, toate actele, 67.000 {; (0728.777.132 office@ramax.ro 277. Campia Libertatii, Baba Novac

semidec., et. 2/10, 52 mp, 1976, Ap. semidec., etaj 2/10, in imobil din 1976, reabilitat, acte. Mijloace de transport: metrou Muncii 10 minute, Ratb: 70, 79, 311. Vecinatati: Parc IOR, Titan, Constantin Brancusi, Dristor. OVA 112742, 69.900 {; (0737.504.517 office@catalog-rezidential.ro 278. Campia Libertatii, Baba Novac,

dec., et. 9/10, 54 mp, 1979, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, pozitionare S-E, toate actele pregatite, 65.000 {; (0732.135.467 279. Campia Libertatii, Baba Novac, semidec., et. 5/10, 61 mp, vedere parcul IOR, balcon pe toata suprafata apartamentului, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, 64.000 {; (0732.135.467 ramax2016@yahoo.com 280. Campia Libertatii, Gheorghe

Petreascu, dec., et. parter/10, 52 mp, 1980, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, instalatii electrice si sanitare schimbate, 66.500 {; (0732.135.467 281. Cartier rezidential, Soseaua Alexandriei, 2 cam semidec., et. 2/6, 55 mp, 2017, finalizat, constructie noua, finisaje: gresie, faianta, parchet, centrala termica proprie, usa metalica, bucatarie utilata si mobilata baie complet utilata, aer conditionat. Ratb (1 min), Penny, Cora. 39.050 {; (031.005.12.79/ 031.005.17.65

3/3, 60 mp, 2017, oferta, ultimul apartament de 2 camere dintr-un bloc nou, finalizat, mutare imediata, apartamentul se preda la cheie, finisajele fiind incluse in pret, la alegere. Bonus loc de parcare. Comision 0% 51.500 {; (0740.023.302 oana.apostol@rfccity.ro 298. Colentina, Maior Bacila, dec., et.

2/3, 53 mp, 2017, apartament luminos, 2 camere, 53 mp, dec., 2/3, predare la cheie, centrala Viessmann, termopan, parchet, usi noi etc, imobil nou finalizat 82%, izolatie 10 cm, doar 4 apartamente, loc parcare 64.000 {; (0743.028.007 office@4rent.com.ro 299. Colentina, Maior Bacila, semidec.,

et. 6/8, 54 mp, 1986, cf. 1, curat, contorizat, fara imb., zona buna, toate actele, c+i, acc. credit, 52.500 {; (0764.038.667

300. Colentina, Mc Donald's, dec., et. 3/10, 52 mp, 1978, apartament confort 1, dec. situat la etajul 3/10, are o suprafata de 52 mp, bloc 1978, reabilitat, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, baie cu geam, intabulat, liber. 51.900 {; (021.231.23.18/ 0731.144.151 301. Colentina, McDonald's, Rau Bacila, stradal, Avion, semidec., et. 5/10, 55 mp, 1986, Fundeni, aproape Parc Motodrom, Parc Lac Plumbuita, cf.1, bloc reabilitat, pe mijloc, orientare S-E, vedere deschica, apartament curat fara imbunatatiri recente, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 53.000 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 302. Colentina, McDonalds, Rau, Bacila, dec., et. 2/4, 58 mp, 1986, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, cadastru, intabulare, accept credit, zona linistita, posibilitati parcare ADP, 61.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 303. Colentina, Parc Plumbuita, dec., et. 2/8, 56 mp, 1986, Rau MC Donalds Bacila str. Rascoala din 1907 la 5 min. de tramvai, 2/8 bloc 1986 reabilitat termic, dec, 56 mp, bloc 1986, pe mijloc, bucatarie mare, eliberabil imediat, cadastru, intabulare, accept credit. 53.900 {; (021.688.08.67/ 0722.614.867 304. Colentina, Rau Mc. Donald's, Maior Bacila, dec., et. 1/4, 58 mp, 1986, vav ANL, Poiana cu Aluni, Fundeni, 5 min. Sos. Colentina, 15 min. metrou Obor, cf.1 pe mijloc, baie cu fereastra, centrala termica, orientare E, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, um, cadastru, intabulare, accept credit; 62.500 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 305. Colentina, Sportului, dec., et. 1/3, 63 mp, 2017, langa parcul Motodrom, spitalul Fundeni, cartier super civilizat, imobil nou , P+3Et, constr. caramida, finisata la cheie, loc parcare inclus, comision 0, 63.900 {; (0722.614.867/ 0723.947.833

306. Colentina, stradal, Rau, Mc Donald's, dec., et. 8/10, 50 mp, 1979, vav Scoala 39, Fundeni, Avion, aproape Parc Plumbuita, Motodrom,metrou Obor la 15 min, cf.1, bloc monolit reab., baie cu fereastra, scara curata, vedere deschisa, curat, gresie, faianta, um, termopan, 48.999 {; (021.380.28.14/ 0737.435.628 307. Colentina, Teiul Doamnei, dec., et.

8/9, 52 mp, 1985, Universitatea Constructii, stradal, parc, metrou Bucur Obor, complet mobilat/utilat modern, balcon, 2 lifturi, in reabilitare, structura beton, toate imbunatatirile si finisajele lux, renovat recent, investitie, acte, 61.500 {; (0758.323.323 office@imobservicecenter.ro 308. Colentina- Fundeni, dec., et.

10/10, 58 mp, 1980, vand apartament 2 camere, renovat, bloc reabilitat, 50.000 {; (0751.074.973 309. Colentina/ Fundeni, dec., et.

parter/3, 67 mp, 2018, apartament 2 camere cu gradina, bloc nou, ansamblu rezidential, loc joaca, bariera, loc parcare gratuit, finisaje la alegere, contorizare individuala, direct dezvoltator, comision 0%, 50.361 {; (0740.026.339 mihaela.mariuta@rfccity.ro 310. Coletina, Andronache, semidec., et. parter/2, 63 mp, 2017, apartamente 2 camere Colentina (Andronache)strada Escalei 47, apartamente cu 2 camere de vanzare, direct de la dezvoltator. Constructie noua finalizat? in 2017, finisaje incluse in pret 55.000 {; (0768.727.851 Danciu_pentelei@yahoo.com 311. Confort City dec., et. 6/11, 66 mp,

2008, proprietar, vand apartament 2 camere, recompartimentat in 3 camere. La 5 minute de targul Autovit. Exclus agentii de promovare 49.500 {; (0729.918.765 george.damat@gmail.com

312. Constantin Brancoveanu dec., et.

3/4, 31 mp, 2017, Constantin Brancoveanu, garsoniera spatioasa, bloc nou, acte gata, finalizat, 33.500 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

313. Constantin Brancoveanu, dec., et.

3/4, 49 mp, 2017, Brancoveanu - stradal, Apartament 2 camere, bloc nou, finalizat, acte gata, 49.000 {; (0737.500.377 mihai.nastase@zonadesud.ro

314. Cornetu, Ilfov, dec., et. 1/3, 60 mp,

1989, apartament de vanzare in Cornetu, Ilfov. Apartamentul se vinde mobilat. Proprietar. 32.500 {; (0765.363.930 flori.dragoi81@yahoo.com 315. Cornetu, Ilfov, pe Sos. Alexandriei, Cornetu, dec., et. 2/3, 72 mp, 1984, inst. el. noua, inst. incalzire centrala noua, parchet 12mm, gresie, faianta, termopan, zugravit nou, bloc reabilitat termic, balcon mare, boxa, proprietar, liber imediat, 35.000 {; (0765.175.623/ 0765.175.623 apartament.cornetu@gmail.com 316. Costin Georgian, 5 min. de metrou,

dec., et. 1/8, 1986, supraf. 51,60 mp, particular, gresie, faianta, parchet, termopan, usa Maro, 61.799 {; (0745.015.397

331. Crangasi, Porumbacu, dec., et. 1/8,

51 mp, 1984, proprietar, 2 camere, bloc reabilitat, renovat noiembrie 2017, instalatii electrice+sanitare noi, termopan, debara, modern, poze reale si recente, 67.900 {; (072416540

332. Crangasi, Potcoava, dec., et. 9/10,

54 mp, 1974, muta-te azi, liber. Bucataria este gata mobilata si utilata avand masina de spalat si frigider. Baia cu geam de aerisire, dormitorul cu pat dublu si saltea cu memorie, dulap de haine generos. 59.955 {; (0736.853.525 cpirvu@gmail.com 333. Crangasi, Regie, semidec., et. 3/5,

44 mp, 2017, apartament 2 camere in bloc nou Regie-Crangasi. Lucrarile de constructie si finisajele se vor finaliza in luna decembrie 2017, pret 65000 euro, telefon; 65.000 {; (0740.181.444/ 0738.666.659 expres.rezidential@yahoo.com

334. Crangasi, str. Nicolae Oncescu, dec., et. 4/8, 51 mp, 1983, apartament 2 camere, dec., et 4/8, an 1983,