Issuu on Google+

18.576 anun¡uri

¥n pag: 12, 15, 18, 21  ACCESORII, ACOPERIª DIN ORICE TIP DE TABLÅ, BURLANE, JGHEABURI, PARAZÅPEZI, EXECUTÅM CU GARANºIE 100%; 0747.552.222 11.

 ACCESORII ACOPERIª, HIDROIZOLAºII PROFESIONALE, DULGHERIE, SERIOZITATE; 0731.188.106

1.

 ACCESORII ACOPERIª, PREºURI DE LA 9 { CU MATERIALUL NOSTRU, ORICE REPARAºIE, ORICE ACOPERIª, 9 {; 0786.444.668 2.

 ACCESORII ACOPERIª, REPARAºII, TABLÅ ZINCATÅ ªI LINDAB, DULGHERIE; 0785.507.730 3.

 4. ACCESORII acoperi¿ ( jgheaburi,

burlane, coturi, etc.) ¿i ¡iglå metalicå Top Profil 5 {/ mp, firma asigurå garan¡ie ¿i montaj, 1,5 {/mp; 0736.424.732 5. ACCESORII acoperi¿ tip lindab

orice culoare, ¡iglå metalicå Top Profil garantatå 50 ani, asiguråm montaj ¿i transport, 1,5 {/mp; 0740.842.083 6. ACCESORII acoperi¿ tip lindab, dul-

gherie ¿i ¡iglå metalicå orice culoare, 20 L/mp, transport gratuit la domiciliul clientului; 0728.418.315

ACCESORII acoperi¿, executåm din tablå zincatå+ jgheaburi ¿i burlane ¿i mici repara¡ii de dulgherie, reducere pt. pensionari 10%; 0749.484.548 7.

8. ACCESORII pentru orice tip

acoperi¿, jgheaburi, burlane, ghene, mansarde, repara¡ii urgente, lindab, hidroizola¡ii; 0755.736.529

9. ACCESORII PVC, acum oferim cli-

entinlor nostri tamplarie PVC cu geam termopan de cea mai buna calitate la pre¡uri promotionale. Profil Gealan, feronerie Rotto, sticla Saint-Gobain, plase insecte gratis, ocazie unicå, 55 {/mp; 0766.332.233/ 0723.578.511/ 031.804.59.37 office@termopanieftin.ro www.termopanieftin.ro

 ACCESORII ªI REPARAºII ACOPERIª, HIDROIZOLAºII, DEZÅPEZIRI, BURLANE, JGHEABURI, TUBULATURÅ, GHENE, ETC.; 0731.189.238

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

10.



 12. ACCESORII, acoperi¿, montåm, cu materiale de cea mai bunå calitate, deszåpezire acoperi¿, lucråri dulgherie; 0729.760.608

ACCESORII, aluminiu pvc Rehau Germania pvc extruplast, 25-30 {/ mp; jaluzele verticale 6 {/ mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.designperfect.ghidul.ro 13.

14. ACOPERIM, ¡iglå metalicå 2 {/mp,

dulgherie, construc¡ii lemn, renovåri lambriu, tâmplårie, parchet, rigips, instala¡ii termice, sanitare, electrice; 0744.342.961/ 0720.759.770

dulgherie, jgheaburi, burlane, ghene, repara¡ii, vopsit, tubulaturå, polistiren; 0752.761.530

18. ACOPERIª Lindab tablå zincatå,

ghene, jgheaburi, burlane, repara¡ii, vopsit, dulgherie, tubulaturå, polistiren; 0767.348.283 19. ACOPERIª Lindab tablå zincatå, jgheaburi, burlane, ghene, repara¡ii, vopsit, dulgherie, tubulaturå, polistiren; 0733.810.216 20. ACOPERIª Lindab tablå zincatå,

tubulaturå, burlane, jgheaburi, ghene, repara¡ii, vopsit, dulgherie, polistiren; 0768.988.931

21. ACOPERIª Lindab, tablå zincatå, jgheaburi, burlane, ghene, repara¡ii, vopsit, dulgherie, tubulaturå, polistiren; 0722.499.370 22. ACOPERIª montåm, din tablå, cupru, tablå zincatå ¿i alte modele; 0730.307.138

ACOPERIª profesional, glafuri, sorturi, tablå Lindab, zincatå, cupru etc., seriozitate; 0729.477.752 23.

acoperi¿uri, curå¡åri jgheaburi ¿i burlane, placåri cu polistiren, montare, reparare jgheaburi, burlane, tablå pe acoperi¿uri, zugråveli scåri de bloc; 0744.372.095 www.construct-alpin.ghidul.ro 53. ALPINISM utilitar, lucråri de

hidroizola¡ii termice ¿i hidrosistem, tinichigerie, repara¡ii burlane, jgheaburi, amenajåri interioare, dulgherie, spålare geamuri, chituit rosturi, toaletare ¿i tåiere copaci; 0729.674.707 54. ALPINIªTI utilitari executam lucrari

la inaltime, termoizolatii apartamente renovari fatade cu grad ridicat de risc plus amenajari interioare, zugraveli, rigips închiriez betoniera 125l pret: 25 L/zi; 0762.636.455/ 0761.251.596

 ACOPERIª, DULGHERIE, MANSARDE ªI ªARPANTE, ORICE LUCARE, PREº AVANTAJOS; 0742.782.063

55. ALUMINIU /PVC, tâmplårie,

26.

 ACOPERIª, EXECUTÅM DIN ORICE TIP DE TABLÅ, ACCESORII ACOPERIª, REPARAºII; 0756.375.851

27.

ACOPERIª, montåm cu materialul nostru sau al clientului, montåm parazåpezi ¿i deszåpezim acoperi¿; 0745.919.929

17. ACOPERIª Lindab tablå zincatå,

52. ALPINISM execut dezåpeziri

ACOPERIª ªI REPARAºII, EXECUTÅM CU MATERIALE DIN TABLÅ ZINCATÅ, TABLÅ LINDAB, CUPRU ETC., CEREM ªI OFERIM SERIOZITATE; 0764.844.722





51. ACORDURI de mediu, autoriza¡ii, avize, certificate de urbanism, autoriza¡ii de construire, proiectare, PUD, PUZ; 0722.558.937

25.



ACOPERIª EXECUTÅM DIN TABLÅ LINDAB ªI ACCESORII, CER ªI OFER SERIOZITATE; 0786.426.336

tablå zincatå, repara¡ii parazåpezi, burlane, % garan¡ie, 0736.024.701



15. ACOPERIª DIN TABLÅ ZINCATÅ ªI TABLÅ LINDAB, ORICE REPARAºIE, EXECUTÅM CU GARANºIE JGHEABURI ªI BURLANE; 0755.665.261

16.

50. ACOPERUªURI accesorii Lindab,

24. ACOPERIª tâmplårie PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25-30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, superpre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfectdesign4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www. designperfect.ghidul.ro

ACOPERIª, JGHEABURI, DULGHERIE, PREºURI AVANTAJOSE; 0761.058.226 28.

29.

 ACOPERIª, MONTÅM LA CELE MAI MICI PREºURI, REPARAºII, DULGHERIE; 0764.844.716 30.

 31. ACOPERIª, montåm Lindab ¿i accesorii, tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane; 0755.828.619

ACOPERIª, MONTÅM ºIGLÅ METALICÅ DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, PLUS ACCESORII, PREºURI FOARTE AVANTAJOASE, DESZÅPEZIRE ACOPERIª ªI REPARAºII DIVERSE; 0733.117.789 33. ACOPERIª, ORICE FEL DE DULGHERIE DIN TABLÅ ZINCATÅ, JGHEABURI ªI BURLANE DE ORICE FEL, REPARAºII; 0732.556.649 32.

 34. ACOPERIª, TABLÅ LINDAB, ZINCATÅ, DULGHERIE, JGHEABURI; 0785.507.733

  ACOPERIª, VOPSITORIE, BURLANE, GHENE, PREºURI AVANTAJOSE LA TABLÅ ZINCATÅ ªI REPARAºII DULGHERIE; 0721.801.160

35.



E-mail: redactia@anuntul.ro

36. ACOPERIª, tâmplårie pvc Rehau Germania, pvc Extruplast 25-30 {/ mp; jaluzele verticale 6 {/ mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.designperfect.ghidul.ro 37. ACOPERIª, ¡iglå metalicå Sue-

dia, dulgherie, repara¡ii, accesorii, burlane, jgheaburi, come. Firma SC Teryan Construct SRL. Ionu¡; 0720.845.143

38. ACOPERIªURI accesorii, amenajåri interioare/ exterioare, construc¡ii case la ro¿u/ cheie, montåm parchet convenabil, finisaje, glet, izolatii, placåri polistiren, renovari, rigips, ¿ape, tencuieli, zidårie, zugråveli; 0722.611.667 constructii.generale@yahoo.com

42. ACOPERIªURI la gata ¿i repara¡ii mici ¿i mari, ¿arpante lemn, ¡iglå metalicå, cupru, zincatå, restauråri acoperi¿uri vechi ¿i fier forjat; 0720.629.978

ACOPERIªURI, ACCESORII, DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, ORICE REPARAºIE, LA PREºURI MICI; 0761.058.488 43.

 44. ACOPERIªURI, burlane, dul-

gherii, hidroizolatii, mansarde, ghene, repara¡ii urgente, jgheaburi, din tablå zincatå etc; 0755.961.941 45. ACOPERIªURI, dulgherii,

mansarde, ghene, hidroizola¡ii, repara¡ii urgente, burlane, jgheaburi, din tablå zincatå etc; 0742.530.932 46. ACOPERIªURI, mansarde,

ghene, burlane, dulgherii, hidroizola¡ii, jgheaburi, din tablå zincatå, repara¡ii urgente etc; 0736.459.379

40. ACOPERIªURI din tablå Lindab, zincatå, jgheaburi, dulgherii, burlane, repara¡ii. 0753.950.322

47. ACOPERIªURI, repara¡ii urgente, burlane, jgheaburi, din tablå zincatå, dulgherii, mansarde, ghene, hidroizola¡ii etc; 0763.808.655

41. ACOPERIªURI din tablå, ¡iglå metalicå, jgheaburi ¿i burlane + accesorii din lindab ¿i din tablå zincatå ¿i dulgherie, mansardåri ¿i orice alte repara¡ii, livråm ¿i materiale, transport gratuit; 0749.531.688/ 0740.700.999

56.

ALUMINIU PVC GERMANIA,

30 {/ MP, JALUZELE VER 25-TICALE 6 {/ MP, GLAFURI,

39. ACOPERIªURI case, aparta-

mente, zugråveli, polistiren, gresie, faian¡å, rigips, izola¡ii, etc.; 0723.699.826

rulouri anti-efrac¡ie, confec¡ii metalice, grilaje, jaluzele, balustrade, amenajåri interioare/ exterioare, promo¡ii, Bucure¿ti/ provincie; 0722.824.585/ 0762.683.126

48. ACOPERIªURI, ¡iglå metalicå

Suedia, jgheaburi ¿i burlane inclusiv mici repara¡ii. Preståri la domiciliu (gratuit); 0720.210.677

49. ACOPERIªURI, ¡iglå metalicå

Suedia, Lindab, inclusiv accesorii ¿i mici repara¡ii. Deplasare gratuitå; 0767.678.515

PLASE INSECTE SUPER PREºURI, PENTRU LUCRÅRI MARI ªI FOARTE MARI, AZI MÅSURÅM, MÂINE MONTÅM; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www. perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 57. ALUMINIU T¢MPLÅRIE PVC REHAU GERMANIA, PVC EXTRUPLAST, 25- 30 {/ MP, JALUZELE VERTICALE 6 {/ MP, GLAFURI, PLASE INSECTE, SUPER PREºURI PENTRU LUCRÅRI MARI ªI FOARTE MARI, AZI MÅSURÅM, M¢INE MONTÅM; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www. perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 58. ALUMINIU, tâmplårie PVC, plaså insecte la cele mai mici pre¡uri din acest ziar; 0762.134.135

59. AMENAJARE, zugråveli, igienizåri,

vopsitorii, polistiren, faian¡å, scåri bloc, apartamente, case, birouri, subsoluri, ghene, constatare gratuitå, 0722.446.669/ 021.781.21.11/ 0764.145.576

60. AMENAJARI apartamente- vile, lavabilå, glet, polistiren, parchet, gresie, faian¡å, sanitare. (Pre¡ negociabil); 0761.171.787/ 0724.709.373 61. AMENAJEZ apartamente glet, gre-

sie, faian¡å, tapet, parchet, transport marfå; 0723.342.507

62. AMENAJÅM apartament ¿i vile: g,

f, rigips, zugråveli, izola¡ii, parchet, garantåm calitate, pre¡uri avantajoase; 0747.519.536

63. AMENAJÅM apartamente, birouri,

case/ vile, lucråri complete la standarde occidentale, pre¡uri mici ¿i termene scurte garantate contractual, 10 ani garan¡ie, transport gratuit materiale ¿i moloz, predare la cheie, recomandari; 031.404.16.29/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro www.amenajarisiconstructii.ro

64. AMENAJÅM apartamente, birouri,

case/vile, lucråri complete la standarde occidentale, pre¡uri mici si termene scurte garantate contractual,10 ani garan¡ie, transport gratuit materiale si moloz, predare la cheie, recomandåri, 031.404.16.29/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro www.amenajarisiconstructii.ro

65. AMENAJÅM apartamente, case, glet, lavabilå, gresie, faian¡å, parchet, rigips, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 66. AMENAJÅM apartamente, case, rigips, pereti despår¡itori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497

67. AMENAJÅM apartamente, case, vile, hoteluri ¿i spa¡ii comerciale, echipe cu ingineri, finisaje de lux, pre¡uri avantajoase ¿i calitate superioarå; 0761.094.757 68. AMENAJÅM apartamente, case, vile, renovåri, repara¡ii, montaj faian¡å, gresie, parchet, gips - carton, granit, marmurå, traventin, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidårie, tencuieli, interior - exterior, îndreptat glafuri, aplicare tapet, glet, zugråveli, instala¡ii sanitare, termoizola¡ii fa¡ade: SC Ioni¡å Construct SRL, garan¡ie între 1 ¿i 10 ani; 0726.755.449/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 amenajari_ionita@yahoo.com www.amenajariionita.ro 69. AMENAJÅM apartamente, case, ¿ape, ¿ape colorate pentru cur¡i interioare, garaje, glet, tencuialå, gresie, pavele. Execu¡ie promptå, calitate garantatå. 0722.400.497 70. AMENAJÅM apartamente, garson-

iere, faian¡å, gresie, glet, zugråveli, tencuieli, ¿apå, rigips, parchet, montåm u¿i interioare, izola¡ii cu polistiren; 0767.303.724

71. AMENAJÅM apartamente, vile, magazine: rigips, scafe rigips, glet, lavabil, ¿apå, tencuieli, parchet, instala¡ii sanitare - electrice, polistiren, gresie, faian¡å, stucco vene¡ian, pre¡uri crizå, negociabil; 0722.907.741/ 0762.286.071/ 0733.723.641 72. AMENAJÅM interioare executåm

zugråveli, gleturi, gresie, faian¡å, tencuieli, zidårie, dulgherie; pre¡uri mini, negociabil; 0724.759.331

81. AMENAJÅRI apartamente, case

la gata, faian¡å, gresie, 14 L/ mp, zugråveli, glet 4 L, lavabil 3 L, rigips 13 L, parchet 7 L, polistiren 15 L; 0786.629.892

82. AMENAJÅRI apartamente, case la

ro¿u-cheie (faian¡å, gresie, glet, lavabilå, parchet, rigips, sape, termoizola¡ii, decorative) calitate ¿i seriozitate, referin¡e, pre¡uri negociabile (eventual firmå); 0729.974.743/ 0761.614.414 florin.dogariu@yahoo.com 83. AMENAJÅRI apartamente, case,

polistiren, rigips, zugråveli, gresie, faian¡å, parchet, linoleum, mochetå, electrice, sanitare, du¿umele, tâmplårie; 0769.912.779

 AMENAJÅRI APARTAMENTE, CASE, SPAºII COMERCIALE (ETC) INTERIOARE ªI EXTERIOARE, INSTALAºII ELECTRICE ªI SANITARE (CUPRU), CASE LA ROªU SAU LA CHEIE, IZOLAºII DE ORICE TIP, ¥MPREJMUIRI, FOSE SEPTICE, CONFECºII METALICE (PORºI, GARDURI, ETC), CONSTRUCºII DE LA A LA Z, CALITATE DEOSEBITÅ + GARANºIE; 0722.409.407 www.scpepconstruct.ro 84.

73. AMENAJÅM interioare ¿i exterioare, cei mai buni pe 2011 la calitate ¿i la pre¡, profesionalism ¿i seriozitate cerem ¿i oferim firmå sau regie proprie, facturi garan¡ii ofertå de iarnå, consultan¡å gratuitå; 0746.131.889 ofice@dacos-finisaje.ro



74. AMENAJÅM interioare: zugråveli,

85. AMENAJÅRI apartamente, glet,

gresie, faian¡å, gleturi, parchet, electricå + sanitare, rigips, la pre¡uri fårå concuren¡å. Asiguråm ¿i materiale la domiciliul clientului, transport gratuit; 0786.905.511 75. AMENAJÅM rapid ¿i ieftin apartamente birouri spa¡ii comerciale manopera sau cu material inclus, profesioni¿ti în ceea ce facem, fårå avans cu garan¡ii se pot viziona lucråri terminate, baie¡i tineri antialcool, 0746.131.889 office@dacosfinisaje.ro http://dacos-finisaje.ro 76. AMENAJÅM termoizola¡ii fa¡ade, pentru case/ vile, clådiri birouri ¿i industriale, placåri polistiren EPS ¿i XPS, armare plaså din fibrå de sticlå, aplicåri tencuieli decorative, amenajåm, fax; 021.221.56.46/ 0726.755.449/ 021.221.56.49 amenajari_ionita@yahoo.com/ amj@amenajariionita.ro www.ionitaconstruct.ro/ www.amenajariionita.ro 77. AMENAJÅRI apart., case. Echipå

cu experien¡å executå: rigips, gresie, faian¡å, glet, lavabil, polistiren, decorativå, parchet, montaj u¿i ferestre, instala¡ii cu maximå serozitate ¿i profesionalism; 0766.575.811/ 0742.757.731 amenajari.rapide@yahoo.com www.amenajarirapide.com 78. AMENAJÅRI apartamente case - vile, tâmplårie pvc Rehau Germania, pvc Extruplast 25-30 {/ mp; jaluzele verticale 6 {/ mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.designperfect.ghidul.ro

lavabilå, rigips, tapet, tavane false, faian¡å, parchet, instala¡ii sanitare, urgente; 0721.165.459/ 021.629.25.21

86. AMENAJÅRI apartamente, gleturi,

faian¡å, tencuialå, polistiren, zidårie, glafuri, ¿apå, parchet; 0763.661.150/ 0768.470.903 87. AMENAJÅRI apartamente, rigips,

glet, lavabil, parchet laminat, polistiren, gresie, faian¡å, sanitare- electrice; 0729.662.794

88. AMENAJÅRI apartamente, spa¡ii comerciale, case, rigips, faian¡å, gresie 15 L. Zugråveli, tencuieli, ¿ape, parchet 10 L, negociabil, lucråri mari; 0722.490.243 89. AMENAJÅRI apartamente, tencuieli, zugråveli, zidårii, faian¡å, gresie, polistiren, såpåturi, apå, canalizare, instala¡ii sanitare; 0769.236.429 90. AMENAJÅRI apartamente, vile, faian¡å, gresie 15 L, tencuieli 7 L/ mp, zugråveli, glet 5 L/ mp, lavabil 3 L, rigips 13 L, parchet 7 L; 0724.026.829 91. AMENAJÅRI apartamente, vile, polistiren, rigips, zugråveli, montåm u¿i lemn, metal, ra¿chetat, parchet, gåuri hote, electrice, sanitare; 0769.912.779 92. AMENAJÅRI apartamente, zugråveli, tencuieli, zidårii, ¿ape, faian¡å, gresie, polistiren, såpåturi, apå, canalizare, pre¡ de crizå; 0761.761.027

79. AMENAJÅRI apartamente case de la A - Z cu certificat de garan¡ie ¿i seriozitate maximå; 0724.345.596/ 0766.617.707

 AMENAJÅRI APARTAMENTE, BIROURI, VILE, SPAºII COMERCIALE, ZUGRÅVELI, TENCUIELI, TERMOIZOLAºII, GRESIE, FAIANºÅ, PARCHET, RIGIPS. 0733.312.111/ 0760.816.677 office@amenajari-profesionale.ro www.amenajari-profesionale.ro 80.



CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

21 ianuarie 2011

PRESTÅRI SERVICII AMENAJÅRI, particular executå tencuieli, glet, zugråveli, faian¡å, ¿apå, zidårii, polistiren, rigips, fa¡ade ¿i alte manopere; 0747.639.806

117.

PRESTÅRI SERVICII 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Acte firmå, avoca¡i, contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Medita¡ii, cursuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

CUMPÅRÅ/ VINDE 7. Mobilå, electrocasnice, audio-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8. Computere, telefoane mobile, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9. Echipamente, utilaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10. Haine, bijuterii, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11. Animale de companie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 12. Vânzåri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. Cumpåråri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

LOCURI DE MUNCÅ 14. Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 15. Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 16. Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 17. Cereri de muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

IMOBILIARE V¢NZÅRI 18. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 19. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 20. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 21. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 22. Ansambluri reziden¡iale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 23. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 24. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 25. Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 26. Imobile diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 27. CUMPÅRÅRI, SCHIMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 28. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 29. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 30. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 31. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 32. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 33. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 34. Regim hotelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 35. ¥nchirieri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 36. CERERI închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

AUTO 37. 38. 39. 40.

Autoturisme, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Motociclete, vehicule diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Piese, accesorii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

41. 42. 43. 44.

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Credite, împrumuturi, asiguråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Reduceri de pre¡, promo¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Afaceri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

AFACERI

MATRIMONIALE 45. 46. 47. 48. 49.

EA cautå partener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 EL cautå partenerå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Saloane de masaj erotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Prietenii, cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Matrimoniale diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

ANUNºURI DIVERSE 50. Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 51. Cita¡ii, licita¡ii, mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 52. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

ANUNºURI PRIMITE DIN STRÅINÅTATE . . . . . . 46 ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47, 48

118. AMENAJÅRI, renovåri, aparta-

93. AMENAJÅRI exterioare, interioare,

finisaje, zugråveli, faian¡å, gresie, parchet; 0786.940.295/ 0727.253.584/ 0766.451.835 94. AMENAJÅRI în apartament ¿i gar-

soniere (glet, rigips, faian¡å, polistiren, glafuri, lavabil), particular; 0726.665.369

95. AMENAJÅRI interioare ap., gars., birouri etc., la cheie (materiale, moloz ¿i curå¡enie) zugråveli, rigips, gresie, faian¡å, parchet, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Ofer si cer seriozitate; 0745.133.622/ 0761.526.966 chiosa_daniel@yahoo.com

AMENAJÅRI interioare cu tâmplårie pvc Rehau Germania, pvc Extruplast 25-30 {/ mp; jaluzele verticale 6 {/ mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.designperfect.ghidul.ro

96.

97. AMENAJÅRI interioare efectuez

lucråri de amenajåri interioare, exterioare: zidårie, rigips, glet, gresie, faian¡å, parchet, zugråveli ¿i repara¡ii de orice fel. Pre¡uri de crizå. Må pute¡i contacta la orice orå; 767.343.635 crysty_neamtzu@yahoo.com 98. AMENAJÅRI interioare exemple: faian¡å, gresie, regips, tencuieli, zugråveli, parchet, montam u¿i, sanitare, electricå, glet, etc mai multe detalii pe blogul nostru, 0723.367.162 cristian_amenajari@yahoo.com http://cristianamenajari.blogspot.com 99. AMENAJÅRI interioare orice tip, pre¡uri crizå, executate de meseria¿i, cu termen de garan¡ie. 0767.503.438/ 0724.275.415 100. AMENAJÅRI interioare, aparta-

mente, vile, rigips (mansarde, pere¡i, tavane, må¿ti, scafe), gleturi, lavabilå, faian¡å, scåri de bloc, negociabil; 0722.892.254/ 0730.913.714/ 0785.056.432

101. AMENAJÅRI interioare, faian¡å 17

L, instala¡ii (cupru) zugråveli, rigips 15 L, parchet 9 L, electrice, polistiren 15 L, glafuri, u¿i 70 L; 0724.471.113

102. AMENAJÅRI interioare, glet, gresie, faian¡å, tencuieli, parchet. Rog seriozitate; 0763.631.074 103. AMENAJÅRI interioare, lavabil,

glet, faian¡å, gresie, parchet; 031.411.16.65/ 0734.287.644

104. AMENAJÅRI interioare, particular execut: zugråveli, rigips, placåri cu polistiren, parchet la pre¡uri accesibile ¿i de calitate maximå; 0721.351.791 105. AMENAJÅRI interioare, zugråveli,

gresie, faian¡å, echipå speciali¿ti, rog seriozitate; 0724.152.346 106. AMENAJÅRI interioare/exterioare:

glet-8L; lavabil-6L; rigips-13L; faianta/gresie-20L; polistiren-15L; decorativa-8L; ¿apa-10L, calitate, seriozitate; 0767.417.284/ 0744.316.918/ 021.345.65.19 107. AMENAJÅRI renovari, apartamente, case, clådiri la pre¡uri de crizå, amenajåri cu (gleturi, zugråveli, rigips, montaj parchet, termoizola¡ii, gresie, faian¡å, termopane) instala¡ii electrice, sanitare, termice. Garantie 1-5 ani /lucrare; 0761.612.571 contact@renovari-constructii-case.ro www.renovari-constructii-case.ro 108. AMENAJÅRI renovåri aparta-

mente, case, clådiri la pre¡uri de crizå. Amenajåri cu gleturi, zugråveli, rigips, montaj parchet, termoizola¡ii, termopane, gresie, faian¡å, instala¡ii electrice, sanitare, termice. Garan¡ie 1-5 ani/ lucrare; 0761.612.571 contact@renovari-constructii-case.ro www.renovari-constructiicase.ro 109. AMENAJÅRI renovåri, apartamente, case, clådiri la pre¡uri de crizå, amenajåri cu (zugråveli, gleturi, rigips, montaj parchet, termoizola¡ii, gresie, faian¡å, termopane), instala¡ii electrice, sanitare, termice, garantie 1-5 ani/ lucrare; 0761.612.571 contact@renovari-constructii-case.ro www.renovari-constructii-case.ro

mente, case, clådiri la pre¡uri de crizå, amenajari cu (gleturi, zugråveli, rigips, montaj parchet, termoizola¡ii, gresie, faian¡å, termopane) instala¡ii electrice, sanitare, termice, garantie 1-5 ani/ lucrare; 0761.612.571 contact@renovari-constructii-case.ro www.renovari-constructii-case.ro 119. APROBÅRI, autorizatii de construc-

tie certificate urbanism avize proiecte orice aprobari PUDuri, PUZuri, scoateri din circuitul agricol, extinderi, recompartimentari, modificari, cadastre; 0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com www.globus-geoproiect.ro 120. ARHITECT autorizat execut con-

plårie PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25 - 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase inescete, super pre¡uri, pentru lucråri mari ¿i foarte mari azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 114. AMENAJÅRI, faian¡å, gresie, 15 L,

glet + vinarom 8 L, parchet 7 L, rigips 13 L, tencuialå 10 L, ¿apå 8 L; 0767.188.400

115. AMENAJÅRI, gresie, faian¡å 14 mp, glet 5, lavabil 4, tencuialå 8 mp, ¿apå 10, rigips 15, decopertat 4, apartament la gata 1.200 {, discutabil; 0720.169.176 116. AMENAJÅRI, interioare

apartamente, case, vile, echipå de profesioni¿ti cu experien¡å în finisaje de calitate ¿i pre¡uri accesibile în parchet orice tip, model, rigips, tavane casetate, lambriuri glafuri, u¿i, stucco vene¡ian, termoizola¡ii fa¡ade, garantåm seriozitate; 0728.645.272/ 0769.163.716

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

152. CONFECºIONEZ balustrade, gri-

laje, scåri, por¡i, garduri, pre¡uri negociabile, calitate, seriozitate; 0726.995.598/ 0761.619.091 153. CONSOLIDÅRI construc¡ii,

154. CONSTRUCºII case la ro¿u

122. ARHITECT autorizat ¿i echipa,

întocmim documenta¡ii complete pentru toate fazele de proiectare, ob¡inem avize; 021.778.58.60/ 0724.276.506 123. ARHITECT execut proiecte

DTAC, PUD, avize, expertize, construc¡ii civile la ro¿u sau la cheie etc., 0758.036.005 124. ARHITECT, proiecte, vile blocuri, documenta¡ii complete autoriza¡ie de construire DTAC, 4.9 {/ mp -studiu 3D inclus în pre¡, PUD PUZ, proiectare specialitå¡i, structurå, instala¡ii, expertize, ob¡inere avize, 4,90 {/ mp; 0727.352.921/ 021.666.37.92 dan.zamfirescu@arhitect.biz www.arhitect.biz 125. ARHITECTURÅ, rezisten¡å, insta-

la¡ii, autoriza¡ii construire, expertize tehnice, certificat energetic, PUD, PUZ, 8 {/mp; 0764.701.500/ 0764.701.510 126. ATELIER bobinaj, rebobinårirepara¡ii motoare electrice: pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 127. AUTORIZARE ANRE pentru proiecte gaze, execu¡ie instala¡ii gaze ¿i încålzire, ofertare gratuitå, vindem centrale termice, calorifere, aer condi¡ionat; 0722.916.631 128. AUTORIZAºIE de construire inclu-

siv proiect (arhitecturå, rezisten¡å, instala¡ii), avize, studiu geo, studiu topo, expertizå tehnicå prin A.C.P.C.I. SRL; 021.220.16.31/ 0744.873.196

129. AVIZE, acorduri pentru autoriza¡ie construire, trecere teren în intravilan construibil, certificate urbanism, avize ANIF, etc; 0725.438.833 130. BALUSTRADE inox, executåm confec¡ii metalice din inox, fier ¿i fier forjat pentru amenajåri interioare ¿si exterioare: balustrade, scåri, copertine, por¡i ¿i garduri, pre¡uri începând de la 30 {/ml; 0722.764.099 info@marinox.ro www.marinox.ro 131. BALUSTRADE ¿i scåri interioare din inox; 0744.754.131/ 0786.852.299 132. BALUSTRADE, garduri, scåri, cop-

ertine, rampe din inox ¿i o¡el, executå Beny Inox SRL, pre¡uri negociabile; 0729.699.555/ 0740.114.063/ 0720.339.697

133. BALUSTRADÅ, ¡eavå påtratå, rotundå, fier forjat, inox, scåri elicoidale, pre¡uri mici negociabile. 0724.977.708 134. BRANªAMENT apå, canalizare, separåri (contracte individuale), asocia¡ii locatari, racorduri interioare, asisten¡å contract Apa Nova; 0721.390.290/ 0761.077.013 135. BRANªAMENTE de apå,

canalizare, separåri de scåri bloc, executå firmå autorizatå, acte Apa Nova; 0721.609.856/ 0760.331.282 136. BRANªAMENTE de apå, canal-

izåri, gaze, curent, cu contract executå firmå autorizatå; 0720.256.484/ 0760.331.282

137. BRANªAMENTE, de gaze, apå, curent executå firmå autorizatå la pre¡ de crizå; 0720.256.484/ 0763.802.109 138. CABANUºE din lemn, OSB ¿i lambriu, izola¡ii cu polistiren extrudat ¿i expandat, acoperi¿uri cu tablå zincatå cutatå, case la ro¿u sau la cheie, tencuieli decorative. 0720.215.684

111. AMENAJÅRI repara¡ii tâm-

113. AMENAJÅRI termopane, tâm-

151. CONFECºII metalice executåm la comandå balustrade din inox sau fier forjat, por¡i, garduri fier forjat, grilaje, copertine, structuri metalice, diverse confec¡ii metalice. Sudurå mig-mag, tig-wig inox sau aluminiu. Seriozitate; 0766.697.511 georgel_teodorescu@yahoo.com

121. ARHITECT autorizat întocmesc documente complete arhitecturå (DTAC, PT, DDE) ¿i urbanism (PUD, PUZ), în vederea eliberårii autoriza¡iei de construc¡ie; 0747.076.441/ 0744.332.062

140. CADASTRU ¿i intabulare rapid ¿i

Rehau, Aluplast la pre¡uri de crizå, asiguråm gratuit masuråtorile, transportul, montarea ¿i demontarea, oferim service pentru orice tip de profil de tâmplårie PVC. Garan¡ie 5-10 ani; 0761.612.571 contact@renovari-constructii-case.ro www.renovari-constructii-case.ro

150. CENTRALE termice, aer condi¡ionat, service, autorizåri, puneri în func¡iune, inginer autorizat ISCIR, Romstal, Buderus, Bosch; 0722.337.819/ 021.314.15.97

funda¡ii, grinzi, pere¡i, plan¿ee, extinderi, modificåri structurå; 0721.611.380

cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Rosoga; 0726.328.374/ 0769.212.861 cadastrumasuratori@gmail.com http://www.cadastru-masuratori.ro

112. AMENAJÅRI termopane, ieftine

logice cherestea superioarå, termen rapid, pre¡uri accesibile, experien¡å stråinatate, mansardåri repara¡ii modificari acoperi¿uri, cåsu¡e gradinå scari int. finisaje int. ext funda¡ii, etc, 265 {/mp; 0722.939.565/ 0761.749.204 dragut_george59@yahoo.com

venabil proiecte complete de locuin¡e în vilå, bloc, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844

110. AMENAJÅRI renovåri, apartamente, case, clådiri la pre¡uri de crizå, amenajåri cu (zugråveli, gleturi, rigips, montaj parchet, termopane, termoizola¡ii, gresie, faian¡å) instala¡ii electrice, sanitare, termice, garantie 1-5 ani /lucrare; 0761.612.571 contact@renovari-constructii-case.ro www.renovari-constructiicase.ro

plårie PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25 - 30 {/ mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri, pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro

149. CASE, vile din lemn economice eco-

139. CADASTRU si intabulare: experti

avantajos. 0722.231.318/ 021.341.05.66

141. CADASTRU ¿i intabulare, Aurora

Marin, expert cadastru autorizat executå lucråri de cadastru, intabulare, dezmembråri, alipiri, parcelåri, ridicåri topo, trasåri, intarusåri rapid ¿i ieftin in Bucuresti ¿i jud. alåturate; 021.771.26.19/ 0749.550.407/ 0724.218.215 marin_alexandru2000@yahoo.com www.cadastru-bucuresti.ro 142. CADASTRU ¿i trasåri, inginer autorizat ANCPI, efectuez lucråri de cadastru, intabulare ¿i masuråtori/ trasåri topografice, rapid, eficient ¿i ieftin, în Bucur¿ti ¿i jude¡ele limitrofe; 0761.677.017 lucianbreazu@gmail.com 143. CADASTRU, intabulare, ap. 300, 400 L, teren 700 L în 7 sau 21 zile lucråtoare; 0730.725.621/ 0753.854.102 144. CADASTRU, intabulare, apartamente, case, terenuri în Bucure¿ti ¿i Ilfov, pre¡uri mici; 0744.930.051/ 0722.456.633 145. CASE amenajåm cu tâmplårie

PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25 - 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 146. CASE din lemn, la cheie sau ro¿u,

sageac, pazie, acoperi¿uri, mansardåri, garduri din lemn,porti,elemente grådinå. 0720.807.711/0744.879.433

parter 72 mp+ pod 50 mp, cåråmidå, BCA, termen scurt, 10.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructiicase-andore.ro 155. CONSTRUCºII case, vile, firmå

executå manoperå de la 25 {/ mp, funda¡ii 20 {/ mp, asiguråm garan¡ie, popi metalici, carte tehnicå, condicå betoane+analize laborator, poze lucråri fåcute în Bucure¿ti ¿i Ilfov, recomandåri, 25 {/ mp; 0722.907.066/ 0762.500.575 tudor_pro_construct@yahoo.com 156. CONSTRUCºII case- vile la ro¿u

cu materiale incluse conform proiectului dvs. Ofertå specialå 150 {/ mp pt.construc¡ie la ro¿u ¿i 100 {/mp pt. consolidare. Garan¡ie 10 ani, carte tehnicå a construc¡iei, materiale de calitate, beton mecanizat, cåråmidå porotherm. 0723.049.152 www.anaconstruct.ro/ www.anaconstruct.ghidul.ro

157. CONSTRUCºII civile la rosu= 120

{/ mp, la cheie= 280 {/ mp, mat.+ manop., proiectare, consultanta, finisaje, bransamente, executa inginer echipa calificata, cu experienta, preturi min, garantie, recomandari; 0722.921.072 activbiz@gmail.com www.activbiz.ghidul.ro

sanitare, electrice, rigips, gled, faian¡å, gresie, parchet, placåri polistiren, zidårii; 0721.379.959

181. ELECTRICIAN 18 ani experien¡å,

execut orice lucrare la pre¡uri avantajoase. Ofer garan¡ie; 0763.357.557/ 0730.122.539

182. ELECTRICIAN 24h/24h, repara¡ii

montaj tablouri, siguran¡e, întrerupåtoare, prize, corpuri iluminat, senzori, bran¿ament instala¡ii, Promptitudine; 0722.887.799 183. ELECTRICIAN automatist, execut-

repar, modific instala¡ii, tablouri, siguran¡e, prize, întrerupåtoare, corpuri iluminat, automatizåri civile- industriale, urgent, calitate, seriozitate, garan¡ie, negociabil, non-stop, nota¡i în agendå tel; 0727.436.968/ 0766.230.190 184. ELECTRICIAN autorizat ANRE, execut, repar, instala¡ii case, vile. Execut împåmântåri, tablouri dosare; 0766.239.798/ 0730.455.624 185. ELECTRICIAN autorizat execut,

repar, înlocuiesc instala¡ii electrice, tablouri automate, prize, aplice etc., pre¡ crizå; 0724.316.077/ 0767.269.685 186. ELECTRICIAN autorizat, cu expe-

rien¡å execut lucråri de repara¡ii, montaje electrice, bran¿amente, automatizåri, la pre¡ul clientului; 0724.997.840

187. ELECTRICIAN autorizat, execut instala¡ii electrice, tablouri automate, interven¡ii orice tip, ieftin ¿i cu garan¡ie; 0765.131.227/ 0724.922.067 188. ELECTRICIAN autorizat, prompt,

montez, repar, instala¡ii electrice, ieftin; 0723.879.296/ 0760.584.264 www.electrician-autorizat.net

191. ELECTRICIAN execut/ repar insta-

165. CONSTRUIM case la cheie, p+m, 144 mp, totul inclus, plata pe etape fårå avans, 34.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 166. CONSTURCTOR båtrân cu

echipå construiesc case la ro¿u ¿i finisate, la pre¡uri mici; 0722.529.094/ 0768.476.720 167. DEMOLEZ case, construc¡ii de

orice fel, transport moloz, montez pavele, borduri, terasamente; 0726.599.734/ 021.648.66.67 168. DIRIGINTE de santier, RTE, per-

soana fizicå autorizatå, asigur urmarirea lucrarilor de constructii si intocmirea cartii tehnice; 0723.677.009 169. DIRIGINTE ¿antier R.T.E., asigur verificarea corectitudinii execu¡iei lucrårilor conform legii, întocmesc cartea tehnicå; 0762.000.630 170. DULGHER, execut lucråri de con-

struc¡ii de orice fel, pre¡ neg., execu¡ie rapidå; 0723.414.745

171. ECHIPA executå lucråri de amena-

jåri interioare- exterioare, birouri, vile, apartamente, instala¡ii canalizare, apå. Pre¡uri promo¡ionale. 0722.579.893

172. ECHIPÅ cu muncitori serio¿i, cu multe recomandåri, executåm case la ro¿u, 120 {/mp ¿i la cheie, 270 {/mp, asista¡i de inginer. Plata pe etape cu contract, calitate, promtitudine, seriozitate; 0726.072.665 173. ECHIPÅ din Bolintin executåm case

la ro¿u, renovåri apartamente, rigips, tencuieli, gleturi, zugråveli, gresie; 0728.338.860 174. ECHIPÅ experien¡å Italia, executå:

zugråveli, rigips, parchet, termoizola¡ii, hidroizla¡ii, etc., pre¡ bun, posibil facturå; 0767.364.322 175. ECHIPÅ meseria¿i, renovåm apartamente, gresie, faian¡å, parchet, instala¡ii electrice, sanitare, gips carton, termoizola¡ii; 0722.317.131

176. ECHIPÅ particularå executåm case, 25-30 {/mp în func¡ie de proiect - gresie, faian¡å, tencuieli, zugråveli, garduri, ¿ape, parchet, gleturi, rog seriozitate; 0768.438.292/ 0728.062.527 177. ECHIPÅ profesionistå monteazå tâmplårie PVC Rehau Germania, PVC extruplast 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 178. ECHIPÅ serioaså din Moldova,

metalic, 75 L/ mp, fier forjat 35 {/ mp; 0763.054.884

ridicåm case la ro¿u, la cheie, recomandåri plata la final; 0744.951.004/ 0726.594.597

148. CASE la ro¿u, p+ e+ m, 220

179. ECHIPÅ serioaså, executåm ame-

najåri interioare, pre¡uri mici, gleturi + zugråvit, 15 L, gresie + faian¡å, 20 L, parchet, 7 L, u¿i, 50 L, rigips, 15 L, etc.; 0744.860.042/ 0727.319.611

● COLOSAL - Str. Ion Câmpineanu nr. 24, tel/fax: 021.312.12.22 ● CORE ADVERTISING - ªtirbei Vodå nr. 119, tel/fax: 021.637.37.36; 021.637.37.35 ● DORAL - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4 (zona Diham), tel: 021.340.12.66 ● EDMA (BRAªOV) - Str. Poståvarului nr. 64, tel/fax: 0268.475.078 ● FAST MEDIA SERVICES- Calea 13 Septembrie nr. 221-225(Prosper Center),tel/fax: 021.317.36.44 ● GROUP MEDIA SUPPORT&CONSULTING - P-¡a Presei Libere, cam. 415, tel/fax: 021.311.60.25

● HIT - Str. Avrig nr. 63, bl. E2, tel/fax: 021.250.72.08 ● IMEDIA ADVERTISING - Calea Mo¿ilor, nr.127, et.2, ap.3, tel:021.313.38.97, 021.313.38.98 ● INFO MEDIA - Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 3 B, tel: 021.332.64.61 ● MAXIM - Bd. Carol nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Str. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. D, et. 2, ap. 105, tel: 021.335.29.11 ● NAFI AV- ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, sector 6, tel/fax: 021.746.57.62 ● PAPER GANET - Bd. Al. Obregia nr.8, Bl. OD2, Sc.1, p, ap 2, tel/fax: 021.683.18.18 ● PAPER GANET - Bd. Iuliu Maniu nr. 14, Bl. 13, p, tel/fax: 021.430.11.30 ● POLUX - Str. Brezoianu nr. 21, sector 1, tel: 021.311.17.22; 021.312.61.41 ● REGATA GRUP - ªos. Mihai Bravu 293, bl 12, sc. A, tel/fax: 021.324.00.50 ● SAX ACTIV - Complexul Moghioro¿, tel: 021.413.78.75 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, sc. 6, tel: 021.451.11.13 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00 ● TELEFAX - Str. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. A, ap. 4,tel: 021.330.47.16, fax: 021.330.80.91 ● TITAN MEDIA - ªos. Viilor nr.92, bl.4B, sc.6, ap.33, P. tel/fax:021.335.98.36/ 0723.134.892

● OFICIUL POªTAL nr.

defec¡iuni electrice, montez corpuri iluminat, întrerupåtoare, tablouri siguran¡e, instala¡ii profesionalism; 0760.954.140

¡iglå metalicå, jghaburi ¿i burlane; 0723.769.349

195. EXECUT confec¡ii metalice, scåri interioare ¿i de incendii, grilajuri, garduri, balustråzi, fier, inox; 0766.799.458/ 0726.099.318 196. EXECUT excava¡ii ¿i demolåri, vinde nisip, pietri¿, evacuåm, påmânt, moloz; 0745.839.103 197. EXECUT instala¡ii sanitare + termice de instala¡ii electrice monofazice, trifazice, gipscarton, termo-hidroizola¡ii; 0722.317.131

201. EXECUT lucråri interioare, exterioare, zidåri, tencuieli, ¿ape, rigips, faian¡å, gresie, glet, placåri, zugråveli; 0724.622.282

ro¿u 125 {/mp, materiale + manoperå cu TVA ¿i la cheie 265 {/mp firma SandyF20 Prestigi Construct, oferim garan¡ie; 0766.504.662

● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 0770.286.466

192. ELECTRICIAN non stop, remediez

162. CONSTRUCºII: gresie, faian¡å, marmurå, rigips, zugråveli, case la ro¿u, la cheie, tencuieli, fa¡ade. Materiale la jumåtate pre¡; 0723.148.606

164. CONSTRUIEªTE case, vile, la

● BONENI TRADE - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel/fax: 021.255.10.92

●UNIPRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 26,tel/fax: 021.315.94.55; 021.315.89.04; 021.315.51.83

faian¡å, rigips, parchet, instala¡ii electrice, seriozitate; 0744.332.524

în Bucure¿ti ¿i provincie; 0724.737.124

● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65

la¡ii, tablouri electrice, aplice, prize, case, vile, apartamente, convenabil; 0724.129.669

161. CONSTRUCºII ¿i tâmplårie PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25 - 30 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro

163. CONSTRUIESC case ¿i vile la ro¿u

● A-Z - Str. Bibescu Vodå nr. 2, bl. P5, parter, tel: 021.336.65.45

● TERRA VISUAL - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, sc.1, parter, ap.1, tel/fax: 021.423.96.12

repara¡ii electrice; 0726.353.867

194. EXECUT acoperi¿ din tablå ¿i

ofertå construim case la cheie cu mat. cl. 1 , la 280 {/mp. La ro¿u 135 {/mp. Pânå la 01.02. reducere 4%. Vindem ¿i placåm piatrå naturalå (grosimi de la 0,5 cm-7 cm), lespezi sau fasonatå, 135 {/mp; 0724.471.447/ 0721.825.360 iandec_piatra@yahoo.com

● AQUA BIO - ªos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, tel/fax: 021.326.52.05

190. ELECTRICIAN execut instala¡ii ¿i

159. CONSTRUCºII locuin¡e, case-vile,

160. CONSTRUCºII Maramure¿, super

● AGER PRESS - Str. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 119, tel/fax: 021.224.22.01

● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

193. EMAILÅRI cåzi baie, recondi¡ionåm profesional orice fel de cadå, chiuvetå de fontå, tablå, va ie¿i un alb strålucitor sau variante de culori la preferin¡å, cel mai mic pre¡ de pe pia¡å, garan¡ie 4 ani, calitate garantatå;! 0756.508.487/ 0767.872.835 neeckermann@yahoo.com

la ro¿u sau la cheie, proiectare, construc¡ie pe structuri de beton/ metal/ lemn, amenajåri interioare, predare la cheie. Personal calificat, diriginte de ¿antier. Lucråri de referintå; 021.665.71.90/ 0725.454.970 narcis_ulan@yahoo.com

30 AGENºII DE PUBLICITATE ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel/fax: 021.310.06.53, tel: 021.312.55.63

189. ELECTRICIAN execut instala¡ii electrice, montez aplice, prize, întrerupåtoare, ofer garan¡ie, pre¡uri neg. 0723.367.949/ 0766.273.127

echipå specializatå executå lucråri construc¡ii la ro¿u, cheie ¿i renovåri + inclusiv instala¡ii sanitare ¿i electrice. Preferabil zona Bucure¿ti ¿i împrejurimi: 0786.866.872

158. CONSTRUCºII la pre¡uri de iarnå:

147. CASE la ro¿u 30 {/ mp, confec¡ii

mp, cåråmidå sau BCA, plata pe etape fårå avans, 26.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro

 180. ECHIPÅ zugravi executåm instala¡ii

198. EXECUT lucråri de zugråveli,

zidårie, glet, gresie, faian¡å; 0727.528.113

199. EXECUT lucråri de finisaje, gresie,

200. EXECUT lucråri de zugråveli, glet,

gresie, faian¡å, rigips, parchet; 0727.218.639

202. EXECUT orice tip de mobilier la comandå, pre¡ foarte avantajos, Sorin; 0763.100.659 203. EXECUT zugråveli, faian¡å, gresie,

rigips, parchet, etc.; 0785.070.935

204. EXECUT zugråveli, faian¡å, gresie,

tencuieli, rigips, parchet, decorativå, etc; 0745.670.483

205. EXECUT, amenajez båi, canalizåri,

repara¡ii, instala¡ii încålzire, la pre¡uri avantajoase; 0727.351.571 alinstalator@yahoo.com

206. EXECUT, amenajez, instala¡ii san-

itare, încålzire, fose septice, cabine du¿, jacuzzi, etc.; 0762.347.019 instalatiisanitare2009@yahoo.com

207. EXECUTÅM case la ro¿u, zugråveli

interioare ¿i exterioare, termosisteme, consolidåri ¿i hidroizola¡ii la cel mai bun pre¡; 0763.522.698

208. EXECUTÅM instala¡ii sanitare, termice, electrice, montaje ¿i repara¡ii centrale termice, aragazuri; 0721.418.372 209. EXECUTÅM instala¡ii termice, san-

itare, electrice, amenajåri interioare, pre¡uri mici de crizå; 0720.696.281 mini_teknicus@yahoo.com

210. EXECUTÅM jgheaburi, burlane, tablå zincatå, ¡iglå metalicå, parazåpezi, dezåpeziri, orice tip de repara¡ii. Oferim garan¡ie; 0726.031.678 211. EXECUTÅM lucråri interioare, exterioare, finisåri, gresie, faian¡å, parchet, instala¡ii sanitare etc., pre¡uri avantajoase, rog seriozitate; 0765.200.313 212. EXECUTÅM toate tipurile de lucråri în construc¡ii (electricå sanitarå, interioare ¿i exterioare); 0762.811.066 213. EXECUTÅM T¢MPLÅRIE ALUMINIU PVC REHAU GERMANIA, PVC EXTRUPLAST, 25- 30 {/ MP, JALUZELE VERTICALE 6 {/ MP, GLAFURI, PLASE INSECTE, SUPER PREºURI PENTRU LUCRÅRI MARI ªI FOARTE MARI, AZI MÅSURÅM, M¢INE MONTÅM; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www. perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 214. EXECUTÅM T¢MPLÅRIE PVC, CALITATE NEMºEASCÅ LA PREº DE FABRICÅ, MONTAJ+ TRANSPORT GRATUIT; 0766.729.483/ 0722.682.969 215. EXECUTÅM zugråveli de tot felul,

glafuri, geamuri, u¿i, parchet ra¿chetat, parchet laminat, gresie, faian¡å. 0727.284.263

216. EXECUTÅM zugråveli izola¡ii polis-

tiren, rigips, gresie, faian¡å, parchet laminat, 0767.665.993

217. FAIANºÅ, gresie 18 L/mp, tencuialå, ¿apå, rigips 8 L/mp, glet, parchet 7 L/mp, zugråvealå 4 L/mp; 0725.853.224/ 0734.537.495

110 OFICII POªTALE 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.315.87.93 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40; 021.255.33.31 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Calea Dude¿ti 101, tel: 021.322.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd.Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03; 021.336.45.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ��os. Giurgiului 119, tel: 021.450.46.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.39.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96; 021.210.10.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 45, tel: 021.311.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 100, tel: 021.430.54.68 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85; 021.348.42.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95; 021.327.26.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.46.35; 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal (incinta W.T.C.), tel: 021.318.21.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.34.04 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.242.10.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 5-7, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.318.21.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Str. Stavropoleos 6, tel: 021.312.56.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92; 021.341.04.97 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 25, tel: 021.340.24.60; 021.340.12.88 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 164, tel: 021.231.38.22 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.08.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.11 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.10.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.769.33.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55; 021.321.48.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.460.34.87 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.91 ● OFICIUL POªTAL nr.

SECTORUL ILFOV ● BRAGADIRU ● BUFTEA ● BALOTEªTI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● MÅGURELE ● CIOLPANI ● OTOPENI ● VOLUNTARI ● GHERMÅNEªTI ● CORNETU ● AFUMAºI ● BRÅNEªTI ● CERNICA ● GLINA ● PANTELIMON ● POPEªTI - LEORDENI ● VIDRA ● 1 DECEMBRIE ● JILAVA ● DOMNEªTI ● CHIAJNA ● CHITILA ● MOGOªOAIA ● TUNARI ● MOARA VLÅSIEI ● PERIª

DIN ºARÅ ● BRAªOV . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . .Str. I.L. Caragiale nr. 14; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . .Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . .Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . .Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . .ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . .Str. Republicii 1; . . . . . . . . . .- Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . .Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . .- Oficiul Crevedia Mare, . .Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . .Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . .Ora¿ Mihåile¿ti; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Roata de Jos, . . . . .Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . .Str. Cuza Vodå nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . .Str. Costache Negri nr. 64 . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; . . . . . . . . . . .- Ghiseul nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Piata Grivitei nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Sos. Nordului nr. 2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . .Str. Postei nr. 75; ● PLOIEªTI . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . .Bd. Republicii nr. 102; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . .Aleea Chimiei nr. 59; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 12, . . .Str. Malul Rosu, Bl. 101D2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . .Bd. Bucuresti nr. 24; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 14, . .P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2 ● TIMIªOARA - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . .B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

PRESTÅRI SERVICII 218. FINISAJE interioare, gresie,

faian¡å, avantajos, seriozitate; 0722.511.090/ 0726.789.655

219. FINISAJE interioare/ exterioare,

zugråveli, placåri polistiren, rigips, tencuieli, ¿ape, zidårii, parchet, renovåri apartamente; 0763.142.556/ 0726.624.801

220. FINISAJE, me¿ter execut renovåri,

finisaje toatå gama, interior/ exterior, polistiren, electricå, etc.; 0727.957.787

221. FIRMÅ execut vile, case la ro¿u sau

la cheie, pre¡ atractiv; 0722.312.488

222. FIRMÅ tâmplårie PVC Rehau Germania, PVC extruplast 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 223. FIRMÅ, executåm lucråri în

construc¡ii (la ro¿u sau la cheie), consolidåri, finisåri interior sau exterior, la pre¡ de crizå; 0720.054.275 224. FORAJE de crizå de la 130 L,

0 - 300 M, extradrill, Beretta, noroi foraj bentonitå, carotaj, denisipåri, pompe cåldurå, comune, hale, blocuri, instala¡ii. ªi în rate pe perioada iernii; 0722.222.049/ 0745.075.736/ 0762.623.445

225. FORAJE de crizå, începând cu

130 L adâncime 0 - 300 m cu extradrill ¿i Beretta, noroi foraj betonitå, carotaj, denisipåri, pompe cåldurå, comune, hale blocuri, fose, instala¡ii ¿i în rate (foråm ¿i iarna), 130 L; 0722.224.049/ 0745.075.736/ 0762.623.445 www.caryforaje.ro

226. GARDURI, placi prefabricate 80 L/ ml, soclu beton ¿i zidårie de cåråmidå 120 L/ ml, soclu beton ¿i scândurå 60 L/ ml, ¡evi rectangulare ¿i plasa 30 L/ ml. Ing. Florian; 0735.346.887 227. GLAFURI aluminiu ¿i tâmplårie PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25-30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, plase insecte, superpre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfectdesign4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www. designperfect.ghidul.ro 228. GLAFURI PVC, tâmplårie PVC Rehau Germania, PVC Extruplast 25- 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm, 0721.410.591/ 0765.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 229. HIDROIZOLAºII profesionale,

repara¡ii urgente, orice element de construc¡ii facturå fårå tva; 0767.364.322

254. INSTALAºII gaze. Autorizat

ANRE + ISCIR + Distrigaz: instala¡ii gaze, proiecte + autorizåri C.T.M., orice instala¡ii termice + sanitare, montaj de sanitare (fine¡e). Pre¡uri bune; 021.330.50.75/ 0732.978.364 255. INSTALAºII gaze. Autorizat

INSTALATOR autorizat ANRE ¿i ISCIR executåm instala¡ii gaze (proiectare, execu¡ie, contorizare), scurgeri ¿i canalizare la cele mai mici pre¡uri; 021.627.08.60/ 0724.125.280 234. INSTALATOR autorizat execut

lucråri sanitare, încålzire, canal, sudurå; 0732.990.346/ 0721.151.517 235. INSTALATOR autorizat execut

orice tip de instala¡ii tehnico sanitare, ieftin ¿i rapid; 0734.405.303

236. INSTALATOR autorizat ISCIR,

montez centrale termice, instala¡ii sanitare de orice fel, repara¡ii, pre¡ul crizei; 0766.371.216 237. INSTALATOR autorizat, execut

259. INSTALAºII, termice, san-

itare, electrice. Repara¡ii, modificåri instala¡ii noi. Montaj decora¡iuni electrice pentru sårbåtori; 0720.759.770/ 0744.342.961 260. JALUZELE tâmplårie PVC

Rehau Germania, PVC extruplast 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro

JALUZELE, REPARAºII, CONFECºII, RULOURI EXTERIOARE DIN LEMN ªI VOPSIT; 021.351.35.03/ 0729.214.497

261.

262. JALUZELE, rulouri exterioare, lemn, Al/PVC, verticale, orizontale, u¿i garaj, copertine, tâmplårie PVC Rehau; 0723.506.088/ 0723.889.806/ 021.340.39.48 263. LÅCUIT u¿i, repara¡ii mobilå, mon-

tez tocuri de u¿i, finisat apartamente; 021.745.47.23/ 0721.330.816

264. MANOPERÅ construc¡ii: fier 0.5 L/

kg, cofrag 15 L/ mp, beton 20 L/ mc, zidårie 60 L/ mc. Inginer Constructor; 0751.488.797

265. MATERIALE pentru construc¡ii.

Oferte speciale. Livråri rapide la domiciliu. Sunå acum. Materiale de construc¡ii, ciment, rigips, profile, vopsea lavabilå, gips carton, osb - ¿i sfaturi despre folosirea acestora. Producåtori Knauf, Rigips, Armstrong, Adeplast, Ceresit, Apla etc. Detalii pe site; 0745.102.990/ 0742.963.932/ 0762.547.807/ 031.102.60.67 office@preturimateriale.ro www.preturimateriale.ro 266. MESERIAª cu experien¡å 30 de ani

 MOBILIER LA COMANDÅ, GAMÅ COMPLETÅ, PT. PERSOANE FIZICE ªI JURIDICE. CONSULTANºÅ, PROIECTAREA ªI TRANSPORTUL SUNT GRATUITE. ATUURILE NOASTRE: SERIOZITATEA, CALITATEA ªI RESPECTAREA TERMENELOR; 0724.238.773/ 021.369.42.97 WWW.AVADESIGN.RO 268.



239. INSTALATOR bun ¿i ieftin;

270. MOCHETÅ trafic intens, linoleum

0724.443.333/ 0751.166.166

240. INSTALATOR execut instala¡ii san-

termo-sudabil, oferim servicii montaj ¿i transport; 0722.595.431/ 0769.844.595 www.geliv-pardoseli.ro

241. INSTALATOR execut lucråri de

271. MONTAJ u¿i interior, exterior, zugråveli, finisaje, instala¡ii, pre¡uri accesibile; 0722.854.666

itare ¿i termice, pre¡ convenabil, Mihai; 0731.087.287 instala¡ii termice ¿i sanitare; 0725.073.500

242. INSTALATOR execut lucråri insta-

la¡ii termice, sanitare, gaze, cu dimensionarea coloanelor caloriferelor, centralei termice, service; 0726.405.294 243. INSTALATOR execut lucråri ¿i repara¡ii sanitare ¿i electrice, particular; 0723.836.238/ 0771.206.140 244. INSTALATOR meseria¿ montez:

robine¡i, calorifere, cadå, wc, scurgeri, aragazuri, detector gaze, bran¿amente. Calitate ¿i rapiditate; 0724.728.304/ 0765.664.150 245. INSTALATOR obiecte sanitare,

ma¿ini spålat, aragaze, calorifere, robine¡i, baterii; 0723.427.750

246. INSTALATOR sanitar execut insta-

la¡ii din cupru, PPR, montaj obiecte sanitare, calorifere, repara¡ii, deplasare ¿i constatare gratuite, Mihai; 0727.872.347

247. INSTALATOR, båi, bucåtårii, cen-

trale termice, radiatoare, boilere, instanturi, ma¿ini spålat, aragaze, ieftin; 0723.427.750 248. INSTALATOR, execut lucråri de

repara¡ie ¿i montaj instala¡ii sanitare ¿i de încålzire la pre¡uri mici; 0766.890.929/ 0757.868.292/ 0722.922.980 ghemircea@yahoo.com 249. INSTALATOR, sanitare, termice,

obiecte sanitare, calorifere, boilere, ma¿ini spålat, aragaze, ieftin; 0723.427.750

250. INSTALAºII apå, cåldurå, cazane lemne, canalizåri, fose septice ecologice, repara¡ii, amenajåri båi, etc., pre¡uri mici; 0727.351.571 alinstalator@yahoo.com 251. INSTALAºII electrice, sanitare, ter-

mice, pre¡uri minime, seriozitate; 0724.622.020

252. INSTALAºII gaze, apå, încålzire ¿i

electrice, internet ¿i televiziune executå Cernio SRL, autorizatå A.N.R.E. în execu¡ia instala¡ii gaze naturale; 0734.822.587/ 0727.882.933 cernean_gabriel@yahoo.com

253. INSTALAºII gaze. Agreat Distrigaz, autorizat ISCIR: montaj centrale termice, calorifere, senzori gaze, instala¡ii termice ¿i sanitare, obiecte sanitare, aparaturå casnicå. Prompt ¿i rapid; 021.324.89.76/ 0724.935.210

317. ZUGRAV cu experien¡å, execut finisaje, gresie, faian¡å, parchet, gleturi, vopsitori, izola¡ii, etc., rog discre¡ie ¿i seriozitate; 0729.495.700

20. CALCULATOARE, absolut orice defect, instalåri Windows, programe, devirusåri, vânzåri/montaj componente ¿i sisteme noi ¿i second hand, configuråri Router ¿i Internet, rapid, eficient, convenabil, inclusiv weekend; 0764.390.362/ 0724.166.903

parchet masiv, stratificat, laminat, trepte interioare, balustri, mana curentå, montåm plinte, pervazuri, ra¿chetåm, chituim, scule profesionale fårå praf, cu materiale de calitate; 0749.117.572 ciprian.bordeianu@yahoo.com

ra¿chetåm, paluxåm parchet clasic cu ma¿inå ¿i aspirator profesionale, fårå praf, montåm ¿i parchet laminat, stratificat, pre¡uri accesibile; 0728.645.272/ 0769.163.716 290. PARTICULAR execut case vile,

renovåri, tencuieli, zugråveli, faian¡å, izola¡ie, sape, instala¡ii sanitare, electrice, parchet; 0767.782.653 291. PLACÅRI marmurå, gresie, faian¡å,

zugråveli vinarom, izola¡ii rigips, tencuieli, ¿ape, parchet, 6 L/ mp; 0769.538.915 292. PLASE insecte, tâmplårie PVC Red-

hau Germania, PVC Extruplast 25-30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, superpre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfectdesign4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro

272. MONTAJ, ra¿chetare, låcuire,

parchet masiv, stratificat, laminat, tehnologie fårå praf, sisteme ecologice, garan¡ie; 0733.963.145/ 0371.028.371 273. MONTAJE parchet, turnåri ¿ape,

montaje mochetå ¿i linoleum; 0722.595.431/ 0769.844.595

274. MONTEZ, ra¿chetez, låcuiesc orice

tip parchet, scule profesionale cu aspirator, experien¡å SUA, pre¡uri promo¡ionale; 0722.468.292 275. MONTEZ, ra¿chetez, paluxez par-

chet clasic ¿i laminat; 021.252.11.67/ 0744.154.873/ 0720.170.233 276. MONTÅM ¿i vindem cazane com-

bustibil solid centrale termice, calorifere, boilere, ¡evi; 0769.250.209/ 021.423.50.98 277. MONTÅM, ra¿chetåm, paluxåm

plarchet clasic ¿i modern, la cerere asiguråm, ¿i materialele aferente; 0726.470.583 278. MONTÅRI tâmplårie PVC

Rehau Germania, PVC Extruplast, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 279. PARCHET laminat 40 nuan¡e stoc.

Oferim servicii montaj ¿i transport; 0722.595.431/ 0769.844.595 280. PARCHET montat orice tip,

ra¿chetat, låcuit, ma¿inå cu aspirator ¿i pt. margine (parchetar); 0721.055.402 281. PARCHET montat ra¿chetat palux-

at ma¿ini profesionale nem¡e¿ti fårå praf, calitate, pre¡uri minime; 031.800.57.78/ 0721.420.305/ 0761.042.404 282. PARCHET montez, ra¿chetez, paluxez toate tipurile, ma¿ini cu aspirator profesionale. Pre¡uri minime, seriozitate; 0721.743.386/ 0766.910.210 283. PARCHET, oferte parchet masiv, stratificat, laminat, plinte, pervazuri, stejar, fag, salcam, lacuri, adezivi, eco, scari interioare din lemn masiv, magazin soseaua Chitilei nr. 58, preturi fara concurentå; 0766.708.822 parchet.star@yahoo.com

315.

318. ZUGRAV serios, ieftin, glafuri, parchet, polistiren, faian¡å, gresie, zidåri, tencuieli, repara¡ii, etc; 0743.876.610 319. ZUGRAV, execut zugråveli, faian¡å,

gresie, parchet, rigips, rog seriozitate; 0769.258.853/ 0721.205.609 marin_jugaru2008@yahoo.com

faian¡å 15 L/mp, glet 10 L, lavabil 3 L, parchet 5 L, tapet 10 L; 0729.510.445 322. ZUGRAV, faian¡ar, rigipsar, parche-

tar, placåri polistiren, instala¡ii sanitare, montåri cåzi, cabine de du¿, etc. Pre¡uri reale de crizå; 0721.545.725 euzmalt@yahoo.com

pre¡uri mici vopsitorii, gleturi, glafuri apartamente, garsoniere. Persoanå particularå, dl. Dånu¡; 0723.122.348

cåmine, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri. 021.221.66.99/ 0745.991.298

302. TERMOPAN Germania, la pre¡ de

fabricå, transport- montaj gratuit; 0721.511.311/ 0769.572.989

303. TERMOPANE în rate fårå dobândå.

Program: L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

304. T¢MPLAR efectuez lucråri de repara¡ii ¿i recondi¡ionåri, mobilier, inclusiv vechi, u¿i ferestre, montez ¿i broa¿te; 021.769.28.36/ 0746.223.857 305. T¢MPLAR execut orice lucrare în domeniu; 0722.972.567/ 0724.229.390 306. T¢MPLAR execut repara¡ii ¿i montaj broa¿te, yale, ¿lefuiri, låcuiri u¿i ¿i autocolante; 021.642.40.88/ 0721.218.517

T¢MPLÅRIE ALUMINIU PVC REHAU GERMANIA, PVC EXTRUPLAST, 25 - 30 {/ MP, JALUZELE VERTICALE 6 {/ MP, GLAFURI, PLASE INSECTE, SUPER PREºURI PENTRU LUCRÅRI MARI ªI FOARTE MARI, AZI MÅSURÅM, M¢INE MONTÅM; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www. perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ro 307.

308. T¢MPLÅRIE aluminiu ¿i pvc execu¡ie ¿i montaj, pere¡i cortinå, bond.; 0766.212.630 309. T¢MPLÅRIE PVC cu geam ter-

moizolant Low-E, jaluzele, glafuri la pre¡ de producåtor, acum ¿i în rate, gratuit plase de insecte, transport ¿i montaj. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com 310. T¢MPLÅRIE PVC cu geam termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri vå oferå Aldplast la pre¡ de producåtor, rate fårå dobândå, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com 311. T¢MPLÅRIE PVC rapid ¿i calitativ execut la pre¡ convenabil cu multe gratuitå¡i; 0768.677.644/ 021.369.37.82 iftimoaie-construct@yahoo.com

24. CALCULATOARE, laptopuri, serv-

ice, devirusåri, Windows, la domiciliu; 0722.873.926/ 0765.391.172

25. CENTRALE termice casnice ¿i industriale service ¿i automatizari ISCIR; 0726.462.549 m.neagu@yahoo.com 26. DEPANARE frigidere, congela-

toare, inclusiv sâmbata ¿i duminica. 021.425.87.56/ 0744.517.905 27. DEPANARE la domiciliul clientului:

tat cåzi, cabine du¿, baterii, robine¡i, repara¡ii scurgeri, sifoane pardosealå, calitate, seriozitate; 0763.693.835 62. INSTALAºII sanitare, cupru, ppr, pexal, scurgeri, repara¡ii, montaj obiecte sanitare; 0762.196.893/ 0767.688.205 63. INTERVENºII urgente la domiciliu,

apå, canal, gaze, deplasare gratuitå; 021.210.54.35/ 0722.259.195

64. JALUZELE aluminiu PVC Rehau

Germania, PVC extruplast, 25-30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i f. mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro

326. ZUGRAVI, renovåm apartamente,

28. DESFUNDÅRI canalizare WC, chiu-

JALUZELE, repara¡ii, confec¡ii, rulouri exterioare din lemn ¿i vopsit; 021.351.35.03/ 0739.214.497

29. ELECTRICE, înlocuiesc tablouri, prize, lustre, deranjamente, repara¡ii, pensionar, pre¡uri crizå; 0766.401.725

66. MAªINI automate de spålat orice tip

spa¡ii comerciale, diverse lucråri la pre¡uri mici: glet 5 lei, faian¡å 19 lei, rigips 12 lei, parchet 6 lei, montåm u¿i 60 lei, repara¡ii instala¡ii, etc. Lucråm bine ¿i nu percepem avans; 0745.896.551 327. ZUGRÅVELI lavabile în apartamente ¿i garsoniere, glet, rigips, faian¡å, parchet, glafuri; 0726.665.369

sanitare, parchet ¿i låcuit, paluxat, rigips, vopsit, acoperi¿uri, confec¡ii metalice; 0744.101.082/ 021.332.52.44

330. ¥NVELIM case cu tablå, garduri de

cimitir, parchet, zugråveli, gresie, faian¡å, pre¡uri de crizå; 0763.641.684

vete, instala¡ii sanitare, schimbare robine¡i coloane; 0723.935.014

ELECTRICIAN autorizat repara¡ii/ înlocuiri tablouri electrice, întrerupåtoare, prize, inst. sanitare, pre¡uri minime garantate, non-stop, garan¡ie; 0762.281.231 30.

32. ELECTRICIAN cu experientå din

69. MAªINI spålat automate, orice

Bucure¿ti, îngrijit, execut orice tip de lucrare ¿i reparatie electricå, schimb/ repar/ montez prize, întrerupåtoare, tablouri, lumini, orice, garantez calitatea, deplasare gratuitå; 021.411.95.43/ 0724.952.199 maryus_viloria@yahoo.com

34. ELECTRICIAN particular între¡in, repar ¿i execut instala¡ii ¿i împåmântåri electrice ¿i ¿ofer cat. B; 0729.938.090 35. EXECUT, amenajez båi, repara¡ii, orice în materie de instala¡ii sanitare ¿i cåldurå; 0727.351.571 instalatiisanitare2009@yahoo.com

3. ACCESORII, tâmplårie aluminiu

36. EXECUTÅM lucråri profesionale la pre¡ de crizå (instala¡ii sanitare, electrice + zugråveli, faian¡å, gresie); 0721.850.121

PVC Rehau Germania PVC extruplast, 25- 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i f. mari, azi måsuråm, mâine montåm: 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 4. ACOPERIªURI din materiale

Lindab, orice fel de acoperiri, livråri la domiciliu, ghene, hidroizola¡ii ¿i mansarde; 0763.808.661

5. ACOPERIªURI, executåm din

tablå Lindab ¿i tablå zincatå cupru, dulgherii, mansarde ¿i alte modele de acoperi¿; 0736.048.668 6. ACOPERIªURI, reparatii sau con-

structii noi, orice tip, tabla tip lindab, tigla, membrane bituminoase, inclusiv dulgherie, mansarde sau anexe pe structuri de lemn, oferim garantie si seriozitate; 0744.317.056 aurelian.zamfira@yahoo.com 7. ACOPERIªURI, repara¡ii urgente, dulgherii mansarde, ghene, hidroizola¡ii, orice accesorii, lucråri istorice ¡iglå, vopsitorii acoperi¿uri; 0746.646.561 8. AER condi¡ionat aragazuri, frigidere, congelatoare, ma¿ini spålat, repara¡ii, montaj; 021.334.79.72/ 0722.796.411 9. AER condi¡ionat, montaj service, frigidere, casnice, comerciale, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986/ 021.777.59.44 10. AER condi¡ionat, montaj, ream-

plasåri, service, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986/ 021.777.59.44

11. AER condi¡ionat, montez, demontez,

reamplasez, repar ¿i camere, frigidere, 100; 0765.367.989

12. AI un calculator, laptop, notebook defecte? Depanez, instalez Vista, XP, programe; 0721.469.640/ 0763.965.456 13. ALUMINIU PVC Rehau Germa-

nia, PVC extruplast, 25- 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 14. ATELIER bobinaj, rebobinåri-

repara¡ii motoare electrice: pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro

16. AUTOMATIZÅRI centrale termice,

instanturi, aragaze, hidrofoare, repara¡ii, montaje, reglaj consum, instala¡ii sanitare, electrice urgente, non stop; 0736.471.976/ 0744.846.688

67. MAªINI de cusut, repara¡ii orice tip casnice industriale, la domiciliu, mecanic specialist, servici piese vânzåri; 0724.000.475/ 0723.009.031 68. MAªINI spålat automate - repar orice model. Garan¡ie 1-3 ani. Deplasare gratuitå, orice zonå; 021.423.14.04/ 0720.585.470

2. ABSOLVENºI informaticå oferim:

instalare windows, devirusare, repara¡ii computere, laptop-uri. Service autorizat, garan¡ie 30 L; 0760.950.313/ 0720.661.758

repar, instalez, programez, resetez, garan¡ie, deplasare constatare gratuitå; 0727.279.319/ 021.444.14.17

tablouri, repar instala¡ii, låmpi, prize. Rapid, seriozitate, profesionalism; 0762.356.999

¿i execu¡ii instala¡ii ¿i echipamente electrice. Seriozitate; 0729.142.126

1. ABONAMENTE, accesorii, instalare Windows la domiciliu, repara¡ii, devirusåri, rezolvåm orice problemå, pre¡uri avantajoase, garan¡ie, 30 L; 0760.950.313/ 0720.661.758

65.

31. ELECTRICIAN autorizat, montez

33. ELECTRICIAN între¡inere, repara¡ii

15. ATELIER de tâmplårie recondi¡ionåm orice tip de mobilier vechi ¿i nou, lustrutermoizolant Low-e, jaluzele, glafuri, vå oferå la pre¡ de producåtor Aldplast, plase it, poleit, sculpturå, repara¡ii u¿i, geamuri curå¡ate de insecte, montaj ¿i transport gratuit, acum vopsea ¿i lustruit orice ¿i în rate fårå dobândå. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; culoare; 0724.939.302/ 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0741.985.142 313. T¢MPLÅRIE PVC Rehau, repara¡ia zidåriei dupå montare, repara¡ii, reglaje, remedieri defecte; 0744.842.281 macimihai@yahoo.com

configurare, instalare Windows, programe, re¡ele, devirusare, garan¡ie, la domiciliu, 40 L; 0726.480.045/ 0755.025.657/ 0767.315.998

6, lavabil 4, ¿apå 10, parchet, rigips 20, la gata, decopertat 5, apartament la gata 1.000 {, discutabil; 0760.315.106

312. T¢MPLÅRIE PVC Rehau, cu geam

0765.815.592 aldplast@yahoo.com

22. CALCULATOARE, laptop-uri,

325. ZUGRAVI, gresie, faian¡å 13, glet

297. RULOURI exterioare tâmplårie PVC

301. SOBAR specialist execut sobe,

59. INSTALAºII aragazuri, apometre, sigilii, centrale, ma¿ini spålat, baterii, wcuri, robine¡i, neg.; 0722.640.623

televizoare LCD sau cu tub, monitoare, calculatoare, sisteme audio, dvd-playere, reinstalåri Windows, rapid ¿i convenabil, garan¡ie 6 luni, deplasarea ¿i constatarea gratuite. 0724.751.158 reparatii@servicelectronice.com http://www.servicelectronice.com

329. ZUGRÅVIT, gresie, faian¡å, instala¡ii

cåmine, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri. 021.221.66.99/ 0745.991.298

sional, instalare Windows, devirusare, repara¡ii, urgent, ieftin, la domiciliul clientului; 0764.229.222/ 0732.573.777

58. INSTALAºII apå-canal, sanitare, termice, apometre, robine¡i coloanå, ma¿inå de spålat, baterii, båi complete, cabinå du¿, cadå, vas wc, rezervor wc, calorifere, sifon pardosealå, boiler electric sau instant ¿i alte repara¡ii, pre¡ neg.; 0723.467.529 proinstalpart@yahoo.com 86. REPARAºII combine frigorifice,

frigidere, congelatoare, la domiciliu, garan¡ie, pre¡uri de crizå; 0733.705.578/ 0786.168.878

otehnist execut repara¡ii pentru orice tip de frigidere, congelatoare, combine frigorifice, aer condi¡ionat split ¿i auto, se oferå garan¡ia lucrårii ¿i constatare gratuitå, 20 L; 0724.419.620 danmoraru77@yahoo.com

jos; 0723.272.219

300. SOBAR specialist execut sobe,

21. CALCULATOARE, absolut profe-

57. INSTALATORI sanitari, boilere, microcentrale termice, calorifere, evacuåri ape uzate, repara¡ii instala¡ii sanitare; 0721.096.190/ 021.687.57.91

61. INSTALAºII sanitare termice, mon-

328. ZUGRÅVELI, parchet, pre¡ avanta-

SCHELE metalice + galvanizate, popi metalici, vibrator beton, cofrag +grinzi Doca, topogan gunoi, generator, închiriez; 0723.347.223/ 0729.529.102

experien¡å, execut lucråri zona D. Taberei, Ghencea; 0721.441.693

19. CALCULATOARE repara¡ii, softåri,

23. CALCULATOARE, Laptopuri,

rioare, tocårie lemn; 0722.317.376

299.

56. INSTALATOR, particular, 15 ani

321. ZUGRAV, execut: gresie-

296. REPARÅM case, amenajåri inte-

298. RULOURI exterioare, SC Power TOP SRL, executå ¿i instaleazå: rulouri exterioare aluminiu, obloane aluminiu, u¿i de garaj tip rulou cu actionare electricå, plase antiinsecte ¿i copertine la preturi promotionale (garantie 2 ani), 32 {/ mp; 0733.227.774/ 0732.133.793/ 021.777.38.97 office@erulouri.ro www.erulouri.ro

itare, încålzire calorifere, ma¿ini spålat, apometre, aragaze, ¡evi, robine¡i, accesorii; 0744.858.973

faian¡å, parchet, polistiren, rigips, repara¡ii glafuri, pre¡uri avantajoase; 0727.761.103

324. ZUGRAV, profesionist, lucrez la

Rehau Germania, PVC Extruplast 25- 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro

55. INSTALATOR, montaj obiecte san-

servere, re¡ele, routere depanare, instalare, configurare, devirusare administrator re¡ea, seriozitate; 0741.962.610

320. ZUGRAV, execut zugråveli, gresie,

294. PVC Rehau Germania, PVC Extru-

295. RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374

mice, Cu-PPR, subsoluri repara¡ii capitale, montaj boilere, hidrofoare. Pre¡uri negociabile; 0720.345.234/ 0744.869.031

87. REPARAºII combine, frigidere,

instalatii, documentatii tehnice autorizatie construire, documentatii tehnice, audit energetic cladiri, consultanta tehnica, evaluari tehnice, 900 L; 0730.093.705 stefan.miu@pruva.ro www.pruva.ro plast 25-30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, superpre¡uri, pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfectdesign4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www. designperfect.ghidul.ro

 54. INSTALATOR, execut sanitare, ter-

60. INSTALAºII gaz, executåm lucråri de Instalare detectoare gaz, instalare (montare) aragaz, repara¡ii instala¡ii gaz, gåuri în beton precum ¿i instala¡ii ¿i renominalizåri instala¡ii de gaze. Ne gåsiti pe rapid-gaz.ro; 0762.995.458 rapid_gaz@yahoo.com rapid-gaz.ro

323. ZUGRAV, orice imobil, zugråvesc apartamente, case, vile, garaje, scåri de bloc la pre¡uri avantajoase, posibilitå¡i plata în rate, asigur curå¡enia de dupå zugråvit, pentru detalii suplimentare vå rog så må contacta¡i, 0723.857.684 valeriugabriel_4@hotmail.com

293. PROIECTARE, audit, proiectant

269. MOBILÅ la comandå, firmå cu

0720.856.886/ 0764.943.224

238. INSTALATOR bun ¿i ieftin. Dan;

289. PARCHETARI montåm,

clasic, laminat, ma¿inå aspirator, pre¡ avantajos; 0722.987.026/ 0769.581.838

experien¡å în domeniu confec¡ionåm mobilå pentru casa ta în regim de urgen¡å, pentru bucåtårie, sufragerie, living, hol, etc. måsuråtori ¿i proiect la domiciliu executie promtå ¿i irepro¿abilå; 0723.267.704

orice tip de instala¡ii tehnico-sanitare ¿i gaze, rapid ¿i ieftin; 0730.193.803

devirusåri, instalåri XP, antivir, jocuri, filme, muzica, programe, drivere, sunet, video, orice. Rezolv orice problemå la domiciliu dvs. Garantez calitatea, deplasarea gratuitå (dupå ora 12); 021.411.95.43/ 0724.952.199 maryus_viloria@yahoo.com

257. INSTALAºII sanitare, cupru, PPR,

267. MESERIAª, execut lucråri ¿i repara¡ii, metal, lemn (inclusiv sudurå), alte tipuri lucråri; 021.224.43.61/ 0728.197.912

233.

288. PARCHETAR, ra¿chetat, montat

316. ZUGRAV amenajåri int, ext: zugråveli, gresie, faian¡å, rigips, parchet, mochetå, tapet, ¿ape, polistiren termoizolatii, instala¡ii electrice, termice, sanitare, gaz, schelå, repara¡ii, transport mobilå. Garan¡ie; 0756.088.443 gabriel_marciu@yahoo.com

paluxez, ma¿inå cu aspirator. Pre¡uri minime. 0724.608.136

231. INGINER constructor cu expe-

232. INSTALATOR autorizat ANRE amenajez båi, canalizåri, cazane lemne, instala¡ii cåldurå, fose septice, ecologice, ieftin, ¿i calitate; 0762.347.019

18. CALCULATOARE laptop-uri depanez vând cumpår deplasare la domiciliul dvs.; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654

287. PARCHETAR, montez, ra¿chetez,

230. HIDROIZOLAºII sisteme hidroter-

rien¡å ofer servicii de consultan¡å: diriginte santier RTE, CQ, manager proiect; 0722.667.268

T¢MPLÅRIE PVC, GERMANIA, MONTAJ+ TRANSPORT GRATUIT; 0721.511.311/ 0769.572.989

285. PARCHETAR montez, ra¿chetez, recondi¡ionez parchet, pre¡uri negociabile; 0767.851.449/ 0729.936.947

256. INSTALAºII sanitare termice, gaze, montaj aragaze, boilere, ma¿ini spålat, instala¡ii noi, modificåri, montat senzori gaze, preveniri explozii. 0732.907.224/ 0760.374.176

258. INSTALAºII sanitare, termice, cupru PPR, PEX, instala¡ii în pardosealå, centrale gaz ¿i lemne, canalizåri subsoluri blocuri; 0761.328.560/ 0769.378.302

17. AUTORIZAT ISCIR pfa: repara¡ii,

revizii, montaj, p.i.f, proiecte, avize, autoriza¡ii, automatizåri, centrale termice (toate tipurile) calorifere, cazane, hidrofoare, boilere, agent termic, persoanå cu multe recomandåri; 0765.562.838 gad_instal@yahoo.com

286. PARCHETAR profesionist, montåm

Pexal, scurgeri, montaj obiecte sanitare, urgen¡e; 0722.314.445

314. T¢MPLÅRIE PVC Teraplast 4

camere, clasa A-alb, stejar auriu, mahon. Geam termopan low-e sau tripan. Gratuit måsuråtori ¿i deviz pe loc, plase ¡ântari, transport, demontarea vechii tamplarii, montaj; 0723.218.144/ 0760.312.932/ 0721.237.912

ra¿chetez, paluxez, ma¿ini cu aspirator. Pre¡uri minime; 0765.718.690/ 0731.896.182

Distrigaz+ ISCIR: repara¡ii centrale termice, revizii termice, avizåri + proiectåri, montaj calorifere, electrovalve, aragazuri, ob. sanitare diverse repara¡ii. Convenabil; 021.224.43.71/ 0722.414.475

efectuez lucråri de gresie ¿i faian¡å, calitate excep¡ionalå, cer ¿i ofer seriozitate maximå; 0727.987.163

mice pt. terase, funda¡ii, balcoane, båi. Pre¡ de crizå, calitate garantatå; 0726.305.566

284. PARCHETAR montez,

37. FRIGIDERE casnice ¿i comerciale,

congelatoare, convenabil, garan¡ie; 0722.565.401/ 0728.247.631/ 031.803.63.48/ 021.232.86.60

38. FRIGIDERE, camere, vitrine frigori-

fice, aer condi¡ionat, montaj, service, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986/ 021.777.59.44

39. FRIGIDERE, combine, congela-

toare, vitrine, camere frigorifice. Reparåm orice marcå. 0721.232.876 40. FRIGIDERE, combine, congela-

toare, vitrine, camere frigorifice. Reparåm orice marcå; 0721.232.876 41. FRIGIDERE, combine, vitrine frigori-

fice, pre¡uri mici; 0722.564.455/ 0769.366.158

42. INSTALATOR 24h/24h, repara¡ii, montaj- desfundåri, apometre, calorifere, chiuvete- wc.-uri, robine¡i, sifoane, cada, boilere. Punctualitate; 0722.887.799

INSTALATOR autorizat, repar centrale, boilere, calorifere, inst. electrice, gaze, amenajåri, seriozitate maximå, la pre¡uri minime; 0762.281.231 43.

44. INSTALATOR autorizat, repara¡ii centrale, inst. termice, calorifere, boilere, inst. electrice, gaze, seriozitate, pre¡ de crizå; 0731.422.577 45. INSTALATOR electrician, reparmontez, hotå, aragaz, apometru, robine¡i, chiuvete, cåzi, cabine, boiler, wc+ bazin. Profesionalism; 0760.954.140 46. INSTALATOR execut montaje revizuiri grupuri sanitare, centrale, hidrofoare, coloane apå, gaze, sigilåri apometre etc.; 0720.613.308

INSTALATOR particular, repara¡ii obiecte sanitare, inst. sanitare, centrale, hidrofoare, inst. gaze, electrice, amenajåri, disc.; 0726.694.816 47.

marcå, repar, montez. Regim urgen¡å; 230.72.06/ 420.93.71/ 0722.599.271

MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 71. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 72. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 73. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 74. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 70.

75. PIESE strunjite, piese frezate, axe,

balamale, zåvoare, încuietori, repara¡ii, diverse opera¡ii; 0720.373.357

RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374 76.

RECONDIºIONEZ repar tapi¡erie ¿i tâmplårie la orice model de col¡are, canapele, fotolii, recamiere, studiouri, divane ¿i scaune, schimbare stofe, plu¿uri, piele, imita¡ie piele, arcuri, bure¡i, capitonåri u¿i ¿i mobilå veche, pre¡uri mici; 0786.180.464 78. RECONDIºIONEZ, REPAR (ªLEFUIRE, VOPSIRE/ LÅCUIRE, REPARARE/ ¥NLOCUIRE FERONERIE, REGLARE/ ETANªARE), FERESTRE, SCÅRI, UªI CELULARE ªI DIN LEMN MASIV. EXECUT LA COMANDÅ MOBILIER DIN PAL; 0721.228.374 79. RECUPERÅRI date, devirusåri, instalåri, configuråri ¿i supraveghere re¡ele, service, totul în loca¡ia dumneavoastrå; 0736.519.438/ 0763.936.276 80. REPAR centrale termice, hidrofoare,

montez calorifere obiecte sanitare, centrale termice, boilere, etc.; 0720.010.449

81. REPAR ma¿ini de spålat automate orice marcå, profesionist 18 ani vechime. Garan¡ie lucrare. 0722.859.633 82. REPAR orice tip de autoturism ieftin,

49. INSTALATOR sanitar executå orice

83. REPARAºII centrale termice reparåm plåci electronice & centrale termice (toate mårcile & toate modelele) piese noi pt. centrale, termo-instante, boilere, instala¡ii termice, sanitare, electrice, non-stop în Bucure¿ti ¿i limitrofe, 10 L; 0730.468.101 geor_ge_09@yahoo.com

50. INSTALATOR sanitare, încålzire,

aragazuri, ma¿ini spålat, electrice, gåuri beton, inclusiv mici repara¡ii; 031.417.68.47/ 0724.099.046/ 0745.790.711 51. INSTALATOR ¿i electrician montez ¿i repar instala¡ii sanitare ¿i electrice gaz, rapid ¿i profesional; 0767.580.395/ 0732.484.197 52. INSTALATOR, apå, cåldurå, repar

spårturi coloane, ¡evi ¿i defec¡iuni apå ¿i cåldurå; 0762.347.019 instal_cons@yahoo.com

53. INSTALATOR, execut instala¡ii san-

itare, încålzire, montat aragaz, ma¿ini spålat; 021.430.60.40/ 0744.810.231/ 0763.348.581

congelatoare, la domiciliu. Frigotehnist autorizat, ofer garan¡ie; 0735.108.745 www.frigiderereparatii.ro/ www.servicefrigidere.ro

88. REPARAºII frigidere tehnician frig-

89. REPARAºII frigidere, combine, cåzi, vitrine, aer condi¡ionat, centrale termice; 0744.525.760/ 0729.308.201 90. REPARAºII frigidere, congelatoare,

combine frigorifice, ma¿ini spålat, reducere pensionari; 0723.225.841 91. REPARAºII ma¿ini de spålat automate orice marcå, la domiciliul clientului, deplasarea ¿i constatarea gratuitå, service, piese originale, garan¡ie 12-24 luni; 0735.360.290/ 0760.062.403

92. REPARAºII ma¿ini de spålat rufe, automate, la domiciliul clientului - garan¡ie, promptitudine; 0723.762.041 93. REPARAºII ma¿ini spålat, aragaze,

frigidere, în regim urgen¡å; 0722.793.060/ 0745.318.119/ 021.619.28.82

94. REPARAºII tâmplårie aluminiu PVC Rehau Germania, PVC extruplast, 25- 30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 95. REPARAºII termopane, repara¡ii u¿i,

repara¡ii ferestre, plase insecte, plase ¡ân¡ari, repara¡ii glafuri, repara¡ii plase, plase tip rulou, plase balamale. Ne gåsi¡i pe site; 0785.601.685/ 0720.487.396 contact@reparatii-ferestre.com www.reparatii-ferestre.com

96. REPARAºII, ma¿ini de spålat auto-

mate, piese originale, garan¡ie 12 - 36 luni; 0723.684.834/ 0762.669.845

97. SERVICE PC- depanare calculatoare, hardware ¿i software (Windows, drivere, Office, antivirus etc.), la domiciliu/ sediu client; 0731.592.041/ 0771.620.605

rapid (mecanicå, electricå, tinichigerie). Asigur platformå ¿i piese. 0721.944.710

84. REPARAºII centrale termice, instalator automatist autorizat, repara¡ii, montaj centrale termice, orice marcå ¿i an de fabricatie, instant, boilere, gaz sau electrice, acum în regim non-stop Bucure¿ti, 30 L; 0747.963.483 instalator_nonstop@yahoo.com 85. REPARAºII centrale termice, insta-

lator autorizat, repara¡ii, montaj centrale termice, orice marcå ¿i an de fabrica¡ie, oferim service de specialitate instant boilere, gaz sau electrice, acum în regim non-stop, 0747.963.483 instalator_nonstop@yahoo.com

7. ACTIVITATE de transport marfå, mutåri, mobilå fragilå, avem personal calificat pt. încårcare, descårcare, demontarea- montarea mobilei la pre¡uri mici, program non stop, pute¡i suna ¿i acum, vå mutåm la pre¡ de crizå pânå la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro 8. ACTIVITATE evacuare moloz mobilå

veche, geamuri tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare descårcare ¿i transport la groapa de gunoi nonstop, aduc la comandå nisip, pietriå, amestec oriunde în Bucure¿ti ieftin, 1 L/km; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro 9. ACTIVITATE evacuare, moloz, mobilå de aruncat, geamuri, tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare descårcare ¿i transport la groapa de gunoi non-stop, aduc la comandå nisip, pietri¿, amestec, între 2,5 ¿i 9 mc, non stop, 1 L/km; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro 10. ACTIVITATE evacuare, moloz, mobilå veche, tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare, descårcare ¿i transport la groapa de gunoi program non stop, aduc la comandå nisip, pietris, mårgåritar, amestec, påmânt, nr.cosmote; 0786.999.444 evacuaremoloz@yahoo.com www.evacuaremoloz.ro 11. ACTIVITATE mutåri, transport diverse: marfå, mobilå fragilå, dimensiuni L=4,80m, l=2,20m, h=2,30m, avem personal încårcare descårcare, demontare ambalare, montare, vå mutåm toatå caså într-un singur transport, pret mic de crizå; 0724.500.100 echipade_mutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

CAMION 24 m3 CU LIFT 12. ACTIVITATE transport camion de

3,5 tone, special echipat pt. mutåri, cu dimensiuni L=4,80 m, l=2,20 m, h=2,30 m, dotat cu lift pt. ridicarea obiectelor grele, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, lucråm ¿i-n weekend, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro

TAPIºER tâmplar, recondi¡ionez col¡are, canapele, fotolii, schimbåri stofe, plu¿uri, imita¡ii piele, piele naturalå, bure¡i, arcuri, tâmplårie ruptå, modele noi, modele vechi; 0725.631.173 98.

99. TAPIºER, repara¡ii canapele, col¡are, fotolii, scaune, mochetåri, restauråri mobilier vechi, decora¡iuni interioare, experien¡å, convenabil; 0765.536.147 100. TEHNICIAN IT. Repara¡ii PC ¿i lap-

top. Absolut orice problemå garantez remedierea, deplasare gratuitå, program non-stop. Fost angajat în cercetare IT. Rog seriozitate, 30 L; 0726.673.215/ 0769.983.460

T¢MPLAR tapi¡er, ¿lefuiesc, repar, tapi¡erii, mobilå veche, u¿i, capitonåri ¿i colantåri, super ieftin; 0765.122.535

101.

13. ACTIVITATE transport marfå, mutåri

mobilå, obiecte fragile, piane, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå la pre¡ mic, asigur încårcaredescårcare- demontare-montare, program non stop, suna¡i cu toatå încrederea, mutându-vå cu noi nu ve¡i avea parte de surprize neplåcute; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro 14. ACTIVITATE transport marfå/ mobilå 22 mc, 3,5 To, local/ extern, profesionist, facturå local 90 L/ cursa, 1,2 L/km; 0722.213.879 15. ACTIVITATE transport mutåri mobilå fragilå, avem personal calificat pt. încårcare descårcare, demontarea montarea mobilei la pre¡uri mici, program non stop, inclusiv în week-end, vå mutåm la pre¡ de crizå pânå la ultima valizå, 1 L/km; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro

77.

48. INSTALATOR sanitar (pensionar) execut instala¡ii sanitare la pre¡uri foarte convenabile; 0720.741.037/ 031.801.62.56

fel de lucrare. Pre¡uri avantajoase. Disponibil ¿i duminica; 0769.166.692

3

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

1. 10 camioane de 3,5 tone, special echipat pt. mutåri cu dimensiuni L- 4,80 m, l= 2,20 m, h= 2,30 m, dotatå cu lift, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, program ¿i-n week-end, nr. u¿or 0732CAMION/ 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro

16. ACTIVITATE transport, mutåri asigur personal specializat pentru montare, demontare încarcare, descårcare ¿i transport în Bucure¿ti si-n ¡arå cu auto de 3,5 t, transport ¿i saci cu moloz, tocårie veche, pamânt cu auto basculabil 1 L/km; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 17. ACUM, rapid sigur ¿i eficient,

transport cu autoutilitare 3,5t la pre¡uri avantajoase. 0765.477.744/ 0722.607.476

18. ADUC la cerere personal specializat

în mutåri mobilå, pentru montaredemontare, încårcare- descårcare ¿i transport în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, cu auto de 3,5 t, transport ¿i saci cu moloz, tocårie veche, påmânt cu auto basculabilå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro

2. ABSOLUT oricând aduc la comandå

nisip, pietri¿, debarasåm moloz, mobilå veche de care vre¡i så scåpa¡i, tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare-descårcare ¿i transportul la groapa de gunoi, program non stop inclusiv în week-end, pre¡ de crizå; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro 3. ABSOLUT orice servicii ieftine de transport marfå, mobilå, obiecte fragile, molox, påmânt, lemne cu personal calificat în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, pre¡uri de crizå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 4. ABSOLUT orice transport cu autofur-

gonete, mobilier, obiecte fragile, bagaje din garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, personal încårcare- descårcare, demontare- montare, program non stop, inclusiv week- end; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro 5. ABSOLUT orice transport cu mobilå, avem încårcåtori, tâmplar, montat, demontat, auto 3,5 5- 7,5 tone, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17 6. ACCES în orice zonå, camion de 3,5 tone special echipat pt. mutåri, cu dimensiun L = 4,80 m, l = 2,30 m, avem personal încårcare - descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå. Noi vå mutåm toatå casa într-o singurå curså; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

19. AGENºIA de mutåri vå punem la dispozi¡ie o gamå variatå de autoutilitare ¿i personal calificat pt. manipularea mobilei, tâmplari pt. demontare- montare vå pune la dispozi¡ie agen¡ia de mutåri, la pre¡uri de crizå în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, nr. u¿or de re¡inut 0733 mutari; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 20. AGENºIE de turism Martour Destination, rezervåri bilete de avion, organizare conferinte, seminarii, team building, închirieri autocare la cele mai bune tarife, Str. Sfin¡ii Apostoli nr.40, sc.1, parter, sector 5; 0728.738.632 martour@martour.ro www.martour.ro 21. ASIGUR transport bagaje, mobilier, obiecte fragile, lemne, moloz, asigur demontare - montare, încårcare - descårcare inclusiv week-end, cu dubå 3,5 tone atât în Bucure¿ti cât ¿i ��n ¡arå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 22. ASIGUR transport marfå, mobilier ¿i persoane în regim de taxi vip deplasåri ptr afaceri local, interurban etc, seriozitate siguran¡å ¿i confort, la pret avantajos cu auto de 3,5 - 6,5 t 17 - 22 mc ¿i Audi A6, factura, 0722.267.165/ 0768.758.780 iulian_atc@yahoo.com 23. ASIGUR transport marfå, mobilå, bagaje, obiecte fragile, asigur personal încårcare descårcare, demontaremontare, asigur ¿i auto basculabilå pt. transport moloz, påmânt, nisip, pietri¿, non stop; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

21 ianuarie 2011

PRESTÅRI SERVICII 24. AUTO 0,5-1,5-3,5 t pentru mutåri

mobilå, marfå, obiecte fragile, asigur încårcare- descårcare la cel mai mic pre¡, atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro 25. AUTO 1.3 T, bagaje, mobilå, moloz,

materiale construc¡ii, orice marfå 0765.477.429/ 0721.158.899

AUTO 3,5 - autodubå, asigur servicii serioase pentru firme ¿i persoane fizice, mutåri mobilier nou- uzat, pre¡uri discutabile; 0767.455.487/ 0722.881.748 26.

27. AUTO de la 1 T - 22 T, pentru trans-

port intern ¿i interna¡ional, negociabil; 0765.250.607 www.firma-mutari.ro

28. AUTOFURGONETE acoperite de 3,5

t pentru transport marfå, mobilå, bagaje, obiecte fragile, moloz, påmânt în Bucure¿ti ¿i în ¡arå la cel mai mic pre¡ în ton cu criza; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

AUTOUTILITARE, 3,5 T, 7,5 T, 20 MC - 30 MC, MUTÅRI MOBILIER, APARTAMENTE 2, 3, 4 CAMERE, SEDII FIRME, MONTARE, DEMONTARE, PERSONAL DE CALITATE, TRANSPORT DEªEURI, MOLOZ, IULIA BUCUR; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

29.

30. AUTOUTILITARÅ 0,1 - 3,5 t pt.

mutåri mobilå, demontare + montare; cårat moloz, transporturi de orice fel. Asiguråm personal; 0721.378.266

31. BAGAJE, obiecte fragile, mobilier, transport, inclusiv week-end, cu dubå 3,5 tone ¿i personal încårcare - descårcare, demontare - montare avem tâmplari cu experien¡å, pre¡uri fårå concuren¡å; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.co www.efectuztransport.ro 32. CAMIOANE 1 t - 22 t, prelate sau

dube pentru transport intern ¿i interna¡ional. Convenabil; 0722.524.464 33. CAMION de 3,5 tone, ideal pt. mutåri cu dimensiuni L=4,80 m, l=2,20 m, h=2,30 m, avem personal specializat pt. încårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, noi vå mutåm toatå casa într-o curså, nr. u¿or 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 34. CAMION de 3,5 tone, ideal pt.mutåri cu dimensiuni L= 4,80m, l= 2,20m, h=2,30m, avem personal specializat pt. încårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, noi va mutåm toatå casa într-o curså, nr.u¿or 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 35. CITROEN Jumper 3,5 tone pentru

transport marfå, mobilå, bagaje fragile, moloz, cu personal încårcare - descårcare, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro

36. CITROEN Jumper 3,5 tone pentru

transport marfå, mobilå, bagaje, fragile, moloz, cu personal încårcare - descårcare, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.co www.efectueztransport.ro 37. COLABORÅRI transport marfå Iveco 38 C11, max. 3.500 kg, societate comercialå; 0722.514.533 38. CURIER pedestru în Bucure¿ti la pre¡ul dumneavoastrå; 0736.519.438/ 0763.936.276

52. FIAT Ducato pentru transport bagaje,

fragile, marfå, mobilå, moloz, påmânt, demontare, ambalare, montare cu personal profesionist. Te mutåm la pre¡ de crizå pân`la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro 53. INCHIRIEZ Dacia Logan, Hyundai,

70 L/ zi; 0721.982.795 www.freeinvest.ro

54. IVECO, 3,5 tone ¿i 24 m3, pt. transport mobilå, marfå obiecte fragile, obiecte foarte grele: pianine, vitrine frigorifice, asigur personal cu experien¡å pt. manipulare. Programul este non stop inclusiv în week-end, nr. u¿or 0732 camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 55. MOLOZ transportåm ¿i tot ce ave¡i de aruncat, din orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, asiguråm personal încårcare ¿i descårcare la groapa de gunoi, program non-stop ¿i pre¡uri fårå concuren¡å; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro 56. MUTÅRI mobilier (demontare-

58. MUTÅRI mobilier, avem încårcåtori,

tâmplar, montat, demontat, transport piane, lucruri vechi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17

59. MUTÅRI MOBILIER, GARSONIERE, APARTAMENTE 2, 3, 4 CAMERE, AUTO 3,5 T - 7,5 T, 20 - 30 MC, ASIGURÅM DEMONTAR, MONTARE, PERSONAL CORESPUNZÅTOR, ORICE DISTANºÅ, INCLUSIV DUMINICA, TRANSPORT DEªEURI, MOLOZ, DEBARASARE MOBILIER VECHI, TOCÅRIE, TRANSPORT LA GROAPA DE GUNOI, CONSTATARE GRATUITÅ ªI SERIOZITATE, IULIA BUCUR; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751 60. MUTÅRI, efectuåm, servicii de mutåri, demontat, ambalat, împachetat, manipulare, transport cu dubå 3,5 t, pre¡uri mici, suna¡i-ne ca så afla¡i ¿i oferta noastrå, program non-stop; 0728.051.992 61. PERSOANÅ autorizatå execut servicii de transport marfå cu microbuz proprieu la pre¡uri negociabile; 0735.630.260/ 0761.053.569 62. TRACTÅRI auto non stop intern ¿i

extern pe platformå; 0722.604.810/ 0761.335.600 63. TRACTÅRI auto non stop; 0726.545.479/ 0766.953.954 64. TRACTÅRI auto non-stop autotur-

isme, jeep-uri, utilitare intern si extern, sarcinå utilå 3800 kg. Inmatriculåri Bulgaria ¿i transport auto la pre¡uri avantajoase. Transport persoane in tara si stråinåtate, asigur decontare, 100 L; 0723.555.506/ 0765.650.165 laurentiumihalache75@yahoo.com www.tractari-nonstop.net 65. TRACTÅRI auto, pe platformå,

Bucure¿ti, provincie, RAR, Remat, nonstop; 0723.216.912/ 0762.594.555

67. TRANSAPORT de marfa, transport

43. DUBE auto (5) - 0,5- 1,5- 3,5 tone pentru transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non-stop, inclusiv weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 44. DUBE auto (5) - 0,5-1,5-3,5 tone pen-

tru transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare-descårcare ¿i în 60 minute suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week-end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 45. DUBE auto (5), 0,5-1,5-3,5 tone pen-

tru transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare-descårcare ¿i în 60 minute suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 46. DUBE auto (5), 0,5-1,5-3,5 tone, pentru transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, moloz, marfå, lemne, påmânt, asigur încårcare-descårcare ¿i în 60 minute suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week-end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 47. DUBÅ 3,5 tone sarcina utila 1,8 t volum util 16 m3 dimensiuni 4x2x2 transoport interna¡ional personal încarcare descårcare, tarif 1,2 ron/ km negociabil în func¡ie de distan¡a ¿i greutate str. Elev ªtefånescu nr. 61, 1,2 L/ km; 0768.632.549 best.transporter@yahoo.com 48. EFECTUEZ transport cu dubå Mer-

cedes de volum. 0729.071.446/ 0766.489.980

49. EFECTUEZ transport moloz, tocårie

veche, lemne, påmânt, asigur încårcare descårcare ¿i depozitare la groapa de gunoi cu dubå 3,5 t ¿i camionetå basculabilå, non stop inclusiv în week-end; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

50. EFECTUEZ transport rapid de marfå,

mobilå, obiecte fragile, transportåm cu auto speciale ¿i moloz, påmânt, în maxim 60 minute suntem oriunde în Bucure¿ti non-stop ¿i în week-end, avem ¿i încårcåtori; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro 51. FORD Tranzit 1.3 Tone, transport, bagaje, mobilå, moloz, orice marfå, non stop, 0721.158.899/ 0765.477.429

marfå de orice fel, masini de 3.5 t 18 mc in Bucuresti, in tara si in strainatate, accept si contracte pe termen lung, 1,2 L; 0724.577.780 gabist2000@yahoo.ca 68. TRANSPORT 3,5 tone, dubå Ford

Transit 2008, particular; 0723.440.428 69. TRANSPORT absolut ieftin cu Papuc acoperit sau camion de 5 tone, de la 50 L/cursa; 0723.917.579/ 0761.731.076 70. TRANSPORT absolut orice cu Papuc sau dubå. Accept pre¡ul dumneavoastra, rezonabil; 0762.663.070/ 0723.645.470 71. TRANSPORT cu dubå Ford Tranzit,

bagaje, mobilå, moloz, orice marfå, accept colaborari, firme distribu¡ie. 0765.477.429/ 0721.158.899

72. TRANSPORT de marfå sau mobilier

tar, balast, moloz, gunoaie, crengi, påmânt, vegetal, cantitate 9 mc= 16 t sau închiriez basculå; 0722.764.395 89. TRANSPORT non stop orice, 1

37. CONTABIL, contabilitate completå,

88. TRANSPORT nisip, pietri¿, mårgåri-

91. TRANSPORT orice ieftin, transport

orice (gunoi, moloz, påmânt, etc.) ¿i oricând cu Dacia Papuc. Asigur încårcare- descårcare. Pre¡uri de crizå. Vå mul¡umesc; 0769.630.481 seller_mobile_2006@yahoo.com

92. TRANSPORT oriunde, oricând, promptitudine, serviabilitate, flexibilitate cu timpul dvs, non stop, 4.5 m podea, 17 mc, 1.5 t, de la 80 L/ cursa, urban si 0.9 L/ km extraurban, marfå, mobilå, vå mul¡umesc, 80 L; 0766.860.060 division7even@yahoo.com www.7evendivision.ro 93. TRANSPORT persoane 8 locuri în

¡arå ¿i stråinåtate la cerere, vorbitor italianå, pre¡uri negociabile; 0722.487.929 florentin.lazar@yahoo.com

94. TRANSPORT persoane pentru toate

societå¡ile, avem 10 autocare, asiguråm; 0744.372.439/ 0733.915.707

95. TRANSPORT persoane, microbuz 10 locuri: grådini¡e copii, ¿coli, etc.; 0740.870.781 96. TRANSPORT ¿i în weekend cu dubå

acoperitå, marfå, mobilå, obiecte fragile, program non-stop, avem personal calificat pt. încårcare descårcare, demontare, montare, pre¡ de crizå atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå, pute¡i suna acum, 1 L/ km; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

97. TRANSPORT, camion 3,5 special echipat pt. mutåri, dimensiuni L= 4,80 m, l= 2,20 m, h= 2,30 m, avem personal încårcare descårcare, demontare, ambalare, montare vå mutåm toatå casa într-un singur transport, pre¡ mic de crizå, non stop; 0724.500.100 echipade_mutari@yahoo.com www.echipademutari.ro 98. TRANSPORTURI mårfuri perisabile

(frigorifice) ¿i neperisabile, dube mici mari, tir, intern. Non stop; 0723.349.975 99. TRANSPORTÅM ieftin marfå,

mobilå, obiecte fragile, debarasåm moloz, program non-stop, avem personal calificat pt. incårcare, descårcare, demontare, montare în Bucure¿ti ¿i-n ¡arå, foarte rapid acum suna¡i ¿i într-o orå vå muta¡i, 1 L/km; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 100. TRANSPORTÅM ieftin marfå, mobilå, obiecte fragile, debarasåm moloz, program non-stop, avem personal calificat pt. încårcare, descårcare, demontare, montare în Bucure¿ti ¿i-n ¡arå, foarte rapid, acum suna¡i ¿i într-o orå vå muta¡i, 1 L/km; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 101. TRANSPORTÅM mobilå în

Bucure¿ti ¿i provincie, non stop, avem personal pentru montat, demontat, transportåm lucruri vechi la groapa de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17 102. ¥NCHIRIERE auto lux Audi A6

model nou cu tot cu ¿ofer atât in ¡arå, aeroport, afaceri, cât si in stråinåtate, ma¿ina este full option, plata se face in avans; 0724.577.780 gabist2000@yahoo.ca 103. ¥NCHIRIEZ (transport) microbuz 8 -

10 locuri, aer condi¡ionat, vorbim limba englezå, seriozitate; 0724.307.666

104. ¥NCHIRIEZ microbuz de 8 locuri cu

tot cu ¿ofer pentru curse in ¡arå si stråinåtate la pre¡ul de 1.4 L/ km. Rela¡ii la, 1,4 L/ km; 0727.747.433/ 0724.662.655 executivetour@ymail.com 105. ªOFER cu Fiat Ducato caut oferte

73. TRANSPORT ieftin cu auto 3,5 tone

75. TRANSPORT marfå cu autoutilitarå

3,5 t, dubå, tarif de la 50 L/ cursa; 0768.686.032/ 0745.003.715

transport persoane cu ma¿ina personalå (Audi A6) în Bucure¿ti sau in ¡arå (cu plecare din Bucure¿ti) în interes de afaceri, transport VIP, excursii, transport de la aeroport, prog non-stop ¿i weekend 0786.55.99.77 sofercuauto@yahoo.com 107. ªOFER profesionist (AB, C, D, E) transport persoane cu ma¿ina personalå (AUDI A6) în Bucure¿ti sau în ¡arå (cu plecare din Buc.) în interes de afaceri, transport VIP, excursii, transport de la aeroport, prog. non-stop inclusiv weekend; 0786.559.977 sofercuauto@yahoo.com 108. ªOFER, auto propriu, Logan Van, caut colaborare firme transport, distribu¡ie, etc., 0732.637.507

76. TRANSPORT marfå cu dubå Ford Transit în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, în Bucure¿ti pre¡ 80 L; 0762.274.536

78. TRANSPORT marfå+mobilå,

TRANSPORT MARFÅ, MOBILIER, APARTAMENTE 2, 3, 4 CAMERE, AUTO 3,5 T - 7,5 T, 20 - 30 MC, ASIGUR DEMONTARE, MONTARE, AMBALARE LA CERERE, PERSONAL DE CALITATE, ORIUNDE, INCLUSIV WEEK-END, TRANSPORT DEªEURI, MOLOZ, IULIA BUCUR; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751 80.

81. TRANSPORT marfå, mobilå, diverse

în spa¡iu închis (dubi¡å), 1 L/km; 0723.264.647

82. TRANSPORT marfå, mobilå, non

stop, cel mai ieftin, dubi¡å 2 tone; 0725.434.698/ 0731.861.720

83. TRANSPORT marfå, mutåri mobilier

Bucure¿ti ¿i provincie, Iveco 22 mc, 2 tone, pre¡uri negociabile; 0722.890.601/ 021.425.89.32

9. ACTE, FIRMÅ, ÎNFIINºÅRI FIRME BULGARIA, OFFSHORE TOATE JURISDICºIILE, CESIUNI FÅRÅ OPOZIºIA TERºILOR, GÅZDUIRE SEDIU SOCIAL; 0744.660.039/ 0727.782.868/ 0761.824.773 10. ADMINISTRATOR imobile cu ates-

tat ofer serviciile unei societå¡i de proprietari, prefer sectoarele 2, 3, 4; 0733.853.011

11. ARHITECT autorizat execut conven-

abil proiecte locuin¡e, magazine, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844

12. AVOCAT acord asisten¡å poli¡ie, par-

chet, instan¡e, notariat, litigii imobiliare, comerciale, procese penale, civile; 0720.008.910 13. AVOCAT acord asisten¡å ¿i

reprezentare juridicå în cauze penale, divor¡uri, partaje, înfin¡åri societå¡i comerciale; 0728.197.877/ 0762.852.952

AVOCAT ACORD ASISTENºÅ CAUZE CIVILE, PENALE POLIºIE, PARCHET, COMERCIALE, PARTAJE, SOMAºII PLATÅ, DIVORºURI, PERMISE ªEDERE, VIZE; 0744.660.039/ 0723.267.675/ 0761.824.773 14.

15. AVOCAT acte firmå- înfiin¡åri firme

Bulgaria, înfiin¡åri firme Offshore toate jurisdic¡iile. Conturi anonime. ¥nfiin¡åri firme- 3/5 zile, onorarii minime, cesiune OUG 545/ 2010, fårå opozi¡ia ter¡ilor. Gåzduire sedii sociale- 150 {/ 6 luni, 250 {/ 12 luni. Procese civile, penale- Parchet, Poli¡ie, divor¡uri, partaje, soma¡ii de platå, permise ¿edere, vize; 0744.660.039/ 0723.267.675/ 0761.824.773 16. AVOCAT asigur reprezentare

litigii comerciale, civile, divor¡uri, recuperåri debit; 0724.260.692 17. AVOCAT consultan¡å, asisten¡å,

reprezentare juridicå toate domeniile de drept; 252.50.85/ 0744.325.103 18. AVOCAT expert recuperåri datorii, taxe auto, drept penal; 0745.586.339

1. ACTE adi¡ionale, act cesiune, acte

asocia¡ii, înfiin¡are firme, PFA, puncte de lucru, suspendåri, radieri. Rapid ¿i ieftin, 3 zile; 0768.061.240/ 0722.546.178 www.infiintarifirme.com.ro 2. ACTE adi¡ionale, act cesiune, asocia¡i,

avocat, înfiin¡are societate, PFA, funda¡ie, sediu social, punct lucru, extindere activitå¡i, radiere, lichidare, suspendare, totul de la, 100 L; 0722.349.360 www.actefirma.com

gazduire sediu social 150 { pentru 6luni, modificåri, avize, autoriza¡ii; 0724.260.692 20. AVOCAT PREIAU FIRME ABSOLUT LEGAL, CU TOATE PROBLEMELE, NE OCUPÅM NOI DE TOATE DEMERSURILE, URGENT ªI PROFESIONAL; 0722.504.031

24. AVOCAT, recuperari crean¡e, infiin¡åri

firme, schimbare sediu, puncte de lucru, schimbare administrator. Asisten¡å juridica/reprezentare in instante, parchete ¿i politie, cauze civile, penale, litigii de muncå; 0729.233.333/ 021.313.80.81

26. AVOCAT, reprezentare/comsulta¡ii-

taxå auto, contesta¡ii pv circula¡ie, divor¡, partaj, anulare acte, testament, titlu proprietate, certif. mostenitor, deschidere succesiune, revendicåri, înfiin¡åri, modif.firme, 50 L; 0769.843.113 paulacacovean@yahoo.com 27. AVOCAT, reprezentåri instan¡å Drept

civil, penal, familiei, comercial (divor¡uri, partaje, falimente, plângeri CEDO); 0754.456.959/ 0743.784.312

28. AVOCATÅ, înfiin¡ez avantajos PFA-

4. ACTE adi¡ionale, autorizåri spa¡ii, cesiuni,

29. BIROU avocatura. Cau¡i solu¡ia la o problemå juridicå? Ai o dorintå arzåtoare så o rezolvi eficient? Vrei så fii informat dupå fiecare pas ¿i så ai satisfactii? Convinge-te cå putem. Contacteazå-ne acum pentru intalnire; 0730.284.224 office@avgabi.ro www.avgabi.ro

5. ACTE avocat, preiau firme cu datorii în toatå ¡ara, cesiuni, înfiin¡åri, asocia¡ii, funda¡ii, comisioane foarte mici; 0768.061.240 6. ACTE firmå, PFA, suspendare, înfiin¡are, reluare, recodificare, cesiune, administrator, act constitutiv, diverse modificåri, 150 L; 0727.875.704 7. ACTE firmå, radieri înfiin¡åri firme srl,

pfa, firme Bulgaria, cesiuni, majoråri capital, consultan¡å juridicå gratuitå + contabilitate o lunå. Reprezentare instan¡å, civil, succesiuni, uzucapiune, legea10, cadastru, intabulare, 0752.181.221/ 0767.332.542

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

uri. Total 450 L. Zona Unirii. Reducere 40% din onorariu pentru douå înfiin¡åri simultane; 0726.161.070

30. BIROU contabilitate, efectueazå lucråri contabile complete. Salarii, cår¡i muncå, balan¡å, bilan¡. Pre¡ crizå; 0727.736.633/ 0761.662.832 31. CONSULTANºÅ juridicå (com-

ercial, fiscal, dreptul muncii); contracte, reprezentare, litigii, recuperare crean¡e, înfiin¡åri, cesiuni, preschimbåri societå¡i, rog seriozitate; orele 11.00-18.00 0745.843.358/ 0740.757.372

consultan¡å, profesionalism, seriozitate garantatå contractual; 0769.677.004

69. SERVICII complete de contabilitate (bilan¡, resurse umane, rapoarte economice) ¿i asisten¡å juridicå (înfiin¡åri ¿i lichidåri firme) oferå societate. Rela¡ii telefon; 0766.352.966/ 0742.002.033/ 0734.426.130 70. SPECIALIªTI cu experien¡å îndelungatå în aplicarea legilor de restituire a proprietå¡ii oferim consultan¡å administrativå ¿i juridicå în dosare de retrocedare, depuse în baza Legii 18/ 1991, 169/ 1997, 1/2000, 247/ 2005 ¿i 10/ 2001; 0723.246.618/ 0765.958.847

41. CONTABILITATE completå la stan-

darde profesionale. Expert contabil pfa. Dispus job part-time, delegare personal. Clien¡i serio¿i; 0752.144.327

42. CONTABILITATE completå, expertize efectuate de firmå autorizatå CECCAR, cu consultan¡i fiscali, fo¿ti inspectori fiscali; 021.653.36.46/ 0744.310.185 www.contabilitatefisc.ro 43. CONTABILITATE declara¡ii, decon-

turi, state salarii, depunere situa¡ii, cenzorat ¿i administrare imobile. 0723.171.681/ 0722.698.108 44. CONTABILITATE orice activitate, bilan¡uri, balan¡e, declara¡ii etc, Colentina; 0723.573.681/ 037.101.46.99 45. CONTABILITATE ¿i HR, ¡in evi-

den¡å contabilå completå pentru sc ¿i ong, resurse umane, declara¡ii fiscale, reglare fi¿å plåtitor, certificare bilan¡, cenzorat, contabilitate fonduri structurale, audit financiar, decl. 101; 0724.332.936/ 021.332.33.23 office@racoexpert.ro

47. CONTABILITATE ¿i expertizå con-

principale, scriere text, calcule, internet (cåutare, adrese, email, messenger), acreditare ECDL); 0726.109.714/ 021.222.95.88

2. ABSOLVENT facultate, dau medita¡ii sau ajut la teme pentru acaså la francezå, englezå ¿i/sau româna. Am foarte multa rabdare ¿i rezultate foarte bune. Ajut la redactarea CV-urilor în englezå ¿i/sau francezå, 15 L/ ora; 0733.589.479

51. CONTABILITATE, servicii complete inclusiv personal, salarizare si ITM, pentru societati comerciale si PFA, intocmire si depunere declaratii si bilanturi la tarife in functie de volumul de activitate, emitem factura, 75 L; 0765.652.209/ 0741.191.421 contab.cont@gmail.com 52. CONTABILITATE, ¿i audit autorizate, declara¡ii electronice, salarizare, bilan¡uri pentru firme, asocia¡ii, PFA, fonduri europene; 0720.674.000

55. CONTABILÅ, studii superioare

efectuez contabilitate completå, declara¡ii, bilan¡, refaceri, ITM. Calitate, seriozitate, pre¡uri mici; 0722.951.748 56. CONTABILÅ, studii superioare, efectuez contabilitate completå, bilan¡, salarii, la pre¡uri avantajoase începând cu 100 L; 0722.261.704 57. DECLARAºIE 101, conultan¡i fiscali

întocmesc ¿i certificå declara¡ia 101, impozit profit pentru anul 2010. ¥ntocmim ¿i depunem state, declara¡ii pentru salarii, efectuåm expertize ¿i evaluåri active; 0758.622.353 kpd.netonline@gmail.com http://www.fiscalonline.wordpress.com

DOCUMENTAºII cadastrale + intabulåri, trasåri, dezmembråri, alipiri, înscrieri construc¡ii noi, etc. Pre¡uri negociabile în func¡ie de dificultatea lucrårii. Zone: Buc., Ilfov, Giurgiu, Cålåra¿i. GPS. 0720.469.279; 021.444.17.65 58.

59. ECONOMIST, 20 ani experien¡å,

curs administrator bloc, caut colaborare asocia¡ii de proprietari (întocmire liste între¡inere, organizare contabilitate partidå simplå, salarii, declara¡ii etc.); 0767.484.630 60. ECONOMIST, cu experien¡å, ofer eviden¡å financiar- contabilå completå, inclusiv depuneri acte. Rog ¿i ofer seriozitate. Preturi avantajoase; 0722.444.855/ 0767.702.203/ 021.346.12.27 office_contab@yahoo.com 61. ECONOMISTÅ ofer servicii de con-

tabilitate si salarizar. Pre¡ul se negociazå in functie de volumul de muncå. Rog ¿i ofer seriozitate. Pentru informa¡ii; 0769.778.815 contaconta01012@yahoo.com 62. EXPERT contabil cabinet autorizat

oferå servicii contabilitate, salarii, declara¡ii, bilan¡, gestiune, evaluare economicå, cenzor, semnåturå digitalå, expert judiciar; 021.232.19.89/ 0762.599.829 63. EXPERT contabil întocmesc lucråri

contabile pe proiecte fonduri europene, semnåturå digitalå ¿i pentru provincie; 021.232.19.89/ 0762.599.829

35. MATEMATICÅ, profesoarå cu expe-

4. ABSOLVENTÅ limbi straine ¿i master, atestat Cambridge, ofer meditatii limba englezå pt orice nivel, la domiciliul cursantului. Experien¡å în predare, metode interactive de lucru. 2 ore, 50 L; 0744.397.060 irina_dobrinescu@yahoo.com

36. MATEMATICÅ, so¡ul - 46 ani, româncå (so¡ia - 43 ani), V - XII, experien¡å psihologicå 10 ani, medita¡ii, predare numai pe în¡elesul elevului, ore atractive, sub nici o formå nu luåm banii fårå rezultate ca al¡ii, pe care unii dintre dvs. îi ¿ti¡i deja, domiciliu profesor, 20 L/ora; 0766.594.255/ 031.435.21.26

meditez: francezå, englezå, italianå, spaniolå, românå; 0745.335.998

5. BAC englezå, românå, profesoarå, domiciliul elevului, 20 L/ ora; 0760.538.286/ 0726.593.264

românå, gramaticå, englezå, recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate; 0722.936.566/ 0722.199.039

6. CURS picturå de icoane pe

38. MEDITAºII matematicå, profesor

lemn. Tel. 0722.554.279 www.iconsstudio.com

7. CURSURI acreditate coafor, frizerie,

cosmeticå, unghii false, manichiuråpedichiurå; 0763.606.638/ 0786.509.814

9. CURSURI calificare/ evaluare com-

resurse umane, de la A la Z; 0722.674.380/ 0766.528.371

34. MATEMATICÅ, fizicå, orice nivel, recapitulåri - sinteze rapide, corela¡ii între cuno¿tin¡e, verificarea permanentå a cuno¿tin¡elor anterioare, materiale documentare, cadru didactic cu experien¡å, meditez; 20 L/ ora; 021.324.48.18

3. ABSOLVENTÅ facultå¡i limbi stråine

48. CONTABILITATE, cabinet expert,

50. CONTABILITATE, salarizare,

icå, recuperåri, sinteze, intensiv, explicare sistematic baze, exersare, educarea învå¡årii, insisten¡å anti-lene; 021.637.46.90

rien¡å, multå råbdare, clasele V-VIII, zona Unirii sau la domiciliul elevului; 0741.134.413

8. CURSURI acreditate na¡ional, recunoscute Uniunea Europeanå, pentru bone sau îngrijire båtrâni, agen¡ia BonaMia, 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

49. CONTABILITATE, cu studii superioare, prestez servicii complete de contabilitate inclusiv personal, salarizare si ITM, intocmire si depunere declaratii si bilant la cele mai mici preturi; 0721.545.344/ 0766.597.454 diaconescusimina@yahoo.com

icå, experien¡å de peste 20 de ani, meditez orice nivel de pregåtire pentru clasele V-XII. Må deplasez la domiciliul elevului. Pre¡uri convenabile. Ofer ¿i cer seriozitate, 40 L; 0729.699.147 didi_gabi@clicknet.ro

33. MATEMATICÅ, fizicå, informat1. ABC calculatoare ini¡iere: comenzile

tabilå. Societate oferå servicii complete contabilitate, declara¡ii fiscale, evaluåri (exper¡i evaluatori) ¿i servicii de personal; 0746.020.368/ 0744.315.368/ 0756.159.595 amzamircea@gmail.com servicii integrate de contabilitate, salarizare, bilant. Avantaje: comunicare eficientå, relatie contractualå, solutii pe baza experien¡ei noastre, servicii autorizate, tarife promo; 0726.595.065 anghel.doina@yahoo.com www.doinex.ro

31. MATEMATICÅ Profesor matemat-

perarea ¿i însu¿irea temeinicå a cuno¿tin¡elor; 0744.218.761/ 0728.904.722/ 021.655.34.74

46. CONTABILITATE ¿i audit, declara¡ii

electronice, salarizare, bilan¡uri firme, asocia¡ii, PFA, fonduri europene; 0720.674.000

30. MATEMATICÅ orice nivel mediteazå profesor cu experien¡å. Asigurå pregatire eficientå; 021.335.77.51/ 0729.830.037

32. MATEMATICÅ VI - XII, asigur recu-

declara¡ii, certificare bilan¡uri, refacere evidente. Pre¡uri avantajoase. 0723.744.010/ 021.327.69.35/ 031.416.62.50

54. CONTABILÅ ¿i inspector Resurse Umane autorizat, efectuez eviden¡å financiar contabilå, salarii, declara¡ii, bilan¡uri; 0724.566.207

23. AVOCAT, firme -onorarii minime, înfiin¡åri 200 L/3 zile, puncte de lucru 150 L/5 zile, cesiuni, majoråri capital, etc., oferim sediu firmå, ¿tampile. Procese civile, penale, comerciale, divor¡uri, partaje, recuperåri crean¡e, litigii imobiliare etc.; 0722.330.277/ 0744.330.244/ 0765.711.411/ 021.636.01.01 www.birouavocatura.com

68. NOU, avoca¡i instan¡å plata 12 rate,

40. CONTABILITATE completå- salarii,

22. AVOCAT, dizolvari firme, suspendari,

infiintari, schimbare sediu, puncte de lucru, administratori, reprezentare cauze comerciale si civile, divort, partaj, pensie intretinere, program vizitare; 0724.364.375

67. LUCRÅRI contabilitate completå, certificåri bilan¡, certificare formular "101" executå firmå contabilitate Drumul Taberei, Ghencea; 0721.377.707

contabilitate completå inclusiv depuneri, pre¡uri fårå concuren¡å; 0762.205.027

53. CONTABILÅ - expert asigur contabilitate completå, balan¡å, bilan¡, declara¡ii; 0722.373.534/ 0761.664.546

parchet), civil (divor¡, partaj, minori, succesiuni, etc), comercial, Drumul Taberei Drume¡ul; 0722.726.763

66. INSPECTOR RU cu atestat, întocmesc CI, decizii, acte adi¡ionale, påstrare cår¡i muncå, adeverin¡e, ¿tate platå, completare revisal, în genere tot ce ¡ine de rela¡ia ITM. Oferim consultan¡å; 0723.792.995/ 0732.063.394 irisdumitru@yahoo.com

39. CONTABILI cu experien¡å efectuåm

21. AVOCAT reprezentare penal (poli¡ie,

3. ACTE adi¡ionale, asocia¡ii, cesiuni, constituiri, puncte de lucru, suspendåri, radieri, diverse autoriza¡ii; 0764.693.092/ 0724.683.744

înfiin¡åri, radiere societå¡i, schimbare sediu, suspendåri, 180 L; 021.345.01.72/ 0721.215.010/ 0744.841.867

38. CONTABIL, pregåtire economicå, experien¡å, prestez servicii contabilitate completå, regim colaborare firme mici mijlocii, inclusiv depuneri situa¡ii, negociabil; 021.674.47.82/ 0766.455.920

19. AVOCAT înfiin¡ez societå¡i,

comercial, muncii, divor¡uri, partaje, minori, înfiin¡åri firme, consulta¡ii Drumul Taberei, Drume¡ul, 50 L; 021.725.15.66/ 0744.271.251 stefan_nuta@yahoo.com www.attorneystefannuta.piczo.com/ www.avocatnutastefan.piczo.com

Mercedes 2,5 t, 3 t, 5 t, 8 t, 15 t; 021.269.40.49/ 0722.627.288

79. TRANSPORT marfå, bagaje, mobilå+ execu¡ie mobilå la comandå, pre¡uri de crizå, dispus ¿i la contracte, mai multe detalii la tel., 1 L/ km; 0727.362.438 petre_tudorache2005@yahoo.com

8. ACTE firmå, suspendåri, dizolvåri, lichidåri adm., cesiuni, avize, autoriza¡ii, insolven¡å; 0723.305.555

25. AVOCAT, reprezentare civil, penal,

77. TRANSPORT marfå ¿i mobilå cu

Bucure¿ti+provincie, cu dubå maxim 2 tone, inclusiv weekend, negociabil. 0769.656.945/ 0722.521.898

întocmire balan¡å, bilan¡, depunere declara¡ii, rela¡ii cu Adm. Financiarå, seriozitate deplasare la sediu. Pre¡uri fårå concuren¡å; 0732.063.394/ 0723.792.995 irisdumitru@yahoo.com

mobilier, moloz, obiecte uz casnic, etc., foarte convenabil; 0765.677.535

106. ªOFER profesionist (A,B,C,D,E)

Bucure¿ti ¿i-n ¡arå la cel mai mic pre¡, asigur încårcare descårcare, demontare, montare, program non stop, constatare gratuitå, sunati cu toatå încrederea, oriunde in Bucure¿ti în 60 de min., 1 L/ km; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

65. EXPERT contabil, realizez servicii de eviden¡å contabilå, resurse umane, întocmire, certificare ¿i depunere declara¡ii ¿i bilan¡uri, consultan¡å contabilå ¿i fiscalå la pre¡uri foarte mici; 0769.630.448 liviustefi@yahoo.com

36. CONTABIL expert, contabilitate completå firme, PFA, as. proprietari, oferitå de experti contabili CECCAR, salarizare, declaratii, itm, refaceri contabilitate, fonduri structurale, pre¡uri avantajoase, sunati acum, 200 L; 0729.609.654/ 0765.268.977 multicontexpert@yahoo.com www.multicontexpert.ro

full time, part time sau efectuez transport auto; 0745.768.320

74. TRANSPORT ieftin marfå, mobilå în

33. CONTABIL autorizat cu studii superioare ofer servicii de contabilitate, consultan¡å, resurse umane pentru IMM-uri; 0724.201.639/ 0767.321.332

¿i auditor financiar, membru CECCAR, CCF ¿i CAFR, asigur contabilitate completå. Consultan¡å fiscalå gratuitå; 0722.250.379

de¿euri construc¡ii, transport mobilå, transport materiale de construc¡ii, transport aparate electrocasnice ¿i transport marfå. Transport orice, oricând, oriunde, sunå; 0757.455.919 comenzi@transport-mobila-moloz.ro www.transport-mobila-moloz.ro

Bucure¿ti - provincie. Asiguråm personal pentru încårcåri, montåri - demontåri; 0722.612.097/ 0754.895.415

marfå, mobile, obiecte fragile în Bucure¿ti ¿i în ¡arå la pre¡ mic, asiguråm personal încårcare-descårcare, demontaremontare, program non-stop, inclusiv în week-end, dube acoperite; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

contabilitate, închideri anuale, certificate bilan¡, în toate domeniile de activitate; 0723.575.980

35. CONTABIL expert, consultant fiscal

87. TRANSPORT moloz, transport

90. TRANSPORT orice cu Dacie Papuc,

40. DACIA Papuc, efectuez transport

42. DUBE auto (5) - 0,5- 1,5- 3,5 tone pentru transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non-stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

dubå Citroen, Bucure¿ti- provincie, nonstop, inclusiv week-end, 1 L/ km; 0723.603.807

 64. EXPERT contabil ofer servicii de

Acte, contracte, plan afaceri, vize, servicii consulare, proiecte, etc.; 0724.321.633/ 0749.433.008

34. CONTABIL cu experien¡å ofer servicii contabilitate totalå, inclusiv declara¡ii ¿i bilan¡. Rela¡ii dupå ora 17.00, negociabil 0724.767.449/ 0724.760.252

86. TRANSPORT mobilå- marfå cu

57. MUTÅRI mobilier de 1 T - 3,5 T - 7,5

66. TRACTÅRI si asistenta auto intern/ international, defecte, lovite, asigur service auto, inmatriculez masini in Bulgaria, preturi avantajoase, non stop, Marius; 0767.466.877/ 0731.450.395

41. DUBE auto (5) - 0,5- 1,5- 3,5 tone pentru transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 minute suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non-stop, inclusiv weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

85. TRANSPORT marfå/ mobilå, X-10 t, de la 1L/ km, non-stop

dubå, 2 T util, 12 mc, intern ¿i interna¡ional la cele mai mici pre¡uri, eventual colaboråri firme; 0723.889.609/ 0766.412.124

T. Asiguråm personal pentru transport intern ¿i interna¡ional convenabil; 0766.374.996

32. CONSULTANºÅ juridicå/ afaceri.

în Bucure¿ti ¿i-n ¡arå la cel mai mic pre¡, asigur încårcare, descårcare, demontare, montare, program non stop, suna¡i cu toatå încrederea, constatare gratuitå oriunde în Bucure¿ti în 60 minute, 1 L/km; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

ambalare- montare), debarasare moloz, tocårie veche, transport marfå cu personal profesionist în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week- end, nr. u¿or; 0733MUTÅRI/ 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro

39. CURSE de transport persoane cu autocare Isuzu de 27 locuri la pre¡ul de 3 lei/km pentru excursii în ¡arå, cluburi sportive, transfer aeroport, hoteluri, companii, nun¡i, pelerinaje, etc.; 0746.015.269 cristea_adrian1969@yahoo.com

Bucure¿ti ¿i alte localitå¡i, u¿or negociabil; 0765.264.587

84. TRANSPORT marfå, mutåri mobilå

peten¡e (3- 30 zile). Promo¡ie: tehnician maseur (1.200 L), cosmetician, lucråtor comer¡ (500) 0724.395.645

10. CURSURI de calificare coafor,

frizerie, manichiurå, pedichiurå, cosmeticå autorizate, plata în rate, pre¡ avantajos; 0766.548.136/ 021.310.54.49 www.Scoala-corandsstyle.ro 11. ENGLEZÅ francezå, profesor ofer

37. MEDITAºII matematicå, limba

inginer, 35 ani, experien¡å,meditez matematicå clasele 5-8 prin metoda feedback pozitiv, 2 ore ¿edin¡a la domiciliul elevului, 50 L; 0723.248.170/ 0769.617.096 pungan_paul@yahoo.com 39. MEDITAºII spaniolå. Sunt profesor

nativ spaniol. Dau medita¡ii de spaniola pentru orice nivel. Metodå proprie. Pregåtesc pentru examene oficiale. Pre¡uri speciale pentru grupuri si copii, 50 L/2 ore; 0723.182.525/ 0734.933.417 meditatiispaniola@gmail.com www.meditatiispaniola.blogspot.com 40. PROFESIONIST, meditez copii,

tineri la chitarå ¿i teorie muzicalå, må deplasez la domiciliu în Bucure¿ti, zone limitrofe, negociabil; 0766.621.077 41. PROFESOARÅ cu experien¡å, limba

românå, gimnaziu, bac, facultate, succes garantat; 0722.648.884/ 031.803.87.76 42. PROFESOARÅ cu experien¡å, ofer medita¡ii la limba francezå, eficien¡å, seriozitate, indiferent nivel, domiciliul elevului; 0760.292.304/ 0766.527.886

meditatii de engleza, francezå, germana si romana, orice nivel, pentru elevi ¿i persoane mature. Efectuez traduceri in si din limbile enumerate. Ma pot deplasa si la domiciliul dvs., 30 L; 0768.451.471 yourprofessor45@yahoo.com

43. PROFESOARÅ de românå englezå IXII, performan¡e evaluare na¡ionalå, bacalaureat, admitere, pregåtire intensivå. Meditez domiciliul elevului; 0722.125.927

12. ENGLEZÅ simplu ¿i eficient. Lec¡ii

44. PROFESOARÅ engleza, autoare

5. ASISTENTÅ medicalå, psiholog - psi-

hoterapeut, maseuzå terapeut calificatå, fizioterapeut, ofer masaj de relaxare antistress, ayurvedic - indian, ofer consiliere psihologicå, spiritualå ¿i financiarå. Bonus: du¿ thailandez gratuit; 0735.763.500 www.indianmassage.ro

7. AUTORIZAT cadastru, întocmesc documenta¡ie cadastralå, alipiri, dezmembråri, numår po¿tal, trasåri, începând cu 300 L; 0751.224.236/ 0723.280.804 8. AUTORIZAT ISCIR, distribuitor Ariston, vindem, montåm centrale, cazane, boilere, co¿uri fum. Str. Simion ªtefan nr. 10, Bucure¿ti; 021.423.50.98/ 0769.250.213 9. BUCUREªTI, Ilfov, jaluzele verticale ¿i orizontale, diverse modele în sute de culori, måsuråtorile, transportul, montajul sunt gratuite; 0766.339.600/ 0730.456.744 10. CABINET de grafologie efectueazå expertize grafice ¿i analize grafologice, depiståri de falsuri în înscrisuri (acte) sau semnåturi, specialist psiholog grafolog; Orar: luni-vineri 15,00 -19,00 0720.372.544 11. CABINET terapii alternative- reflexoterapie, terapie Bowtech, bioenergoterapie. Cursuri week-end: reiki, bioenergie, tehnica tsubo 0765.263.911 www.terapiialternative.ro 12. CADASTRU ¿i înscrieri în cartea fun-

ciarå pre¡uri foarte convenabile, urgen¡e ¿i termene normale; 0722.697.481/ 021.413.31.03 13. CADASTRU ¿i intabulare, dezmem-

bråri, alipiri, trasåri limite proprietate/ ridicåri topografice, seriozitate maximå, pre¡uri minime; 0748.671.820/ 0730.411.333/ 0760.837.411

14. CADASTRU, ¿i intabulåri cu facilitå¡i

financiare; 0727.548.308

15. CAUT pt. îngrijire båtrân, båtrânicå+

menaj, curå¡enie. Am lucrat în sp. urgen¡å Floreasca ca infirmierå; 0729.487.102

individuale pt. cursan¡i de orice vârstå ¿i nivel. Englezå generalå, de afaceri, medicalå, juridicå, militarå, examene. Profesor cu experien¡å. Prima ¿edin¡å gratis. Pia¡a Sudului, 50 L; 0726.051.520/ 0749.507.119/ 031.437.34.59 ovidiu.crisan@hotmail.com

45. PROFESOARÅ liceu meditez

englezå, românå, orice nivel ¿i bac, teste na¡ionale; 0769.985.746/ 0740.945.427

16. CENZOR, (administrator atestat contabil), pentru Asocia¡ii Proprietari, execut verificåri retroactive, negociabil; 031.800.43.58

13. ENGLEZÅ ¿i limba românå, meditez

46. PROFESOARÅ meditez englezå ¿i

17. CERTIFICAT energetic pentru tran-

14. ENGLEZÅ, francezå orice nivel, licen¡iatå, lb. stråine, atitudine pozitivå, rezultate la fiecare ¿edin¡å, 1 orå 30 min., 45 L; 0740.146.619

47. PROFESOARÅ românå, meditez românå pentru examen capacitate, la domiciliul meu sau al elevului, cer ¿i asigur maximå seriozitate, 30 L/ ¿edin¡a; 0771.540.528

clasele I - VIII, pre¡ avantajos; 0766.711.612

15. ENGLEZÅ, francezå, metode noi ¿i

interesante, meditez, 20 L/orå; 0766.443.713

16. EVALUARE competente/ cursuri

calificare 3-30 zile, certificat recunoscut UE. Promo¡ie, cosmetician, maseur, coafor; 0724.395.645/ 0765.263.911 17. FIZICÅ ¿i matematicå, profesor, meditez, zona Titan; 0721.365.991 18. INSTRUIESC ¿colari la toate materi-

ile inclusiv limbile germanå, englezå, francezå; 0722.431.897

19. LICENºIAT al Facultå¡ii de Matem-

aticå pregåtesc elevi clasele V-XII, la domiciliul meu sau al elevului; 0766.242.600

20. LIMBA francezå pentru elevi ¿coalå

generalå ¿i liceu; 0734.140.385

21. MASAJ - cursuri cu program în

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 22. MATEMATICA VI-XII e tot mai grea,

profii sunt tracasa¡i, pårin¡ii te pot ajuta doar cu ceva bani, mai vine ¿i bac-ul? Evaluarea na¡ionalå? Te pot ajuta så în¡elegi cât î¡i trebuie; 1loc liber, 20 L/ora; 0722.697.015 florin1123@yahoo.com 23. MATEMATICÅ (orice nivel), informaticå, fizicå, chimie, englezå, cartier 1 Mai (Pia¡a Chibrit), experien¡å, råbdare; 0745.065.963

manual, licen¡iatå, meditez orice nivel. Metodå rapidå de învå¡are. Rog seriozitate! 0732.855.555

francezå la domiciliul elevului. Tel. 021.310.12.84/ 0721.211.701

48. PROFESOR cu deosebitå experien¡å

meditez matematicå, fizicå orice nivel, inclusiv evaluare na¡ionalå cls 8, bac ¿ai admitere facultate. La cerere lucrez ¿i în week-end ¿i vacan¡ele !! sunati urgent; 0722.456.047 laur2009123@gmail.com 49. PROFESOR matematicå, experien¡å,

eficien¡å, rezultate rapide, orice zonå, 0726.588.025

50. PROFESOR matematicå, meditez

individual admitere ASE, bacalaureat, zona Iancului; 021.252.12.43/ 0766.718.864

51. PROFESOR matematic¿, meditez V-

XII, evaluare na¡ionalå, bacalaureat, admitere facultate 0726.403.342/ 0731.805.578

52. PROFESOR, meditez la limba românå, limba francezå, gimnaziu ¿i liceu la domiciliul elevului; 0767.845.161 53. ªCOALÅ auto, laborator psihologic, profesor legisla¡ie, studen¡i reducere, seriozitate, profesionalism; 021.345.36.36/ 0729.229.092

zac¡ii imobiliare Bucure¿ti, TVA+ 1,5 {/ mp; 021.317.20.92/ 0725.445.510 contact@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

18. CONFECºIONEZ din fier forjat sau profile metalice-grilaje, por¡i garduri, balustrade scåri supor¡i mobilier decorativ, diverse structuri în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/mp; 0767.468.036 www.bendeta.dap.ro 19. CROITORiE de comandå, ¿os.

Berceni nr. 16; 0728.945.379

20. CURźENIE generalå de calitate

pentru toate buzunarele. TVA inclus, ap. 1 cam 200 L, ap. 2 cam 300 L, ap. 3 cam 350 L,(include: curå¡at covoare, geamuri, gresie, faian¡å, lustruit mobilier etc) sunå acum; 0767.777.959 iuligim@yahoo.com 21. CURźENIE, apartamente birouri,

case, vile, spa¡ii comerciale, dupå constructor, negociabil; 0726.759.740/ 0763.671.018/ 031.105.58.40 www.marastil.ro

22. CÅMIN de båtrâni oferim servicii de calitate vârstnicilor care aleg cåminul nostru de båtrâni; 0746.831.823 florin.morosanu@gmail.com http://www.camin-pentru-batrani.ro

54. ªCOALÅ de ¿oferi cat A, B, C+E, D;

B- 600 L; 0785.699.987/ 0736.924.187

23. CÅMIN de båtrâni oferim servicii deosebite vârstnicilor care aleg cåminul nostru, 1.500 L; 0746.831.823 florin.morosanu@gmail.com http://www.camin-pentru-batrani.ro

55. ªCOALÅ de ¿oferi, cat. A, B, C,

24. DETECTIV particular efectuez inves-

C+E, D, B, 550 L; 0768.557.275/ 0731.125.581

tiga¡ii cu privire la conduita ¿i moralitatea unor persoane; 0733.719.700 www.detectivi.cristianr.ro

24. MATEMATICÅ - fizicå, gimnaziu,

liceu, profosor cu experien¡å (Diham); 0743.420.198/ 031.427.89.25/ 0771.203.863

25. MATEMATICÅ fizicå, cl. IV - XII;

0766.323.470

26. MATEMATICÅ germanå, englezå,

francezå, after-school, sector 3, organizeazå cursuri, medita¡ii, orice nivel în fct de disciplinå, program diminea¡a sau dupå amiazå, profesori autoriza¡i; 0735.874.400 deutschekindergarten@rocketmail.com 27. MATEMATICÅ I - VIII, experien¡å

bogatå, råbdare ¿i seriozitate, meditez individual ¿i asigur recuperarea cuno¿tin¡elor; 0722.479.702

28. MATEMATICÅ I-XII (inclusiv ¿coli cu

predare englezå/ francezå). Profesoarå gradul I cu experien¡å meditez la domiciliul elevului. Asigur pregåtire temeinicå, progres garantat; 0724.006.042/ 0771.757.030

MATEMATICÅ LA DOMICILIUL ELEVULUI, METODÅ MODERNÅ, GARANTEZ ÎNSUªIREA MATERIEI; 021.313.70.34/ 0765.620.571

29.

1. AGENºIE nun¡i organizåm evenimente ¿i aranjamente florale orice loca¡ie lumânåri nunti ¿i botezuri, buchete nun¡i. Firmå de organizåri evenimente full service; 021.667.62.86/ 0761.828.960 camydecor@yahoo.com www.florievenimente.ro/ www.camydecor.ro 2. ALARME, interfoane, supraveghere

video firmå licen¡iatå IGP; 0722.618.917/ 021.668.22.55

3. AM autoturism nou, deservesc persoane fizice de afaceri ¿i diferite ocazii; 0732.155.054 4. ASIGURÅM sonorizare, lumini, filmare digitalå, fotografii digitale nun¡i, botezuri, etc. Supercalitate, pre¡uri bune; 0722.429.639 nunta.mare@yahoo.com 6. AUTOMATE cafea servicii, repara¡ii automate cafea în Bucure¿ti ¿i IF vindem orice model automat de cafea, sisteme de platå; 0786.728.897

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

PRESTÅRI SERVICII 25. DETECTIVI particulari "United" autoriza¡ii pentru servicii speciale de investiga¡ii ¿i filaj; 0730.175.949/ 0753.937.003

64. MASAJ anticelulitic, relaxare, reflex-

oterapie, drenaj limfatic, la domiciliul sau biroul clientului (exclus sex), 40 L; 0765.457.990

azine, restaurante, catering, pre¡uri fårå concuren¡å; 0745.062.718

65. MASAJ de calitate: întretinere ¿i detoxifiere. Combina¡ie proprie reflexoterapie facial. Condi¡ii excelente. La domiciliul meu cât ¿i la adresa solicitantului. Zona Baba Novac Decebal, 50 L; 0734.536.432

27. DJ ¿i sonorizåri pt. orice eveniment

66. MASAJ profesionist, combina¡ie pro-

26. DISTRIBUIM legume- fructe la mag-

(nun¡i ¿i botezuri, petreceri), 500 L; 0723.367.072 www.prodjmusic.ro

28. DJ, organizåri petreceri, botezuri, aniversåri onomastice etc., aparaturå profesionalå, pre¡uri avantajoase, rog seriozitate; 0765.200.313 29. DJ, sonorizare, lumini, lasere, fum, bule pentru nun¡i, botezuri, diverse evenimente, aparaturå profesionalå; 0766.242.552 www.dj4all.ro 30. DOAMNÅ fac menaj, gåtesc

tradi¡ional, dulciuri, pâine, etc.; 0760.153.263

31. DOAMNÅ serioaså (infirmierå), îngri-

jesc båtrâni sau menaj u¿or; 0720.589.954

32. DOAMNÅ serioaså prestez muncå

prie. Rog seriozitate; 0720.628.344

67. MASAJ relaxare, tonifiere, medical, anticelulitic, facial, reflexoterapie, presopuncturå; 0732.145.586/ 0743.092.090 68. MASAJ terapeutic ¿i de relaxare la

domiciliul clientului, garantez profesionalism, exclus erotic; 0764.441.265 69. MASAJ terapeutic ¿i masaj la birou;

0723.367.072 www.masajbirou.ro

70. MASAJ, pentru persoane manierate,

maseuzå blondå, condi¡ii deosebite, exclus erotic, 9,00 - 19,00; 0730.745.126

71. MASAJ, terapeutic medical, reflex-

oterapie, zona Sålaj; 0728.710.639/ 0762.172.859

de menajerå. Rog seriozitate; 0763.357.309

72. MASAJ. E¿ti stresat? Un masaj bun

33. DOAMNÅ serioaså, fac curå¡enie la

73. MASEUR serios, experien¡å interna¡ionalå (Brazilia), practic reflexoterapie, presopuncturå, modelator, drenaj limfatic; 0763.653.618

domiciliu ¿i firme; 0767.919.786

34. DOAMNÅ, fac masaj de relaxare,

oferind discre¡ie ¿i seriozitate; 0735.670.953

35. DOAMNÅ, fac menaj u¿or, îngrijire

båtrâni ¿i copii, 54 ani, serioaså; 0724.370.159/ 0724.292.390

36. DOMN, 58 ani, fårå vicii, îngri-

jesc cu experien¡å båtrâni deplasabili, indiferent de starea mentalå (cumpåråturi, gåtit, administrare medicamente) în zona Bucure¿ti, 5 zile pe såptåmânå; 0744.638.187

te reface imediat; 0735.399.901

74. MASEUR, ini¡iez în diferite tipuri de

masaj, drenaj limfatic, relfexoterapie, anticelulitic, modelator, frontala (bebelu¿i), lomboterapie, sportiv; 0721.147.854 75. MASEUR, ofer masaj terapeutic la

domiciliul clientului, garantez profesionalism, 45 L/¿edin¡a; 0768.518.515 76. MASEUR, practic masaj senzual,

37. DOREªTI pår lung? Extensii pår, cal-

drenanj limfatic, reflexoterapie, anticelulitic, pentru domni¿oare, doamne, în weekend reducere 50 %; 0742.279.070

38. DRÅGUºÅ, rafinatå, ofer masaj de

77. MASEUR, tehm. masaj relaxare, tonifiere, sportiv, reflexogen ¿i erogen, pentru doamne ¿i domni (deplasare loc.); 0727.652.207/ 0761.644.991

itate garantatå. Experien¡å, furnizori materiale f. serio¿i (colaborare Italia 1990). Cristiana; 0721.201.614 calitate domnilor genero¿i, vino, nu vei regreta, sâmbata/ duminica non-stop; 0732.527.325

39. ECHIPÅ maseuri, profesioni¿ti, executåm masaj de relaxare ¿i reflexoterapie la domiciliul nostru sau clientului; 0760.891.672/ 0723.618.607/ 0721.326.480 40. EFECTUEZ proteze dentare totale ¿i par¡iale 400 L, rebazare 80 L, repara¡ie 50 L; 0723.533.316/ 0765.515.864 41. EFECTUÅM curå¡enie la domiciliu,

cu aparate profesionale Rainbow; 0767.795.746/ 0735.078.088

42. EXECUT masaj de relaxare, terapeutic, reflexoterapie; 0735.310.672 43. EXECUTÅM mobilå la comandå, consultan¡å, transport ¿i montaj gratuit, seriozitate ¿i calitate; 0724.359.120

FACILITEZ ÎNMATRICULÅRI AUTO PE BULGARIA. SERIOZITATE GARANTATÅ ACTE COMPLETE COMISION MINIM 550 {; 0748.129.157 44.

45. FILMARE, fotografii, nun¡i,

botezuri ¿i alte evenimente; 0728.377.991/ 0769.248.938 www.povestea-ta.com 46. FILMÅRI camerå profesionalå Sony,

poze, sonorizåri, nun¡i, botezuri, profesionist, seriozitate, superavantajos, pre¡ 400 - 800 L; 021.778.05.45/ 0766.679.400 47. FILMÅRI profesionale,

fotografii pentru petreceri, botezuri, nun¡i, ocazii deosebite, pre¡ de crizå; 0767.100.901 48. FILMÅRI si fotografi, Giocovision Production realizeazå filmåri ¿i fotografii pentru orice eveniment, montaje video, audio, clipuri publicitare, videoclipuri, randari 3D etc. la cele mai mici preturi; 0743.058.200/ 0743.058.200 www.giocovision.pluto.ro 49. FILMÅRI video - generic, fotografii

profesionale, copieri casete; 0722.772.887/ 021.745.02.04

50. FILMÅRI video ¿i forografii profe-

sionale (montaj ¿i editare gratis), 500 L; 0723.367.072 www.prodjmusic.ro

FILMÅRI ªI FOTOGRAFII PROFESIONALE PENTRU NUNTÅ, BOTEZ ªI ORICE ALT EVENIMENT, DVD-URI PERSONALIZATE, ALBUM FOTO ELEGANT, CALITATE ªI PROFESIONIALISM, PREºURI ACCESIBILE, REDUCERI ªI DISCOUNTURI ÎN LUNA IANUARIE; 0732.843.901 ricordiunici@yahoo.com 51.

79. MASEUZÅ efectuez masaj de

relaxare, între¡inere, anticelulitic, facial; 65 L; 0726.749.294 80. MASEUZÅ experien¡å între¡inere corporalå, a¿tept persoanele interesate pentru un moment de relaxare; 0720.530.581/ 0745.145.559 81. MASEUZÅ ofer masaj de relaxare

acaså sau la domiciliu, 40 L; 0728.545.682

82. MASEUZÅ, 40 ani, ofer masaj

între¡inere, relaxare, exclus sex; 0724.941.384

83. MASEUZÅ, 42 ani, cu experien¡å

ofer masaj profesionist anti-stres, relaxant, calmant, meloterapie, recuperarea tonusului vital, ora 10-21, Unirii - Zepter; 0724.188.784 84. MASEUZÅ, atestat maseuzå, expe-

rien¡å, execut în condi¡ii de maximå igienå masaj de relaxare profesional (non erotic) combinat cu elemente de reflexoterapie, maså masaj, uleiuri profesionale. Zona Doroban¡i, Perla; 0727.173.360

86. MOBILÅ la comanda, executam

mobila la comanda bucatarii, dormitoare, dressinguri, cutii postale, birouri, mobilier baie, mese la cele mai avantajoase preturi+tamplarie pvc, jaluzele, amenajari interioare, mobilier de serie, 10 L; 0731.141.472 office@danycomed.ro www.danycomed.ro 87. MUZICÅ de petrecere, live, pentru

nun¡i, botezuri, spectacole, onomastice, DJ, aranjamente florale; 0722.921.936/ 0768.393.957 marian_vitezå2007@yahoo.com 88. OFERTÅ foto-video pentru

nuntå, 1.500 fotografii pe DVD + 6 ore filmul nun¡ii editate ¿i personalizate + 45 minute videoclipul nun¡ii tale, toate acestea pe DVDuri elegante. Ofertå valabilå pt. încheierea contractelor pânå la 31 ian. 2011. Amintirile a¿a cum ¡i le dore¿ti tu la pre¡uri foarte mici, informa¡ii ¿i rezervåri la 1.300 L; 0732.843.901 ricordiunici@yahoo.com 89. PERSOANÅ, particularå, serioaså,

îngrijesc copil la domiciliul clientului, în zonele Mo¿ilor, Tei, Colentina ¿i adiacente, program 9- 17, variante, pre¡ neg.; 0730.227.123 90. PSIHOLOG, prima ¿edin¡å gratuitå,

urmåtoarele la tarif de crizå; 0722.657.659

52. FILMÅRI ¿i fotografii profesionale

pentru evenimente; 0720.863.140 www.robertbratu.ro

53. FILMÅRI, foto diverse, evenimente, experien¡å, copii, transfer casete pe DVDuri 0721.461.148/ 0744.276.772 54. FILMÅRI, poze profesionist, calitate,

seriozitate, pre¡uri mici, deplasåri toatå România, eventual orchestrå sau DJ; 0724.069.030/ 0765.072.965

55. FOTO - video profesionale pen-

tru orice eveniment la cele mai mici pre¡uri; 0720.863.140

56. FOTOGRAF evenimente 2010 vå

licitarå de orice fel: bannere, casete luminoase, panouri publicitare, structuri metalice, inscrip¡ionåri auto ¿i de vitrine, mesuri, steaguri, etc. Pre¡uri fårå concuren¡å; 0729.023.919/ 0728.808.089 ralex_pro@yahoo.com 92. RELAXEAZÅ-TE la un nou început

de an. La domiciliul dumneavoastrå sau birou; 0761.662.678 93. REPAR generatoare, drujbe, moto-

cositoare tot ceea ce apar¡ine de electromecanicå, rapiditate ¿i profesionalism; 0768.232.622 94. REPARAºII haine din piele, fuste, pantaloni, comenzi, schimbat fermoar, cåptu¿eli, vopsit, polish; 0742.283.820

57. FOTOGRAF, de la 99 {, fotograf pro-

95. REPARÅM, aragaze, înlocuim bala-

58. FOTOMODEL, Lavinia, dulce ¿i

pasionalå, îmi place så zâmbesc atunci când tu-mi zâmbe¿ti ¿i vreau så te ating atunci când tu må mângâi, te chem ¿i te a¿tept, o clipå fierbinte tu så-mi dåruie¿ti, 150 L; 0734.350.224 59. GOURGEUS non stop, ladies, 9 girls

now at this moment waiting for an hour of ecstatic pleasure, come run with momentum wave nirvana, and enjoy the timeless moment dilated, real photos, 150 L; 0733.127.275/ 0754.596.712

male aragaze, adaptåri butelie ¿i montåri ma¿ini spålat; 021.332.30.71/ 0723.772.271/ 0769.742.775

96. RESTAURANT Drumul Taberei organizeazå mese festive. Pre¡ul meniului de nuntå este 130 L, inclus aranjamentul sålii, apa ¿i vinul. 0723.539.920

 SOCIETATE ÎNCHIRIAZÅ CAMIONETÅ 3,5 TONE, BASCULABILÅ, CU ªOFER; 0760.975.459

97.

60. GRAFICÅ web design , redactare, procesare texte ¿i imagini, procesare video, service hardware/software, rog seriozitate; orele 10.0019.00; 413.17.13/ 0745.843.358



61. IMPREJMUIRI (garduri), metal, lemn, zid; canalizåri, instala¡ii ( sanitare, electrice), confec¡ii metalice, executå echipå mixtå; 0721.188.103

99. TUNSORI clasice ¿i stil, la domiciliul

62. INSTALATOR Asocia¡ii Proprietari

geam termopan, reglaje, modificåri, plase insecte, glafuri, pre¡uri accesibile 0760.962.441/ 0724.632.831/ 0763.124.456

de la 8 L/ lunå/ ap. 0724.443.333/ 0751.166.166

63. LICENºE taxi închiriazå SC Bageti

Star, ¿i angajeazå ¿oferi auto; 0762.008.061

103. VIDEO, foto, dj, pachet complet special pentru nuntå, botez.. etc : video, foto ¿i dj cu sonorizare ¿i lumini (scannere, lasere, etc), pt detalli accesa¡i site-ul nostru de prezentare: www.petrecerefrumoasa.ro; 2.000 L; 0765.531.089 petrecerefrumoasa@yahoo.com www.petrecerefrumoasa.ro 104. VOPSESC haine din piele tapi¡erie auto, volane, canapele, alb, negru, maro, lac; 0742.283.820 105. V¢ND cåråmizi, lemne de foc, fier

beton, grinzi stejar, toate din demolåri; 0726.599.734/ 021.648.66.67

106. V¢ND produse medicale: Bioptron, terapie naturalå prin luminå, produs medical garantat ¿i certificat (ofer 3 ¿edin¡e gratuite). Aparatul medical vindecå peste 50 afec¡iuni ale omului. Suna¡i pt. detalii,!! 400 {; 0765.981.851 vanesa_george@yahoo.com 107. ¥NCHIRIEZ microbuz de 8 locuri cu

98. TAPET montez orice tip de tapet la

un pre¡ avantajos ¿i garantez calitate. Bucure¿ti ¿i în alte ora¿e; 0723.177.111 gredi_gredi@yahoo.com

clientului, tuns - 20 L, ras barbå - 10 L; 0755.854.944 100. T¢MPLÅRIE P.V.C-aluminiu,

101. VÂND mår¡iåoare sticlå, confec¡ion-

ate manual; 0734.809.849

25. SUPER ocazie, reducere 50%. Vând

camerå video nouå Canon Camcorder MV890, zoom 22x, detalii la: http://tiny.cc/mp4rd, pre¡ 590 Lei de la 1.200 Lei; 0722.558.229

26. TELEVIZOARE modele 2009 - 100

Hz, Schneider 82 cm, Toshiba 72, Philips 72 cm, DVD + video Hi-Fi, vând; 0722.668.973

26. REPARAºII calculatoare, monitoare

nala 54 cm, stare excep¡ionalå, foarte pu¡in folosit, vând negociabil, 290 L; 0722.558.229

110. ªOFER profesionist ¿i instructor auto efectuez în regim orar, negociabil, conducere pe orice tip de vehicol sau exersåri conducere auto; 0747.645.508/ 021.624.30.82

27. SAMSUNG S 5230, aten¡ie vând douå bucå¡i noi sigilate la cutie, unul alb ¿i unul vi¿iniu, 350 L/bucata; 0766.244.997

30. TELEVIZOR Seg 66 cm, stereo,

28. SONY boxe 180 W folosit foarte putin 600 L ¿i Playstation 2 neslim cu 3 jocuri, 2 controller, memory card in cutie originalå 650 L; 0724.400.352 info@falconwaterfree.ro

cm, HD x 2 HDMi, teletext, telecomandå, sigilat, garan¡ie, 1.050 L; 0764.441.933/ 0722.331.970 teletext, garan¡ie, convenabil vând; 0766.718.864/ 021.252.12.43

31. V¢ND aparate, fast-food electrice;

0741.079.199

32. V¢ND camerå video Sony for-

HC 1E, cu suport de umår care permite ata¿area unei låmpi video ¿i microfon Shotgun, simultan. Stare bunå, func¡ionare perfectå, discutabil, 650 {; 0720.863.140

34. V¢ND canapea ¿i fotolii, birou ¿i bib-

liotecå, pre¡ convenabil, ¿i covor; 021.636.19.64/ 0746.083.279

35. V¢ND convenabil: pat, ¿ifonier, mese, vitrinå, ma¿inå spålat ¿i aragaz Indesit, combinå frigorificå Artic; 0721.797.818

3. ANTENE satelit, vânzåri montåri, abonamente - echipamente service rapid; 0721.708.457 4. ARAGAZ, ma¿inå spålat, frigider, combinå frigorificå, tv, mobilå, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse; 021.332.30.71/ 0723.772.271 5. CANAPEA 2 m, 3 locuri, neextensi-

bilå, elegantå, aproape nouå, vând; 021.210.00.28/ 0740.051.698

6. CANAPEA 3 locuri ext. + 3 fotolii mari

piele ecologicå maronie, stare excep¡ionalå, model deosebit, 1.600 L; 0726.268.581

7. CANAPEA extensibilå ¿i douå fotolii,

vând, toate noi. 2.500 L; 0724.660.633

8. CANAPEA, birou, ladå studio, toaletå cu oglindå, cuier, vând; 021.330.40.61/ 0720.459.346/ 0744.995.135 9. CASETOFON Deck, compact disc

player, Tuner (radio), toate J.V.C. ¿i aproape noi, casete video ¿i casetofon înregistråri de calitate ¿i diverse boxe, vând; 0762.274.705/ 0726.885.871 10. CASSDECK-URI, DVD-uri, video-

recorder, tuner, equaliser, boxe, cabluri AV, încårcåtoare, acumulatori - ieftine; 0753.109.390

11. CD-URI, dvd-uri cu filme porno, ama-

tori, asiatice, artistice, gay, transex, bisex, uro, zoo, bdsm, ciudå¡enii, old, pu¿toaice, etc., calitate, seriozitate maximå; 0720.724.578 12. CUMPÅR joc Playstation 3, joc Sony

PSP, Game Boy, X-Box 360, plata pe loc; 0722.282.263 13. CUPTOR covrigi electric - 3.300 {,

aparate AC Mitsubishi, automate cafea Saeco 500 ¿i Saeco P8, cafea italianå ambalatå 1 kg, vând; 0769.733.933/ 0731.119.999 14. DEPANARE LCD, Tv color, audio

video, calculatoare, orice model. Deplasarea ¿i verificarea la domiciliul clientului gratuitå; 0722.765.252/ 0766.306.065/ 0746.182.879/ 0788.073.308

15. ELECTRONICE, cumpår pe loc, func¡ionale, defecte, sparte, televizoare, foto, laptop, boxe, diverse electronice; 0785.338.617

1. ACCESORII Acer cumpår laptop, cal-

culator, camerå video, foto, LCD, plasmå, telefoane Nokia, Samsung, LG, etc., GPS - cumpår; 0764.441.933/ 0722.331.970 2. ACER calculator Pentium 4, complet,

tastatura, mouse, monitor lcd, garan¡ie, 400 L; 0727.008.705

orice model, defecte, noi, folosite, pre¡ avantajos; 0763.968.000/ 0724.266.866

7. ACHIZIºIONEZ telefoane mobile, modele noi, ofer pre¡ maxim ¿i seriozitate; 0767.068.892/ 0748.793.072 8. CALCULATOARE P4 de la 129 L,

Pentium 4 + monitor LCD- 289 L, garan¡ie; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro 9. CALCULATOARE Pentium, 2, 3

cumpår cu monitor, ofer 50- 100 L/bucata; 0761.629.556 10. CALCULATOARE, MONITOARE, LAPTOPURI, IMPRIMANTE NOI, SECOND HAND, GARANºIE, SERVICE, VÂND; 0722.213.283/ 0765.476.882/ 021.260.08.43 angeloangeloo@yahoo.com www.e-strong.ro 11. CALCULATOR Intel (2 CPU), 2800

Mhz, mem. 1022 Ram, HDD 160, video 256, CD/DVDRW + monitor Samsung 17", 550 L; 0764.441.933/ 0722.331.970 12. COMPUTER AMD/Intel 3000,

512ram, 80gb dvdrw, monitor 17lcd, 500 L; 0768.790.654

în garan¡ie, cu pre¡ la jumåtate; 0764.473.303

13. COMPUTER, ultima genera¡ie, Dualcore, special pentru jocuri, 3 GB Ram, 2.000 L; 0765.487.498

17. FRIGIDER Tropical Izola, Grecia, 2

14. CUMPÅR laptop sau desktop, calcu-

18. FRIGIDER, aragaz, ma¿inå spålat automatå, combinå frigorificå, Alba Lux, tv, mobilå, butelii, diverse; 021.332.30.71/ 0723.772.271 19. FRIGIDER, combinå frigorificå,

ma¿ini spålat automate, Alba Lux, cumpår, func¡ionale, 100-150; 021.332.85.99/ 0722.417.915

20. MAªINI spålat automate, economice

(AA), frigidere, combine, garan¡ie 12 luni; 0744.526.477/ 021.346.18.31 21. MAªINÅ spålat Karcher, 180 bar,

folositå doar de 3 ori, apå caldå, 380 kw, motor diesel, garan¡ie, neg. 8.000 L; 0755.759.389

 MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro 22.

 23. PLAYSTATION II, anul 2007, joy-

stick, folosit de pu¡ine ori, jocuri originale incluse, 400 L; 0761.965.943

24. PRODUC la comandå orice mobilier

din Pal pentru persoane fizice, juridice ¿i intermediari de contracte, la pre¡uri bune pentru to¡i. Nu am angaja¡i, cheltuieli mici, capacitate de produc¡ie 50.000 L/lunå. Se poate discuta ¿i pentru contracte mai mari; 0745.634.819/ 0756.433.269

32. TELEFOANE, cumpår, firmå special-

M2i Chroma, negru, nou, 150 L; 0766.913.184

V¢ND TELEFON LG GW 620, UTILIZAT DOAR 1 LUNÅ, NOTA 9,9/10 ASPECT ¿I 10/10 FUNCºIONARE, VINE ÎNSOºIT DE TOATE ACCESORIILE ORIGINALE+ CARD MICRO SD 2 G. TELEFONUL NU ESTE BLOCAT ÎN NICI O REºEA. ROG SERIOZITATE, PREº 700 L; 0732.843.901 34.

35. V¢ND tv LCD nou (la cutie) 82 cm diag. ecran Samsung, marca Electrion, fabrica¡ie Germania, piese germane/ Samsung, 2 hdmi intrare calculator, ultimå genera¡ie, fax Philips nou-140 L, 1.190 L; 0769.388.262/ 0722.734.576

4. ACHIZIºIONEZ laptopuri, calculatoare minim din genera¡ia Dual Core, fårå defecte, nefurate, plata pe loc; 0722.742.533

16. FRIGIDER capacitate mare, cu bar,

u¿i, performant, dezghe¡are automatå, 120 - 25 litri; 0731.869.254

31. TELEFOANE sigilate garantie 2 ani. Nokia 6700 190 {, E52-195 {, E72-255 {, C6-215 {, C7-275 {, c6-01-295 {, C3 roz alb-125 {, 2220-45{, BlackBerry 8900225 {, Samsung i9000-365 {, i5800-200 {, HTC Desire-350 {, HTC Desire HD455 {, S3100-45 {, 190 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

uri monitoare LCD, componente nefurate asigur transportul; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654

6. ACHIZIºIONEZ telefoane mobile

lator ptr uz personal în stare de func¡ionare, rog ¿i ofer seriozitate, ofer maxim 200 {, 200 {; 0730.496.489/ 0753.470.388 mcb_70_b@yahoo.com 15. CUMPÅR telefoane mobile Nokia,

Samsung, HTC, Blackberry, Sony Erics, laptop-uri sigilate sau folosite numai modele noi! orice cantitate, plata pe loc, 500 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com 16. EXPERT IT reparatii pc ¿i laptop.

Remediez orice problemå la domiciliul clientului. Deplasare gratuitå. Program non-stop. Garantez calitatea. Pre¡uri minime. Rog maximå seriozitate, 30 L; 0726.673.215/ 0769.983.460 17. HP ProLiant ML350 G4, Intel Linden-

hurst E7520, Intel Xeon, 3000 MHz (15 x 200), 512 MB (PC2700 Registered ECC DDR SDRAM), RAGE XL PCI (8 MB), ATI 3D-Rage XL, Standard Dual Channel PCI, Smart Array 641Controller, 2.000 L; 0722.365.003 mariusartist@yahoo.com 18. HTC Desire, nou în cutie, 1200 L ¿i

telefon HTC HD, în cutie, 600 L; 0736.048.197

19. IPAD Apple sigilate 3G 16GB-630e,

3G 64GB-780 {, Iphone 4 16gb codat vodafone sigilat-600 {, Iphone 4 16GB codat orange sigilat-560 {, Iphone 4 16gb liber sigilat-700 {. Garantie 2 ani, 600 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 20. LAPTOP Dell Pentium 4 mobile,

impecabil, garan¡ie, 680 L; 0727.008.705

21. LAPTOP Dell Vostro 1015 cu proce-

sor Intel&reg, CoreTM2 Duo T6570 2.1GHz, 3GB, 250GB cu Windows 7 instalat, nul-am folosit, doar am instalat pe el tot ce trebuie, 450 {; 0752.289.601 f_buzala@yahoo.com 22. LAPTOP HP Intel 1800 MHz (2

CPU), HDD 120, mem 1022 MB, video GeForce, mem 256, CD/DVDRW, wireless, webcam, telecomandå, 300 {; 0766.837.447 23. MONITOARE CRT, LCD 15", 17", 19", garan¡ie 12 luni, vindem de la 69 L; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

¿lefuit parchet, 10.000 L; 0723.608.420 gv.bogdan@gmail.com

21. V¢ND ma¿inå echilibrat ro¡i Gequip

Ewb 201 în stare bunå de func¡ionare, 800 L; 0762.803.119 floryntudorache@yahoo.com

22. V¢ND Mixer ALTO L12 audio studio

12 canale, efecte. A fost folosit în studio aproximativ 1 an, se vinde pt. cå a fost înlocuit cu unul mai performant. Stare bunå, lipså 2 ornamente butoane. Se probeazå la cumpårare, 250 {; 0731.779.427

21. ROTTWEILER mascul, 6 luni, talie

mare, bine între¡inut, 250 {; 0762.279.987

22. VÂND Yorkshire Terrier, pui 3 luni,

pia¡a, amanet, noi, verificate metrologic; 0722.704.056

excep¡ionali; 0727.106.950/ 0764.434.631

35. DETECTOARE de metale, profesionale, pentru cåutåri comori, ¡evi, cabluri, proiectile. Detectoare tip baston pentru perchezi¡ii corporale; 021.324.91.84/ 0744.858.767 www.detectoaredemetale.ro

24. V¢ND 5 cokeri spanieli englezi

36. DULAP frigorific inox, dulap frigorific

carnet sånåtate, super convenabil; 0722.414.249

23. V¢ND 2 cå¡elu¿i mioritici, 2 luni,

superbi, vârsta 8 såptåmâni, codi¡e tåiate, 2 deparazitåri, vaccina¡i cu carnete de sånåtate ¿i papagal Micul Alexandru cu colivie; 021.667.55.28/ 0761.291.080/ 0765.728.091

2 u¿i, aragaz profesional electric 6 plite plus cuptor, u¿i inox camerå frigorificå, gråtar dublu striat gaz, camerå frigorificå; 0765.752.280 37. ELEVATOR autolift 1.200 { perfect,

aparat extras ulei 300 { nou, banc scule nou 200 {. 0722.710.354

39. ESPRESSOR de cafea profesional

late sau folosite (numai modele noi). Orice cantitate, cumpår cu plata pe loc cash, 1.000 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com

3. ACHIZIºIONEZ calculatoare laptop-

5. ACHIZIºIONEZ telefoane mobile modele noi, orice cantitate, folosite sau sigilate. Avantajos; 0767.100.087

20. V¢ND Bona Belt ocazie, ma¿inå de

34. DEPOZIT materiale construc¡ii BCA, cåråmidå, cherestea, o¡el beton, plase Buzåu, rigips + accesorii, polistiren adeziv, transport ¿i descårcat cu macara, vând la pre¡uri promo¡ionale; 0745.939.864/ 0760.315.587/ 021.369.26.66

deparazitat, parintii de la canisa kris, culoarea alb-maro, båie¡el foarte jucaus, cauta parinti iubitori, 110 {; 0721.490.826/ 0762.010.801 catalinasicostelbancila@yahoo.com

¿i alte modele folosite, sigilate, defecte. Plata pe loc; 0786.458.585

33. TELEFON mobil dual sim Alluview

loc, tv LCD, plasmå, laptop, magnetofon Rostov, orice electronice; 0722.668.973/ 0733.194.511

19. UTILAJE termopan, ma¿inå lipit, ma¿inå frezat, compresor 300 L, vând; 0722.688.653

33. C¢NTARE electronice de magazin,

30. TELEFOANE mobile, laptop-uri sigi-

37. V¢ND urgent o canapea 2 pers cu

1. ACHIZIºIONEZ, cumpår cu plata pe

lipit, ma¿inå frezat, pantograf, compresor stare foarte bunå, vând 0722.321.991 iulian962002@gmail.com

20. PUI shih-tzu 6 saptamani vaccinat,

38. EN-GROS, vând, convenabil, cantitå¡i mari: linguri lemn, platouri sticlå, ceainice, eventual acord 50% din valoare persoanei care acceptå så le valorifice; 0723.744.009/ 021.321.12.08

pert cu canapea extensibilå; 800 L; 0722.363.067

ladå material ¿i piele sunt-500 ron ¿i o canapea 2 pers verde rabatabilå pe lungime- 400 ron, ambele stare perfectå, nu pierde¡i ocazia, 900 L; 0723.763.835

18. UTILAJE tâmplårie PVC ma¿inå

29. TELEFOANE mobile cumpår Nokia

izatå cumpårå telefoane mobile sigilate la pre¡uri maxime, cumpåråm, colectåm stocuri de telefoane engross, sigilate, second hand de la persoane juridice, fizice, doar cu facturå; 0745.061.602 phonehouse01@yahoo.com

36. V¢ND urgent col¡ar, model Mobex-

2. ACHIZIºIONÅM pe loc electronice defecte sau func¡ionale: Laptop, Tv-LCD, GSM, GPS, Calculator P4, aparat foto digital, camerå video, Play-Station, diverse; 0785.699.822/ 0736.411.131/ 0743.782.628

LCD, electronice, soft, cumpår orice; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

29. TELEVIZOR Samsung LCD diag. 82

33. V¢ND camerå video Sony HDR-

tajoase, Logan diesel, orice zonå, rog seriozitate, 650 L; 0741.121.681

25. NOKIA 6310i noi sigilate, garantie 24

28. TELEVIZOR CRT Panasonic, diago-

108. ªAPTE fete, superbe, extaz, 6 zei¡e

109. ªCOALÅ ¿oferi, rate, condi¡ii avan-

nou¡e siglate la cutie import Germania cu certificat de garantie 12 luni. Cutia contine încårcåtor baterie manual cd. Imei-ul de pe cutie corespunde cu cel din telefon, 330 L; 0733.806.600

nou, argintiu, txt, telecomandå, în perfectå stare; 0723.449.276

27. TELEVIZOR color 54 cm, model

mat HI 8, impecabilå, utilizatå foarte pu¡in, accesoriile din dotare geanta Sony: lampå încorporatå, discutabil, 200 {; 0720.863.140

ale sexului frumos te vor purta pe valuri de plåceri nebånuite, atingeri de foc, trupurile lor vor vibra la fiecare atingere satisfåcând orice plåcere, non-stop, 150 L/ora; 0734.350.224/ 0733.127.275

24. NOKIA 6310i negre argin¡ii, noi

luni originale, incarcator original, bateria tine intre 5-7zile. Rog si ofer maxima seriozitate.Ideale pentru Carkit la masina, pentru oferta, 320 L; 0721.958.201/ 0765.881.536 telefoanegsmsigilate@yahoo.com

¿ofer pentru curse in ¡arå ¿i stråinåtate la pre¡ul de 1,4 L/ km, 1,4 L/ km; 0727.747.433/ 0724.662.655 executivetour@ymail.com

91. RECLAME luminoase produc¡ie pub-

oferå servicii foto pentru nun¡i, botezuri, banchete, petreceri private, la pre¡uri accesibile; 0743.276.102/ 0766.362.963 http://fotografevenimente2010.wordpress.com fesionist pentru botez, nuntå, petrecere, onomasticå. Ofertå limitatå, 99 {; 0726.654.985 nicoleta.arsenie@yahoo.com www.wideproduction.ro

vidanjare,desfundare canalizare, cu înaltå presiune mecanizatå, curå¡are servicii canalizare, desfundare decolmatare instala¡ii canalizare, autocurå¡itoare, vidanje non-stop, 2 L/m; 0722.742.732 vidanjari@yahoo.com http://www.vidanjari.ro

85. MEDIATOR în probleme med-

icale în Viena, traducåtor germanå - românå, facilitez spitalizare, investiga¡ii în cele mai importante clinici medicale particulare în Viena (Spital AKH, Clinica privatå Dobling) ¿i cazare (hotel); 0043(0)69910302034 l.ned@gmx.atCUMPÅRÅ/ VINDE 102. VIDANJÅ Bucure¿ti-il,

78. MASEUZÅ cu experien¡å, atrågå-

toare, efectuez masaj combinat de relaxare totalå. Nu råspund la nr. necunoscute, 250 L/ 2 ore; 0762.439.455

5

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

1. APARAT pantograf marca Kaban, pt. tâmplårie pvc ¿i aluminiu, fabrica¡ie 2004, perfectå stare de func¡ionare. U¿or negociabil. 1.500 {/buc.; 0727.857.419

1. CEASURI, parfumuri, vand parfumuri,

ceasuri, rochii, esarfe, toate de calitate si la preturi accesibile. Ne puteti vizita pe site-ul si ne puteti gasi pe ym:glamorous.fashion sau la tel., 80 L; 0768.158.783 glamorous.fashion@yahoo.com www.glamorous-fashion.ro

2. CIZME UGG Australia din piele naturalå. Sunt disponibile pe douå culori: negru ¿i maro, måsuri de la 36 la 40. Pentru comenzi sau detalii må pute¡i gåsi ¿i pe messenger cu id-ul: ugg_rosial, 180 L; 0736.431.394 ugg_australia@yahoo.com 3. DOUÅ haine blanå, super ocazie, vând o hainå de nurcå ¿i o hainå de enot, mårime xl la numai 1.710 {. Sunt noi, aratå impecabil. Negociabil, 1.710 {; 0733.779.278 iacobcristina1975@gmail.com 4. INEL aur Swarovski super ocazie vând un inel din aur de 24 carate cu un enorm cristal Swarovski. Este nou ¿i foarte extravagant. Unic, 270 {; 0733.779.278 iacobcristina1975@gmail.com

MÅRºIªOARE argint, vand martisoare din argint 925 din import de cea mai buna calitate. Preturile variaza intre 12 si 18 lei/ bucata, 12 L; 0766.597.740/ 0766.598.455 floridarfin@yahoo.com 5.

6. ROCHIE de mireaså Agnes Toma,

inclusiv accesoriile necesare (manu¿i, voal), pre¡ neg., 2.000 L; 0752.003.111

7. V¢ND cizme UGG Australia din piele

naturalå, culorile negru ¿i maro. Am måsuri cuprinse între 36 ¿i 40. Pentru mai multe detalii sau comenzi må gåsi¡i ¿i pe messenger cu id-ul: ugg_rosial, 200 L; 0736.431.394 ugg_rosial@yahoo.com 8. V¢ND cizme UGG Australia din piele naturalå, îmblånite, måsuri cuprinse între 36 ¿i 40 culorile negru ¿i maro.Pentru comenzi ¿i detalii må pute¡i gåsi ¿i pe messenger cu id-ul: ugg_rosial/poze reale, 200 L; 0736.431.394 ugg_australia@yahoo.com

1. AM gåsit câine lup în zona Colentina,

4. CIRCULAR ¿i ma¿inå de aplicat cant ABS + compresor ¿i Exhaustor, vând, pre¡ neg.; 0724.921.517

2. BICHON Havanez ¿i Bolognez cu pedigree din pårin¡i campioni, vaccina¡i; 0723.549.499

5. C¢NTARE comerciale, industriale, de

3. BICHONI havanezi, pui 5 såptåmâni,

7. LINIE etichete autocolante Letter Press cu grup ¿tan¡are uscare Rola-Rola. 0766.685.430 8. MAªINÅ brichetat rumegu¿, moarå

tocat de¿eu plastic, matri¡e sticle PET modele import, diverse motoare trifazate ¿i 50 m cablu cupru; 0722.345.298 9. MAªINÅ de fåcut sifoane, vând urgent 1 bucatå ma¿inå de fåcut sifoane (precizia) 220 v-380 v, stare perfectå de func¡ionare, se acordå montat ¿i service, maså de pus sifoanele, 180 buc. sifoane, 3 tuburi CO2, pre¡ negociabil, 250 {; 0722.543.242 10. PLUG 2 bucå¡i, remorcå 5 t 2 bucå¡i,

semånåtoare suprafa¡å 29, grapå disc GD 3,4, vând 25.000 L; 0766.488.469/ 0740.180.660 11. RAFTURI metalice f. putin folosite,

frigider Whirlpool ¿i Dorna, raft pâine, urgent, lichidare magazin alimentar, pre¡uri mici; 0724.481.125 birau_ionut@yahoo.com

SCHELE metalice + galvanizate, popi metalici, vibrator beton, cofrag + grinzi Doca, topogan gunoi, generator/ închiriez; 0723.347.223/ 0729.529.102 12.

13. SURUBELNIºA Makita, ¿urubelni¡a

electronicå Makita, originalå, made în Japan, cordon de alimentare 5m, putere 570 W, greutate 1.3kg, nou-nouta, ambalaj sigilat, 150 {; 0786.911.633 14. TIPOGRAFIE, vand tipografie com-

pletå, ma¿inå tipårit Adast Romayor 314 numar 18360 seria 3134038, ma¿inå tipårit Ryobi 500k-np seria 3136, ma¿inå tåiat corta 78 mcd seria 780689/ 598 mcd, ma¿inå cusut cu sârmå poligraf, 5.500 {; 021.345.28.32/ 0760.507.413 sirenagrup@yahoo.com

15. UTILAJE agrement, pistå electroscuter cu 12 ma¿ini Barbieri, în func¡iune, plus o semiremorcå cu oblon hidraulic ¿i carusel cu 30 locuri plus o remorcå pentru transport aparat pop-corn SUA, 25.000 { neg., - 5.000 { neg.; 0722.156.406/ 0743.334.907 16. UTILAJE patiserie, cofetårie, panifi-

ca¡ie, malaxor, mixer intensiv, cuptor, dospitor, vitrine frigorifice verticale ¿i orizontale, cumpår utilaje prfesionale; 0722.223.962 top2005land@yahoo.com

17. UTILAJE PVC, masina lipit 2 milimetri Murat 1.900 {, debavurat Murat 1900 {, frezat Teu Elumatec 1800 {, debitat Penmak 1.800 {, baghetat 1200. Compresor 250 litri 800 {, Dacia papuc + capra 500 { neg.; 0768.314.164 cioacaadrian48@yahoo.com

service, vindem receptoare satelit, instalåm Boom, Akta, Digi, Focus; 0722.706.357/ 0768.158.298

3. APARAT auditiv, binocluri, lunete,

microscop, borma¿inå sta¡ionarå, scule, unelte, etc - ieftine; 0753.109.390 4. APARAT cafea (GEM), profesional,

stare f. bunå, dozator bere 2 capete, complet utilat, f. avantajos, vând; 0765.199.918

5. APARAT cafea-Bianchi Antares

(Saeco). Ofertå 2.000 L; 0735.119.309/ 0785.385.775

6. APARAT masaj Vibromass Deluxe, cu

douå viteze, 5 benzi, loca¡ie Berceni-Selgros, sector 4, 400 L; 0722.929.716

7. APARAT pop- corn, vatå zahår, vând remorcå auto, caså 38 km Bucure¿ti, VW Polo, garsonierå X-box, suna¡i dupå 10.00, neg., 0731.563.407/ 0744.170.776 8. ARAGAZ func¡ional 150 L, frigider func¡ional 200 L, vând negociabil; 021.340.73.22 9. ARZÅTOARE, clupå instant, maså

TV, pat 1 persoanå, mascå spålåtor, borma¿inå mare, haine piele damå, diverse; 0761.573.390

10. BICICLETE second hand Germa-

nia, jud. Ilfov, Com. Berceni, pre¡ 200 450 L; 0720.023.978

11. BILIARD, poker, remi. Sunå¿i afla ce

te intereseaza despre oferta producatorului de mese biliard, mese remi si mese poker. Comanda telefonic, plåteste la livrare; 0722.225.335/ 0742.225.335 master@pro-biliard.ro http://www.pro-biliard.ro

13. CADÅ cu jacuzzi, radio, nouå, 1.000 L, aragaz electric 500 L, betonierå 700 L; 0767.561.119/ 0731.985.187

intersec¡ie str. Polixenia Rådulescu, nu vrem recompenså, vrem så-i gåsim ståpânul. Rela¡ii la telefon; 0763.600.050

6. INVECTOR 12 V/220 V, 700 W 1.000 W noi, alternator + releu noi, Dacia, motoare ma¿inå spålat, diverse; 0722.920.661

2. ANTENE satelit instalåri vânzåri ¿i

11,300 kg, vând discutabil, Florin; 0768.805.697

3. APCANT, ghilotinå, strung, ma¿inå rectificat, cumpår, plata imediat dacå sunt func¡ionale; 0727.875.751

precizie, numaratoare, pentru bebelusi, de bucatarie, cantare tip platforma, cantare macara; cantare platforma 60, 150, 300, 600, 1000 kg. Cantarele sunt metrologate. 500 L/buc; 0725.531.336 sales@cantare-platforme.ro www.cantare-platforme.ro

PVC Rehau Germania PVC extruplast, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro

12. BUTELIE cu totul de freon R410,

2. APARATURÅ restaurant fast-food,

pizzerie, patiserie cofetårie, alimentara, måcelarie, self-sevice, covrigårie, gogo¿erie, brutårie, noi ¿i second hand, import direct garan¡ie platå cash/ rate repara¡ii; 0723.420.280/ 021.423.12.03 ovimarsrl@yahoo.com www.ovimar.bizoo.ro

1. ACCESORII, tâmplårie aluminiu

14. CAZAN de ¡uicå din inox 120 litri, pre¡ 1.000 L. Cântar decimal din lemn, micu¡ ¿i f. vechi; 0720.323.838 15. CAZAN ¡uica inox complet ¿i dispozi-

tive pentru prelucrarea fierului forjat produc¡ie germanå; 0727.020.186

16. CD-URI, dvd-uri cu filme porno, lesbi, gay, bisex, transex, clasice, zoo, uro, bdsm, artistice, sado, mature, pu¿toaice, amatori, etc., vând, seriozitate; 0720.724.578

deparazita¡i, alb cu maro, gri, maro, particular, Militari, neg., 350 L; 0720.379.955

17. CEAS aur Omega, automatic Lucian

4. BOXERI, pui talie mare, vaccina¡i, deparazita¡i, carnete sånåtate, Bucure¿ti, transport, 100 {/buc.; 0744.342.961/ 0725.853.224

18. CEASURI aur, Patek Philippe, Omega, Schafauzen, Universal Geneve, Longines, Mouado Orient; 0745.564.963

5. CANISA Vlasca, vinde cå¡ei, rasa cane corso din linie White Paloma, culoare neagrå, vaccina¡i, microcip, pedigree, provin din pårin¡i campioni; 0748.199.091

19. CEDEZ spa¡iu comercial în Autovit,

6. CIOBÅNESC caucazian, femelå 9 luni raså giant mare, are 1.70 m când se ridicå în douå picioare ¿i 50 kg, câine de pazå, prietenoaså, în pozå avea 5 luni, carnet sanatate, vaccine facute, sunt din Bucure¿ti, 1.000 L; 0785.617.335 florin_rac@yahoo.com 7. CźEI Shih-Tzu, toate culorile, cu

pedigree, din pårin¡i campioni, se pot vedea pårin¡ii; 0723.549.499

8. CźEI Westie ¿i Yorkshire Terrier,

pårin¡i arbitra¡i, pedigree, vaccina¡i, deparazita¡i; 0723.549.499

9. C¢INE, cåutåm familie adoptivå in Bucure¿ti sau împrejurimi pentru Bobo, 2 luni, deparazitat, in curs de vaccinare. Jucåu¿, in curs de educare, excelent companion pentru copii. In principal pentru curte, 10 L; 0721.223.371 lusy_1976@yahoo.com 10. C¢INI ¿i cå¡ei din peste 100 de rase,

acum la cel mai bun raport calitate/ pre¡, pentru imagini ¿i date vizita¡i site-ul nostru sau suna¡i la tel.: 0722.282.326 www.cainiderasa.ro 11. C¢INI, pisici ¿i alte animale de

raså; 0722.282.326 www.cainiderasa.ro

12. DRESAJ canin la domiciliu, disci-

plinå, pazå, protec¡ie, refuz hranå, pensiune, plimbåri; 0722.749.809

Rochat Keos, fotoaparat Rolleiflex SL 35 E, accept schimburi; 0723.265.100

43. GLAFURI ¿i tâmplårie aluminiu

PVC Rehau Germania PVC extruplast, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 44. GREUTźI fitness ¿i sac de box.

600 L; 0721.944.893

45. HAINÅ blanå Astrahan artificial, ter-

mocuvertå, pat masaj, diverse; 0741.103.085

46. HAINÅ nurcå, 46- 48, vând, pre¡

accesibil; 021.642.31.30/ 0726.356.062

47. HARTÅ ¿colarå România Mare

1923= 1.000 L, ma¿inå cusut Gritzner Durlach= 1.000 L, ¿ifonier pat entarsii stil 1900= 5.000 L, pendule URSS= 300 L; 0734.157.014 48. ICOANE, tablouri, colec¡ie de timbre

rare, monezi, statuie Kamasutra dinastia Sing, medalia jubiliarå Constantin Brâncu¿i din aur ¿i altele; 0745.564.963 49. INCUBATOARE, 3 bucå¡i 10.000 ouå, automate, complet utilate, negociabil; 0722.219.196

50. JALUZELE, tâmplårie aluminiu

PVC Rehau Germania PVC extruplast, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 51. LEMN de foc fag, uscat, spart, tåiat,

cantitate ¿i calitate garantatå, transport inclus; 0749.674.714

52. LEMN de foc, esen¡å fag, stejar, carpen, salcâm, tåiate, sparte ¿i uscate, vinde depozit, transport ¿i descårcat gratuit, la pre¡ul de 300 L/ tona; 0720.695.817 53. LOC de veci Bazilescu, loc de veci

Domne¿ti; 0744.979.575/ 0763.705.595

54. LOC de veci Cimitirul Bellu Serban

Vodå fig.105, loc - 34 dublu cu lucrare, concesionez/vând; 0721.125.520/ 021.411.18.87

55. LOC de veci Cimitirul Berceni 2, vând

negociabil; 0731.531.732

56. LOC de veci cimitirul Izvorul Nou;

0724.624.226

neamenajat; 0733.846.447

21. CENTRALÅ pe gaz nouå, plus ¿ase

22. CHERESTEA uscatå stejar

59. LOC de veci dublu 2/3 m, Cimitirul Reînvierea cu lucrare pe el, lângå capelå; 0766.616.437

calorifere noi în garan¡ie, 2.300 L; 0740.680.674/ 0734.828.568

frasin rå¿inoase, de¡inem tâmplårie, trepte, lambriuri du¿umele, parchet. 0744.327.391 23. CILINDRI hidraulici, macara lungime 2,2 m, extruder pt. ma¿inå injec¡ie 1,2 m, diam. 80, lucråri matri¡erie; 0766.685.430 24. CISTERNÅ 20.000 litri din fibrå,

stare foarte bunå, urgent; 0755.759.389

25. COAFOR în desfiin¡are vinde la

pre¡uri convenabile tot ce ave¡i nevoie; 0763.683.685 26. COMPRESOR, col¡ar bucåtårie,

foarfecå electricå, microscop biocular, maså måsurat granit, biurete Pellet, pompå termocentralå; 0747.045.102 27. CONTAINERE santier (10 bucati-

utilizate 1 an), dotate cu aer conditionat, wc si dus, 5 birouri Ikea, 2 mese lemn, 2 mese sticla, 5 scaune manager, 12 scaune reuniune, 58.000 {; 0753.686.109 valentin.nichifor@jalmat.com

60. LOC de veci Ghencea 2, pretabil con-

struc¡ie funerarå suprafa¡å 3 mp (1,20 x 2,50), 750 {; 0723.327.391 61. LOC de veci în Cimitirul Bellu cu 2

cripte, vând negociabil, 6.000 {; 0766.751.418

62. LOC de veci în cimitirul Bellu, fårå

construc¡ie; 0727.131.083

63. LOC de veci, 6 mp sau 3 mp, pozi¡ie

centralå, Cimitirul Tudor Vladimirescu, vând, disc., 4.000 {; 0753.862.081 64. LOC de veci, Cimitirul Domne¿ti-

Ghencea (lângå centurå), fårå îmbunåtå¡iri, vând; 0722.732.968/ 0247.338.217

65. LOC de Veci, Cimitirul Pantelimon 2,

amenajat, convenabil, discutabil, 1.000 {; 0732.983.545 66. LOC de veci, Cimitirul Reînvierea, Colentina, sect.2, negociabil, 1.800 {; 0769.631.823

67. LOC de veci, criptå 3 nivele, plan¿eu

cruce nou, liber, Ghencea, Domne¿ti, neg., 3.000 {; 021.777.76.62/ 0741.286.371

68. LOC de veci, Ghencea I civil, 2,40 x 1,20 cu 3 cripte amenajat, cu soclu mozaic, cu capac, zona civilizat, îngrijitå, liber fig.A loc. 57, 3.500 {; 0745.779.715 69. LOC de veci, urgent, Cimitirul Reîn-

vierea, zona Bucur Obor; 0728.387.324

70. LOC pentru capelå Bellu 21 mp, cen-

tral plus 2 locuri central; 0720.352.826 28. CORT expozi¡ional, evenimente nun¡i

20 x 50 structurå aluminiu, înveli¿ alb, H strea¿ina 3 m, vânzare, închiriere; 0744.502.558 29. CRIPTÅ cu 3 locuri, cruce placatå

marmurå, liber, Cimitirul Ghencea II, Domne¿ti; 5.000 {; 0733.624.721

30. CRIPTÅ, 3 locuri, nefolositå, vând la cimitir Dobroie¿ti, tramvai 14, 15, Granitul; 0729.452.205 31. CÅRUCIOR invalid, cârje, cadru

mers, scaun special cu oli¡å, ro¡i cårucior invalid, bicicletå elipticå, stepper; 0727.023.558/ 021.256.22.13

19. PUI Labrador, vaccina¡i, direct de la

32. CÅRUº, landou, port-bebe, premergåtor, pompå sân, epiduralå, vând; 0741.219.270/ 0728.101.530

ståpâni, 100 {; 0722.298.001/ 0724.396.137

sudurå 50 Hz, vând; 6.000 L; 0745.753.287

fara lucrare, posibilitate 3 cripte suprapuse, loc central acces pe alee inainte de capela pe partea dreapta, negociabil, 3.800 {; 0733.533.898

18. PUI ciobanesc german din pårin¡i de

excep¡ie, ideal pazå ¿i companie; 0766.323.402

42. GENERATOR electric Honda cu

58. LOC de veci cimitirul Sfânta Vineri

LG, vaillant butelie, generator curent, aparate fitness, bare, gantere, greutå¡i; 0727.276.334

vând; 021.619.39.94/ 0766.848.383

intern-extern, vând 300 L/ bucata; 0722.810.185/ 0766.211.853

gelatoare, ma¿inå spålat, aragaz. Transport gratuit (metrou Tineretului); 0721.662.755/ 0754.292.078/ 0765.524.440

20. CENTRALÅ lemne, ma¿inå spålat

14. PISICUºE, persane, albe ¿i bej,

17. PUI Bichoni Havanezi, deparazita¡i

u¿å garaj, televizor 72 Philips Sony; 0722.662.466

41. FRIGIDERE mici, medii, mari, con-

57. LOC de veci Cimitirul Reînvierea,

MEDIC (doctor) Veterinar asigur asisten¡å de specialitate la domiciliu proprietarilor de animale. 021.444.17.65; 0720.469.278

16. PORUMBEI voiajori standard, blondine¡i, germani de frumuse¡e, cre¡i francezi, jucåtori, gulera¡i (Maria Stuart) ¿i volta¡i, vând; 0767.545.555

40. FILTRU apå, u¿å kit automatizare

Splaiul Unirii 450, Bucure¿ti, sector 4; 0726.785.847

13.

15. PORUMBEI voiajori sport, mare parte inela¡i, zbura¡i de mine în toatå România ¿i parte din Bulgaria, ideali pt. matcå. Sunt aprox. 30 buc. ¿i se vând numai to¡i, loca¡ie Ilfov; 0722.345.298

Dal Tio, cu 3 bra¡e, 2 capucinatoare, în stare foarte bunå de func¡ionare, vând; 0751.048.814

71. LOCURI de veci (4), Cimitirul Calvin

Catolic, construc¡ie granit, cruce marmurå, 2 nivele, amenajat; 021.726.35.52

72. MASÅ de lucru pizza inox L = 2,10 m, l = 60 m, vând. Oferim comision mare pentru contracte catering; 0762.811.066 73. MAªINI cusut industriale, toate tipurile, prese cålcat, curis, preså termoculat etc., stare perfectå func¡ionare, garan¡ie, pre¡uri fårå concuren¡å, (PH); 0724.509.925 www.yamatex.ghidul.ro 74. MAªINI de cusut industriale triplocuri, butoniere, liniare, 2 ace, nasturi, etc., mese de cålcat, modele noi, alb; 0722.729.778

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

21 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ

CUMPÅRÅ/ VINDE 75. MAªINI de tricotat pentru caså, per-

formante, asigur service; 0722.729.778

76. MAªINÅ cusut Singer de cizmårie cu

bra¡, super bunå, vând; 021.630.76.23/ 0766.783.783/ 0766.266.962 77. MAªINÅ de bol¡ari cu vibra¡ie, 5

bucå¡i/ extrac¡ie, productivitate 100 bucå¡i/ orå, se executå orice model, 4.500 L; 0746.488.188 78. MAªINÅ de cusut Singer, ma¿inå de

cusut electricå, viniluri, vând; 0729.153.551

117. VIORI, chitare electrice, acustice,

acordeoane, flaute, contrabas, accesorii (vând) - eliberez certificate autenticitate; 610.18.18/ 0726.414.970

Apple, telefoane, ofer plata maximå pe loc, cumpår, ofer seriozitate; 0764.786.913

118. VITRINE frigorifice, rafturi metalice

31. NUMÅR telefon, cumpår numår tele-

mag. alimentar, mese bain-marin, cuptor pizza profesional, malaxor, toate noi în garan¡ie, vând la pre¡ convenabil; 0741.240.688/ 0766.270.768

inox, 1.500 {; 0749.823.990

121. VOUCHERE Remat (trei), vând

33. PICTURÅ sculpturå, icoane, bijuterii

120. VITRINÅ pråjituri "ITALIA" sertare

ieftin; 0726.190.291

122. V¢ND 2 locuri de veci în Cimitirul

Bazilescu; 0744.349.449

80. MAªINÅ scris, receiver satelit, robot

bucåtårie, aragaz, butelie 10 litri, telefon birou Panasonic, boxe auto, hainå piele, rezervoare wc, u¿i termopan ¿i lemn; 0720.349.905 81. MAªINÅ spålat Whirpool, aer condi¡ionat Daewoo, canapea Lara, ¿ifonier 3 u¿i, toate aproape noi, neg.; 0785.410.973/ 0785.410.972

V¢ND 4000 de mår¡i¿oare în angro din måtase ¿i mini goblenuri foarte fine lucrate manual, se pot vedea pe site; 0733.627.939 www.martisoare-unicat.ro 123.

124. V¢ND hainå de blanå, enot, nouå,

måsura 46, disc. 2.000 {; 0723.525.010

82. MOBILIER pentru magazin + vitrinå

frigorificå verticalå, noi, particular vând la pre¡ de crizå; 0726.853.587

125. V¢ND linie procesat hârtie igienicå,

nouå; 0760.317.732

83. MOBILIER vechi mic, tablouri,

icoane, covoare, pendule, diverse. 0726.096.099/ 0764.003.670

84. MOTOR police cu baterie pt. copii,

suport tv, lcd marca Vogel`s - sigilat, lizå dublå pe camerå; 0767.881.412

126. V¢ND loc de veci la cimitirul Sfânta

Vineri, Bucure¿ti, pret negociabil. Urgent, 2.500 {; 0722.501.119 violettedamian@yahoo.com

127. V¢ND locuri de veci Cimitirul Tudor

Vladimirescu din str. Antiaerianå; 0724.420.365

85. MÅRºIªOARE lucrate manual tip

globen, 1.200 bucå¡i, vând; 0730.001.317

86. OGLINDÅ cu dimensiune 220x80 cm, cumpåratå de la Mobexpert ¿i folositå foarte pu¡in, pre¡ la Mobexpert 2.000 L, ocazie, 1.290 L; 0724.400.352 info@falconwaterfree.ro

128. V¢ND ziare România Librå, anul

1978- 1976, Scânteia 1950, Adevårul 1950; 0732.921.362

88. PENDUL Unghans 2 m, hainå Astra-

impecabilå, placå bronz, coarde încruci¿ate, seria 88675, 8.900 {; 0744.320.731

91. PIANINÅ Lira, an fabrica¡ie 1976 placa bronz corzi încruci¿ate, haine de diverse mårimi, 500 {; 0740.561.059 92. PICTOR consacrat, membru al Uniu-

nii, ofer spre vânzare iubitorilor de artå lucråri picturå pânzå, ulei, compozi¡ii cu vizionare; 0744.345.802

93. PLASE insecte, tâmplårie alu-

miniu PVC Rehau Germania PVC extruplast, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 94. RACHETE tenis Babola T huså,

geantå 500 L, rachetå tenis t, Head + huså 100 L, vitrinå frigorificå Pepsi 350 {, maså masaj pliabilå nouå 100 {, saltea pat 2/2m, 160/2m noi 100 {, maså de sufragerie rotundå cu 6 scaune din lemn 300 {, 0766.272.561 95. ROCHIE de mireaså nefolositå, måsura 44, din 2 bucå¡i cu crinolinå, voal + gentu¡å, neg., 1.000 L; 0730.680.212 96. RULOURI, tâmplårie aluminiu PVC Rehau Germania PVC extruplast, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro/ www.perfectdesign.ghidul.ro/ www.designperfect.ghidul.ro 97. SALON Luigi Fillipo divan, 2 fotolii

catiea verde, bogat sculptat, maså blat onix, oglindå ramå lemn anticå ¿i bogat scuptatå, scaune savonarolla ¿i ¿ifonier 4 anotimpuri, diverse obiecte de mobilier vechii, vând pre¡uri convenabile; 0722.827.546

cår¡i vechi ¿i noi, cumpår cår¡i din orice domeniu ¿i orice cantitate, lichidåm biblioteci, stocuri, deplasare gratuitå, plata pe loc, inclusiv week-end. Anticariat (Bucure¿ti, Constan¡a, Sibiu, Vâlcea, Pite¿ti); 0731.407.474/ 021.315.97.04

ACHIZIºIONEZ ALBUME DE ARTÅ, BELETRISTICÅ, FILOZOFIE, ISTORIE, DIVERSE, VEDERI. ANTICARIAT PARTICULAR. 0744.539.832/ 021.315.52.60 2.

domenii) române¿ti, stråine, cantitå¡i; deplasare la domiciliu; 021.643.44.98/ 0728.338.865/ 031.408.25.29 4. ACHIZIºIONEZ plata pe loc mobilier,

tablouri semnate nesemnate, icoane, oglinzi, argintårie, bijuterii, ceasuri, pendule, statuete, fructiere, tacâmuri, tåvi, sfe¿nice, lustre, por¡elanuri, monezi, decora¡ii, medalii, stilete. 021.346.41.78/ 0726.638.756/ 0764.649.286/ 0745.905.210 5. ACHIZIºIONEZ: cår¡i române¿ti,

stråine, obiecte vechi alamå, alpaca, vederi vechi, timbre, decora¡ii, ceasuri vechi; 021.344.31.70/ 0727.540.098 6. ACHIZIºIONÅM (cu plata pe loc)

tablouri picturå româneascå ¿i stråinå, statuete ¿i obiecte de epocå diverse, galeria Gavroche, str. Paris; 0727.230.966 7. ACHIZIºIONÅM cår¡i;

0753.624.118

8. ANTICARIAT Aurora cumpårå cår¡i

vechi ¿i noi din toate domeniile, picturå, diverse obiecte vechi, mic mobilier; 021.313.51.58/ 0755.155.787/ 0726.527.097 9. ANTICARIAT, Doamnei 27-29,

cumpårå cår¡i din orice domeniu, plata pe loc, deplasare gratuitå la domiciliu; 0724.519.897/ 021.310.33.14/ 0745.096.769 10. ANTICHITźI, plata pe loc, tablouri, icoane, argint, obiecte militare, alte obiecte vechi, cumpår; 0765.349.151/ 0734.523.835 11. ARGINTÅRIE, tablouri, statuete,

99. SC¢NDURÅ cire¿, 10 mc, vând;

12. ARGINTÅRII, ceasuri, cronografe,

100. SEIF foarte vechi, produs în Germania, Stuttgart, stare foarte bunå. Proprietar. 0745.758.246/ 0721.558.246

tablouri, picturå româneascå, statuete, icoane, decora¡ii, bijuterii, plata pe loc 021.335.71.82/ 0766.616.434

13. BÅNEASA sau Otopeni, persoanå fizicå, cumpar apartament sau gasoniera, ofer 35.000 {/pe loc; 0764.702.051 14. CENTRALE termice, boilere instant

(Vaillanturi), convectori, piese repara¡ii, achizi¡ionez; 0740.880.721

101. TABLÅ aluminium tratatå, import, 101 x 63 cm 0,3 mm, pentru acoperit case, sistem normal sau solz, în limita stocului disponibil, 3 L/ bucata; 0764.377.774/ 0722.818.890

15. COLECºII filatelice timbre România

102. TRABANT, cår¡i vechi, noi, sobå gaze, motorinå, televizor, mobilå veche, bicicletå, vechituri; 0721.264.408

16. CR¢NGAªI cumpår garsonierå con-

103. TREPTE scarå, balu¿tri, mânå

curentå stejar. Execut case, mansardåri, scåri ¿i foi¿oare lemn; 0721.044.069 104. TRICICLETÅ, func¡ionalå tot anul,

vând pre¡ de crizå 1.000 L; 0721.130.380

105. TRUSÅ de machiaj profesional

Froulein, 120 culori, pre¡ 95 L; 0765.150.122

106. T¢RG permanent, spa¡iu confort, obiecte artå, colec¡ie antichitå¡i, sâmbåta orele 8-17, ªtefan cel Mare nr. 2, intrare Doroban¡i, bloc 13, parter, organizator ªerban; 0722.365.809

¿i stråine, cår¡i po¿tale, ilustrate vechi (1900- 1950), plata pe loc; 0728.423.789

fort 1pre¡ maxim 27.000 { sau conf. 2 max. 25.000 {, curatå locuibilå cu acte particular; 0723.171.077 vio.casadiluigi@yahoo.com 17. CUMPÅR antichitå¡i: tablouri, mon-

ezi, argint, mobilå; 0721.739.723

18. CUMPÅR argintårie, tablouri,

mobilier, ceasuri, statuie, por¡elanuri, bijuterii, monede, decora¡ii, cår¡i etc. 021.223.67.59/ 0726.181.134/ 0769.661.505/ 0741.906.163 19. CUMPÅR fier vechi, orice cantitate,

transport gratuit, plata pe loc, pre¡ maxim ¿i neferoase; 0722.823.384 20. CUMPÅR sau preiau concesiune

rela¡ii la 0772.217.113

baltå 20-30 ha. Ofer pre¡ bun; 0722.257.802/ 0764.806.115

108. UNIRII, pod pt. mansardare, 60 mp,

21. CUMPÅR Tuburi CO2 mici ¿i utilaje

109. UTILAJ industrial pentru produc¡ie

22. CUMP¢R monede/ monezi

107. UN loc de veci cimitirul Sfânta Vineri,

investitor serios, acces curte separatå, pozi¡ie deosebitå; 0727.861.884

pufule¡i tip Baia Mare, nou cu toate instruc¡iunile necesare începerii procesului de produc¡ie; 0760.317.732

vulcanizare, încårcåm tuburi cu CO2; 0744.586.095

române¿ti Carol I 1867- 1914 din argint sau alte metale. Doar in stare bunå de conservare. Evaluare ¿i plata pe loc; 0732.663.689 numismatu@gmail.com

110. VÂND climazon, scaun frizerie, ucenic coafor, încålzitor cearå, aparat cearå unicå etc. 0720.616.873

23. DEªEURI hârtie carton pet, plata pe

111. VÂND loc veci cimitirul Tudor

24. DEªEURI hârtie, carton, fier, folie

112. VÂND Oxybral 5 L/flacon, seara 113. VÂND purcei; 0724.485.348

25. FIER vechi (metale, nemetale, obiecte uz caznic, calorifere debran¿ate, etc), maculaturå, baterii auto, uzate, cumpår; 0765.677.535

114. VIAGRA, pastile pentru poten¡å, pe

26. FIER vechi, colectez de la domicilul

Vladimirescu; 0723.522.738 021.224.70.99

loc; 0760.934.665

41. VITRINE frigorifice verticale;

0766.493.390

42. V¢ND fripteuzå profesionalå din inox,

capacitate 10 l, 2 cuve, pret negociabil; 0722.260.944

27. FRIGIDERE, congelatoare, combine frigorifice, ma¿ini spålat automate/ neautomate, ladå, vitrinå frigorificå; 021.634.09.76/ 0765.523.804 28. GANTERE vechi din fontå tur-

12. ACTIVITATE birou, venit progresiv

33. ACTIVITATE videochat, fete ¿i

600- 1000 $, minim liceul, Podinå Sabina; 0729.556.793/ 021.317.21.71 13. ACTIVITATE cu program flexibil cu

câ¿tig imediat ¿i progresiv 5-8-1000 { pentru medici, asistente, biologi; 0732.239.814 14. ACTIVITATE de distribu¡ie în

vânzåri directe, cu carte de muncå, indiferent de vârstå, cu/fårå experien¡å, salarizare, 1.200 L; 0755.099.127 15. ACTIVITATE deosebit de avanta-

joaså pentru studente ca modele videochat, loca¡ie modernå, condi¡ii de lucru excelente, suport tehnic, profesionalism, program flexibil; 0765.946.504/ 0732.772.874 17. ACTIVITATE fete, cupluri mixte/ lesby/ gay pt. Virtual Stars Studio, min.18 ani cuno¿tin¡e min.englezå ¿i pc, avans 300 $, training, bonusuri motivante, comision 50%-70%, program flexibil, cele mai bune siteuri. 3.000 $; 0721.516.830/ 0763.296.676 virtualstars_studio@yahoo.com 18. ACTIVITATE în domeniul sånåtå¡ii,

venituri suplimentare, part time, full time 0724.297.531

19. ACTIVITATE legalå videochat. Angajåm doamne, domni¿oare pentru studio nou, modern, curat, în zona Decebal. Asiguråm venit minim 800 $ - 4.000 $+ bonusuri, program flexibil, posibilitate cazare, detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617

cupluri, condi¡ii lux, venituri substan¡iale, bonusuri, carte muncå, seriozitate; 3.000 $; 0728.938.907/ 0726.385.901 34. ACTIVITATE videochat, oferim 300

$ primå de angajare, seriozitate, training profesional, bonusuri determinante, vilå în zonå centralå, cazare si condi¡ii legale de muncå, doar fete cu vârsta între 18 si 30 ani, id pure.studio; 0760.521.158 pure.studio@yahoo.com www.pure-studio.ro 35. ACTIVITATE videochat, po¡i lucra de acaså. Numai dacå ai experien¡å po¡i lucra de acaså. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 36. ACTIVITATE videochat, primå de

ABSOLVENTE ACTIVITATE LEGALÅ VIDEOCHAT, AVANS 500 {, VENIT 1.000- 3.000 {, CM, CAZARE; 0734.959.924/ 0760.179.243 www.selenstudio.ro 3. ABSOLVENTE ACTIVITATE LEGALÅ VIDEOCHAT, VENIT 1.000- 3.000 EURO, CM, CAZARE; 0763.156.150/ 0735.674.012 enjoy4studio@yahoo.com 4. ABSOLVENTE cunoscåtoare a limbii

engleze, program de birou 8 ore, salariu 800 - 1.200 L, CV la email; 0764.581.618 resurseumane78@yahoo.com

5. ABSOLVENTE liceu/ facultate, pt. activitate videochat. ¥¡i oferim ¿ansa så câ¿tigi 1.300-2.500 {/ luna. Program flexibil. Nu ezita, vino så vezi ce î¡i putem oferi. Studio legal, cm, condi¡ii profesionale de lux, 2.500 {/ luna; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro

ABSOLVENTE sau studente pentru activitate legalå videochat. Oferim venituri la nivel occidental (minim 60E) ¿i un program flexibil. Avans angajare 300 $. Zona Mihai Bravu, detalii la; 0767.211.856/ 0735.394.617 6.

7. ABSOLVENTE videochat, cu/fårå

experien¡å pt. activitate videochat, vârsta min. 18 ani, cuno¿tin¡e lb. englezå, abilitå¡i comunicare, aspect fizic plåcut. Câ¿tiguri garantate 1.500 $ lunar, zona Dr. Taberei, 1.500 $; 0729.218.208/ 0765.516.252 8. ABSOLVENTE videochat. Studio chat angajeazå fete ¿i cupluri cu sau fårå experien¡å (zona 13 Septembrie). Salariu 50-70% din încasåri, plata la zi. Cerin¡e: min 18 ani, cuno¿tin¡e lb englezå ¿i PC niv. mediu, id mess:videochat222001, 2.000 {; 0767.653.006/ 0734.869.626 videochat222001@yahoo.com

 9.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

56. AGENT vânzåri direct, angajåm consultant vânzåri directe. Cerin¡e: abilitatea de a sus¡ine un discurs în fa¡a unui public, abilitå¡i organizatorice, lucru în echipå. Detalii ¿i programåri interviu la telefon; 0720.533.308 medimagnes@hotmail.com 57. AGENT vânzåri, societate din Bucuresti, importatoare legume ¿i fructe congelate, angajeazå agent vânzåri cu experien¡å în domeniu, numai candida¡ii selecta¡i în urma cv-ului vor fi contacta¡i; 0769.483.632 office@cateringneanicu.ro 58. AGENºI comerciali, pentru SC Seca

Distribution SRL, CV la e- mail; razvan.radu@seca.ro

59. AGENºI de asigurare pentru soci-

etate de brokeraj; 0722.340.305

60. AGENºI de curå¡enie, pt. echipå de

interven¡ie, cu experien¡å în domeniu, permisul auto constituie avantaj; 021.674.62.14/ 0720.532.894

61. AGENºI de interven¡ii cu per-

mis auto, pentru Anaconda Security; 021.352.02.46 62. AGENºI de pazå cu experien¡å,

toate sectoarele din Bucure¿ti, cerem ¿i oferim seriozitate; atestatul constituie un avantaj, de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35 63. AGENºI de pazå în condi¡iile legii 333/2003, cu atestat sau cadre militare în rezervå, angajåm; 021.212.50.12/ 0756.161.651

37. ACTIVITATE videochat, studio profesional angajeazå modele (fete) ultracentral, condi¡ii excep¡ionale, camere digitale, decoruri, câstiguri substan¡iale, apropiere metrou ¿i Ratb, cerin¡e: englezå med, operare PC,vezi foto sau site, 2.000 {; 0722.858.937/ 0768.485.184 class.studio@yahoo.com www.class-studio.com

situate pe ¿os. de centurå PiperaTunari, pt. SC de pazå. Salariu între 800 L ¿i 1.200 L; 0765.128.757/ 0754.450.605

38. ACTIVITATE videochat, studio pro-

67. AGENºI de pazå ¿i agen¡i pazå

39. ACTIVITATE videochat, un loc de

muncå cu program flexibil ¿i câ¿tiguri 1.000- 4.000 $, se cere engleza mediu, cuno¿tin¡e PC, bonus 200$ garantat, seriozitate, condi¡ii excelente; 0768.340.890/ 0721.799.731 goldens_studio@yahoo.com www.goldenstudio.ro

65. AGENºI de pazå pt. obiective

66. AGENºI de pazå pt. Scorpion

Grup Security S.R.L. (angajåm), califica¡i, din Bucure¿ti; 021.231.50.96/ 0748.111.942 supraveghere video, conform legii 333/2003, între orele 10.00 - 14.00, salariu 800 - 1.000 L, pentru firmå de pazå; 021.332.05.32/ 0771.723.676 68. AGENºI de pazå, agen¡i de inter-

ven¡ie, agen¡i de transport valori, dispeceri angajeazå Rosegur, companie interna¡ionalå de securitate. Informa¡ii la telefon ¿i direct la sediul Rosegur situat în Bucure¿ti, sector 2, Bd. Ghica Tei nr. 6470. Pute¡i trimite CV la fax sau e-mail; 021.408.43.61/ 021.212.45.40 resurse.umane@rosegur.ro 69. AGENºI de pazå, femei ¿i bårba¡i,

agen¡i interven¡ie, ¿oferi interven¡ie, cu atestat sau calificare ¿i domiciliul în Bucure¿ti, angajåm; 321.00.86/ 031.405.94.78 70. AGENºI de pazå, fete ¿i båie¡i,

salariu motivant, spa¡ii comeiale; 0762.214.215/ 0735.503.234

71. AGENºI de pazå, pentru BGS Divizia de Securitate, pentru obiectivele din Bucure¿ti ¿i jude¡ul Ilfov. Oferim acces gratuit la serviciile Ambulan¡ei BGS ¿i salariu începând cu 850 L. Interviurile au loc la sediul firmei din str. Cuza Vodå 67, sect. 4, de luni - vineri, între orele 10.00 16.00. Rela¡ii la telefon. CV la e-mail; 0757.094.437/ 0749.062.295/ 021.330.51.20 recrutari@bgs.ro

1. ABSOLVENTE (¿i nu numai), pentru videochat, oferim cel mai bun comision ¿i bonusuri, spa¡iu de lucru modern, asisten¡å tehnicå 24/24, ini¡iere. Cerem în schimb punctualitate, perseveren¡å, ambi¡ie, seriozitate, råbdare. Bucure¿ti, central, minim 500 {; 0785.699.124/ 0768.022.627 2.

în promovarea produselor cosmetice profesionale în cabinete cosmetice; 0723.674.773

64. AGENºI de pazå pentru birouri, recep¡ie, condi¡ii avantajoase, oferim ¿i cerem seriozitate, rela¡i la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17: 0785.201.040/ 021.210.31.35

fesional, modele (fete) ultracentral, condi¡ii excep¡ionale, camere digitale, decoruri, câ¿tiguri substan¡iale, apropiere metrou ¿i Ratb, cerin¡e:englezå med, operare PC, vezi foto sau site, 2.000 {; 0722.858.937/ 0768.485.184 class.studio@yahoo.com www.class-studio.com

72. AGENºI de pazå, ¿efi turå cu permis de conducere, pentru zonå reziden¡ialå, Båneasa, între orele 10.00 - 14.00, salariu 800 - 1.000 L; 021.332.05.32/ 0771.723.676 73. AGENºI de pazå. Salariu net

960-1.080 L. Carte muncå. 021.326.83.17/ 0748.095.779 20. ACTIVITATE lejerå pentru

doamne, domni¿oare comunicative pe proiecte de publicitate, remunera¡ie fixå, dar progresivå în func¡ie de implicare, 300 - 700 L, program flexibil. Programåri interviu 10.00 - 18.00; 021.315.15.33 21. ACTIVITATE muncå la domiciliu. Domenii: procesare coresponden¡å; confec¡iona¡i plicuri; completa¡i formulare; în¿irati mårgele; coase¡i scutece, asambla¡i plåci electronice, confec¡iona¡i felicitåri, pungi cadouri. etc, câ¿tiga¡i 1.2002.000 $ lunar, trimite¡i plic timbrat autoadresat la OP61-CP145, Bucure¿ti. 22. ACTIVITATE video chat pentru

båie¡i, bonusuri plata la 2 såpt., site-uri neaccesibile în Ro, confiden¡ialitate, seriozitate maximå câ¿tiguri între 500-3.000 {/ luna, contact id mess c.chat57/c_chat, 2.000 $; 0764.994.261 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro 23. ACTIVITATE videochat angajeazå fete baieti cuplu lezby gay salariu preocentual 50_70% plata la 2 såptåmâni cerin¡e minime lb. englezå vârsta minimå 18 ani cu posibilitatea ¿i de acaså sau cazare program flexibil, 2.500 $; 0766.937.337/ 0763.774.735 ybostudio@yahoo.com 24. ACTIVITATE videochat bonus angajare 150 $. Angajåm modele cu/fårå experien¡å pt VideoChat, vârsta minimå 18 ani, englezå mediu, operare PC, training, bonusuri motivante, comision 5070%, cazare, Tineretului, plata la zi sau 2 såpt. 3.000 $; 0768.317.602/ 0721.795.191/ 0763.145.694 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.enjoy2chat.ro 25. ACTIVITATE videochat domni¿oare

minim 18 ani pentru studio profesional videochat, comision 50%-70%, plata bilunar, carte de muncå, condi¡ii excep¡ionale, cerin¡e: seriozitate, operare pc, englezå minim. Zona Plaza România, 1.500 $; 0765.516.252/ 0729.218.208 26. ACTIVITATE videochat la doar 3

minute de metrou Unirii, camere video, lumini profesionale, dulapuri personale, training intens, program 9-18, 5 zile/såptåmânå-vezi site pt. mai multe detalii, garantåm salariu, 1000 L/luna; 0766.788.840/ 0734.529.582 VideoChatUnirii@yahoo.com www.VideoChatUnirii.com 27. ACTIVITATE videochat ora¿ Pantelimon, aparaturå personalå, suport tehnic, 24/24, comision 70 %; 0727.491.810 28. ACTIVITATE videochat pentru cupluri ¿i fete, Liveprostudio Titan, mediu de lucru intim, plata anticipat; 0765.606.375 29. ACTIVITATE videochat pentru fete ¿i cupluri cu sau fårå experien¡å, plata zilnic ¿i såptåmânal, procent 60 - 80%, siteuri neaccesibile în România, posibil cazare, intimitate, condi¡ii lux, seriozitate, id. andreyya22, 4.000 $; 0786.323.345 www.videochatlux.com 30. ACTIVITATE videochat studio profe-

sional angajeazå modele (fete) ultracentral, condi¡ii exceptionale, camere digitale, decoruri, castiguri substan¡iale, apropiere metrou si RATB, cerinte: engleza med, operare pc, vezi foto sau site, 2.000 {; 0722.858.937/ 0768.485.184 class.studio@yahoo.com www.class-studio.com

40. ACTIVITATE, acum la doar 3

minute de metrou Unirii, studio videochat profesional, cautå doamne ¿i domni¿oare, training intens, program 9-18, 5 zile/såptåmânå - vezi site pt mai multe detalii ! garantåm salariu, 1.000 L/ luna; 0766.788.840/ 0734.529.582 videochatunirii@yahoo.com videochatunirii.com 41. ADIMISTRATOR P.F.A., doresc colaborare cu asocia¡ii de proprietari, ofer ¿i servicii cenzorat; 1 L; 0723.401.471 42. ADMINISTRATOR bloc central 160

apartamente; instalator instala¡ii sanitare; instalator instala¡ii electrice; 0745.209.209 iancovicileon@yahoo.com

43. ADMINISTRATOR, (foarte gospodar), gestionar (foarte îngrijit), contabil, jurist, PR, organizator de evenimente, secretarå pentru SC Tovimage. CV-urile se depun la e-mail; 0736.915.491/ 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com 44. ADMINISTRATOR, ¿i lucråtor

comercial pentru Plafar; 0735.705.647 45. AGENT cu experien¡å în vanzarea

van-sell, pentru produse de patiserie ambalate; 0766.354.213

46. AGENT de vanzari cu minim 5 ani

experien¡å în cadrul unei companii de pazå pt. firmå de pazå. Vå rugåm så trimite¡i CV, foto ¿i recomandare, 0758.758.737 mihaela.luca@cb-security.ro 47. AGENT de vânzåri pentru divizia food (retail), cu experien¡å, pt. sc., pentru sector 6, CV la e-mail; ams.elan@yahoo.com 48. AGENT Firmå pazå angajeazå agent

de pazå obligatoriu cu atestat pentru Ploie¿ti. Salariu 800 L. ¥nål¡ime peste 1,70. Vå rugåm så trimite¡i CV+foto; 0758.758.737 mihaela.luca@cb-security.ro 49. AGENT imobiliar dornic de muncå ¿i

câ¿tig 50% din profit, cu experien¡å, rog seriozitate; 0721.375.977

50. AGENT imobiliar, SC Brokimob SRL

angajeazå agen¡i imobiliari cu sau fårå experien¡å în domeniu, plata la comision. Pentru alte detalii vå rugåm så ne contacta¡i la nr de telefon; 0767.048.792 brokimob@gmail.com 51. AGENT pazå complex comercial sector 6, cu carnet de conducere, exclus pensionari, pentru SC; 0730.711.862 52. AGENT pazå ¿i supraveghere cu experien¡å, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 53. AGENT pazå ¿i supraveghere, cu

experien¡å, în condi¡ii foarte avantajoase, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri întrele orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 54. AGENT pazå, cu atestat, obiectiv

Pepsi, zona Viilor, Dragomire¿ti, salariu minim + bonuri, maså, telefon între 9.0015.00; 0753.022.07955. AGENT vânzåri cu experien¡å

angajare, seriozitate, training profesional, bonusuri determinante, vilå în zonå centralå, cazare ¿i condi¡ii legale de muncå, doar fete min. 18 ani, id pure.studio, oferim 300 $; 0760.521.158 pure.studio@yahoo.com www.pure-studio.ro

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex, orientare sexualå, cf. Legii 48/2002



115. VINDEM avantajos, dotåri complete fast-food, cofetårie, pizzerie. Posibilitate cumpårare linie completå sau pe bucå¡i. Stare perfectå de func¡ionare, aproape noi. Pentru informa¡ii: 0725.666.888

transport, executåm excava¡ii, demolåri, evacuåm moloz; 0745.839.103

ofer pre¡ 100 L; 0760.142.401

29. LADÅ frigorificå, stare bunå func¡ionare, cumpår; 0764.563.827

dvs. cu plata pe loc, român serios, 0,85 L/kg; 0768.677.644

116. VINDEM nisip, balast, asiguråm

40. TV color sau plasmå folosite, cumpår,

zi, 5 zile/ såptåmânå, se lucreazå în ture, program avantajos pentru studen¡i, contract de muncå, sunt necesare cuno¿tin¡e medii de limba englezå id: c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro 32. ACTIVITATE VIDEOCHAT, BÅIEºI, 7 H/ZI, 5 ZILE/SÅPTÅM¢NÅ, SE LUCREAZÅ ¥N TURE, PROGRAM AVANTAJOS PENTRU STUDENºI, CONTRACT DE MUNCÅ, SUNT NECESARE CUNOªTINºE MEDII DE LIMBA ENGLEZÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607

16. ACTIVITATE deosebit de avanta-

tårie, statuete, fructiere, sfe¿nice, ceasuri, monede, bijuterii (aur- argint), tacâmuri, pendule, gramofoane, mic mobilier, såbii, stilete, decora¡ii, medalii, rame diverse, obiecte vechi, cu plata pe loc; 0722.144.646/ 0768.075.787/ 021.430.65.64

31. ACTIVITATE videochat, båie¡i, 7 h/

11. ACTIVITATE avantajoaså, doamne, indiferent vârsta, fårå experien¡å, pentru conversa¡ii pe calculator. Salariu începând de la 700 $ pânå la 3.000 $+ bonusuri. Program flexibil, avans angajare 300 $. Zona Pia¡a Muncii. Pentru detalii; 0768.641.918/ 0735.032.221

37. TABLOURI vechi, icoane, argin-

nate de 7, 8, 9 Kg, cumpår; 0720.939.536

bazå de plante. Efect imediat, 10 L; 0734.031.091

nisoare, cu/ fårå experien¡å pentru studio videochat, Unirii, procent 60 % + bonusuri, cm, training, program flexibil, sesiuni multiple, asiguråm cazare, videochat de acaså procent 80 %; 0727.494.407/ 0765.063.792 chickadee_studio@yahoo.com http://www.chickadeestudio.ro

joaså pentru doamne ¿i domni¿oare, pentru conversa¡ii pe PC, se acordå avansuri ¿i bonusuri, câ¿tiguri între 800- 3.000 $, pentru contact Ani¿oara; 0765.946.504/ 0732.772.874

ABSOLVENTÅ, CUPLURI/ FETE PENTRU VIDEOCHAT LEGAL, CARTE DE MUNCA, ZONA OBOR.CONDITII DE LUX, APARATURÅ NOUÅ, CAMERE INDIVIDUALE,INTIMITATE, PROGRAM FLEXIBIL, BONUSURI ªI C¢ªTIGURI GARANTATE, 3.500 $; 0766.858.778/ 0723.811.613

PET; 021.269.40.49/ 0722.627.288

10. ABSOLVENTE, doamne, dom-

36. STATUETE, COVOARE, ICOANE, TABLOURI, OGLINZI, OBIECTE DE ARGINT, CEASURI, PENDULE, BIJUTERII, RAME FOTO, CÅRºI POªTALE, BIBELOURI, TACÂMURI, PLATA PE LOC; 0722.230.861/ 0722.501.683

3. ACHIZIºIONEZ cår¡i (diferite

oglinzi, obiecte argint, icoane, tåvi, fructiere, por¡elanuri, bijuterii, mobilå stil cumpår; 021.460.04.20/ 0722.500.312

0722.923.001

aurii ¿i mic mobilier stil, 350 L; 021.665.41.53/ 0722.214.737

cumpår; 0786.391.567

1. ACHIZIºIONEZ acum cår¡i, cumpår

mp, arte mar¡iale 400mp, utilate plus clien¡i; 0768.270.286

98. SALÅ fitness 250 mp, aerobic 150

35. RAME tablouri vechi mari, deosebite,

39. TIMBRE chineze¿ti vechi ¿i noi,

han; 0722.950.650

90. PIANINÅ Bluthner, AF 1912, stare

PLATA pe loc pentru picturå româneasc��, colec¡ii filatelice, ceasuri; 0745.303.040

34.

tårie, por¡elanuri, mic mobilier, icoane, ceasuri ¿i bijuterii vechi, cumpår imediat; 0722.405.201/ 021.319.47.71

posesie, pe legea 10/2001, dosar depus la Primårie în curs de rezolvare, zona Vitan. 6.000 {; 0722.429.609

de colec¡ie, în stare impecabilå; 0730.705.489/ 0726.069.736

aur ¿i argint ¿i obiecte decorative, Doamna Maria; 0763.426.102

38. TABLOURI, statuete, argin-

87. PARTICULAR 270 mp, neintrat în

89. PENDULÅ veche unicå vând, obiect

fon de forma 07ab x00 x00. Ofer, 100 {; 0786.911.633 gabivasile2010@yahoo.com

32. PICTURÅ româneascå ¿i stråinå, argintårie (tåvi, fructiere, casete, sfe¿nice, tacâmuri, monede), icoane, statuete din bronz ¿i antimoniu, mic mobilier etc. Alexandra; 021.430.65.64/ 0724.622.066

119. VITRINÅ frigorificå verticalå nouå, cântar electronic (30 kg), rafturi båcånie, raft legume-fructe, vând; 0768.390.423

79. MAªINÅ scris, aragaz, butelie 10 l,

robot bucåtårie, haine piele, rezervoare WC, receiver satelit, boxe auto, scaun birou, luminatoare tavan; 0720.349.905

30. LAPTOP, Iphone, IMAC, produse

AGENºI DE V¢NZÅRI - PENTRU PRODUCÅTOR DETERGENºI, ¥N TOATÅ ºARA; CONDIºII DEOSEBITE (CÅUTÅM); 021.260.00.50/ 0755.079.598

74.

75. AGENºi imobiliar, doar cu experien¡å, închirieri, 50% comision curat, sediu Unirii, persoane serioase, muncitoare, doritoare de profituri frumoase, mobil, posib ma¿inå. 2.000 {; 0760.028.028 info@landexpert.ro 76. AGENºI imobiliari cu experien¡å pen-

tru agen¡ie imobilarå, ofer carte de muncå, comision atractiv, rog seriozitate, sediu sectorul 3; 021.348.23.08/ 0729.427.524 77. AGENºI imobiliari cu experien¡å,

comision 50-70%, re¡ineri zero, CM, telefon, publicitate, transport; 021.222.01.25/ 0735.873.155 www.tentantimobiliare.ro 78. AGENºI imobiliari cu sau fårå expe-

rien¡å, pentru Agen¡ia Capital Imob, persoane inteligente, dinamice, oferim cadru de lucru deosebit, carte muncå, bonusuri diferite în func¡ie de realizåri: ma¿inå, camerå foto digitalå, telefon mobil, prime, comision progresiv 40 - 50%, publicitate agresivå conform sferei de interes, birou individual, sediu reprezentativ în Bd. Decebal. Ca ¿i sistem se lucreazå zone exclusive pe unul din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, de asemenea cåutåm agen¡i specializa¡i ¿i pe Sectorul Agricol Ilfov, avem ¿i departament pentru închirieri. Pentru mai multe detalii suna¡i la nr. 0755.022.292 pentru un interviu sau vizita¡i site-ul nostru www.capitalimob.ro ¿i completa¡i pagina cu sec¡iunea cariere; 0755.022.292 www.capitalimob.ro 79. AGENºI imobiliari cu/ fårå experien¡å

86. AGENºI imobiliari, departamentele

reziden¡ial ¿i industrial, pentru General Service 2000 cu sediul în Panduri. Se oferå carte de muncå, comision 40%, laptop, telefon. Detalii ¿i CV la e- mail; 0725.500.702 generalservice2000@gmail.com 87. AGENºI imobiliari/ secretarå, cu

experien¡å în domeniu de activitate; 0723.936.609/ 0766.789.133

88. AGENºI interven¡ie cu permis cat. B,

agen¡i pazå ¿i dispeceri în condi¡iile legii 333/2003, pentru Aba Security; 021.335.84.20

89. AGENºI interven¡ie, tineri dinamici, constitu¡ie atleticå, permis auto, experien¡å în domeniu, califica¡i, din Bucure¿ti, pentru societate securitate; 021.310.05.03 90. AGENºI interven¡ie, ¿oferi, cu experien¡å, permis B, constitu¡ie atleticå, atestatul constituie un avantaj, de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 91. AGENºI pazå (50), conform legii 333/2003, pentru societate pazå; 021.327.14.18 92. AGENºI pazå (fete) cu experien¡å,

societate de pazå angajeazå pentru hypermarket, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 93. AGENºI pazå angajeazå societate securitate, pentru farmacie din Bucure¿ti, program o zi da una nu; 021.312.90.35 94. AGENºI pazå bårba¡i ¿i femei ¿i

agen¡i interven¡ie, pentru firmå de pazå. Carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0721.296.652/ 0755.162.034/ 0767.056.551 95. AGENºI pazå cu atestat calificare, bårba¡i din Bucure¿ti pentru obiective interior; 0769.030.322 96. AGENºI pazå cu experien¡å pentru

supraveghere farmacii, atestatul constituie un avantaj, salariu atractiv, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817: 0785.201.040/ 021.210.31.35 97. AGENºI pazå pentru obiective

speciale cu calificare, angajåm urgent, salariu net 1.400 L; 0760.660.206

98. AGENºI pazå ¿i ordine cu experien¡å pentru obiectivele industriale, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 99. AGENºI pentru Bucure¿ti Berceni, bårba¡i ¿i femei, pentru firmå de pazå, salariul atractiv; 0751.515.402 100. AGENºI pentru pazå, Romguard

Security recruteazå urgent personal în diverse loca¡ii din Bucure¿ti, oferim salarizare începând cu 900 ron net, program de lucru variat echipament ¿i ¿colarizare gratuitå, relatii la tel, 900 L/ luna; 0733.924.283 resurseumane@romguardsecuirty.com www.romguardsecurity.com 101. AGENºI pentru vânzåri pentru Soci-

etate comercialå, pot fi ¿i pensionari, rugåm seriozitate; 0754.033.335/ 0744.373.025

102. AGENºI securitate (50) pentru inte-

rior în obiective, recep¡ie, birouri, angajeazå societate de pazå, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 103. AGENºI vânzåri pentru

Bucure¿ti, angajeazå companie distribu¡ie båuturi alcoolice, pentru detalii consulta¡i site-ul, pachet salarial peste 1.000 L; 021.628.28.82/ 021.628.28.83 www.bauturi.net 104. AGENºI vânzåri, distribuitor produse alimentare, agent vânzåri (agent comercial), pentru zone din Bucure¿ti ¿i Ilfov, cerin¡e experien¡a în domeniul vânzårilor de cel pu¡in 1 an, permis de conducere categoria B; 0771.254.617 angajari@adrianodistribution.ro 105. AGENºI vânzåri, profesioni¿ti,

cu experien¡å în domeniul materialelor de construc¡ii pentru Bucure¿ti, Ilfov ¿i zonele limitrofe, cel mai bun salariu din bran¿å, CV la; cerereang@yahoo.com 106. AGENºI, SC paza, urgent agenti de

pazå, salariu motivant; 0760.235.395 mirebadea64@yahoo.com

107. AI nevoie de bani? ¥n videochat nu existå crizå sau salarii de 600 ron. Dacå e¿ti fa¡å/cuplu nu ezita så ne contactezi, po¡i face de acaså/studio/birou, comision avantajos, training, bonusuri, persoanå de contact Carmen, 400 $; 0762.932.249 chatvideos@yahoo.com 108. AI o ¿anså câ¿tigå bani în timpul

liber, colaborare avantajoaså 2-3 ore/zi, min. liceul, Luiza; 0726.205.052 109. AJUTOR bucåtar cu experien¡å - în

bucåtåria italianå, pentru Restaurant Gallo Nero, Decebal 12; 0726.544.889 110. AJUTOR bucåtar pentru restaurant

în cartier Titan, zona hypermarket Auchan; 0744.777.499

pentru vânzåri apartamente în Titan/ Unirea. 031.809.25.25/ 0726.934.341

111. AJUTOR bucåtar pentru Restauran-

80. AGENºI imobiliari cu/ fårå experien¡å, femei/ bårba¡i, studii medii, superioare, carte de muncå + comision, transport, telefon mobil, minim 1.200 {/ lunå; 0751.426.633

112. AJUTOR bucåtar restaurant, sector 1, Bucuresti, b-dul. Ion Mihalache (fosta 1 Mai), program flexibil, oferim contract + carte muncå; 0735.444.535 x_zone_bar@yahoo.com

81. AGENºI imobiliari cu/fårå experien¡å

pentru agen¡ie imobiliarå, 031.432.96.71/ 0744.490.007

82. AGENºI imobiliari pentru Houseart

tul Louisenhof; 0765.208.796

113. AJUTOR bucåtar ¿i livrator mâncare cu ma¿inå proprie, pentru restaurant, vå rugåm suna¡i dupå ora 11.00; 0722.961.643

114. AJUTOR bucåtar, ospåtå¡å, bar-

man, pentru cafenea, urgent; 0732.997.737/ 021.313.13.42

115. AJUTOR bucåtar, urgent, program

o zi cu o zi, se asigurå transport; 0724.364.811 office@midojobs.ro

116. AJUTOR de bucåtar cu experien¡å

pt. restaurant Pia¡a Amzei; 0735.333.021

AJUTOR DE BUCÅTAR CU EXPERIENºÅ, BUCÅTÅRIE ROM¢NEASCÅ; 0725.527.579

117.

118. AJUTOR de bucåtar, zona Ghencea (catering); 0741.111.025 119. AJUTOR de bucåtar. Restaurant Club Art (fost Papillon) str. Matei Voievod 66A angajeazå ajutor de bucåtar (preferabil din zonå) rela¡ii în restaurant sau la tel.; 0786.329.339 ultratexsrl@gmail.com

AJUTOR de vacan¡å, 300 $, recomandå-ne o doamnå pentru studioul nostru legal de videochat. Asiguråm program flexibil, câ¿tig minim 700 $. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617

120.

121. AJUTOR måcelar, zona 13

Septembrie; 0745.067.955

AJUTOR vulcanizator, ¿os. de Centurå Cå¡elu. Ofer salariu bun+ cazare, preferabil din provincie; 0764.465.016 122.

123. ALEGE 10 ani de experien¡å în domeniu ¿i legalitate 100%, alege ProStudio Videochat; 0757.222.222 www.prostudio.ro 124. ANGAJARE personal pentru

împår¡it pliante în zona Ghencea; 0727.616.920/ 0760.869.599 mira.van23@yahoo.com www.anticapizza.ro 125. ANGAJEZ fete pentru salon masaj

erotic cu\fårå experien¡å zona Vitan pre¡uri 100-300 L orå comision 50% cazare, carte de muncå, plata la zi sau såptåmânal câ¿tig zilnic 400-1.200 L garantat nu trebuie så fi fotomodel, 4.000 {; 0769.447.550

126. ANGAJEZ menajerå doamnå serioaså pentru menaj, gåtit ¿i cålcat, în zona Pipera lângå Jolie Ville. Cerin¡e: serioaså, meticuloaså, harnicå ¿i ordonatå. Detalii la telefon numai pentru persoanele interesate; 0730.981.568 nor.group@yahoo.com 127. ANGAJÅM cupluri pentru studio videochat, singuri în camerå. Mediu de lucru plåcut, program flexibil. Oferim 150 $ bonus la angajare, se lucreazå 7 h/zi, 5 zile/såpt. Plata se face la 2 såpt.+carte de muncå, 3.000 $; 0786.325.509 atlanticzencir@yahoo.com 128. ANGAJÅM menajere, salariu 800

lei/lunå, contract de munca; 021.231.25.97

129. ANGAJÅM muncitor necalificat

pentru magazin (båiat de pråvålie). Program o zi cu o zi salariu 800 L. Magazinul se aflå la intersec¡ia Lacul Tei cu Maica Domnului. Rugåm trimite¡i CV; tony.harbuzariu@yahoo.com 130. ANGAJÅM persoanå serioaså ¿i

muncitoare pt. servicii curå¡enie într-un imobil nou, locuit, 6 nivele, sector 1, Bucure¿ti. Program de lucru full-time. Preferabil vârsta cuprinså între 25-40 ani; 0769.576.760 aviatieinorthresidence@yahoo.com 131. ANGAJÅM ¿oferi taxi cu atestat. Ma¿inile sunt colantate la taxi Leone sau taxi Eurostil; 0785.637.647/ 0765.320.490/ 0767.365.473 taxiphoenix@yahoo.com 132. ANIMATOARE pentru videochat, program flexibil, zona centralå, câ¿tiguri medii de 1.150 {, contacta¡i-ne; 0769.551.339 133. ART of Massage, tinere sociabile ¿i

serioase cu aspect fizic plåcut pentru masaj erotic, exclus sex. Comision 40%, carte de muncå, cazare pentru provincie. Cerem ¿i oferim seriozitate; 0731.209.970/ 0743.773.670 artofmassage2010@yahoo.com www.artofmassage.ro 134. ASISTENT farmacie sect.4 Bucure¿ti, asistent farmacie la Snagov, 2 såptåmâni pe lunå, salariu integral; 031.809.29.24 135. ASISTENT farmacie, cu experien¡å

pentru Plafar; 0720.529.203

136. ASISTENT manager, Cuno¿tin¡e pachetul Microsoft Office, contabilitate primarå, lb. englezå, studii superioare, dorim ¿i oferim seriozitate. A¿teptåm cv la: 021.321.32.93 avagroupro@yahoo.com 137. ASISTENT manager, pentru Italinox în Bucure¿ti. Cerin¡e: studii superioare, englezå sau italianå ¿i cuno¿tin¡e bune de lucru în Excel ¿i Word. Persoanele interesate trebuie så trimitå CV pânå la 28.01.2011 la fax sau e-mail: 021.667.00.00 office@italinox.ro 138. ASISTENT medical Bucure¿ti, ambulatoriu diabet, program 8 ore 7-15; 0722.225.028

Mo¿ilor, cm, comision de la 40 %; 021.210.09.71 houseart@gmail.com

83. AGENºI imobiliari, (fete, båie¡i), cu/

fårå experien¡å pt postul de agent imobiliar, pt Alaskan Imobiliare, mod plåcut de lucru, training, comision progresiv, detalii la interviu. Contact telef. sau e-mail; 0721.360.824 ionescudanieldumitru@yahoo.com http://alaskanimob.ro 84. AGENºI imobiliari, cu/ fårå experien¡å pentruînchirieri/ vânzåri, comision 30 progresiv, cuno¿tin¡e PC, program fulltime, condi¡ii avantajoase, persoanele dinamice cu abilitå¡i de comunicare bune au un atu. CV pe mail, 0760.654.531/ 0723.076.989/ 0760.654.530 powerimobiliare@yahoo.com 85. AGENºI imobiliari, cu/fårå experien¡å

în domeniu, persoane serioase, muncitoare, sediu Unirii- Splai, condi¡iile se discutå în cadrul interviului, CV pe adresa: 0735.825.906 office@centralimobiliare.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

7

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

LOCURI DE MUNCÅ 217. CLIENºI ¿i colaboratori caut; vând

BÅIAT, ARźI BINE? EªTI parfumuri Austria; 0726.299.040 UN BÅIAT PESTE 18 ANI. 218. COAFEZE, frizeri, urgent, în zona CUNOªTI LIMBA ENGLEZÅ LA Dr. Taberei, 50 %, Valea Arge¿ului; 0766.581.228/ 031.102.44.41 NIVEL CONVERSAºIONAL. ¥ºI PLACE SÅ LUCREZI LA CALCULA- 219. COAFEZE, MANICHIURISTE TOR. NOI TE PLÅTIM AªA CUM UNGHII FALSE, CU EXPERIENºÅ, TREBUIE. CONTACTEAZÅ-NE; CLIENTELÅ FORMATÅ, BERCENI, 0786.238.785/ PIAºA MOGHIOROª, TITAN 0735.672.652 (AUCHAN), DOROBANºI, OBOR; 196. BÅIEºI cu sau fårå experien¡å, pen 0720.417.332 tru sesiuni de video chat, oferim training profesional, bonusuri procent 50-70%, olimpia_campean@yaplata la zi sau bilunar, program flexibil. Vå hoo.com putem oferi mai multe detalii la telefon, 195.

3.000 {/euro; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com 139. ASISTENT social cu studii supe-

rioare de specialitate minimum 5 ani experien¡å în domeniu ¿i electrician între¡inere de preferin¡å pensionar pt. Asocia¡ia C.A.R.P. "Omenia" Bucure¿ti, str. Amurgului nr. 53, sect. 5 (angajåm). Asocia¡ia acordå împrumuturi cu dobânzi avantajoase ¿i prime¿te înscrieri de noi membri. Rela¡ii la telefon; 021.456.36.99/ 021.423.17.49/ 0752.001.446/ 0725.218.957 140. ASISTENT social în cadrul unui

cåmin de båtrâni in Adunatii Copåceni; 0746.831.823 florin.morosanu@gmail.com http://www.camin-pentru-batrani.ro 141. ASISTENT social, cu studii medii,

pentru centrul din Pantelimon, jud. Ilfov, 0730.032.770 142. ASISTENT/ asistentå recuperare

medicalå BFTR, Bucure¿ti; 0741.010.637

143. ASISTENTE medicale, vânzåtoare, femeie de serviciu, confec¡ionere, orice altå calificare pentru conversa¡ii pe calculator. Asiguråm training ¿i câ¿tig minim 500 {/ lunå. Avans angajare 300 $. Pentru detalii; 0768.641.918/ 0735.032.221 144. ASISTENTÅ manager (secretarå)

cu experien¡å. Condi¡ii foarte bune; 0742.115.227 madalina.constantin@planoil.ro

ASISTENTÅ medicalå cu/ fårå experien¡å pentru cabinet stomatologic 021.624.11.25/ 0723.291.705

160. BONE, îngrijire vârstnici, menajere,

angajeazå urgent, Agen¡ia Bona-Mia, înscrieri cursuri autorizate bone, 021.323.39.66/ 031.409.78.07/ 0743.393.576 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

161. BONE, menajere, îngrijitoare

båtrâni, inclusiv interne, salarii 1.000 - 1.500 L, cautå agen¡ia Atics; 021.320.72.66

162. BONE, menajere, intern/ extern, în

cel mai scurt timp, Bucure¿ti, Sectorul Ilfov; 0724.949.210/ 0766.279.998

163. BONÅ cu experien¡å, experien¡å de

lucru cu copii 1-6 ani, nefumåtoare, sånåtoaså, responsabilå. Program prelungit 10-12 ore/zi, L-V, domiciliu zona Berceni IMGB. Doamna va face menaj u¿or în caså, curte. Referin¡e la cerere, 1.200 L; 031.439.64.29 office@fintask.ro 164. BONÅ îngrijire copil 2 ani, nefumå-

toare, flexibilitate program, zona Bragadiru, 4 zile/ såptåmânå; 0769.358.899 165. BONÅ internå, urgent. Se

asigurå cazare, maså, 1.500 L; 0742.360.223/ 0726.637.102 166. BONÅ sau îngrijire båtrâni, cursuri

acreditate na¡ional, recunoscute in Uniunea Europeanå, agen¡ia Bona-Mia, 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

167. BONÅ, copil 1 an, zona 1 Mai,

experien¡å, educatå, nefumåtoare, 9 ore, 1.100 - 1.300 L; 0769.612.742 168. BONÅ, Cora Lujerului;

0754.381.535

145.

146. ASISTENTÅ medicalå, experien¡å

min. 2 ani pentru clinica stomatologicå Opran. Rog seriozitate; 021.313.40.82/ 0721.842.904 147. ASISTENTÅ personalå pentru director, aspect fizic plåcut, harnicå,disponibilå program prelungit, fårå obliga¡ii, nefumåtoare, finu¡å, open minded, accept provincia, cazare, contact prin telefon sau emailcondi¡ii deosebite, 1.000 {; 0730.618.040 fitroyal09@gmail.com 148. ASISTENTÅ secretarå, firmå, asis-

tentå pentru om de afaceri tânår, posibil studentå sau elevå, fårå experien¡å, program lejer, motivare financiarå, cerin¡e: seriozitate, discre¡ie, detalii la id: razvanmarcu29; 021.200.22.22 razvanmarcu29@yahoo.com

149. ASSISTANT(E) manager de langue maternelle (Roumain), études sup, connaissances PC obligatoires, exp. dans la vente, excellent sens organisationnel avec exp. de 5 ans dans la meme fonction, anglais et francais obligatoires; 0757.276.039 job.am20122010@ebutiks.ro 150. AUTOMACARAGIU cu expe-

rien¡å B,C,E+ autoriza¡ie macaragiu, angajåm; 0722.314.290/ 0764.442.683 151. AUTOMACARAGIU, atestat cu domiciliul în zona Rahovei, ªos. Alexandriei, Bragadiru ¿i ¿ofer autotractor cu experien¡å transport agregate pentru societate de construc¡ii (angajåm); 0741.022.013 152. BABY sitter, persoanå tânårå, cu experien¡å, angajåm urgent. Nr. contact: 0753.333.005 153. BARMAN - preparator Barrista pen-

tru Resto - Club zona Universitate, cerin¡e: seriozitate, experien¡å; 0724.240.615

154. BARMAN cu experien¡å + diplomå barman, pentru salå jocuri electronice din incinta Mall Vitan. Rela¡ii la telefon între orele 12.00 - 15.00; 0731.170.849 155. BARMAN cu sau fårå expe-

169. BONÅ, internå, pentru copil 1 an ¿i

2 luni, Balote¿ti, urgent, 1.500 L; 0724.949.210/ 0766.279.998

170. BONÅ, urgent, pentru îngrijire copil în vârstå de 6 luni în zona Crânga¿i. Program luni-vineri 08.00 - 17.00. Experien¡å ¿i recomandare avantaj. Salariu atractiv; 0723.613.516 munteanuadi76@yahoo.com 171. BONÅ, zona Pia¡a Ferentari, 5 ore/

zi, pt. copil de 2 ani, salariu 400 L; 0729.623.542 172. BRUTÅRIE, Colentina (Pod

Europa) brutar, cuptorist, modelator, se oferå cazare, carte de muncå, salariu avantajos; 0725.064.062 173. BUCATARI angajeazå bistro

Gara de Nord; 0724.114.818

174. BUCÅTAR cu experien¡å bucåtårie

interna¡ionalå pentru Bistro; 0745.673.656

175. BUCÅTAR cu experien¡å în

bucåtåria italieneascå, pizzar cu experien¡å pt. restaurant zonå centralå. Rela¡ii 0733.981.432 176. BUCÅTAR la domiciliu, te-ai såturat

de gåtit? Sunå un bucåtar; 0767.558.514

177. BUCÅTAR pentru cafenea. Rela¡ii

între orele 12-17 sau CV la e-mail; 0721.233.234 office@triangledor.ro

178. BUCÅTAR pentru restaurant

zonå centralå. CV înso¡it de o pozå la adresa de e-mail; 0746.795.029 speiceas@yahoo.com

179. BUCÅTAR sau ajutor bucåtar,

în Militari str. Cåtinei 18, restaurant Mister Grill, angajez; 0766.405.925/ 0721.351.926

 BUCÅTAR ªI AJUTOR BUCÅTAR CU EXPERIENºÅ, ZONA MALL BÅNEASA; 0731.832.020 180.

rien¡å. Suna¡i dupå ora 10; 0721.916.625



156. BARMAN, (cu experien¡å), bucåtar (experien¡å minim 8 ani), ¿ef bucåtar (experien¡å minim 8 ani), autor bucåtar, ospåtari ¿i picoli (aspect fizic plåcut), ¿ef de salå ¿i femei de servici pentru Tigras-Restaurant-Club. CV-urile se depun la e-mail; 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com

181. BUCÅTAR, ajutor de bucåtar

157. BARMAN, ªos. Pandurilor nr. 12,

Sector 5 ; 0726.215.449

BARMANI, OSPÅTARI (GRATARAGIU), DIN ZONA RESTAURANT REPUBLICA METROU, (IONUº-REBECA), URGENT; 0741.281.962 158.

159. BLACK studio angajeazå båie¡i ¿i fete pentru videochat. Oferim condi¡ii de lux, loca¡ii centrale, vestiar propriu, aer condi¡ionat, echipament profesional. Detalii pe mess: studiochat@ymail.com, 3.000 $; 0769471485/ 0727951412 angajari@studio-chat.ro www.studiochat.ro

angajeazå Il Cantuccio Ristorante; 0724.744.153

182. BUCÅTAR, bucåtårie interna¡ionalå

pentru restaurant, sector 4, Tineretului, experien¡å minim 3 ani, se oferå salariu foarte bun, carte de muncå, transport gratuit, condi¡ii excelente; 0725.546.633 nu_trimite@e-mail.ro 183. BUCÅTAR, firmå catering angajåm

bucåtar tânår, dinamic, cu experien¡å în catering. Cerin¡e: rapiditate în execu¡ie, seriozitate. Program 8 - 9 ore. Rela¡ii la telefon, numai dupå ora 16:00; 0766.441.180/ 0761.932.047 184. BUCÅTAR, restaurant Grizzly D.

197. BÅIEºI cu sau fårå experien¡å, pen-

înfrumuse¡are zona Bucur Obor, carte de muncå, salarizare atractivå; 0726.209.210/ 0744.811.867

198. BÅIEºI sau fete pentru

222. COAFEZÅ cu clien¡ii ei, anga-

videochat Blackstudio, în cel mai nou ¿i modern studio din Bucure¿ti. Oferim salariu fix + comision. Condi¡ii: peste 18 ani, aspect fizic plåcut, cunoscåtor englezå. Venit mediu 1.500 $, a¿teptåm CV + poze la e-mail; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studio-chat.ro 199. BÅIEºI ¿i fete cunoscåtori

englezå, pentru studio videochat. Salariu între 3.000 - 9.000 L, a¿teptåm CV + poze la e-mail; 0765.171.954 videochat95@yahoo.com 200. BÅIEºI ¿i fete pt. spålåtorie auto,

salariu atractiv + comisioane, eventual ofer cazare; 0745.294.708/ 0723.325.754

201. BÅIEºI ¿i fete, pentru videochat din

studio sau de acaså, Team Vision Studio oferå procentaje atractive, program flexibil, confiden¡ialitate, câ¿tiguri între 500 si 3.500 / lunå, te as¿eptåm; 0766.517.495/ 0742.044.343 0728.015.931 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

202. BÅIEºI ¿i fete, pentru videochat din

studio sau de acaså, Team Vision Studio oferå procentaje atractive, program flexibil, confiden¡ialitate, câ¿tiguri între 500 si 3.500 {/ lunå, te a¿teptåm; 0766.517.495/ 0742.044.343/ 0728.015.931 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

203. BÅIEºI ¿i fete, pentru videochat din

studio sau de acaså, Team Vision Studio oferå procentaje atractive, program flexibil, confiden¡ialitate, câ¿tiguri între 500 ¿i 3.500 {/ lunå, te a¿teptåm; 0766.517.495/ 0742.044.343/ 0728.015.931 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

204. BÅIEºI, cu sau fårå experien¡å, pentru sesiuni de videochat, oferim training profesional, bonusuri, procent 5070%, platå la zi sau bilunar, program flexibil. Vå puten oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com 205. BÅIEºI, FETE, CUPLURI, PENTRU VIDEOCHAT. COMISION 50- 70%+ BONUSURI. CONDIºII LUX, POSIBILITATE CAZARE; 0748.369.554/ 0762.957.038 206. BÅIEºI, STUDIO PROFESIONAL DE VIDEO CHAT RECRUTEAZÅ BÅIE¡I ÎN VEDEREA COLABORÅRII ÎN DOMENIU VIDEO CHAT, OFERIM BONUSURI, AVANS, CARTE DE MUNCÅ, PROGRAM FLEXIBIL, TRAINING PROFESIONAL, SUNÅ ªI TU ªI NU VEI REGRETA, NOI TE AJUTÅM SÅ FACI BANII PE TIMP DE CRIZÅ; 0786.238.785/ 0735.672.652 207. BÅIEºI, V¢RSTA PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII LIMBA ENGLEZÅ PENTRU CONVERSAºII PE CALCULATOR. OFERIM SERIOZITATE, SALARIU MINIM GARANTAT 500 $ CE POATE AJUNGE LA 1.500 - 3.000 $, PLATA ZILNICÅ/BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, CONDIºII DEOSEBITE DE MUNCÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 208. CAMERISTÅ angajeazå hotel-

restaurant de 4 din centrul capitalei. Cerin¡e: experien¡å în domeniu ¿i calificare. Interviurile se vor ¡ine în func¡ie de programåri; 0730.015.108 resurseumane@residence.com.ro 209. CAMERISTÅ hotel sector 2, fårå

experien¡å, nefumåtoare, persoanå serioaså, ¡inutå îngrijitå, pentru programare interviu suna¡i la tel., 1.200 L; 0727.487.327 castel.house@yahoo.com www.hotelreginetta.ro 210. CASIER ¿i femeie serviciu pentru benzinåria Mol Otopeni; 021.315.50.60

185. BUCÅTAR, restaurant italian anga-

211. CASIERI linie de servire pentru firmå de catering angajåm; 0762.221.108 personal@thema.com.ro

186. BUCÅTAR/ bucåtåreasa, pentru

catinå studenteascå; 0768.984.566

187. BUCÅTARI cu experien¡å (minim 3

ani), cazare, restaurant Såftica angajeazå; 0752.665.590/ 0744.302.500

188. BUCÅTARI cu experien¡å pentru

restaurant; 021.210.71.36/ 0745.310.948

189. BUCÅTARI, ajutor bucåtar, ospåtari, paznic, femei vase, pentru club Piranna; 0742.166.465/ 0751.280.874 190. BUCÅTARI, ajutor bucåtar,

ospåtari, pentru restaurant; 0723.457.020/ 0786.033.499 191. BUCÅTARI, BUFETIERE, OSPÅTARI, FEMEI SERVICIU, BARMANI PENTRU RESTAURANT ART, B-DUL SPLAIUL UNIRII, NR. 47, RUGÅM CV; 031.434.74.30

192. BUCÅTÅREASÅ, bucåtårie interna¡ionalå pentru restaurant, sector 4, Tineretului, experien¡å minim 3 ani, se oferå salariu foarte bun, carte de munca, transport gratuit, condi¡ii excelente; 0725.546.633 nu_trimite@e-mail.ro 193. BUCÅTÅRESE, ajutor bucåtårese cu experien¡å în domeniu, pentru Restaurantul "Cuibul Rândunelelor", sector 5. Rog suna¡i dupå orele 13; 021.424.42.18/ 0720.033.444 194. BUFETIER Pizzerie cu livrare la domiciliu angajeazå bucåtåreaså pentru paste ¿i salate; 0763.684.060 vlad@edulce.ro

uriste, cosmeticiene, pentru coafor; 0724.041.903

tru sesiuni de videochat, oferim training profesional, bonusuri, procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil. Vå puten oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {/euro; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com

Taberei angajeaza: bucatar, ajutor bucatar, ospatarite, barmanite. 0745.868.299 lzr_cosmin@yahoo.com jeazå bucåtar ¿ef turå ¿i modelator, vânzåtor pt. covrigårie; 0768.544.890

220. COAFEZE, manichiuriste, pedichi-

CASIERÅ pentru caså de schimb, cu experien¡å, cu carte de muncå; 0764.343.500

212.

213. CAUT colegå cu aspect fizic plåcut

pentru companie intimå ¿i masaj. Comision 50% fårå så plåte¿ti altceva iar programul este la alegere. Loca¡ia este centralå de lux ¿i curatå. Rog seriozitate; 0765.877.837 214. CAUT menajerå internå pentru a

lucra în Constan¡a. Vârsta maximå 40 ani. Se oferå salariu, cazare ¿i maså. Rog ¿i ofer seriozitate. Salariu este 600 L In prima lunå ¿i 1.000 L începând cu a doua lunå, 1.000 L; 0729.363.964/ 0760.980.018 cristina_mocanuro@yahoo.com

221. COAFEZÅ angajeazå salon de

jez, zona Obor metrou; 0724.588.580 223. COAFEZÅ cu experien¡å, angajåm,

zona Brâncoveanu; 0723.686.944

224. COAFEZÅ cu experien¡å, clientelå

formatå, condi¡ii avantajoase de lucru pentru salon Hermosa, Calea Vitan; 0768.616.544

225. COAFEZÅ cu experien¡å, Drumul Taberei; 0721.547.274/ 0767.104.960

245. COLABORARE avantajoaså, cadre

268. COLEGÅ de camerå pt. masaj de

medicale, persoane active, pensionari, 2 3 h/ zi în timpul liber. Båltåre¡u; 0741.578.030/ 0766.319.820 246. COLABORARE fost cadru MAPN

sau MI pentru coordonare activitå¡i expozi¡ionale; 0720.013.921

247. COLABORARE videochat. Vrei un salariu decent? Te ajutåm så î¡i permiti lucrurile la care visezi. ¥¡i oferim sansa så câ¿tigi 1.300-2.500 {. Alege sa lucrezi intr-un cadru legal, serios si de lux, program flexibil, 2.500 {/ luna; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro 248. COLABORARE videochat. Vrei un

salariu decent? Te ajutåm så î¡i permi¡i lucrurile la care visezi. ¥¡i oferim ¿ansa så câ¿tigi 1.500-2.500 {. Alege så lucrezi într-un cadru legal, serios ¿i de lux, program flexibil, 2.500 {/ luna; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro

269. COLEGÅ drågu¡å, suplå cu/ fårå experien¡å, foarte serioaså, se lucreazå numai cu site-uri profesionale, pre¡uri ¿i condi¡ii deosebite fårå de faunå de pe net, loca¡ie discretå, caut, 4.000 {; 0786.273.685 270. COLEGÅ pentru companie intimå cu aspect fizic plåcut, comision 50%, clien¡i forma¡i, program flexibil, cer ¿i ofer seriozitate, dacå este seriozitate bånu¡i se fac promit, 150 L/ ora; 0767.000.367 271. COLEGÅ!!!!! ptr companie intimå

cu minim experie¡å, comision 50% din prima zi, loca¡ie centralå, intren sau la program, programu ¡il faci tu, te a¿tept så ne cunoa¿tem, Erika,!!! 0785.120.498 272. COLEGÅ, caut colegå de apart. tânårå, drågu¡å, cu sau fårå experien¡å în domeniu, pt. companie intimå, ofer cazare, plata zilnicå, loca¡ie centralå, program flexibil, fårå intermediari, Cati, câ¿tiguri mari imediate; !!! 0760.951.846 273. COLEGÅ, caut urgent colegå de

290. CONFECºIONERE, alimentator,

323. COSMETICIANÅ Urgent angajez cosmeticianå cu experien¡å. Salonul este situat în ¿os. Panduri, condi¡ii excelente de muncå; 0726.202.385/ 0767.787.814 aditzaya@yahoo.com

291. CONFECºIONERE, croitor (salå croit), cålcåtor ¿i ¿ef linie, se cere experien¡å, firmå - confec¡ii damå - zona Unirii, angajeazå; 021.230.99.41/ 0722.318.981

324. COSMETICIANÅ ¿i manichiuristå+ pedichiuristå cu clientele lor, în zona Obor; 0724.588.580

cålcat final, personal salå croit, Com. 1 Decembrie, Ilfov, transport gratuit; 021.468.71.21/ 0760.725.485/ 0720.226.940

292. CONFECºIONERI cu expe-

rien¡å, angajeazå fabricå confec¡ii, salariu atractiv, 1.000 1.200 L/lunå; 021.316.12.42 293. CONFECºIONERI cu experien¡å, confec¡ii damå, decontare abonament, condi¡ii deosebite, zona Sebastian, salarii între 800 - 1.200 L; 0724.913.413/ 0744.217.731

soane, program flexibil, câ¿tiga¡i bani, sånåtate, tip liber, activi, pensionari; 021.683.32.08/ 0727.396.948/ 0766.323.301 250. COLABORATOR cautåm, per-

274. COLEGÅ, pentru companie intimå,

triplok, uberdeck; 0725.540.846

serioaså, aspect fizic plåcut, nu percep nici un comision, pentru mai multe detalii sunå-må; 0761.053.072

296. CONFECºIONERÅ angajez,

275. CONDUCÅTORI auto cu

297. CONFECºIONERÅ liniarå pentru

252. COLABORATORI pentru atelier

228. COAFEZÅ începåtoare pentru ucenicie gratuitå lângå un senior hair-stylist, salon select, ultracentral; 0731.578.958/ 0769.773.757

relaxare si companie intimå, comision 50%, discre¡ie seriozitate, posibilitate cazare, caut; 0720.563.410

apartament, aspect fizic plåcut, comunicativå, capacitate de adaptare, cu sau fårå experien¡å, colectiv plåcut, comision 50%, câ¿tiguri între1.000 - 2.000 {, a¿tept ¿i provincia eventual cazare; 0727.555.864/ 0722.699.055

249. COLABORARE, selectåm per-

227. COAFEZÅ cu minimum 3 ani expe-

soanå desemnatå camion (ARR). 021.350.20.36

legåtorie de artå (ambalaje), zona CFR Progresul; 021.457.12.42 253. COLABOREZ doamnå posesor

permis conducere pentru campanie publicitate auto; 0720.013.921

ma¿inå proprie ¿i/sau scuter pentru delivery, pentru restaurant; 0786.033.499/ 0769.077.033 276. CONDUCÅTORI auto pentru TIR,

curse interna¡ionale ¿i interne, cu experien¡å, pentru caså de expedi¡ie, între orele 9-18; 0766.828.491

FETE ªI CUPLURI, ELEVI ªI STUDENºI LA NOI CRIZA DEVINE INVIZIBILÅ. UN JOB PENTRU BUZUNARUL VOSTRU! MINIM 100 USD ZILNIC LA VIDEOCHAT ¥N CONDIºII DE LUX ªI CAZARE GRATIS. BONUS 100 LEI LA ANGAJARE! LOCURI LIMITATE. VALABIL 31 IANUARIE PROGRAM FLEXIBIL.

BEEP: 0786 148 633 0731 974 621 0758 038 053 229. COAFEZÅ ¿i frizeri¡å, o persoanå

calificatå în ambele meserii, pentru salon de înfrumuse¡are cu vad format, urgent; 0745.172.179 230. COAFEZÅ ¿i frizeri¡å, zona Belciu-

gatele, jud. Ilfov; 0769.747.169

231. COAFEZÅ, cosmeticianå cu expe-

rien¡å, pt. salon, în zona Militari; 0726.557.873/ 0767.429.759 232. COAFEZÅ, cu experien¡å, vad for-

mat, zona Brâncoveanu; 0766.287.286 233. COAFEZÅ, frizeri¡å, cosmeticianå ¿i

manichiuristå så cunoascå aplicare gel ¿i acril, cu experien¡å, angajez în condi¡ii bune, pentru salon Art. Detalii la telefon; 0760.611.647 234. COAFEZÅ, manichiuristå ¿i frizer cu experien¡å pt. salon coafurå ultracentral (angajåm), pachet salarial atractiv; 0721.610.570 235. COAFEZÅ, manichiuristå ¿i

maseuzå cu experien¡å pentru coafor zona Dimitrov; 0721.906.775 236. COAFEZÅ, manichiuristå, cosmeti-

cianå pentru Violette-Style, experien¡å minim 2ani. 0723.574.326/ 0768.652.703 237. COAFEZÅ, manichiuristå, cosmeti-

cianå, angajez urgent, zona Big Berceni, vad bun; 0762.619.865 238. COAFEZÅ, manichiuristå, frizeri¡å, maseuzå, cu experien¡å. Aspect fizic plåcut, salon Auchan Titan. Rel. la tel. 0721.328.302 239. COAFEZÅ, o cosmeticianå, un friz-

er, cu experien¡å, pt salon de coafurå, salarizare motivantå, rog seriozitate ¿i profesionalism, urgent, pentru interviu suna¡i la nr. de tel.; 0733.307.084 240. COAFEZÅ, salonul Absolut anga-

jeazå coafezå cu experien¡å. Detalii la nr de telefon. Adresa: str. General Berthelot nr. 111 sector 1 Bucuresti; 0371.305.503 popgabriela2003@yahoo.co.uk www.salonabsolut.ro 241. COAFOR angajez experien¡å sau

închiriez postul cosmeticå, masaj, unghii false, Calea Victoriei; 0728.832.539/ 0744.272.515

216. CIZMAR tålpuitor calificat, tocuri

243. COCÅTOR covrigi cu expe-

rien¡å, cuptor vatrå; 021.222.71.74/ 0744.794.660

254. COLEG activ caut pentru vânzåri la

sediu, full time, câ¿tiguri motivante. 0721.215.612

255. COLEGE doamne, domni¿oare,

drågu¡e, serioase, fårå fi¡e, vârsta min. 18 ani, pentru companie intimå, urgent. Plata zilnic, program flexibil, în ture, foarte mul¡i clien¡i, venit imediat ¿i mare; 0730.838.987 256. COLEGE,! companie angajez cu

sau fårå experien¡å companie intimå, cu aspect fizic plåcut, peste 18 ani, clientelå formatå, câ¿tiguri rapide, comision 50%, plata dupå fiecare client, cer ¿i pretind seriozitate, ! 4.000 {/lunå; 0769.347.296 257. COLEGÅ apartament, tânårå, aspect fizic îngrijit, pt. masaj erotic ¿i companie intimå, comision 50%, plata zilnic, condi¡ii de lucru f. bune, ap. de lux, clientelå formatå, cazare, accept ¿i provincia, rog seriozitate.!! 0727.944.614 adelahot169@yahoo.com 258. COLEGÅ de ap., cu såu fårå expe-

rien¡å, pt masaj, preferabil studentå, pentru salon nou de masaj. Central, lux, clientelå formatå, fårå comision, ofer cazare, a¿tept provincia, urgent 1.500 {; 0720.783.003 259. COLEGÅ de apart., de preferabil

studentå, cu sau fårå experien¡å, pt masaj erotic, salon nou de lux, loca¡ie centralå, lux, discre¡ie maximå, ofer cazare, a¿tept provincia, sunå-må pt detalii, rog seriozitate, 1.500 {; 0720.783.003 260. COLEGÅ de apartament pentru

masaj erotic ¿i companie intimå, nu se percepe nici un fel de comision, tot ce faci este al tåu, se plåte¿te doar 80 de ron pe zi, atât ¿i nimic mai mult, ofer cazare; 0733.652.551 261. COLEGÅ de apartament pt. companie intimå zonå centralå, locuiesc singurå igiena lux, câ¿tig garantat, caut. Rog seriozitate, Alina; 0720.511.088 262. COLEGÅ de apartament pt. companie intimå ¿i escort, vârsta min. 18ani, plata zilnicå, comision 50%, acceptåm provincia, posibil cazare, obligatoriu aspect fizic plåcut, pre¡uri începând cu 150 L; 0760.315.208

277. CONFECºIONER ma¿inist cu

experien¡å în domeniul confec¡ii damå, SC Mbg Collection Stil SRL cu sediul în Bucure¿ti sector 6, str Fabricii nr. 47, clådirea Fasteco (lângå Spiru Haret din Politehnicå) etaj 4 angajeazå; 0729.834.162 278. CONFECºIONER pentru firmå confec¡ii, situat în zona Berceni, se oferå salariu + bonuri de maså; 0748.112.829 279. CONFECºIONER textile pentru ma¿inile: liniarå, triplok ¿i pentru cålcat zona Berceni; 0724.095.417/ 0764.166.355 280. CONFECºIONER textile pt. fabricå

confec¡ii. Salariu avantajos; 0724.515.514/ 0730.011.975

281. CONFECºIONER textile, respons-

abilitå¡i: ma¿inå liniarå ¿i triploc, calcat, produs cap-coada, carte munca, salariu ( bonuri masa incluse), zona Cutitul de argint, 1.000 L; 0720.252.252 madalina.babalic@invitatie.ro 282. CONFECºIONERE ctc, liniarå, triplok, uberdek cu experien¡å (confec¡ii damå). Salariul este in func¡ie de experien¡å ¿i îndemanare (600-1.500) se lucreazå pe operatii, programul de lucru 7.30-16.30, zona Pieptånari; 0765.018.240 ncdresscollection@yahoo.co.uk 283. CONFECºIONERE cu experien¡å

ma¿ini liniare, cålcåtor interfazic, condi¡ii avantajoase; 0725.652.807/ 0734.350.209/ 021.256.02.13

284. CONFECºIONERE cu experien¡å

minim 3 ani, domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari. Program Luni- Vineri 07- 16, carte de munca, tichete de maså, decontare transport 50 L, angajeazå confec¡ii textile pentru femei zona Metro- Militari 037.402.79.41/ 0748.240.298 285. CONFECºIONERE cu experien¡å

pt. ma¿inå liniarå, pentru firmå de confec¡ii damå, zona Fundeni, rog seriozitate; 0720.074.433/ 0724.385.211/ 0765.689.212

263. COLEGÅ de apartament, companie intimå, cer ¿i ofer seriozitate, caut; 0763.420.193

286. CONFECºIONERE cu experien¡å,

264. COLEGÅ de apartament, doamne,

287. CONFECºIONERE îmbråcåminte

domni¿oare drågu¡e nu conteazå vârsta dacå arå¡i bine e ok, program flexibil, în ture sau î¡i alegi de la ora la ora, platå zilnic, vârstå minim 18 ani, accept ¿i provincia, Mariana, 3.000 {; 0786.190.600 265. COLEGÅ de apartament, pentru companie intimå, ofer cazare, comision 50%, plata zilnic 0786.146.738 266. COLEGÅ de apartament, tânårå cu

aspect fizic plåcut, pt companie intimå, comision 50%, fårå alte cheltuieli, plata zilnic, cazare, ap. de lux, condi¡ii de lucru plåcute, program flexibil, clientelå formatå, rog seriozitate, Lorena; 0761.743.797

cartier 23 August; 0744.533.214/ 0742.379.618

femei, cu experien¡å, salariu motivant, zona cartier 23 August. 0746.084.830/ 0745.540.132 288. CONFECºIONERE ma¿ini liniare, triplock ¿i cålcåtorese numai cu experien¡å. Zona Viilor; 0722.598.934/ 0723.645.298/ 0731.003.799 289. CONFECºIONERE textile damå cu experien¡å, produse capcoadå, salariu 950- 1.400 L, carte de muncå, zonå centralå; 0735.512.417

325. COSMETICIANÅ, coafezå, friz-

eri¡å, pentru salon modern, Militari; 0722.462.671

326. COSMETICIANÅ, coafezå, manichiuristå pentru Violette-Style, experien¡å minim 2ani; 0723.574.326/ 0768.652.703 327. COSMETICIANÅ, urgent (angajez) pt. salon zona Brâncoveanu; 0760.914.677

294. CONFECºIONERI echipamente de lucru, pentru SC Andru' 94 Prod SRL; 0726.282.586/ 0213.235.273

328. COSMETICIANÅ, urgent, pt. salon zona Sun Plaza (angajez); 0760.914.677

295. CONFECºIONERI ma¿inå liniarå,

329. COSMETICIENE CU EXPERIENºÅ, CLIENTELÅ FORMATÅ, CITY MALL, PIAºA MOGHIOROª, BERCENI, DOROBANºI, OBOR; 0725.528.833 olimpia_campean@yahoo.com

cunoscåtoare toate opera¡iile; 0761.631.023

colaborare atelier zona Colentina; 0766.303.691

298. CONSILIER imobiliar, agen¡ie imob cu sediul în zona Petre Ispirescu angajeazå cu /fårå experien¡å consilieri imobiliari, se oferå ma¿inå tel serviciu, birou personal, pachet salarial excelent, rugåm seriozitate, 500 {; stonecimobiliare@gmail.com 299. CONSILIER imobiliar, pentru

ta Tineretului angajeazå chelneri¡e cu experien¡å. Condi¡ii avantajoase; 0722.476.467 aplicate. Rahova; 0724.526.287/ 021.776.41.07

manieratå cu aspect fizic îngrijit pt companie intimå, comision 50%, ap. de lux, clientelå formatå, condi¡ii de lucru f. bune, cazare, accept ¿i provincia, vino ¿i vei vedea diferen¡a, Lorena; 0761.743.797

251. COLABORATORI distribu¡ie pliante cutiile po¿tale sau stradal. Program flexibil 021.322.87.84

rien¡å, în zona Militari; 0769.472.285

 267. COLEGÅ de apartament, tânårå

Presei Libere) angajeazå maistru cofetar, cofetar ¿i vânzåtoare. Salariu deosebit; 0722.562.660/ 021.667.54.99/ 0734.376.662 cofetaria_cafina@yahoo.com

COAFEZÅ CU EXPERIENºÅ MINIM 5 ANI, OFERIM PACHET SALARIAL ATRACTIV, PENTRU SALON CU VAD ÎN MILITARI, SALARIUL FIX + COMISION; 0745.162.652/ 0730.466.292 226.

242. COAFORI, coafeze. Salon de coafurå situat în Barbu Våcårescu, angajeazå cu carte de muncå personal pentru posturile de coafori- coafeze. Numai cu experien¡å; 0722.676.385/ 0740.117.537 adrianlupu76@gmail.com

215. CHELNERIºE, bar zona Budapes-

244. COFETAR cofetåria Cafina (p-¡a

agen¡ie situatå în zona Real Vitan, cu experien¡å. Cerem ¿i oferim seriozitate; 021.335.45.46/ 0732.144.994 eurostal@hotmail.com www.eurostal.ro 300. CONSILIER vânzåri angajåm per-

soane dinamice, cu abilitå¡i de comunicare, spirit de echipå, part time/full-time, fårå limitå de vârstå, cursuri gratuite, venituri motivante, a¿teptåm cv-urile dvs.; 0761.629.474 jobinfozep@gmail.com 301. CONSILIERI imobiliari cu minimum de experien¡å angajeazå Agen¡ia Concept Imobiliare, pentru sector 6. CV la adresa de e-mail/ fax; 021.440.22.49/ 0760.654.540 conceptimobiliare@yahoo.com

330. COVRIGAR cu experien¡å urgent, zona ¿os. Panetlimon, salariu atractiv. Rog seriozitate maximå; 0722.690.850 331. COVRIGAR cu experien¡å, anga-

jåm, Pia¡a Progresul; 0760.483.121 332. COVRIGÅREASÅ angajez

0769.639.805

333. CROITOR comandå bårba¡i pentru

atelier crea¡ie; 0721.904.205/ 0762.238.504

334. CROITOR, angajez croitor pentru

croitorie-retu¿uri; 0766.546.884

335. CROITOR, atelier de creatie zona Mall Vitan, cauta croitor, croitoreaså, fulltime/parte-time, conditii avantajoase de muncå; 0728.262.938/ 0723.595.500 florentina@onebeat.ro www.onebeat.ro 336. CROITOREASÅ pentru atelier retu¿uri croitorie, zona Doamna Ghica; 0723.679.093

302. CONSILIERI imobiliari la Agen¡ia Nemar (angajåm), pentru activitate de teren în sectorul 4 ¿i Pope¿ti Leordeni. Condi¡ii: seriozitate, studii medii, permis auto, abilitå¡i de comunicare. C.V. la e-mail; 0724.287.171 office@nemarimobiliare.ro

337. CROITORESE ¿i maistru croitor, pe ma¿inå liniarå, pentru fabricå în zona Balote¿ti - Otopeni, angajåm urgent. Informa¡ii la telefon: 0728.957.877

303. CONSILIERI rela¡ii clien¡i, venituri

339. CROITORESE, ¿i maistru croitor, pe ma¿inå liniarå, angajåm urgent pentru fabricå în zona Balote¿ti- OtopeniBåneasa, informa¡ii la; 0728.957.877

motivate, bonusuri, urgent. CV la e-mail; angajatori@ymail.com

304. CONSILIERI vânzåri la sediu caut,

curs gratuit. CV: 0722.728.050 vasadrian@rdslink.ro

305. CONSILIERI vânzåri pentru firmå de pazå. Condi¡ii avantajoase. Experien¡a constituie avantaj; 0721.275.701 office@revolt.ro 306. CONSILIERI, agen¡ie imobiliarå, cu

sediul in Militari, consilieri imobiliari în condi¡ii avantajoase pentru zona Drumul Taberei, Militari, Crânga¿i; 0728.106.613 avantageimobiliare@gmail.com

307. CONSULTANT tehnic vânzåri scule a¿chietoare, permis auto cat. B, preferabil inginer TCM; 0727.038.610/ 0745.458.832 308. CONSULTANºI financiari în dome-

niul asiguråri pentru societate multina¡ionalå. Salariu fix + comision; 0764.447.948 309. CONTABIL firmå, pentru SC Andru'94 Prod SRL; 0722.269.741 310. CONTABIL Junior, cu experien¡å

minim 3 ani, studii superioare sau medii de specialitate, cuno¿tin¡e utilizare Ciel pentru prelucrare, clasificare ¿i înregistrare documente, CV la florintipo@yahoo.com 311. CONTABIL pentru contabilitate pri-

marå. CV email: nutriprod2005@gmail.com

312. CONTABIL, agent vânzåri, patiser,

vånzåtoare, angajez urgent; 0749.558.639

313. CONTABIL, ¥n cadrul dezvoltårii activitå¡ilor sale, Primat Gold (ªos. Odåii 193-195, pod Otopeni) angajeazå: contabil, contabilitate primarå, agent/ consiier vânzåri, operator facturare. Persoanele interesate sunt rugate så trimitå CV-ul men¡ionând postul dorit la fax sau e-mail; 021.352.00.24/ 021.352.00.22 office@primatgold.ro 314. COORDONATOR departament produc¡ie cu experien¡å în domeniu ¿i cuno¿tin¡e Autocad 3 D pentru firmå produc¡ie publicitarå; 0731.333.426 grafica@wind94.ro 315. COORDONATOR depozit mate-

riale de construc¡ii, zona Chitila Ilfov, se impun: capacitate de muncå, experien¡å în organizare activitå¡i specifice ¿i vânzåri, cuno¿tin¡e PC, permis categoria B. Salariu foarte motivant, CV la; cerereang@yahoo.com

338. CROITORESE, casa de modå, croitorese cu experien¡å, atelier situat in zona Hala Traian. Pentru mai multe detalii vå rugåm så ne contacta¡i telefonic, salariu este confidential si se comunicå dupå interviu; 0749.122.038

340. CROITORI manual ¿i la ¿tan¡å ¿i personal calificat pt. bandå de tras pentru fabricå încål¡åminte; 0726.975.551 341. CTC-ISTÅ ¿i confec¡ionerå cu

experien¡å angajåm. Zona Eroii Revolu¡iei; 0722.321.565

CUPLURI pentru activitate videochat, experien¡a nu este obligatorie, zona Pia¡a Muncii, venit minim garantat 1.600 $, carte de muncå, posibilitate cazare, detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 342.

343. CUPLURI pt studio videochat Atlantic, cu/ fårå experien¡å pentru sesiuni din studiourile noastre, oferim 150 $ bonus la înscriere, comision de minim 50 %(1.000 $ - 3.000 $). Minim 18 ani, englezå nivel mediu, 3.000 $; 0786.325.509 atlanticzencir@yahoo.com 344. CUPLURI pt. studio videochat situat

în cartierul Militari, oferim 150$ bonus la angajare, se lucreazå 7 h/ zi, 5 zile/ såpt. Plata se face la 2 såpt.+carte de muncå. Mediu de lucru plåcut, câ¿tiguri atractive, 3.000 $; 0786.325.509 atlanticzencir@yahoo.com

CUPLURI ¿i fete pentru activitate videochat, condi¡ii excelente, zona Titan, venit minim 1.000 $/lunå; 0725.270.450

345.

346. CURIER pentru Bucure¿ti (anga-

jåm), la birou executor judecåtoresc; george_niculae2002@yahoo.com

347. CURIERI pede¿tri sau cu bicicletå

proprie, full time sau part time, pentru firmå de curierat; 0753.888.941

348. CURSURI avizate M.M, ospåtar, bucåtar, vânzåtor, asistent manager, secretarå, barman, posilitå¡i angajare; 021.667.73.60/ 0727.140.245 www.meniurevelion.ro

316. COORDONATOR financiar, asistent manager financiar ¿i secretarå cu studii superioare ¿i experien¡å în domeniile precizate, pentru Centrul Rromilor "Amare Rromentza". Trimite¡i CV pe adresa de e-mail sau la nr. de fax 021.312.98.81 rromano@amarerromentza.org 317. COORDONATOR forma¡ie ¿i con-

fec¡ionere pentru atelier confec¡ii îmbråcåminte damå, serie micå. Zona Militari; 021.434.88.48

318. COSMETICIANA angajez cu procent sau inchiriez post de lucru cosmetica in salon de infrumusetare zona TitulescuGara de Nord. 0723.380.342 319. COSMETICIANÅ cu experien¡å

la cabinet cosmetic, angajåm, carte de muncå ¿i condi¡ii bune de lucru; 0723.674.773

320. COSMETICIANÅ cu experien¡å,

carte de muncå, comision + salariu 1.000 L; 0761.335.995

321. COSMETICIANÅ personal unghii false, maseuza pt. salon Militari, obligatoriu experien¡a in domeniu. Rog seriozitate; 0723.656.028 ana_vicy@yahoo.com 322. COSMETICIANÅ salon Mickaela,

zona Lacul Tei; 0735.848.871

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

21 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ 401. FAMILIE pentru spålåtorie auto ¿i

treburi gospodåre¿ti, asigur cazare; 0722.923.001

402. FAMILIE, (so¡-so¡ie), pentru prelu-

are gestiune la magazin alimentar ªos. Pantelimon 98-110; 021.250.20.92/ 0751.077.044 403. FARMACIST part time/ full time.

Detalii la; 0726.340.472/ 021.242.30.93

404. FARMACIST, farmacistå sau asis-

tent(å), cu experien¡å, normå întreagå. Rela¡ii la telefon 0743.104.716

405. FATÅ ajutor magazin legume fructe,

nu necesitå experien¡å, angajez; 0767.641.341/ 0763.185.410 406. FATÅ cu experien¡å în

349. CURSURI bucåtar, ospåtar,

vânzåtor, avizate Ministerul Muncii, asistent manager, contabil, posibilitate angajare; 0727.140.245 restaurant.adam@gmail.com www.meniurevelion.ro

376. DOAMNE, domni¿oare ¿i cupluri,

pentru activitatea de videochat, se acordå bonusuri, avans, câ¿tiguri între 800- 3.000 $, contact Ani¿oara; 0765.946.504/ 0732.772.874

377. DOAMNÅ, servire Cafeteria pentru

triplock la tricouri, pentru atelier confec¡ii, urgent, zona Republica; 0723.047.586 407. FATÅ pentru postul de ospåtar, pen-

tru restaurant situat în Comuna Afuma¡i, rela¡ii la tel. 0722.434.240

351. CURSURI de calificare, Terra School, diplome recunoscute în U.E., ospåtar, bucåtar, brutar-patiser, vânzåtor mårfuri alimentare, barman, plata în rate; 021.252.62.52/ 0723.550.883/ 0765.935.616

loca¡ie foarte selectå doamnå îngrijitå, aspect plåcut, pentru servire bufet, se solicitå experien¡å.Rela¡ii între orele 16:00 - 18:00; 0723.575.937/ 0744.585.641 cateringbusiness@gmail.com

408. FATÅ pentru videochat la cuplu, nu doresc comision, plata la 2 såptåmâni, condi¡ii de lux, zona Bucur Obor, 2.000 $; 0726.654.430 e.uzzi@yahoo.com

378. DOI agen¡i de pazå cu atestat ¿i certificat de cazier. Rela¡i la sediul societå¡ii SC Titan Traco SA bd. Basarabia 250, sector 3; 0745.999.242

352. CURSURI gratuite de calificare

379. DOMN 47ani, copii, solicit intern

409. FATÅ, aspect fizic plåcut, curatå, drågu¡å, fårå obliga¡ii, fårå prejudecå¡i, familie cautå pentru petrecerea timpului liber, distrac¡ii, petreceri etc. Salariu atractiv; 0760.136.388

350. CURSURI categoria B, ¿coalå de

¿oferi ofertå cu plata în rate, începere imediatå, 590 L; 0765.788.754

pentru meseriile de bucåtar, ospåtar, operator introducere validare date, pentru tineri cu varsta minim 18 ani, fårå 10 clase absolvite, organizate de Asocia¡ia Pro formare Europeanå finan¡ate prin Fondul Social European. Asiguråm practica în unitå¡i moderne, burse, maså prânz, certificat CNFPA. Posibilitå¡i angajare ulterioarå. 021.252.01.73/ 0766.263.816/ 0728.070.526 353. CURSURI modeling, agentia Luna

Di Miele face casting pt emisiuni, asteptam fetele la cursuri de modeling ¿i eventuala angajare la agentie. Trimite poze ¿i numele tåu la mail sau tel., 0756.921.321 kermanymail@yahoo.com

CUSÅTOARE, montatoare, tålpuitor manual, pt. firmå încål¡åminte zona Colentina; 0769.255.100/ 0722.294.441 354.

doamnå ajutor casnic, ofer retribu¡ie modestå, caså, maså, 0768.298.047 380. DOMN singur doresc menajerå fårå

obliga¡ii. Eventual ofer ¿i gåzduire, zona Titulescu. Rog seriozitate; 0785.191.787

381. ECONOMIST, firma greceascå cu

sediul în Pope¿ti Leordeni, Ilfov, angajeazå economist cu experien¡å ¿i reprezentant vânzari domeniul alimentar. Se asigurå cazare in Bucure¿ti. CV la mail; 0743.177.874 recrutaresecretariat@yahoo.com

410. FEMEI curå¡enie bucåtårie pentru

restaurant indian zona Foi¿or, 1 zi cu 1 zi, transport ¿i mâncare asigurate, contract de muncå, salariu 800 L; 0760.876.291 411. FEMEI necalificate pentru strângere

materiale reciclabile pentru SC, salariu fix 700 L/lunå; 0766.692.694 412. FEMEI pentru curå¡enie ¿i ajutor ospåtar calificat - restaurant angajeazå; 021.210.01.05 413. FEMEI pt. curå¡enie dupå construc-

tor; 0735.048.449

382. EDUCATOARE, Gradinita Kids

Club angajeaza pentru sediul din Militari educatoare cu Liceul Pedagogic (specializare educator-invator) sau Colegiu de Institutori. CV pe mail office@kidsclub.ro www.kidsclub.ro 383. ELECTRICIAN poduri rulante

angajeazå societate comercialå; 0767.800.785

414. FEMEIE caut pentru îngrijire caså

¿i copil, internå, fårå obliga¡ii; 0722.413.377

415. FEMEIE curå¡enie ¿i debarasat masa fast food târg Autovit, doar sâmbåta ¿i duminica; 0757.181.181 416. FEMEIE curå¡enie, salon Bucur

355. CUTTERIST, fabrica de mezeluri Vericom 2001, Bucuresti, sector 3, angajam preparator mezeluri (cutterist) cu experien¡å în domeniu; 0721.221.151 cristi@elitcugir.ro

384. ELECTRICIAN, cu experien¡å în domeniu ¿i calificare, pt societate; 021.634.66.55 mst_generalinstal@yahoo.com

Obor angajeazå femeie pentru curå¡enie 3 ore/ zi diminea¡a, carte de muncå. Tel între 10.30- 15.00, salariu 300 L; 0722.467.547

385. ELECTRICIAN, re¡ele electrice

417. FEMEIE de servici, salon de înfru-

356. C¢ªTIG suplimentar ofer pentru persoane foarte serioase, perseverente, de luni pânå vineri 17,30- 19,30; 0763.662.939

(LEA+LES), joaså ¿i medie tensiune, pavator,¿ofer categoria C, C+E de preferin¡å cu atestat de marfå,inginer cu experien¡å în execu¡ia de retele electrice MT+JT; 0758.758.720/ 0758.019.000/ 0758758.719 mihai.ciobanu@promsgroup.ro www.promsgroup.ro

357. DANSATOARE, animatoare ¿i

maseuze pentru club noapte VIP central, zona Doroban¡i, condi¡ii excelente, câ¿tig substan¡ial, nr. tel. 0766.552.120/ 0724.436.447 358. DANSATOARE. Oferim cazare,

salarizare; 0744.936.304

359. DECORATOR floral cu experien¡å

angajez, zona Titan. 0763.668.738

360. DEPOZIT legume - fructe Afuma¡i

angajeazå dispecer transport cu experien¡å. Salariu atractiv; 0772.084.016 361. DEPOZIT legume - fructe Afuma¡i

angajeazå dispecer. Salariu atractiv; 0772.084.016

362. DEPOZIT legume - fructe Afuma¡i

angajeazå muncitor necalificat. Salariu atractiv; 0772.084.016

363. DEPOZIT legume - fructe Afuma¡i

angajeazå ¿ef depozit cu experien¡å. Salariu atractiv; 0772.084.016

364. Director Comercial, Asistent Man-

ager, Secretara (cuno¿tin¡e SAGA), Operator PC, Lucråtor comercial, companie prestari servicii angajeazå pentru aceste posturi; 0761.322.877

365. DIRECTOR vânzåri limba spaniolå

scris, vorbit. CV+foto; eugenioc_cta@yahoo.com 366. DIRECTOR

vânzåri, pentru firmå confec¡ii textile. Cerin¡e: lb. englezå, PC; 0767.828.612 367. DISPECER birou CATV angajeazå

SC din Otopeni; 021.351.04.07

368. DISPECERÅ, cu experien¡å minim 3 ani, domiciliul în Bucure¿ti, pentru societate de pazå ¿i monitorizare. Rela¡ii la telefon, de luni pânå vineri, între orele 7.00 - 17.00; 0721.409.265 369. DISTRIBUITORI ZONALI PENTRU PRODUCÅTOR DETERGENºI, ¥N TOATÅ ºARA, CONDIºII DEOSEBITE (CÅUTÅM); 021.260.00.50/ 0755.079.598 370. DJ, caut pentru colaborare såp-

tåmânalå; 0723.842.270

371. DOAMNE cu experien¡å în domeni-

ul floral, decorator floral, cåutåm pentru florårie Berceni; 0726.311.898

372. DOAMNE MATURE RECRUTÅM PENTRU STUDIO VIDEO CHAT, PLATA LA DOUÅ SÅPTÅM¢NI, ULTRA CENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, VÅ AªTEPTÅM, C¢ªTIGURI MINIME 500 {/LUNÅ; 0786.634.169 373. DOAMNE operatoare PC, program

de birou 8 ore, salariu cuprins între 800 1.200 L, CV la email; 0764.581.618 resurseumane78@yahoo.com

374. DOAMNE pt. activitate videochat, cu fårå experien¡å, condi¡ii bune de lucru, câ¿tiguri substan¡iale, loca¡ie centralå, cer ¿i ofer seriozitate; 0729.635.078 375. DOAMNE ¿i domni¿oare pt Studio

Videochat LiveQueens, zona Unirii, program 9-18, 5 din 7, se ofera training intens ¿i salariu garantat în primele 3 luni. Nu sunt necesare cuno¿tinte lb. englezå si pc, sunå acum, 1000 L/ lunå; 0766.788.840/ 0734.529.582 videochatunirii@yahoo.com videochatunirii.com

ELECTRICIENI MECANICI UTILAJ GREU, STIVUITOARE, CU EXPERIENºÅ 0744.516.396/ 021.319.65.05 386.

387. ELECTRICIENI ¿i muncitori în sec¡ia de produc¡ie pentru fabricå de pâine, pt. programåri la interviuri zilnic LV, orele 8-17; 0720.077.692 388. ELECTRICIENI, instalatori, munci-

tori necalifica¡i, zidari, pentru ¿antier; 0723.658.283/ 0765.388.756

389. ELECTROMECANIC ascensoare, cu experien¡å, salariu atractiv, pentru S.C. Electrolift; 0726.118.153 390. ELECTRONIST cu experien¡å în

depanare electrocasnice mici/ ma¿ini de spålat, frigidere (platformå Faur- sta¡ia de metrou Republica). Pentru detalii suna¡i la tel fix sau mobil de luni pânå vineri între 08.00 ¿i 17.00; 021.255.17.02/ 0740.103.625 391. ELEVI, studen¡i, promo¡ii, program 4 h/ zi, 3 zile/ såptåmånå, 400 L. Programåri intervi 10.00 - 19.00; 0734.277.017/ 0760.523.208 392. ELVEºIA Numele meu este Mihai. Caut domni¿oare prezentabile pt cabaret în Elvetia, transportul asigurat, condi¡ii de muncå civilizate ¿i venituri substan¡iale. De preferat vorbitoare de limba italianå sau englezå; 0722.988.477 nicolescuflorin@ymail.com 393. ESCORT world wide, agen¡ie cu peste 10 ani de experien¡å angajeazå domni¿oare cu aspect fizic foarte plåcut pentru servicii de escortå în Milano ¿i Dubai. Câ¿tiguri zilnice de minim 500 {, id messenger: escortworldwide; escortworldwide@yahoo.com 394. ESCORTE !!! dame de companie,

procent 50%, pre¡uri între 200 ¿i 400 L, nr mare de clien¡i, posibilitate de selectare a clien¡ilor, siguran¡å (sistem BGS), ultracentral, lux. 4.000 {/luna; 0734.337.788 395. ESCORTE !!! dame de companie,

procent 50%, pre¡uri între 200 ¿i 400 L, nr. mare de clien¡i, posibilitate de selectare a clien¡ilor, siguran¡å (sistem BGS), ultracentral, lux, 4.000 {/lunå; 0734.337.788

396. ESCORTE, dame de companie, procent 50%, pre¡uri între 200 ¿i 400 lei, nr. mare de clien¡i, posibilitate de selectare a clien¡ilor, siguran¡å (sistem BGS), ultracentral, lux, 4.000 {/ lunå; 0734.337.788 397. EXPERT contabil (expert judiciar) ¿i

auditor in vederea înfiin¡årii unei firme de contabilitate ¿i audit, consultan¡i vânzåri, marketing cu experien¡å in promovare produse financiare si telefonie. CV EU; 0742.358.774 atlomcompany@gmail.com

398. EªTI serios? Cau¡i un loc de muncå

stabil? Restaurantul Dine¿, Rond Co¿buc, Foi¿orul de Foc, ªincai. Noi î¡i oferim: salariul cel mai atractiv din domeniu, masa asiguratå, posibilitate de avansare. Angajåm: muncitori necalifica¡i, personal bucåtårie, tåietor preparator shaorma, scuteri¿ti, mesterul casei; 021.335.85.56 399. FACTURIST întocmire dosare

daunå auto, cunoscåtor al programului Audatex; agen¡i comerciali în domeniul service auto; Contabil cu experien¡å, angajeazå de urgen¡å SC Auto Motor Grup SRL, Splaiul Independen¡ei nr. 313, sect. 6. Rela¡ii la tel., între orele 8.3016.00. 0736.473.446 400. FAIANºAR -rigipsar, cu experien¡å,

pentru firmå de construc¡ii; 0728.879.401

434. FETE minim 18 ani, pt. masaj erot-

ic, câstiguri mari, condi¡ii deosebite, program flexibil, cu/ fårå experien¡å, cazare, 3.000 {; 0768.938.042 435. FETE pentru activitatea de videochat adult/ nonadult, vârsta minimå 18 ani, cun. minime lb englezå, PC, se oferå carte de muncå, comision 50-70%, bonusuri, loca¡ii centrale, camere individuale, id mess studio.ardiente 3.000 $; 0730.626.135/ 0765.886.169 office@studioardiente.com www.studioardiente.com

FETE pentru activitatea de videochat non adult, exclus nuditate ¡inute provocatoare, limbaj vulgar, cerin¡e minim 18 ani, seriozitate, cunoa¿terea lb. engleze nivel conversa¡ional (alte limbi stråine reprezintå un avantaj) câ¿tiguri între 6001.500 $ YM: blackandwhitestudios; 0761.071.461/ 0746.304.577 436.

437. FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT PENTRU STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, V¢RSTA PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE LIMBA ENGLEZÅ, OFERIM BONUS LA ANGAJARE 500 L, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESATE ROM¢NIA, C¢ªTIGURI 1.000 3.000 $; 0769.331.027/ 0730.492.115 438. FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, V¢RSTA PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE LIMBA ENGLEZÅ, BONUS ANGJARE 500 L, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESATE ROM¢NI, C¢ªTIGURI 1.000 -3.000 $; 0786.634.169

450. FETE pentru videochat, cu/ fårå

experien¡å, aspect fizic plåcut, limba englezå, vilå centralå, echipament ¿i decoruri noi, ac, comision 60 %, plata såptåmânal, program flexibil, id: elitestudioro, 1.500 $; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com 451. FETE pentru videochat, cu/ fårå

experien¡å, aspect fizic plåcut, limba englezå, vilå centralå, echipament ¿i decoruri noi, ac, comision 60 %, plata såptåmânal, program flexibil, id: elitestudioro, 1.500 $; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com 452. FETE pentru videochat, oferim cel mai bun comision ¿i bonusuri, spa¡iu de lucru modern, asisten¡å tehnicå 24/24, ini¡iere cerem în schimb punctualitatea, perseveren¡å, ambi¡ie, seriozitate, råbdare, acum po¡i fi independentå, zona Bucure¿ti, central; 0785.699.124/ 0768.022.627 453. FETE pentru videochat. Oferim

cazare si salarii cuprinse intre 1.000 si 4000 $ in functie de realizari; 0766.573.423/ 0743.455.958 454. FETE pt salon de masaj, Altezza, cu/ fårå experien¡å, loca¡ie centralå (vilå lux, splaiul Unirii, Opera Romanå), clientelå formatå, câ¿tiguri substan¡iale, comision zilnic 50, oferim cazare, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro 455. FETE pt. salon de masaj, Altezza,

cu/fårå experien¡å, loca¡ie centralå (vilå lux, Splaiul Unirii, Opera Românå) clientelå formatå, câ¿tiguri substan¡iale, comision zilnic 50, oferim cazare, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro 456. FETE pt. studio videochat, central,

program flexibil, comision 70 %, plata zilnicå sau bilunar, seriozitate si confiden¡ialitate, nu necesitå experien¡å, bonus pt angajare 100 $, tel., beep, sms, salariu 3.000 $; 0785.391.738 457. FETE salon masaj erotic cu/ fårå

experien¡å, min. 18 ani, aspect fizic plåcut, comision atractiv, condi¡ii extraordinare de muncå, prog flexibil, cazare, loca¡ie de lux cu 7 camere situatå ultracentral, seriozitate, clientelå; 0761.802.816 lacrememassage.ro@yahoo.com www.lacrememassage.ro

FETE CU SAU FÅRÅ EXPERIENÅ, PENTRU STUDIO PROFESIONAL, BONUS 200 $ PRIMA ANGJARE, V¢RSTA MINIMÅ 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII DE LIMBA ENGLEZÅ, LOCAºIE ULTRACENTRAL, COMISION 50-70 %, OFERIM SERIOZITATE; 0786.634.169 423. FETE CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, BONUS ANGAJARE 150 $, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, PROCENT 50-70 %, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, STUDIO EXCLUSIV FEMININ, MAI MULTE DETALII LA TELEFON: 0786.634.169 424. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO LUX, LOCAºIE ULTRACENTRAL, PLATA LA ZI SAU LA 2 SÅPTÅM¢NI, CONDIºII DE LUX, PENTRU FIECARE PERSOANÅ ADUSÅ AI BONUS 200 $ ªI AVANS LA ANGAJARE 100 {; 0786.634.169 439.

440. FETE pentru salon masaj erotic cu/

fårå experien¡å, zona Vitan, pre¡uri 100 300 L/ora, comision 50% cazare, carte de muncå, plata la zi sau såptåmânal, câ¿tig zilnic 400 -1.200 L, garantat nu trebuie så fi fotomodel, 4.000 {; 0769.447.550 441. FETE pentru salon masaj erotic cu/

fårå experien¡å, zona Vitan, pre¡uri 100300 lei ora comision 50% cazare, carte de muncå, plata la zi sau såptåmânal câ¿tig zilnic 400-1.200 ron garantat, nu trebuie så fi fotomodel, 4.000 L/ orå; 0769.447.550 442. FETE pentru salon masaj erotic

cu\fårå experien¡å zona Vitan pre¡uri 100300 L/ora comision 50% cazare, carte de muncå, plata la zi sau såptåmânal câ¿tig zilnic 400-1.200 L garantat, nu trebuie så fi fotomodel, 4000 {; 0769.447.550 443. FETE pentru salon masaj erotic cu\fårå experien¡å, zona Vitan, preturi 100-300 lei ora, comision 50% cazare, carte de muncå, platå la zi sau såptåmânal câ¿tig, zilnic 400-1.200 ron garantat nu trebuie så fi fotomodel, 4.000 {; 0769.447.550

425. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

tru videochat. Program 5-7 h/zi. Salariu fix 1200 $, procente 50%90%, bonusuri bilunare. Avans 500 $ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Obor, Universitate, Crânga¿i, Militari. Anun¡ul real 100%; 0768.088.562/ 0732.656.366/ 0744.835.811

FETE PENTRU STUDIO VIDEOCHAT,OFERIM 150 $ PRIMA ANGAJARE, SERIOZITATE, TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI DETERMINANTE, VILÅ ¥N ZONÅ CENTRALÅ ªI CONDIºII LEGALE DE MUNCÅ, ANUNºUL SE ADRESEAZÅ FETELOR CU V¢RSTA PESTE 18 ANI; 0786.634.169

427. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

445. FETE pentru videochat cu/fårå

426. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

tru videochat. Salariu fix 1.0004.200 $ lunar. Bonus 300 $ la angajare; 0727.067.729/ 0767.611.865

428. FETE cu/ fårå experien¡å, pentru studio ultracentral, program flexibil, site-uri unice, aparaturå profesionalå, cazare, procent 50% - 70%, 1.000 $ 3.000 $, id; 0722.495.694/ 0786.379.564 studio_1st@yahoo.com

444.

experien¡å, 100% legal, carte de munca, studio profesional, comision progresiv de la 50 % pana la 80 %, program flexibil, conditii de lux, bonusuri substantiale, 1.000 {; 0752.539.866/ 0728.344.633 bucstudio@yahoo.com

FETE pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu, condi¡ii lux, program felxibil, salarii substan¡iale, cele mai bune oferte, 429. FETE cu/fårå experien¡å Bucure¿ti, cazare gratuitå, angajezå salon de masaj. 2.000 {; 0766.807.942/ Salariu fix +comision; 0723.306.459 www.nightvi 0720.424.154/ sion-studio@yahoo.com 0723.758.925 www.nightvision-studio.ro 430. FETE drågu¡e ¿i serioase, care vor

så facå bani, pentru companie intimå. Plata zilnic, program flexibil, în ture, clien¡i foarte mul¡i, câ¿tiguri mari ¿i rapide, chiar din prima zi, loca¡ie centralå. Vå rog mult, seriozitate; 0723.296.101 431. FETE escort, agentia de escort International XAgency selecteazå în vederea colaborårii în Bucure¿ti, la hoteluri de lux, tinere stilate ¿i nonconformiste pentru servicii de escort ¿i companie intimå, 5.000 {; 0730.327.481 exagency@yahoo.com 432. FETE la fast-food, în Auchan Titan

¿i Cora Lujerului. Salariu 1.100 ron in mânå ¿i mâncare. Program o zi (9-22)cu una liberå. Cerem aspect plåcut ¿i seriozitate. Apreciem experien¡å în domeniu; 0722.430.708 433. FETE maseuze, pentru salon de masaj erotic cu sau fårå experien¡å, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientelå formatå, condi¡ii lux, exclus sex, rugåm seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

474. FETE, maseuze pentru salon de masaj erotic cu sau fara experienta, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientela formata, conditii lux, exclus sex, rugam seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro 475. FETE, maseuze, pentru salon de

masaj erotic cu sau fårå experien¡å, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientelå formatå, condi¡ii lux, exclus sex, rugam seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro 476. FETE, pentru activitatea de videochat, adult/nonadult, vârstå min 18 ani, cuno¿tin¡e min. lb englezå, PC, se oferå carte de muncå, comision 50-70%, bonusuri, loca¡ii centrale, camere individuale, id mess studio.ardiente, 3.000 $; 0730.626.135/ 0765.886.169 office@studioardiente.com www.studioardiente.com 477. FETE, pentru activitatea de

videochat, adult/nonadult, vârstå min 18 ani, cuno¿tin¡e min. lb englezå, PC, se oferå carte de muncå, comision 50-70%, bonusuri, loca¡ii centrale, camere individuale, id mess studio.ardiente, 3.000 $; 0730.626.135/ 0765.886.169 office@studioardiente.com www.studioardiente.com

FETE, studente, tinere, drågu¡e comunicative, cu sau fårå experien¡å pt. videochat, seriozitate, bonus 200$ garantat, salarii 1.000- 4.000 $, program flexibil, condi¡ii excelente. Se cere engleza mediu, cuno¿tin¡e PC; 0768.340.890/ 0721.799.731 goldens_studio@yahoo.com www.goldenstudio.ro 480.

tru studiochat. Program 5-7 h/zi. Oferim salariu fix 1.200 $, procent 50-84%, bonusuri. Avans 700 $. Studiouri în zonele: Obor, Unirii, Universitate, Crânga¿i. Garantåm realitatea anun¡ului; 0731.080.888/ 0762.103.761 tru videochat. Câ¿tiguri 100% garantate între 1.000 $- 4.000 $/ lunar. Oferim avans 600 $ din prima zi; 0760.950.085/ 0724.922.841

473. FETE, în condi¡ii avantajoase, aspect fizic plåcut, angajeazå agen¡ie de publicitate pentru departamentul vânzåri recep¡ie - hostess; 0723.123.541

Elve¡ia, venituri între 3.000 - 8.000 {, gratuit transport, cazare, plata se face zilnic, rugåm seriozitate; 0786.762.636

420. FEMEIE la vase, pentru restaurant;

422.

472. FETE, firmå încål¡åminte angajeazå fete la maså pregatit fete pantofi, ma¿iniste ¿i la lipit tålpi. 0723.508.424/ 0763.104.005/ 0726.065.789/ 0767.671.376

Otopeni; 0733.405.958

419. FEMEIE de serviciu, luni vineri 4 ore, dupå amiazå, ap. 4 cam., în imobil cu curte, ªtirbei Vodå col¡ cu Berzei, neapårat numai din zona apropiatå, 600 L; 0736.474.220

ani, dus/adus grådini¡å, vârsta 45 ani, zona M. Bravu/ Progresu, pe lunå 400 L; 0767.231.368

471. FETE, eleve, studente, minim 18 ani, pentru videochat adult/nonadult, zona centralå, plata la 2 såptåmâni, program flexibil. Oferim mediu de lucru plåcut, asistentå femininå, instruire, bonusuri în func¡ie de câ¿tiguri; 0730.182.203 angel_sweet416@yahoo.com

479. FETE, peste 18 ani, pentru Club

418. FEMEIE de serviciu pentru restaurant/ pub în centrul istoric. 0735.861.685

421. FEMEIE serioaså pentru copil 3

470. FETE, CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ RECRUTÅM PENTRU VIDEOCHAT NON ADULT, PLATA LA DOUÅ SÅPTÅM¢NI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, OFERIM 150 $ BONUS LA ANGAJARE, VÅ AªTEPTÅM, C¢ªTIGURI MINIME 500 {/LUNÅ; 0769.331.027/ 0730.492.115

478. FETE, pentru imprimerie tricouri,

muse¡are situat la Gara de Nord in incinta hotelului Ibis angajazå femeie de servici cu experien¡å, program de luni pânå vineri 14:00-22:00 ¿i sâmbåtå 12:00-20, 750 L; 0767.732.447 cristinik_beby@yahoo.com

0735.390.382446.

447. FETE pentru videochat non adult (exclus nuditate) Be You Studio selecteazå. Vârsta minimå 18 ani, aspect fizic plåcut, limba englezå ¿i PC nivel mediu, program de lucru flexibil, salariu 500 - 1.500 $, mediu de lucru plåcut, cerem ¿i oferim seriozitate; 0762.738.367 beyou_studio@yahoo.com 448. FETE pentru videochat, aspect fizic

plåcut, cu/ fårå experien¡å, cuno¿tin¡e limba englezå, vilå centralå, echipament nou, decoruri, AC, comision 60%, bonusuri, plata såptåmânal, program flexibil, condi¡ii lux, echipå tânårå, id mess: elitestudioro; 1.500 {; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com 449. FETE pentru videochat, câ¿tiguri între 500 - 1500 {, avans 200 {; 0736.046.081

458. FETE salon masaj erotic,

vechime + clientelå formatå, 2030 clien¡i zilnic, comision 50% posibilitate cazare; 0786.715.761 459. FETE sau cupluri pentru studio videochat pentru sesiuni legale de videochat, plata se face zilnic sau bilunar, carte de muncå; 3.000 $; 021.569.78.51/ 031.416.28.21/ 0728.938.907/ 0768.839.818 460. FETE si cupluri cu sau fara experienta, pt studio videochat, comision 60%, plata zilnica sau bilunara, bonusuri, program flexibil, bonus la angajare 200 $, cunostinte minime de lb engleza si pc, castiguri peste 2.000 {, 2.000 {; 0720.667.355/ 0765.329.203/ 0754.569.560 jobpentrutine@yahoo.com 461. FETE videochat Lux Black

Studio, cuno¿tin¡e minime englezå, central, cond. excelente, lux, carte muncå, posibilitå¡i metrou, RATB. Venituri substan¡iale, comis. pânå la 60 %. Oferim cazare. id mess. studiochat@ymail.com 3.000 $; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studio-chat.ro www.studio-chat.ro 462. FETE videochat se oferå: cazare singure in garsoniere, program flexibil comision pâna la 80%, plata la 2 saptamani. Cerinte: vârsta minim 18 ani, englezå nivel mediu, atitudine pozitivå, seriozitate, aspect îngrijit, 2.500 $; 0769.68.01.02/ 0723.000.529 vcht_2010@yahoo.com 463. FETE ¿i båie¡i cu experien¡å,

pentru spålåtorie auto, zona Calea Giule¿ti 235; 0723.728.933/ 0766.333.428

464. FETE ¿i båie¡i pentru servire

481. FETE, studio videochat serios cautå fete ¿i cupluri tineri cu nivel avansat de limba englezå oferim 60% din vânzåri ¿i cerem seriozitate maximå; 0762.802.027 482. FETE/CUPLURI. Videochat. Posi-

bilitate de a lucra de acaså. Studio sau cazare. Program flexibil. Plata zilnicå 50 % - 80 %. Beep la tel.; 0766.817.253

483. FIERARI -betoni¿ti, dulgheri, zidari,

faian¡ari, zugravi, montatori termosistem, instalatori eletricieni, ingineri construc¡ii civile, ing. instala¡ii angajåm pt. societate construc¡ii, urgent; 0727.646.039/ 0768.715.048

484. FIRMÅ construc¡ii, angajeazå secretarå, cuno¿tinte PC avansat, documenta¡ie construc¡ii, licita¡ii online, limba englezå; 0763.742.442 485. FIRMÅ de curå¡enie angajeazå

personal, program flexibil. 021.318.30.81/ 0722.781.713

486. FIRMÅ interna¡ionalå oferå posibili-

tatea unei cariere succes, câ¿tig substan¡ial; 0752.437.001/ 0769.212.786

487. FIZICIAN cu ¿i fårå experien¡å pentru firmå opticå ( zona Mihai Bravu- Vitan). Programåri interviu; 021.344.40.33 488. FRIZER (i¡å) ¿i coafezå cu expe-

rien¡å pentru salon situat în strada Freamåtului- Sålaj nr. 7, sect. 5; 0720.043.241

¿i bucåtårie, måcelari fårå experien¡å, pentru Fast-Food vis-a-vis Hotel Marriott. Interviuri între orele 16-17 de Luni- Vineri.

489. FRIZER cu experien¡å, unitate

465. FETE ¿i cupluri cu sau fårå

Rahova, numai cu experien¡å; 0723.293.222

experien¡å pentru videochat, salariu 50- 60%, bonusuri de top, plata bilunar, confiden¡ialitate, condi¡ii excelente de muncå, training profesional; 0769.216.745 466. FETE ¿i doamne pentru activi-

tate foarte profitabilå, legal, prin intermediul internetului, câ¿tiguri substan¡iale; 3.000 $; 0765.334.151 www.herastudio.ro

FETE, ANGAJÅM ¥N CEL MAI NOU STUDIO VIDEOCHAT NUMBER 1 STUDIOS, MINIM 18 ANI, ADULT ªI NON ADULT, LOCAºIE CENTRALÅ, INTIMITATE, LUX, COMISION MINIM 60 % + BONUS LA ANGAJARE 100 {, VÅ AªTEPTÅM, SALARIU MEDIU 800 $; 0769.331.027/ 0730.492.115 468. FETE, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, BONUS ANGAJARE 100-150 {, ZONÅ CENTRALÅ, LUX, PROCENTAJ DE P¢NÅ LA 70 %, V¢RSTA MINIM 18 ANI ªI CUNOªTINºE MEDII LIMBA ENGLEZÅ, PROGRAM FULL/PART TIME; 0769.331.027/ 0730.492.115 467.

FETE, cu/ sau fårå experien¡å, aspect fizic plåcut, pt salon de masaj erotic, clientelå formatå, comision 50%, plata zilnicå, cazare, rugåm ¿i oferim seriozitate; 0762.844.911 469.

de 12 ani, Calea Vitan; 021.321.77.78/ 0764.480.240

504. GERMANIA Cåutåm fete, doamne cu aspect fizic plåcut, bust mare, doritoare sa lucreze in domeniu videochat pt. Germania, mai multe detali la telefon; 0765.167.398 eramian_daniel@yahoo.com 505. GERMANIA, caut fete doresc så

munceascå in Germania- in bar, 0049271770262 natascharussia@live.com

506. GESTIONAR la depozit materiale de constructii, cunostinta Excel, punct de lucru Otopeni. Informatii la tel. 1.200 L/luna; 021.351.00.57 507. GESTIONAR, cuno¿tin¡e eviden¡å

primarå, carte de muncå, orele 12.00 13.00; 0722.455.175

508. GESTIONARI cu experien¡å, depozit materiale de construc¡ii, zona Chitila Ilfov, salariu corespunzåtor, CV la; cerereang@yahoo.com 509. GESTIONARI, cu experien¡å,

pentru depozit materiale construc¡ie, zona Chitila Ilfov, salariu motivant, cv; 0753.510.623 cerereang@yahoo.com 510. GISPCARTONIªTI ¿i zugravi vopsitori pt. firmå de construc¡ii S.C. Weltbau Grup - S.R.L. (angajåm), rel. la tel./fax; 021.336.73.75/ 0745.129.729 511. GRÅDINAR, ¿i bonå internå pentru particular, CV-urile se depun la e-mail; 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com 512. GUVERNANTE si bone, persoane echilibrate, iubitoare de copii, råbdåtoare, experien¡å in cresterea si educarea copiilor, eventual limba stråinå, rugåm seriozitate, recomandåri, cv cu foto la; 0753.914.660 office@guvernante.ro www.guvernante.ro 513. HAIR stylist, frizer, cosmeticianå, str.

zona Big Berceni, angajez; 0740.160.698/ 0728.260.102

495. FRIZERIºÅ cu experien¡å Berceni-

Luica, vad format; 0726.719.607

496. FRIZERIºÅ cu experien¡å pentru

salon de lux, zona Tineretului; 0744.554.290

497. FRIZERIºÅ cu experien¡å pentru

salon zonå vad, salariu fix, seriozitate; 0727.877.206 498. FRIZERIºÅ cu minimum 3 ani,

experien¡å în zona Militari; 0769.472.285

cazare; 0767.394.197

necalifica¡i în sanitare ¿i construc¡ii, condi¡ii de muncå avantajoase, carte de muncå; 021.456.28.40/ 021.456.28.42 office@t-cro 533. INSTALATORI cu experien¡å în domeniu, angajeazå firmå autorizatå gaze naturale; 0733.448.292 534. INSTALATORI, angajåm.

Rela¡ii la nr. de telefon; 0769.691.526

535. INSTALATORI, numai instalatori

cu experien¡å pentru instala¡ii termice, sanitare ¿i climatizare. Reletii la tel.; 021.345.01.66/ 0745.625.730 office@termotemp.ro

536. INSTRUCTOR de aerobic ¿i pilates pentru club Lady Dance, informa¡ii suplimentare la telefon: 0742.010.600

538. ITALIA, Spania, Fran¡a, Germania,

515. HOSTESS, animatoare, dj (muzicå comercialå/ oldies), grafician (part time), specialist IT, sunetist- luminist pentru Club din Bucure¿ti. CV-urile se depun la email; 0736.915.491/ 0736.915.490 office2010_interviu@yahoo.com 516. HOSTESS, cunoscåtoare limba

englezå pt. restaurant zona Lacul Tei. Orele 9-16,00 {; 031.710.22.26

517. HOSTESS, pentru pub, în Centrul

Vechi, rugåm seriozitate, rela¡ii la tel.; 0749.998.121/ 0727.677.667

518. INCDMTM Bucure¿ti achizi¡ioneazå servicii de expert contabil pe bazå de contract, pentru proiectul "Dezvoltarea educa¡iei pentru viabilizarea pie¡ei muncii prin vectori inovatori mecatronicå - integronicå (M&I)", contract 90/2.1/S/ 62144, pe toatå perioada de implementare a proiectului, cu respectarea urmåtoarelor criterii: så fioe membru CECCAR "Activ", cu precizarea cå pânå la data de 1 februarie 2011, carnetul så fie vizat ¿i pe anul 2011 cu men¡iunea "Activ", så prezinte o declara¡ie pe proprie råspundere privind lista principalelor preståri de servicii în ultimii 3 ani, din care så rezulte cå are experien¡å în derularea proiectelor FSE POSDRU, så prezinte o declara¡ie pe proprie råspundere, din care så reiaså cå nu a fost sanc¡ionat în ultimii 3 ani. Persoanå de contact: Director Economic Dr. Ec. Maria Marian. ªos. Pantelimon nr. 6- 8, sector 2, Bucure¿ti. Termen 25.01.2011; 021.252.30.68/ 69; incdmtm@incdmtm.ro 519. INGINER constructor, specialist în ofertare, pentru SC Sartex Service SA: cuno¿tin¡e Windev, experien¡å minim 5 ani pentru lucråri apå-canal. CV-ul se trimite pe adresa de mail 0748.211.228 ofertare1@sartexservice.ro 520. INGINER cu experien¡å pentru

service centrale termice, autorizat ISCIR PT-A1. Rela¡ii la tel., e-mail; 021.345.01.66/ 0745.625.730 office@termotemp.ro 521. INGINER deviz ofertare, cu experien¡å re¡ele edilitare, drumuri ¿i construc¡ii civile, pentru societate construc¡ii; 0740.151.506/ 0757.151.506

523. INGINER mecanic, mecanicå finå ¿i

494. FRIZERIºE, cu experien¡å,

531. INSTALATOR electrician, ofer 532. INSTALATOR sanitar, muncitori

514. HAIRSTYLIST coafezå salon lux înfrumuse¡are-cu experien¡å ¿i portofoliu de clien¡i cåutåm pentru angajare-colaborare în condi¡ii deosebite de lucru ¿i platå în sectorul 2-zona Bucur-Obor; 0722.405.237 dana_flower2004@yahoo.com

491. FRIZER, coafezå, cosmetician angajez; 0723.631.620/ 0765.011.205

FRIZER, salon de lux; 0754.033.000

530. INSTALATOR angajeazå în condi¡iile legii SC Sea România. Cerin¡e: cuno¿tin¡e tehnice temeinice, experien¡å profesionalå min. 5 ani, certificat de calificare; executarea lucrarilor de instalare, montare, reparare, verificare ¿i între¡inere a diverselor piese ale instala¡iei sanitare, de gaze ¿i de încalzire; måsurarea, tåierea ¿i îmbinarea ¡evilor la unghiul specificat folosind unelte de mânå ¿i electrice. Oferta: salariu motivant, mediu de lucru plåcut, condi¡ii de lucru normale. Trimite¡i CV: fax: 021.410.09.00 office@sea.ro

537. ITALIA, Spania, femei la cules cåp¿uni; 0785.160.083/ 0729.695.061

522. INGINER electrotehnic, urgent, 1200 { ¿i electrician autorizat ANRE, 800 {, construc¡ii; 0765.331.235

493.

529. ÎNGRIJITOARE imediat, vilå Mogo¿oaia, cuno¿tiin¡e croitorie-cålcåtorie; 021.224.17.30/ 021.224.35.21/ 0372.733.017/ 0372.733.018

Drumul Gåzarului nr. 11, sector 4; 0745.403.093/ 0724.817.514

490. FRIZER sau frizeri¡å, zona Teiu¿

492. FRIZER, frizeri¡å ¿i coafezå pt. salon de înfrumuse¡are, zona D. Taberei Romancierilor. Contact; 0768.311.300/ 0722.527.004

528. INGINERI constructori pentru execu¡ie, 2-3 ani experien¡å, specializarea construc¡ii civile, dispu¿i la deplasåri în ¡arå, firma Garden Center Grup angajeazå; 0755.052.092

opticå pentru firmå opticå (zona Mihai Bravu- Vitan). Programåri interviu; 021.344.40.33

INGINER OPTOMETRIST, FULL TIME - PENTRU SOCIETATEA COMERICALÅ OPTICA MEDICALÅ; 0722.812.451 524.

525. INGINER SC Syma Developments

locuri de muncå; 0785.160.083/ 0729.695.061

539. JOB, videochat. Vrei sa muncesti la

studio sau de acasa? Acum va putem oferi posibilitatea de a avea un loc de munca stabil, oferim cm si trainer. Cerinte limba engleza si pc minim 18 ani, zona Lujerului, 3.000 $/luna; 0762.875.596 perfectgirlsstudio@yahoo.com www.perfectgirlsstudio.ro 540. JOBURI avantajoase Enjoy2chat

Studio cåutåm modele pt. sesiuni VideoChat cu/fårå experien¡å, avans 150$, seriozitate, lux, ultramodern, minim 18 ani, englezå mediu, oferim comision 50-70%+bonusuri, cazare. Plata la zi sau 2 såpt., 3.500 {; 0763.145.694/ 0721.795.191/ 0768.317.602 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.enjoy2chat.ro

 541. JONCTOR, FIRMÅ TELECOMUNICAºII, CU EXPERIENºÅ ROMTELECOM, PENTRU LUCRÅRI TELECOMUNICAºII ¥N BUCUREªTI, NUMAI CU EXPERIENºÅ, 1.200 L; 0765.392.367 fivetelecom@gmail.com

 542. LIVEQUEENS colaboreazå cu doamne ¿i domni¿oare pt. videochat; nu sunt necesare lb. englezå sau experien¡å în domeniu, oferim salariu minim garantat 1.000 L în primele 3 luni, program 9-18, sunå acum ¿i convinge-te, 1.000 L/luna; 0734.529.582/ 0766.788.840 studiolivequeens@yahoo.com www.LiveQueens.net 543. LUCRÅTOARE maistrå pentru ma¿ini industriale lineare, triploc, (specialistå lenjerie intimå) 0728.083.379/ 0728.083.377 544. LUCRÅTOR cu experien¡å în domeniul productiei de materiale publicitare, (colantari auto). Posesor permis conducere cat. B. Rog CV la adresa de mail; marketing@idealmedia.ro 545. LUCRÅTOR, fabricå încål¡åminte, cu experien¡a la ma¿ina de fixat tocuri, maistru -bandå de tras, inginer de pielarie, premontist, shonist, salariu negociabil, zona Timpuri Noi; 0726.975.551 546. LÅCÅTUª -sudor pentru confec¡ii

metalice, cu domiciliul în RahovaMågurele; 021.369.00.24

547. LÅCÅTUª mecanic pentru execu¡ie

¿i montaj confec¡ii metalice pentru S.C. Arthur Steel SRL; 0724.567.785

548. LÅCÅTUª mecanic, angajez pentru

atelier mecanic, domiciliul în Rahova, Bragadiru; 0744.312.976 549. MAISTRU confec¡ii textile cu expe-

rien¡å ¿i lucråtor ma¿inå liniarå, zona Colentina; 0732.222.529/ 0732.222.530

SRL angajeazå inginer construc¡ii civile, partea de finisaje. Experien¡å minim 3 ani. De preferat tânår dornic de afirmare. Rela¡ii la; 0733.591.744 syma.developments@gmail.com

550. MAISTRU, ¿i cofec¡ioner textile, cu

526. INGINER tehnic construc¡ii,

551. MAKE-UP calificat pentru Violette-

527. INGINER zootehnist ¿i medic

552. MANAGERI (5) dinamici, perseveren¡i în rela¡ii cu clien¡ii, formåm urgent pentru societate multina¡ionalå; 0723.141.851 echipadetop@yahoo.com

cuno¿tin¡e de Doclib sau Softeh, cuno¿tin¡e englezå avansat; 021.332.44.10 petroconstruct_group@yahoo.com veterinar pentru fermå bovine + ovine; 0762.697.159

experien¡å, ªos. Viilor 58, angajåm; 0724.515.514/ 0731.157.575

Style care så lucreze ¿i ca receptionerå. 0723.574.326/ 0768.652.703

499. FRIZERIºÅ ¿i coafezå, angajez;

0761.252.556

500. FRIZERIºÅ, coafezå, manichi-

uristå preferabil unghii false, Rahova, ture; 0744.811.796/ 0728.912.545

501. FRIZERIºÅ, cosmeticianå, angajez

urgent, zona D. Taberei; 0731.569.982

502. FÅRÅ serviciu sau vrei så-¡i måre¿ti veniturile? E¿ti comunicativå ¿i cuno¿ti la nivel mediu o limbå stråinå? Pentru detalii suna¡i la tel. Noi î¡i asiguråm un program flexibil ¿i un câ¿tig minim de 500 {/ lunå; 0768.641.918/ 0735.032.221 503. GAZ ieftin 5-15%, cåutåm consuma-

tori ¿i colaboratori; 0726.299.040/ 0757.398.226

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

9

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

LOCURI DE MUNCÅ 618. MODEL, cau¡i un loc de muncå?

LuxuryStudio nu numai cå te angajeazå ca model videochat pentru salarii medii 1.000 $/ lunå dar te ¿i premiazå cu un telefon mobil, camerå web ¿i plasmå gratis, te a¿teptåm; 0785.035.606/ 0728.343.903/ 0757.695.830 contact@luxurystudio.ro 619. MODELATOR covrigi cu experien¡å

¿i patiser angajez, 13 Septembrie, Prosper; 0722.368.008

620. MODELATOR, cuptorist, brutårie, Colentina (pod Europa), se ofera cazare. Carte de munca; 0725.064.062 621. MODELATORI ¿i cuptorist pt. brutarie zona Colentina (pod Europa), se ofera cazare in limita loc disponibile, carte de muncå, salariu avantajos; 0725.064.062 553. MANICHIURIST, pedichiurist,

582. MASEUZE, salon masaj erot-

stylist, cosmetician angajeazå salon Calea Drooban¡ilor. Condi¡ii: experien¡å min, 3 ani, clientelå pentru zona de centru. Programåri interviu la tel, trimite CV la e-mail; 021.211.69.69 salonstizo@yahoo.com

ic,100% legal, cåutåm fete cu aspect fizic plåcut, min.18 ani, cu/ fårå experien¡å, condi¡ii deosebite, prog. la alegere, salariu atractiv, exclus sexul, client. formatå, plata zilnicå 0731.087.726 eroticmasaj25@yahoo.com

554. MANICHIURISTÅ - pedichiuristå, minim 2 ani experien¡å, Bd. Al. Obregia, Berceni; 0734.000.121/ 0734.000.163/ 021.683.48.85

erotic, angajeazå maseuze tinere minim 18 ani aspect fizic plåcut, punctuale, sociabile. Posibilitate cazare, carte de muncå; 0761.337.714 masaj_bucharest@yahoo.com

555. MANICHIURISTÅ cu experien¡å,

carte de muncå, comision + salariu 1.000 L; 0761.335.995

556. MANICHIURISTÅ cu experien¡å,

pentru salon înfrumuse¡are zona Bucur Obor, carte de muncå, rog seriozitate; 0763.733.273/ 0745.280.495

583. MASEUZE, Tendresse salon masaj

584. MASEUZE, Tendresse salon masaj

erotic, maseuze tinere minim 18 ani aspect fizic plåcut, punctuale, sociabile. Posibilitate cazare, carte de muncå, comision 50 %; 0761.337.714 masaj_bucharest@yahoo.com

cosmeticianå, urgent. Rugåm seriozitate. 0723.199.257/ 0763.259.173

MASEUZÅ cu aspect fizic plåcut pentru Salon Lady Cocquette, salariu fix 1.500 L; 0722.273.227

558. MANICHIURISTÅ Salon Cruella

586. MASEUZÅ în Bucure¿ti / Sibiu,

557. MANICHIURISTÅ pedichiuristå ¿i

angajåm manichiuristå care så punå ¿i unghii false, zona Unirii- Udri¿te. Cerin¡e: experien¡å în domeniu, aspect fizic plåcut; 0733.591.744 cruellasalon@gmail.com www.cruellasalon.webs.com 559. MANICHIURISTÅ salon de înfru-

muse¡are, zona Floreasca; 231.45.99/ 0723.302.545 560. MANICHIURISTÅ unghii false

pentru salon înfrumuse¡are, angajez; 0722.685.817/ 0722.671.939

561. MANICHIURISTÅ unghii false,

cosmeticianå, coafezå, maseuzå (tratamente corporale), minim 3 ani experien¡å, pentru salon coafurå zona Militari; 0749.998.129 562. MANICHIURISTÅ, coafezå, cos-

meticianå pentru Violette-Style, experien¡å minim 2ani; 0723.574.326/ 0768.652.703

563. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå

(unghii false), cosmeticianå cu experien¡å, angajez urgent; 021.344.24.81/ 0727.441.237 564. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå

cu expieren¡å ¿i coafezå, angajez, vad format; 0721.534.374/ 0761.828.486

585.

pt. salon masaj. Locuin¡å + salariu 1.000 L; 0721.739.822 www.nirvanamasaj.ro 587. MASEUZÅ pentru salon central 13

Septembrie, carte de muncå; 0726.815.031/ 021.411.01.54

588. MASEUZÅ pentru salon de înfrumuse¡are ¿i între¡inere corporalå situat în sector 2. Cerin¡e: så ståpâneascå foarte bine masajul ¿i så ¿tie så lucreze cu aparatele folosite: vacuum, electrostimulare, ultrasunete... 0726.974.315 salondivin@yahoo.com 589. MECANIC auto cu experien¡å in a

repara ma¿ini de import. Experien¡a minim 3 ani, domiciliul in Bucure¿ti. Se oferå salariu foarte atractiv, service-ul este in zona Vitan; 0735.867.530/ 0727.150.729/ 0726.159.310 pieseauto_net@yahoo.com

590. MECANIC auto pentru parc dezmembråri, angajez, comision ¿i salariu fix. Ofer ¿i cer seriozitate. Contact L-S, 15.00- 19.00; 0763.902.013 591. MECANIC auto pentru service in

sectorul 6. 021.220.30.70

592. MECANIC geometrist cu expe-

cu experien¡å, aplica¡ii acril, gel, clasic, urgent, angajez; 0766.330.005

rien¡å în domeniu, cv pe mail sau fax: rela¡ii la telefon : 021.324.56.11/ 0724.264.471 wolf.mihai@yahoo.com www.masterphservice.ro

566. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå,

593. MECANIC ¿i electrician auto, cu

565. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå,

experien¡å minim 2 ani, comunicativå, optimistå, aspect plåcut, salon select, ultracentral, salarizare deosebitå, salariu fix + procent + bonusuri; 0731.578.958/ 0769.773.757

MANICHIURISTÅ, pedichiuristå, vechime min. 2 ani, C.M., 50% comision, zona Ferdinand cu Pantelimon; 021.252.03.70/ 0763.746.140 567.

568. MANICHIURÅ clasicå minim 2 ani

¿i gel minim 3 luni, Big Berceni, zonå cu vad; 021.332.77.56/ 0726.234.238

569. MANIPULANT, stivuitorist depozit electrocasnice mici (platformå Faur- sta¡ia de metrou Republica). Pentru detalii suna¡i la tel fix sau mobil de luni pânå vineri între 08.00 ¿i 17.00; 021.255.17.02/ 0740.103.625 570. MASEUZE cu sau fårå experien¡å pentru salon de masaj autorizat. Calificare la locul de muncå; 021.312.01.02/ 0766.223.255 571. MASEUZE cu/fårå experien¡å,

minim 18 ani, comision 50%, clientela formatå, situat central, posibilitate cazare. 0763.190.004 572. MASEUZE pentru renumitul Noblesse Unic- Private Massage & Spa. Vila de lux, ultracentral, clientelå formatå (func¡ionåm din 2004). Program flexibil, condi¡ii de lucru excelente, gratuit ¿colarizare masaj ¿i cazare. Salariul garantat ¿i comisioane avantajoase, plåtite zilnic. 100% legal, carte de muncå. Cerem seriozitate, exclus sex. Ca maseuzå pot lucra fete cu vârsta minim 18 ani. Suntem o loca¡ie complexå ce include masaj erotic, zona spa, bar&lounge. Toate detaliile pe site, pe e-mail sau la telefon (dupå 12.00); 0762.203.222/ 021.211.25.55 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro 573. MASEUZE pentru salon de masaj

erotic, zona centralå de lux, carte de muncå; 3.000 $; 0728.938.907

574. MASEUZE pentru salon masaj erot-

ic, vilå lux, central, cu piscinå, saunå, jacuzzi, clientelå formatå; 0768.688.791 575. MASEUZE pentru salon masaj

ultracentral, salariu atractiv, oferim bonusuri; 0786.390.350

576. MASEUZE stilate, cu sau fårå

experien¡å, platå zilnic, condi¡ii legale de muncå, colectiv plåcut, câ¿tiguri substan¡iale, program flexibil, eventual cazare, clientela formatå (peste 20 masaje/zi), exclus sex, 4.000 {/ luna; 0766.577.559/ 0732.493.801 excessmassage@yahoo.com www.excessmassage.ro 577. MASEUZE, cu ori fårå experien¡å pt

salon masaj erotic autorizat, oferind 2.000 ron/luna+comision, contract colab inregistrat, locuin¡å serv. Buc, ¿colarizare gratuitå, diplomå recunoscutå. Exclus sex; 0722.444.996 578. MASEUZE, Plaisir Massage anga-

jeazå pentru cel mai luxos ¿i rafinat salon din Bucure¿ti, cazare gratuitå în condi¡ii excelente, comision între 70-100 L/client, plata la zi, sunå ¿i nu vei regreta; 0733.613.281/ 0723.222.666 rezervari@plaisir.ro www.plaisir.ro 579. MASEUZE, Plaisir Massage, pentru

cel mai luxos ¿i rafinat salon din Bucure¿ti, cazare gratuitå în condi¡ii excelente, comision între 70-100 L/ client, platå la zi, sunå ¿i nu vei regreta; 0733.613.281/ 0723.222.666 rezervari@plaisir.ro www.plaisir.ro 580. MASEUZE, prezentabile pentru

masaj erotic, bodymasaj, masaj de relaxare, salon ultracentral, condi¡ii deosebite, CM + comision; 021.320.31.04/ 0723.266.180 bodytherapy@yahoo.com 581. MASEUZE, salon de masaj, tinere, cu/fåra experien¡å, min. 18 ani, conditii excelente, program flexibil, câ¿tiguri mari, cazare, 3.000 {; 0727.705.142

experien¡å, ofer ¿i carte de muncå; 0722.542.412/ 0767.717.357

622. MODELE online, angajåm modele

de sex feminin pt videochat. Câ¿tiguri bazate pe comision între 1.000 $ ¿i 3.000 $, ambient plåcut, program flexibil. Studioul nostru se aflå la 7 minute de metrou Victoriei. 3.000 $/luna; 0728.022.949/ 0761.685.923 office@vipstudio.ro www.vipstudio.ro 623. MODELE pentru videochat, se oferå

avansuri bonusuri, persoanå de contact Ani¿oara; 0765.946.504/ 0732.772.874

¿i cupluri cu/fårå experien¡å pt activitate videochat. Oferim cazare ¿i platå la zi sau la 2 såptåmâni. Venituri sigure de peste 1.000$/luna. Garantåm realitatea anun¡ului, 1.000 $; 0785.346.051 exciting.studio@yahoo.com

MODELE, (BÅIEºI) CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT STUDIO. E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV. CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ¥N DOMENIU, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24 X 7, CONTACT TELEFON, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 626.

Cei ce vor så-¿i completeze veniturile, oferim posibilitatea emiterea poli¡elor obligatorii RCA ¿i caså, în calitate de broker de asigurare. Dotåri minime necesare pc, imprimantå ¿i cuno¿tin¡e minime de operare calculator. A¿teptåm tineri pensionari, ¿omeri, bugetari ¿i persoane interesate. ¥n cazul când rezultatele sunt bune, se poate avea în vedere angajarea. Fax: 021.346.34.05/ 021.344.04.68/ 0767.897.530 gcaruntu@gmail.com 654. OPERATOARE cunoscåtoare a

limbi engleze, texte predefinite, texte grilå, Call - center angajeazå, CV la email; 0764.581.618 resurseumane78@yahoo.com 655. OPERATOARE preluare, comenzi

online, facturare, rela¡ii clien¡i, cuno¿tin¡e avansate operare pc, cunostin¡ele în domeniul cosmetic ¿i farmaceutic constituie un avantaj, 1200 L/ lunå; 0723.349.415 suport@efarma.ro

657. OPERATOR calculator pt. birou

videochat, ofertå unicå: salariu 1000 $ necondi¡ionat de target; 0760.357.692/ 0731.214.102

cu experien¡å de 5 ani în domeniu; 0728.824.145

rien¡å angajeazå societate de broderie Pia¡a Domenii; 021.224.47.00

634. MUNCITOR în domeniul constuc¡ii:

dulgher, fierar betonist, ¿i alte activitå¡i în cadrul societå¡ii, salariu atractiv, program de lucru: 08.30-17.30, zona Republica, rugåm seriozitate; 0721.247.424 635. MUNCITOR necalificat curå¡enie

602. MEDITAºII matematicå clasa VIII,

636. MUNCITOR necalificat pentru califi-

niu accesorii mobilier, program facturare Winmentor, 2 posturi: Calea Calarasilor nr. 114, Bucure¿ti ¿i Depoul Alexandriei, cunostin¡e pc obligatoriu; 0723.291.496 trady@trady.ro

care productie mase plastice. Process Color, Str.Mitropolit Veniamin Costache 22, Et3, zona ¿os. Viilor; 021.335.96.88 procolor@zappmobile.ro

rien¡å; 0748.212.091

640. MUNCITORI califica¡i amenajåri interioare, în condi¡ii salariale bune; 0744.753.931 641. MUNCITORI califica¡i pentru tras-

tålpuit-finisat, întins ¿taif, gåzluit, fixat talpå, însemnat talpå, calzierå, finisor, pentru SC Alba Mare SRL cu sediul în Otopeni. Anun¡ destinat exclusiv celor interesa¡i de o activitate îndelungatå. Contact: 021.351.08.90

642. MUNCITORI necalifica¡i din toatå

609. MENAJERÅ ¿i paznic pentru restaurant de lux; 021.232.12.60

¡ara, societate comercialå angajeazå în Sta¡iunea Costine¿ti- litoral, pe perioadå nedeterminatå; 0720.088.381/ 0728.101.358

610. MENAJERÅ, bonå, doamnå

643. MUNCITORI necalifica¡i, zidari;

untari, program 8 ore, luni+mar¡i+miercuri+joi+vineri+duminicå, sâmbåta liber, rela¡ii la tel., salariul 800 L/lunå; 0728.228.649/ 0728.228.652

613. MENAJERÅ, nefumåtoare, cu experien¡å, recomandare, curå¡enie, cålcat, gåtit, zona Cotroceni; 021.310.30.71/ 0749.997.674 614. MENAJERÅ, salariu atractiv, rog

seriozitate; 0720.170.170/ 0764.692.929

615. MENAJERÅ, vilå lux, Corbeanca,

urgent; 0724.949.210/ 0766.279.998

616. MESERIAª Angajåm lucråtor care

så execute: cosmeticå auto exterioarå (polish auto), cosmeticå auto interioarå, salariu atractiv; 0727.731.069 total.auto2008@gmail.com

617. MESERIAª, priceput la gresie, faian¡å, glet, rigips (caut). Tânår serios ¿i antialcool; 0761.913.764

orare în domeniul sånåtå¡ii, câ¿tig nelimitat; 0723.524.847/ 0744.546.617 698. PERSOANE agreabile, comunicative, perseverente, convingåtoare, minim studii medii, angajez, rela¡ii la 0725.651.689

0728.647.743

644. MUNCITORI specializa¡i în ten-

cuialå mecanizatå; 0735.846.787/ 0735.846.789

645. MÅCEALR pentru måcelårie in sec-

torul 6; 0723.359.350

646. MÅCELAR cu experien¡å angajam,

zona Vitan; 0724.591.498

729. PERSONAL între¡inere corporalå pentru salon Dafy-s Hair Studio cu sediul în Buftea, rog seriozitate, nr. de contact: 0726.647.321 730. PERSONAL Microcantinå situatå în

Grozåve¿ti angajeazå : bucåtar, ajutor de bucåtar ¿i casier. CV-urile se trimit la adresa de e-mail, pentru mai multe detalii sunati la; 0785.365.339 office@ladoiamici.ro 731. PERSONAL pazå cu experien¡å, obiective exterior, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

661. OPERATOR Plotter, cunoscåtor

Adobe ¿i Corel pentru firmå produc¡ie publicitarå. Se cere experien¡å ¿i responsabilitate; 0731.333.426 grafica@wind94.ro 662. OPERATOR pompa beton, cerin¡e: obligatoriu permis conducere categoria C; 0726.604.284 office@betmobil.ro

etate pariuri sportive, CV la angajari@parisport.ro

OPERATORI pentru ambalare ¿i curå¡are echipamenete telecomunica¡ii. Salariu atractiv. Cerem ¿i oferim seriozitate. Zona: Bucure¿ti, sector 6; service@diangi.ro www.diangi.ro 666.

667. OPTOMETRIST, pentru opticå

medicalå în Militari; 0722.422.579 rien¡å, zona Titan; 0768.132.670 021.311.04.88

670. OSPÅTAR ¿i bucåtar pentru Bistro,

zonå centralå; 0729.031.011

671. OSPÅTAR ¿i cameristå, califica¡i,

hotel-restaurant de 4 stele, din centrul Bucure¿tiului. Cerin¡ele ¿i salariul se vor discuta la interviu. Interviurile se ¡in pe bazå de programare; resurseumane@residence.com.ro 672. OSPÅTARI (cazare), restaurant

Såftica angajeazå; 0752.665.590/ 0744.302.500

673. OSPÅTARI (fete) cu experien¡å

pentru Club biliard, zona Bucur Obor; 0721.212.786

674. OSPÅTARI angajåm pentru restau-

rant situat în p-¡a Presei Libere, nr. 3-5, clådirea Millenium, City Gate. Vå a¿teptåm începând cu data de 20.01.2011 pentru interviu cu CV-ul; 0726.490.284/ 0733.501.401 office@18lounge.ro 675. OSPÅTARI cu calificare pentru

restaurant/ pub în centrul istoric. 0735.861.685 676. OSPÅTARI cu calificare, fete bar-

mani cu calificare, pentru cafenea restaurant; 0748.028.268

677. OSPÅTARI pentru Class Pub, zona

Lacul Tei; 0726.516.513

678. OSPÅTARI ¿i grataragiu cu

0732.855.172

experien¡å, zona Pantelimon, salariu atractiv; 0767.641.451

648. NECALIFICAºi, firmå de con-

679. OSPÅTARI, ospåtåri¡e,

649. NECALIFICAºI, zidari, dulgheri,

zugravi, exclus echipe ofer cazare; 0767.394.197

650. NISSA angajeazå pentru sec¡ia de produc¡ie: confec¡ioneri, modelieri ¿i controlori tehnici de calitate. Se cere: experien¡å în industria textilå, îndemânare, precizie ¿i rigurozitate în efectuarea opera¡iilor specifice; Se oferå: condi¡ii salariale avantajoase în func¡ie de performan¡e, un mediu de lucru plåcut; Zona: Pia¡a Iancului, program de lucru: 7,0015,30. Ne pute¡i contacta la nr. de telefon de luni pânå vineri între orele 9-17,30 sau la adresa de mail; 0372.900.284 office@nissa.ro www.nissa.ro

726. PERSONAL feminin pentru activitate videochat. Oferim procente, bonusuri, salariu fix minim 800 $, avans 600 $; 0763.437.961

PERSONAL fårå experien¡å pentru fast-food; 0766.512.648

647. MÅCELAR preparator pentru firmå;

struc¡ii angajazå muncitori necalifica¡i, cerem ¿i oferim seriozitate; 0785.639.308/ 0748.379.546 operativconstruct@yahoo.com

englezå mediu; 021.210.11.19

728.

639. MUNCITOR vulcanizator cu expe-

untari (angajez). Rela¡ii la telefon; 0758.228.651

696. PAZNIC incintå, sector 3. Program

tale, firmå privatå angajeazå, salariu+bonuri; 0726.693.792/ 021.210.03.77

jeazå fierar, dulgher, zidar, zugrav, electrician, instalator sanitar, instatalor termic, instalator gaze, faian¡ar, tâmplar, låcåtu¿, finisor, maistru construc¡ii civile, inginer constructor; 0727.693.595 scgicmsrl@yahoo.com

605. MENAJERÅ cu calificare în dome-

612. MENAJERÅ, cartier reziden¡ial Vol-

694. PATISERÅ cu experien¡å, ajutor

PERSONAL CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU FASTFOOD PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU ATRACTIV; 0754.455.455

721.

727. PERSONAL Firmå construc¡ii anga-

0734.017.474

611. MENAJERÅ, cartier reziden¡ial Vol-

vânzåtor, urgent, Militari, Timi¿oara 82, salariu atractiv; 0744.366.562

gogo¿erie, angajez; 0722.573.123

725. PERSONAL feminin pentru activitate videochat legal, neaccesibil din România, training ¿i suport tehnic 24/24, posibilitate cazare, câ¿tiguri substan¡iale; 3.000 $; 0765.334.151 www.herastudio.ro

660. OPERATOR PC, facturare, dome-

669. OSPÅTAR zona centrul vechi;

serioaså pentru menaj, gåtit ¿i cålcat, în zona Pipera lângå Jolie Ville. Cerin¡e: seioaså, meticuloasa, harnicå ¿i ordonatå. Detalii la telefon numai pentru persoanele interesate; 0730.981.568 nor.group@yahoo.com

693. PATISER experien¡å, covrigar,

720. PERSONAL cu experien¡å pentru

697. PENSIONARI activi caut pt. colab-

ambalatoare, zona Mogo¿oaia linia de centurå. Dorim seriozitate; 0740.111.384 comenzi@colonial.ro

638. MUNCITOR necalificat, persoanå serioaså ¿i muncitoare, angajez, contact L-S, 15.00- 19.00. Salariu 1.000 L; 0763.902.013

608. MENAJERÅ internå, cazare singurå in garsonierå liberå, o fatå provincialå nefumåtoare, serioaså, weekendul liber, salariu 50 L/ zi; 0769.915.730

692. PARTENERÅ pentru spectacole cu no¡iuni de gimnasticå sau dans sportiv; 0742.761.618

salon coafor zona Pia¡a Sudului; 0741.151.566

724. PERSONAL curå¡enie vorbitor

668. OSPÅTAR / ospåtåri¡å, cu expe-

apartament în vilå în centrul Bucure¿tiului. Fårå câini, animale, copii, bolnavi, ofer 800 L/ lunar; 0746.019.808

719. PERSONAL cu experien¡å (posturi),

va; 0749.997.949/ 0765.036.555

în ture, prezen¡a agreabilå, cazier curat; 0724.526.112

637. MUNCITOR necalificat pentru instala¡ii pe ¿antier; 0723.658.283

607. MENAJERÅ internå fårå obliga¡ii la

691. OSPÅTÅRIºÅ, cu sau fårå experien¡å pentru restaurant zonå centralå, vå rugåm trimite¡i CV cu pozå la adresa de e-mail; 0746.795.029 speiceas@yahoo.com

629.

pe ¿antier; 0765.388.756

rien¡å vilå, 400 {; 0742.360.223/ 0726.637.102

718. PERSONAL covrigårie, Pia¡a Raho-

628. MODELE, fete pentru videochat, minim 18 ani, aplicå acum, procent 60% din încasåri, bonusuri, training, 500 { minim garantat, zone centrale, condi¡ii lux, program flexibil, ID envymestudio; 0725.829.585/ 0763.861.457 www.envymestudio.ro

0723.383.250

606. MENAJERÅ interna cu expe-

rien¡å, cafenea Valea Regilor; 0762.520.710

659. OPERATOR ma¿ini de ambalat ¿i

665. OPERATORI pariuri sportive, operatori salå jocuri, pentru Maximbet. Trimite¡i CV la e-mail; 0767.607.794 rafael_ro28@yahoo.com

niu, doresc de lucru pt. familie serioaså; 0721.803.308

690. OSPÅTÅRIºÅ cu sau fårå expe-

717. PERSONAL calificat/ necalificat, la S.C. produc¡ie si distribu¡ie jaluzele, rulouri. Experien¡a in domeniu reprezintå un avantaj. Se solicitå CV. Telefon de contact nr.: 0726.777.664

serioaså ¿i muncitoare, angajez. Contact L-S 15.00- 19.00; 0763.902.013

633. MUNCITOARE cu sau fårå expe-

604. MENAJERÅ caut, zona Pipera;

cameriste, pentru pension in Bucure¿tii Noi, parc Bazilescu, aspect fizic placut, program flexibil 14-22, sâmbata petreceri (tips), duminica liber, 1000 L; 0722.377.772

experien¡a în domeniu de minim 3 ani, pentru pizzerie cu livrare la domiciliu zona Berceni; 0749.998.129

664. OPERATORI calculator, penru soci-

tru curå¡enie si cålcat. Zona Mogo¿oaia. De preferat domiciliu in Mogo¿oaia, Chitila, Buftea. Program 09.00-17.00. Se solicitå buletin ¿i cazier; 0726.722.950/ 0735.860.159

689. OSPÅTÅRIºE, picoli¡e, menajere,

723. PERSONAL curå¡enie pentru spi-

632. MONTATORI pere¡i cortinå ¿i bond,

603. MENAJERÅ 4 zile/såptåmânå pen-

688. OSPÅTÅRIºE, pentru Restaurant Gallo Nero, Decebal 12; 0726.544.889

716. PERSONAL calificat ¿i necalificat pentru asamblat componente electronice în Cehia. Transport cazare, asigurare ¿i asistentå medicalå gratuitå limba englezå sau ceha mediu sau avansat. Salariul minim 400{+bonusuri. Contract minim 1an. Nu percepem comisioane; 0314.299.926/ 0771.768.818 crismicky2002@yahoo.com

695. PAZNIC de permanen¡å, persoanå

MECANICI UTILAJE STIVUITOARE SECTOR.1 0744.516.396/ 021.310.65.05

la domiciliul elevului, Militari capåt 336, pre¡ rezonabil; 0768.298.047

687. OSPÅTÅRIºE, pentru cafenea în zona Drumul Taberei. Cerin¡e: experien¡å ¿i calificare de ospåtar; 0723.842.270

658. OPERATOR contabilitate primarå,

rien¡å; 0723.285.233

601. MEDIC stomatolog;

tru restaurant, se oferå salariu foarte bun, carte de muncå, sector 4, Tineretului; 0725.546.633

722. PERSONAL cuno¿tin¡e bulgarå, englezå, domeniul transport interna¡ional; 0723.341.031

631. MONTATOR ascensoare cu expe-

600. MEDIC dermatolog. Clinicå de esteticå zona Floreasca angajeaza in conditii bune medic (sau rezident) dermatolog. CV la email. Rela¡ii la tel.; 0732.990.053 contact@slimart.ro www.slimart.ro

cut, zona Decebal; 0764.360.017

PERSONAL calificat pentru postul de casier ¿i preparator shaorma, pentru Shaorma Jerusalem. Detalii ¿i CV la sediul din Bd. Gh. ªincai 2 A, sau la sediul din SFI Pallace Cotroceni; 021.330.06.77 office@shaworma-Jerusalem.ro

715.

patiserå, muncitoare necalificatå (fete), zona Casa Presei Libere; 0745.147.554/ 0765.789.807

angajåm, sector 3. 0766.653.323/ 0727.231.020 599.

685. OSPÅTÅRIºE, cu aspect fizic plå686. OSPÅTÅRIºE, cu experien¡å pen-notarial. Experienta in notariat min 2 ani, lb. strainå, absolvent de liceu; resurseumane@notas.ro

663. OPERATOR print, cu experien¡å, cerin¡e: Corel, Photoshop, lucrul pe Cutter Plotter; 0723.065.252

598. MECANICI microbuze ¿i autobuze

bucåtårie (femei), cafenea Mall angajåm, tel dupå ora 12.00 0728.087.911/ 0728.081.653

experien¡å pentru activitate videochat, condi¡ii excep¡ionale de muncå, câ¿tiguri 50-70 %, cerin¡e seriozitate, englezå, operare PC, Drumul Taberei, bonus 200$, 1.500 {; 076.2345.888/ 0753.817.474/ 0744.81.74.74 office@videochatpro.ro www.videochatpro.ro

630. MODELE, recrutåm modele pentru

salariu atractiv, condi¡ii de lucru; 0723.184.857/ 021.325.12.97

653. OFERTÅ specialå de colaborare.

684. OSPÅTÅRIºE, ajutor

627. MODELE, doar fete, cu sau fara

597. MECANICI cu experien¡å,

595. MECANICI auto, condi¡ii bune de lucru, salariu atractiv, pentru service auto; 0723.217.527

652. OAMENI firmå pazå; 0762.517.395/ 0723.495.163

656. OPERATOARE, pentru Neogen Production, pentru activitå¡i de suport online pentru situri de socializare, necesar cuno¿tin¡e engleza, salariu 500 $; 0733.763.269 neogenproduction@gmail.com 625. MODELE videochat, studio lux, fete

596. MECANICI cu diplomå, experien¡a minim 3 ani, permis categ. B la dealer autorizat VW ¿i AUDI Otopeni ¿i Vitan. Plata la ore manoperå. Rela¡ii la telefon. CV pe mail 0741.166.077 resurseumane@midocar.ro

auto import minim 4 ani; 0729.070.549

florårie så ¿tie så facå aranjamente florale, cununi, coroane, sector 1, salariu convenabil, angajez; 0765.117.727/ 0767.691.914

624. MODELE videochat, activitate videochat pentru fete. Comision 50-70%, plata la 2 saptamani, program flexibil. Oferim si cerem seriozitate maximå, merita incercat; 0735.669.350 new_studio_vc@yahoo.com

MODELE, fete, studente, cu sau fårå experien¡å pentru videochat, se cere engleza mediu, cuno¿tin¡e PC, bonus 200$ garantat, profesionalism, salarii 1.000- 4.000 $ program flexibil, condi¡ii excelente; 0768.340.890/ 0721.799.731 goldens_studio@yahoo.com www.goldenstudio.ro

594. MECANICI auto cu experien¡å în

651. O persoanå care a lucrat în domeniu

picoli¡e, bucåtari, aj. bucåtari ¿i femeie vase cu experien¡å pentru Restaurant cu specific italian, tel. dupå ora 10.00; 021.319.71.49/ 0722.613.906

699. PERFORMER videochat, båieti,

fete, 7 ore/ zi, 5 zile/ såptåmånå, contract de muncå, program flexibil, primiti pânå la 60% din incasari, salariul mediu 1.500 $, lucrati singur/å la calculator, limba englezå mediu; 0731.922.166/ 0769.570.440 cchat57@yahoo.com www.easy-jobs.ro 700. PERSOANE dinamice (3) ¿i ambi¡ioase, companie interna¡ionalå recruteazå pentru activitate de contractare de produse, CV la e-mail; v_zep@yahoo.com 701. PERSOANE pentru promvoare

turisticå angajeazå Hotel Zava Bucure¿ti, rugåm seriozitate; 0722.366.320 702. PERSOANE responsabile pentru

postul de ¿ofer distribu¡ie ¿i agent vânzåri, pentru societate comercialå. Cerin¡e minime: diplomå bacalaureat, experien¡å în domeniu minim 2 ani. Ne pute¡i trimite CV-urile dvs. pe adresa de e-mail; 021.220.69.13 magda.stancu@globalpet.ro 703. PERSOANE toate vârstele pentru emisiuni reality. Nu conteazå vârsta nu conteaza aspectul, figura¡ie simplå/ specialå, public spectator, reclame, Iancu de Hunedoara 37 bl 37, sc D, ap 1 int 01. Mari ¿anse de afirmare, 1.500 L; 0732.242.754/ 0768.462.255 704. PERSOANE, distribu¡ie pliante, persoane pentru distributie pliante la cutii postale sectoarele 5 si 6, cerem: seriozitate, rezistenta la efort, oferim echipament si salarizare pe masura. Telefon; 0735.673.742 office@floreria.ro

man, pizzar pentru restaurant Tratoria Belucci; 0744.683.500

calitatea ¿i controlul mårfii, angajez. Condi¡ii necesare: cazier, limbå englezå, cuno¿tin¡e PC. Dupå ora 11. Salariu 500 {; 0762.205.003 735. PERSONAL pentru lucru în patis-

erie; 0722.355.798

736. PERSONAL pentru magazin ali-

mentar, pentru SC: måcelari, tran¿atori, vânzåtoare, casiere, contabil primar, paznic, femeie serviciu; 0755.242.836 737. PERSONAL pentru posturile:

recep¡ie, ospåtar(part time), cameristå hotel, persoane cu minim 6 luni experien¡å în domeniu, a¿teptåm cv ¿i foto la adresa de mail; hotelmonaco@yahoo.com 738. PERSONAL pentru recep¡ie/ cameriste angajeazå Hotel Zava Bucure¿ti, rugåm seriozitate; 0754.053.332 739. PERSONAL pentru salon de

707. PERSOANÅ pentru copil ¿i menaj

u¿or caut, disponibilå ¿i pentru deplasåri; 0724.564.208 708. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, cunoscåtoare de limba englezå, cu permis de conducere, pentru postul de agent imobiliar; 0723.160.409 709. PERSOANÅ tânårå, responsabilå,

serioaså, energicå pentru menaj ¿i intretinere plante ¿i flori. Floraria Superbuchete. Daca iubesti florile locul tåu este lângå noi, 0720.342.588 marketing@superbuchete.ro www.superbuchete.ro

710. PERSOANÅ, facem contract cu o persoanå care se pricepe la între¡inere ¿i repara¡ii ma¿ini de aplicat cant automate ¿i circulare; 0788.370.678 josephrizk00@hotmail.com 711. PERSONAL accesorizare haine

(lipit cristale + capse), program luni vineri 8 - 20, salariu 700 L; 0728.228.649/ 0728.228.652

712. PERSONAL Cabinet dentar, Bucure¿ti, Sector 4, angajez medic dentist ¿i asistent/å medicalå. Rog seriozitate; 0723.581.209/ 0767.057.909 livaky1976@yahoo.com

patiserie, urgent; 0766.574.872

tånari, salariu 90 lei/ zi, cuptor electric; 0761.605.018

753. PIZZAR, (nu folosim tava) în Cen-

trul Iistoric, Boma Pub, Str. Covaci nr 3; 0722.800.186 cbgket@yahoo.com

754. PIZZAR, scuterist cu legisla¡ie sau

carnet, salariu atractiv, pentru pizzerie cuptor lemne; 0761.988.997

755. PIZZAR, ¿ofer Forever Pizza anga-

jeazå pizzar cu experien¡å la cuptor cu lemne ¿i ¿ofer livrator cu auto personal; 0767.146.478 756. PIZZARI, ospåtari ¿i livratori cu

scuter sau ma¿inå personalå, pentru Pizza Dominium. Detalii la nr. 0735.326.599

757. PIZZER cuptor cu lemne bucatar cu

experien¡å, så locuiascå în apropiere de D. Taberei. 0722.381.110

758. PIZZER, ajutor bucåtar ¿i muncitor

necalificat, zona Militari, pentru restaurant; 0766.100.813

759. PIZZER, pt. Speed Pizza, cu expe-

rien¡å minim 2 ani în domeniu, pentru pizzeria din incinta Cora Lujerului Militari, programul ¿i salariul avantajos; 0720.530.533 760. PLASARE for¡å de muncå, în orice

domeniu de activitate; 0723.936.609/ 0766.789.133

761. POPAS Ro-La angajeazå urgent bucåtåreaså ¿i ospåtåri¡e cu experien¡å; 0720.282.620 762. POSTURI preferabil echipå com-

pletå cu experien¡å ¿i clientelå procent 70%, pentru salon coafor; 0741.151.566

763. PREGÅTIT vopsitorie Sc Bilal Motors service auto cu sediul în Bucure¿ti sector 3 bulevardul Theodor Pallady str. Victor Brauner nr. 26, angajeazå pregåtitor auto pentru vopsitorie. Se cere experien¡å. Program full-time; 0724.716.947 alina_nevolnicu@yahoo.com 764. PREGÅTITOR vopsitorie ¿i vopsitor auto pentru Dexcar Service; 0731.348.342

786. SC cautå contabil -contabili-

tate primarå. CV email: fax: 021.220.25.10 office@casaantonie.ro

787. SECRETARIAT asistent, manager

- secretariat pentru societate profil construc¡ii, în condi¡ii legale, cuno¿tin¡e Microsoft Office(Word, Excel) limba englezå constituie un avantaj, office@unisatrom.ro

788. SECRETARÅ pentru service auto;

0723.350.354

789. SECRETARÅ principalå pentru

firma Satec din Mogo¿oaia, ¿os. Bucure¿ti Târgovi¿te nr. 172-172A, jud. Ilfov. Condi¡ii: contract de muncå nedeterminat, studii minim bacalaureat, cuno¿tin¡e englezå ¿i francezå avansat, operare PC avansat, asigurare abonament RATB/ metrou, concediu 30 zile calendaristice pe an, spor fidelitate 1% pe an. Programare interviu la tel. L-V între 10-12.30; 800 L; 021.350.66.94/ 021.350.66.95 790. SECRETARÅ principalå pentru firma Satec din Mogo¿oaia, ¿os. Bucure¿ti- Târgovi¿te 172-172A, jud. Ilfov, condi¡ii: contract de muncå nedeterminat, studii minim bacalaureat, cuno¿tin¡e englezå ¿i francezå avansat, operare PC avansat, decont abonament RATB/ metrou, concediu 30 zile calendaristice pe an, spor fidelitate 1 % pe an, programare interviu luni-vineri între 10-12,30, venit net 800 L; 021.350.66.94/95 791. SECRETARÅ Salon de tatuaje ¿i body piercing angajeazå tânårå prezentabilå pentru func¡ia de secretarå. Salariul 1.200-1.500 L; 0735.022.990 office.tatuajemall@yahoo.com 792. SECRETARÅ, mai bine lucreazå la

noi ca model videochat, salarii atractive, condi¡ii lux, ultracentral, bonusuri, chiar mai mult, gratis tel mobil, webcam ¿i plasmå, te a¿teptåm; 0785.035.606/ 0728.343.903/ 0757.695.830 contact@luxurystudio.ro 793. SECRETARÅ, mai bine lucreazå la noi ca model videochat, salarii atractive, condi¡ii lux, ultracentral, bonusuri, chiar mai mult, gratis tel mobil, webcam ¿i plasmå, te a¿teptåm; 0785.035.606/ 0728.343.903/ 0757.695.830 contact@luxurystudio.ro 794. SEVENTH Heaven, angajeazå fete

765. PRESELECºIE, Teatrul Evreiesc de Stat anun¡å preselec¡ie în vederea selec¡ionårii de colaboratori pentru activitatatea de marketing ¿i promovare spectacole. Cerin¡e: absolven¡i studii superioare marketing. Rela¡ii la telefon. Fax pentru CV; 021.320.92.74/ 021.323.27.46

cu/sau fårå experien¡å pentru a lucra la salon de lux în arta masajului erotic zona Mall Vitan. Condi¡ii legale, contract de muncå. Program flexibil, procent 50%, plata zilnicå, posibil cazare; 0765.768.769

766. PRODUCÅTOR de tålpi, bran¡uri

796. SHAORMAR, cu experien¡å ( zona

angajez personal calificate cu experien¡å; 0744.317.188

Real Vitan ), (contact intre ore 09-12); 0722.234.512

767. PROFESOARÅ cu experien¡å, românå ¿i englezå, zona Sat Fundeni, program part- time; 0763.600.009

797. SHAORMARI angajeazå shaormeria Istambul din incinta Gårii de Nord. Program 24/48 salariu 1.200lei/lunå; 0723.920.855/ 0765.943.111

768. PROFESOR de dans, la domi-

ciliu pentru 2 adolescen¡i; 0720.422.208

795. SHAORMAR cu experien¡å,

pentru SC; 0721.232.264

798. SHAORMIST/ shaormistå cu expe-

rien¡å pentru vânzare fast-food; 0721.850.689

769. PROGRAMATOR angajez. Condi¡ii

de lucru avantajoase. Salariu plus comision, 1.000 {; 0763.550.655 gean_marco@yahoo.com

770. PROIECTANT mobilier din pal pen-

tru fabricå de mobilå situatå in zona centura Magurele. Cerinte : experienta in domeniul mobilei min 5 ani, proiectare calculator. Rog trimiteti cv la adresa de mail; 0745.059.546/ 021.369.20.02 roilmob@yahoo.com 771. PROMOTER, companie auto, pen-

tru promovare produse ¿i servicii în sectoarele 4 ¿i 6. Salariu brut 1.000 ron + bonusuri în func¡ie de performan¡å. Pentru detalii apela¡i; 0746.189.776

772. PROMOTERI pentru magazin par-

fumerie. Condi¡ii avantajoase; 021.255.42.27/ 0765.894.180

773. PROMOVARE de produse, pro-

gram flexibil, câ¿tig în func¡ie de implicare, min. liceu; 0722.737.142/ 0745.150.782

SOFERI angajeazå Compania de Taxi Sheriff. Facilitåm atestat. Condi¡ii deosebite. 0762.257.071

799.

800. SPECIALIªTI în montajul echipamentelor de climatizare (doar cu experien¡å) angajeazå firmå; 0755.075.010 801. SPÅLÅTOR auto (angajez), zona

Lacul Tei - Circul de Stat; 0724.802.993/ 0727.900.111

802. SPÅLÅTOR auto cu experien¡å,

salariu + comision; 0722.898.763/ 0761.045.868

803. SPÅLÅTORI angajåm auto numai

cu experien¡å zona Stadion Dinamo; 0722.349.339

804. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å, salariu atractiv, spålåtorie ultramodernå. 0744.686.895

774. RECEPºIONERE pentru firmå pazå, program 24/72, loca¡ie centralå, interviuri: 0727.524.016/ 0766.866.373

805. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å,

740. PERSONAL pentru spålåtorie

775. RECEPºIONERE ¿i maseuze cu

806. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å,

741. PERSONAL pentru spålåtorie zona

neg.; 0760.612.582/ 0721.183.897

752. PIZZAR angajez, zona B-dul Piep-

de masaj ¿i înfrumuse¡are angajeazå maseuzå cu experien¡å; 0722.112.288

785. SALON

remodelare corporalå, de preferat cu experien¡å; 0729.396.580/ 0762.830.527

706. PERSOANÅ îngrijire båtrân pre¡

714. PERSONAL calificat pentru

rien¡å pentru restaurant chinezesc; 021.211.72.50/ 0723.325.038

734. PERSONAL pentru inspec¡ia,

auto manualå, cu/fårå experien¡å, seriozitatea obligatorie; 0769.435.453

683. OSPÅTÅRIºE, ajutor bucåtar, bar-

681. OSPÅTÅRIºE cu sau fårå expe-

733. PERSONAL pentru hotel Pipera, str. Iancu Nicolae, Ilfov; 0721.550.490

angajez, permis cat. B, pentru montaj mobilå. 0733.670.847

682. OSPÅTÅRIºE cu ¿i fårå experien¡å în domeniu, bar- restaurant- teraså "Casa Verde"; 0764.456.555

OSPÅTÅRIºE CU EXPERIENºÅ, ANGAJÅM; 0725.527.579

cializatå în servicii de curå¡enie pentru curå¡enie în centre comerciale, salariu net 600-700 L + 10 bonuri de maså; 021.224.46.58/ 021.224.18.72/ 0729.005.137/ 0722.763.974

705. PERSOANÅ fizicå autorizatå,

713. PERSONAL calificat cu o vechime minimå de an an, angajeazå societate comercialå, pentru ocupa¡ia de: agent imobiliar. Cunoa¿terea unei limbi stråine de circula¡ie interna¡ionalå constituie avantaj. Se oferå venituri motivante ¿i posibilitatea de lucru într-o echipå tânårå ¿i dinamicå. CV la adresa de e-mail sau fax. Informa¡ii suplimentare la telefon; 021.317.41.36/ 021.311.44.45 office@mondohabitat.ro

680.

732. PERSONAL pentru firmå spe-

751. PERSONAL. Firmå specializatå în fabricarea de ma¿ini ¿i utilaje, cu sediul în Afuma¡i, jud. Ilfov, angajeazå urgent strungari, låcåtu¿ mecanic (cuno¿tin¡e sudurå argon), inginer mecanic, persoanå contact Pîrvulescu Ion, tel. sau e-mail; 0723.984.321 pirvulescuion@gmail.com

Regie, seriozitate maximå pentru cei din provincie oferim cazare gratuitå; 0751.013.909 madalin.negrea@yahoo.com 742. PERSONAL pt. bucåtårie (fete) ¿i

pt. vânzare shaorma, pentru fast-food zona Crânga¿i; 0724.030.693

743. PERSONAL Restaurant Mall Båneasa, angajåm: lucråtori bucåtårie, picoli, hostess. Program în ture, oferim salariu atractiv, seriozitate ¿i profesionalism. Rela¡ii la telefon de luni pana joi, intre orele 10-19; 0752.166.667 office@sheherazade.ro www.sheherazade.ro 744. PERSONAL Salon angajeazå în

condi¡ii deosebite coafezå, manichiuristå ¿i cosmeticianå. Cerem ¿i oferim seriozitate; 0765.882.984 745. PERSONAL Salon de frumuse¡e deschis de 12 ani, situat în zona PanduriAcademia Militarå, angajåm coafezå ¿i manichiuristå- pedichiuristå cu experien¡å. Relatii la tel.; 0745.564.612/ 0722.286.034/ 0726.787.519 746. PERSONAL Salon infrumusetare

Piata Iancului angajeazå personal pentru coafor-frizerie, manechiurå- pedichiuråunghii false. relatii la telefon; 0728.507.000 vipabeauty@yhoo.com 747. PERSONAL Spalatorie auto profe-

sionalå, zona Tei angajeazå personal, condi¡ii deosebite de muncå. Cerin¡e persoane energice, oneste, fårå cazier. Posibilitate cazare, 123 {; 0762.866.240 office@washsolution.ro www.washsolution.ro 748. PERSONAL ¿ef turå pentru

curå¡enie spitale, minim liceu, salariu+bonuri; 0729.387.462/ 021.210.03.77

749. PERSONAL, angajez pentru finisat

încål¡åminte cu experien¡å pentru producåtor încål¡åminte; 0744.317.188 750. PERSONAL, salon de bronzare,

personal dinamic, comunicativ, cm; 0743.335.136 doinabutonaru@yahoo.com

zona Berceni; 0723.242.979

sau fårå experien¡å, program flexibil, zona ultracentralå, salariu atractiv, condi¡ii lux, cazare, platå zilnic, clientelå formatå, 100%legal, contract de muncå, 4.000 L; 0767.482.274/ 0755.530.000

zona Mall Vitan, Calea Dude¿ti, nr. 140; 0728.595.140

776. RECEPºIONERÅ cuno¿tinte limbå

808. SPÅLÅTORI auto cu experin¡å ofer-

englezå ¿i femei de serviciu; 0757.012.545/ 021.311.15.93

im cazare pentru pers. din provincie; 0753.333.005/ 040

777. RECLAME pentru toate vârstele (copii, adul¡i, vârstnici). Activitå¡i modelling tineret, Bucure¿ti + provincie; 021.315.65.81/ 0767.080.619/ 0722.397.039 model@sequoiamodels.ro

809. SPÅLÅTORI auto cu ¿i fårå experien¡å, båie¡i ¿i fete, aspect fizic plåcut, loca¡ie sector 2, zona Barbu Våcårescu; 0763.956.543

778. REGLOR ma¿ini de injec¡ie, pentru

girea Ghencea, carte de muncå. 0767.419.911

fabricå de mase plastice; 021.361.19.00/ 0725.513.336

779. REPREZENTANT vânzåri, ¿ofer

profesionist pentru distribu¡ie în zonele: Bucure¿ti, Gala¡i, Buzåu, Arge¿, Constan¡a, Cålåra¿i angajeazå S.C. specializatå în distribu¡ia materialelor de construc¡ii ¿i a accesoriilor; 0724.567.785

REPREZENTANTE, Universal Jobs selecteazå reprezentante pentru activitate call center pentru companii din SUA ¿i Fran¡a, engleza ¿i/sau franceza mediu, salariu 1500- 2000 L; 0743.653.473 universalworkone@gmail.com 780.

781. REPREZENTANºI Avon, înscriete ¿i prime¿ti perlele gratis, 25% reducere la comandå; 0763.405.004/ 0725.819.455 iulia_geambasu@yahoo.com 782. REPREZENTANºI, companie de

cosmetice selecteazå reprezentan¡i, discount, 100 {; 0722.885.784/ 0762.291.086

783. RIGIPSARI, zugravi, firmå de construc¡ii, cautå pentru colaborare, eventual angajare; 0727.736.358 784. SALON de coafurå elegant zona Pia¡a Romanå, profesioni¿ti cu experien¡å de minim 4 ani ¿i portofoliu de clien¡i, pentru urmåtoarele posturi: coafor, mani/ pedichiurå, cosmeticå. Condi¡ii avantajoase; 0722.905.892 programari@s11.ro www.s11.ro

807. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å;

0769.176.059

810. SPÅLÅTORI auto zona Prelun-

811. SPÅLÅTORI auto, angajez;

0765.224.981

812. SPÅLÅTORI auto, casierå spålåto-

rie auto, mecanici auto, recep¡ionerå, poli¿ator; 0760.677.107

813. SPÅLÅTORI auto, cu experien¡å,

zona Nicolae Grigorescu, polish-uri tapi¡eri constituie un avantaj; 0744.653.181

814. SPÅLÅTORI auto, necesar experien¡å, condi¡ii de muncå deosebite, zona Rahova, salariu 500 L; 0761.204.646 815. SPÅLÅTORI auto, pentru Vital Impex SRL, Str. Ghidiceni nr. 1, paralel cu ¿coala 279; 0765.477.294 816. SPÅLÅTORI cu experien¡å, salariu + comision, condi¡ii f. bune, vad bun, pentru spålåtorie auto; 0731.593.910 817. SPÅLÅTORI, spålåtorie auto lux din Bucure¿ti, sector 4, angajåm spålatori (båie¡i, fete) cu experien¡å, de preferat cu domiciliul în sectorul 4. Rugåm seriozitate, pentru rela¡ii suna¡i; 0767.449.955 florian.puiu@yahoo.com 818. STICLAR, atelier pvc, cu expe-

rien¡å; 0726.231.119

819. STILIST, (stilistå) cu experien¡å, angajeazå salon Drumul Taberei- Favorit, rog seriozitate; 0721.725.891 820. STRIPTEUZE, pentru Club

Labirint; 0765.189.330/ 0729.666.660

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

21 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ 821. STUDENTE drågu¡e comunicative,

cu sau fårå experien¡å pentru videochat, bonus 200$ garantat, salarii 1.000- 4.000 $, seriozitate, program flexibil, condi¡ii excelente, engleza mediu, cuno¿tin¡e PC; 0768.340.890/ 0721.799.731 goldens_studio@yahoo.com www.goldenstudio.ro 822. STUDENTE, SDS Company oferå locuri de muncå tip host suport studentelor job full time, cuno¿tin¡e de englezå nivel mediu, salariu, 600 $; 0743.653.473 streamingdatasolutions@gm ail.com 823. STUDIO -Videochat angajeazå fete/båie¡i cu/fårå experien¡å- domeniu. Cerin¡e: cuno¿tinte lb.englezå/pc, vârsta minimå 18-ani; 0761.720.127/ 0728.752.632 824. STUDIO videochat te-ai såturat de

job-uri prost plåtite? Studio videochat angajeazå fete minim 18 ani, cuno¿tin¡e minime de lb. englezå ¿i pc, câ¿tiguri reale, oferim cazare, comision 60%, condi¡ii de muncå performante; 0765.578.290 825. SUDORI pentru depozit remat

Pope¿ti Leordeni, angajåm; 0749.178.756

826. SUDORI, confec¡ioneri metalici, tâmplari- dulgheri, electrician, instalator, zidari- zugravi, tractorist, fochist din toatå ¡ara, societate comercialå angajeazå în Sta¡iunea Costine¿ti- litoral, pe perioadå nedeterminatå; 0734.845.810/ 0720.088.381/ 0728.101.358 827. SUPERVISOR sector 3 ¿i agent

vânzåri cu experien¡å în domeniul båuturilor angajeazå Tarell Impex, Distribuitor bere "Ursus". Fax/ e-mail; 021.344.12.87 administrativ@tarell.ro 828. SUPERVIZOR cu experien¡å, pen-

tru loca¡ie catering Bucure¿ti; 0762.221.108 personal@thema.com.ro 829. SUPERVIZOR ¿i spålåtori pentru spålåtorie auto ecologicå situatå în sector 6, pe str. Prelungirea Ghencea nr. 115 A. Condi¡ii foarte bune de muncå. Clientelå selectå ¿i preten¡ioaså; 0764.990.141/ 0729.622.302 fsurcel@yahoo.com 830. SUPRAVEGHETOARE copii, cu

experien¡å, fostå profesoarå de preferin¡å pensionarå, pentru after-school; 0722.428.196 831. SUPRAVEGHETOARE pentru

grådini¡å particularå sector 6 0723.165.653

854. Urgent, zugravi super meseria¿i cu

CM; 0762.673.000

893. V¢NZÅTOARE pentru magazin ali-

856. VÂNZÅTOARE magazin alimentar

894. V¢NZÅTOARE pentru magazin ali-

se lucreazå o såptåmânå urmåtoarea este liberå, zona Pia¡a Victoriei. Cerin¡e: liceul cu diplomå de bacalaureat. Suna¡i vå rugåm între orele 11-13; 0724.285.358

VÂNZÅTOARE pentru magazin îmbråcåminte damå, zona Veteranilor; 0721.912.454

857.

TINERE MINIM 18 ANI PENTRU AGENºIE VIDEOCALLCENTER ENGLEZA/ FRANCEZA/ ITALIANÅ, SALARIU 1.000 4.000 {/ LUNÅ; 0724.843.222/ 031.425.00.01 www.vchat.ro 836. TINERE minim 18 ani, ¿edin¡e

video, condi¡ii deosebite, program flexibil 1.000 - 4.000 {/ lunå; 031.425.00.01/ 0743.843.222 www.webcamstudio.ro 837. TINERE pentru Studio Ardente. E¿ti tânårå ¿i ai peste 18 ani? Vrei så câ¿tigi între 500 3.000 $ pe lunå?. Contacteazå-ne, id: studio.ardiente; 0730.626.135/ 0765.886.169/ 0740.847.048 office@studioardiente.com www.studioardiente.ro 838. TINERE pentru studio

videochat, peste 18 ani, englezå minim, posibilitå¡i cazare, comision 50-70%; 0766.829.572 www.janinestudio.ro 839. TINERE sociabile ¿i serioase cu

aspect fizic plåcut pentru masaj erotic, exclus sex, pt Art of Massage, comision 40%, carte de muncå, cazare pentru provincie. Cerem ¿i oferim seriozitate; 0731.209.970/ 0743.773.670 artofmassage2010@yahoo.com www.artofmassage.ro 840. TINERE, Art of Massage angajeazå

tinere sociabile ¿i serioase cu aspect fizic plåcut pentru masaj erotic, exclus sex. Comision 40 %, carte de muncå, cazare pentru provincie. Cerem ¿i oferim seriozitate; 0731.209.970/ 0743.773.670 artofmassage2010@yahoo.com www.artofmassage.ro 841. TINERI (tinere) angajeazå agen¡e

de publicitate pentru muncå u¿oarå de teren (împår¡ire flutura¿i); 0723.123.541 842. TINERI dinamici ¿i comunicativi,

agen¡ie de casting ¿i publicitate angajeazå urgent pentru rela¡ii cu clien¡ii. Salariu fix+ bonusuri; 0763.131.971 843. TINICHIGIU auto, ajutor tinichigiu

pregåtitor vopsitorie angajeazå service auto; 0765.321.088

844. TRADUCÅTOR autorizat spaniolå,

cunoscåtor englezå avansat, cuno¿tin¡e achizi¡ii publice; 021.332.44.10 petroconstruct_group@yahoo.com 845. TRATTORIA Pane e Vino Popa

Nan 48 angajeazå ospåtåri¡å ¿i bucåtar zona Foi¿oru de Foc 0751.497.508 jeanoancea17@yahoo.com 846. TÅLPAR, cusåtoare pregåtitoare, modelier înaltå calificare, salariu atractiv, pentru atelier încål¡åminte zona metrou Unirea; 0752.602.965 847. TÅLPUITORI, croitori ¿i fete pentru

860. VIDEOCHAT, ai probleme cu servi-

ciul, muncå multå bani pu¡ini? Atunci, noi suntem solu¡ia. Studio videochat cautå doamne serioase, fårå limitå de vârstå, greutate sau alte criterii discriminatorii, zona Dr. Taberei, 1.500 $; 0765.516.252/ 0729.218.208

mobilå ¿i lemn masiv, loca¡ia Com. Afuma¡i, jud. Ilfov; 0731.038.195

851. T¢MPLARI, angajåm, zona metrou

Mihai Bravu; 0740.189.411

852. UCENIC pentru activitate montaj tâmplårie pvc, preferabil cu domiciliul în sect. 3 sau 4. Permis B constituie avantaj. Salariul prima lunå 600 L; 0727.857.419 853. UNIC,! primul studio profesional de

videochat din România care oferå salariu FIX... Da salariu FIX: 500 euro + comision =2.000 euro, angajeazå fete. Condi¡ii nu excep¡ionale, ci ULTRALUX în loca¡ii centrale, carte de munca, program flexibil. Nu ezita. Sunå acum: 0760.475.375 ID messenger: east17studio www.east17studio.ro

zona Garii de Nord; 0730.376.118

Experien¡a ¿i seriozitatea obligatorii. Platforma Pipera, cap tramvai 16-38, interviu luni - vineri 9-14. Rela¡ii la; 021.232.04.49/ 0722.533.439 Scorpion- Rahova, preferabil din zona. 0752.028.034/ 0769.275.581 900. V¢NZÅTOARE tânårå cu expe-

rien¡å în patiserie cofetårie, zona Magheru, Mihai Eminescu; 021.210.02.84

ageri, lideri, medici, psihologi Bucure¿ti ¿i reprezentan¡i jude¡e d-na Cristina, 10003000 {/ lunå; 0760.168.215/ 0724.773.275

31. COLABORARE avantajoaså 2- 3 h/zi, câ¿tiguri progresive 500 $, toate categoriile profesionale; 0766.535.691/ 0751.153.547/ 0737.005.238

939. ªOFER livrare pizza (Bucure¿ti), 1. ACTIVITATE Avon, reprezen-

condi¡ii avantajoase, pt pizzarie cu livrare la domiciuliu; 0725.524.427/ 0726.087.900 cristian_hrior@yahoo.com

tan¡i, lideri, comision atractiv, premii ¿i cadouri la înscriere; 0761.673.671 www.avonmagia.cabanova.ro

941. ªOFER livrator. Restaurant sector 2

2. ACTIVITATE birou, activi, pensionari,

33. COLABORARE stabilå, modernå, salaria¡i, pensionari. Progresiv, 1.000 $; 0745.234.173/ 0733.084.923

3. ACTIVITATE birou, legalå, modernå,

34. COLABORATORI part-time cåutåm pentru consultan¡å financiarå. Pentru rela¡ii la: 0723.783.652/ 0723.613.983

angajeazå ¿ofer - livrator, båiat descurcåre¡, nefumåtor, exclus studen¡i, ¡inutå îngijitå, seriozitate, pt. interviu suna¡i la, 1.000 L; 031.805.41.00/ 0723.141.575 castel.house@yahoo.com www.hotelreginetta.ro 942. ªOFER marfå pentru firmå

import ¿i distribu¡ie menaj; 0769.225.172

943. ªOFER pentru buldoexcavator, cu

experien¡å, numår contact: 0749.846.068

944. ªOFER pentru tir, angajez;

0749.846.068

2-8h/ zi, Tånase. 1.000 {; 021.317.21.71/ 0722.361.880

activi, pensionari, minim liceul, Albu 1.000 $. 021.317.21.71/ 0721.737.587/ 0767.824.434

4. ACTIVITATE birou, legalå, modernå,

minim liceul. Roxana. 1.000 $; 021.317.21.71/ 0722.739.511/ 0768.486.301

5. ACTIVITATE de colaborare plus de

confort financiar pt. dumneavoastrå, Milu¡å, 1.200 {; 0723.026.240/ 0744.704.033

VIDEOCHAT, cupluri ¿i fete plåtim 2 dolari minutul, suna¡i: 0726.353.624

Comercialå angajeazå urgent; 0755.638.612

902. V¢NZÅTOARE ¿i cofetari, pentru

946. ªOFER profesionist, categoria B, C,

862. VIDEOCHAT, domnisoare/doamne

903. V¢NZÅTOARE, angajåm pen-

7. ACTIVITATE inteligentå, câ¿tiguri progresive, oportunitate unicå. Alege¡i ¿ansa libertå¡ii. Medii, superioare, medicale. Sandra; 500 {; 0761.649.456

861.

pt activitatea de videochat Program flexibil castiguri bune, locatie intima si curata, minim limba engleza, oferim si cerem seriozitate. Programari interviu, 1.500 $; 0786.023.123 theblacksin@yahoo.com 863. VIDEOCHAT, in curand deschidem

un nou studio (zona centrala) si va asteptam cu cele mai bune conditii de angajare/ procent intre 50-70%/ 200 $ bonus de angajare/ bonus pt fiecare fata adusa/ detalii la id modelschat27, 2.000 $; 0766.801.158/ 0724.721.228 modelschat27@yahoo.com 864. VIDEOCHAT, vrei sa castigi 1.500

$ lunar si sa-ti faci un program flexibil dupa bunul plac? Daca ai minim 18 ani, cunostiinte medii de limba engleza si esti o persoana placutå, te asteptam in colectivul nostru, 2.000 $; 0767.261.105/ 0769.403.413 info.4models@yahoo.com 865. VINO în echipa Ecofresh. Curå¡åto-

SC; 0731.836.200

tru magazin alimentar, suna¡i între orele 9.00 - 18.00, net, 800 L; 0763.950.149

904. V¢NZÅTOARE, casiere, magazin alimentar, Drumul Taberei, carte de muncå, experien¡å, nefumåtoare, salariu, 1.300 L; 0722.511.123 905. V¢NZÅTOARE, cu experien¡å în sect. 3; 0724.348.883 titiberechet@yahoo.com 906. V¢NZÅTOARE, cu experien¡å, aspect fizic plåcut, nefumåtoare, pt minimarket situat în ora¿ Mågurele, jud.Ilfov, program 8 ore in 2 schimburi, numai cu domiciliul în zona. Rog seriozitate, 800 L; 021.457.42.98/ 0722.660.420./ 0726.683.479 907. V¢NZÅTOARE, magazin alimentar, zona Presei Libere cu vechime ¿i carte muncå. Salariul 1.100 L; 0723.655.622 908. V¢NZÅTOARE, pentru patiserie sicilianå, urgent, în zona Floreasca; 031.425.50.38 office@karmabeauty.ro 909. V¢NZÅTOARE, Pope¿ti;

0762.403.520

910. V¢NZÅTOARE, tura de noapte magazin alimentar, zona Ghencea cu vechime + carte muncå. Salariu bun; 0723.655.622

E, pentru basculantå 8x4, cu experien¡å; 0727.763.179

947. ªOFER taxi col Pelicanu lic. de Ilfov,

60 la 12 ore, sect 2, 90 L la 24; 0766.808.734

948. ªOFER taxi cu atestat plan 12 ore -

70 L, ma¿inå Renault Clio, carburant diesel, doresc seriozitate, 70 L; 0762.334.407

949. ªOFER taxi pe Dacia Logan full+gpl, dispecerat speed taxi, 12 ore 70ron, numai din Bucure¿ti Noii, Dåmåroia, Grivi¡a, Stråule¿ti, Chitila, 1Mai, Båneasa; 0724.463.120

869. VULCANIZATOR, cu experien¡å,

zona Pipera- Tunari; 0722.759.871/ 0769.602.003 870. V¢NZÅTOARE angajez vânzå-

toare Fornetti de preferat cu experien¡å, zona pia¡a Crânga¿i, salariu fix ¿i procent din vânzåri, carte de munca; 0724.008.751 meghesi_albert@yahoo.com

915. V¢NZÅTOR, vânzåtoare preså, cu

experien¡å, sector 4, comision vânzåri + salariu 500 L; 0768.012.136/ 0764.844.441/ 0731.545.680

916. V¢NZÅTOR, vânzåtoare, cu expe-

rien¡å pentru magazin alimentar, suna¡i între orele 10-16; 0730.972.007

917. V¢NZÅTORI ambula¡i pt. covrigi bra¿oveni realiza¡i pe cuptor electric, soc. comercialå angajeazå; 0747.501.268

871. V¢NZÅTOARE B-Market angajeazå 6 vânzåtoare zona Gårii de Nord, 4 vânzåtoare zona Olteni¡ei, 3 vânzåtoare zona Calea Giule¿ti, 6 vânzåtoare zona Crânga¿i. Se cer studii medii ¿i cuno¿tin¡e PC minime; 0730.999.660/ 0733.101.605 smile_ovici_aurora@yahoo.com

918. V¢NZÅTORI în incinta Spitalului de

872. V¢NZÅTOARE carne mezeluri, cu

experien¡å ¿i serioaså; 0726.105.000

873. V¢NZÅTOARE cu experien¡å (curs

de calificare) pentru restaurant tip autoservire, zona Mihai Eminescu, rugåm seriozitate; 0766.445.843 874. V¢NZÅTOARE cu experien¡å (lenjerie de damå ¿i gablon¡uri) în complexul comercial Obor, program luni-sâmbåtå: 08.30-18.30, duminica 08.30-15, salariu fix plus comision. Rog seriozitate; 0767.342.175/ 0769.255.101 n03liaa09@yahoo.com 875. V¢NZÅTOARE cu experien¡å pen-

Urgen¡å Floreasca, angajez; 0724.567.816

tru patiserie, angajåm, zona Gara de Nord; 021.222.35.24

878. V¢NZÅTOARE cu experien¡å raion

cofetårie ¿i dulciuri zona Rahova, Sålaj; 0766.490.412 879. V¢NZÅTOARE cu experien¡å,

magazin alimentar sector 2; 0728.647.743

880. V¢NZÅTOARE fast food sectorul

1; 0769.730.004

881. V¢NZÅTOARE îmbråcåminte,

complex Domino-Tei, nefumåtoare, domiciliu în zonå, bacalaureat, experien¡å, cerem ¿i oferim seriozitate; 0745.386.193 882. V¢NZÅTOARE la pâine cu atestat

alimentar, în/ din zona Militari, Pia¡a Veteranilor, salariu 700 L; 0724.668.486

883. V¢NZÅTOARE magazin alimentar

în interiorul Institutului Politehnic; 0724.504.494

885. V¢NZÅTOARE magazin bijuterii, complexul Dragonul Ro¿u, domiciliul sector 2; 0733.013.170 886. V¢NZÅTOARE magazin delicatese

¿i alimentare bio. Rela¡ii între orele 12-17 sau CV la e-mail; 0721.233.234 office@triangledor.ro 887. V¢NZÅTOARE magazin, încål¡åminte, zona Drumul Taberei, cu experien¡å; 0744.329.088 888. V¢NZÅTOARE mezeluri pentru

supermarket, urgent angajåm; 0768.518.611

889. V¢NZÅTOARE mezeluri persoanå cu experien¡å în Pia¡a Doroban¡i. Program zilnic 9-17, 1.000 L; 0760.492.698 hannavacklin@gmail.com 890. V¢NZÅTOARE nefumåtoare, cu

experien¡å în vânzåri de confec¡ii; 0752.805.277

891. V¢NZÅTOARE obligatoriu cu experien¡å pt. magazin Fornetti (zona: Eroilor), condi¡ii avantajoase; 0721.241.599

mierå ¿i instalator pentru SC Rubinio. CV-urile se depun la email; 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com 959. ªOFER, pentru Societate comer-

cialå; 0720.732.122

960. ªOFER, taxi (Next Taxi), pe Logan

diesel full, plan 100 L la 24 ore, facilitåm atestat; 0731.649.838

rien¡å. Rela¡ii între orele 18.30 - 20.00; 0766.378.922 925. ªEF magazin ¿i ¿ef adjunct magain

alimentar cu experien¡å solidå în sectorul retailului pt. SC Discount Market SRL. CV-urile pot fi trimise pe adresa de email, pe fax sau låsate la sediul societå¡ii din Bd. Unirii nr. 189, et. 3, ap. 4, interfon 04; 031.432.95.95 ramona.sbircea@discount-market.ro 926. ªOFER autoturism propriu pentru

catering; 0723.670.006

927. ªOFER camion 22 t, interna¡ional,

cu experien¡å, angajez; 0722.503.850 928. ªOFER cat. C, firmå caut, tel./ fax;

tor necalificat, pentru cuptor de pâine, numai din provincie, ofer cazare ¿i salariu lunar 600 L; 0767.675.039/ 0767.675.035

930. ªOFER categoria B, C, D, E, cu experien¡å minim 5 ani, angajåm urgent numai din zona Movili¡a (Ro¿iori) pentru SC SMP Berlin SRL, cu sediul în Petråchioaia, jud. Ilfov; 0727.212.270 931. ªOFER categoria B, cu experien¡å în trafic minim 6 ani, cu domiciliul în sector 6, preferabil Militari, dupå ora 15.00, salariu 900 L; 0756.937.715 932. ªOFER caut pentru ma¿inå la

Taxi 2000, numai de noapte, pretabil Berceni, 65 L/ 12 h; 0766.368.959

933. ªOFER cu experien¡å anga-

jåm, pentru curå¡åtorie chimicå; 021.210.11.19 934. ªOFER curier, firmå de curierat, curier pe dubå, ora¿ de lucru Bucure¿ti. Trimite¡i CV pe adresa; angajari@dde.ro 935. ªOFER distribu¡ie Bucure¿ti, carte de muncå, sediu sector 6, rog seriozitate, bonuri de maså + salariu 1.000 L; 0766.736.520 936. ªOFER distribu¡ie cu expe-

rien¡å din sectorul 6/Ilfov, B+C obligatoriu, atestat, card, condi¡ii avantajoase, CV la fax, 031.410.04.34 angajare@genius-d.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

13. ACTIVITATE profitabilå, 3 h/zi, per-

soane active, pensionari. Ileana 800 $; 021.310.88.28/ 0721.160.763 14. ACTIVITATE profitabilå, persoane

active, pensionari, câ¿tig promi¡åtor, Angelica; 700 $; 021.310.88.28

41. COLEGÅ, caut o colegå sau douå de

apartament pt a lucra împreunå, eventual o colaborare în func¡ie de timpul tåu, î¡i pot oferi cazare, clientela este formatå, de anun¡uri må ocup eu, eventual ¿i provincia; 0731.868.523 42. COMPANIE multina¡ionalå

selecteazå colaboratori pt. vânzåri directe, venituri substan¡iale, suna¡i la nr. telefon; 0720.882.934 43. CONSILIER companie interna¡ion-

16. ACTIVITATE stabilå, modernå,

44. CÅLCÅTOREASÅ, 2 zile/såptamânå pentru familie Mogo¿oaia. Prioritate doritoare din zonå; 021.224.17.30/ 021.224.35.21/ 0372.733.017/ 0372.733.018

camioane de 20 tone, angajåm pentru trafic interna¡ional pe baza de CV, salarii avantajoase. Rugåm trimiteti CV la adresa de mail 0726.384.553 cv_soferi@yahoo.com

salaria¡i, pensionari. Progresiv, 1.000 $; 0745.234.173/ 0733.084.923

963. ªOFERI la plan 12 ore - 60 L, 24

18. ACTIVITATE video-chat. Caut

persoane, categoria D, acte la zi efectuate. Rela¡ii: 0735.660.683 atestatului ¿i ma¿ini la råmânere, angajåm; 0761.077.046

967. ªOFERI pentru interven¡ie firmå de

pazå, minim 1.80/90, experien¡å, domiciliul în Bucure¿ti, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 968. ªOFERI profesioni¿ti cu ates-

tat macara pentru transport ¿i descårcat materiale de construc¡ii, domiciliul Bucure¿ti ¿i Dâmbovi¡a; 0722.510.623/ 0753.510.623

969. ªOFERI profesioni¿ti transport inter-

17. ACTIVITATE ultraprofitabilå, program flexibil, salaria¡i ¿i pensionari. Progresiv, 1.000 {; 0722.430.910

partenerå tânåra, drågu¡å ¿i atragatoare pentru video-chat. Castiguri bune. Zona Tineretului. Cer si ofer seriozitate maxima. Ma numesc Razvan. Inalt, curat, sportiv. Exclus gay, 1.000 {; 0761.797.566 hot_mudava@yahoo.com 19. ACTIVITATE, modernå, birou, activi, pensionari. Progresiv. Minim liceul. Lucian 1.000 $; 0722.802.020 20. AFACERE la cheie, oportunitate de

afacere cu al doilea produs la burså de valori: cafeaua care î¡i aduce sånåtate & bunåstare, singurul risc-dacå nu începi, suplimente nutritive pe bazå de ganodermå benefice sånåtå¡ii, 0762.656.940 andreea_zikeli@yahoo.com 21. AGENT vânzåri. Angajåm tineri

colaboratori comerciali pentru vânzarea ¿i promovarea serviciilor Romtelecom. Program part time, muncå de teren, se oferå comision din vânzåri ¿i bonus pentru atingerea targetului; 0763.329.017/ 0721.706.154/ 0766.505.140 alexandru.gusita.rtc@gmail.com 22. AGENºI curå¡enie, program 3 h/zi, L-

D, salariu 400 L; 0758.817.552

23. AI nevoie de bani, program flexibil,

na¡ional pentru SC Tic SRL. Experien¡å transport autoturisme, atestat; 0745.094.494

timp liber, avansare rapidå, posibilitatea de a fi liderul echipei tale? Sunå la nr. de telefon ¿i vei afla cum, cer ¿i ofer seriozitate maximå; 0726.109.933

970. ªOFERI profesioni¿ti, cu ates-

24. AJUTOR bucåtar, clatitar fårå expe-

tat macara pentru transport ¿i descårcat materiale construc¡ie; 0753.510.623/ 0722.510.623 971. ªOFERI taxi angajeazå Aris Taxi

90/24 Opel Astra. 021.313.88.25

972. ªOFERI taxi cu atestat în condi¡ii

avantajoase; 0743.333.785/ 0743.333.787

021.410.41.04/ 021.410.71.09 chimpet@chimpet.ro

929. ªOFER categoria B ¿i munci-

pentru 2-3 ore/zi, salaria¡i, pensionari. Minim liceul. Lelia. 021.310.88.28/ 0740.007.925

aspect fizic plåcut, comision 50 %, clien¡i forma¡i, program flexibil, cer ¿i ofer seriozitate, dacå este seriozitate bånu¡i se fac, promit, 150 L/ora; 0767.000.367

962. ªOFERI cu experien¡å pe

921. ZIDÅRI, rigipsari, zugråvi, elec-

tate; 0785.350.324

12. ACTIVITATE persoane dinamice,

40. COLEGÅ pentru companie intimå, cu

zi, progresiv, 500- 1000 {. Paraschiv. Activi, pensionari. 021.317.21.71/ 0761.972.515

966. ªOFERI pe taxi, facilitåm ob¡inerea

924. ZUGRAVI ¿i rigipsari, fårå expe-

11. ACTIVITATE pentru învingåtori, ¿anså unicå, 3-8h/zi, 200-1000 {; progresiv+ 500 { pensie timpurie (3-5 ani). Activi, pensionari. Cojocaru 021.320.43.76/ 0722.363.085/ 021.317.21.71

15. ACTIVITATE stabilå modernå, 3h/

965. ªOFERI numai cu atestat transport

973. ªOFERI taxi cu atestat pt. taxi

Bageti (facilitåm atestate) vindem Logan diesel. ¥nchiriem licen¡e taxi; 0762.008.061/ 021.456.02.98 974. ªOFERI taxi cu atestat, pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Speed Taxi cu contract de muncå, 110 L/24 h; 0744.377.851

975. ªOFERI taxi cu auto personal pen-

tru închiriere licen¡e 1.000 L/lunå ¿i vindem Opel Astra 2007, 4.500 { cu licen¡å. 0758.067.609 976. ªOFERI taxi cu/fårå experien¡å(facilitåm ob¡inerea atestatului), zilnic 09-18/str.Dealul ºugulea, nr.124(Militari); 0735.846.662/ 021.430.94.98/ 0766.509.498 977. ªOFERI taxi la 12 ore, sectoarele 2,

3, 4, angajez; 0767.000.573

ªOFERI taxi, cu atestat ¿i experien¡å, închiriem licen¡e taxi; 0728.729.687/ 0764.474.760

978.

979. ªOFERI taxi, cu atestat, pt. soci-

etate comercialå; 0727.775.242/ 0762.371.436/ 0723.661.008

980. ªOFERI taxi, cu auto propriu, pt. colaborare, dispecerat op¡ional, 850 L; 0727.092.320 981. ªOFERI, taxi, cu atestat, Logan

diesel, posibilitå¡i råmânere;;;; 0744.690.399

full time pentru salon masaj erotic, cu sau fårå experien¡å. Locatie centralå cu acces u¿or, metrou, RATB. Asiguråm training profesional. La nevoie asigur cazare. Trimite cv cu pozå; 0769.836.186 masajerotics@yahoo.com 57. FETE ¿i båie¡i angajeazå videochat

Bucure¿ti. Condi¡ii de lux, loca¡ii centrale, atmosferå reconfortantå, asisten¡å non stop, salå de for¡å, vestiar, aer cond. ¥ncerca¡i, detalii pe mess: studiochat@ymail.com 3.000 $; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studio-chat.ro www.studio-chat.ro 58. FETE, cupluri si baieti pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu, conditii lux, program felxibil, salarii substantiale, cele mai bune oferte, Bucuresti, 2.000 {; 0766.807.942/ 0723.306.459 www.dreamvision_studio@yahoo.com www.nightvision-studio.ro 59. FETE, cupluri ¿i båie¡i pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu, condi¡ii lux, program felxibil, salarii substan¡iale, cele mai bune oferte, Bucure¿ti, 2.000 {; 0766.807.942/ 0723.306.459 www.nightvision-studio@yahoo.com www.nightvision-studio.ro

83. SECRETAR, Admin, student(a) anul

I, II profil chimie, bio-chimie, biologie, englezå avansat, operare calculator, eventual doritori specializ. meserie consilier pi, program flexibil, cv cu pozå; 021.230.09.90 pop@patents.ro www.enpora.com

84. SINGERS oportunity, french produc-

er, look for beautifull sexy fem, singers and dancers for a CD release, shows renumerated, e-mail photos CV for details and audition, no phone calls, 0766.873.904 drcrecordsinc@hotmail.com 85. SPONSORIZEZ o tipa frumoaså, open mind, max. 30 ani, elegantå, rafinata, stilatå, pt rela¡ie discretå si masaj, exclus escorte, eu 33 ani, cåsåtorit, discret, educat, civilizat. Detalii cu foto pe mail; adrian_re@yahoo.com 86. SÅNÅTATE & bunåstare. Te intereseazå sånåtatea familiei tale, a celor dragi ¿i poate chiar a ta? I¡i ofer sånåtate, o afacere la cheie cu produse unice, instruire gratuitå, seminarii lunare, singurul risc e dacå nu începi. 0762.656.940 andreea_zikeli@yahoo.com 87. T¢NÅRÅ nefumåtoare, englezå

avansat, part time diminea¡a, prioritar conversa¡ional; 0723.009.499

88. ¥NCHIRIERE scaun la salon ultracentral (Sala Palatului), Beauty Center Ci¿migiu, tarif 500 L/ lunå, rog seriozitate, 500 L; 0724.499.428 office@eficientconta.ro

61. HAIRSTYLIST, salon beauty deosebit în zona Doroban¡i angajeazå coafezå/ hair stylist, specialistå în tratamente corporale, masaj ¿i împachetåri, experien¡å minim 3 ani; 0720.535.106/ 021.311.50.06 andreiad78@yahoo.com

961. ªOFERI cat."D" angajåm, microbuze ¿i autobuze. 0727.231.020/ 0766.552.582

0727.231.020/ 0723.221.555/ 0766.552.582

0740.901.233

fårå experien¡å in domeniu, un job excelent pe timp de criza, câ¿tiguri avantajoase, zona Titan, rog seriozitate, 1.000 $/ luna; 0766.513.959/ 0726.777.166 vchstudio2010@yahoo.com

alå, lider în sånåtate, instruire gratuitå, venituri imediate, rela¡ii între orele 10,00 18,00; 0723.150.953/ 0742.200.860

964. ªOFERI Maxi - Taxi Bucure¿ti.

923. ZUGRAVI ¿i faian¡ari. Rog seriozi-

877. V¢NZÅTOARE cu experien¡å pen-

958. ªOFER, croitoreaså, costu-

preså în zona Unirii ¿i Liceul Lazår de preferat cu experien¡å în vânzare de preså. Condi¡ii de muncå: salariu 6% din vânzare, program de lucru 05.30-17.30, D- liber, 1.200 L; 0730.234.428 alyce_k2008@yahoo.com

tru fast food; 0762.238.416

tru magazin alimentar (mezeluri, lactate) Pia¡a Stråduin¡ei (Cultural); 021.461.03.60/ 0723.165.846

Ilfov, carte de muncå, seriozitate; 0722.604.794

55. FEMEIE pentru curå¡enie în caså; 56. FETE minim 18 ani, colaborare sau

60. FETE, studio videochat, fete, cu sau

salariu atractiv; 0762.291.550

920. V¢NZÅTORI, pentru chio¿curi de

876. V¢NZÅTOARE cu experien¡å pen-

plåcut, comision 50%, clien¡i foarte mul¡i, loca¡ie centralå, pentru mai multe detalii a¿tept tel. tåu, cer ¿i ofer foarte multå seriozitate, pupici, câ¿tiguri mari promit; 0726.894.180 natalya.escort@yahoo.com

955. ªOFER tir intern, cu experien¡å,

"Berceni", 800 salariul, program 2 zile lucråtoare, 2 zile libere; 0749.823.990

"Venus". Rela¡ii între orele 9-15. Tel. 021.311.31.81 (int. 214)

39. COLEGÅ apartament, cu aspect fizic

954. ªOFER taxi, persoanå serioaså, Logan diesel, obligatoriu atestat valabil, plan la 24 h; 0723.482.194

ore - 90 L, (bonus ma¿ina la råmânere pentru seriozitate), mecanici, tinichigii ¿i vopsitori auto, pentru firmå de taxi; 0724.360.826/ 0721.964.067/ 0764.943.388

922. ZUGRAV, pentru Casa de Moda

masaj erotic ¿i companie intimå, loca¡ie ultra-centralå, mediu de lucru plåcut, discre¡ie ¿i seriozitate maximå, plata zilnic, com 50%, fårå a mai plå¡i nimic în plus, program la alegere; 0727.944.614 adelahot169@yahoo.com

zona Berceni, rela¡ii la tel.: 0767.715.165

919. V¢NZÅTORI magazin alimentar

tricieni ¿i necalifica¡i, pt firmå de construc¡ii, pt ¿antiere în Bucure¿ti. Rela¡ii la tel.; 0755.180.180

tarå, studii superioare, câ¿tig nelimitat; 0723.524.847/ 0744.546.617

38. COLEGÅ apartament cu/fårå exp.

953. ªOFER taxi, dispecerizare Leone,

957. ªOFER TIR, angajez ¿ofer profesionist pentru autocamion 20 tone frigorific. Experien¡å realå (carte muncå) minimum 5 ani doar pe autocamion 20 tone; 0727.827.827

cunostintele de mecanicå reprezintå un avantaj, zona Bucure¿tii Noi; 0740.231.693/ 0742.120.602 florina_001@yahoo.com

10. ACTIVITATE inteligentå, suplimen-

37. COLABORATORI, pentru recrutare de personqal feminin, pentru activitate videochat legal, comision atractiv, posibilitate procent lunar, 1.000 $; 0765.334.151 www.herastudio.ro

952. ªOFER taxi, cu atestat, pentru colaborator Speed Taxi; 0724.205.996

912. V¢NZÅTOR cu experien¡å pentru magazin mixt, sector 3; 0723.576.265/ 0756.100.441

914. V¢NZÅTOR, vânzåtoare magazin TCM- produse Germania, zonå centralå. Rugåm CV la e-mail sau fax; 021.252.16.25 andreea.mindirigiu@eurotec hnik.ro

9. ACTIVITATE inteligentå, program flexibil, progresiv, persoane active, tineri pensionari. Anca 1.000 {;

2.000 $ lunar, muncå la domiciliu. Angajåm colaboratori din toatå ¡ara, domeniile confec¡ionåri plicuri, felicitåri, în¿ira¡i mårgele, coase¡i scutece. Trimite¡i plic timbrat autoadresat la OP 16 - CP 52, Bucure¿ti;

facilitåm atestat, plan la 12 ore, 70 L; 0731.649.838

867. VREI så faci bani? Black Studio angajeazå fete ¿i båie¡i pentru videochat. Condi¡ii de lux, loca¡ii centrale, atmosferå reconfortantå, asisten¡å, salå de for¡å, vestiar, aer cond. Detalii pe mess.: 3.000 $; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studio-chat.ro/ studiochat@ymail.com www.studiochat.ro 868. VULCANIZATOR, cu experien¡å,

program flexibil, persoane active. Anamaria; 031.424.22.37/ 021.310.88.28/ 0744.787.461

36. COLABORATORI, câ¿tiga¡i 1.200 -

muncå, angajez; 0763.774.176/ 0722.218.536

956. ªOFER Tir Man XXXL 410, Afuma¡i,

rien¡å; 021.222.71.74/ 0744.794.660

8. ACTIVITATE inteligentå, profitabilå,

na¡ionalå vânzåri, fårå limitå de vârstå, caut; 0744.391.050 rozina_pintilie@yahoo.com

951. ªOFER taxi pe Logan diesel, full,

911. V¢NZÅTOR /vânzåtoare piese auto

913. V¢NZÅTOR shaorma cu expe-

{ progresiv, påstrând serviciul actual, instruire gratuitå, carierå, manager, Victori¡a; 0766.532.080/ 0722.570.969/ 021.313.49.53

35. COLABORATORI pentru firmå inter-

950. ªOFER taxi pe Logan cu carte de

pedichiuristå ¿i coafezå, condi¡ii avantajoase, vad format de 9 ani; 0723.699.036/ 021.346.62.31

import, experien¡å minim 3 ani în domeniul pieselor import; 0729.070.549

32. COLABORARE pentru a depå¿i criza, pentru cadre militare activi ¿i pensionari, ªtefan; 0742.283.632/ 021.310.12.39

940. ªOFER livrator cu ma¿inå propie în

6. ACTIVITATE în firmå americanå 600

884. V¢NZÅTOARE magazin alimentar,

850. T¢MPLARI pentru produc¡ie

897. V¢NZÅTOARE pentru minimarket

Bucure¿ti; 0724.006.521

938. ªOFER interven¡ie pentru firmå pazå, cu experien¡å, cerem seriozitate, salariu foarte bun, atestatul constituie un avantaj, de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35

experien¡å, rela¡ii la telefon între orele 11,00-15,00; 0728.291.454

 30. COLABORARE administratori, man-

945. ªOFER profesionist pentru firmå transport, cat. C, cart, atestat, domiciliu Bucure¿ti, pentru transport marfå distribu¡ie intern (tel. 14.00-18.00); 0743.232.034

848. T¢MPLARI mobilå pal, expe-

nevoie de tâmplari pal ¿i lemn pentru Africa, 3 luni, 1.500$ pe luna; 0788.910.275 josephrizk00@hotmail.com

896. V¢NZÅTOARE pentru magazin mixt, angajåm, cazare gratis, preferabil din provincie, salariu 900 L; 0734.406.034

937. ªOFER distribu¡ie, categ. B,

901. V¢NZÅTOARE titratå, Societate

Hala Obor, calificare, experien¡å, carte de muncå; 0722.414.555

849. T¢MPLARI pentru Africa, avem

mentar, ªos. Pantelimon, nr. 98-110, domiciliu sector 2-3; 021.250.20.92/ 0751.077.044

899. V¢NZÅTOARE stradal Pia¡a Niky

prelucråtori preså noapte; 021.318.70.28/ 021.317.90.48

pregåtit fe¡e încål¡åminte (manualå); 0721.216.558

rien¡å debitat, montaj, scule de mânå, ma¿ini gåurit, zona Colentina; 0730.251.735

895. V¢NZÅTOARE pentru magazin ali-

859. VÂNZÅTORI -gestionari preså,

866. VITAN Real, urgent manichiuristå,

835.

mentar, rog seriozitate; 0768.897.637 cs_kaila2007@yahoo.com

898. V¢NZÅTOARE pt. bar - Casa Vera.

834. TINERE drågu¡e, fete comunicative,

cu sau fårå experien¡å, pentru videochat, engleza mediu, se cer cuno¿tin¡e PC ¿i engleza mediu, bonus 200 $ garantat, salarii 1.000- 4.000 $, seriozitate, program flexibil, condi¡ii excelente; 0768.340.890/ 0721.799.731 goldens_studio@yahoo.com www.goldenstudio.ro

mentar, angajez urgent; 0762.754.788

858. VÂNZÅTOARE, Piata Pajura, produse alimentare si nealimentare, program 820, carte de munca, bonuri de masa, salariu motivant, conditii excelente, program flexibil; 0761.598.815

familie cu copil sau persoanå în vârstå cu probleme de sånåtate sau recuperare; 021.313.90.25

833. TERAPEUT doresc colaborare cu

cofetåria Alice, zona Pia¡a Iancului; 0744.486.455

855. VÂNZÅTOARE cofetårie angajeazå S.C. pentru zona Mall - Vitan, Calea Dude¿ti, rela¡ii la tel; 0723.317.294

ria Ecofresh angajeazå: curå¡åtoare chimicå, cu/ fårå experien¡å. Cerin¡e: minim liceul, aten¡ie distributivå, rezisten¡å la stres, cunoa¿terea materialelor textile. Atribu¡ii: sortarea hainelor, îndepårtarea petelor, procesarea hainelor în ma¿ini. Primim ¿i persoane din provincie. Rela¡ii la telefon. Interviuri în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89 - 97, parter, sector 1, Bucure¿ti; 031.436.47.80/ 0733.689.658

832. TEHNICIAN interfoane. Firmå de interfoane angajeazå tehnician interfoane cu experien¡å în domeniu. Permis categoria B; 0727.097.227 office@electrogrupproinstal.ro

892. V¢NZÅTOARE pentru

rien¡å, rela¡ii la 0761.397.500/ 0731.922.138

25. ANGAJÅM în domeniul financiar, cu

posibilitate de a face carierå ¿i câ¿tiguri foarte bune. Angajårile se fac imediat; 0743.408.587

26. ANIMATOARE modele videochat,

comision 70 %, salariu 1.000 - 3.500 {/ lunå; 0724.843.222/ 031.425.00.01 www.studiovideochat.ro

27. ASISTENTÅ personalå sau secre-

tarå, urgent fårå obliga¡i ¿i prejudecå¡i, trimite cv ¿i foto la, 500 {; 0723.773.249 ITROBE@yahoo.com

28. CASTING emisiuni tv, fårå taxå pt persoane cu vârstå cuprinså 16-70 ani pt diverse emisiuni tv, public, recleme, modeling, figura¡ie, câ¿tiguri imediate, câ¿tiguri de la 50 ron pânå la1.500 ron, 1.500 L; 0762.620.626 www.emisiunitv@yahoo.com 29. CAUT tânår maxim 35 ani pentru salon de masaj de lux, castiguri substantiale, trimite-ti c.v. la email; detmiha@gmail.com

45. DACÅ e¿ti o doamnå serioaså, cu un

fizic plåcut, elegantå, rafinatå, senzualå, pasionalå ¿i po¡i oferi câteva clipe de relaxare, plåcere ¿i romantism o datå pe såptåmânå pe termen lung, pentru 100 {/ întâlnirea (500 {/ lunå) unui domn generos, foarte preten¡ios, 47 ani/ 1,84 m/ 86 kg, trimite-mi detalii ¿i poze reprezentative pe mail; 0764.215.463 iulian1515@yahoo.com 46. DOAMNA pentru menaj usor, 2 zile pe saptamana, in zona Tineretului, Calea Vacaresti. Tel.: 0723.035.804 47. DOAMNÅ pentru menaj, o zi pe såp-

tåmânå; 0720.349.905

48. DOMNIªOARE foarte frumoase în

vederea colaborårii serviciului de escort, câ¿tiguri garantate tarife mari 120-150 {/ ora, se lucreazå cu hotelurile mari, pt interviu trimite¡i poze în e-mail; 0785.085.186 ingryd.agency@yahoo.com

DORIºI så depå¿i¡i criza? Un sistem dovedit. Pensionare timpurie, activi ¿i pensionari. Stånescu; 0724.225.047/ 0745.069.741

49.

50. DORIºI så vå måri¡i veniturile sub-

stan¡ial, så ave¡i o carierå de succes? suna¡i; 0744.973.598/ 0720.655.798 51. ESCORTÅ, pentru salon de masaj,

clientelå de lux, pre¡uri mari, colaboråm cu diverse site-uri, program flexibil, posibilitate cazare, accept provincie, aspect fizic plåcut, seriozitate maximå; 0761.350.717

EªTI TÂNÅRÅ, CUNOªTI O LIMBÅ STRÅINÅ, LUCREAZÅ PRIN NOI, SALARIU MINIM ¥NCEP¢ND CU 800 {; 0765.213.988/ 0743.843.222 www.bay.ro

52.

62. JOB, esti tânårå, majorå, frumoasa, fara prejudecati, ¿i în cautarea unui venit usor si substantial ? Pentru mai multe detalii trimite 4-5 poze reprezentative pe email, 1.500 {/luna; 0746.571.012 fetish_money@yahoo.com

1. AFGANISTAN, recrutåm muncitori,

63. MANAGERI, formez manageri pt.

2. AFRICA, avem nevoie de tâmplari pal

companie multina¡ionalå, lider în sånåtate, detalii L - V, 10.00 - 18.00, tel. 0724.323.464

¿i lemn pentru 3 luni, 1.500 {; 0788.910.275 josephrizk00@hotmail.com

64. MANICHIURISTÅ pentru salon

3. ANGLIA, Austria, Hong-Kong, Macao,

Perfect Look zona Brâncoveanu; 0724.217.642

65. MASAJ job. Dacå nu mai vrei sa faci

sex pe bani pu¡ini, esti tânårå ¿i vrei så fii independentå financiar, poti så må contactezi, aici vei învå¡a så faci masaj erotic in stil japonez, adorat de toti babatii. 0731.528.093 66. MASEUZE Tendresse salon masaj erotic, angajeazå maseuze tinere minim 18 ani aspect fizic placut, punctuale sociabile. Posibilitate cazare, carte de muncå, 0761.337.714 masaj_bucharest@yahoo.com 67. MENAJERÅ pt. caså zona Vatra

Luminoaså, ofer 100 L la fiecare solicitare 8 ore pe zi, max. 6 zile pe lunå. Doresc ¿i ofer seriozitate; 0733.835.418 68. MENAJERÅ tânårå, nefumå-

toare, pentru birouri zona Militari, salariu 50 L/4 ore 0765.559.804 69. MODELE cåutåm fete tinere cu aspect plåcut pentru filme erotice. Nu include sex doar mimare nud. Rog trimite¡i cv personal pe mail sau contacta¡i-ne pe id-ul de messenger, filmare 6 ore 1.200 {. Va mul¡umim, 1.200 {; eduardo_buc@yahoo.com 70. MUZICANºI trupa. Caut violonist, tobosar si clapar pentru formatie muzica folk-pop (genul Phoenix). Pentru lamuriri, vezi clipuri Eugen Stan si Nocturn pe You Tube. Rog seriozitate! 0730.660.467 emisimion@yahoo.fr 71. OPERATORI sondaje angajåm persoane cu abilitå¡i de comunicare, dornice de afirmare, spirit de echipå, fårå limitå de vârstå, part-time, perseverente, venit motivant. A¿teptåm cv-urile dvs.; 0761.629.474 jobinfozep@gmail.com 72. OPORTUNITźI pentru câ¿tiguri suplimentare, lucråri în spa¡iu industrial, ocazional, maxim 8 ore/zi, tarif 2 {/orå; 021.674.62.14/ 0720.532.891 73. PERSOANE toate vârstele pentru emisiuni reality. Nu conteazå vârsta nu conteazå aspectul, figura¡ie simplå/ specialå, public spectator, reclame, Iancu de Hunedoara 37 mbl 37, sc D, ap 1 int 01, 1.500 L; 0732.242.754/ 0768.462.255 74. PERSOANE, part-time job, persoane

dinamice, serioase, ambi¡ioase pentru postul de constultant vânzåri, oferim training gratuit, cursuri de perfec¡ionare, cei interesa¡i pot trimite CV la adresa; 0724.579.536 infojobzepp@gmail.com 75. PERSOANÅ, facem contract cu o persoanå care se pricepe la între¡inere ¿i repara¡ii ma¿ini de aplicat cant automate ¿i circulari; 0788.370.678 josephrizk00@hotmail.com 76. PERSONAL feminin: redactor revistå on-line profil artistic/ divertisment, manager resurse financiare, alte activitå¡i, pentru ONG (funda¡ie), program part time flexibil, regim voluntariat, perspective angajare; 0766.226.799

77. PIZZA Hut Delivery angajeazå curieri

caut fatå (studentå), cu sau fårå experien¡å, pentru masaj de relaxare la domiciliu, 3 ¿edin¡e pe såptåmânå, plata la ¿edin¡å'; 0766.898.135 sorin2075@yahoo.com

pe scutere (program de 4 ore). Persoanele interesate trebuie så aibå liceul terminat ¿i curs de legisla¡ie sau permis de conducere. Pute¡i depune un CV la adresa de e-mail sau îl pute¡i aduce personal la adresa str. Maria Rosetti nr. 6, etaj 5, la Depart. de training; office@pizzahut.ro

54. FEMEI serviciu, secretare, maseuze,

78. POSIBILITźI câ¿tig, independen¡å

53. FATÅ pt. masaj acaså, tanår 37 ani,

recep¡ionere, operatoare pc, atmosferå deosebitå, vilå situatå în zona Tineretului. Salariu ¿i comisioane atractive. Salon masaj erotic lux, exclus sex, cazare gratuitå; 0766.666.699 http://www.wildpussy.ro

financiarå, dezvoltare personalå, carierå, pensionari, activi, cadre militare, profesori. Bordeianu; 0723.331.921/ 0748.235.787 79. PROMOTERI, ai între 16-20 de ani ¿i e¿ti în cåutarea unui job? Dacå ai abilitå¡i bune de comunicare, e¿ti serios ¿i energic, alåtura-te echipei noastre de promoteri. Aplica la; 0760.653.805 casting.promoter@gmail.com 80. PROMOTERI, persoane cu o comu-

nicare foarte bunå, dorin¡a de a se alåtura unei echipe dinamice. A¿teptåm cv la adresa dee-mail; 0760.653.805 promoter.urgent@gmail.com 81. RECRUTÅM persoane dornice de câ¿tig material în domeniul vânzårilor în cadrul OVB ¿i nu numai, multe posbilitå¡i de câ¿tig pe termen lung. CV la e-mail; madalynutza_01@yahoo.com

82. SALARIAºI ¿i pensionari, înscrieri, FM Group, firmå polonezå, distribu¡ie produse cosmetice, colaborare, câ¿tig avantajos; 0726.766.914 serbanica.marieta@yahoo.com

CV-urile în limba englezå la e-mail; resaromania@gmail.com

Grecia, Italia, Germania, etc., contracte dansatoare ¿i animatoare cu sau fårå experien¡å, prin Agen¡ia Maxx Models, cluburi lux, câ¿tiguri lunar 3.000 - 8.000 {, cazare, transport, consuma¡ie, bonusuri, fårå comision, 021.316.29.16/ 0747.076.666 office@maxxmodels.ro www.maxxmodels.ro 4. ANGLIA, firmå selecteazå muncitori

construc¡ii, taxå consultan¡å + întocmire dosar 40 L, program 9-17; 021.310.61.61/ 0726.927.083

5. ANGLIA, Londra, Casa Privata angajeaza fete cu varsta minim 18 ani cu sau fara experienta, pentru servicii de escorta. Pentru detalii: 0044.7760.839563 londonescort4you@yahoo.com 6. ANGLIA, Londra-agentie de escorta

recruteaza urgent doua fete cu varsta intre 18 si 25 de ani. Daca te connsideri frumoasa si vrei sa castigi intre 800 si 1200 de lire zilnic, nu ezita sa ma contactezi, urgent; 00447760839563 londonescort4you@yahoo.com

7. ASIA, Show Art Company cautå dansatori/oare, acroba¡i, arti¿ti, magicieni, MC, DJ ¿i trupe dans (Go - Go, strip) ¿i alte tipuri de performeri (aerial) etc pentru baza de date ¿i oferte reale ¿i foarte serioase cu contracte de muncå în Asia, Macau, Hong - Kong, Singapore, Japonia, în cazinouri, hoteluri ¿i cluburi de lux, trimite¡i detalii la: genusius2002@yahoo.com (poze, BIODATA, VIDEO SHOW) 8. AUSTRIA, Club select de noapte Carisma Austria-Graz, cautå fete peste 18 ani, venituri între 3000-8000 {/lunå, nu suntem agen¡ie, transportul se asigurå gratuit, cazare, plata se face zilnic, trimitene un sms ¿i te sunåm înapoi sau viziteazå-ne pe site; 00436608422220 www.carisma-bar.at. 9. CIPRU, fete drågu¡e pentru consuma¡ie 35 { + consuma¡ie/searå, condi¡ii avantajoase, rela¡ii la: 0035799198519 barcipru2007@yahoo.com 10. ELECTRICIENI pentru Olanda, Centrale eoliene. Persoana de contact Marius, 1.300 {; 0762.386.293

 ELVEºIA BEST PRIVAT. ELVEºIA CELE MAI MARI C¢ªTIGURI DIN EUROPA. CÅUTÅM FETE SUPLE PT STUDIOUL NOSTRU EROTIC, PERSOANE DE INCREDERE, CU BUN SIMº, CUNOªTINºE ENGLEZÅ SAU GERMANÅ, OFERIM CAZARE, ATMOSFERÅ PLÅCUTÅ, 12.000 {; 0041799019756 SEXYWG@BLUEWIN.CH 11.

 12. ELVEºIA, agen¡ie plasare for¡å de

muncå selecteazå muncitori construc¡ii califica¡i- necalifica¡i, agen¡i pazå, menajere. Fårå comision în avans. Taxa consiliere+ întocmire dosar 30 L. Program luni- vineri 9.00- 18.00. Rela¡ii 021.321.60.06/ 0724.861.393 13. ELVEºIA, Night Club- Lap Dance angajeazå fete, detalii la tel.; 0762.702.303

14. ELVEºIA, Zurich, fete tinere pentru

Luxus Club 79, posibilitatea muncii între 500 - 1.000 franci pe zi, contract de muncå, totul legal, chirie gratis. Adresa: Club 79 Veberland str. 79, Zurich 8050 Elve¡ia; 0041765275667/ 0041433215979 club79@gmx.ch www.club79.ch

15. FRANºA, Italia, Spania, Grecia, Cipru, Olanda, Suedia, Germania, Anglia, Norvegia, Finlanda, Damenarca. Thera Group selecteazå personal pentru locuri de muncå în stråinåtate, în domeniile: hotelier - turism, construc¡ii, îngrijire båtrâni sau copii, menajere, agriculturå, zootehnie, ¿oferi distribu¡ie ¿i ¿oferi profesioni¿ti, industria petrolierå ¿i auto, etc. Info-line; 0758.800.500/ 0758.800.600/ 0371.100.110/ 0371.101.001

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ 23. BONÅ, externå (curs instruire), 33

ani, sånåtoaså, curatå, gåtesc bine, nefumåtoare, familistå, iubesc copiii; 0762.819.675

115. ZIDAR solicit angajare în construc¡ii

71. EDUCATOARE, 40 ani, doresc så

116. ¥NGRIJESC copil 4 ore pe zi L-V

România, în agriculturå sau instalator; 0723.767.428/ 0767.716.376/ 0748.394.831

28. CAUT post ¿ofer, pentru per-

soane private; 0726.130.375

29. CAUT post ¿ofer, pentru per-

soane private; 0764.944.996

CAUT urgent loc de muncå în birou arhitecturå, pentru avize, autoriza¡ii de construire, cât ¿i legåtura cu Primåria Municipiului Bucure¿ti, celelalte sectoare ¿i jude¡ul Ilfov; 0723.340.923 30.

17. GERMANIA, caut dame de companie în Leonberg, aspect fizic plåcut cu sau fårå experien¡å, rog seriozitate. Acesta este site-ul cu locul de muncå, pentru detalii contacta¡i-må la adresa de yahoo: yousweet39 sau la telefon; 00491748388513 narci.narcis@hotmail.de www.redlounge-leonberg.de 18. GERMANIA, fierari zidari dulgheri si

ingineri constructori pentru munca in germania. Minim 2 ani experien¡å de lucru in germania Limba germana sau sarba avantaj; 0754.609452 danteotrading@gmail.com

39. TENERIFE, 4 fete: 2 manichiuriste ¿i

2 maseuze (masaj terapeutic ¿i de relaxare) pentru Beauty Salon în Tenerife - Playa de Las Americas. Asiguråm cazare în apartament 3 cam. Amånunte ¿i poze pe email; 0034644055825 ancaconstantin76@yahoo.com 40. UK, escorte, agentia Anglia cauta

escorte cu sau fara experienta, salariu atragator, nu acceptam intermediari, info. la telefon sau id de mess escortsgirls_xxx, transport si cazare gatuita, Oana, 10.000 {; 00447522910567/ 0769.305.931 escortsgirls_xxx@yahoo.co.uk

19. GERMANIA, firmå selecteazå muncitori construc¡ii, menajere, taxå consultantå + întocmire dosar 40 L, prgram 917; 021.310.61.61/ 0726.927.083

22. GERMANY, hot girl, caut colega cu

aspect placut, pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721.169.710 annabogza@gmx.de 23. GRECIA, urgent, Night Club de lux,

1. ADMINISTRATOR bloc atestat, con-

tabil, experien¡å, doresc colaborare asocia¡ii proprietari, centru, sector 4; 0722.666.367 2. ADMINISTRATOR cu experien¡å

caut imobil spre administrare în zona ªos. Nordului, Heråstråu, Aurel Vlaicu. 0722.598.635 ene.anica@yahoo.com 3. ADMINISTRATOR firmå serviciul organizare, între¡inere curå¡enie, electromecanicå, experien¡å lucru oamenii, variante; 0766.401.725 4. ADMINISTRATOR posesor atestat doresc angajare sau colaborare, cu asocia¡ii de proprietari; 0722.683.538/ 031.429.62.63

24. ITALIA, animatoare salå ¿i hostess,

5. ADMINISTREZ vilå, caså curte,

25. ITALIA, contracte muncå: menaj, restaurant, croitorie, infirmiere. Salarizare, 900 {; 0268.474.435/ 0747.661.527/ 0729.772.702/ 0769.875.604/ 0755.358.900 www.epp-jobs.com

32. CONTABIL cu experien¡å asigur ser-

vicii de contabilitate completå pentru firme ¿i PFA (balan¡å, bilan¡, declara¡ii fiscale, ITM, etc.,) pre¡uri începând cu 150 L; 0721.385.640/ 0748.147.678 33. CONTABIL, expert pentru firme mici

¿i mijlocii, contabilitate completå; 0744.543.504/ 0721.007.831

34. CONTABILÅ autorizatå, întocmesc

situa¡ii domenii de actiovitate diferite, balan¡å, bilan¡, declara¡ii, consultan¡å, refacere ITM, colaborare, angajare; 0723.620.641

37. DOAMNÅ 50, curatå, serioaså, fac

angajeazå fete cu contract, se oferå salariu fix + comision din consuma¡ii. Oferim cazare ¿i transport gratuit; 0762.915.706/ 0732.921.366

pt. contracte legale de muncå în Italia. Asiguråm cazare ¿i transport. Salariu atractiv garantat. Rugåm seriozitate. Mail ¿i yahoo id laperla.rossa@yahoo.it, 1.800 {; 0768.511.338 laperla.rossa@yahoo.it http://www.laperlarossa.eu

inspector resurse umane, ¡in eviden¡å contabilå completå 0766.263.777/ 0723.639.358

36. DOAMNÅ 40, cåsåtoritå, nefumåtoare, caut så îngrijesc un copil, la o familie ordonatå, am experien¡å 4 ani, locuiesc în Rahova; 0729.095.992

în domeniul erotic? ¥¡i oferim cele mai bune locuri de muncå în Germania. Yahoo msg topmunca, topmunca-max. bani; 0733.564.625 info@topmunca.ro http://www.topmunca.ro 21. GERMANY, hot girl, caut colega cu aspect placut pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721169710 annabogza@gmx.de

31. CONTABIL 15 ani experien¡å ¿i

35. CÅSÅTORITÅ, 31 ani, 10 clase, coafezå, fårå experien¡å, permis B, rog angajare; 0769.524.281

20. GERMANIA, salut, cau¡i un job bun

grådinå, cunoscåtor altoire, stropire, curå¡ire pomi, vi¡å, trandafiri, etc.; 0767.035.529/ 0770.560.649

6. AGENT paza Calificat, atestat în pazå ¿i ordine fost sportiv, familist, permis B, cu vechime 15 ani în pazå, cuno¿tinte in domeniu sistemelor de alarmå, PC. Imi ofer serviciile firmelor care au nevoie de pazå proprie; 0765.864.504 nicu_44r@yahoo.ro 7. AGENT pazå atestat, 46 ani, Delfinu-

lui, Pantelimon, numai pazå proprie; 0755.267.166

menaj la familie 2-3 zile/ såptåmânå, sau 5 zile/ såptåmânå; 0723.018.310 38. DOAMNÅ 52 ani, singurå, fac menaj

tricieni califica¡i, rog CV-ul la adresa de email; 0722.510.150/ 0788.852.599 office@mabec.ro 30. JAPONIA, Singapore, oferim locuri

de muncå pentru dansatoare, hostess, contracte de muncå avantajoase; 0728.445.522

31. JOB sexy girls, looking for sexy girls

for sexy company, you want to win money this year? Contact us, only if you are really interested, we`are waiting for you, 10.000 {; job_money_2011@yahoo.com

MALTA dansatoare Club lux din Malta angajeazå legal dansatoare ¿i hostess.900-1600 euro + 30% din consuma¡ii ¿i 50% la dansurile private. Cazare gratuitå, transport asigurat. Vå a¿teptåm la sediul agen¡iei Private Jobs, 3000 {/luna; 0722.178.282/ 0765.438.712 office@privatejobs.ro http://www.privatejobs.ro 32.

33. PERSONAL pentru restaurant, host-

ess -fete tinere serioase, decise så colaboreze. Trimite¡i CV la 0769.119.470 auras_mic@yahoo.com

34. SPANIA, agriculturå, cules cåp¿uni,

plecåri rapide, contracte ferme 6 luni cu posibilitatea prelungire, salarizare pânå la 1.000 {, rugåm maximå seriozitate; 021.230.00.20/ 0763.128.751/ 0732.036.211 office@falconfconsulting.ro www.falconfconsulting.ro 35. SPANIA, caut dame pt. com-

panie intimå. Aspect fizic plåcut, cazare/ transport asigurat; 0785.539.149 www.sweet_brunette691 36. SPANIA, caut fete pt. companie intimå, aspect fizic plåcut, cazare, transport gratuit, ID bebell.tembel; 0729.178.793 37. SPANIA, muncitori califica¡i ¿i necali-

fica¡i în domeniile: agriculturå, construc¡ii ¿i zootehnie, cu contract, cerem ¿i oferim maximå seriozitate; 0769.403.743

11. AM 43 ani, zonå limitrofå Bucure¿ti, caut de lucru ¿ofer sau låcåtu¿ mecanic; 0723.752.524 12. AM 57 ani, caut de muncå, preferabil

pazå; 0727.022.090

13. ANGAJARE absolvent al ¿colii de

mae¿trii, posesor permis conducere cat. B, bun organizator, punctual, serios caut loc de muncå (administrator vile, pensiuni, pazå, ¿ofer); 0765.641.911 14. ASISTENT medical balneofizioter-

apie ¿i masaj, experien¡å 5 ani, doresc angajare în clinicå sau cabinet cu prestan¡å numai Bucure¿ti; 0742.680.874

15. ASISTENTÅ medicalå pension-

atå, supraveghez pre¿colari¿colari, ev. ¿coalå - caså, negociabil; 0723.362.112/ 0724.261.323

doresc så fac menaj copil, vârstnic sector 2, L- V, 4-8 ore; 0751.222.136

toare, muncitoare, am atestat (diplomå) Uniunea Europeanå 15 ani experien¡å pedagogicå, cu copii orice vârstå; 0724.309.577 20. BONÅ sånåtoaså, inteligentå, cu

experien¡å ¿i vechime în supraveghere bebelu¿i, caut program 4 ore; 0769.735.649 21. BONÅ, 43 ani, cåsåtoritå, cu

recomandåri ¿i experien¡å, pt. familii deosebite, 8 h/zi, seriozitate ¿i profesionalism, preferabil sect. 1, 2, 3, minim, tel. dupå ora 18.00, minim 1.000 L; 0735.882.099 22. BONÅ, cu ajutor menaj, nefumåtoare

cu recomandåri, sector 5; 0722.613.652

75. FOCHIST autorizat ISCIR, solicit loc 76. FRIZERIºÅ, 3 luni experien¡å, caut

120. ªOFER B+C, limba ruså, franceza avansat, proprietar Vito 7+1, doresc angajare, colaborare; 0742.608.256

7/8, decomandatå, 42 mp, bloc mixt, 1988, renovatå, scarå impecabilå, 46.000 {; 0720.063.557

77. INFIRMIERÅ calificatå, cu atestat ¿i

121. ªOFER B, C, D, E, atestat marfå, persoanå card tahograf, doresc angajare dubi¡å B, dubå 3,5 tone; 0723.256.927/ 0728.983.221

13. 13 SEPTEMBRIE, et. 4/8, c+i, cu îmbunåtå¡ieri, 38 mp, particular, 51.500 {; 0721.634.117

122. ªOFER B, C, E, atestat ADR, mårfuri, agabaritice, card tahograf, aviz medical ¿i psihologic, experien¡å distribu¡ie 3,5- 22 tone; 0747.377.141

mandat, 37mp, constructie 1984, stare bunå, 38.000 {; 0730.993.333

de muncå; 0720.349.905

de lucru, în sector 1, 2, 3, 4, am recomandare; 0755.854.944 experien¡å, ofer îngrijire persoanå în vârstå ¿i bolnavi. Rog seriozitate; 0769.647.957 78. INGINER mecanic, prelucråri

a¿chiere construc¡ii- confec¡ii metalice, 5 ani experien¡å construc¡ii- structuri, permis auto, solicit angajare; 0745.471.195

123. ªOFER cat B C din 90, 41 ani,

80. LÅCÅTUª, motostivuitorist, maga-

domiciliat în sector 3, peste 1 milion de km parcur¿i fårå evenimente, experien¡å operativa in distributie ¿i livåri la domiciliu, cunoscåtor al Bucure¿tiului. Solicit angajare. Disponibil imediat; 0729.203.465 putaru.ion@gmail.com

81. MAISTRU instructor în construc¡ii definitivat gradul II în învå¡åmânt, doresc angajare la o ¿coalå profesionalå sau diriginte de ¿antier în construc¡ii, posesor permis auto B, ¿i auto propriu; 0721.156.930

124. ªOFER cat. B, 27 ani, serios, prezentabil, familist, englezå spaniolå italianå mediu. Experien¡a 5 ani intern, extern, interna¡ional (Europa de Est), solicit angajare ¿ofer personal, familie, Sc, Srl. Rog seriozitate, 0724.147.710/ 0761.660.028 bghinea51@yahoo.com

79. LICENºIAT Drept, experien¡å Registrul Comer¡ului 6 ani, caut post de asistent avocat; 0721.556.988

zioner, doresc angajare; 0771.271.207

82. MANAGER alimenta¡ie publicå,

restaurante, experien¡å 30 ani de muncå, solicit colaborare; 0722.780.819 83. MANICHIURISTÅ caut salon pt

angajare, experien¡å trei luni. Rela¡ii la tel.; 0760.444.520 ella2420032002@yahoo.com 84. MENAJ u¿or o zi/såptåmânå rog

seriozitate; 0764.491.333

87. MENAJERÅ, doresc angajare la

recomandare; 0729.098.171/ 021.456.57.98

45. DOAMNÅ fac menaj, spålat, cålcat,

47. DOAMNÅ menaj, curatå, serioaså,

cu bun sim¡ nefumåtoare fårå obliga¡ii caut loc de muncå menaj ¿i îngrijire båtrâni cer ¿i ofer seriozitate program 8 ore sau în func¡ie de programul pe care dori¡i dvs., rog seriozitate; 0727.866.851 proinstalpart@yahoo.com 48. DOAMNÅ nefumåtoare, serioaså,

experien¡å în menaj 10 ani, doresc angajare, 8 - 10 ore/zi; 0723.509.914 49. DOAMNÅ serioaså 53 ani, fårå vicii,

din Bucure¿tri, fac menaj ¿i îngrijesc båtrâni, externå - internå, Elena; 0721.741.189

50. DOAMNÅ serioaså caut post de

menajerå sau femeie de serviciu, 8 ore pe zi ¿i carte de muncå; 0732.978.509 51. DOAMNÅ serioaså doresc îngrijire

copil sau familie båtrâni + menaj 0726.381.512

52. DOAMNÅ serioaså doresc så lucrez

ca menajerå la familii sau sedii de firmå sau cu ziua; 0766.282.536 53. DOAMNÅ serioaså îngrijesc copii,

båtrâni sau fac menaj. Cer ¿i ofer seriozitate; 0770.904.921/ 0365.444.696/ 0746.623.357 îngrijesc copil peste 1 an, cu mic menaj; 0732.033.889 båtrâni bolnavi; 0727.487.012

56. DOAMNÅ serioaså, cu experien¡å,

îngrijesc persoanå în vârstå, cu regim intern; 0747.408.877

57. DOAMNÅ serioaså, nefumåtoare,

caut îngrijire copil sau menaj, zona Parcul Moghioro¿, Drume¡ul, Steaua; 0785.350.517 58. DOAMNÅ, 43 ani, cu experien¡å

îngrijire båtrâni, angajare, program maxim 8 ore, zi sau noapte, preferabil D. Taberei; 0733.859.149 59. DOAMNÅ, 46 ani, calc rufe, fac

copil sau menaj u¿or, rog seriozitate; 0720.516.417/ 021.456.06.85

16. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, stradalå, cf. 1, dec., 4/8, an construc¡ie 1989, st=43 mp, curatå, liberå, cadastru ¿i intabulare, disc., 41.000 {; 0724.926.765 17. ALEXANDRIEI ªos., proprietar vând garsonierå 35 mp, et. 1, în bloc nou 2010 cu 4 etaje, ªos. Alexandriei intersec¡ie cu Antiaerianå, pre¡ 35.000 {; 0722.888.792 18. ALUNIªULUI -Peroni, 4/4, 17 mp,

vedere parc, 36.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

64. DOCTOR medic veterinar, solicit angajare/colaborare (administrare), fermå, zone limitrofe Bucure¿ti sau jud. Covasna. 0720.469.278; 021.444.17.65

0768.599.237

95. PERSOANÅ serioaså doresc colab-

orare atelier croitorie, zona Titan; 0726.578.230

96. PERSOANÅ serioaså, familist, îmi ofer serviciile în domeniul învelit acoperi¿uri cu tabla Lindab, izola¡ii cu polistiren, execu¡ie cåbånu¡e din lemn. 0720.215.684 97. PERSOANÅ serioaså, tânår, handi-

cap u¿or, caut de lucru, muncitor necalificat; 0734.844.362

rece + caldå, încålzire, g, f, p, t, 4/4, 18.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

50. BERCENI, gars., 1981, Izvoare, 32

mp, 8/10, balcon, îmbunåtå¡iri, intabulare, liberå, id. 894055, 34.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 51. BERCENI, IMGB, Dimitrie Leonida, 1/2, cf. 1, dec., 30 mp, la cheie, toate utilitå¡ile, intabulat (canalizare, gaze, curent, contoare individuale) loc de parcare inclus în pre¡, se acceptå credit, 30.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29 www.case-popesti.ro 52. BERCENI, metrou, etaj intermediar,

40 mp, dec., ID 968, 43.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

53. BERCENI, Obregia, 1/10, 32 mp, curatå, intabulare, accept credit, 31.500 {; 0760.664.888 54. BERCENI, Obregia, cf 1, etaj 6/10,

libere, fårå îmbunåtå¡iri, 32.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

zor caut de lucru; 0734.543.669

101. PRIN noi vå pute¡i angaja personal

calificat/ necalificat în orice domeniu de activitate; 0723.936.609/ 0766.789.133

102. PROFESOARÅ, nefumåtoare, råb-

dåtoare, serioaså supraveghez copil între 4 ¿i 10 ani, 8 ore, inclusiv la lec¡ii, cuno¿tin¡e francezå ¿i germanå; 0788.757.691 103. SOLICIT angajare cofetar-patiser, experien¡å în domeniu, calificatå, doamnå 40 ani cu vechime în câmpul muncii 22 ani; 0731.749.565

STIVUITORIST cu experien¡å, atestat, caut de lucru. 0720.215.684 104.

familist, solicit angajare distribu¡ie produse alimentare, camion 3,5 - 7,5 tone, program zi - noapte, disponibil imediat; 0766.395.215

134. ªOFER profesionist B, C, E, expe-

rien¡å, doresc angajare pe autoutilitarå 3,5 t, pentru Bucure¿ti ¿i ¡arå; 0760.291.391

137. ªOFER profesionist de la 18 ani, permis cat. B, C, E, ªtefånescu vârsta 49 ani, cåsåtorit, corect, punctual, solicit angajare numai aututurism, firmå sau privat, oferte serioase; 0742.282.542 138. ªOFER profesionist, cat. A, B, C, E, 34 ani, vorbitor lb. englezå, posesor autoturism, solicit colaborare (angajare); 0724.307.666 139. ªOFER serios, muncitor, categoria

B, experien¡å 6 ani: curierat, distribu¡ie, aprovizionare, doresc angajare cu/ fårå auto propriu Astra; 0760.836.665

142. ªOFER, 40 ani, categoria B, cu

autoturism propriu Opel Corsa, caut loc de muncå; 0735.278.570 143. ªOFER, B, C, D, E atestat ARR

card th posesor auto, doresc colaborare sau transport ocazional eventual angajare part time, sau în domeniu construc¡i pazå sau aprovizionare mat. ¿i piese. Am experien¡å în domeniu; 0721.675.600/ 021.351.34.88 144. ªOFER, categ. B, de 20 ani, ma¿inå

proprie, îmi ofer serviciile; 0760.069.350

nou construit in 2010, suprafata 35 mp toate utilitatile incluse, baie utilata, centrala proprie, balcon, vedere spre Bucegi si partia Azuga, 28.000 {; 0727.382.508/ 0727.382.689/ 026.845.52.44 matcontp@gmail.com 25. BABA Novac - Câmpia Libertå¡ii,

stradal, confort 1, decomandat, 3/10, bloc 1980, 36 mp, termopan, intabulare, 36.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.156

la etaj 1 ¿i vine cu curte interioarå într-o zonå verde, lini¿titå, 38.900 {; 0720.581.918

28. BABA Novac, Unitå¡ii, Po¿tå, confort

1, decomandatå, bloc mixt, 1980, 36 mp, etaj 3/8, imbunåtå¡iri, toate actele, accept credit, 43.000 {; 0728.820.508 29. BABA Novac- Câmpia Libertå¡ii, stradal, confort 1, decomandat, 3/10, bloc 1986, 42 mp, termopan, intabulare, 38.500 {; 021.231.23.18/ 0731.144.156 30. BAICULUI, complex, confort 3, etaj

3/4, mobilatå, gaze, apå caldå, um, t, g, f, p, pre¡ disc. 16.000 {; 0744.338.393

110. T¢NÅR, 32 ani, fårå ocupa¡ie, ¿ofer

66. DOMN 47, permis B- C- E din 1982

doresc angajare post ¿ofer, firmå serioaså; 0744.349.449

111. T¢NÅR, 32 ani, nefumåtor, posesor auto, disponibil deplasåri, doresc colaborare sau angajare, rog seriozitate; 0727.576.638

67. DOMN 55 ani, permis B, doresc så

112. T¢NÅRÅ cåsåtoritå, serioaså, cu

experien¡å, fac menaj 2-3 zile/ såptåmânå, rog seriozitate; 0731.042.256

90. BUªTENI (PH), pârtia Kalinderu particular, garsonierå, construc¡ie nouå, ofertå! 32.000 {; 0745.077.791 91. BÅNEASA / Aviator ªerbånescu, stradal, 1989, 44 mp, parter înalt/4, dec., bloc mixt, renovatå, toate îmb., apropiere metrou, parcare, acte, liberå, id MH10022, 52.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

55. BERCENI, Olteni¡ei, cf. 1, bloc

92. BÅNEASA, Aleea Privighetorilor, gars. cf. 1, an 2010, 42 mp, 5/6, nouå, nelocuitå, la cheie, 53.000 {; 0728.979.987

56. BERCENI, Pia¡a Sudului, ¿coala de

93. BÅNEASA, imobil 2009, et. 5/6, supr. între 40-50 mp, finisaje moderne pre¡ între 50.000- 60.000 {; 0721.371.553

57. BERCENI, proprietar, 4/4, conf.3,

94. BÅNEASA, vis-a-vis Grådina Zoo, rezidential, bloc nou 2010, finisaje de calitate, la cheie, parcare subteranå, etaj 5/ 7, lift, detalii tel, ocazie, 54.900 {; 0741.161.616/ 0724.006.739

1984, dec., spa¡ios, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, accept credit, disc.; 0722.468.349/ 332.30.01 poli¡ie, cf 2, etaj 4/10, cu îmbunåtå¡iri, loc parcare plåtit, 25.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 gresie, faian¡å, u¿å metalicå, termopane, apå caldå rece, cåldurå, parchet, gaze, liberå, discutabil 18.500 {; 0730.790.954/ 0762.818.972 58. BERCENI, Racovi¡å, 2/9, semidec.,

32.000 {; 0727.737.220/ 0722.402.468

garsonierå, decomandatå, 35 mp utili, et. 1/4, complet finisatå, construc¡ie 2010, direct dezvoltator, 33.500 {; 0723.572.570

63. BERCENI, ªos. Olteni¡ei, garsonierå dublå, bloc nou, complet finisatå, 36,50 mp utili, centralå proprie, construc¡ie p+4, direct dezvoltator, 31.000 {; 0723.572.570 64. BERCENI, ªos. Olteni¡ei, garsonierå, confort 1, decomandatå, 30 mp utili, complet finisatå, centralå proprie, toate utilitå¡ile, direct dezvoltator, 30.500 {; 0723.572.570

cf. 3, cu îmbunåtå¡iri ¿i boxå, 18.500 {; 0769.008.031 3. 1 DECEMBRIE 1918, Billa, 7/10, cf.

1, semidec., 32 mp, constr. 1979, t, um, apropiere metrou, 31.500 {; 0724.838.524/ 0724.514.948 4. 1 DECEMBRIE, Fiat, cf.1, etaj 10,

semidecomandatå, curatå, 34mpu, acte, cash, negociabil, 31.000 {; 0729.158.580 5. 1 DECEMBRIE, Ilfov, agen¡ie vindem

garsoniere ¿i apartamente în zone bune ale comunei; 021.468.72.35/ 0768.344.103 6. 1 DECEMBRIE, metrou, 2/10, con-

fort 1, decomandat, 32 mp, bloc mixt, fårå îmbunåtå¡iri, 1980, 33.000 {; 0745.004.308

67. BRÂNCOVEANU, 2/4, cf. 3,

îmbunåtå¡iri, 17.000 {; 0727.833.139/ 0765.025.527/ 021.460.19.73

68. BRÂNCOVEANU, garsonierå con-

fort 3, etaj 4, ocazie, 15.500 {; 0766.743.037/ 021.450.12.36

69. BR¢NCOVEANU - Metrou, garson-

32. BASARABIA Chi¿inåu, 6/10, constr.

1982, 35 mp, zugråvitå, gresie ¿i faian¡å, apometre, se vinde cu utilitå¡i aragaz, frigider, hotå, cadastru ¿i intabulare, pre¡ neg.; 346.44.45/ 0788.255.122

33. BASARABIA Diham, 30 mp, fårå îmbunåtå¡iri, construc¡ie 1984, cf.1, semidecmandatå, et.10/10 m liberå, 28.900 {; 0730.254.266 34. BASARABIA, 4/10, 34 mp, aer

condi¡ionat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, um, apropiere metrou, 33.900 {; 0722.314.320

36. BASARABIA, vizavi parcul

2. 1 DECEMBRIE 1918, Bd., gars.

stradal, garsonierå, confort 1, decomandatå, construc¡ie 2010, 30 mp utili, complet finisatå, direct dezvoltator, 30.500 {; 0723.572.570

70. BR¢NCOVEANU 2/8, metrou, 1986, bloc mixt, decomandatå, apropiere parc, metrou, 41.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

gars., cf. 1 sporit, 42 mp, utilatå complet, proprietar, tel. mobil orice orå, tel. fix dupå ora 17.00, 55.000 {; 0723.771.317/ 021.746.50.43

146. ªOFER, cu experien¡å de 15 ani,

1. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, 2/4, 15 mp, apå caldå, cabinå du¿, termopan, gresie, faian¡å, mobilatå, renovatå 2010, toate actele, comision 0 de la cumpåråtor, 14.500 {; 0768.835.410/ 0721.854.711

66. BERCENI, ªos. Olteni¡ei,

ierå dubla, etaj 3 in vilå 2010, amenajat lux, 39 mp, boxå, curte, 53.588 {; 0722.241.794

35. BASARABIA, Diham, p/4, 33 mp, super amenajatå, bloc civilizat, balcon închis, discutabil, 32.977 {; 0726.283.407

cuno¿tin¡e mecanicå, cat. B, C, E + atestat marfå, fårå incidente rutiere, vârsta 35 ani, domiciliu stabil Bucure¿ti, sect. 2, caut loc de muncå; 0766.247.887

65.

31. BANU Udrea Aleea, Mall Vitan,

145. ªOFER, cu experien¡å 1987 ¿i ca ¿ofer personal, solicit angajare, ofer ¿i cer seriozitate; 0723.693.674

experien¡å 5 ani, doresc angajare- str. Aurel Vlaicu, sector 2; 0724.498.063

jare domeniul administrativ - între¡inere sedii firme, clådiri. Doresc seriozitate; 0761.426.589

schimb garsonierå, 42mp, et. 1, complex nou 2008, mobilatå ¿i utilatå, piscinå proprie, 5 minute pânå la plajå; 0769.212.156

95. CAMIL Ressu, 5/10, cf. 1, semidec., 31 mp, zonå metrou, pia¡å, parc, 32.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

24. AZUGA, (PH), garsoniera in imobil

ofer serviciile, ¿ofer personal protocol; 0764.349.540

106. TEHNOREDACTOR, experien¡å

109. T¢NÅR serios, 28 ani, doresc anga-

89. BULGARIA, Nisipurile de Aur, vând/

62. BERCENI, Turnu Mågurele, 3/10, confort 1, liberå, contorizatå, intabulare, 29.900 {; 0723.627.544/ 312.31.42

cu vechime mare, caut de muncå în week-end, urgent; 0743.508.324

T¢NÅR 28 ani, aspect fizic plåcut ¿i îngrijit, cuno¿tin¡e operare PC, limba englezå nivel mediuavansat, cu experien¡å în domeniul barman- ospåtarajutor bucåtar, doresc angajare în Bucure¿ti; 0732.823.789 vrinceanu_i@yahoo.com

88. BUFTEA, Ilfov, 32 mp, toate îmbunåtå¡irile, proprietar, exclus agen¡ii; 0767.958.888

23. AUCHAN vând gars. cf. 1 sporit, strada Po¿ta¿ului, apropiere magazin Auchan, et. 1; 0762.490.034

105. SUDOR electric ¿i CO2, meseria¿

108.

87. BUCUREªTII Noi, cf 1, decomandat, dublå, constr. 2010, suprafa¡å 50mp, finisatå, centralå, acte; 0729.158.580

131. ªOFER cu Fiat Ducato caut oferte full time, part time sau efectuez transport auto; 0745.768.320

99. POSESOR atestat, profesor legisla¡ie

100. PRELUCRÅTOR prin a¿chiere- fre-

mp, decomandatå, 2010, la cheie, ID 12133, 49.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

98. CAROL I, Bd., intersec¡ie Mo¿ilor,

141. ªOFER, 37 ani, cat. B, englezå, doresc angajare pe ma¿ina firmei sau cu ma¿ina mea Solenza; 0729.186.024

rutierå ¿i instructor auto, îmi ofer serviciile; 0751.400.124

este disc., 25.000 {; 0722.211.111

86. BUCUREªTII Noi, 2/3, Metrou, 48

1, 32 mp, vedere fa¡å, accept credit, 30.000 {; 0788.819.392

categ. BE, CE, DE, atestat marfå+persoane, doresc angajare. 0721.711.304

98. PIZZAR cu experien¡å, suna¡i pentru

mai multe detalii, între orele 11.00- 15.00; 0764.372.705

85. BUCUREªTII Noi sector 1. Pre¡ul

61. BERCENI, Turnu Mågurele, 1/9, cf.

130. ªOFER cu auto Opel Vivaro (8+1),

140. ªOFER tânår profesionist, experien¡å, cuno¿tin¡e diverse domenii, cu studii, prezentabil, serios, experien¡å auto protocol; 0761.194.963

categ. B, mecanic auto, operator calculator, doresc angajare full time cu CM; 021.322.13.76/ 0736.463.268

între¡in o vilå, sau sa fiu ¿ofer; 0724.284.815

49. BERCENI, gars. 3 cu gaze, apå

BERCENI, ªos. Olteni¡ei, mentarea veniturilor, exlcus sisteme MLM, 26. BABA Novac, cf. 1, dec., etaj 9/9, stradal, garsoniere în imocunosc Autocad, gåtesc bine; 135. ªOFER profesionist B, CE, (penfårå îmbunåtå¡iri, 27.000 {; bil d+p+4, construc¡ie 2010, 0721.268.946 sionar), doresc colaborare cu autoturismul 0761.680.662 36 mp utili, complet finisate meu sau fårå. Dan; 0767.824.455 93. PENSIONARÅ, caut de lucru "la cheie" cu centralå pro27. BABA Novac, particular vând garcurå¡enie, spålat, cålcat, menaj u¿or; prie, pozi¡ie excelentå, 136. ªOFER profesionist cat. B, C, E, cu sonierå, cf. 1, 1970, 70 mp, teren 17 mp, 0746.926.169 cochetå, complet renovatå, g, f, t, p, cenatestat transport marfå, nefumåtor, cu 33.500 {; 0758.104.786/ tralå termicå, aer condi¡ionat, condi¡ii lux, experien¡å pe 7,5 t, doresc angajare; 0724.396.201 94. PERSOANÅ cu experien¡å fac garsoniera este situatå într-un imobil p+1, 0745.269.348/ 0762.598.893 menaj, supraveghez copii ¿i båtrâni; 92. PENSIONARÅ, 58 ani, doresc supli-

65. DOMANÅ serioaså cu experien¡å ¿i

nefumåtoare, doresc så fac menaj la o familie de båtrâni, chiar ¿i intern sau stråinåtate; 0724.933.908

33 mp, curatå, liberå, apo+ repart., cad+int, neg., 31.000 {; 0758.095.331

1, 7/9, fårå îmbunåtå¡iri, 031.432.96.71/ 0744.490.007

it angajare ¿i ca livrator pizza; 0767.905.191

71. BR¢NCOVEANU, Aluni¿ului, cf. 3, bloc civilizat, apå caldå, cåldurå, racordat la gaze, etaj 1/4, 16.800 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 72. BR¢NCOVEANU, Berceni, Sel-

gros, bloc nou 2010, bloc finalizat la 4 sta¡ii de metrou, garsoniere semifinisate, s. 25 - 55 mp, instala¡tii ¿i tencuiala, gaze, termopan, cent. termicå,6.000 { avans + 60 rate fårå dobândå cash de la 24.000 { 0721.741.885/ 0767.377.376 marian_visanescu@yahoo.com www.blocurinoibucuresti.ro 73. BR¢NCOVEANU, Budimex, 33 mp,

2/4, decomandatå, 1974, curat, neg., 37.000 {; 0724.295.769/ 021.332.00.12

Na¡ional, cf. 1, p/10, cu balcon, renovatå, g, f, p, t, um, foarte civilizat, cadastru, meritå våzutå, disc., 34.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

74. BR¢NCOVEANU, Budimex, cf. 2,

37. BERCENI BIG, metrou, bloc mixt, 40

mp, dec., fårå îmb., 38.000 {; 0730.102.375

etaj 2/4, posibilitå¡i gaze, bloc curat, 17.000 {; 0727.833.139/ 021.451.19.73

38. BERCENI Pia¡a Sudului, conf. 1,

76. BR¢NCOVEANU, cf. 2 sporit, 25

39. BERCENI Re¿i¡a, particular, vând

63. DOAMNÅ, serioaså, caut pentru îngrijire båtrâni, menaj, eventual internå. Rog seriozitate; 0754.857.618/ 031.800.74.15

mopane, g+f+um, liberå 23.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

48. BERCENI, et. 2/9, cf. 1, semidec.,

22. ARMENEASCÅ garsonierå confort

129. ªOFER categoria B, fårå auto, solic-

107. T¢NÅR 24 de ani, calificat cofetar,

liceu, bacalaureat supraveghez, u¿or menaj copil sau doamnå bolnavå; 031.420.59.50/ 0770.998.430

47. BERCENI, cf.2, et.3/4, 22mp, ter-

84. BUCUR Obor, ªtefan cel Mare, metrou, 36 mp, dec.,bloc 1982, mixt, curatå, îmb., p, g, f,um, balcon închis, se acceptå credit, ofertå realå, ocazie, 41.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

97. CAROL Bulevardul, garsonierå proprietate, parter/5, bloc fåra bulinå, 18 mp, bloc foarte civilizat, intrare stradalå, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metal, 25.000 {; 0766.272.561

60 mp, etaj 2/2, balcon, loc de parcare, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, toate utilitå¡ile racordate, Ratb 163162, 37.000 {; 0741.450.010 guapadress@yahoo.com www.iglootech.ro

60. DOAMNÅ, 49 ani, fac menaj, familie

62. DOAMNÅ, 58 ani, fårå vicii, cazier,

construc¡ie 2010, s=27,85 mp, centralå termicå proprie, finisatå la cheie, 25.000 {; 0722.204.951/ 0722.204.952

ular, 5/10, confort 1, renovatå 2010, liberå, 32 mp, 40.000 {; 0726.301.580/ 0723.214.986

1978, renovat recent, la cheie, 26.000 {; 0758.095.334

21. ANSAMBLU reziden¡ial garsonierå,

dec, p/4, 36 mp, g+f+um, liberå, curatå, intabulatå, 32.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

copil sau båtrâni, 8 - 10 ore, zi sau noapte; 0725.967.169

46. BERCENI, Brâncoveanu, 1 camerå,

60. BERCENI, Secuilor, cf. 2, et. 6/8, ct.

128. ªOFER cat. B, experien¡å, doresc

1, 36 mp, etaj 4, bucåtårie ¿i balcon, baie, 28.500 {; 0765.303.308

reviste integrame (quarkxpress), design cår¡i vizitå (Corel), cutter-plotter, doresc angajare/ colaborare; 0720.663.852

61. DOAMNÅ, 55 ani, pentru îngrijire

mandatå, p/4, balcon, curatå, 39.900 {; 0727.737.220/ 0722.402.46883. BUCUR Obor, Teiul Doamnei, partic-

96. CAMIL Ressu, metrou Dristor 1, cf. 2, 1/10, renovatå, g, f, p, t, um, liberå, cochetå, toate actele, foarte civilizat, pre¡ excelent, 20.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

20. AMZEI, vând urgent garsonierå, cf.

menaj 1-2 zile pe såptåmânå; 0766.288.057

serioaså, zona Colentina, Fundeni, Pantelimon, Ilfov; 0762.611.108

45. BERCENI, Big, bloc 1981, deco-

59. BERCENI, sec. 4, Olteni¡ei,

127. ªOFER cat. B, C, E, cu experien¡å 2

133. ªOFER profesionist 40 ani, serios,

91. PENSIONARÅ 56 ani caut îngrijire

15. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, stradalå, 4/8, cf. 1, dec., an construc¡ie 1990, st=43 mp, g, f, p, t, um, mobilatå, 47.000 {; 0724.926.765

19. AMBROZIE, Parc IOR, 2/10, 35mp,

card tahograf, experien¡å camion 75 t, vârsta 50 ani. Cer ¿i ofer seriozitate; 0761.500.346

90. PENSIONAR militar 47 ani

44. DOAMNÅ fac menaj, experien¡å,

14. 13 SEPTEMBRIE, parter/8, deco-

126. ªOFER cat. B, C, E atestat marfå,

132. ªOFER permis cat. B, 44 ani, îmi

¿i cålcat, la o familie, am experien¡å; 0762.744.127

12. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii,

program foarte prelungit, doresc angajare la firmå sau persoanå fizicå, accept ¿i joburi temporare; 0727.908.927

båtrâne, bolnave, contra cazare, cu un copil de 12 ani; 021.223.08.68/ 0728.252.899

Bucure¿ti, doresc angajare sau colaborare part-time sau full time; 0728.271.165 n_sendy63@yahoo.com

dec, scarå curatå, cash, 37.000 {; 423.12.52/ 0724.021.029

apå caldå, cåldurå, gaze la u¿å, termopan, locuibilå, comision 0% de la cumpåråtor, 16.000 {; 0768.835.410/ 0763.575.682/ 0723.389.967

42. DOAMNÅ de bunå credin¡å,

89. OFER servicii de îngrijire persoane

dec., 42 mp, g, f, p, t, um, necesitå zugråvitå, constr. '88, 36.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

125. ªOFER cat. B, 35 ani, disponibil la

orice domeniu, urgent;!! 0760.764.951 adipaultr@yahoo.com

55. DOAMNÅ serioaså, 55 ani, îngrijesc

19. BONÅ sau menajerå 44 ani, nefumå-

11. 13 SEPTEMBRIE -Sebastian, 1/8,

88. NECALIFICAT caut loc de muncå în

17. BONÅ cu experien¡å doresc solicitåri

nefumåtoare, doresc angajare pentru supraveghere ¿i îngrijire copii, program maxim 10 ore; 0748.081.596

10. 13 SEPTEMBRIE - Sebastian, 4/8,

menaj la familii serioase, zona Unirii, Tineretului, Dristor. Rog seriozitate; 0786.869.465

54. DOAMNÅ serioaså, 52 ani, fårå vicii,

18. BONÅ cu experien¡å, serioaså,

118. ªOFER 40 ani, categoria B, cu auto

119. ªOFER 43 ani, categoria B+C+E, vechime 25 ani, atestat, card tahograf, posed autoutilitarå 750 kg, eventual colaborare; 0763.404.676

ciu la o pensiune, vilå, zona Bra¿ov, Ploie¿ti, Bucure¿ti ¿i împrejurimi. Seriozitatea ne caracterizeazå; 0729.807.556

41. DOAMNÅ cu experien¡å, 46 ani, fac

43. DOAMNÅ doresc så fac menaj, gåtit

9. 1 MAI, Turda, vis-a-vis parc Regina

74. FAMILIE cu experien¡å cautå servi-

de relaxare la tine acaså; 0735.132.978

fårå vicii, doresc så îngrijesc båtrânå, termen lung, interne, doresc seriozitate, urgent; 0763.854.751

8. 1 MAI, Chibrit, Agip garsonierå conf. 2, 20 mp 4/4 complet renovatå, aer cond. mansardå izolatå, bloc recent reabilitat termic, vedere Romexpo, zonå lini¿titå, proprietar, liberå, 23.000 {; 0742.639.488

proprie Mercedes E class, caut colaborare pentru transport persoane, protocol business, in Bucure¿ti; 0722.628.960

telefon; 0761.251.098

familii sau sedii firmå 1-2 zile pe såptåmânå (sau numai cålcat) numai persoane serioase; 0720.335.126

40. DOAMNÅ cu experien¡å ofer masaj

16. BABY sitter tânårå asiaticå, 31 ani, cu experien¡å în îngrijirea copiilor, solicit post baby-sitter în Bucure¿ti. Vorbesc bini¿or limba românå; 0720.141.420 oyunaas79@yahoo.com

serioase orice program (såptåmânal); 0747.153.319

73. FAC menaj, îngrijesc båtrâni. Rela¡ii

infiltra¡ii, amenajatå, bucåtårie mare, termopane, AC, bloc civilizat, disc., 15.500 {; 0726.283.407

domiciliul meu sau al dumneavoastrå; 0734.547.929

angajare. 0723.712.287

46. DOAMNÅ îngrijesc persoanå vârstnicå sau copil la domiciliul meu, condi¡ii f. bune; 0751.475.862

29. ITALIA, SC Mabec angajeazå elec-

117. ¥NGRIJESC copil de la 0 - 6 ani, la

repara¡ii generatoare, drujbe, atv-uri, scutere, solicit angajare sau eventual colaborare; 0768.232.622

doresc angajare birouri sau particular; 0720.913.798

Preferabil colaborare, pot oferi facturå; 0765.607.028

ificatå sau ¿ofer A+B numai turå de noapte; 0768.269.898

72. ELECTROMECANIC specializat în

7. 1 DECEMBRIE, Nipon, 4/4, fårå

Maria, bl. 1997, 8/8, pazå 24/24h, parcare cu acces telecomandå, boxå, g, f, t, p, um, ac, utilat, mob complet, ie¿ire in teraså amenajatå, proprietar, pret neg., 55.000 {; 0721.237.568

86. MENAJERÅ energicå ¿i serioaså,

9. AM 38 ani, calificare-experien¡å în ali-

10. AM 42 ani prestez orice muncå necal-

limba francezå, telefon dupå ora 18, 800 L; 0765.331.956

39. DOAMNÅ 57 ani (recomandare)

27. ITALIA, locuri de muncå Italia- îngri-

îngrijire persoane, asistent medical, cameristå, ajutor bucåtar; 0732.393.508/ 0767.448.744/ 0742.413.731/ 0368.425622 office.realjob@yahoo.com

lucrez doar ca bonå în weekend ¿i vacan¡e; 0723.382.111

ani, fårå atestat, doresc angajare urgent; 0766.884.888

8. ALPINIST utilitar, caut de lucru.

28. ITALIA, ofertå de muncå: menaj,

execut zidårii, zugråveli, glet, gresie, faian¡å; 0727.528.113

85. MENAJERÅ 33 ani, cunoscåtoare limba italianå ¿i englezå, solicit angajare; 0721.464.368

2- 3 zile/såptåmânå sau 8 ore de lunivineri, am recomandare, cer ¿i ofer seriozitate; 0723.525.010/ 021.334.01.14

menta¡ie publicå, prezen¡å agreabilå, posed carnet de conducere categ.B, solicit angajare în ¡arå ¿i stråinåtate; 0729.454.595

domiciliul meu, vilå cu grådinå; 0736.499.924

zilnic 8- 10 ore pe zi la fam. serioase, pot avea ¿i copii, în zonele Obor, Colentina, Pantelimon. Rog seriozitate; 0768.440.959

26. ITALIA, îngrijire båtrâni (badante); Grecia - barmani¡e, urgent Larisa, Corfu, Lefkada; Cipru - sudori, fierari, dulgheri, zidari, necalifica¡i; 0761.089.249/ 0731.702.214 www.birouldejoburi.ro

jire persoane în vârstå; 0772.217.113 jobsconsulting.10@gmail.com

solicit angajare, colaborare, part-time, variante; 0758.299.189

doresc angajare full time sau part time cu permis B ¿i auto; 0722.122.021

27. CAUT de muncå în stråinåtate sau în

al feminin pentru muncå stråinåtate în domeniu curå¡enie (menaj), nu se percep taxe, dorim persoane serioase care vor så munceascå, nu aventuriere, salariu între 600- 1.000 {; 0726.517.385

114. VOPSITOR auto cu experien¡å

gospådar ¿i serios, doresc så între¡in o vilå; 0766.313.842

70. DOROBANºI, îngrijesc copil la

ambalatoare etc cu program de la 8.30, cer ¿i ofer seriozitate; 0721.077.286

Germania pentru posesorii de permis auto ¿i care cunosc limba englezå sau germana, cu un venit între 1.000 { pânå la 2.500 { lunar, cazare asiguratå; 00491774060503/ 0737.501.507 info_vipmotor@yahoo.de

69. DORESC så îngrijesc båtrân(å) sau

copil min. 4 ani, ofer ¿i rog seriozitate; 021.674.77.80

interna¡ionalå. 0730.168.250

38. STRÅINÅTATE, cåutåm person-

113. T¢NÅRÅ serioaså, 33, bacalaureat

angajare; 0729.509.975

26. CAUT de muncå ca menajerå, bonå,

11

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 68. DOMN, 54 ani, permis B,

25. BUCÅTAR ¿ef. Se oferå pe italianå,

24. BUCÅTAR cu experien¡å doresc

16. GERMANIA Ofertå de muncå în

(3 $/sms + tva)

garsonierå, cf. 1, decomandat, super îmbunåtå¡itå, plus loc de parcare, 36.000 {; 0724.304.804

40. BERCENI, 1 camerå, metrou Dimitrie Leonida, et. 1/2, constr. 2010, s=30 mp, centralå de apartament, la cheie, 28.000 {; 0722.204.952/ 0722.204.951 41. BERCENI, 1 camerå, Obregia, 32

mp, 7/10, decomandatå, balcon, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, stradal, parcare, exclusivitate, id 940077, 35.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 42. BERCENI, 1/4, decomandata, 40mp, 1982, renovat recent, 45.000 {; 0728.330.208 43. BERCENI, Alexandru Obregia, Cal-

abria, cf. 2, semidec., 6/120, mobilatå/ utilatå, liberå, îmb., intabulare, 26.500 {; 0722.891.841/ 0742.229.822

44. BERCENI, Big (Anton Bacalba¿a) cf. 1, dec., 36 mp, et. 1/4, recent renovate, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, parchet, geamuri termopan (balcon închis), instala¡ii (sanitarå, electrica) refåcute complet. Pre¡ neg., 47.000 {; 0723.431.542 moniqueghinea@yahoo.com

etaj 4/10, fårå îmb., 26.500 {; 021.451.19.73/ 0732.864.809

75. BR¢NCOVEANU, Budimex, cf. 3,

mp, 7/10, bloc mixt stradal cu îmb., liberå, renovatå recent, 27.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

77. BR¢NCOVEANU, Luicå, garsonierå în imobil d+p+5 etaje, finalizat 2010, etaj 4, 33 mp utili, complet finisatå "la cheie" cu centralå proprie, balcon, lift, disponibilå imediat, disc., 34.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 78. BR¢NCOVEANU, metrou, cf. 1, 31

mp, 3/8, bloc 1986, bloc mixt, cadastru, intabulare, 38.500 {; 0722.483.133 79. BR¢NCOVEANU, particular, gar-

sonierå, cf. 1, 1987, 30 mp, etaj 2/8, g, f, um, apometre, pozi¡ie deosebitå, bloc curat, 41.500 {; 0726.128.222/ 0722.571.234 80. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 2/4, bloc 1985, dec., 42 mp, amenajatå lux, 43.900 {; 0725.389.025/ 211.57.66 81. BUCUR Obor, metrou, 3/10, semi-

dec., bloc mixt, termopan, 36.000 {; 0727.737.220/ 0722.402.468

82. BUCUR Obor, metrou, cf. 1 sporit,

dec., 42 mp, liberå, etaj 10, 1988, îmbunåtå¡iri, exclusivitate, 41.000 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.912.924

vând garsonierå 30 mp, la mansardå, bloc cu bulinå, 6/6, 18.000 {; 0726.868.717

99. CAROL I, Mo¿ilor, Bucure¿ti, gars. 40 mp, et. 3/3, scarå de lemn de la parter pânå la et. 3, 27.000 {; 0724.991.274/ 0723.331.850 100. CAROL, 3/7, 20 mp, semidec, fårå

îmbunåtå¡iri, stradal, 29.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

101. CAªIN, mansardå în vilå 1938, cf.

1, 75 mp, balcon + logie, etaj 2, termopan, centralå, calorifere, necesitå îmb., 80.000 {; 0723.589.150

102. CENTRAL, Cap¿a, garsonierå cf.

2, 20 mp, et. 5/8, fårå bucåtårie, exclus credit, 24.500 {; 0722.321.021

103. CHIªINÅU - Miramat, p/10, constr.

1985, ideal birou/ firmå, gresie ¿i faian¡å, parchet, termopan, fårå îmb., curatå, cadastru ¿i intabulare, 32.500 {; 346.44.45/ 0788.255.122 104. CHIªINÅU, particular, garsonierå

cf. 1, p/10, semidec., balcon logie, bloc stradal, vedere spate, din 1985, balcon închis, liberå, curatå, accept agen¡ii, 32.800 {; 0769.107.540

105. CIRCULUI Parc, 1965, 38 mp, 5/8,

decomandatå, bloc mixt, îmbunåtå¡iri, parc, metrou, parcare, acte, liberå, id: MH1 - 0006, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

106. CIªMIGIU, garsonierå, cf. 1, 1980, 32 mp, ultracentral Ci¿migiu, antiseismic cu adåpost antiatomic, parcare privatå, 34.000 {; 0722.307.137/ 0766.325.407 107. CIªMIGIU, Sala Palatului, 1/8, semidecomandatå, 35 mp, 2009, bloc consolidat, necesitå renovare, cbr 32893, 39.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 108. COLENTINA - Voluntari, Complex Lotusului, s. u = 34 mp, bloc nou, 2009, et. 1, finisatå la cheie, mobilier ¿i electrocasnice incluse, 39.500 {; 0724.081.787 www.fradinimob.ro 109. COLENTINA /Maior Båcilå, 1987,

38 mp, parter înalt/ 8, bloc mixt, renovat total, inclusiv instala¡ii, toate îmbunåtå¡irile, reabilitat termic interior, parcare, acte, liberå, id: MH1 - 0008, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

110. COLENTINA, gars., cf. 1, centralå,

aer cond., 44 mp; 0722.400.928

111. COLENTINA, Ma¿ina de Pâine

intersectie cu Teiul Doamnei, conf.I, sdec, liberå, particular, 31.500 {; 0722.237 112. COLENTINA, Nada Florilor, 5/10,

cf. 1, dec., s = 37 mp, an constr. 1980, 1 balcon, repartitoare, neg., 42.000 {; 210.79.12/ 0788.056.177

113. COLENTINA, vând gars. cf. 1 sporit, 1987, renovatå, îmb., mobilå nouå, parchet, aer condi¡ionat, 48.000 {; 0722.552.182 114. COMUNA 1 Decembrie, vând garsonierå, cf. 1, 38 mp, transformatå în 2 camere (bucåtåria este pe balcon), gaze, apå, centralå, termoizolatå, liberå, negociabil, 21.000 {; 0768.686.103/ 031.800.36.93 115. CORBII Mari lângå Agip A1, Bucure¿ti-Pite¿ti km 49, confort 2, 30 de km din Militari, maxi-taxi, nou nou¡å, apå caldå ¿i rece, centralå, cåldurå, g, f, parchet, termopan, lini¿tit nu ¡igånie sau ghetou, toate actele, sunt propietar, 7.300 {; 0764.687.902 alyaly861@yahoo.com 116. COSTIN Georgian metrou, 3/10, 32 mp, 1980, gresie, faian¡å, parchet, negociabil. 29.000 {; 0730.449.478/ 0785.348.663 117. CRÂNGAªI, 1/4, cf.1, dec., fårå îmbunåtå¡iri, instala¡ii noi, 30.000 {; 021.331.31.18/ 0722.311.105 118. CR¢NGAªI, 1983, 1/4, I/ dec., g, f,

apometre, 32.000 {; 0729.170.302 www.amla.ro

119. CR¢NGAªI, cf. 1, decomandatå, bloc 1982, contorizatå, etaj intermediar, cadastru, intabulare, 32.000 {; 0729.889.441 120. CR¢NGAªI, cf. I, etajul 3/7, liberå,

balcon, disc., 37.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

121. CR¢NGAªI, confort 1, 30 mp, gre-

sie, faian¡å, termopan, bloc 1980, acceptå credit, 33.000 {; 346.44.45/ 0788.909.089

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

21 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 122. CR¢NGAªI, o cam., cf. 1, semi-

160. DRUMUL Taberei (Tip-Top

dec., et. 3/8, apometre, repartitoare, balcon, bloc mixt, curat, lini¿tit, fårå restan¡ieri, 35.000 {; 0747.474.174

Moghioro¿), etaj 4/10, bloc civilizat, 2 lifturi, 23.000 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49

123. CUMPÅR garsonierå persoanå tânårå,serioaså, cumpår garsonierå în Bucure¿ti, indiferent de zonå sau pozi¡ie minim 29 mp. exclus intermediari ¿i agen¡ii imobiliare. Rog seriozitate ofer maxim 32.000 {; 0749.023.879 florin@logoprint.ro

161. DRUMUL Taberei - Billa, cf. 1, dec.,

124. CÅLÅRAªI - Delea Veche, 2/8,

bloc 1997, 42 mp, decomandatå, bloc mixt, monolit, 60.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro 125. CÅLÅRAªI, Agricultori, dec., 42 mp utili, 4/7, îmb., imobil 1996, 53.000 {; 0723.334.024 126. CÅLÅRAªILOR Calea, cf. 1, dec.,

bloc mixt, et. 8, 42 mp, mobilatå, utilatå, neg., 54.000 {; 0721.330.830/ 0767.584.388 127. DACIA, 1/1, in vilå, 28 mp, reno-

vatå, parcare/ curte, 25.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

128. DECEBAL Muncii, 6/8, 42 mp, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, liberå, 52.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 129. DECEBAL, bloc 4 etaje, mixt,

1987, 42 mp, decomandatå, bine compartimentatå, 48.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 130. DECEBAL, Casa de Pensii, 1992, 42 mp, 5/8, bloc mixt, decomandat, renovat, toate îmbunåtå¡irile, balcon mare, centralå zona comercialå, acte, id. MH10018, 54.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 131. DECEBAL, gars., 1992, 40 mp,

7/8, decomandatå, bloc mixt, balcvon, toate îmbunåtå¡irile, metoru, parcare, id.900044, 44.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 132. DECEBAL, Muncii, 1989, 42 mp,

bloc mixt, parter/4, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, stradalå, metrou, parcare, acte, liberå, id: MH1-0023, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

133. DECEBAL, Muncii, bd., metrou, 42

mp, decomandatå, etaj 1/10, bloc mixt, 1980, curatå, îmbunåtå¡iri, t, p, balcon închis, 2 min metrou, intrare bulevard, acceptå credit, vecinåtå¡i: Rond Alba Iulia, Cålåra¿ilor 46.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

etaj 6/10, fårå îmbunåtå¡iri, bloc mixt, 35 mp, balcon, grådini¡å, lângå pia¡å ¿i supermarket Billa, 33.500 {; 0730.556.909

162. DRUMUL Taberei - bloc nou 2010, 3/4, îmbunåtå¡iri, centralå, acceptå credit, 31.000 {; 0721.758.926 163. DRUMUL Taberei - Compasului -

Plazza, cf. 1/ sdec., p/9, 38 mp reali, zonå civilizatå, bloc lini¿tit, curatå, acte, 34.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49 164. DRUMUL Taberei - Compozi-

271. MACARALEI Po¿ta, garsonierå

201. DRUMUL Taberei, Plazza, cf. I,

3/10, G+F+P+T, 32.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

272. MAICA Domnului, Lacul Tei, 1986, bloc mixt, 40 mp, balcon, parter/10, decomandatå, intrare separatå cu autoriza¡ie, renovatå, toate îmbunåtå¡irile, ideal firmå, acte, parcare, id: MH1-0015, 43.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

308. MILITARI, Råsåritului, cf. 1, gresie,

273. MATEI Basarab, Primåria sector 3,

faian¡å, termopan, centralå, 30.000 {; 0765.010.831

344. OZANA, garsonierå cf. 3, 26 mp,

202. DRUMUL Taberei, Poiana

345. PACHE Protopopescu, gars. dublå,

274. METALURGIEI, zona, garsonierå,

309. MILITARI, Shopping Center, 38,70 mp, 6/7 + M, finisate, centralå proprie, bloc nou, 32.895 {; 0723.685.471/ 0749.864.799/ 0762.923.345 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

203. DRUMUL Taberei, Prelungirea

Ghencea, imobil nou la cheie, accept Prima Caså, 39 mp, 31.000 {; 0725.918.207

165. DRUMUL Taberei - Compozitorilor, 6/10, I/semidecomandat, stradal, amenajatå modern, mobilatå, 32.500 {; 0734.490.372

205. DRUMUL Taberei, Timi¿oara, cf. 2,

167. DRUMUL Taberei 1, Moghioro¿,

Tip Top, 9/10, um, 22.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

168. DRUMUL Taberei 18, confort 2,

etaj mic/10, renovatå recent, g, f, p, um, cabinå de du¿, c+i, 25.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

DRUMUL Taberei Furcii, particular, garsonierå, construc¡ie nouå, et.1, finisaje deosebite, 40 mp, ofertå! 31.000 {; 0749.268.501

169.

170. DRUMUL Taberei nr.4 lângå Biseri-

ca Råzoare, 1/4 45 mp, stradal, foarte lini¿tit, mijloace transport, 5 min Afi Palace, renovatå recent curatå, disponibilå acum, teraså, t, g, f, u¿å metal negociabil, 45.500 {; 0762.226.693 camypol@yahoo.com 171. DRUMUL Taberei Plaza cf 1, et.

5/10, 2 lifturi, contorizatå, u¿å metalicå, curatå, fårå îmbunåtå¡iri, semistradal, bloc foarte curat ¿i lini¿tit, zonå lini¿titå, liberå, ofertå realå, 30.000 {; 0726.990.886 imobiliaratotalcasaconcept@yahoo.com 172. DRUMUL Taberei, 1 Mai, cf. 1, semidecomandatå, 9/9, teraså fårå probleme, 2 lifturi, g, f, t, zugråvitå, liberå, negociabil, 31.000 {; 0730.556.904

4/4, utilitå¡i, 21 mp, liberå, cadastru, intabulare, 18.500 {; 0722.483.133

206. DRUMUL Taberei, Tip Top, Moghioro¿, 3/ 10, cf. 2, bloc cu 2 lifturi, finisatå complet recent cu gresie, faian¡å, parchet, termopan, cabinå de du¿, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, instala¡ii electrice ¿i saniatre schimbate, 23.500 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com 207. DRUMUL Taberei, Valea Furcii,

cf.1/D, 2/4, 42 mp,G+G+P+T, centralå proprie, construc¡ie 2010, 31.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 208. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei, cf. 1, dec., p/4, fårå amenajåri, 32.000 {; 0727.339.267 209. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei,

gars., 34 mp, parter înalt/4, decomandat, bloc mixt, apropiere parc, parcare, cadastru ¿i intabulare, liberå, exclusivitate, cash, id. 897026, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 210. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

loca¡ie nouå, p+2+m, 30- 40 mp, centralå proprie, 35.500- 36.000 {; 0722.343.403/ 0728.074.459/ 0742.760.229 211. DRUMUL Taberei, vând urgent gar-

sonierå, confort 2, mobilat + cadå + termopan + parchet, etc., zona Orizont, etaj 1, negociabil 25.000 {; 0763.616.598 212. DRUMUL Taberei, zona nouå din

135. DOAMNA Ghica, bloc mixt, reabili-

dec., et. 6/10, curatå, balcon, bloc mixt, 33.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

Prelungirea Ghencea, strada Valea Furcii, în bloc construit în 2009, la etajul 1/3, decomandatå, cu îmbunåtå¡iri, parchet, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, centralå proprie, bucåtårie open space, liberå, acceptå credit, 31.000 {; 0725.500.703 www.generalservice2000.ro

136. DOMNEªTI, cartier vile,

174. DRUMUL Taberei, 2/10, Tip Top, pia¡a Moghioro¿, cf. 2, apå, gaze, cåldurå, g, f, t, p, zonå civilizatå, cad., intabulare, disc., liberå, 23.500 {; 0722.615.570/ 0734.505.955

213. DRUMUL Taberei, ªtrand Moghioro¿, 1979, 34 mp, 1/4, dec., îmb., reabilitat termic interior, renovat, acte, parc, parcare, MH2-0016, 36.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

175. DRUMUL Taberei, 36 mp, ter-

214. DRUMUL Taberei- 5/10, Billa,

134. DELFINULUI, gars. în vilå, 32 mp, toate utilitå¡ile, centralå, construc¡ie nouå, 30.000 {; 0723.634.747

tat, confort lux (renovatå ¿i utilatå), 9/10, 24 mp, liberå, NEnegociabil, 30.000 {; 0726.044.880

canalizare, transport, drum iluminat, 5 garsoniere, 5 apartamente de 2 camere, clådirea se aflå în construc¡ie, pre¡uri 17.500 { garsoniere ¿i 27.500 { ap. 2 camere; 0724.226.022 137. DOROBANºI Calea, Bucure¿ti (fostå Gepa), vând garsonierå, confort 1, 1972, 42 mp, 8/10, vedere pe fa¡å, decomandatå, u¿å metalicå, g, f, aer condi¡ionat, liberå, cadastru, intabulare; 0765.478.570 138. DOROBANºI, Bisericå, 1/10, con-

173. DRUMUL Taberei, 1979, Billa, cf. 1,

mopan, parchet, contorizatå total, apropiere Plaza, neg., 34.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.541

176. DRUMUL Taberei, 41 tramvai, cf. 1,

dec., etaj 5/10, c¡ie. 1980, bloc mixt, acte, curatå, ocazie, 33.000 {; 0730.556.901 177. DRUMUL Taberei, 6/10, Billa, bloc

str. 1976, confort 1, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, vedere sud, pe mijloc, bloc mixt, acte, liberå, negociabil, 43.000 {; 0730.556.904

mixt, 1980, cf. 1, dec., g, f, curatå, spa¡ioaså, zonå lini¿titå, grådini¡å, ¿coalå, pia¡å, c+i, acc. credit, 33.500 {; 0730.556.906

139. DRISTOR - metrou, etaj 9/11, 30

178. DRUMUL Taberei, 6/10, Compozi-

mp, curatå, mobilatå modern, bucåtårie, baie, balcon, 32900 {; 0728.981.569/ 0749.548.132 magivis@yahoo.com www.magivis.ro 140. DRISTOR 4/10, Metrou, 35 mp, bloc 1980, decomandat, curat ID 11992, negociabil, 40.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 141. DRISTOR apropiere metrou, gar-

sonierå cf 1, etaj 5/10, îmbunåtå¡iri, liberå, vedere spate, apometre, repartitoare, cadastru, inatbulare, accept credit, 34.500 {; 0765.946.744 emporio_imobiliare@yahoo.com 142. DRISTOR metrou, p/8, cu balcon,

40 mp, bloc mixt, liberå, 37.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

143. DRISTOR Real, 5/10, decomandat,

stradal, an `80, 40 mp, spa¡ioaså, 34.000 {; 0728.269.750

144. DRISTOR, 2/10, decomandat, 37

mp, balcon, termopan, metrou, pia¡å, neg., 42.000 {; 0761.680.662

145. DRISTOR, 4/10, cf l, balcon, bloc stradal, spa¡ioaså, îmbunåtå¡iri moderne, neg., 35.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926 www.amdf-imobiliare.ro 146. DRISTOR, 7/10, cf. 1, semidec.,

34 mp, gresie, faian¡å, parchet, neg., 37.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 147. DRISTOR, Baba Novac, gars., 32

mp, 5/10, balcon, stradalå, în gura metroului, parcare, toate îmbunåtå¡irile, id 930044, 35.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 148. DRISTOR, bulevardul Râmnicul

Sårat, cf. 1, 31 mp, et. 6/10, 31.000 {; 0732.864.809/ 0764.716.412 149. DRISTOR, Camil Ressu, 2007, gars., 48 mp, 5/5, decomandatå, bloc mixt, centralå, toate îmbunåtå¡irile, metrou, parc, bloc izolat termic, parcare, id 930048, negociabil, 47.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 150. DRISTOR, cf. 1, etaj 3/10, îmb.,

bloc mixt, semistradal, 38.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

151. DRISTOR, grs., cf. 1, 1986, s = 28

mp, particular, 7/8, parchet, gresie, faian¡å, termopan, um, apometre, repartitoare, neg., 39.000 {; 0766.204.439/ 021.344.50.45 152. DRISTOR, metrou, 33 mp, etaj 10, renovatå, mobilatå lux, ac, um, termopan, proprietar, 40.000 {; 0727.668.677 153. DRISTOR, metrou, cf. 2, 20 mp, 2/10, curatå, cadastru, intabulare, liberå, 22.000 {; 0722.483.133 154. DRISTOR, metrou, cf. 2, 9/10, 2 lif-

turi, g, f, termopan, mobilatå, acte la zi, 23.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 155. DRISTOR, metrou, garsonierå

semidecomandatå, 1 balcon, 32 mp, etaj 7/10, apropiere metrou, parchet nou, termopan, zugravitå recent, negociabil, Yellow Imobiliare 35.000 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com 156. DRISTOR, metrou, stradal, cf. 1,

2/10, curatå, vinde ¿i mobilat, utilat complet, civilizat, cadastru, disc., 35.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 157. DRISTOR, metrou, vav Piata Rm.

Sårat, stradal, Parc iOR, 2/10, cf 1, 32 mp, bl. gars., liberå, agen¡ie, se acceptå credit, 34.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 158. DRISTOR, Råcari, 6/8, semidec.,

215. DRUMUL Taberei- Billa, I, dec.,

6/10, 33 mp, stradal, zonå bunå, spa¡ioaså, neg. 34.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

216. DRUMUL Taberei- cf. 1, sdec.,

balcon, bloc garsoniere, 5/10, fårå îmbunåtå¡iri, 33.000 {; 0727.339.267

179. DRUMUL Taberei, ANL Brâncu¿i, 2007, 38 mp, 1/3, cf. 1, toate îmb., mob., utilatå, parcare, ID: MH2-0021, 37.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

219. DRUMUL Taberei- Orizont, II, semi-

cf. 1, su 38, proprietar, cf. 1, dec., p/10, superîmbunåtå¡itå lux 2010, ideal firmå, stradal, bloc OD, 40.000 {; 0765.876.250 181. DRUMUL Taberei, Billa, 1979, 34

mp, 3/10, cf. 1, renovatå recent, toate îmb., zonå comercialå, acte, liberå, ID: MH2-0022, 36.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 182. DRUMUL Taberei, Billa, 1980, cf.1,

decomandat, 3/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilatå ¿i utilatå, cadastru, intabulare, accept credit, 39.000 {; 0761.714.736

183. DRUMUL Taberei, Billa, 6/10, cf. 1,

dec., fårå îmbunåtå¡iri, bloc mixt, 1980, 33.500 {; 0728.874.505

184. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

etaj 6/10, 33 mp, cu balcon, an construc¡ie 1980, negociabil, 33.500 {; 0728.874.507

185. DRUMUL Taberei, Billa, decoman-

dat, etaj 6, 34 mp, 1 balcon, confort 1, zonå superbå, verdea¡å, bloc din 1978, 33.500 {; 0728.874.510/ 021.440.31.55 186. DRUMUL Taberei, Complex Ori-

zont, cf. 2, 20 mp, fårå îmbunåtå¡iri, toate utilitå¡ile, zonå civilizatå, acte, 23.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49 187. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. 1, bloc1984, 30 mp, et. 10/10, bloc mixt, 27.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

188. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1, 33

mp, 9/9, curat, locuibilå, 1973, 27.500 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

189. DRUMUL Taberei, Ghencea, cf. 1,

et. 7/10, cu îmb., zonå civilizatå, disc., 35.000 {; 0766.726.470

190. DRUMUL Taberei, I/decoman-

datå, libera, bloc 4 etaje, acceptå credit, 31.000 {; 0721.758.926 191. DRUMUL Taberei, Ilfov, Bucure¿ti,

33 mp, vând în bloc pe role, garsonierå, cf. I, cu toate îmbunåt¡irile, parchet lemn stejar, la pre¡ul zonei, exclus intermediari; 0733.647.741/ 0722.715.134 192. DRUMUL Taberei, Mall Plaza, 5/10,

confort 1, îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, 34.000 {; 0762.610.492/ 0728.496.775 193. DRUMUL Taberei, Mall Plaza,

gars., 4/10, liberå, bloc lini¿tit, intabulatå, verdea¡å, 31.500 {; 0721.291.292 194. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1,

dec., et. intermediar, 33 mp, constr. solidå din 1980, balcon, bloc mixt, pre¡ neg., 33.500 {; 0728.874.502

195. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 2,

10/10, amenajatå, gaze, 17.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

196. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, 18

mp, 1/10, curatå, îmbunåtå¡itå, cad., intab., 24.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

197. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, 20

mp, 1/10, g, f, p, t, um, cabinå du¿å, etc., 1973, 25.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49 198. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2,

etaj 1/10, bloc mixt cu îmbunåtå¡iri, 25.000 {; 0732.864.809/ 0764.716.412

159. DRUMUL Taberei (Moghioro¿ - Tip

199. DRUMUL Taberei, pia¡a

Moghioro¿, cf. 1, g, f, p, t, cad., intabulare, 4/10, 35.000 {; 0722.615.570

stradal, confort 2, suprafa¡a 17 mp, etaj 4, particular, u¿or negociabil, 16.000 {; 0761.821.339/ 0721.099.585 275. MEªTERUL Manole, Alba Iulia, 1

Vânzåri garsoniere Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

21 ianuarie

ZONA 1 Decembrie 1918 13 Septembrie Apusului Baba Novac Basarabia Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Budimex Chisinau Cismigiu Doamna Ghica Dorobanti (Dorobantilor) Dristor Drumul Taberei Favorit Gorjului Iancului Ispirescu Petre Maniu Iuliu Militari Moghioros Nerva Traian Pacii Pantelimon Patrascanu Piata Muncii Piata Resita Piata Veteranilor Rahova Ramnicu Sarat Ritmului Salaj Salajan Sebastian Tei Titan Unirii Vatra Luminoasa Virtutii Vitan Vitan Mall

2010

31,300 53,643 nu au fost oferte

40,750 nu au fost oferte

43,213 34,077 46,500 nu au fost oferte

39,900 48,400 nu au fost oferte nu au fost oferte

40,740 41,592 38,100 40,321 42,646 nu au fost oferte nu au fost oferte

36,810 nu au fost oferte

59,308 nu au fost oferte

34,467 nu au fost oferte

54,000 nu au fost oferte

38,462 33,588 nu nu nu nu

au au au au

fost fost fost fost

oferte oferte oferte oferte

41,423 48,886 39,600 61,611 nu au fost oferte

49,688 53,000 48,100

21 ianuarie

2011

27,000 38,150 32,400 32,917 36,700 29,100 23,912 36,500 30,122 33,143 32,486 30,829 46,667 35,816 33,591 35,000 33,400 39,325 27,917 29,000 28,773 29,650 56,143 31,044 29,333 35,380 51,800 22,800 38,000 27,000 34,200 35,000 22,643 29,667 36,000 37,491 31,205 23,833 41,714 41,250 38,583 43,053

dec., 1/10, 20 mp, liberå, modernå, renovatå recent, g, f, p, um, 24.700 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55 dec., 1/10, 20 mp, liberå, modernå, renovatå recent, g, f, p, um, 24.700 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

220. DRUMUL Taberei- Plaza, 4/10, cf. 1, 34.500 {, îmbunåtå¡iri sau Romancierilor p/4, cf. 2, 22.500 {; 0734.505.955 221. DRUMUL Taberei- Vasile Milea, p/4, blocurile ruse¿ti, decomandatå, 43 mp, termopan, parchet, liberå, discutabil, zonå superbå, 43.000 {; 0723.325.257 222. DRUMUL Taberei-Billa-cf. 1,

dec., 5/10, bloc mixt, 1979, fårå amenajåri, balcon, 33.000 {; 0727.339.267

223. DRUMUL Taberei-Plaza, semistradal etaj 4/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, apå caldå, gaze, cadastru ¿i intabulare, liberå, pre¡ negociabil. 21.000 {; 0720.140.776 224. DUDU, Chiajna, proprietar, gars. în

vilå, p+2, etajul 1, centralå proprie, totul nou, ac, termopan, u¿a metalicå, loc parcare, 2009, neg. 26.000 {; 021.220.88.65/ 0726.300.285 225. ELEV ªtefånescu, confort 1, deco-

mandatå, 7/10, suprafa¡a 36 mp, bucåtårie mobilatå, cadastru, intabulare, Marius, 43.000 {; 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro 226. EROII Revolu¡iei, garsonierå cf. 3,

3/4, st=17 mp, pre¡ 10.000 {; 0729.474.365

227. EROII Revolu¡iei, garsonierå, par-

ticular, Garson City Mall parter, mobilatå, izolatå, gresie, parchet, in bloc f. curat linistit, constr in 94, contorizatå, plus loc de parcare, accept credit ipotecar, Prima casa etc, 47.000 {/ buc; 0724.506.729/ 0720.032.005

228. FACULTATEA Construc¡ii, g, f, t, p,

um, aer, ssepara¡ie gaze, bloc 1980, 5/10, 2 lifturi, cadastru, intabulare, accept ¿i credit, 29.500 {; 021.256.36.37 229. FERENTARI, Vâltoarei, gars. cf. 3,

gaze cu detector, senzor, apå caldå, aer cond., hotå, 2 motoare aragaz, u¿å met., parchet camerå, g+f bucåtårie, baie, geam termopan camerå + baie; 0761.463.529 230. FIZICIENILOR, garsonierå cf 1,

apropiere metrou, 30 mp, curatå, 27.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

% -14 % -29 % -19 % -33 % -30 % -22 % -17 % -33 % -12 % -19 % -8 % -17 % -8 % -22 % -5 % -15 % -4 % -1 % -20 % -13 % -23 % -21 % -61 % -17 % -27 % -10 %

237. GIULEªTI, 1 camerå, cf. 1, 2010, particular, ultima garsonierå, dezvoltator, pre¡ excep¡ional, 19.000 {; 0767.600.211 238. GIURGIU ora¿, garsonierå, cf. 1,

1990, 32 mp, decomandatå, ªos. Bucure¿ti, mobilatå, zugråvitå, gresie, faian¡å, parchet, termopane, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, balcon, pu¡in discutabil, 21.000 {; 0733.319.654/ 0723.641.009 239. GIURGIULUI, Luicå, dec., 30 mp,

etaj 2/4, constructie 1980, 27.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

240. GIURGIULUI, Luicå, p/4, confort

1, decomandatå, îmbunåtå¡iri, mobilatå, cadastru, 28.800 {; 0744.600.976

241. GRIGORESCU metrou, cf. 1, dec.,

32 mp utili, bloc 1976, îmb., 6/10, neg., exclus agen¡ii, 41.500 {; 0723.523.114

242. GRIGORESCU, metrou, stradal, confort 1, semidecomandatå, 32 mp, etaj 3/8, bloc 1980, zugråvitå, gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, liberå, toate actele, acceptå credit, 34.000 {; 0728.820.508 243. GRIVIºEI, Calea, parter/ 7, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet ra¿chetat, termopan, u¿å metalicå, instala¡ii noi, radiatoare noi, zugråvitå, contoare apå ¿i cåldurå, grilaje, zonå verde, metrou, liberå; 0724.398.085/ 0765.311.408/ 0757.206.988 244. GRÅDINA Icoanei, Dumbrava

Ro¿ie, în vilå boiereascå, p/p+1, renovatå (garsonierå), ct, 47 mp, disc., 43.500 {; 0733.051.122 245. HUMULEªTI parc, Sålaj, gars.

mandat, 28mp, mobilatå, utilatå modern, negociabil; 27.000 {; 0729.158.580 235. GARA de Nord, 9/9, parchet, ter-

mopan, mobilatå + utilatå modern, 25.900 {; 0723.627.531/ 312.31.42 236. GARSONIERÅ cf. 1, minim 30 mpu, doar zone civilizate, lângå metrou/ratb, cu îmb., curatå, liberå, rog seriozitate, doar poze ¿i acte impecabile, particular, ofer cash imediat, particular, exclus agen¡ii, 23.000 {/mp; 0722.296.480 iorim2000@hotmail.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

256. IANCULUI, Pache, stradal, 1987, bloc mixt, 33 mp, decomandatå, 10/10 + tehnic, renovatå, toate îmbunåtå¡irile, 2 lifturi, central, metrou, parcare, acte, liberå, id: MH 1-0020, 34.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 257. IANCULUI, Pahe Protoppescu, gars., 24 mp utili, 4/4+pod, decomandat, bloc mixt, g, f, p, t, um, parcare, u¿i noi, instala¡ii electrice ¿i sanitare noi, metrou, parc, mobilatå modern Mobexpert, fårå bulinå, fårå risc seismic, boxå cu acte, liberå, exclusivitate, id.860122, 22.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 258. INTERCONTINENTAL, proprietar, vând garsonierå ultracentralå, decomandatå, îmbunåtå¡iri, dosar complet, seriozitate, ocazie; 0722.266.288/ 0744.691.450 259. IULIU Maniu, Bucure¿ti, gars. cf. 1,

1975, bloc mixt, etaj 9/10, sta¡ia Valea Lungå, 35.000 {; 0768.849.645/ 021.778.72.52

Obor, cf. 1, 3/10, bloc mixt,. liberå, toate actele, foarte civilizat, pozi¡ie bunå, disc., 33.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 278. MIHAI Bravu, Dristor, 3/10, deco-

mandatå, transformatå în 2 camere, îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, Alexandru; 021.324.77.00/ 0769.076.157 alexandru.danulescu@orfeas.ro www.orfeas.ro

279. MIHAI Bravu, Ferdinand, cf. 1,

semidec., mob., utilatå complet, liberå, acte, 30.000 {; 210.09.65/ 0754.800.676 280. MIHAI Bravu, metrou, cf. 3, cu

gaze, curata, cu îmb., 15.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

1978, 30 mp, 3/8, bloc mixt, fårå balcon, îmbunåtå¡iri, renovatå recent, apropiere metrou, parc, parcare, acte, liberå, id: MH1-0033, 32.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 (1990 Apeductului Virtu¡ii), 42 mp, conf.1 dec., etaj 4, îmbunåtå¡iri, liberå, 39.000 {; 0730.125.006/ 021.430.14.91

284. MILITARI

MILITARI - Lujerului, p/10, cf. 1, dec., 32 mp, f, g, curatå, (Råzvan T.) 34.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765 285.

286. MILITARI 42 mp, Apusului, constructie 2010, la cheie, vedere splendidå, ID 9926, 37.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 contact@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 287. MILITARI Virtu¡ii, cf. I D, et. 2,

G+F+P+T, bloc 89, mob, 43.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

247. IACOB Andrei, Bucure¿ti, sector 5,

vând garsonierå, cf. 3, îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, termopan geam, parchet, negociabil; 0761.965.194/ 0761.597.559 248. IACOB Andrei, gars. 3, 3/4, gaze, apå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, acte, disc. 11.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614 249. IACOB Andrei, gars. cf. 3, 16

parchet, gresie, termopan, aer, 10.500 {; 0767.711.482

251. IACOB Andrei, gars. cf. 3, etaj 3/4,

toate îmbunåtå¡irile, 10.500 {; 021.451.02.62/ 0725.572.760/ 0785.539.448

252. IANCULUI /Avrig, 1980, 32 mp,

6/10, semidecomandatå, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, apropiere metrou, acte, liberå, id: MH1- 0012, 36.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 253. IANCULUI metrou garsonierå

7/10, confort 1, 1989, 35.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

254. IANCULUI, 1979, 37 mp, 1/10,

bloc mixt, semidec., renovatå recent, toate îmb., bucåtårie utilatå/ mobilatå, complet modern, apropiere metrou, parcare, acte, liberå, id MH1 - 0036, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 32.000 {, 36.000 { SAU 39.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888 289.

290. MILITARI, Apusului, 1/10, semidec., 23 mp, bloc mixt, curatå, g, f, p, t, 26.000 {; 0763.575.682/ 0723.389.967 291. MILITARI, Apusului, confort 1, 1980, 34 mp, parter, bloc mixt, 1980, gresie, parchet, termopan, u¿å metalicå, proprietar, 35.000 {; 0728.822.778

264. LACUL Tei/ Facultatea de Construc¡ii, 1983, 38 mp, 2/10, decomandatå, renovatå, îmbunåtå¡iri, semimobilatå, bloc de garsoniere, acte, parcare, liberå, id: MH1 - 0007, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 265. LACUL Tei/ Parcul Circului, 1981, 30 mp, parter înalt/ 3, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, acte, parc, liberå, id: MH10002, 32.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 266. LACUL Tei/ Parcul Circului, 1994,

42 mp, 3/4, decomandatå, bloc mixt, îmbunåtå¡iri, mobilatå/ utilatå, acte, liberå, id: MH1- 0013, 52.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 267. LIVEZILOR, Ferentari, 3 cam.,

urgent, convenabil, 3/4, 6.500 {; 0761.577.344

268. LIVEZILOR, gars., cf. 3, 1/4, cu

îmbunåtå¡iri, apå, acte, disc. 6.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

269. LIVEZILOR, îmbunåtå¡iri, particu-

lar, cf. 3, 20.000 {; 0767.253.595

270. LIZEANU, proprietar, urgent gars.

de lux, ultracentral, stradal, semimob., îmb., central proprie pe gaze, aer condi¡ionat, etc., parter, vilå cu 2 etaje, 30 mp/an 1969, are cadastru + intabulare, rog fårå agen¡ii de publicitate ¿i imobiliare. Str. Viilorului 108, u¿or neg., vizionarea sâmbåtå ¿i duminicå, orele 10-20, plata cash sau credit bancar, 37.000 {; 0730.462.698

bloc 4 niveluri, construc¡ie 2010, cf. I decomandatå, sup. loc. 30 mp- 40 mp, pre¡ de la 31.000 {; 0730.831.283/ 0767.807.803

310. MILITARI, supermarket Metro, gar-

sonierå, cf. 2, 1979, 23 mp, proprietar, p/3, stradal, renovatå, îmbunåtå¡iri, utilatå, posibilitå¡i firmå, discutabil, 22.000 {; 0728.564.211/ 0724.486.069

311. MILITARI, Vetaranilor, 2/8, cf. 1, dec., an constr. 1986, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, apometre, ac, renovat recent, 43.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118 312. MILITARI, Veteranilor, apropiere metrou, zonå lini¿titå, renovat recent, g, f, p, t, um, urgent, neg., 39.500 {; 0740.966.604 313. MILITARI, Veteranilor, garsonierå,

cf. 1 sporit, decomandatå, etaj 2/8, bloc 1986, suprafa¡a 42 mp, renovatå recent (instala¡ii sanitare & electrice noi, gresie, faian¡å, parchet, termopane, aer condi¡ionat, mobilatå modern, apropiere metrou, pia¡å, Cora, Plazza, se acceptå credit, 43.000 {; 0725.500.708 www.generalservice2000.ro

314. MILITARI, Virtu¡ii, 1992, 42 mp, 4/4, renovatå, îmb., acte, liberå, ID MH20023, 38.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

MILITARI, LINIEI, 21 MP, RENOVATÅ, PARCHET, TERMOPAN, UªÅ METALICÅ, ÎNCÅLZIRE ELECTRICÅ, 20.000 {; 0766.700.514

317. MIRCEA Vodå zona Camera de

318. MOªILOR, Eminescu, 1980, bloc mixt, 36 mp, 8/8+tehnic, curatå, acte, apropiere metrou, parcare, liberå, id: MH 1-0017, 43.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 319. MUNCII Pia¡a - metrou, 2 garson-

iere, et. 3/10, mobilate complet, ultra lux, se pot vinde ¿i separat, decomandate; 0722.578.788 320. MUNCII, Catedrala Catolicå, 1980,

36 mp, parter înalt/ 4, balcon, bloc mixt, decomandatå, renovatå complet, bucåtårie utilatå, mobilier modern, metrou, parcare, zonå verde, acte, liberå, id: MH1-0027, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 321. MUNCII, zona parc Voinicelu, perfectå stare, complet mobilatå ¿i utilatå, 33 mp suprafa¡a utilå, (17 mp camerå, 7.5 mp bucåtåria) direct la proprietar, actele gata cadastru, intabulatå, 41.500 {; 0749.957.241 claudiu.oprea@mediavision.ro 322. MUNºII Carpa¡i, garsonierå cf. 3,

20 mp, Rahova, mobilatå modern, utilatå cu prelungire bucåtårie, separat, 18.500 {; 0720.683.201/ 0767.557.264 323. MÅRGEANULUI, 3/10, cf. 1, îmbunåtå¡iri, disc. sau schimb, 42.000 {; 0722.335.516 324. NERVA Traian 4/8, Delta, 42 mp,

bloc 1997, stradal, monolit, gresie, faian¡å, termopan, 60.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

325. NERVA Traian 6/8, 42 mp, bloc 1990, mixt, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 56.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro 326. NERVA Traian 6/8, 42 mp, decomandatå, mobilatå, utilatå, scarå curatå, ID 10886, 53.900 {; 021.317.20.92/ 0746.548.067 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 327. NERVA Traian, 2/8, Raiffeisen, cf.

1, dec., 1990, 42 mp, 49.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

330. NERVA Traian, 7/8, bloc 1977,

stradal, 43 mp, cadastru, intabulare, 50.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

331. NERVA Traian, Mircea Vodå, bloc 1997, confort 1 sporit, decomandatå, 7/8, lux, mobilatå ¿i utilatå modern, 42 mp, ideal investi¡ie, 50.000 {; 0722.300.698/ 021.331.36.74 liderimobiliare@gmail.com 332. NERVA Traian, Steo Iosif, 1997, 40

mp, decomandatå, 2 lifturi, îmbunåtå¡iri, curatå, parcare, apropiere metoru, acte, liberå, id: MH 1-0032, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 333. NERVA Traian, stradal, 1997, 47

apå caldå, caldurå, 14.000 {; 031.401.77.74/ 0720.592.299

mp, 3/8, transformat în 2 camere cu autoriza¡ie, bucåtårie compartimentatå, utilatå, renovatå complet inclusiv instala¡ii, îmbunåtå¡iri lux, mobile modernå, firmå, decomandat, parcare, apropiere metrou, bloc mixt, acte, liberå, id: MH 1-0031, 55.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

299. MILITARI, Metro, stradal, 25 mp,

334. NICOLAIE Grigorescu-Parc IOR, 5

298. MILITARI, Metro, et. 1/4, gaze,

p/ 4, cf. 2, gresie, faian¡å, termopane, renovatå recent, u¿å metalicå, liberå, cadastru, intabulare, 21.000 {; 0735.615.015/ 0767.537.707 imobiliaretopcasa@yahoo.com www.imobiliaretopcasa.ro 300. MILITARI, metrou Gorjului,

stradal Iuliu Maniu, 4/8, decomandatå, liberå, boc mixt, vedere spate, balcon mare, cf. 1, 38 mp, intabulare, disc., 38.000 {; 0723.399.229 301. MILITARI, Petrom - Metro, 43 mp,

6-7 + M, bloc 2010, finisate, predare la cheie, centralå proprie, acc. prima caså, 36.550 {; 0723.685.471/ 0749.864.799/ 0762.923.345 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 302. MILITARI, Pia¡a Veteranilor, cf. 1,

semidecomandatå, 3/8, gresie, faian¡å, parchet, balocn închis, acte, acceptå credit, lângå metrou, RATB ¿i pia¡å, 35.000 {; 0720.927.808/ 0761.167.220

303. MILITARI, Politehnicii, gars., cf. 1, 42 mp, îmb., gresie, faian¡å, mobilat modern, u¿å metalicå, termopane, parchet, p/4, loc de parcare, complet utilat, electrocasnice, neg., 50.000 {; 0721.801.015 304. MILITARI, Politehnicå, 2010, 40 mp, 2/11, balcon închis, îmb., renovatå, central termicå, stradalå, acte, posibilitate parcare, ID MH2-0025, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 305. MILITARI, Påcii, bloc 2010, 3/8,

dec., 40mp util, finisat 45.000 {; 0728.114.499

346. PAJURA Policlinicå, dec, 6/10,

liberå, parchet, intabulare, UM, disc. 27.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

347. PAJURA, 18 metri påtra¡i, et.inferi-

or, centralå, apå caldå- cåldurå, baiebucåtårie, RATB- metrou 18.000 {; 0760.240.796 esa_yz@yahoo.com

348. PAJURA, Circa Financiarå, particu-

lar, 6/10, confort 1, decomandatå, 32 mp, liberå, 31.500 {; 0726.301.580/ 0723.214.986 349. PAJURA, dec., 6/10, liberå, par-

chet, intabulare, 27.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

350. PAJURA, gars. cf. 1, dec., nou ren-

ovatå, mob., utilatå, 34.000 {; 0727.492.261

351. PAJURA, garsoniera dubla in vila

1979, 48 mp, renovata lux, bucatarie mobilata comanda, ac, um, baie mare, balcon, liniste, 5 min parc Herastrau, vecini deosebiti, multiple cai de acces, parcare ADP, ocazie pretentiosi, 65.000 {; 0723.827.208/ 0751.292.115 gabylutzy@yahoo.com

353. PAJURA, Pia¡a, cf. 1/ dec., 6/10, balcon mare, 32 mp, curatå, liberå, acte, 31.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49

329. NERVA Traian, 6/8, apropiere Camera de Comer¡, cf. 1 sporit dec., bloc 1996, lux, mobilatå + utilatå, 42 mp, zonå excelentå, 50.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

297.

1/1, 45 mp utili, renovat recent, îmb, 45.000 {; 0723.334.024

316. MILITARI, zona nouå - Or¿ova,

str. '90, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, semistradal, urgent, 37.900 {; 0723.616.711

293. MILITARI, Bârsåne¿ti, cf.2/dec. g/f/p/t/um, ISN, IEN, aproape metrou, pia¡a, parc, ¿coli, oferta realå,! 18.000 {; 0763.698.327/ 0721.295.736

295. MILITARI, gars., 1992, Virtu¡ii, 1/8,

particular, îmbunåtå¡iri, 20.000 {; 0723.778.383

315. MILITARI, Virtu¡ii, 42 mp, 4/4, con-

328. NERVA Traian, 3/8, stradal, bloc 1997, mixt, amenajatå, cf. 1 sporit dec., t, g, f, p, 59.500 {; 331.36.74/ 0722.300.698

294. MILITARI, gars., 1980, Maniu, 34 mp, 5/8, decomandat, balcon, bloc mixt, parcare, metrou, liberå, id. 970275, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

343. OLTENIºEI, stradal, garsonierå,

352. PAJURA, în zonå, vând garsonierå, etaj 1/4, recent renovatå, 15 mp, negociabil, 18.000 {; 0765.791.555/ 0785.606.941

292. MILITARI, Apusului, etaj 3/4, cf. 1, dec., suprafa¡å 31 mp, construc¡ie 1981, toate îmb., 26.500 {; 0729.946.970

296. MILITARI, Gorjului, pia¡å, 3/4, decomandatå, îmbunåtå¡iri, centralå, negociabil, 34.900 {; 0729.889.449

263. LACUL Tei, Facultatea de Construc¡ii, 42 mp, decomandatå, etaj 6/8, construc¡ie 1986, foarte curatå, acceptå credit, contorizatå, 40.000 {; 021.211.02.24/ 0751.283.138 office@imobveritas.ro www.imobveritas.ro

307. MILITARI, Råsåritului, 2/4, dec., 30 mp, g, f, termopane, centralå termicå, um, proprietar, 35.000 {; 0723.120.144

Comer¡-str. Dimitrie Anghel, 2/8, cf.1/dec. 1996 52.000 {; 0721.443.757

261. IZVOR parc, metrou, garsonierå/spa¡iu comercial/birou, 30 mp, intrare stradal, parter/3, renovatå recent, g, f, t, u¿å metalicå, loca¡ie excelentå, mobilatå, proprietar. Urgent. 31.500 {; 0730.843.007/ 0761.178.883. toader.mihaela@gmail.com

246. IACOB Andrei str., garsonierå, 2 camere, u¿å metalicå, gaze, apå, luminå, disc., Iulian, Ana, 22.000 {; 0762.806.663/ 0762.959.671

mp, dec., bloc mixt, curatå, pre¡ neg., ID 994 45.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

282. MIHAI Bravu, Pia¡a Iancului, stradal, metrou, gars. dec., bloc nou, 10/10, îmbunåtå¡iri, 35.000 {; 021.250.12.40/ 0722.511.041 283. MIHAI Bravu, Primåria sector 2,

342. OLTENIºEI, metrou, parter, 36

mp, 2/4, cf. 1, toate îmb., centralå termicå, metrou, parcare, acte, liberå, dec., ID: MH2-0026, 29.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

bloc 90, 42 mp, decomandatå, 4/4, f, g, t, u.m., c+i, curatå, 42.500 {; 021.637.26.57/ 0723.196.326

42 mp, decomandat, bloc mixt, balcon, toate îmbunåtå¡irile lux, parcare, metrou, id.970263, 45.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

constr. 1980, um, g, f, cadastru, intabulare, neg., 33.000 {; 0785.348.108/ 0724.224.333

306. MILITARI, Råsåritului, 1986, 32

281. MIHAI Bravu, metrou, cf. 3, cu gaze, îmb., balcon, amenajat, etaj 4, 15.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

260. IULIU Maniu, cf. 1, 3/10, st=36 mp,

262. JEAN Steriadi, garsonierå, cf. 1, neg., 35.000 {; 0733.097.185/ 0761.139.484

250. IACOB Andrei, gars. cf. 3, etaj 3/4,

234. GARA de Nord, 9/9, cf II, semideco-

255. IANCULUI, gars., cf. 1, an construc¡ie 1985, 35 mp, proprietar, dec., bloc mixt, 3/10, complet renovatå, bucåtårie mobilatå, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0745.051.223

p/4, cf. 3, 3/4, cf. 3, curate, 16 mp, zonå civilizatå, 16.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

232. FLOREASCA, Garibaldi, propri-

233. FOIªORULUI, vând garsonierå compuså din hol, camerå ¿i bucåtårie, cf. 3, 16 mp, etaj 2/4, cu gresie, faian¡å, termopan, gaze, pre¡ negociabil, particular, 18.900 {; 0722.683.572

277. MIHAI Bravu, aproape metrou

Gorjului, g, f, p, um, bloc mixt, c+i, metrou, pia¡å, stradalå, 35.500 {; 0734.705.313/ 0764.721.874 www.amla.ro

iere, sup. totalå 32 mp, 4/6, g, f, p, termopan, bloc în curs de reabilitare termicå, 27.000 {; 0746.188.866/ 0723.128.270

etar, superfinisatå, decomandatå, 32 mp, demisol înalt, ideal locuin¡å/ investi¡ie, 44.000 {; 0721.733.747

decomandatå, 35 mp, bloc 1980, fårå imbunåtå¡iri, bloc mixt, etaj 4/10 si langå po¿ta Baba Novac, confort 1, 8/10 semidec, 32 mp, imbunatatiri, bloc 1980, 40.000 {; 0728.820.508

288. MILITARI, 1980, I/ dec., 39 mp,

mp, p/4, izolatå termic, exterior, centralå termicå, u¿å met., geamuri termopan, apometre, balcon, cadastru, intabulare, 13.500 {; 0765.426.614

231. FIZICIENILOR, Vitan, 2 garson-

camerå, cf. 1, sporit, 1990, 42 mp utili, bucåtårie, mobilatå, termopan, u¿å metalicå, loc parcare, parchet masiv, 2/4, 70.000 {; 0740.191.367 276. MIHAI Bravu Rompetrol, confort 1,

217. DRUMUL Taberei- Orizont, 1/10, amenajatå, 23.000 {; 021.413.66.93/ 0721.24.53.43 218. DRUMUL Taberei- Orizont, II, semi-

bloc 1985, loc parcare, 40.000 {; 0728.114.499 Top), etaj 4/10, um, 23.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

conf. 1, dec., bloc mixt, constr. 1980, curatå, balcon, 33.000 {; 0723.325.257

torilor, cf. 1, semidec., 32 mp, lux (poze), g, f, p, t, um, AC, 32.500 {; 0730.556.916/ 440.31.55

180. DRUMUL Taberei, Azzurro, gars.,

1997, 46 mp, 4/4, decomandatå, bloc mixt, renovatå complet, inclusiv instala¡ii, îmbunåtå¡iri lux, parcare, zonå deosebitå, acte, id: MH 1-0029, 54.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

Muntelui, particular, 6/10, confort 2, multiple îmbunåtå¡iri, 25.000 {; 0723.214.986/ 0726.301.580

204. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou, la cheie, accept Prima Caså, 65 mp, 43.000 {; 0725.918.207

Macinului, I/decomandat, parter/4, G+F+P, 32.000 {; 0785.523.029

7/10, cu îmbunåtå¡iri, exclus firme sau intermediari, discutabil, 32.000 {; 0722.518.586

lar, confort 1, parter din 10, zona linistita la 4 minute de Mall Plaza, renovata, utilata si mobilata, balcon open space, toate actele, blocul este de garsoniere, suprafata 33 mp, 38.500 {; 0744.340.534 is_safe@yahoo.com

torilor, 5/10, decomandatå, balcon, bloc 1980, intabulatå, 33.000 {; 0724.955.610/ 0721.019.959

166. DRUMUL Taberei - Dealul200. DRUMUL Taberei, Plaza, particu-

min. metrou, confort 1 modificatå, bloc mixt 1985, spa¡ioaså, termopan, parchet, gresie, faian¡å, repartitoare, apometre, vedere parc, zonå verde ¿i civilizatå, 32.900 {; 0722.370.881 simiimobiliare@yahoo.com 335. OBOR, 1/10, Primårie, gars. semi-

dec., bloc mixt, îmb., 32 mp, um, liberå, 33.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 336. OBOR, Colentina nr. 3, 9/10, gar-

sonierå, cf. 1, 1979, 33 mp, decomandatå, bloc mixt, renovatå, proprietar, 42.000 {; 0723.668.590

337. OBOR, gars. 7/10, Dimitrov, 32 mp,

semidec., îmb., intabulare, liberå, 33.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

338. OLTENIºEI, BRD, 1985, 34 mp,

dec., îmb., ID 969, 38.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

339. OLTENIºEI, gars. în bloc nou, stradal, 34 mp, la cheie, centralå proprie, acc. credit; 0723.535.968 340. OLTENIºEI, gars., 1992, City Mall, 42 mp, parter înalt/8, decomandat, balcon, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile lux, renovatå recent, mobilatå/ utilatå modern, parc, metrou, parcare, intabulare, id. 894054, 45.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 341. OLTENIºEI, intrare Pope¿ti, 1/3, cf. 1 sporit, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, centralå, videointerfon, loc parcare, intabulare, accept credit; 0728.844.887/ 021.332.46.76

354. PALLADY, confort 1, decomandatå,

p/10, suprafa¡a 40 mp, renovatå, balcon inclus în camerå, termopan, parchet, instala¡ia electricå refåcutå, la fel cea sanitarå, posibilå mobilatå ¿i utilatå, cadastru, intabulare, Marius, id 14093, 42.000 {; 0769.076.163/ 0753.110.022 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro

355. PANDURI, Marriott, Cotroceni, aproape de metrou Eroilor¿i de Fac. de Medicinå, Drept, Politehnicå, deosebitå, mobilaå, utilå complet, renovat (p + g+ f+ t), 7/8, bloc 1992, sdec., particular, 51.000 {; 0788.156.131/ 0788.319.531 356. PANTELIMON - BCR, 6/10, zugråvit, termopan, um, faian¡å, cadastru ¿i intabulare, neg., 22.800 {; 346.44.45/ 0788.255.122 357. PANTELIMON - Biserica Capra, 3/10, constr. 1985, 42 mp, balcon închis, fårå îmb., curatå, cadastru ¿i intabulare, pre¡ neg.; 346.44.45/ 0788.255.122 358. PANTELIMON - Cora, cf. 3, cu îmb., liberå, 3/4, pos. gaze, 12.000 {; 0722.498.911/ 0765.400.929 359. PANTELIMON /Electroaparataj, 1984, bloc mixt, 35 mp, parter/ 10, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, parcare, acte, liberå, id: MH1 - 0014, 32.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 360. PANTELIMON, 18 mp, 3/4, îmb., g, f, p, t, um, gaze, mobilatå, instala¡ii noi, interfon; 20.000 {; 0743.124.940 361. PANTELIMON, 7/10, zugråvit, gresie ¿i faian¡å, bloc cu 2 lifturi, curat, cadastru ¿i intabulare, 27.500 {; 346.44.45/ 0788.255.122 362. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1,

3/10, dec., 42 mp, f. îmb., an constr. 1985, cadastru, liberå, intabulare, 34.800 {; 0760.443.289/ 0728.449.209

363. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1, dec., 3/10, bloc 1984, 40 mp, liberå, acte la zi, 35.000 {; 253.01.13/ 0748.908.724 364. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1,

dec., 3/8, cu balcon, 42 mp, cadastru, bloc 1987, liberå, meritå våzutå, disc. 35.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

365. PANTELIMON, Capra, cf. 1 dec.,

3/10, 42 mp, constr. 1986, acte la zi, 34.000 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10

366. PANTELIMON, Chi¿inåu, cf. 1, semidec., p/10, f. îmb., stradal, curatå, constr. 1985, cadastru, intabulare, 32.500 {; 0721.714.781/ 0760.443.289 367. PANTELIMON, Cimitirul Armenesc, cf. 1, 1986, 42 mp, 3/10, dec., stradal, cadastru, intabulare, accept credit Prima Caså, 36.000 {; 0735.557.374/ 0742.276.446 368. PANTELIMON, Cimitirul Armenesc, stradal, 1987, 40 mp, 3/9, semidecomandatå, bloc de garsoniere, douå lifturi, renovatå total, inclusiv instala¡ii, îmbunåtå¡iri lux, logie închiså, parcare, apropiere metrou, acte, liberå, id: MH 10035, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 369. PANTELIMON, Cora, cf. 1, dec., bloc mixt, 5/10, 32 mp, fårå îmbunåtå¡iri, Ion, 32.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro 370. PANTELIMON, Cora, particular,

garsonierå, cf. 3, 2/4, izolatå termic, instala¡ii noi, um, termopan, cablu, tel., internet, 17.300 {; 0766.844.931

371. PANTELIMON, Delfinului, particu-

lar, 1/10, confort 1, semidecomandat, liberå, 34 metri patrati 1979, balcon, gresie, faian¡å, contoare individuale, accept credit Prima Caså, loc parcare, negociabil, dupå 17, 37.000 {; 0769.692.002/ 0769.692.002 372. PANTELIMON, g, f, p, um, izolatå

termic, centralå, gaze, mobilatå, aer cond., 4/4, totul este nou, meritå våzutå, disc., 20.000 {; 0762.410.343

373. PANTELIMON, gars. cf. 3, 22 mp,

parter, u¿å mertalicå, geam termopan, g, f, gaze, bucåtårie separatå, apå caldå, cåldurå, 16.000 {; 0723.396.061

374. PANTELIMON, Morarilor, 3/10, 23

mp, liberå, vedere parc, intabulatå, 27.500 {; 0728.114.499

375. PANTELIMON, particular, confort 2, etaj 9/ 10, bloc mixt, parc Morarilor, nestradal, metrou Costin Georgian, contorizatå, repartitoare, termopan, parchet, gresie, u¿å metalicå, zonå lini¿titå, curatå, 26.000 {; 0767.112.215 376. PANTELIMON, Ritmului, intrare stradalå, vedere spate, etaj 10/10, confort 1, semidecomandatå, 2 lifturi, bloc 1982, acte la zi, gresie, faian¡å, termopan balcon, aer condi¡ionat, bucåtårie mobilatå, numai cash, 28.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com 377. PANTELIMON, spital, 9/ 10, 24 mp, multiple imbunatatiri, curat, cadastru si intabulare facut, accept credit sau schimb cu apartament 3 camere +diferenta, 27.000 {; 0723.375.171/ 0727.785.179 ccraciun1@gmail.com 378. PANTELIMON, vând gars. cf. 2 sporit, zona Spitalul Sf. Pantelimon, îmb., curatå, 27.200 {; 0769.173.605

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 379. PANTELIMON, vând gars. cf. 2,

17 mp, la cheie, 25.000 {; 0731.025.210

380. PANTELIMON, vis-a-vis de Cimi-

381. PETRE Ispirescu, zonå, particular vând garsonierå cf. 1, u¿or neg., 29.000 {; 0730.017.454

419. SÅLÅJAN Stelian Mihale, cf. 1 semidecomandat, 1976, 32 mp 41.000 {; 0721.944.893

382. PIEPTÅNARI, gars., cf. 3, 1980, 2/4, liberå, curatå, gaze, teren 17 mp, rog seriozitate, 15.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

420. SÅLÅJAN, 6/10, cf. 1, dec., gre-

383. POLITEHNICA, garsonierå, cf. 1,

421. TEIUL Doamnei - Bra¿oveni,

384. POPEªTI Leordeni, Drumul Fermei, garsonierå, p/2, cf. 1, dec., 34 mp, la cheie, toate utilitå¡ile, intabulat (canalizare, gaze, curent, contoare individuale), loc de parcare inclus în pre¡ se acceptå credit, particular, 34.000 {; 0723.350.601

422. TEIUL Doamnei - cf. 1, et. 3/8, 1984, scarå curatå, zonå lini¿titå, 29.900 {; 0726.193.417/ 0766.272.563/ 021.242.21.53

soniere diverse etaje si suprafete bloc nou 2010 p+3 intre vile zona lini¿titå fårå trafic ideal pt copii la 150 de metri de statia de autobuz Prel Ghencea, adresa Str. Valea Furcii 117 sec 6, 36.500 {; 0720.950.329/ 0722.314.325 militariwest@yahoo.com 387. RAHOVA - Ispirescu, et. intermedi-

ar, cf. 1, constr. '86, g, f, t, curatå, liberå, cadastru, intabulare, 25.000 {; 021.423.77.53/ 0732.919.317 388. RAHOVA - Nåsåud, 3/8, 42 mp,

dec., constr. '88, g, f, t, lavabil, liberå, cadastru + intabulare, 33.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771

389. RAHOVA -Bârca, 3/8, bloc mixt,

um, scara curatå, c+i, 24.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

390. RAHOVA -Nåsåud, 4/8, dec, g+f+p,

termopan, um, c+i, 35.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

391. RAHOVA, 1/4, Sålaj, gars.,

stradalå, 2010, 30 mp, decomandat, bloc mixt, centralå, toate îmbunåtå¡irile, la cheie, izolatå termic, parc, id 951044, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

42. APÅRÅTORII Patriei, 2 camere, apropiere metrou, 2010, p+4, 54 mp, decomandat, la cheie, loc de parcare gratuit, 55.000 {; 0723.363.867/ 0732.671.777 43. APÅRÅTORII Patriei, 2 camere, cf. 1, 2009, 48 mp, cf. 1, et. 3 în vilå, contorizåri apå, gaze, curent, cu îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, centralå, etc., nou la cheie, 60.000 {; 0760.321.102

sie, faian¡å, parchet, um, termopan, ac, loc parcare, 38.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 confort 1, semidec., 1/8, bloc 1986, mixt, termopan, disc., 27.000 {; 0766.272.562/ 0723.041.610/ 021.242.21.53

386. PRELUNGIREA Ghencea, gar-

et. 10/10, construc¡ie 1981, centralå, 50.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.484 alex.stefan@haimobiliare.ro

cf. 1, 28 - 33 mp, p/4 ¿i 1/4 ¿i cu 50%, avans rate, fixe, fårå dob. pe 5 ani, se predå la cheie, 25 - 28.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

decomandat, bloc 2010, termopan, 38.500 {; 021.345.34.34/ 021.311.37.45 vanzari@quadra2.ro www.quadra2.ro

sonierå în vilå, 39 mp utili, construc¡ie 2011, la cheie, loc parcare 35.000 {; 0723.570.157

41. APÅRÅTORII Patriei, 2 cam., dec.,

cf. 1, 1970, 7 mp, oferå 1 camerå la demisol, u¿å metalicå ¿i termopan, 4.500 {; 0727.396.496

418. SÅLAJ, parc, constr. 2010, stradal,

385. POPEªTI Leordeni, particular, gar-

423. TEIUL Doamnei, 7/10, cf. 1, semi-

dec., toate îmbunåtå¡irile, 38.000 {; 0721.332.638

424. TEIUL Doamnei, Bra¿oveni, cf. 1

semidec., termopan balcon, etaj 1/8, 28 mp, bloc mixt, an construc¡ie 1986, scarå curatå, pozitie foarte bunå, numai cash, 25.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 425. THEODOR Pallady, metrou, 3/10,

an `74, 31 mp, semidec., mobilatå, bloc mixt, liberå, 32.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866 426. TIMIªOARA B-dul Plaza România,

vav Mall, semidecomandatå, cf 1, 32 mp, 7/10, anul 1978, îmbunåtå¡iri, se acceptå credit, agen¡ie 31.300 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

427. TIMIªOARA, bd., vizavi Plaza Mall, strada Dumbråvi¡a, cf. 1 semidec., etaj 5/10, termopan, parchet, liberå, 2 lifturi, scarå curatå, zonå lini¿titå verde, 32.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 428. TIMPURI Noi 3/8, Facultå¡i, 42 mp, decomandatå, bloc 1984, scarå civilizatå, 52.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

453. TITAN, Barajul Bicaz, particular,

apropiere metrou, confort 1, semidec, 30mp utili, aer conditionat, renovat recent, parchet, u¿å metalica, u¿i interior noi, termopan la bucåtårie, balcon inchis, bloc 1975, et.10/10, liberå, 29.900 {; 0771.226.698 454. TITAN, Basarabia, Chi¿inåu,

Diham, 33 mp, etaj intermediar, bloc 1982, îmbunåtå¡iri, gresie, f, parchet, termopan, u¿å metalicå, semimobilatå, balcon închis, se acceptå credit, oferta realå, super ocazie, 31.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 455. TITAN, Basarabia, Diham, bule-

vard, 34 mp, dec., bloc construit 1983, mixt, îmb., termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, se acceptå credit, apropiere metrou, ocazie, 34.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 456. TITAN, Bila, confort 1, semideco-

mandatå, 33 mp, etajul 7/10, bloc din 78, cu termopan ¿i u¿å metalicå, zonå lini¿titå, aproape de metrou, nediscutabuil, meritå våzutå, 29.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601 457. TITAN, Billa, 1, semidec., 32 mp,

6/10, curatå, cadastru, intabulare, bloc 1978, 30.500 {; 0722.483.133 458. TITAN, Billa, 3/10, cf. 2, 20 mp,

stradal, g, f, p, t, um, 24.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948

459. TITAN, Billa, 7/10, confort 1, semi-

decomandat, 31 mp, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, 1979, zonå metrou, acte, 31.500 {; 0745.004.308 460. TITAN, Billa, cf. 1, semidec., 7/10,

484. TOPORAªI Iacob Andrei, conf. 3,

p/4, 17 mp, g+f+t+um, gaze, intabulatå, 7.500 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

485. TOPORAªI, Iacob Andrei, cf. 3, liberå, 3/4, gaze, bloc f. curat, cadastru + int., 13.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 486. TOPORAªI, particular, 2 garson-

iere cf.3, um+t, renovatå recent, 1/4, 10.000 {-13.000 { negociabil, accept credit. 0767.442.102/ 0763.051.936/ 0722.930.216

487. TRAPEZULUI, cf.1, 8/10, decomandatå, bloc mixt, liberå, complet renovatå, 1975, agen¡ie, accept credit, 37.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 488. TRAPEZULUI, în zonå, cf. 1, dec.,

5/10, 34 mp, fårå intermediari, dupå ora 16,00, 36.000 {; 0741.151.519

489. TURDA 1 Mai parcul Regina Maria

Ion Mihalache bloc nou 2010 în stadiu de ¿antier se lucreazå la finisaje interioare finalizare construc¡ie mai-iunie finisate la cheie gresie, faian¡å, parchet, termopane, u.m, centralå, balcon, 55.000 {; 0721.339.995/ 0747.176.811/ 0765.437.394 mihaiamedeo@yahoo.com 490. TURDA, Regina Maria, confort1,

decomandat, 8/8, balcon, parchet, termopan, suprafa¡a 42 mp, bloc 1997, parcare, boxå, teraså, mobilatå, utilatå lux, cadastru, accept credit, 57.000 {; 0724.825.949 491. UNIRII 2/8, Camera de Comer¡, 40 mp, decomandatå, loc parcare, ID 12203, 52.500 {; 021.317.20.92/ 0746.548.067 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

429. TIMPURI Noi, Måråse¿ti, garson-

t, um, g, f, neg. 31.500 {; 021.345.14.12

decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 60.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

gars., 36 mp, 10/10, terasa refåcutå, decomandatå, bloc mixt, balcon, toate îmbunåtå¡irile, parcare, stradal, liberå, id 850002, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

430. TINERETULUI 6/10, imobil 1982,

461. TITAN, Billa, cf. 2, 19 mp, 5/10, totul nou, aragaz, frigider, ma¿inå spålat (noi), 25.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

spa¡ioaså, imobil 1991, mobilatå, utilatå, ID 10886, 53.900 {; 021.317.20.92/ 0724.200.026 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

393. RAHOVA, Alexandriei, gars., cf. 1,

431. TINERETULUI ªincai, 5/10, 1984,

462. TITAN, billa, ocazie, confort 1, semidecomandatå, 33 mp, etajul 7/10, bloc din 78, cu termopan ¿i u¿å metalicå, curatå, zona lini¿titå, acte în regulå, u¿or discutabil, meritå våzut, 30.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

392. RAHOVA, 1981, Bolintineanu,

dec., 2010, 46 mp, rate la dezvoltator, avans discutabil, creditare maxim 12 ani, la cheie, 30.000 {; 0721.115.770 394. RAHOVA, Alexandriei, gars., cf. 1,

semidec., 2010, 23 mp, rate la dezvoltator, avans discutabil, bloc nou, etajul 2, creditare maxim 12 ani, 17.600 {; 0721.115.770 395. RAHOVA, Bucure¿ti, garsonierå,

cf. 1, 1980, 37 mp, particular, decomandatå, bloc mixt, et. 10/10 + tehnic, îmbunåtå¡iri, 32.000 {; 0733.227.529 396. RAHOVA, col¡ Bârcå, 1 dec., 36

mp, bloc 1980, bloc mixt, îmb.,, 10/10, 29.000 {; 0722.483.133 397. RAHOVA, g, f, t, um, mobilatå, uti-

latå, liberå, boiler, 13.900 {; 0731.316.925/ 0744.358.434 398. RAHOVA, gars., cf. 1, an

construc¡ie 1980, 37 mp, particular, dec., et. 10/10 + tehnic, 29.000 {; 0733.227.529 399. RAHOVA, Liceul Bolintineanu, cf.

1, dec., constr. 1983, fårå îmbunåtå¡iri, bloc mixt, 34 mp, balcon, bloc stradal, RATB, 32.000 {; 0730.556.909 400. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1,

2/10, g, f, p, t, um, mobilat, an constr. 1984, st= 34 mp, accept ¿i credit; 0724.926.765

401. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1, dec., 1/10, fårå îmb., liberå, 35.000 {; 0723.949.182 402. RAHOVA, str.Foc¿ani, conf.1,

semidecom, et.7/10, îmbunåtå¡iri, 32.000 {; 0765.130.997

403. RAHOVA, stradal, la 10 min. de

Mall, vând garsonierå cf. 1, dec., et. 3/8, bloc mixt, suprafa¡a 36 mp, fårå îmbunåtå¡iri, anul 1982, zonå lini¿titå, 34.500 {; 0723.460.200 sweethome_imob@yahoo.com 404. RAHOVA, Sålaj, gars., cf. 1, an 2010, 30 mp, p/3, la cheie, g, f, p, t, um, centralå termicå, disponibilå imediat, 23.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221

ierå, cf. 1, 1997, 42 mp, decomandat, stare bunå, proprietar, exclus bancåPrima Caså, 63.000 {; 0745.661.184 bloc mixt, apropiere parc, acces metrou, ID 10622, 46.000 {; 021.317.20.92/ 0746.548.067 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro bloc mixt, curat, loc parcare, metrou, 48.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

432. TINERETULUI, 4/8, vedere parc,

bloc mixt, cf. 1 dec ., g, f, p, 36 mp, 51.500 {; 0722.300.698

433. TINERETULUI, Palatul Copiilor, 1981, 1/8, dec., 40 mp, îmb., lux, liberå, ID 887, 55.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 434. TINERETULUI, Visana, particular,

etaj 4/10 bloc mixt 1979, s. utilå 36 mp, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, contor gaze, apropiere parc, 6 min metrou Tineretului, 9 min metrou Timpuri Noi, 51.500 {; 0732.121.121

435. TINERETULUI, ªincai, 6/8, stradal, bloc 1988, mixt, cf. 1 sporit dec ., 38 mp, g, f, p, mobilatå + utilatå, 51.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 436. TITAN - Mini¿, garsonierå, cf. 1,

1984, 32 mp, complet mobilatå ¿i utilatå modern, etaj 10, 34.000 {; 0722.614.386/ 0721.814.985 437. TITAN -parc, metrou, 5/10, cf l,

balcon, îmbunåtå¡iri, bloc lângå metrou ¿i parc, spa¡ioaså, zonå verde, neg.; 0721.377.691/ 0723.602.926 www.amdf-imobiliare.ro 438. TITAN 1/9, imbunåtå¡iri, vedere

spate, metrou, parc, pia¡å, ID 12292, 37.800 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

439. TITAN Grigorescu, metrou, 3/10,

cf.1, 32 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan. 31.000 {; 0730.449.478/ 0785.348.663 440. TITAN parc, Policlinicå, 32 mp,

3/10, curatå, balcon închis, apropiere metrou Titan, zonå verde, se acceptå credit, ocazie, 33.900 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

2010, 34 mp, 1/4, la cheie, g, f, p, t, um, centralå termicå, dosponibilå imediat, 25.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221

441. TITAN Policlinica, vindem garsonierå, etajul 2/10, confort 1, semidecomandatå, suprafa¡a 33 mp, parchet, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, cadastru ¿i intabulare,liberå, este ok, meritå vazutå 31.000 {; 0727.457.622/ 021.210.71.24 office@cir-centrulimobiliar.ro www.cir-centrulimobiliar.ro

406. RAHOVA, zonå, vând garsonierå,

442. TITAN Poståvarului, 7/10 confort l

405. RAHOVA, Sålaj, gars., cf. 1, an

cf. 3, et. 3/4, toate îmbunåtå¡irile, pre¡ neg., 13.000 {; 0768.512.501

407. REªTIºA Pia¡å, gars. cf. 3, curatå,

cadastru, urgent, 18.000 {; 021.451.02.62/ 0725.572.760/ 0785.539.448

408. ROMANÅ - Dionisie Lupu, garson-

ierå dublå, 6/7, cu îmb., centralå proprie, 39.000 {; 0722.498.911/ 0765.400.929

cu balcon cu îmbunåtå¡iri, termopan, spa¡ioaså, bloc 1978 doar 31.000 {, meritå våzutå, 31.000 {; 0741.107.824/ 0721.377.691/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdfimobiliare.ro 443. TITAN, 1 Decembrie, cf. 2, et. 5/

10, stradal, statie metrou, negociabil, agentie, 25.000 {; 0766.324.523 Dyana_2999@yahoo.com

444. TITAN, 1/3, Fete¿ti 2011 martie, 42

pe B-dul Lascår Catergiu, suprafa¡a 30 mp, neamenajatå, urgent, negociabil, sau variante auto, 22.000 {; 0762.750.750

mp utili, decomandat, balcon, bloc mixt, parcare închiså, metrou la 5 minute, centralå, la cheie, plata e¿alonatå, id 900051, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

410. SALA Palatului, ocazie, garsonierå

445. TITAN, 4/10, cf. 1, semidec., 33

409. ROMANÅ, Pia¡a, garsonierå situatå

mere, bloc p+6, cåråmidå, parter înalt, intrare separatå, transformatå în 2 camere, vedere stradalå spre Sala Palatului, renovatå intergral recent, u¿å metalicå, alarmå, gresie, faian¡å, termopane, rulouri exterior PVC, centralå proprie gaz, boxå în proprietate subsol ziditå, fårå bulinå, acte clare. Exclus situri de promovare. Colaborez agen¡ii, 50.000 {; 0722.246.403 411. SEBASTIAN parc, Novaci, 2/8,

p/8, 42 mp, dec., constr. '89, g, f, t, p, lavabil, cadastru, intabulare, 36.000 {; 0727.865.840/ 021.423.77.53 412. SEBASTIAN, 42 mp, 7/8, complet

mobilata, bucatarie pe comanda, dressing, AC, termopan, storuri, usa metalica, loc parcare, 44.000 {; 0721.209.629/ 0729.051.823 primul.nascut@gmail.com 413. SEBASTIAN- Parc, 2/8, dec, 42

mp, um, îmbunåtå¡iri, c+i, 36.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

414. SECTOR 2, 3, garsonierå, cf. 1, 2,

particular, plata pe loc, exclus agen¡ii; 0745.043.023 415. SOCULUI, Miramar, cf. 1, dec.,

7/10, liberå, bloc 1982, 32.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

SOCULUI, particular, garsonierå, cf. 1, p/10, semidec., balcon logie, bloc stradal, vedere spate, din 1985, balcon închis, liberå, curatå, accept agen¡ii; 32.800 {; 0769.107.540 416.

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE

417. SÅLAJ, bl. ro¿ii, Bucure¿ti, gars.,

tirul Armenesc, 3 garsoniere în acela¿i bloc parter, et. 5 ¿i et. 8, sunt semidec., fårå îmbunåtå¡iri, acte ok, pre¡ bun, suna¡i acum, construc¡ie 1980, 35.000 {; 0728.504.000

mp, bine între¡inutå, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 30.900 {; 0727.907.302/ 0786.518.296 446. TITAN, 5/10, ¿trand, bloc mixt, 38

mp, g, f, p, t, um, lux, liberå, lângå metrou, 33.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.660720.138.450/ 021.211.57.660720.138.450/ 021.211.57.66

447. TITAN, 6/10, cf. 1, semidec., cu

463. TITAN, Chi¿inåu, bulevard, 37 mp, decomandatå, etaj intermediar, bloc mixt, 1983, îmbunåtå¡iri, termopan, um, ac, balcon închis, se acceptå credit, vecinatå¡i: rond Delfinului, bd. Basarabia, super ocazie, 33.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 464. TITAN, garsonierå, cf. 1, 34

mp, parter, dec., centralå, aer condi¡ionat, termopane, liberå, toate actele, 27.000 {; 0731.973.238/ 0752.204.527

465. TITAN, IOR, 10/10, confort 1, gre-

sie, faian¡å, termopan, u¿å metalica condi¡ionat, bloc mixt, 1980, vedere parc, negociabil, 35.000 {; 0745.004.308 466. TITAN, Lucre¡iu Påtrå¿canu,

stradal, 6/10, dec., cf. 1, 32 mp, amenajåri moderne, liberå, 34.000 {; 0749.058.702 www.imperialimob.ro 467. TITAN, metrou, parc, 5/10,

intabulare, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, bloc curat, 37.500 { ¿i 9/10, cf. 1, îmbunåtå¡iri moderne, intabulare, 33.000 {; 0723.399.229 468. TITAN, Mini¿, cf. 1, 33 mp, 4/10,

semidec., fårå îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, accept credit Prima Caså, 33.000 {; 0735.557.374/ 0742.276.446

469. TITAN, Mini¿, gars., cf. 1, semi-

dec., p/10, balcon, p, g, f, instala¡ii noi, renovat, acte, credit, 31.000 {; 0721.776.827 470. TITAN, Nicolae Grigorescu, propri-

etar, vând garsonierå, cf. 1, 1970, liberå, et. 10/10, stradal, Policlinica Titan, 35.000 {; 0745.035.570/ 0723.609.250 471. TITAN, Ozana, apropiere metrou,

bloc impecabil, cf. 3, renovatå complet, 15.000 {; 0727.737.220/ 0722.402.468

472. TITAN, parc IOR, cf. 1, semidec.,

33 mp, et. 2/10, liberå, vedere parc, 5 min, metrou, id. 14062, 35.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.00 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

473. TITAN, parc IOR, confort 1, deco-

mandatå, p/4, bloc mixt, gresie, faian¡å, parchet, mobilatå, utilatå, cadastru, intabulare, Denisa, 32.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro 474. TITAN, parc, C-tin Brâncu¿i, Mini¿,

33 mp, bloc 1982, zonå verde, proaspåt renovatå, amenajatå modern, g, f, p, t, u¿å metalicå, balcon închis termopan, complet mobilatå ¿i utilatå, acceptå credit, ocazie, 33.500 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.privatebroker.ro 475. TITAN, policlinica, 8/10, gresie,

faian¡å, parchet, um, termopan, lux, 37.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207 476. TITAN, Policlinica, etaj 5/10, semi-

decomandatå, 33 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, acte complete, cadastru, intabulare, bloc civilizat, situat lângå parc ¿i mijloace transport, 35.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800/ 0743.060.802 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro 477. TITAN, Policlinicå, confort 2, et.

p, t, um, ct, accept credit, 34.000 {; 021.345.14.12/ 0747.732.752

451. TITAN, Auchan, propietar, confort 1, 32 mp, îmbunåtå¡iri: faian¡å+gresie baie-bucåtårie, parchet, ac, u¿å metalicå, meritå våzutå, pre¡ negociabil, 33.000 {; 0766.420.457/ 0763.612.510 452. TITAN, Baraj Bicaz, 4/10, cf. 1, semidec. 31 mp, fårå îmb., 32.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

495. UNIRII Matei Basarab, bloc 1996,

mixt, 4 nivele, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 52.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 496. UNIRII Zepter conf.I sporit

10/10+etaj, 43 mp utili îmbunåtå¡iri bucåtåria utilatå 48.000 {; 0744.885.638 497. UNIRII, Alba Iulia, cf. 2, 3/10,

liberå, curatå, acte la zi, 22.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 498. UNIRII, Goga, decomandatå, bloc

mixt, 3/8, g+f+p+t, 58.000 {; 021.211.31.54/ 0722.492.791

499. UNIRII, Nerva Traian, 1990, 7/8,

dec., 43 mp, îmb., intrare, vedere stradalå, ID 886, 55.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

500. UNIRII- Camera de Comer¡, con-

fort 1, suprafa¡a 42mp, etaj 1/8, construc¡ie 2000, renovatå, acte; 0729.158.580

501. VATRA Luminoaså, 2/10, cf. 1, 32 mp, gresie, faian¡å, termopan, bloc garsoniere, liberå, 38.500 {; 210.09.65/ 0754.800.676

483. TITAN, vând gars., cf. 2, parter,

îmb.; 0768.327.140/ 0752.834.623

521. VITAN, Mall, 3/8, cf. 1 sporit, dec.,

bloc 1988, termopan, p, g, f, 42 mp, 46.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

522. VITAN, Mall, bloc mixt, etaj 4/4, confort 1, decomandat, 42 mp, 1990,årå îmbunåtå¡iri, pre¡ discutabil, 41.000 {; 0742.209.990/ 0732.998.877/ 021.322.92.95 523. VITAN, Mall, particular, decoman-

datå, 1/4, 43mp, finisatå lux, mobilatå, utilatå. Superofertå, fårå avans, rata lunarå, variante; 0720.438.750

524. VITAN, Olimpia, gars. curatå,

9. 1 MAI pia¡a apartament 2 camere Ion

Mihalache ie¿ire ¿i în Clucerului, lângå pia¡a 1 Mai, bloc 1986, renovat 2009, etaj 3/10, 66 mp, se vinde complet mobilat ¿i utilat, prezentat în reviste de specialitate, 145.000 {; 0765.232.204

12. 1 MAI, Turda, 2 cam., cf. 1, 1983,

decomandat, spa¡ios, finisat, 69.800 {; 0755.065.514 13. 1 MAI, Turda, 2 camere, 1984, 1/10,

57 mp, decomandat, balcon, stradal, parc, linia 41, liber, exclusivitate, id. 860112, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

14. 1 MAI, Turda, 4/10, semidecoman-

dat, 55 mp, termopan, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, izolat, 59.500 {; 0720.124.848 isat, 75.000 {; 0722.572.804

p/8, 64 mp, constr. '89, lavabil, curatå, acc. credit, 58.000 {; 021.423.77.53/ 0765.781.111 17. 13 SEPTEMBRIE, 6/8, Panduri,

bloc 1990, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 70.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

532. ªTIBEI Vodå, Pireus Bank, bloc 1993, bloc mixt, gars., 8/8 + etaj tehnic, 41 mp, CF, liberå, rugåm seriozitate, 49.500 {; 0720.533.650 533. ªTIRBEI Vodå, particular, Piraeus

Bank, bloc 1993, gars., 8/8 + tehnic, sporit dec., 41 mp, CF, bloc mixt, liberå, rog seriozitate, 50.500 {; 0753.020.872

19. 13 SEPTEMBRIE, Panduri, cf. I, decomandat, 64 mp, renovat, construc¡ie 1991, liber, 78.000 {; 0729.158.583 20. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, cf. 1, dec., 65 mp, construit 1991, 65.000 {; 0722.456.663 21. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, ap. 2

camere, dec., parter, bloc 1989, îmbunåtå¡iri, neg., 63.000 {; 0785.313.343

22. 13 SEPTEMBRIE- Panduri, 4/8,

g+f, um, parchet, lavabil, 67.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

23. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, 1/8, dec., g+f, parchet, termopan, 57.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 24. 1DECEMBRIE, metrou, confort 1, 6/10, 54mp, fårå îmbunåtå¡iri, bloc 1975, liber, toate actele, aproape de metrou, auchan, pia¡å, ¿coalå, gradini¡å, toate actele, accept credit, 46.000 {; 0728.820.508

25. ALBA Iulia, 9/10, cf. 1, decomandat,

70 mp, 1 balcon, bloc monolit, 2001, finisat, pazå, negociabil, 90.000 {; 0733.107.773

26. ALBA Iulia, Baba Novac, decoman-

Antiaerianå, proprietar, vând ap. 2 cam. de 50 mp, pre¡ 53.900 { ¿i de 60 mp, pre¡ 59.000 { în bloc nou 2010, de 4 etaje; 0722.888.792

506. VITAN - Mall, decoman-

datå, liberå, fårå îmbunåtå¡iri, parter înalt, 39.000 {; 0748.884.594/ 0724.885.996

28. ALEXANDRIEI, 10 minute Pia¡a

Unirii, garsonierå 31 mp, 25.000 {, 2 camere 52 mp, 38.000 {, oferta dezvoltator, zonå foarte civilizatå; 0731.515.619

507. VITAN Calea, Real particular, garsonierå semidecomandatå, g+f+t+p+um, et. 9/10, u¿or negociabil. 30.000 {: 0720.886.094/ 0786.328.629

29. ALEXANDRIEI, Antiaerianå, 2

camere, et. 3/4, decomandat, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil, 47.000 {; 0723.686.321

508. VITAN Mall, 2/8, bloc 1989, mixt,

42 mp, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 49.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

30. ALEXANDRU Obregia Bd., 2

camere, cf. 1, etaj 3/10, curat, 43.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760/ 0785.539.448

509. VITAN Mall, 3/8, Pompieri, cf. 1,

dec., 1990, 42 mp, bloc mixt, 42.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

31. ALEXANDRU Obregia, cf. 1, semi1. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan Penny, dec., p/10, bloc 1982, instala¡ie centralå, 54 mp, termopan, 45.000 {; 0748.133.331/ 0762.564.429 2. 1 DECEMBRIE Titan, cf1, decoman-

5. 1 DECEMBRIE, metrou, 9/10, confort

1, semidecomandat, 52 mp, gresie, faian¡å, parchet, 1974, acte, 48.500 {; 0745.004.308

515. VITAN Mall, particular, garsonierå

6. 1 MAI - metrou, 6/7, confort 1, semi-

516. VITAN, 1981, Olimpia, gars., 32 mp, 9/10, balcon, toate îmbunåtå¡irile, parcare, liberå, id 930049, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 517. VITAN, 1992, Mall, gars., 2/8, 42

mp, decomandat, bloc mixt, balcon, intrare stradalå din Calea Vitan, vedere spate, îmbunåtå¡iri, metrou, parcare, id 840614, 45.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

decomandat, 55 mp, mobilat modern, neg., 60.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com

decomandat, zonå verde, îmbunåtå¡iri, 56.000 {; 0727.701.991

decomandat Aleea Fetesti, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, boxå, intabulare, cadastru, proprietar, 53.000 {; 0736.469.102/ 0752.777.515 borceadorel@yahoo.com

56. AVIAºIEI, Feleacu, p/4, renovat de 2 ani, liber, Båneasa Aerogårii, 4/4, dec., stradal, bloc monolit, 70.000 {; 0721.371.553 57. AVIAºIEI, particular, 2 cam., lux, an

1986, 68 mp, 2 balcoane închise, izolat, vedere mixtå, apropiere metrou; 0722.479.996/ 021.232.56.89

87. BARBU Våcårescu, 46 mp, et. 1/4,

88. BASARABIA - Diham, 4/8, constr. 1983, 58 mp, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, termopan, um, cadastru ¿i intabulare; 346.44.45/ 0788.255.122 89. BASARABIA - Lia Manoliu, 5/10, gresie ¿i faian¡å, parchet, termopan, um, apometre, renovat 2006, loc parcare cu autoriza¡ie, 59.900 {; 346.44.45/ 0788.255.122 90. BASARABIA i Int. Chi¿inåu, 3/8, cf1, 55 m.p., construc¡ie 1983, comision cumpåråtor 0 %, ofertå realå, 57.000 {; 021.255.66.45/ 0743.111.681/ 0722.370.702 91. BASARABIA, 1/10, cf. 1, dec., 60

mp, constr. 1984, zona Bd. Chi¿inåu, curat, acte la zi, 53.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

92. BASARABIA, 2 camere, 1984 Chi¿inåu, 59 mp, 6/10, decomandat, balcon, parc, apropiere metrou, liber, id.892035, 55.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 93. BASARABIA, 56 mp, constr. 1982,

balcon închis, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, curat, cadastru ¿i intabulare, neg., 49.800 {; 346.44.45/ 0788.255.122

94. BASARABIA, Diham, 2 cam., cf. 1,

58. AVRIG, Iancului, cf. 1 dec., 56 mp,

1982, 55 mp, proprietar, curat, intrare stradalå, hol mare, geam baie, toate actele numai cash, 49.800 {; 0733.722.052

59. AVRIG, Primårie, confort 1, semide-

95. BASARABIA, Stadionul Na¡ional, decomandat, suprafa¡a 53 mp, 4/ 4, an construc¡ie 1962, blocuri ruse¿ti, renovat, termopan, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, mobilat, toate actele în regulå, liber, 49.000 {; 0753.075.109

p/10, balcon mare, construc¡ie 1982, termopan, acte la zi, neg., 57.000 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10 comandat, 3/10, suprafa¡a 56 mp, renovat 2008, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, mobilat, utilat complet, eliberabil, aproape metrou, cadastru, intabulare, Marius, id 13761, 60.000 {; 0769.076.163/ 0753.110.022 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro 60. AZUGA, (PH), in imobil nou, 2008, suprafata 76 metri patrati parter/ demisol, baie utilata, mobila bucatarie, centrala proprie, toate utilitatile, parchet triplu stratificat,TVA inclus de 5%, 45.000 {; 0727.382.508/ 0727.382.689/ 026.845.52.44 tianu.radu@gmail.com 61. AZUGA, 2 camere, 65 metri patrati

baie utilata, utilitati incluse, imobil nou construit in 2008, parchet triplustratificat, centrala proprie, balcon, vedere Bucegi, langa padure,TVA inclus 5%, 55.000 {; 0727.382.508/ 0727.382.689/ 026.845.52.44 tianu.radu@gmail.com

62. BABA Novac spre Decebal, cf. 1, dec., p/4, bloc 1990, renovat complet, g, f, p, t, um, 60 mp, foarte civilizat, cadastru, 63.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 63. BABA Novac str. Aurel Botea, aparta-

ment confort 1, decomandat, 2 camere parter/ 4, toate facilitå¡ile, 62.000 {; 0721.272.510

64. BABA Novac Unitå¡ii, lângå Po¿ta, confort 1, decomandat, 55 mp, 5/8, bloc 1984, vedere spate, gresie, faian¡å, parchet, termopan, liber, toate actele, accept credit, 68.000 {; 0728.820.508 65. BABA Novac, 2 cam., cf. 1, 54 mp,

finisaje lux, totul nou, lângå parcul IOR, urgent, etaj 2, 56.000 {; 0748.034.035

66. BABA Novac, 4/10, cf. 1, semidec., cu îmb., apropiere parc, neg., 51.000 {; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523

96. BASARABIEI, 4/4, semidec, îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat, 42.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846 97. BERCENI - Alexandru Obregia, 2/10,

semidec., gresie, faian¡å, zugråvit, um, acc. credit, 47.000 {; 0726.701.679/ 021.332.64.79

98. BERCENI - Aluni¿ului, 5/8, dec., ren-

ovat, gresie, faian¡å, termopan, zonå civilizatå, 50.000 {; 0726.701.679/ 021.332.64.79 99. BERCENI - Emil Racovi¡å, etaj 1 in

vilå 2009, curte, 2 båi, 63 mp, apropiere metrou, 53.000 {; 0722.241.794

100. BERCENI - Mega Image, cf. 1, spa¡ios, etajul 2/8, bloc 84, 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, zonå superbå, intabulare, disc., 56.000 {; 0722.468.349/ 332.30.01 101. BERCENI - metrou fosta IMGB, apartament 2 camere, finisat complet, construc¡ie 2009 finalizatå, loc de parcare inclus în pre¡, 45.000 {; 0722.696.105/ 0723.134.456 102. BERCENI - Pia¡a Sudului, 4/8, dec.,

fårå îmb., 50 mp, zonå civilizatå, apropiere metrou, acc. credit, disc., 55.000 {; 0726.701.679/ 021.332.64.79

103. BERCENI -Brâncoveanu Olteni¡ei parc, stradal, bloc 1985, confort 1 decomandat, etaj 7/8, suprafa¡å 57 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, um, ac, centralå, parcare, se acceptå credit, metrou, City Mall, meritå våzut, gråbe¿te-te, neg!! 64.800 {; 0734.808.176 laurentiu.imobiliare@gmail.com 104. BERCENI / Apåråtorii Patriei, 1986,

dec., 56 mp, centralå, contorizat, id 955, 49.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

105. BERCENI / Pia¡a Sudului, 1984, et.

69. BABA Novac, 7/10, cf. 1, semidec., 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, ac, 47.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

107. BERCENI Big, 2/8, decomandat,

recent, 6/8, stradal, urgent, 52.900 {; 0731.493.450

35. ALEXANDRU Obregia, Racovi¡å, 2

70. BABA Novac, Aurel Botea, 4/4, bloc

4 nivele, g, f, p, t, um, curat, intabulare, accept credit, urgent, 45.000 {; 0788.323.943

cam., cf. 1, an construc¡ie 1971, 53 mp, dec., liber, zugråvit recent, metrou Pia¡a Sudului; 0720.548.635

36. ALUNIªULUI, 2 cam., dec., et. 4/7,

1985, cf. 1, dec., 54 mp, gresie, faian¡å,parchet, ac, cadastru, intabulare, 60.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

cf. 1, îmb., 52.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.484 alex.stefan@haimobiliare.ro

dec., construc¡ie 1985, 55 mp, 60.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

37. ALUNIªULUI, 2 camere, cf. 1, p/7,

72. BABA Novac, confort 1, decomandat,

dec., cu îmbunåtå¡iri, 43.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760/ 0785.539.448

38. AMZEI pia¡a, 2 cam., cf. 1, semidec.,

et. 4/10, în vilå, 45.000 {; 0735.078.088/ 0767.795.746

7. 1 MAI Banu Manta confort 1, decomandat, etaj 2/10, balcon, termopan, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, bloc 1982, edere spate, suprafa¡a 60 mp, cadastru, intabulare, 78.000 {; 0724.825.949

39. APARÅTORII Patriei, Mårå¿e¿ti, Unirii, ap. 2, 3, ¿i 4 camere, particular 0728.959.895

8. 1 MAI Chibrit, semidec, 1/7, parchet,

cam., finisat complet, dec., 54 mp utili, toate utilitå¡ile, constr. 2010, loc de parcare bonus, 55.000 {; 0727.736.313

intabulare, vedere fa¡å 55.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

85. BANU Manta, 1/1, decomandat, 52 mp, neamenajat, curte comunå, 49.990 {; 0728.953.990/ 021.330.20.05

3/4, dec., 56 mp, curat, 59.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

34. ALEXANDRU Obregia, dec., finisat

decomandat, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, neg., 55.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com

cam., confort 3, renovat, 21.500 {; 0761.790.977

68. BABA Novac, 4/10, liber, semidecomandat, fårå îmb, bloc reabilitat. 51.900 {; 031.809.25.25/ 0726.934.341

cf. 1, dec., g, f, t, boxå, curat, neg., 48.900 {; 0788.425.118

3. 1 DECEMBRIE 1918, zona Auchan,

4. 1 DECEMBRIE, 1918 -metrou, p/4,

84. BAICULUI, vând apartament 2

6/8, dec., 60 mp, multiple îmb., centralå, bucåtårie mobilatå, dormitor mobilat, id 872, 63.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

32. ALEXANDRU Obregia, Ciceu, 2/4,

33. ALEXANDRU Obregia, Ciceu, bloc

semidec., îmb., g, f, t, um, AC, jaluzele exterioare, neg., 55.000 {; 0721.017.913/ 021.345.04.42

83. BAICULUI, Planorama, Bucure¿ti, proprietar vând 2 camere, cf. 1, 1988, s62 mp, dec., hol de 5 m, termopan, um, vizavi de parc, 62.000 {; 0746.896.304/ 0733.562.743

67. BABA Novac, 4/10, cf. l, balcon, îmbunåtå¡iri: gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, u¿i noi, 55.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdf-imobiliare.ro

dat, et. 1, construc¡ie 1974, spa¡ios 54 mp, u¿å metalicå, bloc monolit, gresie, acceptå credit, negociabil, 48.000 {; 0722.337.593/ 0763.779.725

datå, 1/4, finisatå lux, 43 mp, mobilatå, utilatå modern, superbå, 0720.438.750 cf.1 sporit, g+f+t, UM, 42 mp. 0722.749.126/ 031.412.75.81

dec., et. 6/9, bloc din 79, stradal, îmb., curat, liber, 52.500 {; 0727.738.938

82. BACIULUI, Iacob Andrei, urgent, 4/4, cf. 2, îmbunåta¡iri, disc., 32.000 {; 0722.335.516

51. AUCHAN ap. 2 cam. parter din 4

55. AVIAºIEI, Capalna, 5 min. metrou, 2/ 4 orientat sud, parcare ADP, decomandat modif. cu autoriz legale, finisaje deosebite, instala¡ii cupru, 2 ac, utilat si partial mobilat, particular, 82.000 {; 0723.150.877 mogrezeanu@gmail.com

decomandat, 72 mp, renovat lux, living/ bucåtårie + 2 camere, balcon, beci, 92.000 {; 0764.687.225/ 0765.267.971

55 mp, etaj intermediar, cu toate schimbårile, g, f, p, t, accept credit, neg., 53.000 {; 0766.333.192/ 0736.494.024

86. BANU Manta, 2/10 particular vând 2 apartamente alåturate de câte 2 camere, g, f, t, u¿å metalicå bloc din 1981, acum apartamentele sunt unite (136mp) ¿i pot fi vândute împreunå sau separat 78.000 {/1apt; 021.223.46.47/ 0722.358.958 bostiogt@yahoo.com

529. ªINCAI, etaj 4, construc¡ie 1999, 18. 13 SEPTEMBRIE, p/8, confort 1 ,

mp, 7/10, liberå, curat, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0722.483.133

nou, dec., 2 båi, 2009, et. 2/ 16, finisaje lux, luminos, suprafa¡å 71 mp, +loc parcare ext., str. Gladitei (Våcåre¿ti colt cu Tineretului), pe Cheiul Dâmbovi¡ei, vedere lac Våcåre¿ti, 92.500 {; 0722.384.198/ 0742.258.834 dodo.marinescu@gmail.com www.asmitagardens.ro

64mp, îmbunåtå¡iri, acces/vedere stradalå, cadastru, 90.000 {; 0731.300.031

loc parcare, curte interioarå, 42.900 {; 0729.600.927

513. VITAN Mall, gars., cf. 1, 1990, 42

50. ASMITA Gardens, particular, apart.

54. AVIAºIEI, Agip, 1/4, decomandat,

27. ALEXANDRIEI ¿os., intersec¡ie cu

totalå 46 mp, balcon mare construc¡ie1989, 42.000 {; 0764.716.412/ 0732.864.809

49 mp, 49.000 {; 0727.222.597/ 021.210.45.45

bloc reabilitat, 75.000 {; 0722.217.638/ 021.330.03.48 www.fullimobiliare.ro

505. VICTORIEI, Operetå, dublå, liberå,

511. VITAN Mall, cf. 1, dec., gresie,

49. ARMENEASCÅ, 2/4, decomandat,

53. AVIAºIEI, 3/4, 56 mp, decomandat,

spre Calea Victoriei, etaj 3/7, util 26 mp, chicinetå 1 mp, parchet, necesita renovare, discutabil, 35.000 {; 0743.040.373 bograd@gmail.com

1992, mixt, renovatå total, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, absolut total nou, se acceptå credit, ofertå realå, 52.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

48. ARMENEASCÅ bloc 1981, decomandat, 7/8, renovat, g, f, p, t, ac., 52 mp, bloc curat ¿i linistit, 80.000 {; 0735.885.810

bucåtårie mobilatå, id 875, 68.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

dat (spate rond Alba Iulia) parter/ 4, cu posib. constr. balcon, supraf. 60 mp, zonå vile, bloc nou 94, cu îmbunåtå¡iri: g, f, parchet laminat, termopan, usa metalicå, curat, renovat, acte la zi, cadastru+intabulare, 62.000 {; 0720.851.853/ 0723.210.824 spy_mdy@yahoo.com

510. VITAN Mall, 42 mp, dec., 6/8, bloc

Bucure¿ti, (Facultatea Spiru Haret), ap. 2 cam., an 1973, 52 mp, dec., cf. 1, liber, 2/10, la 3 min. de metrou, loc parcare, cash, discutabil, 51.000 {; 0729.142.255

52. AVIAºIEI, 1986, dec., 52 mp, îmb.,

et. 2, sector 5, 13.000 {; 0742.886.076

531. ªTEFAN cel Mare, metrou,1982, suprafa¡å 35 mp, etaj 9/10, amenajatå, bloc civilizat, 36.000 {; 021.211.02.24/ 0751.283.138 office@imobveritas.ro www.imobveritas.ro

79. BABA Novac, restaurantul Rucår, cf. 1, dec., parter cu balcon mare, zonå foarte civilizatå, cadastru, liber, decomandat, disc., 46.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

47. APÅRÅTORII Patriei, str. Moldovi¡a,

ap. 2 camere, semidecomandat, în vilå, 1950, 46,8 mp, 43.000 {; 0723.213.181

528. ZÅBRÅUºI, str., garsonierå cf. 3,

con, bloc mixt, 6/8, decoandatå, renovatå total, toate îmbunåtå¡irile, bucåtårie utilatå/ mobilatå, mobilier modern, metrou, parcare, acte, liberå, id: MH 1-0024, 45.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

78. BABA Novac, reconstruc¡iei, vav Rucår, 6/10, cf 1, semidecomandat, t, ac, 51 mp, agen¡ie, 50.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

11. 1 MAI, pia¡a, zona, persoanå fizicå,

trala proprie (costuri mici), senzor gaze, apometr, termopan mahon, parchet, gresie, faiana¡å, internet+tv RDS, mobilatå ¿i semi-utilatå nou modern, ctie. 2009 cåråmidå (nu existå nimic din rigps), 48.000 {; 0765.511.454 ali_beto@yahoo.com

530. ªINCAI, metrou, 1988, 38 mp, bal-

6/10, liber, renovat, g, f, p, t, cadastru, zonå civilizatå, 49.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

81. BABA Novac, vând ap. 2 cam., supr.

527. VITAN, Real, u¿å metalicå, cen-

mobilatå, îmbunåtå¡iri, 46.900 {; 0729.158.581

77. BABA Novac, Reconstruc¡iei, cf. 1,

46. APÅRÅTORII Patriei, metrou, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 1/4, 55 mp, bloc nou, 2010, finisat, u¿å metalicå, parchet, gresie, faian¡å, termopan, centralå, balcon, loc de parcare, 55.000 {; 0723.369.914

16. 13 SEPTEMBRIE -Sebastian, 1/8,

alicå, centralå proprie (costuri mici), apometre, termopan mahon, parchet, gresie, faian¡å, internet+tv RDS, mobilatå si utilatå nou, c¡ie. 2009 cåråmidå 100%, 43.000 {; 0765.511.454 ali_beto@yahoo.com

Novac, reconstruc¡iei, 2/10, cf. 2, decomandat, renovat, 1974, agen¡ie, negociabil, 48.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro,

76. BABA

80. BABA Novac, Rucår, 1, semidec., 52

15. 1 MAI- Turda, parter, imobil 2010, fin-

526. VITAN, Real, 42 mp, dec., u¿å met-

mp, dec., construc¡ie 2010, loc parcare inclus în pre¡, 55.000 {; 0726.375.629

semidecomandat, 1/10, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, vav Parc IOR, negociabil, agen¡ie, 48.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

45. APÅRÅTORII Patriei, metrou, 2/8, dec., 50 mp, bloc 1984, agen¡ie, 55.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

525. VITAN, Pompieri, 6/10, I/dec, 43

mp, construc¡ie 90, p+t, 54.000 {; 0761.347.904

44. APÅRÅTORII Patriei, ap. 2 cam., 5875. BABA Novac, Reconstructiei, cf.1,

10. 1 MAI, Chibrit, apartamente noi situate în zona P-¡a Chibrit la numai 2 minute de mers de metrou 1 Mai, situate în vilå s+p+3+4r cu 2 camere (61 mp) finisaje la cheie, se acceptå ¿i credit, ofertå, 68.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

etaj 3/4, g, f, aer condi¡ionat, exclus intermediari, 45.000 {; 0723.972.575

504. VICTORIEI Calea nr 2, vedere

514. VITAN Mall, particular, decoman-

482. TITAN, Trapezului, metrou la scarå, 34 mp, bloc mixt, stradal, intrare din bd., curatå, balcon mare închis, ofertå realå, ocazie, 30.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

amenajatå, g+f+p+t, 49.000 {; 0722.217.638/ 021.330.03.48 www.fullimobiliare.ro

parc, cf. 1, semidec., 32 mp, balcon, 9/10, renovatå, neg., Livia, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

480. TITAN, superofertå, confort 1, etaj

balcon, 1979, termopane, um, aproape metrou ¿i pia¡å, are cadastru, 31.500 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

520. VITAN, Mall, 2//8, 42 mp, 1991,

503. VATRA Luminoaså- Maior Coravu,

mp, suprafa¡å mare, dec., etaj intermediar, recent renovat, multiple îmbunåtå¡iri, pozi¡ie excelentå, 53.000 {; 0722.322.944

481. TITAN, Sålåjan, Billa, cf. 1, 7/10, cu

519. VITAN, Mall Pompieri, confort 1, decomandatå, bloc mixt, 1990, 40 mp, etaj 2/8, fårå imbunåtå¡iri ¿i Vitan Mall Banul Udrea, p/8, fårå imbunåtå¡iri, toate actele, acceptå credit, 49.000 {; 0728.820.508

dec, gresie, faian¡å, termopan, parchet stejar, inst. electrice ¿i sanitare noi, u¿i schimbate, u¿a termopan glisantå la buc, pere¡i izola¡i, mobilat bucåtårie dressing, Yellow Imobiliar 40.500 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com

dec., 2/10, în bloc mixt, cu balcon, aproape de metrou, civilizat, liberå, cadastru, bloc 1980, disc. 33.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 2/10, bloc mixt, zona verde, vedere superbå la parcul Titan, apropiere metrou, 34.500 {; 0767.660.904/ 0746.551.491/ 0720.817.927 liwiu24@yahoo.com

518. VITAN, Istria, garsonierå, 32 mp, decomandat, parter/10, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, bloc dupå 1980, u¿or neg., 35.000 {; 0727.001.450 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro

502. VATRA Luminoaså, etaj 6/10, semi-

512. VITAN Mall, cf. 1, dec., suprafa¡a

479. TITAN, po¿tå, 1 Decembrie, cf. 1,

450. TITAN, Auchan, etaj 3, 40 mp, g, f,

vedere stradalå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 70.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

478. TITAN, Potcoava, cf. 1, semideco-

448. TITAN, Auchan, 1/10, cf. 1, dec.,

gars., cf. 1, an construc¡ie 1980, 38 mp, renovatå 2009, 1 balcon, 1 gr. sanitar, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, contorizat, acte. obs: AC., loc parcare ADP, meritå våzutå; 0769.214.218

494. UNIRII Bulevard, 3/8, 3 balcoane,

6/10, utilitati, zona parc, fara îmb., 23.500 {; 0764.716.412

mandatå, p/4, 27 mp, renovatå, mobilatå, agen¡ie, 28000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

449. TITAN, Auchan, Bucure¿ti,

493. UNIRII 6/8, 42 mp, decomandatå,

faian¡å, parter/8, bloc 1986, cadastru, intabulare, 42.000 {; 0723.383.204 www.nhpimob.ro

îmb. recente, cadastru, intabulare, 32.000 {; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523

38 mp, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, 33.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

492. UNIRII 3/8, 42 mp, bloc 1990, mixt,

13

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

40. APÅRÅTORII Patriei metrou, ap. 2

71. BABA Novac, Aurel Bottea, cf. 1,

55 mp, constructie 1986, bloc 4 nivele, 60.000 {; 0764.716.412/ 0732.864.809

73. BABA Novac, Ghe. Påtra¿cu, cf 1, semidecomandat, 4/9, imbunåtå¡iri, zonå cu verdea¡å, agen¡ie, 50.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 74. BABA Novac, parc IOR, strada Ion Tuculescu, confort 1 semidecomandat, etaj 7/10, zonå deosebit de curatå, scarå impecabilå, termopan inclusiv balcon închis, parchet, gresie, faian¡å, meritå våzut, acceptå credit, 47.800 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro

106. BERCENI / Sun Plaza, 1983, et.

bloc 1984, renovat recent, totul nou, 58.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro 108. BERCENI BIG, Lunca Bârze¿ti, etaj 1, 57 mp, construc¡ie 1984, g, f, p, t, instala¡ii noi, 59.000 {; 0730.102.375 109. BERCENI Big, ªoseaua Olteni¡ei,

etaj 8/10, decomandat, 54 mp, bloc impecabil, construit 1971, fårå îmbunåtå¡iri, contorizat gaze, apometre, repartitoare, apropiere metrou, pia¡å, mijloace transport, discutabil, 53.000 {; 021.341.08.35/ 0743.060.802 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro 110. BERCENI metrou IMGB- Dimitrie Leonida, strada Amurgului, apartament în bloc p+2+m, suprafa¡å utilå 55 mp finisat la cheie, amplasat mansardå, bran¿at la toate utilitå¡ile, centralå de apartament, cad+ intab, 47.000 {; 0745.410.365 gabinitu1991@yahoo.com 111. BERCENI metrou IMGB- particular, strada Amurgului, apart. 2 cam în vilaå p+1+m, s. utila 53 mp amplasat etaj 1, finisat complet int. ¿i ext., racordat la toate utilitå¡ile, C.T. proprie de apart., cadastru ¿i intab, neg. 50.000 {; 0745.410.365 gabinitu1991@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

21 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 112. BERCENI Olteni¡ei stradal, confort

1, decomandat, etaj 4/10, construc¡ie 1987, acte, cu îmbunåtå¡iri, 61.000 {; 0720.534.186/ 021.330.31.35 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro

113. BERCENI Pia¡a Sudului, conf. 1, semidec, 9/10, 54 mp, balcon 7m, g+f+p+t+um+AC, intabulat, neg., 45.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570 114. BERCENI, 1/4, mobilat, utilat,

54.000 {; 0728.330.208

115. BERCENI, 1/4, ªosea Berceni, 2 cam., 1986, 65 mp, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, parcare, metrou la 150 m, pia¡å, lângå Facultate, liber, acte, id 940039, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 116. BERCENI, 2 cam., 1 balcon,

151. BERCENI, Emil Racovi¡å, 2/10,

192. BERCENI, Secuilor, 5/10, 43 mp,

152. BERCENI, Emil Racovi¡å, p/10,

193. BERCENI, Spiru Haret, constr.

dec., curat, f. îmb., liber, 50.000 {; 0724.319.547

confort 2, semidecomandat, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, 35.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com 153. BERCENI, Emil Racovi¡å,

stradal, particular, confort 1, decomandat, 9/9, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, discutabil, 43.000 {; 0722.830.545/ 0744.525.035 154. BERCENI, Giurgiului, dec., 3/8, îmbunåtå¡iri, 53 mp, liber, urgent, 46.900 {; 0731.493.450 155. BERCENI, Grådi¿tea, constr. 1981,

cf. 1, dec., 3/4, 57 mp, accept credit, 56.900 {; 0788.505.563

Racovi¡å, 45 mp, parter înalt/ 10, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, mobilat/ utilat, metrou la 200 m, exclusivitate, id 940061, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

156. BERCENI, Huedin, 3/4, cf. 2, semidec., 40 mp, su- 38,5 mp, g, f, curat, liber, 36.500 {; 0763.575.682/ 0723.389.967

117. BERCENI, 2 cam., Apåråtorii

157. BERCENI, IMGB, Dimitrie Leonida,

Patriei, et. 2, constr. 2010, s=56 mp, dec., balcon, centralå de apartament, loc parcare, 55.000 {; 0722.204.952/ 0722.204.951 118. BERCENI, 2 cam., cf. 1, supr. 54

ap. 2 cam., p+1+m, în vilå, supraf. 54 mp, cf. 1, dec., toate utilitå¡ile, complet finisat, la cheie, 43.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29 www.case-popesti.ro Izvorul Cri¿ului, 1/4, cf.1, renovat complet, dec., izolat, 52.000 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

158. BERCENI,

mp, an constr. `81, et. 7, 50.000 {; 0723.690.603

119. BERCENI, 2 cam., metrou Dimitrie

Leonida, imobil privat p+3, bloc nou c-¡ie 2010, dec., 51 mp, balcon, complet finisat, la cheie, centralå proprie, loc parcare, 47.000 {: 0722.204.952/ 0722.204.951 120. BERCENI, 2 cam., ¿os. Olteni¡ei,

zonå reziden¡ialå, imbil privat, constr. 2010, dec., 62 mp, balcon, complet finisat, la cheie, loc parcare, 55.000 {; 0722.204.952/ 0722.204.951

121. BERCENI, 2 camere, 1979, Brân-

coveanu, 1/10, 38 mp, decomandat, balcon, îmbunåtå¡iri, id.894059, 35.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 122. BERCENI, 2 camere, apropiere metrou IMGB, proiect nou, construc¡ie 2010, etaj 1, 54 mp utili, decomandat, balcon, finisat la cheie, loc mparcare, 50.000 {; 0722.204.951/ 0722.204.952 123. BERCENI, 2 camere, apropiere metrou, imobil construc¡ie 2010, etaj 2, decomandat, centralå proprie, finisat complet, loc parcare, 45.000 {; 0722.204.951/ 0722.204.952 124. BERCENI, 2 camere, cf. 1, etaj 3,

balcon mare, curat, 43.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

125. BERCENI, 2 camere, cf. 2, 7/10,

balcon, fårå îmbunåtå¡iri, acte, 36.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614 126. BERCENI, 2 camere, et. 2/4,

lux, la cheie, totul nou, disc., 48.000 {; 0765.300.667

127. BERCENI, 2 camere, Metrou Dimitrie Leonida (IMGB), apartament în ansamblu reziden¡ial, decomandat, cf. 1, la cheie, finisaje de calitate, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, aer condi¡ionat, toate utilitå¡ile, 55.000 {; 0723.363.867/ 0732.671.777 128. BERCENI, 2 camere, metrou Dim-

itrie Leonida (IMGB), apartament în ansamblu reziden¡ial, decomandat, la cheie, finisaje de calitate, aer condi¡ionat, toate utilitå¡ile, 55.000 {; 0723.134.456/ 0722.696.105 129. BERCENI, 2 camere, Metrou IMGB, ansamblu reziden¡ial, decomandat, 63 mp, la cheie, finisaje de calitate, toate utilitå¡ile, loc de parcare, 50.000 {; 0723.363.867/ 0732.671.777 130. BERCENI, 2/10, cf. 1, dec., finisat

la cheie, 65.000 {; 0721.332.638

131. BERCENI, Agip, 6/8, cf. 1, gresie, faian¡å, parchet, balcon mare, 48.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 132. BERCENI, Alex. Obregia, particular,

159. BERCENI, Izvorul Oltului, 1/10, cf II,

40mp, toate îmbunåtå¡irile, intabulare, 36.500 {; 0729.158.585

160. BERCENI, Izvorul Oltului, cf. 2, semidec., 3/4, g, f, t, 40 mp, cad. + int., disc., 36.000 {; 0768.668.646/ 0727.597.732 161. BERCENI, Luicå, cf 2, 7/10, curat,

g+f+t+um, aer condi¡ionat, 38.000 {; 021.211.31.40/ 0736.430.049

162. BERCENI, Luicå, cf. 2, semidec.,

7/10, cu îmb., ac, 38.000 {; 0722.498.911/ 0765.400.929

163. BERCENI, metrou Apåråtori, c-¡ie 2010, la cheie, centralå proprie, p+4, acc. credit, 55.000 {; 0723.535.968

BERCENI, metrou Apåråtorii Patriei, facultate, apartamente în imobil, p+2, finalizat 2010, 57 mp utili, complet finisate "la cheie" cu centralå proprie, loc parcare bonus, disponibile imediat, 55.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 164.

165. BERCENI, metrou D. Leonida, 2 cam., 55 mp utili, dec., finisat la cheie, loc parcare inclus, constr. 2010, la cheie, 46.000 {; 0727.730.086 166. BERCENI, metrou D. Leonida, fostå

IMGB, 2 cam., dec., 58 mp utili, constr. 2010,bucåtårie mob. ¿i utilatå, loc de parcare inclus în pre¡, 58.000 {; 0727.736.313

167. BERCENI, metrou D. Leonida, fostå

IMGB, ap. 2 cam., dec., finisat complet, 55 mp utili, complex reziden¡ial, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, loc de parcare bonus, 55.000 {; 0727.736.313

136. BERCENI, apartament 2 camere,

cf. 1, decomandat, 3/10, curat, 43.000 {; 0767.711.482

137. BERCENI, apropiere Big, comfort 1,

etaj 3/8, gresie, faian¡å, parchet, termopan, gaze separat, intabulat, 54.000 {; 0788.819.392 rodicastroe@yahoo.com 138. BERCENI, Apåråtorii Patriei, con-

struc¡ie cåråmidå porotherm, izola¡ie exterioarå 2010, 1/4, decomandat, 55 mp, finisat, centralå proprie, parcare curte. George, 52.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.170 george.marinica@orfeas.ro www.orfeas.ro 139. BERCENI, Apåråtorii Patriei, etaj 2/10, decomandat, 52 mp, curat, contorizat, u¿å metalicå, acte, apropiere metrou, id 1029, 51.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 140. BERCENI, Apåråtorii Patriei, metrou, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, bucåtårie mare, 54 mp utili, finisat complet, direct dezvoltator, 55.000 {; 0731.308.398 141. BERCENI, Big, apropiere metrou,

3/ 8, confort 1, decomandat, gresie, faian¡å, termopan, stradal, bloc 1980, 57.900 {; 0749.199.192/ 021.460.11.91 bigzoneinvest@gmail.com www.imobiliareberceni.ro 142. BERCENI, Big, Pia¡å, particular, cf.

1, renovat, schimbat tot aer/c, mobilat, civilziat, lini¿te, 62.000 {; 0729.692.286

143. BERCENI, Brâncoveanu Metrou,

6/10, cf.1, bloc 1988, stradal, 60.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815 144. BERCENI, cf. I, dec, 50 mp, etaj

4/10, balcon, liber, intabulare, neg., 46.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

145. BERCENI, cf.1,decomandat, 4/10,

liber, balcon, intabulare, 46.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

146. BERCENI, confort 1, semidecomandat, etaj 7/10, constr.1981, 55.000 {; 0720.534.186/ 021.330.31.35 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro 147. BERCENI, Constantin Brâncov-

eanu, cf. 2, etaj 1, parchet, termopan, liber, bloc reaiblitat 2010, acceptå credit; 0724.319.547 148. BERCENI, Covasna, et. 4/10, cf. 1,

dec., 52 mp, fårå îmb., 44.000 {; 0758.095.331

149. BERCENI, Cultural, et. 4/10, cf. 1,

196. BERCENI, Sudului, cf 1, semideco-

mandat, 6/8, stradal, curat, fårå îmbunåtå¡iri, 48.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 197. BERCENI, Uioara, 2/4, cf. 2, semi-

dec., gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, zonå civilizatå, intabulare, accept credit, pre¡ disc.; 0728.844.887/ 021.332.46.76 198. BERCENI, vând apartament 2 camere, Drumul Gåzarului, stradal, etaj 3/4, renovat de curând, multiple îmbunåtå¡iri: gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, interfon, parcare amenajatå în fa¡a blocului. Liber imediat, 47.000 {; 0744.750.042/ 0745.160.029 199. BERCENI, ªos. Olteni¡ei, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, complet finisat, construc¡ie 2010, centralå proprie, direct dezvoltator, 46.000 {; 0723.572.570

BERCENI, ªos. Olteni¡eiMetropolitan Residence, apartamente 2 cam. în imobile p+3, finalizate 2010, 68 mp utili, decomandate, complet finisate "la cheie" cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibile imediat, 55.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 200.

201. BERCENI, ¿os. Olteni¡ei, ap. 2 cam., 57 mp utili, finisat complet lux, constr. 2010, toate utilitå¡ile, aer condi¡ionat, loc de parcare bonus, 61.000 {; 0727.736.313 202. BERCENI- Olteni¡ei, 4/8, 1984,

decomandat, amenajat, apropiere metrou, 62.000 {; 0722.217.638/ 021.330.03.48 www.fullimobiliare.ro 203. BERCNI, Big, Obregia, 9/10, deco-

mandat, fårå îmbunåtå¡iri, 52.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

204. BERZEI stradal, ap. 2(3) cam., 105

mp, 1/3, 95.000 {; 0760.449.116

205. BIG, Secuilor, cf. 1, et. 5/9, semidec., multiple îmb., bloc civilizat, 52 mp, parcare, pårcule¡, 52.000 {; 0727.738.938 206. BRAGADIRU, 15 minute Pia¡a

Unirii, 2 camere, 55 mp utili, loc parcare, zona vile, oferta dezvoltator, evaluare bancarå, 34.000 {; 0762.008.100

semidecomandat, stradal, suprafa¡å 56 mp, bloc 1980, fårå îmbunåtå¡iri. Fårå credit, 48.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.50

228. BR¢NCOVEANU, Mega Image, bloc 1987, decomandat, p/8, 60 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, 63.000 {; 0722.402.468/ 0727.737.220

îmbunåtå¡iri, 37.000 {; 0727.833.139/ 0765.025.527/ 021.460.19.73 209. BRÂNCOVEANU, 2/4, dec,

231. BR¢NCOVEANU, metrou, 2/4,

dec., 54 mp, f. îmb., 2 balcoane, bloc 1983, 65.000 {; 0729.974.853 ioanapremier@yahoo.com

232. BR¢NCOVEANU, Ni¡u Vasile, cf 2

sporit, decomandat, etaj 3/10, 40.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 233. BR¢NCOVEANU, parc, parter în

vilå 2010, amenajat lux, boxå, 50 mp, curte, centralå proprie, 66.000 {; 0722.241.794

234. BR¢NCOVEANU, Prå¿ilei PF, 2 cam cf. 3, 24 mp, p, t, g, f, u¿å metalicå, internet + tv, foarte comod, 5 min de metrou Brâncoveanu, et 1/4, bloc lini¿tit, costuri foarte mici, 29.000 {; 0761.687.010/ 0746.022.006 saibarspeis@gmail.com 235. BR¢NCOVEANU, Secuilor, cf. 1,

semidec., g, f, p, t, bloc civilizat, parcare, pårcule¡, cadastru, intabulare, 52.500 {; 0727.738.938 236. BR¢NCOVEANU, stradal, 2/8, 56

mp, gresie, faian¡å, termopan, intabulare, accept credit, 48.500 {; 0760.664.888 237. BR¢NCOVEANU, stradal, 2/8,

vedere fa¡å, 53 mp, 56.800 {; 0731.493.450

semidecomandat, renovat, 65.000 {; 0722.402.468/ 0727.737.220

239. BR¢NCOVEANU, vis-a-vis de metrou, construc¡ie 1988, etaj 10, st- 58 mp, toate îmbunåtå¡irile, intabulare, 53.000 {; 021.320.11.85/ 0788.527.832 240. BR¢NCUªI, IOR, Titan, 2

camere, cf. 1, semidecomandat, 1/4, 52 mp, zonå verde lini¿titå, particular, 59.000 {; 0727.303.700 241. BUCUREªTI, Calea Cålåra¿i, 2 cam., 50 mp, lângå metrou, stradal, multiple îmbunåtå¡iri, mobilat, cf. 1, dec., exclus agen¡ii, 48.000 {; 0744.147.189/ 0724.933.261 242. BUCUREªTI, oferim spre vânzare

apartamente noi de 2, 3 camere ¿i penthouse, lux, ocazie, pre¡urile încep de la 55.000 {; 0788.164.186/ 0769.076.104 243. BUCUREªTI, particular, ap. 2 camere, în vilå, etaj 2, Eroii Revolu¡iei; 0763.353.737/ 0721.264.614

60 mp, str. Crinului, pretul include ¿i loc de parcare, proprietate personalå, 49000 {; 0747.607.484/ 031.414.57.52

175. BERCENI, Obregia- Plus, Bucure¿ti, 2 camere, cf. 1, 1974, 50 mp, decomandat, proprietar, 2/4, parcare, boxå, 48.000 {; 0762.958.605

211. BREZOIANU Ci¿migiu, 2 camere, conf.1, 1961, 52 mp, renovat, mobilat, utilat complet 70.000 {; 0722.229.866

6/10, liber, parchet, intabulare- 45.000 {, Giule¿ti, 1/7, liber- 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

212. BRÅTIANU, 2 cam., cf. 1, an construc¡ie 1960, 50 mp, ap. ultra central, zona zero, Intercontinental, urgent, disc., 0765.647.679

251. BUCUREªTII Noi, parc, semidec.,

fort 1, semidec., etaj 6/8, 48.000 {; 0744.674.711

177. BERCENI, Olteni¡ei, BRD, cf. 1, sd.,

213. BR¢NCOVEANU - parc, parter in

Bazilescu, str. Subcetate nr. 76, bloc nou, et 2/3, toate utilitå¡ile, contorizat, ac, balcon închis, bucåtåria, baia cadou, zonå f. lini¿titå si verde, piata metrou, ¿coalå, grådini��å, 63.000 {; 0724.183.752

178. BERCENI, Olteni¡ei, confort 1, aproape metrou, etaj 3, decomandat, fårå îmbunåtå¡iri majore, 52.500 {; 0724.256.924 179. BERCENI, Olteni¡ei, etaj 2, bloc nou, gresie, faian¡å, parchet, termopan, parcare, centralå proprie, 55.000 {; 0723.383.204 180. BERCENI, particular, vând sau schimb 2 camere, decomandate, 2 holuri, termopane, stradal, et. 4, cu garsonierå sau ap. 2 camere + diferen¡a, zonele Dristor, Obor, Muncii, M. Bravu, Vitan; 0729.195.278 181. BERCENI, pia¡a Berceni, 55 mp,

214. BR¢NCOVEANU Budimex, confort

1, stradal, 44 mp, balcon 12 mp, etaj 6/8, bloc cåråmidå, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, contorizat, curat, liber, loc parcare, zona deosebitå. 47.000 {; 0722.260.572/ 0734.468.909

215. BR¢NCOVEANU stradal, conf. 2, semidec, etaj 4, 38 mp, g+f+p+t+um, renovat recent, negociabil, 34.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570 216. BR¢NCOVEANU, 1/10, metrou, confort 1, bloc 1992, amenajat complet, recent, scarå îngrijitå, 65.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

6/8, decomandat, 1984, renovat, accept credit, neg., 62.000 {; 0724.295.769/ 021.332.00.12

217. BR¢NCOVEANU, 2 cam., dec., cf.

182. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, 1/4, semi-

218. BR¢NCOVEANU, 4/8, metrou, 64

dec., et. 2, 38 mp, agen¡ie, 37.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

183. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, 2 camere,

cf. 2, semidecomandat, 1/4, 40.000 {; 0862.043.296

184. BERCENI, Pia¡a Sudului, 6/8, cf. 1

sporit, bloc 1982, gresie, faian¡å, parchet, 50.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 185. BERCENI, Pia¡a Sudului, cf. 1,

dec., 56 mp, 1/8, amenajat modern, 55.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66 186. BERCENI, proprietar cf. 1, multiple

2 sporit, 6/10, vedere mixtå, 42.000 {; 0744.349.859/ 0729.652.979

mp, decomandat, bloc 1990, gresie, faian¡å, parchet, scarå civilizatå, 70.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

219. BR¢NCOVEANU, Aluni¿ului, zonå frumoaså, decomandat, cf. 1, 50 mp, et. 4/7, mobilat, utilat, 46.000 {; 0765.442.098/ 0752.150.420 office@pascuimobiliare.ro www.pascuimobiliare.ro 220. BR¢NCOVEANU, Budimex, 1/4,

dec., 50 mp, liber, boxå, scarå curatå, 49.900 {; 0788.819.392

îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, pre¡ avantajos; 0761.139.302/ 0767.126.095

221. BR¢NCOVEANU, Budimex, cf 3,

187. BERCENI, Racovi¡å, 3/4, semidec.,

222. BR¢NCOVEANU, Budimex,

liber, 49.000 {; 0722.402.468/ 021.332.00.15

188. BERCENI, Re¿i¡a, stradal, 2

camere, cf. 2, 38 mp, semidec., 4/4, liber, curat, termopan, 35.000 {; 0744.644.063/ 0744.486.269 189. BERCENI, secuilor 2 camere cf. 1

semidecomandat, et. 4/4 cu blacon, urgent, pre¡ discutabil, 43.000 {; 0744.674.711 alinmi2006@yahoo.com 190. BERCENI, Secuilor, 2 camere, cf. 2

1/4, îmbunåtå¡iri, 29.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

confort 1, 6/8, 55 mp, negociabil, acceptåm credit, 45.000 {; 0721.463.075 223. BR¢NCOVEANU, cf 2 sporit,

decomandat, 3/10, lângå Petrom, 40.000 {; 0727.833.139/ 0769.526.936

224. BR¢NCOVEANU, City Mall, cf. 1,

dec., 56 mp, 1986, amenajat modern, centralå termicå, 66.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

225. BR¢NCOVEANU, Izvorul Oltului,

dec., 53 mp, g, f, t, um, AC, cad+int., bloc 1981, 58.000 {; 0758.095.331

1/10, cf. 2, dec., g, f, p, t, um, 40.000 {; 0788.425.118

150. BERCENI, Cultural, stradal, 2/10,

191. BERCENI, Secuilor, 2 camere, con-

226. BR¢NCOVEANU, Luicå, 2 cam.,

fort 1, semidec., etaj 4/4, 43.000 {; 0744.674.711

cf. 2, full dotåri, 41.000 {; 0724.251.951

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

249. BUCUREªTII Noi, parc Bazilescu,

cf 1, 55 mp, etaj 7/10, renovat recent, 50.000 {; 0764.716.412/ 0732.864.809

250. BUCUREªTII Noi, parc, semidec,

6/10, liber, intabulare, 48.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

272. CAMIL Ressu, semidecomandat, cu

o suprafa¡å de 50 mp, 1 balcon de 5 mp, 1 debara + 1 cåmarå. Vedere stradalå. La 5 minute de sta¡ia de metrou N. Grigorescu, pret negociabil, 50.000 {; 0733.867.648 irina@allkindconsulting.ro www.allkind.ro

258. BUHUªI, Aleea, Circa 13

Poli¡ie, vând ap. 2 camere, cf. 1, 1979, etaj 1/10, fårå îmb., 56 mp, neg. 52.000 {; 0762.082.501 259. BUREBISTA, Aurel Botea, et.4,

decomandat, curat, negociabil, 60.000 {; 021.211.31.40/ 0722.492.791

BUªTENI (PH), pârtia Kalinderu, particular, pozi¡ie excep¡ionalå, construc¡ie nouå, apartamente lux 2 cam, garaj, boxå, 90 mp, ofertå! 55.000 {; 0745.077.791 260.

261. BUªTENI Zamora, apartamente 23 camere superfinisate, 60 mp, superpre¡. 0722.354.772/ 0766.394.910 262. BÅCILÅ Vasile - zonå, Colenti-

na, 55 mp, et. 5+m, 1- living, bucåtårie, baie, balcon, 2-2 camere, dressing, constr. 2011, accept credit, 45.000 {; 0743.866.770/ 0722.214.915

263. BÅLCESCU, Scala, 2 camere, stradal, superfinisat, termopan, marmurå, mobilat ¿i utilat complet, modern, totul nou, ideal investi¡ie, 70.000 {; 0722.324.424 264. BÅNEASA, 2 cam., 2007, 74

mp, reziden¡ial cartier Grenfield, mobilat complet lux, construc¡ie 2007, proprietar; 0721.282.858

301. COLENTINA, cf. dec., etaj 2/8,

suprafa¡a 59 mp, cu îmbunåtå¡iri, g, f, p, t, um, AC, recent renovat, instala¡ii noi, izolat, parcare, centralå, zonå lini¿titå, mobilat, construc¡ie 1986, id 13359, 65.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro 302. COLENTINA, Doamna Ghica,

cf. 1, dec., 1/4, 60 mp, centralå proprie + termopan, inclusiv balconul, f, g, u.m., aer condi¡ionat, boxå, foarte curat, liber, disc., 65.000 {; 0732.875.032/ 0736.897.571 304. COLENTINA, Obor, confort 1, semidec., etaj 1/8, suprafa¡a 54 mp, cu îmbunåtå¡iri, g, f, p, t, um, AC, vis-a-vis Magazinul Obor, construc¡ie 1976, id 14147, 56.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

305. COLENTINA, p/10, 2 camere, Teiul

274. CANTEMIR, 7/10, 50 mp, bloc

306. COLENTINA, Rose Garden,

1964, liber, disc., 65.000 {; 0722.633.765

275. CANTEMIR, Budapesta, confort 1,

1/7, liber, fårå îmbunåtå¡iri, stradal, pretabil firmå, ocazie, 55.000 {; 0721.593.744/ 021.335.36.97

276. CENTRAL Parcul Icoanei, 3/3,

dec., 78 mp, intabulat, liber, necesitå renovåri,! 51.990 {; 021.330.20.05/ 0728.953.990 277. CENTRAL, metrou, 1/8, bloc 1982,

reabilitat termic, spa¡ios, 60 mp, liber, urgent, 63.900 {; 0755.065.520

9/10, semidecomandat, 45 mp, finisaje, parchet, termopan, cadastru, intabulare, parcare, 60.000 {; 0724.299.647/ 0726.685.838 307. COLENTINA, Rosse Garden, et. 2/9 ¿i 7/9, mobilate, utilate, parcare, etaj 2, 50 mp - 70.000 {, et. 7, 75 mp 95.000 {; 0725.561.522 308. COLENTINA, stradal, cf. 1, circu-

lar, g, f, um, 47.500 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082 309. COLENTINA, stradal, confort 1, cir-

mp, decomandat, renovat, centralå termicå, 42.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

cular, etaj 6/10, construc¡ie 1978, gresie, parchet, faian¡å, termopan, 53 mp, bloc curat ¿i civilizat, zonå ªcoala 39, 51.500 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10

279. CENTRAL, vând apartament 2

310. COLENTINA, Teiul Doamnei, cf. 2,

278. CENTRAL, Moxa, in vilå, parter, 51

camere, parter/4, izolat termic, centralå termicå proprie, parchet pe jos; 0767.292.496 280. CENTRUL Istoric, Bucure¿ti, km 0,

str. Blånari, apartament ultracentral, 40 mp, et. 3/5, semidecomandat, centralå termicå proprie, apometre, aer condi¡ionat, parchet clasic, la subsolul blocului se aflå club A, exclus agen¡ii, 98.000 {; 0765.486.284

281. CHIAJNA, Ro¿u, bloc nou, cåråmidå, izolat, decomandat, la cheie (g, f,ct, termopane, parchet stejar, u¿i lemn), un loc de parcare, rate dezvoltator 58.000 {; 0766.679.980 scnairdasrl@yahoo.com 282. CHITILA, Bucure¿tii Noi, 2 camere,

47 mp, construc¡ie nouå, la cheie, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 39.000 {; 0721.702.323

283. CHITILA, ªos., 70 mp, apartament

dec., 59 mp, construc¡ie 1983, liber fårå îmb., acte la zi, accept credit, 58.500 {; 0764.716.412/ 0732.864.809

285. CHIªINÅU, bd., cf. 1 dec., 59 mp, etaj 6/10, liber, construc¡ie1983, acte la zi, fårå îmb., 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 286. CIRCA 13 Poli¡ie, 2/4, cf. 1, dec., multiple îmb., fårå balcon, cu boxå, neg., 48.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529 287. CIRCA 13 Poli¡ie, ap. 2 cam., deco-

mandat, Aleea Fete¿ti, îmbunåtå¡it, parter din 4, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, eventual ¿i mobilat, 53.500 {; 0736.469.102 borceadorel@yahoo.com 288. CITY Mall, Olteni¡a, et. p/8, 60 mp,

constr. 1990, dec. 60.000 {; 0760.291.733

dec., 3/10, 42 mp utili, liber, 42.500 {; 253.01.13/ 0748.908.724

311. COLENTINA, vând ap. 2 camere,

s= 58 mp, 2 balcoane, decomandat, pre¡ 50.000 {; 0766.333.192 312. COLENTINA, vând apartament 2 camere, cf. 1, an constr. 1970, su 61, etaj 3; 0765.114.362 313. COMPLEX Confort City spre

Autostrada Soarelui (Splaiul Unirii), particular, urgent, etaj 8/10, s+f+p+t nou, 51.000 {; 0742.047.472 314. COMUNA 1 Decembrie, 2 camere,

construc¡ie 2011, 85 mp, vis a vis Mega Image ¿i Green City, la cheie, 40.000 {; 0720.322.771 315. COMUNA 1 Decembrie, proprietar,

ap. 2 camere, cf. 1, jud. Ilfov, disc., 32.000 {; 0740.104.888

316. CONSTRUCTORILOR Bd., propri-

etar serios, apartament 2 camere, etaj 1/4, stradal, liber, zonå linistita, aproape de mijloace transport, piata, scoli, parc, etc. Complet contorizat, centrala termica proprie, 60.000 {; 0722.454.592/ 0788.454.572 doru_gaz@yahoo.com

290. CIªMIGIU, la intersectia strazilor Cobålcesu Grigore cu Berzei, intr-o zona in plina dezvoltare, aici construindu-se noul bulevard Uranus,2 cam. + 1 la mansardå, et. 3/3, centralå, g, f, t, p, mobilat 80.000 {; 0726.779.682/ 0721.390.574 tudorica_tdr@yahoo.com

CLUJ Napoca, ultracentral, urgent, ap. 2 camere, dependin¡e, pivni¡å; 0264.598.972/ 0740.678.596/ 0788.916.288 291.

292. COLENTINA - Râu, 2 cam., dec.,

cf. 1, 1988, 54 mp, teren 8 mp, centralå proprie, pre¡ disc., 56.000 {; 0730.005.072

293. COLENTINA în ansamblul reziden¡ial Rose Garden, 63 mp, bucåtårie mobilatå, etaj 8/11, anun¡ proprietar. Ave¡i posibilitatea de achizi¡ie în rate cu un avans de doar 10%, 63.500 {; 0730.109.003 294. COLENTINA Maior Båcilå, particu-

lar vând ap., de la 40.000 {; 0742.361.636

295. COLENTINA pod ocazie

construc¡ie 2010, apartamente de douå ¿i trei camere cu suprafe¡e între 50-75 metri, predare într-o lunå cu toate finisajele, cu pre¡uri cuprinse între 40.000 { ¿i 55.000 { cu tot cu tva. o realå, 40.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601 296. COLENTINA râu Maior Båcilå stradal, confort 1 sporit, semidecomandat, 7/8, renovat lux, instala¡ii schimbate, par¡ial mobilat comandå, t, g, f, um, bloc construc¡ie 1987, scarå curatå, 60 mp, acceptå credit, disc., 56.500 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro

333. CR¢NGAªI Calea Crânga¿i, cf. 1D,

et. 3/8, G+F+P+T, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

334. CR¢NGAªI Constructorilor, particu-

lar, vând apartamet 2 camere, 2/4, cf. 1 semi-decomandat, super-amenajat, um, g, f, p, a/c, mobilå bucåtårie, loc de parcare, pre¡ u¿or negociabil, 52.000 {; 0722.603.801/ 0723.356.434 florinsandu2004@yahoo.com

335. CR¢NGAªI pia¡a, conf 1 decoman-

dat 52 mp, 8/10, an 1985, fårå imbunåtå¡iri, u¿å metalicå, balcon închis, vedere stradal aproape de metrou si pia¡å, proprietar, pre¡ negociabil, urgent, 55.000 {; 0723.171.077/ 0724.028.613 vio.casadiluigi@yahoo.com 336. CR¢NGAªI Zboina Neagrå, 2 cam,

conf. 1, decomandat, 1986, 59 mp, 1/8, lângå grådini¡å+ ¿coalå, cu imbunåtå¡iri. 65.000 {; 021.220.20.31 337. CR¢NGAªI, 1, dec., 5/8, îmb., cadastru, intabulare, bloc 1985, 54 mp, 52.000 {; 0722.483.133

338. CR¢NGAªI, 1986, 2 camere, 1986,

2/4, 60 mp, 300 m de la metrou, pac, decomadnat, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, liber, id. 860124, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

339. CR¢NGAªI, 1986, I/ dec., 1/8, Zboina Neagra, 59 mp, g, f, p, t, pre¡ neg; 0769.913.293 www.amla.ro 340. CR¢NGAªI, 1986, I/ dec., 8/10, 55

mp, 3 balc., g, f, p, t, AC, 56.000 {; 0745.299.464/ 0767.533.107/ 0729.261.288 www.amla.ro

319. COSTIN Georgian, Morarilor, 3/9,

mobilat, 51mp, finisat lux, 61.000 {; 0728.114.499

320. COSTIN Georgian, ¿osesaua Ver-

dezvoltator vânzare sau închiriere cu op¡iunea cumpårårii, apartamente 2, 3, 4 ¿i 5 camere, finalizate cu finisaje de înaltå calitate ¿i dotåri deosebite, suprafe¡e foarte generoase dee la 1.100 {/mp construit; 0755.518.345 www.imobiliaretre.ro 370. CÅLÅRAªILOR, Calea, 2/5, 100

mpu, 2009, spate, 90.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

371. CÅLÅRAªILOR, Hyperion, 2/8,

bloc 1996, termopan, parchet, aer condi¡ionat, 84.900 {; 0723.180.185/ 312.31.42 372. CÅMPIA Libertå¡ii, intersec¡ie Baba

Novac, cf. 1, circular, bucåtårie, stradal, 1/10, 53 mp, 1976, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

373. C¢MPIA Libertå¡ii, 4/10, stradal, dec., 1982, 55 mp, termopan, 55.500 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66 374. C¢MPIA Libertå¡ii, p/10, cf. l dec.,

balcon, fårå îmbunåtå¡iri, zonå verde, accept credit, 46.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro

375. C¢MPULUNG, Muscel, vând sau

schimb apartament 2 camere, cf. 2, cu balcon, fårå îmbunåtå¡iri cu garsonerå sau caså la curte Bucuresti, 15.000 {; 0723.583.372/ 0725.276.946

376. DECEBAL, 2 minute metrou, deco-

mandat, 8/10, bloc 1990, 60 mp, gresie, parchet, termopan, cadastru, intabulare, 70.000 {; 0722.542.692

377. DECEBAL, 3/4, Zvon, 65 mp, deco-

341. CR¢NGAªI, 2 cam., metrou, bloc

342. CR¢NGAªI, 2 camere, 5/10, cf. 1,

378. DECEBAL, dezvoltator vinde apartamente de lux cu 2- 3 cam, finalizare martie 2011. Pre¡uri incepând de la 69.000 {; 0731.191.292

1982, spa¡ios, decomandat, finisat, 3/4, bucåtårie utilatå, 2 balcoane, urgent; 0755.065.515

dec., 56 mp, c-¡ie 1986, termopan, g, f, aer condi¡ionat, 50.900 {; 346.44.45/ 0788.909.089 343. CR¢NGAªI, 2/8, cf. 1, dec., 59 mp,

constr. `86, buc. mobilatå, g, f, p, t, ISEN, cad. + int.; 0733.466.667/ 0730.421.581

379. DECEBAL, Unirii, calea Cålåra¿i, Burebista, Matei Basarab, cumpår apartament 2 camere dec., nemobilat, între etajele 2-6 numai de la particulari, plata cash; 0723.579.802 sararuflorin@yahoo.com 380. DELFINULUI, ap. în vilå, 90 mp +

344. CR¢NGAªI, 5/8, cf. 1, dec., 53

terasa 80 mp, toate uitlitå¡ile, construc¡ie nouå, 75.000 {; 0723.634.747

345. CR¢NGAªI, 53 mp, 1980, îmbunåtå¡iri, 52.000 {; 0724.053.351

381. DELFINULUI, Pantelimon, 2/10, decomandat, su. 38 metri påtra¡i, renovat recent, multiple îmbunåtå¡iri, parchet, termopan, u¿i schimbate, pre¡ de crizå, ocazie, acceptåm credit, 39.999 {; 0753.075.109

mp, constr. 1984, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, 2 balcoane închise în termopan, 52.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

346. CR¢NGAªI, Calea Crânga¿i, 2 cam., cf. 1, constr. 1985, 52 mp, decomandat, 8/10, 1 balcon, stradal, apropiere metrou, 53.000 {; 0726.154.369

382. DIMITRIE Cantemir, 60 mp, spatiu

347. CR¢NGAªI, Calea, vizavi de stadionul Giule¿ti, particular, ap. 2 camere, cf. 1, 1986, s- 56 mp, etaj 8, îmb., nu ofer comision, 53.000 {; 0765.158.672

383. DIMITRIE Leonida, metrou IMGB, ap. 2 cam., 45 mp utili, plus o teraså de 30 mp ¿i un loc de parcare inclus în pre¡, constr. 2010, 39.500 {; 0726.375.629

348. CR¢NGAªI, Ceahlåu, 1/8, decomandat, toate îmbunåtå¡irile posibile, superb, instala¡ii noi, neneg., 67.000 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

384. DIMITRIE Leonida, metrou, 2 cam.,

349. CR¢NGAªI, Ceahlåu, decoman-

dat, 55 mp, et. 4/8, bloc 1983, civilizat, contorizat, 57.000 {; 0729.889.441

350. CR¢NGAªI, cf. 1, decomandat, 56

mp, bloc 1984, gresie, faian¡å, termopan, parchet, aer condi¡ionat, neg. 52.000 {; 346.44.45/ 0788.909.089 351. CR¢NGAªI, confort 1, semideco-

mandat, p/8, construc¡ie 1983, suprafa¡a 53 mp, bucåtårie 10 mp, cu îmbunåta¡iri, gresie, faian¡å, parchet, geamuri termopane, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, acces stradal, vedere mixtå, pozi¡ie excelentå, vis-a-vis de pia¡a Crânga¿i, se acceptå credit, eliberabil imediat, 49.500 {; 0725.500.708 www.generalservice2000.ro 352. CR¢NGAªI, Constructorilor, 2 camere, cf. 1, semidec., stradal, 53 mp, p/4, bloc civilizat, neg., credit, 46.000 {; 0721.776.827

354. CR¢NGAªI, Constructorilor, 3/4,

gului, cf. 1, et. 7/10, stradal constructie 1983, complet îmb., 52.000 {; 0764.716.412/ 0732.864.809

369. CÅLÅRAªI, Popa Nan, direct de la

mandat, îmbunåtå¡iri, bloc 1988, 2 aparate aer condi¡ionat, ID 10582, 87.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

318. COSTIN Georgian, intrarea pe Ver-

1, fårå îmbunåtå¡iri, curat, liber, urgent, 48.000 {; 0733.466.667/ 0730.421.581 u¿å metalicå, 50 mp, scara civilizatå, 45.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.441

355. CR¢NGAªI, Constructorilor, cf.

semidec., et. 3/4, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, pre¡ neg., 46.000 {; 0730.556.919

comercial, parter, termopan, 90.000 {; 0754.041.080 violeta.constantinescu@ploutos.ro

55 mp utili, dec., bucåtårie utilatå ¿i mobilatå, imobil cu curte proprie, cartier reziden¡ial, constr. 2010, 55.000 {; 0727.730.086 385. DIMITRIE Leonida, metrou, ap. 2

cam., 63 mp utili, bucåtårie mobilatå, cartier reziden¡ial, constr. 2010, loc parcare inclus în pre¡, 55.000 {; 0726.375.629

386. DIMITROV, Mihai Bravu, 2 camere,

semidecomandat (poate fi ¿i decomandat), stradal, 4/8, parcare, vis a vis sta¡ie metrou Iancului, amenajat ¿i mobilat modern, negociabil 67.000 {; 0723.188.373 387. DIMITROV, Spectrum, cf. 1, semidec., 2/10, f. îmb., s= 54 mp, constr. 1967, cadastru, intabulare, 52.500 {; 0728.449.209/ 0760.443.289 388. DOAMNA Ghica, 2 cam., cf. 1, 54 mp, bloc 1979, 8/10, decomandat, renovat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, 60.000 {; 0723.588.980 389. DOAMNA Ghica, perfectå stare, et. 2/ 10, parchet, gresie, aer condi¡ionat, bloc fårå risc seismic, decomandat, direct proprietar fara costuri suplimetare, 52 mp utili, 58.500 {; 0749.957.241 claudiu.oprea@mediavision.ro 390. DOMENII Sandu Aldea, în vilå, dec., 52 mp utili, etaj 1/1, cu balcon, geamuri termopan, calorifere noi, 2 x ac, g, f, parchet din construc¡ie (anii '40 - '50), cadastru, eliberabil imediat, 69.900 {; 0722.532.348/ 0734.797.979 contact@white-house.ro 391. DOROBANºI, 2 cam., cf. 1 dec., 1982, 60 mp, vizavi ambasada Turciei, et. 8/8, open- space, toate îmbunåtå¡irile, recent renovat, liber, pre¡ neg.+ accept credit; 0745.047.195

gului, stradal 3 min metrou construc¡ie 1983, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 58 mp, 52.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

356. CR¢NGAªI, Constructorilor, stradal, 1/4, semidecomandat, 48 mp, balcon 5 m, centralå, parchet, 45.000 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

321. COTROCENI - AFI, Drumul Taberei, 2 cam., cf. 1, renovat lux, mobilat, u¿å metalicå, 53.500 {; 0745.011.807/ 0745.011.907

357. CR¢NGAªI, ING Bank, bloc 1980, semidec., p/8, p, t, AC, u.m., g, f, scurgere separatå, liber, 49.500 {; 021.637.26.57/ 0723.196.327

392. DOROBANºI, apartament luminos,

322. COTROCENI Eroilor, Academie, etaj 2/4, confort 1, semidecomandat, parchet, curat, liber, balcon, stradal, pozi¡ie excelentå, pre¡ negociabil, 66.000 {; 0723.118.752/ 021.430.37.40

358. CR¢NGAªI, lac - parc, Bucure¿ti, ap. 2 cam., cf. 1, 1989, 58 mp, semidecomandat, vedere mixtå, 4/10, g, f, um, 63.000 {; 0742.306.431

393. DOROBANºI, particular, urgent apartament 2 cam., cf. 1, 42 mp, renovat complet, sub pre¡ul pie¡ei; 0741.180.877

359. CR¢NGAªI, Lac Mehadia, cf. 1/ dec., 1984, refåcut total, modificåri, centralå proprie, aer condi¡ionat, 4/8, 60 mp, 64.500 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

394. DOUÅ cam., bloc nou 2009, ap. 45mp locuibil, balcon, ac, centrala proprie, parchet, termopane, cadastru, intabulare, bine izolat, cartier închis cu barierå Pallady Rezidence, posibilitate parcare urgent, 65.000 {; 0723.326.274 adriannistor75@yahoo.com

COTROCENI, Academiei, Eroilor, 2/4, cf. 1, semidec., p, stradal, bloc rusesc, liber, neg. (Råzvan G.), 68.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764

324.

deosebitå 81.000 {; 0723.357.152/ 0722.801.801

decomandat, bloc 1986, multiple îmbunåtå¡iri, ID 10324, 58.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 contact@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

353. CR¢NGAªI, Constructorilor, 2/4, cf.

gant, modern, etaj 4/4, 50 mp, balcon închis, utilat, mobilat, 55.000 {; 0723.688.379

289. CIªMIGIU parc 2/8 cf.1 dec loca¡ie

332. CR¢NGAªI 8/10, BCR, 55 mp,

317. COSMOPOLIS, 2 cam., cf. 1, 2010, 71 mp, ap. 2 cam., et. 4/8, dec., confort 1, complex reziden¡ial, 59.000 {; 0768.705.710/ 0732.776.053

323. COTROCENI Mall, deosebit, ele-

vilå, 1/1, 80 mp; 0769.168.568

semidecomandat, etaj 6/10, balcon, parchet, termopan, cadastru, accept credit 55.000 {; 0724.825.949

bloc reabilitat termic, 2 camere, bucåtårie utilatå mobilatå, vedere panoramicå, 49.000 {; 0727.701.991

48mp, mobilat, utilat, aer condi¡ionat, 70.000 {; 0731.300.031

255. BUCUREªTII Noi, vând aparta-

257. BUCUREªTII NOI- Jiului-confort 1,

300. COLENTINA, apartament luminos,

273. CANTEMIR, 5/7, îmbunåtå¡iri,

254. BUCUREªTII Noi, vând 2 camere

ment 2 camere, cf. 1, an '68, 53 mp, et. 6/10, parchet, termopan, semidecomandat, vedere la bulevard, 55.000 {; 0724.919.950

mp, bloc 1977, dec., 7/10, renovat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer cond., centralå termicå, balcon termopan, 43.000 {; 0723.588.980

Doamnei, stradal, facultate, dec., cf. 2 sporit, 42 mp, îmb., termopan, um, intabulare, liber, 42.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

253. BUCUREªTII Noi, Str. Pie¡ei, 2 camere, 2010, construc¡ie nouå, finisaje de lux, accept variante cu teren sect. 1, ofertå specialå; 0767.947.464

256. BUCUREªTII Noi, vând aparta-

299. COLENTINA, 2 camere, cf. 2, 40

303. COLENTINA, Maior Båcilå, 2 cam.,

252. BUCUREªTII Noi, particular, parc

ment 2 camere în vilå 2 etaje, lux, 2010, supr. 80 mp, st- 300 mp, curte interioarå, lângå ¿coalå, 70.000 {; 0726.137.472

298. COLENTINA, 2 cam., cf. 1, dec., 1/4, liber, curat, civilizat, 62 mp, c- 1987, neg.; 0721.511.311

271. BÅNEASA, Some¿ul Rece, semidecomandat, confor 2, suprafa¡a 36 mp, p/3, gresie, faian¡a, parchet, liber, 42.000 {; 0721.669.532

parter/3, cf. 2, supr. 36 mp, g, f, t, p, liber, semidec., 45.000 {; 0721.371.553

284. CHIªINÅU, aleea Diham, confort 1,

248. BUCUREªTII Noi, cf. 1, semidec.,

semidec., et. 2, mobilat, utilat, nou, ac, g, f, t, p, um, 2 balcoane, proprietar, lux, loc de parcare, disc., 65.000 {; 0723.197.933

2/10, cf. 1, dec., s= 54 mp, an constr. 1978, 1 balcon închis, fårå îmb., 60.000 {; 210.79.12/ 0788.056.177

247. BUCUREªTII Noi, Bazilescu parc,

7/10, 1970, 51 mp, apometre, curat, 50.000 {; 021.327.18.54/ 0723.602.917297. COLENTINA ¿os., 2 cam., cf.2,

270. BÅNEASA, Some¿ul Rece,

Bazilescu, imobil 2010, p+2+m, p ¿i et. 1, dec., sc=77 mp, structurå cåråmidå Porotherm ¿i cadre beton, finisaje incluse, 63.000 {; 0740.250.485

210. BRÂNCOVEANU, Izvorul Oltului, cf. 2, etaj 1/10, stradal, curat, 37.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

vilå 2010, amenajat lux, boxå, 50 mp, curte, centralå proprie; 66.000 {;

67mp utili, finisaje de excep¡ie, complex reziden¡ial de lux, +TVA 5%, 80.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

în caså compus din: camerå+teraså închiså + wc ¿i du¿ mansardå, parter living + bucåtårie + baie, demisol folosit ca magazie, centralå gaze, hidrofor, canalizare, renovat, 47.500 {; 0723.393.514 florin_electric@yahoo.com

174. BERCENI, Obregia, p/9, cf.1, parchet, termopan, calorifere noi, 46.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

4/4, fårå îmb., contorizat, cadastru, intabulare, bl. 1985, st. - 60 mp, 50.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

269. BÅNEASA, Sise¿ti Lac, 2 camere,

238. BR¢NCOVEANU, Tip Top, etaj 1,

1, termopan, apropiere pia¡å, 46.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

176. BERCENI, Olteni¡ei, 2 camere, con-

267. BÅNEASA, app. 78 mp construi¡i,

268. BÅNEASA, Avia¡iei, sector 1, lângå Heråstråu, 90 mp, finisaje deosebite Italia Germania, aer condi¡ionat, videointerfon, contorizare individualå, rezidential, mobilat si utilat, zonå linistita, particular, 135.000 {; 0728.445.522

etaj 2/8, 54 mp, îmbunåtå¡iri, ID 693 62.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

îmbunåtå¡iri, bloc 1986, 60.000 {; 0727.833.139/ 0765.025.527/ 021.460.19.73

173. BERCENI, Obregia, bloc R, p/9, cf.

61mp utili, direct dezvoltator ultimul la aceasta suprafa¡å, construc¡ie 2010, parchet, gresie, faian¡å, termopan, centralå termicå, la cheie, 60.000 {; 0746.383.248/ 0728.504.911

230. BR¢NCOVEANU, metrou, 1988,

246. BUCUREªTII Noi, adiacent, parc

208. BRÂNCOVEANU, 2/4, cf. 2,

3camere, garsonierå, 2010, lux; 0726.730.282/ 0762.403.792

266. BÅNEASA, app. 69 mp construi¡i,

70 mp utili, direct dezvoltator, construc¡ie nouå 2010, ultimul råmas, gresie, faian¡å, termopan, centralå termicå, la cheie, 66.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

bloc 2010,D+P+2+M, structura beton, zidårie cåråmidå Poroterm, izola¡ie, centralå, finisaje la alegere, geamuri mari, zonå de vile excep¡ionalå, 100m de RATB ¿i metrou, 2 camere -" Prima Casa" 58.000 {; 0729.655.955/ 0760.863.100/ 0742.584.287 escaimobiliare@yahoo.com

207. BRAGADIRU, dezvoltator, parter, 63 mp, 36.000 {, etaj I, 65 mp, 34.000 {, loc parcare, TVA inclus; 0721.279.091

265. BÅNEASA, Antena1, apartament 2,

229. BR¢NCOVEANU, merou, 6/8, semidec., foarte spa¡ios, curat, balcon pe toatå suprafa¡a apartamentului, vedere parc, accept credit, pre¡ disc.; 0728.844.887/ 021.332.46.76

245. BUCUREªTII Noi - Dåmåroaia,

sporit, semidec., 9/10, utilat, stare f. bunå, disc. 40.000 {; 0762.882.720/ 0726.386.747

îmbunåtå¡iri, discutabil, 57.000 {; 0744.497.500

etaj 1/10, semidecomandat, 38 mp, balcon, îmbunåtå¡iri, ID 836, 37.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

244. BUCUREªTI, Titulescu - Cuza, 2 cam., cf. 1, 50 mp, ap. în vilå, parter înalt/3, 50 + 20, parchet stejar, 2 gr. sanitare, cadastru + termoficare, dec., exclus agen¡ii, disc., 49.000 {; 0744.147.189/ 0724.933.261

170. BERCENI, metrou IMGB- strada Amurgului, apartament 2 cam suprafa¡å utilå 55 mp complet finisat, la cheie, racordat la toate utilitå¡ile, centralå proprie de apartament, cadastru ¿i intabulare, 50.000 {; 0745.410.365 gabinitu1991@yahoo.com

133. BERCENI, Alexandru Obregia, bl.

decomandat, et. 3/4, constructie 1987, liber semistradal zona metrou semiimbunatatit, 61.000 {; 0764.716.412/ 0732.864.809

195. BERCENI, Straja, apartament 2 camere, confort 2, et.4/4, termopan, liber, 38 mp, bl. civilizat, 35.000 {; 0720.817.927 liwiu24@yahoo.com

169. BERCENI, metrou IMGB, strada Amurgului, suprafata utila 55 mp, complet finisat, la cheie, racordat la toate utilitatile, centrala proprie de apartament, cadastru si intabulare, accept prin prog. Prima Casa, neg., 50.000 {; 0745.410.365 gabinitu1991@yahoo.com

172. BERCENI, Obregia -Fântâni, 2/9,

135. BERCENI, Anton Bacalbasa, cf 1,

1, dec., gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, u¿å metalicå, intabulare, accept credit, pre¡ disc.; 0728.844.887/ 021.332.46.76

Leonida (fostå IMGB), apartament 2 camere, complet finisat, centralå proprie, 55 mp utili, construc¡ie 2010, direct dezvoltator, 47.000 {; 0731.308.398

171. BERCENI, Ni¡u Vasile (rond), stradal, ct. 1982, cf. 1, dec., et. 5/8, cu îmbunåtå¡iri, 58.000 {; 0758.095.334

134. BERCENI, Alexandru Obregia, cf. 2, 7/10, fårå îmb., intabulare, 37.000 {; 0788.819.392

1986, cf. 1, dec., 1/4, g, f, p, t, mob., 58.500 {; 0788.505.563

194. BERCENI, Spitalul Baltazar, 2/4, cf.

168. BERCENI, metrou Dimitrie

2 camere, cf. 1, p/9, semidec., îmb., accept credit, 46.000 {; 0727.091.820

stradal, cf. 1, semidec., 3/9, fårå îmb., contorizat, 45.500 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

gresie, faian¡å, termopan, curat, accept credit, 40.500 {; 0760.664.888

227. BR¢NCOVEANU, Luicå, confort 2,

325. COTROCENI, Parc Romniceanu, 2

cam. cf. 1 dec., 1/2, vedere parc, balcon, 50 mp utili, finisat, bloc 1962, intabulare, 85.000 {; 0722.568.283 326. COTROCENI, Pia¡a Operei, 4/5, semidecomandat, 79 mp, 1934, renovat, bucåtårie mobilatå, comision 0%, cbr 17279, 88.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

360. CR¢NGAªI, metrou, 2 camere, conf. 1, dec., centralå termicå, ac, parchet, termopan, gresie, faian¡å, u¿å met., et. 4/8, bloc `84, loc parcare, mobilat, 54 mp, cadastru, intabulare, proprietar, 62000 {; 0727.392.447 andrei.olaru@yahoo.com 361. CR¢NGAªI, p/8, izolat, semidec., 1984, p, g, f, t, ac, u.m., blocul se va reabilita în martie, neg., (Adriana), 50.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.758 362. CR¢NGAªI, Parc, I/ dec., 1986, curat, 3 balcoane, 60 mp, 8/10, 56.000 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

327. COªBUC Rond, 60 mp, 3 cam. modif. la 2 cam., gresie, faianta, parchet natural, centrala de apartament, aer conditionat, usa metalica proaspat renovat, termopane, cablu, internet, baie cu cada, contoar gaze, mezanin, cadastru, 57.000 {/1; 0752.444.944 sorinburcas@gmail.com www.eservice.ro

363. CR¢NGAªI, Pod, 5/10, dec., fårå îmbunåtå¡iri, 1986, zonå verde, f, g, 2 balcoane închise, neg. (Adriana), 53.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.758

COªBUC, central, Academia Tehnicå Militarå, particular, vând urgent apartament în vilå, 2 camere, cu parchet, centralå proprie, termopan, pivni¡å, curte cu intrare separatå, renovat, 48.000 {; 0744.629.347

364. CR¢NGAªI, proprietar, Constructo-

328.

329. CRÂNGAªI (Podul Grand), particular, bloc 2010, d+p+4, 90mp utili lux, 78.000 {; 0744.525.361

CRÂNGAªI (Podul Grand), stradal, bloc 2010, parter/4 etaje, pretabil firme lux, 70mp utili, 75.000 {; 0744.525.361 330.

331. CRIZANTEMELOR, str., Antiaeri-

anå, proprietar ap. 2 camere, cf. 2, semidec., et. 1/4, disc., 30.000 {; 0786.558.788

rilor, etaj 4, confort 1, 50 metri påtra¡i u¿å metalicå, termopan, centralå, calorifere noi, bloc impecabil, loc parcare plåtit, 5 min metrou, tramvai 41, lac, parc, ¿coli, variante +/-, liber, urgent, 44.900 {; 0764.435.188/ 0721.422.493

365. CR¢NGAªI, semistradal, decomandat, etajul 8/10, renovat, gresie, faia¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, 3 balcoane închise în termopan, an de construc¡ie 1986, zonå civilizatå, poze reale, 55.000 {; 0733.396.059/ 0767.138.049 366. CR¢NGAªI- Constructorilor, cf. I,

3/4, liber, disc., 47.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.531

367. CÅLÅRAªI Calea, 5/10, 64 mp, bloc 1997, monolit, curat, scarå civilizatå, 76.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 368. CÅLÅRAªI Calea, bloc nou, deco-

mandat, 2/8, monolit, finisat, 85.000 {; 021.211.31.54/ 0722.492.791

124 mp, complet utilat mobilat de lux, 3 camere, sistem de alarmå, 200.000 {; 0727.701.991

395. DOUÅ cam., Porshe Boxster, schimb sau vând, an 2001, 103.000 km real, negru cabrio manual motor 2.700, stare superba, schimb cu apartament 2 camere, sau cu garsonierå confort 1 indiferent de zonå, 17.000 {; 0745.538.176 alexelectrogsm10@yahoo.com 396. DOUÅ camere, cf. II sporit + hol locuibil super finisat, g, f, t, um, aer cond., în spate magazin Fiat et. 1; 0766.842.577 397. DOUÅ camere, urgent, 9/10, reabili-

tat termic, termopan, mobilat, Baba Novac, bloc stradal, 55.000 {; 0723.761.560 aldeamiki@yahoo.com

398. DOUÅ camere. Cumpar ap 2 camere, decomandat, bloc 4 et, exclus parter et.4, an construc¡ie dupå 1980, balcon, suprafa¡å peste 50 mp utili, credit prima caså, în apropiere metrou. 60000 {; 0741.095.867 cristian.dusescu@yahoo.com 399. DRISTOR -Fizicienilor, 3/8, cf1/dec, 55 m.p., construc¡ie 1984, îmbunåtå¡iri, ofertå realå, 59.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966 400. DRISTOR 1/8, decomandat, metrou, 55 mp, an `84, g, f, p, t, 61.000 {; 0728.269.750 401. DRISTOR 2 camere decomandat, etaj 4, parchet, gresie, faian¡å, termopan, a.c, cadastru, zona liniåtitå. 54.000 {; 0765.946.744 emporio_imobiliare@yahoo.com 402. DRISTOR 5 min. metrou, str. Drumul Murgului, 5/10, renovat complet, calitate superioarå, t, p, f, g, ac, um, u¿i schimbate, calorifere noi, izolat termic interior, apometre, repartitoare, 52 mp, cadastru, intabulare, 58.000 {; 0728.820.537 403. DRISTOR 5/8, metrou, 54 mp, decomandat, bloc 1985, imbunåtå¡iri, ID 11213, 60.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

21 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 404. DRISTOR Danubiu, apartament 2

camere, 58 m.p. decomandat, 7/8, an 1983, termopan, mobilå nouå, a/c, izolat, parchet, bucåtårie utilatå, agen¡ie, 70.000 {; 0723.938.484 405. DRISTOR metrou, 4/10, cf1/dec, îmbunåtå¡iri, loc parcare, boxå, ofertå realå, neg. 51.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966 406. DRISTOR nr. 108-110, str., vând ap.

2 camere, dec., cf. 1; 0761.967.512/ 0726.719.199

407. DRISTOR, 2 camere, decomandat,

confort 1, 55 mp, etaj 6, îmbunåtå¡iri, loc de parcare, 67.000 {; 0723.004.043

408. DRISTOR, 56 mp, bloc 1980, dec.,

cf. 1, et. 10, teraså refåcutå, chiar lângå metrou, intabulat, chiar lângå metrou, 43.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

409. DRISTOR, Baba Novac, 6/10, bloc

1965, 52 mp, apropiere metrou Dristor, apropiere parc IOR, intabulat, cadastru, 50.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

DRISTOR, BENZINÅRIE, 2 CAMERE, CONFORT 1, DECOMANDAT, ETAJ 7/8, CONSTRUCºIE 1983, NEGOCIABIL, EXCLUS INTERMEDIARI, 53.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595 410.

411. DRISTOR, Complexului, 2/10, cf. 1,

semidec., 53 mp, gresie, faian¡å, parchet, um, neg., 53.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 412. DRISTOR, Eufrosina Popescu, decomandat, cf 1, 8/10, îmbunåtå¡irii, 5 minute metrou, pre¡ negociabil, agentie, 58.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 413. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

metrou, confort 1, decomandat, 9/10, complet renovat, 53 mp, agen¡ie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 414. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

p/10, cf. 1, 1968, dec., um, balcon mare închis spa¡iu pomi, loc parcare, 57.000 {; 0745.520.120/ 0723.150.492 415. DRISTOR, Florin Ciungan, cf 1,

decomandat, îmbunåtå¡iri, 8/8, 60 mp agen¡ie, 50.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

416. DRISTOR, Mc Donald`s, ap. 2 camere, 8/10, semidec, f. îmb., cf. 1, an 84, 52 mp, 65.000 {; 0763.264.593

441. DRUMUL Taberei - Mega Image,

apartament 2 camere Râul Doamnei - vis -a- vis de Mega Image (bucla), p/10, termopane, contorizat, repartitoare cåldurå, u¿å metalicå, parchet, g, f, loc parcare contr. ADP. Pre¡ negociabil, 42.500 {; 0744.494.106 elena_chirila@yahoo.com 442. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf.

1, circular, et. 10/10, liber, g, rep., t (par¡ial), vedere parc, urgent, pre¡ neg., 45.000 {; 0730.556.919

443. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf.

1, semidec., 8/9, fårå îmbunåtå¡iri, acte, grådini¡å ¿i ¿coalå în apropiere, neg., 47.000 {; 0730.556.909 444. DRUMUL Taberei - Orizont, I/semidecomandat, 2/4, balcon, îmbunåtå¡iri multiple, 52.000 {; 0721.758.926

445. DRUMUL Taberei - Parc, 8/10,

I/circular, bloc monolit, 2 lifturi, 45.000 {; 0734.490.372

446. DRUMUL Taberei - Plaza, 3/10,

I/semidecomandat, bloc monolit, 43.500 {; 0734.490.372

447. DRUMUL Taberei - Plaza, 6/10,

II/semidecomandat, mobilat, g+f+p+t, isn, ien, 39.000 {; 0734.490.372

448. DRUMUL Taberei - Plazza, 3/10, cf.

Muntelui, I/circular, liber, acte, acceptå credit, dsic., 45.000 {; 0721.758.926 451. DRUMUL Taberei - Romancierilor, 1/10, stradal, confort I, circular, intabulare, 52 mp, 50.000 {; 0722.554.934 452. DRUMUL Taberei -Valea Ro¿ie,

Tricodava, confort 1, semidecomandat, 10/10, balcon, liber, fara probleme terasa, accept credit, intabulare. 40.500 {; 0724.825.949 453. DRUMUL Taberei 10, Moghioro¿,

cf. 1, dec., 52 mp, um, ISN, c-¡ie bloc 1979, zonå lini¿titå, 45.000 {; 021.440.31.55/ 0730.556.903

454. DRUMUL Taberei 4/10, cf. 1, stradal, curat, liber, 2 lifturi, acte, 46.000 {; 0786.944.075 455. DRUMUL Taberei 50, 1 Mai, bloc 1979, cf. 1, semidec., curat, g, f, balcon mare, zonå lini¿titå, grådiniå, ¿coalå, c+i, acc. credit, 51.000 {; 0730.556.907

418. DRISTOR, metrou, confort 1 semi-

457. DRUMUL Taberei 80, 7/9, Plazza,

decomandat, suprafa¡å 55 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, cadastru, intabulare, Denisa, 49.000 {; 0769.076.154/ 021.324.77.00 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro

420. DRISTOR, metrou, particular, vând

ap. 2 camere, cf. 1, decomandat, renovat recent, et. 8/10, 60 mp, negociabil; 0757.392.723 421. DRISTOR, Mihai Bravu, cf. 1, dec.,

etaj 8, 52 mp, spa¡ios, gresie, faian¡å ¿i balconul închis cu termopan, 58.000 {; 0729.974.853 ioanapremier@yahoo.com 422. DRISTOR, Ramnicu Valcea, vis-a-

vis de Benzinåria Mol, etaj 6/ 10, decomandat, 58 mp balcon închis cu termopan, renovat, g, f, t, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, loc de parcare, se poate vinde ¿i mobilat, negociabil, 68.000 {; 0723.442.571 ilinca_tempeanu@yahoo.com http://spatii-birouri.blogspot.com 423. DRISTOR, Real, cf. 2, bloc 1986,

stradal, 39 mp, Ion, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

424. DRISTOR, Rm Vâlcea, Tudor George Bogdan, metrou, confort 1, decomandat, 56 mp, bloc 1984, parter cu balcon, toate imbunåtå¡irile, liber, toate actele, loc parcare, accept credit, 63.000 {; 0728.820.508 425. DRISTOR, Rm. Vâlcea, stradal,

etaj 1, confort 1, decomandat, 56 mp, 1982, toate actele, acceptå credit, agen¡ie, 57.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

426. DRISTOR, Str. Råcari, Miraj, 2 cam., cf. 1, 1982, 53 mp, decomandat, gresie în toatå casa, faian¡å, baie, bucåtårie, apometre, repartitoare, termopan balcon, aer condi¡ionat, etaj 8/8, stradal, sc. curatå, 58.500 {; 0744.860.909/ 0744.998.264 427. DRISTORULUI, metrou, cf. 1,

2/10, semidec., 55 mp, bloc 1970, cåråmidå, neg., Livia, 52.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

456. DRUMUL Taberei 7/10, cf.1, Parc,

cf. 1, semidec., curat, t, um, spa¡ios, zonå lini¿titå, magazine, grådini¡å, ¿coalå, c+i, acc. credit, 49.000 {; 0730.556.906 458. DRUMUL Taberei Mega Image

8/10, I/sdec, stradal, curat, acte, termopan 52.000 {; 0727.772.349 459. DRUMUL Taberei Plaza 6/10,

I/sdec, stradal, curat, acte. 50.000 {; 0727.772.349

460. DRUMUL Taberei Râul Doamnei, 2

463. DRUMUL Taberei, 1 Mai Compozi-

torilor, etaj 3/4, contorizat, termopan, decomandat, negociabil, 47.500 {; 021.440.22.49/ 0760.654.541

Plaza), etaj 5, îmbunåtå¡iri, scarå curatå, bloc civilizat, acte ok, 35.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548 433. DRUMUL Taberei - Arge¿ului, 3/4, confort I, G+F+T, bloc reabilitat, 48.500 {; 0722.554.934 434. DRUMUL Taberei - Billa,

I/decomandat, bloc 1980, 54 mp, liber, acceptå credit, 49.000 {; 0721.758.926 435. DRUMUL Taberei - Compozito-

rilor, 1/10, I/semidecomandat, bloc 1982, balcon 10 mp, stradal, 52.500 {; 0734.490.372 436. DRUMUL Taberei - Compozitorilor,

et. 1/10, 54 mp, an construc¡ie 1978, bloc mixt, fårå îmbunåtå¡iri, pre¡ neg., 55.000 {; 0730.556.919 437. DRUMUL Taberei - Favorit, 2/4,

et. 9/10, 60 mp, an construc¡ie 1980, cu îmbunåtå¡iri, pre¡ neg., 61.500 {; 0730.556.919

491. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

etaj 3/4, 50 mp, termopan, u¿å metalicå, contorizat, an construc¡ie 1978, 50.000 {; 0728.874.507

492. DRUMUL Taberei, Billa, decomandat, 51 mp, bloc 1978, etaj 1, semistradal, loc parcare, meritå våzut, acces rapid RATB, Billa, parc, bulevard, pia¡å, 50.000 {; 0728.874.510/ 021.440.31.55 493. DRUMUL Taberei, Billa, I/circ, 3/10,

amenajat recent, g+f+p+t, intabulat, acceptå credit, 52.000 {; 0723.160.409

494. DRUMUL Taberei, Billa, strada Chil-

ia Veche, dec., 45 mp, parter/ 10, balcon închis, bloc 1979, gresie, faian¡å, parchet, termopan, jaluzele exterioare, mobilat ¿i utilat, loc parcare, pre¡ negociabil, 51.500 {; 0723.442.571 ilinca_tempeanu@yahoo.com http://spatiibirouri.blogspot.com 495. DRUMUL Taberei, bloc nou

2010, 56 mp, îmbunåtå¡iri, centralå, 49.000 {; 0721.758.926 496. DRUMUL Taberei, bloc nou con-

structie 2010 cf. 1, dec., 50 mp utili, finisat, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, mijloace de transport 122 (capatul liniei), 46.000 {; 0764.149.865 valimihai95@yahoo.com 497. DRUMUL Taberei, Brasov, Moghioro¿, 3/ 10, cf. 1, semidec., curat, parchet masiv, termopan la dormitor, u¿å metalicå, toate actele, urgent, u¿or discutabil, 42.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com 498. DRUMUL Taberei, Bucla, cf. 1, g, f,

p, t, um, 52 mp, 47.000 {; 0729.170.302 www.amla.ro

501. DRUMUL Taberei, Bucure¿ti, sect.

6, vând apartament 2 camere, 51 mp, decomandat, pre¡ excep¡ional, 55.000 {; 0743.891.954 502. DRUMUL Taberei, cf. 1, Compozito-

rilor, semidec., et. 4/9, p, g, u.m., accept credit, neg., 52.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

504. DRUMUL Taberei, cf. 1, Pia¡a

etaj 3/4, 50 mp, construc¡ie 1978, curat, t, um, contor gaze, contorizat apå ¿i cåldurå, acte, 51.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

Moghioro¿, semidec., et. 8/8, g, f, t, isn, ac, u.m., p, balcon închis, bucåtårie modern mobilatå, acte, accept credit, 45.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

466. DRUMUL Taberei, 1 Mai, stradal,

505. DRUMUL Taberei, cf. 1, po¿ta Moghioro¿, semidecomandat, 4/10, curat, liber, 44.000 {; 0722.615.570

467. DRUMUL Taberei, 1/10, Romancierilor, confort 2 dec, curat, balcon, contorizat, civilizat, apropiere sta¡ie troleibuz, 38.000 {; 0726.004.932 468. DRUMUL Taberei, 1/dec, Favorit,

2/4, balcon, fårå imbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, acc credit, 49.500 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

469. DRUMUL Taberei, 2 camere, 4/10,

cf. 1, semidecomandat, Râul Doamnei, intabulat, 45.000 {; 0730.556.904

471. DRUMUL Taberei, 2/10, cf. 2, deco-

432. DRUMUL Taberei (Compasului Mall

489. DRUMUL Taberei, Billa, 1/dec, bloc

465. DRUMUL Taberei, 1 Mai, cf. 1, dec.,

429. DRUMUL Sårii, 2/2+pod bloc tip vilå, apartament amenajat lux, complet mobilat ¿i utilat pe comandå, modificat, centralå termicå, aer condi¡ionat, plitå ¿i cuptor electrice, tapet modern, pt oameni preten¡io¿i, meritå, 76.500 {; 0769.632.746

1/10, construc¡ie 1980, stradal, spa¡ios, scarå curatå, intabulat, neg., 52.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.541

2/10, 53 mp, cadastru, intabulare, acc credit, discutabil, 52.000 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

503. DRUMUL Taberei, cf. 1, decomandat, liber, curat, contorizat total, scara civilizatå, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0729.889.441

et. 1/8, spa¡ios, balcon mare, geam la baie, construc¡ie 1979, acte, 52.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49

mandat, curat, cadastru, intabulare, 38.000 {; 0722.615.570

472. DRUMUL Taberei, 2/10, Compozi-

torilor, cf. 1, dec., curat, spa¡ios, bloc 1980, zonå lini¿titå, grådini¡å, ¿coalå, magazine, c+i, acc. credit, 55.000 {; 0730.556.907 473. DRUMUL Taberei, 3/10, Parc

Moghioro¿ - Billa, curat, bloc 2 lifturi, acc credit, 48.000 {; 0722.151.181/ 0767.815.583 474. DRUMUL Taberei, 3/4, cf. 1, dec.,

50 mp, c-¡ie bloc 1978, um, t, curatå, 2 min. Billa, parc Moghioro¿, 49.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

475. DRUMUL Taberei, 3/4, deco-

mandat, confort I, Mega Image, liber, cadastru, 48.000 {; 0722.792.039

476. DRUMUL Taberei, 3/4, reabilitat, 50 mp utili, liber, mobilat, utilat, termopan, urgent, 47.500 {; 0724.955.610/ 0721.019.959

506. DRUMUL Taberei, cf. 1/ sdec., 52

mp, 4/9, 1974, liber, acceptå credit, 45.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

507. DRUMUL Taberei, cf. 2, Potaisa,

dec., et. 2/10, u.m., fårå îmbunåtå¡iri, neg., 45.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

508. DRUMUL Taberei, cf. 2, Timi¿oara

(Compasului), semidec., et. 6/10, g, f, t, p, mochetå, u.m., ac, termoizolat, ac, ien, isn, boxå, loc parcare, semimobilat ¿i semiutilat modern, acte, accept credit, 40.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55 509. DRUMUL Taberei, cf. 2, Valea Oltu-

lui, dec., et. 4/10, ac, c+i, accept credit, u¿or neg., 40.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55 510. DRUMUL Taberei, cf. I, fårå

îmbunåtå¡iri, 8/10, 47.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

511. DRUMUL Taberei, Chilia Veche,

6/10, cf. 1 circular, 52 mp, liber, f. îmb., curat, cadastru, intabulare, 49.000 {; 0720.487.878

513. DRUMUL Taberei, Compasului, Plaza, 8/10, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, balcon logie, 50 mp, rep., apom., contor gaze, 46.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49 514. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, 2

camere, 1/9, 50 mp, semidecomandat, fårå îmbunåtå¡iri, parcare, id. 897040, 45.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

10/10, 1980, 56 mp, acces imediat utilitå¡i, 44.000 {; 0730.556.901

515. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, cf. 1, dec., 3/4, an constr. 1978, fårå îmb., orientare sud, în apropiere RATB, supermarket, pia¡å, pre¡ neg., 47.500 {; 0728.874.502

478. DRUMUL Taberei, 4/10, Compozi-

516. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

torilor- Ghencea, decomandat, constr. `78, fårå îmbunåtå¡iri, 50.000 {; 0730.556.904

cf. 1D, et. 2, G+F+P+T, bloc 80, 52.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

479. DRUMUL Taberei, 4/10, Râul Doamnei, cf 1, contorizat, balcon logie, 2 lifturi, cadastru, intabulare, 43.000 {; 0728.116.743

517. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, decomandat, 54 mp, etaj 4, balcon 4 mp, bloc din 1980, zonå verde, loc parcare, 49.500 {; 0728.874.510/ 021.440.31.55

480. DRUMUL Taberei, 4/10, Sibiu, cf. 1,

438. DRUMUL Taberei - Favorit, confort 1 decomandat, 55 mp utili, curat, etaj 4, intabulat, credit, 57.000 {; 0726.743.970

481. DRUMUL Taberei, 40 mp, bulevar-

dec., 53 mp, fårå amenajåri, c-¡ie bloc 1980, zonå lini¿titå, 49.000 {; 021.440.31.55/ 0730.556.903

534. DRUMUL Taberei, Lovinescu, cf.1,

etaj 3/10, u¿å metalicå, curat, cadastru, intabulare, acceptå credit, discutabil, 47.000 {; 0761.714.736

535. DRUMUL Taberei, Militari, 2 cam.,

90 mp, ac, centralå, parcare, termopan Rehau, Porotherm, termo 10, calitate, lini¿te, fårå poluare, meritå våzut, ocazie, 74.000 {; 0722.260.383

Vânzåri ap. 2 camere Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

21 ianuarie

ZONA 1 Decembrie 1918 1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Alexandria Aparatorii Patriei Apusului Armata Poporului Aviatiei Baba Novac Barca Basarabia Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Bucurestii Noi Calarasi (Calarasilor) Campia Libertatii Cantemir Dimitrie Colentina Compozitorilor Cosbuc George Crangasi Doamna Ghica Domenii Dristor Drumul Gazarului Drumul Sarii Drumul Taberei Eroii Revolutiei Favorit Floreasca Gara de Nord Ghencea Giurgiului Gorjului Grivita Iancului IOR Ispirescu Petre Kaufland Lujerului Maniu Iuliu Margeanului Mihai Bravu Militari Moghioros Morarilor Mosilor Nerva Traian Obregia Alexandru Oltenitei Pallady Theodor Panduri Pantelimon Piata Muncii Piata Resita Piata Sudului Piata Veteranilor Prelungirea Ghencea Racovita Emil Rahova Raul Doamnei Rebreanu Liviu Ressu Camil Romancierilor Salajan Sebastian Secuilor Stefan cel Mare Tei Teiul Doamnei Timisoara Tineretului Titan Titan Auchan Trapezului Unirii Universitate Vacarescu Barbu Valea Oltului Virtutii Vitan Vitan Mall

2010

nu au fost oferte nu au fost oferte

72,700 nu au fost oferte nu au fost oferte

61,500 nu au fost oferte

86,427 60,159 59,833 62,500 53,886 62,818 51,776 63,692 49,667 90,857 62,688 86,800 60,380 nu au fost oferte nu au fost oferte

63,800 58,467 nu au fost oferte

66,325 nu au fost oferte nu au fost oferte

58,135 54,527 61,553 85,000 51,255 65,408 49,000 56,923 nu au fost oferte

70,676 nu au fost oferte

52,600 63,688 57,955 54,875 51,143 68,167 55,017 57,455 45,667 81,531 84,400 55,643 63,820 61,680 76,900 51,138 nu au fost oferte nu au fost oferte nu au fost oferte

57,455 61,000 61,800 53,646 nu au fost oferte nu au fost oferte nu au fost oferte

53,500 56,400 62,127 nu au fost oferte

74,180 73,025 65,555 49,600 77,040 61,470 59,714 nu au fost oferte

107,333 nu nu nu nu

au au au au

fost fost fost fost

oferte oferte oferte oferte

64,850 72,135

21 ianuarie

2011

48,056 67,778 57,000 39,133 59,333 52,850 50,000 85,656 54,357 48,333 49,488 46,343 54,544 50,414 60,500 53,714 67,190 54,125 52,975 57,093 50,470 47,860 55,750 52,154 53,080 52,796 38,583 75,167 49,405 52,000 48,588 53,550 41,386 50,842 42,438 52,405 46,167 57,208 54,310 47,591 50,067 51,256 49,179 48,188 58,500 52,912 47,069 40,329 74,650 81,575 47,779 57,292 50,286 67,250 41,389 57,900 35,000 57,400 39,883 51,450 48,200 46,682 48,500 47,500 49,800 43,000 53,100 50,043 46,545 65,550 46,310 50,455 45,500 66,700 53,284 46,553 45,571 108,818 56,867 68,280 52,357 67,780 58,112 72,000

% -22 % -14 % -1 % -10 % -19 % -21 % -14 % -13 % -3 % -5 % 8% -26 % -14 % -39 % -5 % -13 % -11 % -20 % -15 % -5 % -21 % -37 % -19 % -22 % -13 % -8 % -19 % -10 % -21 % -12 % -10 % -6 % -14 % -4 % -18 % -12 % -8 % -3 % -14 % -10 % -18 % -13 % -19 % -31 % -16 % -22 % -13 % -20 % -6 % -19 % -12 % -37 % -23 % -8 % -13 % -13 % -22 % 1% -10 % 0%

512. DRUMUL Taberei, Chilia Veche, cf I/circ, etaj intermediar, liber, intabulat, contorizat, 43.000 {; 0728.116.731

477. DRUMUL Taberei, 38, I/ dec.,

decomandat, confort 1 cu balcon, 50.000 {; 021.413.66.93/ 0721.245.343

decomandat, 3/10, 54 mp, balcon, curat, fårå îmbunåtå¡iri, u¿å metalicå, contorizat liber, acc credit, douå lifturi, ideal prima caså, zona lini¿titå. 48.000 {; 0723.027.358/ 0769.119.669 agentiacreative@yahoo.com

488. DRUMUL Taberei, Billa, 1/circular,

464. DRUMUL Taberei, 1 Mai, 1/10, cf. 1, decomandat, 54 mp (pe cadastru), c-¡ie 1979, balcon 6 mp, accept credit, neg., 55.000 {; 0730.556.916

470. DRUMUL Taberei, 2 camere, cf. 1, 1968, 54 mp, urgent, 8/9, nedecomandat ¿i neîmbunåtå¡it; 021.318.23.18/ 0753.778.755

431. DRUMUL Taberei (Billa - Drume¡ul),

apropiere Plaza, 5/9, cf. 1, semidec., cu îmbunåtå¡iri recente, neg., 53.000 {; 0728.874.505

500. DRUMUL Taberei, Buclå, Râul Doamnei, cf. 2, dec., et. 6/10, termopan, gresie, faian¡å, u¿å met., balcon, acte, acc. credit, 38.000 {; 0730.556.901

428. DRUMUL Taberei - Favorit, confort 1, semidecomandat, acte, balcon 9 mp, 43.000 {; 0730.160.861

430. DRUMUL Sårii, 2/4, cf. 1, dec., 60 mp, construc¡ie 1991, zonå deosebitå, f. îmb., neg., 75.000; 0761.347.904

487. DRUMUL Taberei, bd. Timi¿oara,

461. DRUMUL Taberei Romancierilor,

Timi¿oara, 2/4, decomandat, cf 1, urgent, cash 47.500 {; 0723.173.783/ 0723.510.200

533. DRUMUL Taberei, Lovinescu, cf 1,

486. DRUMUL Taberei, Azzuro, 3/10, confort 1, bloc 1980, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, acte fåcute, acceptå credit, 50.000 {; 0723.173.783/ 0723.510.200

499. DRUMUL Taberei, Buclå, cf. 1, semidec., 10/10, 52 mp, g, f, t, um, p, ac, acte, cadastru, intabulare, accept credit, pre¡ neg., 46.000 {; 0728.874.502

462. DRUMUL Taberei Romancierilor-

cu, 3/10, cf. 1, circlar, zonå lini¿titå, 52 mp, 45.000 {; 0722.554.934

DRUMUL Taberei, AFI Cotroceni, Sibiu, 9/9, cf. 1, bloc tip Z special, curat, 60 mp, ac, stradal, acte, pozi¡ie deosebitå, (Råzvan G.), 47.500 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764

camere, 85 mp, bloc construc¡ie 2009, finisat, bucåtårie mobilatå, centralå proprie, acceptå credit 85.000 {; 0722.462.862 etaj 10/10, confort 2, semidec., liber, mobilat clasic, acte, zona civilizata, pre¡ neg., 35.000 {; 0723.118.764/ 021.430.37.40

532. DRUMUL Taberei, Liceul Lovines-

485.

490. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

utilat, mobilat modern, liber, 2 lifturi, acte, 55.000 {; 0786.944.075

419. DRISTOR, metrou, confort 1, semi-

fort I, Tricodava, 2 lifturi, liber, bucåtårie 10 mp, 42.500 {; 0722.792.039

449. DRUMUL Taberei - Poiana

450. DRUMUL Taberei - Poiana

Bucla, g, f, p, t, um, AC, IN, 52 mp, 2 lifturi, se vinde mobilat ¿i utilat, totul nou, c+i, 46.000 {; 0734.705.313/ 0764.721.874 www.amla.ro

484. DRUMUL Taberei, 9/10, con-

I, semidecomandat, fårå îmbunåtå¡iri, cad. +intab., disc., 43.000 {; 0734.505.955 Muntelui, I/circular, 8/10, fårå îmbunåtå¡iri, 45.000 {; 0785.523.029

531. DRUMUL Taberei, I/ dec., 7/10, în

cf. 1, semidec., g, f, p, t, um, curatå, c+i, 43.500 {; 0730.556.906

1982, 8/10, um+ t+ g+ f+ ac, 56 mp, u¿or discutabil, acc credit, 54.500 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

417. DRISTOR, Mega Image, stradal, 8/10, 60 mp, renovat lux, mob. ¿i utilat, 65.000 {; 021.345.14.12/ 0747.732.752

dec., 53 mp, etajul 2/10, bloc din cåråmidå pentru armatå, cu parchet ¿i u¿å metalicå, zona lini¿titå, acte la zi, nedisc., meritå våzut, 47.500 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

483. DRUMUL Taberei, 8/10, Moghioro¿,

518. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

Sibiu, 1/10, cf. 1, dec., liber, balcon mare, 56 mp, 51.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548 519. DRUMUL Taberei, confort 1, deco-

439. DRUMUL Taberei - Linia 41, 1/8, decomandat, termopan, bloc 1982, intabulat, credit; 0724.955.610/ 0721.019.959

dul Timi¿oara, stradal 9/ 10, curat, liber, cadastru, intabulare, 32.500 {; 0726.531.730/ 0767.537.707 imobiliaretopcasa@yahoo.com www.imobiliaretopcasa.ro

mandat, bloc 1984, 54 mp, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, accept credit, 47.000 {; 346.44.45/ 0788.909.089

440. DRUMUL Taberei - Linia 41, 9/10, decomandat, liber, bloc monolit, bucåtårie 9 mp, 41.500 {; 0724.955.610/ 0721.019.959

482. DRUMUL Taberei, 8/10, Bd. Timi¿oara, cf. 2, curat, semidec., g, f, zonå lini¿titå, c+i, acc. credit, neg., 37.000 {; 0730.556.907

nouå, etaj 1/8, 60 mp, toate îmbunåtå¡irile, centralå apartament, parcare gratuitå, 54.000 {; 0729.946.970

520. DRUMUL Taberei, construc¡ie

521. DRUMUL Taberei, decomandat, etaj 3/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon, loc de parcare, acces la mijloacele de transport, liber, cadastru ¿i intabulare. 40.000 {; 0720.140.776 522. DRUMUL Taberei, direct proprietar,

2 camere sau garsoniere, imobil nou, finisaje moderne de bun gust, apometre individuale centrale proprii spa¡ii comune largi, luminoase, pre¡uri pentru toatå lumea in fct de supr. promoti, 850 {/ mp; 0722.931.309 523. DRUMUL Taberei, Drume¡ul, c-¡ie 1984, cf. 1, dec., 54 mp, cu balcon, ultimul etaj, g, f, p, um, t (par¡ial), neg., 48.500 {; 0730.556.916/ 440.31.55 524. DRUMUL Taberei, Favorit, confort

1, decomandat, 2/4, balcon, termopan, bloc tip P, parchet, AC, 59.000 {; 0722.568.283

525. DRUMUL Taberei, Favorit, confort

1, decomandat, construc¡ie 1984, finisat, 45.000 {; 0726.384.717 526. DRUMUL Taberei, Favorit, confort

I, zonå lini¿titå, g+f+ac, contorizat, intabulat, curat, neg. 46.000 {; 0728.116.731 527. DRUMUL Taberei, Favorit, ploc tip

P, renovat, G, F, P, T, AC, izolatie exterioarå, terasa reizolatå, 50 mp, etaj 4/4, mobilat, parcare, cadastru, intabulare, exclus agentii, 54.000 {; 0723.178.979 office@lagunadent.ro

DRUMUL TABEREI, GHENCEA, 1/3, DEC., 80MP, CÅRÅMIDÅ, CONSTR. 2010, FINISAJE LUX, TVA INCLUS, ACCEPT CREDIT. 56.000 {; 0767.600.804/ 0722.134.720 528.

DRUMUL TABEREI, GHENCEA, ET.3, DEC., 80MP, CÅRÅMIDÅ, FINISAJE LUX, ANSAMBLU REZIDEN¡IAL, FINALIZAT, TVA INCLUS, ACCEPT CREDIT. 49.900 {; 0744.368.835/ 0722.356.122 www.avangarderezidential.ro 529.

530. DRUMUL Taberei, în zona Plazza

Mall, bloc civilizat, stradal, tip F, confort 1 semidecomandat, 50 mp, etaj 4/4, apartament curat, liber, cu posibilitå¡i acces la zone comerciale, Plazza Mall, Cora, Pia¡a Moghioro¿, ¿i mijloace de transport metrou, tramvai 41, 47.000 {; 0725.500.703 www.generalservice2000.ro

536. DRUMUL Taberei, Moghioros et. 4/

10, suparf. 52 mp circular, logie, baie cu aerisire directå, cabinå du¿, stradal, vedere panoramicå la un spa¡iu verde, renovat 2008, instala¡ii sanitare noi pe cupru, um, tp, um, parchet laminat, 52.000 {; 0733.396.061 537. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, 2

cam., cf. 1, 1969, 50 mp, semidec., 4/8, termopan, gresie, faian¡å, bucåtårie mobilatå, bloc foarte curat, 52.000 {; 0727.118.325 538. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, 2 camere, cf. 1, 55 mp, p/9, semidecomandat, termopan, gresie, faian¡å, centralå termicå, loc parcare; 0745.101.001 539. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, parc,

57 mp, gresie, faian¡å, parchet, 44.000 {; 0726.384.718

540. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, semidecomandat, etaj 4, 50 mp, 1 balcon, confort 1, zonå superbå, verdea¡å, bloc select, 43.000 {; 0728.874.510/ 021.440.31.55 541. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, Tip Top, cf 1, g+f, um, balcon, intabulat, zonå bunå, 43.000 {; 0728.116.743 542. DRUMUL Taberei, Parc Moghioro¿,

8/9, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, curat, liber, acte, neg., 47.000 {; 0728.874.505

543. DRUMUL Taberei, parc Moghioro¿,

confort 1, semidecomandat, parter, gresie, faian¡å, parchet termopan, 52.000 {; 0762.610.492/ 0728.496.775

 569. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei, 2

camere, 40 mp, dec., et. 10, renovat, 35.000 {; 0724.016.313

570. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

2/8, dec., îmbunåtå¡iri, neg., 40.000 {; 0761.680.662 571. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

loca¡ie nouå p+2+m, 60- 62 mp, centralå proprie, 54.500- 55.000 { 0728.074.459/ 0722.343.403/ 0767.265.444 572. DRUMUL Taberei, zona Râul Doamnei, confort 1, semidecomandat, situat la etajul 4/9, 2 lifturi, cadastru, intabulare. Prin desfiin¡area celor 3 debarale (2 de pe holuri ¿i 1 din dormitor) se pot câ¿tiga spa¡ii de locuit suplimentare, contorizat apa, 44.000 {; 0725.500.707 www.generalservice2000.ro 573. DRUMUL Taberei- Drume¡ul, I, dec., 8/8, 54 mp, 1983, t, isn, um, ac, calorifere noi, toate actele, zonå bunå, 45.500 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55 574. DRUMUL Taberei- Drume¡ul, I, semidec., 1/10, 52 mp, 1980, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, boxå, 52.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55 575. DRUMUL Taberei- Materna, ap. 2 cam., cf. 1, 1/4, pozi¡ie excelentå, proprietar, pre¡ negociabil; 0721.013.969 576. DRUMUL Taberei- Moghioro¿, 8/10,

cf. 2, bloc stradal, civilizat, apometrerepartitoare, liber, 32.900 {; 0722.755.377

548. DRUMUL Taberei, Plaza, cf. 1, etaj

3/10, fårå îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, eliberabil, disc., 42.000 {; 0734.505.955

579. DRUMUL Taberei-bloc 2008,

finisat, s=85 mp utili, 85.000 {; 0727.339.267

580. DRUMUL Taberei-Buclå Râul Doamnei, etaj 4/10, confort 1, semidecomandat, 53 mp., liber, balcon, stradal, acte, pre¡ negociabil 45.000 {; 0723.118.764/ 021.430.37.40 581. DRUMUL Taberei/ Mega Image,

1978, 48 mp, 3/10, renovat, toate îmbunåtå¡irile, bucåtårie utilatå/ mobilatå, zonå comercialå, acte, parcare, liber, id: MH2- 0002, 53.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 582. DRUMUL Taberei/ ¿trand, 1978, 54

584. DÅMÅROAIA, Bucure¿tii Noi, imobil 2009, dressing utilat, finisaje interioare de lux, balcon închis, toate utilitå¡ile, pre¡ negociabil; 0765.501.179 ionut12310@yahoo.com

585. EMIL Racovi¡å, Berceni-apartament 2 camere decomadat, etaj 1/10 bloc tip A, gresie, faian¡å, termopan, apropiere metrou, se aceptå credit, negociabil, 49.000 {; 0730.464.351 586. EMINESCU, proprietar, 2 camere,

72 mp, c+i, urgent, 49.000 {; 0745.125.631

549. DRUMUL Taberei, Plazza, 2 semidec., 40 mp, 10/10, teraså garan¡ie, liber, curat, 31.800 {; 0722.483.133

587. EMINESCU, Toamnei, parter/2,

550. DRUMUL Taberei, Plazza, 8/ 10, cf.

588. EROII Revolu¡iei, 2 camere, etaj 1

1 circula, fara îmbunåtå¡iri, toate actele (cadastru, intabulare )liber, meritå våzut, 44.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com

551. DRUMUL Taberei, Plazza, 8/ 10, cf.

1, circular, fårå îmbunåtå¡iri, toate actele (cadastru, intabulare )liber, meritå våzut, 44.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com

552. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 2 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, etaj 1/6, gratuit, loc parcare, pre¡ dezvoltator, de la 46.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955 553. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 6/10, dec., balcon, liber, curat, cad., intabulare, 36.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682 554. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou, la cheie, accept Prima Caså, 74 mp, 54.000 {; 0725.918.207 555. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou, la cheie, accept Prima Caså, 78 mp, 55.000 {; 0725.918.207 556. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, supraf. 60 mp, semidecomandat, et. 3/ 5, logie. Bucåtårie mobilatå, stradal, vedere spate, an constr. 2009. Multiple îmbunåtå¡iri, centralå termicå, loc parcare, bloc termoizolat termic, 63.000 {; 0733.396.061 557. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea- Albinu¡a, 83 mp utili, decomandat, transformabil în 3 camere, amenajat la cheie, bloc 2008, 5/7, lift, acceptå ¿i credit, 75.000 {; 0723.173.783/ 0723.510.200 558. DRUMUL Taberei, proprietar, ap. 2

cam., la cheie, cf. 1, utilat nou; 0734.493.094

559. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 2

cam., cf. 2 sporit, 5/10, decomandat, amenajat, liber, 44.000 {; 0722.321.021

560. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 4/10, cf. 1, semidec., 54 mp, fårå îmbunåtå¡iri, liber, balcon, stradal, acte, zonå civilizatå, neg. (Råzvan G.), 45.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764 561. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei,

bloc 1980, 3/ 10, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, acte fåcute, accept credit, 50.000 {; 0724.579.313

renovat, 70mp, acte ok, 50.000 {; 0729.158.585

cu teren aferent 118 mp, renovat, liber, 72.000 {; 0745.751.507

589. EROII Revolu¡iei, 5 min. de metrou, decomandat, 48 mp, 1963, bloc ce va intra în reabilitare, termopane, u¿å metalicå, 7/7, teraså refåcutå 2010, garan¡ie 10 ani. Acces la transport în comun. Pre¡ neg., 53.000 {; 0725.942.220 alina.gheorghe@century21.ro 590. EROII Revolu¡iei, aleea Solca, 2 camere, mansardå din p+1, 55 mp, zonå lini¿titå, cadastru, intabulare, 29.000 {; 0762.113.279 591. EROII Revolu¡iei- Cap. U¿urelu Ion,

27 mp, g, f, p, t, apå caldå, cåldurå, gaze, bloc curat, zonå civilizatå, 5 min. metrou, c+i, 27.000 {; 0768.835.410/ 0763.575.682/ 0723.389.967/ 0721.854.711 592. EROILOR, Cotroceni, Academie, etaj 2/4, confort 1, semidecomandat, parchet, curat, liber, stradal, pozi¡ie deosebitå, 66.000 {; 0723.118.764/ 021.430.37.40

72, P/4, îmbunåtå¡iri, separat apå+gaze, zona lini¿titå sau (negociabil) casa+curte provincie zona pitoreascå; 0722.772.409/ 0728.819.192/ 0726.772.661/ 0771.418.859

593. FERENTARI

594. FERENTARI Calea, Tunsu Petre,

3/4, g, f, p, t, calorifere noi, gaze, curat, 21.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

595. FERENTARI, Aleea Stogu, ap. 2

camere, cf. 2, semidec., 4/4, liber, superîmbunåtå¡it, 29.000 {; 0721.662.755

dec. 1980, fårå îmbunåtå¡iri, curat, liber, acte, 53.000 {; 0728.874.505

566. DRUMUL Taberei, stradal, pia¡å, I/

sdc., renovat de 3 ani integral, 100 m de tramvai 41, 8/8, 47.000 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

610. GARA de Nord 2/3, 82 mp, terasa

mare, mobilat, 52.000 {; 0727.222.598/ 021.210.45.45

611. GARA de Nord, 5/10, 42 mp, ideal

birou, cabinete, intrare, v. stradalå, 2 lifturi, g, f, t, balcon închis, hotel Minerva, negociabil, 43.000 {; 0726.777.877

612. GARA de Nord, 5/9, semidecoman-

614. GARA de Nord, etaj 2/9, vedere fa¡å, semidec., parchet, apometre, cadastru, intabulare, liber, 37.000 {; 0734.547.877/ 0752.460.064 hqimobiliare@yahoo.com 615. GARA de Nord, Minister, semidec,

1/9, cash- 37.000 {, Grivi¡a- Grand, 6/7, liber, 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

616. GARA de Nord, minister, semidec.,

1/9, liber, cash, 37.000 { disc., Dinicu Golescu, 7/10, semidec., liber, 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

617. GHENCEA, apart. 2 cam. noi la pret de garsonierå, Prelungirea Ghencea, su. 48 mp, finisaje la cheie-la alegere, construc¡ie/ compartimentåri cåråmidå, balcon. Facilitå¡i: parc, supermarket, linia 122, asfalt, toate utilitå¡ile, 46.000 {; 0725.930.610 idealimob2009@yahoo.com 618. GHENCEA, stadion Steaua, strada

Garleni, 3/ 10, decomandat, 56 metri påtra¡i, balcon, construc¡ie 1983, bucåtåria pe påtrat, 3 debarale, pozi¡ie bunå, cadastru, intabulare, 52.000 {; 0732.009.333

619. GIULEªTI, ansamblu reziden¡ial Dolce Vita, 2/ 2, la cheie, cu gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå termicå, loc parcare, RATB 163, toate utilitå¡ile, mai multe detalii pe site, 39.900 {; 0741.450.010 guapadress@yahoo.com www.iglootech.ro 620. GIULEªTI, Bd., cf. 1, 54 mp, par-

chet, contorizat, cadastru, intabulare,, 45.000 {; 0729.889.441

621. GIULEªTI, Circa Financiarå, I semidec., 1/4, fårå îmbunåtå¡iri, instala¡ie sanitarå schimbatå, liber, 45.900 {; 021.637.26.57/ 0723.196.326 622. GIULEªTI, particular, semidecomandat, parter din 4, fårå îmbunåtå¡iri, curat, cu vedere spre parc, lini¿te pozi¡ie deosebitå, accept credit, discutabil, 55.000 {; 0733.288.380 cristina_rodica2002@yahoo.com 623. GIULEªTI, Prunaru, cf. 1, semidec., et. 4/ 7, complet renovat, instalatii noi, g+f+p stejar+term. Rehau (balcon inchis pe toata lungimea apart.)+um, ac, gaz separat, apometre, repartitoare, bucåtårie+baie mobilate, va puteti muta direct, particular, 55.000 {; 0722.270.010 mariasilaghi83@yahoo.com 624. GIULEªTI, stadionul, vizavi, Crân-

ga¿i, particular, ap. 2 camere, cf. 1, dec., 1986, 56 mp, etaj 5, îmb., nu ofer comision, disc. 52.000 {; 0765.158.672

625. GIULEªTI, stradal, vedere pe spate, etaj 6/8, semidecomandat, teraså pe toatå lungimea ap., suprafa¡a este de 55,77 mp, iar în apartament se pot face multiple modificåri pentru a mai câ¿tiga spa¡iu util, 51.000 {; 0754.077.101 madalina.vasile@remax.ro www.remax.ro 626. GIURGIULUI -Vigoniei, particular vand ap. 2 camere decomandat, confort I, Giurgiului Vigoniei, et. 4/7, cadastru, intabulare, curat, liber, locuibil imediat. Exclus intermediari. Rog seriozitate. 50.000 {; 0744.525.578 tofanelu@yahoo.com 627. GIURGIULUI Topora¿i, confort 1, decomandat, etaj 4/10, fårå îmbunåtå¡iri, apropiere pia¡å, 53.000 {; 0720.534.186/ 021.330.31.35 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro 628. GIURGIULUI, 2 camere, cf. 1, 1970, 50 mp, decomandate, 3/7, contorizat, fårå îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, Topora¿i, negociabil 50.000 {; 0744.315.335/ 0745.171.501 629. GIURGIULUI, 3/8, decomandat,

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, 49.000 {; 0727.737.220/ 0722.402.468

631. GIURGIULUI, confort 1, decoman-

2, Radu Ctin, g, f, apometre, contoare gaze, interfon, bloc lini¿tit, negociabil; 0722.509.763/ 0762.204.712

598. FIZICIENILOR Str., vând ap., 2 cam., dec., et. 3/8, îmb., parcare, boxå, sectorul 3; 0763.691.484 599. FIZICIENILOR, sector-3, constructor, apartamente duplex, 5/5, balcon, 50mp utili, 30.000 {; 0732.008.477

601. FLOREASCA, 2 cam., 46 mp, 2/3,

565. DRUMUL Taberei, Sibiu, 1/10, cf. 1,

609. GARA de Nord 2 camere, 3/10,

597. FERENTARI, vând ap. 2 cam., cf.

563. DRUMUL Taberei, Romancierilor,

564. DRUMUL Taberei, Romancierilor, II/dec, 1/10, contorizat, acte, zonå bunå, apropiere RATB, magazine, bånci, 37.000 {; 0723.160.409

608. FUNDENI, propietar, apart. 2 cam. supraf. intre 58-70 mp utili semifinisat sau la cheie, construc¡ie 2010 s+p+4 toate utilitatile+lift, parcare subtereanå pre¡ este cu TVA si prin program prima caså, 47.000 {; 0722.209.101/ 0752.008.480 marian_mosu30@yahoo.com

630. GIURGIULUI, cf.1, semidec., 4/4,

cf. 2 sporit, 43 mp, dec., et. 3/10, liber, 38.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 cf. 2D, et. 2/10, G+F+P+T, bloc 76, 38.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

607. FLOREASCA, Rahmaninov, 2 cam., decomandat, zonå verde, elegantå, lini¿titå, liber imediat, pozi¡ie, ofertå excep¡ionalå; 0722.706.779

596. FERENTARI, Radu Constantin, cf. 2, 3/4, gaze, parchet, termopan, superîmbunåtå¡it, 32.000 {; 0728.823.373

600. FLOREASCA Mozart, etaj 3, 47 mp, decomandat, termopan, parchet, aer condi¡ionat, igienizat, ID 11044, 59.500 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 adrian.laceanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

562. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei,

termopan, 45 mp, 57.000 {: 0767.026.609/ 0728.676.350 www.continentalhouse.ro

613. GARA de Nord, Calea Grivi¡ei, conf.1, dec, 1/7, stradal, 49 mp, g+f+p+t+um, renovat recent, mobilat utilat, liber, 46.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

583. DRUMUUL Taberei 1, Compozitorilor, cf. 1, dec., 3/4, t, f, g, um, 48.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

1, circular, fårå îmbunåtå¡iri, toate actele (cadastru, intabulare )liber, meritå våzut, 44.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com

606. FLOREASCA, parter înalt, dec.,

578. DRUMUL Taberei-1/10, Prel. Ghencea, conf. 2, decomandat, curat, g+f+um, pe mijloc, 37.000 {; 0723.325.257

545. DRUMUL Taberei, Piat¡a Moghioro¿, Tip-Top, apartament decomandat, renovat decembrie 2010, liber, apropiere pia¡a, parc, lini¿te, localizat in aproprierea tramvaiului 41, acte la zi, se acceptå credit, 32.000 {; 0733.396.051

547. DRUMUL Taberei, Plaza, 8/ 10, cf.

demisol înalt, semidecomandat, 40 mp, zugråvit, parchet, cadastru, intabulare, 41.600 {; 0724.299.647/ 0726.685.838

dat, 45mp, îmbunåtå¡iri, vedere spate, balcon mare, negociabil, 36.000 {; 0728.330.209

mp, 5/10, renovat, toate îmbunåtå¡irile, zonå comercialå, parc, acte, id: MH20003, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

1 circular, fåra îmbunåtå¡iri, toate actele (cadastru, intabulare) liber, meritå våzut, 44.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com

605. FLOREASCA, Parc, Rossini,

577. DRUMUL Taberei- Romancierilor, particular, et.6/9, îmbunåtå¡it, curat, negociabil, 57.000 {; 0723.583.227

544. DRUMUL Taberei, Parc, cf. I,dec, 2/4, G+F+P+T, cad+ intab, Urgent, neg. 49.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

546. DRUMUL Taberei, Plaza, 8/ 10, cf.

15

vedere Parc, renovat recent, mobilat modern, utilat, liber, 68.000 {; 0721.363.318

602. FLOREASCA, 2 camere, parter, confort 1, decomandat, cu imbunåtå¡iri de lux, gresie, faian¡å, baie modernå, bucatårie, închis termopan, parchet natural, modernizat in 2010, intabulat, utilat nou, liber oricând, acces parcuri, neg., 120.000 {; 0745.988.349/ 0744.363.344 coprean77@gmail.com http://www.directproprietar.ro

curat, liber, 46.000 {; 0726.115.646

dat, curat, cotorizat, parchet, 43.000 {; 021.686.65.73/ 0722.888.942 632. GIURGIULUI, confort 2, gresie,

faian¡å, parchet, liber, 35.000 {; 021.686.65.73/ 0722.888.942

633. GIURGIULUI, Drumul Gåzarului,

cf. 2, 40 mp, îmb., semistradal, 36.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 634. GIURGIULUI, particular vând ap. 2

camere, p/10, boxå, parcare. 0722.379.787

635. GIURGIULUI, Reprezentan¡å Fiat,

et. 1/3, g, f, p, t, centralå, boxå, 60 mp utili, zonå verde, deosebit, 53.000 {; 0727.738.938

636. GIURGIULUI, Topora¿i, 2 cam., cf.

1, constr. `64, 55 mp, et. 4, 50.000 {; 0723.690.603

637. GIURGIULUI, Topora¿i, 3/4, 26 mp, centralå proprie, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, renovat, 21.500 {; 0788.375.392 638. GIURGIULUI, Topora¿i, 5/7, 50 mp

utili, decomandat, igienizat, ferestre mari, vedere parcule¡, aten¡ie, negociabil 41.000 {; 0743.109.932

639. GIURGIULUI, Topora¿i, cf 1 deco-

mandat, 5/8, stradal cu îmbunåtå¡iri, 44.000 {; 0727.833.139/ 021.451.19.73

567. DRUMUL Taberei, Timi¿oara, 2/ 4,

640. GIURGIULUI, Topora¿i, stradal, cf.

decomandat, confort 1, gresie, faian¡å, acceptå ¿i credit, 50.000 {; 0723.173.783

603. FLOREASCA, Beethoven parc, 2 camere, etaj 3, cf. 1, decomandat, 51 mp, cu îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, termopan, parchet natural lemn masiv, modernizat 2009, intabulat, mobilat, utilat nou, liber, zona supercivilizatå, 72.500 {; 0745.779.715

568. DRUMUL Taberei, Timi¿oara, con-

604. FLOREASCA, et. 1/3, dec., 48 mp,

641. GIURGIULUI, Vigoniei, 7/7, confort

fort 2, 10/10, fårå îmbunåtå¡iri, curat, zugråvit, teraså bunå, balcon, acceptå ¿i credit, 31.000 {; 0723.173.783

renovat, 2 AC, mobilat, utilat, parcare, neg., id 988, 58.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

1, dec., p/10, cadastru, intabulare, 49.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

1, decomandat, 50 mp, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, curat, acte, negociabil, 41.500 {; 0745.004.308

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

21 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 642. GIURGIULUI, Vigoniei, particular,

ap. 2 camere decomandat, confort I, etaj 3/7, 50 mp, cadastru, intabulare, liber, locuibil imediat. Mobilier inclus in pret. Exclus intermediari. Rog seriozitate, 47.000 {; 0722.930.266 tofanelu@yahoo.com 643. GIURGIULUI, zonå, ap. 2 camere,

cf. 1, 1978, s- 52 mp, neg. 48.000 {; 0765.036.548

678. IULIU Maniu, vând 2 camere, semi-

stradal, cf. 1, semi, 5/9, fårå îmbunåtå¡iri, neg., 50.000 {; 0727.282.058/ 0768.036.604 679. IZVORUL Rece, 52 mp, zona excep¡ionalå, renovat complet, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, boxa, 53.000 {; 0728.898.788

644. GORJULUI particular, stradal, 5/10,

56 mp, decomandat, cf.1, apometre, repartitoare, g/f/p 55.000 {; 0743.777.739

645. GORJULUI, 2 cam., cf. 1, an 1980,

55 mp, dec., zonå lini¿titå, metrou, RATB în apropiere, 50.000 {; 0748.034.035 646. GORJULUI, vând 2 camere, cf. 1,

1982, 56 mp, semidecomandat, Dezrobirii, Militari, îmbunåtå¡iri multiple, 60.000 {; 0752.112.459/ 021.769.40.64

680. JIULUI bd., Dåmåroaia, aparta-

ment superlux, finisaje de lux, zonå lini¿titå, toate finisajele sunt de ultima genera¡ie, construc¡ie finalizatå la sfâr¿itul lui 2010, proprietar, pre¡ negociabil + bucåtårie bonus, 84.800 {; 0767.747.476/ 0724.369.780 ioancaraian@yahoo.com

647. GRADINA Icoanei, in vilå, parter, 43

mp, curte, loc parcare, 34.800 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

648. GRIGORESCU metrou, 2/10, bloc

1984, izolat, semidec., renovat recent, liber, cadastru, 57.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

649. GRIGORESCU, Ambrozie, cf. 1,

dec., 4/8, construc¡ie 1983, 54 mp, 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

650. GRIGORESCU, Ambrozie, cf. 1,

dec., constructie 1983, etaj 4/8, semistradal, îmb., 55.000 {; 0732.864.809/ 0764.716.412

651. GRIVIºA Grand, semidec., 6/8, liber, curat, bloc retras, disc., 48.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

681. KOGÅLNICEANU Pia¡a, 2 camere, semidecomandate, et. 5/6, 40 mp, cadastru, intabulare, 57.000 {; 0722.552.965 682. KOGÅLNICEANU, et. 1/ 3, decomandat, 44 mp utili, instala¡ii electrice noi, bloc 1940, reabilitat termic, centralå de apartament, termopan, parchet, boxå 10 mp., 3 familii în bloc, ie¿it de sub inciden¡a legii 112, 42.000 {; 0724.398.085/ 0765.311.408/ 0757.206.988 683. KOGÅLNICEANU, pia¡å, cf. 1, dec., 52 mp, et. 3/5, boxå, liber, negociabil, id. 13900, 67.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.00 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

4/7, 47.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

654. GRIVIºEI, Calea, semidecoman-

date, 53 mp, bloc construit în 1960, etaj 6/ 7, gresie ¿i faian¡å vechi, necesitå renovare, vedere fa¡å, balcon spa¡ios, spa¡ii de depozitare, 45.000 {; 0726.403.752/ 0724.363.341 655. GRIVIºEI, metrou, proprietar, sec-

tor 1, 5/7, bloc reabilitat termic, sau schimb cu garsonierå + diferen¡å, 50.000 {; 0736.464.163

656. GRÅDINA Icoanei, Str. Dumb-

rava Ro¿ie, vând apartament 2 camere, 1927, sc- 42 mp, st- 24 mp, urgent, 33.000 {; 0740.168.308

684. LACUL Tei - Construc¡ii, confort 2 sporit, semidec., 10/10 + et. tehnic, renovat complet, izolat, semimobilat, preferabil cash, 36.500 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 685. LACUL Tei, Constructii, confort 2

sporit, dec., parter/10, bloc impecabil monolit, o singurå scarå, gresie, faian¡å, zona deosebit de curatå, meritå våzut, acceptå credit, 39.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 686. LACUL Tei, Domino, stradal, cf. 2,

p/10, cu balcon, îmbråcat în termopan, finisat, renovat, g, f, p, t, bloc civilizat, meritå våzut, disc. 37.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 687. LACUL Tei, Facultatea de Con-

657. HANUL Drume¡ului, cf.1, decoman-

dat, 2 balcoane, termopan, parchet, u¿å metalicå, et.10, 48.000 {; 0722.60.40.98/ 0767.032.862

658. HILTON, apartament 2 camere, renovat åi utilat modern. 0720.492.199 659. HUMULEªTI stradal, cf. 2, p/4, g+

f+ p+ t, liber, particular 34.000 {; 0721.737.173

660. IANCULUI - Avrig, cf.1 semideco-

struc¡ii, aproape parc, 2 cam., 1/2, cf. 1, tip vilå din cåråmidå, toate îmbunåtå¡irile, gresie, faian¡å, parchet natural, u¿å metalicå, centralå pe gaze, balcon logie, între¡inere micå, zona verde, 46.500 {; 0745.779.715 688. LACUL Tei, Facultatea de Construc¡ii, confort 2 sporit semidecomandat, etaj 10/10+ etaj tehnic, teraså izolatå, apartament izolat interior, renovat complet, semimobilat, contorizat complet, termopan- Aplast, 2 lifturi, 37.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 689. LACUL Tei, Parcul Circului, 2/10,

mandat, 5/10, an 1965, fårå îmbunåtå¡iri, izolat, curat, 58 mp, 55.000 {; 0728.981.569/ 0749.548.132 magivis@yahoo.com www.magivis.ro

an constr. 1979, cf. 1., dec., s = 52 mp, fårå îmb., neg., 62.000 {; 210.79.12/ 0788.056.177

661. IANCULUI 5/10, metrou, 60 mp, decomandat, 1980, toate imbunåtå¡irile, bucåtårie mobilatå, oportunitate, ID 12498, 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

1, decomandat, etaj 2/10, suprafa¡a 57 mp, cu îmbunåtå¡iri, g, f, p, t, um, AC, mobilat ¿i utilat modern, loc parcare, construc¡ie 1978, id 4893, 62.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

662. IANCULUI Pia¡a, construc¡ie nouå,

691. LACUL Tei, proprietar, 2 cam., cf. 1,

apartament 2 camere, suprafa¡a 65 mp, etaj 3, finisat lux, 58.000 {; 021.211.02.24/ 0758.096.881 office@imobveritas.ro www.imobveritas.ro 663. IANCULUI, 1990, 2 cam., în gura

de metrou, 63 mp utili reali, 8/10, decomandat, 2 balcoane, boxå, intrare ¿i vedere stradalå Mihai Bravu, parcare, curat, primul proprietar, parc, intabulare, id 910111, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 664. IANCULUI, 4/10, 55 mp, bloc

1980, apropiere metrou Iancului, îmbunåtå¡it, parchet, gresie, faian¡å, um, intabulat, apropiere metrou, prima caså, 63.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 665. IANCULUI, Avrig, p/10, balcon,

acces stradal, cf. 1, dec., 55 mp, comercial/birouri/locuit, 57.500 {; 0749.058.702 www.imperialimob.ro

666. IANCULUI, confort 1, semidecomandat, 10/10, suprafa¡a 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bucåtårie utilatå, etaj tehnic pe toatå suprafa¡a apartamentului, cadastru, intabulare, Marius, id 13656, 52.000 {; 0753.110.022/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro 667. IANCULUI, Matei Voievod, 8/10, cf.

1, semidec., balcon închis termopan, parchet, termopan, contorizat, bloc reabilitat termic, liber, cadastru, intabulare, id 13779, Adriana, 53.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro 668. IANCULUI, Matei Voievod, confort

1, semidecomandat, proaspåt renovat, parchet, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, balcon închis termopan, bloc reabilitat, etaj 10/10, liber, cadastru ¿i intabulare, 53.000 {; 0736.422.819 conect20000@yahoo.com

669. IANCULUI, McDonald`s, 3/3, semi-

decomandat, îmbunåtå¡iri, sobe gaz, cadastru, pre¡ ferm, 37.500 {; 021.327.18.54/ 0745.565.286

670. IANCULUI, Mihai Bravu, Tei, adia-

cent, garsoniere, etj. intermediare, sdec ¿i dec., între 35.000 { - 41.000 {; 2 camere, între 50.000 { -65.000 {; 3 camere, 65.000 { -100.000 {. Lineea Imobiliare. Sunati! 0731.434.709/ 0767.509.402/ 021.243.30.35 lineeaimobiliare@yahoo.com 671. IANCULUI, Stånescu, cf. 1, 7/10, semidec., bloc 1980, fårå îmb., liber, Red Alert Imobiliare, 53.000 {; 031.434.29.64/ 0730.156.325/ 0725.433.409 redalertimobiliare2004@yahoo.com 672. IMGB, 2 cam., Pope¿ti Leordeni,

2010, dec., 64 mp, la cheie, toate utilitå¡ile, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, aer cond., loc de parcare, 55.000 {; 0732.671.777/ 0723.363.867

690. LACUL Tei, Parcul Circului, confort

an construc¡ie 1975, 40 mp, dec., 5/10, sau închiriez termen lung, Alexandru, 51.000 {; 0732.654.569 692. LACUL Tei, Teiul Doamnei,

confort 2 sporit, decomandat, etaj 8/10, renovat lux, stradal, mobilat, utilat, scarå curatå, acceptå credit, 44.900 {; 0724.808.552/ 0766.272.564/ 021.242.21.53 693. LUICÅ, 2 camere, confort 2, etaj

7/10, g, f, p, cadastru, 37.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760/ 0785.539.448

694. LUICÅ, apartamente 2 cam., cf. 2,

7/10, dec., parchet, termopan, 37.000 {; 0767.711.482

695. LUJERULUI ( Militari), 1982, dec.,

60mp, 9/10, g, f, p, tmp, AC, UM, intabulat, particular. 58.000 {; 0726.376.391

696. LUJERULUI, 2 cam., cf. 2, dec., str. Cetå¡uia, 9/10, g, f, p, ac, termopan, balcon închis, mob/nemob., accept credit, proprietar, 43.800 {; 0722.130.175 697. LUJERULUI, ap. 2 camere,

excelent situat, bloc Circa Financiarå Sect. 6, Virtu¡ii- Lujerului, semimobilat, etaj 6, construit 1994, u¿or negociabil 69.000 {; 0720.422.208

698. MAGHERU, 124 mp, ultracentral, luminos, 4 camere, 2 balcoane, etaj 4/8, renovat în 2005, complet utilat ¿i mobilat, îmbunåtå¡iri, 124.000 {; 0727.701.991 699. MAGHERU, etaj 7/9, 50 mp,

îmbunåtå¡iri, intrare, vedere stradalå, fårå grad seismic, ID 915, 62.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 700. MAGHERU, Scala, 2 cam., cf.

1, 56 mp, dec., renovat, et. 2/5, lift, balcon; 0749.012.455 701. METROPOLITAN Residence,

comision 0%, apartamente noi, 2010, p+3, 68 mp, cf. 1, decomandat, superfinisate, la cheie, 55.000 {; 0723.383.204 702. MIHAI Bravu (Baba Novac), vând

ap. 2 camere, 58.000 {; 0721.301.550

703. MIHAI Bravu, 2 camere, 1981, Mo¿ilor, 65 mp reali, 9/10, decomandat, balcon mare, metrou, parcare, liber, id. 820084, 54.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 704. MIHAI Bravu, 3/10, Baba Novac,

673. IMGB, metrou, ap. 2 cam., 55 mp

674. IMGB, metrou, constr. 2010, p+3,

705. MIHAI Bravu, 5/10, cf1/dec, 55 m.p., îmbunåtå¡iri, ofertå realå, 57.000 {; 021.255.66.45/ 0743.111.681

dec., la cheie, toate utilitå¡ile, centralå proprie, 52.000 {; 0723.535.968 675. ION Mihalache, 50 mp,

îmbunåtå¡iri, etaj 6, 54.500 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351 676. ION Mihalache- Ciupercå- confort 1, semidecomandat, 3/7, balcon, vedere sud, bucåtårie mobilatå, termopan, aer condi¡ionat, parchet, intabulare. 53.500 {; 0724.825.949 677. IOR, Parc - Gloria, Bucure¿ti, partic-

ular, ap. 2 cam., cf. 1, 59 mp, teren 7 mp, semidecomandat, et. 3/10, igienizat, visa-vis parc, metrou, negociabil; 0722.872.882/ 0726.830.150

710. MIHAI Bravu, Miraj, etaj 8, cf. 1,

dec., c-¡ie 1983, 58 mp, balcon închis termopan, g, f, t, aer cond., instala¡ii sanitare ¿i electrice noi, loc parcare, cadastru, intabulare, neg., id 14160, Adriana, 57.500 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro 711. MIHAI Bravu- rond Baba Novac,

bloc din 1986, cf. 1, semidec., 9/10, cu îmb., ac, 58.000 {; 0722.498.911/ 0765.400.929 712. MIHAI Bravu- Vatra Luminoaså, cf.

1, 52 mp, curat, 7/9, bloc 1965, stradal, luminos, Livia, 55.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

713. MIHAI BRAVU Maior Coravu, stradal, confort 1, semidecomandat, etaj 5, bloc 1964, gresie, faian¡å, parchet, termopan, aer condi¡ionat, curat, mobilat ¿i utilat, zonå lini¿titå, meritå våzut, acceptå credit, Alexandru, 49.500 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro

(1980, 55 mp, Gorjului), conf.1 dec., etaj 4, g+f+p+t+um+ac, intabulat, 49.000 {; 0730.125.006/ 021.430.14.91 714. MILITARI

715. MILITARI - Apusului, I/semide-

comandat, 2/8, bloc 1986, fårå îmbunåtå¡iri, 51.000 {; 0785.523.029

dat, cf 2 sporit, impecabil, total îmbunåtå¡iri, 40 mp, pozi¡ie excelentå, 39.999 {; 0727.696.936 esa_yz@yahoo.com 717. MILITARI - Metro, dec., 55,13 mp,

6-7 + M, constr. 2010, finisate, acc. credit, 46.860 {; 0723.685.471/ 0749.864.799/ 0762.923.345 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 718. MILITARI - Råsåritului, 1980, et.

superior, 57 mp, decomandat, impecabil, total îmbunåtå¡iri, 2 balcoane, acceptå credit, 53.000 {; 0727.696.936 esa_yz@yahoo.com 719. MILITARI -Iuliu Maniu, 6/8, cf. 1, dec., constr. `83, 57 mp, cu îmb., cad.+ intab., 54.000 {; 0764.652.254/ 0730.421.581 720. MILITARI -Metro, bloc nou, la

cheie, centralå proprie, suprafa¡å 107mp utili, urgent, pre¡ discutabil; 0726.065.946/ 0766.587.359 721. MILITARI /Camera de Muncå, sec-

tor 6, 1978, 48 mp, 6/9, decomandat, fårå îmbunåtå¡iri, nerenovat, zonå comercialå, parc, parcare, acte, id: MH2- 0001, 54.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

706. MIHAI Bravu, 9/10, cf. l dec., bal-

con, bloc stradal, 1978, accept credit, 57.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro 707. MIHAI Bravu, Aurel Botea, zonå

centralå, scarå deosebitå, impecabilå, apartament decomandat, 54 mp, construc¡ia blocului 1986, etaj p/4, super îmb., u¿i interior noi, urgent,! 62.00 {; 0734.399.903/ 0755.515.217

708. MIHAI Bravu, lângå metrou, an `78,

decomandat, supr. 65 mp, balcon logie, fårå îmbunåtå¡iri, exclus agen¡ii, neg., 56.500 {; 0744.147.189/ 0724.933.261

MILITARI, 5/9, Uverturii, cf. 1, semidec., 55 mp, an 1982, g, f, p, t, ac, u.m., (Råzvan T.), 56.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765

743.

744. MILITARI, 56 mp, 2/8, 1986, 2 gr.

sanitare, 52.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351 745. MILITARI, 57 mp, decomandat, constr. 1982, ultrafinisat, mobilat, utilat, 47.000 {; 0726.384.718

772. MILITARI, Iuliu Maniu, 2/ 10, cf. 1,

decomandat, um+g+f+p+mobilå bucåtårie (stradal cu vederea la interiorlini¿te)pretul foarte pu¡in negociabil, particular, 61.000 {; 0741.018.789 773. MILITARI, Iuliu Maniu, cf. 1/ dec.,

52 mp, 1980, 1/10, contorizat, stradal, vedere spate, 53.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

774. MILITARI, Iuliu Maniu, intersec¡ia Valea Lungå, (braserie) 1978, 57 mp, cf. 1, dec, 5/14, balcon închis cu termopan, vedere mixtå, c+i, urgent, 55.000 {; 0754.548.334

746. MILITARI, A. Stavrinos, 775. MILITARI, Iuliu Maniu, semiGorjului, 2 cam., cf. 1, 1977, stradal, cf.1, decomandat, 6/10, constructie 1979, cadastru, intabulare, nu are dec., 50 mp utili, 4/4, îmbunåtå¡iri, acceptå credit, 52.000 {; îmbunåtå¡iri, g, f, p, t, AC, 0720.927.822/ 0761.615.851 complet mobilat, 5 min. de metrou, proprietar, 48.500 776. MILITARI, lângå Liceul T. Vladimirescu, apartament 2 camere, {; 0721.270.381

boxa, garaj, curte; 0752.079.866

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 53.000 {, 60.000 {, 62.000 { SAU 68.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888

747.

748. MILITARI, Apusului, bloc nou, 55

mp, la cheie, decomandat, acc. Prima Caså, 42.000 {; 0733.901.585

777. MILITARI, Lujerului, 6/10, cf. 1, 55 mp, curat, contorizat, negociabil, 53.900 {; 0729.889.449 778. MILITARI, Lujerului, apartament 2

camere decomandate, etajul 2/10, construc¡ie 1978, termopan, gresie, faian¡å, apropiere metrou, cadastru, acceptå Prima Caså, 45.000 {; 0735.878.605/ 021.252.26.23 costi@investimob.ro http://www.investimob.ro

749. MILITARI, Apusului, confort 1, semidecomandat, et. 5/ 10, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, bloc 1970, liber, discutabil, 50.000 {; 0736.475.074/ 0764.562.953/ 0749.062.360 imobiliaremilitari@yahoo.com

mandat, 8/10, nu are îmbunåtå¡iri, construc¡ie 1980, acceptå credit, negociabil, 53.000 {; 0720.927.822/ 0761.615.851

750. MILITARI, Apusului, etaj 5/9,

780. MILITARI, Lujerului, Cora, Plaza,

vedere fa¡å, smd, fara îmb., curat, apropiere metrou, stradal, pre¡ neg., 48.000 {; 0762.095.446/ 0722.539.649/ 0741.223.699 751. MILITARI, Apusului, parter/4, 58 mp, balcon, liber, cadastru intabulare bloc 1982, 49.900 {; 0744.885.638 752. MILITARI, Armata Poporului, confort 1, 3/10, 63 mp, 2 balcoane, orientare sud, pia¡å ¿i metrou în apropiere, 55.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 753. MILITARI, Auchan, Style Resi-

dence, apartament 2 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 68.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro 754. MILITARI, cf. 1, dec., etaj 2/4,

Uverturii, 52 mp, cu balcon, an construc¡ie 1980, neg., 55.000 {; 0728.874.507

779. MILITARI, Lujerului, cf.1, deco-

confort 1, decomamdat, 4/ 10, bloc 1980, fårå îmbunåtå¡iri, 53 mp, cadastru+intabulare, accept credit, 53.000 {; 0736.475.074/ 0764.562.953/ 0749.062.360 imobiliaremilitari@yahoo.com 781. MILITARI, Lujerului, Cora, Plaza, renovat 2010, gresie,faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå,aer condi¡ionat, instala¡ie sanitarå ¿i electricå schimbate, u¿ile de interior schimbate, poze reale, pre¡ negociabil, 57.000 {; 0733.396.059/ 0767.138.049 782. MILITARI, LujeruluI, etaj 1/10, con-

fort 2, decomandat, 38 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, liber, 44.000 {; 0723.118.765/ 021.430.37.40

783. MILITARI, Lujerului, plazza, cf.1, decomandat, bloc 1984, 57 mp, fårå imbunåtå¡iri, accept credit, metrou, negociabil, 53.000 {; 0720.927.808/ 0761.167.220 784. MILITARI, Lujerului, SIR, 57 mp,

gresie, faian¡å, parchet, 45.000 {; 021.725.66.25/ 0726.384.717801. MILITARI, Veteranilor, I/ dec.,

2/10, 43 mp, g, f, p, t, mobilat, pre¡ neg.; 0769.913.293 www.amla.ro 802. MILITARI, Veteranilor, semideco-

mandat, 3/10, bloc 1976, 64 mp, bucåtårie 6 mp, 2 balcoane, lift nou, vis a vis de pia¡å, 2 minute de metrou, 54.000 {; 0728.874.510/ 021.440.31.55 803. MINIª, Pia¡a, particular, vând

apartament 2 camere, decomandat, etaj 6, cu balcon, bucåtårie utilatå, vedere stradalå, aproape pia¡å, metrou, vis-a-vis de liceu, bloc civilizat, zonå lini¿titå, verde, apartamentul este liber, cadastru ¿i intabulare, plata cash, 52.000 {; 0722.612.282

804. MINIª, proprietar vând ap. 2 cam.,

renovat, mobilat ¿i utilat modern, bucåtarie deschiså, parchet stejar, bloc foarte curat, parcare, parc, disc., 65.000 {; 0724.358.567/ 0731.080.622

805. MIªCÅ Petre, vând în zonå lini¿titå

mp, semidecomandat, 8/8+ tehnic, nerenovat, fårå îmbunåtå¡iri, contorizat, acte, parcare, liber, id: MH2- 0012, 51.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

mp, neamenajat, particular, exclus intermediari, 65.500 {; 0721.200.900

839. OBREGIA, Stupilor, 4/10, cf. 1,

dec., liber, 45.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698