Issuu on Google+

19.429 anun¡uri

78. BRANªAMENTE apå, racord canal, recep¡ie acte Apa Nova, înlocuiri bran¿amente canalizåri, repara¡ii; 021.434.32.76/ 0720.506.819/ 0760.727.231 79. BRANªAMENTE de apå, canalizåri, gaze, curent, cu contract executå firmå autorizatå; 0720.256.484/ 0760.331.282 80. CABANUºE din lemn, OSB ¿i lambriu, izola¡ii cu polistiren extrudat ¿i expandat, acoperi¿uri cu tablå zincatå cutatå, case la ro¿u sau la cheie, tencuieli decorative. 0720.215.684 81. CADASTRU ¿i intabulare în regim

normal sau urgen¡å, pre¡uri mici; 0731.471.112/ 0745.810.946

82. CADASTRU ¿i intabulare, în

Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479

1. ACCESORII ACOPERIª EXECUTÅM CU MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, MONTÅM PARAZÅPEZI ªI ORICE FEL DE REPARAºIE; 0745.919.929 2. ACCESORII acoperi¿,

lucråri de la acoperi¿uri noi pânå la remedieri infiltra¡ii, de asemenea ¿i co¿uri fum inox, pre¡uri fårå concuren¡å; 0751.359.560

 ACCESORII, ACOPERIª DIN TABLÅ ZINCATÅ LINDAB ªI ORICE REPARAºIE, GARANºIE ªI SERIOZITATE; 0755.665.261

3.

 4. ACOPERIª de orice fel, dulgherie din tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane ¿i orice fel de repara¡ie, pre¡ de crizå; 0747.552.222

ACOPERIª executåm, din tablå zincatå+ jgheaburi ¿i burlane ¿i mici repara¡ii dulgherie, reducere pensionari 10%; 0733.117.789

5.

ACOPERIª, accesorii dulgherie, mansarde ¿i ¿arpante, orice repara¡ie, pre¡uri de crizå; 0742.782.063

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

6.

 ACOPERIª, DIN TABLÅ ZINCATÅ ªI TABLÅ LINDAB, REPARAºII DULGHERIE; 0729.760.608 7.



8. ACOPERIª, executåm din orice tip tablå, accesorii jgheaburi, burlane, tubulaturå; 0761.058.488

18. ACOPERIªURI din Lindab, +repara¡ii+ gulgherie, transport inclus provincie, manopera 1,5 {/mp; 0766.375.601

34. ALPINIªTI utilitari executåm deszåpeziri acoperi¿uri la mare înål¡ime, descongestionåm ¡ur¡urii etc.; 0727.544.273

ACOPERIª, executåm, din tablå Lindab, ¡iglå metalicå cu materialele noastre sau ale clien¡ilor, repara¡ii dulgherie; 0786.426.336

19. ACOPERIªURI repara¡ii

35. AMENAJÅM apartamente, birouri,

9.

ACOPERIª, HIDROIZOLAºII PROFESIONALE DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, GLAFURI, ROSTURI, TABLÅ LINDAB, ZINCATÅ ªI ORICE MODEL; 0729.477.752

10.

ACOPERIª, jgheaburi, burlane, accesorii, dulgherie, ¡iglå metalicå, glafuri, reduceri în luna decembrie; 0755.828.619

11.

ACOPERIª, montåm ¡iglå metalicå tip Lindab+ accesorii, cu materialul nostru, pre¡uri de la 9 {; 0786.444.668 12.

ACOPERIª, montåm, din ¡iglå metalicå tip Lindab, 1,5 {; 0745.919.929

13.

14. ACOPERIª, orice fel de dulgherie din tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane ¿i orice fel de repara¡ie, pre¡uri mici. Seriozitate; 0732.556.649

ACOPERIª, TABLÅ LINDAB, DULGHERIE, PREºURI AVANTAJOASE; 0761.058.226

15.

16. ACOPERIª, tablå zincatå, dul-

gherie, vopsitorie, burlane ¿i jgheaburi, repara¡ii; 0721.801.160

17. ACOPERIªURI accesorii, amena-

jari interioare ¿i exterioare, constructii case, finisaje, glet, izola¡ii, montåm parchet convenabil, placåri polistiren, renovari, rigips, ¿ape, tencuieli, zidårie, zugråveli; 0722.611.667 constructii.generale@yahoo.com

urgente din tablå zincatå, Lindab, jgheaburi, burlane etc., ghene gunoi, vopsitorii, dulgherii, 23 % reducere pt. pensionari, rog seriozitate; 0769.890.313 20. ACOPERIªURI reparåm orice tip de acoperi¿ din tablå zincatå ¿u Lindab, urgente, jgheaburi, burlane, reducere 20 % pt. pensionari; 0733.407.331 21. ACOPERIªURI tablå zincatå,

jgheaburi, burlane, vopsitorii, glafuri, dulgherii, reducere 22 %; 0749.811.297 22. ACOPERIªURI, case, apartamente, zugråveli, gresie, faian¡å, tencuieli, fose, polistiren, etc; 0723.699.826 23. ACOPERIªURI, jgheaburi ¿i

burlane, ¡iglå metalicå tip lindab, accesorii cu sau fårå materialul clientului, mici repara¡ii deblå, ghene de gunoi, pre¡ crizå; 0748.963.138/ 0730.722.809 24. ACOPERIªURI, la cererea

clientului, ¡iglå metalicå ¿i accesorii. Montåm ¿i facem repara¡ii urgente. Dulgherie mansarde, reducere 20 %; 0720.765.366 25. ACOPERIªURI, Lindab, aticuri,

dulgherie, pre¡uri de producåtor; 0764.094.519 26. ACOPERIªURI, mansarde,

¡iglå metalicå, jgheaburi + alte accesorii, repara¡ii urgente, rog seriozitate, 25 %; 0731.438.356 27. ACOPERIªURI, repara¡ii urgente din tablå zincatå, Lindab, jgheaburi, burlane etc., ghene gunoi, vopsitorii, dulgherii, 20 % reducere pt. pensionari, rog seriozitate; 0757.970.583 28. ACORDURI de mediu, autoriza¡ii, avize, certificate de urbanism, autoriza¡ii de construire, proiectare, PUD, PUZ; 0722.558.937 29. AER condi¡ionat, montaj, reamplasåri, service, frigidere, casnice, comerciale, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986 30. AER condi¡ionat: constatare repara¡ii, service, încårcåri, recuperåri freon, specialist aer, pre¡uri bune; 0744.207.216 31. ALPINISM utilitar, repara¡ii acoperi¿, burlane, jgheaburi, hidroizola¡ii terase, subsoluri, zugråveli, amenajåri interioare, placåri polistiren etc., 10 {; 0733.591.139 office.romexport@gmail.com www.uniqueteam.aaz.ro 32. ALPINISM, execut placåri polis-

tiren, repara¡ii rosturi, repara¡ii, confec¡ionare, montare jgheaburi, burlane, acoperi¿uri; 0744.372.095 33. ALUMINIU Tâmplårie PVC

Rehau Germania, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp; glafuri, plase insecte, super pre¡uri ptr. lucråri mari ¿i foarte mari. Azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.deisnperfect.ghidul.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro

case/ vile, lucråri complete la standarde occidentale, pre¡uri mici ¿i termene scurte garantate contractual, 10 ani garantie, transport gratuit materiale si moloz, redare la cheie, recomandari; 031.4041629/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro http://www.amenajarisiconstructii.ro

36. AMENAJÅM apartamente, case, glet, lavabilå, gresie, faian¡å, parchet, rigips, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 37. AMENAJÅM apartamente, case, rigips, pere¡i despår¡itori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 38. AMENAJÅM apartamente, case, vile, renovåri, repara¡ii, montaj faian¡å, gresie, parchet, gips - carton, granit, marmurå, traventin, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidårie, tencuieli, interior - exterior, îndreptat glafuri, aplicare tapet, glet, zugråveli, instala¡ii sanitare, termoizola¡ii fa¡ade: SC Ioni¡å Construct SRL, garan¡ie între 1 ¿i 10 ani; 0726.755.449/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 amenajari_ionita@yahoo.com www.amenajariionita.ro 39. AMENAJÅM termoizola¡ii fa¡ade, pentru case/ vile, clådiri birouri ¿i industriale, placåri polistiren EPS ¿i XPS, armare plaså din fibrå de sticlå, aplicåri tencuieli decorative, amenajåm, fax; 021.221.56.46/ 0726.755.449/ 021.221.56.49 amenajari_ionita@yahoo.com/ amj@amenajariionita.ro www.ionitaconstruct.ro/ www.amenajariionita.ro

40. AMENAJÅM apartamente, case, ¿ape, ¿ape colorate pentru cur¡i interioare, garaje, glet, tencuialå, gresie, pavele. Execu¡ie promptå, calitate garantatå. 0722.400.497 41. AMENAJÅRI apartamente, case,

faian¡å, gresie, gleturi, tapet, zugråveli, parchet, u¿i, placåri, pre¡uri bune; 0729.971.647/ 0763.991.673

42. AMENAJÅRI apartamente, glet, lavabil, rigips, polistiren, parchet laminat, gresie, faian¡å, sanitare, electrice; 0729.662.794 43. AMENAJÅRI apartamente, gresie, faian¡å, rigips, zidårii, zugråveli, tencuieli, ¿ape, parchet, demolåri, polistiren, instala¡ii, etc.; 0766.261.942/ 0745.064.786

49. AMENAJÅRI interioare ¿i exterioare, lucråri de hidroizola¡ii, schimbare tablå aticuri, termoizola¡ii terase de bloc, zugråveli scåri de bloc. Pre¡uri de crizå; 0769.404.457/ 0726.010.164/ 021.324.64.84 www.hidroizola¡ii-totalcomprest.ghidul.ro 50. AMENAJÅRI interioare ¿i exte-

rioare, tencuialå, tinci, glet + vinarom, ¿apå, gresie, faian¡å, parchet, izola¡ii ¿i hidroizola¡ii, etc., totul la o calitate deosebitå. Oferim garan¡ie; 0722.409.407 www.sc.pepconstruct.ro 51. AMENAJÅRI interioare, apartamente, zugråvealå, glafuri la termopan, cer ¿i ofer seriozitate; 0726.185.661

44. AMENAJÅRI faian¡å, gresie, 15 L/mp, zugråveli glet 6 L/mp, lavabil 4 L, tencuieli 8 L, rigips 13 L, instala¡ii sanitare; 0724.026.829

52. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate si profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

45. AMENAJÅRI gresie, faian¡å 15 L,

53. AMENAJÅRI interioare, execut

tencuialå 8 L, ¿apå 10 L, polistier 15 L, rigips 15 L, parchet 10 L, glet 5 L, lavabilå 5 L, apartamente la gata; 0720.169.176

46. AMENAJÅRI int./ext. profesionale:

glet, faian¡å, gresie, rigips, vinarom, parchet, tencuit, ¿ape, etc.; 021.345.65.19/ 0744.316.918/ 0767.417.284

47. AMENAJÅRI interioare execut

lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 48. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere ¿i nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 54. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 55. AMENAJÅRI interioare, execut prompt, serios lucråri la cele mai mici pre¡uri: gresie, faiantå, zugråvit, vopsit, glet, rigips, parchet izolatii, hidroizolatii, ¿ape, tencuieli, placari osb, lambriu montaj usi; 0727.320.458 56. AMENAJÅRI interioare, exterioare, rigips, faian¡å, gresie, inst. sanitare, electrice, parchet; 031.409.75.99/ 0722.672.572/ 0763.267.087/ 0747.167.078 57. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie 17 L/ mp, instala¡ii sanitare, gåuri hote, zugråveli, rigips 15 L, polistiren 15 L, parchet 9 L, pre¡uri de iarnå; 0724.471.113 58. AMENAJÅRI interioare, încålzire

electricå în pardosealå, protec¡ie înghe¡ (jgheaburi, burlane, dolii, terase exterioare, scåri exterioare, acces auto, trotuare, protec¡ie înghe¡ conducte), firmå cu experien¡å, garan¡ie 12 ani, produse Tyco Belgia; 0726.114.028/ 0730.725.555 office@incalzireinpardoseala.com.ro www.incalzireinpardoseala.com.ro

63. APOMETRE,! montaj, sigilåri,

repara¡ii, instala¡ii sanitare, cupru, polipropilenå; 021.332.39.36/ 0722.141.866

64. ARHITECT autorizat execut con-

venabil proiecte complete de locuin¡e în vilå, bloc, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844 65. ARHITECT autorizat întocmesc

documenta¡ii complete arhitecturå (DTAC, DDE) ¿i urbanism (PUD, PUZ), în vederea eliberårii autoriza¡iei de construc¡ie; 0740.241.328/ 0744.332.062 66. ARHITECT autorizat realizez proiecte arhitecturå cu instala¡ii rezisten¡å ¿i avize, convenabil; 0765.511.298/ 0749.080.799 67. ARHITECT AUTORIZAT, AUTORIZAºII CONSTRUIRE, ARHITECTURÅ COMPLEXÅ, LOCUINºE, VILE, MAGAZINE, HALE, CONSOLIDÅRI, EXTINDERI, MANSARDÅRI; 0724.642.436/ 021.314.19.96/ 021.315.20.81 68. ARHITECT autorizat, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire/demolare DTAC-proiect complet (arhitectura+rezistenta+instalatii+obtinere avize), vizualizare 3d exterior si interior, preturi avantajoase; 0724.917.322 cgarh@yahoo.com 69. ARHITECT proiecte, vile blocuri,

documentatii complete autorizatie de construire DTAC, 4.9 {/ mp -studiu 3D inclus in pret, PUD PUZ, proiectare specialitati, structura, instalatii, expertize, obtinere avize, 4,90 {/ mp; 0727.352.921/ 021.666.37.92 dan.zamfirescu@arhitect.biz www.arhitect.biz 70. ARHITECTURÅ, rezisten¡å, instala¡ii, autoriza¡ii construire, expertize tehnice, certificat energetic, PUD, PUZ, 8 {/mp; 0764.701.500/ 0764.701.510

60. AMENAJÅRI interioare, tencuialå, tinci, glet, vinarom, ¿apå, gresie, faian¡å, montåri u¿i, glafuri la termopane; 0726.185.661

74. AUTORIZAºII de construc¡ie certificate urbanism avize proiecte orice aprobåri extinderi modificåri recompartimentåri balcoane PUZ-uri scoateri din circuitul agricol cadastre; 0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com www.globus-geoproiect.ro

62. AMENAJÅRI, zugråvim apartamente, vile, spa¡ii comerciale, scåri de bloc la preturi accesibile pt orice buzunar. Ex pre¡: glet 5 L/ mp, rigips 12 L/ mp, faian¡å 20 L/ mp, etc. Avem referin¡e în domeniu; 0785.350.324 amenajari@yahoo.com

300, 400 L, teren 700 L în 7 sau 21 zile lucråtoare; 0730.725.621/ 0753.854.102 85. CANADA, case lemn, experien¡å

stråinåtate cherestea umiditate max 12%, geluita, 4 fete, ofer consultanta alegera proiectului de casa calculatie de costuri 60 ron/h. Efectuez toate operatiile care tin de o casa reparatii; 0722.939.565/ 0761.749.204 dragut_george59@yahoo.com 86. CASE la rosu, la cheie, scari de bloc, amenajari apartamente, parchet, tencuieli, gleturi, gresie, faianta, zugraveli, SC executa, garantie, seriozitate, factura se fac reduceri de pina la 20% manopera/ materiale; 0748.242.475 danutdorel@yahoo.com www.danyconstruct.wgz.ro 87. CASE la ro¿u, p+ e+ m, 220 mp, cåråmidå sau BCA, plata pe etape fårå avans, 26.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 88. CENTRALE termice, aer condi¡ionat, service, autorizåri, puneri în func¡iune, inginer autorizat ISCIR, Romstal, Buderus, Bosch; 0722.337.819/ 021.314.15.97 89. CONFECºII metalice, solicit executia de confectii metalice industriale, tabla, dotare minima a executantului: ghilotinå, abkant, valt roluit toate L= 2m, 1,5 {/ kg; 0722.284.997 90. CONFECºIONEZ din fier forjat sau

profile metalice - grilaje, mobilier decorativ, supor¡i, por¡i, garduri, scåri, balustrade, diverse structuri, în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/ mp; 0767.468.036 www.bendeto.dap.ro

91. CONFECºIONEZ grilaje metalice, por¡i, garduri, balustrade, scåri, urgent, negociabil, seriozitate; 0726.995.598/ 0761.619.091

72. ATELIER bobinaj, rebobinåri repara¡ii motoare electrice: pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0740.871.320 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 73. AUTORIZAºIE de construire inclu-

tencuieli, placåri gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativå, rigips, parchet, renovari, acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Disponibil si pentru urgente, 0734.206.123/ 0786.619.470 totalmi@yahoo.com

84. CADASTRU, intabulare apartament

71. ARHITECTURÅ, structurå, instala¡ii, proiecte complete pentru case, expertize ¿i consolidåri; 0722.644.544 proiectare.case@gmail.com www.proiect-casa.ro

59. AMENAJÅRI interioare, lavabil, faian¡å 13 L/mp, vinarom 120 L camera, izolat balcoane, gleturi, negociabil; 0726.553.244/ 0726.553.488

61. AMENAJÅRI, executam zugraveli,

83. CADASTRU ¿i intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Ro¿oga; 0769.212.861/ 0726.328.374 cadastrumasuratori@gmail.com www.cadastru-masuratori.ro

siv proiect (arhitecturå, rezisten¡å, instala¡ii), avize, studiu geo, studiu topo, expertizå tehnicå prin A.C.P.C.I. SRL; 021.220.16.31/ 0744.873.196

75. BALUSTRADE ¿i scåri interioare din inox; 0744.754.131/ 0786.852.299 76. BALUSTRADÅ, ¡eavå påtratå, rotundå, fier forjat, inox, scåri elicoidale, pre¡uri mici negociabile. 0724.977.708 77. BRANªAMENT apå, canalizare,

separåri, recep¡ie-contract Apa Nova, repara¡ii, înlocuiri ¡evi vechi 0721.390.290/ 0761.077.013

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

17 decembrie 2010

PRESTÅRI SERVICII 125. EXECUT lucråri de confec¡ii metal-

ice- por¡i, garduri, grilaje, orice alte produse- tip copertine, parasolare, ¿.a.m.d., costuri rezonabile, lucråri de calitate cu garan¡ie; 0760.959.201 126. EXECUT tencuieli, rigips, gresie,

PRESTÅRI SERVICII 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Acte firmå, avoca¡i, contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Medita¡ii, cursuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

CUMPÅRÅ/ VINDE 7. Mobilå, electrocasnice, audio-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. Computere, telefoane mobile, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9. Echipamente, utilaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10. Haine, bijuterii, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11. Animale de companie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12. Vânzåri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. Cumpåråri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LOCURI DE MUNCÅ 14. Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 15. Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 16. Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 17. Cereri de muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

IMOBILIARE V¢NZÅRI 18. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 19. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 20. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 21. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 22. Ansambluri reziden¡iale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 23. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 24. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 25. Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 26. Imobile diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 27. CUMPÅRÅRI, SCHIMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 28. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 29. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 30. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 31. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 32. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 33. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 34. Regim hotelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 35. ¥nchirieri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 36. CERERI închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

AUTO 37. 38. 39. 40.

Autoturisme, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Motociclete, vehicule diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Piese, accesorii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

AFACERI 41. 42. 43. 44.

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Credite, împrumuturi, asiguråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Reduceri de pre¡, promo¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Afaceri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

MATRIMONIALE 45. 46. 47. 48. 49.

EA cautå partener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 EL cautå partenerå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Saloane de masaj erotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Prietenii, cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Matrimoniale diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

ANUNºURI DIVERSE 50. Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 51. Cita¡ii, licita¡ii, mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 52. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

ANUNºURI PRIMITE DIN STRÅINÅTATE . . . . . . 38 ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 40

faian¡å, finisåri; 0729.675.290

127. EXECUT zugråveli interioare, mon-

92. CONSTRUCTOR båtrân cu

echipå construiesc case la ro¿u ¿i finisaje la pre¡uri mici; 0722.529.094/ 0768.476.720 93. CONSTRUCºII case la ro¿u

parter 72 mp+ pod 50 mp, cåråmidå, BCA, termen scurt, 10.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructiicase-andore.ro 94. CONSTRUCºII case- vile la ro¿u cu

materiale incluse conform proiectului dvs. Ofertå specialå 150 {/ mp pt.construc¡ie la ro¿u ¿i 100 {/mp pt. consolidare. Garan¡ie 10 ani, carte tehnicå a construc¡iei, materiale de calitate, beton mecanizat, cåråmidå porotherm. 0723.049.152 www.anaconstruct.ro/ www.anaconstruct.ghidul.ro 95. CONSTRUCºII de la A la Z. Con-

taj rigips, glet, scafe, arcade, placåri cu polistiren, montaj parchet, la pre¡uri accesibile ¿i de calitate maximå. Particular; 0721.351.791 128. EXECUT zugråveli, vopsitorie,

gleturi calitate, rapiditate la pre¡uri de sårbåtori de iarnå. Rog seriozitate; 0733.315.624 129. EXECUT zugråveli. Repara¡ii, gre-

sie, faian¡å, inst. electrice, sanitare. Sudurå, placåri gipscarton. Curå¡enie familii, etc.; 0768.310.981/ 0723.080.894

130. EXECUT, amenajez båi, canalizåri,

repara¡ii, instala¡ii încålzire, la pre¡uri avantajoase; 0727.351.571 alinstalator@yahoo.com

131. EXECUT, amenajez, instala¡ii san-

itare, încålzire, fose septice, cabine du¿, jacuzzi, etc.; 0762.347.019 instala¡iisanitare2009@yahoo.com

struim la pre¡uri de crizå, executåm urgen¡e (fisuri) instala¡ii sanitare termice, gresie, faian¡å, zidårii, finisaje, exterioare ¿i interioare, evaluare gratis; 0734.359.897/ 0771.824.373 jiar_constructii@yahoo.com jiar-constructii.wbgarden.ro

rioare, compartimentåri, tavane speciale, corpuri rigips artistice, zugråveli, termosistem exterior în domeniul industrial ¿i construc¡ii civile. Opt ani experien¡å lucråri excep¡ia Italia, pre¡uri neg.; 0733.786.042/ 0733.786.085

96. CONSTRUIM case la cheie,

133. EXECUTÅM fier forjat, confec¡ii

p+m, 144 mp, totul inclus, plata pe etape fårå avans, 34.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 97. CONSTRUIM case la ro¿u 125 {/mp, 260 {/mp la cheie, plata pe etape construite, oferim proiectare; 0733.696.520 98. CONSTRUIM case la ro¿u 125

{/mp, fårå avans, materiale, manoperå incluse, platå etape; cheie 260 {/mp; 0730.559.664 99. CONSTRUIM case, vile "la ro¿u", 125 {/mp - materiale + manoperå cu TVA ¿i "la cheie" 265 {/mp, S.C. Sandy Prestigi Construct - S.R.L. Oferim garan¡ie, seriozitate; 0758.779.434/ 0766.504.662 www.sandy-construct.ghidul.ro 100. CONSTRUIM ieftin case ¿i

blocuri, finisaje, mecanizare, sisteme cofrare, popi, ferme Doka, cofraje metalice, macarale proprii; 0731.731.150 101. CURźENIE dupå constructor,

case, birouri, apartamente. Pre¡uri corecte, seriozitate, promptitudine. Pentru estimare gratuitå suna¡i 0722.757.909

DIRIGINTE ¿antier clasa A, consolidåri, restauråri, consultan¡å totalå, supraveghere tehnicå pe toatå durata execu¡iei; 0722.639.313

102.

103. DIRIGINTE ¿antier, R.T.E, asigur

verificarea corectitudinii execu¡iei lucrårilor, întocmesc cartea tehnicå; 0762.000.630

104. DORIºI så scåpa¡i de stres în urmårirea derulårii ¿antierului? Apela¡i la un inginer constructor atestat diriginte ¿antier, RTE cu experien¡å în ¡arå ¿i stråinåtate, pentru consultan¡å totalå; 0722.667.268 105. ECHIPÅ executåm lucråri construc¡ii

la cheie pre¡uri rezonabile; 0749.275.540

106. ECHIPÅ expertå construim case, vile la ro¿u ¿i la cheie. Foråm pu¡uri micå, mare ¿i medie adâncime toate la pre¡ul clientului; 0733.323.575/ 0768.659.165 107. ECHIPÅ particularå executå: faian¡å, gresie, rigips, tencuieli, zugråveli, glet, montåm parchet, u¿i, sanitare, elecrice, etc., avem ¿i oferte cu materialele noastre sau ale clientului, detalii pe blogul nostru; 0723.367.162/ 0720.893.998 cristian_amenajari@yahoo.com http://cristianamenajari.blogspot.com 108. ECHIPÅ profesionistå executå ame-

najåri interioare, la pre¡uri accesibile, calitate ¿i seriozitate; 0762.970.774/ 0771.559.601 109. ECHIPÅ, gresie, faian¡å 17 L, rigips

17 L, tencuialå 9 L, ¿apå 10 L, glet 6, lavabilå 4 L, polistier 17, case la gata, 2 scåri bloc; 0760.315.106

132. EXECUT, lucråri rigips, finituri inte-

metalice, por¡i, grilaje, mobilier grådinå etc.; 0722.738.181

sanitare ¿i termice, zugråveli, faian¡å, montåri-repara¡ii centrale termice, calorifere, obiecte sanitare, pompe, hidrofoare, boilere. Promptitudinea, calitatea ¿i seriozitatea ne caracterizeazå, Radu; 0727.758.709 136. EXECUTÅM mobilå la comandå,

proiectare, transport ¿i montaj gratuite, seriozitate ¿i calitate; 0724.359.120

137. EXECUTÅM tâmplårie aluminiu PVC Rehau Germania, 25-30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, superpre¡uri pt. lucråri mari ¿i foarte mari. Azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.desingperfect.ghidul.ro 138. EXECUTÅM tâmplårie PVC,

calitate nem¡eascå, la pre¡ de fabricå, montaj+ transport gratuit; 0766.729.483/ 0722.682.969 139. FAIANºÅ, gresie 20 L/mp, rigips,

tencuialå, ¿apå, parchet 8 L/mp, glet 7 L/mp, zugråvealå 4 L/mp; 0725.853.224/ 0734.537.495

140. FIER forjat, por¡i, garduri, balustrade, copertine ¿i mobilier de exterior/ interior, calitate, garan¡ie ¿i transport gratuit; 0727.883.266 141. FINISAJE interioare-exterioare,

gresie, faian¡å, rigips, polistiren, zidårie, avantajos. 0768.846.941/ 0721.481.380 142. FORAJE de crizå, începând cu

166. LUCRÅRI de finisaje: sapa 12L/mp,

tencuiala 12L/mp, rigips 20L/mp, gresie+faianta 15L/mp, glet 6L/mp, parchet 8L/mp. Ing. cu experienta; 0751.488.797

167. LUCRÅRI de zidårie, tencuieli, izo-

Oferte speciale. Livråri rapide la domiciliu. Sunå acum. Materiale de construc¡ii, ciment, rigips, profile, vopsea lavabilå, gips carton, osb - ¿i sfaturi despre folosirea acestora. Producåtori Knauf, Rigips, Armstrong, Adeplast, Ceresit, Apla etc. Detalii pe site; 0745.102.990/ 0742.963.932/ 0762.547.807/ 031.102.60.67 office@preturimateriale.ro www.preturimateriale.ro 169. MESERIAªI executåm amenajåri interioare, zugråveli, gresie, faian¡å, parchet laminat, instala¡ii sanitare, tencuieli; 0745.170.796/ 0720.500.368

 MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro 170.

 171. MONTAJ, ra¿chetare, låcuire, parchet masiv, stratificat, laminat, tehnologie fårå praf, sisteme ecologice, garan¡ie; 0733.963.145/ 0371.028.371

143. FORAJE puturi apa de mica-mare adancime str. pvc. ecologicå de valplast, filtru tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, pernå margaritar. Se asigura debit apå, dosar parametri foraj, 1 {; 0724.401.595 foraje_puturicristi@yahoo.com

174. MONTEZ, ra¿chetez, paluxez par-

144. FOREZ pu¡uri tuburi beton ¿i PVC, micå ¿i mare adâncime, fose ¿i cåmine. Pre¡ de crizå. 0726.394.748/ 0768.645.411 145. GLAFURI, PVC stejar auriu ¿i mahon la barå de 6 ml, 300-500 mm, pre¡uri de la 130 L/barå; 0721.410.591/ 0765.367.345 146. HIDROIZOLAºII, termoizola¡ii,

repara¡ii, scurgeri pluviale pt. terase, funda¡ii, balcoane, pre¡uri minime; 0726.305.566

ISCIR, agreat Distrigaz: orice instala¡ii gaze, termice, sanitare de la A- Z, înlocuiri+ montaj obiecte sanitare, calorifere, repara¡ii instala¡ii sanitare. Nonstop. Convenabil; 021.222.34.02/ 0726.081.141

115. ELECTRICIAN autorizat rezolv

150. INSTALATOR autorizat, amenajez

116. ELECTRICIAN autorizat, înlocuiesc

165. LUCRÅRI de finisaje ¿i amenajåri interioare profesionale la pre¡uri de particular, firmå executå; 0724.339.820/ 0720.583.116 www.prosperityconstruct.ghidul.ro

172. MONTAJE parchet parchet, 4 L/mp cu plintå, u¿i interior 50 L/bucata, u¿i exterior 100 L/bucata, repar u¿i ¿i ferestre, tâmplarul Constantin; 0733.382.323

rien¡å execut lucråri repara¡ii, bran¿amente, montaj electric, automatizåri, la pre¡ul clientului; 0724.997.840 orice problemå electricå, program non stop, ofer garan¡ie, constatare + deplasare gratuitå; 0728.891.673/ 0730.004.712

164. JALUZELE, rulouri exterioare, lemn, Al/PVC, verticale, orizontale, u¿i garaj, copertine, tâmplårie PVC Rehau; 0723.506.088/ 0723.889.806/ 021.340.39.48

130 L adâncime 0 - 300 m cu extradrill ¿i Beretta, noroi foraj betonitå, carotaj, denisipåri, pompe cåldurå, comune, hale blocuri, fose, instala¡ii ¿i în rate (foråm ¿i iarna), 130 L; 0722.224.049/ 0745.075.736/ 0762.623.445 www.caryforaje.ro

149. INSTALATOR autorizat ANRE ¿i ISCIR executåm instala¡ii gaze (proiectare, execu¡ie, contorizare), instala¡ii termice, sanitare, scurgeri ¿i canalizare, la cele mai mici pre¡uri; 021.627.08.60/ 0724.125.280

114. ELECTRICIAN autorizat cu expe-

JALUZELE, REPARAºII, CONFECºII, RULOURI EXTERIOARE DIN LEMN ªI VOPSIT; 021.351.35.03/ 0729.214.497

163.

168. MATERIALE pentru construc¡ii.

148. INSTALATOR autorizat ANRE +

execut, repar, instala¡ii case, vile, execut împåmântåri, tablouri, dosare; 0766.239.798/ 0730.455.624

162. INSTALAºII, termice, sanitare, electrice. Repara¡ii, modificåri instala¡ii noi. Montaj decora¡iuni electrice pentru sårbåtori; 0720.759.770/ 0744.342.961

135. EXECUTÅM lucråri de instala¡ii

111. ELECTRICIAN 18 ani experien¡å,

113. ELECTRICIAN autorizat ANRE,

reziden¡iale, industriale, distribuitori materiale instala¡ii, pre¡uri excelente; 0728.800.200

mice, electrice, montaje ¿i repara¡ii centrale termice, aragazuri; 0721.418.372

147. INSTALATOR apå, cåldurå, repara¡ii cåzi de baie, canalizare, fose septice, pre¡uri mici; 0727.351.571

montaj tablouri, siguran¡e, întrerupåtoare, prize, corpuri iluminat, senzori, bran¿ament, instala¡ii, promptitudine; 0722.887.799

161. INSTALAºII la cheie,

134. EXECUTÅM instala¡ii sanitare, ter-

interioare/ exterioare, case la ro¿u ¿i cheie. Pre¡ de crizå; 0722.924.997

112. ELECTRICIAN 24/24h, repara¡ii

adevårat ¿i autorizat ISCIR+ Distrigaz: gaze, sisteme termice+ sanitare, montaj ob. sanitare, diverse repara¡ii. Pre¡uri bune; 021.212.22.34/ 0720.314.078

lat, decorativå, tâmplårie, parchet, instala¡ii sanitare ¿i termice, instala¡ii electrice, rigips ¿i zugråveli executå firmå serioaså; 0765.603.134/ 0728.907.300

110. EFECTUÅM lucråri de amenajari

execut orice lucrare la pre¡uri avantajoase. Ofer garan¡ie; 0763.357.557/ 0730.122.539

160. INSTALAºII gaze. Instalator

båi complete, instala¡ii cåldurå, fose septice ecologice etc., ieftin ¿i calitate; 0762.347.019 151. INSTALATOR bun ¿i ieftin. Orice

zonå, inclusiv duminica. Dan; 0720.856.886

tablouri, lustre, prize, întrerupåtoare, repara¡ii, modificåri, înlocuiri instala¡ii etc., pre¡ crizå; 0766.642.039/ 0724.316.077

152. INSTALATOR bun ¿i ieftin;

117. ELECTRICIAN execut instala¡ii

153. INSTALATOR meseria¿ montez:

173. MONTEZ, ra¿chetez, låcuiesc orice

tip parchet, scule profesionale cu aspirator, experien¡å SUA, pre¡uri promo¡ionale; 0722.468.292 chet clasic ¿i laminat; 0733.764.503/ 0745.858.495/ 021.335.96.77

175. MONTÅM acoperisuri Lindab, zin-

cata, invelitori, aticuri, mansarde, termoizolatii fatada, lucrari de hidroizolatii, co¿uri de fum, constatare gratuita, portofoliu vast, calitate garantatå, flexibilitate maximå 15 {/mp; 0728.496.289 saabconstruct@yahoo.com

P.F.A., CONSTRUCºII, AMENAJÅRI, CONFECºII METALICE, PORºI, GARDURI, BALCOANE, SCÅRI, BOXE, CAUT FEMEIE DE SERVICIU, PENTRU UN BLOC CU 2 SCÅRI, 4 ETAJE, DIN SECTORUL 3; 021.323.89.29/ 0745.185.022/ 0753.601.532 176.

177. PARCHET montat, ra¿chetat,

paluxat, ma¿ini profesionale nem¡e¿ti, fårå praf, calitate, pre¡uri minime; 031.800.57.78/ 0721.420.305/ 0761.042.404 178. PARCHETAR montez,

ra¿chetez, paluxez, ma¿inå cu aspirator, pre¡uri minime; 0731.896.182/ 0765.718.690 179. PARCHETAR profesionist, montåm

parchet masiv in diferite modele, raschetam parchet cu scule profesonale (fara praf) materiale profesionale, lacuri de calitate ecologice, seriozitate maxima, test umidit; 0749.117.572 ciprian.bordeianu@yahoo.com

180. PARCHETAR, ra¿chetez parchet fårå praf (ma¿inå cu aspirator), pre¡ negociabil; 0720.029.211 181. PARCHETARI, executåm montaje, ra¿chetåri, låcuiri, båi¡uiri, asiguråm materiale produc¡ie Germania; 0755.058.038

aragaz, robine¡i, ma¿inå spålat, sifon pardosealå, boiler, calorifere, scurgeri, hidrofor etc. Calitate ¿i rapiditate; 0724.728.304/ 0765.664.150

182. RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374

la¡ii, tablouri electrice, aplice, prize, case, vile, apartamente, convenabil; 0724.129.669

154. INSTALATOR sanitar execut orice

183. RIGIPS gresie ¿i faian¡å, instala¡ii

119. ELECTRICIAN nonstop, remediez

155. INSTALATOR, execut centrale ter-

electrice, montez aplice, prize, întrerupåtoare, ofer garan¡ie, pre¡uri neg. 0723.367.949/ 0766.273.127 118. ELECTRICIAN execut, repar insta-

defec¡iuni electrice, montez corpuri iluminat, întrerupåtoare, tablouri, siguran¡e, instala¡ii, profesionalism; 0760.954.140 120. ELECTRICIAN, autorizat, prompt,

montez, repar instala¡ii electrice ieftin; 0723.879.296/ 0760.584.264 www.electrician-autorizat.net

121. ELECTRICIAN, execut instalatii electrice, reparatii, modificari, montaj corpuri iluminat, tablouri electrice, prize, intrerupatoare, diverse electrice, interventii de urgenta. Calitate, seriozitate, garantie, convenabil; 0723.022.738 ovidiu_electric40@yahoo.com 122. EXECUT acoperi¿uri lindab, ¿arpante, aticuri, topogane, tablå cutatå, clasicå, burlane, jgheaburi, captatoare, coamå + repara¡ii; 0758.859.042 123. EXECUT burlane, doli, camå, jghe-

aburi, ¿or¡i, cârlige, acoperi¿uri lindab, ¡iglå + repara¡ii, ofer montare; 0769.582.956

124. EXECUT jgheaburi, burlane,

topogane, aspirator de zåpadå, acoperi¿uri tablå cutatå, cupru, lindab, ofer montare ¿i repara¡ii; 0785.356.975

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

0727.538.383/ 0751.166.166

fel de lucrare, pre¡uri avantajoase, disponibil ¿i duminica; 0724.964.347 mice, sanitare, gaze, coloane apå, canalizare, calorifere; 0726.176.224

156. INSTALAºII gaze, agreat Dis-

trigaz, autorizat ISCIR: instala¡ii gaze, termice, sanitare, montaj+ repara¡ii instala¡ii sanitare, obiecte sanitare, aparaturå casnicå. Prompt ¿i rapid; 021.324.89.76/ 0724.935.210

157. INSTALAºII gaze, termice, sanitare. Autorizat Distrigaz, ANRE ¿i ISCIR: instala¡ii gaze, termice, sanitare, hidrofoare, contoare apå- gaz, oriunde, non- stop, convenabil; 021.450.02.31/ 0732.978.425 158. INSTALAºII gaze. Autorizat ISCIR+ ANRE+ Distrigaz: montaj+ vânzåri contori pasant gaze, desigilåri contoare gaze, montaj centrale termice, calorifere, inst. sanitare, etc. Interven¡ii rapide; 021.330.50.75/ 0732.978.364 159. INSTALAºII gaze. Autorizat ISCIR+ Distrigaz: repara¡ii centrale termice, avizåri C.T., montaj senzori, revizii C. T, montaj arzåtoare sobe, calorifere, repara¡ii + interven¡ii. Prompt ¿i rapid; 021.212.22.72/ 0722.428.839

sanitare cupru; 0730.226.857

184. RIGIPS, placare perete, perete despartitor, tavan fix, casetat. Masca tevi, scafe. Chituit, slefuit, vinarom. Lucrez singur; 0770.462.130 185. RULOURI exterioare SC Power TOP SRL, executa si instaleaza:rulouri exterioare aluminiu, obloane aluminiu, usi de garaj tip rulou cu actionare electrica, plase antiinsecte si copertine la preturi promotionale(garantie 2 ani), 32 {; 021.777.38.97 / 0733.227.774/ 0732.133.793 office@erulouri.ro www.erulouri.ro

 191. T¢MPLAR execut orice

lucrare în domeniu; 0722.972.567/ 0724.229.390 192. T¢MPLAR, executam diverse lucrari de tamplarie: montat usi 70 lei/buc, parchet 7 lei/mp, lambriuri, scari din lemn, balustrade, reparatii mobilier, etc.; 0727.685.461 tamplar.iscusit@gmail.com 193. T¢MPLÅRIE aluminiu Rehau Germania, 25 - 30 {/ mp, jaluzele verticale, 6 {/ mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.deisnperfect.ghidul.ro 194. T¢MPLÅRIE PVC cu geam ter-

moizolant Low-E, jaluzele, glafuri la pre¡ de producåtor, acum ¿i în rate, gratuit plase de insecte, transport ¿i montaj. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

T¢MPLÅRIE, PVC, Germania, pre¡ de fabricå; 0721.511.311/ 0769.572.989

197.

198. ZUGRAV cu experien¡å execut

zugråveli, gresie, faian¡å, parchet, vopsitorii, termoizola¡ii etc. Rog discre¡ie ¿i seriozitate; 0729.495.700 199. ZUGRAV serios, ieftin, execut glafuri, repara¡ii parchet, glafuri, poliestiren, rigips, zidårii, tencuieli, etc. 0743.876.610 200. ZUGRAV, excut zugråveli, gleturi, gresie, faian¡å, instala¡ii sanitare, placåri polistiren; 0722.800.491/ 0760.034.663 201. ZUGRÅVELI, glafuri de orice fel, faian¡å, gresie ¿i parchet laminat execut; 0721.156.930 202. ZUGRÅVIT, gresie, faian¡å, instala¡ii sanitare, parchet ¿i låcuit, paluxat, rigips, vopsit, acoperi¿uri, confec¡ii metalice; 0744.101.082/ 021.332.52.44

1. ABONAMENTE, accesorii, aplica¡ii,

absolut orice problemå, instalare Windows, devirusare, repara¡ii laptop-uri, computere, garan¡ie; 0760.950.313/ 0720.657.223

2. ABSOLVENºI informaticå oferim urmåtoarele servicii: instalare Windows, devirusare, repara¡ii calculatoare la domiciliul dumneavoastrå. Rezolvåm orice problemå, facturå, garan¡ie, inclusiv week-end; 0760.950.313/ 0720.657.223 3. ACCESORII aplica¡ii calculatoare absolut orice defect, instalåri Windows, programe, devirusåri, jocuri, configuråri, internet, router, vânzåri/ montaj componente noi & sh, rapid, eficient, convenabil, profesionalism, garan¡ie, inclusiv weekend; 0764.390.362/ 0724.166.903 4. ACOPERIªURI, Lindab, tablå cutatå

sau clasic ¡iglå, burlane Doli, jgheaburi apåråtori, zåpadå, repara¡ii toate tipurile; 0769.582.956 5. AER condi¡ionat aragazuri, frigidere, congelatoare, ma¿ini spålat, repara¡ii, montaj; 021.334.79.72/ 0722.796.411 6. AER condi¡ionat, camere frigorifice,

vitrine frigidere congelatoare, repara¡ii service; 0722.441.583

7. AER condi¡ionat: constatare, specialist

aer, repara¡ii service, încårcåri, recuperåri freon, pre¡uri accesibile; 0744.207.216 8. AMENAJÅRI apartamente, glet + lavabil, col¡are, gresie, faian¡å, experien¡å 10 ani în domeniu; 0726.185.661/ 0766.881.156 9. APOMETRE, centrale termice, aragaze, ma¿ini spålat, montaje, repara¡ii, instala¡ii sanitare, electrice, avarii, scurgeri, între¡ineri vile, restaurante; 0744.846.688 10. APOMETRE, montez, sigilez centrale termice, instante, instala¡ii subsoluri, robine¡i, aragazuri, ma¿ini spålat, canalizåri, gaze, gåuri beton, avarii non-stop. ¥ntre¡inem restaurante, vile provincie, fose septice pt. acestea, seriozitate, profesionalism; 0726.634.466/ 0742.782.437/ 0760.899.408 11. ARAGAZE, congelatoare, frigidere, ma¿ini spålat, aer condi¡ionat, electrocasnice, calitate, garan¡ie; 0723.189.897/ 0767.274.116 12. ATELIER de Tâmplårie executåm recondi¡ionåri orice tip de mobilier vechi ¿i nou, transformåri ¿i lustruiri, poleit, vopsit u¿i ¿i geamuri curå¡ate de vopsea ¿i lustruit orice culoare; 0724.939.302/ 0741.985.142 13. ATELIER bobinaj, rebobinåri repara¡ii motoare electrice, pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0740.871.320 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 14. BOBINAJ, repara¡ii motoare electrice, rebobinåri, pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie. Titan Ilioara 15; 0723.671.112/ 0744.584.318 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 15. CALCULATOARE -laptopuri depanez, vând, cumpår, deplasare la domicliul dvs. inclusiv week-end; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654 16. CALCULATOARE absolut orice

17. CALCULATOARE instalez XP SP3,

Vista Ultimate SP2, Windows 7, 50 L; 0770.462.130

188. SOBAR specialist execut sobe,

18. CALCULATOARE Service, repara¡ii

190. T¢MPLAR execut lucråri din lemn

brad, mobilå pal, recondi¡ionåri diverse; 0726.611.183/ 0766.103.956

● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI TRADE - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel/fax: 021.255.10.92 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 0770.286.466 ● COLOSAL - Str. Ion Câmpineanu nr. 24, tel/fax: 021.312.12.22 ● CORE ADVERTISING - ªtirbei Vodå nr. 119, tel/fax: 021.637.37.36; 021.637.37.35 ● DORAL - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4 (zona Diham), tel: 021.340.12.66 ● EDMA (BRAªOV) - Str. Poståvarului nr. 64, tel/fax: 0268.475.078 ● FAST MEDIA SERVICES- Calea 13 Septembrie nr. 221-225(Prosper Center),tel/fax: 021.317.36.44 ● GROUP MEDIA SUPPORT&CONSULTING - P-¡a Presei Libere, cam. 415, tel/fax: 021.311.60.25

● HIT - Str. Avrig nr. 63, bl. E2, tel/fax: 021.250.72.08 ● IMEDIA ADVERTISING - Calea Mo¿ilor, nr.127, et.2, ap.3, tel:021.313.38.97, 021.313.38.98 ● INFO MEDIA - Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 3 B, tel: 021.332.64.61

● PAPER GANET - Bd. Iuliu Maniu nr. 14, Bl. 13, p, tel/fax: 021.430.11.30

termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri, vå oferå la pre¡ de producåtor Aldplast, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit, acum ¿i în rate fårå dobândå. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

cotå, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri co¿uri; 0721.747.184

Program: L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

● A-Z - Str. Bibescu Vodå nr. 2, bl. P5, parter, tel: 021.336.65.45

196. T¢MPLÅRIE PVC Rehau, cu geam

187. SOBAR specialist execut sobe tera-

cåmine, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri. 021.221.66.99/ 0745.991.298

● AQUA BIO - ªos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, tel/fax: 021.326.52.05

● MAXIM - Bd. Carol nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02

configura¡ie depanåri, instalåri Windows, programe, devirusåri, componente, calitate, garan¡ie, inclusiv week-end; 0764.390.362

189. TERMOPANE în rate fårå dobândå.

● AGER PRESS - Str. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 119, tel/fax: 021.224.22.01

195. T¢MPLÅRIE PVC cu geam termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri vå oferå Aldplast la pre¡ de producåtor, rate fårå dobândå, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

treaptå, cu douå rampe ¿i podest 75 L/ treapta, pe rotund 100 L/ treapta. Ing. constructor; 0751.488.797

186. SCÅRI din beton cu o rampå 50 L/

30 AGENºII DE PUBLICITATE ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel/fax: 021.310.06.53, tel: 021.312.55.63

la domiciliu. Orice problemå, instalare Windows, antivirus cu licenta pe viata, instalare ¿i configurare routere, ap-uri. Up-grade. Deplasare gratuitå, asistentå on-line gratuitå, 70 L; 0721.258.571/ 0762.778.482

19. CALCULATOARE, absolut profesional, instalare Windows, devirusåri, repara¡ii, iefrtin, urgent, la domiciliul clientului; 0764.229.222/ 0732.573.777

● MEDIAPRESS - Str. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. D, et. 2, ap. 105, tel: 021.335.29.11 ● NAFI AV- ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, sector 6, tel/fax: 021.746.57.62 ● PAPER GANET - Bd. Al. Obregia nr.8, Bl. OD2, Sc.1, p, ap 2, tel/fax: 021.683.18.18 ● POLUX - Str. Brezoianu nr. 21, sector 1, tel: 021.311.17.22; 021.312.61.41 ● REGATA GRUP - ªos. Mihai Bravu 293, bl 12, sc. A, tel/fax: 021.324.00.50 ● SAX ACTIV - Complexul Moghioro¿, tel: 021.413.78.75 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, sc. 6, tel: 021.451.11.13 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00 ● TELEFAX - Str. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. A, ap. 4,tel: 021.330.47.16, fax: 021.330.80.91 ● TERRA VISUAL - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, sc.1, parter, ap.1, tel/fax: 021.423.96.12 ● TITAN MEDIA - ªos. Viilor nr.92, bl.4B, sc.6, ap.33, P. tel/fax:021.335.98.36/ 0723.134.892 ●UNIPRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 26,tel/fax: 021.315.94.55; 021.315.89.04; 021.315.51.83

110 OFICII POªTALE 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.315.87.93 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40; 021.255.33.31 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Calea Dude¿ti 101, tel: 021.322.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd.Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03; 021.336.45.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.46.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.39.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96; 021.210.10.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 45, tel: 021.311.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 100, tel: 021.430.54.68 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85; 021.348.42.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95; 021.327.26.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.46.35; 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal (incinta W.T.C.), tel: 021.318.21.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.34.04 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.242.10.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 5-7, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.318.21.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Str. Stavropoleos 6, tel: 021.312.56.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92; 021.341.04.97 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 25, tel: 021.340.24.60; 021.340.12.88 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 164, tel: 021.231.38.22 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.08.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.11 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.10.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.769.33.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55; 021.321.48.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.460.34.87 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.91 ● OFICIUL POªTAL nr. ● OFICIUL POªTAL nr.

SECTORUL ILFOV ● BRAGADIRU ● BUFTEA ● BALOTEªTI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● MÅGURELE ● CIOLPANI ● OTOPENI ● VOLUNTARI ● GHERMÅNEªTI ● CORNETU ● AFUMAºI ● BRÅNEªTI ● CERNICA ● GLINA ● PANTELIMON ● POPEªTI - LEORDENI ● VIDRA ● 1 DECEMBRIE ● JILAVA ● DOMNEªTI ● CHIAJNA ● CHITILA ● MOGOªOAIA ● TUNARI ● MOARA VLÅSIEI ● PERIª

DIN ºARÅ ● BRAªOV . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . .Str. I.L. Caragiale nr. 14; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . .Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . .Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . .Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . .ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . .Str. Republicii 1; . . . . . . . . . .- Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . .Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . .- Oficiul Crevedia Mare, . .Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . .Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . .Ora¿ Mihåile¿ti; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Roata de Jos, . . . . .Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . .Str. Cuza Vodå nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . .Str. Costache Negri nr. 64 . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; . . . . . . . . . . .- Ghiseul nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Piata Grivitei nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Sos. Nordului nr. 2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . .Str. Postei nr. 75; ● PLOIEªTI . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . .Bd. Republicii nr. 102; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . .Aleea Chimiei nr. 59; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 12, . . .Str. Malul Rosu, Bl. 101D2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . .Bd. Bucuresti nr. 24; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 14, . .P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2 ● TIMIªOARA - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . .B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

3

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

PRESTÅRI SERVICII 20. CALCULATOARE, configuråri sis-

62. MAªINI de spålat, repara¡ii orice

21. CALCULATOARE, inginer IT, repar, re-instalez Windows, programe, drivere, office, antivirus, învå¡are, tehnoredactare, profesionalism, inclusiv weekend, 50 L; 0730.496.489/ 0753.470.388

63. MAªINI spålat automate, repar orice

22. CALCULATOARE, instalez Win-

dows+programe utile+antivirus, licen¡å 1 an, 30 lei, defragmentåri, devirusåri, instalare programe utilitare. Deplasare gratuitå inclusiv wek-end. Paul, 30 L; 0765.235.040/ 0721.883.027

brizare canale, gresie, faianta, parchet, instalatii sanitare, reparatii case, acoperisuri, gips-cartoon, case la cheie, facem de toate la preturi adaptate crizei cu factura, Mesterul Casei; 0767.166.651 stafiuta_27@yahoo.com

23. CALCULATOARE, laptop, service -

65.

teme, devirusare, instalare Windows, montaje componente, deplasare client; 0762.905.791/ 0723.716.138

repara¡ii la domiciliu, instalåri Windows, orice program, orice problemå, rapid, ieftin, eficient, 30 L; 0786.921.717

24. CALCULATOARE, laptopuri, insta-

lare Windows, program jocuri, antivirus. Deplasare la client. Ieftin, rapid ¿i eficient; 0768.071.598 25. CALCULATOARE, laptopuri, serv-

ice, devirusåri, Windows, la domiciliu; 0722.873.926/ 0765.391.172

26. DEBLOCÅRI orice tip de u¿i metal-

ice, asiguram service si garantie, non stop, 0748.149.748 achimmarius19@yahoo.com

27. DEBLOCÅRI u¿i metalice non stop, montåm butucuri, broa¿te, yale, balamale la pre¡uri promo¡ionale; 0766.772.823/ 0724.001.599 28. DEPANARE aparate electronice la

domiciliu: televizoare cu tub sau LCD, monitoare, cuptoare microunde, deplasare ¿i constatare gratuitå; 0763.658.831/ 0722.811.310/ 0763.332.560/ 031.439.09.67

29. DEPANARE frigidere, congela-

toare, inclusiv sâmbatå ¿i duminicå; 021.425.87.56/ 0744.517.905

30. DEPANARE la domiciliu: televizoare

LCD sau cu tub, monitoare, calculatoare, sisteme audio, dvd-playere, reinstalari Windows etc. Garantie 6 luni. Deplasarea si constatarea gratuite; 0733.405.094 reparatiiladomiciliulclientului@yahoo.com 31. DEPANATOR la domiciliu, audio,

video - TV, LCD, plasme, laptopuri, DVD auto, sisteme audio, calculatoare, deplasare ¿i constatare gratuitå; 0764.881.906 32. DEPANEZ televizoare la domiciliul

clientului, deplasare gratuitå, pre¡uri avantajoase; 021.630.23.87

33. ELECTRICIAN autorizat, montez

tablouri, repar instala¡ii, låmpi, prize. Rapid, seriozitate, profesionalism; 0762.356.999

34. ELECTRICIAN non stop pentru

orice problemå electricå, pentru pensionari 25 % reducere; 0722.352.682/ 0763.693.794 35. ELECTRICIAN, autorizat, intervin

urgent, repar, montez instala¡ii electrice, tablouri, ieftin, calitate; 0722.514.712 36. ELECTRICIAN, execut instala¡ii electrice de orice tip, remediez orice defect de naturå electricå. Pre¡uri mici, negociabile; 0765.023.749/ 0754.408.289 scristi2006@yahoo.com 37. EXECUT instala¡ii sanitare, instala¡ii

încålzire, centrale, canalizåri, instala¡ii electrice; 0721.910.781/ 0723.569.962 38. EXECUT, amenajez båi, repara¡ii

orice în materie de instala¡ii sanitare ¿i cåldurå; 0727.351.571 instalatiisanitare2009@yahoo.com 39. FRIGIDERE casnice ¿i comerciale,

congelatoare, convenabil, garan¡ie; 0722.565.401/ 0728.247.631/ 021.232.86.60/ 031.803.63.48

40. FRIGIDERE, camere, vitrine frigori-

fice, aer condi¡ionat, montaj, service, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986

41. FRIGIDERE, combine, congela-

toare, vitrine, camere frigorifice. Reparåm orice marcå. 0721.232.876 42. FRIGIDERE, congelatoare, combine, etc. Repara¡ii la domiciliul clientului. Garan¡ie; 021.688.26.21/ 0722.619.569 43. INSTALATOR 24h/24h, repara¡iimontaj- desfundåri: apometre, calorifere, chiuvete, wc-uri, robine¡i, sifoane, cadå, boilere, punctualitate; 0722.887.799 44. INSTALATOR execut instala¡ii san-

itare, încålzire, montat aragaz, ma¿ini spålat; 0744.810.231/ 0763.348.581/ 021.430.60.40 45. INSTALATOR execut montaje,

revizuiri, grupuri sanitare, centrale, hidrofoare, coloane apå, gaze, sigilåri apometre, etc.; 0720.613.308 46. INSTALATOR montez cabine de

du¿, robine¡i, ¡evi, cåzi etc., pre¡ul îl facem împreunå; 0726.571.775

47. INSTALATOR nonstop, apå-cåldurå- gaze, rezolv orice problemå sanitarå- electricå, acaså, birou, magazin; 0760.954.140

marcå la domiciliul clientului, garan¡ie minim 2 luni; 0762.669.845/ 0723.684.834

model, garan¡ie 1-3 ani, deplasare gratuitå, orice zonå; 021.423.14.04/ 0720.585.470 64. MEªTERUL casei, efectuam salu-

MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 66. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 67. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 68. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 69. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374 70.

RECONDIºIONEZ, REPAR (ªLEFUIRE, VOPSIRE/ LÅCUIRE, REPARARE/ ¥NLOCUIRE FERONERIE, REGLARE/ ETANªARE), FERESTRE, SCÅRI, UªI CELULARE ªI DIN LEMN MASIV. EXECUT LA COMANDÅ MOBILIER DIN PAL; 0721.228.374 72. RECONDIºIONEZ, REPAR TAPIºERIE ªI TÂMPLÅRIE LA ORICE MODEL DE COLºARE, CANAPELE, FOTOLII, RECAMIERE, STUDIOURI, DIVANE ªI SCAUNE, SCHIMBARE STOFE, PLUªURI, PIELE, IMITAºIE PIELE, ARCURI, BUREºI, CAPITONÅRI UªI ªI MOBILÅ VECHE, PREºURI MICI; 0786.180.464 71.

73. REPAR centrale termice, hidrofoare, montez centrale termice, calorifere, hidrofoare, obiecte sanitare, etc; 0720.010.449 74. REPAR masini de spålat auto-

mate de orice tip deplasarea si constatarea gratuite, folosim piese originale oferim garantie 13 ani in functie de piesa inlocuita preturi de criza, ofer si cer seriozitate; 0785.072.664 bogdan_gabriel44@yahoo.com 75. REPAR orice tip de autotirism

ieftin ¿i rapid cu probleme de orice fel. Asigur piese; 0721.944.710 76. REPARAºII centrale, instalator: executam reparatii centrale termice, boilere, instanturi, masini de spalat remedieri scurgeri apa, reparatii tevi sparte, desfundari, schimbat robineti, non-stop, Bucuresti, Catalin; 0745.938.594/ 0768.290.349/ 0720.692.661 77. REPARAºII centrale, non stop,

instala¡ii pexal, cupru, ppr, montaj calorifere, robine¡i, ma¿ini de spålat; 0745.938.594/ 0720.692.661

82. REPARAºII ma¿ini de spålat,

51. INSTALATOR sanitar execut orice

fel de lucrare, disponibil ¿i duminica. Pre¡uri avantajoase; 0769.166.692

52. INSTALATOR sanitare, încålzire,

electrice, ma¿ini spålat, inclusiv mici repara¡ii, gåuri beton, aragazuri; 031.417.68.47/ 0724.099.046/ 0745.790.711

53. INSTALATOR ¿i electrician montez ¿i repar instala¡ii sanitare ¿i electrice gaz, rapid ¿i profesional; 0767.580.395/ 0732.484.197 54. INSTALATOR, apå, caldurå, repar

spårturi, coloane, ¡evi ¿i defec¡iuni apå ¿i cåldurå; 0762.347.019 instal_cons@yahoo.com

reparam orice tip de ma¿ina indiferent de defect intr-un timp foarte scurt. Piesele sunt noi, originale. Oferta deplasarea si constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-3 ani. Ariel Service; 0769.617.990 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro 83. REPARAºII televizoare, monitoare LCD, ma¿ini spålat, la domiciliu, garan¡ie; 0764.878.681/ 0722.308.772/ 0742.022.701 ` 84. REPARÅM aragazuri, înlocuim bala-

male aragazuri, adaptåri butelie ¿i montåri ma¿ini spålat. 021.332.30.71/ 0723.772.271/ 0769.742.775 85. SERVICE autorizat Ariel Service.

Reparåm orice model de ma¿inå de spålat automate. Deplasare ¿i constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-2 ani atât lucråri cât ¿i pieselor, program luni-sambata 9-19; 0769.617.990 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro 86. SERVICE autorizat, repara¡ii ma¿ini

55. INSTALATORI sanitari, microcentrale termice, calorifere, instala¡ii sanitare, evacuåri ape uzate, etc.; 0721.096.190/ 021.687.57.91

de spålat automate, orice model, deplasarea ¿i constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-3 ani, interventii atat mecanice cat si electronice, folosim piese originale, 10 L; 0720.666.702 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro

56. INSTALAºII montat cåzi, cabine

87. SERVICE GSM repara¡ii tele-

du¿, termice, sanitare, robine¡i, scurgeri, sifoane pardosealå, calitate, seriozitate; 0763.693.835 57. INTERVENºII urgente la domiciliu,

apå, canal, gaze, deplasare gratuitå; 021.210.54.35/ 0722.259.195

58. MAªINI automate de spålat orice tip

repar instalez programez resetez garan¡ie. Constatare, deplasare gratuitå; 0727.279.319/ 021.444.14.17

59. MAªINI de spålat automate reparåm

la domiciliu, deplasare, constatare gratuitå, ultrarapid, garan¡ie, piese; 0731.532.310/ 0768.398.545

60. MAªINI de spålat repar la domiciliul

clientului. Asigur piese de schimb; 021.668.11.35/ 0723.384.743/ 0761.655.388/ 031.435.52.30

61. MAªINI de spålat rufe auto-

mate - reparåm orice marcå, la domiciliul dvs., garan¡ie, promptitudine; 0723.762.041

1. 10 camioane de 3,5 tone, special

echipat pt. mutåri, cu dimensiuni L= 4,80, l=2,20 m, h= 2,30 m, dotatå cu lift, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, program ¿i-n week-end, nr. u¿or 0732.camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 2. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone pentur

transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, pamânt, asigur încårcare - descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non-stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 3. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone pentur

transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare - descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 4. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone ptr. transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week - end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 5. 5 dube auto 0,5 -1,5- 3,5 tone, ptr. transpoprt bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

foane mobile pe loc decodåri, piese ¿i accesorii originale cu garan¡ie. Daniel 0733.419.277/ 0767.077.400/ 0768.452.017 88. SERVICE ¿i autorizare ISCIR la

centrale casnice ¿i industriale. Tel: e-mail: 0726.462.549 m.neagu@yahoo.com

89. TAPIºER T¢MPLAR, RECONDIºIONEZ COLºARE, CANAPELE, FOTOLII, SCHIMBÅRI STOFE, PLUªURI, IMITAºII PIELE, PIELE NATURALÅ, BUREºI, ARCURI, T¢MPLÅRIE RUPTÅ, MODELE NOI, MODELE VECHI; 0725.631.173 90. TAPIºER, particular, execut repara¡ii

la domiciliul clientului, convenabil; 0727.969.553/ 0761.904.272

evacuare, moloz, påmânt, mobilå, aduc nisip, pietri¿, asiguråm personal non-stop; 0766.288.482 20. ACCES oriunde, basculantå 3,5 t, evacuare moloz, påmânt, geamuri, crengi, aduc nisip, pietri¿, avem încårcåtori; 0734.897.722

7. 5 dube auto, 0,5 -1,5-3,5 tone, ptr. transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 8. ABSOLUT califica¡i. Mutåri mobilier, bagaje, birouri, obiecte fragile, autoutilitare 3,5 t+ personal, încårcare inclusiv weekend; 0766.288.482 9. ABSOLUT ieftin, doar 50 - 95 L/ curså, autoutilitare 3,5 t, transport mobilå, bagaje, marfå+ personal, non-stop; 0733.344.600 10. ABSOLUT ieftin, mutåri mobilå, baga-

je, etc., evacuåri påmânt, moloz, geamuri, aducem nisip, pietri¿+ personal; 0734.897.722

13. ABSOLUT orice servicii ieftine de

transport marfå, mobilå, obiecte fragile, moloz, påmânt, lemne cu personal calificat în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, pre¡uri de crizå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 14. ABSOLUT orice transport cu autofurgonete mobilier, obiecte fragile, bagaje din garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, personal încårcare- descårcare, demontare- montare program non stop, inclusiv week- end; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

45. AUTO 3,5 - autodubå, asigur servicii serioase pentru firme ¿i persoane fizice, mutåri mobilier nou- uzat, pre¡uri discutabile; 0767.455.487/ 0722.881.748

22. ACCES, oriunde, dubå+ camionetå

23. ACCESIBIL 50 - 95 L/ curså, autoutil-

48. AUTO 3,5 t, transport mobilå, bagaje, moloz, materiale de construc¡ii, pre¡uri minime, non-stop; 0727.603.886

24. ACCESIBIL, autoutilitare 3,5 t, trans-

49. AUTO 3,5 T, transport mobilå, bagaje, moloz, materiale de construc¡ii, pre¡uri minime, non-stop; 0727.603.886

3,5 t, pentru mårfuri, mobilå, bagaje, moloz, lemne, nisip, pietri¿+ personal; 0734.897.722

itare 3,5 t, mobilå, marfå, bagaje, etc. Asiguråm personal, inclusiv weekend, 1 L/ km; 0733.344.600 port ieftin, bagaje, mobilå, nisip, pietri¿, evacuare moloz, tocuri, geamuri+ personal; 0762.830.254

25. ACCESIBIL, mutåri birouri, mobilier, bagaje, evacuåm moloz, geamuri, crengi. Autoutilitare 3,5 t, asiguråm personal nonstop; 0762.830.254

50. AUTO 3,5 T, transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, non-stop; 0760.324.556 51. AUTO 3,5 T, transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, non-stop; 0760.324.556

26. ACCESIBIL, transport ieftin 50 - 95 L/ curså, dubå+ camionetå 3,5 t, asiguråm personal calificat, inclusiv weekend; 0733.344.600

52. AUTO 3.5 Tone, particular, transport marfå, mobilå, moloz, orice oriunde în Bucure¿ti ¿i afarå. 0726.394.748/ 0768.645.411

27. ACTIVITATE de transport -mobilå,

53. AUTO de la 1 T - 22 T, pentru trans-

marfå, electrocasnice, bagaje, mat. de constructii, etc Duba Ford Tranzit 12mc. Preturi si servicii de bun simt. Extraurban ofer preturi mici. Disponibil oricand-oriunde; 0741.515.030/ 0766.913.257 dei_gim@yahoo.com 28. ACTIVITATE evacuare moloz mobila

de aruncat, geamuri tocarie veche, pamant, crengi, asigur personal incarcare descarcare si transport la groapa de gunoi non-stop, aduc la comanda nisip pietris, amestec, intre 2,5 si 9mc, non-stop, 1 L/ km; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

29. ACTIVITATE mutari, transport cu duba acoperita marfa, mobila, fragile, program non-stop, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare, pret de criza atat in Bucuresti cat si in tara, puteti suna acum, 1 L/ km; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

port intern ¿i interna¡ional, negociabil; 0765.250.607 www.firma-mutari.ro 54. AUTO transport, bagaje, mobilå,

3,5 t special echipat pt. mutåri, dimensiuni L= 4,80 m, l= 2,20 m, h= 2,30 m, avem personal incårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, vå mutåm toata casa într-un singur transport, pret mic de crizå; 0724.500.100 echipade_mutari@yahoo.com www.echipademutari.ro 32. ACTIVITATE transport ieftin, doar 50

ur personal specializat pentru montare, demontare incarcare, descarcare si transport in Bucuresti si-n tara cu auto de 3,5 t, transport si saci cu moloz, tocarie veche, pamant cu auto basculabilå, 1 L/ km; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 36. ACTIVITATE, dubå+ camionetå,

basculabilå 3,5 t, transport mobilå, bagaje, materiale, moloz, nisip, pietri¿ + personal, non-stop; 0721.081.878 34. ACTIVITATE transport, ieftin cu auto 3,5t, marfa mobilå, obiecte fragile,in Bucuresti si in tara la pret mic,asiguram personal incarcare descarcare, demontare montare, program non-stop, inclusiv weekend, pret de criza, 1 L/ km; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

56. AUTOTURISME de închiriat non stop (toate taxele incluse). Gamå variatå de automobile (Dacia, Renault, Opel, BMW, Mercedes, Audi, etc.), termeni ¿i condi¡ii deosebit de avantajoase, program non stop; Rent-Car, cu pre¡uri începând de la, 18 {/ zi; 0726.723.723/ 021.318.53.95 office@emerald-auto.ro www.emerald-auto.ro 57. AUTOUTILITARE 3,5 t, 7,5 t, 20

transport, incousiv week-end, cu dubå 3,5 t ¿i personal încårcare - descårcare, demontare - montare avem tâmplåri cu experien¡å, pre¡uri fårå concuren¡å; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 60. BUCUREªTI, oferim clipe de lini¿te ¿i relaxare într-un hotel elegant ¿i ieftin, sing 100, matrimonial 130 L; 031.439.99.43/ 0723.932.088 www.hostellitovoi.ro 61. CAMIOANE 1 t - 22 t, prelate sau

dube pentru transport intern ¿i interna¡ional. Convenabil; 0722.524.464

62. CAMION de 3,5 tone, ideal pt. mutari

cu dimensiuni L=4, 80m, l=2,20m, h=2,30m, avem personal specializat pt. incarcare descarcare, demontare, ambalare, montare, pret de criza, noi va mutam toata casa intr-o cursa, nr.usor 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 63. CITROEN Jumper 3,5 tone pentru

transport marfå, mobilå, bagaje, fragile, moloz, cu personal încårcare- descårcare, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 64. CÅRÅM moloz, påmânt, de¿uri ¿antier, nisip, balastru cu basculå 3,5 tone, pre¡ foarte bun; 0768.460.990 65. DUBÅ 3.5 tone (Ford Transit), trans-

port orice marfå sau mobilier, pre¡ul se negociazå; 0732.754.582 66. EFECTUEZ transport cu Dacia

papuc, Bucure¿ti ¿i alte localitå¡i, u¿or neg.; 0765.264.587 67. EFECTUEZ transport moloz, tocårie veche, lemne, påmânt, asigur încårcare descårcare ¿i depozitare la groapa de gunoi cu dubå 3,5 t ¿i camionetå basculabilå, non stop incusiv în week-end; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

37. ACTIVITATE, transport marfå,

mutåri mobilå, obiecte fragile, piane, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, la pre¡ mic, asigur încårcare- descårcare- demontare montare, program non stop, suna¡i cu toatå încrederea, mutându-vå cu noi nu ve¡i avea parte de surprize neplåcute; 0734.609.609 asigurtransport@@yahoo.com www.asigurtransport.ro

15. ABSOLUT orice transport cu camion

de 3,5 tone special echipat ptr. mutåri, cu dimensiuni L = 4.80 m, l= 2.20 m, h= 2.30m, dotatå cu lift pt. ridicarea obiectelor grele, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, lucråm ¿i în weekend, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24mp3.ro 16. ABSOLUT orice transport cu mobilå, avem încårcåtori, tâmplar, montat, demontat, auto 3,5- 5- 7,5 tone, transport groapå de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.817 19. ACCES în orice zonå, camion de

3,5 tone special echipat pt. mutåri, cu dimensiuni l=4,80, l=2,20 m, h=2,30 m, avem personal încårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå. Noi vå mutåm toatå casa într-o singurå curså; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

în mutåri mobilå, pentru montare demontare încårcare - descårcare ¿i transport în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, cu auto de 3,5 t, transport ¿i saci cu moloz, tocårie veche, påmânt cu auto basculabilå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 39. ADUC la comanda nisip, pietri¿, margaritar, balastru, car moloz, aduc lemne de foc la comanda, transport orice ¿i oriunde; 0767.688.375/ 0730.670.803 transportnisipdragoslux@yahoo.com 40. AGENTºIA de transport-mutari va

punem la dispozitie o flota de 10 autoutilitare si personal calificat pt. manipularea mobilei, tamplari pt. demontare montare, la pret de criza, lucram si duminica nr. usor de retinut 0733mutari, 1 L/ km; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 41. AGENºIA de mutåri vå punem la dis-

pozi¡ie o gamå variatå de autoutilitare ¿i personal calificat pentru manipularea mobilei, tâmplari pentru demontare montare, la pre¡uri de crizå în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, nr. u¿or de re¡inut 0733 mutåri; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 42. ASIGUR transport bagaje, obiecte fragile, lemne, moloz, asigur demontare montare, încårcare - descårcare inclusiv weekend, cu dubå 3,5 tone atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro

79. MUTÅRI, transport marfå, mobilier, bagaje, etc. cu dubå 3,5t, asiguram incårcat /descårcat, montat / demontat mobilå, preturi mici incepând cu 50 L/ cursa local in Bucure¿ti ¿i in tarå începând cu 0,9 L/ km, non stop; 0728.051.992 80. TARIFE minime. Efectuåm transpor-

turi de marfå atât in Bucure¿ti cat ¿i in orice judet din tarå, electronice ¿i electrocasnice, materiale de construc¡ie ambalate, cherestea, produse alimentare, textile, mobilier, 1 L/ km; 0722.209.007 www.iuliantransport.ro 81. TRACTÅRI auto non-stop; 0767.774.848/ 0735.118.585

83. TRANSPORT absolut orice cu Papuc sau dubå. Accept pre¡ul dumneavoastra, rezonabil; 0762.663.070/ 0723.645.470

59. BAGAJE, obiecte fragile, mobilier,

31. ACTIVITATE transport camion de

78. MUTÅRI mobilier, avem încårcåtori, tâmplar montat, demontat, transport piane, lucruri vechi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17

55. AUTOFURGONETE acoperite de 3,5 t pentru transport marfå, mobilå, bagaje, obiecte fragile, moloz, påmânt în Bucure¿ti ¿i în ¡arå la cel mai mic pre¡ în ton cu criza; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

58. AUTOUTILITARÅ 0,1 - 3,5 t pt. mutåri mobilå, demontare + montare; cårat moloz, transporturi de orice fel. Asiguråm personal; 0721.378.266

Bucuresti ¿i-n tara la cel mai mic pret, asigur incarcare descarcare, demontare, montare, program non-stop, sunati cu toata increderea, constatare gratuita oriunde in Bucuresti in 60 de minute, 1 L/ km; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

2, 3, 4 camere, auto 3,5 t, 7,5 t, 20-30 mc, asiguråm demontare, montare, personal de calitate orice distan¡å, inclusiv duminica, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

82. TRACTÅRI auto, non stop;

mc - 30 mc, mutåri mobilier, apartamente 2, 3, 4 camere, sedii firme, montare, demontare, personal de calitate, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

30. ACTIVITATE mutari, transport in

T. Asiguråm personal pentru transport intern ¿i interna¡ional convenabil; 0766.374.996

moloz, materiale construc¡ii, orice marfå, nonstop 0765.477.429

transport marfa preturi minime cu duba Mercedes Sprinter 3.5 t l 3.2 l 1.9 h 1.8 local Bucuresti 50 lei cursa mai ieftin nu gasiti, 50 L/ km; 0764.585.454 ciobsy@yahoo.co.uk 85. TRANSPORT camion 7.5 t, duba cu lift hidraulic sau dubite, 3.5 t sarcina utila, 1-34 mc , 6 m podea, 2.40 h, preturi negociabile in functie de distante si greutati, lucram si in weekend, factura, seriozitate, 1 L/km; 0728.855.055 transport@termomag.ro 86. TRANSPORT cu duba Ford Tranzit,

orice marfå, moloz, mobilå, bagaje, nonstop 0765.477.429

87. TRANSPORT de marfå sau mobilier

Bucure¿ti - provincie. Asiguråm personal pentru încårcåri, montåri - demontåri; 0722.612.097/ 0754.895.415

88. TRANSPORT de persoane cu auto-

care Isuzu de 27 locuri la preturi avantajoase pentru scoli, grådini¡e, cluburi sportive, companii transportul angaja¡ilor, excursii in tara, pelerinaje; 0746.015.269 cristea_adrian1969@yahoo.com 89. TRANSPORT diverse cu Dacia

Papuc; 0721.961.754

90. TRANSPORT ieftin chiar si duminica

marfa, mobila, obiecte fragile, debarasam moloz, program non-stop, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare in Bucuresti si-n tara, acum sunati intr-o va mutati, 1 L/ km; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 91. TRANSPORT ieftin, transport orice

cu Dacia Papuc carosatå, asigur incarcare-descarcare, 5 lei sacul de moloz, preturi de criza, va multumesc, 5 L; 0769.630.481 seller_mobile_2006@yahoo.com 92. TRANSPORT marfå - mobilå, dubå

Citroen, Bucure¿ti ¿i provincie, non stop, inclusiv week- end, 1 L/km; 0723.603.807

93. TRANSPORT marfå cu auto Iveco,

Fiat, Boxer, Doblo, oriunde în România, non stop, 1 L/ km; 0762.034.202

70. EVACUARE moloz, mobila veche de

care vreti scapati, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare si transport la groapa de gunoi non stop, aduc la comanda nisip, pietris, amestec, pamant, nr. usor cosmote; 0786.999.444 evacuaremoloz@yahoo.com www.evacuaremoloz.ro

71. FIAT Ducato pentru transport bagaje, fragile, marfå, mobilå, moloz, påmânt, demontare, ambalare, montare cu personal profesionist. Te mutåm la pre¡ de crizå pân' la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro 72. IVECO, 3,5 tone ¿i 24 mc, pentru transport mobilå, marfå, obiecte fragile, obiecte foarte grele: pianine, vitrine frigorifice, asigur personal cu experien¡å pt. manipulare; programul este non stop, inclusive în week-end, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro

2. ACTE adi¡ionale, cesiuni, înfiin¡ariradieri societå¡i, PFA, modificåri diverse, 180 L; 021.345.01.72/ 0744.841.867/ 0721.215.010 3. ACTE ADIºIONALE, AVOCAT, ¥NFIINºARE FIRMÅ, ASOCIAºII, FUNDAºII, PFA, CESIUNE, SEDIU, EXTINDERE ACTIVITźI, PUNCT DE LUCRU, RADIERE FIRMÅ, SUSPENDARE; 0722.349.360 www.actefirma.com 4. ACTE avocat, preiau firme cu datorii în

toatå ¡ara, cesiuni, înfiin¡åri, asocia¡ii, funda¡ii, comisioane foarte mici; 0768.061.240

96. TRANSPORT marfå, dubå, 3.5 tone, 12 cmc, oblon hidraulic, non stop, eventual contract; 0765.219.815/ 0767.057.772 97. TRANSPORT marfå, mobilier, apartamente 2, 3, 4 camere, auto 3,5 - 7 t, 20-30 mc, asigur demontare, montare, ambalare la cerere, personal de calitate, oriunde, inclusiv week-end, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751 98. TRANSPORT marfå, mobilå cu dubå

Iveco, max. autorizat 3,5 t, 1,2 L/km; 0728.997.585

99. TRANSPORT marfå, mobilå, în spa¡iu închis, dubi¡å, 0,8 - 1 L/km; 0723.264.647

dubå mare; 0735.118.585/ 0767.774.848

103. TRANSPORT moloz, transport deseuri constructii, transport mobila, transport materiale de constructii, transport aparate electrocaznice si transport marfa. Transport orice, oricand, oriunde; 0762.122.814 comenzi@transport_moloz.com http://www.transport-moloz.com 104. TRANSPORT orice cu Dacie Papuc, mobilier, moluz, articole uz casnic, foarte convenabil; 0765.677.535 105. TRANSPORT persoane 8 locuri în

¡arå ¿i stråinåtate la cerere, vorbitor italianå, pre¡uri negociabile; 0722.487.929 florentin.lazar@yahoo.com 106. TRANSPORT persoane autoturism

modern 4+1 locuri, oriunde, oricând, seriozitate, experien¡å, colaborare, facturå, negociabil, 1 L/ km; 0764.415.397

107. TRANSPORTURI mårfuri perisabile

(frigorifice) ¿i neperisabile, dube mici mari, tir, intern. Non stop; 0723.349.975 108. TRANSPORTÅM mobilå în Bucure¿ti ¿i provincie non stop, avem încårcåtori, avem tâmplar pentru montat, transportåm lucruri vechi la groapa de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17 109. ¥NCHIRIEZ Dacia Logan, Hyundai Accent, Matiz, pre¡urile începând cu 60 L/zi; 0721.982.795 www.freeinvest.ro

 24. COLABORARE, doresc cu societå¡i comerciale de avocaturå, privind activitatea de înregistrare a modificårilor la Registrul Comer¡ului, se poate colabora pe bazå de abonament lunar sau comision; 0730.207.650/ 0720.086.096 25. CONSULTANºÅ juridicå (comer-

5. ACTE firmå, suspendåri, dizolvåri, lichidåri adm., cesiuni, avize, autoriza¡ii, insolven¡å; 0723.305.555 6. ACTE, înfiin¡åri firme, asocia¡ii,

26. CONTABIL expert efectuez contabili-

funda¡ii, puncte de lucru, orice modificare la Registrul Comer¡ului, comision negociabil; 0727.940.477/ 0761.886.067 7. AVOCAT acord asisten¡å poli¡ie, par-

chet, instan¡e, notariat, litigii imobiliare, divor¡uri, partaje, procese penale, civile; 0720.008.910

8. AVOCAT acord asisten¡å, reprezentare, divor¡uri, partaje, mo¿teniri, revendicåri, cauze civile, penale poli¡ie, parchet, comerciale, litigii muncå, consulta¡ii, etc.; 0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144

10. AVOCAT consultan¡å, asisten¡å, reprezentare juridicå toate domeniile de drept; 252.50.85/ 0744.325.103

particular, oricând, ieftin, liber; 0764.550.706

CABINET AVOCATURÅ, REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE ÎN INSTANºÅ, ÎNFIINºEZ, DESFIINºEZ SOCIETATE COMERCIALÅ; 0752.024.025/ 0766.762.259

23.

cial, fiscal, dreptul muncii); contracte, reprezentare, litigii, recuperare crean¡e, înfiin¡åri, cesiuni, preschimbåri societå¡i, rog seriozitate; orele 11.00-18.00 0745.843.358/ 0740.757.372

95. TRANSPORT marfå Fiat Ducato,

102. TRANSPORT mobilå/ marfå, cu

în Bucure¿ti, negociabil în afarå, L - V: 8.30 - 17.00; 021.444.05.64

firme, PFA, puncte de lucru, cesiuni, suspendåri, radieri, rapid ¿i ieftin, 3 zile; 0768.061.240/ 0722.546.178 www.firme-infiintari.ro

9. AVOCAT asigur reprezentare litigii comerciale, civile, divor¡uri, recuperåri debit 0724.260.692

4,2 m lungime cu 2,2 m lå¡ime. Rog seriozitate; 0726.972.277

în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, asigur încårcåtori, pre¡uri neg. 0722.890.601/ 021.425.89.32

69. EFECTUÅM transport auto 2 t, 120 L,

 1. ACTE adi¡ionale, asocia¡ii, înfiin¡åri

94. TRANSPORT marfå cu Ford Transit

101. TRANSPORT marfå, mutåri mobilier

mobilå, obiecte fragile, transportåm cu auto speciale ¿i moloz, påmânt, în maxim 60 minute suntem oriunde în Bucure¿ti non stop chiar ¿i în week-end, avem ¿i încårcåtori; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

de servicii juridice? Cauti un avocat de incredere? Doresti stabilirea de urgenta a intalnirii? Vrei onorarii publice si servicii eficiente? Convinge-te ca putem. Contacteaza-ne acum, 0730.284.224 office@avgabi.ro www.avgabi.ro

84. TRANSPORT absolut orice marfa,

riale de constructii etc. cu dubå 3,5 T full time. Pre¡uri de crizå, se poate elibera ¿i facturå; 0762.260.315 marius_iana@yahoo.com

68. EFECTUEZ transport rapid de marfå,

22. CABINET avocatura, ai nevoie urgent

0766.953.954/ 0726.545.479

100. TRANSPORT marfå, mobilå, mate-

38. ADUC la cerere personal specializat

CAMION 24 m3 CU LIFT

75. MUTÅRI mobilier (demontare, ambalare, montare), debarasare moloz, tocårie veche, transport marfå cu personal profesionist în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end, nr. u¿or: 0733mutari; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro

77. MUTÅRI mobilier, apartamente

35. ACTIVITATE transport, mutari, asig-

bagaje, evacuare, moloz, geamuri, aducem pietri¿, nisip, autoutilitare 3,5 t+ personal; 0762.830.254

74. MUTÅRI mobila intern sau international cu duba 4,5 t volum 12 mc dimensiuni 3x2x2 plus remorca 3,5 t, volum 16 mc dimensiuni 4x2x2 licenta international asigurare marfa 50 000 $ sediu str. Elev Stefanescu nr. 61 Bucuresti; 0721.303.753 deeaservtrans@yahoo.com

aruncat, din orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, asiguråm personal încårcare ¿i descårcare la groapa de gunoi, program non- stop ¿i pre¡uri fårå concuren¡å; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

47. AUTO 3,5 - transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, mutåri, non-stop; 0762.926.224

mobilå fragilå, avem personal calificat pentru încårcare, descårcare, demontarea montarea mobilei la pre¡uri mici, program non stop, pute¡i suna ¿i acum, vå mutåm la pre¡ de crizå pânå la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro

12. ABSOLUT oricând, mutåri mobilier,

44. AUTO 0,5 - 1,5 - 3,5 t pentru mutåri mobilå, marfå, obiecte fragile, asigur încårcare - descårcare la cel mai mic pre¡ atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

bagaje, obiecte fragile, asigur personal încårcare-descårcare, demontaremontare, asigur ¿i auto basculabilå pt. transport moloz, påmânt, nisip, pietri¿, non stop; 0734.609.609 asigurtransport@yhaoo.com www.asigurtransport.ro

21. ACCES oriunde, basculantå 3,5 t,

33. ACTIVITATE transport marfå, mutåri,

nisip, pietri¿, debarasåm moloz, mobilå veche de care vre¡i så scåpa¡i, tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare- descårcare ¿i transportul la groapa de gunoi, program nob - stop, inclusiv în week- end, pre¡ de crizå; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

73. MOLOZ transportåm ¿i tot ce ave¡i de

76. MUTÅRI mobilier de 1 T - 3,5 T - 7,5

- 95 L/ curså, autoutilitare, 3.5 t, mobilå, moloz, nisip, etc., eventual personal, nonstop; 0733.344.600

11. ABSOLUT oricând aduc la comandå43. ASIGUR transport marfå, mobilå,

46. AUTO 3,5 - transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, mutåri, non-stop; 0762.926.224

6. 5 dube auto 0,5 -1,5- 3,5 tone, ptr. transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non - stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

80. REPARAºII la orice model de masi-

81. REPARAºII masini de spalat auto-

17. ABSOLUT oriunde, basculantå 3,5 t,

transport moloz, påmânt, ferestre, lemne, aduc nisip, pietri¿ + personal, non-stop; 0766.288.482

congelatoare la domiciliu, garnituri orice tip, garan¡ie, pre¡ de crizå, constatare gratuitå 0733.705.578/ 0786.168.878

49. INSTALATOR sanitar (pensionar)

la preturi rezonabile. Rog seriozitate. Valentin, 1 L; 0722.892.527/ 0765.576.910 vali_instal@yahoo.com anuntul.ro

reparare, reinstalare, recuperare date(laptop), resetat parole (Windows, Bios etc.), office, antivirus(nod32), drivere, routere. Pc/Laptop. Deplasarea si constatarea gratis. Factura/garantie, 50 L; 0726.054.690/ 0745.666.745 pyanystul@uv.ro www.reparatii-calculatoare.trei.ro

79. REPARAºII frigidere/ combine/

mate orice marcå, la domiciliul clientului service, piese originale, deplasarea si constatarea gratuita, garantie 12-24 lunii; 0735.360.290/ 0760.062.403

50. INSTALATOR sanitar execut lucrari

93. WINDOWS XP/Vista/7 devirusare,

orifice, congelatoare, ma¿ini spålat, reducere pensionari; 0723.225.841

na de spalat automata la domiciliu (interventii atat mecanice cat si electronice)Deplasarea si constatarea sunt gratuite in Bucuresti ¿i zonele limitrofe; Ariel Service, 0720.666.702/ 0769.617.990 sorin182002@yahoo.com www.reparatii-masini-spalat-automate.ro

mobilå, montaj, oriunde, papuc, dubå, camion, pre¡ de la 50 L/cursa; 0723.917.579/ 0761.731.076

92. WINDOWS 7/XP instalåri, depanare calculatoare, vânzåri/ montaj componente, rapid, eficient, garan¡ie, inclusiv weekend; 0764.390.362/ 0724.166.903

78. REPARAºII frigidere, combine frig-

48. INSTALATOR particular, 15 ani experien¡å, execut lucråri zona Drumul Taberei, Crânga¿i, Ghencea; 0721.441.693

execut instala¡ii sanitare la pre¡uri foarte convenabile; 0720.741.037/ 031.801.62.56

T¢MPLAR TAPIºER ªLEFUIESC, REPAR, TAPIºERII, MOBILÅ VECHE UªI, CAPITONÅRI ªI COLANTÅRI, SUPER IEFTIN; 0765.122.535 91.

18. ABSOLUT, transport rapid marfå,

tate completå, depuneri declara¡ii fiscale, ITM, certificåri bilan¡uri, cenzorat, bilan¡ de lichidare; 0724.294.455/ 0770.248.712 alinasrb@yahoo.com

27. CONTABIL expert, contabilitate com-

pleta firme, PFA, as.proprietari, oferita de experti contabili ceccar, salarizare, declaratii, ITM, refaceri contabilitate, fonduri structurale, preturi avantajoase, sunati acum, 200 L; 0729.609.654/ 0765.268.977 multicontexpert@yahoo.com www.multicontexpert.ro 28. CONTABIL, pregåtire economicå experien¡å efectuez lucråri complete contabilitate, depuneri situa¡ii firme mici, mijlocii, rog seriozitate; 0766.455.920/ 021.674.47.82 29. CONTABILI, Bucure¿ti, sect. 1, sect. 2, sect. 3, sect, 4, sect. 5, sect. 6, contabilitate, consultan¡å, rela¡ia cu ITM, rela¡ia cu Administra¡ia Financiarå, rela¡ia cu Registrul Comer¡ului, întocmire/ certificare, bilan¡, cenzorat, audit, expertizå contabilå judiciarå; www.lista-scurta.ro

11. AVOCAT consultan¡å/ reprezentare, recuperåri taxå auto, partaj, divort, revendicåri, succesiuni, anulare certificat mo¿tenitor, testament, dona¡ie, titlu proprietate, executare silitå, încredin¡are minori, etc, 50 L; 0769.843.113 paulacacovean@yahoo.com

30. CONTABILITATE completå, expertize efectuate de firmå autorizatå CECCAR, cu consultan¡i fiscali, fo¿ti inspectori fiscali; 021.653.36.46/ 0744.310.185 www.contabilitate-fisc.ro

12. AVOCAT firme - onorarii minime: înfi-

ITM, bilan¡, depuneri, inclusiv PFA-uri ¿i Ilfov, prima lunå gratuit, pre¡ bun; 0732.835.597 serviciicontabilecomplete@yahoo.com

31. CONTABILITATE completå, salarii,

in¡ari: 200 L/3 zile; puncte de lucru: 150 L/5 zile; cesiuni, majoråri capital etc.; oferim sediu firmå, ¿tampile. Procese civile, penale, comerciale, divor¡uri, partaje, recuperåri crean¡e, litigii imobiliare etc.; 0722.330.277/ 0744.330.244/ 0765.711.411/ 021.636.01.01 www.birouavocatura.com

32. CONTABILITATE ¿i audit autorizate,

13. AVOCAT înfiin¡ez firme, PFA, II,

33. CONTABILITATE, societate de con-

IF, asocia¡ii, funda¡ii, modificåri SRL, SA, autoriza¡ii, cesiuni, servicii contabilitate, 200 L; 0766.327.546/ 0720.086.096 14. AVOCAT înfiin¡ez societå¡i, gåzduire sediu social 150 { pentru 6 luni, modificåri, avize, autoriza¡ii 0724.260.692 15. AVOCAT specializat în divor¡uri, par-

taje, minori; 021.332.45.32/ 0722.330.277/ 0744.330.244/ 0765.711.411/ 031.417.48.28 www.birouavocatura.com

declara¡ii electronice, salarizare, bilan¡uri societå¡i comerciale, asocia¡ii, PFA, pre¡ minim 0720.674.000

tabilitate si audit financiar asigura lucrari complete de contabilitate, audit financiar, declaratii fiscale, certificare bilant, salarizare; 0722.330.165/ 0767.749.713 office@admc-auditcontabil.ro www.admcauditcontabil.ro 34. CONTABILÅ expert efectuez contabilitate completå, balan¡å, bilan¡, personal! Expertize contabile. 0722.373.534/ 0761.664.546

16. AVOCAT, acord consulta¡ii, asisten¡å ¿i reprezentare în procese; 0744.876.606/ 0732.623.122 17. AVOCAT, consultan¡å/ reprezentare litigii imobiliare, divor¡, partaj, înfiin¡ez societå¡i. Pre¡uri minime; 0722.747.463/ 0763.614.674 18. AVOCAT, cu experien¡å, acord con-

sulta¡ii judirice ¿i reprezentare în instan¡å pentru persoane fizice ¿i juridice, române ¿i stråine. Maximå seriozitate ¿i promptitudine; 0722.478.810 19. AVOCAT, Reg. Com., investiri, BO/CEC, soma¡ii de platå divor¡uri, partaje, consulta¡ii civil ¿i comercial. 0722.312.022 20. AVOCAT, reprezentare civil, penal, comercial, muncii, divor¡uri, partaje, minori, înfiin¡åri firme, transcrieri acte, probleme cetatenie, consultatii Drumul Taberei, Drume¡ul, 50 L; 021.725.15.66/ 0744.271.251/ 0724.059.955 stefan_nuta@yahoo.com www.avocatnutastefan.piczo.com 21. AVOCAºI specializa¡i acordå asis-

ten¡å reprezentare la divor¡uri, partaje, încredin¡åri, succesiuni, uzucapiuni, despågubiri legea 221/2009, revendicåri, somatii de plata, recuperåri creante; 021.313.89.58/ 0722.735.860 office@onlinelawyer.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

17 decembrie 2010

PRESTÅRI SERVICII 35. CONTABILÅ, cu experien¡å 5

ani în domeniu, prestez servicii de contabilitate generalå începând de la 250 L/firmå, în func¡ie de volumul de activitate; 0722.410.349 36. CONTABILÅ, studii superioare efectuez contabilitate completå, declara¡ii, bilan¡, refaceri, ITM, calitate, pre¡uri mici, seriozitate; 0722.951.748

DOCUMENTAºII cadastrale + intabulåri, trasåri, dezmembråri, alipiri, înscrieri construc¡ii noi, etc. Pre¡uri negociabile în func¡ie de dificultatea lucrårii. Zone: Buc., Ilfov, Giurgiu, Cålåra¿i. GPS. 0720.469.279; 021.444.17.65 37.

38. EVALUÅRI, imobiliare ¿i bunuri

mobile, rapid ¿i autorizat; 0722.703.164/ 0762.299.273

39. EXPERT contabil cabinet autorizat

oferå servicii contabilitate, salarii, declara¡ii, bilan¡, gestiune, evaluare economicå, cenzor, semnåturå digitalå, expert judiciar; 021.232.19.89/ 0762.599.829 40. FIRMÅ de consultan¡å oferim gåzduire sedii sociale, servicii de contabilitate complete, redactåri acte firmå; 0786.944.822/ 0730.207.650 41. FULL Range Financial Account-

ing services for SRL, SA, ONG and PFA. We are a bookkeeping company offering a full range of accounting services including: bookkeeping, calculation of taxes, payment orders, payrolls, drafting and submission of statements, balance sheets for Companies, NGOs (ONG) and Authorized Natural Entities (PFA). Related services offered: obtaining of non-refundable grants to develop your business, incorporation of Companies, Notarized Translations; 0734.473.234 www.hermesexpert.com 42. JURIST înfiin¡ez societå¡i, puncte de lucru, modificåri, cesiuni, diverse acte, reprezentare societate în instan¡å, radieri; 0723.306.541 43. PRELUÅM firme cu datorii, procedurå este 100 % legalå, în condi¡iile ordonantei 54/2010, întreaga råspundere administrativå, se preiau atat activul cât ¿i pasivul, transferul se face prin Re. Comertului, notariat, 0732.834.959 preluamsocietati@yahoo.com 44. REDACTÅRI acte, înfiin¡åri firme, PFA, asocieri, cesiuni, suspendåri, servicii contabilitate complete; 0786.944.823/ 0720.086.096 45. SERVICII contabile, declara¡ii ¿i

bilan¡uri pentru firme mici ¿i mijlocii, pre¡ negociabil; 0727.800.543

22. MATEMATICÅ VII-XII, asigur recu-

perarea ¿i însu¿irea temeinicå a cuno¿tin¡elor; 021.655.34.74/ 0744.218.761/ 0728.904.722

23. MATEMATICÅ, (so¡ul 46 ani), românå (so¡ia 43 ani), V- XII, experien¡å 10 ani medita¡ii, predare numai pe în¡elesul elevului, datoritå rezultatelor bune, majoritatea elevilor pe care îi avem, au continuitate 5 ani; 4 ani; 3 ani, sub nici o formå nu luåm bani fårå rezultate, 20 L/ orå (domiciliu profesor), 27, 5 L/ orå (elev); 0766.594.255/ 031.435.21.26

3. APLIC unghii false cu gel 40 L, fac

manichiurå- pedichiurå- 25 L; 0768.480.492

intre¡inere, inclusiv sâmbåta ¿i duminica; 0730.282.737

4. APLICÅM extensii la cel mai mic pre¡ ¿i include în banii ace¿tia ¿i aplica¡ia ta, 6 L; 0741.621.134

42. MASAJ reflexoterapie, atestat, masaj între¡inere, relaxare (non erotic, fårå sex) senzual; 0724.898.065

6. AUTO service la domiciliu, mecanicå,

43. MASAJ relaxare, tonifiere, medical, anticelulitic, facial, reflexoterapie, presopuncturå; 0732.145.586/ 0743.092.090

tinichigerie, retu¿uri, schimb ulei, antigel; 0744.111.199

7. BANNERE, mash, casete luminoase,

ciliul elevului, cu predarea materiei de la zero, o medita¡ie gratis pentru primul 10 la matematicå; 021.210.15.41/ 0722.492.000

autocolante, inscrip¡ionåri vitrine, magazine, ma¿ini, inscrip¡ionåri, materiale promo¡ionale, copertine, litere volumetrice, bannere, tuburi spectrale, roll up, 100 {; 0722.145.015/ 0771.657.693 office@advertiseherenow.ro www.advertiseherenow.ro

44. MASAJ serios la domiciliul clientului, garantez profesionalismul, exclus sex, 50 L/ora; 0764.441.265

25. MATEMATICÅ, orice zonå, simplu,

8. CABINET de grafologie efectueazå

oterapie, presopuncturå, zona Unirii; 0728.710.639/ 0762.172.859

24. MATEMATICÅ, orice nivel, la domi-

u¿or, singur, comod, eficient, profesor. 0754.916.860

26. MATEMATICÅ, profesoarå tânårå

cu experien¡å ¿i multå råbdare, ofer medita¡ii cls. V - VIII, zona Unirii, Nerva Traian, negociabil; 0741.134.413 27. MEDITAºII matematica, profesor

inginer, 35 ani, experienta,meditez matematica clasele 5-8 prin metoda feedback pozitiv, 2 ore sedinta la domiciliul elevului, 50 L; 0723.248.170/ 0769.617.096 pungan_paul@yahoo.com 28. MEDITAºII matematicå, limba românå, gramaticå, englezå, orice nivel, recuperarea materiei, so¡ - so¡ie, seriozitate; 0722.936.566/ 0722.199.039 29. MEDITEZ matematicå- fizicå, clase-

le V-VIII, la domiciliul elevilor, pre¡ 30 L/ 2 ore; 021.777.24.00/ 0731.481.095

30. PROFESOARÅ cu experien¡å, limba

românå gimnaziu, bac, facultate. Succes garantat; 0722.648.884/ 031.803.87.76 31. PROFESOARÅ dau lec¡ii englezå

orice nivel, zona centralå; 0760.849.633

32. PROFESOARÅ de românå, englezå, I - XII, performan¡e teze, bacalaureat, admitere pregåtire intensivå. Meditez domiciliul elevului; 0722.125.927

PROFESOR experien¡å, englezå, francezå orice nivel, metodå specialå, rezultate garantate, numai 14 L/ora; 021.666.21.88 33.

34. PROFESOR mate-fiz., profesor cu

deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv evaluare nationala cls 8, Bac. si admitere facultate. La cerere lucrez si in week-end si vacantele. Sunati urgent; 0722.456.047 laur2009123@gmail.com 35. ROM¢NA pentru italieni - cursuri

intensive - metode moderne, la domiciliul cursantului, Camelia, 20 L/ora; 0765.182.815 36. ªCOALÅ de ¿oferi, cat. A, B, C,

C+E, D, B, 550 L; 0768.557.275/ 0731.125.581

46. SPECIALIªTI cu experien¡å îndelun-

gatå în aplicarea legilor de restituire a proprietå¡ii oferim consultan¡å administrativå ¿i juridicå în dosare de retrocedare, depuse în baza Legii 18/ 1991, 169/ 1997, 1/2000, 247/ 2005 ¿i 10/ 2001; 0723.246.618/ 0765.958.847

expertize grafice ¿i analize grafologice, depiståri de falsuri în înscrisuri (acte) sau semnåturi, specialist psiholog grafolog; Orar: luni-vineri 15,00 -19,00 0720.372.544 9. CADASTRU ¿i intabulare la pre¡uri

avantajoase. 0722.231.318/ 021.341.05.66

10. CADASTRU ¿i intabulare, dezmem-

bråri, alipiri, ridicåri topo, trasåri limite proprietate, extrase carte funciarå, consultan¡å gratuitå; 0748.671.820/ 0760.837.411/ 0730.411.333 11. CADASTRU ¿i intabulare, în

Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479

12. CALIFICÅRI electricieni, instalatori,

fochi¿ti, constructori, Unirii; 021.326.26.06/ 021.330.12.88/ 0722.209.409/ 0740.306.550

13. CASÅ de båtrâni particularå prime¿te båtrâni; 0735.518.633 14. CEL mai ieftin, Calea Indepen-

den¡ei 313, Politehnica (facultate Transporturi- parter xerox), plotter 4 L, printare= 0,07 L, xerox= 0,05 L; 0765.647.731 15. CERTIFICARE bilant, Soc. spec.

afiliata la CECCAR furnizeaza servicii de contabilitate, salarii, bilanturi si certificari bilanturi incl pt federatii, asociatii, cluburi sportive , expertize judiciare si extrajudiciare; 0724.200.066/ 0723.347.842 ceaserv@y.mail.com

 CURźAT TAPIºERIE AUTO, PIELE, TEXTIL, POLISH AUTO, CEARÅ PROTECTOARE, LA DOMICILIUL CLIENTULUI; 0767.850.140 16.

1. ABSOLVENTÅ limbi stråine, englezå,

francezå, orice nivel, inclusiv bacalaureat, rezultate la fiecare ¿edin¡å, 1h30; 0740.146.619 2. ACADEMIA Maraviglia organizeazå cursuri manichiurå pedichiurå, masaj, cosmeticå, coafor cu program în weekend. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 3. CALCULATOARE, ini¡iere, per-

fec¡ionare, pentru persoane de vârsta a doua, la domiciliul solicitantului; 021.610.63.85/ 0745.792.292 4. CALIFICÅRI masaj ¿i reflexoter-



20. CURźENIE, SC Clean Line SRL, curatenie generala TVA inclus - (include tot, covoare geamuri etc.) ap. 1 cam 200 L, 2 cam 300 L, 3 cam., 350 L, cura¡at covoare 6 L/mp (pe loc cu spuma uscata). Geamuri 80-150 L ap., 0767.777.959 iuligim@yahoo.com 21. DETECTIV particular execut investi-

gatii cu privire la conduita si moralitatea unor persoane, 210 L/ zi; 0733.719.700 investigatorprivat@ymail.com http://investigatorprivat.wordpress.com

DETECTIVI particulari "United" autoriza¡ii pentru servicii speciale de investiga¡ii ¿i filaj; 0730.175.949/ 0753.937.003 22.

23. DJ, sonorizare, lumini, lasere, fum, bule pentru nun¡i, botezuri, diverse evenimente, aparaturå profesionalå; 0766.242.552 www.dj4all.ro

apie acreditate de Ministerul Muncii, diplomå recunoscutå interna¡ional; 021.255.10.60/ 031.414.59.36/ 0730.331.207 www.cursuridemasaj.ro

47. MASAJ. E¿ti stresat? Cråciu-

ni¡a te reface imediat; 0735.399.901 48. MASEUR tânår ardelean, sta-

bilit în Bucure¿ti îmi ofer serviciile, ofer- cer seriozitate; 0724.111.064

MASEUZÅ PROFESIONISTA IN ARTA MASAJULUI TE ASTEAPTA LA EA PT O ORA DE RELAXARE COMPLETA, PLACUTA ¿I SENZUALA, VINO SI NU VEI REGRETA, ASTEPT DOMNI SERIOSI, GENEROSI, SI FOARTE CURATI, TE ASTEPT SA VI, 0732.527.325

49.

50. MASEUZÅ tânårå, cu experien¡å ¿i

calificare în masaj, efecutez masaj relaxare la domiciliul clientului. Exclus sex. Rog bun sim¡ ¿i igienå; 0751.671.889

51. MASEUZÅ, 39 ani, efectuez masaj de relaxare ¿i între¡inere, exclus sex, 50 L/ orå; 0724.941.384

stres de relaxare pentru cei obosi¡i, epuiza¡i, într-un cadru plåcut, curat. Laså-te în mâinile mele delicate. Zona Pasajul Mårå¿e¿ti - Nerva Traian, 100 L; 0733.601.464

rien¡å, execut masaj de relaxare profesional (non erotic) combinat cu elemente de reflexoterapie, aromaterapie, meloterapie, discretie, igienå. Poze autentice, zona Doroban¡i, Perla, rog seriozitate, 100 L/90 m; 0727.173.360 massage.liliana@yahoo.com 55. MASEUZÅ, efectuez masaj de

oferind discre¡ie ¿i seriozitate 0735.670.953

recunoscute de Ministerul Muncii, începe¡i o nouå carierå; 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

28. ECHIPÅ de douå fete efecutåm curå¡enie generalå de calitate cu produse profesionale la pre¡uri avantajoase; 0768.880.342/ 0768.937.150

9. CURSURI calificare + evaluare com-

29. EFECTUEZ, lucråri de diplomå,

petente, promo¡ie, certificat recunoscut UE: cosmetician, maseur, coafor, manechiurå, lucråtor comer¡. 0724.395.645

10. CURSURI ini¡iere/ performan¡å tenis

de câmp pentru copii ¿i adul¡i; 0722.292.522

11. CURSURI manichiura pedichiurå, masaj, cosmeticå, coafor cu program în week-end. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 12. ENGLEZÅ, meditez în zona sector 3 ¿i 4, pre¡ avantajos, seriozitate; 0762.281.621 13. FRANCEZÅ, orice nivel, inclusiv

pentru copii, studen¡i, emigrare, italianå orice nivel, disponibilitate maximå, 25 L/ ¿edin¡å; 0731.668.800 14. ITALIANA pt. cei care vor så lucreze

în Italia. Cursuri intensive - metode f. moderne - locuri de muncå, la domiciliul cursantului. Nu sunt agen¡ie - fårå comision, 15 L/ora; 0765.182.815/ 021.776.42.09

15. LIMBA englezå, orice nivel, la domi-

ciliul elevului, clasele I - XII (Bac), profesionalism, eficien¡å; 0722.383.518

16. LIMBA francezå - ofer pregåtire/ perfec¡ionare (foneticå ¿i dezvoltarea vorbirii), domeniul medical ¿i conex; 0728.861.012 17. LINGUA rumena + italiana. Corso

intensivo - metode moderne, Camelia, 5 {/1 ora; 0765.182.815 18. MANICHIURÅ pedichiurå- cursuri cu program în week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 19. MASAJ - cursuri cu program în

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

MATEMATICA, LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRÅ, METODÅ MODERNÅ, GARANTEZ ¥NSUªIREA MATERIEI; 021.313.70.34/ 0765.620.571 20.

21. MATEMATICÅ orice nivel

mediteazå profesor cu experien¡å. Asigurå pregåtire eficientå 021.335.77.51/ 0729.830.037

5. ASISTENTÅ medicalå, psiholog

- psihoterapeut, maseuzå terapeut calificatå, fizioterapeut, ofer masaj de relaxare antistress, ayurvedic - indian, ofer consiliere psihologicå, spiritualå ¿i financiarå. Bonus: du¿ thailandez gratuit; 0735.763.500 www.indianmassage.ro 2. AMENAJÅRI interioare exterioare, Electrice, Santiare, Mobilå la comandå, Sisteme de Efrac¡ie Incediu CamereTV cu circuit închis ¿i automatizåri, Sistem distribuit de TV Inernet Telefonie, sistem de îmbunåtå¡ire a semnalului pentru telefonia mobilå; 0724.635.824/ 0767.042.760

licen¡å, master, atestate, referate, proiecte în orice domeniu, în 24 ore, pre¡uri de la 100 L/ lucrare, seriozitate; 0732.843.901 30. EXPOZIºIE cu vânzare, confec¡ii ¿i

încål¡åminte pentru bårba¡i, femei ¿i copii, blånårie, marochinårie, articole sport, cosmetice, cadouri. Cråciun 2010, 15 - 19 decembrie, Bucure¿ti, Sala Palatului, zilnic orele 10.00 - 18.00. Informa¡ii la tel; 0724.222.644

domiciliu, rog seriozitate, 100 L/8 ore; 0731.891.713 60. PRESTEZ servicii diverse, în timpul

sionale, albume foto, filmåri fullHD sau 3D, ptr. evenimente în Bucure¿ti ¿i provincie; 0732.843.901 63. REVELION 2011, organizåm la

pre¡uri foarte mici; 0721.329.978/ 0746.972.801 64. SERVICE calculatoare, GoldNet Service SRL realizeaza service calculatoare hardware si software la domiciliu/ sediu client, instalare Windows XP-7 si update, drivere, devirusare, configurare router si email, codecuri, 35 L/ orå; 0762.656.376 office@calculator-service.ro www.calculator-service.ro 65. SERVICII, suntem 6 dom-

66. SONORIZÅRI petreceri firme Cråci-

un ¿i Revelion, aparaturå profesionalå, filmåri/ poze, facturå fiscalå, 250 {; 021.778.05.45/ 0766.679.400

33. GRAFICÅ web design , redactare, procesare texte ¿i imagini, procesare video, service hardware/software, rog seriozitate; orele 10.0019.00; 413.17.13/ 0745.843.358

67. TEHNICIAN MASEUR, OFER MASAJ DE RELAXARE REFLEXOTERAPIE, RECUPERARE ªI ALTELE, LA DOMICILIUL CLIENTULUI; 0765.539.217

34. INSCRIPºIONÅRI autocolant,

68. T¢NÅRÅ calificatå în: masaj de relaxare, reflexoterapie, terapeutic, anticelulitic, drenaj limfatic, cosmeticå, epilat. Rela¡ii la tel, 0720.887.138/ 0760.159.556

35. INSTALATOR autorizat A.N.R.E., executå lucråri gaze ¿i apå, instalez centrale termice, aragazuri, ma¿ini de spålat; 0723.520.084 36. INSTALATOR execut instala¡ii san-

itare termice, centrale, hidrofoare, ma¿ini spålat, diverse; 0723.741.541 37. LECºII canto pentru tineri ofer la

domiciliu sau acaså. 30 L/ ora; 0728.545.682

38. LICENºE taxi închiriazå SC Bageti

Star, ¿i angajeazå ¿oferi auto; 0762.008.061

39. MASAJ cadru medical 42 ani experien¡å, am locatie 11-19 programari ara 11-12 dupå ora 22-03 cu programare 19-21 fac la locatia clientilor, detalii preturi la telefon. Asigurare taxi, multa seriozitate; 0729.576.609/ 0764.377.804/ 0731.241.362 40. MASAJ combinat la domiciliul dvs.,

diverse tipuri, anun¡ul este pt. masaj 0720.168.045

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

6. CD-URI, dvd-uri cu filme porno,

amatori, asiatice, gay, transex, bisex, lesbi, clasice, mature, pu¿toaice, zoo, bizzar, sado, anal, vând, seriozitate maximå; 0720.724.578 7. COLºAR Mobexpert, pre¡ mag-

azin 3.000 L, eu îl vând la 1.400 L, superb, col¡ar Andra - 1.000 L, ¿ifonier 4 u¿i - 800 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 8. COLºAR Mobexpert, pre¡ mag-

azin 300 L, eu îl vând la 140 L, superb, col¡ar Andra, 1.000 L, ¿ifonier 4 u¿i, 800 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 9. DVD MARCA WEST WOOD (USB) + SISTEM AUDIO MARCA LOGITECH, AMBELE PRODUSE SUNT NOI, 150 L; 0724.935.292 10. FRIGIDER Zil, vând; 021.334.79.72/ 0722.796.411 11. IEFTIN, set canapele 3+ 2+ 1, cat-

ifea albastrå, ca noi, vând, 700 L; 0722.287.342

12. LADÅ frigorificå, combinå frig., congelator, canapea extensibilå, col¡ar, fix; 0721.433.630/ 021.361.25.71 13. LINIE Technics + boxe Unitra,

1.350 L, camerå video JVC originalå 850 L, perfectå stare, neg.; 0723.397.320 14. MAªINI de spålat automate,

economice (AA), modele noi, frigidere, combine, garan¡ie 12 luni, 0744.526.477/ 021.346.18.31 15. MIXER cu putere 600 W, 100 efecte,

2 boxe a 650 W fiecare, 2 microfoane fårå fir, toate noi, nefolosite, 3.500 L; 0722.968.358

3. ACHIZIºIONEZ laptopuri, calculatoare minim din genera¡ia Dual Core, fårå defecte, nefurate, plata pe loc; 0722.742.533 4. ACHIZIºIONEZ telefoane mobile

orice modele, plata pe loc, avantajos, seriozitate; 0767.100.087

5. BOXE JVC 350 W, Boston 150 W,

vând; 0729.779.866

6. CALCULATOARE -Laptopuri, depanez, vând, cumpår, deplasare la domiciliul dvs. inclusiv week-end; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654 7. CALCULATOARE P4 de la 129 L, Pentium 4 + monitor LCD- 289 L, garan¡ie; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

CALCULATOARE, MONITOARE, LAPTOPURI, IMPRIMANTE, NOI, SECOND- HAND, GARANºIE SERVICE, VÂND; 0722.213.283/ 0765.476.882/ 021.260.08.43 ANGELOANGELOO@YAHOO.CO M WWW.E-STRONG.RO 8.

9. CALCULATOR Intel 2800 GHz, Hdd

240, mem 2000 Mb, video, CD/DVDW/ LCD, boxe, sigilat, garan¡ie, 950 L, magazin 1.500 L; 0764.441.933/ 0722.331.970 10. CALCULATOR Intel 2800G+IZ

69. VÅ oferim o petrecere de Revelion

într-un spa¡iu grandios cu o capacitate de 300 de locuri la Ministerul Turismului. Meniu, open bar ¿i distrac¡ie garantatå incluså în pre¡. Detalii la tel: 190 L/ persoanå; 0748.268.379 70. ¥NCHIRIEZ MOª CRÅCIUN ADEVÅRAT DE VOR CREDE ªI PÅRINºII, PÅRUL ªI BARBA SUNT NATURALE, BONUS CRÅCIUNIºÅ PENTRU ªCOLI, GRÅDINIºE, CREªE, ACASÅ, LA FIRME, NEGOCIABIL; 0724.554.282 71. ¥NCÅLZEªTE-ºI casa ieftin ¿i

inteligent, detalii pe site; 0731.325.221 www.sun-way.ro

72. ªCOALÅ ¿oferi, rate, condi¡ii avan-

tajoase, Logan diesel, orice zonå, rog seriozitate, 650 L; 0741.121.681

16.

MOBILÅ la comanda, bucatarie, dormitor, pat, hol, cuier, dresing, usi glisante, livrarea se face in maxim o saptamana; 0724.686.624/ 0762.195.181 comanda.mobila@yahoo.com 19. NOKIA 6500 slide - 400 L, Nokia 6070 - 90 L, Nokia E71 450 {, tv Arctic 72 cm, pip, argintiu - 450 L, video Funay reccorder - 150 L, DVD Pannasonic - 120 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 20. PLASMÅ Sony Wega kep42m1 (diagonalå 107 cm), aratå 9/10 si functioneazå 10/10, 2.500 L; 0767.799.129 18.

21. TELEVIZOR color Samsung, stare

foarte bunå, vând, 150 L; 021.630.23.87

160 HDD, 256 video, monitor 19LCD, DVD RW = 700 L; 0723.984.654

16. COMPUTER Pentium 4/300, 1 GB

RAM, 100 GB HDD, 128 video, monitor 15 LCD, DVD RW= 550 L; 0746.283.201

17. LAPTOP Acer cu Bluray disc., placå

18. LAPTOP Acer Intel (CPU) 1900

GHZ, memorie 1500 Ram, HDD80, video 358 MB, CD/DVD RW, Wirless, 850 L; 0766.837.447 19. LAPTOP Toshiba Portage R500,

bijuterie la 980 gr. Intel Dualcore, MEM2038 MB, video mem 256 dedicatå HDD180, CD/ DVD RW, geantå piele, 500 {, accept schimb laptop + diferen¡å; 0764.441.933/ 0722.331.970 20. MONITOARE CRT, LCD 15", 17",

19", garan¡ie 12 luni, vindem de la 69 L; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro 21. NOKIA 6500 slide - 400 L; Nokia

6070 - 90 L; Nokia E 71 - 450 L, tv. Arctic 72 cm, pip, argintiu - 450 L, video Funay recorder - 150 L, DVD Panasonic - 120 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 22. NOKIA E71 - 450 L, Nokia 6500 slide - 400 L, Nokia 5700 - 250 L, DVD Panasonic - 120 L, video Funay recorder - 150 L, impecabile, urgent; 0761.950.703/ 0771.033.066 23. REPARAºII calculatoare, monitoare

LCD, electronice, soft, cumpår orice; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

24. TELEFOANE mobile cumpår noi folosite defecte, plata pe loc. Pre¡ maxim. 0786.458.585 25. TELEFOANE mobile cumpår, Nokia

27. V¢ND IPHONE 32 MB NEGRU, CU HUSÅ DE PIELE, ESTE DECODAT, MERGE CU SIM, 950 {; 0720.192.798

27. VIDEO, televizor color, diag. 54 cm,

u¿i Amica, în stare foarte bunå, 300 L; 0745.060.292/ 0745.926.061 30. V¢ND ma¿inå de spålat Indesit WITL cu încårcare verticalå, 1.000 rpm, delay timer, clasa A, 16 programe; 0743.565.651 31. V¢ND mobilå florentinå, sufragerie +

dormitor; 0744.523.719

electric american, stare irepro¿abilå; 0731.898.090 top2005land@yahoo.com

3. HAINÅ de blanå artificialå de damå,

femei peste 1,75 m, vând; 0749.503.311 carstea2007@gmail.com

7. CUPTOR covrigi electric Morreti,

800 covrigi pe orå, vând, 8.000 {; 0735.442.095 8. CUPTOR patiserie, cumpår;

0735.442.095

9. CUPTOR tunel covrigi Italia, 6.500

{; 0722.368.008

11. ECHIPAMENT brutårie - cuptor

HAINÅ nouå de blanå din nurcå, ultramodernå, vând urgent, convenabil; 0746.605.060

4.

5. MANTOU vulpe ro¿ie, lung, 3.500 L,

hainå nurcå maro 3/4, 2.600 L; 0727.374.111

automat Forni-Fiorini Italia, suprafa¡å coacere 14,9 mp, 4 camere coacere, func¡ionare gaz, productivitate 150 kg/ h, dospitor automat, cårucior inox, pentru 12 panacoade, panacoade, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136

damå pentru iarnå, în bunå stare, astrahan, mouton d`oree, cojoc, pardesiu etc., 50- 200 L, dupå ora 13, vând; 0730.095.014

12. ECHIPAMENT, ma¿ini de cusut automate, ma¿inå de stafir, generator aburi, ma¿ini de cålcat universale, pu¡in folosite, foarte avantajos, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136

7. V¢ND hainå de blanå din astrahan, carachiul negru cu guler de nurca, marimea 40-42, nepurtata, facuta la comanda, 2.300 L; 0731.815.865

6. PARTICULAR, diverse haine de

10. DOUÅ vitrine frigorifice orizontale 1,5 m, noi, 1.900 L; 0771.048.657 13. ECHIPAMENTE bar profesionale, banc bar refrigerat, espressor 2 grupuri, râ¿ni¡å cafea, pu¡in folosite, foarte avantajos, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136 14. ECHIPAMENTE sunet discotecå sau bar: amplificator bass, amplificator sateli¡i, boxe bass, boxe sateli¡i, procesor digital, pu¡in folosite, vând avantajos, neg. 0752.092.658/ 0751.538.136 15. FIERÅSTRÅU circular PKS 300 F

+ aspirator profesional rumegu¿, pu¡in folosite, avantajos, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136

16. FIRMÅ Bulgaria vinde ma¿inå tipårire digitalå, model Scitex Grandjet C3 cumpåratå expozi¡ie Japonia, lungimea câmpului de imprimare - 3.20 m, posibilitate de imprimare pânå la 370 dpi, imprimare timp de 1 orå - 70 mp, vinilin, plaså, re¡ea construc¡ie. Pânå în moment ma¿ina a prelucrat 15.000 mp de vinilin, serviciu de garan¡ie, u¿or negociabil, 35.000 {; 0035.989.957.69.27/ 0035.954.992.996 gretart@abv.bg 17. MAªINÅ profesionalå de gåurit cu 21 mandrine+ exhaustor, noi, nefolosite, foarte avantajos, neg. 0752.092.658/ 0751.538.136 18. MOBILIER bar (mese+ schimb

imita¡ie ratan, candelabru, mese lemn, tabure¡i, banc bar), pu¡in folosite, foarte avantajos, vând neg.; 0752.092.658/ 0751.538.136 19. THEDOLIT Theo 010 B, produca-

tor Carl Zeiss Jena, folosit doar o singurå datå (este practic nou). Con¡ine trepied din lemn si mirå, 2.500 L; 0723.367.039 laur.apostolescu@gmail.com

20. TRACTOR U 650, an fabr. 2005, cu pluc + disc. + sem., porumb + sem. påiaose. Stare f. bunå, pu¡ine ore lucrare, vând; 0765.074.143/ 0765.609.422 21. UTILAJE carmangerie, vand masi-

ni de tocat carne, vitrine frigorifice verticale si orizontale, mese inox, sprit carnat, malaxor si aragaz cu 2 ochiuri profesional; 0769.240.324/ 0722.241.340

22. UTILAJE patiserie, cofetarie, panificatie, malaxor, mixer intensiv, cuptor, dospitor, vitrine frigorifice verticale si orizontale, cumpar utilaje prfesionale; 0722.223.962 top2005land@yahoo.com 23. UTILAJE restaurant, vand utilaje second hand pt fast food, pizzerie/patiserie, vitrine frigorifice cofetarie, fripteuze, frigidere profes., mese refrigerate, mese inox, aparate sawarma, expresoare, preparator legume, mobilier etc.; 0768.533.208 foodserv@live.com

defecte, sparte, televizoare color, fabricate dupå 2000, cumpår cu plata pe loc; 0751.941.078

29. V¢ND frigider cu congelator 2

mare, modernå, 2.500 L; 0723.751.056

6. CUPTOR covrigi cu bandå 50 cm,

PRO 9000 pentru videochat, aproape noua 3 ore de functionare, 350 L; 0765.433.822 taboo_masaj@yahoo.com

26. VIDEO electronice, func¡ionale,

icå, 8 bucåti, stare excelenta, 90, 175, 45cm, 125 {; 0721.470.073/ 021.311.07.20

0722.838.306

vând; 1.800 {; 0736.422.886

14. CAMERÅ web Lochitech Webcam

convenabil; 0766.718.864/ 021.252.12.43

28. V¢ND canapele, piele ecolog-

2. HAINÅ blanå vulpe, måsurå

trare video, foto pe cartelå SD, încårcåtor, telecomandå, carte, cutie, 380 L; 0764.441.933/ 0722.331.970

25. TV Sony, stereo, teletext, garan¡ie,

argintiu, model 2009, telecomandå, txt, stare impecabilå, vând; 0729.716.508

1. CEAS aur mecanic Schaffhausen,

5. APARATURÅ shaorma;

13. CAMERÅ foto, video, Sony, înregis-

26. TELEFON Zapp model Z 320 i + încårcåtor, cu nr. reîncårcabil, fårå abonament, fårå facturå, vând, 50 L; 0724.935.292

cm, 82 cm, Toshiba 72 cm, 82 cm, Philips 72 cm, Grundig 72 cm), DVD+ video Hitachi, vând; 0722.668.973

24 pui, aparat men¡inere cartofi calzi, toate electrice aproape noi; 0744.758.709

12. CALCULATOR, discreet- flame, hardware, software, sistem complet, SGI Tezro, vând accesibil; 0744.500.969/ 0730.344.794

23. TELEVIZOR, particular cumpår

24. TV modele 2009- 100 Hz (Sharp 72

3. APARAT shaorma, rotisor co¿ule¡e

monitor LCD garan¡ie. 400 L; 0727.008.705

22. TELEVIZOR Samsung LCD, HDMi,

televizor color, diagonalå micå, stare bunå de func¡ionare, pre¡ negociabil; 0756.330.360

curatenie, 2 aspiratoare uscat/ umed Karcher NT45/1 ECO, 3 aspiratoare curatat mochete si tapiterii Karcher PUZZI100 super, 1 masina de curatat pardoseli Karcher BR400. Ca noi, 13.000 L; 0723.367.039 laur.apostolescu@gmail.com

11. CALCULATOR Pentium 4 complet,

¿i alte modele (defecte), noi, folosite. Avantajos; 0763.968.000/ 0724.266.566

diag. 82, telecomandå, teletext, nou sigilat, 1.150 L, magazin 1.600 L; 0764.441.933/ 0722.331.970

4. APARATE perfect pentru firmele de

mem512, hdd40, video 128, CD/DVDRW, monitor Samsung 17", disc., 450 L; 0764.441.933/ 0722.331.970

17. MOBILÅ 2 dormitoare, o sufragerie, o bucåtårie, Bucure¿ti, ofer; 0761.677.118

59. OFER servicii curå¡enie la

32. FILMÅRI, poze profesionist, cali-

fotoautocolant banenere, casete luminoase, tipårituri, etichete, decor festivitå¡i, picturi, graficå D.T.P; 0730.491.691

toaletå oglindå, cuier tapi¡at, vând; 021.330.40.61/ 0720.459.346/ 0744.995.135

61. PRODUSE naturiste, livram gratuit

la domiciliul clientului 40 L/ ora; 0728.545.682

profesionale, copieri casete; 0722.772.887/ 021.745.02.04

tate, seriozitate, pre¡uri mici, deplasåri toatå România, eventual orchestrå; 0724.069.030/ 0765.072.965

5. CANAPEA extensibilå, birou,

2. ACHIZIºIONEZ calculatoare, laptopuri, monitoare LCD, componente nefurate, asigur transport inclusiv weekend; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654

video Nvidia GeForce 8600 m, memorie 2 GB DDR2, placå sunet 5.1 webcam, 1.500 L; 0766.788.607

58. OFER masaj profesionist acaså sau

nisoare stilate, te asteapta alaturi de ele intr-o ambianta intima, un loc magic unde tu vei fi tratat intr-un mod special asa cum nu ti s-a mai intamplat, vino alaturi de noi si incearca ceva nou, 100 L; 0720.787.561/ 0754.596.712

31. FILMÅRI video-generic, fotografii

locuri, din stofå - pepit maron cu crem, vând, pre¡ magazin 2.700 L, pre¡ vânzare 2.400 L, negociabil; 0726.136.949

1. ACCESORII Acer cumpår laptop, calculator, camerå video, foto, LCD, plasmå, telefoane Nokia, Samsung, LG etc., GPS; 0764.441.933/ 0722.331.970



reparåm la domiciliu, deplasare, constatare gratuitå, ultrarapid, garan¡ie, piese; 0731.532.310/ 0768.398.545

27. DOAMNÅ, fac masaj de relaxare,

8. CURSURI acreditate pentru bonå,

4. CANAPEA extensibilå (nouå), 3

meu liber, pre¡ negociabil, posed auto break; 0727.001.294

57. MAªINI de spålat automate

7. CURSURI acreditate coafor, frizerie, cosmeticå, manichiurå-pedichiurå, unghiifalse; 0763.606.638/ 0786.509.814 www.deluxtalent.ghidul.ro

båtrâni, fac menaj, rog seriozitate; 0724.292.390

3. APARATE foto digitale Disney pentru copii- vând, mp3, mp4, originale, SUA, de la 89 L; 021.250.86.16/ 0722.733.067/ 0768.740.960 www.reportofon.ro

15. COMPUTER Dualcore, 1 GB RAM,

între¡inere corporalå, vå astept pentru un moment de relaxare, 12.00-20.00; 0745.145.559/ 0720.530.581

62. REALIZÅM fotografii profe-

6. COSMETICÅ -cursuri cu program în

bizar, shemale, fist, BDSM, zoo, etc. 10+40 gratis, super calitate; 0724.609.514

MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro

26. DOAMNÅ, 54 ani, îngrijesc copii,

25. DOAMNÅ serioaså ¿i onestå doresc

2. ACCESORII, DVD-uri cu filme porno,



week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

domiciliu ¿i firme; 0768.332.713

L/buc., cu filme porno bizzar, old, fist, hard, zoo etc. Supercalitate; 0720.232.826

relaxare, între¡inere, anticelulitic, facial, 65 L; 0726.749.294

så fac menaj program flexibil, rog seriozitate; 0758.981.357

24. DOAMNÅ serioaså fac curå¡enie la

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

1. ACCESORII, CD-uri + DVD-uri - 1

33. V¢ND urgent mobilier magazin, 5 corpuri mari, vitrinå, dulap, rafturi, pre¡ special, rela¡ii la 0722.780.368 leontenicoleta@yahoo.com

56. MASEUZÅ, experien¡å îndelungatå

la domiciliu, Plafar str. Pache Protopopescu nr. 34, produsele Hofigal la pret de producator, oferta speciala Colonhelp 130 lei, remedii pe baza de plante la preturi mici; 0721.201.062 naturisteshop@yahoo.com

5. COAFOR -cursuri cu program în

V¢ND TELEVIZOR PANASONIC, DIAGONALA 72CM, MODEL CU TUB CINESCOPIC, TEHNOLOGIE 100 HZ, 700 L; 0720.388.700 32.

52. MASEUZÅ, 42, oferå masaj anti-

54. MASEUZÅ, atestat maseuza, expe-

între¡inere, genaralå, dupå constructor etc.; 0722.209.377

AMANET PRESIDENT CUMPÅRÅM AURARGINT- PLATINÅ. OFERIM ¥MPRUMUTURI TIP AMANET. MAGHERU 9, BUCUREªTI; 0723.133.504/ 021.315.15.34 www.presidentamanet.ro

relaxare? Ofera-ti un masaj ( numai de intretinere, terapeutic) efectuat de o maseuzå de formatie medicala, la domiciliul tau sau in locatia ta de vacanta alaturi de familie si/ sau prieteni; 0726.315.588 androhovicicornelia@yahoo.com

18. CURźENIE apartamente, case,

19. CURźENIE la domiciliu: de

1.

46. MASAJ, ai nevoie de

birouri, case, vile, spa¡ii comerciale, dupå constructor, negociabil; 0726.759.740/ 0763.671.018/ 031.105.58.40 www.marastil.ro

17. CURźENIE apartamente,

vile, institu¡ii, birouri, curå¡enie dupå constructor, petreceri, evenimente. Profesionalism; 0727.650.809/ 0726.230.626 www.mikatom.ro



45. MASAJ terapeutic medical, reflex-

53. MASEUZÅ, atestat maseuza, experienta, studii superioare, execut masaj de relaxare profesional (non erotic) cu elemente de reflexoterapie, uleiuri profesionale, masa masaj, igienå, aromaterapie, meloterapie. Zona Doroban¡i, Perla, 100 L/90 m; 0727.173.360 massage.liliana@yahoo.com

CUMPÅRÅ/ VINDE 41. MASAJ reflexo, somatic, relaxare,

1. AGREGAT FRIGORIFIC EXTERIOR, PENTRU CAMERE FRIGORIFICE (COMPRESOR AGREGAT FRIG., TABLOU CENTRAL, 2 VAPORIZATOARE), PUºIN FOLOSITE, FOARTE AVANTAJOS, VÂND NEG. 0752.092.658/ 0751.538.136 2. APARAT kebab gaz, sterilizator

cu¡ite, ma¿inå cârna¡i profesionalå, neg., vând, 0752.092.658/ 0751.538.136

24. UTILAJE, automate de geam termopan (sticlå) - vând; 0749.996.771 25. VITRINÅ frigorificå, 2 vitrine frigori-

fice mezeluri Zoim 2 metri lungime, rafturi si toneti magazin, masina gogo¿i tip fitosica, fabricatie SUA cu contuar, semiautomata, 900 {; 0768.314.164 cioacaadrian48@yahoo.com 26. V¢ND centrala Immergas Eolo Maior 32kw, cu titaj fortat, folosita 4 ani, in stare de functionare, pret avantajos, negociabil, poate fi ridicata din Bucure¿ti, urgent, 1.700 L/ buc; 0746.057.029 27. V¢ND cuptor de covrigi, capacitate

600 covrigi pe ora; 0769.752.668

1. AMSTAFF ¿i Rottweiler pui - ideali

pazå, aparare, vaccinati, carnet de sanatate, parinti rasa pura cu caracter echilibrat. La cerere poze pe mail. Cel mai bun raport calitate/pret. Giurgiu. Negociabil, 150 {/ buc; 0760.831.344/ 024.628.06.43 iosifeprice@gmail.com

2. BICHON Havanez ¿i Bolognez cu pedigree din pårin¡i campioni, vaccina¡i; 0723.549.499 3. BISON bolognez baiat, 4 luni alb, educat, jucåu¿, toate vacinele fåcute, fara probleme de sanatate foarte iubitor Bucuresti, 250 {; 0766.609.133 4. CAºEL lup alb (Ciobånesc Elve¡ian) carnet sånåtate, vaccinat, 3 luni, posed ambii pårinti, Bucure¿ti. 0765.495.106 5. CIOBÅNESC romanesc mascul, 5

luni, vaccinat, carnet de sanatate, talie mare, neg., 150 {; 0752.239.634 6. CźEI Shih-Tzu, toate culorile, cu

pedigree, din pårin¡i campioni, se pot vedea pårin¡ii; 0723.549.499

7. CźEI Westie ¿i Yorkshire Terrier,

pårin¡i arbitra¡i, pedigree, vaccina¡i, deparazita¡i; 0723.549.499

8. C¢INI ¿i cå¡ei din peste 100 de rase,

acum la cel mai bun raport calitate/ pre¡, pentru imagini ¿i date vizita¡i site-ul nostru sau suna¡i la tel.: 0722.282.326 www.cainiderasa.ro

9. C¢INI, pisici ¿i alte animale de

raså; 0722.282.326 www.cainiderasa.ro

10. EFECTUEZ plimbåri canine în toate zonele din Bucure¿ti, må deplasez o data pe lunå 500 L, 2 ori pe lunå 600 L; 0720.168.824 11. IEPURAªI, 3 såptåmâni, doi iepuri pårin¡i 11 luni, pentru produc¡ie, to¡i albi, vând, pre¡ convenabil; 0763.657.574/ 0766.563.970 12. MEDIC (doctor) Veterinar asigur asisten¡å de specialitate la domiciliu proprietarilor de animale. 021.444.17.65;0720.469.278 13. PIERDUT cå¡elu¿å micå, nea-

grå, cu pårul lungu¡ în zona Costin Georgian, Morarilor, oferim recompenså; 0724.583.427 14. PISICUºI 2 luni, superbi, pufo¿i, deparazita¡i, educa¡i, de apartament, ofer gratuit iubitorilor; 0733.077.497/ 021.655.58.29 15. PORCI vietnamez, atentie, super ocazie, vand porci vietnamez (pt. sarbatori) pasari si animale exotice, limuzina cadilac (epoca) 8.000/ {, limuzina Rover75 full 2.300 {,Ap.100/mp lux la 27.000 {,intre pe suit si vezi 1 {; 0763.050.525 minizoosuper@yahoo.com http://yazdan.sunphoto.ro 16. PUI cocker spaniel englez cu

pedigree - mascul negru, vaccinat, deparazitat, pårin¡i importa¡i; 0746.207.747/ 0722.401.635 www.safir-informatica.ro/alsira-cockers/

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

LOCURI DE MUNCÅ

CUMPÅRÅ/ VINDE 17. PUI de coker englez, deparazita¡i,

vaccina¡i, cu carnet de sånåtate, vând; 021.667.55.28/ 0761.291.080/ 0765.728.091

35. CÅRUº de handicap nou, în

garan¡ie la 1/2 din pre¡ul întreg; 0729.727.989

36. CÅRUº, port-bebe, landou, pre-

18. PUI Golden Retriever, carnete de sånåtate, vaccina¡i, vând urgent, 600 L; 0768.960.283/ 0723.536.699

mergåtor, pompå sân; 0728.101.530/ 0741.219.270

19. PUI husky siberian, nasc pe 24 oct

din dezmembråri, vând, pre¡ atractiv; 0722.653.991

'10, exemplare superbe, ochi albastri, jucausi, perfect sånåto¿i, cauta stapani iubitori. Carne¡el de sånåtate, vaccin, deparazitare int-ext. Parinti rasa purå, 170 {; 0757.668.710/ 0751.044.336 maya_maya610@yahoo.com http://www.okazii.ro 20. VEVERIºE canadiene (siberiene),

pui, foarte frumoase, sånåtoate, jucause si prietenoase, am de asemenea si cu¿ti pentru ele, preturi foarte mici, 0769.674.100/ 0740.351.062 vanzariveverite@yahoo.com

37. CÅRÅMIDÅ ¿amotå, provenitå

38. CÅRºI -Ofertå pentru cår¡i-George

Cålinescu- 9, Duiliu Zamfirescu- 2. Toate cu autograf ¿i dedica¡ie. 0756.057.407

39. C¢NTARE electronice de comer¡, noi, verificate metrologic, garan¡ie 1 an, 460 L; 0722.704.056 40. C¢NTARE, cantare electroncie,

platforma electronica 150/ 300/ 500 kg, 500 L; 0721.511.566 ogararuu@yahoo.com www.navomodele-sonare.ro 41. DE vânzare automat de cafea Saeco 7 func¡ii, negociabil. 500 {; 0762.847.103 42. FOLIE metal ��i pulbere pentru legå-

torie cår¡i, repara¡ii rame; 0722.478.919

43. HAINÅ blanå raton, model

1. ACCESORII, CD-uri + DVD-uri - 1

L/buc., cu filme porno, bizzar, fist, zoo, hard etc.; 0720.232.826 2. ANSAMBLU living, 3 piese, exten-

sibil, imita¡ie piele, absolut nou, transport gratuit, 890 L; 0722.439.837/ 0745.387.344 3. APARAT pop-corn + vatå zahår,

vând remorcå auto, caså 38 km Bucure¿ti, închiriez garsonierå, VW Polo, chio¿c termopan, neg.; 0731.563.407/ 0744.170.776

4. APICULTOR vând produse apicole:

poliflorå, tei, salcâm, 15/kg, 17/kg, 22/kg; 021.636.22.21/ 0726.027.275 5. APLICE alamå 50 L buc., veioza

china 150 L, balerinå por¡elan 70 L/ buc., castele plexi 65 L, veiozå Tutancamon 50 L, foto Polaroid 70 L, Mo¿ Cråciun muzical 250 L buc., picturå Helgoland 250 L, video Orion + 40 casete 150 L, Dacia 1310 L 1998, 40.000 km, 3.500 L; 031.415.84.50/ 0770.291.959

deosebit, tensiometru electric, monitor calculator Samsung; 0760.956.221 44. HENA ro¿u, 1 kg, original sigilat

India, gen¡i piele, toval, ¿arpe; 0745.947.796/ 021.330.85.81

45. LADÅ frigorificå cu geamuri culisante, combinå frigorificå, frigider, ma¿inå de scris, ro¡i cårucior invalid; 0723.325.765/ 021.256.09.28 46. LADÅ frigorificå decongelare

profesionalå cu capac transparent, vând urgent, 600 L; 0726.149.861 47. LAMPÅ abajur por¡elan, stâlp totemic amerindian, radio AM/ FM cutie lemn, pilotå 2 persoane, 50- 400 L; 0722.450.058 48. LEMN de foc, esen¡å fag, stejar,

carpen, tåiate, sparte ¿i uscate, depozit vinde.Transport ¿i descårcat gratuit, 350 L/ tona; 0720.695.817 49. LINIE audio Sony 1400, magneto-

fon Rostov 600, instant electric 150; 031.416.39.11/ 0727.741.047

84. PUNGI, sacose, saci ambalaje

pentru: panificatie, malai, orez, zahar, paste fainoase, produse proaspete, in vid sau congelate, seminte, cafea, cozonac, pufuleti, dulciuri, pentru produse nealimentare biodegradabile, 100 {; 0722.145.015/ 0771.657.693 office@advertiseherenow.ro www.advertiseherenow.ro 85. PÅSÅRI crescute tradi¡ional, cre¿tem ¿i vindem curcani 16 L/kg, ra¡e 13 L/kg. Vindem în carcaså pentru sårbåtori; 0744.925.667 www.pasaridetara.ro

gaze 18x 13,5 cmc, cu suport, 100 L; 0721.130.380 9. AVONEX original, biogen Fran¡a convenabil, loc veci Bellu arti¿ti, cavou 4 cripte, 9mp; 0725.653.929 10. BARÅCI ¿antier confectie metalica,

structurå de rezisten¡å nedeformabilå. Interiorul este cåptu¿it cu panouri tip sandwich. 6,50 x 2,65m 5.000 L, 5,10 x 2,75 m 4.000 L, 3,85 x 2,70 m 3.000 L. Stare excelentå, 0723.367.039 laur.apostolescu@gmail.com

11. BIBLIOTECÅ, cu u¿i (2.00 x 1.80)

50 L, acordeon copii nefolosit, 50 L, pompå zugråvit inox, vând; 0771.251.960

12. CADÅ baie fibrå, 2 buc., chiuvetå

cu picior, 100 L/buc.; 0724.544.720/ 0761.094.263

Cimitirul Reînvierea, neg., 6.800 {; 0765.066.456 55. LOC de veci, criptå 3 nivele,

plan¿eu cruce, nou, liber, Ghencea 2 Domne¿ti, negociabil; 021.777.76.62/ 0741.286.371 56. LOC de veci, Iancului, Bålåneanu,

sector 2, proprietar; 0724.108.549/ 0727.987.161

57. LOC de veci, urgent, Cimitirul Reîn-

vierea; 0728.387.324

58. LOC veci cimitirul nou Domne¿ti, prin Prelungirea Ghencea, neg. 3.000 L; 0767.293.472 59. LOCURI de veci (2), Cimitirul

Bazilescu, Bucure¿tii Noi; 0744.349.449

60. LUCERNÅ 1.000 bucå¡i, 10 L

bucata, Teleorman Alexandria. 0767.377.425

91. SKI-URI, Snowboard-uri, clapari,

boots, cå¿ti, be¡e, pantaloni, ochelari etc., pre¡uri pentru toate buzunarele; 0723.815.536

92. SUFRAGERIE stil, lemn trandafir,

11 piese+ maså 12 persoane, negociabil, vând; 0722.650.533 93. TELEVIZOR Orion, diag. 52, tele-

comandå, stare f. bunå - 220 L, sobå lemne, tip godin emailatå, model mai nou - 250 L; 0786.455.563

94. TV color Philips, 54 cm, 2008, 200

L, canapea extensibilå, 2008, 300 L; 0769.933.001

95. UTILAJE catering (aragaz banc, grill, plitå cu cuptor, friteuså), mese inox, oale, cråti¡i, etc., vând, pre¡uri negociabile; 0721.878.256/ 0741.243.783 96. UTILAJE pentru restaurant,

0760.999.471

lope de iarnå Germania, 195/65/15- 3 bucå¡i. 0734.540.906

60 L; 0740.173.585/ 0740.167.023 100. VIAGRA 100 mg (Anglia), 90

L/cutia; 0740.598.181

101. VIN Podgorie, vand vin natural

2009, tip Feteasca si Merlot, direct de la sursa, com. Tamboesti Vrancea, 3 ron/ l, 3 L/ litru; 0237.256.368/ 021.311.32.77 102. VIORI toate mårimile, acordeoane, chitare acustice, electrice, accesorii, vând; 021.610.18.18/ 0726.414.970 103. VITRINÅ carne, orizontalå, 1,5 m,

2.000 L; 0771.048.657

104. VREI, taina "Secretului suprem"?

Råspuns la orice? Po¡i så o dai cunoscu¡ilor tåi boga¡i la pre¡ul fixat de tine; 0723.287.143 badiudorel@yahoo.com

105. V¢ND 3 porci crescuti in gospodarie proprie natural, greutate intre 120180 kg in comuna Axintele judet Ialomita la 70 de km de Bucuresti. Pret negociabil. Asigur loc pentru sacrificare; 0727.370.408/ 0729.837.204 neacsu_mi@yahoo.com

cazi de baie, la pre¡ de fabricå, multe modele; 0724.108.549 106. V¢ND

15. CARTE -Ofertå pentru colec¡ionar,

63. MAªINI cusut industriale, toate tipurile, prese cålcat, curis, presa termoculat, etc., stare perfectå func¡ionare, garan¡ie, pre¡uri fårå concuren¡å, (PH); 0724.509.925 www.yamatex.ghidul.ro

XIII in cutie originala si certificat garantie. Am 2 sticle si fac reducere daca le cumparati pe amandoua, 1.200 {; 0722.272.541/ 0768.293.617 stefanbog@gmail.com

16. CASCÅ motociclist mårimea L,

nouå, coloratå, vând; 0761.526.508/ 0723.329.317

64. MAªINÅ cusut "Singer", bårbåteascå, cu maså, serie Y 188233, 4.500 L; 0720.279.033

17. CAVOU marmurå nou, Cimitir-

65. MAªINÅ de cusut electricå Lervia

culori si modele, umplute cu perle de polistiren, inchidere cu fermoar, calitative, modele noi, la preturi pentru orice buzunar - pret intre 100 - 220 ron; 0724.998.959/ 0746.656.012 fotolii_sac@yahoo.com www.fotoliisac.ro

ul Bellu; 0728.533.308/ 0745.790.534

18. CD-URI, dvd-uri cu filme porno,

amatori, asiatice, zoo, clasice, gay, bisex, transex, uro, mature, plinu¡e, române¿ti, artistice, sado, vând, seriozitate, calitate; 0720.724.578 19. CEASURI aur, Patek Philippe,

Omega, Schafauzen, Universal Geneve, Longines, Mouado Orient; 0745.564.963 20. CENTRALÅ lemne ¿i cårbuni Junkers folosite un an, probå, negociabil. 0727.276.334 21. CENTRALÅ termicå (gaz) nouå

Wissman Vitopen 222, pre¡ magazin 7.300 L; urgent - 4.800 L; 0760.510.072 22. CENTRALÅ termicå Ariston - plus

7 calorifere în stare foarte bunå de func¡ionare, noi - negociabil, vând; 0760.595.193

23. CENTRALÅ termicå cap. 24 kw,

pre¡ convenabil. Cumpår sobå încålzire pe gaz (convertor); 021.610.35.28 24. CEªTI cafea + farfurie noi, 60 buc.

(restaurant); 0726.465.619

25. CHERESTELE uscate stejar,

brad, fag, parchet fag, de¡inem tâmplårie, piese turnate, laminate bronz, fontå; 0744.327.391 26. CHIOªC termopan 6 mp, tâmplårie

Rehau ¿i acoperi¿ tip sandvi¿, folosit 1 lunå, 3.700 L; 0727.883.095

27. CIMITIRUL Bellu, central, criptå 2

locuri, nefolosit, 3 mp, 6.000 {; 0726.683.161

28. CLIMAZON ucenici, decantor,

scaun coafor, scaun pedichiurå, ap. cearå unicå, etc., (vând); 0720.616.873 29. CLÅPARI 2 perechi clapari Munari

cu 4 func¡ii, 400 L; 0760.951.135

66. MAªINÅ de cusut industrialå adap-

tatå de la 380 V la 220 V, este reglatå pt. orice material: piele, blanå, textile etc.; 0755.660.908 67. MIGDALE, vând, pre¡, 8 L/kg;

0733.843.777

68. MOARÅ de uruialå pentru

32. CUPTOR covrigi 500 buc./ h, nego-

Potent revigorant sexual din plante. Produs naturist chinezesc original, garantåm discretie 100%. Expediem oriunde in ¡arå, transport gratuit in Bucure¿ti. Comenzi la, 65 L; 0723.165.064 comenzi@fitstore.ro http://fitstore.ro 71. PAT (canapea)- 250 L, frigider, stare

bunå func¡ionare- 100 L, vând; 0723.979.492

72. PAT dormitor Ikea fag, 140/200,

birou alb Ikea, scaun directorial, maså sticlå cu cadru fier forjat + 4 scaune cu ¿ezut împletit Ikea, vând la pre¡uri foarte convenabile; 0723.920.035 73. PATINE, cizme bårba¡i, birou, u¿i,

aparate foto, casetofon, ma¿inå calculat, fax, combinå muzicalå; 0724.263.018 74. PEªTE pentru populat sau pentru vânzare caras, crapi, ¿alåu, novac, vând; 0722.256.598/ 0732.461.662

ron, Fax Brother 2.920 - 200 ron, imprimanta HP LaserJet 1320 - 200 ron, seif (casa de bani) BurgWachter office negociabil, casa de marcat Samsung ER-350F - 250 L. Stare f. bunå; 0751.067.017 ddd_fly7@yahoo.com 114. V¢ND ¡uicå naturalå de prune, din jud. Arge¿, pre¡ul este neg. în func¡ie de cantitatea cumpåratå, 10 L; 0720.700.043 115. V¢ND, cesionez 3 locuri de veci,

Mânåstirea Cernica, lângå drumul principal, neg., 10.000 {; 0728.884.028 116. ªPALEºI vând la comandå;

0769.655.274

117. ºUICÅ de pruna zona de deal -

Vrancea, calitate f. bunå si 2 porci crescuti in gospodarie; 0766.878.383

log, 1.500 {; 0771.048.657

77. PIANINÅ, Boyd- London, 350 {,

transport gratis, pendule perete vechi, stare bunå, 150 {/bucata, vând; 0744.436.323

1. ACHIZIºIONEZ acum cår¡i, cumpår

79. PORCI de vânzare, între 100-120

kg, ofertå pre¡ în viu, 8 L/kg; 0766.643.005

cår¡i vechi ¿i noi, cumpår cår¡i din orice domeniu ¿i orice cantitate, lichidåm biblioteci, stocuri, deplasare gratuitå, plata pe loc, inclusiv weekend, anticariat (Bucure¿ti, Buzåu, Sibiu, Vâlcea, Pite¿ti); 0731.407.474/ 021.315.97.04

80. PRELATÅ, poliplan pentru coper-

2. ACHIZIºIONEZ centrale ter-

ciabil, 4.300 {; 0769.733.933

33. CUSACI, 8/8, cuptor cu convec¡ie,

82. PRODUCÅTOR vând special-

34. CÅRUCIOR invalid, cârje, cadru mers, scaun special cu oli¡å, bicicletå elipticå, stepar, saltele Relaxa; 0727.023.558/ 021.256.22.13

113. V¢ND Xerox Canon iR1210 - 400

76. PIANINÅ Bluthner 1862 de cata-

81. PREMERGÅTOR copil, în stare

itå¡i carmangerie, carne porc, jumåri, cârna¡i, caltabo¿, tobå; 0722.320.325/ 0722.238.522 83. PROFILE galvanizate recuperate

îngrijit: I 100 x 2,60 ml = 250 buc; T 40 x 3,30 ml = 500 buc; 0730.809.816

13. AUTO / rulotå, baracå ¿antier, container, garaj beton, por¡i metalice, ¡evi gard, materiale de construc¡ii, motocultor, solar ieftine, la Mogo¿oaia; 0722.715.514/ 0762.401.111 14. CIRCULAR Abriht, polizor 220 sau

380, cumpår; 0723.360.382 curi, cumpår; 0723.225.536

(ne¿tampilate ¿i ¿tampilate), România, ne¿tampilate, cår¡i po¿tale ilustrate vechi 1900-1950, cumpår cu plata pe loc; 0728.423.789 17. CUMPÅR la domiciliu fier vechi, tablå, auto, cupru, aluminiu, baterii auto; 0768.460.990 18. CUMP¢R monede/ monezi române¿ti Carol I 1867- 1914 din argint sau alte metale. Doar in stare bunå de conservare. Evaluare ¿i plata pe loc; 0732.663.689 numismatu@gmail.com

mice murale, boilere instant (Vaillant-uri), convectori piese repara¡ii; 0740.151.199

ACHIZIºIONEZ CÅRºI, ALBUME, ARTÅ BELETRISTICÅ, FILOZOFIE, ISTORIE, DIVERSE, PICTURÅ ROMÂNEASCÅ, VEDERI, HÅRºI VECHI. ANTICARIAT PARTICULAR. 0744.539.832/ 021.315.52.60 4.

7.

27. AGENT pazå ¿i supraveghere, cu

9. ACTIVITATE muncå la domiciliu. Domenii: procesare coresponden¡å; confectiona¡i plicuri, completa¡i formulare; însira¡i mårgele; coase¡i scutece; asambla¡i plåci electronice etc. Câ¿tiga¡i 1200 $-2000 $ lunar. Trimite¡i plic timbrat autoadresat în plic timbrat cåtre OP 77CP 26, Bucure¿ti; 10. ACTIVITATE videochat de acaså

sau din studio cu/ fårå experien¡å pt Enjoy2chat Studio, conditii lux, zone centrale (Tineretului, P-¡a Victoriei) minim 18 ani, engleza mediu, comision 50-70%+ bonusuri, cazare. Plata la zi sau 2 såpt., 3.500 {; 0763.145.694/ 0721.795.191/ 0768.317.602 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.enjoy2chat.ro 11. ACTIVITATE videochat de acaså, procent 80%, fete sau cupluri, limba engleza mediu, calculator, internet, webcam. Nimic mai u¿or decât så faci bani din confortul casei tale. Meritå så incerca¡i. Câ¿tig minim 1.200 {, 1.200 {; 0723.521.221 c.golazo@yahoo.com 12. ACTIVITATE videochat pentru fete ¿i baieti, bonusuri plata la 2 såpt., site-uri neaccesibile în Ro, confiden¡ialitate, seriozitate maximå câ¿tiguri intre 500-3.000 {/ luna, contact id mess c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro

29. AGENT vanzare, pt magazin Inmedio Relay (presa, tabac), in incinta Gara de Nord. Aptitudini: cunostinte pc, atent la detalii. Program full time flexibil, ofer training, rog cv pe mail; magazin.relay@yahoo.com 30. AGENT vânzåri, angajåm pentru firmå distribu¡ie bere; 0722.229.927 31. AGENT, Realhouse recruteazå un agent imobiliar cu experienå. RealHouse activeazå pe pia¡a imobiliarå româneascå de 10 ani. RealHouse pune la dispozitie pregatiri, cursuri, traininguri. cv la adresa de e-mail; 021.250.93.58/ 0763.717.254 catalin@realhouse.ro 32. AGENTI, societate de paza, agenti

de pazå, obligatoriu detinatori atestat, fåra probleme de sanatate, din Bucuresti, pentru obiectiv in zona Bucurestii Noi. Program numai de noapte 19.00-07.00, 850 L; 0762.006.611

niul service auto angajeazå de urgen¡å SC Auto Motor Grup SRL, str. Splaiul Independen¡ei nr. 313, sector 6. Rela¡ii între orele 8:30 - 16:00 la tel; 0736.473.446 34. AGENºI comerciali, experien¡a constituie un avantaj, salariu motivant, pt. firma SC Distribution Seca, CV la e-mail; 0726.109.370 valerica.necula@seca.ro

35. AGENºI cu contract de colaborare

pentru vânzare produse bebelu¿i, trimite¡i CV + poza la mail, detalii pe; 0721.866.905 bebebebe.ro/ agenti@bebebebe.ro

26. TABLOURI, statuete, argintårie, por¡elanuri, mic mobilier, icoane, ceasuri ¿i bijuterii vechi, cumpår imediat; 0722.405.201/ 021.319.47.71 27. TICHET Rabla, cumpår, rog seriozi-

tate, neg.; 0732.071.147/ 0724.215.972

13. ACTIVITATE VIDEOCHAT, ANGAJÅM BÅIEºI, 7 H/ ZI, 5 ZILE/ SÅPTÅM¢NÅ, SE LUCREAZÅ ¥N TURE, PROGRAM AVANTAJOS PENTRU STUDENºI, CONTRACT DE MUNCÅ, SUNT NECESARE CUNOªTINºE MEDII DE LIMBA ENGLEZÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 14. ACTIVITATE videochat, baieti, 7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza id: c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro

ACTIVITATE videochat, po¡i lucra de acaså. Numai dacå ai experien¡å po¡i lucra de acaså. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 16.

17. ACTIVITATE videochat, studio pro-

fesional (camere, lumini) angajam fete dragute, varsta minima 18 ani cunostinte medii limba engleza, program flexibil, locatie zona Piata Gorjului, carte de muncå, 1.500 {; 0767.565.332 webstars_studio@yahoo.com

ACTIVITATE VIDEOCHAT, STUDIO PROFESIONAL ANGA1. ABSOLVENTE ACTIVITATE JEAZÅ MODELE (BÅIEºI), LEGALÅ VIDEOCHAT, AVANS ULTRACENTRAL, CONDIºII 500 { VENIT 1.000- 3.000 { EXCEPºIONALE, CAMERE DIGICM, CAZARE; 0734.959.924/ TALE, DECORURI, C¢ªTIGURI 0760.179.243 www.selenstuSUBSTANºIALE, APROPIERE dio.ro METROU ªI RATB. CERINºE: ENGLEZÅ MEDIU, OPERARE PC, 2. ABSOLVENTE liceu/ facultate pt activitate VideoChat. Iti oferim sansa sa CONTACT 0786.757.490/ castigi 1.300-2.500 {/ luna, program flexibil, nu ezita, vino sa vezi ce iti putem 0785.065.607 oferi, studio legal, cm, conditii profesionale de lux, 1.500 {/ lunå; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.PrivateStudio.ro 3. ABSOLVENTE sau studente pentru activitate legalå videochat. Oferim venituri la nivel occidental (minim 60E) ¿i un program flexibil. Avans angajare 300 $. Zona Mihai Bravu, detalii la; 0767.211.856/ 0735.394.617 4. ACTIVITATE avantajoaså, doamne, indiferent vârsta, fårå experien¡å, pentru conversa¡ii pe calculator. Salariu începând de la 700 $ pânå la 3.000 $+ bonusuri. Program flexibil, avans angajare 300 $. Zona Pia¡a Muncii. Pentru detalii; 0768.641.918/ 0735.032.221

ACTIVITATE Avon, reprezentan¡i, lideri, comision pânå la 40 % premii ¿i cadouri la înscriere; 0761.673.671 www.avonmania.cabanova.ro 5.

56. AGENºI pazå cu atestat, 900 {;

0758.220.070

57. AGENºI pazå cu experien¡å pentru

supraveghere farmacii, atestatul constituie un avantaj, salariu atractiv, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35

AGENºI pazå cu experien¡å, pentru societate pazå; 021.327.14.18

58.

59. AGENºI pazå cu experien¡å, toate

sectoare din Bucure¿ti, cerem ¿i oferim seriozitate, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 60. AGENºI pazå din Bucure¿ti, salariu

64. AGENºI teren colectare fonduri volant, salariu din comision, pentru agen¡ie umanitarå; 0768.341.899

15. ACTIVITATE videochat, fete ¿i cupluri, condi¡ii lux, venituri substan¡iale, bonusuri, carte muncå, seriozitate, 3.000 $; 0728.938.907/ 0726.385.901

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex, orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

pentru zona Ferentari, urgent. Salariu motivant. Rela¡ii 0762.641.474

63. AGENºI stradali pentru Super Bingo Metropolis sector 5, în condi¡ii avantajoase, salariu fix + comision vânzåri; 0758.224.217/ 0758.224.217

model vechi, stare bunå. Bucure¿ti 0721.679.570

stråinå, argintårie (tåvi, fructiere, casete, sfe¿nice, tacâmuri, monede), por¡elanuri, statuete din bronz ¿i antimoniu, mic mobilier etc., Alexandra, cumpår; 0724.622.066

55. AGENºI pazå califica¡i, fizic robust,

Metropolis sector 1, în condi¡ii avantajoase, fix + comision vânzåri; 0758.224.156

22. GODIN fontå ¿i emailat cumpår,

25. PICTURÅ româneascå ¿i

54. AGENºI pazå califica¡i pentru diferite obiective, societate securitate angajeazå, salariu net 800 -1000 L. 021.312.90.35

62. AGENºI stradal pentru Superbingo

21. FRIGIDER, aragaz, ma¿inå spålat automatå ¿i Alba Lux, tv, combinå frigorificå, butelii, mobilå, diverse. 021.332.30.71/ 0723.772.271

note, insigne, ilustrate, ac¡iuni, fanioane, hår¡i 0741.103.811/ 021.684.78.43

53. AGENºI pazå bårba¡i ¿i femei ¿i agen¡i interven¡ie, pentru firmå de pazå. Carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0721.296.652/ 0755.162.034/ 0767.056.551

61. AGENºI pazå ¿i ordine cu experien¡å pentru obiective industriale, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

auto uzate, calorifere, autoturisme vechi, pentru fier maculaturå, cumpår; 0765.677.535

24. MEDALII, decora¡ii, monezi, banc-

52. AGENºI pazå angajåm urgent. Salariu 750-1100lei net; 0760.660.213/ 021.222.12.68

motivant. Rela¡ii la telefon, luni - vineri, orele 10.00 - 14.00; 0730.635.505/ 0723.310.662/ 0723.310.663

20. FIER vechi, metale, nemetale, baterii

23. LAPTOP, Iphone, produse Apple, telefoane, componente pc, cumpår, ofer plata maximå. Ofer seriozitate; 0764.786.913

51. AGENºI pazå (fete) cu experien¡å pentru Societate de pazå pentru Hypermarket, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

33. AGENºI comerciali (fete) în dome-

19. DOAMNÅ cumpår picturå româneascå ¿i stråinå, por¡elanuri, argintårie, obiecte din bronz ¿i antimoniu, icoane, mic mobilier, etc.; 021.411.30.48/ 0721.491.271

muse¡are lux (3 posturi coafor, cabinet cosmeticå, manichiurå, scaun pedichiurå cu masaj solar Mega SUN vertical full echipat, spa¡ii depozitare, moibilier, grup sanitar + cabinå du¿ cu saunå ¿i radio); 0743.419.859/ 0722.332.171

4.000 {; 0727.374.111

tine, aplecåtori, huse, corturi, bannere etc., lichidare stoc, 1/2 pre¡, ocazie; 0723.815.536

tablouri, picturå româneascå, icoane, statuete, decora¡ii, bijuterii, plata pe loc; 021.335.71.82/ 0766.616.434

110. V¢ND interior complet salon înfru-

75. PIANINÅ Barthol Berlin, deosebitå,

impecabilå, urgent, 70 L; 0726.366.207

vas de gåtit cu aburi, 2 butelii aragaz, vând; 0769.007.728/ 0769.007.729

109. V¢ND fotolii tip sac de mai multe

70. NATURAL, promotie, Tianli Natural

30. COLECºII ziare ¿i reviste vechi,

bine, ma¿ini spålat - vând, transport gratuit, 170 L; 0765.525.010/ 0729.026.513

108. V¢ND Cognac Remy Martin Louis

112. V¢ND ma¿inå cusut Singer in stare de functionare. Vând cruce ¿i postament din marmura de culoare roz; 021.772.20.17/ 0744.772.670

aragaz cu hotå, frigider, combinå frigorificå Zanussi, vând convenabil; 021.367.30.31

78. PLITÅ aragaz cu 3 ochiuri Olimpia ¿i aragaz de voiaj, caså de bani cu cifru electronic; 0244.594.833

31. CONGELATOARE, frigidere, com-

in cutie cu toate componentele merita vazut l-am primit cadou insa eu nu lam folosit niciodatå,Bogdan, 700 L; 0727.227.799

111. V¢ND locuri de veci Cimitirul Tudor Vladimirescu din str. Antiaerianå; 0724.420.365

nr 36-37 prindere la spate 1 clapå. Stare impecabila, perfect functionali, pre¡ mic, 100 L; 0744.338.270 radu@rhf.ro perioada 1880- 1947, 3 L/buc.; 0722.270.233

107. V¢ND clarinet nou nout, nefolosit,

69. MOBILÅ bucåtårie douå module,

gospodårie; 0767.219.977

12. ARGINTÅRII, ceasuri, cronografe,

16. COLECºII timbre filatelice stråine

62. MASÅ de biliard vând urgent

edi¡ia 1929 "Mustafa Kemal Ataturk ou la Renovation de la Turquie" cu autograf ¿i dedica¡ie. 0756.057.407

11. ARGINTÅRIE, tablouri, statuete, oglinzi, tåvi, fructiere, icoane, sfe¿nice, por¡elanuri, mobilå stil - cumpår; 021.460.04.20/ 0722.500.312

15. COLECºIE timbre, cår¡i po¿tale, pli-

14. CANAPEA extensibilå piele, gri, 5

0720.731.568

statuete, fructiere, sfe¿nice, ceasuri, monede, bijuterii aur- argint, obiecte argintate, vederi, cår¡i po¿tale, chihlimbar, filde¿, por¡elan, cristal, pendule, gramofoane, mic mobilier, såbii, stilete, decora¡ii, medalii, rame, diverse obiecte vechi. Plata pe loc; 0767.427.643/ 0721.830.963/ 021.430.26.42

mese, scaune, veselå, vând, Tel.; 0744.501.282

supierå, caufindish, ap. tåiat cartofi, etc., vând; 0722.251.435

piese, lux, nouå, TV Sony Trinitroniu, camerå video Sony IP7DCR; 0730.640.640

7. ACHIZIºIONEZ: cår¡i române¿ti, stråine, vederi vechi, timbre, decora¡ii, monede, ceasuri vechi; 021.344.31.70/ 0727.540.098

97. VÂND cavou cimitirul Sf. Vineri;

13. CAMERÅ digitalå Benq, camel haar damå 46/ 48, palton bårbåtesc stofå 46/ 48, pilotå douå persoane, 501.000 L; 0722.450.058

61. MALAXOR pentru pizza, feliator,

atestat pt. obiective în Bucure¿ti ¿i zone limitrofe, pt. firmå de pazå; 021.310.33.98/ 0731.328.371

10. ARGINTÅRIE, tablouri, icoane,

legåturi securit, be¡e aluminiu, 400 L; 021.344.33.77

99. VAND parfumuri, ieftin, bucata, 35-

54. LOC de veci, 2 locuri cu 4 cripte,

tehnicå dentarå; 0745.266.706

26. AGENT femei ¿i bårba¡i cu/ fårå

90. SCHIURI 1,85 m, canturi metalice,

51. LOC de veci (3 mp), fårå lucrare, situat lângå capelå, Sf. Vineri, 2.800 {; 0760.151.938

8. ARZÅTOR infraro¿u la butelie sau

er, tablouri semnate nesemnate, icoane, oglinzi, argintarie, bijuterii, ceasuri, pendule, por¡elanuri, statuete, tacâmuri, fructiere, sfe¿nice, monezi, decora¡ii, stilete, uniforme; 021.346.41.78/ 0726.638.756/ 0764.649.286/ 0745.905.210

25. AGENT de vânzåri, curier, laborator

8. ACTIVITATE masaj erotic angajeazå fete tinere cu fårå experien¡å minim 18 ani, aspect fizic plåcut, salariu stractiv 50% plata zilnic, program flexibil. 0736.438.211

7. ARBORI ¿i plante de grådinå ¿i de

vând neamenajat; 0720.090.502

6. ACHIZIºIONEZ plata pe loc mobili-

pia¡a de distribu¡ie ¿i cu portofoliu de clien¡i, pentru firmå de încål¡åminte; mihai200688@yahoo.com

9. ANTICARIAT, Doamnei 27-29, cumpårå cår¡i din orice domeniu plata pe loc, deplasare gratuitå la domiciliul clientului; 0724.519.897/ 021.310.33.14/ 0745.096.769

89. RULETÅ electronicå în stare foarte

98. VÂND jante de magneziu cu anve-

53. LOC de veci la Cimitirul Reînvierea,

5. ACHIZIºIONEZ mobilier interbelic, argintårie, rame tablouri vechi, vaze por¡elan; 0722.360.996/ 0371.112.703

6. ACTIVITATE LEGALÅ VIDEOCHAT, ANGAJÅM MODELE, V¢RSTA MINIMÅ 18 ANI, ASPECT FIZIC PLÅCUT, CUNOªTINºE MINIME LIMBA ENGLEZÅ, COLECTIV T¢NÅR, VENITURI ¥NTRE 500 - 4.000 $; 0786.288.295

bunå de func¡ionare are licen¡å valabilå pânå în martie 2011, 7.000 {; 0722.312.042 robertcirstea@flash.ro

88. ROCHII de searå, modele deosebite, produc¡ie SUA, vizualizare site, 650 L; 0724.982.272/ 0765.511.905 www.teranicouture.com

50. LOC de veci (2 locuri) fårå construc¡ie, Reînvierea central, 6.000 {; 0723.132.092

52. LOC de veci cripta pe 3nivele Cimitirul Bellu-Aleea Principala. Pre¡ avantajos; 0724.506.337/ 0722.442.362

domenii), române¿ti, stråine, cantitå¡i, deplasare la domiciliu; 021.643.44.98/ 0728.338.865/ 031.408.25.29

18.

19. ACTIVITATE videochat, vino in familia noastrå. Båieti, fete si cupluri pt videochat. Atmosfera calda si prietenoasa, câ¿tiguri garantate, bonusuri atractive. Spatiu generos, intimitate in vila zona metrou Dristor. Va asteptam; 0763.597.881/ 0763.281.155/ 0722.541.275 20. ACTIVITATE videochat. Angajam fete baieti cuplu lezbi gay bonusuri angajare cuno¿tinte lb engleza plata procentual 50-70% plata la zi sau bilunara program flexibil cu activitate si de acasa zona Iancului Petre Ispirescu, 2.500 $; 0763.774.735/ 0769.532.030/ 0741.025.208 ybostudio@yahoo.com 21. ACTIVITATE, Andrei, doamne/d-

soare cu sau fara experienta pt salon masaj erotic. Nu sunt proxenet insa detin 2 saloane si intentionez sa deschid un al 3-lea. Ofer salarizare 30-50 {/zi, contract colaborare; 0733.564.025 22. ACTIVITATE, videochat, fete baieti

cuplu lezbi gay bonus angajare salariu procentual 50_70% plata la zi sau bilunar program flexibil cerinte lb englezå, lux confort, zona Iancului sau Petre Ispirescu avantaj, 2.500 $; 0769.532.030/ 0763.774.735/ 0741.025.208 ybostudio@yahoo.com

23. AGENT de vânzåri cu experien¡å pe

pia¡a de distribu¡ie ¿i cu portofoliu de clien¡i, angajez pentru firmå de încål¡åminte; mihai200688@yahoo.com24. AGENT de vânzåri cu experien¡å pe

8. ACHIZIºIONÅM, plata pe loc tablouri pictori români, stråini, mic mobilier, statuete, obiecte de epocå, galieria Gavroche, Paris 45; 0727.230.966

zin. Tel.; 0722.405.141

87. REZERVOR tampon (butelie), 13 mc, aer pentru atelier cu scule - ma¿ini pneumatice, tipografii, vulcanizare, vopsitorii; 0744.343.035

6. ARAGAZ, frigider, congelator, ma¿inå spålat automatå ¿i Alba Lux, tv, combinå frigorificå, butelii, mobilå, ma¿inå cusut. 021.332.30.71/ 0723.772.271

apartament cu rådåcinå, foarte frumoase, Paulovnius, cu flori mov ¿i parfumate, 2 m, 2 buc., brådu¡ australian superb în vas- 1,5 m, diverse semin¡e de flori pt. vile, grådini, apartament, lucruri noi ¿i second hand, frumoase, aduse din Germania, ob. menaj- noi, 5500 L; 0723.693.262/ 0761.594.605/ 0756.874.641/ 021.725.62.37

3. ACHIZIºIONEZ cår¡i (diferite

ACTIVITATE legalå experien¡å, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul convideochat. Angajåm doamne, domni¿oare pentru stituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; studio nou, modern, curat, 0785.201.040/ 021.210.31.35 în zona Decebal. Asiguråm 28. AGENT pazå ¿i supraveghere, cu venit minim 800 $ - 4.000 experien¡å, în condi¡ii foarte avanta$+ bonusuri, program flexijoase, cerem ¿i oferim seriozitate, numai bil, posibilitate cazare, cu carte de muncå, atestatul constituie detalii la tel.; un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå 0767.211.856/ vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 0735.394.617

86. RAFTURI metalice pentru maga-

5

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

36. AGENºI curå¡enie, program 3 h/ zi,

L- D. Contact tel., salariu 400 L; 0758.817.552

37. AGENºI de interven¡ie, pentru

Grupul de Companii Securitas ¿i Cobra Romania, pentru Cobra Bucure¿ti, cerin¡e: minim 1,75, serio¿i, dispu¿i la efort, prezentabili, cazier curat, pânå în 45 de ani, permis de conducere fårå antecedente, interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6-6 A, et. 5, Gabriela Duma; 0743.162.003 38. AGENºI de interven¡ii cu per-

mis auto, pentru Anaconda Security; 021.352.02.46 39. AGENºI de pazå angajeazå BGS Divizia de Securitate, pentru obiectivele din Bucure¿ti ¿i jude¡ul Ilfov. Oferim acces gratuit la serviciile Ambulan¡ei BGS ¿i salariu începând cu 850 L. Interviurile au loc la sediul firmei din str. Cuza Vodå 67, sector 4, de luni - vineri între orele 10.00 - 16.00. Rela¡ii la telefon. CV la e-mail; 0757.094.437/ 0749.062.295/ 021.330.51.20 recrutari@bgs.ro 40. AGENºI de pazå, agen¡i de inter-

ven¡ie, agen¡i de transport valori, dispeceri angajeazå Rosegur, Companie Interna¡ionalå de Securitate. Informa¡ii la telefon ¿i direct la sediul Rosegur situat în Bucure¿ti, sector 2, Bd. Ghica Tei nr. 64-70. Pute¡i trimite CV la fax sau email; 021.408.43.61/ 021.212.45.40 resurse.umane@rosegur.ro 41. AGENºI de pazå, Securitas Romania angajeazå pt. mai multe obiective din Bucure¿ti. Cerin¡e: min. 1.75, serio¿i, dispu¿i la efort, prezentabili, cazier curat. Interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6 - 6A, et. 5 (contact: Gabriela Duma) 0743.162.003

65. AGENºI vânzåri pentru sector 4 -

angajeazå Super Bingo Metropolis; 0758.224.166/ 0758.224.158/ 0758.224.122

66. AGENºI, Agen¡ia Capital Imob angajeazå agen¡i imobiliari cu sau fårå experien¡å, persoane inteligente, dinamice, oferim cadru de lucru deosebit, carte muncå, bonusuri diferite în func¡ie de realizåri: ma¿inå, camerå foto digitalå, telefon mobil, prime, comision progresiv 40- 50%, publicitate agresivå conform sferei de interes, birou individual, sediu reprezentativ în Bd. Decebal. Ca ¿i sistem se lucreazå zonå exclusive pe unul din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, de asemenea cåutåm agen¡i specializa¡i ¿i pe Sectorul Agricol Ilfov, avem ¿i departament pentru închirieri. Pentru mai multe detalii suna¡i la nr de tel. pentru interviu sau vizita¡i site-ul nostru ¿i completa¡i pagina cu sec¡iunea cariere; 0755.022.292 www.capitalimob.ro 67. AGENºI, Societate de pazå angajeazå urgent 50 agen¡i securitate pentru interior în obiective, recep¡ie, birouri, salariul net 750 L/lunå, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 68. AGENºI. SC INTERGUARD Grup SRL angajeazå agen¡i de pazå, cu domiciliul stabil în Bucure¿ti. Rela¡ii în intervalul 08.00 am-16 pm de luni pânå vineri la tel.: 0757.104.575/ 021.9889/ 021.411.51.67/ interior-113.

42. AGENºI de pazå, urgent pentru birouri, recep¡ie, condi¡ii avantajoase, salariul net 750 L/lunå, oferim ¿i cerem seriozitate, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

69. AI altå perspectivå cu noi. Videochat non-adult te angajeazå. Sediu ultramodern, ultracentral, bonus angajare 150 $. Venituri între 500 $ ¿i 2.500 $. Program flexibil. Detalii la: 021.320.20.42/ 0766.883.367/ 031.805.46.55/ 0723.976.883

43. AGENºI de pazå. Salariu net

70. AJUTOR bucåtar calificat, cu expe-

960 - 1.080 L. Carte muncå. 021.326.83.17/ 0748.095.779 44. AGENºI Horeca firma de distribu¡ie

produse alimentare cautå agen¡i vânzåri Horeca in toate ora¿ele ¡årii, experien¡å, seriozitatea, consecven¡å sunt apreciate, se oferå pachet atractiv; 021.269.20.35 office@deliclick.ro 45. AGENºI imobiliari cu experien¡å, comision 50-70%, re¡ineri zero, CM, telefon, publicitate, transport; 021.222.01.25/ 0735.873.155 www.tentantimobiliare.ro 46. AGENºI imobiliari pentru Acaså Imobiliare zona Tineretului Berceni, dinamici cu abilitå¡i de comunicare, dornici de câ¿tiguri fårå limitå. Se oferå condi¡ii foarte bune de muncå, comision progresiv, training; 0732.320.506 47. AGENºI imobiliari, Alaskan Imobil-

iare, cu/fara experienta, abilitati comunicare, mediu placut de lucru, comision progresiv 30-50%, training, alte detalii in cadrul interviului, Cv pe e-mail sau contact telefon; 0721.360.824 ionescudanieldumitru@yahoo.com http://alaskanimob.ro

rien¡å ¿i picol, restaurant Calea 13 Septembrie; 0725.095.662

76. AJUTOR de vacan¡å, 300 $, recomandå-ne o doamnå pentru studioul nostru legal de videochat. Asiguråm program flexibil, câ¿tig minim 700 $. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 77. AJUTOR shaormar fårå experien¡å,

salariu 1.000 L, 1 maså/ zi, shaormerie zona Berceni, ¿anse de promovare ¿i realizare profesionalå; 0728.937.459

78. AJUTORI bucåtari, lucråtori comer-

ciali ¿i curieri cu scuter personal, pentru pizzerie; 0729.986.271

79. AMBALATOARE pentru ¿erve¡ele,

angajåm; 021.240.94.33

80. ANALIST, vânzåri (cu exp. în

vânzåri min. 5 ani, studii superioare Fac. Matematicå), pentru Grup Expofrig, urgent. Tel. Departament Resurse Umane: 318.60.08 (int. 295) 81. ANGAJÅM agen¡i comerciali,

salariu fix +comision. 0744.655.004 82. ANGAJÅM urgent ¿ofer cu experien¡å, tânår, pentru Ford Transit, transport marfå. Carte de muncå ¿i salariu atractiv; 021.351.13.86 83. ANIMATOARE pentru club de noapte în Sibiu, cazare, maså, salariul atractiv; 0722.341.142 84. ANIMATORI/E copii (modelat baloane +picturå fa¡å), salariu + comision, angajåm 0760.127.999/ 0757.450.200 85. ARDELEANCÅ internå cu experi-

entå pt. îngrijire doamnå în vârstå, menaj, activitå¡i simple secretariat contabilitate, Bucuresti ultracentral; 0771.662.010 lucya_serban@yahoo.com 86. ASISTENT in brokeraj, vrei sa lucrezi intr-o companie in plina dezvoltare, sa profiti de asigurarile obligatorii, sa castigi din planuri financiare oferite clientilor? Oferim salariu motivant+bonusuri, training gratuit, oportunitåti de avansare; 0754.231.498 tudor.gaita@businesswide.ro

87. ASISTENT manager, pentru firmå de traduceri cu gândire logicå, ordonatå, meticuloaså, rapidå, atentå la detalii, bune cunostinte PC, limba englezå, program L-V, intre 9:00 si 18:00. Oferim ¿i cazare pentru o singurå persoanå; 0732.323.222/ 0766.570.565/ 0741.127.072 traduceri.online@yahoo.com

ASISTENT MANAGER, STUDII SUPERIOARE SAU EXPERIENºÅ RESTAURANTE. URGENT; 0723.500.565

88.

89. ASISTENT medical cu aviz de

liberå practicå 5 ore/zi, salariul net 1.000 L/lunå; 0722.225.028

90. ASISTENT vanzari, cunoscator lb. maghiara/ engleza, disponibilitate deplasari Ungaria si alte tari, identificare clienti, programari intalniri, mentinere relatii clienti. CV se depun la email; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 91. ASISTENTE medicale, vânzåtoare, femeie de serviciu, confec¡ionere, orice altå calificare pentru conversa¡ii pe calculator. Asiguråm training ¿i câ¿tig minim 500 {/ lunå. Avans angajare 300 $. Pentru detalii; 0768.641.918/ 0735.032.221 92. ASISTENTÅ farmacie, pt. Snagov,

2 såptåmâni pe lunå, cazare asiguratå; (tel. 10.00 - 14.00); 031.809.29.24

93. ASISTENTÅ personalå pentru doamnå consilier financiar, tânårå minim liceul. Program flexibil L-V, 1.500 L; 0765.662.320 94. ASISTENTÅ personalå ptr. director

firmå stråinå, fårå experien¡å, program flexibil, salariu, 3.000 L; 0766.603.190

95. ASISTENTÅ personalå, frumoaså, prezen¡å plåcutå, lipsitå de prejudecå¡i, disponibilitate non stop, limba stråinå, salariu pe måsurå, a¿tept foto sugestive ¿i nr de contact, 3.500 L; playacar_2010@yahoo.com 96. AVON înscrie reprezentan¡i, câ¿tiguri mari, produse cadou, cursuri machiaj gratuite; 0721.356.880/ 0761.971.633 97. AVON înscriem reprezentan¡i,

71. AJUTOR bucåtar cu experien¡å

câ¿tiguri mari, produse cadouri, posibilitå¡i avansare. 0768.321.060/ 0722.930.207

72. AJUTOR bucåtar femei sau bårba¡i,

98. BARMAN, ospåtari (fete) pt. cafenea, vânzåtoare cofetårie, func¡ionar ADM, cuno¿tin¡e calculator, contabilitatå primarå, angajeazå SC; 0742.789.012/ 0732.776.809

obligatorie pentru restaurant La Garaje ¿i domiciliu în Bucure¿ti, sectoare 3, 4, 5, 6; 021.444.29.32 shaormerie zona Berceni, salariu 850 L (f. experien¡å) 1.000- 1.200 L cu experien¡å, 1 maså/ zi; 0771.620.617 73. AJUTOR bucåtar pentru SC Peli-

can, D. Taberei; 0734.816.490

74. AJUTOR bucåtar ¿i bucåtar, pentru firmå catering, cerem rapiditate ¿i seriozitate, dupå ora 14.00; 0760.317.357 75. AJUTOR de bucatar pentru pizza si

salate, pt restaurant, cu program o zi cu o zi, in zona Piata Muncii, str. Matei Voievod 90. Salariul atractiv, carte de muncå; 0760.445.012 unionprod2007@yahoo.com

99. BARMAN, tanar dinamic pentru postul de barman, preferabil din zona Titan, se cere minima experienta sau atestat profesional, oferim salariu motivant, carte de muncå, condi¡ii civilizate de muncå; 0732.408.999/ 0732.408.998/ 0732.408.997 zoehermeneanu@gmail.com 100. BARMAN, vânzåtor angajeazå

teraså restaurant Expres Olimp zona Leu preferabil cu domiciliul aproape; 021.316.89.89 expres_olimp@yahoo.com

48. AGENºI imobiliari, cu experien¡å, pentru sectorul 6, pentru Agen¡ia Concept Imobiliara, condi¡ii de lucru avantajoase; 0760.654.545/ 021.440.22.49 conceptimobiliare@yahoo.com 49. AGENºI interven¡ie cu permis cat.

B, agen¡i pazå ¿i dispeceri în condi¡iile legii 333/2003, pentru Aba Security; 021.335.84.20

50. AGENºI interven¡ie, ¿oferi, cu experien¡å, permis B, constitu¡ie atleticå, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

17 decembrie 2010

LOCURI DE MUNCÅ BÅIEºI, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU SESIUNI DE VIDEO-CHAT, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI PROCENT 50- 70%, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, VÅ PUTEM OFERI MAI MULTE DETALII LA TELEFON; 0786.238.785/ 0735.672.652

148.



101. BARMANI ospåtari, animatoare, hostess, dansatoare, DJ angajeazå night club zona Titan. 0786.129.456 marin.ghe@gmail.com 102. BARMANI ¿i ospåtåri¡e cu expe-

rien¡å ¿i aspect fizic plåcut pentru pub nou, Centrul Istoric; 0749.998.129

103. BONE -cursuri acreditate na¡ional,

129. BUCÅTAR, bucåtåreaså cu experien¡å (nu trebuie neapårat diplomå) care så ¿tie så facå mâncare, soc. comercialå în sectorul doi (Doamna Ghica, Tei )angajezå bucåtar sau bucåtåreaså, program 2/2 zile, 09 - 23, 1.000 L; 0768.862.762/ 0730.321.649 office@sefbucatar.ro www.diviziadecatering.ro

recunoscute de Ministerul Muncii, începe¡i o nouå carierå; 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

130. BUCÅTAR, cuno¿tin¡e bucåtårie româneascå ¿i interna¡ionalå pt. hotel aproape Pia¡a Romanå (angajez); 0753.333.370

104. BONE cu experien¡å,

131. BUCÅTAR, vanzatori fast food,

plaseazå ¿i în regim intern Agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro 105. BONÅ båiat de 2 ani, program de 9

ore, de luni pânå vineri, zona Båneasa, salariul 1.300 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

106. BONÅ pentru o feti¡å de 1 an, zona

13 Septembrie, program de 10 ore, urgent, salariul 1.300 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

107. BONÅ, angajåm urgent pentru

copil de 1 an ¿i 10 luni, program intern, zona Corbeanca, salariul 1.800 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 108. BONÅ, båie¡el 10 luni, Corbeanca,

muncitoare necalificata pentru restpizzerie don corleone, situata in strada delea veche 51 (in apropiere de hala traian), interviu zilnic intre orele 15-20; 0760.260.666/ 0720.951.951 cornelkd@yahoo.com 132. BUCÅTAR/ EASÅ, cu minim 3 ani

experien¡å în bucåtåria româneascå pentru restaurant - catering din zona Gara de Nord; 0729.199.317 133. BUCÅTARI cu experien¡å în bucåtåria Italianå ¿i ospåtari pentru restaurant central; 0762.051.451

134. BUCÅTARI, pizzari, ospåtari ¿i

Dristor, Tineretului, Vitan, Militari, 10 ore, 1.500 L; 021.310.74.03 110. BONÅ, copil 6 luni, experien¡å, 9 ore, Bucure¿ti, urgent, 1.200 L; 021.310.74.03 111. BONÅ, experien¡å, 10 ore, Otopeni, Pipera Tunari, Båneasa, Bdul Lacul Tei, Tineretului, Buftea, Pantelimon, Prelungirea Ghencea, urgent, 1.300 L; 021.310.74.03 112. BONÅ, menajerå, îngrijesc vârst-

nici, nefumåtoare, experien¡å; 0764.461.042

113. BONÅ, menajerå, personal îngrijire

vârstnici pentru familii deosebite. Salarii europene. Programåri tel. 021.223.23.59/ 0770.95.58.28

153. CAMERISTE hotel, cerin¡e: igienå

pentru Restaurant Foi¿or; 0744.757.649

136. BUCÅTÅREASÅ, bucåtar cu experien¡å în bucåtåria italieneascå pentru restaurant; 0749.998.129

121. BUCÅTAR cu experienta , pro-

gram flexibil si salariu atractiv; 0742.010.624/ 0742.295.836/ 021.312.43.79 ticu.terramagnum@gmail.com

122. BUCÅTAR cu experienta, calificat

in bucatarie romaneasca, pt restaurantul La Turn. Restaurantul se afla in sector 1, zona Domenii, in interiorul unui centru de birouri; 0722.806.412 legaladvisercyrom@yahoo.com 123. BUCÅTAR cu experien¡å meniu

italian; 0749.996.800

BUCÅTAR CU EXPERIENºÅ, AJUTOR BUCÅTAR ¥N MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

124.

125. BUCÅTAR pentru restasurant

zona Domenii sector 1, cunoscåtor bucåtårie italianå ¿i româneascå; 0768.320.846

126. BUCÅTAR preparate române¿ti ¿i

chineze¿ti, pt. restaurant+ catering Calea Floreasca nr. 110. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831

127. BUCÅTAR si ajutor de bucatar cu

experienta pentru bucatarie cu specific romanesc, pentru firma de cataring si livrari la domiciliu. Rog seriozitate, adresa firmei este in sec. 1, Giulesti; 0767.411.495 ionutcojocaru2081@yahoo.com

128. BUCÅTAR, ajutor bucåtar, Restau-

rant Casa Select, central, zona M. Eminescu - Bd. Dacia. Cerin¡e bucåtar: calificare, experien¡å, cunoa¿tere bucåtårie româneascå ¿i interna¡ionalå. Toate posturile lucreazå ¿i ture de noapte; 0765.910.609

201. CONFECºIONERE liniarå con-

fec¡ii bårba¡i, zona Berceni - Olteni¡ei; 021.332.47.50/ 0733.521.380

171. COAFEZÅ, experien¡å 2 ani,

202. CONFECºIONERI, pentru sec¡ie

Pia¡a Delfinului, angajez; 0743.491.252

confec¡ii; 0723.933.354/ 0723.118.724

172. COAFEZÅ, manichiuristå, frizeri¡å,

203. CONSILIER vanzari. Orion Elec-

maseuzå, cu experien¡å. Aspect fizic plåcut, salon Auchan Titan. Rel. la tel. 0721.328.302 173. COAFEZÅ, stilist, stilistå pentru

Studio Tara. Salariu atractiv, zona Mall Vitan; 0723.545.440 174. COAFEZÅ, urgent, cu experien¡å,

Berceni, salon deschis de 2 ani; 0723.603.280

175. COAFEZÅ, vechimea constituie

avantaj, salon cu vad, situat stradal; 0765.409.179 176. COFETAR cu experien¡å,

Lizeanu, salariu motivant; 0762.244.945

177. COFETAR patiser angajez, urgent;

0724.647.942

178. COFETAR ¿i ajutor cofetar, cofetåria Caramel; 0722.490.680 179. COLABORARE 2 persoane ambi¡ioase, carierå manager, (påstrând serviciul actual sau pensia), instruire gratuitå, progresiv 1.000 $; 0766.532.080/ 0720.042.316/ 0762.679.753 180. COLABORARE stabilå, modernå,

salaria¡i, pensionari, progresiv, Marieta, 1.000 {; 0726.766.914 serbanica.marieta@yahoo.com 181. COLABORATOR Speed Taxi

angajez ¿ofer taxi cu atestat; 0724.205.996

182. COLABORATORI cu auto pro-

priu, pt. dispecerat Pelicanul; 0727.092.320

183. COLABORATORI, partener Romtelecom angajåm colaboratori cu auto propriu pentru montaj antene satelit. Câ¿tiguri avantajoase; 021.242.18.16/ 021.242.22.88/ 80

trolight angajeazå urgent persoanå cu experien¡å in vânzåri materiale electrice pentru magazinul din zona Gara de Nord, salariul 1.400 L+ comision, pentru interviu trimite¡i CV; 021.318.88.18 maria.cristea@elo.ro 204. CONSTRUCTOR, tipare produs cap - coadå (rochii de searå, de ocazie, mireaså) pt. caså de modå, salariu 2.000 L + cazare sau 2.500 L, program L - V între 7,30 - 19,30; 0728.228.649/ 0728.228.652 205. CONSULTANT asiguråri cu/ fårå ex minim 23 ani, bac superioare oportunitate carierå promovare pe profesionalism training, logisticå, venituri substan¡iale fix + comisioane atractive corelate cu eficien¡å activitå¡i full/ part time; asig.service@yahoo.com

230. CUPLURI si fete pentru videochat, program flexibil, mediu intim, venit minim 500 {; 0725.270.450 231. CURIER în Bucure¿ti pe Logan Van, carnet minim 3 ani, cuno¿tin¡e utilizare calculator, carte de muncå, angajåm; 0733.949.502 232. CURIER pensionar cu auto propriu

angajez. Domiciliul în sect 4 sau 5 constituie un avantaj 0723.663.215/ 0740.663.215

234. CURSURI bucåtar, ospåtar,

235. CURSURI de calificare, Asocia¡ia



vânzåtor, avizate Ministerul Muncii, asistent manager, contabil, posibilitate angajare; 0727.140.245 restaurant.adam@gmail.com www.meniurevelion.ro Terra School, diplome recunoscute în UE, ospåtar, bucåtar, barman, brutarpatiser, vânzåtor mårfuri alimentare, plata în rate; 021.252.62.52/ 0723.550.883/ 0765.935.616

236. CURSURI masaj, formator profe-

207. CONSULTANT financiar, descrierea postului: så identifici clientii potentiali pentru produsele Bancilor partenere, sa realizezi obiectivele de vanzari conform planului individual, sa activezi conform standardelor; 0748.885.726/ 0748.885.721 office@infocredite.eu

DACÅ ai experien¡å, få videochat de acaså. Pentru detalii suna¡i la: 021.320.20.42/ 0766.883.367/ 031.805.46.55/ 0723.976.883

208. CONSULTANT vanzari produse cosmetice profesionale pentru saloanedorim experienta minim 3 ani, trimite cv la email, fax; 021.223.55.46 office@medica120.ro 209. CONSULTANºI broker- asigu-

rare punct de lucru Mihalache; 0740.948.930

sional organizez cursuri masaj, reflexoterapie, diplome Min. Muncii ¿i Min. Educa¡iei; 0745.826.655/ 0726.418.541 237.

238. DANSATOARE exotice pt. Night

Club Labirint - se organizeazå preselec¡ie; 0765.189.330/ 0731.079.990

239. DANSATOARE ¿i damå de

companie, salariu atractiv, pentru Night Club; 0767.293.322/ 0722.775.361 240. DANSATOARE, Night Club, cu/fara experienta, varsta minima 18 ani, aspect fizic placut, oferim salariu, comision, bonusuri substantiale; 0721.151.943/ 0751.371.438/ 0765.651.339

243. DOAMNE MATURE, RECRUTÅM PENTRU STUDIO VIDEO CHAT, PLATA LA 2 SÅPTÅMÂNI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, VÅ AªTEPTÅM, CªTIGURI MINIME 500 {/LUNÅ; 0786.634.169

jåm pentru birou proiectare, limba francezå constituie un avantaj, rela¡ii la 0751.284.136

242. DOAMNE -domni¿oare cu aspect ¿i fizic plåcut, îngrijite, senzuale, serioase ¿i punctuale pt. salon de masaj ultra central, legal. Se oferå 50% comision, program flexibil, asisten¡å medicalå periodicå ¿i cazare dupå situa¡ie. Nu se admite contactul sexual; 0769.254.512

auto; 0724.690.731

BÅIEºI STUDIO PROFESIONAL DE VIDEO CHAT, RECRUTEAZÅ BÅIEºI ÎN VEDEREA COLABORÅRII ÎN DOMENIU VIDEO CHAT, OFERIM BONUSURI, AVANS, CARTE DE MUNCÅ, PROGRAM FLEXIBIL, TRAINING PROFESIONAL. SUNÅ ªI TU ªI NU VEI REGRETA, NOI TE AJUTÅM SÅ FACI BANII, PE TIMP DE CRIZÅ; 0786.238.785/ 0735.672.652 143. BÅIEºI ªI FETE, PENTRU VIDEOCHAT DIN STUDIO SAU DE ACASÅ, PROFESIONAL STUDIO OFERÅ PROCENTAJE ATRACTIVE, PROGRAM FLEXIBIL, CONFIDENºIALITATE, C¢ªTIGURI ¥NTRE 500 ªI 3.500 {/ LUNÅ, TE AªTEPTÅM; 0786.238.785/ 0735.672.652 144. BÅIEºI ¿i fete din sector 3 ¿i 4

pentru vânzare produse alimentare, angajåm 0765.770.123

145. BÅIEºI ¿i fete, cunoscåtori

englezå, pentru Blackstudio Videochat. Salariu între 3.000 9.000 L. A¿teptåm CV + poze la e-mail; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studiochat.ro 146. BÅIEºI, activitate videochat,

7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza, yahoo id: cchat57, 2.000 $; 0731.922.166/ 0769.570.440 cchat57@yahoo.com www.easyjobs.ro

BÅIEºI, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU SESIUNI DE VIDEO CHAT, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI PROCENT 50- 70 %, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, VÅ PUTEM OFERI MAI MULTE DETALII LA TELEFON; 0786.757.490/ 0785.065.607 147.

152. CAMERISTE cu experien¡å, pt. Hotel Eden 3 din Predeal, proba de lucru plåtitå, salariul începând cu 1.000 L; bucåtari cu experien¡å ¿i calificare, proba de lucru plåtitå, salariul se negociazå dupå proba de lucru. Se oferå: mese pentru personal; posibilitate cazare; posibilul decontare transport; se lucreazå o såptåmânå cu o såptåmânå liber; Tel/ fax: 0722.645.655/ 0268.455.229

184. COLATORI decorator, serigrafi¿ti cu experien¡å in domeniu de minim 2 ani pentru firmå produc¡ie publicitarå; 021.250.81.93/ 021.250.80.65 secretariat@logospromo.ro www.logospromo.ro

154. CAMERISTÅ cu domicilul în

cu/ fara experienta, aspect fizic placut, companie intima, clienti selecti, castiguri mari, locatie ultra-lux, posibilitate cazare, urgent. Relatii la nr. de tel. sau adresa de mail, 3.500 {; 0732.204.570 jobs_xxx_class@yahoo.com

Bucure¿ti, cu sau fårå experien¡å; 031.425.41.55/ 021.444.11.83 155. CAMERISTÅ pentru hotel;

0730.711.862

156. CASIER casierå cu/ fara experien¡å. Angajez spålåtori auto, relatii la nr. tel.; 0723.016.751 157. CASIER, casierå pentru caså

de amanet, salariu atractiv; 0734.708.844

158. CASIER, lucrator comercial pentru

statie carburant. Cu posibilitate de lucru in ture, fara experienta, se ofera bonuri de masa, zona Fundeni, 900 L; 0722.519.945

CASIERÅ ÎN MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

159.

 CASTING EMISIUNI TV, REALITY- SHOW-URI, RECLAME, FARSE, ROLURI PENTRU TOºI INDIFERENT DE VÂRSTÅ ªI ASPECT. ªANSE DE AFIRMARE. REMUNERAºII CONSIDERABILE. STRADA IANCU DE HUNEDOARA 37, BLOC 37, SCARA D, AP.1, ETAJ 1, INTERFON 01, 1.000 {; 0760.502.091 160.

 161. CENTRU de cercetare clinicå specializat în evaluarea produselor dermato-cosmetice pentru laboratoare renumite, cautå voluntari minori cu ten acneic între 15 - 18 ani, înso¡it de un pårinte pentru testarea unor produse de îngrijire a pielii. Evaluarea acestor produse se realizeazå sub observa¡ia unui medic specialist dermatolog. Participarea dumneavoastrå va fi remuneratå în func¡ie de numårul de vizite la centrul nostru ¿i durata acestuia. Dacå sunte¡i interesat apela¡i numårul de telefon; 0730.092.463

185. COLEGÅ apartament, min. 18 ani,

186. COLEGÅ camerå, frumoasa, locatie ultracentrala, vorbitoare limba engleza.Am clientela selecta, 500 ron/ora. Detalii pe mail. Astept si provincia; 0730.215.857 ana_escort21@yahoo.com 187. COLEGÅ de apartament pentru locatie ultracentralå, publicitate maximå posibilitate cazare, comisioane ¿i castiguri avantajoase, curat ¿i ingrijit pentru clienti cu pretentii si generosi, urgent, 3.000 {; 0734.278.142 188. COLEGÅ de apartament, am loca-

tia mea discreta si curata, nu conteaza cum arati sau ce varsta ai, cu sau fara experienta, comision 50 % plata zilnica, discretie si seriozitate, pt provincie ofer cazare; 3.000 {/ luna; 0786.430.153 189. COLEGÅ de apartament, cu/

fårå experien¡å, pentru a oferi companie intimå ¿i masaj erotic domnilor genero¿i, clientelå formatå, comision 50%, 2.500 {/ lunå; 0764.716.366/ 0736.049.573 190. COLEGÅ de apartament, drågu¡å,

cu sau fara experientå pt. companie intimå. Comision 50%, plata zilnic, program flexibil, posibilitate cazare. Loca¡ie super lux, clientelå formatå, convinge-te; 0724.926.885 191. COLEGÅ de. apartament, pt com-

panie intima cu sau fara experienta in domeniu seriozitate, discretie, locatie de lux, ultra central comision de 50% pe loc, pentru mai multe detalii, suna-ma, Evelina, 18-40, 1.000 {/ sapt.; 0761.729.001 colega_4you@yahoo.com 192. COLEGÅ pentru masaj erotic, dis-

cre¡ie ¿i rafinament iar clientelå e deja formatå. Ast cât mai repede raspunsuri; 0732.654.584 193. COLEGÅ pt. companie intimå cu minim experienta comision 50%, locatie centrala, accept si provincie (posibilitate cazare) ofer si doresc seriozitate, te a¿tept sa ne cunoastem, Diana; 0785.158.998

210. CONSULTANºI financiari, urgent,

pentru companie multina¡ionalå, planificare interviu la 0727.317.061

211. CONSULTANºI, selectåm 3 con-

sultan¡i financiari, studii superioare sau medii. ªcolarizare gratuitå, pentru interviu suna¡i la: 0726.814.801

212. CONTABIL junior. Societate de contabilitate angajeazå contabil junior (operare ¿i intocmire declara¡ii pentru un portofoliu de clienti). Cuno¿tin¡e Winmentor, studii economice. Va rugåm CV la mail; contab@rdslink.ro 213. CONTABIL, cu experien¡å contabilitate primarå, zona Pantelimon, CV la mail; office@antony.ro 214. CONTABIL, salarizare cuno¿tin¡å

Ciel, experien¡a reprezintå avantaj; 0723.129.643/ 021.319.39.70

215. CONTABILI gestiune, cu expe-

244. DOAMNE ¿i domnisoare cu aspect

si prezenta fizica agreabila pentru salon masaj erotic, asteptam si provincia, posibilitate cazare, locatie ultracentrala, profituri si comisioane avantajoase, urgent, 3.000 {; 0732.595.195 245. DOAMNE, domnisoare pentru activitate videochat, cu varsta peste 18 ani, cunoasterea limbii engleze sau unei alte limbi constituie un avantaj; 0768.504.049 whispers79@yahoo.com 246. DOAMNÅ sufletistå pentru îngrijirea unei doamne cu Alzheimer, între orele 16 - 08 diminea¡a inclus sâmbåtå ¿i duminicå; 021.666.45.85/ 0745.606.009

rien¡å în contabilitate primarå ¿i program Ciel, pentru societate distribu¡ie. Tel/ fax; 335.95.63/ 335.37.63/ 335.34.77

247. DOAMNÅ tânårå fårå obliga¡ii pen-

216. CONTABILI, ofer salarii de la 12- 3.000 { contabililor cu mai mult de 10 firme în portofoliu; 0723.287.143

248. DOMNIªOARE, Seventh Heaven,

217. COSMETICIANÅ + coafezå cu experien¡å cu clientelå personalå pentru coafor. Ofer 50% procent din încasåri; 0723.210.732 218. COSMETICIANÅ angajez sau închiriez post de lucru, salon zona Titulescu- Gara de Nord, CM, standarde europene; 0723.380.342 219. COSMETICIANÅ cu experien¡å,

zona 1 Decembrie, sector 3; 0733.057.888

220. COSMETICIANÅ pentru salon

Pia¡a Iancului, manichiuristå, experien¡å minim 1 an, oferim specializåri. Rugåm seriozitate; 0745.889.321 221. COSMETICIANÅ ¿i manichiuristå

pedichiuristå angajez pentru salon nou zona ¿os. Iancului cu ¿os. Pantelimon lângå OMV. Cu C.M. si procent 50%; 0761.141.902

222. COSMETICIANÅ, manichiuristå

unghii false, experien¡å, ture, Rahova; 0744.811.796/ 0728.912.545

223. COSMETICIANÅ, Salon de lux, zona Calea Mosilor, clientela formata, angajeaza urgent cosmeticianå. Experienta in domeniu minim 3 ani, seriozitate, profesionalism, aspect foarte placut, atitudine pozitivå; 0722.301.575 cristina@wic.ro 224. COVRIGAR cu experien¡å, urgent;

0722.838.306

tru menaj cetå¡ean stråin. Salariu atractiv + cazare; 0765.218.930

cauta spre angajare domnisoare dragute si dornice de lucru in arta masajului erotic, locatie de lux situata la Nerva Traian, conditi legale eventual cm si cazare, procent 50% plata zinlica; 0765.768.769 seventhheaven@yahoo.com 249. EDITARE ¿i montare videoclipuri pentru web-site. Posibilitate colaborare. 0732.347.304 250. ELECTRICIAN auto cu experien¡å angajez zona Autogara Filaret. 0722.710.354/ 0724.724.359 251. ELECTRICIENI pentru instala¡ii

de interior, båie¡i, fete, salariu f. bun + masa de 12; 0764.360.456

252. ELEVI /båie¡i, part- time din licee ¿i

¿c. profesionale, salariu excelent; 0760.113.745

253. ESCORTE, aspect fizic deosebit,

doar fete maseuze, full/ part time sau petreceri private, hotel, oferim seriozitate si discretie, programare interviu prin sms. Vizitati site pentru a va face o parere, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro 254. EXPEDITOR, societate de transport international de marfa si casa de intermedieri transporturi rutiere angajeaza 3 expeditori internationali de preferabili cu portofoliu propriu si cunostiinta utilizare burse, 0760.155.844 office@totalglobaltrading.com.ro

255. FABRICÅ producåtoare CRIZA financiarå ¡i-a furnir estetic Otopeni, jud. Ilfov creat probleme aparent angajeazå urgent: fochist ¿i fårå solu¡ii? Noi avem mecanic între¡inere utilaje industria lemnului, operator 194. COLEGÅ, Alina cautå re¡eta succesului. Angajåm 162. CINCI (5) persoane dinamice tåiat furnir verticalå crecolegå de apartament pendoamne pentru conversa¡ii ma¿inå ¿i ambi¡ioase pentru postul de monå, operator ma¿inå tåiat agent vânzåri, companie tru masaj, companie intimå, pe calculator: venit minim furnir rotativå cremonå, elve¡ianå interna¡ionalå cautå. posibil cazare, comision garantat 500 $ ce poate reprezentant vânzåri furnir estetTraining profesionist ¿i posibili50%; 0761.836.607 urca la 4.000 $, plata biluic ¿i panouri furniruite. Obligatotate de carierå interna¡ionalå. riu experien¡å, probå de lucru, narå, program flexibil. CV la e-mail, 400- 700 {; 195. COLEGÅ, Andreea, caut fatå se asigurå cazare pentru provin 0744.330.200 Sediu ultramodern, ultraserioaså pentru a lucra împreunå, cie. Salariul atractiv, rela¡ii la v_zep100@yahoo.com apartament ultra lux conditii foarte avan- central, bonus angajare 150 telefon: 0728.977.911/ tajoase, comision 50% si daca e nece$. Alte detalii la: 0724.544.737/ 0724.544.717/ 163. CINE vrea venit suplimentar (cadre sar ofer si cazare gratuita suna urgent 021.320.20.42/ 021.569.92.29 medicale, profesori, pensionari), så pentru detalii rog seriozitate, 2.500 {/ sune; 0732.239.814 0766.883.367/ luna; 0732.595.731 andreeasexto256. FAIANºAR pentru lucråri 031.805.46.55/ tal@yahoo.com 164. CIRCULARIST cu experien¡å în preten¡ioase; 0744.700.502 0723.976.883 Pal melaminat; 0766.416.096/

0766.412.696

165. COAFEZE (2), o cosmeticianå, o

maseuzå, experien¡å minim 2 ani, pentru salon Romanå; 0728.952.532/ 0766.319.917/ 021.317.43.36 166. COAFEZÅ cu experienta (vopsit,

coafat, permanent, tuns) pt. salon de infrumusetare, Berceni Straja, zona cu vad, seriozitate, cm, salariu fix, procent, tips, program o zi cu o zi, urgent; 0721.573.065 iordachealfred@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

196. CONDUCÅTORI auto cat. C pt. Kara Distrib SRL cu atestat marfå pentru distribu¡ie båuturi alcoolice pe Bucure¿ti cu experienta in domeniu. Sediul firmei se afla lângå Carrfeour Militari; 0720.880.216 speranta@karadistrib.ro 197. CONDUCÅTORI auto cu atestat

taxi; 0767.311.744

198. CONFECºIONER textil ¿i cålcåtor

cu experien¡å, zona Pia¡a Sudului; 0768.279.902

225.

226. CROITOR ¿i confec¡ioner angajez

pentru comenzi, retu¿uri, transformåri; 0724.636.017/ 0761.599.862

227. CROITOREASÅ confectionera cu

experienta ma¿inå cusut liniarå, urgent, 0743.059.337 artasidesign@yahoo.com 228. CROITOREASÅ salariu atratciv,

mediu de lucru deosebit; 0746.042.325 luisa_plusgsm@yahoo.com

 260. FEMEIE DE SERVICIU ªI LA SPÅLAT VASE, PENTRU RESTAURANT, CONTRACT DE MUNCÅ. CVURILE SE VOR TRIMITE LA FAX; 031.102.57.46/ 031.102.57.47

233. CURIERI pedestri în Otopeni, Voluntari, Mogo¿oaia, angajeazå Total Post Services; 021.311.32.51/ 0732.222.672

206. CONSULTANT asiguråri, agen¡ie Victoriei. Pers. peste 25 ani, studii super., motivate, serioase, abilitati comunicare. Comision atractiv si parte fixa, progr. flexibil, posib. promovare. CV pe mail. Carte munca dupa 3 luni, 1.500 L; 0754.231.314 niculaepaula@yahoo.com

pentru magazin Vodafone; 0766.937.331

142.

rien¡å din provincie, oferim cazare, pentru Restaurant, 0742.665.590 www.salondumariage.ro/ www.saftica.ro

170. COAFEZÅ, cosmeticianå, manichiuristå, pentru salon Ariana, rela¡ii la telefon: 021.348.08.00

cap coadå ¿i serie (ma¿inå simplå triplok, speciale), me¿ter (¿ef atelier), transport, carte muncå, zona Republica, salariul 1.000 - 1.200 L; 0725.299.127/ 0768.438.845

139. BÅIAT, cu experien¡å în domeniu,

117. BROKERI asigurari RCA, locuinta,

120. BUCÅTAR ajutor bucåtar cu expe-

169. COAFEZÅ, cosmeticianå, manichiuristå, frizeri, vad bun, Big Berceni, urgent; 0729.919.156/ 021.636.27.29/ 0761.616.112

229. CUPLURI pentru activitate videochat, experien¡a nu este obligatorie, zona Pia¡a Muncii, venit minim garantat 1.600 $, carte de muncå, posibilitate cazare, detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617

241. DESENATOR 2D, 3D, color, anga-

båiat de 1 an, program de 10 ore, salariul 1.500 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

salariu extrem de avantajos. Locatia este situata in centrul istoric al Bucurestiului; 0748.161.842 radu@divanexpress.ro

200. CONFECºIONERE cu experien¡å

urgent; 0761.252.556

liniarå, triplock, zona Colentina; 0732.222.529/ 0732.222.540138. BÅIAT, ARźI BINE? EªTI UN BÅIAT ¥NTRE 18 ªI 25 ANI? CUNOªTI LIMBA ENGLEZÅ LA NIVEL CONVERSAºIONAL? ¥ºI PLACE SÅ LUCREZI LA CALCULATOR? NOI TE PLÅTIM AªA CUM TREBUIE. CONTACTEAZÅ-NE; 0786.238.785/ 0735.672.652

141. BÅIEºI cu sau fårå experien¡å pentru sesiuni de videochat, oferim training profesional, bonusuri procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil. Vå putem oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com

119. BRUTAR, cu experien¡å. Ofer

168. COAFEZÅ ¿i frizeri¡å, angajeazå

mat, zona Brâncoveanu, urgent 0721.278.951

pentru pub nou, Centrul Istoric; 0749.998.129

115. BONÅ, urgent, pentru fatå de 4 ani, zona Titan, program 12 ore, 3 zile pe såptåmânå, salariul 1.200 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

an pentru fabrica de paine din Pantelimon. Program 8 ore. Salariu prima luna, 1.000 L; 0724.082.677 oana_europan@yahoo.com

personalå, rezisten¡å la efort fizic, energicå, seriozitate, caracter tolerant, contact tel. 0733.809.789

199. CONFECºIONER, textile: lucråtor

137. BUCÅTÅRESE cu experien¡å

140. BÅIEºI cu experien¡å în polish

118. BRUTAR, cu experienta minim 1

151. CABINET stomatologic angajåm

livratori, pentru Pizza Dominium; 021.448.18.47

rien¡å, Bucure¿ti, urgent, 1.500 L; 021.310.74.03

pensii private, Casco, comision intre 1035%, toate companiile, program flexibil, mediu profesionist, rog trimiteti cv la adresa de email, 1.200 L; 0754.231.314 niculaepaula@yahoo.com

BÅIEºI, PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII LB. ENGLEZÅ PT. CONVERSAºII PE CALCULATOR, OFERIM SERIOZITATE, SALARIU MINIM GARANTAT 500 $ CE POATE AJUNGE LA 1.500 - 3.000 $, PLATA ZILNICÅ/BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, CONDIºII DEOSEBITE DE MUNCÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 150.

135. BUCÅTÅREASÅ ¿i ajutor bucåtar,

114. BONÅ, regim intern, expe-

116. BONÅ, urgent, pentru zona Pipera,



tehnician dentar ceramicå 12-14 {/ element. 0749.149.228

9 ore/zi, 1.200 L; 031.105.60.97

109. BONÅ, copil 1 an, experien¡å,

149. BÅIEºI, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, OFERIM PROCENT AVANTAJOS, BONUSURI, PLATA ZILNICÅ/ SÅPTÅM¢NALÅ/ BILUNARÅ, MINIM LIMBA ELGNEZÅ, PROGRAM AVANTAJOS PENTRU STUDENºI; 0764.456.351/ 0767.603.141

167. COAFEZÅ manichiuristå, vad for-

FEMEIE de serviciu, pentru clubul Billiard, bar; 0757.032.406 261.

262. FEMEIE de serviciu;

0744.700.502

263. FEMEIE la vase, angajez pentru

Bar & Bistro, ultracentral, de preferat din: Rahova, Dr. Taberei, Militari, Berceni, central, info dupå ora 11.00; 0733.659.249 264. FEMEIE la vase, restaurant, salariul bun + bonus. Transport asigurat; 0721.146.551 265. FEMEIE pentru bucåtårie cu expe-

rien¡å la Fast Food Militari, dupå 10,30; 0720.815.942

266. FEMEIE pentru curatenie si vase, pt restaurant, program 10.00 - 22.00, o zi lucrata cu o zi libera. Carte de munca salariu 800 ron; 0741.113.002 267. FEMEIE vase pentru restaurant

central; 021.319.72.57/ 0724.388.686 268. FETE (2) pentru bar angajeazå cafenea, zona Dristor; 0767.550.758 269. FETE (maseuze) pentru salon masaj erotic, central de lux, cu/ fårå experien¡å. Se oferå carte de muncå, salariu fix, comision, cazare. Rog seriozitate; 0768.839.818/ 0726.385.901 salonmasaj.erotic@yahoo.com www.salonmasaje.ro 270. FETE Angajez pentru companie intimå fete cu sau fara experientå, ofer castig zilnic, seriozitate, discre¡ie, conditii civilizate; 0720.661.633

FETE ANGAJÅM ¥N CEL MAI NOU STUDIO DE VIDEOCHAT NUMBER 1 STUDIOS, MINIM 18 ANI, ADULT ªI NON ADULT, LOCAºIE CENTRALÅ, INTIMITATE, LUX, COMISION MINIM 60 %+ BONUS LA ANGAJARE 100 {, SALARIU MEDIU 800 $, VÅ AªTEPTÅM; 0769.331.027/ 0730.492.115 271.

272. FETE cu aspect fizic placut, pt salon masaj erotic, salon modern, ultracentral, cele mai bune conditii, clientela selecta si (formata) colectiv de invidiat, comision 50%, plata zilnicå, 4.000 {; 0731.486.296 273. FETE cu sau farå experien¡å, ofer-

im training profesional, procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil, studio exclusiv feminin. Bonus angajare 150 {. Mai multe detalii pe site-ul nostru, 3.000 {; 0769.331.027/ 0730.492.115 bestofvideochatangajari@yahoo.com www.bestofvideochat.com 274. FETE cu sau fårå exparientå, aspect fizic placut, dornice de lucru, vârsta minimå 18 ani pt salon masaj erotic. Oferim cazare, procent 50%, condi¡ii legale, locatie de lux, 3.000 {; 0766.877.876 275. FETE CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, BONUS ANGAJARE 100- 150 {, ZONA CENTRALÅ, LUX, PROCENTAJ DE P¢NÅ LA 70 %, V¢RSTA MINIM 18 ANI ªI CUNOªTINºE MEDII LIMBA ENGLEZÅ, PROGRAM FULL/ PART TIME; 0769.331.027/ 0730.492.115 276. FETE cu/ fårå experien¡å, pentru studiochat. Salariu fix 3.300 L, venituri 1.000 $-4.200 $ + bonusuri. Oferim bonus 300 $; 0727.067.729/ 0767.611.865 277. FETE cu/fårå experien¡å pen-

tru videochat. Oferim salariu fix, procente, bonusuri, concediu odihna, avans 1.800 L; 0763.437.961. 278. FETE cupluri mixte/ lesby/ gay pt. Virtual Stars Studio, min.18 ani, cunostinte min. engleza si pc, training, bonusuri motivante, comision 50%-70%, program flexibil, cele mai bune site-uri, 3.000 $; 0721.516.830/ 0763.296.676 virtualstars_studio@yahoo.com 279. FETE drågu¡e angajåm pentru colaborare cu studioul nostru. Oferim comision începând cu 50% + bonusuri, asisten¡å tehnicå non-stop, training gratuit, seriozitate maximå. Trebuie så cuno¿ti limba englezå sau francezå sau spanioalå, cuno¿tin¡e operare calculator nivel minim; 0763.410.614 280. FETE fete cu/fårå experien¡å

pentru videochat. Program la alegere 5-7h/zi. Câ¿tiguri 100% garantate între 1.000 $ - 4.000 $/lunar. Oferim avans 600 $ din prima zi; 0760.950.085/ 0724.922.841

281. FETE fotogenice suple (preferabil înalte), pentru reclame, models, casting tv, reviste, foto, hostess, filme, ¿i secretarå drågu¡å, calculator, suplå, studii, disponibilå, part-time, pentru Blue Models Agency; 0769.388.262 282. FETE maseuze, pentru salon de masaj erotic cu sau fara experienta, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientela formata, conditii lux, exclus sex, rugam seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro 283. FETE minim 18 ani pentru salon

masaj lux zonå centralå, carte de muncå, comision atractiv. 0763.190.004 office@zenia.ro www.zenia.ro

284. FETE motivate pentru host videochat cu posibilitatea de a deveni manager, pt activitate videochat Studio 27, salarii intre 1.000 si 2.000 $/ luna, plata la zi/ saptamana/ bilunar, program flexibil, start imediat, seriozitate, 2.000 $; 0766.801.158/ 0724.721.228 modelschat27@yahoo.com

FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO LUX, LOCAºIE ULTRACENTRAL, PLATA LA ZI SAU LA 2 SÅPTÅMÂNI, CONDIºII DE LUX, PT. FIECARE PERSOANÅ ADUSÅ AI BONUS 200 $ ªI AVANS LA ANGAJARE 100 {; 0786.634.169 285.

286. FETE pentru companie intimå ¿i masaj erotic, loca¡ie ultracentralå clien¡i forma¡i, câ¿tiguri mari. Ofer ¿i cer seriozitate. Pentru provincie ofer cazare, Alina; 0721.349.311 287. FETE pentru fast-food in incinta hipermarket Real Vitan. Salariu ¿i mancare, program o zi (9-22) cu una liberå. Cerem aspect fizic plåcut si seriozitate. Apreciem experien¡a in domeniu, 1.100 L; 0722.430.708 288. FETE pentru salon masaj erotic cu\fårå experien¡å zona Vitan salariu+comision, oferim cazare carte de munca plata la zi sau saptamanal castig zilnic 400-1.000 ron garantat, 4.000 {; 0749.281.281 289. FETE pentru salon masaj erotic cu\fårå experien¡å, zona Vitan salariu, comision oferim cazare, carte de munca, plata la zi sau saptamanal, castig zilnic 400-1.000 ron garantat, nu trebuie sa fi fotomodel, 4.000 {; 0749.281.281 290. FETE pentru videochat, aspect fizic

plåcut, cu/ fårå experien¡å, cuno¿tin¡e limba englezå, vilå centralå, echipament nou, decoruri, AC, comision 60%, bonusuri, plata såptåmânal, program flexibil, condi¡ii lux, echipå tânårå, id mess: elitestudioro; 1.500 {; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudio@yahoo.com 291. FETE pentru videochat, minim 18

ani, aspect placut, comision atractiv, plata la 2 saptamani, program flexibil, asiguram cazare gratis, conditii bune, suport si seriozitate, id studio_belle, 2.000 {; 0726.563.262 studio_belle@yahoo.com

292. FETE prezentabile pentru companie intimå numai pentru stråini, oferim cazare ¿i maså gratis; 0786.390.350 293. FETE prezentabile, suple pentru colaborare filme erotice (pentru Canada, SUA), pt. film production "Dell Mar" Agency XXX, plata 400 {/ zi, 6.0006.000 {/ lunå. (Bonus cupluri); 0722.734.576 294. FETE prezentabile, suple, maseuze, pentru masaj erotic (non sexual), salon central, 4-8 ore/zi, plata 150600 L/zi, 50 %, comision (1.500 -3.000 {)/lunå, seriozitate; 0722.734.576 295. FETE salon masaj lux zona

centrala, minim 18 ani, aspect placut, sociabila, cu sau fårå experien¡å, program flexibil, comisioane atractive + bonusuri, carte de muncå, posibilitate, cazare pentru provincie, 2.000 {; 0763.190.004 296. FETE sau cupluri pentru studio videochat pentru sesiuni legale de videochat, plata se face zilnic sau bilunar, carte de muncå, 3.000 $; 021.569.78.51/ 031.416.28.21/ 0728.938.907/ 0768.839.818 297. FETE si cupluri, pentru videochat, plata zilnic si saptamanal, procent 60 - 80%, site-uri neaccesibile in Romania, intimitate, cazare, avans, conditi lux program flexibil. ID. andreyya22, 4.200 $; 0786.323.345 www.videochatlux.com 298. FETE Spring Studio, oferim contract de munca, 70%inprima luna, 50%+bonusuri in lunile urmatoare, sedinte foto profesionale, make-up artist, locatie ultracentrala in vila, echipa ce iti garanteaza castig minim, 1.500 {; 0769.996.361/ 0734.548.731/ 0758.394.916 office@springstudio.ro http://www.springstudio.ro 299. FETE tinere ¿i doamne mature, recrutåm pentru studio video-chat se poate lucra ¿i de acaså, plata la 2 såptåmâni, bonusuri seriozitate, cunoscåtoare englezå (altå limbå), party time sau full time, 2.000 {; 0721.570.150 300. FETE, agent vânzari, pentru croito-

rie. Salariu atractiv; 0724.860.938

301. FETE, cu sau fårå experien¡å, pentru studio videochat, oferim procent 55%+ bonusuri, program flexibil, colaborare de la domiciliu (80% procent), Karla; 0765.404.301 briliantcharm@yahoo.com

257. FATÅ aspect fizic plåcut, curatå, drågu¡å, fårå obliga¡ii, fårå prejudecå¡i, familie cautå pentru petrecerea timpului liber, distrac¡ii, petreceri, etc. Salariu atractiv; 0760.136.388 258. FATÅ serioaså, curatå angajåm pe

termen lung pt. îngrijire vilå cu curte lângå Bucure¿ti. Asiguråm cazare, între¡inere ¿i salariu; 0722.246.425

259. FEMEIE de serviciu pentru restau-

rant Mini¿; 021.340.09.59

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

7

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

LOCURI DE MUNCÅ 336. LUCRÅTORI comerciali, super-

market retea, pentru magazin si personal cu experienta pentru raionul de mezeluri. Program 2 saptamani pe luna, ture de zi si de noapte. Aplicati cu cv pe, 800 L; contact@fonzisupermarket.ro www.fonzisupermarket.ro 337. LÅCÅTUª mecanic, electri-

 FETE, BÅIEºI CU/ FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, MINIM LIMBA ENGLEZÅ, PLATA ZILNICÅ/ SÅPTÅM¢NAL/ BILUNAR+ BONUSURI, PROGRAM FLEXIBIL; 0721.156.986/ 0764.456.351

302.

 303. FETE, cu/fara experienta minim 18

ani pentru studio videochat central, comision 60%+bonusuri, plata zilnic sau la 2 saptamani, conditii lux, intimitate, program flexibil, neaccesibil Romania, 3.000 {; 0758.873.527 cherry_studio10@yahoo.com http://www.cherrystudio.ro

FETE, CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU STUDIO PROFESIONAL, BONUS 200 $ PRIMÅ DE ANGAJARE, PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII DE LB. ENGLEZÅ, LOCAºIE ULTRACENTRAL, COMISION 50-70 %, OFERIM SERIOZITATE; 0786.341.169 304.

FETE, cupluri si baieti pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu. Conditii lux, program flexibil, cele mai bune oferte, Bucuresti, 2.000 {; 0766.807.942/ 0723.306.459 night_vision_studio@yahoo. com www.nightvisionstudio.ro 305.

306. FETE, doamne, cupluri pentru

activitate pe calculator într-un studio videochat, mediu profesional, condi¡ii lux, program flexibil, avansuri, bonusuri, câ¿tiguri între 1.000 - 4.000 $. Persoanå de contact Ani¿oara; 0732.772.874/ 0765.946.504/ 021.266.82.36

FETE, MODELE, MINIM 18 ANI, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, LOCAºIE ULTRACENTRALÅ, CONDIºII DEOSEBITE, PLATA ZILNICÅ, COMISION ÎNTRE 50 - 70% RO, CªTIGURI SUBSTANºIALE; 0767.028.108/ 0768.447.471 www.vchatstudio.ro 308. FETE, NON ADULT, RECRUTÅM FETE CU/ FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT NON ADULT. PLATA LA DOUÅ SÅPTÅM¢NI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, C¢ªTIGURI MINIME 500 {/ LUNÅ, VÅ AªTEPTÅM, OFERIM 150 $ BONUS LA ANGAJARE; 0769.331.027/ 0730.492.115 309. FETE, OFERIM BONUS LA ANGAJARE 500 L FETE, PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, V¢RSTA MINIM 18 ANI, CUNOªTINºE LIMBA ENGLEZÅ, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESIBILE RO, C¢ªTIGURI 1.0003.000 $; 0769.331.027/ 0730.492.115 307.

310. FETE, pentru activitatea de

videochat, adult/nonadult, vârstå minima 18 ani, cuno¿tin¡e minime lb englezå, PC, se oferå carte de munca, comision 50-60%, bonusuri, locatii centrale, lux. id messenger studio.ardiente, 3.000 $; 0727.490.864/ 0765.886.169 office@studioardiente.com www.studioardiente.com

FETE, PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, PESTE 18 ANI, BONUS LA ANGJARE 500 L, CUNOªTINºE LB. ENGLEZÅ, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESATE ROMÂNIA, CªTIGURI 1.000 3.000 $; 0786.634.169 311.

312. FETE, pentru videochat, cu/ fårå experien¡å, limba englezå, vila centrala, echipament si decoruri noi, ac, comision 60 %, plata såptåmânal, program flexibil, id: elitestudioro, 1.500 $; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com

313. FETE, studio videochat serios cautå fete ¿i cupluri tineri cu nivel avansat de limba englezå oferim 60% din vânzåri ¿i cerem seriozitate maximå; 0762.802.027

FETE, STUDIO VIDEOCHAT, OFERIM 150 $ PRIMÅ DE ANGAJARE, SERIOZITATE, TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI DETERMINANTE, VILÅ ÎN ZONÅ CENTRALÅ ªI CONDIºII LEGALE DE MUNCÅ, ANUNºUL SE ADRESEAZÅ FETELOR CU VÂRSTA PESTE 18 ANI; 0786.634.169 314.

315. FETE, vârsta peste 18 ani pentru

videochat legal, loca¡ii centrale, program flexibil, câ¿tiguri între 1.500 - 3.000 $, bonus pt. angajare 100 $, Carmen, 0725.285.201/ 0769.707.870 316. FRIGOTEHNIST cu experien¡å pentru instala¡ii supermarket - SC Frigotehnics. Detalii la 0721.245.305 317. FRIGOTEHNIªTI pentru activi-

tate de service în domeniul instala¡iilor comerciale ¿i industriale. Obligatoriu, permis conducere cat. B; 021.345.48.24

318. FRIZER cu no¡iuni ¿i de coafor, vad bun. Seriozitate; 0745.186.412/ 031.415.22.48 319. FRIZER, cu experien¡å, pt. salon în Colentina. Ofer ¿i cer seriozitate maximå; 0723.653.281/ 0723.248.246/ 021.242.85.69

FÅRÅ serviciu sau vrei så-¡i måre¿ti veniturile? E¿ti comunicativå ¿i cuno¿ti la nivel mediu o limbå stråinå? Pentru detalii suna¡i la tel. Noi î¡i asiguråm un program flexibil ¿i un câ¿tig minim de 500 {/ lunå; 0768.641.918/ 0735.032.221 320.

321. GESTIONARI cu experien¡å în

gestiune materii prime, pentru societate produc¡ie. Tel/ fax; 335.95.63/ 335.37.63/ 335.34.77 322. GUVERNANTÅ pentru båiat de 5

ani, zona Unirii, program de 8 ore, salariu 1.400 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

323. HOSTESSE ¿i dansatoare cu aspect fizic plåcut pentru pub nou, Centrul Istoric, rugåm seriozitate; 0749.998.129 324. INGINER -Maistru -construc¡ii dr

experien¡å minim 2 ani, pentru societate privatå. 021.457.46.00 325. INGINERI instalatori cu experien¡å

de minim 5 ani pentru ofertare, proiectare ¿i urmårire execu¡ie, frigotehni¿ti ¿i electricieni cu experien¡å minim 3 ani ¿i certificat; 021.312.44.52

326. INGINERI telecomunica¡ii, cu experien¡å Romtelecom sau similar, cu ¿i FO în Bucure¿ti, salariu 2.000 L; 0765.892.636 327. INGINERI, mai¿tri ¿i muncitori cu

experien¡å pentru lucråri edilitare (apå, canal), pt. SC; 021.256.03.60 officenoelia@yahoo.com

328. INSTALATOR sanitar încålzire ¿i

muncitor necalificat 0726.140.015

329. INSTALATORI ¿i electricieni pro-

fesioni¿ti angajåm, detalii la 0725.225.367

 JOB, Mo¿ Cråciun vine la Studio Dreamland. Vino ¿i tu !Procent progresiv incepand cu 60 %. Cerinte: Englezå mediu, operare PC, aspect fizic placut, minim 18 anifete/ baieti/ cupluri mature, locuri limitate; 0762.060.007 denisa_eo@yahoo.com

330.

 331. JONCTORI cupru pentru cabluri

telecomunica¡ii în Bucure¿ti, salariu 1.500 - 1.700 L; 0765.892.636

332. LIVRATOR scuter ¿i auto ¿i dis-

pecerå preluåri comenzi telefonice, zona Pia¡a Domenii - Calea Grivi¡ei; 0734.140.400 excedentbucuresti@yahoo.com 333. LIVRATORI cu scuter personal, auto personal sau livratori pe jos, pentru Piteria Domenium. Cerin¡e: curs legisla¡ie sau permis, aspect fizic plåcut; 0760.660.967 334. LUCRÅTOR depozit pentru

firmå import ¿i distribu¡ie; 0769.225.172 335. LUCRÅTOR gestionar chio¿c

preså, pentru SC Grupul Editorilor ¿i Difuzorilor de Preså. Cerin¡e: studii medii, experien¡å 2 ani, cazier judiciar, CV, preferabil cuno¿tin¡e PC, pregåtirea necesarå pt. a îndeplini sarcinile specifice postului, salariul atractiv, tel./fax: 031.425.19.47(48)/ 031.425.19.50/ 0735.203.607 office@gedp.ro

362. MASEUZE pentru salon

Coquetee. Aspect fizic plåcut, rela¡ii la tel., salariu, 1.500 L; 0722.273.227

MODELE (BÅIEºI), CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, STUDIO, E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV, CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ÎN DOMENIU, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24X7, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607

367. MECANIC auto la service auto

392. MODELE activitate avantajoasa.

368. MECANIC auto, eventual cu garaj

Angajam modele pentru studio videochat, zona ultracentrala (Tineretului), sediu ultramodern. Oferim carte de munca, castiguri garantate, 1.500 $; 0769.650.395 studiolorena@yahoo.com

masaj de relaxare angajåm; 0722.112.288 364. MASEUZE, aspect fizic deosebit,

pt colaborare part time, full time, petreceri private, deplasari hotel, experienta constituie avantaj, cerem si oferim discretie, programare interviu prin sms, vizitati site, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro

cian automatist pentru instalare, între¡inere sisteme automate, închidere u¿i industriale, pentru SC din grupul de companii Histria, cerin¡e: experien¡å 5 ani, oferim pachet salarial atractiv, carte de muncå; 021.242.26.94/ 0722.381.704

rien¡å, pentru salon consacrat, 7 ani vechime, strict doar masaj; 021.327.38.84/ 0722.699.488

338. LÅCÅTUªI mecanici cu expe-

366. MASEUZÅ pt. salariu Lady

rien¡å in confectii metalice, cunostinte minime in electricitate, carnet B constituie avantaj, salariu motivant; 0727.378.788 contact@tehno-construct.ro 339. LÅCÅTUªI mecanici ¿i electroni¿ti, pentru Vertical Design, pentru montajul u¿ilor automate, glisante, rotative; 021.300.05.64/ 0724.151.733/ 0730.660.001 340. MANAGER asigurari, pt. agentie

P.Victoriei. Pers. cu studii superioare, serioase, experienta vanzari/asigurari reprez. plus. Salariu motivant+comis. vanzari echipa. Program flexibil, training, oport. avansare. CV pe mail, 2.500 L; 0754.231.314 niculaepaula@yahoo.com 341. MANAGER de loca¡ie cu experien¡å pentru firmå de catering angajam 0762.221.108 342. MANAGER de loca¡ie, bucåtari ¿i

ajutori de bucåtari cu experien¡å angajeazå firmå de catering 0762.221.108 personal@thema.com.ro 343. MANAGER loca¡ie catering pentru

ora¿ul Timi¿oara. Persoana så fie din Bucure¿ti dar så fie dispuså så locuiascå în Timi¿oara. 0762.211.649/ 0762.221.108 344. MANAGER Opera¡iuni de Vânzare

¿i Dezvoltare pentru ora¿ul Timi¿oara în domeniul catering. Persoana så fie din Bucure¿ti dar så fie dispuså så locuiascå în Timi¿oara 0762.211.649/ 0762.221.108 345. MANICHIURISTÅ cu minim 2 ani

365. MASEUZE, cu/ fårå expe-

zona Brâncoveanu; 0728.305.187/ 0723.848.395 propriu , pentru dezmembrari masini marca Opel in Bucuresti. Ofer plata pe masina dezmembrata . Astept oferte la telefon sau pe e-mail; 0764.610.094/ 0761.926.215 avradri@gmail.com 369. MECANIC auto, service auto,

mecanici auto cu experien¡å.ªos. Alexandriei; 0727.504.488

391.

393. MODELE pentru videochat, anga-

jåm, procent 60%, CM: 0723.447.029 394. MODELE, fete pentru videochat,

situat in zona Ion Mihalache, urgent mecanic geometrie asistat de calculator, numai cu experien¡å; 0765.366.382/ 0728.091.670 vanzari@total-anvelope.ro

minim 18 ani, aplicå acum, procent 60% din încasåri, bonusuri, training, 500 { minim garantat, zone centrale, condi¡ii lux, program flexibil, ID envymestudio; 0725.829.585/ 0763.861.457 www.envymestudio.ro

371. MECANIC ¿i electrician auto

395. MODELE, fete videochat, studio

370. MECANIC geometrie, service ro¡i

zona Rahova, ªoseaua Sålaj, salariu/ procent; 0767.626.925 372. MECANIC ¿i electrician auto, cu

experien¡å, ofer ¿i carte de muncå; 0722.542.412/ 0767.717.357

373. MECANIC, tinichigiu. Service auto in Pope¿ti Leordeni angajeazå mecanici, tinichigii ¿i vopsitor auto; 0731.320.968 armadab@rdslink.ro 374. MECANICI, magazioner, agen¡i

(pt. încheierea contractelor) angajeazå service auto, cu sediul în sector 1, B-dul Bucure¿tii Noi. Tel/ fax: 021.668.27.94/ 93/ 0722.151.678 375. MECANICI, vopsitori pentru serv-

ice auto. Salariu avantajos; 0762.211.850

experien¡å pentru salon situat în zona Sålaj, sectorul 5; 0720.043.241

modern zona Iancului, minim 18 ani, costumatii, poze profesionale, salariu bilunar, oferim comision 50%, prima de angajare, prima de promovare, program flexibil, Flory, 2.000 {; 0769.509.711 studioxxs@yahoo.com 397. MODELE, recrutåm modele pentru

videochat, program 6 h/zi, avans 2100 L salariu garantat 3600 L necondi¡ionat de target; 0760.357.692/ 0731.214.102 398. MONTARE alarme auto, firma

accesorii auto, angajeaza montator alarme auto cu experienta,salariu atractiv, zona Bucuresti noi, sector 1; 0744.660.666 office@nadiman.ro 399. MONTATOR ascensoare cu expe-

rien¡å 0723.285.233

346. MANICHIURISTÅ experien¡å 2

ani så punå unghii false, angajez, Pia¡a Progresul; 0722.396.224

 417. OPERATOARE, pentru Neogen Production, pentru activitå¡i de suport online pentru situri de socializare, necesar cuno¿tin¡e engleza, salariu 500 $; 0733.763.269 neogenproduction@gmail.com 419. OPERATOR casa schimb valutar/ amanet CM, bacalaureat, salariu avantajos, 0754.394.377 office@creditamanet.ro 420. OPERATOR pc, cu experienta, pt

birou notarial; 021.310.44.40 iliescunaidin@cnpb.ro

421. OPERATORI manageri. Companie multina¡ionalå cauta colaboratori part-time sau full-time: operatori sondaje, consultan¡i ¿i manageri de vanzari. Training gratuit, mediu lucru plåcut. Pentru a aplica trimite¡i CV-ul pe e-mail; 0755.108.003 dd95international@yahoo.com 422. OSPÅTAR Restaurant chinezesc

China Town angajeazå ospåtar (aj. ospåtar) cunoscåtor lb. englezå, rela¡ii tel. zilnic orele 11.30-23.30; 021.212.02.39/ 0726.130.138

OSPÅTAR sau ospåtåri¡å, pizzar cu experien¡å, pt. restaurant "Casa Russe", zona Colentina; 0726.925.673 423.

424. OSPÅTAR, restaurant casa Iancu-

lui, str. Sarafinesti, nr 2, sect. 2, cu carte de munca, ospatar cu experienta si calificare, program o zi da una nu, 74 lei / zi; 0763.730.693 office@casaiancului.ro www.casaiancului.ro 425. OSPÅTAR, zona Iancului pt

restaurant, 1111 L; 0752.318.168 la_birlic@iahoo.com

OSPÅTARI, bucåtari, ajutor bucåtari, femei servici pentru restaurant Zazou, rela¡ii în Splaiul Unirii, nr. 47 sau la telefon, pentru interviu obligatoriu CV; 021.240.50.85

426.

427. OSPÅTARI, restaurant in p-ta Romanå angajeazå ospåtari, ospåtåri¡e si barman cu experien¡å. Se cer cunostrinte medii de limba englezå; 0731.528.131 office@restaurantcosmopolitan.ro www.restaurantcosmopolitan.ro 428. OSPÅTÅRIºE cu experien¡å, hostesse, picolite, contabil, tehnician pentru club oxygen, Mall Sun Plaza pentru interviuri sunati intre 11 - 16; 021.780.72.80/ 0751.091.792 office@oxygen.com.ro

347. MANICHIURISTÅ pedichi-

uristå, unghii false, sector 3; 0762.008.531 348. MANICHIURISTÅ pentru salon

Tineretului; 0734.298.641/ 021.331.04.16

429. OSPÅTÅRIºE cu sau fårå expe-

rien¡å pentru restaurant chinezesc; 021.211.72.50/ 0723.325.038

349. MANICHIURISTÅ ¿i coafezå

cu experien¡å pentru salon Pia¡a Muncii, 0748.809.428/ 0760.578.364

430. OSPÅTÅRIºE pt. restaurant Calea

350. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå

431. OSPÅTÅRIºE, pentru cafenea,

Floreasca; 0720.845.794

Calea Victoriei. Tel. dupå ora 15.00; 0762.520.710

cu experien¡å, cosmeticianå, sediu în Pia¡a Moghioro¿, Drumul Taberei; 0726.101.469

432. OSPÅTÅRIºÅ (numai fete), pentru

Restaurant Gedo, str. Ion Maiorescu nr. 18, sector 2; 0764.901.243

351. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå,

cu experienta unghii false, gel, salon Piata Progresu. Tel; 0728.055.649/ 021.332.00.51 dana_bordeianu2k6@yahoo.com

433. OSPÅTÅRIºÅ pentru Trattoria Pane, zona Calea Cålåra¿i, Popa Nan 48; 0751.497.508! jeanoancea17@yahoo.com

352. MANICHIURISTÅ, pedichi-

uristå, pentru salon înfrumuse¡are zona Marriott. Timp de lucru o zi cu o zi liberå. Clientelå formatå. Vad excelent. 021.411.77.92/ 0742.855.023 353. MASEUZE atrågåtoare cu/ fårå experien¡å pentru salonul Beauty Girls Massage cu 5 ani vechime ¿i clientelå formatå. Comision real 60%, plata zilnicå, program flexibil, libertate totalå, cazare gratuitå, condi¡ii lux, 3.000 {/ lunå; 0765.764.485 354. MASEUZE cu aspect fizic placut,

ingrijit, min. 18 ani, cu/ fara experienta, oferim: conditii legale de munca, comision 50%+bonusuri, cazare, confidentialitate, salon lux situat ultracentral, program la alegere, pt detalii sunati la, 3.000 {; 0761.802.816 lacrememassage.ro@yahoo.com www.lacrememassage.ro 355. MASEUZE cu/ fara experienta

aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, comision 50 % + bonusuri, plata zilnic, oferim cazare si conditii excelente; situat central, ultramodern, clientela formata, urgent, 1.500 {; 0763.190.004 zenia.salon@yahoo.com www.zenia.ro 356. MASEUZE dragu¡e, stilate cu/ fara

experienta, plata zilnic, conditii legale de munca, colectiv placut, castiguri substantiale, program flexibil, eventual cazare, clientela formata (peste 20 masaje /zi), exclus sex, 4.000 {/ luna; 0766.577.559/ 0732.493.801 excessmassage@yahoo.com www.excessmassage.ro 357. MASEUZE dragu¡e, stilate cu/ fårå

experien¡å, plata zilnic, conditii legale de muncå, colectiv plåcut, câ¿tiguri substantiale, program flexibil, eventual cazare, clientelå formatå (peste 20 masaje/ zi), exclus sex, 4.000 {/ luna; 0766.577.559/ 0732.493.801 excessmassage@yahoo.com www.excessmassage.ro 358. MASEUZE LaCreme, salon cen-

tru istoric angajeaza fete min. 18 ani cu sau fara experienta, aspect fizic placut, oferim: condi¡ii legale de munca, comision 50 % + bonusuri, mediu de lucru foarte placut intr-o locatie de lux, 3.000 {; 0761.802.816 lacrememassage.ro@yahoo.com www.lacrememassage.ro 359. MASEUZE pentru Amsterdam

434. OSPÅTÅRIºÅ ¿i barman pt. cafe-

nea bistro situatå pe bd. Decebal, 0726.565.956

376. MEDITATOARE rezonabilå

matematicå, românå, clasa IV-VII, la domiciliul elevului - Militari, capåt 336; 0768.298.047 377. MENAJ, 3 zile/ såptåmânå, 8

ore/zi, Vitan, avantajos; 021.310.21.14

378. MENAJERE cu experien¡å,

plaseazå ¿i în regim intern Agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro 379. MENAJERE pentru hotel, zona

Colentina; 021.240.64.85

380. MENAJERÅ curatå, discretå, cu

experien¡å, care poate oferi recomandåri angajåm. Preferabil Berceni, ªos. Giurgiului. 0748.195.757 381. MENAJERÅ internå sau externå.

Rela¡ii la 0731.922.138

 MENAJERÅ INTERNÅ, FAMILIE DIN BUCURESTI CAUT MENAJERA INTERNA CU EXPERIENTA, NEFUMATOARE PENTRU VILA, 1.500 L; 0745.012.968 alexandra.comisan@perfecttour.ro

382.



MASEUZE prezentabile, serioase pentru masaj erotic ¿i de relaxare, cu/fårå experien¡å într-un salon de lux, CM + comision; 0724.336.180/ 021.320.31.04

402. MUNCITOR necalificat, magazin

alimentar, sector 2, salariu 800 L; 0720.017.048

403. MUNCITOR pentru spålåtorie

auto; 0735.576.958

404. MUNCITOR tran¿ator

pescåria Obor, pentru tineri; 0726.254.307 405. MUNCITOR vulcanizare cu

permis de conducere; 0769.743.859 406. MUNCITOR, stand båuturi

Antefrig Obor, muncå fizicå, experien¡å, referin¡e; 0727.327.642

spectacol, cu no¡iuni gimnasticå sau dans sportiv; 0742.761.618 437. PATISER ¿i modelator brutårie;

0724.923.455

438. PATISER(Å) cu experien¡å (anga-

jez), Calea 13 Septembrie col¡ cu Petre Ispirescu; 0764.952.488

439. PATISER, 4 ore/zi sau 8 ore/zi, 13

Septembrie; 0722.368.008

inclusiv sâmbåta, 7,30 - 18,00, referin¡e, 1.100 L; 0727.327.642 387.

pentru menaj într-o vilå, program intern, salariul 1.700 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 389. MODELATORI covrigårie,

preparatori clåtite, casieri ¿i vânzåtori pentru fast-food. Urgent. Rela¡ii la telefon, între orele 10.00 - 15.00; 0723.322.110

MODELE (BÅIEºI) CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ, E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV, CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ÎN DOMENIU, PENTRU VIDEOCHAT STUDIO, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24 X7, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 390.

410. MUNCITORI serio¿i sau/ ¿i familii serioase pentru muncå la solar, în apropiere de Afuma¡i, Ilfov, cazarea incluså, rugåm seriozitate; 0723.196.597 411. MUNCITORI vulcanizare califica¡i,

salariu bun zona Vitan, Pantelimon, Apåråtori, baietii seriosi pe termen lung; 0721.607.786

442. PATISERÅ ¿i ajutor de patiser

pt. SC. Condi¡ii avantajoase, sector 1, Bucure¿ti; 0731.755.695 443. PAZNICI pentru depozit, cu ates-

tat ¿i vechime minim 2 ani în domeniu, serio¿i, fårå vicii 0722.539.564

444. PAZNICI pentru restaurantul Tav-

erna Sârbului, salariu 1.400 L; 0727.353.353/ 0721.353.353

445. PE timpul crizei, gåsi¡i solu¡ii, nu scuze. Sånåtate ¿i bani alåturi de noi; 0728.520.870/ 0760.823.410

activitå¡i de deszåpezire în Bucure¿ti. Contact 0758.817.552 448. PERSOANE pentru colectare de

date geografice din teren în Bucure¿ti, cu contract de muncå ¿i salariu motivant. Cerin¡e: condi¡ie fizicå bunå, spirit de orientare, flexibilitate, rigurozitate în culegerea datelor. 021.207.00.76 catalinp@inboxmarketing.ro 449. PERSOANE pentru videochat

absolvente, legal, comision 50-80%, plata bilunar, venituri peste 2.000 {/ lunå; 0733.763.433 maxbrt2000@yahoo.com

413. MÅCELAR ¿i vânzåtoare cu expe-

450. PERSOANÅ cu idei, caut persoanå care sa stie sa faca bani cu o duba Ford Tranzit(noua). Cerinte-idei, experienta in condus dube eventual bani. Salariu in functie de castig. Receptiv la orice propunere care ne va aduce bani; dei_gim@yahoo.com

414. NECALIFICAT tipograf, tipografie,

451. PERSOANÅ desemnatå pt. firmå de transport, cu experien¡å în domeniu, sa detina atestat; 0722.236.193 alina.trans@gmail.com

412. MÅCELAR cu experien¡å pentru

magazin pia¡a Obor, ofer salariu bun; 0761.141.318

rien¡å în domeniul alimentar pentru societate comercialå zona Colentina; 0734.735.013/ 0734.735.015 zona Ghencea, muncitori necalificati, absolventi liceu, 4 L/ ora; 0727.406.794 office@acornproduction.ro

415. NECALIFICAºI cu condi¡ie fizicå foarte bunå, pentru montaj stâlpi telecomunica¡ii ¿i såpåturi, în Bucure¿ti, salariu 900 L; 0731.138.136

OFER 100.000 { unei persoane sau societå¡i capabilå så recupereze 200.000 { de la un fost partener de afaceri, 100.000 {; 0768.468.986 416.

418. OPERATOR calculator cuno¿tin¡e

contabilitate primarå, ptr. facturare ¿i stocuri gestiune; 021.336.97.04

459. PERSONAL calificat instalatori,

electricieni, fochi¿ti, agen¡i curå¡enie, experien¡å minim 3 ani. Activitate desfå¿uratå- intre¡inere ¿i repara¡ii, ora¿Bucure¿ti. A¿teptåm CV-urile dvs. Detalii la tel.; 0728.102.075 simona.stoica@coralconstruct.ro 460. PERSONAL calificat pentru coa-

furå, cosmeticå, manichiurå; 0722.502.993

461. PERSONAL calificat, cu

carte de muncå, rog seriozitate, pentru GPL; 0728.944.638

479. PERSONAL salon erotic lux cen-

tru istoric Bucure¿ti, alåtura-te unei echipe de profesioniste, minim 18 ani cu/fara experienta, salariu fix + comision, carte de munca, cazare, exclus sex, 1.500 {; 0763.190.004 office@zenia.ro www.zenia.ro

480. PERSONAL serviciul tehnic,

cunoscåtor Windev sau Doclib, pt. SC Terra-Nova Construct SRL. CV la fax: 021.345.46.16 office@trnc.ro 481. PERSONAL sex shop, preferabil

fete; 0751.990.438

PERSONAL spålat vase ¿i curå¡enie, pentru Grand Cafe van Gogh. Interviurile au loc în strada Smârdan nr. 9 (Centrul Istoric); 482.

483. PERSONAL, activitate videochat

pentru fete si baieti, bonusuri plata la 2 sapt., site-uri neaccesibile in Ro, confidentialitate, seriozitate maxima castiguri intre 500-3.000 {, oferim cazare, 0753.017.984/ 0753.030.128 s.eugen_2009@yahoo.com 484. PERSONAL, activitate videochat

pentru fete si baieti, bonusuri plata la 2 sapt., site-uri neaccesibile in Ro, confidentialitate, seriozitate maxima castiguri intre 500-3.000 {/ luna. Bonus la angajare. Cazare; 0753.017.984/ 0753.030.128 chivucristianvictor@yahoo.com 485. PERSONAL, a¿tept din toata tara,

so¡, sotie, gospodari, pentru o mica ferma lângå Bucure¿ti. Ofer cazare, masa si salariu. Rog seriozitate. Telefon; 0740.195.222 ghenofioan@yahoo.com 486. PERSONAL, pt spalatorie auto în

Popesti Leordeni, salariu 600 de ron + carte de munca+ comision. Cerinta obligatorie, seriozitate; 0733.988.837 487. PERSONAL, urgent : bucatari,

462. PERSONAL calificat: manichiuristå, coafezå, cosmeticianå, maseuzå ¿i frizeri¡å, pentru salon de înfrumuse¡are, zona Decebal; 0768.736.211

ajutoare de bucatar, femei pt vase, ospatari, barmani, hostesse, pr cu experienta vasta in marketing; 0762.667.747 office@brownsugar.ro www.brownsugar.ro

463. PERSONAL cu experien¡å pentru urmåtoarele posturi: manichiurå, coaforfrizerie ¿i între¡inere corporalå pentru salon Baba Novac; 0766.653.968

488. PERSONAL, urgent pentru echipa

464. PERSONAL curatenie, firma, in spatii de birouri, oferim salariu atractiv, cm, bonuri masa, program 8 ore; 021.224.40.64 office@facility.ro 465. PERSONAL curå¡enie cu experien¡å, pt. birouri, 5 zile/ såptåmânå, 8 ore/ zi, douå schimburi. Salariu 600 L brut (461 L net) + tichete maså. Suna¡i între orele 11-13; 0733.030.419 466. PERSONAL Fast-food, zona Pia¡a

Romanå, angajeazå urgent personal (fete). CM, program flexibil, salariu motivant, prime, 750 L; 0724.649.916/ 0768.504.698 universalravcom@yahoo.com 467. PERSONAL feminin pentru dis-

pecerat pt. firmå de pazå. Cerin¡e: cuno¿tin¡e I.T. Tel. contact; 0735.408.016

468. PERSONAL îngrijire angajeazå

firmå germanå. Salariu 700 L tichete maså. Rela¡ii între orele 10-16; 021.201.79.83/ 0723.174.843

469. PERSONAL livratori cu ma¿inå personalå, livratori scuter, dispeceri (experien¡å taxi), pizzeri, ajutor bucåtar, casieri, angajeazå Pizza Expert; 0731.333.405

471. PERSONAL pentru depozit, edi-

rien¡å pentru fabricå de pâine zona Mårgeanului. Rela¡ii la tel.; 0733.940.183

409. MUNCITORI necalifica¡i în ved-

386. MENAJERÅ, program zilnic

458. PERSONAL accesorizare (lipit, cusut pietre, mårgele), persoane cu multå råbdare, pt. caså de modå (angajåm), program L - V între 8,00 - 20,00, salariu, 700 L; 0728.228.649/ 0728.228.652

441. PATISER, vânzåtoare cu expe-

385. MENAJERÅ, experien¡å, 5 ore, Bucure¿ti- Parc Bazilescu, urgent, 800 L; 021.310.74.03

califica¡i; 0723.271.502

457. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de shop assistant pt. Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up, recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i- ne la tel. sau adresa de email; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

470. PERSONAL pazå, cu experien¡å, obiective exterior, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

447. PERSOANE masculine pentru

erea calificårii, o såptåmânå proba de lucru, pt. SC Euroconstruct Total SRL. Salariu 1.200 L. Contact: Dan Bolintineanu. 0768.608.054

456. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de sales representative pt. Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up, recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i- ne la tel. sau adresa de email; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

440. PATISER, doar personal de calitate si cu experienta, zona Universitate. Program o zi cu o zi, 5.30-20.30, sambata scurta, duminica liberå; 0722.431.230

408. MUNCITORI marochineri

388. MENAJERÅ, urgent, zona Pipera,

erotic, zonå centralå de lux, carte de muncå, 3.000 $; 0728.938.907

401. MUNCITOR necalificat, gospodar, pentru garaj auto, zona Vitan, salariu motivant, posibilitate cazare pt provincie, permisul de conducere ¿i cuno¿tin¡e mecanicå, constituie un avantaj, rog seriozitate; 0722.357.144/ 021.344.42.80

436. PARTENERÅ, caut pentru

tåmânå; 0766.509.682

384. MENAJERÅ, 2 zile pe såp-

360. MASEUZE pentru renumitul

363.

comerciala cu sediul in Afumati angajeaza motostivuitorist (calificat) cu experien¡å minim 3 ani; 0731.599.207

fast food cu sau fara experienta in domeniu, program flexibil salariul atractiv+o masa pe zi ( liber de sarbatori), cerem si oferim seriozitate; 0762.777.046 invazzio@yahoo.com

446. PENSIONARI bårba¡i cu drept de muncå la un chio¿ Gara de Est. Condi¡ii- nefumåtor, domiciliul apropiat, experien¡å în comer¡, seriozitate; 0722.700.062

obliga¡ii, ingrijire båtrân deplasabil, primesc ¿i din provincie. Tel: 0720.841.873/ 021.320.10.81

MENAJERÅ, pt. ap. de 3 camere, Drumul Taberei (angajez). Menaj simplu 6- 7 ore/zi, prima lunå 900 L; 0725.093.156

361. MASEUZE pentru salon de masaj

400. MOTOSTIVUITORIST, societate

435. PANTELIMON Ora¿, vânzåtoare

407. MUNCITORI cu experien¡å pentru atelier produc¡ie mobilier, situat pe ªos. Mågurele nr. 60C; 0372.781.137/ 0723.533.499

383. MENAJERÅ internå, fårå vicii,

Erotic Massage, situat central, ultramodern. Cåutåm fete cu aspect fizic plåcut, cu experien¡å, minim 18 ani, comision 50%+ bonusuri, conditii deosebite, cazare gratuitå, plata zilnic, 1.500 {; 0786.892.388/ 0763.145.694 office@amsterdam-club.ro www.amsterdam-club.ro Noblesse Unic- Private Massage & Spa. Vila de lux, ultracentral, clientelå formatå (func¡ionåm din 2004). Program flexibil, condi¡ii de lucru excelente, gratuit ¿colarizare masaj ¿i cazare. Salariul garantat ¿i comisioane avantajoase, plåtite zilnic. 100% legal, carte de muncå. Cerem seriozitate, exclus sex. Ca maseuzå pot lucra fete cu vârsta minim 18 ani. Suntem o loca¡ie complexå ce include masaj erotic, zona spa, bar&lounge. Toate detaliile pe site, pe e-mail sau la telefon (dupå 12.00); 0762.203.222/ 021.211.25.55 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro

MODELE, FETE, PERECHI, MINIM 18 ANI, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, LOCAºIE ULTRACENTRALÅ, CONDIºII DEOSEBITE, PLATA ZILNICÅ, COMISION ¥NTRE 50 - 70%, C¢ªTIGURI SUBSTANºIALE; 0768.447.471/ 0767.028.108 www.vchatstudio.ro 396.

455. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de Sales Manager la Il-Makiage, experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la telefon sau e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

turå angajeazå; 021.318.70.28

472. PERSONAL pentru firmå de curå¡enie, program 2, 8, 12 din Pipera sau Bucure¿ti; 0785.351.307 473. PERSONAL pentru firmå spe-

cializatå în servicii de curå¡enie pentru curå¡enie în centrele comerciale Real Policolor (Titan) ¿i Real Berceni, 10 bonuri de maså + salariu net, 700 L; 021.224.46.58/ 021.224.18.72/ 0729.005.137/ 0722.763.974 474. PERSONAL pentru OMV benzinårie: casieri ospåtari, bucåtari, lucråtori platou ¿i femeie de serviciu; 0760.502.983/ 0721.727.402 475. PERSONAL pentru salon lux Dru-

mul Taberei; 0723.447.029

476. PERSONAL pentru societate de

pazå; 021.232.92.95

477. PERSONAL pentru videochat, cautam baieti/ fete cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani (activitate video chat), aspect placut, cunostinte minime de limba engleza, castiguri substantiale, cerem seriozitate maxima, 0728.667.118 studiocasper@yahoo.com 478. PERSONAL Restaurant ¿i pizzerie

din zona Berceni (vis-a-vis de Cimitirul Evanghelic) angajeazå bucåtari, pizzer pentru cuptor cu lemne, ospåtari/ ospåtåri¡e, personal de curå¡enie. CV obligatoriu; 0764.648.066

de inetrven¡ii, carte de muncå, salariul 6,25 L/ ora; 0732.404.900 iuliana.florea@dustbusters.ro www.dustbusters.ro

PIPERA, s.c = 140 mp, 2 båi, balcon, AC, centralå, vedere lac, acces asfalt, în vilå, din 2008, cota teren 125 mp, lângå Azur, etaj 2, proprietar, 75.000 {; 0744.181.187/ 0767.803.126

489.

490. PIZZAR cu experien¡å, bucåtar,

ajutor de bucåtar, casierå în Mall Båneasa, angajåm; 0768.317.844

PIZZAR CU EXPERIENºÅ ÎN MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

491.

492. PIZZAR, pizzerie cu livrare la domiciliu angajeazå pizzar, ajutor bucatar cu experienta pentru zona Pantelimon; 0744.659.775 sorin.dumitrascu2006@gmail.com www.anticapizza.ro 493. PIZZAR, pizzerie din sectorul 4, cu

experienta cuptor cu lemne si ospatarita sau picolita minimum de experienta. Relatii la telefon; 0763.529.892/ 0723.123.853 494. PIZZER pentru cuptor electric cu

experien¡å 0762.221.108

495. PROFESOR pian, caut pentru

medita¡ii 2 copii; 0765.685.348

496. PROFESORI, cadre militare ¿i sanitare, SC Eftica, selecteazå colaboratori pentru a câ¿tiga împreunå; 0724.225.047/ 0745.069.741 497. RECEPºIONERÅ matura pt salon

masaj erotic. Cunostinte foarte bune de lb. engleza si pc, program 12/ 24, carte de munca, pachet salarial atractiv, zona ultracentralå, 600 {/ lunå; 0733.337.377 hractiv@yahoo.com

498. RECEPºIONERÅ pentru salon masaj erotic, salariu fix+ comision atractiv, CM, program 12/24, cerem persoanå maturå, cu cuno¿tin¡e medii de limba englezå ¿i PC, 600 {/ luna; 0733.337.377 hractiv@yahoo.com 499. RECEPºIONERÅ pentru salon

masaj. Se oferå salariu fix, carte de muncå, comision, se cer seriozitate, disponibilitate program flexibil; 0768.839.818 salonmasaj.erotic@yahoo.com www.salonmasaje.ro

500. RECEPºIONERÅ ¿i asistent departament, cerin¡e: studii superioare, limba englezå, nivel avansat, prezentabile, flexibile, serioase. Interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6-6A, et. 5, telefon de contact: Gabriela Duma, pentru Securitas Romania; 0743.162.003 501. RECEPºIONERÅ, menajerå, pentru mini hotel Pådurea Pustnicul. Detalii non stop; 0767.079.463/ 0734.614.923

452. PERSOANÅ pentru menaj, ofer

locuin¡å, eventual bonus; 0723.489.402

453. PERSOANÅ tânårå, dinamicå,

dornicå de muncå ¿i cu capacitate de a se adapta rapid pt. postul de Marketing Manager la Il - Makiage. Experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu, vå rugåm contacta¡ine la telefon sau e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 454. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de operator call center la II-Makiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne; 0731.002.108

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

17 decembrie 2010

LOCURI DE MUNCÅ

FETE ªI CUPLURI, ELEVI ªI STUDENºI LA NOI CRIZA DEVINE INVIZIBILÅ. UN JOB PENTRU BUZUNARUL VOSTRU! MINIM 100 USD ZILNIC LA VIDEOCHAT ¥N CONDIºII DE LUX ªI CAZARE GRATIS. BONUS 100 LEI LA ANGAJARE! LOCURI LIMITATE. VALABIL 30 DECEMBRIE PROGRAM FLEXIBIL.

BEEP: 0786 148 633

0731 974 621 0758 038 053

502. RECEPºIONERÅ, pt salon Isabelle, salariu+comision, conditii deosebite, program 10-18, aspect placut si fete ptr masaj erotic, comision 50-400 lei, carte munca, cazare, rog seriozitate, urgent, sunati sau sms; 0736.338.115 salonisabele@yahoo.com www.salonisabelle.ro

524. SOCIETATE comercialå de selec¡ie ¿i plasare for¡å de muncå selecteazå pentru firma partenerå din Spania femei pentru a lucra la campania de cules cåp¿uni 2011. Rela¡ii suplimentare ¿i înscrieri la tel; 021.311.79.62/ 021.311.79.64

503. RECLAME pentru toate vârstele

525. SOCIETATE româneascå anga-

(copii, adul¡i, vârstnici), activitå¡i modelling tineret, Bucure¿ti- provincie; 021.315.65.81/ 0767.080.619/ 0722.397.039 model@sequoiamodels.ro 504. REPREZENTANT zonal din Bucure¿ti pentru loca¡ia din Timi¿oara angajeazå firmå catering cu 13 loca¡ii deschise în Bucure¿ti ¿i una înTimi¿oara. 0762.211.649

REPREZENTANTE, Universal Jobs selecteazå reprezentante pentru activitate call center pentru companii din SUA ¿i Fran¡a, engleza ¿i/sau franceza mediu, salariu 1500- 2000 L; 0743.653.473 universalworkone@gmail.com 505.

506. REPREZENTANºI Avon, comi-

sion 15% - 30%, se oferå cadou la înscriere, fårå program. Detalii la: 0766.340.939

jeaza 1 inginer Electrician/ Automatist, exp. 2-4 ani în proiectare sau execu¡ie echip. electrice ¿i 1 inginer Mecanic, exp. 2-3 ani în proiectare 2D ¿i 3D Condi¡ie obligatorie Limba englezå, låcåtu¿i sau matriteri specializa¡i în montaj ma¿ini unelte -cuno¿tin¡e sudurå oxiacetilenicå; 021.332.19.48 inductro@inductro.ro

SOFERI angajeazå Compania de Taxi Sheriff. Facilitåm atestat. Condi¡ii deosebite. 0762.257.071

526.

546. TINERE, cu/ fara experienta pen-

tru salon Altezza Masaj, locatie lux, (vila lux, Opera Busines Center) clientela formata, castiguri substantiale, comision zilnic 50%, oferim cazare, nu vei regreta, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro

TINERE, MINIM 18 ANI PETNRU AGENºIE VIDEOCALLCENTER ENGLEZÅ/ FRUNCEZÅ/ ITALIANÅ, SALARIU 10004000 {/LUNÅ; 0724.843.222/ 031.425.00.01 www.vchat.ro 547.

548. TINERE, minim 18 ani, ¿edin¡e

video, condi¡ii deosebite, program flexibil 1000 - 4000 {/lunå; 031.425.00.01/ 0743.843.222 www.webcamstudio.ro 549. TINERI, filme pentru adulti agentie

de impresariat selectioneaza tineri baieti, min 18 ani, in vederea aparitiei in filme pentru adulti. CV+poze la adresa de mail, 7.500 {; inscriere_decembrie2010@yahoo.com 550. TINERI, muncitori califica¡i ¿i

necalifica¡i, numai din Bucure¿ti, pt. firmå de construc¡ii, exclus echipe; 0769.983.897

551. TRANSLATOR maghiara, companie multinationala recruteaza translator lb maghiara pentru traducere documente din/in lb maghiara, participare intruniri. Disponibilitate deplasari. CV se trimit la adresa; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 552. TRANªATORI cu experien¡å

angajeazå firmå de catering 0762.221.108 personal@thema.com.ro

553. T¢MPLAR Firmå din Bucure¿ti,

sector 2, producåtoare mese de joc, angajeazå urgent tâmplar pal melaminat; 0742.225.335/ 0735.511.269 rosu_04@yahoo.com http://www.pro-biliard.ro

576. V¢NZÅTOARE cu experien¡å,

612. ¥NCEP cursurile la facultatea pe care ai ales-o? ¥¡i trebuie bani pentru taxe? Ai talent de actri¡å? Te anga577. V¢NZÅTOARE cu experien¡å, magazin alimentar, salariu bun, program jåm ca performer videochat 15 zile; 0769.964.266 adult sau non-adult, venit între 500 $ - 4.000 $, plata 578. V¢NZÅTOARE în complexul combilunarå, legalitate 100%, ercial Obor. Program 08.00-19.00, 6 zile program flexibil, posibilipe såptåmâna. Salariu 700-1000 L. Tel. tate cazare. Sediu ultra 0760.490.157 modern, ultracentral, bonus 579. V¢NZÅTOARE magazin aliangajare 150 $. Alte detalii mentar, angajåm în Doamna la telefon: 021.320.20.42/ Ghica, condi¡ii avantajoase, 0766.883.367/ rela¡ii la 0740.191.421/ 031.805.46.55/ 0742.088.105 0723.976.883

magazin alimentar sector 2; 0728.647.743

580. V¢NZÅTOARE magazin alimen-

tar, zona Pie¡ei Progresu; 0765.591.014

581. V¢NZÅTOARE mezeluri, cu experien¡å, angajåm, zona Rahova; 0720.426.737 582. V¢NZÅTOARE nefumåtoare, cu

experien¡å în vânzåri de confec¡ii; 0752.805.277

583. V¢NZÅTOARE Otopeni (pia¡a) angajam urgent o persoana cu experienta in domeniul vanzarii produse alimentare. Salariu, carte munca, stabilitate, seriozitate. Program: o saptamana cu o saptamana, 1.000 L; 0766.348.896/ 0734.812.231/ 0751.339.960 contact@amoparteners.com www.amo-parteners.com 584. V¢NZÅTOARE pe casa de mar-

cat si cântar pt. fast food, cerem experienta si oferim seriozitate. Weekend liber; 0725.687.967 atreiservice@yahoo.com 585. V¢NZÅTOARE pentru bufet

incinta liceu ¿i vânzåtoare pentru minimarket tura de noapte. 0763.332.091/ 0735.741.485 586. V¢NZÅTOARE pentru magazin

alimentar, ªos. Pantelimon, nr. 98-110, domiciliu sector 2-3; 021.250.20.92/ 0751.077.044

fabricå de mobilå; 0723.284.909

587. V¢NZÅTOARE pentru magazin mixt situat în sect. 4, str Emil Racovi¡å vizavi de spitalul Alexandru Obregia (9). Se cere minimå experien¡å; 0722.522.165

556. T¢MPLAR pal melaminat, zona

588. V¢NZÅTOARE pentru magazin

557. T¢MPLAR universal cu experien¡å

554. T¢MPLAR mobilier PAL melami-

nat, Voluntari; 0764.007.996

555. T¢MPLAR pal melaminat, pentru

Colentina; 0721.860.489

Pia¡a Veteranilor; 0720.131.426

salariu + comision; 0722.898.763/ 0761.045.868

558. T¢MPLAR, angajåm, zona Eroii

Revolu¡iei; 0754.066.990

589. V¢NZÅTOARE pt. magazin alimentar în Pia¡a Floreasca, 8 ore/ zi, 4 libere pe lunå, salariu 1.000 L; 0722.273.227

528. SPÅLÅTOR auto cu sau fårå experien¡å din zona Rahova, ¿os. Antiaerianå, 13 Septembrie. Detalii la telefon; 0766.799.767 doru1965@yahoo.com

559. T¢NÅR inginer constructor, absolvent numai Facultatea de Construc¡ii Civile, firmå de construc¡ii angajeazå; 0769.983.897

590. V¢NZÅTOARE pt. magazin produse alimentare, cu experien¡å ¿i seriozitate. Zona Drumul Taberei - Ghencea; 0722.621.912

pentru atelier pal, angajåm; 0751.284.136

527. SPÅLÅTOR auto cu experien¡å,

529. SPÅLÅTOR auto, inclusiv femei.

Zona Chitila, Bucure¿tii Noi; 0772.084.584

507. REPREZENTANºI Avon, înscrieri, comision 15-30 % ¿i cadouri; 0761.651.494

530. SPÅLÅTOR cu experien¡å, salariu pentru activitate, spålåtorie ultramodernå 0744.686.895

508. REPREZENTANºI vânzåri comision 30%, pentru Avon Cosmetics, posibilitå¡i avansare; 0762.317.318 titi_dinculescu@yahoo.com

531. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å

lizat, 8- 10 ore sau intern, Bucure¿ti, urgent, 1.200 L; 021.310.74.03

617. ªANSA de a face parte din cea

mai bunå echipå de make- up arti¿ti din ¡arå, vrea så î¡i ofere Il- Makiage. Alåture-te acum acestei echipe sunând pentru a putea ob¡ine un interviu la nr. de telefon sau trimite¡i CV-ul dvs. pe adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 618. ªEF atelier repara¡ii mecanice auto

+utilaje, mecanic repara¡ii mecanice auto +utilaje, electrician +electronist auto, societate angajeazå. Rela¡ii la tel. sau CV la 037.274.68.59/ 021.450.43.30

619. ªEF de turå pentru Societate de pazå, salariul 900 L, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35 620. ªEF obiectiv pentru Societate de pazå, cu atestat, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35 621. ªEFI de echipå, pentru firmå

de curå¡enie; 021.335.02.06 622. ªOFER categoria C, pentru

autospecialå. Ofer cazare. Salariu atractiv; 0732.118.866 623. ªOFER cu auto propriu, firma de prestigiu in domeniu telecomunicatilor, sofer cu masina propie de preferat pe Gpl. Se asigura pregatire. Cunoasterea bucurestiului reprezinta un avantaj. Rog a se trimite cv pe mail, 900 L; 0763.635.493/ 021.316.36.37 popescucarol@yahoo.com

625. ªOFER interven¡ie pentru firmå

627. ªOFER taxi categoria B, ¿ofer maxi - taxi categoria D; 0761.596.560

513. SECRETARÅ Alaskan Imobiliare

angajeazå cu/ fårå experien¡å, cuno¿tin¡e minime PC, mediu de lucru placut, salariu, bonusuri, carte de munca, alte detalii in cadrul interviului. Cv pe e-mail sau contact telefon; 0721.360.824 ionescudanieldumitru@yahoo.com http://alaskanimob.ro 514. SECRETARÅ firmå; 0751.460.534/ 0768.080.037 515. SECRETARÅ particularå, pentru

cercetåtor ¿tiin¡ific, cunoscåtoare informaticå, limbile francezå, englezå, ruså, fårå obliga¡ii; 0726.046.179 516. SECRETARÅ, asistent manager,

Prelungirea Ghencea nr. 2; 0728.401.401 draguvladimir@yahoo.com

517. SECRETARÅ, asistent manager,

Prelungirea Ghencea nr. 2; 0728.401.401 draguvladimir@yahoo.com

518. SECRETARÅ, experien¡å în

536. STUDENºI, part-time Web-

master. Descrierea postului: actualizarea pre¡urilor din magazinul virtual, bannere, newslettere, www.ionitaconstruct.ro. Cerin¡e: foarte bine programe de graficå Adobe Photoshop, Corel, Adobe Flash, Dreamweaver, suita de Microsoft Office (Excel, Outlook, Office, dacå se poate deasemenea ¿i Access, PowerPoint). Restul se discutå la interviu. Persoanå contact: Anca Ilie; 0763.348.881/ 0721.336.178/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 sales@ionitaconstruct.ro www.ionitaconstruct.ro 537. STUDIO videochat legal, anga-

jeazå modele de sex feminin, vârsta peste 18 ani, pentru colaborare, vila în zona centralå, condi¡ii profesionale de lucru, intimitate, seriozitate, venituri atractive, program flexibil, condi¡ii de cazare ¿i posibilitatea de a lucra de acaså; 0760.521.158/ 0734.522.554 office@pure-studio.ro www.purestudio.ro 538. SUPER vizor cu experien¡å în domeniul curå¡eniei ¿i permis categoria B; 021.210.11.19 539. SUPRAVEGHETOARE copii (loc

de joacå), angajåm 0767.813.000

540. TEHNICIAN CATV, internet, telefonie, angajeazå Soc. Com din Otopeni. Obligatoriu carnet auto. 021.351.04.07

imobilaire, cuno¿tin¡e PC ¿i englezå, birou aproape P-¡a Romanå; 0753.333.370

541. TEHNICIAN inginer instalare ¿i

519. SECRETARÅ, om de afacere caut

542. TEHNICIENI, telecomunica¡ii

o fatå din Maroc pentru secretarå personalå, ofer sprijin financiar; 0786.645.811 samerdoro@yahoo.com

520. SECRETARÅ, traducåtoare limba

spaniolå ¿i englezå în domeniul comercial; 0740.052.772 info@rumanianegocios.com 521. SECRETARÅ, vechime minin 1

an, cuno¿tin¡e contabilitate primarå, limba englezå nivel mediu, de preferin¡å cu recomandare, program L- V 9,0019,00, pt. cabinet medical; 0723.588.593/ 021.318.27.82 522. SHAORMAR (shaormåri¡å), cu experien¡å, pentru Gyros, zona Eminescu (Pia¡a Gemeni); 0742.947.918 523. SHAORMAR, pizzar, patiser ¿i

cofetari pentru SC; 0731.836.200

operare sunet ¿i luminå pentru night club. 0786.129.456 cabluri, cupru, cuno¿tin¡e, verificare re¡ea ¿i S.R, salariu 1.200 L; 0765.892.636

543. TINERE cu sau fara experienta pt.

masaj, Miraj salon, comision intre 50100 lei/ masaj+bonus angajare intre 100-200 {, program flexibil, colectiv placut, cazare la nevoie, Universitate, 2.000 {/ lunå; 0722.370.363 mirajulplacerii@yahoo.com

544. TINERE cu/ fara experienta pentru

salon Altezza Masaj, locatie lux, (vila lux, Opera Busines Center) clientela formata, castiguri substantiale, comision zilnic 50%, oferim cazare, nu vei regreta, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro 545. TINERE drågu¡e pentru companie

intimå numai pentru stråini, oferim cazare ¿i maså gratis (loca¡ie Bucure¿ti); 0786.390.350

27. COLABORARE, alternativå sigurå.

Companie multina¡ionalå, leader mondial de 32 ani, rela¡ii între 11-19; 0722.221.487/ 0749.074.890 28. COLABORARE, colegå de ap. pentru masaj, locatie centralå vis-a vis de mag Unirii se oferå cele mai bune conditii, prog de lucru la alegere, se asigura si cazare daca este nevoie, aspect fizic placut si seriozitate; 0785.337.027

30. COLABORATORI cu auto propriu pentru montaj antene satelit, partener Romtelecom cautå. Câ¿tiguri avantajoase; 021.242.22.80/ 0764.237.743

534. SPÅLÅTORI cu experien¡å, pentru

Olteni¡a, Bd. Republicii nr. 6A, jud. Cålåra¿i, angajeazå bucåtar (COR 5122), cu specialitate bucåtårie libanezå pentru punctul de lucru din mun. Olteni¡a. Persoanele interesate trebuie så îndeplineascå cumulativ urmåtoarele condi¡ii: så aibå experien¡å în bucåtåria libanezå cel pu¡in 5 ani; recomandare de la ultimul loc de muncå. Interviul va avea loc la restaurantul Geo din Mun. Olteni¡a, str. Arge¿ului nr. 98, jud. Cålåra¿i la data de 23.12.2010. Rela¡ii se pot ob¡ine la Restaurantul Geo din Olteni¡a sau la telefon; 0724.810.000

jeazå firmå transporturi interna¡ionale, tel./ fax; 021.321.20.90

26. COLABORARE inteligentå, 3 ore zilnic, progresiv, persoane active, pensionari. Anca; 0744.969.412/ 021.310.88.28

2. ACTIVITATE birou 3 h/ zi, venit pro-

nefumåtor, disponibil la program prelungit. Rela¡ii la nr. 0767.981.263

510. RESTAURANT select angajeazå

512. SC Geo Exim S.R.L., cu sediul în

angajez; 0767.000.573

654. ªOFERI TIR cu experien¡å anga-

616. ¥NGRIJITOR vilå cu curte, serios,

626. ªOFER maxi-taxi cu atestat ¿i

535. STUDENTE, SDS Company oferå locuri de muncå tip host suport studentelor job full time, cuno¿tin¡e de englezå nivel mediu, salariu, 600 $; 0743.653.473 streamingdatasolutions@gmail.com

653. ªOFERI taxi, sectoarele 2, 3, 4,

persoane active. Sofia; 0722.610.408/ 021.310.88.28

29. COLABORATOARE, neaparat slabute si frmoase pentru companie intima, locatie curata, ultracentrala dorobanti, plata la zi, comision 50%, program flexibil, aspect fizic placut, sociabilå; 0751.529.068

533. SPÅLÅTORI covoare, cu experien¡å, pentru curå¡åtorie chimicå; 021.210.11.19

511. SALON masaj & Night Club cu tradi¡ie de 5 ani pe pia¡å, clientelå selectå angajeazå ospåtåri¡e, hostess, maseuze & dansatoare. Oferim cazare gratuitå, condi¡ii lux; 0727.039.000/ 0762.651.155

49. FETE cupluri si baieti pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu, conditii lux, program felxibil, salarii substantiale, cele mai bune oferte, Bucuresti, 2.000 {; 0766.807.942/ 0723.306.459 www.dreamvision_studio@yahoo.com www.dreamvisionstudio.ro

Pelicanu IF.; 0768.452.655

¿i pensionari, câ¿tig progresiv, Iuliana, 1.000 {; 0766.132.244

1. ABSOLVENTE, tinere serioase pentru salon de masaj erotic cu sau fårå experien¡å, program part-time sau fulltime, comision atractiv zilnic negociabil, contract ¿i carte de muncå, clientelå formatå, exclus sex, 2.000 {; 0736.438.211

vânzåri, recruteazå Avon România. Rela¡ii la telefon sau e-mail; 0722.780.368 leontenicoleta@yahoo.com

spålåtorie auto, condi¡ii foarte bune, vad bun; 0731.593.910

25. COLABORARE contract part-time,

Speed Taxi si Confort Taxi. 021.220.30.70

615. ¥NGRIJITOARE vârstnici cu experien¡å, plaseazå ¿i în regim intern Agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro

pazå, cu experien¡å, cerem seriozitate, salariu foarte bun, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

bucåtari cu experien¡å; 021.210.00.22/ 0757.513.768

652. ªOFERI taxi, condi¡ii avantajoase,

614. ¥NGRIJIRE vârstnic, imobi-

un Fiat Linea diesel, dispecerat Speed sau Ass, 70 L/ zi/ 12 ore; 0760.150.340

0761.204.646

48. FETE cu sau fårå experien¡å pentru

Dåmåroaia, 1.200 L; 021.310.21.14

532. SPÅLÅTORI auto, salariu 500 L;

509. REPREZENTANºI, lideri de

24. COLABORARE birou 3 h/zi, activi

613. ¥NGRIJIRE båtrâni, 10 ore/zi,

624. ªOFER de taxi, cu atestat, pe

angajez, inclusiv din provincie, ofer cazare; 0762.807.049

 651. ªOFERI taxi pentru dispeceratele

experien¡å 4 ani; 0743.333.605

gresiv 600-1000 $, minim liceul. Mirela; 0729.556.793/ 021.317.21.71 3. ACTIVITATE birou, legalå, mod-

ernå, minim liceul. Roxana. 1.000 $; 021.317.21.71/ 0722.739.511/ 0768.486.301 4. ACTIVITATE de colaborare, plus de confort financiar pentru dvs., Milu¡å, 1.200 {; 0723.026.240/ 0744.704.033 5. ACTIVITATE domeniul sånåtå¡ii 2-3

h zi cadre medicale medici, as. psihologi, persoane active, pensionari program flexibil Båltåre¡u; 0766.319.820/ 0741.578.030 6. ACTIVITATE inteligentå plåcutå,

excelent plåtitå, Mali¡i Grup SRL; 0723.669.556/ 021.316.23.81

7. ACTIVITATE inteligentå, 2-3 ore/zi,

toate profesiile (inclusiv pensionari), minim liceul. Cristina. 0722.317.526/ 021.316.23.81 8. ACTIVITATE pentru învingåtori,

¿anså unicå, 3-8h/zi, 200-1.000 { progresiv+ 500 { pensie timpurie (3-5 ani). Activi, pensionari. Cojocaru; 021.320.43.76/ 0722.363.085/ 021.317.21.71 9. ACTIVITATE profitabilå, 3h/zi, per-

soane active, pensionari, Ileana, 800 $; 021.310.88.28/ 0721.160.763 10. ACTIVITATE profitabilå, pentru

oameni ambi¡io¿i, care vor så-¿i întregeascå veniturile; 0766.535.691/ 0721.517.524 11. ACTIVITATE stabilå modernå, 3h/

zi, progresiv, 500- 1000 {. Paraschiv. Activi, pensionari; 021.317.21.71/ 0761.972.515

12. ACTIVITATE ultraprofitabilå,

program flexibil, persoane ambi¡ioase, progresiv 1.500 {; 0722.430.910 13. ACTIVITATE videochat pentru fete

¿i båie¡i, bonusuri plata la 2 såpt., siteuri neaccesibile in Ro, confiden¡ialitate, seriozitate maximå câstiguri intre 5003.000 {/ luna, contact id mess c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro

COLABORATORI PART-TIME CÅUTÅM PENTRU CONSULTAN¡Å FINANCIARÅ. PENTRU RELA¡II LA: 0723.783.652/ 0723.613.983 31.

32. COLEGÅ camerå, frumoaså, loca¡ie ultracentralå, vorbitoare limba englezå. Am clientela selectå. Detalii pe mail. A¿tept ¿i provincia, 500 L/ora; 0730.215.857 ana_escort21@yahoo.com 33. COLEGÅ de ap. fårå comisioane, vii cand vrei pleci cand vrei, ai cheia ta, tel tau, fara alte cheltuieli, fara sefi, propriu tau sef, rasp. si la bip sau mesaj; cost doar 75 de L chiria ta pe zi; 0767.752.256 34. COLEGÅ de apart. pt companie intima, slabuta, romanca, tanara, cu aspect fizic placut. Apart. central, Unirii, curat, discret. Program la alegere, castiguri mari, clientela formata. Detalii la tel. Rog si ofer seriozitate, 3.000 L/ lunå; 0720.655.567 35. COMPANIE intimå, ai nevoie de bani? Vino colega companie intima, comision la alegere, locatie zona Dristor, nu pretind experienta in domeniu, se ofera si cazare, asteptam si provincia, mai multe detalii la telefon, contact Maya; 0755.625.842 36. COSMETICIANÅ, manichiuristå,

cu exeperien¡å în domeniu salon cu vechime, cerem ¿i oferim seriozitate maximå informa¡ii pentru salarizare sau procent numai la salon; 0722.341.649/ 021.642.31.44 37. CURIERI, firma serioasa dorim sa angajam persoane pentru curierat bancar. Salariu foarte bun. Pentru mai multe detalii. Dir. Stanescu, 700 {/Luna; 0742.944.479 kmikelos@yahoo.com 38. C¢ªTIGURI avantajoase pt. per-

soane dinamice, motivate, activi, pensionari; 0728.897.839

628. ªOFER taxi cu atestat ¿i expe-

560. T¢NÅRÅ cåsåtoritå, cu vechime 5

ani in menaj, experienta dobandita in strainatate, cunoscatoare a limbii spaniole, cu domiciliul in Buftea doresc angajarea pe postul de menajerå, 350 {; 0769.326.500 gabrielarusu85@yahoo.com 561. VÂNZÅTOARE cu calificare ¿i

experien¡å, magazin Pia¡a Sudului ¿i Pia¡a Progresul, angajeazå producåtor carne de pui; 0740.160.644 562. VENERE Botticeli, affermata societa romena, con sede in Bucarest Bulevardul Unirii 70 cerca per lavoro da domicilio, full o part time, persone in tutta la Romania. Si richiedono: buona conoscenza della lingua italiana parlata e discreta conoscenza del computer. Info: da lunedi a venerdi dalle 9.00 alle 16.00; 021.227.38.44/ 0752.325.583 563. VIDEOCHAT, angajåri. Studio nou

angajeazå fete drågu¡e pentru activitate de videochat. Este necesarå cunoa¿terea la nivel minim a limbii englezå sau francezå sau spaniolå; 0763.410.614

591. V¢NZÅTOARE sector 3 sau 4,

angajåm 0760.127.999/ 0757.450.200

595. V¢NZÅTOARE, cofetarie situata

in zona centrala, de preferat cu ceva experienta in vanzarea prod. de cofetarie, rugam sa apeleze persoanele serioase, cm, salariu si program avantajos; 0760.653.422 myos_impex@yahoo.com 596. V¢NZÅTOARE, îmbråcåminte

Complex Domino - Tei, nefumåtoare, domiciliul în zonå, bacalaureat sau diplomå vânzåtoare, experien¡å; 0745.386.193

597. V¢NZÅTOARE, magazin alimentar, sector 1-2, carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0720.017.048 598. V¢NZÅTOARE, magazin ali-

mentar, turå zi/ noapte, doar cu carte muncå, salariu 400 L/såptåmânå; 0720.777.060 599. V¢NZÅTOARE, Militari, 1 såpt. cu

1 såpt., salariu 750 L; 0721.561.790/ 0733.015.178 600. V¢NZÅTOARE, Minimarket zona

de electrice in zona Maica DomnuluiLacul Tei. Program luni-vineri 9:3018:30, sambata 9:30-14:00,duminica inchis; 0724.542.316/ 021.242.39.01

604. V¢NZÅTOR shaorma, fast food, cu experienta; 0722.526.110 robinqfood@yahoo.com 605. V¢NZÅTOR vânzåtoare cu expe-

570. VULCANIZATOR, zona Chitila,

606. V¢NZÅTOR, måcelar cu expe-

571. VULCANIZATORI auto cu

experien¡å; 0768.690.825

auto, cu sau fårå experien¡å, cu aptitudini auto, posibilitate cazare; 0767.789.637 573. V¢NZÅTOARE calificate, cu

602.

experien¡å ¿i cuno¿tin¡e tec. doc.; 0720.946.833/ 021.336.24.04

rien¡å, minim 2 ani, pentru magazin alimentar, zona Titan- Auchan 0765.531.879/ 0766.939.928

rien¡å la mezeluri ¿i carne, Pia¡a 1 Mai; 0763.828.401/ 0761.971.549 607. V¢NZÅTOR, vânzåtoare preså,

cu experien¡å, în sectorul 4 ¿i 6; 0764.844.441/ 0731.545.680

608. V¢NZÅTORI ambulan¡i pentru

covrigårie. Rela¡ii la telefon; 0722.257.972/ 0744.387.428

experien¡å în domeniu, pentru supermarket sector 3, salariu 850 L; 0766.499.950

609. ZIDARI, finisori, mecanici auto,

574. V¢NZÅTOARE cu experien¡å

610. ZUGRAV, angajåm pentru lucråri

pentru magazin alimentar, sect. 4 Bucure¿ti; 0724.509.780

575. V¢NZÅTOARE cu experien¡å, din

provincie, salariu ¿i cazare gratis; 0760.696.409

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

57. MEDIC, rezident, clinicå de estetica

din zona Floreasca, angajeaza in conditii bune medic (sau rezident) dermatolog. Cv la email: 0732.990.053 contact@slimart.ro www.slimart.ro 58. MENAJ la 1 - 2 zile/såpt. pentru

domn singur; 0720.349.905

59. MENAJERÅ, familie tanara, cau-

tam menajera harnica, serioasa, care lucreaza in domeniu,varsta maxima 50 de ani, program 5-6 ore/zi, 2 zile pe saptamana/dimineata, pentru intretinerea casei. Zona: Berceni; 0747.290.908 60. MOª Craciun, actor talentat sau batran cu experienta, pentru diferite evenimente cu copii. Persoana ideala: voce calda, fata blajina,barba alba, par alb, costum propriu, experienta anterioara,iubitor de copii, 100 {; 0760.653.800 moscraciun@everestmodels.ro http://www.everestmodels.ro 61. OFERTÅ de câ¿tig suplimentar, companie multina¡ionalå, lider în sånåtate, orar flexibil, venituri imediate; 0726.274.932 62. PERSOANE foarte serioase, perseverente, pentru afaceri la cheie, fårå investi¡ie obligatorie, rela¡ii între 10-18; 0723.150.953/ 0742.200.860 63. PERSOANE interesate sa ob¡inå

633. ªOFER transport cofetårie, zona

VULCANIZATOR, CU EXPERIENºÅ, AUTOTURISME, PÂNÅ LA 3.5 TONE, CONDIºlI AVANTAJOASE; 0726.642.974/ 0786.527.847

572. VULCANIZATORI ¿i spålåtori

56. MASEUZÅ, salonul de masaj Chatte Noire angajeazå maseuzå si receptionera cu sau fara experien¡å, comision 50% conditii de muncå deosebite; 0768.831.656 noire.chatte@yahoo.com www.chattenoiremasaj.ro

594. V¢NZÅTOARE, casierå ¿i måcelar cu experien¡å, Pia¡a Stråduin¡ei (Cultural); 021.461.03.60/ 0723.165.846

603. V¢NZÅTOR piese auto import, cu

Bucurestii Noi; 0772.084.584

55. MASEUZE, aspect fizic deosebit, pt colaborare part time, full time, petreceri private, deplasari hotel, experienta constituie avantaj, cerem si oferim discretie, programare interviu prin sms, vizitati site, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro

631. ªOFER taxi la 12 ore caut, Logan GPL, D. Taberei, Militari sau Rahova; 0731.654.670

568. VULCANIZATOR, cu experien¡å,

569.

100 USD/ såptåmânå. Contact e-mail, contact telefonic: dupå etapa e-mail; mimarlev@gmail.com/ levmart54@gmail.com

593. V¢NZÅTOARE ¿i patiserå cu experien¡å, pt. patiserie zona Ozana, sec¡ia 13 poli¡ie; 0745.189.738

experien¡å, cu carte de muncå, pe ªos. Chitilei (capåtul tramvaiului "45"); 0744.124.510 zona Pipera- Tunari; 0722.759.871/ 0769.602.003

54. LUCRU pe internet 3-4 ore/ zi, 75-

64. PROFESOR pian în after school, posesor de instrument. Depune¡i CV-ul la email sau la telefon; 0766.332.833 contact@corinaclubafterschool.ro/ mihaela.talpeanu@yahoo.com

V¢NZÅTOR /vânzåtoare magazin TCM, zonå centralå. Rugåm CV la fax sau e-mail; 021.252.16.25 andreea.mindirigiu@eurotec hnik.ro

567. VULCANIZATOR cu minimå

53. JOB part-time la domiciliu pt oricine. Firma cosmetice. Detalii pe site, email sau tel., cod reprezentant care recomanda inscrierea: TDtP2BCA; 0721.277.147/ 0763.613.997 danielatudorache2005@yahoo.com http://ab.ro/unjob

630. ªOFER taxi cu atestat, pentru

565. VULCANIZATOR auto ¿i spålåtor

cuno¿tin¡å ma¿inå îndreptat jen¡i; 0766.612.929

52. FETE, activitate video chat numai pentru fete, bonusuri sapt., site-uri neaccesibile in RO, seriozitate maxima, program flexibil, curat, intim, zile libere, concedii, cv-ul tau la adresa de email; 0760.994.805 staronline18@yahoo.com

un venit suplimentar, pentru Avon Romania. Comision din vânzåri 25%, cadou perle bronzante; 0768.432.383 www.avon-romania.ro

601. V¢NZÅTOARE, pentru magazin

566. VULCANIZATOR cu experien¡å,

51. FETE, activitate video chat numai pentru fete, bonusuri sapt., site-uri neaccesibile in RO, seriozitate maxima, program flexibil, curat, intim, zile libere, concedii, cv-ul tau la adresa de email; 0760.994.805 staronline18@yahoo.com

rien¡a in domeniul alimentar pentru societate comerciala piata Delfinului, salariu atractiv; 0727.892.333 b99dkd@yahoo.com

Titan angajeazå tineri (tinere) dinamici pentru postul de vânzåtori cu domiciliu in zona, oferim carte de muncå, salariu motivant, este necesarå experienta; 0732.408.999/ 0732.408.998/ 0732.408.997 zoehermeneanu@gmail.com

auto cu experien¡å pentru service ro¡i ¿i spålåtorie, zonå centralå; 0723.688.310

50. FETE drågu¡e ¿i fotogenice pentru filme erotice XXX pentru adul¡i. Câ¿tiguri substan¡iale ¿i progresive, asiguråm cazare pe perioada filmårilor; 0746.152.187

629. ªOFER taxi cu atestat, angajåm pe

592. V¢NZÅTOARE serioasa cu expe-

VIDEOCHAT. PROFESIONAL STUDIO STUDIO ANGAJEAZÅ BÅIEºI CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, V¢RSTA MINIMÅ 18 ANI, CUNOªTINºE DE LIMBA ENGLEZÅ MEDII, SALARIU PROCENTUAL 50%+ BONUS, PROGRAM 6-8 ORE/ ZI, 5 ZILE/ SÅPTÅM¢NÅ. CONDIºII ªI ECHIPAMENTE DE ULTIMÅ GENERAºIE, STUDIO SITUAT ¥NTR-O VILÅ. ROG SERIOZITATE; 0786.757.490/ 0785.065.607 564.

rien¡å, Taxi 2000, Logan gaz, la plan de 12 ore, pentru sect. 2 ¿i 3; 0768.785.352

companie intimå, plata la comision 50% condi¡ii, discre¡ie; 0720.661.633

plecåri în afarå; 021.321.38.57/ 0734.363.982 preten¡ioase; 0744.700.502

611. ZVON Caffe, Bld. Decebal

angajeazå barmani, ospåtari, mecanic între¡inere. 0761.338.725

Dacia Logan, cu gaz, la råmânere; 021.450.85.53/ 0723.653.593/ 0765.299.242 Renault Clio; 0767.265.518

65. PROMOTER urgent, ai intre 16-20 de ani? Ai nevoie urgenta de bani de Craciun? Aplica acum la email; promoter.urgent@gmail.com

632. ªOFER taxi; 0761.866.987

Pia¡a Progresu. Preferabil pensionar. Urgent! 0722.434.919/ 0723.501.324 634. ªOFER, categ. B - logisticå service

camioane (angajåm), condi¡ii bune de lucru, fax: 021.352.19.17 eurodealerparts@yahoo.com 635. ªOFERI cu experien¡å pt. pizzerie

cu livrare la domiciliu (angajåm); 0749.998.126

636. ªOFERI la plan 12 ore - 60 L, 24 ore - 90 L (bonus ma¿inå la råmânere pentru seriozitate), mecanici, tinichigii ¿i vopsitori auto, pentru firmå de taxi; 0724.360.826/ 0721.964.067/ 0764.943.388 637. ªOFERI livratori cu auto personal,

experien¡å în domeniul livrårii pt. Trenta Pizza; 0751.130.007 638. ªOFERI Maxi - Taxi Bucure¿ti.

0727.231.020/ 0723.221.555/ 0766.552.582

639. ªOFERI pentru interven¡ie firmå de

pazå, minim 1.80/ 90, experien¡å, domiciliul în Bucure¿ti, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

640. ªOFERI profesioni¿ti cu experien¡å

categoriile C+E, de preferat cu vizå de Turcia, pentru firmå de transport; 0755.119.119

ªOFERI profesioni¿ti pentru distribu¡ie materiale de construc¡ii, pentru societatea comercialå cu sediul în Afuma¡i; 0765.474.466 641.

14. ACTIVITATE videochat, baieti, 7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza id: c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro 15. ACTIVITATE, job perfect pt toti, job part-time online la domiciliu pt oricine. Firma noua produse cosmetice: 25-35% reducere, 10% bonus din vanzarile persoanelor inscrise. Inscriere gratuita. Detalii pe site; 0766.728.689 deea_funny_smart@yahoo.com http://www.ab.ro/job 16. Activitate, moderna, birou, activi,

pensionari. Progresiv. Minim liceul. Lucian 1.000 $; 0722.802.020

17. ACTRIºE cu si fara experien-

ta, filme pt adulti, difuzare in exterior. Onorariu platit la fiecare zi de filmare, avans la casting, filmari in Bucuresti. Foto expresive si info personale, 4.500 {; abbiatibell@yahoo.com 18. ACTRIºE pentru filme porno. Filmåri în ¡arå, difuzare exclusiv in stråinåtate. Oferim contracte, condi¡ii profesionale, câ¿tiguri atractive, posibilitå¡i de carierå internationalå. Nu recrutam barbati, 2.500 {/ luna; 0720.931.936 intimart@yahoo.com www.intimart.ro

642. ªOFERI taxi angajeazå Aris Taxi

90/24 Opel Astra. 021.313.88.25

19. ADMINISTRATOR pentru Asocia¡ie Proprietari. Condi¡ii: atestat, cazier; 0721.438.708

643. ªOFERI taxi cu atestat colaborator

20. AGENºI marketing direct pentru

Meridian; 021.241.54.43

ªOFERI taxi cu atestat ¿i experien¡å. ¥nchiriem licen¡e taxi. Condi¡ii avantajoase; 0728.729.687/ 0764.474.760 644.

ªOFERI taxi cu atestat ¿i experien¡å. ¥nchiriem licen¡e taxi; 0728.729.687/ 0764.474.760

645.

646. ªOFERI taxi cu atestat, pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Speed Taxi cu contract de muncå, 110 L/24 h; 0744.377.851 647. ªOFERI taxi cu atestat, pentru societate comercialå; 0727.775.242/ 0762.371.436/ 0723.661.008

648. ªOFERI taxi cu auto personal pen-

promovare produse ¿i servicii in sectoarele 4 si 6. Salariu brut + bonusuri în functie de performan¡å. Pentru detalii apelati, 1.000 L; 0748.205.026 21. AJUTOR bucåtar, clatitar fårå experien¡å, rela¡ii la 0761.397.500/ 0731.922.138 22. ANIMATOARE, modele videochat, comision 70%, salariu 1.000 - 3.500 {/lunå; 0724.843.222/ 031.425.00.01 23. ASISTENT medical, cu aviz de

liberå practicå, 5 ore/ zi, salariu net 1.000 L/ lunå; 0722.225.028

66. PROMOTERI Agen¡ie de casting angajeazå promoteri, part time, salariu atragator. Aplicati CV-urile la email; 0760.653.815/ 0760.653.805 casting.jobs@yahoo.com

39. DIRECTOR generos, foarte preten¡ios, elegant, rafinat, stilat, cåsåtorit, ofer 100 {/ întâlnirea (500 {/ lunå) unei doamne de 20-40 ani interesante, serioase, deosebite, cu un fizic plåcut, senzualå, pasionalå, pentru o rela¡ie romanticå discretå. A¿tept detalii sms ¿i poze pe e-mail, 500 {/ lunå; 0767.286.164 valentin1414@yahoo.com

67. QUANT Test, discount 20% si castiguri din retea, calificarile valabile pe viata, nu se pot pierde. Cod nume necesare la inscriere: sponsorul care recomanda inscrierea: Tudorache Daniela, cod sponsor 3187; 0721.277.147/ 0763.613.997 danielatudorache2005@yahoo.com

40. DJ ptr revelion, Dj cu scule boxe,

68. REPREZENTANT vanzari, firma

animatoare; 0766.285.049 grandpub19@yahoo.com

DOAMNA pentru menaj usor, 2 zile pe saptamana, in zona Tineretului, Calea Vacaresti. Tel.: 0723.035.804 41.

42. DOAMNÅ pentru menaj la domicili-

ul unui domn singur; 0720.349.905 43. DOMN singur caut doamnå fårå obliga¡ii pt. ajutor menaj 1-2 zile såptåmânal, eventual ofer ¿i gåzduire; 0785.191.787 44. ELECTRICIAN auto, cu expe-

rien¡å, în regim de colaborare; 0761.616.141

45. ESCORTE, aspect fizic deosebit,

doar fete maseuze, full/ part time sau petreceri private, hotel, oferim seriozitate si discretie, programare interviu prin sms. Vizitati site pentru a va face o parere, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro

EªTI TÂNÅRÅ, CUNOªTI O LIMBÅ STRÅINÅ, LUCREAZÅ PRIN NOI, SALARIU MINIM ÎNCEPÂND CU 800 {; 0765.213.988/ 0743.843.222 www.bay.ro

46.

47. FATÅ pentru masaj acasa, pentru

domn italian, cu sau fara experienta, masaj de relaxare, eventual studenta, triimite cv, poze, tel.; 0755.516.985 carlomassic@libero.it

producatoare de perdele angajeaza reprezentanti vanzari (merchandiseri) pentru Baumax Sibiu, Timisoara si Tg. Mures. Program 4 h / zi. CV-urile se depun la adresa de email; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 69. SECRETAR /admin, student(a) anul I, II profil tehn. de preferinta chimie, biochimie, biologie, engleza avansat, operare calculator, eventual doritori specializ meserie consilier pi, program flexibil, cv cu poza; 021.230.09.90 pop@patents.ro www.enpora.com 70. SELECºIE colaboratori coordonare, activitate profitabilå 2 ore/ zi, pensionari, cadre militare, medicale. Bordeianu; 0723.331.921/ 0768.353.579 71. TINERE, cu ¿i fårå experien¡å pt. salon masaj erotic (angajåm). Cazare ¿i maså gratuit, condi¡ii super, 500 L/zilnic; 0757.806.476/ 0368.430.454 72. T¢NÅR 37 ani caut fatå (studentå) aspect fizic placut cu sau fara experienta pentru masaj de relaxare la domiciliu, zona centralå, 3 sedinte pe såptåmana plata la sedinta; 0766.898.135 sorin2075@yahoo.com 73. T¢NÅRÅ maseuzå pentru masaj erotic cautå patron de club. Ofer 50 L/¿edin¡a; 0767.678.019 74. VREI bani de sårbåtori? ¥nscrie-te

reprezentant Avon, card credit cadou, reduceri 70%, comision 30%, cadouri, livrare domiciliu, Andreea; 0762.266.434

75. VREI venit suplimentar? ¥nscrie-te reprezentant Avon, card cadou, reduceri 70%, cadouri, comision 30%, cadou la înscriere, Andreea; 0762.266.434

tru închiriere licen¡e 1.000 L/lunå ¿i vindem Opel Astra 2007, 4.500 { cu licen¡å. 0758.067.609

76. V¢NZÅTOARE minim 30 ani, program 12 ore/zi, în aer liber, pentru 6 zile, 600 L; 0724.444.708

649. ªOFERI taxi cu/ fårå experien¡å (facilitåm ob¡inerea atestatului), zilnic 918/ str. Dealul ºugulea, nr.124 Militari 0735.846.662/ 021.430.94.98/ 0766.509.498

77. ªOFERI cat. D cu atestat si CM cu

650. ªOFERI taxi pentru angajare cu

atestat valabil la schimb, Taxi 2000; 0760.592.886

domiciliu in sector 1, 5, 6 pentru curse speciale si ocazionale cu Mercedes Sprinter; 0722.913.735

78. ªOFERI cu ma¿inå proprie pentru catering în program part-time, Bucure¿ti. Rog suna¡i între 11.00 ¿i 18.00 de luni pânå sâmbåtå; 0751.062.675

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

LOCURI DE MUNCÅ 7. ASFALTATORI, pentru Fran¡a: tur-

nat asfalt (drumuri ¿i parcåri) ¿i efectuarea opera¡iunii de etan¿eizare. Cerin¡e: persoane calificate cu experien¡å în domeniu; 031.405.01.04/ fax: 031.405.01.05 office@interimplus.ro

1. ANGLIA studio videochat din Anglia angajam fete pentru videochat cunoscåtoare limba engleza. Cazare oferita gratis.Pentru detalii contactati-ma la adresa de yahoo (xxxdenysse); 0447735564420 xxxdenysse@yahoo.com

8. ASIA, Show Art Company cautå dansatori/oare, acroba¡i, arti¿ti, magicieni, MC, DJ ¿i trupe dans (Go - Go, strip) ¿i alte tipuri de performeri (aerial) etc pentru baza de date ¿i oferte reale ¿i foarte serioase cu contracte de muncå în Asia, Macau, Hong - Kong, Singapore, Japonia, în cazinouri, hoteluri ¿i cluburi de lux, trimite¡i detalii la: genusius2002@yahoo.com (poze, BIODATA, VIDEO SHOW)

ANGLIA, caut fata/ femeie 9. AUSTRIA, Club select de cunoscatoare de limba noapte Carisma Austria-Graz, engleza foarte bine (prefer- cautå fete peste 18 ani, venituri abil si scris) pentru un job între 3000-8000 {/lunå, nu sunca receptionista incepand tem agen¡ie, transportul se asigcu 15 ianuarie, salariu urå gratuit, cazare, plata se face zilnic, trimite-ne un sms ¿i te foarte atragator, detalii sunåm înapoi sau viziteazå-ne prin email sau la telefon; pe site; 00436608422220 00447522910567 www.carisma-bar.at. escortsgirls_xxx@yahoo.co. 10. AUSTRIA, fete pt. masaj erotic. Se uk

2.

ANGLIA, fete escorte, vrei bani multi? Atunci noi suntem solutia, agentia Anglia cauta escorte, fete cu sau fara experienta salariu f, atragator, nu acceptam-intermediari 4.000-10.000 lire lunar; 00447522910567 employment@queensofbirminghamescorts.co.uk 3.

4. ANGLIA, Firmå selecteazå

muncitori construc¡ii, agriculturå, taxå consultan¡å + întocmire dosar, program 9-17, 40 L; 021.310.61.61/ 0726.927.083 5. ANGLIA, Global Artist, firmå

de impresariat artistic din Bucure¿ti, de 14 ani în topul firmelor din România, selec¡ioneazå dansatoare ne/ profesioniste pentru contracte legale de muncå în Anglia, Elve¡ia, Portugalia, Spania, Luxemburg, Malta, Grecia, Austria, Caraibe, etc. Asiguråm pregåtire artisticå, cazare, costume, etc. Plecåri în 7 zile. Dori¡i ca interesele dvs. så fie reprezentate serios, legal ¿i avantajos? Global Artist este råspunsul. Pentru o primå impresie vizita¡i site-ul. Oferim ¿i rugåm seriozitate; 021.311.58.51/ 0722.635.536/ 0724.222.499 office@globalartist.ro www.global-artist.ro 6. ANGLIA, Londra, personal pentru

Agen¡ie de escorte, condi¡ii: cazare gratis, comision 50%, plata la zi, program de muncå 11 am - 12 pm; 00447540248495 heathrowescort@hotmail.com www.heathrowescorts-london.com

asigurå cazare, câ¿tiguri substan¡iale, urgent; 0767.304.623

11. BERLIN, Citytourgirls Româ-

nia se cautå damå de companie în Berlin 110 { pe orå banii tåi, nu se împarte pe procente. Un CV cu pozå po¡i trimite pe email, yahoo messenger topmunca; 0733.564.625 info@topmunca.ro http://www.topmunca.ro 12. CIPRU, dame consuma¡ie, cazare,

transport gratuit; 0768.044.213

13. CIPRU, fete drågu¡e pentru con-

suma¡ie 35 { + consuma¡ie/searå, condi¡ii avantajoase, rela¡ii la: 0035799198519 barcipru2007@yahoo.com

14. CIPRU, salon cautå coafezå ¿i frizeri¡å, experien¡å min. 2 ani, Adriana; 0035797659661 15. ELVEºIA agen¡ie plasare for¡a de

muncå, selecteazå muncitori construc¡ii califica¡i-necalifica¡i max 50 ani, agen¡i pazå max. 35 ani, menajere max 50 ani. Fårå comision în avans. Taxå consiliere+întocmire dosar 30 L. Program luni- vineri 9.00- 18.00. Rela¡ii; 021.321.60.06/ 0724.861.393

ELVEºIA, agenzia escort cauta fete 18-35 munca in Elvetia profit min. 4.000 { pe luna cazare si actele disponibilita imediata cunostinza limba engleza-italiano mail; 00393466391132 job_swiss@yahoo.com 16.

17. ELVEºIA, club Elve¡ia cautå fete

peste 18 ani venituri între 3.000- 8.000 {/ lunå, gratuit transport, cazare. Plata se face zilnic, rugåm seriozitate; 0786.762.636

Imobiliare vânzåri GARSONIERE

18. ELVEºIA, Zurich, fete tinere pentru

40. SERVICII tânårå cåsåtoritå, cu

Luxus Club 79, posibilitatea muncii între 500 - 1.000 franci pe zi, contract de muncå, totul legal, chirie gratis. Adresa: Club 79 Veberland str. 79, Zurich 8050 Elve¡ia; 0041765275667/ 0041433215979 club79@gmx.ch www.club79.ch

vechime de 5 ani în menaj, experien¡å acumulatå ¿i in strainåtate in domeniul menajului casnic ¿i de birouri, cunoscåtoare a limbii spaniole doresc angajare pe postul de menajerå, 350 {; 0769.326.500 gabrielarusu85@yahoo.com

19. FAMILIE particularå serioaså

doresc angajare sau colaborare la asocia¡ii de proprietari; 0722.683.538/ 031.429.62.63

T¢NÅR 28 ani, aspect fizic plåcut ¿i îngrijit, cuno¿tin¡e operare PC, limba englezå nivel mediuavansat, cu experien¡å în domeniul barman- ospåtarajutor bucåtar, doresc angajare în Bucure¿ti; 0732.823.789 vrinceanu_i@yahoo.com

3. AGENT comercial, administrator,

42. T¢NÅR 34 ani, posesor permis cat.

din Anglia angajeazå fizioterapeut, arhitect, menajerå, salariu avantajos. 0722.622.669

20. FRANºA, Italia, Spania, Grecia,

Cipru, Olanda, Suedia, Germania, Anglia, Norvegia, Finlanda, Damenarca. Thera Group selecteazå personal pentru locuri de muncå în stråinåtate, în domeniile: hotelier - turism, construc¡ii, îngrijire båtrâni sau copii, menajere, agriculturå, zootehnie, ¿oferi distribu¡ie ¿i ¿oferi profesioni¿ti, industria petrolierå ¿i auto, etc. Info-line; 0758.800.500/ 0758.800.600/ 0371.100.110/ 0371.101.001

41.

1. 50 ANI, priceput orice (strung, frezå,

electronicå, construc¡ii, etc.), posesor papuc, rog seriozitate; 0720.464.288/ 0764.839.833 2. ADMINISTRATOR posesor atestat

¿ofer cat. B, C ¿i E, solicit angajare; 0724.024.292

B+ ma¿inå, doresc angajare; 0749.697.107

4. AM 32 ani doresc så lucrez ca mena-

43. T¢NÅRÅ, 36 ani cu defect minor la mâini, doresc angajare ca femeie de serviciu la bocuri sau firme, Nicoleta, 8001.000 L; 0732.085.177

jerå, 1, 2, 3 zile/ såptåmânå; 0766.282.536

21. GERMANIA, firmå selecteazå

muncitori construc¡ii, menajere, taxå consultan¡å + întocmire dosar 40 L, program 9-17; 021.310.61.61/ 0726.927.083 22. GERMANIA, Olanda, Spania, locuri de muncå prin contract pt. constructii ¿i amenajarea spatiului public. Se asigura cazare si maså, plecåri urgente. Rugam seriozitate; 1.800 {; 0765.388.850 www.leontrans@yahoo.com 23. GERMANIA, SC Elpida Jobs SRL -

Agen¡ie de Recrutåri For¡e de Muncå oferå locuri de muncå stabile pentru cunoscåtorii de limba germanå ¿i greacå mediu - avansat, se cer: cupluri, femei, bårba¡i pentru ajutori de bucåtårie, ospåtari/ ospåtåri¡e, bucåtari, ajutori de bucåtari, ID messenger: elpidajobsrl; 0371.032.048/ 0763.663.243/ 0726.688.097 elpidajobsrl@yahoo.com

24. GERMANY, hot girl, caut colega cu

aspect placut pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721169710 annabogza@gmx.de

25. GERMANY, hot girl, caut colega cu

aspect placut, pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721.169.710 annabogza@gmx.de

5. BONÅ cu atestat, solicit anga-

jare pt. îngrijire copil (indiferent vârsta), eventual ¿i mic menaj. Numai extern, maxim 10 ore/zilnic, de luni pânå vineri; 0720.876.977 6. BONÅ cu experien¡å, zona Corbean-

ca, Balote¿ti, Buftea, Paradisul Verde; 0724.949.210

7. BONÅ de weekend, sårbåtori, am 40

ani, måmicå, nefumåtoare, sånåtoaså, serioaså, stab., curatå, calmå, iubitoare copii, experien¡å, doresc îngrijire copila¿ (int., ext.); 0729.976.887 8. BONÅ, ajutor bucåtar, curå¡enie sau

cu ora - 10 L. Caut de muncå; 0729.693.534

9. CAMERAMAN, fotograf cu expe-

rien¡å ¿i aparaturå doresc angajare sau colaborare cu firme; 0720.863.140 10. CONTABIL, execut contabilitate completå, balan¡å, bilan¡, state salarii, ITM; 0766.220.674 11. CONTABILÅ autorizatå, întocmesc

situa¡ii orice domeniu, balan¡å, bilan¡, ITM, declara¡ii, consultan¡å afaceri, convenabil, colaborare, angajare; 0723.620.641 12. DOAMNÅ 46 ani, calc rufe, fac

menaj 1 - 2 zile pe såptåmânå; 0766.288.057

26. GRECIA, Anglia, Irlanda, Fran¡a,

medici, asistente, îngrijire båtrâni, curå¡enie. 0768.718.243

27. GRECIA, urgent, dansatoare pentru club din Grecia, salariu fix + comision din dans + consuma¡ii, plata zilnic, cazare gratuitå, cer ¿i ofer seriozitate; 0764.642.898 28. IRLANDA, Dublin, Agen¡ia Escort Lux cautå fete ¿i transexuale cu vârsta peste 18. Aspect fizic plåcut, preferabil vorbitoare limba englezå. Posibilitate câ¿tig între 7.000 10.000 { pe lunå. Plata se face zilnic. Clientelå selectatå. Majoritatea colegelor sunt românce; 00353871717982/ 0767.381.988 hottie_denise@yahoo.com 29. ITALIA, Club angajeaza fete con-

suma¡ie, salariu fix 1500 { + comision 50%, exclus sex, cazare gratis; 0733.763.433 maxbrt2000@yahoo.com

30. ITALIA, contracte muncå, hotel/ menaj/ croitorie/ infirmieri. Salarizare, 800 {; 0755.358.900/ 0731.503.304/ 0745.489.172/ 0268.474.435 www.eppjobs.com 31. ITALIA, îngrijire båtrâni (badante);

Grecia - barmani¡e, urgent Larisa, Corfu, Lefkada; Cipru - sudori, fierari, dulgheri, zidari, necalifica¡i; 0761.089.249/ 0731.702.214 www.birouldejoburi.ro

32. ITALIA, Night Club, dansatoare ¿i hostess cu sau fårå experienta, min. 18 ani, se asigura transport ¿i cazare, salariul atractiv in functie de abilitåti, exclus prostitu¡ie. Trimite-ti foto la email, 1.500 {/ luna; 00393279251101 nightclubaf@yahoo.com 33. ITALIA, ofertå de muncå: menaj,

îngrijire persoane, asistent medical, cameristå, ajutor bucåtar; 0732.393.508/ 0767.448.744/ 0742.413.731/ 0368.425622 office.realjob@yahoo.com

34. ITALIA, SC Mabec angajeazå elec-

tricieni califica¡i, rog CV-ul la adresa de e-mail; 0722.510.150/ 0788.852.599 office@mabec.ro

35. JAPONIA, Singapore, oferim locuri

de muncå pentru dansatoare, hostess, contracte de muncå avantajoase; 0728.445.522 36. LONDRA, escorte lux, agentie

Escorte Londra oferim: cazare gratis, comision 50 %, clientela selectå, 5.000 {; 00447738097316 heathrowescort@hotmail.com www.heathrowescorts-london.com 37. MECANIC auto, Suedia, cu scoala

¿i experien¡å, fårå cazier, locuin¡å, transport plåtit. Seriozitate. E-mail, 1.000 {/lunar; mecanic.suedia@telia.com 38. OHIO, angajåm bonå cu

experien¡å, preferabil de¡inåtoare de vizå SUA pentru îngrijire copil 6 ani în statul Ohio; 0722.590.097/ 0723.858.868/ 0742.315.935/ 021.210.39.98 39. PERSONAL hotelie recrutåm

pentru vapoare de croazierå care de¡in UK IN numar: administra¡ie, recep¡ie, restaurant, bar, bucåtårie. Condi¡ii deosebite, tel. (10-16); 021.224.07.94 40. SLOVACIA, croitorese ¿i

confec¡ionere experien¡å ma¿inå de cusut simplå, program gratuit, plecåri ianuarie 2011; 0755.329.329 41. SPANIA, vas de croazierå - per-

soane calificate: barmani, ospåtari, picoli, cameriste. Pentru rela¡ii suna¡i la tel. 0761.779.412/ 0785.388.537

 U.K, ESCORTE AGENTIA ANGLIA CAUTA ESCORTE CU SAU FARA EXPERIENTA, SALARIU ATRAGATOR, NU ACCEPTAM-INTERMEDIARI 4.000 -10.000 LIRE, INFO. LA TELEFON SAU ID DE MESS ESCORTSGIRLS_XXX. TRANSPORT SI CAZARE. OANA, 10.000 {; 00447522910567 escortsgirls_xxx@yahoo .co.uk 42.

 43. VAS de croazierå - persoane califi-

cate: barmani, ospåtari, picoli, cameriste. Contract pe 3 luni cu posibilitate prelungire. Oferim ¿i cerem seriozitate; 0785.091.181

9

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

13. DOAMNÅ 49 ani fac menaj la familie serioaså, rog seriozitate, exclus aventurieri; 0762.611.108 14. DOAMNÅ 49 ani fac menaj ¿i cålcat

L-V. Rog seriozitate. 0769.426.205

15. DOAMNÅ cu experien¡å, 46 ani, fac

menaj la familii serioase, zona Unirii, Tineretului, Dristor. Rog seriozitate; 0786.869.465

16. DOAMNÅ fårå obliga¡ii, 59 ani, caut

så îngrijesc ¿i menaj doamnå bolnavå, 810 ore zilnic; 0732.767.427 17. DOAMNÅ ordonatå cu bun sim¡

doresc så îngrijesc båtrânå termen lung intern, doresc serozitate; 0763.854.751 18. DOAMNÅ serioaså cu experien¡å,

22. DOAMNÅ, 47 ani, studii medii, caut

serviciu; 0755.756.429

23. DOAMNÅ, 48 ani, cu un båiat de 20

ani, fac menaj contra locuin¡å sau plåtesc chirie mai modestå; 0736.522.783 24. DOAMNÅ, 56 ani, doresc så îngri-

jesc båtrân(å), fac menaj, calc rufe, supraveghez copil la domiciliul meu în weekend ¿i de sårbåtori, rog seriozitate; 0729.793.289 25. DOAMNÅ, 58 ani, doresc så îngrijesc o båtrânå, intern sau externå, preferabil provincia; 0761.514.181 26. DOCTOR medic veterinar,

solicit angajare/colaborare (administrare), fermå, zone limitrofe Bucure¿ti sau jud. Covasna. 0720.469.278; 021.444.17.65 27. DORESC loc de munca în tipografie,

legåtorie am experien¡å. Rog seriozitate; 0752.295.917

FATÅ SERIOASÅ CU 8 CLASE, DORESC ANGAJARE CA FEMEIE DE SERVICIU SAU MENAJERÅ; 0724.419.196

28.

29. MANAGER alimenta¡ie publicå

restaurante cu probleme solicit colaborare termen scurt lung; 0722.780.819 30. MANAGER restaurant, persoana cu multa experien¡å in administrarea restaurantelor, pot conduce personalul din restaurant si organiza diferite evenimente (eventual pot aduce personal calificat); 0761.674.351 adelafelicia@yahoo.com 31. MENAJ u¿or unei familii de båtrâni

sau domn singur, rog seriozitate; 0768.439.079

32. MENAJERÅ cu experien¡å 10

ani, recomandåri firme ¿i persoane fizice, solicit angajare office, familie, maxim 3 zile såptåmânå; 0770.934.700 33. MENAJERÅ cu experien¡å, reco-

mandare, fac menaj 2 - 3 zile pe såptåmânå. Curå¡enie de sårbåtori generalå; 0762.922.986 34. MENAJERÅ, doresc angajare la

familii sau sedii firmå 2-3 zile pe såptåmânå; 073122417807312241780731.224.17 8 35. OFER servicii de menaj u¿or, 3

ore/ zi, 3 zile/ såptåmânå; 0721.074.034 36. PENSIONAR militar doresc anga-

jare în domeniul registraturå, arhivisticå ¿i în alte activitå¡i; 0721.936.637 37. PENSIONARÅ, våd de un båtrân

sau copil, 8 ore/zi, luni- vineri; 0767.255.399

dåtoare, serioaså supraveghez copil între 4 ¿i 10 ani, 8 ore, inclusiv la lec¡ii, cuno¿tin¡e francezå ¿i germanå; 0788.757.691

25. BERCENI Emil Racovi¡å conf.3, 17

mp, îmbunåtå¡iri, 17.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

26. BERCENI Pia¡a, 1/5, bl. mixt, îmbunåtå¡iri lux, balcon 8 m, ST 27 mp, gaze, cabinå du¿, neg. 24.000 {; 0765.643.014 27. BERCENI Re¿i¡a, conf.3, 17mp,

de 13 ani, prestez ¿i alte servicii; 0767.820.461

46. ªOFER B, C, D, E, adm. parc auto,

atestat ARR, tr. marfå+ persoane, exp. 30 ani, colaborare în domeniu tr. ocazional, eventual angajare; 0721.675.600/ 021.351.34.88

62. CHIRIGIU, Liberty Mall, 5/8, 42 mp,

bloc nou, toate îmbunåtå¡irile, finisatå, 39.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

63. CHIªINÅU, Pantelimon, 5/10, îmbunåtå¡iri g, f, p, t, u¿å metalicå, ac, se poate vinde ¿i mobilat, 37 mp, bloc 1983, mixt, zonå lini¿titå, 39.500 {; 0723.500.238 laurapopescudd@yahoo.com

turi, g, f, termopan, mobilatå, acte la zi, 22.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

66. CIªMIGIU, Hotel Opera, renovatå

105. DRISTOR, particular, cf. 1, an 1986, 7/8, termopan, parchet, gresie, faian¡å, u¿å met., 39.000 {; 0766.204.439/ 021.344.50.45

metri påtra¡i, 16.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

68. CIªMIGIU, Walter Måråcineanu,

et. 3, dec., renovatå, mobilatå, 34 mp, 55.000 {; 0788.640.430

69. COLENTINA, 40 mp, decoman-

dat, termopane, particular, construc¡ie 2008, fårå agen¡ii, 30.000 {; 0721.112.553 70. COLENTINA, Doamna Ghica,

ac, g, f, t, contorizatå, bloc mixt, metrou, 46.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

1979, 35 mp, 6/10, dec., balcon logie, fårå îmb., acte, liberå, ID MH1-0006, 29.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

48. ªOFER BE, CE, DE, atestat trans-

32. BERCENI, Big, metrou, bloc mixt, 40 mp, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 0730.102.375

71. COLENTINA, Ma¿ina de Pâine, 32

49. ªOFER cat. B, serios cu experien¡å,

doresc angajare. 0765.240.664

50. ªOFER categoria B, 35 ani, disponi-

bil la program foarte prelungit, doresc angajare. Accept firme sau persoane particulare; 0727.908.927 51. ªOFER categoria B, C, E, card

tahograf, atestat marfå, experien¡å camion 7,5 t, caut angajare; 0761.500.346

52. ªOFER profesionist B+C+E, vorbitor

italianå, doresc angajare, colaborare pentru transport sau ¿ofer personal, dispus la deplasåri; 0722.487.929

53. ªOFER profesionist B, C, E, D autoturism Opel Signum an fab. 2008, doresc så efectuez curse de protocol intern ¿i international, îmi ofer serviciile persoanelor ¿i firmelor interesate; 0731.564.930 stangarobert@yahoo.com

ticular, neg. 0723.512.276/ 0730.071.710

34. BERCENI, Emil Racovi¡å, cf. 2, 24

mp, etaj 2/4, termopane, g+f+um, intabulare, baie, bucåtårie, 23.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839 35. BERCENI, Emil Racovi¡å, confort 3,

4/4, toate îmbunåtå¡irile, proprietar, u¿or negociabil 18.500 {; 0730.790.954/ 0762.818.972

36. BERCENI, gars., cf. 1, an 2010, 43 mp, în cartier reziden¡ial Aurel Per¿u, 43 mp utili+ teraså, g, f, t, ac, ct, loc de parcare inclus în pre¡, pazå permanentå, 43.000 {; 0722.252.220 37. BERCENI, o camerå, 1980, 2/10, 32

mp, balcon, toate îmb., renovat recent, mobilatå, metrou, ID894033, 34.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

38. BERCENI, o camerå, 34 mp, parter

54. ªOFER, 39 ani, BE, CE+ card t.+ atestat M, doresc angajare dubi¡å- dubå maxim 7,5 t; 0733.024.523

înalt/4, dec., bloc mixt, îmb., renovat recent, fårå balcon, liberå, acte, ID894036, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

55. ªOFER, cat. B, experienta 15 ani,

39. BERCENI, Olteni¡ei, cf.1, dec., 2/4,

caut urgent loc de munca, multiple cunostinte; 0736.046.330

56. ªOFER, personal, solicit angajare -

colaborare. Sunt tânår distins, serios, înalt - atletic; 0729.219.332

g+f+um, 36.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

40. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, cf.3, g+f+t,

3/4, 16.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

41. BERCENI, Re¿i¡a, 2/4, renovatå,

apå caldå RADET, gaze la u¿å, cad.+ intab., 17.800 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 42. BERCENI, Secuilor, cf.2, 1/10,

îmb., neg. 15.000 {; 0765.600.502

3. 1 DECEMBRIE 1918, particular, apropiere metrou, confort 1, semidecomandat, 33mp, 10/10, renovat recent, parchet, termopan, usi interior noi, aer conditionat, balcon inchis, an constructie 1975, acte la zi, discutabil, 29.900 {; 0771.226.698 4. 1 MAI, 1982, 8/10, 36 mp, confort 1, vedere/ acces stradal, liberå, intabulare, negociabil, 38.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente1mai.ro 5. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii, p/4

cu balcon, dec., 40 mp, bloc mixt, 1989, îmbunåtå¡iri, 50.000 {; 0720.359.771 6. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 2/8,

dec., 42 mp, toate îmb., g, f, p, t, lavabil, construc¡ie 1988, 36.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771 7. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian,

parter, 37 mp, decomandatå, 39.000 {; 0730.993.333 8. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, 4/8,

dec., scarå curatå, cash, 36.000 {; 423.12.52/ 0724.021.029

9. 23 AUGUST, Republica, 4/4, cf. 3, g,

13. ALBA Iulia, particular, vând garson-

ierå, cf. 2, Pia¡a Alba Iulia, etaj 4/10, 20 mp, liberå, 28.000 {; 0761.590.509

14. APÅRÅTORII Patriei, cf. 3, 17 mp,

etaj 1/4, disc., 13.000 {; 0723.351.896

15. ARAD, vând/ schimb negociabil gar-

sonierå în Municipiul Arad, zonå comercialå, cf. 3, mobilatå, contorizatå, balcon palier, 15.000 {; 0722.284.714 16. ARMENEASCÅ, proprietar, g, f, t,

p, ac, mobilatå, cadastru, curatå, Legea 112- fårå probleme, 30.000 {; 0722.451.807 17. AVIAºIEI, Cristal Palace, stradalå,

1988, 44 mp, dec., p/4, cf. 1, apometre, repartitoare, fårå îmb., parcare, apropiere metrou, acte, liberå, ID MH1-0002, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 18. BABA Novac, cf. 1, dec., etaj 9/9,

fårå îmbunåtå¡iri, 27.000 {; 0761.680.662

19. BABA Novac, po¿tå, gars. 34 mp, cf.

1, 1984, 8/10, semidec., bloc mixt, fårå zgomot, 36.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

22. BASARABIA, 1 cam., Chi¿inåu,

1981, 30 mp, 5/10, balcon, bloc mixt, toate îmb., mobilatå, utilatå modern, parc, metrou, parcare, renovat recent, id 892005, 32.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

74. CONSTANTIN Brâncoveanu

metrou bloc 2010 53.500 {; 0727.864.296

75. COTROCENI, gars. parter în vilå,

str. Joliot Curie nr. 10, fårå bulinå, fårå îmbunåtå¡iri, fårå legea 112, 42.000 {; 0722.225.028 76. CR¢NGAªI, 1985, metrou la 2 minute, 30 mp utili, parter înalt/4, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, parc, parcare, id 860125, 31.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 77. CR¢NGAªI, gars. cf. 1, 1990, etaj 3/7, balcon, apometre, repartitoare, semidec., zonå lini¿titå, lac, fårå restan¡ieri, 39.000 {; 0747.474.174 78. CR¢NGAªI, Parc, cf. I, dec, et. 2,

bloc '88, g+f+p+t, 41.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

79. CÅLÅRAªI, Agricultori, 1/8, 1992, stradå, bloc mixt, 42 mp, decomandatå, amenajatå pentru birouri, central, pazå, acte, liberå, id: MH1-0019, 65.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

109. DRISTOR, urgent garsonierå cf 2,

(la 3 min de metrou), etaj 5/10, 40 mp utili, utilitå¡i complete, parchet, gresie, faian¡å, u¿å metal, geam termopan, 26.000 {; 0726.403.355 niculescuciprian@ymail.com

110. DRUMUL Taberei - Compasului Plaza, cf. 1, semidec., p/9, 38 mp reali, zonå civilizatå, bloc lini¿tit, curatå, acte, 35.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49 111. DRUMUL Taberei - Compozitorilor, stradal, ideal sediu firmå, parter; 0722.558.070/ 0762.216.420 112. DRUMUL Taberei - Prelungirea

Ghencea, imobil nou, la cheie, s = 39 mp, acc. prima caså, 31.000 {; 0725.918.207

113. DRUMUL Taberei 8, Plazza, decomandatå, termopan, u¿å metalicå, geam baie, 38 mp, pretabil firmå, 34.000 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 114. DRUMUL Taberei Ghencea, stradal, complex reziden¡ial, c. 2009, et. 3, 60 mp utili, cåråmidå, finisaje lux, ocazie! 44.900 {; 0744.368.835 115. DRUMUL Taberei Plaza, particular, confort 1, parter din 10 zona linistita la 4 minute de Mall Plaza renovata utilata si mobilata balcon open space toate actele blocul este de garsoniere, 38.600 {; 0744.340.534 is_safe@yahoo.com

45. BERCENI, Turnu Mågurele, confort

82. CÅLÅRAªILOR, Calea, bloc 1939,

118. DRUMUL Taberei, 1/9, Sibiu, cf. 1,

1, 5/9, 32 mp, curatå, intabulare, accept credit, 31.000 {; 0788.430.751

46. BRÂNCOVEANU, cf.3, etj.3/4, îmbunåtå¡iri, apå caldå, cåldurå, bloc civilizat, 17.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

consolidat, 7/7, camerå dublå, baie, bucåtårie, balcon, necesitå zugråvit, îmbunåtå¡iri, disc., 45.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

116. DRUMUL Taberei, 1/9, Bra¿ov, cf. 1, dec., g, f, p, t, curatå, cadastru, intabulare, accept credit, 34.000 {; 0730.556.907

conf 1, balcon, contorizatå, cadastru, intabulare, zona bunå, 31.900 {; 0726.004.932 semidec., g, f, um, curatå, spa¡ioaså, cadastru, intabulare,. accept credit, 33.000 {; 0730.556.906

83. DACIA, Eminescu, garsonierå 35 mp, bloc 2009, finisaje lux, curte, intabulatå, liberå, 41.900 {; 0722.295.850

119. DRUMUL Taberei, 3/4, ANL Brâncu¿i, decomandatå, 38 mp, termopan, intabulatå, 35.500 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49

1, dec 3/4, constructie 1979, 34 mp. curata, 35.000 {; 0764.716.412

84. DACIA, garsonierå, 2/5, dec., 35 mp, finisaje lux, an 2009, acces curte, loca¡ie de excep¡ie, ultracentral, 5 % TVA + 41.900 {; 0733.018.484/ 031.330.31.35/ 021.330.31.36 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro

120. DRUMUL Taberei, 33 mp, parter înalt/ 4, decomandatå, bloc mixt, aproape de parc, liberå, cash, exclusivitate, id 897026, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

49. BR¢NCOVEANU, etaj 4/4, cf. 3, f, g, t, ac, zonå lini¿titå, proprietar, mobilat, 17.000 {; 0740.610.245/ 0745.060.292

85. DECEBAL adiacent, consturc¡ie 1989, cf. 1, sporit, dec., 42 mp, cadastru, intabulare, îmb., liberå, 51.000 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

121. DRUMUL Taberei, 5/10, Tip-Top,

50. BR¢NCOVEANU, Luicå, supero-

86. DECEBAL, 1992, 40 mp, 7/8, dec.,

122. DRUMUL Taberei, 6/10, cf. 1, dec.,

47. BRAªOV, garsonierå ultracentral,

str. Castanilor 5 A, 29.900 {; 0724.376.035

48. BR¢NCOVEANU, Budimex, conf

fertå Prima caså, garsoniere în imobil d+p+5, construc¡ie 2010, 35 mp construi¡i, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, acces u¿or la mijloace de transport, disponibile imediat, (TVA 5% inclus), pre¡uri începând de la 25.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 51. BUCUR Obor, 41 mp, centralå

52. BUCUR Obor, metrou, cf. 1, 45 mp,

însoritå, fårå îmbunåtå¡iri, are gaze, accept credit, 22.000 {; 0724.913.158

ticular, 5/10, recent renovatå, 40.000 { sau închiriere 250 {; 0723.214.986/ 0726.301.580

mandata, bloc garsoniere, 2/ 10, metrou, agentie, 36.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

117. DRUMUL Taberei, 1/9, Favorit,

10. AFI Cotroceni, 1/4, decom, 42 mp,

12. ALBA Iulia, 3/10, confort 2, liberå,

73. COLENTINA, Teiul Doamnei, par-

108. DRISTOR, stradal, cf. 1, semideco-

81. CÅLÅRAªILOR - Unirii (Valeriu Brani¿te), particular, cf. 2, renovatå lux, totul schimbat, eventual mobilatå absolut nou, 29.500 {; 0722.755.377

f, p, t, um, ac, mob. modern, utilatå, 12.000 {; 0721.816.709/ 0744.987.303

11. ALBA Iulia conf.2, 20 mp, 1970, 4/10, curatå, ocazie, negociabil. 27.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

sonierå dublå, 56 mp, bucåtårie mobilatå, zona de zi separatå de dormitor, 60.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

DRISTOR, R¢MNICU SÅRAT, 34 MP, CONFORT 1, AN 1983, 4/8, BLOC MIXT, ¥MBUNÅTźIRI, NEG., 35.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595

107.

44. BERCENI, Sun Plaza, 38 mp, bloc mixt, construc¡ie 1982, decomandatå, curatå, intabulare, negociabil 35.000 {; 0760.664.888

termopane, u¿å metalicå, parcare, particular, finalizat 2009, exclus agen¡ii, 37.500 {; 0726.999.920

îmbunåtå¡iri, spate, 65.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

72. COLENTINA, Rose Garden, gar-

106. DRISTOR, Râmnicu Sårat, bloc mixt, et. 8/8, 35 mp, an construc¡ie 1985, mobilatå, utilatå, 35.000 {; 0744.837.852

farå îmb., 36 mp, exclus intermediari, 35.000 {; 0726.305.493

43. BERCENI, str. Cercetåtorilor, dec.,

2. 1 DECEMBRIE 1918, bd., cf. 3, cu

mp, open space, 5/8, 1978, poten¡ial investi¡ie, CBR28451, 41.700 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

gars. cf. 1, 38.000 {; 0722.201.058/ 0768.987.734

80. CÅLÅRAªI, Matei Basarab, Cålåra¿ilor, garsonierå confort 1, decomandatå, bloc mixt, 1994, termopan, aer conditionat, cadastru, intabulare, eliberabilå imediat, comision 0%, 50.000 {; 0769.061.501

g+f+p+t, modernå, 23.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

1. 1 DECEMBRIE - Auchan Po¿ta¿ului, p/10, cf. 1, dec., 35 mp, g, f, p, t, um, cu balcon, neg., 34.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948

bloc pazå, civilizat, g, f, t, 40.000 {; 0728.269.750

67. CIªMIGIU, Sala Palatului, 3/4, 24

8/10, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, centralå, la cheie, metrou, balcon, pazå, op¡ional parcare subteranå, id 894020, 43.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

33. BERCENI, Cultural, gars. cf. 3, par-

103. DRISTOR, metrou, et. 3, 34 mp,

104. DRISTOR, metrou, particular vând

31. BERCENI, 6/8, 37 mp, amenajatå,

port persoane, 38 ani, serios cu experien¡å, disponibil la program prelungit, doresc angajare; 0721.206.392

102. DRISTOR, metrou, cf. 2, 9/10, 2 lif-

lux, mobilatå nou, AC, 43 mp, centralå proprie, 49.000 {; 021.319.78.04/ 0724.257.295

47. ªOFER B, C, E, atestat marfå,

agabaritic, experien¡å tir 20 ani, solicit loc de muncå; 0762.733.489

100. DRISTOR, metrou, 2/10, cf. 1, semidecomandat, intrare stradalå, vedere spate, îmbunåtå¡iri, 34.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

65. CIªMIGIU, 20 mp, 4/8, 1940, semi-

28. BERCENI zonå, în spatele Cine-

29. BERCENI, 1 camerå, 2008, 38 mp,

din bulevard, 32 mp, 2/8, renovat recent, g, f, p, t,um, balcon închis, mob. ¿i utilatå, se acceptå credit, u¿or neg., ofertå realå, 36.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker

101. DRISTOR, metrou, 4/10, spa¡ioaså, stradal, 38.500 {; Pia¡a Sudului, metrou, bloc mixt, 1985, 4/10, 38.500 {; 0729.600.927

dec., vedere curte interioarå, instala¡ii sanitare noi, bucåtårie mobilatå, CBR48706, 24.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

matografului Cultural, vând garsonierå confort 3, proprietar; 0729.663.004/ 0761.046.12499. DRISTOR, metrou la scarå, intrare

64. CIªMIGIU Sala Palatului, 1/8, semidecomandatå, 35 mp, 2009, bloc consolidat, fårå îmbunåtå¡iri, CBR32893 41.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

toate îmbunåtå¡irile, curatå, et.2/4, 17.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

30. BERCENI, 1 camerå, 2010, 36 mp,

38. PERSOANÅ serioaså, familist, îmi ofer serviciile 20. BAICULUI, zonå, garsonierå, cf. 3, în domeniul învelit îmbunåtå¡iri, negociabil; 0760.119.022 acoperi¿uri cu tabla Lindab, 21. BARBU Våcårescu, imobil 2009, izola¡ii cu polistiren, 1/8, dec., 47 mp, 47.000 {; execu¡ie cåbånu¡e din lemn. 021.210.09.65/ 0724.492.435 0720.215.684 39. PROFESOARÅ, nefumåtoare, råb-

mp, meritå våzutå, 16.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

45. ªOFER 31 ani, posed permis cat. B

20. DOAMNÅ serioaså, 36 ani, fac

ciliul în sectorul 2, doresc så am grijå de 1 copil sau de båtrâni la domiciliul acestora. Nu intern. Rog seriozitate; 0766.450.105

24. BERCENI Cultural, conf.3, et.4, 16

4/6, 2 balcoane, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, central, stradal, parcare, liberå, mobilatå/ utilatå lux, exclusivitate, id 894040, 42.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

19. DOAMNÅ serioaså cu experien¡å, sufletistå, gospodinå, îngrijesc: båtrâni, bolnavi, copii; 021.628.03.13

21. DOAMNÅ serioaså, 48 ani, cu domi-

1978, et. 8/10, 34 mp, îmb., mob., parcare, liberå, ID597, 36.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

44. ¥NGRIJESC båtrân(å), asistenta medicala, ingrijesc persoana varstnica pentru caså; 0743.184.627 claudiasinescu@hotmail.com

fac curå¡enie generalå ¿i de între¡inere, garsoniere, apartamente, firme. Rog seriozitate; 0762.091.975

curå¡enie, menaj, în orice zi din såptåmânå, rog seriozitate; 0730.004.419

23. BASARABIA, Stadionul Na¡ional,

bloc mixt, balcon, toate îmb., metrou, parcare, ID:900044, 46.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

87. DELFINULUI, în vilå, 2008, 32 mp,

balcon, centralå, utilitå¡i separate, p/2, 1/2, 29.500 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155

cf. 1, semidec., curatå, g, f, p, curatå, cadastru, intabulare, accept credit, 24.000 {; 0730.556.906

etaj intermediar, balcon închis în termopan, curatå, toate actele, bloc mixt, construc¡ie 1980, 2 min. parc, Billa, 33.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

123. DRUMUL Taberei, ANL, 2010, 42

88. DELFINULUI, Rond, bloc mixt, cf.

mp, 3/4, decomandatå, bucåtårie compartimentatå, toate îmbunåtå¡irile, parcare, acte, liberå, id: MH3- 0006, 38.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

89. DOAMNA Ghica, gars., cf. 2, 9/10,

124. DRUMUL Taberei, Azuro, proprietar, gars., cf. 1, 38 mp, p/10, decomandatå, OD I, îmbunåtå¡iri lux 2010, ideal firmå, 40.000 {; 0765.876.250

1, etaj 2, dec., cu îmb., c-¡ie 1976, bloc solid, intabulat, 30.500 {; 0731.973.238/ 0752.204.527

sporit, dec., îmb., mob., utilatå, liberå, etaj 10, bloc 1987, 42.000 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.912.924

24 mp, îmbunåtå¡iri, utilatå, mobilatå, decoratå, u¿å securizatå, liberå, 30.000 {; 0726.044.880

53. BUCUR Obor, ªtefan cel Mare,

90. DOROBANºI, Beller, 1982, etaj 3/4,

metrou, 36 mp, decomandatå, etaj intermediar, bloc 1982, mixt, curatå îmbunåtå¡iri, p, g, f, um, balcon închis, se acceptå credit, ofertå realå, ocazie, 42.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

42 mp, decomandat, bucåtårie mobilatå/ utilatå, curat, vedere mixtå/ acces stradal, discutabil, obs.: Radu Beller, 66.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamentedorobanti.ro

garsonierå, mobilatå complet, confort 3, wc, baie, bucåtårie, u¿å de metal, termopan, parchet, frigider, aragaz, butelie, tv, ma¿inå de spålat automatå, canapea extensibilå, 21.000 {; 0723.575.157/ 0761.152.297 marinescu.andrei05@yahoo.com

54. BUCUREªTI, vindem ¿i cumpåråm gars. toate conforturile, sectoarele 2, 3, Constant Imobiliare vå a¿teaptå ofertele cu maximå seriozitate ¿i comisioane minime; 0722.612.915/ 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10

91. DOROBANºI, Bisericå, 1/10, constr. 1976, cf. 1, dec., reabilitare termicå gratuitå, vedere sud, pe mijloc, bloc mixt, acte, neg., 43.000 {; 0730.556.904

126. DRUMUL Taberei, Billa, 1/ dec., etaj mijloc/ 10, construc¡ie 1980, 34 mp, f. îmb., curatå, 3 minute parc, pia¡a Moghioro¿, Billa, c+i, 33.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

92. DOROBANºI, Caragiale, 1/10, 1979, 32 mp, stradal, ultracentral, dec., mob., utilatå, fårå balcon, loc parcare, acte, liberå, IDMH1-0001, 42.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

127. DRUMUL Taberei, Billa, 6/10, cf. 1, dec., 34 mp, 1980, fårå îmbunåtå¡iri, bloc mixt, pia¡å, parc, RATB, neg., 34.000 {; 0728.874.502

93. DOROBANºI, Pia¡å, 1/10, 1979, 30

128. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

55. BUCUREªTII Noi, garsonierå nouå, 50 mp, bucåtårie deschiså/mobilatå, centralå proprie, AC, 55.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 56. BUDAPESTA, Cantemir, 36 mp,

P/8, 1963, decomandat, sp. comercial/ birou/ reziden¡ial, CBR48278, 49.990 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 57. CAMIL Ressu, la metrou, cf. 2, 9/10,

renovatå, g, f, p, t, um, complet mob. ¿i utilatå, toate actele, urgent, meritå våzutå, pre¡ bun, disc., 22.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

58. CAMIL Ressu, Metrou Grigorescu,

cf. 1, dec., p/10, Parcul IOR, bl. mixt, modernizatå, g, f, p, t, um, balcon, totul nou, schimbat, cadastru, disc., 39.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 59. CANTEMIR Budapesta, imobil

nou; 0726.863.447

60. CAROL Bd., zona Mo¿ilor, cf. 1, 40

mp, în vilå na¡ionalizatå, scarå acces de lemn, etaj 3/3, 27.000 {; 0723.331.850 61. CASA Poporului, garsonierå confort 1, 50 mp vis-a-vis Casa Poporului, mobilatå, termopan, pazå în bloc 24/24, 83.000 {; 0756.801.801 maghe95@yahoo.com

mp utili, dec., bloc mixt, toate îmb., mob./ utilat modern, stradal, vedere spate, renovat recent, aproape de metrou, intabulare, liberå, ID900027, 42.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 94. DRISTOR 1, metrou, 1/10, 38 mp,

bloc mixt, dec., 37.000 {; 0728.668.748

125. DRUMUL Taberei, b-dul Timi¿oara,

5/10, c¡ie 1980, bloc mixt, acte, curatå, ocazie, 33.000 {; 0730.556.901

129. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

cu balcon, 6/10, 36 mp, an construc¡ie 1980, c+i, neg., 35.000 {; 0728.874.507

130. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, semi-

95. DRISTOR, 4/10, cf. 1, semidec.,

dec., 8/10, 2 lifturi, balcon, zonå lini¿titå, liberå, acc. credit, ocazie, 30.000 {; 0730.556.901

96. DRISTOR, 5/10, cf. 1, semidecomandat, 31 mp, zona metrou, pia¡å, lac, parc, zugråvitå, liberå, 32.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

131. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, parter înalt/ 4, cf. 1 dec., s= 36 mp, acte, cu îmbunåtå¡iri, acceptå credit, neg. (Cod: AV0029805), tel/ fax 45.000 {; 0720.534.203/ 031.330.31.35/ 021.330.31.36 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro

apropiere metrou, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, 37.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

97. DRISTOR, Baba Novac, chiar la metrou, 32 mp, etaj 3/ 10, recent renovata, gresie, faianta, usa metalica, balcon inchis, foarte curata, intrare din bulevard, apropiere Muncii, Rond Alba Iulia, metrou la scarå, 34.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 98. DRISTOR, Baba Novac, garsonierå

liberå, cf. 1, 1986, 40 mp, mobilatå, 200 {; 0744.536.521

132. DRUMUL Taberei, Favorit, 1/9, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liber, stradal, acte, Råzvan G., 32.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 133. DRUMUL Taberei, Favorit, cf, 1, et.

2, bloc '82, g+f+p+t, 33.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 134. DRUMUL Taberei, Favorit, gars., cf. 1, 1/9, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liber, stradal, acte, Råzvan G., 32.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 135. DRUMUL Taberei, Favorit, Sibiu,

et.7/9, 31 mp, g+f+termopan, cadastru+intabulare, 32.000 {; 0741.160.332

136. DRUMUL Taberei, Mall Plazza, p/8, cf. 1, dec., p, t, um, 40 mp, curat, acte, zonå civilizatå, neg., Råzvan G., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 137. DRUMUL Taberei, Militari, bloc nou

2010, 5 min. Plaza Mall, 5 min. metrou, etaj 1/ 3, 40 metri patrati caramida Porotherm, termosistem 10, parcare privata, geamuri mahon, aer conditionat, centrala, finalizat, 44.500 {; 0722.260.383

171. IACOB Andrei, gars., cf. 3, centralå

termicå, izolatå exterior, u¿å metalicå, geamuri termopan, parter/4, balcon, posibilitate extindere, discutabil; 0765.426.614

139. DRUMUL Taberei, Orizont, 18 mp,

cf. 2, urgent, gars. cf. 2, et. 1, mobilatå, termopan, u¿å met., cadå, zona super bunå, 26.000 {; 0763.616.598

140. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, 20 mp, 2/10, 1973, curate, zonå lini¿titå, neg., 24.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49 141. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, semidec., 2/10, 20 mp, fårå îmbunåtå¡iri, curatå, pre¡ 23.500 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49 142. DRUMUL Taberei, Orizont, Poiana

Sibiului, 3/10, semidec., cf.2, 18,5 mp, mobilatå clasic, cadastru, intabulare, liberå, 22.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

173. IANCULUI, 1/10, 1981, 32 mp,

211. MILITARI, Metro, str. Rezervelor

balcon, bloc mixt, metrou, ID820119, 33.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

174. IANCULUI, 37 mp, decomandata,

etaj intermediar, bloc mixt, 1982, total renovata, g, f, t, usa metalica, ac, balcon inchis cu termopan, geam baie, mobilata si utilata, apropiere metrou, accepta Prima Casa, ocazie, 42.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 175. IANCULUI, 40 mp, 1/4, dec., reno-

vatå, g, t, um, t, bloc mixt, 39.500 {; 0740.130.957/ 0721.270.266

176. IANCULUI, an 1982, dec., g, f, p,

t, um, acte la zi, 43.000 {; 0732.320.501

177. IANCULUI, Avrig, cf. 1, semidec.,

bloc 1980, 1/10, stradal, 33 mp, fårå îmbunåtå¡iri, Ion, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro dat, 7/10, acte la zi, 36.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

179. IANCULUI, metrou, cf. 1, 6/10,

216. MILITARI, Påcii, II, semidec., 18

178. IANCULUI, confort 1/ decoman-

liberå, bloc 1980, curatå, 30.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

180. IANCULUI, metrou, garsonierå

spa¡ioaså, bloc 1984, termopan, parchet, u¿å metalicå, mobilatå complet, liberå, 38.500 {; 0722.295.850 181. IANCULUI, Pantelimon, bulevard,

143. DRUMUL Taberei, p/8, 34 mp, amenajatå, dec., stradalå, ideal investi¡ie, 38.000 {; 021.330.03.48/ 0728.875.667 144. DRUMUL Taberei, Plaza România,

182. IANCULUI, Vatra Luminoaså,

145. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2010, confort 1, semidecomandatå, 39 mp, finisaje lux, contorizat (gaz, apa, curent) cu plata direct la furnizor, centralå termicå Ariston, parcare subteranå, lift Schindler, Ratb, 33.000 {; 0733.396.051 146. DRUMUL Taberei, Prelungirea

Ghencea, imobil nou la cheie, accept Prima Caså, 65 mp, 43.000 {; 0725.918.207

mandatå, 7/8, bloc mixt, 1978, liberå, 36.500 {; 0726.343.242

metrou, 33 mp, etaj intermediar, renovatå, îmbunåtå¡iri, p, g, f, um, balcon închis, zonå verde, la 5 minute de metrou, ofertå realå, ocazie, 37.900 {; 0760.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 183. ILFOV, omuna 1 Decembrie, 36

mp, multiple îmbunåtå¡iri, izolatå termic, centralå termicå, 23.000 {; 0732.426.373 184. IMOBIL nou direct de la construc-

tor ¿i în rate, credit bancar, programul prima caså; 0743.105.871

185. JIULUI, Casa Presei, apartamente

mp, 3/4, 1980, curat, metrou, meritå våzut, 15.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

217. MILITARI, Råsåritului, cf. 1, dec., 2/4, 28 mp, 1980, g, f, p, t, um, centralå termicå, apometre, renovat, semimobilat, acte, neg. 30.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49 218. MILITARI, Råsåritului, cf. 1, dec.,

2/4, 28 mp, g, f, p, t, um, centralå termicå, liberå, 29.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

219. MILITARI, Råsåritului, decoman-

datå, curatå, c¡ie 1980, ct, t, g, f, um, intabulatå, scarå curatå, 29.000 {; 0760.654.548/ 021.440.22.49

220. MILITARI, Shopping Center, 38

mp, parter/ 7+m, finisate, centralå proprie, bloc nou, 32.300 {; 0721.812.111 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 221. MILITARI, Uverturii, Teatrul Masca, 2/4, confort 1, decomandatå, 42 mp, 1988 an construc¡ie, gresie, faian¡å, parchet, apometre, 42.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

MILITARI, Veteranilor, 2/10, cf. 1, dec., 36 mp, 1982, g, f, p, t, um, bloc mixt, Råzvan T., 40.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 222.

lui, particular 40 mp, et. 1/3, bloc nou, urgent;! 0749.268.501

noi situate in zona Jiului-la numai 4 minute distanta de Casa Presei cu 1cam(44mp): 47.000 { 2 camere (6292mp): 64.000-92 mp, si 3 camere (100105mp): 104.000-105.000 {, TVA inclus; 0730.072.548 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

223. MILITARI, Veteranilor, 3/10, cf.1, semidec., 33 mp, g, f, p, curat, Råzvan T., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

149. EMIL Racovi¡å, garsonierå, cf. 3, cu

186. JOLLIOT Curie str., garsonierå,

224. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, semi-

147. DRUMUL Taberei, Razoare, in blocurile rusesti, 50 mp, cu imbunatatiri, intabulat, accept credit, 46.000 {; 0723.173.783 148. DRUMUL Taberei, Valea Oltu-

toate îmbunåtå¡irile, apå rece + caldå, cåldurå, gaze, 17.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

150. EMIL Racovi¡å, garsonierå, confort

3 sporit, etaj 4/4, g+f, termopan, cadastru, gaze, 18.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 151. FERDINAND, 1979, 36 mp, p/8,

decomandatå, bloc mixt, parcare, actel, liberå, id: MH 1-0009, 35.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 152. FERDINAND, stradal, p/4, dec., 35

mp, 36.500 {; 0720.534.622/ 0740.242.799

parter în vilå cu 2 etaje, fårå bulinå ro¿ie, fårå îmb., fårå legea 112, 42.000 {; 0722.225.028 187. LACUL Tei, 1 camerå, Parcul Circului, 30 mp utili, 3/4, dec., balcon, bloc mixt, 1981, toate îmb., utilatå, ID820096, 39.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 188. LACUL Tei, 1/4, dec., cf. 1, renovatå, posibil centralå, particular, 33.500 {; 021.687.51.00 189. LACUL Tei, 3/10, bloc 1986, 42

mp, cf. 1, dec., g, f, um, acte la zi, 44.000 {; 0732.320.501

153. FERENTARI conf.3, et.3/4, curatå, 6.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

190. LIBERTY Center, Mall, 1990, et. 5/8, dec., 42 mp, centralå, AC, mob., utilat, ID717, 43.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

154. FERENTARI, particular, gars. cf. 3,

191. LIVEZILOR Aleea, garsonierå,

1/4, bloc curat, gaze la u¿å, acte, liberå, curatå, str. Livezilor, bl. 33, 9.000 {; 0760.605.614

155. FERENTARI, particular, vând gar-

sonierå, cf. 3, et. 1/4, impecabilå, la cheie, eliberabil, urgent, bl. curat, gaze, apå, acte, cadastru, 7.000 {; 0727.363.454

156. FERENTARI, Vâltoarei, et. 1/4, bloc curat, palier închis, termopan, u.m., f, g, la cheie, 77.000 {; 0723.389.967/ 0768.835.410/ 0763.575.682 157. FERENTARI, Vâltoarei, gars. cf. 3,

gaze cu detector, senzor, apå caldå, aer cond., hotå, 2 motoare aragaz, u¿å met., parchet camerå, g+f bucåtårie, baie, geam termopan camerå + baie; 0761.463.529 158. FLOREASCA, 30 mp, 11 mp teraså, 2/2, 2 apartamente/nivel, semidec., vedere stradalå, complet mobilatå ¿i utilatå, CBR48544, 59.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 159. FLOREASCA, 40 mp, D/2, 1960,

camerå spa¡ioaså ¿i luminoaså, vedere curte interioarå, mobilatå, utilatå, CBR44844, 54.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 160. FLOREASCA, Garibaldi, propri-

etar, superfinisatå, decomandatå, 32 mp, mobilatå, ideal locuin¡å/ investi¡ie, 44.000 {; 0721.733.747 161. FLOREASCA, Parcul Cinematografului, demisol înalt, decomandatå, 32 mp, îmbunåtå¡iri CBR35113 46.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 162. FOIªORULUI - Pro TV, cf. 1,

decomandat, îmbunåtå¡iri, 26 mp, liberå, urgent, disc., 25.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786 163. FUNDENI, Livada, confort 1, 45 mp utili, spatioasa, bloc 2010 finisat lux, la cheie cu posibilitatea alegerii finisajelor, toate utilitatile, strazi asfaltate, merita vazutå, 42.000 {; 0722.283.740 164. GARA de Nord, 3/9, semideco-

mandat, 35 mp, cf I, îmbunåtå¡it, renovat, 2 min. metrou, 33.000 {; 0728.330.209 165. GARA de Nord, 5/6, semideco-

mandatå, 35 mp, 1937, dublå, spa¡ioaså, fårå îmbunåtå¡iri, CBR47842 37.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 166. GIULEªTI, 1 camerå, cf. 1, 2010,

particular, ultima garsonierå, dezvoltator, pre¡ excep¡ional, 19.000 {; 0767.600.211 167. GIURGIULUI conf.2, 22 mp, et.4,

curatå, ocazie, 14.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

168. GIURGIULUI, Bucure¿ti, garson-

ierå, confort 1, decomandatå, încadratå, liberå, cadastru, intabulare, bloc cåråmidå, balcon, 32.000 {; 0722.237.867 169. GRÅDINA Icoanei, Dumbrava Ro¿ie, în vilå boiereascå, p/p+1, 47 mp, renovatå, cu centralå proprie, 44.700 {; 0733.051.122 170. IACOB Andrei, 2/4, cf. 3, baie,

bucåtårie, gaze, apå caldå, balcon mare, intabulare, agen¡ie, 9.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

particular, îmb., cf. 3, 18 mp, g, f, p, t, izolatå termicå, u¿å metalicå, balcon, centralå termicå, cadå în baie, cablu tv, cadastru, intabulare, 20.000 {; 0768.654.557/ 021.629.04.43 192. LIVEZILOR, Bucure¿ti, gar-

sonierå, cf. 3, urgent, 7.000 {; 0761.577.344

193. LIVEZILOR, gars., cf. 3, etaj 1/4,

îmbunåtå¡iri, apå, acte, disc., 5.500 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

194. LIVEZILOR, Ze¡ari, cf.3, 4.500 {;

0769.586.553

195. LIVIU Rebreanu, Auchan, cf. 1, parter, 33 mp, c-¡ie 1983, dec., bloc mixt, neg. 29.000 {; 0731.973.238/ 0752.204.527

dec., 1/10, 30 mp, 1980, stradal, liberå, modernå, bine între¡inutå, g+f+um, balcon închis, 35.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

MILITARI, Veteranilor, gars., 2/10, cf. 1, dec., 36 mp, 1982, g, f, p, t, um, bloc mixt, Råzvan T., 40.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 225.

MILITARI, Veteranilor, gars., 3/10, cf. 1, semidec., 33 mp, g, f, p, curat, Råzvan T., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 1, dec., 2/4, constructie 1984, centrala proprie, termopan, gresie, faian¡å, parchet, bucåtårie mobilatå, intabulatå, accept credit, 29.000 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881

199. MIHAI Bravu, metrou Muncii, 1986,

dec., 38 mp, amenajatå, liberå, neg., ID671, 44.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 200. MIHAI Bravu, Pia¡a Muncii, 7/8, dec, 40mp, utilatå, mobilatå lux, particular, 48.000 {; 0722.237.729

201. MIHAI Bravu, Vatra Luminoaså, cf.

1, dec., 1/8, liberå, bloc mixt, acte la zi, 33.000 {; 253.01.13/ 0748.908.724 202. MIHAI Bravu, vis-a-vis spital Ba,

etaj10/11, 1977, decomandat, 45 mp, balcon, ideal investi¡ie, CBR31868 38.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

203. MILITARI -Apusului, 20 mp, et. 3,

um, bucåtårie (gresie, faian¡å) fårå gaze,costuri mici între¡inere 16.000 {; 0760.240.796 /esa_yz@yahoo.com 204. MILITARI -Cora, cf.1/dec., etaj 4/10, liberå, pozi¡ie excelentå, bloc civilizat, negociabil, 38.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 32.000 {, 36.000 { SAU 39.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888 205.

206. MILITARI, cf. 1, Virtu¡ii, dec., p/8,

1987, um, g, f, p, t, ap., rep., isn, ien, calorifere noi, stradal, cadastru ¿i intabulare, accept credit, 45.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55 207. MILITARI, conf 2 sporit, 25 mp,

etaj 2/10, bloc mixt stradal, 27.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 208. MILITARI, Gorjului, pia¡å, 2/4, decomandatå, îmbunåtå¡iri, centralå, negociabil, 31.500 {; 0729.889.449

Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

ZONA

17 decembrie 17 decembrie

1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Apusului Aviatiei Banul Udrea Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Bucurestii Noi Chisinau Colentina Decebal Doamna Ghica Dristor Drumul Sarii Drumul Taberei Favorit Gorjului Iancului Ispirescu Petre Militari Moghioros Nerva Traian Obregia Alexandru Oltenitei Pantelimon Piata Resita Rahova Rasaritului Ritmului Romana Sebastian Tei Teiul Doamnei Tineretului Titan Turda Unirii Universitate Valea Ialomitei Virtutii Vitan Mall

2009

51,500 54,429 20,625 59,667 nu au fost oferte

34,890 43,500 33,616 42,364 nu au fost oferte

42,100 45,851 67,750 44,618 42,167 nu au fost oferte

41,367 44,678 38,800 42,591 37,957 40,889 37,471 59,500 34,183 42,500 31,925 20,269 24,041 35,433 40,650 61,250 40,769 49,209 36,829 50,581 40,176 53,000 73,851 45,800 40,662 56,950 49,016

2010

51,000 43,600 27,500 54,600 29,860 25,611 34,660 27,800 37,000 38,333 37,800 40,071 45,663 31,000 35,147 41,333 30,607 33,529 33,909 39,860 27,385 34,000 25,800 53,992 26,300 34,000 25,767 26,625 30,182 30,580 34,800 41,571 38,143 40,652 32,833 47,625 32,355 47,600 41,667 44,333 33,400 40,667 41,667

% -1 % -20 % 33 % -8 % -27 % -20 % -17 % -13 % -10 % -13 % -33 % -31 % -17 % -26 % -25 % -13 % -6 % -28 % -17 % -31 % -9 % -23 % -20 % -19 % 31 % 26 % -14 % -14 % -32 % -6 % -17 % -11 % -6 % -19 % -10 % -44 % -3 % -18 % -29 % -15 %

242. MUNCII, Catedrala Catolicå, 1979,

bloc mixt, stradal, 36 mp, parter înalt, balcon, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, mobilatå/ utilatå modern, posibilitate parcare, acte, liberå, id: MH1-0015, 45.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

229. MILITARI, Virtu¡ii, cf. I, dec, et. 2,

bloc '89, g+f+p+t, um, 42.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

noaså, gars., bloc mixt, 2009, lux, 36 mp, 49.000 {; 0729.600.927

230. MILITARI, Virtu¡ii, Uverturii, Teatrul

1, îmbunåtå¡iri, sau schimb cu 2 cam., sector 5-6 + diferen¡å, disc., 41.000 {; 0722.335.516

Masca, decomandatå, spa¡ioaså, 42 mp, construc¡ie 1990, stradalå, etaj 3/8, vedere laterala, lini¿te, termopan, aer conditionat, parchet, repartitoare, apometre, u¿å metalicå, liberå, 44.000 {; 0723.385.003 victor.mihalache@gmail.com 231. MILITARI,l Lujerului, semistradal,

mp utili, cu balcon, mobilata si utilata modern, renovata complet, ac, bloc mixt, constructie 1990, 58.000 {; 0766.606.010 bogdan.vlad@housexpert.ro www.housexpert.ro 233. MIRCEA Vodå, garsonierå situatå

stradal in zonå sigurå, confortabilå si curatå, în bloc solid si recent construit (1997) vå då ¿ansa de a vå pune in valoare creativitatea prin multiplele posibilitåti de reamenajare, 62.000 {; 0748.113.155 eduard.varvara@realpro.ro www.eduardvarvara.ro 234. MOGHIOROª, Plaza, confort 2,

semidecomandatå, etaj 4/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovatå recent, apå caldå, cåldurå, gaze, izolatå termic, liberå, pre¡ u¿or negociabil, aproape de linia 41, 8, 25, 21.000 {; 0724.621.822 235. MOISE Nicoarå Alba Iulia, 4/10,

curatå, conf.2, discutabil. 27.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

236. MOªILOR Calea, Eminescu, bloc reabilitat termic, termopane, parter, negociabil, 52.000 {; 0744.491.229/ 0722.459.382 237. MOªILOR, an 1982, dec., g, f, p, t, um, acte la zi, loc de parcare, 48.000 {; 0732.320.501 238. MOªILOR, Eminescu, 1982, 36 mp, 8/8+tehnic, dec., bloc mixt, renovatå recent, îmb., parcare, apropiere metrou, acte, liberå, ID MH1-0004, 45.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 239. MOªILOR, Obor, gars. spa¡ioaså,

bloc 1982, stradal, bloc mixt, îmb., urgent; 0729.600.927

245. MÅRGEANULUI, urgent, 3/10, cf.

246. NAºIUNILE Unite, lângå blocul

turn, 22 mp, et. 5, libera, vedere Splaiul Unirii, 22.000 {; 0722.414.299 247. NERVA Traian 6/8, 42 mp, decomandatå, bloc 1991, îmbunåtå¡iri, mobilatå, utilatå, apropiere metrou, 55.500 {; 0760.297.315 248. NERVA Traian 6/8, 42 mp, deco-

mandatå, renovatå, mobilatå ¿i utilatå, aproape metrou, 55.000 {; 021.317.20.92/ 0724.200.026 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 249. NERVA Traian adiacent, cf. 1, dec.,

6/8, bl. mixt, 1987, renovatå, g, f, p, t, um, ac, 42 mp, cadastru, 44.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

250. NERVA Traian, 42 mp, bloc 1992,

bloc nou, cf. 1 sporit, dec., t, g, f, um, 47.000 {; 0749.836.375

251. NERVA Traian, nr. 11, 7/9, bloc din

2000, disc., 66.000 {; 0723.616.009 252. NERVA Traian, stradal, 1997, bloc

mixt, 47 mp, 3/8, transformat în ap. 2 camere, cu autoriza¡ie, renovatå recent, îmbunåtå¡iri lux, bucåtårie open, mobilatå/ utilatå, loc parcare, apropiere metrou, id: MH1- 0017, 56.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

253. NERVA Traian, Vlahu¡å, 1991, bloc

garsoniere, 2 lifturi, 40 mp, 6/8, decomandatå, renovatå, toate îmbunåtå¡irile, mobilatå/ utilatå, apropiere metrou, acte, liberå, id: MH1-0018, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 254. NICOLAE Bålcescu, 2/8, confort 1, 52 mp, semidecomandat, 1955, ultracentral, zonå lini¿titå, CBR45817 53.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 255. NICOLAE Grigorescu et.7/10,

1978, conf.1, 34 mp, îmbunåtå¡iri, discutabil. 36.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 256. NICOLAE Grigorescu, garsonierå

etaj 8/8, cu nivel tehnic deasupra. Construc¡ie an `80, renovatå ¿i mobilatå. Accept schimb cu teren în Bucure¿ti sau nord, 36.000 {; 0728.019.601 257. OBOR, cf. 1, dec., 36 mp, 7/8, ren-

ovatå, mobilatå, utilatå lux, bloc 1982, Livia, 45.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

240. MUNCII, Baba Novac, metrou, stradal, 36 mp utili, decomandat, bloc mixt, cu balcon, geam baie, la 4 min de metrou, accepta Prima Casa, apropiere: Decebal, rond Alba Iulia, oferta reala, super ocazie, 32.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

258. OBOR, Ferdinand, bloc reabilitat,

241. MUNCII, Basarabiei, Câmpia Lib-

259. PAJURA cf. 1, dec, 6/10, liberå,

ertå¡ii, 42 mp, decomandatå, etaj 6/10, bloc construit 1980, mixt, reabilitat termic, curate, îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, se acceptå credit, u¿or negociabil, ofertå realå, 46.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

285. RAHOVA, casa ta chei brådu¡ tot ce vrei, mobilå aparte, termopane, izolat, cald, lini¿te, curat, Vrei casa ta. 13.500 {; 0730.456.741 286. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, cf. 1, con-

struc¡ie 1985, g, f, p, t, scarå curatå, cadastru, intabulare, 25.000 {; 021.423.77.53/ 0727.865.840

287. RAHOVA, str. Foc¿ani, semideco-

mandatå, 7/10, conf.1, 1986, îmbunåtå¡iri, negociabil 33.000 {; 0765.130.997

288. RAHOVA- Bârcå, 3/8, bloc mixt,

um, scarå curatå, c+i, 24.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

289. RAHOVA- Nåsåud, 1/8, dec, g+f+p, termopan, um, c+i, 33.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 290. ROMANÅ, 28 mp, P/P+1, 1940,

dec., în vilå, curte interioarå, instala¡ii noi, centralå proprie, CBR45335, 45.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

291. R¢MNICU Sårat, 32 mp utili, 1970, 8/10, 1 balcon, gresie, faian¡å, parchet, termopan, CBR 44802 35.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 292. R¢MNICU Sårat, metrou, pia¡å, cf.

1, dec., 6/10, cadastru, intabulare, liberå, 37.000 {; 0720.279.033

293. SCHITULUI, Fizicienilor, 1986, etaj 7, semidecomandata, 30 mp, balcon, renovata recent, instalatii schimbate, cadastru, intabulare. Pret mobilata utilata- 35.000 { sau nemobilata- 31.000 {, exclusivitate, 31.000 {; 021.335.45.46/ 0732.144.994 eurostal@hotmail.com www.eurostal.ro 294. SEBASTIAN- Parc, 2/8, dec, 42

mp, um, imbunåtå¡iri, c+i, 35.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

295. SECTOR 5, garsonierå, confort 3,

curatå, etaj 2/4, 6.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

296. SECTOR 5, str. Zabrautului, garsonierå, cf. 3, neamenajatå, negociabil, 12.000 {; 0742.886.076 297. SINAIA, zonå reziden¡ialå, con-

struc¡ie 2008, finisaje Italia, parcare, panoramå superbå, plata flexibilå; 0745.134.980

298. SOCULUI, Miramar, cf. 1, dec.,

7/10, liberå, bloc 1982, 32.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

299. SÅLAJ, Bachus, p/4, ct 2010, fin-

isåri moderne centralå totul contorizat, 20.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

300. SÅLAJ, Bucure¿ti, minigarsonierå 7 mp D/3, apå c+i, curent, cadå, WC, chiuvetå, bloc cåråmidå, civilizat; 0740.458.835 301. SÅLAJ, ªos., et. 1/4, et. 4/4, bloc

244. MUNCII, metrou, Vatra Lumi-

232. MIRCEA Voda, decomandata, 42

lui 3, 1997, bloc mixt, 46 mp, 4/4, decomandatå, stradalå, renovatå recent, îmbunåtå¡iri lux, posibilitate parcare, acte, liberå, MH1- 0016, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

Vânzåri garsoniere

str. `90, decomandatå, semistradal, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 0723.616.711

197. MARIA Rosetti, nr.10, c-¡ie 1946,

30mp, et.4/8, balcon 4ml, parchet, AC, boxå, 33.000 {; 0723.038.860

284. RAHOVA, Amurgului, p/4, g, f, t, liberå, cadastru, intabulare, urgent, rog seriozitate, 8.700 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

243. MUNCII, Decebal, 42 mp, 7/8, dec., balcon închis, îmb., recent renovatå, mobilatå, apropiere metrou, acte, liberå, MH1-0003, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

bloc mixt, decomandatå, renovatå, îmbunåtå¡iri, par¡ial mobilatå/ utilatå, acte, liberå, id: MH1 - 0010, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

198. MATEI Basarab, Primåria Sectoru-

cf. 1, 2010, 32 mp, rate de dezvoltator, avans discutabil, creditare maxim 12 ani, la cheie, CT, utilitå¡i, 26.000 {; 0721.115.770

228. MILITARI, Virtu¡ii, 42 mp, 4/4, con-

cf. 1, dec., 31 mp, p/ 10, 1975, bloc mixt, posibilitate balcon, geam baie, metrou, RATB, Mall, Cora, piata, gradinite, scoli, comision 2%, poze pe site, 31.000 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro

196. LIZEANU, Tei, 1987, 42 mp, p/10,

283. RAHOVA, Alexandriei, 1 camerå,

226.

227. MILITARI, Veteranilor, str. Velei, cf.

320. TITAN, Auchan, confort III, 2/4, g+f+t+p, liberå, discutabil, 11.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

imbunåtå¡iri 33.000 {; 0765.130.997

213. MILITARI, o camerå, Gorjului,

214. MILITARI, particular, cf.1, deco-

281. PREDEAL, lângå garå, p/4 cu cen-

282. RAHOVA Foc¿ani, conf.1, 1986,

212. MILITARI, metrou Gorjului, stradal pe Iuliu Maniu, 4/8, decomandatå, bloc mixt, vedere spate, balcon mare, cf. 1, 38 mp, intabulare, disc., 38.000 {; 0723.399.229

1981, 36 mp utili, 2/10, dec., bloc mixt, balcon, toate îmb., metrou, ID970253, 38.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

319. TITAN, Auchan, cf. 3, 16 mp,

tralå proprie, mob. complet, pozi¡ie bunå, lângå DN1, toate actele, disc., 23.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

proprietar, s- 37 mp utili + 15 mp terasa, parter, constructie 2010 P+4+M, complet finisata, finisaje la alegerea clientului, loc parcare inclus in pret. ! Accept credit, 35.000 {; 0721.551.578/ 0744.650.542

215. MILITARI, Petrom, Metro, 42,58 mp, 6 - 7+m, bloc 2010, finisate, predare la cheie, centralå proprie, acceptå prima caså, 36.193 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

rond Delfinului, 33 mp, decomandatå, etaj 2/10, bloc mixt, renovatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilatå, se acceptå P. Caså, ofertå realå, u¿or negociabil, ocazie, 32.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

4/9, cf. 1, semidec., curatå, liberå, intabulare, 32.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

210. MILITARI, Iuliu Maniu, cf. I, dec,

7/10, dec., 35 mp, liberå, toate actele, discutabil, 35.000 {; 0722.755.377

280. POLITEHNIICII Parcul, Regie,

garsoniera confort I, bloc 2010, termopan, 41.300 {; 0746.146.179 gfocseneanu@conarg.ro www.quadra2.ro

cf. 1, et. 3, st=36 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acte, 33.000 {; 0724.224.333/ 0785.348.108 parter, g+f, um, 35.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

172. IANCULUI - Elev ªtefånescu,

138. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, par-

ticular, 2 garsoniere confort 2, 6/10 (25.000 {), 9/10 (22.000 {) sau închiriere; 0723.214.986/ 0726.301.580

209. MILITARI, Iuliu Maniu, Autogarå,

p/5, cu balcon, ¿i pivni¡å, 26 mp, apå caldå, cåldurå, gaze la u¿å, zona centralå, 27.000 {; 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10 parchet, intabulare, 27.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

260. PAJURA, 19 mp, 3/4, apå caldå -

cåldurå, centralå de bloc, fårå gaze, baie - bucåtårie, 18.000 {; 0760.240.796 esa_yz@yahoo.com

curat, fårå gaze ¿i cåldurå, toate actele, 15.000 {; 0721.854.711/ 0768.835.410/ 0723.389.967 261. PAJURA, garsonierå, confort 1,

nou renovatå, mobilatå, utilatå, 34.000 {; 0727.492.261 262. PANTELIMON (Delfinului), 6/10,

cf. 1, renovatå, multiple îmbunåtå¡iri, liberå. 0722.630.405/ 021.361.61.90

263. PANTELIMON Colt, cf. I, dec, 3/10, curatå, Chi¿inåu, 31 mp cu balcon, cad-int, 28.500 {; 0728.429.159 264. PANTELIMON, Armenesc,

stradal, cf. 1, dec., 1/10, 36 mp, bloc 1982, intrare, vedere spate mixt, 34.800 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 265. PANTELIMON, cf.3, cu gaze, 2/4,

302. SÅLAJ, ªos., p/8, superîmbunåtå¡iri, 24 mp, mobilatå, la cheie. 24.000 {; 0722.330.955 303. TEI, Facultatea de Constructii, 42

mp, decomandata, etaj 6/8, constructie 1986, libera, curata, contorizata, credit, intabulata, 40.000 {; 021.211.02.24/ 0751.283.138 office@imobveritas.ro 304. TEI, garsonierå zona Tei- Facultatea de Construc¡ii, str Inginerilor, cf 1, dec, sc 47 mp, balcon, etajul 7, imobil cu 9 etaje, bloc construit în 1985 m fårå imbunåtå¡iri, se accepta credit, 40.500 {; 0732.009.391/ 0733.968.331 contact@casatransimob.ro www.casatransimob.ro

complet renovatå, totul nou, 9.900 {; 0786.951.989

321. TITAN, Baraj Bicaz, 6/10, cf. 1, semidec., 31 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 32.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207 322. TITAN, Billa, bloc mixt, 6/10, cf. 1, semidec., 33 mp, balcon, fårå îmb., particular, acte în regulå, disc., fårå agen¡ii, accept credit, 28.900 {; 0749.868.257/ 0733.787.322 323. TITAN, Billa, cf. 1, 4/10, 32 mp, fårå îmbunåtå¡iri, vedere fa¡å, intabulare, liberå, disc., 32.500 {; 0729.883.300 324. TITAN, Billa, proprietar, cf. 1, 1979,

31 mp, et. 7/10, îmbunåtå¡iri, facilitå¡i transport, aprovizionare ¿i recreere, cadastru ¿i intabulare, 34.000 {; 0728.744.549

325. TITAN, Circa 13, gars. cf. 2, 20 mp,

8/10, g, f, t, um, apometre, repartitoare, utilatå, mobilatå, proprietar, 24.000 {; 0736.429.980

326. TITAN, complex rezidential Råsårit de Soare, an fabrica¡ie 2009, et. 5/11, neipotecatå, pozitie excelentå, 45.000 {; 0723.685.809 ali.popa@yahoo.com 327. TITAN, Costin Georgian, 32 mp, 5/10, renovatå total, g, f, parchet, termopan, u¿å metalicå, balcon închis, se acceptå Prima Caså, zonå verde, parc, metrou, ofertå realå, ocazie, 36.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 328. TITAN, Dristor metrou, cf. 1, 36 mp, decomandata, bloc mixt, et. 1/ 10, Yellow Imobiliare, 37.000 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com 329. TITAN, gars. cf. 1, 33 mp, 31.000 {; terenuri zona Buftea (Dârza), 5 {/mp; 0724.545.894/ 0745.387.344 330. TITAN, Lucretiu Patrascanu, Costin Georgian, metrou, 32 mp, bloc cu toate utilitatile, curata, imbunatatiri, gresie, faianta, balcon inchis, vecinatati: parc si metrou, accepta Prima Casa, ocazie, 32.500 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

332. TITAN, metrou, 9/10, 32mp, zona

verde, bloc mixt, 31.500 {; 031.809.25.25/ 0726.934.341

333. TITAN, metrou, parc, 5/10, intabulare, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, bloc curat, 37.500 { ¿i 9/10, cf. 1, îmbunåtå¡iri moderne, intabulare, 33.000 {; 0723.399.229 334. TITAN, Parc, C-tin Brancusi, Minis,

33 mp, bloc 1982, zona verde, proaspat renovata, amenajata modern, gresie, f, parchet, t, usa metalica, balcon inchis termopan, complet mobilata si utilata, super ocazie, 33.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 335. TITAN, Parc, metrou, 32 mp, etaj

3/ 10, bloc 1980, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, intrare din bulevard, zona verde, parc, apropiere Campia Libertatii, Baba Novac, accepta Prima Casa, ocazie, 34.900 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 336. TITAN, Pia¡a Mini¿, particular vând

gars. cf. 1, 1984, s- 32 mp, 10/10, semidec., complet utilatå ¿i mob. modern, 34.000 {; 0722.614.386/ 0721.814.985

337. TITAN, Policlinica, cf. 1, p/10,

libera, balcon, vedere bulevard, 35.000 {; 021.340.09.66/ 0744.207.261

338. TITAN, Policlinicå, 2/10, cf. 1, decomandatå, bloc mixt, zonå parc, liberå, cadastru ¿i intabulare, 32.500 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

lar, p/4, renovatå, liberå, g, f, p, um, t, 15.300 {; 0722.465.875 269. PANTELIMON, Delfinului, semistradal, confort 1, semidecomandat, etaj 7/ 10, 32 mp, necesita renovare, ocazie, se accepta si credit, piata foarte aproape, acces facil la transportul in comun, merita. Alexandru, 27.900 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 270. PANTELIMON, Electroaparataj, 1984, 32 mp, p/10, decomandatå, bloc mixt, fårå îmbunåtå¡iri, acte, liberå, id: MH1-0008, 33.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 271. PANTELIMON, Morarilor, cf. 2

sporit, 3/10, bl. mixt, îmbunåtå¡iri, stradal, SU-25 mp, 26.000 {; 0765.643.014

308. TINERETULUI, parc, 1/8, stradal,

dec., 38 mp, bloc mixt, 1983, renovatå lux, 47.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

309. TINERETULUI, ªincai, 4/9, cf. 1, s= 30 mp utili, constr. 2000, utilatå, mobilatå, acte, cu îmbunåtå¡iri, loc parcare, acceptå credit, neg. (Cod: AV0029695), tel/ fax 49.000 {; 0720.534.203/ 031.330.31.35/ 021.330.31.36 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro 310. TITAN 4/10, cf. 1, semidec., 33 mp,

bineîntre¡inutå, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 30.900 {; 0727.907.302/ 0786.518.296 311. TITAN Lucre¡iu Påtrå¿canu, metrou, cf. 1, dec, 6/9, îmbunåtå¡iri, stradal. 33.000 {; 0765.643.014 312. TITAN Parc, Brancusi 1979, etaj

dec., 32 mp, um, ac, 33.000 {; 0722.654.528/ 0721.241.142

mandata, bloc mixt, libera, complet renovata, 1975, agentie, accept credit, 37.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 343. TUNSU Petre, gars. cf. 3, an 1978,

17 mp, liberå, curatå, proprietar, parchet, termopan, disc., 7.800 {; 0764.368.693 344. UNIRII, 5/8, 42 mp, bloc nou, 1992, Camera de Comer¡, cf. 1 sporit, dec., t, p, g, f, intabulatå, accept credit, 59.500 {; 0732.056.579 345. UNIRII, Alba Iulia, cf. 2, 3/10, liberå, curatå, acte la zi, 22.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 346. UNIRII, gars. 25 mp, 20.000 {;

0723.502.333

347. UNIRII, Mitropolie, proprietar, gar-

sonierå 38 mp, et. 5, renovatå complet, 33.500 {; 0728.360.345/ 0722.326.900

272. PANTELIMON, Morarilor, cf. 2, bloc mixt, 2 lifturi, et. 7/10, 24 mp, baie cu cadå, apå caldå, cåldurå, gaze, 26.700 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10

inferior, 33mp, semidecomandata, balcon, renovata, instalatii schimbate, aer conditionat, apometre, repartitoare, 35.000 {; 021.335.45.46/ 0732.144.994 eurostal@hotmail.com www.eurostal.ro

348. UNIVERSITATE, particular, Bati¿tei, camerå 5 mp, liberå, et 8, dependin¡e, incålzire centralå, gaze, bloc mixt, ideal pentru studen¡i, negociabil, 9.500 {; 0722.176.139/ 0722.228.651 catavus@yahoo.com

273. PANTELIMON, Spital, cf. II, 7/10,

313. TITAN proprietar, in str. Aleea Baraj

349. VATRA Luminoaså, Coravu, 2010, 40 mp, 6/8, bloc mixt, balcon, centralå, toate îmb., la cheie, vedere parc, metrou, ID820120, 54.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

liberå, intabulatå, 27.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

274. PANTELIMON, Spital, vând gars.

cf. 2, 1975, strada Aurului, gaze, termopan, g, f, cadå, bine între¡inutå, u¿å metalicå, meritå våzutå, 22.000 {; 0722.275.177

275. PANTELIMON, str. Racatau, zona

Cora, sos. Catelu, confort 1, imobil 2010, 35 mp ultili, toate utilitatile, finisaje lux, particular, accept credit, 35.000 {; 0721.980.095/ 0722.579.200 bndmotors@gmail.com 276. PIEPTÅNARI, 1/4, 2 focuri de gaze, ac, liberå, intabulatå, 11.500 {; 0764.652.021/ 0724.680.419 277. PLATZA Romania, bd. Timisoara,

vis-a-vis Mall, semidecomandata, cf. 1, 32 mp, 6/ 10, anul 1978, imbunatatiri, se accpepta credit, agentie, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 278. PLAZA, bd. Timi¿oara, cf. 1, 5/10, 35 mp, liberå, p+t, acceptå credit, zonå lini¿titå, 32.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 279. POLITEHNICA, particular, 2008,

Quadraplace, 60, 11/11, 5% tva + 60.000 {; 0730.657.524

Bicaz, et. 6/10, sector 3, bloc de garsoniere, fårå îmb., toate actele la zi, 32.500 {; 0745.070.303 314. TITAN, 1 camerå, 33 mp, 9/10,

metrou Titan, balcon, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, stradal, parc, parcare, acte, id 910121, 32.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

315. TITAN, 2/10, Grigorescu, 32 mp,

bloc 1986, parchet, termopan, um, metrou, ID 11904, 35.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 316. TITAN, 4/10, apropiere parc, cf. 1,

semidec., îmb., 33 mp, cadastru, intabulare, bloc civilizat, contorizatå, 32.000 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74 317. TITAN, apropiere metrou, 32 mp, etaj 6/10, bloc 1982, recent renovata, termopan, gresie, faianta, usa metalica, balcon inchis, dressing, bucatarie mobilata, accepta Prima Casa, oferta reala, ocazie, 34.990 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 318. TITAN, Auchan, cf. 1, dec., 34 mp,

1979, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, mochetat, 29.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

34.000 {; 0721.480.706

362. VOLUNTARI, Bucuresti, urgent, 48 mp centrala termica, gresie, faianta, termopane. La cheia, bloc nou 2009, 36.500 {; 0752.445.139 363. ªINCAI, metrou, 1988, 42 mp, 6/8,

dec., bloc mixt, renovatå, toate îmb., mob./ utilatå, acte, liberå, ID MH1-0007, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

364. ªTEFAN cel Mare, Obor, 1983, 34 mp, 8/10, semidec., renovatå, îmb., zonå lini¿titå, metrou, acte, liberå, IDMH10005, 39.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 365. ªTIRBEI Vodå, particular, gars., 8/8+ tehnic, 41 mp, cf, bloc 1993, monolit, liberå. Rog seriozitate, 50.999 {; 0753.020.872

1. 1 DECEMBRIE -Auchan, cf. 2, dec,

8/10, fårå îmbunåtå¡iri 32.800 {; 0724.500.584/ 0723.306.006

2. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 35, persoanå fizicå vând apartament 2 camere, 4/10, stradal la bulevard, cf. 1, semidec., liber, u¿å metalicå, g+f, acte la zi; 0745.303.163 3. 1 DECEMBRIE 1918, 7/10, cf. 2, 37 mp, fårå îmb., apropiere metrou, 33.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 4. 1 DECEMBRIE 1918, et.7/10, an

1970, 37 mp, 32.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

5. 1 DECEMBRIE 1918, stradal 7/10,

confort 2 semidecomandat, fara balcon fara imbunatatiri, 36 mp, liber, particular, ocazie, 33.000 {; 0769.632.746 6. 1 DECEMBRIE Bd., Mini¿, 2 camere, cf.1 , semidec., etaj 6/8, fårå îmbunåtå¡iri, termopan, primim credit, neg., 55.000 {; 0720.298.203 7. 1 DECEMBRIE 1918 - metrou, 3/4,

cf. 1, dec., 52 mp, g, f, p, t, AC, um, lux, neg., 50.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948 8. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, dec., p/10, bloc 1982, st. 53 mp, termopane, cadastru, intabulare, 46.500 {; 0748.133.331/ 0722.891.941/ 0762.564.429

9. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 2/10,

amenajat, dec., 44.000 {; 0744.636.660

11. 1 MAI (Mihalache), Grivi¡ei, metrou, 53 mp, 3/7, intare ¿i vedere stradalå, bloc reabilitat 2010, renovat recent, p, g, f, t, um, metrou, ofertå realå, ocazie, 50.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro

342. TRAPEZULUI, cf. 1, 8/ 10, deco-

najatå, dec., metrou, parc, 52.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

361. VITAN, vând gars., rog seriozitate,

340. TITAN, Policlinicå, 7/10, cf. 1 semi-

dec., gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, instala¡ii noi, aer condi¡ionat, 36.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207

307. TINERETULUI, 40 mp, 6/8, ame-

268. PANTELIMON, Cora, particu-

360. VITAN, Mall, particular, stradal, Alexandru Moruzzi, 2/4, cf. 3, 20 mp: modificata in totalitate, centrala proprie, gaze, cabiana dus, inst. san. ¿i el. nouå, apometre, finisari lux, vis a vis Mall, pre¡ul afi¿ata, nedisc., 30.000 {; 0723.203.755

10. 1 DECEMBRIE, bulevard, confort 1, decomandat, 1/8, construc¡ie 1986, curat, fårå îmbunåtå¡iri, stradal, 54.000 {; 0722.612.915/ 0766.360.676/ 021.252.40.10

267. PANTELIMON, Cora, cf. 3, p/4,

gaze, liberå, 15.000 {; 0765.643.014

359. VITAN, Mall, Garleanu, Casa de Pensii, Octavian Goga, confort 1, 10/ 10, 42 mp, dec., mobilata renovata lux, gresie, faianta, termopan Wenge calitate, living marit, sanitare noi, parchet, usi noi, ac, 2 lifturi, panoramå, 48.000 {; 0764.106.351

339. TITAN, policlinicå, 5/10, cf. 1, semi-

apropiere metrou, cf. 1, dec., t, p, g, f, ac, accept credit, 47.000 {; 0732.320.503

306. TINERETULUI, 3/8, bloc 1980,

358. VITAN, Mall, confort III, P/4, G+F+T, liberå, discutabil, 15.500 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

comandata, 9/ 10, imbunatatiri, agentie, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

nesc, 10/10, bloc 1980, cf. 1, semidecomandat, 33 mp, balcon logie închis, neg., 28.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

266. PANTELIMON, Cimitirul Arme-

305. TIMPURI Noi, Pia¡å, proprietar, garsonierå cf. 1, decomandatå, negociabil, 46.000 {; 0726.755.485

357. VITAN, Mall, 1990, 2/8, 40 mp, dec., balcon, fårå îmb., posibilitate parcare, apropiere metrou, liberå, acte, id MH-0014, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

331. TITAN, Mega Image, cf. 1, semide-

341. TITAN, Trapezului, metrou la scara, 37 mp, decomandata, etaj intermediar, bloc mixt, proaspat renovata modern, g, f, p, t, usa metalica, instalatii schimbate, absolut totul nou, accepta P Casa, superocazie, 37.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

îmbunåtå¡iri, 17.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

356. VITAN, la 100 m de Mall, pe calea Vitan, urgent, particular. Et. 10, renovata de curand, se vinde utilata si mobilata. Scara foarte curatå. Existå 2 lifturi. Posibilitate parcare. Loc de joacå, 51.000 {; 0723.376.687 artdesign777@yahoo.com

350. VICTORIEI calea 31 mp, et. 4/5, renovata in totalitate in 2008, mobilata si utilatå complet (se poata vinde si mobilata, utilata) imobil fara bulinå, curte interioara, lift, neg., 38.500 {; 0722.850.723 cataghinea@yahoo.it 351. VICTORIEI Pia¡å, vând spa¡iu la

mansardå; 0764.384.288

12. 1 MAI (Turda), bloc 1982, et. 7/9,

semidecomandat, nerenovat, 53 mp, pozi¡ie foarte bunå, 59.900 {; 0766.355.263

13. 1 MAI metrou, calea Grivitei, RAR,

apartament 2 camere bloc reabilitat termic, etaj 3/7, 57 mp, balcon pe toata lungimea apartamentului inchis in termopan, curat, liber, t, g, f, p, viabil Prima Caså, 47.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com 14. 1 MAI, (Mihalache), Grivi¡ei, metrou,

5/7, 50 mp, bloc reabilitat 2010, renovat recent, p, g, f, t, ac, u¿å metalicå, repartitoare, apometre, mobilat, intabulat, metrou, comision 0, ofertå realå, ocazie, 54.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

15. 1 MAI, 1984, 4/8, 60 mp, 2 balcoane, vedere mixtå, toate îmbunåtå¡irile, intabulare, id 860123, 68.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 16. 1 MAI, 1984, 6/10, 62 mp, deco-

mandat, vedere spate, acces stradal, curat, pre¡ negociabil, 79.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro

17. 1 MAI, 1986, 7/8, 53 mp, confort 1, vedere/ acces stradal, aer condi¡ionat, negociabil, 64.900 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente1mai.ro 18. 1 MAI, 3/8, bloc 1982, decomandat, ultrafinisat, zonå bunå, posibilitate parcare, neg. 80.000 {; 313.03.24/ 0740.656.708 19. 1 MAI, Ana Gabriela, 2 camere, 7/9,

confort 1, 55 mp, 1986, liber, orientat sud, comision 0% cumpåråtor, 62.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261

20. 1 MAI, Antena 1, apartamente noi finalizate situate în P-¡a Chibrit, la numai 2 minute de metroul 1 Mai cu 2 camere (60 - 68 mp): 67.000 - 74.000 {, TVA inclus. Finisaje la cheie. Se accepta si credit. Ofertå, 0721.336.969/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 21. 1 MAI, Chibrit, proprietar ap 2 cam.,

352. VICTORIEI, Calea nr. 2, garson-

ierå vedere spre Calea Victoriei, etaj 3/7, util 26 mp, chicinetå 1 mp, parchet, necesitå renovare, discutabil, email pentru poze, 35.000 {; 0743.040.373 bograd@gmail.com

renovat complet inclusiv inst. electrice si sanitare, gresie, faianta, termopane, balcon cat tot ap. inchis cu termopan, vis-avis metrou 1 Mai. Bonus mobila bucatarie noua, 75.000 {; 0732.426.102

353. VITAN -Mall, bloc nou, deco-

22. 1 MAI, Grivi¡a, vis a vis de Registrul

mandatå, 42 mp, liberå, parter înalt, 39.900 {; 0748.884.594/ 0724.885.996 354. VITAN Mall, 5/10, 40 mp, bloc

1987, dec., liberå, 40.000 {; 0744.636.660

355. VITAN, garsonierå excep¡ion-

alå, 40 mp, 1986, f, g, ac, t, balcon închis, 6/8, bloc mixt, decomandatå, proprietar, 43.000 {; 0721.466.554

Auto Roman, în bloc reabilitat termic, 2 camere, renovat impecabil, instala¡ii noi, termopane, boxå, ideal firmå ¿i pentru locuit, 50000 {; 0729.800.120 lacatus@pjl.ro

23. 1 MAI, Grivi¡ei, metrou, 3/ 8, 53 mp,

bloc reabilitat 2010, intrare ¿i vedere bulevard, proaspåt zugråvit, p, g, f, t, repartitoare, u¿å metalicå, intabulat, metrou, comision 0, ofertå realå, ocazie, 50.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

11

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 24. 1 MAI, metrou, cf. 1, etaj 7, liber,

amenajat modern, acte la zi, 41.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 25. 1 MAI, Mihalache, metrou, 50 mp,

5/7, intrare bulevard, bloc reabilitate 2010, renovat recent, p, g, f, t, ac, um, metrou, comision 0, apropiere Victoriei, Turda, Averescu, ofertå realå, 54.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro 26. 1 MAI, Turda, 1983, 56 mp, 9/10,

decomandat, renovat, mobilat/ utilat superlux, id: MH 1-0011, 69.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

27. 1 MAI, Turda, Parcul Sfânta Maria,

6/10, 70 mp, decomandat, 1986, CBR49549 95.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 28. 1 MAI, Turda, stradal, 5/6, semide-

comandat, renovat, vedere spate, 52.000 {; 0732.940.972

29. 12 SEPTEMBRIE, 1990, Panduri, 58 mp, 6/8, balcon, semidecomandat, toate îmbunåtå¡irile, renovat recent 2010, parc, intabulare, id 950929, 69.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 30. 13 SEPTEMBRIE, 4/8, 64 mp utili,

bloc 1992, decomandat, g, f, t, ac, apometre, foarte ingrijit, hypermarket la scarå, intabulat, vecinatati: Panduri, Marriott, Unirii, parc Sebastian ocazie, spatios, oferta reala, ocazie, 62.400 {; 0769.060.006 robert@privatebroker.ro www.private-broker.ro 31. 13 SEPTEMBRIE, Mariot, ocazie

deosebitå, 2 camere decomandat, 6/7, bloc 1989, 55 mp, 2 balcoane, zonå lini¿titå, scarå curatå, apropiere ¿coli, grådinite, supermarket, pia¡å, parc, curat, pret negociabil, 78.000 {; 0722.783.630 elenaclain@yahoo.com 32. 13 SEPTEMBRIE, Panduri, Monitorul Oficial, Spital, 6/8, dec., 65 mp, constr. 1992, liber, civilizat, 75.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733 33. 13 SEPTEMBRIE, particular,

semidec., P/1, 47 mp, toate utilitå¡ile, gaze (sobe) 60.000 {; 0749.050.931 34. 13 SEPTEMBRIE, Prosper,

Con¡e¿ti, P/8, 60 mp, 1988, negociabil, CBR48856 63.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 35. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian,

Prosper, dec., 64 mp, construc¡ie 1988, g, f, p, t, lavabil, scarå curatå, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0732.919.317/ 0765.781.111 36. 13 SEPTEMBRIE- Panduri, 4/8,

g+f, um, parchet, lavabil, 63.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

37. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, stradal, 2/8, dec, g+f, parchet, termopan, 55.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 38. AGATHA Bârsescu, dec, et. 4/4, 62

mp, ac+ g+ f+ p+ t, 1988, 62.000 {; 0723.696.659/ 0767.405.792 39. ALBA Iulia Pia¡å, vând ap. 2

camere, etaj 2, amenajat lux; 0720.911.299

40. ALBA Iulia, zona pia¡å, ap. 2 cam.,

pre¡ neg.; 0720.911.299

41. ALEXANDRIEI ªoseaua, dezvolta-

tor, bloc 2010, ultimele douå apartamente, parter 53 mp 36.000 {, etaj 1, 52 mp 34.000 {, inclus TVA, loc parcare. 0721.279.091 42. ALEXANDRIEI, OMV, 7/10, cf. 2,

35 mp supr., bloc reabilitat termic, termopan, f, g, u.m., acte, 35.000 {; 0721.854.711/ 0768.835.410/ 0723.389.967

43. ALEXANDRIEI, ªosea 1, apartament 2 cam., cf. 1, în bloc gen vilå, cåråmidå, curte interioarå, 56 mp+ boxå subsol+ parcare, 49.500 {; 0724.378.995 44. ALEXANDRU Obregia, 2 cam., cf.

2, semidec., balcon, 7/10, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

45. ALEXANDRU Obregia, ap. 2 cam.,

cf. 1, 3/10, fårå îmbunåtå¡iri, balcon mare, 43.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

46. ALUNIªULUI, apartament 2camere confort 1 decomandat et 5/7 curat, loc de parcare, apropiere P-¡a Progresul, partial renovat, bloc linistit, 49.000 {; 0744.913.669 47. AMZEI, Pia¡a, Romanå, 6/8, semi-

decomandat, vedere fa¡å, îmbunåtå¡it lux, fårå risc, 69.000 {; 0728.330.209

48. AMZEI, ultracentral, Str. Mendeleev,

3/9, construc¡ie 1980, sp 64.37 mp, ac, termopan, jaluzele verticale, parchet, gresie, faian¡å (bucåtårie, baie, hol), zugravit recent, bucataria, 110.000 {; 0721.901.505 razvi252001@yahoo.com

49. ANDRONACHE ¿i Bucur Obor,

59. AVIAºIEI, 1986, 56 mp, decoman-

94. BASARABIA Chi¿inåu, 2/10, cf.1/

60. AVIAºIEI, 2 cam., cf. 1, an 1988, 60 mp, 3/4, multiple îmb., dec., 88.000 {; 0727.730.750

95. BASARABIA, 2/8, cf. 1, dec., g, f, p, t, toate actele,. accept credit, 55.000 {; 0747.068.429

61. AVIAºIEI, 2 cam., cf. 1, an 1988, 65 mp, zona Erba¿u, 2/4, dec., termopan mahon, urgent, 130.000 {; 0727.730.750

96. BASARABIA, 6/10, Câmpia Lib-

62. AVIAºIEI, 88 mp, etj 2, nemobilat, imobil nou finalizat 2010, gresie, faian¡å, parchet, tâmplårie PVC 5 camere, usi Pinum, aerconditionat, centrala de apartament Buderus, pret negociabil, 110.000 {; 0735.325.404/ 0729.408.654/ 021.321.31.15 contacT@residence5.ro www.residence5.ro

97. BASARABIA, Câmpia Libertå¡ii, cf. 1, 3/10, balcon, termopane, parchet, f, g, toate actele, foarte civilizat, parcul IOR, 48.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

dat, 1 balcon, orientare sud, zonå verde, neg., 65.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

63. AVIAºIEI, apartament 2 camere,

confort 1, 57 mp, etaj 1, construc¡ie 2010, finisaje lux,gresie, faian¡å, parchet, termopan, 80.000 {; 0727.505.410 64. AVIAºIEI, lângå Hotel Erba¿, et. 2/4, dec., s. utilå 65 mp, 2 cam., nemob., bucåtårie mobilatå, baia recent renovatå, balcon închis cu termopan mahon, parcare, 330 {/l; 0743.371.030 65. AVIAºIEI, metrou, Bor¿a, 2 camere, 2/4, decomandat, 58 mp, 2 balcoane, geam baie, apartament pe mijloc, comision 0% pentru cumpåråtor, 74.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261 66. AVIAºIEI, Petrom, 1/4, 1985, ame-

najat, ac, f, t, p, g, metrou, 85.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

67. AVIAºIEI, Pod Båneasa, etaj inter-

53. APÅRÅTORII Patriei, ap. 2 camere,

cf. 1, dec., et. 2/10, apropiere metrou, renovat recent, schimbat instala¡ii electrice ¿i sanitare, g, f, t, um, ac, parchet, supraf. 56 mp, 2 lifturi, anul 1983, neg., 57.000 {; 0723.460.200 54. APÅRÅTORII PATRIEI, METROU, TERMOPAN, PARCHET, INTABULAT; 0761.641.295/ 0724.171.949 55. ARMENEASCÅ, 2 cam., etaj

3/4, 50 mp, liber, 49.000 {; 0743.649.572

56. ARMENEASCÅ, pazå perma-

nentå, parcare, loc joacå, grådinå cu fântânå artezianå, boxå incluså, construc¡ie 2008, exclus agen¡ii, 80 mp - 55.000 {, 125 mp - 85.000 {; 0764.745.020 57. ASMITA Gardens, particular, apart.

nou, dec., 2 bai, 2009, et. 2/ 16, finisaje lux, luminos, suprafat 71 mp, +loc parcare ext., str. Gladitei (Vacaresti colt cu Tineretului), pe Cheiul Dambovitei, vedere lac Vacaresti, 92.500 {; 0722.384.198/ 0742.258.834 dodo.marinescu@gmail.com www.asmitagardens.ro

58. AUCHAN, Circa 13, 2 cam., confort

1, decomandat, etaj 2/4, cu îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, 2 parcåri plåtite ¿i boxå, 48.000 {; 0765.848.502/ 0761.200.889

99. BASARABIA, Costin Georgian, 1980, et. 3/9, stradal, 56 mp, toate îmb., AC, mobilat modern, ID732, 62.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 100. BASARABIA, Diham, 2 cam., cf.

1, 1982, 55 mp, proprietar, curat, intrare stradalå, hol mare, geam baie, balcon, zonå lini¿titå, numai cash, 49.800 {; 0733.722.052 101. BASARABIEI 7/10, 54 mp, 1986, vedere spate, metrou, parc, scarå curatå, ID 10924, 62.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 102. BASARABIEI, 4/4, semidec,

îmbunåtå¡iri, blocuri ruse¿ti, 45.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

104. BERCENI - Alexandru Obregia,

103. BATIªTEI, Vasile Lascår, 1/7,

1985, decomandat, mod open-space, renovat recent, p, g, f, t, um, ac, intabulat, apropiere metrou, N. Caramfil, Herestrau, Aviatorilor, negociabil, comision 0, oferta realå, 87.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

105. BERCENI - Brâncoveanu, cf. 2, et.3/4, îmbunåtå¡iri, urgent, 35.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786

69. AVIAºIEI, Siriului, decomandat, 60

106. BERCENI cf. I, dec, s - 52 mp, etaj

mp, superfinisat, utilat, mobilat lux, alarma, aer conditionat, bloc reabilitat termic, loc parcare, 89.000 {; 0740.088.740 70. AVIAºIEI, ªerbånescu, 5 min.

metoru, 55 mp, decomandat, p/4, bloc 1983, intabulat, metrou, apropiere Heråstråu, N. Caramfil, Aviatorilor, comision 0, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 71. AVIAºIEI, ªerbånescu, Siriului, 5 min. metrou, 60 mp, bloc1985, decomandat, renovat recent, p, g, f, t, ac, um, jacuzzi, metrou, apropiere Heråstråu, N. Caramfil, Aviatorilor, comision 0, ofertå realå, 86.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 72. BABA Novac 55 mp, apropiere parc, metrou, pia¡å, etaj 8, gresie, faian¡å, intabulare, liber, meritå våzut, 50.000 {; 0755.075.904/ 021.252.33.22/ 031.425.62.70 office.iancului@excesimobiliare.ro www.excesimobiliare.ro 73. BABA Novac, 1974, 50 mp utili, etaj

15/17, finisat, 1 balcon închis, termopan, AC, CBR37984 57.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 74. BABA Novac, 1982, 55 mp, semi-

dec., balcon, fårå îmb., posibiitate parcare, apropiere parc, metrou, acte, liber, id MH - 0003, 49.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 75. BABA Novac, 6/10, cf. 1, semideco-

mandat, 52 mp, zonå civilizatå, intabulare, 50.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

particular, 2 camere, cf.1, p/9, îmbunåtå¡iri, accept credit, 46.000 {; 0727.091.820

semidecomandat, 1/ 10, 52 mp, fara imbunatatiri, vis-a-vis parc IOR, pret negociabil, agentie, 48.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

80. BABA Novac, Rond, 1986, et. 9/10,

55 mp, îmb., AC, doar cash, ID231, 59.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

mp, 7/10, curat, construc¡ie 1975, cadint, 44.800 {; 0728.429.159

83. BABA Novac, semidec., p/9, 1973,

50 mp, renovat, termopan, finisat, bucåtåria mobilatå, CBR 42417 53.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 84. BABA Novac, semidecoman-

dat, 8/9, foarte curat, bloc civilizat, liber, cålduros, luminos, 51.000 {; 0723.450.898/ 0762.677.992 85. BABA Novac, ªapte Drumuri,

parter/10, cf. 1, decomandat, cu balcon mare, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil, 47.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 86. BAICULUI zonå - Electronica,

Obor, vând apartament cu 2 camere, confort 3, dec., cu gaze, proprietate, îmbunåtå¡ite, etaj 2/4, disc., 26.000 {; 0769.427.535/ 0761.836.746 87. BAICULUI, apartament 2 camere,

confort 3, cu gaze, îmbunåtå¡iri, neg., 0786.759.473

88. BAICULUI, particular, apartament 2

cam., cf. 3; 0729.663.004/ 0761.046.124

89. BALTA Albå, Circa 13 Poli¡ie, 2/4, cf.

1, decomandat, 53 mp, toate îmbunåtå¡irile, fårå balcon, 46.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

90. BANU Manta, 1/1, circular, 52 mp,

neamenajat, îngrijit, grådinå 59.990 {; 021.330.20.05/ 0728.953.990 91. BANU Manta, Primårie, et. 1, dec., mob. modern, u¿å metalicå, termopan, centralå proprie, loc parcare, disc., fårå agen¡ii, 350 {; 0733.787.340/ 0733.787.322 92. BARBU Våcårescu, 6/8, bloc nou,

cf. 1 sporit, dec., Parcul Circului, CEC, liber, acte la zi, 69.999 {; 0732.320.501

93. BASARABIA 1/10, cf. 1, decoman-

dat, 60 mp, construc¡ie 1984, zona B-dul Chi¿inåu, curat, acte la zi, 53.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

168. BERCENI, Uioara, cf. 2, 2/4,

136. BERCENI, IMGB, cf. 1, bloc cåråmidå, 2008, centralå, toate utilitå¡ile, superfinisat, 43.000 {; 0723.383.204 www.nhpimob.ro

g+f+p, zona verde, 34.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

mp, fårå îmb., liber, ID491, 49.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 139. BERCENI, metrou Apåråtorii

Patriei, construc¡ie nouå, 55 mp utili, la cheie, finisaje lux, balcon, curte proprie, parcare, 55.000 {; 0731.229.541/ 0726.276.110 140. BERCENI, metrou Brâncoveanu,

169. BERCENI, vând ap. 2 camere, cf.

1, 2010, 42 mp, 37.000 {; 0766.253.428

170. BRAGADIRU, Ilfov, vând sau

schimb ap. 2 cam. cu 2 garsoniere, pre¡ neg., 70.000 {; 0786.428.009/ 0764.338.915 171. BRÂNCOVEANU Budimex, semidecomandat, 6/8, 45 mp + balcon 11 mp, stradal, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, apometre, loc parcare, 50.900 {; 0734.468.909/ 0722.260.572 172. BRÂNCOVEANU, cf.2, etaj 3,

îmbunåtå¡iri, centralå, 40.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

173. BRÂNCOVEANU, Huedin, cf. 2,

8/10, cf. 2, renovat, balcon, 39.500 {; 0731.551.557/ 0767.007.814

dec., 6/10, îmbunåtå¡iri, SU 39mp, 39.000 {; 0765.643.014

141. BERCENI, metrou IMGB 1, super-

174. BR¢NCOVEANU 2 camere, dec., an 1974, 50 mp, mob. futurist+ u¿å metalicå, neg., 60.000 {; 0767.543.583

ofertå Prima Caså. Particular, apartamente 2 camere în imobil p+3 - finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55 - 65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, (T.V.A. 5% inclus) de la 47.000 {; 0751.512.005

142. BERCENI, metrou IMGB 1, super-

ofertå Prima Caså. Particular, apartamente 2 camere în imobil p+3 - finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55 - 65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, (T.V.A. 5% inclus) de la, 47.000 {; 0751.512.005

175. BR¢NCOVEANU zona Huedin

apartamente cu scara interioarå cu 54 mp, complet finisate g, f, p, t, um, ob. sanitare. Foarte aproape mijloace de transport. Cadastru, intabulare, pretabil prima casa. Exclus intermediari, 40.000 {; 0728.729.763 176. BR¢NCOVEANU, 1/4, confort 1,

decomandat, gresie, faian¡å, vedere spate, liber, intabulare, 51.500 {; 0788.819.392

mobilat, utilat complet, loc parcare, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

114. BERCENI, 7/10, apropiere metrou,

stradal, 2/10, semidec., 57 mp, balcon spa¡ios, metrou, RATB, pia¡å, proprietar, accept credit, 55.000 {; 0749.155.177 116. BERCENI, Apåråtori, constr. nouå, 120 mp, apartamente pe 2 niveluri, la cheie, scarå interioarå, compartimentabil 3-4 camere, loc parcare, 70.000 {; 0722.417.677/ 0722.272.181 117. BERCENI, Apåråtori, construc¡ie

2010, dec., la cheie, finisaje de calitate, balcon, loc parcare, 55.000 {; 0726.276.110/ 0722.272.181 118. BERCENI, Apåråtorii Patriei, constr. 2010, dec., 3/4, finisat complet, 55 mp, balcon, centralå termicå, intabulare, loc parcare, 55.000 {; 0722.417.677/ 0722.272.181 119. BERCENI, Apåråtorii Patriei, metrou, dec., et. 1/4, bloc 1985, termopan, la cheie, s = 62 mp, mobilat, zonå deosebitå, la 1 min. de metrou, intabulare, acc. credit, 61.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428 120. BERCENI, Bd. Obregia, 2 camere,

confort 1, etaj 3/10, curat, cadastru, disc., 43.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

144. BERCENI, metrou, IMGB, particu-

181. BR¢NCOVEANU, cf. 2, etaj 3,

146. BERCENI, Obregia, 7/10, confort

2, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, vedere spate, 39.500 {; 0788.819.392

147. BERCENI, Obregia, adiacent, cf.

184. BR¢NCOVEANU, Lamote¿ti, cf.

chet, termopan, calorifere noi, 47.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

149. BERCENI, Olteni¡ei, 1983, et. 6/8,

dec., 56 mp, multiple îmb., centralå, mob., utilat, ID667, 63.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

150. BERCENI, Olteni¡ei, 7/10, 1987,

54 mp, dec., neamenajat, ideal prima caså, 52.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

mandat, 72 mp, 2010, pia¡å, metrou, finisat, credit; 0729.158.580

curat, intabulare, accept credit, negociabil 46.500 {; 0760.664.888 153. BERCENI, Olteni¡ei, cf. 1, dec.,

etaj 1, 57 mp, construc¡ie 1984, g, f, p, t, instala¡ii noi, 59.000 {; 0730.102.375 124. BERCENI, Brâncoveanu, 6/10,

156. BERCENI, Olteni¡ei, Pia¡å, 2/8,

decomandat, 44 mp, g, f, um, curat, intabulare, accept credit, 38.000 {; 0760.664.888

dec., 56 mp, gresie, faian¡å, um, renovat, liber, intabulare, acc. credit, 54.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

125. BERCENI, Brâncoveanu, complex

157. BERCENI, Olteni¡ei, Såvine¿ti, cf.

1, semidec., 4/4, fårå îmb., bloc 1985, st - 60 mp, cadastru, intabulare, 50.500 {; 0722.891.941/ 0742.229.822 158. BERCENI, Olteni¡ei, vând ap. 2 camere, cf. 1, 1986, s- 57 mp, 2 balcoane închise cu termopan, g, f, u¿ile din caså din termopan color, geam la baie, 2 locuri de parcare, boxå subsol, vecinåtate, pia¡a, metrou, grådini¡å, ¿coalå; 0722.340.726/ 0766.559.126

128. BERCENI, cf. II, semidec, 6/10, 40 mp, Obregia- Fântâni, bloc stradal, curat, cad-int, neg. 38.500 {; 0728.429.159

159. BERCENI, Pia¡a Progresul, confort 1, 5/8, curat, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, accept credit, 46.000 {; 0788.430.751

129. BERCENI, City Mall, 5/8, cf. 1,

160. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, 2 camere,

construc¡ie 1986, liber, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.814

cf. 2, semidecomandat, 1/4, 40.000 {; 0862.043.296

130. BERCENI, confort 1, construc¡ie

161. BERCENI, Racovi¡å, 44 mp, parter

înalt/10, dec., balcon, toate îmb., lux, parcare, exclusivitate, ID940061, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

189. BR¢NCOVEANU, Parc, metrou,

et. 1/8, 55 mp, termopan, gresie, faian¡å, parchet, 2 ac, renovat recent, zonå deosebitå, renovat recent, meritå våzut, 67.000 {; 0727.074.051/ 0762.266.428 190. BR¢NCOVEANU, Secuilor PF, 2

cam cf. 3, 24 mp p, t, g, f, usa metalica, internet+tv, foarte comod, 5 min de metrou Brancoveanu, et 1/4, bloc linistit, costuri foarte mici, 30.000 {; 0761.687.010/ 0746.022.006 saibarspeis@gmail.com 191. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 3/4,

gresie, faian¡å, zonå verde, parcare, curat, contorizat, intabulare, acceptå credit, 52.000 {; 0722.417.677

192. BR¢NCOVEANU, Secuilor, liber, g, f, t, um, bucåtårie mobilatå, intabulare, accept credit, 42.000 {; 0788.505.563 193. BUCUREªTI -Târgovi¿te ¿os.

ap. 2 camere, cf. 1, 2009, 100 mp, super mobilat, centralå proprie, 2 båi, aer condi¡ionat, parcare subteranå, boxå sau la schimb ma¿inå+ diferen¡å sector 1, lângå rest. 2 Coco¿i, 100.000 {; 0755.155.694 194. BUCUREªTI, Colentina, Lacul Tei, 38 mp, P /10, 1980, semidecomandat, CBR48565, 36.500 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 195. BUCUREªTI, Pia¡a Alba Iulia,

apartament 2 camere, et. 2, vedere spre Casa Poporului, liber, 90.000 {; office@wks.ro

2/8; 021.460.38.70/ 0722.379.792

196. BUCUREªTI, vindem ¿i cumpåråm ap. toate conforturile, sectoarele 2, 3, Constant Imobiliare vå a¿teaptå ofertele cu maximå seriozitate ¿i comisioane minime; 0722.612.915/ 0722.218.460/ 0766.360.676/ 021.252.40.10

164. BERCENI, Secuilor, confort 1,

197. BUCUREªTII Noi - Pajura,

162. BERCENI, Racovi¡å, cf. I, dec, 52

mp, curat, liber, bloc, stradal, cad-int, 40.500 {; 0728.429.159

curat, fårå îmb., ID757, 47.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

163. BERCENI, Secuilor, ap. 2 cam.,

133. BERCENI, Giurgiului, cf. 1, dec.,

semidec., etaj 4/4 cu blacon, urgent, pre¡ disc., 45.000 {; 0744.674.711 alinmi2006@yahoo.com

spa¡ios, decomandat, parchet, termopan, u¿å metalicå, etaj 9, 45.900 {; 0786.397.373

decomandat, 62 mp, 1940, renovat, spa¡ios, lini¿te, centralå proprie, CBR33811 89.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 237. CIªMIGIU, parc, 2/8, cf. 1, dec.,

loca¡ie deosebitå, 81.000 {; 0723.357.152/ 0722.801.801

238. COLENTINA - Maior Båcilå, P/3,

2/10, cf.1, construc¡ie 1986, accept credit, ofertå realå, 58.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 240. COLENTINA, 1/10, g, f, p, t, toate

atele, accept credit, 42.000 {; 0747.068.429

241. COLENTINA, 1979, 42 mp, 6/10,

272. CR¢NGAªI Pod Grand, construc¡ie 1985, et 4/10, 60 mp, intabulat, cu îmbunåtå¡iri, vedere la parc, CBR47385, neg., 62.000 {; 0730.177.105 www.cbimobiliare.ro 273. CR¢NGAªI Pod, cf. I, dec, et.

6/10, f+f+p+t, bloc '84, 55.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

274. CR¢NGAªI, 1982, I/ dec., 5/10, 53

mp, 3 balc., g, f, t, um, neg., 49.000 {; 0745.299.464/ 0767.533.107/ 0729.261.288 www.amla.ro

CR¢NGAªI, 2 cam., et. 5, dec., g, f, p, aer cond., 2 balcoane, 53 mp, 55.000 {; 0730.999.551

275.

276. CR¢NGAªI, 5/8, confort 1, decomandat, 53 mp, 1984 construc¡ie, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, 2 balcoane închise în termopan, pre¡ neg., 55.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118 277. CR¢NGAªI, 53 mp, dec., îmbunåtå¡iri, 1980, 55.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

206. BUCUREªTII Noi, pod Constanta,

242. COLENTINA, 4/10, cf. 1, g, f, p, um, toate actele, accept credit, 53.000 {; 0747.068.429

278. CR¢NGAªI, Calea, pod, decomandat, 3 balcoane, et. 5/10, bloc 1986, civilizat, 53.000 {; 0729.889.441

243. COLENTINA, în zonå, vând ap. 2

279. CR¢NGAªI, Ceahlau, confort 1, decomandat, 3/8, 56 mp, 3 debarale, balcon închis, fårå îmbunåtå¡iri majore, pretabil modificåri, bloc 1982, negociabil, 56.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

6/10, liber, intabulare, 50.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

suprafata 46 mp, finisat 2010, centrala proprie, recent reabilitat, parchet nou, accept credit, particular, 48.000 {; 0765.788.118 iordanescugabi@yahoo.com

camere, mob., superîmbunåtå¡it; 0723.197.933

244. COLENTINA, Maior Bacila, bloc

4/4, s. utilå 44 mp+ hol 6 mp, boxå, decomandat, renovat modern 0, bloc reabilitat termic, cadastru ¿i intabulare, 48.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

2009, p+4, parter, 70 mp utili, centrala termica separata, termopane, parchet, gresie, faianta, obiecte sanitare, radiatoare, la cheie, toate actele, 1 loc parcare, proprietar, 60.000 {; 0744.494.202

208. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

245. COLENTINA, McDonald`s, 70 mp,

207. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

ap. 2 cam., finisate 2010, convenabil; 0761.613.999

mp utili, ultimul la aceasta suprafata, in constructie noua 2010 ,, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica,la cheie, posibilitate negociere pret, 60.000 {; 0746.383.248/ 0728.504.911 214. BÅNEASA, 78 mp construiti, 70 mp utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie,posibilitate negociere pret final, 65.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248 215. BÅNEASA, apartament 2 camere,

confort 1, decomandat, 63 mp utili, construc¡ie 2008, gresie, faian¡å, termopan, parchet, 85.000 {; 0727.505.410 216. BÅNEASA, apartamente noi situ-

ate in zona Aviatiei Colina Motors cu 1 camera (40 -49 mp): 49.000 - 59.000 {, 2 camere (65 -84 mp): 78.000 - 92.400 { si 3 camere (100-115 mp): 120.000 140.000 {, TVA inclus, ofertå, 78.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 217. BÅNEASA, Avia¡iei, apartamente

noi finalizate situate in zona Aviatiei, Phoenicia Grand Hotel cu 1camera (4055mp): 48.000-64.000 {, 2 camere(6594mp): 78.000-95.000 { si 3 camere (100-137): 120.000-140.000 {, oferta; 0721.336.969/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 218. BÅNEASA, Avia¡iei, sector 1,

219. BÅNEASA, particular, 2008,

decomandat, 55 m, g, f, t, bloc civilizat, 62.000 {; 0728.269.750

236. CIªMIGIU, Conservator, P/2,

bloc '83, g+f+p+t, 59.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

dec., balcon, toate îmb., parc, ID920079, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

186. BR¢NCOVEANU, metrou, 6/10,

188. BR¢NCOVEANU, metrou, et. 3,

43 mp, îmbunatatit lux, 1973, fårå risc, 65.000 {; 0728.330.209

ap. 2 cam., bucåtarie mare, et. 1/4, centralå, t, p, f, g, p, 30.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067

205. BUCUREªTII Noi, parc, semidec,

185. BR¢NCOVEANU, metrou, 1992, et. 2/10, semidec., AC, toate îmb., neg., ID693, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

152. BERCENI, Olteni¡ei, 7/8, 56 mp,

235. CIªMIGIU, 7/8, semidecomandat,

204. BUCUREªTII Noi, parc, cf I, deco-

lângå Heråstråu, 90 mp, finisaje deosebite Italia Germania, aer condi¡ionat, videointerfon, contorizare individualå, rezidential, mobilat si utilat, zonå linistita, particular, 135.000 {; 0728.445.522

187. BR¢NCOVEANU, metrou, cf. 1, dec., 56 mp, bloc 1984, îmbunåtå¡iri, balcon închis, apropiere metrou, intabulat, 64.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

dec., 2 balcoane, bloc 1986, stradal, 52.000 {; 0731.603.000/ 0767.007.815

2/8, cf. 1, dec., bloc 1983, liber, 54.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

5/7, g+f+p, 40.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

2, stradal, et., bloc 4 niveluri, termopan, gresie, faian¡å, parchet, la cheie, pozi¡ie deosebitå, intabulare, acc. credit, 39.500 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

151. BERCENI, Olteni��ei, 7/10, cf. 1,

155. BERCENI, Olteni¡ei, Pia¡a Berceni,

132. BERCENI, Fântâna Florilor, dec.,

2, 2/4, termopan, um, liber, renovat, intabulat, acc. credit, 37.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

confort 1, construc¡ie 1985, curat, liber, accept credit, 62.800 {; 0788.425.118

123. BERCENI, Big, Lunca Bârze¿ti,

131. BERCENI, Emil Racovi¡å, cf. 1, semidec., 2/9, liber, curat, cadastru, intbulare, bloc tip R, 47.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

182. BR¢NCOVEANU, conf 2 decomandat, fårå îmbunåtå¡iri, bloc stradal, 2/10, 38.000 {; 0764.716.412

148. BERCENI, Obregia, p/9, cf. 1, par-

nou, gresie, faian¡å, parchet, termopan, parcare, centralå proprie, 55.000 {; 0723.383.204

1981, 6/10, între¡inut, liber, accept credit, 46.000 {; 0788.505.563

centralå, îmb., la cheie, 40.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

183. BR¢NCOVEANU, Gåzarului, cf.

metrou, bloc nou, cf. 1, dec., renovat recent, t, p, g, f, um, intabulat, acc. credit, 56.000 {; 0732.056.579

vis a vis Budimex, 1/8, cf. 1, balcon 12 m, 50.000 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

ap. 2 camere, cf. 2 sporit, 1972, s- 41 mp, dec., termopane, u¿å metalicå, fårå alte îmb., neg. 50.000 {; 0786.465.045

1, et. 5/9, gresie, faian¡å, parchet, liber, zonå deosebitå, intabulare, acc. credit, 47.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

154. BERCENI, Olteni¡ei, etaj 2, bloc

127. BERCENI, Brâncoveanu, stradal,

179. BR¢NCOVEANU, 7/8, bloc stradal, cf. 1, Olteni¡ei, g, f, intabulat, acc. credit, 47.000 {; 0749.836.375

145. BERCENI, o sta¡ie de la metrou, 2 camere, cf. 1, 51 mp, decomandat, 9/10, p, f, liber, 52.000 {; 0720.548.635

122. BERCENI, big, 3/8, apropiere

2/10, cf. 1, semidecomandat, renovat, bloc 1987, stradal, 66.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

decomandat, 54 mp, liber, stradal, 52.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

180. BR¢NCOVEANU, Bucure¿ti, vând

3/4, termopane, faian¡å, curat, cadastru, intabulare, bloc 1982, 63.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

126. BERCENI, Brâncoveanu, metrou,

178. BR¢NCOVEANU, 6/8, cf. 1, semi-

lar, strada Amurgului, apart. in vila p+1+m, s. utila 53 mp amplasat etaj 1, finisat complet int. si ext., racordat la toate utilitatile, centrala proprie de apart., cadastru si intab, 50.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

121. BERCENI, Big, 2 cam., cf. 1, 48 mp, 2/8, balcon 8 mp, termopan, centralå termicå proprie, lângå metrou, Mall Sun Plaza, Big, dupå ora 13, 70.000 {; 0726.979.868/ 0723.559.558

Huedin, exclusivitate, 1972, 10/10, decomandat, termopan, liber, comision 0%, 34.000 {; 0763.089.111

bloc nou p+3 (2009) dezvoltator, finisaje lux, instalatii Romstal, izolat exterior, parchet bambus, g, f Spania, granit, tâmplårie calitate, centralå proprie, apometre, contoare separate, cash, 63.000 {; 0765.885.886

213. BÅNEASA, 69 mp construiti, 61

177. BR¢NCOVEANU, 2/10, 1989, apropiere metrou, bloc nou stradal, cf. 1, g, f, p, t,um, intabulat, acc. credit, 64.000 {; 0732.056.579

271. CR¢NGAªI Parc, cf. I, dec, et. 2,

curat, 50 mp, fårå risc seismic, 50.000 {; 0728.330.209

239. COLENTINA - Teiul Doamnei,

mp utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie, posibilitate negociere pret final, 42.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

Leonida, strada Amurgului, apartament in bloc p+2+m, suprafata utila 55 metri patrati finisat la cheie, amplasat mansarda, bransat la toate utilitatile, centrala de apartament, cad+ int, 47.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

234. CIªMIGIU, 4/8, decomandat, 4/8,

2/10, curat, f. îmb., 1983, acc credit, 56.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155

203. BUCUREªTII Noi, apartament

complex, 65.000 {; 0723.168.991

143. BERCENI, metrou IMGB, Dimitrie

270. CRIZANTEMELOR, Antiaerianå,

cf1/ dec, 70 mp utili., construc¡ie 2009, la cheie, loc parcare, accept credit, ofertå realå, 62.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

212. BÅNEASA, 47 mp construiti, 41

111. BERCENI, 2 cam., cf. 1, 2010, 53

233. CHIªINÅU, stradal, cf. 1, dec.,

camere, conf. 1, semidecomandat, 60 mp, str Crinului, pre¡ul include ¿i loc de parcare, proprietate personalå, 60.000 {; 0747.607.484/ 031.414.57.52

211. BÅNEASA Zoo, 2 cam., nou,

mp, et.7/10, accept credit, 36.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

113. BERCENI, 3/4, cf. 1, dec., renovat,

202. BUCUREªTII Noi, apartament 2

210. BÅLCESCU, Intercontinental, renovat recent, mobilat modern, AC, vedere stradalå, 62.000 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199

110. BERCENI Straja Re¿i¡a, conf.2, 38

cartierul reziden¡ial Aurel Per¿u, 49 mp utili + teraså, et. 2, g, f, t, AC, ct, loc de parcare inclus în pre¡, pazå permanentå, 49.000 {; 0722.252.220

2 camere, 110 mp, teraså, P/3, construc¡ie nouå, bucåtårie mobilatå, utilatå, confort lux; 0768.388.882

etaj parter din 4, semidecomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, scara civilizata, cod: ap008, 29.500 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro

semi, urgent, 37.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

112. BERCENI, 2 cam., cf. 1, 2010, în

201. BUCUREªTII Noi, apartament

209. BUFTEA, Studio, 40 metri patrati,

109. BERCENI Obregia, II, 37 mp, 7/10,

mp utili + teraså, în vilå nouå, în cartierul reziden¡ial Aurel Per¿u, la primul nivel al imobilului, plus 25 mp grådinå, loc de parcare, g, f, t, AC, ct, pazå permanentå, 53.000 {; 0722.252.220

199. BUCUREªTII Noi, 2/3, decoman-

200. BUCUREªTII Noi, 2/3, metrou, 50 mp, finalizat 2010, zonå verde, ID 11024 50.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

mp, dec., 2 balcoane, îmb., metrou, parcare, ID940065, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

138. BERCENI, Metalurgiei, et. 3/4, 54

parc, 55 mp, 2010, central, toate îmb., la cheie, parcare, liber, id 310328, 52.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

167. BERCENI, Sudului, 1981, 1/8, 54

135. BERCENI, Huedin, 2 cam., cf. 2 sporit, decomandat, 5/10, renovat total, toate îmbunåtå¡irile, liber, ID 675, 41.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

137. BERCENI, intrare Pope¿ti, construc¡ie nouå, 76 mp utili, la cheie, toate utilitå¡ile, loc parcare, disponibil imediat, 49.900 {; 0722.272.181/ 0726.276.110198. BUCUREªTII Noi, 1/3, Bazilescu

dat, 62 mp, construc¡ie 2010, finisat, acte, credit, 56.000 {; 0729.158.580

Amurgului apartament 2 cam suprafata utila 55 mp complet finisat, la cheie, racordat la toate utilitatile,centrala proprie de apartament, cadastru si intabulare,accept prin prog prima casa, 50.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

115. BERCENI, Alex. Obregia 22,

79. BABA Novac, Reconstructiei, cf. 1,

etaj 9/10, renovat complet 2008, meritå våzut, 41.700 {; 0745.508.342

108. BERCENI metrou, IMGB, strada

77. BABA Novac, Campia Libertatii,

Town, bloc 2009, metrou, et 3/5, cf. 1, dec., terasa, complet mobilat, buc utilata, aer cond, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centrala, parcare subteranå, neg., 113.000 {; 0746.053.077 contact@dananita.ro

166. BERCENI, Straja, 2 cam., 42 mp,

cam., et.1 în vilå, 2009, decom, 63 mp utili, toate utilitå¡ile, curte, zona vile, apropiere metrou, la gri. 53.000 {; 0722.241.794

dec., const.1986, bloc 4 nivele, 60.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

78. BABA Novac, particular, Dristor New

vând ap. 2 camere, cf. 1, dec., neg. 0766.235.864

107. BERCENI Emil Racovi¡å 2

bloc 1987, cf. 1, dec., 59 mp, 2 balcoane, cadastru ¿i intabulare, acc. credit, 52.000 {; 0749.836.375

Reconstructiei, confort 1, semidecomandat, etaj 1/ 10, bloc din caramida, balcon, 50 metri patrati curat, vis-a-vis de parc, numai cu cash, 48.000 {; 0769.041.725/ 0769.041.726 office@terraclan.ro www.terraclan.ro

fort 2, etaj 2/4, suprafa¡å 40 mp, termopan, u¿å metalicå, contorizat, liber, disponibil imediat, apropiere pia¡å, ¿coalå, Ratb, magazine, scara impecabila, zonå deosebita, intabulare, meritå våzut, 37.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

165. BERCENI, Selgros, proprietar

1/4, curat, contorizat, 43.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

76. BABA Novac, Aurel Bottea, cf.1,

82. BABA Novac, Rucår, cf. I, semi, 53

2 cam., cf. 1, 1973, dec., cf. 1, et. 2/10, liber, s= 52 mp, loc parcare, apropiere metrou, cash, disc., 52.000 {; 0729.142.255

6/ 10, decomandat, 56 mp, renovat si mobilat modern, intabulat, 65.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com

68. AVIAºIEI, Serbanescu, 60 mp, bloc

APARÅTORII Patriei, Mårå¿e¿ti, Unirii, ap. 2, 3, ¿i 4 camere, particular 0728.959.895

52. APÅRÅTORII Patriei (Spiru Haret),

98. BASARABIA, Cimpia Libertatii, etaj

decomandat, 75 mp, intabulat, liber, 2 gr. sanitare, neg., 65.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866

81. BABA Novac, rond, stradal, vedere fa¡å, 60 mp, parter înalt, ideal firmå, cf 1, decomandat, imbunåtå¡iri, negociabil, agen¡ie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

51. APUSULUI, particular, cf. 1, 50 mp, Militari, complex, îmbunatatiri, proaspat renovat, gresie, faianta, termopan, u¿å metalica, aer conditionat, cadastru, intabulare, liber et. 9/9, urgent, 46.500 {; 0740.111.881 andrei.tudor@homedeco.ro

ertå¡ii, stradal, dec., 1982, 55 mp, termopan, 57.500 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

mediar, 66 mp, imobil nou, finisaje de calitate, CBR32321 84.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

blocuri noi, termopan, u¿å metalicå, decomandat, finisaje moderne, finalizat 2009, finisaje moderne, 55 mp - 43.000 {, 78 mp 55.000 {; 0767.507.508 50.

dec, constr. 83, 55 m.p., curat, accept credit, ofertå realå 55.500 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

134. BERCENI, Gåzarului, Spinis, con-

Greenfield, 80, parcare, 5% tva+ 81.000 {; 0730.657.524

220. CAMIL Ressu, Dristor 2 metrou, cf.

1, p/10, cu balcon, pozi¡ie excelentå, cadastru, liber, super ofertå, urgent, ocazie, disc., 42.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

221. CAMIL Ressu, Dristor, cf. 1, p/10

cu îmb., termopane peste tot, g, f, cadastru, supe ofertå, urgent, ocazie, disc., 40.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 222. CAMIL Ressu- Ambrozie, 8/10, cf.

1, semidecomandat, 53 mp, curat, liber, 47.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694 223. CÂMPIA Libertå¡ii, cf. 1, sd, 9/10,

cu bani cash, disc. 42.000 {; 0768.957.472/ 0735.078.088

224. CANTEMIR 2 camere, semideco-

mandat, etaj 2/8, balcon vedere spate, loc parcare, urgent, 53.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

225. CANTEMIR/ Budapesta, 45 mp,

P/P, caså curte, semidecomandatå, imbunåtå¡irile, utilitå¡i, posibilitate mansardare, CBR44286 60.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

226. CAROL parc, 55 mp, 1/1, in complex de vile, semidecomandat, deosebit, CBR45756 52.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 227. CENTRAL Mo¿ilor, etaj 1/10, metrou, bloc 1980, spa¡ios, liber, 62.900 {; 0755.065.515 228. CENTRAL, bloc 2009, etaj 2/5, lux,

65 mp, teraså superbå, posibilitate garaj, rate la dezvoltator, 95.000 {; 0747.164.692

229. CENTRAL, Unirii, ap. 2 camere, cf.

1, semidec., mobilat ¿i utilat vedere stradalå, et. 2/8, supraf. 40 mp, g, f, t, ac, um, neg., 63.000 {; 0723.460.200 230. CHITILA, Bucure¿tii Noi, 2 cam., construc¡ie 2010, totul nou, la cheie, gresie, parchet, termopan, u¿å metalicå, obiecte sanitare, 40.000 {; 0721.702.323 231. CHIªINÅU, Diham, cf. 1, dec., 59

mp, 6/10, constr. 1984, liber, acte la zi, 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 232. CHIªINÅU, Diham, cf.1, const.

1984, liber, 53 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

dec., balcon, centralå, toate îmb., la cheie, liber, parc, ID920111, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

280. CR¢NGAªI, Constructorilor, 1982, 3/8, 55 mp, dec., proaspåt renovat, toate îmb., ac., mobilat/ utilet modern, posibilitate parcare, zonå verde, acte, id MH - 0014, 64.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 281. CR¢NGAªI, Constructorilor, 2 camere cf. 1, semidec., stradal, 54 mp, p/4, bloc civilizat, neg., credit, 50.000 {; 0721.776.827

246. COLENTINA, Mr. Båcila 282. CR¢NGAªI, Constructorilor, 3/4, Vasile, 4/4, confort I, decou¿å metalicå, 50 mp, scarå civilizatå, mandat, 60mp utili. Dotat cu 45.000 {; 031.805.66.40/ CT, contor AR, g, f, parchet, 0729.889.441 termopane, usa metalica. 283. CR¢NGAªI, metrou, confort 1, Izolat la interior. Nu sunt decomandat 52 mp, 1986, 8/10, u¿å metprobleme cu terasa. La 3 alicå, balcon inchis, apometre, fara min de Mega, piata, parc. imbunatatiri, vedere stradala, pret negociabil, exclus agentii, 55.000 {; Pret negociabil, 62.000 {; 0723.171.077/ 0724.028.613 andreivi 0722.698.942 ti@yahoo.ro grozavu.robert@yahoo.com 247. COLENTINA, p/8, dec., 54 mp, curat, g, f, calorifere noi, centralå termicå, intabulatå, bloc 1986, bucåtårie mobilatå modern, disc., 55.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830 248. COLENTINA, Rau, apartament deosebit, decomandat, etaj 6/ 8, 54 mp, bloc 1986, 2 lifturi, super imb, centrala proprie, cadastru intabulare, bloc civilizat, merita vazut, doar cash, 55.000 {; 0734.399.903/ 0761.978.790

COLENTINA, ROSE GARDEN, 2 CAMERE, 80 MP, BUCÅTÅRIE MOBILATÅ, ETAJ 5, 80.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

249.

250. COLENTINA, Rose Garden, 9/10,

semidecomandat, 48 mp, finisaje, parchet, termopan, cadastru, intabulare, parking, 62.000 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

251. COLENTINA, stradal, cf. 1, circu-

lar, 9/10, g, f, um, 47.500 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082

252. COLENTINA, Tei, 10/10, cf. 2,

dec, hol locuibil, 42 mp, liber. 36.900 {; 021.324.16.65/ 0721.181.968

253. COLENTINA, Teiul Doamnei, 2/10, cf. 1 sporit, bloc 1986, g, f, p, t, um, acte la zi, 58.000 {; 0732.320.501 254. COLENTINA, Teiul Doamnei, cf. 2,

dec., 3/10, 42 mp utili, liber, 42.500 {; 253.01.13/ 0748.908.724

255. COLENTINA, Teiul Doamnei, Petre Antonescu, confort 1, semidec., 3/10, termopan, balcon închis, izolat, scarå curatå, 47.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 256. COLENTINA, vizavi Kaufland, cf. 1, semidec., 5/10, 53 mp, curat, bloc în reabilitare, acceptå credit, 48.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 257. COLENTINA- Mc Donald`s, 3/10, cf.1, 54 m.p., stradal, imbunåtå¡iri, ofertå realå, accept credit 50.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 258. CONSTANTIN Brâncoveanu

metrou, bloc 2010 0727.864.296

259. COSTIN Georgian, cf. 1, 59 mp, et.

7/10, complet îmbunåtå¡it, 51.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

260. COSTIN Georgian, Vergului, cf.1, 58 mp, 7/10, const.1984, gresie, faian¡å, parchet, termopan, stradal, 52.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 261. COTROCENI Mall, superb aparta-

ment, 2 cam., etaj 3/4, toate amenajårile, utilat, mobilat, 55.000 {; 0723.688.379

262. COTROCENI, Academie, 3/4, semidecomandat, 51 mp, 1960, îmbunåtå¡iri, vedere stradalå, CBR48153 76.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 263. COTROCENI, Arene, 2/4, 56 mp,

spa¡ios, stradal, zonå lini¿titå, utilat, baie spa¡ioaså, CBR30882, 120.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 264. COTROCENI, Palat, P/5, decomandat, 85 mp, 1976, renovat 2009, spa¡ios, 2 balcoane închise, CBR50498 129.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 265. COTROCENI, Pia¡a Operei, 4/5, semidecomandat, 79 mp, 1934, renovat, bucåtårie mobilatå, comision 0%, CBR17279 88.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 266. COTROCENI, Pia¡a Operei, 4/5,

semidecomandat, 84 mp, 1934, îmbunåtå¡iri, +camerå de serviciu, spa¡ios, CBR39903 79.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

267. COTROCENI, ¿os., ap. 85 mp, stradal, parter, amenajat complet, ideal pentru firmå sau locuin¡å, 125.000 {; 0721.478.654 268. COªBUC, rond, gresie, faianta, parchet natural, centrala de apartament, aer conditionat, usa metalica proaspat renovat, termopane, cablu, internet, baie cu cada, contoar gaze, mezanin, mobilat/ nemobilat, cadastru, 80.000 {; 0752.444.944/ 0752.444.953 sorinburcas@gmail.com 269. CRGAªI, 1986, 300 mp de la metrou, 2/4, 60 mp, decomandat, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, lângå parc, liber, id 860124, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

284. CR¢NGAªI, particular, cf. 1, dec., 1982, etaj 3, langa pia¡å. Apartamentul este complet renovat: inst. sanitara nouå, inst. electrica nouå. Renovat. Loc parcare si reabilitare termicå, 64.000 {; 0724.308.074 radu_simona_diana@yahoo.com 285. CR¢NGAªI, Pod, cf. 1, dec., 5/10,

bloc 1986, g, f, termopan, acte la zi, stradal, 52.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

286. CÅLÅRAªI Cale, 1994, decomandat, 63 mp, 6/8, intrare+ vedere stradalå, bloc monolit, cu îmbunåtå¡iri, ID 1820, 83.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro 287. CÅLÅRAªI, Popa Nan, direct de la

dezvoltator vânzare sau închiriere cu op¡iunea cumpårårii apartamente 2, 3, 4, ¿i 5 camere, finalizate cu finisaje de înaltå calitate ¿i dotåri deosebite suprafe¡e foarte generoase de la, 1.100 {/mp construit; 0755.518.345 www.imobiliare-tre.ro

288. CÅLÅRAªILOR Pia¡a Muncii, 6/10, semidec., construc¡ie 1989, 58 mp, 75.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.51 289. CÅLÅRAªILOR, Cale, 2/7, decomandat, imobil 1994, amenajat, 78.000 {; 0762.000.097 www.imobiliareexpress.ro 290. CÅLÅRAªILOR, Cale, 6/8, decomandat, imobil 1995, amenajat, 83.000 {; 0762.000.097 www.imobiliareexpress.ro 291. CÅLÅRAªILOR, Calea, adiacent,

2/5, 100 mpu, 2009, spate, 90.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

292. C¢MPIA Libertatii, intersectie Baba

Novac, cf 1, circular bucåtårie, stradal, 1/10, 53 mp, 1976, îmbunåtå¡iri, agentie, 55.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 293. C¢MPIA Libertå¡ii, 3/9, cf. 1, semi-

decomandat, 55 mp, parchet, termopan, AC, balcon închis, cadastru, intabulare, negociabil, 49.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 294. C¢MPIA Libertå¡ii- Parc, construc¡ie 2000, suprafa¡a utilå 55 mp, garaj 20 mp., curte 20 mp, la cheie, ofertå realå, 64.000 {; 021.255.66.45/ 0743.111.681/ 0722.370.702 295. C¢MPINA (PH), vând ap. 2 camere, 55 mp, p/4, cu balcon, u¿å metalicå, termopane, gresie, faian¡å, parchet, boxå, centralå ap. sau schimb în Bucure¿ti; 0244.372.117/ 0729.947.633 296. C¢MPINEANU, vis a vis Novo-

tel, etaj inferior, amenajat, liber, agen¡ie; 0743.649.572

297. DACIA, Alecu Russo, 70 mp, decomandat, P/P+1, 1950, îmbunåtå¡iri, renovatå, poten¡ial investi¡ie, CBR47535, 80.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 298. DACIA, Calea Grivi¡ei, decoman-

dat, p/5, 1964, 75 mp, CBR39428 79.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

299. DACIA, Parcul Ioanid, P/3, 43 metri

påtra¡i, parcare-curte, 38.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

300. DECEBAL -Cålåra¿i, balcon, 1/3,

fårå îmbunåtå¡iri, 29.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

301. DECEBAL 3/4, Zvon, 65 mp, deco-

mandat, îmbunåtå¡iri, bloc 1988, 2 aparate aer condi¡ionat, ID10582, 87.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

302. DECEBAL, Agip, Calea Cålåra¿ilor, et. 8/9, confort 1, decomandat, suprafa¡å 60 mp, an 1990, amenajat modern, termopan, parchet, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, instalatii noi, 3 minute metrou Muncii, 75.000 {; 0732.547.171 303. DELFINULUI, 2 camere confort

2, 1978, 47 mp, decomandat. 0734.323.858

304. DELFINULUI, apartament vilå, 2008, 88 mp construc¡ie + teraså 80 mp locuibilå, utilitå¡i separate, vedere lac, 75.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155 305. DELFINULUI, Pantelimon, 2 camere, cf. 2, decomandat, cu îmbunåtå¡iri, p/10, neg., 41.000 {; 0720.298.203 306. DELFINULUI, Pantelimon, 2/ 10, decomandat, su. 38 mp, renovat recent, multiple imbunatatiri, parchet, termopan, usi schimbate, pret de criza, ocazie, 42.000 {; 0753.075.109

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 307. DIHAM, zonå, proprietar, vând ap.

341. DRISTOR, cf. 1, dec., g, f, p, t,

2 camere, nu accept agen¡ie; 0768.059.240

toate actele, accept credit, 56.000 {; 0747.068.429

308. DOAMNA Ghica, etaj 5/10, deco-

342. DRISTOR, cf. I, dec, 54 mp, 1/8,

mandat, 55 mp, renovat 2008, termopan, apometre, interfon. 0742.018.931

309. DOMENII, Ion Mihalache, apropiere pia¡å, oportunitate, renovat, îmbunåtå¡iri, 5/6, luminos, vedere spate, lini¿te, bucåtårie mobilatå, 53.000 {; 0723.330.228 www.visionrealestate.ro 310. DOMENII, Mihalache, oportu-

nitate, renovat, îmb., 5/6, luminos, vedere spate, lini¿te, bucåtårie mobilatå, 41 mp utili, 49.000 {; 0724.223.626 www.vision-realestate.ro 311. DOMENII, Pia¡a, etaj 4/7, deco-

mandat, 50 mp, 1973, central, zona lini¿titå, CBR49920 58.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

312. DOMENII, vilå 1/p+2, 40 mp, pivni¡å 14 mp, grådinå, renovat, 68.000 {; 0723.835.151 313. DOMNEªTI particular, superofer-

tå, UM, tarla 11, 45.000 mp, deschidere la 3 drumuri, urgent, disc.! 11 {; 0723.530.331 314. DOROBANºI - Capitale, etaj

2/3, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, centralå proprie, termopan, disc. 75.000 {; 0734.325.777 315. DOROBANºI, Bitolia, et. 3/4,

decomandat, 60 mp utili, balcon, bloc 1955, neamenajat, toate actele, ocazie, 66.500 {; 0786.646.113 location.dorobanti@gmail.com 316. DOROBANºI, etaj 5/10, 60 mp,

decomandat, amenajat, g, f, p, um, t, vedere stradalå, intabulare, negociabil, obs.: Calea Doroban¡ilor, BCR, 90.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamente-dorobanti.ro 317. DOROBANºI, Iancu de Hunedoara, decomandat, spa¡ios, 4/6, 59 mp, 1954, CBR45946 79.900 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 318. DOROBANºI, Perla, 2 cam., 4/10,

confort 1, 55 mp, amenajat în noiembrie 2010, mobilat par¡ial, discutabil, comision 0% cumpåråtor, 88.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261 319. DOROBANºI, Perla, 2 cam.,

dec., intabulare, termopan, liber, 59.000 {; 0722.295.850

320. DOROBANºI, Rovere, BCR,

BRD, metrou, 4/8, 58 mpu, bloc 1976, decomandat, vedere bulevard, renovat recent, p, g, f, um, centralå proprie, bloc în programul de reabilitare, intabulat, ofertå realå, 87.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 321. DOROBANºI, urgent, vând ap. 2

camere, cf. 1, decomandat, open space, 57 mp, etaj 8/8, construit în 1982 ¿i renovat în 2008, cu toate îmbunåtå¡irile, par¡ial mobilat, negociabil, 95.000 {; 0745.047.195

construc¡ie 1984, totul renovat, cad-int, 53.500 {; 0728.429.159 343. DRISTOR, Complexului, 1986, 54

mp, etaj intermediar, îmb., u¿a stejar masiv, recent renovat, parcare, zonå comercialå, acte, liber, id MH- 0018, 53.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

344. DRISTOR, dec., confort 1, etaj 2/4,

termopan, gresie, faian¡å, repartitoare caldura, u¿a intrare noua. Se poate vinde si complet mobilat si utilat. Fara ipotecå, f ingrijit, neg., urgent, 58.000 {; 0765.243.168 stef_tra@yahoo.com

345. DRISTOR, Decebal, stradal, 1979, 56 mp, 9/10 + tehnic, dec., balcon, îmb., posibilitate parcare, zonå verde, parc, apropiere metrou, acte, id MH0001, 59.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 346. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

decomandat, cf 1, 8/10, îmbunåtåtiri, 5 minute metrou, negociabil, agen¡ie, 58.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 347. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

metrou, 2 cam., cf. 1, dec., p/10, um, liber, 58.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

348. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

mp, 8/10, dec., recent renovat, toate îmb., bucåtårie mobilatå/ utilatå modern, posibilitate parcare, metrou, acte, liber, id MH- 0016, 65.500 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 352. DRISTOR, metrou, 3/ 10, cf. l cu

balcon cu imbunatatiri moderne la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat, utilat, merita vazut, accept credit, 59.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro 353. DRISTOR, metrou, 8/10, stradal,

cf. 1, bloc 1986, 53 mp, amplasament deosebit, liber, 63.000 {; 0722.314.320

354. DRISTOR, metrou, apartament 3

camere, confort 1, 75 mp, etaj 3/4, construc¡ie 1982, 2 grupuri sanitare, cu imbunåtå¡iri, 69.000 {; 0727.505.410 355. DRISTOR, metrou, cf. 1, 3/10, g, f, p, t, um, ac, mobilat, utilat, liber, 59.900 {; 021.255.45.32/ 0729.039.157 356. DRISTOR, metrou, Complexului,

confort 1, semidecomandat, 3/ 10, complet renovat, mobilat si utilat, liber, toate actele, agentie, negociabil, 59.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 357. DRISTOR, ocazie, apartament deosebit, amenajat, g, f, p, t, ac, rulouri exterioare, decomandat, su=55 mp, constructie 1976, se vinde cu bucataria si baia complet mobilate pe comandå, acte la zi, accept credit, urgent, 48.500 {; 0724.912.553/ 0726.094.695

323. DOUÅ cam., apartament conforta-

358. DRISTOR, particular, cf.1, et. 8/8,

324. DOUÅ camere, ap. cf. 2, semidec.,

2/4, curat, fårå îmbunåtå¡iri, acte, 36.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

325. DOUÅ camere, apartament în vilå,

71 mp, renovat, liber, gresie, parchet, temopan, centralå proprie, acceptåm variante: ma¿inå + diferen¡å, 52.000 {; 0745.125.631/ 0754.047.087 326. DOUÅ camere, cf. 1, decomandat, 1981, 58 mp, 2/10, spa¡ios, 2 holuri mari, îmbunåtå¡iri, spa¡iu verde, scarå curatå, neg., 57.000 {; 0762.699.471/ 0749.079.451 327. DOUÅ, trei camere, apartament bloc nou, bucåtårie noi, particular, finisate, la cheie, avantajos; 0785.123.533/ 0731.235.411 328. DRISTOR -Rm. Vâlcea 4/10, cf1/

dec, apropiere metrou, îmbunåtå¡iri, semimobilat, loc parcare, ofertå realå, negociabil 54.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966 329. DRISTOR Ambrozie, cf. I, circular,

52 mp, 8/10, metrou, bloc stradal, curat, cad-intab, neg 45.500 {; 0728.429.159

330. DRISTOR Camil Ressu, 8/10, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 47.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.51

îmbunåtå¡iri, fårå intermediari. Discutabil 55.000 {; 0769.130.636 359. DRISTOR, Râmnicu Vâlcea, 5/8,

decomandat, bloc 1985, 55 mp, parchet, gresie, u¿å metalicå, 58.900 {; 0769.060.002 andrei@privatebroker.ro www.private-broker.ro 360. DRISTOR, Ramnicul Valcea, ap. 2

camere, decomandat, 6/8, constructie 1982, sp 54mp, gresie, faianta, parchet, bucatarie mobilata, interfon, scara curata, zona bunå, 63.000 {; 0721.901.505 razvi252001@yahoo.com 361. DRISTOR, Real, cf. 2, bloc 1986,

stradal, 39 mp, Ion, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

362. DRISTOR, Rm. Vâlcea, metrou, cf.

1, dec., 2/4, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0765.643.014

actele,. accept credit, 40.000 {; 0747.068.429

335. DRISTOR, 3/ 8, 55 metri patrati, bloc 1984, decomandat, imbunatatit, termopan, gresie, faianta, usa metalica, intrare stradala, intre statiile de metrou Dristor si Nicolae Grigorescu, boxa, loc parcare, 60.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.privatebroker.ro 336. DRISTOR, 5/8, 55 mp, 1982,

aproape de metrou, negociabil, CBR48379 65.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

337. DRISTOR, 54 mp, cf. 1, decoman-

dat, intrare stradalå, zonå metrou, bloc 1975, 43.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

338. DRISTOR, 56 mp, bloc 1980, etaj

10, decomandat, teraså refåcutå, chiar lângå metrou, intabulat, chiar lângå metrou, 43.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.privatebroker.ro

bloc militar, etaj 3, confort I, decomandat, 67 mp, 60.000 {; 0722.554.934

431. DRUMUL Taberei, Favorit, 7/10, conf 1, circular, bucåtårie mare, termopan, aer condi¡ionat, g+f+um, cash 53.000 {; 0723.325.257

379. DRUMUL Taberei - Linia 41, 1/8, decomandat, termopan, bloc 1982, intabulat, credit; 0724.955.610/ 0721.019.959

432. DRUMUL Taberei, Favorit, 7/9, cf. 1, semidec., g, f, p, um, liber, intabulare, 48.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

380. DRUMUL Taberei - Lå¡ea Gheorghe 1/8, I/decomandat, G+F+P+T, 1982, acceptå credit, 55.000 {; 0722.554.934 381. DRUMUL Taberei Moghioro¿, 3/9, I/semidecomandat, balcon mare, 48.000 {; 0761.773.955 382. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf.

1, semidecomandat, bl. tip E, 3/10, t+p+um, AC, 43.900 {; 0722.542.060

2, 3/10, dec., mobilat, loc parcare, disc., 40.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786 Moghioro¿, etaj 3, fårå îmbunåtå¡iri, liber, 48.000 {; 0762.216.420/ 0722.558.070 385. DRUMUL Taberei - Prelungirea

Ghencea, imobil nou, la cheie, s = 94 mp, acc. prima caså, 53.000 {; 0725.918.207

386. DRUMUL Taberei - Prelungirea

Ghencea, imobil nou, la cheie, s =74 mp, acc. prima caså, 54.000 {; 0725.918.207

387. DRUMUL Taberei 6/10 Plaza cf. II

îmbunåtå¡iri recente boxå parcare T+AC bar 38.000 {; 0728.116.731 388. DRUMUL Taberei Compozitorilor

constr. 1980 cf. I 1/10 54 mp bloc stradal boxå 51.000 {; 0723.160.409 389. DRUMUL Taberei Mega Image

constr. 78 cf. I/dec 50 mp îmbunåtå¡iri curat intabulat 42.000 {; 0728.116.731

390. DRUMUL Taberei Plaza cf. I 50 mp balcon închis G+F+UM contorizat intabulat 43.000 {; 0728.116.731 391. DRUMUL Taberei Râul Doamnei,

et. 4/10, fårå îmbunåtå¡iri, conf.1, balcon, stradal, 45.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

392. DRUMUL Taberei Romancierilor,

conf 2 sporit, dec 7/10, imunatatit, 37.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

393. DRUMUL Taberei, 1, semidec., stradal, 5/10, 52 mp, balcon închis cu termopan, g, f, t, um, orientare est, c+i, cash, 52.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 394. DRUMUL Taberei, 1/10, Bd.

Timi¿oara, confort 2, termopane, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, contorizat total, 37.000 {; 0726.004.932 395. DRUMUL Taberei, 1/10, conf

2, decomandat, Prel Ghencea, 40 mp, balcon, g+f+um, cash 36.500 {; 0723.325.257 396. DRUMUL Taberei, 1978, Compozi-

torilor, 50 mp utili, decomandat, balcon, parcare, zonå verde, acte, id 897022, 52.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 397. DRUMUL Taberei, 2 cam., cf. 2,

ap. decomandat, confort sporit, g, f, t, AC, um, mobilat, utilat, acc. credit, 47.000 {; 0758.786.751 398. DRUMUL Taberei, 2 camere,

Buclå, cf. 1, dec., 50 mp, termopan, u¿å metalicå, curat, actele la zi, accept credit, bloc 4 nivele, constr. 1978, 41.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55 399. DRUMUL Taberei, 2/4, dec, cf. I,

52.000 {; 021.413.66.93/ 0721.245.343

400. DRUMUL Taberei, 2/9, Drume¡ul,

403. DRUMUL Taberei, 6/10, cf. 2,

39.000 {, disc. ¿i 5/9, cf. 1, mobilat ¿i utilat modern, 52.000 {, disc.; 0722.578.788 404. DRUMUL Taberei, 8/10, cf.II,

decomandat, balcon sporit, intabulat, accept credit, 35.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

405. DRUMUL Taberei, 8/9, Moghioro¿,

368. DRUMUL Gåzarului, proprietar, 2

406. DRUMUL Taberei, 9/10, parc

369. DRUMUL Sårii, 5/10, 55 mp,

1990, modificat, renovat 2009, CBR48609 72.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 370. DRUMUL Taberei Arge¿ului, 3/4, I/decomandat, G+F+P+T, mobilat, 48.500 {; 0761.773.955 371. DRUMUL Taberei - Arge¿ului,

confort I, 3/4, liber, îmbunåtå¡iri, 48.000 {; 0722.558.070/ 0762.216.420, 372. DRUMUL Taberei - Azzurro (L. Pedagogic), confort 2 dec., balcon, gresie, faian¡å, termopane, parchet, aer condi¡ionat, 36.000 {; 0726.004.932

373. DRUMUL Taberei - Compozitorilor

- Titel Petrescu, cf. 1, etaj 2/8, 55 mp, bloc 1982, gresie, faian¡å, contorizat, scarå impecabilå, toate actele pentru vânzare, 49.000 {; 0726.115.112

cf. 1, semidec., g, f, p, t, um, curatå, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0730.556.907

Moghioro¿, cf. 1, circular cu bucåtåria mare, t, um, curat, cadastru, intabulare, accept credit, super pre¡, 42.000 {; 0730.556.907 407. DRUMUL Taberei, 9/10, Sibiu, cf.

1, circular, 52 mp, bucåtårie mare 8 mp, g, f, neg., 46.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55 408. DRUMUL Taberei, AFI - Cotroceni,

2 camere, lux, 55.000 {; 0745.011.907/ 0745.011.807

1, 55 mp, etaj 5/8, 1975, caramida, gresie, faian¡å, parchet, termopan, scafe, spoturi, mobilå Mobexpert, modern, stradal, parcare ADP, bucatarie modificatå, 50.000 {; 0753.030.481

410. DRUMUL Taberei, ANL, 1/3, bloc 2010, finalizat, la cheie, 67 mp utili, dec., bucåtårie compartimentare, balcon, pazå, acte, posibilitate cumpårare, loc parcare în subsolm 8.000 {, exterior pe platformå, 3.000 {, id MH-0010, 57.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 411. DRUMUL Taberei, apartament cu 2 camere, Plaza Mall, particular, confort 1, semidecomandat, etaj 6/10, liber, contoare apå, gaz, cåldurå, fårå îmbunåtå¡iri, pret negociabil, 55.000 {; 0724.432.511 gabidrtaberei@yahoo.com

dec., fårå balcon, fårå îmbunåtå¡iri, 51.000 {; 0728.874.505

377. DRUMUL Taberei - Favorit,

confort 1 decomandat, etaj 1, mobilat, utilat nou, acte, credit, 58.000 {; 0726.743.970

Vânzåri ap. 2 camere Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

ZONA 1 Decembrie 1918 1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Alexandria Aparatorii Patriei Apusului Armata Poporului Aviatiei Baba Novac Baneasa Barca Basarabia Bazilescu Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Bucurestii Noi Budapesta Calarasi (Calarasilor) Campia Libertatii Cantemir Dimitrie Cismigiu Colentina Compozitorilor Cotroceni Crangasi Decebal Delfinului Diham Doamna Ghica Domenii Dristor Drumul Gazarului Drumul Taberei Favorit Floreasca Ghencea Giulesti Giurgiului Gorjului Grivita Huedin Iancului IOR Ispirescu Petre Kaufland Lujerului Maniu Iuliu Margeanului Mihai Bravu Militari Moghioros Morarilor Mosilor Nerva Traian Nitu Vasile Obregia Alexandru Oltenitei Panduri Pantelimon Piata Resita Piata Sudului Piata Veteranilor Rahova Raul Doamnei Rebreanu Liviu Romana Sebastian Secuilor Stefan cel Mare Tei Teiul Doamnei Timisoara Timpuri Noi Tineretului Titan Titan Policlinica Titulescu Nicolae Toporasi Trapezului Turda Unirii Universitate Vatra Luminoasa Vergului Victoriei Vitan Vitan Mall

17 decembrie 17 decembrie

2009

61,818 73,356 85,426 48,735 69,000 55,143 52,000 83,351 70,195 86,778 59,449 69,324 67,450 54,383 61,357 54,059 67,300 59,949 nu au fost oferte

92,041 64,575 nu au fost oferte

61,000 60,306 51,738 78,857 64,573 90,261 60,667 60,499 63,143 133,333 67,004 48,726 57,566 60,077 72,704 67,323 nu au fost oferte

409. DRUMUL Taberei, AFI Mall confort

412. DRUMUL Taberei, Billa, 2/4, cf. 1,

340.

struc¡ie 1984, cf. 1, dec., 54 mp, cu balcon, ultimul etaj, g, f, p, um, t (par¡ial), neg., 48.500 {; 0730.556.916/ 440.31.55

378. DRUMUL Taberei - Ho ¿i Min,

mp, su., et. 2/4, curat, termopan, um, toate actele, zonå verde, 36.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682/ 0768.835.410

cam., confort 1, parter/4, cadastru, intabulare, accept credit, negociabil, 57.000 {; 0721.344.481

430. DRUMUL Taberei, Drume¡ul, con-

1/10, 56 mp, dec., fårå îmb., acte, liber, zonå comercialå, posibilitate parcare, id MH -0008, 56.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

365. DRISTOR, vând ap. 2 camere, 60

mp, construit 1987, negociabil; 0723.261.312

dat, liber, termopan, 3/4, intabulat, 45.000 {; 0724.955.610/ 0721.019.959

376. DRUMUL Taberei - Favorit, 1981,

402. DRUMUL Taberei, 4/10, Azzurro, conf 1, contorizat, balcon, termopan, curat, intabulare, zona bunå, 45.000 {; 0728.116.743

circular, 52 mp, g, f, p, t, u¿i schimbate, intabulat, liber, 57.200 {; 0749.134.372

339. DRISTOR, 6/10, metrou, 52 mp, cf.1, bloc curat, civilizat, ID 11211, negociabil, 57.500 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

DRISTOR, BENZINÅRIE, 2 CAMERE, CONFORT 1, DECOMANDAT, ETAJ 7/8, CONSTRUCºIE 1983, NEGOCIABIL, EXCLUS INTERMEDIARI, 55.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595

494. GARA de Nord, 2 cam., cf. 1, 1938, 82 mp, în vilå, 2/3, mobilat, termoficare, ac, gaze pe scarå, boxe, Legea 112, particular, 57.000 {; 0786.540.176

364. DRISTOR, Tomis 2, 2 cam., 6/10,

367. DRUMUL Gåzarului, cf. 2, 37,05

334. DRISTOR, 2/4, g, f, p, t, toate

465. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

401. DRUMUL Taberei, 3/4, decomandat, liber, termopan, mobilat, utilat, bloc reabilitat, intabulat; 0724.955.610/ 0721.019.959

etaj 1, confort 1, decomandat, 56 metri patrati 1982, toate actele, accepta credit, agentie, negociabil, 59.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

332. DRISTOR 1, metrou, 52 mp, 2

333. DRISTOR, 2/10, cf. 1, semidecomandat, lângå metrou, 55 mp, u¿å metalicå, 52.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

429. DRUMUL Taberei, decoman-

bloc cåråmidå, cf. 1, 52 mp, etaj 4/8, curat, zugråvit, liber, zonå lini¿titå, parc în fa¡a blocului, toate actele, 48.000 {; 0726.115.112

cf. 1, semidec., curat, g, um, p, curat, cadastru, intabulare, 48.000 {; 0730.556.906

dat, 55 mp, 1983, g, f, t, bloc civilizat, 60.000 {; 0728.269.750 cam., cf. 1, p/10, acte, 43.000 {; 0723.265.261

375. DRUMUL Taberei - Favorit - Sibiu,

363. DRISTOR, Rm. Valcea, stradal,

366. DRISTOR, Vitan, etaj 6/ 10, 59 metri patrati, bloc dupa cutremur, decomandat, imbunatatiri, gresie, faianta, usa metalica, intrare stradala, vedere spate, 59.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

331. DRISTOR metrou, 3/8, decoman-

mandat, 1965, renovat, îmbunåtå¡iri, u¿i noi, fårå risc, 45.000 {; 0728.330.209

384. DRUMUL Taberei -

351. DRISTOR, Mega Image, 1979, 56

493. GARA de Nord, 1/6, semideco-

cular, 52 mp, bucåtårie mare 8 mp, 9/10, g, f, neg., 46.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55

349. DRISTOR, Fizicienilor, 1/8, cf. 1,

350. DRISTOR, Florin Ciungan, cf. 1, decomandat, imbunatatiri, 8/ 8, 60 mp, agentie, 50.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

464. DRUMUL Taberei, Sibiu, cf. 1, cir-

I/decomandat, etaj 1, balcon, bine între¡inut, construc¡ie 1983; 0762.216.420/ 0722.558.070

383. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf.

dec., 56 mp, gresie, faian¡å, contorizare gaze, 1984, 53.000 {; 0722.268.022428. DRUMUL Taberei, confort

torilor, 1/10, I/decomandat, construc¡ie 1982, G+F+P+T, acte fåcute, 55.000 {; 0761.773.955

metrou, confort 1, decomandat, 9/ 10, complet renovat, 53 metri patrati, agentie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

322. DOROBANºILOR, bloc Perla, metrou, 4/11, 55 mp, intrare ¿i vedere bulevard, proaspåt renovat, p, g, f, t, ac, um, instala¡ii noi, intabulat, apropiere Victoriei, Titulescu, Banu Manta, Kiseleff, ofertå realå, 88.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

bil si luminos 50mp, ultracentral Sala Palatului langa Parc Ci¿migiu, etaj 4, decomandat 2 camere bucatarie amenajata, ideal cuplu, cu sau fara copil, 50.000 {; 0735.303.003/ 0726.344.403 ngearageorges@yahoo.fr

374. DRUMUL Taberei - Compozi-

44,700 65,208 66,786 38,647 56,556 49,833 46,200 81,340 55,324 69,647 49,400 51,164 47,800 45,231 55,615 52,233 56,452 49,100 61,333 61,580 54,562 49,257 79,400 53,300 50,471 72,167 54,319 76,438 48,240 55,500 50,000 51,000 55,636 34,188 46,152 56,833 57,833 52,300 47,067 46,594 52,854 45,105 39,850 59,657 55,822 45,800 50,831 52,598 51,846 45,417 63,000 47,325 47,871 46,430 66,476 83,643 50,400 48,068 52,368 64,071 43,413 37,571 55,257 45,200 46,129 49,483 46,538 74,111 53,461 50,650 65,471 51,235 51,844 39,800 80,692 68,500 52,191 45,360 62,843 39,500 42,714 64,057 94,571 60,114 55,560 40,400 70,000 45,700 69,343

% -28 % -11 % -22 % -21 % -18 % -10 % -11 % -2 % -21 % -20 % -17 % -26 % -29 % -17 % -9 % -3 % -16 % -18 % -33 % -16 % 30 % -12 % -2 % -8 % -16 % -15 % -20 % -8 % -21 % -62 % -17 % -30 % -20 % -5 % -20 % -22 % -10 % -13 % -35 % -15 % -10 % -16 % -15 % -20 % -19 % -1 % -13 % -14 % -20 % -20 % -23 % -13 % 12 % 7% -12 % -19 % -23 % -20 % -13 % -5 % -18 % -13 % -8 % -13 % -23 % -15 % -8 % -11 % -29 % -11 % -20 % 4% -12 % -20 % -26 % -18 % -34 % -43 % -15 % -14 % -43 % -23 % -8 % -6 % -19 % -6 %

434. DRUMUL Taberei, Favorit, confort

1, decomandat, 2/4, balcon, termopan, bloc tip P, parchet, AC, 59.000 {; 0722.568.283

435. DRUMUL Taberei, Favorit, ploc tip

P, renovat 2004, sanitare noi, g, f, t, p, ac, izolatie exterioara, terasa reizolatå, 50 mp, etaj 4/4, mobilat, cadastru, intabulare in lucru, 57.000 {; 0723.178.979 office@lagunadent.ro 436. DRUMUL Taberei, Favorit, superofertå, et 7/10, bloc 1975, tip Z, renovat, mobilat/nemobilat, decomandat, 48.900 {; 0766.355.138 437. DRUMUL Taberei, Ghencea, 2 cam., 6/10, cf.1, semidec., curat, stradal, 1984, 55 mp, acte, Råzvan G., 54.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 438. DRUMUL Taberei, Ghencea, 6/10, cf.1, semidec., curat, stradal, 1984, 55 mp, acte, Råzvan G., 54.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 439. DRUMUL Taberei, Ialomi¡ei, 3/4, cf. 1, dec., toate îmbunåtå¡irile, fårå balcon, totul nou, mobilat, utilat modern, numai cash, 62.000 {; 0728.874.505 440. DRUMUL Taberei, II, dec, 39 mp,

7/10, imbunåtå¡it, curat, 40.800 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

441. DRUMUL Taberei, Mall Plaza, par-

ticular, 2 camere, confort 1, decomandat, p/4, 52.000 {; 0729.909.530 442. DRUMUL Taberei, Mega Image, 1978, 52 mp, 4/4, dec., fårå balcon, fårå îmb., bloc reabilitat termic, acte, liber, id MH-0011, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 443. DRUMUL Taberei, Moghioro¿,

8/10, cf. 2, fårå îmbunåtå¡iri, apometre, repartitoare, 32.900 {; 0722.755.377 444. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1, circular, 10/10, liber, g, rep., t (par¡ial), vedere parc. urgent, pre¡ neg., 42.000 {; 0730.556.919 445. DRUMUL Taberei, Parc

Moghioro¿, confort 1, 6/9. 0745.160.150

446. DRUMUL Taberei, Parc, cf. 1,

circ., fårå îmb., priveli¿te deosebitå, 56 mp, fårå probleme teraså, cadastru, intabulare, acc. credit, 43.000 {; 0720.622.788/ 0767.749.331 447. DRUMUL Taberei, Parc, cf. 2, et.

3, g+f+p+t, mob., 38.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

448. DRUMUL Taberei, Parc, cf. I, dec,

et. 2, g+f+p+t, 49.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

DRUMUL Taberei, Plaza, Moghioro¿, 2 cam., cf. 1, modern, recondi¡ionat total 2006 - electricå, termicå, parchet, termopane, et. 4/10, liber, zonå verdea¡å, lângå ¿coalå ¿i grådini¡å, 65.000 {; 0724.352.504 449.

450. DRUMUL Taberei, Plaza, particular, decomandat, 80 mp, 2/5, construc¡ie 2009, 60.000 {; 0720.353.905 451. DRUMUL Taberei, Plazza, 1978,

58 mp, decomandat, renovat, mobilat/ utilat lux, id: MH 1-0012, 68.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

452. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 2 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, etaj 1/6, gratuit, loc parcare, pre¡ dezvoltator, de la 46.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955 453. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, cf. 2, dec., 37 mp supr. balcon mare, t, g, f, p, curat, et. 8/10, 37.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682/ 0768.835.410 454. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou la cheie, 65 mp, accept Prima Caså, 49.000 {; 0725.918.207 455. DRUMUL Taberei, Prelungirea

Ghencea, imobil nou la cheie, accept Prima Caså, 78 mp, 51.000 {; 0725.918.207 456. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou, la cheie, accept Prima Caså, 103 mp, 67.000 {; 0725.918.207 457. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 2 cam., 4/10, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 53 mp, acte, stradal, Råzvan G., 45.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 4/10, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 53 mp, acte, stradal, Råzvan G., 45.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 421. DRUMUL Taberei, cf. I, curat, liber, 458.

415. DRUMUL Taberei, Cartierul Latin, bloc constr. 2010, suprafete utile pana la 93 mp la apartamentele de 2 camere, finisate complet, gresie, faianta, parchet, centrala termica Ariston, RATB 122. Se accepta credit Prima Casa, 45.000 {; 0761.983.263 contact@latincity.ro www.latincity.ro 416. DRUMUL Taberei, cf 2 decoman-

dat, cu imbunatå¡iri 3/10, 40 mp, 37.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

417. DRUMUL Taberei, cf II, decoman-

dat, 38 mpu, renovat, parc, pia¡å, cash; 0729.158.580

418. DRUMUL Taberei, cf. 1, 4/10, ter-

mopan la bucåtårie, fårå îmb., c+i, 45.000 {; 0727.356.356

413. DRUMUL Taberei, buclå, 2 camere, decomandat, 45 mp, 7/ 10, 1973, renovat 2009, termopan, bucåtåria mobilatå, contorizat, CBR49611 51.999 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

Plazza, stradal, 55 mp, fårå îmb., et. 4/10, disc., 46.500 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

414. DRUMUL Taberei, Buclå, cf. 1, 7/10, g, f, p, t, um, ac, u¿i interioare noi, mobilat, utilat modern, 49.000 {; 0727.356.356

420. DRUMUL Taberei, cf. 1, decomandat, liber, curat contorizat total scara civilizat, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0729.889.441

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

51,517 60,903 69,000 47,100 66,409 66,250 53,839 63,750 64,915 52,429 52,393 73,200 59,112 59,643 60,000 76,406 74,706 47,000 54,918 64,492 82,873 53,965 43,115 58,208 55,037 52,775 54,000 53,600 96,500 62,660 55,207 73,273 71,844 58,524 49,667 77,930 77,529 64,991 61,000 77,000 60,000 74,603 75,540 110,156 105,000 72,000 44,000 74,444 56,689 73,588

2010

433. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1, semidec., 52 mp, 7/8, 1972, ac, t, curat, acceptå credit, neg., 48.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

419. DRUMUL Taberei, cf. 1, circ,

45.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

422. DRUMUL Taberei, cf. I, dec,

10/10, cu îmbunåtå¡iri, Favorit, 52 mp, cad-int, 42.000 {; 0728.429.159 423. DRUMUL Taberei, cf.1, semidec.,

8/8, aer cond., p+g, balcon 10 m; 0724.840.158/ 0763.573.802

424. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

1/10, cf. 1, dec., fårå îmbunåtå¡iri, 1980, 54 mp, neg., 58.000 {; 0728.874.505

425. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. 1, semidec., 1/8, 52 mp, 1979, fårå îmbunåtå¡iri, 52.000 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49

426. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. 1, semidec., 1/9, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, zonå lini¿titå ¿i verde, 46.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49

427. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. I, dec, et. 2, bloc '83, g+f+p+t, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

459. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 4/4, conf 1, decomandat, liber, bloc reabilitat termic, termopan, teraså refåcutå, neamenajat, negociabil, acc. credit 44.900 {; 0723.325.257 460. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei,

cf. 1, 52 mp, 4/9, 1972, liber, zonå lini¿titå, bucåtårie mare, neg., 47.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

461. DRUMUL Taberei, Romancierilor

(Liceul PTTR), cf. 1, dec., 50 mp, 4/4, acte, neg., acceptå credit, 45.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55

462. DRUMUL Taberei, Romancierilor,

nestradal, verdeata, liniste, cf. 1, semidec., 1973, 5/ 9, 50 mp, g+f+p+t+balcon+instalatii noi, liber, foarte frumos, RATB, gradinita, scoala, comision 2%, poze+schita pe site, 52.000 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro

463. DRUMUL Taberei, Romancierilor,

particular, et. 6/9, îmbunåtå¡it, curat, negociabil. 59.000 {; 0723.583.227

2/8, dec., îmbunåtå¡iri, 40.000 {; 0761.680.662

466. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

cf. 2, dec., 2/10, bine între¡inut, SU 38mp, balcon, 37.000 {; 0765.643.014 467. DRUMUL Taberei, vand sau

schimb ap. 2 cam, cf 2, dec., et 10, Dr. Taberei, Valea Arge¿ului, îmbunåtå¡iri: u¿å met, term, balc. inchis, izolat termic, boxå subsol, loc parcare, debransat radet, pret disc, sau schimb cu casa+curte la max 30 km de Bucure¿ti, 45.000 {; 0765.722.998 winstonn33@gmail.com 468. DRUMUL Taberei, ¿trand, 1975,

55 mp, 6/10, circular, dec., renovat recent, toate îmb., mobilå la comandå, zonå verde, apropiere lac, posibilitate parcare, acte, MH- 0009, 54.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

469. DRUMUL TabereiGhencea et. 3, dec., 80 mp, 2 balcoane, cåråmidå, finisaje lux, c. 2009, finalizat, 52.500 {; 0767.600.804/ 0722.134.720 470. DRUMUL Taberei-Cetatea Histria,

cf. 1, dec., 1/4, spa¡ios, bucåtårie mare, fårå îmbunåtå¡iri, 53.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49 471. DRUMUL TabereiGhencea Avangarde Rezidential, apartamente finalizate, et.1-3, S=75-85 mp, dec., balcon, finisaje lux, (tva inclus) începând 49.900 {; 0722.356.122/ 0744.368.835 www.avangarderezidential.ro

DRUMUL TabereiGhencea, constr.2010, stradal, 1/3, dec., 75mp, cåråmidå, finisaje lux, ocazie, TVA inclus, 54.900 {; 0744.368.835/ 0722.356.122 472.

473. DRUMUL TabereiGhencea, constr.nouå, stradal, et.3, dec., 80mp, cåråmidå, finisaje lux, ocazie, TVA inclus, 49.900 {; 0744.368.835/ 0722.356.122 474. DÅMÅROAIA, Jiului, 63 mp, imo-

bil 2010, finisat la cheie, toate utilitatile, liber de sarcina, negociabil, particular, 58.000 {; 0765.501.179 ionut12310@yahoo.com

475. EMIL Racovi¡å, bloc tip R, stradal,

495. GARA de Nord, Minister, semidec,

1/9, liber, cash, 38.000 { disc, Dinicu Golescu, 7/10, semidec, liber, 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139 496. GEORGE Co¿buc, 44 mp, 1/1, în

vilå, semidecomandat, nemobilat, cu imbunåtå¡iri, posibilitå¡i mansardare, CBR45638 53.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 497. GIULEªTI, 50mp, liber, parchet,

1/4, 46.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

498. GIULEªTI, bulevard, cf. 1, deco-

mandat, 50 mp, parchet, contorizat, cadastru, intabulare, 38.000 {; 0729.889.441

499. GIULEªTI, PRUNARU, APARTAMENT 2 CAMERE, DECOMANDAT, ULTRAMODERN, MOBILAT, ETAJ 3/7, NEGOCIABIL, 65.000 {; 0722.205.984 500. GIURGIULUI Luica, str. Odei, caså cåråmidå 2 camere, intrare separatå, centralå calorifere, toate utilitå¡ile, neg. 43.000 {; 0744.881.795 501. GIURGIULUI Topora¿i, 5/7, decomandat, igienizat, ferestre mari cât peretele, vedere parcule¡, aten¡ie, negociabil. 42.000 {; 0743.109.932 502. GIURGIULUI! confort 1, decomandat, liber, curat, contorizat. 44.000 {;! 021.686.65.73/ 0722.888.942 503. GIURGIULUI! confort 2, gresie, faian¡å, parchet, termopan. 36.000 {;! 021.686.65.73/ 0722.888.942 504. GIURGIULUI, 12 mp balcon/ City

Mall, 54 mp, semidecomandat, 7/8, parcare, mobilat, metrou, intrare ¿i vedere stradalå, id 951039, 46.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

505. GIURGIULUI, 2 camere conf.1, stradal, 1/7, decomandat sau schimb casa curte, 48.000 {; 0744.170.612 506. GIURGIULUI, 2 camere, confort 2, etaj 9/10, g+f, termopan, parchet, balcon închis, cadastru, 35.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 507. GIURGIULUI, 2/7, cf. 1, dec., Olteni¡ei, t, p, g, f, intabulat, acc. prima caså, 46.000 {; 0749.836.376 508. GIURGIULUI, Baciului, urgent, 4/4, cf. 2, um, g, f, t, aer cond., 32.000 {; 0722.335.516

decomandat, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, 43.800 {; 0788.323.943

509. GIURGIULUI, Gåzarului, 2/4, 40

476. EMIL Racovi¡å, cf. II, etaj 3/10, curat, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 36.000 {; 0724.724.128/ 0722.766.766/ 0723.173.852

510. GIURGIULUI, Pia¡a Progresu,

477. EROII Revolu¡iei, 2 camere, 30

511. GIURGIULUI, Vigoniei, particular,

mp, liber, curat, 36.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

2/8, ac, cf. 1, dec., liber, 46.000 {; 0728.868.749

mp, p/4, aproape metrou ¿i Mol, gresie, faian¡å, um, termopan, sanitare noi, u¿i noi, posibilitå¡i balcon, gaze pentru centralå, mobilat (ne), disc., 27.000 {; 0769.213.920/ 0763.618.729

ap 2 cam., dec, conf I, et 3/7, 50 mp, liber, curat. Locuibil imediat, g, f bucåtårie, baie ¿i hol, parchet de lemn in camere, balcon închis, disc., 47.000 {; 0722.930.266 tofanelu@yahoo.com

478. EROII Revolu¡iei, et. 4/7, dec., vedere spate, 50 mp, ID760, 50.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

512. GRIVIºA Grand, 6/8, disc.

479. EROILOR, 2 camere, 51 mp, 314,

513. GRIVIºA, cf. I, curat, acte, 4/7,

(include cadastru, intabulare, mobilat complet modern, renovat, termopan, faian¡å, gresie, parchet, ac, apometre, telefon, cablu), 76.000 {; 0732.528.698

480. FERENTARI, Vâltoarei, în spatele

ªcolii 136, 2 cam., 1/4, îmb., 28.000 {; 0769.431.974/ 0744.310.994

481. FIZICIENILOR, constructor, et. 5/5, 50 mp (living cu ni¿å pentru gåtit+dormitor+baie+ balcon) finalizare mai 2011, posibilitate creditare directå, 482. FLOREASCA, 2 camere, cf. 2, 1959, 40 mp, nemobilat, fårå îmbunåtå¡iri, liber, et. 1/3, balcon, fa¡å stradå, pre¡ul zonei, negociabil; 0723.586.873 483. FLOREASCA, 2 camere, demisol înalt, renovat, zona verde elegantå, liber, excep¡ional; 0722.706.779 484. FLOREASCA, 45 mp, 3/3, 1960, 1

balcon închis, instala¡ii noi, bucåtårie mobilatå, utilatå, vedere stradalå, CBR48206, 58.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

485. FLOREASCA, Chopin, demisol înalt, lângå parc, zugråvit, parchet, 38 mp, semidecomandat, cadastru, intabulare, 41.500 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838 486. FLOREASCA, I.N.G., 1/d+1+2,

vilå, 52 mp, amenajat, liber, + pivni¡å, parcare, 57.000 {; 0720.124.848

487. FLOREASCA, Rossini, 2 camere,

cf. 1, 1960, 46 mp, decomandat, 3/3, renovat, mobilat, utilat, 87.000 {; 0735.384.727

FOIªORUL DE FOC, APARTAMENT 57,8 MP, ETAJ 1/2, 2 CAMERE, CAMERÅ LA MANSARDÅ, BAIE, BUCÅTÅRIE, BALCON, BOXE LA PIVNIºÅ ªI MANSARDÅ, ÎNCÅLZIRE CENTRALÅ INDIVIDUALÅ, PARCHET, FAIANºÅ, GRESIE, GAZ LA BUCÅTÅRIE, AER CONDIºIONAT, TELEFON ÎN APARTAMENT, INTABULARE, CATABULARE, BLOC CU INTERFON, DISPONIBIL IMEDIAT, VIZITABIL DUMINICA ÎNTRE ORELE 10.00 ªI 12.00, PREºUL DUPÅ OFERTA INTERESAºILOR. EXCLUSIV AGENºII. TELEFON SEARA DE LA ORA 21.00/ FAX, 70.000 {; 0729.542.847/ 00431.522.82.30/ 021.222.82.02 m.radauer@gmx.at

488.

489. FUNDENI, 2 cam., în imobil P +4, s.c = 70 mp, 62 mp utili, teraså 12 mp, loc parcare inclus, proprietar, 56.500 {; 0765.511.239 490. FUNDENI, cf. I, an 2010, fin-

isat lux, imobil 2010, str. Cumidava, sector 2, 55.000 {; 0722.622.669 491. FUNDENI, Spital, super oferta,

apartament deosebit in imobil 2010, confort 1, 80 mp utili, balcon foarte mare, la cheie cu posibilitatea alegerii finisajelor, toate utilitatile, strazi asfaltate, 67.000 {; 0722.283.740 492. GARA de Nord - Ministerul Trans-

porturilor, 2 camere, semidecomandat, etaj 3/10, termopan, instala¡ii noi, 36.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

48.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

47.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

514. GUVERN 88 mp, 7/8, panoramå Kiseleff, cåråmidå, 2 balcoane, renovat, urgent, negociabil, 76.000 {; 515. IACOB Andrei Vâltoarei, vând 2 camere, 32 mp, 3/4, îmbunåtå¡iri, gaze, centralå termicå, particular, 25.000 {; 0764.236.429 516. IACOB Andrei, particular, particular, gresie, faian¡å, termopan, gaze, centralå termicå, parchet, cadå, liber, 25.000 {; 0761.829.982 517. IANCULUI 1990, chiar în gura de metrou, 60 mp, 8/10, decomandat, 2 balcoane, boxå 6 mp, intrare ¿i vedere stradalå pe Mihai Bravu, parc, exclusivitate, id 910111, 63.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 518. IANCULUI, 1980, 55 mp, dec., etaj 5, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalica, intabulare, accept credit, liber, merita våzut, 62.900 {; 0755.075.904/ 0745.541.761/ 031.425.62.71 office.iancului@excesimobiliare.ro www.excesimobiliare.ro 519. IANCULUI, 2 cam., dec., 55 mp,

1980, g, f, liber, urgent, 62.000 {; 0740.130.957/ 0721.270.266

520. IANCULUI, 4/10, 55 mp, bloc 1980, apropiere Metrou Iancului, îmbunåtå¡it, parchet, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, intabulat, apropiere metrou, Prima Caså, 63.900 {; 0769.060.002 andrei@privatebroker.ro www.private-broker.ro 521. IANCULUI, intersec¡ie, 1979, 7/10, 50 mp, toate îmb. lux, balcon, în gura metroului, renovat recent, mobilat/ utilat modern, intrare stradalå, vedere panoramicå, centrul ora¿ului, parc, exclusivitate, ID920099, 55.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 522. IANCULUI, Maior Coravu, cf. 1,

decomandat, 4/10, bloc monolit, 55.000 {; 0761.680.662

523. IANCULUI, Mega Image, etaj 1/10, 60 metri patrati bloc 1979, decomandat, imbunåtå¡it, parchet, termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, intabulat, 65.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 524. IANCULUI, metrou, confort 1 sporit, 60 metri patrati, etaj 5/ 8, an 1970, curat, spatios, luminos, amenajat. Imobil pozitionat in semicentral, la 2 minute de metrou Iancului. Merita vazut. Ocazie, 60.000 {; 0746.384.950/ 021.312.30.52 office@eurostate.ro www.eurostate.ro 525. IANCULUI, Pantelimon, Electroa-

parataj, ap. 2 cam., deosebit, st- 64 mp, su= 56 mp, decomandat, constr. 1980, g, f, p, t, um, AC, 2 balcoane, renovat recent, stradal, neg., credit, 63.000 {; 0721.776.827

526. IANCULUI, Pantelimon, Electroa-

parataj, ap. 2 cam., deosebit, st- 64 mp, su= 56 mp, decomandat, constr. 1980, g, f, p, t, um, AC, 2 balcoane, renovat recent, stradal, neg., credit, 63.000 {; 0721.776.827

527. IANCULUI, Pantelimon, etaj 3/ 10,

56 metri patrati bloc 1982, apropiere metrou, intabulat, cadastru, Prima Caså, 59.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 528. IANCULUI, Victor Manu, g, f, p, termopan, an 1978, et. 10 cu et. tehnic, 45.000 {; 0726.758.796/ 021.255.41.41/ 0722.330.307 529. ION Mihalache (Intrarea Nop¡ii), ap. 2 cam. în vilå na¡., suprafa¡å 80 mp, centralå termicå, Pia¡a Victoriei 500 m; 0763.276.609

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

13

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 530. ION Mihalache - Ciupercå, confort

566. MILITARI, cf. 2, Lujerului, dec.,

1, semidecomandat, etaj 3/7, balcon, termopan, aer condi¡ionat, parchet, intabulare, 54.500 {; 0724.825.949

5/10, g, f, p, t, um, ap, isn, balcon închis, acte, neg., accept credit, 43.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

531. IULIU Maniu, proprietar, ap. 2 camere cf. 1 sporit, hol imens multiple inbunatatiri vedere fata spate loc parcare, balcon inchis termopan, 57 mp, et. 5/14, cadastru si intabulare, liber, 57.000 {; 0765.255.852

567. MILITARI, cf. 2, Lujerului, dec., 6/10, g, f, t, ap., rep., acte, neg., accept credit, 50.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

532. JIULUI, Damaroaia, bd., aparta-

ment super-lux, constructie 2010, super finisaje, pret negociabil, 85.000 {; 0766.457.498 ioancaraian@yahoo.com 533. KOGÅLNICEANU, 2 camere, 40

mp, conf 1, semicomandat, et 5/6, acte, 57.000 {; 0722.552.965 534. KOGÅLNICEANU, 4/6, decomandat, 48 mp, cf I, vedere fa¡å, an 1958, fårå risc, negociabil 65.000 {; 0728.330.209

535. LACUL Tei -Moisil, 10/10, cf.

2, dec, hol locuibil, 42 mp, liber. 36.900 {; 021.324.16.65/ 0721.181.968

536. LACUL Tei, 6/8, Parcul Circului, bloc 1979, supercivilizat, stradal, 57 mp, îmb., intabulare, 58.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 537. LACUL Tei, Domino, cf. 2, stradal,

p/10 cu balcon, renovat, g, f, p, t, um, bloc civilizat, are ¿i pivni¡å, meritå våzut, 37.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 538. LACUL Tei, Facultatea de Construc¡ii, confort 2 sporit, 4 apartamente, etaj 1, 2, p, 10/10, îmbunåtå¡ite, blocuri civilizate, 38.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 539. LUJERULUI, 2 camere;

0726.694.254

540. MACARALE, zonå, vând apartament 2 camere, etaj 2/8, cu îmbunåtå¡iri totale; 0766.668.547/ 0766.715.059 541. MAGHERU, 32 - 36, vând ap. 2

cam. lux, cf. 1, 1960, 50 mp, et. 7/9, neg., 78.000 {; 0727.263.862

542. MAGHERU, Galeriile Orizont, con-

fort 1, 6/7, liber, balcon, termopan, AC, 61 mp utili, finisat, fårå bulinå, 65.000 {; 0722.568.283

543. MIHAI Bravu, Ha¿deu, 2 cam., cf.

1, 1966, 46 mp, 8/10, semidec., bloc reabilitat, balcon 12 mp, 58.000 {; 0731.128.667

544. MIHAI Bravu, Mo¿ilor, 1980, 65

mp, 9/10, dec., 3 balcoane, metrou, parc, ID920084, 58.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

MIHAI EMINESCU, PARTICULAR, 2 CAMERE, ETAJ 1/3, 54.500 {; 0721.299.205

545.

546. MILITARI - Cora, 40 mp, 10/10,

impecabil, um, g, f, p, t, AC, deosebit, 40.100 {; 0727.696.936 esa_yz@yahoo.com

547. MILITARI -Cora, cf. 2 sporit/dec.,

etaj 6/10, îmbunåtå¡iri, bloc civilizat, negociabil, 45.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770 548. MILITARI / Virtu¡ii, 1992, 60 mp, parter înalt, balcon, decomandat, parter, metrou, renovat recent, liber, exclusivitate, pretabil spa¡iu comercial, id 970170, 59.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 549. MILITARI 1 sta¡ie Lujerului pe

Uverturii, cf. 1, dec., 2/4, c¡ie 1980, balcon, liber, acc credit, 52.000 {; 0730.556.901 550. MILITARI 2, Gorjului- Dreptå¡ii,

2/4, apartament 4 camere, 83 mp, 2 gr sanitare, termopan, intabulat, 59.900 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 551. MILITARI Apartament conf.1, decomandat, et. 2/8, 56 mp, situat in Militari, Gorjului, an de construc¡ie 1981, renovat complet, se vinde cu bucåtaria mobilatå, pre¡ discutabil, particular, 64.000 {; 0766.266.719/ 0762.294.924 552. MILITARI Lujerului, cf. 1, dec, et.

3/10, bloc '82, g+f+p+t, um, 56.500 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

568. MILITARI, cf. 2, Moine¿ti, dec.,

2/4, 1980, ct, ap., t, g, f, p, um, neg., acceptå credit, 45.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

569. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 4/10,

c¡ie 1980, 55 mp, balcon, 52.000 {; 0730.556.901 570. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 57

mp, 4/10, an 1982, 55.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

571. MILITARI, f. aproape de metrou Gorjului, cf.1 sporit, decomandat, 58 mp, et. 5/8, bloc f. bun, scara curata, balcon mare, termopan, instalatii schimbate, baia renovata, calorifere noi, cadastru+intabulare, liber, pret fix, 52.000 {; 0761.680.040/ 0743.334.343 572. MILITARI, Ghirlandei, 3/4, confort

576. MILITARI, Gorjului, în bloc, cf. 1,

decomandat, etaj 1, suprafa¡a 54 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, renovat recent, cadastru, intabulare, 52.000 {; 0755.694.303 577. MILITARI, Gorjului, în bloc, cf. 1,

decomandat, etaj 8/10, suprafa¡a 54 mp, construc¡ie 1980, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, zonå lini¿titå, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 49.000 {; 0755.694.303 578. MILITARI, Gorjului, pia¡å, decomandat, 1/10, 56 mp termopan, parchet, AC, intabulare, negociabil; 0729.889.449 579. MILITARI, Iuliu Maniu cf. 1, dec., 1/10, stradal, vedere spate, 56 mp, constructie 1978, liber, cadastru, intabulare, accept credit, 53.000 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881 580. MILITARI, Lujerului, cf. 1, dec.,

4/10, 55 mp, 1980, fårå îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49

581. MILITARI, Lujerului, cf. 1, dec., 56

mp, 4/10, 1980, fårå îmbunåtå¡iri, zonå foarte bunå, metrou, hipermarket, pia¡å foarte aproape, 54.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

582. MILITARI, Metro, dec., 55,13 mp,

6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisate, acceptå credit, 46.860 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

583. MILITARI, Petrom, Metro, dec.,

69,20 mp, 6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisat, acceptå credit, 58.820 {; 0721.812.111 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 584. MILITARI, pia¡a Veteranilor, cf.1/dec, 4/10, bloc 1982, zona lini¿titå, bloc civilizat, 55.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770 585. MILITARI, Påcii, 2 camere, 2/10,

confort 1, semidecomandat, 55 mp, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, exclus agen¡ii, 45.000 {; 0722.141.661 586. MILITARI, Påcii, cf. 1, dec., 52

mp, 2/10, curat, liber, zonå lini¿titå, 44.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

587. MILITARI, Påcii, I, semidec., 54

588. MILITARI, Påcii, metrou, bloc

bloc '90, g+f+p+t, 62.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

556. MILITARI, 1983, 2/4, Sec¡ia 21, 58 mp, decomandat, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, renovat recent, mobilat/ utilat, parcare, metrou, id 970216, 63.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 557. MILITARI, 2 cam., 1/9, 56 mp, decomandat, g, f, p, t, aproape pia¡a/ metrou, 58.000 {; 0754.072.915 558. MILITARI, 57mp, decomandat,

bloc 1980, 49.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 53.000 {, 60.000 {, 62.000 { SAU 68.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888

559.

560. MILITARI, Apusului P/4 cf1 50mp

balcon, pozitie deosebitå fårå îmbunåtå¡iri, 42.900 {; 0741.160.332

1980, decomandat, 56 mp, îmbunåtå¡iri, intabulare, etaj intermediar, negociabil, 50.000 {; 0729.889.449 589. MILITARI, Råsåritului, particular, 2

camere, 9/10, cf. 2, semidecomandat, 33.000 {; 0729.909.530

590. MILITARI, Uverturii, 3/4, confort 1,

decomandat, 56 mp, 1980 an construc¡ie, gresie, faian¡å,parchet, u¿å metalicå, termopan, renovat recent, 53.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

565. MILITARI, cf. 1, Teatrul Masca,

dec., p/4, 1980, g, f, p, t, um, ap., rp., isn, ien, 55.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

603. MOªILOR 53 mp, 4/8, spa¡ios,

decomandat, CBR49093 70.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

604. MOªILOR 60 mp, decomandat,

etaj 4, bloc 1980, stradal, intabulat, îmbunåtå¡iri, ID 11355, 63.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 adrian.laceanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 605. MOªILOR, 1/10, 55 mp, bloc

593. MILITARI, Veteranilor, 2 cam., cf.

1, dec., 1981, 58 mp, 2/10, spa¡ios, g, f, um, balcon închis, acte, 57.000 {; 0760.654.548/ 021.440.22.49

MILITARI, Veteranilor, 4/10, cf.1, dec., 56 mp, an 1980, g, f, um, Råzvan T., 55.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 594.

595. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, dec.,

2/10, 1981, 56 mp, g, f, um, balcon închis în cornier, spa¡ios, acte, 57.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49

1985, 56 mp, et. 6/8, semidec., termopane, curat, neg., 54.500 {; 0720.298.203

598. MINIª Pia¡å, particular, vând

apartament 2 camere, decomandat, etaj 6, cu balcon, bucåtårie utilatå, vedere stradalå, aproape pia¡å, metrou, vizavi liceu, bloc civilizat, zonå lini¿titå, verde, apartamentul este liber, cadastru ¿i intabulare, plata cash, 52.000 {; 0722.612.282

 MINIª, PIAºÅ, BARAJUL DUNÅRII, 6/10, DECOMANDAT, 45 MP, INTABULAT, LIBER, SUPERZONÅ, NUMAI CASH, 48.500 {; 0723.128.270/ 0746.188.866 599.



671. PANTELIMON, Vergului, vav spi-

635. OLTENIºEI, City Mall, 1982, et. 5/8, 54 mp, curat, liber, ID343, 58.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

tal Malaxa, cf2, et. 1/10, semidecomandat, acces usor ratb (102,104), metrou, balcon, gresie, faian¡å, supr. 40mp, acte, negociabil, accepta credit, 36.000 {; 0761.602.661/ 0728.128.561/ 0723.806.185

c+i, termopan, um, 48.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

mp, dec., fårå îmb., metrou, parc, 65.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

709. RAHOVA- Teli¡a, 1/4, dec, g+f, ter-

745. TINERETULUI, 5/8, apropiere

636. OLTENIºEI, Sun Plaza, et. 6/8,

611. MUNCII pia¡å, 3/3, fårå îmbunåtå¡iri, decomandat, particular, 55.000 {; 0726.103.103 612. NERVA Traian 4/8, cf. 1, deco-

mandat, 73 mp, 2 balcoane, stradal, 1997, finisat, urgent, negociabil 82.000 {; 0733.107.773 613. NERVA Traian adiacent, 1/8, cf. 1,

decomandat, 63 mp, 1 balcon, apropiere metrou, urgent, negociabil 70.000 {; 0733.107.773 614. NERVA traian, 1990, 60 mp, 5/8,

decomandat, bucåtårie 12 mp, hol imens, sufragerie 20 mp, apropiere metrou, mijloacele de transport, liber, ocazie,potential investitie, deosebit, 75.000 {; 0755.075.905/ 021.331.30.50/ 031.805.92.24 excesimobiliare@yahoo.com www.excesimobiliare.ro 615. NERVA Traian, 6/8, 65 mp, 1991,

decomandat, aproape metrou, renovat recent, instala¡ii schimbate, CBR37873 95.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 616. NERVA Traian, Al. Vlahu¡å, 67 mp, 1/8, 1990, decomandat, renovat, mobilat nou, parcare, lux, CBR49482, 85.000 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 617. NERVA Traian, cf. 1, dec., 3/8,

bloc 1992, 65 mp, zona foarte bunå, semistradal, pre¡ neg., 346.44.45/ 0788.874.374 618. NERVA Traian, etaj 3, decoman-

dat, 62 mp, construc¡ie 1992, fårå îmbunåtå¡iri, 71.000 {; 0729.158.581

619. NERVA Traian, stradal, confort 1,

decomandat, 4/ 10, 70 metri patrati, liber, acte la zi, vedere spate, bloc 1997 monolit, structura cadre si grinzi, se accepta credit, 81.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro 620. NERVA Traian, stradal, confort 1, decomandat, 4/ 10, 70 mp, liber, acte la zi, vedere spate, bloc 1997 monolit, structura cadre si grinzi, se accepta credit, 81.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro 621. NERVA Traian, Timpuri Noi, 70

mp, 5/10, 1886, decomandat, modificat, renovat, semimobilat, parcare, lux, CBR48663, 88.500 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 622. NICOLAE Grigorescu, metrou,

1, dec., 6/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bloc 1978, 52.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro 624. NICOLAE Grigorescu, metrou, lini¿tit, 2/10, curat, 53.000 {; 0723.399.229

625. NISIPURILE de Aur, 2 camere open space in complex de lux cu piscina copii, piscina adulti, paza, receptie, parcare, mobilat si utilat lux, locuinta de vacanta sau afacere de inchiriat in sezonul estival. Poze, 56.000 {; 0765.605.757 anca@royalday.ro www.royalday.ro 626. NISIPURILE de Aur, open space,

complex de lux cu piscina copii, piscina adulti, receptie, paza, parcare, mobilat si utilat lux, pentru afacere de inchiriat in sezonul estival. Proprietari români, 56.000 {; 0765.605.757 anca@royalday.ro www.royalday.ro 627. OBOR, 2 camere, 1/10, Mo¿ilor,

stradal, bloc 1980, 60 mp, termopan, vedere stradalå, ideal birou/ locuit, 58.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 628. OBOR, 8/10, cf. 1, g, f, t, toate

actele,. accept credit, 48.000 {; 0747.068.429

629. OBOR, Kaufland, 2 cam., cf. 1,

1970, vedere stradalå, 6/10, semidecomandat, balcon locuibil, f, g, t, ac, u.m., multiple îmbunåtå¡iri de calitate, pozi¡ie excep¡ionalå (posibil închiriere 350 {/ lunå), 70.000 { vânzare; 0768.135.554/ 0764.440.399

mp, 3/7, parcare, TVA+ 105.000 {; 0730.657.524

637. OLTENIºEI, ªos., Berceni, con-

673. PLEVNEI Calea, 2 camere, 42

711. REAL, Vitan, 2 cam., cf. 2, 42 mp,

fort 1, decomandat, etajul 1, 2, bloc 2010, cåråmidå porothermå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå proprie, parcare incluså în pre¡, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0723.383.204/ 0725.924.538 www.nhpimob.ro

mp, proprietar, etaj 7/8, semidecomandat, zonå lini¿titå, blocul se aflå la intersec¡ia Vasile Pârvan cu Calea Plevnei ¿i Berzei, discutabil, 59.000 {; 0765.603.464

638. OLTENIºEI, ªos., Metropolitan

4/7, decomandat, 49 mp, îmbunåtå¡it lux, fårå risc, 85.000 {; 0728.330.209

Residence. Apartamente 2 camere în imobile p+3, finalizate 2010, suprafe¡e generoase 68 mp utili, decomandate, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat (tva 5% inclus), 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 ¿os., Sun Plaza, 52 mp, 3/8, 1975, semidecomandat, CBR49396, 55.000 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

639. OLTENIºEI,

1987, 58 mp, 2 balcoane, stradal, 52.500 {; 0723.696.659/ 0767.405.792

mia Militarå, 2 camere, cf. 1, 1960, 49 mp, semidec., etaj 4/4, renovat bucåtårie utilatå, 63.000 {; 0735.384.727 642. ORŪELUL Copiilor, confort 2,

675. POLITEHNICA, particular, 2007,

Quadraplace, 84, 7/10, 5% tva inclus, 99.000 {; 0730.657.524

676. POPA Nan, demisol vila, 55 mp, 2 gr. sanitare, cf. 1, semidecomandat, renovat, centrala, stradal, toate actele, ideal firma, accept credit, agentie, 62.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 677. POPA Nan, in vila 2 camere semi-

dec, faianta, gresie, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, apometre, termopan, usa metal, demisol inalt, ideal firma in intersectie semaforizata, izolatie dubla, vedere pe ambele strazi semaforizat, 69.000 {; 0723.788.148/ 0765.478.024 servtel_gsm@yahoo.com 678. POPEªTI apartament 2

camere în vilå, zonå lini¿titå, construc¡ie nouå; 0765.621.006 679. POPEªTI Leordeni, 2 camere

643. OTOPENI, lux, 63 mp, construc¡ie

680. POPEªTI Leordeni, decomandat,

în vilå 2010, centru, asfalt, parcare, 47 mp, 35.000 {, garsonierå 33 mp, 20.000 { la cheie. Particular; 0732.533.780/ 0723.206.698

2008, baie ¿i bucåtårie mobilate, centralå proprie, jacuzzi, gresie, faian¡å, parchet, proprietar, 65.000 {; 0727.843.875

posibilitate amenajare pod, semifinisat, cadastru+ intabulare, 40.000 {; 0732.008.477

644. OZANA, vând apartament 2

Prima Caså, apartamente 2 camere în imobil p+3, finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55-65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, TVA 5 % inclus, de la 47.000 {; 0745.696.225

camere, zona Ozana; 0766.668.547/ 0766.715.059 645. PACHE Protopopescu, 2 cam., cf. 1, curte interioarå 40 mp ¿i teraså, centralå proprie, aproape de ProTv, pretabil inclusiv pentru firmå, neg., 69.000 {; 0728.299.939 646. PAJURA Båicule¿ti, dec, 50 mp,

8/9, amenjat, total. 55.000 { disc., 4/4 semidec., liber - 47.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139 647. PAJURA, 2 cam., dec., 6/9, ter-

mopan, utilitå¡i, bloc cåråmidå, neg., 60.000 {; 0722.996.156 648. PAJURA, cf. I, decomandat,

îmbunåtå¡iri, 60.000 {; 021.637.41.83/ 0724.852.339

649. PANDURI, stradal, 9/9, 60 mp,

1988, bloc monolit, îmbunåtå¡iri, CBR36113 60.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

650. PANTELIMON -Delfinului -

Orange, cf. 2 sporit, 40 mp, et. 6, u¿å metalicå, fårå îmbunåtå¡iri, proprietar. 38.000 {; 0768.394.944 651. PANTELIMON -Delfinului, cf. 2 sporit, et. 6/10, u¿å metalicå, fårå îmbunåtå¡iri 37.000 {; 0723.306.006 652. PANTELIMON cf. II, semi, 7/10, cu imbunåtå¡iri, Chi¿inåu, 41 mp, cad-int, balcon mare, 40.000 {; 0728.429.159 653. PANTELIMON particular, 50 m de

parc Morarilor, cf. 2, 42 mp, spatios, et 3/10, semidec., balcon mare, bucåtårie påtratå, îmbunatatiri multiple, bloc civilizat, zona lini¿titå, toate actele, cash, urgent, 39.000 {; 0724.479.508/ 0749.114.975 654. PANTELIMON Vergului, 9/10, I,

dec, 52 mp, bloc reabilitat termic 45.800 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

655. PANTELIMON, 1976, Parcul Flo-

rilor, 57 mp, parter înalt/ 10, decomandat, centralå, toate îmbunåtå¡irile, parcare, id 892026, 47.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

656. PANTELIMON, 1977, Delfinului,

42 mp, 8/10, dec., balcon, toate îmb., renovat recent, parc, liber, id 892014, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

681. POPEªTI Leordeni, superofertå

682. POPEªTI Leordeni, superofertå Prima Caså, apartamente 2 camere în imobil p+3, finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55-65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, TVA 5 % inclus, de la, 47.000 {; 0745.696.225 683. PRELUNGIREA Ferentari, ap 2

camere, semidec, 4/4, superâmbunåtå¡it. 33.000 {; 0745.063.299

684. PRELUNGIREA Ferentari, semi-

dec, 4/4, superîmbunåtå¡it, la cheie, liber, proprietar, eventual schimb cu garsonierå/ caså curte Bucure¿ti 0721.662.755 685. PRELUNGIREA Ghencea, 160 apartamente disponibile imediat, suprafa¡a 90 - 70 mp, 50.000 - 60.000 {, negociabil. Programåri vizionåri; 0754.600.207 686. PRELUNGIREA Ghencea, confort 1, decomandat, finisat la cheie, 84 mp utili, TVA inclus, 60.000 {; 0766.272.949 687. PRICOPAN, cf 2, 4/4, cadastru, intabulare, bloc cåråmidå, proprietar, discutabil 33.000 {; 0725.523.573 688. P¢NCOTA, urgent, particular, 2

camere, cf. 1, 1992, 58 mp, etaj 7/8, 69.000 {; 0721.684.778

689. RAHOVA, Alexandriei, 2 camere,

cf. 1, 2010, 70 mp, bloc nou, finalizat, locuit, la cheie, CT, 2 balcoane, etaj 1/3, Prima Caså, 45.000 {; 0721.115.770 690. RAHOVA, Alexandriei, 2 camere,

cf. 1, dec, 2010, 65 mp, caså micå la cheie dec., balcon, bloc finalizat, locuit, 40.000 {; 0721.115.770

691. RAHOVA, Alexandriei, 6/10, cf. 2,

45 mp, civilizat, reabilitat, stradal, 34.000 {; 0722.456.663

692. RAHOVA, Alexandriei, Antiaeri-

anå, 6/10, cf. II, amenajat, reabilitat, 42.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

693. RAHOVA, Alexandriei, ofertå excelentå, Prima Caså, 2 camere, cf. 1, dec., 2010, 58 mp, debara, vestibul, balcon, bucåtårie, baie, la cheie, CT, 36.000 {; 0721.115.770 694. RAHOVA, Amurgului, vând aparta-

657. PANTELIMON, 6/10, cf. 1, dec.,

ment cf. 3, 2 camere, pre¡ 21.000 {; 0760.127.764

658. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1,

695. RAHOVA, Bârcå, 2/8, dec., construc¡ie 1985, 56 mp, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0745.026.771/ 021.423.77.53

g, f, p, t, toate actele, accept credit, 49.000 {; 0747.068.429

dec., p/10, bloc 1980, g, f, p, termopan, acte la zi, 58.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 659. PANTELIMON, Azotului, Spital, cf. 2 sporit, 45 mp, 2/10, dec., cadastru, intabulare, 43.000 {; 0722.542.692 660. PANTELIMON, Blaga, confort 3, parter, gaze, îmbunåtå¡iri, liber, exclusivitate, 26.000 {; 0765.650.045/ 0744.758.709 661. PANTELIMON, cf. 2, dec., et. 6/10, balcon mare la sufragerie, curat, fårå îmb., apå caldå, cåldurå, gaze, apometre, um, acte la zi, 37.500 {; 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10 662. PANTELIMON, g, f, p, um, ien, isn, toate actele, acc. credit, 41.000 {; 0753.030.733

696. RAHOVA, Bârcå, stradal, cf. 1 dec., 5/10, an constr. 1985, st=56 mp, curat, cadastru ¿i intabulare, 47.000 {; 0724.926.765 697. RAHOVA, Bolintineanu, 2 cam., I

dec., 4/8, liber, apometre, repartitoare, intabulat, disc., 51.000 {; 0731.316.925/ 0744.358.434

698. RAHOVA, Dumbrava Nouå, cf. 1, dec., 5/8, g, f, curat, intabulare, 47.000 {; 0723.949.182 699. RAHOVA, Dumbrava Nouå, în bloc, confort 1, decomandat, construc¡ie 1984, etaj 4/8, suprafa¡a 60 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, u¿å metalicå, parcare, acte, 47.000 {; 0725.370.995 700. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, dec., g, f,

663. PANTELIMON, g, f, p, um, liber, toate actele, acceptå credit, 42.000 {; 0747.068.429

p, t, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, construc¡ie 1986, 42.000 {; 0765.781.111/ 0727.865.840

664. PANTELIMON, în zonå, Azotului,

701. RAHOVA, Mårgeanului, 2/8, dec.,

vând ap. 2 camere, cf. 2, + hol locuibil, urgent, dec., g, f, linoleum nou; 021.350.39.58 665. PANTELIMON, lângå spital,

666. PANTELIMON, Morarilor, cf. 2, semidec., 6/10, foarte bine între¡inut, SU 38 mp, 36.000 {; 0765.643.014

14 b, direct proprietar, la cheie, construc¡ie 2010, 41 mp, 40.800 {; 0766.641.371

674. PLEVNEI, Calea, Kogålniceanu,

etaj 2/ 9, 36 metri patrati finisat rigips, gresie, faianta, parchet, bloc structura rezistenta solida, acces rapid Tineretului, Universitatii, particular, urgent, 41.000 {; 0756.365.876 rem_dana@yahoo.com

631. OLTENIºEI ªos., Metropolitan

632. OLTENIºEI,

710. RÂUL Doamnei Drumul Taberei,

et.4/10, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, 45.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

ap 2camere, conf.I, etaj 7/10, decomandat mobilat ¿i utilat modern, g+f+p+t+um, bloc 1976, 52.000 {; 0727.936.362

Residence. Apartamente 2 camere în imobile p+3, finalizate 2010, suprafe¡e generoase 68 mp utili, decomandate, complet finisate "la cheie", cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat, (TVA 5% inclus), 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

mopan, scarå curatå, c+i, 49.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

672. PIPERA, particular, Liziera, 122

630. OBOR, metrou, lângå Kaufland, cf.

1, 9/10, este liber, 54 mp, toate actele, foarte civilizat, disc., 46.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

708. RAHOVA- Nåsåud, 3/8, dec, g+f,

curat, 52 mp, fårå îmb. recente, liber, ID493, 49.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

641. ORIZONT, Mall Cotroceni, Acade-

post, p/8, cf. 1, dec., 56 mp, an 1986, baie cu geam, g, f, p, t, um, grilaj fier forjat, posiblitå¡i amplasare 2 balcoane, intrare+ vedere zonå verde spate Est, Maiorescu vile, blocul reabilitat termic 2010, frumos, cochet, ideal locuin¡å/ firmå, pre¡ ferm, 63.500 {; 0723.378.858

743. TINERETULUI, 3/8, cf. 1, dec., 52 mp, 1985, parchet, termopan, luminos, 65.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

g+f, parchet, termopan, AC, 49.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

609. MOªILOR, Popa Petre, 2 camere,

610. MOªILOR, stradal, vis-a-vis Banc-

dat, bloc 1982, îmbunåtå¡iri, zonå bunå, posibilitate parcare, neg. 70.000 {; 313.03.24/ 0740.656.708

dec., 9/10, 53 mp, const. 1976, 45.000 {;45.000?. 0732.864.809/ 0769.526.936

640. OLTENIºEI, ¿oseaua, dec, 7/10,

suprafa¡a 54 mp, et. 2/8, cu îmbunåtå¡iri, 75.000 {; 0723.686.321

termopan, um, 46.000 {; 423.12.53/ 0745.006.595

706. RAHOVA- Buzoieni, 2/8, dec,

742. TINERETULUI, 2/8, decoman-

vând ap. 2 camere, confort 1, 1978, 52 mp, decomandat, etaj 3/4, termopane, intabulare, certificat energetic, (negociabil), 68.000 {; 0731.861.192

608. MOªILOR, Pizza Hut, 1983, et. 6/8, îmb., AC, bucåtårie mobilatå, 56 mp, ID789, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

623. NICOLAE Grigorescu, metrou, cf.

597. MINIª Pia¡å, 2 cam., cf. 1, an

MILITARI, Bucure¿ti, 2 cam., cf. 1, 2008, 110 mp, zonå reziden¡ialå, ¿coalå, grådini¡å privatå, complex spa, finisat, douå balcoane, neg., 75.000 {; 0769.255.508/ 0721.368.264

602. MOªILOR - Ardeleni, în vilå, 1/1, 50 mp, cumpårat Legea 112, 32.000 {; 0722.755.377

MILITARI, Veteranilor, 2 cam., 4/10, cf. 1, dec., 56 mp, an 1980, g, f, um, Råzvan T., 55.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

592.

562. MILITARI, Apusului, Aragonitului

564.

tå, apartamente 2cam, la padure, decomandat, 2010, gresie, faianta la alegere, incalzire pardoseala, centrala, usi lemn, pvc, toate utilitatile, baie utilata, balc. tva, 1parcare, mob., buc inclus in pret, 46.500 {; 0728.967.712/ 0769.538.138 benjamin_tache@yahoo.es

2008, et. 2/6, dec., îmb., contorizat, ID727, 57.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

2/4, 52 mp, an constr. 1980, neg., 55.000 {; 0728.874.507

596. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, dec., 57 mp, 1980, 1980, 2/10, contorizat, g, f, um, curat, metrou, pia¡å, 57.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

563. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 2 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 68.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

707. RAHOVA- Ispirescu, 4/8, stradal,

591. MILITARI, Uverturii, cf. 1, dec.,

561. MILITARI, Apusului, 1985, 56 mp, 3/4, dec., toate îmb., ac, um, loc parcare, apropiere metrou, acte, liber, id MH-0027, 55.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

2, bloc 1985, 3/4, dec., 54 mp, balcon, gresie, faianta, termopan, parchet, ac, usa metalica, loc parc. ADP, interfon, apometre, toate actele, se poate vinde mobilat, 56.000 {; 0723.167.151 jeller4u@yahoo.com

634. OLTENIºEI, Ciochinå, particular,

607. MOªILOR, 5/8, an 1982, dec., stradal, bloc civilizat, acte la zi, 64.000 {; 0732.320.501

g+f+p+t, 39.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

555. MILITARI Virtu¡ii, cf. I, dec, et. 3,

601. MOGOªOAIA, Prima casa - ofer-

574. MILITARI, Gorjului, 2/4, confort 1,

554. MILITARI Veteranilor, bloc 1979,

et. 1/10, dec., 42 mp, balcon inchis, g, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii san noi, loc de parcare, semimobilat, scara cu supraveghere video, 46.000 {; 0726.267.550/ 0763.663.026 enache.alexander@gmail.com

curat, g+f, termopan, scarå curatå, 47.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

670. PANTELIMON, Vergului, cf.1,

606. MOªILOR, 1/10, 60 mp, 1980, stradal, fårå amenjajåri, cf. 1, obs. Obor; 021.252.19.22/ 0734.222.105 www.apartamente-mosilor.ro

cf. 1, dec., 4/4, c¡ie 1980, numai cash 45.000 {; 0730.556.901705. RAHOVA- Bârcå, 3/8, dec, g+f+p,

ap. 2 cam. conf.1, cu gars. conf. 1 in zona+ diferenta, ap.se afla in zona Pantelimon (OMV) g, f, parchet, a.c., um, g, t, bucatarie mobilata, balcon 9mp, etaj 9/10, loc parcare, 58.000 {; 0730.120.708

573. MILITARI, Gorjului, 2 cam., Dezrobirii, cf. 1, an 1982, 56 mp, semidec., îmb., 62.000 {; 021.769.40.64/ 0752.112.459

575. MILITARI, Gorjului, Cerni¿oara,

669. PANTELIMON, vand sau schimb

Olteni¡ei vis-a vis de ªcoala de Politie, 7/8, 54 mp, parchet masiv, balcon 11 m, an 1964, zonå verde, aproape de parc, loc de joacå pentru copii, ¿coalå, grådini¡å, Mall, metrou etc., 47.000 {; 0744.441.066 silviu.doro@gmail.com

1982, decomandat, la 2 minute de metrou, intabulat, intrare stradalå, 66.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

decomandat, 58 mp, g, f, p, t, um, ac, construc¡ie 1983, complet mobilat ¿i utilat, modern, 63.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

633. OLTENIºEI, 2 camere semidec,

cam, la padure, 2010, dubla izolatie, la cheie, gresie, faianta, usi lemn, lavabil, baie utilata, balcon, PVC+LOW-E, gaz, apa, TVA + loc parcare, mobilier bucåtårie incluse in pret, 46.500 {; 0728.967.712/ 0769.538.138 benjamin_tache@yahoo.es

1, decomandat, etaj inferior, 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon închis cu geam termopan, renovat recent, construc¡ie 1983, complet mobilat ¿i utilat, 57.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

mp, 2/10, 1980, curat, acte, metrou, 44.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

553. MILITARI Lujerului, cf. 2, et. 2,

600. MOGOªOAIA, apartamente 2

667. PANTELIMON, Morarilor, stradal, cf. 1, 6/10, renovat, g, f, p, t, um, mobilat ¿i utilat, curat, cadastru, liber, disc., 49.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 668. PANTELIMON, Profi, cf. 1, dec.,

fårå îmb., 2/8, bloc 1985, Ion, 57.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

60 mp, bloc 1986, 2 balcoane, super îmb., agen¡ie, 48.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

702. RAHOVA, Mårgeanului, stradal, cf.

1, et. 2, g, f, p, t, um, inst. noi, liber (accept credit), 49.000 {; 0724.926.765

703. RAHOVA, particular, ap. 2 cam., str Sold Ilie Mihai vedere stradala, decomandat, conf 1, s. utila 55 metri patrati cadastru si intabulare, liber, disponibil imediat, accept credit Prima Casa, 58.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 704. RAHOVA, zona Electromagnetica,

Liberty Center, cf. 1, dec., 1/8, 58 mp, bloc 1987, calduros iarna racoros vara, nu e pe colt, geamuri la nivelul copacilor, dotari, eventual semimobilat, cadastru, 62.000 {; 0731.237.245 gabriela2007manolescu@yahoo.com http://www.libertycenter.ro

p+4, et. 2, numeroase îmb., zonå cu facilitå¡i multe, neg., 51.000 {; 0760.295.849

712. ROMANÅ, 50 mp, 4/9, 1 balcon, 1960, semidecomandat, vedere pe spate, necesitå îmbunåtå¡iri, CBR48140, 62.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 713. ROMANÅ, 50 mp, 7/8, 1 balcon, 1960, semidecomandat, vedere stradalå, bucåtårie complet mobilatå ¿i utilatå, CBR46421, 70.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 714. ROMANÅ, 50 mp, 7/9, 1 balcon

închis, semidecomandat, vedere Parc Romanå, complet mobilat ¿i utilat, CBR48389, 78.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 715. ROMANÅ, Coloane, semidecomandat, et. 8/9, vedere spate, intrare stradala, lini¿tit, balcon logie inchis cu termopan, total amenajat si mobilat Mobexpert, ideal ptr. investitie inchiriere in regim hotelier, 68.900 {; 0722.696.969/ 0755.696.969 716. ROMANÅ, Pia¡a, 6/9, semideco-

mandat, cf I, 50 mp, vedere fa¡å, fårå risc, 63.000 {; 0728.330.209 717. ROMANÅ- Eminescu, renovat

recent, 60 mp, centralå proprie, A/C, ideal investi¡ie, 50.000 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199 718. RONTUNDÅ strada, proprietar,

ap. 2 cam., dec., fårå balcon, et. 2/4, g, f, t, um, loc parcare, bloc H, accept credit, 59.000 {; 0744.926.923/ 0767.997.567 719. SEBASTIAN Dumbrava Nouå, cu

îmbunåtå¡iri, et.2/8, dec, 1986, ocazie, 5 minute parc, 53.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 720. SEBASTIAN Parc, 13 Septem-

brie, 64 mp, dec., constr. 1988, termopan, gresie, faian¡å, cadastru, intabulare, accept credit, 50.000 {; 0765.781.111/ 0732.919.317 721. SEBASTIAN, BRD, Rahova, etaj

intermediar, 55 mp, g, f, t, cadastru, intabulare, construc¡ie 1985, accept credit, 44.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

722. SEBASTIAN, Peco Salaj, proprietar, apartament 2 camere, conf 1, decomandat, et 3/3, g, f, p, t, ac, usi interioare termopan etc, accept credit si Prima casa, 43.500 {; 0765.335.551 sorinatecu@yahoo.com 723. SEBASTIAN- parc, P/8, 4/8, dec, g+f, parchet, termopan, C+I, 50.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 724. SEBASTIAN- Råzoare, 1/8, dec, 64 mp, c+i, g+f+p, termopan, 60.000 {; 425.22.46/ 0729.920.222 725. SECTOR 3, Potcoava, 2 camere,

cf. 1, etaj 4/4, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, primim credit, neg., 47.500 {; 0720.298.203

726. SECTOR 5, semidecomandat, 1/4, pre¡ negociabil. 021.450.20.05 727. SFINºII Voievozi, Victoriei, parter

vilå, decomandat, 1978, îmbunaå¡tatit lux, fårå risc, 45.000 {; 0728.330.209

728. STEFAN cel Mare, Mo¿ilor, 5 min.

metrou, 55 metri patrati, bloc 1982, decomandat, imbunåtå¡iri: gresie, faian¡å, t, u¿å metalicå repartiroare, intabulat, metrou, ofertå realå, 59.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro 729. STRAJA Re¿i¡a, conf.2, et.7/10,

balcon, 38 mp, accept credit, 36.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 730. SUCEAVA, Vatra Dornei, central, modernizat, încålzire pardosealå, gigacalormetru, mob., utilat ultramodern, cadastru, intabulare, 60.000 {; 0752.949.388 731. SÅLAJ, Humule¿ti, confort 2, semidecomandat, stradal, langa complex, ideal birou, spatiu comercial, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 45mp, balcon logie, grådinå, parcare, merita vazut, acceptå credit, scara renovatå, 38.000 {; 0724.270.019/ 0729.835.588 travaharealestate@gmail.com www.travahar.ro 732. SÅLÅJAN, Poståvarului, 3/10, cf.

1, circular, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, ac, loc parcare, 55.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

733. SÅLÅJAN, Trapezului, cf. II dec sporit, 46 mp, 2/8, bloc tip PM, totul renovat, 44.500 {; 0728.429.159 734. TEI 60 mp, 1/10, 1 balcon, fårå risc

seismic, 2 camere decomandate, 50 mp, CBR45807 62.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 735. TEI, Ion Berindei, 2 camere, 51 mp utili, decomandat, 4/10, modern renovat, CBR48954 63.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 736. TEIUL Doamnei, 4/8, dec., 55 mp,

amenajat nou, g, f, p, t, bloc supercivilizat, nou, accept credit, 65.500 {; 0723.168.464

737. TEIUL Doamnei, bloc stradal 1983, apartament semidec, 6/8, 60mp, renovat si imbunatatit recent, usa metalica, aer conditionat, balcon izolat si inchis cu termpopan, mobilat si utilat, loc parcare ADP, particular, 62.000 {; 0741.059.188/ 0724.536.517 738. TELEAJEN 40, ultracentral, în vilå nouå, 65 mp, finisaje lux, termoizolatå, expertizatå energetic (A), CT proprie, fårå intermediari, 63.000 {; 0722.662.733 739. TIMIªOARA Bd., particular, 2 cam., 5/9, 54 mp, renovat, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, repartitoare, apometre, 51.000 {; 0735.232.787 740. TIMPURI Noi, 5/8, bloc 1986, apropiere metrou, cf. 1, g, f, ac, accept credit, 67.000 {; 0732.056.579 741. TIMPURI Noi/ Facultå¡i, 86 mp,

P/1, semidecomandat, mobilat, fårå imbunåtå¡iri, CBR48306 69.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

744. TINERETULUI, 4/8, 1995, 52

parc, cf. 1, t, p, g, f, 63.000 {; 0749.836.375

746. TINERETULUI, 60 mp, Våcåre¿tiul Nou, vedere parc, etaj 7, bloc 1990, monolit, t, p, g, f, um, ac, acte la zi, accept credit, 74.000 {; 0729.564.564 747. TINERETULUI, apartament 2

camere, confor 1, decomandat, 60 mp, construc¡ie 1983, etaj 2/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 75.000 {; 0727.505.410 748. TINERETULUI, etaj 7, construc¡ie 1979, S=53 mp, 60.000 {; 0729.158.581

779. TITAN, Grigorescu, Nicole Resi-

dence, in apropierea statiei de metrou, decomandat, etaj 1/ d+p+3, supraf. utila 77 mp, (supraf. constr. 85 mp), finalizare martie 2011, se preda complet finisat, loc parcare inclus in pret, 76.000 {; 0721.086.353/ 021.311.78.47 ionut@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro 780. TITAN, Jean Steriadi, cf. I dec.,

3/4, liber, intabulat, 46.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

781. TITAN, Lotrioara, 6/10, bloc 1978,

cf. 1, semidecomandat, liber, 54 mp, între metrou ¿i parc IOR, 55.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

782. TITAN, Mini¿, Barajul Dunårii, cf. 1, dec., 6/10, cu balcon, liber, cadastru, zonå f. civilizatå, pre¡ bun, disc., 50.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 783. TITAN, Nicolae Grigorescu, 52 mp, decomandat, bloc 1986, etajul 8, teraså refåcutå, intabulat, între sta¡iile de Metrou Dristor ¿i Nicolae Grigorescu, Prima Caså, 48.900 {; 0769.060.002 andrei@privatebroker.ro www.private-broker.ro 784. TITAN, Parc, 2/ 10, cf. l, decoman-

749. TINERETULUI, metrou, 3/8, decomandat, 55 mp, g, f, t, bloc civilizat, 65.000 {; 0728.269.750

dat, cu balcon, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, bloc langa parc, aproape metrou, accept credit, 61.000 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

750. TINERETULUI, p/8, semidec., bloc 1980, 54 mp, termopan, autoriza¡ie balcon, 57.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

785. TITAN- Aleea Buhu¿i, decomandat, 5/10, liber, 52 mp, utili, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, 39.500 {; 0722.568.283

751. TINERETULUI, parc, stradal, apartament 2 camere, confort 1, renovat, etaj 9/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, la 2 minute de parc, 75.000 {; 0727.505.410

786. TITULESCU, Banu Manta, metrou, bloc 1983, decomandat, intabulat, se accepta credit, apropiere Victoriei, Kiseleff, Ion Mihalache, Turda, comision 0, oferta realå, 75.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

752. TINERETULUI, Sos. Viilor, metrou, decomandat, etaj 1/ 7, amenajat, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan stradal, complet utilat si mobilat lux, instalatii noi, izolat termic, cadastru, intabulare, 52.000 {; 0723.045.391/ 0749.405.942 papuconstruct@ymail.com

787. TITULESCU, particular, apartament Pasaj Victoria, 2 camere decomandate, confort 1, et. 8/11, 56 mp, lux, aer conditionat, recent renovat, 1 loc parcare, pret discutabil, 85.000 {; 0722.346.678

753. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 1/10, semidecomandat, cu îmbunåtå¡iri, negociabil, 73.500 {; 0767.584.382/ 0721.330.830

788. TOPORAªI, Giurgiului, amenajat,

754. TINERETULUI/ Cantemir, 53 mp,

789. TOPORAªI, Iacob Andrei, 2 camere conf.3, proprietar, et.1/4, multiple îmbunåtå¡iri, 21.500 {; 0755.289.486

6/9, central, semidecomandat, fårå imbunåtå¡iri, CBR43623 53.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

decomandat, mobilat Ikea, electrocasnice, aer condi¡ionat, 44.000 {; 0728.955.401

790. TRAPEZULUI, Theodor Pallady,

55 mp., stradal, foarte aproape de metrou, imbunåtå¡iri, ofertå realå, negociabil 49.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966

decomandat, etajul 6/ 10, constructie 1975, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, pret foarte bun, sunati acum merita vazut, se accepta si credit, 52.000 {; 0728.409.000 sandu_isa@yahoo.com

756. TITAN p/8, cf. 2 sporit, decomandat, 50 mp, construc¡ie 1979, g, f, p, um, curat, metrou Nicolae Grigorescu, acceptå credit, 41.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

791. TUNARI, apartamente 2 camere, proiect, toate utilitå¡ile incluse, bucåtårie ¿i baie complet utilate, grådinå, parcare, acces drum asfaltat, Avalon Residence; 0749.084.235/ 0754.070.331

757. TITAN, 1986, Parc IOR vedere, 54

792. TUNSU Petre, 2 camere, 32.000

755. TITAN -1 Decembrie, 2/8, cf1/dec,

mp, 6/8, decomandat, balcon, îmbunåtå¡iri, metrou, parcare, exclusivitate, id 910086, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

758. TITAN, 2 cam., 60 mp, dependin¡e

mari, camere luminoase, fa¡adå, et. 10, teraså anvelopatå nou, loc de joacå, parcare, îmb. medii, bloc construit pentru M.A.P.N., ap. negrevat, liber; 021.644.16.77/ 0761.526.634 759. TITAN, 2 cam., particular, Råsårit de Soare, pozi¡ie excelentå, 5/11, g, f, p, t, um, 2 ac, imobil 2009, ocazie deosebitå, 57.000 {; 0723.240.104/ 0722.311.721 760. TITAN, 2 camere, etaj 4/10, reno-

vat, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, s- 54 mp, 54.000 {; 0721.702.323 761. TITAN, 2/10 pia¡å, cf. 1, 55 mp,

stradal, renovat complet, lux, liber, 54.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

{; 0761.608.638

793. TUNSU Petre, 2 camere, semi-

dec., cf. 2 sporit, 2/4, 38 mp, balcon, centralå termicå, renovat, g, f, contorizat, mob. clasic, utilat, fårå intermediari, dupå ora 13,00, 32.000 {; 0730.095.014 794. TUNSU Petre, Ze¡ari, 2/4, st=38 mp, balcon la domitor, liber, 21.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 795. TURDA (Mihalache), 56 mp, bloc 1986, decomandat, etaj intermediar, intrare bulevard, proaspåt renovat, p, g, f, t, um, AC, sistem de supraveghere video, complet mobilat ¿i utilat, negociabil, comision 0, apropiere Victoriei, Kiseleff, Titulescu, Banu Manta, 90.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 796. TURDA, 4/8, confort 1, 1981 an construc¡ie, 59 mp, balcon închis termopan, gresie, u¿å metalicå, termopan, apometre, repartitoare, instala¡ie sanitarå schimbatå, 69.500 {; 210.79.13/ 0788.248.118

762. TITAN, 2/10, bloc 1975, cf. 1, semidecomandat, cadastru, intabulare, negociabil, 48.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

797. ULTRACENTRAL, apartament 2

763. TITAN, 2/10, cf. 1, decomandat, 54 mp, bloc 1977, lângå metrou ¿i parc, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

798. UNIREA, Coposu, 2 cam., super apartament, super pozi¡ie, etaj 1, vedere ¿i intrare stradalå, mobilat lux, totul nou, import, nelocuit, 60 mp, meritå våzut, 130.000 {; 0721.203.071

764. TITAN, 3/10, dec., g, f, p, t, toate

actele, acceptå credit, 44.500 {; 0747.068.429

camere, cf. 1, 1940, 62 mp, cu îmbunåtå¡iri, 62.000 {; 0736.422.886

799. UNIRII Bd., Panipat, cf. I, dec, et.

765. TITAN, 4/10, cf. 1, g, f, toate

8, vedere stradalå, neamenajat, liber, 65.000 {; 0722.252.995/ 0769.805.758

766. TITAN, 6/10, 56 mp, decomandat,

800. UNIRII Biocarpet, cf. 1, decomandat, 73 mp, vedere bulevard, finisat, mobilat, lux, pazå, negociabil, 105.000 {; 0733.107.773

767. TITAN, ap. 2 cam., p, t, um, f,

801. UNIRII, 1990, Fântâni, 5/8, decomandat, 68 mp, intrare/ vedere Bulevardul Unirii, g, f, p, t, um, centralå de apartament, ID 1799, 110.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

actele, acceptå credit, 51.500 {; 0747.068.429

apropiere Metrou Titan, intabulat, apropiere Parc IOR, credit Prima Caså, 52.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro mozaic, semidec., superior, acte la zi, liber, accept rate tip ipotecå cu avans cash, în rate, fårå datorii, cadastru fåcut, loc de joacå, parcare, a¿tept provincia; 0770.256.136/ 0242.516.724/ 0761.526.634 768. TITAN, Auchan, urgent, 3/8, cf. 1,

centralå, îmb., liber, schimb 3 camere, 60.000 {; 0722.335.516

769. TITAN, Billa, 8/10, cf. 1, decoman-

dat, 59 mp, fårå îmbunåtå¡iri, curat, liber, negociabil, 50.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 770. TITAN, Billa, 9/10, cf. 2, 38 mp, semistradal, curat, termopan, g, f, balcon, acceptå credit, 37.500 {; 0729.886.666 771. TITAN, Billa, cf. 1, 7/10, decoman-

dat, 55 mp, 1979, curat, g, f, intabulare, acceptå credit, 54.000 {; 0729.883.300

772. TITAN, Billa, et. 3/10, semidec., 55

mp, îmb., parcare, liber, ID642, 57.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 773. TITAN, Brâncu¿i, aproape metrou

¿i parcul IOR, cf. 1, et. 4, liber, f. civilizat, balcon, urgent, ocazie, 45.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 774. TITAN, Bådeni, proprietar, ap. 2 cam., decomandat, finisat, mobilat ¿i utilat complet, superlux, liber, accept credit, 63.000 {; 0722.250.873 775. TITAN, cf. 1, dec., 2/4, g, f, t, p, um, ac, boxa, loc parcare, intabulare, acc. credit, 47.000 {; 0727.279.968/ 0761.638.513 776. TITAN, Codrii Neam¡ului, cf 2, decomandat, 38 mp, 10/10, imbunåtå¡iri, mobilat, balcon, agen¡ie, 36.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 777. TITAN, Diham, 6/10, decomandat,

59 mp, bloc 1983, fårå îmbunåtå¡iri, intabulat, Prima Caså, apropiere Metrou Titan, 58.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.privatebroker.ro

778. TITAN, Diham, Pescarusilor, semi-

dec., etaj p/ 8, suprafata utila 50 mp, (supraf. construita 54 mp), an 1984, vedere fata, ferestre cu geam termopan, pentru detalii si oferte similare reale vizitati site-ul agentiei, 50.000 {; 0734.242.910/ 021.311.78.47 catalin@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro

802. UNIRII, 1997, Goga, 3/8, 61 mp, dec., 2 balcoane, toate îmb., lux, boxå, parcare, amenajat modern, stradal, bloc monolit, liber, id 840597, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 803. UNIRII, Alba Iulia, 1997, 73 mp utili, 8/10, intrare ¿i vedere stradalå, balcon mare, toate îmb., mobilat/utilat modern, pazå, parcare, liber, ID 900041, 105.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 804. UNIRII, Alba Iulia, 1997, 73 mp utili, 8/10, intrare ¿i vedere stradalå, balcon mare, toate îmbunåtå¡irile, mobilat/ utilat modern, pazå, parcare, liber, id: 900040, 105.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 805. UNIRII, Bd. Unirii, Zepter, bloc stradal, 5/8, dec., 70 mp, 3 balcoane, curat, vedere spate, 100.000 {; 0722.715.380 806. UNIRII, bloc 1990, ap. 2 cam.,

dec., et. 4/8, superfinisat, 70 mp, 90.000 {; 0755.065.520

807. UNIRII, Bråtianu, vis a vis Cocor, particular, 1/7, intrare / vedere bulevard, semidec., 50 mp, balcon, boxå, superfinisat total, 75.000 {; 0722.715.380 808. UNIRII, Budapesta, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, 5/9, 55.000 {; 0761.680.662 809. UNIRII, Camera de Comert, ultra-

central, stradal, intrare fata, parter inalt, decomandat, foarte spatios, 65 mp utili, lux, mobilat, utilat, aproape metrou, geam la baie, liniste, civilizat, frumos, 82.000 {; 0722.274.245/ 0769.647.350 grup_eurobric@yahoo.com

810. UNIRII, Cantemir, decomandat, renovat complet 2007, 49 metri patrati 1 balcon, etaj 1/ 7, apometre, usa metalica, termopan, cabina dus hidromasaj, aproape metrou, piata, ideal Prima Casa/ firma, negociabil, 59.500 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro 811. UNIRII, Principatele Unite 11 ( 100m de Calea ªerban Vodå), vilå, p/2, decomandate, 51mp, camera serviciu subsol+boxa, fårå imbunåtå¡iri, urgent, 66.000 {; 0721.338.748 robert.dumitrescu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 812. UNIRII, Splai, Vitan, Confort City,

cartier rezidential, bloc 2009, dec., et. 6/ 11, su. 85 mp finisaje de lux, se vinde mobilat si utilat lux, centrala proprie, costuri foarte mici la intretinere, paza, gradinita, magazine, parcare, RATB 223, 60.000 {; 0734.312.101 813. UNIRII, Splai, Vitan, Confort City,

cartier rezidential, bloc 2009, dec., su. 80 mp finisaje de lux, nemobilat, totul nou, primul locatar, centrala Ariston, costuri foarte mici la intretinere, paza, gradinita, magazine, parcare, RATB 223, liber, 53.000 {; 0734.312.101 814. UNIVERSITATE, Academiei,

bloc solid, anul 1960, 1/5, semidec., renovat, termopane, liber, 50 mp, 65.000 {; 0745.520.120/ 0723.150.492 815. UNIVERSITATE, Galeriile Ori-

zont, semidecomandat, 2/8, 1964, 43 mp, anvelopat termic blocul, CBR39998 68.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

847. ªTEFAN cel Mare, 1982, etaj 6/10,

56 mp, confort 1, renovat recent, mobilat/ utilat, intabulare, vedere stradalå, discutabil, obs.: Parcul Circului, 69.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamente-dorobanti.ro

cel Mare, 45 mp, 1/8, dec., 1967, deosebit, îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat, CBR 47982, 53.500 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 848. ªTEFAN

849. ªTEFAN cel Mare, 5/8, decoman-

dat, 65 mp, balcon 8 m, an 1975, fårå risc, negociabil; 52.000 {; 0728.330.209

850. ªTEFAN cel Mare, Circ, 7/10, bloc

1984, cf. 1, dec., 57 mp, Circul de Stat, curat, civilizat, 66.000 {; 0732.320.501

851. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, cf. 1, 4/10, liber, stradal, acte la zi, 42.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

816. UNIVERSITATE, Pia¡a C.A.

comandat, fårå îmbunåtå¡iri, 1/6, 42 mp,1960, CBR46228 65.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

Rosetti, 57 mp, 1/6, mobilat, imbunåtå¡iri, bucåtårie open-space mobilatå, utilatå, CBR43930 71.400 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 819. UVERTURII, apartament 2 camere, p/4, îmbunåtå¡iri lux, balcon, termopan maron, 67.500 {; 0726.575.990 820. VALEA Oltului colt cu Timisoara, vedere Nissan, 2 camere, decomandat, cf. 2 sporit, etaj 4, AC sufragerie, balcon inchis, fara imbunatatiri, nelocuit, eliberabil imediat, pret negociabil, 40.000 {; 0722.453.260/ 0766.663.210 cosdan40@yahoo.com 821. VÂLTOAREI, particular vând ap. 2

camere confort 2, decomandat , 3/4, cu îmbunåtå¡iri, 30.000 {; 0761.178.483

822. VATRA Luminoaså, Magura Vultu-

rului, apart. in vila, semidec./ dec., 55 mp, et. 1/ 2, centrala termica, usa metalica, termopan, balcon inchis cu aluminiu, parchet, boxa subsol 14 mp, particular, 59.000 {; 0722.605.166 823. VATRA Luminoaså, particular, 2 cam., cf. 1, 49 mp, îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, et. 2, zugråvit recent, disc., 58.000 {; 0724.512.746/ 0763.961.746 824. VETERANI, Militari - Veteranilor

semistradal liniste, cf 2D, et 1/10, 42 mpc, 1979 g, f, p, t, balcon inchis, parcare, instalatii noi, frumos, Metrou RATB Cora piata gradinite scoli. Comision 2%. Poze pe site, 44.500 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro 825. VICTORIEI, Amzei, cu vedere la bd. Victoriei, et. 3/8, renovat recent, ideal investitie, zona expati, 109.000 {; 0728.693.423 gardenestate.ro@gmail.com 826. VICTORIEI, Calea, central, langa Hotel Radison, vis-a-vis de Sala Palatului, etaj 4/ 10, decomandat, 38 metri patrati fara balcon, liber, geam baie, necesita renovare, discutabil, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0742.209.990/ 0732.998.877/ 021.322.92.95 827. VICTORIEI, Pia¡a Sfin¡ii Voievozi-

3 cam., cf. 1, dec., 59.000 {; 0728.868.748

2. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 3/10,

dec., termopan, 57.500 {; 0723.265.261

3. 1 MAI, (Mega Image Pia¡å),

superofertå, 101 mp construi¡i, et 8/10, decomandat, 2 balcoane mari, 88.900 {; 0766.355.138 4. 1 MAI, 7/10, 81 mp, cf. 1, vedere

mixtå, acces stradal, 2 gr. sanitare, liber, intabulare, neg., 87.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro 5. 1 MAI, 7/10, 81 mp, cf. 1, vedere mixtå, acces stradal, 2 gr. sanitare, liber, intabulare, neg., 87.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1 mai.ro 6. 1 MAI, Chibrit, ap. în vilå nouå, 100

mp, boxå, 2 båi, finisaje lux, ultimul ap. råmas la vânzare, promo¡ie; 0765.476.475 7. 1 MAI, Ciuperca, apartamente noi-

finalizate situate in vila in zona 1mai-ion mihalache cu 2 camere(80mp): 93.000 { si 3 camere (90-101mp): 105.000110.000 {, TVA inclus. Se accepta si credit, oferta, 109.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 8. 1 MAI, Turda, dec., 70 mp, bloc 1982,

8/8, fårå îmbunåtå¡iri, 72.000 {; 0721.209.780

9. 13 SEPTEMBRIE, 1/8, Sebastian

parc, 1987, 80 mp reali, hol H, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, instala¡ii ¿i u¿i noi, 2 båi, renovat recent, exclusivitate, id 951035, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

mandat, cf. 1, 2 gr. sanitare, balcon inchis, imbunatatiri, toate actele, agentie, 70.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

40. BACIULUI, Ze¡ari, vând ap. 3

aproape de metrou, negociabil, CBR27966 80.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 43. BASARABIA, 1984, Chi¿inåu, 2/10,

80 mp, 2 båi, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, intrare ¿i vedere stradalå, parc, mobilat, aproape de metrou, id 892027, 66.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 44. BASARABIA, 4/10, Diham, cf. 1,

dec., 70 mp, fårå îmb., curat, bloc civilizat, cadastru, intabulare, 61.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

45. BASARABIA, apartament 3 camere, 9/10, semidec, an de construc¡ie: 1986, suprafa¡å 70 mp, 2 båi, 2 balcoane, intrare ¿i vedere stradalå. Pre¡ negociabil, meritå våzut, 73.000 {; 0720.663.135 stanciumihai85@yahoo.com 46. BASARABIA, Diham, 5/8, amena-

jat, 2 båi, bloc 1984, liber, parcare; 0744.636.660

47. BASARABIA, Diham, cf. 1, dec.,

2/10, 2 gr sanitare, centralå + t, bloc 1980, urgent, pre¡ disc.; 021.255.45.32/ 0729.039.157

48. BASARABIEI, 107 mp, decomandat, construc¡ie 2003, apropiere metrou, ID 11729, 100.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 49. BATIªTEI, Maria Rosetti, spa¡iu

com. 20 mp, grup sanitar, 3,5 m deschidere, toate actele, 25.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

50. BELLER, Doroban¡i, 3 camere, 8/10,

circular, fårå îmbunåtå¡iri, urgent, 82.500 {; 0722.224.525

51. BELLER, lângå parcul Floreasca, cf.

1, 1985, 76 mp su, dec., 2/4, balcon, 2 båi, renovat, toate îmb., mobilat, utilat complet, 149.000 {; 0769.714.892 52. BERCENI Complex Huedin 3 cam., 3/4 cf 1 curat . 65 mp contorizat loc parcare 55.000 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

11. 13 SEPTEMBRIE, 80 mp, 2 båi, 1989, 1/8, stradal, renovat recent, modern, 79.900 {; 0724.840.191 pricopi.ana@gmail.com

53. BERCENI, 3 cam., cf. 1, 2010, 125

12. 13 SEPTEMBRIE, bloc 1986, etaj

2/10, decomandat, 2 båi, spa¡ios, mobilat, 69.000 {; 0755.065.514

mp, în vilå nouå, apartament la mansardå, înål¡ime minimå 2 m, spa¡ios ¿i luminos, finisaje de calitate, încålzire prin pardosealå, g, f, t, ac, ct, loc de parcare, pazå permanentå, 100.000 {; 0722.252.220 54. BERCENI, 3 cam., metrou IMGB,

Moxa, 2/3, 70 mp, c¡ie solidå, fårå Legea 112, camerå serviciu, boxå, 99.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

13. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, 5/8,

bloc 1990, stradal, semidec., 72 mp, monolit, 77.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

ansamblu reziden¡ial, dec., 71 mp, la cheie, finisaje de calitate, toate utilitå¡ile, loc de parcare, 50.000 {; 0723.134.456/ 0722.696.105

828. VIGONIEI, Topora¿i, particular,

14. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian,

55. BERCENI, 7/8, 1986, bloc nou, 2 gr.

5/7, 50 mp, cf. 1, dec., liber, curat, neg., proprietar, 45.000 {; 0731.499.412

Prosper, 3/8, dec., hol H, construc¡ie 1989, toate îmb., scarå curatå, 68.000 {; 0765.781.111/ 0727.865.840

sanitare, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, acte la zi, renovat recent, 65.000 {; 0732.059.579

829. VITAN Mall, Zizin, 2/8, cf I, deco-

15. 13 SEPTEMBRIE- Panduri, 1/8, dec, g+f, parchet, termopan, c+i, 87.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

56. BERCENI, Alexandru Obregia, Car-

16. 13 SEPTEMBRIE- Prosper, 1/8,

57. BERCENI, Alma¿ul Mic, confort 1,

mandat, 62 mp, 1990, renovat, îmbunåtå¡iri, 75.000 {; 0732.940.972

830. VITAN Mall, 70 mp, 2007, 2/5, decomandat, finisaje lux, mobilat total, loc parcare, CBR48409 113.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro, 831. VITAN Mall, Pompieri, 2 cam., cf. 1, an 1989, 64 mp, îmb., mob., parcare, p/8, neg., 84.000 {; 0745.760.299 832. VITAN Mall, stradal, p/10, deco-

mandat, 60 mp, 1990, îmbunåtå¡iri, 69.000 {; 0732.940.974

833. VITAN Real, dezvoltator, bloc

2011 februarie, un apartament pe nivel, 68 mp utili, 60.000 {; 0721.279.091

dec, hol H, g+f, termopan, 70.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

decomandat, 66 mp, 2 grupuri sanitare, îmbunåtå¡iri, 58.500 {; 0788.430.751 58. BERCENI, Apåråtori, imobil nou, P

18. ALEXANDRU Obregia, vând apartament 3 cam., etaj 8/9, sector 4. Pre¡ discutabil; 0723.134.622 19. AMBROZIE, parc, cf. 1, 9/10, AC, t,

p, liber, disc. 65.000 {; 021.255.45.32/ 0729.039.157

+3, 75 mp utili, finisaje lux, balcon, centralå proprie, pozi¡ie deosebitå, acc. credit, 64.900 {; 0722.272.181/ 0726.276.110 59. BERCENI, Apåråtorii Patriei, bloc 1984, 75 mp, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, ac, intabulat, acc. credit prima caså, 59.000 {; 0732.056.579 60. BERCENI, Apåråtorii Patriei, bloc 4

20. APÅRÅTORII Patriei, 3 camere, cf.

nivele, construc¡ie 1983, 2 balcoane, liber, intabulare, 63.800 {; 0788.323.943

21. APÅRÅTORII Patriei, metrou, în

61. BERCENI, Apåråtorii Patriei, metrou, 5/8, cf. 1, bloc 1983, curat, 2 grupuri sanitare, 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

1, 1984, sup. 70, urgent, 4/8, decomandat, îmbunåtå¡iri; 0742.004.328/ 0744.250.490/ 021.334.37.66

834. VITAN, 2/4, 60 mp, u¿å metalicå, repartitoare, apometre, loc parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis termopan, bloc din 1986, cadastru si intabulare, renovat 2010 super lux, poze pe mail, 67.000 {; 0722.855.953

imobil nou, P +3, 75 mp utili, la cheie, finisaje lux, centralå, pozi¡ie deosebitå, disponibil imediat, 64.900 {; 0731.229.541/ 0726.276.110

835. VITAN, Casa Pensii, confort 1, 47

22. ARMENEASCÅ Speran¡ei, cf. 1,

mp, parter, amenajat total, 50.000 {; 0728.955.401

refour, cf. 1, p/4, îmb., aproape ¿coalå, grådini¡å, 60.000 {; 0744.656.898

17. 13 SEPTEMBRIE- Råzoare, 4/8,

dec, g+f, um, renovat, termopan, 71.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

836. VITAN, Mall, cf. 1, 1/4, vedere mixtå, 2 balcoane, bl. 1990, 63 mp, um, curat, cadastru, 69.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

23. ARMENEASCÅ, 3 camere, dotåri, parter înalt, curte, central, pår¡i litigioase, 25.000 {; 0746.349.868

64. BERCENI, Brâncoveanu, Budimex,

837. VITAN, Mall, etaj 3/4, semideco-

24. ASE, Calea Doroban¡i, 85 mp, 1981,

838. VITAN, Mall, Foi¿orului Resid-

ance, apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, 60 mp, etaj 1/7, construc¡ie 2010, 70.000 {; 0727.505.410 839. VITAN, Real, cf. 1, 10/10, stradal,

liber, parchet, acte la zi, 42.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

840. VITAN, Real, cf. 2, dec., p/4, toate

îmb., g, f, t, um, p, ien, 40 mp, bloc stradal, pia¡å ¿i supermarket în apropiere, 40.000 {; 0730.566.909/ 440.31.55 841. VITAN, Real, conf 2, etaj 2, modest, acte la zi, accept credit, 36.500 {; 0764.716.412 842. VITAN, Real, p/4, confort 2, liber,

toate îmbunåtå¡irile, cadastru, intabulare, 33.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529 843. VITAN- Bârze¿ti, Rin Grand Hotel,

9/11, 70 mp, decomandat, imobil nou, lux, CBR49664, 78.000 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

844. VOLUNTARI, Metro, bloc 2010, 2/5, 73 mp, centralå proprie, complex cu acces la: piscinå, salå fitness, masaj, jacuzzi, saune, supermarket, farmacie, medic de familie, grådini¡å, restaurant, cofetårie, teren de tenis ¿i fotbal, 59.000 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082 845. VÅCÅREªTI, 60 mp, 1990,

Costache Stamate, vedere parc, etaj 7, bloc 1989, monolit, t, p, g, f, um, ac, acte la zi, accept credit, 74.000 {; 0729.564.564 846. VÅLENII de Munte, apartament 2 camere, central, decomandat, separatie gaze, centrala propr, termopan, mobilat, renovat recent, parter/4, in spatele supermarketului Plus. Pret negociabil; 0742.032.121/ 0742.032.120 nicolaurentiu@gmail.com

25. AUCHAN, Titan, strada Rasinari, 1/4, balcon închis, termpan, îmbunåtå¡iri multiple, u¿i interior termopan, mobilat par¡ial, nediscutabil, numai cash, 55.000 {; 0722.286.176 26. AVIAºIEI cf. 1, 1980, 65 mp, deco-

mandat, p/4, curat. 76.000 {; 0722.231.318

27. AVIAºIEI Feleacu, 75 metri patrati,

gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer conditionat, ¿emineu, vedere fa¡å, zugråvit, intabulare, se poate vinde ¿i mobilat si utilat, intabulare, 85.000 {; 0742.203.482/ 0728.380.027 28. AVIAºIEI, 1/4, bloc 1986, 85 mp, decomandat, ultrafinisat, posibilitate parcare, neg. 83.000 {; 313.03.24/ 0740.656.708 29. AVIAºIEI, 1990, 81 mp, 2 balcoane,

2 gr. sanitare, bloc monolit, loc parcare ADP, vedere spate, neg., 79.900 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.apartamente-aviatiei.ro 30. AVIAºIEI, Citroen, 3 cam., cf. 1,

1986, particular, p/4, stradal, renovat, modern, 2 båi, exclus agen¡ii, urgent, 120.000 {; 0721.259.019

31. BABA Novac (parc IOR), cf. 1 semidec., 5/10, modificat, integral imbunatatit, sector 3. Particular, 85.000 {; 0744.544.190/ 0761.509674/ 0771.028.189 costinedelcu69@yahoo.com 32. BABA Novac, Mihai Bravu, bloc turn,

65 mp, 2 lifturi, luminos, 68.000 {; 0728.925.234

33. BABA Novac, parc, 7/10, curat,

sanitare, bloc 1981, liber, 60.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

7/10, bloc 1978, cf. 1, dec., 2 balcoane, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815 65. BERCENI, cf 1, decomandat, con-

stuctie 1985, etaj 3, cu imbunatatiri, 64.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

66. BERCENI, Covasna, et. 1/4, dec.,

65 mp, îmb., parcare, centralå, zonå lini¿titå, id 753, 64.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

67. BERCENI, deosebit, etaj 4/ 8, deco-

mandat, suprafata 70.00 mp, an constructie 1984, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, centrala, calorifere schimbate si tevi, renovat, cadastru, intabulare, metrou, 71.000 {; 0769.077.373/ 0747.240.114/ 0769.077.382 valentin.ivan@exclusiveproperty.ro

ZONA

17 decembrie 17 decembrie

1 Decembrie 1918 1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Alba Iulia Alexandria Ambrozie Matei Aparatorii Patriei Apusului Aviatiei Baba Novac Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Calarasi (Calarasilor) Campia Libertatii Cismigiu Colentina Compozitorilor Cotroceni Crangasi Dacia Delfinului Doamna Ghica Domenii Dorobanti (Dorobantilor) Dreptatii Dristor Drumul Gazarului Drumul Taberei Fantani Favorit Fizicienilor Giulesti Giurgiului Gorjului Grigorescu Nicolae Grivita Iancului Ispirescu Petre Kaufland Lujerului Maniu Iuliu Mihai Bravu Militari Mosilor Nerva Traian Obregia Alexandru Oltenitei Panduri Pantelimon Piata Sudului Piata Veteranilor Racovita Emil Rahova Romancierilor Sebastian Secuilor Socului Stefan cel Mare Tei Teiul Doamnei Timpuri Noi Tineretului Titan Auchan Unirii Vacaresti Valea Ialomitei Vitan

2009

65,173 131,410 86,516 144,714 68,140 74,222 72,184 65,688 108,672 80,425 73,073 77,292 72,656 76,000 112,138 84,950 124,846 74,490 74,227 70,000 75,136 129,000 72,000 71,222 220,000 155,408 74,000 77,225 63,000 69,211 165,000 70,625 73,400 59,182 63,782 72,665 73,143 61,000 82,120 59,636 156,000 74,364 73,397 87,500 82,654 96,714 110,818 71,904 77,178 104,500 80,353 77,333 74,893 70,568 65,053 66,375 81,096 61,500 nu au fost oferte

76. BERCENI, IRA, tip Penthouse, 115

mp, constr. 2010, la cheie, scarå interioarå, balcon, loc parcare, pozi¡ie deosebitå, 69.900 {; 0722.272.181/ 0726.276.110

77. BERCENI, metrou IMGB, particular,

strada Amurgului, apartament 3 camere, in vila p+1+m, amplasat mansarda suprafata utila 72 mp finisat complet la cheie, racordat la toate utilitatile, cadastru si intabulare, pret neg, 55.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 78. BERCENI, Ni¡u Vasile, 3/4, cf. 1,

renovat, instala¡ii noi, 63.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

79. BERCENI, Obregia Covasna, cf 1,

decomandat, 1/4, centrala imbunatatiri, 67.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

80. BERCENI, Obregia, Covasna, cf. 1,

acceptå credit, 58.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

cf. 1, 2/4, impecabil, mob., aer condi¡ionat, renovat 2010, contorizat, 67.500 {; 0748.133.331/ 0762.564.429

81. BERCENI, Oltenitei, apartament, 3 camere, Oltenitei -Mega Image, cf 1 dec, etaj 4 /8, suprafata 70 mp , 2 gr sanitare, termopana, se accepta credit, 64.000 {; 0722.400.191

69. BERCENI, E. Racovi¡å, cf.1, dec,

82. BERCENI, Oltenitei, etaj 4, 2 gr.

68. BERCENI, Drumul Gåzarului, Po¿tå,

6/10, g+f+p+um, 56.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

70. BERCENI, Emil Racovi¡å, cf. 1,

decomandat, 8/10, îmbunåtå¡iri, intabulat, liber, 54.000 {; 0722.210.373/ 0746.188.855 71. BERCENI, Emil Racovi¡å, confort 1,

bloc 4 nivele, curat, liber, aer condi¡ionat, 58.000 {; 0788.323.943 72. BERCENI, Emil Racovi¡å, vând ap.

3 camere, 72 mp, semidec., 2 balcoane, 2/4, plus îmb., vedere pe fa¡å, pre¡ul zonei; 0770.322.401/ 031.412.20.92 73. BERCENI, Giurgiului, pia¡å, 3/10,

semidec., 75 mp, 3 balcoane, intabulare, liber, agen¡ie, 53.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

cf. 1, 65.000 { ¿i Titan Cinema Gloria, parc, 3/4, îmbunåtå¡iri, cf. 1, 65.000 {; 0722.859.200

74. BERCENI, Grådi¿tea, etaj 4, cf I, curat, 68 mp, acte, mijl. transport, credit, 59.000 {; 0729.158.580

34. BABA Novac, proprietar apartament

75. BERCENI, Huedin, 9/10, decoman-

trei camere confort 1, semidecomandat etaj 7/10, bloc turn, 69.000 {; 0762.682.659

Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

97,571 88,926 78,563 98,667 99,617 76,022 130,162 95,500 67,100 83,857

2010

57,867 85,808 71,779 116,960 55,125 69,867 64,113 56,714 94,313 74,333 60,783 67,271 64,413 67,957 100,727 58,286 83,000 64,818 63,833 136,800 67,521 147,600 55,600 66,600 111,500 129,455 67,800 71,842 44,400 57,772 107,600 57,286 69,813 61,200 49,978 62,846 65,333 72,900 66,225 59,923 65,833 70,780 68,300 73,714 67,889 82,636 96,857 61,727 64,100 96,417 63,167 71,967 59,336 59,111 56,917 55,714 66,112 68,000 68,400 77,179 80,833 66,429 86,000 85,487 64,222 112,267 90,143 60,750 78,833

% -11 % -35 % -17 % -19 % -19 % -6 % -11 % -14 % -13 % -8 % -17 % -13 % -11 % -11 % -10 % -31 % -34 % -13 % -14 % 95 % -10 % 14 % -23 % -6 % -49 % -17 % -8 % -7 % -30 % -17 % -35 % -19 % -5 % 3% -22 % -14 % -11 % 20 % -19 % 0% -58 % -5 % -7 % -16 % -18 % -15 % -13 % -14 % -17 % -8 % -21 % -7 % -21 % -16 % -13 % -16 % -18 % 11 % -21 % -9 % -15 % -13 % -14 % -16 % -14 % -6 % -9 % -6 %

amenajat, îmb., ac, f, g, t, p, metrou, 70.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

63. BERCENI, Big, p/4, cf. 1, dec., 2 gr.

2 balcoane, boxå, spa¡ios ¿i bine compartimentat, renovat recent, imbunåtå¡iri, negociabil, CBR31714 135.000 {; 0728.557.299 www.cbimobiliare.ro

Vânzåri ap. 3 camere

62. BERCENI, Big, 1/8, 70 mp, 1980,

2/4, 80 mp, total 100 mp, centralå, Andros, 72.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

mandat, suprafa¡a 67 mp, 2 balcoane, fårå îmbunåtå¡iri; 0724.270.736

102. BR¢NCOVEANU, 4/10, 75 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, acte la zi, acc. credit prima caså, 57.000 {; 0732.056.579

39. BACIULUI, sector 5, 1/4, semidec.,

10. 13 SEPTEMBRIE, 3 cam., cf. 1,

dec., `88, 78 mp, semistradal, cu acoperi¿, finisat, toate îmbunåtå¡irile, proprietar, 75.000 {; 0723.579.385

101. BR¢NCOVEANU, 2/10, toate îmbunåtå¡irile, mobilat la cheie, 90.000 {; 0764.073.258

38. BABA Novac, Unitatii, p/ 10, deco-

42. BASARABIA 9/10, 80 mp, 1985,

1. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 1/4,

100. BREZOIANU, Ci¿migiu, particular, în curs de renovare, 96 mp, etaj 5/7, bloc fara bulina, consolidat. Accept variante apart + diferen¡a, auto + diferenta, sunt deschis la orice varianta corectå de negociere! 91.000 {; 0736.437.107

37. BABA Novac, Rond, 7/10, bloc stradal, cf. 1, semidecomandat, curat, cadastru, intabulare, negociabil, 72.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

41. BARBU Våcårescu, an 1990, stradal, vedere mixtå, 1/8, cf. 1 sporit, dec., g, f, t, acte la zi, 109.000 {; 0732.320.501

817. UNIVERSITATE, Scala, semide-

statia de metrou, confort 1, etaj 6/ 10, suprafata 65 mp, 2 grupuri sanitare, balcon 10 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 92.000 {; 0723.580.628 emil.munteanu@power.ro

36. BABA Novac, Rond, 3/8, bloc 1985, cf. 1, semidecomandat, 71 mp, 2 gr. sanitare, termopan, fårå îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, 74.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832

gaze contorizate, intabulare, agen¡ie, 37.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

dat, g, f, t, u.m., ac, bucåtårie utilatå, exclusivitate, 55.000 {; 0723.361.394/ 0744.758.709

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro98. BRANCOVEANU, la 1 minut de

8/10, semidecomandat, 2 balcoane, termopane, geam baie, agen¡ie, 64.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

camere, cf. 2, 1971, 46 mp, sporit, fårå balcon, 2/4, loc parcare, 41.000 {; 0726.732.712/ 0731.313.752

Rosetti, decomandat, p/6, 65 mp, pretabil cabinet, CBR39933 80.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

818. UNIVERSITATE/ Pia¡a C.A.

35. BABA Novac, Reconstruc¡iei, cf 1,

sanitare, bloc 1986, 70 mp, termopan, cadastru intabulare, se accepta credit, 65.500 {; 0722.400.191 83. BERCENI, Olteni¡ei, 1/8, bloc 1986,

stradal, 2 grupuri sanitare, balcon, 68.500 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

84. BERCENI, Olteni¡ei, 1981, et. 1/4,

dec., 76 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, îmb., pre¡ neg., id 724; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 85. BERCENI, Pia¡a Sudului, 2/8, bloc 1986, 72 mp, curat, apropiere metrou, îmbunåtå¡iri, 61.900 {; 0725.389.025 86. BERCENI, pia¡å, confort 1, deco-

mandat, construc¡ie 1982, etaj 1/8, g, f, t, accept credit, 64.500 {; 0788.505.563 88. BERCENI, Racovi¡å, stradal, 8/10,

cf. 1, dec., renovat, liber, 55.000 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

89. BERCENI, Spiru Haret, cf.1, 3/10,

îmbunåtå¡iri, const.1984, 65.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

87. BERCENI, Pta Berceni, comision 0% cumparator, Prima casa, conf 1 dec, scara interioara, dormitoare la mansarda, 69 mp, et 5, 2009, centrala proprie, semimobilat, detalii site, cel mai mic pret pentru cel mai frumos duplex, 57.500 {; 021.340.59.62/ 0728.870.244 daniela@sudestimob.ro http://www.sudestimob.ro 90. BERCENI, Sudului, 1981, 5/8, 70

mp, dec., 2 båi, toate îmb., renovat recent, 2010, boxå parcare, 1 minut pânå la metrou, ID:940069, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

103. BR¢NCOVEANU, apropiere metrou, bloc 1986, 77 mp, cf. 1, dec., g, f, 2 gr. sanitare, intabulat, 71.000 {; 0732.056.579 104. BR¢NCOVEANU, etaj 5/10, liber,

curat, între¡inut, loc parcare, intabulare, accept credit, 58.000 {; 0788.505.563

105. BR¢NCOVEANU, Izvorul Oltului, conf 2 sporit, gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovat recent, foarte curat 6/10, 50.000 {; 0764.716.412

132. BÅNEASA, Horia Måcelariu, con-

fort 1, decomandat, etaj 4/4, fårå probleme cu terasa, 76 mp, bloc 1985, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2 ac, termopane, tapet, zonå foarte bunå merita vazut, accepta credit, Alexandru, 88.000 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 133. BÅNEASA, vând apartament 3 camere, 2 balcoane, urgent, zonå pod Baneasa, str, Horia Macalariu, disc.; 0762.638.876 134. BÅNEASA, Zoo, 3 cam., 100

mp, nou, 85.000 {; 0722.202.023

135. CAMIL Ressu, Ambrozie, et. 1/10,

70 mp, balcon mare, acte, id 726, 73.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 136. CAMIL Ressu, bd., vând ap. 3 camere, p/4, semidec., zugråvit, termopan, 82.000 {; 0723.535.116

137. CAMIL Ressu, bloc tip "N", p/10, cu

balcon, cf. 1, semidecomandat, cadastru, intabulare, negociabil, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

138. CAMIL Ressu, Fizicienilor, 8/8, bloc

1984, cf. 1, semidecomandat, 2 gr. sanitare, 72 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bloc civilizat, scarå curatå, 61.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

106. BR¢NCOVEANU, Lamote¿ti, decomandat, 75 metri patrati, balcon 10 metri patrati, parchet, usa metalica, 1 grup sanitar, 2 debarale, camara, bloc 1973, scara renovata, intrare stradala, etaj 7/8, negociabil, 58.000 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro

139. CAMIL Ressu, stradal, 5/10, curat, cf. 1, 2 balcoane, intabulat, zona verde, apropiere metrou, pia¡a Rm. Sårat, disc., 67.000 {; 0722.859.200

107. BR¢NCOVEANU, metrou, 1982,

2 grupuri sanitare, g, f, p, t, centralå, pre¡ disc.; 021.255.45.32/ 0729.039.157

et. 7/10, ac, îmb., id 713, 80.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

108. BR¢NCOVEANU, metrou, 1988,

et. 5/8, dec., 85 mp, toate îmb., id 678, 87.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

109. BR¢NCOVEANU, metrou, 1990, et. 8/10, toate îmb., liber, id 345, 78.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 110. BR¢NCOVEANU, metrou, 3/8,

confort 1 sporit, decomandat, 78 mp, construc¡ie 1987, curat, 86.900 {; 0788.425.118

111. BR¢NCOVEANU, metrou, stradal,

1987, cf. 1, et. 3, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan la cheie, 87.400 {; 0727.714.701

140. CAMIL Ressu-Ambrozie, cf. 1, 1/4,

141. CAROL, Parcul, un apartament în

vilå cu adevårat superb, complet renovat ¿i mobilat ultra modern, s=135 mp, proprietar, 240.000 {; 0751.226.012 142. CENTRAL, bloc 2009, 3 camere, lux, 105 mp, teraså, grådinå, garaj, rate dezvoltator, 135.000 {; 0747.164.692 143. CENTRUL Istoric, convenabil apartament 3 camere, semidecomandat, 77 mp utilli, etaj 1, stradal, imbunåtå¡iri, 75.000 {; 0722.560.025/ 0733.876.543 ioan_aprodu@yahoo.com

3/3 + pod, 80 mp, bloc 1987, reabilitat, gaze, par¡ial amenajat, 36.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

97. BRANCOVEANU, decomandat, stradal, vedere mixta, et. 7/ 10, doua balcoane, in apropiere de spitalul budimex,mijloace de transport f. aproape,gradinita si scoala la doua minute, proprietar, accept credit, 57.000 {; 0723.361.540 99. BREZOIANU, Ci¿migiu particular, în

curs de renovare, 96 m, etaj 5/7, bloc fårå bulina, consolidat. Accept variante apart + diferen¡å, auto + diferen¡å, sunt deschis la orice varianta corecta de negociere,! 91.000 {; 0736.437.107

renovat recent, p, t, semidec., vedere mixtå, Lenu¿, 63.500 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

165. COLENTINA, Tei, bloc nou 1986, 3 cam., p/8, cf. 1, dec., 2 båi, g, f, parchet, termopan, um, zonå verde lini¿titå, aproape mijloace transport, facultate, parc Tei, intabulat, acte la zi, 63.100 {; 0723.378.858/ 0745.779.715 166. COLENTINA- Dna Ghica, 3/10, cf1/dec, 76mp., stradal, imbunåtå¡iri, balcon 12mp., ofertå realå, 72.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 167. COMPLEX Confort City, vând ap. 3

camere, cf. 1, 2009, s- 108 mp, finisat modern, neg. 80.000 {; 0733.604.094 168. CORA, Militari, 3 cam., cf. 1, an

1980, dec., et. 5/10, 69 mp utili, bloc Mega Image, metrou foarte aproape, 69.000 {; 0743.009.612

CORNELIU COPOSU, HRISTO BOTEV, ELEGANT, MULTIPLE DEPENDINºE, ETAJ 5/6, NEGOCIABIL, 140.000 {; 666.48.17

169.

170. COTROCENI, Arene, 2/2, 100 mp,

vilå cu stil, renovat, mobilat, utilat, spa¡ios, CBR39418 225.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

145. CHIªINÅU, Basarabia, 5/8, ame-

172. COTROCENI, Arenele BNR, P/1,

116. BUCUR Obor - Ma¿ina de Pâine, 3

cam., cf. 1, 1970, 70 mp, apartament semidecomandat, proprietar, etaj 6/10, mobilå stil, 63.000 {; 0722.300.571/ 0729.003.355 117. BUCUR Obor, 3 cam., cf. 1, 1976, 80 mp, Almo, 8/10, 3 camere + living, 2 balcoane 12 ¿i 13 m, vedere Primårie ¿i Mo¿ilor, multiple îmbunåtå¡iri, acceptåm credit (posibil închiriere 500 {/ 1 lunå), 97.000 {; 0768.135.554/ 0764.440.399

118. BUCUR Obor, particular, 72 mp, decomandat, etaj 5/ 10, renovat total, termopan, faianta, gresie, parchet masiv de stejar de buna calitate, instalatii sanitare si electrice noi, contorizat termic, apa, gaze, locuri de parcare, 78.000 {; 0741.080.403/ 0741.080.402 catalin@casaionescu.ro 119. BUCUREÅTI, sector 3, Parc IOR,

3 camere confort 1, semidecomandat, stradal, 5/10, confort lux, 85.000 {; 0744.544.190/ 0731.800.931/ 021.647.46.65 costinedelcu69@yahoo.com

najat, 2 båi, bloc 1984, liber, parcare, 72.000 {; 0728.868.748

146. CHIªINÅU, Bd., 3 cam., cf. 1, 1984, 65 mp, et. 2/10, g, f, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, negociabil, ocazie; 0728.803.523 147. CHIªINÅU, bd., 3 camere, cf. 1, 1984, g, f, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, et. 2/10, negociabil, ocazie; 0728.803.523 148. CHIªINÅU, cf. 1, semidec., 2/10, stradal, 2 balcoane, 1986, cash 67.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155

120. BUCUREªTII Noi - Pod Constan¡a, apartamente 3 camere, 95 mp utili, construc¡ie - 2009, finisaje lux, 80.000 {; 0744.383.130/ 0761.602.405

149. CHIªINÅU, Miramar, bloc 1985, etaj 2/ 10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, suprafata 78 mp gresie, faianta, acte complete, bloc civilizat, situat in apropierea mijloacelor de transport, ocazie, pret usor discutabil, 69.000 {; 021.341.04.99/ 0743.060.805 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro

121. BUCUREªTII Noi, 1/3, Bazilescu parc, 80 mp, 2010, 2 båi, 1 balcon mare, toate îmb., central, izolat termic, la cheie, parcare, curte, intabulare, id 310324, 78.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

150. CHIªINÅU, Socului, etaj 2/10, suprafa¡å 71 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, scarå impecabilå, bloc 1984, intrare ¿i vedere bulevard, bånci la parter, toate actele, pret foarte bun; 0726.340.034

122. BUCUREªTII Noi, 1/3, Bazilescu,

151. CIªMIGIU, 15/16, decomandat, 65

95 mp, 2010, 2 grupuri sanitare, ID 11006, 77.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

123. BUCUREªTII Noi, 1/3, Gloriei, 96

mp, 2008, dec., central, toate îmb., la cheie, parcare, parc, liber, id 310326, 110.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

mp, fårå risc seismic, curat, liber, 85.000 {; 0728.330.209

152. CIªMIGIU, 60 mp, 6/7, 1 balcon, 1 dressing, 3 apartamente pe nivel, semidecomandat, bloc fårå risc seismic, CBR48705, 76.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

128. BUªTENI, Prahova, proprietar,

dec., 1/4, ct, termopane, izolat termic exterior, balcon închis, u¿å metalicå, situat lângå telecabinå; 0760.165.214 129. BÅNEASA, 96, 5 mp construiti, 84

mp utili, in constructie noua 2010, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie,posibiliatate negociere pret final, 82.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

130. BÅNEASA, D. Gherea, apartamente noi finalizate situate în zona rezidentiala la 3 minute de lacul Herastrau cu 2 camere (81 - 95 mp): 85.000 - 95.000 { ¿i 3 camere (102 - 113 mp): 110.000 125.000 {. TVA inclus. Se acceptå credit; 0730.072.548/ 0721.336.969 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 131. BÅNEASA, Horia Måcelariu, cf. 1, dec., 4/4 fårå probleme cu terasa, 76 mp, bloc 1985, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 2 x ac, termopane, tapet, meritå våzut, acceptå credit, Alexandru, 88.000 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53

173. COTROCENI, Arenele BNR, P/2, semidecomandat, 118 mp, 1939, curte comunå liberå 230 mp, fårå îmbunåtå¡iri, CBR15952 170.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 174. COTROCENI, construc¡ie 2010,

etaj 1, 85 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, curte 170 mp, piscinå, 115.000 {; 0747.066.116

175. COTROCENI, Grådina Botanicå, semidecomandat, 3/4, 96 mp, 1925, centralå proprie, fårå îmbunåtå¡iri, CBR34179 80.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 176. CR¢NGAªI Ceahlåu, et 1/8, deco-

mandat, construc¡ie 1986, 70 mp, 2 båi, îmbunåtå¡it, centralå termicå, cadastru, intabulare, CBR50175, neg., 75.000 {; 0730.177.105 www.cbimobiliare.ro 177. CR¢NGAªI Parc, cf. I, dec, et. 2,

bloc '83, g+f+p+t, 69.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

178. CR¢NGAªI, 1/4, 67 mp, decoman-

dat, renovat recent, aproape de metrou, parcare, aproape de parc, izolat termic, liber, id 860105, 56.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

179. CR¢NGAªI, 1/8, 74 mp, decoman-

dat, 2 gr. sanitare, termopan, bloc 1982, u¿a metal, loc parcare, 71.000 {; 0729.889.441 mopane, calorifere noi, 60.000 {; 0724.450.401

181. CR¢NGAªI, 2/8, cf. 1, 71 mp, 2 gr. sanitare, 1982 an constr., apometre, inst. sanitarå schimbatå, contorizat, 68.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118 182. CR¢NGAªI, 3 cam., 1/4, 72 mp, 2 gr. sanitare, bloc 1981, curat, 69.000 {; 0754.072.915

cu, decomandat, 96 mp, 2009, pia¡å, metrou, finisat, credit; 0729.158.580 126. BUCUREªTII Noi, Parc, etaj 1,

semidecomandate, 76 mp, 1940, încålzire cu sobe, camere la demisol, CBR04689 115.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

180. CR¢NGAªI, 1984, cf. 1 dec., ter-

124. BUCUREªTII Noi, 130 mp, Bazilescu Cristim, 2010, 1/3, finisaje lux, lift, garaj subteran inclus în pre¡, boxa, 2 båi mari, bucåtårie închiså, 2 balcoane, centralå clasa A clådire, id 310325, 150.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

154. CIªMIGIU, vizavi, liceul Lazår, par-

96. BRAGADIRU, Cornetu-10 km Unirii,

164. COLENTINA, Kaufland, cf. 1, 9/10,

115. BR¢NCOVEANU, Spitalul de Copii, cf. 1, 72 mp, 1976, dec., 7/10, 2 balcoane, vedere dublå, curat, bine între¡inut, urgent, 58.000 {; 0754.548.334

127. BUCUREªTII Noi, Pod Costanta, particular, constructie 2009, suprafata 94 mp utili, 2 bai balcon deschis, centrala proprie, finisari lux, 80.000 {; 0744.383.130/ 0765.788.118 iordanescugabi@yahoo.com

Unirii, etaj 3+ pod, bloc 1987, gaze, termopan, par¡ial amenajat, 34.000 {; 0731.388.173

163. COLENTINA, Doamna Ghica, intersec¡ie, 3 camere, cf. 1 sporit, dec., 2/10, bloc 1980, toate îmb., disc., 75.000 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.256.664

114. BR¢NCOVEANU, Secuilor, et. 1/4, 65 mp, îmb., apropiere metrou, pia¡å, id 794, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

92. BERCENI, zona Cultural, vând

95. BRAGADIRU, Cornetu, 10 km Pia¡a

mp, decomandatå, 7/8, 1980, poten¡ial investi¡ie, CBR44885, 54.000 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

113. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 70 mp, decomandat, g, f, p, balcon închis, intabulare, accept credit, 64.000 {; 0760.664.888

153. CIªMIGIU, apartament ultracentral, 3 camere, decomandat, oportunitate, credit, negociabil, 85.000 {; 0723.277.211/ 0731.551.557

1984, acceptå credit, 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

162. COLENTINA, Doamna Ghica, 55

112. BR¢NCOVEANU, Mågurele, 1/10, 1976, 50 mp, balcon, semidec., toate îmb., 2 ac, parcare, renovat recent, ofertå realå, exclusivitate, ID 894047, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

decomandat, 105 mp, 2009, finisat, metrou, negociabil, 105.000 {; 0729.158.580

94. BERCENI, ¿os., 4/10, cf. 1, bloc

161. COLENTINA, Bucur Obor, 3 cam., cf. 1, 1977, vând 3 camere decomandate, mobilat, remediat în 2010, bucåtårie ¿i baie în gresie ¿i faian¡å, 2 balcoane închise, termopan ¿i gresie pe jos, u¿å metalicå, neg., 85.000 {; 021.688.59.49/ 0735.876.845

171. COTROCENI, Arene, 2/2, 87mp, în vilå renovatå, centralå, modern, curte, teraså, CBR49699, 135.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

125. BUCUREªTII Noi, parc Baziles-

93. BERCENI, ¿os. Olteni¡ei, dec., 68 mp, 1/8, amenajat, contorizat, balcon închis, douå gr. sanitare, zonå verde, loc parcare, intabulare, 65.000 {; 0722.417.677

Mc Donald`s, Båcilå, bloc 1986, 2 båi, dec., 72 mp, renovat complet, îmb., termopan, um, ac, g, f, p, parcare ADP, 72.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

îmb., centralå, bloc 1984, Andros, 75.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

144. CHIªINÅU, 2/8, dec., modificat,

91. BERCENI, Sun Plaza, str Nic. Barbu, particular, decomandat, bloc f. lini¿tit 1986, zonå excelentå, et. 3/4, 70 mp, impecabil, complet renovat, totul schimbat, instala¡ii noi, 2 grup sanitare, 2 aer cond, 2 loc parcare, 86.000 {; 0734.953.230 ginanegru76@yahoo.com

urgent ap. 3 camere, pre¡ de crizå; 0722.522.172

160. COLENTINA, 3 camere, 2/4, Râu,

183. CR¢NGAªI, 73mp, decomandat,

ticular vând ap. 3 camere, etaj 6/7, bloc din 1961, cåråmidå, 75.000 {; 0722.862.962/ 021.890.22.11

155. COLENTIN 12, Kaufland, bloc 1974, reabilitat termic 2010, etaj 5/ 10, semidecomandat, su. 64 metri patrati, vedere mixta, vecini de buna calitate, intabulat, oferta exclusiva ag. imobilara Metropolitan Business, 67.000 {; 021.312.59.00/ 0751.455.405 nistor@metropolitanbusiness.ro www.apairimobiliare.ro 156. COLENTINA 38, 3 cam., cf. 1, 1976, 80 mp, 8/8, fårå site-uri de promovare, 80.000 {: 0745.101.007 157. COLENTINA nr. 4, Obor, Kaufland,

vis a vis de Biserica Sf. Dumitru, 3 cam., cf. 1, 1974, 63 mp, vedere mixtå, renovat, izolat termic, parchet, termopan, u¿å metalicå, 63.500 {; 0755.125.662/ 0755.125.661 158. COLENTINA, 1/10, Teiul Doamnei,

1980, 76 mp, toate îmb., intrare stradalå, vedere mixtå, renovat modern, ID:392014, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 159. COLENTINA, 3 camere, 2/10, Kaufland, stradal, 70 mp, bloc civilizat, 1970, îmb., termopan, um, parcare, vedere mixtå, intabulare, liber, 63.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

îmbunåtå¡iri, 69.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

184. CR¢NGAªI, Bd. Ceahlåu,

Bucure¿ti, 3 camere, cf. 1 sporit, an 1982, 76 mp, 4/4, dec., 2 gr. sanitare, îmb., contorizat, bloc civilizat, loc parcare, zonå verde lini¿titå, vând urgent, particular, 73.000 {; 0720.370.350/ 0722.422.563 185. CR¢NGAªI, Constructorilor, et. 1/4, parchet, liber, vedere mixtå, cadastru, intabulare, disc., 54.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.441 186. CR¢NGAªI, lac, 1991, 70 mp, parter înalt/8, dec., 2 gr. sanitare, renovat recent, toate îmb., loc parcare, zonå verde, metrou, acte, id - MH- 0019, 63.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 187. CR¢NGAªI, metrou, 1983, 4/8, 72

mp, semidecomandat, 2 båi, toate îmbunåtå¡irile, renovat recent, parc, lac, liber, id 860120, 67.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

188. CR¢NGAªI, Nicolae Oncescu, etaj

7/8, confort 1, decomandat, 70 mp., an 1984, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, 62.000 {; 0723.118.758/ 021.430.37.40 189. CR¢NGAªI, Nuc¿oara, lângå parc,

2 båi, 2 balcoane. 0764.448.407

190. CR¢NGAªI, parc, cf. 1, dec., 1984, 2 gr sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil 65.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 258. DRUMUL Taberei, 88 mp, dec.,

6/9, constr. 78, g, f, p, t, 3 balcoane, Materna, neg., 75.000 {; 0730.556.904

259. DRUMUL Taberei, acces stradal,

cf. 1, 65 mp, etaj 4 balcon mare, semiîmbunåtå¡it, pre¡ 55.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834

260. DRUMUL Taberei, ap. 3 cam., cf. 1,

1964, Poiana Muntelui, semidec., proprietar, 5/9, cf. 1, g, f, p, 74 mp, termopan, 2 balcoane, fårå credit, 60.000 {; 0745.763.919 261. DRUMUL Taberei, balcon 14 m,

Moghioro¿, vedere parc, 4/10, 70 mp, 2 båi, parcare, acte, id 897025, 65.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 262. DRUMUL Taberei, Billa, 1979, 72

191. CR¢NGAªI, parc, particular, etaj

6/8, renovat complet, mobilat, izolat interior/ exterior, termopan, gresie, faian¡å, parchet, aer conditionat, bucåtårie open space, intrare bulevard, bloc reabilitat, 82.000 {; 0733.755.965 marianam969@yahoo.com

223. DRISTOR, Fizicienilor, decomandat, 70 mp, etaj 5/ 8, bloc 1986, bloc curat civilizat, imb, balcon inchis in termopan, mijloc de transport in fata blocului, merita vazut, ocazie unicå, urgent, 65.000 {; 0734.399.903/ 0724.254.252

192. CÅLÅRAªI Calea, 1997, 4/8,

224. DRISTOR, Florin Ciungan, 7/8,

mp, 3/10, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, ac, 2 grupuri sanitare, loc parcare, zonå comercialå, acte, liber, id: MH3- 0005, 72.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

decomandat, 80 mp, intrare stradalå, vedere mixtå, g, f, p, t, um, ac, recent renovat, ID 1801, 120.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

decomandat, cf. 1, 2 gr sanitare, geam baie, 1985, apropriere metrou, agen¡ie, 68.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

263. DRUMUL Taberei, bloc construit 2009 finisat, Prelungirea Ghencea, apart. cu suprafata 100 mp utili, finisat complet, gresie, faianta, parchet, centrala termica Ariston, poze si video reale. Se accepta credit Prima Casa, 65.000 {; 0761.983.263 contact@latincity.ro www.latincity.ro

193. CÅLÅRAªI Calea, ap. 3 camere, aproape OMV- Unirii, proaspåt renovat ¿i finisat, jacuzzi, bucåtårie complet mobilatå, et. 3, 85.000 {; 0753.333.370

225. DRISTOR, Istriei 6, vând ap. 3

camere, cf. 1, an 1982, 76 mp, dec., etaj 3/8, 2 grupuri sanitare, g, f, t, u¿å metalicå, loc parcare, u¿or neg., 75.000 {; 0766.554.448

264. DRUMUL Taberei, Chilia Veche,

8/10, cf. 1, circular, g, f, p, t, um, liber, intabulare, 57.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

194. CÅLÅRAªI, Calea, decomandat,

226. DRISTOR, Laborator, 6/8, bloc

2/9, cf. 1, semidec., g, f, t, p, um, AC, intabulare, 60.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

3/3, 1945, 81 mp, 1 balcon închis, finisat, centralå, termopan, CBR 45595 85.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

1986, cf. 1, decomandat, 2 gr sanitare, cadastru ¿i intabulare, 75.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

195. CÅLÅRAªI, Ulmu, caså 2010, 4 camere, baie, bucåtårie, 90 mp + mansardå, 1000 mp +vie, apå curentå, canalizare, g, p, t, lindab, 2 u¿i metalice, 65 km Autostrada Soareului, sau schimb cu apartament Bucure¿ti, ofer diferen¡å + autoturism, 35.000 {; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0771.749.690/ 0786.619.874 www.vailanova.cabanova.com

semidecomandat, 72 mp, termopan, liber, 68.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

196. CÅLÅRAªILOR -Popa Nan, 125 mp, 2009, 1/5, gri, centralå, lift, parcare, terase, 140.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834 197. C¢MPIA Libertå¡ii, confort 1, 3/10,

stradal, bloc 1988, 72 mp, modern, accept credit, 84.000 {; 0763.651.612/ 0727.291.221

198. C¢MPIA Libertå¡ii, decomandat,

2/10, 1975, 56 mp utili, 1 balcon, 1 gr.san, loc parcare, termopan, finisat, CBR45316 67.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 199. DACIA, ap. 3 cam., toate utilitå¡ile,

et. 2/6, centralå proprie, 105.000 {; 0740.087.686

227. DRISTOR, metrou, 3/10, cf. 1,

268. DRUMUL Taberei, Eviden¡a Popu-

Camil Ressu, 3/10, 2 balcoane, cf. 1, renovat modern (g, f, p, t), izola¡ie termicå, intabulare; 0722.859.200 230. DRISTOR, Nicolae Grigorescu,

exact la metrou, intrare stradala, vedere pe spate, 5/ 8, 76 mp, renovat recent, gresie, faianta, termopan, um, se vinde mobilat si utilat complet, negociabil, oferta, ocazie, 68.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro 231. DRISTOR, Nicolae Grigorescu, Pia¡a Matei Ambrozie, bloc 1984, 5/8, 73 mp, dec., parchet, gresie, faian¡å, termopan, 2 gr. sanitare, contorizat, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

233. DRUMUL Taberei 52mp, cf 2,

203. DECEBAL, constr.2008, 4/5, 120

mp utili, mobilat/utilat modern, spa¡ios, luminos, central, CBR43385 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

204. DOAMNA Ghica, Pâncota, 5/8, 85

mp, bloc 1991, cf. 1 sporit, dec., g, f, t, um, acte la zi, 82.000 {; 0732.320.501

205. DOMENII, pia¡a, particular, 3 camere, cf. 1, 1960, 57 mp, etaj 3/4, semidec., renovat mobilat, utilat, 97.000 {; 0740.240.003 206. DORABANºI, Andrei Popovici, 81

mpu, 1985, mobilat, utilat, decomandat, et 2/4, 3 a/c, dressing, ma¿inå de spålat, LCD, CBR43194 164.000 {; www.cbimobiliare.ro 207. DOROBANºI stradal, 5/10,

suprafa¡a 80 mp, vedere mixtå, bloc 1976, intrare spate, 105.000 {; 0747.066.116

267. DRUMUL Taberei, et 2/3, duplex,

229. DRISTOR, metrou, stradal,

201. DECEBAL, 1995, 5/9, 85 mp,

202. DECEBAL, 7/7, 87 mp, 1990, acces stradal, negociabil, CBR47489 120.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

1978, etaj 4, decomandat, 55.000 {; 0722.558.070/ 0762.216.420

228. DRISTOR, metrou, 3/8, decomandat, 70 mp, `85, g, f, t, bloc civilizat, curat, 72.000 {; 0728.269.750

232. DRISTOR, Ramnicu Valcea, bloc 1982, 3/ 8, 75 mp, decomandat, gresie, faianta, termopan, um, 2 grupuri sanitare, apropiere metrou, oferta reala, ocazie, 73.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro

decomandat, intrare stradalå, vedere mixtå, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, cu îmbunåtå¡iri, ID 1822, 120.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

266. DRUMUL Taberei, construc¡ie

decomandat, 110 mp, construc¡ie 2009, mobilat lux, teraså, negociabil, CBV47348 105.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

house 150 mp, lux, teraså superbå 32 mp, rate la dezvoltator, 219.000 {; 0747.164.692

200. DACIA, Romanå, bloc 2009, pent-

265. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

la¡iei, et. 3, liber, acte, contorizat, 70 mp, bloc zonå deosebitå, pre¡ foarte bun; 0728.981.573

269. DRUMUL Taberei, Favorit, 3/10, cf.

1, circular, 63 mp, fårå îmbunåtå¡iri, vedere mixtå, zonå verde, pia¡å, parc, RATB, grådini¡å, ¿coalå, meritå våzut, neg., 62.000 {; 0728.874.502

DRUMUL Taberei, Favorit, 34, 3 camere, 6/10, cf. 2, curat, liber, balcon, acte, Råzvan G., 42.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 270.

271. DRUMUL Taberei, Favorit, 34, 6/10, cf. 2, curat, liber, balcon, acte, Råzvan G., 42.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

Iliescu, 1/1, 106 mp, liber, fårå imbunåtå¡iri, curte, zonå selectå 119.000 {; 0727.271.245/ 0755.023.746 213. DRISTOR - Papiu Ilarian particular

3 camere cu îmbunåtå¡iri. 0742.705.211

214. DRISTOR -Rm.Sårat, 2/4, cf1/dec,

235. DRUMUL Taberei ,stradal, 4/10, decomandat, liber, 70mp, accept credit, 50.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610 236. DRUMUL Taberei - Arge¿ului, cf. 1, dec., 3/4, boxå, parchet masiv, bloc solid, toate actele, credit, 65.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49

dec., 5/9, 70 mp, g, f, t, aer condi¡ionat, 2 balcoane, acte, neg., 64.000 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49 276. DRUMUL Taberei, p/10, Billa, bloc

cam, conf. 1 circular, balcon, parchet, aer condi¡ionat, 2 lifturi, intabulare, 48.000 {; 0726.004.932

1982, cf. 1, semidec., g, f, p, fost spa¡iu comercial, intrarea fåcutå din stradå, BGS, alarmå, pretabil magazin, farmacie, etc, cadastru, intabulare,. accept credit, neg., 69.000 {; 0730.556.906

238. DRUMUL Taberei - Favorit,

277. DRUMUL Taberei, Parc, cf. I, etaj

237. DRUMUL Taberei - Chilia Veche, 3

1/10, semistradal, bloc monolit, parchet, intabulat, 59.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610 239. DRUMUL Taberei - Frigocom,

2/4, g+f+t, um, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596 278. DRUMUL Taberei, Pia¡a

241. DRUMUL Taberei -

242. DRUMUL Taberei - Prelungirea Ghencea, 3/10, I/decomandat, stradal, G+F+P, liber, 53.000 {; 0761.773.955 243. DRUMUL Taberei - Profi Timi¿oara,

cf. 2, teraså refåcutå, geam la baie, 51 mp, acte, credit, 35.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49

244. DRUMUL Taberei - Râul Doamnei,

cf. 1, dec., 74 mp, etaj 3/10, balcon mare 10 mp, zugråvit, foarte spa¡ios, fårå amenajåri recente, toate actele, pre¡ 55.000 {; 0726.115.112

dec., g, f, p, t, um, ac, acte, 68.000 {; 0728.874.505

280. DRUMUL Taberei, Prel Ghencea, cartierul latin, în vilå, parter/1, 95 mp utili, 2010, finisat lux, liber, curte 100 m, drum asfaltat, toate actele, acc credit 77.000 {; 0723.325.257 281. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 3 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, suprafa¡a 106 mp, TVA inclus, 65.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955 282. DRUMUL Taberei, Valea Calugareasca, et. 4/ 10, semidecomandat, cf. 1, 67 mp, an 80, balcon 12 mp, 2 gr. sanitare din care una cu geam, zona linistita, fara imbunatatiri, fara cadastru si intabulare, 60.000 {; 0762.971.289 283. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei,

245. DRUMUL Taberei - Roddel, 3/10, decomandat, g+f+p, liber, 53.900 {; 0762.216.420

pia¡a, stradal, dec., g, f, t, p, izola¡ie, 4/10, utilat, mobilat comandå, electronice, electrocasnice, preluare contr. avantajos, neg., 80.000 {; 0746.154.936

246. DRUMUL Taberei - Romancierilor,

284. DRUMUL Taberei, Valea Oltului, 3

53 mp, 6/10, circular, la cheie, f, g, p, t, modificat, acte, 50.000 {; 0721.854.711/ 0768.835.410/ 0723.389.967

249. DRUMUL Taberei 34, Ploliclinicå,

semidecomandat, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, constructie 1975, supraf. 70 mp, vedere mixta, et. 2/ 10, acte in lucru, accepta credit, negociabil, 64.000 {; 0722.337.593/ 0763.779.725 221. DRISTOR, Baba Novac, Reconstruc¡iei, bloc 1976, 75 mp, 2 balcoane, fårå îmb., intabulat, apropiere Parc IOR, ofertå realå, ocazie, 58.000 {; 0769.060.007 bpaicu@privatebroker.ro www.private-broker.ro 222. DRISTOR, benzinåria Mol, cf. 1,

3/8, dec., bloc 1987, aproape metrou, renovat, g, f, p, t, um, 2 båi, disc., 75.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

302. GARA de Nord, 1/7, semidecoman-

dat, 60 mp, cf I, lângå Garå, fårå risc seismic, 57.000 {; 0728.330.209

303. GIULEªTI, ap. 3 camere, cf. 1, construc¡ie 2010, particular, 2 balcoane, 39.000 {; 0767.600.211 304. GIULEªTI, etaj intermediar, 70 mp,

parchet, termopan, contorizat, interfon, intabulare, discutabil, 49.500 {; 0729.889.441

vedere panoramicå Parcul Circului, stradal, g, f, p, t, um, 2 gr. sanitare, acte la zi, 77.000 {; 0732.320.501 333. LACUL Tei, strada Turnul Eiffel 15, ap. 3 camere, 145 mp, bloc nou, parcare subteranå, 1.650 {/ mp; 0723.265.726 www.residence-eiffel.ro 334. LIVADA cu Nuci, Circa 13, etaj 4,

decomandat, teraså refåcutå în vara acestui an, 72 metri patrati, 1 balcon, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 3 aer conditionat, intabulat, se acceptå credit, pre¡ neg., 55.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com 335. LONDRA, 3 camere, cf. 1, 1940, s- 80 mp, garaj, total 100 mp, parter vilå, p+2, legea 112, 2 intråri, stradal, centralå proprie, ac, g, m, p, pentru locuit/ firmå, 130.000 {; 0724.330.780 336. MIHAI Bravu, 1980, Primåria Sector 2, 1/10, 77 mp, 2 balcoane, toate îmb. lux, parc, metrou, renovat 2010, liber, ID: 392029, 73.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 337. MIHAI Bravu, Prosper, 2/10, 2 båi,

bloc 1987, dec., 74.000 {; 0723.265.261

358. MILITARI, Cora, cf.1/dec, 75mp, parter, stradal, instala¡ii luminå, apå, u¿i, g/f/p, etc., totul nou; 0721.495.247 359. MILITARI, Ghirlandei, 1, semidec., p/4, bloc monolit, balcon închis cu termopan, g, f, p, t, um, isn cu ¡evi de cupru, c+i, 61.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 360. MILITARI, Gorjului confort 1 semidec., 2 båi, etaj 1/8, termopane, gresie, faian¡å, 68.000 {; 0722.517.240 361. MILITARI, Gorjului, bisericå, 5/8, decomandat, 75 mp termopan liber, bloc 1982, 2 båi, discutabil, 68.800 {; 0729.889.449 362. MILITARI, Gorjului, cf. 1, semidec.,

70 mp, 1980, 7/10, 2 gr. sanitare, g+f+p, 62.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55 363. MILITARI, I. Maniu, et. 2, 2 bal-

coane, g, f, liber, cadastru, metrou, 67.000 {; 0744.994.267/ 0764.025.749

364. MILITARI, Lujerului, cf. 1, semi-

dec., 5/9, 2 balcoane, bloc curat, zonå super, acces imediat, toate utilitå¡ile, acte, 58.000 {; 0730.556.901 365. MILITARI, Maniu, stradal, 5/8,

decomandat, intabulare, discutabil, 65.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.449

366. MILITARI, Petrom, Metro, dec., 78,16 mp, etajele 6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisat, acceptå credit, 66.436 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 367. MILITARI, Politehnica, cf. 1, decomandat, p/ p+4, vedere 3 parti, 2 balcoane, usa met., parchet, gresie, faianta, termopan, canalizare antirefulare, inst. elect. noua, pereti termoizolati, particular, negociabil, 68.000 {; 0753.029.602 liliana.chiaburu@gmail.com 368. MILITARI, Påcii, nestradal, foarte

spa¡ios, cf. 1, 1989, 2/4, 89 mpc, 2 balcoane hol H, g, f, t, ct, um, parcare, gaze separat Metrou RATB, pia¡å, gradinite, ¿coli. Comision 2 %. Schita pe site, 63.000 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro 369. MILITARI, Rosu, 2009, 127 mp, strada principala Rosu, 1,5 km Militari, vis-a-vis padure, etaj 2/ 4, singur pe etaj, gresie, faianta, parchet l masiv, 3 aparate aer cond., centralå termicå, mobilat, loc parcare, 99.000 {; 0722.431.222

I 72 mp 2 balcoane termopan contorizat intabulat 58.000 {; 0728.116.731

1/10, cf. 1, circular, 65 mp, um, zona verde, neg. 62.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55 250. DRUMUL Taberei AFI-Cotroceni,

1978, 72mp, etj. 1/10, decomandat, douå balcoane, vedere mixtå, stradal, particular, 69.000 {; 0724.610.261 287. DRUMUL Taberei-Bucla, 3/4,

cf.1, 68 mp, intabulare, accept credit, 58.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

modernizat, et.1/10, izolat termic, um+g+f, parchet stejar, zona verde, lini¿titå, parcare, proprietar 82.000 {; 0724.816.012

288. DRUMUL Taberei-Favorit, 6/10, cf.II, semistradal, contorizat, 42.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

251. DRUMUL Taberei Favorit constr.

289. DÅMÅROAIA apartamente lux 3

'80 cf. I/dec etaj intermediar amenajat G+F+P+T acte bloc civilizat 62.000 {; 0723.160.409 252. DRUMUL Taberei Parc 1/10 II/sdec amenajat recent îmbunåtå¡iri mobilat utilat acte zonå verde 45.000 {; 0723.160.409 253. DRUMUL Taberei Valea Ialomi¡ei, ap 3 camere, et 5/10, decomandat, mobilat, 62 mp utili, negociabil, CBR49849 62.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro 254. DRUMUL Taberei, 1/4, decoman-

dat, termopan, parchet, u¿å metalicå, contorizat, loc parcare, intabulat, 62.000 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 255. DRUMUL Taberei, 3/4, Valea Ialomi¡ei, cf. 1, semidec., curat, t, g, cadastru, intabulare, 59.000 {; 0730.556.907 256. DRUMUL Taberei, 4/10, 1 Mai col¡

cu Sibiu, cf. 1, semidec., 78 mp, 2 gr. sanitare, balcon curat, 65.000 {; 0730.556.906

257. DRUMUL Taberei, 71mp, deco-

mandat, balcon 12m, liber, 53.500 {; 0724.053.351

371. MILITARI, Uverturii, zona nouå,

372. MILITARI, Veteranilor, I, semidec.,

5/9, 68 mp, 2 balcoane, stradal, 58.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

373. MILITARI, Virtu¡ii, 3 cam., cf. 1, 1990, 80 mp, decomandat, p/8, CT, îmb., liber, 77.000 {; 0745.263.272 374. MILITARI, Virtu¡ii, 3 camere, deco305. GIULEªTI, parc, 3 cam., particu-

lar, cf. 1, liber, semidec., 4/4, g, f, t, parchet, balcon termopan, îmb., utilat, 48.000 {; 0722.370.698/ 0722.398.306

306. GIURGIULUI -Luica, apartamente duplex, constructor, 70 mp utili, et. 5/5, 3-camere, 2-båi, la cheie 50.000 {; 0732.008.477 307. GIURGIULUI ¿oseaua, apartament spatios, confort 1 decomandat, etaj 9/10, 45.000 { discutabil la pre¡, seriozitate maximå, de urgenta; 0766.807.427 308. GIURGIULUI! curat, contorizat,

etajul 2, u¿å metalicå. 40.000 {; 021.686.65.73/ 0722.888.942

309. GIURGIULUI, 2/10, cf. 1, dec., Olteni¡ei, t, p, g, f, intabulat, acc. prima caså, 53.000 {; 0749.836.376 310. GIURGIULUI, Drumul Gazarului, conf 2 sporit, 55 mp, etaj 8/10, dec, curat semistradal, 45.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

cam., 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bucatarie open, hol mare, suprafete constr. 90-110 mp. Const 2008-2009, parcare si boxa cadou. Direct de la proprietar, 95.000 {; 0760.189.058/ 0765.786.403 david_dvd42@yahoo.com 290. DÅMÅROAIA, 3camere, conf.I,

135mp, finisat sau nefinisat; 0767.520.626

291. DÅMÅROAIA, apartamente noi cu

2 si 3 camere suprafete 100-140, constructie noua, finisari lux, centrala proprie, zona linistita, vedere lac, loc parcare subsol+boxa, apropiere scoala, gradinita, piata, parc, 98.000 {; 0762.637.633 mariangheorghe@live.com 292. EROII Revolu¡iei, ap. 3 camere, semidecomandat, 1/4, renovat, an construc¡ie 1962. Accept ¿i credit; 0762.037.638

338. MIHAI Bravu- Obor, 2 camere, 55

mp utili, decomandat, 10/10, CBR47248 54.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 339. MILITARI - Gorjului, în bloc, cf. 1,

etaj 4/10, supr. 70 mp, construc¡ie 1979, curat, 2 gr. sanitare, zonå lini¿titå, scarå impecabilå, apropiere metrou, 61.000 {; 0755.694.303 340. MILITARI - Lujerului, 1987, 3 cam.,

cf. 1, 75 mp, et. 1, dec., centralå, termopan, 3 min. de Cora, metrou ¿i Mall, mob., 69.000 {; 0722.137.480 341. MILITARI 2, Gorjului- Dreptå¡ii,

2/4, apartament 4 camere, 83 mp, 2 gr sanitare, termopan, intabulat, 59.900 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 342. MILITARI Apusului, cf. 1, 65 mp,

proprietar, îmbunåtå¡iri, neg., 63.000 {; 0731.891.713 343. MILITARI Lujerului, cf. I, dec, et. 2,

bloc '83, g+f+p+t, 67.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

311. GIURGIULUI, Luicå, 3/10, confort

2, circular, curat, eliberabil imediat, urgent, 46.000 {; 0788.425.118

312. GIURGIULUI, str. Vigoniei, ap. 3

camere, cf. 2, decomandat, et. 9/10, supraf, 54 mp, t, p, g, renovat recent, foarte luminos, toate actele, neg., 52.000 {; 0723.460.200

344. MILITARI Or¿ova, cf. I, dec, et.

2/4, bloc '89, g+f+p+t, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

345. MILITARI Virtu¡ii, cf. I, dec, et. 2,

bloc '90, g+f+p+t, 83.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

313. GIURGIULUI, Tåtule¿ti, 3 cam., cf.

1 dec., 62 mp, p/4, an 1975, liber, neg., 70.000 {; 0758.895.197 314. GORJULUI, 73 mp, cf. 1, semi-

dec., 8/8, t, um, apometre, contor gaz, repartitoare, 2 balcoane, parcare, teraså renovatå, 1983, 66.000 {; 0760.654.548/ 021.440.22.49

316. GRIVIºEI, 1/7, 64.000 {, Grivi¡ei 4/7, 63.000 {, 1 Mai, 1/7, 69.000 {, vizita¡i site, negocieri; 0722.515.556 www.bucurestii-noi.ro

216. DRISTOR 1, metrou, 4/10, amena-

220. DRISTOR, Baba Novac, cf. 1,

P +3, s.c =112 mp, 95 mp utili, dec., 2 båi, stradå asfaltatå, pazå, loc parcare inclus, 69.500 {; 0765.511.239

315. GRIVIºA Grand, semidec, 1/7, liber, T, um, bloc retras, intabulare, disc., 63.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

286. DRUMUL Taberei- Timi¿oarei, cf. 1,

219. DRISTOR, Baba Novac, Campia Libertatii, Parc IOR, 2/ 10, decomandat, renovat recent, parchet, gresie, faianta, termopan, um, calorifere schimbate, intabulat, loc de parcare, ofertå, 65.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro

301. FUNDENI, 3 cam., 2009, în imobil

cam., bloc nou, 100 mp, finisat la cheie, loc parcare gratuit, disponibil imediat, 69.900 {; 0765.211.922/ 0722.400.220

248. DRUMUL Taberei 34, cf. 1, dec., 6/10, 65 mp, 1979, g, f, p, t, neg. 65.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49

decomandat, renovat recent, îmbunåtå¡iri, liber, cadastru, intabulare, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

camere, cf. 2, 1990, 41 mp, etaj 1, 35.000 {; 0722.747.463

332. LACUL Tei, Circ, cf. 1 sporit,

275. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1,

215. DRISTOR 1, McDonald`s, 2/10, amenajat, 2 båi, bloc 1986, dec., parcare; 0727.718.308

218. DRISTOR, 4/8, bloc 1986, cf. 1,

300. FOIªORULUI, (Mall Vitan), 3

331. LACUL Tei, 1990, 74 mp, 7/8, dec., 2 båi, toate îmb., parcare, renovat recent, parc, ID392035, 77.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1979, bucåtårie mare, t, g, f, p, um, ac, contorizat, neg., 72.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

1989, g, f, um, C+I, 79.000 {; 031.802.03.11/ 0725.852.805

285. DRUMUL Taberei- Moghioro¿, 4/10, 2 gr. sanitare, bloc 1980, bucåtårie modificatå, 70.000 {; 0747.066.116

decomandat, fårå probleme cu terasa, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, negociabil, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

299. FOIªORUL de Foc, apartament 3 camere, supr. utilå 80 mp, parter în vilå din p+1+m, curte, 2 intråri, teraså 20 mp, parcare, boxe subsol, centralå proprie, renovat interior, particular, pozi¡ie f. bunå; 0720.771.348

cf. 1 semidec., 5/8, 2 båi, balcon mare, intrare ,vedere fa¡å, fårå îmb., bloc 1984, scara civilizata, zona foarte bunå, 67.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro

urgent, 55 mp, confort 2, semidcomandat, parter/10, construc¡ie 1988, liber, accept credit, disc., 43.000 {; 0723.722.240/ 0788.590.399/ 021.746.45.39

247. DRUMUL Taberei 2/10 Drume¡ul cf.

217. DRISTOR, 4/4, bloc 1982, cf. 1,

penthouse 2 dormitoare, loc de parcare subteran, paza, suprafata utila 142 mp si suprafata terasa 45 mp. Apartametul este mobilat si are sistem de incalzire, racire propriu, 220.000 {; 0757.020.002/ 021.230.09.09 daniel.mitarcu@reavia.ro www.reavia.ro

330. LACUL Tei Teiul Doamnei, stradal,

dec., 2/4, 2 gr sanitare, c¡ie 1980, acte, acc. credit, 65.000 {; 0730.556.901

357. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 68 mp,

274. DRUMUL Taberei, Mall Plaza,

construc¡ie 1984, 72 m.p., 2 gr. sanitare, imbunåtå¡iri, ofertå realå, 65.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966

jat, 2 båi, 2 balcoane, bloc 1986, dec., 75.000 {; 0728.868.749

298. FLOREASCA, Glinka, apartament

329. JIULUI, Poligrafiei, apartamente noi-finalizate situate in vila cu 2 camere (62-85mp): 62.000-85.000 { si 3 camere(100-115mp): 100.000-110.000 {, TVA inclus. Finisaje de exceptie la cheie.Se acecpta si credit, ofertå, 104.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

356. MILITARI, Cetatea de Baltå, cf. 1,

234. DRUMUL Gåzarului, Giurgiului, 8/10, cf. 2 sporit, dec., îmbunåtå¡iri, f, g, balcon mare, 53 mp, 43.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

Moghioro¿, 6/10, I/decomandat, G+F+P+T, 62.500 {; 0761.773.955

212. DOROBANºI, pia¡a- Aviator



camere, construc¡ie nouå 110 mp, superfinisaje de lux, la cheie, merita vazut, direct proprietar, 119.000 {; 0765.517.022 marinus95snm@yahoo.com

355. MILITARI, bd. 1864, et. 1, 79 mp su, 1989, dec., 2/3, 2 balcoane, 2 båi, 2 lifturi, vedere dublå, fårå îmb., ofertå, urg., 59.900 {; 0754.548.334

370. MILITARI, Uverturii, cf. 1, dec., 2/4, 70 mp, îmb., 2 gr. sanitare, an constr. 1980, c+i, neg., 65.000 {; 0728.874.507

209. DOROBANºI, Floreasca, 2 ap.

Iliescu, 1/1, 106 mp, liber, fårå imbunåtå¡iri, curte, zonå selectå 119.000 {; 0727.271.245/ 0755.023.746

FERENTARI, PARTICULAR, P/4, CU BALCON, UM+G+F, TERMOPANE, TÂMPLARIE INTERIOARÅ, GRATII, CABINÅ DUª, LAVOAR SI CENTRALÅ PROPRIE, TOATE ABSOLUT NOI, LIBER. 30.000 {; 0722.429.609 295.

328. JIULUI, Dåmåroaia, ap. spa¡ios 3

suprafata 63mp, semidecomandat, balcon inchis termopan, garaj subsol (18mp)+1loc parcare, izolat termic, îmbunatatiri, cadastru, intabulare, zona verde linistita, negociabil, proprietar, 93.000 {; 0723.233.882 vlad2304@yahoo.com

279. DRUMUL Taberei, Plaza, 8/9, cf. 1,

211. DOROBANºI, piata- Aviator



centrala proprie+calorifere, toate utilitatile, pret negociabil, 70.000 {; 0765.501.179 ionut12310@yahoo.com

273. DRUMUL Taberei, Ialomitei, et 2/4,

240. DRUMUL Taberei - Mega Image, parter/10, I/decomandat, construc¡ie 1978, G+F+P+T, 60.000 {; 0761.773.955

mandat, bloc stradal, intrare ¿i vedere spate, ap. curat, scarå civilizatå, 95.000 {; 210.34.15/ 0722.350.388

1992, et. 1/7, dec., 85 mp, îmb., ac, apropiere metrou, acte, id 752, 110.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

327. JIULUI, Damaroaia, etaj 1, finisat,

346. MILITARI, 1/4, Uverturii, 75 mp,

decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, parcare, metrou, liber, renovat recent, id 970258, 75.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 347. MILITARI, apartament situat Iuliu

Maniu stradal, vedere mixtå, 3/9, confort 1, dec., unic proprietar, toate actele, boxå, 2 loc de parcare 0722.794.685/ 0728.105.569/ 0723.158.234 nitadancatalin@yahoo.com

mp utili, renovat, etaj 2, lângå metrou, termopan, u¿å metalicå, balcon spa¡ios, 70.000 {; 0721.702.323

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, SU=83 MP, PROPRIETAR. 73.000 {; 0721.882.888

318. IANCULUI, 70 mp, balcon mare, renovat complet, bloc reabilitat, aproape metrou, accept credit, 60.000 {; 0724.913.158

349. MILITARI, Apusului, Ghirlandei, Mega Image, 70 mp utili, superb amenajat, semidecomandat, balcon mare, 59.900 {; 0766.355.138

319. IANCULUI, Mega Image, bloc

350. MILITARI, Apusului, particular, 2/3,

317. IANCULUI, 3 cam., suprafa¡a 68

348.

1978, 75 mp, renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, UM, u¿i interioare, schimbate, 2 gr. sanitare, apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

1989, 89 mp, 2 balcoane, dec., centrala termicå, partial izolat, instala¡ii cupru, calorifere aluminiu, termopan, u¿å metalicå, interfon, vedere SV, liber, apropiere metrou Påcii, Pårålu¡elor, 65.000 {; 0753.021.710 sudussrl@yahoo.com

320. IANCULUI, metrou, 3 camere, dec., 2/10, bloc 1978, cadastru, intabulare, 70.000 {; 0722.542.692

351. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 3 camere, la cheie, 120 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopane, u¿å metalicå, 2 båi, dressing, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 92.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 infor@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

321. IANCULUI, metrou, cf. 1, semidec., bloc 1978, f. îmb., 70 mp, 8/10, t, 2 balcoane, Lenu¿, 69.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro 322. IANCULUI, Po¿tå, cf. 1, 8/10, liber,

2 balcoane, reabilitat termic, acte la zi, 65.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 323. ILFOV, comuna 1 Decembrie, 3

camere, sporit, parter, termopan, centralå, g, f, aer condi¡ionat 2 bucå¡i, acte la zi, proprietar, 82 mp, u¿or disc. 40.000 {; 0767.855.745

293. FERENTARI Calea - Petrom, 3 camere, cf. 1, 70 mp, ultraîmbunåtå¡it, pre¡ negociabil; 0745.109.446

324. IMAªULUI Aleea, Bucure¿ti, vând ap. 3 cam., confort 2 sporit cu balcon, et. 2/4, 32.000 {; 0761.577.344

294. FERENTARI, Calea, Vâltoarei, cf. 2, 47 mp, 1974, 3/4, termopan, baia, renovatå, f, g, neg., 28.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

325. ION Câmpineanu, str. Bucure¿ti, Sala Palatului, blocul Turn, ap. 3 camere, et. 7, 1960, îmbunåtåtiri, negociabil, 100.000 {; 0728.710.904

352. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 3 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 76.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

MILITARI, Autogara Militari, 3 cam., 3/4, cf. 1, dec., 66 mp, g, f, t, um, Råzvan T., 57.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 353.354. MILITARI, Autogara Militari, 3/4, cf. 1, dec., 66 mp, g, f, t, um, Råzvan T., 57.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

Romancierilor, stradal, toate imbunatatirile aer conditionat, termopane, gresie, parchet, usa metalica mobilat, utilat, modern nou intabulare liber contorizat accepta credit negociabil, 42.000 {; 0722.779.430/ 0765.451.548 imobiliaretopcasa@yahoo.com www.imobiliaretopcasa.ro

mp, dec., amenajat complet, mobilat/ utilat, vedere/ acces stradal, intabulare, obs.: parc Floreasca, 160.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamente-dorobanti.ro

210. DOROBANºI, Perla, 2/10, deco-

297. FLOREASCA, Barbu Våcårescu,

camere, suprafa¡a 80 mp, necesitå renovare, 80.000 {; 0723.686.321

dec, et. 3/8, bloc '83, g+f+t, 66.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

Moghioro¿, 2/10, cf. 1, apropiere parc, douå balcoane, gresie, faian¡å, parchet, stradal, vedere mixtå, 62.000 {; 0754.078.627

de vânzare în imobil nou, 3 cam., suprafa¡a construitå 170 mp/ ap., parcare subteranå, finisaje Premium, TVA+ 1.600 {/ mp; 0722.353.476/ 0745.120.547

decomandat, 4/8, îmbunåtå¡iri, parchet, faian¡å, gresie, centralå proprie, u¿å metalicå, u¿i interior pvc, construc¡ie1986, cash, 70.000 {; 0722.604.302

326. ION Mihalache, mansardå în vilå 3

272. DRUMUL Taberei, Ghencea, cf. I,

bld Timi¿oara, conf 2, 10/10, circular, 50 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acc credit 37.000 {; 0723.325.257

208. DOROBANºI, Beller, 1986, 82

296. FIZICIENILOR Istriei, proprietar,

15

mandat, conf 1, renovat lux, gresie, faian¡å, parchet, termopane, etaj 2/7 bloc din 1992, pret discutabil, 80.000 {; 0728.160.095 adrian.paraschiv@ddainvest.ro 375. MILITARI, Virtu¡ii, 3/4, 80 mp, decomandat, constr. `95, semistradal, loc parcare, 78.000 {; 0723.616.711 376. MILITARI, Virtu¡ii, confort 1,

decomandat, etaj 3/4, 84 mp, an construc¡ie 1996, f, g, t, u.m., vedere mixtå, neg., 79.000 {; 0728.874.502 377. MOªILOR 2/8, 1982, 73 mp,

g, f, t, p, AC, 2 gr. sanitare, reabilitat termic, obs.: Calea Mo¿ilor, 87.000 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

MOªILOR, 3 CAMERE, DECOMANDAT, GRESIE, FAIANºÅ, PARCHET, CENTRALÅ, MOBILAT, BLOC REABILITAT, URGENT, 92.000 {; 0765.266.888/ 0720.738.747 378.

379. MOªILOR, BRD, bloc 1986, 10/11, cf. 1, dec., 80 mp, finisat nou, termopane, um, AC, superfinisat, 75.000 {; 0722.211.146 380. MOªILOR, Carol, 2/8, an

1984, stradal, bloc civilizat, g, f, p, t, AC, um, acte la zi, 85.500 {; 0732.320.501 381. MOªILOR, Eminescu, et. 4/8,

decomandat, suprafa¡a 75 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, fårå îmbunåtå¡iri; 0723.686.321 382. MOªILOR, Fåinari, etaj 5/8,

decomandat, suprafa¡a 75 mp, 2 balcoane, 83.000 {; 0723.686.321 383. MUNCII, Dristor, Rond Baba Novac, bloc 1981, 3/10, 75 mp, fårå îmb., apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 75.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

392. NERVA Traian, 7/8, 80 mp,1997,

414. PACHE, Austrului, particular, 3

393. NERVA Traian, 7/8, intrare stradalå,

415. PAJURA, 3 cam., dec., 6/9, termopan, gresie, bloc cåråmidå, rate, neg., 90.000 {; 0722.996.156

decomandat, aproape metrou, par¡ial renovat, vedere mixtå, CBR45611 109.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro vedere lateral, spate, renovat 82 mp, monolit, 1998, 115.000 {; 0726.777.877

394. NERVA Traian, 8/9, 80 mp, bloc 1990, decomandat, hol H, g, f, p, t, um, negociabil, 86.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 395. NERVA Traian, adiacent, 2/8, cf. 1,

camere, parter caså, liber, acte, 105.000 {; 0735.828.748/ 0762.962.284/ 031.436.46.29 www.titirez.ro/residential/252

416. PAJURA, 3/9, confort 1, semidecomandatå, liber, cadastru, intabulare, zonå verde, îmbunåtå¡iri, aer condi¡ionat, renovat, numai cash, discutabil, 62.000 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

decomandat, 84 mp, 1 balcon, 2 gs, finisat, mobilat, lux, negociabil, 95.000 {; 0733.107.773

417. PAJURA, ap. 3 camere, reabilitat termic, cf. 1, et. 4/9, discutabil, 73.000 {; 0726.787.269

396. NERVA Traian, stradal, vedere lateral si spate, etaj 7/ 8, decomandat, 2 gr. sanitare, 1 balcon, bloc 1996, renovat si mobilat modern, cadastru si intabulare, negociabil, 120.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com

418. PAJURA, vând urgent ap. 3 camere, cf. 1 sporit, an 1965, semidecomandat, p/9, reabilitat termic, discutabil, 73.000 {; 0724.031.826/ 0765.686.863

397. NICOLAE Grigorescu, apropiere metrou, bloc 1976, 2/8, dec., u¿å metalicå, fårå îmb., intabulat, ofertå realå, ocazie, 61.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro 398. NICOLAE Grigorescu, metrou,

dec., 6/8, renovat, îmbunåtå¡iri, 65.000 {; 0761.680.662 399. NICOLAE Grigorescu, Poståvaru-

lui, dec., parter/4, fårå îmb., nerenovat, u¿or neg. 58.500 {; 0761.377.143/ 0763.595.763

400. OBOR - ªtefan cel Mare, apartament 3 cam., parter din p+1, în suprafa¡å de 98 mp ¿i curte 153 mp, 60.000 {; 0726.687.438 401. OBOR, Mihai Bravu intersectie ªtefan cel Mare stradal circular, amenajat, termopan intergral, parchet lemn, gresie, faian¡å, AC, usa metalica, posibil mobilat, utilat, contorizat, liber, acc credit Prima Casa, urgent, 57.000 {; 0721.072.111/ 021.255.65.35 402. OCTAVIAN Goga, 80 mp, 1999, 4/8, decomandat, 2 båi, recent renovat, par¡ial mobilat, negociabil, CBR48385 135.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 403. ODOBEªTI, parc IOR, 9/10, cf. 1, semidec., 70 mp, gresie, faian¡å, parchet, um, ac, 62.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 404. OLTENIºEI bloc nou, 85 mp, etaj

1/12 85.000 {; 0744.497.500

405. OLTENIºEI ªos., ap. 3 cam., cf. 1,

semidec., 1/8, 2 gr. sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, anul construc¡iei `86, 70.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

406. OLTENIºEI, 14 b, direct proprietar, la cheie, construc¡ie, 2010, 63 mp, 55.000 {; 0766.641.371 407. OLTENIºEI, Bagdazar, 1984, et.

4/8, dec., 72 mp, multiple îmb., centralå, ac, id 353, 68.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 408. OLTENIºEI, Pope¿ti, Danubiana,

1/4, cf. 1, dec., 75 mp, bloc 1983, 2 gr. sanitare, centralå, super îmb., balcon, intabulat, agen¡ie, 39.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 409. OLTENIºEI, ªosea, sector 4,

superofertå. Apartamente 3 camere, penthouse, 120 mp utili, complet finisate la cheie cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, imobil nou p+2et+m (tva 5% inclus), pre¡uri de la 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 410. OLTENIºEI, ªosea, sector 4. Superofertå. Apartamente 3 camere, Penthouse, 120 mp utili, complet finisate "la cheie" cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, imobil nou p+2Et+M, (TVA 5% inclus), pre¡uri de la 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 411. OTOPENI, lux, 95 mp, construc¡ie 2008, 2 grupuri sanitare utilate, bucåtårie mobilatå, centralå proprie, jacuzzi, gresie, faian¡å, parchet, proprietar, 79.000 {; 0727.843.875 412. OTOPENI, McDonald`s, finalizare

2008, finisaje moderne, modalitå¡i de platå flexibile, direct la dezvoltator, variante; 0745.134.980 www.vilaverde.ro

413. OZANA, Trapezului, cf. 1, dec., 1/4, 68 mp, fårå îmb., apropiere metrou, 59.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207

419. PANDURI, 1/8, dec., hol H, 82 mp,

îmbunåtå¡iri, semistradal, 93.000 {; 0722.456.663

420. PANDURI, 13 Septembrie, et. 4/8,

semidecomandat, 72 mp, 2 balcoane, 89.000 {; 0724.016.313

421. PANDURI, etajul 7/8, dec., 80 mp,

an 1994, 2 gr. san, 1 balcon, acces stradal, vedere mixta, mobilat, utilat, dispune de cadastru, intabulare. Instala¡ii sanitare, electrica noi, centralå proprie, liber. Neg., 81.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com 422. PANDURI, Monitorul Oficial, 7/8, dec., 83 mp, renovat ¿i mobilat complet, 81.000 {; 0722.456.663 423. PANDURI, Spital, cf. 1, dec., hol H,

renovat complet, 83.000 {; 0722.456.663

424. PANTELIMON -Parc Morarilor, 1/10, cf1/ dec, 70 m.p., imbunåtå¡iri, bloc reabilitat, oferta realå, 59.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 425. PANTELIMON Delfinului, 4/11,

cf.1 sporit/ dec, 83 m.p., imbunåtå¡iri, ofertå realå, 66.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

426. PANTELIMON, Armenesc, urgent, 10/10 semidec., constructie 1983, 70 mp, balcon, termopan, parchet masiv stejar, centralå proprie, ultramodern amenajat, ac, parcare ADP, bloc impecabil, u¿or neg., exclus site-uri; 0769.480.213 office.mihaidumitru@yahoo.com 427. PANTELIMON, Biserica Capra, stradal, confort 1, decomandat, 1/10, vedere mixtå, spa¡ios renovat, balcon locuibil, 65.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 428. PANTELIMON, Delfinului, stradal,

cf. 1, decomandat, 2/10, 72 mp, um, g, f, curat, intabulare, liber, 56.000 {; 0729.883.300 429. PANTELIMON, ora¿, Lebåda, ap.

3 cam., p/3, cf. 1 dec., 76 mp, g, f, t, 2 balcoane închise, centralå proprie, cadastru + intabulare, 60.000 {; 0726.230.165

430. PANTELIMON, particular, vând ap. 3 camere, 70 mp, decomandat, et. 1, renovat, termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, parchet, contorizat pentru apå, cåldurå, bloc aflat în reabilitate termicå, an constr. 1975. Exclus intermediari, 59.000 {; 0729.902.753 431. PANTELIMON, Socului, 1/10, bloc

BRD, cf. 1 sporit, decomandat, 85 mp, pozi¡ie excelentå, terasa 12 mp, cadastru, intabulare, 65.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

432. POLONÅ, 3 camere, 2 gr. sanitare,

balcon, termopane, 1/8, particular, negociabil, 125.000 {; 0734.163.756 433. PREVEDERII, ap. 3 camere, apr.

P. Trapezului, cf. 1, 65 mp, 1976, dec., 7/8, lângå parc, curat, bine între¡inut, ofertå, urg., 63.900 {; 0724.429.076 434. PROGRESUL, Pia¡a, cf.1, dec.,

70 mp, et.9/10, um, fårå îmbunåtå¡iri majore, 43.500 {;43.500?.43.500?. 0761.692.254

435. PROSPER, semidecomandat, 8/8, 1980, 70 mp utili, finisat, balcon închis, CBR 39726 69.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

384. MUNCII, Pasajul, 3 cam., an 2010,

super, super lux, ocazie, ap. 112 mp utili + 78 mp terasa + locuri parcare subterane, ¿emineu, încålzire pompå cåldurå Daikin, terasa are degivrare, tâmplårie aluminiu cea mai bunå calitate, disc., 280.000 {; 0760.329.704

385. MÅRGEANULUI, 8/8, cf. 1 semidec., foarte murdar, necesitå zugråvit, teraså refåcutå 2009, cadastru + intabulare, pre¡ disc., 55.000 {; 0730.421.581/ 0724.926.765 386. MÅRGEANULUI, Buzoieni, 3 cam., cf. 1, 1985, 80 mp, particular, 6/8, renovat, mobilat, utilat, meritå våzut, 75.000 {; 0744.305.253 387. MÅRGEANULUI, Buzoieni, an 1985, 80 mp, particular, cf. 1, 6/8, renovat, mobilat, meritå våzut, 75.000 {; 0744.305.253 388. MÅRGEANULUI, Rahova, particular, 3 cam., cf. 1, 70 mp, decomandat, aer condi¡ionat, parchet, 2 grupuri sanitare, pere¡i placa¡i cu polistiren pe interior, accept ¿i variante, 65.000 {; 0761.621.500 389. NERVA Traian nr. 23-25, ap. 3 camere, 1997, s- 78 mp, stradal, într-un bloc foarte curat, locuit de oameni civiliza¡i, dacå ve¡i vedea ap. sigur o så dori¡i så-l cumpåra¡i, neg. 115.000 {; 0741.771.662/ 0728.580.520 390. NERVA Traian, 2/8, fårå îmbunåtå¡iri, 80 mp, 2 gs, 2 balcoane, 1991, scarå curatå, 95.000 {; 0726 .777.877 391. NERVA Traian, 5/8, bloc 1990, 80 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, isn, ien, 109.000 {; 0732.056.579

LA 4 APARIºII PLÅTITE A 5-A ESTE GRATUITÅ

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri 4 CAMERE

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 436. RADU Beller, apartament 3

camere, lux, 1985, 81 mp, super finisat, aer condi¡ionat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon închis, u¿i Pinum; 0721.247.184 437. RAHOVA - Ispirescu, cf. 1, dec., etaj 6/10, supr. 70 mp, 2 gr. sanitare, cosntruc¡ie 1982, gresie, faian¡å, parchet, termopan, toate actele, 58.000 {; 0725.370.995 438. RAHOVA, 10 minute Unirii, 5/8, cf.

1 dec., constr. 1985, g, f, t, um, foarte curat, acceptå credit, pre¡ disc., 58.000 {; 0730.421.581/ 0743.948.730 439. RAHOVA, Bârcå, 6/8, decoman-

dat, 73 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, 2 båi, accept credit, 63.000 {; 0732.940.974

440. RAHOVA, Bârcå, cf. 1, dec., g, f, p,

t, intabulare, neg. 57.000 {; 0723.949.182

441. RAHOVA, Dumbrava Nouå, 3

cam., I dec., `86, p/8, f, g, curat, intabulat, scarå impecabilå, disc., 54.000 {; 0731.316.925/ 0744.358.434 442. RAHOVA, Malcoci, policlinicå, cf. 1,

477. TIMIªOARA Bd., particular, 3

cam., dec., 70 mp, constr. 1977, boxå, t, AC, um, adåpost antiatomic, 72.000 {; 0761.733.980/ 0723.615.099 478. TIMPURI Noi, 1/8, 76 mp, apropiere metrou, bloc nou, cf. 1 sporit, t, p, g, f, um, acte la zi, 86.000 {; 0749.836.375 479. TIMPURI Noi, 1/8, pia¡å, bloc 1987, 2 gr. sanitare, confort 1, g, f, t, um, 86.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 480. TIMPURI Noi, 4/8, bloc 1986, 75

mp, decomandat, g, f, p, t, intrare stradalå, bloc deosebit, 90.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

512. TITAN, Grigorescu, Nicole Resi-

dence, apropiere metrou, dec., etaj 1/ d+p+3, 2 bai, 2 balcoane, suprafata 105 mp finalizare martie 2011 se preda complet finisat, calitate superioara, loc parcare subteran, inclus in pret, 112.000 {; 0721.086.353/ 021.311.78.47 ionut@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro 513. TITAN, imobil 2009, 3 camere

decomandate, etaj 3, suprafa¡å utila 78 mp, finisaje de calitate, 2 båi, 2 balcoane, centrala termicå, boxa subsol, curte privatå, loc parcare, la 10 min de metrou, tva inclus, acceptå credit, 79.500 {; 0735.878.607/ 021.252.26.23 carmen@investimob.ro http://www.investimob.ro 514. TITAN, Liviu Rebreanu, 1 Decem-

min., 75 mp, 2 båi, 7/8, dec., vedere mixtå inclusiv parc, toate îmb., parcare, intabulare, primii proprietari, id 840583, neg., 85.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

brie, Auchan, bloc 1986, 6/8, 75 mp, dec., renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, instala¡ie electricå, ¿i calorifere schimbate, intabulat, ofertå realå, 70.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

482. TINERETULUI, 2/7, Våcåre¿ti, 80

515. TITAN, Liviu Rebreanu, Auchan, 3

481. TINERETULUI, 1982, metrou la 1

mp utili, bloc 1993, monolit, g, f, p, t, scarå impecabilå, 95.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

cam., cf. 1, 1/4, particular, superfinisat, 60.000 {; 0724.642.137

3/4, decomandat, 65 mp, cadastru, intabulare, liber, neg., 53.500 {; 0723.128.270/ 0746.188.866

483. TINERETULUI, 5/10, bloc 1984,

443. RAHOVA, Mårgeanului, 2/8, dec., lavabil, scarå curatå, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, 52.000 {; 021.423.77.53/ 0745.026.771

parc, 2 gr. sanitare, g, f, p, t, um, ac, intabulat, 85.000 {; 0749.836.375

516. TITAN, magazin, vav parc IOR, metrou, stradal, confort 1, semidecomandat, 2/10, imbunåtå¡iri, 67 metri patrati agen¡ie, toate actele, 71.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

484. TINERETULUI, 7/10, apropiere

517. TITAN, Matei, Ambrozie, 5/ 10, cf.

parc, metrou, cf. 1, dec., p, g, f, um, acte la zi, 78.000 {; 0749.836.375

444. RAHOVA, Sebastian, BRD, 4/8,

485. TINERETULUI, cf. I, 1980, ame-

dec., 72 mp, g, f, p, t, lavabil, cadastru, intabulare, construc¡ie 1986, 53.000 {; 0727.865.840/ 0765.781.111 445. RAHOVA- Bârcå, 1/8, g+f, um, ter-

mopan, c+i, scarå curatå, 58.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

446. RAHOVA- Foc¿ani, 3/8, dec, g+f+p,

um, scarå curatå, c+i, 56.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

447. RAHOVA- Mårgeanului, P/8, 4/8,

g+f, termopan, scarå curatå, urgent 54.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 448. RAHOVA- Nåsåud, 1/8, dec, g+f,

um, termopan, C+I, 57.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

449. RAHOVA- Sold. Croitoru, 2/8, 5/8,

dec, g+f, um, c+i 56.000; 0724.021.029

450. RAHOVA- ¿os. Alexandriei, 3/4, 1/8, dec, g+f, parchet, CT, UM, 52.000 {; 021.425.22.46/ 0724.021.029 451. RAHOVEI Calea, cf. 1 dec., cu

îmbunåtå¡iri, st=73 mp, et. 3, g, f, t, isn, 64.000 {; 0728.093.290 452. REGINA Elisabeta, 60 mp, 1960,

renovat, modern, stradal, nemobilat, negociabil, CBR46840 115.000 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

453. REGINA Maria/ Rond Co¿buc,

caså P, 70 mp util, 260 mp curte 3 proprietari, semidec, nemobilat, CBV03952 52.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 454. RESIDENZ, cel mai ieftin apartament nou de 3 camere, 97 mp, parcare, teraså/gradinå, boxa, TVA inclus, totul la 110.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 455. RITMULUI, et. 2/p+2, renovat total, g, f, t, centralå proprie, boxå, fårå "bulinå", fårå legea 112, disc., 60.000 {; 0728.989.600 456. ROMANÅ, 96 mp, 2/10, 3 balcoane, 1978, decomandat, scarå curatå prevåzutå cu interfon ¿i pazå, CBR48147, 170.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 457. ROSETTI, intersec¡ie cu J.L. Calderon, 5/8, bloc 1983, parcare în curtea interioarå, 2 gr. sanitare, 125.000 {; 0733.051.122 458. ROªU, Chiajna strada 1 Decembrie

najat, intabulat, neg. 70.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

l, cu balcon, cu imbunatatiri, loc parcare, bloc caramida, stradal, aproape parc, accept credit, 69.000 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

486. TINERETULUI, Våcåre¿ti,

518. TITAN, metrou, 1/10, blocul din fa¡a

Costache Stamate, cf. 1, 76 mp su, 1987, dec., 5/10, logie, 2 båi, renovat, toate îmb., amenajat modern, urg. ofertå, 112.900 {; 0769.714.892 487. TINERETULUI, ªincai, Cuza

Vodå, cf. 1, 1984, 75 mp, dec., 7/8, 2 balcoane, 2 båi, vedere dublå, renovat, îmb., ofertå, urg., 84.500 {; 0769.714.892

mp, 1/10, stradal, bucåtårie 10 mp, vedere fa¡å, parc, superpozi¡ie, meritå våzut, 65.000 {; 0722.414.299

491. TITAN -1 Decembrie, 2/8, cf1sp/ dec, 2 gr. sanitare, construc¡ie 1981, 70 m.p., ofertå realå, negociabil 62.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966 492. TITAN Codrii Neam¡ului, 7/8, deco-

496. TITAN, 1 balcon, vedere panoramicå parc IOR, 70 mp, 9/10, îmbunåtå¡iri, parcare, metrou, id 910122, 63.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 497. TITAN, 1 Decembrie 1918,

vând ap. 3 cam., semidecomandat, 9/10, îmbunåtå¡iri multiple, sau schimb cu vilå la curte sector 3 sau Bråne¿ti, 63.000 {; 0722.292.522 498. TITAN, 1 Decembrie, Auchan,

459. R¢ªNOV - vizavi de Plaza Doamna

499. TITAN, 1987, vedere panoramicå,

R¢ªNOV, BRAªOV, APARTAMENT 3 CAMERE, CONFORT 1, 2008, 60 MP, LA CHEIE, MOBILAT LUX, AER CONDIºIONAT, ETAJ 2, 87.000 {; 0720.192.798

460.

461. SALA Palatului, 3 camere, 70 mp,

renovat, finisat, mobilat, bucåtårie echipatå, 160.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 462. SEBASTIAN Parc, Ispirescu, 1/8,

84 mp, dec., hol H, g, f, p, t, centralå, cadastru, intabulare, urgent, 65.000 {; 021.423.77.53/ 0732.919.317

bloc 1980, 7/8, 75 mp, dec., 2 gr. sanitare, gersie, faian¡å, termopan, ofertå realå, ocazie, 66.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro parc IOR, în gura de metrou Titan, 5/10, 75 mp, 2 båi, 2 balcoane, parcare, îmb., acte, id 910123, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

500. TITAN, 2/4, bloc 1980, 67 mp, un balcon inchis, imbunåtå¡iri complete gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, liber, accepta credit, apropiere parc si metrou, negociabil, 59.000 {; 0755.075.908/ 021.322.31.31/ 031.805.35.80 excesimobiliare@yahoo.com www.excesimobiliare.ro 501. TITAN, Auchan, 3 cam., cf. 1,

1981, 75 mp, 2/10, decomandat cu îmbunåtå¡iri, particular, 2 båi, 2 balcoane, neg., 69.000 {; 0722.435.300

dec., hol H, construc¡ie 1989, scarå curatå, lavabil, g, f, t, um, 67.000 {; 0745.026.771/ 0732.919.317

502. TITAN, Auchan, 3 cam., dec, 70 mp, etaj 4/4, izola¡ie hidro-termo an 2010, bucåtårie open space+ mobilå bucåtårie, baie renovatå, balcon închis, 62.000 {; 0728.928.522/ 0723.186.032 sarina_luminita@yahoo.com

464. SEBASTIAN, BRD, 3 cam., cf. 1,

503. TITAN, Auchan, 7/8, cf. 1, 70 mp,

463. SEBASTIAN Parc, Novaci, 3/8,

1982, 70 mp, toate îmbunåtå¡irile, aer condi¡ionat, balcon închis în termopan, negociabil, 68.000 {; 0721.109.986 465. SEBASTIAN, BRD, Str. Tutunari nr.2, aproape Liberty Mall, et 5/8, 70 mp, renovat 2007, g, f, p, t, um, partial mobilat, bloc 1985, scarå foarte curatå, exclus intermediari, 69.000 {; 0745.346.196 466. SEBASTIAN- Ispirescu, 2/8, decom., hol H, toate imbunåtå¡irile, um, 63.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 467. SEBASTIAN- Parc, 2/8, f+g,

lavabil, termopan, parchet, isn, 68.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 468. SECTOR 5, particular, 3 cam., cf. 1,

1985, 70 mp, decomandat, et. 3, zonå lini¿titå, loc parcare, boxå, meritå vizionat; 0766.594.743

469. SÅLAJ, Complex, cf. II, 52 mp, 3/4,

cu îmbunåtå¡iri, bloc stradal, curat, cadint, 34.000 {; 0728.429.159 470. SÅLAJ, Humule¿ti, stradal, cf. 2.

semi, 3/4, îmbunåtå¡iri, 36.000 {; 0765.643.014

471. SÅLÅJAN, metrou, 2/8, cf. 2, 60 mp, um, zona verde, parcuri, apometre, repartitoare, 61.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 472. SÅLÅJAN, pia¡å, 1/8, cf. 1, dec.,

1985, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 68.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207 473. TEI, 3 cam., 60 mp, îmbunåtå¡iri, g,

f, t, u¿å metalicå, 55.000 {; 0766.729.483/ 0722.682.969

474. TEI, Alexandru cel Bun, particular,

decomandat, cf. 1, 2 gr sanitare, 1 balcon, 7/9, `87, renovat recent, loc parcare ADP, urgent, 77.500 {; 0720.691.885

dec., 1980, gresie, faian¡å, um, termopan, ac, 62.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

504. TITAN, Auchan, ap. 3 cam., 70 mp,

cf. 1 sporit, parter înalt cu toate amenajårile ¿i imbunåtå¡irile posibile pentru un apartament absolut noi facute am investit 15.000 {+ 2 luni deranj, ca ¿i cum ati cumpåra un ap. cu 49.000, 63.900 {; 0744.971.502 mirea_stefan10@yahoo.com 505. TITAN, Barajul Dunårii, 8/8, cf. 2

sporit, decomandat, 61 mp, terasa refåcutå recent, 53.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778 506. TITAN, Billa, bloc 1985, 75 mp,

renovat recent, p, g, f, t, um, ac, instala¡ii electrice, sanitare ¿i termice schimbate, 2 grupuri sanitare, loc parcare, apropiere metrou Nicolae Grigorescu ¿i parc IOR, 68.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro 507. TITAN, Billa, cf. I dec., 7/8, liber,

intabulat, neg. 59.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

508. TITAN, Camil Ressu, 5/10, cf l, cu

476. THEODOR Pallady, stradal, metrou, decomandat , confort 1, 9/10, imbunåtå¡iri, toate actele, agen¡ie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

bloc curat, parc, metrou, ID 11674, negociabil, 66.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

511. TITAN, Grigorescu, 3/4, 65 mp,

556. ªTIRBEI Vodå, 80 mp, decoman-

dat, 3 camere, 1980, central, zonå lini¿tita, CBR46237 100.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

95. MILITARI Påcii, 4 cam., parter/4, decomandat, 2 balcoane/båi, parcare, 105 mp, bloc 1989, cadastru, 68.000 {; 0728.330.2070728.330.207

22. BERCENI, Curtea de Apel, 1986, 1/4, 92 mp, dec., 2 båi, 2 balcoane, toate îmb. lux, centralå, parcare, metrou, ID940066, 97.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

96. MILITARI Veteranilor, cf. I, dec, et.

Vânzåri ap. 4 camere

23. BERCENI, Cåline¿ti, confort 1, deco-

Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

mandat, 82 mp, îmbunåtå¡iri, sanitare noi, intabulare, accept credit, 62.000 {; 0788.430.751 dec., 80 mp, 2 båi, balcon mare, finisat total, lângå ªcoala 194, 80.000 {; 0722.715.380 mp, dec., 2 båi, 1 balcon mare logie, toate îmb., boxå, parcare, aproape de metrou, ID:940063, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

26. BERCENI, Progresul, 1977, 86 mp,

10/10+ et. tehnic, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, centralå, toate îmbunåtå¡irile, eliberabil imediat, id 494003, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 27. BERCENI, Racovi¡å, 1/4, cf. 1, cu

îmbunåtå¡iri, loc parcare, 75.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

28. BERCENI, Re¿i¡a, cf. 1 sporit, hol locuibil, îmbunåtå¡iri, 2 gr sanitare, 6/8, 86 mp, 2 balcoane, 1983, zonå lini¿titå, verdea¡å, 80.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

32. BR¢NCOVEANU, Izvorul Rece, ap.

33. BR¢NCOVEANU, metrou, 1986,

et. 2/8, semidec., 95 mp, îmb., id 603, 94.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 34. BR¢NCOVEANU, metrou, 1988, et. 1/8, dec., toate îmb., ac, garaj, id 293, 98.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 35. BUCUREªTII Noi, 140 mp + 50 mp,

teraså Bazilescu Cristim, duplex, 3 ¿i 4/P+4, 2010, lift, bucåtårie închiså, garaj subteran, superfinisaje, clådire clasa A, boxa, centralå, la cheie, parc, id 310346, 150.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

529. UNIREA, p/10, 3 cam., cf. 1 semi-

decomandat, g, f, t, multiple îmbunåtå¡iri, pozi¡ie foarte bunå, excep¡ional pentru firmå. Se acceptå credit, 85.000 {; 0768.135.554/ 0764.440.399 530. UNIRII 2/7, 82 mp, Mircea Vodå, renovat, g, f, p, t, um, AC, vedere mixtå, 1998, lini¿te, 124.000 {; 0726 .777.877 531. UNIRII 3/8, constr. 1997, 95

mp, dec., 2 gr. sanitare, 3 balcoane, intrare ¿i vedere stradalå, fårå îmb., neg., 128.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro 532. UNIRII, 3 camere, decomandat,

bloc 1994, etaj 2/6, spa¡ios, finisat, 135.000 {; 0755.065.515

533. UNIRII, Cantemir nr. 3, bl. 4,

particular, 65 mp, 5/10, par¡ial îmbunåtå¡it, tel. dupa ora 18, 82.000 {; 0723.420.790 534. UNIRII, Splai, lângå Camera de Comer¡, 3 camere, cf. 1, 1996, 80 mp, et. 7/7, decomandat, vedere Dâmbovi¡a, 115.000 {; 0766.616.746/ 0248.230.053 535. UNIRII, Zepter, Emil Botta nr. 1, bloc 1993, monolit pe cadre, ap. 3 cam., 80 mp, dec., hol în H, vedere mixtå, 2 gr. sanitare, u¿å antiefrac¡ie, t, rulouri exterioare termopan, 2 AC, g, f, obiecte sanitare toate Delta Design Lux, tot mobilierul fåcut la comandå în Grecia. Se vinde mobilat. Proprietarul, medic tânår, pleacå la specializare în Anglia. Dore¿te så vândå apartamentul unei familii de tineri. Se acceptå credit. Vizionare zilnicå orele 14- 22, 115.000 {; 0769.611.607/ 0760.492.698 536. UNIRII, Zepter, et. 4/8, decomandat, suprafa¡a 80 mp, 1 balcon, 2 gr. sanitare, 116.000 {; 0724.016.313 537. UNIVERSITATE, parter, în vilå, curte comunå, zona Ambasada Americii, renovat, zonå lini¿titå, negociabil, CBR46662 150.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro 538. UNIVERSITATE- Intercontinental, dec, parchet, bloc reabilitat termic, 60 mp etaj 8, vedere spate, 67.000 {; 0747.080.813

URZICENI, Ialomi¡a, central, lângå Primårie, apart. 3 camere, et. 4, îmbunåtå¡iri, bloc izolat exterior; 0752.152.802; 0743.785.361 539.

540. VASILE Lascår, Pia¡a Gemeni,

apartament parter în vilå cu 3 apartamente (p+1+m), construc¡ie 2010, finisåri de excep¡ie, 97 mp, 3 camere ¿i living 36 mp, 2 båi, teraså 10 mp, toate utilitå¡ile în func¡iune, bucåtårie Si Pro montatå, centralå proprie, cota indivizå 45 mp, particular, 210.000 {; 0722.242.571 dec., Lenu¿, 67.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

60 mp, 5/8, bloc 1962, Livia, 63.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro 543. VITAN Mall, 77 mp, 1991, deco-

mandat, 2 båi, renovat recent, stucco vene¡ian, acte, negociabil, CBR46437 95.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 544. VITAN str. Låcråmioara, conf. 2, p/4, amenajat, liber, boxå - 10 m în acte, 45.000 {; 0722.414.299 545. VITAN, Prosper, 2/10, 2 båi, bloc 1987, dec., 74.000 {; 0727.718.308 546. VÅCÅREªTI Nou, 1/7, bloc nou, monolit, cf. 1 sporit, dec., 2 gr. sanitare, pretabil modificåri, 88.000 {; 0732.056.579

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1. 1 MAI, Turda, 1982, 96 mp, cf. 1,

vedere/ acces stradal, termopan, amenajat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, intabulare, neg., 85.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1 mai.ro 2. 13 SEPTEMBRIE, Mariott, 4 camere,

decomandat, renovat gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå etaj intermediar, spa¡ios, luminos, zonå lini¿titå, apropiere parc, metrou, pia¡å, supermarket, ¿coli, comision 0%; 0722.783.630 elenaclain@yahoo.com

3. 13 SEPTEMBRIE, Marriott, 2/8, dec.,

110 mp, stradal, vedere mixtå, 159.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

4. 13 SEPTEMBRIE, Novaci, cf. 1 dec.,

5/8, an constr. 1989, st=104 mp, g, f, t, um, cadastru ¿i intabulare, 87.000 {; 0724.926.765/ 0730.421.581

5. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 4/8,

dec., hol H, 104 mp, centralå, g, f, p, t, scarå curatå, cadastru, intabulare, 78.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

6. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, 2/8,

um, curat, g+f+p, C+I, termopan, 85.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 7. ALBA Iulia P¡a , 3/3, 140 mp, 1939-

2006 restauratå, curte, negociabil, CBR49092 155.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 8. ALBA Iulia, 6/8, Aurel Botea 1987, lux,

renovat, 2 lifturi, g, f, p, t, um, s-e, marmurå, u¿i/ instala¡ii schimbate, negociabil, 100.000 {; 0726.777.877

ARMENEASCÅ, VILÅ, MULTIPLE DEPENDINºE (GARAJ, CRAMÅ, MANSARDÅ 2 CAMERE), CENTRALÅ PROPRIE, ÎMBUNÅTźIRI, NEGOCIABIL, OCAZIE, 119.000 {; 0724.294.491 9.

10. AVIAºIEI, bloc din 1992 cu lift, 100

mp, 2 balcoane, 2 bai, 2 debarale, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, spatiere ingenioasa, se poate vinde complet mobilat/ utilat. 138.000 {; 0744.639.985 andreeamarasescu@yahoo.com 11. AVIAºIEI, particular, cumpar ap 4

cam, decomandat, exclus parter/ultimul etaj, preferabil fårå imbunåtatiri, zone: Aviatiei, Decebal, Calarasi, 120.000 {; 0730.015.887 12. AVIAºIEI, Stefan cel Mare, Circ, Dorobanti, Floreasca, particular, cumpar 4 camere, plata rapida, fara credit sau casa finisata zona Nord Baneasa, Pipera, Otopeni, fara comision cumparator, ofer, 83.000 {; 0734.426.120 13. AVIAºIEI, ¿os. Pipera, bloc monolit,

fårå îmbunåtå¡iri, decomandat, confort 1; 0786.710.100

14. BASARABIA -Parcul Na¡ional, 5/10,

cf1/dec, constructie 1983, 98 m.p., 2 balcoane, 2 gr. sanitare, imbunåtå¡iri, stradal, ofertå realå, 87.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 15. BASARABIA, Stadion, cf. 1, dec.,

5/10, g, f, p, um, urgent, pre¡ neg.; 021.255.45.32/ 0729.039.157

16. BASARABIA, stradal, vedere mixtå,

bloc 1983, 5/10, 90 mp, decomandat, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, 87.000 {; 0724.579.843/ 0729.007.566

17. BERCENI, 1/9, 1986, 80 mp, acces

rapid metrou, fårå îmb., acces metrou, 85.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638

17 decembrie 17 decembrie

ZONA

2009

ASE Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Colentina Crangasi Eminescu Mihai Gorjului Ispirescu Petre Obregia Alexandru Rahova Sebastian Stefan cel Mare Tei Tineretului Titan Universitate Vitan Mall

160,000 87,333 113,423 118,250 88,500 101,161 nu au fost oferte

78,181 75,857 nu au fost oferte

88,364 95,018 122,000 90,714 160,125 90,467 122,900 135,278

2010

133,333 74,444 94,500 98,333 77,000 82,600 110,200 66,738 57,167 75,038 65,986 80,000 100,800 78,231 106,360 86,714 92,000 109,600

2, bloc '84, g+f+p+t, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

% -17 % -15 % -17 % -17 % -13 % -18 % -15 % -25 % -25 % -16 % -17 % -14 % -34 % -4 % -25 % -19 %

36. BÅNEASA, 90 mp, 1985, dec., stradal, amenajat, 105.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

52. CÅLÅRAªI, Ulmu, caså 2010, 4 cam., baie, bucåtårie, 90 mp, mansardå, 1000 mp + vie, apå curentå, canalizare, g, p, t, lindab, 2 u¿i metalice, 65 km Autostrada Soarelui sau schimb cu apartament Bucure¿ti, ofer diferen¡å + autoturism, 35.000 {; 0744.584.318/ 0771.749.690/ 0786.619.874/ 0723.671.112 www.vilanova.cabanova.com 53. DACIA, str. Intrarea Dacilor, ideal

birou/ firmå, singur pe nivel (etaj 1 din 2), 100 mp utili, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, legea 112 cumpårat în 1996, intabulat, toate actele si adeverin¡ele, 135.000 {; 0722.830.266 traianbostan@gmail.com 54. DECEBAL Zvon, stradal, vedere mixtå, et 5/7, bloc 1991, decomandat, 110 mp, loc de parcare, 2 båi, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, CBR50259, neg., 150.000 {; 0730.177.105 www.cbimobiliare.ro

185 mp/ buc., living, hol mare, bucåtårie, 4 camere, mansardå, 2 båi, 300 teren fiecare, 45.000 {; 0745.150.097 57. DOROBANºI, Ambasada Tur-

ciei, 4 cam., în vilå, P/ D + P+1, 165 mp, semidec., cam., spa¡ioaså, 30 - 36 mp, teraså închiså = 20 mp, 220.000 {; 0721.265.655

59. DOROBANºI, Perla, apartament 4

ment in caså, 4 camere decomandate+ 2 camere mansardå, demisol, 120 mp utili, pivnitå, intrare stradalå, zonå deosebitå ¿i lini¿titå, str. Astronomului 4 bis, 120.000 {; 0722.876.772 dinu_claudia14@yahoo.com 41. CIªMIGIU, Sala Palatului, 3/4 + boxå, 96 metri påtra¡i, renovat, parchet, centralå termicå, aer condi¡ionat, 72.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45 42. COLENTINA, an 1984, Teiul Doam-

nei, cf. 1, 90 mp, g, f, p, acte la zi, 85.000 {; 0732.320.501

 COLENTINA, P¢NCOTA, PROPRIETAR, 4 CAMERE, CONFORT 1, AN 1989, 110 MP, 3/8, DOUÅ BALCOANE, GRESIE, FAIANºÅ, PARCHET, AER CONDIºIONAT, MOBILAT, DISC., 97.500 {; 0723.305.532 43.



48. CR¢NGAªI Lac, cf. I, et. 4/10, bloc

'88, g+f+t+p, 89.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

49. CR¢NGAªI, 1986, Calea, 5/10, 90

mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, stradal, vedere mixtå, îmbunåtå¡iri, metrou, parc, pia¡å, lac, intabulare, eliberabil imediat, id 860121, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 50. CR¢NGAªI, Calea, 88 mp, 2 bal-

coane, 2 gr. sanitare, bloc 1984, contorixzat, 75.000 {; 0729.889.441

51. CÅLÅRAªI Calea, 4 camere nemo-

bilat, gresie, faianta, parchet masiv, 3 aer conditionat, cablu tv, internet, ideal firma sau locuit, 100 mp. Comision 0% pentru cumparatori, 128.000 {; 0743.117.001 mihai@mihaifarini.ro

103. MILITARI, Gorjului, lângå Sc. Gen

104. MILITARI, Gorjului, p/p+4, semide-

comandat, 85 mp utili, îmbunåtå¡iri, apometre, repartitoare, AC, grådinå, 66.900 {; 0766.355.138

105. MILITARI, Pia¡å, metrou, 2/4, cf. 1, curat îmbunåtå¡iri, intabulare, 84 mp, parcare, urgent, 64.000 {; 0729.889.449

75. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

107. MOªILOR, 2/10, bloc 1982, adiacent, g, f, t, apropiere metoru, 110.000 {; 0732.320.501

1979, 70 mp, 3/4, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, centralå termicå, parcare, acte, liber, id: MH3 - 0013, 69.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

semidec., balcon, gaze, centralå, apometre, super îmb., intabulare, agen¡ie, 33.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 78. FIZICIENILOR, decomandat, p/8,

1986, 90 mp, 1 balcon închis, 2 gr.san, loc parcare, AC, CBR 41399 86.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

cf. 1, an 1973, 94 mp, ap. complet renovat, izolat termic pe interior, cf. 1, dec., 4/4, spate parc, particular; 0726.190.927

108. MOªILOR, Eminescu, et. 2/8, decomandat, suprafa¡a 90 mp, 2 gr. sanitare, curat, 115.000 {; 0723.686.321 109. MOªILOR, particular, 4 camere, cf.

1, semidecomandat, 5/8, contorizat, (ne)mobilat, bloc civilizat, discutabil, 105.000 {; 0722.671.867

110. MOªILOR, Pizza Hut, proprietar, 4

camere, confort 1, et 7/8, 90 mp, mobilat si utilat lux, bucåtårie open-space, stil occidental, pre¡ 126.000 { mobilat ¿i 120.000 { fårå mobilå; 0762.228.881/ 0722.309.979 georgedis1@yahoo.com

111. MOªILOR, urgent, Calea Mosilor intersectie cu Eminescu, etaj 1/8, 2 balcoane, 2 gr sanitare, bloc reabilitat termic, 4 camere decomandate, bloc 1982, suprafata 87mp utili, imb.merita vazut, pret negociabil, 113.000 {; 0724.254.252/ 0734.399.903

79. GHENCEA Prelungire, ap în vilå, et 1+M, toate utilitå¡ile, construc¡ie 2010, 180 mp utili, la cheie, negociabil, 90.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

112. NAºIUNILE Unite, 1990, 5/6, 4

80. IANCULUI, apropriere metrou, decomandat, 1978, s.t. 104 mp, toate imbunatatirile : g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 4 camere transformat in 3, hol 14 mp, discutabil, 83.000 {; 0733.161.078

113. NERVA Traian, 6/8, 1991, lux, semi-

cam., 2-balcoane, 2-båi, 2 ac, perfect firmå/birou avocat, 155.000 {; 037.277.78.88

61. DOROBANºILOR, Amman, cf. 1, 1994, 98 mp su, dec., 1/4, 2 balcoane, 3 båi, super zonå, urg.= 159.900 { ¿i Amman - teren 230 mp, pe col¡ 15/12,5 m = 299.900 {, urg, ambele f.f. negociabile; 0724.429.076 62. DRISTOR 85 mp, stradal, bloc 1984,

scarå curatå, metrou, ID 9132, negociabil, 75.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

DRISTOR, Baba Novac, strada Unitå¡ii, ap. 4 camere semidecomandat, an constr. 1986, parter, curat, aer conditionat, balcon, sc-116 metri patrati su-85 mp. Pre¡ u¿or discutabil, 104.000 {; 0722.604.211 sorinfiran@gmail.com 63.

64. DRISTOR, McDonalds, P/8, 1986,

96 mp construti¡i, 2 balcoane închise, 2 gr.san, CBR39880 89.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

66. DRUMUL Taberei - Cetatea Histria,

vilå consolidatå, luminos, zonå lini¿titå, CBR49714, 220.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

102. MILITARI, Gorjului, cf. 1, semidec., 82 mp, 2 gr sanitare, hol intrare mare, bucåtårie mare, îmbunåtå¡iri, g, f, p, t, balcon închis, urgent, 60.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

ern constructie 2007, et 3/ 5, 7 camere cu grupuri sanitare, 340 mp utili, teraså, 1 loc parcare, lux, finisaje moderne, pre¡ discutabil, 680.000 {; 0722.346.678

45. COTROCENI, 5 cam., semi-

47. COTROCENI, Pia¡a, P/2, 90 mp, în

101. MILITARI, Gorjului, 2/4, confort 1, semidecomandat, 2 båi, balcon inchis, cu imbunåtå¡iri, g, f, p, um, 63.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

60. DOROBANºI, triplex, bloc nou mod-

65. DRISTOR, Piata Albina, centralå, termopane, apartament 4 camere, conf 1, decomandat, centrala proprie, termopane Rehau, gresie, faianta, 2 bai, 2 balcoane. Relatii la telefon, 95.000 {; 0766.204.182 automecanica26@gmail.com

46. COTROCENI, Palat, comandat, 1/1, 118 mp, 1930, lini¿te, compartimentare deosebitå, CBR35501 126.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

100. MILITARI, Apusului Complex, 8/10, 68 mp, curat, contorizat, bloc civilizat, urgent, 54.990 {; 0729.889.449

camere conf. 1, fårå imbunåtå¡iri, etaj 4, Doroban¡i, Perla, 87 mp util, construc¡ia 1974, 103.000 {; 0721.218.003 porta-doors@live.com

44. CONSTANºA, Casino - falezå, urgent, apartament 4 cam., 1982, 110 mp, unicat, Acvariu Constan¡a, vedere panoramicå la mare, pentru personalitå¡i, 108.000 {; 0721.632.287

dec., P/P+1, 130 mp, curte, garaj, t = 480 mp în indivizune, 195.000 {; 0721.265.655

99. MILITARI, apartament deosebit, decomandat, 3 min metrou si parc, etaj 2/4, bloc 1980, 2 grupuri sanitare, renovat recent, toate imbunatatirile, 2 ap/etaj, se accepta credit, ocazie, urgent, 79.900 {/ buc; 0751.292.777 adrian@aphora.ro

106. MOGHIOROª, D. Taberei, 4 cam.,

bloc reabilitat recent, cf. 1, dec., 4/4, g+f+p+2, ac+c+i, instala¡iile electrice ¿i sanitare pe cupru, are boxå de 8 mp, loc parcare ADP 80 mp, an constr. 1971, neg., 87.000 {; 0730.556.919

77. FERENTARI, 1/4, cf. 2, 65 mp,

38. CIªMIGIU zona, ap. 5 cam., et. 5/7,

40. CIªMIGIU, particular, urgent aparta-

98. MILITARI, 3/4, dec, cf. I, 1985, g+f+p+t, 85 mp, credit, acte, 91.000 {; 0727.774.244

74. DRUMUL Taberei, Valea Arge¿ului,

56. DOMNEªTI, vând duplex la ro¿u,

2009, curte 400 mp, posibilitate garaj, rate dezvoltator, 195.000 {; 0747.164.692

mandat, 149 mp, 1937, teraså generoaså, compartimentare deosebitå, CBR37218 155.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

cam., bloc 2009, str. Maracineni, in apropiere de Cart. Latin, 95 mp utili, 2 bai, central, ac, balcon inchis, garaj, loc joaca, ocazie, plec din tara, proprietar, accept credit, pret fix, eventul schimb cu 2 cam., 65.000 {; 0766.739.099 mdragut@gmail.com

mandat, 2 grupuri sanitare, 100 mp, intabulare; 0722.859.200

55. DECEBAL, stradal, 5/8, deco-

58. DOROBANºI, particular vând/ închiriez apartament Pia¡a Doroban¡i, 4 camere decomandate, 120 mp utili, et 2/5, lift, construc¡ie modernå 2007, 1 loc parcare, pretabil reziden¡å ¿i birouri, pre¡ discutabil, 2.200 {; 0722.876.772 dinu_claudia14@yahoo.com

s. tot = 195 mp, 0749.564.461

73. DRUMUL Taberei, P. Ghencea, 4

76. FERDINAND, Foi¿orul de Foc, 2/5, 107 mp, camerå serviciu, 30 mp teren în proprietate, camere înalte, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, vedere mixtå, ap. cu poten¡ial, 92.000 {; 210.34.15/ 0722.350.388

37. CENTRAL, 4 cam., 160 mp, bloc

39. CIªMIGIU, Izvor, 2/2, semideco-

97. MILITARI, 1/8, Uverturii, 90 mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, centralå, renovat recent, parcare, metrou, acte, id 970221, 85.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

174, 7/8, aproape pia¡å, metrou, grådini¡e, Mall, complet renovat, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, hidromasaj, termopan, izolat interior polistiren, 2 båi, 2 lifturi, 86.000 {; 0744.441.066 silviu.doro@gmail.com

29. BR¢NCOVEANU, 1987, McDonald`s, 1/10, 95 mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, metrou, garaj, parc, id 494014, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

Vasile 4 camere, etaj 3/10, semidecomandat, suprafata utila 83.00 mp, an construc¡ie 1985, 2gr. san., 1 balcon, termopan, repartitoare, apometre, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, 75.000 {; 0769.077.373/ 0747.240.114/ 0769.077.382 valentin.ivan@exclusiveproperty.ro

apartament 3 camere, 100 mp, et. 3/4, confort 1, centralå, 100.000 {; 0743.546.645

1/4, semidec., curat, fårå îmb., neg., id 707, 68.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, urgent, 66.500 {; 0760.664.888/ 0788.323.943

31. BR¢NCOVEANU, intersec¡ie N.

528. ULTRACENTRAL, vând

94. METALURGIEI, Pia¡a Covasna, et.

21. BERCENI, Covasna, etaj 2/4, 86

30. BR¢NCOVEANU, 4 camere+ living 74 mp, 2 båi, 3 balcoane, suprafa¡å totalå 181 mp, 2/3, construc¡ie 2006, îmbunåtå¡iri de lux, 17.800 {; 0732.864.809/ 0764.716.412

mp) 3 camere, dressing, 2 balc, decomandat, confort 1, termoizolat, t, g, f, p, usi noi, mobilat ¿i utilat, et 5/8, renovat 2010, constructie 1982, 93.000 {; 0721.242.636 tivadaru@gmail.com

particular, 4 camere, cf. 1, ultramodern, neg. 0765.088.733

mp, 2 båi, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, toate îmbunåtå¡irile, boxå, intabulare, id 494002, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

527. TURDA, particular, 1 Mai, apart (70

542. VATRA Luminoaså, cf. 1, semidec.,

camere, decomandat, 4/4, g, f, p, t, 2 aer condi¡onat, 5 minute metrou, grådini¡å, ¿coalå în zonå, acte la zi, 57.000 {; 0722.747.075/ 0761.601.069

cf1/semidec, 72 mp., stradal, langa metrou, curat, accept credit, oferta reala, 68.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

birou, s.utilå= 76 mp, balcon, boxå, 98.000 {; 0722.356.383

93. MATEI Ambrozie, Aleea Ianca,

20. BERCENI, Budimex, 1982, 6/10, 90

526. TREI camere, convenabil, numai cash, numai de la particulari; 0767.482.407

509. TITAN, cartier, strada Burdujeni 7,

475. TEIUL Doamnei, 2 camere, semidecomandat, 60 mp utili, mobilat ¿i utilat modern, 1983, 6/8, CBR 46697 63.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

92. LUTERANÅ, 4 camere, parter, ideal

et. 4/8, semidec., 90 mp, 2 balcoane, curat, fårå îmb., id 503, 69.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

4 camere, cf. 1, 1982, 83 mp, etaj 3/10, semidecomandat, termopane, u¿å metalicå, interfon, liber, particular, 71.500 {; 0722.507.858/ 0722.587.019

541. VATRA Luminoaså, cf. 1, 5/8, semi-

510. TITAN, Fete¿ti, apartament 3

19. BERCENI, Apåråtorii Patriei, 1985,

25. BERCENI, Obregia, 1981, 1/4, 84

lar, decomandat, cf. 1, lux, 110.000 {; 0722.245.133

balcon cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, geam baie, spatios, merita vazut bloc stradal aproape parc, 67.500 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 0721.377.691 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro bloc B2, scara B, etaj 7, gresie faianta, termopan, parchet, aer conditionat, internet, cablu, telefon, interfon, contoare, parcare auto, toate actele necesare vazarii, 75.000 {; 0740.111.794/ 0720.051.420 corneanu_emil@yahoo.com

comandat, 1980, 9/9, 100mp, 2 gr.sanitare, ascensor, parcare bloc curte interioarå, boxå, interfon, posibilitate mansardare. 0722.837.936/ 0732.958.998

553. ªTEFAN cel Mare, Floreasca, 65

554. ªTEFAN cel Mare, ocazie, aparta-

91. LAHOVARI, Pia¡a, conf.1, semide-

bloc 1986, et. 8, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, t, g, f, p, um, AC, vedere mixtå, accept credit, neg., 65.000 {; 0732.056.579

camere, cf. 1, 1975, 64 mp, zona ªtefan cel Mare - Lizeanu, et. 7/9, îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, cadastru + intabulare, particular, urgent, 64.000 {; 0724.272.673 mp, 7/8, intrare stradalå, vedere mixtå, toate îmb., în gura metroului, renovat recent, mobilat/ utilat modern, liber, exclusivitate, ID900043, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro18. BERCENI, 90 mp, Apåråtorii Patriei,

24. BERCENI, Emil Racovi¡å, 3/4, semi-

C-uri, parter/ 4, are balcon, vedere mixtå, suprafa¡å 68 metri patrati, fårå îmbunåtå¡iri, bloc 1976, acte in curs, aproape metrou, parc, pia¡å, pret negociabil, 58.500 {; 0726.340.034

525. TREI camere, cf. 1, dec., et. 10, fårå probleme, sau schimb cu 2 cam. + diferen¡a, 54.000 {; 0766.360.521

decomandat, accept credit, 50.000 {; 0729.427.524

552. ªTEFAN cel Mare, apartament 3

523. TITAN, Policlinicå, decomandat, în

493. TITAN metrou, 1/10, stradal, vedere parc, 70 mp, bucåtårie - 10 mp, balcon dormitor, vis-a-vis sta¡ie metrou, 68.000 {; 0722.414.299

495. TITAN Poståvarului, etaj 7/8,

551. ªTEFAN cel Mare, 72 mp, 4/8, 1 balcon, camere spa¡ioase ¿i luminoase, CBR39658 77.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

C-uri, parter/ 4, are balcon, vedere mixta, suprafata 68 mp, fara imbunatatiri, bloc 1976, acte in curs, pret negociabil, 59.000 {; 0726.340.034

524. TITULESCU Mega Image, particu-

mandat, balcon, 70 mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, 58.500 {; 0729.427.524

550. ªTEFAN cel Mare, 65 mp, 6/7, 1 balcon, bloc 1961, fårå risc seismic, CBR39720 80.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

522. TITAN, Policlinica, decomandate in

mandatå, 56 mp, construc¡ie 1978, fårå îmbunåtå¡iri, 48.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.51

494. TITAN Policlinicå, p/4, deco-

549. ªTEFAN cel Mare, 3 camere, 69 mp utili, semidecomandat, renovat modern, CBR 48532 83.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

555. ªTEFAN cel Mare- Obor, 2/8,

521. TITAN, Parc, et. 1/ 10, cf. l, cu balcon spatios, bucatarie 10 mp, bloc caramida, langa parc, zona verde, accept credit; 0721.377.691/ 0741.107.824/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

490. TITAN - metrou, 3 cam., cf. 1, 70

direct proprietar, bloc 1982, renovat recent, mobilat si utilat modern, 2 gr sanitare, pozitie excelentå, lângå metrou, acces rapid la toate zonele de interes ale Capiatalei meritå våzut, 100.000 {; 0728.873.400 radu.ungureanu@remax.ro

520. TITAN, metrou, Potcoava, stradal,

489. TINERETULUI/ Cantemir, 53 mp,

decomandat, complet renovat, imbunatatiri, CBR39034 60.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

548. ªTEFAN cel Mare stadion Dinamo,

decomandat, pozi¡ie de excep¡ie, parc, 67.900 {; 031.809.25.25/ 0726.934.341

519. TITAN, metrou, 1/10, stradal, semi-

488. TINERETULUI- ªincai, 7/8, 3

cam. decomandat, 74 mp, construc¡ie 1990, vedere mixtå, negociabil. 90.000 {; 0729.158.584

dublå vedere, lângå parc, mall Sun Plaza, amenajat, utilat Bosch, t, p, g, usa met., semimobilat, 2 bai, 3 balcoane, bloc curat, vecini civilizati, parcare, liber, 96.000 {; 0744.330.333/ 0744.350.333 gabi_faur@yahoo.com

ment 3 camere, semidecomandat, et. 1/8, multiple imbunåtå¡iri, mobilat ¿i utilat, 3xac, stradal, apropiere metrou, urgent, 54.500 {; 0735.577.577/ 0722.239.093 irina.desrobitu@anteeaestate.ro www.anteea-estate.ro

2/10, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 65 mp, agen¡ie, 62.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

1918 nr 191, 125 mp, vedere la padure, etajul 3/4, finisaje lux, gresie, parchet, faianta, centralå proprie, aer conditionat, loc parcare, pret neg., 95.000 {; 0722.664.513/ 0722.664.513/ 0722.664.513 cdfoodconsulting@yahoo.com Ghica, 3 cam., cf. 1 sporit, 1988, 80 mp, 65.000; 0765.251.504

parcului, cf. 1, semidecomandat, liber, bucåtårie de 12 mp, 68.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

547. VÅCÅREªTI, nou, 7/8(tehnic),

6/10, semidec., renovat, mobilat, buc., dormitoare, modern, ac, termopan, 55.000 {; 0722.680.579

67. DRUMUL Taberei, 1 balcon, Moghioro¿, 94 mp, 4/4, dec., teraså refåcutå. toate îmb., lux, renovat recent, semimobilat, parc, metrou, id 897010, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 68. DRUMUL Taberei, 8/10, Bd. Timi¿oara, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, ac, 2 gr. sanitare, u¿i noi, spoturi, jacuzzi, cabinå de du¿ cu hidromasaj, lux, cadastru, intabulare, meritå våzut, 82.000 {; 0730.556.907 69. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1,

dec., 1/10, 83 mp, an constr. 1985, g, f, t, ac, loc parcare, vedere mixtå, pre¡ neg., 87.000 {; 0730.556.919 70. DRUMUL Taberei, Ghencea, 8/10, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, 2 gr. sanitare, curat, apropiere linia 41, 1982, acte, neg., 80.000 {; 0728.874.505 71. DRUMUL Taberei, Ghencea, cf. I,

sd, bloc '83, g+f+p+t, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

72. DRUMUL Taberei, I/decoman-

dat, 3/4, toate îmbunåtå¡irile, 69.900 {; 0722.558.070/ 0762.216.420

81. IANCULUI, la intersec¡ie,

semicentral, vând apartament 4 camere, 1982, 100 mp, mai multe info. tel., 110.000 {; 0728.562.145 82. IANCULUI, P, 85 mp, 1940-2004 restauratå, curte, negociabil, CBR49406 97.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 83. IMAªULUI, Sålaj, particular, 4 camere, etaj 4/4, 65 metri patrati balcon, usa metalica, termopan, gaze, centralå proprie, gresie, parchet, imbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, liber, 34.500 {; 0754.486.539 constructorilor@gmail.com 84. JILAVA, Arteca, particular 4 camere

conf. 1 sporit, 1/4, decomandat, îmbunåtå¡iri, negociabil. 65.000 {; 0728.309.644

85. KOGÅLNICEANU, 5/5, decoman-

mobilat, decomandat, 100 mp, scarå renovatå, u¿i, instala¡ii schimbate, 115.000 {; 0726.777.877

114. OLTENIºEI, proprietar, 4 camere, etaj 9/ 10, decomandat, confort 1, 90 mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, cadastru, intabulare, fara imbunatatiri, accept credit si agentii imobiliare, 85.000 {; 0744.686.034 vasilescu.valent@gmail.com

ORŪELUL Copiilor, particular, 4 camere, cf. 1, 1985, g, f, t, centralå termicå, finisat, meritå våzut, u¿or neg.; 0726.334.029

115.

116. OZANA, Gura Vadului, 2/4, dec.,

îmbunåtå¡iri, bloc 1979, 72.000 {; 0761.680.662

117. PALLADY, stradal, 7/10, deco-

mandat, cf. 2 sporit (64 mp), intabulat, curat, 0722.859.200 118. PANTELIMON 2/10, cf1/dec, 96

m.p., 2 gr. sanitare, 3 balcoane, imbunåtå¡iri, ofertå realå, 72.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

119. PANTELIMON, (intersec¡ie Baicu-

date, 134 mp, 1939, finisaje, vedere mixtå, spa¡ios, luminos, CBR18874 133.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

lui - str. Tâmpa), ap. 4 cam., parter înalt, cf. 1, st- 84 mp, 2 båi, calorifere noi, u¿å metalicå, g, f, u¿or negociabil, 68.000 {; 0721.795.309

86. KOGÅLNICEANU, Ci¿migiu, 5 camere, supr.170 mp, apartament caså na¡ionalizatå, proprietar, 173 mp, et. 1, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil, 200.000 {; 0720.722.837

120. PANTELIMON, Bis. Capra, particular vând ap. 4 cam., cf. 1 dec., îmb. gresie, faian¡å, termopane; exclus agen¡ii, accept credit; 0729.770.831

87. LACUL Tei, Ote¿ani, confort 1, semidec., p/8, bloc 1986, t, g, f, scarå curatå, 2 båi, acceptå credit, 73.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53

121. PANTELIMON, Capra, Bucure¿ti,

88. LACUL Tei, parc, 6/8, cf. 1 sporit, g,

f, p, t, um, acte la zi, bloc civilizat, 90.500 {; 0732.320.501

4 cam., cf. 1, 1985, 90 mp, 84.000 {; 0761.067.942

122. PANTELIMON, Fiat, Electroaparataj- viitorul Mall, decomandat, cf I, an 1975, et 6/11, g, f, p, termopan inclusiv 2 balcoane (vedere mixtå), boxå etaj, a/c, cad/ intab, curat, îngrijit, bucåtårie mobilatå, RCS/ RDS/ RTC, 83.000 {; 0726.382.923 silviu.tudorache@yahoo.com

89. LACUL Tei, strada Turnul Eiffel 15, ap. 4 camere, parter, 255 mp, teraså 100 mp, bloc nou, parcare subteranå, 1.300 {/ mp; 0723.265.726 www.residenceeiffel.ro

123. PANTELIMON, Morarilor- park, 4 cam., p/10, dec., balcon, 2 båi, contorizat, neg., 65.000 {; 0722.996.156

90. LACUL Tei- Parcul Circului, 8/11, cf1/dec, 100 mp., constructie 1980, toate imbunåtå¡irile, 2 balcoane, 2 gr sanitare, ofertå realå, 76.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

124. PANTELIMON, Spital, 70 mp, 2/10, g, f, p, t, AC, bucåtårie mobilatå, acte, Lenu¿, 61.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri REZIDENºIALE 125. PIPERA, Båneasa, ocazie particu-

lar, apartament exculuvisist, 169 mpc, blooc 2009, living 39 mp, spa¡ios, curte propie 85 mp, teraså 18 mp, granit, bucåtårie americanå, în vecinåtatea cartierului Salcia finisat la cerere de lux, 126.000 {; 0732.399.480 www.apartamentepipera.ro

126. POLITEHNICÅ complex Quadra Place, construc¡ie 2007, etaj 7/8, 163 mp (utila + balcoane), 2 grupuri sanitare, 1 loc parcare, bucatarie mobilata + utilatå, pazå 24 h, ac in fiecare camera, loc de joaca copii, teren de baschet, 210.000 {; 0720.549.930 127. POLONA, Aurel Vlaicu, Penthause-

scara interioarå, et. 2-3/3+pod tehnic, 4 camere, decomandat, 195, 5 utili+2 terase de 64mp, liber, semineu, barbeque, a/c, alarma, locuri parcare, bucatarie utilata, videointerfon, intabulare, usor neg., 215.000 {; 0724.637.045/ 0726.525.515 Celebrityestate@gmail.com 128. PRIMÅVERII, apartament

superb, panoramå excelentå, 4 camere, cf. 1, etaj 4, singur pe nivel, complet renovat, finisaje deosebite; 0722.704.787

intrare stradalå, vedere mixtå, camere spa¡ioase, 3 balcoane, 2 gr. sanitare, cu îmb., neg., id 1800, 189.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

162. UNIRII Pia¡å, ultracentral, 6/9, 105

mp, dec., îmb., complet utilat ¿i mobilat lux, g, f, t, p, AC, vis a vis de Magazinul Unirea, neg., 850 {; 0734.222.104/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

163. UNIRII, 100 mp, fântâni, 1987, 2/7,

decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, intrare ¿i vedere stradalå, metrou, parc, id 950916, 160.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

Rosenthal, et 1/3, cf. 1 semidec, 100 mp, amenajat modern, centralå proprie, instalatii noi, termopan, parchet, gresie, faianta, 2 aer conditionat, cadastru, intabulare, 126.000 {; 0721.995.732

164. UNIRII, 1997, Mircea Vodå, intrare ¿i vedere stradalå, 42 mp, dec., bloc mixt, parter înalt/8, îmb., metrou, ideal investi¡ie, firmå, locuit, liberå, id 840570, 49.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

130. RAHOVA - Dumbrava Nouå, con-

165. UNIRII, 4 camere, confort 1, 143

129. PRIMÅVERII, Str. Pictor Daniel

fort 1, semidecomandat, etaj 3/8, vedere mixtå, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, termopan, parchet, aer condi¡ionat, suprafa¡a 90 mp, intabulare, 75.000 {; 0724.825.949 131. RAHOVA, Dumbrava Nouå, 3/8,

semidecomandat, 90 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, 2 båi/balcoane, parcare, 69.000 {; 0732.940.974

132. RAHOVA, Pia¡å, 2/4, decomandat,

88 mp, termopan, parchet ¿tejar, 2 balcoane, accept credit, 59.500 {; 0730.102.375 133. RAHOVA, Posta Margeanului, 4

cam., et. 6/ 8, 1986, 90 mp, cf. 1, semidec, 2 balc. inchise, 2 bai, 2 debarale, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, apometre, intabulat, acceptam credit, scara curatå, 75.000 {; 0770.774.100 glicinelor@rocketmail.com 134. RAHOVA, Sebastian, 3/8, dec.,90 mp, g, f, p, t, scarå curatå, 2 gr. sanitare, 60.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771 135. RAHOVA- Mårgeanului, 3/8, dec,

g+f, um, c+i, termopan, 63.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

136. R¢MNICU Valcea Ora¿, zona Nord, Ap. 4 camere, 3 dormitoare, 2 bai, balcon, decomandat, 100 mp, boxa, et. 1/4, liber imediat, zona linistita, langa piata, scoala, spital. Accept variante; 0733.103.504 vfpnod@yahoo.com 137. R¢MNICUL Sårat, decomandat,

3/10, 1983, 85 mp utili, 2 balcoane închise, 2 gr.san, ideal investi¡ie, CBR46304 83.000 {; 0730.177.286/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 138. SEBASTIAN, Dumbrava Nouå,

Bârcå, 3/8, cf. 1, 90 mp, construc¡ie 1985, cu 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 2 AC, termopan, parchet, g, f, boxå subsol, loc de parcare, intabulat, zonå civilizatå, 69.500 {; 0745.779.715/ 0724.253.121 139. SEBASTIAN, Liberty, 4 camere,

decomandat, renovat recent, modern, bloc 1993, 5/8, meritå våzut, apropiere Liberty Mall, ¿coli, grådini¡e, pia¡å, parc, pre¡ul este negociabil, 88.000 {; 0722.783.630 elenaclain@yahoo.com 140. SEBASTIAN- Ispirescu, 2/8, g+f+p,

termopan, um, scarå curatå, 72.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029 141. SEBASTIAN- Parc, 4/8, dec, 100

mp, g+f, c+i, termopan, 77.000 {; 425.22.46/ 0724021029

142. SOCULUI, ap. 4 camere, cf. 1, 1998, 87 mp, 4/8, termopan, centralå, UM, liber, proprietar, discutabil; 0768.737.744 143. TINERETULUI, 7/10, bloc monolit,

92 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, acte la zi, renovatå recent, 106.000 {; 0732.056.579

144. TINERETULUI, 90 mp, 2 gr. san-

itare, dec., fårå îmb., metrou, parc, 98.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

145. TINERETULUI, Palatul Copiilor, cf. 1, 102 mp su, 1987, dec., 2/7, 2 balcoane, 2 båi, 2 lifturi, vedere dublå, CT, îmb., ofertå, urg., 119.900 {; 0754.548.334 146. TINERETULUI, Radulescu Motru, 4 camere, confort I, decomandat, 80 metri patrati an constructie 1978, 2 grupuri sanitare, etaj 10/ 10, fara imbunatatiri, liber, numai cu cash, usor negociabil, 65.000 {; 0769.041.725/ 0769.041.726 office@terraclan.ro www.terraclan.ro

mp, construc¡ie 2010, decomandat, cu îmbunåtå¡iri, 140.000 {; 0727.505.410

166. UNIRII, 5/6, Casa Poporului, reno-

vat, intrare stradalå, vedere mixtå, Izvor, negociabil, 155.000 {; 0726.777.877 167. UNIRII, Casa Poporului, ap. 4 camere, supraf. 100 mp, 2 gr. sanitare, et. 3/7, vedere mixtå, posibilitate loc parcare, 4 AC, mobilat ¿i utilat, toate actele, 155.000 {; 0723.460.200 168. UNIRII, Mitropolie - superofertå, apartament în vilå, deosebit, 100 mp, 4 camere, parcare curte, 87.000 {; 0727.369.478 169. UNIRII, Splai, zona Biblioteca

Na¡ionalå, vând ap. 4 camere, etaj 2/7, 2 gr. sanitare, bucåtårie complet utilatå, intabulat. Camerele de zi orientate spre râul Dâmbovi¡a, dormitoarele vedere parc. Toate camerele cu aer condi¡ionat; 0722.389.797 170. UNIRII/ Cantemir, 100 mp, deco-

mandat, in vilå, 1/1, intrare separatå, 2 båi, deosebit, CBR43289 89.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

171. UNIVERSITATE, apartament superb, s. utila 105 mp, et. 8/ 10, luminos, inaltime camere 3 m, terasa cu vedere sud, aer conditionat, parchet, centrala termica de bloc-intretinere mica. Blocul a fost consolidat recent, 150.000 {; 0751.455.405 nistor@metropolitanbusiness.ro 172. UNIVERSITATE, Armeneascå,

decomandat, 3/5, 1940, 90 mp, teraså 10 mp, deosebit, CBR42576 80.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 173. UNIVERSITATE, C.A. Rosetti,

decomandat, p/5, 1933, 86 mp, 2 grupuri sanitare, pretabil cabinet, stradal, CBR38717 79.300 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 174. VITAN Mall, 96 mp, 1989, deco-

150. TITAN, 133 mp, 2009, 2 boxe, loc

parcare subsol, încålzire proprie, bucåtårie mobilatå, CBR33034, 133.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 151. TITAN, ap. 4 cam., cf. 1, 1984, 86

mp, îmbunåtå¡it, 2 balcoane, 2 båi, 2/8, centralå termicå, Auchan, g, f, um sau schimb + dif. 85.000 {; 0769.104.568/ 031.421.93.44

152. TITAN, Auchan, 4 cam., cf. 1, 986,

90 mp, 5/8, dec., 2 gr. sanitare, 2 balcoane închise, bucåtårie cu living deschis modernizatå complet, utilatå, aer condi¡ionat, acte la zi, zonå civilizatå, 83.000 {; 0724.253.121 153. TITAN, Diham, particular, 4 camere, p/8, 85 mp, 1986, g, f, p, termopan, centralå de ap., 78.000 {; 0723.767.503 154. TITAN, Liviu Rebreanu, particular, 4 cam. conf. 1, 2/4, 2 gr. san., usa metalica, termopan, parchet, cont. apa-cald., igienizat, gre. - faianta, izol. term. interior, balc. inchis, loc de parcare, garaj in afara pretului, 99.000 {; 0761.674.351/ 0764.377.732/ 0741.040.726 adelafelicia@yahoo.com 155. TITAN, Mini¿-Påtrå¿canu, 3/4,

îmbunåtå¡iri, zona verde, bloc supercivilizat, 2 grupuri sanitare, 79.000 {; 0726.029.960 156. TITAN, p-¡a Minis, particular, 4 cam. dec., 2 gr. sanit., parchet, balcon, aproape de pia¡å, ¿coala, parc, Auchan, negociabil, urgent, et. 1/4, 0770.202.822/ 0732.642.645 muffinsprotege@gmail.com 157. TITAN, Sec¡ia 13, 120 mp utili, 5 camere, 1/10, blocul Diploma¡ilor, 2 båi mari, 2 balcoane, izolat termic exterior, parcare, metrou, parc, 2 boxe, îmbunåtå¡iri, exclusivitate, id: 900534, 95.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

158. TITAN, Stånilå, vând/ închiriere ap.

4 camere, cf. 1, 1970, s- 78 mp, bloc H10, cåråmidå, 4/4, fårå îmb., pre¡ul zonei, contact Ca¿otå Bibi, 85.000 {; 0724.536.755

1. 1 DECEMBRIE Ilfov, caså+ spa¡iu

comercial, toate utilitå¡ile, urgent. Pre¡ negociabil. 0765.863.392

2. 1 DECEMBRIE, Copåceni, p+1+m,

200 mp construi¡i, teren 340 mp, termopan, izola¡ie exterioarå; 0724.270.736

3. 1 MAI - Domenii, particular, vilå stil englezesc, d+p+1+m, 4 camere, ultrafinisatå, selectå, pretabil locuin¡å/ firmå, 297.000 {; 0731.699.434 4. 1 MAI, Domenii, parcul Cire¿arii, vila

S+P+1+M, 3 camere, 2 båi, 1 wc serviciu, s. construitå 151 mp, s. utila 120 mp, curte libera 57 mp, singur curte, mobilata, alarma, cadastru, negociabil. Liberå, 168.000 {; 0740.367.790 office@stemaimob.ro www.stemaimob.ro 5. 1 MAI, Turda, demolabilå/ renovabilå,

teren 107 mp, (d-5), toate utilitå¡ile, acte OK, nedisc., 44.500 {; 0740.023.488/ 0727.256.147 6. 13 SEPTEMBRIE Marriott, P+M,

240 mp, 1924-2005 restauratå curte-80 mp, negociabil, CBV04401 260.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 7. 13 SEPTEMBRIE, Agip, vila 6 camere, constructie 2000, renovata 2008, 4 bai, p+1+m, 270 Mp, 280 mp teren, centrala, garaj, sauna, jacuzzi, terasa, curte amenajata, magazie, barbecue, la cheie, super oferta, 238.000 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro wwww.meteorimobiliare.ghidul.ro 8. 23 AUGUST, 120 mp construi¡i, P

+1, 2006, 130 mp teren, singur în curte, 6 cam., toate îmb., centralå, toate utilitå¡ile, asfalt, apropiere parc, metrou, id 8930036, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

100 mp, 5/8, dec., 2 båi, 2 balcoane, toate îmb., lux, parcare, intrare stradalå, vedere mixtå, ID840592, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

177. VITAN, Mall, 4 cam., 5/8, 106 mp, 2

gr. sanitare, 2 balcoane, g, f, p, t, um, 100.000 {; 0754.072.915

178. VITAN, Mall, particular, 4 camere la

curte, în vilå, p+1+m, dec., construc¡ie 2008, 100 mp utili, 2 gr. sanitare, centralå proprie, 84 mp curte, posibilitå¡i schimb cu o gars. sau 2 camere + diferen¡å, 150.000 {; 0724.539.809/ 0769.691.793 179. ªTEFAN cel Mare, 3/8, circular, bloc 1982, semistradal, cf. 1, acte la zi, neg., 105.000 {; 0732.320.501 180. ªTEFAN cel Mare, 35 mp, p/5, 1 grupuri sanitare, lângå spital, CBR46038 45.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

2 livinguri, 2 holuri, 1 bucåtårie, 1 baie, accept schimb o gars. ¿i diferen¡å, s teren- 208 mp, 80.000 {; 0732.907.204

11. 23 AUGUST, caså curte, 4 camere,

baie, bucåtårie, canalizare, 2 holuri, P+G+F, proprietar. 0765.327.161

12. 23 AUGUST, d= 12 m, 330 mp

teren, P +pod, 70 mp amprenta, 1984, cåråmidå, singur în curte, toate utilitå¡ile, asfalt, centralå, toate îmb., izolatå termic, metrou, parc, id 8930032, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 13. 23 AUGUST, sector 3, p+1, con-

struc¡ie 2007, bca, amprenta 80 mp, teren 135 mp, baie, bucåtårie, 75.000 {; 0724.579.843 camere ¿i 3 camere, st. 3.100 mp, d- 17 m; 0761.299.268

mp, sc=170 mp, izolatå, gaze, apå, garaj, stradå pietruitå, centralå, zonå civilizatå, poze în stadiile lucrårii, constr. 2007, Liviu, 95.000 {; 0720.144.604/ 0720.457.772 16. AFUMAºI, Petråchioaia, vilå construc¡ie nouå p+1, 4 camere, bucåtårie, baie, foi¿or, teren 2.500 mp, 50 pomi fructiferi, vie, finisatå, la cheie, curent 380 V, centralå electricå, 69.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0723.947.833

CARTIER Reziden¡ial, 15 km de Bucure¿ti, Green City, p+1, 77 mp amprenta la sol, 130 mp teren liber, acces RATB, mijloace de transport, grådini¡å, ¿coalå, supermarket în incinta complexului, zonå verde, lini¿titå, neg., Robert, 89.000 {; 430.37.40/ 0723.118.778 CARTIER reziden¡ial, 15 km de Bucure¿ti, Green City, vilå p+1, 77 mp amprenta la sol, 130 mp teren liber, acces RATB, mijloace de transport, grådini¡å, ¿coalå, supermarket în incinta complexului, zonå verde, lini¿titå, neg., Robert, 89.000 {; 430.37.40/ 0723.118.778 3.

4. CASÅ particular caså la curte la cheie, complet mobilatå, 120 mp utili, p+1, living, 3 båi, 3 dormitoare complet utilate, curte + teraså acoperitå, 140.000 {; 0732.989.658 mikidiaconescu@yahoo.com 5. DACIA, Romanå, bloc 2009, penthouse, 150 mp, lux, teraså superbå 32 mp, rate la dezvoltator, 219.000 {; 0747.164.692 6. GIULEªTI, ansamblu reziden¡ial, ap.

80 mp + curte 60 mp, loc parcare, la cheie, fårå tva, Prima Caså, 59.000 {; 0741.450.010 7. GIULEªTI, ansamblu reziden¡ial,

garsonierå 61 mp, la cheie, fårå tva, 39.000 {; 0741.450.010 www.iglootech.ro 8. SINAIA, Cumpåtu cu vedere

deosebitå cåtre Vârful Caraiman ¿i spre cota 1400. Este situatå într-o zonå fårå noi posibilitati de construc¡ie. Finalizatå in anul 2000, 290.000 {; 0723.200.288 cezar.surdulescu@yahoo.com 9. SISEªTI, apart. 2 camere, complex rezidential Greenlake-Sisesti, 55,69 mp utili, 70,92 mp supraf. totala, et. 3/ 6, 2 bai, balcon, boxa subsol, loc parcare subteran, bucatarie mobilata, ac, alarma apartament, 85.000 {; 0728.952.229 castil.invest@adslexpress.ro

36. BALOTEªTI, 100 mpc, teren 250 mp, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, complex Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, Otopeni, comision 0, 69.900 {; 0769.060.006 robert@privatebroker.ro www.private-broker.ro 37. BALOTEªTI, 100 mpc, teren 350 mp, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, lac ¿i pådure, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, DN 1, Otopeni, comision 0, 77.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 38. BALOTEªTI, 106 mpc + teraså, teren 400 mp, caså individualå, la cheie, toate utilitå¡iole incluse, TVA inclus, Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: PiperaTunari, Otopeni, Corbeanca, promo¡ie 3 case valabilå 2010, comision 0, 76.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 39. BALOTEªTI, 110 mpc, teren 500

22. ANDRONACHE, Ion Scor¡an, 5

cam., caså paiantå, 205 mp teren, construit 100 mp, toate utilitå¡ile, strada asfaltatå, particular, discutabil, 50.000 {; 0721.306.302 23. ANTIAERIANÅ, 3 cam., baie,

bucåtårie, teraså d- 9, st- 216 mp, apå, canal, 62.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 24. ANTIAERIANÅ, Mårgeanului, vilå

d+p+2, teren 170 m, str. Crizantemelor, foarte urgent, 89.000 {; 0728.584.935/ 0768.066.348 25. APROZI, 40 km Bucure¿ti, caså 3

camere, 2 båi, 2 bucåtårii, magazin, teren 2600 mp, proprietar, 18.500 {; 0727.019.635/ 0769.745.436

26. APÅRÅTORI, adiacent, metrou, asfalt, sector 4, p+1+m, cåråmidå, construc¡ie nouå, 6 cam., 3 båi, 80 mp/ nivel, 240 mpc, utilitå¡i, particular, disc., 117.000 {; 021.636.49.51/ 0744.228.099

APÅRÅTORII Patriei, sect. 4, vilå p+1, construc¡ie nouå pe structurå din lemn (sistem american), amprenta casei 110 mp, iar curte råmaså 190 mp, la cheie, cu toate utilitå¡ile, canalizare, apå curentå ¿i pu¡ în curte, curent de 380 W, gaze, proprietar, negociabil, 95.000 {; 0722.411.318

27.

28. APÅRÅTORII Patriei, sector 4, par-

ticular, urgent, vilå s+p+e, cu toate utilitå¡ile, accept variante, pre¡ discutabil, 90.000 L; 0740.312.777 29. APÅRÅTORII Patriei, vând vilå

cu toate utilitå¡ile la pre¡ de apartament sau variante, negociabil, 95.000; 0740.312.777 30. ARMASESTI comuna, jud.

Ialomit¡a, la 5 km de Urziceni ¿i 55 km Bucure¿ti, construc¡ie 2010+piscinå+teren-2300 mp, vilå compuså din 5 dormitoare, living-50 mp, bucåtårie, 2 båi, 1 wc serviciu, dressing, teraså 0745.659.310 31. AUTOSTRADA Bucure¿ti -Pitesti,

km. 36 vand casa curte P+M, st.1081 mp; sc. 173,08 +28,38 mp, 6 cam,b.b., g. f. p. g. t.incalzire centr. pe lemne, panouri solare, curent trifazic, put de mare adancime, fosa septica, pret neg, 85.000 {; 0730.229.993/ 0723.198.214 serbanmima@yahoo.com

87. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a, caså 3 c, renovatå, centralå, teren = 210 mp, vizita¡i site, sårbåtori fericite. 59.000 {; 0722.515.556 www.bucurestii-noi.ro/licitatii 88. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

utilå 160 mp, super lux, disc., 90.000 {; 0743.334.484

vilå P+1, Sc=160, St=200, la cheie+liberå, vizita¡i site, sårbåtori fericite. 178.000 {; 0722.515.556 www.licitatii.bucurestii-noi.ro

60. BRAGADIRU, vilå super lux,

89. BUCUREªTII Noi, vilå p+1, 2009, 5

59. BRAGADIRU, vând case, suprafa¡å

suprafa¡å utilå 230 mp, p+1, neg., 140.000 {; 0743.334.484

61. BRAN la 2 km de Cå¡el, P+2E+M,

500 mp construi¡i, structura de bloc, toate utilitå¡ile, materiale foarte calitative, teren 2.500 mp. Pre¡ul reprezintå 50% din suma investitå. Urgent. Proprietar. 200.000 {; 0744.532.071

camere, bucåtårie, båi, finisate gata, disc., proprietar, 178.000 {; 0733.269.051

90. BUCUREªTII Noi- BCR, imobil 4

cam, construc¡ie 1975, renovabil, teren 310 mp, D=12ml, utilitå¡i, 85.000 {; 0740.064.330

ticular, caså+ teren 350 mp, zona superbå, urgent; 0744.532.139

91. BUDEªTI, jud.Cålåra¿i, caså cåråmidå, 3 camere, pråvålie, teren suprafa¡a totalå 1.260 mp, stradal-centru, negociabil, 60.000 {; 021.644.03.33/ 0723.291.439

63. BRAªOV, Såcele, cartier ANL, vând/

92. BUFTEA, caså p+1, 150 mp + curte

62. BRÂNCOVEANU, Aluni¿ului, par-

închiriez, caså p+1, 3 dormitoare, sufragerie, bucåtårie, suprafa¡a construitå 200 mp, teren 500 mp. 0722.277.534

500 mp, zonå pådure, 80.000 {; 0722.933.967

64. BREAZA vilå ultracentral, P+1+M, suprafata teren 360 mp, suprafata construita 118 mp, toate utilitå¡ile, dec., terasa,scara exterioara, proprietar. Merita vazutå,! 95.000 {; 0743.595.205/ 0761.837.064/ 0720.813.813 madielaa2@yahoo.com

93. BUFTEA, Crevedia, casa 160 mp construiti, la cheie, 500 mp teren, caramida Porotherm, geamuri termopan, materiale de calitate, zona rezidentiala, toate utilitatile, apropiere padure si lac, promotie, cod:ca158, 96.000 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro

65. BREAZA, (PH) casa P+M, toate util-

94. BUFTEA, Crevedia, vila p+1+m,

itatile si dotarile moderne, finalizata 2009. Teren 680 mp din care 98 mp amprenta casei. Negociabil 95.000 {; 0728.866.880 col.ilieto@gmail.com 66. BRUSTUROASA, jud. Bacåu, 4 cam., bucåtårie, baie, bucåtårie ¿i anexe teren, curte 2.000 mp, apropiere Comåne¿ti, pu¡ în curte; 0721.880.080 68. BRÅNEªTI, vilå p+1, 2009, fin-

isatå, toate utilitå¡ile, accept variante, 155.000 {; 0766.426.223

160 mp, la cheie, finisaje de calitate, caramida Porotherm, acoperis lindab, termoizolata, curte de 450 mp amenajata, terasa, zona vile, apropiere lac, cod:CA018, 98.000 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro 95. BUFTEA, Crevedia, vila p+m, 160 mp, la cheie, 4 camere, baie, bucatarie, 415 mp teren, zona linistita, intre vile, curte amenajata, promotie, cod: ca016, 56.500 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro

camere, 2 båi, bucåtårie, terasa + anexe, la cheie, totul inclus, TVA inclus, complex rezidential, finisaje calitate, vecinatå¡i: Corbeanca, Pipera, Tunari, Otopeni, parter+pod, oferta reala. 92.900 {; 0769.060.006 robert@privatebroker.ro www.private-broker.ro 44. BEIUª, jud. Bihor, vând sau

4 cam., baie, bucåtårie, s. casei = 100 mp, toate utilitå¡ile, centralå, id 467, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 46. BERCENI, lângå Mamina, p+1, 140

mp, teren 240 mp, finisatå/ nefinisatå, utilitå¡i, particular, disc., 79.000 {; 0767.373.777

47. BERCENI, metrou IMGB 1, vilå p+2,

finalizatå 2010, 180 mp construi¡i, living + 3 dormitoare, 3 båi, complet finisatå "la cheie", bran¿atå la utilitå¡i, disc., 115.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

BERCENI, metrou IMGB 1, vilå p+2- construc¡ie cåråmidå 2010, 60 mp/ nivel (180 mp construi¡i), living+ 3 dormitoare, 3 båi, teraså 20 mp, complet finisatå "la cheie", utilitå¡i bran¿ate, disc., 105.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 48.

49. BERCENI, Metrou IMGB, duplex cuplat Berceni, 129.500 {, semidec., 365 mp, su 298 mp, teren 550 mp, p+1, garaj cu etaj, 9 cam., 5 båi, 2 bucåtårii, gradina amenajatå casuta cu etaj pt copii, tobogan, iaz cu pesti, iluminat exterior, alarma, usa garaj automata, 2 auto, 258.000 {; 0723.283.493 dragossora@yahoo.com 50. BERCENI, Olteni¡ei, BRD, p+1+2, construc¡ie 2006, sc 220 mp, mobilat ¿i utilat lux, totul la cheie, cramå, centralå, aer condi¡ionat, liberå, zonå deosebitå, idealå sediu firmå sau locuin¡å, meritå våzutå, 195.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428 51. BERCENI, vilå 2009, 5 cam., P +1+

M, 300 mp, gaze, curte 320 mp, finisaje lux, 94.000 {; 0755.065.514

52. BERCENI, ¿os. Giurgiului, Petrom, duplex p+1+m, 150 mp construit, constr. 2009, cåråmidå, teren 100 mp, 61.000 {; 0744.656.898 53. BOLINTIN Vale, Ogrezeni, vând

vilå p+1, 210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp, teren 700 mp, pre¡ neg., 90.000 {; 0745.256.022 54. BOLINTIN Vale, Ogrezeni, vând vilå, 210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp, teren 700 mp, neg., 90.000 {; 0745.256.022 55. BOLINTIN Vale, vând vilå p+1,

Bolintin Vale, Ogrezeni, 210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp. Teren 700 mp, pre¡ neg., 90.000 {; 0745.256.022 56. BORSEC sta¡iune vilå cu 17 camere+ mansardå ¿i restaurant, într-o sta¡iune feericå si de renume la munte, intens vizitatå, 750 mp vilå+ 1.750 mp teren sau schimb cu apartament 3-4 camere ut