Page 1

19.429 anun¡uri

78. BRANªAMENTE apå, racord canal, recep¡ie acte Apa Nova, înlocuiri bran¿amente canalizåri, repara¡ii; 021.434.32.76/ 0720.506.819/ 0760.727.231 79. BRANªAMENTE de apå, canalizåri, gaze, curent, cu contract executå firmå autorizatå; 0720.256.484/ 0760.331.282 80. CABANUºE din lemn, OSB ¿i lambriu, izola¡ii cu polistiren extrudat ¿i expandat, acoperi¿uri cu tablå zincatå cutatå, case la ro¿u sau la cheie, tencuieli decorative. 0720.215.684 81. CADASTRU ¿i intabulare în regim

normal sau urgen¡å, pre¡uri mici; 0731.471.112/ 0745.810.946

82. CADASTRU ¿i intabulare, în

Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479

1. ACCESORII ACOPERIª EXECUTÅM CU MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, MONTÅM PARAZÅPEZI ªI ORICE FEL DE REPARAºIE; 0745.919.929 2. ACCESORII acoperi¿,

lucråri de la acoperi¿uri noi pânå la remedieri infiltra¡ii, de asemenea ¿i co¿uri fum inox, pre¡uri fårå concuren¡å; 0751.359.560

 ACCESORII, ACOPERIª DIN TABLÅ ZINCATÅ LINDAB ªI ORICE REPARAºIE, GARANºIE ªI SERIOZITATE; 0755.665.261

3.

 4. ACOPERIª de orice fel, dulgherie din tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane ¿i orice fel de repara¡ie, pre¡ de crizå; 0747.552.222

ACOPERIª executåm, din tablå zincatå+ jgheaburi ¿i burlane ¿i mici repara¡ii dulgherie, reducere pensionari 10%; 0733.117.789

5.

ACOPERIª, accesorii dulgherie, mansarde ¿i ¿arpante, orice repara¡ie, pre¡uri de crizå; 0742.782.063

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

6.

 ACOPERIª, DIN TABLÅ ZINCATÅ ªI TABLÅ LINDAB, REPARAºII DULGHERIE; 0729.760.608 7.



8. ACOPERIª, executåm din orice tip tablå, accesorii jgheaburi, burlane, tubulaturå; 0761.058.488

18. ACOPERIªURI din Lindab, +repara¡ii+ gulgherie, transport inclus provincie, manopera 1,5 {/mp; 0766.375.601

34. ALPINIªTI utilitari executåm deszåpeziri acoperi¿uri la mare înål¡ime, descongestionåm ¡ur¡urii etc.; 0727.544.273

ACOPERIª, executåm, din tablå Lindab, ¡iglå metalicå cu materialele noastre sau ale clien¡ilor, repara¡ii dulgherie; 0786.426.336

19. ACOPERIªURI repara¡ii

35. AMENAJÅM apartamente, birouri,

9.

ACOPERIª, HIDROIZOLAºII PROFESIONALE DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, GLAFURI, ROSTURI, TABLÅ LINDAB, ZINCATÅ ªI ORICE MODEL; 0729.477.752

10.

ACOPERIª, jgheaburi, burlane, accesorii, dulgherie, ¡iglå metalicå, glafuri, reduceri în luna decembrie; 0755.828.619

11.

ACOPERIª, montåm ¡iglå metalicå tip Lindab+ accesorii, cu materialul nostru, pre¡uri de la 9 {; 0786.444.668 12.

ACOPERIª, montåm, din ¡iglå metalicå tip Lindab, 1,5 {; 0745.919.929

13.

14. ACOPERIª, orice fel de dulgherie din tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane ¿i orice fel de repara¡ie, pre¡uri mici. Seriozitate; 0732.556.649

ACOPERIª, TABLÅ LINDAB, DULGHERIE, PREºURI AVANTAJOASE; 0761.058.226

15.

16. ACOPERIª, tablå zincatå, dul-

gherie, vopsitorie, burlane ¿i jgheaburi, repara¡ii; 0721.801.160

17. ACOPERIªURI accesorii, amena-

jari interioare ¿i exterioare, constructii case, finisaje, glet, izola¡ii, montåm parchet convenabil, placåri polistiren, renovari, rigips, ¿ape, tencuieli, zidårie, zugråveli; 0722.611.667 constructii.generale@yahoo.com

urgente din tablå zincatå, Lindab, jgheaburi, burlane etc., ghene gunoi, vopsitorii, dulgherii, 23 % reducere pt. pensionari, rog seriozitate; 0769.890.313 20. ACOPERIªURI reparåm orice tip de acoperi¿ din tablå zincatå ¿u Lindab, urgente, jgheaburi, burlane, reducere 20 % pt. pensionari; 0733.407.331 21. ACOPERIªURI tablå zincatå,

jgheaburi, burlane, vopsitorii, glafuri, dulgherii, reducere 22 %; 0749.811.297 22. ACOPERIªURI, case, apartamente, zugråveli, gresie, faian¡å, tencuieli, fose, polistiren, etc; 0723.699.826 23. ACOPERIªURI, jgheaburi ¿i

burlane, ¡iglå metalicå tip lindab, accesorii cu sau fårå materialul clientului, mici repara¡ii deblå, ghene de gunoi, pre¡ crizå; 0748.963.138/ 0730.722.809 24. ACOPERIªURI, la cererea

clientului, ¡iglå metalicå ¿i accesorii. Montåm ¿i facem repara¡ii urgente. Dulgherie mansarde, reducere 20 %; 0720.765.366 25. ACOPERIªURI, Lindab, aticuri,

dulgherie, pre¡uri de producåtor; 0764.094.519 26. ACOPERIªURI, mansarde,

¡iglå metalicå, jgheaburi + alte accesorii, repara¡ii urgente, rog seriozitate, 25 %; 0731.438.356 27. ACOPERIªURI, repara¡ii urgente din tablå zincatå, Lindab, jgheaburi, burlane etc., ghene gunoi, vopsitorii, dulgherii, 20 % reducere pt. pensionari, rog seriozitate; 0757.970.583 28. ACORDURI de mediu, autoriza¡ii, avize, certificate de urbanism, autoriza¡ii de construire, proiectare, PUD, PUZ; 0722.558.937 29. AER condi¡ionat, montaj, reamplasåri, service, frigidere, casnice, comerciale, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986 30. AER condi¡ionat: constatare repara¡ii, service, încårcåri, recuperåri freon, specialist aer, pre¡uri bune; 0744.207.216 31. ALPINISM utilitar, repara¡ii acoperi¿, burlane, jgheaburi, hidroizola¡ii terase, subsoluri, zugråveli, amenajåri interioare, placåri polistiren etc., 10 {; 0733.591.139 office.romexport@gmail.com www.uniqueteam.aaz.ro 32. ALPINISM, execut placåri polis-

tiren, repara¡ii rosturi, repara¡ii, confec¡ionare, montare jgheaburi, burlane, acoperi¿uri; 0744.372.095 33. ALUMINIU Tâmplårie PVC

Rehau Germania, 25 - 30 {/mp; jaluzele verticale 6 {/mp; glafuri, plase insecte, super pre¡uri ptr. lucråri mari ¿i foarte mari. Azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.deisnperfect.ghidul.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro

case/ vile, lucråri complete la standarde occidentale, pre¡uri mici ¿i termene scurte garantate contractual, 10 ani garantie, transport gratuit materiale si moloz, redare la cheie, recomandari; 031.4041629/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro http://www.amenajarisiconstructii.ro

36. AMENAJÅM apartamente, case, glet, lavabilå, gresie, faian¡å, parchet, rigips, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 37. AMENAJÅM apartamente, case, rigips, pere¡i despår¡itori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 38. AMENAJÅM apartamente, case, vile, renovåri, repara¡ii, montaj faian¡å, gresie, parchet, gips - carton, granit, marmurå, traventin, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidårie, tencuieli, interior - exterior, îndreptat glafuri, aplicare tapet, glet, zugråveli, instala¡ii sanitare, termoizola¡ii fa¡ade: SC Ioni¡å Construct SRL, garan¡ie între 1 ¿i 10 ani; 0726.755.449/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 amenajari_ionita@yahoo.com www.amenajariionita.ro 39. AMENAJÅM termoizola¡ii fa¡ade, pentru case/ vile, clådiri birouri ¿i industriale, placåri polistiren EPS ¿i XPS, armare plaså din fibrå de sticlå, aplicåri tencuieli decorative, amenajåm, fax; 021.221.56.46/ 0726.755.449/ 021.221.56.49 amenajari_ionita@yahoo.com/ amj@amenajariionita.ro www.ionitaconstruct.ro/ www.amenajariionita.ro

40. AMENAJÅM apartamente, case, ¿ape, ¿ape colorate pentru cur¡i interioare, garaje, glet, tencuialå, gresie, pavele. Execu¡ie promptå, calitate garantatå. 0722.400.497 41. AMENAJÅRI apartamente, case,

faian¡å, gresie, gleturi, tapet, zugråveli, parchet, u¿i, placåri, pre¡uri bune; 0729.971.647/ 0763.991.673

42. AMENAJÅRI apartamente, glet, lavabil, rigips, polistiren, parchet laminat, gresie, faian¡å, sanitare, electrice; 0729.662.794 43. AMENAJÅRI apartamente, gresie, faian¡å, rigips, zidårii, zugråveli, tencuieli, ¿ape, parchet, demolåri, polistiren, instala¡ii, etc.; 0766.261.942/ 0745.064.786

49. AMENAJÅRI interioare ¿i exterioare, lucråri de hidroizola¡ii, schimbare tablå aticuri, termoizola¡ii terase de bloc, zugråveli scåri de bloc. Pre¡uri de crizå; 0769.404.457/ 0726.010.164/ 021.324.64.84 www.hidroizola¡ii-totalcomprest.ghidul.ro 50. AMENAJÅRI interioare ¿i exte-

rioare, tencuialå, tinci, glet + vinarom, ¿apå, gresie, faian¡å, parchet, izola¡ii ¿i hidroizola¡ii, etc., totul la o calitate deosebitå. Oferim garan¡ie; 0722.409.407 www.sc.pepconstruct.ro 51. AMENAJÅRI interioare, apartamente, zugråvealå, glafuri la termopan, cer ¿i ofer seriozitate; 0726.185.661

44. AMENAJÅRI faian¡å, gresie, 15 L/mp, zugråveli glet 6 L/mp, lavabil 4 L, tencuieli 8 L, rigips 13 L, instala¡ii sanitare; 0724.026.829

52. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate si profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

45. AMENAJÅRI gresie, faian¡å 15 L,

53. AMENAJÅRI interioare, execut

tencuialå 8 L, ¿apå 10 L, polistier 15 L, rigips 15 L, parchet 10 L, glet 5 L, lavabilå 5 L, apartamente la gata; 0720.169.176

46. AMENAJÅRI int./ext. profesionale:

glet, faian¡å, gresie, rigips, vinarom, parchet, tencuit, ¿ape, etc.; 021.345.65.19/ 0744.316.918/ 0767.417.284

47. AMENAJÅRI interioare execut

lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 48. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere ¿i nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 54. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com 55. AMENAJÅRI interioare, execut prompt, serios lucråri la cele mai mici pre¡uri: gresie, faiantå, zugråvit, vopsit, glet, rigips, parchet izolatii, hidroizolatii, ¿ape, tencuieli, placari osb, lambriu montaj usi; 0727.320.458 56. AMENAJÅRI interioare, exterioare, rigips, faian¡å, gresie, inst. sanitare, electrice, parchet; 031.409.75.99/ 0722.672.572/ 0763.267.087/ 0747.167.078 57. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie 17 L/ mp, instala¡ii sanitare, gåuri hote, zugråveli, rigips 15 L, polistiren 15 L, parchet 9 L, pre¡uri de iarnå; 0724.471.113 58. AMENAJÅRI interioare, încålzire

electricå în pardosealå, protec¡ie înghe¡ (jgheaburi, burlane, dolii, terase exterioare, scåri exterioare, acces auto, trotuare, protec¡ie înghe¡ conducte), firmå cu experien¡å, garan¡ie 12 ani, produse Tyco Belgia; 0726.114.028/ 0730.725.555 office@incalzireinpardoseala.com.ro www.incalzireinpardoseala.com.ro

63. APOMETRE,! montaj, sigilåri,

repara¡ii, instala¡ii sanitare, cupru, polipropilenå; 021.332.39.36/ 0722.141.866

64. ARHITECT autorizat execut con-

venabil proiecte complete de locuin¡e în vilå, bloc, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844 65. ARHITECT autorizat întocmesc

documenta¡ii complete arhitecturå (DTAC, DDE) ¿i urbanism (PUD, PUZ), în vederea eliberårii autoriza¡iei de construc¡ie; 0740.241.328/ 0744.332.062 66. ARHITECT autorizat realizez proiecte arhitecturå cu instala¡ii rezisten¡å ¿i avize, convenabil; 0765.511.298/ 0749.080.799 67. ARHITECT AUTORIZAT, AUTORIZAºII CONSTRUIRE, ARHITECTURÅ COMPLEXÅ, LOCUINºE, VILE, MAGAZINE, HALE, CONSOLIDÅRI, EXTINDERI, MANSARDÅRI; 0724.642.436/ 021.314.19.96/ 021.315.20.81 68. ARHITECT autorizat, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire/demolare DTAC-proiect complet (arhitectura+rezistenta+instalatii+obtinere avize), vizualizare 3d exterior si interior, preturi avantajoase; 0724.917.322 cgarh@yahoo.com 69. ARHITECT proiecte, vile blocuri,

documentatii complete autorizatie de construire DTAC, 4.9 {/ mp -studiu 3D inclus in pret, PUD PUZ, proiectare specialitati, structura, instalatii, expertize, obtinere avize, 4,90 {/ mp; 0727.352.921/ 021.666.37.92 dan.zamfirescu@arhitect.biz www.arhitect.biz 70. ARHITECTURÅ, rezisten¡å, instala¡ii, autoriza¡ii construire, expertize tehnice, certificat energetic, PUD, PUZ, 8 {/mp; 0764.701.500/ 0764.701.510

60. AMENAJÅRI interioare, tencuialå, tinci, glet, vinarom, ¿apå, gresie, faian¡å, montåri u¿i, glafuri la termopane; 0726.185.661

74. AUTORIZAºII de construc¡ie certificate urbanism avize proiecte orice aprobåri extinderi modificåri recompartimentåri balcoane PUZ-uri scoateri din circuitul agricol cadastre; 0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com www.globus-geoproiect.ro

62. AMENAJÅRI, zugråvim apartamente, vile, spa¡ii comerciale, scåri de bloc la preturi accesibile pt orice buzunar. Ex pre¡: glet 5 L/ mp, rigips 12 L/ mp, faian¡å 20 L/ mp, etc. Avem referin¡e în domeniu; 0785.350.324 amenajari@yahoo.com

300, 400 L, teren 700 L în 7 sau 21 zile lucråtoare; 0730.725.621/ 0753.854.102 85. CANADA, case lemn, experien¡å

stråinåtate cherestea umiditate max 12%, geluita, 4 fete, ofer consultanta alegera proiectului de casa calculatie de costuri 60 ron/h. Efectuez toate operatiile care tin de o casa reparatii; 0722.939.565/ 0761.749.204 dragut_george59@yahoo.com 86. CASE la rosu, la cheie, scari de bloc, amenajari apartamente, parchet, tencuieli, gleturi, gresie, faianta, zugraveli, SC executa, garantie, seriozitate, factura se fac reduceri de pina la 20% manopera/ materiale; 0748.242.475 danutdorel@yahoo.com www.danyconstruct.wgz.ro 87. CASE la ro¿u, p+ e+ m, 220 mp, cåråmidå sau BCA, plata pe etape fårå avans, 26.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 88. CENTRALE termice, aer condi¡ionat, service, autorizåri, puneri în func¡iune, inginer autorizat ISCIR, Romstal, Buderus, Bosch; 0722.337.819/ 021.314.15.97 89. CONFECºII metalice, solicit executia de confectii metalice industriale, tabla, dotare minima a executantului: ghilotinå, abkant, valt roluit toate L= 2m, 1,5 {/ kg; 0722.284.997 90. CONFECºIONEZ din fier forjat sau

profile metalice - grilaje, mobilier decorativ, supor¡i, por¡i, garduri, scåri, balustrade, diverse structuri, în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/ mp; 0767.468.036 www.bendeto.dap.ro

91. CONFECºIONEZ grilaje metalice, por¡i, garduri, balustrade, scåri, urgent, negociabil, seriozitate; 0726.995.598/ 0761.619.091

72. ATELIER bobinaj, rebobinåri repara¡ii motoare electrice: pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0740.871.320 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 73. AUTORIZAºIE de construire inclu-

tencuieli, placåri gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativå, rigips, parchet, renovari, acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Disponibil si pentru urgente, 0734.206.123/ 0786.619.470 totalmi@yahoo.com

84. CADASTRU, intabulare apartament

71. ARHITECTURÅ, structurå, instala¡ii, proiecte complete pentru case, expertize ¿i consolidåri; 0722.644.544 proiectare.case@gmail.com www.proiect-casa.ro

59. AMENAJÅRI interioare, lavabil, faian¡å 13 L/mp, vinarom 120 L camera, izolat balcoane, gleturi, negociabil; 0726.553.244/ 0726.553.488

61. AMENAJÅRI, executam zugraveli,

83. CADASTRU ¿i intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Ro¿oga; 0769.212.861/ 0726.328.374 cadastrumasuratori@gmail.com www.cadastru-masuratori.ro

siv proiect (arhitecturå, rezisten¡å, instala¡ii), avize, studiu geo, studiu topo, expertizå tehnicå prin A.C.P.C.I. SRL; 021.220.16.31/ 0744.873.196

75. BALUSTRADE ¿i scåri interioare din inox; 0744.754.131/ 0786.852.299 76. BALUSTRADÅ, ¡eavå påtratå, rotundå, fier forjat, inox, scåri elicoidale, pre¡uri mici negociabile. 0724.977.708 77. BRANªAMENT apå, canalizare,

separåri, recep¡ie-contract Apa Nova, repara¡ii, înlocuiri ¡evi vechi 0721.390.290/ 0761.077.013

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

17 decembrie 2010

PRESTÅRI SERVICII 125. EXECUT lucråri de confec¡ii metal-

ice- por¡i, garduri, grilaje, orice alte produse- tip copertine, parasolare, ¿.a.m.d., costuri rezonabile, lucråri de calitate cu garan¡ie; 0760.959.201 126. EXECUT tencuieli, rigips, gresie,

PRESTÅRI SERVICII 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Acte firmå, avoca¡i, contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Medita¡ii, cursuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

CUMPÅRÅ/ VINDE 7. Mobilå, electrocasnice, audio-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. Computere, telefoane mobile, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9. Echipamente, utilaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10. Haine, bijuterii, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11. Animale de companie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12. Vânzåri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. Cumpåråri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LOCURI DE MUNCÅ 14. Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 15. Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 16. Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 17. Cereri de muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

IMOBILIARE V¢NZÅRI 18. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 19. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 20. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 21. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 22. Ansambluri reziden¡iale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 23. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 24. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 25. Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 26. Imobile diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 27. CUMPÅRÅRI, SCHIMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 28. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 29. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 30. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 31. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 32. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 33. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 34. Regim hotelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 35. ¥nchirieri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 36. CERERI închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

AUTO 37. 38. 39. 40.

Autoturisme, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Motociclete, vehicule diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Piese, accesorii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

AFACERI 41. 42. 43. 44.

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Credite, împrumuturi, asiguråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Reduceri de pre¡, promo¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Afaceri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

MATRIMONIALE 45. 46. 47. 48. 49.

EA cautå partener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 EL cautå partenerå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Saloane de masaj erotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Prietenii, cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Matrimoniale diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

ANUNºURI DIVERSE 50. Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 51. Cita¡ii, licita¡ii, mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 52. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

ANUNºURI PRIMITE DIN STRÅINÅTATE . . . . . . 38 ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39, 40

faian¡å, finisåri; 0729.675.290

127. EXECUT zugråveli interioare, mon-

92. CONSTRUCTOR båtrân cu

echipå construiesc case la ro¿u ¿i finisaje la pre¡uri mici; 0722.529.094/ 0768.476.720 93. CONSTRUCºII case la ro¿u

parter 72 mp+ pod 50 mp, cåråmidå, BCA, termen scurt, 10.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructiicase-andore.ro 94. CONSTRUCºII case- vile la ro¿u cu

materiale incluse conform proiectului dvs. Ofertå specialå 150 {/ mp pt.construc¡ie la ro¿u ¿i 100 {/mp pt. consolidare. Garan¡ie 10 ani, carte tehnicå a construc¡iei, materiale de calitate, beton mecanizat, cåråmidå porotherm. 0723.049.152 www.anaconstruct.ro/ www.anaconstruct.ghidul.ro 95. CONSTRUCºII de la A la Z. Con-

taj rigips, glet, scafe, arcade, placåri cu polistiren, montaj parchet, la pre¡uri accesibile ¿i de calitate maximå. Particular; 0721.351.791 128. EXECUT zugråveli, vopsitorie,

gleturi calitate, rapiditate la pre¡uri de sårbåtori de iarnå. Rog seriozitate; 0733.315.624 129. EXECUT zugråveli. Repara¡ii, gre-

sie, faian¡å, inst. electrice, sanitare. Sudurå, placåri gipscarton. Curå¡enie familii, etc.; 0768.310.981/ 0723.080.894

130. EXECUT, amenajez båi, canalizåri,

repara¡ii, instala¡ii încålzire, la pre¡uri avantajoase; 0727.351.571 alinstalator@yahoo.com

131. EXECUT, amenajez, instala¡ii san-

itare, încålzire, fose septice, cabine du¿, jacuzzi, etc.; 0762.347.019 instala¡iisanitare2009@yahoo.com

struim la pre¡uri de crizå, executåm urgen¡e (fisuri) instala¡ii sanitare termice, gresie, faian¡å, zidårii, finisaje, exterioare ¿i interioare, evaluare gratis; 0734.359.897/ 0771.824.373 jiar_constructii@yahoo.com jiar-constructii.wbgarden.ro

rioare, compartimentåri, tavane speciale, corpuri rigips artistice, zugråveli, termosistem exterior în domeniul industrial ¿i construc¡ii civile. Opt ani experien¡å lucråri excep¡ia Italia, pre¡uri neg.; 0733.786.042/ 0733.786.085

96. CONSTRUIM case la cheie,

133. EXECUTÅM fier forjat, confec¡ii

p+m, 144 mp, totul inclus, plata pe etape fårå avans, 34.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 97. CONSTRUIM case la ro¿u 125 {/mp, 260 {/mp la cheie, plata pe etape construite, oferim proiectare; 0733.696.520 98. CONSTRUIM case la ro¿u 125

{/mp, fårå avans, materiale, manoperå incluse, platå etape; cheie 260 {/mp; 0730.559.664 99. CONSTRUIM case, vile "la ro¿u", 125 {/mp - materiale + manoperå cu TVA ¿i "la cheie" 265 {/mp, S.C. Sandy Prestigi Construct - S.R.L. Oferim garan¡ie, seriozitate; 0758.779.434/ 0766.504.662 www.sandy-construct.ghidul.ro 100. CONSTRUIM ieftin case ¿i

blocuri, finisaje, mecanizare, sisteme cofrare, popi, ferme Doka, cofraje metalice, macarale proprii; 0731.731.150 101. CURźENIE dupå constructor,

case, birouri, apartamente. Pre¡uri corecte, seriozitate, promptitudine. Pentru estimare gratuitå suna¡i 0722.757.909

DIRIGINTE ¿antier clasa A, consolidåri, restauråri, consultan¡å totalå, supraveghere tehnicå pe toatå durata execu¡iei; 0722.639.313

102.

103. DIRIGINTE ¿antier, R.T.E, asigur

verificarea corectitudinii execu¡iei lucrårilor, întocmesc cartea tehnicå; 0762.000.630

104. DORIºI så scåpa¡i de stres în urmårirea derulårii ¿antierului? Apela¡i la un inginer constructor atestat diriginte ¿antier, RTE cu experien¡å în ¡arå ¿i stråinåtate, pentru consultan¡å totalå; 0722.667.268 105. ECHIPÅ executåm lucråri construc¡ii

la cheie pre¡uri rezonabile; 0749.275.540

106. ECHIPÅ expertå construim case, vile la ro¿u ¿i la cheie. Foråm pu¡uri micå, mare ¿i medie adâncime toate la pre¡ul clientului; 0733.323.575/ 0768.659.165 107. ECHIPÅ particularå executå: faian¡å, gresie, rigips, tencuieli, zugråveli, glet, montåm parchet, u¿i, sanitare, elecrice, etc., avem ¿i oferte cu materialele noastre sau ale clientului, detalii pe blogul nostru; 0723.367.162/ 0720.893.998 cristian_amenajari@yahoo.com http://cristianamenajari.blogspot.com 108. ECHIPÅ profesionistå executå ame-

najåri interioare, la pre¡uri accesibile, calitate ¿i seriozitate; 0762.970.774/ 0771.559.601 109. ECHIPÅ, gresie, faian¡å 17 L, rigips

17 L, tencuialå 9 L, ¿apå 10 L, glet 6, lavabilå 4 L, polistier 17, case la gata, 2 scåri bloc; 0760.315.106

132. EXECUT, lucråri rigips, finituri inte-

metalice, por¡i, grilaje, mobilier grådinå etc.; 0722.738.181

sanitare ¿i termice, zugråveli, faian¡å, montåri-repara¡ii centrale termice, calorifere, obiecte sanitare, pompe, hidrofoare, boilere. Promptitudinea, calitatea ¿i seriozitatea ne caracterizeazå, Radu; 0727.758.709 136. EXECUTÅM mobilå la comandå,

proiectare, transport ¿i montaj gratuite, seriozitate ¿i calitate; 0724.359.120

137. EXECUTÅM tâmplårie aluminiu PVC Rehau Germania, 25-30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, superpre¡uri pt. lucråri mari ¿i foarte mari. Azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.desingperfect.ghidul.ro 138. EXECUTÅM tâmplårie PVC,

calitate nem¡eascå, la pre¡ de fabricå, montaj+ transport gratuit; 0766.729.483/ 0722.682.969 139. FAIANºÅ, gresie 20 L/mp, rigips,

tencuialå, ¿apå, parchet 8 L/mp, glet 7 L/mp, zugråvealå 4 L/mp; 0725.853.224/ 0734.537.495

140. FIER forjat, por¡i, garduri, balustrade, copertine ¿i mobilier de exterior/ interior, calitate, garan¡ie ¿i transport gratuit; 0727.883.266 141. FINISAJE interioare-exterioare,

gresie, faian¡å, rigips, polistiren, zidårie, avantajos. 0768.846.941/ 0721.481.380 142. FORAJE de crizå, începând cu

166. LUCRÅRI de finisaje: sapa 12L/mp,

tencuiala 12L/mp, rigips 20L/mp, gresie+faianta 15L/mp, glet 6L/mp, parchet 8L/mp. Ing. cu experienta; 0751.488.797

167. LUCRÅRI de zidårie, tencuieli, izo-

Oferte speciale. Livråri rapide la domiciliu. Sunå acum. Materiale de construc¡ii, ciment, rigips, profile, vopsea lavabilå, gips carton, osb - ¿i sfaturi despre folosirea acestora. Producåtori Knauf, Rigips, Armstrong, Adeplast, Ceresit, Apla etc. Detalii pe site; 0745.102.990/ 0742.963.932/ 0762.547.807/ 031.102.60.67 office@preturimateriale.ro www.preturimateriale.ro 169. MESERIAªI executåm amenajåri interioare, zugråveli, gresie, faian¡å, parchet laminat, instala¡ii sanitare, tencuieli; 0745.170.796/ 0720.500.368

 MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro 170.

 171. MONTAJ, ra¿chetare, låcuire, parchet masiv, stratificat, laminat, tehnologie fårå praf, sisteme ecologice, garan¡ie; 0733.963.145/ 0371.028.371

143. FORAJE puturi apa de mica-mare adancime str. pvc. ecologicå de valplast, filtru tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, pernå margaritar. Se asigura debit apå, dosar parametri foraj, 1 {; 0724.401.595 foraje_puturicristi@yahoo.com

174. MONTEZ, ra¿chetez, paluxez par-

144. FOREZ pu¡uri tuburi beton ¿i PVC, micå ¿i mare adâncime, fose ¿i cåmine. Pre¡ de crizå. 0726.394.748/ 0768.645.411 145. GLAFURI, PVC stejar auriu ¿i mahon la barå de 6 ml, 300-500 mm, pre¡uri de la 130 L/barå; 0721.410.591/ 0765.367.345 146. HIDROIZOLAºII, termoizola¡ii,

repara¡ii, scurgeri pluviale pt. terase, funda¡ii, balcoane, pre¡uri minime; 0726.305.566

ISCIR, agreat Distrigaz: orice instala¡ii gaze, termice, sanitare de la A- Z, înlocuiri+ montaj obiecte sanitare, calorifere, repara¡ii instala¡ii sanitare. Nonstop. Convenabil; 021.222.34.02/ 0726.081.141

115. ELECTRICIAN autorizat rezolv

150. INSTALATOR autorizat, amenajez

116. ELECTRICIAN autorizat, înlocuiesc

165. LUCRÅRI de finisaje ¿i amenajåri interioare profesionale la pre¡uri de particular, firmå executå; 0724.339.820/ 0720.583.116 www.prosperityconstruct.ghidul.ro

172. MONTAJE parchet parchet, 4 L/mp cu plintå, u¿i interior 50 L/bucata, u¿i exterior 100 L/bucata, repar u¿i ¿i ferestre, tâmplarul Constantin; 0733.382.323

rien¡å execut lucråri repara¡ii, bran¿amente, montaj electric, automatizåri, la pre¡ul clientului; 0724.997.840 orice problemå electricå, program non stop, ofer garan¡ie, constatare + deplasare gratuitå; 0728.891.673/ 0730.004.712

164. JALUZELE, rulouri exterioare, lemn, Al/PVC, verticale, orizontale, u¿i garaj, copertine, tâmplårie PVC Rehau; 0723.506.088/ 0723.889.806/ 021.340.39.48

130 L adâncime 0 - 300 m cu extradrill ¿i Beretta, noroi foraj betonitå, carotaj, denisipåri, pompe cåldurå, comune, hale blocuri, fose, instala¡ii ¿i în rate (foråm ¿i iarna), 130 L; 0722.224.049/ 0745.075.736/ 0762.623.445 www.caryforaje.ro

149. INSTALATOR autorizat ANRE ¿i ISCIR executåm instala¡ii gaze (proiectare, execu¡ie, contorizare), instala¡ii termice, sanitare, scurgeri ¿i canalizare, la cele mai mici pre¡uri; 021.627.08.60/ 0724.125.280

114. ELECTRICIAN autorizat cu expe-

JALUZELE, REPARAºII, CONFECºII, RULOURI EXTERIOARE DIN LEMN ªI VOPSIT; 021.351.35.03/ 0729.214.497

163.

168. MATERIALE pentru construc¡ii.

148. INSTALATOR autorizat ANRE +

execut, repar, instala¡ii case, vile, execut împåmântåri, tablouri, dosare; 0766.239.798/ 0730.455.624

162. INSTALAºII, termice, sanitare, electrice. Repara¡ii, modificåri instala¡ii noi. Montaj decora¡iuni electrice pentru sårbåtori; 0720.759.770/ 0744.342.961

135. EXECUTÅM lucråri de instala¡ii

111. ELECTRICIAN 18 ani experien¡å,

113. ELECTRICIAN autorizat ANRE,

reziden¡iale, industriale, distribuitori materiale instala¡ii, pre¡uri excelente; 0728.800.200

mice, electrice, montaje ¿i repara¡ii centrale termice, aragazuri; 0721.418.372

147. INSTALATOR apå, cåldurå, repara¡ii cåzi de baie, canalizare, fose septice, pre¡uri mici; 0727.351.571

montaj tablouri, siguran¡e, întrerupåtoare, prize, corpuri iluminat, senzori, bran¿ament, instala¡ii, promptitudine; 0722.887.799

161. INSTALAºII la cheie,

134. EXECUTÅM instala¡ii sanitare, ter-

interioare/ exterioare, case la ro¿u ¿i cheie. Pre¡ de crizå; 0722.924.997

112. ELECTRICIAN 24/24h, repara¡ii

adevårat ¿i autorizat ISCIR+ Distrigaz: gaze, sisteme termice+ sanitare, montaj ob. sanitare, diverse repara¡ii. Pre¡uri bune; 021.212.22.34/ 0720.314.078

lat, decorativå, tâmplårie, parchet, instala¡ii sanitare ¿i termice, instala¡ii electrice, rigips ¿i zugråveli executå firmå serioaså; 0765.603.134/ 0728.907.300

110. EFECTUÅM lucråri de amenajari

execut orice lucrare la pre¡uri avantajoase. Ofer garan¡ie; 0763.357.557/ 0730.122.539

160. INSTALAºII gaze. Instalator

båi complete, instala¡ii cåldurå, fose septice ecologice etc., ieftin ¿i calitate; 0762.347.019 151. INSTALATOR bun ¿i ieftin. Orice

zonå, inclusiv duminica. Dan; 0720.856.886

tablouri, lustre, prize, întrerupåtoare, repara¡ii, modificåri, înlocuiri instala¡ii etc., pre¡ crizå; 0766.642.039/ 0724.316.077

152. INSTALATOR bun ¿i ieftin;

117. ELECTRICIAN execut instala¡ii

153. INSTALATOR meseria¿ montez:

173. MONTEZ, ra¿chetez, låcuiesc orice

tip parchet, scule profesionale cu aspirator, experien¡å SUA, pre¡uri promo¡ionale; 0722.468.292 chet clasic ¿i laminat; 0733.764.503/ 0745.858.495/ 021.335.96.77

175. MONTÅM acoperisuri Lindab, zin-

cata, invelitori, aticuri, mansarde, termoizolatii fatada, lucrari de hidroizolatii, co¿uri de fum, constatare gratuita, portofoliu vast, calitate garantatå, flexibilitate maximå 15 {/mp; 0728.496.289 saabconstruct@yahoo.com

P.F.A., CONSTRUCºII, AMENAJÅRI, CONFECºII METALICE, PORºI, GARDURI, BALCOANE, SCÅRI, BOXE, CAUT FEMEIE DE SERVICIU, PENTRU UN BLOC CU 2 SCÅRI, 4 ETAJE, DIN SECTORUL 3; 021.323.89.29/ 0745.185.022/ 0753.601.532 176.

177. PARCHET montat, ra¿chetat,

paluxat, ma¿ini profesionale nem¡e¿ti, fårå praf, calitate, pre¡uri minime; 031.800.57.78/ 0721.420.305/ 0761.042.404 178. PARCHETAR montez,

ra¿chetez, paluxez, ma¿inå cu aspirator, pre¡uri minime; 0731.896.182/ 0765.718.690 179. PARCHETAR profesionist, montåm

parchet masiv in diferite modele, raschetam parchet cu scule profesonale (fara praf) materiale profesionale, lacuri de calitate ecologice, seriozitate maxima, test umidit; 0749.117.572 ciprian.bordeianu@yahoo.com

180. PARCHETAR, ra¿chetez parchet fårå praf (ma¿inå cu aspirator), pre¡ negociabil; 0720.029.211 181. PARCHETARI, executåm montaje, ra¿chetåri, låcuiri, båi¡uiri, asiguråm materiale produc¡ie Germania; 0755.058.038

aragaz, robine¡i, ma¿inå spålat, sifon pardosealå, boiler, calorifere, scurgeri, hidrofor etc. Calitate ¿i rapiditate; 0724.728.304/ 0765.664.150

182. RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374

la¡ii, tablouri electrice, aplice, prize, case, vile, apartamente, convenabil; 0724.129.669

154. INSTALATOR sanitar execut orice

183. RIGIPS gresie ¿i faian¡å, instala¡ii

119. ELECTRICIAN nonstop, remediez

155. INSTALATOR, execut centrale ter-

electrice, montez aplice, prize, întrerupåtoare, ofer garan¡ie, pre¡uri neg. 0723.367.949/ 0766.273.127 118. ELECTRICIAN execut, repar insta-

defec¡iuni electrice, montez corpuri iluminat, întrerupåtoare, tablouri, siguran¡e, instala¡ii, profesionalism; 0760.954.140 120. ELECTRICIAN, autorizat, prompt,

montez, repar instala¡ii electrice ieftin; 0723.879.296/ 0760.584.264 www.electrician-autorizat.net

121. ELECTRICIAN, execut instalatii electrice, reparatii, modificari, montaj corpuri iluminat, tablouri electrice, prize, intrerupatoare, diverse electrice, interventii de urgenta. Calitate, seriozitate, garantie, convenabil; 0723.022.738 ovidiu_electric40@yahoo.com 122. EXECUT acoperi¿uri lindab, ¿arpante, aticuri, topogane, tablå cutatå, clasicå, burlane, jgheaburi, captatoare, coamå + repara¡ii; 0758.859.042 123. EXECUT burlane, doli, camå, jghe-

aburi, ¿or¡i, cârlige, acoperi¿uri lindab, ¡iglå + repara¡ii, ofer montare; 0769.582.956

124. EXECUT jgheaburi, burlane,

topogane, aspirator de zåpadå, acoperi¿uri tablå cutatå, cupru, lindab, ofer montare ¿i repara¡ii; 0785.356.975

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

0727.538.383/ 0751.166.166

fel de lucrare, pre¡uri avantajoase, disponibil ¿i duminica; 0724.964.347 mice, sanitare, gaze, coloane apå, canalizare, calorifere; 0726.176.224

156. INSTALAºII gaze, agreat Dis-

trigaz, autorizat ISCIR: instala¡ii gaze, termice, sanitare, montaj+ repara¡ii instala¡ii sanitare, obiecte sanitare, aparaturå casnicå. Prompt ¿i rapid; 021.324.89.76/ 0724.935.210

157. INSTALAºII gaze, termice, sanitare. Autorizat Distrigaz, ANRE ¿i ISCIR: instala¡ii gaze, termice, sanitare, hidrofoare, contoare apå- gaz, oriunde, non- stop, convenabil; 021.450.02.31/ 0732.978.425 158. INSTALAºII gaze. Autorizat ISCIR+ ANRE+ Distrigaz: montaj+ vânzåri contori pasant gaze, desigilåri contoare gaze, montaj centrale termice, calorifere, inst. sanitare, etc. Interven¡ii rapide; 021.330.50.75/ 0732.978.364 159. INSTALAºII gaze. Autorizat ISCIR+ Distrigaz: repara¡ii centrale termice, avizåri C.T., montaj senzori, revizii C. T, montaj arzåtoare sobe, calorifere, repara¡ii + interven¡ii. Prompt ¿i rapid; 021.212.22.72/ 0722.428.839

sanitare cupru; 0730.226.857

184. RIGIPS, placare perete, perete despartitor, tavan fix, casetat. Masca tevi, scafe. Chituit, slefuit, vinarom. Lucrez singur; 0770.462.130 185. RULOURI exterioare SC Power TOP SRL, executa si instaleaza:rulouri exterioare aluminiu, obloane aluminiu, usi de garaj tip rulou cu actionare electrica, plase antiinsecte si copertine la preturi promotionale(garantie 2 ani), 32 {; 021.777.38.97 / 0733.227.774/ 0732.133.793 office@erulouri.ro www.erulouri.ro

 191. T¢MPLAR execut orice

lucrare în domeniu; 0722.972.567/ 0724.229.390 192. T¢MPLAR, executam diverse lucrari de tamplarie: montat usi 70 lei/buc, parchet 7 lei/mp, lambriuri, scari din lemn, balustrade, reparatii mobilier, etc.; 0727.685.461 tamplar.iscusit@gmail.com 193. T¢MPLÅRIE aluminiu Rehau Germania, 25 - 30 {/ mp, jaluzele verticale, 6 {/ mp, glafuri, plase insecte, super pre¡uri pentru lucråri mari ¿i foarte mari, azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.deisnperfect.ghidul.ro 194. T¢MPLÅRIE PVC cu geam ter-

moizolant Low-E, jaluzele, glafuri la pre¡ de producåtor, acum ¿i în rate, gratuit plase de insecte, transport ¿i montaj. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

T¢MPLÅRIE, PVC, Germania, pre¡ de fabricå; 0721.511.311/ 0769.572.989

197.

198. ZUGRAV cu experien¡å execut

zugråveli, gresie, faian¡å, parchet, vopsitorii, termoizola¡ii etc. Rog discre¡ie ¿i seriozitate; 0729.495.700 199. ZUGRAV serios, ieftin, execut glafuri, repara¡ii parchet, glafuri, poliestiren, rigips, zidårii, tencuieli, etc. 0743.876.610 200. ZUGRAV, excut zugråveli, gleturi, gresie, faian¡å, instala¡ii sanitare, placåri polistiren; 0722.800.491/ 0760.034.663 201. ZUGRÅVELI, glafuri de orice fel, faian¡å, gresie ¿i parchet laminat execut; 0721.156.930 202. ZUGRÅVIT, gresie, faian¡å, instala¡ii sanitare, parchet ¿i låcuit, paluxat, rigips, vopsit, acoperi¿uri, confec¡ii metalice; 0744.101.082/ 021.332.52.44

1. ABONAMENTE, accesorii, aplica¡ii,

absolut orice problemå, instalare Windows, devirusare, repara¡ii laptop-uri, computere, garan¡ie; 0760.950.313/ 0720.657.223

2. ABSOLVENºI informaticå oferim urmåtoarele servicii: instalare Windows, devirusare, repara¡ii calculatoare la domiciliul dumneavoastrå. Rezolvåm orice problemå, facturå, garan¡ie, inclusiv week-end; 0760.950.313/ 0720.657.223 3. ACCESORII aplica¡ii calculatoare absolut orice defect, instalåri Windows, programe, devirusåri, jocuri, configuråri, internet, router, vânzåri/ montaj componente noi & sh, rapid, eficient, convenabil, profesionalism, garan¡ie, inclusiv weekend; 0764.390.362/ 0724.166.903 4. ACOPERIªURI, Lindab, tablå cutatå

sau clasic ¡iglå, burlane Doli, jgheaburi apåråtori, zåpadå, repara¡ii toate tipurile; 0769.582.956 5. AER condi¡ionat aragazuri, frigidere, congelatoare, ma¿ini spålat, repara¡ii, montaj; 021.334.79.72/ 0722.796.411 6. AER condi¡ionat, camere frigorifice,

vitrine frigidere congelatoare, repara¡ii service; 0722.441.583

7. AER condi¡ionat: constatare, specialist

aer, repara¡ii service, încårcåri, recuperåri freon, pre¡uri accesibile; 0744.207.216 8. AMENAJÅRI apartamente, glet + lavabil, col¡are, gresie, faian¡å, experien¡å 10 ani în domeniu; 0726.185.661/ 0766.881.156 9. APOMETRE, centrale termice, aragaze, ma¿ini spålat, montaje, repara¡ii, instala¡ii sanitare, electrice, avarii, scurgeri, între¡ineri vile, restaurante; 0744.846.688 10. APOMETRE, montez, sigilez centrale termice, instante, instala¡ii subsoluri, robine¡i, aragazuri, ma¿ini spålat, canalizåri, gaze, gåuri beton, avarii non-stop. ¥ntre¡inem restaurante, vile provincie, fose septice pt. acestea, seriozitate, profesionalism; 0726.634.466/ 0742.782.437/ 0760.899.408 11. ARAGAZE, congelatoare, frigidere, ma¿ini spålat, aer condi¡ionat, electrocasnice, calitate, garan¡ie; 0723.189.897/ 0767.274.116 12. ATELIER de Tâmplårie executåm recondi¡ionåri orice tip de mobilier vechi ¿i nou, transformåri ¿i lustruiri, poleit, vopsit u¿i ¿i geamuri curå¡ate de vopsea ¿i lustruit orice culoare; 0724.939.302/ 0741.985.142 13. ATELIER bobinaj, rebobinåri repara¡ii motoare electrice, pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0740.871.320 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 14. BOBINAJ, repara¡ii motoare electrice, rebobinåri, pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie. Titan Ilioara 15; 0723.671.112/ 0744.584.318 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 15. CALCULATOARE -laptopuri depanez, vând, cumpår, deplasare la domicliul dvs. inclusiv week-end; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654 16. CALCULATOARE absolut orice

17. CALCULATOARE instalez XP SP3,

Vista Ultimate SP2, Windows 7, 50 L; 0770.462.130

188. SOBAR specialist execut sobe,

18. CALCULATOARE Service, repara¡ii

190. T¢MPLAR execut lucråri din lemn

brad, mobilå pal, recondi¡ionåri diverse; 0726.611.183/ 0766.103.956

● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65 ● BONENI TRADE - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel/fax: 021.255.10.92 ● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 0770.286.466 ● COLOSAL - Str. Ion Câmpineanu nr. 24, tel/fax: 021.312.12.22 ● CORE ADVERTISING - ªtirbei Vodå nr. 119, tel/fax: 021.637.37.36; 021.637.37.35 ● DORAL - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4 (zona Diham), tel: 021.340.12.66 ● EDMA (BRAªOV) - Str. Poståvarului nr. 64, tel/fax: 0268.475.078 ● FAST MEDIA SERVICES- Calea 13 Septembrie nr. 221-225(Prosper Center),tel/fax: 021.317.36.44 ● GROUP MEDIA SUPPORT&CONSULTING - P-¡a Presei Libere, cam. 415, tel/fax: 021.311.60.25

● HIT - Str. Avrig nr. 63, bl. E2, tel/fax: 021.250.72.08 ● IMEDIA ADVERTISING - Calea Mo¿ilor, nr.127, et.2, ap.3, tel:021.313.38.97, 021.313.38.98 ● INFO MEDIA - Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 3 B, tel: 021.332.64.61

● PAPER GANET - Bd. Iuliu Maniu nr. 14, Bl. 13, p, tel/fax: 021.430.11.30

termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri, vå oferå la pre¡ de producåtor Aldplast, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit, acum ¿i în rate fårå dobândå. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

cotå, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri co¿uri; 0721.747.184

Program: L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

● A-Z - Str. Bibescu Vodå nr. 2, bl. P5, parter, tel: 021.336.65.45

196. T¢MPLÅRIE PVC Rehau, cu geam

187. SOBAR specialist execut sobe tera-

cåmine, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri. 021.221.66.99/ 0745.991.298

● AQUA BIO - ªos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, tel/fax: 021.326.52.05

● MAXIM - Bd. Carol nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02

configura¡ie depanåri, instalåri Windows, programe, devirusåri, componente, calitate, garan¡ie, inclusiv week-end; 0764.390.362

189. TERMOPANE în rate fårå dobândå.

● AGER PRESS - Str. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 119, tel/fax: 021.224.22.01

195. T¢MPLÅRIE PVC cu geam termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri vå oferå Aldplast la pre¡ de producåtor, rate fårå dobândå, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

treaptå, cu douå rampe ¿i podest 75 L/ treapta, pe rotund 100 L/ treapta. Ing. constructor; 0751.488.797

186. SCÅRI din beton cu o rampå 50 L/

30 AGENºII DE PUBLICITATE ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel/fax: 021.310.06.53, tel: 021.312.55.63

la domiciliu. Orice problemå, instalare Windows, antivirus cu licenta pe viata, instalare ¿i configurare routere, ap-uri. Up-grade. Deplasare gratuitå, asistentå on-line gratuitå, 70 L; 0721.258.571/ 0762.778.482

19. CALCULATOARE, absolut profesional, instalare Windows, devirusåri, repara¡ii, iefrtin, urgent, la domiciliul clientului; 0764.229.222/ 0732.573.777

● MEDIAPRESS - Str. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. D, et. 2, ap. 105, tel: 021.335.29.11 ● NAFI AV- ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, sector 6, tel/fax: 021.746.57.62 ● PAPER GANET - Bd. Al. Obregia nr.8, Bl. OD2, Sc.1, p, ap 2, tel/fax: 021.683.18.18 ● POLUX - Str. Brezoianu nr. 21, sector 1, tel: 021.311.17.22; 021.312.61.41 ● REGATA GRUP - ªos. Mihai Bravu 293, bl 12, sc. A, tel/fax: 021.324.00.50 ● SAX ACTIV - Complexul Moghioro¿, tel: 021.413.78.75 ● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, sc. 6, tel: 021.451.11.13 ● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44 ● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00 ● TELEFAX - Str. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. A, ap. 4,tel: 021.330.47.16, fax: 021.330.80.91 ● TERRA VISUAL - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, sc.1, parter, ap.1, tel/fax: 021.423.96.12 ● TITAN MEDIA - ªos. Viilor nr.92, bl.4B, sc.6, ap.33, P. tel/fax:021.335.98.36/ 0723.134.892 ●UNIPRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 26,tel/fax: 021.315.94.55; 021.315.89.04; 021.315.51.83

110 OFICII POªTALE 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.315.87.93 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40; 021.255.33.31 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Calea Dude¿ti 101, tel: 021.322.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd.Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03; 021.336.45.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.46.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.39.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96; 021.210.10.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 45, tel: 021.311.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 100, tel: 021.430.54.68 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85; 021.348.42.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95; 021.327.26.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.46.35; 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal (incinta W.T.C.), tel: 021.318.21.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.34.04 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.242.10.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 5-7, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.318.21.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Str. Stavropoleos 6, tel: 021.312.56.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92; 021.341.04.97 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 25, tel: 021.340.24.60; 021.340.12.88 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 164, tel: 021.231.38.22 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.08.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.11 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.10.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.769.33.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55; 021.321.48.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.460.34.87 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.91 ● OFICIUL POªTAL nr. ● OFICIUL POªTAL nr.

SECTORUL ILFOV ● BRAGADIRU ● BUFTEA ● BALOTEªTI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● MÅGURELE ● CIOLPANI ● OTOPENI ● VOLUNTARI ● GHERMÅNEªTI ● CORNETU ● AFUMAºI ● BRÅNEªTI ● CERNICA ● GLINA ● PANTELIMON ● POPEªTI - LEORDENI ● VIDRA ● 1 DECEMBRIE ● JILAVA ● DOMNEªTI ● CHIAJNA ● CHITILA ● MOGOªOAIA ● TUNARI ● MOARA VLÅSIEI ● PERIª

DIN ºARÅ ● BRAªOV . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . .Str. I.L. Caragiale nr. 14; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . .Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . .Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . .Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . .ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . .Str. Republicii 1; . . . . . . . . . .- Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . .Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . .- Oficiul Crevedia Mare, . .Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . .Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . .Ora¿ Mihåile¿ti; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Roata de Jos, . . . . .Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . .Str. Cuza Vodå nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . .Str. Costache Negri nr. 64 . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; . . . . . . . . . . .- Ghiseul nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Piata Grivitei nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Sos. Nordului nr. 2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . .Str. Postei nr. 75; ● PLOIEªTI . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . .Bd. Republicii nr. 102; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . .Aleea Chimiei nr. 59; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 12, . . .Str. Malul Rosu, Bl. 101D2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . .Bd. Bucuresti nr. 24; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 14, . .P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2 ● TIMIªOARA - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . .B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

3

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

PRESTÅRI SERVICII 20. CALCULATOARE, configuråri sis-

62. MAªINI de spålat, repara¡ii orice

21. CALCULATOARE, inginer IT, repar, re-instalez Windows, programe, drivere, office, antivirus, învå¡are, tehnoredactare, profesionalism, inclusiv weekend, 50 L; 0730.496.489/ 0753.470.388

63. MAªINI spålat automate, repar orice

22. CALCULATOARE, instalez Win-

dows+programe utile+antivirus, licen¡å 1 an, 30 lei, defragmentåri, devirusåri, instalare programe utilitare. Deplasare gratuitå inclusiv wek-end. Paul, 30 L; 0765.235.040/ 0721.883.027

brizare canale, gresie, faianta, parchet, instalatii sanitare, reparatii case, acoperisuri, gips-cartoon, case la cheie, facem de toate la preturi adaptate crizei cu factura, Mesterul Casei; 0767.166.651 stafiuta_27@yahoo.com

23. CALCULATOARE, laptop, service -

65.

teme, devirusare, instalare Windows, montaje componente, deplasare client; 0762.905.791/ 0723.716.138

repara¡ii la domiciliu, instalåri Windows, orice program, orice problemå, rapid, ieftin, eficient, 30 L; 0786.921.717

24. CALCULATOARE, laptopuri, insta-

lare Windows, program jocuri, antivirus. Deplasare la client. Ieftin, rapid ¿i eficient; 0768.071.598 25. CALCULATOARE, laptopuri, serv-

ice, devirusåri, Windows, la domiciliu; 0722.873.926/ 0765.391.172

26. DEBLOCÅRI orice tip de u¿i metal-

ice, asiguram service si garantie, non stop, 0748.149.748 achimmarius19@yahoo.com

27. DEBLOCÅRI u¿i metalice non stop, montåm butucuri, broa¿te, yale, balamale la pre¡uri promo¡ionale; 0766.772.823/ 0724.001.599 28. DEPANARE aparate electronice la

domiciliu: televizoare cu tub sau LCD, monitoare, cuptoare microunde, deplasare ¿i constatare gratuitå; 0763.658.831/ 0722.811.310/ 0763.332.560/ 031.439.09.67

29. DEPANARE frigidere, congela-

toare, inclusiv sâmbatå ¿i duminicå; 021.425.87.56/ 0744.517.905

30. DEPANARE la domiciliu: televizoare

LCD sau cu tub, monitoare, calculatoare, sisteme audio, dvd-playere, reinstalari Windows etc. Garantie 6 luni. Deplasarea si constatarea gratuite; 0733.405.094 reparatiiladomiciliulclientului@yahoo.com 31. DEPANATOR la domiciliu, audio,

video - TV, LCD, plasme, laptopuri, DVD auto, sisteme audio, calculatoare, deplasare ¿i constatare gratuitå; 0764.881.906 32. DEPANEZ televizoare la domiciliul

clientului, deplasare gratuitå, pre¡uri avantajoase; 021.630.23.87

33. ELECTRICIAN autorizat, montez

tablouri, repar instala¡ii, låmpi, prize. Rapid, seriozitate, profesionalism; 0762.356.999

34. ELECTRICIAN non stop pentru

orice problemå electricå, pentru pensionari 25 % reducere; 0722.352.682/ 0763.693.794 35. ELECTRICIAN, autorizat, intervin

urgent, repar, montez instala¡ii electrice, tablouri, ieftin, calitate; 0722.514.712 36. ELECTRICIAN, execut instala¡ii electrice de orice tip, remediez orice defect de naturå electricå. Pre¡uri mici, negociabile; 0765.023.749/ 0754.408.289 scristi2006@yahoo.com 37. EXECUT instala¡ii sanitare, instala¡ii

încålzire, centrale, canalizåri, instala¡ii electrice; 0721.910.781/ 0723.569.962 38. EXECUT, amenajez båi, repara¡ii

orice în materie de instala¡ii sanitare ¿i cåldurå; 0727.351.571 instalatiisanitare2009@yahoo.com 39. FRIGIDERE casnice ¿i comerciale,

congelatoare, convenabil, garan¡ie; 0722.565.401/ 0728.247.631/ 021.232.86.60/ 031.803.63.48

40. FRIGIDERE, camere, vitrine frigori-

fice, aer condi¡ionat, montaj, service, încårcåri freon; 0766.238.355/ 0746.241.986

41. FRIGIDERE, combine, congela-

toare, vitrine, camere frigorifice. Reparåm orice marcå. 0721.232.876 42. FRIGIDERE, congelatoare, combine, etc. Repara¡ii la domiciliul clientului. Garan¡ie; 021.688.26.21/ 0722.619.569 43. INSTALATOR 24h/24h, repara¡iimontaj- desfundåri: apometre, calorifere, chiuvete, wc-uri, robine¡i, sifoane, cadå, boilere, punctualitate; 0722.887.799 44. INSTALATOR execut instala¡ii san-

itare, încålzire, montat aragaz, ma¿ini spålat; 0744.810.231/ 0763.348.581/ 021.430.60.40 45. INSTALATOR execut montaje,

revizuiri, grupuri sanitare, centrale, hidrofoare, coloane apå, gaze, sigilåri apometre, etc.; 0720.613.308 46. INSTALATOR montez cabine de

du¿, robine¡i, ¡evi, cåzi etc., pre¡ul îl facem împreunå; 0726.571.775

47. INSTALATOR nonstop, apå-cåldurå- gaze, rezolv orice problemå sanitarå- electricå, acaså, birou, magazin; 0760.954.140

marcå la domiciliul clientului, garan¡ie minim 2 luni; 0762.669.845/ 0723.684.834

model, garan¡ie 1-3 ani, deplasare gratuitå, orice zonå; 021.423.14.04/ 0720.585.470 64. MEªTERUL casei, efectuam salu-

MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 66. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 67. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 68. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 69. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374 70.

RECONDIºIONEZ, REPAR (ªLEFUIRE, VOPSIRE/ LÅCUIRE, REPARARE/ ¥NLOCUIRE FERONERIE, REGLARE/ ETANªARE), FERESTRE, SCÅRI, UªI CELULARE ªI DIN LEMN MASIV. EXECUT LA COMANDÅ MOBILIER DIN PAL; 0721.228.374 72. RECONDIºIONEZ, REPAR TAPIºERIE ªI TÂMPLÅRIE LA ORICE MODEL DE COLºARE, CANAPELE, FOTOLII, RECAMIERE, STUDIOURI, DIVANE ªI SCAUNE, SCHIMBARE STOFE, PLUªURI, PIELE, IMITAºIE PIELE, ARCURI, BUREºI, CAPITONÅRI UªI ªI MOBILÅ VECHE, PREºURI MICI; 0786.180.464 71.

73. REPAR centrale termice, hidrofoare, montez centrale termice, calorifere, hidrofoare, obiecte sanitare, etc; 0720.010.449 74. REPAR masini de spålat auto-

mate de orice tip deplasarea si constatarea gratuite, folosim piese originale oferim garantie 13 ani in functie de piesa inlocuita preturi de criza, ofer si cer seriozitate; 0785.072.664 bogdan_gabriel44@yahoo.com 75. REPAR orice tip de autotirism

ieftin ¿i rapid cu probleme de orice fel. Asigur piese; 0721.944.710 76. REPARAºII centrale, instalator: executam reparatii centrale termice, boilere, instanturi, masini de spalat remedieri scurgeri apa, reparatii tevi sparte, desfundari, schimbat robineti, non-stop, Bucuresti, Catalin; 0745.938.594/ 0768.290.349/ 0720.692.661 77. REPARAºII centrale, non stop,

instala¡ii pexal, cupru, ppr, montaj calorifere, robine¡i, ma¿ini de spålat; 0745.938.594/ 0720.692.661

82. REPARAºII ma¿ini de spålat,

51. INSTALATOR sanitar execut orice

fel de lucrare, disponibil ¿i duminica. Pre¡uri avantajoase; 0769.166.692

52. INSTALATOR sanitare, încålzire,

electrice, ma¿ini spålat, inclusiv mici repara¡ii, gåuri beton, aragazuri; 031.417.68.47/ 0724.099.046/ 0745.790.711

53. INSTALATOR ¿i electrician montez ¿i repar instala¡ii sanitare ¿i electrice gaz, rapid ¿i profesional; 0767.580.395/ 0732.484.197 54. INSTALATOR, apå, caldurå, repar

spårturi, coloane, ¡evi ¿i defec¡iuni apå ¿i cåldurå; 0762.347.019 instal_cons@yahoo.com

reparam orice tip de ma¿ina indiferent de defect intr-un timp foarte scurt. Piesele sunt noi, originale. Oferta deplasarea si constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-3 ani. Ariel Service; 0769.617.990 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro 83. REPARAºII televizoare, monitoare LCD, ma¿ini spålat, la domiciliu, garan¡ie; 0764.878.681/ 0722.308.772/ 0742.022.701 ` 84. REPARÅM aragazuri, înlocuim bala-

male aragazuri, adaptåri butelie ¿i montåri ma¿ini spålat. 021.332.30.71/ 0723.772.271/ 0769.742.775 85. SERVICE autorizat Ariel Service.

Reparåm orice model de ma¿inå de spålat automate. Deplasare ¿i constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-2 ani atât lucråri cât ¿i pieselor, program luni-sambata 9-19; 0769.617.990 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro 86. SERVICE autorizat, repara¡ii ma¿ini

55. INSTALATORI sanitari, microcentrale termice, calorifere, instala¡ii sanitare, evacuåri ape uzate, etc.; 0721.096.190/ 021.687.57.91

de spålat automate, orice model, deplasarea ¿i constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-3 ani, interventii atat mecanice cat si electronice, folosim piese originale, 10 L; 0720.666.702 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro

56. INSTALAºII montat cåzi, cabine

87. SERVICE GSM repara¡ii tele-

du¿, termice, sanitare, robine¡i, scurgeri, sifoane pardosealå, calitate, seriozitate; 0763.693.835 57. INTERVENºII urgente la domiciliu,

apå, canal, gaze, deplasare gratuitå; 021.210.54.35/ 0722.259.195

58. MAªINI automate de spålat orice tip

repar instalez programez resetez garan¡ie. Constatare, deplasare gratuitå; 0727.279.319/ 021.444.14.17

59. MAªINI de spålat automate reparåm

la domiciliu, deplasare, constatare gratuitå, ultrarapid, garan¡ie, piese; 0731.532.310/ 0768.398.545

60. MAªINI de spålat repar la domiciliul

clientului. Asigur piese de schimb; 021.668.11.35/ 0723.384.743/ 0761.655.388/ 031.435.52.30

61. MAªINI de spålat rufe auto-

mate - reparåm orice marcå, la domiciliul dvs., garan¡ie, promptitudine; 0723.762.041

1. 10 camioane de 3,5 tone, special

echipat pt. mutåri, cu dimensiuni L= 4,80, l=2,20 m, h= 2,30 m, dotatå cu lift, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, program ¿i-n week-end, nr. u¿or 0732.camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 2. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone pentur

transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, pamânt, asigur încårcare - descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non-stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 3. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone pentur

transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare - descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 4. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone ptr. transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week - end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 5. 5 dube auto 0,5 -1,5- 3,5 tone, ptr. transpoprt bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

foane mobile pe loc decodåri, piese ¿i accesorii originale cu garan¡ie. Daniel 0733.419.277/ 0767.077.400/ 0768.452.017 88. SERVICE ¿i autorizare ISCIR la

centrale casnice ¿i industriale. Tel: e-mail: 0726.462.549 m.neagu@yahoo.com

89. TAPIºER T¢MPLAR, RECONDIºIONEZ COLºARE, CANAPELE, FOTOLII, SCHIMBÅRI STOFE, PLUªURI, IMITAºII PIELE, PIELE NATURALÅ, BUREºI, ARCURI, T¢MPLÅRIE RUPTÅ, MODELE NOI, MODELE VECHI; 0725.631.173 90. TAPIºER, particular, execut repara¡ii

la domiciliul clientului, convenabil; 0727.969.553/ 0761.904.272

evacuare, moloz, påmânt, mobilå, aduc nisip, pietri¿, asiguråm personal non-stop; 0766.288.482 20. ACCES oriunde, basculantå 3,5 t, evacuare moloz, påmânt, geamuri, crengi, aduc nisip, pietri¿, avem încårcåtori; 0734.897.722

7. 5 dube auto, 0,5 -1,5-3,5 tone, ptr. transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 8. ABSOLUT califica¡i. Mutåri mobilier, bagaje, birouri, obiecte fragile, autoutilitare 3,5 t+ personal, încårcare inclusiv weekend; 0766.288.482 9. ABSOLUT ieftin, doar 50 - 95 L/ curså, autoutilitare 3,5 t, transport mobilå, bagaje, marfå+ personal, non-stop; 0733.344.600 10. ABSOLUT ieftin, mutåri mobilå, baga-

je, etc., evacuåri påmânt, moloz, geamuri, aducem nisip, pietri¿+ personal; 0734.897.722

13. ABSOLUT orice servicii ieftine de

transport marfå, mobilå, obiecte fragile, moloz, påmânt, lemne cu personal calificat în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, pre¡uri de crizå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 14. ABSOLUT orice transport cu autofurgonete mobilier, obiecte fragile, bagaje din garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, personal încårcare- descårcare, demontare- montare program non stop, inclusiv week- end; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

45. AUTO 3,5 - autodubå, asigur servicii serioase pentru firme ¿i persoane fizice, mutåri mobilier nou- uzat, pre¡uri discutabile; 0767.455.487/ 0722.881.748

22. ACCES, oriunde, dubå+ camionetå

23. ACCESIBIL 50 - 95 L/ curså, autoutil-

48. AUTO 3,5 t, transport mobilå, bagaje, moloz, materiale de construc¡ii, pre¡uri minime, non-stop; 0727.603.886

24. ACCESIBIL, autoutilitare 3,5 t, trans-

49. AUTO 3,5 T, transport mobilå, bagaje, moloz, materiale de construc¡ii, pre¡uri minime, non-stop; 0727.603.886

3,5 t, pentru mårfuri, mobilå, bagaje, moloz, lemne, nisip, pietri¿+ personal; 0734.897.722

itare 3,5 t, mobilå, marfå, bagaje, etc. Asiguråm personal, inclusiv weekend, 1 L/ km; 0733.344.600 port ieftin, bagaje, mobilå, nisip, pietri¿, evacuare moloz, tocuri, geamuri+ personal; 0762.830.254

25. ACCESIBIL, mutåri birouri, mobilier, bagaje, evacuåm moloz, geamuri, crengi. Autoutilitare 3,5 t, asiguråm personal nonstop; 0762.830.254

50. AUTO 3,5 T, transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, non-stop; 0760.324.556 51. AUTO 3,5 T, transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, non-stop; 0760.324.556

26. ACCESIBIL, transport ieftin 50 - 95 L/ curså, dubå+ camionetå 3,5 t, asiguråm personal calificat, inclusiv weekend; 0733.344.600

52. AUTO 3.5 Tone, particular, transport marfå, mobilå, moloz, orice oriunde în Bucure¿ti ¿i afarå. 0726.394.748/ 0768.645.411

27. ACTIVITATE de transport -mobilå,

53. AUTO de la 1 T - 22 T, pentru trans-

marfå, electrocasnice, bagaje, mat. de constructii, etc Duba Ford Tranzit 12mc. Preturi si servicii de bun simt. Extraurban ofer preturi mici. Disponibil oricand-oriunde; 0741.515.030/ 0766.913.257 dei_gim@yahoo.com 28. ACTIVITATE evacuare moloz mobila

de aruncat, geamuri tocarie veche, pamant, crengi, asigur personal incarcare descarcare si transport la groapa de gunoi non-stop, aduc la comanda nisip pietris, amestec, intre 2,5 si 9mc, non-stop, 1 L/ km; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

29. ACTIVITATE mutari, transport cu duba acoperita marfa, mobila, fragile, program non-stop, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare, pret de criza atat in Bucuresti cat si in tara, puteti suna acum, 1 L/ km; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

port intern ¿i interna¡ional, negociabil; 0765.250.607 www.firma-mutari.ro 54. AUTO transport, bagaje, mobilå,

3,5 t special echipat pt. mutåri, dimensiuni L= 4,80 m, l= 2,20 m, h= 2,30 m, avem personal incårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, vå mutåm toata casa într-un singur transport, pret mic de crizå; 0724.500.100 echipade_mutari@yahoo.com www.echipademutari.ro 32. ACTIVITATE transport ieftin, doar 50

ur personal specializat pentru montare, demontare incarcare, descarcare si transport in Bucuresti si-n tara cu auto de 3,5 t, transport si saci cu moloz, tocarie veche, pamant cu auto basculabilå, 1 L/ km; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 36. ACTIVITATE, dubå+ camionetå,

basculabilå 3,5 t, transport mobilå, bagaje, materiale, moloz, nisip, pietri¿ + personal, non-stop; 0721.081.878 34. ACTIVITATE transport, ieftin cu auto 3,5t, marfa mobilå, obiecte fragile,in Bucuresti si in tara la pret mic,asiguram personal incarcare descarcare, demontare montare, program non-stop, inclusiv weekend, pret de criza, 1 L/ km; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

56. AUTOTURISME de închiriat non stop (toate taxele incluse). Gamå variatå de automobile (Dacia, Renault, Opel, BMW, Mercedes, Audi, etc.), termeni ¿i condi¡ii deosebit de avantajoase, program non stop; Rent-Car, cu pre¡uri începând de la, 18 {/ zi; 0726.723.723/ 021.318.53.95 office@emerald-auto.ro www.emerald-auto.ro 57. AUTOUTILITARE 3,5 t, 7,5 t, 20

transport, incousiv week-end, cu dubå 3,5 t ¿i personal încårcare - descårcare, demontare - montare avem tâmplåri cu experien¡å, pre¡uri fårå concuren¡å; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 60. BUCUREªTI, oferim clipe de lini¿te ¿i relaxare într-un hotel elegant ¿i ieftin, sing 100, matrimonial 130 L; 031.439.99.43/ 0723.932.088 www.hostellitovoi.ro 61. CAMIOANE 1 t - 22 t, prelate sau

dube pentru transport intern ¿i interna¡ional. Convenabil; 0722.524.464

62. CAMION de 3,5 tone, ideal pt. mutari

cu dimensiuni L=4, 80m, l=2,20m, h=2,30m, avem personal specializat pt. incarcare descarcare, demontare, ambalare, montare, pret de criza, noi va mutam toata casa intr-o cursa, nr.usor 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 63. CITROEN Jumper 3,5 tone pentru

transport marfå, mobilå, bagaje, fragile, moloz, cu personal încårcare- descårcare, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 64. CÅRÅM moloz, påmânt, de¿uri ¿antier, nisip, balastru cu basculå 3,5 tone, pre¡ foarte bun; 0768.460.990 65. DUBÅ 3.5 tone (Ford Transit), trans-

port orice marfå sau mobilier, pre¡ul se negociazå; 0732.754.582 66. EFECTUEZ transport cu Dacia

papuc, Bucure¿ti ¿i alte localitå¡i, u¿or neg.; 0765.264.587 67. EFECTUEZ transport moloz, tocårie veche, lemne, påmânt, asigur încårcare descårcare ¿i depozitare la groapa de gunoi cu dubå 3,5 t ¿i camionetå basculabilå, non stop incusiv în week-end; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

37. ACTIVITATE, transport marfå,

mutåri mobilå, obiecte fragile, piane, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, la pre¡ mic, asigur încårcare- descårcare- demontare montare, program non stop, suna¡i cu toatå încrederea, mutându-vå cu noi nu ve¡i avea parte de surprize neplåcute; 0734.609.609 asigurtransport@@yahoo.com www.asigurtransport.ro

15. ABSOLUT orice transport cu camion

de 3,5 tone special echipat ptr. mutåri, cu dimensiuni L = 4.80 m, l= 2.20 m, h= 2.30m, dotatå cu lift pt. ridicarea obiectelor grele, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, lucråm ¿i în weekend, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24mp3.ro 16. ABSOLUT orice transport cu mobilå, avem încårcåtori, tâmplar, montat, demontat, auto 3,5- 5- 7,5 tone, transport groapå de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.817 19. ACCES în orice zonå, camion de

3,5 tone special echipat pt. mutåri, cu dimensiuni l=4,80, l=2,20 m, h=2,30 m, avem personal încårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå. Noi vå mutåm toatå casa într-o singurå curså; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

în mutåri mobilå, pentru montare demontare încårcare - descårcare ¿i transport în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, cu auto de 3,5 t, transport ¿i saci cu moloz, tocårie veche, påmânt cu auto basculabilå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 39. ADUC la comanda nisip, pietri¿, margaritar, balastru, car moloz, aduc lemne de foc la comanda, transport orice ¿i oriunde; 0767.688.375/ 0730.670.803 transportnisipdragoslux@yahoo.com 40. AGENTºIA de transport-mutari va

punem la dispozitie o flota de 10 autoutilitare si personal calificat pt. manipularea mobilei, tamplari pt. demontare montare, la pret de criza, lucram si duminica nr. usor de retinut 0733mutari, 1 L/ km; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 41. AGENºIA de mutåri vå punem la dis-

pozi¡ie o gamå variatå de autoutilitare ¿i personal calificat pentru manipularea mobilei, tâmplari pentru demontare montare, la pre¡uri de crizå în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, nr. u¿or de re¡inut 0733 mutåri; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 42. ASIGUR transport bagaje, obiecte fragile, lemne, moloz, asigur demontare montare, încårcare - descårcare inclusiv weekend, cu dubå 3,5 tone atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro

79. MUTÅRI, transport marfå, mobilier, bagaje, etc. cu dubå 3,5t, asiguram incårcat /descårcat, montat / demontat mobilå, preturi mici incepând cu 50 L/ cursa local in Bucure¿ti ¿i in tarå începând cu 0,9 L/ km, non stop; 0728.051.992 80. TARIFE minime. Efectuåm transpor-

turi de marfå atât in Bucure¿ti cat ¿i in orice judet din tarå, electronice ¿i electrocasnice, materiale de construc¡ie ambalate, cherestea, produse alimentare, textile, mobilier, 1 L/ km; 0722.209.007 www.iuliantransport.ro 81. TRACTÅRI auto non-stop; 0767.774.848/ 0735.118.585

83. TRANSPORT absolut orice cu Papuc sau dubå. Accept pre¡ul dumneavoastra, rezonabil; 0762.663.070/ 0723.645.470

59. BAGAJE, obiecte fragile, mobilier,

31. ACTIVITATE transport camion de

78. MUTÅRI mobilier, avem încårcåtori, tâmplar montat, demontat, transport piane, lucruri vechi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17

55. AUTOFURGONETE acoperite de 3,5 t pentru transport marfå, mobilå, bagaje, obiecte fragile, moloz, påmânt în Bucure¿ti ¿i în ¡arå la cel mai mic pre¡ în ton cu criza; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

58. AUTOUTILITARÅ 0,1 - 3,5 t pt. mutåri mobilå, demontare + montare; cårat moloz, transporturi de orice fel. Asiguråm personal; 0721.378.266

Bucuresti ¿i-n tara la cel mai mic pret, asigur incarcare descarcare, demontare, montare, program non-stop, sunati cu toata increderea, constatare gratuita oriunde in Bucuresti in 60 de minute, 1 L/ km; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

2, 3, 4 camere, auto 3,5 t, 7,5 t, 20-30 mc, asiguråm demontare, montare, personal de calitate orice distan¡å, inclusiv duminica, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

82. TRACTÅRI auto, non stop;

mc - 30 mc, mutåri mobilier, apartamente 2, 3, 4 camere, sedii firme, montare, demontare, personal de calitate, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

30. ACTIVITATE mutari, transport in

T. Asiguråm personal pentru transport intern ¿i interna¡ional convenabil; 0766.374.996

moloz, materiale construc¡ii, orice marfå, nonstop 0765.477.429

transport marfa preturi minime cu duba Mercedes Sprinter 3.5 t l 3.2 l 1.9 h 1.8 local Bucuresti 50 lei cursa mai ieftin nu gasiti, 50 L/ km; 0764.585.454 ciobsy@yahoo.co.uk 85. TRANSPORT camion 7.5 t, duba cu lift hidraulic sau dubite, 3.5 t sarcina utila, 1-34 mc , 6 m podea, 2.40 h, preturi negociabile in functie de distante si greutati, lucram si in weekend, factura, seriozitate, 1 L/km; 0728.855.055 transport@termomag.ro 86. TRANSPORT cu duba Ford Tranzit,

orice marfå, moloz, mobilå, bagaje, nonstop 0765.477.429

87. TRANSPORT de marfå sau mobilier

Bucure¿ti - provincie. Asiguråm personal pentru încårcåri, montåri - demontåri; 0722.612.097/ 0754.895.415

88. TRANSPORT de persoane cu auto-

care Isuzu de 27 locuri la preturi avantajoase pentru scoli, grådini¡e, cluburi sportive, companii transportul angaja¡ilor, excursii in tara, pelerinaje; 0746.015.269 cristea_adrian1969@yahoo.com 89. TRANSPORT diverse cu Dacia

Papuc; 0721.961.754

90. TRANSPORT ieftin chiar si duminica

marfa, mobila, obiecte fragile, debarasam moloz, program non-stop, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare in Bucuresti si-n tara, acum sunati intr-o va mutati, 1 L/ km; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 91. TRANSPORT ieftin, transport orice

cu Dacia Papuc carosatå, asigur incarcare-descarcare, 5 lei sacul de moloz, preturi de criza, va multumesc, 5 L; 0769.630.481 seller_mobile_2006@yahoo.com 92. TRANSPORT marfå - mobilå, dubå

Citroen, Bucure¿ti ¿i provincie, non stop, inclusiv week- end, 1 L/km; 0723.603.807

93. TRANSPORT marfå cu auto Iveco,

Fiat, Boxer, Doblo, oriunde în România, non stop, 1 L/ km; 0762.034.202

70. EVACUARE moloz, mobila veche de

care vreti scapati, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare si transport la groapa de gunoi non stop, aduc la comanda nisip, pietris, amestec, pamant, nr. usor cosmote; 0786.999.444 evacuaremoloz@yahoo.com www.evacuaremoloz.ro

71. FIAT Ducato pentru transport bagaje, fragile, marfå, mobilå, moloz, påmânt, demontare, ambalare, montare cu personal profesionist. Te mutåm la pre¡ de crizå pân' la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro 72. IVECO, 3,5 tone ¿i 24 mc, pentru transport mobilå, marfå, obiecte fragile, obiecte foarte grele: pianine, vitrine frigorifice, asigur personal cu experien¡å pt. manipulare; programul este non stop, inclusive în week-end, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro

2. ACTE adi¡ionale, cesiuni, înfiin¡ariradieri societå¡i, PFA, modificåri diverse, 180 L; 021.345.01.72/ 0744.841.867/ 0721.215.010 3. ACTE ADIºIONALE, AVOCAT, ¥NFIINºARE FIRMÅ, ASOCIAºII, FUNDAºII, PFA, CESIUNE, SEDIU, EXTINDERE ACTIVITźI, PUNCT DE LUCRU, RADIERE FIRMÅ, SUSPENDARE; 0722.349.360 www.actefirma.com 4. ACTE avocat, preiau firme cu datorii în

toatå ¡ara, cesiuni, înfiin¡åri, asocia¡ii, funda¡ii, comisioane foarte mici; 0768.061.240

96. TRANSPORT marfå, dubå, 3.5 tone, 12 cmc, oblon hidraulic, non stop, eventual contract; 0765.219.815/ 0767.057.772 97. TRANSPORT marfå, mobilier, apartamente 2, 3, 4 camere, auto 3,5 - 7 t, 20-30 mc, asigur demontare, montare, ambalare la cerere, personal de calitate, oriunde, inclusiv week-end, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751 98. TRANSPORT marfå, mobilå cu dubå

Iveco, max. autorizat 3,5 t, 1,2 L/km; 0728.997.585

99. TRANSPORT marfå, mobilå, în spa¡iu închis, dubi¡å, 0,8 - 1 L/km; 0723.264.647

dubå mare; 0735.118.585/ 0767.774.848

103. TRANSPORT moloz, transport deseuri constructii, transport mobila, transport materiale de constructii, transport aparate electrocaznice si transport marfa. Transport orice, oricand, oriunde; 0762.122.814 comenzi@transport_moloz.com http://www.transport-moloz.com 104. TRANSPORT orice cu Dacie Papuc, mobilier, moluz, articole uz casnic, foarte convenabil; 0765.677.535 105. TRANSPORT persoane 8 locuri în

¡arå ¿i stråinåtate la cerere, vorbitor italianå, pre¡uri negociabile; 0722.487.929 florentin.lazar@yahoo.com 106. TRANSPORT persoane autoturism

modern 4+1 locuri, oriunde, oricând, seriozitate, experien¡å, colaborare, facturå, negociabil, 1 L/ km; 0764.415.397

107. TRANSPORTURI mårfuri perisabile

(frigorifice) ¿i neperisabile, dube mici mari, tir, intern. Non stop; 0723.349.975 108. TRANSPORTÅM mobilå în Bucure¿ti ¿i provincie non stop, avem încårcåtori, avem tâmplar pentru montat, transportåm lucruri vechi la groapa de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17 109. ¥NCHIRIEZ Dacia Logan, Hyundai Accent, Matiz, pre¡urile începând cu 60 L/zi; 0721.982.795 www.freeinvest.ro

 24. COLABORARE, doresc cu societå¡i comerciale de avocaturå, privind activitatea de înregistrare a modificårilor la Registrul Comer¡ului, se poate colabora pe bazå de abonament lunar sau comision; 0730.207.650/ 0720.086.096 25. CONSULTANºÅ juridicå (comer-

5. ACTE firmå, suspendåri, dizolvåri, lichidåri adm., cesiuni, avize, autoriza¡ii, insolven¡å; 0723.305.555 6. ACTE, înfiin¡åri firme, asocia¡ii,

26. CONTABIL expert efectuez contabili-

funda¡ii, puncte de lucru, orice modificare la Registrul Comer¡ului, comision negociabil; 0727.940.477/ 0761.886.067 7. AVOCAT acord asisten¡å poli¡ie, par-

chet, instan¡e, notariat, litigii imobiliare, divor¡uri, partaje, procese penale, civile; 0720.008.910

8. AVOCAT acord asisten¡å, reprezentare, divor¡uri, partaje, mo¿teniri, revendicåri, cauze civile, penale poli¡ie, parchet, comerciale, litigii muncå, consulta¡ii, etc.; 0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144

10. AVOCAT consultan¡å, asisten¡å, reprezentare juridicå toate domeniile de drept; 252.50.85/ 0744.325.103

particular, oricând, ieftin, liber; 0764.550.706

CABINET AVOCATURÅ, REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE ÎN INSTANºÅ, ÎNFIINºEZ, DESFIINºEZ SOCIETATE COMERCIALÅ; 0752.024.025/ 0766.762.259

23.

cial, fiscal, dreptul muncii); contracte, reprezentare, litigii, recuperare crean¡e, înfiin¡åri, cesiuni, preschimbåri societå¡i, rog seriozitate; orele 11.00-18.00 0745.843.358/ 0740.757.372

95. TRANSPORT marfå Fiat Ducato,

102. TRANSPORT mobilå/ marfå, cu

în Bucure¿ti, negociabil în afarå, L - V: 8.30 - 17.00; 021.444.05.64

firme, PFA, puncte de lucru, cesiuni, suspendåri, radieri, rapid ¿i ieftin, 3 zile; 0768.061.240/ 0722.546.178 www.firme-infiintari.ro

9. AVOCAT asigur reprezentare litigii comerciale, civile, divor¡uri, recuperåri debit 0724.260.692

4,2 m lungime cu 2,2 m lå¡ime. Rog seriozitate; 0726.972.277

în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, asigur încårcåtori, pre¡uri neg. 0722.890.601/ 021.425.89.32

69. EFECTUÅM transport auto 2 t, 120 L,

 1. ACTE adi¡ionale, asocia¡ii, înfiin¡åri

94. TRANSPORT marfå cu Ford Transit

101. TRANSPORT marfå, mutåri mobilier

mobilå, obiecte fragile, transportåm cu auto speciale ¿i moloz, påmânt, în maxim 60 minute suntem oriunde în Bucure¿ti non stop chiar ¿i în week-end, avem ¿i încårcåtori; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

de servicii juridice? Cauti un avocat de incredere? Doresti stabilirea de urgenta a intalnirii? Vrei onorarii publice si servicii eficiente? Convinge-te ca putem. Contacteaza-ne acum, 0730.284.224 office@avgabi.ro www.avgabi.ro

84. TRANSPORT absolut orice marfa,

riale de constructii etc. cu dubå 3,5 T full time. Pre¡uri de crizå, se poate elibera ¿i facturå; 0762.260.315 marius_iana@yahoo.com

68. EFECTUEZ transport rapid de marfå,

22. CABINET avocatura, ai nevoie urgent

0766.953.954/ 0726.545.479

100. TRANSPORT marfå, mobilå, mate-

38. ADUC la cerere personal specializat

CAMION 24 m3 CU LIFT

75. MUTÅRI mobilier (demontare, ambalare, montare), debarasare moloz, tocårie veche, transport marfå cu personal profesionist în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end, nr. u¿or: 0733mutari; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro

77. MUTÅRI mobilier, apartamente

35. ACTIVITATE transport, mutari, asig-

bagaje, evacuare, moloz, geamuri, aducem pietri¿, nisip, autoutilitare 3,5 t+ personal; 0762.830.254

74. MUTÅRI mobila intern sau international cu duba 4,5 t volum 12 mc dimensiuni 3x2x2 plus remorca 3,5 t, volum 16 mc dimensiuni 4x2x2 licenta international asigurare marfa 50 000 $ sediu str. Elev Stefanescu nr. 61 Bucuresti; 0721.303.753 deeaservtrans@yahoo.com

aruncat, din orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, asiguråm personal încårcare ¿i descårcare la groapa de gunoi, program non- stop ¿i pre¡uri fårå concuren¡å; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

47. AUTO 3,5 - transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, mutåri, non-stop; 0762.926.224

mobilå fragilå, avem personal calificat pentru încårcare, descårcare, demontarea montarea mobilei la pre¡uri mici, program non stop, pute¡i suna ¿i acum, vå mutåm la pre¡ de crizå pânå la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro

12. ABSOLUT oricând, mutåri mobilier,

44. AUTO 0,5 - 1,5 - 3,5 t pentru mutåri mobilå, marfå, obiecte fragile, asigur încårcare - descårcare la cel mai mic pre¡ atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

bagaje, obiecte fragile, asigur personal încårcare-descårcare, demontaremontare, asigur ¿i auto basculabilå pt. transport moloz, påmânt, nisip, pietri¿, non stop; 0734.609.609 asigurtransport@yhaoo.com www.asigurtransport.ro

21. ACCES oriunde, basculantå 3,5 t,

33. ACTIVITATE transport marfå, mutåri,

nisip, pietri¿, debarasåm moloz, mobilå veche de care vre¡i så scåpa¡i, tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare- descårcare ¿i transportul la groapa de gunoi, program nob - stop, inclusiv în week- end, pre¡ de crizå; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

73. MOLOZ transportåm ¿i tot ce ave¡i de

76. MUTÅRI mobilier de 1 T - 3,5 T - 7,5

- 95 L/ curså, autoutilitare, 3.5 t, mobilå, moloz, nisip, etc., eventual personal, nonstop; 0733.344.600

11. ABSOLUT oricând aduc la comandå43. ASIGUR transport marfå, mobilå,

46. AUTO 3,5 - transport moloz, materiale de construc¡ii, bagaje, mobilå, mutåri, non-stop; 0762.926.224

6. 5 dube auto 0,5 -1,5- 3,5 tone, ptr. transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare- descårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non - stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro

80. REPARAºII la orice model de masi-

81. REPARAºII masini de spalat auto-

17. ABSOLUT oriunde, basculantå 3,5 t,

transport moloz, påmânt, ferestre, lemne, aduc nisip, pietri¿ + personal, non-stop; 0766.288.482

congelatoare la domiciliu, garnituri orice tip, garan¡ie, pre¡ de crizå, constatare gratuitå 0733.705.578/ 0786.168.878

49. INSTALATOR sanitar (pensionar)

la preturi rezonabile. Rog seriozitate. Valentin, 1 L; 0722.892.527/ 0765.576.910 vali_instal@yahoo.com anuntul.ro

reparare, reinstalare, recuperare date(laptop), resetat parole (Windows, Bios etc.), office, antivirus(nod32), drivere, routere. Pc/Laptop. Deplasarea si constatarea gratis. Factura/garantie, 50 L; 0726.054.690/ 0745.666.745 pyanystul@uv.ro www.reparatii-calculatoare.trei.ro

79. REPARAºII frigidere/ combine/

mate orice marcå, la domiciliul clientului service, piese originale, deplasarea si constatarea gratuita, garantie 12-24 lunii; 0735.360.290/ 0760.062.403

50. INSTALATOR sanitar execut lucrari

93. WINDOWS XP/Vista/7 devirusare,

orifice, congelatoare, ma¿ini spålat, reducere pensionari; 0723.225.841

na de spalat automata la domiciliu (interventii atat mecanice cat si electronice)Deplasarea si constatarea sunt gratuite in Bucuresti ¿i zonele limitrofe; Ariel Service, 0720.666.702/ 0769.617.990 sorin182002@yahoo.com www.reparatii-masini-spalat-automate.ro

mobilå, montaj, oriunde, papuc, dubå, camion, pre¡ de la 50 L/cursa; 0723.917.579/ 0761.731.076

92. WINDOWS 7/XP instalåri, depanare calculatoare, vânzåri/ montaj componente, rapid, eficient, garan¡ie, inclusiv weekend; 0764.390.362/ 0724.166.903

78. REPARAºII frigidere, combine frig-

48. INSTALATOR particular, 15 ani experien¡å, execut lucråri zona Drumul Taberei, Crânga¿i, Ghencea; 0721.441.693

execut instala¡ii sanitare la pre¡uri foarte convenabile; 0720.741.037/ 031.801.62.56

T¢MPLAR TAPIºER ªLEFUIESC, REPAR, TAPIºERII, MOBILÅ VECHE UªI, CAPITONÅRI ªI COLANTÅRI, SUPER IEFTIN; 0765.122.535 91.

18. ABSOLUT, transport rapid marfå,

tate completå, depuneri declara¡ii fiscale, ITM, certificåri bilan¡uri, cenzorat, bilan¡ de lichidare; 0724.294.455/ 0770.248.712 alinasrb@yahoo.com

27. CONTABIL expert, contabilitate com-

pleta firme, PFA, as.proprietari, oferita de experti contabili ceccar, salarizare, declaratii, ITM, refaceri contabilitate, fonduri structurale, preturi avantajoase, sunati acum, 200 L; 0729.609.654/ 0765.268.977 multicontexpert@yahoo.com www.multicontexpert.ro 28. CONTABIL, pregåtire economicå experien¡å efectuez lucråri complete contabilitate, depuneri situa¡ii firme mici, mijlocii, rog seriozitate; 0766.455.920/ 021.674.47.82 29. CONTABILI, Bucure¿ti, sect. 1, sect. 2, sect. 3, sect, 4, sect. 5, sect. 6, contabilitate, consultan¡å, rela¡ia cu ITM, rela¡ia cu Administra¡ia Financiarå, rela¡ia cu Registrul Comer¡ului, întocmire/ certificare, bilan¡, cenzorat, audit, expertizå contabilå judiciarå; www.lista-scurta.ro

11. AVOCAT consultan¡å/ reprezentare, recuperåri taxå auto, partaj, divort, revendicåri, succesiuni, anulare certificat mo¿tenitor, testament, dona¡ie, titlu proprietate, executare silitå, încredin¡are minori, etc, 50 L; 0769.843.113 paulacacovean@yahoo.com

30. CONTABILITATE completå, expertize efectuate de firmå autorizatå CECCAR, cu consultan¡i fiscali, fo¿ti inspectori fiscali; 021.653.36.46/ 0744.310.185 www.contabilitate-fisc.ro

12. AVOCAT firme - onorarii minime: înfi-

ITM, bilan¡, depuneri, inclusiv PFA-uri ¿i Ilfov, prima lunå gratuit, pre¡ bun; 0732.835.597 serviciicontabilecomplete@yahoo.com

31. CONTABILITATE completå, salarii,

in¡ari: 200 L/3 zile; puncte de lucru: 150 L/5 zile; cesiuni, majoråri capital etc.; oferim sediu firmå, ¿tampile. Procese civile, penale, comerciale, divor¡uri, partaje, recuperåri crean¡e, litigii imobiliare etc.; 0722.330.277/ 0744.330.244/ 0765.711.411/ 021.636.01.01 www.birouavocatura.com

32. CONTABILITATE ¿i audit autorizate,

13. AVOCAT înfiin¡ez firme, PFA, II,

33. CONTABILITATE, societate de con-

IF, asocia¡ii, funda¡ii, modificåri SRL, SA, autoriza¡ii, cesiuni, servicii contabilitate, 200 L; 0766.327.546/ 0720.086.096 14. AVOCAT înfiin¡ez societå¡i, gåzduire sediu social 150 { pentru 6 luni, modificåri, avize, autoriza¡ii 0724.260.692 15. AVOCAT specializat în divor¡uri, par-

taje, minori; 021.332.45.32/ 0722.330.277/ 0744.330.244/ 0765.711.411/ 031.417.48.28 www.birouavocatura.com

declara¡ii electronice, salarizare, bilan¡uri societå¡i comerciale, asocia¡ii, PFA, pre¡ minim 0720.674.000

tabilitate si audit financiar asigura lucrari complete de contabilitate, audit financiar, declaratii fiscale, certificare bilant, salarizare; 0722.330.165/ 0767.749.713 office@admc-auditcontabil.ro www.admcauditcontabil.ro 34. CONTABILÅ expert efectuez contabilitate completå, balan¡å, bilan¡, personal! Expertize contabile. 0722.373.534/ 0761.664.546

16. AVOCAT, acord consulta¡ii, asisten¡å ¿i reprezentare în procese; 0744.876.606/ 0732.623.122 17. AVOCAT, consultan¡å/ reprezentare litigii imobiliare, divor¡, partaj, înfiin¡ez societå¡i. Pre¡uri minime; 0722.747.463/ 0763.614.674 18. AVOCAT, cu experien¡å, acord con-

sulta¡ii judirice ¿i reprezentare în instan¡å pentru persoane fizice ¿i juridice, române ¿i stråine. Maximå seriozitate ¿i promptitudine; 0722.478.810 19. AVOCAT, Reg. Com., investiri, BO/CEC, soma¡ii de platå divor¡uri, partaje, consulta¡ii civil ¿i comercial. 0722.312.022 20. AVOCAT, reprezentare civil, penal, comercial, muncii, divor¡uri, partaje, minori, înfiin¡åri firme, transcrieri acte, probleme cetatenie, consultatii Drumul Taberei, Drume¡ul, 50 L; 021.725.15.66/ 0744.271.251/ 0724.059.955 stefan_nuta@yahoo.com www.avocatnutastefan.piczo.com 21. AVOCAºI specializa¡i acordå asis-

ten¡å reprezentare la divor¡uri, partaje, încredin¡åri, succesiuni, uzucapiuni, despågubiri legea 221/2009, revendicåri, somatii de plata, recuperåri creante; 021.313.89.58/ 0722.735.860 office@onlinelawyer.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

17 decembrie 2010

PRESTÅRI SERVICII 35. CONTABILÅ, cu experien¡å 5

ani în domeniu, prestez servicii de contabilitate generalå începând de la 250 L/firmå, în func¡ie de volumul de activitate; 0722.410.349 36. CONTABILÅ, studii superioare efectuez contabilitate completå, declara¡ii, bilan¡, refaceri, ITM, calitate, pre¡uri mici, seriozitate; 0722.951.748

DOCUMENTAºII cadastrale + intabulåri, trasåri, dezmembråri, alipiri, înscrieri construc¡ii noi, etc. Pre¡uri negociabile în func¡ie de dificultatea lucrårii. Zone: Buc., Ilfov, Giurgiu, Cålåra¿i. GPS. 0720.469.279; 021.444.17.65 37.

38. EVALUÅRI, imobiliare ¿i bunuri

mobile, rapid ¿i autorizat; 0722.703.164/ 0762.299.273

39. EXPERT contabil cabinet autorizat

oferå servicii contabilitate, salarii, declara¡ii, bilan¡, gestiune, evaluare economicå, cenzor, semnåturå digitalå, expert judiciar; 021.232.19.89/ 0762.599.829 40. FIRMÅ de consultan¡å oferim gåzduire sedii sociale, servicii de contabilitate complete, redactåri acte firmå; 0786.944.822/ 0730.207.650 41. FULL Range Financial Account-

ing services for SRL, SA, ONG and PFA. We are a bookkeeping company offering a full range of accounting services including: bookkeeping, calculation of taxes, payment orders, payrolls, drafting and submission of statements, balance sheets for Companies, NGOs (ONG) and Authorized Natural Entities (PFA). Related services offered: obtaining of non-refundable grants to develop your business, incorporation of Companies, Notarized Translations; 0734.473.234 www.hermesexpert.com 42. JURIST înfiin¡ez societå¡i, puncte de lucru, modificåri, cesiuni, diverse acte, reprezentare societate în instan¡å, radieri; 0723.306.541 43. PRELUÅM firme cu datorii, procedurå este 100 % legalå, în condi¡iile ordonantei 54/2010, întreaga råspundere administrativå, se preiau atat activul cât ¿i pasivul, transferul se face prin Re. Comertului, notariat, 0732.834.959 preluamsocietati@yahoo.com 44. REDACTÅRI acte, înfiin¡åri firme, PFA, asocieri, cesiuni, suspendåri, servicii contabilitate complete; 0786.944.823/ 0720.086.096 45. SERVICII contabile, declara¡ii ¿i

bilan¡uri pentru firme mici ¿i mijlocii, pre¡ negociabil; 0727.800.543

22. MATEMATICÅ VII-XII, asigur recu-

perarea ¿i însu¿irea temeinicå a cuno¿tin¡elor; 021.655.34.74/ 0744.218.761/ 0728.904.722

23. MATEMATICÅ, (so¡ul 46 ani), românå (so¡ia 43 ani), V- XII, experien¡å 10 ani medita¡ii, predare numai pe în¡elesul elevului, datoritå rezultatelor bune, majoritatea elevilor pe care îi avem, au continuitate 5 ani; 4 ani; 3 ani, sub nici o formå nu luåm bani fårå rezultate, 20 L/ orå (domiciliu profesor), 27, 5 L/ orå (elev); 0766.594.255/ 031.435.21.26

3. APLIC unghii false cu gel 40 L, fac

manichiurå- pedichiurå- 25 L; 0768.480.492

intre¡inere, inclusiv sâmbåta ¿i duminica; 0730.282.737

4. APLICÅM extensii la cel mai mic pre¡ ¿i include în banii ace¿tia ¿i aplica¡ia ta, 6 L; 0741.621.134

42. MASAJ reflexoterapie, atestat, masaj între¡inere, relaxare (non erotic, fårå sex) senzual; 0724.898.065

6. AUTO service la domiciliu, mecanicå,

43. MASAJ relaxare, tonifiere, medical, anticelulitic, facial, reflexoterapie, presopuncturå; 0732.145.586/ 0743.092.090

tinichigerie, retu¿uri, schimb ulei, antigel; 0744.111.199

7. BANNERE, mash, casete luminoase,

ciliul elevului, cu predarea materiei de la zero, o medita¡ie gratis pentru primul 10 la matematicå; 021.210.15.41/ 0722.492.000

autocolante, inscrip¡ionåri vitrine, magazine, ma¿ini, inscrip¡ionåri, materiale promo¡ionale, copertine, litere volumetrice, bannere, tuburi spectrale, roll up, 100 {; 0722.145.015/ 0771.657.693 office@advertiseherenow.ro www.advertiseherenow.ro

44. MASAJ serios la domiciliul clientului, garantez profesionalismul, exclus sex, 50 L/ora; 0764.441.265

25. MATEMATICÅ, orice zonå, simplu,

8. CABINET de grafologie efectueazå

oterapie, presopuncturå, zona Unirii; 0728.710.639/ 0762.172.859

24. MATEMATICÅ, orice nivel, la domi-

u¿or, singur, comod, eficient, profesor. 0754.916.860

26. MATEMATICÅ, profesoarå tânårå

cu experien¡å ¿i multå råbdare, ofer medita¡ii cls. V - VIII, zona Unirii, Nerva Traian, negociabil; 0741.134.413 27. MEDITAºII matematica, profesor

inginer, 35 ani, experienta,meditez matematica clasele 5-8 prin metoda feedback pozitiv, 2 ore sedinta la domiciliul elevului, 50 L; 0723.248.170/ 0769.617.096 pungan_paul@yahoo.com 28. MEDITAºII matematicå, limba românå, gramaticå, englezå, orice nivel, recuperarea materiei, so¡ - so¡ie, seriozitate; 0722.936.566/ 0722.199.039 29. MEDITEZ matematicå- fizicå, clase-

le V-VIII, la domiciliul elevilor, pre¡ 30 L/ 2 ore; 021.777.24.00/ 0731.481.095

30. PROFESOARÅ cu experien¡å, limba

românå gimnaziu, bac, facultate. Succes garantat; 0722.648.884/ 031.803.87.76 31. PROFESOARÅ dau lec¡ii englezå

orice nivel, zona centralå; 0760.849.633

32. PROFESOARÅ de românå, englezå, I - XII, performan¡e teze, bacalaureat, admitere pregåtire intensivå. Meditez domiciliul elevului; 0722.125.927

PROFESOR experien¡å, englezå, francezå orice nivel, metodå specialå, rezultate garantate, numai 14 L/ora; 021.666.21.88 33.

34. PROFESOR mate-fiz., profesor cu

deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv evaluare nationala cls 8, Bac. si admitere facultate. La cerere lucrez si in week-end si vacantele. Sunati urgent; 0722.456.047 laur2009123@gmail.com 35. ROM¢NA pentru italieni - cursuri

intensive - metode moderne, la domiciliul cursantului, Camelia, 20 L/ora; 0765.182.815 36. ªCOALÅ de ¿oferi, cat. A, B, C,

C+E, D, B, 550 L; 0768.557.275/ 0731.125.581

46. SPECIALIªTI cu experien¡å îndelun-

gatå în aplicarea legilor de restituire a proprietå¡ii oferim consultan¡å administrativå ¿i juridicå în dosare de retrocedare, depuse în baza Legii 18/ 1991, 169/ 1997, 1/2000, 247/ 2005 ¿i 10/ 2001; 0723.246.618/ 0765.958.847

expertize grafice ¿i analize grafologice, depiståri de falsuri în înscrisuri (acte) sau semnåturi, specialist psiholog grafolog; Orar: luni-vineri 15,00 -19,00 0720.372.544 9. CADASTRU ¿i intabulare la pre¡uri

avantajoase. 0722.231.318/ 021.341.05.66

10. CADASTRU ¿i intabulare, dezmem-

bråri, alipiri, ridicåri topo, trasåri limite proprietate, extrase carte funciarå, consultan¡å gratuitå; 0748.671.820/ 0760.837.411/ 0730.411.333 11. CADASTRU ¿i intabulare, în

Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479

12. CALIFICÅRI electricieni, instalatori,

fochi¿ti, constructori, Unirii; 021.326.26.06/ 021.330.12.88/ 0722.209.409/ 0740.306.550

13. CASÅ de båtrâni particularå prime¿te båtrâni; 0735.518.633 14. CEL mai ieftin, Calea Indepen-

den¡ei 313, Politehnica (facultate Transporturi- parter xerox), plotter 4 L, printare= 0,07 L, xerox= 0,05 L; 0765.647.731 15. CERTIFICARE bilant, Soc. spec.

afiliata la CECCAR furnizeaza servicii de contabilitate, salarii, bilanturi si certificari bilanturi incl pt federatii, asociatii, cluburi sportive , expertize judiciare si extrajudiciare; 0724.200.066/ 0723.347.842 ceaserv@y.mail.com

 CURźAT TAPIºERIE AUTO, PIELE, TEXTIL, POLISH AUTO, CEARÅ PROTECTOARE, LA DOMICILIUL CLIENTULUI; 0767.850.140 16.

1. ABSOLVENTÅ limbi stråine, englezå,

francezå, orice nivel, inclusiv bacalaureat, rezultate la fiecare ¿edin¡å, 1h30; 0740.146.619 2. ACADEMIA Maraviglia organizeazå cursuri manichiurå pedichiurå, masaj, cosmeticå, coafor cu program în weekend. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 3. CALCULATOARE, ini¡iere, per-

fec¡ionare, pentru persoane de vârsta a doua, la domiciliul solicitantului; 021.610.63.85/ 0745.792.292 4. CALIFICÅRI masaj ¿i reflexoter-



20. CURźENIE, SC Clean Line SRL, curatenie generala TVA inclus - (include tot, covoare geamuri etc.) ap. 1 cam 200 L, 2 cam 300 L, 3 cam., 350 L, cura¡at covoare 6 L/mp (pe loc cu spuma uscata). Geamuri 80-150 L ap., 0767.777.959 iuligim@yahoo.com 21. DETECTIV particular execut investi-

gatii cu privire la conduita si moralitatea unor persoane, 210 L/ zi; 0733.719.700 investigatorprivat@ymail.com http://investigatorprivat.wordpress.com

DETECTIVI particulari "United" autoriza¡ii pentru servicii speciale de investiga¡ii ¿i filaj; 0730.175.949/ 0753.937.003 22.

23. DJ, sonorizare, lumini, lasere, fum, bule pentru nun¡i, botezuri, diverse evenimente, aparaturå profesionalå; 0766.242.552 www.dj4all.ro

apie acreditate de Ministerul Muncii, diplomå recunoscutå interna¡ional; 021.255.10.60/ 031.414.59.36/ 0730.331.207 www.cursuridemasaj.ro

47. MASAJ. E¿ti stresat? Cråciu-

ni¡a te reface imediat; 0735.399.901 48. MASEUR tânår ardelean, sta-

bilit în Bucure¿ti îmi ofer serviciile, ofer- cer seriozitate; 0724.111.064

MASEUZÅ PROFESIONISTA IN ARTA MASAJULUI TE ASTEAPTA LA EA PT O ORA DE RELAXARE COMPLETA, PLACUTA ¿I SENZUALA, VINO SI NU VEI REGRETA, ASTEPT DOMNI SERIOSI, GENEROSI, SI FOARTE CURATI, TE ASTEPT SA VI, 0732.527.325

49.

50. MASEUZÅ tânårå, cu experien¡å ¿i

calificare în masaj, efecutez masaj relaxare la domiciliul clientului. Exclus sex. Rog bun sim¡ ¿i igienå; 0751.671.889

51. MASEUZÅ, 39 ani, efectuez masaj de relaxare ¿i între¡inere, exclus sex, 50 L/ orå; 0724.941.384

stres de relaxare pentru cei obosi¡i, epuiza¡i, într-un cadru plåcut, curat. Laså-te în mâinile mele delicate. Zona Pasajul Mårå¿e¿ti - Nerva Traian, 100 L; 0733.601.464

rien¡å, execut masaj de relaxare profesional (non erotic) combinat cu elemente de reflexoterapie, aromaterapie, meloterapie, discretie, igienå. Poze autentice, zona Doroban¡i, Perla, rog seriozitate, 100 L/90 m; 0727.173.360 massage.liliana@yahoo.com 55. MASEUZÅ, efectuez masaj de

oferind discre¡ie ¿i seriozitate 0735.670.953

recunoscute de Ministerul Muncii, începe¡i o nouå carierå; 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

28. ECHIPÅ de douå fete efecutåm curå¡enie generalå de calitate cu produse profesionale la pre¡uri avantajoase; 0768.880.342/ 0768.937.150

9. CURSURI calificare + evaluare com-

29. EFECTUEZ, lucråri de diplomå,

petente, promo¡ie, certificat recunoscut UE: cosmetician, maseur, coafor, manechiurå, lucråtor comer¡. 0724.395.645

10. CURSURI ini¡iere/ performan¡å tenis

de câmp pentru copii ¿i adul¡i; 0722.292.522

11. CURSURI manichiura pedichiurå, masaj, cosmeticå, coafor cu program în week-end. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 12. ENGLEZÅ, meditez în zona sector 3 ¿i 4, pre¡ avantajos, seriozitate; 0762.281.621 13. FRANCEZÅ, orice nivel, inclusiv

pentru copii, studen¡i, emigrare, italianå orice nivel, disponibilitate maximå, 25 L/ ¿edin¡å; 0731.668.800 14. ITALIANA pt. cei care vor så lucreze

în Italia. Cursuri intensive - metode f. moderne - locuri de muncå, la domiciliul cursantului. Nu sunt agen¡ie - fårå comision, 15 L/ora; 0765.182.815/ 021.776.42.09

15. LIMBA englezå, orice nivel, la domi-

ciliul elevului, clasele I - XII (Bac), profesionalism, eficien¡å; 0722.383.518

16. LIMBA francezå - ofer pregåtire/ perfec¡ionare (foneticå ¿i dezvoltarea vorbirii), domeniul medical ¿i conex; 0728.861.012 17. LINGUA rumena + italiana. Corso

intensivo - metode moderne, Camelia, 5 {/1 ora; 0765.182.815 18. MANICHIURÅ pedichiurå- cursuri cu program în week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 19. MASAJ - cursuri cu program în

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

MATEMATICA, LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRÅ, METODÅ MODERNÅ, GARANTEZ ¥NSUªIREA MATERIEI; 021.313.70.34/ 0765.620.571 20.

21. MATEMATICÅ orice nivel

mediteazå profesor cu experien¡å. Asigurå pregåtire eficientå 021.335.77.51/ 0729.830.037

5. ASISTENTÅ medicalå, psiholog

- psihoterapeut, maseuzå terapeut calificatå, fizioterapeut, ofer masaj de relaxare antistress, ayurvedic - indian, ofer consiliere psihologicå, spiritualå ¿i financiarå. Bonus: du¿ thailandez gratuit; 0735.763.500 www.indianmassage.ro 2. AMENAJÅRI interioare exterioare, Electrice, Santiare, Mobilå la comandå, Sisteme de Efrac¡ie Incediu CamereTV cu circuit închis ¿i automatizåri, Sistem distribuit de TV Inernet Telefonie, sistem de îmbunåtå¡ire a semnalului pentru telefonia mobilå; 0724.635.824/ 0767.042.760

licen¡å, master, atestate, referate, proiecte în orice domeniu, în 24 ore, pre¡uri de la 100 L/ lucrare, seriozitate; 0732.843.901 30. EXPOZIºIE cu vânzare, confec¡ii ¿i

încål¡åminte pentru bårba¡i, femei ¿i copii, blånårie, marochinårie, articole sport, cosmetice, cadouri. Cråciun 2010, 15 - 19 decembrie, Bucure¿ti, Sala Palatului, zilnic orele 10.00 - 18.00. Informa¡ii la tel; 0724.222.644

domiciliu, rog seriozitate, 100 L/8 ore; 0731.891.713 60. PRESTEZ servicii diverse, în timpul

sionale, albume foto, filmåri fullHD sau 3D, ptr. evenimente în Bucure¿ti ¿i provincie; 0732.843.901 63. REVELION 2011, organizåm la

pre¡uri foarte mici; 0721.329.978/ 0746.972.801 64. SERVICE calculatoare, GoldNet Service SRL realizeaza service calculatoare hardware si software la domiciliu/ sediu client, instalare Windows XP-7 si update, drivere, devirusare, configurare router si email, codecuri, 35 L/ orå; 0762.656.376 office@calculator-service.ro www.calculator-service.ro 65. SERVICII, suntem 6 dom-

66. SONORIZÅRI petreceri firme Cråci-

un ¿i Revelion, aparaturå profesionalå, filmåri/ poze, facturå fiscalå, 250 {; 021.778.05.45/ 0766.679.400

33. GRAFICÅ web design , redactare, procesare texte ¿i imagini, procesare video, service hardware/software, rog seriozitate; orele 10.0019.00; 413.17.13/ 0745.843.358

67. TEHNICIAN MASEUR, OFER MASAJ DE RELAXARE REFLEXOTERAPIE, RECUPERARE ªI ALTELE, LA DOMICILIUL CLIENTULUI; 0765.539.217

34. INSCRIPºIONÅRI autocolant,

68. T¢NÅRÅ calificatå în: masaj de relaxare, reflexoterapie, terapeutic, anticelulitic, drenaj limfatic, cosmeticå, epilat. Rela¡ii la tel, 0720.887.138/ 0760.159.556

35. INSTALATOR autorizat A.N.R.E., executå lucråri gaze ¿i apå, instalez centrale termice, aragazuri, ma¿ini de spålat; 0723.520.084 36. INSTALATOR execut instala¡ii san-

itare termice, centrale, hidrofoare, ma¿ini spålat, diverse; 0723.741.541 37. LECºII canto pentru tineri ofer la

domiciliu sau acaså. 30 L/ ora; 0728.545.682

38. LICENºE taxi închiriazå SC Bageti

Star, ¿i angajeazå ¿oferi auto; 0762.008.061

39. MASAJ cadru medical 42 ani experien¡å, am locatie 11-19 programari ara 11-12 dupå ora 22-03 cu programare 19-21 fac la locatia clientilor, detalii preturi la telefon. Asigurare taxi, multa seriozitate; 0729.576.609/ 0764.377.804/ 0731.241.362 40. MASAJ combinat la domiciliul dvs.,

diverse tipuri, anun¡ul este pt. masaj 0720.168.045

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

6. CD-URI, dvd-uri cu filme porno,

amatori, asiatice, gay, transex, bisex, lesbi, clasice, mature, pu¿toaice, zoo, bizzar, sado, anal, vând, seriozitate maximå; 0720.724.578 7. COLºAR Mobexpert, pre¡ mag-

azin 3.000 L, eu îl vând la 1.400 L, superb, col¡ar Andra - 1.000 L, ¿ifonier 4 u¿i - 800 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 8. COLºAR Mobexpert, pre¡ mag-

azin 300 L, eu îl vând la 140 L, superb, col¡ar Andra, 1.000 L, ¿ifonier 4 u¿i, 800 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 9. DVD MARCA WEST WOOD (USB) + SISTEM AUDIO MARCA LOGITECH, AMBELE PRODUSE SUNT NOI, 150 L; 0724.935.292 10. FRIGIDER Zil, vând; 021.334.79.72/ 0722.796.411 11. IEFTIN, set canapele 3+ 2+ 1, cat-

ifea albastrå, ca noi, vând, 700 L; 0722.287.342

12. LADÅ frigorificå, combinå frig., congelator, canapea extensibilå, col¡ar, fix; 0721.433.630/ 021.361.25.71 13. LINIE Technics + boxe Unitra,

1.350 L, camerå video JVC originalå 850 L, perfectå stare, neg.; 0723.397.320 14. MAªINI de spålat automate,

economice (AA), modele noi, frigidere, combine, garan¡ie 12 luni, 0744.526.477/ 021.346.18.31 15. MIXER cu putere 600 W, 100 efecte,

2 boxe a 650 W fiecare, 2 microfoane fårå fir, toate noi, nefolosite, 3.500 L; 0722.968.358

3. ACHIZIºIONEZ laptopuri, calculatoare minim din genera¡ia Dual Core, fårå defecte, nefurate, plata pe loc; 0722.742.533 4. ACHIZIºIONEZ telefoane mobile

orice modele, plata pe loc, avantajos, seriozitate; 0767.100.087

5. BOXE JVC 350 W, Boston 150 W,

vând; 0729.779.866

6. CALCULATOARE -Laptopuri, depanez, vând, cumpår, deplasare la domiciliul dvs. inclusiv week-end; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654 7. CALCULATOARE P4 de la 129 L, Pentium 4 + monitor LCD- 289 L, garan¡ie; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

CALCULATOARE, MONITOARE, LAPTOPURI, IMPRIMANTE, NOI, SECOND- HAND, GARANºIE SERVICE, VÂND; 0722.213.283/ 0765.476.882/ 021.260.08.43 ANGELOANGELOO@YAHOO.CO M WWW.E-STRONG.RO 8.

9. CALCULATOR Intel 2800 GHz, Hdd

240, mem 2000 Mb, video, CD/DVDW/ LCD, boxe, sigilat, garan¡ie, 950 L, magazin 1.500 L; 0764.441.933/ 0722.331.970 10. CALCULATOR Intel 2800G+IZ

69. VÅ oferim o petrecere de Revelion

într-un spa¡iu grandios cu o capacitate de 300 de locuri la Ministerul Turismului. Meniu, open bar ¿i distrac¡ie garantatå incluså în pre¡. Detalii la tel: 190 L/ persoanå; 0748.268.379 70. ¥NCHIRIEZ MOª CRÅCIUN ADEVÅRAT DE VOR CREDE ªI PÅRINºII, PÅRUL ªI BARBA SUNT NATURALE, BONUS CRÅCIUNIºÅ PENTRU ªCOLI, GRÅDINIºE, CREªE, ACASÅ, LA FIRME, NEGOCIABIL; 0724.554.282 71. ¥NCÅLZEªTE-ºI casa ieftin ¿i

inteligent, detalii pe site; 0731.325.221 www.sun-way.ro

72. ªCOALÅ ¿oferi, rate, condi¡ii avan-

tajoase, Logan diesel, orice zonå, rog seriozitate, 650 L; 0741.121.681

16.

MOBILÅ la comanda, bucatarie, dormitor, pat, hol, cuier, dresing, usi glisante, livrarea se face in maxim o saptamana; 0724.686.624/ 0762.195.181 comanda.mobila@yahoo.com 19. NOKIA 6500 slide - 400 L, Nokia 6070 - 90 L, Nokia E71 450 {, tv Arctic 72 cm, pip, argintiu - 450 L, video Funay reccorder - 150 L, DVD Pannasonic - 120 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 20. PLASMÅ Sony Wega kep42m1 (diagonalå 107 cm), aratå 9/10 si functioneazå 10/10, 2.500 L; 0767.799.129 18.

21. TELEVIZOR color Samsung, stare

foarte bunå, vând, 150 L; 021.630.23.87

160 HDD, 256 video, monitor 19LCD, DVD RW = 700 L; 0723.984.654

16. COMPUTER Pentium 4/300, 1 GB

RAM, 100 GB HDD, 128 video, monitor 15 LCD, DVD RW= 550 L; 0746.283.201

17. LAPTOP Acer cu Bluray disc., placå

18. LAPTOP Acer Intel (CPU) 1900

GHZ, memorie 1500 Ram, HDD80, video 358 MB, CD/DVD RW, Wirless, 850 L; 0766.837.447 19. LAPTOP Toshiba Portage R500,

bijuterie la 980 gr. Intel Dualcore, MEM2038 MB, video mem 256 dedicatå HDD180, CD/ DVD RW, geantå piele, 500 {, accept schimb laptop + diferen¡å; 0764.441.933/ 0722.331.970 20. MONITOARE CRT, LCD 15", 17",

19", garan¡ie 12 luni, vindem de la 69 L; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro 21. NOKIA 6500 slide - 400 L; Nokia

6070 - 90 L; Nokia E 71 - 450 L, tv. Arctic 72 cm, pip, argintiu - 450 L, video Funay recorder - 150 L, DVD Panasonic - 120 L; 0761.950.703/ 0771.033.066 22. NOKIA E71 - 450 L, Nokia 6500 slide - 400 L, Nokia 5700 - 250 L, DVD Panasonic - 120 L, video Funay recorder - 150 L, impecabile, urgent; 0761.950.703/ 0771.033.066 23. REPARAºII calculatoare, monitoare

LCD, electronice, soft, cumpår orice; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

24. TELEFOANE mobile cumpår noi folosite defecte, plata pe loc. Pre¡ maxim. 0786.458.585 25. TELEFOANE mobile cumpår, Nokia

27. V¢ND IPHONE 32 MB NEGRU, CU HUSÅ DE PIELE, ESTE DECODAT, MERGE CU SIM, 950 {; 0720.192.798

27. VIDEO, televizor color, diag. 54 cm,

u¿i Amica, în stare foarte bunå, 300 L; 0745.060.292/ 0745.926.061 30. V¢ND ma¿inå de spålat Indesit WITL cu încårcare verticalå, 1.000 rpm, delay timer, clasa A, 16 programe; 0743.565.651 31. V¢ND mobilå florentinå, sufragerie +

dormitor; 0744.523.719

electric american, stare irepro¿abilå; 0731.898.090 top2005land@yahoo.com

3. HAINÅ de blanå artificialå de damå,

femei peste 1,75 m, vând; 0749.503.311 carstea2007@gmail.com

7. CUPTOR covrigi electric Morreti,

800 covrigi pe orå, vând, 8.000 {; 0735.442.095 8. CUPTOR patiserie, cumpår;

0735.442.095

9. CUPTOR tunel covrigi Italia, 6.500

{; 0722.368.008

11. ECHIPAMENT brutårie - cuptor

HAINÅ nouå de blanå din nurcå, ultramodernå, vând urgent, convenabil; 0746.605.060

4.

5. MANTOU vulpe ro¿ie, lung, 3.500 L,

hainå nurcå maro 3/4, 2.600 L; 0727.374.111

automat Forni-Fiorini Italia, suprafa¡å coacere 14,9 mp, 4 camere coacere, func¡ionare gaz, productivitate 150 kg/ h, dospitor automat, cårucior inox, pentru 12 panacoade, panacoade, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136

damå pentru iarnå, în bunå stare, astrahan, mouton d`oree, cojoc, pardesiu etc., 50- 200 L, dupå ora 13, vând; 0730.095.014

12. ECHIPAMENT, ma¿ini de cusut automate, ma¿inå de stafir, generator aburi, ma¿ini de cålcat universale, pu¡in folosite, foarte avantajos, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136

7. V¢ND hainå de blanå din astrahan, carachiul negru cu guler de nurca, marimea 40-42, nepurtata, facuta la comanda, 2.300 L; 0731.815.865

6. PARTICULAR, diverse haine de

10. DOUÅ vitrine frigorifice orizontale 1,5 m, noi, 1.900 L; 0771.048.657 13. ECHIPAMENTE bar profesionale, banc bar refrigerat, espressor 2 grupuri, râ¿ni¡å cafea, pu¡in folosite, foarte avantajos, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136 14. ECHIPAMENTE sunet discotecå sau bar: amplificator bass, amplificator sateli¡i, boxe bass, boxe sateli¡i, procesor digital, pu¡in folosite, vând avantajos, neg. 0752.092.658/ 0751.538.136 15. FIERÅSTRÅU circular PKS 300 F

+ aspirator profesional rumegu¿, pu¡in folosite, avantajos, vând neg. 0752.092.658/ 0751.538.136

16. FIRMÅ Bulgaria vinde ma¿inå tipårire digitalå, model Scitex Grandjet C3 cumpåratå expozi¡ie Japonia, lungimea câmpului de imprimare - 3.20 m, posibilitate de imprimare pânå la 370 dpi, imprimare timp de 1 orå - 70 mp, vinilin, plaså, re¡ea construc¡ie. Pânå în moment ma¿ina a prelucrat 15.000 mp de vinilin, serviciu de garan¡ie, u¿or negociabil, 35.000 {; 0035.989.957.69.27/ 0035.954.992.996 gretart@abv.bg 17. MAªINÅ profesionalå de gåurit cu 21 mandrine+ exhaustor, noi, nefolosite, foarte avantajos, neg. 0752.092.658/ 0751.538.136 18. MOBILIER bar (mese+ schimb

imita¡ie ratan, candelabru, mese lemn, tabure¡i, banc bar), pu¡in folosite, foarte avantajos, vând neg.; 0752.092.658/ 0751.538.136 19. THEDOLIT Theo 010 B, produca-

tor Carl Zeiss Jena, folosit doar o singurå datå (este practic nou). Con¡ine trepied din lemn si mirå, 2.500 L; 0723.367.039 laur.apostolescu@gmail.com

20. TRACTOR U 650, an fabr. 2005, cu pluc + disc. + sem., porumb + sem. påiaose. Stare f. bunå, pu¡ine ore lucrare, vând; 0765.074.143/ 0765.609.422 21. UTILAJE carmangerie, vand masi-

ni de tocat carne, vitrine frigorifice verticale si orizontale, mese inox, sprit carnat, malaxor si aragaz cu 2 ochiuri profesional; 0769.240.324/ 0722.241.340

22. UTILAJE patiserie, cofetarie, panificatie, malaxor, mixer intensiv, cuptor, dospitor, vitrine frigorifice verticale si orizontale, cumpar utilaje prfesionale; 0722.223.962 top2005land@yahoo.com 23. UTILAJE restaurant, vand utilaje second hand pt fast food, pizzerie/patiserie, vitrine frigorifice cofetarie, fripteuze, frigidere profes., mese refrigerate, mese inox, aparate sawarma, expresoare, preparator legume, mobilier etc.; 0768.533.208 foodserv@live.com

defecte, sparte, televizoare color, fabricate dupå 2000, cumpår cu plata pe loc; 0751.941.078

29. V¢ND frigider cu congelator 2

mare, modernå, 2.500 L; 0723.751.056

6. CUPTOR covrigi cu bandå 50 cm,

PRO 9000 pentru videochat, aproape noua 3 ore de functionare, 350 L; 0765.433.822 taboo_masaj@yahoo.com

26. VIDEO electronice, func¡ionale,

icå, 8 bucåti, stare excelenta, 90, 175, 45cm, 125 {; 0721.470.073/ 021.311.07.20

0722.838.306

vând; 1.800 {; 0736.422.886

14. CAMERÅ web Lochitech Webcam

convenabil; 0766.718.864/ 021.252.12.43

28. V¢ND canapele, piele ecolog-

2. HAINÅ blanå vulpe, måsurå

trare video, foto pe cartelå SD, încårcåtor, telecomandå, carte, cutie, 380 L; 0764.441.933/ 0722.331.970

25. TV Sony, stereo, teletext, garan¡ie,

argintiu, model 2009, telecomandå, txt, stare impecabilå, vând; 0729.716.508

1. CEAS aur mecanic Schaffhausen,

5. APARATURÅ shaorma;

13. CAMERÅ foto, video, Sony, înregis-

26. TELEFON Zapp model Z 320 i + încårcåtor, cu nr. reîncårcabil, fårå abonament, fårå facturå, vând, 50 L; 0724.935.292

cm, 82 cm, Toshiba 72 cm, 82 cm, Philips 72 cm, Grundig 72 cm), DVD+ video Hitachi, vând; 0722.668.973

24 pui, aparat men¡inere cartofi calzi, toate electrice aproape noi; 0744.758.709

12. CALCULATOR, discreet- flame, hardware, software, sistem complet, SGI Tezro, vând accesibil; 0744.500.969/ 0730.344.794

23. TELEVIZOR, particular cumpår

24. TV modele 2009- 100 Hz (Sharp 72

3. APARAT shaorma, rotisor co¿ule¡e

monitor LCD garan¡ie. 400 L; 0727.008.705

22. TELEVIZOR Samsung LCD, HDMi,

televizor color, diagonalå micå, stare bunå de func¡ionare, pre¡ negociabil; 0756.330.360

curatenie, 2 aspiratoare uscat/ umed Karcher NT45/1 ECO, 3 aspiratoare curatat mochete si tapiterii Karcher PUZZI100 super, 1 masina de curatat pardoseli Karcher BR400. Ca noi, 13.000 L; 0723.367.039 laur.apostolescu@gmail.com

11. CALCULATOR Pentium 4 complet,

¿i alte modele (defecte), noi, folosite. Avantajos; 0763.968.000/ 0724.266.566

diag. 82, telecomandå, teletext, nou sigilat, 1.150 L, magazin 1.600 L; 0764.441.933/ 0722.331.970

4. APARATE perfect pentru firmele de

mem512, hdd40, video 128, CD/DVDRW, monitor Samsung 17", disc., 450 L; 0764.441.933/ 0722.331.970

17. MOBILÅ 2 dormitoare, o sufragerie, o bucåtårie, Bucure¿ti, ofer; 0761.677.118

59. OFER servicii curå¡enie la

32. FILMÅRI, poze profesionist, cali-

fotoautocolant banenere, casete luminoase, tipårituri, etichete, decor festivitå¡i, picturi, graficå D.T.P; 0730.491.691

toaletå oglindå, cuier tapi¡at, vând; 021.330.40.61/ 0720.459.346/ 0744.995.135

61. PRODUSE naturiste, livram gratuit

la domiciliul clientului 40 L/ ora; 0728.545.682

profesionale, copieri casete; 0722.772.887/ 021.745.02.04

tate, seriozitate, pre¡uri mici, deplasåri toatå România, eventual orchestrå; 0724.069.030/ 0765.072.965

5. CANAPEA extensibilå, birou,

2. ACHIZIºIONEZ calculatoare, laptopuri, monitoare LCD, componente nefurate, asigur transport inclusiv weekend; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654

video Nvidia GeForce 8600 m, memorie 2 GB DDR2, placå sunet 5.1 webcam, 1.500 L; 0766.788.607

58. OFER masaj profesionist acaså sau

nisoare stilate, te asteapta alaturi de ele intr-o ambianta intima, un loc magic unde tu vei fi tratat intr-un mod special asa cum nu ti s-a mai intamplat, vino alaturi de noi si incearca ceva nou, 100 L; 0720.787.561/ 0754.596.712

31. FILMÅRI video-generic, fotografii

locuri, din stofå - pepit maron cu crem, vând, pre¡ magazin 2.700 L, pre¡ vânzare 2.400 L, negociabil; 0726.136.949

1. ACCESORII Acer cumpår laptop, calculator, camerå video, foto, LCD, plasmå, telefoane Nokia, Samsung, LG etc., GPS; 0764.441.933/ 0722.331.970



reparåm la domiciliu, deplasare, constatare gratuitå, ultrarapid, garan¡ie, piese; 0731.532.310/ 0768.398.545

27. DOAMNÅ, fac masaj de relaxare,

8. CURSURI acreditate pentru bonå,

4. CANAPEA extensibilå (nouå), 3

meu liber, pre¡ negociabil, posed auto break; 0727.001.294

57. MAªINI de spålat automate

7. CURSURI acreditate coafor, frizerie, cosmeticå, manichiurå-pedichiurå, unghiifalse; 0763.606.638/ 0786.509.814 www.deluxtalent.ghidul.ro

båtrâni, fac menaj, rog seriozitate; 0724.292.390

3. APARATE foto digitale Disney pentru copii- vând, mp3, mp4, originale, SUA, de la 89 L; 021.250.86.16/ 0722.733.067/ 0768.740.960 www.reportofon.ro

15. COMPUTER Dualcore, 1 GB RAM,

între¡inere corporalå, vå astept pentru un moment de relaxare, 12.00-20.00; 0745.145.559/ 0720.530.581

62. REALIZÅM fotografii profe-

6. COSMETICÅ -cursuri cu program în

bizar, shemale, fist, BDSM, zoo, etc. 10+40 gratis, super calitate; 0724.609.514

MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro

26. DOAMNÅ, 54 ani, îngrijesc copii,

25. DOAMNÅ serioaså ¿i onestå doresc

2. ACCESORII, DVD-uri cu filme porno,



week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

domiciliu ¿i firme; 0768.332.713

L/buc., cu filme porno bizzar, old, fist, hard, zoo etc. Supercalitate; 0720.232.826

relaxare, între¡inere, anticelulitic, facial, 65 L; 0726.749.294

så fac menaj program flexibil, rog seriozitate; 0758.981.357

24. DOAMNÅ serioaså fac curå¡enie la

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

1. ACCESORII, CD-uri + DVD-uri - 1

33. V¢ND urgent mobilier magazin, 5 corpuri mari, vitrinå, dulap, rafturi, pre¡ special, rela¡ii la 0722.780.368 leontenicoleta@yahoo.com

56. MASEUZÅ, experien¡å îndelungatå

la domiciliu, Plafar str. Pache Protopopescu nr. 34, produsele Hofigal la pret de producator, oferta speciala Colonhelp 130 lei, remedii pe baza de plante la preturi mici; 0721.201.062 naturisteshop@yahoo.com

5. COAFOR -cursuri cu program în

V¢ND TELEVIZOR PANASONIC, DIAGONALA 72CM, MODEL CU TUB CINESCOPIC, TEHNOLOGIE 100 HZ, 700 L; 0720.388.700 32.

52. MASEUZÅ, 42, oferå masaj anti-

54. MASEUZÅ, atestat maseuza, expe-

între¡inere, genaralå, dupå constructor etc.; 0722.209.377

AMANET PRESIDENT CUMPÅRÅM AURARGINT- PLATINÅ. OFERIM ¥MPRUMUTURI TIP AMANET. MAGHERU 9, BUCUREªTI; 0723.133.504/ 021.315.15.34 www.presidentamanet.ro

relaxare? Ofera-ti un masaj ( numai de intretinere, terapeutic) efectuat de o maseuzå de formatie medicala, la domiciliul tau sau in locatia ta de vacanta alaturi de familie si/ sau prieteni; 0726.315.588 androhovicicornelia@yahoo.com

18. CURźENIE apartamente, case,

19. CURźENIE la domiciliu: de

1.

46. MASAJ, ai nevoie de

birouri, case, vile, spa¡ii comerciale, dupå constructor, negociabil; 0726.759.740/ 0763.671.018/ 031.105.58.40 www.marastil.ro

17. CURźENIE apartamente,

vile, institu¡ii, birouri, curå¡enie dupå constructor, petreceri, evenimente. Profesionalism; 0727.650.809/ 0726.230.626 www.mikatom.ro



45. MASAJ terapeutic medical, reflex-

53. MASEUZÅ, atestat maseuza, experienta, studii superioare, execut masaj de relaxare profesional (non erotic) cu elemente de reflexoterapie, uleiuri profesionale, masa masaj, igienå, aromaterapie, meloterapie. Zona Doroban¡i, Perla, 100 L/90 m; 0727.173.360 massage.liliana@yahoo.com

CUMPÅRÅ/ VINDE 41. MASAJ reflexo, somatic, relaxare,

1. AGREGAT FRIGORIFIC EXTERIOR, PENTRU CAMERE FRIGORIFICE (COMPRESOR AGREGAT FRIG., TABLOU CENTRAL, 2 VAPORIZATOARE), PUºIN FOLOSITE, FOARTE AVANTAJOS, VÂND NEG. 0752.092.658/ 0751.538.136 2. APARAT kebab gaz, sterilizator

cu¡ite, ma¿inå cârna¡i profesionalå, neg., vând, 0752.092.658/ 0751.538.136

24. UTILAJE, automate de geam termopan (sticlå) - vând; 0749.996.771 25. VITRINÅ frigorificå, 2 vitrine frigori-

fice mezeluri Zoim 2 metri lungime, rafturi si toneti magazin, masina gogo¿i tip fitosica, fabricatie SUA cu contuar, semiautomata, 900 {; 0768.314.164 cioacaadrian48@yahoo.com 26. V¢ND centrala Immergas Eolo Maior 32kw, cu titaj fortat, folosita 4 ani, in stare de functionare, pret avantajos, negociabil, poate fi ridicata din Bucure¿ti, urgent, 1.700 L/ buc; 0746.057.029 27. V¢ND cuptor de covrigi, capacitate

600 covrigi pe ora; 0769.752.668

1. AMSTAFF ¿i Rottweiler pui - ideali

pazå, aparare, vaccinati, carnet de sanatate, parinti rasa pura cu caracter echilibrat. La cerere poze pe mail. Cel mai bun raport calitate/pret. Giurgiu. Negociabil, 150 {/ buc; 0760.831.344/ 024.628.06.43 iosifeprice@gmail.com

2. BICHON Havanez ¿i Bolognez cu pedigree din pårin¡i campioni, vaccina¡i; 0723.549.499 3. BISON bolognez baiat, 4 luni alb, educat, jucåu¿, toate vacinele fåcute, fara probleme de sanatate foarte iubitor Bucuresti, 250 {; 0766.609.133 4. CAºEL lup alb (Ciobånesc Elve¡ian) carnet sånåtate, vaccinat, 3 luni, posed ambii pårinti, Bucure¿ti. 0765.495.106 5. CIOBÅNESC romanesc mascul, 5

luni, vaccinat, carnet de sanatate, talie mare, neg., 150 {; 0752.239.634 6. CźEI Shih-Tzu, toate culorile, cu

pedigree, din pårin¡i campioni, se pot vedea pårin¡ii; 0723.549.499

7. CźEI Westie ¿i Yorkshire Terrier,

pårin¡i arbitra¡i, pedigree, vaccina¡i, deparazita¡i; 0723.549.499

8. C¢INI ¿i cå¡ei din peste 100 de rase,

acum la cel mai bun raport calitate/ pre¡, pentru imagini ¿i date vizita¡i site-ul nostru sau suna¡i la tel.: 0722.282.326 www.cainiderasa.ro

9. C¢INI, pisici ¿i alte animale de

raså; 0722.282.326 www.cainiderasa.ro

10. EFECTUEZ plimbåri canine în toate zonele din Bucure¿ti, må deplasez o data pe lunå 500 L, 2 ori pe lunå 600 L; 0720.168.824 11. IEPURAªI, 3 såptåmâni, doi iepuri pårin¡i 11 luni, pentru produc¡ie, to¡i albi, vând, pre¡ convenabil; 0763.657.574/ 0766.563.970 12. MEDIC (doctor) Veterinar asigur asisten¡å de specialitate la domiciliu proprietarilor de animale. 021.444.17.65;0720.469.278 13. PIERDUT cå¡elu¿å micå, nea-

grå, cu pårul lungu¡ în zona Costin Georgian, Morarilor, oferim recompenså; 0724.583.427 14. PISICUºI 2 luni, superbi, pufo¿i, deparazita¡i, educa¡i, de apartament, ofer gratuit iubitorilor; 0733.077.497/ 021.655.58.29 15. PORCI vietnamez, atentie, super ocazie, vand porci vietnamez (pt. sarbatori) pasari si animale exotice, limuzina cadilac (epoca) 8.000/ {, limuzina Rover75 full 2.300 {,Ap.100/mp lux la 27.000 {,intre pe suit si vezi 1 {; 0763.050.525 minizoosuper@yahoo.com http://yazdan.sunphoto.ro 16. PUI cocker spaniel englez cu

pedigree - mascul negru, vaccinat, deparazitat, pårin¡i importa¡i; 0746.207.747/ 0722.401.635 www.safir-informatica.ro/alsira-cockers/

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

LOCURI DE MUNCÅ

CUMPÅRÅ/ VINDE 17. PUI de coker englez, deparazita¡i,

vaccina¡i, cu carnet de sånåtate, vând; 021.667.55.28/ 0761.291.080/ 0765.728.091

35. CÅRUº de handicap nou, în

garan¡ie la 1/2 din pre¡ul întreg; 0729.727.989

36. CÅRUº, port-bebe, landou, pre-

18. PUI Golden Retriever, carnete de sånåtate, vaccina¡i, vând urgent, 600 L; 0768.960.283/ 0723.536.699

mergåtor, pompå sân; 0728.101.530/ 0741.219.270

19. PUI husky siberian, nasc pe 24 oct

din dezmembråri, vând, pre¡ atractiv; 0722.653.991

'10, exemplare superbe, ochi albastri, jucausi, perfect sånåto¿i, cauta stapani iubitori. Carne¡el de sånåtate, vaccin, deparazitare int-ext. Parinti rasa purå, 170 {; 0757.668.710/ 0751.044.336 maya_maya610@yahoo.com http://www.okazii.ro 20. VEVERIºE canadiene (siberiene),

pui, foarte frumoase, sånåtoate, jucause si prietenoase, am de asemenea si cu¿ti pentru ele, preturi foarte mici, 0769.674.100/ 0740.351.062 vanzariveverite@yahoo.com

37. CÅRÅMIDÅ ¿amotå, provenitå

38. CÅRºI -Ofertå pentru cår¡i-George

Cålinescu- 9, Duiliu Zamfirescu- 2. Toate cu autograf ¿i dedica¡ie. 0756.057.407

39. C¢NTARE electronice de comer¡, noi, verificate metrologic, garan¡ie 1 an, 460 L; 0722.704.056 40. C¢NTARE, cantare electroncie,

platforma electronica 150/ 300/ 500 kg, 500 L; 0721.511.566 ogararuu@yahoo.com www.navomodele-sonare.ro 41. DE vânzare automat de cafea Saeco 7 func¡ii, negociabil. 500 {; 0762.847.103 42. FOLIE metal ¿i pulbere pentru legå-

torie cår¡i, repara¡ii rame; 0722.478.919

43. HAINÅ blanå raton, model

1. ACCESORII, CD-uri + DVD-uri - 1

L/buc., cu filme porno, bizzar, fist, zoo, hard etc.; 0720.232.826 2. ANSAMBLU living, 3 piese, exten-

sibil, imita¡ie piele, absolut nou, transport gratuit, 890 L; 0722.439.837/ 0745.387.344 3. APARAT pop-corn + vatå zahår,

vând remorcå auto, caså 38 km Bucure¿ti, închiriez garsonierå, VW Polo, chio¿c termopan, neg.; 0731.563.407/ 0744.170.776

4. APICULTOR vând produse apicole:

poliflorå, tei, salcâm, 15/kg, 17/kg, 22/kg; 021.636.22.21/ 0726.027.275 5. APLICE alamå 50 L buc., veioza

china 150 L, balerinå por¡elan 70 L/ buc., castele plexi 65 L, veiozå Tutancamon 50 L, foto Polaroid 70 L, Mo¿ Cråciun muzical 250 L buc., picturå Helgoland 250 L, video Orion + 40 casete 150 L, Dacia 1310 L 1998, 40.000 km, 3.500 L; 031.415.84.50/ 0770.291.959

deosebit, tensiometru electric, monitor calculator Samsung; 0760.956.221 44. HENA ro¿u, 1 kg, original sigilat

India, gen¡i piele, toval, ¿arpe; 0745.947.796/ 021.330.85.81

45. LADÅ frigorificå cu geamuri culisante, combinå frigorificå, frigider, ma¿inå de scris, ro¡i cårucior invalid; 0723.325.765/ 021.256.09.28 46. LADÅ frigorificå decongelare

profesionalå cu capac transparent, vând urgent, 600 L; 0726.149.861 47. LAMPÅ abajur por¡elan, stâlp totemic amerindian, radio AM/ FM cutie lemn, pilotå 2 persoane, 50- 400 L; 0722.450.058 48. LEMN de foc, esen¡å fag, stejar,

carpen, tåiate, sparte ¿i uscate, depozit vinde.Transport ¿i descårcat gratuit, 350 L/ tona; 0720.695.817 49. LINIE audio Sony 1400, magneto-

fon Rostov 600, instant electric 150; 031.416.39.11/ 0727.741.047

84. PUNGI, sacose, saci ambalaje

pentru: panificatie, malai, orez, zahar, paste fainoase, produse proaspete, in vid sau congelate, seminte, cafea, cozonac, pufuleti, dulciuri, pentru produse nealimentare biodegradabile, 100 {; 0722.145.015/ 0771.657.693 office@advertiseherenow.ro www.advertiseherenow.ro 85. PÅSÅRI crescute tradi¡ional, cre¿tem ¿i vindem curcani 16 L/kg, ra¡e 13 L/kg. Vindem în carcaså pentru sårbåtori; 0744.925.667 www.pasaridetara.ro

gaze 18x 13,5 cmc, cu suport, 100 L; 0721.130.380 9. AVONEX original, biogen Fran¡a convenabil, loc veci Bellu arti¿ti, cavou 4 cripte, 9mp; 0725.653.929 10. BARÅCI ¿antier confectie metalica,

structurå de rezisten¡å nedeformabilå. Interiorul este cåptu¿it cu panouri tip sandwich. 6,50 x 2,65m 5.000 L, 5,10 x 2,75 m 4.000 L, 3,85 x 2,70 m 3.000 L. Stare excelentå, 0723.367.039 laur.apostolescu@gmail.com

11. BIBLIOTECÅ, cu u¿i (2.00 x 1.80)

50 L, acordeon copii nefolosit, 50 L, pompå zugråvit inox, vând; 0771.251.960

12. CADÅ baie fibrå, 2 buc., chiuvetå

cu picior, 100 L/buc.; 0724.544.720/ 0761.094.263

Cimitirul Reînvierea, neg., 6.800 {; 0765.066.456 55. LOC de veci, criptå 3 nivele,

plan¿eu cruce, nou, liber, Ghencea 2 Domne¿ti, negociabil; 021.777.76.62/ 0741.286.371 56. LOC de veci, Iancului, Bålåneanu,

sector 2, proprietar; 0724.108.549/ 0727.987.161

57. LOC de veci, urgent, Cimitirul Reîn-

vierea; 0728.387.324

58. LOC veci cimitirul nou Domne¿ti, prin Prelungirea Ghencea, neg. 3.000 L; 0767.293.472 59. LOCURI de veci (2), Cimitirul

Bazilescu, Bucure¿tii Noi; 0744.349.449

60. LUCERNÅ 1.000 bucå¡i, 10 L

bucata, Teleorman Alexandria. 0767.377.425

91. SKI-URI, Snowboard-uri, clapari,

boots, cå¿ti, be¡e, pantaloni, ochelari etc., pre¡uri pentru toate buzunarele; 0723.815.536

92. SUFRAGERIE stil, lemn trandafir,

11 piese+ maså 12 persoane, negociabil, vând; 0722.650.533 93. TELEVIZOR Orion, diag. 52, tele-

comandå, stare f. bunå - 220 L, sobå lemne, tip godin emailatå, model mai nou - 250 L; 0786.455.563

94. TV color Philips, 54 cm, 2008, 200

L, canapea extensibilå, 2008, 300 L; 0769.933.001

95. UTILAJE catering (aragaz banc, grill, plitå cu cuptor, friteuså), mese inox, oale, cråti¡i, etc., vând, pre¡uri negociabile; 0721.878.256/ 0741.243.783 96. UTILAJE pentru restaurant,

0760.999.471

lope de iarnå Germania, 195/65/15- 3 bucå¡i. 0734.540.906

60 L; 0740.173.585/ 0740.167.023 100. VIAGRA 100 mg (Anglia), 90

L/cutia; 0740.598.181

101. VIN Podgorie, vand vin natural

2009, tip Feteasca si Merlot, direct de la sursa, com. Tamboesti Vrancea, 3 ron/ l, 3 L/ litru; 0237.256.368/ 021.311.32.77 102. VIORI toate mårimile, acordeoane, chitare acustice, electrice, accesorii, vând; 021.610.18.18/ 0726.414.970 103. VITRINÅ carne, orizontalå, 1,5 m,

2.000 L; 0771.048.657

104. VREI, taina "Secretului suprem"?

Råspuns la orice? Po¡i så o dai cunoscu¡ilor tåi boga¡i la pre¡ul fixat de tine; 0723.287.143 badiudorel@yahoo.com

105. V¢ND 3 porci crescuti in gospodarie proprie natural, greutate intre 120180 kg in comuna Axintele judet Ialomita la 70 de km de Bucuresti. Pret negociabil. Asigur loc pentru sacrificare; 0727.370.408/ 0729.837.204 neacsu_mi@yahoo.com

cazi de baie, la pre¡ de fabricå, multe modele; 0724.108.549 106. V¢ND

15. CARTE -Ofertå pentru colec¡ionar,

63. MAªINI cusut industriale, toate tipurile, prese cålcat, curis, presa termoculat, etc., stare perfectå func¡ionare, garan¡ie, pre¡uri fårå concuren¡å, (PH); 0724.509.925 www.yamatex.ghidul.ro

XIII in cutie originala si certificat garantie. Am 2 sticle si fac reducere daca le cumparati pe amandoua, 1.200 {; 0722.272.541/ 0768.293.617 stefanbog@gmail.com

16. CASCÅ motociclist mårimea L,

nouå, coloratå, vând; 0761.526.508/ 0723.329.317

64. MAªINÅ cusut "Singer", bårbåteascå, cu maså, serie Y 188233, 4.500 L; 0720.279.033

17. CAVOU marmurå nou, Cimitir-

65. MAªINÅ de cusut electricå Lervia

culori si modele, umplute cu perle de polistiren, inchidere cu fermoar, calitative, modele noi, la preturi pentru orice buzunar - pret intre 100 - 220 ron; 0724.998.959/ 0746.656.012 fotolii_sac@yahoo.com www.fotoliisac.ro

ul Bellu; 0728.533.308/ 0745.790.534

18. CD-URI, dvd-uri cu filme porno,

amatori, asiatice, zoo, clasice, gay, bisex, transex, uro, mature, plinu¡e, române¿ti, artistice, sado, vând, seriozitate, calitate; 0720.724.578 19. CEASURI aur, Patek Philippe,

Omega, Schafauzen, Universal Geneve, Longines, Mouado Orient; 0745.564.963 20. CENTRALÅ lemne ¿i cårbuni Junkers folosite un an, probå, negociabil. 0727.276.334 21. CENTRALÅ termicå (gaz) nouå

Wissman Vitopen 222, pre¡ magazin 7.300 L; urgent - 4.800 L; 0760.510.072 22. CENTRALÅ termicå Ariston - plus

7 calorifere în stare foarte bunå de func¡ionare, noi - negociabil, vând; 0760.595.193

23. CENTRALÅ termicå cap. 24 kw,

pre¡ convenabil. Cumpår sobå încålzire pe gaz (convertor); 021.610.35.28 24. CEªTI cafea + farfurie noi, 60 buc.

(restaurant); 0726.465.619

25. CHERESTELE uscate stejar,

brad, fag, parchet fag, de¡inem tâmplårie, piese turnate, laminate bronz, fontå; 0744.327.391 26. CHIOªC termopan 6 mp, tâmplårie

Rehau ¿i acoperi¿ tip sandvi¿, folosit 1 lunå, 3.700 L; 0727.883.095

27. CIMITIRUL Bellu, central, criptå 2

locuri, nefolosit, 3 mp, 6.000 {; 0726.683.161

28. CLIMAZON ucenici, decantor,

scaun coafor, scaun pedichiurå, ap. cearå unicå, etc., (vând); 0720.616.873 29. CLÅPARI 2 perechi clapari Munari

cu 4 func¡ii, 400 L; 0760.951.135

66. MAªINÅ de cusut industrialå adap-

tatå de la 380 V la 220 V, este reglatå pt. orice material: piele, blanå, textile etc.; 0755.660.908 67. MIGDALE, vând, pre¡, 8 L/kg;

0733.843.777

68. MOARÅ de uruialå pentru

32. CUPTOR covrigi 500 buc./ h, nego-

Potent revigorant sexual din plante. Produs naturist chinezesc original, garantåm discretie 100%. Expediem oriunde in ¡arå, transport gratuit in Bucure¿ti. Comenzi la, 65 L; 0723.165.064 comenzi@fitstore.ro http://fitstore.ro 71. PAT (canapea)- 250 L, frigider, stare

bunå func¡ionare- 100 L, vând; 0723.979.492

72. PAT dormitor Ikea fag, 140/200,

birou alb Ikea, scaun directorial, maså sticlå cu cadru fier forjat + 4 scaune cu ¿ezut împletit Ikea, vând la pre¡uri foarte convenabile; 0723.920.035 73. PATINE, cizme bårba¡i, birou, u¿i,

aparate foto, casetofon, ma¿inå calculat, fax, combinå muzicalå; 0724.263.018 74. PEªTE pentru populat sau pentru vânzare caras, crapi, ¿alåu, novac, vând; 0722.256.598/ 0732.461.662

ron, Fax Brother 2.920 - 200 ron, imprimanta HP LaserJet 1320 - 200 ron, seif (casa de bani) BurgWachter office negociabil, casa de marcat Samsung ER-350F - 250 L. Stare f. bunå; 0751.067.017 ddd_fly7@yahoo.com 114. V¢ND ¡uicå naturalå de prune, din jud. Arge¿, pre¡ul este neg. în func¡ie de cantitatea cumpåratå, 10 L; 0720.700.043 115. V¢ND, cesionez 3 locuri de veci,

Mânåstirea Cernica, lângå drumul principal, neg., 10.000 {; 0728.884.028 116. ªPALEºI vând la comandå;

0769.655.274

117. ºUICÅ de pruna zona de deal -

Vrancea, calitate f. bunå si 2 porci crescuti in gospodarie; 0766.878.383

log, 1.500 {; 0771.048.657

77. PIANINÅ, Boyd- London, 350 {,

transport gratis, pendule perete vechi, stare bunå, 150 {/bucata, vând; 0744.436.323

1. ACHIZIºIONEZ acum cår¡i, cumpår

79. PORCI de vânzare, între 100-120

kg, ofertå pre¡ în viu, 8 L/kg; 0766.643.005

cår¡i vechi ¿i noi, cumpår cår¡i din orice domeniu ¿i orice cantitate, lichidåm biblioteci, stocuri, deplasare gratuitå, plata pe loc, inclusiv weekend, anticariat (Bucure¿ti, Buzåu, Sibiu, Vâlcea, Pite¿ti); 0731.407.474/ 021.315.97.04

80. PRELATÅ, poliplan pentru coper-

2. ACHIZIºIONEZ centrale ter-

ciabil, 4.300 {; 0769.733.933

33. CUSACI, 8/8, cuptor cu convec¡ie,

82. PRODUCÅTOR vând special-

34. CÅRUCIOR invalid, cârje, cadru mers, scaun special cu oli¡å, bicicletå elipticå, stepar, saltele Relaxa; 0727.023.558/ 021.256.22.13

113. V¢ND Xerox Canon iR1210 - 400

76. PIANINÅ Bluthner 1862 de cata-

81. PREMERGÅTOR copil, în stare

itå¡i carmangerie, carne porc, jumåri, cârna¡i, caltabo¿, tobå; 0722.320.325/ 0722.238.522 83. PROFILE galvanizate recuperate

îngrijit: I 100 x 2,60 ml = 250 buc; T 40 x 3,30 ml = 500 buc; 0730.809.816

13. AUTO / rulotå, baracå ¿antier, container, garaj beton, por¡i metalice, ¡evi gard, materiale de construc¡ii, motocultor, solar ieftine, la Mogo¿oaia; 0722.715.514/ 0762.401.111 14. CIRCULAR Abriht, polizor 220 sau

380, cumpår; 0723.360.382 curi, cumpår; 0723.225.536

(ne¿tampilate ¿i ¿tampilate), România, ne¿tampilate, cår¡i po¿tale ilustrate vechi 1900-1950, cumpår cu plata pe loc; 0728.423.789 17. CUMPÅR la domiciliu fier vechi, tablå, auto, cupru, aluminiu, baterii auto; 0768.460.990 18. CUMP¢R monede/ monezi române¿ti Carol I 1867- 1914 din argint sau alte metale. Doar in stare bunå de conservare. Evaluare ¿i plata pe loc; 0732.663.689 numismatu@gmail.com

mice murale, boilere instant (Vaillant-uri), convectori piese repara¡ii; 0740.151.199

ACHIZIºIONEZ CÅRºI, ALBUME, ARTÅ BELETRISTICÅ, FILOZOFIE, ISTORIE, DIVERSE, PICTURÅ ROMÂNEASCÅ, VEDERI, HÅRºI VECHI. ANTICARIAT PARTICULAR. 0744.539.832/ 021.315.52.60 4.

7.

27. AGENT pazå ¿i supraveghere, cu

9. ACTIVITATE muncå la domiciliu. Domenii: procesare coresponden¡å; confectiona¡i plicuri, completa¡i formulare; însira¡i mårgele; coase¡i scutece; asambla¡i plåci electronice etc. Câ¿tiga¡i 1200 $-2000 $ lunar. Trimite¡i plic timbrat autoadresat în plic timbrat cåtre OP 77CP 26, Bucure¿ti; 10. ACTIVITATE videochat de acaså

sau din studio cu/ fårå experien¡å pt Enjoy2chat Studio, conditii lux, zone centrale (Tineretului, P-¡a Victoriei) minim 18 ani, engleza mediu, comision 50-70%+ bonusuri, cazare. Plata la zi sau 2 såpt., 3.500 {; 0763.145.694/ 0721.795.191/ 0768.317.602 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.enjoy2chat.ro 11. ACTIVITATE videochat de acaså, procent 80%, fete sau cupluri, limba engleza mediu, calculator, internet, webcam. Nimic mai u¿or decât så faci bani din confortul casei tale. Meritå så incerca¡i. Câ¿tig minim 1.200 {, 1.200 {; 0723.521.221 c.golazo@yahoo.com 12. ACTIVITATE videochat pentru fete ¿i baieti, bonusuri plata la 2 såpt., site-uri neaccesibile în Ro, confiden¡ialitate, seriozitate maximå câ¿tiguri intre 500-3.000 {/ luna, contact id mess c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro

29. AGENT vanzare, pt magazin Inmedio Relay (presa, tabac), in incinta Gara de Nord. Aptitudini: cunostinte pc, atent la detalii. Program full time flexibil, ofer training, rog cv pe mail; magazin.relay@yahoo.com 30. AGENT vânzåri, angajåm pentru firmå distribu¡ie bere; 0722.229.927 31. AGENT, Realhouse recruteazå un agent imobiliar cu experienå. RealHouse activeazå pe pia¡a imobiliarå româneascå de 10 ani. RealHouse pune la dispozitie pregatiri, cursuri, traininguri. cv la adresa de e-mail; 021.250.93.58/ 0763.717.254 catalin@realhouse.ro 32. AGENTI, societate de paza, agenti

de pazå, obligatoriu detinatori atestat, fåra probleme de sanatate, din Bucuresti, pentru obiectiv in zona Bucurestii Noi. Program numai de noapte 19.00-07.00, 850 L; 0762.006.611

niul service auto angajeazå de urgen¡å SC Auto Motor Grup SRL, str. Splaiul Independen¡ei nr. 313, sector 6. Rela¡ii între orele 8:30 - 16:00 la tel; 0736.473.446 34. AGENºI comerciali, experien¡a constituie un avantaj, salariu motivant, pt. firma SC Distribution Seca, CV la e-mail; 0726.109.370 valerica.necula@seca.ro

35. AGENºI cu contract de colaborare

pentru vânzare produse bebelu¿i, trimite¡i CV + poza la mail, detalii pe; 0721.866.905 bebebebe.ro/ agenti@bebebebe.ro

26. TABLOURI, statuete, argintårie, por¡elanuri, mic mobilier, icoane, ceasuri ¿i bijuterii vechi, cumpår imediat; 0722.405.201/ 021.319.47.71 27. TICHET Rabla, cumpår, rog seriozi-

tate, neg.; 0732.071.147/ 0724.215.972

13. ACTIVITATE VIDEOCHAT, ANGAJÅM BÅIEºI, 7 H/ ZI, 5 ZILE/ SÅPTÅM¢NÅ, SE LUCREAZÅ ¥N TURE, PROGRAM AVANTAJOS PENTRU STUDENºI, CONTRACT DE MUNCÅ, SUNT NECESARE CUNOªTINºE MEDII DE LIMBA ENGLEZÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 14. ACTIVITATE videochat, baieti, 7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza id: c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro

ACTIVITATE videochat, po¡i lucra de acaså. Numai dacå ai experien¡å po¡i lucra de acaså. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 16.

17. ACTIVITATE videochat, studio pro-

fesional (camere, lumini) angajam fete dragute, varsta minima 18 ani cunostinte medii limba engleza, program flexibil, locatie zona Piata Gorjului, carte de muncå, 1.500 {; 0767.565.332 webstars_studio@yahoo.com

ACTIVITATE VIDEOCHAT, STUDIO PROFESIONAL ANGA1. ABSOLVENTE ACTIVITATE JEAZÅ MODELE (BÅIEºI), LEGALÅ VIDEOCHAT, AVANS ULTRACENTRAL, CONDIºII 500 { VENIT 1.000- 3.000 { EXCEPºIONALE, CAMERE DIGICM, CAZARE; 0734.959.924/ TALE, DECORURI, C¢ªTIGURI 0760.179.243 www.selenstuSUBSTANºIALE, APROPIERE dio.ro METROU ªI RATB. CERINºE: ENGLEZÅ MEDIU, OPERARE PC, 2. ABSOLVENTE liceu/ facultate pt activitate VideoChat. Iti oferim sansa sa CONTACT 0786.757.490/ castigi 1.300-2.500 {/ luna, program flexibil, nu ezita, vino sa vezi ce iti putem 0785.065.607 oferi, studio legal, cm, conditii profesionale de lux, 1.500 {/ lunå; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.PrivateStudio.ro 3. ABSOLVENTE sau studente pentru activitate legalå videochat. Oferim venituri la nivel occidental (minim 60E) ¿i un program flexibil. Avans angajare 300 $. Zona Mihai Bravu, detalii la; 0767.211.856/ 0735.394.617 4. ACTIVITATE avantajoaså, doamne, indiferent vârsta, fårå experien¡å, pentru conversa¡ii pe calculator. Salariu începând de la 700 $ pânå la 3.000 $+ bonusuri. Program flexibil, avans angajare 300 $. Zona Pia¡a Muncii. Pentru detalii; 0768.641.918/ 0735.032.221

ACTIVITATE Avon, reprezentan¡i, lideri, comision pânå la 40 % premii ¿i cadouri la înscriere; 0761.673.671 www.avonmania.cabanova.ro 5.

56. AGENºI pazå cu atestat, 900 {;

0758.220.070

57. AGENºI pazå cu experien¡å pentru

supraveghere farmacii, atestatul constituie un avantaj, salariu atractiv, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35

AGENºI pazå cu experien¡å, pentru societate pazå; 021.327.14.18

58.

59. AGENºI pazå cu experien¡å, toate

sectoare din Bucure¿ti, cerem ¿i oferim seriozitate, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 60. AGENºI pazå din Bucure¿ti, salariu

64. AGENºI teren colectare fonduri volant, salariu din comision, pentru agen¡ie umanitarå; 0768.341.899

15. ACTIVITATE videochat, fete ¿i cupluri, condi¡ii lux, venituri substan¡iale, bonusuri, carte muncå, seriozitate, 3.000 $; 0728.938.907/ 0726.385.901

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex, orientare sexualå, cf. Legii 48/2002

pentru zona Ferentari, urgent. Salariu motivant. Rela¡ii 0762.641.474

63. AGENºI stradali pentru Super Bingo Metropolis sector 5, în condi¡ii avantajoase, salariu fix + comision vânzåri; 0758.224.217/ 0758.224.217

model vechi, stare bunå. Bucure¿ti 0721.679.570

stråinå, argintårie (tåvi, fructiere, casete, sfe¿nice, tacâmuri, monede), por¡elanuri, statuete din bronz ¿i antimoniu, mic mobilier etc., Alexandra, cumpår; 0724.622.066

55. AGENºI pazå califica¡i, fizic robust,

Metropolis sector 1, în condi¡ii avantajoase, fix + comision vânzåri; 0758.224.156

22. GODIN fontå ¿i emailat cumpår,

25. PICTURÅ româneascå ¿i

54. AGENºI pazå califica¡i pentru diferite obiective, societate securitate angajeazå, salariu net 800 -1000 L. 021.312.90.35

62. AGENºI stradal pentru Superbingo

21. FRIGIDER, aragaz, ma¿inå spålat automatå ¿i Alba Lux, tv, combinå frigorificå, butelii, mobilå, diverse. 021.332.30.71/ 0723.772.271

note, insigne, ilustrate, ac¡iuni, fanioane, hår¡i 0741.103.811/ 021.684.78.43

53. AGENºI pazå bårba¡i ¿i femei ¿i agen¡i interven¡ie, pentru firmå de pazå. Carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0721.296.652/ 0755.162.034/ 0767.056.551

61. AGENºI pazå ¿i ordine cu experien¡å pentru obiective industriale, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

auto uzate, calorifere, autoturisme vechi, pentru fier maculaturå, cumpår; 0765.677.535

24. MEDALII, decora¡ii, monezi, banc-

52. AGENºI pazå angajåm urgent. Salariu 750-1100lei net; 0760.660.213/ 021.222.12.68

motivant. Rela¡ii la telefon, luni - vineri, orele 10.00 - 14.00; 0730.635.505/ 0723.310.662/ 0723.310.663

20. FIER vechi, metale, nemetale, baterii

23. LAPTOP, Iphone, produse Apple, telefoane, componente pc, cumpår, ofer plata maximå. Ofer seriozitate; 0764.786.913

51. AGENºI pazå (fete) cu experien¡å pentru Societate de pazå pentru Hypermarket, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

33. AGENºI comerciali (fete) în dome-

19. DOAMNÅ cumpår picturå româneascå ¿i stråinå, por¡elanuri, argintårie, obiecte din bronz ¿i antimoniu, icoane, mic mobilier, etc.; 021.411.30.48/ 0721.491.271

muse¡are lux (3 posturi coafor, cabinet cosmeticå, manichiurå, scaun pedichiurå cu masaj solar Mega SUN vertical full echipat, spa¡ii depozitare, moibilier, grup sanitar + cabinå du¿ cu saunå ¿i radio); 0743.419.859/ 0722.332.171

4.000 {; 0727.374.111

tine, aplecåtori, huse, corturi, bannere etc., lichidare stoc, 1/2 pre¡, ocazie; 0723.815.536

tablouri, picturå româneascå, icoane, statuete, decora¡ii, bijuterii, plata pe loc; 021.335.71.82/ 0766.616.434

110. V¢ND interior complet salon înfru-

75. PIANINÅ Barthol Berlin, deosebitå,

impecabilå, urgent, 70 L; 0726.366.207

vas de gåtit cu aburi, 2 butelii aragaz, vând; 0769.007.728/ 0769.007.729

109. V¢ND fotolii tip sac de mai multe

70. NATURAL, promotie, Tianli Natural

30. COLECºII ziare ¿i reviste vechi,

bine, ma¿ini spålat - vând, transport gratuit, 170 L; 0765.525.010/ 0729.026.513

108. V¢ND Cognac Remy Martin Louis

112. V¢ND ma¿inå cusut Singer in stare de functionare. Vând cruce ¿i postament din marmura de culoare roz; 021.772.20.17/ 0744.772.670

aragaz cu hotå, frigider, combinå frigorificå Zanussi, vând convenabil; 021.367.30.31

78. PLITÅ aragaz cu 3 ochiuri Olimpia ¿i aragaz de voiaj, caså de bani cu cifru electronic; 0244.594.833

31. CONGELATOARE, frigidere, com-

in cutie cu toate componentele merita vazut l-am primit cadou insa eu nu lam folosit niciodatå,Bogdan, 700 L; 0727.227.799

111. V¢ND locuri de veci Cimitirul Tudor Vladimirescu din str. Antiaerianå; 0724.420.365

nr 36-37 prindere la spate 1 clapå. Stare impecabila, perfect functionali, pre¡ mic, 100 L; 0744.338.270 radu@rhf.ro perioada 1880- 1947, 3 L/buc.; 0722.270.233

107. V¢ND clarinet nou nout, nefolosit,

69. MOBILÅ bucåtårie douå module,

gospodårie; 0767.219.977

12. ARGINTÅRII, ceasuri, cronografe,

16. COLECºII timbre filatelice stråine

62. MASÅ de biliard vând urgent

edi¡ia 1929 "Mustafa Kemal Ataturk ou la Renovation de la Turquie" cu autograf ¿i dedica¡ie. 0756.057.407

11. ARGINTÅRIE, tablouri, statuete, oglinzi, tåvi, fructiere, icoane, sfe¿nice, por¡elanuri, mobilå stil - cumpår; 021.460.04.20/ 0722.500.312

15. COLECºIE timbre, cår¡i po¿tale, pli-

14. CANAPEA extensibilå piele, gri, 5

0720.731.568

statuete, fructiere, sfe¿nice, ceasuri, monede, bijuterii aur- argint, obiecte argintate, vederi, cår¡i po¿tale, chihlimbar, filde¿, por¡elan, cristal, pendule, gramofoane, mic mobilier, såbii, stilete, decora¡ii, medalii, rame, diverse obiecte vechi. Plata pe loc; 0767.427.643/ 0721.830.963/ 021.430.26.42

mese, scaune, veselå, vând, Tel.; 0744.501.282

supierå, caufindish, ap. tåiat cartofi, etc., vând; 0722.251.435

piese, lux, nouå, TV Sony Trinitroniu, camerå video Sony IP7DCR; 0730.640.640

7. ACHIZIºIONEZ: cår¡i române¿ti, stråine, vederi vechi, timbre, decora¡ii, monede, ceasuri vechi; 021.344.31.70/ 0727.540.098

97. VÂND cavou cimitirul Sf. Vineri;

13. CAMERÅ digitalå Benq, camel haar damå 46/ 48, palton bårbåtesc stofå 46/ 48, pilotå douå persoane, 501.000 L; 0722.450.058

61. MALAXOR pentru pizza, feliator,

atestat pt. obiective în Bucure¿ti ¿i zone limitrofe, pt. firmå de pazå; 021.310.33.98/ 0731.328.371

10. ARGINTÅRIE, tablouri, icoane,

legåturi securit, be¡e aluminiu, 400 L; 021.344.33.77

99. VAND parfumuri, ieftin, bucata, 35-

54. LOC de veci, 2 locuri cu 4 cripte,

tehnicå dentarå; 0745.266.706

26. AGENT femei ¿i bårba¡i cu/ fårå

90. SCHIURI 1,85 m, canturi metalice,

51. LOC de veci (3 mp), fårå lucrare, situat lângå capelå, Sf. Vineri, 2.800 {; 0760.151.938

8. ARZÅTOR infraro¿u la butelie sau

er, tablouri semnate nesemnate, icoane, oglinzi, argintarie, bijuterii, ceasuri, pendule, por¡elanuri, statuete, tacâmuri, fructiere, sfe¿nice, monezi, decora¡ii, stilete, uniforme; 021.346.41.78/ 0726.638.756/ 0764.649.286/ 0745.905.210

25. AGENT de vânzåri, curier, laborator

8. ACTIVITATE masaj erotic angajeazå fete tinere cu fårå experien¡å minim 18 ani, aspect fizic plåcut, salariu stractiv 50% plata zilnic, program flexibil. 0736.438.211

7. ARBORI ¿i plante de grådinå ¿i de

vând neamenajat; 0720.090.502

6. ACHIZIºIONEZ plata pe loc mobili-

pia¡a de distribu¡ie ¿i cu portofoliu de clien¡i, pentru firmå de încål¡åminte; mihai200688@yahoo.com

9. ANTICARIAT, Doamnei 27-29, cumpårå cår¡i din orice domeniu plata pe loc, deplasare gratuitå la domiciliul clientului; 0724.519.897/ 021.310.33.14/ 0745.096.769

89. RULETÅ electronicå în stare foarte

98. VÂND jante de magneziu cu anve-

53. LOC de veci la Cimitirul Reînvierea,

5. ACHIZIºIONEZ mobilier interbelic, argintårie, rame tablouri vechi, vaze por¡elan; 0722.360.996/ 0371.112.703

6. ACTIVITATE LEGALÅ VIDEOCHAT, ANGAJÅM MODELE, V¢RSTA MINIMÅ 18 ANI, ASPECT FIZIC PLÅCUT, CUNOªTINºE MINIME LIMBA ENGLEZÅ, COLECTIV T¢NÅR, VENITURI ¥NTRE 500 - 4.000 $; 0786.288.295

bunå de func¡ionare are licen¡å valabilå pânå în martie 2011, 7.000 {; 0722.312.042 robertcirstea@flash.ro

88. ROCHII de searå, modele deosebite, produc¡ie SUA, vizualizare site, 650 L; 0724.982.272/ 0765.511.905 www.teranicouture.com

50. LOC de veci (2 locuri) fårå construc¡ie, Reînvierea central, 6.000 {; 0723.132.092

52. LOC de veci cripta pe 3nivele Cimitirul Bellu-Aleea Principala. Pre¡ avantajos; 0724.506.337/ 0722.442.362

domenii), române¿ti, stråine, cantitå¡i, deplasare la domiciliu; 021.643.44.98/ 0728.338.865/ 031.408.25.29

18.

19. ACTIVITATE videochat, vino in familia noastrå. Båieti, fete si cupluri pt videochat. Atmosfera calda si prietenoasa, câ¿tiguri garantate, bonusuri atractive. Spatiu generos, intimitate in vila zona metrou Dristor. Va asteptam; 0763.597.881/ 0763.281.155/ 0722.541.275 20. ACTIVITATE videochat. Angajam fete baieti cuplu lezbi gay bonusuri angajare cuno¿tinte lb engleza plata procentual 50-70% plata la zi sau bilunara program flexibil cu activitate si de acasa zona Iancului Petre Ispirescu, 2.500 $; 0763.774.735/ 0769.532.030/ 0741.025.208 ybostudio@yahoo.com 21. ACTIVITATE, Andrei, doamne/d-

soare cu sau fara experienta pt salon masaj erotic. Nu sunt proxenet insa detin 2 saloane si intentionez sa deschid un al 3-lea. Ofer salarizare 30-50 {/zi, contract colaborare; 0733.564.025 22. ACTIVITATE, videochat, fete baieti

cuplu lezbi gay bonus angajare salariu procentual 50_70% plata la zi sau bilunar program flexibil cerinte lb englezå, lux confort, zona Iancului sau Petre Ispirescu avantaj, 2.500 $; 0769.532.030/ 0763.774.735/ 0741.025.208 ybostudio@yahoo.com

23. AGENT de vânzåri cu experien¡å pe

pia¡a de distribu¡ie ¿i cu portofoliu de clien¡i, angajez pentru firmå de încål¡åminte; mihai200688@yahoo.com24. AGENT de vânzåri cu experien¡å pe

8. ACHIZIºIONÅM, plata pe loc tablouri pictori români, stråini, mic mobilier, statuete, obiecte de epocå, galieria Gavroche, Paris 45; 0727.230.966

zin. Tel.; 0722.405.141

87. REZERVOR tampon (butelie), 13 mc, aer pentru atelier cu scule - ma¿ini pneumatice, tipografii, vulcanizare, vopsitorii; 0744.343.035

6. ARAGAZ, frigider, congelator, ma¿inå spålat automatå ¿i Alba Lux, tv, combinå frigorificå, butelii, mobilå, ma¿inå cusut. 021.332.30.71/ 0723.772.271

apartament cu rådåcinå, foarte frumoase, Paulovnius, cu flori mov ¿i parfumate, 2 m, 2 buc., brådu¡ australian superb în vas- 1,5 m, diverse semin¡e de flori pt. vile, grådini, apartament, lucruri noi ¿i second hand, frumoase, aduse din Germania, ob. menaj- noi, 5500 L; 0723.693.262/ 0761.594.605/ 0756.874.641/ 021.725.62.37

3. ACHIZIºIONEZ cår¡i (diferite

ACTIVITATE legalå experien¡å, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul convideochat. Angajåm doamne, domni¿oare pentru stituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; studio nou, modern, curat, 0785.201.040/ 021.210.31.35 în zona Decebal. Asiguråm 28. AGENT pazå ¿i supraveghere, cu venit minim 800 $ - 4.000 experien¡å, în condi¡ii foarte avanta$+ bonusuri, program flexijoase, cerem ¿i oferim seriozitate, numai bil, posibilitate cazare, cu carte de muncå, atestatul constituie detalii la tel.; un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå 0767.211.856/ vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 0735.394.617

86. RAFTURI metalice pentru maga-

5

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

36. AGENºI curå¡enie, program 3 h/ zi,

L- D. Contact tel., salariu 400 L; 0758.817.552

37. AGENºI de interven¡ie, pentru

Grupul de Companii Securitas ¿i Cobra Romania, pentru Cobra Bucure¿ti, cerin¡e: minim 1,75, serio¿i, dispu¿i la efort, prezentabili, cazier curat, pânå în 45 de ani, permis de conducere fårå antecedente, interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6-6 A, et. 5, Gabriela Duma; 0743.162.003 38. AGENºI de interven¡ii cu per-

mis auto, pentru Anaconda Security; 021.352.02.46 39. AGENºI de pazå angajeazå BGS Divizia de Securitate, pentru obiectivele din Bucure¿ti ¿i jude¡ul Ilfov. Oferim acces gratuit la serviciile Ambulan¡ei BGS ¿i salariu începând cu 850 L. Interviurile au loc la sediul firmei din str. Cuza Vodå 67, sector 4, de luni - vineri între orele 10.00 - 16.00. Rela¡ii la telefon. CV la e-mail; 0757.094.437/ 0749.062.295/ 021.330.51.20 recrutari@bgs.ro 40. AGENºI de pazå, agen¡i de inter-

ven¡ie, agen¡i de transport valori, dispeceri angajeazå Rosegur, Companie Interna¡ionalå de Securitate. Informa¡ii la telefon ¿i direct la sediul Rosegur situat în Bucure¿ti, sector 2, Bd. Ghica Tei nr. 64-70. Pute¡i trimite CV la fax sau email; 021.408.43.61/ 021.212.45.40 resurse.umane@rosegur.ro 41. AGENºI de pazå, Securitas Romania angajeazå pt. mai multe obiective din Bucure¿ti. Cerin¡e: min. 1.75, serio¿i, dispu¿i la efort, prezentabili, cazier curat. Interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6 - 6A, et. 5 (contact: Gabriela Duma) 0743.162.003

65. AGENºI vânzåri pentru sector 4 -

angajeazå Super Bingo Metropolis; 0758.224.166/ 0758.224.158/ 0758.224.122

66. AGENºI, Agen¡ia Capital Imob angajeazå agen¡i imobiliari cu sau fårå experien¡å, persoane inteligente, dinamice, oferim cadru de lucru deosebit, carte muncå, bonusuri diferite în func¡ie de realizåri: ma¿inå, camerå foto digitalå, telefon mobil, prime, comision progresiv 40- 50%, publicitate agresivå conform sferei de interes, birou individual, sediu reprezentativ în Bd. Decebal. Ca ¿i sistem se lucreazå zonå exclusive pe unul din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, de asemenea cåutåm agen¡i specializa¡i ¿i pe Sectorul Agricol Ilfov, avem ¿i departament pentru închirieri. Pentru mai multe detalii suna¡i la nr de tel. pentru interviu sau vizita¡i site-ul nostru ¿i completa¡i pagina cu sec¡iunea cariere; 0755.022.292 www.capitalimob.ro 67. AGENºI, Societate de pazå angajeazå urgent 50 agen¡i securitate pentru interior în obiective, recep¡ie, birouri, salariul net 750 L/lunå, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 68. AGENºI. SC INTERGUARD Grup SRL angajeazå agen¡i de pazå, cu domiciliul stabil în Bucure¿ti. Rela¡ii în intervalul 08.00 am-16 pm de luni pânå vineri la tel.: 0757.104.575/ 021.9889/ 021.411.51.67/ interior-113.

42. AGENºI de pazå, urgent pentru birouri, recep¡ie, condi¡ii avantajoase, salariul net 750 L/lunå, oferim ¿i cerem seriozitate, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

69. AI altå perspectivå cu noi. Videochat non-adult te angajeazå. Sediu ultramodern, ultracentral, bonus angajare 150 $. Venituri între 500 $ ¿i 2.500 $. Program flexibil. Detalii la: 021.320.20.42/ 0766.883.367/ 031.805.46.55/ 0723.976.883

43. AGENºI de pazå. Salariu net

70. AJUTOR bucåtar calificat, cu expe-

960 - 1.080 L. Carte muncå. 021.326.83.17/ 0748.095.779 44. AGENºI Horeca firma de distribu¡ie

produse alimentare cautå agen¡i vânzåri Horeca in toate ora¿ele ¡årii, experien¡å, seriozitatea, consecven¡å sunt apreciate, se oferå pachet atractiv; 021.269.20.35 office@deliclick.ro 45. AGENºI imobiliari cu experien¡å, comision 50-70%, re¡ineri zero, CM, telefon, publicitate, transport; 021.222.01.25/ 0735.873.155 www.tentantimobiliare.ro 46. AGENºI imobiliari pentru Acaså Imobiliare zona Tineretului Berceni, dinamici cu abilitå¡i de comunicare, dornici de câ¿tiguri fårå limitå. Se oferå condi¡ii foarte bune de muncå, comision progresiv, training; 0732.320.506 47. AGENºI imobiliari, Alaskan Imobil-

iare, cu/fara experienta, abilitati comunicare, mediu placut de lucru, comision progresiv 30-50%, training, alte detalii in cadrul interviului, Cv pe e-mail sau contact telefon; 0721.360.824 ionescudanieldumitru@yahoo.com http://alaskanimob.ro

rien¡å ¿i picol, restaurant Calea 13 Septembrie; 0725.095.662

76. AJUTOR de vacan¡å, 300 $, recomandå-ne o doamnå pentru studioul nostru legal de videochat. Asiguråm program flexibil, câ¿tig minim 700 $. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 77. AJUTOR shaormar fårå experien¡å,

salariu 1.000 L, 1 maså/ zi, shaormerie zona Berceni, ¿anse de promovare ¿i realizare profesionalå; 0728.937.459

78. AJUTORI bucåtari, lucråtori comer-

ciali ¿i curieri cu scuter personal, pentru pizzerie; 0729.986.271

79. AMBALATOARE pentru ¿erve¡ele,

angajåm; 021.240.94.33

80. ANALIST, vânzåri (cu exp. în

vânzåri min. 5 ani, studii superioare Fac. Matematicå), pentru Grup Expofrig, urgent. Tel. Departament Resurse Umane: 318.60.08 (int. 295) 81. ANGAJÅM agen¡i comerciali,

salariu fix +comision. 0744.655.004 82. ANGAJÅM urgent ¿ofer cu experien¡å, tânår, pentru Ford Transit, transport marfå. Carte de muncå ¿i salariu atractiv; 021.351.13.86 83. ANIMATOARE pentru club de noapte în Sibiu, cazare, maså, salariul atractiv; 0722.341.142 84. ANIMATORI/E copii (modelat baloane +picturå fa¡å), salariu + comision, angajåm 0760.127.999/ 0757.450.200 85. ARDELEANCÅ internå cu experi-

entå pt. îngrijire doamnå în vârstå, menaj, activitå¡i simple secretariat contabilitate, Bucuresti ultracentral; 0771.662.010 lucya_serban@yahoo.com 86. ASISTENT in brokeraj, vrei sa lucrezi intr-o companie in plina dezvoltare, sa profiti de asigurarile obligatorii, sa castigi din planuri financiare oferite clientilor? Oferim salariu motivant+bonusuri, training gratuit, oportunitåti de avansare; 0754.231.498 tudor.gaita@businesswide.ro

87. ASISTENT manager, pentru firmå de traduceri cu gândire logicå, ordonatå, meticuloaså, rapidå, atentå la detalii, bune cunostinte PC, limba englezå, program L-V, intre 9:00 si 18:00. Oferim ¿i cazare pentru o singurå persoanå; 0732.323.222/ 0766.570.565/ 0741.127.072 traduceri.online@yahoo.com

ASISTENT MANAGER, STUDII SUPERIOARE SAU EXPERIENºÅ RESTAURANTE. URGENT; 0723.500.565

88.

89. ASISTENT medical cu aviz de

liberå practicå 5 ore/zi, salariul net 1.000 L/lunå; 0722.225.028

90. ASISTENT vanzari, cunoscator lb. maghiara/ engleza, disponibilitate deplasari Ungaria si alte tari, identificare clienti, programari intalniri, mentinere relatii clienti. CV se depun la email; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 91. ASISTENTE medicale, vânzåtoare, femeie de serviciu, confec¡ionere, orice altå calificare pentru conversa¡ii pe calculator. Asiguråm training ¿i câ¿tig minim 500 {/ lunå. Avans angajare 300 $. Pentru detalii; 0768.641.918/ 0735.032.221 92. ASISTENTÅ farmacie, pt. Snagov,

2 såptåmâni pe lunå, cazare asiguratå; (tel. 10.00 - 14.00); 031.809.29.24

93. ASISTENTÅ personalå pentru doamnå consilier financiar, tânårå minim liceul. Program flexibil L-V, 1.500 L; 0765.662.320 94. ASISTENTÅ personalå ptr. director

firmå stråinå, fårå experien¡å, program flexibil, salariu, 3.000 L; 0766.603.190

95. ASISTENTÅ personalå, frumoaså, prezen¡å plåcutå, lipsitå de prejudecå¡i, disponibilitate non stop, limba stråinå, salariu pe måsurå, a¿tept foto sugestive ¿i nr de contact, 3.500 L; playacar_2010@yahoo.com 96. AVON înscrie reprezentan¡i, câ¿tiguri mari, produse cadou, cursuri machiaj gratuite; 0721.356.880/ 0761.971.633 97. AVON înscriem reprezentan¡i,

71. AJUTOR bucåtar cu experien¡å

câ¿tiguri mari, produse cadouri, posibilitå¡i avansare. 0768.321.060/ 0722.930.207

72. AJUTOR bucåtar femei sau bårba¡i,

98. BARMAN, ospåtari (fete) pt. cafenea, vânzåtoare cofetårie, func¡ionar ADM, cuno¿tin¡e calculator, contabilitatå primarå, angajeazå SC; 0742.789.012/ 0732.776.809

obligatorie pentru restaurant La Garaje ¿i domiciliu în Bucure¿ti, sectoare 3, 4, 5, 6; 021.444.29.32 shaormerie zona Berceni, salariu 850 L (f. experien¡å) 1.000- 1.200 L cu experien¡å, 1 maså/ zi; 0771.620.617 73. AJUTOR bucåtar pentru SC Peli-

can, D. Taberei; 0734.816.490

74. AJUTOR bucåtar ¿i bucåtar, pentru firmå catering, cerem rapiditate ¿i seriozitate, dupå ora 14.00; 0760.317.357 75. AJUTOR de bucatar pentru pizza si

salate, pt restaurant, cu program o zi cu o zi, in zona Piata Muncii, str. Matei Voievod 90. Salariul atractiv, carte de muncå; 0760.445.012 unionprod2007@yahoo.com

99. BARMAN, tanar dinamic pentru postul de barman, preferabil din zona Titan, se cere minima experienta sau atestat profesional, oferim salariu motivant, carte de muncå, condi¡ii civilizate de muncå; 0732.408.999/ 0732.408.998/ 0732.408.997 zoehermeneanu@gmail.com 100. BARMAN, vânzåtor angajeazå

teraså restaurant Expres Olimp zona Leu preferabil cu domiciliul aproape; 021.316.89.89 expres_olimp@yahoo.com

48. AGENºI imobiliari, cu experien¡å, pentru sectorul 6, pentru Agen¡ia Concept Imobiliara, condi¡ii de lucru avantajoase; 0760.654.545/ 021.440.22.49 conceptimobiliare@yahoo.com 49. AGENºI interven¡ie cu permis cat.

B, agen¡i pazå ¿i dispeceri în condi¡iile legii 333/2003, pentru Aba Security; 021.335.84.20

50. AGENºI interven¡ie, ¿oferi, cu experien¡å, permis B, constitu¡ie atleticå, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

17 decembrie 2010

LOCURI DE MUNCÅ BÅIEºI, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU SESIUNI DE VIDEO-CHAT, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI PROCENT 50- 70%, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, VÅ PUTEM OFERI MAI MULTE DETALII LA TELEFON; 0786.238.785/ 0735.672.652

148.



101. BARMANI ospåtari, animatoare, hostess, dansatoare, DJ angajeazå night club zona Titan. 0786.129.456 marin.ghe@gmail.com 102. BARMANI ¿i ospåtåri¡e cu expe-

rien¡å ¿i aspect fizic plåcut pentru pub nou, Centrul Istoric; 0749.998.129

103. BONE -cursuri acreditate na¡ional,

129. BUCÅTAR, bucåtåreaså cu experien¡å (nu trebuie neapårat diplomå) care så ¿tie så facå mâncare, soc. comercialå în sectorul doi (Doamna Ghica, Tei )angajezå bucåtar sau bucåtåreaså, program 2/2 zile, 09 - 23, 1.000 L; 0768.862.762/ 0730.321.649 office@sefbucatar.ro www.diviziadecatering.ro

recunoscute de Ministerul Muncii, începe¡i o nouå carierå; 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

130. BUCÅTAR, cuno¿tin¡e bucåtårie româneascå ¿i interna¡ionalå pt. hotel aproape Pia¡a Romanå (angajez); 0753.333.370

104. BONE cu experien¡å,

131. BUCÅTAR, vanzatori fast food,

plaseazå ¿i în regim intern Agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro 105. BONÅ båiat de 2 ani, program de 9

ore, de luni pânå vineri, zona Båneasa, salariul 1.300 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

106. BONÅ pentru o feti¡å de 1 an, zona

13 Septembrie, program de 10 ore, urgent, salariul 1.300 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

107. BONÅ, angajåm urgent pentru

copil de 1 an ¿i 10 luni, program intern, zona Corbeanca, salariul 1.800 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 108. BONÅ, båie¡el 10 luni, Corbeanca,

muncitoare necalificata pentru restpizzerie don corleone, situata in strada delea veche 51 (in apropiere de hala traian), interviu zilnic intre orele 15-20; 0760.260.666/ 0720.951.951 cornelkd@yahoo.com 132. BUCÅTAR/ EASÅ, cu minim 3 ani

experien¡å în bucåtåria româneascå pentru restaurant - catering din zona Gara de Nord; 0729.199.317 133. BUCÅTARI cu experien¡å în bucåtåria Italianå ¿i ospåtari pentru restaurant central; 0762.051.451

134. BUCÅTARI, pizzari, ospåtari ¿i

Dristor, Tineretului, Vitan, Militari, 10 ore, 1.500 L; 021.310.74.03 110. BONÅ, copil 6 luni, experien¡å, 9 ore, Bucure¿ti, urgent, 1.200 L; 021.310.74.03 111. BONÅ, experien¡å, 10 ore, Otopeni, Pipera Tunari, Båneasa, Bdul Lacul Tei, Tineretului, Buftea, Pantelimon, Prelungirea Ghencea, urgent, 1.300 L; 021.310.74.03 112. BONÅ, menajerå, îngrijesc vârst-

nici, nefumåtoare, experien¡å; 0764.461.042

113. BONÅ, menajerå, personal îngrijire

vârstnici pentru familii deosebite. Salarii europene. Programåri tel. 021.223.23.59/ 0770.95.58.28

153. CAMERISTE hotel, cerin¡e: igienå

pentru Restaurant Foi¿or; 0744.757.649

136. BUCÅTÅREASÅ, bucåtar cu experien¡å în bucåtåria italieneascå pentru restaurant; 0749.998.129

121. BUCÅTAR cu experienta , pro-

gram flexibil si salariu atractiv; 0742.010.624/ 0742.295.836/ 021.312.43.79 ticu.terramagnum@gmail.com

122. BUCÅTAR cu experienta, calificat

in bucatarie romaneasca, pt restaurantul La Turn. Restaurantul se afla in sector 1, zona Domenii, in interiorul unui centru de birouri; 0722.806.412 legaladvisercyrom@yahoo.com 123. BUCÅTAR cu experien¡å meniu

italian; 0749.996.800

BUCÅTAR CU EXPERIENºÅ, AJUTOR BUCÅTAR ¥N MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

124.

125. BUCÅTAR pentru restasurant

zona Domenii sector 1, cunoscåtor bucåtårie italianå ¿i româneascå; 0768.320.846

126. BUCÅTAR preparate române¿ti ¿i

chineze¿ti, pt. restaurant+ catering Calea Floreasca nr. 110. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831

127. BUCÅTAR si ajutor de bucatar cu

experienta pentru bucatarie cu specific romanesc, pentru firma de cataring si livrari la domiciliu. Rog seriozitate, adresa firmei este in sec. 1, Giulesti; 0767.411.495 ionutcojocaru2081@yahoo.com

128. BUCÅTAR, ajutor bucåtar, Restau-

rant Casa Select, central, zona M. Eminescu - Bd. Dacia. Cerin¡e bucåtar: calificare, experien¡å, cunoa¿tere bucåtårie româneascå ¿i interna¡ionalå. Toate posturile lucreazå ¿i ture de noapte; 0765.910.609

201. CONFECºIONERE liniarå con-

fec¡ii bårba¡i, zona Berceni - Olteni¡ei; 021.332.47.50/ 0733.521.380

171. COAFEZÅ, experien¡å 2 ani,

202. CONFECºIONERI, pentru sec¡ie

Pia¡a Delfinului, angajez; 0743.491.252

confec¡ii; 0723.933.354/ 0723.118.724

172. COAFEZÅ, manichiuristå, frizeri¡å,

203. CONSILIER vanzari. Orion Elec-

maseuzå, cu experien¡å. Aspect fizic plåcut, salon Auchan Titan. Rel. la tel. 0721.328.302 173. COAFEZÅ, stilist, stilistå pentru

Studio Tara. Salariu atractiv, zona Mall Vitan; 0723.545.440 174. COAFEZÅ, urgent, cu experien¡å,

Berceni, salon deschis de 2 ani; 0723.603.280

175. COAFEZÅ, vechimea constituie

avantaj, salon cu vad, situat stradal; 0765.409.179 176. COFETAR cu experien¡å,

Lizeanu, salariu motivant; 0762.244.945

177. COFETAR patiser angajez, urgent;

0724.647.942

178. COFETAR ¿i ajutor cofetar, cofetåria Caramel; 0722.490.680 179. COLABORARE 2 persoane ambi¡ioase, carierå manager, (påstrând serviciul actual sau pensia), instruire gratuitå, progresiv 1.000 $; 0766.532.080/ 0720.042.316/ 0762.679.753 180. COLABORARE stabilå, modernå,

salaria¡i, pensionari, progresiv, Marieta, 1.000 {; 0726.766.914 serbanica.marieta@yahoo.com 181. COLABORATOR Speed Taxi

angajez ¿ofer taxi cu atestat; 0724.205.996

182. COLABORATORI cu auto pro-

priu, pt. dispecerat Pelicanul; 0727.092.320

183. COLABORATORI, partener Romtelecom angajåm colaboratori cu auto propriu pentru montaj antene satelit. Câ¿tiguri avantajoase; 021.242.18.16/ 021.242.22.88/ 80

trolight angajeazå urgent persoanå cu experien¡å in vânzåri materiale electrice pentru magazinul din zona Gara de Nord, salariul 1.400 L+ comision, pentru interviu trimite¡i CV; 021.318.88.18 maria.cristea@elo.ro 204. CONSTRUCTOR, tipare produs cap - coadå (rochii de searå, de ocazie, mireaså) pt. caså de modå, salariu 2.000 L + cazare sau 2.500 L, program L - V între 7,30 - 19,30; 0728.228.649/ 0728.228.652 205. CONSULTANT asiguråri cu/ fårå ex minim 23 ani, bac superioare oportunitate carierå promovare pe profesionalism training, logisticå, venituri substan¡iale fix + comisioane atractive corelate cu eficien¡å activitå¡i full/ part time; asig.service@yahoo.com

230. CUPLURI si fete pentru videochat, program flexibil, mediu intim, venit minim 500 {; 0725.270.450 231. CURIER în Bucure¿ti pe Logan Van, carnet minim 3 ani, cuno¿tin¡e utilizare calculator, carte de muncå, angajåm; 0733.949.502 232. CURIER pensionar cu auto propriu

angajez. Domiciliul în sect 4 sau 5 constituie un avantaj 0723.663.215/ 0740.663.215

234. CURSURI bucåtar, ospåtar,

235. CURSURI de calificare, Asocia¡ia



vânzåtor, avizate Ministerul Muncii, asistent manager, contabil, posibilitate angajare; 0727.140.245 restaurant.adam@gmail.com www.meniurevelion.ro Terra School, diplome recunoscute în UE, ospåtar, bucåtar, barman, brutarpatiser, vânzåtor mårfuri alimentare, plata în rate; 021.252.62.52/ 0723.550.883/ 0765.935.616

236. CURSURI masaj, formator profe-

207. CONSULTANT financiar, descrierea postului: så identifici clientii potentiali pentru produsele Bancilor partenere, sa realizezi obiectivele de vanzari conform planului individual, sa activezi conform standardelor; 0748.885.726/ 0748.885.721 office@infocredite.eu

DACÅ ai experien¡å, få videochat de acaså. Pentru detalii suna¡i la: 021.320.20.42/ 0766.883.367/ 031.805.46.55/ 0723.976.883

208. CONSULTANT vanzari produse cosmetice profesionale pentru saloanedorim experienta minim 3 ani, trimite cv la email, fax; 021.223.55.46 office@medica120.ro 209. CONSULTANºI broker- asigu-

rare punct de lucru Mihalache; 0740.948.930

sional organizez cursuri masaj, reflexoterapie, diplome Min. Muncii ¿i Min. Educa¡iei; 0745.826.655/ 0726.418.541 237.

238. DANSATOARE exotice pt. Night

Club Labirint - se organizeazå preselec¡ie; 0765.189.330/ 0731.079.990

239. DANSATOARE ¿i damå de

companie, salariu atractiv, pentru Night Club; 0767.293.322/ 0722.775.361 240. DANSATOARE, Night Club, cu/fara experienta, varsta minima 18 ani, aspect fizic placut, oferim salariu, comision, bonusuri substantiale; 0721.151.943/ 0751.371.438/ 0765.651.339

243. DOAMNE MATURE, RECRUTÅM PENTRU STUDIO VIDEO CHAT, PLATA LA 2 SÅPTÅMÂNI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, VÅ AªTEPTÅM, CªTIGURI MINIME 500 {/LUNÅ; 0786.634.169

jåm pentru birou proiectare, limba francezå constituie un avantaj, rela¡ii la 0751.284.136

242. DOAMNE -domni¿oare cu aspect ¿i fizic plåcut, îngrijite, senzuale, serioase ¿i punctuale pt. salon de masaj ultra central, legal. Se oferå 50% comision, program flexibil, asisten¡å medicalå periodicå ¿i cazare dupå situa¡ie. Nu se admite contactul sexual; 0769.254.512

auto; 0724.690.731

BÅIEºI STUDIO PROFESIONAL DE VIDEO CHAT, RECRUTEAZÅ BÅIEºI ÎN VEDEREA COLABORÅRII ÎN DOMENIU VIDEO CHAT, OFERIM BONUSURI, AVANS, CARTE DE MUNCÅ, PROGRAM FLEXIBIL, TRAINING PROFESIONAL. SUNÅ ªI TU ªI NU VEI REGRETA, NOI TE AJUTÅM SÅ FACI BANII, PE TIMP DE CRIZÅ; 0786.238.785/ 0735.672.652 143. BÅIEºI ªI FETE, PENTRU VIDEOCHAT DIN STUDIO SAU DE ACASÅ, PROFESIONAL STUDIO OFERÅ PROCENTAJE ATRACTIVE, PROGRAM FLEXIBIL, CONFIDENºIALITATE, C¢ªTIGURI ¥NTRE 500 ªI 3.500 {/ LUNÅ, TE AªTEPTÅM; 0786.238.785/ 0735.672.652 144. BÅIEºI ¿i fete din sector 3 ¿i 4

pentru vânzare produse alimentare, angajåm 0765.770.123

145. BÅIEºI ¿i fete, cunoscåtori

englezå, pentru Blackstudio Videochat. Salariu între 3.000 9.000 L. A¿teptåm CV + poze la e-mail; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studiochat.ro 146. BÅIEºI, activitate videochat,

7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza, yahoo id: cchat57, 2.000 $; 0731.922.166/ 0769.570.440 cchat57@yahoo.com www.easyjobs.ro

BÅIEºI, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU SESIUNI DE VIDEO CHAT, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI PROCENT 50- 70 %, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, VÅ PUTEM OFERI MAI MULTE DETALII LA TELEFON; 0786.757.490/ 0785.065.607 147.

152. CAMERISTE cu experien¡å, pt. Hotel Eden 3 din Predeal, proba de lucru plåtitå, salariul începând cu 1.000 L; bucåtari cu experien¡å ¿i calificare, proba de lucru plåtitå, salariul se negociazå dupå proba de lucru. Se oferå: mese pentru personal; posibilitate cazare; posibilul decontare transport; se lucreazå o såptåmânå cu o såptåmânå liber; Tel/ fax: 0722.645.655/ 0268.455.229

184. COLATORI decorator, serigrafi¿ti cu experien¡å in domeniu de minim 2 ani pentru firmå produc¡ie publicitarå; 021.250.81.93/ 021.250.80.65 secretariat@logospromo.ro www.logospromo.ro

154. CAMERISTÅ cu domicilul în

cu/ fara experienta, aspect fizic placut, companie intima, clienti selecti, castiguri mari, locatie ultra-lux, posibilitate cazare, urgent. Relatii la nr. de tel. sau adresa de mail, 3.500 {; 0732.204.570 jobs_xxx_class@yahoo.com

Bucure¿ti, cu sau fårå experien¡å; 031.425.41.55/ 021.444.11.83 155. CAMERISTÅ pentru hotel;

0730.711.862

156. CASIER casierå cu/ fara experien¡å. Angajez spålåtori auto, relatii la nr. tel.; 0723.016.751 157. CASIER, casierå pentru caså

de amanet, salariu atractiv; 0734.708.844

158. CASIER, lucrator comercial pentru

statie carburant. Cu posibilitate de lucru in ture, fara experienta, se ofera bonuri de masa, zona Fundeni, 900 L; 0722.519.945

CASIERÅ ÎN MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

159.

 CASTING EMISIUNI TV, REALITY- SHOW-URI, RECLAME, FARSE, ROLURI PENTRU TOºI INDIFERENT DE VÂRSTÅ ªI ASPECT. ªANSE DE AFIRMARE. REMUNERAºII CONSIDERABILE. STRADA IANCU DE HUNEDOARA 37, BLOC 37, SCARA D, AP.1, ETAJ 1, INTERFON 01, 1.000 {; 0760.502.091 160.

 161. CENTRU de cercetare clinicå specializat în evaluarea produselor dermato-cosmetice pentru laboratoare renumite, cautå voluntari minori cu ten acneic între 15 - 18 ani, înso¡it de un pårinte pentru testarea unor produse de îngrijire a pielii. Evaluarea acestor produse se realizeazå sub observa¡ia unui medic specialist dermatolog. Participarea dumneavoastrå va fi remuneratå în func¡ie de numårul de vizite la centrul nostru ¿i durata acestuia. Dacå sunte¡i interesat apela¡i numårul de telefon; 0730.092.463

185. COLEGÅ apartament, min. 18 ani,

186. COLEGÅ camerå, frumoasa, locatie ultracentrala, vorbitoare limba engleza.Am clientela selecta, 500 ron/ora. Detalii pe mail. Astept si provincia; 0730.215.857 ana_escort21@yahoo.com 187. COLEGÅ de apartament pentru locatie ultracentralå, publicitate maximå posibilitate cazare, comisioane ¿i castiguri avantajoase, curat ¿i ingrijit pentru clienti cu pretentii si generosi, urgent, 3.000 {; 0734.278.142 188. COLEGÅ de apartament, am loca-

tia mea discreta si curata, nu conteaza cum arati sau ce varsta ai, cu sau fara experienta, comision 50 % plata zilnica, discretie si seriozitate, pt provincie ofer cazare; 3.000 {/ luna; 0786.430.153 189. COLEGÅ de apartament, cu/

fårå experien¡å, pentru a oferi companie intimå ¿i masaj erotic domnilor genero¿i, clientelå formatå, comision 50%, 2.500 {/ lunå; 0764.716.366/ 0736.049.573 190. COLEGÅ de apartament, drågu¡å,

cu sau fara experientå pt. companie intimå. Comision 50%, plata zilnic, program flexibil, posibilitate cazare. Loca¡ie super lux, clientelå formatå, convinge-te; 0724.926.885 191. COLEGÅ de. apartament, pt com-

panie intima cu sau fara experienta in domeniu seriozitate, discretie, locatie de lux, ultra central comision de 50% pe loc, pentru mai multe detalii, suna-ma, Evelina, 18-40, 1.000 {/ sapt.; 0761.729.001 colega_4you@yahoo.com 192. COLEGÅ pentru masaj erotic, dis-

cre¡ie ¿i rafinament iar clientelå e deja formatå. Ast cât mai repede raspunsuri; 0732.654.584 193. COLEGÅ pt. companie intimå cu minim experienta comision 50%, locatie centrala, accept si provincie (posibilitate cazare) ofer si doresc seriozitate, te a¿tept sa ne cunoastem, Diana; 0785.158.998

210. CONSULTANºI financiari, urgent,

pentru companie multina¡ionalå, planificare interviu la 0727.317.061

211. CONSULTANºI, selectåm 3 con-

sultan¡i financiari, studii superioare sau medii. ªcolarizare gratuitå, pentru interviu suna¡i la: 0726.814.801

212. CONTABIL junior. Societate de contabilitate angajeazå contabil junior (operare ¿i intocmire declara¡ii pentru un portofoliu de clienti). Cuno¿tin¡e Winmentor, studii economice. Va rugåm CV la mail; contab@rdslink.ro 213. CONTABIL, cu experien¡å contabilitate primarå, zona Pantelimon, CV la mail; office@antony.ro 214. CONTABIL, salarizare cuno¿tin¡å

Ciel, experien¡a reprezintå avantaj; 0723.129.643/ 021.319.39.70

215. CONTABILI gestiune, cu expe-

244. DOAMNE ¿i domnisoare cu aspect

si prezenta fizica agreabila pentru salon masaj erotic, asteptam si provincia, posibilitate cazare, locatie ultracentrala, profituri si comisioane avantajoase, urgent, 3.000 {; 0732.595.195 245. DOAMNE, domnisoare pentru activitate videochat, cu varsta peste 18 ani, cunoasterea limbii engleze sau unei alte limbi constituie un avantaj; 0768.504.049 whispers79@yahoo.com 246. DOAMNÅ sufletistå pentru îngrijirea unei doamne cu Alzheimer, între orele 16 - 08 diminea¡a inclus sâmbåtå ¿i duminicå; 021.666.45.85/ 0745.606.009

rien¡å în contabilitate primarå ¿i program Ciel, pentru societate distribu¡ie. Tel/ fax; 335.95.63/ 335.37.63/ 335.34.77

247. DOAMNÅ tânårå fårå obliga¡ii pen-

216. CONTABILI, ofer salarii de la 12- 3.000 { contabililor cu mai mult de 10 firme în portofoliu; 0723.287.143

248. DOMNIªOARE, Seventh Heaven,

217. COSMETICIANÅ + coafezå cu experien¡å cu clientelå personalå pentru coafor. Ofer 50% procent din încasåri; 0723.210.732 218. COSMETICIANÅ angajez sau închiriez post de lucru, salon zona Titulescu- Gara de Nord, CM, standarde europene; 0723.380.342 219. COSMETICIANÅ cu experien¡å,

zona 1 Decembrie, sector 3; 0733.057.888

220. COSMETICIANÅ pentru salon

Pia¡a Iancului, manichiuristå, experien¡å minim 1 an, oferim specializåri. Rugåm seriozitate; 0745.889.321 221. COSMETICIANÅ ¿i manichiuristå

pedichiuristå angajez pentru salon nou zona ¿os. Iancului cu ¿os. Pantelimon lângå OMV. Cu C.M. si procent 50%; 0761.141.902

222. COSMETICIANÅ, manichiuristå

unghii false, experien¡å, ture, Rahova; 0744.811.796/ 0728.912.545

223. COSMETICIANÅ, Salon de lux, zona Calea Mosilor, clientela formata, angajeaza urgent cosmeticianå. Experienta in domeniu minim 3 ani, seriozitate, profesionalism, aspect foarte placut, atitudine pozitivå; 0722.301.575 cristina@wic.ro 224. COVRIGAR cu experien¡å, urgent;

0722.838.306

tru menaj cetå¡ean stråin. Salariu atractiv + cazare; 0765.218.930

cauta spre angajare domnisoare dragute si dornice de lucru in arta masajului erotic, locatie de lux situata la Nerva Traian, conditi legale eventual cm si cazare, procent 50% plata zinlica; 0765.768.769 seventhheaven@yahoo.com 249. EDITARE ¿i montare videoclipuri pentru web-site. Posibilitate colaborare. 0732.347.304 250. ELECTRICIAN auto cu experien¡å angajez zona Autogara Filaret. 0722.710.354/ 0724.724.359 251. ELECTRICIENI pentru instala¡ii

de interior, båie¡i, fete, salariu f. bun + masa de 12; 0764.360.456

252. ELEVI /båie¡i, part- time din licee ¿i

¿c. profesionale, salariu excelent; 0760.113.745

253. ESCORTE, aspect fizic deosebit,

doar fete maseuze, full/ part time sau petreceri private, hotel, oferim seriozitate si discretie, programare interviu prin sms. Vizitati site pentru a va face o parere, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro 254. EXPEDITOR, societate de transport international de marfa si casa de intermedieri transporturi rutiere angajeaza 3 expeditori internationali de preferabili cu portofoliu propriu si cunostiinta utilizare burse, 0760.155.844 office@totalglobaltrading.com.ro

255. FABRICÅ producåtoare CRIZA financiarå ¡i-a furnir estetic Otopeni, jud. Ilfov creat probleme aparent angajeazå urgent: fochist ¿i fårå solu¡ii? Noi avem mecanic între¡inere utilaje industria lemnului, operator 194. COLEGÅ, Alina cautå re¡eta succesului. Angajåm 162. CINCI (5) persoane dinamice tåiat furnir verticalå crecolegå de apartament pendoamne pentru conversa¡ii ma¿inå ¿i ambi¡ioase pentru postul de monå, operator ma¿inå tåiat agent vânzåri, companie tru masaj, companie intimå, pe calculator: venit minim furnir rotativå cremonå, elve¡ianå interna¡ionalå cautå. posibil cazare, comision garantat 500 $ ce poate reprezentant vânzåri furnir estetTraining profesionist ¿i posibili50%; 0761.836.607 urca la 4.000 $, plata biluic ¿i panouri furniruite. Obligatotate de carierå interna¡ionalå. riu experien¡å, probå de lucru, narå, program flexibil. CV la e-mail, 400- 700 {; 195. COLEGÅ, Andreea, caut fatå se asigurå cazare pentru provin 0744.330.200 Sediu ultramodern, ultraserioaså pentru a lucra împreunå, cie. Salariul atractiv, rela¡ii la v_zep100@yahoo.com apartament ultra lux conditii foarte avan- central, bonus angajare 150 telefon: 0728.977.911/ tajoase, comision 50% si daca e nece$. Alte detalii la: 0724.544.737/ 0724.544.717/ 163. CINE vrea venit suplimentar (cadre sar ofer si cazare gratuita suna urgent 021.320.20.42/ 021.569.92.29 medicale, profesori, pensionari), så pentru detalii rog seriozitate, 2.500 {/ sune; 0732.239.814 0766.883.367/ luna; 0732.595.731 andreeasexto256. FAIANºAR pentru lucråri 031.805.46.55/ tal@yahoo.com 164. CIRCULARIST cu experien¡å în preten¡ioase; 0744.700.502 0723.976.883 Pal melaminat; 0766.416.096/

0766.412.696

165. COAFEZE (2), o cosmeticianå, o

maseuzå, experien¡å minim 2 ani, pentru salon Romanå; 0728.952.532/ 0766.319.917/ 021.317.43.36 166. COAFEZÅ cu experienta (vopsit,

coafat, permanent, tuns) pt. salon de infrumusetare, Berceni Straja, zona cu vad, seriozitate, cm, salariu fix, procent, tips, program o zi cu o zi, urgent; 0721.573.065 iordachealfred@yahoo.com

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

196. CONDUCÅTORI auto cat. C pt. Kara Distrib SRL cu atestat marfå pentru distribu¡ie båuturi alcoolice pe Bucure¿ti cu experienta in domeniu. Sediul firmei se afla lângå Carrfeour Militari; 0720.880.216 speranta@karadistrib.ro 197. CONDUCÅTORI auto cu atestat

taxi; 0767.311.744

198. CONFECºIONER textil ¿i cålcåtor

cu experien¡å, zona Pia¡a Sudului; 0768.279.902

225.

226. CROITOR ¿i confec¡ioner angajez

pentru comenzi, retu¿uri, transformåri; 0724.636.017/ 0761.599.862

227. CROITOREASÅ confectionera cu

experienta ma¿inå cusut liniarå, urgent, 0743.059.337 artasidesign@yahoo.com 228. CROITOREASÅ salariu atratciv,

mediu de lucru deosebit; 0746.042.325 luisa_plusgsm@yahoo.com

 260. FEMEIE DE SERVICIU ªI LA SPÅLAT VASE, PENTRU RESTAURANT, CONTRACT DE MUNCÅ. CVURILE SE VOR TRIMITE LA FAX; 031.102.57.46/ 031.102.57.47

233. CURIERI pedestri în Otopeni, Voluntari, Mogo¿oaia, angajeazå Total Post Services; 021.311.32.51/ 0732.222.672

206. CONSULTANT asiguråri, agen¡ie Victoriei. Pers. peste 25 ani, studii super., motivate, serioase, abilitati comunicare. Comision atractiv si parte fixa, progr. flexibil, posib. promovare. CV pe mail. Carte munca dupa 3 luni, 1.500 L; 0754.231.314 niculaepaula@yahoo.com

pentru magazin Vodafone; 0766.937.331

142.

rien¡å din provincie, oferim cazare, pentru Restaurant, 0742.665.590 www.salondumariage.ro/ www.saftica.ro

170. COAFEZÅ, cosmeticianå, manichiuristå, pentru salon Ariana, rela¡ii la telefon: 021.348.08.00

cap coadå ¿i serie (ma¿inå simplå triplok, speciale), me¿ter (¿ef atelier), transport, carte muncå, zona Republica, salariul 1.000 - 1.200 L; 0725.299.127/ 0768.438.845

139. BÅIAT, cu experien¡å în domeniu,

117. BROKERI asigurari RCA, locuinta,

120. BUCÅTAR ajutor bucåtar cu expe-

169. COAFEZÅ, cosmeticianå, manichiuristå, frizeri, vad bun, Big Berceni, urgent; 0729.919.156/ 021.636.27.29/ 0761.616.112

229. CUPLURI pentru activitate videochat, experien¡a nu este obligatorie, zona Pia¡a Muncii, venit minim garantat 1.600 $, carte de muncå, posibilitate cazare, detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617

241. DESENATOR 2D, 3D, color, anga-

båiat de 1 an, program de 10 ore, salariul 1.500 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

salariu extrem de avantajos. Locatia este situata in centrul istoric al Bucurestiului; 0748.161.842 radu@divanexpress.ro

200. CONFECºIONERE cu experien¡å

urgent; 0761.252.556

liniarå, triplock, zona Colentina; 0732.222.529/ 0732.222.540138. BÅIAT, ARźI BINE? EªTI UN BÅIAT ¥NTRE 18 ªI 25 ANI? CUNOªTI LIMBA ENGLEZÅ LA NIVEL CONVERSAºIONAL? ¥ºI PLACE SÅ LUCREZI LA CALCULATOR? NOI TE PLÅTIM AªA CUM TREBUIE. CONTACTEAZÅ-NE; 0786.238.785/ 0735.672.652

141. BÅIEºI cu sau fårå experien¡å pentru sesiuni de videochat, oferim training profesional, bonusuri procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil. Vå putem oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com

119. BRUTAR, cu experien¡å. Ofer

168. COAFEZÅ ¿i frizeri¡å, angajeazå

mat, zona Brâncoveanu, urgent 0721.278.951

pentru pub nou, Centrul Istoric; 0749.998.129

115. BONÅ, urgent, pentru fatå de 4 ani, zona Titan, program 12 ore, 3 zile pe såptåmânå, salariul 1.200 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

an pentru fabrica de paine din Pantelimon. Program 8 ore. Salariu prima luna, 1.000 L; 0724.082.677 oana_europan@yahoo.com

personalå, rezisten¡å la efort fizic, energicå, seriozitate, caracter tolerant, contact tel. 0733.809.789

199. CONFECºIONER, textile: lucråtor

137. BUCÅTÅRESE cu experien¡å

140. BÅIEºI cu experien¡å în polish

118. BRUTAR, cu experienta minim 1

151. CABINET stomatologic angajåm

livratori, pentru Pizza Dominium; 021.448.18.47

rien¡å, Bucure¿ti, urgent, 1.500 L; 021.310.74.03

pensii private, Casco, comision intre 1035%, toate companiile, program flexibil, mediu profesionist, rog trimiteti cv la adresa de email, 1.200 L; 0754.231.314 niculaepaula@yahoo.com

BÅIEºI, PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII LB. ENGLEZÅ PT. CONVERSAºII PE CALCULATOR, OFERIM SERIOZITATE, SALARIU MINIM GARANTAT 500 $ CE POATE AJUNGE LA 1.500 - 3.000 $, PLATA ZILNICÅ/BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, CONDIºII DEOSEBITE DE MUNCÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 150.

135. BUCÅTÅREASÅ ¿i ajutor bucåtar,

114. BONÅ, regim intern, expe-

116. BONÅ, urgent, pentru zona Pipera,



tehnician dentar ceramicå 12-14 {/ element. 0749.149.228

9 ore/zi, 1.200 L; 031.105.60.97

109. BONÅ, copil 1 an, experien¡å,

149. BÅIEºI, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, OFERIM PROCENT AVANTAJOS, BONUSURI, PLATA ZILNICÅ/ SÅPTÅM¢NALÅ/ BILUNARÅ, MINIM LIMBA ELGNEZÅ, PROGRAM AVANTAJOS PENTRU STUDENºI; 0764.456.351/ 0767.603.141

167. COAFEZÅ manichiuristå, vad for-

FEMEIE de serviciu, pentru clubul Billiard, bar; 0757.032.406 261.

262. FEMEIE de serviciu;

0744.700.502

263. FEMEIE la vase, angajez pentru

Bar & Bistro, ultracentral, de preferat din: Rahova, Dr. Taberei, Militari, Berceni, central, info dupå ora 11.00; 0733.659.249 264. FEMEIE la vase, restaurant, salariul bun + bonus. Transport asigurat; 0721.146.551 265. FEMEIE pentru bucåtårie cu expe-

rien¡å la Fast Food Militari, dupå 10,30; 0720.815.942

266. FEMEIE pentru curatenie si vase, pt restaurant, program 10.00 - 22.00, o zi lucrata cu o zi libera. Carte de munca salariu 800 ron; 0741.113.002 267. FEMEIE vase pentru restaurant

central; 021.319.72.57/ 0724.388.686 268. FETE (2) pentru bar angajeazå cafenea, zona Dristor; 0767.550.758 269. FETE (maseuze) pentru salon masaj erotic, central de lux, cu/ fårå experien¡å. Se oferå carte de muncå, salariu fix, comision, cazare. Rog seriozitate; 0768.839.818/ 0726.385.901 salonmasaj.erotic@yahoo.com www.salonmasaje.ro 270. FETE Angajez pentru companie intimå fete cu sau fara experientå, ofer castig zilnic, seriozitate, discre¡ie, conditii civilizate; 0720.661.633

FETE ANGAJÅM ¥N CEL MAI NOU STUDIO DE VIDEOCHAT NUMBER 1 STUDIOS, MINIM 18 ANI, ADULT ªI NON ADULT, LOCAºIE CENTRALÅ, INTIMITATE, LUX, COMISION MINIM 60 %+ BONUS LA ANGAJARE 100 {, SALARIU MEDIU 800 $, VÅ AªTEPTÅM; 0769.331.027/ 0730.492.115 271.

272. FETE cu aspect fizic placut, pt salon masaj erotic, salon modern, ultracentral, cele mai bune conditii, clientela selecta si (formata) colectiv de invidiat, comision 50%, plata zilnicå, 4.000 {; 0731.486.296 273. FETE cu sau farå experien¡å, ofer-

im training profesional, procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil, studio exclusiv feminin. Bonus angajare 150 {. Mai multe detalii pe site-ul nostru, 3.000 {; 0769.331.027/ 0730.492.115 bestofvideochatangajari@yahoo.com www.bestofvideochat.com 274. FETE cu sau fårå exparientå, aspect fizic placut, dornice de lucru, vârsta minimå 18 ani pt salon masaj erotic. Oferim cazare, procent 50%, condi¡ii legale, locatie de lux, 3.000 {; 0766.877.876 275. FETE CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, BONUS ANGAJARE 100- 150 {, ZONA CENTRALÅ, LUX, PROCENTAJ DE P¢NÅ LA 70 %, V¢RSTA MINIM 18 ANI ªI CUNOªTINºE MEDII LIMBA ENGLEZÅ, PROGRAM FULL/ PART TIME; 0769.331.027/ 0730.492.115 276. FETE cu/ fårå experien¡å, pentru studiochat. Salariu fix 3.300 L, venituri 1.000 $-4.200 $ + bonusuri. Oferim bonus 300 $; 0727.067.729/ 0767.611.865 277. FETE cu/fårå experien¡å pen-

tru videochat. Oferim salariu fix, procente, bonusuri, concediu odihna, avans 1.800 L; 0763.437.961. 278. FETE cupluri mixte/ lesby/ gay pt. Virtual Stars Studio, min.18 ani, cunostinte min. engleza si pc, training, bonusuri motivante, comision 50%-70%, program flexibil, cele mai bune site-uri, 3.000 $; 0721.516.830/ 0763.296.676 virtualstars_studio@yahoo.com 279. FETE drågu¡e angajåm pentru colaborare cu studioul nostru. Oferim comision începând cu 50% + bonusuri, asisten¡å tehnicå non-stop, training gratuit, seriozitate maximå. Trebuie så cuno¿ti limba englezå sau francezå sau spanioalå, cuno¿tin¡e operare calculator nivel minim; 0763.410.614 280. FETE fete cu/fårå experien¡å

pentru videochat. Program la alegere 5-7h/zi. Câ¿tiguri 100% garantate între 1.000 $ - 4.000 $/lunar. Oferim avans 600 $ din prima zi; 0760.950.085/ 0724.922.841

281. FETE fotogenice suple (preferabil înalte), pentru reclame, models, casting tv, reviste, foto, hostess, filme, ¿i secretarå drågu¡å, calculator, suplå, studii, disponibilå, part-time, pentru Blue Models Agency; 0769.388.262 282. FETE maseuze, pentru salon de masaj erotic cu sau fara experienta, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientela formata, conditii lux, exclus sex, rugam seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro 283. FETE minim 18 ani pentru salon

masaj lux zonå centralå, carte de muncå, comision atractiv. 0763.190.004 office@zenia.ro www.zenia.ro

284. FETE motivate pentru host videochat cu posibilitatea de a deveni manager, pt activitate videochat Studio 27, salarii intre 1.000 si 2.000 $/ luna, plata la zi/ saptamana/ bilunar, program flexibil, start imediat, seriozitate, 2.000 $; 0766.801.158/ 0724.721.228 modelschat27@yahoo.com

FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO LUX, LOCAºIE ULTRACENTRAL, PLATA LA ZI SAU LA 2 SÅPTÅMÂNI, CONDIºII DE LUX, PT. FIECARE PERSOANÅ ADUSÅ AI BONUS 200 $ ªI AVANS LA ANGAJARE 100 {; 0786.634.169 285.

286. FETE pentru companie intimå ¿i masaj erotic, loca¡ie ultracentralå clien¡i forma¡i, câ¿tiguri mari. Ofer ¿i cer seriozitate. Pentru provincie ofer cazare, Alina; 0721.349.311 287. FETE pentru fast-food in incinta hipermarket Real Vitan. Salariu ¿i mancare, program o zi (9-22) cu una liberå. Cerem aspect fizic plåcut si seriozitate. Apreciem experien¡a in domeniu, 1.100 L; 0722.430.708 288. FETE pentru salon masaj erotic cu\fårå experien¡å zona Vitan salariu+comision, oferim cazare carte de munca plata la zi sau saptamanal castig zilnic 400-1.000 ron garantat, 4.000 {; 0749.281.281 289. FETE pentru salon masaj erotic cu\fårå experien¡å, zona Vitan salariu, comision oferim cazare, carte de munca, plata la zi sau saptamanal, castig zilnic 400-1.000 ron garantat, nu trebuie sa fi fotomodel, 4.000 {; 0749.281.281 290. FETE pentru videochat, aspect fizic

plåcut, cu/ fårå experien¡å, cuno¿tin¡e limba englezå, vilå centralå, echipament nou, decoruri, AC, comision 60%, bonusuri, plata såptåmânal, program flexibil, condi¡ii lux, echipå tânårå, id mess: elitestudioro; 1.500 {; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudio@yahoo.com 291. FETE pentru videochat, minim 18

ani, aspect placut, comision atractiv, plata la 2 saptamani, program flexibil, asiguram cazare gratis, conditii bune, suport si seriozitate, id studio_belle, 2.000 {; 0726.563.262 studio_belle@yahoo.com

292. FETE prezentabile pentru companie intimå numai pentru stråini, oferim cazare ¿i maså gratis; 0786.390.350 293. FETE prezentabile, suple pentru colaborare filme erotice (pentru Canada, SUA), pt. film production "Dell Mar" Agency XXX, plata 400 {/ zi, 6.0006.000 {/ lunå. (Bonus cupluri); 0722.734.576 294. FETE prezentabile, suple, maseuze, pentru masaj erotic (non sexual), salon central, 4-8 ore/zi, plata 150600 L/zi, 50 %, comision (1.500 -3.000 {)/lunå, seriozitate; 0722.734.576 295. FETE salon masaj lux zona

centrala, minim 18 ani, aspect placut, sociabila, cu sau fårå experien¡å, program flexibil, comisioane atractive + bonusuri, carte de muncå, posibilitate, cazare pentru provincie, 2.000 {; 0763.190.004 296. FETE sau cupluri pentru studio videochat pentru sesiuni legale de videochat, plata se face zilnic sau bilunar, carte de muncå, 3.000 $; 021.569.78.51/ 031.416.28.21/ 0728.938.907/ 0768.839.818 297. FETE si cupluri, pentru videochat, plata zilnic si saptamanal, procent 60 - 80%, site-uri neaccesibile in Romania, intimitate, cazare, avans, conditi lux program flexibil. ID. andreyya22, 4.200 $; 0786.323.345 www.videochatlux.com 298. FETE Spring Studio, oferim contract de munca, 70%inprima luna, 50%+bonusuri in lunile urmatoare, sedinte foto profesionale, make-up artist, locatie ultracentrala in vila, echipa ce iti garanteaza castig minim, 1.500 {; 0769.996.361/ 0734.548.731/ 0758.394.916 office@springstudio.ro http://www.springstudio.ro 299. FETE tinere ¿i doamne mature, recrutåm pentru studio video-chat se poate lucra ¿i de acaså, plata la 2 såptåmâni, bonusuri seriozitate, cunoscåtoare englezå (altå limbå), party time sau full time, 2.000 {; 0721.570.150 300. FETE, agent vânzari, pentru croito-

rie. Salariu atractiv; 0724.860.938

301. FETE, cu sau fårå experien¡å, pentru studio videochat, oferim procent 55%+ bonusuri, program flexibil, colaborare de la domiciliu (80% procent), Karla; 0765.404.301 briliantcharm@yahoo.com

257. FATÅ aspect fizic plåcut, curatå, drågu¡å, fårå obliga¡ii, fårå prejudecå¡i, familie cautå pentru petrecerea timpului liber, distrac¡ii, petreceri, etc. Salariu atractiv; 0760.136.388 258. FATÅ serioaså, curatå angajåm pe

termen lung pt. îngrijire vilå cu curte lângå Bucure¿ti. Asiguråm cazare, între¡inere ¿i salariu; 0722.246.425

259. FEMEIE de serviciu pentru restau-

rant Mini¿; 021.340.09.59

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

7

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

LOCURI DE MUNCÅ 336. LUCRÅTORI comerciali, super-

market retea, pentru magazin si personal cu experienta pentru raionul de mezeluri. Program 2 saptamani pe luna, ture de zi si de noapte. Aplicati cu cv pe, 800 L; contact@fonzisupermarket.ro www.fonzisupermarket.ro 337. LÅCÅTUª mecanic, electri-

 FETE, BÅIEºI CU/ FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, MINIM LIMBA ENGLEZÅ, PLATA ZILNICÅ/ SÅPTÅM¢NAL/ BILUNAR+ BONUSURI, PROGRAM FLEXIBIL; 0721.156.986/ 0764.456.351

302.

 303. FETE, cu/fara experienta minim 18

ani pentru studio videochat central, comision 60%+bonusuri, plata zilnic sau la 2 saptamani, conditii lux, intimitate, program flexibil, neaccesibil Romania, 3.000 {; 0758.873.527 cherry_studio10@yahoo.com http://www.cherrystudio.ro

FETE, CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU STUDIO PROFESIONAL, BONUS 200 $ PRIMÅ DE ANGAJARE, PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII DE LB. ENGLEZÅ, LOCAºIE ULTRACENTRAL, COMISION 50-70 %, OFERIM SERIOZITATE; 0786.341.169 304.

FETE, cupluri si baieti pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu. Conditii lux, program flexibil, cele mai bune oferte, Bucuresti, 2.000 {; 0766.807.942/ 0723.306.459 night_vision_studio@yahoo. com www.nightvisionstudio.ro 305.

306. FETE, doamne, cupluri pentru

activitate pe calculator într-un studio videochat, mediu profesional, condi¡ii lux, program flexibil, avansuri, bonusuri, câ¿tiguri între 1.000 - 4.000 $. Persoanå de contact Ani¿oara; 0732.772.874/ 0765.946.504/ 021.266.82.36

FETE, MODELE, MINIM 18 ANI, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, LOCAºIE ULTRACENTRALÅ, CONDIºII DEOSEBITE, PLATA ZILNICÅ, COMISION ÎNTRE 50 - 70% RO, CªTIGURI SUBSTANºIALE; 0767.028.108/ 0768.447.471 www.vchatstudio.ro 308. FETE, NON ADULT, RECRUTÅM FETE CU/ FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT NON ADULT. PLATA LA DOUÅ SÅPTÅM¢NI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, C¢ªTIGURI MINIME 500 {/ LUNÅ, VÅ AªTEPTÅM, OFERIM 150 $ BONUS LA ANGAJARE; 0769.331.027/ 0730.492.115 309. FETE, OFERIM BONUS LA ANGAJARE 500 L FETE, PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, V¢RSTA MINIM 18 ANI, CUNOªTINºE LIMBA ENGLEZÅ, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESIBILE RO, C¢ªTIGURI 1.0003.000 $; 0769.331.027/ 0730.492.115 307.

310. FETE, pentru activitatea de

videochat, adult/nonadult, vârstå minima 18 ani, cuno¿tin¡e minime lb englezå, PC, se oferå carte de munca, comision 50-60%, bonusuri, locatii centrale, lux. id messenger studio.ardiente, 3.000 $; 0727.490.864/ 0765.886.169 office@studioardiente.com www.studioardiente.com

FETE, PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, PESTE 18 ANI, BONUS LA ANGJARE 500 L, CUNOªTINºE LB. ENGLEZÅ, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESATE ROMÂNIA, CªTIGURI 1.000 3.000 $; 0786.634.169 311.

312. FETE, pentru videochat, cu/ fårå experien¡å, limba englezå, vila centrala, echipament si decoruri noi, ac, comision 60 %, plata såptåmânal, program flexibil, id: elitestudioro, 1.500 $; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com

313. FETE, studio videochat serios cautå fete ¿i cupluri tineri cu nivel avansat de limba englezå oferim 60% din vânzåri ¿i cerem seriozitate maximå; 0762.802.027

FETE, STUDIO VIDEOCHAT, OFERIM 150 $ PRIMÅ DE ANGAJARE, SERIOZITATE, TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI DETERMINANTE, VILÅ ÎN ZONÅ CENTRALÅ ªI CONDIºII LEGALE DE MUNCÅ, ANUNºUL SE ADRESEAZÅ FETELOR CU VÂRSTA PESTE 18 ANI; 0786.634.169 314.

315. FETE, vârsta peste 18 ani pentru

videochat legal, loca¡ii centrale, program flexibil, câ¿tiguri între 1.500 - 3.000 $, bonus pt. angajare 100 $, Carmen, 0725.285.201/ 0769.707.870 316. FRIGOTEHNIST cu experien¡å pentru instala¡ii supermarket - SC Frigotehnics. Detalii la 0721.245.305 317. FRIGOTEHNIªTI pentru activi-

tate de service în domeniul instala¡iilor comerciale ¿i industriale. Obligatoriu, permis conducere cat. B; 021.345.48.24

318. FRIZER cu no¡iuni ¿i de coafor, vad bun. Seriozitate; 0745.186.412/ 031.415.22.48 319. FRIZER, cu experien¡å, pt. salon în Colentina. Ofer ¿i cer seriozitate maximå; 0723.653.281/ 0723.248.246/ 021.242.85.69

FÅRÅ serviciu sau vrei så-¡i måre¿ti veniturile? E¿ti comunicativå ¿i cuno¿ti la nivel mediu o limbå stråinå? Pentru detalii suna¡i la tel. Noi î¡i asiguråm un program flexibil ¿i un câ¿tig minim de 500 {/ lunå; 0768.641.918/ 0735.032.221 320.

321. GESTIONARI cu experien¡å în

gestiune materii prime, pentru societate produc¡ie. Tel/ fax; 335.95.63/ 335.37.63/ 335.34.77 322. GUVERNANTÅ pentru båiat de 5

ani, zona Unirii, program de 8 ore, salariu 1.400 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

323. HOSTESSE ¿i dansatoare cu aspect fizic plåcut pentru pub nou, Centrul Istoric, rugåm seriozitate; 0749.998.129 324. INGINER -Maistru -construc¡ii dr

experien¡å minim 2 ani, pentru societate privatå. 021.457.46.00 325. INGINERI instalatori cu experien¡å

de minim 5 ani pentru ofertare, proiectare ¿i urmårire execu¡ie, frigotehni¿ti ¿i electricieni cu experien¡å minim 3 ani ¿i certificat; 021.312.44.52

326. INGINERI telecomunica¡ii, cu experien¡å Romtelecom sau similar, cu ¿i FO în Bucure¿ti, salariu 2.000 L; 0765.892.636 327. INGINERI, mai¿tri ¿i muncitori cu

experien¡å pentru lucråri edilitare (apå, canal), pt. SC; 021.256.03.60 officenoelia@yahoo.com

328. INSTALATOR sanitar încålzire ¿i

muncitor necalificat 0726.140.015

329. INSTALATORI ¿i electricieni pro-

fesioni¿ti angajåm, detalii la 0725.225.367

 JOB, Mo¿ Cråciun vine la Studio Dreamland. Vino ¿i tu !Procent progresiv incepand cu 60 %. Cerinte: Englezå mediu, operare PC, aspect fizic placut, minim 18 anifete/ baieti/ cupluri mature, locuri limitate; 0762.060.007 denisa_eo@yahoo.com

330.

 331. JONCTORI cupru pentru cabluri

telecomunica¡ii în Bucure¿ti, salariu 1.500 - 1.700 L; 0765.892.636

332. LIVRATOR scuter ¿i auto ¿i dis-

pecerå preluåri comenzi telefonice, zona Pia¡a Domenii - Calea Grivi¡ei; 0734.140.400 excedentbucuresti@yahoo.com 333. LIVRATORI cu scuter personal, auto personal sau livratori pe jos, pentru Piteria Domenium. Cerin¡e: curs legisla¡ie sau permis, aspect fizic plåcut; 0760.660.967 334. LUCRÅTOR depozit pentru

firmå import ¿i distribu¡ie; 0769.225.172 335. LUCRÅTOR gestionar chio¿c

preså, pentru SC Grupul Editorilor ¿i Difuzorilor de Preså. Cerin¡e: studii medii, experien¡å 2 ani, cazier judiciar, CV, preferabil cuno¿tin¡e PC, pregåtirea necesarå pt. a îndeplini sarcinile specifice postului, salariul atractiv, tel./fax: 031.425.19.47(48)/ 031.425.19.50/ 0735.203.607 office@gedp.ro

362. MASEUZE pentru salon

Coquetee. Aspect fizic plåcut, rela¡ii la tel., salariu, 1.500 L; 0722.273.227

MODELE (BÅIEºI), CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, STUDIO, E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV, CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ÎN DOMENIU, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24X7, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607

367. MECANIC auto la service auto

392. MODELE activitate avantajoasa.

368. MECANIC auto, eventual cu garaj

Angajam modele pentru studio videochat, zona ultracentrala (Tineretului), sediu ultramodern. Oferim carte de munca, castiguri garantate, 1.500 $; 0769.650.395 studiolorena@yahoo.com

masaj de relaxare angajåm; 0722.112.288 364. MASEUZE, aspect fizic deosebit,

pt colaborare part time, full time, petreceri private, deplasari hotel, experienta constituie avantaj, cerem si oferim discretie, programare interviu prin sms, vizitati site, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro

cian automatist pentru instalare, între¡inere sisteme automate, închidere u¿i industriale, pentru SC din grupul de companii Histria, cerin¡e: experien¡å 5 ani, oferim pachet salarial atractiv, carte de muncå; 021.242.26.94/ 0722.381.704

rien¡å, pentru salon consacrat, 7 ani vechime, strict doar masaj; 021.327.38.84/ 0722.699.488

338. LÅCÅTUªI mecanici cu expe-

366. MASEUZÅ pt. salariu Lady

rien¡å in confectii metalice, cunostinte minime in electricitate, carnet B constituie avantaj, salariu motivant; 0727.378.788 contact@tehno-construct.ro 339. LÅCÅTUªI mecanici ¿i electroni¿ti, pentru Vertical Design, pentru montajul u¿ilor automate, glisante, rotative; 021.300.05.64/ 0724.151.733/ 0730.660.001 340. MANAGER asigurari, pt. agentie

P.Victoriei. Pers. cu studii superioare, serioase, experienta vanzari/asigurari reprez. plus. Salariu motivant+comis. vanzari echipa. Program flexibil, training, oport. avansare. CV pe mail, 2.500 L; 0754.231.314 niculaepaula@yahoo.com 341. MANAGER de loca¡ie cu experien¡å pentru firmå de catering angajam 0762.221.108 342. MANAGER de loca¡ie, bucåtari ¿i

ajutori de bucåtari cu experien¡å angajeazå firmå de catering 0762.221.108 personal@thema.com.ro 343. MANAGER loca¡ie catering pentru

ora¿ul Timi¿oara. Persoana så fie din Bucure¿ti dar så fie dispuså så locuiascå în Timi¿oara. 0762.211.649/ 0762.221.108 344. MANAGER Opera¡iuni de Vânzare

¿i Dezvoltare pentru ora¿ul Timi¿oara în domeniul catering. Persoana så fie din Bucure¿ti dar så fie dispuså så locuiascå în Timi¿oara 0762.211.649/ 0762.221.108 345. MANICHIURISTÅ cu minim 2 ani

365. MASEUZE, cu/ fårå expe-

zona Brâncoveanu; 0728.305.187/ 0723.848.395 propriu , pentru dezmembrari masini marca Opel in Bucuresti. Ofer plata pe masina dezmembrata . Astept oferte la telefon sau pe e-mail; 0764.610.094/ 0761.926.215 avradri@gmail.com 369. MECANIC auto, service auto,

mecanici auto cu experien¡å.ªos. Alexandriei; 0727.504.488

391.

393. MODELE pentru videochat, anga-

jåm, procent 60%, CM: 0723.447.029 394. MODELE, fete pentru videochat,

situat in zona Ion Mihalache, urgent mecanic geometrie asistat de calculator, numai cu experien¡å; 0765.366.382/ 0728.091.670 vanzari@total-anvelope.ro

minim 18 ani, aplicå acum, procent 60% din încasåri, bonusuri, training, 500 { minim garantat, zone centrale, condi¡ii lux, program flexibil, ID envymestudio; 0725.829.585/ 0763.861.457 www.envymestudio.ro

371. MECANIC ¿i electrician auto

395. MODELE, fete videochat, studio

370. MECANIC geometrie, service ro¡i

zona Rahova, ªoseaua Sålaj, salariu/ procent; 0767.626.925 372. MECANIC ¿i electrician auto, cu

experien¡å, ofer ¿i carte de muncå; 0722.542.412/ 0767.717.357

373. MECANIC, tinichigiu. Service auto in Pope¿ti Leordeni angajeazå mecanici, tinichigii ¿i vopsitor auto; 0731.320.968 armadab@rdslink.ro 374. MECANICI, magazioner, agen¡i

(pt. încheierea contractelor) angajeazå service auto, cu sediul în sector 1, B-dul Bucure¿tii Noi. Tel/ fax: 021.668.27.94/ 93/ 0722.151.678 375. MECANICI, vopsitori pentru serv-

ice auto. Salariu avantajos; 0762.211.850

experien¡å pentru salon situat în zona Sålaj, sectorul 5; 0720.043.241

modern zona Iancului, minim 18 ani, costumatii, poze profesionale, salariu bilunar, oferim comision 50%, prima de angajare, prima de promovare, program flexibil, Flory, 2.000 {; 0769.509.711 studioxxs@yahoo.com 397. MODELE, recrutåm modele pentru

videochat, program 6 h/zi, avans 2100 L salariu garantat 3600 L necondi¡ionat de target; 0760.357.692/ 0731.214.102 398. MONTARE alarme auto, firma

accesorii auto, angajeaza montator alarme auto cu experienta,salariu atractiv, zona Bucuresti noi, sector 1; 0744.660.666 office@nadiman.ro 399. MONTATOR ascensoare cu expe-

rien¡å 0723.285.233

346. MANICHIURISTÅ experien¡å 2

ani så punå unghii false, angajez, Pia¡a Progresul; 0722.396.224

 417. OPERATOARE, pentru Neogen Production, pentru activitå¡i de suport online pentru situri de socializare, necesar cuno¿tin¡e engleza, salariu 500 $; 0733.763.269 neogenproduction@gmail.com 419. OPERATOR casa schimb valutar/ amanet CM, bacalaureat, salariu avantajos, 0754.394.377 office@creditamanet.ro 420. OPERATOR pc, cu experienta, pt

birou notarial; 021.310.44.40 iliescunaidin@cnpb.ro

421. OPERATORI manageri. Companie multina¡ionalå cauta colaboratori part-time sau full-time: operatori sondaje, consultan¡i ¿i manageri de vanzari. Training gratuit, mediu lucru plåcut. Pentru a aplica trimite¡i CV-ul pe e-mail; 0755.108.003 dd95international@yahoo.com 422. OSPÅTAR Restaurant chinezesc

China Town angajeazå ospåtar (aj. ospåtar) cunoscåtor lb. englezå, rela¡ii tel. zilnic orele 11.30-23.30; 021.212.02.39/ 0726.130.138

OSPÅTAR sau ospåtåri¡å, pizzar cu experien¡å, pt. restaurant "Casa Russe", zona Colentina; 0726.925.673 423.

424. OSPÅTAR, restaurant casa Iancu-

lui, str. Sarafinesti, nr 2, sect. 2, cu carte de munca, ospatar cu experienta si calificare, program o zi da una nu, 74 lei / zi; 0763.730.693 office@casaiancului.ro www.casaiancului.ro 425. OSPÅTAR, zona Iancului pt

restaurant, 1111 L; 0752.318.168 la_birlic@iahoo.com

OSPÅTARI, bucåtari, ajutor bucåtari, femei servici pentru restaurant Zazou, rela¡ii în Splaiul Unirii, nr. 47 sau la telefon, pentru interviu obligatoriu CV; 021.240.50.85

426.

427. OSPÅTARI, restaurant in p-ta Romanå angajeazå ospåtari, ospåtåri¡e si barman cu experien¡å. Se cer cunostrinte medii de limba englezå; 0731.528.131 office@restaurantcosmopolitan.ro www.restaurantcosmopolitan.ro 428. OSPÅTÅRIºE cu experien¡å, hostesse, picolite, contabil, tehnician pentru club oxygen, Mall Sun Plaza pentru interviuri sunati intre 11 - 16; 021.780.72.80/ 0751.091.792 office@oxygen.com.ro

347. MANICHIURISTÅ pedichi-

uristå, unghii false, sector 3; 0762.008.531 348. MANICHIURISTÅ pentru salon

Tineretului; 0734.298.641/ 021.331.04.16

429. OSPÅTÅRIºE cu sau fårå expe-

rien¡å pentru restaurant chinezesc; 021.211.72.50/ 0723.325.038

349. MANICHIURISTÅ ¿i coafezå

cu experien¡å pentru salon Pia¡a Muncii, 0748.809.428/ 0760.578.364

430. OSPÅTÅRIºE pt. restaurant Calea

350. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå

431. OSPÅTÅRIºE, pentru cafenea,

Floreasca; 0720.845.794

Calea Victoriei. Tel. dupå ora 15.00; 0762.520.710

cu experien¡å, cosmeticianå, sediu în Pia¡a Moghioro¿, Drumul Taberei; 0726.101.469

432. OSPÅTÅRIºÅ (numai fete), pentru

Restaurant Gedo, str. Ion Maiorescu nr. 18, sector 2; 0764.901.243

351. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå,

cu experienta unghii false, gel, salon Piata Progresu. Tel; 0728.055.649/ 021.332.00.51 dana_bordeianu2k6@yahoo.com

433. OSPÅTÅRIºÅ pentru Trattoria Pane, zona Calea Cålåra¿i, Popa Nan 48; 0751.497.508! jeanoancea17@yahoo.com

352. MANICHIURISTÅ, pedichi-

uristå, pentru salon înfrumuse¡are zona Marriott. Timp de lucru o zi cu o zi liberå. Clientelå formatå. Vad excelent. 021.411.77.92/ 0742.855.023 353. MASEUZE atrågåtoare cu/ fårå experien¡å pentru salonul Beauty Girls Massage cu 5 ani vechime ¿i clientelå formatå. Comision real 60%, plata zilnicå, program flexibil, libertate totalå, cazare gratuitå, condi¡ii lux, 3.000 {/ lunå; 0765.764.485 354. MASEUZE cu aspect fizic placut,

ingrijit, min. 18 ani, cu/ fara experienta, oferim: conditii legale de munca, comision 50%+bonusuri, cazare, confidentialitate, salon lux situat ultracentral, program la alegere, pt detalii sunati la, 3.000 {; 0761.802.816 lacrememassage.ro@yahoo.com www.lacrememassage.ro 355. MASEUZE cu/ fara experienta

aspect fizic placut, varsta minima 18 ani, comision 50 % + bonusuri, plata zilnic, oferim cazare si conditii excelente; situat central, ultramodern, clientela formata, urgent, 1.500 {; 0763.190.004 zenia.salon@yahoo.com www.zenia.ro 356. MASEUZE dragu¡e, stilate cu/ fara

experienta, plata zilnic, conditii legale de munca, colectiv placut, castiguri substantiale, program flexibil, eventual cazare, clientela formata (peste 20 masaje /zi), exclus sex, 4.000 {/ luna; 0766.577.559/ 0732.493.801 excessmassage@yahoo.com www.excessmassage.ro 357. MASEUZE dragu¡e, stilate cu/ fårå

experien¡å, plata zilnic, conditii legale de muncå, colectiv plåcut, câ¿tiguri substantiale, program flexibil, eventual cazare, clientelå formatå (peste 20 masaje/ zi), exclus sex, 4.000 {/ luna; 0766.577.559/ 0732.493.801 excessmassage@yahoo.com www.excessmassage.ro 358. MASEUZE LaCreme, salon cen-

tru istoric angajeaza fete min. 18 ani cu sau fara experienta, aspect fizic placut, oferim: condi¡ii legale de munca, comision 50 % + bonusuri, mediu de lucru foarte placut intr-o locatie de lux, 3.000 {; 0761.802.816 lacrememassage.ro@yahoo.com www.lacrememassage.ro 359. MASEUZE pentru Amsterdam

434. OSPÅTÅRIºÅ ¿i barman pt. cafe-

nea bistro situatå pe bd. Decebal, 0726.565.956

376. MEDITATOARE rezonabilå

matematicå, românå, clasa IV-VII, la domiciliul elevului - Militari, capåt 336; 0768.298.047 377. MENAJ, 3 zile/ såptåmânå, 8

ore/zi, Vitan, avantajos; 021.310.21.14

378. MENAJERE cu experien¡å,

plaseazå ¿i în regim intern Agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro 379. MENAJERE pentru hotel, zona

Colentina; 021.240.64.85

380. MENAJERÅ curatå, discretå, cu

experien¡å, care poate oferi recomandåri angajåm. Preferabil Berceni, ªos. Giurgiului. 0748.195.757 381. MENAJERÅ internå sau externå.

Rela¡ii la 0731.922.138

 MENAJERÅ INTERNÅ, FAMILIE DIN BUCURESTI CAUT MENAJERA INTERNA CU EXPERIENTA, NEFUMATOARE PENTRU VILA, 1.500 L; 0745.012.968 alexandra.comisan@perfecttour.ro

382.



MASEUZE prezentabile, serioase pentru masaj erotic ¿i de relaxare, cu/fårå experien¡å într-un salon de lux, CM + comision; 0724.336.180/ 021.320.31.04

402. MUNCITOR necalificat, magazin

alimentar, sector 2, salariu 800 L; 0720.017.048

403. MUNCITOR pentru spålåtorie

auto; 0735.576.958

404. MUNCITOR tran¿ator

pescåria Obor, pentru tineri; 0726.254.307 405. MUNCITOR vulcanizare cu

permis de conducere; 0769.743.859 406. MUNCITOR, stand båuturi

Antefrig Obor, muncå fizicå, experien¡å, referin¡e; 0727.327.642

spectacol, cu no¡iuni gimnasticå sau dans sportiv; 0742.761.618 437. PATISER ¿i modelator brutårie;

0724.923.455

438. PATISER(Å) cu experien¡å (anga-

jez), Calea 13 Septembrie col¡ cu Petre Ispirescu; 0764.952.488

439. PATISER, 4 ore/zi sau 8 ore/zi, 13

Septembrie; 0722.368.008

inclusiv sâmbåta, 7,30 - 18,00, referin¡e, 1.100 L; 0727.327.642 387.

pentru menaj într-o vilå, program intern, salariul 1.700 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 389. MODELATORI covrigårie,

preparatori clåtite, casieri ¿i vânzåtori pentru fast-food. Urgent. Rela¡ii la telefon, între orele 10.00 - 15.00; 0723.322.110

MODELE (BÅIEºI) CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ, E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV, CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ÎN DOMENIU, PENTRU VIDEOCHAT STUDIO, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24 X7, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 390.

410. MUNCITORI serio¿i sau/ ¿i familii serioase pentru muncå la solar, în apropiere de Afuma¡i, Ilfov, cazarea incluså, rugåm seriozitate; 0723.196.597 411. MUNCITORI vulcanizare califica¡i,

salariu bun zona Vitan, Pantelimon, Apåråtori, baietii seriosi pe termen lung; 0721.607.786

442. PATISERÅ ¿i ajutor de patiser

pt. SC. Condi¡ii avantajoase, sector 1, Bucure¿ti; 0731.755.695 443. PAZNICI pentru depozit, cu ates-

tat ¿i vechime minim 2 ani în domeniu, serio¿i, fårå vicii 0722.539.564

444. PAZNICI pentru restaurantul Tav-

erna Sârbului, salariu 1.400 L; 0727.353.353/ 0721.353.353

445. PE timpul crizei, gåsi¡i solu¡ii, nu scuze. Sånåtate ¿i bani alåturi de noi; 0728.520.870/ 0760.823.410

activitå¡i de deszåpezire în Bucure¿ti. Contact 0758.817.552 448. PERSOANE pentru colectare de

date geografice din teren în Bucure¿ti, cu contract de muncå ¿i salariu motivant. Cerin¡e: condi¡ie fizicå bunå, spirit de orientare, flexibilitate, rigurozitate în culegerea datelor. 021.207.00.76 catalinp@inboxmarketing.ro 449. PERSOANE pentru videochat

absolvente, legal, comision 50-80%, plata bilunar, venituri peste 2.000 {/ lunå; 0733.763.433 maxbrt2000@yahoo.com

413. MÅCELAR ¿i vânzåtoare cu expe-

450. PERSOANÅ cu idei, caut persoanå care sa stie sa faca bani cu o duba Ford Tranzit(noua). Cerinte-idei, experienta in condus dube eventual bani. Salariu in functie de castig. Receptiv la orice propunere care ne va aduce bani; dei_gim@yahoo.com

414. NECALIFICAT tipograf, tipografie,

451. PERSOANÅ desemnatå pt. firmå de transport, cu experien¡å în domeniu, sa detina atestat; 0722.236.193 alina.trans@gmail.com

412. MÅCELAR cu experien¡å pentru

magazin pia¡a Obor, ofer salariu bun; 0761.141.318

rien¡å în domeniul alimentar pentru societate comercialå zona Colentina; 0734.735.013/ 0734.735.015 zona Ghencea, muncitori necalificati, absolventi liceu, 4 L/ ora; 0727.406.794 office@acornproduction.ro

415. NECALIFICAºI cu condi¡ie fizicå foarte bunå, pentru montaj stâlpi telecomunica¡ii ¿i såpåturi, în Bucure¿ti, salariu 900 L; 0731.138.136

OFER 100.000 { unei persoane sau societå¡i capabilå så recupereze 200.000 { de la un fost partener de afaceri, 100.000 {; 0768.468.986 416.

418. OPERATOR calculator cuno¿tin¡e

contabilitate primarå, ptr. facturare ¿i stocuri gestiune; 021.336.97.04

459. PERSONAL calificat instalatori,

electricieni, fochi¿ti, agen¡i curå¡enie, experien¡å minim 3 ani. Activitate desfå¿uratå- intre¡inere ¿i repara¡ii, ora¿Bucure¿ti. A¿teptåm CV-urile dvs. Detalii la tel.; 0728.102.075 simona.stoica@coralconstruct.ro 460. PERSONAL calificat pentru coa-

furå, cosmeticå, manichiurå; 0722.502.993

461. PERSONAL calificat, cu

carte de muncå, rog seriozitate, pentru GPL; 0728.944.638

479. PERSONAL salon erotic lux cen-

tru istoric Bucure¿ti, alåtura-te unei echipe de profesioniste, minim 18 ani cu/fara experienta, salariu fix + comision, carte de munca, cazare, exclus sex, 1.500 {; 0763.190.004 office@zenia.ro www.zenia.ro

480. PERSONAL serviciul tehnic,

cunoscåtor Windev sau Doclib, pt. SC Terra-Nova Construct SRL. CV la fax: 021.345.46.16 office@trnc.ro 481. PERSONAL sex shop, preferabil

fete; 0751.990.438

PERSONAL spålat vase ¿i curå¡enie, pentru Grand Cafe van Gogh. Interviurile au loc în strada Smârdan nr. 9 (Centrul Istoric); 482.

483. PERSONAL, activitate videochat

pentru fete si baieti, bonusuri plata la 2 sapt., site-uri neaccesibile in Ro, confidentialitate, seriozitate maxima castiguri intre 500-3.000 {, oferim cazare, 0753.017.984/ 0753.030.128 s.eugen_2009@yahoo.com 484. PERSONAL, activitate videochat

pentru fete si baieti, bonusuri plata la 2 sapt., site-uri neaccesibile in Ro, confidentialitate, seriozitate maxima castiguri intre 500-3.000 {/ luna. Bonus la angajare. Cazare; 0753.017.984/ 0753.030.128 chivucristianvictor@yahoo.com 485. PERSONAL, a¿tept din toata tara,

so¡, sotie, gospodari, pentru o mica ferma lângå Bucure¿ti. Ofer cazare, masa si salariu. Rog seriozitate. Telefon; 0740.195.222 ghenofioan@yahoo.com 486. PERSONAL, pt spalatorie auto în

Popesti Leordeni, salariu 600 de ron + carte de munca+ comision. Cerinta obligatorie, seriozitate; 0733.988.837 487. PERSONAL, urgent : bucatari,

462. PERSONAL calificat: manichiuristå, coafezå, cosmeticianå, maseuzå ¿i frizeri¡å, pentru salon de înfrumuse¡are, zona Decebal; 0768.736.211

ajutoare de bucatar, femei pt vase, ospatari, barmani, hostesse, pr cu experienta vasta in marketing; 0762.667.747 office@brownsugar.ro www.brownsugar.ro

463. PERSONAL cu experien¡å pentru urmåtoarele posturi: manichiurå, coaforfrizerie ¿i între¡inere corporalå pentru salon Baba Novac; 0766.653.968

488. PERSONAL, urgent pentru echipa

464. PERSONAL curatenie, firma, in spatii de birouri, oferim salariu atractiv, cm, bonuri masa, program 8 ore; 021.224.40.64 office@facility.ro 465. PERSONAL curå¡enie cu experien¡å, pt. birouri, 5 zile/ såptåmânå, 8 ore/ zi, douå schimburi. Salariu 600 L brut (461 L net) + tichete maså. Suna¡i între orele 11-13; 0733.030.419 466. PERSONAL Fast-food, zona Pia¡a

Romanå, angajeazå urgent personal (fete). CM, program flexibil, salariu motivant, prime, 750 L; 0724.649.916/ 0768.504.698 universalravcom@yahoo.com 467. PERSONAL feminin pentru dis-

pecerat pt. firmå de pazå. Cerin¡e: cuno¿tin¡e I.T. Tel. contact; 0735.408.016

468. PERSONAL îngrijire angajeazå

firmå germanå. Salariu 700 L tichete maså. Rela¡ii între orele 10-16; 021.201.79.83/ 0723.174.843

469. PERSONAL livratori cu ma¿inå personalå, livratori scuter, dispeceri (experien¡å taxi), pizzeri, ajutor bucåtar, casieri, angajeazå Pizza Expert; 0731.333.405

471. PERSONAL pentru depozit, edi-

rien¡å pentru fabricå de pâine zona Mårgeanului. Rela¡ii la tel.; 0733.940.183

409. MUNCITORI necalifica¡i în ved-

386. MENAJERÅ, program zilnic

458. PERSONAL accesorizare (lipit, cusut pietre, mårgele), persoane cu multå råbdare, pt. caså de modå (angajåm), program L - V între 8,00 - 20,00, salariu, 700 L; 0728.228.649/ 0728.228.652

441. PATISER, vânzåtoare cu expe-

385. MENAJERÅ, experien¡å, 5 ore, Bucure¿ti- Parc Bazilescu, urgent, 800 L; 021.310.74.03

califica¡i; 0723.271.502

457. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de shop assistant pt. Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up, recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i- ne la tel. sau adresa de email; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

470. PERSONAL pazå, cu experien¡å, obiective exterior, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

447. PERSOANE masculine pentru

erea calificårii, o såptåmânå proba de lucru, pt. SC Euroconstruct Total SRL. Salariu 1.200 L. Contact: Dan Bolintineanu. 0768.608.054

456. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de sales representative pt. Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up, recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i- ne la tel. sau adresa de email; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

440. PATISER, doar personal de calitate si cu experienta, zona Universitate. Program o zi cu o zi, 5.30-20.30, sambata scurta, duminica liberå; 0722.431.230

408. MUNCITORI marochineri

388. MENAJERÅ, urgent, zona Pipera,

erotic, zonå centralå de lux, carte de muncå, 3.000 $; 0728.938.907

401. MUNCITOR necalificat, gospodar, pentru garaj auto, zona Vitan, salariu motivant, posibilitate cazare pt provincie, permisul de conducere ¿i cuno¿tin¡e mecanicå, constituie un avantaj, rog seriozitate; 0722.357.144/ 021.344.42.80

436. PARTENERÅ, caut pentru

tåmânå; 0766.509.682

384. MENAJERÅ, 2 zile pe såp-

360. MASEUZE pentru renumitul

363.

comerciala cu sediul in Afumati angajeaza motostivuitorist (calificat) cu experien¡å minim 3 ani; 0731.599.207

fast food cu sau fara experienta in domeniu, program flexibil salariul atractiv+o masa pe zi ( liber de sarbatori), cerem si oferim seriozitate; 0762.777.046 invazzio@yahoo.com

446. PENSIONARI bårba¡i cu drept de muncå la un chio¿ Gara de Est. Condi¡ii- nefumåtor, domiciliul apropiat, experien¡å în comer¡, seriozitate; 0722.700.062

obliga¡ii, ingrijire båtrân deplasabil, primesc ¿i din provincie. Tel: 0720.841.873/ 021.320.10.81

MENAJERÅ, pt. ap. de 3 camere, Drumul Taberei (angajez). Menaj simplu 6- 7 ore/zi, prima lunå 900 L; 0725.093.156

361. MASEUZE pentru salon de masaj

400. MOTOSTIVUITORIST, societate

435. PANTELIMON Ora¿, vânzåtoare

407. MUNCITORI cu experien¡å pentru atelier produc¡ie mobilier, situat pe ªos. Mågurele nr. 60C; 0372.781.137/ 0723.533.499

383. MENAJERÅ internå, fårå vicii,

Erotic Massage, situat central, ultramodern. Cåutåm fete cu aspect fizic plåcut, cu experien¡å, minim 18 ani, comision 50%+ bonusuri, conditii deosebite, cazare gratuitå, plata zilnic, 1.500 {; 0786.892.388/ 0763.145.694 office@amsterdam-club.ro www.amsterdam-club.ro Noblesse Unic- Private Massage & Spa. Vila de lux, ultracentral, clientelå formatå (func¡ionåm din 2004). Program flexibil, condi¡ii de lucru excelente, gratuit ¿colarizare masaj ¿i cazare. Salariul garantat ¿i comisioane avantajoase, plåtite zilnic. 100% legal, carte de muncå. Cerem seriozitate, exclus sex. Ca maseuzå pot lucra fete cu vârsta minim 18 ani. Suntem o loca¡ie complexå ce include masaj erotic, zona spa, bar&lounge. Toate detaliile pe site, pe e-mail sau la telefon (dupå 12.00); 0762.203.222/ 021.211.25.55 contact@private-massage.ro www.private-massage.ro

MODELE, FETE, PERECHI, MINIM 18 ANI, PENTRU STUDIO VIDEOCHAT, LOCAºIE ULTRACENTRALÅ, CONDIºII DEOSEBITE, PLATA ZILNICÅ, COMISION ¥NTRE 50 - 70%, C¢ªTIGURI SUBSTANºIALE; 0768.447.471/ 0767.028.108 www.vchatstudio.ro 396.

455. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de Sales Manager la Il-Makiage, experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la telefon sau e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

turå angajeazå; 021.318.70.28

472. PERSONAL pentru firmå de curå¡enie, program 2, 8, 12 din Pipera sau Bucure¿ti; 0785.351.307 473. PERSONAL pentru firmå spe-

cializatå în servicii de curå¡enie pentru curå¡enie în centrele comerciale Real Policolor (Titan) ¿i Real Berceni, 10 bonuri de maså + salariu net, 700 L; 021.224.46.58/ 021.224.18.72/ 0729.005.137/ 0722.763.974 474. PERSONAL pentru OMV benzinårie: casieri ospåtari, bucåtari, lucråtori platou ¿i femeie de serviciu; 0760.502.983/ 0721.727.402 475. PERSONAL pentru salon lux Dru-

mul Taberei; 0723.447.029

476. PERSONAL pentru societate de

pazå; 021.232.92.95

477. PERSONAL pentru videochat, cautam baieti/ fete cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani (activitate video chat), aspect placut, cunostinte minime de limba engleza, castiguri substantiale, cerem seriozitate maxima, 0728.667.118 studiocasper@yahoo.com 478. PERSONAL Restaurant ¿i pizzerie

din zona Berceni (vis-a-vis de Cimitirul Evanghelic) angajeazå bucåtari, pizzer pentru cuptor cu lemne, ospåtari/ ospåtåri¡e, personal de curå¡enie. CV obligatoriu; 0764.648.066

de inetrven¡ii, carte de muncå, salariul 6,25 L/ ora; 0732.404.900 iuliana.florea@dustbusters.ro www.dustbusters.ro

PIPERA, s.c = 140 mp, 2 båi, balcon, AC, centralå, vedere lac, acces asfalt, în vilå, din 2008, cota teren 125 mp, lângå Azur, etaj 2, proprietar, 75.000 {; 0744.181.187/ 0767.803.126

489.

490. PIZZAR cu experien¡å, bucåtar,

ajutor de bucåtar, casierå în Mall Båneasa, angajåm; 0768.317.844

PIZZAR CU EXPERIENºÅ ÎN MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

491.

492. PIZZAR, pizzerie cu livrare la domiciliu angajeazå pizzar, ajutor bucatar cu experienta pentru zona Pantelimon; 0744.659.775 sorin.dumitrascu2006@gmail.com www.anticapizza.ro 493. PIZZAR, pizzerie din sectorul 4, cu

experienta cuptor cu lemne si ospatarita sau picolita minimum de experienta. Relatii la telefon; 0763.529.892/ 0723.123.853 494. PIZZER pentru cuptor electric cu

experien¡å 0762.221.108

495. PROFESOR pian, caut pentru

medita¡ii 2 copii; 0765.685.348

496. PROFESORI, cadre militare ¿i sanitare, SC Eftica, selecteazå colaboratori pentru a câ¿tiga împreunå; 0724.225.047/ 0745.069.741 497. RECEPºIONERÅ matura pt salon

masaj erotic. Cunostinte foarte bune de lb. engleza si pc, program 12/ 24, carte de munca, pachet salarial atractiv, zona ultracentralå, 600 {/ lunå; 0733.337.377 hractiv@yahoo.com

498. RECEPºIONERÅ pentru salon masaj erotic, salariu fix+ comision atractiv, CM, program 12/24, cerem persoanå maturå, cu cuno¿tin¡e medii de limba englezå ¿i PC, 600 {/ luna; 0733.337.377 hractiv@yahoo.com 499. RECEPºIONERÅ pentru salon

masaj. Se oferå salariu fix, carte de muncå, comision, se cer seriozitate, disponibilitate program flexibil; 0768.839.818 salonmasaj.erotic@yahoo.com www.salonmasaje.ro

500. RECEPºIONERÅ ¿i asistent departament, cerin¡e: studii superioare, limba englezå, nivel avansat, prezentabile, flexibile, serioase. Interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6-6A, et. 5, telefon de contact: Gabriela Duma, pentru Securitas Romania; 0743.162.003 501. RECEPºIONERÅ, menajerå, pentru mini hotel Pådurea Pustnicul. Detalii non stop; 0767.079.463/ 0734.614.923

452. PERSOANÅ pentru menaj, ofer

locuin¡å, eventual bonus; 0723.489.402

453. PERSOANÅ tânårå, dinamicå,

dornicå de muncå ¿i cu capacitate de a se adapta rapid pt. postul de Marketing Manager la Il - Makiage. Experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu, vå rugåm contacta¡ine la telefon sau e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 454. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de operator call center la II-Makiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne; 0731.002.108

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

17 decembrie 2010

LOCURI DE MUNCÅ

FETE ªI CUPLURI, ELEVI ªI STUDENºI LA NOI CRIZA DEVINE INVIZIBILÅ. UN JOB PENTRU BUZUNARUL VOSTRU! MINIM 100 USD ZILNIC LA VIDEOCHAT ¥N CONDIºII DE LUX ªI CAZARE GRATIS. BONUS 100 LEI LA ANGAJARE! LOCURI LIMITATE. VALABIL 30 DECEMBRIE PROGRAM FLEXIBIL.

BEEP: 0786 148 633

0731 974 621 0758 038 053

502. RECEPºIONERÅ, pt salon Isabelle, salariu+comision, conditii deosebite, program 10-18, aspect placut si fete ptr masaj erotic, comision 50-400 lei, carte munca, cazare, rog seriozitate, urgent, sunati sau sms; 0736.338.115 salonisabele@yahoo.com www.salonisabelle.ro

524. SOCIETATE comercialå de selec¡ie ¿i plasare for¡å de muncå selecteazå pentru firma partenerå din Spania femei pentru a lucra la campania de cules cåp¿uni 2011. Rela¡ii suplimentare ¿i înscrieri la tel; 021.311.79.62/ 021.311.79.64

503. RECLAME pentru toate vârstele

525. SOCIETATE româneascå anga-

(copii, adul¡i, vârstnici), activitå¡i modelling tineret, Bucure¿ti- provincie; 021.315.65.81/ 0767.080.619/ 0722.397.039 model@sequoiamodels.ro 504. REPREZENTANT zonal din Bucure¿ti pentru loca¡ia din Timi¿oara angajeazå firmå catering cu 13 loca¡ii deschise în Bucure¿ti ¿i una înTimi¿oara. 0762.211.649

REPREZENTANTE, Universal Jobs selecteazå reprezentante pentru activitate call center pentru companii din SUA ¿i Fran¡a, engleza ¿i/sau franceza mediu, salariu 1500- 2000 L; 0743.653.473 universalworkone@gmail.com 505.

506. REPREZENTANºI Avon, comi-

sion 15% - 30%, se oferå cadou la înscriere, fårå program. Detalii la: 0766.340.939

jeaza 1 inginer Electrician/ Automatist, exp. 2-4 ani în proiectare sau execu¡ie echip. electrice ¿i 1 inginer Mecanic, exp. 2-3 ani în proiectare 2D ¿i 3D Condi¡ie obligatorie Limba englezå, låcåtu¿i sau matriteri specializa¡i în montaj ma¿ini unelte -cuno¿tin¡e sudurå oxiacetilenicå; 021.332.19.48 inductro@inductro.ro

SOFERI angajeazå Compania de Taxi Sheriff. Facilitåm atestat. Condi¡ii deosebite. 0762.257.071

526.

546. TINERE, cu/ fara experienta pen-

tru salon Altezza Masaj, locatie lux, (vila lux, Opera Busines Center) clientela formata, castiguri substantiale, comision zilnic 50%, oferim cazare, nu vei regreta, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro

TINERE, MINIM 18 ANI PETNRU AGENºIE VIDEOCALLCENTER ENGLEZÅ/ FRUNCEZÅ/ ITALIANÅ, SALARIU 10004000 {/LUNÅ; 0724.843.222/ 031.425.00.01 www.vchat.ro 547.

548. TINERE, minim 18 ani, ¿edin¡e

video, condi¡ii deosebite, program flexibil 1000 - 4000 {/lunå; 031.425.00.01/ 0743.843.222 www.webcamstudio.ro 549. TINERI, filme pentru adulti agentie

de impresariat selectioneaza tineri baieti, min 18 ani, in vederea aparitiei in filme pentru adulti. CV+poze la adresa de mail, 7.500 {; inscriere_decembrie2010@yahoo.com 550. TINERI, muncitori califica¡i ¿i

necalifica¡i, numai din Bucure¿ti, pt. firmå de construc¡ii, exclus echipe; 0769.983.897

551. TRANSLATOR maghiara, companie multinationala recruteaza translator lb maghiara pentru traducere documente din/in lb maghiara, participare intruniri. Disponibilitate deplasari. CV se trimit la adresa; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 552. TRANªATORI cu experien¡å

angajeazå firmå de catering 0762.221.108 personal@thema.com.ro

553. T¢MPLAR Firmå din Bucure¿ti,

sector 2, producåtoare mese de joc, angajeazå urgent tâmplar pal melaminat; 0742.225.335/ 0735.511.269 rosu_04@yahoo.com http://www.pro-biliard.ro

576. V¢NZÅTOARE cu experien¡å,

612. ¥NCEP cursurile la facultatea pe care ai ales-o? ¥¡i trebuie bani pentru taxe? Ai talent de actri¡å? Te anga577. V¢NZÅTOARE cu experien¡å, magazin alimentar, salariu bun, program jåm ca performer videochat 15 zile; 0769.964.266 adult sau non-adult, venit între 500 $ - 4.000 $, plata 578. V¢NZÅTOARE în complexul combilunarå, legalitate 100%, ercial Obor. Program 08.00-19.00, 6 zile program flexibil, posibilipe såptåmâna. Salariu 700-1000 L. Tel. tate cazare. Sediu ultra 0760.490.157 modern, ultracentral, bonus 579. V¢NZÅTOARE magazin aliangajare 150 $. Alte detalii mentar, angajåm în Doamna la telefon: 021.320.20.42/ Ghica, condi¡ii avantajoase, 0766.883.367/ rela¡ii la 0740.191.421/ 031.805.46.55/ 0742.088.105 0723.976.883

magazin alimentar sector 2; 0728.647.743

580. V¢NZÅTOARE magazin alimen-

tar, zona Pie¡ei Progresu; 0765.591.014

581. V¢NZÅTOARE mezeluri, cu experien¡å, angajåm, zona Rahova; 0720.426.737 582. V¢NZÅTOARE nefumåtoare, cu

experien¡å în vânzåri de confec¡ii; 0752.805.277

583. V¢NZÅTOARE Otopeni (pia¡a) angajam urgent o persoana cu experienta in domeniul vanzarii produse alimentare. Salariu, carte munca, stabilitate, seriozitate. Program: o saptamana cu o saptamana, 1.000 L; 0766.348.896/ 0734.812.231/ 0751.339.960 contact@amoparteners.com www.amo-parteners.com 584. V¢NZÅTOARE pe casa de mar-

cat si cântar pt. fast food, cerem experienta si oferim seriozitate. Weekend liber; 0725.687.967 atreiservice@yahoo.com 585. V¢NZÅTOARE pentru bufet

incinta liceu ¿i vânzåtoare pentru minimarket tura de noapte. 0763.332.091/ 0735.741.485 586. V¢NZÅTOARE pentru magazin

alimentar, ªos. Pantelimon, nr. 98-110, domiciliu sector 2-3; 021.250.20.92/ 0751.077.044

fabricå de mobilå; 0723.284.909

587. V¢NZÅTOARE pentru magazin mixt situat în sect. 4, str Emil Racovi¡å vizavi de spitalul Alexandru Obregia (9). Se cere minimå experien¡å; 0722.522.165

556. T¢MPLAR pal melaminat, zona

588. V¢NZÅTOARE pentru magazin

557. T¢MPLAR universal cu experien¡å

554. T¢MPLAR mobilier PAL melami-

nat, Voluntari; 0764.007.996

555. T¢MPLAR pal melaminat, pentru

Colentina; 0721.860.489

Pia¡a Veteranilor; 0720.131.426

salariu + comision; 0722.898.763/ 0761.045.868

558. T¢MPLAR, angajåm, zona Eroii

Revolu¡iei; 0754.066.990

589. V¢NZÅTOARE pt. magazin alimentar în Pia¡a Floreasca, 8 ore/ zi, 4 libere pe lunå, salariu 1.000 L; 0722.273.227

528. SPÅLÅTOR auto cu sau fårå experien¡å din zona Rahova, ¿os. Antiaerianå, 13 Septembrie. Detalii la telefon; 0766.799.767 doru1965@yahoo.com

559. T¢NÅR inginer constructor, absolvent numai Facultatea de Construc¡ii Civile, firmå de construc¡ii angajeazå; 0769.983.897

590. V¢NZÅTOARE pt. magazin produse alimentare, cu experien¡å ¿i seriozitate. Zona Drumul Taberei - Ghencea; 0722.621.912

pentru atelier pal, angajåm; 0751.284.136

527. SPÅLÅTOR auto cu experien¡å,

529. SPÅLÅTOR auto, inclusiv femei.

Zona Chitila, Bucure¿tii Noi; 0772.084.584

507. REPREZENTANºI Avon, înscrieri, comision 15-30 % ¿i cadouri; 0761.651.494

530. SPÅLÅTOR cu experien¡å, salariu pentru activitate, spålåtorie ultramodernå 0744.686.895

508. REPREZENTANºI vânzåri comision 30%, pentru Avon Cosmetics, posibilitå¡i avansare; 0762.317.318 titi_dinculescu@yahoo.com

531. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å

lizat, 8- 10 ore sau intern, Bucure¿ti, urgent, 1.200 L; 021.310.74.03

617. ªANSA de a face parte din cea

mai bunå echipå de make- up arti¿ti din ¡arå, vrea så î¡i ofere Il- Makiage. Alåture-te acum acestei echipe sunând pentru a putea ob¡ine un interviu la nr. de telefon sau trimite¡i CV-ul dvs. pe adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 618. ªEF atelier repara¡ii mecanice auto

+utilaje, mecanic repara¡ii mecanice auto +utilaje, electrician +electronist auto, societate angajeazå. Rela¡ii la tel. sau CV la 037.274.68.59/ 021.450.43.30

619. ªEF de turå pentru Societate de pazå, salariul 900 L, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35 620. ªEF obiectiv pentru Societate de pazå, cu atestat, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35 621. ªEFI de echipå, pentru firmå

de curå¡enie; 021.335.02.06 622. ªOFER categoria C, pentru

autospecialå. Ofer cazare. Salariu atractiv; 0732.118.866 623. ªOFER cu auto propriu, firma de prestigiu in domeniu telecomunicatilor, sofer cu masina propie de preferat pe Gpl. Se asigura pregatire. Cunoasterea bucurestiului reprezinta un avantaj. Rog a se trimite cv pe mail, 900 L; 0763.635.493/ 021.316.36.37 popescucarol@yahoo.com

625. ªOFER interven¡ie pentru firmå

627. ªOFER taxi categoria B, ¿ofer maxi - taxi categoria D; 0761.596.560

513. SECRETARÅ Alaskan Imobiliare

angajeazå cu/ fårå experien¡å, cuno¿tin¡e minime PC, mediu de lucru placut, salariu, bonusuri, carte de munca, alte detalii in cadrul interviului. Cv pe e-mail sau contact telefon; 0721.360.824 ionescudanieldumitru@yahoo.com http://alaskanimob.ro 514. SECRETARÅ firmå; 0751.460.534/ 0768.080.037 515. SECRETARÅ particularå, pentru

cercetåtor ¿tiin¡ific, cunoscåtoare informaticå, limbile francezå, englezå, ruså, fårå obliga¡ii; 0726.046.179 516. SECRETARÅ, asistent manager,

Prelungirea Ghencea nr. 2; 0728.401.401 draguvladimir@yahoo.com

517. SECRETARÅ, asistent manager,

Prelungirea Ghencea nr. 2; 0728.401.401 draguvladimir@yahoo.com

518. SECRETARÅ, experien¡å în

536. STUDENºI, part-time Web-

master. Descrierea postului: actualizarea pre¡urilor din magazinul virtual, bannere, newslettere, www.ionitaconstruct.ro. Cerin¡e: foarte bine programe de graficå Adobe Photoshop, Corel, Adobe Flash, Dreamweaver, suita de Microsoft Office (Excel, Outlook, Office, dacå se poate deasemenea ¿i Access, PowerPoint). Restul se discutå la interviu. Persoanå contact: Anca Ilie; 0763.348.881/ 0721.336.178/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 sales@ionitaconstruct.ro www.ionitaconstruct.ro 537. STUDIO videochat legal, anga-

jeazå modele de sex feminin, vârsta peste 18 ani, pentru colaborare, vila în zona centralå, condi¡ii profesionale de lucru, intimitate, seriozitate, venituri atractive, program flexibil, condi¡ii de cazare ¿i posibilitatea de a lucra de acaså; 0760.521.158/ 0734.522.554 office@pure-studio.ro www.purestudio.ro 538. SUPER vizor cu experien¡å în domeniul curå¡eniei ¿i permis categoria B; 021.210.11.19 539. SUPRAVEGHETOARE copii (loc

de joacå), angajåm 0767.813.000

540. TEHNICIAN CATV, internet, telefonie, angajeazå Soc. Com din Otopeni. Obligatoriu carnet auto. 021.351.04.07

imobilaire, cuno¿tin¡e PC ¿i englezå, birou aproape P-¡a Romanå; 0753.333.370

541. TEHNICIAN inginer instalare ¿i

519. SECRETARÅ, om de afacere caut

542. TEHNICIENI, telecomunica¡ii

o fatå din Maroc pentru secretarå personalå, ofer sprijin financiar; 0786.645.811 samerdoro@yahoo.com

520. SECRETARÅ, traducåtoare limba

spaniolå ¿i englezå în domeniul comercial; 0740.052.772 info@rumanianegocios.com 521. SECRETARÅ, vechime minin 1

an, cuno¿tin¡e contabilitate primarå, limba englezå nivel mediu, de preferin¡å cu recomandare, program L- V 9,0019,00, pt. cabinet medical; 0723.588.593/ 021.318.27.82 522. SHAORMAR (shaormåri¡å), cu experien¡å, pentru Gyros, zona Eminescu (Pia¡a Gemeni); 0742.947.918 523. SHAORMAR, pizzar, patiser ¿i

cofetari pentru SC; 0731.836.200

operare sunet ¿i luminå pentru night club. 0786.129.456 cabluri, cupru, cuno¿tin¡e, verificare re¡ea ¿i S.R, salariu 1.200 L; 0765.892.636

543. TINERE cu sau fara experienta pt.

masaj, Miraj salon, comision intre 50100 lei/ masaj+bonus angajare intre 100-200 {, program flexibil, colectiv placut, cazare la nevoie, Universitate, 2.000 {/ lunå; 0722.370.363 mirajulplacerii@yahoo.com

544. TINERE cu/ fara experienta pentru

salon Altezza Masaj, locatie lux, (vila lux, Opera Busines Center) clientela formata, castiguri substantiale, comision zilnic 50%, oferim cazare, nu vei regreta, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro 545. TINERE drågu¡e pentru companie

intimå numai pentru stråini, oferim cazare ¿i maså gratis (loca¡ie Bucure¿ti); 0786.390.350

27. COLABORARE, alternativå sigurå.

Companie multina¡ionalå, leader mondial de 32 ani, rela¡ii între 11-19; 0722.221.487/ 0749.074.890 28. COLABORARE, colegå de ap. pentru masaj, locatie centralå vis-a vis de mag Unirii se oferå cele mai bune conditii, prog de lucru la alegere, se asigura si cazare daca este nevoie, aspect fizic placut si seriozitate; 0785.337.027

30. COLABORATORI cu auto propriu pentru montaj antene satelit, partener Romtelecom cautå. Câ¿tiguri avantajoase; 021.242.22.80/ 0764.237.743

534. SPÅLÅTORI cu experien¡å, pentru

Olteni¡a, Bd. Republicii nr. 6A, jud. Cålåra¿i, angajeazå bucåtar (COR 5122), cu specialitate bucåtårie libanezå pentru punctul de lucru din mun. Olteni¡a. Persoanele interesate trebuie så îndeplineascå cumulativ urmåtoarele condi¡ii: så aibå experien¡å în bucåtåria libanezå cel pu¡in 5 ani; recomandare de la ultimul loc de muncå. Interviul va avea loc la restaurantul Geo din Mun. Olteni¡a, str. Arge¿ului nr. 98, jud. Cålåra¿i la data de 23.12.2010. Rela¡ii se pot ob¡ine la Restaurantul Geo din Olteni¡a sau la telefon; 0724.810.000

jeazå firmå transporturi interna¡ionale, tel./ fax; 021.321.20.90

26. COLABORARE inteligentå, 3 ore zilnic, progresiv, persoane active, pensionari. Anca; 0744.969.412/ 021.310.88.28

2. ACTIVITATE birou 3 h/ zi, venit pro-

nefumåtor, disponibil la program prelungit. Rela¡ii la nr. 0767.981.263

510. RESTAURANT select angajeazå

512. SC Geo Exim S.R.L., cu sediul în

angajez; 0767.000.573

654. ªOFERI TIR cu experien¡å anga-

616. ¥NGRIJITOR vilå cu curte, serios,

626. ªOFER maxi-taxi cu atestat ¿i

535. STUDENTE, SDS Company oferå locuri de muncå tip host suport studentelor job full time, cuno¿tin¡e de englezå nivel mediu, salariu, 600 $; 0743.653.473 streamingdatasolutions@gmail.com

653. ªOFERI taxi, sectoarele 2, 3, 4,

persoane active. Sofia; 0722.610.408/ 021.310.88.28

29. COLABORATOARE, neaparat slabute si frmoase pentru companie intima, locatie curata, ultracentrala dorobanti, plata la zi, comision 50%, program flexibil, aspect fizic placut, sociabilå; 0751.529.068

533. SPÅLÅTORI covoare, cu experien¡å, pentru curå¡åtorie chimicå; 021.210.11.19

511. SALON masaj & Night Club cu tradi¡ie de 5 ani pe pia¡å, clientelå selectå angajeazå ospåtåri¡e, hostess, maseuze & dansatoare. Oferim cazare gratuitå, condi¡ii lux; 0727.039.000/ 0762.651.155

49. FETE cupluri si baieti pentru videochat legal, posibilitate de a lucra din studio sau de la domiciliu, conditii lux, program felxibil, salarii substantiale, cele mai bune oferte, Bucuresti, 2.000 {; 0766.807.942/ 0723.306.459 www.dreamvision_studio@yahoo.com www.dreamvisionstudio.ro

Pelicanu IF.; 0768.452.655

¿i pensionari, câ¿tig progresiv, Iuliana, 1.000 {; 0766.132.244

1. ABSOLVENTE, tinere serioase pentru salon de masaj erotic cu sau fårå experien¡å, program part-time sau fulltime, comision atractiv zilnic negociabil, contract ¿i carte de muncå, clientelå formatå, exclus sex, 2.000 {; 0736.438.211

vânzåri, recruteazå Avon România. Rela¡ii la telefon sau e-mail; 0722.780.368 leontenicoleta@yahoo.com

spålåtorie auto, condi¡ii foarte bune, vad bun; 0731.593.910

25. COLABORARE contract part-time,

Speed Taxi si Confort Taxi. 021.220.30.70

615. ¥NGRIJITOARE vârstnici cu experien¡å, plaseazå ¿i în regim intern Agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro

pazå, cu experien¡å, cerem seriozitate, salariu foarte bun, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

bucåtari cu experien¡å; 021.210.00.22/ 0757.513.768

652. ªOFERI taxi, condi¡ii avantajoase,

614. ¥NGRIJIRE vârstnic, imobi-

un Fiat Linea diesel, dispecerat Speed sau Ass, 70 L/ zi/ 12 ore; 0760.150.340

0761.204.646

48. FETE cu sau fårå experien¡å pentru

Dåmåroaia, 1.200 L; 021.310.21.14

532. SPÅLÅTORI auto, salariu 500 L;

509. REPREZENTANºI, lideri de

24. COLABORARE birou 3 h/zi, activi

613. ¥NGRIJIRE båtrâni, 10 ore/zi,

624. ªOFER de taxi, cu atestat, pe

angajez, inclusiv din provincie, ofer cazare; 0762.807.049

 651. ªOFERI taxi pentru dispeceratele

experien¡å 4 ani; 0743.333.605

gresiv 600-1000 $, minim liceul. Mirela; 0729.556.793/ 021.317.21.71 3. ACTIVITATE birou, legalå, mod-

ernå, minim liceul. Roxana. 1.000 $; 021.317.21.71/ 0722.739.511/ 0768.486.301 4. ACTIVITATE de colaborare, plus de confort financiar pentru dvs., Milu¡å, 1.200 {; 0723.026.240/ 0744.704.033 5. ACTIVITATE domeniul sånåtå¡ii 2-3

h zi cadre medicale medici, as. psihologi, persoane active, pensionari program flexibil Båltåre¡u; 0766.319.820/ 0741.578.030 6. ACTIVITATE inteligentå plåcutå,

excelent plåtitå, Mali¡i Grup SRL; 0723.669.556/ 021.316.23.81

7. ACTIVITATE inteligentå, 2-3 ore/zi,

toate profesiile (inclusiv pensionari), minim liceul. Cristina. 0722.317.526/ 021.316.23.81 8. ACTIVITATE pentru învingåtori,

¿anså unicå, 3-8h/zi, 200-1.000 { progresiv+ 500 { pensie timpurie (3-5 ani). Activi, pensionari. Cojocaru; 021.320.43.76/ 0722.363.085/ 021.317.21.71 9. ACTIVITATE profitabilå, 3h/zi, per-

soane active, pensionari, Ileana, 800 $; 021.310.88.28/ 0721.160.763 10. ACTIVITATE profitabilå, pentru

oameni ambi¡io¿i, care vor så-¿i întregeascå veniturile; 0766.535.691/ 0721.517.524 11. ACTIVITATE stabilå modernå, 3h/

zi, progresiv, 500- 1000 {. Paraschiv. Activi, pensionari; 021.317.21.71/ 0761.972.515

12. ACTIVITATE ultraprofitabilå,

program flexibil, persoane ambi¡ioase, progresiv 1.500 {; 0722.430.910 13. ACTIVITATE videochat pentru fete

¿i båie¡i, bonusuri plata la 2 såpt., siteuri neaccesibile in Ro, confiden¡ialitate, seriozitate maximå câstiguri intre 5003.000 {/ luna, contact id mess c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro

COLABORATORI PART-TIME CÅUTÅM PENTRU CONSULTAN¡Å FINANCIARÅ. PENTRU RELA¡II LA: 0723.783.652/ 0723.613.983 31.

32. COLEGÅ camerå, frumoaså, loca¡ie ultracentralå, vorbitoare limba englezå. Am clientela selectå. Detalii pe mail. A¿tept ¿i provincia, 500 L/ora; 0730.215.857 ana_escort21@yahoo.com 33. COLEGÅ de ap. fårå comisioane, vii cand vrei pleci cand vrei, ai cheia ta, tel tau, fara alte cheltuieli, fara sefi, propriu tau sef, rasp. si la bip sau mesaj; cost doar 75 de L chiria ta pe zi; 0767.752.256 34. COLEGÅ de apart. pt companie intima, slabuta, romanca, tanara, cu aspect fizic placut. Apart. central, Unirii, curat, discret. Program la alegere, castiguri mari, clientela formata. Detalii la tel. Rog si ofer seriozitate, 3.000 L/ lunå; 0720.655.567 35. COMPANIE intimå, ai nevoie de bani? Vino colega companie intima, comision la alegere, locatie zona Dristor, nu pretind experienta in domeniu, se ofera si cazare, asteptam si provincia, mai multe detalii la telefon, contact Maya; 0755.625.842 36. COSMETICIANÅ, manichiuristå,

cu exeperien¡å în domeniu salon cu vechime, cerem ¿i oferim seriozitate maximå informa¡ii pentru salarizare sau procent numai la salon; 0722.341.649/ 021.642.31.44 37. CURIERI, firma serioasa dorim sa angajam persoane pentru curierat bancar. Salariu foarte bun. Pentru mai multe detalii. Dir. Stanescu, 700 {/Luna; 0742.944.479 kmikelos@yahoo.com 38. C¢ªTIGURI avantajoase pt. per-

soane dinamice, motivate, activi, pensionari; 0728.897.839

628. ªOFER taxi cu atestat ¿i expe-

560. T¢NÅRÅ cåsåtoritå, cu vechime 5

ani in menaj, experienta dobandita in strainatate, cunoscatoare a limbii spaniole, cu domiciliul in Buftea doresc angajarea pe postul de menajerå, 350 {; 0769.326.500 gabrielarusu85@yahoo.com 561. VÂNZÅTOARE cu calificare ¿i

experien¡å, magazin Pia¡a Sudului ¿i Pia¡a Progresul, angajeazå producåtor carne de pui; 0740.160.644 562. VENERE Botticeli, affermata societa romena, con sede in Bucarest Bulevardul Unirii 70 cerca per lavoro da domicilio, full o part time, persone in tutta la Romania. Si richiedono: buona conoscenza della lingua italiana parlata e discreta conoscenza del computer. Info: da lunedi a venerdi dalle 9.00 alle 16.00; 021.227.38.44/ 0752.325.583 563. VIDEOCHAT, angajåri. Studio nou

angajeazå fete drågu¡e pentru activitate de videochat. Este necesarå cunoa¿terea la nivel minim a limbii englezå sau francezå sau spaniolå; 0763.410.614

591. V¢NZÅTOARE sector 3 sau 4,

angajåm 0760.127.999/ 0757.450.200

595. V¢NZÅTOARE, cofetarie situata

in zona centrala, de preferat cu ceva experienta in vanzarea prod. de cofetarie, rugam sa apeleze persoanele serioase, cm, salariu si program avantajos; 0760.653.422 myos_impex@yahoo.com 596. V¢NZÅTOARE, îmbråcåminte

Complex Domino - Tei, nefumåtoare, domiciliul în zonå, bacalaureat sau diplomå vânzåtoare, experien¡å; 0745.386.193

597. V¢NZÅTOARE, magazin alimentar, sector 1-2, carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0720.017.048 598. V¢NZÅTOARE, magazin ali-

mentar, turå zi/ noapte, doar cu carte muncå, salariu 400 L/såptåmânå; 0720.777.060 599. V¢NZÅTOARE, Militari, 1 såpt. cu

1 såpt., salariu 750 L; 0721.561.790/ 0733.015.178 600. V¢NZÅTOARE, Minimarket zona

de electrice in zona Maica DomnuluiLacul Tei. Program luni-vineri 9:3018:30, sambata 9:30-14:00,duminica inchis; 0724.542.316/ 021.242.39.01

604. V¢NZÅTOR shaorma, fast food, cu experienta; 0722.526.110 robinqfood@yahoo.com 605. V¢NZÅTOR vânzåtoare cu expe-

570. VULCANIZATOR, zona Chitila,

606. V¢NZÅTOR, måcelar cu expe-

571. VULCANIZATORI auto cu

experien¡å; 0768.690.825

auto, cu sau fårå experien¡å, cu aptitudini auto, posibilitate cazare; 0767.789.637 573. V¢NZÅTOARE calificate, cu

602.

experien¡å ¿i cuno¿tin¡e tec. doc.; 0720.946.833/ 021.336.24.04

rien¡å, minim 2 ani, pentru magazin alimentar, zona Titan- Auchan 0765.531.879/ 0766.939.928

rien¡å la mezeluri ¿i carne, Pia¡a 1 Mai; 0763.828.401/ 0761.971.549 607. V¢NZÅTOR, vânzåtoare preså,

cu experien¡å, în sectorul 4 ¿i 6; 0764.844.441/ 0731.545.680

608. V¢NZÅTORI ambulan¡i pentru

covrigårie. Rela¡ii la telefon; 0722.257.972/ 0744.387.428

experien¡å în domeniu, pentru supermarket sector 3, salariu 850 L; 0766.499.950

609. ZIDARI, finisori, mecanici auto,

574. V¢NZÅTOARE cu experien¡å

610. ZUGRAV, angajåm pentru lucråri

pentru magazin alimentar, sect. 4 Bucure¿ti; 0724.509.780

575. V¢NZÅTOARE cu experien¡å, din

provincie, salariu ¿i cazare gratis; 0760.696.409

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

57. MEDIC, rezident, clinicå de estetica

din zona Floreasca, angajeaza in conditii bune medic (sau rezident) dermatolog. Cv la email: 0732.990.053 contact@slimart.ro www.slimart.ro 58. MENAJ la 1 - 2 zile/såpt. pentru

domn singur; 0720.349.905

59. MENAJERÅ, familie tanara, cau-

tam menajera harnica, serioasa, care lucreaza in domeniu,varsta maxima 50 de ani, program 5-6 ore/zi, 2 zile pe saptamana/dimineata, pentru intretinerea casei. Zona: Berceni; 0747.290.908 60. MOª Craciun, actor talentat sau batran cu experienta, pentru diferite evenimente cu copii. Persoana ideala: voce calda, fata blajina,barba alba, par alb, costum propriu, experienta anterioara,iubitor de copii, 100 {; 0760.653.800 moscraciun@everestmodels.ro http://www.everestmodels.ro 61. OFERTÅ de câ¿tig suplimentar, companie multina¡ionalå, lider în sånåtate, orar flexibil, venituri imediate; 0726.274.932 62. PERSOANE foarte serioase, perseverente, pentru afaceri la cheie, fårå investi¡ie obligatorie, rela¡ii între 10-18; 0723.150.953/ 0742.200.860 63. PERSOANE interesate sa ob¡inå

633. ªOFER transport cofetårie, zona

VULCANIZATOR, CU EXPERIENºÅ, AUTOTURISME, PÂNÅ LA 3.5 TONE, CONDIºlI AVANTAJOASE; 0726.642.974/ 0786.527.847

572. VULCANIZATORI ¿i spålåtori

56. MASEUZÅ, salonul de masaj Chatte Noire angajeazå maseuzå si receptionera cu sau fara experien¡å, comision 50% conditii de muncå deosebite; 0768.831.656 noire.chatte@yahoo.com www.chattenoiremasaj.ro

594. V¢NZÅTOARE, casierå ¿i måcelar cu experien¡å, Pia¡a Stråduin¡ei (Cultural); 021.461.03.60/ 0723.165.846

603. V¢NZÅTOR piese auto import, cu

Bucurestii Noi; 0772.084.584

55. MASEUZE, aspect fizic deosebit, pt colaborare part time, full time, petreceri private, deplasari hotel, experienta constituie avantaj, cerem si oferim discretie, programare interviu prin sms, vizitati site, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro

631. ªOFER taxi la 12 ore caut, Logan GPL, D. Taberei, Militari sau Rahova; 0731.654.670

568. VULCANIZATOR, cu experien¡å,

569.

100 USD/ såptåmânå. Contact e-mail, contact telefonic: dupå etapa e-mail; mimarlev@gmail.com/ levmart54@gmail.com

593. V¢NZÅTOARE ¿i patiserå cu experien¡å, pt. patiserie zona Ozana, sec¡ia 13 poli¡ie; 0745.189.738

experien¡å, cu carte de muncå, pe ªos. Chitilei (capåtul tramvaiului "45"); 0744.124.510 zona Pipera- Tunari; 0722.759.871/ 0769.602.003

54. LUCRU pe internet 3-4 ore/ zi, 75-

64. PROFESOR pian în after school, posesor de instrument. Depune¡i CV-ul la email sau la telefon; 0766.332.833 contact@corinaclubafterschool.ro/ mihaela.talpeanu@yahoo.com

V¢NZÅTOR /vânzåtoare magazin TCM, zonå centralå. Rugåm CV la fax sau e-mail; 021.252.16.25 andreea.mindirigiu@eurotec hnik.ro

567. VULCANIZATOR cu minimå

53. JOB part-time la domiciliu pt oricine. Firma cosmetice. Detalii pe site, email sau tel., cod reprezentant care recomanda inscrierea: TDtP2BCA; 0721.277.147/ 0763.613.997 danielatudorache2005@yahoo.com http://ab.ro/unjob

630. ªOFER taxi cu atestat, pentru

565. VULCANIZATOR auto ¿i spålåtor

cuno¿tin¡å ma¿inå îndreptat jen¡i; 0766.612.929

52. FETE, activitate video chat numai pentru fete, bonusuri sapt., site-uri neaccesibile in RO, seriozitate maxima, program flexibil, curat, intim, zile libere, concedii, cv-ul tau la adresa de email; 0760.994.805 staronline18@yahoo.com

un venit suplimentar, pentru Avon Romania. Comision din vânzåri 25%, cadou perle bronzante; 0768.432.383 www.avon-romania.ro

601. V¢NZÅTOARE, pentru magazin

566. VULCANIZATOR cu experien¡å,

51. FETE, activitate video chat numai pentru fete, bonusuri sapt., site-uri neaccesibile in RO, seriozitate maxima, program flexibil, curat, intim, zile libere, concedii, cv-ul tau la adresa de email; 0760.994.805 staronline18@yahoo.com

rien¡a in domeniul alimentar pentru societate comerciala piata Delfinului, salariu atractiv; 0727.892.333 b99dkd@yahoo.com

Titan angajeazå tineri (tinere) dinamici pentru postul de vânzåtori cu domiciliu in zona, oferim carte de muncå, salariu motivant, este necesarå experienta; 0732.408.999/ 0732.408.998/ 0732.408.997 zoehermeneanu@gmail.com

auto cu experien¡å pentru service ro¡i ¿i spålåtorie, zonå centralå; 0723.688.310

50. FETE drågu¡e ¿i fotogenice pentru filme erotice XXX pentru adul¡i. Câ¿tiguri substan¡iale ¿i progresive, asiguråm cazare pe perioada filmårilor; 0746.152.187

629. ªOFER taxi cu atestat, angajåm pe

592. V¢NZÅTOARE serioasa cu expe-

VIDEOCHAT. PROFESIONAL STUDIO STUDIO ANGAJEAZÅ BÅIEºI CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, V¢RSTA MINIMÅ 18 ANI, CUNOªTINºE DE LIMBA ENGLEZÅ MEDII, SALARIU PROCENTUAL 50%+ BONUS, PROGRAM 6-8 ORE/ ZI, 5 ZILE/ SÅPTÅM¢NÅ. CONDIºII ªI ECHIPAMENTE DE ULTIMÅ GENERAºIE, STUDIO SITUAT ¥NTR-O VILÅ. ROG SERIOZITATE; 0786.757.490/ 0785.065.607 564.

rien¡å, Taxi 2000, Logan gaz, la plan de 12 ore, pentru sect. 2 ¿i 3; 0768.785.352

companie intimå, plata la comision 50% condi¡ii, discre¡ie; 0720.661.633

plecåri în afarå; 021.321.38.57/ 0734.363.982 preten¡ioase; 0744.700.502

611. ZVON Caffe, Bld. Decebal

angajeazå barmani, ospåtari, mecanic între¡inere. 0761.338.725

Dacia Logan, cu gaz, la råmânere; 021.450.85.53/ 0723.653.593/ 0765.299.242 Renault Clio; 0767.265.518

65. PROMOTER urgent, ai intre 16-20 de ani? Ai nevoie urgenta de bani de Craciun? Aplica acum la email; promoter.urgent@gmail.com

632. ªOFER taxi; 0761.866.987

Pia¡a Progresu. Preferabil pensionar. Urgent! 0722.434.919/ 0723.501.324 634. ªOFER, categ. B - logisticå service

camioane (angajåm), condi¡ii bune de lucru, fax: 021.352.19.17 eurodealerparts@yahoo.com 635. ªOFERI cu experien¡å pt. pizzerie

cu livrare la domiciliu (angajåm); 0749.998.126

636. ªOFERI la plan 12 ore - 60 L, 24 ore - 90 L (bonus ma¿inå la råmânere pentru seriozitate), mecanici, tinichigii ¿i vopsitori auto, pentru firmå de taxi; 0724.360.826/ 0721.964.067/ 0764.943.388 637. ªOFERI livratori cu auto personal,

experien¡å în domeniul livrårii pt. Trenta Pizza; 0751.130.007 638. ªOFERI Maxi - Taxi Bucure¿ti.

0727.231.020/ 0723.221.555/ 0766.552.582

639. ªOFERI pentru interven¡ie firmå de

pazå, minim 1.80/ 90, experien¡å, domiciliul în Bucure¿ti, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

640. ªOFERI profesioni¿ti cu experien¡å

categoriile C+E, de preferat cu vizå de Turcia, pentru firmå de transport; 0755.119.119

ªOFERI profesioni¿ti pentru distribu¡ie materiale de construc¡ii, pentru societatea comercialå cu sediul în Afuma¡i; 0765.474.466 641.

14. ACTIVITATE videochat, baieti, 7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza id: c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro 15. ACTIVITATE, job perfect pt toti, job part-time online la domiciliu pt oricine. Firma noua produse cosmetice: 25-35% reducere, 10% bonus din vanzarile persoanelor inscrise. Inscriere gratuita. Detalii pe site; 0766.728.689 deea_funny_smart@yahoo.com http://www.ab.ro/job 16. Activitate, moderna, birou, activi,

pensionari. Progresiv. Minim liceul. Lucian 1.000 $; 0722.802.020

17. ACTRIºE cu si fara experien-

ta, filme pt adulti, difuzare in exterior. Onorariu platit la fiecare zi de filmare, avans la casting, filmari in Bucuresti. Foto expresive si info personale, 4.500 {; abbiatibell@yahoo.com 18. ACTRIºE pentru filme porno. Filmåri în ¡arå, difuzare exclusiv in stråinåtate. Oferim contracte, condi¡ii profesionale, câ¿tiguri atractive, posibilitå¡i de carierå internationalå. Nu recrutam barbati, 2.500 {/ luna; 0720.931.936 intimart@yahoo.com www.intimart.ro

642. ªOFERI taxi angajeazå Aris Taxi

90/24 Opel Astra. 021.313.88.25

19. ADMINISTRATOR pentru Asocia¡ie Proprietari. Condi¡ii: atestat, cazier; 0721.438.708

643. ªOFERI taxi cu atestat colaborator

20. AGENºI marketing direct pentru

Meridian; 021.241.54.43

ªOFERI taxi cu atestat ¿i experien¡å. ¥nchiriem licen¡e taxi. Condi¡ii avantajoase; 0728.729.687/ 0764.474.760 644.

ªOFERI taxi cu atestat ¿i experien¡å. ¥nchiriem licen¡e taxi; 0728.729.687/ 0764.474.760

645.

646. ªOFERI taxi cu atestat, pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Speed Taxi cu contract de muncå, 110 L/24 h; 0744.377.851 647. ªOFERI taxi cu atestat, pentru societate comercialå; 0727.775.242/ 0762.371.436/ 0723.661.008

648. ªOFERI taxi cu auto personal pen-

promovare produse ¿i servicii in sectoarele 4 si 6. Salariu brut + bonusuri în functie de performan¡å. Pentru detalii apelati, 1.000 L; 0748.205.026 21. AJUTOR bucåtar, clatitar fårå experien¡å, rela¡ii la 0761.397.500/ 0731.922.138 22. ANIMATOARE, modele videochat, comision 70%, salariu 1.000 - 3.500 {/lunå; 0724.843.222/ 031.425.00.01 23. ASISTENT medical, cu aviz de

liberå practicå, 5 ore/ zi, salariu net 1.000 L/ lunå; 0722.225.028

66. PROMOTERI Agen¡ie de casting angajeazå promoteri, part time, salariu atragator. Aplicati CV-urile la email; 0760.653.815/ 0760.653.805 casting.jobs@yahoo.com

39. DIRECTOR generos, foarte preten¡ios, elegant, rafinat, stilat, cåsåtorit, ofer 100 {/ întâlnirea (500 {/ lunå) unei doamne de 20-40 ani interesante, serioase, deosebite, cu un fizic plåcut, senzualå, pasionalå, pentru o rela¡ie romanticå discretå. A¿tept detalii sms ¿i poze pe e-mail, 500 {/ lunå; 0767.286.164 valentin1414@yahoo.com

67. QUANT Test, discount 20% si castiguri din retea, calificarile valabile pe viata, nu se pot pierde. Cod nume necesare la inscriere: sponsorul care recomanda inscrierea: Tudorache Daniela, cod sponsor 3187; 0721.277.147/ 0763.613.997 danielatudorache2005@yahoo.com

40. DJ ptr revelion, Dj cu scule boxe,

68. REPREZENTANT vanzari, firma

animatoare; 0766.285.049 grandpub19@yahoo.com

DOAMNA pentru menaj usor, 2 zile pe saptamana, in zona Tineretului, Calea Vacaresti. Tel.: 0723.035.804 41.

42. DOAMNÅ pentru menaj la domicili-

ul unui domn singur; 0720.349.905 43. DOMN singur caut doamnå fårå obliga¡ii pt. ajutor menaj 1-2 zile såptåmânal, eventual ofer ¿i gåzduire; 0785.191.787 44. ELECTRICIAN auto, cu expe-

rien¡å, în regim de colaborare; 0761.616.141

45. ESCORTE, aspect fizic deosebit,

doar fete maseuze, full/ part time sau petreceri private, hotel, oferim seriozitate si discretie, programare interviu prin sms. Vizitati site pentru a va face o parere, 150 {/ orå; 0724.829.262 clubmakeeda@yahoo.com www.clubmakeeda.ro

EªTI TÂNÅRÅ, CUNOªTI O LIMBÅ STRÅINÅ, LUCREAZÅ PRIN NOI, SALARIU MINIM ÎNCEPÂND CU 800 {; 0765.213.988/ 0743.843.222 www.bay.ro

46.

47. FATÅ pentru masaj acasa, pentru

domn italian, cu sau fara experienta, masaj de relaxare, eventual studenta, triimite cv, poze, tel.; 0755.516.985 carlomassic@libero.it

producatoare de perdele angajeaza reprezentanti vanzari (merchandiseri) pentru Baumax Sibiu, Timisoara si Tg. Mures. Program 4 h / zi. CV-urile se depun la adresa de email; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 69. SECRETAR /admin, student(a) anul I, II profil tehn. de preferinta chimie, biochimie, biologie, engleza avansat, operare calculator, eventual doritori specializ meserie consilier pi, program flexibil, cv cu poza; 021.230.09.90 pop@patents.ro www.enpora.com 70. SELECºIE colaboratori coordonare, activitate profitabilå 2 ore/ zi, pensionari, cadre militare, medicale. Bordeianu; 0723.331.921/ 0768.353.579 71. TINERE, cu ¿i fårå experien¡å pt. salon masaj erotic (angajåm). Cazare ¿i maså gratuit, condi¡ii super, 500 L/zilnic; 0757.806.476/ 0368.430.454 72. T¢NÅR 37 ani caut fatå (studentå) aspect fizic placut cu sau fara experienta pentru masaj de relaxare la domiciliu, zona centralå, 3 sedinte pe såptåmana plata la sedinta; 0766.898.135 sorin2075@yahoo.com 73. T¢NÅRÅ maseuzå pentru masaj erotic cautå patron de club. Ofer 50 L/¿edin¡a; 0767.678.019 74. VREI bani de sårbåtori? ¥nscrie-te

reprezentant Avon, card credit cadou, reduceri 70%, comision 30%, cadouri, livrare domiciliu, Andreea; 0762.266.434

75. VREI venit suplimentar? ¥nscrie-te reprezentant Avon, card cadou, reduceri 70%, cadouri, comision 30%, cadou la înscriere, Andreea; 0762.266.434

tru închiriere licen¡e 1.000 L/lunå ¿i vindem Opel Astra 2007, 4.500 { cu licen¡å. 0758.067.609

76. V¢NZÅTOARE minim 30 ani, program 12 ore/zi, în aer liber, pentru 6 zile, 600 L; 0724.444.708

649. ªOFERI taxi cu/ fårå experien¡å (facilitåm ob¡inerea atestatului), zilnic 918/ str. Dealul ºugulea, nr.124 Militari 0735.846.662/ 021.430.94.98/ 0766.509.498

77. ªOFERI cat. D cu atestat si CM cu

650. ªOFERI taxi pentru angajare cu

atestat valabil la schimb, Taxi 2000; 0760.592.886

domiciliu in sector 1, 5, 6 pentru curse speciale si ocazionale cu Mercedes Sprinter; 0722.913.735

78. ªOFERI cu ma¿inå proprie pentru catering în program part-time, Bucure¿ti. Rog suna¡i între 11.00 ¿i 18.00 de luni pânå sâmbåtå; 0751.062.675

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

LOCURI DE MUNCÅ 7. ASFALTATORI, pentru Fran¡a: tur-

nat asfalt (drumuri ¿i parcåri) ¿i efectuarea opera¡iunii de etan¿eizare. Cerin¡e: persoane calificate cu experien¡å în domeniu; 031.405.01.04/ fax: 031.405.01.05 office@interimplus.ro

1. ANGLIA studio videochat din Anglia angajam fete pentru videochat cunoscåtoare limba engleza. Cazare oferita gratis.Pentru detalii contactati-ma la adresa de yahoo (xxxdenysse); 0447735564420 xxxdenysse@yahoo.com

8. ASIA, Show Art Company cautå dansatori/oare, acroba¡i, arti¿ti, magicieni, MC, DJ ¿i trupe dans (Go - Go, strip) ¿i alte tipuri de performeri (aerial) etc pentru baza de date ¿i oferte reale ¿i foarte serioase cu contracte de muncå în Asia, Macau, Hong - Kong, Singapore, Japonia, în cazinouri, hoteluri ¿i cluburi de lux, trimite¡i detalii la: genusius2002@yahoo.com (poze, BIODATA, VIDEO SHOW)

ANGLIA, caut fata/ femeie 9. AUSTRIA, Club select de cunoscatoare de limba noapte Carisma Austria-Graz, engleza foarte bine (prefer- cautå fete peste 18 ani, venituri abil si scris) pentru un job între 3000-8000 {/lunå, nu sunca receptionista incepand tem agen¡ie, transportul se asigcu 15 ianuarie, salariu urå gratuit, cazare, plata se face zilnic, trimite-ne un sms ¿i te foarte atragator, detalii sunåm înapoi sau viziteazå-ne prin email sau la telefon; pe site; 00436608422220 00447522910567 www.carisma-bar.at. escortsgirls_xxx@yahoo.co. 10. AUSTRIA, fete pt. masaj erotic. Se uk

2.

ANGLIA, fete escorte, vrei bani multi? Atunci noi suntem solutia, agentia Anglia cauta escorte, fete cu sau fara experienta salariu f, atragator, nu acceptam-intermediari 4.000-10.000 lire lunar; 00447522910567 employment@queensofbirminghamescorts.co.uk 3.

4. ANGLIA, Firmå selecteazå

muncitori construc¡ii, agriculturå, taxå consultan¡å + întocmire dosar, program 9-17, 40 L; 021.310.61.61/ 0726.927.083 5. ANGLIA, Global Artist, firmå

de impresariat artistic din Bucure¿ti, de 14 ani în topul firmelor din România, selec¡ioneazå dansatoare ne/ profesioniste pentru contracte legale de muncå în Anglia, Elve¡ia, Portugalia, Spania, Luxemburg, Malta, Grecia, Austria, Caraibe, etc. Asiguråm pregåtire artisticå, cazare, costume, etc. Plecåri în 7 zile. Dori¡i ca interesele dvs. så fie reprezentate serios, legal ¿i avantajos? Global Artist este råspunsul. Pentru o primå impresie vizita¡i site-ul. Oferim ¿i rugåm seriozitate; 021.311.58.51/ 0722.635.536/ 0724.222.499 office@globalartist.ro www.global-artist.ro 6. ANGLIA, Londra, personal pentru

Agen¡ie de escorte, condi¡ii: cazare gratis, comision 50%, plata la zi, program de muncå 11 am - 12 pm; 00447540248495 heathrowescort@hotmail.com www.heathrowescorts-london.com

asigurå cazare, câ¿tiguri substan¡iale, urgent; 0767.304.623

11. BERLIN, Citytourgirls Româ-

nia se cautå damå de companie în Berlin 110 { pe orå banii tåi, nu se împarte pe procente. Un CV cu pozå po¡i trimite pe email, yahoo messenger topmunca; 0733.564.625 info@topmunca.ro http://www.topmunca.ro 12. CIPRU, dame consuma¡ie, cazare,

transport gratuit; 0768.044.213

13. CIPRU, fete drågu¡e pentru con-

suma¡ie 35 { + consuma¡ie/searå, condi¡ii avantajoase, rela¡ii la: 0035799198519 barcipru2007@yahoo.com

14. CIPRU, salon cautå coafezå ¿i frizeri¡å, experien¡å min. 2 ani, Adriana; 0035797659661 15. ELVEºIA agen¡ie plasare for¡a de

muncå, selecteazå muncitori construc¡ii califica¡i-necalifica¡i max 50 ani, agen¡i pazå max. 35 ani, menajere max 50 ani. Fårå comision în avans. Taxå consiliere+întocmire dosar 30 L. Program luni- vineri 9.00- 18.00. Rela¡ii; 021.321.60.06/ 0724.861.393

ELVEºIA, agenzia escort cauta fete 18-35 munca in Elvetia profit min. 4.000 { pe luna cazare si actele disponibilita imediata cunostinza limba engleza-italiano mail; 00393466391132 job_swiss@yahoo.com 16.

17. ELVEºIA, club Elve¡ia cautå fete

peste 18 ani venituri între 3.000- 8.000 {/ lunå, gratuit transport, cazare. Plata se face zilnic, rugåm seriozitate; 0786.762.636

Imobiliare vânzåri GARSONIERE

18. ELVEºIA, Zurich, fete tinere pentru

40. SERVICII tânårå cåsåtoritå, cu

Luxus Club 79, posibilitatea muncii între 500 - 1.000 franci pe zi, contract de muncå, totul legal, chirie gratis. Adresa: Club 79 Veberland str. 79, Zurich 8050 Elve¡ia; 0041765275667/ 0041433215979 club79@gmx.ch www.club79.ch

vechime de 5 ani în menaj, experien¡å acumulatå ¿i in strainåtate in domeniul menajului casnic ¿i de birouri, cunoscåtoare a limbii spaniole doresc angajare pe postul de menajerå, 350 {; 0769.326.500 gabrielarusu85@yahoo.com

19. FAMILIE particularå serioaså

doresc angajare sau colaborare la asocia¡ii de proprietari; 0722.683.538/ 031.429.62.63

T¢NÅR 28 ani, aspect fizic plåcut ¿i îngrijit, cuno¿tin¡e operare PC, limba englezå nivel mediuavansat, cu experien¡å în domeniul barman- ospåtarajutor bucåtar, doresc angajare în Bucure¿ti; 0732.823.789 vrinceanu_i@yahoo.com

3. AGENT comercial, administrator,

42. T¢NÅR 34 ani, posesor permis cat.

din Anglia angajeazå fizioterapeut, arhitect, menajerå, salariu avantajos. 0722.622.669

20. FRANºA, Italia, Spania, Grecia,

Cipru, Olanda, Suedia, Germania, Anglia, Norvegia, Finlanda, Damenarca. Thera Group selecteazå personal pentru locuri de muncå în stråinåtate, în domeniile: hotelier - turism, construc¡ii, îngrijire båtrâni sau copii, menajere, agriculturå, zootehnie, ¿oferi distribu¡ie ¿i ¿oferi profesioni¿ti, industria petrolierå ¿i auto, etc. Info-line; 0758.800.500/ 0758.800.600/ 0371.100.110/ 0371.101.001

41.

1. 50 ANI, priceput orice (strung, frezå,

electronicå, construc¡ii, etc.), posesor papuc, rog seriozitate; 0720.464.288/ 0764.839.833 2. ADMINISTRATOR posesor atestat

¿ofer cat. B, C ¿i E, solicit angajare; 0724.024.292

B+ ma¿inå, doresc angajare; 0749.697.107

4. AM 32 ani doresc så lucrez ca mena-

43. T¢NÅRÅ, 36 ani cu defect minor la mâini, doresc angajare ca femeie de serviciu la bocuri sau firme, Nicoleta, 8001.000 L; 0732.085.177

jerå, 1, 2, 3 zile/ såptåmânå; 0766.282.536

21. GERMANIA, firmå selecteazå

muncitori construc¡ii, menajere, taxå consultan¡å + întocmire dosar 40 L, program 9-17; 021.310.61.61/ 0726.927.083 22. GERMANIA, Olanda, Spania, locuri de muncå prin contract pt. constructii ¿i amenajarea spatiului public. Se asigura cazare si maså, plecåri urgente. Rugam seriozitate; 1.800 {; 0765.388.850 www.leontrans@yahoo.com 23. GERMANIA, SC Elpida Jobs SRL -

Agen¡ie de Recrutåri For¡e de Muncå oferå locuri de muncå stabile pentru cunoscåtorii de limba germanå ¿i greacå mediu - avansat, se cer: cupluri, femei, bårba¡i pentru ajutori de bucåtårie, ospåtari/ ospåtåri¡e, bucåtari, ajutori de bucåtari, ID messenger: elpidajobsrl; 0371.032.048/ 0763.663.243/ 0726.688.097 elpidajobsrl@yahoo.com

24. GERMANY, hot girl, caut colega cu

aspect placut pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721169710 annabogza@gmx.de

25. GERMANY, hot girl, caut colega cu

aspect placut, pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721.169.710 annabogza@gmx.de

5. BONÅ cu atestat, solicit anga-

jare pt. îngrijire copil (indiferent vârsta), eventual ¿i mic menaj. Numai extern, maxim 10 ore/zilnic, de luni pânå vineri; 0720.876.977 6. BONÅ cu experien¡å, zona Corbean-

ca, Balote¿ti, Buftea, Paradisul Verde; 0724.949.210

7. BONÅ de weekend, sårbåtori, am 40

ani, måmicå, nefumåtoare, sånåtoaså, serioaså, stab., curatå, calmå, iubitoare copii, experien¡å, doresc îngrijire copila¿ (int., ext.); 0729.976.887 8. BONÅ, ajutor bucåtar, curå¡enie sau

cu ora - 10 L. Caut de muncå; 0729.693.534

9. CAMERAMAN, fotograf cu expe-

rien¡å ¿i aparaturå doresc angajare sau colaborare cu firme; 0720.863.140 10. CONTABIL, execut contabilitate completå, balan¡å, bilan¡, state salarii, ITM; 0766.220.674 11. CONTABILÅ autorizatå, întocmesc

situa¡ii orice domeniu, balan¡å, bilan¡, ITM, declara¡ii, consultan¡å afaceri, convenabil, colaborare, angajare; 0723.620.641 12. DOAMNÅ 46 ani, calc rufe, fac

menaj 1 - 2 zile pe såptåmânå; 0766.288.057

26. GRECIA, Anglia, Irlanda, Fran¡a,

medici, asistente, îngrijire båtrâni, curå¡enie. 0768.718.243

27. GRECIA, urgent, dansatoare pentru club din Grecia, salariu fix + comision din dans + consuma¡ii, plata zilnic, cazare gratuitå, cer ¿i ofer seriozitate; 0764.642.898 28. IRLANDA, Dublin, Agen¡ia Escort Lux cautå fete ¿i transexuale cu vârsta peste 18. Aspect fizic plåcut, preferabil vorbitoare limba englezå. Posibilitate câ¿tig între 7.000 10.000 { pe lunå. Plata se face zilnic. Clientelå selectatå. Majoritatea colegelor sunt românce; 00353871717982/ 0767.381.988 hottie_denise@yahoo.com 29. ITALIA, Club angajeaza fete con-

suma¡ie, salariu fix 1500 { + comision 50%, exclus sex, cazare gratis; 0733.763.433 maxbrt2000@yahoo.com

30. ITALIA, contracte muncå, hotel/ menaj/ croitorie/ infirmieri. Salarizare, 800 {; 0755.358.900/ 0731.503.304/ 0745.489.172/ 0268.474.435 www.eppjobs.com 31. ITALIA, îngrijire båtrâni (badante);

Grecia - barmani¡e, urgent Larisa, Corfu, Lefkada; Cipru - sudori, fierari, dulgheri, zidari, necalifica¡i; 0761.089.249/ 0731.702.214 www.birouldejoburi.ro

32. ITALIA, Night Club, dansatoare ¿i hostess cu sau fårå experienta, min. 18 ani, se asigura transport ¿i cazare, salariul atractiv in functie de abilitåti, exclus prostitu¡ie. Trimite-ti foto la email, 1.500 {/ luna; 00393279251101 nightclubaf@yahoo.com 33. ITALIA, ofertå de muncå: menaj,

îngrijire persoane, asistent medical, cameristå, ajutor bucåtar; 0732.393.508/ 0767.448.744/ 0742.413.731/ 0368.425622 office.realjob@yahoo.com

34. ITALIA, SC Mabec angajeazå elec-

tricieni califica¡i, rog CV-ul la adresa de e-mail; 0722.510.150/ 0788.852.599 office@mabec.ro

35. JAPONIA, Singapore, oferim locuri

de muncå pentru dansatoare, hostess, contracte de muncå avantajoase; 0728.445.522 36. LONDRA, escorte lux, agentie

Escorte Londra oferim: cazare gratis, comision 50 %, clientela selectå, 5.000 {; 00447738097316 heathrowescort@hotmail.com www.heathrowescorts-london.com 37. MECANIC auto, Suedia, cu scoala

¿i experien¡å, fårå cazier, locuin¡å, transport plåtit. Seriozitate. E-mail, 1.000 {/lunar; mecanic.suedia@telia.com 38. OHIO, angajåm bonå cu

experien¡å, preferabil de¡inåtoare de vizå SUA pentru îngrijire copil 6 ani în statul Ohio; 0722.590.097/ 0723.858.868/ 0742.315.935/ 021.210.39.98 39. PERSONAL hotelie recrutåm

pentru vapoare de croazierå care de¡in UK IN numar: administra¡ie, recep¡ie, restaurant, bar, bucåtårie. Condi¡ii deosebite, tel. (10-16); 021.224.07.94 40. SLOVACIA, croitorese ¿i

confec¡ionere experien¡å ma¿inå de cusut simplå, program gratuit, plecåri ianuarie 2011; 0755.329.329 41. SPANIA, vas de croazierå - per-

soane calificate: barmani, ospåtari, picoli, cameriste. Pentru rela¡ii suna¡i la tel. 0761.779.412/ 0785.388.537

 U.K, ESCORTE AGENTIA ANGLIA CAUTA ESCORTE CU SAU FARA EXPERIENTA, SALARIU ATRAGATOR, NU ACCEPTAM-INTERMEDIARI 4.000 -10.000 LIRE, INFO. LA TELEFON SAU ID DE MESS ESCORTSGIRLS_XXX. TRANSPORT SI CAZARE. OANA, 10.000 {; 00447522910567 escortsgirls_xxx@yahoo .co.uk 42.

 43. VAS de croazierå - persoane califi-

cate: barmani, ospåtari, picoli, cameriste. Contract pe 3 luni cu posibilitate prelungire. Oferim ¿i cerem seriozitate; 0785.091.181

9

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

13. DOAMNÅ 49 ani fac menaj la familie serioaså, rog seriozitate, exclus aventurieri; 0762.611.108 14. DOAMNÅ 49 ani fac menaj ¿i cålcat

L-V. Rog seriozitate. 0769.426.205

15. DOAMNÅ cu experien¡å, 46 ani, fac

menaj la familii serioase, zona Unirii, Tineretului, Dristor. Rog seriozitate; 0786.869.465

16. DOAMNÅ fårå obliga¡ii, 59 ani, caut

så îngrijesc ¿i menaj doamnå bolnavå, 810 ore zilnic; 0732.767.427 17. DOAMNÅ ordonatå cu bun sim¡

doresc så îngrijesc båtrânå termen lung intern, doresc serozitate; 0763.854.751 18. DOAMNÅ serioaså cu experien¡å,

22. DOAMNÅ, 47 ani, studii medii, caut

serviciu; 0755.756.429

23. DOAMNÅ, 48 ani, cu un båiat de 20

ani, fac menaj contra locuin¡å sau plåtesc chirie mai modestå; 0736.522.783 24. DOAMNÅ, 56 ani, doresc så îngri-

jesc båtrân(å), fac menaj, calc rufe, supraveghez copil la domiciliul meu în weekend ¿i de sårbåtori, rog seriozitate; 0729.793.289 25. DOAMNÅ, 58 ani, doresc så îngrijesc o båtrânå, intern sau externå, preferabil provincia; 0761.514.181 26. DOCTOR medic veterinar,

solicit angajare/colaborare (administrare), fermå, zone limitrofe Bucure¿ti sau jud. Covasna. 0720.469.278; 021.444.17.65 27. DORESC loc de munca în tipografie,

legåtorie am experien¡å. Rog seriozitate; 0752.295.917

FATÅ SERIOASÅ CU 8 CLASE, DORESC ANGAJARE CA FEMEIE DE SERVICIU SAU MENAJERÅ; 0724.419.196

28.

29. MANAGER alimenta¡ie publicå

restaurante cu probleme solicit colaborare termen scurt lung; 0722.780.819 30. MANAGER restaurant, persoana cu multa experien¡å in administrarea restaurantelor, pot conduce personalul din restaurant si organiza diferite evenimente (eventual pot aduce personal calificat); 0761.674.351 adelafelicia@yahoo.com 31. MENAJ u¿or unei familii de båtrâni

sau domn singur, rog seriozitate; 0768.439.079

32. MENAJERÅ cu experien¡å 10

ani, recomandåri firme ¿i persoane fizice, solicit angajare office, familie, maxim 3 zile såptåmânå; 0770.934.700 33. MENAJERÅ cu experien¡å, reco-

mandare, fac menaj 2 - 3 zile pe såptåmânå. Curå¡enie de sårbåtori generalå; 0762.922.986 34. MENAJERÅ, doresc angajare la

familii sau sedii firmå 2-3 zile pe såptåmânå; 073122417807312241780731.224.17 8 35. OFER servicii de menaj u¿or, 3

ore/ zi, 3 zile/ såptåmânå; 0721.074.034 36. PENSIONAR militar doresc anga-

jare în domeniul registraturå, arhivisticå ¿i în alte activitå¡i; 0721.936.637 37. PENSIONARÅ, våd de un båtrân

sau copil, 8 ore/zi, luni- vineri; 0767.255.399

dåtoare, serioaså supraveghez copil între 4 ¿i 10 ani, 8 ore, inclusiv la lec¡ii, cuno¿tin¡e francezå ¿i germanå; 0788.757.691

25. BERCENI Emil Racovi¡å conf.3, 17

mp, îmbunåtå¡iri, 17.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

26. BERCENI Pia¡a, 1/5, bl. mixt, îmbunåtå¡iri lux, balcon 8 m, ST 27 mp, gaze, cabinå du¿, neg. 24.000 {; 0765.643.014 27. BERCENI Re¿i¡a, conf.3, 17mp,

de 13 ani, prestez ¿i alte servicii; 0767.820.461

46. ªOFER B, C, D, E, adm. parc auto,

atestat ARR, tr. marfå+ persoane, exp. 30 ani, colaborare în domeniu tr. ocazional, eventual angajare; 0721.675.600/ 021.351.34.88

62. CHIRIGIU, Liberty Mall, 5/8, 42 mp,

bloc nou, toate îmbunåtå¡irile, finisatå, 39.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

63. CHIªINÅU, Pantelimon, 5/10, îmbunåtå¡iri g, f, p, t, u¿å metalicå, ac, se poate vinde ¿i mobilat, 37 mp, bloc 1983, mixt, zonå lini¿titå, 39.500 {; 0723.500.238 laurapopescudd@yahoo.com

turi, g, f, termopan, mobilatå, acte la zi, 22.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

66. CIªMIGIU, Hotel Opera, renovatå

105. DRISTOR, particular, cf. 1, an 1986, 7/8, termopan, parchet, gresie, faian¡å, u¿å met., 39.000 {; 0766.204.439/ 021.344.50.45

metri påtra¡i, 16.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

68. CIªMIGIU, Walter Måråcineanu,

et. 3, dec., renovatå, mobilatå, 34 mp, 55.000 {; 0788.640.430

69. COLENTINA, 40 mp, decoman-

dat, termopane, particular, construc¡ie 2008, fårå agen¡ii, 30.000 {; 0721.112.553 70. COLENTINA, Doamna Ghica,

ac, g, f, t, contorizatå, bloc mixt, metrou, 46.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

1979, 35 mp, 6/10, dec., balcon logie, fårå îmb., acte, liberå, ID MH1-0006, 29.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

48. ªOFER BE, CE, DE, atestat trans-

32. BERCENI, Big, metrou, bloc mixt, 40 mp, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 0730.102.375

71. COLENTINA, Ma¿ina de Pâine, 32

49. ªOFER cat. B, serios cu experien¡å,

doresc angajare. 0765.240.664

50. ªOFER categoria B, 35 ani, disponi-

bil la program foarte prelungit, doresc angajare. Accept firme sau persoane particulare; 0727.908.927 51. ªOFER categoria B, C, E, card

tahograf, atestat marfå, experien¡å camion 7,5 t, caut angajare; 0761.500.346

52. ªOFER profesionist B+C+E, vorbitor

italianå, doresc angajare, colaborare pentru transport sau ¿ofer personal, dispus la deplasåri; 0722.487.929

53. ªOFER profesionist B, C, E, D autoturism Opel Signum an fab. 2008, doresc så efectuez curse de protocol intern ¿i international, îmi ofer serviciile persoanelor ¿i firmelor interesate; 0731.564.930 stangarobert@yahoo.com

ticular, neg. 0723.512.276/ 0730.071.710

34. BERCENI, Emil Racovi¡å, cf. 2, 24

mp, etaj 2/4, termopane, g+f+um, intabulare, baie, bucåtårie, 23.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839 35. BERCENI, Emil Racovi¡å, confort 3,

4/4, toate îmbunåtå¡irile, proprietar, u¿or negociabil 18.500 {; 0730.790.954/ 0762.818.972

36. BERCENI, gars., cf. 1, an 2010, 43 mp, în cartier reziden¡ial Aurel Per¿u, 43 mp utili+ teraså, g, f, t, ac, ct, loc de parcare inclus în pre¡, pazå permanentå, 43.000 {; 0722.252.220 37. BERCENI, o camerå, 1980, 2/10, 32

mp, balcon, toate îmb., renovat recent, mobilatå, metrou, ID894033, 34.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

38. BERCENI, o camerå, 34 mp, parter

54. ªOFER, 39 ani, BE, CE+ card t.+ atestat M, doresc angajare dubi¡å- dubå maxim 7,5 t; 0733.024.523

înalt/4, dec., bloc mixt, îmb., renovat recent, fårå balcon, liberå, acte, ID894036, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

55. ªOFER, cat. B, experienta 15 ani,

39. BERCENI, Olteni¡ei, cf.1, dec., 2/4,

caut urgent loc de munca, multiple cunostinte; 0736.046.330

56. ªOFER, personal, solicit angajare -

colaborare. Sunt tânår distins, serios, înalt - atletic; 0729.219.332

g+f+um, 36.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

40. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, cf.3, g+f+t,

3/4, 16.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

41. BERCENI, Re¿i¡a, 2/4, renovatå,

apå caldå RADET, gaze la u¿å, cad.+ intab., 17.800 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 42. BERCENI, Secuilor, cf.2, 1/10,

îmb., neg. 15.000 {; 0765.600.502

3. 1 DECEMBRIE 1918, particular, apropiere metrou, confort 1, semidecomandat, 33mp, 10/10, renovat recent, parchet, termopan, usi interior noi, aer conditionat, balcon inchis, an constructie 1975, acte la zi, discutabil, 29.900 {; 0771.226.698 4. 1 MAI, 1982, 8/10, 36 mp, confort 1, vedere/ acces stradal, liberå, intabulare, negociabil, 38.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente1mai.ro 5. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii, p/4

cu balcon, dec., 40 mp, bloc mixt, 1989, îmbunåtå¡iri, 50.000 {; 0720.359.771 6. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 2/8,

dec., 42 mp, toate îmb., g, f, p, t, lavabil, construc¡ie 1988, 36.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771 7. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian,

parter, 37 mp, decomandatå, 39.000 {; 0730.993.333 8. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, 4/8,

dec., scarå curatå, cash, 36.000 {; 423.12.52/ 0724.021.029

9. 23 AUGUST, Republica, 4/4, cf. 3, g,

13. ALBA Iulia, particular, vând garson-

ierå, cf. 2, Pia¡a Alba Iulia, etaj 4/10, 20 mp, liberå, 28.000 {; 0761.590.509

14. APÅRÅTORII Patriei, cf. 3, 17 mp,

etaj 1/4, disc., 13.000 {; 0723.351.896

15. ARAD, vând/ schimb negociabil gar-

sonierå în Municipiul Arad, zonå comercialå, cf. 3, mobilatå, contorizatå, balcon palier, 15.000 {; 0722.284.714 16. ARMENEASCÅ, proprietar, g, f, t,

p, ac, mobilatå, cadastru, curatå, Legea 112- fårå probleme, 30.000 {; 0722.451.807 17. AVIAºIEI, Cristal Palace, stradalå,

1988, 44 mp, dec., p/4, cf. 1, apometre, repartitoare, fårå îmb., parcare, apropiere metrou, acte, liberå, ID MH1-0002, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 18. BABA Novac, cf. 1, dec., etaj 9/9,

fårå îmbunåtå¡iri, 27.000 {; 0761.680.662

19. BABA Novac, po¿tå, gars. 34 mp, cf.

1, 1984, 8/10, semidec., bloc mixt, fårå zgomot, 36.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

22. BASARABIA, 1 cam., Chi¿inåu,

1981, 30 mp, 5/10, balcon, bloc mixt, toate îmb., mobilatå, utilatå modern, parc, metrou, parcare, renovat recent, id 892005, 32.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

74. CONSTANTIN Brâncoveanu

metrou bloc 2010 53.500 {; 0727.864.296

75. COTROCENI, gars. parter în vilå,

str. Joliot Curie nr. 10, fårå bulinå, fårå îmbunåtå¡iri, fårå legea 112, 42.000 {; 0722.225.028 76. CR¢NGAªI, 1985, metrou la 2 minute, 30 mp utili, parter înalt/4, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, parc, parcare, id 860125, 31.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 77. CR¢NGAªI, gars. cf. 1, 1990, etaj 3/7, balcon, apometre, repartitoare, semidec., zonå lini¿titå, lac, fårå restan¡ieri, 39.000 {; 0747.474.174 78. CR¢NGAªI, Parc, cf. I, dec, et. 2,

bloc '88, g+f+p+t, 41.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

79. CÅLÅRAªI, Agricultori, 1/8, 1992, stradå, bloc mixt, 42 mp, decomandatå, amenajatå pentru birouri, central, pazå, acte, liberå, id: MH1-0019, 65.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

109. DRISTOR, urgent garsonierå cf 2,

(la 3 min de metrou), etaj 5/10, 40 mp utili, utilitå¡i complete, parchet, gresie, faian¡å, u¿å metal, geam termopan, 26.000 {; 0726.403.355 niculescuciprian@ymail.com

110. DRUMUL Taberei - Compasului Plaza, cf. 1, semidec., p/9, 38 mp reali, zonå civilizatå, bloc lini¿tit, curatå, acte, 35.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49 111. DRUMUL Taberei - Compozitorilor, stradal, ideal sediu firmå, parter; 0722.558.070/ 0762.216.420 112. DRUMUL Taberei - Prelungirea

Ghencea, imobil nou, la cheie, s = 39 mp, acc. prima caså, 31.000 {; 0725.918.207

113. DRUMUL Taberei 8, Plazza, decomandatå, termopan, u¿å metalicå, geam baie, 38 mp, pretabil firmå, 34.000 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 114. DRUMUL Taberei Ghencea, stradal, complex reziden¡ial, c. 2009, et. 3, 60 mp utili, cåråmidå, finisaje lux, ocazie! 44.900 {; 0744.368.835 115. DRUMUL Taberei Plaza, particular, confort 1, parter din 10 zona linistita la 4 minute de Mall Plaza renovata utilata si mobilata balcon open space toate actele blocul este de garsoniere, 38.600 {; 0744.340.534 is_safe@yahoo.com

45. BERCENI, Turnu Mågurele, confort

82. CÅLÅRAªILOR, Calea, bloc 1939,

118. DRUMUL Taberei, 1/9, Sibiu, cf. 1,

1, 5/9, 32 mp, curatå, intabulare, accept credit, 31.000 {; 0788.430.751

46. BRÂNCOVEANU, cf.3, etj.3/4, îmbunåtå¡iri, apå caldå, cåldurå, bloc civilizat, 17.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

consolidat, 7/7, camerå dublå, baie, bucåtårie, balcon, necesitå zugråvit, îmbunåtå¡iri, disc., 45.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

116. DRUMUL Taberei, 1/9, Bra¿ov, cf. 1, dec., g, f, p, t, curatå, cadastru, intabulare, accept credit, 34.000 {; 0730.556.907

conf 1, balcon, contorizatå, cadastru, intabulare, zona bunå, 31.900 {; 0726.004.932 semidec., g, f, um, curatå, spa¡ioaså, cadastru, intabulare,. accept credit, 33.000 {; 0730.556.906

83. DACIA, Eminescu, garsonierå 35 mp, bloc 2009, finisaje lux, curte, intabulatå, liberå, 41.900 {; 0722.295.850

119. DRUMUL Taberei, 3/4, ANL Brâncu¿i, decomandatå, 38 mp, termopan, intabulatå, 35.500 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49

1, dec 3/4, constructie 1979, 34 mp. curata, 35.000 {; 0764.716.412

84. DACIA, garsonierå, 2/5, dec., 35 mp, finisaje lux, an 2009, acces curte, loca¡ie de excep¡ie, ultracentral, 5 % TVA + 41.900 {; 0733.018.484/ 031.330.31.35/ 021.330.31.36 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro

120. DRUMUL Taberei, 33 mp, parter înalt/ 4, decomandatå, bloc mixt, aproape de parc, liberå, cash, exclusivitate, id 897026, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

49. BR¢NCOVEANU, etaj 4/4, cf. 3, f, g, t, ac, zonå lini¿titå, proprietar, mobilat, 17.000 {; 0740.610.245/ 0745.060.292

85. DECEBAL adiacent, consturc¡ie 1989, cf. 1, sporit, dec., 42 mp, cadastru, intabulare, îmb., liberå, 51.000 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

121. DRUMUL Taberei, 5/10, Tip-Top,

50. BR¢NCOVEANU, Luicå, supero-

86. DECEBAL, 1992, 40 mp, 7/8, dec.,

122. DRUMUL Taberei, 6/10, cf. 1, dec.,

47. BRAªOV, garsonierå ultracentral,

str. Castanilor 5 A, 29.900 {; 0724.376.035

48. BR¢NCOVEANU, Budimex, conf

fertå Prima caså, garsoniere în imobil d+p+5, construc¡ie 2010, 35 mp construi¡i, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, acces u¿or la mijloace de transport, disponibile imediat, (TVA 5% inclus), pre¡uri începând de la 25.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 51. BUCUR Obor, 41 mp, centralå

52. BUCUR Obor, metrou, cf. 1, 45 mp,

însoritå, fårå îmbunåtå¡iri, are gaze, accept credit, 22.000 {; 0724.913.158

ticular, 5/10, recent renovatå, 40.000 { sau închiriere 250 {; 0723.214.986/ 0726.301.580

mandata, bloc garsoniere, 2/ 10, metrou, agentie, 36.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

117. DRUMUL Taberei, 1/9, Favorit,

10. AFI Cotroceni, 1/4, decom, 42 mp,

12. ALBA Iulia, 3/10, confort 2, liberå,

73. COLENTINA, Teiul Doamnei, par-

108. DRISTOR, stradal, cf. 1, semideco-

81. CÅLÅRAªILOR - Unirii (Valeriu Brani¿te), particular, cf. 2, renovatå lux, totul schimbat, eventual mobilatå absolut nou, 29.500 {; 0722.755.377

f, p, t, um, ac, mob. modern, utilatå, 12.000 {; 0721.816.709/ 0744.987.303

11. ALBA Iulia conf.2, 20 mp, 1970, 4/10, curatå, ocazie, negociabil. 27.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

sonierå dublå, 56 mp, bucåtårie mobilatå, zona de zi separatå de dormitor, 60.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

DRISTOR, R¢MNICU SÅRAT, 34 MP, CONFORT 1, AN 1983, 4/8, BLOC MIXT, ¥MBUNÅTźIRI, NEG., 35.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595

107.

44. BERCENI, Sun Plaza, 38 mp, bloc mixt, construc¡ie 1982, decomandatå, curatå, intabulare, negociabil 35.000 {; 0760.664.888

termopane, u¿å metalicå, parcare, particular, finalizat 2009, exclus agen¡ii, 37.500 {; 0726.999.920

îmbunåtå¡iri, spate, 65.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

72. COLENTINA, Rose Garden, gar-

106. DRISTOR, Râmnicu Sårat, bloc mixt, et. 8/8, 35 mp, an construc¡ie 1985, mobilatå, utilatå, 35.000 {; 0744.837.852

farå îmb., 36 mp, exclus intermediari, 35.000 {; 0726.305.493

43. BERCENI, str. Cercetåtorilor, dec.,

2. 1 DECEMBRIE 1918, bd., cf. 3, cu

mp, open space, 5/8, 1978, poten¡ial investi¡ie, CBR28451, 41.700 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

gars. cf. 1, 38.000 {; 0722.201.058/ 0768.987.734

80. CÅLÅRAªI, Matei Basarab, Cålåra¿ilor, garsonierå confort 1, decomandatå, bloc mixt, 1994, termopan, aer conditionat, cadastru, intabulare, eliberabilå imediat, comision 0%, 50.000 {; 0769.061.501

g+f+p+t, modernå, 23.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

1. 1 DECEMBRIE - Auchan Po¿ta¿ului, p/10, cf. 1, dec., 35 mp, g, f, p, t, um, cu balcon, neg., 34.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948

bloc pazå, civilizat, g, f, t, 40.000 {; 0728.269.750

67. CIªMIGIU, Sala Palatului, 3/4, 24

8/10, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, centralå, la cheie, metrou, balcon, pazå, op¡ional parcare subteranå, id 894020, 43.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

33. BERCENI, Cultural, gars. cf. 3, par-

103. DRISTOR, metrou, et. 3, 34 mp,

104. DRISTOR, metrou, particular vând

31. BERCENI, 6/8, 37 mp, amenajatå,

port persoane, 38 ani, serios cu experien¡å, disponibil la program prelungit, doresc angajare; 0721.206.392

102. DRISTOR, metrou, cf. 2, 9/10, 2 lif-

lux, mobilatå nou, AC, 43 mp, centralå proprie, 49.000 {; 021.319.78.04/ 0724.257.295

47. ªOFER B, C, E, atestat marfå,

agabaritic, experien¡å tir 20 ani, solicit loc de muncå; 0762.733.489

100. DRISTOR, metrou, 2/10, cf. 1, semidecomandat, intrare stradalå, vedere spate, îmbunåtå¡iri, 34.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

65. CIªMIGIU, 20 mp, 4/8, 1940, semi-

28. BERCENI zonå, în spatele Cine-

29. BERCENI, 1 camerå, 2008, 38 mp,

din bulevard, 32 mp, 2/8, renovat recent, g, f, p, t,um, balcon închis, mob. ¿i utilatå, se acceptå credit, u¿or neg., ofertå realå, 36.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker

101. DRISTOR, metrou, 4/10, spa¡ioaså, stradal, 38.500 {; Pia¡a Sudului, metrou, bloc mixt, 1985, 4/10, 38.500 {; 0729.600.927

dec., vedere curte interioarå, instala¡ii sanitare noi, bucåtårie mobilatå, CBR48706, 24.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

matografului Cultural, vând garsonierå confort 3, proprietar; 0729.663.004/ 0761.046.12499. DRISTOR, metrou la scarå, intrare

64. CIªMIGIU Sala Palatului, 1/8, semidecomandatå, 35 mp, 2009, bloc consolidat, fårå îmbunåtå¡iri, CBR32893 41.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

toate îmbunåtå¡irile, curatå, et.2/4, 17.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

30. BERCENI, 1 camerå, 2010, 36 mp,

38. PERSOANÅ serioaså, familist, îmi ofer serviciile 20. BAICULUI, zonå, garsonierå, cf. 3, în domeniul învelit îmbunåtå¡iri, negociabil; 0760.119.022 acoperi¿uri cu tabla Lindab, 21. BARBU Våcårescu, imobil 2009, izola¡ii cu polistiren, 1/8, dec., 47 mp, 47.000 {; execu¡ie cåbånu¡e din lemn. 021.210.09.65/ 0724.492.435 0720.215.684 39. PROFESOARÅ, nefumåtoare, råb-

mp, meritå våzutå, 16.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

45. ªOFER 31 ani, posed permis cat. B

20. DOAMNÅ serioaså, 36 ani, fac

ciliul în sectorul 2, doresc så am grijå de 1 copil sau de båtrâni la domiciliul acestora. Nu intern. Rog seriozitate; 0766.450.105

24. BERCENI Cultural, conf.3, et.4, 16

4/6, 2 balcoane, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, central, stradal, parcare, liberå, mobilatå/ utilatå lux, exclusivitate, id 894040, 42.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

19. DOAMNÅ serioaså cu experien¡å, sufletistå, gospodinå, îngrijesc: båtrâni, bolnavi, copii; 021.628.03.13

21. DOAMNÅ serioaså, 48 ani, cu domi-

1978, et. 8/10, 34 mp, îmb., mob., parcare, liberå, ID597, 36.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

44. ¥NGRIJESC båtrân(å), asistenta medicala, ingrijesc persoana varstnica pentru caså; 0743.184.627 claudiasinescu@hotmail.com

fac curå¡enie generalå ¿i de între¡inere, garsoniere, apartamente, firme. Rog seriozitate; 0762.091.975

curå¡enie, menaj, în orice zi din såptåmânå, rog seriozitate; 0730.004.419

23. BASARABIA, Stadionul Na¡ional,

bloc mixt, balcon, toate îmb., metrou, parcare, ID:900044, 46.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

87. DELFINULUI, în vilå, 2008, 32 mp,

balcon, centralå, utilitå¡i separate, p/2, 1/2, 29.500 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155

cf. 1, semidec., curatå, g, f, p, curatå, cadastru, intabulare, accept credit, 24.000 {; 0730.556.906

etaj intermediar, balcon închis în termopan, curatå, toate actele, bloc mixt, construc¡ie 1980, 2 min. parc, Billa, 33.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

123. DRUMUL Taberei, ANL, 2010, 42

88. DELFINULUI, Rond, bloc mixt, cf.

mp, 3/4, decomandatå, bucåtårie compartimentatå, toate îmbunåtå¡irile, parcare, acte, liberå, id: MH3- 0006, 38.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

89. DOAMNA Ghica, gars., cf. 2, 9/10,

124. DRUMUL Taberei, Azuro, proprietar, gars., cf. 1, 38 mp, p/10, decomandatå, OD I, îmbunåtå¡iri lux 2010, ideal firmå, 40.000 {; 0765.876.250

1, etaj 2, dec., cu îmb., c-¡ie 1976, bloc solid, intabulat, 30.500 {; 0731.973.238/ 0752.204.527

sporit, dec., îmb., mob., utilatå, liberå, etaj 10, bloc 1987, 42.000 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.912.924

24 mp, îmbunåtå¡iri, utilatå, mobilatå, decoratå, u¿å securizatå, liberå, 30.000 {; 0726.044.880

53. BUCUR Obor, ªtefan cel Mare,

90. DOROBANºI, Beller, 1982, etaj 3/4,

metrou, 36 mp, decomandatå, etaj intermediar, bloc 1982, mixt, curatå îmbunåtå¡iri, p, g, f, um, balcon închis, se acceptå credit, ofertå realå, ocazie, 42.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

42 mp, decomandat, bucåtårie mobilatå/ utilatå, curat, vedere mixtå/ acces stradal, discutabil, obs.: Radu Beller, 66.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamentedorobanti.ro

garsonierå, mobilatå complet, confort 3, wc, baie, bucåtårie, u¿å de metal, termopan, parchet, frigider, aragaz, butelie, tv, ma¿inå de spålat automatå, canapea extensibilå, 21.000 {; 0723.575.157/ 0761.152.297 marinescu.andrei05@yahoo.com

54. BUCUREªTI, vindem ¿i cumpåråm gars. toate conforturile, sectoarele 2, 3, Constant Imobiliare vå a¿teaptå ofertele cu maximå seriozitate ¿i comisioane minime; 0722.612.915/ 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10

91. DOROBANºI, Bisericå, 1/10, constr. 1976, cf. 1, dec., reabilitare termicå gratuitå, vedere sud, pe mijloc, bloc mixt, acte, neg., 43.000 {; 0730.556.904

126. DRUMUL Taberei, Billa, 1/ dec., etaj mijloc/ 10, construc¡ie 1980, 34 mp, f. îmb., curatå, 3 minute parc, pia¡a Moghioro¿, Billa, c+i, 33.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

92. DOROBANºI, Caragiale, 1/10, 1979, 32 mp, stradal, ultracentral, dec., mob., utilatå, fårå balcon, loc parcare, acte, liberå, IDMH1-0001, 42.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

127. DRUMUL Taberei, Billa, 6/10, cf. 1, dec., 34 mp, 1980, fårå îmbunåtå¡iri, bloc mixt, pia¡å, parc, RATB, neg., 34.000 {; 0728.874.502

93. DOROBANºI, Pia¡å, 1/10, 1979, 30

128. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

55. BUCUREªTII Noi, garsonierå nouå, 50 mp, bucåtårie deschiså/mobilatå, centralå proprie, AC, 55.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 56. BUDAPESTA, Cantemir, 36 mp,

P/8, 1963, decomandat, sp. comercial/ birou/ reziden¡ial, CBR48278, 49.990 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 57. CAMIL Ressu, la metrou, cf. 2, 9/10,

renovatå, g, f, p, t, um, complet mob. ¿i utilatå, toate actele, urgent, meritå våzutå, pre¡ bun, disc., 22.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

58. CAMIL Ressu, Metrou Grigorescu,

cf. 1, dec., p/10, Parcul IOR, bl. mixt, modernizatå, g, f, p, t, um, balcon, totul nou, schimbat, cadastru, disc., 39.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 59. CANTEMIR Budapesta, imobil

nou; 0726.863.447

60. CAROL Bd., zona Mo¿ilor, cf. 1, 40

mp, în vilå na¡ionalizatå, scarå acces de lemn, etaj 3/3, 27.000 {; 0723.331.850 61. CASA Poporului, garsonierå confort 1, 50 mp vis-a-vis Casa Poporului, mobilatå, termopan, pazå în bloc 24/24, 83.000 {; 0756.801.801 maghe95@yahoo.com

mp utili, dec., bloc mixt, toate îmb., mob./ utilat modern, stradal, vedere spate, renovat recent, aproape de metrou, intabulare, liberå, ID900027, 42.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 94. DRISTOR 1, metrou, 1/10, 38 mp,

bloc mixt, dec., 37.000 {; 0728.668.748

125. DRUMUL Taberei, b-dul Timi¿oara,

5/10, c¡ie 1980, bloc mixt, acte, curatå, ocazie, 33.000 {; 0730.556.901

129. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

cu balcon, 6/10, 36 mp, an construc¡ie 1980, c+i, neg., 35.000 {; 0728.874.507

130. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, semi-

95. DRISTOR, 4/10, cf. 1, semidec.,

dec., 8/10, 2 lifturi, balcon, zonå lini¿titå, liberå, acc. credit, ocazie, 30.000 {; 0730.556.901

96. DRISTOR, 5/10, cf. 1, semidecomandat, 31 mp, zona metrou, pia¡å, lac, parc, zugråvitå, liberå, 32.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

131. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, parter înalt/ 4, cf. 1 dec., s= 36 mp, acte, cu îmbunåtå¡iri, acceptå credit, neg. (Cod: AV0029805), tel/ fax 45.000 {; 0720.534.203/ 031.330.31.35/ 021.330.31.36 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro

apropiere metrou, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, 37.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

97. DRISTOR, Baba Novac, chiar la metrou, 32 mp, etaj 3/ 10, recent renovata, gresie, faianta, usa metalica, balcon inchis, foarte curata, intrare din bulevard, apropiere Muncii, Rond Alba Iulia, metrou la scarå, 34.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 98. DRISTOR, Baba Novac, garsonierå

liberå, cf. 1, 1986, 40 mp, mobilatå, 200 {; 0744.536.521

132. DRUMUL Taberei, Favorit, 1/9, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liber, stradal, acte, Råzvan G., 32.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 133. DRUMUL Taberei, Favorit, cf, 1, et.

2, bloc '82, g+f+p+t, 33.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 134. DRUMUL Taberei, Favorit, gars., cf. 1, 1/9, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liber, stradal, acte, Råzvan G., 32.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 135. DRUMUL Taberei, Favorit, Sibiu,

et.7/9, 31 mp, g+f+termopan, cadastru+intabulare, 32.000 {; 0741.160.332

136. DRUMUL Taberei, Mall Plazza, p/8, cf. 1, dec., p, t, um, 40 mp, curat, acte, zonå civilizatå, neg., Råzvan G., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 137. DRUMUL Taberei, Militari, bloc nou

2010, 5 min. Plaza Mall, 5 min. metrou, etaj 1/ 3, 40 metri patrati caramida Porotherm, termosistem 10, parcare privata, geamuri mahon, aer conditionat, centrala, finalizat, 44.500 {; 0722.260.383

171. IACOB Andrei, gars., cf. 3, centralå

termicå, izolatå exterior, u¿å metalicå, geamuri termopan, parter/4, balcon, posibilitate extindere, discutabil; 0765.426.614

139. DRUMUL Taberei, Orizont, 18 mp,

cf. 2, urgent, gars. cf. 2, et. 1, mobilatå, termopan, u¿å met., cadå, zona super bunå, 26.000 {; 0763.616.598

140. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, 20 mp, 2/10, 1973, curate, zonå lini¿titå, neg., 24.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49 141. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, semidec., 2/10, 20 mp, fårå îmbunåtå¡iri, curatå, pre¡ 23.500 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49 142. DRUMUL Taberei, Orizont, Poiana

Sibiului, 3/10, semidec., cf.2, 18,5 mp, mobilatå clasic, cadastru, intabulare, liberå, 22.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

173. IANCULUI, 1/10, 1981, 32 mp,

211. MILITARI, Metro, str. Rezervelor

balcon, bloc mixt, metrou, ID820119, 33.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

174. IANCULUI, 37 mp, decomandata,

etaj intermediar, bloc mixt, 1982, total renovata, g, f, t, usa metalica, ac, balcon inchis cu termopan, geam baie, mobilata si utilata, apropiere metrou, accepta Prima Casa, ocazie, 42.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 175. IANCULUI, 40 mp, 1/4, dec., reno-

vatå, g, t, um, t, bloc mixt, 39.500 {; 0740.130.957/ 0721.270.266

176. IANCULUI, an 1982, dec., g, f, p,

t, um, acte la zi, 43.000 {; 0732.320.501

177. IANCULUI, Avrig, cf. 1, semidec.,

bloc 1980, 1/10, stradal, 33 mp, fårå îmbunåtå¡iri, Ion, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro dat, 7/10, acte la zi, 36.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

179. IANCULUI, metrou, cf. 1, 6/10,

216. MILITARI, Påcii, II, semidec., 18

178. IANCULUI, confort 1/ decoman-

liberå, bloc 1980, curatå, 30.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

180. IANCULUI, metrou, garsonierå

spa¡ioaså, bloc 1984, termopan, parchet, u¿å metalicå, mobilatå complet, liberå, 38.500 {; 0722.295.850 181. IANCULUI, Pantelimon, bulevard,

143. DRUMUL Taberei, p/8, 34 mp, amenajatå, dec., stradalå, ideal investi¡ie, 38.000 {; 021.330.03.48/ 0728.875.667 144. DRUMUL Taberei, Plaza România,

182. IANCULUI, Vatra Luminoaså,

145. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2010, confort 1, semidecomandatå, 39 mp, finisaje lux, contorizat (gaz, apa, curent) cu plata direct la furnizor, centralå termicå Ariston, parcare subteranå, lift Schindler, Ratb, 33.000 {; 0733.396.051 146. DRUMUL Taberei, Prelungirea

Ghencea, imobil nou la cheie, accept Prima Caså, 65 mp, 43.000 {; 0725.918.207

mandatå, 7/8, bloc mixt, 1978, liberå, 36.500 {; 0726.343.242

metrou, 33 mp, etaj intermediar, renovatå, îmbunåtå¡iri, p, g, f, um, balcon închis, zonå verde, la 5 minute de metrou, ofertå realå, ocazie, 37.900 {; 0760.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 183. ILFOV, omuna 1 Decembrie, 36

mp, multiple îmbunåtå¡iri, izolatå termic, centralå termicå, 23.000 {; 0732.426.373 184. IMOBIL nou direct de la construc-

tor ¿i în rate, credit bancar, programul prima caså; 0743.105.871

185. JIULUI, Casa Presei, apartamente

mp, 3/4, 1980, curat, metrou, meritå våzut, 15.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

217. MILITARI, Råsåritului, cf. 1, dec., 2/4, 28 mp, 1980, g, f, p, t, um, centralå termicå, apometre, renovat, semimobilat, acte, neg. 30.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49 218. MILITARI, Råsåritului, cf. 1, dec.,

2/4, 28 mp, g, f, p, t, um, centralå termicå, liberå, 29.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

219. MILITARI, Råsåritului, decoman-

datå, curatå, c¡ie 1980, ct, t, g, f, um, intabulatå, scarå curatå, 29.000 {; 0760.654.548/ 021.440.22.49

220. MILITARI, Shopping Center, 38

mp, parter/ 7+m, finisate, centralå proprie, bloc nou, 32.300 {; 0721.812.111 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 221. MILITARI, Uverturii, Teatrul Masca, 2/4, confort 1, decomandatå, 42 mp, 1988 an construc¡ie, gresie, faian¡å, parchet, apometre, 42.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

MILITARI, Veteranilor, 2/10, cf. 1, dec., 36 mp, 1982, g, f, p, t, um, bloc mixt, Råzvan T., 40.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 222.

lui, particular 40 mp, et. 1/3, bloc nou, urgent;! 0749.268.501

noi situate in zona Jiului-la numai 4 minute distanta de Casa Presei cu 1cam(44mp): 47.000 { 2 camere (6292mp): 64.000-92 mp, si 3 camere (100105mp): 104.000-105.000 {, TVA inclus; 0730.072.548 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

223. MILITARI, Veteranilor, 3/10, cf.1, semidec., 33 mp, g, f, p, curat, Råzvan T., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

149. EMIL Racovi¡å, garsonierå, cf. 3, cu

186. JOLLIOT Curie str., garsonierå,

224. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, semi-

147. DRUMUL Taberei, Razoare, in blocurile rusesti, 50 mp, cu imbunatatiri, intabulat, accept credit, 46.000 {; 0723.173.783 148. DRUMUL Taberei, Valea Oltu-

toate îmbunåtå¡irile, apå rece + caldå, cåldurå, gaze, 17.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

150. EMIL Racovi¡å, garsonierå, confort

3 sporit, etaj 4/4, g+f, termopan, cadastru, gaze, 18.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 151. FERDINAND, 1979, 36 mp, p/8,

decomandatå, bloc mixt, parcare, actel, liberå, id: MH 1-0009, 35.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 152. FERDINAND, stradal, p/4, dec., 35

mp, 36.500 {; 0720.534.622/ 0740.242.799

parter în vilå cu 2 etaje, fårå bulinå ro¿ie, fårå îmb., fårå legea 112, 42.000 {; 0722.225.028 187. LACUL Tei, 1 camerå, Parcul Circului, 30 mp utili, 3/4, dec., balcon, bloc mixt, 1981, toate îmb., utilatå, ID820096, 39.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 188. LACUL Tei, 1/4, dec., cf. 1, renovatå, posibil centralå, particular, 33.500 {; 021.687.51.00 189. LACUL Tei, 3/10, bloc 1986, 42

mp, cf. 1, dec., g, f, um, acte la zi, 44.000 {; 0732.320.501

153. FERENTARI conf.3, et.3/4, curatå, 6.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

190. LIBERTY Center, Mall, 1990, et. 5/8, dec., 42 mp, centralå, AC, mob., utilat, ID717, 43.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

154. FERENTARI, particular, gars. cf. 3,

191. LIVEZILOR Aleea, garsonierå,

1/4, bloc curat, gaze la u¿å, acte, liberå, curatå, str. Livezilor, bl. 33, 9.000 {; 0760.605.614

155. FERENTARI, particular, vând gar-

sonierå, cf. 3, et. 1/4, impecabilå, la cheie, eliberabil, urgent, bl. curat, gaze, apå, acte, cadastru, 7.000 {; 0727.363.454

156. FERENTARI, Vâltoarei, et. 1/4, bloc curat, palier închis, termopan, u.m., f, g, la cheie, 77.000 {; 0723.389.967/ 0768.835.410/ 0763.575.682 157. FERENTARI, Vâltoarei, gars. cf. 3,

gaze cu detector, senzor, apå caldå, aer cond., hotå, 2 motoare aragaz, u¿å met., parchet camerå, g+f bucåtårie, baie, geam termopan camerå + baie; 0761.463.529 158. FLOREASCA, 30 mp, 11 mp teraså, 2/2, 2 apartamente/nivel, semidec., vedere stradalå, complet mobilatå ¿i utilatå, CBR48544, 59.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 159. FLOREASCA, 40 mp, D/2, 1960,

camerå spa¡ioaså ¿i luminoaså, vedere curte interioarå, mobilatå, utilatå, CBR44844, 54.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 160. FLOREASCA, Garibaldi, propri-

etar, superfinisatå, decomandatå, 32 mp, mobilatå, ideal locuin¡å/ investi¡ie, 44.000 {; 0721.733.747 161. FLOREASCA, Parcul Cinematografului, demisol înalt, decomandatå, 32 mp, îmbunåtå¡iri CBR35113 46.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 162. FOIªORULUI - Pro TV, cf. 1,

decomandat, îmbunåtå¡iri, 26 mp, liberå, urgent, disc., 25.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786 163. FUNDENI, Livada, confort 1, 45 mp utili, spatioasa, bloc 2010 finisat lux, la cheie cu posibilitatea alegerii finisajelor, toate utilitatile, strazi asfaltate, merita vazutå, 42.000 {; 0722.283.740 164. GARA de Nord, 3/9, semideco-

mandat, 35 mp, cf I, îmbunåtå¡it, renovat, 2 min. metrou, 33.000 {; 0728.330.209 165. GARA de Nord, 5/6, semideco-

mandatå, 35 mp, 1937, dublå, spa¡ioaså, fårå îmbunåtå¡iri, CBR47842 37.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 166. GIULEªTI, 1 camerå, cf. 1, 2010,

particular, ultima garsonierå, dezvoltator, pre¡ excep¡ional, 19.000 {; 0767.600.211 167. GIURGIULUI conf.2, 22 mp, et.4,

curatå, ocazie, 14.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

168. GIURGIULUI, Bucure¿ti, garson-

ierå, confort 1, decomandatå, încadratå, liberå, cadastru, intabulare, bloc cåråmidå, balcon, 32.000 {; 0722.237.867 169. GRÅDINA Icoanei, Dumbrava Ro¿ie, în vilå boiereascå, p/p+1, 47 mp, renovatå, cu centralå proprie, 44.700 {; 0733.051.122 170. IACOB Andrei, 2/4, cf. 3, baie,

bucåtårie, gaze, apå caldå, balcon mare, intabulare, agen¡ie, 9.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

particular, îmb., cf. 3, 18 mp, g, f, p, t, izolatå termicå, u¿å metalicå, balcon, centralå termicå, cadå în baie, cablu tv, cadastru, intabulare, 20.000 {; 0768.654.557/ 021.629.04.43 192. LIVEZILOR, Bucure¿ti, gar-

sonierå, cf. 3, urgent, 7.000 {; 0761.577.344

193. LIVEZILOR, gars., cf. 3, etaj 1/4,

îmbunåtå¡iri, apå, acte, disc., 5.500 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

194. LIVEZILOR, Ze¡ari, cf.3, 4.500 {;

0769.586.553

195. LIVIU Rebreanu, Auchan, cf. 1, parter, 33 mp, c-¡ie 1983, dec., bloc mixt, neg. 29.000 {; 0731.973.238/ 0752.204.527

dec., 1/10, 30 mp, 1980, stradal, liberå, modernå, bine între¡inutå, g+f+um, balcon închis, 35.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

MILITARI, Veteranilor, gars., 2/10, cf. 1, dec., 36 mp, 1982, g, f, p, t, um, bloc mixt, Råzvan T., 40.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 225.

MILITARI, Veteranilor, gars., 3/10, cf. 1, semidec., 33 mp, g, f, p, curat, Råzvan T., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 1, dec., 2/4, constructie 1984, centrala proprie, termopan, gresie, faian¡å, parchet, bucåtårie mobilatå, intabulatå, accept credit, 29.000 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881

199. MIHAI Bravu, metrou Muncii, 1986,

dec., 38 mp, amenajatå, liberå, neg., ID671, 44.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 200. MIHAI Bravu, Pia¡a Muncii, 7/8, dec, 40mp, utilatå, mobilatå lux, particular, 48.000 {; 0722.237.729

201. MIHAI Bravu, Vatra Luminoaså, cf.

1, dec., 1/8, liberå, bloc mixt, acte la zi, 33.000 {; 253.01.13/ 0748.908.724 202. MIHAI Bravu, vis-a-vis spital Ba,

etaj10/11, 1977, decomandat, 45 mp, balcon, ideal investi¡ie, CBR31868 38.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

203. MILITARI -Apusului, 20 mp, et. 3,

um, bucåtårie (gresie, faian¡å) fårå gaze,costuri mici între¡inere 16.000 {; 0760.240.796 /esa_yz@yahoo.com 204. MILITARI -Cora, cf.1/dec., etaj 4/10, liberå, pozi¡ie excelentå, bloc civilizat, negociabil, 38.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 32.000 {, 36.000 { SAU 39.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888 205.

206. MILITARI, cf. 1, Virtu¡ii, dec., p/8,

1987, um, g, f, p, t, ap., rep., isn, ien, calorifere noi, stradal, cadastru ¿i intabulare, accept credit, 45.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55 207. MILITARI, conf 2 sporit, 25 mp,

etaj 2/10, bloc mixt stradal, 27.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 208. MILITARI, Gorjului, pia¡å, 2/4, decomandatå, îmbunåtå¡iri, centralå, negociabil, 31.500 {; 0729.889.449

Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

ZONA

17 decembrie 17 decembrie

1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Apusului Aviatiei Banul Udrea Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Bucurestii Noi Chisinau Colentina Decebal Doamna Ghica Dristor Drumul Sarii Drumul Taberei Favorit Gorjului Iancului Ispirescu Petre Militari Moghioros Nerva Traian Obregia Alexandru Oltenitei Pantelimon Piata Resita Rahova Rasaritului Ritmului Romana Sebastian Tei Teiul Doamnei Tineretului Titan Turda Unirii Universitate Valea Ialomitei Virtutii Vitan Mall

2009

51,500 54,429 20,625 59,667 nu au fost oferte

34,890 43,500 33,616 42,364 nu au fost oferte

42,100 45,851 67,750 44,618 42,167 nu au fost oferte

41,367 44,678 38,800 42,591 37,957 40,889 37,471 59,500 34,183 42,500 31,925 20,269 24,041 35,433 40,650 61,250 40,769 49,209 36,829 50,581 40,176 53,000 73,851 45,800 40,662 56,950 49,016

2010

51,000 43,600 27,500 54,600 29,860 25,611 34,660 27,800 37,000 38,333 37,800 40,071 45,663 31,000 35,147 41,333 30,607 33,529 33,909 39,860 27,385 34,000 25,800 53,992 26,300 34,000 25,767 26,625 30,182 30,580 34,800 41,571 38,143 40,652 32,833 47,625 32,355 47,600 41,667 44,333 33,400 40,667 41,667

% -1 % -20 % 33 % -8 % -27 % -20 % -17 % -13 % -10 % -13 % -33 % -31 % -17 % -26 % -25 % -13 % -6 % -28 % -17 % -31 % -9 % -23 % -20 % -19 % 31 % 26 % -14 % -14 % -32 % -6 % -17 % -11 % -6 % -19 % -10 % -44 % -3 % -18 % -29 % -15 %

242. MUNCII, Catedrala Catolicå, 1979,

bloc mixt, stradal, 36 mp, parter înalt, balcon, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, mobilatå/ utilatå modern, posibilitate parcare, acte, liberå, id: MH1-0015, 45.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

229. MILITARI, Virtu¡ii, cf. I, dec, et. 2,

bloc '89, g+f+p+t, um, 42.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

noaså, gars., bloc mixt, 2009, lux, 36 mp, 49.000 {; 0729.600.927

230. MILITARI, Virtu¡ii, Uverturii, Teatrul

1, îmbunåtå¡iri, sau schimb cu 2 cam., sector 5-6 + diferen¡å, disc., 41.000 {; 0722.335.516

Masca, decomandatå, spa¡ioaså, 42 mp, construc¡ie 1990, stradalå, etaj 3/8, vedere laterala, lini¿te, termopan, aer conditionat, parchet, repartitoare, apometre, u¿å metalicå, liberå, 44.000 {; 0723.385.003 victor.mihalache@gmail.com 231. MILITARI,l Lujerului, semistradal,

mp utili, cu balcon, mobilata si utilata modern, renovata complet, ac, bloc mixt, constructie 1990, 58.000 {; 0766.606.010 bogdan.vlad@housexpert.ro www.housexpert.ro 233. MIRCEA Vodå, garsonierå situatå

stradal in zonå sigurå, confortabilå si curatå, în bloc solid si recent construit (1997) vå då ¿ansa de a vå pune in valoare creativitatea prin multiplele posibilitåti de reamenajare, 62.000 {; 0748.113.155 eduard.varvara@realpro.ro www.eduardvarvara.ro 234. MOGHIOROª, Plaza, confort 2,

semidecomandatå, etaj 4/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovatå recent, apå caldå, cåldurå, gaze, izolatå termic, liberå, pre¡ u¿or negociabil, aproape de linia 41, 8, 25, 21.000 {; 0724.621.822 235. MOISE Nicoarå Alba Iulia, 4/10,

curatå, conf.2, discutabil. 27.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

236. MOªILOR Calea, Eminescu, bloc reabilitat termic, termopane, parter, negociabil, 52.000 {; 0744.491.229/ 0722.459.382 237. MOªILOR, an 1982, dec., g, f, p, t, um, acte la zi, loc de parcare, 48.000 {; 0732.320.501 238. MOªILOR, Eminescu, 1982, 36 mp, 8/8+tehnic, dec., bloc mixt, renovatå recent, îmb., parcare, apropiere metrou, acte, liberå, ID MH1-0004, 45.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 239. MOªILOR, Obor, gars. spa¡ioaså,

bloc 1982, stradal, bloc mixt, îmb., urgent; 0729.600.927

245. MÅRGEANULUI, urgent, 3/10, cf.

246. NAºIUNILE Unite, lângå blocul

turn, 22 mp, et. 5, libera, vedere Splaiul Unirii, 22.000 {; 0722.414.299 247. NERVA Traian 6/8, 42 mp, decomandatå, bloc 1991, îmbunåtå¡iri, mobilatå, utilatå, apropiere metrou, 55.500 {; 0760.297.315 248. NERVA Traian 6/8, 42 mp, deco-

mandatå, renovatå, mobilatå ¿i utilatå, aproape metrou, 55.000 {; 021.317.20.92/ 0724.200.026 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 249. NERVA Traian adiacent, cf. 1, dec.,

6/8, bl. mixt, 1987, renovatå, g, f, p, t, um, ac, 42 mp, cadastru, 44.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

250. NERVA Traian, 42 mp, bloc 1992,

bloc nou, cf. 1 sporit, dec., t, g, f, um, 47.000 {; 0749.836.375

251. NERVA Traian, nr. 11, 7/9, bloc din

2000, disc., 66.000 {; 0723.616.009 252. NERVA Traian, stradal, 1997, bloc

mixt, 47 mp, 3/8, transformat în ap. 2 camere, cu autoriza¡ie, renovatå recent, îmbunåtå¡iri lux, bucåtårie open, mobilatå/ utilatå, loc parcare, apropiere metrou, id: MH1- 0017, 56.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

253. NERVA Traian, Vlahu¡å, 1991, bloc

garsoniere, 2 lifturi, 40 mp, 6/8, decomandatå, renovatå, toate îmbunåtå¡irile, mobilatå/ utilatå, apropiere metrou, acte, liberå, id: MH1-0018, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 254. NICOLAE Bålcescu, 2/8, confort 1, 52 mp, semidecomandat, 1955, ultracentral, zonå lini¿titå, CBR45817 53.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 255. NICOLAE Grigorescu et.7/10,

1978, conf.1, 34 mp, îmbunåtå¡iri, discutabil. 36.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 256. NICOLAE Grigorescu, garsonierå

etaj 8/8, cu nivel tehnic deasupra. Construc¡ie an `80, renovatå ¿i mobilatå. Accept schimb cu teren în Bucure¿ti sau nord, 36.000 {; 0728.019.601 257. OBOR, cf. 1, dec., 36 mp, 7/8, ren-

ovatå, mobilatå, utilatå lux, bloc 1982, Livia, 45.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

240. MUNCII, Baba Novac, metrou, stradal, 36 mp utili, decomandat, bloc mixt, cu balcon, geam baie, la 4 min de metrou, accepta Prima Casa, apropiere: Decebal, rond Alba Iulia, oferta reala, super ocazie, 32.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

258. OBOR, Ferdinand, bloc reabilitat,

241. MUNCII, Basarabiei, Câmpia Lib-

259. PAJURA cf. 1, dec, 6/10, liberå,

ertå¡ii, 42 mp, decomandatå, etaj 6/10, bloc construit 1980, mixt, reabilitat termic, curate, îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, se acceptå credit, u¿or negociabil, ofertå realå, 46.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

285. RAHOVA, casa ta chei brådu¡ tot ce vrei, mobilå aparte, termopane, izolat, cald, lini¿te, curat, Vrei casa ta. 13.500 {; 0730.456.741 286. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, cf. 1, con-

struc¡ie 1985, g, f, p, t, scarå curatå, cadastru, intabulare, 25.000 {; 021.423.77.53/ 0727.865.840

287. RAHOVA, str. Foc¿ani, semideco-

mandatå, 7/10, conf.1, 1986, îmbunåtå¡iri, negociabil 33.000 {; 0765.130.997

288. RAHOVA- Bârcå, 3/8, bloc mixt,

um, scarå curatå, c+i, 24.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

289. RAHOVA- Nåsåud, 1/8, dec, g+f+p, termopan, um, c+i, 33.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 290. ROMANÅ, 28 mp, P/P+1, 1940,

dec., în vilå, curte interioarå, instala¡ii noi, centralå proprie, CBR45335, 45.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

291. R¢MNICU Sårat, 32 mp utili, 1970, 8/10, 1 balcon, gresie, faian¡å, parchet, termopan, CBR 44802 35.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 292. R¢MNICU Sårat, metrou, pia¡å, cf.

1, dec., 6/10, cadastru, intabulare, liberå, 37.000 {; 0720.279.033

293. SCHITULUI, Fizicienilor, 1986, etaj 7, semidecomandata, 30 mp, balcon, renovata recent, instalatii schimbate, cadastru, intabulare. Pret mobilata utilata- 35.000 { sau nemobilata- 31.000 {, exclusivitate, 31.000 {; 021.335.45.46/ 0732.144.994 eurostal@hotmail.com www.eurostal.ro 294. SEBASTIAN- Parc, 2/8, dec, 42

mp, um, imbunåtå¡iri, c+i, 35.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

295. SECTOR 5, garsonierå, confort 3,

curatå, etaj 2/4, 6.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

296. SECTOR 5, str. Zabrautului, garsonierå, cf. 3, neamenajatå, negociabil, 12.000 {; 0742.886.076 297. SINAIA, zonå reziden¡ialå, con-

struc¡ie 2008, finisaje Italia, parcare, panoramå superbå, plata flexibilå; 0745.134.980

298. SOCULUI, Miramar, cf. 1, dec.,

7/10, liberå, bloc 1982, 32.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

299. SÅLAJ, Bachus, p/4, ct 2010, fin-

isåri moderne centralå totul contorizat, 20.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

300. SÅLAJ, Bucure¿ti, minigarsonierå 7 mp D/3, apå c+i, curent, cadå, WC, chiuvetå, bloc cåråmidå, civilizat; 0740.458.835 301. SÅLAJ, ªos., et. 1/4, et. 4/4, bloc

244. MUNCII, metrou, Vatra Lumi-

232. MIRCEA Voda, decomandata, 42

lui 3, 1997, bloc mixt, 46 mp, 4/4, decomandatå, stradalå, renovatå recent, îmbunåtå¡iri lux, posibilitate parcare, acte, liberå, MH1- 0016, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

Vânzåri garsoniere

str. `90, decomandatå, semistradal, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 0723.616.711

197. MARIA Rosetti, nr.10, c-¡ie 1946,

30mp, et.4/8, balcon 4ml, parchet, AC, boxå, 33.000 {; 0723.038.860

284. RAHOVA, Amurgului, p/4, g, f, t, liberå, cadastru, intabulare, urgent, rog seriozitate, 8.700 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

243. MUNCII, Decebal, 42 mp, 7/8, dec., balcon închis, îmb., recent renovatå, mobilatå, apropiere metrou, acte, liberå, MH1-0003, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

bloc mixt, decomandatå, renovatå, îmbunåtå¡iri, par¡ial mobilatå/ utilatå, acte, liberå, id: MH1 - 0010, 39.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

198. MATEI Basarab, Primåria Sectoru-

cf. 1, 2010, 32 mp, rate de dezvoltator, avans discutabil, creditare maxim 12 ani, la cheie, CT, utilitå¡i, 26.000 {; 0721.115.770

228. MILITARI, Virtu¡ii, 42 mp, 4/4, con-

cf. 1, dec., 31 mp, p/ 10, 1975, bloc mixt, posibilitate balcon, geam baie, metrou, RATB, Mall, Cora, piata, gradinite, scoli, comision 2%, poze pe site, 31.000 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro

196. LIZEANU, Tei, 1987, 42 mp, p/10,

283. RAHOVA, Alexandriei, 1 camerå,

226.

227. MILITARI, Veteranilor, str. Velei, cf.

320. TITAN, Auchan, confort III, 2/4, g+f+t+p, liberå, discutabil, 11.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

imbunåtå¡iri 33.000 {; 0765.130.997

213. MILITARI, o camerå, Gorjului,

214. MILITARI, particular, cf.1, deco-

281. PREDEAL, lângå garå, p/4 cu cen-

282. RAHOVA Foc¿ani, conf.1, 1986,

212. MILITARI, metrou Gorjului, stradal pe Iuliu Maniu, 4/8, decomandatå, bloc mixt, vedere spate, balcon mare, cf. 1, 38 mp, intabulare, disc., 38.000 {; 0723.399.229

1981, 36 mp utili, 2/10, dec., bloc mixt, balcon, toate îmb., metrou, ID970253, 38.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

319. TITAN, Auchan, cf. 3, 16 mp,

tralå proprie, mob. complet, pozi¡ie bunå, lângå DN1, toate actele, disc., 23.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

proprietar, s- 37 mp utili + 15 mp terasa, parter, constructie 2010 P+4+M, complet finisata, finisaje la alegerea clientului, loc parcare inclus in pret. ! Accept credit, 35.000 {; 0721.551.578/ 0744.650.542

215. MILITARI, Petrom, Metro, 42,58 mp, 6 - 7+m, bloc 2010, finisate, predare la cheie, centralå proprie, acceptå prima caså, 36.193 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

rond Delfinului, 33 mp, decomandatå, etaj 2/10, bloc mixt, renovatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilatå, se acceptå P. Caså, ofertå realå, u¿or negociabil, ocazie, 32.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

4/9, cf. 1, semidec., curatå, liberå, intabulare, 32.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

210. MILITARI, Iuliu Maniu, cf. I, dec,

7/10, dec., 35 mp, liberå, toate actele, discutabil, 35.000 {; 0722.755.377

280. POLITEHNIICII Parcul, Regie,

garsoniera confort I, bloc 2010, termopan, 41.300 {; 0746.146.179 gfocseneanu@conarg.ro www.quadra2.ro

cf. 1, et. 3, st=36 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acte, 33.000 {; 0724.224.333/ 0785.348.108 parter, g+f, um, 35.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

172. IANCULUI - Elev ªtefånescu,

138. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, par-

ticular, 2 garsoniere confort 2, 6/10 (25.000 {), 9/10 (22.000 {) sau închiriere; 0723.214.986/ 0726.301.580

209. MILITARI, Iuliu Maniu, Autogarå,

p/5, cu balcon, ¿i pivni¡å, 26 mp, apå caldå, cåldurå, gaze la u¿å, zona centralå, 27.000 {; 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10 parchet, intabulare, 27.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

260. PAJURA, 19 mp, 3/4, apå caldå -

cåldurå, centralå de bloc, fårå gaze, baie - bucåtårie, 18.000 {; 0760.240.796 esa_yz@yahoo.com

curat, fårå gaze ¿i cåldurå, toate actele, 15.000 {; 0721.854.711/ 0768.835.410/ 0723.389.967 261. PAJURA, garsonierå, confort 1,

nou renovatå, mobilatå, utilatå, 34.000 {; 0727.492.261 262. PANTELIMON (Delfinului), 6/10,

cf. 1, renovatå, multiple îmbunåtå¡iri, liberå. 0722.630.405/ 021.361.61.90

263. PANTELIMON Colt, cf. I, dec, 3/10, curatå, Chi¿inåu, 31 mp cu balcon, cad-int, 28.500 {; 0728.429.159 264. PANTELIMON, Armenesc,

stradal, cf. 1, dec., 1/10, 36 mp, bloc 1982, intrare, vedere spate mixt, 34.800 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 265. PANTELIMON, cf.3, cu gaze, 2/4,

302. SÅLAJ, ªos., p/8, superîmbunåtå¡iri, 24 mp, mobilatå, la cheie. 24.000 {; 0722.330.955 303. TEI, Facultatea de Constructii, 42

mp, decomandata, etaj 6/8, constructie 1986, libera, curata, contorizata, credit, intabulata, 40.000 {; 021.211.02.24/ 0751.283.138 office@imobveritas.ro 304. TEI, garsonierå zona Tei- Facultatea de Construc¡ii, str Inginerilor, cf 1, dec, sc 47 mp, balcon, etajul 7, imobil cu 9 etaje, bloc construit în 1985 m fårå imbunåtå¡iri, se accepta credit, 40.500 {; 0732.009.391/ 0733.968.331 contact@casatransimob.ro www.casatransimob.ro

complet renovatå, totul nou, 9.900 {; 0786.951.989

321. TITAN, Baraj Bicaz, 6/10, cf. 1, semidec., 31 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 32.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207 322. TITAN, Billa, bloc mixt, 6/10, cf. 1, semidec., 33 mp, balcon, fårå îmb., particular, acte în regulå, disc., fårå agen¡ii, accept credit, 28.900 {; 0749.868.257/ 0733.787.322 323. TITAN, Billa, cf. 1, 4/10, 32 mp, fårå îmbunåtå¡iri, vedere fa¡å, intabulare, liberå, disc., 32.500 {; 0729.883.300 324. TITAN, Billa, proprietar, cf. 1, 1979,

31 mp, et. 7/10, îmbunåtå¡iri, facilitå¡i transport, aprovizionare ¿i recreere, cadastru ¿i intabulare, 34.000 {; 0728.744.549

325. TITAN, Circa 13, gars. cf. 2, 20 mp,

8/10, g, f, t, um, apometre, repartitoare, utilatå, mobilatå, proprietar, 24.000 {; 0736.429.980

326. TITAN, complex rezidential Råsårit de Soare, an fabrica¡ie 2009, et. 5/11, neipotecatå, pozitie excelentå, 45.000 {; 0723.685.809 ali.popa@yahoo.com 327. TITAN, Costin Georgian, 32 mp, 5/10, renovatå total, g, f, parchet, termopan, u¿å metalicå, balcon închis, se acceptå Prima Caså, zonå verde, parc, metrou, ofertå realå, ocazie, 36.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 328. TITAN, Dristor metrou, cf. 1, 36 mp, decomandata, bloc mixt, et. 1/ 10, Yellow Imobiliare, 37.000 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com 329. TITAN, gars. cf. 1, 33 mp, 31.000 {; terenuri zona Buftea (Dârza), 5 {/mp; 0724.545.894/ 0745.387.344 330. TITAN, Lucretiu Patrascanu, Costin Georgian, metrou, 32 mp, bloc cu toate utilitatile, curata, imbunatatiri, gresie, faianta, balcon inchis, vecinatati: parc si metrou, accepta Prima Casa, ocazie, 32.500 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

332. TITAN, metrou, 9/10, 32mp, zona

verde, bloc mixt, 31.500 {; 031.809.25.25/ 0726.934.341

333. TITAN, metrou, parc, 5/10, intabulare, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, bloc curat, 37.500 { ¿i 9/10, cf. 1, îmbunåtå¡iri moderne, intabulare, 33.000 {; 0723.399.229 334. TITAN, Parc, C-tin Brancusi, Minis,

33 mp, bloc 1982, zona verde, proaspat renovata, amenajata modern, gresie, f, parchet, t, usa metalica, balcon inchis termopan, complet mobilata si utilata, super ocazie, 33.500 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 335. TITAN, Parc, metrou, 32 mp, etaj

3/ 10, bloc 1980, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, intrare din bulevard, zona verde, parc, apropiere Campia Libertatii, Baba Novac, accepta Prima Casa, ocazie, 34.900 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro 336. TITAN, Pia¡a Mini¿, particular vând

gars. cf. 1, 1984, s- 32 mp, 10/10, semidec., complet utilatå ¿i mob. modern, 34.000 {; 0722.614.386/ 0721.814.985

337. TITAN, Policlinica, cf. 1, p/10,

libera, balcon, vedere bulevard, 35.000 {; 021.340.09.66/ 0744.207.261

338. TITAN, Policlinicå, 2/10, cf. 1, decomandatå, bloc mixt, zonå parc, liberå, cadastru ¿i intabulare, 32.500 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

lar, p/4, renovatå, liberå, g, f, p, um, t, 15.300 {; 0722.465.875 269. PANTELIMON, Delfinului, semistradal, confort 1, semidecomandat, etaj 7/ 10, 32 mp, necesita renovare, ocazie, se accepta si credit, piata foarte aproape, acces facil la transportul in comun, merita. Alexandru, 27.900 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 270. PANTELIMON, Electroaparataj, 1984, 32 mp, p/10, decomandatå, bloc mixt, fårå îmbunåtå¡iri, acte, liberå, id: MH1-0008, 33.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 271. PANTELIMON, Morarilor, cf. 2

sporit, 3/10, bl. mixt, îmbunåtå¡iri, stradal, SU-25 mp, 26.000 {; 0765.643.014

308. TINERETULUI, parc, 1/8, stradal,

dec., 38 mp, bloc mixt, 1983, renovatå lux, 47.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

309. TINERETULUI, ªincai, 4/9, cf. 1, s= 30 mp utili, constr. 2000, utilatå, mobilatå, acte, cu îmbunåtå¡iri, loc parcare, acceptå credit, neg. (Cod: AV0029695), tel/ fax 49.000 {; 0720.534.203/ 031.330.31.35/ 021.330.31.36 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro 310. TITAN 4/10, cf. 1, semidec., 33 mp,

bineîntre¡inutå, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 30.900 {; 0727.907.302/ 0786.518.296 311. TITAN Lucre¡iu Påtrå¿canu, metrou, cf. 1, dec, 6/9, îmbunåtå¡iri, stradal. 33.000 {; 0765.643.014 312. TITAN Parc, Brancusi 1979, etaj

dec., 32 mp, um, ac, 33.000 {; 0722.654.528/ 0721.241.142

mandata, bloc mixt, libera, complet renovata, 1975, agentie, accept credit, 37.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 343. TUNSU Petre, gars. cf. 3, an 1978,

17 mp, liberå, curatå, proprietar, parchet, termopan, disc., 7.800 {; 0764.368.693 344. UNIRII, 5/8, 42 mp, bloc nou, 1992, Camera de Comer¡, cf. 1 sporit, dec., t, p, g, f, intabulatå, accept credit, 59.500 {; 0732.056.579 345. UNIRII, Alba Iulia, cf. 2, 3/10, liberå, curatå, acte la zi, 22.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 346. UNIRII, gars. 25 mp, 20.000 {;

0723.502.333

347. UNIRII, Mitropolie, proprietar, gar-

sonierå 38 mp, et. 5, renovatå complet, 33.500 {; 0728.360.345/ 0722.326.900

272. PANTELIMON, Morarilor, cf. 2, bloc mixt, 2 lifturi, et. 7/10, 24 mp, baie cu cadå, apå caldå, cåldurå, gaze, 26.700 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10

inferior, 33mp, semidecomandata, balcon, renovata, instalatii schimbate, aer conditionat, apometre, repartitoare, 35.000 {; 021.335.45.46/ 0732.144.994 eurostal@hotmail.com www.eurostal.ro

348. UNIVERSITATE, particular, Bati¿tei, camerå 5 mp, liberå, et 8, dependin¡e, incålzire centralå, gaze, bloc mixt, ideal pentru studen¡i, negociabil, 9.500 {; 0722.176.139/ 0722.228.651 catavus@yahoo.com

273. PANTELIMON, Spital, cf. II, 7/10,

313. TITAN proprietar, in str. Aleea Baraj

349. VATRA Luminoaså, Coravu, 2010, 40 mp, 6/8, bloc mixt, balcon, centralå, toate îmb., la cheie, vedere parc, metrou, ID820120, 54.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

liberå, intabulatå, 27.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

274. PANTELIMON, Spital, vând gars.

cf. 2, 1975, strada Aurului, gaze, termopan, g, f, cadå, bine între¡inutå, u¿å metalicå, meritå våzutå, 22.000 {; 0722.275.177

275. PANTELIMON, str. Racatau, zona

Cora, sos. Catelu, confort 1, imobil 2010, 35 mp ultili, toate utilitatile, finisaje lux, particular, accept credit, 35.000 {; 0721.980.095/ 0722.579.200 bndmotors@gmail.com 276. PIEPTÅNARI, 1/4, 2 focuri de gaze, ac, liberå, intabulatå, 11.500 {; 0764.652.021/ 0724.680.419 277. PLATZA Romania, bd. Timisoara,

vis-a-vis Mall, semidecomandata, cf. 1, 32 mp, 6/ 10, anul 1978, imbunatatiri, se accpepta credit, agentie, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 278. PLAZA, bd. Timi¿oara, cf. 1, 5/10, 35 mp, liberå, p+t, acceptå credit, zonå lini¿titå, 32.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 279. POLITEHNICA, particular, 2008,

Quadraplace, 60, 11/11, 5% tva + 60.000 {; 0730.657.524

Bicaz, et. 6/10, sector 3, bloc de garsoniere, fårå îmb., toate actele la zi, 32.500 {; 0745.070.303 314. TITAN, 1 camerå, 33 mp, 9/10,

metrou Titan, balcon, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, stradal, parc, parcare, acte, id 910121, 32.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

315. TITAN, 2/10, Grigorescu, 32 mp,

bloc 1986, parchet, termopan, um, metrou, ID 11904, 35.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 316. TITAN, 4/10, apropiere parc, cf. 1,

semidec., îmb., 33 mp, cadastru, intabulare, bloc civilizat, contorizatå, 32.000 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74 317. TITAN, apropiere metrou, 32 mp, etaj 6/10, bloc 1982, recent renovata, termopan, gresie, faianta, usa metalica, balcon inchis, dressing, bucatarie mobilata, accepta Prima Casa, oferta reala, ocazie, 34.990 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 318. TITAN, Auchan, cf. 1, dec., 34 mp,

1979, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, mochetat, 29.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

34.000 {; 0721.480.706

362. VOLUNTARI, Bucuresti, urgent, 48 mp centrala termica, gresie, faianta, termopane. La cheia, bloc nou 2009, 36.500 {; 0752.445.139 363. ªINCAI, metrou, 1988, 42 mp, 6/8,

dec., bloc mixt, renovatå, toate îmb., mob./ utilatå, acte, liberå, ID MH1-0007, 49.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

364. ªTEFAN cel Mare, Obor, 1983, 34 mp, 8/10, semidec., renovatå, îmb., zonå lini¿titå, metrou, acte, liberå, IDMH10005, 39.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 365. ªTIRBEI Vodå, particular, gars., 8/8+ tehnic, 41 mp, cf, bloc 1993, monolit, liberå. Rog seriozitate, 50.999 {; 0753.020.872

1. 1 DECEMBRIE -Auchan, cf. 2, dec,

8/10, fårå îmbunåtå¡iri 32.800 {; 0724.500.584/ 0723.306.006

2. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 35, persoanå fizicå vând apartament 2 camere, 4/10, stradal la bulevard, cf. 1, semidec., liber, u¿å metalicå, g+f, acte la zi; 0745.303.163 3. 1 DECEMBRIE 1918, 7/10, cf. 2, 37 mp, fårå îmb., apropiere metrou, 33.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 4. 1 DECEMBRIE 1918, et.7/10, an

1970, 37 mp, 32.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

5. 1 DECEMBRIE 1918, stradal 7/10,

confort 2 semidecomandat, fara balcon fara imbunatatiri, 36 mp, liber, particular, ocazie, 33.000 {; 0769.632.746 6. 1 DECEMBRIE Bd., Mini¿, 2 camere, cf.1 , semidec., etaj 6/8, fårå îmbunåtå¡iri, termopan, primim credit, neg., 55.000 {; 0720.298.203 7. 1 DECEMBRIE 1918 - metrou, 3/4,

cf. 1, dec., 52 mp, g, f, p, t, AC, um, lux, neg., 50.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948 8. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, dec., p/10, bloc 1982, st. 53 mp, termopane, cadastru, intabulare, 46.500 {; 0748.133.331/ 0722.891.941/ 0762.564.429

9. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 2/10,

amenajat, dec., 44.000 {; 0744.636.660

11. 1 MAI (Mihalache), Grivi¡ei, metrou, 53 mp, 3/7, intare ¿i vedere stradalå, bloc reabilitat 2010, renovat recent, p, g, f, t, um, metrou, ofertå realå, ocazie, 50.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro

342. TRAPEZULUI, cf. 1, 8/ 10, deco-

najatå, dec., metrou, parc, 52.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

361. VITAN, vând gars., rog seriozitate,

340. TITAN, Policlinicå, 7/10, cf. 1 semi-

dec., gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, instala¡ii noi, aer condi¡ionat, 36.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207

307. TINERETULUI, 40 mp, 6/8, ame-

268. PANTELIMON, Cora, particu-

360. VITAN, Mall, particular, stradal, Alexandru Moruzzi, 2/4, cf. 3, 20 mp: modificata in totalitate, centrala proprie, gaze, cabiana dus, inst. san. ¿i el. nouå, apometre, finisari lux, vis a vis Mall, pre¡ul afi¿ata, nedisc., 30.000 {; 0723.203.755

10. 1 DECEMBRIE, bulevard, confort 1, decomandat, 1/8, construc¡ie 1986, curat, fårå îmbunåtå¡iri, stradal, 54.000 {; 0722.612.915/ 0766.360.676/ 021.252.40.10

267. PANTELIMON, Cora, cf. 3, p/4,

gaze, liberå, 15.000 {; 0765.643.014

359. VITAN, Mall, Garleanu, Casa de Pensii, Octavian Goga, confort 1, 10/ 10, 42 mp, dec., mobilata renovata lux, gresie, faianta, termopan Wenge calitate, living marit, sanitare noi, parchet, usi noi, ac, 2 lifturi, panoramå, 48.000 {; 0764.106.351

339. TITAN, policlinicå, 5/10, cf. 1, semi-

apropiere metrou, cf. 1, dec., t, p, g, f, ac, accept credit, 47.000 {; 0732.320.503

306. TINERETULUI, 3/8, bloc 1980,

358. VITAN, Mall, confort III, P/4, G+F+T, liberå, discutabil, 15.500 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

comandata, 9/ 10, imbunatatiri, agentie, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

nesc, 10/10, bloc 1980, cf. 1, semidecomandat, 33 mp, balcon logie închis, neg., 28.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

266. PANTELIMON, Cimitirul Arme-

305. TIMPURI Noi, Pia¡å, proprietar, garsonierå cf. 1, decomandatå, negociabil, 46.000 {; 0726.755.485

357. VITAN, Mall, 1990, 2/8, 40 mp, dec., balcon, fårå îmb., posibilitate parcare, apropiere metrou, liberå, acte, id MH-0014, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

331. TITAN, Mega Image, cf. 1, semide-

341. TITAN, Trapezului, metrou la scara, 37 mp, decomandata, etaj intermediar, bloc mixt, proaspat renovata modern, g, f, p, t, usa metalica, instalatii schimbate, absolut totul nou, accepta P Casa, superocazie, 37.000 {; 0769.060.005 marius@privatebroker.ro www.private-broker.ro

îmbunåtå¡iri, 17.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

356. VITAN, la 100 m de Mall, pe calea Vitan, urgent, particular. Et. 10, renovata de curand, se vinde utilata si mobilata. Scara foarte curatå. Existå 2 lifturi. Posibilitate parcare. Loc de joacå, 51.000 {; 0723.376.687 artdesign777@yahoo.com

350. VICTORIEI calea 31 mp, et. 4/5, renovata in totalitate in 2008, mobilata si utilatå complet (se poata vinde si mobilata, utilata) imobil fara bulinå, curte interioara, lift, neg., 38.500 {; 0722.850.723 cataghinea@yahoo.it 351. VICTORIEI Pia¡å, vând spa¡iu la

mansardå; 0764.384.288

12. 1 MAI (Turda), bloc 1982, et. 7/9,

semidecomandat, nerenovat, 53 mp, pozi¡ie foarte bunå, 59.900 {; 0766.355.263

13. 1 MAI metrou, calea Grivitei, RAR,

apartament 2 camere bloc reabilitat termic, etaj 3/7, 57 mp, balcon pe toata lungimea apartamentului inchis in termopan, curat, liber, t, g, f, p, viabil Prima Caså, 47.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com 14. 1 MAI, (Mihalache), Grivi¡ei, metrou,

5/7, 50 mp, bloc reabilitat 2010, renovat recent, p, g, f, t, ac, u¿å metalicå, repartitoare, apometre, mobilat, intabulat, metrou, comision 0, ofertå realå, ocazie, 54.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

15. 1 MAI, 1984, 4/8, 60 mp, 2 balcoane, vedere mixtå, toate îmbunåtå¡irile, intabulare, id 860123, 68.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 16. 1 MAI, 1984, 6/10, 62 mp, deco-

mandat, vedere spate, acces stradal, curat, pre¡ negociabil, 79.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro

17. 1 MAI, 1986, 7/8, 53 mp, confort 1, vedere/ acces stradal, aer condi¡ionat, negociabil, 64.900 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente1mai.ro 18. 1 MAI, 3/8, bloc 1982, decomandat, ultrafinisat, zonå bunå, posibilitate parcare, neg. 80.000 {; 313.03.24/ 0740.656.708 19. 1 MAI, Ana Gabriela, 2 camere, 7/9,

confort 1, 55 mp, 1986, liber, orientat sud, comision 0% cumpåråtor, 62.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261

20. 1 MAI, Antena 1, apartamente noi finalizate situate în P-¡a Chibrit, la numai 2 minute de metroul 1 Mai cu 2 camere (60 - 68 mp): 67.000 - 74.000 {, TVA inclus. Finisaje la cheie. Se accepta si credit. Ofertå, 0721.336.969/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 21. 1 MAI, Chibrit, proprietar ap 2 cam.,

352. VICTORIEI, Calea nr. 2, garson-

ierå vedere spre Calea Victoriei, etaj 3/7, util 26 mp, chicinetå 1 mp, parchet, necesitå renovare, discutabil, email pentru poze, 35.000 {; 0743.040.373 bograd@gmail.com

renovat complet inclusiv inst. electrice si sanitare, gresie, faianta, termopane, balcon cat tot ap. inchis cu termopan, vis-avis metrou 1 Mai. Bonus mobila bucatarie noua, 75.000 {; 0732.426.102

353. VITAN -Mall, bloc nou, deco-

22. 1 MAI, Grivi¡a, vis a vis de Registrul

mandatå, 42 mp, liberå, parter înalt, 39.900 {; 0748.884.594/ 0724.885.996 354. VITAN Mall, 5/10, 40 mp, bloc

1987, dec., liberå, 40.000 {; 0744.636.660

355. VITAN, garsonierå excep¡ion-

alå, 40 mp, 1986, f, g, ac, t, balcon închis, 6/8, bloc mixt, decomandatå, proprietar, 43.000 {; 0721.466.554

Auto Roman, în bloc reabilitat termic, 2 camere, renovat impecabil, instala¡ii noi, termopane, boxå, ideal firmå ¿i pentru locuit, 50000 {; 0729.800.120 lacatus@pjl.ro

23. 1 MAI, Grivi¡ei, metrou, 3/ 8, 53 mp,

bloc reabilitat 2010, intrare ¿i vedere bulevard, proaspåt zugråvit, p, g, f, t, repartitoare, u¿å metalicå, intabulat, metrou, comision 0, ofertå realå, ocazie, 50.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

11

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 24. 1 MAI, metrou, cf. 1, etaj 7, liber,

amenajat modern, acte la zi, 41.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 25. 1 MAI, Mihalache, metrou, 50 mp,

5/7, intrare bulevard, bloc reabilitate 2010, renovat recent, p, g, f, t, ac, um, metrou, comision 0, apropiere Victoriei, Turda, Averescu, ofertå realå, 54.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro 26. 1 MAI, Turda, 1983, 56 mp, 9/10,

decomandat, renovat, mobilat/ utilat superlux, id: MH 1-0011, 69.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

27. 1 MAI, Turda, Parcul Sfânta Maria,

6/10, 70 mp, decomandat, 1986, CBR49549 95.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 28. 1 MAI, Turda, stradal, 5/6, semide-

comandat, renovat, vedere spate, 52.000 {; 0732.940.972

29. 12 SEPTEMBRIE, 1990, Panduri, 58 mp, 6/8, balcon, semidecomandat, toate îmbunåtå¡irile, renovat recent 2010, parc, intabulare, id 950929, 69.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 30. 13 SEPTEMBRIE, 4/8, 64 mp utili,

bloc 1992, decomandat, g, f, t, ac, apometre, foarte ingrijit, hypermarket la scarå, intabulat, vecinatati: Panduri, Marriott, Unirii, parc Sebastian ocazie, spatios, oferta reala, ocazie, 62.400 {; 0769.060.006 robert@privatebroker.ro www.private-broker.ro 31. 13 SEPTEMBRIE, Mariot, ocazie

deosebitå, 2 camere decomandat, 6/7, bloc 1989, 55 mp, 2 balcoane, zonå lini¿titå, scarå curatå, apropiere ¿coli, grådinite, supermarket, pia¡å, parc, curat, pret negociabil, 78.000 {; 0722.783.630 elenaclain@yahoo.com 32. 13 SEPTEMBRIE, Panduri, Monitorul Oficial, Spital, 6/8, dec., 65 mp, constr. 1992, liber, civilizat, 75.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733 33. 13 SEPTEMBRIE, particular,

semidec., P/1, 47 mp, toate utilitå¡ile, gaze (sobe) 60.000 {; 0749.050.931 34. 13 SEPTEMBRIE, Prosper,

Con¡e¿ti, P/8, 60 mp, 1988, negociabil, CBR48856 63.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 35. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian,

Prosper, dec., 64 mp, construc¡ie 1988, g, f, p, t, lavabil, scarå curatå, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0732.919.317/ 0765.781.111 36. 13 SEPTEMBRIE- Panduri, 4/8,

g+f, um, parchet, lavabil, 63.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

37. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, stradal, 2/8, dec, g+f, parchet, termopan, 55.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 38. AGATHA Bârsescu, dec, et. 4/4, 62

mp, ac+ g+ f+ p+ t, 1988, 62.000 {; 0723.696.659/ 0767.405.792 39. ALBA Iulia Pia¡å, vând ap. 2

camere, etaj 2, amenajat lux; 0720.911.299

40. ALBA Iulia, zona pia¡å, ap. 2 cam.,

pre¡ neg.; 0720.911.299

41. ALEXANDRIEI ªoseaua, dezvolta-

tor, bloc 2010, ultimele douå apartamente, parter 53 mp 36.000 {, etaj 1, 52 mp 34.000 {, inclus TVA, loc parcare. 0721.279.091 42. ALEXANDRIEI, OMV, 7/10, cf. 2,

35 mp supr., bloc reabilitat termic, termopan, f, g, u.m., acte, 35.000 {; 0721.854.711/ 0768.835.410/ 0723.389.967

43. ALEXANDRIEI, ªosea 1, apartament 2 cam., cf. 1, în bloc gen vilå, cåråmidå, curte interioarå, 56 mp+ boxå subsol+ parcare, 49.500 {; 0724.378.995 44. ALEXANDRU Obregia, 2 cam., cf.

2, semidec., balcon, 7/10, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

45. ALEXANDRU Obregia, ap. 2 cam.,

cf. 1, 3/10, fårå îmbunåtå¡iri, balcon mare, 43.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

46. ALUNIªULUI, apartament 2camere confort 1 decomandat et 5/7 curat, loc de parcare, apropiere P-¡a Progresul, partial renovat, bloc linistit, 49.000 {; 0744.913.669 47. AMZEI, Pia¡a, Romanå, 6/8, semi-

decomandat, vedere fa¡å, îmbunåtå¡it lux, fårå risc, 69.000 {; 0728.330.209

48. AMZEI, ultracentral, Str. Mendeleev,

3/9, construc¡ie 1980, sp 64.37 mp, ac, termopan, jaluzele verticale, parchet, gresie, faian¡å (bucåtårie, baie, hol), zugravit recent, bucataria, 110.000 {; 0721.901.505 razvi252001@yahoo.com

49. ANDRONACHE ¿i Bucur Obor,

59. AVIAºIEI, 1986, 56 mp, decoman-

94. BASARABIA Chi¿inåu, 2/10, cf.1/

60. AVIAºIEI, 2 cam., cf. 1, an 1988, 60 mp, 3/4, multiple îmb., dec., 88.000 {; 0727.730.750

95. BASARABIA, 2/8, cf. 1, dec., g, f, p, t, toate actele,. accept credit, 55.000 {; 0747.068.429

61. AVIAºIEI, 2 cam., cf. 1, an 1988, 65 mp, zona Erba¿u, 2/4, dec., termopan mahon, urgent, 130.000 {; 0727.730.750

96. BASARABIA, 6/10, Câmpia Lib-

62. AVIAºIEI, 88 mp, etj 2, nemobilat, imobil nou finalizat 2010, gresie, faian¡å, parchet, tâmplårie PVC 5 camere, usi Pinum, aerconditionat, centrala de apartament Buderus, pret negociabil, 110.000 {; 0735.325.404/ 0729.408.654/ 021.321.31.15 contacT@residence5.ro www.residence5.ro

97. BASARABIA, Câmpia Libertå¡ii, cf. 1, 3/10, balcon, termopane, parchet, f, g, toate actele, foarte civilizat, parcul IOR, 48.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

dat, 1 balcon, orientare sud, zonå verde, neg., 65.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

63. AVIAºIEI, apartament 2 camere,

confort 1, 57 mp, etaj 1, construc¡ie 2010, finisaje lux,gresie, faian¡å, parchet, termopan, 80.000 {; 0727.505.410 64. AVIAºIEI, lângå Hotel Erba¿, et. 2/4, dec., s. utilå 65 mp, 2 cam., nemob., bucåtårie mobilatå, baia recent renovatå, balcon închis cu termopan mahon, parcare, 330 {/l; 0743.371.030 65. AVIAºIEI, metrou, Bor¿a, 2 camere, 2/4, decomandat, 58 mp, 2 balcoane, geam baie, apartament pe mijloc, comision 0% pentru cumpåråtor, 74.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261 66. AVIAºIEI, Petrom, 1/4, 1985, ame-

najat, ac, f, t, p, g, metrou, 85.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

67. AVIAºIEI, Pod Båneasa, etaj inter-

53. APÅRÅTORII Patriei, ap. 2 camere,

cf. 1, dec., et. 2/10, apropiere metrou, renovat recent, schimbat instala¡ii electrice ¿i sanitare, g, f, t, um, ac, parchet, supraf. 56 mp, 2 lifturi, anul 1983, neg., 57.000 {; 0723.460.200 54. APÅRÅTORII PATRIEI, METROU, TERMOPAN, PARCHET, INTABULAT; 0761.641.295/ 0724.171.949 55. ARMENEASCÅ, 2 cam., etaj

3/4, 50 mp, liber, 49.000 {; 0743.649.572

56. ARMENEASCÅ, pazå perma-

nentå, parcare, loc joacå, grådinå cu fântânå artezianå, boxå incluså, construc¡ie 2008, exclus agen¡ii, 80 mp - 55.000 {, 125 mp - 85.000 {; 0764.745.020 57. ASMITA Gardens, particular, apart.

nou, dec., 2 bai, 2009, et. 2/ 16, finisaje lux, luminos, suprafat 71 mp, +loc parcare ext., str. Gladitei (Vacaresti colt cu Tineretului), pe Cheiul Dambovitei, vedere lac Vacaresti, 92.500 {; 0722.384.198/ 0742.258.834 dodo.marinescu@gmail.com www.asmitagardens.ro

58. AUCHAN, Circa 13, 2 cam., confort

1, decomandat, etaj 2/4, cu îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, 2 parcåri plåtite ¿i boxå, 48.000 {; 0765.848.502/ 0761.200.889

99. BASARABIA, Costin Georgian, 1980, et. 3/9, stradal, 56 mp, toate îmb., AC, mobilat modern, ID732, 62.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 100. BASARABIA, Diham, 2 cam., cf.

1, 1982, 55 mp, proprietar, curat, intrare stradalå, hol mare, geam baie, balcon, zonå lini¿titå, numai cash, 49.800 {; 0733.722.052 101. BASARABIEI 7/10, 54 mp, 1986, vedere spate, metrou, parc, scarå curatå, ID 10924, 62.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 102. BASARABIEI, 4/4, semidec,

îmbunåtå¡iri, blocuri ruse¿ti, 45.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

104. BERCENI - Alexandru Obregia,

103. BATIªTEI, Vasile Lascår, 1/7,

1985, decomandat, mod open-space, renovat recent, p, g, f, t, um, ac, intabulat, apropiere metrou, N. Caramfil, Herestrau, Aviatorilor, negociabil, comision 0, oferta realå, 87.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

105. BERCENI - Brâncoveanu, cf. 2, et.3/4, îmbunåtå¡iri, urgent, 35.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786

69. AVIAºIEI, Siriului, decomandat, 60

106. BERCENI cf. I, dec, s - 52 mp, etaj

mp, superfinisat, utilat, mobilat lux, alarma, aer conditionat, bloc reabilitat termic, loc parcare, 89.000 {; 0740.088.740 70. AVIAºIEI, ªerbånescu, 5 min.

metoru, 55 mp, decomandat, p/4, bloc 1983, intabulat, metrou, apropiere Heråstråu, N. Caramfil, Aviatorilor, comision 0, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 71. AVIAºIEI, ªerbånescu, Siriului, 5 min. metrou, 60 mp, bloc1985, decomandat, renovat recent, p, g, f, t, ac, um, jacuzzi, metrou, apropiere Heråstråu, N. Caramfil, Aviatorilor, comision 0, ofertå realå, 86.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 72. BABA Novac 55 mp, apropiere parc, metrou, pia¡å, etaj 8, gresie, faian¡å, intabulare, liber, meritå våzut, 50.000 {; 0755.075.904/ 021.252.33.22/ 031.425.62.70 office.iancului@excesimobiliare.ro www.excesimobiliare.ro 73. BABA Novac, 1974, 50 mp utili, etaj

15/17, finisat, 1 balcon închis, termopan, AC, CBR37984 57.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 74. BABA Novac, 1982, 55 mp, semi-

dec., balcon, fårå îmb., posibiitate parcare, apropiere parc, metrou, acte, liber, id MH - 0003, 49.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 75. BABA Novac, 6/10, cf. 1, semideco-

mandat, 52 mp, zonå civilizatå, intabulare, 50.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

particular, 2 camere, cf.1, p/9, îmbunåtå¡iri, accept credit, 46.000 {; 0727.091.820

semidecomandat, 1/ 10, 52 mp, fara imbunatatiri, vis-a-vis parc IOR, pret negociabil, agentie, 48.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

80. BABA Novac, Rond, 1986, et. 9/10,

55 mp, îmb., AC, doar cash, ID231, 59.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

mp, 7/10, curat, construc¡ie 1975, cadint, 44.800 {; 0728.429.159

83. BABA Novac, semidec., p/9, 1973,

50 mp, renovat, termopan, finisat, bucåtåria mobilatå, CBR 42417 53.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 84. BABA Novac, semidecoman-

dat, 8/9, foarte curat, bloc civilizat, liber, cålduros, luminos, 51.000 {; 0723.450.898/ 0762.677.992 85. BABA Novac, ªapte Drumuri,

parter/10, cf. 1, decomandat, cu balcon mare, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil, 47.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 86. BAICULUI zonå - Electronica,

Obor, vând apartament cu 2 camere, confort 3, dec., cu gaze, proprietate, îmbunåtå¡ite, etaj 2/4, disc., 26.000 {; 0769.427.535/ 0761.836.746 87. BAICULUI, apartament 2 camere,

confort 3, cu gaze, îmbunåtå¡iri, neg., 0786.759.473

88. BAICULUI, particular, apartament 2

cam., cf. 3; 0729.663.004/ 0761.046.124

89. BALTA Albå, Circa 13 Poli¡ie, 2/4, cf.

1, decomandat, 53 mp, toate îmbunåtå¡irile, fårå balcon, 46.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

90. BANU Manta, 1/1, circular, 52 mp,

neamenajat, îngrijit, grådinå 59.990 {; 021.330.20.05/ 0728.953.990 91. BANU Manta, Primårie, et. 1, dec., mob. modern, u¿å metalicå, termopan, centralå proprie, loc parcare, disc., fårå agen¡ii, 350 {; 0733.787.340/ 0733.787.322 92. BARBU Våcårescu, 6/8, bloc nou,

cf. 1 sporit, dec., Parcul Circului, CEC, liber, acte la zi, 69.999 {; 0732.320.501

93. BASARABIA 1/10, cf. 1, decoman-

dat, 60 mp, construc¡ie 1984, zona B-dul Chi¿inåu, curat, acte la zi, 53.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

168. BERCENI, Uioara, cf. 2, 2/4,

136. BERCENI, IMGB, cf. 1, bloc cåråmidå, 2008, centralå, toate utilitå¡ile, superfinisat, 43.000 {; 0723.383.204 www.nhpimob.ro

g+f+p, zona verde, 34.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

mp, fårå îmb., liber, ID491, 49.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 139. BERCENI, metrou Apåråtorii

Patriei, construc¡ie nouå, 55 mp utili, la cheie, finisaje lux, balcon, curte proprie, parcare, 55.000 {; 0731.229.541/ 0726.276.110 140. BERCENI, metrou Brâncoveanu,

169. BERCENI, vând ap. 2 camere, cf.

1, 2010, 42 mp, 37.000 {; 0766.253.428

170. BRAGADIRU, Ilfov, vând sau

schimb ap. 2 cam. cu 2 garsoniere, pre¡ neg., 70.000 {; 0786.428.009/ 0764.338.915 171. BRÂNCOVEANU Budimex, semidecomandat, 6/8, 45 mp + balcon 11 mp, stradal, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, apometre, loc parcare, 50.900 {; 0734.468.909/ 0722.260.572 172. BRÂNCOVEANU, cf.2, etaj 3,

îmbunåtå¡iri, centralå, 40.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

173. BRÂNCOVEANU, Huedin, cf. 2,

8/10, cf. 2, renovat, balcon, 39.500 {; 0731.551.557/ 0767.007.814

dec., 6/10, îmbunåtå¡iri, SU 39mp, 39.000 {; 0765.643.014

141. BERCENI, metrou IMGB 1, super-

174. BR¢NCOVEANU 2 camere, dec., an 1974, 50 mp, mob. futurist+ u¿å metalicå, neg., 60.000 {; 0767.543.583

ofertå Prima Caså. Particular, apartamente 2 camere în imobil p+3 - finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55 - 65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, (T.V.A. 5% inclus) de la 47.000 {; 0751.512.005

142. BERCENI, metrou IMGB 1, super-

ofertå Prima Caså. Particular, apartamente 2 camere în imobil p+3 - finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55 - 65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, (T.V.A. 5% inclus) de la, 47.000 {; 0751.512.005

175. BR¢NCOVEANU zona Huedin

apartamente cu scara interioarå cu 54 mp, complet finisate g, f, p, t, um, ob. sanitare. Foarte aproape mijloace de transport. Cadastru, intabulare, pretabil prima casa. Exclus intermediari, 40.000 {; 0728.729.763 176. BR¢NCOVEANU, 1/4, confort 1,

decomandat, gresie, faian¡å, vedere spate, liber, intabulare, 51.500 {; 0788.819.392

mobilat, utilat complet, loc parcare, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

114. BERCENI, 7/10, apropiere metrou,

stradal, 2/10, semidec., 57 mp, balcon spa¡ios, metrou, RATB, pia¡å, proprietar, accept credit, 55.000 {; 0749.155.177 116. BERCENI, Apåråtori, constr. nouå, 120 mp, apartamente pe 2 niveluri, la cheie, scarå interioarå, compartimentabil 3-4 camere, loc parcare, 70.000 {; 0722.417.677/ 0722.272.181 117. BERCENI, Apåråtori, construc¡ie

2010, dec., la cheie, finisaje de calitate, balcon, loc parcare, 55.000 {; 0726.276.110/ 0722.272.181 118. BERCENI, Apåråtorii Patriei, constr. 2010, dec., 3/4, finisat complet, 55 mp, balcon, centralå termicå, intabulare, loc parcare, 55.000 {; 0722.417.677/ 0722.272.181 119. BERCENI, Apåråtorii Patriei, metrou, dec., et. 1/4, bloc 1985, termopan, la cheie, s = 62 mp, mobilat, zonå deosebitå, la 1 min. de metrou, intabulare, acc. credit, 61.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428 120. BERCENI, Bd. Obregia, 2 camere,

confort 1, etaj 3/10, curat, cadastru, disc., 43.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

144. BERCENI, metrou, IMGB, particu-

181. BR¢NCOVEANU, cf. 2, etaj 3,

146. BERCENI, Obregia, 7/10, confort

2, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, vedere spate, 39.500 {; 0788.819.392

147. BERCENI, Obregia, adiacent, cf.

184. BR¢NCOVEANU, Lamote¿ti, cf.

chet, termopan, calorifere noi, 47.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

149. BERCENI, Olteni¡ei, 1983, et. 6/8,

dec., 56 mp, multiple îmb., centralå, mob., utilat, ID667, 63.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

150. BERCENI, Olteni¡ei, 7/10, 1987,

54 mp, dec., neamenajat, ideal prima caså, 52.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

mandat, 72 mp, 2010, pia¡å, metrou, finisat, credit; 0729.158.580

curat, intabulare, accept credit, negociabil 46.500 {; 0760.664.888 153. BERCENI, Olteni¡ei, cf. 1, dec.,

etaj 1, 57 mp, construc¡ie 1984, g, f, p, t, instala¡ii noi, 59.000 {; 0730.102.375 124. BERCENI, Brâncoveanu, 6/10,

156. BERCENI, Olteni¡ei, Pia¡å, 2/8,

decomandat, 44 mp, g, f, um, curat, intabulare, accept credit, 38.000 {; 0760.664.888

dec., 56 mp, gresie, faian¡å, um, renovat, liber, intabulare, acc. credit, 54.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

125. BERCENI, Brâncoveanu, complex

157. BERCENI, Olteni¡ei, Såvine¿ti, cf.

1, semidec., 4/4, fårå îmb., bloc 1985, st - 60 mp, cadastru, intabulare, 50.500 {; 0722.891.941/ 0742.229.822 158. BERCENI, Olteni¡ei, vând ap. 2 camere, cf. 1, 1986, s- 57 mp, 2 balcoane închise cu termopan, g, f, u¿ile din caså din termopan color, geam la baie, 2 locuri de parcare, boxå subsol, vecinåtate, pia¡a, metrou, grådini¡å, ¿coalå; 0722.340.726/ 0766.559.126

128. BERCENI, cf. II, semidec, 6/10, 40 mp, Obregia- Fântâni, bloc stradal, curat, cad-int, neg. 38.500 {; 0728.429.159

159. BERCENI, Pia¡a Progresul, confort 1, 5/8, curat, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, accept credit, 46.000 {; 0788.430.751

129. BERCENI, City Mall, 5/8, cf. 1,

160. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, 2 camere,

construc¡ie 1986, liber, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.814

cf. 2, semidecomandat, 1/4, 40.000 {; 0862.043.296

130. BERCENI, confort 1, construc¡ie

161. BERCENI, Racovi¡å, 44 mp, parter

înalt/10, dec., balcon, toate îmb., lux, parcare, exclusivitate, ID940061, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

189. BR¢NCOVEANU, Parc, metrou,

et. 1/8, 55 mp, termopan, gresie, faian¡å, parchet, 2 ac, renovat recent, zonå deosebitå, renovat recent, meritå våzut, 67.000 {; 0727.074.051/ 0762.266.428 190. BR¢NCOVEANU, Secuilor PF, 2

cam cf. 3, 24 mp p, t, g, f, usa metalica, internet+tv, foarte comod, 5 min de metrou Brancoveanu, et 1/4, bloc linistit, costuri foarte mici, 30.000 {; 0761.687.010/ 0746.022.006 saibarspeis@gmail.com 191. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 3/4,

gresie, faian¡å, zonå verde, parcare, curat, contorizat, intabulare, acceptå credit, 52.000 {; 0722.417.677

192. BR¢NCOVEANU, Secuilor, liber, g, f, t, um, bucåtårie mobilatå, intabulare, accept credit, 42.000 {; 0788.505.563 193. BUCUREªTI -Târgovi¿te ¿os.

ap. 2 camere, cf. 1, 2009, 100 mp, super mobilat, centralå proprie, 2 båi, aer condi¡ionat, parcare subteranå, boxå sau la schimb ma¿inå+ diferen¡å sector 1, lângå rest. 2 Coco¿i, 100.000 {; 0755.155.694 194. BUCUREªTI, Colentina, Lacul Tei, 38 mp, P /10, 1980, semidecomandat, CBR48565, 36.500 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 195. BUCUREªTI, Pia¡a Alba Iulia,

apartament 2 camere, et. 2, vedere spre Casa Poporului, liber, 90.000 {; office@wks.ro

2/8; 021.460.38.70/ 0722.379.792

196. BUCUREªTI, vindem ¿i cumpåråm ap. toate conforturile, sectoarele 2, 3, Constant Imobiliare vå a¿teaptå ofertele cu maximå seriozitate ¿i comisioane minime; 0722.612.915/ 0722.218.460/ 0766.360.676/ 021.252.40.10

164. BERCENI, Secuilor, confort 1,

197. BUCUREªTII Noi - Pajura,

162. BERCENI, Racovi¡å, cf. I, dec, 52

mp, curat, liber, bloc, stradal, cad-int, 40.500 {; 0728.429.159

curat, fårå îmb., ID757, 47.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

163. BERCENI, Secuilor, ap. 2 cam.,

133. BERCENI, Giurgiului, cf. 1, dec.,

semidec., etaj 4/4 cu blacon, urgent, pre¡ disc., 45.000 {; 0744.674.711 alinmi2006@yahoo.com

spa¡ios, decomandat, parchet, termopan, u¿å metalicå, etaj 9, 45.900 {; 0786.397.373

decomandat, 62 mp, 1940, renovat, spa¡ios, lini¿te, centralå proprie, CBR33811 89.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 237. CIªMIGIU, parc, 2/8, cf. 1, dec.,

loca¡ie deosebitå, 81.000 {; 0723.357.152/ 0722.801.801

238. COLENTINA - Maior Båcilå, P/3,

2/10, cf.1, construc¡ie 1986, accept credit, ofertå realå, 58.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 240. COLENTINA, 1/10, g, f, p, t, toate

atele, accept credit, 42.000 {; 0747.068.429

241. COLENTINA, 1979, 42 mp, 6/10,

272. CR¢NGAªI Pod Grand, construc¡ie 1985, et 4/10, 60 mp, intabulat, cu îmbunåtå¡iri, vedere la parc, CBR47385, neg., 62.000 {; 0730.177.105 www.cbimobiliare.ro 273. CR¢NGAªI Pod, cf. I, dec, et.

6/10, f+f+p+t, bloc '84, 55.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

274. CR¢NGAªI, 1982, I/ dec., 5/10, 53

mp, 3 balc., g, f, t, um, neg., 49.000 {; 0745.299.464/ 0767.533.107/ 0729.261.288 www.amla.ro

CR¢NGAªI, 2 cam., et. 5, dec., g, f, p, aer cond., 2 balcoane, 53 mp, 55.000 {; 0730.999.551

275.

276. CR¢NGAªI, 5/8, confort 1, decomandat, 53 mp, 1984 construc¡ie, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, 2 balcoane închise în termopan, pre¡ neg., 55.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118 277. CR¢NGAªI, 53 mp, dec., îmbunåtå¡iri, 1980, 55.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

206. BUCUREªTII Noi, pod Constanta,

242. COLENTINA, 4/10, cf. 1, g, f, p, um, toate actele, accept credit, 53.000 {; 0747.068.429

278. CR¢NGAªI, Calea, pod, decomandat, 3 balcoane, et. 5/10, bloc 1986, civilizat, 53.000 {; 0729.889.441

243. COLENTINA, în zonå, vând ap. 2

279. CR¢NGAªI, Ceahlau, confort 1, decomandat, 3/8, 56 mp, 3 debarale, balcon închis, fårå îmbunåtå¡iri majore, pretabil modificåri, bloc 1982, negociabil, 56.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

6/10, liber, intabulare, 50.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

suprafata 46 mp, finisat 2010, centrala proprie, recent reabilitat, parchet nou, accept credit, particular, 48.000 {; 0765.788.118 iordanescugabi@yahoo.com

camere, mob., superîmbunåtå¡it; 0723.197.933

244. COLENTINA, Maior Bacila, bloc

4/4, s. utilå 44 mp+ hol 6 mp, boxå, decomandat, renovat modern 0, bloc reabilitat termic, cadastru ¿i intabulare, 48.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

2009, p+4, parter, 70 mp utili, centrala termica separata, termopane, parchet, gresie, faianta, obiecte sanitare, radiatoare, la cheie, toate actele, 1 loc parcare, proprietar, 60.000 {; 0744.494.202

208. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

245. COLENTINA, McDonald`s, 70 mp,

207. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

ap. 2 cam., finisate 2010, convenabil; 0761.613.999

mp utili, ultimul la aceasta suprafata, in constructie noua 2010 ,, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica,la cheie, posibilitate negociere pret, 60.000 {; 0746.383.248/ 0728.504.911 214. BÅNEASA, 78 mp construiti, 70 mp utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie,posibilitate negociere pret final, 65.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248 215. BÅNEASA, apartament 2 camere,

confort 1, decomandat, 63 mp utili, construc¡ie 2008, gresie, faian¡å, termopan, parchet, 85.000 {; 0727.505.410 216. BÅNEASA, apartamente noi situ-

ate in zona Aviatiei Colina Motors cu 1 camera (40 -49 mp): 49.000 - 59.000 {, 2 camere (65 -84 mp): 78.000 - 92.400 { si 3 camere (100-115 mp): 120.000 140.000 {, TVA inclus, ofertå, 78.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 217. BÅNEASA, Avia¡iei, apartamente

noi finalizate situate in zona Aviatiei, Phoenicia Grand Hotel cu 1camera (4055mp): 48.000-64.000 {, 2 camere(6594mp): 78.000-95.000 { si 3 camere (100-137): 120.000-140.000 {, oferta; 0721.336.969/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 218. BÅNEASA, Avia¡iei, sector 1,

219. BÅNEASA, particular, 2008,

decomandat, 55 m, g, f, t, bloc civilizat, 62.000 {; 0728.269.750

236. CIªMIGIU, Conservator, P/2,

bloc '83, g+f+p+t, 59.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

dec., balcon, toate îmb., parc, ID920079, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

186. BR¢NCOVEANU, metrou, 6/10,

188. BR¢NCOVEANU, metrou, et. 3,

43 mp, îmbunatatit lux, 1973, fårå risc, 65.000 {; 0728.330.209

ap. 2 cam., bucåtarie mare, et. 1/4, centralå, t, p, f, g, p, 30.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067

205. BUCUREªTII Noi, parc, semidec,

185. BR¢NCOVEANU, metrou, 1992, et. 2/10, semidec., AC, toate îmb., neg., ID693, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

152. BERCENI, Olteni¡ei, 7/8, 56 mp,

235. CIªMIGIU, 7/8, semidecomandat,

204. BUCUREªTII Noi, parc, cf I, deco-

lângå Heråstråu, 90 mp, finisaje deosebite Italia Germania, aer condi¡ionat, videointerfon, contorizare individualå, rezidential, mobilat si utilat, zonå linistita, particular, 135.000 {; 0728.445.522

187. BR¢NCOVEANU, metrou, cf. 1, dec., 56 mp, bloc 1984, îmbunåtå¡iri, balcon închis, apropiere metrou, intabulat, 64.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

dec., 2 balcoane, bloc 1986, stradal, 52.000 {; 0731.603.000/ 0767.007.815

2/8, cf. 1, dec., bloc 1983, liber, 54.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

5/7, g+f+p, 40.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

2, stradal, et., bloc 4 niveluri, termopan, gresie, faian¡å, parchet, la cheie, pozi¡ie deosebitå, intabulare, acc. credit, 39.500 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

151. BERCENI, Olteni¡ei, 7/10, cf. 1,

155. BERCENI, Olteni¡ei, Pia¡a Berceni,

132. BERCENI, Fântâna Florilor, dec.,

2, 2/4, termopan, um, liber, renovat, intabulat, acc. credit, 37.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

confort 1, construc¡ie 1985, curat, liber, accept credit, 62.800 {; 0788.425.118

123. BERCENI, Big, Lunca Bârze¿ti,

131. BERCENI, Emil Racovi¡å, cf. 1, semidec., 2/9, liber, curat, cadastru, intbulare, bloc tip R, 47.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

182. BR¢NCOVEANU, conf 2 decomandat, fårå îmbunåtå¡iri, bloc stradal, 2/10, 38.000 {; 0764.716.412

148. BERCENI, Obregia, p/9, cf. 1, par-

nou, gresie, faian¡å, parchet, termopan, parcare, centralå proprie, 55.000 {; 0723.383.204

1981, 6/10, între¡inut, liber, accept credit, 46.000 {; 0788.505.563

centralå, îmb., la cheie, 40.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

183. BR¢NCOVEANU, Gåzarului, cf.

metrou, bloc nou, cf. 1, dec., renovat recent, t, p, g, f, um, intabulat, acc. credit, 56.000 {; 0732.056.579

vis a vis Budimex, 1/8, cf. 1, balcon 12 m, 50.000 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

ap. 2 camere, cf. 2 sporit, 1972, s- 41 mp, dec., termopane, u¿å metalicå, fårå alte îmb., neg. 50.000 {; 0786.465.045

1, et. 5/9, gresie, faian¡å, parchet, liber, zonå deosebitå, intabulare, acc. credit, 47.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

154. BERCENI, Olteni¡ei, etaj 2, bloc

127. BERCENI, Brâncoveanu, stradal,

179. BR¢NCOVEANU, 7/8, bloc stradal, cf. 1, Olteni¡ei, g, f, intabulat, acc. credit, 47.000 {; 0749.836.375

145. BERCENI, o sta¡ie de la metrou, 2 camere, cf. 1, 51 mp, decomandat, 9/10, p, f, liber, 52.000 {; 0720.548.635

122. BERCENI, big, 3/8, apropiere

2/10, cf. 1, semidecomandat, renovat, bloc 1987, stradal, 66.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

decomandat, 54 mp, liber, stradal, 52.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

180. BR¢NCOVEANU, Bucure¿ti, vând

3/4, termopane, faian¡å, curat, cadastru, intabulare, bloc 1982, 63.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

126. BERCENI, Brâncoveanu, metrou,

178. BR¢NCOVEANU, 6/8, cf. 1, semi-

lar, strada Amurgului, apart. in vila p+1+m, s. utila 53 mp amplasat etaj 1, finisat complet int. si ext., racordat la toate utilitatile, centrala proprie de apart., cadastru si intab, 50.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

121. BERCENI, Big, 2 cam., cf. 1, 48 mp, 2/8, balcon 8 mp, termopan, centralå termicå proprie, lângå metrou, Mall Sun Plaza, Big, dupå ora 13, 70.000 {; 0726.979.868/ 0723.559.558

Huedin, exclusivitate, 1972, 10/10, decomandat, termopan, liber, comision 0%, 34.000 {; 0763.089.111

bloc nou p+3 (2009) dezvoltator, finisaje lux, instalatii Romstal, izolat exterior, parchet bambus, g, f Spania, granit, tâmplårie calitate, centralå proprie, apometre, contoare separate, cash, 63.000 {; 0765.885.886

213. BÅNEASA, 69 mp construiti, 61

177. BR¢NCOVEANU, 2/10, 1989, apropiere metrou, bloc nou stradal, cf. 1, g, f, p, t,um, intabulat, acc. credit, 64.000 {; 0732.056.579

271. CR¢NGAªI Parc, cf. I, dec, et. 2,

curat, 50 mp, fårå risc seismic, 50.000 {; 0728.330.209

239. COLENTINA - Teiul Doamnei,

mp utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie, posibilitate negociere pret final, 42.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

Leonida, strada Amurgului, apartament in bloc p+2+m, suprafata utila 55 metri patrati finisat la cheie, amplasat mansarda, bransat la toate utilitatile, centrala de apartament, cad+ int, 47.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

234. CIªMIGIU, 4/8, decomandat, 4/8,

2/10, curat, f. îmb., 1983, acc credit, 56.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155

203. BUCUREªTII Noi, apartament

complex, 65.000 {; 0723.168.991

143. BERCENI, metrou IMGB, Dimitrie

270. CRIZANTEMELOR, Antiaerianå,

cf1/ dec, 70 mp utili., construc¡ie 2009, la cheie, loc parcare, accept credit, ofertå realå, 62.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

212. BÅNEASA, 47 mp construiti, 41

111. BERCENI, 2 cam., cf. 1, 2010, 53

233. CHIªINÅU, stradal, cf. 1, dec.,

camere, conf. 1, semidecomandat, 60 mp, str Crinului, pre¡ul include ¿i loc de parcare, proprietate personalå, 60.000 {; 0747.607.484/ 031.414.57.52

211. BÅNEASA Zoo, 2 cam., nou,

mp, et.7/10, accept credit, 36.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

113. BERCENI, 3/4, cf. 1, dec., renovat,

202. BUCUREªTII Noi, apartament 2

210. BÅLCESCU, Intercontinental, renovat recent, mobilat modern, AC, vedere stradalå, 62.000 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199

110. BERCENI Straja Re¿i¡a, conf.2, 38

cartierul reziden¡ial Aurel Per¿u, 49 mp utili + teraså, et. 2, g, f, t, AC, ct, loc de parcare inclus în pre¡, pazå permanentå, 49.000 {; 0722.252.220

2 camere, 110 mp, teraså, P/3, construc¡ie nouå, bucåtårie mobilatå, utilatå, confort lux; 0768.388.882

etaj parter din 4, semidecomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, scara civilizata, cod: ap008, 29.500 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro

semi, urgent, 37.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

112. BERCENI, 2 cam., cf. 1, 2010, în

201. BUCUREªTII Noi, apartament

209. BUFTEA, Studio, 40 metri patrati,

109. BERCENI Obregia, II, 37 mp, 7/10,

mp utili + teraså, în vilå nouå, în cartierul reziden¡ial Aurel Per¿u, la primul nivel al imobilului, plus 25 mp grådinå, loc de parcare, g, f, t, AC, ct, pazå permanentå, 53.000 {; 0722.252.220

199. BUCUREªTII Noi, 2/3, decoman-

200. BUCUREªTII Noi, 2/3, metrou, 50 mp, finalizat 2010, zonå verde, ID 11024 50.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

mp, dec., 2 balcoane, îmb., metrou, parcare, ID940065, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

138. BERCENI, Metalurgiei, et. 3/4, 54

parc, 55 mp, 2010, central, toate îmb., la cheie, parcare, liber, id 310328, 52.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

167. BERCENI, Sudului, 1981, 1/8, 54

135. BERCENI, Huedin, 2 cam., cf. 2 sporit, decomandat, 5/10, renovat total, toate îmbunåtå¡irile, liber, ID 675, 41.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

137. BERCENI, intrare Pope¿ti, construc¡ie nouå, 76 mp utili, la cheie, toate utilitå¡ile, loc parcare, disponibil imediat, 49.900 {; 0722.272.181/ 0726.276.110198. BUCUREªTII Noi, 1/3, Bazilescu

dat, 62 mp, construc¡ie 2010, finisat, acte, credit, 56.000 {; 0729.158.580

Amurgului apartament 2 cam suprafata utila 55 mp complet finisat, la cheie, racordat la toate utilitatile,centrala proprie de apartament, cadastru si intabulare,accept prin prog prima casa, 50.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

115. BERCENI, Alex. Obregia 22,

79. BABA Novac, Reconstructiei, cf. 1,

etaj 9/10, renovat complet 2008, meritå våzut, 41.700 {; 0745.508.342

108. BERCENI metrou, IMGB, strada

77. BABA Novac, Campia Libertatii,

Town, bloc 2009, metrou, et 3/5, cf. 1, dec., terasa, complet mobilat, buc utilata, aer cond, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centrala, parcare subteranå, neg., 113.000 {; 0746.053.077 contact@dananita.ro

166. BERCENI, Straja, 2 cam., 42 mp,

cam., et.1 în vilå, 2009, decom, 63 mp utili, toate utilitå¡ile, curte, zona vile, apropiere metrou, la gri. 53.000 {; 0722.241.794

dec., const.1986, bloc 4 nivele, 60.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

78. BABA Novac, particular, Dristor New

vând ap. 2 camere, cf. 1, dec., neg. 0766.235.864

107. BERCENI Emil Racovi¡å 2

bloc 1987, cf. 1, dec., 59 mp, 2 balcoane, cadastru ¿i intabulare, acc. credit, 52.000 {; 0749.836.375

Reconstructiei, confort 1, semidecomandat, etaj 1/ 10, bloc din caramida, balcon, 50 metri patrati curat, vis-a-vis de parc, numai cu cash, 48.000 {; 0769.041.725/ 0769.041.726 office@terraclan.ro www.terraclan.ro

fort 2, etaj 2/4, suprafa¡å 40 mp, termopan, u¿å metalicå, contorizat, liber, disponibil imediat, apropiere pia¡å, ¿coalå, Ratb, magazine, scara impecabila, zonå deosebita, intabulare, meritå våzut, 37.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428

165. BERCENI, Selgros, proprietar

1/4, curat, contorizat, 43.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

76. BABA Novac, Aurel Bottea, cf.1,

82. BABA Novac, Rucår, cf. I, semi, 53

2 cam., cf. 1, 1973, dec., cf. 1, et. 2/10, liber, s= 52 mp, loc parcare, apropiere metrou, cash, disc., 52.000 {; 0729.142.255

6/ 10, decomandat, 56 mp, renovat si mobilat modern, intabulat, 65.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com

68. AVIAºIEI, Serbanescu, 60 mp, bloc

APARÅTORII Patriei, Mårå¿e¿ti, Unirii, ap. 2, 3, ¿i 4 camere, particular 0728.959.895

52. APÅRÅTORII Patriei (Spiru Haret),

98. BASARABIA, Cimpia Libertatii, etaj

decomandat, 75 mp, intabulat, liber, 2 gr. sanitare, neg., 65.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866

81. BABA Novac, rond, stradal, vedere fa¡å, 60 mp, parter înalt, ideal firmå, cf 1, decomandat, imbunåtå¡iri, negociabil, agen¡ie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

51. APUSULUI, particular, cf. 1, 50 mp, Militari, complex, îmbunatatiri, proaspat renovat, gresie, faianta, termopan, u¿å metalica, aer conditionat, cadastru, intabulare, liber et. 9/9, urgent, 46.500 {; 0740.111.881 andrei.tudor@homedeco.ro

ertå¡ii, stradal, dec., 1982, 55 mp, termopan, 57.500 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

mediar, 66 mp, imobil nou, finisaje de calitate, CBR32321 84.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

blocuri noi, termopan, u¿å metalicå, decomandat, finisaje moderne, finalizat 2009, finisaje moderne, 55 mp - 43.000 {, 78 mp 55.000 {; 0767.507.508 50.

dec, constr. 83, 55 m.p., curat, accept credit, ofertå realå 55.500 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

134. BERCENI, Gåzarului, Spinis, con-

Greenfield, 80, parcare, 5% tva+ 81.000 {; 0730.657.524

220. CAMIL Ressu, Dristor 2 metrou, cf.

1, p/10, cu balcon, pozi¡ie excelentå, cadastru, liber, super ofertå, urgent, ocazie, disc., 42.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

221. CAMIL Ressu, Dristor, cf. 1, p/10

cu îmb., termopane peste tot, g, f, cadastru, supe ofertå, urgent, ocazie, disc., 40.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 222. CAMIL Ressu- Ambrozie, 8/10, cf.

1, semidecomandat, 53 mp, curat, liber, 47.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694 223. CÂMPIA Libertå¡ii, cf. 1, sd, 9/10,

cu bani cash, disc. 42.000 {; 0768.957.472/ 0735.078.088

224. CANTEMIR 2 camere, semideco-

mandat, etaj 2/8, balcon vedere spate, loc parcare, urgent, 53.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

225. CANTEMIR/ Budapesta, 45 mp,

P/P, caså curte, semidecomandatå, imbunåtå¡irile, utilitå¡i, posibilitate mansardare, CBR44286 60.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

226. CAROL parc, 55 mp, 1/1, in complex de vile, semidecomandat, deosebit, CBR45756 52.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 227. CENTRAL Mo¿ilor, etaj 1/10, metrou, bloc 1980, spa¡ios, liber, 62.900 {; 0755.065.515 228. CENTRAL, bloc 2009, etaj 2/5, lux,

65 mp, teraså superbå, posibilitate garaj, rate la dezvoltator, 95.000 {; 0747.164.692

229. CENTRAL, Unirii, ap. 2 camere, cf.

1, semidec., mobilat ¿i utilat vedere stradalå, et. 2/8, supraf. 40 mp, g, f, t, ac, um, neg., 63.000 {; 0723.460.200 230. CHITILA, Bucure¿tii Noi, 2 cam., construc¡ie 2010, totul nou, la cheie, gresie, parchet, termopan, u¿å metalicå, obiecte sanitare, 40.000 {; 0721.702.323 231. CHIªINÅU, Diham, cf. 1, dec., 59

mp, 6/10, constr. 1984, liber, acte la zi, 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 232. CHIªINÅU, Diham, cf.1, const.

1984, liber, 53 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

dec., balcon, centralå, toate îmb., la cheie, liber, parc, ID920111, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

280. CR¢NGAªI, Constructorilor, 1982, 3/8, 55 mp, dec., proaspåt renovat, toate îmb., ac., mobilat/ utilet modern, posibilitate parcare, zonå verde, acte, id MH - 0014, 64.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 281. CR¢NGAªI, Constructorilor, 2 camere cf. 1, semidec., stradal, 54 mp, p/4, bloc civilizat, neg., credit, 50.000 {; 0721.776.827

246. COLENTINA, Mr. Båcila 282. CR¢NGAªI, Constructorilor, 3/4, Vasile, 4/4, confort I, decou¿å metalicå, 50 mp, scarå civilizatå, mandat, 60mp utili. Dotat cu 45.000 {; 031.805.66.40/ CT, contor AR, g, f, parchet, 0729.889.441 termopane, usa metalica. 283. CR¢NGAªI, metrou, confort 1, Izolat la interior. Nu sunt decomandat 52 mp, 1986, 8/10, u¿å metprobleme cu terasa. La 3 alicå, balcon inchis, apometre, fara min de Mega, piata, parc. imbunatatiri, vedere stradala, pret negociabil, exclus agentii, 55.000 {; Pret negociabil, 62.000 {; 0723.171.077/ 0724.028.613 andreivi 0722.698.942 ti@yahoo.ro grozavu.robert@yahoo.com 247. COLENTINA, p/8, dec., 54 mp, curat, g, f, calorifere noi, centralå termicå, intabulatå, bloc 1986, bucåtårie mobilatå modern, disc., 55.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830 248. COLENTINA, Rau, apartament deosebit, decomandat, etaj 6/ 8, 54 mp, bloc 1986, 2 lifturi, super imb, centrala proprie, cadastru intabulare, bloc civilizat, merita vazut, doar cash, 55.000 {; 0734.399.903/ 0761.978.790

COLENTINA, ROSE GARDEN, 2 CAMERE, 80 MP, BUCÅTÅRIE MOBILATÅ, ETAJ 5, 80.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

249.

250. COLENTINA, Rose Garden, 9/10,

semidecomandat, 48 mp, finisaje, parchet, termopan, cadastru, intabulare, parking, 62.000 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

251. COLENTINA, stradal, cf. 1, circu-

lar, 9/10, g, f, um, 47.500 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082

252. COLENTINA, Tei, 10/10, cf. 2,

dec, hol locuibil, 42 mp, liber. 36.900 {; 021.324.16.65/ 0721.181.968

253. COLENTINA, Teiul Doamnei, 2/10, cf. 1 sporit, bloc 1986, g, f, p, t, um, acte la zi, 58.000 {; 0732.320.501 254. COLENTINA, Teiul Doamnei, cf. 2,

dec., 3/10, 42 mp utili, liber, 42.500 {; 253.01.13/ 0748.908.724

255. COLENTINA, Teiul Doamnei, Petre Antonescu, confort 1, semidec., 3/10, termopan, balcon închis, izolat, scarå curatå, 47.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 256. COLENTINA, vizavi Kaufland, cf. 1, semidec., 5/10, 53 mp, curat, bloc în reabilitare, acceptå credit, 48.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 257. COLENTINA- Mc Donald`s, 3/10, cf.1, 54 m.p., stradal, imbunåtå¡iri, ofertå realå, accept credit 50.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 258. CONSTANTIN Brâncoveanu

metrou, bloc 2010 0727.864.296

259. COSTIN Georgian, cf. 1, 59 mp, et.

7/10, complet îmbunåtå¡it, 51.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

260. COSTIN Georgian, Vergului, cf.1, 58 mp, 7/10, const.1984, gresie, faian¡å, parchet, termopan, stradal, 52.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 261. COTROCENI Mall, superb aparta-

ment, 2 cam., etaj 3/4, toate amenajårile, utilat, mobilat, 55.000 {; 0723.688.379

262. COTROCENI, Academie, 3/4, semidecomandat, 51 mp, 1960, îmbunåtå¡iri, vedere stradalå, CBR48153 76.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 263. COTROCENI, Arene, 2/4, 56 mp,

spa¡ios, stradal, zonå lini¿titå, utilat, baie spa¡ioaså, CBR30882, 120.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 264. COTROCENI, Palat, P/5, decomandat, 85 mp, 1976, renovat 2009, spa¡ios, 2 balcoane închise, CBR50498 129.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 265. COTROCENI, Pia¡a Operei, 4/5, semidecomandat, 79 mp, 1934, renovat, bucåtårie mobilatå, comision 0%, CBR17279 88.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 266. COTROCENI, Pia¡a Operei, 4/5,

semidecomandat, 84 mp, 1934, îmbunåtå¡iri, +camerå de serviciu, spa¡ios, CBR39903 79.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

267. COTROCENI, ¿os., ap. 85 mp, stradal, parter, amenajat complet, ideal pentru firmå sau locuin¡å, 125.000 {; 0721.478.654 268. COªBUC, rond, gresie, faianta, parchet natural, centrala de apartament, aer conditionat, usa metalica proaspat renovat, termopane, cablu, internet, baie cu cada, contoar gaze, mezanin, mobilat/ nemobilat, cadastru, 80.000 {; 0752.444.944/ 0752.444.953 sorinburcas@gmail.com 269. CRGAªI, 1986, 300 mp de la metrou, 2/4, 60 mp, decomandat, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, lângå parc, liber, id 860124, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

284. CR¢NGAªI, particular, cf. 1, dec., 1982, etaj 3, langa pia¡å. Apartamentul este complet renovat: inst. sanitara nouå, inst. electrica nouå. Renovat. Loc parcare si reabilitare termicå, 64.000 {; 0724.308.074 radu_simona_diana@yahoo.com 285. CR¢NGAªI, Pod, cf. 1, dec., 5/10,

bloc 1986, g, f, termopan, acte la zi, stradal, 52.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

286. CÅLÅRAªI Cale, 1994, decomandat, 63 mp, 6/8, intrare+ vedere stradalå, bloc monolit, cu îmbunåtå¡iri, ID 1820, 83.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro 287. CÅLÅRAªI, Popa Nan, direct de la

dezvoltator vânzare sau închiriere cu op¡iunea cumpårårii apartamente 2, 3, 4, ¿i 5 camere, finalizate cu finisaje de înaltå calitate ¿i dotåri deosebite suprafe¡e foarte generoase de la, 1.100 {/mp construit; 0755.518.345 www.imobiliare-tre.ro

288. CÅLÅRAªILOR Pia¡a Muncii, 6/10, semidec., construc¡ie 1989, 58 mp, 75.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.51 289. CÅLÅRAªILOR, Cale, 2/7, decomandat, imobil 1994, amenajat, 78.000 {; 0762.000.097 www.imobiliareexpress.ro 290. CÅLÅRAªILOR, Cale, 6/8, decomandat, imobil 1995, amenajat, 83.000 {; 0762.000.097 www.imobiliareexpress.ro 291. CÅLÅRAªILOR, Calea, adiacent,

2/5, 100 mpu, 2009, spate, 90.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

292. C¢MPIA Libertatii, intersectie Baba

Novac, cf 1, circular bucåtårie, stradal, 1/10, 53 mp, 1976, îmbunåtå¡iri, agentie, 55.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 293. C¢MPIA Libertå¡ii, 3/9, cf. 1, semi-

decomandat, 55 mp, parchet, termopan, AC, balcon închis, cadastru, intabulare, negociabil, 49.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 294. C¢MPIA Libertå¡ii- Parc, construc¡ie 2000, suprafa¡a utilå 55 mp, garaj 20 mp., curte 20 mp, la cheie, ofertå realå, 64.000 {; 021.255.66.45/ 0743.111.681/ 0722.370.702 295. C¢MPINA (PH), vând ap. 2 camere, 55 mp, p/4, cu balcon, u¿å metalicå, termopane, gresie, faian¡å, parchet, boxå, centralå ap. sau schimb în Bucure¿ti; 0244.372.117/ 0729.947.633 296. C¢MPINEANU, vis a vis Novo-

tel, etaj inferior, amenajat, liber, agen¡ie; 0743.649.572

297. DACIA, Alecu Russo, 70 mp, decomandat, P/P+1, 1950, îmbunåtå¡iri, renovatå, poten¡ial investi¡ie, CBR47535, 80.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 298. DACIA, Calea Grivi¡ei, decoman-

dat, p/5, 1964, 75 mp, CBR39428 79.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

299. DACIA, Parcul Ioanid, P/3, 43 metri

påtra¡i, parcare-curte, 38.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

300. DECEBAL -Cålåra¿i, balcon, 1/3,

fårå îmbunåtå¡iri, 29.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

301. DECEBAL 3/4, Zvon, 65 mp, deco-

mandat, îmbunåtå¡iri, bloc 1988, 2 aparate aer condi¡ionat, ID10582, 87.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

302. DECEBAL, Agip, Calea Cålåra¿ilor, et. 8/9, confort 1, decomandat, suprafa¡å 60 mp, an 1990, amenajat modern, termopan, parchet, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, instalatii noi, 3 minute metrou Muncii, 75.000 {; 0732.547.171 303. DELFINULUI, 2 camere confort

2, 1978, 47 mp, decomandat. 0734.323.858

304. DELFINULUI, apartament vilå, 2008, 88 mp construc¡ie + teraså 80 mp locuibilå, utilitå¡i separate, vedere lac, 75.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155 305. DELFINULUI, Pantelimon, 2 camere, cf. 2, decomandat, cu îmbunåtå¡iri, p/10, neg., 41.000 {; 0720.298.203 306. DELFINULUI, Pantelimon, 2/ 10, decomandat, su. 38 mp, renovat recent, multiple imbunatatiri, parchet, termopan, usi schimbate, pret de criza, ocazie, 42.000 {; 0753.075.109

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 307. DIHAM, zonå, proprietar, vând ap.

341. DRISTOR, cf. 1, dec., g, f, p, t,

2 camere, nu accept agen¡ie; 0768.059.240

toate actele, accept credit, 56.000 {; 0747.068.429

308. DOAMNA Ghica, etaj 5/10, deco-

342. DRISTOR, cf. I, dec, 54 mp, 1/8,

mandat, 55 mp, renovat 2008, termopan, apometre, interfon. 0742.018.931

309. DOMENII, Ion Mihalache, apropiere pia¡å, oportunitate, renovat, îmbunåtå¡iri, 5/6, luminos, vedere spate, lini¿te, bucåtårie mobilatå, 53.000 {; 0723.330.228 www.visionrealestate.ro 310. DOMENII, Mihalache, oportu-

nitate, renovat, îmb., 5/6, luminos, vedere spate, lini¿te, bucåtårie mobilatå, 41 mp utili, 49.000 {; 0724.223.626 www.vision-realestate.ro 311. DOMENII, Pia¡a, etaj 4/7, deco-

mandat, 50 mp, 1973, central, zona lini¿titå, CBR49920 58.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

312. DOMENII, vilå 1/p+2, 40 mp, pivni¡å 14 mp, grådinå, renovat, 68.000 {; 0723.835.151 313. DOMNEªTI particular, superofer-

tå, UM, tarla 11, 45.000 mp, deschidere la 3 drumuri, urgent, disc.! 11 {; 0723.530.331 314. DOROBANºI - Capitale, etaj

2/3, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, centralå proprie, termopan, disc. 75.000 {; 0734.325.777 315. DOROBANºI, Bitolia, et. 3/4,

decomandat, 60 mp utili, balcon, bloc 1955, neamenajat, toate actele, ocazie, 66.500 {; 0786.646.113 location.dorobanti@gmail.com 316. DOROBANºI, etaj 5/10, 60 mp,

decomandat, amenajat, g, f, p, um, t, vedere stradalå, intabulare, negociabil, obs.: Calea Doroban¡ilor, BCR, 90.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamente-dorobanti.ro 317. DOROBANºI, Iancu de Hunedoara, decomandat, spa¡ios, 4/6, 59 mp, 1954, CBR45946 79.900 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 318. DOROBANºI, Perla, 2 cam., 4/10,

confort 1, 55 mp, amenajat în noiembrie 2010, mobilat par¡ial, discutabil, comision 0% cumpåråtor, 88.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261 319. DOROBANºI, Perla, 2 cam.,

dec., intabulare, termopan, liber, 59.000 {; 0722.295.850

320. DOROBANºI, Rovere, BCR,

BRD, metrou, 4/8, 58 mpu, bloc 1976, decomandat, vedere bulevard, renovat recent, p, g, f, um, centralå proprie, bloc în programul de reabilitare, intabulat, ofertå realå, 87.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 321. DOROBANºI, urgent, vând ap. 2

camere, cf. 1, decomandat, open space, 57 mp, etaj 8/8, construit în 1982 ¿i renovat în 2008, cu toate îmbunåtå¡irile, par¡ial mobilat, negociabil, 95.000 {; 0745.047.195

construc¡ie 1984, totul renovat, cad-int, 53.500 {; 0728.429.159 343. DRISTOR, Complexului, 1986, 54

mp, etaj intermediar, îmb., u¿a stejar masiv, recent renovat, parcare, zonå comercialå, acte, liber, id MH- 0018, 53.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

344. DRISTOR, dec., confort 1, etaj 2/4,

termopan, gresie, faian¡å, repartitoare caldura, u¿a intrare noua. Se poate vinde si complet mobilat si utilat. Fara ipotecå, f ingrijit, neg., urgent, 58.000 {; 0765.243.168 stef_tra@yahoo.com

345. DRISTOR, Decebal, stradal, 1979, 56 mp, 9/10 + tehnic, dec., balcon, îmb., posibilitate parcare, zonå verde, parc, apropiere metrou, acte, id MH0001, 59.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 346. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

decomandat, cf 1, 8/10, îmbunåtåtiri, 5 minute metrou, negociabil, agen¡ie, 58.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 347. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

metrou, 2 cam., cf. 1, dec., p/10, um, liber, 58.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

348. DRISTOR, Eufrosina Popescu,

mp, 8/10, dec., recent renovat, toate îmb., bucåtårie mobilatå/ utilatå modern, posibilitate parcare, metrou, acte, liber, id MH- 0016, 65.500 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 352. DRISTOR, metrou, 3/ 10, cf. l cu

balcon cu imbunatatiri moderne la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat, utilat, merita vazut, accept credit, 59.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro 353. DRISTOR, metrou, 8/10, stradal,

cf. 1, bloc 1986, 53 mp, amplasament deosebit, liber, 63.000 {; 0722.314.320

354. DRISTOR, metrou, apartament 3

camere, confort 1, 75 mp, etaj 3/4, construc¡ie 1982, 2 grupuri sanitare, cu imbunåtå¡iri, 69.000 {; 0727.505.410 355. DRISTOR, metrou, cf. 1, 3/10, g, f, p, t, um, ac, mobilat, utilat, liber, 59.900 {; 021.255.45.32/ 0729.039.157 356. DRISTOR, metrou, Complexului,

confort 1, semidecomandat, 3/ 10, complet renovat, mobilat si utilat, liber, toate actele, agentie, negociabil, 59.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 357. DRISTOR, ocazie, apartament deosebit, amenajat, g, f, p, t, ac, rulouri exterioare, decomandat, su=55 mp, constructie 1976, se vinde cu bucataria si baia complet mobilate pe comandå, acte la zi, accept credit, urgent, 48.500 {; 0724.912.553/ 0726.094.695

323. DOUÅ cam., apartament conforta-

358. DRISTOR, particular, cf.1, et. 8/8,

324. DOUÅ camere, ap. cf. 2, semidec.,

2/4, curat, fårå îmbunåtå¡iri, acte, 36.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

325. DOUÅ camere, apartament în vilå,

71 mp, renovat, liber, gresie, parchet, temopan, centralå proprie, acceptåm variante: ma¿inå + diferen¡å, 52.000 {; 0745.125.631/ 0754.047.087 326. DOUÅ camere, cf. 1, decomandat, 1981, 58 mp, 2/10, spa¡ios, 2 holuri mari, îmbunåtå¡iri, spa¡iu verde, scarå curatå, neg., 57.000 {; 0762.699.471/ 0749.079.451 327. DOUÅ, trei camere, apartament bloc nou, bucåtårie noi, particular, finisate, la cheie, avantajos; 0785.123.533/ 0731.235.411 328. DRISTOR -Rm. Vâlcea 4/10, cf1/

dec, apropiere metrou, îmbunåtå¡iri, semimobilat, loc parcare, ofertå realå, negociabil 54.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966 329. DRISTOR Ambrozie, cf. I, circular,

52 mp, 8/10, metrou, bloc stradal, curat, cad-intab, neg 45.500 {; 0728.429.159

330. DRISTOR Camil Ressu, 8/10, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 47.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.51

îmbunåtå¡iri, fårå intermediari. Discutabil 55.000 {; 0769.130.636 359. DRISTOR, Râmnicu Vâlcea, 5/8,

decomandat, bloc 1985, 55 mp, parchet, gresie, u¿å metalicå, 58.900 {; 0769.060.002 andrei@privatebroker.ro www.private-broker.ro 360. DRISTOR, Ramnicul Valcea, ap. 2

camere, decomandat, 6/8, constructie 1982, sp 54mp, gresie, faianta, parchet, bucatarie mobilata, interfon, scara curata, zona bunå, 63.000 {; 0721.901.505 razvi252001@yahoo.com 361. DRISTOR, Real, cf. 2, bloc 1986,

stradal, 39 mp, Ion, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

362. DRISTOR, Rm. Vâlcea, metrou, cf.

1, dec., 2/4, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0765.643.014

actele,. accept credit, 40.000 {; 0747.068.429

335. DRISTOR, 3/ 8, 55 metri patrati, bloc 1984, decomandat, imbunatatit, termopan, gresie, faianta, usa metalica, intrare stradala, intre statiile de metrou Dristor si Nicolae Grigorescu, boxa, loc parcare, 60.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.privatebroker.ro 336. DRISTOR, 5/8, 55 mp, 1982,

aproape de metrou, negociabil, CBR48379 65.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

337. DRISTOR, 54 mp, cf. 1, decoman-

dat, intrare stradalå, zonå metrou, bloc 1975, 43.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

338. DRISTOR, 56 mp, bloc 1980, etaj

10, decomandat, teraså refåcutå, chiar lângå metrou, intabulat, chiar lângå metrou, 43.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.privatebroker.ro

bloc militar, etaj 3, confort I, decomandat, 67 mp, 60.000 {; 0722.554.934

431. DRUMUL Taberei, Favorit, 7/10, conf 1, circular, bucåtårie mare, termopan, aer condi¡ionat, g+f+um, cash 53.000 {; 0723.325.257

379. DRUMUL Taberei - Linia 41, 1/8, decomandat, termopan, bloc 1982, intabulat, credit; 0724.955.610/ 0721.019.959

432. DRUMUL Taberei, Favorit, 7/9, cf. 1, semidec., g, f, p, um, liber, intabulare, 48.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

380. DRUMUL Taberei - Lå¡ea Gheorghe 1/8, I/decomandat, G+F+P+T, 1982, acceptå credit, 55.000 {; 0722.554.934 381. DRUMUL Taberei Moghioro¿, 3/9, I/semidecomandat, balcon mare, 48.000 {; 0761.773.955 382. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf.

1, semidecomandat, bl. tip E, 3/10, t+p+um, AC, 43.900 {; 0722.542.060

2, 3/10, dec., mobilat, loc parcare, disc., 40.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786 Moghioro¿, etaj 3, fårå îmbunåtå¡iri, liber, 48.000 {; 0762.216.420/ 0722.558.070 385. DRUMUL Taberei - Prelungirea

Ghencea, imobil nou, la cheie, s = 94 mp, acc. prima caså, 53.000 {; 0725.918.207

386. DRUMUL Taberei - Prelungirea

Ghencea, imobil nou, la cheie, s =74 mp, acc. prima caså, 54.000 {; 0725.918.207

387. DRUMUL Taberei 6/10 Plaza cf. II

îmbunåtå¡iri recente boxå parcare T+AC bar 38.000 {; 0728.116.731 388. DRUMUL Taberei Compozitorilor

constr. 1980 cf. I 1/10 54 mp bloc stradal boxå 51.000 {; 0723.160.409 389. DRUMUL Taberei Mega Image

constr. 78 cf. I/dec 50 mp îmbunåtå¡iri curat intabulat 42.000 {; 0728.116.731

390. DRUMUL Taberei Plaza cf. I 50 mp balcon închis G+F+UM contorizat intabulat 43.000 {; 0728.116.731 391. DRUMUL Taberei Râul Doamnei,

et. 4/10, fårå îmbunåtå¡iri, conf.1, balcon, stradal, 45.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

392. DRUMUL Taberei Romancierilor,

conf 2 sporit, dec 7/10, imunatatit, 37.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

393. DRUMUL Taberei, 1, semidec., stradal, 5/10, 52 mp, balcon închis cu termopan, g, f, t, um, orientare est, c+i, cash, 52.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 394. DRUMUL Taberei, 1/10, Bd.

Timi¿oara, confort 2, termopane, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, contorizat total, 37.000 {; 0726.004.932 395. DRUMUL Taberei, 1/10, conf

2, decomandat, Prel Ghencea, 40 mp, balcon, g+f+um, cash 36.500 {; 0723.325.257 396. DRUMUL Taberei, 1978, Compozi-

torilor, 50 mp utili, decomandat, balcon, parcare, zonå verde, acte, id 897022, 52.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 397. DRUMUL Taberei, 2 cam., cf. 2,

ap. decomandat, confort sporit, g, f, t, AC, um, mobilat, utilat, acc. credit, 47.000 {; 0758.786.751 398. DRUMUL Taberei, 2 camere,

Buclå, cf. 1, dec., 50 mp, termopan, u¿å metalicå, curat, actele la zi, accept credit, bloc 4 nivele, constr. 1978, 41.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55 399. DRUMUL Taberei, 2/4, dec, cf. I,

52.000 {; 021.413.66.93/ 0721.245.343

400. DRUMUL Taberei, 2/9, Drume¡ul,

403. DRUMUL Taberei, 6/10, cf. 2,

39.000 {, disc. ¿i 5/9, cf. 1, mobilat ¿i utilat modern, 52.000 {, disc.; 0722.578.788 404. DRUMUL Taberei, 8/10, cf.II,

decomandat, balcon sporit, intabulat, accept credit, 35.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

405. DRUMUL Taberei, 8/9, Moghioro¿,

368. DRUMUL Gåzarului, proprietar, 2

406. DRUMUL Taberei, 9/10, parc

369. DRUMUL Sårii, 5/10, 55 mp,

1990, modificat, renovat 2009, CBR48609 72.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 370. DRUMUL Taberei Arge¿ului, 3/4, I/decomandat, G+F+P+T, mobilat, 48.500 {; 0761.773.955 371. DRUMUL Taberei - Arge¿ului,

confort I, 3/4, liber, îmbunåtå¡iri, 48.000 {; 0722.558.070/ 0762.216.420, 372. DRUMUL Taberei - Azzurro (L. Pedagogic), confort 2 dec., balcon, gresie, faian¡å, termopane, parchet, aer condi¡ionat, 36.000 {; 0726.004.932

373. DRUMUL Taberei - Compozitorilor

- Titel Petrescu, cf. 1, etaj 2/8, 55 mp, bloc 1982, gresie, faian¡å, contorizat, scarå impecabilå, toate actele pentru vânzare, 49.000 {; 0726.115.112

cf. 1, semidec., g, f, p, t, um, curatå, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0730.556.907

Moghioro¿, cf. 1, circular cu bucåtåria mare, t, um, curat, cadastru, intabulare, accept credit, super pre¡, 42.000 {; 0730.556.907 407. DRUMUL Taberei, 9/10, Sibiu, cf.

1, circular, 52 mp, bucåtårie mare 8 mp, g, f, neg., 46.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55 408. DRUMUL Taberei, AFI - Cotroceni,

2 camere, lux, 55.000 {; 0745.011.907/ 0745.011.807

1, 55 mp, etaj 5/8, 1975, caramida, gresie, faian¡å, parchet, termopan, scafe, spoturi, mobilå Mobexpert, modern, stradal, parcare ADP, bucatarie modificatå, 50.000 {; 0753.030.481

410. DRUMUL Taberei, ANL, 1/3, bloc 2010, finalizat, la cheie, 67 mp utili, dec., bucåtårie compartimentare, balcon, pazå, acte, posibilitate cumpårare, loc parcare în subsolm 8.000 {, exterior pe platformå, 3.000 {, id MH-0010, 57.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 411. DRUMUL Taberei, apartament cu 2 camere, Plaza Mall, particular, confort 1, semidecomandat, etaj 6/10, liber, contoare apå, gaz, cåldurå, fårå îmbunåtå¡iri, pret negociabil, 55.000 {; 0724.432.511 gabidrtaberei@yahoo.com

dec., fårå balcon, fårå îmbunåtå¡iri, 51.000 {; 0728.874.505

377. DRUMUL Taberei - Favorit,

confort 1 decomandat, etaj 1, mobilat, utilat nou, acte, credit, 58.000 {; 0726.743.970

Vânzåri ap. 2 camere Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

ZONA 1 Decembrie 1918 1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Alexandria Aparatorii Patriei Apusului Armata Poporului Aviatiei Baba Novac Baneasa Barca Basarabia Bazilescu Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Bucurestii Noi Budapesta Calarasi (Calarasilor) Campia Libertatii Cantemir Dimitrie Cismigiu Colentina Compozitorilor Cotroceni Crangasi Decebal Delfinului Diham Doamna Ghica Domenii Dristor Drumul Gazarului Drumul Taberei Favorit Floreasca Ghencea Giulesti Giurgiului Gorjului Grivita Huedin Iancului IOR Ispirescu Petre Kaufland Lujerului Maniu Iuliu Margeanului Mihai Bravu Militari Moghioros Morarilor Mosilor Nerva Traian Nitu Vasile Obregia Alexandru Oltenitei Panduri Pantelimon Piata Resita Piata Sudului Piata Veteranilor Rahova Raul Doamnei Rebreanu Liviu Romana Sebastian Secuilor Stefan cel Mare Tei Teiul Doamnei Timisoara Timpuri Noi Tineretului Titan Titan Policlinica Titulescu Nicolae Toporasi Trapezului Turda Unirii Universitate Vatra Luminoasa Vergului Victoriei Vitan Vitan Mall

17 decembrie 17 decembrie

2009

61,818 73,356 85,426 48,735 69,000 55,143 52,000 83,351 70,195 86,778 59,449 69,324 67,450 54,383 61,357 54,059 67,300 59,949 nu au fost oferte

92,041 64,575 nu au fost oferte

61,000 60,306 51,738 78,857 64,573 90,261 60,667 60,499 63,143 133,333 67,004 48,726 57,566 60,077 72,704 67,323 nu au fost oferte

409. DRUMUL Taberei, AFI Mall confort

412. DRUMUL Taberei, Billa, 2/4, cf. 1,

340.

struc¡ie 1984, cf. 1, dec., 54 mp, cu balcon, ultimul etaj, g, f, p, um, t (par¡ial), neg., 48.500 {; 0730.556.916/ 440.31.55

378. DRUMUL Taberei - Ho ¿i Min,

mp, su., et. 2/4, curat, termopan, um, toate actele, zonå verde, 36.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682/ 0768.835.410

cam., confort 1, parter/4, cadastru, intabulare, accept credit, negociabil, 57.000 {; 0721.344.481

430. DRUMUL Taberei, Drume¡ul, con-

1/10, 56 mp, dec., fårå îmb., acte, liber, zonå comercialå, posibilitate parcare, id MH -0008, 56.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

365. DRISTOR, vând ap. 2 camere, 60

mp, construit 1987, negociabil; 0723.261.312

dat, liber, termopan, 3/4, intabulat, 45.000 {; 0724.955.610/ 0721.019.959

376. DRUMUL Taberei - Favorit, 1981,

402. DRUMUL Taberei, 4/10, Azzurro, conf 1, contorizat, balcon, termopan, curat, intabulare, zona bunå, 45.000 {; 0728.116.743

circular, 52 mp, g, f, p, t, u¿i schimbate, intabulat, liber, 57.200 {; 0749.134.372

339. DRISTOR, 6/10, metrou, 52 mp, cf.1, bloc curat, civilizat, ID 11211, negociabil, 57.500 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

DRISTOR, BENZINÅRIE, 2 CAMERE, CONFORT 1, DECOMANDAT, ETAJ 7/8, CONSTRUCºIE 1983, NEGOCIABIL, EXCLUS INTERMEDIARI, 55.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595

494. GARA de Nord, 2 cam., cf. 1, 1938, 82 mp, în vilå, 2/3, mobilat, termoficare, ac, gaze pe scarå, boxe, Legea 112, particular, 57.000 {; 0786.540.176

364. DRISTOR, Tomis 2, 2 cam., 6/10,

367. DRUMUL Gåzarului, cf. 2, 37,05

334. DRISTOR, 2/4, g, f, p, t, toate

465. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

401. DRUMUL Taberei, 3/4, decomandat, liber, termopan, mobilat, utilat, bloc reabilitat, intabulat; 0724.955.610/ 0721.019.959

etaj 1, confort 1, decomandat, 56 metri patrati 1982, toate actele, accepta credit, agentie, negociabil, 59.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

332. DRISTOR 1, metrou, 52 mp, 2

333. DRISTOR, 2/10, cf. 1, semidecomandat, lângå metrou, 55 mp, u¿å metalicå, 52.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

429. DRUMUL Taberei, decoman-

bloc cåråmidå, cf. 1, 52 mp, etaj 4/8, curat, zugråvit, liber, zonå lini¿titå, parc în fa¡a blocului, toate actele, 48.000 {; 0726.115.112

cf. 1, semidec., curat, g, um, p, curat, cadastru, intabulare, 48.000 {; 0730.556.906

dat, 55 mp, 1983, g, f, t, bloc civilizat, 60.000 {; 0728.269.750 cam., cf. 1, p/10, acte, 43.000 {; 0723.265.261

375. DRUMUL Taberei - Favorit - Sibiu,

363. DRISTOR, Rm. Valcea, stradal,

366. DRISTOR, Vitan, etaj 6/ 10, 59 metri patrati, bloc dupa cutremur, decomandat, imbunatatiri, gresie, faianta, usa metalica, intrare stradala, vedere spate, 59.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

331. DRISTOR metrou, 3/8, decoman-

mandat, 1965, renovat, îmbunåtå¡iri, u¿i noi, fårå risc, 45.000 {; 0728.330.209

384. DRUMUL Taberei -

351. DRISTOR, Mega Image, 1979, 56

493. GARA de Nord, 1/6, semideco-

cular, 52 mp, bucåtårie mare 8 mp, 9/10, g, f, neg., 46.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55

349. DRISTOR, Fizicienilor, 1/8, cf. 1,

350. DRISTOR, Florin Ciungan, cf. 1, decomandat, imbunatatiri, 8/ 8, 60 mp, agentie, 50.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

464. DRUMUL Taberei, Sibiu, cf. 1, cir-

I/decomandat, etaj 1, balcon, bine între¡inut, construc¡ie 1983; 0762.216.420/ 0722.558.070

383. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf.

dec., 56 mp, gresie, faian¡å, contorizare gaze, 1984, 53.000 {; 0722.268.022428. DRUMUL Taberei, confort

torilor, 1/10, I/decomandat, construc¡ie 1982, G+F+P+T, acte fåcute, 55.000 {; 0761.773.955

metrou, confort 1, decomandat, 9/ 10, complet renovat, 53 metri patrati, agentie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

322. DOROBANºILOR, bloc Perla, metrou, 4/11, 55 mp, intrare ¿i vedere bulevard, proaspåt renovat, p, g, f, t, ac, um, instala¡ii noi, intabulat, apropiere Victoriei, Titulescu, Banu Manta, Kiseleff, ofertå realå, 88.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

bil si luminos 50mp, ultracentral Sala Palatului langa Parc Ci¿migiu, etaj 4, decomandat 2 camere bucatarie amenajata, ideal cuplu, cu sau fara copil, 50.000 {; 0735.303.003/ 0726.344.403 ngearageorges@yahoo.fr

374. DRUMUL Taberei - Compozi-

44,700 65,208 66,786 38,647 56,556 49,833 46,200 81,340 55,324 69,647 49,400 51,164 47,800 45,231 55,615 52,233 56,452 49,100 61,333 61,580 54,562 49,257 79,400 53,300 50,471 72,167 54,319 76,438 48,240 55,500 50,000 51,000 55,636 34,188 46,152 56,833 57,833 52,300 47,067 46,594 52,854 45,105 39,850 59,657 55,822 45,800 50,831 52,598 51,846 45,417 63,000 47,325 47,871 46,430 66,476 83,643 50,400 48,068 52,368 64,071 43,413 37,571 55,257 45,200 46,129 49,483 46,538 74,111 53,461 50,650 65,471 51,235 51,844 39,800 80,692 68,500 52,191 45,360 62,843 39,500 42,714 64,057 94,571 60,114 55,560 40,400 70,000 45,700 69,343

% -28 % -11 % -22 % -21 % -18 % -10 % -11 % -2 % -21 % -20 % -17 % -26 % -29 % -17 % -9 % -3 % -16 % -18 % -33 % -16 % 30 % -12 % -2 % -8 % -16 % -15 % -20 % -8 % -21 % -62 % -17 % -30 % -20 % -5 % -20 % -22 % -10 % -13 % -35 % -15 % -10 % -16 % -15 % -20 % -19 % -1 % -13 % -14 % -20 % -20 % -23 % -13 % 12 % 7% -12 % -19 % -23 % -20 % -13 % -5 % -18 % -13 % -8 % -13 % -23 % -15 % -8 % -11 % -29 % -11 % -20 % 4% -12 % -20 % -26 % -18 % -34 % -43 % -15 % -14 % -43 % -23 % -8 % -6 % -19 % -6 %

434. DRUMUL Taberei, Favorit, confort

1, decomandat, 2/4, balcon, termopan, bloc tip P, parchet, AC, 59.000 {; 0722.568.283

435. DRUMUL Taberei, Favorit, ploc tip

P, renovat 2004, sanitare noi, g, f, t, p, ac, izolatie exterioara, terasa reizolatå, 50 mp, etaj 4/4, mobilat, cadastru, intabulare in lucru, 57.000 {; 0723.178.979 office@lagunadent.ro 436. DRUMUL Taberei, Favorit, superofertå, et 7/10, bloc 1975, tip Z, renovat, mobilat/nemobilat, decomandat, 48.900 {; 0766.355.138 437. DRUMUL Taberei, Ghencea, 2 cam., 6/10, cf.1, semidec., curat, stradal, 1984, 55 mp, acte, Råzvan G., 54.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 438. DRUMUL Taberei, Ghencea, 6/10, cf.1, semidec., curat, stradal, 1984, 55 mp, acte, Råzvan G., 54.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 439. DRUMUL Taberei, Ialomi¡ei, 3/4, cf. 1, dec., toate îmbunåtå¡irile, fårå balcon, totul nou, mobilat, utilat modern, numai cash, 62.000 {; 0728.874.505 440. DRUMUL Taberei, II, dec, 39 mp,

7/10, imbunåtå¡it, curat, 40.800 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

441. DRUMUL Taberei, Mall Plaza, par-

ticular, 2 camere, confort 1, decomandat, p/4, 52.000 {; 0729.909.530 442. DRUMUL Taberei, Mega Image, 1978, 52 mp, 4/4, dec., fårå balcon, fårå îmb., bloc reabilitat termic, acte, liber, id MH-0011, 44.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 443. DRUMUL Taberei, Moghioro¿,

8/10, cf. 2, fårå îmbunåtå¡iri, apometre, repartitoare, 32.900 {; 0722.755.377 444. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1, circular, 10/10, liber, g, rep., t (par¡ial), vedere parc. urgent, pre¡ neg., 42.000 {; 0730.556.919 445. DRUMUL Taberei, Parc

Moghioro¿, confort 1, 6/9. 0745.160.150

446. DRUMUL Taberei, Parc, cf. 1,

circ., fårå îmb., priveli¿te deosebitå, 56 mp, fårå probleme teraså, cadastru, intabulare, acc. credit, 43.000 {; 0720.622.788/ 0767.749.331 447. DRUMUL Taberei, Parc, cf. 2, et.

3, g+f+p+t, mob., 38.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

448. DRUMUL Taberei, Parc, cf. I, dec,

et. 2, g+f+p+t, 49.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

DRUMUL Taberei, Plaza, Moghioro¿, 2 cam., cf. 1, modern, recondi¡ionat total 2006 - electricå, termicå, parchet, termopane, et. 4/10, liber, zonå verdea¡å, lângå ¿coalå ¿i grådini¡å, 65.000 {; 0724.352.504 449.

450. DRUMUL Taberei, Plaza, particular, decomandat, 80 mp, 2/5, construc¡ie 2009, 60.000 {; 0720.353.905 451. DRUMUL Taberei, Plazza, 1978,

58 mp, decomandat, renovat, mobilat/ utilat lux, id: MH 1-0012, 68.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

452. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 2 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, etaj 1/6, gratuit, loc parcare, pre¡ dezvoltator, de la 46.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955 453. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, cf. 2, dec., 37 mp supr. balcon mare, t, g, f, p, curat, et. 8/10, 37.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682/ 0768.835.410 454. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou la cheie, 65 mp, accept Prima Caså, 49.000 {; 0725.918.207 455. DRUMUL Taberei, Prelungirea

Ghencea, imobil nou la cheie, accept Prima Caså, 78 mp, 51.000 {; 0725.918.207 456. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou, la cheie, accept Prima Caså, 103 mp, 67.000 {; 0725.918.207 457. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 2 cam., 4/10, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 53 mp, acte, stradal, Råzvan G., 45.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 4/10, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 53 mp, acte, stradal, Råzvan G., 45.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 421. DRUMUL Taberei, cf. I, curat, liber, 458.

415. DRUMUL Taberei, Cartierul Latin, bloc constr. 2010, suprafete utile pana la 93 mp la apartamentele de 2 camere, finisate complet, gresie, faianta, parchet, centrala termica Ariston, RATB 122. Se accepta credit Prima Casa, 45.000 {; 0761.983.263 contact@latincity.ro www.latincity.ro 416. DRUMUL Taberei, cf 2 decoman-

dat, cu imbunatå¡iri 3/10, 40 mp, 37.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

417. DRUMUL Taberei, cf II, decoman-

dat, 38 mpu, renovat, parc, pia¡å, cash; 0729.158.580

418. DRUMUL Taberei, cf. 1, 4/10, ter-

mopan la bucåtårie, fårå îmb., c+i, 45.000 {; 0727.356.356

413. DRUMUL Taberei, buclå, 2 camere, decomandat, 45 mp, 7/ 10, 1973, renovat 2009, termopan, bucåtåria mobilatå, contorizat, CBR49611 51.999 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

Plazza, stradal, 55 mp, fårå îmb., et. 4/10, disc., 46.500 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

414. DRUMUL Taberei, Buclå, cf. 1, 7/10, g, f, p, t, um, ac, u¿i interioare noi, mobilat, utilat modern, 49.000 {; 0727.356.356

420. DRUMUL Taberei, cf. 1, decomandat, liber, curat contorizat total scara civilizat, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0729.889.441

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

51,517 60,903 69,000 47,100 66,409 66,250 53,839 63,750 64,915 52,429 52,393 73,200 59,112 59,643 60,000 76,406 74,706 47,000 54,918 64,492 82,873 53,965 43,115 58,208 55,037 52,775 54,000 53,600 96,500 62,660 55,207 73,273 71,844 58,524 49,667 77,930 77,529 64,991 61,000 77,000 60,000 74,603 75,540 110,156 105,000 72,000 44,000 74,444 56,689 73,588

2010

433. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1, semidec., 52 mp, 7/8, 1972, ac, t, curat, acceptå credit, neg., 48.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

419. DRUMUL Taberei, cf. 1, circ,

45.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

422. DRUMUL Taberei, cf. I, dec,

10/10, cu îmbunåtå¡iri, Favorit, 52 mp, cad-int, 42.000 {; 0728.429.159 423. DRUMUL Taberei, cf.1, semidec.,

8/8, aer cond., p+g, balcon 10 m; 0724.840.158/ 0763.573.802

424. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

1/10, cf. 1, dec., fårå îmbunåtå¡iri, 1980, 54 mp, neg., 58.000 {; 0728.874.505

425. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. 1, semidec., 1/8, 52 mp, 1979, fårå îmbunåtå¡iri, 52.000 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49

426. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. 1, semidec., 1/9, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, zonå lini¿titå ¿i verde, 46.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49

427. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. I, dec, et. 2, bloc '83, g+f+p+t, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

459. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 4/4, conf 1, decomandat, liber, bloc reabilitat termic, termopan, teraså refåcutå, neamenajat, negociabil, acc. credit 44.900 {; 0723.325.257 460. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei,

cf. 1, 52 mp, 4/9, 1972, liber, zonå lini¿titå, bucåtårie mare, neg., 47.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

461. DRUMUL Taberei, Romancierilor

(Liceul PTTR), cf. 1, dec., 50 mp, 4/4, acte, neg., acceptå credit, 45.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55

462. DRUMUL Taberei, Romancierilor,

nestradal, verdeata, liniste, cf. 1, semidec., 1973, 5/ 9, 50 mp, g+f+p+t+balcon+instalatii noi, liber, foarte frumos, RATB, gradinita, scoala, comision 2%, poze+schita pe site, 52.000 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro

463. DRUMUL Taberei, Romancierilor,

particular, et. 6/9, îmbunåtå¡it, curat, negociabil. 59.000 {; 0723.583.227

2/8, dec., îmbunåtå¡iri, 40.000 {; 0761.680.662

466. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

cf. 2, dec., 2/10, bine între¡inut, SU 38mp, balcon, 37.000 {; 0765.643.014 467. DRUMUL Taberei, vand sau

schimb ap. 2 cam, cf 2, dec., et 10, Dr. Taberei, Valea Arge¿ului, îmbunåtå¡iri: u¿å met, term, balc. inchis, izolat termic, boxå subsol, loc parcare, debransat radet, pret disc, sau schimb cu casa+curte la max 30 km de Bucure¿ti, 45.000 {; 0765.722.998 winstonn33@gmail.com 468. DRUMUL Taberei, ¿trand, 1975,

55 mp, 6/10, circular, dec., renovat recent, toate îmb., mobilå la comandå, zonå verde, apropiere lac, posibilitate parcare, acte, MH- 0009, 54.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

469. DRUMUL TabereiGhencea et. 3, dec., 80 mp, 2 balcoane, cåråmidå, finisaje lux, c. 2009, finalizat, 52.500 {; 0767.600.804/ 0722.134.720 470. DRUMUL Taberei-Cetatea Histria,

cf. 1, dec., 1/4, spa¡ios, bucåtårie mare, fårå îmbunåtå¡iri, 53.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49 471. DRUMUL TabereiGhencea Avangarde Rezidential, apartamente finalizate, et.1-3, S=75-85 mp, dec., balcon, finisaje lux, (tva inclus) începând 49.900 {; 0722.356.122/ 0744.368.835 www.avangarderezidential.ro

DRUMUL TabereiGhencea, constr.2010, stradal, 1/3, dec., 75mp, cåråmidå, finisaje lux, ocazie, TVA inclus, 54.900 {; 0744.368.835/ 0722.356.122 472.

473. DRUMUL TabereiGhencea, constr.nouå, stradal, et.3, dec., 80mp, cåråmidå, finisaje lux, ocazie, TVA inclus, 49.900 {; 0744.368.835/ 0722.356.122 474. DÅMÅROAIA, Jiului, 63 mp, imo-

bil 2010, finisat la cheie, toate utilitatile, liber de sarcina, negociabil, particular, 58.000 {; 0765.501.179 ionut12310@yahoo.com

475. EMIL Racovi¡å, bloc tip R, stradal,

495. GARA de Nord, Minister, semidec,

1/9, liber, cash, 38.000 { disc, Dinicu Golescu, 7/10, semidec, liber, 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139 496. GEORGE Co¿buc, 44 mp, 1/1, în

vilå, semidecomandat, nemobilat, cu imbunåtå¡iri, posibilitå¡i mansardare, CBR45638 53.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 497. GIULEªTI, 50mp, liber, parchet,

1/4, 46.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

498. GIULEªTI, bulevard, cf. 1, deco-

mandat, 50 mp, parchet, contorizat, cadastru, intabulare, 38.000 {; 0729.889.441

499. GIULEªTI, PRUNARU, APARTAMENT 2 CAMERE, DECOMANDAT, ULTRAMODERN, MOBILAT, ETAJ 3/7, NEGOCIABIL, 65.000 {; 0722.205.984 500. GIURGIULUI Luica, str. Odei, caså cåråmidå 2 camere, intrare separatå, centralå calorifere, toate utilitå¡ile, neg. 43.000 {; 0744.881.795 501. GIURGIULUI Topora¿i, 5/7, decomandat, igienizat, ferestre mari cât peretele, vedere parcule¡, aten¡ie, negociabil. 42.000 {; 0743.109.932 502. GIURGIULUI! confort 1, decomandat, liber, curat, contorizat. 44.000 {;! 021.686.65.73/ 0722.888.942 503. GIURGIULUI! confort 2, gresie, faian¡å, parchet, termopan. 36.000 {;! 021.686.65.73/ 0722.888.942 504. GIURGIULUI, 12 mp balcon/ City

Mall, 54 mp, semidecomandat, 7/8, parcare, mobilat, metrou, intrare ¿i vedere stradalå, id 951039, 46.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

505. GIURGIULUI, 2 camere conf.1, stradal, 1/7, decomandat sau schimb casa curte, 48.000 {; 0744.170.612 506. GIURGIULUI, 2 camere, confort 2, etaj 9/10, g+f, termopan, parchet, balcon închis, cadastru, 35.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 507. GIURGIULUI, 2/7, cf. 1, dec., Olteni¡ei, t, p, g, f, intabulat, acc. prima caså, 46.000 {; 0749.836.376 508. GIURGIULUI, Baciului, urgent, 4/4, cf. 2, um, g, f, t, aer cond., 32.000 {; 0722.335.516

decomandat, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, 43.800 {; 0788.323.943

509. GIURGIULUI, Gåzarului, 2/4, 40

476. EMIL Racovi¡å, cf. II, etaj 3/10, curat, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 36.000 {; 0724.724.128/ 0722.766.766/ 0723.173.852

510. GIURGIULUI, Pia¡a Progresu,

477. EROII Revolu¡iei, 2 camere, 30

511. GIURGIULUI, Vigoniei, particular,

mp, liber, curat, 36.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

2/8, ac, cf. 1, dec., liber, 46.000 {; 0728.868.749

mp, p/4, aproape metrou ¿i Mol, gresie, faian¡å, um, termopan, sanitare noi, u¿i noi, posibilitå¡i balcon, gaze pentru centralå, mobilat (ne), disc., 27.000 {; 0769.213.920/ 0763.618.729

ap 2 cam., dec, conf I, et 3/7, 50 mp, liber, curat. Locuibil imediat, g, f bucåtårie, baie ¿i hol, parchet de lemn in camere, balcon închis, disc., 47.000 {; 0722.930.266 tofanelu@yahoo.com

478. EROII Revolu¡iei, et. 4/7, dec., vedere spate, 50 mp, ID760, 50.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

512. GRIVIºA Grand, 6/8, disc.

479. EROILOR, 2 camere, 51 mp, 314,

513. GRIVIºA, cf. I, curat, acte, 4/7,

(include cadastru, intabulare, mobilat complet modern, renovat, termopan, faian¡å, gresie, parchet, ac, apometre, telefon, cablu), 76.000 {; 0732.528.698

480. FERENTARI, Vâltoarei, în spatele

ªcolii 136, 2 cam., 1/4, îmb., 28.000 {; 0769.431.974/ 0744.310.994

481. FIZICIENILOR, constructor, et. 5/5, 50 mp (living cu ni¿å pentru gåtit+dormitor+baie+ balcon) finalizare mai 2011, posibilitate creditare directå, 482. FLOREASCA, 2 camere, cf. 2, 1959, 40 mp, nemobilat, fårå îmbunåtå¡iri, liber, et. 1/3, balcon, fa¡å stradå, pre¡ul zonei, negociabil; 0723.586.873 483. FLOREASCA, 2 camere, demisol înalt, renovat, zona verde elegantå, liber, excep¡ional; 0722.706.779 484. FLOREASCA, 45 mp, 3/3, 1960, 1

balcon închis, instala¡ii noi, bucåtårie mobilatå, utilatå, vedere stradalå, CBR48206, 58.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

485. FLOREASCA, Chopin, demisol înalt, lângå parc, zugråvit, parchet, 38 mp, semidecomandat, cadastru, intabulare, 41.500 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838 486. FLOREASCA, I.N.G., 1/d+1+2,

vilå, 52 mp, amenajat, liber, + pivni¡å, parcare, 57.000 {; 0720.124.848

487. FLOREASCA, Rossini, 2 camere,

cf. 1, 1960, 46 mp, decomandat, 3/3, renovat, mobilat, utilat, 87.000 {; 0735.384.727

FOIªORUL DE FOC, APARTAMENT 57,8 MP, ETAJ 1/2, 2 CAMERE, CAMERÅ LA MANSARDÅ, BAIE, BUCÅTÅRIE, BALCON, BOXE LA PIVNIºÅ ªI MANSARDÅ, ÎNCÅLZIRE CENTRALÅ INDIVIDUALÅ, PARCHET, FAIANºÅ, GRESIE, GAZ LA BUCÅTÅRIE, AER CONDIºIONAT, TELEFON ÎN APARTAMENT, INTABULARE, CATABULARE, BLOC CU INTERFON, DISPONIBIL IMEDIAT, VIZITABIL DUMINICA ÎNTRE ORELE 10.00 ªI 12.00, PREºUL DUPÅ OFERTA INTERESAºILOR. EXCLUSIV AGENºII. TELEFON SEARA DE LA ORA 21.00/ FAX, 70.000 {; 0729.542.847/ 00431.522.82.30/ 021.222.82.02 m.radauer@gmx.at

488.

489. FUNDENI, 2 cam., în imobil P +4, s.c = 70 mp, 62 mp utili, teraså 12 mp, loc parcare inclus, proprietar, 56.500 {; 0765.511.239 490. FUNDENI, cf. I, an 2010, fin-

isat lux, imobil 2010, str. Cumidava, sector 2, 55.000 {; 0722.622.669 491. FUNDENI, Spital, super oferta,

apartament deosebit in imobil 2010, confort 1, 80 mp utili, balcon foarte mare, la cheie cu posibilitatea alegerii finisajelor, toate utilitatile, strazi asfaltate, 67.000 {; 0722.283.740 492. GARA de Nord - Ministerul Trans-

porturilor, 2 camere, semidecomandat, etaj 3/10, termopan, instala¡ii noi, 36.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

48.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

47.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

514. GUVERN 88 mp, 7/8, panoramå Kiseleff, cåråmidå, 2 balcoane, renovat, urgent, negociabil, 76.000 {; 515. IACOB Andrei Vâltoarei, vând 2 camere, 32 mp, 3/4, îmbunåtå¡iri, gaze, centralå termicå, particular, 25.000 {; 0764.236.429 516. IACOB Andrei, particular, particular, gresie, faian¡å, termopan, gaze, centralå termicå, parchet, cadå, liber, 25.000 {; 0761.829.982 517. IANCULUI 1990, chiar în gura de metrou, 60 mp, 8/10, decomandat, 2 balcoane, boxå 6 mp, intrare ¿i vedere stradalå pe Mihai Bravu, parc, exclusivitate, id 910111, 63.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 518. IANCULUI, 1980, 55 mp, dec., etaj 5, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalica, intabulare, accept credit, liber, merita våzut, 62.900 {; 0755.075.904/ 0745.541.761/ 031.425.62.71 office.iancului@excesimobiliare.ro www.excesimobiliare.ro 519. IANCULUI, 2 cam., dec., 55 mp,

1980, g, f, liber, urgent, 62.000 {; 0740.130.957/ 0721.270.266

520. IANCULUI, 4/10, 55 mp, bloc 1980, apropiere Metrou Iancului, îmbunåtå¡it, parchet, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, intabulat, apropiere metrou, Prima Caså, 63.900 {; 0769.060.002 andrei@privatebroker.ro www.private-broker.ro 521. IANCULUI, intersec¡ie, 1979, 7/10, 50 mp, toate îmb. lux, balcon, în gura metroului, renovat recent, mobilat/ utilat modern, intrare stradalå, vedere panoramicå, centrul ora¿ului, parc, exclusivitate, ID920099, 55.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 522. IANCULUI, Maior Coravu, cf. 1,

decomandat, 4/10, bloc monolit, 55.000 {; 0761.680.662

523. IANCULUI, Mega Image, etaj 1/10, 60 metri patrati bloc 1979, decomandat, imbunåtå¡it, parchet, termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, intabulat, 65.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 524. IANCULUI, metrou, confort 1 sporit, 60 metri patrati, etaj 5/ 8, an 1970, curat, spatios, luminos, amenajat. Imobil pozitionat in semicentral, la 2 minute de metrou Iancului. Merita vazut. Ocazie, 60.000 {; 0746.384.950/ 021.312.30.52 office@eurostate.ro www.eurostate.ro 525. IANCULUI, Pantelimon, Electroa-

parataj, ap. 2 cam., deosebit, st- 64 mp, su= 56 mp, decomandat, constr. 1980, g, f, p, t, um, AC, 2 balcoane, renovat recent, stradal, neg., credit, 63.000 {; 0721.776.827

526. IANCULUI, Pantelimon, Electroa-

parataj, ap. 2 cam., deosebit, st- 64 mp, su= 56 mp, decomandat, constr. 1980, g, f, p, t, um, AC, 2 balcoane, renovat recent, stradal, neg., credit, 63.000 {; 0721.776.827

527. IANCULUI, Pantelimon, etaj 3/ 10,

56 metri patrati bloc 1982, apropiere metrou, intabulat, cadastru, Prima Caså, 59.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 528. IANCULUI, Victor Manu, g, f, p, termopan, an 1978, et. 10 cu et. tehnic, 45.000 {; 0726.758.796/ 021.255.41.41/ 0722.330.307 529. ION Mihalache (Intrarea Nop¡ii), ap. 2 cam. în vilå na¡., suprafa¡å 80 mp, centralå termicå, Pia¡a Victoriei 500 m; 0763.276.609

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

13

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 530. ION Mihalache - Ciupercå, confort

566. MILITARI, cf. 2, Lujerului, dec.,

1, semidecomandat, etaj 3/7, balcon, termopan, aer condi¡ionat, parchet, intabulare, 54.500 {; 0724.825.949

5/10, g, f, p, t, um, ap, isn, balcon închis, acte, neg., accept credit, 43.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

531. IULIU Maniu, proprietar, ap. 2 camere cf. 1 sporit, hol imens multiple inbunatatiri vedere fata spate loc parcare, balcon inchis termopan, 57 mp, et. 5/14, cadastru si intabulare, liber, 57.000 {; 0765.255.852

567. MILITARI, cf. 2, Lujerului, dec., 6/10, g, f, t, ap., rep., acte, neg., accept credit, 50.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

532. JIULUI, Damaroaia, bd., aparta-

ment super-lux, constructie 2010, super finisaje, pret negociabil, 85.000 {; 0766.457.498 ioancaraian@yahoo.com 533. KOGÅLNICEANU, 2 camere, 40

mp, conf 1, semicomandat, et 5/6, acte, 57.000 {; 0722.552.965 534. KOGÅLNICEANU, 4/6, decomandat, 48 mp, cf I, vedere fa¡å, an 1958, fårå risc, negociabil 65.000 {; 0728.330.209

535. LACUL Tei -Moisil, 10/10, cf.

2, dec, hol locuibil, 42 mp, liber. 36.900 {; 021.324.16.65/ 0721.181.968

536. LACUL Tei, 6/8, Parcul Circului, bloc 1979, supercivilizat, stradal, 57 mp, îmb., intabulare, 58.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 537. LACUL Tei, Domino, cf. 2, stradal,

p/10 cu balcon, renovat, g, f, p, t, um, bloc civilizat, are ¿i pivni¡å, meritå våzut, 37.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 538. LACUL Tei, Facultatea de Construc¡ii, confort 2 sporit, 4 apartamente, etaj 1, 2, p, 10/10, îmbunåtå¡ite, blocuri civilizate, 38.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 539. LUJERULUI, 2 camere;

0726.694.254

540. MACARALE, zonå, vând apartament 2 camere, etaj 2/8, cu îmbunåtå¡iri totale; 0766.668.547/ 0766.715.059 541. MAGHERU, 32 - 36, vând ap. 2

cam. lux, cf. 1, 1960, 50 mp, et. 7/9, neg., 78.000 {; 0727.263.862

542. MAGHERU, Galeriile Orizont, con-

fort 1, 6/7, liber, balcon, termopan, AC, 61 mp utili, finisat, fårå bulinå, 65.000 {; 0722.568.283

543. MIHAI Bravu, Ha¿deu, 2 cam., cf.

1, 1966, 46 mp, 8/10, semidec., bloc reabilitat, balcon 12 mp, 58.000 {; 0731.128.667

544. MIHAI Bravu, Mo¿ilor, 1980, 65

mp, 9/10, dec., 3 balcoane, metrou, parc, ID920084, 58.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

MIHAI EMINESCU, PARTICULAR, 2 CAMERE, ETAJ 1/3, 54.500 {; 0721.299.205

545.

546. MILITARI - Cora, 40 mp, 10/10,

impecabil, um, g, f, p, t, AC, deosebit, 40.100 {; 0727.696.936 esa_yz@yahoo.com

547. MILITARI -Cora, cf. 2 sporit/dec.,

etaj 6/10, îmbunåtå¡iri, bloc civilizat, negociabil, 45.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770 548. MILITARI / Virtu¡ii, 1992, 60 mp, parter înalt, balcon, decomandat, parter, metrou, renovat recent, liber, exclusivitate, pretabil spa¡iu comercial, id 970170, 59.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 549. MILITARI 1 sta¡ie Lujerului pe

Uverturii, cf. 1, dec., 2/4, c¡ie 1980, balcon, liber, acc credit, 52.000 {; 0730.556.901 550. MILITARI 2, Gorjului- Dreptå¡ii,

2/4, apartament 4 camere, 83 mp, 2 gr sanitare, termopan, intabulat, 59.900 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 551. MILITARI Apartament conf.1, decomandat, et. 2/8, 56 mp, situat in Militari, Gorjului, an de construc¡ie 1981, renovat complet, se vinde cu bucåtaria mobilatå, pre¡ discutabil, particular, 64.000 {; 0766.266.719/ 0762.294.924 552. MILITARI Lujerului, cf. 1, dec, et.

3/10, bloc '82, g+f+p+t, um, 56.500 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

568. MILITARI, cf. 2, Moine¿ti, dec.,

2/4, 1980, ct, ap., t, g, f, p, um, neg., acceptå credit, 45.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

569. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 4/10,

c¡ie 1980, 55 mp, balcon, 52.000 {; 0730.556.901 570. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 57

mp, 4/10, an 1982, 55.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

571. MILITARI, f. aproape de metrou Gorjului, cf.1 sporit, decomandat, 58 mp, et. 5/8, bloc f. bun, scara curata, balcon mare, termopan, instalatii schimbate, baia renovata, calorifere noi, cadastru+intabulare, liber, pret fix, 52.000 {; 0761.680.040/ 0743.334.343 572. MILITARI, Ghirlandei, 3/4, confort

576. MILITARI, Gorjului, în bloc, cf. 1,

decomandat, etaj 1, suprafa¡a 54 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, renovat recent, cadastru, intabulare, 52.000 {; 0755.694.303 577. MILITARI, Gorjului, în bloc, cf. 1,

decomandat, etaj 8/10, suprafa¡a 54 mp, construc¡ie 1980, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, zonå lini¿titå, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 49.000 {; 0755.694.303 578. MILITARI, Gorjului, pia¡å, decomandat, 1/10, 56 mp termopan, parchet, AC, intabulare, negociabil; 0729.889.449 579. MILITARI, Iuliu Maniu cf. 1, dec., 1/10, stradal, vedere spate, 56 mp, constructie 1978, liber, cadastru, intabulare, accept credit, 53.000 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881 580. MILITARI, Lujerului, cf. 1, dec.,

4/10, 55 mp, 1980, fårå îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49

581. MILITARI, Lujerului, cf. 1, dec., 56

mp, 4/10, 1980, fårå îmbunåtå¡iri, zonå foarte bunå, metrou, hipermarket, pia¡å foarte aproape, 54.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

582. MILITARI, Metro, dec., 55,13 mp,

6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisate, acceptå credit, 46.860 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

583. MILITARI, Petrom, Metro, dec.,

69,20 mp, 6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisat, acceptå credit, 58.820 {; 0721.812.111 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 584. MILITARI, pia¡a Veteranilor, cf.1/dec, 4/10, bloc 1982, zona lini¿titå, bloc civilizat, 55.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770 585. MILITARI, Påcii, 2 camere, 2/10,

confort 1, semidecomandat, 55 mp, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, exclus agen¡ii, 45.000 {; 0722.141.661 586. MILITARI, Påcii, cf. 1, dec., 52

mp, 2/10, curat, liber, zonå lini¿titå, 44.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

587. MILITARI, Påcii, I, semidec., 54

588. MILITARI, Påcii, metrou, bloc

bloc '90, g+f+p+t, 62.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

556. MILITARI, 1983, 2/4, Sec¡ia 21, 58 mp, decomandat, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, renovat recent, mobilat/ utilat, parcare, metrou, id 970216, 63.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 557. MILITARI, 2 cam., 1/9, 56 mp, decomandat, g, f, p, t, aproape pia¡a/ metrou, 58.000 {; 0754.072.915 558. MILITARI, 57mp, decomandat,

bloc 1980, 49.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 53.000 {, 60.000 {, 62.000 { SAU 68.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888

559.

560. MILITARI, Apusului P/4 cf1 50mp

balcon, pozitie deosebitå fårå îmbunåtå¡iri, 42.900 {; 0741.160.332

1980, decomandat, 56 mp, îmbunåtå¡iri, intabulare, etaj intermediar, negociabil, 50.000 {; 0729.889.449 589. MILITARI, Råsåritului, particular, 2

camere, 9/10, cf. 2, semidecomandat, 33.000 {; 0729.909.530

590. MILITARI, Uverturii, 3/4, confort 1,

decomandat, 56 mp, 1980 an construc¡ie, gresie, faian¡å,parchet, u¿å metalicå, termopan, renovat recent, 53.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

565. MILITARI, cf. 1, Teatrul Masca,

dec., p/4, 1980, g, f, p, t, um, ap., rp., isn, ien, 55.000 {; 0728.874.506/ 021.440.31.55

603. MOªILOR 53 mp, 4/8, spa¡ios,

decomandat, CBR49093 70.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

604. MOªILOR 60 mp, decomandat,

etaj 4, bloc 1980, stradal, intabulat, îmbunåtå¡iri, ID 11355, 63.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 adrian.laceanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 605. MOªILOR, 1/10, 55 mp, bloc

593. MILITARI, Veteranilor, 2 cam., cf.

1, dec., 1981, 58 mp, 2/10, spa¡ios, g, f, um, balcon închis, acte, 57.000 {; 0760.654.548/ 021.440.22.49

MILITARI, Veteranilor, 4/10, cf.1, dec., 56 mp, an 1980, g, f, um, Råzvan T., 55.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 594.

595. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, dec.,

2/10, 1981, 56 mp, g, f, um, balcon închis în cornier, spa¡ios, acte, 57.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49

1985, 56 mp, et. 6/8, semidec., termopane, curat, neg., 54.500 {; 0720.298.203

598. MINIª Pia¡å, particular, vând

apartament 2 camere, decomandat, etaj 6, cu balcon, bucåtårie utilatå, vedere stradalå, aproape pia¡å, metrou, vizavi liceu, bloc civilizat, zonå lini¿titå, verde, apartamentul este liber, cadastru ¿i intabulare, plata cash, 52.000 {; 0722.612.282

 MINIª, PIAºÅ, BARAJUL DUNÅRII, 6/10, DECOMANDAT, 45 MP, INTABULAT, LIBER, SUPERZONÅ, NUMAI CASH, 48.500 {; 0723.128.270/ 0746.188.866 599.



671. PANTELIMON, Vergului, vav spi-

635. OLTENIºEI, City Mall, 1982, et. 5/8, 54 mp, curat, liber, ID343, 58.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

tal Malaxa, cf2, et. 1/10, semidecomandat, acces usor ratb (102,104), metrou, balcon, gresie, faian¡å, supr. 40mp, acte, negociabil, accepta credit, 36.000 {; 0761.602.661/ 0728.128.561/ 0723.806.185

c+i, termopan, um, 48.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

mp, dec., fårå îmb., metrou, parc, 65.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

709. RAHOVA- Teli¡a, 1/4, dec, g+f, ter-

745. TINERETULUI, 5/8, apropiere

636. OLTENIºEI, Sun Plaza, et. 6/8,

611. MUNCII pia¡å, 3/3, fårå îmbunåtå¡iri, decomandat, particular, 55.000 {; 0726.103.103 612. NERVA Traian 4/8, cf. 1, deco-

mandat, 73 mp, 2 balcoane, stradal, 1997, finisat, urgent, negociabil 82.000 {; 0733.107.773 613. NERVA Traian adiacent, 1/8, cf. 1,

decomandat, 63 mp, 1 balcon, apropiere metrou, urgent, negociabil 70.000 {; 0733.107.773 614. NERVA traian, 1990, 60 mp, 5/8,

decomandat, bucåtårie 12 mp, hol imens, sufragerie 20 mp, apropiere metrou, mijloacele de transport, liber, ocazie,potential investitie, deosebit, 75.000 {; 0755.075.905/ 021.331.30.50/ 031.805.92.24 excesimobiliare@yahoo.com www.excesimobiliare.ro 615. NERVA Traian, 6/8, 65 mp, 1991,

decomandat, aproape metrou, renovat recent, instala¡ii schimbate, CBR37873 95.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 616. NERVA Traian, Al. Vlahu¡å, 67 mp, 1/8, 1990, decomandat, renovat, mobilat nou, parcare, lux, CBR49482, 85.000 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 617. NERVA Traian, cf. 1, dec., 3/8,

bloc 1992, 65 mp, zona foarte bunå, semistradal, pre¡ neg., 346.44.45/ 0788.874.374 618. NERVA Traian, etaj 3, decoman-

dat, 62 mp, construc¡ie 1992, fårå îmbunåtå¡iri, 71.000 {; 0729.158.581

619. NERVA Traian, stradal, confort 1,

decomandat, 4/ 10, 70 metri patrati, liber, acte la zi, vedere spate, bloc 1997 monolit, structura cadre si grinzi, se accepta credit, 81.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro 620. NERVA Traian, stradal, confort 1, decomandat, 4/ 10, 70 mp, liber, acte la zi, vedere spate, bloc 1997 monolit, structura cadre si grinzi, se accepta credit, 81.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro 621. NERVA Traian, Timpuri Noi, 70

mp, 5/10, 1886, decomandat, modificat, renovat, semimobilat, parcare, lux, CBR48663, 88.500 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 622. NICOLAE Grigorescu, metrou,

1, dec., 6/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bloc 1978, 52.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro 624. NICOLAE Grigorescu, metrou, lini¿tit, 2/10, curat, 53.000 {; 0723.399.229

625. NISIPURILE de Aur, 2 camere open space in complex de lux cu piscina copii, piscina adulti, paza, receptie, parcare, mobilat si utilat lux, locuinta de vacanta sau afacere de inchiriat in sezonul estival. Poze, 56.000 {; 0765.605.757 anca@royalday.ro www.royalday.ro 626. NISIPURILE de Aur, open space,

complex de lux cu piscina copii, piscina adulti, receptie, paza, parcare, mobilat si utilat lux, pentru afacere de inchiriat in sezonul estival. Proprietari români, 56.000 {; 0765.605.757 anca@royalday.ro www.royalday.ro 627. OBOR, 2 camere, 1/10, Mo¿ilor,

stradal, bloc 1980, 60 mp, termopan, vedere stradalå, ideal birou/ locuit, 58.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 628. OBOR, 8/10, cf. 1, g, f, t, toate

actele,. accept credit, 48.000 {; 0747.068.429

629. OBOR, Kaufland, 2 cam., cf. 1,

1970, vedere stradalå, 6/10, semidecomandat, balcon locuibil, f, g, t, ac, u.m., multiple îmbunåtå¡iri de calitate, pozi¡ie excep¡ionalå (posibil închiriere 350 {/ lunå), 70.000 { vânzare; 0768.135.554/ 0764.440.399

mp, 3/7, parcare, TVA+ 105.000 {; 0730.657.524

637. OLTENIºEI, ªos., Berceni, con-

673. PLEVNEI Calea, 2 camere, 42

711. REAL, Vitan, 2 cam., cf. 2, 42 mp,

fort 1, decomandat, etajul 1, 2, bloc 2010, cåråmidå porothermå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå proprie, parcare incluså în pre¡, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0723.383.204/ 0725.924.538 www.nhpimob.ro

mp, proprietar, etaj 7/8, semidecomandat, zonå lini¿titå, blocul se aflå la intersec¡ia Vasile Pârvan cu Calea Plevnei ¿i Berzei, discutabil, 59.000 {; 0765.603.464

638. OLTENIºEI, ªos., Metropolitan

4/7, decomandat, 49 mp, îmbunåtå¡it lux, fårå risc, 85.000 {; 0728.330.209

Residence. Apartamente 2 camere în imobile p+3, finalizate 2010, suprafe¡e generoase 68 mp utili, decomandate, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat (tva 5% inclus), 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 ¿os., Sun Plaza, 52 mp, 3/8, 1975, semidecomandat, CBR49396, 55.000 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

639. OLTENIºEI,

1987, 58 mp, 2 balcoane, stradal, 52.500 {; 0723.696.659/ 0767.405.792

mia Militarå, 2 camere, cf. 1, 1960, 49 mp, semidec., etaj 4/4, renovat bucåtårie utilatå, 63.000 {; 0735.384.727 642. ORŪELUL Copiilor, confort 2,

675. POLITEHNICA, particular, 2007,

Quadraplace, 84, 7/10, 5% tva inclus, 99.000 {; 0730.657.524

676. POPA Nan, demisol vila, 55 mp, 2 gr. sanitare, cf. 1, semidecomandat, renovat, centrala, stradal, toate actele, ideal firma, accept credit, agentie, 62.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 677. POPA Nan, in vila 2 camere semi-

dec, faianta, gresie, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, apometre, termopan, usa metal, demisol inalt, ideal firma in intersectie semaforizata, izolatie dubla, vedere pe ambele strazi semaforizat, 69.000 {; 0723.788.148/ 0765.478.024 servtel_gsm@yahoo.com 678. POPEªTI apartament 2

camere în vilå, zonå lini¿titå, construc¡ie nouå; 0765.621.006 679. POPEªTI Leordeni, 2 camere

643. OTOPENI, lux, 63 mp, construc¡ie

680. POPEªTI Leordeni, decomandat,

în vilå 2010, centru, asfalt, parcare, 47 mp, 35.000 {, garsonierå 33 mp, 20.000 { la cheie. Particular; 0732.533.780/ 0723.206.698

2008, baie ¿i bucåtårie mobilate, centralå proprie, jacuzzi, gresie, faian¡å, parchet, proprietar, 65.000 {; 0727.843.875

posibilitate amenajare pod, semifinisat, cadastru+ intabulare, 40.000 {; 0732.008.477

644. OZANA, vând apartament 2

Prima Caså, apartamente 2 camere în imobil p+3, finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55-65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, TVA 5 % inclus, de la 47.000 {; 0745.696.225

camere, zona Ozana; 0766.668.547/ 0766.715.059 645. PACHE Protopopescu, 2 cam., cf. 1, curte interioarå 40 mp ¿i teraså, centralå proprie, aproape de ProTv, pretabil inclusiv pentru firmå, neg., 69.000 {; 0728.299.939 646. PAJURA Båicule¿ti, dec, 50 mp,

8/9, amenjat, total. 55.000 { disc., 4/4 semidec., liber - 47.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139 647. PAJURA, 2 cam., dec., 6/9, ter-

mopan, utilitå¡i, bloc cåråmidå, neg., 60.000 {; 0722.996.156 648. PAJURA, cf. I, decomandat,

îmbunåtå¡iri, 60.000 {; 021.637.41.83/ 0724.852.339

649. PANDURI, stradal, 9/9, 60 mp,

1988, bloc monolit, îmbunåtå¡iri, CBR36113 60.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

650. PANTELIMON -Delfinului -

Orange, cf. 2 sporit, 40 mp, et. 6, u¿å metalicå, fårå îmbunåtå¡iri, proprietar. 38.000 {; 0768.394.944 651. PANTELIMON -Delfinului, cf. 2 sporit, et. 6/10, u¿å metalicå, fårå îmbunåtå¡iri 37.000 {; 0723.306.006 652. PANTELIMON cf. II, semi, 7/10, cu imbunåtå¡iri, Chi¿inåu, 41 mp, cad-int, balcon mare, 40.000 {; 0728.429.159 653. PANTELIMON particular, 50 m de

parc Morarilor, cf. 2, 42 mp, spatios, et 3/10, semidec., balcon mare, bucåtårie påtratå, îmbunatatiri multiple, bloc civilizat, zona lini¿titå, toate actele, cash, urgent, 39.000 {; 0724.479.508/ 0749.114.975 654. PANTELIMON Vergului, 9/10, I,

dec, 52 mp, bloc reabilitat termic 45.800 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

655. PANTELIMON, 1976, Parcul Flo-

rilor, 57 mp, parter înalt/ 10, decomandat, centralå, toate îmbunåtå¡irile, parcare, id 892026, 47.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

656. PANTELIMON, 1977, Delfinului,

42 mp, 8/10, dec., balcon, toate îmb., renovat recent, parc, liber, id 892014, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

681. POPEªTI Leordeni, superofertå

682. POPEªTI Leordeni, superofertå Prima Caså, apartamente 2 camere în imobil p+3, finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55-65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, TVA 5 % inclus, de la, 47.000 {; 0745.696.225 683. PRELUNGIREA Ferentari, ap 2

camere, semidec, 4/4, superâmbunåtå¡it. 33.000 {; 0745.063.299

684. PRELUNGIREA Ferentari, semi-

dec, 4/4, superîmbunåtå¡it, la cheie, liber, proprietar, eventual schimb cu garsonierå/ caså curte Bucure¿ti 0721.662.755 685. PRELUNGIREA Ghencea, 160 apartamente disponibile imediat, suprafa¡a 90 - 70 mp, 50.000 - 60.000 {, negociabil. Programåri vizionåri; 0754.600.207 686. PRELUNGIREA Ghencea, confort 1, decomandat, finisat la cheie, 84 mp utili, TVA inclus, 60.000 {; 0766.272.949 687. PRICOPAN, cf 2, 4/4, cadastru, intabulare, bloc cåråmidå, proprietar, discutabil 33.000 {; 0725.523.573 688. P¢NCOTA, urgent, particular, 2

camere, cf. 1, 1992, 58 mp, etaj 7/8, 69.000 {; 0721.684.778

689. RAHOVA, Alexandriei, 2 camere,

cf. 1, 2010, 70 mp, bloc nou, finalizat, locuit, la cheie, CT, 2 balcoane, etaj 1/3, Prima Caså, 45.000 {; 0721.115.770 690. RAHOVA, Alexandriei, 2 camere,

cf. 1, dec, 2010, 65 mp, caså micå la cheie dec., balcon, bloc finalizat, locuit, 40.000 {; 0721.115.770

691. RAHOVA, Alexandriei, 6/10, cf. 2,

45 mp, civilizat, reabilitat, stradal, 34.000 {; 0722.456.663

692. RAHOVA, Alexandriei, Antiaeri-

anå, 6/10, cf. II, amenajat, reabilitat, 42.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

693. RAHOVA, Alexandriei, ofertå excelentå, Prima Caså, 2 camere, cf. 1, dec., 2010, 58 mp, debara, vestibul, balcon, bucåtårie, baie, la cheie, CT, 36.000 {; 0721.115.770 694. RAHOVA, Amurgului, vând aparta-

657. PANTELIMON, 6/10, cf. 1, dec.,

ment cf. 3, 2 camere, pre¡ 21.000 {; 0760.127.764

658. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1,

695. RAHOVA, Bârcå, 2/8, dec., construc¡ie 1985, 56 mp, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0745.026.771/ 021.423.77.53

g, f, p, t, toate actele, accept credit, 49.000 {; 0747.068.429

dec., p/10, bloc 1980, g, f, p, termopan, acte la zi, 58.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 659. PANTELIMON, Azotului, Spital, cf. 2 sporit, 45 mp, 2/10, dec., cadastru, intabulare, 43.000 {; 0722.542.692 660. PANTELIMON, Blaga, confort 3, parter, gaze, îmbunåtå¡iri, liber, exclusivitate, 26.000 {; 0765.650.045/ 0744.758.709 661. PANTELIMON, cf. 2, dec., et. 6/10, balcon mare la sufragerie, curat, fårå îmb., apå caldå, cåldurå, gaze, apometre, um, acte la zi, 37.500 {; 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10 662. PANTELIMON, g, f, p, um, ien, isn, toate actele, acc. credit, 41.000 {; 0753.030.733

696. RAHOVA, Bârcå, stradal, cf. 1 dec., 5/10, an constr. 1985, st=56 mp, curat, cadastru ¿i intabulare, 47.000 {; 0724.926.765 697. RAHOVA, Bolintineanu, 2 cam., I

dec., 4/8, liber, apometre, repartitoare, intabulat, disc., 51.000 {; 0731.316.925/ 0744.358.434

698. RAHOVA, Dumbrava Nouå, cf. 1, dec., 5/8, g, f, curat, intabulare, 47.000 {; 0723.949.182 699. RAHOVA, Dumbrava Nouå, în bloc, confort 1, decomandat, construc¡ie 1984, etaj 4/8, suprafa¡a 60 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, u¿å metalicå, parcare, acte, 47.000 {; 0725.370.995 700. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, dec., g, f,

663. PANTELIMON, g, f, p, um, liber, toate actele, acceptå credit, 42.000 {; 0747.068.429

p, t, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, construc¡ie 1986, 42.000 {; 0765.781.111/ 0727.865.840

664. PANTELIMON, în zonå, Azotului,

701. RAHOVA, Mårgeanului, 2/8, dec.,

vând ap. 2 camere, cf. 2, + hol locuibil, urgent, dec., g, f, linoleum nou; 021.350.39.58 665. PANTELIMON, lângå spital,

666. PANTELIMON, Morarilor, cf. 2, semidec., 6/10, foarte bine între¡inut, SU 38 mp, 36.000 {; 0765.643.014

14 b, direct proprietar, la cheie, construc¡ie 2010, 41 mp, 40.800 {; 0766.641.371

674. PLEVNEI, Calea, Kogålniceanu,

etaj 2/ 9, 36 metri patrati finisat rigips, gresie, faianta, parchet, bloc structura rezistenta solida, acces rapid Tineretului, Universitatii, particular, urgent, 41.000 {; 0756.365.876 rem_dana@yahoo.com

631. OLTENIºEI ªos., Metropolitan

632. OLTENIºEI,

710. RÂUL Doamnei Drumul Taberei,

et.4/10, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, 45.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

ap 2camere, conf.I, etaj 7/10, decomandat mobilat ¿i utilat modern, g+f+p+t+um, bloc 1976, 52.000 {; 0727.936.362

Residence. Apartamente 2 camere în imobile p+3, finalizate 2010, suprafe¡e generoase 68 mp utili, decomandate, complet finisate "la cheie", cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat, (TVA 5% inclus), 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

mopan, scarå curatå, c+i, 49.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

672. PIPERA, particular, Liziera, 122

630. OBOR, metrou, lângå Kaufland, cf.

1, 9/10, este liber, 54 mp, toate actele, foarte civilizat, disc., 46.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

708. RAHOVA- Nåsåud, 3/8, dec, g+f,

curat, 52 mp, fårå îmb. recente, liber, ID493, 49.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

641. ORIZONT, Mall Cotroceni, Acade-

post, p/8, cf. 1, dec., 56 mp, an 1986, baie cu geam, g, f, p, t, um, grilaj fier forjat, posiblitå¡i amplasare 2 balcoane, intrare+ vedere zonå verde spate Est, Maiorescu vile, blocul reabilitat termic 2010, frumos, cochet, ideal locuin¡å/ firmå, pre¡ ferm, 63.500 {; 0723.378.858

743. TINERETULUI, 3/8, cf. 1, dec., 52 mp, 1985, parchet, termopan, luminos, 65.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

g+f, parchet, termopan, AC, 49.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

609. MOªILOR, Popa Petre, 2 camere,

610. MOªILOR, stradal, vis-a-vis Banc-

dat, bloc 1982, îmbunåtå¡iri, zonå bunå, posibilitate parcare, neg. 70.000 {; 313.03.24/ 0740.656.708

dec., 9/10, 53 mp, const. 1976, 45.000 {;45.000?. 0732.864.809/ 0769.526.936

640. OLTENIºEI, ¿oseaua, dec, 7/10,

suprafa¡a 54 mp, et. 2/8, cu îmbunåtå¡iri, 75.000 {; 0723.686.321

termopan, um, 46.000 {; 423.12.53/ 0745.006.595

706. RAHOVA- Buzoieni, 2/8, dec,

742. TINERETULUI, 2/8, decoman-

vând ap. 2 camere, confort 1, 1978, 52 mp, decomandat, etaj 3/4, termopane, intabulare, certificat energetic, (negociabil), 68.000 {; 0731.861.192

608. MOªILOR, Pizza Hut, 1983, et. 6/8, îmb., AC, bucåtårie mobilatå, 56 mp, ID789, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

623. NICOLAE Grigorescu, metrou, cf.

597. MINIª Pia¡å, 2 cam., cf. 1, an

MILITARI, Bucure¿ti, 2 cam., cf. 1, 2008, 110 mp, zonå reziden¡ialå, ¿coalå, grådini¡å privatå, complex spa, finisat, douå balcoane, neg., 75.000 {; 0769.255.508/ 0721.368.264

602. MOªILOR - Ardeleni, în vilå, 1/1, 50 mp, cumpårat Legea 112, 32.000 {; 0722.755.377

MILITARI, Veteranilor, 2 cam., 4/10, cf. 1, dec., 56 mp, an 1980, g, f, um, Råzvan T., 55.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

592.

562. MILITARI, Apusului, Aragonitului

564.

tå, apartamente 2cam, la padure, decomandat, 2010, gresie, faianta la alegere, incalzire pardoseala, centrala, usi lemn, pvc, toate utilitatile, baie utilata, balc. tva, 1parcare, mob., buc inclus in pret, 46.500 {; 0728.967.712/ 0769.538.138 benjamin_tache@yahoo.es

2008, et. 2/6, dec., îmb., contorizat, ID727, 57.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

2/4, 52 mp, an constr. 1980, neg., 55.000 {; 0728.874.507

596. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, dec., 57 mp, 1980, 1980, 2/10, contorizat, g, f, um, curat, metrou, pia¡å, 57.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

563. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 2 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 68.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

707. RAHOVA- Ispirescu, 4/8, stradal,

591. MILITARI, Uverturii, cf. 1, dec.,

561. MILITARI, Apusului, 1985, 56 mp, 3/4, dec., toate îmb., ac, um, loc parcare, apropiere metrou, acte, liber, id MH-0027, 55.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

2, bloc 1985, 3/4, dec., 54 mp, balcon, gresie, faianta, termopan, parchet, ac, usa metalica, loc parc. ADP, interfon, apometre, toate actele, se poate vinde mobilat, 56.000 {; 0723.167.151 jeller4u@yahoo.com

634. OLTENIºEI, Ciochinå, particular,

607. MOªILOR, 5/8, an 1982, dec., stradal, bloc civilizat, acte la zi, 64.000 {; 0732.320.501

g+f+p+t, 39.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

555. MILITARI Virtu¡ii, cf. I, dec, et. 3,

601. MOGOªOAIA, Prima casa - ofer-

574. MILITARI, Gorjului, 2/4, confort 1,

554. MILITARI Veteranilor, bloc 1979,

et. 1/10, dec., 42 mp, balcon inchis, g, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii san noi, loc de parcare, semimobilat, scara cu supraveghere video, 46.000 {; 0726.267.550/ 0763.663.026 enache.alexander@gmail.com

curat, g+f, termopan, scarå curatå, 47.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

670. PANTELIMON, Vergului, cf.1,

606. MOªILOR, 1/10, 60 mp, 1980, stradal, fårå amenjajåri, cf. 1, obs. Obor; 021.252.19.22/ 0734.222.105 www.apartamente-mosilor.ro

cf. 1, dec., 4/4, c¡ie 1980, numai cash 45.000 {; 0730.556.901705. RAHOVA- Bârcå, 3/8, dec, g+f+p,

ap. 2 cam. conf.1, cu gars. conf. 1 in zona+ diferenta, ap.se afla in zona Pantelimon (OMV) g, f, parchet, a.c., um, g, t, bucatarie mobilata, balcon 9mp, etaj 9/10, loc parcare, 58.000 {; 0730.120.708

573. MILITARI, Gorjului, 2 cam., Dezrobirii, cf. 1, an 1982, 56 mp, semidec., îmb., 62.000 {; 021.769.40.64/ 0752.112.459

575. MILITARI, Gorjului, Cerni¿oara,

669. PANTELIMON, vand sau schimb

Olteni¡ei vis-a vis de ªcoala de Politie, 7/8, 54 mp, parchet masiv, balcon 11 m, an 1964, zonå verde, aproape de parc, loc de joacå pentru copii, ¿coalå, grådini¡å, Mall, metrou etc., 47.000 {; 0744.441.066 silviu.doro@gmail.com

1982, decomandat, la 2 minute de metrou, intabulat, intrare stradalå, 66.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

decomandat, 58 mp, g, f, p, t, um, ac, construc¡ie 1983, complet mobilat ¿i utilat, modern, 63.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

633. OLTENIºEI, 2 camere semidec,

cam, la padure, 2010, dubla izolatie, la cheie, gresie, faianta, usi lemn, lavabil, baie utilata, balcon, PVC+LOW-E, gaz, apa, TVA + loc parcare, mobilier bucåtårie incluse in pret, 46.500 {; 0728.967.712/ 0769.538.138 benjamin_tache@yahoo.es

1, decomandat, etaj inferior, 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon închis cu geam termopan, renovat recent, construc¡ie 1983, complet mobilat ¿i utilat, 57.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

mp, 2/10, 1980, curat, acte, metrou, 44.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

553. MILITARI Lujerului, cf. 2, et. 2,

600. MOGOªOAIA, apartamente 2

667. PANTELIMON, Morarilor, stradal, cf. 1, 6/10, renovat, g, f, p, t, um, mobilat ¿i utilat, curat, cadastru, liber, disc., 49.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 668. PANTELIMON, Profi, cf. 1, dec.,

fårå îmb., 2/8, bloc 1985, Ion, 57.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

60 mp, bloc 1986, 2 balcoane, super îmb., agen¡ie, 48.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

702. RAHOVA, Mårgeanului, stradal, cf.

1, et. 2, g, f, p, t, um, inst. noi, liber (accept credit), 49.000 {; 0724.926.765

703. RAHOVA, particular, ap. 2 cam., str Sold Ilie Mihai vedere stradala, decomandat, conf 1, s. utila 55 metri patrati cadastru si intabulare, liber, disponibil imediat, accept credit Prima Casa, 58.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 704. RAHOVA, zona Electromagnetica,

Liberty Center, cf. 1, dec., 1/8, 58 mp, bloc 1987, calduros iarna racoros vara, nu e pe colt, geamuri la nivelul copacilor, dotari, eventual semimobilat, cadastru, 62.000 {; 0731.237.245 gabriela2007manolescu@yahoo.com http://www.libertycenter.ro

p+4, et. 2, numeroase îmb., zonå cu facilitå¡i multe, neg., 51.000 {; 0760.295.849

712. ROMANÅ, 50 mp, 4/9, 1 balcon, 1960, semidecomandat, vedere pe spate, necesitå îmbunåtå¡iri, CBR48140, 62.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 713. ROMANÅ, 50 mp, 7/8, 1 balcon, 1960, semidecomandat, vedere stradalå, bucåtårie complet mobilatå ¿i utilatå, CBR46421, 70.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 714. ROMANÅ, 50 mp, 7/9, 1 balcon

închis, semidecomandat, vedere Parc Romanå, complet mobilat ¿i utilat, CBR48389, 78.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 715. ROMANÅ, Coloane, semidecomandat, et. 8/9, vedere spate, intrare stradala, lini¿tit, balcon logie inchis cu termopan, total amenajat si mobilat Mobexpert, ideal ptr. investitie inchiriere in regim hotelier, 68.900 {; 0722.696.969/ 0755.696.969 716. ROMANÅ, Pia¡a, 6/9, semideco-

mandat, cf I, 50 mp, vedere fa¡å, fårå risc, 63.000 {; 0728.330.209 717. ROMANÅ- Eminescu, renovat

recent, 60 mp, centralå proprie, A/C, ideal investi¡ie, 50.000 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199 718. RONTUNDÅ strada, proprietar,

ap. 2 cam., dec., fårå balcon, et. 2/4, g, f, t, um, loc parcare, bloc H, accept credit, 59.000 {; 0744.926.923/ 0767.997.567 719. SEBASTIAN Dumbrava Nouå, cu

îmbunåtå¡iri, et.2/8, dec, 1986, ocazie, 5 minute parc, 53.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 720. SEBASTIAN Parc, 13 Septem-

brie, 64 mp, dec., constr. 1988, termopan, gresie, faian¡å, cadastru, intabulare, accept credit, 50.000 {; 0765.781.111/ 0732.919.317 721. SEBASTIAN, BRD, Rahova, etaj

intermediar, 55 mp, g, f, t, cadastru, intabulare, construc¡ie 1985, accept credit, 44.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

722. SEBASTIAN, Peco Salaj, proprietar, apartament 2 camere, conf 1, decomandat, et 3/3, g, f, p, t, ac, usi interioare termopan etc, accept credit si Prima casa, 43.500 {; 0765.335.551 sorinatecu@yahoo.com 723. SEBASTIAN- parc, P/8, 4/8, dec, g+f, parchet, termopan, C+I, 50.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029 724. SEBASTIAN- Råzoare, 1/8, dec, 64 mp, c+i, g+f+p, termopan, 60.000 {; 425.22.46/ 0729.920.222 725. SECTOR 3, Potcoava, 2 camere,

cf. 1, etaj 4/4, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, primim credit, neg., 47.500 {; 0720.298.203

726. SECTOR 5, semidecomandat, 1/4, pre¡ negociabil. 021.450.20.05 727. SFINºII Voievozi, Victoriei, parter

vilå, decomandat, 1978, îmbunaå¡tatit lux, fårå risc, 45.000 {; 0728.330.209

728. STEFAN cel Mare, Mo¿ilor, 5 min.

metrou, 55 metri patrati, bloc 1982, decomandat, imbunåtå¡iri: gresie, faian¡å, t, u¿å metalicå repartiroare, intabulat, metrou, ofertå realå, 59.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro 729. STRAJA Re¿i¡a, conf.2, et.7/10,

balcon, 38 mp, accept credit, 36.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 730. SUCEAVA, Vatra Dornei, central, modernizat, încålzire pardosealå, gigacalormetru, mob., utilat ultramodern, cadastru, intabulare, 60.000 {; 0752.949.388 731. SÅLAJ, Humule¿ti, confort 2, semidecomandat, stradal, langa complex, ideal birou, spatiu comercial, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 45mp, balcon logie, grådinå, parcare, merita vazut, acceptå credit, scara renovatå, 38.000 {; 0724.270.019/ 0729.835.588 travaharealestate@gmail.com www.travahar.ro 732. SÅLÅJAN, Poståvarului, 3/10, cf.

1, circular, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, ac, loc parcare, 55.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

733. SÅLÅJAN, Trapezului, cf. II dec sporit, 46 mp, 2/8, bloc tip PM, totul renovat, 44.500 {; 0728.429.159 734. TEI 60 mp, 1/10, 1 balcon, fårå risc

seismic, 2 camere decomandate, 50 mp, CBR45807 62.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 735. TEI, Ion Berindei, 2 camere, 51 mp utili, decomandat, 4/10, modern renovat, CBR48954 63.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 736. TEIUL Doamnei, 4/8, dec., 55 mp,

amenajat nou, g, f, p, t, bloc supercivilizat, nou, accept credit, 65.500 {; 0723.168.464

737. TEIUL Doamnei, bloc stradal 1983, apartament semidec, 6/8, 60mp, renovat si imbunatatit recent, usa metalica, aer conditionat, balcon izolat si inchis cu termpopan, mobilat si utilat, loc parcare ADP, particular, 62.000 {; 0741.059.188/ 0724.536.517 738. TELEAJEN 40, ultracentral, în vilå nouå, 65 mp, finisaje lux, termoizolatå, expertizatå energetic (A), CT proprie, fårå intermediari, 63.000 {; 0722.662.733 739. TIMIªOARA Bd., particular, 2 cam., 5/9, 54 mp, renovat, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, repartitoare, apometre, 51.000 {; 0735.232.787 740. TIMPURI Noi, 5/8, bloc 1986, apropiere metrou, cf. 1, g, f, ac, accept credit, 67.000 {; 0732.056.579 741. TIMPURI Noi/ Facultå¡i, 86 mp,

P/1, semidecomandat, mobilat, fårå imbunåtå¡iri, CBR48306 69.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

744. TINERETULUI, 4/8, 1995, 52

parc, cf. 1, t, p, g, f, 63.000 {; 0749.836.375

746. TINERETULUI, 60 mp, Våcåre¿tiul Nou, vedere parc, etaj 7, bloc 1990, monolit, t, p, g, f, um, ac, acte la zi, accept credit, 74.000 {; 0729.564.564 747. TINERETULUI, apartament 2

camere, confor 1, decomandat, 60 mp, construc¡ie 1983, etaj 2/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 75.000 {; 0727.505.410 748. TINERETULUI, etaj 7, construc¡ie 1979, S=53 mp, 60.000 {; 0729.158.581

779. TITAN, Grigorescu, Nicole Resi-

dence, in apropierea statiei de metrou, decomandat, etaj 1/ d+p+3, supraf. utila 77 mp, (supraf. constr. 85 mp), finalizare martie 2011, se preda complet finisat, loc parcare inclus in pret, 76.000 {; 0721.086.353/ 021.311.78.47 ionut@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro 780. TITAN, Jean Steriadi, cf. I dec.,

3/4, liber, intabulat, 46.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

781. TITAN, Lotrioara, 6/10, bloc 1978,

cf. 1, semidecomandat, liber, 54 mp, între metrou ¿i parc IOR, 55.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

782. TITAN, Mini¿, Barajul Dunårii, cf. 1, dec., 6/10, cu balcon, liber, cadastru, zonå f. civilizatå, pre¡ bun, disc., 50.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 783. TITAN, Nicolae Grigorescu, 52 mp, decomandat, bloc 1986, etajul 8, teraså refåcutå, intabulat, între sta¡iile de Metrou Dristor ¿i Nicolae Grigorescu, Prima Caså, 48.900 {; 0769.060.002 andrei@privatebroker.ro www.private-broker.ro 784. TITAN, Parc, 2/ 10, cf. l, decoman-

749. TINERETULUI, metrou, 3/8, decomandat, 55 mp, g, f, t, bloc civilizat, 65.000 {; 0728.269.750

dat, cu balcon, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, bloc langa parc, aproape metrou, accept credit, 61.000 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

750. TINERETULUI, p/8, semidec., bloc 1980, 54 mp, termopan, autoriza¡ie balcon, 57.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

785. TITAN- Aleea Buhu¿i, decomandat, 5/10, liber, 52 mp, utili, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, 39.500 {; 0722.568.283

751. TINERETULUI, parc, stradal, apartament 2 camere, confort 1, renovat, etaj 9/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, la 2 minute de parc, 75.000 {; 0727.505.410

786. TITULESCU, Banu Manta, metrou, bloc 1983, decomandat, intabulat, se accepta credit, apropiere Victoriei, Kiseleff, Ion Mihalache, Turda, comision 0, oferta realå, 75.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

752. TINERETULUI, Sos. Viilor, metrou, decomandat, etaj 1/ 7, amenajat, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan stradal, complet utilat si mobilat lux, instalatii noi, izolat termic, cadastru, intabulare, 52.000 {; 0723.045.391/ 0749.405.942 papuconstruct@ymail.com

787. TITULESCU, particular, apartament Pasaj Victoria, 2 camere decomandate, confort 1, et. 8/11, 56 mp, lux, aer conditionat, recent renovat, 1 loc parcare, pret discutabil, 85.000 {; 0722.346.678

753. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 1/10, semidecomandat, cu îmbunåtå¡iri, negociabil, 73.500 {; 0767.584.382/ 0721.330.830

788. TOPORAªI, Giurgiului, amenajat,

754. TINERETULUI/ Cantemir, 53 mp,

789. TOPORAªI, Iacob Andrei, 2 camere conf.3, proprietar, et.1/4, multiple îmbunåtå¡iri, 21.500 {; 0755.289.486

6/9, central, semidecomandat, fårå imbunåtå¡iri, CBR43623 53.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

decomandat, mobilat Ikea, electrocasnice, aer condi¡ionat, 44.000 {; 0728.955.401

790. TRAPEZULUI, Theodor Pallady,

55 mp., stradal, foarte aproape de metrou, imbunåtå¡iri, ofertå realå, negociabil 49.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966

decomandat, etajul 6/ 10, constructie 1975, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, pret foarte bun, sunati acum merita vazut, se accepta si credit, 52.000 {; 0728.409.000 sandu_isa@yahoo.com

756. TITAN p/8, cf. 2 sporit, decomandat, 50 mp, construc¡ie 1979, g, f, p, um, curat, metrou Nicolae Grigorescu, acceptå credit, 41.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

791. TUNARI, apartamente 2 camere, proiect, toate utilitå¡ile incluse, bucåtårie ¿i baie complet utilate, grådinå, parcare, acces drum asfaltat, Avalon Residence; 0749.084.235/ 0754.070.331

757. TITAN, 1986, Parc IOR vedere, 54

792. TUNSU Petre, 2 camere, 32.000

755. TITAN -1 Decembrie, 2/8, cf1/dec,

mp, 6/8, decomandat, balcon, îmbunåtå¡iri, metrou, parcare, exclusivitate, id 910086, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

758. TITAN, 2 cam., 60 mp, dependin¡e

mari, camere luminoase, fa¡adå, et. 10, teraså anvelopatå nou, loc de joacå, parcare, îmb. medii, bloc construit pentru M.A.P.N., ap. negrevat, liber; 021.644.16.77/ 0761.526.634 759. TITAN, 2 cam., particular, Råsårit de Soare, pozi¡ie excelentå, 5/11, g, f, p, t, um, 2 ac, imobil 2009, ocazie deosebitå, 57.000 {; 0723.240.104/ 0722.311.721 760. TITAN, 2 camere, etaj 4/10, reno-

vat, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, s- 54 mp, 54.000 {; 0721.702.323 761. TITAN, 2/10 pia¡å, cf. 1, 55 mp,

stradal, renovat complet, lux, liber, 54.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

{; 0761.608.638

793. TUNSU Petre, 2 camere, semi-

dec., cf. 2 sporit, 2/4, 38 mp, balcon, centralå termicå, renovat, g, f, contorizat, mob. clasic, utilat, fårå intermediari, dupå ora 13,00, 32.000 {; 0730.095.014 794. TUNSU Petre, Ze¡ari, 2/4, st=38 mp, balcon la domitor, liber, 21.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 795. TURDA (Mihalache), 56 mp, bloc 1986, decomandat, etaj intermediar, intrare bulevard, proaspåt renovat, p, g, f, t, um, AC, sistem de supraveghere video, complet mobilat ¿i utilat, negociabil, comision 0, apropiere Victoriei, Kiseleff, Titulescu, Banu Manta, 90.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 796. TURDA, 4/8, confort 1, 1981 an construc¡ie, 59 mp, balcon închis termopan, gresie, u¿å metalicå, termopan, apometre, repartitoare, instala¡ie sanitarå schimbatå, 69.500 {; 210.79.13/ 0788.248.118

762. TITAN, 2/10, bloc 1975, cf. 1, semidecomandat, cadastru, intabulare, negociabil, 48.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

797. ULTRACENTRAL, apartament 2

763. TITAN, 2/10, cf. 1, decomandat, 54 mp, bloc 1977, lângå metrou ¿i parc, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

798. UNIREA, Coposu, 2 cam., super apartament, super pozi¡ie, etaj 1, vedere ¿i intrare stradalå, mobilat lux, totul nou, import, nelocuit, 60 mp, meritå våzut, 130.000 {; 0721.203.071

764. TITAN, 3/10, dec., g, f, p, t, toate

actele, acceptå credit, 44.500 {; 0747.068.429

camere, cf. 1, 1940, 62 mp, cu îmbunåtå¡iri, 62.000 {; 0736.422.886

799. UNIRII Bd., Panipat, cf. I, dec, et.

765. TITAN, 4/10, cf. 1, g, f, toate

8, vedere stradalå, neamenajat, liber, 65.000 {; 0722.252.995/ 0769.805.758

766. TITAN, 6/10, 56 mp, decomandat,

800. UNIRII Biocarpet, cf. 1, decomandat, 73 mp, vedere bulevard, finisat, mobilat, lux, pazå, negociabil, 105.000 {; 0733.107.773

767. TITAN, ap. 2 cam., p, t, um, f,

801. UNIRII, 1990, Fântâni, 5/8, decomandat, 68 mp, intrare/ vedere Bulevardul Unirii, g, f, p, t, um, centralå de apartament, ID 1799, 110.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

actele, acceptå credit, 51.500 {; 0747.068.429

apropiere Metrou Titan, intabulat, apropiere Parc IOR, credit Prima Caså, 52.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro mozaic, semidec., superior, acte la zi, liber, accept rate tip ipotecå cu avans cash, în rate, fårå datorii, cadastru fåcut, loc de joacå, parcare, a¿tept provincia; 0770.256.136/ 0242.516.724/ 0761.526.634 768. TITAN, Auchan, urgent, 3/8, cf. 1,

centralå, îmb., liber, schimb 3 camere, 60.000 {; 0722.335.516

769. TITAN, Billa, 8/10, cf. 1, decoman-

dat, 59 mp, fårå îmbunåtå¡iri, curat, liber, negociabil, 50.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 770. TITAN, Billa, 9/10, cf. 2, 38 mp, semistradal, curat, termopan, g, f, balcon, acceptå credit, 37.500 {; 0729.886.666 771. TITAN, Billa, cf. 1, 7/10, decoman-

dat, 55 mp, 1979, curat, g, f, intabulare, acceptå credit, 54.000 {; 0729.883.300

772. TITAN, Billa, et. 3/10, semidec., 55

mp, îmb., parcare, liber, ID642, 57.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 773. TITAN, Brâncu¿i, aproape metrou

¿i parcul IOR, cf. 1, et. 4, liber, f. civilizat, balcon, urgent, ocazie, 45.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 774. TITAN, Bådeni, proprietar, ap. 2 cam., decomandat, finisat, mobilat ¿i utilat complet, superlux, liber, accept credit, 63.000 {; 0722.250.873 775. TITAN, cf. 1, dec., 2/4, g, f, t, p, um, ac, boxa, loc parcare, intabulare, acc. credit, 47.000 {; 0727.279.968/ 0761.638.513 776. TITAN, Codrii Neam¡ului, cf 2, decomandat, 38 mp, 10/10, imbunåtå¡iri, mobilat, balcon, agen¡ie, 36.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 777. TITAN, Diham, 6/10, decomandat,

59 mp, bloc 1983, fårå îmbunåtå¡iri, intabulat, Prima Caså, apropiere Metrou Titan, 58.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.privatebroker.ro

778. TITAN, Diham, Pescarusilor, semi-

dec., etaj p/ 8, suprafata utila 50 mp, (supraf. construita 54 mp), an 1984, vedere fata, ferestre cu geam termopan, pentru detalii si oferte similare reale vizitati site-ul agentiei, 50.000 {; 0734.242.910/ 021.311.78.47 catalin@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro

802. UNIRII, 1997, Goga, 3/8, 61 mp, dec., 2 balcoane, toate îmb., lux, boxå, parcare, amenajat modern, stradal, bloc monolit, liber, id 840597, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 803. UNIRII, Alba Iulia, 1997, 73 mp utili, 8/10, intrare ¿i vedere stradalå, balcon mare, toate îmb., mobilat/utilat modern, pazå, parcare, liber, ID 900041, 105.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 804. UNIRII, Alba Iulia, 1997, 73 mp utili, 8/10, intrare ¿i vedere stradalå, balcon mare, toate îmbunåtå¡irile, mobilat/ utilat modern, pazå, parcare, liber, id: 900040, 105.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 805. UNIRII, Bd. Unirii, Zepter, bloc stradal, 5/8, dec., 70 mp, 3 balcoane, curat, vedere spate, 100.000 {; 0722.715.380 806. UNIRII, bloc 1990, ap. 2 cam.,

dec., et. 4/8, superfinisat, 70 mp, 90.000 {; 0755.065.520

807. UNIRII, Bråtianu, vis a vis Cocor, particular, 1/7, intrare / vedere bulevard, semidec., 50 mp, balcon, boxå, superfinisat total, 75.000 {; 0722.715.380 808. UNIRII, Budapesta, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, 5/9, 55.000 {; 0761.680.662 809. UNIRII, Camera de Comert, ultra-

central, stradal, intrare fata, parter inalt, decomandat, foarte spatios, 65 mp utili, lux, mobilat, utilat, aproape metrou, geam la baie, liniste, civilizat, frumos, 82.000 {; 0722.274.245/ 0769.647.350 grup_eurobric@yahoo.com

810. UNIRII, Cantemir, decomandat, renovat complet 2007, 49 metri patrati 1 balcon, etaj 1/ 7, apometre, usa metalica, termopan, cabina dus hidromasaj, aproape metrou, piata, ideal Prima Casa/ firma, negociabil, 59.500 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro 811. UNIRII, Principatele Unite 11 ( 100m de Calea ªerban Vodå), vilå, p/2, decomandate, 51mp, camera serviciu subsol+boxa, fårå imbunåtå¡iri, urgent, 66.000 {; 0721.338.748 robert.dumitrescu@yahoo.com

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 812. UNIRII, Splai, Vitan, Confort City,

cartier rezidential, bloc 2009, dec., et. 6/ 11, su. 85 mp finisaje de lux, se vinde mobilat si utilat lux, centrala proprie, costuri foarte mici la intretinere, paza, gradinita, magazine, parcare, RATB 223, 60.000 {; 0734.312.101 813. UNIRII, Splai, Vitan, Confort City,

cartier rezidential, bloc 2009, dec., su. 80 mp finisaje de lux, nemobilat, totul nou, primul locatar, centrala Ariston, costuri foarte mici la intretinere, paza, gradinita, magazine, parcare, RATB 223, liber, 53.000 {; 0734.312.101 814. UNIVERSITATE, Academiei,

bloc solid, anul 1960, 1/5, semidec., renovat, termopane, liber, 50 mp, 65.000 {; 0745.520.120/ 0723.150.492 815. UNIVERSITATE, Galeriile Ori-

zont, semidecomandat, 2/8, 1964, 43 mp, anvelopat termic blocul, CBR39998 68.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

847. ªTEFAN cel Mare, 1982, etaj 6/10,

56 mp, confort 1, renovat recent, mobilat/ utilat, intabulare, vedere stradalå, discutabil, obs.: Parcul Circului, 69.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamente-dorobanti.ro

cel Mare, 45 mp, 1/8, dec., 1967, deosebit, îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat, CBR 47982, 53.500 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 848. ªTEFAN

849. ªTEFAN cel Mare, 5/8, decoman-

dat, 65 mp, balcon 8 m, an 1975, fårå risc, negociabil; 52.000 {; 0728.330.209

850. ªTEFAN cel Mare, Circ, 7/10, bloc

1984, cf. 1, dec., 57 mp, Circul de Stat, curat, civilizat, 66.000 {; 0732.320.501

851. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, cf. 1, 4/10, liber, stradal, acte la zi, 42.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

816. UNIVERSITATE, Pia¡a C.A.

comandat, fårå îmbunåtå¡iri, 1/6, 42 mp,1960, CBR46228 65.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

Rosetti, 57 mp, 1/6, mobilat, imbunåtå¡iri, bucåtårie open-space mobilatå, utilatå, CBR43930 71.400 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 819. UVERTURII, apartament 2 camere, p/4, îmbunåtå¡iri lux, balcon, termopan maron, 67.500 {; 0726.575.990 820. VALEA Oltului colt cu Timisoara, vedere Nissan, 2 camere, decomandat, cf. 2 sporit, etaj 4, AC sufragerie, balcon inchis, fara imbunatatiri, nelocuit, eliberabil imediat, pret negociabil, 40.000 {; 0722.453.260/ 0766.663.210 cosdan40@yahoo.com 821. VÂLTOAREI, particular vând ap. 2

camere confort 2, decomandat , 3/4, cu îmbunåtå¡iri, 30.000 {; 0761.178.483

822. VATRA Luminoaså, Magura Vultu-

rului, apart. in vila, semidec./ dec., 55 mp, et. 1/ 2, centrala termica, usa metalica, termopan, balcon inchis cu aluminiu, parchet, boxa subsol 14 mp, particular, 59.000 {; 0722.605.166 823. VATRA Luminoaså, particular, 2 cam., cf. 1, 49 mp, îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, et. 2, zugråvit recent, disc., 58.000 {; 0724.512.746/ 0763.961.746 824. VETERANI, Militari - Veteranilor

semistradal liniste, cf 2D, et 1/10, 42 mpc, 1979 g, f, p, t, balcon inchis, parcare, instalatii noi, frumos, Metrou RATB Cora piata gradinite scoli. Comision 2%. Poze pe site, 44.500 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro 825. VICTORIEI, Amzei, cu vedere la bd. Victoriei, et. 3/8, renovat recent, ideal investitie, zona expati, 109.000 {; 0728.693.423 gardenestate.ro@gmail.com 826. VICTORIEI, Calea, central, langa Hotel Radison, vis-a-vis de Sala Palatului, etaj 4/ 10, decomandat, 38 metri patrati fara balcon, liber, geam baie, necesita renovare, discutabil, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0742.209.990/ 0732.998.877/ 021.322.92.95 827. VICTORIEI, Pia¡a Sfin¡ii Voievozi-

3 cam., cf. 1, dec., 59.000 {; 0728.868.748

2. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 3/10,

dec., termopan, 57.500 {; 0723.265.261

3. 1 MAI, (Mega Image Pia¡å),

superofertå, 101 mp construi¡i, et 8/10, decomandat, 2 balcoane mari, 88.900 {; 0766.355.138 4. 1 MAI, 7/10, 81 mp, cf. 1, vedere

mixtå, acces stradal, 2 gr. sanitare, liber, intabulare, neg., 87.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro 5. 1 MAI, 7/10, 81 mp, cf. 1, vedere mixtå, acces stradal, 2 gr. sanitare, liber, intabulare, neg., 87.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1 mai.ro 6. 1 MAI, Chibrit, ap. în vilå nouå, 100

mp, boxå, 2 båi, finisaje lux, ultimul ap. råmas la vânzare, promo¡ie; 0765.476.475 7. 1 MAI, Ciuperca, apartamente noi-

finalizate situate in vila in zona 1mai-ion mihalache cu 2 camere(80mp): 93.000 { si 3 camere (90-101mp): 105.000110.000 {, TVA inclus. Se accepta si credit, oferta, 109.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 8. 1 MAI, Turda, dec., 70 mp, bloc 1982,

8/8, fårå îmbunåtå¡iri, 72.000 {; 0721.209.780

9. 13 SEPTEMBRIE, 1/8, Sebastian

parc, 1987, 80 mp reali, hol H, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, instala¡ii ¿i u¿i noi, 2 båi, renovat recent, exclusivitate, id 951035, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

mandat, cf. 1, 2 gr. sanitare, balcon inchis, imbunatatiri, toate actele, agentie, 70.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

40. BACIULUI, Ze¡ari, vând ap. 3

aproape de metrou, negociabil, CBR27966 80.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 43. BASARABIA, 1984, Chi¿inåu, 2/10,

80 mp, 2 båi, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, intrare ¿i vedere stradalå, parc, mobilat, aproape de metrou, id 892027, 66.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 44. BASARABIA, 4/10, Diham, cf. 1,

dec., 70 mp, fårå îmb., curat, bloc civilizat, cadastru, intabulare, 61.000 {; 0727.907.302/ 0786.518.296

45. BASARABIA, apartament 3 camere, 9/10, semidec, an de construc¡ie: 1986, suprafa¡å 70 mp, 2 båi, 2 balcoane, intrare ¿i vedere stradalå. Pre¡ negociabil, meritå våzut, 73.000 {; 0720.663.135 stanciumihai85@yahoo.com 46. BASARABIA, Diham, 5/8, amena-

jat, 2 båi, bloc 1984, liber, parcare; 0744.636.660

47. BASARABIA, Diham, cf. 1, dec.,

2/10, 2 gr sanitare, centralå + t, bloc 1980, urgent, pre¡ disc.; 021.255.45.32/ 0729.039.157

48. BASARABIEI, 107 mp, decomandat, construc¡ie 2003, apropiere metrou, ID 11729, 100.000 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 49. BATIªTEI, Maria Rosetti, spa¡iu

com. 20 mp, grup sanitar, 3,5 m deschidere, toate actele, 25.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

50. BELLER, Doroban¡i, 3 camere, 8/10,

circular, fårå îmbunåtå¡iri, urgent, 82.500 {; 0722.224.525

51. BELLER, lângå parcul Floreasca, cf.

1, 1985, 76 mp su, dec., 2/4, balcon, 2 båi, renovat, toate îmb., mobilat, utilat complet, 149.000 {; 0769.714.892 52. BERCENI Complex Huedin 3 cam., 3/4 cf 1 curat . 65 mp contorizat loc parcare 55.000 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

11. 13 SEPTEMBRIE, 80 mp, 2 båi, 1989, 1/8, stradal, renovat recent, modern, 79.900 {; 0724.840.191 pricopi.ana@gmail.com

53. BERCENI, 3 cam., cf. 1, 2010, 125

12. 13 SEPTEMBRIE, bloc 1986, etaj

2/10, decomandat, 2 båi, spa¡ios, mobilat, 69.000 {; 0755.065.514

mp, în vilå nouå, apartament la mansardå, înål¡ime minimå 2 m, spa¡ios ¿i luminos, finisaje de calitate, încålzire prin pardosealå, g, f, t, ac, ct, loc de parcare, pazå permanentå, 100.000 {; 0722.252.220 54. BERCENI, 3 cam., metrou IMGB,

Moxa, 2/3, 70 mp, c¡ie solidå, fårå Legea 112, camerå serviciu, boxå, 99.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

13. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, 5/8,

bloc 1990, stradal, semidec., 72 mp, monolit, 77.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

ansamblu reziden¡ial, dec., 71 mp, la cheie, finisaje de calitate, toate utilitå¡ile, loc de parcare, 50.000 {; 0723.134.456/ 0722.696.105

828. VIGONIEI, Topora¿i, particular,

14. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian,

55. BERCENI, 7/8, 1986, bloc nou, 2 gr.

5/7, 50 mp, cf. 1, dec., liber, curat, neg., proprietar, 45.000 {; 0731.499.412

Prosper, 3/8, dec., hol H, construc¡ie 1989, toate îmb., scarå curatå, 68.000 {; 0765.781.111/ 0727.865.840

sanitare, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, acte la zi, renovat recent, 65.000 {; 0732.059.579

829. VITAN Mall, Zizin, 2/8, cf I, deco-

15. 13 SEPTEMBRIE- Panduri, 1/8, dec, g+f, parchet, termopan, c+i, 87.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

56. BERCENI, Alexandru Obregia, Car-

16. 13 SEPTEMBRIE- Prosper, 1/8,

57. BERCENI, Alma¿ul Mic, confort 1,

mandat, 62 mp, 1990, renovat, îmbunåtå¡iri, 75.000 {; 0732.940.972

830. VITAN Mall, 70 mp, 2007, 2/5, decomandat, finisaje lux, mobilat total, loc parcare, CBR48409 113.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro, 831. VITAN Mall, Pompieri, 2 cam., cf. 1, an 1989, 64 mp, îmb., mob., parcare, p/8, neg., 84.000 {; 0745.760.299 832. VITAN Mall, stradal, p/10, deco-

mandat, 60 mp, 1990, îmbunåtå¡iri, 69.000 {; 0732.940.974

833. VITAN Real, dezvoltator, bloc

2011 februarie, un apartament pe nivel, 68 mp utili, 60.000 {; 0721.279.091

dec, hol H, g+f, termopan, 70.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

decomandat, 66 mp, 2 grupuri sanitare, îmbunåtå¡iri, 58.500 {; 0788.430.751 58. BERCENI, Apåråtori, imobil nou, P

18. ALEXANDRU Obregia, vând apartament 3 cam., etaj 8/9, sector 4. Pre¡ discutabil; 0723.134.622 19. AMBROZIE, parc, cf. 1, 9/10, AC, t,

p, liber, disc. 65.000 {; 021.255.45.32/ 0729.039.157

+3, 75 mp utili, finisaje lux, balcon, centralå proprie, pozi¡ie deosebitå, acc. credit, 64.900 {; 0722.272.181/ 0726.276.110 59. BERCENI, Apåråtorii Patriei, bloc 1984, 75 mp, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, ac, intabulat, acc. credit prima caså, 59.000 {; 0732.056.579 60. BERCENI, Apåråtorii Patriei, bloc 4

20. APÅRÅTORII Patriei, 3 camere, cf.

nivele, construc¡ie 1983, 2 balcoane, liber, intabulare, 63.800 {; 0788.323.943

21. APÅRÅTORII Patriei, metrou, în

61. BERCENI, Apåråtorii Patriei, metrou, 5/8, cf. 1, bloc 1983, curat, 2 grupuri sanitare, 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

1, 1984, sup. 70, urgent, 4/8, decomandat, îmbunåtå¡iri; 0742.004.328/ 0744.250.490/ 021.334.37.66

834. VITAN, 2/4, 60 mp, u¿å metalicå, repartitoare, apometre, loc parcare, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis termopan, bloc din 1986, cadastru si intabulare, renovat 2010 super lux, poze pe mail, 67.000 {; 0722.855.953

imobil nou, P +3, 75 mp utili, la cheie, finisaje lux, centralå, pozi¡ie deosebitå, disponibil imediat, 64.900 {; 0731.229.541/ 0726.276.110

835. VITAN, Casa Pensii, confort 1, 47

22. ARMENEASCÅ Speran¡ei, cf. 1,

mp, parter, amenajat total, 50.000 {; 0728.955.401

refour, cf. 1, p/4, îmb., aproape ¿coalå, grådini¡å, 60.000 {; 0744.656.898

17. 13 SEPTEMBRIE- Råzoare, 4/8,

dec, g+f, um, renovat, termopan, 71.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

836. VITAN, Mall, cf. 1, 1/4, vedere mixtå, 2 balcoane, bl. 1990, 63 mp, um, curat, cadastru, 69.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

23. ARMENEASCÅ, 3 camere, dotåri, parter înalt, curte, central, pår¡i litigioase, 25.000 {; 0746.349.868

64. BERCENI, Brâncoveanu, Budimex,

837. VITAN, Mall, etaj 3/4, semideco-

24. ASE, Calea Doroban¡i, 85 mp, 1981,

838. VITAN, Mall, Foi¿orului Resid-

ance, apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat, 60 mp, etaj 1/7, construc¡ie 2010, 70.000 {; 0727.505.410 839. VITAN, Real, cf. 1, 10/10, stradal,

liber, parchet, acte la zi, 42.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

840. VITAN, Real, cf. 2, dec., p/4, toate

îmb., g, f, t, um, p, ien, 40 mp, bloc stradal, pia¡å ¿i supermarket în apropiere, 40.000 {; 0730.566.909/ 440.31.55 841. VITAN, Real, conf 2, etaj 2, modest, acte la zi, accept credit, 36.500 {; 0764.716.412 842. VITAN, Real, p/4, confort 2, liber,

toate îmbunåtå¡irile, cadastru, intabulare, 33.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529 843. VITAN- Bârze¿ti, Rin Grand Hotel,

9/11, 70 mp, decomandat, imobil nou, lux, CBR49664, 78.000 {; 0730.177.072/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

844. VOLUNTARI, Metro, bloc 2010, 2/5, 73 mp, centralå proprie, complex cu acces la: piscinå, salå fitness, masaj, jacuzzi, saune, supermarket, farmacie, medic de familie, grådini¡å, restaurant, cofetårie, teren de tenis ¿i fotbal, 59.000 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082 845. VÅCÅREªTI, 60 mp, 1990,

Costache Stamate, vedere parc, etaj 7, bloc 1989, monolit, t, p, g, f, um, ac, acte la zi, accept credit, 74.000 {; 0729.564.564 846. VÅLENII de Munte, apartament 2 camere, central, decomandat, separatie gaze, centrala propr, termopan, mobilat, renovat recent, parter/4, in spatele supermarketului Plus. Pret negociabil; 0742.032.121/ 0742.032.120 nicolaurentiu@gmail.com

25. AUCHAN, Titan, strada Rasinari, 1/4, balcon închis, termpan, îmbunåtå¡iri multiple, u¿i interior termopan, mobilat par¡ial, nediscutabil, numai cash, 55.000 {; 0722.286.176 26. AVIAºIEI cf. 1, 1980, 65 mp, deco-

mandat, p/4, curat. 76.000 {; 0722.231.318

27. AVIAºIEI Feleacu, 75 metri patrati,

gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer conditionat, ¿emineu, vedere fa¡å, zugråvit, intabulare, se poate vinde ¿i mobilat si utilat, intabulare, 85.000 {; 0742.203.482/ 0728.380.027 28. AVIAºIEI, 1/4, bloc 1986, 85 mp, decomandat, ultrafinisat, posibilitate parcare, neg. 83.000 {; 313.03.24/ 0740.656.708 29. AVIAºIEI, 1990, 81 mp, 2 balcoane,

2 gr. sanitare, bloc monolit, loc parcare ADP, vedere spate, neg., 79.900 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.apartamente-aviatiei.ro 30. AVIAºIEI, Citroen, 3 cam., cf. 1,

1986, particular, p/4, stradal, renovat, modern, 2 båi, exclus agen¡ii, urgent, 120.000 {; 0721.259.019

31. BABA Novac (parc IOR), cf. 1 semidec., 5/10, modificat, integral imbunatatit, sector 3. Particular, 85.000 {; 0744.544.190/ 0761.509674/ 0771.028.189 costinedelcu69@yahoo.com 32. BABA Novac, Mihai Bravu, bloc turn,

65 mp, 2 lifturi, luminos, 68.000 {; 0728.925.234

33. BABA Novac, parc, 7/10, curat,

sanitare, bloc 1981, liber, 60.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

7/10, bloc 1978, cf. 1, dec., 2 balcoane, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815 65. BERCENI, cf 1, decomandat, con-

stuctie 1985, etaj 3, cu imbunatatiri, 64.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

66. BERCENI, Covasna, et. 1/4, dec.,

65 mp, îmb., parcare, centralå, zonå lini¿titå, id 753, 64.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

67. BERCENI, deosebit, etaj 4/ 8, deco-

mandat, suprafata 70.00 mp, an constructie 1984, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, centrala, calorifere schimbate si tevi, renovat, cadastru, intabulare, metrou, 71.000 {; 0769.077.373/ 0747.240.114/ 0769.077.382 valentin.ivan@exclusiveproperty.ro

ZONA

17 decembrie 17 decembrie

1 Decembrie 1918 1 Mai (Ion Mihalache) 13 Septembrie Alba Iulia Alexandria Ambrozie Matei Aparatorii Patriei Apusului Aviatiei Baba Novac Berceni Big Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Calarasi (Calarasilor) Campia Libertatii Cismigiu Colentina Compozitorilor Cotroceni Crangasi Dacia Delfinului Doamna Ghica Domenii Dorobanti (Dorobantilor) Dreptatii Dristor Drumul Gazarului Drumul Taberei Fantani Favorit Fizicienilor Giulesti Giurgiului Gorjului Grigorescu Nicolae Grivita Iancului Ispirescu Petre Kaufland Lujerului Maniu Iuliu Mihai Bravu Militari Mosilor Nerva Traian Obregia Alexandru Oltenitei Panduri Pantelimon Piata Sudului Piata Veteranilor Racovita Emil Rahova Romancierilor Sebastian Secuilor Socului Stefan cel Mare Tei Teiul Doamnei Timpuri Noi Tineretului Titan Auchan Unirii Vacaresti Valea Ialomitei Vitan

2009

65,173 131,410 86,516 144,714 68,140 74,222 72,184 65,688 108,672 80,425 73,073 77,292 72,656 76,000 112,138 84,950 124,846 74,490 74,227 70,000 75,136 129,000 72,000 71,222 220,000 155,408 74,000 77,225 63,000 69,211 165,000 70,625 73,400 59,182 63,782 72,665 73,143 61,000 82,120 59,636 156,000 74,364 73,397 87,500 82,654 96,714 110,818 71,904 77,178 104,500 80,353 77,333 74,893 70,568 65,053 66,375 81,096 61,500 nu au fost oferte

76. BERCENI, IRA, tip Penthouse, 115

mp, constr. 2010, la cheie, scarå interioarå, balcon, loc parcare, pozi¡ie deosebitå, 69.900 {; 0722.272.181/ 0726.276.110

77. BERCENI, metrou IMGB, particular,

strada Amurgului, apartament 3 camere, in vila p+1+m, amplasat mansarda suprafata utila 72 mp finisat complet la cheie, racordat la toate utilitatile, cadastru si intabulare, pret neg, 55.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 78. BERCENI, Ni¡u Vasile, 3/4, cf. 1,

renovat, instala¡ii noi, 63.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

79. BERCENI, Obregia Covasna, cf 1,

decomandat, 1/4, centrala imbunatatiri, 67.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

80. BERCENI, Obregia, Covasna, cf. 1,

acceptå credit, 58.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

cf. 1, 2/4, impecabil, mob., aer condi¡ionat, renovat 2010, contorizat, 67.500 {; 0748.133.331/ 0762.564.429

81. BERCENI, Oltenitei, apartament, 3 camere, Oltenitei -Mega Image, cf 1 dec, etaj 4 /8, suprafata 70 mp , 2 gr sanitare, termopana, se accepta credit, 64.000 {; 0722.400.191

69. BERCENI, E. Racovi¡å, cf.1, dec,

82. BERCENI, Oltenitei, etaj 4, 2 gr.

68. BERCENI, Drumul Gåzarului, Po¿tå,

6/10, g+f+p+um, 56.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

70. BERCENI, Emil Racovi¡å, cf. 1,

decomandat, 8/10, îmbunåtå¡iri, intabulat, liber, 54.000 {; 0722.210.373/ 0746.188.855 71. BERCENI, Emil Racovi¡å, confort 1,

bloc 4 nivele, curat, liber, aer condi¡ionat, 58.000 {; 0788.323.943 72. BERCENI, Emil Racovi¡å, vând ap.

3 camere, 72 mp, semidec., 2 balcoane, 2/4, plus îmb., vedere pe fa¡å, pre¡ul zonei; 0770.322.401/ 031.412.20.92 73. BERCENI, Giurgiului, pia¡å, 3/10,

semidec., 75 mp, 3 balcoane, intabulare, liber, agen¡ie, 53.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

cf. 1, 65.000 { ¿i Titan Cinema Gloria, parc, 3/4, îmbunåtå¡iri, cf. 1, 65.000 {; 0722.859.200

74. BERCENI, Grådi¿tea, etaj 4, cf I, curat, 68 mp, acte, mijl. transport, credit, 59.000 {; 0729.158.580

34. BABA Novac, proprietar apartament

75. BERCENI, Huedin, 9/10, decoman-

trei camere confort 1, semidecomandat etaj 7/10, bloc turn, 69.000 {; 0762.682.659

Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

97,571 88,926 78,563 98,667 99,617 76,022 130,162 95,500 67,100 83,857

2010

57,867 85,808 71,779 116,960 55,125 69,867 64,113 56,714 94,313 74,333 60,783 67,271 64,413 67,957 100,727 58,286 83,000 64,818 63,833 136,800 67,521 147,600 55,600 66,600 111,500 129,455 67,800 71,842 44,400 57,772 107,600 57,286 69,813 61,200 49,978 62,846 65,333 72,900 66,225 59,923 65,833 70,780 68,300 73,714 67,889 82,636 96,857 61,727 64,100 96,417 63,167 71,967 59,336 59,111 56,917 55,714 66,112 68,000 68,400 77,179 80,833 66,429 86,000 85,487 64,222 112,267 90,143 60,750 78,833

% -11 % -35 % -17 % -19 % -19 % -6 % -11 % -14 % -13 % -8 % -17 % -13 % -11 % -11 % -10 % -31 % -34 % -13 % -14 % 95 % -10 % 14 % -23 % -6 % -49 % -17 % -8 % -7 % -30 % -17 % -35 % -19 % -5 % 3% -22 % -14 % -11 % 20 % -19 % 0% -58 % -5 % -7 % -16 % -18 % -15 % -13 % -14 % -17 % -8 % -21 % -7 % -21 % -16 % -13 % -16 % -18 % 11 % -21 % -9 % -15 % -13 % -14 % -16 % -14 % -6 % -9 % -6 %

amenajat, îmb., ac, f, g, t, p, metrou, 70.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

63. BERCENI, Big, p/4, cf. 1, dec., 2 gr.

2 balcoane, boxå, spa¡ios ¿i bine compartimentat, renovat recent, imbunåtå¡iri, negociabil, CBR31714 135.000 {; 0728.557.299 www.cbimobiliare.ro

Vânzåri ap. 3 camere

62. BERCENI, Big, 1/8, 70 mp, 1980,

2/4, 80 mp, total 100 mp, centralå, Andros, 72.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

mandat, suprafa¡a 67 mp, 2 balcoane, fårå îmbunåtå¡iri; 0724.270.736

102. BR¢NCOVEANU, 4/10, 75 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, acte la zi, acc. credit prima caså, 57.000 {; 0732.056.579

39. BACIULUI, sector 5, 1/4, semidec.,

10. 13 SEPTEMBRIE, 3 cam., cf. 1,

dec., `88, 78 mp, semistradal, cu acoperi¿, finisat, toate îmbunåtå¡irile, proprietar, 75.000 {; 0723.579.385

101. BR¢NCOVEANU, 2/10, toate îmbunåtå¡irile, mobilat la cheie, 90.000 {; 0764.073.258

38. BABA Novac, Unitatii, p/ 10, deco-

42. BASARABIA 9/10, 80 mp, 1985,

1. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 1/4,

100. BREZOIANU, Ci¿migiu, particular, în curs de renovare, 96 mp, etaj 5/7, bloc fara bulina, consolidat. Accept variante apart + diferen¡a, auto + diferenta, sunt deschis la orice varianta corectå de negociere! 91.000 {; 0736.437.107

37. BABA Novac, Rond, 7/10, bloc stradal, cf. 1, semidecomandat, curat, cadastru, intabulare, negociabil, 72.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

41. BARBU Våcårescu, an 1990, stradal, vedere mixtå, 1/8, cf. 1 sporit, dec., g, f, t, acte la zi, 109.000 {; 0732.320.501

817. UNIVERSITATE, Scala, semide-

statia de metrou, confort 1, etaj 6/ 10, suprafata 65 mp, 2 grupuri sanitare, balcon 10 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 92.000 {; 0723.580.628 emil.munteanu@power.ro

36. BABA Novac, Rond, 3/8, bloc 1985, cf. 1, semidecomandat, 71 mp, 2 gr. sanitare, termopan, fårå îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, 74.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832

gaze contorizate, intabulare, agen¡ie, 37.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

dat, g, f, t, u.m., ac, bucåtårie utilatå, exclusivitate, 55.000 {; 0723.361.394/ 0744.758.709

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro98. BRANCOVEANU, la 1 minut de

8/10, semidecomandat, 2 balcoane, termopane, geam baie, agen¡ie, 64.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

camere, cf. 2, 1971, 46 mp, sporit, fårå balcon, 2/4, loc parcare, 41.000 {; 0726.732.712/ 0731.313.752

Rosetti, decomandat, p/6, 65 mp, pretabil cabinet, CBR39933 80.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

818. UNIVERSITATE/ Pia¡a C.A.

35. BABA Novac, Reconstruc¡iei, cf 1,

sanitare, bloc 1986, 70 mp, termopan, cadastru intabulare, se accepta credit, 65.500 {; 0722.400.191 83. BERCENI, Olteni¡ei, 1/8, bloc 1986,

stradal, 2 grupuri sanitare, balcon, 68.500 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

84. BERCENI, Olteni¡ei, 1981, et. 1/4,

dec., 76 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, îmb., pre¡ neg., id 724; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 85. BERCENI, Pia¡a Sudului, 2/8, bloc 1986, 72 mp, curat, apropiere metrou, îmbunåtå¡iri, 61.900 {; 0725.389.025 86. BERCENI, pia¡å, confort 1, deco-

mandat, construc¡ie 1982, etaj 1/8, g, f, t, accept credit, 64.500 {; 0788.505.563 88. BERCENI, Racovi¡å, stradal, 8/10,

cf. 1, dec., renovat, liber, 55.000 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

89. BERCENI, Spiru Haret, cf.1, 3/10,

îmbunåtå¡iri, const.1984, 65.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

87. BERCENI, Pta Berceni, comision 0% cumparator, Prima casa, conf 1 dec, scara interioara, dormitoare la mansarda, 69 mp, et 5, 2009, centrala proprie, semimobilat, detalii site, cel mai mic pret pentru cel mai frumos duplex, 57.500 {; 021.340.59.62/ 0728.870.244 daniela@sudestimob.ro http://www.sudestimob.ro 90. BERCENI, Sudului, 1981, 5/8, 70

mp, dec., 2 båi, toate îmb., renovat recent, 2010, boxå parcare, 1 minut pânå la metrou, ID:940069, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

103. BR¢NCOVEANU, apropiere metrou, bloc 1986, 77 mp, cf. 1, dec., g, f, 2 gr. sanitare, intabulat, 71.000 {; 0732.056.579 104. BR¢NCOVEANU, etaj 5/10, liber,

curat, între¡inut, loc parcare, intabulare, accept credit, 58.000 {; 0788.505.563

105. BR¢NCOVEANU, Izvorul Oltului, conf 2 sporit, gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovat recent, foarte curat 6/10, 50.000 {; 0764.716.412

132. BÅNEASA, Horia Måcelariu, con-

fort 1, decomandat, etaj 4/4, fårå probleme cu terasa, 76 mp, bloc 1985, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 2 ac, termopane, tapet, zonå foarte bunå merita vazut, accepta credit, Alexandru, 88.000 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 133. BÅNEASA, vând apartament 3 camere, 2 balcoane, urgent, zonå pod Baneasa, str, Horia Macalariu, disc.; 0762.638.876 134. BÅNEASA, Zoo, 3 cam., 100

mp, nou, 85.000 {; 0722.202.023

135. CAMIL Ressu, Ambrozie, et. 1/10,

70 mp, balcon mare, acte, id 726, 73.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 136. CAMIL Ressu, bd., vând ap. 3 camere, p/4, semidec., zugråvit, termopan, 82.000 {; 0723.535.116

137. CAMIL Ressu, bloc tip "N", p/10, cu

balcon, cf. 1, semidecomandat, cadastru, intabulare, negociabil, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

138. CAMIL Ressu, Fizicienilor, 8/8, bloc

1984, cf. 1, semidecomandat, 2 gr. sanitare, 72 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bloc civilizat, scarå curatå, 61.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

106. BR¢NCOVEANU, Lamote¿ti, decomandat, 75 metri patrati, balcon 10 metri patrati, parchet, usa metalica, 1 grup sanitar, 2 debarale, camara, bloc 1973, scara renovata, intrare stradala, etaj 7/8, negociabil, 58.000 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro

139. CAMIL Ressu, stradal, 5/10, curat, cf. 1, 2 balcoane, intabulat, zona verde, apropiere metrou, pia¡a Rm. Sårat, disc., 67.000 {; 0722.859.200

107. BR¢NCOVEANU, metrou, 1982,

2 grupuri sanitare, g, f, p, t, centralå, pre¡ disc.; 021.255.45.32/ 0729.039.157

et. 7/10, ac, îmb., id 713, 80.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

108. BR¢NCOVEANU, metrou, 1988,

et. 5/8, dec., 85 mp, toate îmb., id 678, 87.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

109. BR¢NCOVEANU, metrou, 1990, et. 8/10, toate îmb., liber, id 345, 78.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 110. BR¢NCOVEANU, metrou, 3/8,

confort 1 sporit, decomandat, 78 mp, construc¡ie 1987, curat, 86.900 {; 0788.425.118

111. BR¢NCOVEANU, metrou, stradal,

1987, cf. 1, et. 3, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan la cheie, 87.400 {; 0727.714.701

140. CAMIL Ressu-Ambrozie, cf. 1, 1/4,

141. CAROL, Parcul, un apartament în

vilå cu adevårat superb, complet renovat ¿i mobilat ultra modern, s=135 mp, proprietar, 240.000 {; 0751.226.012 142. CENTRAL, bloc 2009, 3 camere, lux, 105 mp, teraså, grådinå, garaj, rate dezvoltator, 135.000 {; 0747.164.692 143. CENTRUL Istoric, convenabil apartament 3 camere, semidecomandat, 77 mp utilli, etaj 1, stradal, imbunåtå¡iri, 75.000 {; 0722.560.025/ 0733.876.543 ioan_aprodu@yahoo.com

3/3 + pod, 80 mp, bloc 1987, reabilitat, gaze, par¡ial amenajat, 36.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

97. BRANCOVEANU, decomandat, stradal, vedere mixta, et. 7/ 10, doua balcoane, in apropiere de spitalul budimex,mijloace de transport f. aproape,gradinita si scoala la doua minute, proprietar, accept credit, 57.000 {; 0723.361.540 99. BREZOIANU, Ci¿migiu particular, în

curs de renovare, 96 m, etaj 5/7, bloc fårå bulina, consolidat. Accept variante apart + diferen¡å, auto + diferen¡å, sunt deschis la orice varianta corecta de negociere,! 91.000 {; 0736.437.107

renovat recent, p, t, semidec., vedere mixtå, Lenu¿, 63.500 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

165. COLENTINA, Tei, bloc nou 1986, 3 cam., p/8, cf. 1, dec., 2 båi, g, f, parchet, termopan, um, zonå verde lini¿titå, aproape mijloace transport, facultate, parc Tei, intabulat, acte la zi, 63.100 {; 0723.378.858/ 0745.779.715 166. COLENTINA- Dna Ghica, 3/10, cf1/dec, 76mp., stradal, imbunåtå¡iri, balcon 12mp., ofertå realå, 72.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 167. COMPLEX Confort City, vând ap. 3

camere, cf. 1, 2009, s- 108 mp, finisat modern, neg. 80.000 {; 0733.604.094 168. CORA, Militari, 3 cam., cf. 1, an

1980, dec., et. 5/10, 69 mp utili, bloc Mega Image, metrou foarte aproape, 69.000 {; 0743.009.612

CORNELIU COPOSU, HRISTO BOTEV, ELEGANT, MULTIPLE DEPENDINºE, ETAJ 5/6, NEGOCIABIL, 140.000 {; 666.48.17

169.

170. COTROCENI, Arene, 2/2, 100 mp,

vilå cu stil, renovat, mobilat, utilat, spa¡ios, CBR39418 225.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

145. CHIªINÅU, Basarabia, 5/8, ame-

172. COTROCENI, Arenele BNR, P/1,

116. BUCUR Obor - Ma¿ina de Pâine, 3

cam., cf. 1, 1970, 70 mp, apartament semidecomandat, proprietar, etaj 6/10, mobilå stil, 63.000 {; 0722.300.571/ 0729.003.355 117. BUCUR Obor, 3 cam., cf. 1, 1976, 80 mp, Almo, 8/10, 3 camere + living, 2 balcoane 12 ¿i 13 m, vedere Primårie ¿i Mo¿ilor, multiple îmbunåtå¡iri, acceptåm credit (posibil închiriere 500 {/ 1 lunå), 97.000 {; 0768.135.554/ 0764.440.399

118. BUCUR Obor, particular, 72 mp, decomandat, etaj 5/ 10, renovat total, termopan, faianta, gresie, parchet masiv de stejar de buna calitate, instalatii sanitare si electrice noi, contorizat termic, apa, gaze, locuri de parcare, 78.000 {; 0741.080.403/ 0741.080.402 catalin@casaionescu.ro 119. BUCUREÅTI, sector 3, Parc IOR,

3 camere confort 1, semidecomandat, stradal, 5/10, confort lux, 85.000 {; 0744.544.190/ 0731.800.931/ 021.647.46.65 costinedelcu69@yahoo.com

najat, 2 båi, bloc 1984, liber, parcare, 72.000 {; 0728.868.748

146. CHIªINÅU, Bd., 3 cam., cf. 1, 1984, 65 mp, et. 2/10, g, f, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, negociabil, ocazie; 0728.803.523 147. CHIªINÅU, bd., 3 camere, cf. 1, 1984, g, f, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, et. 2/10, negociabil, ocazie; 0728.803.523 148. CHIªINÅU, cf. 1, semidec., 2/10, stradal, 2 balcoane, 1986, cash 67.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155

120. BUCUREªTII Noi - Pod Constan¡a, apartamente 3 camere, 95 mp utili, construc¡ie - 2009, finisaje lux, 80.000 {; 0744.383.130/ 0761.602.405

149. CHIªINÅU, Miramar, bloc 1985, etaj 2/ 10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, suprafata 78 mp gresie, faianta, acte complete, bloc civilizat, situat in apropierea mijloacelor de transport, ocazie, pret usor discutabil, 69.000 {; 021.341.04.99/ 0743.060.805 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro

121. BUCUREªTII Noi, 1/3, Bazilescu parc, 80 mp, 2010, 2 båi, 1 balcon mare, toate îmb., central, izolat termic, la cheie, parcare, curte, intabulare, id 310324, 78.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

150. CHIªINÅU, Socului, etaj 2/10, suprafa¡å 71 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, scarå impecabilå, bloc 1984, intrare ¿i vedere bulevard, bånci la parter, toate actele, pret foarte bun; 0726.340.034

122. BUCUREªTII Noi, 1/3, Bazilescu,

151. CIªMIGIU, 15/16, decomandat, 65

95 mp, 2010, 2 grupuri sanitare, ID 11006, 77.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

123. BUCUREªTII Noi, 1/3, Gloriei, 96

mp, 2008, dec., central, toate îmb., la cheie, parcare, parc, liber, id 310326, 110.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

mp, fårå risc seismic, curat, liber, 85.000 {; 0728.330.209

152. CIªMIGIU, 60 mp, 6/7, 1 balcon, 1 dressing, 3 apartamente pe nivel, semidecomandat, bloc fårå risc seismic, CBR48705, 76.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

128. BUªTENI, Prahova, proprietar,

dec., 1/4, ct, termopane, izolat termic exterior, balcon închis, u¿å metalicå, situat lângå telecabinå; 0760.165.214 129. BÅNEASA, 96, 5 mp construiti, 84

mp utili, in constructie noua 2010, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie,posibiliatate negociere pret final, 82.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

130. BÅNEASA, D. Gherea, apartamente noi finalizate situate în zona rezidentiala la 3 minute de lacul Herastrau cu 2 camere (81 - 95 mp): 85.000 - 95.000 { ¿i 3 camere (102 - 113 mp): 110.000 125.000 {. TVA inclus. Se acceptå credit; 0730.072.548/ 0721.336.969 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro 131. BÅNEASA, Horia Måcelariu, cf. 1, dec., 4/4 fårå probleme cu terasa, 76 mp, bloc 1985, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 2 x ac, termopane, tapet, meritå våzut, acceptå credit, Alexandru, 88.000 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53

173. COTROCENI, Arenele BNR, P/2, semidecomandat, 118 mp, 1939, curte comunå liberå 230 mp, fårå îmbunåtå¡iri, CBR15952 170.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 174. COTROCENI, construc¡ie 2010,

etaj 1, 85 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, curte 170 mp, piscinå, 115.000 {; 0747.066.116

175. COTROCENI, Grådina Botanicå, semidecomandat, 3/4, 96 mp, 1925, centralå proprie, fårå îmbunåtå¡iri, CBR34179 80.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 176. CR¢NGAªI Ceahlåu, et 1/8, deco-

mandat, construc¡ie 1986, 70 mp, 2 båi, îmbunåtå¡it, centralå termicå, cadastru, intabulare, CBR50175, neg., 75.000 {; 0730.177.105 www.cbimobiliare.ro 177. CR¢NGAªI Parc, cf. I, dec, et. 2,

bloc '83, g+f+p+t, 69.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

178. CR¢NGAªI, 1/4, 67 mp, decoman-

dat, renovat recent, aproape de metrou, parcare, aproape de parc, izolat termic, liber, id 860105, 56.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

179. CR¢NGAªI, 1/8, 74 mp, decoman-

dat, 2 gr. sanitare, termopan, bloc 1982, u¿a metal, loc parcare, 71.000 {; 0729.889.441 mopane, calorifere noi, 60.000 {; 0724.450.401

181. CR¢NGAªI, 2/8, cf. 1, 71 mp, 2 gr. sanitare, 1982 an constr., apometre, inst. sanitarå schimbatå, contorizat, 68.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118 182. CR¢NGAªI, 3 cam., 1/4, 72 mp, 2 gr. sanitare, bloc 1981, curat, 69.000 {; 0754.072.915

cu, decomandat, 96 mp, 2009, pia¡å, metrou, finisat, credit; 0729.158.580 126. BUCUREªTII Noi, Parc, etaj 1,

semidecomandate, 76 mp, 1940, încålzire cu sobe, camere la demisol, CBR04689 115.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

180. CR¢NGAªI, 1984, cf. 1 dec., ter-

124. BUCUREªTII Noi, 130 mp, Bazilescu Cristim, 2010, 1/3, finisaje lux, lift, garaj subteran inclus în pre¡, boxa, 2 båi mari, bucåtårie închiså, 2 balcoane, centralå clasa A clådire, id 310325, 150.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

154. CIªMIGIU, vizavi, liceul Lazår, par-

96. BRAGADIRU, Cornetu-10 km Unirii,

164. COLENTINA, Kaufland, cf. 1, 9/10,

115. BR¢NCOVEANU, Spitalul de Copii, cf. 1, 72 mp, 1976, dec., 7/10, 2 balcoane, vedere dublå, curat, bine între¡inut, urgent, 58.000 {; 0754.548.334

127. BUCUREªTII Noi, Pod Costanta, particular, constructie 2009, suprafata 94 mp utili, 2 bai balcon deschis, centrala proprie, finisari lux, 80.000 {; 0744.383.130/ 0765.788.118 iordanescugabi@yahoo.com

Unirii, etaj 3+ pod, bloc 1987, gaze, termopan, par¡ial amenajat, 34.000 {; 0731.388.173

163. COLENTINA, Doamna Ghica, intersec¡ie, 3 camere, cf. 1 sporit, dec., 2/10, bloc 1980, toate îmb., disc., 75.000 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.256.664

114. BR¢NCOVEANU, Secuilor, et. 1/4, 65 mp, îmb., apropiere metrou, pia¡å, id 794, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

92. BERCENI, zona Cultural, vând

95. BRAGADIRU, Cornetu, 10 km Pia¡a

mp, decomandatå, 7/8, 1980, poten¡ial investi¡ie, CBR44885, 54.000 {; 0730.177.078/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

113. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 70 mp, decomandat, g, f, p, balcon închis, intabulare, accept credit, 64.000 {; 0760.664.888

153. CIªMIGIU, apartament ultracentral, 3 camere, decomandat, oportunitate, credit, negociabil, 85.000 {; 0723.277.211/ 0731.551.557

1984, acceptå credit, 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

162. COLENTINA, Doamna Ghica, 55

112. BR¢NCOVEANU, Mågurele, 1/10, 1976, 50 mp, balcon, semidec., toate îmb., 2 ac, parcare, renovat recent, ofertå realå, exclusivitate, ID 894047, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

decomandat, 105 mp, 2009, finisat, metrou, negociabil, 105.000 {; 0729.158.580

94. BERCENI, ¿os., 4/10, cf. 1, bloc

161. COLENTINA, Bucur Obor, 3 cam., cf. 1, 1977, vând 3 camere decomandate, mobilat, remediat în 2010, bucåtårie ¿i baie în gresie ¿i faian¡å, 2 balcoane închise, termopan ¿i gresie pe jos, u¿å metalicå, neg., 85.000 {; 021.688.59.49/ 0735.876.845

171. COTROCENI, Arene, 2/2, 87mp, în vilå renovatå, centralå, modern, curte, teraså, CBR49699, 135.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

125. BUCUREªTII Noi, parc Baziles-

93. BERCENI, ¿os. Olteni¡ei, dec., 68 mp, 1/8, amenajat, contorizat, balcon închis, douå gr. sanitare, zonå verde, loc parcare, intabulare, 65.000 {; 0722.417.677

Mc Donald`s, Båcilå, bloc 1986, 2 båi, dec., 72 mp, renovat complet, îmb., termopan, um, ac, g, f, p, parcare ADP, 72.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

îmb., centralå, bloc 1984, Andros, 75.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

144. CHIªINÅU, 2/8, dec., modificat,

91. BERCENI, Sun Plaza, str Nic. Barbu, particular, decomandat, bloc f. lini¿tit 1986, zonå excelentå, et. 3/4, 70 mp, impecabil, complet renovat, totul schimbat, instala¡ii noi, 2 grup sanitare, 2 aer cond, 2 loc parcare, 86.000 {; 0734.953.230 ginanegru76@yahoo.com

urgent ap. 3 camere, pre¡ de crizå; 0722.522.172

160. COLENTINA, 3 camere, 2/4, Râu,

183. CR¢NGAªI, 73mp, decomandat,

ticular vând ap. 3 camere, etaj 6/7, bloc din 1961, cåråmidå, 75.000 {; 0722.862.962/ 021.890.22.11

155. COLENTIN 12, Kaufland, bloc 1974, reabilitat termic 2010, etaj 5/ 10, semidecomandat, su. 64 metri patrati, vedere mixta, vecini de buna calitate, intabulat, oferta exclusiva ag. imobilara Metropolitan Business, 67.000 {; 021.312.59.00/ 0751.455.405 nistor@metropolitanbusiness.ro www.apairimobiliare.ro 156. COLENTINA 38, 3 cam., cf. 1, 1976, 80 mp, 8/8, fårå site-uri de promovare, 80.000 {: 0745.101.007 157. COLENTINA nr. 4, Obor, Kaufland,

vis a vis de Biserica Sf. Dumitru, 3 cam., cf. 1, 1974, 63 mp, vedere mixtå, renovat, izolat termic, parchet, termopan, u¿å metalicå, 63.500 {; 0755.125.662/ 0755.125.661 158. COLENTINA, 1/10, Teiul Doamnei,

1980, 76 mp, toate îmb., intrare stradalå, vedere mixtå, renovat modern, ID:392014, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 159. COLENTINA, 3 camere, 2/10, Kaufland, stradal, 70 mp, bloc civilizat, 1970, îmb., termopan, um, parcare, vedere mixtå, intabulare, liber, 63.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

îmbunåtå¡iri, 69.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

184. CR¢NGAªI, Bd. Ceahlåu,

Bucure¿ti, 3 camere, cf. 1 sporit, an 1982, 76 mp, 4/4, dec., 2 gr. sanitare, îmb., contorizat, bloc civilizat, loc parcare, zonå verde lini¿titå, vând urgent, particular, 73.000 {; 0720.370.350/ 0722.422.563 185. CR¢NGAªI, Constructorilor, et. 1/4, parchet, liber, vedere mixtå, cadastru, intabulare, disc., 54.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.441 186. CR¢NGAªI, lac, 1991, 70 mp, parter înalt/8, dec., 2 gr. sanitare, renovat recent, toate îmb., loc parcare, zonå verde, metrou, acte, id - MH- 0019, 63.000 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426 187. CR¢NGAªI, metrou, 1983, 4/8, 72

mp, semidecomandat, 2 båi, toate îmbunåtå¡irile, renovat recent, parc, lac, liber, id 860120, 67.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

188. CR¢NGAªI, Nicolae Oncescu, etaj

7/8, confort 1, decomandat, 70 mp., an 1984, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, 62.000 {; 0723.118.758/ 021.430.37.40 189. CR¢NGAªI, Nuc¿oara, lângå parc,

2 båi, 2 balcoane. 0764.448.407

190. CR¢NGAªI, parc, cf. 1, dec., 1984, 2 gr sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil 65.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 258. DRUMUL Taberei, 88 mp, dec.,

6/9, constr. 78, g, f, p, t, 3 balcoane, Materna, neg., 75.000 {; 0730.556.904

259. DRUMUL Taberei, acces stradal,

cf. 1, 65 mp, etaj 4 balcon mare, semiîmbunåtå¡it, pre¡ 55.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834

260. DRUMUL Taberei, ap. 3 cam., cf. 1,

1964, Poiana Muntelui, semidec., proprietar, 5/9, cf. 1, g, f, p, 74 mp, termopan, 2 balcoane, fårå credit, 60.000 {; 0745.763.919 261. DRUMUL Taberei, balcon 14 m,

Moghioro¿, vedere parc, 4/10, 70 mp, 2 båi, parcare, acte, id 897025, 65.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 262. DRUMUL Taberei, Billa, 1979, 72

191. CR¢NGAªI, parc, particular, etaj

6/8, renovat complet, mobilat, izolat interior/ exterior, termopan, gresie, faian¡å, parchet, aer conditionat, bucåtårie open space, intrare bulevard, bloc reabilitat, 82.000 {; 0733.755.965 marianam969@yahoo.com

223. DRISTOR, Fizicienilor, decomandat, 70 mp, etaj 5/ 8, bloc 1986, bloc curat civilizat, imb, balcon inchis in termopan, mijloc de transport in fata blocului, merita vazut, ocazie unicå, urgent, 65.000 {; 0734.399.903/ 0724.254.252

192. CÅLÅRAªI Calea, 1997, 4/8,

224. DRISTOR, Florin Ciungan, 7/8,

mp, 3/10, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, ac, 2 grupuri sanitare, loc parcare, zonå comercialå, acte, liber, id: MH3- 0005, 72.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

decomandat, 80 mp, intrare stradalå, vedere mixtå, g, f, p, t, um, ac, recent renovat, ID 1801, 120.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

decomandat, cf. 1, 2 gr sanitare, geam baie, 1985, apropriere metrou, agen¡ie, 68.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

263. DRUMUL Taberei, bloc construit 2009 finisat, Prelungirea Ghencea, apart. cu suprafata 100 mp utili, finisat complet, gresie, faianta, parchet, centrala termica Ariston, poze si video reale. Se accepta credit Prima Casa, 65.000 {; 0761.983.263 contact@latincity.ro www.latincity.ro

193. CÅLÅRAªI Calea, ap. 3 camere, aproape OMV- Unirii, proaspåt renovat ¿i finisat, jacuzzi, bucåtårie complet mobilatå, et. 3, 85.000 {; 0753.333.370

225. DRISTOR, Istriei 6, vând ap. 3

camere, cf. 1, an 1982, 76 mp, dec., etaj 3/8, 2 grupuri sanitare, g, f, t, u¿å metalicå, loc parcare, u¿or neg., 75.000 {; 0766.554.448

264. DRUMUL Taberei, Chilia Veche,

8/10, cf. 1, circular, g, f, p, t, um, liber, intabulare, 57.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

194. CÅLÅRAªI, Calea, decomandat,

226. DRISTOR, Laborator, 6/8, bloc

2/9, cf. 1, semidec., g, f, t, p, um, AC, intabulare, 60.000 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

3/3, 1945, 81 mp, 1 balcon închis, finisat, centralå, termopan, CBR 45595 85.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

1986, cf. 1, decomandat, 2 gr sanitare, cadastru ¿i intabulare, 75.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

195. CÅLÅRAªI, Ulmu, caså 2010, 4 camere, baie, bucåtårie, 90 mp + mansardå, 1000 mp +vie, apå curentå, canalizare, g, p, t, lindab, 2 u¿i metalice, 65 km Autostrada Soareului, sau schimb cu apartament Bucure¿ti, ofer diferen¡å + autoturism, 35.000 {; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0771.749.690/ 0786.619.874 www.vailanova.cabanova.com

semidecomandat, 72 mp, termopan, liber, 68.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

196. CÅLÅRAªILOR -Popa Nan, 125 mp, 2009, 1/5, gri, centralå, lift, parcare, terase, 140.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834 197. C¢MPIA Libertå¡ii, confort 1, 3/10,

stradal, bloc 1988, 72 mp, modern, accept credit, 84.000 {; 0763.651.612/ 0727.291.221

198. C¢MPIA Libertå¡ii, decomandat,

2/10, 1975, 56 mp utili, 1 balcon, 1 gr.san, loc parcare, termopan, finisat, CBR45316 67.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 199. DACIA, ap. 3 cam., toate utilitå¡ile,

et. 2/6, centralå proprie, 105.000 {; 0740.087.686

227. DRISTOR, metrou, 3/10, cf. 1,

268. DRUMUL Taberei, Eviden¡a Popu-

Camil Ressu, 3/10, 2 balcoane, cf. 1, renovat modern (g, f, p, t), izola¡ie termicå, intabulare; 0722.859.200 230. DRISTOR, Nicolae Grigorescu,

exact la metrou, intrare stradala, vedere pe spate, 5/ 8, 76 mp, renovat recent, gresie, faianta, termopan, um, se vinde mobilat si utilat complet, negociabil, oferta, ocazie, 68.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro 231. DRISTOR, Nicolae Grigorescu, Pia¡a Matei Ambrozie, bloc 1984, 5/8, 73 mp, dec., parchet, gresie, faian¡å, termopan, 2 gr. sanitare, contorizat, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

233. DRUMUL Taberei 52mp, cf 2,

203. DECEBAL, constr.2008, 4/5, 120

mp utili, mobilat/utilat modern, spa¡ios, luminos, central, CBR43385 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

204. DOAMNA Ghica, Pâncota, 5/8, 85

mp, bloc 1991, cf. 1 sporit, dec., g, f, t, um, acte la zi, 82.000 {; 0732.320.501

205. DOMENII, pia¡a, particular, 3 camere, cf. 1, 1960, 57 mp, etaj 3/4, semidec., renovat mobilat, utilat, 97.000 {; 0740.240.003 206. DORABANºI, Andrei Popovici, 81

mpu, 1985, mobilat, utilat, decomandat, et 2/4, 3 a/c, dressing, ma¿inå de spålat, LCD, CBR43194 164.000 {; www.cbimobiliare.ro 207. DOROBANºI stradal, 5/10,

suprafa¡a 80 mp, vedere mixtå, bloc 1976, intrare spate, 105.000 {; 0747.066.116

267. DRUMUL Taberei, et 2/3, duplex,

229. DRISTOR, metrou, stradal,

201. DECEBAL, 1995, 5/9, 85 mp,

202. DECEBAL, 7/7, 87 mp, 1990, acces stradal, negociabil, CBR47489 120.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

1978, etaj 4, decomandat, 55.000 {; 0722.558.070/ 0762.216.420

228. DRISTOR, metrou, 3/8, decomandat, 70 mp, `85, g, f, t, bloc civilizat, curat, 72.000 {; 0728.269.750

232. DRISTOR, Ramnicu Valcea, bloc 1982, 3/ 8, 75 mp, decomandat, gresie, faianta, termopan, um, 2 grupuri sanitare, apropiere metrou, oferta reala, ocazie, 73.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro

decomandat, intrare stradalå, vedere mixtå, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, cu îmbunåtå¡iri, ID 1822, 120.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

266. DRUMUL Taberei, construc¡ie

decomandat, 110 mp, construc¡ie 2009, mobilat lux, teraså, negociabil, CBV47348 105.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

house 150 mp, lux, teraså superbå 32 mp, rate la dezvoltator, 219.000 {; 0747.164.692

200. DACIA, Romanå, bloc 2009, pent-

265. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

la¡iei, et. 3, liber, acte, contorizat, 70 mp, bloc zonå deosebitå, pre¡ foarte bun; 0728.981.573

269. DRUMUL Taberei, Favorit, 3/10, cf.

1, circular, 63 mp, fårå îmbunåtå¡iri, vedere mixtå, zonå verde, pia¡å, parc, RATB, grådini¡å, ¿coalå, meritå våzut, neg., 62.000 {; 0728.874.502

DRUMUL Taberei, Favorit, 34, 3 camere, 6/10, cf. 2, curat, liber, balcon, acte, Råzvan G., 42.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 270.

271. DRUMUL Taberei, Favorit, 34, 6/10, cf. 2, curat, liber, balcon, acte, Råzvan G., 42.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

Iliescu, 1/1, 106 mp, liber, fårå imbunåtå¡iri, curte, zonå selectå 119.000 {; 0727.271.245/ 0755.023.746 213. DRISTOR - Papiu Ilarian particular

3 camere cu îmbunåtå¡iri. 0742.705.211

214. DRISTOR -Rm.Sårat, 2/4, cf1/dec,

235. DRUMUL Taberei ,stradal, 4/10, decomandat, liber, 70mp, accept credit, 50.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610 236. DRUMUL Taberei - Arge¿ului, cf. 1, dec., 3/4, boxå, parchet masiv, bloc solid, toate actele, credit, 65.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49

dec., 5/9, 70 mp, g, f, t, aer condi¡ionat, 2 balcoane, acte, neg., 64.000 {; 0760.654.544/ 021.440.22.49 276. DRUMUL Taberei, p/10, Billa, bloc

cam, conf. 1 circular, balcon, parchet, aer condi¡ionat, 2 lifturi, intabulare, 48.000 {; 0726.004.932

1982, cf. 1, semidec., g, f, p, fost spa¡iu comercial, intrarea fåcutå din stradå, BGS, alarmå, pretabil magazin, farmacie, etc, cadastru, intabulare,. accept credit, neg., 69.000 {; 0730.556.906

238. DRUMUL Taberei - Favorit,

277. DRUMUL Taberei, Parc, cf. I, etaj

237. DRUMUL Taberei - Chilia Veche, 3

1/10, semistradal, bloc monolit, parchet, intabulat, 59.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610 239. DRUMUL Taberei - Frigocom,

2/4, g+f+t, um, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596 278. DRUMUL Taberei, Pia¡a

241. DRUMUL Taberei -

242. DRUMUL Taberei - Prelungirea Ghencea, 3/10, I/decomandat, stradal, G+F+P, liber, 53.000 {; 0761.773.955 243. DRUMUL Taberei - Profi Timi¿oara,

cf. 2, teraså refåcutå, geam la baie, 51 mp, acte, credit, 35.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49

244. DRUMUL Taberei - Râul Doamnei,

cf. 1, dec., 74 mp, etaj 3/10, balcon mare 10 mp, zugråvit, foarte spa¡ios, fårå amenajåri recente, toate actele, pre¡ 55.000 {; 0726.115.112

dec., g, f, p, t, um, ac, acte, 68.000 {; 0728.874.505

280. DRUMUL Taberei, Prel Ghencea, cartierul latin, în vilå, parter/1, 95 mp utili, 2010, finisat lux, liber, curte 100 m, drum asfaltat, toate actele, acc credit 77.000 {; 0723.325.257 281. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 3 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, suprafa¡a 106 mp, TVA inclus, 65.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955 282. DRUMUL Taberei, Valea Calugareasca, et. 4/ 10, semidecomandat, cf. 1, 67 mp, an 80, balcon 12 mp, 2 gr. sanitare din care una cu geam, zona linistita, fara imbunatatiri, fara cadastru si intabulare, 60.000 {; 0762.971.289 283. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei,

245. DRUMUL Taberei - Roddel, 3/10, decomandat, g+f+p, liber, 53.900 {; 0762.216.420

pia¡a, stradal, dec., g, f, t, p, izola¡ie, 4/10, utilat, mobilat comandå, electronice, electrocasnice, preluare contr. avantajos, neg., 80.000 {; 0746.154.936

246. DRUMUL Taberei - Romancierilor,

284. DRUMUL Taberei, Valea Oltului, 3

53 mp, 6/10, circular, la cheie, f, g, p, t, modificat, acte, 50.000 {; 0721.854.711/ 0768.835.410/ 0723.389.967

249. DRUMUL Taberei 34, Ploliclinicå,

semidecomandat, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parchet, constructie 1975, supraf. 70 mp, vedere mixta, et. 2/ 10, acte in lucru, accepta credit, negociabil, 64.000 {; 0722.337.593/ 0763.779.725 221. DRISTOR, Baba Novac, Reconstruc¡iei, bloc 1976, 75 mp, 2 balcoane, fårå îmb., intabulat, apropiere Parc IOR, ofertå realå, ocazie, 58.000 {; 0769.060.007 bpaicu@privatebroker.ro www.private-broker.ro 222. DRISTOR, benzinåria Mol, cf. 1,

3/8, dec., bloc 1987, aproape metrou, renovat, g, f, p, t, um, 2 båi, disc., 75.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

302. GARA de Nord, 1/7, semidecoman-

dat, 60 mp, cf I, lângå Garå, fårå risc seismic, 57.000 {; 0728.330.209

303. GIULEªTI, ap. 3 camere, cf. 1, construc¡ie 2010, particular, 2 balcoane, 39.000 {; 0767.600.211 304. GIULEªTI, etaj intermediar, 70 mp,

parchet, termopan, contorizat, interfon, intabulare, discutabil, 49.500 {; 0729.889.441

vedere panoramicå Parcul Circului, stradal, g, f, p, t, um, 2 gr. sanitare, acte la zi, 77.000 {; 0732.320.501 333. LACUL Tei, strada Turnul Eiffel 15, ap. 3 camere, 145 mp, bloc nou, parcare subteranå, 1.650 {/ mp; 0723.265.726 www.residence-eiffel.ro 334. LIVADA cu Nuci, Circa 13, etaj 4,

decomandat, teraså refåcutå în vara acestui an, 72 metri patrati, 1 balcon, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 3 aer conditionat, intabulat, se acceptå credit, pre¡ neg., 55.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com 335. LONDRA, 3 camere, cf. 1, 1940, s- 80 mp, garaj, total 100 mp, parter vilå, p+2, legea 112, 2 intråri, stradal, centralå proprie, ac, g, m, p, pentru locuit/ firmå, 130.000 {; 0724.330.780 336. MIHAI Bravu, 1980, Primåria Sector 2, 1/10, 77 mp, 2 balcoane, toate îmb. lux, parc, metrou, renovat 2010, liber, ID: 392029, 73.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 337. MIHAI Bravu, Prosper, 2/10, 2 båi,

bloc 1987, dec., 74.000 {; 0723.265.261

358. MILITARI, Cora, cf.1/dec, 75mp, parter, stradal, instala¡ii luminå, apå, u¿i, g/f/p, etc., totul nou; 0721.495.247 359. MILITARI, Ghirlandei, 1, semidec., p/4, bloc monolit, balcon închis cu termopan, g, f, p, t, um, isn cu ¡evi de cupru, c+i, 61.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 360. MILITARI, Gorjului confort 1 semidec., 2 båi, etaj 1/8, termopane, gresie, faian¡å, 68.000 {; 0722.517.240 361. MILITARI, Gorjului, bisericå, 5/8, decomandat, 75 mp termopan liber, bloc 1982, 2 båi, discutabil, 68.800 {; 0729.889.449 362. MILITARI, Gorjului, cf. 1, semidec.,

70 mp, 1980, 7/10, 2 gr. sanitare, g+f+p, 62.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55 363. MILITARI, I. Maniu, et. 2, 2 bal-

coane, g, f, liber, cadastru, metrou, 67.000 {; 0744.994.267/ 0764.025.749

364. MILITARI, Lujerului, cf. 1, semi-

dec., 5/9, 2 balcoane, bloc curat, zonå super, acces imediat, toate utilitå¡ile, acte, 58.000 {; 0730.556.901 365. MILITARI, Maniu, stradal, 5/8,

decomandat, intabulare, discutabil, 65.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.449

366. MILITARI, Petrom, Metro, dec., 78,16 mp, etajele 6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisat, acceptå credit, 66.436 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 367. MILITARI, Politehnica, cf. 1, decomandat, p/ p+4, vedere 3 parti, 2 balcoane, usa met., parchet, gresie, faianta, termopan, canalizare antirefulare, inst. elect. noua, pereti termoizolati, particular, negociabil, 68.000 {; 0753.029.602 liliana.chiaburu@gmail.com 368. MILITARI, Påcii, nestradal, foarte

spa¡ios, cf. 1, 1989, 2/4, 89 mpc, 2 balcoane hol H, g, f, t, ct, um, parcare, gaze separat Metrou RATB, pia¡å, gradinite, ¿coli. Comision 2 %. Schita pe site, 63.000 {; 0721.518.171 office@100la100imob.ro www.100la100imob.ro 369. MILITARI, Rosu, 2009, 127 mp, strada principala Rosu, 1,5 km Militari, vis-a-vis padure, etaj 2/ 4, singur pe etaj, gresie, faianta, parchet l masiv, 3 aparate aer cond., centralå termicå, mobilat, loc parcare, 99.000 {; 0722.431.222

I 72 mp 2 balcoane termopan contorizat intabulat 58.000 {; 0728.116.731

1/10, cf. 1, circular, 65 mp, um, zona verde, neg. 62.000 {; 0730.556.916/ 440.31.55 250. DRUMUL Taberei AFI-Cotroceni,

1978, 72mp, etj. 1/10, decomandat, douå balcoane, vedere mixtå, stradal, particular, 69.000 {; 0724.610.261 287. DRUMUL Taberei-Bucla, 3/4,

cf.1, 68 mp, intabulare, accept credit, 58.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

modernizat, et.1/10, izolat termic, um+g+f, parchet stejar, zona verde, lini¿titå, parcare, proprietar 82.000 {; 0724.816.012

288. DRUMUL Taberei-Favorit, 6/10, cf.II, semistradal, contorizat, 42.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

251. DRUMUL Taberei Favorit constr.

289. DÅMÅROAIA apartamente lux 3

'80 cf. I/dec etaj intermediar amenajat G+F+P+T acte bloc civilizat 62.000 {; 0723.160.409 252. DRUMUL Taberei Parc 1/10 II/sdec amenajat recent îmbunåtå¡iri mobilat utilat acte zonå verde 45.000 {; 0723.160.409 253. DRUMUL Taberei Valea Ialomi¡ei, ap 3 camere, et 5/10, decomandat, mobilat, 62 mp utili, negociabil, CBR49849 62.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro 254. DRUMUL Taberei, 1/4, decoman-

dat, termopan, parchet, u¿å metalicå, contorizat, loc parcare, intabulat, 62.000 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 255. DRUMUL Taberei, 3/4, Valea Ialomi¡ei, cf. 1, semidec., curat, t, g, cadastru, intabulare, 59.000 {; 0730.556.907 256. DRUMUL Taberei, 4/10, 1 Mai col¡

cu Sibiu, cf. 1, semidec., 78 mp, 2 gr. sanitare, balcon curat, 65.000 {; 0730.556.906

257. DRUMUL Taberei, 71mp, deco-

mandat, balcon 12m, liber, 53.500 {; 0724.053.351

371. MILITARI, Uverturii, zona nouå,

372. MILITARI, Veteranilor, I, semidec.,

5/9, 68 mp, 2 balcoane, stradal, 58.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

373. MILITARI, Virtu¡ii, 3 cam., cf. 1, 1990, 80 mp, decomandat, p/8, CT, îmb., liber, 77.000 {; 0745.263.272 374. MILITARI, Virtu¡ii, 3 camere, deco305. GIULEªTI, parc, 3 cam., particu-

lar, cf. 1, liber, semidec., 4/4, g, f, t, parchet, balcon termopan, îmb., utilat, 48.000 {; 0722.370.698/ 0722.398.306

306. GIURGIULUI -Luica, apartamente duplex, constructor, 70 mp utili, et. 5/5, 3-camere, 2-båi, la cheie 50.000 {; 0732.008.477 307. GIURGIULUI ¿oseaua, apartament spatios, confort 1 decomandat, etaj 9/10, 45.000 { discutabil la pre¡, seriozitate maximå, de urgenta; 0766.807.427 308. GIURGIULUI! curat, contorizat,

etajul 2, u¿å metalicå. 40.000 {; 021.686.65.73/ 0722.888.942

309. GIURGIULUI, 2/10, cf. 1, dec., Olteni¡ei, t, p, g, f, intabulat, acc. prima caså, 53.000 {; 0749.836.376 310. GIURGIULUI, Drumul Gazarului, conf 2 sporit, 55 mp, etaj 8/10, dec, curat semistradal, 45.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

cam., 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bucatarie open, hol mare, suprafete constr. 90-110 mp. Const 2008-2009, parcare si boxa cadou. Direct de la proprietar, 95.000 {; 0760.189.058/ 0765.786.403 david_dvd42@yahoo.com 290. DÅMÅROAIA, 3camere, conf.I,

135mp, finisat sau nefinisat; 0767.520.626

291. DÅMÅROAIA, apartamente noi cu

2 si 3 camere suprafete 100-140, constructie noua, finisari lux, centrala proprie, zona linistita, vedere lac, loc parcare subsol+boxa, apropiere scoala, gradinita, piata, parc, 98.000 {; 0762.637.633 mariangheorghe@live.com 292. EROII Revolu¡iei, ap. 3 camere, semidecomandat, 1/4, renovat, an construc¡ie 1962. Accept ¿i credit; 0762.037.638

338. MIHAI Bravu- Obor, 2 camere, 55

mp utili, decomandat, 10/10, CBR47248 54.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 339. MILITARI - Gorjului, în bloc, cf. 1,

etaj 4/10, supr. 70 mp, construc¡ie 1979, curat, 2 gr. sanitare, zonå lini¿titå, scarå impecabilå, apropiere metrou, 61.000 {; 0755.694.303 340. MILITARI - Lujerului, 1987, 3 cam.,

cf. 1, 75 mp, et. 1, dec., centralå, termopan, 3 min. de Cora, metrou ¿i Mall, mob., 69.000 {; 0722.137.480 341. MILITARI 2, Gorjului- Dreptå¡ii,

2/4, apartament 4 camere, 83 mp, 2 gr sanitare, termopan, intabulat, 59.900 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 342. MILITARI Apusului, cf. 1, 65 mp,

proprietar, îmbunåtå¡iri, neg., 63.000 {; 0731.891.713 343. MILITARI Lujerului, cf. I, dec, et. 2,

bloc '83, g+f+p+t, 67.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

311. GIURGIULUI, Luicå, 3/10, confort

2, circular, curat, eliberabil imediat, urgent, 46.000 {; 0788.425.118

312. GIURGIULUI, str. Vigoniei, ap. 3

camere, cf. 2, decomandat, et. 9/10, supraf, 54 mp, t, p, g, renovat recent, foarte luminos, toate actele, neg., 52.000 {; 0723.460.200

344. MILITARI Or¿ova, cf. I, dec, et.

2/4, bloc '89, g+f+p+t, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

345. MILITARI Virtu¡ii, cf. I, dec, et. 2,

bloc '90, g+f+p+t, 83.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

313. GIURGIULUI, Tåtule¿ti, 3 cam., cf.

1 dec., 62 mp, p/4, an 1975, liber, neg., 70.000 {; 0758.895.197 314. GORJULUI, 73 mp, cf. 1, semi-

dec., 8/8, t, um, apometre, contor gaz, repartitoare, 2 balcoane, parcare, teraså renovatå, 1983, 66.000 {; 0760.654.548/ 021.440.22.49

316. GRIVIºEI, 1/7, 64.000 {, Grivi¡ei 4/7, 63.000 {, 1 Mai, 1/7, 69.000 {, vizita¡i site, negocieri; 0722.515.556 www.bucurestii-noi.ro

216. DRISTOR 1, metrou, 4/10, amena-

220. DRISTOR, Baba Novac, cf. 1,

P +3, s.c =112 mp, 95 mp utili, dec., 2 båi, stradå asfaltatå, pazå, loc parcare inclus, 69.500 {; 0765.511.239

315. GRIVIºA Grand, semidec, 1/7, liber, T, um, bloc retras, intabulare, disc., 63.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

286. DRUMUL Taberei- Timi¿oarei, cf. 1,

219. DRISTOR, Baba Novac, Campia Libertatii, Parc IOR, 2/ 10, decomandat, renovat recent, parchet, gresie, faianta, termopan, um, calorifere schimbate, intabulat, loc de parcare, ofertå, 65.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro

301. FUNDENI, 3 cam., 2009, în imobil

cam., bloc nou, 100 mp, finisat la cheie, loc parcare gratuit, disponibil imediat, 69.900 {; 0765.211.922/ 0722.400.220

248. DRUMUL Taberei 34, cf. 1, dec., 6/10, 65 mp, 1979, g, f, p, t, neg. 65.000 {; 0760.654.543/ 021.440.22.49

decomandat, renovat recent, îmbunåtå¡iri, liber, cadastru, intabulare, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

camere, cf. 2, 1990, 41 mp, etaj 1, 35.000 {; 0722.747.463

332. LACUL Tei, Circ, cf. 1 sporit,

275. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1,

215. DRISTOR 1, McDonald`s, 2/10, amenajat, 2 båi, bloc 1986, dec., parcare; 0727.718.308

218. DRISTOR, 4/8, bloc 1986, cf. 1,

300. FOIªORULUI, (Mall Vitan), 3

331. LACUL Tei, 1990, 74 mp, 7/8, dec., 2 båi, toate îmb., parcare, renovat recent, parc, ID392035, 77.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1979, bucåtårie mare, t, g, f, p, um, ac, contorizat, neg., 72.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

1989, g, f, um, C+I, 79.000 {; 031.802.03.11/ 0725.852.805

285. DRUMUL Taberei- Moghioro¿, 4/10, 2 gr. sanitare, bloc 1980, bucåtårie modificatå, 70.000 {; 0747.066.116

decomandat, fårå probleme cu terasa, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, negociabil, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0766.591.523/ 0735.623.893

299. FOIªORUL de Foc, apartament 3 camere, supr. utilå 80 mp, parter în vilå din p+1+m, curte, 2 intråri, teraså 20 mp, parcare, boxe subsol, centralå proprie, renovat interior, particular, pozi¡ie f. bunå; 0720.771.348

cf. 1 semidec., 5/8, 2 båi, balcon mare, intrare ,vedere fa¡å, fårå îmb., bloc 1984, scara civilizata, zona foarte bunå, 67.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro

urgent, 55 mp, confort 2, semidcomandat, parter/10, construc¡ie 1988, liber, accept credit, disc., 43.000 {; 0723.722.240/ 0788.590.399/ 021.746.45.39

247. DRUMUL Taberei 2/10 Drume¡ul cf.

217. DRISTOR, 4/4, bloc 1982, cf. 1,

penthouse 2 dormitoare, loc de parcare subteran, paza, suprafata utila 142 mp si suprafata terasa 45 mp. Apartametul este mobilat si are sistem de incalzire, racire propriu, 220.000 {; 0757.020.002/ 021.230.09.09 daniel.mitarcu@reavia.ro www.reavia.ro

330. LACUL Tei Teiul Doamnei, stradal,

dec., 2/4, 2 gr sanitare, c¡ie 1980, acte, acc. credit, 65.000 {; 0730.556.901

357. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 68 mp,

274. DRUMUL Taberei, Mall Plaza,

construc¡ie 1984, 72 m.p., 2 gr. sanitare, imbunåtå¡iri, ofertå realå, 65.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966

jat, 2 båi, 2 balcoane, bloc 1986, dec., 75.000 {; 0728.868.749

298. FLOREASCA, Glinka, apartament

329. JIULUI, Poligrafiei, apartamente noi-finalizate situate in vila cu 2 camere (62-85mp): 62.000-85.000 { si 3 camere(100-115mp): 100.000-110.000 {, TVA inclus. Finisaje de exceptie la cheie.Se acecpta si credit, ofertå, 104.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

356. MILITARI, Cetatea de Baltå, cf. 1,

234. DRUMUL Gåzarului, Giurgiului, 8/10, cf. 2 sporit, dec., îmbunåtå¡iri, f, g, balcon mare, 53 mp, 43.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

Moghioro¿, 6/10, I/decomandat, G+F+P+T, 62.500 {; 0761.773.955

212. DOROBANºI, pia¡a- Aviator



camere, construc¡ie nouå 110 mp, superfinisaje de lux, la cheie, merita vazut, direct proprietar, 119.000 {; 0765.517.022 marinus95snm@yahoo.com

355. MILITARI, bd. 1864, et. 1, 79 mp su, 1989, dec., 2/3, 2 balcoane, 2 båi, 2 lifturi, vedere dublå, fårå îmb., ofertå, urg., 59.900 {; 0754.548.334

370. MILITARI, Uverturii, cf. 1, dec., 2/4, 70 mp, îmb., 2 gr. sanitare, an constr. 1980, c+i, neg., 65.000 {; 0728.874.507

209. DOROBANºI, Floreasca, 2 ap.

Iliescu, 1/1, 106 mp, liber, fårå imbunåtå¡iri, curte, zonå selectå 119.000 {; 0727.271.245/ 0755.023.746

FERENTARI, PARTICULAR, P/4, CU BALCON, UM+G+F, TERMOPANE, TÂMPLARIE INTERIOARÅ, GRATII, CABINÅ DUª, LAVOAR SI CENTRALÅ PROPRIE, TOATE ABSOLUT NOI, LIBER. 30.000 {; 0722.429.609 295.

328. JIULUI, Dåmåroaia, ap. spa¡ios 3

suprafata 63mp, semidecomandat, balcon inchis termopan, garaj subsol (18mp)+1loc parcare, izolat termic, îmbunatatiri, cadastru, intabulare, zona verde linistita, negociabil, proprietar, 93.000 {; 0723.233.882 vlad2304@yahoo.com

279. DRUMUL Taberei, Plaza, 8/9, cf. 1,

211. DOROBANºI, piata- Aviator



centrala proprie+calorifere, toate utilitatile, pret negociabil, 70.000 {; 0765.501.179 ionut12310@yahoo.com

273. DRUMUL Taberei, Ialomitei, et 2/4,

240. DRUMUL Taberei - Mega Image, parter/10, I/decomandat, construc¡ie 1978, G+F+P+T, 60.000 {; 0761.773.955

mandat, bloc stradal, intrare ¿i vedere spate, ap. curat, scarå civilizatå, 95.000 {; 210.34.15/ 0722.350.388

1992, et. 1/7, dec., 85 mp, îmb., ac, apropiere metrou, acte, id 752, 110.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

327. JIULUI, Damaroaia, etaj 1, finisat,

346. MILITARI, 1/4, Uverturii, 75 mp,

decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, parcare, metrou, liber, renovat recent, id 970258, 75.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 347. MILITARI, apartament situat Iuliu

Maniu stradal, vedere mixtå, 3/9, confort 1, dec., unic proprietar, toate actele, boxå, 2 loc de parcare 0722.794.685/ 0728.105.569/ 0723.158.234 nitadancatalin@yahoo.com

mp utili, renovat, etaj 2, lângå metrou, termopan, u¿å metalicå, balcon spa¡ios, 70.000 {; 0721.702.323

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, SU=83 MP, PROPRIETAR. 73.000 {; 0721.882.888

318. IANCULUI, 70 mp, balcon mare, renovat complet, bloc reabilitat, aproape metrou, accept credit, 60.000 {; 0724.913.158

349. MILITARI, Apusului, Ghirlandei, Mega Image, 70 mp utili, superb amenajat, semidecomandat, balcon mare, 59.900 {; 0766.355.138

319. IANCULUI, Mega Image, bloc

350. MILITARI, Apusului, particular, 2/3,

317. IANCULUI, 3 cam., suprafa¡a 68

348.

1978, 75 mp, renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, UM, u¿i interioare, schimbate, 2 gr. sanitare, apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

1989, 89 mp, 2 balcoane, dec., centrala termicå, partial izolat, instala¡ii cupru, calorifere aluminiu, termopan, u¿å metalicå, interfon, vedere SV, liber, apropiere metrou Påcii, Pårålu¡elor, 65.000 {; 0753.021.710 sudussrl@yahoo.com

320. IANCULUI, metrou, 3 camere, dec., 2/10, bloc 1978, cadastru, intabulare, 70.000 {; 0722.542.692

351. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 3 camere, la cheie, 120 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopane, u¿å metalicå, 2 båi, dressing, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 92.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 infor@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

321. IANCULUI, metrou, cf. 1, semidec., bloc 1978, f. îmb., 70 mp, 8/10, t, 2 balcoane, Lenu¿, 69.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro 322. IANCULUI, Po¿tå, cf. 1, 8/10, liber,

2 balcoane, reabilitat termic, acte la zi, 65.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 323. ILFOV, comuna 1 Decembrie, 3

camere, sporit, parter, termopan, centralå, g, f, aer condi¡ionat 2 bucå¡i, acte la zi, proprietar, 82 mp, u¿or disc. 40.000 {; 0767.855.745

293. FERENTARI Calea - Petrom, 3 camere, cf. 1, 70 mp, ultraîmbunåtå¡it, pre¡ negociabil; 0745.109.446

324. IMAªULUI Aleea, Bucure¿ti, vând ap. 3 cam., confort 2 sporit cu balcon, et. 2/4, 32.000 {; 0761.577.344

294. FERENTARI, Calea, Vâltoarei, cf. 2, 47 mp, 1974, 3/4, termopan, baia, renovatå, f, g, neg., 28.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

325. ION Câmpineanu, str. Bucure¿ti, Sala Palatului, blocul Turn, ap. 3 camere, et. 7, 1960, îmbunåtåtiri, negociabil, 100.000 {; 0728.710.904

352. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 3 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 76.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

MILITARI, Autogara Militari, 3 cam., 3/4, cf. 1, dec., 66 mp, g, f, t, um, Råzvan T., 57.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765 353.354. MILITARI, Autogara Militari, 3/4, cf. 1, dec., 66 mp, g, f, t, um, Råzvan T., 57.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

Romancierilor, stradal, toate imbunatatirile aer conditionat, termopane, gresie, parchet, usa metalica mobilat, utilat, modern nou intabulare liber contorizat accepta credit negociabil, 42.000 {; 0722.779.430/ 0765.451.548 imobiliaretopcasa@yahoo.com www.imobiliaretopcasa.ro

mp, dec., amenajat complet, mobilat/ utilat, vedere/ acces stradal, intabulare, obs.: parc Floreasca, 160.000 {; 0734.222.103/ 021.252.19.22 www.apartamente-dorobanti.ro

210. DOROBANºI, Perla, 2/10, deco-

297. FLOREASCA, Barbu Våcårescu,

camere, suprafa¡a 80 mp, necesitå renovare, 80.000 {; 0723.686.321

dec, et. 3/8, bloc '83, g+f+t, 66.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

Moghioro¿, 2/10, cf. 1, apropiere parc, douå balcoane, gresie, faian¡å, parchet, stradal, vedere mixtå, 62.000 {; 0754.078.627

de vânzare în imobil nou, 3 cam., suprafa¡a construitå 170 mp/ ap., parcare subteranå, finisaje Premium, TVA+ 1.600 {/ mp; 0722.353.476/ 0745.120.547

decomandat, 4/8, îmbunåtå¡iri, parchet, faian¡å, gresie, centralå proprie, u¿å metalicå, u¿i interior pvc, construc¡ie1986, cash, 70.000 {; 0722.604.302

326. ION Mihalache, mansardå în vilå 3

272. DRUMUL Taberei, Ghencea, cf. I,

bld Timi¿oara, conf 2, 10/10, circular, 50 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acc credit 37.000 {; 0723.325.257

208. DOROBANºI, Beller, 1986, 82

296. FIZICIENILOR Istriei, proprietar,

15

mandat, conf 1, renovat lux, gresie, faian¡å, parchet, termopane, etaj 2/7 bloc din 1992, pret discutabil, 80.000 {; 0728.160.095 adrian.paraschiv@ddainvest.ro 375. MILITARI, Virtu¡ii, 3/4, 80 mp, decomandat, constr. `95, semistradal, loc parcare, 78.000 {; 0723.616.711 376. MILITARI, Virtu¡ii, confort 1,

decomandat, etaj 3/4, 84 mp, an construc¡ie 1996, f, g, t, u.m., vedere mixtå, neg., 79.000 {; 0728.874.502 377. MOªILOR 2/8, 1982, 73 mp,

g, f, t, p, AC, 2 gr. sanitare, reabilitat termic, obs.: Calea Mo¿ilor, 87.000 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

MOªILOR, 3 CAMERE, DECOMANDAT, GRESIE, FAIANºÅ, PARCHET, CENTRALÅ, MOBILAT, BLOC REABILITAT, URGENT, 92.000 {; 0765.266.888/ 0720.738.747 378.

379. MOªILOR, BRD, bloc 1986, 10/11, cf. 1, dec., 80 mp, finisat nou, termopane, um, AC, superfinisat, 75.000 {; 0722.211.146 380. MOªILOR, Carol, 2/8, an

1984, stradal, bloc civilizat, g, f, p, t, AC, um, acte la zi, 85.500 {; 0732.320.501 381. MOªILOR, Eminescu, et. 4/8,

decomandat, suprafa¡a 75 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, fårå îmbunåtå¡iri; 0723.686.321 382. MOªILOR, Fåinari, etaj 5/8,

decomandat, suprafa¡a 75 mp, 2 balcoane, 83.000 {; 0723.686.321 383. MUNCII, Dristor, Rond Baba Novac, bloc 1981, 3/10, 75 mp, fårå îmb., apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 75.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

392. NERVA Traian, 7/8, 80 mp,1997,

414. PACHE, Austrului, particular, 3

393. NERVA Traian, 7/8, intrare stradalå,

415. PAJURA, 3 cam., dec., 6/9, termopan, gresie, bloc cåråmidå, rate, neg., 90.000 {; 0722.996.156

decomandat, aproape metrou, par¡ial renovat, vedere mixtå, CBR45611 109.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro vedere lateral, spate, renovat 82 mp, monolit, 1998, 115.000 {; 0726.777.877

394. NERVA Traian, 8/9, 80 mp, bloc 1990, decomandat, hol H, g, f, p, t, um, negociabil, 86.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 395. NERVA Traian, adiacent, 2/8, cf. 1,

camere, parter caså, liber, acte, 105.000 {; 0735.828.748/ 0762.962.284/ 031.436.46.29 www.titirez.ro/residential/252

416. PAJURA, 3/9, confort 1, semidecomandatå, liber, cadastru, intabulare, zonå verde, îmbunåtå¡iri, aer condi¡ionat, renovat, numai cash, discutabil, 62.000 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

decomandat, 84 mp, 1 balcon, 2 gs, finisat, mobilat, lux, negociabil, 95.000 {; 0733.107.773

417. PAJURA, ap. 3 camere, reabilitat termic, cf. 1, et. 4/9, discutabil, 73.000 {; 0726.787.269

396. NERVA Traian, stradal, vedere lateral si spate, etaj 7/ 8, decomandat, 2 gr. sanitare, 1 balcon, bloc 1996, renovat si mobilat modern, cadastru si intabulare, negociabil, 120.000 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com

418. PAJURA, vând urgent ap. 3 camere, cf. 1 sporit, an 1965, semidecomandat, p/9, reabilitat termic, discutabil, 73.000 {; 0724.031.826/ 0765.686.863

397. NICOLAE Grigorescu, apropiere metrou, bloc 1976, 2/8, dec., u¿å metalicå, fårå îmb., intabulat, ofertå realå, ocazie, 61.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro 398. NICOLAE Grigorescu, metrou,

dec., 6/8, renovat, îmbunåtå¡iri, 65.000 {; 0761.680.662 399. NICOLAE Grigorescu, Poståvaru-

lui, dec., parter/4, fårå îmb., nerenovat, u¿or neg. 58.500 {; 0761.377.143/ 0763.595.763

400. OBOR - ªtefan cel Mare, apartament 3 cam., parter din p+1, în suprafa¡å de 98 mp ¿i curte 153 mp, 60.000 {; 0726.687.438 401. OBOR, Mihai Bravu intersectie ªtefan cel Mare stradal circular, amenajat, termopan intergral, parchet lemn, gresie, faian¡å, AC, usa metalica, posibil mobilat, utilat, contorizat, liber, acc credit Prima Casa, urgent, 57.000 {; 0721.072.111/ 021.255.65.35 402. OCTAVIAN Goga, 80 mp, 1999, 4/8, decomandat, 2 båi, recent renovat, par¡ial mobilat, negociabil, CBR48385 135.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 403. ODOBEªTI, parc IOR, 9/10, cf. 1, semidec., 70 mp, gresie, faian¡å, parchet, um, ac, 62.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 404. OLTENIºEI bloc nou, 85 mp, etaj

1/12 85.000 {; 0744.497.500

405. OLTENIºEI ªos., ap. 3 cam., cf. 1,

semidec., 1/8, 2 gr. sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, anul construc¡iei `86, 70.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

406. OLTENIºEI, 14 b, direct proprietar, la cheie, construc¡ie, 2010, 63 mp, 55.000 {; 0766.641.371 407. OLTENIºEI, Bagdazar, 1984, et.

4/8, dec., 72 mp, multiple îmb., centralå, ac, id 353, 68.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 408. OLTENIºEI, Pope¿ti, Danubiana,

1/4, cf. 1, dec., 75 mp, bloc 1983, 2 gr. sanitare, centralå, super îmb., balcon, intabulat, agen¡ie, 39.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 409. OLTENIºEI, ªosea, sector 4,

superofertå. Apartamente 3 camere, penthouse, 120 mp utili, complet finisate la cheie cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, imobil nou p+2et+m (tva 5% inclus), pre¡uri de la 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 410. OLTENIºEI, ªosea, sector 4. Superofertå. Apartamente 3 camere, Penthouse, 120 mp utili, complet finisate "la cheie" cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, imobil nou p+2Et+M, (TVA 5% inclus), pre¡uri de la 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 411. OTOPENI, lux, 95 mp, construc¡ie 2008, 2 grupuri sanitare utilate, bucåtårie mobilatå, centralå proprie, jacuzzi, gresie, faian¡å, parchet, proprietar, 79.000 {; 0727.843.875 412. OTOPENI, McDonald`s, finalizare

2008, finisaje moderne, modalitå¡i de platå flexibile, direct la dezvoltator, variante; 0745.134.980 www.vilaverde.ro

413. OZANA, Trapezului, cf. 1, dec., 1/4, 68 mp, fårå îmb., apropiere metrou, 59.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207

419. PANDURI, 1/8, dec., hol H, 82 mp,

îmbunåtå¡iri, semistradal, 93.000 {; 0722.456.663

420. PANDURI, 13 Septembrie, et. 4/8,

semidecomandat, 72 mp, 2 balcoane, 89.000 {; 0724.016.313

421. PANDURI, etajul 7/8, dec., 80 mp,

an 1994, 2 gr. san, 1 balcon, acces stradal, vedere mixta, mobilat, utilat, dispune de cadastru, intabulare. Instala¡ii sanitare, electrica noi, centralå proprie, liber. Neg., 81.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com 422. PANDURI, Monitorul Oficial, 7/8, dec., 83 mp, renovat ¿i mobilat complet, 81.000 {; 0722.456.663 423. PANDURI, Spital, cf. 1, dec., hol H,

renovat complet, 83.000 {; 0722.456.663

424. PANTELIMON -Parc Morarilor, 1/10, cf1/ dec, 70 m.p., imbunåtå¡iri, bloc reabilitat, oferta realå, 59.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 425. PANTELIMON Delfinului, 4/11,

cf.1 sporit/ dec, 83 m.p., imbunåtå¡iri, ofertå realå, 66.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

426. PANTELIMON, Armenesc, urgent, 10/10 semidec., constructie 1983, 70 mp, balcon, termopan, parchet masiv stejar, centralå proprie, ultramodern amenajat, ac, parcare ADP, bloc impecabil, u¿or neg., exclus site-uri; 0769.480.213 office.mihaidumitru@yahoo.com 427. PANTELIMON, Biserica Capra, stradal, confort 1, decomandat, 1/10, vedere mixtå, spa¡ios renovat, balcon locuibil, 65.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 428. PANTELIMON, Delfinului, stradal,

cf. 1, decomandat, 2/10, 72 mp, um, g, f, curat, intabulare, liber, 56.000 {; 0729.883.300 429. PANTELIMON, ora¿, Lebåda, ap.

3 cam., p/3, cf. 1 dec., 76 mp, g, f, t, 2 balcoane închise, centralå proprie, cadastru + intabulare, 60.000 {; 0726.230.165

430. PANTELIMON, particular, vând ap. 3 camere, 70 mp, decomandat, et. 1, renovat, termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, parchet, contorizat pentru apå, cåldurå, bloc aflat în reabilitate termicå, an constr. 1975. Exclus intermediari, 59.000 {; 0729.902.753 431. PANTELIMON, Socului, 1/10, bloc

BRD, cf. 1 sporit, decomandat, 85 mp, pozi¡ie excelentå, terasa 12 mp, cadastru, intabulare, 65.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

432. POLONÅ, 3 camere, 2 gr. sanitare,

balcon, termopane, 1/8, particular, negociabil, 125.000 {; 0734.163.756 433. PREVEDERII, ap. 3 camere, apr.

P. Trapezului, cf. 1, 65 mp, 1976, dec., 7/8, lângå parc, curat, bine între¡inut, ofertå, urg., 63.900 {; 0724.429.076 434. PROGRESUL, Pia¡a, cf.1, dec.,

70 mp, et.9/10, um, fårå îmbunåtå¡iri majore, 43.500 {;43.500?.43.500?. 0761.692.254

435. PROSPER, semidecomandat, 8/8, 1980, 70 mp utili, finisat, balcon închis, CBR 39726 69.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

384. MUNCII, Pasajul, 3 cam., an 2010,

super, super lux, ocazie, ap. 112 mp utili + 78 mp terasa + locuri parcare subterane, ¿emineu, încålzire pompå cåldurå Daikin, terasa are degivrare, tâmplårie aluminiu cea mai bunå calitate, disc., 280.000 {; 0760.329.704

385. MÅRGEANULUI, 8/8, cf. 1 semidec., foarte murdar, necesitå zugråvit, teraså refåcutå 2009, cadastru + intabulare, pre¡ disc., 55.000 {; 0730.421.581/ 0724.926.765 386. MÅRGEANULUI, Buzoieni, 3 cam., cf. 1, 1985, 80 mp, particular, 6/8, renovat, mobilat, utilat, meritå våzut, 75.000 {; 0744.305.253 387. MÅRGEANULUI, Buzoieni, an 1985, 80 mp, particular, cf. 1, 6/8, renovat, mobilat, meritå våzut, 75.000 {; 0744.305.253 388. MÅRGEANULUI, Rahova, particular, 3 cam., cf. 1, 70 mp, decomandat, aer condi¡ionat, parchet, 2 grupuri sanitare, pere¡i placa¡i cu polistiren pe interior, accept ¿i variante, 65.000 {; 0761.621.500 389. NERVA Traian nr. 23-25, ap. 3 camere, 1997, s- 78 mp, stradal, într-un bloc foarte curat, locuit de oameni civiliza¡i, dacå ve¡i vedea ap. sigur o så dori¡i så-l cumpåra¡i, neg. 115.000 {; 0741.771.662/ 0728.580.520 390. NERVA Traian, 2/8, fårå îmbunåtå¡iri, 80 mp, 2 gs, 2 balcoane, 1991, scarå curatå, 95.000 {; 0726 .777.877 391. NERVA Traian, 5/8, bloc 1990, 80 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, isn, ien, 109.000 {; 0732.056.579

LA 4 APARIºII PLÅTITE A 5-A ESTE GRATUITÅ

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri 4 CAMERE

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 436. RADU Beller, apartament 3

camere, lux, 1985, 81 mp, super finisat, aer condi¡ionat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon închis, u¿i Pinum; 0721.247.184 437. RAHOVA - Ispirescu, cf. 1, dec., etaj 6/10, supr. 70 mp, 2 gr. sanitare, cosntruc¡ie 1982, gresie, faian¡å, parchet, termopan, toate actele, 58.000 {; 0725.370.995 438. RAHOVA, 10 minute Unirii, 5/8, cf.

1 dec., constr. 1985, g, f, t, um, foarte curat, acceptå credit, pre¡ disc., 58.000 {; 0730.421.581/ 0743.948.730 439. RAHOVA, Bârcå, 6/8, decoman-

dat, 73 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, 2 båi, accept credit, 63.000 {; 0732.940.974

440. RAHOVA, Bârcå, cf. 1, dec., g, f, p,

t, intabulare, neg. 57.000 {; 0723.949.182

441. RAHOVA, Dumbrava Nouå, 3

cam., I dec., `86, p/8, f, g, curat, intabulat, scarå impecabilå, disc., 54.000 {; 0731.316.925/ 0744.358.434 442. RAHOVA, Malcoci, policlinicå, cf. 1,

477. TIMIªOARA Bd., particular, 3

cam., dec., 70 mp, constr. 1977, boxå, t, AC, um, adåpost antiatomic, 72.000 {; 0761.733.980/ 0723.615.099 478. TIMPURI Noi, 1/8, 76 mp, apropiere metrou, bloc nou, cf. 1 sporit, t, p, g, f, um, acte la zi, 86.000 {; 0749.836.375 479. TIMPURI Noi, 1/8, pia¡å, bloc 1987, 2 gr. sanitare, confort 1, g, f, t, um, 86.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 480. TIMPURI Noi, 4/8, bloc 1986, 75

mp, decomandat, g, f, p, t, intrare stradalå, bloc deosebit, 90.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

512. TITAN, Grigorescu, Nicole Resi-

dence, apropiere metrou, dec., etaj 1/ d+p+3, 2 bai, 2 balcoane, suprafata 105 mp finalizare martie 2011 se preda complet finisat, calitate superioara, loc parcare subteran, inclus in pret, 112.000 {; 0721.086.353/ 021.311.78.47 ionut@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro 513. TITAN, imobil 2009, 3 camere

decomandate, etaj 3, suprafa¡å utila 78 mp, finisaje de calitate, 2 båi, 2 balcoane, centrala termicå, boxa subsol, curte privatå, loc parcare, la 10 min de metrou, tva inclus, acceptå credit, 79.500 {; 0735.878.607/ 021.252.26.23 carmen@investimob.ro http://www.investimob.ro 514. TITAN, Liviu Rebreanu, 1 Decem-

min., 75 mp, 2 båi, 7/8, dec., vedere mixtå inclusiv parc, toate îmb., parcare, intabulare, primii proprietari, id 840583, neg., 85.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

brie, Auchan, bloc 1986, 6/8, 75 mp, dec., renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, instala¡ie electricå, ¿i calorifere schimbate, intabulat, ofertå realå, 70.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

482. TINERETULUI, 2/7, Våcåre¿ti, 80

515. TITAN, Liviu Rebreanu, Auchan, 3

481. TINERETULUI, 1982, metrou la 1

mp utili, bloc 1993, monolit, g, f, p, t, scarå impecabilå, 95.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

cam., cf. 1, 1/4, particular, superfinisat, 60.000 {; 0724.642.137

3/4, decomandat, 65 mp, cadastru, intabulare, liber, neg., 53.500 {; 0723.128.270/ 0746.188.866

483. TINERETULUI, 5/10, bloc 1984,

443. RAHOVA, Mårgeanului, 2/8, dec., lavabil, scarå curatå, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, 52.000 {; 021.423.77.53/ 0745.026.771

parc, 2 gr. sanitare, g, f, p, t, um, ac, intabulat, 85.000 {; 0749.836.375

516. TITAN, magazin, vav parc IOR, metrou, stradal, confort 1, semidecomandat, 2/10, imbunåtå¡iri, 67 metri patrati agen¡ie, toate actele, 71.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

484. TINERETULUI, 7/10, apropiere

517. TITAN, Matei, Ambrozie, 5/ 10, cf.

parc, metrou, cf. 1, dec., p, g, f, um, acte la zi, 78.000 {; 0749.836.375

444. RAHOVA, Sebastian, BRD, 4/8,

485. TINERETULUI, cf. I, 1980, ame-

dec., 72 mp, g, f, p, t, lavabil, cadastru, intabulare, construc¡ie 1986, 53.000 {; 0727.865.840/ 0765.781.111 445. RAHOVA- Bârcå, 1/8, g+f, um, ter-

mopan, c+i, scarå curatå, 58.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

446. RAHOVA- Foc¿ani, 3/8, dec, g+f+p,

um, scarå curatå, c+i, 56.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

447. RAHOVA- Mårgeanului, P/8, 4/8,

g+f, termopan, scarå curatå, urgent 54.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 448. RAHOVA- Nåsåud, 1/8, dec, g+f,

um, termopan, C+I, 57.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

449. RAHOVA- Sold. Croitoru, 2/8, 5/8,

dec, g+f, um, c+i 56.000; 0724.021.029

450. RAHOVA- ¿os. Alexandriei, 3/4, 1/8, dec, g+f, parchet, CT, UM, 52.000 {; 021.425.22.46/ 0724.021.029 451. RAHOVEI Calea, cf. 1 dec., cu

îmbunåtå¡iri, st=73 mp, et. 3, g, f, t, isn, 64.000 {; 0728.093.290 452. REGINA Elisabeta, 60 mp, 1960,

renovat, modern, stradal, nemobilat, negociabil, CBR46840 115.000 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

453. REGINA Maria/ Rond Co¿buc,

caså P, 70 mp util, 260 mp curte 3 proprietari, semidec, nemobilat, CBV03952 52.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 454. RESIDENZ, cel mai ieftin apartament nou de 3 camere, 97 mp, parcare, teraså/gradinå, boxa, TVA inclus, totul la 110.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 455. RITMULUI, et. 2/p+2, renovat total, g, f, t, centralå proprie, boxå, fårå "bulinå", fårå legea 112, disc., 60.000 {; 0728.989.600 456. ROMANÅ, 96 mp, 2/10, 3 balcoane, 1978, decomandat, scarå curatå prevåzutå cu interfon ¿i pazå, CBR48147, 170.000 {; 0730.177.206/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 457. ROSETTI, intersec¡ie cu J.L. Calderon, 5/8, bloc 1983, parcare în curtea interioarå, 2 gr. sanitare, 125.000 {; 0733.051.122 458. ROªU, Chiajna strada 1 Decembrie

najat, intabulat, neg. 70.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

l, cu balcon, cu imbunatatiri, loc parcare, bloc caramida, stradal, aproape parc, accept credit, 69.000 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

486. TINERETULUI, Våcåre¿ti,

518. TITAN, metrou, 1/10, blocul din fa¡a

Costache Stamate, cf. 1, 76 mp su, 1987, dec., 5/10, logie, 2 båi, renovat, toate îmb., amenajat modern, urg. ofertå, 112.900 {; 0769.714.892 487. TINERETULUI, ªincai, Cuza

Vodå, cf. 1, 1984, 75 mp, dec., 7/8, 2 balcoane, 2 båi, vedere dublå, renovat, îmb., ofertå, urg., 84.500 {; 0769.714.892

mp, 1/10, stradal, bucåtårie 10 mp, vedere fa¡å, parc, superpozi¡ie, meritå våzut, 65.000 {; 0722.414.299

491. TITAN -1 Decembrie, 2/8, cf1sp/ dec, 2 gr. sanitare, construc¡ie 1981, 70 m.p., ofertå realå, negociabil 62.000 {; 021.255.66.45/ 0725.881.966 492. TITAN Codrii Neam¡ului, 7/8, deco-

496. TITAN, 1 balcon, vedere panoramicå parc IOR, 70 mp, 9/10, îmbunåtå¡iri, parcare, metrou, id 910122, 63.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 497. TITAN, 1 Decembrie 1918,

vând ap. 3 cam., semidecomandat, 9/10, îmbunåtå¡iri multiple, sau schimb cu vilå la curte sector 3 sau Bråne¿ti, 63.000 {; 0722.292.522 498. TITAN, 1 Decembrie, Auchan,

459. R¢ªNOV - vizavi de Plaza Doamna

499. TITAN, 1987, vedere panoramicå,

R¢ªNOV, BRAªOV, APARTAMENT 3 CAMERE, CONFORT 1, 2008, 60 MP, LA CHEIE, MOBILAT LUX, AER CONDIºIONAT, ETAJ 2, 87.000 {; 0720.192.798

460.

461. SALA Palatului, 3 camere, 70 mp,

renovat, finisat, mobilat, bucåtårie echipatå, 160.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 462. SEBASTIAN Parc, Ispirescu, 1/8,

84 mp, dec., hol H, g, f, p, t, centralå, cadastru, intabulare, urgent, 65.000 {; 021.423.77.53/ 0732.919.317

bloc 1980, 7/8, 75 mp, dec., 2 gr. sanitare, gersie, faian¡å, termopan, ofertå realå, ocazie, 66.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro parc IOR, în gura de metrou Titan, 5/10, 75 mp, 2 båi, 2 balcoane, parcare, îmb., acte, id 910123, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

500. TITAN, 2/4, bloc 1980, 67 mp, un balcon inchis, imbunåtå¡iri complete gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, liber, accepta credit, apropiere parc si metrou, negociabil, 59.000 {; 0755.075.908/ 021.322.31.31/ 031.805.35.80 excesimobiliare@yahoo.com www.excesimobiliare.ro 501. TITAN, Auchan, 3 cam., cf. 1,

1981, 75 mp, 2/10, decomandat cu îmbunåtå¡iri, particular, 2 båi, 2 balcoane, neg., 69.000 {; 0722.435.300

dec., hol H, construc¡ie 1989, scarå curatå, lavabil, g, f, t, um, 67.000 {; 0745.026.771/ 0732.919.317

502. TITAN, Auchan, 3 cam., dec, 70 mp, etaj 4/4, izola¡ie hidro-termo an 2010, bucåtårie open space+ mobilå bucåtårie, baie renovatå, balcon închis, 62.000 {; 0728.928.522/ 0723.186.032 sarina_luminita@yahoo.com

464. SEBASTIAN, BRD, 3 cam., cf. 1,

503. TITAN, Auchan, 7/8, cf. 1, 70 mp,

463. SEBASTIAN Parc, Novaci, 3/8,

1982, 70 mp, toate îmbunåtå¡irile, aer condi¡ionat, balcon închis în termopan, negociabil, 68.000 {; 0721.109.986 465. SEBASTIAN, BRD, Str. Tutunari nr.2, aproape Liberty Mall, et 5/8, 70 mp, renovat 2007, g, f, p, t, um, partial mobilat, bloc 1985, scarå foarte curatå, exclus intermediari, 69.000 {; 0745.346.196 466. SEBASTIAN- Ispirescu, 2/8, decom., hol H, toate imbunåtå¡irile, um, 63.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 467. SEBASTIAN- Parc, 2/8, f+g,

lavabil, termopan, parchet, isn, 68.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 468. SECTOR 5, particular, 3 cam., cf. 1,

1985, 70 mp, decomandat, et. 3, zonå lini¿titå, loc parcare, boxå, meritå vizionat; 0766.594.743

469. SÅLAJ, Complex, cf. II, 52 mp, 3/4,

cu îmbunåtå¡iri, bloc stradal, curat, cadint, 34.000 {; 0728.429.159 470. SÅLAJ, Humule¿ti, stradal, cf. 2.

semi, 3/4, îmbunåtå¡iri, 36.000 {; 0765.643.014

471. SÅLÅJAN, metrou, 2/8, cf. 2, 60 mp, um, zona verde, parcuri, apometre, repartitoare, 61.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 472. SÅLÅJAN, pia¡å, 1/8, cf. 1, dec.,

1985, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 68.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207 473. TEI, 3 cam., 60 mp, îmbunåtå¡iri, g,

f, t, u¿å metalicå, 55.000 {; 0766.729.483/ 0722.682.969

474. TEI, Alexandru cel Bun, particular,

decomandat, cf. 1, 2 gr sanitare, 1 balcon, 7/9, `87, renovat recent, loc parcare ADP, urgent, 77.500 {; 0720.691.885

dec., 1980, gresie, faian¡å, um, termopan, ac, 62.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

504. TITAN, Auchan, ap. 3 cam., 70 mp,

cf. 1 sporit, parter înalt cu toate amenajårile ¿i imbunåtå¡irile posibile pentru un apartament absolut noi facute am investit 15.000 {+ 2 luni deranj, ca ¿i cum ati cumpåra un ap. cu 49.000, 63.900 {; 0744.971.502 mirea_stefan10@yahoo.com 505. TITAN, Barajul Dunårii, 8/8, cf. 2

sporit, decomandat, 61 mp, terasa refåcutå recent, 53.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778 506. TITAN, Billa, bloc 1985, 75 mp,

renovat recent, p, g, f, t, um, ac, instala¡ii electrice, sanitare ¿i termice schimbate, 2 grupuri sanitare, loc parcare, apropiere metrou Nicolae Grigorescu ¿i parc IOR, 68.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro 507. TITAN, Billa, cf. I dec., 7/8, liber,

intabulat, neg. 59.000 {; 021.335.36.97/ 0721.593.744

508. TITAN, Camil Ressu, 5/10, cf l, cu

476. THEODOR Pallady, stradal, metrou, decomandat , confort 1, 9/10, imbunåtå¡iri, toate actele, agen¡ie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

bloc curat, parc, metrou, ID 11674, negociabil, 66.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

511. TITAN, Grigorescu, 3/4, 65 mp,

556. ªTIRBEI Vodå, 80 mp, decoman-

dat, 3 camere, 1980, central, zonå lini¿tita, CBR46237 100.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

95. MILITARI Påcii, 4 cam., parter/4, decomandat, 2 balcoane/båi, parcare, 105 mp, bloc 1989, cadastru, 68.000 {; 0728.330.2070728.330.207

22. BERCENI, Curtea de Apel, 1986, 1/4, 92 mp, dec., 2 båi, 2 balcoane, toate îmb. lux, centralå, parcare, metrou, ID940066, 97.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

96. MILITARI Veteranilor, cf. I, dec, et.

Vânzåri ap. 4 camere

23. BERCENI, Cåline¿ti, confort 1, deco-

Medie realizatå în baza ofertelor publicate în ziarul Anun¡ul Telefonic

mandat, 82 mp, îmbunåtå¡iri, sanitare noi, intabulare, accept credit, 62.000 {; 0788.430.751 dec., 80 mp, 2 båi, balcon mare, finisat total, lângå ªcoala 194, 80.000 {; 0722.715.380 mp, dec., 2 båi, 1 balcon mare logie, toate îmb., boxå, parcare, aproape de metrou, ID:940063, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

26. BERCENI, Progresul, 1977, 86 mp,

10/10+ et. tehnic, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, centralå, toate îmbunåtå¡irile, eliberabil imediat, id 494003, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 27. BERCENI, Racovi¡å, 1/4, cf. 1, cu

îmbunåtå¡iri, loc parcare, 75.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

28. BERCENI, Re¿i¡a, cf. 1 sporit, hol locuibil, îmbunåtå¡iri, 2 gr sanitare, 6/8, 86 mp, 2 balcoane, 1983, zonå lini¿titå, verdea¡å, 80.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

32. BR¢NCOVEANU, Izvorul Rece, ap.

33. BR¢NCOVEANU, metrou, 1986,

et. 2/8, semidec., 95 mp, îmb., id 603, 94.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 34. BR¢NCOVEANU, metrou, 1988, et. 1/8, dec., toate îmb., ac, garaj, id 293, 98.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 35. BUCUREªTII Noi, 140 mp + 50 mp,

teraså Bazilescu Cristim, duplex, 3 ¿i 4/P+4, 2010, lift, bucåtårie închiså, garaj subteran, superfinisaje, clådire clasa A, boxa, centralå, la cheie, parc, id 310346, 150.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

529. UNIREA, p/10, 3 cam., cf. 1 semi-

decomandat, g, f, t, multiple îmbunåtå¡iri, pozi¡ie foarte bunå, excep¡ional pentru firmå. Se acceptå credit, 85.000 {; 0768.135.554/ 0764.440.399 530. UNIRII 2/7, 82 mp, Mircea Vodå, renovat, g, f, p, t, um, AC, vedere mixtå, 1998, lini¿te, 124.000 {; 0726 .777.877 531. UNIRII 3/8, constr. 1997, 95

mp, dec., 2 gr. sanitare, 3 balcoane, intrare ¿i vedere stradalå, fårå îmb., neg., 128.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro 532. UNIRII, 3 camere, decomandat,

bloc 1994, etaj 2/6, spa¡ios, finisat, 135.000 {; 0755.065.515

533. UNIRII, Cantemir nr. 3, bl. 4,

particular, 65 mp, 5/10, par¡ial îmbunåtå¡it, tel. dupa ora 18, 82.000 {; 0723.420.790 534. UNIRII, Splai, lângå Camera de Comer¡, 3 camere, cf. 1, 1996, 80 mp, et. 7/7, decomandat, vedere Dâmbovi¡a, 115.000 {; 0766.616.746/ 0248.230.053 535. UNIRII, Zepter, Emil Botta nr. 1, bloc 1993, monolit pe cadre, ap. 3 cam., 80 mp, dec., hol în H, vedere mixtå, 2 gr. sanitare, u¿å antiefrac¡ie, t, rulouri exterioare termopan, 2 AC, g, f, obiecte sanitare toate Delta Design Lux, tot mobilierul fåcut la comandå în Grecia. Se vinde mobilat. Proprietarul, medic tânår, pleacå la specializare în Anglia. Dore¿te så vândå apartamentul unei familii de tineri. Se acceptå credit. Vizionare zilnicå orele 14- 22, 115.000 {; 0769.611.607/ 0760.492.698 536. UNIRII, Zepter, et. 4/8, decomandat, suprafa¡a 80 mp, 1 balcon, 2 gr. sanitare, 116.000 {; 0724.016.313 537. UNIVERSITATE, parter, în vilå, curte comunå, zona Ambasada Americii, renovat, zonå lini¿titå, negociabil, CBR46662 150.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro 538. UNIVERSITATE- Intercontinental, dec, parchet, bloc reabilitat termic, 60 mp etaj 8, vedere spate, 67.000 {; 0747.080.813

URZICENI, Ialomi¡a, central, lângå Primårie, apart. 3 camere, et. 4, îmbunåtå¡iri, bloc izolat exterior; 0752.152.802; 0743.785.361 539.

540. VASILE Lascår, Pia¡a Gemeni,

apartament parter în vilå cu 3 apartamente (p+1+m), construc¡ie 2010, finisåri de excep¡ie, 97 mp, 3 camere ¿i living 36 mp, 2 båi, teraså 10 mp, toate utilitå¡ile în func¡iune, bucåtårie Si Pro montatå, centralå proprie, cota indivizå 45 mp, particular, 210.000 {; 0722.242.571 dec., Lenu¿, 67.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

60 mp, 5/8, bloc 1962, Livia, 63.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro 543. VITAN Mall, 77 mp, 1991, deco-

mandat, 2 båi, renovat recent, stucco vene¡ian, acte, negociabil, CBR46437 95.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 544. VITAN str. Låcråmioara, conf. 2, p/4, amenajat, liber, boxå - 10 m în acte, 45.000 {; 0722.414.299 545. VITAN, Prosper, 2/10, 2 båi, bloc 1987, dec., 74.000 {; 0727.718.308 546. VÅCÅREªTI Nou, 1/7, bloc nou, monolit, cf. 1 sporit, dec., 2 gr. sanitare, pretabil modificåri, 88.000 {; 0732.056.579

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1. 1 MAI, Turda, 1982, 96 mp, cf. 1,

vedere/ acces stradal, termopan, amenajat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, intabulare, neg., 85.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1 mai.ro 2. 13 SEPTEMBRIE, Mariott, 4 camere,

decomandat, renovat gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå etaj intermediar, spa¡ios, luminos, zonå lini¿titå, apropiere parc, metrou, pia¡å, supermarket, ¿coli, comision 0%; 0722.783.630 elenaclain@yahoo.com

3. 13 SEPTEMBRIE, Marriott, 2/8, dec.,

110 mp, stradal, vedere mixtå, 159.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

4. 13 SEPTEMBRIE, Novaci, cf. 1 dec.,

5/8, an constr. 1989, st=104 mp, g, f, t, um, cadastru ¿i intabulare, 87.000 {; 0724.926.765/ 0730.421.581

5. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 4/8,

dec., hol H, 104 mp, centralå, g, f, p, t, scarå curatå, cadastru, intabulare, 78.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

6. 13 SEPTEMBRIE- Sebastian, 2/8,

um, curat, g+f+p, C+I, termopan, 85.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 7. ALBA Iulia P¡a , 3/3, 140 mp, 1939-

2006 restauratå, curte, negociabil, CBR49092 155.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 8. ALBA Iulia, 6/8, Aurel Botea 1987, lux,

renovat, 2 lifturi, g, f, p, t, um, s-e, marmurå, u¿i/ instala¡ii schimbate, negociabil, 100.000 {; 0726.777.877

ARMENEASCÅ, VILÅ, MULTIPLE DEPENDINºE (GARAJ, CRAMÅ, MANSARDÅ 2 CAMERE), CENTRALÅ PROPRIE, ÎMBUNÅTźIRI, NEGOCIABIL, OCAZIE, 119.000 {; 0724.294.491 9.

10. AVIAºIEI, bloc din 1992 cu lift, 100

mp, 2 balcoane, 2 bai, 2 debarale, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, spatiere ingenioasa, se poate vinde complet mobilat/ utilat. 138.000 {; 0744.639.985 andreeamarasescu@yahoo.com 11. AVIAºIEI, particular, cumpar ap 4

cam, decomandat, exclus parter/ultimul etaj, preferabil fårå imbunåtatiri, zone: Aviatiei, Decebal, Calarasi, 120.000 {; 0730.015.887 12. AVIAºIEI, Stefan cel Mare, Circ, Dorobanti, Floreasca, particular, cumpar 4 camere, plata rapida, fara credit sau casa finisata zona Nord Baneasa, Pipera, Otopeni, fara comision cumparator, ofer, 83.000 {; 0734.426.120 13. AVIAºIEI, ¿os. Pipera, bloc monolit,

fårå îmbunåtå¡iri, decomandat, confort 1; 0786.710.100

14. BASARABIA -Parcul Na¡ional, 5/10,

cf1/dec, constructie 1983, 98 m.p., 2 balcoane, 2 gr. sanitare, imbunåtå¡iri, stradal, ofertå realå, 87.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 15. BASARABIA, Stadion, cf. 1, dec.,

5/10, g, f, p, um, urgent, pre¡ neg.; 021.255.45.32/ 0729.039.157

16. BASARABIA, stradal, vedere mixtå,

bloc 1983, 5/10, 90 mp, decomandat, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, 87.000 {; 0724.579.843/ 0729.007.566

17. BERCENI, 1/9, 1986, 80 mp, acces

rapid metrou, fårå îmb., acces metrou, 85.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638

17 decembrie 17 decembrie

ZONA

2009

ASE Berceni Brancoveanu Constantin Bucur Obor Colentina Crangasi Eminescu Mihai Gorjului Ispirescu Petre Obregia Alexandru Rahova Sebastian Stefan cel Mare Tei Tineretului Titan Universitate Vitan Mall

160,000 87,333 113,423 118,250 88,500 101,161 nu au fost oferte

78,181 75,857 nu au fost oferte

88,364 95,018 122,000 90,714 160,125 90,467 122,900 135,278

2010

133,333 74,444 94,500 98,333 77,000 82,600 110,200 66,738 57,167 75,038 65,986 80,000 100,800 78,231 106,360 86,714 92,000 109,600

2, bloc '84, g+f+p+t, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

% -17 % -15 % -17 % -17 % -13 % -18 % -15 % -25 % -25 % -16 % -17 % -14 % -34 % -4 % -25 % -19 %

36. BÅNEASA, 90 mp, 1985, dec., stradal, amenajat, 105.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

52. CÅLÅRAªI, Ulmu, caså 2010, 4 cam., baie, bucåtårie, 90 mp, mansardå, 1000 mp + vie, apå curentå, canalizare, g, p, t, lindab, 2 u¿i metalice, 65 km Autostrada Soarelui sau schimb cu apartament Bucure¿ti, ofer diferen¡å + autoturism, 35.000 {; 0744.584.318/ 0771.749.690/ 0786.619.874/ 0723.671.112 www.vilanova.cabanova.com 53. DACIA, str. Intrarea Dacilor, ideal

birou/ firmå, singur pe nivel (etaj 1 din 2), 100 mp utili, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, legea 112 cumpårat în 1996, intabulat, toate actele si adeverin¡ele, 135.000 {; 0722.830.266 traianbostan@gmail.com 54. DECEBAL Zvon, stradal, vedere mixtå, et 5/7, bloc 1991, decomandat, 110 mp, loc de parcare, 2 båi, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, CBR50259, neg., 150.000 {; 0730.177.105 www.cbimobiliare.ro

185 mp/ buc., living, hol mare, bucåtårie, 4 camere, mansardå, 2 båi, 300 teren fiecare, 45.000 {; 0745.150.097 57. DOROBANºI, Ambasada Tur-

ciei, 4 cam., în vilå, P/ D + P+1, 165 mp, semidec., cam., spa¡ioaså, 30 - 36 mp, teraså închiså = 20 mp, 220.000 {; 0721.265.655

59. DOROBANºI, Perla, apartament 4

ment in caså, 4 camere decomandate+ 2 camere mansardå, demisol, 120 mp utili, pivnitå, intrare stradalå, zonå deosebitå ¿i lini¿titå, str. Astronomului 4 bis, 120.000 {; 0722.876.772 dinu_claudia14@yahoo.com 41. CIªMIGIU, Sala Palatului, 3/4 + boxå, 96 metri påtra¡i, renovat, parchet, centralå termicå, aer condi¡ionat, 72.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45 42. COLENTINA, an 1984, Teiul Doam-

nei, cf. 1, 90 mp, g, f, p, acte la zi, 85.000 {; 0732.320.501

 COLENTINA, P¢NCOTA, PROPRIETAR, 4 CAMERE, CONFORT 1, AN 1989, 110 MP, 3/8, DOUÅ BALCOANE, GRESIE, FAIANºÅ, PARCHET, AER CONDIºIONAT, MOBILAT, DISC., 97.500 {; 0723.305.532 43.



48. CR¢NGAªI Lac, cf. I, et. 4/10, bloc

'88, g+f+t+p, 89.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

49. CR¢NGAªI, 1986, Calea, 5/10, 90

mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, stradal, vedere mixtå, îmbunåtå¡iri, metrou, parc, pia¡å, lac, intabulare, eliberabil imediat, id 860121, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 50. CR¢NGAªI, Calea, 88 mp, 2 bal-

coane, 2 gr. sanitare, bloc 1984, contorixzat, 75.000 {; 0729.889.441

51. CÅLÅRAªI Calea, 4 camere nemo-

bilat, gresie, faianta, parchet masiv, 3 aer conditionat, cablu tv, internet, ideal firma sau locuit, 100 mp. Comision 0% pentru cumparatori, 128.000 {; 0743.117.001 mihai@mihaifarini.ro

103. MILITARI, Gorjului, lângå Sc. Gen

104. MILITARI, Gorjului, p/p+4, semide-

comandat, 85 mp utili, îmbunåtå¡iri, apometre, repartitoare, AC, grådinå, 66.900 {; 0766.355.138

105. MILITARI, Pia¡å, metrou, 2/4, cf. 1, curat îmbunåtå¡iri, intabulare, 84 mp, parcare, urgent, 64.000 {; 0729.889.449

75. DRUMUL Taberei, Valea Oltului,

107. MOªILOR, 2/10, bloc 1982, adiacent, g, f, t, apropiere metoru, 110.000 {; 0732.320.501

1979, 70 mp, 3/4, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, centralå termicå, parcare, acte, liber, id: MH3 - 0013, 69.900 {; 021.317.41.36/ 0732.057.426

semidec., balcon, gaze, centralå, apometre, super îmb., intabulare, agen¡ie, 33.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 78. FIZICIENILOR, decomandat, p/8,

1986, 90 mp, 1 balcon închis, 2 gr.san, loc parcare, AC, CBR 41399 86.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

cf. 1, an 1973, 94 mp, ap. complet renovat, izolat termic pe interior, cf. 1, dec., 4/4, spate parc, particular; 0726.190.927

108. MOªILOR, Eminescu, et. 2/8, decomandat, suprafa¡a 90 mp, 2 gr. sanitare, curat, 115.000 {; 0723.686.321 109. MOªILOR, particular, 4 camere, cf.

1, semidecomandat, 5/8, contorizat, (ne)mobilat, bloc civilizat, discutabil, 105.000 {; 0722.671.867

110. MOªILOR, Pizza Hut, proprietar, 4

camere, confort 1, et 7/8, 90 mp, mobilat si utilat lux, bucåtårie open-space, stil occidental, pre¡ 126.000 { mobilat ¿i 120.000 { fårå mobilå; 0762.228.881/ 0722.309.979 georgedis1@yahoo.com

111. MOªILOR, urgent, Calea Mosilor intersectie cu Eminescu, etaj 1/8, 2 balcoane, 2 gr sanitare, bloc reabilitat termic, 4 camere decomandate, bloc 1982, suprafata 87mp utili, imb.merita vazut, pret negociabil, 113.000 {; 0724.254.252/ 0734.399.903

79. GHENCEA Prelungire, ap în vilå, et 1+M, toate utilitå¡ile, construc¡ie 2010, 180 mp utili, la cheie, negociabil, 90.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

112. NAºIUNILE Unite, 1990, 5/6, 4

80. IANCULUI, apropriere metrou, decomandat, 1978, s.t. 104 mp, toate imbunatatirile : g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 4 camere transformat in 3, hol 14 mp, discutabil, 83.000 {; 0733.161.078

113. NERVA Traian, 6/8, 1991, lux, semi-

cam., 2-balcoane, 2-båi, 2 ac, perfect firmå/birou avocat, 155.000 {; 037.277.78.88

61. DOROBANºILOR, Amman, cf. 1, 1994, 98 mp su, dec., 1/4, 2 balcoane, 3 båi, super zonå, urg.= 159.900 { ¿i Amman - teren 230 mp, pe col¡ 15/12,5 m = 299.900 {, urg, ambele f.f. negociabile; 0724.429.076 62. DRISTOR 85 mp, stradal, bloc 1984,

scarå curatå, metrou, ID 9132, negociabil, 75.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

DRISTOR, Baba Novac, strada Unitå¡ii, ap. 4 camere semidecomandat, an constr. 1986, parter, curat, aer conditionat, balcon, sc-116 metri patrati su-85 mp. Pre¡ u¿or discutabil, 104.000 {; 0722.604.211 sorinfiran@gmail.com 63.

64. DRISTOR, McDonalds, P/8, 1986,

96 mp construti¡i, 2 balcoane închise, 2 gr.san, CBR39880 89.000 {; 0730.177.286/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

66. DRUMUL Taberei - Cetatea Histria,

vilå consolidatå, luminos, zonå lini¿titå, CBR49714, 220.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

102. MILITARI, Gorjului, cf. 1, semidec., 82 mp, 2 gr sanitare, hol intrare mare, bucåtårie mare, îmbunåtå¡iri, g, f, p, t, balcon închis, urgent, 60.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

ern constructie 2007, et 3/ 5, 7 camere cu grupuri sanitare, 340 mp utili, teraså, 1 loc parcare, lux, finisaje moderne, pre¡ discutabil, 680.000 {; 0722.346.678

45. COTROCENI, 5 cam., semi-

47. COTROCENI, Pia¡a, P/2, 90 mp, în

101. MILITARI, Gorjului, 2/4, confort 1, semidecomandat, 2 båi, balcon inchis, cu imbunåtå¡iri, g, f, p, um, 63.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

60. DOROBANºI, triplex, bloc nou mod-

65. DRISTOR, Piata Albina, centralå, termopane, apartament 4 camere, conf 1, decomandat, centrala proprie, termopane Rehau, gresie, faianta, 2 bai, 2 balcoane. Relatii la telefon, 95.000 {; 0766.204.182 automecanica26@gmail.com

46. COTROCENI, Palat, comandat, 1/1, 118 mp, 1930, lini¿te, compartimentare deosebitå, CBR35501 126.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

100. MILITARI, Apusului Complex, 8/10, 68 mp, curat, contorizat, bloc civilizat, urgent, 54.990 {; 0729.889.449

camere conf. 1, fårå imbunåtå¡iri, etaj 4, Doroban¡i, Perla, 87 mp util, construc¡ia 1974, 103.000 {; 0721.218.003 porta-doors@live.com

44. CONSTANºA, Casino - falezå, urgent, apartament 4 cam., 1982, 110 mp, unicat, Acvariu Constan¡a, vedere panoramicå la mare, pentru personalitå¡i, 108.000 {; 0721.632.287

dec., P/P+1, 130 mp, curte, garaj, t = 480 mp în indivizune, 195.000 {; 0721.265.655

99. MILITARI, apartament deosebit, decomandat, 3 min metrou si parc, etaj 2/4, bloc 1980, 2 grupuri sanitare, renovat recent, toate imbunatatirile, 2 ap/etaj, se accepta credit, ocazie, urgent, 79.900 {/ buc; 0751.292.777 adrian@aphora.ro

106. MOGHIOROª, D. Taberei, 4 cam.,

bloc reabilitat recent, cf. 1, dec., 4/4, g+f+p+2, ac+c+i, instala¡iile electrice ¿i sanitare pe cupru, are boxå de 8 mp, loc parcare ADP 80 mp, an constr. 1971, neg., 87.000 {; 0730.556.919

77. FERENTARI, 1/4, cf. 2, 65 mp,

38. CIªMIGIU zona, ap. 5 cam., et. 5/7,

40. CIªMIGIU, particular, urgent aparta-

98. MILITARI, 3/4, dec, cf. I, 1985, g+f+p+t, 85 mp, credit, acte, 91.000 {; 0727.774.244

74. DRUMUL Taberei, Valea Arge¿ului,

56. DOMNEªTI, vând duplex la ro¿u,

2009, curte 400 mp, posibilitate garaj, rate dezvoltator, 195.000 {; 0747.164.692

mandat, 149 mp, 1937, teraså generoaså, compartimentare deosebitå, CBR37218 155.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

cam., bloc 2009, str. Maracineni, in apropiere de Cart. Latin, 95 mp utili, 2 bai, central, ac, balcon inchis, garaj, loc joaca, ocazie, plec din tara, proprietar, accept credit, pret fix, eventul schimb cu 2 cam., 65.000 {; 0766.739.099 mdragut@gmail.com

mandat, 2 grupuri sanitare, 100 mp, intabulare; 0722.859.200

55. DECEBAL, stradal, 5/8, deco-

58. DOROBANºI, particular vând/ închiriez apartament Pia¡a Doroban¡i, 4 camere decomandate, 120 mp utili, et 2/5, lift, construc¡ie modernå 2007, 1 loc parcare, pretabil reziden¡å ¿i birouri, pre¡ discutabil, 2.200 {; 0722.876.772 dinu_claudia14@yahoo.com

s. tot = 195 mp, 0749.564.461

73. DRUMUL Taberei, P. Ghencea, 4

76. FERDINAND, Foi¿orul de Foc, 2/5, 107 mp, camerå serviciu, 30 mp teren în proprietate, camere înalte, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, vedere mixtå, ap. cu poten¡ial, 92.000 {; 210.34.15/ 0722.350.388

37. CENTRAL, 4 cam., 160 mp, bloc

39. CIªMIGIU, Izvor, 2/2, semideco-

97. MILITARI, 1/8, Uverturii, 90 mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, centralå, renovat recent, parcare, metrou, acte, id 970221, 85.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

174, 7/8, aproape pia¡å, metrou, grådini¡e, Mall, complet renovat, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, hidromasaj, termopan, izolat interior polistiren, 2 båi, 2 lifturi, 86.000 {; 0744.441.066 silviu.doro@gmail.com

29. BR¢NCOVEANU, 1987, McDonald`s, 1/10, 95 mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, metrou, garaj, parc, id 494014, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

Vasile 4 camere, etaj 3/10, semidecomandat, suprafata utila 83.00 mp, an construc¡ie 1985, 2gr. san., 1 balcon, termopan, repartitoare, apometre, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, 75.000 {; 0769.077.373/ 0747.240.114/ 0769.077.382 valentin.ivan@exclusiveproperty.ro

apartament 3 camere, 100 mp, et. 3/4, confort 1, centralå, 100.000 {; 0743.546.645

1/4, semidec., curat, fårå îmb., neg., id 707, 68.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, urgent, 66.500 {; 0760.664.888/ 0788.323.943

31. BR¢NCOVEANU, intersec¡ie N.

528. ULTRACENTRAL, vând

94. METALURGIEI, Pia¡a Covasna, et.

21. BERCENI, Covasna, etaj 2/4, 86

30. BR¢NCOVEANU, 4 camere+ living 74 mp, 2 båi, 3 balcoane, suprafa¡å totalå 181 mp, 2/3, construc¡ie 2006, îmbunåtå¡iri de lux, 17.800 {; 0732.864.809/ 0764.716.412

mp) 3 camere, dressing, 2 balc, decomandat, confort 1, termoizolat, t, g, f, p, usi noi, mobilat ¿i utilat, et 5/8, renovat 2010, constructie 1982, 93.000 {; 0721.242.636 tivadaru@gmail.com

particular, 4 camere, cf. 1, ultramodern, neg. 0765.088.733

mp, 2 båi, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, toate îmbunåtå¡irile, boxå, intabulare, id 494002, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

527. TURDA, particular, 1 Mai, apart (70

542. VATRA Luminoaså, cf. 1, semidec.,

camere, decomandat, 4/4, g, f, p, t, 2 aer condi¡onat, 5 minute metrou, grådini¡å, ¿coalå în zonå, acte la zi, 57.000 {; 0722.747.075/ 0761.601.069

cf1/semidec, 72 mp., stradal, langa metrou, curat, accept credit, oferta reala, 68.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

birou, s.utilå= 76 mp, balcon, boxå, 98.000 {; 0722.356.383

93. MATEI Ambrozie, Aleea Ianca,

20. BERCENI, Budimex, 1982, 6/10, 90

526. TREI camere, convenabil, numai cash, numai de la particulari; 0767.482.407

509. TITAN, cartier, strada Burdujeni 7,

475. TEIUL Doamnei, 2 camere, semidecomandat, 60 mp utili, mobilat ¿i utilat modern, 1983, 6/8, CBR 46697 63.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

92. LUTERANÅ, 4 camere, parter, ideal

et. 4/8, semidec., 90 mp, 2 balcoane, curat, fårå îmb., id 503, 69.900 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

4 camere, cf. 1, 1982, 83 mp, etaj 3/10, semidecomandat, termopane, u¿å metalicå, interfon, liber, particular, 71.500 {; 0722.507.858/ 0722.587.019

541. VATRA Luminoaså, cf. 1, 5/8, semi-

510. TITAN, Fete¿ti, apartament 3

19. BERCENI, Apåråtorii Patriei, 1985,

25. BERCENI, Obregia, 1981, 1/4, 84

lar, decomandat, cf. 1, lux, 110.000 {; 0722.245.133

balcon cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, geam baie, spatios, merita vazut bloc stradal aproape parc, 67.500 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 0721.377.691 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro bloc B2, scara B, etaj 7, gresie faianta, termopan, parchet, aer conditionat, internet, cablu, telefon, interfon, contoare, parcare auto, toate actele necesare vazarii, 75.000 {; 0740.111.794/ 0720.051.420 corneanu_emil@yahoo.com

comandat, 1980, 9/9, 100mp, 2 gr.sanitare, ascensor, parcare bloc curte interioarå, boxå, interfon, posibilitate mansardare. 0722.837.936/ 0732.958.998

553. ªTEFAN cel Mare, Floreasca, 65

554. ªTEFAN cel Mare, ocazie, aparta-

91. LAHOVARI, Pia¡a, conf.1, semide-

bloc 1986, et. 8, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, t, g, f, p, um, AC, vedere mixtå, accept credit, neg., 65.000 {; 0732.056.579

camere, cf. 1, 1975, 64 mp, zona ªtefan cel Mare - Lizeanu, et. 7/9, îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, cadastru + intabulare, particular, urgent, 64.000 {; 0724.272.673 mp, 7/8, intrare stradalå, vedere mixtå, toate îmb., în gura metroului, renovat recent, mobilat/ utilat modern, liber, exclusivitate, ID900043, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro18. BERCENI, 90 mp, Apåråtorii Patriei,

24. BERCENI, Emil Racovi¡å, 3/4, semi-

C-uri, parter/ 4, are balcon, vedere mixtå, suprafa¡å 68 metri patrati, fårå îmbunåtå¡iri, bloc 1976, acte in curs, aproape metrou, parc, pia¡å, pret negociabil, 58.500 {; 0726.340.034

525. TREI camere, cf. 1, dec., et. 10, fårå probleme, sau schimb cu 2 cam. + diferen¡a, 54.000 {; 0766.360.521

decomandat, accept credit, 50.000 {; 0729.427.524

552. ªTEFAN cel Mare, apartament 3

523. TITAN, Policlinicå, decomandat, în

493. TITAN metrou, 1/10, stradal, vedere parc, 70 mp, bucåtårie - 10 mp, balcon dormitor, vis-a-vis sta¡ie metrou, 68.000 {; 0722.414.299

495. TITAN Poståvarului, etaj 7/8,

551. ªTEFAN cel Mare, 72 mp, 4/8, 1 balcon, camere spa¡ioase ¿i luminoase, CBR39658 77.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

C-uri, parter/ 4, are balcon, vedere mixta, suprafata 68 mp, fara imbunatatiri, bloc 1976, acte in curs, pret negociabil, 59.000 {; 0726.340.034

524. TITULESCU Mega Image, particu-

mandat, balcon, 70 mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, 58.500 {; 0729.427.524

550. ªTEFAN cel Mare, 65 mp, 6/7, 1 balcon, bloc 1961, fårå risc seismic, CBR39720 80.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

522. TITAN, Policlinica, decomandate in

mandatå, 56 mp, construc¡ie 1978, fårå îmbunåtå¡iri, 48.000 {; 0728.114.497/ 021.302.98.51

494. TITAN Policlinicå, p/4, deco-

549. ªTEFAN cel Mare, 3 camere, 69 mp utili, semidecomandat, renovat modern, CBR 48532 83.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

555. ªTEFAN cel Mare- Obor, 2/8,

521. TITAN, Parc, et. 1/ 10, cf. l, cu balcon spatios, bucatarie 10 mp, bloc caramida, langa parc, zona verde, accept credit; 0721.377.691/ 0741.107.824/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

490. TITAN - metrou, 3 cam., cf. 1, 70

direct proprietar, bloc 1982, renovat recent, mobilat si utilat modern, 2 gr sanitare, pozitie excelentå, lângå metrou, acces rapid la toate zonele de interes ale Capiatalei meritå våzut, 100.000 {; 0728.873.400 radu.ungureanu@remax.ro

520. TITAN, metrou, Potcoava, stradal,

489. TINERETULUI/ Cantemir, 53 mp,

decomandat, complet renovat, imbunatatiri, CBR39034 60.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

548. ªTEFAN cel Mare stadion Dinamo,

decomandat, pozi¡ie de excep¡ie, parc, 67.900 {; 031.809.25.25/ 0726.934.341

519. TITAN, metrou, 1/10, stradal, semi-

488. TINERETULUI- ªincai, 7/8, 3

cam. decomandat, 74 mp, construc¡ie 1990, vedere mixtå, negociabil. 90.000 {; 0729.158.584

dublå vedere, lângå parc, mall Sun Plaza, amenajat, utilat Bosch, t, p, g, usa met., semimobilat, 2 bai, 3 balcoane, bloc curat, vecini civilizati, parcare, liber, 96.000 {; 0744.330.333/ 0744.350.333 gabi_faur@yahoo.com

ment 3 camere, semidecomandat, et. 1/8, multiple imbunåtå¡iri, mobilat ¿i utilat, 3xac, stradal, apropiere metrou, urgent, 54.500 {; 0735.577.577/ 0722.239.093 irina.desrobitu@anteeaestate.ro www.anteea-estate.ro

2/10, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 65 mp, agen¡ie, 62.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

1918 nr 191, 125 mp, vedere la padure, etajul 3/4, finisaje lux, gresie, parchet, faianta, centralå proprie, aer conditionat, loc parcare, pret neg., 95.000 {; 0722.664.513/ 0722.664.513/ 0722.664.513 cdfoodconsulting@yahoo.com Ghica, 3 cam., cf. 1 sporit, 1988, 80 mp, 65.000; 0765.251.504

parcului, cf. 1, semidecomandat, liber, bucåtårie de 12 mp, 68.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

547. VÅCÅREªTI, nou, 7/8(tehnic),

6/10, semidec., renovat, mobilat, buc., dormitoare, modern, ac, termopan, 55.000 {; 0722.680.579

67. DRUMUL Taberei, 1 balcon, Moghioro¿, 94 mp, 4/4, dec., teraså refåcutå. toate îmb., lux, renovat recent, semimobilat, parc, metrou, id 897010, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 68. DRUMUL Taberei, 8/10, Bd. Timi¿oara, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, ac, 2 gr. sanitare, u¿i noi, spoturi, jacuzzi, cabinå de du¿ cu hidromasaj, lux, cadastru, intabulare, meritå våzut, 82.000 {; 0730.556.907 69. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1,

dec., 1/10, 83 mp, an constr. 1985, g, f, t, ac, loc parcare, vedere mixtå, pre¡ neg., 87.000 {; 0730.556.919 70. DRUMUL Taberei, Ghencea, 8/10, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, 2 gr. sanitare, curat, apropiere linia 41, 1982, acte, neg., 80.000 {; 0728.874.505 71. DRUMUL Taberei, Ghencea, cf. I,

sd, bloc '83, g+f+p+t, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0754.495.045/ 0722.868.596

72. DRUMUL Taberei, I/decoman-

dat, 3/4, toate îmbunåtå¡irile, 69.900 {; 0722.558.070/ 0762.216.420

81. IANCULUI, la intersec¡ie,

semicentral, vând apartament 4 camere, 1982, 100 mp, mai multe info. tel., 110.000 {; 0728.562.145 82. IANCULUI, P, 85 mp, 1940-2004 restauratå, curte, negociabil, CBR49406 97.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 83. IMAªULUI, Sålaj, particular, 4 camere, etaj 4/4, 65 metri patrati balcon, usa metalica, termopan, gaze, centralå proprie, gresie, parchet, imbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, liber, 34.500 {; 0754.486.539 constructorilor@gmail.com 84. JILAVA, Arteca, particular 4 camere

conf. 1 sporit, 1/4, decomandat, îmbunåtå¡iri, negociabil. 65.000 {; 0728.309.644

85. KOGÅLNICEANU, 5/5, decoman-

mobilat, decomandat, 100 mp, scarå renovatå, u¿i, instala¡ii schimbate, 115.000 {; 0726.777.877

114. OLTENIºEI, proprietar, 4 camere, etaj 9/ 10, decomandat, confort 1, 90 mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, cadastru, intabulare, fara imbunatatiri, accept credit si agentii imobiliare, 85.000 {; 0744.686.034 vasilescu.valent@gmail.com

ORŪELUL Copiilor, particular, 4 camere, cf. 1, 1985, g, f, t, centralå termicå, finisat, meritå våzut, u¿or neg.; 0726.334.029

115.

116. OZANA, Gura Vadului, 2/4, dec.,

îmbunåtå¡iri, bloc 1979, 72.000 {; 0761.680.662

117. PALLADY, stradal, 7/10, deco-

mandat, cf. 2 sporit (64 mp), intabulat, curat, 0722.859.200 118. PANTELIMON 2/10, cf1/dec, 96

m.p., 2 gr. sanitare, 3 balcoane, imbunåtå¡iri, ofertå realå, 72.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

119. PANTELIMON, (intersec¡ie Baicu-

date, 134 mp, 1939, finisaje, vedere mixtå, spa¡ios, luminos, CBR18874 133.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

lui - str. Tâmpa), ap. 4 cam., parter înalt, cf. 1, st- 84 mp, 2 båi, calorifere noi, u¿å metalicå, g, f, u¿or negociabil, 68.000 {; 0721.795.309

86. KOGÅLNICEANU, Ci¿migiu, 5 camere, supr.170 mp, apartament caså na¡ionalizatå, proprietar, 173 mp, et. 1, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil, 200.000 {; 0720.722.837

120. PANTELIMON, Bis. Capra, particular vând ap. 4 cam., cf. 1 dec., îmb. gresie, faian¡å, termopane; exclus agen¡ii, accept credit; 0729.770.831

87. LACUL Tei, Ote¿ani, confort 1, semidec., p/8, bloc 1986, t, g, f, scarå curatå, 2 båi, acceptå credit, 73.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53

121. PANTELIMON, Capra, Bucure¿ti,

88. LACUL Tei, parc, 6/8, cf. 1 sporit, g,

f, p, t, um, acte la zi, bloc civilizat, 90.500 {; 0732.320.501

4 cam., cf. 1, 1985, 90 mp, 84.000 {; 0761.067.942

122. PANTELIMON, Fiat, Electroaparataj- viitorul Mall, decomandat, cf I, an 1975, et 6/11, g, f, p, termopan inclusiv 2 balcoane (vedere mixtå), boxå etaj, a/c, cad/ intab, curat, îngrijit, bucåtårie mobilatå, RCS/ RDS/ RTC, 83.000 {; 0726.382.923 silviu.tudorache@yahoo.com

89. LACUL Tei, strada Turnul Eiffel 15, ap. 4 camere, parter, 255 mp, teraså 100 mp, bloc nou, parcare subteranå, 1.300 {/ mp; 0723.265.726 www.residenceeiffel.ro

123. PANTELIMON, Morarilor- park, 4 cam., p/10, dec., balcon, 2 båi, contorizat, neg., 65.000 {; 0722.996.156

90. LACUL Tei- Parcul Circului, 8/11, cf1/dec, 100 mp., constructie 1980, toate imbunåtå¡irile, 2 balcoane, 2 gr sanitare, ofertå realå, 76.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

124. PANTELIMON, Spital, 70 mp, 2/10, g, f, p, t, AC, bucåtårie mobilatå, acte, Lenu¿, 61.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri REZIDENºIALE 125. PIPERA, Båneasa, ocazie particu-

lar, apartament exculuvisist, 169 mpc, blooc 2009, living 39 mp, spa¡ios, curte propie 85 mp, teraså 18 mp, granit, bucåtårie americanå, în vecinåtatea cartierului Salcia finisat la cerere de lux, 126.000 {; 0732.399.480 www.apartamentepipera.ro

126. POLITEHNICÅ complex Quadra Place, construc¡ie 2007, etaj 7/8, 163 mp (utila + balcoane), 2 grupuri sanitare, 1 loc parcare, bucatarie mobilata + utilatå, pazå 24 h, ac in fiecare camera, loc de joaca copii, teren de baschet, 210.000 {; 0720.549.930 127. POLONA, Aurel Vlaicu, Penthause-

scara interioarå, et. 2-3/3+pod tehnic, 4 camere, decomandat, 195, 5 utili+2 terase de 64mp, liber, semineu, barbeque, a/c, alarma, locuri parcare, bucatarie utilata, videointerfon, intabulare, usor neg., 215.000 {; 0724.637.045/ 0726.525.515 Celebrityestate@gmail.com 128. PRIMÅVERII, apartament

superb, panoramå excelentå, 4 camere, cf. 1, etaj 4, singur pe nivel, complet renovat, finisaje deosebite; 0722.704.787

intrare stradalå, vedere mixtå, camere spa¡ioase, 3 balcoane, 2 gr. sanitare, cu îmb., neg., id 1800, 189.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

162. UNIRII Pia¡å, ultracentral, 6/9, 105

mp, dec., îmb., complet utilat ¿i mobilat lux, g, f, t, p, AC, vis a vis de Magazinul Unirea, neg., 850 {; 0734.222.104/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

163. UNIRII, 100 mp, fântâni, 1987, 2/7,

decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, intrare ¿i vedere stradalå, metrou, parc, id 950916, 160.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

Rosenthal, et 1/3, cf. 1 semidec, 100 mp, amenajat modern, centralå proprie, instalatii noi, termopan, parchet, gresie, faianta, 2 aer conditionat, cadastru, intabulare, 126.000 {; 0721.995.732

164. UNIRII, 1997, Mircea Vodå, intrare ¿i vedere stradalå, 42 mp, dec., bloc mixt, parter înalt/8, îmb., metrou, ideal investi¡ie, firmå, locuit, liberå, id 840570, 49.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

130. RAHOVA - Dumbrava Nouå, con-

165. UNIRII, 4 camere, confort 1, 143

129. PRIMÅVERII, Str. Pictor Daniel

fort 1, semidecomandat, etaj 3/8, vedere mixtå, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, termopan, parchet, aer condi¡ionat, suprafa¡a 90 mp, intabulare, 75.000 {; 0724.825.949 131. RAHOVA, Dumbrava Nouå, 3/8,

semidecomandat, 90 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, 2 båi/balcoane, parcare, 69.000 {; 0732.940.974

132. RAHOVA, Pia¡å, 2/4, decomandat,

88 mp, termopan, parchet ¿tejar, 2 balcoane, accept credit, 59.500 {; 0730.102.375 133. RAHOVA, Posta Margeanului, 4

cam., et. 6/ 8, 1986, 90 mp, cf. 1, semidec, 2 balc. inchise, 2 bai, 2 debarale, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, apometre, intabulat, acceptam credit, scara curatå, 75.000 {; 0770.774.100 glicinelor@rocketmail.com 134. RAHOVA, Sebastian, 3/8, dec.,90 mp, g, f, p, t, scarå curatå, 2 gr. sanitare, 60.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771 135. RAHOVA- Mårgeanului, 3/8, dec,

g+f, um, c+i, termopan, 63.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

136. R¢MNICU Valcea Ora¿, zona Nord, Ap. 4 camere, 3 dormitoare, 2 bai, balcon, decomandat, 100 mp, boxa, et. 1/4, liber imediat, zona linistita, langa piata, scoala, spital. Accept variante; 0733.103.504 vfpnod@yahoo.com 137. R¢MNICUL Sårat, decomandat,

3/10, 1983, 85 mp utili, 2 balcoane închise, 2 gr.san, ideal investi¡ie, CBR46304 83.000 {; 0730.177.286/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 138. SEBASTIAN, Dumbrava Nouå,

Bârcå, 3/8, cf. 1, 90 mp, construc¡ie 1985, cu 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 2 AC, termopan, parchet, g, f, boxå subsol, loc de parcare, intabulat, zonå civilizatå, 69.500 {; 0745.779.715/ 0724.253.121 139. SEBASTIAN, Liberty, 4 camere,

decomandat, renovat recent, modern, bloc 1993, 5/8, meritå våzut, apropiere Liberty Mall, ¿coli, grådini¡e, pia¡å, parc, pre¡ul este negociabil, 88.000 {; 0722.783.630 elenaclain@yahoo.com 140. SEBASTIAN- Ispirescu, 2/8, g+f+p,

termopan, um, scarå curatå, 72.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029 141. SEBASTIAN- Parc, 4/8, dec, 100

mp, g+f, c+i, termopan, 77.000 {; 425.22.46/ 0724021029

142. SOCULUI, ap. 4 camere, cf. 1, 1998, 87 mp, 4/8, termopan, centralå, UM, liber, proprietar, discutabil; 0768.737.744 143. TINERETULUI, 7/10, bloc monolit,

92 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, acte la zi, renovatå recent, 106.000 {; 0732.056.579

144. TINERETULUI, 90 mp, 2 gr. san-

itare, dec., fårå îmb., metrou, parc, 98.000 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

145. TINERETULUI, Palatul Copiilor, cf. 1, 102 mp su, 1987, dec., 2/7, 2 balcoane, 2 båi, 2 lifturi, vedere dublå, CT, îmb., ofertå, urg., 119.900 {; 0754.548.334 146. TINERETULUI, Radulescu Motru, 4 camere, confort I, decomandat, 80 metri patrati an constructie 1978, 2 grupuri sanitare, etaj 10/ 10, fara imbunatatiri, liber, numai cu cash, usor negociabil, 65.000 {; 0769.041.725/ 0769.041.726 office@terraclan.ro www.terraclan.ro

mp, construc¡ie 2010, decomandat, cu îmbunåtå¡iri, 140.000 {; 0727.505.410

166. UNIRII, 5/6, Casa Poporului, reno-

vat, intrare stradalå, vedere mixtå, Izvor, negociabil, 155.000 {; 0726.777.877 167. UNIRII, Casa Poporului, ap. 4 camere, supraf. 100 mp, 2 gr. sanitare, et. 3/7, vedere mixtå, posibilitate loc parcare, 4 AC, mobilat ¿i utilat, toate actele, 155.000 {; 0723.460.200 168. UNIRII, Mitropolie - superofertå, apartament în vilå, deosebit, 100 mp, 4 camere, parcare curte, 87.000 {; 0727.369.478 169. UNIRII, Splai, zona Biblioteca

Na¡ionalå, vând ap. 4 camere, etaj 2/7, 2 gr. sanitare, bucåtårie complet utilatå, intabulat. Camerele de zi orientate spre râul Dâmbovi¡a, dormitoarele vedere parc. Toate camerele cu aer condi¡ionat; 0722.389.797 170. UNIRII/ Cantemir, 100 mp, deco-

mandat, in vilå, 1/1, intrare separatå, 2 båi, deosebit, CBR43289 89.000 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

171. UNIVERSITATE, apartament superb, s. utila 105 mp, et. 8/ 10, luminos, inaltime camere 3 m, terasa cu vedere sud, aer conditionat, parchet, centrala termica de bloc-intretinere mica. Blocul a fost consolidat recent, 150.000 {; 0751.455.405 nistor@metropolitanbusiness.ro 172. UNIVERSITATE, Armeneascå,

decomandat, 3/5, 1940, 90 mp, teraså 10 mp, deosebit, CBR42576 80.000 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 173. UNIVERSITATE, C.A. Rosetti,

decomandat, p/5, 1933, 86 mp, 2 grupuri sanitare, pretabil cabinet, stradal, CBR38717 79.300 {; 0730.177.203/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 174. VITAN Mall, 96 mp, 1989, deco-

150. TITAN, 133 mp, 2009, 2 boxe, loc

parcare subsol, încålzire proprie, bucåtårie mobilatå, CBR33034, 133.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 151. TITAN, ap. 4 cam., cf. 1, 1984, 86

mp, îmbunåtå¡it, 2 balcoane, 2 båi, 2/8, centralå termicå, Auchan, g, f, um sau schimb + dif. 85.000 {; 0769.104.568/ 031.421.93.44

152. TITAN, Auchan, 4 cam., cf. 1, 986,

90 mp, 5/8, dec., 2 gr. sanitare, 2 balcoane închise, bucåtårie cu living deschis modernizatå complet, utilatå, aer condi¡ionat, acte la zi, zonå civilizatå, 83.000 {; 0724.253.121 153. TITAN, Diham, particular, 4 camere, p/8, 85 mp, 1986, g, f, p, termopan, centralå de ap., 78.000 {; 0723.767.503 154. TITAN, Liviu Rebreanu, particular, 4 cam. conf. 1, 2/4, 2 gr. san., usa metalica, termopan, parchet, cont. apa-cald., igienizat, gre. - faianta, izol. term. interior, balc. inchis, loc de parcare, garaj in afara pretului, 99.000 {; 0761.674.351/ 0764.377.732/ 0741.040.726 adelafelicia@yahoo.com 155. TITAN, Mini¿-Påtrå¿canu, 3/4,

îmbunåtå¡iri, zona verde, bloc supercivilizat, 2 grupuri sanitare, 79.000 {; 0726.029.960 156. TITAN, p-¡a Minis, particular, 4 cam. dec., 2 gr. sanit., parchet, balcon, aproape de pia¡å, ¿coala, parc, Auchan, negociabil, urgent, et. 1/4, 0770.202.822/ 0732.642.645 muffinsprotege@gmail.com 157. TITAN, Sec¡ia 13, 120 mp utili, 5 camere, 1/10, blocul Diploma¡ilor, 2 båi mari, 2 balcoane, izolat termic exterior, parcare, metrou, parc, 2 boxe, îmbunåtå¡iri, exclusivitate, id: 900534, 95.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

158. TITAN, Stånilå, vând/ închiriere ap.

4 camere, cf. 1, 1970, s- 78 mp, bloc H10, cåråmidå, 4/4, fårå îmb., pre¡ul zonei, contact Ca¿otå Bibi, 85.000 {; 0724.536.755

1. 1 DECEMBRIE Ilfov, caså+ spa¡iu

comercial, toate utilitå¡ile, urgent. Pre¡ negociabil. 0765.863.392

2. 1 DECEMBRIE, Copåceni, p+1+m,

200 mp construi¡i, teren 340 mp, termopan, izola¡ie exterioarå; 0724.270.736

3. 1 MAI - Domenii, particular, vilå stil englezesc, d+p+1+m, 4 camere, ultrafinisatå, selectå, pretabil locuin¡å/ firmå, 297.000 {; 0731.699.434 4. 1 MAI, Domenii, parcul Cire¿arii, vila

S+P+1+M, 3 camere, 2 båi, 1 wc serviciu, s. construitå 151 mp, s. utila 120 mp, curte libera 57 mp, singur curte, mobilata, alarma, cadastru, negociabil. Liberå, 168.000 {; 0740.367.790 office@stemaimob.ro www.stemaimob.ro 5. 1 MAI, Turda, demolabilå/ renovabilå,

teren 107 mp, (d-5), toate utilitå¡ile, acte OK, nedisc., 44.500 {; 0740.023.488/ 0727.256.147 6. 13 SEPTEMBRIE Marriott, P+M,

240 mp, 1924-2005 restauratå curte-80 mp, negociabil, CBV04401 260.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 7. 13 SEPTEMBRIE, Agip, vila 6 camere, constructie 2000, renovata 2008, 4 bai, p+1+m, 270 Mp, 280 mp teren, centrala, garaj, sauna, jacuzzi, terasa, curte amenajata, magazie, barbecue, la cheie, super oferta, 238.000 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro wwww.meteorimobiliare.ghidul.ro 8. 23 AUGUST, 120 mp construi¡i, P

+1, 2006, 130 mp teren, singur în curte, 6 cam., toate îmb., centralå, toate utilitå¡ile, asfalt, apropiere parc, metrou, id 8930036, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

100 mp, 5/8, dec., 2 båi, 2 balcoane, toate îmb., lux, parcare, intrare stradalå, vedere mixtå, ID840592, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

177. VITAN, Mall, 4 cam., 5/8, 106 mp, 2

gr. sanitare, 2 balcoane, g, f, p, t, um, 100.000 {; 0754.072.915

178. VITAN, Mall, particular, 4 camere la

curte, în vilå, p+1+m, dec., construc¡ie 2008, 100 mp utili, 2 gr. sanitare, centralå proprie, 84 mp curte, posibilitå¡i schimb cu o gars. sau 2 camere + diferen¡å, 150.000 {; 0724.539.809/ 0769.691.793 179. ªTEFAN cel Mare, 3/8, circular, bloc 1982, semistradal, cf. 1, acte la zi, neg., 105.000 {; 0732.320.501 180. ªTEFAN cel Mare, 35 mp, p/5, 1 grupuri sanitare, lângå spital, CBR46038 45.000 {; 0730.177.216/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

2 livinguri, 2 holuri, 1 bucåtårie, 1 baie, accept schimb o gars. ¿i diferen¡å, s teren- 208 mp, 80.000 {; 0732.907.204

11. 23 AUGUST, caså curte, 4 camere,

baie, bucåtårie, canalizare, 2 holuri, P+G+F, proprietar. 0765.327.161

12. 23 AUGUST, d= 12 m, 330 mp

teren, P +pod, 70 mp amprenta, 1984, cåråmidå, singur în curte, toate utilitå¡ile, asfalt, centralå, toate îmb., izolatå termic, metrou, parc, id 8930032, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 13. 23 AUGUST, sector 3, p+1, con-

struc¡ie 2007, bca, amprenta 80 mp, teren 135 mp, baie, bucåtårie, 75.000 {; 0724.579.843 camere ¿i 3 camere, st. 3.100 mp, d- 17 m; 0761.299.268

mp, sc=170 mp, izolatå, gaze, apå, garaj, stradå pietruitå, centralå, zonå civilizatå, poze în stadiile lucrårii, constr. 2007, Liviu, 95.000 {; 0720.144.604/ 0720.457.772 16. AFUMAºI, Petråchioaia, vilå construc¡ie nouå p+1, 4 camere, bucåtårie, baie, foi¿or, teren 2.500 mp, 50 pomi fructiferi, vie, finisatå, la cheie, curent 380 V, centralå electricå, 69.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0723.947.833

CARTIER Reziden¡ial, 15 km de Bucure¿ti, Green City, p+1, 77 mp amprenta la sol, 130 mp teren liber, acces RATB, mijloace de transport, grådini¡å, ¿coalå, supermarket în incinta complexului, zonå verde, lini¿titå, neg., Robert, 89.000 {; 430.37.40/ 0723.118.778 CARTIER reziden¡ial, 15 km de Bucure¿ti, Green City, vilå p+1, 77 mp amprenta la sol, 130 mp teren liber, acces RATB, mijloace de transport, grådini¡å, ¿coalå, supermarket în incinta complexului, zonå verde, lini¿titå, neg., Robert, 89.000 {; 430.37.40/ 0723.118.778 3.

4. CASÅ particular caså la curte la cheie, complet mobilatå, 120 mp utili, p+1, living, 3 båi, 3 dormitoare complet utilate, curte + teraså acoperitå, 140.000 {; 0732.989.658 mikidiaconescu@yahoo.com 5. DACIA, Romanå, bloc 2009, penthouse, 150 mp, lux, teraså superbå 32 mp, rate la dezvoltator, 219.000 {; 0747.164.692 6. GIULEªTI, ansamblu reziden¡ial, ap.

80 mp + curte 60 mp, loc parcare, la cheie, fårå tva, Prima Caså, 59.000 {; 0741.450.010 7. GIULEªTI, ansamblu reziden¡ial,

garsonierå 61 mp, la cheie, fårå tva, 39.000 {; 0741.450.010 www.iglootech.ro 8. SINAIA, Cumpåtu cu vedere

deosebitå cåtre Vârful Caraiman ¿i spre cota 1400. Este situatå într-o zonå fårå noi posibilitati de construc¡ie. Finalizatå in anul 2000, 290.000 {; 0723.200.288 cezar.surdulescu@yahoo.com 9. SISEªTI, apart. 2 camere, complex rezidential Greenlake-Sisesti, 55,69 mp utili, 70,92 mp supraf. totala, et. 3/ 6, 2 bai, balcon, boxa subsol, loc parcare subteran, bucatarie mobilata, ac, alarma apartament, 85.000 {; 0728.952.229 castil.invest@adslexpress.ro

36. BALOTEªTI, 100 mpc, teren 250 mp, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, complex Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, Otopeni, comision 0, 69.900 {; 0769.060.006 robert@privatebroker.ro www.private-broker.ro 37. BALOTEªTI, 100 mpc, teren 350 mp, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, lac ¿i pådure, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, DN 1, Otopeni, comision 0, 77.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 38. BALOTEªTI, 106 mpc + teraså, teren 400 mp, caså individualå, la cheie, toate utilitå¡iole incluse, TVA inclus, Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: PiperaTunari, Otopeni, Corbeanca, promo¡ie 3 case valabilå 2010, comision 0, 76.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 39. BALOTEªTI, 110 mpc, teren 500

22. ANDRONACHE, Ion Scor¡an, 5

cam., caså paiantå, 205 mp teren, construit 100 mp, toate utilitå¡ile, strada asfaltatå, particular, discutabil, 50.000 {; 0721.306.302 23. ANTIAERIANÅ, 3 cam., baie,

bucåtårie, teraså d- 9, st- 216 mp, apå, canal, 62.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 24. ANTIAERIANÅ, Mårgeanului, vilå

d+p+2, teren 170 m, str. Crizantemelor, foarte urgent, 89.000 {; 0728.584.935/ 0768.066.348 25. APROZI, 40 km Bucure¿ti, caså 3

camere, 2 båi, 2 bucåtårii, magazin, teren 2600 mp, proprietar, 18.500 {; 0727.019.635/ 0769.745.436

26. APÅRÅTORI, adiacent, metrou, asfalt, sector 4, p+1+m, cåråmidå, construc¡ie nouå, 6 cam., 3 båi, 80 mp/ nivel, 240 mpc, utilitå¡i, particular, disc., 117.000 {; 021.636.49.51/ 0744.228.099

APÅRÅTORII Patriei, sect. 4, vilå p+1, construc¡ie nouå pe structurå din lemn (sistem american), amprenta casei 110 mp, iar curte råmaså 190 mp, la cheie, cu toate utilitå¡ile, canalizare, apå curentå ¿i pu¡ în curte, curent de 380 W, gaze, proprietar, negociabil, 95.000 {; 0722.411.318

27.

28. APÅRÅTORII Patriei, sector 4, par-

ticular, urgent, vilå s+p+e, cu toate utilitå¡ile, accept variante, pre¡ discutabil, 90.000 L; 0740.312.777 29. APÅRÅTORII Patriei, vând vilå

cu toate utilitå¡ile la pre¡ de apartament sau variante, negociabil, 95.000; 0740.312.777 30. ARMASESTI comuna, jud.

Ialomit¡a, la 5 km de Urziceni ¿i 55 km Bucure¿ti, construc¡ie 2010+piscinå+teren-2300 mp, vilå compuså din 5 dormitoare, living-50 mp, bucåtårie, 2 båi, 1 wc serviciu, dressing, teraså 0745.659.310 31. AUTOSTRADA Bucure¿ti -Pitesti,

km. 36 vand casa curte P+M, st.1081 mp; sc. 173,08 +28,38 mp, 6 cam,b.b., g. f. p. g. t.incalzire centr. pe lemne, panouri solare, curent trifazic, put de mare adancime, fosa septica, pret neg, 85.000 {; 0730.229.993/ 0723.198.214 serbanmima@yahoo.com

87. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a, caså 3 c, renovatå, centralå, teren = 210 mp, vizita¡i site, sårbåtori fericite. 59.000 {; 0722.515.556 www.bucurestii-noi.ro/licitatii 88. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

utilå 160 mp, super lux, disc., 90.000 {; 0743.334.484

vilå P+1, Sc=160, St=200, la cheie+liberå, vizita¡i site, sårbåtori fericite. 178.000 {; 0722.515.556 www.licitatii.bucurestii-noi.ro

60. BRAGADIRU, vilå super lux,

89. BUCUREªTII Noi, vilå p+1, 2009, 5

59. BRAGADIRU, vând case, suprafa¡å

suprafa¡å utilå 230 mp, p+1, neg., 140.000 {; 0743.334.484

61. BRAN la 2 km de Cå¡el, P+2E+M,

500 mp construi¡i, structura de bloc, toate utilitå¡ile, materiale foarte calitative, teren 2.500 mp. Pre¡ul reprezintå 50% din suma investitå. Urgent. Proprietar. 200.000 {; 0744.532.071

camere, bucåtårie, båi, finisate gata, disc., proprietar, 178.000 {; 0733.269.051

90. BUCUREªTII Noi- BCR, imobil 4

cam, construc¡ie 1975, renovabil, teren 310 mp, D=12ml, utilitå¡i, 85.000 {; 0740.064.330

ticular, caså+ teren 350 mp, zona superbå, urgent; 0744.532.139

91. BUDEªTI, jud.Cålåra¿i, caså cåråmidå, 3 camere, pråvålie, teren suprafa¡a totalå 1.260 mp, stradal-centru, negociabil, 60.000 {; 021.644.03.33/ 0723.291.439

63. BRAªOV, Såcele, cartier ANL, vând/

92. BUFTEA, caså p+1, 150 mp + curte

62. BRÂNCOVEANU, Aluni¿ului, par-

închiriez, caså p+1, 3 dormitoare, sufragerie, bucåtårie, suprafa¡a construitå 200 mp, teren 500 mp. 0722.277.534

500 mp, zonå pådure, 80.000 {; 0722.933.967

64. BREAZA vilå ultracentral, P+1+M, suprafata teren 360 mp, suprafata construita 118 mp, toate utilitå¡ile, dec., terasa,scara exterioara, proprietar. Merita vazutå,! 95.000 {; 0743.595.205/ 0761.837.064/ 0720.813.813 madielaa2@yahoo.com

93. BUFTEA, Crevedia, casa 160 mp construiti, la cheie, 500 mp teren, caramida Porotherm, geamuri termopan, materiale de calitate, zona rezidentiala, toate utilitatile, apropiere padure si lac, promotie, cod:ca158, 96.000 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro

65. BREAZA, (PH) casa P+M, toate util-

94. BUFTEA, Crevedia, vila p+1+m,

itatile si dotarile moderne, finalizata 2009. Teren 680 mp din care 98 mp amprenta casei. Negociabil 95.000 {; 0728.866.880 col.ilieto@gmail.com 66. BRUSTUROASA, jud. Bacåu, 4 cam., bucåtårie, baie, bucåtårie ¿i anexe teren, curte 2.000 mp, apropiere Comåne¿ti, pu¡ în curte; 0721.880.080 68. BRÅNEªTI, vilå p+1, 2009, fin-

isatå, toate utilitå¡ile, accept variante, 155.000 {; 0766.426.223

160 mp, la cheie, finisaje de calitate, caramida Porotherm, acoperis lindab, termoizolata, curte de 450 mp amenajata, terasa, zona vile, apropiere lac, cod:CA018, 98.000 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro 95. BUFTEA, Crevedia, vila p+m, 160 mp, la cheie, 4 camere, baie, bucatarie, 415 mp teren, zona linistita, intre vile, curte amenajata, promotie, cod: ca016, 56.500 {; 021.350.01.24/ 0766.851.332/ 0726.892.298 office@rezid.ro www.rezid.ro

camere, 2 båi, bucåtårie, terasa + anexe, la cheie, totul inclus, TVA inclus, complex rezidential, finisaje calitate, vecinatå¡i: Corbeanca, Pipera, Tunari, Otopeni, parter+pod, oferta reala. 92.900 {; 0769.060.006 robert@privatebroker.ro www.private-broker.ro 44. BEIUª, jud. Bihor, vând sau

4 cam., baie, bucåtårie, s. casei = 100 mp, toate utilitå¡ile, centralå, id 467, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 46. BERCENI, lângå Mamina, p+1, 140

mp, teren 240 mp, finisatå/ nefinisatå, utilitå¡i, particular, disc., 79.000 {; 0767.373.777

47. BERCENI, metrou IMGB 1, vilå p+2,

finalizatå 2010, 180 mp construi¡i, living + 3 dormitoare, 3 båi, complet finisatå "la cheie", bran¿atå la utilitå¡i, disc., 115.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

BERCENI, metrou IMGB 1, vilå p+2- construc¡ie cåråmidå 2010, 60 mp/ nivel (180 mp construi¡i), living+ 3 dormitoare, 3 båi, teraså 20 mp, complet finisatå "la cheie", utilitå¡i bran¿ate, disc., 105.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 48.

49. BERCENI, Metrou IMGB, duplex cuplat Berceni, 129.500 {, semidec., 365 mp, su 298 mp, teren 550 mp, p+1, garaj cu etaj, 9 cam., 5 båi, 2 bucåtårii, gradina amenajatå casuta cu etaj pt copii, tobogan, iaz cu pesti, iluminat exterior, alarma, usa garaj automata, 2 auto, 258.000 {; 0723.283.493 dragossora@yahoo.com 50. BERCENI, Olteni¡ei, BRD, p+1+2, construc¡ie 2006, sc 220 mp, mobilat ¿i utilat lux, totul la cheie, cramå, centralå, aer condi¡ionat, liberå, zonå deosebitå, idealå sediu firmå sau locuin¡å, meritå våzutå, 195.000 {; 0727.468.617/ 0762.266.428 51. BERCENI, vilå 2009, 5 cam., P +1+

M, 300 mp, gaze, curte 320 mp, finisaje lux, 94.000 {; 0755.065.514

52. BERCENI, ¿os. Giurgiului, Petrom, duplex p+1+m, 150 mp construit, constr. 2009, cåråmidå, teren 100 mp, 61.000 {; 0744.656.898 53. BOLINTIN Vale, Ogrezeni, vând

vilå p+1, 210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp, teren 700 mp, pre¡ neg., 90.000 {; 0745.256.022 54. BOLINTIN Vale, Ogrezeni, vând vilå, 210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp, teren 700 mp, neg., 90.000 {; 0745.256.022 55. BOLINTIN Vale, vând vilå p+1,

Bolintin Vale, Ogrezeni, 210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp. Teren 700 mp, pre¡ neg., 90.000 {; 0745.256.022 56. BORSEC sta¡iune vilå cu 17 camere+ mansardå ¿i restaurant, într-o sta¡iune feericå si de renume la munte, intens vizitatå, 750 mp vilå+ 1.750 mp teren sau schimb cu apartament 3-4 camere utilat in Bucure¿ti, 150.000 {; 0769.732.368/ 0728.768.943

Mânåstire, teren 370 mp, p+m, 100 mp, proiect antiseismic, locuitå de 4 ani, verificatå, pomi, la cheie, disc., 130.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120 114. CHIBRIT Pia¡a, str. Bucegi, ofertå

caså cu 2 camere, toate utilitå¡ile, centralå gaz, termoiz, loc parcare, disponibilå imediat, D 8ml, ST108 mp, SC 55 mp, locuibilå. Rog seriozitate, pre¡ discutabil, 95.000 {; 0722.411.439/ 0760.062.390 axante2000@yahoo.com 115. CHIRIGIU, vând urgent caså ICRAL, 3 cam., baie, bucåtårie, demisol, loc curte, singur, renovat, 19.500 {; 0786.194.406 116. CHITILA ora¿, vând caså 4 camere, baie, bucåtårie, 250 mp, d=20 m, construit 80 mp, pre¡ discutabil; 0723.928.860/ 0744.307.000/ 0761.056.154 117. CHITILA, sector 1, casa 4

camere, 90 mp, curte 20 mp, baie, bucåtårie, centralå, renovatå, 45.000 {; 0729.158.580 118. CHITILA- ora¿, Plus, teren 480 mp, D=25ml, imobil renovabil 3 camere, toate utilitå¡ile, 70.000 {; 0740.064.330 119. CHITILEI ¿os- Petrom, imobil 3 camere, baie, bucåtårie, teren 287 mp, D= 11ml, utilitå¡i, 80.000 {; 0740.064.330 120. CIOCÅNEªTI 21 km Bucure¿ti, ¿ansa unicå, casuta de poveste 56 mp construi¡i, acoperis nou, aer conditionat, 340 mp teren, acces foså, sau schimb auto, alte vairante plus diferenta, 11.999 {; 0723.583.100 divortt@yahoo.com 121. CLINCENI, Ilfov, Str. Sabarului nr.

78, caså cåråmidå, 4 camere, 2 bucåtårii, douå grupuri sanitare, g, f, p, t, um, izola¡ie, gaze, centralå, apå curentå, foså septicå, sc- 134 mp + teren 1.219 mp, cadastru, intabulare, 95.000 {; 0766.222.064 122. CLINCENI, în Ansamblul Tineretu-

lui, vilå p+1 în duplex, la ro¿u, suprafa¡a 140 mp, utilitå¡i, cåråmidå Porotherm, ¡iglå Bramac, teren 270 mp, acces din Prelungirea Ghencea sau ªoseaua Alexandriei, la aprox. 300 m se aflå Primåria, Po¿ta, ªcoala Generalå, Grådini¡a, Poli¡ia, ¿i sta¡ie RATB, accept credit, vânzare în rate fårå dobândå, proprietar, detalii pe site, 53.000 {; 0723.363.331 www.domnesti.ro 123. COLENTINA, 2010, Fundeni, par-

124. COLENTINA, 4 cam., baie,

bucåtårie + spa¡iu comercial, cu gaze, apå ¿i canal; 0767.977.057 125. COLENTINA, Bucur Obor, vilå

P +1 + coafor deschis, toate facilitå¡ile, utilitå¡i ¿i mobilat, singur curte, urgent, disc, 250.000 {; 0723.363.778 126. COLENTINA, caså curte 4 cam.,

bucåtårie, baie, hol, apå, canalizare, 55.000 {; 0760.376.824

mpc + terasa, complex rezidential, 3 camere, 2 bai, bucatarie + anexe, la cheie, totul inclus, TVA inclus, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera, Tunari, Otopeni, superpromotie 2010, oferta realå, 76.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 43. BALOTEªTI, 500 mp teren, 4

113. CERNICA, 200 mp lac, dupå

ticular, p=1+m, teren 300 mp, d-14 m, supraf. constr. 275 mp, amprenta 93 mp, parter: living, baie, bucåtårie, teraså exterioarå, etaj: 3 dormitoare ¿i 2 båi, 1 dormitor matrimonial cu baie proprie, la mansardå se pot amenaja 2 sau 3 dormitoare cu una sau douå båi, toate utilita¡ile: apå curentå, gaze, canalizare, luminå, 140.000 {; 0722.522.990

42. BALOTEªTI, 400 mp teren, 106

45. BERCENI, Apåråtorii Patriei, caså

20. ALEXANDRIEI, vile caramida p+1, 275 mp, 360, facilitati, 65.000 {, sau 360 mp, 4 camere, 2 grupuri sanitare, finisata, 110.000 {, 65.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

58. BRAGADIRU, lux, ocazie, vila p+1+m, 350 mp, teren 625 mp, 5 camere+1 living urias, mobilat modern, toate utilitatile, centrala pe lemne, garaj, gradina, jacuzzi, actele la zi, caramida, izolata, g, f, parchet bambus, termopan, urgent, 119.000 {; 0753.014.509

p+1+m, constructie 2008, amprenta 90 mp, teren 150 mp, singur curte, 5 camere, 2 grupuri sanitare, mansarda open, terasa, balcon, faianta, gresie, termopan, centrala termica, 145.000 {; 021.335.45.46/ 0732.144.994 eurostal@hotmail.com www.eurostal.ro

mp, la cheie, finisaje premium, toate utilitå¡ile incluse, acces din drum asfaltat, Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera-Tunari, Såftica, DN 1, TVA inclus, lac ¿i pådure, comsion 0, 139.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.privatebroker.ro

18. ALBA Iulia, pia¡a str. Dem Teodores-

19. ALBA Iulia, pia¡å, caså 2 camere, 1938, 75 mp, 25 mp curte, cm, s+p+s+m consolidabilå, ideal firmå sau duplex, 90.000 {; 0770.934.700

p+1+m 300 mp, garaj 20 mp, curte 300 mp, 6 dormitoare, 4 grupuri sanitare, electricitate, gaze, centrala, fosa septica, finisaje lux, posibilitate birouri, propietar; 0731.749.136 georgia232004@yahoo.com

86. BUCUREªTII Noi, parc Bazilescu,

41. BALOTEªTI, 173 mc, teren 1000

schimb caså p+1e, central, apå termalå, cu ap. 2-3 camere + diferen¡å, pre¡, 100.000 {; 0259.320.441

cu, caså demolabilå cu 400 mp teren, certificat de urbanism P+2E+M, proprietar, 250.000 {; 0744.532.071

57. BRAGADIRU, cart. Haliu, vila 2006,

mp, la cheie, toate utilitå¡ile, TVA inclus, caså pe cadre beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera-Tunari, DN 1, lac ¿i pådure, la cheie,finisaje premium, totul inclus, comision 0, 109.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.privatebroker.ro

17. AFUMAºI, zonå centralå, 3 dormitoare, baie, hol, 90 mp construc¡ie, teren 380 mp, utilitå¡i, neg., 50.000 {; 0730.758.488

Mågurele, vilå la cheie, mobilatå, 30 mp, 3 cam., living, bucåtårie, 2 båi, o debara, utilat, tot confortul, pre¡ convenabil; 021.421.12.18

2.

35. BABA Novac, vilå s+p + 2, 1993, teren total 370 mp, 798 mp construi¡i, sect. 3, str. ªapte Drumuri, proprietar. Pre¡ crizå; 0763.667.057

40. BALOTEªTI, 130 mpc, teren 600

21. ALEXANDRIEI, ¿os., intrare

1. AMERICAN Village, vilå 2004, p+1+m, 270 mp, mobilatå lux, 305 mp curte, 265.000 {; 0747.164.692

superocazie, vilå p+1+m, 160 mp, la cheie construi¡i, curte, pozi¡ie excelentå, lângå pârtie, vedere panoramicå Caraiman, living 50 mp + 3 dormitoare cu 3 båi, jacuzzi, teraså 50 mp, constr. 2010, cåråmidå, toate utilitå¡ile, carte tehnicå a construc¡iei, accept credit, rate, 129.000 {; 0733.893.895

10. 23 AUGUST, cartier, 3 dormitoare,

15. AFUMAºI, p+1, cåråmidå, st=300

176. VITAN, 1992, Mall, Casa de Pensii,

34. AZUGA, Valea Prahovei, particular,

9. 23 AUGUST, 150 mp teren, P + pod, 1986, 3 cam., îmb., cåråmidå, central, toate îmb., asfalt, metrou, parc, acte, liberå, singur în curte, id 8930035, 49.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

175. VITAN Mall, cf. 1, decomandat, 100

mp, 2 balcoane, 2 gs, 1990, finisat, mobilat, lux, negociabil, 120.000 {; 0733.107.773

2000, 80 mp, garaj, teren 214 mp, toate utilitå¡ile, 65.000 {; 0722.257.716

mp la cheie, toate utilitå¡ile, TVA inclus, caså pe cadre beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera-Tunari, DN 1, lac ¿i pådure, la cheie, totul inclus, comision 0, 92.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

14. ADUNAºII Copåceni, Gr., 2 case: 5

148. TITAN / 1 Decembrie, stradal,

149. TITAN, 1/4, Lunca Bradului, în gura parcului IOR, 85 mp, 2 båi, balcon logie mare, bloc H, 2 locuri de parcare, toate îmb., boxa, semimobilat, metrou, id 910080, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

33. AZUGA (PH), caså din lemn, constr.

mandat, 2 båi mari, renovat ¿i recompartimentat (modificåri deosebite), CBR06703 100.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro

147. TINERETULUI, Timpuri Noi, 7/8, bloc 1986, pe cadre, amenajat lux, scarå curatå, 100.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

1986, 4/8, 90 mp, 2 båi mari, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, intrare stradalå, vedere mixtå, 2 AC, apropiere parc, apropiere metrou, parcare, cadastru ¿i intabulare, exclusivitate, 892028, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

dat, 6 camere dispuse 3 parter si 3 etaj, 2 bai, magazie, toate utilitatile, centrala, renovata recent, izolata termic, termopane, 130 mp utili, 204 mp teren cu 13 m deschidere, 148.000 {; 0722.505.451 silviupascu@hotmail.com

160. UNIRII 1990, Fântâni, 2/8, dec., 100 mp, intrare stradalå, vedere mixtå, fårå îmb., intabulare, id 1590, 156.500 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

mandat, spa¡ios, finisaje moderne/ lux, mobilat/utilat modern, vedere deosebitå, CBR22739 310.000 {; 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

17

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri CASE, VILE 32. AVIAºIEI, Elvila, casa p+1 mansar-

159. UNIRII 160 mp, constr. 1996, 1/8,

161. UNIRII Fântâni, 1990, 3/7, deco-

(3 $/sms + tva)

127. COLENTINA, Doamna Ghica, caså 4 camere, dependinte, toate utilitatile, constr. 2002, st. 320 mp, sc. 174 mp, toate actele, accept credit, 200.000 {; 0726.396.933 ady_7474@yahoo.com 67. BRÅNEªTI vilå D+P+1+M, 140 mp/

nivel constructie 2005, 10 camere, 3 båi, încalzire pardosealå cåråmidå, beton, termopane, centrala, apa, gaze, curent, etc + 1 spatiu comercial renovat si amenajat 09 lux, 140 mp, g, t, wc, 450.000 {; 0722.560.809 marcelmusat@gmail.com

BR¢NCOVEANU caså + teren, 200 mp., singur curte, deschidere 12 m, canalizare + gaze la poartå. 135.000 { 0728.993.879; 021.332.28.26 69.

70. BR¢NCOVEANU, Budimex, caså 2

74. BUCUREªTI, 16 km, 2 case, 2010,

toate utilitå¡ile, mobilate, teren 1.300 mp, 59.000 {; 0727.252.980/ 0730.180.257 75. BUCUREªTI, 30 km, teren 1.200 mp, desch. 25 m, caså la curte, 4 cam., baie, bucåtårie + anexe ¿i apå curentå; 0728.530.393

76. BUCUREªTI, Cartier Henri Coandå, ocazie, vilå p+e+m, 5 camere, cf. 1, 2010, teren 400 mp, garaj, suprafa¡å utilå 240 mp, suprafa¡å construitå 360 mp, 120.000 {; 0744.498.898 77. BUCUREªTI, la 20 km, caså plus

magazin, plus încå o caså din BCA, 13.000 {; 0722.484.186/ 0730.473.779

78. BUCUREªTI, la 24 km caså locuibilå 762 mp, d = 16 m asfaltatå, 27.500 { ¿i 760 mp între case = 16 md, 22 {/mp sau schimb cu gars. cf. 1 în sectorul 2, neg.; 0748.315.840/ 021.240.82.35 79. BUCUREªTI, Mågurele, sect. 5,

caså P + M, constr. 2010, BCA, disc., 35.000 {; 0724.158.698/ 0765.383.137

80. BUCUREªTII Noi, 4 camere cåråmidå, centralå, 120mp, 74.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351 81. BUCUREªTII Noi, Bazilescu, vând

caså la curte p+1, 2006, s teren- 150 mp, 5 camere, 2 båi, bucåtårie, toate utilitå¡ile; 0767.810.431 82. BUCUREªTII Noi, BCR, 4 camere, construitå 1990, teren 240 ml/11, toate utilitå¡ile, sobe teracotå, 83.000 {; 0723.450.898/ 0762.677.992 83. BUCUREªTII Noi, caså 3 camere,

baie, bucåtårie, hol, centralå, termopan, parchet, 187 mp, zonå lini¿titå, neg., 80.000 {; 0769.543.569

84. BUCUREªTII Noi, Mitr. Andrei ªaguna, vilå lux, 2000, p +1, 300 mp, la parter, depozit, la etaj birouri, teren de la 100 mp, la 600 mp, vilå 150.000 {, terenul 400 {/mp; 0722.715.380 85. BUCUREªTII Noi, ofertå specialå

caså cu teren 250 mp, cu depozit, toate facilitå¡ile. 0765.817.520

150. COMUNA Izvoarele, 34 km, 120 mp, construc¡ie 2.500 mp, teren, baie, foså, urgent, zonå lini¿titå, 167.000 {; 0767.299.965/ 0728.429.159 151. COMUNA Jilava, 2 camere, pu¡,

luminå, 500 mp. 0762.913.752

152. COMUNA Mihai Bravu, jud. Giurgiu, vând vilå, amenajatå complet, mobilatå ¿i utilatå, 36 km de Bucure¿ti, lângå pådure, curent electric, îngråditå, teraså exterioarå, teren, garaj; 0372.943.187 153. COMUNA Nana, jud. Cålåra¿i, caså curte, 5 camere, 1.300 mp, discutabil, 15.000 {; 0242.531.888 154. COMUNA Pantelimon, 2 camere, living, baie, bucåtårie, 350 mp, 40.000 {; 0722.178.058/ 0734.637.783 155. COMUNA Pantelimon, 3 camere, living, baie, bucåtårie, la cheie, 300 mp, acte credit, neg., 56.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200 156. COMUNA Pantelimon, 4 camere, 2

holuri, 1 bucåtårie, s teren- 109 mp, 20.000 {; 0732.907.204

157. COMUNA Pantelimon, casa 1 camera 16 mp, modesta, constr. BCA, utilitati poarta. Se afla langa cap maxi146. Se vinde zugravita, parchet, termopan. Teren120 concesiune. Nu are acces auto in curte. Se poate construi1camera+mansardare, 10.000 {; 0752.010.713 158. COMUNA Pantelimon, case între

30.000 - 100.000 {, negociabil; 0720.298.203

159. COMUNA Pantelimon, caså 2

camere, hol, dependin¡e, 130 mp, canal, locuibil, neg., 18.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200 160. COMUNA Pantelimon, caså 2 camere, living, baie, bucåtårie, 240 mp, centralå termicå, la cheie, neg., 45.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200 161. COMUNA Pantelimon, caså la cheie, 250 mp, 3 camere, baie utilatå, bucåtårie, living, 65.000 {; 0720.619.709/ 0788.288.948 162. COMUNA Pantelimon, caså p+1, 3

dormitoare, 2 båi, bucåtårie, living, hol, izolatå termic exterior, termopan, interior la ro¿u, teren 220 mp, acte credit, neg., 50.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200 163. COMUNA Pantelimon, caså p+m,

200 mp, 3 dormitoare, 2 båi, living, bucåtårie, duplex, acte credit, la cheie, neg., 62.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200

164. COMUNA Pantelimon, living, 1 camerå, baie, bucåtårie, etaj: 2 cam., hol, proprietate, 35.000 {; 0731.705.687 165. COMUNA Pantelimon, living, baie,

bucåtårie, hol, etaj: 3 cam., baie, hol, 42.000 {; 0731.705.687

166. COMUNA Pantelimon, p+1+m, 300

mp, toate facilitå¡ile, 180.000 {; 0722.178.058/ 0734.637.783

167. COMUNA Pantelimon, p+1, 300 mp, toate facilitå¡ile; 0722.178.058/ 0734.637.783

97. BUFTEA, vilå P+1+P proiect cana-

129. COLENTINA, Gherghi¡ei, an c-¡ie

168. COMUNA Pantelimon, p+m, 200

dian construit 180 mp teren 330 mp bucåtårie utilatå panouri solare finisaje deosebite, 84.500 {; 0741.160.332

98. BUFTEA- Dr. Gårii, imobil 3 camere,

baie+ bucåtårie, izolat termic, utilitå¡i, teren 1.300 mp, D= 15ml, serå, pomi fructiferi, bolta vie, 55.000 {; 0740.064.330

99. BULGARIA, particular, vând caså

100. BUZÅU, Glodeanu - Sili¿tea, caså

73. BUCUREªTI Mågurele 15 min de Casa Poporului, vilå în duplex, 80 mp/ nivel, 270 mp teren, 3 dormitoare, 1 living, 2 båi, bucåtårie, gaz, electric, canalizare, stradal asfalt, pådure, zonå de vile, la cheie (fårå mobilå), 118.000 {; 0722.603.645/ 0723.687.648 petcugn@yahoo.com

149. COMUNA Greaca, 50 km, 5 camere, bucåtårie + anexe cåråmidå, pu¡, luminå, 700 mp, disc., 10.500 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

caså båtrâneascå+ caså la ro¿u, teren 170 mp, ambele în aceea¿i curte, proprietar, 89.000 {; 0772.032.243/ 031.435.50.19

71. BR¢NCOVEANU, Mårtisor, teren

BR¢NCOVEANU, VILÅ 2006, P+E, 175 MP, 4 DORMITOARE, 3 BÅI, TEREN 364 MP, URGENT, 170.000 {; 0744.648.490 www.stefimobiliare.ro

148. COMUNA Gîrbovi, Ialomi¡a, 6 camere, cf. 1, 1972, supr. 140 mp, supr. teren 800 sau 2.000 mp, caså la ¿osea, liberå, cadastru, toate facilitå¡ile, 20.000 {; 0727.768.368

teren 600 mp, cåråmidå Porotherm, incålzire pardosealå, garaj, minista¡ie de epurare, 0747.080.813

camere, teren 175 mp, deschidere 25 m, 75.000 {; 0722.801.801

72.

caså, cåråmidå, 3000 mp teren, disc., 37.000 {; 0720.356.092/ 0765.011.786

96. BUFTEA, vilå 220 mp, constr.2009,

tip vilå cu teren 780 mp, 14.500 {; 0727.673.296

240 mp, d-24 m, casa suprafa¡a 92 mp, termopan, izolatå exterior, gresie, faian¡å, parchet, zona vile, situata la 5 minute de metrou, 105.000 {; 0755.012.154

128. COLENTINA, Dragonul Ro¿u,

 147. COMUNA Dårå¿ti, 2 corpuri de

curte, 1 camerå zi, 3 dormitoare, 2 holuri, 1 bucåtårie, sobe de teracotå, beci 20 mp, du¿umele lemn masiv, teren 1.300 mp + anexå (2 camere), apå curentå ¿i gaze la poartå. Pre¡ negociabil, 11.000 {; 0723.595.774/ 0761.102.303 101. BUªTENI, oras, casa la rosu, la

100 m de Manastirea Caraiman, s. teren 331 m, s. construita 166.20 mp, living, bucatarie, camara, baie, hol, terasa, 3 dormitoare, baie, dressing, hol, 3 balcoane, 88.000 {; 0722.439.800 toncumariana@yahoo.com 102. BUªTENI, Piatra Arså, cartier

reziden¡ial, particular, p+1-200 mp, construiti, 400 mp teren, intabulatå, 5 camere, 3 båi, toate utilitå¡ile, 2 locuri parcare, liberå, ne/mobilatå, an construc¡ie 2010 300.000 {; 0722.576.041 103. BUªTENI, str. Costilei, vilå cu vedere la cruce, 9 camere, d+p+e+m, s. construitå 435 mp, s.teren 345 mp, toate utilitå¡ile, 290.000 {; 0722.356.383 104. BÅICOI, Prahova, caså nouå, 4 camere, toate facilitå¡ile, teren 7.000 mp, livadå 3.000 mp, deschidere 20 ml, negociabil, 95.000 {; 0754.273.444/ 0344.100.942 105. BÅNEASA, sect. 1, vând vilå lux, str. Muntele Gåina, demisol + parter + etaj + mansardå, utilitå¡i, 740 mp locuibili inclusiv garaj + 2.100 mp teren, proprietar; 0749.991.600 106. C.A. Rosetti Pia¡å, vilå - demisol, pentru mansardå, 12 camere, 1920, discutabil, 650.000 {; 0722.650.533 107. CÂMPINA (PH), Båne¿ti casa p+e, 114mp la sol 230mp total, la ro¿u deschidere 2 drumuri asfalt utilitå¡i, teren 456mp, 39.000 {; 0744.881.650 108. CASE oriunde in tara, case lux la

gata, cu teren bine pozitionat si materiale incluse, cu avize, proiecte ingenioase, autorizatii, gard, fosa, put, hidrofor, bransamente, automatizari, manopera, predare garantata la termenul convenit, 470 {/ mp; 0728.496.289 saabconstruct@yahoo.com 109. CASÅ 3 camere, proprietar imobil,

baie, semi- bucåtårie, hol, intrare, decomandate, luminå, canalizare; 0724.981.042 110. CASÅ la ¡arå 45 km de Bucure¿ti

zonå foarte lini¿titå 5 camere 1.500 mp curent electric, fantanå în curte, pomi fructiferi aproape de centru, la asfalt, idealå pentru 2 familii, pre¡ negociabil, 23.000 {; 0727.898.664 andreea_mg_009@yahoo.com 111. CELE mai atractive oferte imobil-

iare; 0724.396.201/ 0758.104.786 www.vile-popesti.ro

112. CELE mai atractive oferte imobil-

iare; 0724.396.201/ 0758.104.786 www.vile-popesti.ro

2006, 520 mp teren, urgent, particular, vilå toate utilitå¡ile, amprenta 140 mp, parter + etaj, garaj lipit de caså + subsol, deschidere pe 2 stråzi, disc., 170.000 {; 0765.511.921 130. COLENTINA, Kaufland - Obor, Sil-

via, teren 364 mp, caså 85 mp, d = 12 m, cadastru ¿i intabulare, 126.000 {; 0722.327.436 131. COLENTINA, parc, p+1, constr.

2008, gaze, apå, vedere lac, 72.000 {; 0786.069.604 132. COLENTINA, vilå p+1+pod, 4 camere, 2009, s- 100 mp, s teren- 250 mp, 1 bucåtårie, 2 båi, 1 dressing, 1 balcon, toate facilitå¡ile, actele la zi; 0763.851.750/ 0755.157.259 133. COLIBAªI, Jud. Giurgiu, particular,

vând caså 3 camere, hol, bucåtårie 80 mp, curte råmaså 170 mp, renovatå recent, din cåråmidå, cu tablå, pu¡ în curte, luminå, geamuri termopan ¿i altele la 16 km de Bucure¿ti, ie¿ire prin Berceni, 18.500 {; 0727.363.454

134. COMANA, Giurgiu, proprietate, urgent, convenabil, seriozitate; 0740.056.272 135. COMUNA 1 Decembrie -Ilfov vând

caså curte 1.400 mp, curent, gaze, 65.000 {; 0727.673.296

136. COMUNA 1 Decembrie, caså

curte nouaå 100mp+250mp teren, la schimb sau rate; 0743.105.871 137. COMUNA Adâncata Ialomi¡a, caså 2 camere mari+ bucåtårie, cåråmidå, renovat+ 3 camere paiantå, hol, zonå verde, superbå, negociabil 15.500 {; 0721.144.720/ 0722.995.612 138. COMUNA Bârla, sat Urluieni, jud. Arge¿, caså cåråmidå 3 camere înalte, bucåtårie, pivni¡å, suprafa¡a construitå 75 mp, livadå 60 pomi, teren 2.700 mp, vi¡å pe boltå, 9.000 {; 0769.316.617 139. COMUNA Berceni, Ilfov, proprietar casa P+M la gata, 160 mp + teren 450 mp, 3 dormitoare, 2 båi, living, bucåtårie, dresing, camera tehnica. Utiliati: apå + hidrofor, canalizare foså, drum pietruit 9 m, curent 3.80, internet, cablu tv, 67.000 {/mp; 0726.395.113/ 0769.966.476 anamariastefania@yahoo.com 140. COMUNA Berceni, vilå în duplex la ro¿u, construc¡ie 150 mp, 3 dormitoare, 2 båi, birou, living, teraså, balcon, 31.000 {; 0763.673.855 141. COMUNA Båneasa, sat Pietrele jud. Giurgiu, 5 camere, bucåtårie, marchizå, pu¡, curent, 2000 mp, 11.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 142. COMUNA Clejani, 3 camere cåråmidå, bucåtårie, pu¡, curent, 700 mp, 6.800 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 143. COMUNA Clejani, 45 km, 3 cam., hol, cåråmidå, pu¡, luminå, 700 mp, disc., 6.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614 144. COMUNA Cålugåreni, Hulube¿ti

mp, 30.000 {; 0722.178.058/ 0734.637.783

169. COMUNA Pantelimon, teren

suprafa¡å 460 mp, cu deschidere 20 m, plus caså în construc¡ie din cåråmidå, placå turnatå, suprafa¡å de 65 mp, 10.000 {; 0768.649.429

COMUNA Petråchioaia, Ilfov, caså (vilå), str. Cameliei nr. 89, caså din BCA, 7 cam., utilitå¡i, apå, curent, termopane, caså nouå, finisare, a¿tept variante, bloc curte, proprietar direct, 40.000 {; 0735.380.368 170.

171. COMUNA Plop¿oru, sat Sardanesti, jud. Gorj, caså din cåråmidå, teren 700 mp, accept schimb cu autoturism; 0725.265.039 172. COMUNA Plåtåre¿ti, sat Doroban¡u, vând caså la 20 km de Bucure¿ti, 3 camere, baie, bucåtårie+ plus teren 250 mp+ magazin alimentar, vad foarte bun, termopan, aer condi¡ionat complet, pre¡ 15.500 {. Mai vând o caså nouå din BCA, 3 camere, baie, bucåtårie, teren 150 mp, drum comun la pre¡ul de 4.500 {; 0722.484.186/ 0730.473.779 173. COMUNA Ro¿u, vilå P +1, s = 280

mp, teren 500 mp, gaze, curent, canalizare, vila are finisaje deosebite, gresie, faian¡å, parchet bambus, granit, scarå interioarå, lemn stejar, dotatå cu sistem de securizare (camere video, sistem antifurt, interfon), 5 ap. AC, garaj pt. 3 autoturisme, subsol, foi¿or lemn, 270.000 {; 0745.299.464/ 0767.533.107/ 0729.261.288 www.amla.ro

174. COMUNA Traian, Teleorman, vilå cåråmidå p+1, 190 mp, nefinisatå, termopane, Lindab, teren 1.224 mp, livadå+ vie+ o caså din påmânt locuibilå, variante auto+ diferen¡å, 21.000 {; 0733.687.800 175. COMUNA Tunari, proprietar, con-

struc¡ie la ro¿u, 240 mp locuibil, 300 mp teren, toate utilitå¡ile, conz reziden¡ialå, 80.000 {; 0720.353.905

176. COMUNA Ulmi, in Satul Icoana, vand casa si teren, imobil situat la 5 min de km 30 de pe A1 (autostrada Bucuresti-Pitesti), compus din casa p+1e+m cu o sup. utila de 400 mp si teren in suprafata de 3.000 mp, 170.000 L; 0742.055.655 naidin_ana_maria@yahoo.com 177. CONSTANºA, caså cåråmidå, curte 200 mp, desch. 8 m, Universitate, 155.000 {; 0723.266.307 178. CONSTANºA, Eforie Nord, vilå cu

teren proprietate, c+i, s. construitå- 492 mp, finisaje de lux, instala¡ii din Germania, neg., 299.000 {; 0751.215.909

179. CONºEªTI, Dâmbovi¡a, 5+m, 2010, s- 600 mp, s teren- 150 mp, detalii site, variante, disc. 14.000 {; 0722.128.011 grandimobiliar.ro 180. CORBEANCA caså P+1 construc-

Giurgiu, 25 km de Bucure¿ti, 3 cam., bucåtårie, hol, tablå, anexe, constr. 2005, pu¡, pompå, 700 mp, d. 25 m, stradal, intabulare, agen¡ie, 22.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

tie cåråmida, living, bucåtårie, 3 dormitoare, birou, 2 båi, 2 terase, teren 500 mp. Suprafata utilå 180 mp, Amprenta la sol 130 mp, (faza la rosu). Zona linistita, 65.000 {; 0721.969.882 brik@yahoo.com

145. COMUNA Cålugåreni, Uzunu, 30 km, caså BCA, baie, bucåtårie, hol, îmb., garaj, an 2005, 61 mp, 2 cam., teren 260 mp, 25 min. de Bucure¿ti, ofertå, 18.700 {; 0766.726.602

181. CORBEANCA pådure, P+1 200 mp construi¡i 600 mp teren, cåråmidå, finisaje deosebite, proprietar, 125.000 {; 0744.532.071

146. COMUNA Drågoe¿ti, caså ¿i teren

2.500 mp, jud Ialomi¡a descidere pe 3 stråzi, 10 {/ mp; 0764.423.304 gheveronica@yahoo.com

182. CORBEANCA, caså tip în complex finalizat, securizat, lângå pådure, living, 2 dormitoare, garaj, toate utilitå¡ile; 0722.704.787

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri CASE, VILE 183. CORNETU, Salcâmilor, p+1, 5

cam., 2 båi, constr. 2010, 600 mp supr. totalå teren, 155 mp supr. constr., interior la cheie, toate utilitå¡ile, 70.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866 184. COSTIN Georgian, Intrarea Titan

nr. 18, particular vând caså curte total îmb., vizioneazå, 70.000 {; 0770.189.518/ 0771.430.216

185. COSTINEªTI Vila, construc¡ie 2008, 6 camere cu båi proprii, 160 mp, 360 mp teren, 3 balcoane, curent, term. cheie, discutabil; 0786.043.114 186. COTROCENI, Arenele BNR, 2

camere, P, 79 mp, 1910, teren 200 mp, posibilitate înål¡are, necesitå consolidare, CBV03387, 130.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 187. COTROCENI, Grådina Botanicå, 6

camere, D+P, 295 mp, 1940, teren 300 mp, deschidere 13 m, 2 corpuri lipite, comision 0%, CBV03727 425.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

188. COTROCENI, p+1, 2008, 550 mp

construi¡i, 400 mp teren, singur în curte, 5 båi, fårå Legea 10 sau 112, exclusivitate, id 950668, 590.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

189. COTROCENI, Parlament vilå D+P+1E+M pe amprenta de 122 mp, curte interioara de 80 mp, 1.300.000 {; 0722.514.645 190. COªBUC, particular, caså, parter, mansardå, subsol, curte, etan¿atå termic, renovatå, toate utilitå¡ile, accept credit, 80.000 {; 0723.150.897 191. CRIVź, CL, 35 km, 2 case, la curte, lângå deal loc. lini¿titå, curent apa de izvor, 1-demolabila+1.800 mp 13 {/mp, cealalta+300 mp, aprox.24.000 {, amenajata rustic, locuibila ne/mobilata cu tot necesarul, relatii la proprietar, acte; 0722.675.299 192. CR¢NGAªI str. Pietrele Doamnei,

212. DOROBANºI, Polonå, Paul

Greceanu, apartament superb, în vilå, et. 1/p+2, foarte luminos, 3 camere, decomandat, 2 gr. sanitare+ teraså superbå, renovat nou, total 100 mp util+ boxå, 150.000 {; 0722.295.084 213. DRAGOMIREªTI Deal, Ilfov, particular, superofertå, vilå p+2, la ro¿u, pre¡ discutabil, toate utilitå¡ile; 0724.680.511/ 0734.425.925 214. DRUMUL Sårii, caså singur curte, 3 cam.+ dependin¡e, toate facilitå¡ile, renovatå, termopane, st- 130 mp, construitå 90 mp, curte 40 mp, disc., mobilat sau nemobilat, tel. proprietar 00393287574893; 149.000 {; 021.648.19.89/ 0732.615.623 215. DRUMUL Taberei, 100 mp

amprenta, Plazza, p+2, 2010, toate îmbunåtå¡irile lux, superfinisate, centralå, izola¡ie termicå, alarmå, por¡i automate, mobilatå/ utilatå ultramodern/ la ¡iplå, 8 camere, 5 båi, 300 mp teren, singur în curte, între vile, toate utilitå¡ile, asfalt, gazon, gråtar, curte amenajatå, supraveghere video, spa, apropiere de metrou, la cheie, liberå, id 960483, 420.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 216. DRUMUL Taberei, 115 mp, amprenta, Valea Cricovului, P +1+ M, 2010, la gri, 6 cam., 4 båi, cåråmidå Porotherm, 3 terase, 400 mp teren, asfalt, curent, canal, gaze, exclusivitate, id 960446, 120.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 217. DRUMUL Taberei, Råzoare, 1940,

S- 209 mp, particular, toate utilitå¡ile, cadastru, intabulare, deschidere 25 m strada Ghe. Negel, 18 m Drumul Taberei, 12 m adâncime. 180.000 {; 0724.957.471 218. DRUMUL Taberei-Prelungirea

Ghencea, case caramidå, P+1,135mp, construi¡i, finisate, asfalt,avans plus rate sau credit; 0721.019.959/ 0724.955.610

suprafata totalå teren 660 mp/22 ml, P+1, suprafata totala construita 300 mp, certificat urbanism p+4, toate utilitatile, 575 {/mp; 0740.088.740

demolabilå, cåråmidå, supr. construitå 72 mp, supr. teren 410 mp, deschidere 13 m; 0722.924.904

193. CÅLÅRAªI, Th. Speran¡ia,

220. DÅMÅROAIA, vând sau închiriez

casa 2 camere, baie, bucåtårie, pivni¡å, renovatå, centralå. 98.000 {; 021.324.16.65/ 0721.181.968 194. CÅLÅRAªI, Ulmu, 65 km

Autostrada Soarelui, caså 2010, 4 cam., baie, bucåtårie, 95 mp + mansardå, apå curentå, canalizare, g, f, t, p, Lindab, 2 u¿i metalice, sau schimb cu ap. Bucure¿ti, ofer diferen¡å + autoturism, 35.000 {; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0771.749.690 www.vilanova.cabanova.com 195. DECEBAL, adiacent caså 2 cam, dependin¡e 62 mp, teren 64 mp curte comunå, locatari civiliza¡i singur clådire. 98.000 {; 021.324.16.65/ 0721.181.968 196. DN6, proprietar, vand duplex pe

teren 2.800 mp îngrådit, cu intrare direct din DN6. Pentru vizionare accesa¡i adresa de youtube. Constructie euroterm, lindab, Rehau, 195.000 {; 0761.733.337/ 0723.200.207 caracter_elegant@yahoo.com http://www.youtube.com/watch?v=yNXcHLWYc7k

DOAMNA Ghica zonaTei, superb,10camere, 5 bai, 451mp, constr. an2008, toate utilitatile, garaj, teren202mp, beci, mansarda open-space,demisol,centrala,panouri solare,lemn natural, lux, 12buc. aer condit., incalzire pardoseala, negociabil, 383.900 {; 0744.205.181 office@tlcom.ro www.TLCom.ro 197.

198. DOAMNA Ghica, caså 3 cam., 1

baie, 1 bucåtårie, 170 mp, 75.000 {; 0760.958.802 199. DOAMNA Ghica, caså 300 mp,

p+1, 3 cam., 2 båi, bucåtårie, living, 250.000 {; 0760.958.802

200. DOAMNA Ghica, nr. 198, caså 4 camere cåråmidå, cf. 1, 1987, supr. 80 mp, teren 225 mp, parter, gaze, apå, canalizare, curent electric, disc., 78.000 {; 0722.645.729/ 0762.216.650 201. DOBROIEªTI caså 3 camere, 2

båi, 2 bucåtårii, 2 holuri, 2 intrari, finisatå 2010, toate utilitå¡ile, ideal 2 familii; 58.000 {; 0755.108.883 202. DOBROIEªTI, Ilfov, particular

vând caså 3 dormitoare, living, baie, bucåtårie, recent renovatå, cu toate utilitå¡ile, variantå- schimb ap. cu 3 camere, neg. 75.000 {; 0724.270.920/ 0726.123.907

219. DÅMÅROAIA, caså renovabilå,

vilå p+2, sau variante. 0720.399.522

D¢MBOVIºA, jude¡, vând case ¿i terenuri, pre¡uri avantajoase; 0722.526.510/ 0721.215.278

221.

222. FERENTARI Pia¡å, Topora¿i, caså

2 cam.+ bucåtårie t.t - 120 mp, disc., 19.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067

223. FERENTARI Trompetului, 3 camere BCA, baie, bucåtårie, apå, canal, 120 mp, ocazie, 23.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 224. FERENTARI, Pia¡a, 2 cam., verandå caså modestå, st- 70 mp, 13.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 225. FOIªORUL de Foc, Bucure¿ti, 3+1

camere, 127 mp, teren 120 mp, proprietate, caså f. solidå, centralå, gaze, sobe, termopan, parchet stejar, pivni¡å, pod mansardabil, 83.000 {; 0762.601.119/ 0761.622.317

226. FOIªORUL de Foc, D+P+2, 140 mp, 3 camere, 2 båi, vilå reprezentativå, complet renovatå 2010, 250.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 227. FOIªORUL de Foc, imobil p+1+m, curte interioarå 110 mp, se vinde integral tot imobilul; 0720.771.348 228. FOIªORUL de Foc, P+1, 150 mp,

curte 30 mp, vilå reprezentativå, pod mansardabil, pivni¡å, 220.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

229. FOIªORUL de Foc, vilå de lux,

rentabil douå familii, intråri separate, singur curte, proprietar, 6 camere, s teren260 mp, p+1, 355.000 {; 0742.012.980/ 0765.821.470 230. FRUMUªANI, DN4, 1 km de

Bucure¿ti, stradal, teren= 450 mp, sc= 270 mp, 2008, instala¡ie electricå/ sanitarå, acte in regulå, variante apartamente, discutabil 92.000 {; 0764.537.086 231. FUNDENI, Dobroiesti, vila, P+1,

suprafata 75 mp/ etaj, 3 dormitoare, 3 bai, living, bucatarie, finisat lux, mobilat lux, electrocasnice Franke, semineu, cada hidromasaj, curte pavata, foisor, barbeque, gradina, 159.000 {; 0766.400.125 sapatinas@gmail.com 232. FUNDENI, Doinei, p+1, 70 mp/et.

st=310mp, facilitå¡i, 65.000 {; 0721.706.273/ 021.325.05.98

233. GARA de Nord, Banat nr. 24, 2

203. DOBROIEªTI, Ilfov, vând caså

curte, 3 camere, 1968, su 40, su teren210, apå curentå, canal, gaze, centralå, 60.000 {; 0763.071.563

cam., posibil 3, 76 mp, curte 40 mp, acces drum servitute 2 m, toate utilitå¡ile, zona lini¿titå, discutabil, particular, 62.000 {; 0763.152.599

204. DOBROIEªTI, proprietar, caså

234. GERMANIA, case ieftine, vând,

parter + mansardå, 3 camere, 130 mp, teren 250 mp, 2010, cf. 1, toate utilitå¡ile, la cheie cu finisaje de lux, negociabil, exclus intermediari, 83.900 {; 0723.206.262

205. DOMNEªTI Primårie, P+1, 210 mp, teren 170 mp, negociabil, CBV04069 135.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

15.000 {; +491775115575 www.aur.ro-ilie67@yahoo.com

235. GHENCEA Prelungire, duplex, P+1, 151 mp, toate utilitå¡ile, curte generoaså, la gri, negociabil, CBV04139 99.000 {; 0730.177.276 236. GHENCEA, Måråcineni, strada Cactusului, asfalt, P+1 la cheie, suprafata casei 280 mp, teren 500 mp, 5 cam., 3 bai, bucatarie si camara, utilitati, gaz, curent, fosa septica, centrala, curte amenajata, acte ok, propriatar, 175.000 {; 0722.383.538 severmol@yahoo.com 237. GHICA Tei, palat, particular vând

caså curte 3 camere demolabile, disc., 52.000 {; 0726.571.316

238. GIULEªTI -Sârbi, Bucure¿ti, vând

caså curte ¿i teren 2.000 mp, pre¡ discutabil; 0744.128.506

206. DOMNEªTI, Ciutaci, P+E, amprenta 120 mp, finisatå modern, toate utilitå¡ile, locuibilå, liberå, 92.000 {; 0766.636.460/ 0727.210.000 207. DOMNEªTI, Clinceni, în Ansam-

239. GIULEªTI, 3 camere, 180 mp, baie, bucåtårie, pivni¡å, garaj, teren 220 mp, renovat, îmbunåtå¡it, 130.000 {; 0728.330.209 240. GIURGIULUI Luica sector 4, 264

mp, 5 camere, asfalt, facilitå¡i, 38.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

247. GRUIU, Cålåra¿i, 27 km Buc., ren-

ovatå, cåråmidå iesire directå DN, 4 cam., bucåtårie utilatå, 2 båi, centralå lemne ¿i canalizare proprie, u¿i ¿i geamuri termopan, gresie, faianta, parchet, garaj, hidrofor, pu¡, 166 mp constr., teren 1.059 mp, 60.000 {; 0732.124.650 animerra@yahoo.com

superbe , asfalt p+1+m, 6 cam., 3 bai beton armat caramida Porotherm, anti seismice, toate util, 330 sau 600 mp teren, 220 mp const., finisate 85%-100%, pret neg., urgent, 99.000 {; 0730.158.157/ 0722.931.309 militariwest@yahoo.com

248. GRUIU, Olteni¡a, 25-28 km

277. MILITARI, Autogara, turbomecani-

Bucure¿ti, 6camere cåråmidå+hol, total cu teren 2.500 mp, pu¡, apå pompå sumersibila, gard înalt, pomi fructiferi, vie, cåp¿uni, discutabil, 27.000 {; 0722.295.546/ 0762.285.797 249. GULIA, vila p+1 la 12 km de

Bucure¿ti, construitå in 2009, s. de 220 mp, 5 camere, 3 båi, terase, curte cu pomi fructiferi cu s. 868 mp, toate utilitå¡ile, centralå pe gaz, ac, garaj 2 locuri, drum asfaltat, 150.000 {; 0723.688.729/ 0729.089.717 250. GÅEªTI, (Crînguri), caså + teren

5000 mp, variante auto Logan, stråine; 0748.047.667

251. GÅIEªTI, caså boiereascå super-

bå inaltå 134 mp, 5 cam, baie, bucatarie utilate, toate utilitatile (gaz, apa, canal, aer, centrala proprie, termopan, parchet, faianta, gresie, cablu, internet. etc), teren 2.000 mp, 64.000 {; 0724.251.852/ 0766.312.691 dr.vacaru@gmail.com

G¢RBOVI, jud. Ialomi¡a, caså båtrâneascå cu teren, 1.800 mp, pomi fructiferi, fântânå, stradå asfaltatå, aproape de ¿coalå ¿i bisericå, Str. Stadionului Nr. 899; 0752.152.802; 0743.785.361 252.

vilå 4 cam., cf. 1, an 2010, sc=110 mp, st=144 mp, finisatå, nouå, zonå reziden¡ialå, 2 locuri parcare, utilitå¡i, zonå cu ¿coalå, grådini¡å, supermarket, pia¡å, 75.000 {; 0764.701.500/ 0764.701.510

IANCU NICOLAE, VILÅ 420 MP UTILI, 500 MP CURTE, PISCINÅ, SAUNÅ, FINISAJE, ARHITECTURÅ DEOSEBITÅ; 0744.788.213

255.

284. MILITARI, particular, zona vile

258. IMOBIL 100 mp lux la 27.000 {, limuzinå Cadilac (epoca) 8.000 {, limuzina Rover75 full 2.300 {, porci vietnamezi (pt. sårbåtori) påsari ¿i animale exotice, intrå pe site; 0763.050.525 minizoosuper@yahoo.com http://yazdan.sunphoto.ro

 259. IZVOR, ULTRACENTRAL, IMOBIL (VILÅ), 4 NIVELE (D+P+1+M), 100 MP AMPRENTA LA SOL DIN 190 MP. V¢NZAREA POATE FI ¥N VARIANTE: D+P; 1+M; 318.69.43/ 0744.424.222

 260. IZVORANI, jud. Ilfov, caså la ro¿u

180 mp, teren 1.000 mp, facilitå¡i: gaze, curent electric, cablu tv, telefon + internet; 0724.913.656/ 0727.779.410

261. JILAVA, Ilfov, vând caså de BCA,

stradal, 4 cam., baie, bucåtårie, st- 300 mp, d- 7 m, 40.000 {; 0728.874.269 262. JIULUI P+M, suprafa¡a 150 mp,

renovatå, izolatå termic, garaj 110.000 {; 0744.648.490 www.stefimobiliare.ro 263. KISELEFF, str. Clucerului, vilå

tip, singur curte, s+p+1+m, 240 mp utili, poten¡ial excep¡ional; 0721.369.730

264. LACUL Tei, cåsu¡å båtrâneascå paiantå, 2 cam., bucåtårie, gaze, canal, apå, teren cu caså 115 mp, 25.000 {; 0725.561.522 265. LACUL Tei, film hd an 2007, 5

cam., mobilatå utilatå, 167 mp utili, structura monolit, pere¡i cåråmidå poroterm, toate utilitatile, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, acoperis lindab, mansarda open, 309.500 {; 0746.100.900 cpirvu@gmail.com www.intervila.ro 266. LACUL Teisect 2, ocazie, proprietar

vand casa curte, 113 mp, stradal, 2 camere, baie, bucatarie, gaze, canalizare, centrala termicå, cadastru, intabulare, numar postal, 700 {/ mp; 0724.922.736 cara_em22@yahoo.com

267. LILIECI caså p+1, construc¡ie 2004, teren 4000 m, ie¿ire lac pescuit sportiv (30 metri), pomi fructiferi, vi¡å de vie, 20 km de Bucure¿ti, peisaj deosebit, rela¡ii la tel.; 0722.282.326 268. LILIECI, vând vilå Lilieci, p+e+m,

utilatå, mobilatå, sc=186 mp pe nivel, 1.000 mp teren, construc¡ie 2008 sau schimb cu apartament cu 4 camere, 90.000 {; 0724.938.999/ 0724.938.988

269. LITOVOI Voievod, 100 m de ¿os. Colentina, caså singur curte p+ 1, 2008, toate utilitå¡ile, moblatå lux, import, totul nou, inclusiv electrocasnice, meritå våzutå, 250.000 {; 0721.203.071 270. LIZEANU, caså curte 170 mp, 2

209. DOMNEªTI, s+p+1+m, 3 dormitoare, 2 båi, buc., 3 teraså, living, 500 mp teren, singur curte, zonå vile, utilitå¡i, construc¡ie la ro¿u, disc., 65.000 {; 0722.758.058

244. GIURGIULUI, Luicå, 4 camere, an

210. DOMNEªTI, ºeghe¿, 3 cam., p+1,

245. GIURGIULUI, Luicå, particular, caså la ro¿u, parter plus unu ¿i magazin alimentar, total mp 200; 0761.829.982

camere, baie, bucåtårie, renovate in 2009, parchet, termopan, centralå termicå. Curte =100 mp, imobil construit 70 mp. Aproape de statia de metrou Obor, 100.000 {; 0727.885.295 rodicazainescu@yahoo.com 271. LUCIANCA, D.B. Butimanu, teren

309. OTOPENI, str. 23 August, zona de

500 mp, finisaj exterior terminat, finisajul interior la alegerea cumpåråtorului, f. urgent, exclus agen¡ii, 235.000 {; 0730.373.253

310. OTOPENI, str. George Enescu, de

344. PIPERA, proprietar, p+2, 300 mp teren, 350 mp construiti, 280 mp utili, int. gri, amprenta 130 mp, 3 terase, living 50 mp, 4 dormitoare, pivnita, acoperis planja, toate facilitatile, initial nu a fost facuta pt vanzare, 235.000 {; 0721.747.084 shaooru@yahoo.com

pret de apartament, Minicartier 36 vile, p+1,154mp cu predare la cheie, 4 camere, 2gr. sanitare, bucatarie, optional mansarda locuibila, locatia: Prel.Ghencea imediat dp Cartierul Latin, poze pe site, 89.000 {; 0722.530.496 propietar@yahooo.com www.vileghencea.webgarden.ro

vânzare vilå p+1+m, 330 mp, an c-¡ie 2008, curte 600 mp, 7 camere, 4 båi, toate utilitå¡ile, 219.000 {; 0740.303.030

311. PACHE Protopopescu, Måtåsari, proprietar p+1, 80 mp, stradal, renovat interior - exterior 2010, 3 camere, parcare, ideal cabinete individuale, agen¡ii, birouri, 80.000 {; 0769.146.579/ 0760.571.571 312. PANTELIMON Comuna, caså 4

dormitoare, 2 båi, buc de 20 mp, teren ST 200 mp, constructie 2010, disc. 55.000 {; 0767.795.746/ 0735.078.088

inte, 120 mp, toate utilitå¡ile, curte 2100 mp, grådinå, vie + livadå, schimb cu apartament in Bucuresti. Teren alaturat 1.100 mp, negociabil, 52.000 {/ mp; 0727.222.211/ 0723.467.869 camelia.zaharia@ymail.com

290. MOGOªOAIA, proprietar, vila la padure, p+1+pod inalt, la cheie, toate utilitatile, zona rezidentiala, pret negociabil, 180.000 {; 0767.614.482 291. MOGOªOAIA, reziden¡ial, 500 m,

p+1+m, toate utilitå¡ile, finisatå, 155.000 {; 0721.978.835 292. MOGOªOAIA, vând sau schimb vilå la gri cu ap. 2 cam. + diferen¡å, zonå F.R.F. proprietar, 2009, teren 323 mp; 0766.378.867/ 0766.834.880 293. MOGOªOAIA, vila duplex, P+1+M, 250/500 mp, se poate folosi intreaga, caramida, ¡iglå ceramicå, izola¡ii hidro/termo/fonice, calitate exceptionalå, absolut toate utilitå¡ile, cartier select lac/ pådure, pre¡ neg., 190.000 {; 0723.573.857 adriancocan@gmail.com 294. MOGOªOAIA, vilå, complex Ariei 1, constr. 2008, finisatå lux, bucåtåria mobilatå ¿i utilatå, toate utilitå¡ile, supraf. teren 200 mp, supraf. constr. 245 mp, neg., meritå våzutå, 149.000 {; 0723.460.200 295. MOªILOR, Ardeleni, 70 mp, 2

camere, bucåtårie utilatå, baie mare, pivni¡å utilatå, spa¡iu depozitare, g/f/p/t, curte, zonå lini¿titå, cadastru, intabulare, 67.000 {; 0734.974.715 296. MOªILOR, zonå, vând aparta-

ment în vilå 4+2; 0722.302.253 297. MOªILOR, zonå, vând caså la curte, 4 camere, constr. 1940, 80 mp, supr. teren 20 mp, renovatå, totul nou, gresie, faian¡å, termopan, parchet, centralå, neg., 80.000 {; 0731.252.854 298. MUNCII, P+1 etaj, 66 mp, 2002,

curte-28 mp, negociabil, CBV04219 80.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

299. MÅGURELE, particular, vilå la gata

în Mågurele, p+1+m, toate utilitå¡ile; 0765.815.390

315. PANTELIMON ora¿, microcartier, duplexuri la cheie, 70mp/nivel, p+1+pod, living+3 dormitoare, 2 bai, terasa, balcon, curte libera 150mp, gaze, apa, curent, canalizare, lindab, drum privat cu acces limitat, mij. transport, intabulare, 62.000 {; 0724.637.045/ 0726.525.515 Celebrityestate@gmail.com 316. PANTELIMON Ora¿, vilå p+2, amprenta 70 mp, utilitå¡i, accept variante, disc., 110.000 {; 0722.275.064 317. PANTELIMON ora¿ul, caså, 2

dormitoare, baie, bucåtårie, living, 39.000 {; 0720.852.751 318. PANTELIMON, 200 mp, 2 dormitoare, living, baie, bucåtårie, proprietate, la glet, 40.000 {; 0723.992.142 319. PANTELIMON, 250 mp, 2 dormi-

toare, living, baie, bucåtårie, la cheie + mobilå, concesiune, 40.000 {; 0723.992.142

dormitoare, living, baie, bucåtårie, la cheie, concesiune, 35.000 {; 0723.992.142

322. PANTELIMON, 300 mp, p+1, 3

dormitoare, living, 2 båi, bucåtårie, toate utilitå¡ile, proprietate, 65.000 {; 0723.992.142 323. PANTELIMON, caså 2 dormitoare, living, bucåtårie, baie, constr. nouå, BCA, învelit polisitiren, acoperi¿ lindab, cu garan¡ie, instala¡ie electricå, cablu tv ¿i internet, calorifere montate + încålzire în pardosealå, geamuri ¿i u¿i termopan Rehau, canalizare, alei beton ¿i pavaj ecologic, gard beton + fier forjat, stradå nou pietruitå, distan¡å pânå la mijloacele în comun 300 m (maxi-taxi 146), 41.500 {; 0729.871.180 324. PANTELIMON, complex de 4 vile,

casa 4 cam., 143 mp, p+1e, garaj, curent, fosa, gaze, persoana particulara, accept variante sau schimb Bucuresti +/diferenta, pentru alte oferte vizitati site-ul personal; 0764.480.680/ 0767.028.518 americanwuus24@yahoo.com http://www.imobiliaregroup.ro 325. PANTELIMON, în spate la Sel-

gros, vilå unicat, 2009, parter + 2 etaje, sc=500 mp, teren 500 mp, scara exterioarå ptr. etaj 1+2 plus scarå interioarå, gaze, curent 380 V, pu¡ 50 m adâncime, gard BCA înalt de 2,40 m, proprietar, 200.000 {; 0744.343.061/ 0766.343.923 326. PANTELIMON, Lebåda, 650 mp

teren, p+1, 3d + L + 3 båi, pivni¡å, vedere lac, liberå, 155.000 {; 021.255.29.50/ 0729.039.155 327. PANTELIMON, Lebåda, vilå

p+1, 5 dormitoare, 2 livinguri, 2 bucåtårii, 2 båi, wc serviciu, garaj, toate utilitå¡ile, discutabil, 83.000 {; 0761.873.507 328. PANTELIMON, ora¿, caså 3 camere, Aleea Viilor, amprenta casa 80 mp, teren 250 mp, concesiune, 42.500 {; 0726.043.365 beatrix_bt@yahoo.com 329. PANTELIMON, ora¿, caså 3 camere, luminå, internet, 170 mp, canalizare, gaze la poartå, 34.000 {; 0761.077.277 330. PANTELIMON, ora¿, caså, 3 dor-

mitoare, 1 living, baie, bucåtårie, teren 230 mp, la cheie, disc., 33.000 {; 0726.001.724

331. PANTELIMON, ora¿, str. Viilor, vând vilå + teren 200 mp, 4 camere, neg. 70.000 {; 0761.181.633/ 0760.182.854

303. NEGOIEªTI 35 km de Bucuresti,

ªos. Bucure¿ti-Olteni¡a, caså cåråmidå 3camere+hol+bucåtårie ¿i 600mp teren, 16.000 {; 0746.083.285 304. NICULEªTI, 25 km, 3 camere,

baie, bucåtårie, hidrofor, 1.000 mp, 20.000 {; 0767.501.555/ 0730.866.088

finisaje de lux + teren 600 mp + depozit 250 mp, zonå centralå, 200.000 {; 0744.491.330

334. PANTELIMON, p+1, 3 dormitoare,

2 båi, living, bucåtårie, la cheie, proprietate, 72 {; 0723.992.142

335. PANTELIMON, vilå ro¿u, 5 dormi-

338. PERIª, Ilfov, vilå la ro¿u, p+1, 250

m.p, teren 640 m.p, utilitå¡i, central, pådure, pre¡ discutabil 115.000 {; 0752.109.308/ 0743.130.513

339. PERIª, Ilfov, vilå spa¡ioaså,

306. OPT camere, 5 bai, 2 terase

340. PERIª, vila, p+1, 200mp utili, 420

mp teren, 3 dorm, 2 bai, cam teh, living 36mp, terasa, ac, lindab, rehau, str privata, trifazic, izolata int/ext, intrare din DN1, zona superba lânga padure si palatul Scrovistea, negociabil, 120.000 {; 0735.081.670/ 0731.481.545

274. MIHÅILEªTI, Po¿tå, 7 camere, 360 mp, s teren 1.000 mp, vilå la ro¿u, p+1, 3 båi, pu¡, foså, 25 km de Bucure¿ti, 29.000 ; 0744.111.417

307. ORICE zonå, particular cumpår caså singur curte, min. 250 mp, gaze, canalizare, curent electric, exclus Rahova, Ferentari, Giule¿ti, ofer 60.000 {; 0723.792.814/ 332.28.26

341. PIEPTÅNARI, vilå P/E, suprafa¡å

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

352. PLOPªORU Giurgiu, casa batraneascå, 50 km de Bucure¿ti, deschidere 50 m, 2.009 mp, pu¡ de adancime 35 m, curent electric, ingradit, vie 830 mp, pomi, casa trebuie renovatå, pre¡ u¿or neg., 23.000 {; 0722.380.920 claudiutrust@yahoo.com 353. POENARII Burchii, caså demolabilå, teren 650 mp, toate facilitå¡ile, cadastru, 35 km de Bucure¿ti, 9.500 {; 0744.505.070 354. POLONA, Aurel Vlaicu, penthause-

scara interioara, et. 2-3/3+pod tehnic,decomandat, liber, 195, 5mp utili+2 terase de 64mp, semineu, barbeque, a/c, alarma, centrala propie, imobil 2000, 4 camere, bucatarie utilata, locuri parcare, intab., 215.000 {; 0724.637.045/ 0726.525.515 Celebrityestate@gmail.com 355. POPA Tatu, vilå D,P,M construit 330 mp teren 150 mp toate facilitå¡ile, 175.000 {; 0741.160.332

POPEªTI intrareMåicu¡e, vilå p+1+ m, 75 mp/ nivel, 250 mp teren, living+ 3 dormitoare, 3 båi, 3 balcoane, teraså 20 mp, complet finisatå "la cheie", disponibilå imediat, disc., 95.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 356.

357. POPEªTI Leordeni, centru - lângå Primårie ¿i ¿coalå, teren 253 mp, asfalt, apå, canalizare, gaze, curent, vilå modernå, unicat, la cheie, gard ¿i curte amenajate complet, parter 75 mp + terase 46 mp ¿i etaj 85 mp + terase 26 mp, 170.000 {; 0723.666.960 358. POPEªTI Leordeni, Drumul Fermei, vilå s+ p+ 1+ pod, finalizatå 2010, 80 mp/ nivel, 225 mp teren, living+ 3 dormitoare, pod locuibil, 2 balcoane, 2 terase, finisatå interior, izolatå exterior, utilitå¡i, 89.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 359. POPEªTI Leordeni, Str. Domni¡a

Båla¿a nr. 43, vând caså la curte, 4 camere, îmbunåtå¡iri, termopane, apå curentå, 2 båi; 0727.687.648

362. PRELUNGIREA Ghencea, 500

mp construi¡i, 1.000 mp teren, zonå deosebitå, este cu adevårat casa de vis, proprietar, 450.000 {; 0751.226.012 363. PRELUNGIREA Ghencea,

Primåverii, proprietar, vilå p+1+m, 2008, s=320 mp, teren 420 mp, zonå excep¡ie, calitatea construc¡iei impecabilå; 0724.581.923

230 mp, amprentå 80 mp, 5 cam., 2 bucåtårii, 2 båi, g, f, la ro¿u; 0724.001.118

342. PIPERA Drumul Negru, S+P+E+M,

amprenta la sol 110 mp, suprafata teren 390 mp, deschidere 13 m, pret foarte bun, proprietar; 0745.100.240 loredana.ivan@panesa.ro

367. PRELUNGIREA Ghencea, vile la

368. PRELUNGIREA Ghencea, vilå

p+1+ m, mobilatå ¿i utilatå complet, mobilå import Extremul Orient, s. teren 600 mp, piscinå. Meritå våzutå ¿i cumpåratå. Cadoul de Cråciun, neg. 518.000 {; 0730.373.253 369. PRLEUNGIREA Ghencea, zona de construc¡ii noi, utilitå¡i, sector 6, vând vilå p+1+m, suprafa¡å teren 400 mp, suprafa¡å construitå 345 mp, 112.000 {; 0723.460.200

PROVIºA DE SUS (PH), JUDEºUL PRAHOVA, VILÅ CU 2 APARTAMENTE A 3 CAMERE, INTRARE SEPARATÅ, GENERATOR, ALARMÅ, CAMERE SUPRAVEGHERE, 198.000 {; 0720.192.798 370.

371. PUCIOASA, casa batraneascå 2 camere, baie, bucåtårie + bucatarie de vara, pivni¡å, iesire la DN71 Sinaia, teren 1.400 mp, toate utilitatile, 40 km de Sinaia, 100 de Bucuresti, 65.000 {; 0744.405.111 c_ina_22@yahoo.com 372. RADOVANU, 40 km de Bucure¿ti,

sos. Bucure¿ti- Olteni¡a, caså 5 camere+ 1.000 mp teren, la ¿osea 18.000 {; 0746.083.285

396. SÅLAJ, Trompetului, 4 camere decomandate, 2 båi, 2 bucåtårii, st - 220 mp, super finisatå, zonå asfaltatå, lini¿titå, 68.000 {; 0761.045.894 397. SÅRULEªTI, Sânduli¡a, caså cåråmidå 2 camere, bucåtårie, hol + spa¡iu comercial, 1.500 m, 19.500 {; 0723.093.186/ 0765.785.549 398. TEIUª, BCR, 3 camere, bucåtårie, baie, recent renovatå, apå, canal, cadastru, intabulare, 37.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 399. TIMPURI Noi, particular, stradal, an constructie 1985, 150 mp, 4 camere, 3 grupuri sanitare, singur in curte, teraså, centrala proprie, gaze, g, f, p, t, um, ac: finisari lux, pre¡ul afi¿at este nedisc., exclus agen¡ii, 130.000 {; 0723.203.755 400. TINERETULUI, Lanariei p+1 3 camere ¿i living, 2 bai, 80 mp pe nivel singur, curte casa modesta imbunatatita, cunstructie parter 1975, etaj extins in 2004, toate utilitatile, 165.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 401. TITAN Sec¡ia 13, 10 camere, cf. 1, an 2006, s=400 mp, teren 600 mp, vilå duplex, toate utilitå¡ile, idealå pt. 2 familii, firmå, grådini¡å, meritå våzutå, 400.000 {; 0728.903.727 402. TITAN, Auchan, p+3+mansardå,

suprafa¡å 2.500 mp+ 1.250 mp teren+ 600 mp gard const, construc¡ia are 3 intråri cu 3 scåri total independente, ziduri duble de 60 cm grosime, pre¡ de 3 ori mai mic fa¡å de pia¡å 399 {/ mp, 1.350.000 {; 0744.971.502 mirea_stefan10@yahoo.com 403. TITAN, str. Avu¡iei, nr. 66, caså de

374. RAHOVA Complex Sportiv Vicina,

404. TITULESCU, (P¡a Victoriei), vilå 2007, pozi¡ie excelentå, s+p+1+m, 230 mp teren 150 mp teraså, 315.000 {; 0766.355.138

¿os.Bucure¿ti- Olteni¡a, caså 5 camere+ 1.000 mp teren, la ¿osea 18.000 {; 0746.083.285 D+P+1+M, vilå exclusivistå, 700 mp, teren 450 mp, negociabil, CBV04183 525.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

375. RAHOVA, 120 mp amprenta, p+1,

2007, 550 mp, stradal, garaj, toate îmbunåtå¡irile, central, izola¡ie termicå+ spa¡iu comercial 270 mp, cåråmidå, 1997, posibilitate extindere, curte ¿i grådinå amenajatå, id 950815, 199.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 376. RAHOVA, Antiaerianå, stradal, s. teren 76 mp, p - 2 camere+ b+ buc, at. 1 camerå + gr. sanitar, cåråmidå, toate utilitå¡ile, 50.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733 377. RAHOVA, caså curte 140 mp,

paiantå, zonå bunå, pre¡ neg.; 0767.695.097

378. RAHOVA, Mårgeanului, Buzoieni,

405. TITULESCU, în zonå, proprietar vând caså 5 camere, decomandate, 200 mp utili, st - 340 mp, toate facilitå¡ile, 260.000 {; 0722.337.783 406. TROMPETULUI Ferentari, 120mp, 3 camere BCA, baie, bucåtårie, 2006, canal, apå curte, 23.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 407. TUNARI, proprietar vând caså construc¡ie nouå, utilitå¡i, pozi¡ionatå excelent, funda¡ie solidå, cåråmidå, 4 dormitoare, 2 båi, sufragerie, living bucåtårie, dressing, 2 terase, fa¡adå placatå cu piatrå de râu, neg., 150.000 {; 0729.679.788 408. TUNARI, vile finalizate, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, bucåtårie ¿i baie complet utilate, grådinå, parcare, acces drum asfaltat, Sydney Residence; 0749.084.235/ 0754.070.331

an construc¡ie 2010, p+1+m, la cheie, cåråmidå, living + 2 båi, 2 dormitoare, bucåtårie, toate utilitå¡ile, particular, 71.000 {; 0786.693.896

409. TÅRTÅSEªTI, Dâmbovi¡a, vilå la

379. REPUBLICA metrou, caså curte 166 mp, 80 mp construc¡ie, accept schimb cu apartament 2 camere Titan+ diferen¡å, 82.000 {; 0727.167.764

410. UNIRII, Mitropolie, singur curte,

380. ROTARI, Prahova, caså båtrâneascå, la asfalt, apå curentå, gaze, luminå, 0723.810.207 381. ROªU, Viitorului, p+1+em, 250 mp, exterior finisat, toate facilitå¡ile, proprietar, cadastru, intabulare, 115.000 {; 0722.350.439 382. R¢CA, jud. Arge¿, vând caså, 5 cam., construc¡ie nouå, 2 båi, 2 bucåtårii ¿i teren 7 ha, discutabil; 0744.128.506 383. SEBASTIAN, Trafic Greu, aproape

Mall, Mc Donald`s, constr. 1950, 4 camere, baie, bucåtårie, cåråmidå, toate utilitå¡ile, nelocuitå, 115.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

384. SECTOR 1, str. Topraisar, Bucure¿ti, vilå p+e+m, 5 camere: 3 dormitoare, 2 living, 2 båi, 1 bucåtårie, cf. 1, 1998, 160 mp, garaj pentru 2 ma¿ini, 300 mp teren, negociabil, 275.000; 0726.806.808 385. SECTOR 5, Sålaj, 320 mp locuibili, S+P+2E, toate utilitå¡ile, 100 mp spa¡iu comercial, stradal, zonå civilizatå, cadastru, carte funciarå, 135.000 {; 0760.654.540/ 021.440.22.49 386. SINAIA (PH), Posada, d+p+m, centralå gaze, sobe termopan, teren 542 mp, desch. 17 m, DN1, urgent, 51.000 {; 0762.601.119/ 0761.622.317

ro¿u, gaze, curent, pu¡, foså, 540 mp + caså 4 camere în aceea¿i curte, neg., 42.000 {; 0769.543.569

p+1, sc. 350 mp, curte 150 mp, 10 camere, dependin¡e, accept variante, proprietar, 360.000 {; 0745.134.980 411. UNIRII, Splai, proprietar, clådire birouri, s+p+5, 2400 mp, din 2008, lux, curte exterioarå, garaj subsol, încålzire centralizatå, pazå, neg. 3.500.000 {; 0749.155.177 412. VADUL Nou, caså 2 cam., hol, bucåtårie, apå ¿i canal, str. asfaltatå, t.t. 180 mp; 28.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067 413. VALEA Bujorului, caså 2 cam., hol,

bucåtårie, 1700 mp, cadastru, 5.700 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 414. VALEA Doftanei (PH), Brebu, 2010, p+1, 160 mp, curte 400 mp, amenajatå, foi¿or. Schimb apartament Bucure¿ti; 0722.657.204 415. VASILE Lascår, Pia¡a Gemeni, apartament parter în vilå cu 3 apartamente (p+1+m), construc¡ie 2010, finisåri de excep¡ie, 97 mp, 3 camere ¿i living 36 mp, 2 båi, teraså 10 mp, toate utilitå¡ile în func¡iune, bucåtårie Si Pro montatå, centralå proprie, cota indivizå 45 mp, particular, 210.000 {; 0722.242.571 416. VATRA Luminoaså, vilå pe col¡, 5

camere, 2 båi, teren 195 mp, garaj, cadastru, intabulare, 175.000 {; 0721.703.153/ 0721.684.264

417. VICTORIEI - Occidentului, casa

387. SINAIA, Golful Regal, particular,

vilå aproape finalizatå, p+1, 350 mp teren, 200 mp construi¡i, 5 camere, 3 båi, priveli¿te superbå, zonå reziden¡ialå, intabulatå 220.000 {; 0722.576.041

P+1, 3 camere + bucåtårie + baie + pivni¡å + pod mansardabil, suprafa¡a construita 107 mp, teren total 90 mp. Necesitå renovare, 155.000 {; 021.665.24.69/ 0740.102.422

388. SLOBOZIA, Ialomita, vila construc-

418. VICTORIEI Pia¡å, Muzeul ºåranu-

tie 2010, 200 mp, 600 mp teren, cartier exclusivist de vile, la cheie, finisaje de foarte buna calitate, pret negociabil, toate utilitatile, centrala termica, instalatii, garaj, 120.000 {; 0745.117.130 dumitruionut@yahoo.com 389. SLÅNIC Prahova, particular, 3

camere + 2000 mp teren, livadå, posibilitate avans + rate luanre, variante, 35.000 {; 0751.325.159/ 0722.245.133 390. SNAGOV vila 450 mc, curte 600 mp, deschidere lac Snagov 17 m, strada asfaltata, chiar in Snagov Sat, strada cu Vila 23, superpozitie, superocazie veciniatati vile,strada inchisa, liniste, 360.000 {; 0724.030.201/ 0788.337.733 iliescudragos23@gmail.com www.anunturi.did.ro/2809

392. STOENEªTI, Giurgiu, 50 km de Bucure¿ti, caså 3 cam., anexe, cu teren intravilan, 4.300 mp, d - 40 m la ¿osea, vie, pomi, c+i, 17.000 {; 0744.800.150 393. SÅFTICA, caså p+2, 670 mp con-

365. PRELUNGIREA Ghencea, str. Måråcineni, proprietar, caså P+Et+mansardå, 350 mp construit, teren 466, 7 camere, 4 båi, toate utilitå¡ile la ro¿u sau la cheie, 140.000 {; 0724.579.095

suprafa¡å construitå 330 mp, 87.000 {; 0720.534.622/ 0740.242.799

vânzare 2 camere, hol, bucåtårie, la ro¿u, discutabil, 14.000 {; 0761.565.819

teren 6000 mp, 1000 mp vie - 45 km, 30.000 {; 0724.958.602

364. PRELUNGIREA Ghencea, proprietar, str. Måråcineni, caså P+Et+mansardå, 6 camere, 250 mp construit, teren 250, 4 båi, 3 terase, la ro¿u sau la cheie, 90.000 {; 0724.579.095

395. SÅFTICA, vilå p+2, 660 mp teren,

373. RADOVANU, 40 km de Bucure¿ti,

391. STOENEªTI, 4 camere, mobilate,

337. PERIª, caså båtrâneascå, 3 camere, cåråmidå, 1.600 m, stradal, gaze la poartå, canalizare, discutabil, 21.000 {; 0767.501.555/ 0730.866.088

Peri¿ lfov, 250 m.p, teren 640 m.p, p+1, semimobilatå, utilitå¡i, central pådure, pre¡ discutabil 185.000 {; 0752.109.308/ 0743.130.513

ticular, p+ 1+ m, 350 mp construi¡i, teren 300 mp, urgent, 179.000 {; 0720.691.885

351. PLOIEªTI, zona Stadion Petrolul, cu vad comercial, cåråmidå, îmbunåtå¡iri, 5 camere, baie, bucåtårie, pivni¡å, garaj, neg., 220.000 {; 0730.314.450

190 mp, P+1E+pod. Finisaje: parchet, gresie, faianta, termopan. Telefon, internet, cablu. Teren 800 mp, apa curenta, fosa ecologica, centrala leme, 105.000 {; 0723.635.208/ 0724.512.581

305. OGREZENI caså cåråmidå, 4 camere, hol, bucåtårie renovatå, teren total 800 mp, schimb cu apartament Militari 40.000 {; 0724.134.810/ 0765.206.382

308. OTOPENI, Odåi, Iancu Jianu, par-

PLOIEªTI, Prahova, caså 4 camere + dependin¡e, toate facilitå¡ile, suprafa¡a construitå 95 mp, suprafa¡a teren 150 mp, negociabil, 70.000 {: 0754.273.444/ 0344.100.942

350.

333. PANTELIMON, ora¿, vilå p+1+m,

acoperite, 2 balcoane, garaj. Imobilul este finalizat in 2008, are toate actele fåcute, cadastru, intabulare, este construit pe un teren de 625 mp din care 559 mp curte, 270.000 {; 0723.200.288 cezar.surdulescu@yahoo.com

275. MILITARI Metro, vilå 5 camere, P+1+M, toate utilitå¡ile, 200 mp utili, curte spa¡ioaså, la cheie, negociabil, CBV04424 130.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

mp, s teren 23 mp, curte comunå, apå, gaze, wc cu du¿ în caså, condi¡ii foarte bune, neg. 40.000 {; 0760.302.402

361. POPEªTI, IF, superpozi¡ie, 1 km de Bucure¿ti, vilå 2005, toate utilitå¡ile, 2 garaje, livadå trandafiri, teren 1720 mp; 0744.638.180/ 031.102.42.90

2010, 150 mp, teren 250 mp, proprietar, living, 2 båi, bucåtårie, 3 dormitoare, cåråmidå, p+1, toate utilitå¡ile, 70.000 {; 0723.045.092/ 0766.220.668

273. MIHAI Bravu - Muncii, teren 520

mp, cu vilå, stradal, de¡ine spa¡ii închiriate restaurant, teraså, 800.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

349. PLEVNEI, Calea, 2 camere, s- 38

332. PANTELIMON, ora¿, vilå constr.

336. PERIª, casa, Ilfov, finalizata 2009,

zare, construc¡ie 2009, sc- 120 mp, st500 mp; 0745.161.367

347. PIPERA- Domus, Confort, vilå 4

360. POPEªTI Leordeni, vilå p+1+m, cartier reziden¡ial, toate utilitå¡ile, teren 414 mp, particular, urgent, negociabil; 0726.710.819

301. MÅRGEANULUI, în zonå,

302. M¢NÅSTIRE -Lac, caså de vân-

camere, cf.1, f, g, p, ac, finisaje lux, garaj, 230.000 {; 0727.326.555

348. PLAZZA România, Drumul Taberei, caså nouå, P+2, 230 mp utili, parcare + grådinå deosebitå, alei pavele colorate, living 30 mp, bucåtårie 20 mp+ teraså, ultramobilate ¿i accesorizate, 3-4 dormitoare, birou aparte, (pere¡i îmbråca¡i), 4 båi, încålzire pardosealå, fier forjat, tapet, parchet clasic, totul mobilat lux, circuit închis, låmpi de excep¡ie, etc, particular, 425.000 {; 0722.243.144

parter+ etaj, 3 cam., la ro¿u, st- 200, 35.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

S+P+E+M, SC- 240 mp, teren 160 mp, toate utilitå¡ile, 125.000 {; 0723.150.001/ 0722.208.751

346. PIPERA, vilå, 150 mp, 2005, 5

314. PANTELIMON ora¿, caså cåråmidå, teren 800 mp, toate utilitå¡ile sau schimb cu ap.+ diferen¡å; 0728.942.423

toare, 2 livinguri, 2 båi, teren 400 mp, 2009, amprentå 120 mp, p+1, utilitå¡i în zonå, proprietate, 90.000 {; 0730.758.488

300. MÅGURELE, Unitatea Militarå,

utili, decomadatå, P+1, zonå lini¿titå, CBV04169 225.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.29 www.cbimobiliare.ro

camere, 150 mp construi¡i, curte 140 mp, finisaje de calitate, bucåtårie mobilatå, teraså, 160.000 {; 0747.066.116

321. PANTELIMON, 250 mp, p+m, 3

289. MIZIL, PH, casa 3 cam + depend-

345. PIPERA, Vilå interesantå, 149 mp

313. PANTELIMON Comuna, vilå p+1, teren ST 250 mp, la cheie, disc. 92.000 {; 0768.957.472/ 0735.078.088

285. MILITARI, Rosu, P+1+M 250 mp

288. MILITARI, Uverturii, vând vilå demisol, parter, etaj mansardå, 250 mp construit, utilitå¡i, curent trifazic, 2008, teren 188 mp, 185.000 {; 0723.412.618

366. PRELUNGIREA Ghencea, teren

vând vilå lux, mobilatå ultramodern, piscinå interioara, SC- 900 mp, teren 2.000 mp, zonå foarte bunå. 690.000 { - 5.500 {/lunå. 0723.150.001

320. PANTELIMON, 250 mp, 2 dormitoare, living, baie, bucåtårie, la cheie, concesiune, 32.000 {; 0723.992.142

287. MILITARI, Ro¿u, 3 camere, hol, baie, bucåtårie, curte 311 mp deschidere 24 m renovatå facilitå¡i, intabulare, 55.000 {; 0729.889.441343. PIPERA, particular, închiriez/

vile, p+ e, arhitecturå modernå, toate utilitå¡ile, încålzire prin pardosealå, calitate de execu¡ie ¿i finisare superioarå, su= 194 mp, 2 terase, teren 487 mp, la cheie, pre¡ 328.000 {; 0744.384.900

acces din Iuliu Maniu, in apropiere metrou Pacii, p+1+m, 230 mp utili, 5 camere, 3 bai, 3 terase, toate facilitatiile, curte 400 mp, finisaje la cheie, 140.000 {; 0721.515.878 casa_tredici@yahoo.com

286. MILITARI, Rosu, particular p+1+m acces asfaltat la 1 km de Uverturii, mijloce transport cartier locuit privat zona linistita toate utilitatile (inclusiv canal) complet la gata (fara mobila) 250 mp teren, 110.000 {; 0720.442.414

inte, 1.700 mp, curent electric, pe malul lacului, 50 km de Bucuresti, DN 3, jud. Calarasi. Pre¡ negociabil; 0744.537.582/ 0722.614.694 veronica.rosescu@yahoo.com

272. MATEI Basarab, vilå d+p+1 imobil singur curte, 2 apartamente, 230 mp utili, fårå Legea 112, nerenovat, 170.000 {; 0722.224.525

246. GORNENI, lângå Mihåile¿ti Giurgiu, vând duplex 260 mp utili, toate facilitå¡ile, finisat exterior, interior, posibilitate schimb ap. 3 camere+ diferen¡å, 105.000 {; 0769.691.580

250 mp, p+m cu 3 dormitoare, 2 bai, lindab, izolata exterior, gaze, curent la poarta, curte amenajata cu gazon, detalii la telefon, se poate preda si la cheie, 57.000 {; 0769.076.159

257. ILEANA casa 4 camere si depend-

cåråmidå, baie, bucåtårie, toate utilitå¡ile, 120 mp supr. totalå teren, 75.000 {; 0723.128.270

monument istoric, D + P+E + M, 210 mp/ nivel, t = 600 mp, d = 26 m, liberå, 2.500.000 {; 0721.265.655

282. MILITARI, Joita, ideala familie, 81

construiti, 370mp teren, semifinisata, zona lini¿titå, str. Magnoliei, lângå pådure, 2 km distan¡å Militari, 5 camere, mansarda open-space, living 50mp, terase 30 mp, termoizolatie, tencuialå decorativå, 108.000 {; 0767.802.577

mp, teren 370 mp, la gri, CBV04518 68.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

211. DOROBANºI, Capitale, vilå,

281. MILITARI, Drumul Bel¿ugului, P+1+M, su. 300 mp, la gri, teren aferent, 400 mp, desch. 20 m, toate utilitå¡ile, energie elctrica, canalizare, gaze, construc¡ie cåråmidå, ideal 2 familii, acceptam credit, ocazie, 139.000 {; 0753.075.109

256. IANCULUI, Agricultori, caså cåråmidå, str. Ilarie Chendi, lângå Protv ¿i metrou, 100 mp, trei camere, beci cåråmidå, baie, wc serv, centralå, ac, curte incå un imobil, diponibilå imediat, locuibilå, legea 112, ideal birou, cabinet, locuin¡å, 85.000 {; 0762.610.727

208. DOMNEªTI, Primårie, P+1, 115

pod mansardabil, st=1.020 mp, sc=60 mp pe amprentå, g, f, p, t, ac, centralå, constr. 1998, disc., 63.000 {; 0730.421.581/ 0743.948.730

280. MILITARI, Drumul Belsugului, Turbomecanica, p+1+m, su. 300 mp, la gri, teren aferent, 400 mp, desch. 20 m, toate utilitatile, energie elctrica, canalizare, gaze, constructie caramida, ideal 2 familii, acceptam variante, 139.000 {; 0753.075.109

283. MILITARI, Joita, vila 135 mp, curte

1340, caså båtrâneascå, vie, pomi, hidrofor, lå¡ime 18 m, 15.500 {; 0760.168.896/ 0720.753.692

`80, sup. 100 mp, sup. teren 400 mp, caså BCA, utilitå¡i, gaz în poartå, disc., 48.000 {; 0763.842.306/ 0729.474.365

279. MILITARI, caså curte, teren 250 mp, toate utilitå¡ile, locuibilå, constr. 1992, Lacul Morii, neg.; 0244.228.255

254. I. L. CARAGIALE, Tunari, Ilfov,

243. GIURGIULUI, City Mall, 3 cam.

BCA, baie, bucåtårie d- 12, st- 200, liberå, 59.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

278. MILITARI, Bld. 1864 p+1 la cheie, curte 960 mp, piscinå, 3 balcoane, meritå våzutå, 150.000 {; 0729.889.441

ticular, trei imobile- 300 mp în curte (1000 mp), recondi¡ionate. 0722.291.618

253. HOTEL Marriott, convenabil- par-

241. GIURGIULUI Topora¿i 150 mp, 4

242. GIURGIULUI, Baicului, 3 cam.,

ca, proprietar, sc. 300 mp, st. 470 mp, apa, canal, gaze, curent, 3 cam., 3 bai, living, garaj, sala sport, cam. tehnica, caram. poroterm 38, izolata, casa se afla in stadiu finisaje dar se poate finaliza la cheie; 0726.710.575/ 0768.566.677 vectra.2006@yahoo.com

mp, cu teren 420 mp, constructie modulara, la cheie, 3 camere, finisaje moderne, centrala consum mic, cinstit in totalitate, pentru detalii va rog sa urmariti pozele, ofertå, 29.700 {; 0740.098.482 rxm77@yahoo.com google.earth.com

blul Olteni 2, vile p+1, la ro¿u, suprafa¡a 150 mp, din cåråmidå Porotherm, ¡iglå metalicå, la 3 km de Prelungirea Ghencea, utilitå¡ile la poartå, accept credit Prima Caså, se pot vinde ¿i finisate exterior sau la cheie, proprietar, detalii pe site, 44.000 {; 0723.363.331 augustin27@yahoo.com www.domnesti.ro

camere paiantå, tencuitå, discutabil. 28.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

276. MILITARI Rosu, padure, vile

struiti, etaj 2 finalizat, pater si etaj la gri, fatada placata cu termosistem 10 cm, tabla lindab, teren 1.000 mp, utilitati: curent, gaze, apa, sau accept variante, 600 {/ mp; 0736.468.294

394. SÅFTICA, la DN1, superocazie, vilå de excep¡ie, arhitecturå modernå, calitate de execu¡ie ¿i finisare superioarå, p+1+m, amprentå la sol 115 mp, su- 345 mp, 7 camere: 4 dormitoare + 3 livinguri, logie, bucåtårie ¿i 3 båi complet utilate, 2 terase, balustrade inox, subsol+ camerå tehnologice, centralå dedurizare, centralå gaze Herman 55 Kw, 24 calorifere Hotrad, încålzire pardosealå, pompe separate cåldurå pentru fiecare nivel, termopane Trocal, 5 camere, u¿i interioare, comandå cu geamuri sablate vitralii, acoperi¿ Lindab cu ferestre Velux, curte 600 mp, amenajatå impecabil, cu alei dale color, livadå 25 pomi, brazi, tei, por¡i forjate, posibil 2 familii, separat 2 intråri (pårin¡i- copii), pre¡ mic raportat la calitatea de excep¡ie a dotårilor ¿i finisajelor, super ocazie, detalii telefon, pre¡ 197.000 {; 0729.198.215

lui, 6 cam., 2 båi, curte 50 mp, compartimentare func¡ionalå, loca¡ie f.f. bunå, 328.000 {; 210.34.15/ 0722.350.388 419. VIDRA, jud. Ilfov, 2.500 mp, caså +

curte, gaze, gresie, faian¡å etc.; 021.361.22.96/ 0786.292.342

420. VIILOR, DS + P +1, caså, 5

dormitoare, living, 2 bucåtårii, 2 båi, parchet, termopan, g, f, 2 dressing-uri, centralå termicå, garaj, utili 220 mp, cs. 90 mp, 480.000 {; 0721.204.843 421. VIILOR, str. Ritoride, aproape de

Parcul Carol, caså 2 camere, cu îmbunåtå¡iri, centralå proprie, dependin¡e. 0728.545.682

422. VILE, intr-o zona compet construita

linistita aproape mijloace transport acces asfaltat vile la gata cu toate utiliatile situata la 1 km de bd. Uverturii in Rosu p+1+m 250 teren 180 const. sau nefinisata, particular, 110.000 {; 0720.442.414 423. VILÅ P+1, ST teren 200 mp, din cåråmidå, proprietate, disc. 62.000 {; 0768.957.472/ 0735.078.088/ 0748.807.988 424. VILÅ Super ofertå, vilå ¿coala americanå, construc¡ie nouå, finisaje de lux, 8 camere, 8 båi, garaj 3 ma¿ini, 1.600 mp teren, 700 mp construiti, accept rate, centralå proprie, porti electrice, nelocuitå, 1.100.000 {; 0722.335.371/ 0722.152.584 cpbogdan@gmail.com 425. VITAN, Real, vilå p+1+m, utilitå¡i, curte interioarå, constr. nouå, 115.000 {; 0725.924.538 www.nhpimob.ro

426. VITAN, vilå d+p+1+2+3, suprafata construita 550 mp, cartier vile constructie 2010, finisari lux, camere mari, fatada din sticla, 1.600 {/ mp; 0751.178.178 427. VOLUNTARI str. T. Vladimirescu (asfaltatå, curata, largå). Constructie 1980, renovata in 1997. Amprenta 136 mp. Teren total 720 mp. Deschidere 16 m. Toate utilitå¡ile. Vecinatati: piata, politie, teren sport, 99.000 {; 0723.376.687 artdesign777@yahoo.com 428. VOLUNTARI, aproape DN 2, 2009, p+1, living, 3 dormitoare, 2 båi, bucåtårie, g, f, p, t, centralå, lindab, izola¡ie exterioarå, la cheie, disc., 96.000 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

Imobiliare vânzåri SP. COMERCIALE 429. VOLUNTARI, particular, p+1 la

cheie, teren 150 mp construi¡i, 74 nivel, living, bucåtårie, 2 båi, dressing, 3 dormitoare balcon, gaze, apå, canal, asfalt, izola¡ie, 100 m DN 2, disc., 98.000 {; 0723.383.093/ 0720.680.352 430. VOLUNTARI, particular, p+1+m,

teren 300 mp, d=15/20, sc=74 mp/nivel, constr. 2008, toate utilitå¡ile, toate actele la zi, apropiere BCR, pre¡ disc., 125.000 { 0744.355.545/ 0744.355.546 431. VOLUNTARI, particular, p+1, 3 dormitoare, living, bucåtårie, 2 båi, pivni¡å, ¡iglå, izolat ext., finisåri g, f, p, t, marmurå, a.c., toate utilitå¡ile, la cheie, curte amenajatå, urgent, neg., 95.000 {; 0724.529.475 432. VOLUNTARI, primårie, super ofer-

tå. St- 1.300 mp, stradå asfaltatå, p+1+m, 4 dormitoare, living, bucåtårie, 2 båi, mansardå necompartimentatå, toate utilitå¡ile, apå curentå, disc., 129.000 {; 021.240.13.74/ 0721.448.082 433. VOLUNTARI, proprietar, 3 camere, cu teren 400 mp, utilitå¡i la poartå, 65.000 {; 0723.064.777/ 021.270.49.84 434. VOLUNTARI, proprietar, vile, con-

struc¡ie 2009, 330 mp+ s+p+1, teren aferent, gaze, curent, apå, canalizare, garaj electric, loca¡ie pådurea Cre¡uleasa, 350.000 {; 0749.155.177

435. VOLUNTARI, Terra Residence,

aproape ¿osea, p+1+m, construc¡ie nouå, teren 260 mp, 90 mp/ nivel, 160.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 436. VOLUNTARI, vând caså din

cåråmidå mansardatå 4 camere, 2 båi, teraså în curte, toate utilitå¡ile, zona Voluntari, stradå asfaltatå, pre¡ negociabil; 0745.387.143

cedez stand, rela¡ii la tel. 0762.278.492

24. PANTELIMON, zona primårie,

suprafata teren 1.100 mp., hala 850 mp. h 6 m. utilitate, constructie beton, structura beton, acoperis isopan, pardoseala industrial cu quartz, accept schimb, 225.000 {; 0723.381.805/ 0760.305.050/ 0723.359.318 platin_com@yahoo.com www.platin.bizoo.ro 25. PARLAMENT, Business Center, spa¡iu birouri lux, 130 mp construit, 2 lifturi, parking, scarå incendiu. Camere de 40 ¿i 55 mp, open space. Poze la site, 190.000 {; 0722.254.533 www.officespace.ro 26. PARLAMENT, minister, spa¡iu comercial 627 mp construit (523 mp utili). Ideal policlinicå, reprezentan¡å, poze la site, 840.000 {; 0722.254.533 www.officespace.ro 27. SECTOR 2, cedez spa¡iu comercial

12 m, în incintå spital; 0726.432.289 28. SPAºIU comercial, central, utilat,

amenajat, suprafata de 370 mp, in prezent este inchiriat unui supermarket, aproape de Renault, 150.000 {; 0769.690.993 anasicati@yahoo.com 29. TITAN, Poståvarul, cf. 1, 4/10, stradal, balcon, cadastru, facilitå¡i transport, civilizat, urgent, disc., 50.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 30. TÅRTÅSEªTI -Dâmbovi¡a vând/

închiriez halå produc¡ie 700 mp, cu magazin 360 mp, teren 7.500 mp; 0722.208.313/ 0766.275.002 31. UNIRII Mitropolie - D+P+3E, suprafa¡a 675 mp construi¡i, locuri parcare, finisatå, 1.050.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

23. AUSTOSTRADA A1 Buc-Pitesti,

km23, 5000 mp, d 25 m, intravilan, industrial, logistic. Acces trafic greu betonat, curent medie, teava gaze. Spate Prologis, Centrum, Italian, Greek. Posibil extindere flexibila, proprietar, 5,87 {/mp; 0740.098.482 rxm77@yahoo.com 24. AUTOSTRADA Bucure¿ti - Pite¿ti,

particular, km 56, popas, pasarelå la teren, 1-45 ha, km 30, 7 hectare, 25 {; 0723.530.331

AUTOSTRADA Bucure¿ti Pite¿ti, km 56, teren cu ie¿ire la autostradå, 15.000 mp, pretabil puncte logistice, cu acte în regulå, 5 {/mp; 0760.280.507 25. AUTOSTRADA Soarelui,

Cålåra¿i, 50.000 mp extravilan, km 69 sens Constan¡a - Bucure¿ti, lângå gara Dor Mårunt, la autostradå 133 m, paralel drum exploatare, vând sau închiriez, 8 {/ mp; 0724.378.995 26. AUTOSTRADA Soarelui, Fundulea, 2.000 mp, carte funciarå, intabulare, certificat urbanism, intravilan, doar 3 {/mp; 0742.938.345 27. AVIAºIEI teren in spatele hotelului

Crystal Palace, 6.536 mp, PUZ aprobat, POT:30%, CUT 4, 2S+P+17E, Hmax= 58 m, deschidere la 3 strazi, liber de construc¡ii, 490 {; 0728.952.229 castil.invest@adslexpress.ro 28. AVIAºIEI, Båneasa, sectorul 1, str. Trifesti, 630 mp, dublå deschidere, certificat de urbanism 2S+P+6Et, POT 60%, CUT 3,5, proprietar, sau propunere de asociere, 1.400 {/mp; 0722.884.030 29. BALOTEªTI, particular vând teren

600 mp, între Balote¿ti ¿i Moara Vlåsiei, DE 75, gaze, curent, acces asfalt, zonå vile noi, deschidere 30 m, pozi¡ionat între pådure ¿i lac, neg., 14.900 {; 0758.084.291 30. BERCENI - IMGB, sector 4 Bucure¿ti,

mitoare, living, bucåtårie, 2 båi, 2 balcoane, toate utilitå¡ile, st- 1.200 mp, sc260 mp, posibil mai multe variante, zona primåriei, negociabil; 0721.780.352

32. UNIRII, metrou, vând/ cedez con-

tract spa¡iu comercial, urgent, disc.; 0768.797.139

438. VOLUNTARI, vilå p+1+m, teren 400 mp, amprenta casei 85 mp, finisatå 90%, toate facilitå¡ile, zona foarte bunå, vilå deosebitå, super ofertå, neg., 149.000 {; 0722.227.276

33. UNIRII, Mitropolie, magazin - 40

mp, vad, func¡ional din 1992, pretabil måcelarie/ jocuri/ bar, 110.000 {; 0727.369.478

31. BERCENI Comuna, 2 ha (20.000 de

439. ªTIRBEI Vodå, Lipova, casa 2

camere, 1960, 77 mp, teren 122, bucåtårie, baie, 2 holuri, beci 20 mp, pere¡i 40 cm, cåråmidå; 0741.949.232

34. UNIVERSITATE, I.C. Bråtianu, 2

cam., cf. 1, 60 mp, et. 1/p+1, fårå îmbunåtå¡iri, ultracentral, neg., 50.000 {; 0766.240.207 35. VALEA Arge¿ului str., particular vând spa¡iu preståri servicii, stradal, transformat din ap. 2 camere, ideal pentru: birou, cabinet, salon, disc., 65.000 {; 0724.127.000 36. VICTORIEI Calea- Sala Palatu-

lui, 20mp din care 5,6mp boxå, amenajat, vad, închiriat-650 {, 69.000 {; 0741.699.935 www.luterana.10i.ro

1. AGRICULTORI, P+3E, 982 mp con-

strui¡i, curte 232 mp, finisaje interior lux, finisaje exterior, locuri parcare, 1.300.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

3. BERCENI, Big, spa¡iu bancar 200

mp, supervad, chirie mare încå 7 ani, amortizare 8 ani. Detalii site. Minim 720.000 {; 0722.254.533 www.retailspace.ro

4. BERCENI, str. Spinis imbunatatiri,

contuar trifazic, termopan, balcon, intrare din strada, suprafata 55 mp, coloana separata de gaze, etc. fost salon de infrumusetare. Vanzare 72.000 { sau inchiriere 350 {; 0728.986.420 5. CÂMPULUNG Muscel, spatiu com-

ercial 34 mp, la intrarea dinspre Pite¿ti, fostul CEC Schitu Gole¿ti, stradal (¿os. Nationalå), toate facilitatile, alarma, liber, curat, cadastru, intabulare, proprietar, neg., 11.500 {; 0722.620.888/ 0722.352.420 motoscutere.ro@gmail.com 6. CEDEZ contract spa¡iu comer-

cial, vis-a-vis Real Vitan, 70mp, tel.; 0765.984.571 7. COMPLEX SIR, cedez mic spa¡iu

comercial, deschidere 3 m, parter, vad bun; 0724.544.720/ 0761.094.263 8. COMUNA Bråne¿ti, SAI, vând

restaurant p+e, 200 mp construi¡i, sau par¡ial, închiriez, central; 0724.580.528 9. DRÅGÅNEªTI Olt, vând spa¡iu com-

ercial 22 mp, termopan, antiefrac¡ie, vitrinå, grup sanitar, gresie; 0723.962.976 10. FLOREASCA, clådire birouri,

s+p+7, 2.825 mp construi¡i, construc¡ie 2007, închiriatå cu 31.000 {/ lunå; 4.500.000 {; 0744.312.196 11. FOIªORUL de Foc, stradal rond,

1. 1 DECEMBRIE, Copåceni, 800 mp, d-

15 m, la dig Arge¿, intravilan, curs construc¡ii, facilitå¡i, 6.000 {; 0734.956.300/ 0767.063.881

2. 1 DECEMBRIE, Copåceni, teren intravilan, urgent, negociabil. 8,5 {/mp; 0727.358.977 3. 1 MAI, 250 mp, PUZ p+5, autoriza¡ie

construc¡ie, deschidere dublå, CUT 3,5, POT 65%; 0722.295.850

1 MAI, PARTICULAR, PUZ ªI AUTORIZAºIE CONSTRUCºIE P+5 (7), DUBLÅ DESCHIDERE 20 M X 12,50 M, NEGOCIABIL, 190.000 {; 0722.399.178 4.

Nord), 149 mp, spa¡iu comercial prin destina¡ie, vad, ocazie,! 298.000 {; 0741.579.051/ 0769.168.742 15. HALÅ 340 mp DN3, Pantelimon, zona Primårie, suprafata teren 850 mp. hala 340 mp. h 3 m. utilitate, constructie beton, birouri mobilat, acces tir, pret vanzare, accept schimb, 132.000 {; 0760.305.050/ 0723.381.805/ 0723.359.318 platin_com@yahoo.com www.platin.bizoo.ro 16. IANCULUI, 35 mp, utilat, magazin

alimentar, g, f, termopan, 43.000 {; 0727.985.525/ 0767.499.970

17. LACUL Tei. Proprietar, spa¡iu com-

ercial 180 mp, bdul. Lacul Tei nr. 121, sector 2, vitrinå, spa¡iu vânzare, camerå frig, depozit, birou ¿i fermå Movili¡a jud. Ialomi¡a compuså din teren 7.000 mp+ construc¡ii urgent; 0722.563.286 Virtu¡ii, vilå 10 camere, D+P+2ET+M, stradal, 350 mp utili, pretabil birouri, construc¡ie 2009, negociabil, CBV03718 280.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

18. MILITARI

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), SPAºII 30 MP SAU 38 MP, BLOC NOU, PREº 56.000 { SAU 61.000 {. 0721.882.888

19.

20. MILITARI, vând salon înfrumuse¡are lux + spa¡iu comercial inclusiv solar în Militari Residence, 2009, 106 mp; 0722.332.171/ 0743.419.859 21. MÅGURELE, Ilfov, depozite 600 mp

+ teren 3000 mp, cåråmidå, trifazic, particular, 60.000 {; 0724.890.971/ 0769.715.560/ 0720.573.067

22. OBOR metrou, 30 mp, utilitå¡i, vad bun, îmb., termopan, liber + TVA, 500 {; 0727.985.525/ 0767.499.970

etar, utilitå¡i, PUZ, între vile, 20 {/mp; 0726.171.888 tereaca_paula@yahoo.com

34. BERCENI, metrou IMGB 1, loturi teren 270- 450 mp, deschidere 15 m, intavilan construibil, utilitå¡i, zonå vile, pozi¡ie excelentå, intabulare, disc., 90 {/mp; 0724.396.201/ 0758.104.786

57. BUCUREªTI -Mågurele - ¿oseaua, lângå vile, sector 5, 1.200 mp, d=24 m, curent, gaze, canal, intravilan, proprietar, variante auto, 27 {/mp; 0769.726.655 58. BUCUREªTI cea mai solicitatå zonå

nouå, la doar 10 min, 7 km de Mitropolie, Casa Poporului, proiect derulare, vile noi locuite, lini¿te, ozon, ofertå limitatå, 4 loturix 300 mp sau la cerere din 212 ha, meritå vizionat, 14.900 {/ lot; 0723.733.274/ 0729.305.203/ 0722.895.090 protar2004@yahoo.com

59. BUCUREªTI, Giurgiu, km 52, 400 ha

teren agricol comasat 100 %, CF, deschidere la DN 5, rugåm seriozitate; 0768.363.555

60. BUCUREªTI, la 10 km, loturi în rate,

350-600 mp în Ansambluri Reziden¡iale, zona pådure, pre¡ de la 18 pânå la 30 {/mp, asiguråm avize ¿i utilitå¡i; 0731.315.234

94. CLINCENI, Pu¡ul Olteni, intravilan,

urbanism, loturi de 600-700mp/24ml, drum pietruit, gaz, lumina, particular, 28 {/mp; 0724.610.261 95. COMANA, proprietar teren vând lângå pådure, loturi 500 mp - 1.000 mp, deschidere 28 - 56 m, ocazie, doar decembrie, 8 {/ mp; 0734.151.296

zona vile, negociabil ¿i la schimb; 0743.105.871

97. COMUNA Aduna¡ii Copåceni, sat

131. CÅLÅRAªILOR, Popa Nan, 375

Dårå¿ti Vlåscoi, 2.000 mp intravilan, stradal, proprietar, acte în regulå, deschidere 14 m, pre¡ negociabil; 0761.886.532

98. COMUNA Balote¿ti, loturi teren 640

mp - 1.000 mp, intravilan, zonå pådure, neg., 26 {/ mp; 0720.298.203

99. COMUNA Berceni loturi intravilane, 5

km de metrou Bucuresti, la iesire din comuna Berceni pe dreapta, zonå reziden¡ialå proiect eco-Berceni, drumuri pietruite, curent electric, urbanism, proprietar, posibilitati rate, 5.200 {; 0765.569.396/ 0721.708.243 aurelianedi@yahoo.com

100. COMUNA Berceni str Macului-Oituz,

8. ADUNAºII Copåceni, vând teren lot

350 mp/ 4.500 {, lot 650 mp/ 7.500 {; 0769.733.933

9. AFUMAºI Petråchioaia, langa troi¡a,

în rate, locuri case, apå, canalizare, gaze curând; 0766.666.699

deschidere, între case, în spatele aeroportului Otopeni, 21.000 {; 0769.658.053/ 0769.659.147

62. BUCUREªTI, sector 4, lângå

101. COMUNA Berceni, 1870 m, con-

135. DN1 A, 600 mp intravilan cu garaj din

struibil, d-14 m, situat între vile, gaze, electricitate, 28.000 {; 0769.805.758/ 0722.252.995

63. BUCUREªTI, Târgovi¿te, 8.000

102. COMUNA Berceni, IF, 1012 mp

mp intravilan, d=31 + 25 m la DN71 Bucure¿ti - Târgovi¿te, 35 km, 1,90 {; 0766.544.423

teren intravilan, construibil, pe str. Mårå¿e¿ti, utilitå¡i la poartå; 0744.638.180/ 031.102.42.90

Mågurele nr. 82, sector 5, teren 250/ 500 mp, gaze, curent, 78 {/mp; 0740.254.635

103. COMUNA Berceni, loturi 400 mp 1.000 mp, utilitå¡i, zonå vile noi, cadastru, intabulare, PUZ, 7.900 {/ lot; 0726.171.888 tereaca_paula@yahoo.com

65. BUCUREªTII Noi, 400 mp, d=14 m,

104. COMUNA Berceni, str. Macului, între

64. BUCUREªTI, ªos. Bucure¿ti -

caså demolabilå, vecini civiliza¡i, acte, 120.000 {; 0729.158.580

66. BUCUREªTII Noi, ªos. Chitilei, teren

=200 mp, aproape Pod Constan¡a cu caså demolabilå, zona lini¿titå de vilå. 44.000 {; 0744.320.695/ 021.444.23.07 67. BUCUREªTII Noi- 2 Coco¿i stradal,

560 mp, D=12ml, toate utilitå¡ile, proiect ¿i autoriza¡ie construc¡ie pentru P+4, 87 000 {; 0747.080.813

69. BUDA, vând teren, pe traseul noii linii de centurå, 6.350 mp, intabulare, rog seriozitate; 0721.921.049

37. BERCENI, ¿os. de Centurå, teren intravilan suprafa¡å 22.150 mp, deschidere 420 ml la centurå, cale feratå proprie, curte betonatå 2.150 mp, clådire administrativå 240 mp parter halå 480 mp h=8 m, curte imprejmuitå, 899.000 {; 0735.878.606 paulfilip@investimob.ro www.investimob.ro 38. BESTA Såbåreni, vând teren 2.000

mp, lipt de Besta Såbåreni, d=30 m, 35 {/mp; 0723.928.860/ 0744.307.000/ 0761.056.154

14. ALBA Iulia, Pia¡å 404 mp, d=8,3, str. Dem. Teodorescu, certificat de urbanism, P+2E+M, proprietar, 600{/ mp; 0744.532.071

ALEXANDRIEI, ªOSEAUA, VIZAVI DE ROSTAR, ZONÅ VILE. MAI SUNT 4 LOTURI INTRAVILANE DIN 8 DE 510 - 524 MP. UTILITźI CURENT, GAZE, GARD DRUM SERVITUTE INCHIS PRIVAT CU POARTÅ, 22.000 {; 0744.505.252 15.

16. ALEXANDRIEI, ¿os., km 8, pozi¡ie

foarte bunå, 300 mp, dublå deschidere, stradå asfaltatå; 0721.241.648 17. ALMALÅU 1,3 ha teren agricol in

satul Almalåu jude¡ul Constan¡a ¿i loc de caså sau grådinå în comuna Ostrov judetul Constan¡a, suprafa¡å 771 mp. Pre¡ negociabil; 0241.614.044 securesslmailbox2010-snapfish@yahoo.com 18. APUSULUI, Militari, particular vând teren 588 mp, dublå deschidere, utilitå¡i în poartå, 650 {/mp; 0768.922.971 19. APÅRÅTORII Patriei, str. Raul Vedea, teren 350 mp, deschidere 23 ml, fara constructie, toate utilitatile, strada asfaltata, cadastru, proprietar, 300 {/ mp; 0723.580.628 emil.munteanu@power.ro 20. APÅRÅTORII Patriei, teren 500 mp, d=16 m, zona de case, utilitå¡i, 225 {/mp; 0744.304.068 21. ARGEª, zonå pitoreascå, 5.000 mp

intravilan, lângå Pite¿ti, cu toate utilitå¡ile; 0726.308.141/ 0766.460.926 22. ARGOVA, Lac Milutina, teren

600 mp, de vis, få-¡i un cadou, lac, pådure vis-a-vis, eventual rate; 0743.649.572

deschidere la douå stråzi, construibil, posibil supermarket, ¿coalå, grådini¡å, service auto, etc., discutabil, 550 {/mp; 0762.216.650/ 0722.645.729

106. COMUNA Bråne¿ti, teren construibil

560 mp, pådure, lac, canal, gaze, 35 {/ mp; 0724.580.528

107. COMUNA Bude¿ti, 10 ha teren ara-

bil, lângå calea feratå ¿i ¿osea; 0722.507.708

108. COMUNA Buturugeni, 25 km Bucure¿ti, teren stradal, 3.400 mp, cu deschidere 9 m, apå, curent, 5.500 {; 0740.097.097 109. COMUNA Cålugåreni, teren, 7

{/mp; 0721.644.632

loturi de 450 mp, intravilan construibil, deschidere 15 m, gaze, electricitate, vile construite în zonå, 12.500 {/ lotul; 0722.715.380 143. DOMNEªTI, Ilfov, tarla 7, parcela

32/6/12, nr. CD 2/32, teren 9.800 mp extravilan, 3 {/mp; 0724.665.760

144. DOMNEªTI, în fata Unitå¡ii Militare,

padure, 700 mp, 2500 euro. Tel: 0766.453.299

pådure, comasat în titlu. Rugåm seriozitate; 0768.363.555 39. BOLINTIN Deal, intravilan, proiect reziden¡ial, pådure/ lac/ râu, e¿alonare 100 milioane lotul, particular. 0730.446.262 www.casa-mihnea.ro 40. BOLINTIN Deal, vând teren intravilan

construibil 1000 mp; 0723.623.574

ticular vând parcele diverse mårimi, zonå vile, utilitå¡i, cadastru, 29 {/mp; 00436505373253/ 0771.259.353 barbu_george@yahoo.com

43. BRAGADIRU, 5.450 mp, intravi-

lan, d= 30,5 m, zonå mixtå, constr. industriale, acces facilitå¡i din centura, eventual colaborare, cadastru, intabulare, urbanism, proprietar, 20 {/mp; 0723.656.933 44. BRAGADIRU, Cornetu, str. Råsåritu-

lui, particular, la 300 m de DN6, 600 mp, intravilan construibil, intre vile, gaze, curent, certificat urbanism, deschidere la strada Rasaritului 18 m, negociabil 70 {/mp; 0741.268.241/ 0769.041.725 niky.dumitrescu@gmail.com

45. BRAGADIRU, industrial, 4.598 mp, d= 24 m, ideal hale, produc¡ie, depozitare, logisticå, drum asfaltat de mare tonaj, acces facilitå¡i, centura, reper Nestle Romania, Chipita, documenta¡ie la zi, 29 {/mp; 0763.698.976 46. BRAGADIRU, particular 500 mp,

deschidere 20 m, zonå vile, 8.000 {; 0745.999.632

47. BRAGADIRU, teren intravilan, 874

mp, deschidere 20 ml la 2 drumuri, utilitati: curent electric, gaze, acces usor din Sos. Bucuresti-Alexandria (150 ml), zona cu vile noi si in curs de construire, POT 80%, CUT 2, 25 {/ mp; 0723.598.798/ 0756.101.969 gina.toia@yahoo.com 48. BRAªOV, 5.000 mp, uzina 2 ªoseaua

Bra¿ov- Zizin, neg., sau schimb, 12 {/mp; 0726.059.051

49. BRÅILA, Municipiu, vindem 12.414

mp, teren intravilan, pre¡ convenabil, negociabil. 021.230.83.39 50. BRåNESTI, Vadu Anei, 5.000 mp/ 37

ml, parcelabil, variante, 600 mp / 16 ml, intravilan, utilitå¡i, particular, 35 {; 0721.244.286 traian_moldoveanu@yahoo.com www.vindemteren.ro 51. BRÅNEªTI, Caragiale, apropiere lac

¿i pådure, 500 mp, 20/ 25, gaze, luminå, 36 {/mp; 021.240.13.74/ 0723.568.907/ 0721.448.082 52. BRÅNEªTI, Islaz, 1.100 mp teren

intravilan, d. 16,5, cadastru, urbanism, gaze, curent aproape, neg.; 0723.360.382

53. BRÅNEªTI, loca¡ie deosebitå, lângå

pådure, vedere lac Pasårea, 582 mp, intravilan, gaz, curent, se lucreazå la canalizare, proprietar, 21.500 {/ lot; 0727.939.104

54. BRÅNEªTI, politie, ferma : 7.000 mp/29 ml. Utilitati aproape, 22 {/ mp, discutabil. Particular, 22 {; 0721.244.286 traian_moldoveanu@yahoo.com www.vindemteren.ro

111. COMUNA Ghimpa¡i, 5.000 mp, proprietar, curent, la ¿osea d=18 m, intravilan, accept variante auto, lângå pepiniera de brazi, disc., 5 {/mp; 0769.726.655 112. COMUNA Ileana, sat ªtefåne¿ti, 5.000 mp, direct la DN3, deschidere 75 m, proprietar, toate actele, 3,5 {/ mp; 0731.705.687 113. COMUNA Jilava Gårii lot de caså ¿i

în rate, utilitå¡i; 0743.105.871

170. FUNDENI, ¿os., Cuprului, particular,

207. NUCªOARA, localitatea, jud. Arge¿,

172. FUNDULEA, 64.800mp (sau par-

174. GALAºI, pia¡å, str. Viitorului, nr. 90,

teren în rate, Curtea Domneascå, UM, Ciutaci, ºeghe¿, variante auto, 17 {; 0723.530.331

110. COMUNA DOMNEªTI, ILFOV, PARTICULAR, LOTURI 500 - 700 MP INTRAVILAN, UTILITźI, ZONÅ VILE, 20 {/MP; 0726.180.290

206. MÅGURELE, zona, teren 366 mp,

138. DOMNEªTI Ciutaci 250 mp utili,

20, apropape de cartierul Sârbi, utilitati apropiere, zona de vile, se poate vinde si in rate prin notariatt, 25 {; 0722.855.953

zona Buftea Crevedia in suprafata de 250 mp cu deschidere 15,30 mp/16 mp. Pre¡ 26 {/mpFacilitati: gaze, curent , cablu TV, internet. Iulian Serban, 26 {/ mp; 0724.154.916/ 0786.327.433 iulian.serbann@yahoo.com

169. FUNDENI, livadå, str. Doinei, loturi de 450- 750 mp, intravilan construibil, utilitå¡i, între vile, 90 {/mp; 0745.134.980

173. FUNDULEA, ora¿, Cålåra¿i, teren

d=15.5 m, gaz, curent, asfalt, situat intre vile, urbanism P+2, pot 35 %, cad., 6 km de Bucuresti (Dr. Taberei), zona foarte buna, particular, accept si unele variante auto, 13.000 {; 0726.933.892 boss25_77@yahoo.com

intravilan, urbanism, loturi de 520mp/22ml, drum pietruit, gaz, lumina, particular, 38 {/mp; 0724.610.261 145. DOMNEªTI, Teghes, intravilan, zona superba, langa padure si cartier rezidential, Puz aprobat pentru locuinte, 2 loturi x 500 mp utili fiecare, drum 9 m. Utilitati. 1 lot 8.000 {, amandoua 15.000 {. Facilitati de platå, 16 {/ mp; 0743.595.233/ 0745.115.242

tial), intravilan, intabulat, deschidere DN. A¿tept oferte; 0745.143.161 pt. caså, 20 x 50 = 1.000 mp, 500 mp vie pe rod, 500 pt. alte recolte, disc.; 0723.376.661

500 mp, 2 deschideri, casa bonus, certificat urbanism p+4; 0744.636.614

175. GIULEªTI, Drumul Såbåreni, stradal, 1200 mp. 200 {; 0728.980.707 176. GIURGIU, 1.400 mp intravilan Daia,

40 km de Bucure¿ti pe DN5, între case, 7.000 {; 0722.275.154

G¢RBOVI, jud. Ialomi¡a, teren 1.800 mp, cu caså båtrâneascå, pomi fructiferi, fântânå, stradå asfaltatå, aproape de ¿coalå ¿i bisericå, Str. Stadionului Nr. 899; 7{/mp 0752.152.802; 0743.785.361 179.

180. I.L. CARAGIALE, teren + caså, 3.000 mp, 40.000 {, Ciorani, teren 2.000 mp, 3.000 {, Târgovi¿te, ap. 3 cam., cf. 2, 50.000 {; 0763.828.462 181. IANCU Nicolae, Pipera, 400

mp - 800 mp, intravilan, ocazie, particular, pozi¡ie excelentå, deschidere mare, toate facilitå¡ile, stradå betonat, discutabil, 290 {; 0722.502.703 182. ILFOV, Cåciula¡i, particular, loturi 3 x

1.000 mp, deschidere 30 x 30 m, drum servitute, cadastru, zona Palatul Ghica A2, ¿coalå, grådini¡å, 65 {/ mp; 0733.814.349

147. DOROBANºI, Amman, 280 mp,

col¡, 300.000 {; 0722.200.560/ 0745.072.877

183. IZVORANI, proprietar, vând 540, 985 mp, la lac, toate actele la zi, curent, gaze, pre¡ de crizå, 25 {/ mp; 021.223.28.08/ 0731.295.876

148. DRAGOMIREªTI lot de 350 mp cu

184. LACUL Tei- Parcul Circului, zonå

vile, teren 284 mp, D=10ml, con¡ine construc¡ie, posibilitate D+P+2+M, 200.000 {; 0740.064.330

450 mp, intravilan, utilitå¡i, proprietar, rog seriozitate; 0722.223.437

75. BÅNEASA, vând teren - Båneasa,

115. COMUNA Mågurele, teren 450 mp,

15.000 {; 0721.244.437/ 0721.159.147

149. DRAGOMIREªTI Vale, vand lot

caså intravilan, toate utilitå¡ile, pre¡ neg.; 0722.700.020 ruxysab@yahoo.com

ha agricol, teren extravilan, Lehliu, lângå A2, 63 km, 20.000 mp, 1,5 {/mp; 0767.046.529

76. CAZAN ¡uicå inox cu serpentinå cupru+råcitor, dispozitive pentru prelucrarea fierului eventual accept schimb auto; 0727.020.186

116. COMUNA Snagov, s. teren =

150. DRAGOMIREªTI, particular loturi

186. MATEI Voievod, sector 2, vând teren

77. CENTURÅ sud, proprietar vând teren

9.000 mp, d- 24 m, acces asfalt, curent electric, gaze, ocazie, doar decembrie, pre¡ 8 {/ mp; 0734.151.296

78. CERNICA, 1.160 mp, lângå Cartierul

Austriac, se vinde ¿i parcelat, în douå parcele de 580 mp, discutabil, 49 {/mp; 0762.216.650/ 0722.645.729

79. CERNICA, Bålåceanca, teren 20.000

mp, planul 2, negociabil, 15 {/ mp; 0726.103.374

80. CERNICA, cartierul austriac, teren construibil 650 mp, d=31x22 m, proprietar, pre¡ neg.; 0744.343.061/ 0766.343.923 81. CERNICA, deschidere lac 80 ml, 2.000 - 4.500 mp, zonå superbå, toate utilitå¡ile, discutabil, îngrådit, funda¡ie ¿i autoriza¡ie, discutabil, 170 {; 0724.109.206 82. CERNICA, Tânganu, proprietar, vând

teren 20.000 mp, propus pentru intravilan, parcelat în 20 loturi, cadastru, intabulare, 16 {/mp; 0744.160.021

83. CHEIA (PH) - centrul sta¡iunii, particu-

lar, 540 mp, toate utilitå¡ile, clientul face pre¡ul; 0722.755.377

84. CHEILE Râ¿noavei, 500 mp - 2500

117. COMUNA Soldanu, la 12 km de Fru-

musani, intravilan, cadastru, intabulare, la 150 m de soseaua principalå, propietar, urgent; 0766.282.317/ 0758.550.008/ 0722.728.090 george.agroproduct@gmail.com

118. COPÅCENI, Ilfov, proprietar, cadas-

tru, intravilan, super pre¡ posibilitate rate, 5.500 {; 0722.640.500 119. CORBEANCA, Ostrat, 750 mp

/extravilan prevazut un proiect extindere intravilan, cadastru, intabulat, schimb cu teren intravilan si (sau) auto +diferenta cash, atasat foto; 0752.227.300/ 0723.561.230 dragomst@hotmail.com

CORBEANCA, teren 640 mp, intravilan, zonå reziden¡ialå Corbeanca lângå pådure, utilitå¡i, douå ie¿iri la drumul principal, 64.000 {; 0735.485.555 120.

121. CORBEANCA, zonå reziden¡ialå, teren 611 mp, intravilan, stradal, toate utilitå¡ile, unic proprietar, 38.000 {; 0727.701.991

mp, case vacan¡å, pensiuni, lângå pârtiile Jocurilor Olimpice 2012, panoramå deosebitå, 25 {/mp; 0740.774.412

122. CORNETU, 1.000 mp, d- 28/ 36 m,

85. CHITILA ora¿, central, teren 490 mp,

123. CORNETU, 570 mp intravilan,

D=14ml, imobil paiantå demolabil, utilitå¡i, 60.000 {; 0740.064.330 86. CHITILA, 890 mp teren intravi-

lan, ultracentral, d=25 m, toate utilitå¡ile, pre¡ de crizå, urgent, proprietar; 0720.211.177

intravilan, curent, gaze, 18 {; 0762.034.786 d=24/24 m, urbanism, 10 {; 0726.724.919

124. CORNETU, vând teren intravilan, stradal, asfaltat, utilitå¡i la teren, între case, proprietar, 1.100 mp, 29.000 {; 0732.668.607

de caså 400 mp, 500 mp, 600 mp ¿i 800 mp la Dragomire¿ti- pådure ¿i în Bacu, gaze la loturi si curent, asfalt, cartier vile noi, pre¡uri intre 18 {/ mp ¿i 22 {/ mp în func¡ie de pozi¡ie; 0768.800.385

151. DRAGOMIREªTI, particular, lot de casa 420 mp cu 21 m deschidere, la bacu, utilitati, cadastru, intabulare, zonå rezidentialå, 7.500 {/ lot; 0761.187.693 152. DRAGOMIREªTI, Vale, particular,

3.200 mp, deschidere 15 m, stradal, toate utilitå¡ile la poartå, pre¡ negociabil; 0724.359.120 153. DRAGOSLAVELE particular, teren intabulat, intravilan de 7.340 mp (deschidere 30 ml) Arge¿ (paraul Caselor), utilitå¡i, zona deosebitå de munte. Pre¡ 12 {/mp; 0763.339.870 154. DRUMUL Cooperativei, Prelungirea

185. LEHLIU Garå, jud. Cålåra¿i, teren 2

630 mp, intravilan, cu caså demolabilå, apå, curent trifazic, canalizare; 0723.443.533/ 0735.580.261

187. MEHEDINºI teren agricol de van-

zare Dolj, suprafata 90 ha, comasare 100 %, deschidere drum national , plan, categoria 1, 1.400 {; 0736.655.526/ 0764.074.000 raouldamian@gmail.com www.goldimob.ro 188. MIHÅILEªTI -Po¿tå, particular, 540

mp, zona vile, 4 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

189. MIHÅILEªTI, DN6, 5 ha intravilan,

d=91 m, 10 {; 0768.046.707

190. MIHÅILEªTI, Po¿ta, vând teren

intravilan 1400 mp/23d, apå, gaze, funda¡ie turnatå + o caså demolabilå, 20 km Bucure¿ti-zonå vile, 26 {; 0724.800.566

Ghencea, parcele 377 mp- 673 mp, utilitå¡i, 70 {/mp; 0722.200.560/ 0745.072.877

191. MIHÅILEªTI, Stâlpu, 10.000 mp intravilan în incinta fermei, curent, asfalt, clådire, 8 {; 0768.046.707

155. DRUMUL Taberei, 12 m deschidere,

192. MIHÅILEªTI, teren 6.000 mp, d= 24 ml intravilan, 18 km fa¡å de Bucure¿ti, toate actele, drum principal de acces, utilitå¡i. Zonå de case, accept schimb cu alte bunuri mobile sau fixe +, - diferen¡å, 7 {/ mp; 0726.325.797 boga_andrew@yahoo.com

ANL Cartier, 320 mp, puz= d+p+2, gaze, canal, curent pe teren, asfalt, fårå construc¡ie pe el, intabulare, între vile noi, id 960461, 275 {/mp; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 156. DÅMÅROAIA -Lacul Grivi¡a, teren

330 mp, D=16ml, imobil 3 camere, grup sanitar, utilitå¡i, 100.000 {; 0740.064.330

157. DÅRŪTI, Ilfov, 2.000 mp extravilan,

urgent, vând convenabil, între Mågurele ¿i Dårå¿ti Ilfov, 8 km de Bucure¿ti, neg., 5 {/ mp; 0768.508.295 158. D¢MBOVIºA, vând teren

intravilan, 752 mp ¿i 503 m, extravilan, str. ªan¡u Comunei, sat Ciocåne¿ti, jud. Dâmbovi¡a, pre¡ avantajos; 0761.920.383 159. FERDINAND, 630 mp, deschidere

193. MILITARI, 800 mp, PUD, PUZ, cadastru, intabulare, proprietar, terenul se aflå la 100 m fa¡å de ¿oseaua care leagå Ciurel cu Autostrada; 0722.258.749 194. MILITARI, Carrefour, Dragomire¿ti, Joi¡a, intravilan, 500 mp, bran¿ament curent 220 v, gaze la parcelå, lângå case, asfalt, oferta cu proiect constructie p+1, 150 mp, cadoul perfect 2010-11, locul perfect caså, 11,87 {; 0740.098.482 rxm77@yahoo.com google.earth.com

88. CHITILA, ora¿, teren ¿os. Banatului nr. 172A, cu suprafa¡a de 450 mp, 10.000 {; 0730.436.021

126. CORNETU, ¿os. Aeroportului, 800

mp, d- 26/ 26 m, intravilan, 17 {; 0768.046.707

deschidere 12, POT 50%, CUT 3,5, 800 {/ mp; 0762.000.097

d = 150 x 50, pe col¡, certificat de urbanism, cadastru, intabulare, toate utilitå¡ile, 170 {/mp; 0721.265.655

COSOBA (Giurgiu), 20 km de Bucure¿ti, teren 1 ha, parcelat: 875 mp, 750 mp, 1500 mp, 800 mp, 800 mp, 6000 mp. Teren 17.6 ha din care 5 ha fermå dezafectatå, împrejmuitå gard beton, restul de 12.6 ha în spatele fermei. Intravilan cur¡i construc¡ii, curent electric, gaze la 800 m. Titlu proprietate, cadastru, intabulare. Negociabil. 13 {/mp 0746.693.856

161. FLOREASCA- Kaufland, vânzare

197. MOARA Domneascå 22.500 mp

90. CHITILEI ¿os- Pod Constan¡a, teren

360 mp, D=12ml, construc¡ie demolabilå 30 mp, utilitå¡i, posibilitate, P+1+M, 90.000 {; 0740.064.330

91. CIOLPANI, DN 1, vând, schimb

teren 1.000 mp, lângå pådure, dupå intrare Snagov, cadastru, intabulare, variante auto, 11.000 {; 0762.967.640 92. CIOLPANI, Ilfov, 850 mp intravilan,

cu caså demolabilå, particular; 0720.586.767

93. CIOLPANI, Tårtå¿e¿ti, Dascålu,

Aduna¡ii Copåceni, Sili¿tea Snagov, proprietar, loturi intravilane caså 400 mp, 18 {; 0730.094.413

128. CR¢NGAªI, Lacul Morii, 500 mp, urbanism p+2, deschidere 20 m, lângå lac, zonå vile noi, lângå Complexul Lacul Morii, utilitå¡i, exclusivitate, ultimele 2 loturi, id 900026, 55 {/ mp; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

lotizat intravilan construibil, avize, în ansamblu rezidential, utilitå¡i in apropriere, între lac ¿i pådure, în spatele Fabricii de Mezeluri, u¿or neg., 40.000 {; 0733.442.888 163. FRUMUªANI, teren cu suprafa¡å de

intravilan-construibil PUZ fårå utilitå¡i între padure ¿i lac, proprietar, 11 {/ mp; 0744.532.071 198. MOARA Domneascå la marginea satului 10.000 mp se poate parcela, intravilan PUZ industrial, proprietar, 12{/ mp; 0744.532.071 199. MOARA Vlåsiei, vând teren 1.100

mp, pre¡ negociabil. 0763.641.812

11.265 mp, d. 42 ml excelent pentru case/ cartier reziden¡ial. Existå PUZ pe zonå pentru scoatere din extravilan. Pre¡ de ocazie, 20 {; 0744.228.594

200. MOGOªOAIA, teren 700 mp, dublå deschidere, particular, 40 {/mp; 0788.343.536

164. FRUMUªANI, teren cu suprafa¡å de

201. MOGOªOAIA, urgent, 500 m, d- 17

14.000 mp, d. 31 ml excelent pentru case/ cartier reziden¡ial. Exista PUZ pe zona pentru scoatere din extravilan, pret de ocazie, 15 {/ mp; 0721.334.660 165. FUNDATA Ialomi¡a, particular, 2000

mp, deschidere 25 m; 0751.325.159

212. OTOPENI, Ferme M, intre case, uitl-

214. OTOPENI, Odåi, Iancu Jianu, partic-

ular, vând loturi 600 mp, deschidere 25 m, 900 mp, deschidere 37,5 m, 1.500 mp, deschidere 62,5 m, utilitå¡i la fiecare teren, curent ¿i gaze, între case, iluminat stradal, urgent; 0720.691.885 215. OTOPENI, Odåi, str. Iancu Jianu,

teren 420 mp, dechidere 17,3 m, înte case, cu utilitå¡i, 31.500 { (75 {/mp; 0722.377.969

216. OTOPENI, spate ºiriac auto, 500

mp, 900 mp, 1.100 mp, vând ¿i în rate direct la notariat, 12 {/mp; 0755.756.429

217. PANTELIMON, Fermei, zonå de vile 500 mp intravilan construibil, proprietar, 40 {/mp; 0744.532.071 218. PANTELIMON, Lebåda, zonå lux, proprietar, teren 1.400 mp, vecinåtate excelentå, pådure, utilitå¡i ¿i infrastructurå, pre¡ disc.; 0723.317.762 219. PANTELIMON, Selgros, intavilan, total, particular, 560 mp sau 1.120 mp, deschidere 32 m, vânzare sau schimb cu garsonierå. Electricitate, gaze, certificat de urbanism, poze la site, 34 {/mp; 0722.254.533 www.apartments.ro 220. PARCUL Carol, adiacent, 300

mp, între vile, vecinåtå¡i deosebite, pretabil construc¡ie reziden¡ialå, 660 {/mp; 0741.579.051/ 0769.168.742

221. PERIª, foarte central, teren cu vedere la lac în suprafa¡å de 515 mp in vatra satului (in fa¡a Primåriei) intravilan, construibil, gaze, apå, curent, negociabil, proprietar, 16.000 {; 0729.048.580 floaredefan@gmail.com 222. PERIª, loturi 650 mp, intravilan con-

struibil, apå, gaze, curent, zone diverse reziden¡iale de vile, pådurea Scrovi¿tea, Palat Scrovi¿tea, lac Coada Snagovului, pre¡uri neg., direct proprietar; 10.000 {; 0722.211.038 www.terenuriperis.ro 223. PERIª, loturi teren lac, intravilan,

924 mp cu deschidere la lac Coada Snagovului, 500 mp cu deschidere la drum asfaltat Strada Orhideelor, toate utilitå¡ile la teren: curent, gaze, apå curentå, internet, telefon fix, urbanism S+P+1E, 25 min din Pia¡a Victoriei pe DN1, particular, detalii pe site; 35 {/ mp; 0722.211.038 www.terenuriperis.ro 224. PIPERA, 1.000 mp, in spatele cartierului Oxford, desch. 25 m la padure, se poate vinde si mai putin, posibilitate construire p+4, superb, discutabil, eventual si schimb; 0722.689.968/ 0722.394.215 geanina_d2000@yahoo.com 225. PIPERA, apropiere Radio Far, tarlaua 4, teren intravilan zonå de mare perspectivå 5000 mp, deschidere 50 ml, 50 {/mp, negociabil. Posibilitate vânzare ¿i în rate fårå dobândå ¿i fårå comision. Proprietar. 0722.559.514 226. PLEVNEI Calea 150 mp, stradal, caså demolabilå certificat urbanism P+2, pretabil pizzerie, spålåtorie auto 400 {/mp; 0761.366.730 227. PLEVNEI, ultracentral, teren col¡,

170 mp (16 x 11), expertizå, intabulare, proiectare personalizatå, pre¡ atractiv, oferå investitori, exclus intermediari, 135.000 {; 0746.264.418

229. POENARII Burchii, 50 ha, 35 km Bucure¿ti, gaze+ electricå în apropiere, cadastru, intabulat; 0744.505.070

160. FERDINAND, Foi¿or, 490 mp,

162. FRUMUªANI, proprietar, 5000 mp,

211. OTOPENI, cumpar teren in zona Ferme pentru constructie casa, suprafa¡a minimå a terenului 2000 mp. Deschidere minimå 27 m, intravilan, utilitå¡i, 50 {; 0728.317.230 mandrei8@yahoo.com

196. MILITARI, Preciziei, 7.500 mp,

mp, intravilan, vedere superbå, dublå deschidere (lac + drum), p+2+m, 150 {/ mp; 0722.925.252

13, POT 70%, CUT 3, 750 {/ mp; 0762.000.097 www.imobiliareexpress.ro

apartament 2 camere, 3/3, finisat lux, liber, centralå, 54.000 {; 0721.228.110

Tibles- Maramures, lot 772 mp parcelabil, desch. 35 m, toate utilitatile, la 200 m de DN 1, drum privat inclus, particular, 120 {/ mp; 0766.350.243 cristi@intelligentlabs.ro

228. PODUL Dâmbovicioarei (Rucår) 2000 mp; Alexeni (Ialomi¡a) 40.000 mp; Otopeni (Ilfov)- 700 mp; Gostinu (Giurgiu)5500 mp, terenuri intravilan, toate cu utilitå¡i, convenabil. 0722.291.618

125. CORNETU, zonå pådure, loturi 504 mp, d- 17/ 26 m, asfalt, curent la teren, 18 {; 0768.046.707

89. CHITILA- IKK, teren 2000 mp, D=30ml, utilitå¡i la stradå, depozit/ halå/ showroom, 70.000 {; 0740.064.330

210. OTOPENI, central, McDonald's, str.

195. MILITARI, Lacul Morii, teren 700

87. CHITILA, centurå, teren intravilan 1.100 mp zona mixtå. Cadastru, intabulare, 30 {; 0722.637.315 ruxysab@yahoo.com

127.

209. OTOPENI, 23 August, teren 300 mp - 500 mp, intravilan, ocazie, particular, situa¡ie excelentå într-un cartier reziden¡ial, toate facilitå¡ile, 80 {/ mp; 0722.502.703

213. OTOPENI, Mc.Donald`s, 1800 mp, autoriz. construire 24 apart. platå flexibilå, variante; 0745.134.980

114. COMUNA Jilava, teren de vânzare,

3.000 mp, extravilan, Vlådiceasca/ Ciofliceni, toate utilitå¡ile la 60 m, la 3 min. DN 1, pe drumul spre Snagov. zonå de vile, între lac ¿i pådure, la 60 m, de drum asfaltat, 85 {/mp; 0754.041.061

208. OLT, jude¡, 40 ha vie din potgoria Sâmbure¿ti, 13.850 mp, intravilan, cu construc¡ii - în mijlocul viei cu anexe ¿i 9 ha pådure, 0,60 {/mp; 0721.515.195

178. GÅNEASA, Ilfov, vând teren pentru caså, lå¡ime 23 m, lungime cât vrea omul. Deschidere la asfalt ¿i pådure. Ie¿iri cåtre Bucure¿ti Pantelimon 10 km ¿i Doraly la 10 km, apå ¿i curent. Pentru informa¡ii suna¡i la proprietar; 0723.196.597

1.000 mp, deschidere 18/52, toate utilitå¡ile, ideal investi¡ie, 84.000 {; 0756.155.108

Buc. - Ploie¿ti, DN 1, teren 3.000 mp, negociabil; 0725.433.828

vând teren intravilan stradal, 2500 mp, pomi fructiferi, 6 {/ mp; 0763.677.447

itå¡i ,1200 mp, D/13m, ideal construc¡ii, 100 {; 0722.460.718 mgm_imobiliare@yahoo.com

deschidere 18 m, cadastru, intabulare, utilitati, la Bâcu, plan 1, unic proprietar. Alåturi lot de 500 mp cu deschidere 25 m, 6.300 {/lot; 0786.103.321

74. BÅNEASA, Aleea Tei¿ani - teren

zonå vile, utilitå¡i, 45 {/mp; 0768.079.141

177. GIURGIULUI -Dedeman 500 mp, utilitå¡i, lângå vile, 10.000 {/ lot; 0720.016.822

146. DOMNEªTI, vând teren 707 mp,

intravilan, d- 40 m, cadastru, intabulare, situat dupå barierå/ în spatele Farest ¿i Dianflex, 40 {/mp; 0723.778.236

204. MÅGURELE, ora¿, Ilfov, 707 teren, locuin¡å, proprietar, gaze, curent, 10 km de centrul Bucure¿tiului, negociabil; 0723.271.675 205. MÅGURELE, Vârteju, 1.000 mp, 2 drumuri, urbanism, pt. locuin¡e, pre¡ crizå, 7.500 {; 0726.204.781

Dragonul Ro¿u, teren 9.000 mp, cu 200 {/mp ¿i teren 5.000 mp cu 180 {/mp; 0722.607.195/ 0722.272.693

DOMNEªTI cartier vile locuit, gaze, curent, stradå proiect gratuit e¿alonare, proprietar, negociabil 35 {; 0730.446.262 www.casamihnea.ro 137.

203. MÅGURELE, Ilfov, 500 mp teren, locuin¡å, proprietar, apå, gaze, curent 10 km de centrul Bucure¿tiului, în cartierul nou, 20.000 {; 0722.332.258

168. FUNDENI, Dragonul Ro¿u, ¿osea -

FUNDULEA Sohatu, 40 hectare, lângå lacul Rasa, drum asfaltat, gaze, electricitate, ideal pentru sere legume/flori; 4 euro/mp. 0728.959.895

140. DOMNEªTI loturi de 650 mp, tarla

70. BUFTEA, Crevedia, proprietar, teren

167. FUNDENI, Colentina, 640 mp, d 22 m, între vile, vav Oncologie, ideal cvonstruc¡ie 2 vile sau halå/ depozit, 95.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

teren 146 mp; 0732.882.395

105. COMUNA Berceni, teren 820 mp, în

cartierul nou la intrare, proprietar, 43 {/mp; 0761.337.488

166. FUNDENI -Dobroe¿ti, 250 mp, d-15 m, apå, gaze, curent, între vile, 21.000 {; 0726.970.836

171.

ºeghe¿, cad. +intab., stradal, zona vile, variante auto, posibilitate rate, 8.500 {; 0723.530.331

mp intravilan, 7 {/mp, la Butimanu 900 mp, intravilan, 3 {/mp, curent, asfalt aproape; 0744.673.697

42. BRAGADIRU, 465 mp, str. Monumentului, proprietar, d = 20/23, gaz, curent la 50 m, neg., 50 {; 0761.369.030

stradal, teren, 1 hectar jumåtate, 15. 500 mp, deschidere 485 mp, intravilan, toate utilitå¡ile, particular, 40 {/mp; 0722.907.076/ 0762.456.789

136. DOAMNA Ghica, 800 mp,

139. DOMNEªTI loturi 500 mp, Ciutaci,

71. BUFTEA, Lucianca, lângå DN, 550

10. AFUMAºI, 19.000mp, tarla 75 (langa

13. AFUMAºI, Petråchioaia,

beton, toate utilitå¡ile, zonå deosebitå, 4.000 {; 0765.395.620/ 0727.112.061

vile noi, locuite, stradå, 500 mp, utilitå¡i, 15.000 {; 0722.539.659

68. BUCUREªTII Noi- zona vile, 380

mp, deschidere 12 ml, liber, posibilitate P+2+M, utilitå¡i 72.000 {; 0740.064.330

134. DIMIENI, teren 500 mp, 16 m

142. DOMNEªTI, Ciorogârla, particular,

41. BRAGADIRU intrare (Clinceni), par-

12. AFUMAºI, Ilfov, vând loc de caså lângå lac, teren 1.000 mp intravilan, deschidere 20 m, intabulat, toate utilitå¡ile (apå curentå, gaze, electricitate, canalizare), 85 {/mp; 0766.607.628

m, deschidere la lac, zonå case, utilitå¡i, 35 {/ mp; 0744.254.470/ 0730.604.036

36. BERCENI, teren 480 mp com. Berceni Mamina, intre vile, este singurul teren liber intre vile noi, langa lac, gaz, curent, drum asfaltat, liber pentru constructie, 34.999 {; 0728.057.056 liana.dragosin@yahoo.com

loturi 600, 1.200 mp, deschidere la ¿osea de 24 ml, pretabil mini ansamblu vile, particular, accept variante, rate, 25 {; 0733.389.938/ 0742.145.892 nbc_mario@yahoo.com

autostradå, zona de hale, sedii firmå, accept variante; 0724.224.224

133. DASCÅLU Gagu, 5.000 mp, d= 20

141. DOMNEªTI superofertå, particular,

cu, Petre Lintes 40A, 112 mp, proprietar, toate actele la zi, neg. 850 {/ mp; 0766.240.260 utilitå¡ile pe teren, asfalt, apropiere parc, metrou, acte, id 8930015, 34.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

C¢MPULUNG MUSCEL, TEREN 92.000 MP, PEISAJ DEOSEBIT, 840 M ALTITUDINE, PŪUNE ¥MPÅDURITÅ, 800 M P¢NÅ LA ASFALT, P¢R¢U LIMITA DE VEST, PUZ 18.000 MP, 5 {/MP; 0722.368.037 132.

61. BUCUREªTI, la 30 km, vând terenuri

73. BUZÅU, Påtârlagele, teren 370 ha

7. 23 AUGUST, 200 mp, d = 12 m, toate

mp, deschidere 17, POT 70%, CUT 3, 780 {/ mp; 0762.000.097

loturi 450-600 mp P.U.Z cadastru intabulare, intre constructzii noi la intrare in Berceni pe partea dreapta, drum pietruit, utilitati, sub pretul zonei, proprietar, ocazie; 0728.024.056

ARCOM, ieftin pentru investi¡ie, 13.000mp, intravilan, plan 2, discutabil, 15 {; 0726.525.96150 ha, teren agricol, cadastru, intabulare, 1 {/mp; 0761.639.416/ 021.330.34.78/ 0727.292.592

130. CÅLÅRAªI, între Crivå¡ ¿i hotarele, lot 2800 mp, 40 m pe marginea bål¡ii de peste peisaj sublim intre dealuri, izvoare în apropiere, ideal cåsute camping, fermå piscicolå påsari de apå etc, între zona metropolitanå proprietar, acte, 10 {/mp; 0722.926.155

96. COMUNA 1 Decembrie, 600 mp,

19

129. CÅLUGÅRENI, Giurgiu, vând

d=15 m, intravilan construibil, între vile, acces u¿or metrou, pozi¡ie deosebitå, intabulare, 90 {/mp; 0722.272.181/ 0762.266.428

ne/mobilatå, toate facilitå¡ile, 800 {/mp; 0754.072.915

11. AFUMAºI, Doraly, 2.000 mp, lângå

14. GRIVIºEI, Calea (Gara de

33. BERCENI, Ilfov 500 mp propri-

¿oseaua, 4.000 mp, intravilan + 250 mp, construc¡ie; 0722.282.326

6. 13 SEPTEMBRIE, Tudor Vladimires-

12. GARA de Nord, Grivi¡a, spa¡iu ban-

complet utilat, 30 mp, aratå impecabil, pre¡ 25.000 { negociabil sau neutilat 7.000 {; 0764.431.586

500 mp deschidere 17 ml, cadastru, intabulare, drum de acces, curent, construc¡ii in zona, PUZ. Pre¡ 20 {/ mp, id mess:badea.andreea, 20 {/ mp; 0727.368.620/ 0768.071.193 badea.andreea@yahoo.com

56. BUCUREªTI - Mågurele,

72. BUTIMANU, loc de caså lângå

sediul Supercom) deschidere 43m la padure, cad+intab, direct proprietar, fårå site-uri de promovare, 5 {/ mp; 0724.490.340

13. GORJULUI pia¡å zonå, fast- food

32. BERCENI, comunå zonå nouå teren

mp, d= 26,5 m, apå, curent, gaze apropiere, discutabil; 0761.202.100

5. 1 MAI, teren 340 mp, d- 14 m, caså

parter bloc, pretabil agen¡ie, cabinet, birou, vad excelent, particular, 100 mp, accept ¿i închiriere; 0745.657.499 car 512 mp, vitrinå 30 m, chirie bunå încå 9 ani, amortizare 9 ani. Detalii site. Minim 531.000 {; 0722.254.533 www.retailspace.ro

mp), 2 loturi a cate 10.000 de mp, 20 {/ mp; 0727.352.135 sorn_bucur2007@yahoo.com

55. BRÅNEªTI, sat, particular, teren 342

35. BERCENI, metrou IMGB, 260 mp,

2. ARMENEASCÅ, Biserica, chio¿c

florårie cu vad deosebit toate facilitå¡ile, negociabil; 0769.415.467

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri TERENURI 23. ORHIDEELOR, complex IDM,

în spatele Metro Berceni, lângå PGB ¿i Whiteland, 5.000 - 22.000 mp cu dublå deschidere pe str. Dealul Cri¿ului ¿i str. Dealul Viilor, gaze ¿i curent la 150 m, 1530 {/mp; 0723.666.960

437. VOLUNTARI, vilå p+ e+ m, 4 dor-

(3 $/sms + tva)

m, toate utilitå¡ile, zonå vile, 40 {; 0721.978.835

202. MÅGURELE, Dumitrana, 3550 mp,

d-25 m, stradalå, acces asfalt, electricitate, urbanism, industrial, 100.000 {; 0722.252.995/ 0769.805.758

230. POLICOLOR teren intravilan in zona Real (Stirom), strada Gura Putnei cu o suprafata de 1.200 mp ¿i deschidere 12 m. Zona rezidentiala cu utilitati, acces metrou, RATB, ¿coalå, Gradini¡å, Drum National, A2, 260 {/mp; 0762.218.482 dragomir980980@yahoo.com 231. POPEªTI Leordeni lângå bloc Delta pe centurå, vindem 3.000 mp, 10.000 + 1000 mp str. Jimboliei Bucure¿tii Noi, Parc Bazilescu Cåmin de Båtrâni evrei, dosar Legea 10, 3,5 ha Policolor; 0745.564.963 232. POPEªTI Leordeni, particular, loturi

teren, intravilan construibil, Oituz - Amurgului, 220 - 400 mp+ cota drum, la 400 m de sta¡ia metrou IMGB, 90 {; 0722.259.201 233. POPEªTI Leordeni, proprietar, str.

Apusului - str. Drumul Fermei, 515 mp, deschidere 10 m, gaze ¿i curent în fa¡å, între case, nediscutabil, 30.000 {; 0723.666.960

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

17 decembrie 2010

Imobiliare CUMPÅRÅRI/SCHIMBURI

Imobiliare vânzåri IMOBILE DIVERSE 234. POPEªTI, Drumul Fermei, adiacent, 1.150 mp, dublå deschidere, intravilan construibil, urbanism p+3, POT 50%, acces u¿or la metrou, intabulare, disc., 39 {/mp; 0724.396.201/ 0758.104.786 235. POPEªTI, IMGB, metrou, Oituz, loturi 220 - 390 mp, intravilan, cu drum privat, d = 18 m, utilitå¡i, urbanism, zona rezidence, construibil imediat, la 3 min. de metrou, intabulare, 90 {/mp; 0762.266.428/ 0722.272.181

275. S¢MBÅTA (Mânåstirea),

Fågåra¿, lângå påstråvårie ¿i lângå sat de vacan¡å, intravilan, la ¿osea, curent electric, 1 ha, parcelabil, neg., 25 {/mp; 021.686.49.04/ 0722.067.086 276. S¢MBÅTA (Mânåstirea), Fågåra¿, lângå påstråvårie ¿i lângå sat de vacan¡å, intravilan, la ¿osea, curent electric, 1 ha, parcelabil, neg., 25 {/mp; 021.686.49.04/ 0722.067.086 277. TAMAªI, Buftea, teren extravilan de

comasat 100%, cf. Rugåm seriozitate, 1.999 {/ha; 0722.560.930

9.700 mp, pozitie deosebitå lângå padure ¿i foarte aproape intravilan, deschidere 30 m, tarlaua 23, teren cu potential cert, toate actele la zi, promotie, proprietar, 16 {/ mp; 0730.888.817 voncristian@yahoo.com

237. PRECIZIEI strada, s. 120.000 mp,

278. TARLA 11, parcela 237/116, 118,

236. PRAHOVA, teren 520 ha pådure,

CUT 3, POT 70, p+14, parcelabil, d. 120 ml, 200 {; 0729.097.818 alex_anghel26@yahoo.com

238. PRECIZIEI, 5.000 mp - 170 {/mp,

urbanism, Prelungirea Ghencea - 5.000 mp - 50 {/mp parcela¡i; 0722.335.516 239. PREDEAL, Pârâul Rece, particular,

1.050 mp, intravilan, intabulat, u¿or în pantå, lângå pensiunea "Dor de Munte" ideal pentru construc¡ii, însorit tot timpul zilei, utilitå¡i 55 {/mp; 0722.576.041 240. PRELUNGIREA Ghencea,

Domne¿ti, la 500 m de Linia de Centurå, 2 loturi a câte 500 mp, cu proiect ¿i autoriza¡ie incluse, neg., 35.000 {; 0730.373.253 241. PRELUNGIREA Ghencea, Str. Toamnei, 31A, intravilan, urbanism, P+2, 570mp/22ml, asfalt, gaz, lumina, particular, 95 {/mp; 0724.610.261 242. PRESEI- pia¡a, Petrom City, teren

330 mp, D=15ml, PUD P+4, toate utilitå¡ile, 400 {/mp; 0740.064.330 243. PROVITA, 1 km de Breaza, urgent

teren intravilan, 2.500 mp, 28 m deschidere la sosea, intre vile utilitati la poarta, negociabil, ocazie, 13 {/ mp; 0763.665.460 gabriela_int@yahoo.com

jud. Ilfov - cod CAEN 515,5153 5155/6312 - SC Antonios SRL - j52/114/92 cu sediul In sat Poenari, com Ulmi, jud. Giurgiu; 0722.687.212 279. THEODOR Pallady, 4.035 mp,

deschidere 47 m, la bulevard lângå sta¡ia de metrou. 0744.382.907 280. TUNARI, IF, str. Mihail Eminescu,

1.000 mp, intravilan, d-17ml ¿i 1.500 mp, intravilan, str. ªtefan cel Mare, d-25ml-la sosea asfaltatå, bonus-75mp, toate utilitå¡ile, acte, proprietar, negociabil; 0762.810.283 whinter1@gmail.com 281. TUNARI, Ilfov, 16.200 mp, extravilan, T 16, dublå deschidere drum comunal, terenul de golf, cadastru, intabulare, pre¡ avantajos; 0744.153.098 282. TUNARI, particular, teren in Tunari,

la intrare, utilitati, drum asfaltat, zona de vile, 980mp, exclus intermediari. Nu doresc colaborare cu firme de publicitate imobiliare, 60 {/ mp; 0722.541.362 ioana.cristna25@yahoo.com 283. TUNARI, teren 33.000 mp,

intravilan, ocazie, particular, deschidere 80 m la drum jude¡ean, situa¡ie excelentå, 29 {; 0722.502.703 lacul Mosti¿tea, la 30 minute de Bucure¿ti, 2 loturi 1000 mp, curent la poartå, acte, 7 {/mp; 0721.402.707 hdm_maria@yahoo.com

245. RAHOVA - Sålaj, vânzare teren intravilan, 9.300 mp, toate utilitå¡ile, parcelat 625 mp, 65 {/mp; 0721.228.110

285. TÅRTŪEªTI, giratoriu Bâldana,

247. RAHOVA, Petre Ispirescu, str.

Cobadin, teren 160 mp, 47.000 {; 0728.986.420

248. RAHOVA, Pucheni, stradal, 3.800

mp, d=25 m intravilan, între case, 100 {/mp; 0768.046.707

249. RAHOVA, Str. Omåtului, propri-

etar, teren= 390 mp, d= 22/5 cu 18m, acte în regulå, discutabil 24.000 {; 0764.537.086/ 0768.706.283

250. ROªU teren intravilan, suprafata

420 mp, deschidere 12 m, la Drumul Bacriului amplasat la 1.5 km de Bucure¿ti, 120 {/mp; 0722.278.477 251. R¢MNICU Vâlcea, Drågå¿ani, teren

280 ha pådure gorun, 70% cf, comasat 100%, 1.450 {/ha; 0722.560.930

252. SECTOR 5, loturi de 500 mp, facilitå¡i, 10.100 mp autostrada A2 Manolache (lângå IVECO), 5.000 mp+ 13.000 mp comuna Glina (în spatele Primåriei). Accept variante Auto. Relatii la telefon, 5 {; 0766.204.182 automecanica26@gmail.com 253. SINAIA (PH), Furnica, 470 mp, ultra-

central, utilitå¡i, dublå deschidere, Furnica ¿i Vânåtori, urgent; 0732.409.266 254. SINAIA (PH), vând teren 440 mp,

deschidere DN1, proprietar; 0722.646.828

particular, teren 14.860 mp, proiect demarat, împrejmuit gard beton trebuie våzut. Vânzare (¿i în rate), închiriere, d. 46 ml, gaze, curent, 85 {/ mp; 0766.361.352 office@marianbucuresti.ro 286. TÅRTŪEªTI, Gulia, proprietar, 600

- 1.200 mp intravilan, zonå exclusiv vile, utilitå¡i, 25 {/mp; 0732.159.892

256. SINAIA, Prahova, 2680 mp, centru, intravilan, telecabinå, planul 2, sau schimb cu variante Bucure¿ti, pre¡ de crizå, neg. 65 {/ mp; 0767.794.124 257. SISEªTI, 350 - 550, loturi, toate util-

itå¡ile, zonå f. frumoaså, deschidere lac, discutabil, 200 {; 0724.109.206

258. SISEªTI, teren 340 mp, D= 20ml, gaze, canalizare, electricitate, lângå vile, 200 {/ mp; 0747.080.813 259. SLOBOZIA, Moara DN 7, teren

intravilan 2.000 mp proprietar in Slobozia Moara acces direct din DN7, 24 m utilitati curent canalizare, 20 min. de Piata Victoriei, zona metropolitana. Ideal constructie P+3 sau depozit. Urgent! 14 {/mp; 0723.294.739 geocat77@yahoo.com 260. SNAGOV Tâncåbe¿ti intravilan 1.000 mp pe malul lacului la 1.4 km de DN1 deschidere 23 m, cadastru, intabulare, urbanism, pozitie superbå locatie deosebita utilitati in zona pret de exceptie persoana fizica, suna pt. foto; 0744.640.243 bijou_cs@yahoo.com 261. SNAGOV, Ciofliceni, teren 1.650 mp, la pådure, cel mai mic pre¡ zonå, eventual rate, 22 {/ mp; 0722.627.854 262. SNAGOV, Ciolpani, COSR, 500 mp,

cadastru, intabulare. 0722.245.133

263. SNAGOV, Gruiu, 10.300 mp extravi-

lan, util. la 50m, cadastru, intabulare, aproape de fabrica de alcool si de autostrada Bucuresti-Ploiesti. Ideal pentru spatii logistice sau de productie. Proprietar. Negociabil, 5 {/ mp; 0744.581.975 paul@fratila.eu 264. SNAGOV, Izvorani, lângå COR, la

safalt, 2.300 mp, d=23 m, certificat urbanism p+2, proprietar, exclus site-uri, agen¡ii; 0722.554.345 265. SNAGOV, Izvorani, vând teren intravilan în rate fixe 50-80 { pe lunå fårå dobândå, lot 550, 250, 1000 mp, lângå lacul ¿i pådurea Snagov; 0740.975.825 266. SNAGOV, Sat Vlåsia, 3.500 mp,

intravilan, lini¿te, pådure, cadastru+ intabulare, 10 {/ mp; 0722.193.424 267. SNAGOV, vând teren pe DN1, 4000

mp, 16 {/ mp; 0744.523.719

1. 1 DECEMBRIE, Auchan, Titan,

Sålåjan, Ozana, Mini¿, Pantelimon, Baicului, Obor, Ferdinand, Colentina, Berceni, confort 1, 2, 3. Avem clien¡i în a¿teptare. Oferim cadastru, intabulare ¿i consultan¡å juridicå gratuit. Cumpåråm imobile; 0766.272.561/ 0723.290.226/ 021.242.21.53

290. UNIRII, Mitropolie, teren cu autor-

iza¡ie de construire, plata flexibilå, variante, 460.000 {; 0745.134.980

291. UNIRII, Splai, 3.500 mp industrial, d.

22 m, chiar la asfalt, canal, curent, urbanism, sector 3, primul proprietar, cadastru ¿i intabulare, 2 loturi, id: 900543, 20 {/ mp; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 292. VADUL Anei, teren particular, Branesti, 2.500 mp ( 62x40), intre padure si lac, 20 {/mp, ideal casa locuit, 50.000 {; 0723.309.110 alex_filcenco@yahoo.com 293. VALEA Doftanei, intravilan,

panoramå 3D, 500 mp, desch. 18 mp altitudine 850 m, curent, apå curenta, intravilan, cc. ideal pentru familie, eliminare stres, liniste, natura 100 %, posibilitate constructie eco, 12,37 {/mp; 0740.098.482 rxm77@yahoo.com www.googleearth.com 294. VIDRA proprietar, 20.000 mp, extravilan, Sinte¿ti, cadastru intabulare, eventual parcelat, 5 {; 0723.565.765/ 021.686.20.82 295. VIDRA, comuna, Ilfov, la 15 km de Bucure¿ti, suprafa¡a 14.000 mp, cadastru, intabulare 0745.659.310

BABA Novac, Dristor, Rm. Sarat, imprejurimi, cumpar apartament 2 camere, decomandat, parter, stradal, poate fi nerenovat si fara imbunatatiri. 0721.277.489

4.

5. BERCENI, cartier, particular, cumpår

urgent apartament cu 2 camere, confort 1, 2, decomandat; 0741.250.406/ 0758.060.746 6. BERCENI, cumpår ap. 2-3 camere

cf. 1 sau 2, sector 4 sau 5; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

7. BERCENI, cumpår teren intravilan cu

o suprafa¡å utilå de 350- 500 mp în localitå¡ile Berceni, Mågurele, Jilava (în localitate), curent obligatoriu. Exclus agen¡ii, Florin; 0723.154.489 8. BERCENI, particular, 3 cam., cf. 1,

constr. 80, metrou, intaj inferior, exclus parter, Crânga¿i, Dristor, Apåråtorii Patriei, particular; 0765.483.595

9. BERZEI, Ci¿migiu, Turda, Titulescu, cumpår teren sau teren cu caså demolabilå. Exclus agen¡ii; 0723.527.099 10. BORSEC sta¡iune schimb vilå cu 17

2 garsoniere; 021.448.10.40

12. BR¢NCOVEANU zona, Mihai Bravu, Drumul Taberei, 1 Mai, particular, cumpår ap. 3 cam., dec., cf. 1, et. 1-6, 0745.159.725

BUCUR Obor, ªtefan cel Mare - Lizeanu, Circ, Sp. Colentina, cumpår apartament 2 camere; 0744.310.190; 0723.190.999

13.

14. BUCUREªTI agen¡ia Hermes

cumpårå indiferent sectorul. Cadastru gratuit. 021.335.36.97/ 0721.593.744 15. BUCUREªTI cumpår garsonierå

confort 1, 2, 3, plata pe loc, 0767.501.555/ 0730.866.088

16. BUCUREªTI, banii numerar, cumpår magazin 80- 100 mp supervad comercial, trifazic, gaze, situat gura metrou sau intersec¡ie aglomeratå; 0722.254.533 atmi38@yahoo.com 17. BUCUREªTI, Constant Imobiliare cumpårå garsoniere, apartamente, case, indiferent de confort ¿i stare. Venim în întâmpinearea ofertelor dvs. acolo unde este cazul cu cadastru ¿i consultan¡å gratuite; 0722.612.915/ 0766.360.676/ 0722.218.460/ 021.252.40.10 18. BUCUREªTI, cumpår 2, 3 camere,

zone civilizate; 031.432.96.71/ 0744.490.007

19. BUCUREªTI, Drumul Taberei sau

d- 22, utilitå¡i în apropiere, disc., 49 {/mp; 021.240.13.74/ 0721.448.082

20. BUCUREªTI, Grivi¡a, schimb garsonierå, 1/4, cu echivalent sau ap. 2 camere în Pajura, Pia¡a Chibrit, Bucure¿tii Noi (plus diferen¡å); 0730.795.728

298. VOLUNTARI, Pipera, intravilan, str

21. BUCUREªTI, ofer pe loc banii pen-

pozi¡ie privilegiatå, peste gard pådurea Boldu- Cre¡uleasa, toate utilitå¡ile în curte, drum de acces privat, dosar de construc¡ie aprobat, funda¡ie turnatå, amprenta 100 mp, proiect de arhitecturå modern, foarte frumos, negociabil, 230 {/mp; 0720.918.582 300. VOLUNTARI, zona Catedralei,

teren parcelabil între 250 - 500 mp; 0741.943.232/ 0768.684.120

301. VÅRŪTI, Giurgiu, ocazie adevåratå, aproape de Bucure¿ti, deschidere 29 m, intravilan, 2200 mp, tot terenul 13.500 {; 0728.705.143 302. ªTEFAN cel Mare, 340 mp, deschidere 10, urbanism p+2, 610 {/ mp; 0762.000.097 www.imobiliareexpress.ro 303. ªTEFÅNEªTI Ilfov, 3ha in tarla 22,

deschidere la DJ asfaltat (StefanestiTunari)=43m, cadastru si intabulare, aproape de autostrada Bucuresti-Brasov, gaze aproape, posib. extindere. Proprietar, fara site-uri de promovare, 20 {/ mp; 0724.490.340 304. ªTEFÅNEªTI, Ilfov, zona de vile, st-

1.050 mp, deschidere la douå stråzi, gaz curent, 39 {/mp; 021.240.13.74/ 0721.448.082

268. SÅFTICA (Primårie), 650 mp, gaze,

tru garsonierå- apartament mare, bloc dupå 1980. Exclus intermediari; 0722.254.533 atmi38@yahoo.com

273. S¢MBÅTA (Mânåstirea),

Fågåra¿, lângå påstråvårie ¿i lângå sat de vacan¡å, intravilan, la ¿osea, curent electric, 1 ha, parcelabil, neg., 25 {/mp; 021.686.49.04/ 0722.067.086 274. S¢MBÅTA (Mânåstirea),

Fågåra¿, lângå påstråvårie ¿i lângå sat de vacan¡å, intravilan, la ¿osea, curent electric, 1 ha, parcelabil, neg., 25 {/mp; 021.686.49.04/ 0722.067.086

¿i anexe spa¡ii comerciale, vad bun, 250.000 {; 0744.160.021

3. ULTRACENTRAL, ap. cu 2 cam. ¿i

4 cam., pre¡ neg.; 0720.911.299

4. ULTRACENTRAL, vând mai multe

ap. cu 2 - 3 - 4 camere, în Bucure¿ti; 0720.911.299

5. V¢ND halå de 130 mp + teren de 220

mp in zona Rin Grand Hotel, 170.000 {; 0722.215.958 raducupeleanu@gmail.com

42. DOUÅ camere direct de la proprietar

cumpår, 27.000 {; 0731.079.450/ 0766.834.504

43. DOUÅ camere, confort 1, neamena-

jat, cumpår, ofer auto VW Passat 2006+ diferen¡å; 0723.330.615

ierå cf. 1, 2 sau 3; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

25. BUªTENI (PH), Sinaia, Predeal,

cumpår caså, apartament, teren; 00491775115575/ 0740.938.385 ilie67@yahoo.com

26. CASÅ 4 camere+ baie +bucåtårie+

garaj+ 1400mp, la 20 Km de Bucuresti pe A1, cu apartament 2 camere; 0762.273.584

27. CASÅ, schimb avantajos casa curte 341 mp la 20 km de Bucuresti intretinere zero cu garsonierå, 2 camere, bun imobil in Bucuresti sau in Buftea sau in provincie sau auto + diferenta, astept propuneri; 0723.583.100

2 cam., 3 cam., central, semicentral, plata cash; 021.212.01.06/ 0768.363.555

31. COMUNA Berceni sau Magurele, cumpår teren min 10.000 mp, deschidere min 30 m, terenul trebuie så fie drept, fårå fire de inaltå tensiune, drum de acces facil cåtre lot, pre¡ max., 10 {/ mp; 0758.508.548 ramonavasilescu72@yahoo.com 32. COTROCENI, urgent, cautam caså/vila/teren, Eroilor, Drumul Sarii, ultracentral; 0722.689.968 proprietati@hotmail.com 33. CUMPÅR apartament 3 camere,

camere plata pe loc; 0723.572.760

79. SECTOR 4, schimb garsonierå pt. 2

camere; 0726.792.686

46. DRUMUL Taberei sau Militari, par-

ticular, cumpår apartament 2 camere. Ofer banii cash. 0723.275.172

47. DRUMUL Taberei, cumpar garson-

ierå, confort 1 cu balcon, parchet, termopan, renovata, nemobilata, direct de la proprietar cu credit Prima caså; 0727.874.497 rxn.luca@gmail.com

DRUMUL Taberei, particular 1 sau 2 camere, etajele 1 sau 2 (garaj) exclus intermediari 0742.872.426 48.

49. DRUMUL Taberei, Romancierilor

schimb 2 camere1/4, confort 1, decomandat, cu apartament 2 - 3 camere, bloc 4 niveluri în Militari; 0766.587.280 50. DRUMUL Taberei- P. Ghencea, schimb 4 cam bloc nou 2009, str. Måråcineni, în apropiere de Cart. Latin, 95 mp util, 2 båi, centralå, ac, balcon închis, garaj, loc joacå, schimb cu 2 camere zonå centralå, de preferat Panduri, ªtirbei, Ci¿migiu; 0766.739.099 mdragut@gmail.com 51. FLOREASCA, cumpår 2 camere, bloc 4 etaje, ofer 50.000 {, de la particular; 0743.649.572 52. FLOREASCA, Domenii, cumpår

teren sau teren cu caså demolabilå. Exclus agen¡ii; 0723.527.099

53. FUNDENI - particular, vând-schimb

bloc, toate actele, direct de la proprietar, ofer 19.000 {, exclus intermediarii, accept si alte oferte referitoare la etaj; 0766.365.082

Dristor, Berceni, Crânga¿i, agentie imobiliarå cumpåråm ap. 2 cam. pre¡ max. 50.000 { si apt. 3 cam. pre¡ max. 60.000 { Et. 1-7, cf. 1 dec. cu îmb., 0730.341.778/ 0769.835.725 masterplanimobiliare@yahoo.com 64. PIPERA, Bucure¿tii Noi, zona Nord,

particular cumpår caså - vilå; 0765.200.333

65. PLOIEªTI, schimb apartament ultracentral 3 camere în Ploie¿ti cu apartament 2 - 3 camere în Bucure¿ti, exclus Ferentari; 0729.959.235/ 0740.140.999 66. PRELUNGIREA Ghencea, aparta-

mente 2 camere sau garsoniere (30 bucati) str. Valea Furcii, sect 6, Bucuresti, 59.000 - 42.000 { schimb cu teren in Bucuresti, la asfalt si cu toate utilitatile in poarta, 42.000 {; 0722.931.309 67. PRELUNGIREA Ghencea, str. Måråcineni, 4 cam bloc nou 2009, în apropiere de Cart. Latin, 95 mp utili, 2 båi, centralå termicå, ac, balcon închis, garaj, loc joacå schimb cu 2 camere zonå centralå; 0766.739.099 mdragut@gmail.com 68. PRELUNGIREA Ghencea,

str.Cooperativei, ¿os.Alexandriei, cumpår teren stradal sau semistradal 800- 1000 mp; 0723.519.418 costnewfishing@xnet.ro 69. PROPRIETźI, schimb imobil

Baicoi, 5 camere, baie, 2 bucatarii, camara, garaj, magazie, apa curenta, centrala proprie gaze, teren de 1000 mp, curte si gradina, cu apartament 4 camere etaj inferior in Bucuresti; 110.000 {; 0743.141.289 avocatluciabica@rdslink.ro 70. PROVINCIE ¿i Ilfov, cumpår caså

34. CUMPÅR sigur pentru caså modestå apropiere Bucure¿ti, 20- 30 km, Ofer cash. 0728.429.159

Bucure¿ti, Proconfort cumpårå case, plata pe loc; 021.451.02.62/ 0723.572.760

maxim 100 km; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

71. PROVINCIE, maxim 80 km de

20. 13 SEPTEMBRIE, particular, 1/8, 42 mp, cf. 1, g, f, p, t, um, curatå, utilatå, mobilatå, 250 {; 0727.284.792/ 0720.381.862

59. BASARABIA, Herta, Diham, cf 1 dec, 38 mp, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa met, contorizata,nemobilata sau semi, bucatarie mobilata, aragaz, frigider, renovata, avans 1l+1l, vizionari azi dupa 18:15, 150 {; 0744.302.483/ 0721.263.460/ 0765.429.926 ciprian_imob@yahoo.com

23. 23 AUGUST, Republica, vila noua,

61. BASARABIA, Sebe Nicolae, gars., cf. 1, etaje 1/10, 3/10, 1/10, 1+1, 150 {; 021.324.60.69/ 0720.237.539

camere, cf. 1, 1984, s- 80 mp, cu ap. 2 cam. sau gars. D. Taberei+ diferen¡å; 0734.944.312 83. TEREN în zona Ferme- Otopeni

o suprafata utila de 380-500 mp in localitatile Berceni, Jilava, Magurele (in localitate), curent electric obligatoriu. Exclus agentii. Florin, 9.000 {/ lot; 0723.154.489 nirolf_2010@yahoo.com 85. TITAN, doresc schimb avantajos ap.

2 cam., et. 10 cu gars. sau ap. cf. 3, sector 3 ¿i diferen¡a; 0722.444.804/ 0242.516.724 86. TREI camere cf.I - II - III, cumpår cu

plata pe loc; 0732.864.809/ 0769.526.936

87. TREI sau 4 camere, persoana fizicå,

decomandat, 2 grupuri sanitare, etaj intermediar; 0724.221.913/ 0726.717.595

88. TUNSU Petre, cf. 2 sporit, 2 camere, semidec., 2/4, 38 mp, balcon, centralå termicå, renovat, g, f, contorizat, mob. clasic, utilat, schimb cu 2 camere, dec., + diferen¡å, etaj inferior, zona Real Vitan, fårå intermediari, dupå ora 13; 0730.095.014

particular, confort 1, mobilata-ultra modern, gresie, faianta, termopan, usa metalica, masina de spalat, tv, net, interfon, centrala, contorizare proprie, tot nou a-z, pret negociabil, 210 {; 0735.625.571 24. ALBA Iulia - pia¡å, Bucure¿ti, gars.,

particular, ultracentral, mobilatå, Moise Nicoarå, par¡ial utilatå, 200 {; 0754.222.136 25. ALBA Iulia Moise Nicoarå, et.5,

mobilå nouå, utilatå, prospåt zugravitå, meritå vazutå, discutabil 190 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 26. ALBA Iulia Piata, garsoniera cf.2, 18

mp., et.1/4, scara curata, nemobilata, neutilata, liberå, strada Moise Nicoara, particular, vizionare dupa ora 19:00, 165 {; 0754.555.222 27. ALBA Iulia, adiacent, garsonierå, 20

mp, complet mobilatå ¿i utilatå modern, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, apometre, termostat, 1+1, 200 {; 0767.360.012

28. ALBA Iulia, Bd. Unirii, 2/4, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, mobilatå modern, liberå, 190 {; 0745.753.174 29. ALBA Iulia, gars. cf. 2, 1972, s- 20 mp, mob., g, f, u¿å metalicå, 5/10, facilitå¡i, 200 {; 0728.702.011/ 0723.329.273 30. ALBA Iulia, garsoniera, Piata Alba

89. ULTRACENTRAL, cumpår apartament 2-3 camere, decomandate, numai construit dupå 1977, pre¡ rezonabil; 0720.124.790

Iulia, confort 2, complet mobilata ¿i utilata (masina de spalat, TV, frigider, aragaz, aer conditionat), de preferat pe termen lung > 1 an. Exclus agentii. Pret usor negociabil, 220 {; 0740.105.466/ 0722.571.139 zyppi_man@yahoo.com

90. ULTRACENTRAL, zonå,

31. ALBA Iulia, Pia¡a, gars. cf. 2, particu-

schimb garsonierå la curte cu caså douå camere singur curte zonå asemånåtoare plus diferen¡å bani; 0748.056.650 91. VATRA Luminoaså, cumpår ap. 2

camere, plata cash, ofer 600 - 700 {/ mp; 0752.111.089

tru apartament 2-3 camere. Plata rapid. 312.31.42/ 0722.404.484 94. ¥N toate sectoarele capitalei

cumpåråm gars., ap. cu 2,3 sau 4 cam., indiferent de zonå, indiferent stare; 021.634.10.20/ 0722.483.133/ 0788.781.080 95. ªTEFAN cel Mare, Obor, Iancului,

Tineretului, Lujerului, (metrou), cumpår garsonierå, cf. 1, dupå 1980, Prima Caså, 42.000 {; 0724.181.816

lar, mobilatå, utilatå, et. 2/10, 180 {; 0723.458.945

mobilatå, utilatå, gresie, faian¡å, mochetatå, u.m., apometre, apropiere mijloace de transport, 150 {; 0720.425.031/ 0760.521.671

6. 1 DECEMBRIE, metrou, mobilatå,

finisatå, utilatå, 1+1 180 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

7. 1 DECEMBRIE, Pia¡a Mini¿, etaj

3/10, semidecomandatå, balcon, termopan, mobilatå, liberå, 200 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com

8. 1 MAI, 2/ 8, Mega Image, mobilata modern, utilata complet, masina spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, renovata complet, balcon inchis, cablu tv, internet, 250 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26 9. 1 MAI, Banu Manta, 5/10, decoman-

dat, renovatå, nemobilatå, vedere spate, 200 {; 0732.940.970 10. 1 MAI, Chibrit, în vilå, particular,

unei singure, loc parcare, internet, fårå garan¡ie, toate utilitå¡ile incluse în pre¡, 1.000 L; 0734.956.300/ 0767.063.881 11. 1 MAI, Chibrit, particular, camerå curte unei singure persoane, intrare separatå, condi¡ii bloc, internet, fårå garan¡ie, 600 L; 0734.956.300/ 0767.063.881 12. 1 MAI, garsonierå dublå, 42 mp, în

68. BERCENI, Brâncoveanu, 1-2

camere, locui¡i fårå proprietar, decomandate, mobilat, bloc stradal, 1-2 fete, 110 {; 0766.638.589 69. BERCENI, Brâncoveanu, et. 4, cf. 1,

dec., mobilat, utilat, 200 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

70. BERCENI, conf.1, parter, decoman-

datå, utilatå, mobilatå, 52 mp, 2+1. 0728.592.263

71. BERCENI, Huedin, 2/4, dec., 34 mp, amenajatå recent, totul nou, mob. ¿i utilat modern, 220 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733 72. BERCENI, Izvorul Oltului, gar-

75. BERCENI, Turnu Mågurele, et. 9/10, semidec., suprafa¡a 35 mp, mobilatå, utilatå, negociabil; 0723.686.321

36. AMZEI, gars., cf. 1, nemobi-

76. BERCENI, Turnu Mågurele,

latå, 5/8, parchet, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, 250 {; 0724.375.775

39. ANTIAERIANÅ, gars. în zonå, la

curte, nemobilatå; 0727.797.351

40. APÅRÅTORII Patriei în vilå, mobi-

latå, foarte curatå, 500 L; 021.450.12.36/ 0766.743.037

41. APÅRÅTORII Patriei, garsonierå în

43. ASMITA Gardens, garsonierå, 40

mp, mobilatå modern, teraså, 350 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

1 sporit, mobilatå modern, termen lung, 200 {; 0786.360.074

garsonierå mobilatå, utilatå, nouå, metrou, 150 {- 170 {; 0721.982.605/ 0769.806.805

77. BERCENI, vis-a-vis de spital- Bag-

dazar/ pia¡å, p/10, balcon, decom, grilaje, mobilatå clasic, zugråvitå, 2 x 180 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816

97. CIªMIGIU, Liceul Gheorghe Lazår, ultracentral, gars., p/5, cf. 1, mobilatå, utilatå, bucåtårie bar american, baie cu cabinå de du¿, centralå proprie pe gaze, termopan, mobilier lux, la cheie, zonå supercivilizatå, 250 { + 1 garan¡ie, 250 {; 0745.779.715 98. CIªMIGIU, Victor Eftimiu, etaj 1, gars. complet utilatå ¿i mobilatå, 300 {; 0761.613.763 99. COLENTINA, cf. 1, 1/10, cf. 1, zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, termopan, mobilatå ¿i utilatå complet/ modern, 175 {; 210.79.12/ 0788.056.188 100. COLENTINA, Mc Donald`s, bloc 2008, amenajat lux, mobilat, ma¿inå de spålat, reziden¡ial, boxå, disc., 240 {; 0734.974.715 101. COLENTINA, Obor, mob. modern,

stradal, 200 {; 0726.249.524/ 0766.463.638

102. COLENTINA, particular, Teiul Dnei, 1/8, zona linistitå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, recent zugravit, mobila moderna, frigider, aragaz, 2 luni avans + 1 luna garantie, 240 {; 0723.494.558 103. COLENTINA, Sportului, gars., în

vilå, intrare separat, mobilatå, utilatå, centralå proprie, g, f, t, p, anticipat, 200 {; 0722.562.241

104. COLENTINA, Teiul Doamnei, stradal, cf. 1, mobilatå ¿i utilatå modern, ac, 1+1, 185 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.256.664 105. COMUNA Pantelimon, part. închiriez garsonierå, et. 1, sobå, boiler, nemobilatå, curatå, 600 L; 0720.567.116 106. COSTIN Georgian, apropiere

metrou, mobilatå, utilatå, 180 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

107. COSTIN Georgian, lângå metrou,

mobilatå, finisatå, utilatå, 1+1 190 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

108. COSTIN Georgian, metrou, cf. 1,

42 mp, bloc 1987, 1/8, dec., gresie, faian¡å, mobilatå, aer condi¡ionat, termopan, 200 {; 0745.753.174

109. COSTIN Georgian, termen scurt

sau regim hotelier. 0722.213.401

47. BABA Novac, Câmpia Libertå¡ii,

Bucure¿ti, garsonierå, parter în vilå cu curte, pretabil pentru o firmå micå, 350 {/lunå; 0722.270.233 48. BABA Novac, confort I, 35 mp, decomandat, mobilat, etaj 2/ 10, 1 balcon inchis, gresie, faianta, parchet, utilata, modern, bloc mixt, usa metalica, Yellow Imobiliare, 220 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com 49. BABA Novac, garsonierå, cf. 1,

1965, 30 mp, bloc stradal, et. 2/4, decomandat, mobilat modern, utilat, contorizat, renovat, balcon, liber, 230 {; 0726.430.700 50. BABA Novac, în zonå, închiriez

gars. cf. 1, 45 mp, mob., 220 {; 0744.322.717

51. BABA Novac, mobilatå, utilatå, fin-

isatå, 1+1 190 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

53. BABA Novac, utilatå, mobilatå, 250

pu¡in pat; 0727.847.727 {; 0744.864.326

54. BANU Manta, cf. 1, 36 mp, deco-

mandatå, 5/10, semimobilatå, utilatå, renovatå proaspåt, aer condi¡ionat, balcon, balcon, cablu etc., 230 {; 0722.391.222/ 0740.088.005 55. BARBU Våcårescu, an constr.2010,

conf.1, 40 mp, superfinisatå, bloc marmurå, toate imbunåtå¡irile, 270- 300 {; 0763.717.071/ 0762.660.628

113. CR¢NGAªI BRD, conf. 1, mobilatå, ma¿inå spålat, frigider, aragaz, plata anticipat 2 luni. 220 {; 0766.849.445/ 0727.398.658 114. CR¢NGAªI Calea, bloc BCR, gar-

sonierå cf. 1, 1985, 30 mp, g, f, p, um, termopan, contoare, repartitoare, proaspåt renovatå, 1+1, 800 L; 0771.228.729

116. CR¢NGAªI, Calea, pia¡å, 7/10, decomandatå, bloc mixt, mobilatå + utilatå, 200 {; 0723.180.185/ 312.31.42.

80. BRANCOVEANU, Stoian Militaru, SP. 16, acces metrou, cf. I, decomandata, foarte spatioasa 42 mp, toate imbunatatirile gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata modern, utilata, contorizata complet, 230 {/ luna; 021.634.34.14/ 0765.442.098/ 0752.150.420 office@pascuimobiliare.ro www.pascuimobiliare.ro 81. BR¢NCOVEANU, (Lamote¿ti),

confort 1, dec., mob. modern, ma¿inå spålat, gresie, faian¡å, termopan, renovat recent, 200 {; 0761.615.258/ 0722.302.773 82. BR¢NCOVEANU, Budimex, Izvorul

83. BR¢NCOVEANU, Cricovul Sårat,

40mp, mobilatå modern, utilatå complet, LCD, climatizare, internet, 350 {; 0726.674.849

latå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + um, 200 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

79. BERCENI, ªos. Giurgiului, proprietar, mobilatå, vând remorcå auto, caså 38 km Bucure¿ti, VW Polo, chio¿c termopan, aparat pop-corn+ vatå zahår, neg.; 0731.563.407/ 0744.170.776

45. AVIAºIEI, Crystal Palace, cf. 1, lux,

46. AVIAºIEI, ªerbånescu, etaj 2,

mobilat modern, 210 {; 0724.523.385/ 0768.580.839

115. CR¢NGAªI, 2/4, cf. 1, 40 mp, mob. modern, utilatå complet, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, ma¿inå de spålat, neg.; 210.79.13/ 0788.248.118

Rece, gars. cf. 1, an 1980, toate utilitå¡ile, renovatå modern, termopan, gresie, inst. sanitare, o lunå + garan¡ie; 0733.174.079/ 0762.535.852

an construc¡ie 1989, 45 mp, gars., mobilatå, utilatå lux, renovatå, g, f, p, t, etaj 2/3, neg., 350 {; 0760.262.454

110. COTROCENI - AFI, cf. I/dec.,

78. BERCENI, vis-a-vis de spital- Bagdazar/ pia¡å, p/10, balcon, decom, grilaje, mobilatå clasic, zugråvitå, 2 x 180 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816

vatå, termopan, centralå proprie, pre¡ negociabil, 350 {; 0730.609.624

44. AVIATORILOR, garsonierå, reno-

13. 1 MAI, Ion Mihalache, agen¡ii ok,

mobilatå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + UM , 230 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

67. BERCENI , intimitate relax, garsonierå, curata , igena 100% + 1, zona linistita relaxantå, discretie si rafinament. Pret 50L/4h , 90L/8h + o sticla de vin rosu din partea casei; 0769.380.480

96. CIªMIGIU, Brezoianu, mobilata (canapea extensibila si 2 fotolii noi), bucatarie utilata, confort 1, bloc mixt, etaj 6/ 10, balcon mare cu suprafata de 9 mp, vedere spre parc, baie cu dus, libera, 180 {; 0723.598.726/ 021.210.71.22 office@cir-centrulimobiliar.ro www.circentrulimobiliar.ro

112. CR¢NGAªI - metrou, 1 / 4 , mobi-

52. BABA Novac, renovatå, utilatå, mai

14. 13 SEPTEMBRIE - Prosper , 1 / 8 ,

inchiriez garsoniera cf. 1 decomandata, renovata recent, utilata, o garan¡ie + rata lunarå, 250 {; 0762.827.048

35. AMZEI, 85 L/ noapte, 13,30 16,00 - 60 L, promo¡ie 2 camere (living deschis), 2/ 3/ 4 pers., 135 L, 185 L, 235 L/ noapte; 0724.797.778/ 0724.247.272 www.apartments4rent.ro

vilå, 2/2, semimobilat, AC, centralå proprie, CBR47796 325 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro negociabil, etaj 2/2, 40 m garsonierå dublå in vilå, cartier reziden¡ial bunå vecinåtate, complet renovatå, utilatå mobilatå, reabilitatå termic, g, f, t, foto+ detalii pe site, 325 {; 0723.607.414 imobiliar@333222.biz www.333222.biz

66. BERCENI Emil Racovi¡å, proprietar

u.m., nemobilatå, 220 {; 0723.487.476

74. BERCENI, Olteni¡ei, garsonierå, cf.

gante, toate utilitå¡ile, regim hotelier sau termen lung; 0722.434.556

4. 1 DECEMBRIE, Barajul Bicaz, mobi-

Postavarul, confort 2, 21 mp, apa calda, caldura, termopan, usa metalica, semimobilat, cablu internet, acces usor RATB si metrou, particular, etaj 10/ 10, 170 {; 0768.920.244 cosmin0890@yahoo.com

confortul, în vilå, la curte, rog multå seriozitate, se includ cheltuielile, 300 {; 0744.321.205

95. CHIªINÅU, Bd., gars. 3 mp, f, g, t,

111. COTROCENI, lângå Palat, garsonierå, mansardå vilå reamenajatå modern, liberå, intrare separatå, mobilatå sau nemobilatå, 1+1, 350 {; 0744.360.797

42. ARMENEASCÅ, str. Constantin Nacu - Bucure¿ti, 25 mp, mob., curatå, AC, t, p, g, f, între¡inere micå, bloc civilizat, 180 {; 0722.451.807

5. 1 DECEMBRIE, intersectie cu

65. BATIªTEI, (Bucure¿ti), gars., cu tot

dec., mobilat, utilat, 220 {; 0721.253.870/ 0761.613.041

Turnu Magurele, Emil Racovita, cf. 1, in vila nou construita, 1/ 3, mobilat complet modern, utilat complet inclusiv masina de spalat, imbunatatiri moderne 2010, ocazie, 160 {; 0761.800.700

semi-garsonierå într-o vilå, 500 L; 0735.576.805

34. AMZEI ¿i Favorit, gars. ultraele-

3. 1 DECEMBRIE, apropiere metrou,

latå, utilatå, îmbunåtå¡iri, 8/10, 1+1, 200 {/lunå; 0734.361.360

mobilatå, utilatå, ma¿inå spålat, 8/10, 200 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

94. CHIªINÅU, Bd., et. 3, 32 mp, semi-

73. BERCENI, metrou Aparatorii Patriei,

vilå intrare separatå, mobilatå, utilatå, centralå proprie, 200 {; 0762.150.285

mobilatå, utilatå, 160 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

64. BASARABIEI, cf. 1, decomandatå,

stradal, parter, 300 {/lunå; 0722.576.604/ 0743.459.172

33. ALEXANDRIEI, ¿os., închiriez

pe termen lung; 0744.677.016

2. 1 DECEMBRIE, 4/10, Auchan, semi-

63. BASARABIEI Bd. (vis-a-vis stadionul Lia Manoliu), 33 mp, 2/10, termopane, u¿å metalicå; 0722.662.363

93. CENTRAL, particular, mobilatå,

confort 2, contract termen lung - AFP; 0722.217.461

38. AMZEI, Pia¡å, închiriez garsonierå

5/10, cf. 1, dec., mob., utilatå, g, f, p, t, um, AC, 200 {; 0724.838.524/ 0724.514.948

complet, utilatå, 180 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

1968, 37 mp, parter, loc parcare, mobilatå, foarte curatå, bloc lini¿tit, g, f, p, t, 230 {; 0753.575.367

sonierå, parter, termopan, gresie, faian¡å, renovatå recent, zonå lini¿titå, pre¡ul zonei; 0761.664.146

camerå, etaj 2/6, 54 mp (balcon 6 mp), bloc cu centralå termicå proprie, mobilat lux, bucåtårie open-space cu bar, utilat ultracomplet (ma¿inå de spålat vase, plasmå digi 1 m), zonå metrou, restaurante, cafenele, pre¡ fix, 400 {; 0760.660.967

1. 1 DECEMBRIE 1918 - Auchan,

62. BASARABIA- Chi¿inåu, mobilatå92. CAMIL Ressu, gars. cf. 1,

32. ALBA Iulia, Pia¡å, garsonierå, 6/10,

37. AMZEI, Pia¡a, dau în chirie ap. 1

cumpåråtor pentru garsonierå - 2 camere. Plata rapid. 0722.404.484 /312.31.42

camere, mobilat ¿i 1000 mp loc caså pentru vilå în Bucure¿ti, Ilfov, 90.000 {; 0724.958.602

etar, garsonierå, mobilata modern, complet utilatå gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, termopan, tv, frigider, aragaz, 235 {; 0744.259.385/ 0721.348.594 george_cioca@yahoo.com

plet modern, utilata complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunataturile moderne: g,f,p,t,um si ac. stradalå pe Câmpia Libertå¡ii. Vecinåtå¡i: bd. Basarabia, Baba Novac, 220 {; 0730.323.319

2008, pentru fete/cuplu, mobilatå, utilatå, 700 L; 0766.318.316/ 0722.228.349

58. INDIFERENT zona, avem

60. MILITARI, schimb apartament 3

19. 13 SEPTEMBRIE, Panduri, propri-

58. BASARABIA, 9/10, mobilatå com-

82. TEIUL Doamnei, schimb ap. 3

de la proprietari, solicitå Agen¡ia Concept Imobiliare. Seriozitatea se impune; 021.440.22.49/ 0760.654.545

camere, decomandat, et. 1-3, în bloc de 4 etaje, particular. 0722.356.575

18. 13 SEPTEMBRIE, mobilate modern, electronice, electrocasnice noi, similar hotel, bloc civilizat, chiria lunarå, 170 {; 0721.840.785

si utilata complet, imbunatatiri moderne: g,f,p, termopan, usa metalica. Vecinatati: bd. Basarabia, bd. Chisinau. Zona Diham, pe strada Tina Petre, 190 {; 0730.323.319

Taberei, cumpår 2 camere, ofer pre¡ul zonei, rog seriozitate; 0724.926.765

57. IMOBILE situate în sectorul 6, direct

59. MILITARI, cumpår apartament 2

mobilatå, utilatå, f, g, p, termopan, 1+1 garan¡ie, proprietar, disc., 230 {; 0722.734.580

22. 23 AUGUST, garsonierå, confort 2,

93. ZONÅ buna, avem cumpåråtor pen-

56. GARSONIERÅ, la parterul unui

57. BASARABIA, 5/ 10, cf. 1, mobilata

81. SECTORUL 6, Militari, Drumul

54. GARSONIERE cf.I - II - III, cumpår

Rosetti 10, schimb cu garsonierå=42mp, preferabil Mihai Bravu, parter, ofer diferen¡a. Proprietar; 0723.038.860

17. 13 SEPTEMBRIE, Agip, cf. 1, dec.,

60. BASARABIA, parter/4, stradal pe bd. Basarabia, mobilatå complet modern, utilatå modern, toate imbunåtå¡irile moderne: g, f, p, t, u¿å metalicå. Vecinåtå¡i: Baba Novac, Câmpia Libertå¡ii, ocazie, 180 {; 0730.323.319

92. VITAN - zona Mall, schimb ap. 1 cam., cu ap. 2 sau 3 cam. + diferen¡å, în zone cu metrou; 0720.911.299

55. GARSONIERÅ =30mp, Maria

16. 13 SEPTEMBRIE stradal, decomandatå, bloc mixt, 42 mp, mobilatå/ utilatå lux. 0733.982.820

Campia Libertå¡ii, la 4 minute metrou Muncii, mare, spatioasa, 37 mp, decomandatå, confort 1, zugråvitå, gresie, faianta, usa metalica, contorizata, aragaz, frigider, tv, internet, mobilata complet, 1+1, 165 {; 0758.100.191/ 0749.877.137

1/dec., utilatå, mob. lux, urgent, 1+1, et. 3, 210 {; 0724.523.385/ 0768.580.839

21. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, Bucure¿ti, sector 5, gars. cf. 1, 1989, s40 mp, mob. ¿i utilatå, ac, g, f, p, um, bloc mixt, 230 {; 0722.528.005

duplex 6 cam., o bucåtårie, 3 gr. sanitare, p+e+m, amprenta la sol 80 mp, st=1.211 mp, construc¡ie 2009, cu ap. 2 camere + dif.; 0767.478.235 cu plata pe loc; 0732.864.809/ 0769.526.936

56. BASARABIA B-dul, intersectie

garsoniere confort 1-2 sau 3; 0723.572.760

84. TEREN, cumpar teren intravilan cu

sonierå sau apartament 2 camere, particular cumpår cu banii jos. Fam Donciu. Tel: 0723.275.172

15. 13 SEPTEMBRIE Prosper, cf.

80. SECTORUL 4, Proconfort cumpårå

45. DRUMUL Taberei sau Militari, gar-

min. 70-80 mp, parter- et.1, zona nord Bucure¿ti, imobil nou/vechi, numai cu plata în rate la proprietar; 0744.960.799

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

78. SECTOR 4, Proconfort cumpårå 3-4

44. DRISTOR, particular schimb gars. cf. 1 ap ap. de 3-4 cam. + diferen¡å în Dristor; 0766.204.439/ 021.344.50.45

63. PANTELIMON, Titan, 1 Decembrie,

DN1 A, utilitå¡i, acces betonat, certificat urbanism p+2+m, schimb cu apartament Bucure¿ti; 0735.945.174

77. SECTOR 4, persoanå serioaså

pentru construc¡ie caså, suprafa¡å minimå a terenului 2.000 mp, deschidere minimå 27 m, intravilan, utilitå¡i, 50 {; 0728.317.230 mandrei8@yahoo.com

24. BUFTEA, 587 mp, central, 70 m de

30. CENTRAL, cumpåråm gars. sau ap.

2. GORJ jud., proprietar, vând pensiune

cu plata pe loc; 0732.864.809/ 0769.526.936

ului Lebåda, 800- 1.500 mp sau schimb cu gars. cf.1 sporit + dif.; 0786.377.818

270. SÅFTICA, intre vile teren 500 mp, d-

272. SÅFTICA, teren 500 mp, zonå vile, curent electric la teren, gaze 100 m, eventual rate, 28 {/ mp; 0743.649.572

41. DOUÅ camere cf.I - II - III, cumpår

62. PANTELIMON, teren pe malul lac-

inclusiv în bloc cu bulinå, 20.000 {; 0721.379.441

271. SÅFTICA, Lahovari, intravilan, 590 mp, d=18m, lângå vilå nou construitå, particular, cadastru. 32 {/mp; 0744.316.231

40. DOUÅ cam., particular cumpår în

ierå în zona Floreasca- Teiul Doamnei, etaj inferior, fårå agen¡ii; 0721.921.049

29. CENTRAL, cumpår garsonierå,

DREPTURI SUCCESORALE, LEGEA 10/2001, FONDUL PROPRIETATEA, VALOARE CONSIDERABILÅ, V¢ND; 0786.248.991

casa/ vila, fara imbunatatiri; 0745.500.306

23. BUDA, schimb teren, pentru garson-

zonå civilizatå, plata cash; 0722.755.377/ 0753.910.279

1.

76. SECTOR 4 sau Giurgiului, Procon-

61. OLTENIºEI, BIG, Mihai Bravu, Dristor, Oltenitei, stradal, decomandat, 2 camere, bl dupa 1980, min 55mp utili, max et 5/exclus parter, pret max 55 000 {, credit Prima casa, de preferat fara intermediari, tel dupa 16h30; 0748.031.566

269. SÅFTICA teren vânzare sau inchiriere: 880 mp, deschidere 16 ml la DN1, zonå mixtå servicii / reziden¡ial, toate utilitatile la poartå, 69.900 {; 0730.808.058

16, fundatie, proiect, autorizatie de construc¡ie, utilitå¡i, gaze, energie electricå, accept credit, variante, masina + diferenta, ocazie, 21.000 {; 0753.075.109

38. DOMENII, Ca¿in, cumpar teren in

22. BUCUREªTI, persoanå fizica, cumpar apartament 3 sau 4 camere, zona centralå Bucure¿ti, de preferinta in cladire de 2 sau 3 etaje, strada linistita, structura solida. Prefer zona dintre Victoriei si Batistei; 0724.319.719 mflorea1973@yahoo.com

28. CENTRAL, cumpår garsoniere orice

curent, 55 {/ mp; 0723.272.097

75. SECTOR 4 sau 5, cumpår garson-

bloc construit cel târziu în 1983, acces mijloace de transport, etaje intre 1 ¿i 5, dec., credit prima caså, ofer maxim 52.000 {; 0766.873.031 laurtenis@yahoo.com

297. VOLUNTARI, Matei Millo, 860 mp,

299. VOLUNTARI, teren 1000 mp,

garsonierå superfinisatå, deosebitå, îmbunåtå¡it + diferen¡a, pentru apartament; 0741.691.721

3. AUSTRIAC cumpår teren agricol numai în jud. Buzåu ¿i adiacent, limitrof jude¡ului începând de la 50 ha la 2.000 5.000 ha; 0722.560.930

Militari, particular cumpår apartament 3 sau 4 camere cu plata cash. 0723.275.172

Matei Millo din Voluntari, la 100 m de toate utilitatile: asfalt, gaze, curent, canal, apa, 125 {/ mp; 0722.357.411 constantinaurelian@yahoo.com

74. SECTOR 2, 3, tineri cåsåtori¡i, cumpåråm 2 camere, cash, seriozitate, exclus agen¡ii, 50.000 {; 0786.034.266

cumpår urgent 2 camere confort 2; 0723.572.760

296. VIDRA, Mamina, schimb lot teren

intravilan zona Mamina, 450 mp, curent, drum pietruit cu auto, exista posibilitatea de vanzare in rate la cumparator, 8.500 {/ lot; 0727.518.869

2 cam. cf. 1, 2, 3, banii cash, pre¡ul zonei; 0722.335.516

39. DOMENII, cumpar 2 camere, in

11. BRAGADIRU, schimb ap. 2 cam. pt.

ciocul de ma¿ini. Front 42 m la ¿oseaua Såcele- Târlungeni, sau schimb, 10 {/ mp; 0726.059.051

73. SECTOR 1, 2, 3, 4, 5, 6, urgent, ap.

fort cumpårå 2 camere confort 1 sau 2; 021.451.02.62/ 0723.572.760

288. TÅRTŪEªTI, ora¿ Råcari, particu-

289. T¢RLUNGENI 20.000 mp lângå tal-

37. DIMITROV, Iulia Ha¿deu, schimb

Cornu- Prahova, zona reziden¡ialå, asfalt, toate facilitå¡ile, cu proprietå¡i în Bucure¿ti (teren, apartament/imobil), preferabil zona de nord; 0744.960.799

Bucuresti, suprafa¡a 300 mp, deschidere minim 12 m, ofer 1.200 {/mp; gheorghe.codreanu@yahoo.com

camere+ mansardå ¿i restaurant, într-o sta¡iune feerica ¿i de renume la munte, intens vizitatå, 750 mp vilå+ 1.750 mp teren. Cu apartament 3-4 camere frumos utiliat în Bucure¿ti, 150.000 {; 0728.768.943/ 0769.732.368

lar vând loturi teren intravilan, 550 mp, 1000 mp, urbanism P+4, electricitate la teren, gaze ¿i canalizare în zonå, 30 min din Pia¡a Victoriei pe DN7 Bucure¿ti Târgovi¿te, PUZ pentru construc¡ie locuin¡e, detalii pe site, 8.000 {; 0722.211.038 www.terenuriracari.ro

36. CÅLÅRAªI, Ulmu, 65 km de Austrada Soarelui, caså 2010, 4 cam., baie, bucatårie, 95 mp + mansardå 1.000 mp vie, apå curentå, canalizare, g, f, t, p, Lindab, 2 u¿i metalice, sau schimb cu ap. Bucure¿ti, ofer diferen¡å plus autoturism, 35.000 {; 0723.671.112/ 0744.584.318/ 0771.749.690 www.vilanova.cabanova.com

Imobiliare închirieri GARSONIERE 72. SCHIMB teren 5.600 mp, d=33 m,

2. APARTAMENTE, gars., case (inclusiv în provincie), orice confort sau stare, vinde, cumpårå, închirieazå Agen¡ia Imobiliarå Nelbo, pre¡uri reale. Avem clien¡i în a¿teptare; 0723.290.226/ 0722.625.665/ 021.242.33.41/ 021.242.21.53

287. TÅRTŪEªTI, ora¿ Råcari, 30 min. din Pia¡a Victoriei, 10 min. din centrul Renault Titu, loturi teren 550 mp, urbanism P+4, stâlpi de curent în dreptul fiecårui lot, particular, 15 {/ mp. Detalii pe site: www.terenuriracari.ro, 15 {/ mp; 0722.211.038

255. SINAIA, langa cota 1.000, zonå cu

potential de accesare pt fonduri europene pentru construirea de pensiuni ¿i hoteluri, intrare din DN71 sau schimb cu apartament in Bucuresti, teren suprafata 7.670 mp, 15 {/mp; 0722.373.494 psfotovideo@yahoo.com

Maior Coravu, Decebal, cumpår ap. 2- 3 camere, adiacent; 0726.694.254

284. TÅMÅDÅU teren intravilan lângå

244. PUCIOASA, zonå deal, 2 x 1.200 mp, ie¿ire în Dn 71, drum servitute, utilitå¡i, 3 {/mp; 0722.339.167

246. RAHOVA, Complexul Comercial Doldora, strada Pucheni, casa si teren, 1.000 mp, stradal, intravilan, toate utilitatiile, gaz, apa, curent trifazic, internet, telefon, parcare,piata, RATB,10 minute de centru, 100 {/ mp; 0723.045.391/ 0749.405.942 papuconstruct@ymail.com

35. CÅLÅRAªI, Matei Basarab,

Budimex, 34 mp, dec., mobilat ¿i utilat modern, ma¿inå de spålat. Renovat. Termen lung, 1+1 urgent, 200 {; 0766.606.010 bogdan.vlad@housexpert.ro www.housexpert.ro 84. BR¢NCOVEANU, metrou, direct

proprietar, ofer la curte garsonierå curatå, intrare separatå, mobilatå, tv, frigider, aragaz, ma¿inå spålat; 021.686.77.75

85. BR¢NCOVEANU, Olteni¡ei - ªc.

Poli¡ie, 9/10, sd, cf. 2 - sporit, g+f+p+t+um, gaze, cadå, mobilatå supermodern, superbå, 200 {/2; 021.644.25.71/ 0723.713.816 86. BR¢NCOVEANU, particular, apt

conf1, 56 mp, stradal, la Metrou, mobilat modern si utilata (masina de spålat, aragaz, frigider, microunde, televizoare, A/C), contoare, gresie, faian¡å, baie amenajata. Preferabil termen lung, 185 {; 0745.563.936 zaafira_17@yahoo.com 87. BR¢NCOVEANU, sos.Olteni¡eiPoli¡ie, 8/10, semidec, conf.2, gaze, g+ f+ p+ t+ um, color/ automatå, mobilatå modern, 2 x 200 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816

sos.Olteni¡eiPoli¡ie, 8/10, semidec, conf.2, gaze, g+f+p+t+um, color/ automatå, mobilatå modern, 2 x 200 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816

88. BR¢NCOVEANU,

89. BUCUREªTI, închiriez garsonierå,

de la 150 {; 0736.518.642

90. BUCUREªTII Noi, Depou, cf. 1, 1/3, stradal, bloc cåråmidå, curatå, mobilatå, liberå, 200 {; 0745.753.174 91. B¢RCÅ Mårgeanului, 15 min Unirii,

particular, bloc mixt, superlux, mobilat, utilat calitate, open space, bar, spoturi, ac., termopan, parchet, g, f, etc, scarå civilizatå, între¡inere micå, anun¡ real, rog seriozitate, 1+1 exclus agen¡ii, 270 {; 0768.554.999

117. CR¢NGAªI, metrou, 7/10, 42 mp,

cf. 1, decomandat, mobilatå clasic, utilatå, 200 {; 0722.268.022

118. CR¢NGAªI, parc, cf. 1 sporit, dec.,

2/4, 40 mp, g, f, p, t, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, 1+1, 250 {; 0725.556.903/ 021.440.31.55

119. CR¢NGAªI, Pod Grant, et. 8, cf. 1,

dec., 42 mp, g, f, p, t, um, AC, 240 {; 0728.689.461/ 0765.870.811/ 0743.481.141

120. CR¢NGAªI, Pod, cf. 1, p/8, mobilatå complet, g, f, termopan, contorizatå, 170 {; 253.01.13/ 0748.908.724 121. CR¢NGAªI, str. Luc¿oarei, cf. 1

sporit, s- 40 mp, 2/4, mob. modern, cu toate utilitå¡ile; 0721.109.761

122. CÅLÅRAªI, stradal, p/8, dec., îmbunåtå¡iri, 40 mp, mobilatå, utilatå, Andros, 240 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro 123. CÅLÅRAªILOR - Unirii (V. Brani¿te), particular, cf. 2, renovatå, mobilatå absolut nou, apometre - repartitoare, între¡inere micå, 250 {; 0722.755.377 124. CÅLÅRAªILOR, 44 mp, particular,

4/8, mobilatå, utilatå modern, openspace, exclus agen¡ii, 250 {; 0770.436.379

125. C¢MPIA Libertå¡ii, IOR, cf. 1, dec.,

9/10, mobilatå ¿i utilatå complet, 42 mp, 190 {; 253.01.13/ 0748.908.724

126. C¢MPIA Libertå¡ii, parc IOR, cf. 1,

dec., 42 mp, mob., utilatå complet, zonå verde, neg.; 346.44.45/ 0788.874.374 127. C¢MPIA Libertå¡ii, Patinoar, închiriez garsonierå mobilatå, famili¿ti, termen lung; 031.420.13.54 128. DECEBAL, Apostol Margarit, proprietar, etaj 8/ 8, bloc mixt, 42 mp, mobilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aragaz, frigider, tv, ac, masina spalat, 300 {; 0745.255.556 lucian.penes@hotmail.com 129. DECEBAL, Bd., Unirii, 3/8, decomandatå, ne/ mobilatå, renovatå recent, vedere stradalå, 260 {; 0728.449.209/ 0760.443.289 130. DELFINULUI, Orange, gars., cf. 1,

decomandatå, 10/12, f, g, p, u¿å metalicå, termopan, nou mobilatå ¿i utilatå; 0723.672.718/ 0764.117.681

131. DIHAM, Socului, 42 mp, cf. 1, dec.,

mobilat modern, utilatå, g/f/p/t, termen lung, disc., 200 {; 0735.427.293

132. DIMITROV, Avrig, 4/8 - 7/10, mobi-

lat modern, curat, g, f, p, stradal, 230 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

21

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare închirieri GARSONIERE 133. DOAMNA Ghica, cf. 1, dec., 35

169. DRUMUL Taberei, "Favorit", 8/9,

mobilatå + utilatå, aragaz, frigider, 200 {; 0723.627.531/ 312.31.42.

latå clasic, o lunå chirie + 1 lunå garan¡ie, 180 {; 0721.277.015/ 0769.616.447

134. DOMENII Pia¡a, garsonierå,

170. DRUMUL Taberei, "Plaza", P/10, balcon, mobilatå + utilatå, parchet, contorizatå, 200 {; 0723.627.531/ 021.312.31.42

208. FLOREASCA, Barbu Våcårescu, cf. 1, stradal, renovat recent, gresie, faian¡å, parchet, mobilatå ¿i utilatå complet/ modern, 250 {; 210.79.12/ 0788.056.188

mp, mobilatå modern, utilatå complet, balcon închis, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, apometre, obs. ma¿inå de spålat, AC, tv, neg.; 210.79.13/ 0788.248.118 mansardå, micå, 150 {; 0729.280.161

135. DOROBANºI, Ana Pan, 8/10,

decomandatå, 35 mp, finisaje, parchet, termopan, mobilatå, utilatå nou, 300 {; 021.231.42.45/ 0726.685.838 136. DOROBANºI, Perla, ofer garson-

ierå- birou 25 mp, mobilat, 250 {/lunå; 0723.519.781

171. DRUMUL Taberei, 2/10, renovatå, mobilatå modern, utilatå complet, g, f, p, t, um, ac, Favorit, 1+1, neg., 200 {; 0761.262.006 172. DRUMUL Taberei, 45 mp, zona

modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + um, 230 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com 139. DRISTOR îmbunåtå¡iri, mobilatå,

utilatå, 1+1 190 {; 0721.500.393/ 0767.795.419

140. DRISTOR metrou stradal, confort

1, mobilatå modern, utilatå, zugravita proaspåt, gresie, faianta, parchet, termopan, u¿å metalica, ma¿inå de spålat, 8/10, termen lung, avans 1+1. exclusivitate, 250 {; 0728.820.508 141. DRISTOR metrou, mobilatå, fin-

isatå, utilatå, totul modern, 1+1 220 {; 0767.795.419/ 0721.500.393 142. DRISTOR mobilatå, îmbunåtå¡iri,

utilatå, 1+1 180 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

143. DRISTOR, 2/ 8, Mc'Donalds, 40 mp, renovata recent, mobilata modern, utilitati noi, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, internet, liberå, 230 {; 0728.683.296 144. DRISTOR, 3/10, metrou, 34 mp,

mobilat, utilat, 1+1, 200 {; 0728.269.751

145. DRISTOR, 33 mp, 5/ 10, curata,

vedere parc, metrou, mobilata, complet utilata, termopane, parchet, gresie, faianta, balcon inchis, 2+1, minim 1 an, 230 euro, agentie, 230 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 146. DRISTOR, apropiere metrou,

mobilatå, modernå, utilatå complet lux, 225 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511 147. DRISTOR, apropiere metrou,

mobilatå, utilatå, 190 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

148. DRISTOR, gars. cf. 1, an constr. 1978, 36 mp, nou renovatå, mob., utilatå, 2 minute metrou, 250 {; 0724.223.314

212. GARSONIERÅ lângå metrou, confort 1 dec., etaj 3, mobilata si utilata modern, repartitoare cåldurå si apometre. Gresie, faian¡å, parchet ¿i termopan puse recent, liberå, exclus agentii imobiliare,!! 240 {; 0755.092.000

176. DRUMUL Taberei, etaj 2/ 10, Moghioros, Tip-Top, mobilata utilata complet, masina spalat, toate imbunatatirile, termopane, gresie, faianta, usa metalica, libera, bloc contorizat, zona linistita, 1+1, 180 {; 0722.779.430/ 0765.451.548 imobiliaretopcasa@yahoo.com 177. DRUMUL Taberei, Favorit, AFI Cotroceni, 1/4, cf. 1, g, f, p, um, mob. tineresc, utilatå, 200 {; 0728.689.461/ 0765.870.811/ 0743.481.141 178. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1,

semidec., g, f, p, t, um, complet mob. ¿i utilatå, 1+1, 230 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55 179. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. I,

parter, reabilitatå, gresie, faian¡å, parchet, mobilatå, ma¿inå spålat, cålduroaså, liberå; 0735.531.676/ 021.726.61.18

8/10, mobilatå, utilatå complet, g, f, liberå, 240 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

153. DRISTOR, metrou, mob., tuilatå,

curatå, 1+1, 850 L; 0732.642.070/ 0749.663.552

154. DRISTOR, mobilat, utilat, apropiere

metrou, curat, 850 L; 0763.651.612/ 0727.291.221

155. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, 5 /

8, mobilatå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g +f +p + t +UM, 230 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

156. DRUMUL Taberei (Prelun-

girea Ghencea), garsonierå, cf. 1, 2010, 31 mp, particular, centralå proprie, 2/5, mobilat nou, utilat, g, f, p, t, um, între¡inere micå, fårå comision, 200 {; 0760.123.133 157. DRUMUL Taberei (Valea Furcii), cf.

1, 2008, 36 mp, particular, 1/3, g, f, p, t, um, ac, mobilat, utilat nou, balcon, parcare, fårå comision, 220 {; 0760.123.133

158. DRUMUL Taberei - confort 1,

5/9, 32 mp, mobilatå, utilatå, liberå. Urgent;! 0726.743.970 159. DRUMUL Taberei - confort

I/decomandatå, Materna, parter/4, mobilatå, utilatå, ma¿inå spålat, curat, 200 {; 0723.255.441

160. DRUMUL Taberei - Favorit,

central, gars., cf. 1, mobilatå, u¿å met., particular, exclus intermediari, negociabil, 200 {; 0722.880.937 161. DRUMUL Taberei - Favorit,

confort 1, parter, mobilatå/ nemobilatå, utilatå, 190 {; 0729.167.677 162. DRUMUL Taberei - Parc Moghioro¿, mobilatå, utilatå lux, urgent, et. 1, 1+1, 180 {; 0722.613.539/ 0761.092.903 163. DRUMUL Taberei - Sibiu, confort 1, etaj 5, stradal, mobilatå nou, utilatå, curatå, 200 {; 0729.167.677 164. DRUMUL Taberei - Sibiu, stradalå, 7/10, mobilatå nou, AC, ma¿inå de spålat, 210 {; 0720.444.677 165. DRUMUL Taberei Billa, 3/10,

I/dec., utilatå/ mobilatå modern, 200 {; 0786.149.631 166. DRUMUL Taberei Favorit etaj 4/10 , mobilå nouå, ma¿inå spålat, TV, internet, 800 L; 0731.137.543 167. DRUMUL Taberei Plaza, etaj 1/10

mobilå nouå, utilatå complet ,TV, cu îmbunåtå¡iri, 180 {; 0731.137.543

168. DRUMUL Taberei superoferta, urgent, bd-ul Timi¿oara, 2 statii Plaza, cf. 1, dec., renovatå recent, mobilatå modern, semineu decorativ, utilatå (ma¿ina de spålat, aragaz, frigider, tv) cablu, net. Preferabil fete, 1+1, 180 {; 0726.271.040

211. GARA de Nord, cf. 1, renovata,

246. MATEI Ambrozie, particular, gar-

213. GARSONIERÅ lux, confort 1 deco-

mandat, 42 mp, etaj 3, mobilata lux si complet utilatå, gresie, faianta, parchet si termopan, um, aer conditionat si centrala proprie, este libera, exclus agentii imobiliare, 240 {; 0755.092.000 214. GARSONIERÅ, fara avans cam

de hotel 3, in reg de gars. 15 camtarif: 125 { /loc in cam dbl/luna, 150 { /cam sgl-175 {-300 {, apart. grup sanitar propriu, fara avans zona ªtefan cel Mare, Alin, 150 {; 0734.826.980 alin_crintea@yahoo.com 215. GARSONIERÅ, închiriez camerå,

baie, bucåtårie, la curte, totul mobilat, toate condi¡iile, pentru fatå, nefumåtoare, 100 {; 0727.385.419 216. GARSONIERÅ, particular,

plata lunar, cf. 1, mobilatå, utilatå recent, pre¡ negociabil, fårå avans; 0723.387.055/ 0765.234.704 217. GHICA, Tei, Bd., 2/10, confort 1, complet mobilatå, contorizatå, termopan, f, g, p, pe termen lung, disc., 350 {; 0740.969.597

utilatå, termopan, um, proprietar, 1 lunå garan¡ie, 700 L+100 L cåldura. Doinita; 0761.679.830

183. DRUMUL Taberei, în zonå lini¿titå

219. GIURGIULUI, Luicå, îmbunåtå¡iri,

lângå Parcul Moghioro¿. Recent zugråvitå, p+g+f, semimobilatå, urgent, neg., 200 {; 0721.961.423

termopan, parchet, proaspåt zugråvit, tv/ internet, la 2 studente sau familie. 0729.951.650

184. DRUMUL Taberei, Materna, P/4, cf. I, decomandat, particular, mobilat/ nemob., amenajat, liber, 200 {; 0767.279.288/ 0729.505.806

220. GIURGIULUI, Pia¡a Progresul, cf. 1, particular, mobilatå, utilatå, u¿å metalicå, balcon închis, 210 {; 0722.629.342

185. DRUMUL Taberei, Materna, parter,

mobilatå, curatå, vând remorcå auto, caså 38 km Bucure¿ti, chio¿c termopan, VW Polo, aparat pop-corn+ vatå zahår, neg.; 0731.563.407/ 0744.170.776

mobilat, utilat, liber, termopan, cablu tv, proprietari, 220 {/lunå; 0762.608.169

186. DRUMUL Taberei, Materna, stradal, particular, confort 1, balcon, bloc mixt, renovatå, utilatå complet. 240 {; 0763.409.563 187. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf.

189. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, conf.1, particular, utilatå, mobilatå complet, g+f+t 280 {; 0723.068.283

221. GIURGIULUI, ªos., proprietar,

222. GORJULUI, proprietar, Iuliu Maniu

intersec¡ie cu Moine¿ti, 7/10, conf 1, curatå, metrou, bloc mixt, meritå våzutå, exclus intermediari, 1+1, 220 {; 0722.244.890/ 0766.221.577 aglo_sweet@yahoo.com 223. GRIGORESCU, metrou, cf. 1,

6/10, mobilatå ¿i amenajatå modern 2009, utilatå, 200 {; 253.01.13/ 0748.908.724

224. GRIGORESCU, metrou, particular,

cf. 1, mob., contorizatå, utilatå, renovatå, termen lung, exclus intermediari, 1+1, 180 {; 0729.817.731 225. GRIVIºEI Calea - R.A.R., cf. 1, 30

Top, confort 2 , et.1/10, mobilatå, utilatå, termen lung, 150 {; 0723.743.674

mp, p/9, decomandatå, mobilatå, utilatå, ma¿inå de spålat, parchet, um, g+f, contorizatå, între¡inere micå, cablu etc., 230 {; 0722.391.222/ 0740.088.005

191. DRUMUL Taberei, parter, stradal,

226. GRIVIºEI, cf. 1, 30 mp, p/9, deco-

190. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, Tip-

35 mp., nemobilat, pre¡ 250 {; 021.318.36.60/ 0728.892.834

192. DRUMUL Taberei, particular

închiriez garsonierå, confort 1; 0720.114.102/ 0720.853.343

193. DRUMUL Taberei, particular, gars

conf 2, proaspåt renovatå, mobilatå, utilatå (fårå ma¿inå de spålat), tv, internet. La 5 min de Plaza, parter/10, avans o luna + garantie o lunå, 750 L; 0764.783.996/ 0765.734.301 dinescuradu@ymail.com 194. DRUMUL Taberei, Plaza România,

4/10, cf. 1, semidec., mobilatå ¿i utilatå, liberå, 200 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

195. DRUMUL Taberei, Plaza, mobilatå,

utilatå, g, f, p, t, cf. 1, dec., 200 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

196. DRUMUL Taberei, Plaza, particu-

lar, 5/10, g, f, p, t, mobilat modern, utilat, curat, neg., 240 {; 0722.290.786

200. DRUMUL Taberei, Valea Argesului,

renovata si mobilata modern, cf. 1, dec., 37 mp, utilata (masina de spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat) cablu+net., g, f, p, um, spoturi, dressing, foarte curata si intretinuta, acces RATB, market, 230 {; 0762.079.095 201. DRUMUL Taberei, Valea Furcii,

constructie noua, cf.1, 1/3, 45 mp, complet mobilatå ¿i utilatå nou, 200 {; 0723.255.441 202. DRUMUL Taberei, zona Tip-Top,

gars., cf. 2, 22 mp, mobilatå modern, g, f, t, parter, 170 {; 0740.751.934 203. DRUMUL Taberei-Plaza particular, garsoniera, conf 2, parter, proaspat renovatå, utilatå complet (fårå ma¿inå de spalat), cablu, tv, internet. Canapea extensibila, nouå. Plata o luna in avans+garantie o luna (disc), 800 L; 0764.783.996 dinescuradu@ymail.com 204. EMIL Racovi¡å, zonå, strada Moldovi¡a, proprietar, confort 1, mobilatå, utilatå modern, curatå, garan¡ie + 250 {/ lunå; 0762.827.048 205. EROII Revolu¡iei, garsonierå, cf. 3, 4/4, mobilatå, utilatå, 1 + 1 garan¡ie, 550 L; 0763.842.306/ 0729.474.365 206. EROILOR, acces metrou, caså curte, 2 cåmåru¡e mobilate modest, fårå baie, cu bucåtårie, gaze, ocazie, 400 L; 0761.600.234

mobilatå, utilatå lux, 40 mp, et. 1, urgent, 1+1, 200 {; 0724.523.385/ 0768.580.839

233. IANCULUI, Ritmului, proprietar, exclus agentii, complet mobilat, finisaje, aragaz, frigider, aer conditionat, termopan, masina spalat, cablu, internet, tv, usa metalica siguranta, proximitate metrou Iancului, liniste, 1.100 L; 0771.438.327 234. IANCULUI, Ritmului, proprietar,

garsonierå stradalå, bloc mixt, 9/10, decomandatå: aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, tv, g, f, p, tmp, internet, mobilatå, 38 mp, 5 min de metrou Iancului, 1 lunå avans + garantie, 300 {; 0741.774.456 bonciutoma@yahoo.com 235. IANCULUI, Vatra Luminoaså, 2/10, cf. 1, dec., mob., utilatå, 42 mp, stradalå, bloc mixt, 200 {; 0721.816.709/ 0761.924.898 236. IANCULUI- mobilatå, utilatå,

imbunåtå¡iri, 1+1 200 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

237. IANCULUI- Pantelimon, mobilatå

2/10, 43 mp, mobilatå, utilatå, g, f, p, 230 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

364. TITAN, 5/10, 2 minute metrou, intrare stradalå, mob. frumos, ma¿inå spålat, tv, îmb., 2 x 180 {; 0761.600.234

323. PROGRESUL, Pia¡å, mobilat, uti324. RAHOVA Bolintineanu, cf. 1/dec.,

utilatå, mobilatå lux, 1+1, et. 2, 180 {; 0724.523.385/ 0768.580.839

365. TITAN, 6/10, Policlinica Titan, confort 1, 32 mp, apropiere metrou, mobilatå, utilatå, parchet, gresie, faian¡å, u.m., balcon închis, internet, 170 {; 0720.425.031/ 0760.521.671

325. RAHOVA, Amurgului, cf. 3, particu-

366. TITAN, apropiere metrou, mobi-

lat, 150 {/ lunå; 0762.698.813

lar, garsonierå nemobilatå, apå caldå, cåldurå, apå rece, avans 1 lunå, 150 {; 0724.414.156/ 0721.476.087 326. RAHOVA, Nåsåud, cf. 1 dec., 6/8,

utilatå, 42 mp, mobilatå, liberå, zonå civilizatå, 185 {/lunå; 0754.044.338/ 0723.356.221 327. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1, dec., 3/10, g, f, p, t, mobilatå nou, utilatå, 200 {; 0723.949.182 328. REGIE, camere, cu 2 locuri, toate

conditiile, zona foarte buna, plata lunar fara avans sau garantii, intretinerea incluså, 100 {; 0786.231.079

latå, modernå, utilatå complet, 200 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

367. TITAN, Auchan, Codrii Neamtului, etaj 2/8, decomandata, 36mp, bloc mixt, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalica, geamuri termopan, mobilata, utilatå: aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, 200 {; 0726.614.495/ 0745.893.921 magic.documente@yahoo.com 368. TITAN, Auchan, garsonierå, mobi-

latå modern, utilatå, etaj 1, 40 mp, AC, 200 {; 0720.979.462/ 0723.604.232

369. TITAN, Bila Postavarul, zonå decentå, bloc stradal, 5/10, semidec., 23 mp, zugråvitå, termopan, gresie, faianta, u¿a metalicå, contorizatå, internet, aragaz, frigider, mobilata tineresc, 1+1, pre¡ atractiv, 140 {; 0758.100.191/ 0749.877.137

401. UNIRII, Belvedere Pal, parcul IOR,

Baba Novac, bloc 2010, 60 mp lux, plasma, frigo nofrost, scaun piele, a/c, 400 {; 0722.691.343 402. UNIRII, Mântuleasa, garsonierå, 50 mp, (curte), g, f, t, c, p, internet, 210 {; 0731.170.527/ 0723.626.323

403. UNIRII, Nerva Traian et. 4\8, decomandata, 42 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata si utilata modern, libera 20 decembrie, 300 {; 0723.464.628 404. UNIRII, Pia¡å, particular închiriez

garsonierå mobilatå, chiria lunar; 0722.249.110/ 0769.056.608

405. UNIVERSITATE garsonierå lux,

vedere panoramicå, utilatå, mobilatå modern 0722.265.539

406. UNIVERSITATE garsonierå lux,

vedere panoramicå, utilatå, mobilatå modern 0722.265.539

407. UNIVERSITATE, blocul Dunårea,

garsonierå, cf. 1, 1980, 45 mp, cf. 1, nemobilatå, etaj 5, negociabil, 275 {; 0723.288.108

370. TITAN, Billa, confort 2, 8/10, mobi-

latå, fårå intermediar, 1+1, 800 L; 0723.169.198

409. UNIVERSITATE, garsonierå mobilatå, utilatå complet, AC, net, g, f, t, p, i+g, 350 {; 0744.654.381

331. REªIºA Pia¡å particular, garsoniera conf.3, nemobilatå, 4/4, cuplu sau tineri cåsåtori¡i, 150 {; 0721.749.831

371. TITAN, Billa, garsonierå, confort 1,

410. UNIVERSITATE, Pizza Hut, 4/10,

332. ROMANÅ, Pia¡a, gars. 19,50 mp,

372. TITAN, Billa, garsonierå, confort 1,

254. MILITARI Pia¡a Veteranilor, metrou, particular, gars. mobilatå confort sporit, 3 stele. Negociabil chiria ¿i garan¡ia. 0720.279.332

g, f, p, um, etaj 1, utilatå, 1+1, 230 {; 0723.354.830

258. MILITARI, Cora, I, semidec., p/10,

32 mp, g, f, t, ap, isn, ct, curatå, numai pentru sediu firmå; 0725.556.908/ 021.440.31.55

259. MILITARI, Dreptå¡ii, 1/ dec., 4/8,

42 mp, balcon, g, f, t, um, mob. modern, utilatå, ma¿inå de spålat, 1+1 250 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 260. MILITARI, garsonierå Pia¡a Vet-

eranilor recent renovata, parchet, gresie, faian¡å, termopan, bucåtåria mobilatå ¿i utilatå, camera este goalå, plata 1+1, 200 {; 0724.577.780/ 0727.959.063 261. MILITARI, garsonierå, gresie,

faian¡å, termopan, AC, centralå termicå, mobilatå modern, utilatå, 250 {; 0766.491.010 262. MILITARI, Iuliu Maniu 65, garson-

mobilatå, utilatå, modern, totul nou, Andros, 250 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro 292. OBOR, Iancului, Avrig, cf. 1, 7/10,

zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, mobilatå, utilatå complet, 230 {; 210.79.12/ 0788.056.188

293. OBOR, Iancului, cf. 1, dec., supraf.

40 mp, stradal, zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, 250 {; 210.79.12/ 0788.056.188

294. OLTENIºEI ªoseaua, stradal, 1minut metrou Brâncoveanu, cf. 1, sp. dec, 55 mp, gresie toata casa, 8/10, faian¡å, u¿å metalicå, curatå, mobilatå complet, aragaz, frigider, 2tv, masina de spalat, libera din 29.12.2010 vizionari urgent, 185 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 295. OLTENIºEI, soseaua stradal, 1 min metrou Brâncoveanu, bl. dupa 1980, gresie, faiantå, uså metalicå, aer conditionat, 48 mp, dec., apometre, repartitoare, mobilata modern, aragaz, frigider, 2 tv, masina de spalat, microunde, meritå, 185 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 296. OLTENIºEI, soseaua, la 1 min. metrou Brancoveanu, cf. 1 sporit dec., 50 mp, gresie toata casa, faian¡å, uså metalica, curatå, mobilata modern, aragaz, frigider, tv, 1+1. Viz dupa 19.00 sunati acum, liberå 29-12, 185 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798

265. MILITARI, Veteranilor, 5/10, mobi-

lat + utilat, multiple îmbunåtå¡iri, zonå lini¿titå, 200 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

268. MILTARI - Gorjului. et. 1. mobilat

269. MINIª Pia¡a, particular, cf. 1, et. 1/10, mobilatå, 800 L; 0766.649.109/ 0727.458.414 270. MOªILOR zona, închiriez garsonierå la curte, cf. 1, toate facilitå¡ile, disc., chiria anticipat, 350 {; 0722.733.593 271. MOªILOR, camerå în vilå, an

2010, confort lux, elegant; 0740.059.667/ 0746.060.266

272. MUNCII Iancului, Mihai Bravu, Baba Novac, Dristor, Titan, Basarabiei, Câmpia Libertatii, ªt. cel Mare, garsoniera, exclus parter/ultimul etaj, de preferat nemobilat, exclus agentii, 180 {; 0742.055.455 anndusha@yahoo.com 273. MUNCII, garsonierå la Pia¡a

Muncii, exact lângå metrou, vis a vis de Mega Image, etaj 4, 42 metri complet utilatå, ma¿inå spålat, aer condi¡ionat, gresie, faian¡å, termopan, apometre, u¿å metalicå, 300 {; 0728.057.056 liana.dragosin@yahoo.com

ticular, garsonierå, 42 mp, parter, recent renovatå, particular, numai la firmå; 0729700037 0729.700.037 334. SEBASTIAN, Ispirescu, 5/8, dec.,

mobilatå, utilatå, renovatå, 200 {; 0728.584.935/ 0768.066.348

335. SEBASTIAN, mobilatå + utilatå

lux, et. 4, st=38 mp, cf. 1 dec., g, f, p, t, um, 220 {; 0728.093.290 336. SEBASTIAN, Parc, gars., et. 2, 42

mp, mobilatå lux ¿i utilatå, 200 {; 0722.613.539/ 0768.580.839

337. SEBASTIAN, Teli¡a, decomandatå, 40 mp, finisatå, mobilatå moder, liberå, particular, 250 {; 0744.212.102 338. SECTOR 3 garsonierå nemobilatå,

finisatå, aproape metrou, 1+1 160 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

339. STRAJA, Huedin, parter, loc par-

340. SÅLAJ, Fab. de Pâine, la curte mobilatå, utilatå liberå, preferabil o fatå, 170 {; 0764.652.021/ 0724.680.419

gresie, faianta, termopan, u¿å metalicå, tv, mobilatå modern si utilata complet. Particular, neg., 300 {; 0766.814.016 vasilevoicu@gmail.com

300. OZANA cf. 2, Balta Alba, apropiere

cf. 1, g, f, p, t, um, mobilat, utilat modern, negociabil, 220 {; 0728.689.461/ 0765.870.811/ 0743.481.141

333. SEBASTIAN Parc, kaufland, par-

298. ORIZONT, dec., 40 mp, stradal,

mobilatå, liberå, bloc civilizat, 180 {; 0754.041.305

263. MILITARI, Iuliu Maniu, garsonierå

264. MILITARI, Lujerului, metrou, 1/10,

dau cu chirie, mobilatå care are pat, dulap, maså, scaune ¿i frigider, et. 2; 0727.598.614

297. ORIZONT -AFI Cotroceni, conf.2,

299. OTOPENI, în Complexul Rezi-

38 mp, bloc 2010, zona Turbomecanica, cartier vile, loc parcare, 800 L; 0744.356.499

330. REGINA Elisabeta, Mc.Donald's,

care, boxå, complet utilatå, renovatå, persoane serioase, 200 {; 0722.247.624/ 0766.939.761

ierå, metrou la scara blocului, confort 1, 1/10, semimobilatå, zugråvitå acum, gresie, faian¡å, geam termopan, balcon închis, garan¡ie + 200 {; 021.460.31.61/ 0723.413.025

den¡ial, intrarea Måce¿ului nr. 4B, garsoniere ¿i camere mobilate, 75 - 200 {/lunå; 0744.272.019

metrou, mobilat, gresie, faian¡å, termopan, parchet, usa metalicå, televizor, frigider, aragaz, masina de spalat automata, 1X1, 150 {; 0744.475.037 nita_catalin_67@yahoo.com 301. PAJURA, gars. cf. 1, 35 mp, 8/9,

dec., mobilatå + utilatå, termen lung, neg., 190 {/lunå; 0724.827.262

302. PAJURA, gars., cf. 1, 4/4, nemobi-

latå, 600 L; 021.667.80.63

303. PAJURA, Pia¡å, cf. 1, 1/4, mobilatå

¿i utilatå, curatå, 180 {; 253.01.13/ 0745.087.966

304. PAJURA, proprietar, închiriez gar-

sonierå complet utilatå, zona Pajurei, 200 {; 0721.618.443 305. PANTELIMON Cimitirul Arme-

341. SÅLAJ, proprietar, închiriez gar-

sonierå, cf. 3, 15 mp, mobilatå, apå caldå, 700 L; 0720.429.423/ 0763.150.288 342. SÅLAJ, ªos., p/8,

superîmbunåtå¡iri, 24 mp, mobilatå, la cheie. 180 {; 0722.330.955 343. SÅLÅJAN, metrou, 7/10, cf. 1, dec., 35 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat ¿i utilat modern, 210 {; 346.44.44/ 0788.498.207 344. TEI, Facultatea de Construc¡ii, etaj

3/10, cf. I sp., dec, 40 metri patrati mobilata modern, utilata complet, usa metalica, dressing, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, balcon inchis. Particular, nu ofer comision agentiilor, 290 {; 0740.196.420 andr31af@yahoo.com 345. TEI, Sec¡ia 7, 1/8, 35 mp, mob.

decomandata, 44 mp, amenajata lux, mobilata si utilata modern, apropiere metrou, negociabil, Yellow Imobiliare, 290 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com 349. TINERETULUI - Parc , 7 / 10 ,

mobilatå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t +UM + AC, 250 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

308. PANTELIMON, Delfinului, cf. 1,

dec., spa¡ioaså, p/10, bloc stradal, liberå, mob. clasic, 180 {; 0723.949.702

350. TINERETULUI Maria Tånase, cf.1/dec. 35.8 mp, 3/8, t/p/f/g, repartitoare+apometre, aer condi¡ionat, utilat bucåtårie, mobilat modern 0724.107.379

309. PANTELIMON, OMV, Iancului,

351. TINERETULUI, 1/ 10, Mega

2, et. 3, mobilat, TV, proprietar, 170 {; 021.647.30.22/ 0721.130.122

374. TITAN, Billa, mob., tuilatå, curatå,

1+1 750 L; 0732.942.070/ 0749.663.552

Image, spatioasa, mobilata modern, bucatarie complet utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina spalat, liberå, 250 {; 0728.683.296 352. TINERETULUI, 1/8, apropiere metrou, cf. 1, dec., mobilatå, utilatå modern, 280 {; 0749.836.375

413. VATRA Luminoaså, BCR, 30 mp, toate îmb., aer condi¡ionat, u¿å metalicå, metrou, parc, pretabil birou, ID920114, 250 {/l; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

377. TITAN, Brâncu¿i, Mega Image, cf.

414. VATRA Luminoaså, Maior Coravu,

2 sporit, 1/4, renovatå, g, f, p, t, complet mobilatå ¿i utilatå modern, metrou, 1+1, 200 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

1/10, mobilatå, utilatå, zonå lini¿titå, curatå, lângå parc, 230 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

378. TITAN, Bådeni, libera cf 1 sporit, dec., t, g, f, um, ap., rep., balcon inchis in termopan, mobilatå ¿i utilatå complet. 1+1 neg., urgent, 270 {; 0745.207.027 annie_ncsl@yahoo.com

415. VICTORIEI cf. 1, Bd Iancu de Hunedoara stradal, 36 mp, spatioasa, termopan, ac, usa metalica, masina de spalat, mobilata Ikea, tv, cablu, bloc reabilitat, scara curata, civilizat, balcon inchis 8 mp, exclus agentii, 290 {; 0756.453.723 alexandra@lsconsult.ro

379. TITAN, garsonierå cf 1 sporit, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, apometre, repartitoare, aragaz, frigider, internet, cablu, mobilatå modern, balcon inchis, liberå, 230 {; 0745.207.027 mada_tod1730@yahoo.com 380. TITAN, metrou la 4 minute, bloc civilizat, mare, spatioasa, 40mp, decomandata, confort 1, balcon inchis, renovata acum, parchet, gresie, faianta, u¿å metalica, contorizata, aragaz, frigider, tv, internet, mobilata tineresc, 1+1, 180 {; 0758.100.191/ 0749.877.137 381. TITAN, metrou, 3/10, mobilat, utilat, parchet, termopan, u¿å metalicå, 750 L; 0785.348.663/ 0730.449.478 382. TITAN, metrou, cf. 1, proprietar, dotatå, utilatå modern; 0720.242.438 383. TITAN, mobilat, utilat, curat, mod-

ern, apropiere metrou, 800 L; 0763.651.612/ 0727.291.221

mob., utilatå, curatå, 1+1 800 L; 0767.787.992/ 0732.642.070

cf. 1, pe termen lung la un cuplu studen¡i, angaja¡i, are tot confortul ¿i este lângå Complexul Auchan ¿i metrou 1 Decembrie 1918, chirie lunarå ¿i 1 lunå garan¡ie, 150 {; 0724.981.634/ 0730.297.710 386. TITAN, Pallady, gars. cf. 1, dec., 34

mp, 6/10, metrou Grigorescu, 1 Decembrie, recent modernizatå, mob., contorizatå, aer condi¡ionat, bloc mixt, 1+1, 1.000 L; 021.643.61.87/ 0728.720.432 387. TITAN, parc, oferta, confort 1, mobilata modern, utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, apometre, repartitoare, liberå, 230 {; 0723.204.427/ 0769.273.709

388. TITAN, Policlinica, cf. 1, p/10.

balcon, vedere bulevard, nemobilatå, 180 {; 0744.207.261/ 021.340.09.66 389. TITAN, Policlinica, parc, confort 1,

mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, usa metalica, libera, contract Adm. Financiara, avans 1+1 garantie, 215 {; 0769.273.709/ 0723.204.427 390. TITAN, Policlinicå, particular, gar-

sonierå, cf. 1, 10/10, semidec., mobilatå, contorizatå, bloc civilizat, discutabil, 200 {; 0722.671.867

312. PANTELIMON, particular, Biseria

etaj 8/ 9, mobilata modern, tip openspace, amenajare de lux, bucatarie utilata Whirlpool; 0724.798.495 lotca_ion@yahoo.com

313. PANTELIMON, Socului, bloc IDEB semistradal 34 mp spa¡ioaså curata mobilata, utilata, canapea noua Ikea, zugravita, gresie, faianta, contorizata, zona linistita, intretinere mica, libera, 1+1, 200 {; 0721.072.111/ 021.255.65.35

354. TINERETULUI, garsonierå, bloc mixt, p/10, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopane, um, mobilatå ¿i utilatå, 300 {; 0769.693.017

392. TITAN, Potcoava, cf. 1, 4/10, mobi-

355. TINERETULUI, ªincai, stradal,

stradal, mob., utilatå, contorizatå, ac, zugråvitå recent, 200 {; 0724.275.356

276. NERVA Traian , 5 / 8 , mobilatå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + UM, 250 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com 277. NERVA Traian, 1/ 8, decomandata,

44 mp, mobilata modern, renovata recent, bucatarie utilata, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis termopan, 250 {; 0728.683.296

42 mp, mobilatå, utilatå complet, dec., 280 {/lunå; 0728.868.749

ierå mobilatå, îmbunåtå¡iri, 42 mp, 5/8, modernå, chirie x 1 garan¡ie, 250 {; 0740.170.053

280. NERVA Traian, Tulip, adiacent, mobilata modern, termopan, aer conditionat, 5/ 8, gresie, faianta, avans 1+1, libera se poate inchiria imediat, 280 {; 0740.490.236 progresimobiliare@gmail.com 281. NICOLAE Grig. int cu Basarabia, 2/10, strada Nicolae Sebe, 36 mp, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilata modern, aragaz, frigider, tv, masina de spalat curata, libera 1l+1l, viz dupa 18.00 sunati acum pt programare, 180 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798

314. PANTELIMON, spital, cf. 2, semi-

dec., s = 30 mp, renovatå recent, gresie, faian¡å, um, termopan, rulouri, mobilatå modern, utilatå complet, pre¡ neg., ac, 210.79.12/ 0788.244.750 315. PANTELIMON, Str. Pantelimon,

etaj 10, renovat, mobilat, curatat, liber, urgent, 180 {; 0735.212.536 tiger2010sx@163.com

316. PETRE Ispirescu, zonå, particular închiriez garsonierå mobilatå recent, renovatå, exclus agen¡ii, 250 {; 0766.235.015 317. PIAºA Natiunile Unite, garsonierå,

cf. 1, 30 mp, ultraîmbunåtå¡itå, modernå, 300 {/lunå; 0745.109.446 318. PIPERA, particular, City Lights, mobilatå, utilatå, parcare, 280 {/ lunå; 0730.657.524 319. POPEªTI, Pârâul Rece, garson-

ierå, are doar du¿, antenå Bum, canapea, Vasile, rapid, cotå chiria pe lunå 150 {; 0720.294.432

mobilatå, utilatå modern 0751.463.392

356. TINERETULUI, ªincai, stradal,

391. TITAN, Policlinicå, zona verde linis-

titå, 10 min. metrou, piata, Bila. Etaj 10 (4 lifturi, terasa reparata in garantie), mobilata modern, ac, tv, internet, masina de spalat, frigider, proprietar, 200 {/luna; 0723.498.602 maria.stanciu@topex.ro latå modern, utilatå complet, stradal, 180 {; 253.01.13/ 0748.908.724

393. TITAN, Potcoava, semidec., 3/10,

357. TITAN - 1 Decembrie, garsonierå, mobilatå ¿i utilatå complet, 180 {; 0722.542.060

394. TITAN, Trapezului, langa metrou, an 1976, confort 1, 35 metri patrati decomandat, etaj 8/ 10, balcon inchis termopan, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat recent, Yellow Imobiliare, 36.500 {; 0730.229.315/ 0757.602.338 yellow.touch@yahoo.com

358. TITAN - Policlinicå, particular, gars.

395. TITULESCU, Mega Image, 4/8,

mobilatå, utilatå modern 0751.463.392

8/10, mob./ utilatå recent; 0770.788.592

359. TITAN IOR, garsonierå curatå in zona linistita, bloc mixt (5 min. parc IOR, 7 min. metrou Titan) prefer familie pe termen lung. Parter, mobilata, CATV, Internet fibra RCS, frigider, TV, libera imediat, 230 {; 0721.223.283 iulian.badulescu@gmail.com 360. TITAN metrou, mobilatå, finisatå,

utilatå, 1+1 190 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

361. TITAN Poståvarului, ofer camerå

sau garsonierå la o fatå, 150-300 {; 0731.698.358

411. UNIVERSITATE, ultracentral, blocul Celini/ Intercontinental, et. 8/9, semidec., cf. 1, 32 mp + balcon cu vedere pe stradå, proaspåt renovat, ac, usa metalica, baie/ bucatarie complet utilat, gresie, faian¡å, 1.300 L; 0726.966.897/ 0765.190.333 mahyar_persia@yahoo.com

zonå civilizatå, et. 8, utilatå ¿i mob. cu strictul necesar, contoare apå, gaze, între¡inere micå, termopane, g, f, 300 L garan¡ie ¿i lunar 700 L; 0763.633.326

275. MÅRŪEªTI, Parcul Carol, parter/

Capra, decomandatå, mobilatå, 42 mp, II/10, 220 { x 3/ 190 { x 6/ 170 { x 12, curatå; 0723.221.608/ 021.423.49.22

cf. 1, dec., mob. modern, elegant, utilat nou, ma¿inå de spålat, ac, g, f, t, p, um, renovat, 300 {; 0721.816.709/ 0744.987.303

376. TITAN, Billa, particular, gars. cf. 2,

utilatå, 1+1 190 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

p+2, 34 mp, amenajat, mobilat modern, 210 {; 0726.920.389/ 0734.985.678

renovata recent, amenajare lux, mobila moderna, utilata complet, neg.; 0724.798.495 lotca_ion@yahoo.com

412. UVERTURII, Militari, conf 1 dec, 42 m, et 7/8, bloc mixt, izolat termic, renovata, complet mobilatå + AC, hotå, aragaz, tv, ma¿inå spålat, frigider, parchet, termopan, acces rapid metrou si tramvai 41, 280 {; 0736.423.400

Gresie, faian¡å termopane, curata, mobilata cu strictul necesar, contoare apa, gaze, interfon, întretinere micå. Acces rapid RATB, metrou, 700 L lunar, 300 L garantie; 0763.633.326

311. PANTELIMON, particular, 4/10, stradal, mobilatå modern, utilatå complet, g, f, p, um, totul nou, 185 {; 0722.605.687

353. TINERETULUI, bd. Sincai, 35 mp,

408. UNIVERSITATE, BNR, etaj 9/ 10,

375. TITAN, Billa, particular cf. 2, etaj 8.

346. THEODOR Pallady, metrou Trapezului, renovatå nou, mobilatå/ nemobilatå pentru 1 fatå, 1+ 1, 700 L; 0726.363.435

348. TIMPURI Noi, Tineretului, etaj 2/ 8,

310. PANTELIMON, Parc Morarilor, cf.

par¡ial, mobilatå, fårå intermediar, fårå garan¡ie, 900 L; 0751.522.181

385. TITAN, ofer garsonierå mobilatå,

306. PANTELIMON, Cimitirul Arme-

gars. cf. 1, s- 34 mp, termen lung, particular, 200 {; 0723.401.471

373. TITAN, Billa, garsonierå, confort 1,

modern, utilatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovatå recent, neg.; 210.79.13/ 0788.248.118

347. TIMPURI Noi, 3/8, apropiere metrou, cf. 1, dec., t, p, g, f, um, ac, mobilatå, utilatå modern, 280 {; 0729.564.564

307. PANTELIMON, Cimitirul Armenesc, închiriez garsonierå mobilatå modern, termopan, aer condi¡ionat începând cu luna ianuarie, zona Cimitirul Armenesc. Exclus intermediari; 0727.656.393

par¡ial mobilatå fårå intermediar, fårå garan¡ie, 900 L; 0743.857.771

384. TITAN, N. Grigorescu, metrou,

nesc, 1984, conf. 1, 37mp, proprietar, g/f/t/um, mobilata. 0768.386.058, 0729.198.255 nesc, gars., mobilatå dupå repara¡ie, exclus intermediari, preferabil cuplu, garan¡ie 2 luni, 220 {; 0722.492.032

par¡ial mobilatå fårå intermediar, fårå garan¡ie, 900 L; 0721.334.691

274. MUNCII, pia¡å, mobilatå, finisatå,

279. NERVA Traian, proprietar, garson-

241. LACUL Tei, Fac. de Construc¡ii,

NORDULUI ªOSEA, APARTAMENT O CAMERÅ 65 MP CU TERASÅ, MOBILAT LUX COMPLET UTILAT 0720.533.651

289.

322. PRIETENIEI, garsonierå, p/1, 45 mp, mobilatå, utilatå, termopan, renovatå lux, curte mare, 250 {; 0722.790.333

400. UNIRII, Alba Iulia, Moise Nicoara, cf II, 3/4, 25 mp, mobilata, utilata complet, modern, gresie, faianta, parchet, termotan, usa metalica, masina de spalat, catv, internet, termen lung, libera 1+1, 200 {; 0742.694.125

etaj 1, nemobilatå, bucåtårie utilatå, AC, termopan, um, curatå, 200 {; 0722.695.530

238. ION Câmpineanu, etaj 6, confort 1, 50 mp, semidecomandat, 1941, ultracentral, vedere panoramicå, CBR47595 55.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

240. LACUL Tei, Bdul lângå Mega Image-Parcul Circului, particular ofer spre închiriere garsonierå, cf. 1, semidec., 40 mp locuibili, toate utilitå¡ile, 250 {; 0755.124.692

conf.1, et. 4, mobilatå, g+f+p+termopan, 200 {; 0786.961.591

363. TITAN, 5 minute de metrou Titan, langa Policlinica Titan, 4/ 10, cf. 1, mobilata complet modern, utilata complet inclusiv masina spalat, toate imbunatatirile moderne 2006: g, f, p, balcon inchis, bloc mixt, 200 {; 0769.428.862

lata si utilatå complet, totul nou, anunt proprietar. Loc de joaca, grådini¡å, spalatorie, piscina, sala de fitness in interiorul ansamblului, paza 24/24, loc de parcare subteran, 280 {; 0730.109.005

291. OBOR, Bucur, cf. 1, bloc mixt,

42 mp, mobilata ultramodern si complet utilata, gresie, faian¡å, parchet, termopan, um si aer conditionat. Este renovata in urma cu 2 sapt., exclus agentii sau intermediari, este liberå, 250 {; 0757.546.546

278. NERVA Traian, 1/10, amenajatå,

proprietar, garsonierå 40 mp, g, f, p, t, aer condi¡ionat, ma¿inå spålat, mobilatå, Parcul Circului; 0761.343.131

288. NICOLAE Grigorescu-metrou,

321. PRELUNGIREA Ghencea, mobi-

399. UNIRII, Alba Iulia, cf. 2, p/10, mobilatå modern, utilatå complet, amenajatå, 200 {; 253.01.13/ 0748.908.724

253. MILITARI Lujerului, confort 1 dec.,

complet, utilatå, 180 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

239. LACUL Tei bulevard, cf. 1, 1978,

închiriez garsonierå în vilå, cf. 1, 2008, intrare separatå, 42 mp, mobilatå, 850 L; 0732.539.524

TITAN Potcoava, garsonierå mobilatå; 200{ 0722.507.708; 0725.653.640

mobilatå, utilatå, g, f, p, t,um, ma¿inå de spålat, 200 {; 0760.378.951

lux, 1+1 garan¡ie, 190 {; 0722.613.539/ 0761.092.903

231. IANCULUI, Elev ªtefånescu, 3/10,

286. NICOLAE Grigorescu, metrou, pro-

362.

329. REGIE, cazare, camere cu 2 locuri, toate condi¡iile, zona foarte bunå, 100 {/ pers; 0786.231.079

228. IANCULUI - Metrou, 1/10, mobi-

230. IANCULUI, apropiere metrou, mobilatå, modernå, utilatå complet lux, 225 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

mobilatå, finisatå, utilatå, 1+1 190 {; 0767.795.419/ 0721.500.393

320. PRELUNGIREA Ghencea, Bancpost, garsonierå vilå, curte, mobilatå complet, cheltuielile de între¡inere incluse în pre¡, 1.000 L; 021.413.02.72/ 0722.893.064

290. OBOR - Dimitrov, 3/8, mobilatå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + um, 220 {; 0729.32.34.33/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

252. MILITARI Lujerului, 3/8, cf. 1,

mobilat complet, faian¡å, gresie, termopan, tv, apometre, repartitoare, 180 {; 0722.295.546/ 0762.285.797

232. IANCULUI, metrou, cf. 1, 9/10, mobilatå ¿i amenajatå nou, utilatå, 190 {; 253.01.13/ 0748.908.724

renovatå recent, cf. 1/ dec, p/4, grilaje la geam+ balcon. mobilatå modern, utilatå (ma¿inå de spålat, aragaz, frigider, tv) gresie, faian¡å, parchet pus recent, cabinå de du¿, zonå lini¿titå, accesibilå, 200 {; 0762.079.095

251. MILITARI Cora, apropiere metrou,

mp, mobilat ¿i utilat, 2008, LCD, a/c, centralå, parcare, teraså cu baldachin, CBR47892 650 {; 0728.557.299 www.cbimobiliare.ro

198. DRUMUL Taberei, Plazza, semi-

199. DRUMUL Taberei, Romancierilor,

250. MILITARI - Or¿ova, in vilå, încålzire centralå, cu toate utilitå¡ile, pt. 2 fete sau cuplu, 300 L/pers.; 0728.865.494

267. MILITARI, Virtu¡ii, dec., 42mp,

semidec., renovatå recent, curatå, utilatå complet, termopan, um, liberå, 220 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

dec, et. 3, renovatå, mobilatå tineresc, utilatå, liberå, aproape de 41, urgent, 200 {; 0724.370.636/ 0728.981.578 mfirut@yahoo.com

latå modern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + UM, 220 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

227. HERÅSTRÅU, Sos Nordului, 65

197. DRUMUL Taberei, Plazza Roma-

nia, cf. 1/dec, mob., utilatå lux, 1+1; 0722.613.539 /0761.092.903

sonierå, 100 {; 0727.459.989

249. MILITARI - Gorjului, 6 / 8 , mobi-

266. MILITARI, Virtu¡ii, 6/8, 42 mp, cf. 1, decomandat, mobilatå utilatå complet, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 210 {; 0722.268.022

229. IANCULUI Elev ªtefånescu metrou 3/10 nemobilatå, curatå, 175 {; 0720.534.949

285. NICOLAE Grigorescu, metrou,

287. NICOLAE Grigorescu, particular,

mandatå, mobilatå, utilatå, ma¿inå de spålat, parchet, u.m., f, g, contorizatå, între¡inere micå, cablu etc., 230 {; 0720.104.025/ 0740.088.005

latå modern, utilatå, ma¿inå spalat, g + f + p + t + um, 230 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

284. NICOLAE Grigorescu, la int. cu Basarabia, cf. 1, semidec, 2/10, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, mobilatå modern, aragaz, frigider, tv, masina de spalat curata, libera, 1l+1l, viz urgent sunati acum nu ratati ocazia, 180 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798

248. MIHAI Bravu, caut colegå de gar-

257. MILITARI, Cora, gars., proprietar, 218. GIULEªTI, Cåråmidåriei, nr. 58,

283. NICOLAE Grigorescu, apropiere metrou, mobilat ¿i utilat, recent renovat, 750 L; 0763.651.612/ 0727.291.221

chet, 200 {; 210.79.13/ 0788.248.118

gresie, faian¡å, parchet, termopan, um, apometre, nemob., neutilat, termen lung, 800 L; 0724.236.200

sporit, 1973, 36 mp, particular, bloc termoizolat, g, f, p, mobilatå, utilatå, termen lung, 220 {; 0722.659.527/ 0729.026.620

metrou, mobilatå, utilatå, 180 {; 0761.394.964/ 0720.925.921/ 0757.631.511

247. METROU apropiere, faian¡å, par-

256. MILITARI, Apusului, proprietar,

1, 32 mp ,et 6/10, renovata acum, repartitoare, apometre, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, totul nou, nemobilatå, 150 {; 0757.359.191

282. NICOLAE Grigorescu, apropiere

prietar, gars. mob. utilatå, g, f, pentru cuplu nefumåtori, 250 {; 021.348.02.51/ 0765.521.420

255. MILITARI, Apusului, nemobilata, bloc 2009, superba, 50 metri patrati etajele 1-4, constructie caramida, izolat polistiren, centrala termica proprie, termopane, usa metalica, parchet, gresie, faianta, 250 {; 0722.639.229 decembrie19@yahoo.com

181. DRUMUL Taberei, Favorit-Sibiu, cf.

188. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, conf.1, particular, utilatå, mobilatå complet, g+f+t 280 {; 0723.068.283

152. DRISTOR, McDonald`s, semidec.,

sonierå, cf. 1, 31 mp, mobilatå, utilatå, termen lung, 250 {; 0744.428.895

ierå, utilatå complet ¿i renovatå. 0721.889.881

182. DRUMUL Taberei, garsonierå, cf. 1

245. MAGHERU, Bd., particular, gar-

mp, dec., garaj, mobilatå, buc., utilatå, renovatå recent, 250 {/lunå; 0722.680.579

180. DRUMUL Taberei, Favorit, garson-

150. DRISTOR, închiriez garsonierå; 151. DRISTOR, Mc., cf. 1, 6/10, renovat, mobilatå, utilatå, stradal, Ion, 200 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

21 scara 1 et 1 termopan , usa metal , mobilatå, proprietar, Paul/ Cristi, 150 {; 0763.997.933/ 00393284491333 itroitro@yahoo.it

sonierå, mobilata, utilata, misto, vedere parc Titan, 700 L; 0727.699.606

149. DRISTOR, gars. ne/mobilatå, 2/10,

0728.771.789

244. LÅCRÅMIOAREI nr 50, bl 17, apt

mobilata si utilata, et. 1/ 10, aproape de metro. Pozele sunt reale, 900 L; 0720.140.779/ 0733.600.044

1, semidec., 4/9, 32 mp, mobilatå modern, f, g, p, t, um, ac, utilatå complet, frigider, aragaz, ma¿inå de spålat, 230 {; 0728.874.502

îmbunåtå¡iri, neg., 200 {; 0761.611.796/ 0733.937.588

sonierå, cf. 1, 1986, 40 mp; 0745.833.131

173. DRUMUL Taberei, bd-ul Timi¿oara 3 sta¡ii de Plazza, renovatå recent, cf. 1/ dec, mobilatå modern, utilatå (ma¿inå de spålat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat) cablu, internet, bloc reabilitat termic, g, f, p, t, um, foarte curat, 1+1, 200 {; 0726.271.040

34 mp, dec., t+ um+ f+ g, mobilat, parter 220 {; 0749.050.931

138. DRISTOR - Metrou, 1/10, mobilatå

243. LUCªOARA Aleea, închiriez gar-

210. FOIªORUL de Foc, vilå curte 35

175. DRUMUL Taberei, Billa, particular,

ierå, 1/4, nou superamenajatå, lux, nemobilatå, între¡inere minimå, 300 {; 0722.274.245/ 0769.647.350

209. FLOREASCA, Spring Time, 3/4, decomandatå, 30 mp, zugråvitå, parchet, termopan, mobilatå clasic, utilatå, 220 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

242. LACUL Tei, Petricani, particular, gars. în vilå 2010, cf. 1, (camerå, bucåtårie, baie) separate, mobilatå, utilatå, proprietar singur, nu locuiesc acolo, 700 L; 0763.151.454

Orizont, confort lux, parter/ 3, bloc mixt, gresie, faianta, usa metalica, mobilata, aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, termopane, renovata recent, libera, 250 {; 0722.393.048

174. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, decomandata, mobilata, utilata, 40 mp, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, tv, internet, aproape parc, tramvai 41, avans 1+1, libera imediat, 220 {; 0728.106.613 avantageimobiliare@gmail.com

137. DOROBANºI, rond, fa¡å, garson-

207. FAVORIT, proprietar, cf. 1, mobi-

decomandatå, 35 mp, zugråvitå, parchet, termopan, mobilatå/ utilatå complet, 230 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838 396. TITULESCU, mobilatå complet, 1/10, dec., ma¿inå spålat, termopan, gresie, liberå 01.01.2011, 215 {; 0722.542.692 397. TRAFIC Greu, Spåtarul Preda, cf. 1, 40 mp, 5/8, mobilatå, utilatå, u¿å metalicå, nou renovatå, 1+1 garan¡ie, fårå intermediari, 800 L; 0755.811.548 398. UNIRII, 1/8, moblatå ¿i utilatå

lux, ultrafinisatå, jacuzzi, bloc `93, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708

416. VICTORIEI Pia¡a, particular închiriez gars., dotatå ¿i utilatå lux, loc parcare, între¡inere foarte micå, 300 {; 0721.530.531 417. VICTORIEI Pia¡å, utilatå + mobilatå, 36 mp, metrou, internet bloc, cupluri salariate, studente - 150 {, proprietar, Påcii - 120 {; 0732.908.697 418. VICTORIEI, 1/8, bloc 92, 44

mp, mobilatå ¿i utilatå lux, jacuzzi, parcare, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 419. VICTORIEI, Berthelot, proprietar. Nedecomandata renovatå, mobilatå utilata et 2. Metrou Romanå la 10 min. Plata lunar, garantie 500 L, utilitati lunare aprox 200 L. Se afla intr-o casa cu curte interioarå; 0723.993.172 alina.cimpoeru@gmail.com 420. VICTORIEI, Calea, 30 mp, mobilatå ¿i utilatå modern, 2 capele si fotoliu din piele, g, f, p, t, ac, aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, u¿å metalicå, balcon, 300 {; 0724.070.558/ 0744.836.762/ 0768.948.759 421. VITAN - Mall , 4 / 8 , mobilatå mod-

ern, utilatå, ma¿inå spålat, g + f + p + t + UM , 240 {; 0729.323.433/ 021.313.50.55 axxaimob_group@yahoo.com

422. VITAN - Mall, 1/4, dec., nemob., 42

mp, gresie, parchet, termopan, curatå, termen lung, 200 {; 0744.272.027/ 0760.276.220

423. VITAN Mall, 42 mp, confort 1, decomandata, Str. Banu Udrea, bloc de garsoniere, et. 8/8, balcon, mobilata, usa metalica, gresie, faianta, mocheta, frigider, aragaz, apometre, renovata recent, liberå, 200 {; 0723.852.589 424. VITAN Mall, cf. 1, 1/4, dec., gresie,

faian¡å, parchet, nemob., 45 mp, zonå lini¿titå, 200 {; 346.44.45/ 0788.874.374

425. VITAN Mall, dec., s- 42 mp, amenajatå recent, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata modern, utilatå complet (masina de spalat, tv, aragaz, frigider), cablu tv, internet, 1 luna +1 garantie 200 {; 0735.878.601/ 021.252.26.23 bogdan@investimob.ro http://www.investimob.ro 426. VITAN Mall, Str. Foisoului, etaj 3/8, modern mobilata, complet utilata, masina de spalat, termopane, gresie, faianta, balcon inchis, u¿å metalicå, interfon, 55 mp util. Avans min 3 luni, 240 {; 0726.169.000 vlad.elena.victoria@gmail.com 427. VITAN, gars. ne/mobilatå, 2/8, Obor, 3/10, 200 {; 0733.937.588/ 0746.116.121

VITAN, Mall, ofer garsonierå confort 1, mobilatå ¿i utilatå modern; 0731.950.664

428.

429. VITAN, Mall, particular, garsonierå, parter, mobilatå, utilatå, exclus intermediari; 0724.095.720 430. VITAN, Mall, proprietar, cf. 1, dec.,

42 mp, 1/4, proaspat renov., g, f, p, t, geam baie, um, apometre, ac, aragaz, frigider, mas. de spalat, televizor, internet, mob. modern, pat, canapea, liber, 260 {; 0722.442.204

431. VITAN, Mall, str. Foi¿orului, garsonierå complet mobilata ¿i utilata, etaj 5 din 8, interfon, aer condi¡ionat, balcon închis, termopane, usa de fier, suprafata 55 mp utili. Avans min. 3 luni, 240 {; 0726.169.000 vlad.elena.victoria@gmil.com 432. VITAN, Real, gars. mob., încålzire

centralå, nu doresc anticipat; 0723.773.267/ 0768.510.522

433. VITAN, Rin Grand, 52 mp, cf. 1,

renovat, u.m., t, p, bloc nou, et. 5, 320 {; 0745.384.394 434. ªTEFAN cel Mare-Colentina, cf. 1,

38 mp, semidec., parter înalt/3, renovat recent, mobilat clasic, utilat lux, superbå, Livia, 200 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

17 decembrie 2010

Imobiliare închirieri 2 CAMERE 37. BABA Novac la int. cu Câmpia Lib-

ertå¡ii, 8 minute de etrou Dristor, confort 1, decomandat, gresie in toata casa, faianta, curat, termopane, usa metalica, jaluzele verticale, curat, mobilat complet, aragaz, frigider, 1l+1l viz.urgent, 200 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 38. BABA Novac, 19 A, bloc Belvedere, 1. 1 DECEMBRIE 1918, Trapezului,

metrou, 3/4, cf. 1, dec., mob., utilat, g, f, t, um, 240 {; 0724.838.524/ 0724.514.948 2. 1 DECEMBRIE, 8/10, Pia¡a

Trapezului, 40 mp, decomandat, mobilat, utilat, gresie, faian¡å, termopane, u.m., apometre, internet, apropiere metrou, 200 {; 0720.425.031/ 0760.521.671 3. 1 DECEMBRIE- Grigorescu, metrou,

mobilat, utilat, 1+1, 230 {; 0762.136.000/ 0732.080.730

4. 1 MAI Domenii, finisat complet

nou, gresie, faian¡å, parchet, AC, mobilat nou, termopan, u¿å metalicå, disc. 375 {; 0734.325.777

et. 10, 2 cam., cf. 1, an constr. 2010, 72 mp, ap. nou mobilat lux, et. 10/12, 750 {; 0768.576.429/ 0740.787.391

39. BABA Novac, 2 camere, semi-

decomandate, apropiere parc, utilat complet mobilat mixt, bucåtårie nouå, toate îmbunåtå¡irile, negociabil, 240 {; 0752.144.198 40. BABA Novac, în zonå, Unitå¡ii,

închiriez 2 camere, cf. 1, mob. 0763.691.442/ 0723.479.632

41. BABA Novac, proprietar, decoman-

dat, cf. 1, et. 3, termopan, balcon logie, utilat, mobilat; 0722.889.084/ 021.336.22.29

42. BABA Novac, Rucår, mobilat, utilat

complet, 4/8, termopan, um, neg., 346.44.45/ 0788.874.374

43. BABA Novac- Stejarului, 4/4, semi-

decom, g+ f+ p+ t+ um+ ac, contorizate, color/ automatå, mobilate modern, superb, 2 x 300 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816

44. BABA Novac- Stejarului, 4/4, semi-

decom, g+ f+ p+ t+ um+ ac, contorizate, color/ automatå, mobilate modern, superb, 2 x 300 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816 45. BAICULUI, în zonå, apartament 2

5. 1 MAI Pia¡a Domenii, 2 camere, bloc

stradal, parter, mobilatå ¿i utilatå bucåtåria, renovat recent, igenizat, 300 { 0769.261.323

6. 1 MAI, 3/8, mobilat modern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, îmbunåtå¡iri, Ac, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 7. 1 MAI, Ciupercå, 4/7, semidec., mobilat modern, complet, curat, 250 {; 0722.755.377 8. 1 MAI, Mega Image, lux, bloc 1987, reabilitat termic, cf. 1, dec., mobilå nouå, modernå, tv, AC, ma¿inå spålat, 350 {; 0722.211.146 9. 1 MAI, metrou, cf. 1, 2/10, mobilat

modern, utilat complet, amenajat, 250 {; 253.01.13/ 0748.908.724 10. 1 MAI, Mihalache, apropiere Chibrit,

stradal, mobilat, msp, tv, curat, contorizat, negociabil 250 {; 0722.695.530

11. 1 MAI, Popi¿teanu, vili¿oarå, 2 cam.,

et. 1, gresie, faian¡å, parchet, termopane, centralå termicå, 320 {; 0721.433.215 12. 1 MAI, Turda, 2 camere, cf. 1, 2008,

56 mp, decomandat, mobilat modern, et. 1/2, g, f, t, um, ac, teraså, centralå proprie, 375 {; 0724.420.600

13. 1 MAI, Turda, mobilat, decomandat,

msp, gresie, faian¡å, um, contorizat, spa¡ios, 250 {; 0722.695.530

14. 13 SEPTEMBRIE, 3/8, mobilat,

utilat modern, ultrafinisat, ma¿inå spålat, 280 {; 313.03.24/ 0740.656.708 15. 13 SEPTEMBRIE, Lacul Plopului

nr. 5, et. 1/8, mobilat, utilat, particular; albastrio@yahoo.com

16. 13 SEPTEMBRIE, Marriott, cf. 1,

dec., 65 mp, renovat, mobilat ¿i utilat recent, 450 {; 0722.456.663

17. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, Prosper, decomandat, 3/8, imbunatatiri, mobilat, utilat, dormitor nou, termopan, parchet, gresie, usa antiefractie, 64 mp, foarte frumos. Preferabil cuplu casatorit, exclus agentii, 330 {; 0722.600.894 elena2005rai@yahoo.com 18. 13 SEPTEMBRIE- Panduri-

cam., mobilat ¿i utilat complet, 200 {; 0723.650.812

46. BANEASA, Antena 1, Belizarie, cf.

1, dec., et. 4, bloc 1985, renovat nou (g, f, p, t), mobilat, utilat complet (masinå de spalat), aer conditionat, apometre, 7 min. de parcul Herastrau, acces usor Aviatiei, Pipera, 1+1, 300 {; 0722.718.372/ 0720.831.717 imobeauty@gmail.com 47. BANU Manta, cf. 1, 54 mp, mobilat

¿i utilat birou/ locuit, semidecomandat, 10/10, amenajat proaspåt, aer condi¡ionat, parchet, termopan, u¿å dublå, contorizat, g+f, 300 {; 0722.391.222/ 0740.088.005

48. BASARABIA, Bdul, Titan, zonå lini¿titå, proprietar, etaj 1, semimobilat, termopan, stare perfectå, 290 {; 0723.551.509 49. BASARABIA, bloc nou, Diham, Potcoava complex Noor 2009, spatios, 113 mpc, 6/10, finisaje lux, mobilat si utilat integral lux, AC, masina de spalat, plita, cuptor, hota, frigider, jacuzzi, centrala, 2 locuri parcare, ocazie, 400 {/ luna; 0721.471.702/ 0768.347.237/ 0747.581.986 adrian@agentulimobiliar.ro www.agentul-imobiliar.ro

52. BASARABIA, stadion, Muncii, stradal, dec., 60 mp, 4/ 8, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, curat si spatios, mobilat modern, bucatarie open mobilata si utilata, masina de spalat, aragaz, frigider, 2 tv, cablu, contorizat, neg., 300 {; 0722.903.583 53. BATIªTEI, central, 2 cam. în vilå, p,

60 mp, 1 gr. sanitar, t, p, nemobilat, internet, pentru birou, locuri parcare, 500 {/ lunå; 0721.776.827 54. BATIªTEI, Rosetti, 2/2, nemobilat,

55 mp, firmå/ locuit, 200 {; 021.250.12.40/ 0744.331.527

55. BELLER, 1/3, mobilat nou, bucåtårie ultramodernå, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 330 {; 313.03.24/ 0740.656.708

dat, 4/4, mobilat. Seriozitate, agen¡ie; 0743.649.572 an 1990, 60 mp, 2/4, mobilat ¿i utilat modern, 480 {/lunå; 0727.730.750 58. BERCENI pia¡a Re¿i¡a, 2 cam. cf. 2,

ma¿inå spålat, ultrafinisat, 330 {; 313.03.24/ 0740.656.708

2 camere, cf. 1, închiriez (par¡ial mobilat), 300 {; 0721.230.221

22. AMZEI, Ambasada Fran¡ei, cf. 1, semimobilat, 4/7, superfinisat, bloc 1970, 65 mp, 399 {; 0722.211.146

60. BERCENI, 2 cam., confort 1, mobi-

lat, 250 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

61. BERCENI, Alexandru Obregia, cf. 1,

cam., 250 {; 0722.925.150

semidec., 67 mp, renovat ( g+f+t) mobilat, utilat, masinå de spalat, in apropiere de Sun Plaza, 1 luna +1 garantie, 200 {; 0722.718.372/ 0720.831.717 imobeauty@gmail.com

25. APUSULUI, Complex, cf. 1, com-



APÅRÅTORII PATRIEI, METROU, NEMOBILAT, TERMOPAN, PARCHET; 0761.641.295/ 0724.171.949

BERCENI, BIG, CONFORT 1, ETAJ PARTER, MOBILAT, UTILAT, IDEAL FIRMÅ/ BIROURI, PREº NEGOCIABIL; 0766.661.622

29. AVIAºIEI dec., et. 3/4, mobilat, uti-

lat complet, ma¿inå de spalat, ac, termopan, parchet, gresie, faian¡å, 3 min. metrou, balcon închis, 349 {; 0753.075.108

30. AVIAºIEI mobilat lux, îmb., multiple,

totul nou, renovat, utilat, cf. 1 sporit, 60 mp, la cheie, 390 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

31. AVIAºIEI, 1/4, mobilat lux, bucåtårie ultramodernå, ma¿inå spålat, îmbunåtå¡iri, ac, 320 {; 313.03.24/ 0740.656.708 32. AVIAºIEI, 2 cam., cf. 1, an 1988,

60 mp, 1/4, mob. ¿i utilat complet, nou, modern, 400 {/lunå; 0727.730.750 33. AVIAºIEI, Cristal Palace, 4/4, deco-

mandat, 60 mp, finisaje, parchet, termopan, mobilat/ utilat modern, 350 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

34. AVIAºIEI, Måguricea, mobilat

modern, centralå proprie, termopan, u¿å metalicå, frigider, aragaz, ma¿inå de spålat, între¡inere f. micå, fårå agen¡ii, 300 {; 0733.787.340/ 0733.787.322 35. AVIAºIEI, viz Hotel Erbasu, ap. 2 camere, bucatarie stil american, sp.65 mp utili, et. 4/4, terasa reparata, renovat si mobilat modern,utilat complet, termopan,gresie, faianta, masina rufe, A/C tv lcd, liber, pret fix, 340 {; 0724.798.495 lotca_ion@yahoo.com 36. AVIAºIEI, ªerbånescu, 2 camere,

cf. 1, an 1988, 58 mp, 2/4, dec., 2 balcoane, mob., utilat, 360 {; 0724.559.114

77. BRÂNCOVEANU, str. Pomârla (apropiere metrou), decomandat, cf. 1, et. 2, mobilat, utilat 350 {; 0723.671.116

1/10, nemobilat, utilat, pretabil firmå, 270 {; 253.01.13/ 0745.087.966 114. CIªMIGIU, Sala Palatului, langa

parc, 62 metri patrati, et. 2/ 7, decomandat, centrala proprie, dressing, camara, 2 balcoane inchise, mobilat si utilat complet, renovat acum, toate dotarile, negociabil, 380 {; 0757.359.191

78. BR¢NCOVEANU, 2 camere, dec., an 1974, 50 mp, mob., gresie, faian¡å, u¿å metalicå, aer cond., 300 {/ lunå; 0767.543.583

115. CIªMIGIU, Sala Palatului, semide-

79. BR¢NCOVEANU, 2 camere, decomandat, stradal, recent renovat si mobilat modern, utilat, parchet, gresie, faianta, termopane, usa metalica, balcon inchis, termen lung, 1+1 garantie, 300 {; 0762.609.520

116. COLENTINA cu Teiul Doamnei, închiriez ap. 2 camere, dec., cf. 1, 50 mp, 1979, utilat ¿i mobilat, cablu, net; 0722.412.267/ 0744.345.259

80. BR¢NCOVEANU, Lamote¿ti, cf. 2,

2/4, mob., utilat, cablu, internet, g, f, t, p, um, foarte curat, 230 {; 0752.116.998 81. BR¢NCOVEANU, metrou, Alunisu-

lui 49, în vila 2008, etaj 2/2, renovat, centrala, ac, 70 mp utili, 3 terase (90 mp), termopan, parcare, p, g, f, ideal birou, partial mobilat si utilat, stradal, proprietar, 350 {/luna; 0744.708.060 vlad.micsunescu@gmail.com 82. BR¢NCOVEANU, Olteni¡ei, et. 5/8, mobilat, utilat modern, id 798, 300 {/lunå; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 83. BR¢NCOVEANU, stradal, cf.1, et. 1/10, mobilat si utilat 60m, decomandat totul nou videointerfon, masina de spalat combina frigorifica internet wireless, lcd calorifere, aluminiu apart. este izolat pe exterior+loc parcare, 1.600 L; 0743.117.360 joe.cristian@gmail.com 84. BR¢NCOVEANU, zona Cetatea

Veche, ofer 2 camere; 0755.200.032 85. BUCUR Obor, str. Avrig, semideco-

mandat, termopan, izolat, mobilat si utilat, masina de spalat, aer conditionat, etaj 10/ 10, liber de la data de 01.02. 2011. Avans 1 luna+1 luna garantie, 300 {; 0723.368.008 michaelarobu@yahoo.com 86. BUCUREªTI, Bd. Theodor Pallady,

2 camere, confort 1, AC, termopane, mochetat, et. 8/10, aproape de metrou 1 Decembrie, 250 {; 0724.574.359 87. BUCUREªTI, Militari, sta¡ia Gorju-

comandat, etaj 6/11, mobilat si utilat modern, gresie, faian¡å, parchet, termopan, disponibil, 450 {; 0744.816.782/ 0736.049.094

117. COLENTINA utilat, mobilat, persoane serioase, discutabil, garantie 2+2, exclus agentie, 250 {; 0741.058.562 118. COLENTINA, 2 cam., an con-

str. 2009, 55 mp, Rose Garden, mob., ap. nou, 400 {; 0722.367.557 119. COLENTINA, 2 camere, p/8, Teiul

Doamnei, mobilat complet, utilat, balcon, termopan, um, 2 l x 250 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 120. COLENTINA, 9/10, Doamna Ghica, 40 mp, decomandat, mobilat, utilat, ma¿inå spålat, parchet, gresie, faian¡å, termopane, u.m., apometre, internet, 200 {; 0720.425.031/ 0760.521.671 121. COLENTINA, capåtul tramvai 21,

2 camere la curte; 0766.684.397/ 021.655.66.34

122. COLENTINA, D-na Ghica, dec.,

ne/ mobilat, curat, liber, 250 {; 0761.615.258/ 0722.302.773

123. COLENTINA, Doamna Ghica, 2

camere, dec., complet mobilat ¿i utilat, ma¿inå spålat, recent zugråvit, f. curat, termopan, proprietar, et. 10, 230 {; 0723.683.581/ 0722.957.045 124. COLENTINA, îmbunåtå¡iri, liber, nemobilat- mobilat, 230- 280 {, negociabil; 0723.785.864/ 0741.572.431/ 0767.080.162 125. COLENTINA, Kaufland - Obor, cf.

1, circular, 5/10, mobilat + utilat complet, reabilitat termic, termopane, contorizat, parchet, aer condi¡ionat, 300 {; 0722.391.222/ 0740.088.005

89. BUCUREªTII Noi, Laromet, 2

59. BERCENI ªos., (lângå Sun Plaza),

proaspåt renovat, demisol, 200 {; 0744.651.596

abil 2 camere decomandate full option. 0785.089.476

127. COLENTINA, Kaufland, imobil

21. AMZEI, 2/8, mobilat lux, utilat,

28. AVIATORILOR, Kiseleff, proprietar,

76. BRÂNCOVEANU -Bålti¡a conven-

113. CIªMIGIU, Regina Elisabeta, cf. 1,

mp, imobil nou, parcare, amenajat 2009, mobilat, 250 {; 0722.657.204

decomandat, etaj 8/ 10, 56 metri patrati mobilat clasic, utilat, curat, proaspat varuit, luminos, 250 {; 0722.252.367

36 mp, termopan, parchet, gresie, u¿å metalicå, baie renovatå, gresie, faian¡å, instala¡ii sanitare, 200 {; 0771.202.443/ 021.331.00.26

27. ASMITA Gardens, 2 camere, 75 mp, mobilat, AC, parcare, teraså, 550 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

lat, îmbunåtå¡iri, fårå avans, 210 {; 210?. 210?. 210?.210 {; 0764.231.378/ 0733.536.885

utilat modern, ultrafinisat, vedere parc, 320 {; 313.03.24/ 0740.656.708

88. BUCUREªTII Noi, 2 Coco¿i, 54

20. AMBASADA Danemarcei, zonå reziden¡ialå, particular, 2 cam., condi¡ii lux, liber, negociabil, 500 {; 0744.916.034

26.

75. BERCENI, zonå bunå, mobilat, uti-

112. CIªMIGIU, 6/9, mobilat lux,

51. BASARABIA, Stadion Lia Manoliu,

57. BELLER, Doroban¡i, 2 cam., cf. 1,

plet mobilat ¿i utilat clasic, anticipat 2+1 garan¡ie, 270 {; 0720.269.901

2 camere la curte, condi¡ii bloc; 0729.851.393/ 0760.030.294

126. COLENTINA, Kaufland, 2 cam., cf. 1, 56 mp, semidecomandat, mobilat, utilat, gresie, faian¡å, parchet, et. 10, apometre, repartitoare, termopane, proprietar, 260 {; 0765.512.595

19. ALBA Iulia P-¡a, apartament 2

24. ANASTASIE Panu, cf. 1, ap. 2

74. BERCENI, zona, particular închiriez

mobilat ultramodern, bucåtårie utilatå, ma¿inå de spålat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, aer conditionat, apropiere parc, liber, 450 {; 0752.220.923

3/8, cf. 1, dec., bloc civilizat, mobilat, 250 {/ lunå; 0721.275.684

56. BELLER, 2 camere, decoman-

23. AMZEI, Pia¡a, apartament 2 camere, 5/8, confort 1, mobilat, utilat, recent renovat, 350 {; 0726.232.398

camere mobilate, noi utilate, metrou, 220 {; 0721.982.605/ 0769.806.805

lui, 2 cam., cf. 1, dec., foarte frumos mobilat, cu toate cele necesare, 280 {; 0771.559.233/ 031.806.90.67

50. BASARABIA, Pescåru¿ului, etaj

stradal, ideal firmå, parter, renovat recent, 300 {; 021.319.78.04 0723.515.199 camere, confort 1, 58 mp, etaj 4/8, cosntructie 1990, mobilat ¿i utilat, 400 {; 0727.505.410

73. BERCENI, Turnu Mågurele, 2

111. CIªMIGIU, 6/10, Sala Palatului,

62.

 63. BERCENI, Big, particular, 2 camere, mobilat, utilat, termopan, izolat termic, parchet, aer condi¡ionat, gresie, seriozitate; 0722.451.222 64. BERCENI, Brâncoveanu, cf. 1, nemobilat- mobilat, liber, 220- 270 {, negociabil; 0723.785.864/ 0741.572.431/ 0767.080.162 65. BERCENI, Brâncoveanu, Lamote¿ti,

cf. 2, dec., p/10, nemob., neutilat, recent renovat, îmb., liber, 180 {; 0722.891.941/ 0742.229.822 66. BERCENI, Budimex, particular, 2 camere, cf. 1, etaj 6/8, îmb. ¿i mobilat; 0722.821.680 67. BERCENI, Cultural, mobilat, utilat

clasic, decomandat, particular, etaj 10/10, 210 {; 0765.583.346

camere, caut colegå apartament, mobilat, utilat, 100 {; 0729.639.063 90. BUCUREªTII Noi, particular,

apartament 2 camere, etaj 7, mobilat, utilat; 0769.098.494 91. BUCUREªTII Noi, stradal/ depou,

2/4, semidecom, g+ f+ p+ t+ um+ balcon, microcentralå, color/ automatå, mobilate deosebit, 200 { x 3 luni+ 1 lunå/ garan¡ie 021.644.25.71/ 0723.713.816 92. BUCUREªTII Noi, stradal/ depou, 2/4, semidecom, g+ f+ p+ t+ um+ balcon, microcentralå, color/ automatå, mobilate deosebit, 3 luni+ 1 lunå/ garan¡ie 200 {; 021.644.25.71/ 0723.713.816 93. BUDIMEX, în zonå, particular, ap. 2

cam., cf. 2, semidec., et. 4, par¡ial mob., primele 3 luni: 190 {; 0723.634.995

94. BÅNEASA -Sise¿ti Lac, 2 camere,

67 mp utili, mobilat modern, finisaje de excep¡ie, complex reziden¡ial de lux, 650 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 95. BÅNEASA, 1/5, decomandat, bloc

2009, [t+p+ap+g], mobilat, CBR31174 550 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 96. BÅNEASA, Academia de Poli¡ie,

decomandat, mobilat, termopan, parchet, gresie, faian¡å, garaj, liber imediat, avans 1luna+ 1garan¡ie 200 {, 200 {; 0740.490.236 progresimobiliare@gmail.com 97. BÅNEASA, apart. cu multiple imbunatatiri, complet mobilat si utilat. Zona curata si linistita, 200 metri distanta de parcul si Lacul Herastrau, piata vis-avis de apart., 400 {; 0724.511.770 gungorleila@hotmail.com 98. BÅNEASA, Marinarilor, 2 camere,

cf. 1, an 1982, 58 mp, 1/4, dec., 2 balcoane, mob., utilat, 390 {; 0724.559.114

99. BÅNEASA, zona reziden¡ialå, bloc

nou, N, suprafa¡å 160 mp, nemobilat, ultralux, 800 {; 0744.837.852

100. CAMIL Ressu, Ambrozie, situat la

5 minute de metrou N. Grigorescu si de parcul IOR, 1/10, confort 1, dec., complet utilat, renovat 2010, costuri minime utilitåti (caldura si curent) proprietar, 320 {; 0727.226.339 gabi160671@yahoo.com 101. CAMIL Ressu/ Istriei, 2/8, dec, cf 1,

mobilat, utilat, curat, proprietar, 280 {; 0725.772.304

102. CANTEMIR Budapesta, 2 camere, semidecomandat, mobilat, utilat, modern, etaj 6/8, 400 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007 103. CANTEMIR Budapesta, stradal,

cf.1, dec., nemobilat, fårå imbunåtå¡iri. 220 {; 0744.579.115

104. CANTEMIR, Budapesta, 2/8,

mobilat, utilat lux, ultrafinisat, microunde, ma¿inå spålat, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 105. CANTEMIR, Budapesta, et 4

decomandat stradal renovatå, 290 {; 0741.160.332 106. CANTEMIR, Domo, aparatment 2

68. BERCENI, Giurgiului, IDEB, et. 2, cf. 1, dec., 55 mp, 3 balcoane, centralå proprie, mob., utilat, 200 {; 0748.133.331/ 0762.564.429

camere, 7/9, 54 mp, semidecomandat, renovat 2009, mobilat modern, nou, utilat complet, cablu tv/ internet, gresie, faian¡å, parchet, termopan, ac, u¿å metalicå, loc parcare, 375 {; 0733.751.164

69. BERCENI, Giurgiului, particular, cf.

107. CAROL/ Armeneascå 52 mp, 7/8,

1, semidec., termopan, masina spalat, aer condi¡ionat, apropiere metrou Eroii Revolu¡iei. Aveti tot ce trebuie pentru a va simti ca acaså. Va rog lasati mesaj. Multumesc; 270 {; danzari1@hotmail.com 70. BERCENI, P-ta Sudului, complet

mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis termopan, instalatii noi schimbate, 230 {; 0728.160.095 adrian.paraschiv@ddainvest.ro 71. BERCENI, proprietar, ap. 2 camere

în vilå, semidecomandat, mobilat, totul nou, 250 {; 0724.290.945/ 0767.122.522

72. BERCENI, sector 4, 2 cam., cf. 1,

particular, complet mobilat, utilat, îmb.; 0745.400.072

ultracentral, nemobilat, cu imbunåtå¡iri, pretabil birou/ firmå, CBR47705 320 {; 0730.177.209/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

108. CENTRAL, 2 camere mobilat lux ¿i

complet utilat, gresie, faian¡å, parchet, termopan ¿i 2 aer conditionat, spoturi. Etaj 2, aproximativ 70 mp, apartamentul este liber, exclus agentii, 350 {; 0752.546.546

nou, utilat complet, ultramodern, usa metalica, aer condi¡ionat, plasma, centrala proprie, frigider, masina de spalat, loc de parcare, rog seriozitate, 350 {; 0726.759.915/ 0766.720.709

189. DRISTOR, 2 cam., cf. 1, 1967, 55

150. CÅLÅRAªI, Maior Coravu,

190. DRISTOR, 2/8, mobilat mod-

semidec., mobilat, utilat, contorizat, 200 {; 0729.889.441 Matei Basarab, Decebal, închiriez 2 camere, adiacente; 0726.694.254 151. CÅLÅRAªI, Sf. Mina, 2 camere, 50 mp, renovat, dec., 3/4, nemobilat, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, cp apartament; 0770.287.091 152. CÅLÅRAªILOR, Calea, aparta-

ment 2 camere mobilat, 400 {; 0744.500.324

153. CÅLÅRAªILOR, Calea, Hala Tra-

132. COTROCENI, apartament superb,

2 camere, cf. 1, semidec., 1960, 85 mp, mobilat, utilat, în vilå, curte proprie, zonå centralå, lini¿titå, 450 {; 0721.115.770 133. COTROCENI, Arenele BNR, P/2,

44 mp, spa¡ios, renovat recent, nemobilat, zonå lini¿titå, CBR45842, 450 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 134. COTROCENI, Carol Davila, 1/2,

dec., buc. utilatå, nemobilat, ct, finisat totul nou, 350 {/lunå; 0722.680.579 135. COTROCENI, Pia¡a, P/1, 59 mp,

Basarab, 2 cam., cf. 1, an constr. 2000, stradal, 2/4, mobilat clasic, renovat recent, utilat, apometre, repartitoare cåldurå, aer condi¡ionat, disc., 320 {/lunå; 0722.325.229 155. CÅLÅRAªILOR, stradal, renovat recent, modern, ma¿inå spålat, aer cond, u¿å metalicå, langa Hiperyon, teraså mare, 5 min de Unirii, particular, 350 {; 0724.594.890 george_b22@yahoo.com 156. C¢MPIA Libertå¡ii, Gh. Petra¿cu, 2

cam., 4/8, semidec., mobilat, utilat, termopan, g+f+p, particular; 0744.353.511

157. DECEBAL Cålåra¿i, 2/4, 60 mp, g,

f, p, t, AC, um, utilat, mobilat modern, 375 {; 0732.320.501

158. DECEBAL, 2/8, mob. modern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 330 {; 313.03.24/ 0740.656.708 159. DECEBAL, Bd., Unirii, 3/8, deco-

mandat, ne/ mobilat, renovat recent, vedere stradalå, 350 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

160. DECEBAL, Calarasi, 2/ 8, deco-

mandat, mobilat modern, bucatarie utilata, masina de spalat, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, tv, microunde, 2 balcoane, 340 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

164. DIMITRIE Cantemir, cf. 1, semidec., 7/9, mob. modern, utilat, g, f, contorizat, liber, 300 {; 0722.891.941/ 0742.229.822

utilat complet, gresie, faian¡å, um, termopan, parchet, Obs.: ac, ma¿inå de spålat, 300 {; 210.79.13/ 0788.248.118

139. CR¢NGAªI, 3/8, cf. 1, dec., g, f, t,

um, mobilat modern, utilat complet, 250 {; 0728.689.461/ 0765.870.811/ 0743.481.141

140. CR¢NGAªI, apartament 2 camere, cf. 1, 1984, 55 mp, decomandat, mobilat modern, îmbunåtå¡iri, contorizat, termen lung, 270 {; 0730.861.430/ 0760.072.938 141. CR¢NGAªI, apartament 2 camere, mobilat modern, renovat, utilat complet, AC, ma¿inå spålat; 0721.613.424

167. DOAMNA Ghica, Ripiceni, 2 cam.,

168. DOMENII Pia¡å, închiriez ap. 2

169. DOROBANºI, (Pia¡a Doroban¡i), 2

camere, et. 2/p+4, 53 mp, amenajat, mobilat modern, 380 {; 0734.985.678 170. DOROBANºI, 1/ 8, BRD, decomandat, mobilat ultra modern, bucatarie complet utilata, masina de spalat, imbunatatiri multiple, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, balcon inchis termopan, liber, 340 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26 171. DOROBANºI, 1/4, 65 mp, ultrafinisat, mobilat ultralux, utilat complet, 330 {; 313.03.24/ 0740.656.708 172. DOROBANºI, Ambasada Turcå, parter înalt, nemobilat, 50 mp, zugråvit, parchet, centralå proprie, firmå, 350 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838 173. DOROBANºI, BCR, 12/14, deco-

mandat, 60 mp, finisaje, parchet, termopan, mobilat, utilat nou modern, 500 {; 0726.685.838/ 021.230.31.71 174. DOROBANºI, BRD, 1/8, zugråvit,

curat, izolat termic, 350 {; 0722.755.377

176. DOROBANºI, Mario Plaza, bloc

177. DOROBANºI, Perla, 2 camere, 84 mp utili, parter, vilå nouå, bucåtårie mobilatå, 650 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 178. DOROBANºI, Perla, 2 camere, semidecomandat, nemobilat, igienizat, pretabil firmå, 250 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007 179. DOROBANºI, Perla, proprietar, et.

2, semidec., mobilat ¿i utilat complet, ma¿inå de spålat, internet, foarte curat, 1+1, liber, negociabil, 300 {; 021.348.57.91/ 0724.782.100

180. DOROBANºI, Perla, superfinisat,

open-space, mobilat, 55 mp, ideal locuin¡å/ birou, 390 {; 0727.777.951

181. DOROBANºI, Polonå, renovat recent, mobilat nou, AC, decomandat, 350 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199 182. DOROBANºI, studio, openspace, 75 mp, mansardå (p+3), mobilat modern, utilat, la cheie; 0744.569.363

142. CR¢NGAªI, Ceahlåu, foarte aproape de metrou, ap. renovat recent, mob. ¿i utilat modern, 5/8, 250 {; 0730.556.919 143. CR¢NGAªI, cf. 1, dec., et. 2/8, S-

184. DOUÅ cam., mobilat ultramodern si

144. CR¢NGAªI, decomandat, etaj 3, gresie, faianta, termopan, mobilat si utilat complet, 250 {; 0728.380.205 145. CR¢NGAªI, închirez apartament 2

camere zona Crânga¿i. Pre¡ negociabil; 0722.594.095

complet utilat, etaj 2, 65mp. confort 1 dec, gresie, faianta, parchet si termopan, aer conditionat, centrala proprie si jacuzzi, recent renovat, exclus agentii sau alti intermediari, 340 {; 0724.881.994 185. DOUÅ camere, parter/p+ 3 braziliei

capitale, zona lux, imobil cochet, curte interioara, loc parcare, centralå bloc, stradal, 5 min pe jos romana/dorobanti/ parchet, utilat, termopane, usa metal aer conditionat, firma/locuit, 425 {; 0744.552.662 andreistoiciu@gmail.com

146. CR¢NGAªI, lac, ap. 2 camere,

109. CINEMA Patria (lângå), ap. 2 cam.,

semidecomandat, mobilat, totul nou, 350 {; 0722.453.488

186. DOUÅ camere, particular închiriez ap.2 cam. et2/4, mobilat. Exclus intermediari (agen¡ii); 0728.724.622

110. CIªMIGIU, 2/ 8, apropiere parc,

147. CR¢NGAªI, parc, cf. 1, dec., 2/4, g, f, t, ap, mobilat, aragaz, frigider, 1+1, 270 {; 0725.556.903/ 021.440.31.55

187. DOUÅ camere, recent renovat, complet mobilat, termen lung, garan¡ie negociabilå, 150 {; 0726.117.921/ 0721.626.311

cf. lux, toate utilitå¡ile, cu centralå de bloc; 0744.855.631/ 0753.067.190

Sala Palatului, mobilat modern, utilat complet, masina de spalat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, 330 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

148. CR¢NGAªI, particular, curte caså

¿i intrare separatå, mobilat, g, f, p, t, utilitå¡i, tv, frigider, aragaz, ma¿inå spålat, curat; 0760.315.911

198. DRISTOR, Rm. Sårat, 3/4, renovat,

mob. modern, complet, foarte curat, g, f, t, um, toate utilitå¡ile, aproape Real, proprietar; 0742.358.084 199. DRISTOR, Strada Baba Novac in

intersectia cu Campia Libertå¡ii, cf. 1, dec, gresie in toata casa, faianta, termopane, usa metalica, mobilat complet, jaluzele verticale, aragaz, frigider, tv, masina de spalat 1l+1l, liber, viz urgent, 200 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 200. DRUMUL Gåzarului, particular,

conf.2, dec, 1/4, nemobilat, g+f+p+a+r, zonå lini¿titå, 1+1 lunå. 200 {; 0786.478.484 201. DRUMUL Taberei - Billa, decomandat, zugråvit, mobilat, utilat, g+f+p+t, liber, 200 {; 0729.167.677

mandat, parter/10, toate facilitå¡ile; 021.745.46.62/ 0752.298.801

188. DRISTOR nemobilat, et.5/8, curat,

decomandat, discutabil, meritå vazutå, 230 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

ga¿i, ne/ mobilate, etaje intermediare, 250 { - 280 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

231. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, str

Târgul Neam¡, cf 1, mobilat, utilat modern, termopan, gresie, faian¡å, parchet, izolat termic renovat recent, loc de parcare, contorizat, ma¿inå de spålat, liber, 280 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881 232. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, TipTop, confort 2, faian¡å, gresie, parchet, termopan, mobilat/ utilat complet, termen lung, 230 {; 0723.743.674

209. DRUMUL Taberei, 2 camere, cf. 1,

dec., 3/10, g, f, p, t, um, mob. ¿i utilat, 1+1, 250 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

210. DRUMUL Taberei, 2/4, Billa Trico-

dava, confort 1, dec., mobilat, gresie, faian¡å, ma¿inå spålat, tv, 200 {; 0726.004.932

211. DRUMUL Taberei, 3/4, decoman-

dat, g, f, mobilat, utilat, curat, vizavi Plaza, urgent, 900 L; 0761.262.006

212. DRUMUL Taberei, 52 mp, confort

1, decomandat, Parc Moghioros, etaj 2, mobilat utilat complet nou, masina spalat, toate imbunatatirile, termopane, gresie, parchet, usa metalicå, liber, bloc contorizat, 1+1, negociabil, 240 {; 0722.779.430/ 0765.451.548 imobiliaretopcasa@yahoo.com www.imobiliaretopcasa.ro 213. DRUMUL Taberei, aleea

Timi¿oara, decomandat, etaj 2, confort 1, complet utilat, mobilat calitate, contorizat, prefer familie, garan¡ie+ 230 {; 0372.772.554

2 camere, mobilat, utilat, renovat, îmbunåtå¡iri, 240 {; 0727.497.697 269. GIURGIULUI, particular, deco-

mandat, contorizat, mobilat, frigider, aragaz, ma¿inå spålat, televizor, termopan, parchet, 230 {; 0730.618.565/ 0730.618.566

270. GIURGIULUI, Toporasi, mobilat modern, bucatarie utilata complet, curat, proaspat renovat, confort 1, semidecomandat, termopan, gresie, faianta, apometre, repartitoare, masina de spalat, liber. Merita vazut, 170 {; 0724.363.781 office@cir-centrulimobiliar.ro www.cir-centrulimobiliar.ro 271. GLORIA, I.O.R., Baba Novac, 2 camere, cf. 1, dec., circular, 6/10, renovat, mobilat, utilat modern, liber, 325 {; 0722.517.158 272. GRIGORESCU, metrou, cf. 2 sporit, dec., 9/10, mobilat, utilat, liber, 1+1 garan¡ie, 230{; 0765.643.014 273. GRIVIºA, particular, Grivi¡a

274. GRIVIºEI, A¿chiu¡å, 2 camere, cf.

236. DRUMUL Taberei, particular ofer 2

275. GRIVIºEI, Calea, 5 min. metrou,

10/10, g, f, p, termopan, nemobilat, 200 {; 0723.272.097 camere, cf. 1, 1980, 55 mp, mobilat, utilat, renovat complet, apometre, repartitoare, balcon, zonå lini¿titå; 0723.390.833

237. DRUMUL Taberei, particular, circu-

lar, g+f+t, u¿å metalicå, TV+net, apometre, mobilat, utilat, termen lung, u¿or negociabil, 280 {; 0727.868.286

238. DRUMUL Taberei, Valea Doftanei,

confort 1, decomandat, parter, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat nou, utilat, bloc 2009, statie RATB, liber, 1+1 garantie, 280 {; 0722.222.667

239. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei,

decomandat, complet utilat, aragaz+ frigider+ ma¿inå de spålat, proprietarå, 1 lunå garan¡ie + 230 {; 0763.648.694

1, s- 52 mp, mob. clasic, etaj inferior, liber, 270 {; 0764.474.716

55 mp,renovat 2010, mobila moderna, utilat complet, gresie, faianta, parchet, balcon inchis, 250 {; 0728.380.205

276. GRIVIºEI, metrou 1 Mai, 2 camere, cf. 1, an 1970, 55 mp, 7/8, semidec., mob./ nemob., neg., 270 {; 0724.559.114 277. HERÅSTRÅU, 1/4, bloc 2008, 90

mp, 2 gr. sanitare, living 40 mp, mobilat modern, nou, canapele piele, plasmå, 650 {; 210.34.15/ 0722.350.388

278. HERÅSTRÅU, Sos Nordului, vav parc, 85 mpu, mobilat ¿i utilat complet, imobil nou, disponibil imediat, CBR45437 900 {; 0728.557.299 www.cbimobiliare.ro 279. HERÅSTRÅU, ªos Nordului, 80

240. DRUMUL Taberei- Plazza, I, semi-

mpu, decomandat, et 3/5, imobil nou 2008, utilat ¿i mobilat complet lux, CBR46141 1.150 {; 0728.557.299 www.cbimobiliare.ro

241. DRUMUL Taberei-Billa-Valea Cålugåreascå, 2/4, dec., mobilat clasic, utilat, 200 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

280. IANCULUI, 2 camere, semide-

dec., g, f, t, um, p, ap, rep, mobilat modern, recent renovat, 200 {; 0725.556.908/ 021.440.31.55

Ghencea, 2/3, dec., 70mp, nemobilat, contruc¡ie 2008, centralå, um, termopan, parchet, ac, baie col¡, 200 {; 0722.295.546/ 0762.285.797

mobilå nouå, utilat complet, cu îmbunåtå¡iri, 230 {; 0731.137.543

268. GIURGIULUI ªos., proprietar ofer

235. DRUMUL Taberei, Parc Moghioro¿,

205. DRUMUL Taberei - Sibiu,

208. DRUMUL Taberei Plaza etaj 3/10

struc¡ie 2008, et. 2, finisat lux, mobilat modern, utilat, centralå proprie, 260 {; 0723.242.640

(garå), 2 camere, 2 decomandate, nemobilate (necesitå zugråvit), 1+1, pre¡ discutabil; 0720.820.726

242. DRUMUL Taberei-Favorit, decomandat, 8/10, mobilat, utilat, curat, zonå lini¿titå, termen lung; 0743.015.288

stradal, etajul 7, mobilat, utilat clasic, t+um, ma¿inå de spålat, 220 {; 0720.444.677

267. GIURGIULUI -Topora¿i, con-

torilor, mobilat, utilat complet, apropiere mijloace transport, curat, urgent, 200 {; 0761.262.006

204. DRUMUL Taberei Romancierilor, confort I, 6/10, îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat modern, 250 {; 0723.255.441

207. DRUMUL Taberei Favorit, 60 mp, etaj 4/10, mobilå nouå, ma¿inå spålat, TV, internet. 1.000 L; 0731.137.543

183. DOROBANºI, ªtefan cel Mare, bloc 90, decomandat, renovat, mobilat ¿i utilat lux, nou, canapea de piele, tv, gresie, faian¡å, parchet, termopan, frigider, aragaz, filtru cafea, ma¿inå de spålat, 50 metri patrati, 350 {; 0724.070.558/ 0744.836.762/ 0768.948.759

54 mp, bloc 1984, nemobilat, bucatarie mob, aragaz, f. curat, gresie, faian¡å, termopan, balcon închis, separare gaze, repartitoare, apometre, avans 1 luna + garan¡ie. Agentie, 250 {; 0734.527.433/ 0766.406.047 eurogalasimobiliare@yahoo.com

ern, utilat complet lux, 290 {; 0762.136.000/ 0732.080.730

166. DOAMNA Ghica, ap. 2 cam.,

nou, mansardå înaltå, 70 mp, living open space, mobilat/ utilat lux; 021.230.31.71/ 0726.685.838

138. CR¢NGAªI, 1/4, dec., mobilat,

197. DRISTOR, metrou, mobilat mod-

206. DRUMUL Taberei Bra¿ov, 3/10, I/dec, amenajat, utilat, mobilat nou, 220 {; 0786.149.631

cf. 1, 1975, 70 mp, dec., semimobilat, pre¡ neg.; 0723.417.612

cam., 200 {; 0761.821.028/ 0724.250.899

230. DRUMUL Taberei, Militari, Crân-

234. DRUMUL Taberei, p/10, Compozi-

165. DIMITROV, Avrig, 4/8 - 7/10, mobi-

lat modern, curat, g, f, p, stradal, 300 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

229. DRUMUL Taberei, închiriez ap. 2

196. DRISTOR, metrou, cf. 1, dec., mobilat ¿i utilat complet, îmb., 6/8, neg., 346.44.45/ 0788.874.374

203. DRUMUL Taberei - Orizont, deco-

163. DIMITRIE Cantemir (zona Unirii), particular, închiriez ap. 2 cam., reamenajat complet, mobilat modern, complet utilat, ac toate cam., pre¡ 500 {; 0722.359.786

etar, contract fisc, ofer 2 camere, confort 1 semidec., parter /4, balcon, pat mijloc, canapea nouå, 2 fotolii pat, utilat, p, g, f, contoare, um, 3 rânduri geam, curat, 265 {/ lunå; 0747.707.662 mery_niculescu@yahoo.com

233. DRUMUL Taberei, Orizont, 3/4, semidec., mobilat utilat curat, parchet, 200 {/ lunå; 0722.680.579

8/10, mobilat, utilat complet, g, f, liber, 350 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

162. DIHAM, 2 cam., cf. 1, dec., et. 1,

contorizat, termopan, parchet, recent zugråvit, zona Titan - Diham, 300 {; 0720.403.566

228. DRUMUL Taberei, Favorit, propri-

195. DRISTOR, McDonald`s, semidec.,

202. DRUMUL Taberei - Favorit, confort 1, decomandat, semimobilat, g+f+t+um, liber, 250 {; 0726.743.970

136. CR¢NGAªI Calea conf. 1, particu-

total, apropiere metrou ¿i linia 41, amenajat modern, proaspåt renovat, parchet nou, geam termopan, bucåtårie nouå, mobilå moderna, toate conditiile, contorizat, liber, 300 {; 0724.302.336

lat, 2/4 Dristor, Vitan, 2/8, îmbunåtå¡iri; 0733.937.588/ 0746.116.121

utilat, 7/8, negociabil 480 {; 021.311.70.92/ 0747.020.005/ 0722.608.540

175. DOROBANºI, etaj 2, mobilat complet, utilat, pre¡ 400 {; 021.318.36.60/ 0728.892.834

137. CR¢NGAªI Ceahlau, Angst, dec.

1983, s- 60 mp, dec., total utilat, etaj 6/8, internet, tel. fix, cablu tv, curat, renovat de curând, rog seriozitate, 320 {; 0762.599.773

161. DECEBAL, decomandat, mobilat,

2001, duplex mobilat ¿i utilat modern, curte, CBR44269, 500 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

lar, 2/10, stradal, g/f/t/ac/um, repartitoare+apometre, mobilat, o luna garan¡ie 300 {; 0727.589.959

192. DRISTOR, ap. 2 camere, cf. 1,

194. DRISTOR, lângå metrou, 2 camere, decomandate, mobilat, curat, modern, 7/10, 270 {; 0727.473.583

cam., 5/7, utilat, su 57 mp, 260 {; 0735.126.444

131. COLENTINA, str. Maior Båcilå, proprietar, 2 camere, semidecomandat, 53 mp, 6/8, renovat 2010, mobilat nou, utilat complet, toate noi, discutabil, 350 {; 0744.448.351

191. DRISTOR, 3/ 8, apropiere metrou, decomandat, mobilier modern, bucatarie utilata, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, balcon inchis, liber, 310 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

154. CÅLÅRAªILOR, Calea/ Matei

129. COLENTINA, Rose Garden, mobi-

ap. 2 camere, cf. 1, 1980, renovat, u¿å metalicå, tv, cablu internet, mobilat, avnas 6 luni, 230 {/ lunå; 0765.211.319/ 0765.586.080

ern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, ultrafinisatå, 280 {; 313.03.24/ 0740.656.708

193. DRISTOR, ap. 2 camere, ne/ mobi-

cf. 2, particular, dec., mobilat, utilat, curat, 1+1, pre¡ul zonei; 0721.829.351

130. COLENTINA, sec¡ia 7, proprietar,

mp, etaj 2/10, complet ¿i nou mobilat ¿i utilat, 350 {; 0766.298.151

ian, Udriste, casa cocheta, renovata, situata intr-o curte comuna, mobilata si utilata, gaze la sobe, incalzitor instant pentru apa (pe gaz), masina de spalat, termopan. De vazut, ABB United, 800 L; 0744.652.155/ 021.330.44.58 abbunited@xnet.ro

128. COLENTINA, Låptari Tei, 2 camere, semidecomandat, et. 6/10, recent renovat, u¿å metalicå, faian¡å, gresie, parchet, mobilat, pre¡ul zonei; 0726.840.957

lat, utilat, et. 2, 2+1, 350 {/lunå; 0725.561.522149. CR¢NGAªI, stadion, 5/10, cf. 1

243. DRUMUL Taberei-Prelungirea

244. EMINESCU, ofer spre închiriere 2 cam., etaj 1 din p+1, 70 mp + dependin¡e, curte comunå, utilat complet, mobilå nouå, 1+1 (nu accept altå formå de reclamå), 400 {/ lunå; 0744.324.599 www.case-vile.lx.ro 245. EROII Revolu¡iei, 2 camere la

curte, încålzire centralå, gaze, acces baie prin curte, 150 {; 0723.054.344 246. EROILOR, 2/4, mobilat mod-

ern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 247. FERDINAND, 2 camere, semidec.,

mobilat, utilat, lux, parcare subteranå, pazå, 58 mp, etaj 8/10, CBR49683 650 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro

248. FERDINAND, apartament 2 camere, semidecomandat mobilat ¿i utilat de lux, 47 mp, etaj 7/10, CBR49680 600 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro 249. FERDINAND, apartament 2 camere, semidecomandat mobilat ¿i utilat de lux, 47 mp, etaj 8/10, CBR49681 600 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro 250. FLOREASCA parc, particular, ap.

2 cam., nemobilat, liber, avans 3 luni; 0730.999.921

251. FLOREASCA, 2 camere, cf. 1, 55

mp, apartament renovat, mobilat, utilat, 2/3, vedere parc, particular; 0721.326.125

comandate, etaj 1 mobilat ¿i utilat complet toate îmbunåtå¡irile 2 minute de metrou, neg., 300 {; 0752.144.197 281. IANCULUI, 2/8, mobilat mod-

ern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, îmbunåtå¡iri, ac, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 282. IANCULUI, 4/8, cf. 1, semidec., suprafa¡a 56 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, mobilat ¿i utilat nou, obs.: balcon mare, apropiere metrou, 300 {; 210.79.12/ 0788.244.750 283. IANCULUI, Elev ªtefånescu, 3/10,

semidec., renovat recent, curat, utilat complet, termopan, um, liber, 330 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

284. IANCULUI, Mihai Bravu, 2 camere, cf. 1, stradal, 2/10, mob., 250 { ¿i ªtefan cel Mare, 2 camere, 1, 3/10, stradal, mob., curat, 1.000 L; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.912.924 285. IANCULUI, particular, liber gresie, faianta, t, mobila noua moderna, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis termopan aproape de toate mijloacele de transport, parcare, merita vazut, 56 mp, 310 {; 0762.402.229 catalinispas82@gmail.com 286. IANCULUI, proprietar, închiriez ap.

2 camere, cf. 1, 50 mp, semidecomandate, mobilate clasic, utilate, etaj 3/8, preferabil studen¡i, 280 {; 0726.903.091

287. IULIU Maniu, Bd., nr. 160, bl. I, ap.

55, 2 cam., cf. 1, Militari, Valea Lungå, 270 {; 0725.137.130

288. IULIU Maniu, Pia¡a Gorjului, et. 1,

250 {; 0763.365.318

289. IZVORUL Trotu¿ului, sector 4, con-

fort 1; 0771.672.899

290. KOGÅLNICEANU Ci¿migiu, et. 5,

252. FLOREASCA, apartament 2

decomandat, mobilat+utilat, cochet, g/f/t/p, mare, spa¡ios. 0723.666.506/ 0760.302.173

Parc Moghioros, zona linistita, confort 1, mobilat si utilat, 1/ 8, balcon inchis, foarte curat, chirie mica, liber, ocazie, 230 {/ lunå; 0751.292.777 adrian@aphora.ro

253. FLOREASCA, parc, Mozart, 1/3, semidecomandat, 50 mp, finisaje, parchet, termopan, mobilat, utilat, modern, 300 {; 021.231.42.45/ 0726.685.838

291. KOGÅLNICEANU, Facultatea de Drept, etaj 5/7, renovat recent: gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, mobilat modern, canapele de piele, pat matrimonial, utilat: aragaz,frigider, masina de spalat. Pre¡ neg., 330 {; 0726.614.495/ 0745.893.921 magic.documente@yahoo.com

216. DRUMUL Taberei, B-dul Timi¿oara,

254. FLOREASCA, Springtime, mobilat

214. DRUMUL Taberei, alåturi parc

Moghioro¿, 1/10, renovat recent, bucåtårie nouå, contorizat, pre¡ negociabil; 0721.333.327 215. DRUMUL Taberei, aproape de

2/10, cf. 1, g, f, p, t, um, mobilat, utilat complet, 250 {; 0728.689.461/ 0765.870.811/ 0743.481.141

camere, semidec., mobilat ¿i utilat modern, renovat recent, etaj 4/4, 50 mp, CBR48699 400 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro

de 1 an, renovat, utilat complet, dec., internet, foarte curat, avans 1+1, 350 {; 0732.009.333

217. DRUMUL Taberei, bd. Timisoara, et. 6/ 10, mobilat si utilat complet, stradal, urgent, negociabil, 230 {; 0735.577.577 irina.desrobitu@anteeaestate.ro www.anteea-estate.ro

255. FOIªORUL de Foc, B-dul Ferdinand, 82 mp mobilat ¿i utilat, arhitecturå deosebitå, recent renovat, în vilå, pretabil firmå, 600 {; 0745.384.394

218. DRUMUL Taberei, Bd. Timi¿oara,

7/10, dec, curat, utilat, mobilat, 210 {/lunå; 0744.526.533/ 021.413.75.33

mandate, hol locuibil, mobilate, utilate, 280 {/lunå; 0745.757.519/ 0720.095.350

219. DRUMUL Taberei, Bucla, deco-

257. GARA de Nord, 4/8, Grivi¡ei, cf. 1,

mandat, et. 3, mobilat modern, renovat nou, utilat complet, liber, zona excelenta, bloc reabilitat, contorizat, 250 {; 0724.370.636/ 0728.981.578 mfirut@yahoo.com 220. DRUMUL Taberei, Buclå, 1, semi-

dec., 4/10, 52 mp, balcon închis, g, f, t, ac, mob. modern, utilat complet, ma¿inå de spålat, parcare ADP, neg., 260 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55 221. DRUMUL Taberei, Buclå, dupå Billa, 2 cam., circular, 4/10, îmb., g, f, termopan, um, mobilat nou, sufragerie nemobilatå, 250 {; 0745.520.120/ 0723.150.492 222. DRUMUL Taberei, Ceas Tip-Top, 2

cam., 9/10, cf. 2, 40 mp, semidec., mobilat, utilat cu aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, parchet, termopan, totul nou, zonå civilizatå, 250 { + 1 garan¡ie, 250 {; 0745.779.715 223. DRUMUL Taberei, cf. 1, mob. cla-

sic, 3/4, curat, 200 {; 0722.542.692 224. DRUMUL Taberei, Complex

Favorit, cf. 1, 55 mp, 7/8, mob. ¿i utilat, 1.000 L; 0760.654.547/ 021.440.22.49 225. DRUMUL Taberei, Favorit confort 1, decomandat, imbunatatiri, mobilat mai nou si utilat complet aragaz, frigider, masina de splat, liber, contorizat, aproape de mijloace de ratb, 230 {; 0720.140.776 226. DRUMUL Taberei, Favorit, 2 camere, decomandat, mobilat, 9/10, TV internet, 280 {; 0745.090.658 227. DRUMUL Taberei, Favorit, 7/10, semidecomandat, 55 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilat modern, utilat complet, stradal, 240 {; 0745.004.308

256. GARA de Nord, 2 camere deco-

semidec., mobilat, parchet, gresie, proaspåt zugråvit, curat, 260 {; 0726.004.932

292. LACUL TEI, ap. 2 cam, 2/8, g, f, p, termopane, balcon inchis, renovat, mobilat modern (Mobexpert) semidecomandat, utilat complet, ac, ma¿inå spålat, frigider, microunde, 2 televizoare, alarmå, loc parcare, internet, liber, 320 {; 0724.798.495 lotca_ion@yahoo.com 293. LACUL Tei, Domino, 4/8, mobilat,

g, f, p, utilat, aragaz, frigider, TV color, ma¿inå de spålat, curat, 300 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

294. LASCÅR Catargiu, Romanå, 2 camere, cf. 1, decomandat, etaj 3/5, mobilat, utilat, 250 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

258. GARA de Nord, închiriez 2 camere,

295. LIBERTY Center, apartament 2 camere cf. 1, mobilat modern, utilat, particular; 0722.208.313/ 0766.275.002

259. GARA de Nord, particular, închiriez

296. LIBERTY Mall, cf. 1 dec., 3/10, st=65 mp, g, f, p, t, frigider, aragaz, ms, tv, mobilat, 900 L; 0724.224.333/ 0785.348.108

baie, bucåtårie, la curte, internet ¿i cablu, camerele sunt mobilate; 021.220.17.86/ 0727.879.415 ap. 2 camere, utilat, curat, påzit, stradal, 260 {; 0722.409.907

260. GARA deNord/Duca-BRD, particu-

lar, renovat, mobilat, u¿å metal, A/C, tv, termopan, faian¡å, gresie, parchet, interfon, contorizat, semidecomandat, aragaz, frigider, liber, etaj 6/7, catv scarå, acces facil transport public, 330 {; 0743.811.566 mrays99@yahoo.com 261. GHEORGHE Doja, Voluntari, ap. 2

cam., la etaj, în caså curte, toate utilitå¡ile, 300 {; 0723.296.719/ 0723.387.093

262. GHICA, Låptari stradal, dec., et.

7/10, u¿a metalicå, utililat nou, mobilat clasic, curat, doua balcoane. Nu ofer comision agentiilor, 280 {; 0744.836.440/ 0740.196.420 andr31af@yahoo.com

263. GIULEªTI, 2 cam., et. 1, aproape

297. LIBERTźII Câmpia, stradal, ocazie 2 camere la pret de garsonierå, cf. 1, dec, 60 mp, gresie, faianta, termopane, jaluzele verticale, u¿å metalica, curat, mobilat complet, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, viz intre 16.-18.00, 200 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 298. LIZEANU, Mega Image, bloc 1982, 6/10, stradal, gresie, faian¡å, mobilat clasic (dormitor) + modern (sufragerie), utilat complet. Zugravit nou. Disponibil imediat, 300 {; 0728.844.344 bogdan.popescu.web@gmail.com 299. LUICA, decomandate, cf. 2 sporit, 1/ 10, mobilat, curat, zona linistita, capat 102 cu Giurgiului, 230 {; 0723.295.752/ 0722.892.271 adychius@yahoo.com

de metrou, f. curat, frigider nou, aragaz nou, ma¿inå de spålat, balcon cât tot apartamentul, 250 {; 0730.513.545/ 0740.967.868/ 0762.287.858

300. LUJERULUI, 3 min. metrou, par-

264. GIULEªTI, închiriez ap. cu 2 cam.,

301. MAGHERU, apartament 2 camere,

ticular, dau în chirie ap. 2 camere, cf. 1, dec., 6/10, utilat, mob., g, f, t, renovat, 300 {; 0721.944.993

265. GIULEªTI, Mega Image ¿i 2 camere Drumul Taberei, mobilate, parchet, gresie, faian¡å, zugråvite; 0722.218.420/ 0766.251.102

nemobilat 300 {/ mobilat modern 350 {, recent renovat (gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå), deasupra fostului magazin Eva, 2 minute pana la statia de metrou Romanå, 300 {; 0722.424.121/ 0766.217.371/ 0788.227.804 iancumcristina@yahoo.com

266. GIULEªTI, Prunaru, particular, 7/8,

302. MAGHERU, ofer 2 camere,

vizavi de Stadionul Rapid, mob., utilat, termopan, 250 {; 0723.497.704

mobilat clasic, AC, între¡inere reduså, 250 {; 0744.361.788

mobilat, utilat, particular; 0721.947.358

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

(3 $/sms + tva)

23

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare închirieri 2 CAMERE 303. MAGHERU, Intercontinental, Uni-

versitate, mobilat si utilat complet, mobila moderna, dormitor cu pat de mijloc, canapea, bucatarie mobilata si utilata, aragaz, frigider, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, 2 balcoane, nou, 250 {/ lunå; 0731.545.255/ 0760.520.570/ 0756.259.244 leonardberindan@yahoo.com 304. MAGHERU, Romana, mobilat si utilat lux, mobila foarte moderna, canapea extensibila din piele si bar in living, dormitor cu pat de mijloc, bucatarie mobilata si utilata, baie cu cada, masina spalat, terasa, ac, g, f, p, t, dressing, 350 {/ lunå; 0731.545.255/ 0760.520.570/ 0756.259.244 leonardberindan@yahoo.com 305. MAGHERU, Romanå, 2 camere, 3/10, renovat, mobilat/ nemobilat, 325 {, Armeneascå, 7/10, bloc nou, mobilat/ nemobilat, 275 {; 0742.078.877 306. MAGHERU, Romanå, 2 camere,

cf. 1, 52 mp, proprietar, mobilat modern, renovat recent, aragaz, frigider, cuptor microunde, u¿å metalicå, ma¿inå spålat, t, pc, ac, f, teraså, negociabil, 400 {; 0724.694.005 307. MAIOR Coravu, 4/10, cf. 1, semi-

decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, nemobilat, pentru locuit sau firmå, 250 {/ lunå; 021.324.90.45/ 0720.688.778 308. MARRIOTT - Panduri, 3/8, recent

renovat, mobilat, utilat, gresie, faian¡å, AC, bucåtårie open, 0747.066.116

339. MONTE Carlo Palace, film hd, 72

mp lux, 2 båi, parcare, pazå, fitness, imobil excep¡ional dispune suplimentar de restaurant, room service, 24/ 24 h servicii de curåtenie, menaj, vedere superba unicat. receptie grandioaså, 599 {/luna; 0746.100.900 cpirvu@gmail.com www.intervila.ro 340. MOªILOR - Ardeleni, douå

camere mobilate, baie, bucåtårie, etaj 1, curte, gaze, cablu, 1.200 L + 300 L garan¡ie; 0766.257.174 341. MOªILOR Obor, 2 camere, 57 mp,

2/8, nemobilat, stradal, AC+g+f+t, ideal firmå, 1.450 L/ lunå; 0722.685.691

342. MOªILOR, 1/8, cf. 1, suprafa¡a 55

mp, dec., 1 balcon închis, zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, termopan, mobilat ¿i utilat complet/ modern, pre¡ negociabil; 210.79.12/ 0788.056.188 343. MOªILOR, 2 camere, cf. 1, mobi-

lat, utilat, 300 {; 0721.511.311

344. MOªILOR, 2/ 8, decomandat, Pizza Hut, mobilat modern, bucatarie utilata, masina de spalat, microunde, renovat recent, imbunatatiri multiple, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, tv, 320 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26 345. MOªILOR, 3/4, cf. 1, dec.,

suprafa¡a 60 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat ¿i utilat nou, pre¡ neg., obs.: intrare ¿i vedere stradalå, bloc civilizat; 210.79.12/ 0788.244.750

309. MARRIOTT, 1/8, ultrafinisat, mobilat ultralux, vedere Marriott, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708

346. MOªILOR, 5/8, mobilat modern, bucåtårie utilatå, îmbunåtå¡iri, ac, internet, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708

310. MIHAI Bravu, 3/8, mobilat

347. MOªILOR, ap. 2 camere, etaj 3,

modern, utilat, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708

vilå p+3, an 2010, terase, vând/ închiriez, locuit/ firmå, 105.000 {, 350 {; 0740.059.667/ 0746.060.266

311. MIHAI Bravu, Dimitrov, mobilat tineresc, msp, faian¡å, gresie, parchet, curat, negociabil, 250 {; 0722.695.530

348. MOªILOR, apartament 2 camere,

312. MIHAI Bravu, Ferdinand, 2

349. MOªILOR, apartament 2 camere,

cam., cf. 1, dec., spa¡ios, mobilat, utilat cu electrocasnice, intrare ¿i vedere stradalå, 250 {; 0723.362.112/ 0724.261.323 313. MILITARI Apusului, et.2, decomandat, stradal, mobilat modern, utilat, g/f/p/t, numai cuplu, exclus studen¡i 300 {; 0743.164.124/ 0763.235.480 314. MILITARI cartier, Lujerului (Sir),

apartament 2 camere, 54 mp, mobilat, utilat complet ¿i nou, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, 320 {; 021.430.03.84/ 0727.091.648 315. MILITARI Cora Lujerului, 4/10,

I/dec, amenajat, contorizat, mobilat, utilat nou, 240 {; 0760.378.951 316. MILITARI Cora, Virtutii, stradal,

dec., bloc 1991, etaj 6/8, mobilat si utilat modern, 2 aparate aer conditionat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, apometre, repartitoare, foarte urgent 1+1, 300 {; 0723.337.143/ 0769.604.538 casamedia@casamedia.ro 317. MILITARI Residence, ap 2 cam sau garsoniera, partial mobilate, contorizare individuala. Ap. 2 cam poate fi folosit si ca spatiu comercial, 0730.031.234 imlromania_tehnic@rdsmail.ro 318. MILITARI, Apusului, nemobilat,

bloc 2009,70-80 metri patrati etaj p-4/4, constructie caramida, izolat polistiren, centrala termica proprie, termopane tamplarie lemn, usa metalica, parchet, gresie, faianta 300 {; 0722.639.229 decembrie19@yahoo.com 319. MILITARI, Cocosul Ro¿u, bloc 2008, etaj 2/3, confort 1, semidecomandat, mobilat, utilat Mobexpert, aragaz,frigider, masina de spalat, balcon, lift, televizor, loc parcare, 1luna+1luna garantie, 355 {; 0722.568.283 320. MILITARI, Cora, Lujerului, aparta-

semidecomandat, mobilat ¿i utilat modern, 60 m, etaj 7/8, CBR47125 450 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro

semidecomandat, nemobilat, 57 mp, etaj 2/8, pretabil firmå, CBR48568 1.450 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro 350. MOªILOR, Calea, Bucure¿ti, 2 cam., 1988, proprietar, et. 4/8, decomandat, mobilat, utilat, îmbunåtå¡iri, zugråvit; 0722.375.445/ 0726.711.626 351. MOªILOR, Calea, dec., 4/10, mobilat complet, zugråvit, faian¡å, gresie, apometre, repartitoare, tv., ma¿inå spålat, stradal, 250 {; 0722.295.546/ 0762.285.797 352. MOªILOR, dec., 6/8, particular,

recent renovat, mobilat, utilat nou, intrare/ vedere bulevard, curat, 280 {; 0744.875.909 353. MOªILOR, Ferdinand, particular, 2

camere, condi¡ii deosebite, convenabil, urgent, liber; 0728.222.159

354. MOªILOR, Obor, 5/7, cf. 1, semi-

416. ROMANÅ Piata, frumos mobilate, zona Piata Romana langa MCDonald`s, 200 L/zi, 70 L 2-3 ore rezervåri la tel., Loredana; 0726.166.999 ilankisus@hotmail.com

451. TIMPURI Noi, 2/8, mobilat lux,

mandat, semimobilat/ mobilat, bucåtåria utilatå, gresie, parchet, ac, renovat recent, 280 {; 0744.272.027/ 0760.276.220

loc parcare; 021.668.28.04

417. ROMANÅ Pia¡å - Grigore Alexandrescu, birou complet modernizat 2009, 37 mp, centralå termicå proprie, p/3, 2 gr. sanitare, termopane, fårå bucåtårie, parchet, spoturi, g, f, um, 250 {; 0722.391.222/ 0740.088.005

377. PANDURI, Iovita dec., 5/8, curat, 2

418. ROMANÅ, 1/ 8, mobilat modern,

374. OLTENIºEI, ¿os., 2 cam., cf. 2, 1980, închiriez 2 camere zona Berceni, Pia¡a Sudului, utilat complet, 230 {; 0766.339.297 375. OTOPENI, închiriez apartament 2

camere, central, etaj 2, îmbunåtå¡iri, termopan, semimobilat, plata pe 1 lunå+ garan¡ie; 0720.482.582 376. PAJURA, 2 camere, mobilat,

balcoane, mobilat, complet utilat, 420 {; 0728.556.328

378. PANDURI, vav spital, apartament cf. 1, decomandat, 56 mp, etaj 2/8, renovat, fara imbunatatiri, curat, semi-mobilat, 1+1, merita vazut, urgent, 200 {; 0769.602.888 ileana.catana@housexpert.ro www.housexpert.ro 379. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1,

etaj 2/10, mob., utilat, clasic, termopan, parchet, g, f, liber, stradal, 1.000 L (235 {); 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10 380. PANTELIMON, Bucure¿ti, ap. 2

cam., mob. lângå Spitalul 23; 0763.631.768

381. PANTELIMON, Capra, cf. 1, 3/10,

semimobilat, stradal, bloc nou, 200 {; 253.01.13/ 0748.908.724 382. PANTELIMON, Chi¿inåu, mob.

complet, 7/8, dec., termopan, curat, 1.000 L; 0722.542.692

383. PANTELIMON, Delfinului, mobilat

complet, curat, liber, 250 {; 0761.615.258/ 0722.302.773

384. PANTELIMON, Delfinului, urgent,

2 camere, dec., termen lung, 230 {; 0744.250.902 385. PANTELIMON, Iancului, cf. 1,

dec., utilat, mobilat, curat, ma¿inå de spalat, usa metalicå, 55 mp, et. 7/11, stradal, la 2 statii metrou Iancului, 1 luna chirie + 1 luna garantie, proprietar, 250 {; 0735.562.704 386. PANTELIMON, lângå Cora, 2

cam., cf. 3; 0722.661.752/ 0729.618.761

387. PANTELIMON, Morarilor, 2

camere, cf. 1, an constr 1980, dotat, utilat modern, g, f, t, totul nou, mobilat; 0721.672.505 388. PANTELIMON, proprietar, 2

camere, decomandate, etaj 1/10, modern utilat, 1 an garan¡ie + 250 {; 0721.418.590/ 0722.959.660 389. PANTELIMON, Spital, 2 camere,

cf. 2, utilat, mobilat, cuplu serios fårå copii, plata 2+1 garan¡ie, exclus intermediari, pe termen lung, 1.000 L; 0727.529.203 390. PANTELIMON, Spital, 2 camere,

p/10, mob., utilat, g, u¿å metalicå, termopan, curat, liber, termen lung, proprietar, 1+1 garan¡ie, 230 {; 0724.433.971/ 0771.293.106

dec., stradal, zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, mobilat ¿i utilat complet/ modern, 300 {; 210.79.12/ 0788.056.188

391. PANTELIMON, Spital, 2/10, mob.,

355. MOªILOR, Str. Pårintele Galeriu,

392. PANTELIMON, spital, cf. 2, p/10,

LUX mobilat ¿i utilat complet. Toate detaliile ¿i fotografii gasiti pe siteul proprietarului, 450 {/luna; ara@ffdc.ro www.aracenter.ro 356. MUNCII Pia¡å, Cap. Ruicå Int. Câmpia Libertå¡ii, 2/10, semidec., complet renovat, utilat ¿i mobilat ultralux, 380 {; 0733.051.122 357. MUNCII, pasaj, Mihai Bravu, langa

metrou Muncii, stradal, decomandat, etaj 8/ 10, 60 mp, balcon inchis, utilat complet, mobilat, curat, zugravit recent, masina de spalat, 250 {; 0734.313.409 358. MÅRGEANULUI, (Bârcå), Bucure¿ti, 2 camere, et. 2/8, cf. 1, 60 mp, decomandat, bl. 1982, semimobilat modern, renovat recent, bucåtårie utilatå (aragaz+ frigider), 270 {; 0723.690.467

utilat, g, f, p, t, um, mob. modern, ma¿inå spålat, 200 {; 0721.816.709/ 0744.987.303 mobilat ¿i utilat complet, curat, 180 {; 253.01.13/ 0748.908.724

393. PANTELIMON, Vergului, cf. 1, et.

dec., 3/4, mobilat, utilat; 021.315.64.41/ 0729.543.354

sporit, dec., 2/8, mob., utilat modern, îmb., ac, 1+1, 400 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.256.664

397. POLITEHNICÅ, particular, Quadraplace, par¡ial mobilat, parcare, 400 {; 0730.657.524

321. MILITARI, Gorjului, ap. 2 cam., renovat, mobilå nouå, 300 {; 0728.848.941

360. NERVA Traian, 7/ 8, mobilat mod-

ern, lux, stradal, fara paza la scara, g, f, p, t, um, ac, masina de spalat, la avans mare pretul se negociaza, utilat complet, 300 {; 0723.019.495

398. POPESTI, Leordeni, curte, utilat, mobilat, centrala termica, termopane, masina spalat, termen lung, 1+1 avans,la familie serioasa 200 {; 0745.098.811

361. NICOLAE Grigorescu, decomandat, etaj.4, aproape metrou, imbunåtå¡iri, utilat complet, mobilat, renovat, 1+1 250 {; 0721.500.393/ 0767.795.419

399. PRELUNGIREA Ghencea - Dantelei, proprietar, la curte, 2 camere, baie, bucåtårie, nemobilate, curate, gaze, negociabil, 1+1, 600; 0726.042.544

362. OBOR, 3/10, mob. modern,

400. PRELUNGIREA Ghencea, 2/3,

322. MILITARI, Gorjului, cf. 1, p/4, bal-

con, mob., metrou, 230 {; 0744.994.267/ 0764.025.749

323. MILITARI, Gorjului, decomandat, 2

bai,1 bucatarie, 1 debara, 1 balcon, neg., 250 {; 0721.675.373/ 0767.520.229 emste.business@gmail.com www.emste.ro 324. MILITARI, Gorjului, închiriez ap. 2 cam., detalii la telefon: 021.667.08.92 325. MILITARI, închiriez apartament 2

camere, cf. 1, complet utilat, zona Veteranilor; 0764.829.611

326. MILITARI, Iuliu Maniu, decoman-

dat et 4/10, mobilat, utilat modern, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, contorizat, renovat recent, ma¿inå de spålat, liber, 270 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881 327. MILITARI, lângå sta¡ia de metrou Gorjului, mob., utilat (frigider, ma¿inå de spålat, aragaz, tv, cablu, internet) se închiriazå pe termen lung, 250 {; 0730.556.919 328. MILITARI, Lujerului, cf. 2, deco-

mandat, 1/10, 200 {; 0723.242.411 329. MILITARI, Lujerului, confort 1, decomandat, etaj 1/ 8, zona linistita, 5 min. metrou si piata, foarte curat, mobilat si utilat complet, canapele noi, balcon inchis, gresie, faianta, usa metalica, liber, ocazie, 270 {/ lunå; 0751.292.777 adrian@aphora.ro 330. MILITARI, Lujerului, I, semidec., 50 mp, g, f, um, p, mobilier clasic, curat, zonå lini¿titå, 230 {; 0725.556.908/ 021.440.31.55 331. MILITARI, Lujerului, mobilat + uti-

lat, multiple îmbunåtå¡iri, zonå lini¿titå, 250 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55 332. MILITARI, metrou, 6/10, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, ac, mobilat modern, utilat complet, 300 {; 0728.689.461/ 0765.870.811/ 0743.481.141 333. MILITARI, ofer de închiriat 2

camere, cf. 1, 1992, lung, 6 ani, et. 1/4, rela¡ii la telefon 021.778.13.17 334. MILITARI, Påcii, particular

închiriez ap. 2 camere, etaj 8, mob., utilat, condi¡ii decente, unei familii, rog seriozitate; 0766.689.242

utilat, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 363. OBOR, 7/9, cf. 1, semidec., suprafa¡a 58 mp, renovat recent, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat modern, utilat complet, pre¡ neg., obs.: 2 dressinguri, balcon mare închis; 210.79.12/ 0788.244.750 364. OBOR, Baicului, apartament 2 camere decomandat suprafata, 64mp, gresie faianta, mocheta, geamuri termopan, usa metalica complet mobilat si utilat, 300 {; 0743.117.001 mihai@mihaifarini.ro 365. OBOR, Colentina, oferta realå, stradal, vav Kaufland, bloc reabilitat, mobilat ¿i utilat complet, ma¿inå spålat, aer conditionat, termopan, gresie, faian¡å, parchet, foarte curat, termen lung, bloc lini¿tit, seriozitate, 299 {; 0724.390.562 nexthome.imob@gmail.com 366. OBOR, Iancului, 8/10, cf. 1, semi-

dec., suprafa¡a 55 mp, zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, mobilat ¿i utilat complet/ modern, 300 {; 210.79.12/ 0788.056.188 367. OBOR, Kaufland, 2 cam., cf. 1,

dec., an construc¡ie 1983, 60 mp, proprietar, mobilat, utilat, renovat, contorizat, um, termopan, parchet, g, f, ma¿inå spålat, tv, 300 {; 0744.429.477 368. OBOR, Mihai Bravu, 7/10, cf. 1, 58

mp, mobilat modern, utilat, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, renovat recent, ac, 330 {; 210.79.13/ 0788.248.118

369. OBOR, Mo¿ilor, 2 camere, decomandate, mobilate modern, utilat complet renovat recent, apropiere metrou, neg., 300 {; 0752.144.199 370. OBOR, Mo¿ilor, 5/8, dec., 55 mp,

mobilat modern, utilat complet, gresie, faian¡å, parchet, um, termopane, bloc reabilitat termic, pre¡ neg.; 210.79.13/ 0788.248.118

bloc 2009, superfinisat ct, nemobilat, neutilat, 200 {/lunå; 0722.680.579 401. PRELUNGIREA Ghencea, an

2009, mobilat, utilat nou, 300 {; 0767.275.057

402. PROGRESU Pia¡å, Giurgiului,

p/10, cf. 1, semidec., gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, nemobilat, grilaje, ideal firmå, pre¡ neg., 800 L; 346.44.44/ 0788.498.207 403. PROGRESULUI Pia¡a, mobilate,

280 {; 0767.768.683

404. PROSPER, în spatele cine-

matografului Lira, particular închiriez ap. 2 camere, cf. 1, nemobilat, curat, parter, pre¡ neg. 330 {; 0722.489.486 405. RAHOVA Calea, închiriez aparta-

ment 2 cam., cf. 1, stradal, mobilat, curat, etaj 3/10, parchet, gresie, 250 {; 0726.576.212 406. RAHOVA, Bârcå, cf. 1, dec., 4/8,

zugråvit, mochetat, nemobilat, 200 {; 0723.949.182

407. RAHOVA, Bolintineanu, cf. 1, dec.,

îmbunåtå¡iri, mobilat, echipat, foarte curat, 220 {; 0728.584.935/ 0768.066.348

409. RAHOVA, particular, decomandat,

etaj 4/4, mobilat, u¿å metalicå, 2 balcoane, repartitoare, apometre, interfon, avantajos; 0731.985.221

410. RAHOVA, Petre Ispirescu, 2 camere, mobilat, utilat, decomandat, 57 mp, 1+1, 220 {; 0722.217.959 411. RAHOVA, Sebastian, 2 camere, cf.

1, 1984, 65 mp, renovat recent, termopan, u¿å fier, aer condi¡ionat, parchet, bloc curat, zonå lini¿titå, vedere stradå principalå, 250 {; 0722.236.506 412. RAHOVA, Teli¡a, cf. 1, mobilat;

0724.335.454

372. OLTENIºEI, sos., decomandate,

414. REªIºA, 45 mp, stradal, et.3/4,

mp, mobilat ¿i utilat modern, 270 {; 0722.456.663

338. MILITARI, zonå, ofer spre închiriere 1 - 2 camere mobilate cu tot conf. la bloc (Militari). Anticipat 2 luni, pre¡ negociabil; 021.319.82.17

373. OLTENIºEI, ªcoala de Poli¡ie, confort 1, mobilat, utilat ¿i renovat complet, modern, urgent, 280 {; 0788.323.943

422. ROMANÅ, Pia¡a, Eminescu, cf. 1,

decomandat, 100 mp, bloc 2000, cu pazå, etaj 2, semimobilat, superfinisat, 290 {; 0723.383.204 www.nhpimob.ro

423. ROMANÅ- Hilton, renovat recent,

mobilat modern, AC, vedere deosebitå, 350 {; 021.319.78.040/ 0723.515.199

457. TINERETULUI, 1/ 8, Mega Image, metrou, decomandat, mobilat modern, bucatarie complet echipata, masina de spalat, multiple imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, renovat, internet+cablu tv, 330 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

424. ROMANÅ/ Amzei 42 mp, 6/7,

458. TINERETULUI, 3/10, bloc stradal,

semidecomadat, ultracentral, mobilat modern, bucåtårie mobilatå, CBR49624 370 {; 0730.177.209/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 425. ROSETTI, 3/7, bloc 70 mp, renovat

modern, nemobilat, utilat, ideal firmå, 470 {; 0733.051.122 426. ROSETTI, 5 minute Pia¡å, 2/4,

nemobilat, aragaz, frigider, msp, centralå proprie, ac 250 {; 0722.695.530 427. SALA Palatului - Novotel - 2

camere, mobilate, utilate lux, semidecomandat, etaj 6, 350 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

413. REVOLUºIEI, pia¡a, 2 camere,

mobilat/ utilat 200 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037 415. RIN Grand Hotel, Rezidential Vitan,

mobilat nou Ikea, decomandat, bloc 2008, suprafata 66 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, centrala proprie, loc parcare, paza, liber, 350 {; 0722.156.744/ 021.210.71.23 office@cir-centrulimobiliar.ro www.circentrulimobiliar.ro

metrou, t, p, g, f, um, ac, mobilat ¿i utilat modern, 350 {; 0732.320.506

459. TINERETULUI, 3/8, mobilat modern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, îmbunåtå¡iri, ac, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 460. TINERETULUI, 62 mp, etaj 10/10,

mobilat utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon închis, masina de spalat, ac, tv, apropiere metrou Tineretului 7 min., 330 {; 0721.689.424/ 0767.353.932 razvan_c22@yahoo.com

483. TITAN, Poståvarului, stradal, cf. 1, dec., 6/10, renovat, g, f, p, t, um, mobilat nou, utilat, pozi¡ie bunå, 1+1, 250 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 484. TITAN, Rebreanu, vis a vis de metrou, cf. 1, 6/10, renovat, g, f, termopan, mobilat ¿i utilat modern, meritå våzut, 1+1, disc., 0761.749.316/ 0722.824.757 485. TITAN, strada Jean Steriade, 4 min. de metrou, cf. 1, dec, 60 mp, gresie, faianta, mocheta, termopane, curat, complet mobilat, aragaz, frigider, tv, masina de spalat 1l+1l, viz urgent sunati acum, contorizat, izolat termic, intretinere mica, 220 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 486. TITAN, vis a vis de metrou, închiriez ap. 2 camere, cf. 1, 54 mp, mobilat modern, g, f, t, 6/10; 0728.106.961 487. TITAN- Grigorescu metrou, mobi-

lat modern, utilat complet, 260 {; 0762.136.000/ 0732.080.730

521. UNIRII, Cocor, 2 camere, 4/7, con-

fort 1, liber, ultimele amenajåri 2010, discutabil 300 {; 0729.209.071/ 0734.961.261

522. UNIRII, în zonå, ofer ap. 2 camere,

complet mobilat; 0745.114.817

523. UNIRII, M. Vodå, 2 cam., cf. 1,

1994, 65 mp, decomandat, 65 mp, renovat, utilat, mobilat nou, apartament lux, 600 {; 0722.305.729/ 0767.715.209 524. UNIRII, modern, apartament 2 camere, confort 1, 65 mp, etaj 1, mobilat ¿i utilat complet, modern, gresie, faian¡å, parchet, termopan, a.c., stradal, ultracentral, zonå lini¿titå, 340 {; 0753.030.481 525. UNIRII, Nerva Traian, parter/8, 60

mp, decomandat, complet mobilat si utilat modern, p, g, f, t, um, ac, tv, aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, gratii la geamuri, metrou Unirii ¿i Timpuri Noi, ocazie, 400 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.private-broker.ro

488. TITULESCU, Mega Image, 2 cam., în ap. 4 cam., dec., mobilat, utilat, fårå proprietar, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, internet, cablu, ma¿inå de spålat, 200 {; 021.345.64.50/ 0728.001.346

526. UNIRII, Operetå, 4/10, cf. 1, deco-

489. TRAPEZULUI Pia¡å, Bucure¿ti, sector 3, 2 cam., cf. 1, an constr. 2009, 74 mp, ap. nou, super mobilat; 0722.713.214/ 0760.178.972/ 0764.821.400

65 mp, et 1/8, nemobilat, semiutilat (frigider, aragaz, aer conditionat), dispoinibil imediat, pretabil birou avocatura, notarial sau firma, pret neg., 390 {; 0735.866.632 pma_imobiliare@yahoo.com

490. TRAPEZULUI, particular, ap. 2 cam., cf. 1, 4/10, semidec., mob., gresie, faian¡å, parchet, termopane, aer condi¡ionat, ma¿inå spålat, proaspåt zugråvit; 0724.655.954/ 0720.138.131

mandat, p, g, f, t, um, AC, mobilat complet, utilat, teraså, 2 luni x 330 {; 0722.899.910 527. UNIRII, Parlament, decomandat,

528. UNIRII, Pia¡å, lângå, ultracentral,

închiriez ap. 2 camere, bloc vechi, 300 {; 0729.230.565

491. TURDA, 1 Mai, 2/10, decomandat, mobilat complet, zugråvit, faian¡å, gresie, tv, ma¿inå spålat, stradal, 230 {; 0722.295.546/ 0762.285.797

UNIRII, semidecomandat, mobilat, utilat, 340 {; 0768.490.938 mihaela_2525@yahoo.com

492. TURDA, 2/ 8, Ana Gabriela, mobi-

529.

554. VICTORIEI, 2/ 8, Guvern, mobilat

modern, bucatarie utilata, masina de spalat, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, balcon inchis, liber, 340 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26 555. VICTORIEI, Calea -metrou,

parter/6, balcon, nemobilat, recent zugråvit, 290 {; 0720.534.949

556. VICTORIEI, Pasaj -Guvern, 7/8, semidecomandat, 50 mp, zugråvit, parchet, termopan, mobilat/ utilatå modern, 300 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838 557. VICTORIEI, Pia¡å, 2 cam., 80 mp,

utilat; 0722.243.066

558. VICTORIEI, Titulescu, 2 camere, decomandat, 10/10, 46 mp, îmbunåtå¡iri, mobilat/utilat, 400 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 559. VITAN, ap. 2 cam., 3/10, ne/ mobi-

lat, îmbunåtå¡iri, 300 {; 0746.116.121/ 0761.611.796

560. VITAN, Mall, 1/4, mob. lux, utilat, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708 561. VITAN, Mall, Casa de Pensii, confort 1, decomandat, 60 mp, etaj 3/8, bloc din 90, mobilat ¿i utilat modern, ma¿inå de spålat, termopan, parchet, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, contorizat, cablu tv, internet, liber, 350 {; 0724.546.479/ 0765.676.965 562. VITAN, Mall, proprietar, ap. 2 camere, decomandat, 60 mp. Toate imbunåtå¡irile: gresie, parchet, termopan, u¿å metalicå, mobilat modern, aer condi¡ionat, cablu tv, internet, telefon, etaj 4/8, 420 {; 0762.618.260 lavi_drag@yahoo.com 563. VOLUNTARI, apartament 2 cam.,

mobilat, utilat, vizavi BCR, disc., 300 {; 0768.255.807

530. UNIRII, Splai, str. Maximilian Pop-

564. VOLUNTARI, bloc 2009, mobilat ¿i

lat modern, ulilat complet, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, zugravit, contorizat, balcon inchis, liber, 320 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

per, ap. 2 camere, cf. 1, 1960, s- 60 mp, s teren- 30 mp, în vilå, mob. ¿i utilat cu aparaturå electrocasnice, renovat în luna noiembrie, neg. 400 {; 0744.335.562/ 0770.641.198

493. TURDA, aparatament 2 camere, decomandat, 55 mp, în vilå, et. 1/2, 2008, mobilat, finisat, utilat, CBR42273 375 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

531. UNIRII, Splaiul Unirii, et. 4, deco-

565. VÅCÅREªTI, Calea, particular, cf. I, dec., 44 mp, vis-a-vis de facultati, zona sigura, et. 3/ 8, complet mobilat si utilat (ac, masina spalat, internet), numai pe termen lung, plata 1+1, 275 {; 0741.332.219/ 0723.906.175 e1cred@yahoo.com http://www.house4rent.home.ro 566. VÅCÅREªTI, parcul Tineretului, stradal, cf. 1, 1/8, renovat, g, f, p, t, um, mobilat ¿i utilat mai nou, liber, 1+1, 300 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

mandat, suprafa¡a 67 mp, renovat recent, mobilat/ nemobilat; 0724.016.313

utilat lux, proprietar, loc parcare, negociabil; 0724.543.520

461. TINERETULUI, Cantemir, între

494. TURDA, parc Regina Maria, 5/10,

mobilat + utilat modern, parchet, termopan, centralå, 400 {; 0723.627.531

Unirii ¿i parc Tineretului, apropiere metrou, mobilat ultramodern, lux, renovat recent, termopan, ac, masina de spalat, u¿å metalicå, internet, foarte curat, spatios, avans 1+1, 370 {; 0728.736.846

deocmandat, zugråvit, parchet, termopan, mobilat/ utilat complet, 250 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

532. UNIRII, str Traian, central, apropiere Hyperion, decomandat, 64mp, et 2/4, lift,mobilat modern, nou,utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, AC, 370 {; 0734.313.409

462. TINERETULUI, închiriez 2 cam.,

533. UNIRII, stradal, bucåtårie americanå, renovat lux, mobilat nou, jacuzzi, AC, 550 {; 0723.515.199

567. ªTEFAN cel Mare - Lizeanu, 8/10,

429. SALA Palatului, 4/8, semide-

495. ULTRACENTRAL, 2 cam., 48 mp, cf. 1, dec., îmb., parter, centralå proprie; 021.318.94.62/ 0724.305.458 496. ULTRACENTRAL, Dorobanti

534. UNIRII, Tribunal, 4/7, 70 mp, dec.,

568. ªTEFAN cel Mare -Polonå, 6/10,

428. SALA Palatului, 3/8, decomandat,

comandat, 52 mp, confort 1, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilat Ikea, utilat complet lux, stradal, 350 {; 0745.004.308 430. SALA Palatului, Cismigiu, apropiere

parc, mobilat modern, lux, utilat complet, termopan, ac, masina de spalat, etaj intermediar, costuri intretinere foarte mici, renovat recent, foarte curat, disponibil imediat, 400 {; 0728.736.846 431. SALA Palatului, Ion Campineanu,

nemobilat, 60 mp, renovat recent, etaj 3/8, vedere cåtre Sala Palatului, bucåtårie mobilata, utilatå partial, aer conditionat, foarte aproape de Parcul Cismigiu, 350 {; 0728.873.400 radu.ungureanu@remax.ro

plet, g, f, um, renovat, liber, 400 {; 0766.581.951 renovat liber, nemobilat, 220 {; 0764.652.021/ 0724.680.419

434. SEBASTIAN, închiriez ap. 2 cam.,

cf. 1, mobilat, utilat, curat, balcon mare închis, pentru familie, garan¡ie 300 {, 220 {; 0728.102.712/ 0728.102.713

435. SEBASTIAN, langa Parc, complet

mobilat si utilat modern, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, balcon inchis cu iesire din bucatarie si dormitor, pret usor discutabil, 350 {; 0728.160.095 adrian.paraschiv@ddainvest.ro 436. SEBASTIAN, Rahova, 5/8, dec.,

îmbunåtå¡iri, mobilat nou, complet echipat, lux, 250 {; 0728.584.935/ 0768.066.348

cf. 1, mobilat modern; 0765.277.874

463. TINERETULUI, metrou în bloc, et

2/9, confort 1, 60 mp, renovat, gresie faian¡å, parchet, termopane, modern, utilat complet, um, ac, int, catv, lux, 5 min metrou, 340 {; 0726.993.348

464. TINERETULUI, Palatul Copiilor, 1/8, 55 mp, complet mobilat ¿i utilat modern, p, g, f, um, aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, metrou ¿i parc Tineretului, ofertå realå, ocazie, 300 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.private-broker.ro 465. TINERETULUI, Palatul Copiilor,

p/8, 60 mp, dec., complet mob. ¿i utilat modern, p, g, f, t, um, parc ¿i metrou Tineretului, ofertå realå, ocazie, 320 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.private-broker.ro 466. TINERETULUI, Pia¡a Norilor, etaj intermediar, 60 mp, dec., complet mobilat ¿i utilat modern, recent renovat, p, g, f, t, um, ac, tv, metrou Tineretului, ofertå realå, ocazie, 350 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.privatebroker.ro 467. TINERETULUI, Piscului, proprietar, 2 cam., 8/10, decomandat, mobilat, utilat, vedere parc, AC, termopan, negociabil, 320 {; 0721.166.167/ 0762.933.353 468. TINERETULUI, Trestiana, metrou, semidec., et. 10, 70 mp, mobilat modern, renovat recent, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon inchis, bucåtårie utilatå, masina de spalat, combinå frig, tv, net, etc, 340 {; 0753.014.509 469. TINERETULUI, Våcåre¿ti, parc,

semidec., et. 1/8, 65 mp, mobilat, renovat 437. SECTOR 4, str. Luicå nr. 9, proprietar, dormitoare full recent, foarte curat, gresie, faianta, parchet, termopan, bucåtarie utilata, masina decomandate ¿i mobilate, de spalat combinå frig etc, tv, net, 299 balcon închis, termopane, {; 0753.014.509 aer condi¡ionat, baie ¿i 470. TINERI cåsåtori¡i, serio¿i, oferim bucåtårie full mobilate, 200 {/lunå, unui batrân/ batrânå în ma¿inå spålat automatå, 2 schimbul råmânerii în locuin¡å. Rugåm frigidere, televizoare, u¿å seriozitate; 0742.062.858 metalicå, 250 {/lunå, 2 cupluri sau pânå la 4 per471. TITAN - Policlinicå, bloc 4 nivele, soane; 0724.027.500/ gresie, faian¡å, parchet, termopan, totul nou, mobilat, utilat, liber, 320 {; 0761.928.125 438. SEMICENTRAL, confort 1 decomandat, etaj 3/10, mobilat modern ¿i utilat cu aragaz, frigider, tv ¿i ma¿ina de spalat, aer conditionat in sufragerie. Este contorizat si are centrala proprie, rog fara agentii, 290 {; 0761.616.137 439. STEFAN cel Mare, Mo¿ilor, metrou,

1/9, 60 mp, decomandat, mobilat ¿i utilat complet, foarte curat, g, f, t, um, frigider, ma¿inå de spalat, aragaz, cablu, 2x tv, internet, metrou la scarå, ocazie, termen lung, 300 {; 0769.060.009 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro

440. STOIAN Militaru, 2 cam., cf. 1, decomandat, etaj 2/4, mobilat, utilat, 240 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 441. SÅLAJ, 2 camere, intråri separate,

mobilatå sau nemobilatå; 0763.175.364/ 0762.826.479

442. SÅLAJ, Dacia, cf. 1, dec., et. 2,

443. SÅLÅJAN statuie, 2 camere, semi-

336. MILITARI, Timonierului, 3/10, cf. 1

337. MILITARI, Uverturii, 2/8, dec., 62

456. TINERETULUI metrou, 1/7, 60 mp, dec., complet mob. ¿i utilat modern, recent renovat, p, g, f, t,um, ac, tv, metrou ¿i parc Tineretului, ofertå realå, ocazie, 320 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.private-broker.ro

408. RAHOVA, Ispirescu, 2/8, dec.,

teraså 20 mp, 75 mp, îmbunåtå¡it, nemobilat, CBR48149, 445 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

imobil 2002, renovat lux, suprafata 70 mp, 2 balcoane, mobilat modern, utilat complet (3 tv, masina de spalat, aragaz, frigider) ac, centrala, alarma, acces cartela, liber, 300 {; 0735.878.604/ 021.252.26.23 camelia@investimob.ro http://www.investimob.ro

421. ROMANÅ, Coloane, 7/ 9, 56 mp, decomandat, mobilat modern, utilat complet, g, f, p, t, jaluzele exterioare, usa metalica, 1+1, 350 {; 0735.664.601 agent.imob@gmail.com

mob., utilat, unei familii sau 3 fete/ båie¡i, proprietar; 0735.997.670/ 0729.895.509

1984, 56 mp, renovat, g, f, t, pentru cabinet stomatologic + coafor; 0744.333.460 dec., renovat acum, mobilat, utilat, bun cuplu sau studen¡i, 230 {; 0730.421.581/ 0764.652.254

tiei de metrou, dec., par¡ial mobilat, gresie, faianta, ferestre termopan, masina de spalat rufe, contorizat, internet, et. 8/8 + etaj tenic. Disponibil imediat, 300 {; 0724.263.205 radusalo@yahoo.com

3/4, g, f, p, t, renovat, mobilat, utilat complet, 1.000 L; 0723.949.182

371. OBREGIA, Fântâni, Sun Plaza Mall, urgent apartament 2 camere, în bloc, etaj 2/10, gresie, faian¡å, utilat ¿i mobilat, pat dublu, termopane, contorizat complet, apropriere metrou 5 min, renovat recent, 1+1, 210 {; 0753.832.758

335. MILITARI, stradal, 2 camere, cf. 1,

455. TINERETULUI in vecinatatea sta-

semidecomandat, 52 metri patrati mobilat si utilat complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, toate facilitatile, negociabil, 320 {; 0757.359.191

433. SEBASTIAN, 5/8, dec., recent

396. POLITEHNICÅ, 2 cam., cf. 1,

454. TINERETULUI bl. Abatorului

420. ROMANÅ, bloc Eva, langa metrou,

394. PANTELIMON, vis a vis de Mega

395. PLEVNEI 65 mp, 1992, renovat, mobilat, priveli¿te superbå Parcul Operei, negociabil, CBR46709 500 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

453. TINERETULUI apropiere parc, mobilat ultramodern, semidec., cf. 1, 55 mp, utilat, îmb. multiple, renovat, totul nou, 380 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 330 {; 313.03.24/ 0740.656.708

419. ROMANÅ, 1/3, mobilat lux,

432. SALA Palatului, mobilat com-

Image, stradal, cf. 1, dec., 7/10, f. curat, mobilat ¿i utilat complet, meritå våzut, 1+1, 250 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

452. TIMPURI Noi- facultate, p/4, deco-

,semidecomandat, bl 1990, 55 metri patrati P/8, vedere fata, luminos, contorizat gaze, apa, caldura, semimobilat, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 270 {; 0728.530.366 webimobil@gmail.com

2/10, circular, mobilat, utilat, ma¿inå spålat, îmb., 200 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10

ment dec., amenajat ¿i mobilat modern, aer conditionat, masina de spalat, parchet, geam termopan, liber, pentru locuinta, neg., 300 {; 0723.397.198 mdiseanu_elina@yahoo.com

359. NERVA Traian, 2 camere, cf. 1

utilat complet, masina de spalat, renovat recent, imbunatatiri, termopan, aer conditionat, contiorizat, tv, internet, cablu tv, liber, 340 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

îmbunåtå¡iri, bucåtårie ultramodernå, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708

decomandat, etaj 6/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 230 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

444. SÅLÅJAN, metrou, cf. 2, sporit, 5/8, dec., termopane peste tot, inclusiv balcon, f. curat, semimobilat, frigider, aragaz, bloc civilizat, 1+1, disc., 210 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 445. TEI Lacul, Vidin, proprietar, apartament 2 camere, decomandat ,confort 1 sporit, 2 balcoane, mobilat, utilat, renovat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cablu tv, internet. 2+1 garantie, 330 {; 0767.727.901 446. TEI proprietar, lg facultatea de con-

struc¡ii, et. 10, semidec., 50 mp, f. curat, renovat, utilat ¿i mobilat modern ¿i complet : tv, ac, frigider, masina spalat, aragaz, internet, g, f, t, termen lung, 300 {; 0733.810.530 mihaelaatirgovitoaei@yahoo.com 447. TEI, Parcul Circului, 2/4, c f. 1, dec., 60 mp, mobilat modern, utilat complet, gresie, faian¡å, um, termopan, ac, ma¿ina de spålat, pre¡ neg.; 210.79.13/ 0788.248.118

0731.699.434

472. TITAN Grigorescu, pia¡å - statuie,

sd, 9/10, mobilat frumos, color, 250 {/2; 021.644.25.71/ 0723.713.816 473. TITAN la 5 minute de metrou 1 Decembrie, cf. 1 sporit dec., gresie, faianta, mochetat, termopane, izolat termic, apometre, repartitoare, mobilat modern, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, 1+1 liber, urgent, 220 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798 474. TITAN, apartament 2 camere,

complet utilat mobilat, zonå lini¿titå; 0724.205.204

475. TITAN, C. Ressu, stradal, vav metrou Dristor, 8/10, proaspåt renovat, foarte curat, complet mobilat ¿i utilat modern, aer condi¡ionat, aragaz, frigider, ma¿ina de spålat, TV, etc, bloc civilizat lânga McDonald's, 280 {; 0724.658.249 476. TITAN, Grigorescu, metrou, 1/10,

cf. 1, semidec., mob., utilat, g, f, mochetat, neg., 230 {; 0724.838.524/ 0724.514.948 477. TITAN, IOR, la inters. Campia Lier-

tatii cu Baba Novac ocazie 7min. metrou Dristor, gresie toata casa, faianta, termopane, usa metalica, curat jaluzele verticale, mobilat complet, aragaz, frigider, tv, masina de spalat 1l+1l, viz 16-18, 200 {; 0728.879.797/ 0721.221.940/ 0728.879.798

Calea, stradal, Ambasada Turca, 2 camere, decomandat, et.2/2, mobilat minimalist, utilat complet, aer conditionat, parchet, gresie, mocheta, ideal birou si locuit, 250 {; 0722.274.245/ 0769.647.350 grup_eurobric@yahoo.com 497. ULTRACENTRAL, mobilat lux,

îmb. ¿i finisaje noi, renovat, utilat, îmb. multiple, 400 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74 498. UNA camerå în apartament 2 camere, fårå proprietar, salariatå, elevå, metrou Ozana, 100 {; 0752.113.431 499. UNIREA, Mitropolie, proprietar, ofer 2 camere caså curte (curte comunå), toate utilitå¡ile, nemob., termen lung, 1+1 garan¡ie, disponibil din ianuarie, exclus firme sau agen¡ii; 0721.441.693/ 0733.549.906 500. UNIRIIUNIRII Bd., închiriez ap. 2

cam., 68 mp, cu vedere la bd. et. 3/7, bucåtåria mobilatå, utilatå cu g, f, p, t, u¿å metalicå, pazå permanentå, 450 {; 0733.405.043 501. UNIRII (între Tribunal ¿i Magazinul

Unirea) apartament 2 camere, finisaje lux, mobilat, utilat. 0726.375.764

502. UNIRII Bråtianu, vav de magazinul

Cocor, 38 mp, et. 2, nemobilat, liber, ideal office, 200 {; 0728.040.368 danlaptop@gmail.com

camere, cf. 1, dec., zugråvit, g, f, 8/10, liber, 1+1, 200 {; 021.242.12.93/ 0788.438.613/ 0722.256.664

449. TEIUL Doamnei, sector 2, 2 cam.,

481. TITAN, N. Grigorescu, metrou,

cf. 1, 45 mp, mobilat, utilat, g, f, p, t, stradal, et. 8/8, 300 {; 0723.301.688

mob., utilat, curat, 1+1, 250 {; 0732.642.070/ 0749.663.552

450. TIMIªOARA, B-dul, Mall Plaza, 2 camere, bloc, modern amenajat, mobilat, particular, 200 {/lunå; 0767.483.473

482. TITAN, Policlinicå, 2 camere, 3/10,

mobilat, aer condi¡ionat, 350 {; 0728.528.722/ 0722.615.448

Stabilis Imobiliare oferim ap. 2 camere, orice confort, mob./ nemob., la cererea dvs; 021.321.60.00/ 0752.216.603/ 0761.104.061/ 0731.089.335 www.stabilisimobiliare.ro 537. UNIRII, Zepter, decomandat, etaj

7/ 9, 3 balcoane, mobilat, utilat complet (aragaz, hota, frigider, masina spalat, aspirator, tv, fier de calcat), dressing, portar, intrare stradala, vedere spate, 365 {; 0727.001.450 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro 538. UNIVERSITATE, 2 cam, deco-

mandat, 65 mp,modern, CBR46829, 550 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 539. UNIVERSITATE, Bd. Bålcescu, 2

cam, semidec., 40 mp, nemobilat, neutilat, modern, bucåtårie open-space, bloc civilizat, CBR44059, 400 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

504. UNIRII mobilat lux, îmb. ¿i finisaje

541. UNIVERSITATE, Intercontinental,

noi, renovat, cf. 1, sporit, dec., 70 mp, totul nou, la cheie, 400 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

505. UNIRII Pia¡a, Aleea Negru Vodå, 2

cam., cf. 1, 1996, 58 mp, decomandat, etajul 1/6, renovat, securizat, metrou, magazinul Unirea, pretabil ca locuin¡å, birouri notariale, avocå¡e¿ti; 031.411.29.51/ 0730.116.789

506. UNIRII pia¡a, mobilat lux, amena-

3/ 7, 55 mp, semidecomandat, mobilat modern, utilat complet, stradal, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, apropiere metrou, RATB, 270 {; 021.310.18.44/ 0744.816.782/ 0724.171.406 542. UNIVERSITATE, Kogålniceanu, mobilat utilat modern, confort 1, stradalnegociabil, 0755.154.156 543. UNIVERSITATE, ultracentral, bd.

jate deosebit pentru locuit 0722.265.539

Regina Elisabeta, 2 camere, stradal, 50 metri patrati, mobilat modern, recent renovat, bucåtårie utilatå complet, aer condi¡ionat, teraså exterioarå, parcare interioarå, 400 {; 0740.050.291/ 0767.268.977 cristipandy@yahoo.com

508. UNIRII Pia¡å, vedere panoramicå

544. UNIVERSITATE/ Calea Victoriei,

jate deosebit pentru locuit 0722.265.539

507. UNIRII pia¡å, mobilat lux, amena-

Fântâni, mobilat/nemobilat, decomandat, etaj 6, neg., 600 {; 0723.864.761/ 0720.187.240 capata.giovanni@tin.it 509. UNIRII, 1/8, 76 mp, mobilat ultralux, utilat ultramodern, ultrafinisat, 340 {; 313.03.24/ 0740.656.708 510. UNIRII, 2 cam., plus dependin¡e, central, amenajat, mobilat, utilat ptr. cabinete medicale (medicinå de familie, specialitå¡i medicale); 0745.988.925 511. UNIRII, 2/4, dec., 62 mp, bloc

1996, îmbunåtå¡iri, mobilat ¿i utilat, 320 {; 0767.725.685 512. UNIRII, Alba Iulia, Zepter, stradal,

vedere la bulevard, fiecare camera are balcon propriu,g, f, t,complet mobilat ¿i utilat, frigider aragaz masinå de spålat, geam mare la baie, parcare, disponibil imediat, 400 {; 0734.312.101

513. UNIRII, apartament 2 camere, con-

fort 1, 70 mp, construc¡ie 1990, etaj 7/9, nemobilat, 400 {; 0727.505.410

520. UNIRII, central, mobilat modern, utilat complet, îmbunåtå¡iri, urgent, 250 {; 0722.812.704/ 0763.809.303

571. ªTEFAN cel Mare, 4/10, cf. 1, semidec., suprafa¡a 60 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat nou, complet, utilat complet, pre¡ neg., obs.: aer condi¡ionat, apropiere metrou; 210.79.12/ 0788.244.750 572. ªTEFAN cel Mare, BCR, mob. complet, 8/10, tv, ma¿inå spålat, gresie, 250 {; 0722.542.692 573. ªTEFAN cel Mare, cf. 1, 58 mp, mobilat, renovat, utilat, stradal, Ion, 250 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro 574. ªTEFAN cel Mare, IGP, proprietar,

ap. 2 cam., renovat nou + mobilat modern; 0722.322.181

575. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, 6/10,

cf. 1, dec., 54 mp, mobilat, utilat, gresie, faian¡å, 300 {; 210.79.13/ 0788.248.118 576. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, cf. 1,

4/10, mobilat ¿i utilat complet, stradal, amenajat, 250 {; 253.01.13/ 0745.087.966

577. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, cf. 1,

et. 6, mob., complet, utilat, 300 {; 0785.050.278/ 0727.299.390

578. ªTEFAN cel Mare, Spitalul Colentina, ap. 2 camere, mobilat ¿i utilat modern, fårå intermediari, 375 {/ lunå; 0747.086.921 579. ªTIRBEI Voda/ Eroilor apartament

2 camere, confort 1, etaj 6/9, 65 mp, mobilat ¿i utilat complet, modern, gresie, faian¡å, parchet, termopan, a.c., tv, stradal, zonå lini¿titå, 350 {; 0753.030.481 580. ªTIRBEI Vodå, 2/8, mobilat

lux, canapele piele, bucåtårie open, ultrafinisat, 300 {; 313.03.24/ 0740.656.708

547. VATRA Luminoaså, Ciurea, 2 cam.,

semidecomandat, etj. 9/9, stradal, um+g+f, 350 {; 0745.969.036/ 0749.166.601

cf. 1, 2/4, mobilat, dotat, zugråvit excelent, avans mare/ bonus proprietar; 0733.923.177

548. VATRA Luminoaså, Maior Coravu,

1/10, mobilat, utilat, zonå lini¿titå, curat, lângå parc, 330 {; 0728.449.209/ 0760.443.289

cf. 1, dec., mob., utilat, g, f, p, t, um, 250 {; 0724.838.524/ 0724.514.948 2. 1 DECEMBRIE 1918, particular,

3. 1 MAI, 2/10, mobilat modern,

îmbunåtå¡iri , AC, dec., zonå lini¿titå, 350 {; 313.03.24/ 0740.656.708 4. 1 MAI, 3 camere, nou, 100 mp, et. P,1,3/4, finisaje top-premium, bucåtårie echipatå, 650 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 5. 1 MAI, 3 camere, semidec., 70 mp, 1970, 5/7, mobilat, utilat, AC, CBR49742 400 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro, 6. 1 MAI, Banu Manta, et. 3, deco-

mandat, mobilat bun gust, 2 gr. sanitare, facturabil, 450 {; 0722.202.822

516. UNIRII, bd., ocazie, Biocarpet, 2

519. UNIRII, Cantemir, 4/8, 60 mp, complet mobilat ¿i utilat modern, recent renovat, p, g, f, t, um, ac, metrou Unirii ¿i Tineretului, ofertå realå, ocazie, 380 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.private-broker.ro

lat, utilat lux, îmbunåtå¡iri, Ac, bucåtårie ultramodernå, 315 {; 313.03.24/ 0740.656.708

1. 1 DECEMBRIE 1918 - Auchan, 4/4,

stradal, g+f+p+t+AC, mobilat, utilat. Tel. 0729.106.099

dat, et. 7/ 9, 60 mp, mobilat nou modern, renovat recent, bucatarie utilata, masina de spalat, micro, combinå frigorificå, parcare platita, net, lcd, aer condi¡ionat, 4 min metrou, totul nou, liber 2 ianuarie, 390 {; 0753.014.509

570. ªTEFAN cel Mare, 2/8, mobi-

546. VASILE Millea, Bucure¿ti, particular, 2 camere, mobilat, utilat lux, bar, Mall Palace Cotroceni, 350 {; 0736.423.319/ 0735.108.956

515. UNIRII, Bd., închiriez 2 camere,

518. UNIRII, Budapesta, semidecoman-

569. ªTEFAN cel Mare, 1/10, suprafa¡a 56 mp, cf. 1, dec., zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå complet, 300 {; 210.79.12/ 0788.056.188

545. UNIVERSITATE/ Pia¡a C.A. Rosetti, 57 mp, 1/6, semidecomandat, mobilat modern, imbunåtå¡iri, bucåtårie open-space mobilatå, utilatå, CBR43930 400 {; 0731.600.823/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

ap. 2 camere, mobilat lux, aer condi¡ionat, termopane, 400 {; 0722.409.720

etaj 2, nemobilat, 200 {; 0728.040.368

decomandat, mobilat 300 {; 0720.534.949

45 mp, 7/9, ultracentral, mobilat modern, bucåtårie utilatå, mobilatå, imbunåtå¡iri, CBR47096 400 {; 0730.177.209/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

514. UNIRII, Bd. Dimitrie Cantemir,

517. UNIRII, Bråtianu, 2 cam., 38 mp,

cf. 1, semidec., 3/10, renovat recent, nemobilat, 1+1, 160 {; 0724.537.079

536. UNIRII, Vitan, Octavian Goga,

540. UNIVERSITATE, central, 3/7, mobilat, utilat, centralå termicå, 300 {; 0727.222.597/ 021.210.45.45

479. TITAN, metrou 1 Decembrie,

448. TEIUL Doamnei, Facultate, 2 cam.,

amenajat, nemobilat- mobilat modern, locuit- firmå; 0723.785.864/ 0741.572.431/ 0767.080.162

decomandat, mobilat, utilat, 400 {; 0722.446.899

minute Piata Alba Iulia si bulevardul Decebal, decomandat, etaj 6/ 8, imb., 3 balcoane, mobilat utilat modern, merita vazut, urgent, 400 {; 0724.254.252/ 0734.399.903

480. TITAN, metrou, Barajul Dunårii, 2

535. UNIRII, ultracentral, îmbunåtå¡iri-

503. UNIRII Hotel Royal, 2 camere,

478. TITAN, Jean Steriadi, etaj 6/ 10, semidecomandat, suprafata utila 50 mp, mobilat si utilat complet, modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopane, masina de spalat, aragaz, combina frigorifica, apropiere metrou, 300 {; 0734.242.910/ 021.311.78.47 catalin@vibimobiliare.ro www.vibimobiliare.ro

apartament deosebit, mobilat nou Ikea, amenajat nou(cu gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat) bucatarie utilata complet, etaj 8/ 10, masina spalat, liber. Merita vazut, 230 {; 0722.792.856/ 021.210.71.24 office@cir-centrulimobiliar.ro www.circentrulimobiliar.ro

complet mob. ¿i utilat modern, recent renovat, p, g, f, um, ac, metrou Unirii, ofertå realå, ocazie, 400 {; 0769.060.004 bogdan@private-broker.ro www.private-broker.ro

semidec., curat, mobilat, utilat, 250 {/lunå; 0722.680.579

549. VATRA Luminoaså, Maior Coravu, 2 camere, metrou, stradal, 2/8, lux, mobilat/ utilat, spa¡ios, 300 {; 0723.767.031/ 0722.274.245 550. VERGULUI, 2/10, mobilat, 55 mp,

utilat complet, zona lini¿titå, pre¡ neg.; 346.44.45/ 0788.874.374

551. VICTORIEI Piata, adiacent, bloc 2005, 100 mp, decomandat, 1baie jacuzzi la dormitorul matrimonial+1grup sanitar serviciu la living, mobilier stil de colectie stare impecabila, a/c, parchet bambus nou, bucåtåria utilatå complet, 650 {; 0728.054.245 aurelian.davidescu@yahoo.com

7. 1 MAI, Chibrit, 4/7, semidec, f, p, ter-

mopan, um, zugravit recent, mobilat, utilat, liber, pret fix, 1luna+1luna garantie, 250 {; 0724.359.921

8. 1 MAI, Ciupercå, 70 mp, mobilat modern, utilat complet, ma¿inå spålat, aer condi¡ionat, contorizat, internet, semidecomandat, renovat total, 300 {; 0722.391.222/ 0740.088.005 9. 1 MAI, Ion Mihalache, confort 1, 70

mp, balcon închis, termopan, mobilat modern, utilat complet, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, izolat, ma¿inå de spålat, ac, 330 {; 210.79.13/ 0788.248.118 10. 1 MAI, Mega Image, Radu Boiangiu,

lângå metrou sau pentru firme ori depozitare, etc, 200 {; 0722.203.750

8/9, dec., g, f, t, ac, mochetå, bucåtårie mob., nemob., 320 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

553. VICTORIEI, 2/8, 76 mp, mobilat ultralux, ultrafinisat, parcare, 330 {; 313.03.24/ 0740.656.708

11. 1 MAI, metrou, mobilat tineresc, 9/10, ma¿inå spålat, aer condi¡ionat, gresie, parchet, 300 {; 0722.542.692

552. VICTORIEI, 2 cam. de locuit, et. 2,

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


24

17 decembrie 2010Imobiliare închirieri 3 CAMERE 12. 1 MAI, Piata, in bloc, cf. 1, semide-

comandat, mobilat utilat complet, stradal, la 5 minute de ¿os. Kisseleff, luminos, spatios, bucatarie open, balcon inchis, 900 {/ lunå; 0769.076.165 george.stefan@orfeas.ro www.orfeas.ro 13. 13 SEPTEMBRIE, apartament 3

camere, 13 Septembrie colt cu Panduri, et. 5/8, parchet, termopane, AC, mobilat bucåtårie ¿i dormitor, 500 {; 0745.083.114 bogdan_stoica_22@yahoo.com 14. 13 SEPTEMBRIE, Casa Poporului, 6/8, mobilat ¿i utilat, 100 mp, negociabil, TVA inclus, CBR46536 800 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 15. 13 SEPTEMBRIE, Marriott, vilå, 3

cam., cf. 1, 2008, 60 mp, proprietar, constr. nouå, mobilat, tot confortul, cochet, 520 {; 0746.583.051/ 021.425.56.67 16. 13 SEPTEMBRIE, mobilat ultra-

modern, utilat complet, 2 gr sanitare, finisat, mobilå nouå, intrare stradalå, vedere Marriott, parcare, internet, 650 {; 0753.798.270/ 0769.859.933 17. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, 3 camere, stradal, 2 gr. sanitare, renovat, apometre, repartitoare, 275 {; 0740.023.488/ 0727.256.147 18. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, ofer

ap. 3 camere; 0742.808.307

19. 13 SEPTEMBRIE, Prosper,

particular, 3/9, dec., parchet, termopane, 2 gr. sanitare, semimobilat, repartitoare, apometre, lux, anticipat, 375 {/lunå; 0721.204.843 20. ALBA Iulia - rond, plan II, cf. 1, constr. 1990, renovat, utilat complet, electrocasnice noi, gresie, faian¡å, centralå proprie, jacuzzi, 450 {; 0744.304.606/ 0763.517.349/ 0769.495.258 21. ALBA Iulia nr. 7, Pia¡å, particular închiriez pe termen lung, ap. 3 camere, semidec., neg. 0726.733.748 22. ALBA Iulia, bloc 2008, Unirii-Dece-

bal, mobilat lux, utilat complet, termopan, ac, masina de spalat, lcd, internet, centrala proprie, loc parcare, foarte spatios 100 mp, disponibil imediat, oferta reala, avans 1+1, 650 {; 0728.736.846 23. ALBA Iulia, Burebista, proprietar, cf.

49. BASARABIEI Bd., proprietar, com-

plex nou, 2 båi, balcoane, garaj, boxå, ne/mobilat, 550- 600 {; 0745.143.161 50. BATIªTEI, p/5, stradal, nemobilat,

decomandat, 2 båi, 100 metri patrati hol intrare spa¡ios, pretabil firme/ cabinete/ saloane, contract, discutabil, 400 {; 0731.015.099/ 021.312.03.53 51. BERCENI, Alexandru Obregia,

Pia¡a Stråduin¡ei, 6/10, mob., utilat, 2 gr. sanitare, liber, 250 {; 0722.891.941/ 0748.133.331 52. BERCENI, Bd. Obregia, Biserica

Huedin, cf. 1, 4/10, semidec., mobilat modest, bucåtårie renovatå complet, termopan, 200 {; 0723.150.492/ 0745.520.120 53. BERCENI, Brâncoveanu, cf. 1, 3/4,

curat, mobilat ¿i utilat - aragaz, frigider, ma¿inå de spålat, televizor, 250 {; 0724.926.765 54. BERCENI, dec., et. 3/4, 85 mp,

mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, bucåtarie utilata, masina de spalat, comb frig., parcare, net, tv, micro, 2 gr. sanitare, 340 {; 0753.014.509 55. BERCENI, metrou, stradal, vedere fa¡å, 65 mp, etaj 2, termopan, u¿å metalicå, faian¡å, gresie, parchet, mobilier nou modern, electrocasnice noi, aragaz, hotå, frigider, ma¿inå de spålat, zugråvit, exclus ag., 300 {; 0732.907.251 56. BERCENI, Obregia (Niculi¡el) con-

fort 1, dec., et. 1/4, nemob., gresie, termopan, curat, contorizat, 250 {; 0761.615.258/ 0722.302.773

57. BERCENI, Obregia, proaspåt reno-

vat, par¡ial mobilat nou, parchet, termopane, decomandat, 350 {; 0724.985.200/ 021.460.90.52

58. BR¢NCOVEANU, (Lamote¿ti), 3 cam., cf. 1, et. 1/4, mobilat frumos, termopan, îmbunåtå¡iri, 230 {; 0761.615.258/ 0722.302.773 59. BR¢NCOVEANU, Berceni, curat,

cf. 1, nemobilat- mobilat, liber, 230- 300 {, negociabil; 0723.785.864/ 0741.572.431/ 0767.080.162 60. BUCUR Obor, 2/10, dec., f, g, p, t,

ac, m. spålat, tv, mobilat, curat, 300 {; 0724.236.266 61. BUCUR Obor, apartament 3

84. CIªMIGIU, parc, bl 2008, decoman-

dat, etaj 8/9, 75 metri patrati 2 wc, utilat si mobilat complet, aer conditionat, masina spalat, termopan, gresie, faianta, parchet, vedere Cismigiu, terasa 10 m, 480 {; 0728.530.366 webimobil@gmail.com

85. COLENTINA, 1/10, Doamna Ghica,

BCR, dec., cf. 1, 72 mp, nemob., gresie, faian¡å, u¿å metalicå, curat, liber, 2 l x 280 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834

86. COLENTINA, 3/10, T. Doamnei, semidec., 70 mp, 1 wc, curat, g, f, mobilat, utilat complet, liber, liber, 2 l x 250 {; 021.243.43.78/ 0735.151.800 87. COLENTINA, Bucur Obor, Ma¿ina

de pâine, cf. 1, semidec., etaj 1/10, mobilat ¿i utilat, proaspat zugravit, foarte curat, baie ¿i bucåtårie renovatå recent, familie serioaså, meritå våzut, nediscutabil, Alexandru,, 300 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro http://www.nelboimobiliare.ro 88. COLENTINA, Bucur Obor,

Ma¿ina de Pâine, cf. 1, semidec., mob., tuilat, proaspåt zugråvit, meritå våzut, Alexandru, 300 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 89. COLENTINA, D-na Ghica - Teiul

Doamnei, ne/ mobilat frumos, utilat, 300 {; 0761.615.258/ 0722.302.773 90. COLENTINA, Doamna Ghica, 3

92. COLENTINA, Obor- Iancului, cf. 1, nemobilat- mobilat, locuit- firmå, negociabil; 0723.785.864/ 0741.572.431/ 0767.080.162 93. COLENTINA, Râu, 3 camere, mobilat modern, bucåtårie utilatå, centralå proprie, ma¿inå de spålat, în apropierea restaurantului Mårgineni, mijloace de transport 282; 0721.545.489

62. BUCUR Obor, metrou, 3 cam., cf. 1,

25. ALBA Iulia, Daniel Barcianu 30, în vilå parter, dec., amenajat lux, mobilat birou, utilat, ideal firmå/ locuit, disc., 450 {; 0732.409.266

Dna Ghica, decomandat, amenajat, lux, mobilat/ nemobilat, termen lung, 300/ 400 {; 0734.974.715

95. COLENTINA, Teiul Doamnei, particular, urgent ap. 3 camere, dec, et. 6 din 8, semimobilat, chiria micå, negociabil, accept straini si chinezi, 10 {; 0736.336.449/ 0770.955.698 irlam675@yahoo.de

64. BUCUREªTII Noi, apartament 3

26. ALBA Iulia, Decebal, adiacent, zona

cam., et inferior, sau casa la curte, oferim pret bun chiria pe termen lung, rugam seriozitate suntem familie; 0765.234.196/ 0767.755.631/ 0760.914.945 samuel_martin71@yahoo.com

96. COMPOZITORILOR, 1 Mai, par-

27. ALBA Iulia, Decebal, apartament sit-

uat in spatele pie¡ii Alba Iulia, 80 mp, dec., mobilat ¿i utilat complet, 7 min de metrou Dristor, zona foarte lini¿titå, ideal familie, termopan, aer conditionat, masina spålat, 450 {; 0721.381.425 28. ALBA Iulia, Rond-Bcr, particu-

lar, 3 camere, 3/8, semimobilat, decomandat, renovat, ac, alarmå, negociabil, 450 {; 0727.848.165 29. AMZEI, 3 camere, 120 mp, lux,

select, nemobilat, CBR46802, 800 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 30. APÅRÅTORII Patriei, particular

închiriez ap. 3 camere; 0722.419.819 31. ARCUL de Triumf, ap. 3 camere, et.

1/ 2, centralå proprie, renovat, 500 {; 0748.222.628 www.norc.ro/imobiliare

32. ARMENEASCÅ, Arcului, 1/ 3, la 10

min. de metrou Universitate, decomandat, mobilat utilat complet, su. 100 metri patrati, foarte frumos, modern, catv, internet, parcare, liber, merita vazut, 399 {; 0753.075.109

ATENEU, Hilton, 3 camere, cf. 1, 122 mp, curat, clasic, nemobilat sau mobilat, 300 {; 0744.794.718/ 0744.885.448 33.

34. ATENEU, Magheru, etaj 5/6, în vilå,

90 metri påtra¡i, mobilat, teraså, intrare separatå, 350 {; 0727.222.597/ 021.210.45.45

35. AVIAºIEI 3/4, mobilat ultramodern,

îmb. multiple, 2 gr. sanitare, renovat, utilat, totul nou, 80 mp, cf. 1, sporit, dec., 500 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74 36. AVIAºIEI, ap 3 camere etaj 2, mobilat, utilat, dotåri lux, apartamentul este liber incepând cu ianuarie 2011. Relatii la tel., 550 {; 0726.339.424

37. AVIAºIEI, Borsa, este complet utilat

si mobilat cu bun gust, 80 mp, etajul 2/ 4, decomandat, 450 {; 0744.312.196

38. AVIAºIEI, Cartierul Francez, constr.

65. BUCUREªTII Noi, Gloriei, mob.

tineresc, 6/10, ma¿inå spålat, termopan, gresie, parchet, 270 {; 0722.542.692 66. BUCUREªTII Noi, ofer spre

închiriere caså 3 cam., mob., toate facilitå¡ile, 300 {; 0722.148.391 67. BUCUREªTII Noi, Pajura, mobilat

si utilat complet, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalicå, 330 {; 0721.304.723/ 031.803.78.67 marolatrust@yahoo.com 68. BÅNEASA -Sise¿ti Lac, 3 camere,

85 mp utili, mobilat modern, finisaje de excep¡ie, complex reziden¡ial de lux, 900 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 69. BÅNEASA, 3 camere, 100 mp, 2/3,

camere, cf. 1, 1992, 80 mp, mobilate complet, pre¡ convenabil; 0726.318.569/ 0726.318.570 44. BALTA Albå, Titan, metrou, 3/4, mobilat, utilat, curat, zugråvit recent, u¿å metalicå, apometre, liber; 0766.322.630 45. BANU Manta, 3 camere, et. 5/10,

65 mp, internet, u¿å metalicå, 3 x AC, mobilat, ideal pentru birouri, CBR14243 400 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 46. BANU Manta, apartament 3 camere, dec., 110 mp, 7/10, 1985, mobilat, vedere mixtå, utilat, 2 grupuri sanitare, CBR48852 630 {; 0731.600.826/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 47. BARBU Våcårescu, particular, 3 cam. decomandat, 3/8, mobilat, utilat, curat, G,F,P. UM 3TV, AC, 450 {; 0726.152.536 48. BASARABIA, Costin Georgian, par-

ticular, 80 mp, g, f, sanitare noi, mobilat, utilat, 320 {; 0721.701.163

98. CORNETU 8 km de Bucure¿ti, 1/3, dec., 80 mp, toate imbunatatirile lux, centralå proprie, izolat, mobilat si utilat la bucatarie, tv, internet, loc parcare, boxå, mijloace transport, 250 {; 0721.223.605/ 0723.468.289 zinca_radu@yahoo.com 99. COSTIN Georgian, sta¡ie metrou,

mobilat, utilat; 0742.203.295/ 0730.337.217 100. COTROCENI, Splai

Indedenden¡ei, 4/10, lux, mobilat nou complet, la cheie, 499 {; 0722.211.146 101. COTROCENI, Victor Babe¿ 19,

totul nou, 2 bai, bucatarie inchisa, contorizat individual, in ansamblu rezidential nou. Paza 24/24. Loc parcare inclus in pret, 650 {; 0730.109.003

Botanicå, p/2, 65 mp, ct, ac, g, f, p, ideal firmå/ locuit/ birouri/ cabinet, termen lung, particular; 0767.373.777/ 0723.202.055

71. BÅNEASA, particular, Greenfield

103. CR¢NGAªI, 9 Mai, particular, 3

2008, p, 100 mp, mobilat modern, utilat, parcare, 650 {/ lunå; 0730.657.524

cam., dec., g, f, t, ac, um, 2/10, nemob., 300 {; 0732.424.070

72. BÅNEASA, particular, Natura Resi-

104. CR¢NGAªI, B-dul Constructorilor,

73. CAMERA de Comer¡, 3 camere,

decomandat, mobilat, utilat modern, etaj 5/8, 2 grupuri sanitare, 450 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007 74. CANTEMIR, Budapesta, 70 mp, stradal, semimobilat, termopan, 2 AC, termopan, gresie, neg., id 5883, 350 {; 0722.585.872/ 021.330.03.48 www.fullimobiliare.ro 75. CAROL I B-dul, Domneasca, închiriez apartament 3 camere, cf. 1, 70 mp, parter + 2 camere subsol, nemobilat, liber, pretabil firmå; 0721.289.833 76. CAROL, Parcul Viilor, propr. imob elegant 2010, struct rezist 9", termosist 10 cm, lift german, ofer apart. su=86 mp(open speace 60mp), ct. buderus, contoriz individ, finisaje super, alarma, interf, catv, parcare, firma \ loc., 500 {; 0722.746.510 mihaimarcel57@yahoo.com

ap. 3 camere, cf. 1, semidec., etaj 1, renovat recent, bucåtårie mobilatå modern, 300 {; 0722.171.087 105. CR¢NGAªI, Giule¿ti, 3 cam., etaj

vilå, intrare separatå, 140 mp, condi¡ii deosebite, 2 locuri parcare, firmå/ locuit; 0744.820.679 106. CR¢NGAªI, metrou, parc, 1987,

8/8, renovat, 2 um, termopan, g, f, ac, tv, internet, ma¿inå spålat, mobilå nouå, discutabil, 425 {; 0770.868.129 107. CR¢NGAªI, Porumbacu, particu-

lar, 8/8, dec., mob., parchet, g, f, ac, tv, um, 3 paturi, repartitoare, zugråvit, frigider (1+1), 1.299 L; 0743.181.322 108. CÅLÅRAªILOR, Piata Muncii,

apropiere metrou, etaj 6/ 8, 85 mp, amenajat modern, cu imbunatatiri, parchet lemn masiv, geam termopan, usa metalica, gresie, faianta, mobilat modern si utilat complet, 480 {; 0735.367.164/ 0742.763.188 109. C¢MPIA Libertå¡ii, sector 3, 3 cam., et. 2, mobilat, utilat, gresie, faian¡å, u¿å met., liber dupå 20 decembrie, 400 {; 0726.323.760 110. DECEBAL, 2/ 8, BCR, decoman-

dat, mobilat modern, recent renovat, utilat complet, masina spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, stradal, 2 grupuri sanitare, centrala termica proprie, liber, 450 {; 0728.683.296/ 021.31.55.326

cf. 1, 1985, 65 mp, 2/5, decomandat, parchet, faian¡å, termopan, ac, zugråvit, 450 {; 0741.020.778

43. AVIAºIEI, urgent, închiriez 3

mp, semidecomandat, mobilat par¡ial, et. 1, gresie, faian¡å. 250 {; 0722.514.251

102. COTROCENI, vis a vis Grådina

40. AVIAºIEI, Elena Caragiani, 3 cam.,

mobilat ¿i utilat, constructie 2007, loc parcare, aer conditionat, balcon, etaj 3/3, are 2 camere facute din 3 realizindu-se un living generos, 2 grupuri sanitare, 1.200 {; 0726.168.609

97. CONSTRUCTORILOR 1970, 67

70. BÅNEASA, mobilat si utilat complet,

39. AVIAºIEI, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, mobilat si utilat complet, particular, 450 {; 0722.509.508

42. AVIAºIEI, Heråstråu, 120 mp,

ticular, 3 cam., cf. 1, 1980, mobilat modern, utilat, 1+1 garan¡ie, 1.500 L; 0733.171.471

1/p+1, zugråvit, ct, circular, 85 mp, numai firmå, curte, 550 {; 0733.051.122

lux 2007, 2/3, dec., 130 mp, superlux, ideal birouri sau locuin¡å, 1.000 {; 0722.715.380

41. AVIAºIEI, Herastrau, Nicolae Caranfil, 90 metri patrati, stradal, mobila noua Mobexpert 2010, bucatarie Franke, 2 dormitoare cu pat dublu, 2 bai, balcon, finisaje deosebite, parchet, usa securizata, avans 1 + 1, negociabil, 650 {; 0730.941.521

94. COLENTINA, sta¡ia de tramvai Râul Colentina, vizavi Mc Donald`s, 3 camere, renovat acum mob./ nemob., locuit/ firmå, parter, proprietar, 300 {; 0723.625.784/ 021.424.93.38

impecabil, mobilat lux, super utilat, parcare, 900 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

dence, 2010, mobilat, utilat, parcare, 1.000 {/ lunå; 0730.657.524

111. DECEBAL, 2/6, confort I, decoman77. CENTRAL -Decebal, pretabil birou

sau de locuit, meritå våzut; 0723.277.211/ 0731.551.557

78. CENTRAL Park, 3 cam., 160 mp, utilat, mobilat, bucåtårie open, garaj, condi¡ii deosebite, vedere partik, 1.400 {; 0745.155.355 79. CENTURÅ Nord Cosmopolis, 3 camere, 90 mp, etaj 3, 4, complex nou locuit, mobilat/ nemobilat, ac, videointerfon, centralå termicå, parcare, piscinå, teren sport, grådini¡å, afterschool, pazå, supermarket, maxi-taxi, 300 {/ luna; 0760.603.836 80. CIªMIGIU complet renovat, mobilat

complet, totul nou, ac, jacuzzi, sauna, hidromasaj, m spalat si m.spalat vase, microunde, aragaz cu grill, internet wireless, televizoare, alarma, parcare, posibil menajerå, 400 {; 0766.455.850 pananicolae@yahoo.com 81. CIªMIGIU, 12/15, 70 mp, 1964, renovat, vedere superbå Sala Palatului, mobilat, negociabil, CBR47237 450 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 82. CIªMIGIU, 3 camere, 3/4, bloc

2009, 141 mp, garaj, semimobilat, impecabil, 850 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

83. CIªMIGIU, Berthlot, 3 camere,

2008, 130 mp, teraså 15 mp, 2 båi, lux, nemobilat, CBR47591, 950 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

Pa¿cani, 7/10, semidec, gresie toatå casa, 2ac, color/ automatå, mobilate modern, 2 gr.sanitare, 1250 Lx2; 300 {x2 021.644.25.71/ 0723.713.816

121. DOROBANºI, Calea

159. DRUMUL Taberei-parc, cf. 1, semi-

Doroban¡i, etaj 3 în vilå, 75mp, modern, mobilat, utilat complet, pazå, parcare, 600 {; 0726.674.849 122. DOROBANºI, Capitale, Paris, 2/3,

decomandat, 80 mp, finisaje, parchet, termopan, mobilat/ utilat lux, 500 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

123. DOROBANºI, et. 1, cf. 1, 85 mp,

nemob., bucåtårie utilatå, g, f, parchet masiv, um, repartitoare, 2 gr. sanitare, 500 {; 0721.816.709/ 0744.987.303 124. DOROBANºI, Floreasca, 2 ap.

de închiriat în imobil nou, 3 cam., suprafa¡a 170 mp/ ap., parcare subteranå, 1.800 {/ ap; 0722.353.476/ 0745.120.547 125. DOROBANºI, Stefan cel Mare,

bloc din 90, cf. 1, 80 mp, dec., mobilat ¿i utilat modern, aragaz, frigider, masina de spålat, g, f, p, t, ac, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, bloc izolat termic, contorizat, 450 {; 0724.070.558/ 0744.836.762/ 0768.948.759

ticular, 3 cam, birouri sau locuit, 600 {; 0752.231.118 katemax64@yahoo.com

24. ALBA Iulia, cf. 1, dec., 85 mp, 4/8, mobilat modern, utilat complet, 2 grupuri sanitare, bloc 1995, pre¡ negociabil; 346.44.45/ 0788.874.374

linistita, apropiere metrou dristor (5 min.), mobilat modern, utilat, termopan, ac, masina de spalat, jacuzzi, centrala proprie, foarte spatios (84 mp), disponibil imediat, avans 1+1, 400 {; 0728.736.846

120. DOROBANºI, 1/3, 120 mp, mobilat lux, jacuzzi, utilat ultramodern, ultrafinisat, 400 {; 313.03.24/ 0740.656.708

91. COLENTINA, Doamna Ghica, cf. 2,

cam., cf. 1, 85 mp, decomandat, et. 1, pretabil orice, birou, sediu etc., mobilat pentru birou, 550 {; 0744.649.320

63. BUCUR Obor, Mo¿ilor, Colentina,

Pa¿cani, 7/10, semidec, gresie toatå casa, 2 ac, color/ automatå, mobilate modern, 2 gr.sanitare, 1.250 L X 2; 300 { x 2 021.644.25.71/ 0723.713.816

126. DOROBANºI, Televiziune, aparta-

mobilat ¿i utilat complet renovat recent, g, f, t, ma¿inå de spålat, liber, avans, 2 l x 230 {; 021.243.43.78/ 0735.151.800

dat, suprafa¡å 100 mp, 3 balcoane inchise, 2 båi, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 3 aere conditionate, complet utilat, nemobilat, vedere la bulevard din toate camerele, curat, 480 {; 0753.056.233

112. DECEBAL, bd., decomandate, 90

mp, etaj 1, 2 grupuri sanitare, renovat, foarte curat, mobilat si utilat complet, modern, bloc cu portar, liber, 550 {; 0766.435.707 113. DECEBAL, stradal, vedere

stradala, etaj 3/ 7, open space, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, renovat 2010, alarma, paza imobil, nemobilat, 2 gr. sanitare, apometre si repartitoare, usi interior noi, ideal firmå, 550 {; 0731.030.973/ 0733.930.003 office@bwimob.ro www.bwimob.ro 114. DELFINULUI, urgent, 3 cam.,

semimob., 280 {; 0722.856.427 115. DOAMNA Ghica, 3 cam., cf. 1,

1975, 70 mp, dec., semimobilat, pre¡ neg.; 0723.417.612 116. DOMENII, 3 camere, semidec.,10/10,1983, mobilat, 64 mp, centralå, 2 x AC, CBR49361 400 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 117. DOROBANºI mobilat ultramodern,

îmb. multiple, utilat, renovat, totul nou, 500 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

118. DOROBANºI po¿tå, decoman-

dat, mobilat lux, func¡ional ¿i cålduros, 700 {/ lunå; 0722.304.707

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

157. DRUMUL Taberei- Moghioro¿,

stradal, etaj 7/ 8, decomandat, 80 metri patrati, renovat, mobilat sau nemobilat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 2 aer conditionat, negociabil, 650 {; 0722.449.500 comodimobiliare@yahoo.com

cam., cf. 1, proprietar, dec., nemob., 3 balcoane închise, gresie, faian¡å, aragaz, 280 {; 0722.534.428/ 0723.319.164

1, decomadnat, semimobilat, proaspåt zugråvit, firmå/ locuit, eliberez facturå, negociabil; 0735.648.992/ 0749.577.742

dec., 7/10, mobilat utilat, curat, contorizat, 1+1, 280 {; 0724.537.079

119. DOROBANºI, Ambasada Turciei,

ment 3 (4) camere, et. 1/2, 100 mp, nemobilat, 850 {; 0722.676.652

127. DOROBANºI, Washington 2, par-

128. DOROBANºI, Washington, 54 mp,

ideal birou/ locuit, renovat total, lux, parter/ vilå, nemobilat, centralå proprie, aer condi¡ionat, termopane, 400 {; 0722.391.222/ 0740.088.005

129. DOROBANºI, zona Perla, propri-

etar, 3 camere, cf. 1, 1990, s- 80 mp, etaj 4/8, dec., mob., utilat complet, îmb., g, f, t, p, ac, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, izolat termic, termen lung, 500 {; 0721.368.119 130. DRISTOR, 2 min metrou Nicolae

Grigorescu, Camil Ressu, 70 mp, decomandat, renovat, zugråvit, g, f, t, mobilat ¿i utilat complet, mochetat nou, se aruncå mobila clasicå ¿i se cumpårå mobilå nouå la cerere, ocazie, 300 {; 0732.639.233 cristian.hritcu@gmail.com 131. DRISTOR, ap. 3 cam., cf. 1, super

mobilat ¿i utilat; 0729.804.047

132. DRISTOR, Ilioara, 50 m metrou, 3/8, renovat modern, g, f, termopan, mobilat, nemobilat, 300 {; 210.34.15/ 0722.350.388 133. DRISTOR, metrou, 4/8, mob. com-

plet, bucåtåria utilatå, termopan, ac, ma¿inå automatå, microunde, stradal, neg., 400 {; 0744.272.027/ 0760.276.220

134. DRISTOR, Mihai Bravu, stradal, 2

bai, mobilat si utilat complet, lux, foarte calduros, foarte curat, et. 10, vedere panoramicå superbå, 500 {; 0722.946.422

135. DRISTOR, Rm.Vâlcea- Real, p/10, dec, balcon, g+f+p, color, automatå, mobilate modern, 2 x 1.200 L; 021.644.25.71/ 0723.713.816 136. DRISTOR, Rm.Vâlcea- Real,

p/10, dec, balcon, g+f+p, color, automatå, mobilate modern, 2 x 1.200 L; 021.644.25.71/ 0723.713.816 137. DRISTORULUI, str. 3 camere, cf.

1, 2009, 2 båi, parcare, pazå, boiler, mobilat modern, bucåtårie mobilatå, electrice, balcon, RATB, metoru în apropiere, 800 {; 0720.288.775

138. DRUMUL Taberei - buclå, cf. 1, et.

4, mob. modern, electrocasnice noi, îmb., 1.050 L; 0760.654.547/ 021.440.22.49

139. DRUMUL Taberei - Compozi-

158. DRUMUL Taberei- Moghioro¿,

dec., p/4, 70 mp, t, g, f, p, ap, rep, ac, um, 300 {; 0725.556.908/ 021.440.31.55

160. EROILOR, particular, mobilat, ren-

ovat, îmbunåtå¡iri, 500 {/ lunå; 0730.657.524

161. FERDINAND, Foi¿or, cf. 1, dec.,

75 mp, renovat, amenajat, demisol, excelent firmå, locuin¡å, Livia, 350 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

162. FERDINAND, Obor, cf. 1, semidec., mob., utilat, cu ma¿inå de spålat, îmb., etaj 8/8, 250 {; 0722.218.460/ 0766.360.676/ 021.252.40.10 163. FERDINAND, Obor, mobilat nou,

10/10, ma¿inå spålat, termopan, aer cond., gresie, parchet, 380 {; 0722.542.692

164. FLOREASCA, 3 cam., cf. 1, parter

Iancului, et. 1, dec., renovate modern, termopan, parchet, 350 {; 0744.325.567

165. FLOREASCA, 3 camere, 120 mp,

2 terase, 2 båi, garaj, luminos, vedere mixtå, lift în caså, 800 {; 0727.701.991

166. FLOREASCA, parc Verde, parter

vilå, 70 mp, zugråvit, parchet, centralå proprie, mobilat/ utilat, 330 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

167. FOIªORUL de Foc, p/1, 65 mp, cf.

192. IANCULUI, vila, parter, confort I,

semidecomandat, suprafata 100 mp, 2 gr. sanitare, bucatarie, complet utilat, ne/ mobilat, catv, internet, 3 locuri parcare, toate utilitatile separate, crama la demisol, 600 {; 0753.056.233

231. MUNCII, Pasaj Muncii, metrou, dec., etaj intermediar, complet utilat ¿i semimobilat, proaspåt renovat, parchet, gresie, faian¡å, termopan, ofertå realå ocazie, 400 {; 0769.060.009 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro

194. KOGÅLNICEANU Pia¡a, etaj 2/3,

232. MUNCII, Pasaj, metrou, etaj inter-

110 mp, semidec, g, f, p, t, ac, mobilat modern, utilat complet, ma¿inå de spålat, apropiere Facult de Drept, parcul Ci¿migiu si la 5 min metrou Izvor, ideal birou/ firmå/ locuin¡å, neg., 450 {; 0735.664.601 agent.imob@gmail.com 195. KOGÅLNICEANU, 2/4, 90 mp,

renovat, 375 {; 0722.755.377

196. KOGÅLNICEANU, închiriez

apartament 3 camere, 450 {/lunå; 0722.336.098 197. KOGÅLNICEANU, stradal, semi-

mobilat, mobilat, utilat, curat, 95mp, liber, 400 {; 0722.695.530 198. LIBERTźII 1991, 3/8, nemobilat,

renovat complet, finisat, bucåtårie mobilatå/utilatå, apropiere parc, CBR46638 580 {; 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 199. LIBERTźII Casa Poporului, 3

camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utiilat, lux; 031.432.96.71/ 0744.490.007 200. LIBERTźII, 3 camere, cf. 1, 87

mp, ap. complet utilat, etaj 1/6, super finisat, mobilat, vedere spre Dâmbovi¡a; 0744.634.626 201. MARIA Rosetti, 3 camere, 70 mp,

sediu firma/ locuit, CBR45042, 400 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

202. MARRIOTT 3 camere, decomandat, utilat ¿i utilat modern, îmbunåtå¡iri, 400 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

168. FOIªORUL de Foc, zona, 3 cam., 60 mp, parter vilå - curte, lux, convenabil, Georgescu, 0729.970.167

203. MIHAI Bravu 186, intersec¡ie Pia¡a

170. GIULEªTI, 3 camere, cf. 1, 72 mp,

et. 1, g, f, t, mobilat, utilat, liber, 350 {; 0760.890.390

171. GIULEªTI, apart. recent renovat

si mobilat (bucatarie+ baie) bloc curat, zona linistitå, transport in comun si utilitati (piata, magazine) + bonus (terasa 10 mp), merita vazut, particular, 390 {; 0744.518.886 marius.cristea@rcsrds.ro 172. GIURGIULUI, Bucure¿ti, închiriez

apartament 3 camere, cf. 1, 1988, 68 mp, mobilat, contorizat, decomandat, gresie, faian¡å, termopan, 300 {; 0768.986.924 emiliacoman52@yahoo.com

173. GORJULUI, Militari, apartament 3

camere, decomandat, utilat ¿i mobilat, 2 grupuri sanitare, 390 {; 0746.145.545 174. GRIVIºEI, 3 camere, 65 mp, 1970,

Muncii, decomandat, zugråvit, curat, gresie, faian¡å, parchet, termopane, bucåtårie mobilatå nou, aragaz, frigider, ma¿inå spålat, aer condi¡ionat, cablu, internet; 0729.822.072 204. MIHAI Bravu, metrou Iancului, cf.

1, 7/10, mobilat ¿i utilat complet, amenajat, AC, 280 {; 253.01.13/ 0748.908.724 205. MIHAI Bravu, Obor, particular, 3 camere, cf.1, decomandate, 2/10, mobilat, renovat, 350 {; 0746.085.030 206. MIHAI Bravu, Vitan, langa Prosper,

complet utilat, mobilat modern, etaj 8/ 9, bloc nou, stradal, semidec., 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, loc parcare platit, 450 {; 0722.456.380 pge71@hotmail.com 207. MILITARI - Gorjului, 70 mp, et 4, g,

f, p, t, mobilat-utilat, curat-optim, 2 båi 2balcoane, 300 {; 0760.240.796 esa_yz@yahoo.com

208. MILITARI - Ro¿u, 3 cam., 80 mp, în vilå, intråri separate, totul nou, facilitå¡i la intrare în Ro¿u, Str. 1864, 220 {; 0735.216.633

decomandat, 2 grupuri sanitare, 1/10, nemobilat, ideal pentru birouri, CBR48481 400 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

209. MILITARI -Apusului, 1/4, cf.1/dec.,

175. HEREÅSTRÅU lux, dec., 110 mp utili, mobilat utilat lux, et. 3/4, ac, termopan, gresie, faian¡å, parchet, garaj 2 locuri, 2 bai, jacuzzi, 2 dressinguri, masina spalat. Totul nou, urgent, ocazie, 830 {; 0753.075.108

210. MILITARI Gorjului, 3 cam., cf. 1,

zugråvit, 2gr.sanitare, mobilat ¿i utilat, contorizat, stradal, 2 lunix 270 {; 021.434.30.60/ 0731.322.854

proprietar, dec., utilat, mob. cu punere centralå proprie în ianuarie, renovat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, 430 {; 0746.885.863/ 0769.758.199

177. HERÅSTRÅU, proprietar, 3 cam.,

211. MILITARI, Apusului, nemobilat, bloc 2009, superb, 90 metri patrati etajele 2-4, constructie caramida, izolat polistiren, centrala termica proprie, termopane, usa metalica, parchet, gresie, faianta, 350 {; 0722.639.229 decembrie19@yahoo.com

178. HERÅSTRÅU, Sos Nordului, 145

212. MILITARI, Cora, 3 cam., cf. 1, semidecomandat, 3 balcoane, mobilat, aragaz, ma¿inå de spålat, u¿å metalicå, f, g, parchet, telefon, internet, 330 {; 0766.212.915

176. HERÅSTRÅU, Nordului, 1\3, mobi-

lat complet, utilat, 2 bai, 150mp, terasa, loc parcare, pazå, 1.200 {; 0731.015.099/ 021.312.03.53

cf. 1, 1989, 90 mp, stradal, 1/4, nemobilat, bucåtårie utilatå, decomandat, îmbunåtå¡iri, bloc civilizat ¿i curat, 450 {; 0765.973.974

metrou, 3 camere, cf. 1, parter, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, mob. clasic, dotat, 1+1, neg., 350 {; 021.666.39.10/ 0721.851.077

193. INTERCONTINENTAL, 3 camere, 90 mp, 8/9, sufragerie, dormitor, living, AC, centralå, ¿emineu, 2 båi, mobilat lux, 3 balcoane, panoramicå, particular, 640 {; 0747.242.884/ 0720.301.104

1, dec., g, f, p, t, um, ac, pre¡ negociabil, nemobilat, ideal birou, firmå; 346.44.45/ 0788.874.374

169. GHENCEA, 1/dec., 3/8, 70 mp, balcon, 2 båi, mob. ¿i utilat, ma¿inå de spålat, 1+1 garan¡ie, 300 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

230. MOªILOR, lângå Bucur Obor

mediar, decomandat, complet utilat,proaspat renovat, parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, 2 x grupuri sanitare, apropiere Baba Novac, oferta, ocazie, 400 {; 0769.060.009 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro 233. MÅRŪEªTI, 2/3, superfinisat, stradal, 80 mp, ideal locuin¡å/ birou, 550 {; 0727.777.951 234. NICOLAE Titulescu ªos., sect. 1, Bucure¿ti, 3 camere, cf. 1, an `79, 90 mp, decomandat, baie, bucåtårie, cu gresie, faian¡å, mobilat clasic, termopan, jaluzele lemn, 375 {; 0766.300.069 235. NORDULUI ªos., nr.82-92, Lake-

view Condominiu, particular, 4/5, suprafa¡å 150 mp+ 20 mp, teraså, saunå, complet mobilat ¿i utilat modern. Op¡ional parcare garaj 200 {/lunå. 1.600 {/lunå; 0748.478.628

236. NORDULUI ªosea, apropiere Heråstråu, ap. de lux, mobilat lux, îmb. ¿i finisaje lux, utilat, parcare subteranå, totul nou, 850 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74 237. NORDULUI, Herastrau parc, Nor-

dului,decomandat, 120mp, complet mobilat si utilat lux, parcare, paza, multiple facilitati, liber, 1.000 {; 0723.045.391/ 0749.405.942 papuconstruct@ymail.com 238. OBOR, 2/10, dec., 85 mp, 3 balcoane, 2 WC, vedere mixtå, zugråvit, g, f, um, contorizat, mobilat utilat complet, liber, 2 l x 300 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

265. ROMANÅ, metrou, et 4/10, supr

86mp, constr 1980, decomandat, mobilat modern(nou), utilat complet, masina de spalat, 2 grup sanitare, g, f, p, t, aer conditionat, usa metalica, renovat recent, vedere mixta, negociabil, 350 {; 0735.664.601 agent.imob@gmail.com 266. ROMANÅ, Pia¡å, 3/8, mob. ¿i

utilat lux, ultrafinisat, vedere rond, 380 {; 313.03.24/ 0740.656.708

267. ROMANÅ, proprietar, 100 mp, mobilat, recent renovat, parter înalt, parchet, ac, 2 gr. sanitare, 550 {; 0723.496.154 268. ROMANÅ, proprietar, 3 camere, cf.

1, su 110, proprietar, renovat, p, g, f, ac, semimobilat; 0724.170.312/ 0727.407.738

269. ROMANÅ- Pia¡a Amzei, renovat recent, nemobilat, etaj 1, ideal firmå, A/C, 400 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199 270. ROSETTI, pia¡a, 3 camere, 7 mp,

sediu firmå /locuin¡å, renovat, modern, CBR48017, 520 {; 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

271. SALA Palatului apartament 3 camere, renovat et. 6/6, pret negociabil, 450 {; 0730.609.624 272. SALA Palatului, 3 camere, 70 mp,

renovat, finisat, mobilat, bucåtårie echipatå, 600 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

273. SALA Palatului, 3 camere, 90 mp,

renovat, finisat, bucåtårie echipatå, 950 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

274. SEBASTIAN Parc, apartament superb 3 camere moderne, mobilate, 90 mp, renovate integral, ac, centralå, sistem audio integrat tot apartamentul, parchet clasic, deosebit, la etajul I, 1.700 L; 0721.222.021 dricey_rauh@yahoo.com 275. SEBASTIAN parc, proprietar, 90

mp, mobilat, utilat, g+f+um, termopan, repartitoare, totul nou. 500 {; 0765.495.106

239. OBOR, 5/10, cf. 1, semidec., s =

276. SEBASTIAN particular, camerå în ap. 3 camere (sufrageria 20 mp). Mobilat, termopan, apometre, repartitoare, localizat lângå Kaufland Sebastian, fix lângå parc, preferabil fa¡å, 100 {/ luna; 0729.470.898

240. OBOR, Chiristigiilor, 3 cam., an

277. SEBASTIAN, ocazie, Modoran Ene, ap 3 camere, et. 1/8, 70 mp mobilat nou, bucatarie utilata, gresie, faianta, termopan, parcare, tv, internet, renovat proaspat, 2 gr sanitare, 299 {; 0753.014.509

80 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, mobilat modern, utilat complet, neg., Obs.: mobilat Mobexpert, 2 AC, 210.79.12/ 0788.244.750 1987, 67 mp, utilat, mobilat, liber; 0723.679.037

241. OBOR, M. Bravu, et. 2/10, dec., renovat recent, 2 gr. sanitare, liber, 275 {/ lunå; 0740.130.957/ 0721.270.266 242. OBOR, ªtefan cel Mare, 4/8, con-

fort 1, 70 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, geamuri termopan, mobilat, utilat, 340 {; 210.79.13/ 0788.248.118

243. OCTAVIAN Goga Bd., Bucure¿ti, sector 3, ap. 3 cam., cf. 1, 1990, 80 mp, nemobilat, modernizat (g, f, ac, p, internet), stradal, et. 5, ideal firmå, 500 {; 0722.630.570 244. OLTENIºEI, 3 camere, mobilat,

urgent; 0722.607.199

245. ORIZON, 75 mp, cf. I, dec., ultra-

lux, nou renovat, ac, termopan, g, f, p, um, mobilat Mobexpert, linie Franke, comb. frigorificå, masinå spalat, tv, internet, 2 bai, dus, repartitoare, apometre, vedere super, particular, 449 {; 0766.814.016 vasilevoicu@gmail.com 246. PAJURA, ap. 3 camere, confort 1,

et. 4/9, reabilitat termic, 350 {/lunå; 0726.787.269

247. PANDURI, Frunte Latå, 7/7, etaj tehnic, 80 mp, 1989, negociabil, CBR35199 95.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 248. PANTELIMON Particular, zona Pantelimon- Morarilor, stradal+ parc, ap. 3 camere, conf. 1, 8/9, g, f, termopan, parchet masiv, spoturi, stuc vene¡ian, cadå hidromasaj, semimobilat, renovat 2010, contorizat, 1+1, 320 {/ luna; 0728.472.721 airatours@gmail.com

278. SOCULUI - Miramar, p/10, dec., nemob., bucåtåria utilatå, centralå, balcon închis, parchet, termopan, 350 {; 0744.272.027/ 0760.276.220 279. SPLAIUL Unirii (langa Camera de Comert), situat pe Splaiul Unirii, particular, parter, decomandat, vedere la strada, pe partea cu raul Dambovita, complet amenajat pentru birouri, cabinete, 450 {; 0722.217.600 280. SÅLAJ, Aleea, Rahova, 3 camere, confort 1, decomandat, f, g, u¿å metalicå, 2 balcoane, disponibil imediat, 250 {; 0761.580.699/ 0744.823.463 281. SÅLÅJAN, Nicolae Grigorescu, etaj 7/8, confort 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, calorifere aluminiu, mobilat si utilat modern, masina de spalat, 350 {; 0723.118.758/ 021.430.37.40 282. TEI Grigore Ionescu, 94, 9/10, nou renovat (parchet, termopam), bucatarie mobilatå (frigider, aragaz noi), nemobilat, semidec., 2 bai. Liber de la 20 decembrie. Scarå foarte civilizatå, 290 {; 0723.591.861 maria@mbdragan.com 283. TEIUL Doamnei, 3 camere, cf.

1, 65 mp, decomandate, 2 gr. sanitare, renovat, u¿å metalicå, termopan, centralå, parter, par¡ial mobilat, ideal pt. birouri, 350 {; 0722.741.600

284. TINERETULUI str. Baladei, et. 2, decomandat, utilat, dotat, semimobilat, 2 balcoane, liber, 400 {; 0744.179.418

torilor, mobilat, utilat, renovat, curat, liber, 2 båi, 265 {; 0729.167.677

mpu, 2004, duplex, mobilat, decomandat, piscinå, et 1/5, dressing, teraså, curte, grådinå, CBR44238 1.700 {; 0728.557.299 www.cbimobiliare.ro

140. DRUMUL Taberei - confort 1, decomandat, etaj 4, mobilat, utilat, îmbunåtå¡iri, liber, 280 {; 0726.743.970

179. IANCU Nicolae, ap. lux, 3 cam., 175 mp, mobilat, lift, garaj, internet, satelit, pt. preten¡io¿i, 1.300 {; 0744.649.320

214. MILITARI, Gorjului, 2/4, 3 cam.,

amenajat nou total, nemobilat, 280 {/lunå; 0744.636.660

cf. l, decomandat, 2 balcoane, mobilat, utilat, bloc stradal, 250 {; 0741.107.824/ 0723.602.926 office@amdf-imobiliare.ro www.amdfimobiliare.ro

141. DRUMUL Taberei - Favorit,

180. IANCULUI - Cimitirul Armenesc,

215. MILITARI, Gorjului, închiriez

250. PANTELIMON, Fundeni, ne/mobi-

ern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 350 {; 313.03.24/ 0740.656.708

251. PANTELIMON, Socului, ne/ mobi-

287. TINERETULUI, apartament 3 camere, confort 1, 78 mp, etaj 8/10, 2 båi, construc¡ie 1988, mobilat ¿i utilat, apropiere parc, 400 {; 0727.505.410

7/10, nemobilat, neutilat, circular, 230 {; 0720.444.677 142. DRUMUL Taberei - Valea

Furcii, 2/3, confort I, 2 grupuri sanitare, 120 mp, îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat nou, 300 {; 0723.255.441 143. DRUMUL Taberei, 75 mp, semidec., stadion Steaua, 8/10, mob., utilat clasic, 1+1 garan¡ie, neg., 300 {; 0730.556.904 144. DRUMUL Taberei, Arge¿ului, 4/10,

decomandat, 2 båi, mobilat + utilat, 270 {; 0723.627.531/ 312.31.42. 145. DRUMUL Taberei, et. 1/p+9, 68 mp, amenajat, mobilat modern, semidecomandat, 270 {; 0726.920.389/ 0734.985.678 146. DRUMUL Taberei, Frigocom,

închiriez ap. 3 cam., dec., superb, complet, mobilat, termen lung; 0744.638.400 147. DRUMUL Taberei, închiriez aparta-

ment 3 camere + garaj, bl. 4 etaje, etaj 1, complet renovat ¿i mobilat, perioadå lungå; 0745.045.401/ 0763.398.942 148. DRUMUL Taberei, Militari, Crân-

ga¿i, ne/ mobilate, etaje intermediare, 250 { - 300 {; 021.413.59.55/ 021.413.72.84 www.triadymar.ro

149. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf 1

decomandat, et 8/10, mobilat, utilat tineresc, termopan, gresie, faian¡å, parchet, ma¿inå de spålat, renovat recent, liber, 350 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881

150. DRUMUL Taberei, Plaza, confort 1,

et. 8, mobilat si utilat, aer conditionat, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, contorizat, liber, avans 1 luna+1 luna garantie, 300 {; 0733.681.531 florentina1d@yahoo.com

151. DRUMUL Taberei, Romancierilor, 3

cam., cf. 1, 1966, 63 mp, particular, et. 4/10, mobilat, termen lung, 800 L; 0732.259.424

152. DRUMUL Taberei, Romancierilor, decomandat, particular, 4/4, ne/ mobilat ¿i utilat, ma¿inå de spålat, 1+1, 270 {/ lunå; 0722.141.498 153. DRUMUL Taberei, Romancierilor, proprietar, 70 mp, cf. 1, dec., etaj 2/4, mobilat si utilat ultra modern, aragaz, combina frigorifica, ac, ma¿inå de spalat, contorizat, g, f, p nou, 400 {; 0722.436.766 dragomirlilianaioana@yahoo.com www.taberei.superpromotie.ro 154. DRUMUL Taberei, Timi¿oara, 3 cam., semidec., mobilat ¿i utilat modern, renovat recent, 300 {; 0762.636.566

249. PANTELIMON, Delfinului, 9/ 12,

3+1 camere, cf. 1, 1984, 85 mp, stradal, 2 balcoane, 2 båi, mobilå nouå, utilat, toate îmbunåtå¡irile, centralå, renovat, liber, particular, 340 {; 0727.031.419

latå, decomandat, 3/10, stradal, proaspåt zugråvit, 300 {; 0722.539.857

216. MILITARI, Lujerului, I, dec., 3/10,

181. IANCULUI Sos., apartament 3 camere semi-decomadat, renovat, gresie, faianta, termopan, 1 balcon, baie/bucatarie renovat - nemobilat, pretabil firme, etaj 3/10, 360 {; 0720.007.458

70 mp, g, f, t, um, mobilat, utilat, curat, 350 {; 0725.556.908/ 021.440.31.55

lat frumos, îmbunåtå¡iri, curat, 280 {; 0761.615.258/ 0722.302.773

182. IANCULUI ¿os, Mega Image,7 min

pânå la metrou, renovat, mobilat modern cf. 1/ semidec, 85 mp, utilat (aer cond., ma¿. de sp., aragaz, frigider, tv) parchet nou, pat cu saltea nouå, g, f, p, t, um, între¡inere micå, izolat termic, 1+1, 300 {; 0762.079.095 183. IANCULUI,IANCULUI metrou, cf. 1 semidec., 6/8, renovat. Are multiple imbunatatiri (3 ac, u¿å metalica, mobilier nou, termopane, parchet clasic) mobilat ¿i utilat complet. Liber, 320 {; 0723.990.610/ 0721.739.958 pavela@alphabank.ro

184. IANCULUI, 2/8, cf. 1, dec., suprafa¡a 80 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat ¿i utilat nou, pre¡ neg., obs.: aer condi¡ionat, apropiere metrou, bloc reabilitat termic; 210.79.12/ 0788.244.750 185. IANCULUI, aproape de metrou, cf. 1, et. 6/ 8, renovat, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat si utilat. Zona linistita, pozele sunt reale, 320 {; 0720.140.773 186. IANCULUI, metrou, 5/8, cf. 1 dec.,

mobilat, utilat, parchet, termopan, u¿å metalicå, 300 {; 0785.348.663/ 0730.449.478

187. IANCULUI, Metrou, etaj 5/ 10, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, 2 x balcoane, 2 grupuri sanitare, apropiere Muncii, apropiere Obor, oferta reala, ocazie, 300 {; 0769.060.009 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro 188. IANCULUI, Mihai Bravu, 3/10,

mobilier nou, modern, utilat complet, masina de spalat, aragaz, frigider, TV, AC, parchet, termopan, faianta, gresie, usa metalica, renovat recent, contorizat, 360 {/ luna; 0757.011.774 octogon.imobiliare@gmail.com 189. IANCULUI, Mihai Bravu, 3/10, mobilier nou, modern, utilat complet, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, ac, parchet, termopan, faianta, gresie, usa metalica, renovat recent, contorizat, 360 {/luna; 0757.011.774 octogon.imobiliare@gmail.com 190. IANCULUI, Mihai Bravu, metrou,

cf. 1, dec., et. 3, mob. ¿i utilat, 250 {; 0760.654.547/ 021.440.22.49

156. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei,

191. IANCULUI, parter/ 10, suprafa¡å

nemobilat, cf.1, proaspat renovat, gresie, faian¡å, parchet, contorizat, loc parcare, 200 {; 0727.034.001/ 0745.868.052

lat, utilat, centralå proprie, curat, ideal locuit/ familie, 300 {/ lunå; 0722.680.579

apartament 3 camere, cf. 1, decomandat, utilat, cu 2 grupuri sanitare, 330 {; 0746.145.545

etaj 5/10, complet mobilat ¿i utilat modern, parchet, gresie, faian¡å, termopan, aer condi¡ionat, tv., u¿å metalicå, ofertå realå, ocazie, 450 {; 0769.060.009 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro

155. DRUMUL Taberei, Valea Arge¿ului,

213. MILITARI, Cora, 5/10, dec., mobi-

80 mp, zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, mobilat ¿i utilat complet, 325 {; 210.79.12/ 0788.056.188

217. MILITARI, particular ofer spre închiriere ap. 3 camere, stradal, vis a vis de gura de metrou; 0722.355.612 218. MILITARI, Ro¿u, apartament în vilå 3 camere, cf. 1, 2009, 68 mp, intråri separate, stradal, curat, mobilå nouå, facturabil, 220 {; 0722.462.671/ 0724.560.596

252. PIPERA, Cosmopolis, 2/4, dec, bucåtårie utilatå, g, f, p, t, um, isn, ac, repartitoare, ne/ mobilat la cerere, loc parcare, pazå, particular, 300 {; 0722.317.311 valentin.chifu@yahoo.com

219. MILITARI, Råsåritului, etaj 2/8, dec., recent renovat, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat, centralå termica proprie, 350 { sau 400 { cu garaj; 0740.188.820

253. PIPERA, sc. 150 mp, în vilå nouå, mobilat ¿i utilat, totul nou, etaj 2, acces asfalt, vedere lac, lângå Azur, proprietar, 400 {/ lunå; 0744.181.187/ 0767.803.126

220. MILITARI, Vistiernicul Stavrinos, 3

254. POLITEHNICÅ, parter, dec, mobi-

cam. et 1/4 zonå lini¿titå complet utilat centralå termicå, tv/ cablu, ma¿inå spålat, lenjerie, veselå, etc., u¿å metalicå, termopan contr. min. 6 luni, 450 {/lunå; 0722.541.285 genusisiiac@yahoo.com 221. MIRAJ, spate, apartament 3

camere, decomandat, et. 8; 021.771.73.49/ 0742.121.414

222. MOINEªTI, 3 camere, decomandat, et. 4/4, studen¡i (2 familii) sau familie cu copii, mobilat decent, 250 {; 0786.874.857/ 031.803.38.20 223. MOªILOR intersec¡ie Hristo Botev,

central, decomandat, 77 mp, etaj 4/5, bloc fårå bulinå, renovat 2009, mobilat modern ¿i utilat complet, 2 båi, 2 balcoane, ac, 420 {; 0728.578.342/ 0733.127.177 sellcasaimobiliar@gmail.com

224. MOªILOR, 1/8, cf. 1, dec., s = 80

mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, nemobilat, pre¡ neg., Obs.: bloc reabilitat termic, intrare ¿i vedere stradalå, ideal birou/ firmå sau locuin¡å; 210.79.12/ 0788.244.750 225. MOªILOR, 2/ 8, decomandat,

mobilat modern, utilat complet, masina spalat, termopan, parchet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, internet, liber, stradal, 370 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26 226. MOªILOR, 2/7, cf. 1, semidec., stradal, gresie, faian¡å, termopan, mobilat ¿i utilat modern, 300 {; 210.79.12/ 0788.056.188 227. MOªILOR, 4/8, mobilat mod-

ern, bucåtårie utilatå, ma¿inå spålat, ultrafinisat, 350 {; 313.03.24/ 0740.656.708

228. MOªILOR, Bucur Obor, metrou,

5/10, mobilat, utilat, curat, intrare stradalå, ocazie, 275 {; 0740.774.412

229. MOªILOR, calea, vis-a-vis Rest.

Burebista, et. 2/7, semidecomandat, mobilat modern, bucåtårie utilatå, 2 grupuri sanitare, stradal, 350 {; 0721.645.003

lat, utilat, pre¡ 375 {; 021.318.36.60/ 0728.892.834

255. POPEªTI, str. ªcolii, centru, închiriez apartament în vilå cu 3 camere ¿i 2 båi, suprafa¡å 110 mp, intråri serparate, stradå asfaltatå, centralå proprie, teren 357 mp, construc¡ie nouå, bucåtårie mobilatå, 300 {; 0760.573.662 256. PRELUNGIREA Ghencea, vila este mobilata si utilata modern si este impartita astfel: parter living spatios, o bucatarie si un grup sanitar, etaj dormitorul matrimonial cu o suprafata de 27 m, camera pentru copii si o baie, 900 {; 0724.371.424 efsimobiliare@gmail.com 257. PRIMÅVERII str. Moliere, închiriez

apartament 3 cam., bloc nou. 0743.136.012

285. TINERETULUI, 2/ 8, Parc, deco-

mandat, stradal, mobilat ultra modern, utilat complet, masina spalat, parchet, termopan, aer conditionat, renovat recent, internet, cablu tv, liber, 390 {; 0728.683.296/ 021.315.53.26

286. TINERETULUI, 3/8, mob. mod-

288. TINERETULUI, Parc, 3 camere,

decomandat, renovat, 2/10; 0722.665.944/ 021.210.01.15

289. TINERETULUI, Parcul, Sos

Oltenite, imob eleg 2006, rezist seism 9'', termosist 10 cm, lift german, 2 apart.su=132mp,3 cam(living+=60mp) 2 bai, 2 balc, ct. si contoriz individ, ac, interf, catv, langa parc, metrou, ratb, 5 min. centru, prop., 650 {; 0722.746.510 mihaimarcel57@yahoo.com 290. TINERETULUI, Pia¡a Norilor, 4/10, 80 mp, dec., complet mobilat ¿i utilat modern, recent renovat, p, g, f, t, UM, metrou ¿i parc Tineretului, ofertå realå, ocazie, 350 {; 0769.060.004 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro 291. TINERETULUI, Pia¡a Norilor, ap.

3 camere, semimobilat, decomandat, 350 {; 0743.806.270

292. TITAN, 1 Decembrie, 10 min. metrou Titan si parc Titan, bloc nou 2008, 6/ 11, mobilat si utilat lux, 2 bai, 2 tv lcd, 3 ac, foarte deosebit, primul chirias, totul nou, 10 min. parc Titan, metrou Titan, ocazie, 500 {; 0732.639.233 cristian.hritcu@gmail.com 293. TITAN, 3 camere semidecoman-

dat, bloc nou, et.1, nemobilat, 2.400 L/lunå; 037.277.78.88 294. TITAN, 3 camere, utilat ¿i

258. PROGRESUL Pia¡a, ap. 3 cam.,

mobilat ultra modern, sc, termopan, u¿å metalicå. 455 {; 0722.591.218

259. RAHOVA Pia¡å, închiriez ap. 3 camere, direct proprietar, nou renovat, parchet, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, avantajos; 0721.308.103

295. TITAN, 3 min Basarabia, 2 min Baba Novac, stradal Câmpia Libertåtii, 2/8, 70 mp, mobilat ¿i utilat complet modern, g, f, p, t, um, 7 min metrou Muncii, Mihai Bravu, 2 min parcul Titan 10 min metrou Titan, ocazie, 350 {; 0732.639.233 cristian.hritcu@gmail.com

decomandat, semimobilat, cf. 1, Str. Verigei; 0744.668.069/ 021.450.97.20/ 0761.324.883

260. RAHOVA, pia¡å, ¿oseaua Alexan-

driei, 3 camere cu îmbunåtå¡iri, exclus intermediari, preferabil cuplu, garan¡ie 2 luni, 250 {; 0722.492.032

261. RAHOVA, Sebastian, BRD, cf. 1 dec., gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovat acum, etaj 8, nemobilat sau mobilat la cerere. Oferta realå, 200 {; 0723.949.182 262. RAHOVA, zona Teiu¿, zonå,

închiriez ap. 3 camere, confort 1, stradal, parchet, termopan, aer condi¡iont, nemobilat, urgent, 250 {; 0765.601.126 263. REªIºA, Pia¡å, semidecomandat, renovat recent, ct, ac, utilat, mobilat modern, 400 {; 0722.597.179 264. ROMANÅ Pia¡a, 1/8, semideco-

mandat, 70 mp, 2 gr. sanitare, mobilat birou, îmbunåtå¡iri, 550 {; 0731.300.031

296. TITAN, 5 min metrou Titan ¿i parc Titan, 6/10, 70 mp, mobilat ¿i utilat complet modern, vedere parc Titan, zonå lini¿titå, liber, vecinåtåti: bd Nicolae Grigorescu, Liviu Rebreanu, Baba Novac, zona Titan, 310 {; 0732.639.233 cristian.hritcu@gmail.com 297. TITAN, 6 min metrou Costin Geor-

gian, stradal Vergului, 6/8, cf 1, dec, mobilat si utilat complet, g, f, t, ac, aragaz, frigider, m. spalat, curat,avans doar 1 luna fara garantie, perfect pt studenti, super ocazie, 250 {; 0732.639.233 cristian.hritcu@gmail.com

298. TITAN, Basarabia, 2/10, dec., com-

plet mobilat ¿i utilat modern, renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, alarmå, 2 gr.sanitare, 4 tv, ofertå realå, ocazie, 400 {; 0769.060.009 bpaicu@privatebroker.ro www.private-broker.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

17 decembrie 2010

Imobiliare închirieri 3 CAMERE 299. TITAN, metrou, 2/4, semidecomandat, balcon închis, curat, nemobilat, aragaz, frigider, discutabil, 300 {; 0723.399.229 300. TITAN, metrou, Mega Image, com-

plet mobilat ¿i utilat, recent renovat, parchet, gresie, faian¡å, termopan, ac, um, 2 gr. sanitare, ofertå realå, ocazie, 330 {; 0769.060.009 bpaicu@privatebroker.ro www.private-broker.ro 301. TITAN, parc, 1/4, dec., contorizat,

g, f, p, t, nemob., bucåtårie mobilatå modern ¿i utilatå ma¿inå spålat, 2 l x 300 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830 302. TITULESCU, 3 camere, dec., 94

mp, 3/10, 1981, sistem de alarmå, AC, u¿å metalicå, 2 balcoane închise, CBR49513 500 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

303. TITULESCU, Mega Image, 3 cam.

în ap. 4 cam., dec., mobilat, utilat, fårå proprietar, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, interent, cablu, ma¿inå spålat, et. 4/8, 300 {; 021.345.64.50/ 0728.001.346 304. TRAPEZULUI, apartament 3

camere, construc¡ie 2010, gresie, faian¡å, parchet, termopane, centralå, izola¡ie exterioarå, interfon, zonå de case, curte, ideal pentru familie, 300 {; 0722.467.495 fia126@yahoo.com 305. TREI camere 187mp

Båneasa(lângå viitoarea ambasada SUA ¿i lângå Mall Båneasa), 3båi, buc. mobilatå+utilatå toate facilitå¡ile, 2 loc parcare subsol-apartamentul este superb finisat, negociabil, 2.000 {; 0728.965.643 306. TREI camere, ap. cf. 1, 1975, 70

mp, mobilat, utilat complet nou ¿i zugråvit; 0745.016.160

307. TREI camere, particular, închiriez ap. 3 camere, semidecomandat, et. 1/10, nou, mobilat, renovat, utilat, 400 {; 0720.726.649/ 0769.480.663 308. TURDA, 3 camere, dec., 85 mp,

demisol înalt în vilå, nemobilat, 2009, centralå, CBR49066 600 {; 0731.600.826/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

309. UDRIªTE, zonå centralå, închiriez

ap. 3 camere, complet mobilat, toate condi¡iile, 550 {; 0722.969.008

310. ULTRACENTRAL, Bati¿te, 3 cam, 80 mp, modern, spa¡ios, CBR41797, 650 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 311. ULTRACENTRAL, central, îmbunåtå¡iri, nemobilat- mobilat, firmålocuit, liber, negociabil; 0723.785.864/ 0741.572.431/ 0767.080.162 312. UNION Center. Particular ap 3 cam

superb, ultracentral, la Union Center, detalii la tel., 1.000 {; 0752.231.118 katemax64@yahoo.com 313. UNIRII 59, et. 5/ 7, decomandat,

stradal, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, catv, internet, bloc pazit, complet utilat, ne/ mobilat, birouri/ locuinta, foarte curat, 450 {; 0753.056.233 314. UNIRII apropiere Casa Poporului,

mobilat lux, 100 mp, îmb. ¿i finisaje de excep¡ie, alarmå, AC, totul nou, bucåtårie la linie, 2 gr. sanitare, contorizat, vedere mixtå, loc parcare, 550 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74 315. UNIRII Bd., bloc ANL, etaj 2, pen-

tru închiriat- liber, 3 camere, cf. 1, 2004, 650 {; 0745.061.649 316. UNIRII, 1/8, mob. lux,

bucåtårie utilatå, ultrafinisat, ma¿inå spålat, 400 {; 313.03.24/ 0740.656.708 317. UNIRII, Alba Iulia et 7 decoman-

dat 90 mp gresie faian¡å parchet aer condi¡ionat mobilat sau nemobilat, 400 {; 0741.160.332

318. UNIRII, bulevardul langa tribunalul

nou, cf. 1, dec., modificat în 4 camere, 90 mp, et 2/10, stradal, vedere bulevard, nemobilat, gresie, faianta, parchet, 2 gr sanitare, ideal birou/ firma, liber, 350 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881 319. UNIRII, centrul istoric, decoman-

dat, 100 mp, mobilat cu mobila clasica, 2 dormitoare, un living, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, centrala termica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 350 {/ lunå; 0735.798.123/ 0761.365.173 leonardberindan@yahoo.com 320. UNIRII, constr. 1990, 2/7, deco-

mandat, mobilat/utilat modern, finisat, spa¡ios, central, CBR49081 600 {; 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 321. UNIRII, constr.2004 , 7/8, 144 mp,

decomandat, mobilat/utilat modern, finisat, central, negociabil, CBR46950 600 {; 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 322. UNIRII, dec., 100 mp, 2 bai, canapele piele maro, u¿i interior noi, 3 ac, 2 tv lcd, dressing, bucataria utilatå complet, renovat, supraveghere video scarå, ofertå de actualitate, apartament disponibil imediat, 900 {; 0728.054.245 aurelian.davidescu@yahoo.com 323. UNIRII, Fantani, apartament 3 camere mobilat si utilat vedere stradala, 3 balcoane, 2 bai, toate informatiile si fotografii gasiti pe siteul proprietarului; ara@ffdc.ro www.aracenter.ro 324. UNIRII, Horoscop, 5/10, semidec.,

renovat, mobilat modern, utilat complet, id 6858, 450 {; 021.330.03.48/ 0722.217.638 www.fullimobiliare.ro

325. UNIRII, Junior, apartament deosebit, lux, mobilat modern (coltar, biblioteca, dormitoare cu paturi mijloc+sifoniere) decomandat, 2/10, masini spalat rufe/vase, aer conditionat, termopan, liber. Merita vazut, 500 {; 0722.156.744/ 021.210.71.23 office@cir-centrulimobiliar.ro www.circentrulimobiliar.ro 326. UNIRII, Octavian Goga, decoman-

dat, 85 metri patrati doua grupuri sanitare, 3 aparate aer conditionat, gresie, faianta, parchet masiv, complet mobilat si utilat modern, zona foarte linistitå, 450 {; 0743.117.001 mihai@mihaifarini.ro www.mihaifarini.ro 327. UNIRII, sf. Vineri nr 25, intrarea de langa Posta, et.2, 95 mp, renovat, nemobilat, video-interfon, bloc 90, decomandat, 3 balcoane inchise, bucåtårie partial utilatå, 400 {; 0728.040.368 danlaptop@gmail.com 328. UNIRII, Splai, lângå Camera de

Comer¡, 3 camere, particular, cf. 1, 1996, 80 mp, decomandat, 7/7, vedere Dâmbovi¡a, 450 {; 0766.616.746/ 0248.230.053 329. UNIRII, Vitan, Octavian Goga,

332. UNIVERSITATE, Kogålniceanu,

etaj 2/3, 110 mp, semidec, mobilat modern, utilat complet, ma¿inå de spålat, hotå, g, f, p, t, aer conditionat, u¿å metalicå, 2 gr. san, centralå proprie, negociabil, meritå våzut, 450 {; 0735.664.601 agent.imob@gmail.com 333. UNIVERSITATE/ Centrul Istoric,

77 mp, 7/8, semimobilat, îmbunåtå¡iri, lux, 1984, loc de parcare cu telecomandå, CBR44761 600 {; 0730.177.209/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro

VALEA Ialomi¡ei, particular, 3 cam., semidec., cf. 1, p/4, gresie, faian¡å, parchet, renovat, bucåtårie mare, mobilat tineresc, utilat, toate facilitå¡ile, zona lini¿titå, 350 {/lunå; 0766.451.450/ 0767.333.367 334.

335. VASILE Lascår, 3 camere ultralux

in Vasile Lascar, langa restaurantul chinezesc la iesirea in ªtefan cel Mare, apartamentul este utilat modern, in vila veche, solid construita, etajul 5 din 5, fara lift, 400 {; 0731.040.916 336. VICTORIEI - Pia¡å, central, 84 mp, renovat recent, lux, bucåtårie complet utilatå ¿i mobilatå, jacuzzi, AC, liber imediat, 650 {; 0722.417.677 337. VICTORIEI Calea 208, particular ap 3 cam, ap superb 120 mp, birouri sau locuit, 800 {; 0752.231.118 katemax64@yahoo.com

Imobiliare închirieri 4 CAMERE 365. ªTEFAN cel Mare, club Belagio,

stradal, etaj 2/ 9, decomandat, vedere mixta, 3 aer conditionat, marmura, faianta, usa de metal, masina de spalat, cada hidromasaj, spoturi in camere, hol si baie, 1 +1, proprietar, discutabil, 650 {/ lunå; 0730.611.061 366. ªTEFAN cel Mare, metrou Obor, 4/10, complet mobilat ¿i utilat, parchet, gresie, faian¡å, termopan, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, internet, apropiere Doroban¡i, apropiere stadion Dinamo, ofertå realå, ocazie, 320 {; 0769.060.009 bpaicu@privatebroker.ro www.private-broker.ro 367. ªTEFAN cel Mare, metrou Obor, etaj 4/10, complet mobilat ¿i utilat, parchet, gresie, faian¡å, termopan, ac, u¿å metalicå, internet, apropiere Doroban¡i, apropiere stadion Dinamo, ofertå realå, ocazie, 320 {; 0769.060.009 bpaicu@private-broker.ro www.privatebroker.ro 368. ªTEFAN cel Mare, particular, etaj

7/8, semidec., stradal, bloc reabilitat, semimobilat, um+g+f+p+t, lunar 380 {; 0745.969.036/ 0749.166.601 369. ªTEFAN cel Mare, Perla, ap. 3

camere, semidec., mobilat ¿i utilat modern, 80 mp, etaj 2/11, CBR48966 450 {; 0730.177.057 www.cbimobiliare.ro 370. ªTEFAN cel Mare, renovat recent,

mobilat modern, AC, 400 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199

340. VICTORIEI, 1/ 8, Titulescu, deco-

mandat, mobilat modern, utilat, masina spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, cablu tv, internet, liber, 420 {; 0728.683.296/ 021.31.55.326

341. VICTORIEI, 4/8, bloc reabilitat termic, modernizat, semimobilat, g+f+t+UM, zugråvit, mochetat, firma/locuit, 1+1, discutabil, 400 {; 0726.288.945 342. VICTORIEI, Calea, Amzei, 3

camere, modern, mobilat, 78 mp, CBR46570, 450 {; 0730.177.211/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 343. VICTORIEI, Ghe. Manu, aproape

Guvern, metrou, 5/8, 110 mp, 2 gr. sanitare, monolit, c-¡ie 1980, 450 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

344. VICTORIEI, Metrou, in spate la Orange, et. 6, dec, spatios, mobilat utilat modern, aer cond, ma¿inå de spålat, microunde, multiple îmbunåtå¡iri, g, f, t , paza, 490 {; 0722.460.718 mgm_imobiliare@yahoo.com

VICTORIEI, particular, închiriez 3 camere utilate, cf. 1, 70 mp, apometre, repartitoare, între¡inut, curat, etaj 7/8, Victoriei, 400 {; 0727.311.652/ 0760.483.507 345.

346. VICTORIEI, Pia¡a Orange, particular, 3 cam., 6/10, mobilat, utilat lux, AC, 525 {; 021.310.98.07 347. VICTORIEI, Pia¡a, 3 camere, 4/4,

75 mp, renovat, mobilat, utilat lux, 2 balcoane, 2 båi, hidromasaje, 2 AC, particular, 700 {; 0720.301.104/ 0788.860.409 348. VICTORIEI, Pia¡a, particular, în vilå s+p +1, Sfin¡ii Voievozi, renovatå par¡ial mobilatå, curte interioarå, 450 {; 0730.657.524 349. VICTORIEI, Titulescu, Mega Image, etaj 1/2, complet mobilat ¿i utilat, renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, tv., internet, centralå termicå, ofertå realå, ocazie, 350 {; 0769.060.009 bpaicu@privatebroker.ro www.privat-broker.ro 350. VITAN - Olimpia, 3 cam., decomandat, mobilat, 10, g, f, t, um, repartitoare, apometre, termen lung, 300 {; 0720.118.198 351. VITAN Calea - Mall, p/ 4, decomandat, balcon, 2 grupuri sanitare, renovat recent, 2 dormitoare mobilate, sufragerie semimobilatå, bucåtårie utilatå, pentru firmå sau locuit, 650 {/ lunå; 0745.520.120 352. VITAN, ap. 3 cam., ne/mobilat, 5/8,

Obor, 2/10, îmbunåtå¡iri; 0733.937.588

353. VITAN, Banul Udrea, particular, renovat, dec., 85 mp, complet mobilat si utilat modern, elegant, 5/8, 2 båi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac, frigider, masina spalat, net, tv, loc parcare, 450 {; 0744.441.212 florentin_viz@yahoo.com 354. VITAN, Mall, 5/8, cf. 1 dec., nemo-

bilat, neutilat, fårå îmbunåtå¡iri, 800 L; 0785.348.663/ 0730.449.478 355. VITAN, Real, 5/10, cf. 1, dec.,

mobilat, utilat complet, zonå lini¿titå, pre¡ negociabil; 346.44.45/ 0788.874.374 356. VÅCÅREªTI, 3 cam. decomandat,

renovat recent, mobilat modern, utilat, 380 {; 0729.158.581

357. ªTEFAN cel Mare Soseaua, bloc stradal 2 minute metrou, parcul Circului, 3 camere spatioase, imb, etaj 2/8,vedere bulevard, 2 balcoane, a.c, termopane, nemobilat, pretabil firma sau locuit, merita vazut, 350 {; 0724.254.252/ 0734.399.903 358. ªTEFAN cel Mare, 3 minute

metrou, nemob., p/8, 80 mp, gresie, parchet, pretabil firmå/ locuit, 250 {; 0722.542.692 359. ªTEFAN cel Mare, 3/10, cf. 1, dec.,

zugråvit recent, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, mobilat ¿i utilat complet, modern, 300 {; 210.79.12/ 0788.056.188 360. ªTEFAN cel Mare, 3/8, mobi-

lat ¿i utilat modern, îmb. + AC, ma¿inå spålat, 370 {; 313.03.24/ 0740.656.708 361. ªTEFAN cel Mare, 4/8, cf. 1, semi-

dec., suprafa¡a 80 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat nou, utilat nou, pre¡ neg., obs.: 2 aer condi¡ionat; 210.79.12/ 0788.244.750

362. ªTEFAN cel Mare, 5/ 8, semideco-

Stabilis Imobiliare oferim ap. 3 camere, orice confort, mob./ nemob., la cererea dvs; 021.321.60.00/ 0752.216.603/ 0761.104.061/ 0731.089.335 www.stabilisimobiliare.ro

mandat, recent renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, catv, internet, complet utilat, ne/ mobilat, foarte curat, 450 {; 0753.056.233

330. UNIRII, Zepter, apartament 3 camere 90 mp, decomandat, 2grupuri sanitare, et. 1/7, complet mobilat ¿i utilat, renovat, termopan, gresie, faianta, aer conditionat x 2, loc parcare platit, 2 balcoane, u¿å antiefrac¡ie, avans1+1. Negoc., 400 {; 0732.010.000

intermediar, complet mobilat si utilat modern, proaspat renovat, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica 2 x aer conditionat, apropiere metrou Obor, oferta reala, ocazie, 370 {; 0769.060.009 bpaicu@privatebroker.ro www.private-broker.ro

331. UNIRII, Zepter, proprietar, mob., utilatå, aer condi¡ionat, zugråvit, îmb., termopan, parchet, pretabil ¿i firme; 0745.632.975

364. ªTEFAN cel Mare, Circ, parc, p/4, nemob., vedere mixtå curat, zugråvit, liber, ideal firmå/ locuit, liber, 2 l x 250 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834

363. ªTEFAN cel Mare, bulevard, etaj

28. DACIA/ Pia¡a Spaniei, 90 mp, 1/4,

semidecomandat, mobilat lux, lângå Grådina Icoanei, imbunåtå¡iri, 2010, CBR47914 600 {; 0730.177.209/ 021.527.77.00 www.cbimobiliare.ro 29. DECEBAL 4/8, 115 mp, dec., g, f, t,

p, um, AC, mobilat ¿i utilat, obs.: Ruby Tuesday, 700 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

30. DECEBAL, constr. 1988, 8/8, deco-

mandat, semimobilat, spa¡ios/ luminos, zonå lini¿titå, negociabil, CBR45362 650 {; 0730.177.219/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 31. DECEBAL, stradal, 2/8, proaspåt

zugråvit, 110 mp, proprietar, 650 {/lunå; 0722.266.232

32. DOMENII, Vasile Gherghel, 86 mp, gresie, faian¡å, parchet, centralå termicå, nemobilat, stil vagon, recent renovat, curte, garaj, birouri, negociabil, 650 {; 0745.004.308 33. DOROBANºI, 4 camere în vilå, 2/2,

utilat, mobilat, firmå sau locuit, 550 {; 0744.338.517

34. DOROBANºI, 4 camere, et. 2 în

vilå, 100 mp, 3 balcoane, spa¡ii depozitare, renovat, pretabil firmå/locuin¡å, 800 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 35. DRISTOR, Istriei, p/8, nemobilat,

bucåtåria utilatå, centralå, ma¿inå automatå, gresie, parchet, termopan, 400 {; 0744.272.027/ 0760.276.220 36. DRUMUL Taberei - Mega Image, etaj 4, I/decomandat, îmbunåtå