Page 1

20.416 anun¡uri

¥n fiecare edi¡ie de VINERI

ACOPERIª, DULGHERIE, MANSARDE ªI ªARPANTE, ORICE LUCARE, PREº AVANTAJOS; 0742.782.063 12. ACOPERIª, JGHEABURI, DULGHERIE, PREºURI AVANTAJOSE; 0761.058.226 11.

ACOPERIª, montåm cu materialul nostru sau al clientului, montåm parazåpezi ¿i deszåpezim acoperi¿; 0745.919.929 13.

ACOPERIª, montåm Lindab ¿i accesorii, tablå zincatå, jgheaburi ¿i burlane; 0755.828.619 14.

ACOPERIª, MONTÅM ºIGLÅ METALICÅ DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, PLUS ACCESORII, PREºURI FOARTE AVANTAJOASE, DESZÅPEZIRE ACOPERIª ªI REPARAºII DIVERSE; 0733.117.789 16. ACOPERIª, ORICE FEL DE DULGHERIE DIN TABLÅ ZINCATÅ, JGHEABURI ªI BURLANE DE ORICE FEL, REPARAºII; 0732.556.649

15.

1. ACCESORII ACOPERIª, PREºURI DE LA 9 { CU MATERIALUL NOSTRU, ORICE REPARAºIE, ORICE ACOPERIª, 9 {; 0786.444.668 2. ACCESORII acoperi¿, executåm din tablå zincatå+ jgheaburi ¿i burlane ¿i mici repara¡ii de dulgherie, reducere pt. pensionari 10%; 0749.484.548

 3. ACCESORII, ACOPERIª DIN ORICE TIP DE TABLÅ, BURLANE, JGHEABURI, PARAZÅPEZI, EXECUTÅM CU GARANºIE 100%; 0747.552.222

 4. ACCESORII, acoperi¿, montåm, cu materiale de cea mai bunå calitate, deszåpezire acoperi¿, lucråri dulgherie; 0729.760.608

ACOPERIª DIN TABLÅ ZIN-  CATÅ ªI TABLÅ LINDAB, ORICE 19. ACOPERIªURI lindab ¿i zincatå, orice fel de repara¡ii, oferim reducere REPARAºIE, EXECUTÅM CU 20%; 0760.121.909 GARANºIE JGHEABURI ªI ACOPERIªURI, accesorii BURLANE; 0755.665.261 20. tablå lindab, zincatå, repa-

Sunt luate în considerare numai reclama¡iile primite în maxim 48 de ore.

ACOPERIª EXECUTÅM DIN TABLÅ LINDAB ªI ACCESORII, CER ªI OFER SERIOZITATE; 0786.426.336 6.

 7.

ACOPERIª montåm, din tablå, cupru, tablå zincatå ¿i alte modele; 0730.307.138

ACOPERIª profesional, glafuri, sorturi, tablå Lindab, zincatå, cupru etc., seriozitate; 0729.477.752 8.

9. ACOPERIª, amenajåri scari de bloc, birouri, gresie, faian¡å 25 L/ mp, zugravit hol 150 L, dormitor 300 L, sufragerie 450 L, lavabil 5 L, decopertat 5 L, glet 5 L, rigips / izola¡ii 20 L, parchet 10 L, glafuri geam/ u¿a 150 L; 0745.160.897/ 0762.754.578 geticconstruct@gmail.com http://www.geticamenajari.ro 10. ACOPERIª, asterialå zidårie, tencuit, glet, rigips, zugråvit, gresie, faian¡å¿, polistiren, parchet, sanitare, electrice, montaj u¿i, construc¡ii la ro¿u la cheie, la mp sau lucrare, vezi pre¡ pe site; 0723.762.872/ 0765.875.586 ralucasteaua@yahoo.com www.amenajaridevis.webgarden.ro

ra¡ii dulgherii jgheaburi, burlane, reducere 20 %, dezåpezire acoperi¿uri, garan¡ie 100 %; 0726.534.675

 21. ACOPERIªURI, ACCESORII, DIN MATERIALUL NOSTRU SAU AL CLIENTULUI, ORICE REPARAºIE, LA PREºURI MICI; 0761.058.488

 ACOPERIªURI, accesorii, tablå zincatå, repara¡ii, tablå lindab, jgheaburi, burlane, dulgherii, apåråtoare de zåpadå, oferim reducere la pensionari 15 %, rog seriozitate, garan¡ie 100 %; 0729.360.729 22.

23. ACOPERIªURI, case, apartamente,

zugråveli, gresie, faian¡å, tencuieli, fose, polistiren, etc; 0723.699.826 24. ACOPERIªURI, executåm repara¡ii+ ¡iglå metalicå, tablå zincatå, jgheaburi, burlane ¿i dezåpeziri, orice repara¡ii, ofer garan¡ie, pre¡ de crizå; 0724.995.385

61. AMENAJÅRI interioare, exterioare, rigips, faian¡å, gresie, inst. sanitare, electrice, parchet; 031.409.75.99/ 0722.672.572/ 0763.267.087/ 0747.167.078

burlane, ¡iglå metalicå tip lindab, accesorii cu sau fårå materialul clientului, mici repara¡ii deblå, ghene de gunoi, pre¡ crizå; 0748.963.138/ 0730.722.809 27. ACOPERIªURI, Lindab, aticuri,

dulgherie, pre¡uri de producåtor; 0764.094.519 28. ACOPERUªURI accesorii Lindab,

tablå zincatå, repara¡ii parazåpezi, burlane, % garan¡ie, 0736.024.701

29. ALPINISM execut dezåpeziri acoperi¿uri, curå¡åri jgheaburi ¿i burlane, placåri cu polistiren, montare, reparare jgheaburi, burlane, tablå pe acoperi¿uri, zugråveli scåri de bloc; 0744.372.095 30. ALPINISM utilitar, lucråri de hidroizola¡ii termice ¿i hidrosistem, tinichigerie, repara¡ii burlane, jgheaburi, amenajåri interioare, dulgherie, spålare geamuri, chituit rosturi, toaletare ¿i tåiere copaci; 0729.674.707 31. ALPINISM utilitar, termosistem poli-

32. ALPINIªTI utilitari curå¡åm ¡ur¡uri, zåpada, tåiat pomi, repara¡ii acoperi¿uri, jgheaburi, burlane, hidroizola¡ii, zugråveli, faian¡å etc, 10 {; 0733.591.139 office.romexport@gmail.com www.uniqueteam.aaz.ro

18. ACOPERIªURI DIN TABLÅ, LINDAB, TOATÅ GAMA DE ACCESORII, DULGHERIE ORICE FEL DE REPARAºII, LA PENSIONARI REDUCERE 20%, GARANºIE 100%; 0727.509.181

60. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

26. ACOPERIªURI, jgheaburi ¿i

ACOPERIª, VOPSITORIE, BURLANE, GHENE, PREºURI AVANTAJOSE LA TABLÅ ZINCATÅ ªI REPARAºII DULGHERIE; 0721.801.160

 

59. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere ¿i nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com





5.



ACOPERIªURI, EXECUTÅM DIN TABLÅ LINDAB, ZINCATÅ, DULGHERIE ORICE FEL DE REPARAºII, APÅRÅTOARE ZÅPADÅ, GARANºIE 100 %; 0758.773.973 25.

stiren 60- 75 L/ mp, orice lucrare la înål¡ime, calitate, garan¡ie, facturå; 0744.400.741/ 0761.406.996

17.

58. AMENAJÅRI interioare, execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate si profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com



33. ALPINIªTI utilitari executåm deszå-

peziri acoperi¿uri la mare înål¡ime, descongestionåm ¡ur¡urii etc.; 0727.544.273

34. ALUMINIU /PVC, tâmplårie,

rulouri anti-efrac¡ie, confec¡ii metalice, grilaje, jaluzele, balustrade, amenajåri interioare/ exterioare, promo¡ii, Bucure¿ti/ provincie; 0722.824.585/ 0762.683.126 35. AMENAJARE, zugråveli, igienizåri,

vopsitorii, polistiren, faian¡å, scåri bloc, apartamente, case, birouri, subsoluri, ghene, constatare gratuitå; 0722.446.669/ 021.781.21.11/ 0764.145.576 36. AMENAJÅM apartamente,

43. AMENAJÅM, zugråvim aprtamente, scåri de bloc, case, placåri, polistiren, faian¡å, gresie, gleturi, hidroizola¡ii; 0734.477.649/ 0723.043.338

48. AMENAJÅRI apartamente, gresie, faian¡å, rigips, zidårii, zugråveli, tencuieli, ¿ape, parchet, demolåri, polistiren, instala¡ii, etc.; 0766.261.942/ 0745.064.786

44. AMENAJÅRI apart., case. Echipa cu experienta executa: rigips, gresie, faianta, glet, lavabil, polistiren, decorativa, parchet, montaj usi ferestre, instalatii cu maxima serozitate si profesionalism; 0766.575.811/ 0742.757.731 amenajari.rapide@yahoo.com www.amenajarirapide.com

49. AMENAJÅRI apartamente, zugråveli, vinarom, faian¡å, gresie, zidårii, tencuieli, ¿ape, polistiren, pre¡ de crizå; 0761.761.027

45. AMENAJÅRI apartamente, birouri, vile-interior, exterior: zugråveli, gresie, faian¡å, rigips, parchet, poliestiren, tencueli, ¿ape, instala¡ii sanitare, termice, electrice; 0732.986.557/ 0734.542.039

 AMENAJÅRI APARTAMENTE, CASE, SPAºII COMERCIALE (ETC) INTERIOARE ªI EXTERIOARE, INSTALAºII ELECTRICE ªI SANITARE (CUPRU), CASE LA ROªU SAU LA CHEIE, IZOLAºII DE ORICE TIP, ¥MPREJMUIRI, FOSE SEPTICE, CONFECºII METALICE (PORºI, GARDURI, ETC), CONSTRUCºII DE LA A LA Z, CALITATE DEOSEBITÅ + GARANºIE; 0722.409.407 www.scpepconstruct.ro 46.

case, glet, lavabilå, gresie, faian¡å, parchet, rigips, instala¡ii electrice ¿i sanitare. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497



37. AMENAJÅM apartamente,

47. AMENAJÅRI apartamente, glet,

case, rigips, pere¡i despår¡itori, scafe forme deosebite, plafoane casetate. Execu¡ie rapidå, calitate garantatå. 0722.400.497 38. AMENAJÅM apartamente, case, vile, renovåri, repara¡ii, montaj faian¡å, gresie, parchet, gips - carton, granit, marmurå, traventin, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidårie, tencuieli, interior - exterior, îndreptat glafuri, aplicare tapet, glet, zugråveli, instala¡ii sanitare, termoizola¡ii fa¡ade: SC Ioni¡å Construct SRL, garan¡ie între 1 ¿i 10 ani; 0726.755.449/ 021.221.56.49/ 021.221.56.46 amenajari_ionita@yahoo.com www.amenajariionita.ro 39. AMENAJÅM apartamente,

case, ¿ape, ¿ape colorate pentru cur¡i interioare, garaje, glet, tencuialå, gresie, pavele. Execu¡ie promptå, calitate garantatå. 0722.400.497 40. AMENAJÅM interioare si exte-

rioare, cei mai buni pe 2011 la calitate si la pret, profesionalism si seriozitate cerem si oferim firma sau regie proprie, facturi garantii oferta de iarna, consultanta gratuita; 0746.131.889 danarusu_80@yahoo.com 41. AMENAJÅM interioare, echipa de profesioni¿ti executå, zidårii, zugråveli montaj, gresie, faian¡å, rigips, tapet, parchet, sisteme termoizolatii, instalatii sanitare si electrice; 0763.139.069/ 0730.978.515 news4guzz@yahoo.com 42. AMENAJÅM termoizola¡ii fa¡ade, pentru case/ vile, clådiri birouri ¿i industriale, placåri polistiren EPS ¿i XPS, armare plaså din fibrå de sticlå, aplicåri tencuieli decorative, amenajåm, fax; 021.221.56.46/ 0726.755.449/ 021.221.56.49 amenajari_ionita@yahoo.com/ amj@amenajariionita.ro www.ionitaconstruct.ro/ www.amenajariionita.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro

lavabilå, rigips, tapet, tavane false, faian¡å, parchet, instala¡ii sanitare, urgente; 0721.165.459/ 021.629.25.21

50. AMENAJÅRI apartamente: zidårii,

tencuieli, ¿ape, rigips, gresie, faian¡å, glet, zugråveli, parchet; 0765.788.006/ 0724.203.662

51. AMENAJÅRI faian¡å, gresie, 15 L/mp, zugråveli glet 6 L/mp, lavabil 4 L, tencuieli 8 L, rigips 13 L, instala¡ii sanitare; 0724.026.829 52. AMENAJÅRI interioare complete.

Suntem o solutie inspirata, care va va scuti de stres prin implicarea totala in toate etapele proiectului, la un excelent raport calitate/ pret. Pt. mai multe detalii vizitati acum siteul nostru; 031.404.16.29/ 0740.241.754/ 0721.330.700 office@amenajarisiconstructii.ro www.amenajarisiconstructii.ro

62. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie 17 L/ mp, instala¡ii sanitare, gåuri hote, zugråveli, rigips 15 L, polistiren 15 L, parchet 9 L, pre¡uri de iarnå; 0724.471.113 63. AMENAJÅRI interioare, faian¡å, gresie, zugråveli, parchet laminat, rigips, izolatii polistiren, instala¡ii electrice si sanitare, gars 1.800 L, ap. 2 cam 2.500 L, ap. 3 cam 3.500 L, doar faian¡å ¿i zugråveli, instala¡ii separat, particular; 0724.261.804/ 0762.660.290 64. AMENAJÅRI interioare, glet, lavabil,

gresie, faian¡å montaj instalatii sanitare PPR (polipropilenå) izola¡ii exterioare, hidroizola¡ii parchet, lavabila, structurata, rigips, instala¡ii electrice contuare pasante. Particular; 0723.125.778

65. AMENAJÅRI interioare, particular executam: faianta, gresie, rigips, zugraveli, glet, tencuieli, montam parchet, montam usi, amenajam spatii comerciale, vile, apartamente, etc.; 0723.367.162/ 0720.893.998 cristian_amenajari@yahoo.com http://cristianamenajari.blogspot.com 66. AMENAJÅRI interioare. Execut

53. AMENAJÅRI interioare echipå de muncitori serio¿i executå lucråri de amenajåri interioare de orice tip, detalii la telefon vå multumesc; 0726.840.621 mincea_vlad@yahoo.com

lucrari de amenajari interioare-faianta, gresie, rigips, parchet, glet, instalatii electrice, vinarom, lavabil, tavane casetate. Ofer calitate si preturi accesibile; 0728.924.374 danilie67@yahoo.com

54. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referinte la cerere si nu in ultimul rand calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

67. AMENAJÅRI interioare/ exterioare,

acoperisuri, accesorii, montari parchet convenabil, finisaje, izolatii, placåri polistiren, renovari, rigips, tencuieli, zugraveli, zidarie, constructii case ro¿u/cheie, 0722.611.667 constructii.generale@yahoo.com

81. ARHITECT AUTORIZAT, AUTORIZAºII CONSTRUIRE, ARHITECTURÅ COMPLEXÅ, LOCUINºE, VILE, MAGAZINE, HALE, CONSOLIDÅRI, EXTINDERI, MANSARDÅRI; 0724.642.436/ 021.314.19.96/ 021.315.20.81 82. ARHITECT autorizat, documentatii pentru obtinerea autorizatiei de construire/demolare DTAC-proiect complet (arhitectura+rezistenta+instalatii+obtinere avize), vizualizare 3d exterior si interior, preturi avantajoase; 0724.917.322 cgarh@yahoo.com 83. ARHITECTURÅ, rezisten¡å, instala¡ii, autoriza¡ii construire, expertize tehnice, certificat energetic, PUD, PUZ, 8 {/mp; 0764.701.500/ 0764.701.510

87. BRANªAMENTE de apå, canalizåri, gaze, curent, cu contract executå firmå autorizatå; 0720.256.484/ 0760.331.282

CABANUºE din lemn, OSB ¿i lambriu, izola¡ii cu polistiren extrudat ¿i expandat, acoperi¿uri cu tablå zincatå cutatå, case la ro¿u sau la cheie, tencuieli decorative. 0720.215.684 88.

89. CADASTRU si intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Rosoga; 0726.328.374/ 0769.212.861 cadastrumasuratori@gmail.com http://www.cadastru-masuratori.ro 90. CADASTRU ¿i intabulare în regim

normal sau urgen¡å, pre¡uri mici; 0731.471.112/ 0745.810.946

91. CADASTRU ¿i intabulare, în

56. AMENAJÅRI interioare ¿i exte-

69. AMENAJÅRI interioare: zugravealå,

92. CADASTRU ¿i intabulare: experti cadastru autorizati va ofera servicii de calitate la cele mai mici preturi in domeniul lucrarilor de cadastru si intabulare si a masuratorilor topografice. Adrian Ro¿oga; 0769.212.861/ 0726.328.374 cadastrumasuratori@gmail.com www.cadastru-masuratori.ro

57. AMENAJÅRI interioare ¿i exterioare, lucråri de hidroizola¡ii, schimbare tablå aticuri, termoizola¡ii terase de bloc, zugråveli scåri de bloc. Pre¡uri de crizå; 0769.404.457/ 0726.010.164/ 021.324.64.84 www.hidroizola¡ii-totalcomprest.ghidul.ro

71. AMENAJÅRI, executam zugraveli,

tencuieli, placåri gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativå, rigips, parchet, renovari, acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Disponibil si pentru urgente, 0734.206.123/ 0786.619.470 totalmi@yahoo.com 72. AMENAJÅRI, gresie, faian¡å 14 mp,

tencuialå 8 mp, glet 6 mp, ¿apå 10 mp, lavabil 5 mp, rigips 20 mp, apartamente la gata 1.500 { disc.; 0760.315.106 73. AMENAJÅRI, gresie, faian¡å 15 mp, glet 5 mp, lavabil 4 mp, tencuialå 10 mp, ¿apå 10 mp, rigips 14 mp, parchet, zugråvit scåri bloc 2.000 { disc.; 0720.169.176 74. AMENAJÅRI, marmurå, faian¡å, gresie, rigips, glet, tencuit, electricå, sanitare, confec¡ii metalice; 0722.744.015 75. APOMETRE,! montaj, sigilåri, repara¡ii,

instala¡ii sanitare, cupru, polipropilenå; 021.332.39.36/ 0722.141.866

76. APROBÅRI autorizatii de constructie

certificate urbanism avize proiecte orice aprobari extinderi modificari recompartimentari scoateri din circuitul agricol puzuri, puduri, cadastre, 0721.695.945/ 0766.722.367 drafimar@yahoo.com www.globus-geoproiect.ro 77. ARHITECT autorizat execut con-

venabil proiecte complete de locuin¡e în vilå, bloc, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844 78. ARHITECT autorizat întocmesc documenta¡ii complete arhitecturå (DTAC, DDE) ¿i urbanism (PUD, PUZ), în vederea eliberårii autoriza¡iei de construc¡ie; 0740.241.328/ 0744.332.062 79. ARHITECT autorizat ¿i echipa, întocmim documenta¡ii complete pentru toate fazele de proiectare, ob¡inem avize; 021.778.58.60/ 0724.276.506 80. ARHITECT autorizat, execut proiecte complete pentru autoriza¡ia de construc¡ie, 3,5 {/ mp; 0729.883.322/ 0722.303.707

105. CONSTRUCºII case- vile la ro¿u

cu materiale incluse conform proiectului dvs. Ofertå specialå 150 {/ mp pt.construc¡ie la ro¿u ¿i 100 {/mp pt. consolidare. Garan¡ie 10 ani, carte tehnicå a construc¡iei, materiale de calitate, beton mecanizat, cåråmidå porotherm. 0723.049.152 www.anaconstruct.ro/ www.anaconstruct.ghidul.ro

107. CONSTRUCºII la pre¡uri de iarnå:

jat, de la 150 L, montaj inclus; 0720.373.357

mp, tencuiala 15 L/ mp, rigips 20 L/ mp, glet 8 L/ mp, gresie-faianta 20 L/ mp, parchet 10 L/ mp, Ing. Constructor; 0751.488.797

inginer constructor executå calitativ urmåtoarele: tencuieli 12 L, ¿apå 12 L, faianta 25 L, rigips 15 L, parchet 8 L, zugraveli 7 L, instalatii electrice 30 L, sanitare, termice 170 L; 0745.896.551 schneider.laurentiu@gmail.com

parter 72 mp+ pod 50 mp, cåråmidå, BCA, termen scurt, 10.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro

86. BALUSTRADÅ ¡eavå, inox, fier for-

Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479

70. AMENAJÅRI, echipå condusa de

104. CONSTRUCºII case la ro¿u

85. BALUSTRADE, garduri, por¡i, copertine, rampe, balcoane, executå Beny Inox SRL, pre¡uri negociabile; 0731.569.050/ 0720.339.697/ 0729.699.555

68. AMENAJÅRI interioare: sapa 15 L/

faian¡å, gresie, parchet, tapet, rigips etc. 0726.719.497/ 0721.784.763

103. CONSTRUCTOR båtrân cu echipå construiesc case la ro¿u ¿i finisaje la pre¡uri mici; 0722.529.094/ 0768.476.720

106. CONSTRUCºII case. Firmå din Maramure¿ executåm lucråri construc¡tii (case la ro¿u, case la cheie, finisaje orice tip, placåri piatrå, etc.) la preturi negociabile, seriozitatea ne caracterizeazå, suna si nu vei regreta; 0724.471.447/ 0721.825.360 iandec_piatra@yahoo.com

84. BALUSTRADE ¿i scåri interioare din inox; 0744.754.131/ 0786.852.299

55. AMENAJÅRI interioare execut lucråri de: zugråveli, gresie, faian¡å, zidårie, parchet laminat, rigips, sanitare, electrice, etc. Seriozitate ¿i profesionalism referin¡e la cerere ¿i nu in ultimul rând calitate; 0723.574.707 vrabiecornelv@yahoo.com

rioare (zugråveli, tencuieli, gresie, faian¡å, glet, lavabil, decorativa, rigips, parchet) renovåri acoperi¿uri la preturi convenabile si negociabile. Rapiditate, seriozitate; 0734.594.218/ 0734.206.123 totalmi@yahoo.com

102. CONFECºIONEZ din fier forjat sau profile metalice - grilaje, mobilier decorativ, supor¡i, por¡i, garduri, scåri, balustrade, diverse structuri, în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/ mp; 0767.468.036 www.bendeto.dap.ro

93. CADASTRU, intabulare, inginer autorizat ANCPI, expert cadastru, intabulare execut ridicari topo, trasari axe, curbe nivel, parcelari, dezmembrari, cadastru, intabulare, planuri Autocad, calcul suprafete comune, consultanta gratuita, 0213.369.369/ 0722.369.369 topocadsat@yahoo.com

CASE ecologice, constructii pe structura din lemn si panouri prefabricate, 20.000 {; 0724.273.770 dan@case-la-pachet.eu www.case-la-pachet.eu 94.

echipå specializatå executå lucråri construc¡ii la ro¿u, cheie ¿i renovåri + inclusiv instala¡ii sanitare ¿i electrice. Preferabil zona Bucure¿ti ¿i împrejurimi: 0786.866.872

108. CONSTRUCºII la ro¿u ¿i la cheie, executå echipå coordonatå de inginer; 0727.475.310 dgf_cardinal@yahoo.com 109. CONSTRUCºII: gresie, faian¡å, marmurå, rigips, zugråveli, case la ro¿u, la cheie, tencuieli, fa¡ade. Materiale la jumåtate pre¡; 0723.148.606 110. CONSTRUIM case la cheie, p+m, 144 mp, totul inclus, plata pe etape fårå avans, 34.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 111. CONSTRUIM case la ro¿u 125 {/mp,

260 {/mp la cheie, plata pe etape construite, oferim proiectare; 0733.696.520 112. CONSTRUIM case la ro¿u 125 {/mp, fårå avans, materiale, manoperå incluse, platå etape; cheie 260 {/mp; 0730.559.664

113. CREªTIN nebåutor, nefumåtor, execut instala¡ii electrice, sanitare, amenajåri interioare, repara¡ii electrocasnice. 0761.630.221 114. CURźENIE dupå construc-

tor, case, birouri, apartamente. Pre¡uri corecte, seriozitate, promptitudine. Pentru estimare gratuitå suna¡i 0722.757.909

115. DIRIGINTE ¿antier, R.T.E, asigur

verificarea corectitudinii execu¡iei lucrårilor, întocmesc cartea tehnicå; 0762.000.630

116. ECHIPA executå toate lucrårile de

amenajåri interioare la pre¡uri pt.toate buzunarele. Calitate ¿i profesionalism garantat; 0721.305.642

117. ECHIPÅ din Ardeal executåm case, cabane, vile din lemn, orice model, cu materialul nostru. Asiguråm transport, 80 {/mp; 0740.819.165 118. ECHIPÅ executåm lucråri con-

struc¡ii la cheie pre¡uri rezonabile; 0749.275.540

95. CASE la ro¿u sau la cheie manopera sau/ ¿i materiale incepând cu 25 {/ mp manopera. Echipå serioaså asistatå de inginer. Finisaje la cerere. Oriunde in ¡arå, 25 {/ mp; 0732.945.313/ 0786.290.639 96. CASE la ro¿u, p+ e+ m, 220 mp, cåråmidå sau BCA, plata pe etape fårå avans, 26.000 {; 0745.978.735/ 0765.227.339 www.constructii-case-andore.ro 97. CENTRALE termice, aer condi¡io-

nat, service, autorizåri, puneri în func¡iune, inginer autorizat ISCIR, Romstal, Buderus, Bosch; 0722.337.819/ 021.314.15.97

98. CONFECºII metalice diverse, grila-

je, garduri, împrejmuiri, modificåri, repara¡ii, vopsit, montat policarbonat. 0723.892.686

99. CONFECºII metalice, executam balustrade din inox sau fier forjat, porti, garduri, copertine, grilaje fixe si mobile, diverse confectii metalice, sudura migmag, tig-wig aluminiu si inox; 0766.697.511 georgel_teodorescu@yahoo.com 100. CONFECºII metalice, solicit executia de confectii metalice industriale, tabla, dotare minima a executantului: ghilotinå, abkant, valt roluit toate L= 2m, 1,5 {/ kg; 0722.284.997 101. CONFECºIONEZ balustrade, gri-

laje, scåri, por¡i, garduri, pre¡uri negociabile, calitate, seriozitate; 0726.995.598/ 0761.619.091

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro


2

10 ianuarie 2011

PRESTÅRI SERVICII 157. EXECUTÅM T¢MPLÅRIE PVC, CALITATE NEMºEASCÅ LA PREº DE FABRICÅ, MONTAJ+ TRANSPORT GRATUIT; 0766.729.483/ 0722.682.969

PRESTÅRI SERVICII 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Construc¡ii, amenajåri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Repara¡ii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Transport, turism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Acte firmå, avoca¡i, contabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Medita¡ii, cursuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Servicii diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

CUMPÅRÅ/ VINDE 7. Mobilå, electrocasnice, audio-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8. Computere, telefoane mobile, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9. Echipamente, utilaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10. Haine, bijuterii, accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 11. Animale de companie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 12. Vânzåri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 13. Cumpåråri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

LOCURI DE MUNCÅ 14. Oferte full time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 15. Oferte part time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 16. Joburi în stråinåtate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 17. Cereri de muncå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

IMOBILIARE V¢NZÅRI 18. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 19. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 20. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 21. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 22. Ansambluri reziden¡iale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 23. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 24. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 25. Terenuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 26. Imobile diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 27. CUMPÅRÅRI, SCHIMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

IMOBILIARE ¥NCHIRIERI 28. Garsoniere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 29. Apartamente 2 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 30. Apartamente 3 camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 31. Apartamente 4+ camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 32. Case, vile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 33. Spa¡ii comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 34. Regim hotelier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 35. ¥nchirieri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 36. CERERI închirieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

AUTO 37. 38. 39. 40.

Autoturisme, autoutilitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Motociclete, vehicule diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Piese, accesorii, service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Cumpåråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

AFACERI 41. 42. 43. 44.

Vânzåri, cumpåråri, asocieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Credite, împrumuturi, asiguråri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Reduceri de pre¡, promo¡ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Afaceri diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

MATRIMONIALE 45. 46. 47. 48. 49.

EA cautå partener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 EL cautå partenerå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Saloane de masaj erotic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Prietenii, cåsåtorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 Matrimoniale diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

ANUNºURI DIVERSE

158. FINISAJE calitate lux, glet, amorså, 119. ECHIPÅ muncitori calificati in con-

structi executam urmatoarele lucrari: fierarie, cofraje, turnare beton, zidarie, tencuieli, sape, rigips, tras glet, vopsit, placari ceramice, tencuieli, 10 L; 0746.023.073/ 0761.723.106 marinasi22@yahoo.com 120. ECHIPÅ particularå executå: faian¡å,

gresie, rigips, tencuieli, zugråveli, glet, montåm parchet, u¿i, sanitare, elecrice, etc., avem ¿i oferte cu materialele noastre sau ale clientului, detalii pe blogul nostru; 0723.367.162/ 0720.893.998 cristian_amenajari@yahoo.com http://cristianamenajari.blogspot.com 121. ECHIPÅ particularå executåm

case, 25-30 {/mp în func¡ie de proiect - gresie, faian¡å, tencuieli, zugråveli, garduri, ¿ape, parchet, gleturi, rog seriozitate; 0768.438.292/ 0728.062.527 122. ECHIPÅ profesonistå executå lucråri

de amenajåri interioare ¿i exterioare, calitate ¿i seriozitate; 0762.970.774/ 0771.559.601

123. ELECTRICIAN 18 ani experien¡å, execut orice lucrare la pre¡uri avantajoase. Ofer garan¡ie; 0763.357.557/ 0730.122.539 124. ELECTRICIAN 24/24h, repara¡ii

ANUNºURI PRIMITE DIN STRÅINÅTATE . . . . . . 42 ANUNºURI ULTIMA ORÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

159. FIRMÅ specializatå SC Doci con-

struct SRL vå oferå o gamå de produse ¿i servicii la cele mai bune preturi si calitati. Finisaje interioare- exterioare mobilå, instala¡ii, acoperi¿uri, dulgherii, spa¡ii verzi curå¡enie etc.; 0724.018.814 160. FIRMÅ, executåm lucråri în construc¡ii (la ro¿u sau la cheie), consolidåri, finisåri interior sau exterior, la pre¡ de crizå; 0720.054.275 161. FORAJE de crizå, începând cu

130 L adâncime 0 - 300 m cu extradrill ¿i Beretta, noroi foraj betonitå, carotaj, denisipåri, pompe cåldurå, comune, hale blocuri, fose, instala¡ii ¿i în rate (foråm ¿i iarna), 130 L; 0722.224.049/ 0745.075.736/ 0762.623.445 www.caryforaje.ro

162. FORAJE puturi apa, de mica-mare adâncime, structurå pvc ecologicå de valrom, filtru tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, centroni pvc. Se asigura debit apå, 1 {/m/l; 0724.401.595 foraje_puturicristi@yahoo.com

montaj tablouri, siguran¡e, întrerupåtoare, prize, corpuri iluminat, senzori, bran¿ament, instala¡ii, promptitudine; 0722.887.799

163. GLAFURI, PVC stejar auriu ¿i mahon la barå de 6 ml, 300-500 mm, pre¡uri de la 130 L/barå; 0721.410.591/ 0765.367.345

125. ELECTRICIAN autorizat A.N.R.E. execut instala¡ii electrice, trifazice, monofazice, înlocuiri tablouri, remedieri defecte. Rog seriozitate; 0727.744.346

164. INSTALATOR autorizat ANRE +

126. ELECTRICIAN autorizat ANRE, execut, repar instala¡ii case, vile. Execut impåmântåri, tablouri, dosare. 0766.239.798/ 0730.455.624 127. ELECTRICIAN autorizat ANRE,

execut, repar, instala¡ii case, vile, execut împåmântåri, tablouri, dosare; 0766.239.798/ 0730.455.624 128. ELECTRICIAN autorizat cu expe-

rien¡å execut lucråri repara¡ii, bran¿amente, montaj electric, automatizåri, la pre¡ul clientului; 0724.997.840 129. ELECTRICIAN autorizat execut/ repar, înlocuiesc instala¡ii, tablouri electrice, aplice, prize: case, vile, apartamente, disc.; 0767.269.685 130. ELECTRICIAN autorizat rezolv orice problemå electricå, deplasare + constatare gratuite, program non stop, ofer garan¡ie; 0728.891.673/ 0733.625.544 131. ELECTRICIAN autorizat, execut instala¡ii electrice, tablouri automate, interven¡ii orice tip, ieftin ¿i cu garan¡ie; 0765.131.227

ISCIR + Distrigaz: instala¡ii gaze, proiecte + autorizåri CTM, orice instala¡ii termice+sanitare, montaj ob. sanitare (fine¡e) etc. Pre¡uri bune; 021.330.50.75/ 0732.978.364 165. INSTALATOR autorizat ANRE ame-

najez båi, canalizåri, cazane lemne, instala¡ii cåldurå, fose septice, ecologice, ieftin, ¿i calitate; 0762.347.019

INSTALATOR autorizat ANRE ¿i ISCIR executåm instala¡ii gaze(proiectare, execu¡ie, contorizare) instalå¡ii termice, sanitare, scurgere ¿i canalizare la cele mai mici pre¡uri; 021.627.08.60/ 0724.125.280 166.

167. INSTALATOR autorizat Distrigaz + ISCIR: repara¡ii centrale termice, revizii tehnice, avizåri + proiectåri, montaj calorifere electrovalve, aragazuri, ob. sanitare, diverse repara¡ii. Convenabil; 021.224.43.71/ 0722.414.475 168. INSTALATOR bun ¿i ieftin;

0727.538.383/ 0751.166.166

MOBILÅ LA COMANDÅ. BUCÅTÅRII DORMITOARE, SUFRAGERII, SPAºII COMERCIALE. PREºURI MINIME, CALITATE MAXIMÅ. PROIECTAREA, TRANSPORTUL ªI MONTAJUL GRATUITE; 0722.309.259 188.

 MOBILÅ la comandå. Bucåtårii, dormitoare, sufragerii, spa¡ii comerciale. Pre¡uri minime, calitate maximå. Proiectarea, transportul ¿i montajul gratuite; 0722.309.259 189.

196. MONTÅM, ra¿chetåm, paluxåm plarchet clasic ¿i modern, la cerere asiguråm, ¿i materialele aferente; 0726.740.583 197. ORICE lucråri, amenajåri interioare,

instala¡ii electrice, sanitare, pre¡uri mici, calitate; 0729.927.616/ 0761.406.306

P.F.A., CONSTRUCºII, AMENAJÅRI, CONFECºII METALICE, PORºI, GARDURI, BALCOANE, SCÅRI, BOXE, CAUT FEMEIE DE SERVICIU, PENTRU UN BLOC CU 2 SCÅRI, 4 ETAJE, DIN SECTORUL 3; 021.323.89.29/ 0745.185.022/ 0753.601.532 198.

199. PARCHET montat, ra¿chetat, palux-

200. PARCHETAR montez ra¿chetez,

paluxez parchet clasic, modern, de¡in ma¿inå cu aspirator; 0724.448.545

171. INSTALATOR, montez obiecte san-

201. PARCHETAR, montez, ra¿chetez,

itare, încålzire, låcåtu¿erie, electricå ¿i desfund canalizåri; 0767.525.615

paluxez, ma¿inå cu aspirator. Pre¡uri minime. 0724.608.136

135. ELECTRICIAN, autorizat, prompt,

172. INSTALAºII apå, cåldurå, cazane lemne, canalizåri, fose septice ecologice, repara¡ii, amenajåri båi, etc., pre¡uri mici; 0727.351.571 alinstalator@yahoo.com

202. PIATRÅ naturala. Vindem peste 80 de feluri piatrå naturalå la preturi fårå concuren¡å. Transport gratuit oriunde in tarå, 38 L/ mp; 0724.471.447/ 0721.825.360 iandec_piatra@yahoo.com

136. ELECTRICIAN, execut convenabil

173. INSTALAºII electrice de curen¡i tari ¿i slabi, rog ¿i ofer seriozitate; 0730.962.606/ 0730.962.606

138. ELECTRICIAN, execut lucråri insta-

la¡ii electrice, ofer garan¡ie, pre¡uri mici, seriozitate; 0721.334.868 zidårie, glet, gresie, faian¡å; 0727.528.113

140. EXECUT lucråri de zugråveli, faian¡å, gresie, rigips, parchet, tencuieli; 0724.276.041 141. EXECUT lucråri instala¡ii sanitare -

canalizare - încålzire termice, faian¡å; 0762.607.911/ 021.315.64.27

142. EXECUT lucråri interioare, exte-

rioare, zidåri, tencuieli, ¿apå, rigips, glet, placåri, zugråveli, gresie, faian¡å; 0724.622.282 143. EXECUT lucråri, gresie, faian¡å, parchet, zugråveli, polistiren, decorative etc. (eventual firmå), particular. Pre¡ negociabil; 0761.614.414 144. EXECUT sobe de teracotå ¿i ¿emi-

nee; 0721.886.452/ 0722.735.432

145. EXECUT, amenajez båi, canalizåri, repara¡ii, instala¡ii încålzire, la pre¡uri avantajoase; 0727.351.571 alinstalator@yahoo.com 146. EXECUT, amenajez, instala¡ii san-

itare, încålzire, fose septice, cabine du¿, jacuzzi, etc.; 0762.347.019 instalatiisanitare2009@yahoo.com

147. EXECUT, particular, zugråveli, faian¡å, gresie, rigips, zidårie, tencuieli, rog seriozitate; 0769.156.924 148. EXECUTÅM fier forjat, confec¡ii met-

174. INSTALAºII electrice, sanitare, ter-

mice, pre¡uri minime, seriozitate; 0724.622.020

175. INSTALAºII gaze, centrale termice,

proiectare, executie, autorizat ISCIR ANRE (Distrigaz), pre¡uri convenabile, garantie; 0732.460.866/ 021.410.09.79 www.adrax.ro 176. INSTALAºII gaze. Agreat Dis-

trigaz, autorizat ISCIR: montaj centrale termice, calorifere, senzori gaze, instala¡ii termice ¿i sanitare, obiecte sanitare, aparaturå casnicå. Prompt ¿i rapid; 021.324.89.76/ 0724.935.210 177. INSTALAºII gaze. Autorizat

ISCIR, ANRE, agreat Distrigaz: gaze, termice, sanitare, montaj ob. sanitare, ap. casnicå, contori apå, repara¡ii instala¡ii termice sanitare, non-stop. Convenabil; 021.450.02.31/ 0732.978.425 178. INSTALAºII la cheie, reziden¡iale, industriale, distribuitori materiale instala¡ii, pre¡uri excelente; 0728.800.200 179. INSTALAºII polipropil, amenajari,

glet, lavabil, gresie, faianta montaj instalatii sanitare PPR (polipropilena) izolatii exterioare, hidroizolatii parchet, lavabila, structurata, rigips, instalatii electrice contuare pasante; 0763.685.039 180. INSTALAºII, termice, sanitare,

electrice. Repara¡ii, modificåri instala¡ii noi. Montaj decora¡iuni electrice pentru sårbåtori; 0720.759.770/ 0744.342.961

150. EXECUTÅM instala¡ii sanitare, ter-

151. EXECUTÅM lucråri de instala¡ii san-

itare ¿i termice, zugråveli, faian¡å, montåri -repara¡ii centrale termice, calorifere, obiecte sanitare, pompe, hidrofoare, boilere, promptitudine, calitatea ¿i seriozitatea ne caracterizeazå, Radu; 0727.758.709 152. EXECUTÅM lucråri de zidårie, zugråveli, izola¡ii interioare ¿i exterioare, faian¡å, gresie, rigips, tencuieli, instala¡ii sanitare ¿i electrice, såpåturi, etc., asiguråm transportul gunoiului ¿i molozului, firmå de construc¡ii serioaså; 0765.603.134/ 0725.534.922 153. EXECUTÅM lucråri de zugråveli numai pt. asocia¡ie de locatari cu plata în rate; 0723.208.131

154. EXECUTÅM mobilå la comandå de orice tip, din pal melaminat sau mdf melaminat/ furniruit, cant abs, jaluzele verticale/ orizontale, tel/ fax, e-mail, 1.500 L; 021.326.00.46/ 0768.699.565 designmobilierart@gmail.com www.designmobilierart.cabanova.com 155. EXECUTÅM servicii de instala¡ii

sanitare, electrice, termice, garantåm calitatea, pre¡uri avantajoase; 0761.400.799/ 0723.678.722 156. EXECUTÅM tâmplårie aluminiu

PVC Rehau Germania, 25-30 {/mp, jaluzele verticale 6 {/mp, glafuri, plase insecte, superpre¡uri pt. lucråri mari ¿i foarte mari. Azi måsuråm, mâine montåm; 0721.410.591/ 0765.367.345/ 021.434.42.80 perfect.design4u@yahoo.com www.designperfect.ro; www.perfectdesign.ghidul.ro; www.desingperfect.ghidul.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

rioare, tocårie lemn; 0722.317.376

206. RIGIPS, placare perete, perete despartitor, tavan fix, casetat. Masca tevi, scafe. Chituit, slefuit, vinarom. Lucrez singur; 0770.462.130

SCHELE metalice + galvanizate, popi metalici, vibrator beton, cofrag +grinzi Doca, topogan gunoi, generator, închiriez; 0723.347.223/ 0729.529.102

207.

208. SOBAR specialist execut sobe tera-

cotå, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri co¿uri; 0721.747.184 209. SOBAR specialist execut sobe,

cåmine, ¿eminee, repara¡ii, curå¡iri. 021.221.66.99/ 0745.991.298

210. TERMOPANE în rate fårå dobândå.

Program: L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,0015,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

211. TINICHIGII executåm lucråri de acoperi¿uri, tablå zincatå, burlane, tablå lindab, revizii, vopsitorii, ghene, curå¡åm jgeaburi, deszåpeziri acoperi¿uri, foarte f. avantajos; 0767.348.661

lambriuri, autocolant, parchet de orice fel, revizie, feronerie etc.; 0731.735.444

183. MANSARDE tip sandwich (O.S.B.+vata de sticla): mansarda 25 {/ mp, acoperis 5 {/ mp, lindab 5 {/ mp. Inginer Florin; 0735.346.887

mice, electrice, montaje ¿i repara¡ii centrale termice, aragazuri; 0721.418.372

205. REPARÅM case, amenajåri inte-

182. JALUZELE, rulouri exterioare, lemn,

149. EXECUTÅM finisaje interioare, ten-

cuieli, gresie, faian¡å, polistiren, balustråzi din lemn ¿i metal; 0745.783.457/ 0786.040.536

204. RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374

212. T¢MPLAR efectuez lucråri din lemn

Al/PVC, verticale, orizontale, u¿i garaj, copertine, tâmplårie PVC Rehau; 0723.506.088/ 0723.889.806/ 021.340.39.48

alice, por¡i, grilaje, mobilier grådinå etc.; 0722.738.181

203. PICTURI decorative, execut picturi decorative pereti, personalizate la cerere, (gradinite, camere copii, altele). Mona; 0721.249.509

JALUZELE, REPARAºII, CONFECºII, RULOURI EXTERIOARE DIN LEMN ªI VOPSIT; 021.351.35.03/ 0729.214.497 181.

184. MATERIALE pentru construc¡ii.

Oferte speciale. Livråri rapide la domiciliu. Sunå acum. Materiale de construc¡ii, ciment, rigips, profile, vopsea lavabilå, gips carton, osb - ¿i sfaturi despre folosirea acestora. Producåtori Knauf, Rigips, Armstrong, Adeplast, Ceresit, Apla etc. Detalii pe site; 0745.102.990/ 0742.963.932/ 0762.547.807/ 031.102.60.67 office@preturimateriale.ro www.preturimateriale.ro 185. MESERIAª, execut lucråri ¿i repara¡ii, metal, lemn (inclusiv sudurå), alte tipuri lucråri; 021.224.43.61/ 0728.197.912 186. MEªTERUL casei, experien¡å, non-

alcoolic, efectuez orice lucrare de interior la pre¡ul dumneavoastrå; 0732.686.356

 MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro 187.



228. ZUGRÅVELI lavabile în aparta-

mente ¿i garsoniere, glet, rigips, faian¡å, parchet, glafuri; 0726.665.369 229. ZUGRÅVELI, glafuri, faian¡å, gresie,

230. ZUGRÅVIT, gresie, faian¡å, instala¡ii

sanitare, parchet ¿i låcuit, paluxat, rigips, vopsit, acoperi¿uri, confec¡ii metalice; 0744.101.082/ 021.332.52.44 lemn, zid; canalizåri, instala¡ii (sanitare, electrice), confec¡ii metalice, executå echipå mixtå. 0721.188.103

brad, mobilier pal, recondi¡ionåri diverse; 0726.611.183/ 0766.103.956 213. T¢MPLAR execut montåri mobilå,

214. T¢MPLAR execut orice lucrare

în domeniu; 0722.972.567/ 0724.229.390

215. T¢MPLAR profesionist în arta palului execut la comandå comenzi deosebite ¿i normale la cererea clientului, seriozitate maximå; 0735.555.358/ 0762.166.201 216. T¢MPLAR recondi¡ionez jaluzele,

rulouri lemn la atelier, u¿i, ferestre, decapåri, vopsitorie; 0744.757.156

217. T¢MPLAR, efectuez recondi¡ionåri,

1. ABONAMENTE, accesorii, aplica¡ii, instalare Windows, la domiciliu, repara¡ii, devirusåri, rezolvåm orice problemå, pre¡uri avantajoase, garan¡ie; 0760.950.313/ 0720.661.758 2. ABSOLVENºI informaticå, oferå urmåtoarele servicii: instalare Windows, devirusare, repara¡ii computere, laptop-uri, service autorizat, facturå, garan¡ie, 30 L; 0760.950.313/ 0720.661.758 3. AER condi¡ionat aragazuri, frigidere, congelatoare, ma¿ini spålat, repara¡ii, montaj; 021.334.79.72/ 0722.796.411 4. AER condi¡ionat, camere frigorifice, vit-

rine frigidere congelatoare, repara¡ii service; 0722.441.583

5. APOMETRE, montez, sigilez instala¡ii sanitare, termice, robine¡i, aragaze, ma¿ini spålat, canalizari gaze gåuri beton, amenajari interioare, electrice, provincie, fose septice pt avarii non stop, rog seriozitate; 0726.634.466/ 0742.782.437/ 0760.899.408 6. ARAGAZE, congelatoare, frigidere, ma¿ini spålat, aer condi¡ionat, electrocasnice, calitate, garan¡ie; 0723.189.897/ 0767.274.116 7. ASIGUR repara¡ii frigidere la domiciliul clientului, frigotehnist autorizat, seriozitate; 0735.108.745 www.frigiderereparatii.ro/ www.servicefrigidere.ro 8. ATELIER de tâmplårie recondi¡ionåm orice tip de mobilier vechi ¿i nou, lustruit, poleit, sculpturå, repara¡ii u¿i, geamuri curå¡ate de vopsea ¿i lustruit orice culoare; 0724.939.302/ 0741.985.142 9. AUTORIZAT ISCIR, PFA service, revizii, montaj, p.i.f, repara¡ii piese centrale termice, proiecte avize autorizatii, calorifere, cazane, hidrofoare, boilere, subsoluri, persoanå cu multe recomandåri, serios si prompt; 0765.562.838 gad_instal@yahoo.com 10. BOBINAJ, repara¡ii motoare electrice, rebobinåri, pompe, hidrofoare, ventilatoare, transformatoare, garan¡ie. Titan Ilioara 15; 0723.671.112/ 0744.584.318 www.spitaluldemotoare.ghidul.ro 11. CALCULATOARE Inginer automatist

cu experien¡å repar calculatoare la domiciliu, orice problemå. Deplasare gratis. Reinstalare Windows, antivirus cu licen¡å pe via¡å. Asigur mententan¡å re¡ele de calculatoare, ieftin, 70 L; 0721.258.571/ 0762.778.482 12. CALCULATOARE instalez XP SP3,

Vista Ultimate SP2, Windows 7, 50 L; 0770.462.130 13. CALCULATOARE laptopuri depanez, vând, cumpår, deplasare la domiciliu dvs inclusiv weekend; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654

14. CALCULATOARE ¿i laptopuri repar orice defect ¿i model la domniciliu, reinstalare orice Windows, devirusare, reparare, recuperare date, resetat parole (Bios, Windows, etc.) drivere, routere, facturå, garantie, deplasare gratis, 50 L/ PC; 0726.054.690/ 0745.666.745 pyanystul@uv.ro www.reparatii-calculatoare.trei.ro 15. CALCULATOARE, absolut profesional, instalare Windows, devirusare, repara¡ii, urgent, ieftin, la domiciliul clientului; 0764.229.222/ 0732.573.777 16. CALCULATOARE, inginer IT, repar,

re-instalez windows, programe, drivere, office, antivirus, învå¡are, tehnoredactare, profesionalism, inclusiv week-end, 50 L; 0753.470.388/ 0730.496.489

17. CALCULATOARE, laptop, servicerepara¡ii la domiciliu, instalåri windows, orice program, orice problemå, rapid, ieftin, eficient, 30 L; 0786.921.717 18. CALCULATOARE, laptopuri, serv-

ice, devirusåri, Windows, la domiciliu; 0722.873.926/ 0765.391.172

19. DEBLOCHEZ u¿i metalice, non stop

pre¡uri de crizå, 50 L; 0748.149.748 achimmarius19@yahoo.com

20. DEBLOCÅRI orice tip de u¿i metal-

toare, inclusiv sâmbatå ¿i duminicå; 021.425.87.56/ 0744.517.905

T¢MPLÅRIE PVC, GERMANIA, MONTAJ+ TRANSPORT GRATUIT; 0721.511.311/ 0769.572.989

● EDMA (BRAªOV) - Str. Poståvarului nr. 64, tel/fax: 0268.475.078 ● FAST MEDIA SERVICES- Calea 13 Septembrie nr. 221-225(Prosper Center),tel/fax: 021.317.36.44 ● GROUP MEDIA SUPPORT&CONSULTING - P-¡a Presei Libere, cam. 415, tel/fax: 021.311.60.25

● HIT - Str. Avrig nr. 63, bl. E2, tel/fax: 021.250.72.08 ● IMEDIA ADVERTISING - Calea Mo¿ilor, nr.127, et.2, ap.3, tel:021.313.38.97, 021.313.38.98 ● INFO MEDIA - Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 3 B, tel: 021.332.64.61 ● MAXIM - Bd. Carol nr. 66, tel/fax: 021.314.52.10; 021.314.52.01; 021.314.52.02 ● MEDIAPRESS - Str. D. Cantemir nr. 16, bl. 6, sc. D, et. 2, ap. 105, tel: 021.335.29.11 ● NAFI AV- ªos. Olteni¡ei nr. 208, tel: 021.332.06.10 ● PAPER GANET - Str. Bra¿ov nr. 21-23, sector 6, tel/fax: 021.746.57.62 ● PAPER GANET - Bd. Al. Obregia nr.8, Bl. OD2, Sc.1, p, ap 2, tel/fax: 021.683.18.18 ● PAPER GANET - Bd. Iuliu Maniu nr. 14, Bl. 13, p, tel/fax: 021.430.11.30 ● POLUX - Str. Brezoianu nr. 21, sector 1, tel: 021.311.17.22; 021.312.61.41

● TELEFAX - Str. Dimitrie Cantemir nr. 21, bl. 4, sc. A, ap. 4,tel: 021.330.47.16, fax: 021.330.80.91

219. T¢MPLÅRIE PVC cu geam termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri vå oferå Aldplast la pre¡ de producåtor, rate fårå dobândå, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit. Program L- V: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

222.

● DORAL - Bd. Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4 (zona Diham), tel: 021.340.12.66

● START MEDIA - Casa Presei Libere nr. 1, corp C2, tel: 021.317.98.00

21. DEPANARE aparate electronice la domiciliu: televizoare cu tub sau LCD, monitoare, cuptoare microunde, deplasare ¿i constatare gratuitå; 0763.658.831/ 0722.811.310/ 0763.332.560/ 031.439.09.67

termoizolant Low-e, jaluzele, glafuri, vå oferå la pre¡ de producåtor Aldplast, plase insecte, montaj ¿i transport gratuit, acum ¿i în rate fårå dobândå. Program L- V: 9,0020,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

● CORE ADVERTISING - ªtirbei Vodå nr. 119, tel/fax: 021.637.37.36; 021.637.37.35

● STANDARD MEDIA - Aleea Dobrina nr. 2, bl. 49, ap. 4, tel/fax: 021.255.53.44

218. T¢MPLÅRIE PVC cu geam termoizolant Low-E, jaluzele, glafuri la pre¡ de producåtor, acum ¿i în rate, gratuit plase de insecte, transport ¿i montaj. Program LV: 9,00- 20,00 ¿i S-D: 10,00- 15,00; 021.332.43.16/ 0727.881.274/ 0765.815.592 aldplast@yahoo.com

pre¡ foarte ieftin; 0732.945.313/ 0786.290.639

● COLOSAL - Str. Ion Câmpineanu nr. 24, tel/fax: 021.312.12.22

● STANCANA - ªos. Giurgiului 117, bl. 4, sc. 6, tel: 021.451.11.13

ice, asiguram service si garantie, non stop, 0748.149.748 achimmarius19@yahoo.com

221. T¢MPLÅRIE PVC Rehau, cu geam

● CARMADO MEDIA - Str. Matei Voievod 103-113, bl. O3, ap. 115, tel: 0770.286.466

● SAX ACTIV - Complexul Moghioro¿, tel: 021.413.78.75

repara¡ii u¿i, ferestre, mobilå, inclusiv veche, montaj broa¿te, feronerie; 0746.223.857/ 021.769.28.36

220. T¢MPLÅRIE PVC Rehau 5 camere

● BELVEDERE - Calea Crânga¿i nr. 87, tel: 021.220.26.65

● REGATA GRUP - ªos. Mihai Bravu 293, bl 12, sc. A, tel/fax: 021.324.00.50

chet clasic ¿i laminat; 021.252.11.67/ 0744.154.873/ 0720.170.233

colaborator Romstal. Seriozitate; 0731.714.600

137. ELECTRICIAN, execut instalatii electrice, reparatii, modificari, montaj corpuri iluminat, tablouri electrice, instalatii (internet, tv, telefon, interfon, alarma), interventii de urgenta. Calitate, garantie, negociabil; 0723.022.738/ 0765.813.205 ovidiu_electric40@yahoo.com

227. ZUGRAV, faian¡ar, parchetar, trag glet, placåri polistiren - rigips, instalåri sanitare (lucråri particulare). 0761.171.787/ 0724.709.373

194. MONTEZ, ra¿chetez, paluxez par-

170. INSTALATOR sanitare, încålzire,

instala¡ii electrice, interioare pt. apartamente, case vile, totale par¡iale, modificåri interven¡ii; 0727.974.253

lucråri amenajåri de calitate la pre¡uri foarte bune, seriozitate. 0769.481.989/ 0722.210.804

tip parchet, scule profesionale cu aspirator, experien¡å SUA, pre¡uri promo¡ionale; 0722.468.292

133. ELECTRICIAN execut, repar insta-

montez, repar instala¡ii electrice ieftin; 0723.879.296/ 0760.584.264 www.electrician-autorizat.net

226. ZUGRAV cu experien¡å, execut

193. MONTEZ, ra¿chetez, låcuiesc orice

at, ma¿ini profesionale nem¡e¿ti, fårå praf, calitate, pre¡uri minime; 031.800.57.78/ 0721.420.305/ 0761.042.404

defec¡iuni electrice, montez corpuri iluminat, întrerupåtoare, tablouri, siguran¡e, instala¡ii, profesionalism; 0760.954.140

● BONENI TRADE - ªos. Pantelimon nr. 260, bl. 46, ap. 136, tel/fax: 021.255.10.92

turi, glafuri, zugråveli, repara¡ii, vopsitorie, rog ¿i ofer seriozitate; Dan 0724.793.486

avantajos; 0730.608.419

chet clasic ¿i laminat; 0733.764.503/ 0745.858.495/ 021.335.96.77

● AQUA BIO - ªos. Mihai Bravu 196, bl. 200, sc. A, tel/fax: 021.326.52.05

225. ZUGRAV cu experien¡å execut gle-

192. MONTEZ u¿i interior - exterior, pre¡

195. MONTEZ, ra¿chetez, paluxez, par-

● AGER PRESS - Str. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 119, tel/fax: 021.224.22.01 ● A-Z - Str. Bibescu Vodå nr. 2, bl. P5, parter, tel: 021.336.65.45

231. ¥MPREJMUIRI (garduri), metal,

parchet masiv, stratificat, laminat, tehnologie fårå praf, sisteme ecologice, garan¡ie; 0733.963.145/ 0371.028.371

30 AGENºII DE PUBLICITATE ● AGER PRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 22, tel/fax: 021.310.06.53, tel: 021.312.55.63

comandå, orice nuan¡å, model sau dimensiune; 0727.112.456/ 0766.414.414 www.iordanescumihai.ro

191. MONTAJ, ra¿chetare, låcuire,

fel de lucrare, pre¡uri avantajoase; 0724.964.347

134. ELECTRICIAN nonstop, remediez

224. UªI de interior ¿i mic mobilier la

parchet laminat, execut, calitate excep¡ionalå; 0721.156.930

169. INSTALATOR sanitar, execut orice

la¡ii, tablouri electrice, aplice, prize, case, vile, apartamente, convenabil; 0724.129.669

argon, montaj ¿i reglaje u¿i metalice si de interior, plase insecte, jaluzele verticale, rulouri exterioare, glafuri, pervaze etc., 40 {/m; 0724.784.522/ 0767.935.038 gfu_plast@yahoo.com

190. MOBILÅ, firma noastrå produce mobila la comandå de o calitate exceptionalå atent lucrata la un pret accesibil. Accesorii provenienta Germania ¿i Austria. Suna¡i-ne ¿i cereti o oferta. Nu va costa nimic, 2.200 L; 0746.727.410 luchianvlad@yahoo.com www.vdesigning.ro

132. ELECTRICIAN execut instala¡ii electrice, montez aplice, prize, întrerupåtoare, ofer garan¡ie, pre¡uri neg. 0723.367.949/ 0766.273.127

139. EXECUT lucråri de zugråveli,

50. Pierderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 51. Cita¡ii, licita¡ii, mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 52. Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

¿lefuit, lavabile, gresie, faian¡å, finisaje speciale, echipå serioaså; 0723.310.132 arhitecturå.design@yahoo.com



 223. T¢MPLÅRIE Rehau, geam low-e cu

22. DEPANARE frigidere, congela-

23. DEPANARE la domiciliul clientului: televizoare LCD sau cu tub, monitoare, calculatoare, sisteme audio, dvd-playere, reinstalari Windows, rapid si convenabil, garantie 6 luni, deplasarea si constatarea gratuite; 0724.751.158 reparatii@servicelectronice.com http://www.servicelectronice.com 24. DEPANARE televizoare, ma¿ini spålat, frigidere, electronicå industrialå, automatizåri, electrice, inginer electronist; 0722.237.176 25. DEPANEZ televizoare la domiciliul clientului, deplasare gratuitå, pre¡uri avantajoase; 021.630.23.87 26. DEPANEZ televizoare la domiciliul clientului, deplasare gratuitå, pre¡uri avantajoase; 021.630.23.87 27. DESFUNDÅRI canalizare WC, chiuvete, instala¡ii sanitare, schimbare robine¡i coloane; 0723.935.014

● TERRA VISUAL - Calea Rahovei nr. 328, bl. 57A, sc.1, parter, ap.1, tel/fax: 021.423.96.12 ● TITAN MEDIA - ªos. Viilor nr.92, bl.4B, sc.6, ap.33, P. tel/fax:021.335.98.36/ 0723.134.892 ●UNIPRESS - Str. Ion Câmpineanu nr. 26,tel/fax: 021.315.94.55; 021.315.89.04; 021.315.51.83

110 OFICII POªTALE 1 - Str. Matei Millo 10-12, tel: 021.315.87.93 2 - Bd. Ion Mihalache 79, tel: 021.222.67.27 ● OFICIUL POªTAL nr. 3 - ªos. Pantelimon 255, tel: 021.255.31.40; 021.255.33.31 ● OFICIUL POªTAL nr. 4 - Calea Dude¿ti 101, tel: 021.322.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 5 - Bd.Libertå¡ii nr. 1, tel: 021.336.45.03; 021.336.45.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 6 - Calea Våcåre¿ti 203, tel: 021.330.33.01 ● OFICIUL POªTAL nr. 7 - ªos. Giurgiului 119, tel: 021.450.46.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 8 - ªos. Berceni 35, tel: 021.334.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 9 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.39.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 10 - ªos. ªtefan cel Mare 228, tel: 021.619.31.39 ● OFICIUL POªTAL nr. 11 - ªos. Colentina 81, tel: 021.240.31.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 12 - Bd. Gårii de Nord 6-8, tel: 021.318.21.90 ● OFICIUL POªTAL nr. 13 - ªos. ªtefan cel Mare 2, tel: 021.210.10.96; 021.210.10.74 ● OFICIUL POªTAL nr. 15 - Bd. Regina Elisabeta nr. 45, tel: 021.311.34.14 ● OFICIUL POªTAL nr. 16 - Bd. Iuliu Maniu 100, tel: 021.430.54.68 ● OFICIUL POªTAL nr. 17 - Calea Giule¿ti 119, tel: 021.221.43.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 18 - Str. Horia Måcelariu 1-3, tel: 021.232.27.42 ● OFICIUL POªTAL nr. 19 - Bd. Camil Ressu nr. 41, tel: 021.348.11.85; 021.348.42.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 20 - Cal. Cålåra¿ilor 137, tel: 021.323.29.95; 021.327.26.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 23 - Str. Romancierilor 1, tel: 021.745.38.17 ● OFICIUL POªTAL nr. 24 - ªos. Pantelimon 352, tel: 021.255.46.35; 021.255.59.50 ● OFICIUL POªTAL nr. 25 - Pia¡a Montreal (incinta W.T.C.), tel: 021.318.21.80 ● OFICIUL POªTAL nr. 26 - Str. Pajurei 13, tel: 021.667.11.08 ● OFICIUL POªTAL nr. 27 - Str. Valea Ursului nr. 1, tel: 021.430.22.58 ● OFICIUL POªTAL nr. 29 - Bd. 1 Decembrie 1918 - 21, tel: 021.345.27.85 ● OFICIUL POªTAL nr. 30 - Str. Mihail Ivanovici Glinka 7, tel: 021.230.34.04 ● OFICIUL POªTAL nr. 32 - Bd. Ion Mihalache 341, tel: 021.222.32.70 ● OFICIUL POªTAL nr. 33 - Casa Presei Libere 1, tel: 021.318.21.81 ● OFICIUL POªTAL nr. 35 - Str. Zårii nr. 10, tel: 021.311.17.62 ● OFICIUL POªTAL nr. 38 - Str. Teiul Doamnei 19, tel: 021.242.10.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 39 - ªos. Iancului 5-7, tel: 021.653.24.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 41 - Str. Barbu Vlådoianu 2, tel: 021.222.41.54 ● OFICIUL POªTAL nr. 42 - Bd. Libertå¡ii 6, tel: 021.318.21.96 ● OFICIUL POªTAL nr. 44 - Bd. Gheorghe ªincai 2-4, tel: 021.330.00.25 ● OFICIUL POªTAL nr. 46 - Str. Stavropoleos 6, tel: 021.312.56.12 ● OFICIUL POªTAL nr. 49 - Bd. Basarabia 57, tel: 021.340.01.92; 021.341.04.97 ● OFICIUL POªTAL nr. 51 - Str. Mårgeanului 12, tel: 021.776.54.51 ● OFICIUL POªTAL nr. 52 - Str. Nicolae Caramfil 52-54, tel: 021.232.93.15 ● OFICIUL POªTAL nr. 56 - Calea Crânga¿i 23, tel: 021.637.25.78 ● OFICIUL POªTAL nr. 57 - Str. Baba Novac 25, tel: 021.340.24.60; 021.340.12.88 ● OFICIUL POªTAL nr. 60 - Str. Baraju Sadului-Complex 9, tel: 021.340.29.75 ● OFICIUL POªTAL nr. 61 - ªos. Olteni¡ei 188, tel: 021.332.46.44 ● OFICIUL POªTAL nr. 62 - P-¡a M. Kogålniceanu 1-3, tel: 021.315.69.86 ● OFICIUL POªTAL nr. 63 - Calea Doroban¡i 164, tel: 021.231.38.22 ● OFICIUL POªTAL nr. 66 - Str. C-tin Titel Petrescu 3, tel: 021.413.08.65 ● OFICIUL POªTAL nr. 67 - Str. Virgiliu 39, tel: 021.637.31.11 ● OFICIUL POªTAL nr. 68 - Bd. Bucure¿tii Noi 64, tel: 021.667.35.95 ● OFICIUL POªTAL nr. 69 - Str. Bârca nr. 14, tel: 021.425.10.41 ● OFICIUL POªTAL nr. 71 - Str. Popa Nicolae 52-54, tel: 021.240.05.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 72 - Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 58, tel: 021.345.33.35 ● OFICIUL POªTAL nr. 74 - Str. Valea Arge¿ului 2, tel: 021.444.04.32 ● OFICIUL POªTAL nr. 75 - Str. Lacul Bucura 2, tel: 021.450.29.43 ● OFICIUL POªTAL nr. 76 - Str. Valea Cascadelor 2-4, tel: 021.769.33.00 ● OFICIUL POªTAL nr. 77 - ªos. Mihai Bravu 380-382, tel: 021.323.63.55; 021.321.48.40 ● OFICIUL POªTAL nr. 78 - Splaiul Independen¡ei nr. 290; tel: 021.318.21.92 ● OFICIUL POªTAL nr. 82 - Str. Al. Obregia 9, tel: 021.460.34.87 ● OFICIUL POªTAL nr. 84 - Splaiul Independen¡ei nr. 319; tel: 021.314.50.46 ● OFICIUL POªTAL nr. 86 - ªos. Chitila nr. 102; tel: 021.667.01.91 ● OFICIUL POªTAL nr. ● OFICIUL POªTAL nr.

SECTORUL ILFOV ● BRAGADIRU ● BUFTEA ● BALOTEªTI ● CIOROG¢RLA ● CLINCENI ● MÅGURELE ● CIOLPANI ● OTOPENI ● VOLUNTARI ● GHERMÅNEªTI ● CORNETU ● AFUMAºI ● BRÅNEªTI ● CERNICA ● GLINA ● PANTELIMON ● POPEªTI - LEORDENI ● VIDRA ● 1 DECEMBRIE ● JILAVA ● DOMNEªTI ● CHIAJNA ● CHITILA ● MOGOªOAIA ● TUNARI ● MOARA VLÅSIEI ● PERIª

DIN ºARÅ ● BRAªOV . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Str. N. Iorga nr. 1 ● CONSTANºA - Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . .Str. I.L. Caragiale nr. 14; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, . . . . . . . . . .Str. Soveja nr. 39 ● CRAIOVA . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . . .Str. Unirii nr. 54; . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 4, . . . . . .Calea Bucure¿ti nr. 46 ● GIURGIU . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, Str. Mircea cel Båtrân nr. 18; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 2, . . . . . .ªos. Bucure¿ti Bl. 205; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . .Aleea CFR nr. 10; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Bolintin Vale, . . . . . . . . . .Str. Republicii 1; . . . . . . . . . .- Oficiul Cålugåreni, . . . . . . . .Comuna Cålugåreni; . . . . . . . . . . .- Oficiul Crevedia Mare, . .Comuna Crevedia Mare; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Ghimpa¡i, . . . . . . . . . .Comuna Ghimpa¡i; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Hotarele, . . . . . . . . . . .Comuna Hotarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Izvoarele, . . . . . . . . . .Comuna Izvoarele; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Mihåile¿ti, . . . . . . . . . . . .Ora¿ Mihåile¿ti; . . . . . . . . . . . . .- Oficiul Roata de Jos, . . . . .Comuna Roata de Jos; ● IAªI . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . .Str. Cuza Vodå nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 8, . . . .Str. Costache Negri nr. 64 . . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . . . . .Piata Victoriei nr. 8; . . . . . . . . . . .- Ghiseul nr. 1, . . . . . . . . . . . . . . .Piata Grivitei nr. 3; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 3, . . . . . . . . . . .Sos. Nordului nr. 2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 6, . . . . . . . . . . . .Str. Postei nr. 75; ● PLOIEªTI . .- Oficiul Po¿tal nr. 7, .Str. Erou M. Moldoveanu nr. 6; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 10, . . . . . . .Bd. Republicii nr. 102; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 11, . . . . . . . .Aleea Chimiei nr. 59; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 12, . . .Str. Malul Rosu, Bl. 101D2; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 13, . . . . . . . . .Bd. Bucuresti nr. 24; . . . . . . . . . . .- Oficiul Po¿tal nr. 14, . .P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 2 ● TIMIªOARA - Oficiul Po¿tal nr. 1, . . . . . . .B-dul Revolu¡iei nr. 2

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

3

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

PRESTÅRI SERVICII 28. ELECTRICIAN autorizat, montez

tablouri, repar instala¡ii, låmpi, prize, rapid, seriozitate, profesionalism; 0762.356.999 29. ELECTRICIAN non stop pentru orice problemå electricå, pentru pensionari 25 % reducere; 0722.352.682/ 0763.693.794 30. ELECTRICIAN, autorizat intervin urgent, repar, montez instala¡ii electrice, tablouri, ieftin, calitate; 0722.514.712

67. REPAR orice tip de autotirism ieftin ¿i

68. REPARAºII calculatoare, laptopuri,

instalare Windows XP/ Vista/ 7, devirusare, programe,drivere,recuperare date, resetare parole windows/ bios, orice fel de probleme, deplasare+constatare gratuite, garantie; 0767.801.290

automate, orice marcå, la domiciliul clientului. Deplasarea ¿i constatarea gratuita. Sevice, piese originale, garan¡ie 12-24 luni, Ariel Service; 0720.666.702 mihalcea_sorin84@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro

69. REPARAºII calculator WindowsXP/Vista/7, devirusare, reparare, reinstalare,recuperare date, resetat parole (Bios, Windows, etc.) drivere, routere. Orice defect soft si/sau hard/deplasarea si constatarea gratuite, 50 L/PC; 0726.054.690/ 0745.666.745 pyanystul@uv.ro www.reparatii.calculatoare.trei.ro

32. EXECUT, amenajez båi, repara¡ii,

70. REPARAºII centrale termice instan-

31. EXECUT reparatii ma¿ini de spålat

orice în materie de instala¡ii sanitare ¿i cåldurå; 0727.351.571 instalatiisanitare2009@yahoo.com 33. FRIGIDERE casnice ¿i comerciale,

congelatoare, convenabil, garan¡ie; 0722.565.401/ 0728.247.631/ 021.232.86.60/ 031.803.63.48

34. FRIGIDERE, combine, congelatoare, vitrine, camere frigorifice. Reparåm orice marcå. 0721.232.876 35. INGINER it, reparatii pc & laptop pro-

fesionale. Vânzari sisteme PC. Deplasare non-stop gratuitå cât ¿i in perioada sarbatorilor. Depanari ¿i constatari corecte. ªos Alexandriei vis-a-vis de Mercedes. Rog seriozitate; 0726.673.215/ 0769.983.460 36. INSTALATOR 24h/24h, repara¡iimontaj- desfundåri: apometre, calorifere, chiuvete, wc-uri, robine¡i, sifoane, cadå, boilere, punctualitate; 0722.887.799 37. INSTALATOR execut instala¡ii san-

itare, încålzire, montat aragaz, ma¿ini spålat; 0744.810.231/ 0763.348.581/ 021.430.60.40

38. INSTALATOR nonstop, apå-cåldurågaze, rezolv orice problemå sanitarå- electricå, acaså, birou, magazin; 0760.954.140 39. INSTALATOR sanitare, încålzire,

aragazuri, ma¿ini spålat, montat aplice, lustre, inclusiv mici repara¡ii; 031.417.68.47/ 0724.099.046/ 0745.790.711 40. INSTALATOR, apå, cåldurå, repar

spårturi coloane, ¡evi ¿i defec¡iuni apå ¿i cåldurå; 0762.347.019 instal_cons@yahoo.com

41. INSTALATOR, montaj obiecte san-

itare, încålzire calorifere, ma¿ini spålat, apometre, aragaze, ¡evi, robine¡i, accesorii; 0744.858.973

42. INSTALATOR, particular, cu experien¡å execut lucråri zona Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea; 0721.441.693 43. INSTALATORI sanitari, microcen-

trale termice, calorifere, instala¡ii sanitare, evacuåri ape uzate, etc.; 0721.096.190/ 021.687.57.91 44. INSTALAºII apå, gaze, electrioce,

complexe, rapide, intermedieri prompte, construc¡ii ieftine ¿i repara¡ii; 0724.657.450

45. INSTALAºII sanitare termice, montat

cåzi, cabine du¿, baterii, robine¡i, repara¡ii scurgeri, sifoane pardosealå, calitate, seriozitate; 0763.693.835 46. INSTALAºII sanitare, ¡eavå cupru,

ppr, pexal, scurgeri, montaj, obiecte sanitare ¿i repara¡ii; 0762.196.893 47. INSTALAºII, separare, contorizare,

gaze, centrale termnice, coloanå principalå 3 ¡oli, electrovalvå, proiecte avize autoriza¡ii; 0724.205.514 48. INTERVENºII urgente la domiciliu,

apå, canal, gaze, deplasare gratuitå; 021.210.54.35/ 0722.259.195

JALUZELE, repara¡ii, confec¡ii, rulouri exterioare din lemn ¿i vopsit; 021.351.35.03/ 0739.214.497

49.

50. MAªINI automate de spålat orice tip

repar, instalez, programez, resetez, deplasare- constatare gratuitå, garan¡ie; 0727.279.319/ 021.444.14.17

51. MAªINI de spalat, reparam masini

de spalat automate la domiciliu, oferim garantie 12-24 luni la orice lucrare efectuata, deplasarea si constatarea sunt gratuite,preturi de criza 10 L; 0785.072.664 bogdan_gabriel44@yahoo.com 52. MAªINI de spålat automate repar,

montez orice marcå, la domiciliu, garan¡ie, regim urgen¡å; 0723.972.233/ 0767.445.850

turi, electrice, gaze, remedieri, scurgeri schimbat robineti, desfundari canalizari. Montaj wc, cazi, lavaure bazine bateri calorifere, desfundat calorifere fonta, non stop; 0745.938.594/ 0768.290.349/ 0720.692.661

71. REPARAºII centrale termice, boilere,

instanturi, masini de spalat remedieri scurgeri apa, reparatii tevi sparte, desfundari, schimbat robineti, montaj obiecte sanitare. Non-stop Bucuresti; 0745.938.594/ 0768.290.349/ 0720.692.661

75. REPARAºII ma¿ini de spålat rufe, automate, la domiciliul clientului - garan¡ie, promptitudine; 0723.762.041 76. REPARAºII ma¿ini de spålat,

reparam orice tip de ma¿ina indiferent de defect intr-un timp foarte scurt. Piesele sunt noi, originale. Oferta deplasarea si constatarea sunt gratuite, oferim garantie 1-3 ani. Ariel Service; 0769.617.990 sorin_rms@yahoo.com www.reparatiimasini-spalat-automate.ro 77. REPARAºII revizii, centrale termice

¿i aparate aer condi¡ionat. 0726.553.738

78. REPARAºII televizoare la domi-

ciliul clientului, deplasare ¿i constatare gratuite; 0741.757.119/ 0785.073.823 79. REPARAºII televizoare, LCD moni-

toare, ma¿ini spålat, aer condi¡ionat la domiciliu. Garan¡ie, calitate; 0764.878.681/ 0722.308.772/ 0742.022.701

80. SERVICE auto tinichigerie si vopsito-

rie zona Theodor Pallady super pre¡uri, piesa de vopsit cu materiale incluse in pret. Orice Marca. Oferim garantie la lucrari. Echipå de meseriasi va asteapta, 250 L/buc; 0769.728.167 service_petre@yahoo.com 81. SERVICE GSM repara¡ii tele-

foane mobile pe loc decodåri, piese ¿i accesorii originale cu garan¡ie. Daniel 0733.419.277/ 0767.077.400/ 0768.452.017 82. SERVICE GSM, reparåm telefoane mobile la cele mai mici pre¡uri, decodåri ¿i accesorii originale. Daniel; 0768.452.017 83. TAPIºER, particular, execut repara¡ii

la domiciliul clientului, convenabil; 0727.969.553/ 0761.904.272

84. TAPIºER, tâmplar execut la domiciliul

clientului ¿i atelier diverse tapi¡erii ¿i tâmplårii, foarte avantajos, suna¡i ¿i convinge¡i-vå; 0735.555.358/ 0762.166.201

MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 59. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 60. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 61. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 62. MONTEZ AER CONDIºIONAT ¥N REGIM DE URGENºÅ; 0721.895.193 58.

63. RECONDIºIONEZ (vopsire, låcuire, etan¿are, etc.) scåri, u¿i celulare sau din lemn masiv. Montez feronerie. Execut mobilier din PAL, la comandå. 0721.228.374 64. RECONDIºIONEZ, REPAR (ªLEFUIRE, VOPSIRE/ LÅCUIRE, REPARARE/ ¥NLOCUIRE FERONERIE, REGLARE/ ETANªARE), FERESTRE, SCÅRI, UªI CELULARE ªI DIN LEMN MASIV. EXECUT LA COMANDÅ MOBILIER DIN PAL; 0721.228.374 65. REPAR centrale termice, hidrofoare, montez centrale termice, calorifere, hidrofoare, obiecte sanitare, etc; 0720.010.449 66. REPAR ma¿ini de spålat automate

orice marcå, profesionist 18 ani vechime. Garan¡ie lucrare. 0722.859.633

12. ABSOLUT orice transport cu camion

de 3,5 tone special echipat ptr. mutåri, cu dimensiuni L = 4.80 m, l= 2.20 m, h= 2.30m, dotatå cu lift pt. ridicarea obiectelor grele, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, lucråm ¿i în weekend, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24mp3.ro 13. ABSOLUT orice transport cu mobilå, avem încårcåtori, tâmplar, montat, demontat, auto 3,5- 5- 7,5 tone, transport groapå de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.817 14. ABSOLUT transport cu Papuc acoperit, dubå 2t, camion 5t, oriunde, ieftin, 50 L/cursa; 0761.731.076/ 0723.917.579

33. CAMIOANE 1 t - 22 t, prelate sau

dube pentru transport intern ¿i interna¡ional. Convenabil; 0722.524.464

cu dimensiuni L=4,80 m, l=2,20 m, h=2,30 m, avem personal specializat pt. încarcare descarcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, noi va mutam toata casa intr-o cursa, nr. u¿or 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 35. CITROEN Jumper 3,5 tone pentru transport marfå, mobilå, bagaje, fragile, moloz, cu personal încårcare- descårcare, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro 36. CÅRÅM moloz, påmânt, de¿uri ¿antier, nisip, balastru cu basculå 3,5 tone, pre¡ foarte bun; 0768.460.990 37. EFECTUEZ transport cu Mercedes

Spriter 3,5T, local/ 0,85 km 70 L; 0721.211.246/ 0768.618.910

38. EFECTUEZ transport moloz, tocårie veche, lemne, påmânt, asigur încårcare descårcare ¿i depozitare la groapa de gunoi cu dubå 3,5 t ¿i camionetå basculabilå, non stop incusiv în week-end; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

personal specializat pentru montare, demontare incarcare, descarcare si transport in Bucuresti si-n tara cu auto de 3,5 t, transport si saci cu moloz, tocarie veche, pamant cu auto basculabilå, 1 L/ km; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 18. ACTIVITATE transport, camion spe-

cial echipat pt. mutari, dimensiuni L= 4,80 m, l= 2,20 m, h= 2,30 m, avem personal incarcare descarcare, demontare, ambalare, montare, va mutam toata casa intr-un singur transport, pret mic de criza, non stop; 0724.500.100 echipade_mutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

41. EVACUARE moloz mobilå veche, geamuri tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încarcare descarcare ¿i transport la groapa de gunoi non-stop, aduc la comanda nisip, pietris, amestec între 2,5 mc ¿i 9 mc, non stop 1 L/km; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro 42. EVACUARE moloz, mobila veche de

protec¡ie), mecanicå între¡inere, retu¿uri; 0744.111.199 86. WINDOWS XP Vista/7, devirusare,

43. EVACUARE moloz, mobilå de arun-

85. TINICHIGERIE repar spoilere (barå

reparare, reinstalare, recuperare date, resetat parole (Bios, Windows, etc.) drivere, routere. Calculatoare care nu pornesc, se restarteazå etc. Deplasarea ¿i constatarea gratuite, 50 L/ PC; 0726.054.690/ 0745.666.745 pyanystul@uv.ro www.reparatii-calculatoare.trei.ro

19. ACTIVITATE, transport marfå, mutåri mobilå, obiecte fragile, piane, în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, la pre¡ mic, asigur încårcare- descårcare- demontare montare, program non stop, suna¡i cu toatå încrederea, mutându-vå cu noi nu ve¡i avea parte de surprize neplåcute; 0734.609.609 asigurtransport@@yahoo.com www.asigurtransport.ro 20. ADUC la cerere personal specializat în

1. 10 camioane de 3,5 tone, special

echipat pt. mutåri, cu dimensiuni L= 4,80, l=2,20 m, h= 2,30 m, dotatå cu lift, avem personal încårcare- descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå, program ¿i-n week-end, nr. u¿or 0732.camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro 2. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone pentur transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, pamânt, asigur încårcare - descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non-stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 3. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone pentur

transport bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcare - descårcare ¿i în 60 minute suntem, în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în weekend; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 4. 5 dube auto 0,5 - 1,5 - 3,5 tone ptr. trans-

port bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcaredescårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week - end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 5. 5 dube auto 0,5 -1,5- 3,5 tone, ptr. transpoprt bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcaredescårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 6. 5 dube auto 0,5 -1,5- 3,5 tone, ptr. trans-

port bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcaredescårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 7. 5 dube auto, 0,5 -1,5-3,5 tone, ptr. trans-

port bagaje, obiecte fragile, mobilå, marfå, moloz, lemne, påmânt, asigur încårcaredescårcare ¿i în 60 min. suntem în orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, program non stop, inclusiv în week- end; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 8. ABSOLUT activitate transport marfå,

mutåri mobilier, asigur personal cu dubå acoperitå, Gabi; 0765.265.795/ 0724.873.649

9. ABSOLUT orice servicii ieftine de transport marfå, mobilå, obiecte fragile, moloz, påmânt, lemne cu personal calificat în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, pre¡uri de crizå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro

mutåri mobilå, pentru montare demontare încårcare - descårcare ¿i transport în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, cu auto de 3,5 t, transport ¿i saci cu moloz, tocårie veche, påmânt cu auto basculabilå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro 21. ADUC la comanda: nisip, pietris, mar-

garitar, balastru-orice produs de balastiera: car moloz, gunoaie, mobila vechie, crengi: aduc lemne de foc la comandå. Transport marfå, mobilå, materiale construc¡ii: orice, oriunde pret de crizå; 0767.688.375/ 0730.670.803 transportnisipdragoslux@yahoo.com 22. AGENºIA de mutåri vå punem la dis-

pozi¡ie o gamå variatå de autoutilitare ¿i personal calificat pentru manipularea mobilei, tâmplari pentru demontare montare, la pre¡uri de crizå în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, nr. u¿or de re¡inut 0733 mutåri; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 23. ASIGUR transport bagaje, obiecte fragile, lemne, moloz, asigur demontare montare, încårcare - descårcare inclusiv weekend, cu dubå 3,5 tone atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro

24. ASIGUR transport marfå, mobilå, bagaje, obiecte fragile, asigur personal încårcare-descårcare, demontaremontare, asigur ¿i auto basculabilå pt. transport moloz, påmânt, nisip, pietri¿, non stop; 0734.609.609 asigurtransport@yhaoo.com www.asigurtransport.ro

extern pe platformå; 0722.604.810/ 0761.335.600 60. TRACTÅRI auto non-stop;

0726.545.479/ 0766.953.954

61. TRANSPORT absolut orice cu Papuc sau dubå. Accept pre¡ul dumneavoastra, rezonabil; 0762.663.070/ 0723.645.470 62. TRANSPORT cu Dacia Papuc, orice:

moloz, mobilier, obiecte uz casnic etc., foarte convenabil; 0765.677.535

63. TRANSPORT cu Ford Tranzit baga-

je, mobilå, materiale de construc¡ii, transporturi mortuare, orice marfå 0765.477.429

64. TRANSPORT de marfå sau mobilier

Bucure¿ti - provincie. Asiguråm personal pentru încårcåri, montåri - demontåri; 0722.612.097/ 0754.895.415

65. TRANSPORT ieftin, marfa, mobila, electrocasnice, obiecte fragile, debarasam moloz, program non-stop, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, in Bucuresti si-n tara, acum sunati intr-o va mutati nu ezitati, 1 L/ km; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro

3,5 t, dubå, tarif de la 50 L/ cursa; 0768.686.032/ 0745.003.715

40. EFETUEZ transport marfa preturi minime cu duba Mercedes sprinter 3.5 tone, lungime 3.2 l 1.9 h 1.8 transport orice local Bucuresti 50 lei cursa, cel mai ieftin, 0.85 L/ km; 0764.585.454 ciobsy@yahoo.co.uk

68. TRANSPORT marfå cu dubå 3,5 tone in Bucuresti sau in tara preturi de crizå, full time, sunati la orice orå, 1 L; 0762.260.315 marius_iana@yahoo.com 69. TRANSPORT marfå cu Ford Tranzit

4,2 m lungime cu 2,2 m lå¡ime, carosatå, rog seriozitate; 0726.972.277 70. TRANSPORT marfå în Bucure¿ti ¿i

provincie la pre¡uri de crizå; 0766.679.447

71. TRANSPORT marfå mobilå, pachete,

microbuz 14mc, non stop, 0,9 L/km; 0765.505.015/ 0744.270.530

72. TRANSPORT marfå sau persoane

oriunde in ¡arå sau peste hotare!!! nu ezitati så må contactati, 10 L; 0726.840.621 mincea_vlad@yahoo.com 73. TRANSPORT marfå, dubå, 3.5 tone,

12 cmc, oblon hidraulic, non stop, eventual contract; 0765.219.815/ 0767.057.772 74. TRANSPORT marfå, mobilier, apartamente 2, 3, 4 camere, auto 3,5 - 7 t, 20-30 mc, asigur demontare, montare, ambalare la cerere, personal de calitate, oriunde, inclusiv week-end, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

3. ACTE ADIºIONALE, AVOCAT, ¥NFIINºARE FIRMÅ, ASOCIAºII, FUNDAºII, PFA, CESIUNE, SEDIU, EXTINDERE ACTIVITźI, PUNCT DE LUCRU, RADIERE FIRMÅ, SUSPENDARE; 0722.349.360 www.actefirma.com 4. ACTE avocat, preiau firme cu datorii în

toatå ¡ara, cesiuni, înfiin¡åri, asocia¡ii, funda¡ii, comisioane foarte mici; 0768.061.240

5. ACTE firma. Jurista infiintez societati,

PFA-uri, intreprinderi individuale/familiale, asociatii de proprietari, ONG-uri, radieri, lichidari, dizolvari, cesiuni, puncte de lucru, servicii contabile etc. 0766.457.578 mihaela.nitulescu@yahoo.com 6. ACTE firmå, înfiin¡åri firme, PFA-uri, întreprinderi individuale/ familiare, funda¡ii, asocia¡ii, lichidåri, radieri, cesiuni, suspendåri, servicii contabile, evaluåri, etc; 0722.101.011 liana.duta@yahoo.com 7. ACTE firmå, înfiin¡åri, modificåri, cesiuni, suspendåri, promo¡ional, înfiin¡åri, de la 125 lei, sedii sociale, de la 30 {, ROI de la 450 L. Contabilitate de la 150 L/l. Pia¡a Victoriei; 021.310.20.86/ 0732.079.999 www.infiintari.ro 8. ACTE firmå, suspendåri, dizolvåri,

lichidåri administrative, cesiune, avize, autoriza¡ii, insolventå; 0723.305.555 9. ACTE, infiin¡åri firme SRL, PFA, firme Bulgaria, cesiuni, majorari, autoriza¡ii functionare, insolventå, somatii platå, recuperari debite, legea 10, Cadastru si intabulare notari cartea funciara, succesiuni; 0721.128.225/ 0752.181.221/ 0767.332.542 falticeanuadriana@yahoo.com 10. ARHITECT autorizat execut conven-

abil proiecte locuin¡e, magazine, PUD, PUZ; 0744.559.952/ 0722.259.844

11. AUTORIZAT perfectez acte imo-

bile, ob¡in autoriza¡ii, preiau/ cumpår litigii, dosar ANRPR. Regim urgen¡å; 0741.579.051/ 0769.168.742

12. AUTORIZAºII, obtinere autorizatii (

mediu, constructii, urbanism), cele mai bune preturi de pe piata, negociabile, seriozitate maximå; 0727.452.322 13. AVOCAT acord asisten¡å poli¡ie, par-

chet, instan¡e, notariat, litigii imobiliare, divor¡uri, partaje, procese penale, civile; 0720.008.910

14.

15. AVOCAT asigur reprezentare litigii comerciale, civile, divor¡uri, recuperåri debit; 0724.260.692

litigii comerciale, civile, divor¡uri, recuperåri debit; 0724.260.692

46. IVECO, 3,5 tone ¿i 24 mc, pentru transport mobilå, marfå, obiecte fragile, obiecte foarte grele: pianine, vitrine frigorifice, asigur personal cu experien¡å pt. manipulare; programul este non stop, inclusive în week-end, nr. u¿or: 0732camion; 0732.226.466 camion24m3@yahoo.com www.camion24m3.ro

77. TRANSPORT marfå, mutåri mobilier

17. AVOCAT consultan¡å, asisten¡å, reprezentare juridicå toate domeniile de drept; 252.50.85/ 0744.325.103

47. MOLOZ transportåm ¿i tot ce ave¡i de

aruncat, din orice zonå din Bucure¿ti ¿i Ilfov, asiguråm personal încårcare ¿i descårcare la groapa de gunoi, program non- stop ¿i pre¡uri fårå concuren¡å; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro 48. MUTÅRI marfå mobilå cu dubå 3,5

tone volum util 11mc dimensiuni 3,4x1,6x1,9 personal încårcare descårcare, tarif negociabil in functie de distante ¿i greutate, sediu str.Elev ªtefånescu nr 61 Bucure¿ti, 0,79 L/km; 0731.636.186 deeaservtrans@yahoo.com

transport marfå ¿i mobilier, rapid ¿i sigur, oriunde în ¡arå ¿i interna¡ional, relocåri firme, pre¡uri foarte mici, asiguråm transportul cu autoutilitare Renault Master 12 mc, 1,5 to, 0751.251.120/ 0769.736.256 vlad.bancila@yahoo.com 79. TRANSPORT mutåri, va punem la

dispozitie o flota de 10 autoutilitare si personal calificat pt. manipularea mobilei, tâmplari pt. demontare montare, la pret de crizå, lucram si duminica nr.usor de retinut 0733mutari, 1 L/km; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro 80. TRANSPORT mårfuri generale ¿i

mobilier, local ¿i interurban, cu autoutilitare de 1-6,5 tone 17-24 mc, rapid si sigur la pret avantajos, asigur facturå. Pre¡uri neg. in functie de distanta ¿i greutate; 0722.267.165/ 0768.758.780 iulian_atc@yahoo.com

49. MUTÅRI mobila intern sau international cu duba 3,5 t volum 16 mc 4x2x2 plus remorca prelata 1,3 t, volum 11 mc 3,5x1,5x1,9 personal incarcare descarcare sediu str. Elev Stefanescu nr. 61, Bucuresti tarif 1,19 L/ km, 1,19 L/ km; 0721.303.753 deeaservtrans@yahoo.com

carosata. 3 L sacul de moloz. Asigur incarcare-descarcare. Preturi de criza. Va multumesc; 0769.630.481 seller_mobile_2006@yahoo.com

50. MUTÅRI mobilier (demontare,

82. TRANSPORT oriunde, oricând,

81. TRANSPORT orice cu Dacia papuc

3,5 t pentru transport marfå, mobilå, bagaje, obiecte fragile, moloz, påmânt în Bucure¿ti ¿i în ¡arå la cel mai mic pre¡ în ton cu criza; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro 29. AUTOUTILITARE 3,5 t, 7,5 t, 20

53. MUTÅRI mobilier, apartamente

mc - 30 mc, mutåri mobilier, apartamente 2, 3, 4 camere, sedii firme, montare, demontare, personal de calitate, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

2. ACTE adi¡ionale, asocia¡ii, înfiin¡åri firme, PFA, puncte de lucru, cesiuni, suspendåri, radieri, rapid ¿i ieftin, 3 zile; 0768.061.240/ 0722.546.178 www.firme-infiintari.ro

¿i diferite obiecte. Transport în Bucure¿ti ¿i provincie. 0721.213.667

84. TRANSPORT persoane pentru toate

port intern ¿i interna¡ional, negociabil; 0765.250.607 www.firma-mutari.ro

societå¡i, radieri, cesiuni, OSIM, asocia¡ii, pre¡uri mici; 0724.302.555

70 L/ zi; 0721.982.795 www.freeinvest.ro

78. TRANSPORT marfå, super oferta

T. Asiguråm personal pentru transport intern ¿i interna¡ional convenabil; 0766.374.996 52.

2, 3, 4 camere, auto 3,5 t, 7,5 t, 20-30 mc, asiguråm demontare, montare, personal de calitate orice distan¡å, inclusiv duminica, transport de¿euri, moloz, Iulia Bucur; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

societå¡ile, avem 10 autocare, asiguråm; 0744.372.439/ 0733.915.707

85. TRANSPORT si in week-end, cu duba acoperita, marfa, mobila, obiecte fragile, program non-stop, avem personal calificat pt. incarcare, descarcare, demontare, montare, pret de criza atat in Bucuresti cat si in tara, puteti suna acum, 1 L/ km; 0764.166.166 carausul2009@yahoo.com www.transportorice.ro 86. TRANSPORT, camion 3,5 t special echipat pt. mutari, dimensiuni L= 4,80 m, l=2,20 m, h=2,30 m, avem personal incarcare descarcare, demontare, ambalare, montare, va mutam toata casa intr-un singur transport, pret mic de crizå, 0724.500.100 echipade_mutari@yahoo.com www.echipademutari.ro 87. TRANSPORT, închiriez dubå lungå

3,5 t convenabil, negociabil; 0724.648.339/ 0748.996.158

infiintari, schimbare sediu, puncte de lucru, administratori, reprezentare cauze comerciale si civile, divort, partaj, pensie intretinere, program vizitare; 0724.364.375 24. AVOCAT, firme - onorarii minime. ¥nfiin¡åri: 200 L/ 3 zile; puncte de lucru: 150 L/5 zile; cesiuni, majoråri capital etc. Oferim sediu firmå, ¿tampile. Procese civile, penale, comerciale, divor¡uri, partaje, recuperåri crean¡e, litigii imobiliare etc.; 0722.330.277/ 0744.330.244/ 0765.711.411/ 021.636.01.01 www.birouavocatura.com 25. AVOCAT, recuperari crean¡e, infiin¡åri

firme, schimbare sediu, puncte de lucru, schimbare administrator. Asisten¡å juridica/reprezentare in instante, parchete ¿i politie, cauze civile, penale, litigii de muncå; 0729.233.333/ 021.313.80.81

26. AVOCAT, reprezentare civil, penal, comercial, muncii, divor¡uri, partaje, minori, infiin¡åri firme, consulta¡ii diverse Dr. Taberei- Drume¡ul, 50 L; 021.7251.566/ 0744.271.251/ 0724.059.955 stefan_nuta@yahoo.com www.avocatnutastefan.piczo.com

CABINET AVOCATURÅ, REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE ÎN INSTANºÅ, ÎNFIINºEZ, DESFIINºEZ SOCIETATE COMERCIALÅ; 0752.024.025/ 0766.762.259

27. 1. ACTE adi¡ionale avocat-înfiin¡åri

16. AVOCAT asigur reprezentare

în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, asigur încårcåtori, pre¡uri neg. 0722.890.601/ 021.425.89.32

23. AVOCAT, dizolvari firme, suspendari,



76. TRANSPORT marfå, mobilå, bagaje

MUTÅRI MOBILIER, APARTAMENTE 2, 3, 4 CAMERE, AUTO 3,5 T - 7,5 T, 20 - 30 MC, ASIGURÅM DEMONTAR, MONTARE, PERSONAL DE CALITATE, ORICE DISTANºÅ, INCLUSIV DUMINICA, TRANSPORT DEªEURI, MOLOZ, IULIA BUCUR; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751

28. AUTOFURGONETE acoperite de

10 locuri, aer condi¡ionat, vorbim limba englezå, seriozitate; 0724.307.666

45. INCHIRIEZ Dacia Logan, Hyundai,

83. TRANSPORT persoane 8 locuri în ¡arå ¿i stråinåtate la cerere, vorbitor italianå, pre¡uri negociabile; 0722.487.929 florentin.lazar@yahoo.com

27. AUTO de la 1 T - 22 T, pentru trans-

91. ¥NCHIRIEZ (transport) microbuz 8 -

44. FIAT Ducato pentru transport bagaje, fragile, marfå, mobilå, moloz, påmânt, demontare, ambalare, montare cu personal profesionist. Te mutåm la pre¡ de crizå pân' la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro

51. MUTÅRI mobilier de 1 T - 3,5 T - 7,5

AUTO 3,5 - autodubå, asigur servicii serioase pentru firme ¿i persoane fizice, mutåri mobilier nou- uzat, pre¡uri discutabile; 0767.455.487/ 0722.881.748 26.

90. TRANSPORTÅM mobilå în Bucure¿ti ¿i provincie non stop, avem încårcåtori, avem tâmplar pentru montat, transportåm lucruri vechi la groapa de gunoi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17

AVOCAT acord asisten¡å, reprezentare, divor¡uri, partaje, mo¿teniri, revendicåri, cauze civile, penale poli¡ie, parchet, comerciale, litigii muncå, consulta¡ii, etc.; 0744.485.831/ 0766.329.907/ 0724.821.144

cat, geamuri tocårie veche, pamant, crengi, asigur personal incarcare descarcare ¿i transport la groapa de gunoi non-stop, aduc la comanda nisip pietri¿, amestec, între 2,5 si 9mc, nonstop 1 L/km; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

promptitudine, serviabilitate, flexibilitate cu timpul dvs, non stop, 4.5 m podea, 17 mc, 1.5 t, de la 80 L/ cursa, urban ¿i 0.9 L/ km extraurban, marfå, mobilå, vå multumesc, 80 L; 0766.860.060 division7even@yahoo.com www.7evendivision.ro

mobilå, marfå, obiecte fragile, asigur încårcare - descårcare la cel mai mic pre¡ atât în Bucure¿ti cât ¿i în ¡arå; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

(frigorifice) ¿i neperisabile, dube mici mari, tir, intern. Non stop; 0723.349.975

TRANSPORT MARFÅ, MOBILIER, APARTAMENTE 2, 3, 4 CAMERE, AUTO 3,5 T - 7,5 T, 20 - 30 MC, ASIGUR DEMONTARE, MONTARE, AMBALARE LA CERERE, PERSONAL DE CALITATE, ORIUNDE, INCLUSIV WEEK-END, TRANSPORT DEªEURI, MOLOZ, IULIA BUCUR; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751 75.

ambalare, montare), debarasare moloz, tocårie veche, transport marfå cu personal profesionist în Bucure¿ti ¿i în ¡arå, non stop, inclusiv în week-end, nr. u¿or: 0733mutari; 0733.688.274 agentiademutari@yahoo.com www.agentiademutari.ro

25. AUTO 0,5 - 1,5 - 3,5 t pentru mutåri

89. TRANSPORTURI mårfuri perisabile

non stop, 15 {/zi; 0745.100.649

67. TRANSPORT marfå cu autoutilitarå

mobilå, obiecte fragile, transportåm cu auto speciale ¿i moloz, påmânt, în maxim 60 minute suntem oriunde în Bucure¿ti non stop chiar ¿i în week-end, avem ¿i încårcåtori; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

Bucuresti si-n tara la cel mai mic pret, asigur incarcare descarcare, demontare, montare, program non stop, sunati cu toata increderea, constatare gratuita oriunde in Bucuresti in 60 de min., 1 L/km; 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

59. TRACTÅRI auto non stop intern ¿i

preturi de crizå, dispus si la contracte, mai multe detalii la tel., 1 L/km; 0727.362.438 petre_tudorache2005@yahoo.com

39. EFECTUEZ transport rapid de marfå,

 88. TRANSPORT, mutåri mobila ieftin in

58. OPEL Astra, full options, full casco,

66. TRANSPORT marfa, bagaje, mobila,

16. ACTIVITATE transport marfå, mutåri,

17. ACTIVITATE transport mobila, asigur

56. MUTÅRI, asigur personal specializat

57. MUTÅRI, transport cu dube de 3,5 t, marfa, mobilå, obiecte fragile, în Bucuresti ¿i in ¡arå la pret mic, asiguråm personal incarcare descårcare, demontare montare, program non-stop, inclusiv în weekend, pre¡ foarte mic, 1 L; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

transport, incousiv week-end, cu dubå 3,5 t ¿i personal încårcare - descårcare, demontare - montare avem tâmplåri cu experien¡å, pre¡uri fårå concuren¡å; 0755.276.968 autotransport_ieftin@yahoo.com www.efectueztransport.ro

15. ACCES în orice zonå, camion de 3,5 tone special echipat pt. mutåri, cu dimensiuni l=4,80, l=2,20 m, h=2,30 m, avem personal încårcare descårcare, demontare, ambalare, montare, pre¡ de crizå. Noi vå mutåm toatå casa într-o singurå curså; 0724.500.100 echipademutari@yahoo.com www.echipademutari.ro

mobilå fragilå, avem personal calificat pentru încårcare, descårcare, demontarea montarea mobilei la pre¡uri mici, program non stop, pute¡i suna ¿i acum, vå mutåm la pre¡ de crizå pânå la ultima valizå; 0761.510.554 nonstop_transport@yahoo.com www.activitatetransport.ro

55. MUTÅRI transport in Bucuresti si-n tara la cel mai mic pret,asigur incarcare descarcare, demontare, montare, program non-stop, sunati cu toata increderea, constatare gratuita oriunde in Bucuresti in 60 de minute, 0734.609.609 asigurtransport@yahoo.com www.asigurtransport.ro

32. BAGAJE, obiecte fragile, mobilier,

care vreti scapati, tocarie veche pamant, crengi, asigur personal incarcare, descarcare si transport la groapa de gunoi non stop, aduc la comanda nisip, pietris, amestec, pamant, nr. usor cosmote; 0786.999.444 evacuaremoloz@yahoo.com www.evacuaremoloz.ro

55. MAªINI de spålat, aragazuri, ma¿ini

model, garan¡ie 1-3 ani, deplasare gratuitå, orice zonå; 021.423.14.04/ 0720.585.470

CAMION 24 m3 CU LIFT

cåtori, tâmplar montat, demontat, transport piane, lucruri vechi, Gicå; 0722.724.103/ 0760.357.790/ 021.270.48.17

pentru montare, demontare incarcare, descårcare ¿i transport ieftin în Bucure¿ti ¿i-n tara cu auto de 3,5 t, transport ¿i saci cu moloz, tocårie veche, påmânt cu auto basculabilå, 1 L/km; 0722.228.149 transport_ieftin@yahoo.com www.transport-ieftin.ro

31. AUTOUTILITARÅ 0,1 - 3,5 t pt. mutåri mobilå, demontare + montare; cårat moloz, transporturi de orice fel. Asiguråm personal; 0721.378.266

34. CAMION de 3,5 tone, ideal pt. mutåri

74. REPARAºII masinii de spalat auto-

clientului. Asigur piese de schimb; 021.668.11.35/ 0723.384.743/ 0761.655.388/ 031.435.52.30

57. MAªINI spålat automate, repar orice

gonete mobilier, obiecte fragile, bagaje din garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, personal încårcare- descårcare, demontare- montare program non stop, inclusiv week- end; 0766.291.575 transport_sigur@yahoo.com www.mutarirapide.ro

fice, congelatoare, ma¿ini spålat, reducere pensionari; 0723.225.841

54. MAªINI de spålat repar la domiciliul

marcå, repar, montez. Regim urgen¡å; 230.72.06/ 420.93.71/ 0722.599.271

11. ABSOLUT orice transport cu autofur-

73. REPARAºII frigidere, combine frigori-

la domiciliu, constatare gratuitå, garan¡ie; 0723.585.350/ 0747.706.003

56. MAªINI spålat automate, orice

nisip, pietri¿, debarasåm moloz, mobilå veche de care vre¡i så scåpa¡i, tocårie veche, påmânt, crengi, asigur personal încårcare- descårcare ¿i transportul la groapa de gunoi, program nob - stop, inclusiv în week- end, pre¡ de crizå; 0763.393.339 transport_moloz@yahoo.com www.transportmoloz.ro

frigidere, constatare gratuitå, pre¡uri de crizå, la domiciliu, garan¡ie; 0733.705.578

53. MAªINI de spålat automate, reparåm

spålat vase, repara¡ii. Regim urgen¡å; 0722.793.060/ 021.619.28.82/ 0745.318.119

10. ABSOLUT oricând aduc la comandå

72. REPARAºII combine frigorifice,

mate orice marca la domiciliul clientului, deplasarea si constatarea gratuita, service, piese originale, garantie 12-24 luni; 0735.360.290/ 0760.062.403

AUTOUTILITARE, 3,5 T, 7,5 T, 20 MC - 30 MC, MUTÅRI MOBILIER, APARTAMENTE 2, 3, 4 CAMERE, SEDII FIRME, MONTARE, DEMONTARE, PERSONAL DE CALITATE, TRANSPORT DEªEURI, MOLOZ, IULIA BUCUR; 021.352.24.05/ 0720.287.821/ 0762.676.751 30.

rapid cu probleme de orice fel. Asigur piese; 0721.944.710

54. MUTÅRI mobilier, avem încår-

18. AVOCAT cu experien¡å, acord consul-

ta¡ii juridice ¿i reprezentare în instan¡å pentru persoane fizice ¿i juridice, române ¿i stråine. Maximå seriozitate ¿i promptitudine; 0722.478.810

19. AVOCAT înfiin¡ez societå¡i, gaz-

duire sediu social 150 { pentru 6luni, modificåri, avize, autoriza¡ii; 0724.260.692 20. AVOCAT, acord asisten¡å ¿i

reprezentare juridicå în cauze penale (poli¡ie, parchet, instan¡å) divor¡uri, partaje; 0728.197.877/ 0762.852.952 21. AVOCAT, acord consulta¡ii,

asisten¡å ¿i reprezentare în procese; 0744.876.606/ 0732.623.122 22. AVOCAT, consultan¡å/

reprezentare în litigii imobiliare, divor¡uri, partaje, succesiuni, înfiin¡ez firme; 0722.747.463/ 0763.614.674

 28. CABINET de avocat ofera reprezentare instante parchet, consultatii civil, penal, muncii, familiei, adoptii, comercial administrativ, dr. autor, recuperåri creante, infiin¡ari modificari societati, asociatii autorizatii; 0744.226.031/ 0722.406.039 avocat@avocat-costache.com www.avocatcostache.com 29. CONSULTANºÅ juridicå (comer-

cial, fiscal, dreptul muncii); contracte, reprezentare, litigii, recuperare crean¡e, înfiin¡åri, cesiuni, preschimbåri societå¡i, rog seriozitate; orele 11.00-18.00 0745.843.358/ 0740.757.372

30. CONTABIL expert efectuez contabili-

tate completå, depuneri declara¡ii fiscale, ITM, certificåri bilan¡uri, cenzorat, bilan¡ de lichidare; 0724.294.455/ 0770.248.712 alinasrb@yahoo.com 31. CONTABIL expert, auditor financiar,

membru CECCAR ¿i CAFR, asigur: contabilitate completå ¿i declara¡ii fiscale, salarizare, consultan¡å financiar- contabilåfiscalå, condi¡ii avantajoase; 0722.330.165/ 0767.749.713 admcoffice@yahoo.com www.admc-auditcontabil.ro 32. CONTABIL expert, contabilitate com-

pleta firme, PFA, as.proprietari, oferita de experti contabili ceccar, salarizare, declaratii, ITM, refaceri contabilitate, fonduri structurale, preturi avantajoase, sunati acum, 200 L; 0729.609.654/ 0765.268.977 multicontexpert@yahoo.com www.multicontexpert.ro 33. CONTABIL expert, membru CEC-

CAR, asigur: contabilitate completå, întocmire ¿i depunere declara¡ii fiscale, bilan¡uri ¿i personal salarizare, ITM, în condi¡ii avantajoase 0748.117.347 34. CONTABIL particular tin evidenta

contabila la firme mici si mijlocii: declaratii ANAF evidenta salarii, preiau firme cu probleme, Bucuresti si provincia, preturi in functie de volumul actelor. Nu ezitati, 200 L; 0769.845.970/ 0722.763.431 contabilitate.dana@yahoo.com 35. CONTABIL, pregåtire economicå, experien¡å, prestez serviciu de contabilitate generalå, firme mici, mijlocii, PFA, depuneri situa¡ii, pre¡ negociabil; 0766.455.920/ 021.674.47.82 36. CONTABILI, Bucure¿ti, sect. 1, sect. 2, sect. 3, sect, 4, sect. 5, sect. 6, contabilitate, consultan¡å, rela¡ia cu ITM, rela¡ia cu Administra¡ia Financiarå, rela¡ia cu Registrul Comer¡ului, întocmire/ certificare, bilan¡, cenzorat, audit, expertizå contabilå judiciarå; www.lista-scurta.ro 37. CONTABILITATE completa, tin evi-

denta contabila completa pentru SC, intocmire si depunere contracte de munca, depunere declaratii, resurse umane, audit, fonduri structurale, certificare bilant, refacere evidente, avantajos 0724.332.936/ 021.332.33.23 office@racoexpert.ro 38. CONTABILITATE completå în regim

de colaborare, foarte avantajos (ITM, bilan¡, declara¡ii); 0724.296.132 39. CONTABILITATE completå,

expertize efectuate de firmå autorizatå CECCAR, cu consultan¡i fiscali, fo¿ti inspectori fiscali; 021.653.36.46/ 0744.310.185 www.contabilitate-fisc.ro 40. CONTABILITATE completå, refaceri

evidente, certificate, depuneri, ITM, consultan¡å, bilan¡, începând cu 200 L; 0723.966.893/ 0771.304.450

52. CONTABILÅ, studii superioare efectuez contabilitate completå, declara¡ii, bilan¡, refaceri, ITM, calitate, pre¡uri mici, seriozitate; 0722.951.748

DOCUMENTAºII cadastrale + intabulåri, trasåri, dezmembråri, alipiri, înscrieri construc¡ii noi, etc. Pre¡uri negociabile în func¡ie de dificultatea lucrårii. Zone: Buc., Ilfov, Giurgiu, Cålåra¿i. GPS. 0720.469.279; 021.444.17.65 53.

54. EVALUÅRI, imobiliare ¿i bunuri

mobile, rapid ¿i autorizat; 0722.703.164/ 0762.299.273

55. EVIDENºÅ contabilå la firmå de con-

sultan¡å, resurse umane, lichidåri, audit, pre¡uri avantajoase; 0761.400.799/ 0723.678.722

56. EVIDENºÅ în partidå simplå, refac-

eri, reglåri fi¿e ¿i rectificåri pt. cabinete notari, avoca¡i, executå expert contabil; 0742.012.564

57. EXPERT contabil autorizat, serios, efectuez eviden¡e contabile, balan¡å, bilan¡, salarii, evaluåri financiar contabile, întocmesc dosare fonduri europene, pre¡ de crizå; 0740.034.735 58. EXPERT contabil cabinet autorizat oferå servicii contabilitate, salarii, declara¡ii, bilan¡, gestiune, evaluare economicå, cenzor, semnåturå digitalå, expert judiciar; 021.232.19.89/ 0762.599.829 59. EXPERT contabil întocmesc lucråri

contabile pe proiecte fonduri europene, semnåturå digitalå ¿i pentru provincie; 021.232.19.89/ 0762.599.829

60. GÅZDUIRE, sedii sociale, 150 {/6

luni; 250 {/12 luni; 0744.660.039/ 0723.267.675/ 0761.824.773

61. JURIST cu experien¡å întocmesc

soma¡ii de platå, ac¡iuni diverse, plângeri contraven¡ionale; 0724.290.040 lex.legal@yahoo.com 62. MEDIATOR, v-a¡i såturat de procese-

le ce dureaza ani de zile de costurile lor enorme terminate uneori cu solu¡ii ciudate? Existå medierea, încerca ce-i mai ieftin si mai rapid pt. dvs., 0732.549.519 mediatorautorizat@yahoo.com

63. MEMBRU C.E.C.C.A.R. ¿i C.C.F. ofer servicii complete de contabilitate ¿i consultan¡å fiscalå; 0723.128.128 64. PRELUÅM firme cu datorii, procedurå este 100 % legalå, în condi¡iile ordonantei 54/2010, întreaga råspundere administrativå, se preiau atat activul cât ¿i pasivul, transferul se face prin Re. Comertului, notariat, 0732.834.959 preluamsocietati@yahoo.com 65. PROCESE civile, penale- parchet, poli¡ie, divor¡uri, partaje, soma¡ii de platå, permise ¿edere, vize; 0744.660.039/ 0723.267.675/ 0761.824.773 66. SALARIZARE Firmå resurse umane oferå servicii complete de management de personal si salarizare. Bucure¿ti ¿i Ilfov; 0721.230.964 office@fyd.ro www.fyd.ro 67. SPECIALIªTI cu experien¡å îndelun-

gatå în aplicarea legilor de restituire a proprietå¡ii oferim consultan¡å administrativå ¿i juridicå în dosare de retrocedare, depuse în baza Legii 18/ 1991, 169/ 1997, 1/2000, 247/ 2005 ¿i 10/ 2001; 0723.246.618/ 0765.958.847

41. CONTABILITATE completå, salarii,

ITM, bilan¡, depuneri, inclusiv PFA-uri ¿i Ilfov, prima lunå gratuit, pre¡ bun; 0732.835.597 serviciicontabilecomplete@yahoo.com

68. ¥NFIINºEZ societå¡i, PFA, întreprinderi, cesiuni, modificare obiect activitate, dizolvåri, radieri societå¡i, consultan¡å, pre¡ ¿i timp minim; 0745.009.932/ 0770.979.582

42. CONTABILITATE Expert contabil pentru contabilitate completå, inclusiv raportåri semestriale ¿i anuale, declara¡ii fiscale ¿i sociale, ITM; 0724.109.820 audit.contabilitate@gmail.com

69. ¥NFIINºÅRI firme Bulgaria, înfiin¡åri firme offshore, toate jurisdic¡iile. Conturi anonime; 0744.660.039/ 0723.267.675/ 0761.824.773

43. CONTABILITATE orice activitate, bilan¡uri, balan¡e, declara¡ii etc, Colentina; 0723.573.681/ 037.101.46.99

70. ¥NFIINºÅRI, firme - 3/5 zile, onorarii

minime, cesiune OUG 54/2010, fårå opozi¡ia ter¡ilor; 0744.660.039/ 0723.267.675/ 0761.824.773

44. CONTABILITATE totala pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, balanta, bilant, ctr. de munca, declaratii fiscale si salariale, in legatura cu ITM, Administratii si Registrul Comertului. Seriozitate si promtitudine 200 L; 0786.375.735/ 0760.297.373 catalinacontabilitate@yahoo.com 45. CONTABILITATE, cabinet expert,

servicii integrate de contabilitate, salarizare, bilant. Avantaje: comunicare eficientå, relatie contractualå, solutii pe baza experien¡ei noastre, servicii autorizate, tarife promo; 0726.595.065 anghel.doina@yahoo.com www.doinex.ro 46. CONTABILITATE, expert contabil efectuez eviden¡å contabilå completa (bilant, declara¡ii, etc) pentru societati comerciale, toate tipurile de activitati. Pre¡ neg. avantajos, 0768.170.102 expertcontabil@personal.ro 47. CONTABILITATE, servicii complete inclusiv personal, salarizare si ITM, pentru societati comerciale si PFA, intocmire si depunere declaratii si bilanturi la tarife in functie de volumul de activitate, emitem factura, 75 L; 0765.652.209/ 0741.191.421 contab.cont@gmail.com 48. CONTABILITATE, ¿i audit autorizate, declara¡ii electronice, salarizare, bilan¡uri pentru firme, asocia¡ii, PFA, fonduri europene; 0720.674.000 49. CONTABILÅ caut firme pentru contabilitate primarå, balan¡e, bilan¡uri, depuneri declara¡ii ANAF ¿i salaria¡i. Seriozitate, onorariu modest; 0723.259.414 50. CONTABILÅ, caut firme pentru contabilitate primarå, balan¡e, bilan¡uri, declara¡ii, ITM, depuneri. Onorariu modest, seriozitate; 0723.259.414 51. CONTABILÅ, cu experien¡å 5 ani în domeniu, prestez servicii de contabilitate generalå începând de la 250 L/firmå, în func¡ie de volumul de activitate; 0722.410.349

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


4

10 ianuarie 2011

PRESTÅRI SERVICII 34. LIMBA englezå, orice nivel, la domi-

ciliul elevului, clasele I - XII (Bac), profesionalism, eficien¡å; 0722.383.518

35. LIMBA românå, matematicå (I - VIII),

15 L/ ora; 0745.737.498

36. MANICHIURÅ pedichiurå- cursuri cu program în week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 37. MASAJ - cursuri cu program în week1. ABC calculatoare ini¡iere: comenzile

principale, scriere text, calcule, internet (cåutare, adrese, email, messenger), acreditare ECDL); 0726.109.714/ 021.222.95.88

2. ABSOLVENT master, profesor, meditez matematica, informatica, fizicå, engleza la domiciliul meu sau al elevului, 40 L/¿edin¡a; 0729.854.524 3. ABSOLVENT medicinå veterinarå

meditez biologie pentru bacalaureat, admitere medicinå ¿i facultå¡i de profil. Pre¡ avantajos, rog seriozitate, 25 L/ sedinta; 0766.701.311 4. ABSOLVENT ¿i masterand în turism meditez geografia României pentru capacitate, teste na¡ionale ¿i admitere în liceu. Pre¡ avantajos, rog seriozitate, 25 L/ sedinta; 0764.537.237 5. ABSOLVENT ¿i masterand meditez

matematicå pentru capacitate, teste na¡ionale ¿i admitere în liceu. Pre¡ avantajos, rog seriozitate, 25 L/ sedinta; 0764.537.237 6. ACADEMIA Maraviglia organizeazå cursuri manichiurå pedichiurå, masaj, cosmeticå, coafor cu program în week-end. 0727.494.463 www.maraviglia.ro 7. CALIFICÅRI masaj ¿i reflexoter-

apie acreditate de Ministerul Muncii, diplomå recunoscutå interna¡ional; 021.255.10.60/ 031.414.59.36/ 0730.331.207 www.cursuridemasaj.ro

end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

38. MASAJ, cosmeticå, make- up,

unghii false, manichiurå, coafurå, frizerie, calculatoare, vânzåtor, ospåtar, bucåtar. Calificåri. Rate; 021.255.19.53/ 0722.528.124/ 0741.039.165/ 0768.109.561

40. MATEMATICIAN, meditez la domi-

ciliul elevului, 5 la 10, pre¡ negociabil. Rezultate sigure, garantate, metodå rapidå de în¡elegere. 021.769.48.23

11. CURSURI acreditate: operator calcu-

lator, graficå publicitarå, contabilitate primarå/ financiarå, englezå, inspector resurse umane, salarizare, protec¡ia muncii. Posibilitå¡i angajare; 021.314.14.44 www.pregatire.net 12. CURSURI autorizate pentru

meseriile: cosmetician, tehnician maseur, (masaj somatic, drenaj limfatic, terapeutic, reflexo), zona Hala Traian; 0743.127.380/ 021.320.24.32/ 0766.691.058 13. CURSURI bucåtar, horeca school rom-belgiana acreditata vrei calificare? Diplomå bucatar, ospatar recunoscuta in tarile europene, inscrie-te acum, locuri limitate. Metode moderne de invatare, 0730.882.288/ 021.313.57.91 cristina.horecaschool@gmail.com www.horecaschool.ro 14. CURSURI dans, adulti incepatori dansuri de societate, latino, dansuri populare romanesti, street dance basic, belly dance, club dancing. Dansuri pentru nuntå. Dansatori profesionisti pt, evenimente, 100 L/luna; 0721.295.502 mihaela@danceon.ro www.danceon.ro 15. CURSURI de ini¡iere ¿i perfec¡ionare pentru bonå. Înscrieri la: 0726.637.102

73. ªCOALÅ de ¿oferi, cat. A, B, C,

C+E, D, B, 550 L; 0768.557.275/ 0731.125.581

servicii unei asocia¡ii de proprietari în sector 5; 0763.617.299 2. ARHITECT cu drept de semnåturå

3. ASIGURÅM sonorizare, lumini, filmare

43. MATEMATICÅ orice nivel mediteazå

profesor cu experien¡å. Asigurå pregåtire eficientå 021.335.77.51/ 0729.830.037 44. MATEMATICÅ orice nivel, teze unice, bacalaureat, admitere facultate. Pre¡ convenabil ¿i la domiciliul elevului; 0732.155.215

perarea ¿i însu¿irea temeinicå a cuno¿tin¡elor; 021.655.34.74/ 0744.218.761/ 0728.904.722

47. MATEMATICÅ, fizicå, chimie, cl. V-

VIII, sector 6, acaså la elevi, 2 ore 30 L; 021.777.24.00/ 0731.481.095/ 0736.423.338

digitalå, fotografii digitale nun¡i, botezuri, etc. Supercalitate, pre¡uri bune; 0722.429.639 nunta.mare@yahoo.com

AMANET PRESIDENT CUMPÅRÅM AURARGINT- PLATINÅ. OFERIM ¥MPRUMUTURI TIP AMANET. MAGHERU 9, BUCUREªTI; 0723.133.504/ 021.315.15.34 www.presidentamanet.ro 5.

6. AUTO service la domiciliu, mecanicå,

7. BANNERE mash, casete, casete luminoase, autocolante, inscriptionari vitrine, magazine, masini, inscriptionari tricouri, roll up, copertine, litere volumetrice, bannere, tuburi spectrale, 100 {; 0722.145.015/ 0771.657.693 office@advertiseherenow.ro www.advertiseherenow.ro

MATEMATICÅ, profesoara, peste 10 ani experienta, meditez matematica cls. V-XII (recuperari, examene, performanta), la domiciliul elevului. Asigur material didactic si garantez tact pedagogic si seriozitate, 50 L; 0766.543.241 g.helen_08@yahoo.com

53 kg, 24 ani, speciala, stilata, senzuala, manierata, frumoasa, experimentata, fierbinte, te astept pentru a te rasfata intr-o locatie centrala, Unirii, lux, igiena si discretie, 100 L; 0726.536.640

51. MATEMATICÅ, profesoarå tânårå cu

9. BUCÅTÅRII la comandå, dormitoare,

8. BLONDÅ superbå, poze reale, 1.75 m,

masaj, cosmeticå, coafor cu program în week-end. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

inginer, 35 ani, experienta,meditez matematica clasele 5-8 prin metoda feed-back pozitiv, 2 ore sedinta la domiciliul elevului, 50 L; 0723.248.170/ 0769.617.096 pungan_paul@yahoo.com

19. ENGLEZA, atractiv, eficient, profe-

54. MEDITAºII matematicå V-VIII, recu-

18. CURSURI manichiura pedichiurå,

sionalism, toate vârstele, sector 2-3, 37 L/¿edin¡a; 0728.861.916 20. ENGLEZA, curs conven¡ional, rapid, o lunå. Reu¿itå deplinå. La domiciliul solicitantului; 0734.705.361 21. ENGLEZÅ eficient si distractiv cu o

profesoara tânåra. Predare in stil americam. Ofer toate materialele didactice. Adaptare in functie de elev. Varsta sau nivelul nu conteaza. Sector 3, Metrou N. Grigorescu, 20 L/ora; 0743.955.619 daniela_aftene@yahoo.com 22. ENGLEZÅ începåtori, domiciliul ele-

vului, seriozitate, competen¡å, råbdare, experien¡å, rezultate excelente, recomandåri, 50 L/ 2 ore; 0728.610.415

23. ENGLEZÅ simplu si eficient. Lectii individuale pt cursan¡i de orice vârstå ¿i nivel. Englezå generalå, de afaceri, medicalå, juridicå, militarå. Profesor calificat, cu experientå. Prima sedin¡å gratis. Pia¡a Sudului, 50 L/ 2 ore; 0726.051.520/ 031.437.34.59 24. ENGLEZÅ ¿i limba românå, meditez

perarea materiei, însu¿irea cuno¿tiin¡elor de bazå, teståri, 30-40 L/ 2 h - 2 h30, preferabil domiciliul meu, Titan, Auchan; 0768.820.917 55. MEDITAºII matematicå, limba

românå, gramaticå, englezå, orice nivel, recuperarea materiei, so¡ - so¡ie, seriozitate; 0722.936.566/ 0722.199.039 56. MEDITAºII matematicå, limba românå, gramaticå, englezå, recuperarea materiei, orice nivel, examene, bacalaureat, facultate; 0722.936.566/ 0722.199.039 57. MEDITEZ limba românå, ofer medi-

tatii la limba romanå pentru copii cl. 4-8, 0725.925.469/ 0766.221.182

58. MEDITEZ matematicå ¿coalå gener-

alå + clasele IX+X+ englezå ¿coala generalå; 0722.252.112 59. MEDITEZ matematicå- fizicå, clasele

V-VIII, la domiciliul elevilor, pre¡ 30 L/ 2 ore; 021.777.24.00/ 0731.481.095

60. PROFESIONIST, meditez copii, tineri

clasele I - VIII, pre¡ avantajos; 0766.711.612

la chitarå ¿i teorie muzicalå, må deplasez la domiciliu în Bucure¿ti, zone limitrofe, negociabil; 0766.621.077

25. ENGLEZÅ, francezå ¿i la domiciliul

61. PROFESOARÅ cu experien¡å, limba

elevului, 30 L/ 2 ore; 0768.724.209 26. ENGLEZÅ, italianå, copii, elevi, la

domiciliu elevului, sector 2, 3, 4. 20 L/ ora, 30 L/ 2 ore; 0743.764.379 27. ENGLEZÅ, ofer meditatii la limba

românå gimnaziu, bac, facultate, succes asigurat; 0722.648.884/ 031.803.87.86 62. PROFESOARÅ de matematicå meditez elevi de gimnaziu ¿i liceu, toate nivelurile; 0741.049.124

engleza scris si vorbit claselor II-XII. La domiciliul meu sau cel al elevului, in sedinte de cate 2 ore. ªedinta 25 L; 0727.980.569 clara_ionescu2002@yahoo.com

63. PROFESOARÅ de românå englezå I-

28. EVALUARE competente/ cursuri cal-

la matematicå, orice nivel la domiciliul elevului, pre¡ rezonabil; 0746.638.961/ 0786.218.975

ificare 3-30 zile, certificat recunoscut UE. Promo¡ie, cosmetician, maseur, coafor; 0724.395.645/ 0765.263.911

29. FRANCEZÅ, ofer pregåtire/ per-

fec¡ionare (foneticå ¿i dezvoltarea vorbirii) în domeniul medical ¿i conex; 0728.861.012 30. GERMANÅ, profesoarå limba ger-

manå meditez orice nivel; 021.610.20.24

31. INSTRUIESC ¿colari la toate materi-

ile inclusiv limbile germanå, englezå, francezå; 0722.431.897

32. ISTORIE, absolvent master in istorie

ofer meditatii pentru clasele V-XII. La domiciliul meu sau cel al elevului, durata unei sedinte este de 2 ore. ªedinta 25 L; 0727.980.569 clara_ionescu2002@yahoo.com 33. LICENºIAT al Facultå¡ii de Matemat-

icå pregåtesc elevi clasele V-XII, la domiciliul meu sau al elevului; 0766.242.600

XII performan¡e teze, bacalaureat, admitere pregåtire intensivå, meditez la domiciliul elevului; 0722.125.927

64. PROFESOR cu experien¡å pregåtesc

65. PROFESOR englezå pregåtesc

admitere "Academie Poli¡ie", SRI, teste examene, Cambridge, Toefl, Yelts; 0762.883.763 66. PROFESOR matematicå, experien¡å,

eficien¡å, rezultate rapide, orice zonå, 0726.588.025

67. PROFESOR matematic¿, meditez V-

XII, evaluare na¡ionalå, bacalaureat, admitere facultate 0726.403.342/ 0731.805.578

68. PROFESOR, meditez românå, francezå la domiciliul elevului, toate clasele. 0730.206.104

PROFESOR, multå experien¡å, englezå, francezå orice nivel, metodå specialå, rezultate garantate, 14 L/ora; 021.666.21.88

69.

nou cu TXT, telecomandå, convenabil, în stare perfectå, vând; 0729.716.508

tru orice eveniment la cele mai mici pre¡uri; 0720.863.140

29. TELEVIZOR color Samsung, stare

foarte bunå, vând, 150 L; 021.630.23.87

36. FRIZER, tund la domiciliu persoane

nedeplasabile; 0724.834.070

GRAFICÅ web design , redactare, procesare texte ¿i imagini, procesare video, service hardware/software, rog seriozitate; orele 10.0019.00; 413.17.13/ 0745.843.358

30. TELEVIZOR CRT Panasonic, diago-

37.

båtrânå; 021.324.82.56/ 0745.146.729 39. INSTALATOR Asocia¡ii Proprietari

tez, repar, instala¡ii centrale termice, hidrofoare; 0722.562.241 41. INTRASTAT, firma cu experienta in

domeniu ofera consultan¡å ¿i depunere declaratie Intrastat pt. marfuri comunitare, 25 euro/fact.(negociabil) ¿i consultanta si obtinere cod EORI.Cristi, 25 {; 0736.424.225 42. LICENºE taxi închiriazå SC Bageti

71. T¢NÅRÅ calificatå în: masaj de

relaxare, reflexoterapie, terapeutic, anticelulitic, drenaj limfatic, cosmeticå, epilat. Rela¡ii la tel, 0720.887.138/ 0760.159.556

31. TELEVIZOR Panasonic TX 29 PX

32. TV modele 2009- 100 Hz (Sharp 72, 82 c, Sony 72 Pip-pap, Toshiba 72/ DVD + video, Pihilips, Hitachi), vând; 0722.668.973

45. MASAJ reflexoterapie atestat, masaj

profesional de relaxare, între¡inere (non erotic, fårå sex), senzual; 0724.898.065 46. MASAJ relaxare, tonifiere, medical,

anticelulitic, facial, reflexoterapie, presopuncturå; 0732.145.586/ 0743.092.090 47. MASAJ terapeutic medical, reflexoter-

apie, presopuncturå, zona Unirii; 0728.710.639/ 0762.172.859

48. MASAJ terapeutic ¿i masaj la birou;

0723.367.072 www.masajbirou.ro

49. MASAJ thailandez combina¡ie pro-

prie. Rog seriozitate; 0720.628.344

tia de vacanta, impreuna cu familia si/ sau prietenii poti primi ceea ce meriti (maseuza de formatie medicala, efectuez masaj de intretinere, relaxare, anticelulitic, terapeutic); 0726.315.588 androhovicicornelia@yahoo.com 52. MASAJ, ofer calitate, pre¡uri accesi-

bile. 12,00 - 17,00; 0720.614.581

53. MASAJ, pentru persoane manierate,

rå, pre¡uri foarte avantajoase, urgente, rate; 021.413.31.03/ 0722.697.481

maseuzå blondå, condi¡ii deosebite, exclus erotic, 9,00 - 19,00; 0730.745.126

13. CADASTRU ¿i intabulare, în

54. MASEUZÅ, 40 ani, ofer masaj

Bucure¿ti ¿i împrejurimi; 0723.736.479

relaxare, între¡inere, exclus sex, 50 L/ora; 0724.941.384

14. CADASTRU, carte funciarå, intabu-

55. MASEUZÅ, cu experien¡å, atrågå-

34. VIDEO "Samsung", radio casetofon

74. ¥NCHIRIEZ popi metalici, schelå, avantajos; 0722.611.126/ 0765.256.124

35. V¢ND bibliotecå stejar båi¡uit, 3 cor-

75. ªCOALÅ ¿oferi, rate, condi¡ii avanta-

1. A.C.E.R. laptop impecabil cu garan¡ie, 1. ACCESORII, 10+250 gratis, DVD-uri cu filme porno, bizar, shemale, fist, BDSM, Zoo, absolut toate genurile, calitate; 0724.609.514 2. ACHIZIºIONÅM pe loc electronice defecte sau func¡ionale: Laptop, Tv-LCD, GSM, GPS, Calculator P4, aparat foto digital, camerå video, Play-Station, diverse; 0785.699.822/ 0736.411.131/ 0743.782.628 3. APARATE foto digitale Disney pentru

copii- vând, mp3, mp4, originale, SUA, de la 89 L; 021.250.86.16/ 0722.733.067/ 0768.740.960 www.reportofon.ro 4. ARAGAZ, ma¿inå spålat, frigider, com-

binå frigorificå, tv, mobilå, butelii, congelatoare, Alba Lux, diverse; 021.332.30.71/ 0723.772.271

5. CANAPEA extensibilå (nouå), 3 locuri, din stofå - pepit maron cu crem, vând, pre¡ magazin 2.700 L, pre¡ vânzare 2.400 L, negociabil; 0726.136.949 6. CANAPEA extensibilå 3 locuri + 3

fotolii piele ecologicå stare excelentå, 2.000 L; 0726.268.581

7. CANAPEA extensibilå, aproape nouå 480 L, dulap haine 4 u¿i stare f. bunå lemn - 170 L, dvd+ home cinema 5 boxe Phillips nou - 400 L; 0745.009.932/ 0770.979.582 8. CD-URI, dvd-uri cu filme porno, amatori, asiatice, artistice, gay, transex., bisex, uro, zoo, bdsm, ciudå¡enii, old, pu¿toaice etc., calitate, seriozitate maximå; 0720.724.578 9. COLºAR Mobexpert, pre¡ magazin 3.000 L, eu îl vând la 1.400 L, superb, col¡ar Andra - 1.000 L, ¿ifonier 4 u¿i - 800 L; 0761.950.703/ 0771.033.066

15. CASÅ de båtrâni particularå prime¿te

56. MASEUZÅ, experien¡å între¡inere corporalå, vå a¿tept pentru relaxare dupå sårbåtori. Program 12,00- 20,00 0745.145.559/ 0720.530.580

10. CONGELATOR, combinå frigorificå, frigider, ma¿inå spålat vând. Transport gratuit (metrou Tineretului); 0721.662.755/ 0754.292.078/ 0765.524.440

MERCEDES S Klasse, 2004, cu ¿ofer, nun¡i, partyuri, plimbåri ¡arå Bucure¿ti, op¡ional gardå de corp, colaborez firme, bånci; 0724.843.688

11. CUMPÅR electronice/ electrocasnice

19. CURźENIE la domiciliu: de între¡inere, genaralå, dupå constructor etc.; 0722.209.377 20. CURźENIE, SC Clean Line SRL,

curatenie generala TVA inclus - (include tot, covoare geamuri etc.) ap. 1 cam 200 L, 2 cam 300 L, 3 cam., 350 L, cura¡at covoare 6 L/mp (pe loc cu spuma uscata). Geamuri 80-150 L ap., 0767.777.959 iuligim@yahoo.com 21. DETECTIV particular execut investigatii

cu privire la conduitå ¿i moralitatea unor persoane, investigatii patrimoniale, cercetare probe necesare in proces. Pre¡uri accesibile, pretul afisat este orientativ, 210 L/zi; 0733.719.700 investigatorprivat@ymail.com http://investigatorprivat.wordpress.com

57.

58. OFER servicii de masaj pentru remod-

elare corporalå, între¡inere, relaxare, epilare pentru bårba¡i, vibromasaj; 0760.709.564 59. ORGANIZÅM nun¡i, botezuri, în

Snagov, meniu 130-170 L negociabil; 0722.366.064

60. PRINT si graficå. Graficå publicitarå, print digital, dtp, pliante, cårti de vizitå, flyere, logo-uri, web-design (pagini de prezentare simple) toate la pre¡uri corecte; 0752.907.456 office@printgraficauc.com www.printgraficauc.com 61. REALIZÅM fotografii profesion-

ale, albume foto, filmåri full-HD sau 3D, ptr. evenimente în Bucure¿ti ¿i provincie; 0732.843.901

62. RECLAMA!!! ta, casete luminoase,

bannere, copertine, inscriptionari auto si de vitrine, panouri publicitare, structuri metalice, mesuri, totemuri, steaguri, rollupuri, litere volumetrice, preturi fara concurenta; 0728.808.089/ 0729.023.919 alexandru.constantin@mediaset.ro

DETECTIVI particulari "United" autoriza¡ii pentru servicii speciale de investiga¡ii ¿i filaj; 0730.175.949/ 0753.937.003

63. REPARÅM, aragaze, înlocuim bala-

23. DJ nuntå, DJ botez, etc., autorizat,

64. RESTAURANT Ina-Mona org orice

22.

aparaturå profesionalå, lumini, fum ¿i garan¡ia unei seri de neuitat. Pre¡uri minime; 0722.309.583 24. DJ ¿i sonorizåri pt. orice eveniment

(nun¡i ¿i botezuri, petreceri), 500 L; 0723.367.072 www.prodjmusic.ro

25. DJ, sonorizare, lumini, lasere, fum, bule pentru nun¡i, botezuri, diverse evenimente, aparaturå profesionalå; 0766.242.552 www.dj4all.ro 26. DOAMNÅ fac masaj de relaxare,

oferind discre¡ie ¿i seriozitate; 0735.670.953

27. DOAMNÅ serioaså fac curå¡enie la

domiciliu ¿i firme; 0768.332.713

28. ECHIPÅ tineri. Firmå posed ca mânå

de lucru tineri ¿i tinere pentru diverse activitå¡i de la o zi o lunå sau mai mult timp zilieri sau califica¡i foarte ieftin, con¿tiincio¿i, corec¡i, organiza¡i, prezentabili; 0766.524.099 marcelicutaa@yahoo.com 29. FILMÅRI camerå profesionalå Sony, poze, sonorizåri, nun¡i, botezuri, profesionist, seriozitate, superavantajos, 400 - 800 L; 021.778.05.45/ 0766.679.400 30. FILMÅRI profesionale cu aparaturå

HD-PRO. Nunti, botezuri, întruniri, orice evenimente speciale pt. dvs. la calitate profesionalå pe DVD personalizat. Transpunem pe DVD orice casetå video. Garantam calitatea lucrårilor; 0722.285.556/ 0748.513.600/ 0746.804.819 filmfoto@yahoo.com

31. FILMÅRI video ¿i forografii profesion-

ale (montaj ¿i editare gratis), 500 L; 0723.367.072 www.prodjmusic.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

puri, stare foarte bunå, 2.700 L; 0766.436.387

male aragaze, adaptåri butelie ¿i montåri ma¿ini spålat; 021.332.30.71/ 0723.772.271/ 0769.742.775

tip de eveniment in limita a 120 loc: nun¡i, botezuri, petreceri pt anul 2011 propunem 2 variante de pre¡: a) meniu 120-180 L inclus aranj. sålii: huse, b) închirierea loc cu toate prod clientului; 0722.453.436 cretzu_cryss@yahoo.com 65. RESTAURANTE Profesioni¿ti oferim

consultan¡å în vederea organizårii de petreceri festive nun¡i, botezuri etc. cele mai bune preturi la alcåtuirea meniului, decora¡iuni salå, forma¡ii muzicale, dj, foto, video; 0722.453.436 bogdan_teodor69@yahoo.com 66. SERVICE calculatoare, GoldNet Ser-

vice SRL realizeaza service calculatoare hardware si software la domiciliu/ sediu client, instalare Windows XP-7 si update, drivere, devirusare, configurare router si email, codecuri, 35 L/ orå; 0762.656.376 office@calculator-service.ro www.calculator-service.ro

67. SERVICII Contabile. Contabilitate eviden¡å contabilå completå, declara¡ii fiscale, rela¡ii ITM ¿i bilan¡uri. Seriozitate maximå si profesionalism, convenabil; 0744.335.350 nicoleta.urcan@yahoo.com 68. SERVICII diverse. Facem cumpårå-

turi, ducem copilul la ¿coalå, etc. Numai sector 4 zona Tineretului, Timpuri Noi, Våcåre¿ti, Palatul Copiilor; 0730.625.621

69. SUPRAVEGHEZ copil, orice vârstå,

cu predare lb. francezå ¿i englezå; 021.324.82.56/ 0745.146.729

70. TAPIºER execut lucråri repara¡ii, col¡are, canapele, fotolii, restauråri, mobilier vechi, mochetåri, decora¡iuni, experien¡å, convenabil; 0765.536.147

25. REPARAºII calculatoare, monitoare

LCD, electronice, soft, cumpår orice; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

26. SAMSUNG 1170 sigilat cu certificat

de garantie 24 luni, 130 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

27. SAMSUNG i9000 Galaxy sigilate cu

certificat garantie 2 ani. Liber in orice retea. Vizitati site pt. oferta completå, 1.650 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

28. SAMSUNG i9000 Galaxy sigilate noi la cutie, garan¡ie 2 ani, 1.650 L. S8500 Wave 275 {, S5230 la Fleur 110 {, B7722 Duos 205 {, B5722 Duos 155 {, HTC Wildfire alb 900 L, maro, ro¿u 850 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 29. SAMSUNG S3100 Black sigilate la cutie noi cu certificat de garantie 2 ani 200 L, Samsung Dual Sim originale: B7722 205 {, C5212 105 {, C6112 125 {, B5722 145 {, LG KS660 Dual Sim 160 {, siglate, garantie 2 ani, 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 30. SIGILATE IPAD 3G, 64GB-790 {, BlackBerry 8520- 190 {, 9780- 410 {, 9800- 455 {, HTC Desire HD-455 {, LG Ks660-160 {, Sony Ericsson Vivaz-215 {, X10min pro-205 {, Nokia C3-125 {, C601-295 {,C7-285e, X5-210 {, 6700-185 {, E5-190 {, E52-195 {, E72-260 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 31. TABLETÅ ¿i mobile RO. Tabletå PC,

toare, efectuez masaj combinat de relaxare totalå. Nu råspund la nr. necunoscute; 250 L/2 ore; 0762.439.455

case, vile, spa¡ii comerciale, dupå constructor, negociabil; 0726.759.740/ 0763.671.018/ 031.105.58.40 www.marastil.ro

"Maximal" 8400, radio vechi; 021.327.12.72

joase, Logan diesel, orice zonå, rog seriozitate, 650 L; 0741.121.681

lare, apartamente, pre¡uri minime, siguran¡å, urgente; 0722.278.432/ 0763.926.456/ 021.745.21.28

18. CURźENIE apartamente, birouri,

convenabil; 0766.718.864/ 021.252.12.43

sunt deosebit de rafinate, te relaxam in intregime si iti incarcam spiritul cu buna dispozitie, 150 L/ora; 0734.350.224

44. MASAJ de relaxare, manichiurå, pedichiurå, la domiciliul cientului, fårå taxå transport; 0769.897.909/ 0721.126.766

51. MASAJ, la domiciliul tau sau in loca-

profile metalice-grilaje, por¡i garduri, balustrade scåri supor¡i mobilier decorativ, diverse structuri în regim de urgen¡å cu pre¡uri începând de la 80 L/mp; 0767.468.036 www.bendeta.dap.ro

33. TV Sony, stereo, teletext, garan¡ie,

tului, 100 L; 0736.520.128/ 0786.563.962 lovesweet_tanya@yahoo.com

10. CABINET de grafologie efectueazå

17. CONFECºIONEZ din fier forjat sau

10P, diagonalå 72 cm, scanare 100 Hz, impecabil, 700 L, aspirator Panasonic, 1.600 W, 60 L; 0720.388.700

43. MASAJ de relaxare la domiciliul clien-

biblioteci, dresinguri de cea mai bunå calitate; 0722.982.423/ 0767.587.777

16. CEL mai ieftin, Calea Independen¡ei 313, Politehnica (facultate Transporturi- parter xerox), plotter 4 L, printare= 0,07 L, xerox= 0,05 L; 0765.647.731

nala 54 cm, stare excep¡ionalå, foarte pu¡in folosit, vând negociabil, 290 L; 0722.558.229

Star, ¿i angajeazå ¿oferi auto; 0762.008.061

50. MASAJ, d-na 30ani, sociabila, cu experienta in domeniu, execut masaj de rlaxare si intretinere (fizioterapie), numai doamnelor de toate varstele, la domiciliul lor, de preferat in weekend, rog seriozitate, 50 L; 0727.696.294

båtrâni(e); 0735.518.633

53. MEDITAºII matematica, profesor

28. TELEVIZOR color (argintiu) model



12. CADASTRU înscrieri în cartea funcia-

de câmp pentru copii ¿i adul¡i; 0722.292.522

27. TELEVIZOARE color, func¡ionale, defecte, sparte cumpår cu plata pe loc ¿i deplasarea gratuitå; 0751.941.078

73. VINO sa ne incerci. Serviciile noastre

11. CABINET relaxare, masaj, hidromasaj, apiterapie ¿i alte metode noi, Pia¡a Victoriei; 0752.494.276

17. CURSURI ini¡iere/ performan¡å tenis

34. FILMÅRI, poze profesionist, calitate,

40. INSTALATOR, cu experien¡å, mon-

49. MATEMATICÅ, orice zonå, simplu,

52. MATEMATICÅ, so¡ul - 46 ani, româncå (so¡ia - 43 ani), V - XII, experien¡å psihologicå 10 ani, medita¡ii, predare numai pe în¡elesul elevului, ore atractive, sub nici o formå nu luåm banii fårå rezultate ca al¡ii, pe care unii dintre dvs. îi ¿ti¡i deja, domiciliu profesor, 20 L/ora; 0766.594.255/ 031.435.21.26

W, putere încorporatå, 2 boxe ba¿i + 2 boxe medii înalte, 5.000 L; 021.667.12.70/ 0727.166.184

de la 8 L/ lunå/ ap. 0724.443.333/ 0751.166.166

expertize grafice ¿i analize grafologice, depiståri de falsuri în înscrisuri (acte) sau semnåturi, specialist psiholog grafolog; Orar: luni-vineri 15,00 -19,00 0720.372.544

16. CURSURI gratis de men¡inere a sånåtå¡ii. Adoptarea unui stil de via¡å corect in armonie cu natura ¿i noi in¿ine, prin insusirea pasiunii de a tråi prin arta si cultura gåtitului, igienei, frumusetii; 0727.871.474 biostart2000@yahoo.com

26. STAºIE Voci - Anglia, MixeX 2x550

33. FILMÅRI video-generic, fotografii pro-

72. UNGHII false la domiciliul clientului sau la domiciliul meu, unghii cu gel, acril, constructii la preturi rezonabile, folosesc produse originale, pentru detalii la nr. de tel., 100 L; 0722.214.188 crystina_vyl@yahoo.com

tinichigerie, retu¿uri, schimb ulei, antigel; 0744.111.199

experien¡å ¿i multå råbdare, ofer medita¡ii cls. V - VIII, zona Unirii, Nerva Traian, negociabil; 0741.134.413

25. PRODUC la comandå orice mobilier din PAL pentru persoane fizice, juridice ¿i intermediari de contracte, la pre¡uri bune pentru to¡i. Nu am angaja¡i, cheltuieli mici, capacitate produc¡ie 50.000 L/ lunå. Se poate discuta ¿i pentru contracte mai mari; 0745.634.819/ 0756.433.269

38. GÅTESC ¿i asigur conversa¡ie pentru



50.

24. PLASMÅ Sony Wega ke-p42m1 (diagonalå 107 cm), aratå 9/10 si functioneazå 10/10, 2.500 L; 0767.799.129

4. ASISTENTÅ medicalå, maseuza, tehn. nutritionist, experienta masaj combinat, relaxare, anticelulitic, reflexotherapy, antistres-hot stones aromatherapy, la domiciliul dv. cons. nutritie gratis, seriozitate si profesionalism, 100 L; 0720.661.915 masajacasa@yahoo.com

48. MATEMATICÅ, fizicå, orice nivel, recapitulåri - sinteze rapide, corela¡ii între cuno¿tin¡e, verificarea permanentå a cuno¿tin¡elor anterioare, materiale documentare, cadru didactic cu experien¡å, meditez, 20 L/ ora; 021.324.48.18

u¿or, singur, comod, eficient, profesor. 0754.916.860

func¡ioneazå foarte bine (model P42m1 ) 107 cm, ca nouå, cadou un telefon Nokia cu camerå nou, 2.300 L; 0767.799.129

35. FOTO - video profesionale pen-

42. MATEMATICÅ gradul I, meditez

clasele 4-10 la domiciliul elevului, matematicå, fizicå, informaticå. 0730.206.104

FILMÅRI ªI FOTOGRAFII PROFESIONALE PENTRU NUNTÅ, BOTEZ ªI ORICE ALT EVENIMENT, DVD-URI PERSONALIZATE, ALBUM FOTO ELEGANT, CALITATE ªI PROFESIONIALISM, PREºURI ACCESIBILE, REDUCERI ªI DISCOUNTURI ÎN LUNA IANUARIE; 0732.843.901 ricordiunici@yahoo.com 32.

seriozitate, pre¡uri mici, deplasåri toatå România, eventual orchestrå; 0724.069.030/ 0765.072.965

1. ADMINISTRATOR cu atestat ofer23. PLASMÅ Sony Wega aratå ¿i

fesionale, copieri casete; 0722.772.887/ 021.745.02.04

Taberei, convenabil. 0723.888.849

46. MATEMATICÅ VII-XII, asigur recu-

recunoscute Uniunea Europeanå, pentru bone sau îngrijire båtrâni, agen¡ia BonaMia, 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

72. UNIVERSITAR meditez limba englezå ¿i limba românå, orice nivel; 0726.285.217

41. MATEMATICÅ clasele V- X, Drumul

10. CURSURI acreditate na¡ional,

9. COSMETICÅ -cursuri cu program în

71. UNIVERSITAR meditez fizicå ¿i matematicå, orice nivel; 0732.405.818

execut lucråri de proiectare complete pentru autoriza¡ii de construire; 0755.132.303

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

week-end. Adresa: Sector 1. 0727.494.463 www.maraviglia.ro

logopedie, tulburåri de studiu, scris, citit, vorbire, aten¡ie, memorie, logicå, motiva¡ie, comportament, la domiciliul elevului, 40 L; 0745.152.991/ 0765.973.507

39. MASTERANDÅ ofer medita¡ii la limba englezå, limba spaniolå ¿i limba bulgarå pentru clasele 1-12 ¿i pentru adulti. Pentru clasele 1-8 medita¡iile se vor face la domiciliul elevului. Rog seriozitate, 30 L; 0768.700.702 annamaria_924@yahoo.com

45. MATEMATICÅ VI-XII. Te-ai såturat de profesori plictisi¡i, repro¿uri acaså, limitare acces calculator? Vrei teze fårå stress ¿i bac fårå protocol? Vrei så råmâi cu gândire matematicå bunå oriunde ¿i oricând? 3 loc. libere, 30 L/ sedinta; 0722.697.015 florin1123@yahoo.com

8. COAFOR -cursuri cu program în

70. PSIHOLOG, meditez elevi CP 1 - 8,

CUMPÅRÅ/ VINDE

lcd, dvd, aparate foto/ video, sisteme audio, console PS, 2, 3 psp, xbox 360, monitoare lcd, calculatoare laptop, telefoane, etc. doar in Bucure¿ti, 1.000 {; 0722.198.019/ 0765.969.999 alexandru_3088@yahoo.com 12. CUPTOR covrigi electric - 3.300 {,

aparate AC Mitsubishi, automate cafea Saeco 500 ¿i Saeco P8, cafea italianå ambalatå 1 kg, vând; 0769.733.933/ 0731.119.999

13. DVD marca Westwood cu slot USB +

sistem audio (2 boxe marca Logitech), ambele produse sunt noi, vând, 150 L; 0724.935.292

14. FRIGIDER, aragaz, ma¿inå spålat automatå, combinå frigorificå, Alba Lux, tv, mobilå, butelii, diverse; 021.332.30.71/ 0723.772.271 15. FRIGIDERE, congelatoare, aragaz, automate, combine frigorifice, låzi, vitrine frigorifice 100-150, frigider, combinå defecte 50 cumpår; 021.332.85.99/ 0722.417.915 16. LAPTOP Acer 5732 ZG Aspire, septembrie 2010, facturå, Windows 7, folosit 1 orå, 1.400 ; 0723.868.309 17. MAªINÅ de spålat automatå LG Korea, 5 kg, deosebitå, electronicå, pu¡in folositå, probå, negociabil. 0727.276.334 18. MOBILIER birou: birou directorial cu

anexe, 2 scaune piele rotative, canapea piele Mobexpert 3 locuri extensibilå, maså calculator lemn cire¿. 0722.314.025

 MOBILIER la comandå, gamå completå, pt. persoane fizice ¿i juridice. Consultan¡a, proiectarea ¿i transportul sunt gratuite. Atuurile noastre: seriozitatea, calitatea ¿i respectarea termenelor. 0724.238.773; 021.369.42.97 www.avadesign.ro 19.

 20. MOBILÅ la comanda, bucatarie,

dormitor, pat, hol, cuier, dresing, usi glisante, livrarea se face in maxim o saptamana; 0724.686.624/ 0762.195.181 comanda.mobila@yahoo.com

21. MOBILÅ masivå lemn nuc, geamuri cristal vitrinå pentru living, impecabilå, stil 2 comode, vitrinå maså ovalå, ¿ase scaune, vând; 0733.814.616/ 0766.703.351 22. NOKIA 6500 slide - 400 L, Nokia

6070 - 90 L, Nokia E71 - 450 {, tv Arctic 72 cm, pip, argintiu - 450 L, video Funay reccorder - 150 L, DVD Pannasonic - 120 L; 0761.950.703/ 0771.033.066

690 L; 0727.008.705

2. ACHIZIºIONEZ calculatoare laptopuri

monitoare lcd componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend; 021.220.12.16/ 0723.984.654/ 0746.283.201/ 0768.790.654 3. ACHIZIºIONEZ laptopuri, calculatoare minim din genera¡ia Dual Core, fårå defecte, nefurate, plata pe loc; 0722.742.533

telefoane mobile, gps navigator, televizoare, sisteme audio ¿i dvd-uri toate sub brandul Allview. Prima firmå autohtonå producatoare de sisteme ¿i terminale mobile, 888 L; 0765.000.981/ 0730.211.778/ 0757628622 bestgreentour@yahoo.com www.allview8.wordpress.com

32. TEHNICIAN IT, reparatii vanzari cal-

culatoare ¿i laptopuri preturi minime 30 L. Vând sistem complet P4 cu LCD mouse + tastaturå 450 L. Garantie 6 luni. Deplasare pt. interventii gratuit. Experienta dovedita. Rog seriozitate; 0726.673.215/ 0769.983.460 33. TELEFOANE Dual simm noi sigilate

4. BLACKBERRY 9700 Bold black 340

nefolosite, modele, micute, replici mini iphone, Nokia 6700, C5, mini vertu dual sim, la cele mai mici preturi cuprinse intre 300-350 L; 0730.875.385 alexxu85@yahoo.com

5. BOXE JVC 350 W, Boston 150 W,

34. TELEFOANE gsm noi sigilate, garantie 24 luni, cele mai mici pre¡uri ale pie¡ei, toate modelele Nokia: 6700 gold, E55, E52, N97 mini, N900, 6600i, LG Cookie, s. Ericsson Aino, Satio, w850i,w995, omnia HD, 1 {; 0721.958.201/ 0765.881.536 telefoanegsmsigilate@yahoo.com www.fixtelgsm.ro

{, white 375 {, noi sigilate la cutie cu certificat de garantie 24 luni. Vizitati site pt. ofertå completå, 340 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro vând; 0729.779.866

6. CALCULATOARE laptopuri depanez

vând, cumpar, deplasare la domiciliul dvs inclusiv weekend; 0723.984.654/ 0768.790.654/ 0746.283.201

7. CALCULATOARE P4 de la 129 L, Pentium 4 + monitor LCD- 289 L, garan¡ie; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro

35. TELEFOANE mobile cumpar Nokia ¿i

alte modele, noi, folosite. Pre¡ avantajos. 0763.968.000/ 0724.266.566

CALCULATOARE, MONITOARE, LAPTOPURI, IMPRIMANTE NOI, SECOND HAND, GARANºIE, SERVICE. V¢ND; 0722.213.283/ 0765.476.882/ 021.260.08.43 angeloangeloo@yahoo.com

37. TELEFOANE mobile sigilate sau folosite modele noi, orice cantitate! Laptopuri modele noi. Plata pe loc cash, cumpår 1.000 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

9. CALCULATOR Pentium complet,

38. TELEFON Zapp Prepay, model Z 320

monitor LCD, garan¡ie, 400 L; 0727.008.705

i, telefonul este nou ¿i vine înso¡it de încårcåtor, vând, 50 L; 0724.935.292

10. COMPUTER P4/3000 512ram 120gb

39. TV lcd LG Full HD diagonala 96 cm.

8.

128video dvdrw, monitor 17lcd, 550 L; 0746.283.201

11. CUMPÅR telefoane. Majoritatea mod-

36. TELEFOANE mobile cumpar, noi,

folosite (defecte). Plata pe loc. Pre¡ maxim. 0786.458.585

Model: 37LD450, sigilate noi la cutie, 450 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

elelor, noi sau folosite, cu accesorii sau fårå, la bucatå sau in cantitate. Rog ¿i ofer maximå seriozitate, Bucure¿ti zona Obor, 0722.198.019/ 0765.969.999 alexandru_3088@yahoo.com

40. TV LCD Samsung Full HD 102 cm Model: 40LE579 sigilate noi in cutie ! 600 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

12. INTERFAºÅ plus cabluri + CD pentru

41. TV LED LG diagonala 66 cm , Model:

diagnozå Mercedes dupå anul 2000, Bucure¿ti (cumpår); 0744.350.830

13. IPHONE 4 16GB sigilate Neverloock

685 {, Blackberry 9780 425 {, 8520 190 {, 9700 340 {, blk alb 375 {, 9800 485 {, LG Ks660 160 {, HTC Smart 145 {, Desire HD 500 { Nokia E72 260 {, E71 215 {, 6720 175 {, 6303i 115 {, 5530 175 {, 7230 120 {, 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 14. LAPTOP Lenovo Ideapad G 550L, intel Pentium T4500, 2,3 GHZ, 15,6 inch display, 2GB DDR3, 250GB SATA HD, DVD+-RW, nou(sigilat), negociabil, 1.500 L; 0752.177.510 andrei.andritoiu@gmail.com 15. MONITOARE CRT, LCD 15", 17", 19", garan¡ie 12 luni, vindem de la 69 L; 021.210.26.83/ 0769.536.336/ 0730.778.826 www.calculatoareok.ro 16. Nokia 6700 Gold Edition=300 {, Sil-

ver=190 {, Black=190 {, Black Pink=190 { sigilate noi la cutie cu certificat de Garantie 24 luni ! Vizitati site ptr oferta completa; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

17. NOKIA 6700 Gold noi sigilate la cutie

garantie 2 ani, 300 {, Nokia 6700 Silver, Black- 185 {, Pink- 185 {, Nokia E52 Silver-190 {, E52 White- 200 {, E72 Black260 {, E72 White- 270 {, Samsung S3100 Black- 180 L, i9000 Galaxy- 1.650 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 18. NOKIA C3 Pink Roz sigilate noi la cutie cu certificat de garan¡ie 24 luni, 580 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 19. NOKIA C6 sigilate noi la cutie white, black 220 {, Nokia C7 brown, white 320 {, black 305 {, sigilate cu certificat de garantie 24 luni. Vizitati site pt. oferta completå, 305 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

26LE3300 Sigilate noi la cutie ! 340 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

1. APARAT shaorma 3 arzåtoare, elec-

tric, maså caldå cartofi, folosite 5 luni, vând; 0744.758.709

2. BANZIC roman, strung Ranghet, 1 m

între chelnere, fiecare, pre¡ neg., vând, 3.000 L/ fiecare; 0248.657.493/ 021.411.58.23/ 0722.510.186

3. CANTARE, cantare electroncie, platforma electronica 150/ 300/ 500 kg, 500 L; 0721.511.566 ogararuu@yahoo.com www.navomodele-sonare.ro 4. CIRCULAR ¿i ma¿inå de aplicat cant ABS + compresor ¿i Exhaustor, vând, pre¡ neg.; 0724.921.517

CUMPÅR cu plata cash popi metalici si cofraje tip Doka. Plata pe loc; 0722.245.190 firmageorgia@gmail.com

5.

6. CUPTOR patiserie, cumpår;

0735.442.095

7. CUPTOR patiserie, vând;

0722.368.008

8. FIRMÅ Bulgaria vinde ma¿inå tipårire

digitalå, model Scitex Grandjet C3 cumpåratå expozi¡ie Japonia, lungimea câmpului de imprimare - 3.20 m, posibilitate de imprimare pânå la 370 dpi, imprimare timp de 1 orå - 70 mp, vinilin, plaså, re¡ea construc¡ie. Pânå în moment ma¿ina a prelucrat 15.000 mp de vinilin, serviciu de garan¡ie, u¿or negociabil, 35.000 {; 0035.989.957.69.27/ 0035.954.992.996 gretart@abv.bg 9. GENERATOR pentru curent electric cu

automatizare diesel, 80 kw, Fran¡a folosit 20 ore, disc., 9.000 {; 0732.020.633

10. HILTI cu percu¡ii 2 bucå¡i + tasator +

frezå beton + moto scuter 40 cmc; 0747.017.244/ 021.252.63.30

11. LINIE pizzerie cuptor lemne, malaxor,

maså lucru, SA, neg. 5.000 {; 0726.778.712

12. MAªINÅ industrialå automatå de brichetat rumegu¿ fix 7.000 {, aten¡ie utilajul este nou, moarå tocat de¿eu PET ¿i PE ¿i carton, 1.000 {, ¿i motoare trifazice, diverse puteri; 0763.300.428 13. RAMPE egalizare HLS-2 Hormann noi 5 bucå¡i, dim. 2.250 x 2.500 mm (L x h) pre¡ 1.200 {/ bucata ¿i 2 bucå¡i HLS-2 2000 x 2000 (L x h) pre¡ 1.100 {/ bucata neg., 1.200 {; 0769.061.297 cristiancoman74@gmail.com 14. SCHELE metalice + galvanizate, popi metalici, vibrator beton, cofrag + grinzi Doca, topogan gunoi, generator/ închiriez; 0723.347.223/ 0729.529.102 15. STIVUITOR, Comatsu, sarcinå max-

imå 2.000 kg, înål¡imea catargului 3.300 mm, 7.500 { neg. ¿i ma¿inå de tåiat gresie, faian¡å, granit, marmurå, electricå, FT - 200 - Gols, vând la pre¡ neg.; 0722.621.760/ 0722.352.394 16. TRACTOR U 445, stare perfectå +

agregat amendamente + cositoare; 0722.850.826

17. TRACTOR U 650, an fabr. 2005, cu pluc + disc. + sem., porumb + sem. påiaose. Stare f. bunå, pu¡ine ore lucrare, vând; 0765.074.143/ 0765.609.422 18. UTILAJE patiserie, cofetarie, panifi-

catie, malaxor, mixer intensiv, cuptor, dospitor, vitrine frigorifice verticale ¿i orizontale, cumpar utilaje prfesionale, 0722.223.962 top2005land@yahoo.com 19. UTILAJE restaurant, vand utilaje sec-

37PFL7605H sigilate noi în cutie, 700 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

ond hand pt fast food, pizzerie/patiserie, vitrine frigorifice cofetarie, fripteuze, frigidere profes., mese refrigerate, mese inox, aparate sawarma, expresoare, preparator legume, mobilier etc.; 0768.533.208 foodserv@live.com

43. TV LED Philips diagonala 66 cm. Model: 26PFL3405H. Sigilate noi la cutie, 320 {; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

20. UTILAJE, buldoexcavatoare, buldozere 650, 1500, 1501, automacarale Hidrom 18 ¿i UMT 12,5 tone, vând la pre¡ avantajos; 0754.459.094

42. TV LED Philips 96 cm model:

44. V¢ND IPHONE 32 MB NEGRU, CU HUSÅ DE PIELE, ESTE DECODAT, MERGE CU SIM, 950 {; 0720.192.798

21. UTILAJE, urgent cuptor pizza electric,

maså pizza cu blat granit ¿i vitrinå, malaxor, chiuvetå profesionalå, frigider, aproape noi; 0766.428.935/ 0766.428.936 22. V¢ND ma¿ini de tocat carne mari ¿i

mici, mese inox, vitrine verticale; 0722.241.340/ 0769.240.324

45. V¢ND laptop Asus Eee Pc 1001 - 220

{. Am 3 bucå¡i toate 600 {. Iphone 4 16 Gb - 500 {, Nokia C5 120 {. Am 2 bucå¡i 200 {. Televizoare lcd, led, plasma, laptopuri, telefoane, diverse noi si sh; 0761.820.409 stefancrespo@aol.com 46. V¢ND sisteme desktop Dell procesoare quad core 2500, 2 gb memorie, hdd 500gb + monitor 19' Philips/LG. 3 bucå¡i pe stoc. Vând 3 webcamere logitech PRO9000 - 300 L/ bucata sau la schimb, 2.200 L; 0720.813.001 wildcats_vchat@yahoo.com 47. WINDOWS XP/Vista/7 devirusare,

reparare, reinstalare, recuperare date, resetat parole (Windows, Bios etc.), office, antivirus (nod), drivere, routere. Schimbare compone, orice defect hard+soft. Deplasarea si constatarea gratis, 50 L/PC; 0726.054.690/ 0745.666.745 pyanystul@uv.ro www.pyanystul.uv.ro

1. HAINE de firmå. Vând haine ¿i produse

cosmetice de la Chanel, Gucci, Lancome, Versace, Dior, Givenchy etc. (parfumuri, creme, tu¿ + rimel, ruj, fond de ten, pudrå, etc.), yahoo id: superokazii_online, 20 L; 0721.676.563 superokazii_online@yahoo.com www.super-okazii.com

2. HAINÅ de blanå artificialå de damå, femei peste 1,75 m, vând; 0749.503.311 carstea2007@gmail.com

20. NOKIA E52 Silver sigilate noi la cutie made in Finland cu certificat de Garantie 2 ani. Vizitati site pt. oferta completa si actualizatå, 820 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 21. NOKIA E71 - 450 L, Nokia 6500 slide

- 400 L, Nokia 5700 - 250 L, DVD Panasonic - 120 L, video Funay recorder - 150 L, impecabile, urgent; 0761.950.703/ 0771.033.066

22. NOKIA N8 sigilate negru, 415 {, verde 450 { noi la cutie, se ofera certificat de garantie 24 luni. Vizitati site pt. oferta completa, 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 23. NOKIA N97 mini 285 {, 6303i 115 {, 5530 175 {, 5230 140 {, 7230 120 {, Samsung i9000 385 {, i900 230 {, C5212 105 {, S8500 265 {, S5230 La Fleur 110 {, S7070 Diva Violet 145 {, S3100 180 L; 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro 24. NOKIA X6 16 GB sigilate 225 { black, white 235 {, Nokia X3 02 white 155 {, Nokia 5230 black Navi 140 {, Nokia E71 white 215 {, sigilate noi la cutie cu certificat de garantie 24 luni. ! Vizitati site;! 0733.806.600 gsmgabi@yahoo.com www.gabigsm.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

LOCURI DE MUNCÅ

CUMPÅRÅ/ VINDE 3. MÅRºIªOARE argint, vand martisoare din argint 925 din import de cea mai buna calitate. Preturile variaza intre 12 si 18 lei/ bucata, 12 L; 0766.597.740/ 0766.598.455 floridarfin@yahoo.com 4. TRICOURI polo Ralph Lauren, tricouri

provenien¡å Fran¡a. Modele 2010 Big Ponny (bumbac/ bob 100%). Calitate superioarå. Doar ce se vede in fotografii (ca modele). Peste 20 de bucåti, pretul este 60 L, 70 L; 0761.733.337/ 0723.200.207 caracter_elegant@yahoo.com

13. ARMÅ de vânåtoare mixtå ZH Bruno

61. LOC de veci, 2 locuri cu 4 cripte, Cimi-

14. AVONEX Interferon - beta biogen - idec, 1-4 doze, convenabil; cavou 4 cripte Bellu arti¿ti, cruce marmurå Carrara - vând; 0725.653.929

62. LOC de veci, Cimitirul Bellu, sit-

cu ¡eavå de schimb BOK 12, disc., 6.000 L; 0721.141.248

15. BENZI de alergat Matrix Gym, salå de

fitness vinde din dotare: benzi de alergat profesionale Sportsart, stare perfectå, 1.500 { de asemenea mai vinde biciclete, stepere, crosstrainere ¿i aparaturå fitness, pre¡uri atractive, 1.500 {; 0761.655.473/ 0766.920.720 www.matrixgym.ro

16. BODY Solar, aparat bronzare Phillips,

2. BICHON Havanez ¿i Bolognez cu pedigree din pårin¡i campioni, vaccina¡i; 0723.549.499 3. CAºEL lup alb (Ciobånesc Elve¡ian) carnet sånåtate, vaccinat, 3 luni, posed ambii pårinti, Bucure¿ti. 0765.495.106 4. CIOBÅNESC romanesc mascul, 5

luni, vaccinat, carnet de sanatate, talie mare, neg., 150 {; 0752.239.634

5. CźEI shar-pei, vârsta 5 luni, cu toate

vaccinurile fåcute, eventual si cu pedigree; 0727.804.838 tnicol_23@yahoo.com 6. CźEI Shih-Tzu, toate culorile, cu

pedigree, din pårin¡i campioni, se pot vedea pårin¡ii; 0723.549.499

7. CźEI Westie ¿i Yorkshire Terrier,

pårin¡i arbitra¡i, pedigree, vaccina¡i, deparazita¡i; 0723.549.499

8. C¢INI ¿i cå¡ei din peste 100 de rase,

acum la cel mai bun raport calitate/ pre¡, pentru imagini ¿i date vizita¡i site-ul nostru sau suna¡i la tel.: 0722.282.326 www.cainiderasa.ro 9. C¢INI, pisici ¿i alte animale de

raså; 0722.282.326 www.cainiderasa.ro

10. DRESAJ canin la domiciliu, disciplinå,

pazå, protec¡ie, refuz hranå, pensiune, plimbåri; 0722.749.809

11. MEDIC (doctor) Veterinar asigur asisten¡å de specialitate la domiciliu proprietarilor de animale. 021.444.17.65; 0720.469.278 12. MICUºUL Bobo, cåutåm familie

adoptivå în Bucure¿ti sau imprejurimi pentru Bobo, 2 luni, deparazitat, în curs de vaccinare. Jucåu¿, în curs de educare, excelent companion pentru copii. Pentru apartament sau curte. 10 L; 0721.223.371 lusy_1976@yahoo.com 13. PIERDUT cå¡ea bej spicå cu negru,

curelu¿å ro¿ie la gât, dispari¡ia 31.12.2010, zona Timpuri Noi, Våcåre¿ti, ofer recompenså; 021.330.63.29 14. PORUMBEI voiajori sport, mare parte

inela¡i, zbura¡i de mine în toatå Romania ¿i parte din Bulgaria, ideal pt. matcå. Porumbeii provin din 2 crescåtorii de renume din Mizil. Sunt aprox. 30 buc. ¿i se vând numai to¡i cu pre¡ul de 1.200 L fix, urgent, lichidez crscåtoria, loca¡ia Ciorogârla- Ilfov; vând, 1.200 L; 0722.345.298 15. PUI cocker spaniel englez cu

pedigree, mascul negru, vaccinat, deparazitat, pårin¡i importa¡i; 0746.207.747/ 0722.401.635 www.safir-informatica.ro/alsiracockers/ 16. PUI de coker englez, deparazita¡i, vaccina¡i, cu carnet de sånåtate, vând; 021.667.55.28/ 0761.291.080/ 0765.728.091 17. PUI rotwailer, 3 masculi, exemplari, parinti autentici, talie medie si mare. Puii au acum 3 sapt spre 4, (si vor fi disponibili probabil sapt viitoare) poze pe e-mail, 300 {; 0751.014.006 ionmariusciprian@yahoo.com 18. V¢ND 5 cokeri spanieli englezi super-

bi, vârsta 8 såptåmâni, codi¡e tåiate, 2 deparazitåri, vaccina¡i cu carnete de sånåtate ¿i papagal Micul Alexandru cu colivie; 021.667.55.28/ 0761.291.080/ 0765.728.091

18. CALORIFER electric, aerotermå, u¿i sobe teracotå, arzåtoare, damigene 5 litri, motor electric, vând; 021.241.22.91/ 0728.669.739 19. CANAPEA nouå, pat dublu, saltea relaxa, plapumå nouå; 031.421.98.58 20. CARTIER tankametricaine mare (3,5

cm), au 18 k, galben, automatic, sec.centr. water documenta¡ie, 77.500 L; 0722.450.058

21. CASETOFON Deck, compact disc player, Tuner (radio), toate JVC ¿i aproape noi; numeroase casete video ¿i pentru casetofon - înregistråri de calitate - vând; 0762.274.705/ 0726.885.871 22. CD-URI dvd-uri, cu filme porno, lesbi,

gay, bisex, transex, clasice, zoo, uro, bdsm, artistice, sado, mature, pu¿toaice, amatori, etc., vând, seriozitate; 0720.724.578

68. MASÅ de biliard vând urgent

0720.731.568

69. MAªINI cusut industriale, toate

tipurile, prese cålcat, curis, presa termoculat, etc., stare perfectå func¡ionare, garan¡ie, pre¡uri fårå concuren¡å, (PH); 0724.509.925 www.yamatex.ghidul.ro 70. MAªINI cusut Juki (douå), una

ma¿inå brodat cu un fir (pentru articole de uz funerar), neg.; 021.255.52.20/ 0740.014.658

71. MAªINI de cusut industriale triplocuri,

butoniere, liniare, 2 ace, nasturi, etc., mese de cålcat, modele noi, alb; 0722.729.778

72. MAªINI de tricotat pentru caså, performante, asigur service; 0722.729.778

75. MAªINÅ de tricotat cu program, Singer Memo.Matic, nouå (sigilatå), eventual asociere - vând; 0762.274.705/ 0726.885.871

Bosch, completå, instant apå caldå, butelie Junkers, impecabile, probå, negociabil. 0723.714.586 26. CHIOªC termopan 6 mp, tâmplårie

Rehau ¿i acoperi¿ tip sandvi¿, folosit 1 lunå, 3.700 L; 0727.883.095

27. CIZME, ghete piele damå (noi), cojoc

0732.843.901

76. MAªINÅ scris, u¿i termopan ¿i lemn,

aragaz, butelie 10 litri, receiver, robot bucåtårie, chiuvetå inox, rezervoare w.c., boxe auto, mochetå, curele industriale, telefon birou Panasonic; 0720.349.905

damå cu glugå, 2 imprimante pt. PC, tel. Nokia 6085 cu clapå, cost. popular, dozator apå platå, set farfurii, tablou, pant. bårb. 42 pf. stare etc; 0724.545.683

77. MESE de biliard, Club Dumars vinde. Pachetul contine masa, 1 set de bile, tacuri si låmpi. Relatii la nr de telefon, 700 {; 0722.663.870 dumars@ines.ro

28. CLIMAZON ucenici, decantor, scaun

78. MURÅTURI, producem muråturi, cal-

coafor, scaun pedichiurå, ap. cearå unicå, etc., (vând); 0720.616.873 29. CLÅPARI Rossignol nr 43 stare impecabilå s-a skiat de câteva ori cu ele, 200 L; 0766.413.412

30. COLENTINA, zonå, garaj tip "granit-

ul", 500 {; 0744.488.150/ 0767.467.252

31. CONGELATOARE, frigidere, com-

bine, ma¿ini spålat - vând, transport gratuit, 170 L; 0765.525.010/ 0729.026.513 32. COVRIGÅRIE sector. 6, Bucure¿ti

vindem covrigi en-gross; 0768.927.904 33. CUPTOR covrigi 500 buc./ h, nego-

ciabil, 4.300 {; 0769.733.933

34. CUPTOR pizza, mobilier, tuburi CO2,

parchet, ambalaj bere, mese, scaune; 0767.733.898

35. CURCANI rasa grea crescuti natural,

itate excep¡ionalå, saramurå sau o¡et: castraveciori, varzå albå sau ro¿ie, gogo¿ari, gogonele, asortate, 5 L/ kg; 0736.478.448

barci, barci de plantat, barci de momit, navomodele carponizer, bait boat, fish finder, cantare electronice, lunete, trolii Timisoara, acumulatori 12 v,acumulatori 6v,12v, 0721.511.566 ogararuu@yahoo.com www.navomodelesonare.ro 81. OCAZIE, schimb Salomon K2,

1,80 m, clåpari Rossignol nr. 43, 450 L; 0729.626.729

36. CÅRUCIOR invalid, cârje, cadru

83. PARFUMURI de firmå - vând.

37. DEPOZIT materiale construc¡ii - BCA,

cåråmidå, cherestea, o¡el beton, plase Buzåu, rigips + accesorii, polistiren adeziv, transport ¿i descårcat cu macara, vând la pre¡uri promo¡ionale; 0745.939.864/ 0760.315.587/ 021.369.26.66 38. DEPOZIT vinde lemn de foc, esen¡å

fag ¿i ¿tejar, tåiate, sparte ¿i uscate, transport ¿i descårcat gratuit, 350 L/tona; 0720.695.817 39. DETECTOARE de metale, profesion-

ale, pentru cåutåri comori, ¡evi, cabluri, proiectile. Detectoare tip baston pentru perchezi¡ii corporale; 021.324.91.84/ 0744.858.767 www.detectoaredemetale.ro 40. DOMNEªTI, 1.280 mp, plan con-

struc¡ie, fermå micå eventual, curent, gaze, plata în rate; 0720.585.297 curte, zona Pia¡a Chibrit, vând, 0721.220.051/ 0754.042.838

vând, 300 {, telefon Nokia E 51, codat Orange, 500 L; (vând) 0722.522.447 Pre¡uri negociabile, 35 - 60 L; 0740.167.023/ 0740.173.585

84. PARFUMURI, vand produse de parfumerie si cosmetice originale en-gros. Daca sunteti interesat pentru o eventuala colaborare si pentru liste de preturi contactati-ma. Precizez ca avem pe stoc peste 80.000 produse, 25 {; 0751.096.727 hollotiberiu@gmail.com www.FanParfumuri.ro 85. PARTICULAR 270 mp, neintrat în

posesie, pe legea 10/2001, dosar depus la Primårie în curs de rezolvare, zona Vitan. 6.000 {; 0722.429.609 86. PASTILE poten¡å, erec¡ii pâna la 180

de ore, cu Maxman2, Maxman3, Maxman4, Old Captain, Satibo, Vigour 800, Vegetal Vigra, Hard Ten Days, Super High Energy, Wolf no 1. Pre¡uri fårå concuren¡å, 12 pastile 50 L; 0761.872.804 anon_imx@yahoo.com www.sanatatedetoxifiere.ro 87. PIAN vechi mecanica vienezå coada

scurtå, stare bunå clape de filde¿, vând, 1.500 {; 0727.831.096

88. PIANINÅ Bluthner 1862 de catalog,

1.500 {; 0771.048.657

Ghencea, imobil nou, la cheie, s=74 mp, accept prima caså, 54.000 {: 0725.918.207 43. ELECTROSTIMULARE Vând aparat electrostimulare Cerri Lipotonic multiprogram 2449/N ca nou 3.500 { ¿i perfect body junior impecabil 1.000 {, pre¡ negociabil, se vinde ¿i in rate; 0722.198.019/ 0765.969.999 alexandru_3088@yahoo.com

89. PIANINÅ, vând, 400 {;

0723.634.995

90. PRODUCÅTOR vând ouå de pre-

peli¡å pentru consum ¿i tratament, caserolå 33 ouå 10 L, transport gratuit în Bucure¿ti; 0720.118.202 91. PUNGI saci, sacose, ambalaje pen-

u¿a garaj, televizor 72 Philips Sony;

tru: panificatie, malai, orez, zahar, paste fainoase, produse proaspete, in vid sau congelate, seminte, cafea, cozonac, pufuleti, dulciuri, pentru produse nealimentare, biodegradabile. 100 {; 0722.145.015/ 0771.657.693 office@advertiseherenow.ro www.advertiseherenow.ro

46. FIRMÅ transport marfå acte în perfec-

92. RAFTURI metalice pentru magazin.

filme porno orice gen, bizar, hard, zoo, old, bdsm etc. Calitate; 1 L/buc.; 0720.232.826 2. ACORDEON 7 registre mediu, vând în

48. FRIGIDERE, congelatoare, combinå, ma¿inå spålat, aragaz, transport gratuit (metrou Tineretului); 0721.662.755/ 0754.292.078/ 0765.524.440

binå frigorificå, Alba- Lux; 0734.376.332

49. GENERAL, 225.75.R15, uzurå 40% -

5 buc., 250 L/ buc.; 0766.232.741

Tel.; 0722.405.141

RAMPE egalizare HLS-2 Hormann noi 5 bucå¡i, dim. 2.250 x 2.500 mm (L x h) pre¡ 1.200 {/ bucata ¿i 2 buc HLS-2 2000 x 2000 (L x h) pre¡ 1.200 {/ bucata negociabil, 1.200 {; 0769.061.297 cristiancoman74@gmail.com 93.

94. REZERVOR tampon (butelie), 13 mc,

service, vindem receptoare satelit, instalåm Boom, Akta, Digi, Focus; 0722.706.357/ 0768.158.298

50. GENERATOR electric Honda cu

sudurå 50 Hz, vând; 6.000 L; 0745.753.287

aer pentru atelier cu scule - ma¿ini pneumatice, tipografii, vulcanizare, vopsitorii; 0744.343.035

5. ANVELOPE second-hand ¿i noi, vând,

51. HAINÅ damå blanå, masura M cali-

95. ROLEX Date Just, diametrul 36, aur

orice dimensiune, iarnå ¿i varå; 0765.448.968

6. APARAT foto digital Canon A 460, func¡ioneazå foarte bine, culoare albastrå, vine înso¡it de cablu USB ¿i cutia originalå, 150 L; 0732.843.901 7. APARAT pop-corn + vatå zahår, vând remorcå auto, caså 38 km Bucure¿ti, închiriez garsonierå, VW Polo, chio¿c termopan, neg.; 0731.563.407/ 0744.170.776 8. APARAT sudurå Esab Inverter, pre¡

nou 3.500 L, urgent, 1.300 L; 0762.397.503

9. APARAT sudurå Telvin Inverter, pre¡

nou 3.500 L, urgent, 1.300 L; 0760.510.072/ 0732.052.544

10. APARATURÅ coafor folosite 3 luni scafå, cascå, combinå cosmeticå, scaune, posturi, etc, 2.700 {; 0744.317.400 roxanaonisie@yahoo.com 11. APLIC unghii false (70 L), între¡inere (50 L), modele în apå, french permanent, flori uscate, sclipici, pietricele Swarowski, modele diverse. Vând ¿i produse (kituri) tipsuri, gel, lâmpi UV, etc. Id: luxury_nails, 0760.605.699 luxury_nails@yahoo.com 12. APLICE alamå 50 L buc., veioza

china 150 L, balerinå por¡elan 70 L/ buc., castele plexi 65 L, veiozå Tutancamon 50 L, foto Polaroid 70 L, Mo¿ Cråciun muzical 250 L buc., picturå Helgoland 250 L, video Orion + 40 casete 150 L, Dacia 1310 L 1998, 40.000 km, 3.500 L; 031.415.84.50/ 0770.291.959

tate impecabilå, nepurtatå gulerul si manecele sunt din blana naturala, neg., tel., 1.000 L; 0721.942.349/ 0762.273.021

52. HIDROFOARE de 80 l ¿i 25 l folosite

foarte pu¡in. Monitor Samsung 100 L, bisturie chirurgicale 10 buc., 150 L; 0729.195.278 53. ICOANE, tablouri, colec¡ie de timbre

rare, monezi, statuie Kamasutra dinastia Sing, medalia jubiliarå Constantin Brâncu¿i din aur ¿i altele; 0745.564.963 54. LOC de veci (2 locuri) fårå construc¡ie,

Reînvierea central, 6.000 {; 0723.132.092

55. LOC de veci 3 cripte granit negru

Ghencea Civil; 0765.516.140

56. LOC de veci Cimitirul Ghencea I civil, 2,40 x 1,20 cu 3 cripte, amenajat cu soclu mozaic cu capac ¿i cruce de marmurå, zonå civilizatå, îngrijitå, liber, figura A, loc 57, neg., 3.500 {; 0745.779.715 57. LOC de veci control (lângå biserica)

Cimitirul Ghencea.2; 0723.190.295; 021.224.69.79

58. LOC de veci Domne¿ti, soclu din beton ¿i cruce piatrå, urgent, 1.200 {; 0764.477.787 nar752002@yahoo.com 59. LOC de veci Reînvierea 2 locuri veci cu lucrare, Glina, ni¿å crematoriu cenu¿å; 0752.193.703/ 0752.882.609 60. LOC de veci Sf. Vineri;

0722.719.097

mese, scaune, veselå, vând, Tel.; 0744.501.282 105. VÂND cavou cimitirul Sf. Vineri;

0760.999.471

106. VÂND utilaje vulcanizare second-

hand; 0768.927.904

107. VIAGRA naturalå, nou Vigour este un supliment pe bazå de plante, produc¡ie SUA, trateazå impoten¡a u¿oarå, medie sau severå. Combate eficient ejacularea precoce. 1 flacon = 10 comprimate. Livråm in toatå ¡ara, efect 72 ore, 120 L/ flacon; 0731.214.134 / 0734.075.922 vigour300@yahoo.com www.ejaculareprecoce-vigour.ro 108. VIN Vrancea, natural, de cea

mai bunå calitate, diverse sortimente, 4 L; 0761.200.602

109. VITRINE frigorifice, låzi, raf-

turi, agregate, compresoare, vând, 0722.376.226 www.eurowestlein.ro 2.000 L; 0771.048.657

cazi de baie, la pre¡ de fabricå, multe modele; 0724.108.549

111. V¢ND

112. V¢ND chiosc florarie european 2.5m-4.0m. Zona Berceni str. Luicå nr. 9, capåtul liniei 102. Pre¡ul disc., acceptåm orice variantå, 4.500 {; 0747.125.273 nnmarian@yahoo.com 113. V¢ND Cognac Remy Martin Louis XIII in cutie originala si certificat garantie. Am 2 sticle si fac reducere daca le cumparati pe amandoua, 1.200 {; 0722.272.541/ 0768.293.617 stefanbog@gmail.com 114. V¢ND covrigi Bra¿ov la societå¡i

comerciale ¿i vânzåtori ambulanti, emit faturå ¿i certificat calitate, ma puteti conctacta la tel. sau email; 0766.423.950 nitaplavitu@yahoo.com/ nitaplavitufane@yahoo.com 115. V¢ND hainå lungå Nurcå, nouå, damå, brichetå Dupont, tacâmuri alpaca; 021.642.31.30/ 0726.356.062 116. V¢ND linie automatå de spålåtorie auto complet utilatå tip tunel, bandå de împins auto hidraulicå; perii din plaså (ro¡i + caroserie); tun uscare; aspiratoare industriale 2 bucå¡i; tun presiune cu un pistol apå caldå ¿i cu douå pistoale tun apå rece; sistem automat de ceruire pe senzori; sistem automat de limpezire; reclamå tip spålåtorie auto, demontarea este asiguratå de cumpåråtor, + tva, 10.000 {; 021.252.68.81 117. V¢ND linie covrigi nouå (1 lunå)

Moretti Forni + cedare leasing, foarte avantajos; 0727.439.156

118. V¢ND locuri de veci Cimitirul Tudor

Vladimirescu din str. Antiaerianå; 0724.420.365

14 K/inox, jubile bicolor, ambalaj original, hipernegociabil, impecabil; 0723.762.792

96. SATIBO este un supliment pe bazå de plante 100%, produc¡ie China, fårå contraindicatii, combate eficient ejacularea precoce, impoten¡a. Recuperare rapidå, 1cutie = 8 capsule. Livram in toata ¡ara, 70 L/ cutia; 0734.075.922/ 0731.214.134 satibo65@yahoo.com www.ejaculare-precoce-satibo.ro

cår¡i vechi ¿i noi, cumpår cår¡i din orice domeniu ¿i orice cantitate, lichidåm biblioteci, stocuri, deplasare gratuitå, plata pe loc, inclusiv weekend, anticariat (Bucure¿ti, Buzåu, Sibiu, Vâlcea, Pite¿ti); 0731.407.474/ 021.315.97.04 2. ACHIZIºIONEZ centrale termice murale, boilere instant (Vaillant-uri), convectori piese repara¡ii; 0740.151.199 3. ACHIZIºIONEZ cår¡i (diferite domenii), române¿ti, stråine, cantitå¡i, deplasare la domiciliu; 021.643.44.98/ 0728.338.865/ 031.408.25.29

5. ACHIZIºIONEZ: cår¡i române¿ti, stråine, obiecte vechi alamå, alpaca, vederi vechi, timbre, decora¡ii, ceasuri vechi; 021.344.31.70/ 0727.540.098 6. ACHIZIºIONEZ: cår¡i române¿ti,

stråine, vederi vechi, timbre, decora¡ii, monede, ceasuri vechi; 021.344.31.70/ 0727.540.098 7. ACHIZIºIONÅM (cu plata pe loc)

tablouri picturå româneascå ¿i stråinå, statuete ¿i obiecte de epocå diverse, galeria Gavroche, str. Paris; 0727.230.966

8. ACHIZIºIONÅM, cår¡i din toate domeniile, deplasare la domiciliu; (cumpår) 0734.173.592/ 0766.298.232/ 0753.545.470 9. ACHIZIºIONÅM, plata pe loc tablouri

pictori români, stråini, mic mobilier, statuete, obiecte de epocå, galieria Gavroche, Paris 45; 0727.230.966 10. ACºIUNI Fondul Proprietatea ¿i

Decizii ANRP cumpår. 0724.295.276 11. ANTICARIAT, Doamnei 27-29, cumpårå cår¡i din orice domeniu, plata pe loc, deplasare gratuitå la domiciliu; 0724.519.897/ 021.310.33.14/ 0745.096.769 12. ANTICHITźI, plata pe loc. Tablouri,

icoane, argintårie, statuete, obiecte militare, såbii, stilete, uniforme, diverse obiecte vechi - cumpår; 0765.349.151/ 0734.523.835

13. ARGINTÅRIE, tablouri, icoane, statuete, fructiere, sfe¿nice, ceasuri, monede, bijuterii aur- argint, obiecte argintate, vederi, cår¡i po¿tale, chihlimbar, filde¿, por¡elan, cristal, pendule, gramofoane, mic mobilier, såbii, stilete, decora¡ii, medalii, rame, diverse obiecte vechi. Plata pe loc; 0767.427.643/ 0721.830.963/ 021.430.26.42 14. ARGINTÅRIE, tablouri, statuete, oglinzi, obiecte argint, icoane, tåvi, fructiere, por¡elanuri, bijuterii, mobilå stil cumpår; 021.460.04.20/ 0722.500.312 15. ARGINTÅRII, ceasuri, cronografe, tablouri, picturå româneascå, icoane, statuete, decora¡ii, bijuterii, plata pe loc; 021.335.71.82/ 0766.616.434 16. BUCUREªTI urgent dorim sa cumparam garsonierå sau apartament 2, 3 camere cf. 1, 2 sau 3 (Berceni, Mihai Bravu, Vitan, Dristor, Salajan, Titan, pta Minis, 1 Decembrie, Diham) sector 2, 3 sau 4, casa sau teren plata cash; 0765.902.225/ 0727.267.976

98. SC¢NDURÅ cire¿, 15 mc, uscatå

18. COLECºIE timbre, cår¡i po¿tale, pli-

natural; 0722.923.001

curi; 0723.225.536

99. SKI-URI, Snowboard-uri, clapari,

19. COLECºII timbre filatelice stråine

100. STATUETÅ C. Brâncu¿i, expertizatå

prin Ministerul Justi¡iei, Tribunalul Bucure¿ti, negociabil; 0728.163.622

101. ULEI Ulpex, rafinåria ºåndårei- sticle

neetichetate- 18.000 sticle/ tir- livrare imediatå oriunde in tarå, certificat, pre¡ 5,5 L/ litru, nu este negociabil/ cel mai bun pre¡ dupå pia¡å, 07.00- 23.00; 0731.562.569

102. UN loc de veci cimitirul Sfânta Vineri,

rela¡ii la 0772.217.113

103. UTILAJE fast-food aproape noi (vitrinå caldå, vitrinå rece, 2 aparate shaorma, hotå, frigider dublu, 2 chiuvete, toaster, friteuså, grill)+ mobilier; 0765.443.701

27. DOAMNÅ cumpår picturå româneascå ¿i stråinå, por¡elanuri, argintårie, obiecte din bronz ¿i antimoniu, icoane, mic mobilier, etc.; 021.411.30.48/ 0721.491.271 28. FIER, neferoase, baterii auto, plastic,

hârtie, cumpår, plata pe loc; 0760.453.429

29. FRIGIDERE, congelatoare, aragaz,

11. ACTIVITATE birou 2- 8 ore/zi, activi,

pensionari, progresivi, rela¡ii la firmå. Popescu, 1.000 {; 0763.692.275/ 021.434.58.92

12. ACTIVITATE cupluri pentru studio videochat Atlantic, cu/ fara experienta pentru sesiuni din studiourile noastre, oferim 150 $ bonus la inscriere, comision de minim 50% (1.000 $-3.000 $). Minim 18 ani, engleza nivel mediu, 3.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

automate, combine frigorifice, låzi, vitrine frigorifice 100-150, frigider, combinå defecte 50; 021.332.85.99/ 0722.417.915

13. ACTIVITATE de distribu¡ie în vânzåri directe cu carte de muncå, indiferent de vârstå cu sau fårå experien¡å, salarizare, 1.200 L; 0755.099.127

30. GODIN din fontå cumpår model

14. ACTIVITATE deosebit de avantajoaså pentru doamne ¿i domni¿oare, pentru conversa¡ii pe PC, se acordå avansuri ¿i bonusuri, câ¿tiguri între 800- 3.000 $, pentru contact Ani¿oara; 0765.946.504/ 0732.772.874

deosebit, peste 1,50 m, perfect. 0721.679.570

31. LAPTOP, Iphone, IMAC, produse Apple, telefoane, ofer plata maximå pe loc, cumpår, ofer seriozitate; 0764.786.913 32. MACULATURÅ, fier vechi (metale,

nemetale, calorifere debran¿ate)etc., baterii auto uzate, cumpår; 0765.677.535

33. MONEZI, medalii, decora¡ii, insigne,

bancnote, ilustrate, ac¡iuni, fanioane, brevete, diplome 021.684.78.43/ 0741.103.811

34. PETURI si hartie, societate comerciala cumpara sticle de plastic (peturi) cu 0,5-0,7 L/kg si hartie cu 0,3 L/kg. Aceste preturi se ofera in functie de cantitate. Cântarirea si plata se efectueaza pe loc la livrare; 0732.845.861/ 0761.375.387 dayosport@yahoo.com 35. PICTURÅ româneascå ¿i stråinå, argintårie (tåvi, fructiere, casete, sfe¿nice, tacâmuri, monede), por¡elanuri, statuete din bronz ¿i antimoniu, mic mobilier etc., Alexandra, cumpår; 0724.622.066 36. PICTURÅ sculpturå, icoane, bijuterii

aur ¿i argint ¿i obiecte decorative, Doamna Maria; 0763.426.102

PLATA pe loc pentru picturå româneascå, colec¡ii filatelice, ceasuri; 0745.303.040

37.

15. ACTIVITATE deosebit de avanta-

joaså pentru studente ca modele videochat, loca¡ie modernå, condi¡ii de lucru excelente, suport tehnic, profesionalism, program flexibil; 0765.946.504/ 0732.772.874

ACTIVITATE legalå videochat. Angajåm doamne, domni¿oare pentru studio nou, modern, curat, în zona Decebal. Asiguråm venit minim 800 $ - 4.000 $+ bonusuri, program flexibil, posibilitate cazare, detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 16.

17. ACTIVITATE masaj erotic angajeazå fete tinere cu fårå experien¡å minim 18 ani, aspect fizic plåcut, salariu stractiv 50% plata zilnic, program flexibil. 0736.438.211 18. ACTIVITATE muncå la domiciliu. Domenii: procesare coresponden¡å; confectiona¡i plicuri, completa¡i formulare; însira¡i mårgele; coase¡i scutece; asambla¡i plåci electronice etc. Câ¿tiga¡i 1200 $2000 $ lunar. Trimite¡i plic timbrat autoadresat în plic timbrat cåtre OP 77-CP 26, Bucure¿ti;

30. ACTIVITATE videochat, vino in famil-

52. AGENTI securitate, compania noastra angajeaza agenti securitate pentru obiective din Bucuresti, zona Unirii si Vitan Birzesti. Salariu minim 800 L net/ luna. Conditii- atestat, seriozitate, experienta minim 2 ani. 0751.214.955/ 021.332.72.15 resurse.umane@gpgsecurity.ro

31. ACTIVITATE videochat, vino in famil-

53. AGENºI Agen¡ie imobiliarå angajeazå agen¡i imobiliari cu experien¡å pentru departamentul închirieri, detalii ¿i programåri pentru interviu la telefon; 0733.582.874/ 021.320.14.45 bjtimobiliare@yahoo.com

ia noastra. Baieti, fete si cupluri pt videochat. Atmosfera calda si prietenoasa. Câ¿tiguri garantate, bonusuri atractive. Spatiu generos in vila zona metrou Dristor. Va asteptam; 0768.292.012/ 0763.281.155/ 0722.389.305 ovy1905@yahoo.com ia noastrå. Båieti, fete si cupluri pt videochat. Atmosfera calda si prietenoasa, câ¿tiguri garantate, bonusuri atractive. Spatiu generos, intimitate in vila zona metrou Dristor. Va asteptam; 0763.597.881/ 0763.281.155/ 0722.541.275 32. ACTIVITATE videochat. Angajåm

modele cu sau fårå experien¡å pentru studio videochat, zonå ultracentralå (Tineretului), sediu ultramodern. Oferim carte de muncå, câ¿tiguri garantate; 0769.650.395/ 0765.887.674 studio.lorena@yahoo.com

(ne¿tampilate ¿i ¿tampilate), România, ne¿tampilate, cår¡i po¿tale ilustrate vechi 1900-1950, cumpår cu plata pe loc; 0728.423.789 20. CUMPÅR ac¡iuni Fondul Proprietatea,

decizii ANRP, legea 290; 0743.589.934/ 0728.358.786

21. CUMPÅR cartele Sim uri Cosmote

bonus 48 Gri, nu må intereseazå bonus 48 Energy , 0.3 L/ bucata, cumpår oricâte, Vodafone cu numår 10 L/ bucata, Orange cu numår 10 L/ bucata, credit orice re¡ea, råspund 24/ 24; 0722.198.019/ 0765.969.999 alexandru_3088@yahoo.com 22. CUMPÅR la domiciliu fier vechi, tablå,

auto, cupru, aluminiu, baterii auto; 0768.460.990

54. AGENºI asiguråri ¿i Unit Manageri,

pt. Companie multina¡ionalå, venit fix + comision; 0744.682.076

55. AGENºI colectori fonduri volant, pen-

tru gen¡ie manitarå, salariu din comision; 0720.659.919

56. AGENºI curå¡enie pentru clin-

icå privatå, zona Unirii; 021.210.11.19

33. ACTIVITATE Videochat. Angajåm

modele pentru studio videochat, zona Baneasa, sediu ultramodern. Oferim carte de muncå, câ¿tiguri garantate, 2.500 {; 0722.198.019/ 0765.969.999 alexandru_3088@yahoo.com 34. ACTIVITATE- muncå la domiciliu. Domenii: procesare coresponden¡å; confec¡iona¡i plicuri; completa¡i formulare; în¿ira¡i mårgele; coase¡i scutece, asambla¡i plåci electronice, confectiona¡i felicitåri, pungi cadouri etc. Câ¿tiga¡i 1.2002.000 $ lunar. Trimiteti plic timbrat autoadresat la OP 77- CP 26, Bucure¿ti. 35. ADMINISTRATOR, (foarte gospodar), gestionar (foarte îngrijit), contabil, jurist, PR, organizator de evenimente, secretarå, pentru SC Tovimage. CV-urile se depun la adresa de e-mail; 0736.915.491/ 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com 36. AGENT achizi¡ii produse alimentare angajeazå societate comercialå; baltasilvia@yahoo.com

57. AGENºI de interven¡ie pt. societate de pazå (angajåm). Cerin¡e: permis conducere de cel pu¡in 1 an, så cunoascå Bucure¿tiul; 0735.408.006 58. AGENºI de interven¡ie, pentru Grupul

de Companii Securitas ¿i Cobra Romania, pentru Cobra Bucure¿ti, cerin¡e: minim 1,75, serio¿i, dispu¿i la efort, prezentabili, cazier curat, pânå în 45 de ani, permis de conducere fårå antecedente, interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6-6 A, et. 5, Gabriela Duma; 0743.162.003

59. AGENºI de interven¡ii cu permis auto, pentru Anaconda Security; 021.352.02.46 60. AGENºI de pazå (angajåm) pt. soci-

etate de pazå; 0735.408.016

61. AGENºI de pazå angajeazå societate

de pazå, pentru Bucure¿ti, Ilfov, Prahova, de L - V, 8.00- 16.00; 0765.243.920/ 0763.683.067

62. AGENºI de pazå cu experien¡å, domicilia¡i în Bucure¿ti sau Ilfov, pentru Compania de Pazå. Se oferå salariu atractiv ¿i un mediu de lucru decent. Cei interesa¡i pot suna sau pot trimite CV-ul la email; 0734.444.411 recrutare@companiadepaza.ro

39. PRELUÅRI firme, rezolvåm rapid cesionarea societå¡ii dvs în condi¡ii de maximå siguran¡å, registrul comer¡ului, avocat, 100 % legal; 0730.326.828 manea.paula@gmail.com

63. AGENºI de pazå cu experien¡å, toate

40. TABLOURI pictori români ¿i stråini,

64. AGENºI de pazå pentru birouri, recep¡ie, condi¡ii avantajoase, oferim ¿i cerem seriozitate, rela¡i la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17: 0785.201.040/ 021.210.31.35

sectoarele din Bucure¿ti, cerem ¿i oferim seriozitate; atestatul constituie un avantaj, de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

chiar deteriorate cumpår, ofer pre¡uri decente; 0722.230.153

41. TABLOURI, statuete, argintårie,

por¡elanuri, mic mobilier, icoane, ceasuri ¿i bijuterii vechi, cumpår imediat; 0722.405.201/ 021.319.47.71

65. AGENºI de pazå pt. obiective situate pe ¿os. de centurå PiperaTunari, pt. SC de pazå. Salariu între 800 L ¿i 1.200 L; 0765.128.757/ 0754.450.605

42. ºEAVÅ uzatå de 1,5 ¡oli ¿i 1 ¡ol ¿i un sfert de 1,5 m ¿i 3 m lungime pentru solar, Bucure¿ti (cumpår); 0744.350.830

tablouri semnate, nesemnate, icoane, oglinzi, argintårie, bijuterii, ceasuri, pendule, por¡elanuri, statuete, tacâmuri, fructiere, sfe¿nice, monezi, decora¡ii, stilete, uniforme; 021.346.41.78/ 0726.638.756/ 0764.649.286/ 0745.905.210

motoare benzinå de 6 cai, ceas cronometrare porumbei; 0724.530.550

boots, cå¿ti, be¡e, pantaloni, ochelari etc., pre¡uri pentru toate buzunarele; 0723.815.536

26. DEªEURI hârtie (maculaturå), cumpår, minim 1.000 kg, ¿i cântar transportabil gen valizå, pre¡ neg.; 0760.609.292/ 0756.330.360

66. AGENºI de pazå pt. Scorpion

Grup Security S.R.L. (angajåm), califica¡i, din Bucure¿ti; 021.231.50.96/ 0748.111.942

4. ACHIZIºIONEZ plata pe loc mobilier,

17. CESIUNI firme. Preiau firme cu datorii mari ¿i foarte mari la bugetul statului, furnizori, bånci, leasing auto, legal prin notariat avocat ¿i ONRC, se preia inclusiv activul ¿i pasivul societatii; 0730.326.828 amdimobiliare@gmail.com

97. SAXOFOANE, (2), porumbei voiajori,

10. ACTIVITATE avantajoaså, doamne, indiferent vârsta, fårå experien¡å, pen24. CUMPÅR surprizele ¿i ambalajele de tru conversa¡ii pe calculala gumele de mestecat de acum 30 de ani; tor. Salariu începând de la 0730.178.724/ 0749.451.752/ 700 $ pânå la 3.000 $+ 0761.941.200 bonusuri. Program flexibil, 25. CUMP¢R monede/ monezi române¿ti avans angajare 300 $. Zona Carol I 1867- 1914 din argint sau alte metPia¡a Muncii. Pentru detalii; ale. Doar in stare bunå de conservare. Evaluare ¿i plata pe loc; 0732.663.689 0768.641.918/ numismatu@gmail.com 0735.032.221

a¿tept ofertele dumneavoastrå; 0757.716.507

38. PREIAU firme urgent, seriozitate, pret negociabil. Societate consultanta rezolvam rapid cesionarea societatii dvs in conditii de maxima siguranta. Notariat, registrul comertului, avocat, 100 % legal, 100 {; 0725.652.290 preluamfirme@yahoo.com

1. ACHIZIºIONEZ acum cår¡i, cumpår23. CUMPÅR nuci sau miez de nuci,

110. VITRINÅ carne, orizontalå, 1,5 m,

80. NAVOMODELE, Timisoara, sonare,

82. ORGÅ Roland E- 300, perfectå stare,

mers, scaun special cu oli¡å, bicicletå elipticå, stepar, saltele Relaxa; 0727.023.558/ 021.256.22.13

104. UTILAJE pentru restaurant,

79. NATURAL, promotie, Tianli Natural Potent, revigorant sexual din plante. Produs naturist chinezesc original, garantam discretie 100%. Expediem oriunde in tara, transport gratuit in Bucuresti. Comenzi la: 65 L; 0723.165.064 comenzi@fitstore.ro http://fitstore.ro

exemplare intre 10 si 15 kg, pret 12,5 L viu, 15,5 L taiat;!!! 0745.011.023/ 0746.189.866 alexu_a90@yahoo.com

47. FRIGIDER mic, mediu, mare, com-

4. ANTENE satelit instalåri vânzåri ¿i

(Iancu Nou) sector 2, Bucure¿ti, proprietar; 0727.987.161/ 0724.108.549

25. CENTRALÅ lemne carbuni Junkers

Omega, Schafauzen, Universal Geneve, Longines, Mouado Orient; 0745.564.963

tå ordine + 2 camioane, discutabil; 0744.323.230

registre, 80 ba¿i, neg. 500 {; 0726.778.712

67. LOC de veci, vând la Bålåneanu

74. MAªINÅ de cusut industrialå adaptatå de la 380 V la 220 V, este reglatå pt. orice material: piele, blanå, textile etc.; 0755.660.908

260 L/bucata, instala¡ii solare 1.300 L; 0765.505.015/ 0744.270.530

bunå stare, 300 L; 0731.982.399

vierea; 0728.387.324

24. CEASURI aur, Patek Philippe,

ceas inox indiferent stare, sau primesc diferen¡å; 0723.265.100

45. FILTRU apå USA kit automatizare

3. ACORDEON Hohner Santa Lucia, 5

65. LOC de veci, Ghencea 2 pana in bari-

73. MAªINÅ de cusut Ileana, 250 L;

44. FERESTRE termopan SH, 15 bucå¡i,

1. ACCESORII 1 L/bucata la DVD-uri cu

cruce, nou, liber, Ghencea 2 Domne¿ti, negociabil; 021.777.76.62/ 0741.286.371

23. CEAS aur Omega eventual schimb cu

42. DRUMUL Taberei, Prelungirea

de sånåtate, vaccinat, negru cu alb, (plec din ¡arå), 500 L; 0752.129.930

64. LOC de veci, criptå 3 nivele, plan¿eu

66. LOC de veci, urgent, Cimitirul Reîn-

20. V¢ND cå¡ei Ciobånesc german 7-9

22. V¢ND Shitzu, raså purå, 6 luni, carnet

mp, lucrare 3 cripte, cruce marmurå, unic proprietar, negociabil. 3.500 {; 0727.810.391/ 021.647.54.51

bandå alergare simplå, Vogatore; 0722.676.652

41. DOSAR, drepturi litigioase imobil,

21. V¢ND doi cå¡elu¿i masculi meti¿i Bichon+ Teckel, 200 L; 0723.224.374/ 0744.649.588

63. LOC de veci, cimitirul Ghencea civil, 6

17. CADÅ baie fibrå, 2 buc., chiuvetå cu

19. V¢ND Cani¿i Imperiali, douå luni, superbi, carnet sånåtate, Militari, Bucure¿ti; 0730.735.790

såptåmâni, talie mare; 0766.401.478

uat central, pre¡ discutabil; 0725.482.856

era Domnesti, fig. 6, rand 3 de la aleea asfaltata secundara, negociabil, 700 {; 0762.610.492

picior, 100 L/buc.; 0724.544.720/ 0761.094.263

1. AMSTAFF Rottweiler, catei, pui, ideali pt. paza si aparare, masculi si femele, vaccinati, carnet de sanatate, parinti rasa pura. Virsta 4 luni. Cele mai bune preturi. 0246.280.643/ 0760.831.344

tirul Reînvierea, neg., 6.800 {; 0765.066.456

5

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

19. ACTIVITATE videochat cupluri, doamne, domni¿oare cu/ fårå experien¡å pentru activitate videochat, lb. englezå, aspect fizic plåcut, procent 50 -70 %, program flexibil, sesiuni multiple, asiguråm cazare, 2.000 {; 0722.253.305/ 0769.836.246/ 0786.590.056

¥I RUGÅM pe clien¡ii no¿tri så acorde tuturor ¿ansa de a participa la ocuparea unui post, indiferent de: raså, etnie, na¡ionalitate, limbå, religie, convingeri, categorie socialå, categorie defavorizatå, vîrstå, sex, orientare sexualå, cf. Legii 48/2002 1. ABSOLVENTE ACTIVITATE LEGALÅ VIDEOCHAT, AVANS 500 { VENIT 1.000- 3.000 { CM, CAZARE; 0734.959.924/ 0760.179.243 www.selenstudio.ro 2. ABSOLVENTE ACTIVITATE LEGALÅ VIDEOCHAT, VENIT 1.000- 3.000 {, CM, CAZARE; 0763.156.150/ 0735.674.012 enjoy4studio@yahoo.com 3. ABSOLVENTE cunoscåtoare a limbii

engleze, program de birou 8 ore, salariu 800 - 1.200 L, CV la email; 0764.581.618 resurseumane78@yahoo.com

4. ABSOLVENTE liceu/ facultate pt. activitate videochat. Iti oferim ¿ansa sa câstigi 1.300-2.500 {/ luna. Program flexibil. Nu ezita, vino så vezi ce iti putem oferi. Studio legal, cm, condi¡ii profesionale de lux, 1.500 {/ luna; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro

ABSOLVENTE sau studente pentru activitate legalå videochat. Oferim venituri la nivel occidental (minim 60E) ¿i un program flexibil. Avans angajare 300 $. Zona Mihai Bravu, detalii la; 0767.211.856/ 0735.394.617 5.

6. ABSOLVENTE, 18-22 ani, 50% cu sau fara experienta in domeniul masajului erotic, daca esti sociabila, sincera si cu chef de munca te asteptam sa te alaturi echipei noastre, castiguri imediate, cazare asigurata gratuitå, 3.000 {; 0724.904.498/ 0765.500.180 deluxe_massage@yahoo.com www.deluxe-massage.ro 7. ABSOLVENTE, cu/ fara experienta pt. activitate videochat, lb. engleza, abilitati comunicare, aspect fizic placut, castiguri garantate 1.500 $ lunar, program part/full time, bonus 200 $ la angajare, Antonela, 1.500 {; 0760.950.383/ 0769.747.474/ 0762.345.888 office@videochatpro.ro www.videochatpro.ro 8. ABSOLVENºI ASE, preferabil

FABBV; 0722.360.009

9. ABSOLVENºI facultate, liceu chimie-

biologie pentru comenzi telefonice pentru societate distribu¡ie, fax 335.34.77, tel., 335.95.63/ 335.37.63

20. ACTIVITATE videochat legal studio/domiciliu, fete båie¡i cupluri comision 80% venituri, plata såptåmânal; 3000 {/luna; 0733.763.433 maxbrt2000@yahoo.com 21. ACTIVITATE videochat ora¿ Pantelimon, aparaturå personalå, suport tehnic, 24/24, comision 70 %; 0727.491.810 22. ACTIVITATE videochat pentru fete si

cupluri, plata zilnic ¿i såptåmânal, procent 60 - 80%, se munce¿te ¿i de acaså, siteuri neaccesibile in România, avans, intimitate, program flexibil, locatie lux. ID. andreyya22, 4.300 $; 0786.323.345 www.videochatlux.com 23. ACTIVITATE videochat studio 27

angajeaza fete motivate pentru host videochat cu posibilitatea de a deveni manager, salarii intre 1000 si 2000$/ luna, plata la zi, bonusuri, program flexibil, start imediat, seriozitate maxima; 0766.801.158/ 0724.721.228 modelschat27@yahoo.com

ACTIVITATE VIDEOCHAT, ANGAJÅM BÅIEºI, 7 H/ ZI, 5 ZILE/ SÅPTÅM¢NÅ, SE LUCREAZÅ ¥N TURE, PROGRAM AVANTAJOS PENTRU STUDENºI, CONTRACT DE MUNCÅ, SUNT NECESARE CUNOªTINºE MEDII DE LIMBA ENGLEZÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 24.

25. ACTIVITATE videochat, baieti, 7 h/ zi, 5 zile/ saptamana, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza id: c_chat, 2.000 $; 0786.456.747 c_chat@yahoo.com www.chanellstudio.ro 26. ACTIVITATE videochat, cauti un loc

de munca sigur si bine platit? Noi iti oferim siguran¡a zilei de mâine, iti garantåm un salariu minim de 1.300-2.500 {, care va cre¿te de la o lunå la alta, program flexibil, cm, 2.500 {/ luna; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro 27. ACTIVITATE videochat, fete ¿i cupluri, condi¡ii lux, venituri substan¡iale, bonusuri, carte muncå, seriozitate; 3.000 $; 0728.938.907/ 0726.385.901

ACTIVITATE videochat, po¡i lucra de acaså. Numai dacå ai experien¡å po¡i lucra de acaså. Detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 28.

37. AGENT comercial descurcåre¡ cu ma¿inå proprie pentru pâine, salariul comision din vânzare, zona Militari. 0765.614.041 38. AGENT de pazå pt. Niro Guard (angajåm). Se oferå salariu minim 700 L, 10 bonuri de maså, abonament RATB, uniformå gratuitå, ¿colarizare pt. ob¡inerea atestatului; 021.327.59.50/ 0724.225.723

67. AGENºI de pazå, agen¡i de interven¡ie, agen¡i de transport valori, dispeceri angajeazå Rosegur, companie interna¡ionalå de securitate. Informa¡ii la telefon ¿i direct la sediul Rosegur situat în Bucure¿ti, sector 2, Bd. Ghica Tei nr. 6470. Pute¡i trimite CV la fax sau e-mail; 021.408.43.61/ 021.212.45.40 resurse.umane@rosegur.ro 68. AGENºI de pazå, fete ¿i båie¡i,

salariu motivant, spa¡ii comeiale; 0762.214.215/ 0735.503.234

39. AGENT de vânzåri cu experien¡å în

distribu¡ie produse alimentare, angajåm cu auto propriu, salariu fix+ comision; 0770.982.670 40. AGENT de vânzåri pentru firmå de distribu¡ie cosmetice ¿i detergen¡i din Bucure¿ti, se cere experien¡å ¿i prezen¡å agreabilå, tel/fax: 021.457.47.19 concretoffice@gmail.com 41. AGENT direct sales/ leaders, CM, 1700- 4000 lunar, demonstråm succesul, cariera, 0762.107.707, 0733.748.053 42. AGENT Firmå de pazå angajeazå

69. AGENºI de pazå, pentru BGS Divizia de Securitate, pentru obiectivele din Bucure¿ti ¿i jude¡ul Ilfov. Oferim acces gratuit la serviciile Ambulan¡ei BGS ¿i salariu începând cu 850 L. Interviurile au loc la sediul firmei din str. Cuza Vodå 67, sect. 4, de luni - vineri, între orele 10.00 - 16.00. Rela¡ii la telefon. CV la e-mail; 0757.094.437/ 0749.062.295/ 021.330.51.20 recrutari@bgs.ro 70. AGENºI de pazå. Salariu net

960 - 1.080 L. Carte muncå. 021.326.83.17/ 0748.095.779

agen¡i de pazå, cu sau fårå atestat, minim 1.70 m, conditie fizicå ¿i psihicå bunå; 0733.936.239 marian_paun86@yahoo.com

71. AGENºI imobiliari cu experienta, conditii avantajoase, comision curat 50%, pt agentie imobiliara cu sediul pe Calea Calarasi; 0740.704.490 emporio_imobiliare@yahoo.com

43. AGENT pazå ¿i supraveghere cu experien¡å, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

72. AGENºI imobiliari cu experien¡å, comision 50-70%, re¡ineri zero, CM, telefon, publicitate, transport; 021.222.01.25/ 0735.873.155 www.tentantimobiliare.ro

44. AGENT pazå ¿i supraveghere, cu experien¡å, în condi¡ii foarte avantajoase, cerem ¿i oferim seriozitate, numai cu carte de muncå, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri întrele orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 45. AGENT vanzari produse curatenie. Asteptam CV-uri la urmatoarea adresa de email; simona.banuta@egcp.ro 46. AGENT vânzåri cu experien¡å ¿i rela¡ii

în domeniu pentru firmå de curierat; 0753.010.305

47. AGENT

vânzåri, angajåm pentru firmå distribu¡ie bere; 0722.229.927

48. AGENT vânzåri, cu experien¡å produse uz casnic pt. S.C. Harlem Grup cu sediul în Afuma¡i (angajåm). C.V. la fax sau e-mail; 021.352.36.60 mariana_marin73@yahoo.com 49. AGENT vânzåri, merchandiser pentru

fabrica de pâine; 0721.102.042 desfacere@primavara.ro

50. AGENT vânzåri, patiser, modelator

pentru fabricå de pâine, sector 2. 0727.117.779

51. AGENT, No Limit Advertising anga-

jeazå persoane cu EXPERIEN¡å in vânzarea de productie publicitarå ¿i obiecte promotionale. Trimiteti cv la email sau fax: 0722.228.651/ 021.637.01.30 office@nolimitadv.ro www.nolimitadv.ro

73. AGENºI imobiliari cu/ fårå experien¡å angajeazå agen¡ie imobiliarå Romanå, comision 40% + bonusuri; 0754.369.123 office@selectpremium.ro http://www.selectpremium.ro 74. AGENºI imobiliari cu/ fårå experien¡å

pentru agen¡ie imobiliarå; 0753.041.034

AGENºI imobiliari cu/ fårå experien¡å pentru sediile noastre din Dristor ¿i Mo¿ilor. Oferim condi¡ii avantajoase; 0788.225.122/ 211.18.53

75.

76. AGENºI imobiliari cu/ fårå experien¡å,

atitudine proactiva, orientare spre profit, dinamici. Traning gratuit; 021.335.08.04/ 0785.522.043

77. AGENºI imobiliari cu/fårå experien¡å,

persoane inteligente, dinamice, pentru Agen¡ia Capital Imob; oferim cadru de lucru deosebit, carte muncå, bonusuri diferite în func¡ie de realizåri: ma¿inå, camerå foto digitalå, telefon mobil, prime, comision progresiv 40-50 %, publicitate agresivå conform sferei de interes, birou individual, sediu reprezentativ în bd. Decebal. Ca ¿i sistem se lucreazå zona exclusiv pe unul din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 , 6, de asemenea cåutåm agen¡i specializa¡i ¿i pe Sectorul Agricol Ilfov, avem ¿i departament pentru închirieri. Pentru mai multe detalii suna¡i la telefon pentru un interviu sau vizita¡i site-ul nostru ¿i completa¡i pagina cu sec¡iunea cariere: 0755.022.292 www.capitalimob.ro

29. ACTIVITATE VIDEOCHAT, STUDIO PROFESIONAL ANGAJEAZÅ MODELE (BÅIEºI), ULTRACENTRAL, CONDIºII EXCEPºIONALE, CAMERE DIGITALE, DECORURI, C¢ªTIGURI SUBSTANºIALE, APROPIERE METROU ªI RATB. CERINºE: ENGLEZÅ MEDIU, OPERARE PC, CONTACT 0786.757.490/ 0785.065.607

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


6

10 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ 136. ANIMATORI, animatoare copii

angajåm (modelat baloane+ picturå fa¡å), salariu + comision; 0760.127.999/ 0757.450.200 137. ARźI bine? Esti un baiat de minim 18 ani? Cunosti limba engleza la nivel conversational? Iti place sa lucrezi la calculator? Noi iti oferim 60% din incasarile pentru videochat, yahoo id cchat57, 2.000 $; 0769.570.440/ 0731.922.166 cchat57@yahoo.com www.easy-jobs.ro 138. ASISTENT farmacie cu experien¡å

pentru Plafar; 0720.529.203

139. ASISTENT manager cu experien¡å pentru societate nouå, cuno¿tin¡e pc, limba stråinå, preferabil cuno¿tinte juridice întocmire documente, ob¡inere autoriza¡ii, etc; 0762.238.405 office@liderpan.com 140. ASISTENT manager, operator

78. AGENºI imobiliari femei ¿i

bårba¡i, cu sau fårå experien¡å, sediul Pia¡a Victoriei, condi¡ii de lucru deosebite, comision 40 50%, carte de muncå, decont transport, telefon mobil, venit minim 1.000 {/ lunå; 0751.426.633 79. AGENºI imobiliari pentru Agen¡ie

imobiliarå; 031.432.96.71/ 0744.490.007

80. AGENºI imobiliari pentru Houseart Mo¿ilor, CM, comision de la 40%, telefon/ fax: 021.210.09.71 houseart@gmail.com 81. AGENºI imobiliari pentru zona Tineretului - Berceni, dinamici cu abilitå¡i de comunicare, dornici de câ¿tiguri fårå limitå pentru Acaså Imobiliare. Se oferå condi¡ii foarte bune de muncå, comision progresiv, training; 0732.320.506 82. AGENºI imobiliari pt sediu vila Mosilor, angajam persoane serioase, motivate, cu/ fara experienta, care vor sa castige nelimitat. Vino acum alaturi de cei care stiu cum se fac tranzactiile imobiliare. La noi nu este crizå; 0734.805.740/ 021.210.71.24 office@circentrulimobiliar.ro 83. AGENºI imobiliari, cu/fårå experien¡å

în domeniu, persoane serioase, muncitoare, sediu Unirii- Splai, condi¡iile se discutå în cadrul interviului, CV pe adresa: 0735.825.906 office@centralimobiliare.ro

84. AGENºI imobiliari, cu/fårå experien¡å, sediul Mall Plazz, se discutå în cadrul interviului. CV pe adresa 0722.434.786 hardtecimobiliare@yahoo.com. 85. AGENºI imobiliari, pentru agen¡ie

sediu central, minim liceul; 021.311.21.74/ 0722.512.160

86. AGENºI imobiliari. Cåutåm persoane

cumunicative, aspect fizic placut, cu sau fårå experientå, oferim traning, firma cu renume, sediu in 13 Septembrie (Marriott) interviuri zilnic intre orele 11-18, 500 {; 0769.532.724

87. AGENºI interven¡ie cu permis cat. B,

agen¡i pazå ¿i dispeceri în condi¡iile legii 333/2003, pentru Aba Security; 021.335.84.20

88. AGENºI interven¡ie, tineri dinamici, constitu¡ie atleticå, permis auto, experien¡å în domeniu, califica¡i, din Bucure¿ti, pentru societate securitate; 021.310.05.03 89. AGENºI interven¡ie, ¿oferi, cu experien¡å, permis B, constitu¡ie atleticå, atestatul constituie un avantaj, de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 90. AGENºI INTERVENºIE CONFORM LEGII 333/2003 MINIM 1.80, PERMIS CONDUCERE, EXPERIENºÅ MINIM 3 ANI, TURE, SALARIU ATRACTIV; 021.231.15.11 91. AGENºI pazå (fete) cu experien¡å, societate de pazå angajeazå pentru hypermarket, atestatul constituie un avantaj, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

106. AGENºI stradali, inclusiv pensionari

cu drept de muncå, salariu fix plus comision, pentru Super Bingo Metropolis; 0758.224.174/ 0758.224.175

107. AGENºI vânzari, Dagmar SRL, dis-

tribuitor de båuturi alcoolice, vinuri, bere angajeaza agen¡i de vânzari. Experienta in vanzari constituie un avantaj. A¿teptam CV la adresa mail. Relatii la tel.; 0722.317.406 contact@dagmar.ro www.dagmar.ro 108. AGENºI vânzåri pt. Bucuresti SC Prober Com SRL angajeazå. Cerin¡e: studii medii, experien¡a constituie avantaj, permis cat. B. 0730.017.216/ 0735.444.455/ 0724.271.141 109. AGENºI vânzåri, firmå de distribu¡ie

produse alimentare angajeaza agenti vânzåri cu experien¡å pe canalul Horeca locati in zona Iasi. CV-ul pe fax sau email; 021.269.20.35 office@deliclick.ro

110. AGENºI vânzåri. Dacå ai experien¡å în vânzåri produse alimentare ¿i ai colaborat cu Retail sau cu Horeca transmite CVul tåu pe fax sau email. Cåutåm persoane dinamice pentru a ne intregi echipa, poate fi ¿ansa ta; 021.269.20.35 office@deliclick.ro

zonele Buftea-Otopeni; 0723.139.522 97. AGENºI pazå ¿i agen¡i interven¡ie, cu

experien¡å, preferabil cu atestat, pentru Bucure¿ti, pachet salarial atractiv; 021.241.22.51/52 www.absolut-security.ro

98. AGENºI pazå ¿i ordine cu experien¡å

pentru obiectivele industriale, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35

AGENºI pazå, cu atestat pentru obiective OtopeniBåneasa, 12/ 24, 12/ 48, pt. firmå pazå, urgent. Bonuri de maså+ salariu, 800 L; 0751.512.073/ 0723.465.947

99.

100. AGENºI pazå, cu experien¡å,

din Bucure¿ti, aspect fizic plåcut, tineri, persoane dinamice, dispeceri ¿i agen¡i interven¡ie cu experien¡å, permis cat. B minim 5 ani, urgent, pentru SSG Security; 0725.500.510 101. AGENºI pazå, femei sau bårba¡i,

agen¡i interven¡ie, ¿oferi interven¡ie, cu atestat sau calificare ¿i domiciliul în Bucure¿ti; 321.00.86/ 031.405.94.78 102. AGENºI pentru încheierea asig-

urårilor obligatorii de locuin¡e. Comision mediu: 40 L/contract; 0752.514.717 103. AGENºI sau agente, cu atstat pazå,

pentru Primera Security, pentru obiectiv Ploie¿ti; 0374.030.800/ 0747.052.201

104. AGENºI securitate (50) pentru interi-

or în obiective, recep¡ie, birouri, angajeazå societate de pazå, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 105. AGENºI securitate, firmå pazå angajeazå agen¡i securitate pentru zona Militari. Rel. la tel: 021.253.27.00

177. BONÅ, cåutåm urgent, pentru îngri-

cu experien¡å. Condi¡ii foarte bune; 0742.115.227 madalina.constantin@planoil.ro

144. ASISTENTÅ personalå ptr. director

179. BONÅ, cåutåm urgent, pt. fatå de 4

luni, zona Militari, program de luni pânå vineri, de la 8 la 16, salariul, 1.400 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 180. BONÅ, cåutåm, cu experien¡å în

îngrijirea unui bebelu¿, program 8 ore/ zi, zona Brâncoveanu, discutabil, 1.400 L; 0724.096.616/ 0735.157.862 181. BONÅ, cåutåm, cunoscåtoare limba

englezå, pentru copil de 4 ani, program 8 ore/ zi, zona Unirii, discutabil, 1.400 L; 0724.096.616/ 0735.157.862

stituie un avantaj; 0723.400.981 pargaruiulia@hotmail.com

184. BONÅ, feti¡å 1 an, program sfâr¿it

såptåmânå Sat Francez; 021.310.21.14

prezen¡å plåcutå, lipsitå de prejudecå¡i, disponibilitate non stop, limba stråinå, salariu pe måsurå, a¿tept foto sugestive ¿i nr de contact, 3.500 L; playacar_2010@yahoo.com

Grup SRL angajeazå agen¡i de pazå, cu domiciliul stabil în Bucure¿ti. Rela¡ii în intervalul 08.00 am-16 pm de luni pânå vineri la tel.: 0757.104.575/ 021.9889/ 021.411.51.67/ interior113. 114. AGENºIE imobiliarå, spa¡iu comer-

cial angajeazå agen¡i imobiliari cu experien¡å, 021.211.31.54/ 021.211.31.40

115. AI ma¿inå, timp ¿i câtiva prieteni? Daca da, po¡i începe afacerea ta coordonând distribu¡ii de materiale publicitare în cutiile po¿tale din Bucure¿ti. Sunå acum ¿i vino la o întâlnire cu noi; 021.335.64.60 116. AJUTOR bucatar. Restaurant nou

zona Båneasa/ Zoo angajeazå ajutor de bucåtar calificat sau necalificat (în vederea calificårii); 0722.451.353 office@greenway-baneasa.ro 117. AJUTOR bucåtar cu experien¡å obligatorie pentru restaurant La Garaje ¿i domiciliu în Bucure¿ti, sectoare 3, 4, 5, 6; 021.444.29.32 118. AJUTOR bucåtar cu experien¡åbucåtaria italianå, angajeaza Restaurant Gallo Nero, Decebal 12; 0726.544.889 119. AJUTOR bucåtar pentru linia

de autoservire angajeazå Toni Catering. Persoanå tânårå, preze¡å agreabilå, experien¡å. Studii medii sunt obligatorii. 0765.393.250

AJUTOR bucåtar ¿i bucåtar angajeazå restaurantul rustic Dines din parcul Carol. 021.336.24.74 120.

121. AJUTOR bucåtar ¿i dispecerå

curå¡enie pentru restaurant L'inconto. Restaurantul se aflå în Poståvarul lângå magazinul Billa in Titan; 0740.388.468/0732.113.702/ 0767.241.745 office@lincontro.ro www.lincontro.ro 123. AJUTOR bucåtar, femeie vase, cu

experien¡å, pentru restaurant; 0729.100.498/ 0721.819.351

124. AJUTOR bucåtar, fårå experien¡å salariu 850 L, cu experienta 1.000- 1.300 L + maså gratuitå, shaormerie zona Berceni; 0771.620.617 125. AJUTOR bucåtar, ospåtar, ¿ofer, ¿ofer cu ma¿inå proprie, Catering - restaurant angajeazå; 0725.095.662 126. AJUTOR bucåtar, zona Doroban¡i;

0752.119.232/ 0740.095.692

127. AJUTOR bucåtat cu experien¡å în

146. ASISTENTÅ personalå, tanara drågutå, aspect fizic plåcut, sociabila, open-minded, fårå prejudecati si inhibitii, disponibilå in a insoti managerul in cålåtorii de afaceri. Nu este necesarå experien¡a. CV+poze pe email; fastrecruitment2008@yahoo.com 147. ASISTENTÅ, om de afaceri f. serios

din Covasna 42 ani casatorit caut asistenta f. personala 20-25 ani/ 1,70/ 1,75 / 5458 kg blonda/ satena fara obligatii, masina personala cazare etc. rog sms prezentare, 2.500 {/luna; 0744.190.355 148. AUSTRIA, fete pentru masaj erotic.

Se asigurå cazare, câ¿tiguri substan¡iale, urgent; 0771.519.855

pentru Restaurant Thalia Victoriei; 0755.842.542/ 031.100.00.71

132. AJUTOR shaormar fårå experien¡å

salariu 1.000 L + maså gratuitå, shaormerie zona Berceni; 0728.937.459 133. ALEGE 10 ani de experien¡å în domeniu ¿i legalitate 100%, alege ProStudio Videochat; 0757.222.222 www.prostudio.ro 134. ALEGE så fii sånåtos, cu bani,

colaborare firmå interna¡ionalå. Påstreazå serviciul actual; 0763.057.928/ 0727.318.370 135. ANIMATOARE pentru videochat, program flexibil, zona centralå, câ¿tiguri medii de 1.150 {, contacta¡i-ne; 0769.551.339

vârstnici pentru familii deosebite. Salarii europene; 021.223.23.59/ 0770.955.828

188. BONÅ, pentru îngrijirea unui copil de

2 ani, Titan, program 4 ore/ zi, salariul, 800 L; 0724.096.616/ 0735.157.862 189. BONÅ, urgent, cunoscåtoare de

limba francezå, pentru îngrijirea unui copil de 6 ani, zona 1 Mai, program 4 ore/ zi, de luni pânå vineri, salariul discutabil, 1.200 L; 0724.096.616/ 0735.157.862 190. BONÅ, u¿or menaj, doamnå, domni¿oarå, filipinezå, camerå separat, salariu atractiv, urgent; 0736.423.319/ 0762.511.791

ospåtårie, picoli, femeie pt. vase, pentru restaurant; 0766.875.747 217. BUCÅTARI, ajutor bucåtari, barman,

ospåtari ¿i ¿ef salå supermarket, pentru firma Royal; 0768.518.611/ 021.313.13.42

219. BUCÅTARI, bufetier(å) cu expe-

240. BÅIEºI, cu sau fara experienta, pen-

rien¡å catering, pentru restaurant; 0729.100.498/ 0721.819.351

220. BUCÅTARI, femei vase, salatierå, pentru restaurant specific italian, dupå ora 10.00; 0733.470.899/ 0724.333.921 221. BUCÅTARI, ospåtari cu experien¡å

pentru restaurant, 10.00- 18.00 0788.362.985

222. BUCÅTARI, pizzari, ospåtari ¿i livra-

tori, pentru Pizza Dominium; 021.448.18.47

223. BUCÅTARI, pizzari, ospåtari, bar-

mani pentru restaurantele Dominium. Cerin¡e: liceul absolvit, calificare, experien¡a nu este obligatorie. Beneficiile vor fi discutate la interviu. Persoanele interesate sunt rugate så depunå CV-ul la punctul de lucru de pe Bd. I.C. Bråtianu (fostul Seriffs, vis-a-vis de magazinul Cocor); 224. BUCÅTÅREASÅ ¿i ajutor bucåtar foarte urgent pentru mic restaurant cu specific românesc in zona Big Berceni, foarte bunå experin¡å in bucatarie de restaurant, seriozitate maximå, aspect fizic placut ¿i dorinta pentru un loc de munca de duratå, 0763.052.631/ 0723.422.650 www.ionescuadialexandru@yahoo.com 225. BUCÅTÅREASÅ, cu experien¡å, pentru fast food complexul Militari, telefon dupå ora 10.30; 0720.815.942

191. BUCÅTAR ajutor de bucåtar pentur

restaurant zonå centralå, vå rugåm trimite¡i CV înso¡it de o pozå la adresa de mail; 0746.795.029 speiceas@yahoo.com

angajeazå urgent, Agen¡ia Bona-Mia, înscrieri cursuri autorizate bone, 021.323.39.66/ 031.409.78.07/ 0743.393.576 office@bonamia.ro www.bonamia.ro

158. BONE, menajere ¿i îngrijitoare vârst-

193. BUCÅTAR Casa de produc¡ie emisi-

(infirmiere) vârstnici plaseazå (intern ¿i extern) agen¡ia Family Help; 0726.198.429/ 021.340.94.45 www.familyhelp.ro sau internå, 1.500 L; 0742.360.223

162. BONÅ internå, zona Pipera Mega Image, salariu aprox. 1.200 L/ lunå, necesitå permis de conducere; 0758.018.843 vlad_nyn3l@yahoo.com

uni TV, cautå un bun actor/ bucåtar cu reale veleitåti de bucåtar/ actor. Ingeniozitate, volubilitate, spontaneitate ¿i culturå generala vastå. Relatii la telefon; 0723.640.933

194. BUCÅTAR cu experien¡å de peste 5

ani din sect. 5 ¿i 6, pt. Restaurant Paradis Bragadiru (amgajåm), suna¡i între orele 8,00 - 16,00; 021.448.08.28/ 0722.921.825

195. BUCÅTAR cu experien¡å ¿i bufetierå

cu experien¡å, pentru restaurant; 0725.197.791

196. BUCÅTAR cu experien¡å, pen-

tru firmå particularå; 021.348.34.59/ 0722.659.755

BUCÅTAR CU EXPERIENºÅ, AJUTOR BUCÅTAR ¥N MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

197.

ni: grijå copii+ menaj; 0729.244.718/ 021.221.41.35

198. BUCÅTAR Lounge Bar zona Båneasa caut bucåtar cu experien¡å. Program flexibil, salariu de început 1.200 L lunar; 0743.003.697 diegito133@hotmail.com

165. BONÅ regim intern,

199. BUCÅTAR preparate chineze¿ti pt.

experien¡å, Bucure¿ti, urgent, 1.500 L; 021.310.74.03 166. BONÅ sau îngrijire båtrâni, cursuri

acreditate na¡ional, recunoscute in Uniunea Europeanå, agen¡ia Bona-Mia, 0743.393.576/ 021.323.39.66 office@bonamia.ro www.bonamia.ro 167. BONÅ tânårå cu experien¡å ca ¿i

bonå de minim 2 ani. Avantaj studii pedagogice ¿i universitare.Program 10 h L-V. Salariu 1.200- 1.400 L. Agen¡ie fårå comision; 021.313.59.59/ 031.407.27.71/ 0724.501.693/ 0726.334.403 168. BONÅ vorbitoare limbå ruså-

englezå salariu atractiv, 0742.360.223

169. BONÅ, angajåm urgent, feti¡å 8 luni,

8 h/ zi, Drumul Taberei, 1.000 L; 021.310.21.14

170. BONÅ, angajåm urgent, pentru copil de 1 an, reprezintå avantaj absolvirea cursurilor de prim ajutor sau de îngrijire a copiilor, minim absolventå de liceu, program de 8 ore, de luni pânå vineri, zona Pipera, salariul, 1.700 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 171. BONÅ, angajåm, cunoscåtoare limba englezå, program intern, Dristor, discutabil, 1.600 L; 0724.096.616/ 0735.157.862 172. BONÅ, båie¡el 10 luni, Corbeanca, 9

ore/zi, 1.200 L; 031.105.60.97

173. BONÅ, copil 1 an, experien¡å, Dristor, Tineretului, Vitan, Militari, 10 ore, 1.500 L; 021.310.74.03

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

BÅIEºI, PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII LB. ENGLEZÅ PT. CONVERSAºII PE CALCULATOR, OFERIM SERIOZITATE, SALARIU MINIM GARANTAT 500 $ CE POATE AJUNGE LA 1.500 - 3.000 $, PLATA ZILNICÅ/BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, CONDIºII DEOSEBITE DE MUNCÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 244.

192. BUCÅTAR Angajåm bucåtar pt catering sector 5 ¿os Alexandriei. Program 2 zile (08-23)/ 2 libere, net 1.400 L + beneficii + transport asigurat, asiguråm mediu de lucru dinamic,Delarte Pizza, pasta & grill, 1.400 L; 0744.884.790/ 0744.386.871 office@delarte.ro www.delarte.ro

159. BONE, menajere, îngrijitoare

BÅIEºI, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU SESIUNI DE VIDEO CHAT, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI PROCENT 50- 70 %, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, VÅ PUTEM OFERI MAI MULTE DETALII LA TELEFON; 0786.757.490/ 0785.065.607 242. BÅIEºI, CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, PENTRU SESIUNI DE VIDEO-CHAT, OFERIM TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI PROCENT 50- 70%, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, PROGRAM FLEXIBIL, VÅ PUTEM OFERI MAI MULTE DETALII LA TELEFON; 0786.238.785/ 0735.672.652 241.

BÅIEºI, fete, cupluri, videochat, 1.500 {/lunå, garantat, loca¡ie selectå, central, avans angajare 100 L; 0726.353.624

154. BARMAN, ospåtari (fete) pt. cafe-

nici, pentru toate zonele, angajåm urgent, salarii atractive 1.500 - 2.500 L; 0724.096.616/ 0735.157.862

tru sesiuni de video chat, oferim training profesional, bonusuri procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil. Va putem oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com

243.

bucåtar (experien¡å minim 8 ani), ¿ef bucåtar (experien¡å minim 8 ani), ajutor bucåtar, ospåtari ¿i picoli (aspect fizic plåcut), ¿ef de salå ¿i femei de servici pentru Tigras-Restaurant-Club. CV-urile se depun la adresa e-mail; 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com

157. BONE, îngrijire vârstnici, menajere,

239. BÅIEºI, cu sau fara experienta, pen-

218. BUCÅTARI, ajutor bucåtari, ospåtari, femei serviciu la restaurant Decebal; 0767.848.621

153. BARMAN, (cu experien¡å),

na, program 8 ore, luni-joi, salariu negociabil; 0753.346.316

jåm pentru vânzare produse alimentare; 0765.770.123

tru sesiuni de video chat, oferim training profesional, bonusuri procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil. Va putem oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com

rien¡å, central Bucure¿ti, angajez; 0769.677.086/ 0726.078.868

156. BONA pentru 2 copii, zona Colenti-

237. BÅIEºI ¿i fete angajåm în condi¡ii

238. BÅIEºI ¿i fete din sector 3 ¿i 4 anga-

152. BARMAN pentru cafenea, cu expe-

155. BARMANI ¿i ospåtåri¡e, Club Sereno angajeazå; 0757.032.406

236. BÅIEºI ¿i fete cunoscåtori englezå, pentru studio videochat. Salariu între 3.000 - 9.000 L, a¿teptåm CV + poze la e-mail; 0765.171.954 videochat95@yahoo.com

216. BUCÅTARI, ajutor bucåtar,

Centrul Istoric; 0749.998.129

nea, vânzåtoare cofetårie, func¡ionar ADM, cuno¿tin¡e calculator, contabilitatå primarå, angajeazå SC; 0742.789.012/ 0732.776.809

235. BÅIEºI ªI FETE, PENTRU VIDEOCHAT DIN STUDIO SAU DE ACASÅ, PROFESIONAL STUDIO OFERÅ PROCENTAJE ATRACTIVE, PROGRAM FLEXIBIL, CONFIDENºIALITATE, C¢ªTIGURI ¥NTRE 500 ªI 3.500 {/ LUNÅ, TE AªTEPTÅM; 0786.238.785/ 0735.672.652

legale, pentru salon de masaj central. Preferabil cu calificare sau experien¡a în domeniu; 0754.022.796 sensations_erotic@yahoo.com

151. BARMAN cu experien¡å pentru Pub

AJUTOR de vacan¡å, 300 $, recomandå-ne o doamnå 163. BONÅ menajerå personal îngrijire vâstnici pentru familii deosebite salarii pentru studioul nostru legal europene 021.223.23.59/ de videochat. Asiguråm pro0770.955.828 gram flexibil, câ¿tig minim 700 $. Detalii la tel.; 164. BONÅ pentru 2 copii (10 luni ¿i 3 ani). Program mar¡i- sâmbåtå, 8.30- 18.30, 0767.211.856/ 230 L/såptåmânå+ maså, Crânga¿i. Sarci0735.394.617 131. AJUTOR ospåtar, ospåtar, bucåtar

187. BONÅ, menajerå, personal îngrijirepaznic, femei vase, pentru club Piranna; 0742.166.465/ 0751.280.874

215. BUCÅTARI, ajutor bucåtar, ospåtari,

mari, produse cadou, cursuri machiaj gratuite; 0721.356.880/ 0761.971.633

161. BONÅ din Bucure¿ti, preferabil sector 5, 10 ore /zi , eventual carte de muncå, program luni-vineri. Solicit recomandåri de la locurile anterioare de muncå, experien¡å; 0726.167.091

130.

Balote¿ti, urgent, 1.500 L; 0724.949.210

¿i ospåtari cu experien¡å, pentru restaurant sector 6; 0730.094.662

150. AVON înscrie reprezentan¡i, câ¿tiguri

128. AJUTOR de bucåtar pt. pizze-

S.C. Pelican - D. Taberei; 0734.816.490

urgent; 1.500 L; 0724.949.210

0766.337.186

214. BUCÅTARI, ajutor bucåtar, bufetiere

stagiari sau definitivi, programare la interviu doar dupa selectia prealabila a cv-ului ce va fi trimis la adresa de email; cabinetindividualdeavocat@yahoo.com

160. BONÅ cu experien¡å, 10 ore

129. AJUTOR de bucåtar ¿i ospåtåri¡e pt.

rien¡å, 1.300 L; 0726.637.102

picoli, barmani, pizzari angajeazå restaurant "Horoscop"; 021.335.72.65

149. AVOCAT, numai avocati colaboratori

bucåtårie pentru cantinå în zona Preciziei (cartierul Militari). Rog seriozitate; 0724.165.452 ria La Donna, zona Baba Novac, program 8 ore, weekend liber; 0769.671.303

211. BUCÅTAREASÅ ¿i menaj cu expe-

213. BUCÅTARI ¿i ajutori bucåtari;

112. AGENºI, cu atestat (angajåm)

113. AGENºI. SC INTERGUARD

210. BUCÅTAR/ EASÅ, cu minim 3 ani experien¡å în bucåtåria româneascå pentru restaurant - catering din zona Gara de Nord; 0729.199.317

178. BONÅ, cåutåm urgent, pentru zona Avia¡iei, båiat de 5 luni, program de 10 ore, salariul, 1.400 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

186. BONÅ, internå, pentru copil 1 an,

pt. societate de pazå; 0722.432.186/ 0730.708.951

muncitoare necalificata pentru restpizzerie don corleone, situata in strada delea veche 51 (in apropiere de hala traian), interviu zilnic intre orele 15-20; 0760.260.666/ 0720.951.951 cornelkd@yahoo.com

212. BUCÅTARI cu experien¡å, ospåtari,

142. ASISTENTE medicale, vânzåtoare, femeie de servi182. BONÅ, experien¡å, 10 ore, ciu, confec¡ionere, orice Otopeni, Pia¡a Floreasca, Lacul altå calificare pentru conTei, parc Bazilescu, Iancului, Pia¡a versa¡ii pe calculator. AsigMuncii, Prelungirea Ghencea, uråm training ¿i câ¿tig urgent, 1.400 L; 021.310.74.03 minim 500 {/ lunå. Avans 183. BONÅ, familie intelectuali, angajåm angajare 300 $. Pentru bona in regim full-time pentru ingrijire fetita detalii; 0768.641.918/ 1 an, zona Unirii. Licentiata, permis categ 0735.032.221 B, limbi straine, experienta anterioara, con143. ASISTENTÅ manager (secretarå)

209. BUCÅTAR, vanzatori fast food,

jire båiat de 1 an ¿i 2 luni, zona Tei, program intern, salariul, 1.800 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

145. ASISTENTÅ personalå, frumoaså,

122. AJUTOR bucåtar, femei la vase ¿i

96. AGENºI pazå în condi¡ii decente, în

176. BONÅ, cu experien¡å în domeniu, angajåm urgent, program intern, fatå de 2 ani, zona Heråstråu, salariul, 2.500 L; 0767.967.243/ 0769.529.965

111. AGENºI ¿i fotografi pt. ofertare cadouri personalizate, program part-time (8-12); 0769.255.196

93. AGENºI pazå atesta¡i pentru pazå

95. AGENºI pazå cu experien¡å pentru supraveghere farmacii, atestatul constituie un avantaj, salariu atractiv, rela¡ii la telefon de luni pânå vineri între orele 8-17: 0785.201.040/ 021.210.31.35

tru S.C. Puls Medica SRL. CV la fax sau email; 021.210.42.70 angajari@pulsmedica.ro

175. BONÅ, copil 7 luni, experien¡å, serioaså, nefumåtoare, zona Prelungirea Ghencea, Clinceni, Bragadiru, 9 ore de luni - vineri; 0723.292.085

185. BONÅ, internå, copil 1 an, Balote¿ti,

92. AGENºI pazå angajeazå societate securitate, pentru farmacie din Bucure¿ti, program o zi da una nu; 021.312.90.35

94. AGENºI pazå bårba¡i ¿i femei ¿i agen¡i interven¡ie, pentru firmå de pazå. Carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0721.296.652/ 0755.162.034/ 0767.056.551

141. ASISTENT medical radiologie pen-

9 ore, Bucure¿ti, urgent, 1.200 L; 021.310.74.03

firmå stråinå, fårå experien¡å, program flexibil, salariu, 3.000 L; 0766.603.190

comenzi pt. pizzerie zona Militari. Cerin¡e: experien¡å, domicilul în sectorul 6; 0761.169.935

proprie angajeazå firmå particularå. Rela¡ii la telefon: 0725.928.162

calculator (part-time), reprezentant medical, asistent medical pentru endoscopie, asistent medical stomatologie, asistent medical pentru fizioterapie ¿i asistent medical generalist pentru Clinica Medicalå Hipocrat 2000; 021.628.08.79

174. BONÅ, copil 6 luni, experien¡å,

restaurant + catering Calea Floreasca. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831 200. BUCÅTAR preparate române¿ti +

italiene pt. restaurant + catering. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831

201. BUCÅTAR preparate române¿ti ¿i chineze¿ti, pt. restaurant+ catering Calea Floreasca nr. 110. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831 202. BUCÅTAR Restaurant zona Arcul de Triumf angajeazå bucåtar si femeie de servici; 0752.244.030 contact@lesperance.ro 203. BUCÅTAR restaurant, Bragadiru;

0765.920.072

204. BUCÅTAR ¿i ajutor bucåtar cu expe-

rien¡å probantå, pt. firmå catering; 0758.255.288

205. BUCÅTAR, bucåtåreaså, restaurant

fast food, pizzerie, cu experien¡å, serioaså, harnicå, 0769.698.650 206. BUCÅTAR, pizzar (angajåm), pt.

restaurant zona Drumul Taberei; 0761.803.800

207. BUCÅTAR, pizzar, ajutor bucåtar,

ajutor bucåtårie, ajutor pizzar, program full time; 021.323.52.69 208. BUCÅTAR, Restaurant Club-Art (str

Matei Voievod 66A sector 2) angajeazå bucåtar, relatii la tel. sau in restaurant; 0786.329.399 ultratexsrl@gmail.com

226. BUCÅTÅREASÅ, experien¡å minim

8 ani, zona Titan. Detalii la telefon; 0744.313.432 szabad_bogdan@yahoo.com

BÅIAT, ARźI BINE? EªTI UN BÅIAT ¥NTRE 18 ªI 25 ANI? CUNOªTI LIMBA ENGLEZÅ LA NIVEL CONVERSAºIONAL? ¥ºI PLACE SÅ LUCREZI LA CALCULATOR? NOI TE PLÅTIM AªA CUM TREBUIE. CONTACTEAZÅNE; 0786.238.785/ 0735.672.652 227.

228. BÅIEºI cu experien¡å pentru spålå-

torie auto, ªos. Antiaerianå 0730.944.844

229. BÅIEºI cu sau fara experienta, pen-

tru sesiuni de videochat, oferim training profesional, bonusuri procent 50-70%, plata la zi sau bilunar, program flexibil. Va putem oferi mai multe detalii la telefon, 3.000 {; 0786.757.490/ 0735.672.652 teamboyschat@yahoo.com

230. BÅIEºI sau fete pentru admin studio videochat, venituri foarte mari dupå perioada de probå, limba englezå ¿i utilizare performan¡å computer. A¿tept CV-uri la email indicat mai jos; 0731.021.104 manager_obor@yahoo.com 231. BÅIEºI sau fete pentru

videochat Blackstudio, în cel mai nou ¿i modern studio din Bucure¿ti. Oferim salariu fix + comision. Condi¡ii: peste 18 ani, aspect fizic plåcut, cunoscåtor englezå. Venit mediu 1.500 $, a¿teptåm CV + poze la e-mail; 0769.471.485/ 0727.951.412 angajari@studio-chat.ro 232. BÅIEºI si fete, pentru videochat din studio sau de acasa, Team Vision Studio ofera procentaje atractive, program flexibil, confidentialitate, castiguri intre 500 si 3.500 {/ luna, te asteptam; 0766.517.495/ 0742.044.343/ 0728.015.931 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro 233. BÅIEºI si fete, pentru videochat din

studio sau de acasa, Team Vision Studio ofera procentaje atractive, program flexibil, confidentialitate, castiguri intre 500 si 3.500 {/ luna, te asteptam; 0766.517.495/ 0742.044.343/ 0728.015.931 contact@teamvisionstudio.ro www.teamvisionstudio.ro

BÅIEºI STUDIO PROFESIONAL DE VIDEO CHAT, RECRUTEAZÅ BÅIEºI ÎN VEDEREA COLABORÅRII ÎN DOMENIU VIDEO CHAT, OFERIM BONUSURI, AVANS, CARTE DE MUNCÅ, PROGRAM FLEXIBIL, TRAINING PROFESIONAL. SUNÅ ªI TU ªI NU VEI REGRETA, NOI TE AJUTÅM SÅ FACI BANII, PE TIMP DE CRIZÅ; 0786.238.785/ 0735.672.652 234.

245. BÅRBAT serios, prezentabil, eventu-

al pensionar pt. Centrul Medical Brâncu¿i (angajåm). Rela¡ii la telefon; 0722.839.207 246. CAMERISTE cu experien¡å, pt.

Hotel Eden 3 din Predeal, proba de lucru plåtitå, salariul începând cu 1.000 L; bucåtari cu experien¡å ¿i calificare, proba de lucru plåtitå, salariul se negociazå dupå proba de lucru. Se oferå: mese pentru personal; posibilitate cazare; posibilul decontare transport; se lucreazå o såptåmânå cu o såptåmânå liber; Tel/ fax: 0722.645.655/ 0268.455.229 247. CAMERISTÅ hotel, sector 6 (cu fårå

experien¡å); 031.425.41.55/ 021.444.11.83

248. CAMERISTÅ PENTRU HOTEL, ZONA OBOR - PANTELIMON, JUMÅTATE DE NORMÅ; 0767.344.076 249. CAMPANIE recrutare for¡å de muncå de luni- vineri, 09-12. Telefon programare 0744.492.167

COAFEZE, MANICHIURISTE UNGHII FALSE, CU EXPERIENºÅ, CLIENTELÅ FORMATÅ, BERCENI, PIAºA MOGHIOROª, TITAN (AUCHAN), DOROBANºI, OBOR; 0720.417.332 olimpia_campean@yahoo.com

291. COLABOTAROARE deosebitå pen-

264. COAFEZÅ /hair stylist ¿i manichiuristå, experien¡å min. 3 ani, pt. salon beauty deosebit, situat în zona Victoriei. Tel. 0720.535.106/ 021.311.50.06

294. COLEGÅ de ap. pt. companie intima

263.

265. COAFEZÅ angajeazå salon de înfrumuse¡are zona Bucur Obor, carte de muncå, salarizare atractivå; 0726.209.210/ 0744.811.867 266. COAFEZÅ angajez/ închiriez post

de lucru coafurå salon, zona Macaralei; 0761.650.410 267. COAFEZÅ cu clientelå, pt. salon

zona Berceni, plata la procent; 0766.680.194

268. COAFEZÅ cu experienta (vopsit, coafat, permanent, tuns) pt. salon de infrumusetare, Berceni Straja, zona cu vad, seriozitate, cm, salariu fix, procent, tips, program o zi cu o zi, urgent; 0721.573.065 iordachealfred@yahoo.com 269. COAFEZÅ cu experien¡å, carte de

muncå, comision+ salariu 1.000 L; 0761.335.995

270. COAFEZÅ cu experien¡å, clientelå

formatå, condi¡ii avantajoase de lucru pentru salon Hermosa, Calea Vitan; 0768.616.544 271. COAFEZÅ ¿i frizer (frizeri¡å), zona

Belciugatele, Ilfov, angajez; 0769.747.169

272. COAFEZÅ, cu experien¡å, zona

Pia¡a 1 Mai, angajez; 0721.279.156/ 0766.538.050 273. COAFEZÅ, frizer, frizeri¡å, cu expe-

rien¡å, salon cu vad, zona Aurel Vlaicu; 021.233.28.23/ 0722.208.937

274. COAFEZÅ, frizeri¡å, în zona Militari;

0769.472.285

tru videochat, ofer ¿i locuin¡å; 0732.626.084

292. COLECTIV pentru pregåtit- cusut,

firmå incål¡åminte, zona Cu¡itul de Argint; 0745.753.228/ 0751.231.440 gilmartrading@yahoo.com 293. COLEGÅ apart. 50% zilnic, nu conteaza cum arati daca esti placuta, de preferat matura 25-40 ani, clientela formata, conditii lux, ofer si pretind multa seriozitate si discretie, program la alegerea ta, cazare, Ana; 0786.068.377

si masaj. Ofer ¿i pretind multa seriozitate, discretie maxima, loca¡ie de lux, non aglomerat, clientela formata de 6 ani, Adina 29 ani, responsabila, prietenoasa, fårå intermediari, 2.500 {; 0767.553.363

295. COLEGÅ de apart. pt. companie inti-

ma si masaj, 50% pe loc, matura 25-40 ani, ofer si pretind discretie, seriozitate, loc cu adevarat de lux, cazare pt. provincie, clientela formata 7 ani, tarife ok, nu am intermediar; 0732.659.835

296. COLEGÅ de apart., te-ai saturat de interviuri? Cauti un loc unde discretia si igiena sa fie cu adevarat reale, tarife motivante, prog. ti-l faci tu, cazare pt. provincie, comision 50%, Vali, 32 ani, independntå, 2.000 {/ lunå; 0732.659.835 297. COLEGÅ de apartament minim 18 ani Bucuresti sau provincie pentru masaj si companie cu domni generosi in Bucure¿ti ofer plata zilnic intre 500 -800 L pe zi si cazare astept provincia 0765.678.403 298. COLEGÅ de apartament pent masaj

erotic; 0732.654.584

299. COLEGÅ de apartament pentru a tine companie intima si masaj domnilor in Bucuresti ,ofer intre 5-10 milioane plata zilnic ofer si cazare,accept fete de minim 18 ani astept provincia; 0765.678.403 300. COLEGÅ de apartament pt companie intimå cu aspect fizic placut comision 50 %, plata zilnic, clientelå formatå, posibilitate cazare; 0761.050.740 301. COLEGÅ de apartament pt companie intimå cu/fara experienta comision 50% plata zilnica varsta minim 18 ani locatie centralå program flexibil posibilitate cazare daca este necesar; 0761.050.740

275. COAFEZÅ, manichiuristå, frizeri¡å,

maseuzå, cu experien¡å. Aspect fizic plåcut, salon Auchan Titan. Rel. la tel. 0721.328.302

302. COLEGÅ de apartament pt companie intimå, drågu¡å, cu aspect fizic placut, comision 50%.Discre¡ie ¿i seriozitate; 0764.694.726

276. COAFEZÅ, manichiuristå, salon cu

303. COLEGÅ de apartament pt masaj si

vad, salariu fix+ procent; 031.424.78.19/ 0721.474.441/ 0720.175.411

277. COAFOR angajez experien¡å sau închiriez postul cosmeticå, masaj, unghii false, Calea Victoriei; 0728.832.539/ 0744.272.515 278. COFETAR ¿i ajutor cofetar, cofetåria

Caramel; 0722.490.680 279. COFETAR, angajez;

0724.671.931

280. COLABORARE 2 persoane ambi¡ioase, carierå manager, (påstrând serviciul actual sau pensia), instruire gratuitå, progresiv 1.000 $; 0766.532.080/ 0720.042.316/ 0762.679.753 281. COLABORARE deosebitå pentru

persoane dornice de un venit suplimentar, minim 25 ani; 0755.122.087/ 0769.935.982 282. COLABORARE fete, cu/ fara experienta, min. 18 ani serioase pentru activitate de videochat de acasa/ studio, pentru mai multe informatii Antonela. Ai nevoie de bani? 500 { garantat, 1.500 {/ lunå; 0760.950.383/ 076.2345.888/ 0744.817.474 vchatpro@yahoo.com 283. COLABORARE fete, cupluri fårå

experientå, serioase pentru activitate de videochat de acaså/ studio, pentru mai multe informa¡ii Carmen. Ai nevoie de bani? 400 $ garantat; 0762.932.249 http://www.facebook.com/profile.php?id=1 0000114776 284. COLABORARE pentru doamne, domni¿oare comunicative, în domeniul publicitate - marketing. Programåri între 10.00 - 18.00; 0734.277.017/ 021.315.15.33

companie intimå cer si ofer seriozitate, clientelå formatå, colectiv super ok, comision 50% program flexibil, condi¡ii excelente, fara intermediari, castig garantat plata la zi, 2.000 {; 0785.070.756

304. COLEGÅ de apartament pt. companie intimå, vârsta minim 18 ani comision 50 %, plata zilnica, apartament super lux, ofer ¿i cazare daca este necesar, Dana, 0733.713.653 305. COLEGÅ de apartament pt. masaj erotic ¿i companie intimå. Locatie ultracentralå, conditii de lux. Cer ¿i ofer seriozitate, urgent, 0786.290.250 306. COLEGÅ de apartament sau colege,

masaj erotic si companie intimå, comision 50% plata la fiecare client, preturi intre 150-400 ron in functie de fata, paza asigurata (cu contract), clientela formata de doi ani, doar fete dragute, 3.500 {/ lunå; 0769.464.484 307. COLEGÅ de apartament, pentru companie intimå domnni generosi locatie centrala, pentru provincie ofer cazare, comision 50, varsta minima 18 ani, relatii la nr, Carla, 150 L; 0765.926.087

308. COLEGÅ de camerå maturå, seriosa

pt companie intima cu varsta intre 25-45 ani plata pe loc la comision de 50%. Poate fi si cu cazare; 0720.563.410

309. COLEGÅ draguta, prezentabila pt colaborare escorta si companie intima , venituri mari , locatie discreta, 50% pe loc, se ofera cazare daca vrei, conditi deosebite, 4.000 {; 0728.673.231 310. COLEGÅ draguta, supla cu/ fara experientå, clientela formatå de multi ani, preturi mari, se oferå cazare la nevoie, program flexibil, venituri foarte mari, 50 % pe loc, nu plate¿ti nimic, 4.000 {; 0786.273.685

251. CASIERE /operator telefonic, pt.

285. COLABORARE videochat. Vrei un salariu decent? Te ajutam så iti permiti lucrurile la care visezi. Iti oferim ¿ansa så câ¿tigi 1.500- 2.500 {. Alege så lucrezi intr-un cadru legal, serios ¿i de lux, program flexibil, 2.500 {/ luna; 0767.003.033/ 0733.144.114/ 0754.600.888 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro

CASIERÅ ÎN MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

286. COLABORATOR Service de calculatoare în Bucure¿ti cåutåm colaborator cu experien¡å în reparatii desktop hard/ soft, eventual re¡elisticå. Comision foarte atractiv. Rugåm låsati CV la email; 0728.689.599 cariere.servicepc@gmail.com

253. CASIERÅ la depozit de fructe,

287. COLABORATORI cu auto propriu

313. COLEGÅ pt. companie intimå cu minim experien¡å, comision 50 % din prima zi, clientelå formatå, locatie centralå (accept si provincie, posibilitate cazare) sau program ofer si doresc seriozitate maximå, Alina; 0785.158.998

288. COLABORATORI distribu¡ie pli-

314. COLEGÅ, Alina cautå colegå de apartament pentru masaj, companie intimå, posibil cazare, comision 50%; 0761.836.607

250. CASIER, lucråtor platformå (alimen-

tat ma¿ini), Afuma¡i (Doraly), benzinårie Petrom, angajeazå; 0733.937.088 pizzerie cu livrare la domiciliul zona Berceni; 0749.998.129 252.

vânzåtoare angro, angajåm; 0724.151.599/ 021.369.07.36

254. CASIERÅ vanzatoare servire clien¡i pt. restaurant fast food loca¡ia din Mall Liberty, interviuri L-V orele 15-18, conditii de munca excelente, angajare imediatå; 0754.054.988

CAUT colegå de apartament pentru companie intimå ¿i masaj, peste 18 ani, condi¡ii de lux, comision 50%, ofer cazare, provincie; 0761.836.607

255.

256. CEASORNICAR, pentru ceasor-

nicåria din Bd. Carol; 0735.832.255 257. CIOBAN serios, ofer condi¡ii de

cazare deosebite; 0722.538.044

pentru montaj antene satelit în Bucure¿ti. Cerin¡e: cuno¿tin¡e minime tehnice ¿i scule, exemplu: borma¿inå, chei, câ¿tiguri 1.200 - 3.000 L; 021.242.22.80/ 0758.091.985/ 0764.237.743 ante cutiile po¿tale sau stradal. Program flexibil 021.322.87.84 289. COLABORATORI pentru distribu¡ie pliante. Program flexibil, venituri avantajoase. Vârsta de la 20 ani, inclusiv pensionari. Interviul va avea loc luni 10.01.2011, ora 17 la Teatrul Foarte Mic, Pia¡a Rosetti; 290. COLABORATORI, partener Romt-

elecom angajåm colaboratori cu auto propriu pentru montaj antene satelit. Câ¿tiguri avantajoase; 021.242.18.16/ 021.242.22.88/ 80

311. COLEGÅ dragu¡å, suplå ¿i foarte serioaså cu aspect fizic placut pt escorta si companie intimå, clientelå formata, preturi mari, se ofera cazare daca este nevoie, central, 50% nu platesti nimic, 4.000 {; 0786.273.685 312. COLEGÅ pentru companie intima cu

comision 50%, clienti formati, aspect fizic placut, program flexibil, cer si ofer foare mare seriozitate banuti se fac promit, pupici astept tel.; 0767.000.367

315. COLEGÅ, doamnå, 42 de ani, caut

colega cu varsta 30-45 ani pentru a lucra in domeniul companiei intime. Cer si ofer seriozitate; 0733.764.919 316. CONDUCÅTOR scuter cu scuter propriu pentru livråri ¿i casierå cu experien¡å pentru fast food zona Budapesta. Rela¡ii la 021.335.08.45 317. CONDUCÅTORI auto cu atestat

taxi; 0767.311.744

258. CIRCULARIST cu experien¡å în Pal

melaminat; 0766.416.096/ 0766.412.696

259. CIRCULARIST în PAL melaminat;

0766.412.696/ 0766.416.096

260. COAFEZE (2), o cosmeticianå, o maseuzå, experien¡å minim 2 ani, pentru salon Romanå; 0728.952.532/ 0766.319.917/ 021.317.43.36 261. COAFEZE pentru salon vad foarte

bun, Pia¡a Matei Ambrozie, comision atractiv, carte muncå/ colaborare; 0728.062.898

262. COAFEZE, frizeri, cosmeticianå ¿i manichiuristå - pedichiuristå pentru Salon Antonyo; 0723.295.534

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

7

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

LOCURI DE MUNCÅ 375. COVRIGARI, fete sau båie¡i cu

tru fabricå confec¡ii damå, tineret, în condi¡ii f.avantajoase; 0761.324.477

CURSURI. ªCOALA COAFOR CRYS-BEAUTY ORGANIZEAZÅ CURSURI CALIFICARE: COAFOR, FRIZER, MANICHIURÅ MODERNÅ, DIPLOME ACREDITATE MINISTER, ASIGURÅ PRACTICÅ, EVENTUAL LOCURI DE MUNCÅ; 0727.888.261/ 0764.757.076

378. CROITOREASÅ retusuri in zona

406. CÅLCÅTORESE, curå¡åtorie

experien¡å; 021.240.97.90

376. COVRIGÅRIE Angajam personal

covrigårie - 1 vânzåtoare ¿i 2 ajutoare pentru prepararea covrigilor, salariu motivant, punct de lucru intersec¡ie Gorjului- Militari, program 7 h/ zi -eventual experien¡å in domeniu); 0724.574.094 paulfatu@yahoo.com 377. CROITOR pentru sala de croit, pen-

Ghica Tei; 0744.306.630 monica.stanescu@romtelecom.ro

379. CROITOREASÅ, (angajez);

0733.810.388

318. CONFEC¡IONERI cu experien¡å,

ma¿inå simplå, confec¡ii textile, produc¡ie serie, ªoseaua Viilor. Salariu + tichete maså; 021.423.11.39/ 021.424.62.93 319. CONFECºIONER cu experien¡å

pentru ma¿inå de tricotat (ma¿inå Stoll) zona Mall Vitan; 0769.689.807

320. CONFECºIONER cu experien¡å pentru triplok ¿i simplå, zona Mall Vitan; 0769.689.807 321. CONFECºIONER textile produs

finit ¿i retu¿uri, angajez. Cunoscåtor al tuturor ma¿inilor de cusut; 0722.317.986

322. CONFECºIONER textile pt. fabricå

confec¡ii. Salariu avantajos; 0724.515.514/ 0730.011.975

323. CONFECºIONER textile, cålcå-

tori, ¿ef forma¡ie cu experien¡å produc¡ie export, salariu atractiv + tichete de maså, zona Republica; 0744.263.366/ 0721.915.949 324. CONFECºIONERE angajåm

urgent zona Vergului. Experien¡å. 0733.502.961

325. CONFECºIONERE calificate, sim-

ple, speciale, cålcat, CTC, pentru firmå confec¡ii zona B-dul Timi¿oara 80; 0724.500.461

326. CONFECºIONERE cu experien¡å

CONSILIER, consilierå vânzåri magazin echipamente sport - agrement, gestiune - contabilitate primarå, englezå; office@mese-biliard.ro 348.

349. CONSILIERI imobiliari cu/ fårå

experien¡å pentru agen¡ie imobiliarå cu sediul în sector 5, se oferå condi¡ii bune de muncå, birou personal, telefon seviciu, pachet salarial excelent; 0763.517.792 350. CONSILIERI imobiliari, salariu +

380. CROITORESE cu experien¡å

pentru atelier de croitorie. Salariu atractiv cu posibilitatea sporurilor, ajungând la 1.000 {; 0768.305.720

CROITORESE cu experien¡å pentru rochii ocazie cap- coadå+ croit, bonus+ salariu 1.500 L; 0761.801.232/ 0727.264.066 381.

comision, ma¿inå servici + mobil, pentru agen¡ie imobiliarå, zonå centralå; 0722.676.540 axabusinesscenter@yahoo.com

382. CROITORESE ¿i maistru croitor pentru fabricå confec¡ii îmbråcåminte în zona Balote¿ti, Otopeni, Båneasa, urgent; 0728.957.877

351. CONSILIERI vânzåri la showroom

383. CUNOSCÅTOARE lb. spaniolå ¿i

tâmplårie pvc Aplast, salariu fix + comision. CV la e-mail; marius.ionescu@aplast.ro 352. CONSILIERI, în domeniul

vânzårilor pt. proiectul în derulare, companie interna¡ionalå cautå. Cei interesa¡i så trimitå CV la; jobfor2011@yahoo.com 353. CONSULTANT asiguråri cu/ fårå exp. +bac superioare oportunitate carierå promovare pe profesionalism trainig, logisticå, venituri substan¡iale fix + comisioane atractive corelate cu eficien¡a activitå¡i full/ part time; 0740.109.309 asig.service@yahoo.com 354. CONSULTANT imobiliar, SBS

minim 3 ani, domiciliul (de preferat) cartierele Drumul Taberei, Militari. Program Luni- Vineri 07- 16, carte de munca, tichete de maså, decontare transport 50 L, angajeazå confec¡ii textile pentru femei zona Metro- Militari 037.402.79.41/ 0748.240.298

Invest, agentie imobiliarå cu sediul în P-¡a Victoriei, recruteazå consultanti imobiliari cu experien¡å, comision intre 50%-70%, publicitate targetatå, colectiv competitiv, super condi¡ii; 0730.169.708 cariera@sbsinvest.ro www.sbsinvest.ro

327. CONFECºIONERE îmbråcåminte,

355. CONSULTANT tehnic vânzåri scule

italianå pt. servicii la domiciliu, cartoman¡ie - astrologie. Asiguråm gratuit cursuri de lb. spaniolå ¿i italianå; 021.227.38.44/ 0752.325.583 384. CUPLURI fete, pt videochat, aspect

fizic plåcut, englezå nivel mediu, conditii avantajoase de muncå program flexibil, comision 50 %-60 %, plata zilnicå sau bilunar, posibila cazare, castiguri garantate; 0766.553.797 385. CUPLURI pentru activitate videochat, experien¡a nu este obligatorie, zona Pia¡a Muncii, venit minim garantat 1.600 $, carte de muncå, posibilitate cazare, detalii la tel.; 0767.211.856/ 0735.394.617 386. CUPLURI pentru studio videochat Atlantic, cu/ fara exp. pentru sesiuni din studiourile noastre, oferim 150 $ bonus la inscriere, comision de minim 50% (1.000 $-4.000 $). Min 18 ani, engleza nivel mediu, 2.500 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

cu experien¡å pentru ma¿inå linearå, zona Cartier 23 August, Antilopa; 0746.084.830/ 0745.540.132

a¿chietoare, permis auto cat. B, preferabil inginer TCM; 0727.038.610/ 0745.458.832

328. CONFECºIONERE liniara, triplok,

uberdek, calcat (confectii dama) Salariul este in functie de experienta si îndemânare (600-1.500), se lucreaza pe operati. Programul de lucru 7.30-16.00. Carte de muncå. Zona Eroii Revolu¡iei; 0765.018.240

356. CONSULTANT vânzåri. Seacret Spa angajeazå tineri ambitio¿i, harnici si dornici de câ¿tig. Program flexibil, salariu motivant + comision, training, contract de muncå ¿i posibilitatea de a lucra aproape de domiciliu; 0755.076.208 cristina.seacretR@gmail.com www.seacretspa.com

329. CONFECºIONERE ma¿ini liniare, triplock ¿i cålcåtorese numai cu experien¡å. Zona Viilor; 0722.598.934/ 0723.645.298/ 0731.003.799

357. CONSULTANºI financiari asiguråri. Venit atractiv, training gratuit, program flexibil; 0724.430.540

387. CUPLURI pentru studio videochat Atlantic, cu/fara experien¡å pentru sesiuni din studiourile noastre, oferim 150 $ bonus la înscriere, comision de minim 50 % (1.000 $ - 3.000 $). Minim 18 ani, engleza nivel mediu., CM, 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

358. CONSULTANºI imobiliari cu/

388. CUPLURI pt activitatea de video

330. CONFECºIONERE pensionare sau

¿omere pentru atelier echipament protec¡ie, zona Dristor; 0723.604.670

331. CONFECºIONERE simplå ¿i cålcå-

toreaså, cu experien¡å, urgent; 0722.243.180

332. CONFECºIONERE Triplok, cu experien¡å, ªura Mare- Eroii Revolu¡iei. 0722.321.565

fårå experien¡å, condi¡ii avantajoase, comision 40 %, pentru Agen¡ie Imobiliarå; 0752.144.194 359. CONTABIL autorizat, cu experien¡å, bårbat/ femeie, program 4 ore/ zi. Domiciliul stabil în Bucure¿ti. CV la e-mail, rela¡ii la tel. 0766.460.428/ 021.210.27.12 ok_company_hr@yahoo.com 360. CONTABIL Brutårie zona Colentina,

333. CONFECºIONERE, croitor (salå

croit), cålcåtor ¿i ¿ef linie, se cere experien¡å, firmå - confec¡ii damå - zona Unirii, angajeazå; 021.230.99.41/ 0722.318.981

Pod Europa, angajeazå contabil, contabilitate primarå ¿i facturare sal. 1.000 L ¿i contabil sef salariu 2.000 L CV la email cu specifica¡ia pentru ce post aplicati; silvacomimpex@yahoo.com

334. CONFECºIONERE, mester, liniara,

361. CONTABIL cu experien¡å min. 5 ani

triplok, uberdek (confectii dama). Salariul este in functie de experienta si indemanare (600-1.500), se lucreaza pe operatii. Programul de lucru 7.30-16.00, zona Eroii Revolutiei, 0765.018.240 335. CONFECºIONERE, pentru atelier confec¡ii, zona Colentina; 0720.490.320 336. CONFECºIONERI cu experien¡å,

confec¡ii damå, decontare abonament, condi¡ii deosebite, zona Sebastian, salarii între 800 - 1.200 L; 0724.913.413/ 0744.217.731 337. CONFECºIONERI imbråcåminte

produse groase pt. femei. Salarii între 800 si 1.100 L brut, plata în acord individual. Acordåm tichete maså ¿i ab. transport, zona Pia¡a Co¿buc; 021.337.15.13/ 0722.430.831 office@conflux.ro 338. CONFECºIONERI îmbråcåminte ¿i mecanici ma¿ini de cusut, angajeazå SC. PASSO COMPANY, ªoseaua Morarilor nr. 1, sector 2 (Poståvåria Românå), metrou Costin Georgian, contract muncå nedeterminat, salariu atractiv, tichete de maså. 0721.460.788/ 021.255.51.10 339. CONFECºIONERI tamplarie PVC in conditii avantajoase pentru sc marioval top srl, producator de tamplarie pvc si aluminiu, CV-uri la fax sau e-mail; 0374.205.193 dana.ciobanu@marioval.ro 340. CONFECºIONERI, pentru ma¿ini

liniare ¿i ma¿ini speciale triplock, iubardack, confec¡ii textile, atelier de croitorie, zona Obor. Suna¡i între orele 9,00 - 16,00; 021.252.04.57 341. CONFECºIONERÅ angajez,

cunoscåtoare toate opera¡iile; 0761.631.023

342. CONFECºIONERÅ cu experienta

liniara triploc pentru atelier croitorie retus, rog seriozitate, salariu atractiv, cm, zona Gara Basarab, 1.500 L; 0723.239.839 343. CONFECºIONERÅ în simplå ¿i triplock, ªoseaua Viilor; 0761.920.999 344. CONFECºIONERÅ, atelier

croitorie angajeazå confec¡ionerå la ma¿ina triplock ¿i liniarå, sect3; 0767.828.612 345. CONSILIER juridic cu experien¡å minim 3 ani, pentru Revolt. Pentru selec¡ie trimite¡i CV la e-mail sau tel; 0721.275.701 office@revolt.ro 346. CONSILIER vanzari, companie multinationala formeaza consilier vanzari, cerinte: minim studii medii, seriozitate, dorinta de castig si de carierå; 0743.598.868 cv.jobscenter@yahoo.com 347. CONSILIER vânzåri pt. showroom

tâmplårie pvc; 0755.112.212

pentru firmå de contabilitate, zona Tineretului, condi¡ii atractive; 0723.329.401 362. CONTABIL, ¥n cadrul dezvoltårii

activitå¡ilor sale, Primat Gold (ªos. Odåii 193-195, pod Otopeni) angajeazå: contabil, contabilitate primarå, agent/ consiier vânzåri, operator facturare. Persoanele interesate sunt rugate så trimitå CV-ul men¡ionând postul dorit la fax sau e-mail; 021.352.00.24/ 021.352.00.22 office@primatgold.ro 363. CONTABILÅ pentru contabilitate primarå cu experien¡å, cunoscåtoare a programului CIEL; office@liderpan.com 364. CONTABILÅ SC L&C Cont Expert

Provider SRL angajeazå contabilå. Cerin¡e: abilitå¡i de organizare, comunicare - cuno¿tin¡e temeinice operare documente contabile - experien¡å minimå 2 ani; loredana.rusu@bestconsulting4you.ro 365. COSMETICIANÅ cu experien¡å

pentru salon Pantelimon - Delfinului; 0733.746.880

366. COSMETICIANÅ Mystique Salon, Spl. Unirii, nr 9, Pope¿ti-Leordeni, complex Confort City angajeazå cosmeticianå cu experien¡å. Pentru detalii; 0766.443.211 mystiquesalon@gami.com 367. COSMETICIANÅ pt salon de lux,

zona Calea Mosilor, clientela formata, angajeaza urgent cosmeticiana. Experienta in domeniu, seriozitate, profesionalism, aspect placut, atitudine pozitivå; 0744.499.555 nutibratu@yahoo.om 368. COSMETICIANÅ ¿i manichiuristå-

pedichiuristå cu experien¡å, pt. salon zona Militari. Ofer procent 40-50%; 0766.210.044 369. COSMETICIANÅ, coafezå, frizeri¡å,

pentru salon modern, Militari; 0722.462.671

370. COSMETICIANÅ, cu experien¡å,

zona P-¡a Alba Iulia (B-dul Decebal), angajez; 0721.279.156/ 0766.538.050 371. COSMETICIANÅ, frizer, coafezå

(cu clientelå, ofer procentaj avantajos), sector 4; 0745.403.093/ 0724.817.514

COSMETICIENE CU EXPERIENºÅ, CLIENTELÅ FORMATÅ, CITY MALL, PIAºA MOGHIOROª, BERCENI, DOROBANºI, OBOR; 0725.528.833 olimpia_campean@yahoo.com 372.

373. COVRIGAR - modelator, patiser cali-

ficat, angajez, zona Constructorilor, Crânga¿i; 0732.035.083/ 0727.084.782 374. COVRIGARI cu experien¡å pentru

covrigårie zona Prelungirea Ghencea. Program flexibil, salariu atractiv, mediu de lucru primitor! Preferabil cu domiciliul in sector 5 sau 6, 1.000 L; 0721.304.499/ 0724.649.916/ 0768.504.698 universalravcom@yahoo.com

405.

chimicå angajeazå cålcåtorese textile ¿i calandru, cu experien¡å; 021.210.11.19 407. DACÅ e¿ti o domni¿oarå tânårå, fårå

inhibi¡ii, cu aspect placut suna la numarul de mai jos si iti oferim un loc de munca placut, bine platit, posibilitati cazare, program flexibil. Salon masaj, 0722.894.002 408. DANSATOARE exotice ¿i ani-

matoare pentru Night Club Labirint, urgent. Rog seriozitate; 0731.079.990/ 0765.189.330 409. DANSATOARE ¿i damå de com-

panie, salariu atractiv, pentru Night Club; 0767.293.322/ 0722.775.361

410. DANSATOARE, animatoare ¿i

maseuze pentru club noapte VIP central, zona Doroban¡i, condi¡ii excelente, câ¿tig substan¡ial, nr. tel. 0766.552.120/ 0724.436.447 411. DANSATOARE, banii î¡i lipsesc,

schimbå-¡i via¡a, angajeazå-te la Cindi ca dansatoare, simte diferen¡a; 0722.237.396

412. DIRIGINTE de ¿antier cu experien¡å

lucru Romtelecom, pentru lucråri Telecomunica¡ii în Bucure¿ti, salariu 1.200 L; 0731.438.136/ 0731.313.108

DISPECER FIRMÅ PAZÅ, EXPERIENºÅ, ATESTAT, CUNOªTINºE CALCULATOR, TURE; 021.230.68.63

413.

414. DISPECER Tir. Casa de expedi¡ii de

transport interna¡ional angajez dispecer Tir cu experien¡å in domeniu; 0722.288.215 serim_trans@yahoo.com

DISPECERE cu atestat ¿i experien¡å în taximetrie angajeazå Tess Taxi; 021.637.00.22

415.

416. DISPECERÅ, cu experien¡å minim 3

ani, domiciliul în Bucure¿ti, pentru societate de pazå ¿i monitorizare. Rela¡ii la telefon, de luni pânå vineri, între orele 7.00 - 17.00; 0721.409.265 417. DISTRIBUITOR pliante. Pentru

mai multe detalii suna¡i la: 0764.372.705

435. EDUCATOARE, grådini¡å particu-

larå angajeazå educatoare calificatå, 1.200-1.600 L, medic pediatru, program negociabil, asistentå pediatrå, tâmplar pentru recondi¡ionare mobilier din PAL. 0732.138.368/ 021.336.60.41

436. ELECTRICIAN auto camioane, cu

experien¡å, condi¡ii bune de lucru, salariu atractiv, rela¡ii la tel., fax; 0749.102.621/ 0749.102.491/ 0749.102.608/ 021.352.19.17 437. ELECTRICIAN autorizat ANREE (angajåm), cu experien¡å, bran¿amente ¿i re¡ele electrice, posesor permis conducere categ. B ¿i C. Preferåm ¿i din provincie, oameni cu bun sim¡ (verticalitate ¿i omenie), sånåto¿i, profesioni¿ti (meseria¿i); 0757.106.011 438. ELECTRICIAN, în construc¡ii,

angajåm urgent; 0735.404.424

439. ELECTRICIENI automatizåri pentru

SC Isovolta SA, societate cu capital austriac, producåtoare de materiale electroizolante. Cerin¡e: calificare electrician, experien¡å în automatizåri industriale minim 10 ani. Rela¡ii la: 031.030.12.30

jeazå tehnician service case de marcat, cerin¡e: cuno¿tinte electronicå, operare PC, limba englezå niv. mediu, obligatoriu permis conducere cat. B (vechime). CV la mail; 0744.539.575/ 0745.054.284 office@servicedatecs.ro www.servicedatecs.ro

397. CUPTOR de pâine pe vatrå dorim colaborare cu distribuitori produse de panifica¡ie ¿i patiserie sau ¿ofer cu re¡ea de distribu¡ie; 0767.675.039/ 0767.675.035 398. CURIER pensionar cu auto propriu angajez. Domiciliul în sect 4 sau 5 constituie un avantaj 0723.663.215/ 0740.663.215 399. CURIER, SC angajaza ¿ofer cu

experien¡å, luni - vineri: 09:00 - 18:00 CM. Rugam doar persoane interesate, zona Fundeni. Curriculum vitae pe mail, 800 L; 031.323.68.01 valentin.ionita@wbss.ro www.wbss.ro 400. CURIERI pede¿tri în Bucure¿ti ¿i

Pope¿ti Leordeni angajeazå Total Post Services; 021.311.32.51/ 021.232.15.75/ 0732.222.672 401. CURSURI bucåtar, ospåtar,

vânzåtor, avizate Ministerul Muncii, asistent manager, contabil, posibilitate angajare; 0727.140.245 restaurant.adam@gmail.com www.meniurevelion.ro 402. CURSURI de calificare, Asocia¡ia Terra School, diplome recunoscute în UE, ospåtar, bucåtar, barman, brutar- patiser, vânzåtor mårfuri alimentare, plata în rate; 021.252.62.52/ 0723.550.883/ 0765.935.616 403. CURSURI de calificare, Terra School, diplome recunoscute în U.E., ospåtar, bucåtar, brutar-patiser, vânzåtor mårfuri alimentare, barman, plata în rate; 021.252.62.52/ 0723.550.883/ 0765.935.616 404. CURSURI masaj, formator profe-

sional organizez cursuri masaj, reflexoterapie, diplome Min. Muncii ¿i Min. Educa¡iei; 0745.826.655/ 0726.418.541

470. FETE casieri¡e pentru supermarket

zona ªtefan cel Mare, urgent; 0768.936.644

471. FETE comunicative ¿i drågu¡e pt masaj erotic, urgent salon de lux cu experien¡å angajeaza urgent maseuze conditii foarte bune, suna pt interviu, te asteptam in echipa noastrå, 3.000 {; 0768.938.042

nicative, deschise la noi provocari pt. masaj erotic, oferim contract de munca, comisioane 50 % (vilå lux, central), castiguri garantate, 0763.842.255

442. ESCORTE, dame de companie, maseuze cu aspect fizic placut. Asiguram cazare, comision 50%, numar mare de clienti, siguranta si protectie, conditii de lux, ultracentral, 4.000 {/ lunå; 0734.337.788

salon masaj erotic Seventh Heaven, conditii legale, contract de munca, plata zilnic, procent 50 %, posibilitåti cazare. Locatie de lux, zona centrala. Rog seriozitate; 0765.768.769

443. EXPEDITOR, societate de transport international de marfa si casa de intermedieri transporturi rutiere angajeaza 3 expeditori internationali de preferabili cu portofoliu propriu si cunostiinta utilizare burse, 0760.155.844 office@totalglobaltrading.com.ro

pentru activitate videochat, comision 60 %; 0762.732.035

444. EªTI naturist convins, colaborare avantajoaså promovând sånåtatea, 2 h/ zi; 0766.532.080/ 0720.042.316/ 0732.932.167 445. FAMILIE, (so¡-so¡ie), pentru preluare

gestiune la magazin alimentar ªos. Pantelimon 98-110; 021.250.20.92/ 0751.077.044

446. FATÅ aspect fizic plåcut, curatå, drågu¡å, fårå obliga¡ii, fårå prejudecå¡i, familie cautå pentru petrecerea timpului liber, distrac¡ii, petreceri, etc. Salariu atractiv; 0760.136.388

472. FETE cu aspect fizic placut, comu-

473. FETE cu sau fara experienta pentru

474. FETE cu sau fårå experien¡å,

FETE CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, BONUS ANGAJARE 100- 150 {, ZONA CENTRALÅ, LUX, PROCENTAJ DE P¢NÅ LA 70 %, V¢RSTA MINIM 18 ANI ªI CUNOªTINºE MEDII LIMBA ENGLEZÅ, PROGRAM FULL/ PART TIME; 0769.331.027/ 0730.492.115 475.

476. FETE cu/ fårå experienta pt videochat din studio sau de acasa, minim 18 ani, englezå mediu, lux, ultramodern, locatii centrale oferim cazare, comision 5070%, bonusuri. Plata la zi sau 2 saptamani, 3.000 $; 0763.145.694/ 0721.795.191/ 0768.317.602 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.enjoy2chat.ro

tru videochat. Câ¿tiguri 100% garantate între 1.000 $- 4.000 $/ lunar. Oferim avans 600 $ din prima zi; 0760.950.085/ 0724.922.841

419. DISTRIBUITORI pliante în cutiile po¿tale din Bucure¿ti. Câ¿tigå cât vrei tu. Plata serviciului garantatå ¿i rapidå. Sunå de L-V intre 10.00-16.00. ¥nscrie-te acum; 0732.545.581

fizic placut, engleza nivel mediu, conditii avantajoase de munca program flexibil, comision 50% plata zilnica, posibila cazare, castiguri garantate; 0766.553.797

torii auto angajåm fete, zona Båneasa; 0788.358.617

478. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

391. CUPLURI pt. activitatea de video chat adult/ nonadult, vârsta minim 18 ani, cunostinte min. lb. englezå, se oferå carte de munca, comision 50-60%, 7 h/ zi, 5 zile/ såptåmânå. Bonusuri lunare ¿i 150 $ cadou, 3.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

396. CUPLURI, fete, pt videochat, aspect

469. FETE Cafenea in incinta unei spålå-

tru studiochat. Program 5-7 h/zi. Oferim salariu fix 1.200 $, procent 50-84%, bonusuri. Avans 700 $. Studiouri în zonele: Obor, Unirii, Universitate, Crânga¿i. Garantåm realitatea anun¡ului; 0731.080.888/ 0762.103.761

418. DISTRIBUITORI pentru sisteme de

395. CUPLURI, buna, vrei sa lucrezi ca model intr-un studio de videochat? Noi iti oferim ocazia de a face rost de bani usor si rapid, poti ajunge usor la 2.000 $ tot ce trebuie sa faci? Suna-ne, e foarte usor, 2.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

FETE ANGAJÅM ¥N CEL MAI NOU STUDIO DE VIDEOCHAT NUMBER 1 STUDIOS, MINIM 18 ANI, ADULT ªI NON ADULT, LOCAºIE CENTRALÅ, INTIMITATE, LUX, COMISION MINIM 60 %+ BONUS LA ANGAJARE 100 {, SALARIU MEDIU 800 $, VÅ AªTEPTÅM; 0769.331.027/ 0730.492.115

477. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

390. CUPLURI pt. activitatea de video chat adult/ nonadult, varsta minim 18 ani, cunostinte min. lb. engleza, se ofera carte de munca, comision 50-60%, 7 h/ zi, 5 zile/ saptamanå, bonusuri lunare si 150 $, 3.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

394. CUPLURI videochat, cupluri 7 h/ zi, 5 zile/ sapt., se lucreaza in ture, sunt necesare cunostinte minime de lb. engleza, min. 18 ani. Plata la fiecare 2 sapt., 2.500 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

tral; 021.319.72.57/ 0724.388.686

468.

441. ESCORTE, dame de companie, maseuze cu aspect fizic placut. Asiguram cazare, comision 50%, numar mare de clienti, siguranta si protectie, conditii de lux, ultracentral, 4000 {/ luna; 0734.337.788

389. CUPLURI pt activitatea de video chat adult/ nonadult, varsta minim 18 ani, cunostinte min. lb. engleza, se ofera carte de munca, comision 50-60%, 7 h/ zi, 5 zile/ sapt. Bonusuri lunare si 150 $ cadou la inscriere, 3.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

393. CUPLURI pt. activitatea de video chat adult/ nonadult, vârsta minim 18 ani, cuno¿tin¡e min. lb. englezå, se oferå carte de muncå, comision 50-60%, 7 h/ zi, 5 zile/ såptåmânå. Bonusuri lunare ¿i 150 $ cadou; 2.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

firmå catering, ospåtar, bucåtar; 0745.777.296

467. FEMEIE vase pentru restaurant cen-

440. ELECTRONIST, Data Logic anga-

chat adult/ non adult, varsta min. 18 ani, cunostinte min. lb. engleza, se ofera carte de munca, comision 50-60%, 7 h/ zile 5 zile/ sapt. Bonusuri lunare si 150 $ cadou la inscriere, 2.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

392. CUPLURI pt. activitatea de video chat adult/ nonadult, vârsta minim 18 ani, cuno¿tin¡e min. lb. englezå, se ofera carte de munca, comision 50-60%, 7 h/ zi, 5 zile/ såptåmâni. Bonusuri lunare ¿i 150 $ cadou 2.000 $; 0786.325.508 atlanticzencir@yahoo.com

 466. FEMEIE serviciu, operator telefon,

purificare a apei la companie multina¡ionalå. Cei interesa¡i sunt ruga¡i så trimitå CV la adresa de e-mail; jobfor2011@yahoo.com

420. DOAMNE MATURE, RECRUTÅM PENTRU STUDIO VIDEO CHAT, PLATA LA 2 SÅPTÅMÂNI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, VÅ AªTEPTÅM, CªTIGURI MINIME 500 {/LUNÅ; 0786.634.169 421. DOAMNE operatoare PC, program

de birou 8 ore, salariu cuprins între 800 1.200 L, CV la email; 0764.581.618 resurseumane78@yahoo.com

422. DOAMNE sau domnisoare cu varsta

447. FATÅ din Rep. Moldova pentru sec-

retariat, aspect fizic placut, fårå obligatii familiale, sediu central, cu deplasåri, cu sau fårå expierentå, cu posibilitate de obt. permis de muncå, 300 {; 021.336.66.11/ 0720.546.075 office@sykora.ro www.sykora.ro

 FATÅ PENTRU COMPANIE INTIMA CU ASPECT FIZIC FOARTE PLACUT CU SAU FARA EXPERIENTA, OFER 50 % CU TARIF MARE, CAZARE, ABONAMENT LA SALA FITNESS, COAFURA MANECHIURA, SOLAR, PT. MAI MULTE DETALII SUNA SAU BEEP ORI SMS, ROXY, 3.000 L; 0728.532.445 www.sexundfantasy.com 448.

de peste 18 ani, pentru activitate videochat, cunostinte minime de limba engleza sau o alta limba; 0768.504.049/ 0786.023.123 whispers79@yahoo.com



423. DOAMNE si domnisoare minim 18

0733.810.388

ani pentru studio profesional videochat, comision 50%-70%, plata bilunara, carte de munca, posibilitate cazare, conditii exceptionale, cerinte: seriozitate, operare pc, englezå, 1.500 $; 0729.218.208 424. DOAMNE, båie¡i ¿i cupluri pentru studio videochat. Oferim transport, salå fitness, camere individuale, training ¿i bonusuri. Cerin¡e: limba englezå ¿i operare PC nivel incepåtor. Id mess bebstudio2010, 2.500 $; 0786.882.556 bebstudio2010@yahoo.com 425. DOAMNE, domni¿oare ¿i cupluri,

pentru activitatea de videochat, se acordå bonusuri, avans, câ¿tiguri între 800- 3.000 $, contact Ani¿oara; 0765.946.504/ 0732.772.874

449. FATÅ, pt. croitorie (angajez); 450. FEMEI, necalificate pt. gogo¿erie;

0766.337.186

451. FEMEIE (bårbat) pentru curå¡enie,

menaj, så locuiascå în Drumul Taberei; 021.440.05.14

452. FEMEIE cusut perdele, cu carte de

muncå; 0723.242.648/ 021 413.43.36

453. FEMEIE de servici. Salon de infrumuse¡are situat la Gara de Nord in incinta hotelului Ibis angajeazå femeie de servici cu experientå, luni-vineri 14-22, sambata 12-20 salariul 600 L; 0721.340.947 454. FEMEIE de serviciu pentru bloc 8 etaje, 2 scåri, angajåm; 0765.441.078

426. DOAMNE, studente, absolvente, minim 18 ani, cunostinte medii de lb. engleza si PC, pentru videochat adult/non adult, asistenta feminina, training asigurat, plata la 2 saptamani, bonusuri in functie de castiguri; 0730.182.203 angel_sweet416@yahoo.com

456. FEMEIE de serviciu, bl. p+10, zona

427. DOAMNÅ care så croiascå rochie de zi ¿i searå ¿i confec¡ionerå pentru caså de modå. Salariu între 1.000 ¿i 1.400 L, zona Foi¿orul de Foc; 0762.693.386

minim 3 ani, preferabil din sect. 1, 2, 3, pentru hotel - restaurant Decebal, salariu atractiv; 0727.110.817

428. DOAMNÅ internå cu experien¡å,

caut pentru îngrijire båtrânå 80 ani, nu merge cu pampers, dependentå de insulinå, la Peco Petrom, Sålaj, sect. 5, salariu 1.500 L; 0723.505.409/ 0769.897.166

455. FEMEIE de serviciu pt. Club La Muse, str. Lipscani 53; 0769.635.493

Ion Mihalache - Str. Nicolae Racotå; 0746.176.773

457. FEMEIE de serviciu, experien¡å

458. FEMEIE îngrijire båtrânå la pat, ofer

cazare, masa, salariu 500 L; 0730.210.550

459. FEMEIE îngrijire doamnå în vârstå în

Bucure¿ti, zona Drumul Taberei, caut; 0720.008.794 stnadriana@yahoo.com

429. DOAMNÅ pentru îngrijire båtrân, eventual oferim cazare; 0764.753.984

460. FEMEIE la vase pentru restaurant

430. DOAMNÅ serioaså pentru îngrijire

461. FEMEIE la vase, restaurant, salariul

copil 1 an ¿i menaj u¿or, preferabil pensionarå, zona Pajura; 0720.714.303

431. DOAMNÅ serioaså, cu experien¡å

maseuzå, pentru salon înfrumuse¡are, foarte elegant, în Titan; 0733.814.616/ 0766.703.351 432. DOAMNÅ, caut femeie îngrijire permanent sau 3/1/3 pe zi, zona Bucure¿ti- Bdul Turda; 021.224.35.03 433. DOI (2) contabili cu experien¡å ¿i 6 vânzåtoare pt. magazin de pâine, pt. fabricå de pâine; 0720.077.692 434. DOMN singur doresc menajerå fårå

obliga¡ii. Eventual ofer ¿i gåzduire, zona Titulescu. Rog seriozitate; 0785.191.787

zona Unirea; 0721.329.164

bun + bonus. Transport asigurat; 0721.146.551

462.

FEMEIE pentru curå¡at legume (angajåm); 0723.654.915

479. FETE cu/ fårå experien¡å pentru videochat. Program 5-7 h/zi. Salariu fix 1200 $, procente 50%90%, bonusuri bilunare. Avans 500 $ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Obor, Universitate, Crânga¿i, Militari. Anun¡ul real 100%; 0768.088.562/ 0732.656.366/ 0744.835.811 480. FETE cu/ fårå experien¡å pen-

tru videochat. Salariu fix 1.0004.200 $ lunar. Bonus 300 $ la angajare; 0727.067.729/ 0767.611.865 481. FETE cu/fårå experien¡å pentru

videochat, oferim salariu fix, procente, bonusuri, concediu odihnå, avans, 1.800 L; 0732.626.084 482. FETE cupluri in orice localitate in vederea colaborarii de acasa pt Enjoy2chat Studio. Cerinte: minim 18 ani, englezå mediu, calculator, internet, webcam. Câstiguri intre 500-2.500 $. Plata la 2 såptåmâni, 0763.145.694/ 0721.795.191/ 0768.317.602 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.amsterdam-club.ro 483. FETE drågu¡e angajåm pentru colab-

orare cu studioul nostru. Oferim comision începând cu 50% + bonusuri, asisten¡å tehnicå non-stop, training gratuit, seriozitate maximå. Trebuie så cuno¿ti limba englezå sau francezå sau spanioalå, cuno¿tin¡e operare calculator nivel minim; 0763.410.614

484. FETE drågu¡e cu sau fårå experien¡å

pentru filme XXX pentru adul¡i, oferim câ¿tiguri substan¡iale ¿i progresive, asiguråm cazare, dacå este cazul; 0763.917.097

485. FETE fotogenice, suple, înalte, pt. reclame, reviste, modeling, castinguri, tv, book foto, calendare, hostess, ¿i secretarå prezentabilå, PC, englezå, studii, sociabilå. serioaså, pentru "Models Agency"; 0769.388.262 486. FETE fårå experien¡å pentru salon

masaj, curs gratuit, rugåm contact cu poze la e-mail, garantat, 1.000 {; masajerotic11@yahoo.com 487. FETE Ilusion masaj e gata. Angajåm

fete pt masaj, discretie si eleganta, salonul este situat in fata la Mall Vitan profituri f. avantajoase, 70% pt orice fatå, lux, rafinament elegan¡å; 0785.434.522 razvanutzu_90_razvanutzu_90@yahoo.com 488. FETE maseuze, pentru salon de masaj erotic cu sau fara experienta, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientela formata, conditii lux, exclus sex, rugam seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro 489. FETE minim 18 ani pentru salon masaj lux zonå centralå, carte de muncå, comision atractiv. 0763.190.004 office@zenia.ro www.zenia.ro

FETE PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO LUX, LOCAºIE ULTRACENTRAL, PLATA LA ZI SAU LA 2 SÅPTÅMÂNI, CONDIºII DE LUX, PT. FIECARE PERSOANÅ ADUSÅ AI BONUS 200 $ ªI AVANS LA ANGAJARE 100 {; 0786.634.169 490.

463. FEMEIE pentru curå¡enie sediu firmå, 5 zile/ såptåmânå, 8 ore/ zi, carte muncå, salariu, 1.000 L; 0760.179.243/ 0734.959.924

491. FETE pentru companie intimå ¿i masaj erotic, loca¡ie ultracentralå clien¡i forma¡i, câ¿tiguri mari. Ofer ¿i cer seriozitate. Pentru provincie ofer cazare, Alina; 0721.349.311

464. FEMEIE pentru curå¡enie, angajez;

492. FETE pentru masaj erotic, cu aspect

0765.946.504/ 0732.772.874

465. FEMEIE serioaså, fårå obliga¡ie,

pentru bolnav deplasabil, program 18,008,00, 7 zile pe såptåmânå; 0767.502.365

493. fete pentru salon masaj erotic cu/ fårå experientå zona Vitan pre¡uri 100- 300 L ora comision 50% cazare, carte de muncå, plata la zi sau saptamanal castig zilnic 400- 1.200 L garantat nu trebuie så fii fotomodel, 4.000 {; 0769.447.550 494. FETE pentru salon masaj, Bucure¿ti, central, program flexibil, oferim cazare, salariu atractiv; 0736.464.263 495. FETE pentru videochat cu/fårå experien¡å, 100% legal, carte de munca, studio profesional, comision progresiv de la 50 % pana la 80 %, program flexibil, conditii de lux, bonusuri substantiale, 1.000 {; 0752.539.866/ 0728.344.633 bucstudio@yahoo.com 496. FETE pentru videochat, aspect fizic

plåcut, cu/ fårå experien¡å, cuno¿tin¡e limba englezå, vilå centralå, echipament nou, decoruri, AC, comision 60%, bonusuri, plata såptåmânal, program flexibil, condi¡ii lux, echipå tânårå, id mess: elitestudioro; 1.500 {; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com 497. FETE pentru videochat, cu/ fara

experien¡å, aspect fizic placut, limba engleza, vila centrala, echipament ¿i decoruri noi, ac, comision 60 %, plata såptåmânal, program flexibil, id: elitestudioro, 1.500 $; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com 498. FETE pentru videochat, minim 18 ani, aspect placut, comision atractiv, plata la 2 saptamani, program flexibil, asiguram cazare gratis, conditii bune, suport si seriozitate, id studio_belle, 2.000 {; 0726.563.262 studio_belle@yahoo.com 499. FETE pentru videochat. Oferim cazare si salarii cuprinse intre 1.000 si 4000 $ in functie de realizari; 0766.573.423/ 0743.455.958 500. FETE peste 18 ani, angajåm pentru activitate videochat, bonusuri + salarizare excelentå, rog seriozitate, 1.500 {; 0761.548.171/ 0765.540.384 501. FETE pt salon de masaj, Altezza, cu/

fara experienta, locatie centrala (vila lux, Splaiul Unirii, Opera Romana), clientela formata, castiguri substantiale, comision zilnic 50, oferim cazare, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro

502. FETE pt studio videochat central, program flexibil, comision 70%, plata zilnica sau bilunar, seriozitate si confidentialitate, nu necesita experienta, bonus pt angajare 100 $, tel., beep, sms, 3.000 $; 0785.391.738 503. FETE pt. masaj erotic si videochat, cu aspect fizic foarte placut nu este necesara experien¡å, a¿tept si din provincie, ofer cazare, conditii de lux, 50-60% comision, abonament la solar, manechiura si fitness, bip sau sms, 3.000 {; 0785.066.191 504. FETE salon masaj erotic, exclus sex,

varsta min 18 ani, aspect fizic placut, cu/ fara experienta, comision 50%+ bonus la angajare, cazare, clientela foarte mare, confidentialitate, salon lux situat ultracentral, prog. flexibil; 0761.802.816 lacrememassage.ro@yahoo.com www.lacrememassage.ro

505. FETE sau cupluri pentru studio videochat pentru sesiuni legale de videochat, plata se face zilnic sau bilunar, carte de muncå; 3.000 $; 021.569.78.51/ 031.416.28.21/ 0728.938.907/ 0768.839.818 506. FETE Studio videochat angajeazå fete, båieti, cupluri in cele mai bune conditii pe site-uri neaccesibile din România, ambient plåcut, seriozitate maximå, discretie totalå, lux, minim 18 ani, lb englezå nu este obligatorie, 1.500 {; 0761.698.546/ 0722.558.545 507. FETE, baieti, cupluri pentru studio

videochat in cele mai bune conditii pe siteuri neaccesibile din tarå, ambient plåcut, locatii lux, lb englezå nu este obligatorie, salariu saptamanal, singuri in cam, seriozitate maximå, 1.500 {; 0768.053.171/ 0732.769.926 508. FETE, baieti, studio videochat, pen-

tru activitate de la studio sau de acasa, conditi minim 18 ani, limba engleza neobligatorie, cunostiinte minime pc, conditii lux, intimitate 100%, plata la 2 saptamani, seriozitate, 1.000 $; 0764.643.167/ 0767.482.274/ 0767.685.500 www.allystudio.cabanova.com 509. FETE, baieti, videochat, fara experienta, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, comision %60, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza, yahoo id: cchat57, 2.000 $; 0731.922.166/ 0769.570.440 cchat57@yahoo.com

FETE, båie¡i cupluri pentru videochat, comision minim 60 % super conditii, locatie ultracentralå (Pia¡a Kogålniceanu) lb. englezå mediu oferim si cerem seriozitate, plata zilnic/ saptamanal/ bilunar, salariu 5002.000 {; 0769.106.114 no.2studios@yahoo.com

510.

511. FETE, cu/ fårå exp. pt salon masaj

ero L-Amour, min. 18 ani, esti dragutå si vrei cistiguri substantiale 50-100 L, plata zilnicå, prog lejer, cazare, vino la noi, parttime/ full, tu vei alege, exclus sex; 0723.100.084 infolamur@yahoo.com www.l-amour.ro 512. FETE, cu/fara experienta minim 18 ani pentru studio videochat central, comision 60%+bonusuri, plata zilnic sau la 2 saptamani, conditii lux, intimitate, program flexibil, neaccesibil Romania, 3.000 {; 0758.873.527 cherry_studio10@yahoo.com http://www.cherrystudio.ro

513. FETE, CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU STUDIO PROFESIONAL, BONUS 200 $ PRIMÅ DE ANGAJARE, PESTE 18 ANI, CUNOªTINºE MEDII DE LB. ENGLEZÅ, LOCAºIE ULTRACENTRAL, COMISION 50-70 %, OFERIM SERIOZITATE; 0786.341.169 514. FETE, doamne, cupluri pentru activi-

tate pe calculator într-un studio videochat, mediu profesional, condi¡ii lux, program flexibil, avansuri, bonusuri, câ¿tiguri între 1.000 - 4.000 $. Persoanå de contact Ani¿oara; 0732.772.874/ 0765.946.504/ 021.266.82.36 515. FETE, maseuze, pentru salon de masaj erotic cu sau fara experienta, program part-time sau full-time, comision atractiv zilnic, clientela formata, conditii lux, exclus sex, rugam seriozitate, zona Rosetti, 3.000 {; 0730.486.249 www.sweetpassion.ro 516. FETE, minim 18 ani, pentru videochat adult / non adult, zonå centralå, asistenta femininå. Se cer limba engleza si cunostinte pc nivel mediu. Oferim mediu de lucru placut, instruire, plata bilunar, program flexibil; 0730.182.203 angel_sweet416@yahoo.com 517. FETE, NON ADULT, RECRUTÅM FETE CU/ FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT NON ADULT. PLATA LA DOUÅ SÅPTÅM¢NI, ULTRACENTRAL, CONDIºII DE LUX, PROCENTAJE ATRACTIVE, BONUSURI, SERIOZITATE, C¢ªTIGURI MINIME 500 {/ LUNÅ, VÅ AªTEPTÅM, OFERIM 150 $ BONUS LA ANGAJARE; 0769.331.027/ 0730.492.115 518. FETE, OFERIM BONUS LA ANGAJARE 500 L FETE, PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, V¢RSTA MINIM 18 ANI, CUNOªTINºE LIMBA ENGLEZÅ, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESIBILE RO, C¢ªTIGURI 1.0003.000 $; 0769.331.027/ 0730.492.115 519. FETE, PENTRU ACTIVITATEA DE VIDEOCHAT, STUDIO EXCLUSIVE GIRLS, PESTE 18 ANI, BONUS LA ANGJARE 500 L, CUNOªTINºE LB. ENGLEZÅ, OFERIM SERIOZITATE, PROMOVARE, SITE-URI NEACCESATE ROMÂNIA, CªTIGURI 1.000 -3.000 $; 0786.634.169 520. FETE, pentru videochat, cu/ fara

experienta, aspect fizic placut, limba engleza, vila centrala, echipament si decoruri noi, ac, comision 60 %, plata saptamanal, program flexibil, id: elitestudioro, 1.500 $; 0762.366.783/ 0731.729.913 elitestudioro@yahoo.com 521. FETE, salon masaj erotic cu/ fara

experien¡a zona Vitan pre¡uri 100-300 L/ora comision 50 % cazare, carte de muncå, plata la zi sau såptåmânal câstig, zilnic 400-1.200 L garantat, nu trebuie så fi fotomodel, 4.000 {; 0769.447.550 522. FETE, studio videochat serios cautå fete ¿i cupluri tineri cu nivel avansat de limba englezå oferim 60% din vânzåri ¿i cerem seriozitate maximå; 0762.802.027

FETE, STUDIO VIDEOCHAT, OFERIM 150 $ PRIMÅ DE ANGAJARE, SERIOZITATE, TRAINING PROFESIONAL, BONUSURI DETERMINANTE, VILÅ ÎN ZONÅ CENTRALÅ ªI CONDIºII LEGALE DE MUNCÅ, ANUNºUL SE ADRESEAZÅ FETELOR CU VÂRSTA PESTE 18 ANI; 0786.634.169 523.

524. FIERARI, dulgheri, zugravi, parchetari ¿i montatori piatra marmurå pentru SC; 0755.523.492 525. FREZOR cu experien¡å în

matri¡erie. Rela¡ii la: 0720.391.348 526. FRIGOTEHNIST pentru service uti-

laje alimentare; 021.350.20.36

527. FRIGOTEHNIªTI cu expe-

rien¡å cuno¿tin¡e brazare ¿i ingineri frigotehni¿ti cuno¿tin¡e dimensionare proiectare ¿i service, angajåm, CV la e-mail: caragut_ergex@yahoo.com

fizic placut, cu/ fårå experienta, cu vârsta minimå 18 ani, forme legale, oferim comision de 50 %, exclus sexul, oferim cazare, Angel's Place, 2.000 {; 0762.028.072 office@angelsmassage.ro www.angelsplace.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


8

10 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ 588. LIVRATOR Restaurant- catering, loc

Otopeni angajeazå livrator/ agent de vânzåri. De preferabil cu experien¡å in domeniul vânzårilor. Pentru detalii rog CV la adresa de mail, 1.500 L; 0766.222.738/ 0766.675.247 georgeddaniel@yahoo.com 589. LIVRATORI cu scuter personal

înmatriculat (cu ore legisla¡ie) sau ma¿inå pentru livrare pizza la domiciliu, experien¡å, zonå centralå; 0753.333.370 590. LIVRATORI cu scuter, livratori cu ma¿inå personalå, pizzari, bucåtari, casieri, båieti/fete pentru împar¡it pliante, Pizza Expert angajeazå; 0768.084.759/ 0731.333.405 591. LIVRATORI, pentru Pizza Domini-

528. FRIGOTEHNIªTI pentru activitate de service în domeniul instala¡iilor comerciale ¿i industriale. Obligatoriu, permis conducere cat. B; 021.345.48.24 529. FRIZER cu experien¡å angajez, zona

Iancului cu Pantelimon; 0768.348.994 530. FRIZER(IºÅ), ¿i coafezå cu expe-

rien¡å de minim 2 ani pentru salon din zona Sålaj, sector 5 (angajez); 0720.043.241

562. HOSTESS, Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up recunoscutå pe plan interna¡ional cautå o persoanå tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pt. postul de hostess. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la tel. sau pe adresa de e-mail, 0731.002.108 info@il-makiage.eu

bun, Pia¡a Matei Ambrozie, comision atractiv, carte muncå/ colaborare; 0728.062.898

563. IL -Makiage vrea så î¡i oferå ¿ansa de a face parte din cea mai bunå echipå de make- up arti¿ti din ¡arå. Alåturå-te acum acestei echipe sunând pentru a putea ob¡ine un interviu la nr. de telefon, sau trimite¡i CV-ul dvs. pe adresa de email, 0731.002.108 info@il-makiage.eu

532. FRIZERI ¿i cosmeticiene cu expe-

564. IL Makiage vrea så î¡i ofere ¿ansa de

531. FRIZERI pentru salon vad foarte

rien¡å, angajez cu carte de muncå, vad format, zona Doamna Ghica; 0724.246.746 533. FRIZERI ¿i frizeri¡e în sectorul V.

Dåm salariul fix sau procent. 0763.023.900

534. FRIZERIºE ¿i coafeze cu expe-

rien¡å, zona Rahova, pentru salon; 0723.423.330

535. FRIZERIºE, coafeze (angajåm),

sector 5; 0722.677.973

536. FRIZERIºÅ cu experien¡å pentru

salon de lux, zona Tineretului; 0744.554.290

537. FRIZERIºÅ cu experien¡å pentru

salon Pantelimon - Delfinului; 0733.746.880

538. FRIZERIºÅ cu experien¡å pentru

salon zona vad (10 ani), sta¡ie metrou+tramvai. Ofer salariu fix. 0727.877.206

539. FRIZERIºÅ ¿i cosmeticianå cu

experien¡å salon D. Taberei; 0762.686.027/ 0722.609.552

540. FRIZERIºÅ, coafezå, manichiuristå

a face parte din cea mai bunå echipå de make-up arti¿ti din ¡arå. Alåturå-te acum acestei echipe sunând pentru a putea ob¡ine un interviu la nr. de telefon sau trimite¡i CV-ul dvs. pe adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 565. INFIRMIERE calificate cu experien¡å ¿i asistente medicale calificate, persoane muncitoare, program 12/24h, carte de muncå, asiguråm gratuit abonament metrou ¿i transport cu microbuz metrou, cåmin ¿i retur+ 3 mese/ zi. Adresa: str. Alexandru Ioan Cuza nr. 28, sat Pipera, linii transport: metrou sta¡ia Pipera, apoi maxi-taxi 445 din fa¡å metrou sta¡ia Piperase coboarå la sta¡ia Vraja Lacului, traversa¡i, acces prin str. Drumul Bisericii sau Decebal. Interviuri mar¡i ¿i joi de la 8,0011,00. duras-diurpaneus80@yahoo.com 566. INFIRMIERÅ intern (24/24), în

provincie, pt. îngrijire båtrân imobilizat la pat, caut, ofer maså ¿i 700 L/lunå; 0723.381.761 567. INFIRMIERÅ pentru cåmin de

båtrâni în Afuma¡i; 0721.964.363

568. INFIRMIERÅ sau asistentå, cu sau

fårå experien¡å, pentru cabinet stomatologic central; 021.314.63.67/ 0744.473.330

preferabil unghii false, Rahova, ture; 0744.811.796/ 0728.912.545

569. INFIRMIERÅ, experien¡å în dome-

541. FRIZERIºÅ, cosmeticianå, angajez

570. INGINER electronist, special-

urgent, zona D. Taberei; 0731.569.982 542. FUNCºIONAR, FUNCºIONARÅ SECRETARIAT, FACTURARE, CUNOªTINºE PC, CONTABILITATE PRIMARÅ, ¥NTOCMIRE ACTE ITM, EXPERIENºÅ DOVEDITÅ; 021.230.68.65

543. FÅRÅ serviciu sau vrei så-¡i måre¿ti veniturile? E¿ti comunicativå ¿i cuno¿ti la nivel mediu o limbå stråinå? Pentru detalii suna¡i la tel. Noi î¡i asiguråm un program flexibil ¿i un câ¿tig minim de 500 {/ lunå; 0768.641.918/ 0735.032.221 544. GENERAL Manager. Companie reprezentantå liderului mondial de lubrifian¡i în Romania cautå general manager cu experienta si rela¡ii pe pia¡å de lubrifian¡i. Limba englezå este obligatorie, Germana este un avantaj; 021.222.82.84 medins@medins2002.ro 545. GESTIONAR brutarie zona Colenti-

na (pod Europa), program 21-08. Pentru interviu este necesar, copie carte de muncå, buletin, cazier judiciar, 1.100 L; 0725.064.062 546. GESTIONAR cu experien¡å anve-

lope, stocuri, eviden¡e, salariu atractiv; 0762.829.608/ 0721.607.786

547. GESTIONAR cu experien¡å pt. fab-

ricå de pâine; 0720.077.692

548. GESTIONAR, anvelope, cu expe-

rien¡a în domeniu, salariu bun, depozit de anvelope sh, baiat serios, cu experienta in domeniu, cafy jr sevice roti, 0762.829.608 549. GESTIONARI cu experien¡å în materii prime ¿i cosmetice pentru Societate produc¡ie, fax. 335.34.77, tel., 335.95.63/ 335.37.63 550. GOLFETTO, caut specialist val¡ar,

val¡uri grâu tip Golfetto-Italia, 1 {/buc; 0722.284.997 sorin_minca@yahoo.com 551. GRAFICIAN editare revista,

machetare, crea¡ie publicitarå; 0720.898.095

552. GRATARAGIU (femeie) pentru fast-

food, Cora Pantelimon; 0721.741.418 553. GRÅDINAR, ¿i bonå internå,

pentru particular. CV-urile se depun la adresa de e-mail; 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com 554. GRÅDINARI, angajeazå The Gar-

dening Company SRL, cu sediul în Bucure¿ti- domeniul de activitate "activitå¡i de între¡inere peisagisticå", în condi¡ii avantajoase. Obligatoriu CV la adresa de e-mail; office@theresg.com 555. GUVERNANTE plåcute iubitoare de

copii, limbå stråinå, experien¡å inclusiv cu nou nåscu¡i, intern, full-time, part-time. CV la email; 0753.914.660 office@guvernante.ro

556. GUVERNANTÅ (2 posturi), cod COR 513102 pentru familie cu re¿edin¡a în Bucure¿ti, sector 5, Bd. Unirii, nr. 15, bl. 3, sc. 23. Cerin¡e: cuno¿tin¡e lb. englezå, CVurile se pot depune la fax, rela¡ii la telefon: 021.211.48.91 557. GUVERNANTÅ, angajez in regim

intern 2 guvernante cunoscatoare limba englezå pentru 3 copii. Ofer cazare si 3 mese pe zi. Salariu. CV pe mail si interviu, 800 L; 0745.304.777 cm.enescu@gmail.com 558. GUVERNANTÅ, angajez in regim

intern 2 guvernante cunoscåtoare limba englezå pentru 3 copii. Ofer cazare si 3 mese pe zi. Salariu. CV pe mail ¿i interviu, 800 L; 0745.304.777 cm.enescu@gmail.com 559. GUVERNANTÅ, cuno¿tin¡e de limba englezå, pentru fatå de 5 ani, zona Tineretului, program de 8 ore, salariul, 1.400 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 560. HOSTESS, animatoare, DJ

(muzicå comercialå/oldies), grafician (part time), specialist IT, sunetist- luminist pentru Club din Bucure¿ti. CV-urile se depun la adresa de e-mail; 0736.915.491/ 0736.915.490 office2010_interviu@yahoo.com 561. HOSTESS, Club Privat angajeaza

hostess de protocol, program redus, salariu negociabil. Caut calitate ¿i tinerete; 0767.678.019

niu, urgent; 0722.524.259

izat controlere, senzori ¿i automatizare, angajåm, CV la e-mail: caragut_ergex@yahoo.com 571. INSPECTOR resurse umane cu ate-

stat pentru Revolt, experien¡a constituie un avantaj. Pentru selec¡ie trimite¡i CV la email sau tel; 0721.275.701 office@revolt.ro 572. INSTALATOR angajeazå în

condi¡iile legii SC Sea România. Cerin¡e: cuno¿tin¡e tehnice temeinice, experien¡å profesionalå min. 5 ani, certificat de calificare; executarea lucrårilor de instalare, montare, reparare, verificare ¿i între¡inere a diverselor piese ale instala¡iei sanitare, de gaze ¿i de încålzire; måsurarea, tåierea ¿i îmbinarea sevilor la unghiul specificat folosind unelte de mânå ¿i electrice. Ofertå: salariu motivant, mediu de lucru plåcut, condi¡ii de lucru normale. Trimite¡i CV fax: 021.410.09.00 office@sea.ro 573.

INSTALATOR cu experien¡å minim 3 ani; 021.350.70.03

574. INSTALATOR instala¡ii tehnico-san-

itare ¿i gaze, califica¡i ¿i cu experien¡å ¿i responsabil mentenan¡å, pentru SC Sousa Pedro Romania SRL. Nr. de contact Dumitru Aurelia; 021.250.54.37 575. INSTALATOR ¿i electrician

autoriza¡i, Societate comercialå cu sediul în Bucure¿ti angajeazå instalator ¿i electrician autoriza¡i, cu experien¡a în activitå¡i de verificare/ între¡inere sisteme ¿i instala¡ii de limitare ¿i stingere a incendiilor. A¿teptåm CV-ul la fax sau e-mail; 021.330.03.35 office@constantart.ro 576. INSTALATORI Dolce, cerin¡e

ma¿inå; 0720.939.630

577. INSTALATORI sanitari ¿i termici,

angajåm, obligatoriu calificare, rela¡ii la tel. între orele 12- 17,30 la 0758.836.300/ 0752.243.327 office@ecolemncasa.ro 578. INSTALATORI, angajåm.

Rela¡ii la nr. de telefon; 0769.691.526

579. JOB opportunities. The American Embassy Bucharest has the following job opportunities, for the New Embassy Compound, located in Baneasa: Electrician (3 positions); Plumber (4 positions); Maintenance Mechanic (2 positions); Multi-Trade Refinisher/ Painter (1 position). Positions are open to Romanian citizens and American citizens resident în Romania. For detailed information about the positions please see the Embassy site: http://romania.usembassy.gov/emb assy/employment.html and submit "Application for Employment Form (DS-174)" or CV directly at Embassy gate (7 - 9 Tudor Arghezi Str., sector 2), or by fax at 021.200.3593, or at the following e-mail address: HRBucharest@state.gov. The deadline for submitting the application is January 17, 2011. Only selected candidates will be contacted; 021.200.35.93 HRBucharest@state.gov http://romania.usembassy.gov/emb assy/employment.html 580. JOB Salon înfrumuse¡are închiriez

um, cu scuter sau ma¿inå personalå. Cerin¡e: atestat legisla¡ie, salariul 600 L/ lunå + comision livråri, cei interesa¡i sunt ruga¡i så sune la nr. tel. 0760.660.967 592. LUCRÅTOARE maistrå pentru ma¿ini industriale lineare, triploc, (specialistå lenjerie intimå) 0728.083.379/ 0728.083.377 593. LUCRÅTOR comercial (fete) pentru

supermarket, angajåm, zona Militari; 0726.110.716/ 021.430.10.86

594. LUCRÅTOR comercial alimenta¡ie

publicå- bufetier, autoservire centralå, program de luni pânå vineri. Necesitå experien¡å ¿i calificare în alimenta¡ie (bucåtar, ospåtar, etc.). Solicitåm seriozitate sarcini complexe; 0730.018.352 office@sorriso.ro 595. LUCRÅTOR comercial cu atestat in

alimentatie publicå si experienta pentru shaormerie; 0762.238.405/ 021.252.52.74 office@liderpan.com

596. LUCRÅTOR comercial pentru

vânzare jaluzele, punct de lucru Carrefour Colentina; 021.668.80.04/ 0726.247.655 office@jaluzele.info 597. LUCRÅTOR depozit pentru

firmå import ¿i distribu¡ie; 0769.225.172

598. LÅCÅTUª mecanic, electrician

automatist pentru instalare, între¡inere sisteme automate, închidere u¿i industriale, pentru SC din grupul de companii Histria, cerin¡e: experien¡å 5 ani, oferim pachet salarial atractiv, carte de muncå; 021.242.26.94/ 0722.381.704 599. LÅCÅTUª mecanic. Firmå prducå-

toare de serve¡ele angajåm låcåtu¿ mecanic pentru utilaje industriale, preferabil cu domiciliul in sectorul 4. Relatii la telefon între orelele 9.00-16.00; 0728.879.426

584. LINIAR cu experien¡å Romtelecom,

pentru lucråri Telecomunica¡ii în Bucure¿ti, numai cu experien¡å, salariu bazå 1.000 L; 0731.438.136/ 0731.313.108 585. LIVRATOR auto cu experien¡å, dispecerå supervisor sector.1 angajåm urgent 0734.140.400 excedentbucuresti@yahoo.com 586. LIVRATOR cu ma¿inå personalå

inclusiv dubi¡e, pentru livrare pizza la domiciliu; 0721.850.689

587. LIVRATOR cu ma¿inå person-

alå, pentru firmå particularå; 021.348.34.59/ 0722.659.755

629. MASEUZE pt masaj erotic, conditii

660. MENAJERÅ cu program de 9 ore

de luni pânå vineri, harnicå ¿i serioaså, pentru vilå în Ciorogârla, experienta in cresterea copiilor constituie un avantaj, 0745.094.165 gabriela.ciornei@superamuzant.ro

686. MODELE, casting modele feminine pt poze si filme erotice care nu apar in tara. salarizarea cuprinså intre 2-6.000 {. Trimite cateva poze sugestive pe mail sau contact pe yahoo mesenger. id mesengerxcast, 6.000 {; xcast@yahoo.com

661. MENAJERÅ internå. Rela¡ii la tele-

687. MODELE, Enjoy2chat Studio anga-

fon; 0761.397.500/ 0731.922.139

662. MENAJERÅ SC Micii Campioni

SRL- bazin de înot pentru bebelu¿i. Cerin¡e: persoanå activå, cu experien¡å, aspect fizic plåcut, punctualå, zona Bucure¿tii Noi, sect 1; 021.668.76.97/ 0722.310.052 info@miciicampioni.ro www.miciicampioni.ro

deosebite, daca ai intre 18 si 25 ani, esti draguta, comunicativa si vrei sa castigi bine, te asteptam la interviu, zona Unirii, salon de lux cu experienta si clientela formata, 3.000 {; 0734.704.229

663. MENAJERÅ tânårå, nefumåtoare, pentru birouri zona Militari, salariu 50 L/4 ore 0765.559.804

630. MASEUZE salon masaj erotic

experien¡å, curå¡enie ¿i gåtit,10 ore sau internå, 1.500 L; 0742.360.223

Amnesia angajeazå, 100 % legal, fete cu aspect fizic plåcut, minim 18 ani, cu/ fårå experien¡å, salariu atractiv; 0768.282.201

664. MENAJERÅ vilå, cu

Bra¿ov; 0745.516.524

MASEUZE ¿i reflexoterapeute cu sau fårå experien¡å angajåm pentru cabinet medical; 0723.527.262 MASEUZE ¿i secretare cu/fårå experien¡å angajeazå salon masaj erotic Unirii, condi¡ii legale, 1.500 {; 0767.327.302 634.

635. MASEUZE, Plaisir Massage angajeazå pentru cel mai luxos ¿i rafinat salon din Bucure¿ti, cazare gratuita in conditii excelente, comision intre 70-100 L/client, plata la zi, suna si nu vei regreta; 0723.222.666 rezervari@plaisir.ro www.plaisir.ro

688. MODELE, fete pentru videochat, minim 18 ani, aplicå acum, procent 60% din încasåri, bonusuri, training, 500 { minim garantat, zone centrale, condi¡ii lux, program flexibil, ID envymestudio; 0725.829.585/ 0763.861.457 www.envymestudio.ro 689. MODELE, recrutåm modele pentru

videochat, ofertå unicå: salariu 1000 $ necondi¡ionat de target; 0760.357.692/ 0731.214.102

666. MENAJERÅ, 8 ore, vilå Corbeanca,

690. MODELE, videochat Unirii angajeazå modele videochat (fete) minim 18 ani, cuno¿tin¡e eglezå/pc. Salariu procentual, 60-80%, plata la zi, såptåmânal, bilunar. Bonus 200 L la angajare/ program 40 h/ sapt. Salariu minim 1.500 {; 0765.011.025 liwioo@yahoo.com

Båneasa, Paradisul Verde; 0786.414.696 urgent; 0724.949.210

632. MASEUZE stilate cu/ fårå experien-

633.

jeazå fete cu/ fårå experien¡å din studio sau de acasa, zone centrale (Tineretului, P-¡a Victoriei), minim 18 ani, engleza mediu, comision 50-70%, bonusuri, cazare, plata la zi sau 2 såptåmâni, 3.000 $; 0763.145.694/ 0721.795.191/ 0768.317.602 enjoy2chat_angajari@yahoo.com www.enjoy2chat.ro

665. MENAJERÅ ¿i bonå pt. vilå Pipera,

631. MASEUZE salon masaj erotic pt.

ta, plata zilnic, condi¡ii legale de muncå, colectiv plåcut, castiguri substan¡iale, program flexibil, eventual cazare, clientelå formatå (peste 20 masaje/ zi), exclus sex, 4.000 {/luna; 0766.577.559/ 0732.493.801 excessmassage@yahoo.com www.excessmassage.ro

båaieti, bonusuri plata la 2 såpt., site-uri neaccesibile in Ro, confiden¡ialitate, seriozitate maximå câ¿tiguri intre 1.000- 3.000 {/ luna zona Båneasa pot fi contactat non stop, 1.000 {; 0767.033.330 razvan_is_crazzy@yahoo.com

667. MENAJERÅ, angajåm, Universitå¡ii,

8 ore/ zi, de luni pânå vineri, 1.300 L; 0724.096.616/ 0735.157.862

668. MENAJERÅ, angajåm. Curatå, dis-

cretå, cu experien¡å în domeniu, care poate oferi recomandåri, de preferin¡å din zona Berceni sau ªos. Giurgiului; 0762.211.647

669. MENAJERÅ, cu experien¡å, cåutåm

urgent, vilå cu un etaj, program de 8 ore, de luni pânå vineri, zona Avia¡iei, salariul, 1.600 L; 0767.967.243/ 0769.529.965 670. MENAJERÅ, cålcat, spålat, menaj,

caså particularå; 0760.544.499

671. MENAJERÅ, disponibilå la program

de luni - vineri între orele 9.00 - 19.00, nefumåtoare, preferabil cu recomandare, cinstitå, care så ¿tie ¿i så gåteascå; 021.318.27.82/ 0371.170.760/ 0723.588.593

672. MENAJERÅ, experien¡å, 8 ore, Bucure¿ti - Parc Bazilescu, Sebastian, urgent, 1.000 L; 021.310.74.03

691. MONTATOR ascensoare cu expe-

rien¡å 0723.285.233

692. MONTATOR ascensoare cu expe-

rien¡å; 0723.285.233

693. MONTATORI, Demontatori, recep¡ioner service (coordonator cuno¿tin¡e AUDATEX), pregåtitori vopsitorie auto; 0786.103.556 694. MUNCITOR hala Obor, pescårie, angajez; 0769.327.164 695. MUNCITOR necalificat pentru

debarasat mese, curå¡enie, încårcat descårcat marfå angajeazå pt. restaurant in zona Leu Apaca, preferabil cu domiciliul aproape; 021.316.89.89 expres_olimp@yahoo.com

rien¡å; 0748.212.091

MAISTRU, pentru rectificat motor- chiuloasåvibrochen cu experien¡å în domeniu ¿i atestat pentru SC Oto Dem SRL; 021.335.07.72/ 0734.811.215

700. MUNCITORI califica¡i amena-

jåri interioare, în condi¡ii salariale bune; 0744.753.931 701. MUNCITORI califica¡i ¿i necalifica¡i

pentru lucråri in toatå ¡ara. Salariu minim 1.500 L + bonuri de maså; 0740.842.854/ 0754.632.676

702. MUNCITORI califica¡i, sudori, låcå-

tu¿ mecanic, electricieni, cu experien¡å; 0741.011.450/ 0748.847.151

pentru firmå de catering angajam 0762.221.108

604. MANEJERÅ cu experien¡å eventual

limba englezå pentru zona Pipera; 0747.250.000

605. MANICHIURISTÅ - pedichiuristå, salon Cyo's cu vad, zona Stadion Na¡ional (Lia Manoliu) angajeazå cu CM 021.324.88.34/ 0765.245.425 606. MANICHIURISTÅ Angajåm urgent

manichiuristå- pedichiuristå cu experien¡å pentru salon cu vechime ¿i vad zona Calea Cålåra¿ilor; 0740.062.396/ 021.322.22.20 frizeru81@yahoo.com 607. MANICHIURISTÅ aplica¡ii unghii

false, între¡inere corporalå, aparate Rowe ¿i masaj cu experien¡å, salon Baba Novac; 0766.653.968 608. MANICHIURISTÅ cu experien¡å

angajez urgent (obligatoriu unghii false), cosmeticianå; 021.344.24.81/ 0727.441.237 609. MANICHIURISTÅ cu experien¡å

pentru salon Pantelimon - Delfinului; 0733.746.880

610. MANICHIURISTÅ cu experien¡å,

cu carte de muncå, pt. salon de înfrumuse¡are zona Bucur Obor. Rog seriozitate; 0763.733.273/ 0745.280.495 611. MANICHIURISTÅ experien¡å 2 ani

så punå unghii false, angajez, Pia¡a Progresul; 0722.396.224

612. MANICHIURISTÅ pedichiuristå cu

experien¡å pentru salon zona M Bravu, urgent, salariu fix sau procent 45% + cm; 0721.321.718/ 0765.380.186 613. MANICHIURISTÅ Salon de infru-

703. MUNCITORI cu experientå pentru 636. MASEUZE, salon ultracentral

673. MENAJERÅ, prietenå, menaj

MASEUZÅ cu aspect fizic plåcut pentru Salon Lady Cocquette, salariu fix 1.500 L; 0722.273.227

u¿or, 2 ore, solicitatå doamnå frumoaså, propor¡ionatå, meticuloaså, supercuratå, vârsta medie, stilatå, pentru intelectual singur, 57, generos, a¿tept mesaje cu datele personale, ulterior apelez eu, detalii pentru prietenie citi¡i matrimoniale- titrat, etc., 70 L; 0727.046.820

angajeaza maseuze, specialiste terapii corporale, contract +salariu; 021.321.00.75/ 0723.274.274 637.

638. MASEUZÅ pt. salon masaj erotic, exclus sex, forme legale, comision mare, central. 0724.677.567

MASEUZÅ, salonul Chatte Noire angajeaza maseuza cu sau fara experienta, min. 18 ani, sociabila, educata si 675. MILITARI -Gorjului, angajez punctuala, oferim carte de ospåtåri¡å cu calificare pentru pizzerie, munca, program flexibil si preferabil cu domiciliul în zonå; comision foarte atractiv, full 0732.145.170 time/ part time; 676. MODEL, cauti un loc de munca? 0768.831.656 nu numai ca te angajeaza ca contact@chattenoiremasaj.r LuxuryStudio model videochat pentru salarii medii 1.000 o www.chattenoiremasaj.ro $/ luna dar te si premiaza cu un telefon 639.

640. MAªINISTE calificate ¿i croitori pentru lucru într-un atelier de lux, zona Militari angajeazå firma de încål¡åminte; 0727.378.733/ 0723.007.975 641. MAªINIªTI pentru SC Isovolta SA, societate cu capital austriac, producåtoare de materiale electroizolante. Cerin¡e: studii medii, experien¡å în produc¡ie. Rela¡ii la: 031.030.12.30 642. MECANIC auto, tânår cu experien¡å,

numai båiat serios; 0722.240.772

muse¡are Calea Vitan nr 17 A angajeazå urgent manichiuristå cu experien¡å minim 1 an; 0767.762.944 adesalon@yahoo.com

643. MECANIC auto, tânår dinamic cu experien¡å, serios; 0723.451.171 serviceamfast1@yahoo.com

614. MANICHIURISTÅ zona Brâncov-

644. MECANIC auto. SC Autozone Rapid

eanu, sector 4, coafezå zona Rahova, Teiu¿, numai cu experien¡å; 0723.293.222 experien¡å, pt. salon în zona Militari; 0726.557.873/ 0767.429.759

Service SRL cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, sector 1, angajeazå mecanic auto cu carte de muncå, experien¡å minimå 5 ani; 0754.888.777/ 021.337.00.22 autozone.service@gmail.com www.autozone.biz

616. MANICHIURISTÅ, cosmeticianå,

645. MECANIC camioane cu experien¡å,

615. MANICHIURISTÅ ¿i coafezå cu

"Ganesh", zona Sebastian; 0740.867.361

617. MANICHIURISTÅ, cosmeticianå,

coafezå cu experien¡å part-time, full time, închiriere post de lucru portofoliu clien¡i reprezintå avantaj, pentru Centru înfrumuse¡are Pia¡a Victoriei; 0721.789.041 618. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå, cosmeticianå, coafezå, carte muncå, unitate vechime 10 ani, angajez; 0762.180.822 619. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå,

cu experien¡å, zona Drumul Taberei, pentru salon de înfrumuse¡are; 0725.540.925 621. MANICHIURISTÅ, unghii false,

masaj, electrostimulare, vânzåtoare, angajez; 0762.008.531/ 0723.611.325

622. MANICHIURISTÅ, vechime minim

cel mai bun salariu din pia¡å, condi¡ii bune de lucru, rel. la tel./ fax; 0749.102.491/ 0749.102.621/ 0749.102.608/ 021.352.19.17 646. MECANIC cu experien¡å, tinichigiu,

ucenic, prelucråtor a¿chiere (pensionar), pentru service auto 4 X 4; 0769.401.776 647. MECANIC ¿i electrician auto, cu

experien¡å, ofer ¿i carte de muncå; 0722.542.412/ 0767.717.357

648. MECANICI auto cu experien¡å

angajåm, Energeticienilor, sector 3. 0735.874.690

649. MECANICI auto, condi¡ii bune de

lucru, salariu atractiv, pentru service auto; 0723.217.527 650. MECANICI auto;

0722.393.090

651. MECANICI microbuze ¿i autobuze

angajåm, sector 3. 0766.653.323/ 0727.231.020

3 ani ¿i coafezå/ frizeri¡å, vechime minim 5 ani, pentru salon zona Pia¡a Gorjului, Militari; 0722.277.434

652. MECANICI ¿i fochist angajåm

623. MASAJ erotic, desi este criza noi

653. MEDIC stomatolog cu experien¡å

inca ne descurcam foarte bine si nu reusim sa facem fata solicitarilor, comision 50%, plata zilnica, program flexibil. Clientela formata in 7 ani, te asteptam, 4.000 {/ lunå; 0751.425.257 intim.masaj@yahoo.com www.intimmasaj.ro 624. MASEUR cu experien¡å pentru salon

Pantelimon - Delfinului; 0733.746.880

625. MASEUZE cu sau fara experienta, carte de munca, conditii legale de munca, comision 50%, clientela formata, oferi cazare, conditii excelente de muncå; 0765.815.450 626. MASEUZE cu sau fårå experien¡å pentru salon de masaj autorizat. Calificare la locul de muncå; 021.312.01.02/ 0766.223.255

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

674. MESERIAª pentru execu¡ie si montaj trepte, scåri, placare pardoseli orizontal ¿i vertical cu granit, marmurå, gresie, adresa pt interviu: Calea ªerban- Vodå, nr 22-24, sect 4, Bucure¿ti ora 10.00, l-v, 1.250 L; 0722.933.646 sport_3000_grup@yahoo.com

pentru curå¡åtorie chimicå; 0755.200.033

pentru cabinet ultramodern, comuna Afuma¡i, 30 min de la Bucur- Obor 0723.268.768

mobil, camera web si plasma gratis, te asteptam; 0785.035.606/ 0728.343.903/ 0757.695.830 contact@luxurystudio.ro 677. MODELATOARE gogo¿i ¿i vânzå-

toare, zona Militari, angajez; 0763.107.173

678. MODELATOR covrigi, angajez,

vânzåtoare; 0728.290.334

679. MODELATOR, modelatoare covrigi

¿i gogo¿i, cu experien¡å în domeniu; 0769.698.650

MODELE (BÅIEºI) CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ, E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV, CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ÎN DOMENIU, PENTRU VIDEOCHAT STUDIO, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24 X7, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 681. MODELE (BÅIEºI), CU/FÅRÅ EXPERIENºÅ PENTRU VIDEOCHAT, STUDIO, E SIMPLU, LOCAºII CENTRALE, ECHIPAMENT PROFESIONAL, MEDIU DE LUCRU MODERN, PROGRAM FLEXIBIL, SALARIU PROGRESIV, CU O EXPERIENºÅ DE 7 ANI ÎN DOMENIU, OFERIM TRAINING CALIFICAT ªI SUPORT 24X7, 1.500 {/LUNÅ; 0786.757.490/ 0785.065.607 680.

682. MODELE pentru videochat, cuplu,

tru colaborare, in condi¡ii avantajoase, zona Militari 0723.663.636/ 021.772.75.08

fete, baieti, lezbi, cu lucru din studio sau de acasa, salariu procentual 50-70%, plata la 2 såptåmâni, cerinte minime cuno¿tinte lb. englezå, zona Petre Ispirescu, 2.500 $; 0766.937.337/ 0763.774.735 ybostudio@yahoo.com

655. MEDIC stomatolog;

683. MODELE pentru videochat, se oferå

654. MEDIC stomatolog specialist, pen-

0723.383.250

656. MENAJ, 3 zile/ såptåmânå, 8 ore/zi,

Vitan, avantajos; 021.310.21.14

657. MENAJ, doamna fara obligatii, cura-

ta, calma, disponibila, pentru menaj curent apartament + gatit bine + pregatit copiii pentru/de la gradi, zona Drumul Taberei, 5 zile/sapt. (L - V), h 08 - 20 1.000 L; 0733.983.391

avansuri bonusuri, persoanå de contact Ani¿oara; 0765.946.504/ 0732.772.874 684. MODELE Studio videochat angajez fete, båie¡i, cupluri, cu sau fårå experien¡å, min 18 ani, pentru activitate videochat, conditii de lux. Rog seriozitate; 0762.957.038/ 0748.369.554/ 0720.657.229 studio_live_chat@yahoo.com

724. OPERATORI chimi¿ti pentru SC Iso-

758. PATISER cu experien¡å, Prosper, 13

volta SA, societate cu capital austriac, producåtoare de materiale electroizolante. Cerin¡e: calificare operator chimist, experien¡å minim 5 ani. Rela¡ii la: 031.030.12.30 725. OPERATORI telefonici pentru

Societate Multina¡ionalå Elve¡ianå, pentru activitate de marketing direct produse cosmetice, salariu între 1.300 L ¿i 2.450 L, carte de muncå dacå vorbe¿ti italianå sau spaniolå; 021.310.19.90 726. OPERATORI telefonici, in sectorul

cartoman¡ie, care cunosc limba italianå, nu este importanta experien¡a, munca se face de acasa prin conexiune internet si telefon, 0768.477.631 talpeanurodica@yahoo.com 727. OPRATOR calculator eviden¡å

contabilå pentru SC SMP Berlin SRL, pt. punctul de lucru din comuna Dascålu jud. Ilfov, CV la email, fax: 021.267.30.90/ 0722.809.908 office@smpberlin.ro 728. OSPÅTAR angajeazå restaurant bar.

Rela¡ii la tel: 0734.605.638/ 0734.605.662

729. OSPÅTAR picoli ¿i femeie de serviciu angajeazå restaurant în Pia¡a Domenii; 0727.729.729 730. OSPÅTAR ¿i bucåtåreaså pt. restau-

rant "Crilis", C. A. Rosetti nr. 20; 021.311.37.22

732. OSPÅTAR, bucåtar, ajutor bucåtar,

699. MUNCITORI amenajåri interioare:

603. MANAGER de loca¡ie cu experien¡å

757. PATISER cu experien¡å pentru fabricå pâine, str. Mårgeanului nr. 138, sector 5, interviu zilnic orele 10-16. Rela¡ii tel. 0733.940.183

697. MUNCITOR tran¿ator pescåria

698. MUNCITOR vulcanizator cu expe-

602.

industria alimentarå pentru societate produc¡ie, fax 335.34.77, tel., 335.95.63/ 335.37.63

731. OSPÅTAR, barman ¿i ajutor bucåtar,

Obor, pentru tineri; 0726.254.307

restaurant Calea Floreasca. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831

723. OPERATORI chimi¿ti cu experien¡å

696. MUNCITOR pt. vulcanizare cu experien¡å zona Prelungirea Ghencea, salariu, 1.000 L; 0766.373.214/ 0763.538.669

601. MAGAZIONER (gestionar), pt.

620. MANICHIURISTÅ, pedichiuristå,

583. JOB, vrei un job anti-criza? KGS Studio, noi suntem solutia in 2011, 1.500 L; 0767.436.217 simpatic02002@yahoo.com www.kgs.ro

erotic, zona centralå de lux, carte de muncå; 3.000 $; 0728.938.907

mandåri, harnicå, serioaså, vârstå medie, domiciliatå în Bucure¿ti. 0770.983.382

 685. MODELE Videochat pentru fete ¿i

gresie, faian¡å, glet, zidårie pentru firmå; 021.260.06.00/ 037.117.95.10 www.promot-service.ro

581. JOB, aveti nevoie de bani si nu stiti

model videochat, salarii atractive, conditii lux, ultracentral, bonusuri, chiar mai mult, gratis tel mobil, webcam ¿i plasma, te asteptam; 0785.035.606/ 0728.343.903/ 0757.695.830 contact@luxurystudio.ro

628. MASEUZE pentru salon de masaj

spålat, gåtit, obligatoriu recomandåri; 0723.736.969/ 0758.022.771

659. MENAJERÅ cu experien¡å, reco-

mai importante companii din domeniul panifica¡iei angajeazå pentru Bucure¿ti in condi¡ii avantajoase: låcåtu¿ mecanic între¡inere, cu experien¡å, fax; 021.232.23.01/ 0746.118.878 angajari.panificatie@gmail.com

cu experien¡å, unghii false, zona Aurel Vlaicu; 021.232.06.25/ 0723.130.100

582. JOB, mai bine lucreaza la noi ca

Noblesse Unic- Private Massage & Spa. Vila de lux, ultracentral, clientelå formatå (func¡ionåm din 2004). Program flexibil, condi¡ii de lucru excelente, gratuit ¿colarizare masaj ¿i cazare. Salariul garantat ¿i comisioane avantajoase, plåtite zilnic. 100% legal, carte de muncå. Cerem seriozitate, exclus sex. Ca maseuzå pot lucra fete cu vârsta minim 18 ani. Suntem o loca¡ie complexå ce include masaj erotic, zona spa, bar&lounge. Toate detaliile pe site, pe e-mail sau la telefon (dupå 12.00); 0762.203.222/ 021.211.25.55 contact@privatemassage.ro www.private-massage.ro

658. MENAJERÅ cu experien¡å la cålcat,

600. LÅCÅTUª mecanic. Una dintre cele

punct de lucru manichiurå unghii false ¿i punct de lucru masaj in salon zona Titulescu- Gara de Nord, standarde europene; 0723.380.342 cum sa faceti rost, veniti alaturi de mine pt a tine companie intima d-lor generosi comision 50 % fara nici un bånu¡ in plus, plata zilnica posibilitate cazare; 0761.050.740

627. MASEUZE pentru renumitul

spålåtorie nou înfiin¡atå, cartier Apåråtorii Patriei. Condi¡ii bune. 0726.731.851

704. MUNCITORI necalifica¡i angajez în

construc¡ii finisaje, domiciliu Bucure¿ti. Ofer 50 L; 0722.483.384

705. MUNCITORI necalifica¡i pentru

atelier marochinårie ¿i ma¿inistå cu experien¡å minimå, angajez; 0720.288.910/ 0749.296.659

706. MUNCITORI serio¿i sau/ ¿i familii serioase pentru muncå la solar, în apropiere de Afuma¡i, Ilfov, cazarea incluså, rugåm seriozitate; 0723.196.597 707. MUNCITORI vulcanizare califica¡i ¿i

necalifica¡i, salariu atractiv, rog seriozitate; 0763.309.029 708. MUNCITORI, firmå serioaså

cautåm muncitoriîn domeniul textil Germania ¿i Belgia; 0040786688851 709. MÅCELAR ¿i vânzåtoare cu expe-

rien¡å în domeniul alimentar pentru societate comercialå zona Colentina; 0734.735.013/ 0734.735.015 710. MÅCELAR, vânzatoare, casier (mezeluri-lactate) cu experien¡å. Pia¡a Stråduin¡ei (Cultural); 021.461.03.60/ 0723.165.846

711. NECALIFICAºI cu condi¡ie fizicå foarte bunå, pentru montaj stâlpi telecomunica¡ii ¿i såpåturi, în Bucure¿ti, salariu 900 L; 0731.138.136 712. NECALIFICAºI cu condi¡ie fizicå

foarte bunå, pentru montaj stâlpi Telecomunica¡ii, salariu bazå 900 L; 0731.438.136/ 0731.313.108 713. NECALIFICAºI, cu conditie fizicå foarte bunå, pentru montaj stâlpi telecomunicatii ¿i såpåturi in Bucure¿ti, 900 L; 0731.438.136/ 0731.313.108 office@yannis.ro 714. NISSA angajeazå pentru sec¡ia de

produc¡ie: confec¡ioneri, modelieri ¿i controlori tehnici de calitate. Se cere: experien¡å în industria textilå, îndemânare, precizie ¿i rigurozitate în efectuarea opera¡iilor specifice; Se oferå: condi¡ii salariale avantajoase în func¡ie de performan¡e, un mediu de lucru plåcut; Zona: Pia¡a Iancului, program de lucru: 7,00-15,30. Ne pute¡i contacta la nr. de telefon de luni pânå vineri între orele 9-17,30 sau la adresa de mail; 0372.900.284 office@nissa.ro www.nissa.ro 715. OFER ¿edin¡e de reflexoterapie, gim-

nasticå medicalå ¿i masaj pentru adul¡i ¿i copii, la domiciliu, rog seriozitate; 0727.148.813

cu experien¡å; 0769.698.650

picoli¡å, Restaurant Casa Select, central, zona M. Eminescu - Bd. Dacia. Cerin¡e ospåtar: calificare, experien¡å, limba englezå, aspect fizic plåcut. Cerin¡e bucåtar: calificare, experien¡å, cunoa¿tere bucåtårie româneascå ¿i interna¡ionalå. Toate posturile lucreazå ¿i ture de noapte; 0765.910.609 733. OSPÅTAR, bucåtar, ajutor bucåtar,

picoli¡å, restaurant Casa Select, central, zona M. Eminescu, Bd. Dacia. Cerin¡e ospåtar: calificare, experien¡å, limba englezå, aspect fizic plåcut. Cerin¡e bucåtar: calificare, experien¡å, cunoa¿tere bucåtårie româneascå ¿i interna¡ionalå. Toate posturile lucreazå ¿i ture de noapte; 0765.910.609 734. OSPÅTARI cu experien¡å minim 1

an, angajeazå CityGrill, Centrul Istoric. Rela¡ii Aurel Ciobanu; 0730.711.295

735. OSPÅTARI, barmani, bucåtåreaså, femeie servici, preferabil din zonå, pentru Restaurant Casa Rustic- Berceni; 0726.104.923 736. OSPÅTARI, cu experien¡å, bucåtari, ajutor bucåtar, barman, femeie de serviciu, angajeazå restaurant nou, 0723.130.731/ 0731.731.584/ 0767.287.864 737. OSPÅTARI, fete, cu experien¡å

pentru restaurant; 0724.010.291/ 0762.212.776

738. OSPÅTARI, picoli, bucåtar, ajutor bucåtar, femei curå¡enie, barman ¿i bårbat între¡inåtor loca¡ie pentru restaurant La Ursitoarea. Nr. contact; 0768.672.942 739. OSPÅTARI, restaurant zona parc Izvor angajeazå ospåtari, ajutori bucåtar, ajutor barman, femeie de serviciu, cerin¡e: experien¡å min. 3 ani, CV ¿i carnet de muncå; 0785.375.103/ 0720.259.892 740. OSPÅTARI, salariul între 800-

1000 L, ajutor ospåtar, salariul între 600-800 L, ajutor bucåtar, salariul 800-1.200 L, ¿i spålator vase, salariul între 800-1000 L, program 1 zi lucråtoare - 1 zi liber, restaurant libanez situat în cadrul unui hotel de 4 stele angajeazå, pentru relatii tel.; 0720.955.209 741. OSPÅTARIºE angajeazå Restau-

rant Gallo Nero, Decebal 12; 0726.544.889

742. OSPÅTÅRIºE Barmanite, Ajutor bucatar, fata la vase pentru Restaurant Bucuresti. Cu sau fara experienta, limba italiana sau engleza, studente part time. Str. Principatele Unite nr. 38/40 Restaurant "Il Giardino Segreto; 0756.026.895/ 0758.100.410 info@ilgiardinosegreto.ro www.ilgiardinosegreto.ro 743. OSPÅTÅRIºE cu sau fårå expe-

rien¡å pentru restaurant chinezesc; 021.211.72.50/ 0723.325.038

744. OSPÅTÅRIºE pt. restaurant Calea

Floreasca; 0720.845.794

745. OSPÅTÅRIºE, barman, femeie

la vase pt. restaurant situat pe Calea Floreasca (angajåm); 0785.051.074/ 0727.736.688/ 031.405.05.97

746. OSPÅTÅRIºE, cu aspect fizic plå-

cut, zona Decebal; 0764.360.017

747. OSPÅTÅRIºE, femei serviciu, contabilå primarå, angajeazå restaurant str. Dtru Zossima nr.86; 021.222.72.07/ 021.224.13.80 748. OSPÅTÅRIºE, fårå experien¡å,

Restaurant Stadio; 0730.030.340

716. OPERATOARE cunoscåtoare a

749. OSPÅTÅRIºE, ospåtari angajeazå

717. OPERATOARE telefon pentru firmå catering, Calea Floreasca. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831

750. OSPÅTÅRIºÅ cu sau fårå experien¡å pentru restaurant zonå centralå, vå rugåm trimite¡i CV înso¡it de o pozå la adresa de mail; 0746.795.029 speiceas@yahoo.com

limbi engleze, texte predefinite, texte grilå, Call - center angajeazå, CV la email; 0764.581.618 resurseumane78@yahoo.com

718. OPERATOARE, pentru Neogen Production, pentru activitå¡i de suport online pentru situri de socializare, necesar cuno¿tin¡e engleza, salariu 500 $; 0733.763.269 neogenproduction@gmail.com 719. OPERATOR calculator (preluare

comenzi) cu experien¡å, de preferat cu domiciliul în sector 6, pt. firmå catering; 0758.255.288 720. OPERATOR calculator cu experien¡å, pentru firmå, zona Prelungirea Ghencea. C.V. pe e-mail. Alte informa¡ii la tel. 0722.500.610 ipunct@clicknet.ro 721. OPERATOR call center studente

cuno¿tin¡e calculator ¿i limba englezå de bazå. Salariu minim garantat 200 $. A¿teptåm CV la mail; 350 $; 0731.708.072 office.callcenter@yahoo.com 722. OPERATOR PC cuno¿tin¡e Photoshop ¿i Corel, experien¡a în vânzåri constituie un avantaj. De preferin¡å fete; 0769.255.196

Yellow Bar. Rela¡ii dupå ora 12,00; 0726.924.046

751. OSPÅTÅRIºÅ, barmani¡å cu/ fårå

experien¡å pt. bar, zona 1 Mai. CV la email: playzone.bar@gmail.com 752. OSPÅTÅRIºÅ, ospåtar, picoli¡å,

zona Colentina, orele 12-15, 021.240.30.89/ 0723.420.075

753. PARTENER cu studii ¿i atestat MT pentru deschidere ¿i dezvoltare agentie turism. A¿teptam scrisori de intentie + CV pe mail; vergiliu.andronache@gmail.com 754. PARTENERÅ pentru spectacole cu no¡iuni de gimnasticå sau dans sportiv; 0742.761.618 755. PARTENERÅ tanara, colaboratoare

pentru videochat,indiferent de varsta si de experienta. Daca vrei sa castigi bani usor, lucrand impreuna cu mine 4 ore pe zi, astept sa ma contactezi. Rog seriozitate, 3.000 $; 0763.592.312 cuplutanar25@yahoo.com 756. PARTENERÅ videochat privat (nu

este studio), aspect fizic placut, engleza, peste 18 ani, impreuna cu mine sau separat, ofer cazare si impartire castig, programul il stabilim de comun acord; 0734.504.489 miaraiff@yahoo.com

Septembrie; 0722.368.008

759. PATISER cu experien¡å, Titan, sec-

tor 3; 0724.229.053/ 0720.285.028

760. PATISER si ajutor de patiser, doar cu experienta. Zona Universitate, program o zi cu o zi, sâmbåtå scurta, duminica libera. Relatii la telefon intre orele 8,0015,00; 0721.740.898 761. PATISER, angajez;

0724.671.931

762. PATISER, Patiserie Gogonela anga-

jeaza patiser cu experien¡å. Zona Militari, Bd. Timisoara. Pentru mai multe detalii: 0744.366.562 marius_o77@yahoo.com 763. PATISERÅ patiserie sector 4 anga-

jeazå patiserå cu experien¡å, salariu 1.500-1.700 L; 0732.138.368/ 0728.106.100 764. PATISERÅ, (angajez);

0769.639.805

765. PAZNICI pentru restaurantul Taver-

na Sârbului, salariu 1.400 L; 0727.353.353/ 0721.353.353

766. PE timp de crizå gåsi¡i solu¡ii. Colabo-

ra¡i în timpul liber cu noi. Pregåtire gratis; 0762.751.131/ 0746.649.229 767. PE timpul crizei, gåsi¡i solu¡ii, nu scuze. Sånåtate ¿i bani alåturi de noi; 0728.520.870/ 0760.823.410

768. PENSIONARÅ, fårå obliga¡ii, îngri-

jire u¿oarå, 6 zile program noapte, numai D. Taberei sau apropiere; 0766.257.791 769. PERSOANE agreabile, comunicative, perseverente, convingåtoare, minim studii medii, angajez, rela¡ii la 0725.651.689

770. PERSOANE masculine pentru activ-

itå¡i de deszåpezire în Bucure¿ti. Contact 0758.817.552

771. PERSOANE pt. poståri anun¡uri pe

internet, se poate lucra de la domiciliu; 0762.010.497/ 0730.463.691 symbolcasa@yahoo.com

772. PERSOANE specializate distribu¡ie

catering ¿i pizza; 0724.730.288

773. PERSOANE specializate organizåri

petreceri pentru copii; 0723.000.847

774. PERSOANE, selectåm persoane dinamice, abilitå¡i comunicare, dic¡ie bunå, program flexibil, pentru activitå¡i de secretariat; 0744.491.789 775. PERSOANÅ (specialist), cunoscåtor(oare), pt. înfiin¡area ¿i deschiderea unui studio videochat. Plåtesc serviciul; 0769.388.262 776. PERSOANÅ calificatå în domeniu montaje termopane sau necalificatå, rela¡ii la tel.; 0724.089.736 777. PERSOANÅ calificatå pentru croit ¿i cusut perdele ¿i draperii, zona Pia¡a Romanå; 0767.373.353 778. PERSOANÅ cu experien¡å în gestiune - contabilitate primarå, pentru firmå, zona Prelungirea Ghencea. C.V. la e-mail. Alte informa¡ii la 0722.500.610 ipunct@clicknet.ro 779. PERSOANÅ la sala de croit pentru încadrare, tåiat span ¿i alte opera¡iuni conexe, confec¡ii textile - atelier de croitorie, zona Obor. Preferabil cuno¿tin¡e tipare. Suna¡i între orele 9,00 - 16,00; 021.252.04.57 780. PERSOANÅ pentru îngrijire vârstnic

10 ore sau internå, salariu atractiv; 0726.637.102

781. PERSOANÅ pentru primire pacien¡i

cu cuno¿tinte de calculator angajåm; 021.326.55.96

782. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, cunoscåtoare de limba englezå cu permis de conducere pentru postul de agent imobiliar, companie imobiliarå cu sediul în Drumul Taberei angajeazå; 0723.160.409 783. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu capacitate de a se adapta rapid pt. postul de Marketing Manager la Il - Makiage. Experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu, vå rugåm contacta¡i-ne la telefon sau e-mail; 0731.002.108 info@ilmakiage.eu 784. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dor-

nicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de Marketing Manager, experien¡å în domeniu este necesarå, pentru IL II- Makiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional cautå. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la nr. de telefon sau adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 785. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dor-

nicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de Marketing Manager, pentru Il-Makiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional, experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la telefon sau adresa de e-mail: 0731.002.108 info@il-makiage.eu 786. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de Sales Manager la Il-Makiage, experien¡a în domeniu este necesarå. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la telefon sau e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 787. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de sales representative pt. Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up, recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i- ne la tel. sau adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 788. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de shop assistant pt. Il- Makiage, companie de produse profesionale de make- up, recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i- ne la tel. sau adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 789. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de Shop Assistant, pentru Il-Makiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la telefon sau adresa de e-mail: 0731.002.108 info@il-makiage.eu

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

9

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

LOCURI DE MUNCÅ 790. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dor-

827. PERSONAL Solutions and Consult-

867. SECRETARÅ cu/ fårå experien¡å,

nicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de shop assitant, pentru IL-Makiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional cautå. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la nr. telefon sau adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

ing angajeazå 1 electromecanic (loc. Pope¿ti - Leordeni) cu experien¡å în citirea schemelor electrice ¿i 1 responsabil repara¡ii motoare cu experien¡å în repararea motoarelor de ma¿ini industriale/ camioane. Detalii la; 021.310.48.00/ 0728.063.417

tate primarå, fax, pc, avantaj cei ce cunosc ofertare tamplarie PVC, trimiteti CV-ul la adresa de email: alplastconst@yahoo.com

828. PERSONAL ¿ef turå pentru

791. PERSOANÅ tânårå, dinamicå, dor-

curå¡enie spitale, minim liceu, salariu+bonuri; 0729.387.462/ 021.210.03.77

869. SECRETARÅ recep¡ie, maseuze,

nicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pt. postul de Hostess la IlMakiage, companie de produse profesionale de make-up recunoscutå pe plan interna¡ional. Pentru a putea ob¡ine un interviu, vå rugåm contacta¡i-ne la tel. sau la adresa de e-mail; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 792. PERSOANÅ tânårå, Il-Makiage,

companie de produse profesionale de make-up, recunoscutå pe plan interna¡ional, cautå o persoanå tânårå, dinamicå, dornicå de muncå ¿i cu o capacitate de a se adapta rapid pentru postul de vânzåtor în shop. Pentru a putea ob¡ine un interviu vå rugåm contacta¡i-ne la: 0731.002.108 info@il-makiage.eu 793. PERSOANÅ, urgent, pentru îngrijire

vârstnic, Timpuri Noi, 8 ore/ zi, 1.500 L; 0724.096.616/ 0735.157.862

794. PERSONAL (fete) pentru call center

la societate de consultan¡å; 0726.860.081

795. PERSONAL Alpha Omega Confex-

im fabricå de confec¡ii textile cu sediul in sect. 3 angajazå tehnician textile, controlor calitate pe linie ¿i la final precum ¿i ¿ef de forma¡ie (linie) cu experien¡å. Adresa e-mail; 021.346.88.56/ 0728.220.020 office@alpjaomega.ro office@alphaomega.

829. PERSONAL, daca ai minim 18 ani si

doresti sa faci parte din colectivul salonului nostru, experienta nu este necesarå, trebuie doar sa te simti atrasa de aceasta activitate, clientela formatå. Program flexibil, 2.000 {/luna; 0755.921.994 salon_013@yahoo.com

830. PERSONAL, SC Terra-Nova Construct SRL angajeazå personal serviciul tehnic, cunoscåtor Windev sau Doclib. CV la fax: 021.345.46.16 office@trnc.ro 831. PERSONAL. Firmå specializatå în

fabricarea de ma¿ini ¿i utilaje, cu sediul în Afuma¡i, jud. Ilfov, angajeazå urgent strungari, låcåtu¿ mecanic (cuno¿tin¡e sudurå argon), inginer mecanic, persoanå contact Pîrvulescu Ion, tel. sau e-mail; 0723.984.321 pirvulescuion@gmail.com 832. PERSONAL. Il-Makiage vrea så i¡i

ofere ¿ansa de a face parte din cea mai bunå echipå de make-up arti¿ti din ¡arå. Alåturå-te acum acestei echipe, sunând pentru a putea ob¡ine un interviu la telefon sau trimite¡i CV-ul dvs. pe adresa de email; 0731.002.108 info@il-makiage.eu 833. PICOL livrator scuter (posibilitate

carnet) zona Lacul Tei, Colentina; 0763.494.774

796. PERSONAL Brutårie zona Colentina, (pod Europa) angajeazå, brutar, cuptorist, modelator, se oferå cazare, carte de muncå, salariu avantajos; 0725.064.062

834. PICOLI, bucåtari ¿i ajutori de bucå-

797. PERSONAL cafenea. Angajez pico-

835. PIZZAR cu experien¡å zona Banu

lite cu experienta pentru cafenea in zona Camera de Comert. Relatii la telefon 0757.607.762 termobab.antrepriza@gmail.com 798. PERSONAL calificat (manichiura,

pedichiura, cosmetica, coafor) pentru salon de infrumusetare, zona Baba NovacParc IOR si vanzatoare cu experienta pentru magazin copii, zona Baba Novac-Parc IOR; 0726.808.501 mrboni@hotmail.com 799. PERSONAL calificat confec¡ii damå

tari angajeazå firma de catering din Bucure¿ti. 0762.221.108 personal@thema.com.ro

Manta pentru pizzerie cu livrare, cuptor lemne; 0726.439.540

tor de bucåtar, casierå în Mall Båneasa, angajåm; 0768.317.844

PIZZAR CU EXPERIENºÅ ÎN MALL BÅNEASA, ANGAJÅM; 0731.832.020

837.

838. PIZZAR ¿i ajutor ospåtar (angajåm)

pt. restaurant cu specific italienesc. Rela¡ii la telefon între orele 10,00 - 17,00; 0734.382.419

800. PERSONAL calificat pentru cusut ¿i

839. PIZZAR, cu experien¡å, zona Bucur

801. PERSONAL calificat pentru frizerie,

manichiurå - pedichiurå, cosmeticå ¿i recep¡ie, salon înfrumuse¡are angajeazå, strada Titulescu nr. 121; 0766.494.140 802. PERSONAL calificat ¿i necalificat

Obor, pentru pizzerie; 0725.197.791

840. PIZZAR, salatier, spalator vase, tehnician, ospatarite cu experienta, pentru Club Oxygen - Sun Plaza. Pentru interviuri, sunati intre orele 11:00 - 16:00, 0751.091.876 office@oxygen.com.ro www.oxygen.com.ro

pentru firmå de colectare & reciclare ambalaje plastic, asiguråm cazare modestå, Bucure¿ti; 0726.522.360

scuter sau ma¿inå personalå, pentru Pizza Dominium. Detalii la nr. 0735.326.599

803. PERSONAL calificat: manichiuristå,

842. PIZZER cuptor cu lemne bucatar cu

841. PIZZARI, ospåtari ¿i livratori cu

coafezå, cosmeticianå, maseuzå ¿i frizeri¡å, pentru salon de înfrumuse¡are, zona Decebal; 0768.736.211

experien¡å, så locuiascå în apropiere de D. Taberei. 0722.381.110

804. PERSONAL covrigårie, fastfood, patiserie în domeniul congelate, vânzåtoare la geam, experien¡å în domeniu. Oferim ¿i cerem seriozitate, zona Kogålniceanu; 0724.725.792/ 0730.179.504

844. PIZZER, pe cuptor cu lemne,

805. PERSONAL covrigårie/ patiserie (modelator, cocåtor, patiser, vânzåtoare) cu experien¡å, zona B-dul Nicolae Bålcescu; 0723.493.923 806. PERSONAL cu sau fara experientå,

843. PIZZER pentru cuptor electric cu

experien¡å 0762.221.108

cu experien¡å în Delivery, pt. pizzerie zona Militari; 0726.731.313

845. POMPIER civil cu experien¡å ¿i

autoriza¡ie, pt. ADECCO, zonå centralå Bucure¿ti, program de lucru în schimburi. Rog seriozitate; 0731.036.502

locuri de muncå pentru toata lumea, firmå de marketing ¿i publicitate, câ¿tiguri atractive, 30 -120 L/ zi, plus un salariu atractiv, plus angajare cu forme legale de muncå (¿i part time); 021.313.46.22/ 0761.374.070

846. PRELUCRÅTORI prin a¿chiere, fre-

807. PERSONAL curatenie ¿i spålat

mini hotel, caså de piatrå, Pådurea Pusnicu, urgent; 0767.079.469

vase, uregent. Restaurant/ cafenea in zona P-¡a Unirii. Programåri interviuri la tel (între orele 10.00- 18.00); 0769.075.831 cafemanuc@yahoo.com 808. PERSONAL curå¡enie birouri. Salariu bun, bonuri de maså, decontare transport. Posturi fixe, carte muncå, program luni- vineri. 021.252.31.80 809. PERSONAL curå¡enie pentru spi-

tale, firmå privatå angajeazå, salariu+bonuri; 0726.693.792/ 021.210.03.77

810. PERSONAL din orice domeniu de

activitate, personal pentru contabilitate primarå; 0764.217.767 811. PERSONAL femei, bårba¡i, pentru

firmå de curå¡enie, dl. Mario; 0763.412.721

812. PERSONAL feminin pentru activitate videochat. Oferim procente, bonusuri, salariu fix minim 800 $, avans 600 $; 0763.437.961 813. PERSONAL gestiune calculator

pentru magazin alimentar, cuno¿tin¡e PC, carte de muncå, salariu progresiv de la 800 L/ lunå; 0720.017.048

PERSONAL Patiserie, zona Domenii, Pantelimon, Berceni, calificat, necalificat, în supermarket, carte de muncå; 0724.666.912 814.

815. PERSONAL pazå cu experien¡å, obiective exterior, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 816. PERSONAL pentru firmå spe-

cializatå în servicii de curå¡enie, pentru curå¡enie în centre comerciale, salariu net 600-700 L + 10 bonuri de maså; 021.224.46.58/ 021.224.18.72/ 0729.005.137/ 0722.763.974 817. PERSONAL pentru frizerie, cosmet-

868. SECRETARÅ cuno¿tin¡e contabili-

tinere prezentabile, pentru salon consacrat, 10 ani vechime, ultracentral, venituri spectaculoase sigure, eventual cazare si alte facilitati, 1.500 {; 0744.560.323 870. SECRETARÅ SBS Invest, agentie imobiliarå cu sediul in Pta Victoriei, angajeaza secretarå cu experienta in domeniul imobiliar de minim 1 an, salariu bonus de performanta, conditii foarte bune de lucru, 0730.169.708 cariera@sbsinvest.ro www.sbsinvest.ro 871. SECRETARÅ, agent vânzåri,

domeniu frigotehnist, låcåtu¿i; 0744.582.319 www.eurowestlein.ro 872. SECRETARÅ, facturare, cunostinte

PC, relatii clienti, ordine si curatenie birou, Popesti Leordeni, CV la fax sau mail, 021.320.93.94 taci@tck.ro 873. SECRETARÅ, salariu mediu

deosebit 1.300 {. Cerinte: cunostinte minime engleza, franceza, operare PC, domiciliul stabil in Bucuresti, varsta 18-45 ani, aspect fizic placut. Program flexibil posibilitate studii+muncå, 1.300 {/ lunå; 0767.003.033/ 0754.600.888/ 0733.144.114 studioprivate@yahoo.com www.privatestudio.ro 874. SECRETARÅ, studii, englezå, cal-

culator, înaltå, prezentabilå, disponibilå, serioaså, pentru Agen¡ie publicitate Media; 0769.388.262

875. SHAORMAR (shaormåri¡å), cu experien¡å, pentru Gyros, zona Eminescu (Pia¡a Gemeni); 0742.947.918 876. SHAORMAR cu experien¡å ¿i ajutor

(femeie); 0733.604.094

zori, strungari pentru SC Isovolta SA, societate cu capital austriac, producåtoare de materiale electroizolante. Rela¡ii la: 031.030.12.30 847. RECEPºIONER, menajerå, pentru

848. RECEPºIONERE, pentru firmå

pazå, loca¡ie centralå, program 24/72, interviuri; 0727.524.016/ 0766.866.373 849. RECEPºIONERÅ ¿i asistent depar-

tament, cerin¡e: studii superioare, limba englezå, nivel avansat, prezentabile, flexibile, serioase. Interviurile vor avea loc în Bucure¿ti, Bd. Dimitrie Pompei 6-6A, et. 5, telefon de contact: Gabriela Duma, pentru Securitas Romania; 0743.162.003 850. RECEPºIONERÅ, menajerå, pen-

tru mini hotel Pådurea Pustnicul. Detalii non stop; 0767.079.463/ 0734.614.923 851. RECLAME pentru toate vârstele (copii, adul¡i, vârstnici). Activitå¡i modelling tineret, Bucure¿ti + provincie; 021.315.65.81/ 0767.080.619/ 0722.397.039 model@sequoiamodels.ro 852. REGLOR ma¿ini de injec¡ie, pentru

fabricå de mase plastice; 021.361.19.00/ 0725.513.336

853. REPREZENTANT Avon vrei så fii?

Comision atractiv ¿i cadouri;! 0721.149.716/ 0767.433.596

854. REPREZENTANT Avon, Oriflame, Amway, Infinity, FM, FLP, Life, Care, comision - bonusuri; 0723.197.110 855. REPREZENTANT vânzåri. Avon

Cosmetics recruteazå reprezentan¡i vânzåri produse cosmetice. Comision 30%, cadouri lunar, bro¿urå la 3 såptåmâni, comandå online, livrarea acaså în 48 ore. Anun¡ul este valabil ¿i pentru provincie; 0761.862.999 alina.avoncosmetics@yahoo.com 856. REPREZENTANTE, Universal Jobs selecteazå reprezentante pentru activitate call center pentru companii din SUA ¿i Fran¡a, engleza ¿i/sau franceza mediu, salariu 1500- 2000 L; 0743.653.473 universalworkone@gmail.com

angajåm; 0762.000.098

878. SHAORMAR, cu experien¡å, roti-

sorie; 0769.698.650

879. SHAORMAR, pizzar, patiser ¿i cofe-

tari pentru SC; 0731.836.200

882. SPÅLÅTOR auto cu experien¡å, Berceni (Brâncoveanu), salariu 600 L; 0725.199.170 883. SPÅLÅTOR auto cu experien¡å,

salariu+ comision; 0722.898.763/ 0761.045.868

884. SPÅLÅTOR auto cu experien¡å, zona Berceni Aluni¿ului. 0720.499.987 885. SPÅLÅTOR auto pentru spålå-

torie auto, zona Colentina; 0735.123.098

886. SPÅLÅTOR auto, inclusiv femei.

Zona Chitila, Bucure¿tii Noi; 0772.084.584

887. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å

angajez, inclusiv din provincie, ofer cazare; 0762.807.049

888. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å

pentru spålåtorie auto, salariu + comision, zona Colentina; 0722.777.186

890. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å, zona metrou Brâncoveanu, rog a suna între 9-20; 0720.069.360

ness, sector 4, angajåm; sala.fitness@yahoo.com

822. PERSONAL pentru videochat, cautam baieti/ fete cu varste cuprinse intre 18 si 25 de ani (activitate video chat), aspect placut, cunostinte minime de limba engleza, castiguri substantiale, cerem seriozitate maxima, 0728.667.118 studiocasper@yahoo.com 823. PERSONAL pt. centru de copiere. Trimite¡i emailul pe adresa; 031.405.63.77 angajari29@yahoo.com 824. PERSONAL pt. fast-food;

0766.337.186

825. PERSONAL rela¡ii clien¡i - market-

ing, venituri substan¡iale, bonusuri, carierå. CV la e-mail: angajatori@ymail.com 826. PERSONAL Restaurant La Ursitoare din b-dul Preciziei, nr 12 B, angajazå (bucåtari, ajutor bucåtari, ¿ef de salå, ospåtari, picol/i¡e, barmani, ajutor barman) cu experien¡å, femeie de servici, contact lv -10-17; 0785.069.974/ 0725.872.302

861. REPREZENTANºI, Avon înscrie

915. TINERI doritori de o carierå într-o

firmå de succes, caut; jobsforyou2011@yahoo.com

916. TINERI serio¿i, pt. ajutor vânzare,

pt. minimarket zona Vitan Real; 0722.850.883/ 021.346.84.75

TINERI, tinere, pt. muncå u¿oarå de teren (în Pia¡a Unirii) cu pliante, pentru Agen¡ie de casting ¿i publicitate; 0764.222.055 917.

943. VIDEOCHAT, exclusiv fete, castiguri

medii de peste 3.000 de dolari inca de la inceput, comisioane progresive ce pot depasi 80%, conditii ultralux, locatie centrala, curat, intim, placut si foarte avantajos, 3.000 $; 0768.295.686/ 0724.270.490 exquisitestudio@yahoo.com www.exquisitemodels.ro 944. VIDEOCHAT, fete si cupluri videochat, legal, salariu între 1.500 ¿i 3.500 $, plata bilunar. Cu/ fårå experien¡å, minin 18 ani, cunostin¡e medii limba englezå, francezå sau spaniolå, program flexibil. Asiguråm cazare; 0761.198.890/ 0761.414.008 pynk_flory@yahoo.com

0731 974 621 0758 038 053

918. TINICHIGIU auto camioane, cu

experien¡å, cel mai bun salariu din pia¡å condi¡ii bune de lucru, rel. la tel.; 0749.102.523/ 0749.102.406/ fax. 021.352.19.17

945. VIDEOCHAT, secretara? Mai bine

893. SPÅLÅTORI auto, de preferat cu

920. TINICHIGIU sudor. Service auto-

946.

892. SPÅLÅTORI auto zona Prelungirea

experien¡å, spålåtorie zona Båneasa. Posibilitå¡i de cazare; 0767.221.808

894. STILIST, stilistå pentru Salon

Polonå (Doroban¡i), seriozitate, eventual colaborare; 0724.306.836/ 021.619.29.45 www.enacosmetics.ro

895. STUDENT de la facultatea de sport,

kinetoterapie, fost sportiv sau antrenor fitness, competent, sociabil, dornic de rezultate pentru clien¡i, la un centru de electrostimulare, masaj, experien¡a este avantajoaså; 0722.222.171/ 0724.315.451 896. STUDENTE, SDS Company oferå locuri de muncå tip host suport studentelor job full time, cuno¿tin¡e de englezå nivel mediu, salariu, 600 $; 0743.653.473 streamingdatasolutions@gm ail.com 897. STUDIO -Videochat angajeazå fete/båie¡i cu/fårå experien¡å- domeniu. Cerin¡e: cuno¿tinte lb.englezå/pc, vârsta minimå 18-ani; 0761.720.127/ 0728.752.632 898. STUDIO videochat, angajeazå båie¡i, fete, cupluri de orice orientare sexualå pt activitate legalå pe site-uri cu România blocatå, condi¡ii de lux, minim 18 ani, lb englezå nu este obligatorie, seriozitate ¿i discre¡ie; 2.000 $; 0768.053.171/ 0732.769.926 899. SUDORI CO2 si lacatusi pentru con-

fectii metalice u¿oare pt. firmå soseaua de centura nr. 263, Popesti Leordeni, capåt masina 125 lânga Remat Sud; 0744.527.706 info@prelatecorturi.ro www.prelatecorturi.ro 900. SUPERVISOR Angajatul ideal este

pentru service; 0722.553.608

ro¡i cu punctul de lucru in Otopeni angajeaza tinichigiu - sudor; 0722.284.858/ 021.351.08.74/ 0723.520.848 deilsrl@yahoo.com 921. TRANSLATOR maghiara, com-

panie multinationala recruteaza translator lb maghiara pentru traducere documente din/in lb maghiara, participare intruniri. Disponibilitate deplasari. CV se trimit la adresa; 021.320.28.60 office@ro.samaclub.it 922. TRANªATORI cu experien¡å anga-

jeazå firmå de catering 0762.221.108 personal@thema.com.ro

TRECI printr-o perioadå grea? ¥ncearcå ¿i cu noi. Videochat. ¥ntregim o echipå tânårå de videomodele motivate de câ¿tig ¿i determinate de condi¡iile bune de muncå precum ¿i programul accesibil, plata la 2 såptåmâni, procentul între 50 - 70%, zona Berceni; 0762.353.682 923.

924. T¢MPLAR în lemn masiv, ¿lefuitor,

båi¡uitor, låcuitor; 0726.488.684

925. T¢MPLAR mecanic (operator ma¿inå de cantuit), experien¡å minim 3 ani pentru fabricå de mobilå; 021.256.44.64/ 021.256.44.65 926. T¢MPLAR pal melaminat pentru

fabricå de mobilå; 0721.324.214/ 0748.045.408 habitatconstruct@ymail.com http://www.habitatconstruct.ro 927. T¢MPLAR pal melaminat, pentru

fabricå de mobilå; 0723.284.909

928. T¢MPLAR pal melaminat, zona

rien¡å debitat, montaj, scule de mânå, ma¿ini gåurit, zona Colentina; 0730.251.735

863. SECRETARE, maseuze, recep¡ionere, operatoare calculator, atmosferå deosebita, vila situata in zona Tineretului. Salariu plus comisioane atractive. Salon masaj erotic lux, exclus sex, carte munca, cazare gratuitå; 0766.666.699 www.wildpussy.ro

905. TAPIºER mobilå, pentru societate

907. TINERE Casting filme xxx fete. Cåutåm tinere atractive dornice de afirmare în industria filmelor pt. adul¡i, filmårile se fac in Bucure¿ti, Budapesta ¿i Londra, câ¿tiguri substan¡iale, platå dupa fc. filmare, 5.000 {; 0767.033.330 razvan_is_crazzy@yahoo.com 908. TINERE cu ¿i fårå experien¡å, pentru

salon masaj erotic din Bra¿ov, se asigurå cazare, maså, ¿i pe zi 500 L; 0757.806.476/ 036.843.04.54

949. VOPSITORI, service auto, angajåm

mezeluri- brânzeturi, Båneasa; 0745.246.825

964. V¢NZÅTOARE cu experien¡å pen-

tru cofetårie. Rela¡ii 10.00 - 18.00 la tel, CV la e-mail; 021.648.70.59/ 0744.333.540/ 0747.020.585 office@alicat.ro 965. V¢NZÅTOARE cu experien¡å

pentru patiserie, zona Gara de Nord; 021.222.35.24

966. V¢NZÅTOARE cu experien¡å pt

magazin perdele, aspect fizic plåcut, zona Voluntari. Persoanå cu experien¡å (båiat) pt måsuråtori ¿i montaje perdele; 0732.320.312 papilionhometextil@yahoo.com 967. V¢NZÅTOARE cu experien¡å pt. magazin alimentar, zona Militari - Apusului; 0763.680.208/ 0769.218.834 968. V¢NZÅTOARE cu experien¡å ¿i carte de muncå pentru magazin alimentar, rog seriozitate. Rela¡ii la telefon; 0721.843.725 969. V¢NZÅTOARE cu experien¡å, mag-

azin alimentar sector 2; 0728.647.743

970. V¢NZÅTOARE cu experien¡å, mag-

azin alimentar, zona Pache Protopopescu, vârsta nu este un criteriu; 0726.258.805 971. V¢NZÅTOARE drågu¡å, amabilå cu

experien¡å in domeniul cofetårie patiserie, zona Baba Novac sector 3. Program de lucru 12-24, orele 08.00-20.00, rugåm seriozitate; 0762.332.188/ 0766.663.117 adibeatrice@yahoo.com 972. V¢NZÅTOARE gestionarå, (CM), Pridvorului - Våcåre¿ti, pentru s.c., rugåm seriozitate; 0722.404.553

952. VULCANIZATOR cu experien¡å ¿i

rien¡å; 0726.215.246

954. VULCANIZATOR, cu experien¡å,

zona Pipera- Tunari; 0722.759.871/ 0769.602.003 955. VULCANIZATOR, zona Chitila,

Bucurestii Noi; 0772.084.584

pentru tura de noapte, 8 h/noapte, cu experien¡å mezeluri, båcånie, zona Iancului; 0721.662.837

V¢NZÅTOARE MAGAZIN ALIMENTAR ZONA TEIUL DOAMNEI, PROGRAM 2 TURE; 0722.233.425/ 021.252.02.12/ 021.250.02.50 976. V¢NZÅTOARE magazin alimentar ¿i fårå experien¡å, aspect fizic plåcut, pentru showroom PVC; 0761.848.096 977. V¢NZÅTOARE magazin alimen-

tar, zona Diham, program 8 ore, angajez, salariu 1.000 L; 0726.716.088/ 0729.044.075

978. V¢NZÅTOARE magazin bijuterii (gablon¡uri) Mall AFI Cotroceni, tel. dupå ora 12,00; 0786.220.405 979. V¢NZÅTOARE magazin båcånie (fårå mezeluri, brânzeturi) în sect. 2, intersec¡ie Lacul Tei/ Maica Domnului. Salariu 1.100 L, program o zi cu o zi liberå intre orele 09.-09.30, rugåm CV la adresa de mail; tony.harbuzariu@yahoo.com 980. V¢NZÅTOARE nefumåtoare, cu

experien¡å în vânzåri de confec¡ii; 0752.805.277

981. V¢NZÅTOARE pentru dozator så

aibå domiciliul în zona Titan, Auchan; 0765.258.470

982. V¢NZÅTOARE pentru magazin alimentar (mezeluri) in zona Diham, sector 3. Rugåm seriozitate; 0766.499.950 dragos.dumitrache@yahoo.com

mentar, sector 1- 2, carte de muncå ¿i salariu atractiv; 0720.017.048

984. V¢NZÅTOARE pentru magazin alimentar, ªos. Pantelimon, nr. 98-110, domiciliu sector 2-3; 021.250.20.92/ 0751.077.044 985. V¢NZÅTOARE pentru magazin de

electrice in zona Maica Domnului- Lacul Tei. Program luni-vineri 9.30-18.30, sambata 9.30-14.00, duminica inchis; 0724.542.316/ 021.242.39.01

986. V¢NZÅTOARE pentru mic magazin ¿coalå sector 3, condi¡ii minim 10 clase, seriozitate, experien¡å ¿coli, preferabil pensionarå; 0741.525.032 987. V¢NZÅTOARE pentru mini-market

non-stop angajåm pe Calea Dude¿ti 194. Tel: 0724.077.941

988. V¢NZÅTOARE pt. cofetaria Anapan

rien¡a in domeniul alimentar pentru societate comerciala piata Delfinului, salariu atractiv; 0727.892.333 b99dkd@yahoo.com

990. V¢NZÅTOARE tehnicieni veterinari,

absolventi liceu agricol, lucråtori depozit, Agroland angajeazå pentru magazinele din Afumati si Otopeni-Prisma. CV la fax: 0724.247.974/ 021.436.02.80 agrolandbuc@yahoo.com 991. V¢NZÅTOARE ¿i cofetari, pentru

SC; 0731.836.200

sau 4; 0760.127.999/ 0757.450.200 Complex Domino - Tei, nefumåtoare, domiciliul în zonå, bacalaureat sau diplomå vânzåtoare, experien¡å; 0745.386.193

994. V¢NZÅTOARE, magazin mixt sec-

tor 4, Emil Racovi¡å angajeazå; 0766.433.966

995. V¢NZÅTOARE, Minimarket zona

Titan angajeazå tineri (tinere) dinamici pentru postul de vânzåtori cu domiciliu in zona, oferim carte de muncå, salariu motivant, este necesarå experienta; 0732.408.999/ 0732.408.998/ 0732.408.997 zoehermeneanu@gmail.com 996. V¢NZÅTOARE, opt ore - douå schimburi, sector 3, pentru magazin alimentar; 256.15.40/ 0721.213.206 997. V¢NZÅTOARE, pentru patiserie

sicilianå, urgent, în zona Floreasca; 031.425.50.38 office@karmabeauty.ro 998. V¢NZÅTOR chio¿c preså (cu

garan¡ii); 0735.706.369

957. V¢NZATOARE magazin Non-Stop,

1000. V¢NZÅTOR vanzatoare pentru

auto specializat Dacia Renault. 0743.330.330/ 0769.250.250 935. VÂNZÅTOARE magazin alimentar

zona Pie¡ei Progresu angajez 0765.591.014

936. VÂNZÅTOARE mezeluri ¿i båcånie

cu experien¡å angajez, 1.000 L; 021.332.46.11/ 0769.233.706

1007. ¥NGRIJITOR clådire. Reprezentan¡å auto din sectorul 6 angajeazå lucrator pentru activitå¡ile de curå¡enie exterioarå clådire, intre¡inere, zugråveli etc.; 0748.205.026 1008. ¥NGRIJITOR pentru curå¡enie la asocia¡ie de proprietari; 0788.289.879 1009. ªANSA de a face parte din cea mai

tar- shaorma; 0723.220.859

0727.231.020/ 0723.221.555/ 0766.552.582

atestatului ¿i ma¿ini la råmânere; 0766.557.887

1044. ªOFERI pentru interven¡ie firmå de pazå, minim 1.80/90, experien¡å, domiciliul în Bucure¿ti, atestatul constituie un avantaj, rel de luni pânå vineri între orele 8-17; 0785.201.040/ 021.210.31.35 1045. ªOFERI Societate de transport angajeazå ¿oferi cu experien¡å minim 3 ani pe camioane articulate posesori permis conducere C+E. Angajåm ¿i mecanici auto camioane cu experien¡å; 0725.198.537 1046. ªOFERI taxi angajeazå Aris Taxi

90/24 Opel Astra. 021.313.88.25

bunå echipå de make- up arti¿ti din ¡arå, vrea så î¡i ofere Il- Makiage. Alåture-te acum acestei echipe sunând pentru a putea ob¡ine un interviu la nr. de telefon sau trimite¡i CV-ul dvs. pe adresa de email; 0731.002.108 info@il-makiage.eu

1047. ªOFERI taxi cu atestat colaborator

1010. ªCOALÅ de ¿oferi oferå cursuri în rate, începere imediatå, include 30 ore, 20 ore legisla¡ie, 590; 0765.788.754

1049.

1011. ªEF salå ptr. Oxygen - Sun PLaza

(angajåm). Interviuri între orele 12,00 14,00 sau la adresa de e-mail; florin.pena@oxygen.com.ro

1012. ªEF sectie produc¡ie (inginer - 5 ani

experien¡å) modelier ¿i CTC-ist interfazic pt. unitate produc¡ie confec¡ii groase pentru femei. Pentru solicitan¡ii din provincie asiguram locuin¡å serviciu. Zona Pia¡a Co¿buc; 021.337.15.13/ 0722.430.831 office@conflux.ro

1013. ªEF turå, firmå pazå angajeazå ¿ef turå/ obiectiv cunoscåtor de limba englezå pentru obiectiv deosebit. 021.253.27.00 1014. ªEF, firmå de curierat angajeaza sef

curå¡åtorie chimicå; 021.210.11.19

1016. ªOFER având experien¡å în Misiuni Diplomatice ori experien¡å alåturi de un Pre¿edinte Director General (PDG) sau de un înalt oficial pentru Misiune Diplomaticå; 021.210.13.44/ 021.210.11.97/ 021.210.11.14 1017. ªOFER categoria B, pentru SC, program 7 ore zilnic, 5 zile pe såptåmânå, salariu net 1000 L; 0721.287.073/ 0731.940.364 1018. ªOFER cu experien¡å, brutårie zona Colentina (pod Europa) angajeazå. Se oferå salariu avantajos. Pentru interviu trebuie så prezenta¡i permis conducere, cazier judiciar, buletin, carte de muncå. 0725.064.062 1019. ªOFER interven¡ie pentru firmå pazå, cu experien¡å, cerem seriozitate, salariu foarte bun, atestatul constituie un avantaj, de luni pânå vineri între orele 817; 0785.201.040/ 021.210.31.35 1020. ªOFER livrator cu ma¿inå proprie

Meridian; 021.241.54.43

1048. ªOFERI taxi cu atestat în condi¡ii

avantajoase; 0743.333.785/ 0743.333.787

ªOFERI taxi cu atestat ¿i experien¡å. ¥nchiriem licen¡e taxi; 0728.729.687/ 0764.474.760

1050. ªOFERI taxi cu atestat ¿i familitåm

ob¡inerea atestatului în regim de urgen¡å; 0765.603.134

1051. ªOFERI taxi cu atestat, pentru Fiat

Albea cu gaz, dispecerat Speed Taxi cu contract de muncå, 110 L/24 h; 0744.377.851

1052. ªOFERI taxi cu atestat, pentru soci-

etate comercialå; 0727.775.242/ 0762.371.436/ 0723.661.008

1053. ªOFERI taxi cu auto personal pen-

tru închiriere licen¡e 1.000 L/lunå ¿i vindem Opel Astra 2007, 4.500 { cu licen¡å. 0758.067.609 1054. ªOFERI taxi cu/fårå experien¡å(facilitåm ob¡inerea atestatului), zilnic 09-18/str.Dealul ºugulea, nr.124(Militari); 0735.846.662/ 021.430.94.98/ 0766.509.498 1055. ªOFERI taxi pentru angajare, cu

atestat valabil, Taxi 2000, la schimb; 0760.592.886

1056. ªOFERI taxi, cu atestat valabil pe

masini Kia Ceed diesel, Logan diesel, Clio diesel, Fiat Linea diesel, Mercedes diesel, dispecerate taxi 2000, Speed Taxi, Grant Taxi, doua variante 1.39 sau 2.19, aeroport; 0751.013.909 madalin.negrea@yahoo.com 1057. ªOFERI taxi, cu auto propriu, pt. colaborare, dispecerat op¡ional, 850 L; 0727.092.320 1058. ªOFERI taxi, ma¿ini la råmânere,

facilitåm atestate; 0727.450.624

1059. ªOFERI taxi, Taxi Total angajeazå

pentru Dacia Logan Diesel/ GPL; 021.424.06.75 office@taxitotal.ro www.taxitotal.ro

1060. ªOFERI, cu atestat taxi, Companie Taxi angajeazå în condi¡ii avantajoase; 0762.767.696 1061. ªOFERI, cu auto personal, cu

experien¡å în domeniul livrårii, Trenta Pizza angajeazå; 0751.309.898

pt. firmå catering, Calea Floreasca. Suna¡i dupå ora 15,00; 0723.261.831 1021. ªOFER marfå pentru firmå

import ¿i distribu¡ie menaj; 0769.225.172

1022. ªOFER pensionar pânå în 70 ani, cu autoturism, angajez pentru 40 ore/ zi zona Balote¿ti, ofer combustibil+ 400 L; 0722.324.552 1023. ªOFER profesionist categoria C, E;

0744.644.981

1024. ªOFER profesionist pentru

Clinica medicalå Hipocrat 2000. Rela¡ii la 021.628.08.79 1025. ªOFER profesionist. Firma de distribu¡ie din Bucure¿ti angajeazå ¿oferi profesionisti posesori de card tahograf ¿i atestat profesional de marfå. Persoanele interesate så trimita CV-ul pe fax sau email; 021.269.20.35 office@deliclick.ro

1. ACTIVITATE birou, activi, pensionari,

2-8h/ zi, 1000 {. Tånase. 021.317.21.71/ 0722.361.880

2. ACTIVITATE Angajez urgent fete pt.

salon de masaj. Så ai peste 18 ani, så fii drågu¡å, comunicativå ¿i respectuoaså. Se oferå si cazare dupa caz. Astept si provincia, 2 saloane la Alba Iulia si unul la Mall Vitan. Tony S., 300 L/ ora; 0735.126.336

1026. ªOFER taxi angajez pe Logan ben-

zinå+GPL full la 12/24 h; 0760.968.747 office@servicevhs.ro

3. ACTIVITATE Avon, reprezentan¡i, lideri, comision atractiv, premii ¿i cadouri la înscriere; 0761.673.671 www.avonmagia.cabanova.ro

1027. ªOFER taxi cu atestat angajez

4. ACTIVITATE birou 3 h/ zi, venit pro-

0760.953.258

1028. ªOFER taxi cu atestat valabil sector

2 si 3 pe Renault Clio, motorina colantat la Pelicanu la 12 ore de zi sau noapte plan 60 ron, 60 L; 0762.502.648 1029. ªOFER taxi cu atestat, cer si ofer

seriozitate; 0744.704.678/ 0763.157.813/ 0722.506.467

1031. ªOFER taxi Leone cu atestat. Pen-

999. V¢NZÅTOR patiserie, ajutor bucå-

934. UCENIC mecanic ¿i mecanic

tetic sport, zona Berceni, carte muncå, program 24 cu 24, salariu, 1.100 L; 0723.872.057

989. V¢NZÅTOARE serioasa cu expe-

Revolu¡iei; 0754.066.980/ 0754.066.990

T¢NÅRÅ inteligentå cu imagina¡ie, pentru operare PC, interpretare roluri virtuale, salariu atractiv; 0722.746.600

1006. ¥NGRIJITOR amenajator teren sin-

1030. ªOFER taxi la 12 ore, ¿os. Chitilei,

932. T¢NÅR pentru salon de masaj pen-

tru bårba¡i; 0766.202.925 georgegeorgel2011@gmail.com

urgent, Tineretului, program intern, salariul, 1.700 L; 0724.096.616/ 0735.157.862

Decebal; 0727.225.930/ 0726.156.336 decebal@anapan.ro

956. V¢NZATOARE cu experien¡å, magazin Non-Stop Vitan - Mall, vânzare la geam, condi¡ii avantajoase; 021.346.69.43/ 0728.062.396

933.

1043. ªOFERI pe taxi facilitåm ob¡inerea

8-10 ore sau intern, Bucure¿ti, urgent, 1.200 L; 021.310.74.03

1015. ªOFER angajåm pentru

993. V¢NZÅTOARE, îmbråcåminte

zone Rapid Service SRL cu sediul in str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, sect.1 angajeazå cu carte de muncå vulcanizator cu experientå in mecanicå u¿oarå, experien¡å minimå 5 ani; 0754.888.777/ 0754.888.333/ 021.337.00.22 autozone.service@gmail.com

1005. ¥NGRIJITOARE vârstnic, cåutåm

974. V¢NZÅTOARE magazin alimentar

experien¡å, Complex Domino - Tei, nefumåtoare, preferabil domiciliu în zonå; 0747.010.295

950. VREI afacerea ta proprie - fårå

951. VULCANIZATOR auto. SC Auto-

1042. ªOFERI Maxi - Taxi Bucure¿ti.

parc auto, experienta obligatorie. Domiciliu stabil in Bucure¿ti. Atestat persoana desemnata ARR; personaltransport@yahoo.com

992. V¢NZÅTOARE, angajåm, sector 3

investi¡ii, excelent plåtitå (800 - 1.000 {); 0732.239.814

1004. ¥NGRIJIRE vârstnic imobilizat

973. V¢NZÅTOARE îmbråcåminte, cu

vopsitori, tinichigii, mecanici, zona Militari, 0753.098.223/ 0764.022.239/ 0722.469.185 contact@rebelgrafix.ro

953. VULCANIZATOR cu/ fårå expe-

902. SUPRAVEGHETOARE copii (loc

906. TEHNICIAN pentru montaj între¡inere ¿i service utilaje alimentare; 021.350.20.34

948. VOPSITOR pregåtitor persoanå tânårå fårå experien¡å dispuså sa inve¡e; 0745.062.324 tominaoffice@yahoo.com

Colentina; 0721.860.489

930. T¢MPLARI mobilå pal, expe-

comercialå; 0721.710.002/ 021.637.25.13

947. VOPSITOR auto camioane, cu experien¡å, cel mai bun salariu din pia¡å, condi¡ii bune de lucru, tel/fax; 0749.102.523/ 0749.102.406/ 021.352.19.17

929. T¢MPLAR si vopsitor mobilier mdf

vânzåri cu experien¡å în domeniul båuturilor angajeazå Tarell Impex, Distribuitor bere "Ursus". Fax/ e-mail; 021.344.12.87 administrativ@tarell.ro de joacå), angajåm; 0767.813.000

VIDEOCHAT. PROFESIONAL STUDIO STUDIO ANGAJEAZÅ BÅIEºI CU SAU FÅRÅ EXPERIENºÅ, V¢RSTA MINIMÅ 18 ANI, CUNOªTINºE DE LIMBA ENGLEZÅ MEDII, SALARIU PROCENTUAL 50%+ BONUS, PROGRAM 6-8 ORE/ ZI, 5 ZILE/ SÅPTÅM¢NÅ. CONDIºII ªI ECHIPAMENTE DE ULTIMÅ GENERAºIE, STUDIO SITUAT ¥NTR-O VILÅ. ROG SERIOZITATE; 0786.757.490/ 0785.065.607

så ¿tie så lucreze pe ma¿inå de îndreptat jante; 0766.612.929

sau pal. Cautam persoane cu experienta in domeniu, in vederea angajarii la o fabrica de mobila in zona Pantelimon. 0723.139.415 hert.design@yahoo.com

903. SUPRAVEGHETOR echipå de

963. V¢NZÅTOARE cu experien¡å

983. V¢NZÅTOARE pentru magazin ali-

904. TAPIºER cu experien¡å caut de muncå în hoteluri, restaurante ¿i pensiuni, rog seriozitate; 0741.162.287

rien¡å, program part-time/ full-time, pentru agen¡ie imob.; 0728.494.660

942. VIDEOCHAT, angajåri. Studio nou angajeazå fete drågu¡e pentru activitate de videochat. Este necesarå cunoa¿terea la nivel minim a limbii englezå sau francezå sau spaniolå; 0763.410.614

BEEP: 0786 148 633

862. RESTAURATORI, zidari, finisori, dulgheri, SC angajeazå cu carte de muncå; 0766.650.260

866. SECRETARÅ cu sau fårå expe-

tå? Asiguråm discretie si contract de colaborare, câ¿tiguri 55/70%, bonus la angajare, program la alegere, posibilitate cazare gratuitå, zonå ultracentralå, 4.000 L; 0761.791.762 chat.4fun@yahoo.com

LA NOI CRIZA DEVINE INVIZIBILÅ. UN JOB PENTRU BUZUNARUL VOSTRU! MINIM 100 USD ZILNIC LA VIDEOCHAT ¥N CONDIºII DE LUX ªI CAZARE GRATIS. BONUS 100 LEI LA ANGAJARE! LOCURI LIMITATE. VALABIL 31 IANUARIE PROGRAM FLEXIBIL.

931. T¢MPLARI pal, zona Eroii

transport Petta Italianå angajeazå; 0736.975.726

941. VIDEOCHAT Vrei så fii independen-

FETE ªI CUPLURI, ELEVI ªI STUDENºI

curå¡enie angajåm, experien¡å minim 1 an; 0726.345.979 office@hgc.ro

865. SECRETARÅ cu experien¡å în

VIDEOCHAT nonadult legal, studio modern, se oferå cazare, englezå mediu, garantat 1.000 2.500 $/ lunå, Oana; 0736.046.358

940.

menta¡ia publicå, pt. magazine în zona Militari ¿i Chiajna. Rela¡ii la tel., CV la email; 0720.048.696/ 0720.009.017 angajare@prglobal.ro

975.

reprezentan¡i, câ¿tiguri mari, produse cadou, cursuri machiaj gratuite; 0721.356.880/ 0761.971.633

864. SECRETARÅ Birou executor jud angajeazå secretarå cu experientå în domeniu. CV-urile se pot trimite pe mail; 021.319.12.31 bej_popacarmen@yahoo.com

jeazå modele pentru postul de hostess online, oferim salariu minim 500 {, cazare, cerin¡e minim 18 ani, limba englezå mediu, aspect fizic plåcut, 1.000 {; 0767.779.999 nane032003@yahoo.com

919. TINICHIGIU auto ¿i vopsitor auto

0769.176.059

901. SUPERVISOR sector 3 ¿i agent

821. PERSONAL pentru recep¡ie salå fit-

angajeazå firma catering, zona Militari. Pentru detalii apela¡i la telefon: 0744.364.605

939. VIDEOCHAT Igoana studio anga-

Ghencea, carte de muncå. 0767.419.911

891. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å;

panie de cosmetice, discount 1.000 {; 0722.885.784/ 0762.291.086

recruteazå. Vânzåri, comision 30%. Posibilitå¡i avansare; 0762.317.318

914. TINERI cu ma¿ini proprii pt. livrat

938. VIDEOCHAT fete, cupluri cu/ fårå experien¡å pentru activitate, program flexibil, salariu procentual 50-60% (între 10003.000 $) cuno¿tin¡e medii limba englezå, min 18 ani. Blocat RO, bonus angajare, cazare; 0726.866.776 flostudio5@yahoo.com

lucreaza la noi ca model videochat, salarii atractive, conditii lux, ultracentral, bonusuri, chiar mai mult, gratis tel mobil, webcam si plasma, te asteptam; 0785.035.606/ 0728.343.903/ 0757.695.830 contact@luxurystudio.ro

859. REPREZENTANºI stradali, salariu

860. REPREZENTANºI, Avon Cosmetic

salon Altezza Masaj, locatie lux, (vila lux, Opera Busines Center) clientela formata, castiguri substantiale, comision zilnic 50%, oferim cazare, nu vei regreta, urgent; 0767.607.901/ 0748.904.835 rukmini89@yahoo.com www.altezza.ro

889. SPÅLÅTORI auto cu experien¡å, salariu+ comsion, zona Militari, angajez; 0722.236.776/ 0763.315.653

o persoanå organizatå, serioaså, vorbitoare de limba englezå la nivel mediu si detine cuno¿tinte in operarea PC-ului si a suitei Microsoft Office. Salariul de început 1.500 L; 0762.115.542

cusut fe¡e încål¡åminte (la pereche) angajeazå producåtor încål¡åminte zona Pionierul; 0744.317.188

913. TINERE, cu/ fara experienta pentru

cialisti cu experienta in confectionarea de tamplarie din aluminiu si pereti cortina. 0735.875.348 atelier@racometal.ro

858. REPREZENTANºI pentru com-

+ bonusuri, pentru societate comercialå. CV-uri la fax, 800 L; 031.814.86.80

912. TINERE pentru studio videochat, peste 18 ani, englezå minim, posibilitå¡i cazare, comision 50-70%; 0766.829.572 www.janinestudio.ro

881. SPECIALIªTI. S.C. angajeaza spe-

818. PERSONAL pentru magazin de opticå, obligatoriu: experien¡å în vânzåri; 0729.777.796

820. PERSONAL pentru pregåtit

911. TINERE pentru Departamentul de rela¡ii cu publicul (hostess) pentru Agen¡ie de publicitate ¿i modeling, cerin¡e: aspect fizic plåcut, aptitudini în comunicare, se oferå program full/part time, pachet salarial atractiv; 0722.556.269

SOFERI angajeazå Compania de Taxi Sheriff. Facilitåm atestat. Condi¡ii deosebite. 0762.257.071

857. REPREZENTANºI Avon, înscrieri,

819. PERSONAL pentru manipulare ¿i montaj mobilier metalic zona Pantelimon; 021.350.20.36

TINERE pentru activitate videochat. Salarii între 1.000 - 4.000 {, carte muncå/ bonusuri, loca¡ii de lux, posibilitate cazare, program flexibil; 0786.820.002/ 0751.070.177

910.

VÂNZÅTOARE pentru magazin îmbråcåminte damå, zona Veteranilor; 0721.912.454

937.

880.

icå, manichiurå pentru salon Pantelimon; 0733.746.880

comision 15-30 % ¿i cadouri; 0761.651.494

909. TINERE cu/ fårå experien¡å, pt. linie eroticå, program flexibil, salariu motivant; 0723.520.507/ 021.423.11.27

877. SHAORMAR cu experien¡å,

836. PIZZAR cu experien¡å, bucåtar, aju-

pentru simplå, triplok, cålcat; 0760.516.736/ 0729.847.742

pregatit fe¡e, pentru firmå producatoare încål¡åminte; 0730.501.000

pentru Societate Comercialå; baltasilvia@yahoo.com.

 962. V¢NZÅTOARE cu experien¡å în ali-

Bucure¿tii Noi; 0731.303.125

tru mai multe detalii sunati la numerele de telefon; 0722.362.559/ 0768.954.401 omni_elvas@yahoo.com www.taxileone.ro 1032. ªOFER taxi pentru schimb de noapte pe Logan GPL colaborare taxi 2000, din Titan, program 18-06, 70 L, garan¡ie 50 {; 0762.620.172

gresiv 600-1000 $, minim liceul. Mirela; 0729.556.793/ 021.317.21.71

5. ACTIVITATE birou independentå selectåm activi, pensionari, minim liceul, 28 h/zi, 500- 1000 $, progresiv, Veronica; 0723.962.616/ 021.317.21.71 6. ACTIVITATE birou, 2-4 ore/zi, persoane active, pensionari, câ¿tig progresiv 600 - 1.000 $. Andra; 0761.334.918/ 021.317.21.71 7. ACTIVITATE birou, 2-4 ore/zi, persoane active, pensionari, câ¿tig progresiv 600-1.000 $. Andra 0761.334.918/ 021.317.21.71 8. ACTIVITATE birou, 2-4 ore/zi, persoane active, pensionari. Câ¿tig progresiv 600-1000$. Ofelia 0722.517.800/ 021.317.21.71 9. ACTIVITATE birou, activi, pensionari,

1033. ªOFER taxi, Dacia Logan GPL Peli-

canul; 0723.305.422

2-8 ore, 500-1000 {, Irina; 0722.293.960/ 021.317.21.71

1034. ªOFER, croitoreaså ¿i costu-

10. ACTIVITATE birou, legalå, modernå,

mierå pentru SC Rubino. CV-urile se depun la adresa de e-mail; 0736.915.492 office2010_interviu@yahoo.com

1035. ªOFERI cat."D" angajåm, microbuze ¿i autobuze. 0727.231.020/ 0766.552.582 1036. ªOFERI categoria D atestat persoane + cartelå tahograf, domiciliul stabil Bucure¿ti, pentru SC transport persoane Bucure¿ti; 0721.220.497/ 0743.336.097 1037. ªOFERI cu atestat taxi Leone la

12/h; 0763.659.784

1038. ªOFERI cu atestat ¿i ma¿inå proprie, pentru firmå de taxi; 0741.162.681 1039. ªOFERI delega¡i, agen¡i comerciali

minim liceul. Roxana. 1000 $; 021.317.21.71/ 0722.739.511/ 0768.486.301

11. ACTIVITATE birou, nouå, pensionari,

2-8 ore, Irina, 1.000 {; 0722.296.930/ 021.317.21.71

12. ACTIVITATE birou, persoane active,

pensionari, minim liceul, 3 h/zi, Marilena. 500 $; 021.317.21.71/ 0735.531.244

13. ACTIVITATE de colaborare plus de

confort financiar pt. dumneavoastrå, Milu¡å, 1.200 {; 0723.026.240/ 0744.704.033

14. ACTIVITATE inteligentå, câ¿tiguri progresive. Obtine¡i independen¡å financiarå, libertate, sånåtate. Sandra. 1000 {; 0761.649.456

cu experien¡å peste 5 ani în distribu¡ie medicamente ¿i cosmetice pentru societate distribu¡ie, fax 335.34.77, tel., 335.95.63/ 335.37.63

15. ACTIVITATE inteligentå, profitabilå,

1040. ªOFERI la plan 12 ore - 60 L, 24 ore - 90 L (bonus ma¿inå la råmânere pentru seriozitate), mecanici, tinichigii ¿i vopsitori auto, pentru firmå de taxi; 0724.360.826/ 0721.964.067/ 0764.943.388

16. ACTIVITATE inteligentå, program flexibil, persoane active, tineri pensionari. Anca, progresiv, 1.000 {; 0744.969.412/ 021.310.88.28

1041. ªOFERI livratori cu ma¿ina proprie,

pentru pizzerie cu livrare la domiciliu, program part-time pentru sect. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rela¡ii la tel: 0749.998.128

program flexibil, persoane active. Anamaria 031.424.22.37/ 021.310.88.28/ 0744.787.461

17. ACTIVITATE pentru învingåtori, ¿anså unicå, 3-8h/zi, 200-1.000 { progresiv+ 500 { pensie timpurie (3-5 ani). Activi, pensionari. Cojocaru 021.320.43.76/ 0722.363.085/ 021.317.21.71

stand produse alimentare; 0726.255.200

zona Pia¡a Matache; 0762.560.379/ 0762.081.864

V¢NZÅTOR, vânzåtoare 958. V¢NZÅTOARE B-Market angajeazå 6 vânzåtoare zona Gårii de Nord, 4 vânzå- zona centralå, magazin TCM toare zona Olteni¡ei, 3 vânzåtoare zona - produse Germania. Rugåm Calea Giule¿ti, 6 vânzåtoare zona CrânCV la fax sau e-mail; ga¿i. Se cer studii medii ¿i cuno¿tin¡e PC 021.252.16.25 minime; 0730.999.660/ 0733.101.605 andreea.mindirigiu@eurotec smile_ovici_aurora@yahoo.com hnik.ro 959. V¢NZÅTOARE calificate, 1002. V¢NZÅTORI ¿i responsabil magamacelårie, båuturi, pråjituri. zin Mall Båneasa, cunoscåtori limba 0722.658.561 englezå ¿i absolven¡i cu studii superioare, 1001.

960. V¢NZÅTOARE calificatå, magazin

alimentar, nefumåtoare. 0744.116.809 961. V¢NZÅTOARE cofetårie, angajez;

0724.671.931

suna¡i între orele 10,00 - 14,00; 0788.257.253 office@arcablue.ro; office@top-tea-house.ro

1003. ¥NGRIJIRE båtrâni, 10 ore/zi, Dåmåroaia, 1.200 L; 021.310.21.14

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


10

10 ianuarie 2011

LOCURI DE MUNCÅ 18. ACTIVITATE persoane dinamice,

pentru 2-3 ore/zi, salaria¡i, pensionari. Minim liceul. Lelia. 021.310.88.28/ 0740.007.925

19. ACTIVITATE profitabilå, 3h/zi, per-

soane active, pensionari, Ileana 800 $; 021.310.88.28/ 0721.160.763

20. ACTIVITATE stabilå modernå, 3h/ zi,

progresiv, 500- 1000 {. Paraschiv. Activi, pensionari. 021.317.21.71/ 0761.972.515

21. ACTIVITATE stabilå, modernå, salaria¡i, pensionari. Progresiv, 1.000 $; 0745.234.173/ 0733.084.923 22. ACTIVITATE ultraprofitabilå,

500 - 1.500 { progresiv, minim liceul (Rucåreanu); 0722.430.910

23. ACTIVITATE, modernå, birou, activi,

pensionari. Progresiv. Minim liceul. Lucian 1.000 $ 0722.802.020

24. ACTRIºE pentru filme porno. Filmari in ¡arå sau in stråinåtate, difuzare exclusiv in afara României, conditii flexibile, contracte, oportunitåti de carierå internationalå in domeniu. Nu recrutåm bårbati, 2.500 {/ luna; 0720.931.936 intimart@yahoo.com www.intimart.ro 25. AGENºI de vânzåri firma Netlink angajeaza agenti de vanzari cu experien¡å pt semnarea contractelor de tv, internet ¿i telefonie in sect 6. CV la mail sau relatii la tel., salariu, comision, 600 L; 0761.679.489 office@netlink.ro 26. AGENºI RCA ¿i pensii. Comp. în bro-

keraj recruteazå agen¡i RCA ¿i agen¡i pentru încheierea adeziunilor pensiilor private (trebuie så o incheie oblig, cadrele militare, politi¿ti, jandarmi, etc) comis. 90 L de semnåturå, 6.000 L; 0730.078.171 elena.preda77@gmail.com 27. AGENºI Reprezentan¡å auto angajeazå agen¡i marketing direct pentru promovare produse ¿i servicii in sectoarele 4 ¿i 6. Salariu brut 1.000 L + bonusuri in func¡ie de performan¡å. Pentru detalii apelati; 0748.205.026 28. AJUTOR bucåtar, clatitar fårå expe-

rien¡å, rela¡ii la 0761.397.500/ 0731.922.138

29. ARTIªTI, ONGul Ajutor Real cauta

artisti plastici dispusi så lucreze voluntar cu copii talentati la pictura din centre de plasament. Proiect Club de Arte Mobil. Durata 6 luni. Sambetele, 2 ore; 0726.789.750 iancu_diana@yahoo.com www.ajutor-real.ro 30. ASISTENT medical cu aviz de liberå practicå 5 h/zi, salariu net 1.000 L/lunå; 0722.225.028

55. DISTRIBUITOR pliante persoane cu

abilitå¡i de comunicare, serioase, dinamice în vederea distribuiri de pliante 4/ore 3 zile/ såptåmâni, program flexibil (pute¡i trimete CV cu foto pe e-mail); 0735.192.168 manio_0000@yahoo.com

DOAMNA pentru menaj usor, 2 zile pe saptamana, in zona Tineretului, Calea Vacaresti. Tel.: 0723.035.804 56.

57. DOAMNE ¿i domnisoare min 18 ani,

studio profesional videochat, 50%-70% procent, plata la doua saptamani, bonus 200 $ , program flexibil, site-uri exclusive Olanda, Belgia, UK, neaccesibile din Romania; 0765.831.043

58. DOAMNÅ, 52 ani, caut pentru menaj

o datå sau 2 ori pe såptåmânå, am 10 ani lucra¡i în Italia; 0732.026.756

88. T¢NÅRÅ, drågu¡å, fårå prejudecå¡i, o

zi/ såptåmânå, dispuså pentru mici servicii personale; 0733.592.336 horia32@yahoo.com 89. VIDEOCHAT Angajåm modele cu/ fårå experientå, minim 18 ani, engleza mediu, comision 50-70 ¿i bonusuri, oferim cazare, plata la zi sau såptåmânal. Colaboråm cu Naked.com, Xcams, islive profil nl si multe alte site-uri, 2.000 {; 0767.798.054 eatingout5@yahoo.com 90. VIDEOCHAT recrutåm modele de sex feminin peste 18 ani indiferent de aspectul fizic pentru colaborare videochat de la ele de acasa oferim comision 80% pentru mai multe detalii contactati-ne, 1.500 {; 0769.688.292 91. VREI bani de sårbåtori? ¥nscrie-te

reprezentant Avon, card cumpåråturi, cadou, comsion 30%, cadouri înscriere, livrare gratuitå. Andreea; 0762.266.434

pedagogic, pt gradi particulara, program dupa amiaza, de la 16.00-19.00, cerinte: serioasa, flexibila, iubitoare copii, calma si cu experienta, pt sector 3, se ofera cm, masa, transport; 0735.874.400 deutschekindergarten@rocketmail.com 63. EDUCATOARE, obligatoriu cu Liceu

Pedagogic, pt. program dupa amiaza, de la 16.00 - 19.00. Cerinte: serioasa, flexibila, iubitoare copii, calma si cu experienta. Se ofera c.m, masa, transport, pt. sector 3, 0735.874.400 deutschekindergarten@rocketmail.com 64. ESCORTE Bucuresti, escort ¿i mas. erotic cu experienta 9 ani, clientela formata, minim 20-25 clienti pe zi, conditii de lux, angajeaza cu sau fara experienta tinere intre 18-30 ani pt masaj erotic si comp. intimå, cazare, 4000 {/ lunå; 0767.164.105 amordivin4u@yahoo.com

port cazare gratis, mai multe informa¡ii la nr. telefon; 0768.044.213/ 0720.697.167 13. CIPRU, fete drågu¡e pentru

1. ANGLIA studio videochat deschis in

Anglia cautå fete. Oferim 50% comision (comisionul poate cre¿te pânå la 70%) cazare, transport. Cerin¡e minime de limba englezå si minim 18 ani.detalii la 0447932722030 dany26112006@yahoo.com 2. ANGLIA studio videochat din Anglia

angajam fete pentru videochat cunoscåtoare limba engleza. Cazare oferita gratis.Pentru detalii contactati-ma la adresa de yahoo (xxxdenysse); 0447735564420 xxxdenysse@yahoo.com 3. ANGLIA, Austria, Hong-Kong, Macao,

Grecia, Italia, Germania, etc., contracte dansatoare ¿i animatoare cu sau fårå experien¡å, prin Agen¡ia Maxx Models, cluburi lux, câ¿tiguri lunar 3.000 - 8.000 {, cazare, transport, consuma¡ie, bonusuri, fårå comision, 021.316.29.16/ 0747.076.666 office@maxxmodels.ro www.maxxmodels.ro 4. ANGLIA, fete escorte, vrei bani multi?

Atunci noi suntem solutia, agentia Anglia cauta escorte, fete cu sau fara experienta salariu f, atragator, nu acceptam-intermediari 4.000-10.000 lire lunar, Oana; 00447522910567/ 0769.305.931 employment@queensofbirminghamescorts.co.uk

FATÅ pentru companie intima cu aspect fizic foarte 31. ASISTENTÅ personala. Tanara, 5. ANGLIA, fete, agentie placut cu sau fara experienaspect fizic placut, deschisa, fara inhibitii si escorta ofera locuri de ta, ofer 50 % cu tarif mare, prejudecati, asistenta managerului genermunca in strainatate pt fete cazare, abonament la sala al, organizarea activitatii managerului, cu sau fara experienta ca fitness, coafura manechiudisponibilitatea pentru deplasari in strainatate impreuna; fastrecruitescorte salariu foarte atrara, solar, pt. mai multe ment2008@yahoo.com gator, nu acceptam intermedetalii suna sau beep ori diari, 4.000-10.000 lire/ sms, Roxy, 3.000 {; 32. ASISTENTÅ personalå, tanara prezentabila, fara obligatii, program prelunlunar, cazare si transport; 0728.532.445 www.sexgit, comunicativa, conditii avantajoase, undfantasy.com 0769.305.931/ eventual cazare, 1.500 {; 00447522910567 escorts 0744.560.323 66. FETE angajåm pentru activitate girls_xxx@yahoo.co.uk videochat, cunoscåtoare limba englezå, 33. AVON înscrie reprezentan¡i, câ¿tiguri www.QueensOfBirmingcondi¡ii deosebite, salariu atractiv, mari, produse cadouri, posibilitå¡i bonusuri, detalii contacta¡i-må la tel: hamEscorts.co.uk avansare. 0768.321.060/ 0722.930.207 65.

4.500 $; 0765.831.043

34. BÅIEºI fete7 h/ zi, 5 zile/ såptåmanå,

67. FETE pentru escort. Agen¡ie

activitate videochat, se lucreaza in ture, program avantajos pentru studenti, contract de munca, sunt necesare cunostinte medii de limba engleza id: c.chat57, 2.000 $; 0764.994.261 c.chat57@yahoo.com www.chanellstudio.ro

interna¡ionalå cautå colaboratoare pentru Bucure¿ti, cu sau fårå experientå. Clientelå selectå, câ¿tiguri atractive. Asiguråm instruire, promovare, materiale de prezentare, 2.000 {/ luna; 0743.937.203

35. COLABORARE avantajoaså în tim-

68. FETE pt. Videochat ¿i maseuze, zona

pul dvs. liber. Silvia; 021.310.88.28/ 0744.286.185/ 0727.347.177

Marriott, cazare, clien¡i forma¡i; 0762.991.551/ 0721.746.606

36. COLABORARE profitabilå persoanelor dornice de un venit suplimentar, Matei; 0721.399.766

8h/zi, venituri occidentale, 1.000 { progresiv; 0722.529.205/ 0727.992.592

69. JOB part-time. Firmå multina¡ionalå cautå consultanti vânzåri, oferim training gratuit, mediu de lucru profesionist, cerem abilitå¡i de comunicare, seriozitate. Cei interesa¡i ne pot contacta cu un CV sau ne pot suna; 0724.579.536 infojobzepp@gmail.com

38. COLABORARE stabilå, modernå,

70. MASEUZE si receptionera, esti

37. COLABORARE program flexibil, 3-

salaria¡i, pensionari. Progresiv, 1.000 $; 0745.234.173/ 0733.084.923 39. COLABORARE, activitate part-time, full-time in domeniul sanatatii, alimentatiei si nutritie corectå; 0740.227.299/ 0721.476.442 danandrone05@yahoo.com 40. COLABORARE, alternativå sigurå. Companie multina¡ionalå, leader mondial de 32 ani, rela¡ii între 11-19; 0722.221.487/ 0749.074.890 41. COLABORATORI limba italianå,

englezå spaniolå, muncå online, pentru detalii; 0762.348.439 42. COLABORATORI part-time

cåutåm pentru consultan¡å financiarå. Pentru rela¡ii la: 0723.783.652/ 0723.613.983 43. COLABORATORI pentru asig-

uråri de locuin¡e ¿i RCA, pensii private, recrutez urgent, comisioane atractive, posibilitatea dezvoltårii carierei; 0723.899.213 mariana.morarescu@gmail.com 44. COLABORATORI, câ¿tiga¡i 1.200 -

2.000 $ lunar, muncå la domiciliu. Angajåm colaboratori din toatå ¡ara, domeniile confec¡ionåri plicuri, felicitåri, în¿ira¡i mårgele, coase¡i scutece. Trimite¡i plic timbrat autoadresat la OP 16 - CP 52, Bucure¿ti; 45. COLEGÅ de apart., cu sau fara expe-

rienta, central, lux, pt salon de masaj, clientela deja formatå, posibilitate cazare, urgent, 1.000 {; 0720.783.003

46. COLEGÅ de camera pt. companie intima, aspect fizic placut, varsta pana in 30 de ani, posibil si cazare, clientelå formata, comision 50 %, plata zilnica, programul ¡i-l faci tu,rog seriozitate, 3.000 {; 0725.131.545 47. COLEGÅ peste 18 ani, curata, serioasa, sa poti ajunge zilnic la program 12-23, dispusa pt a oferi servicii totale, eu 35 ani romanca, am apartament la 300 m distanta hotel Marriott, Panduri; 0768.379.226 48. CONSILIER companie interna¡ionalå,

lider în sånåtate, instruire gratuitå, venituri imediate, rela¡ii între orele 10,00 - 18,00; 0723.150.953/ 0742.200.860 49. CONSILIER office- job part-time,

fårå limitå de vârstå. C.V. 0723.167.775 alexandrinaleordean@yahoo.com 50. CURIERI, firma serioasa dorim sa

angajam persoane pentru curierat bancar. Salariu foarte bun. Pentru mai multe detalii. Dir. Stanescu, 700 {/Luna; 0742.944.479 kmikelos@yahoo.com 51. CÅLCÅTOREASÅ, 2 zile/såptamânå

pentru familie Mogo¿oaia. Prioritate doritoare din zonå; 021.224.17.30/ 021.224.35.21/ 0372.733.017/ 0372.733.018

52. C¢ªTIGURI suplimentare, activitate inteligentå, orice profesie, minim liceu. OANºÅ; 021.310.88.28/ 0731.584.256/ 0766.298.789 53. DANSATOARE Club Buckingham angajeazå dansatoare cu sau fårå experien¡å salariu 1.500 L + 50% comision + carte de muncå + cazare gratuitå, clubul este deschis de 10 ani pentru mai multe detalii sunå, 1.500 {; 0762.893.725 angelo.alin@yahoo.com www.stripteaseclub.ro 54. DIRECTOR generos, foarte

preten¡ios, rafinat, stilat, cåsåtorit, 47 ani/ 1.85/85 kg, ofer 500 {/lunå (100 {/ întâlnirea), unei doamne interesante, deosebite, rafinate, stilate, cu un fizic plåcut, pentru o rela¡ie romanticå, discretå. A¿tept detalii sms ¿i poze pe e-mail. Valentin; 500 {/lunå; 0767.286.164 valentin1414@yahoo.com

10. CIPRU caut fete berårie min. 18, salariu + comision. Transport asigurat. 0035797761930

12. CIPRU, dame de consuma¡ie, trans-

unei doamne domni¿oare draguta, f discretå, fara prejudecati. Rog email; andrei_tomescu74@yahoo.com

62. EDUCATOARE obligatoriu cu liceu

Carisma Austria-Graz, cautå fete peste 18 ani, venituri între 3000-8000 {/lunå, nu suntem agen¡ie, transportul se asigurå gratuit, cazare, plata se face zilnic, trimitene un sms ¿i te sunåm înapoi sau viziteazå-ne pe site; 00436608422220 www.carisma-bar.at.

dansatoare profesioniste ¿i neprofesioniste. Totul jumåtate-jumåtate câ¿tig lunar aproximativ 2000 {. Beep sun eu 0035799848042

60. DOMN licentiat ofer sprijin finaciar

DORIºI så depå¿i¡i criza? Un sistem dovedit. Pensionare timpurie, activi ¿i pensionari. Stånescu; 0724.225.047/ 0745.069.741

9. AUSTRIA, Club select de noapte

11. CIPRU pub sunt interesat de

59. DOCTOR dermatolog, clinica de esteticå, zona Floreasca, angajeaza în conditii bune medic (sau rezident) dermatolog. Cv la email. Relatii la telefon; 0732.990.053 contact@slimart.ro www.slimart.ro

61.

8. ASIA, Show Art Company cautå dansatori/oare, acroba¡i, arti¿ti, magicieni, MC, DJ ¿i trupe dans (Go - Go, strip) ¿i alte tipuri de performeri (aerial) etc pentru baza de date ¿i oferte reale ¿i foarte serioase cu contracte de muncå în Asia, Macau, Hong - Kong, Singapore, Japonia, în cazinouri, hoteluri ¿i cluburi de lux, trimite¡i detalii la: genusius2002@yahoo.com (poze, BIODATA, VIDEO SHOW)

6. ANGLIA, Firmå selecteazå muncitori construc¡ii, agriculturå, taxå consultan¡å + întocmire dosar, program 9-17, 40 L; 021.310.61.61/ 0726.927.083 7. ANGLIA, Londra, Casa Privata angajeaza fete cu varsta minim 18 ani cu sau fara experienta, pentru servicii de escorta. Pentru detalii: 0044.7760.839563 londonescort4you@yahoo.com

tanara, ai peste 18 ani, nu ai inhibitii? Vrei sa devii independenta financiar? Vrei sa ai un post de munca flexibil, carte de munca, fara reguli si un salariu de 4.000 {, 4.000 {/ lunå; 0760.953.880 sexy_angel_love_you@yahoo.com www.masajeroticsalon.ro 71. MASEUZÅ, salonul de masaj Chatte Noire angajeazå maseuzå si receptionera cu sau fara experien¡å, comision 50% conditii de muncå deosebite; 0768.831.656 noire.chatte@yahoo.com www.chattenoiremasaj.ro 72. MENAJ usor la sediu de firma, tanara

prezentabila, open minded, fara obligatii. Program flexibil, 500 L; asistentapersonala@yahoo.com 73. MODELE cu/ fårå experien¡å, minim 18 ani, englezå mediu, comision 50-70 ¿i bonusuri, oferim cazare, plata la zi sau saptamanal. Colaboråm cu Naked.com, Xcams, islive profil nl ¿i multe alte site-uri, 2.000 {; 0767.798.054 eatingout5@yahoo.com

74. OFERTÅ de câ¿tig suplimentar, com-

panie multina¡ionalå lider în sånåtate, orar flexibil, venituri imediate; 0726.274.932 75. PERSOANE foarte serioase, persev-

erente, pentru afaceri la cheie, fårå investi¡ie obligatorie, rela¡ii între 10-18; 0723.150.953/ 0742.200.860 76. PERSOANE pentru afacere în

parteneriat, companie multina¡ionalå, lider în sånåtate, instruire, formare incluså, detalii L - V/ 10 - 18 la tel. 0724.323.464 77. PERSOANE serioase cu aspect fizic plåcut pentru distribu¡ie part-time de flyere. A¿teptåm CV înso¡it de o pozå recentå la adresa office@floreria.ro

consuma¡ie 35 { + consuma¡ie/searå, condi¡ii avantajoase, rela¡ii la: 0035799198519 barcipru2007@yahoo.com 14. CIPRU, Nicosia plecare urgent, fete 18-30 ani pentru Pub 6 zile pe såptåmâna, câstig lunar. Fårå comision de plecare. Transport ¿i cazare gratuita. CV cu poza la e-mail; 035797662099 pubnicosia@yahoo.com

20. GERMANIA, Bonn. Patiser-cofetar,

cåutåm o pers. cu experien¡å doveditå, punctualå, ordonatå pentru cofetåriepatiserie (prod. române¿ti). Oferim cazare + salariu atractiv. CV +foto pe adresa de email; info@hotel-bonnito.de

4. ARDELEANCÅ, de 39 ani, cinstitå, corectå, curatå, respectuoaså, iubitoare de oameni cu fricå de Dumnezeu, fårå vicii ¿i obliga¡ii familiale doresc angajare ca menajerå, bonå, îngrijire vârstnici, intern/ extern; 0785.059.162

21. GERMANIA, caut fete tinere pentru

5. ASISTENT medical general PR cu CM



copii de la 6 luni - 6 ani, urgent, contacta¡i la telefon; 0762.431.397

51. MENAJ u¿or, 1 zi/ såptåmânå, rog

GERMANIA, DAME. ESCORT. VREI O SCHIMBARE IN VIATA TA?VREAI SA CASTIGI BANI MULTI? CAUTI AVENTURA SI VREI LIBERTATE? O VIATA DE LUX CU CASTIGURI INTRE 2.000 (GARANTAT) SI 6.000 SAPTAMANAL TE ASTEAPTA TRANSPORT+ CAZARE GRATIS; 004915159226141/ 004915771420825 cristian.escorte@yahoo.de

7. BONÅ, cre¿tinå evanghelicå, 46 ani,

52. MENAJERÅ cu experien¡å ¿i reco-

22.

 23. GERMANY, hot girl, caut colega cu

aspect placut pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721169710 annabogza@gmx.de

16. ELVEºIA, Zurich, fete tinere pentru

25. HOSTESS consuma¡ie club lux Italia

Cipru, Olanda, Suedia, Germania, Anglia, Norvegia, Finlanda, Damenarca. Thera Group selecteazå personal pentru locuri de muncå în stråinåtate, în domeniile: hotelier - turism, construc¡ii, îngrijire båtrâni sau copii, menajere, agriculturå, zootehnie, ¿oferi distribu¡ie ¿i ¿oferi profesioni¿ti, industria petrolierå ¿i auto, etc. Info-line; 0758.800.500/ 0758.800.600/ 0371.100.110/ 0371.101.001

GERMANIA Barrouge & Belami Berlin, se cauta dama de companie in Berlin 110 { pe ora banii tai, nu se imparte pe procente. Un CV cu poza poti trimite pe email, yahoo messenger topmunca; 0733.564.625 info@topmunca.ro http://www.topmunca.ro 18.

19. GERMANIA Plecåri urgente, super

oferte pentru Germania, Olanda, Spania cu contracte de muncå pe 6-12 luni. Se oferå cazare, douå mese inclusiv transportul. Salarii atractive. rugåm seriozitate maximå, informatii la, 170 L; 0765.388.850 www.leontrans@yahoo.com

49. INGINER pensionar verificator proiecte, diriginte de ¿antier autorizat Enel, caut angajare; 0722.624.714

¿i experien¡å doresc angajare 6-8 ore, sector 3-2; 0720.681.795

24. GERMANY, hot girl, caut colega cu aspect placut, pt apartament de lux in Germania, castig garantat intre 150-500 { pe zi in functie de abilitatile fetei, rog seriozitate, id germany_anna; 0721.169.710 annabogza@gmx.de

17. FRANºA, Italia, Spania, Grecia,

¿i vânzåri) posesor autoturism caut urgent loc de muncå; 0727.135.949 ag30vec@yahoo.com

masaj în Germania - lb. englezå, italianå sau germanå, se oferå cazare gratuit, da¡i beep; 004917665141340

15. ELVEºIA, agen¡ie plasare for¡å de muncå selecteazå muncitori construc¡ii califica¡i- necalifica¡i, agen¡i pazå, menajere. Fårå comision în avans. Taxa consiliere+ întocmire dosar 30 L. Program luni- vineri 9.00- 18.00. Rela¡ii 021.321.60.06/ 0724.861.393

Luxus Club 79, posibilitatea muncii între 500 - 1.000 franci pe zi, contract de muncå, totul legal, chirie gratis. Adresa: Club 79 Veberland str. 79, Zurich 8050 Elve¡ia; 0041765275667/ 0041433215979 club79@gmx.ch www.club79.ch

48. INGINER instala¡ii experien¡å (¿antier

salariu 1500 { + comision 50%, cazare gratis venituri 4000-5000 /luna; 0733.763.433 maxbrt2000@yahoo.com 26. ITALIA, (Perugia), dansatoare, animatoare, hostess-uri, pt. Disco Night, salariu minim 800 {, cazare incluså, transport inclus. Pentru mai multe informa¡ii suna¡i la: 0766.555.822/ 0785.591.600

6. BONÅ cu experien¡å, serioaså, pentru

50. INSPECTOR R.U ¿i S.S.M. solicit

8. BONÅ, cu ajutor menaj, nefumåtoare

tåmânå la cålcat rufe, dupå ora 5 021.340.04.84/ 0757.279.546

9. BONÅ, doamnå serioaså, råbdå-

54. MENAJERÅ doresc så lucrez la familii sau sedii firmå, eventual 1, 2, 3 zile/ såptåmânå; 0766.282.536

10. BUCÅTAR ¿ef bine pregåtit profesional, 30 ani experien¡å, salariu ¿i transport negociabil; 0741.226.114 11. BUCÅTAR, calificare, experien¡å,

doresc angajare: catering, grådini¡å, fastfood, cåmin båtrâni, hotel; 021.367.46.18/ 0785.195.539 12. COFETAR cu experien¡å, zonå

53. MENAJERÅ doresc o zi pe såp-

55. MENAJERÅ doresc så lucrez la familii sau sedii firmå, eventual 1, 2, 3 zile/ såptåmânå; 0766.282.536 56. MENAJERÅ, doresc angajare la

familii sau sedii firmå 1-2 zile pe såptåmânå (sau numai cålcat) numai persoane serioase; 0720.335.126

57. PENSIONARÅ, 52 ani, doresc så

supraveghez 1 copil 6-8 ore, aproape de zona 13 Septembrie; 0762.794.333

14. CONTABILÅ autorizatå, întocmesc situa¡ii orice domeniu, balan¡å, bilan¡, ITM, declara¡ii, consultan¡å afaceri, convenabil, colaborare, angajare; 0723.620.641 15. CONTABILÅ cu studii superioare,

doresc angajare sau colaborare pentru eviden¡å contabilå, balan¡å, bilan¡, declara¡ii 200 - 300 L neg.; 0721.444.299

16. CUPLU tânår cåutåm loc de muncå:

61. PERSOANÅ serioaså, talent artistic, doresc colaborare decorare interioare, picturå, croitorie, etc.; 0769.737.827 62. PERSOANÅ serioaså, tânår, handicap u¿or, caut de lucru, muncitor necalificat; 0734.844.362

part-time, menaj, cålcat, 70 L/ zi; 0768.915.010

18. DOAMNÅ 43 ani doresc angajare

Grecia - barmani¡e, urgent Larisa, Corfu, Lefkada; Cipru - sudori, fierari, dulgheri, zidari, necalifica¡i; 0761.089.249/ 0731.702.214 www.birouldejoburi.ro

19. DOAMNÅ 46 ani, calc rufe, fac menaj

29. ITALIA, locuri de muncå Italia- îngri-

20. DOAMNÅ 48 ani, serioaså, respons-

1 - 2 zile pe såptåmânå; 0766.288.057 abilå, doresc så îngrijesc copil pre¿colar sau ¿colar; 0768.818.658 21. DOAMNÅ cu experien¡å în comer¡,

gestiune, vânzåri textile, încål¡åminte, gablonzuri, confec¡ii doresc angajare; 0728.085.029

22. DOAMNÅ cu experien¡å ofer masaj

de relaxare la domicilul clientului; 0735.132.978

23. DOAMNÅ fårå obliga¡ii, 59 ani, caut

så îngrijesc ¿i menaj doamnå bolnavå, 810 ore zilnic; 0732.767.427

24. DOAMNÅ harnicå fac curå¡enie gen-

33. JAPONIA, Singapore, oferim locuri

eralå ¿i de între¡inere, cålcat rufe, curå¡enie dupå zugråvealå; 0726.365.521

34. LONDRA, Agentie Escorte Londra

25. DOAMNÅ serioaså doresc så fac menaj la familii serioase, rog seriozitate, zona Unirii, Universitate, Bucur Obor, Traian; 0766.638.744

oferim: cazare gratis, comision 60 %, clientela selecta, 5.000 {; 00447738097316 heathrowescort@hotmail.com www.heathrowescorts-london.com

 LONDRA, RESTAURANT INDIAN ANGAJÅM URGENT DANSATOARE NUMAI PT. DANS (DANS PE MUZICÅ INDIANÅ IN FATA MESELOR IN COSTUME INDIENE); 0726.340.115/ 00447999043446 VIORICA75@HOTMAIL.COM/ VIORICA_752001@YAHOO.CO.UK

35.

 36. SPANIA Angajez fatå minim 18 ani,

26. DOAMNÅ serioaså doresc så îngri-

jesc o doamnå în vârstå sau un copil ¿colar; 0740.065.241

27. DOAMNÅ serioaså efectuez menaj la

familie, 3 zile pe såptåmânå; 0767.691.410

28. DOAMNÅ serioaså supraveghez

¿colari, menaj u¿or; 0740.065.241

29. DOAMNÅ serioaså, 36 ani, fac

curå¡enie, menaj, în orice zi din såptåmânå, rog seriozitate; 0730.004.419

30. DOAMNÅ serioaså, 48 ani, cu domi-

ciliul în sectorul 2, doresc så am grijå de 1 copil sau de båtrâni la domiciliul acestora. Nu intern. Rog seriozitate; 0766.450.105 31. DOAMNÅ serioaså, caut loc de muncå lucråtor comercial eventual menajerå; 021.688.00.92 32. DOAMNÅ serioaså, doresc så îngrijesc båtrâni, internå sau menaj u¿or, contra cost; 0728.549.655 33. DOAMNÅ serioaså, pensionarå, fårå obliga¡ii, nefumåtoare, îngrijesc copil peste 2 ani, eventual cu mic menaj, Drumul Taberei 0760.989.170 puiabeciu@yahoo.com

care vrea un trai decent pt. a muncii in club in Spania. Transportul ¿i cazare asigurata câ¿tig foarte bun. Detalii la id ValentinCupidon persoanå contact Alexandra sau Valentin; 0760.144.241 ValentinCupidon@yahoo.com.au

34. DOAMNÅ singurå, cu experien¡å, doresc så am grijå de 1 copil, 8- 10 ore, de luni-vineri, posesoare de vizå SUA; 0733.234.323/ 031.437.24.79

37. SPANIA, Italia, Fran¡a, Germania ¿i

35. DOAMNÅ våduvå, pens. 62 ani, ofer

Grecia, locuri muncå; 0785.160.083/ 0729.695.061 38. SPANIA, Italia, urgent, agriculturå,

rela¡ii L-V 10,00 - 14,00, tel/fax: 021.335.10.04/ 0763.576.035/ 0725.175.816

39. STRÅINÅTATE, cåutåm person-

servicii înso¡ire vârstnici, ajutor u¿or menaj, consiliere psihologicå, 8-10 ore/zi sau 12 ore/ noapte, numai oferte serioase, sector 4, 5, 6, Doamna Flori, 1.500 L/l; 0771.108.267/ 0732.689.208 36. DOAMNÅ, 46 ani, fac menaj 1-2 zile

pe såptåmânå; 0751.366.745

37. DOAMNÅ, 48 ani, nefumåtoare fac

în program part-time, program AS-Loc; 0729.924.081/ 0723.380.237/ 0768.750.347

sau pazå, eu fiind pensionar militar 47 ani, permis auto+ armå 0724.690.887/ 021.769.19.64 65. STIVUITORIST cu experien¡å, atestat, caut de lucru. 0720.215.684 66. TÂNÅR, 34 de ani, vreau så muncesc

cu ziua la curå¡enie. Prezint cazier; carstea2007@gmail.com

67. T¢NÅR 22 ani, is¡et, descurcåre¡, vorbitor mediu englezå, carnet conducere cat. B, doresc angajare ca ¿ofer sau operator calculator 0746.083.285

70. ZIDAR solicit angajare în construc¡ii

execut zidårii, zugråveli, glet, gresie, faian¡å; 0727.528.113 71. ZUGRAV finisor doresc loc de

muncå, rog seriozitate; 0734.650.585 72. ¥NGRIJESC familie în vârstå, cu råmânere în spa¡iu; 0786.860.678/ 0730.228.436 73. ªOFER 38, A, B, C+E, D, atestat marfå + pers., card tahograf, experien¡å, pentru angajare firmå sau persoanå; 0744.178.160/ 0720.656.676 74. ªOFER 45 ani, B, experien¡å, strun-

gar, muncitor, seriozitate, rog angajare; 0723.075.910/ 031.436.90.55

75. ªOFER B, C, D, E, adm. parc auto, atestat ARR, tr. marfå+ persoane, exp. 30 ani, colaborare în domeniu tr. ocazional, eventual angajare; 0721.675.600/ 021.351.34.88 76. ªOFER B, C, E, atestat, cartelå, autoturism propriu, doresc angajare sau colaborare, exclus tir; 0735.389.850 77. ªOFER B, C, E, vârsta 40 ani, expe-

rien¡a 20 ani + extern; 0756.413.288

78. ªOFER Båiat 30 de ani doresc anga-

jare post de ¿ofer cat B în orice domeniu, rog si ofer maximå seriozitate; 0763.014.961 79. ªOFER cat. B, 35 ani, disponibil la

81. ªOFER cat.B, cu experien¡å sau

bodyguard, caut loc de muncå; 0720.934.397

39. DORESC angajare ingrijire persoane

sion între 15-30% produse cosmetice cadou; 0765.172.195 82. SECRETAR, admin, student(å) anul I,

II profil tehn. de preferin¡å chimie, biochimie, biologie, englezå avansat, operare calculator, eventual doritori specializ. meserie consilier pi, program flexibil, CV cu pozå; 021.230.09.90 pop@patents.ro www.enpora.com

41. UK, Escorte, agentia Anglia, cu sau

41. DORESC så îngrijesc båtrânå, intern

fara experienta salariu atragator, nu acceptam intermediari, 4.000-10.000 lire, info. la telefon sau id de mess escortsgirls_xxx, transport si cazare gatuita, Oana, 10.000 {; 00447522910567 / 0769.305.931 escortsgirls_xxx@yahoo.co.uk

83. STUDENTS, Faculty of the History (or journalist) for a colaboration with a historian - journalist; hnaturalis@yahoo.com

part-time, câ¿tig atractiv. Sofia; 0722.610.408/ 021.310.88.28

87. T¢NÅRÅ maseuzå pentru masaj

erotic cautå patron de club. Ofer 50 L/¿edin¡a; 0767.678.019

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1. ADMINISTRATOR atestat-PFA doresc colaborare asocia¡ii bloc zona: Iancului, Doroban¡i; 0721.330.865 2. AJUTOR bucåtar - doamnå, doresc

angajare. Rog seriozitate; 0730.509.450

3. AMINISTRATOR de circa 20 de ani în

domeniul restaurantelor, pot conduce un colectiv ¿i organiza diferite evenimente de diferite mårimi în cadrul unui restaurant, la eventuala întâlnire ve¡i afla mai multe despre mine; 0761.674.351

11. 1 MAI, Chibrit, Agip, gars. confort 2, 20 mp, 4/4, complet renovatå, ac, mansardå izolatå, bloc recent reabilitat termic, vedere Romexpo, zonå lini¿titå, proprietar, liberå, 23.000 {; 0742.639.488 12. 1 MAI, Turda, vedere si intrare bulevard, 2/ 10, bloc mixt 82, cadastru, intabulare, parchet, gresie, faianta, termopan, ac, alarma, ceara specialå pere¡i, modern mobilatå, 29 mp utili, proprietar, 52.000 {; 0734.668.562 mariustefanescu@yahoo.com

dec, scara curatå, cash, 37.000 {; 423.12.52/ 0724.021.029

15. 13 SEPTEMBRIE, Agip, 4/8, I, dec.,

42 mp, bloc `87, îmb., curatå, eliberabilå imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 42.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 16. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii, cf.

1, dec., 42 mp, 2/8, f, g, p, t, u.m., bloc mixt, 1995, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 35.000 {; 0788.222.151

17. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii, cf. 1, dec., 42 mp, 2/8, g, f, p, t, um, bloc mixt, 1991, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 31.500 {; 0730.321.892/ 021.424.02.47 18. 13 SEPTEMBRIE, Petre Ispirescu,

7/8, 40 mp, I, dec., g, f, t, p, bloc mixt, 1997, mobilatå, u¿å metalicå, negociabil, id 121203, 42.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 19. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 2/8,

dec., 42 mp, toate îmb., g, f, p, t, lavabil, construc¡ie 1988, 36.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771

20. 23 AUGUST, Republica, 4/4, cf. 3, g,

f, t, p, um, ac, mobilatå modern, utilatå, 12.000 {; 0721.816.709/ 0744.987.303 21. ACADEMIA Tehnicå Militarå, Nåsåud, 5/8, 43 mp, dec., 39.000 {; 0734.310.728/ 0769.719.743

82. ªOFER categoria B, C, E, card

rien¡å, nefumåtor, serios, 36 ani, doresc angajare; 0763.995.325

îmbunåtå¡iri, spate, 65.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

fårå îmbunåtå¡iri, ocazie, discutabil, 22.000 {; 0726.408.321/ 021.450.12.36

24. ALEXANDRIEI ªos., proprietar vând

garsonierå 35 mp, et. 1, în bloc nou 2010 cu 4 etaje, ªos. Alexandriei intersec¡ie cu Antiaerianå, pre¡ 35.000 {; 0722.888.792 25. ALEXANDRU Obregia, cf. II, G+F+P+T, stradal, discutabil 29.000 {; 0786.688.926/ 0720.746.737

26. ALEXANDRU Obregia, Grand Arena,

84. ªOFER cu auto Opel Astra H Caravan, experien¡å protocol, permis din 1988, bun cunoscåtor Bucure¿ti, ¡arå, Europa, nefumator, aspect plåcut- îngrijit, cåsåtorit, solicit angajare cu/ fårå cm. pot efectua orice curså la orice orå; 0723.313.000/ 0760.331.225 lm.robert@yahoo.com

et. 2/9, balcon, 32 mp, stradal, curatå, ID. 887, pre¡ 32.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

85. ªOFER cu ma¿ina proprie, protocol business caut colaborare transport persoane exigente, orice destinatie. Ofer seriozitate, asistenta, vorbesc engleza si maghiara, asigur si facturare. Telefon; 0744.260.373/ 0723.474.494 otto.balla@yahoo.com

28. ARMENESC, Cimitir, vis a vis, gars. cf. 1, an 1984, 32 mp, 10/10, 2 lifturi, acte, stradal, liberå, 28.000 {; 0731.578.970/ 0726.254.323

86. ªOFER profesionist B+C+E, vorbitor

italianå, doresc angajare, colaborare pentru transport sau ¿ofer personal, dispus la deplasåri; 0722.487.929 87. ªOFER profesionist, cat. A, B, C, E,

27. APÅRÅTORII Patriei, cf. III, 2/4,

24mp, G+F+T, discutabil 13.000 {; 0765.011.786/ 0720.356.092

29. AVIAºIEI -metrou, decomandatå,

1986, renovatå, mobilatå, eliberabilå, intabulatå, acceptå credit, 57.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30

30. AVRIG, Obor, 7/10, cf. 1, 34 mp, gre-

sie, faian¡å, parchet, bloc 1984, acte, 38.500 {; 210.09.65/ 0754.800.676

lucråri de contabilitate completå, consultan¡å ¿i RU pentru clien¡i serio¿i. Posibilå ¿i angajare part-time; 0752.144.327

34 ani, vorbitor lb. englezå, posesor autoturism, solicit colaborare (angajare); 0724.307.666

31. BABA Novac, cf. 1, dec., etaj 9/9, fårå

44. FAMILIE serioaså, cu 1 copil,

88. ªOFER tânår, 30, 1,80, 78 kg, vorbitor

32. BABA Novac, po¿tå, gars. 34 mp, cf.

89. ªOFER, 39 ani, BE, CE+ card t.+ ate-

33. BALOTEªTI, garsonierå, confort 1, decomandatå, faian¡å, gresie, parchet, centralå, cu posibilitate de extindere, negociabil, 27.000 {; 021.210.91.97/ 0769.374.891

dorim så îngrijim båtrân(å), contra råmânere în spa¡iu, oferim lunar suma 500 L; 0769.938.001

85.

86. T¢NÅR om de afaceri prosper, prezentabil, 190, 31 ani, doresc cuno¿tin¡å tânårå studentå, supla, simpatica, fara prejudecati; ofer sponsorizare, exclud profesionistele. Astept o scurta introducere + poze pe e-mail; alexsilviu2005@yahoo.com

42. ELECTRICIAN 20 ani experien¡å, montaj instala¡ii ¿i între¡inere iluminat ¿i for¡å, pentru clådiri birouri, spa¡ii comerciale, locuin¡e, doresc angajare oferte serioase, accept variante; 0771.707.544/ 0786.282.127 43. EXPERT contabil PFA, efectuez

84. SUPLIMENTAR, contract activitate

TINERI, tinere pentru muncå u¿oarå de teren (Pia¡a Unirii) cu pliante, pentru Agen¡ie de casting ¿i publicitate; 0764.222.055

sau la 10 ore; 0760.982.347/ 0788.712.415

10. 1 MAI, 1982, 2/10, 36 mp, dec., vedere/ acces stradal, bloc mixt, amenajatå, liberå, intabulare, neg., 52.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro/ www.imoprest.ro

23. ALBA Iulia, et.3/10, conf. 2, 18 mp,

card tahograf, experien¡å camion 75 t, vârsta 50 ani. Cer ¿i ofer seriozitate; 0761.500.346

40. UK, escorte, agentia Anglia cauta

experien¡å peste doi ani. Fane; 0765.151.344

9. 1 DECEMBRIE, Nipon, 4/4, cf. 3, amenajatå, g, f, termopan, ac, bloc curat, 16.500 {; 0726.283.407

80. ªOFER cat. B, C, E atestat marfå,

80. REPREZENTANT Avon - beneficii: 4

81. REPREZENTANT Avon, comi-

gars. ¿i ap. în zone bune ale comunei; 021.468.72.35/ 0768.344.103

22. AFI Cotroceni, 1/4, dec., 42 mp,

79. PERSONAL pentru firmå de curå¡enie, pentru programul de zi L-V, 913; 0733.713.881

vârstnice internå/ externå. 0740.795.711

8. 1 DECEMBRIE, Ilfov, agen¡ie vindem

program foarte prelungit, doresc angajare la firmå sau persoanå fizicå, accept ¿i joburi temporare; 0727.908.927

83. ªOFER categoria B, din 1999, expe-

40. DORESC angajare ¿ofer categoria B,

dragos_manaila2000@yahoo.com

7. 1 DECEMBRIE, cf. 3, u¿å metalicå, termopan, gresie, marmurå, recent renovatå, boxå, gaze ¿i Radet, civilizat, 17.000 {; 0765.119.407

14. 13 SEPTEMBRIE -Sebastian, 2/8,

domeniu; 0721.144.746

tahograf, atestat marfå, experien¡å camion 7,5 t, caut angajare; 0761.500.346

escorte cu sau fara experienta, salariu atragator, nu acceptam intermediari, info. la telefon sau id de mess escortsgirls_xxx, transport si cazare gatuita, Oana, 10.000 {; 00447522910567/ 0769.305.931 escortsgirls_xxx@yahoo.co.uk

5. 1 DECEMBRIE 1918, garsonierå, 7/10, proprietar, confort 2, cadastru, intab-

69. T¢NÅR solicit angajare în orice

38. DOCTOR medic veterinar, solic-

campanii = 4 premii + cadouri + discount. Înscrie-te acum. Coordonator Avon Georgeta; 0763.696.328

16 mp, baie, bucåtårie, îmb., parter, disc. 16.000 {; 0765.600.502

13. 13 SEPTEMBRIE - Prosper, cf. 1, dec., 42 mp, 2/8, bloc mixt, g, f, t, p, um, ac, scarå curatå, exclus intermediari, neg., 34.500 {; 021.456.11.10/ 0720.903.255

menaj 2, 3 zile såptåmânå sau îngrijesc copil între orele 10.00 - 16.00; 0727.811.603 it angajare/colaborare (administrare), fermå, zone limitrofe Bucure¿ti sau jud. Covasna. 0720.469.278; 021.444.17.65

4. 1 DECEMBRIE 1918, bd., gars. cf. 3,

T¢NÅR 28 ani, aspect fizic plåcut ¿i îngrijit, cuno¿tin¡e operare PC, limba englezå nivel mediuavansat, cu experien¡å în domeniul barman- ospåtarajutor bucåtar, doresc angajare în Bucure¿ti; 0732.823.789 vrinceanu_i@yahoo.com 68.

al feminin pentru muncå de curå¡enie în stråinåtate, dorim persoane serioase ¿i dornice de muncå, exclus aventurierele, studii minim 10 clase, salarizare între 600- 1.000 {, cazare asiguratå, nu se percepe comision la interviu, rela¡ii tel. 9-15, program interviu L-V 14-18; 0726.517.385

78. PERSONAL 4-6 ore/zi cu sau fårå experien¡å (inclusiv studente) pentru firmå catering; 0721.850.689

gars., cf. 2, 7/10, mobilatå, stradal, cu îmbunåtå¡iri, neg., 24.500 {; 0727.802.147

60.

28. ITALIA, îngrijire båtrâni (badante);

de muncå pentru dansatoare, hostess, contracte de muncå avantajoase; 0728.445.522

3. 1 DECEMBRIE 1918, Bd., Po¿tå,

ulare, 18 mp, negociabil, 21.000 {; PERSOANÅ serioaså, 0727.702.127 familist, îmi ofer serviciile în domeniul învelit 6. 1 DECEMBRIE 1918, Trapezului, acoperi¿uri cu tabla Lindab, etaj 1/4, apropiere metrou, Real, complet mobilat, utilat, izolat termic, gresie, faian¡å, izola¡ii cu polistiren, usa metalicå, 21 mp, acte la zi, execu¡ie cåbånu¡e din lemn. parchet, pret negociabil, proprietar, 26.000 {; 0720.215.684 0766.441.932/ 0726.858.022

completa, declaratii fiscale, relatii ITM si bilanturi (expert contabil/consultant fiscal). Seriozitate maxima si profesionalism.Convenabil.ofer factura pentru serviciile prestate. 0726.251.442 karmenemma@yahoo.com

tru îngrijire, urgent, exclus firme; 0767.289.972

64. SOLICIT angajare administrator vilå

32. ITALIA, zona Rimini- firmå caut urgent: zidari, instalatori, electricieni, salahori. Se oferå cazare; 0767.032.196

cf. 1, dec., 35 mp, f, g, p, t, u.m., construc¡ie 1980, 33.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948

59. PERSOANÅ serioaså caut copii pen-

17. DOAMNÅ 40 ani caut urgent de muncå, prefer îngrijire copil, am experien¡å 4 ani+ recomandåri, locuinesc în Rahova; 0729.095.992

31. ITALIA, SC Mabec angajeazå electricieni califica¡i, rog CV-ul la adresa de email; 0722.510.150/ 0788.852.599 office@mabec.ro

2. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, 3/10

13. CONTABILITATE evidenta contabila

¿i så fac menaj u¿or pt. persoane ocupate sau fårå experien¡å, 1-2 zile/ såptåmânå; 0769.638.655

27. ITALIA, contracte muncå: menaj, restaurant, croitorie, infirmiere. Salarizare, 900 {; 0268.474.435/ 0747.661.527/ 0729.772.702/ 0769.875.604/ 0755.358.900 www.epp-jobs.com

îngrijire persoane, asistent medical, cameristå, ajutor bucåtar; 0732.393.508/ 0767.448.744/ 0742.413.731/ 0368.425622 office.realjob@yahoo.com

varul, particular, gars., decomandatå, cf. 1, et. 7/10, renovatå, termopane, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metal, contorizatå, mobilatå modern, mijloace transport, vizavi de Auchan, stradal, cadastru, intabulare, 25.500 {; 0766.545.347/ 0766.577.590

Lizeanu, salariu atractiv, vânzåtoare cofetårie, zona Lizeanu, ajutor necalificat pt. cofetårie, zona Lizeanu; 0762.244.945

63. PFA administrator imobil+ contabilitate

30. ITALIA, ofertå de muncå: menaj,

1. 1 DECEMBRIE 1918 zonå, Postå-

58. PERSOANÅ curatå, doresc så gåtesc

pensiuni, case particulare, hoteluri etc.; 0721.464.368

jire persoane în vârstå; 0772.217.113 jobsconsulting.10@gmail.com

4 ani, sunt dispus si pentru deplasari in tara, urgent; 0767.359.281/ 0767.102.441 sin_costel2001@yahoo.com

seriozitate; 0764.491.333

mandare fac menaj 1, 2, 3 zile/ såptåmânå ¿i generalå; 0762.922.986

toare ¿i iubitoare de copii, vârsta 50 ani, doresc så må dedic activitå¡ilor de îngrijire ¿i educare copii; 0736.047.936

experien¡å distribu¡ie cu auto, doresc angajare; 0743.165.864

93. ªOFER, montator pvc, am permis de

angajare; 0746.303.640

mamå a 5 copii, studii superioare, permis B, îngrijesc 1-2 copii, menaj u¿or, 50 ore/ såpt., 10 L/ ora; 0721.275.748 cu recomandåri, sector 5; 0722.613.652

92. ªOFER, cat. B + mecanic între¡inere,

45. FEMEIE serioaså fac curå¡enie gen-

eralå ¿i de între¡inere ¿i cålcat rufe; 0721.786.341

46. INFIRMIERÅ, 20 ani experien¡å în domeniu, caut îngrjire vârstnic în weekend (de vineri pânå duminicå inclusiv) sau 3 zile/ såpt. Prefer zona de Est a ora¿ului, Colentina, Pantelimon, d-na Ghica; 0727.614.069/ 0767.432.003 47. INGINER agronom, gospodar, serios,

bun administrator, permis conducere, 57 ani, doresc angajare- colaborare; 0722.566.206

englezå, francezå, aspect fizic plåcut, experien¡å: ¿ofer protocol, agent vânzåri, ¿ef serviciu achizi¡ii, studii superioare, bun cunoscåtor Bucure¿ti, România, posesor permis din 1999; 0767.963.217/ 0749.549.156 lacatus_marius28@yahoo.com stat M, doresc angajare dubi¡å- dubå maxim 7,5 t; 0733.024.523

90. ªOFER, am Ford Tranzit 8+1 locuri

doresc angajare sau colaborare; 0723.959.497

91. ªOFER, B, C, D, E, atestat marfå,

persoane, ADR, card, vechime 20 ani, doresc angajare; 0765.574.928

îmbunåtå¡iri, 27.000 {; 0761.680.662 1, 1984, 8/10, semidec., bloc mixt, fårå zgomot, 36.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

34. BANU Manta, 3/8, decomandatå, 34 mp, 1982, liberå, fårå îmbunåtå¡iri, intabulatå, acceptå credit, 47.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63 35. BARAJE, Mini¿, gars. 1978, s- 36 mp, 5/10, semidec., fårå îmb., zonå deosebitå, civilizatå, accept credit, liberå, 28.500 {; 0769.077.325

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 36. BARBU Våcårescu, imobil 2009, 1/8,

dec., 47 mp, 47.000 {; 021.210.09.65/ 0724.492.435 37. BASARABIA, Bd., gars. cf. 1, 20 mp,

etaj 2/3, termopan, u¿å metalicå, parchet, vizavi de Stadionul Na¡ional, pretabilå sediu firmå, disc. 25.000 {; 0742.305.932/ 0744.683.090 38. BASARABIA, Diham, 6/10, 1982,

32mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, 31.500 {; 021.324.64.86/ 0731.337.829 39. BASARABIEI, metrou, p/10, 33

mp, amenajatå, g, f, t, p, bloc civilizat, accept credit, 35.000 {; 0726.283.407

BERCENI - ¿os. Olteni¡ei, stradal, garsoniere în imobil d+ p+ 4, construc¡ie 2010, 36 mp utili, complet finisate "la cheie", cu centralå proprie, pozi¡ie excelentå, 33.500 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 40.

41. BERCENI Brâncoveanu, 3/10, 23

mp, termopan, liberå, 27.500 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

42. BERCENI Emil Racovi¡å, conf. 3,

toate îmbunåtå¡irile, meritå vazutå, 17.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

76. BR¢NCOVEANU, cf. 2, semidec., g,

sonierå dublå, 40 mp, centralå, gresie, f, UM, etaj 1, negociabil 25.000 {; 0727.810.391/ 021.647.54.51

77. BR¢NCOVEANU, gars., cf. 3, 3/4,

114. COMUNA Corbii Mari, jud. Dâmbovi¡a, ofer spre vânzare garsoniere 24 mp, reper Autostrada Bucure¿ti - Pite¿ti, km 49, 6.000 {; 0766.738.126

156. DRUMUL Taberei - Orizont, cf. 2, semidec, 1/10, 20 mp, liberå, modernå, renovatå recent, g, f, p, um, 24.700 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

115. CREMENIºA, Colentina, D-na

157. DRUMUL Taberei - Sibiu, 9/10, con-

toate îmb., 16.000 {; 0765.025.527/ 0727.833.139/ 021.460.19.73

78. BR¢NCOVEANU, Luicå, 3/5, 31 mp,

I, dec., 2009, g, f, t, aproape RATB, id 121891, 35.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

79. BR¢NCOVEANU, metrou, 4/8, I,

dec., 42 mp, bloc 1988, termopan, parchet, um, AC, modernå, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 45.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52 80. BR¢NCOVEANU, Orå¿elul Copiilor,

3/10, 30 mp, cf. 1, 1987, g, f, t, mobilatå, balcon, vedere spre Orå¿elul Copiilor, id 116971, 40.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 81. BR¢NCOVEANU, Peroni, cf. 3,

superîmb., 3/4, baie cu cada, bloc foarte civilizat, apa calda, caldura, 16.300 {; 0732.864.809/ 0769.526.836 82. BR¢NCOVEANU, Petrom, confort 2

sporit, 25 mp, complet mobilitatå si utilata lux, stradal, urgent, particular, discutabil, 32.000 {; 0745.043.129

toate îmbunåtå¡irile, meritå våzutå, 15.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

44. BERCENI, 1979, Mågurele, 2/9, 32

84. BUCUR Obor, ªtefan cel Mare,

mp, balcon, semidec., metrou, intabulare, id: 894049, 32.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 45. BERCENI, 1982, Big, 34 mp, parter

înalt/ 4, bloc mixt, dec., fårå balcon, îmb., metrou, parcare, liberå, id: 894048, 35.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 46. BERCENI, Aluni¿ului, dec., stradal,

scarå curatå, mobilat, complet utilat, catv, g, f, um, ac, centralå termicå, parchet, termopan internet, totul nou, zonå verde, parc, acte in regulå, acc. credit, urgent, neg., 27.500 {; 0788.726.553/ 021.424.02.47 47. BERCENI, Big, metrou, bloc mixt, 40

mp, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, 38.000 {; 0730.102.375

48. BERCENI, Brâncoveanu, gars., vis a

vis Budimex, cf. 1, dec., 3/4, semistradal, liberå, s = 35 mp, acc. credit, toate facilitå¡ile, exclus agen¡ii, neg., 31.000 {; 0722.138.113/ 0760.955.077

metrou, 36 mp, decomandatå, etaj intermediar, bloc 1982, mixt, curatå îmbunåtå¡iri, p, g, f, um, balcon închis, se acceptå credit, ofertå realå, ocazie, 42.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 85. BUCUREªTI, vindem ¿i cumpåråm garsoniere toate conforturile, sect. 2 ¿i 3, Constant Imobiliare vå a¿teaptå cererile ¿i ofertele cu comisioane minime ¿i maximå seriozitate; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 0722.218.460/ 021.252.40.10 86. BUCUREªTII Noi 2/3, metrou, 48

mp, decomandatå, 2010, la cheie, ID 12133, 49.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

87. BUCUREªTII Noi, garsonierå nouå,

50 mp, bucåtårie deschiså/mobilatå, centralå proprie, AC, 55.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

88. BULGARIA, Nisipurile de Aur, vând/

vâd urgent gars. cf. 3, etaj 1, pe mijlocul blocului, toate îmb., disc. 18.000 {; 0762.052.578

schimb garsonierå, 42 mp, et. 1, complex nou 2008, mobilatå ¿i utlatå, piscinå proprie, 5 minute pânå la plajå; 0769.212.156

50. BERCENI, cf. 1, dec., etaj 2/4, curatå,

89. BÅNEASA, 47 mp construiti, 41 mp

49. BERCENI, Brâncoveanu, particular

40.000 {; 0729.103.575

51. BERCENI, cf. 3, gaze, apå rece, apå

caldå, încålzire, parchet, g, f, termopan, 18.000 {; 02126837740/ 0727.920.053/ 0762.015.614

52. BERCENI, Cultural, garsonierå, cf. 3,

particular, 17.000 {; 0723.512.276

53. BERCENI, Emil Racovi¡å, conf. 1,

dec, p/4, 36 mp, g+f+p+um, contorizat, intabulatå, negociabil, 35.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

54. BERCENI, Emil Racovi¡å, confort 3,

4/4, toate îmbunåtå¡irile, proprietar, u¿or negociabil 18.500 {; 0730.790.954/ 0762.818.972

55. BERCENI, garsonierå cf. I, pre¡ nediscutabil 30.000 {; 0769.359.507/ 0726.764.420 56. BERCENI, Metalurgiei, 2/10, I, 36

mp, bloc 1977, termopan, parchet, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 36.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 57. BERCENI, metrou IMGB (Dimitrie Leonida), garsonierå în vilå p+1+m, suprafa¡a 25 mp, confort 1, decomadat, toate utilitå¡ile, complet finisat la "cheie", 18.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29 58. BERCENI, metrou IMGB (Dim-

itrie Leonida), garsonierå în vilå p+1+m, suprafa¡a 30 mp, confort 1, decomandat, toate utilitå¡ile, complet finisat la "cheie", 25.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29 59. BERCENI, metrou IMGB (Dimitrie Leonida), garsonierå în vilå p+1+m, suprafa¡a 34 mp, confort 1, decomandat, toate utilitå¡ile, complet finisat la "cheie", 30.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29 60. BERCENI, metrou, cf. 1, semidec.,

renovatå complet, g, f, p, t, acces rapid metrou, acte, accept credit, 27.500 {; 021.424.03.80/ 0743.595.434

61. BERCENI, Obregia, 6/9, 1980, g, f, t,

p, apropiere RATB, metrou, pia¡å, id 120784, 28.500 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

62. BERCENI, Obregia, cf. 2, etaj 2/10,

semidec., stradal, 24.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.926

63. BERCENI, Olteni¡ei, 1984, cf. 1, g, f, p, t, um, balcon, urgent, exclus intermediari, 37.000 {; 021.424.03.80/ 0788.695.585 64. BERCENI, Olteni¡ei, cf.1, dec., 2/4,

g+f+um, 36.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

65. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, cf.3, g+f+t,

3/4, 16.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

66. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, vând gars.

curatå, 2/4, 1974, g, f, cadå baie, u¿å bucåtårie, termopan, mobilå, bloc îngrijit, gaze la u¿å, exclus intermediari, 17.500 {; 0722.699.041 67. BERCENI, Samuilå Dumitru, 2/4,

decomandat, cf. 1, 36.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

68. BERCENI, Secuilor, cf.2, 1/10,

g+f+p+t, modernå, 23.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

69. BERCENI, Tr. Mågurele, cf. 1, semi-

dec., 2/9, fårå îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, contorizatå, 33.500 {; 0748.133.331/ 0762.564.429 70. BERCENI, Tulnici, gars. cf. 1, parter,

îmb., particular; 0728.050.735

71. BERCENI- Emil Racovi¡å, cf.2, 24 mp, et. 2/4, termopane, g+f, um, intabulare, baie, bucåtårie, 23.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839 72. BR¢NCOVEANU - Luicå, garsonierå în imobil d+ p+ 5 etaje, finalizat 2010, etaj 4, 33 mp utili, complet finisatå "la cheie" cu centralå proprie, balcon, lift, disponibilå imediat, disc., 34.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 73. BR¢NCOVEANU 2/8, metrou, 1986,

bloc mixt, decomandatå, apropiere parc, metrou, 41.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

74. BR¢NCOVEANU, apropiere metrou,

cf. 1, dec., 42 mp, 1987, liberå, zonå lini¿titå, negociabil 42.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

75. BR¢NCOVEANU, Budimex, particu-

lar, mobilata si utilata complet, confort 1 32 metri patrati renovata integral recent, instalatii noi, termopan, gresie, faianta, parchet, bloc 1979, etaj 9/ 10, 2 lifturi, loc parcare, 45.000 {; 0766.547.477 irobertino@yahoo.com

155. DRUMUL Taberei - Moghioro¿,

f, p, t, 26 mp, acces metrou, mob., utilat, exclus intermediari, 25.000 {; 021.424.03.80/ 0730.321.892

83. BUCUR Obor, ªtefan cel Mare, metrou, 36 mp, dec.,bloc 1982, mixt, curatå, îmb., p, g, f,um, balcon închis, se acceptå credit, ofertå realå, ocazie, 41.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

43. BERCENI Giurgiului, conf. 2, et. 4,

113. COMUNA 1 Decembrie, Ilfov, gar-

utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie, posibilitate negociere pret final, 42.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

90. CAMIL Ressu, 5/10, cf. 1, semideco-

mandat, 31 mp, zonå metrou, pia¡å, parc, 32.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149 91. CAMIL Ressu, Ambrozie, 32 mp, amenajatå, bloc 1984, cf. 1, toate actele, 30.000 {; 0723.265.261

92. CAMIL Ressu, Ilioara, 6/10, bloc mixt,

construc¡ie 1976, confort 1, decomandat, balcon închis, gresie, faian¡å, parchet, termopan, AC, loc parcare, negociabil, 37.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

93. CAMIL Ressu, lângå metrou Dristor 1, cf. 2, 9/10, renovatå, termopan, g, f, p, curatå, liberå, bloc civilizat, cadastru, disc., 23.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 94. CAMIL Ressu, metrou Grigorescu, cf.

1, 6/10, dec., bloc mixt, balcon, renovatå complet, g, f, p, t, um, ac, cadastru, meritå våzut, disc., 38.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

95. CASA Poporului, garsonierå confort 1,

50 mp vis-a-vis Casa Poporului, mobilatå, termopan, pazå în bloc 24/24, 83.000 {; 0756.801.801 maghe95@yahoo.com

96. CHIªINÅU bd., particular, garsonierå confort 1 dec, 37 m, et 10, contorizatå, instalatii sanitare schimbate, u¿å metalicå, stradalå, vis a vis de Miramar, bd Chisinau, accept credit de preferintå credit prin Raiffesen, 42.000 {; 0735.588.227/ 0746.394.532/ 0726.436.196 hanude712@ahoo.com 97. CHIªINÅU, Basarabia, gars., cf. 1, 1982, 33 mp, 3/10, semidec., gresie, faian¡å, parchet, termopan, accept credit Prima Caså, 31.500 {; 0735.557.374/ 0742.276.446

CHIªINÅU, particular, garsonierå, cf. 1, bloc stradal, vedere spate, p/10, semidec., balcon logie închis, bloc 1985, curatå, liberå, accept agen¡ii, 32.800 {; 0769.107.540 98.

Ghica, vând garsonierå, cf. 1, an constr. 1980, 6/10, su 36 mp, decomandatå, fårå intermediari, 30.000 {; 0766.333.192/ 0723.532.960 116. CR¢NGAªI -pia¡å, 4/8, decoman-

datå, 42 mp, confort 1, curatå, accept credit, 44.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

117. CR¢NGAªI, cf. 1, 4/8, bloc 1992,

lângå lac, aproape de metrou, 26.500 {; 0744.656.898 118. CR¢NGAªI, cf. 1, stradal, bloc mixt, g/f/t/p/um, apometre+ repartitoare, c+i, tel.+ interfon, 33.000 {; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075 119. CR¢NGAªI, Regie, confort 2, 1/4,

îmbunåtå¡iri fåcute recente, mobilat, utilat gaze, acte, 23.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.158 120. CÅLÅRAªI - Delea Veche, 2/8, bloc

1997, 42 mp, decomandatå, bloc mixt, monolit, 60.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

121. CÅLÅRAªILOR, Calea, bloc 1939,

consolidat, 7/7, camerå dublå, baie, bucåtårie, balcon, necesitå zugråvit, îmbunåtå¡iri, disc., 45.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

122. CÅLÅRAªILOR, parter/8, bloc mixt,

vedere fa¡å, decomandatå, 42 mp, 1996, ideal firmå, 57.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro 123. CÅLÅRAªILOR, Unirii, (V.

Brani¿te), particular, renovatå lux, totul schimbat, cf. 2, eventual mobilatå absolut nou, 29.500 {; 0722.755.377

5/10, decomandatå, balcon, bloc 1980, intabulatå, 33.000 {; 0724.955.610/ 0721.019.959

fort 2, termopan, mobilatå, 24.000 {; 021.327.18.54/ 0745.565.286

158. DRUMUL Taberei - Valea Ialo-

mi¡ei, cf 1, dec, p/4, fårå amenajåri, 32.000 {; 0727.339.267

159. DRUMUL Taberei -Valea Oltu-

lui, decomandat, 3/4, fårå amenajåri, 31.000 {; 0727.339.267 160. DRUMUL Taberei 3/8 bloc mixt decomandatå mobilatå termopan gresie parchet 38.000 {; 021.341.04.99/ 0743.060.805 161. DRUMUL Taberei, "Favorit", 1/10,

confort unu, liberå, intabulare, balcon, 31.900 {; 0723.627.544/ 312.31.42

162. DRUMUL Taberei, 2/10, Orizont, cf.

Pia¡a Moghioro¿, cf. 2, apå, gaze, cåldurå, g, f, t, p, zonå civilizatå, cadastru, intabulare, disc., liberå, 25.000 {; 0722.615.570/ 0734.505.955 164. DRUMUL Taberei, 3/4, 40 mp, Cartierul Brâncu¿i, 2009, decomandat, finisat, CBR50244, 39.000 {; 0730.177.073/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 165. DRUMUL Taberei, 33 mp, parter înalt/ 4, dec., bloc mixt, apropiere parc, liberå, exclusivitate, cash, id: 897026, 29.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

167. DRUMUL Taberei, 4/9, utilatå ¿i

42 mp, decomandatå, bine compartimentatå, 48.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

mobilatå, instala¡ii sanitare noi, Mall Plaza, 31.000 {; 0730.556.904 168. DRUMUL Taberei, 40, cf. 1, dec., et.

131. DOROBANºI, 6/10, decomandatå,

35 mp, modern amenajatå, mobilatå, utilatå, acceptå credit, 52.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

132. DOROBANºI, Bisericå, 1/10, c-¡ie 1976, confort 1, decomandatå, reabilitare termicå gratuitå, vedere sud, pe mijloc, bloc mixt, acte, liberå, neg., 43.000 {; 0730.556.904 133. DOROBANºI, Televiziune, P/3,

decomandatå, 38 mp., renovatå lux, liberå, intabulare, 53.000 {; 0723.627.544 134. DRISTOR 1, metrou, 1/10, 38 mp,

amenajatå recent, intabulatå, 24.500 {; 0786.149.631 172. DRUMUL Taberei, Azurro, cf. 1, pro-

prietar, etaj p/10, decomandatå, îmbunåtå¡iri lux 2010, stradal 38 mp, ideal firmå, 40.000 {; 0765.876.250 173. DRUMUL Taberei, b-dul Timi¿oara,

136. DRISTOR, 33 mp, confort 1, reno-

177. DRUMUL Taberei, bloc 2009, Brân-

din bulevard, 32 mp, 2/8, renovat recent, g, f, p, t,um, balcon închis, mob. ¿i utilatå, se acceptå credit, u¿or neg., ofertå realå, 36.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker 140. DRISTOR, metrou, 4/10, 32mp,

1984, balcon, gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, cadastru, intabulare 33.000 {; 021.324.64.86/ 0731.337.829 141. DRISTOR, metrou, 4/10, spa¡ioaså,

stradal, 38.500 {; Pia¡a Sudului, metrou, bloc mixt, 1985, 4/10, 38.500 {; 0729.600.927

cu¿i, semistradal, cf. 1 dec., 3/4, g, f, t, centralå, 44 mp, acc. credit, 40.000 {; 0726.488.835

178. DRUMUL Taberei, Bra¿ov, conf. 1,

1981, 41 mp, P/4, îmbunåtå¡iri, bloc mixt, izolat, particular, 42.000 {; 0766.219.909 179. DRUMUL Taberei, cf. 1, dec., et.

6/10, 36 mp, balcon închis în termopan, an construc¡ie 1980, 34.000 {; 0728.874.507 180. DRUMUL Taberei, Compozitorilor (1

Mai), proprietar, complet renovata, inclusiv electric si sanitar, stradal, et. 6/9, 31 mp, g, p, f, termopane, u¿å metalicå, ac, interfon, bloc curat, loc parcare, 35.000 {; 0731.767.699

DRUMUL Taberei, Favorit, 1/9, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liberå, stradalå, acte, pozi¡ie excelentå, Råzvan G., 32.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764 181.

100. CIªMIGIU, Sala Palatului, 1/8, semidecomandatå, 35 mp, 2009, bloc consolidat, necesitå renovare, CBR32893, 39.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

turi, g, f, termopan, mobilatå, acte la zi, 23.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

182. DRUMUL Taberei, Favorit, Aleea Haiducului, et. 1/ 9, cf. 1, semidec., curata, libera, fara imbunatatiri, toate actele, gresie, faianta, balcon inchis, se accepta si credit, 31.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com

143. DRISTOR, metrou, stradal, 3/10, 34

183. DRUMUL Taberei, Favorit, etaj 1/10,

101. CIªMIGIU, Sala Palatului, 3/4 , 24

144. DRISTOR, Râmnicu Sårat, cf. I,

99. CIªMIGIU, Hotel Opera, renovatå lux, mobilatå nou, AC, 43 mp, centralå proprie, 49.000 {; 021.319.78.04/ 0724.257.295

142. DRISTOR, metrou, cf. 2, 9/10, 2 lif-

mp, bloc pazå, neg. 40.000 {; 0728.269.750

mp, 13.800 {; 0727.222.597/ 021.210.45.45

4/10, semidecomandat, toate îmbunåtå¡irile, discutabil, 36.000 {; 0723.723.485/ 0766.448.008

102. COLENTINA - Teiul Doamnei, 1/8,

145. DRISTOR, Râmnicu Sårat, cf. I, semidecomandat, 6/10, bloc mixt, discutabil, 30.000 {; 0723.723.485/ 0766.448.008

bloc mixt, 1984, cf. 1, acte la zi, 35.500 {; 0732.320.501 103. COLENTINA, 6/10, D-na Ghica, parc, bloc mixt, 1980, dec., 35 mp, um, accept credit, 30.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

104. COLENTINA, 7/8, confort 1, deco-

mandat, bloc mixt, 42 mp, 1986, credit, 39.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

105. COLENTINA, Doamna Ghica, decomandatå, 39 mp, bloc mixt, 1980, p/10, balcon, amenajatå, liberå, 35.000 {; 021.231.23.18/ 0731.144.151 106. COLENTINA, Ma¿ina de Pâine intersectie cu Teiul Doamnei, conf.I, sdec, liberå, particular, 31.500 {; 0722.237

146. DRISTOR, Râmnicu Sårat, cf.1/D,

3/4, g/f/t/um, alarmå, 40mp, construc¡ie 1984, bloc mixt, 36.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

DRISTOR, R¢MNICU SÅRAT, 34 MP, CONFORT 1, AN 1983, 4/8, BLOC MIXT, ¥MBUNÅTźIRI, NEG., 35.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595

147.

148. DRISTORULUI, p/10, balcon, 38 mp, bloc mixt, intrare stradalå, 37.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

termopan, u¿å metalicå, mijloace de transport, 24.000 {; 0760.654.541/ 021.440.22.49 184. DRUMUL Taberei, Favorit, gars., cf. 1, 1/9, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liber, stradal, acte, Råzvan G., 32.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764 185. DRUMUL Taberei, Favorit, stradal,

1/9, balcon, liberå, 31.800 {; 0722.578.788

186. DRUMUL Taberei, Favorit-Haiducului, etaj 1/ 9, confort 1, semidecomandata, fara imbunatatiri, libera, stradala, acte, 32.000 {; 0723.118.752/ 021.430.37.40

cf. 1, g, f, p, t, cadastru, intabulare, 4/10, 35.000 {; 0722.615.570 34.500 { sau Romanicierilor, p/4, cf. 2, 22.500 {; 0734.505.955

203. DRUMUL Taberei, Plaza, 4/9, mobi-

îmb., confort 2, acte la zi, libera, pre¡ neg., 21.000 {; 0720.140.776 205. DRUMUL Taberei, Plazza, cf. 1,

semidec., et. 4/9, 31 mp, 31.000 {; 0728.874.507

206. DRUMUL Taberei, Plazza, cf. I, g+f+p+t, 3/10, cad+ intab, urgent, 32.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 207. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou la cheie, accept Prima Caså, 65 mp, 43.000 {; 0725.918.207

209. DRUMUL Taberei, Prelungirea

210. DRUMUL Taberei, Romancierilor, et.

4, dec., bloc mixt, fårå îmbunåtå¡iri, 36.000 {; 0734.310.728/ 0769.719.743

211. DRUMUL Taberei, zona Plaza

Romania, cf. 3,16 mp, complet mobilatå si utilatå (g, f, termopan, usa metalicå, ac, mobila, ma¿ina de spalat, frigider, cuptor microunde) + debara. Totul nou. Merita våzutå, 20.000 {; 0740.048.121 teo_cristi@yahoo.com 212. DRUMUL Taberei- CompasuluiPlazza, cf. 1, semidec., p/9, 38 mp reali, zonå civilizatå, bloc lini¿tit, curatå, acte, 35.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.540 213. DRUMUL Taberei- Moghioro¿, con-

fort 2, amenajatå 2010, g, f, p, t, p/10, liberå, intabulatå, 26.500 {; 0768.459.055/ 0731.144.155

214. DRUMUL Taberei- Orizont, II, semi-

dec., 1/10, 20 mp, liberå, modernå, renovatå recent, g, f, p, um, 24.700 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

215. EROII Revolu¡iei, Caporal Ion U¿urelu, etaj 1, cf. 3, 17 mp, g, f, t, p, gaze, proprietar, 15.000 {; 0724.887.661 216. FERDINAND - M. Bravu, stradal, parter/4, 35 mp, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, 35.000 {; 0720.543.622 217. FERDINAND, Cåminului, cf. 1, 32

mp, dec., renovat recent, g, f, p, um, 34.500 { / 180 { chirie, Marin; 021.252.16.05/ 0749.199.194 www.confortcasanord.ro

218. FERDINAND, Iulia Ha¿deu, cf. 1, semidec., p/10, 34 mp, renovatå recent, bucåtårie mobilatå, utilatå, grilaje, Livia, 41.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro 219. FERDINAND, Mec. Finå, bloc

reabilitat, parter cu balcon ¿i pivni¡å cu autoriza¡ie primårie, semidec., 26 mp, apå caldå ¿i cåldurå Radet, gaze la ¿å, termopan, u¿å met., 26.000 {; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 021.252.40.10 220. FERENTARI, particular, gars. cf. 3,

1/4, bloc curat, gaze la u¿å, acte, liberå, curatå, str. Livezilor, bl. 33, 9.000 {; 0760.605.614

221. FERENTARI, particular, vând garsonierå, cf. 3, et. 1/4, impecabilå, la cheie, eliberabil, urgent, bl. curat, gaze, apå, acte, cadastru, 7.000 {; 0727.363.454 222. FERENTARI, Vâltoarei, gars. cf. 3,

gaze cu detector, senzor, apå caldå, aer cond., hotå, 2 motoare aragaz, u¿å met., parchet camerå, g+f bucåtårie, baie, geam termopan camerå + baie; 0761.463.529 223. FIZICIENILOR nr. 21, garsonierå

cf. 3, 20.000 {; 0768.221.292

188. DRUMUL Taberei, garsonierå, confort 2, 20 mp, semidecomandatå, etaj 1/9, 24.000 {; 0758.253.900

225. FLOREASCA, Parcul Cinematogra-

suprafa¡a totalå 32 mp, 4/6, g, f, p, t, bloc în curs de reabilitare termicå, 26.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866

fului, demisol înalt, decomandatå, 32 mp, îmbunåtå¡iri, CBR35113, 46.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

149. DRUMUL Taberei - Bd. Timi¿oara -

108. COLENTINA, Rose Garden, gar-

34 mp, gresie, faian¡å, zonå superbå, acceptå credit, 38.500 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

227. GARA de Nord, 9/9, cf. I, semideco-

151. DRUMUL Taberei - Brâncu¿i, cf. 1,

228. GARA de Nord, 9/9, parchet, ter-

109. COLENTINA, Teiul Doamnei, 32 mp, 4/8, 1981, spa¡ioaså, contorizatå, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, 32.000 {; 0740.365.656

semidec., 1/3, 38 mp, construc¡ie nouå 2007, finisaje lux, complet mobilatå ¿i utilatå, loc de parcare, 39.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

110. COLENTINA, Teiul Doamnei, 4/8, dec., bloc mixt, bloc 1985, cadastru, intabulare, acc. credit, disc., 31.000 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834

152. DRUMUL Taberei - Buzoieni, cf. 1,

111. COLENTINA, vând garsonierå cf. 1

153. DRUMUL Taberei - Compozitorilor,

sporit, 1987, renovatå, îmbunåtå¡iri, mobilå nouå, parchet, aer condi¡ionat, 48.000 {; 0722.552.182 112. COMUNA 1 Decembrie, conf.1, gre-

sie, gaze, termopan, etj.1, ¿i apartament conf.1 sporit, 24.000 { - 35.000 {; 0761.924.782/ 0724.940.720

226. FUNDENI, Autosoft, gars 2010, s52 utili, 1/3, dec., 2 balcoane, posibilitate finisare, g, f, t, p, ct, um, credit, 34.900 {; 0769.077.325

mandat, 35 mp, curatå, îmbunåtå¡itå, negociabil 31.000 {; 0728.330.209

mopan, mobilatå + utilatå modern, 25.900 {; 0723.627.531/ 312.31.42 229. GARA de Nord, parter, vilå liberå,

modernå, 26 mp, centralå proprie, parcare curte, 34.000 {; 0722.702.849

dec., etaj 6/10, curatå, bloc mixt, 35 mp, balcon, lângå pia¡å ¿i supermarket Billa, u¿or neg, 34.000 {; 0725.556.909/ 021.440.31.55

230. GARSONIERÅ bloc Patria, gresie,

faian¡å, vedere panoramicå, 30.000 {; 0730.611.947

5/9, curatå, acceptå credit, 34.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

154. DRUMUL Taberei - Crinul de Pådure, gars. cf. 2, et. 6/10, îmbunåtå¡iri apå caldå, repartitoare, curatå, zonå bunå, 24.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169

189. DRUMUL Taberei, I/decomandatå, liberå, bloc 4 etaje, acceptå credit, 31.000 euro 0721.758.926

237. IACOB Andrei, 2/4, cf. 3, baie, bucåtårie, gaze, apå caldå, balcon mare, intabulare, agen¡ie, 9.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 238. IACOB Andrei, gars., cf. 3, centralå

termicå, izolatå exterior, u¿å metalicå, geamuri termopan, parter/4, balcon, posibilitate extindere, discutabil; 0765.426.614 239. IANCULUI, 37 mp, decomandata,

etaj intermediar, bloc mixt, 1982, total renovata, gresie, faianta, t, usa metalica, aer conditionat, balcon inchis cu termopan, geam baie, mobilata si utilata, apropiere metrou, 42.500 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.privatebroker.ro

201. DRUMUL Taberei, Pia¡a Moghioro¿,

107. COLENTINA, P/10, D-na Ghica, dec., balcon, bloc mixt, 38 mp, renovatå recent, termopan, 39.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

sonierå dublå, 56 mp, bucåtårie mobilatå, zona de zi separatå de dormitor, 60.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

s=25 mp, gaze, apå, intrare separatå, curte interioarå cu pårcule¡, zonå civilizatå, ID 12813, 30.000 {; 0769.076.165/ 021.324.77.00 george.stefan@orfeas.ro www.orfeas.ro

242. IANCULUI, Avrig, 33 mp, etaj intermediar, bloc 1984, complet renovata modern, gresie, faianta, p, t, usa metalica, aer conditionat, usi interior termopan, mobilata si utilata, se accepta credit, 39.500 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro

dec., p/10, liberå, cadastru, intabulare, finisata la cheie, cu gresie, faiantå, parchet termopan, usa metalica, apometre, repartitoare, bucatarie mobilata, pretabil birou, magazin, etc, disc., 30.000 {; 0728.106.613 avantageimobiliare@gmail.com

224. FIZICIENILOR, Vitan, 2 garsoniere,

150. DRUMUL Taberei - Billa, 4/8, cf. 1,

236. GRIVIºEI, Bd. Dacia, semidec., p/4,

200. DRUMUL Taberei, Orizont, semi-

187. DRUMUL Taberei, gars. 18 mp, cf. 2, 1974, Orizont, bloc mixt, cu îmb., curatå, liberå, acte, 1/10, fix 24.000 {: 0723.389.967/ 0763.575.682

Mall Plaza, 3/10, gresie, faian¡å, parchet, termopan, accept credit, 38.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

235. GIURGIULUI, Pia¡å, 4/8, I, semidec., 34 mp, îmb., curatå, liberå, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 30.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84 www.rasig.ro

241. IANCULUI, 7/9, Elev ªtefånescu, 35 mp, balcon, bloc mixt, 1980, îmb.,termopan,um, bucåtårie mob., intabulare, 43.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

1, mobilatå, gresie, faian¡å, parchet, foarte curatå, 23.500 {; 0726.256.322

Ghencea, imobil nou la cheie, s=39 mp, accept prima caså, 31.000 {: 0725.918.207

176. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec., 6/10, 33 mp, construc¡ie solidå, din 1980, bloc mixt, pre¡ neg., 34.000 {; 0728.874.502

234. GIURGIULUI, conf. 2, et.4, toate îmbunåtå¡irile, meritå våzutå, 15.500 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

199. DRUMUL Taberei, Orizont, gars., et.

174. DRUMUL Taberei, Billa, 1/dec., etaj

175. DRUMUL Taberei, Billa, cf. 1, dec.,

particular, ultima garsonierå, dezvoltator, pre¡ excep¡ional, 19.000 {; 0767.600.211

240. IANCULUI, 7/10, confort 1, deco-

208. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, imobil nou la cheie, s=39 mp, accept prima caså, 31.000 {; 0725.918.207

mijloc/10, construc¡ie 1980, 34 mp, fårå îmbunåtå¡iri, curatå, 3 minute parc, pia¡a Moghioro¿, Billa, c+i, 33.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

233. GIULEªTI, 1 camerå, cf. 1, 2010,

18 mp, etaj 1/ 10, usa metalica, gresie, faianta, parchet, renovata recent, cadastru, intabulare, particular, 24.700 {; 0720.246.253 cornelfulger@yahoo.co.uk

garsonierå, mobilatå, confort 3, wc, baie, bucåtårie, u¿å de metal, termopan, parchet, frigider, aragaz, butelie, tv, ma¿inå de spålat automatå, canapea extensibilå, 21.000 {; 0723.575.157/ 0761.152.297 marinescu.andrei05@yahoo.com

stradal lângå metrou spa¡ioaså, neg; 0721.377.691/ 0723.602.926 www.amdf-imobiliare.ro

139. DRISTOR, metrou la scarå, intrare

198. DRUMUL Taberei, Orizont, confort 2,

204. DRUMUL Taberei, Plaza, etaj 2/10,

135. DRISTOR 4/10 cf l balcon bloc

138. DRISTOR, Fizicienilor, etaj 4, cf. 1, decomandatå, bloc 1980, balcon, stradal, ID 122268, 32.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

1, bloc mixt, îmb., 24.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

170. DRUMUL Taberei, 6/10, Billa, bloc

decomandatå, liberå, 37.000 {; 0728.868.748

137. DRISTOR, 4/10, metrou, 35 mp, bloc 1980, decomandat, curat ID 11992, negociabil, 40.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

195. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, particular, 2 garsoniere confort 2, 6/10 (25.000 {), 9/10 (22.000 {) sau închiriere; 0723.214.986/ 0726.301.580

latå, utilatå, zonå verde, 37.000 {; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

5/10, c¡ie 1980, bloc mixt, acte, curatå, ocazie, 32.500 {; 0730.556.901

vatå gresie, faian¡å, parchet, termopan, etaj intermediar, semidecomandat, 39.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro

sonierå cf. 2, 20 mp, et. 9/10, termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, mobilå de bucåtårie pe comandå, 20.000 {; 0751.053.622/ 0751.053.625 office@songinvest.ro www.songinvest.ro

cadastru, intabulare, 34.000 {; 0762.610.492/ 0728.496.775

171. DRUMUL Taberei, AFI, 2/10, cf. 2,

decomandat, 6/10, 1980, 36 mp, curatå, intabulatå, 30.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.151

194. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, gar-

169. DRUMUL Taberei, 5/10, cf. 1,

129. DOAMNA Ghica, bloc mixt, reabilitat,

130. DOAMNA Ghica- BCR, confort 1,

10/10, amenajatå, acte la zi, 18.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

202. DRUMUL Taberei, Plaza, 4/10, cf. 1,

mixt, 1980, cf. 1, dec., f, g, curatå, spatioaså, zonå lini¿titå, grådini¡å, ¿coalå, pia¡å, cadastru, intabulare, acc. credit, 34.000 {; 0730.556.906

confort lux (renovatå ¿i utilatå), 9/10, 24 mp, liberå, negociabil, 30.000 {; 0726.044.880

193. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 2,

6/10, 34 mp, curat, 1 balcon, bloc mixt, c¡ie 1979, 1 min. parc Moghioro¿, Billa, 33.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

44 mp, 4/9, 1990, curatå, urgent; 0740.830.402

128. DECEBAL, Mihai Bravu, cf. 1, dec.,

ap. 2 camere, complet renovat, termopan, liber, pre¡ garsonierå; 021.440.22.49/ 0760.654.541

197. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, etaj

125. DECEBAL Muncii, 6/8, 42 mp, deco-

127. DECEBAL, bloc 4 etaje, mixt, 1987,

192. DRUMUL Taberei, Moghioro¿ - parc,

163. DRUMUL Taberei, 2/10, Tip Top,

166. DRUMUL Taberei, 4/9, Favorit, I/dec, g,f,p,t, acte, accept credit, 32.000 {; 0767.816.086

mandatå, bloc mixt, balcon, toate îmbunåtå¡irile, metrou, parcare, id: 900044, 44.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

2010, 5 min. Plaza Mall 5 min. metrou, etaj 2/3, dec., cåråmidå Porotherm, termosistem 10, parcare privatå, geamuri mahon, aer conditionat, centralå, finalizat, deosebitå, 40.500 {; 0722.260.383

196. DRUMUL Taberei, Orizont, cf. 2, 20 mp, 1/10, 1973, curatå, zonå lini¿titå, neg. 25.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

2010, finisaje lux, curte, intabulatå, liberå, 41.900 {; 0722.295.850

126. DECEBAL, 1992, 40 mp, 7/8, deco-

ular, gars. semidec., 5/10, pre¡ neg.; 0728.697.482/ 0727.856.951

191. DRUMUL Taberei, Militari, bloc

1, semidec., curatå, f, g, p, curatå, cadastru, intabulare, acc. credit, 24.000 {; 0730.556.907

124. DACIA -Eminescu, gars. 35 mp, bloc

mandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, liberå, 52.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

190. DRUMUL Taberei, lângå Billa, partic-

231. GARSONIERÅ cf. 1, 1990, semidec., etaj 3/7, apometre, repartitoare, balcon, bloc mixt, fårå restan¡ieri, accept intermediari, agen¡ii, 37.000 {; 0747.474.174 232. GHENCEA, Stadion, 32 mp, cu îmbunåtå¡iri, liberå, 3/10, balcon, bloc bun 32.000 {; 0722.414.299

mandatå, gresie, faian¡å, intabulare, accept credit, eliberabilå, 40.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

243. IANCULUI, cf. 1, dec., et. 7/10,

acte la zi, 36.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

244. IANCULUI, metrou, 3/10, bloc mixt,

cf. 1, dec., 1984, f, g, p, t, u.m., acte la zi, 45.000 {; 0732.320.501

245. IANCULUI, metrou, cf.1, sd, 10/10,

bloc mixt, mobilatå, utilatå modern, disc, 30mp, 34.500 {; 0727.145.882/ 0754.497.812

246. IANCULUI, metrou, gars. spa¡ioaså,

bloc 1984, termopan, u¿å met., mobilatå complet, liberå, 38.500 {; 0722.295.850

247. IANCULUI, Pache Protopopescu,

24 mp utili, 4/4+pod, dec., bloc mixt, g, f, t, um, parcare, u¿i noi, instala¡ii electrice ¿i sanitare noi, metrou, parc, mobilatå/ utilatå modern Mobexpert, fårå bulinå, fårå risc seismic, boxå cu acte, liberå, exclusivitate, id: 860122, 22.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 248. IANCULUI, Pantelimon, bulevard,

rond Delfinului, 33 mp, decomandatå, etaj 2/10, bloc mixt, renovatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilatå, se acceptå P. Caså, ofertå realå, u¿or negociabil, ocazie, 32.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 249. IANCULUI, vând garsonierå cf. 1, dec., 1982, s- 35 mp, complet renovatå, etaj 3/10, doar la schimb cu ap. 3 camere în zona Sebastian, Petre Ispirescu (parc), plåtim diferen¡å; 0745.051.223 250. IANCULUI, Vatra Luminoaså,

metrou, 33 mp, etaj intermediar, renovatå, îmbunåtå¡iri, p, g, f, um, balcon închis, zonå verde, la 5 minute de metrou, ofertå realå, ocazie, 37.900 {; 0760.060.005 marius@private-broker.ro www.privatebroker.ro 251. INTERCONTINENTAL, Vasile

Conta, 25 mp, mobilatå, utilatå, 29.000 {; 0720.534.622 252. IOR, Parc, proprietar, gars. cf. 1, etaj

10/10, vedere spre parc, toate îmb., 35.000 {; 0728.166.963

11

 269. LUCREºIU Påtrå¿canu ofertå realå,

309. MILITARI, Petrom, Metro, 42,58

foarte aproape de metrou, confort I semidecomandatå, 33 mp, etajul 8/9, bloc din cåråmidå, cu gresie, faian¡å, parchet, termopane, u¿å metalicå, bucåtårie mobilatå, acte in regulå, u¿or discutabil, 32.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

mp, 6 - 7+m, bloc 2010, finisate, predare la cheie, centralå proprie, acceptå prima caså, 36.193 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

270. LUCREºIU Påtrå¿canu, metrou Costin Georgian, cf. 1, dec., 32 mp, 6/ 9, fårå îmb., bloc de garsoniere, fårå gaze, vedere spate, zonå verde ¿i lini¿titå, proprietar, cadastru, intabulare, liberå, 31.500 {; 0724.542.704/ 0741.424.933

parter/ 7+m, finisate, centralå proprie, bloc nou, 32.300 {; 0721.812.111 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

271. LUCREºIU Påtrå¿canu, Metrou, confort 1, bucåtarie mobilatå, gaze, imbunåtå¡iri, vedere panoramicå, 31.500 {; 0766.695.391 272. LUCREºIU Påtrå¿canu, super ofer-

tå, foarte aproape de metrou, confort I semidecomandatå, 33 mp, etajul 8/9, bloc de cåråmidå, cu gresie, faian¡å, parchet din constructie, u¿å metalicå, termopane, curatå, acte in regulå, negociabil, 32.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

310. MILITARI, Shopping Center, 38 mp,

311. MILITARI, Teatrul Masca, gars. cf. 1, an 1989, 42 mp, dec., et. 6/8, bloc mixt, g, f, p, t, AC, mob., disc., 50.000 {; 0722.274.019/ 0762.262.635 312. MILITARI, Timonierului, cf. 1, deco-

mandat, 42 metri patrati bloc 1986, etaj 2, imbunatatiri: g, f, p, t, um, ac, balcon inchis, bucatarie open-space. Varianta complet mobilat si utilata, discutabil, 43.000 {; 0722.298.505 pnmar23@yahoo.com 313. MILITARI, Valea Lungå, 2/4, deco-

273. MAGHERU, Notara, garsonierå

mandatå, zonå verde, îmbunåtå¡iri; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

274. MARIA Rosetti 4/7 + boxå 36 mp,

314. MILITARI, Veteranilor, 1/3, cf. 1, dec., 44 mp, g, f, p, t, ac, ct, parcare privatå, apropiere metrou, id 123435, 44.500 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

dublå 46 mp, cu boxå 6 mp, in proprietate, etaj 6/7, centralå, 41.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 28.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

275. MIHAI Bravu - Obor, 3/10, confort 1,

315. MILITARI, Veteranilor, 2/8, cf. 1, dec., 42 mp, an constr. 1986, g, f, p, u¿å metlaicå, termopan, apometre, ac, renovat recent, pre¡ 43.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

276. MIHAI Bravu metrou cf 3 cu gaze etaj 4 cu balcona¿ amenajat, 15.300 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

316. MILITARI, Veteranilor, 3/10, cf. 1, semidec., 33 mp, g, f, p, t, Råzvan T., 35.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765

renovatå recent, mobilatå, utilatå, bloc mixt, pre¡ 38.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro

277. MIHAI Bravu, metrou str Banu Udrea, cf. 3, cu gaze, etaj 4, 15.000 {; 0733.717.898 278. MIHAI Bravu/ Ferdinand, confort 1,

317. MILITARI, Veteranilor, gars., 2/10, cf. 1, dec., 36 mp, 1982, g, f, p, t, um, bloc mixt, Råzvan T., 40.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

279. MIHÅILEªTI, ¿os. Alexandriei, gars. cf. 1, 42 mp, transformat in 2 cam., g, f, p, t, gaze, centralå, bloc reabilitat, centru, 30.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169

318. MILITARI, Veteranilor, gars., 3/10, cf. 1, semidec., 33 mp, g, f, p, curat, Råzvan T., 36.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

semidec., mobilatå, utilatå complet, liberå, acte, 30.000 {; 210.09.65/ 0754.800.676

280. MILITARI (1980- VeteranilorRåsåritului), 2/4, dec. 29 mp, toate imbunåtå¡irile, centralå proprie, acte 29.000 {; 0761.658.513/ 021.434.30.29 281. MILITARI -Iuliu Maniu - Gorjului, confort 1, 35 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acceptå credit, 33.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79 282. MILITARI -Veteranilor, Teatrul Masca, 1/8, cf. 1, decomandatå, 40 mp, 1990, gresie, faian¡å, parchet, termopan, ac, u¿å metalicå, accept credit, 45.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79 283. MILITARI 1/3, Gorjului, construc¡ie 2007, SD, la cheie, fårå credit 32.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18 284. MILITARI 22 mp, Iuliu Maniu

319. MILITARI, Veteranilor, Str. Råsåritu-

lui nr. 3, dec., 31 mp, et. 2/4, an 1986, metrou, RATB, Cora, Mall, îmb., u¿i metalice, termopane, centrala termica proprie, parchet, faian¡å, bloc foarte linistit, particular, 29.900 {; 0785.096.658

320. MILITARI, Veteranilor- Uverturii, cf. 1, decomandat, 45 mp, g/f/t, balcon închis, apometre+ repartitoare, c+i, 33.000 {; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075 321. MILITARI, Virtu¡ii, cf. I D, 1989, 42 mp, et. 2, g+f+ p+t+ac, mobilatå, 43.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 322. MOªILOR Calea, cf. 1, parter 35 mp, fårå intermediari. 0722.459.382/ 0744.491.291

Apusului, cf. 2/sdec., etaj 10, bloc mixt, 2 lifturi, cash 20.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851

323. MOªILOR, an 1982, dec., f, g, p, t, u.m., acte la zi, loc de parcare, 48.000 {; 0732.320.501

285. MILITARI 3/8, dec., bloc 2010, 40mp utili, liberå, finisatå, 54.000 {; 0728.114.499

324. MOªILOR, Obor, gars. spa¡ioaså, bloc 1982, stradal, bloc mixt, îmb., urgent; 0729.600.927

286. MILITARI 34 mp, Veteranilor, con-

325. MUNCII Pia¡å, confort 1, decomandatå, 1/10, suprafa¡å 42 mp, gresie, faian¡å, instala¡ii sanitare schimbate, mochetatå, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, id. 13490, Marius, pre¡ 50.000 {; 0753.110.022/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro

struc¡ie 2010, finalizatå, parter înalt 36.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18

287. MILITARI Bârsåne¿ti, cf.2, 2/4, decomandatå, g/f/p/t, ISN, IEN,UM, aproape metrou, parc, ¿coli, acte 18.300 {; 0763.698.327/ 0721.295.736 288. MILITARI Teatrul Masca, cf.1/

sporit/ dec. 42 mp, renovatå, imbunåtå¡iri, negociabil 43.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770 289. MILITARI, 1980, Gorjului, 2/10,

dec., bloc mixt, termopan, um, liberå, intabulare, 37.000 {; 0724.321.881/ 021.430.14.93 290. MILITARI, 1981, Maniu, 36 mp, 6/8,

dec., balcon, bloc mixt, toate îmbunåtå¡irile, în gura de metrou, parcare, intrare stradalå, vedere spate, ID 970259, 37.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

326. MUNCII, 5/10, Mihai Bravu, bloc

mixt, 38 mp, g, f, p, t, um, lux, mobilatå, 38.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

327. MUNCII, Basarabiei, Câmpia Libertå¡ii, 42 mp, decomandatå, etaj 6/10, bloc construit 1980, mixt, reabilitat termic, curate, îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, se acceptå credit, u¿or negociabil, ofertå realå, 46.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 328. MUNCII, garsonierå zona parc Voinicelu, perfectå stare, complet mobilatå ¿i utilatå, 33 mp suprafa¡å utilå, (17 mp camera, 7.5 mp bucåtåria) direct la proprietar, actele gata cadastru, intabulatå, 41.500 {; 0749.957.241 claudiu.oprea@mediavision.ro

253. IZVOR metrou, p/3, stradal, confort 1, renovatå recent, pretabil birou, cabinet, pre¡ 33.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro

291. MILITARI, 1988, 41 mp, Apeductului, zonå nouå, cf. 1, dec., etaj 4, curatå, liberå, credit, 39.000 {; 021.430.14.95/ 0724.553.132

254. JOLLIOT Curie strada, garsonierå,

292. MILITARI, 1988, 41 mp, et. 4, Ape-

42mp, 1988, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 51.000 {; 021.324.21.17/ 0733.980.484

255. LACUL Tei - Inginerilor, 4/10, deco-

293. MILITARI, 1988, Virtu¡ii, dec., etaj 4, îmb., 42 mp, zonå nouå, liberå, 39.000 {; 0724.321.881/ 021.430.14.93

330. MUNCII, Piata, zona I, particular, dec., cf. 1 multiple îmb., gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, mobilatå, utilatå, parter, stradalå, pretabilå locuit sau firmå, pre¡ neg., meritå våzutå, 49.000 {; 0723.642.450

parter în vilå cu 2 etaje, fårå bulinå ro¿ie, fårå îmbunåtå¡iri, fårå legea 112, 42.000 {; 0722.225.028 mandatå, 42 mp, îmbunåtå¡iri; 0767.026.609/ 0728.676.350

256. LACUL Tei - Parcul Circului, str. Zambilelor, garsoneirå confort 1, decomandatå, în suprafa¡å de 32 mp, cu îmbunåtå¡iri, etaj 1/4, liberå, 39.500 {; 0744.355.030/ 021.242.12.40 257. LACUL Tei, 1/4, Parcul Circului, dec., bloc 1985, 30 mp, îmb., termopan, AC, intabulare, 34.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 258. LACUL Tei, 1/8, Teiul Doamnei, bloc

mixt, 1986, semidec., 30 mp, termopan, curatå, 36.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

259. LACUL Tei, 3/4, Domino, dec., 42 mp, bloc mixt, g, f, contorizatå, intabulatå, bloc 1993, zonå lini¿titå, 43.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830 260. LACUL Tei, 4/10, Facultate, dec., 42 mp, bloc 1988, renovatå, termopan, um, g, f, p, 43.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

ductului, zonå nouå, curatå, liberå, credit, 39.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92

294. MILITARI, 1991, Virtu¡ii, 1/8, 42 mp,

329. MUNCII, Pasaj, 7/8, decomandatå,

dec., loc mixt, balcon, toate îmb., lux, metrou, parcare, ID 970263, 45.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

331. MUNºII Carpa¡i, garsonierå cf. 3, 20

295. MILITARI, 2/8, Veteranilor, cf. 1, dec., 36 mp, g, f, p, t, um, Råzvan T., 38.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765

332. NERVA Traian 4/8, Delta, 42 mp, bloc 1997, stradal, monolit, gresie, faian¡å, termopan, 60.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 32.000 {, 36.000 { SAU 39.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888 296.

297. MILITARI, Apusului, cf. 1, 38 mp, 2010, g, f, p, t, ac, ct, id 123463, 37.700 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

mp, Rahova, mobilatå modern, utilatå cu prelungire bucåtårie, separat, 18.500 {; 0720.683.201/ 0767.557.264

333. NERVA Traian 6/8, 42 mp, bloc 1990, mixt, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 56.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro 334. NERVA Traian, 3/8, bloc stradal, 1997, amenajatå, cf. 1 sporit, dec., t/g/f, vedere stradalå, 64.000 {; 331.36.74/ 0733.300.779 335. NERVA Traian, 42 mp, bloc 1992, bl.

nou, cf. 1 sporit, dec., t, g, f, u.m., 47.000 {; 0749.836.375

336. NERVA Traian, 5/8, bloc 1990, ame-

298. MILITARI, Apusului, Coco¿u Ro¿u,

261. LACUL Tei, 7/10, Teiul Doamnei, cf.

gars., bloc nou, 22 mp, la cheie, 15.000 {; 0733.901.585

najatå, cf. 1 sporit, dec., t/g/f/p, semimobilatå, 53.000 {; 331.36.74/ 0733.300.779

262. LACUL Tei, ocazie, aproape de Par-

299. MILITARI, Apusului, confort 1, 1980, 34 mp, parter, bloc mixt, 1980, gresie, parchet, termopan, u¿å metalicå, proprietar, 35.000 {; 0728.822.778

337. NERVA Traian, 6/8, 42 mp, decomandatå, bloc 1991, îmbunåtå¡iri, mobilatå, utilataå, apropiere metrou, 54.900 {; 021.317.20.92/ 0735.441.898 cristian.matei@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

2 sporit, 24 mp, bloc mixt, reabilitat termic, 2 lifturi, termopan, intabulare, 26.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 cul Circului, confort I decomandatå, 41 metri patrati, etajul 2/4, bloc din 91, cu termopane, u¿å metalicå ¿i aer conditionat, zona linistitå, scarå impecabilå, u¿or discutabil, meritå våzutå, 43.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601 263. LACUL Tei, p/10, Teiul Doamnei, cf.

2 sporit, îmb. noi, 24 mp, bloc mixt, termopan, u¿i noi, g, f, p, um, liberå, 28.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 264. LACUL Tei, Parcul Circului ocazie, în

bloc de 4 nivele etaj 2, construit in 1991, confort I sporit decomandatå, 41 mp 4 apartamente pe etaj, termopane, u¿å metalicå, aer conditionat, nediscutabil, cash/ ipotecar fårå Prima Caså, 43.000 {; 0728.879.796/ 0728.879.799/ 0765.246.601 265. LIVEZILOR Aleea, garsonierå, particular, îmb., cf. 3, 18 mp, g, f, p, t, izolatå termicå, u¿å metalicå, balcon, centralå termicå, cadå în baie, cablu tv, cadastru, intabulare, 20.000 {; 0768.654.557/ 021.629.04.43 266. LIVEZILOR, cf. 3, 1/4, parchet, ter-

mopan, gresie, apå, disc. 5.500 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

267. LIVEZILOR, confort 3, 2/4, curatå,

cadastru, 6.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

268. LUCREºIU Påtrå¿canu, confort 1,

32 mp, lângå metrou Costin Georgian, etaj 8/9, imbunåtå¡iri (g, f, p, t, um, ac) cu gaze, semimobilatå sau schimb cu apartament 3-4 camere. Ofer diferentå, 32.000 {; 0745.122.834

300. MILITARI, cf. 2, sporit, etaj 1/10, bloc mixt, zonå semistradal, 27.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 301. MILITARI, Gorjului, 2/4, 30 mp, I,

dec., 1986, f, p, t, ct, pia¡å, metrou, hypermarket, ¿coalå, id 122979, 29.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 302. MILITARI, Gorjului, 2/4, g/f/t/p/um,

c+i, liberå, 18.000 {; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075

303. MILITARI, Gorjului, 2/8, dec., gre-

sie, faian¡å, parchet, termopan, acceptå credit, 40.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

304. MILITARI, Gorjului, particular, confort 1, an 1980, 38,82 mp, decomandat, etaj p/ 8, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, usa metalica, stradal, cadastru si intabulare, discutabil, 35.000 {; 0745.104.264/ 0771.735.179 iulianracoreanu@yahoo.com 305. MILITARI, Gorjului, Pia¡a, 2/4, deco-

mandatå, îmbunåtå¡iri, centralå, negociabil, 30.500 {; 0729.889.449

306. MILITARI, Iuliu Maniu, stradal, 2/10,

g/f/t/p/um, bloc mixt, c+i, tel.+ interfon, 24.000 {; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075

307. MILITARI, Lujerului, 2/8, 42 mp, I, dec., 1986, g, f, p, t, ac, renovatå, pia¡å, metrou, hypermarket, id 121802, 43.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 308. MILITARI, Lujerului, decomandat, 40 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, recent renovatå, acceptå credit, 40.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

338. NERVA Traian, 7/8, bloc stradal, dupå 1990, 44 mp, multiple îmbunåtå¡iri, negociabil, 55.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529 339. NERVA Traian, 7/8, decomandatå, bloc mixt, toate imbunåtå¡irile, negociabil, 56.000 {; 0769.225.473 340. NERVA Traian, avantajos, imobil spatios, pretabil firmå, parter, recent renovat, semimobilat/ doar bucåtåria, costuri reduse intre¡inere, pazå asiguratå, meritå våzutå, conditii negociabile, 300 {; 0722.265.233 yuppieoak@yahoo.com 341. NERVA Traian, cf. 1, dec., 8/8, s=40 mp, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, portar, stradal, constr. 1997, ID 13024, 47.000 {; 0769.076.165/ 021.324.77.00 george.stefan@orfeas.ro www.orfeas.ro 342. NICOLAE Grigorescu - Metrou, cf. 1,

2/10, 32 mp, 1982, G+F+P, termopan, negociabil, 32.000 {; 0730.449.478/ 0785.348.663

343. NICOLAE Grigorescu, Billa, Ghita Serban, 7/ 10, cf. 1, imbunatatiri, semidecomandata, 32 mp, toate actele, agentie, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 344. NICOLAE Grigorescu, metrou, 2/10,

33 mp, 1985, renovatå recent, gresie, faian¡å, parchet, termopan,UM, cadastru, 33.000 {; 021.324.64.86/ 0731.337.829 345. OBOR, 3/10, 32 mp, semidec.,

îmbunåtå¡iri, 1975, 38.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


12

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri GARSONIERE 346. OBOR, 9/10, Colentina, stradal, dec.,

35 mp, bloc mixt, vedere mixtå, îmb., intabulare, liberå, 42.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

347. OLTENIºEI, Big, gars. 18 mp, cf. 2,

1974, 4/10, cf. 2, îmbunåtå¡iri, bloc mixt, stradal, 26.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

348. OLTENIºEI, BRD, et. 1, I, dec., 38

mp, bloc 1984, bloc mixt, termopan, parchet, um, instala¡ii sanitare ¿i electrice schimbate, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 40.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52 www.rasig.ro

349. OLTENIºEI, IRA, I, dec., 2010, 35

mp, g, f, p, t, centralå, zonå lini¿titå, în dezvoltare, id 122537, 30.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 350. OLTENIºEI, stradal, garsonierå bloc 4 niveluri, constructie 2010, cf. I decomandata, sup. loc. 30mp-40mp, de la 31.000 {; 0730.831.283/ 0767.807.803 351. OLTENIºEI, ¿oseaua, garsoniera cf

1 in ansamblu Gama Residence Pope¿ti Leordeni, vis-a-vis Maicu¡e, s. utilå 36 mp, finisat complet la cheie, cad. si intab., aer conditionat, parcare privata, ct proprie de apartament, 44.200 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

352. ORªOVA, garsonierå, cf. 1, 1992, 41

mp, dec., 4/4, um, t, ac, zonå lini¿titå, 40.000 {; 0725.762.202

353. PAJURA dec, 6/10, liberå, parchet,

intabulare, disc 27.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

354. PAJURA, garsonierå, confort 1, nou

386. RAHOVA - Pia¡å, gars., cf. 3, et.

428. SEBASTIAN parc, proprietar, cf. 1,

467. TITAN Policlinicå, 8/10, g, f, p, u¿å

387. RAHOVA -Bârca,1/8, bloc mixt, um,

429. SEBASTIAN, BRD- 3/8, dec.,

468. TITAN, 2/10, Grigorescu, 32 mp,

3/4, f, g, cu cadå, cad., intab., 13.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067 scarå curatå, c+i, 24.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 388. RAHOVA -Nåsåud, 4/8, dec, g+f+p,

termopan, um, c+i, 33.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

389. RAHOVA pia¡a, gars., cf. 3, g, f, t, p,

apå caldå/ rece, bloc fårå datorii, toate actele în regulå, proprietar, neg., 16.000 {; 0768.554.733 390. RAHOVA semidec., suprafa¡a 18

mp, etaj 3/4, curata, apa calda, apa rece, gaze, acte, urgent, exclus intermediari, 12.000 {; 0763.517.170 stoiandd@yahoo.com 391. RAHOVA, 1/4, cf. 1, 27 mp, g, f, p, t,

ct, um, bloc 2010, id 118490, 23.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

dec., 8/10, g, f, p, t, curatå, bloc civilizat, neg., 37.000 {; 021.627.43.07/ 0766.285.739

359. PANTELIMON, cf. 2 sporit, semidec., 25 mp, etaj 4/10, bloc mixt, 24.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 360. PANTELIMON, cf. 3, 1/4, gaze, ter-

mopan, parchet, acte, centralå, liberå, 14.000 {; 021.627.21.45/ 0762.811.467

361. PANTELIMON, cf. 3, îmbunåtå¡iri,

1/4, 16.000 {; 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

362. PANTELIMON, confort 2, et. 2/10,

îmbunåtå¡iri, liberå, toate actele, disc., 21.000 {; 021.627.21.45/ 0762.811.467

363. PANTELIMON, Cora, 17 mp=su,

renovatå recent, p/4, gaze, termopan, g, f, p, toate actele, liberå, 15.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682/ 0768.835.410 364. PANTELIMON, Cora, gars., cf. 3,

431. SEBASTIAN, Liberty Center,

Nåsåud, gars., cf. 1, dec., multe îmb., centralå termicå, liberå, toate actele, urgent, 37.000 {; 0722.138.113/ 0760.955.077 432. SEBASTIAN, parc, 5/8, I, dec., 42

mp, bloc `89, termopan, parchet, um, AC, eliberabilå imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 41.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84 433. SECTOR 2, 3, garsonierå, cf. 1, 2,

434. SECTOR 3, Bobocica, confort 1, parter, decomandat, bl. 4 nivele, construit 1990, 35.000 {; 0723.541.529

f, p, t, ct, um, 2010, loc parcare, plata în rate la dezvoltator, id 116915, 30.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 394. RAHOVA, Alexandriei, 22.39 mp utili, cf. 1, g, f, p, t, ct, um, 2010, loc parcare, plata în rate la dezvoltator, id 121071, 17.600 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 395. RAHOVA, Amurg, parter/4, f, g, t, liberå, cadastru, intabulare, urgent, 8.500 {; 0764.652.021/ 0724.680.419 396. RAHOVA, Amurgului, cf. 3, g, f, p, t,

397. RAHOVA, Amurgului, gars. cf. 3,

358. PANTELIMON, Capra, cf. 1 semi-

constructie 1987, etaj 9/10, 33.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

393. RAHOVA, 46 mp utili, cf. 1, dec., g,

mobilatå, utilatå, liberå, 13.900 {; 0731.316.925/ 0744.358.434

355. PANTELIMON Morarilor, 3/10, 24

357. PANTELIMON, 5/10, apropiere Cora, cf. 1, bloc mixt, dec., cadastru, intabulare, bloc stradal, liberå, cash, 31.500 {; 0742.813.527/ 021.322.10.74

430. SEBASTIAN, cf. 1, dec., 42 mp,

particular, plata pe loc, exclus agen¡ii; 0745.043.023

liberå, c+i, st. 16 mp, p/4, 2/4, 8.000 10.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178

356. PANTELIMON spital, cf. 2, semidec., s=30 mp, renovatå recent, g, f, u¿å metalicå, termopan, rulouri, mob. modern, utilatå complet, pre¡ neg., obs.: aer condi¡ionat; 210.79.12/ 0788.056.188

1987, bl. mixt, g, f, p, um, cadastru, intabulare, 28.000 {; 0766.438.323/ 0733.793.633

392. RAHOVA, 16 mp, p/4, f, g, t, u.m.,

renovatå, mobilatå, utilatå, 34.000 {; 0727.492.261 mp, vedere parc, liberå, 27.700 {; 0728.114.499

1989, 27 mp, 3/8, fårå îmbunåtå¡iri, C+I, urgent. 29.900 {; 0720.325.245

1974, 16 mp, 3/4, bloc curat, cu gaze, cadastru, intabulare, 13.000 {: 0723.389.967

435. SINAIA zona reziden¡tialå, con-

struc¡ie 2008, finisaje Italia, parcare, panoramå superbå, plata flexibilå 0745.134.980

436. SOCULUI, Miramar, cf. 1, dec.,

7/10, liberå, bloc `82, 32.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

437. SOCULUI, particular, spre Bd. Basarabia, garsonierå, cf. 1, p/10, bloc stradal, vedere spate, balcon logie închis, bloc 1985, semidec., curatå, liberå, accept agen¡ii, 32.800 {; 0769.107.540

398. RAHOVA, Amurgului, gars. cf. 3,

p/4, g, f, t, neg., 9.000 {; 0720.607.102/ 0767.857.457

438. SÅLAJ Complex, garsoniere cf. 1, dec., 1/4 ¿i 2/4 la cheie, g, f, p, t, construc¡ie 2010, st=28 mp, balcon, zonå bunå, parc, 24.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960

399. RAHOVA, Amurgului, gars., cf. 3, s

439. SÅLAJ, Humule¿ti, gars. cf. 2, 24

= 16 mp, particular, et. 4, bloc P 3, liberå, intabulatå, izola¡ie refåcutå dec. 2010, 9.300 {; 0720.946.369

mp, p/8, t, g, f, p, dec., se vinde mob., liberå, neg., 23.000 {; 0720.607.102/ 0767.857.457

400. RAHOVA, Bârcå, 7/10, 26 mp, g, f, t,

440. SÅLAJ, Humule¿ti, gars. cf. 3, 1974,

ac, bloc mixt, 1986, mobilatå, u¿å metalicå, loc parcare, negociabil, id 123493, 30.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 401. RAHOVA, cf. 3, semidecomandat,

18 mp, 2/4, g, f, p, t, u.m., AC, zonå lini¿titå, acte, exclus agen¡ii, 8.000 {; 0740.290.208

402. RAHOVA, conf. 3, 3/4, 17 mp, gaze,

bloc curat, intabulat, 10.500 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

403. RAHOVA, Foc¿ani, conf.1, 1986,

16 mp, p/4, bloc curat, cadastru, intabulare, pre¡ ferm, nedisc., 15.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682 441. SÅLAJ, Parc, cf. 1, dec., stradal,

constr. 2010, 28 mp, la cheie, centralå. ªi în rate, avans 50%, 25.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 442. SÅLÅJAN - metrou, 1/10, bloc mixt,

34 mp, confort 1, decomandat, intabulare, 35.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro 443. SÅLÅJAN, 6/10, cf. 1, dec., g, f, p,

semidecomandat, 7/10, îmbunåtå¡iri, 33.000 {; 0765.130.997

u¿å metalicå, termopan, aer condi¡ionat, loc parcare, 38.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

404. RAHOVA, gars., cf. 3, seidec., p/4,

444. TEIUL Doamnei, 5/10, confort 1, ter-

curatå, g, f, t, um, cadastru ¿i intabulare, liberå, 8.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221

405. RAHOVA, Ispirescu, 2/10, I, dec., 32

mp, bloc `89, curatå, liberå, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 37.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52

mopan, parchet, intabulare, accept credit, 37.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

445. TEIUL Doamnei, 6/10, cf. 1, semidec., bloc 1983, 32 mp, liberå, 29.000 {; 0721.332.638 446. TEIUL Doamnei, etaj 10 + et. tehnic,

1975, 16 mp, etaj 4/4, u¿å metalicå, termopane, aer condi¡ionat, parchet, gaze, centralå termicå proprie, contorizatå, 18.000 {; 0743.063.311

406. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, cf. 1, con-

struc¡ie 1985, g, f, p, t, scarå curatå, cadastru, intabulare, 25.000 {; 021.423.77.53/ 0727.865.840

s=26 mp, cu îmb., g, f, p, t, ac, um, mob. ¿i utilatå modern, recent renovatå, constr. 1978, ID 12525, 25.500 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

365. PANTELIMON, Cora, particular,

407. RAHOVA, Liberty Center, Nåsåud,

447. THEODOR Pallady, Motru, 3/10, 31

cf. 3, 17 mp, p/4, liberå, renovatå recent, 14.600 {; 0722.465.875

366. PANTELIMON, Delfinului, et. 6/10, cf. 1, dec., 36 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, bloc mixt, renovatå, mobilatå, accept credit, 31.000 {; 0721.263.460/ 0765.429.926 367. PANTELIMON, particular, confort 2,

4/8, dec., 42 mp, g, f, t, p, um, cadastru, intabulare, acc. credit, 39.000 {; 0721.827.390/ 0766.308.414

408. RAHOVA, Liberty Mall, cf. 1, dec.,

3/8, 42 mp, bloc mixt, g, f, p, t, um, ac, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 25.000 {; 0788.724.828/ 021.424.02.47 409. RAHOVA, Liberty Mall, cf. 1, dec.,

etaj 9/ 10, bloc mixt, parc Morarilor, nestradal, metrou Costin Georgian, contorizata, repartitoare, termopan, parchet, gresie, usa metalica, zona linistita, curata, 26.000 {; 0767.112.215

3/8, bloc mixt, 42 mp, f, g, p, t, u.m., ac, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 25.500 {; 0730.406.271

368. PANTELIMON, Socului, etaj 3, con-

bloc nou, g, f, p, ct, disc., 25.000 {; 0733.538.292/ 0768.935.619

fort 1, îmbunåtå¡iri, credit, 35.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

369. PANTELIMON, spital, cf. 2, 9/10, renovatå, g, f, p, t, um, ac, mobilatå, civilizat, cadastru, ocazie, disc., 20.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 370. PETRE Ispirescu, dec., stradal, mobilat, vedere mixta, zona verde, scara curata, zona linistita, gresie, faianta, usa metalica, parchet, termopan, ac, centralå termicå, acc. credit, urgent negociabil, exclus intremediari, 27.500 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47 371. PETRE Ispirescu, dec., stradal,

scarå curatå, mobilat, complet utilat catv, g, f, um, ac, centralå termicå, parchet, termopan, internet, totul nou, zonå verde, parc, acte în regulå, acc. urgent, neg., 195 {; 0788.726.553/ 021.424.03.80 372. PETRE Ispirescu, gars. cf. 1, 1986,

410. RAHOVA, Pecineaga, gars. 30 mp,

411. RAHOVA, Petre Ispirescu, 38 mp,

bloc mixt, 2/10, g, f, p, t,um, ac, zonå verde, scarå curatå, acte, exclus agen¡ii, 24.500 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47 412. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1,

dec., 2/8, 40 mp, f, g, p, t, ac, u.m., bloc mixt, 1989, acte, neg., accept credit, exclus agen¡ii, 25.000 {; 0763.226.938

dec., 42 mp, 3/8, g, f, p, t, ac, um, bloc mixt, 1989, acte, neg., accept credit, exclus agen¡ii, 29.500 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47

latå, liberå, 93.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

mob., utilatå, 40.000 { ¿i ap. 4 cam., 106 mp, centralå proprie, 100.000 {, 2 biblioteci; 0724.129.669

vând garsonierå, cf. 1, dec., et. 3/8, bloc mixt, suprafa¡a 36 mp, fårå îmbunåtå¡iri, anul 1982, zonå lini¿titå, 34.500 {; 0723.460.200

374. PETRE Ispirescu, zonå, vând garsonierå, cf. 1; 0730.017.454

417. RAHOVA, Sålaj, 2/4, 28 mp, dec.,

377. PLATZA Romania, b-ul. Timisoara,

vis-a-vis Mall, semidecomandata, cf. 1, 32 mp, 6/ 10, anul 1978, imbunatatiri, se accpepta credit, agentie, negociabil, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 378. POLITEHNICÅ, particular, 2008, Quadraplace, 60, 11/11, 5% tva + 60.000 {; 0730.657.524 379. POLITEHNIICII Parcul, Regie, gar-

soniera confort I, bloc 2010, termopan, 41.300 {; 0746.146.179 gfocseneanu@conarg.ro www.quadra2.ro

380. POPEªTI Leordeni, garsonierå

în vilå p+1+m, suprafa¡a 40 mp, confort 1, decomandat, toate utilitå¡ile, complet finisat la "cheie", 35.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29

381. PREDEAL, imobil construc¡ie 2010, compus din s+ d+ p+ 3e+m, garsonierå 50 mp, finisaje la nivel clasa A, foarte aproape de pârtia Clåbucet, 65.000 {; 0744.523.505/ 021.242.12.40 382. PROGRESUL, City Mall, et.3/4, 32

mp, meritå vazutå, 31.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

383. RAHOVA - Liberty Mall, cf. 1, dec.,

42 mp, 2/8, g, f, t, p, um, ac, scarå curatå, zona civilizatå, acc. credit prima caså, exclus intermediari, urgent, 32.000 {; 021.456.11.00/ 0761.905.280 384. RAHOVA - Liceul Bolintieanu, cf. 1, dec., fårå îmbunåtå¡iri, constr. 1984, 35 mp, bloc stradal, bloc mixt, zonå civilizatå, 32.000 {; 0725.556.909/ 021.440.31.55 385. RAHOVA - Petre Ispirescu, cf. 1,

dec., 34 mp, 4/10, bl. mixt, stradalå, g, f, t, p, um, exclus agen¡ii, zona verde, 26.000 {; 021.456.11.10/ 0720.903.255

stradal, 2/11, decomandatå, bloc nou 2010, accept credit, tva 5% 59.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

450. TINERETULUI 3/10, 36 mp, deco-

mandatå, bloc 1981, apropiere metrou, parc, ID 11926, 48.000 {; 021.317.20.92/ 0724.200.026 florentina.ghita@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 451. TINERETULUI ªincai, 5/10, 1984,

bloc mixt, curat, loc parcare, metrou, 48.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

414. RAHOVA, Sebastian, parc, cf. 1,

416. RAHOVA, stradal, la 5 min de Mall,

17 mp, 1/4, curatå, 2 focuri gaze, liberå, intabulatå, 11.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

449. TINERETULUI - ªincai, metrou,

453. TINERETULUI, metrou, 6/8, stradal, bloc 1988, mixt, cf. 1 sporit, dec., 38 mp, g+f+p, mobilatå + utilatå, 51.000 {; 331.36.74/ 0733.300.779

f, p, t, um, ac, mob., utilatå, zonå lini¿titå, acte, exclus agen¡ii, 7.500 {; 0730.321.892/ 021.424.02.47

373. PETRE Ispirescu, gars. cf. 1, 36 mp,

sonierå cf. 3, fårå gaze, 9.000 {; 0760.376.789

decomandatå, bloc 1984, scarå civilizatå, 52.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

452. TINERETULUI, 3/8, bloc 1980, apropiere metrou, cf. 1, dec., t, p, g, f, AC, accept credit, 47.000 {; 0732.320.503

415. RAHOVA, sectia 19 politie, cf. 3, izo-

376. PIEPTÅNARI, gars. cf. 3, an 1980,

448. TIMPURI Noi 3/8, Facultå¡i, 42 mp,

413. RAHOVA, Raiffeisen, 18 mp, 3/4, g,

32 mp, 10/10, balcon, îmbunåtå¡iri, 10 minute Unirii, 28.000 {: 0723.389.967/ 0763.575.682

375. PIEPTÅNARI, cu Zåbråu¡ului, gar-

mp, 1974, semidec., f. balcon, f. bine între¡inut, neg., 32.000 {; 0746.188.866/ 0723.128.270

bloc nou, g, f, t, um, centralå, rate la dezvoltator, id 105654, 29.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 418. RAHOVA, Sålaj, bloc 2010, g, f, t, p,

um, ct, negociabil, id 120901, 21.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 419. RAHOVA, Sålaj, gars. cf. 1, an

2010, 28 mp, p/3, imobil 2010, la cheie, g, f, p, t, um, centralå termicå, liberå, 23.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221 420. RAHOVA, Trafic Greu, I, dec., 42 mp, bloc `88, termopan, curatå, eliberabilå imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 38.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84 www.rasig.ro 421. RAHOVEI, Calea, stradal, cf. 1, dec., st. 36 mp, liberå, c+i, 32.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178 422. RÂMNICU Sårat (Schitului), 7/8,

1985, îmb. G+F+T+UM, cadastru, intabulare. 30.000 {; 0760.291.733 423. ROMANÅ Pitar Mos 2/7 decoman-

datå 30 mp fårå îmbunåtå¡iri liberå negociabil 42.000 {; 021.341.08.35/ 0742.013.393 www.stevimobiliare.ro 424. ROMANÅ, cf. 1, dec., et. 3/8, supr.

40 mp, cu îmb., gresie, faian¡å, parchet, mobilatå ¿i utilatå modern, construc¡ie 1980, an renovare 2010, zonå lini¿titå, id: 14023, 65.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro 425. ROMANÅ, confort 1, decomandatå,

etaj 3/8, suprafa¡å 40 mp cu îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, parchet, mobilatå ¿i utilatå modern, construc¡ie 1980, an renovare 2010, zonå lini¿titå, id. 14023, pre¡ 65.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

ROSETTI, vând gars., complet renovatå, centralå proprie, 3/3, zona Pia¡a Rosetti; 0736.050.236 426.

427. SEBASTIAN -parc, 4/8, dec, 42mp,

um, îmbunåtå¡iri, c+i, 36.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

454. TINERETULUI, Palatul Copiilor,

1981, etaj 1/8, decomandatå, 40 mp, îmbunåtå¡iri de lux, liberå, acte, ID. 887, pre¡ 55.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 455. TINERETULUI, parc, 1/8, stradal,

dec., 38 mp, bloc mixt, 1983, renovatå lux, 47.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076 456. TINERETULUI, Sincai, 4/ 9, 1999, bloc stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet masiv, termopan, usa metalica, mobilata si utilata, bloc mixt, langa metrou, apropiere parc, piata, centre comerciale, intabulatå, 47.000 {; 0735.799.967 457. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 1/8, I,

dec., 36 mp, bloc 1985, bloc mixt, renovatå, toate îmb., modernå, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 44.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 458. TITAN - Billa, stradal, 2/10, 22 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, negociabil, 23.000 {; 0730.449.478/ 0785.348.663 459. TITAN -Policlinicå 5/10 cf l balcon

îmb. moderne, bloc cåråmidå, spa¡ioaså, zona verde neg.; 0721.377.691/ 0723.602.926 www.amdf-imobiliare.ro 460. TITAN 1 Decembrie 1918 metrou

8/10 decomandatå bloc mixt gresie termopan u¿å metalicå 021.341.08.35/ 0743.060.803 www.stevimobiliare.ro

545. ªTEFAN cel Mare - Dinamo, 3/5, 46

64. ALEXANDRU Obregia Bdul, cf. I

1986, parchet, termopan, um, metrou, ID 11904, 35.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

505. TUNSU Petre, cf. 3, semidec., 3/4, curatå liberå, st- 16 mp, bloc curat, disc., 6.300 {; 0762.456.566/ 0720.512.178/ 0767.330.663

65. ALEXANDRU Obregia, 6/10, Fântâ-

469. TITAN, 4/10, confort 1, curatå,

506. TURDA -1 Mai, 2/10, 34 mp, 1983, bloc mixt, liberå, intabulatå, acceptå credit, 50.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30

546. ªTIRBEI Vodå, Piraeus Bank, bloc monolit, 1993, gars.,. 8/8 + etaj tehnic, cf. 1 sporit, dec., 41 mp, open space, CF, liberå, rog seriozitate, 51.500 {; 0753.020.872 ionutenache1@yahoo.com

metalicå, termopan, lux, 37.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207

accept credit, liberå, 33.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

470. TITAN, 7/10, cf. 1, semidecomandat,

cu îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, negociabil, 33.000 {; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523 471. TITAN, Baraj Bicaz, 4/10, cf. 1, semidec., 31 mp, fårå îmb., 32.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 472. TITAN, Barajul Bicaz, 6/10, 32 mp,

fårå îmb., apropiere metrou, 29.000 {; 021.345.14.12/ 0763.899.204

473. TITAN, Basarabia, Diham, bulevard,

34 mp, dec., bloc construit 1983, mixt, îmb., termopan, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, se acceptå credit, apropiere metrou, ocazie, 34.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 474. TITAN, Billa, bloc mixt, 6/10,

cf. 1, semidec., 33 mp, balcon, fårå îmb., particular, acte în regulå, disc., fårå agen¡ii, accept credit, 29.700 {; 0733.787.322 475. TITAN, Billa, Poståvaru, cf. 2, etaj

3/10, bloc mixt, 24.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

476. TITAN, Camil Ressu, metrou Grig-

orescu, confort 1, semidecomandata, etaj 3, anul blocului 1986, su. 32 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, libera, apropiere parc, piata, scoli, 33.500 {; 0754.396.668/ 0727.917.777 office@delpihouse-imobiliare.ro www.delpihouse-imobiliare.ro 477. TITAN, Costin Georgian, 32 mp,

5/10, renovatå total, g, f, parchet, termopan, u¿å metalicå, balcon închis, se acceptå Prima Caså, zonå verde, parc, metrou, ofertå realå, ocazie, 36.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 478. TITAN, Fiat, gars., 6/10, g, f, p,

33.000 {, Dristor, p/10, fårå îmbunåtå¡iri, 37.000 {, Titan, Mega, 8/10, 38.000 {; 021.340.36.32/ 0741.074.087 479. TITAN, garsonierå metrou Titan,

bloc 1984, vav parc, bloc BCR, îmbunåtå¡iri, recent renovat, mobilat (g, f, um, ac, termopan incl balcon) sistem de supraveghere 24/24 in lift ¿i scara blocului, parcare, pret neg., 54.000 {; 0767.222.492 julianmihai@yahoo.com 480. TITAN, Grigorescu, cf. 1, decoman-

datå, bloc 1980, g, f, p, t, bloc mixt, id 122039, 35.500 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

481. TITAN, IOR, 10/10, confort 1, gresie,

faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, bloc mixt, 1980, vedere parc, negociabil, 35.000 {; 0745.004.308

482. TITAN, metrou Mini¿, cf.1, 1978, 33

mp, 4/10, semidec., cadastru, intabulare, fårå îmbunåtå¡iri, acc. credit Prima Caså, 32.500 {; 0735.557.374/ 0742.276.446

485. TITAN, Mini¿, 6/10, cf. 1, 35 mp, fårå

îmb., 31.000 {; 0721.275.684/ 021.627.40.10

486. TITAN, Mini¿, b-dul 1 Decembrie,

stradal, cf 1, etaj 6/10, construc¡ie 1980, complet imbunåtå¡itå, mobilatå, renovatå, aer conditionat, discutabil, 33.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 487. TITAN, Mini¿, gars., cf. 1, semidec.,

p/10, balcon, p, g, f, instala¡ii noi, renovat, acte, credit, 31.000 {; 0721.776.827

mp, semidec., g, f, p, liberå, cadastru, intabulare, Denisa, 32.500 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro 465. TITAN parc, Policlinicå, 32 mp, 3/10,

curatå, balcon închis, apropiere metrou Titan, zonå verde, se acceptå credit, ocazie, 33.900 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.privatebroker.ro

466. TITAN Policlinica 5/10 gresie faian¡å

parchet termopan aer condi¡ionat 35.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

513. UNIRII, 3/8, 1997, 42 mp, dec., g, f, t, um, obs: Nerva Traian, neg., 60.000 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

34. 1 MAI, Miciurin, 5/8, renovat, balcon

514. UNIRII, 3/8, confort 1, decoman-

9 m, bloc 1981, fereastrå baie, 67.500 {; 0728.330.207

datå, 42 mp, bloc mixt, 1992, amenajatå modern, intabulare, 61.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro 515. UNIRII, Alba Iulia, cf. 2, 3/10, liberå, curatå, acte la zi, 22.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966 516. UNIRII, Mitropolie, proprietar, gar-

nou, 1996, cf. 1 sporit, dec., t, p, f, g, intabulatå, acc. credit, 61.000 {; 0732.056.579 519. UNIRII, Zepter, 3/8, decomandatå,

42mp, 1991, bloc mixt, gresie, faian¡å, termopan, 59.000 {; 021.324.21.17/ 0733.980.484

1. 1 DECEMBRIE -Auchan, cf. 2, dec,

8/10, fårå îmbunåtå¡iri 32.800 {; 0724.500.584/ 0723.306.006

2. 1 DECEMBRIE 1918 - metrou, p/4,

3. 1 DECEMBRIE 1918, 3/4, cf. 1, deco-

38. 1 MAI, Turda, 1984, 1/10, 57 mp, dec., balcon, stradal, parc, linia 41, liber, exclusivitate, id: 860112, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 39. 1 MAI, Turda, 4/8, cf I, semideco-

520. VALEA Cascadelor, 21 mp, g, f, p,

camere, cf. 2, decomandate, libere, 36.000 {; 0727.718.308

mandat, 59 mp, 1982, pre¡t 68.000 {; 0732.940.972

521. VATRA Luminoaså stadion, 8/10 semidecomandatå, 34 mp liberå, curatå, 37.000 {; 021.341.08.35/ 0743.060.802

5. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, 2/10,

40. 1 MAI, Turda, Parcul Sfânta Maria, 6/10, 70 mp, decomandat, 1986, CBR49549, 95.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

522. VATRA Luminoaså, proprietar, vând

garsonierå, cf. 1, 32 mp, 2/10, am toate actele, 39.500 {; 0722.438.981

525. VITAN Mall, 2/8, bloc 1989, mixt, 42

mp, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 49.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro 526. VITAN Mall, 42 mp, dec., 6/8, bloc 1992, mixt, renovatå total, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, absolut total nou, se acceptå credit, ofertå realå, 52.500 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 527. VITAN Mall, Agatha Bârsescu,

6. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, 6/10,

cf. 1, semidec., 55 mp, g, f, t, u.m., 55.000 {; 0724.838.524/ 0724.514.948

7. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, Circa

13 Poli¡ie, p/10, decomandat, bloc 1982, termopan, 54 mp, instal. centralå, 45.000 {; 0748.133.331/ 0762.564.429 8. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 2/10,

amenajat, decomandat, 46.000 {; 0728.868.749

9. 1 DECEMBRIE Bd., Mini¿, 2 camere,

cf.1 , semidec., etaj 6/8, fårå îmbunåtå¡iri, termopan, primim credit, neg., 55.000 {; 0720.298.203 10. 1 DECEMBRIE Bd., vând ap. 2

camere, cf. 1, dec., Of. Po¿tal 72, et. 6, g, f, u¿or neg., 52.000 {; 0744.493.932 11. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, pro-

prietar vând ap. 2 camere, cf. 1, 1975, s54 mp, semidec., 6/10, 53.500 {; 0727.124.924/ 021.241.35.57 12. 1 DECEMBRIE, Auchan, pre¡ de

41. 13 SEPTEMBRIE - Drumul Sårii, cf. 1, dec., 64 mp, 2/8, 1989, g, f, t, p, um, ac, acc. credit, exclus intermediari, zona verde, 56.500 {; 021.456.11.10/ 0720.903.255 42. 13 SEPTEMBRIE - Panduri, cf. 1, dec., 64 mp, 3/8, 1995, g, f, t, p, um, ac, scarå curatå, zona civilizatå, exclus intermediari, neg., 64.000 {; 021.456.11.10/ 0761.905.280 43. 13 SEPTEMBRIE - Prosper, cf. 1, dec., 64 mp, 2/8, 1990, g, f, t, um, ct. ac. renovat 2010, exclus intermediari, acc. credit, neg., 52.500 {; 021.456.11.00/ 0761.905.280 44. 13 SEPTEMBRIE - Sebastian, parc,

cf. 1, dec., 65 mp, 2/8, f, g, p, t, AC, u.m., 1992, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 52.000 {; 0730.406.271

45. 13 SEPTEMBRIE -Panduri, 3/8, g+f,

um, parchet, lavabil, 63.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

46. 13 SEPTEMBRIE Prosper, Novaci,

cf. 1, dec., semistradal, 1/8, 64 mp, constr. 1986, curat, cadastru, 63.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

apropiere metrou, Dristor, etaj 4/4, decomandatå, 42 mp, curatå, 40.500 {; 0722.501.636

489. TITAN, parc, confort 1, decomandatå, suprafa¡a 38 mp, gresie, faian¡å, parchet, mobilatå, utilatå, bloc mixt, liberå, cadastru, intabulare, Denisa, 35.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro

528. VITAN Mall, cf. 1, dec., 10/10, s=42

mp, cu îmb., g, f, p, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, mobilat, utilat lux, constr. 1992, ID 12567, 53.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.165 george.stefan@orfeas.ro www.orfeas.ro

490. TITAN, Parc, metrou, 32 mp, etaj 3/

529. VITAN Mall, cf. III, P/4, G+F+T, dis-

fort 1, semidecomandat, 52 mp, gresie, faian¡å, parchet, 1974, acte, negociabil, 48.500 {; 0745.004.308

530. VITAN Mall, particular, decoman-

15. 1 MAI (Mihalache), Grivi¡ei, metrou, 53 mp, 3/7, intare ¿i vedere stradalå, bloc reabilitat 2010, renovat recent, p, g, f, t, um, metrou, ofertå realå, ocazie, 50.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

62 mp, bloc 1990, termopan, curat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 70.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52 www.rasig.ro

16. 1 MAI - Banu Manta, amenajat, mobi-

51. 13 SEPTEMBRIE, Marriott, 2/8, I,

1984, 22 mp, bucåtårie ¿i baie, 16.000 {; 0786.256.401

10, bloc 1980, imbunatatiri, g, f, parchet, aer conditionat, balcon închis, intrare din bulevard, zona verde, parc, apropiere Câmpia Libertå¡ii, Baba Novac, accepta credit, 34.900 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.privatebroker.ro

491. TITAN, Parc, metrou, 4/10, 32 mp, 1980, renovatå recent, mobilatå modern/ utilatå, gresie/faianta, AC, UM, cadastru, 35.000 {; 021.324.64.86/ 0731.337.829 492. TITAN, particular, garsonierå, cf. 1, 1976, 6/10, mobilatå, g, f, t, p, um, sanitare ¿i electrice noi, balcon închis, aer condi¡ionat, facilitå¡i transport, pia¡å, bloc lini¿tit, acte la zi, disc., 37.000 {; 0721.617.206/ 0768.415.889 493. TITAN, Pia¡a Mini¿å, 5/10, cf. 1, semidec., balcon, g, f, p, um, instala¡ii sanitare noi, liberå, cadastru, intabulare, Adriana, id 13846, 33.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro 494. TITAN, Policlinica, 5/10 cf. 1, cu bal-

con cu îmb., gresie, faian¡a, parchet, termopan, bloc caramida langa parc, zonå verde, accept credit, neg., 36.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926/ 0721.377.691 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro

495. TITAN, policlinica, parc, bloc 2010, etaj 1/3, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå termicå proprie, contorizatå complet, u¿å metalicå, suprafa¡a 33 mp, apropiere parc, mijloace transport, ¿coalå, 36.000 {; 0744.830.890 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro 496. TITAN, Policlinicå, 7/10, cf. 1 semi-

dec., 32 mp, um, ac, 33.000 {; 0722.654.528/ 0721.241.142

497. TITAN, policlinicå, cf. 2, etaj 6/10, curata, bloc mixt, zona parc, 23.500 {; 0764.716.412

mandata, p/ 4, 27 mp, renovata, mobilata, agentie, 32.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 500. TITAN, Trapezului, metrou la scara,

intrare din bulevard, 34 mp, bloc mixt, foarte curata, imbunatatiri, parchet, balcon mare, scara blocului amenajata, chiar la metrou, se accepta Prima Casa, ocazie, 30.900 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.private-broker.ro 501. TITAN, Trapezului, metrou la scarå,

34 mp, bloc mixt, stradal, intrare din bd., curatå, balcon mare închis, ofertå realå, ocazie, 30.000 {; 0769.060.005 marius@private-broker.ro www.privatebroker.ro 502. TRAFIC Greu, Nåsåud, cf. 1, dec., 7/8, constr. 1986, 42 mp, curat, cadastru, 42.500 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

503. TRAPEZULUI, cf. 1, et. 8/ 10, deco-

mandata, bloc mixt, libera, complet renovata, 1975, agentie, accept credit, 37.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

cutabil 15.500 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

datå, 1/4, finisatå, lux, mobilatå, utilatå modern, 44 mp, liberå, superbå, fårå comision. 0720.438.750 badoi_m@yahoo.com 531. VITAN, 1992, Mall, 2/8, 42 mp, dec.,

bloc mixt, balcon, intrare stradalå din Calea Vitan, vedere spate, îmb., metrou, parcare, ID 840614, 45.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 532. VITAN, apropiere Unirii, gar-

crizå, cf. 1, dec., 2/8, 57 mp, curat, cadastru, disc., 45.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

47. 13 SEPTEMBRIE, 2 cam., Sebastian, bloc 1993, 4/10, dec., 65 mp, 58.900 {; 0755.065.514

13. 1 DECEMBRIE, Bd., dec., 8/8, 64

48. 13 SEPTEMBRIE, 6/8, Panduri, bloc

mp, toate îmb., poze ¿i detalii pe site, disc., 59.000 {; 0766.242.552 http://vanzare2 camere-titan.blogspot.com

1990, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 70.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

14. 1 DECEMBRIE, metrou, 9/10, con-

49. 13 SEPTEMBRIE, Agip, 4/8, I, dec.,

lat ¿i utilat, 8/10, 84.000 {; 0721.241.449 www.optimalcasa.ro

17. 1 MAI Chibrit 2/10 semidecomandat

54 mp fårå îmbunåtå¡iri, bloc civilizat 48.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

60 mp, bloc `87, amenajat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 65.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 50. 13 SEPTEMBRIE, Lira, 3/8, I, dec.,

dec., 60 mp, bloc `85, renovat recent, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 75.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84 www.rasig.ro

sonierå 42 mp, amenajatå, renovatå recent, toate îmbunåtå¡irile, construc¡ie 1989, accept Prima Caså, neg., 47.000 {; 0752.144.199

intabulat, 80 mp, garaj, credit, 85.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92

str.Sabinelor, 2 cam., et.3/6, suprafa¡å utilå, 43 mp.+5 mp teraså, bloc nou dat în folosin¡å în 2009, 74.000 {; 0744.640.069/ 0769.287.807

533. VITAN, Calea, Mihai Bravu, 1/10, 32

19. 1 MAI, 1/7, sd, stradal, neame-

53. 13 SEPTEMBRIE, particular, semi-

20. 1 MAI, 1984, 5/10, 55 mp, dec., vedere spate, aces stradal, curat, neg., 72.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro/ www.imoprest.ro

54. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, 1/8,

mp, 1982, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, 32.000 {; 021.324.64.86/ 0731.337.829

534. VITAN, Mall, 3/8, cf. 1, dec., 1990,

42 mp, mixt, zonå excelentå, 45.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076 535. VITAN, Mall, 5/10, 40 mp, bloc 1989,

decomandatå, liberå, 42.000 {; 0744.636.660

536. VITAN, Mall, cf. 1 sporit, dec., bloc 1988, stradal, p/8, termopan, p/g/f, 38 mp, 42.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 537. VITAN, Mall, dec., 40 mp, bloc mixt,

constructie 1990, gresie, faianta, parchet, termopan, u¿a metalicå, usi interior schimbate, scarå impecabilå, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0731.030.975/ 0731.030.973/ 0733.930.003 office@bwimob.ro www.bwimob.ro 538. VITAN, Mall, garsonierå, con-

fort 1, decomandatå, 40 mp, gresie, faian¡å, construc¡ie 1990, c+i, accept Prima Caså, 46.000 {; 0752.144.198 539. VITAN, Mall, particular, stradal, Alex

Moruzzi, 2/4, cf. 3, 20 mp, modificatå în totalitate: centralå proprie, gaze, instala¡ie sanitarå ¿i electricå nouå, apometre, finisåri lux, vis a vis Mall: pre¡ul afisat e nediscutabil, 30.000 {; 0723.203.755 540. VITAN, Olimpia, confort 1, semidecomandatå, 6/10, suprafa¡å 32 mp, renovatå 2010, gresie, faian¡å, parchet, termopan, mobilatå, utilatå, id. 13748, Marius, pre¡ 39.000 {; 0753.110.022/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro 541. VITAN, Olimpia, gars. curatå,

etaj 3/4, g, f, aer condi¡ionat, exclus intermediari, 45.000 {; 0723.972.575

542. VITAN, Papazoglu, cf. 1, dec., 7/8, mobilatå lux, multiple îmbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, 40 mp, disc., 58.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822 543. VOLUNTARI, particular, vând gars.

50 mp, mobilatå, utilatå - bloc 2008, 35.000 {; 0735.214.220

544. ZEºARILOR - str. Livezilor (stradal),

20 mp, p/4, renovatå, neg., 8.000 {; 0723.081.511

18. 1 MAI, 1/3, 2008, metrou, finisat,

najat; 0723.627.181/ 0762.286.905

21. 1 MAI, Ana Gabriela, 2 camere, 7/9,

confort 1, 55 mp, 1986, liber, orientat sud, comision 0% cumpåråtor, 62.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261 22. 1 MAI, Banu Manta, 1984, 6/10, 60

mp, dec., vedere spate, acces stradal, neg., 78.500 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1mai.ro/ www.imoprest.ro 23. 1 MAI, Chibrit, 2/4, decomandat, 50

mp, construc¡ie 2010, lift, finisaje calitate, metrou, 68.000 {; 0730.993.333 24. 1 MAI, Chibrit, etaj 3/7, decomandat,

50mp, 1973, central, zona lini¿titå, CBR51164 58.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

25. 1 MAI, Chibrit, Grivita, Expozi¡iei, Ion

Mihalache, bloc nou 2010 finisat la cheie g, f, p, t, um, centralå, et. 1 ¿i alte ap 2-3-4 cam., Bucure¿tii Noi, Dåmåroaia, Turda, Doroban¡i, Victoriei, Herastråu, Titulescu, Domenii, Victoriei, Amzei, 65.000 {; 0721.339.995/ 0747.176.811/ 0765.437.394 mihaiamedeo@yahoo.com

52. 13 SEPTEMBRIE, Marriott,

dec., P/1, 47 mp, toate utilitå¡ile, gaze (sobe) 60.000 {; 0749.050.931

dec., 65 mp, constr. 1995, 67.000 {; 0722.456.663

55. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian parc,

cf. 1, dec., 64 mp, 1/8, g, f, p, t,um, bloc 1989, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 51.500 {; 0730.321.892/ 021.424.02.47

56. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, Pros-

per, dec., 64 mp, construc¡ie 1988, g, f, p, t, lavabil, scarå curatå, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0732.919.317/ 0765.781.111

57. 13 SEPTEMBRIE, stradal, 2/8, dec,

70. APARÅTORII Patriei, Mårå¿e¿ti, Unirii, ap. 2, 3, ¿i 4 camere, particular 0728.959.895 71. APÅRÅTORII Patriei -Moldovi¡a, p/10, confort 2, semidecomandat, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, 35.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com 72. APÅRÅTORII Patriei, metrou, 2/4, 55

mp, 1/dec., bloc 2010, g, f, p, t, centralå, zonå reziden¡ialå, ID119079, 55.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

mandat, 48mp, G+F+P+T, discutabil 37.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

75. AVIAºIEI - metrou, 1/4, decomandat,

55 mp, 1984, modern amenajat, liber, intabulare, accept credit, 79.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

76. AVIAºIEI, 1/4, decomandat, 64 mp,

îmbunåtå¡iri, AC, acces/vedere stradalå, cadastru, 90.000 {; 0731.300.031

77. AVIAºIEI, 1986, dec., 52 mp, îmb.,

ac, boxå, bucåtårie mob., apropiere metrou, ID 875, 69.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

78. AVIAºIEI, 1986, dec., etaj 2, 58 mp,

2 balcoane, neg., 77.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.apartamente-aviatiei.ro/ www.imoprest.ro

79. AVIAºIEI, 2 cam., p/4, 58 mp, decomandat, balcon 16 mp, zonå lini¿titå, neg., 85.000 {; 0761.376.736 80. AVIAºIEI, 2010, 1/6, dec., 2 balcoane, 2 gr. sanitare, centralå, ac, ID 935, 150.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 81. AVIAºIEI, 3/4, decomandat, 56 mp,

bloc 1987, renovat, 68.000 {; 0728.330.207

82. AVIAºIEI, Crystal Palace, 2 camere,

semidecomandat, 67 mp, etaj 3/4, imobil 1986, 79.500 {; 0721.209.780 83. AVIAºIEI, Cåpâlna, particular, 2 cam., dec., balcon, 54 mp, 2/4, t, g, f, p, neg., 85.000 {; 0721.783.333/ 0723.408.816

84. AVIAºIEI, disponibil imediat, 66 mp,

balcon de 15 mp, închis, tâmplårie aluminiu, apometre, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, parchet, arcade, tavan fals, spoturi, renovat, mobilat/ utilat, p/4, pre¡ negciabil, 87.000 {; 0723.375.472 alx.bratu@gmail.com

85. AVIAºIEI, lângå Hotel Erba¿, et. 2/4,

dec., s. utilå 65 mp, 2 cam., nemob., bucåtårie mobilatå, baia recent renovatå, balcon închis cu termopan mahon, parcare, 330 {/l; 0743.371.030

86. AVIAºIEI, metrou, Bor¿a, 2 camere, 2/4, decomandat, 58 mp, 2 balcoane, geam baie, apartament pe mijloc, comision 0% pentru cumpåråtor, 74.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261 87. AVIAºIEI, Pod Båneasa, 2/6, 66 mp,

centralå proprie, finisaje de calitate, imobil nou, TVA inclus, CBR32321, 84.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 ,www.cbimobiliare.ro, 88. AVIAºIEI, Prometeu, parter, 51mp,

decomandat, 1986, zonå lini¿titå, balcon generos(15mp), CBR51095, 87.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 89. AVIAºIEI, str. Feleacu, parter/ 4, ren-

ovat de 2 ani, liber, aproape metrou, 70.000 {; 0721.371.553

90. AVIAºIEI, ªerbånescu, 5 min. metoru, 55 mp, decomandat, p/4, bloc 1983, intabulat, metrou, apropiere Heråstråu, N. Caramfil, Aviatorilor, comision 0, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 91. AVIAºIEI, ªerbånescu, Siriului, 5 min. metrou, 60 mp, bloc1985, decomandat, renovat recent, p, g, f, t, ac, um, jacuzzi, metrou, apropiere Heråstråu, N. Caramfil, Aviatorilor, comision 0, ofertå realå, 86.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro 92. AVRIG Primårie, confort 1, semideco-

mandat, 3/10, suprafa¡å 56 mp, renovat 2008, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, mobilat, utilat complet, eliberabil, aproape metrou, cadastru, intabulare, id. 13761, Marius, pre¡ 60.000 {; 0769.076.163/ 0753.110.022 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro

g+f, parchet, termopan, 57.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

58. 13 SEPTEMBRIE, Tudor Vladimires-

cu, p/1, bloc tip vilå, 50 mp, 1964, nerenovat, CBR51101, 59.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 59. 1MAI, Ciupercå, Ion Mihalache, con-

fort 1, semidecomandat, etaj 3/7, balcon, vedere spate, termopan, aer conditionat, parchet, u¿å metalicå, bucåtårie mobilat, cadastru, intabulare, accept credit, 53.500 {; 0724.825.949

93. BABA Novac rond, stradal, vedere fa¡å, 60 mp, parter inalt, ideal firmå, cf. 1, decomandat, imbunatatiri, negociabil, agentie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 94. BABA Novac, 2 cam., cf. 1, 54 mp, îmbunåtå¡iri lux, totul nou, aproape de parcul IOR, metrou, urgent, negociabil 59.000 {; 0748.034.035 95. BABA Novac, 2/10, cf. 1, toate actele,

acceptå credit, pre¡ 52.000 {; 0747.068.429

26. 1 MAI, Chibrit, proprietar ap 2 cam.,

renovat complet inclusiv inst. electrice si sanitare, gresie, faianta, termopane, balcon cat tot ap. inchis cu termopan, vis-avis metrou 1 Mai. Bonus mobila bucatarie noua, 75.000 {; 0732.426.102

69. AMZEI, ultracentral, Str. Mendeleev, 3/9, construc¡ie 1980, sp 64.37 mp, ac, termopan, jaluzele verticale, parchet, gresie, faian¡å (bucåtårie, baie, hol), zugravit recent, bucataria, 110.000 {; 0721.901.505 razvi252001@yahoo.com

74. AUCHAN Liviu Rebreanu, cf. II deco-

dat, 1978, bucåtårie spa¡ioaså, stradal, vedere panoramicå, CBR45389, 85.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

37. 1 MAI, Titulescu, ap. - vilå p/1, 2 cam., t, centralå, renovat interior/ ext., 48 mp + 25 mp, pivni¡å, izolat, taxe + 39.900 {; 021.260.07.25/ 0721.816.412

bloc 1975, cf. 1, semidecomandat, balcon la sufragerie, 52 mp, îmbunåtå¡iri recente, 49.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

68. AMBROZIE -Fizicienilor, confort 1, decomandat, 1983, etaj 3/8, cu îmbunåtå¡iri, parcare, boxå, zonå lini¿titå, 59.000 {; 0729.158.580

36. 1 MAI, Pia¡å, etaj 6, 54 mp, decoman-

4. 1 DECEMBRIE 1918, Auchan, 2

ac; 0765.064.223/ 0768.298.180

dec., 53 mp, 1 balcon, apropiere metrou, accept credit, 48.000 {; 0720.535.387 www.casa-imobiliare.ro

5/7, intrare bulevard, bloc reabilitate 2010, renovat recent, p, g, f, t, ac, um, metrou, comision 0, apropiere Victoriei, Turda, Averescu, ofertå realå, 54.900 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

decomandat, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, neg., 55.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com

mandat, multiple îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat complet, nou, modern, cadastru, intabulare, negociabil, 53.000 {; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523

67. ALEXANDRU Obregia, et. 2/10, cf. 1,

73. ASMITA Gardens, particular, apart. nou, dec., 2 bai, 2009, et. 2/ 16, finisaje lux, luminos, suprafat 71 mp, +loc parcare ext., str. Gladitei (Vacaresti colt cu Tineretului), pe Cheiul Dambovitei, vedere lac Vacaresti, 92.500 {; 0722.384.198/ 0742.258.834 dodo.marinescu@gmail.com www.asmitagardens.ro

35. 1 MAI, Mihalache, metrou, 50 mp,

488. TITAN, Ozana, Mizil nr. 5, gars. cf. 2,

499. TITAN, Potcoava, cf. 1, semideco-

464. TITAN Parc, gars. cf. 1, 6/10, s=33

33. 1 MAI, metrou, Ion Mihalache 168, 45 metri patrati +boxa, parter inalt orientat pe spate, zona linistita si inverzita, strada inchisa, instalatie electrica, sanitara schimbata, mobilat comanda, 53.000 {; 0757.020.002/ 021.230.09.09 daniel.mitarcu@reavia.ro www.reavia.ro

t, um, AC., obs: ªtefan Octavian Iosiv, neg., 49.000 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

484. TITAN, Mini¿, 4/10, cadastru, intabu-

462. TITAN et. 2/10, Titan, semidec., poli-

463. TITAN metrou 5/10 semidecomandatå faian¡å termopan u¿å metalicå mobilatå 37.000 {; 021.341.08.35/ 0743.060.804 www.stevimobiliare.ro

îmb., are gaze, etaj inferior, bloc 1970, 21.500 {; 0724.913.158

512. UNIRII, 1997, 40 mp, dec., g, f, p,

524. VICTORIEI, Calea nr. 2, garsonierå vedere spre Calea Victoriei, etaj 3/7, util 26 mp, chicinetå 1 mp, parchet, necesitå renovare, discutabil, email pentru poze, 35.000 {; 0743.040.373 bograd@gmail.com

lare, liberå, 31.900 {; 021.324.64.86/ 0731.337.829

32. 1 MAI, metrou, Grivitei, RAR, semidecomandat, 3/ 7, 57 mp, liber, renovat, g, f, p, t, um, balcon inchis in termopan, bloc reabilitat termic, 1965, se accepta credit, oferta exceptionalå, 46.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com

511. UNIRII, 18 mp, liberå, curatå, fårå

518. UNIRII, Zepter, 3/8, 42 mp, bloc

2, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 6/10, 36.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

31. 1 MAI, metrou, cf. 1, etaj 7, liber, amenajat modern, acte la zi, 41.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

510. UNIRII Matei Basarab, bloc 1996, mixt, 4 nivele, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 52.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

decomandatå, 43 mp, îmbunåtå¡iri, intrare, vedere stradalå, ID. 886, pre¡ 55.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

66. ALEXANDRU Obregia, ap. 2 cam, cf.

comandat, 55 mp, mobilat modern, neg., 60.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.co

509. UNIRII Emil Botta, gars 3/8, cf. 1, sporit, decomandat, 42 mp, bloc mixt, g+ f+ p+ t. 61.000 {; 0722.398.226

517. UNIRII, Nerva Traian, 1990, etaj 7/8,

na Florilor, 54 mp, termopan, gresie, faian¡å, aer condi¡ionat, semimobilat, 52.500; 0761.621.036

30. 1 MAI, metrou, 6/7, confort 1, semide-

508. UNIRII Bulevard, 3/8, 3 balcoane, vedere stradalå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 70.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

sonierå 38 mp, et. 5, renovatå complet, 33.500 {; 0728.360.345/ 0722.326.900

semidecomandat, P/9, 52 mp, toate îmbunåtå¡irile, discutabil 47.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

mp, decomandatå, fårå îmbunåtå¡iri, 35.000 {; 021.327.18.54/ 0745.565.286

507. UNIRII 3/8, 42 mp, bloc 1990, mixt, decomandatå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 60.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

523. VICTORIEI Calea, garsonierå dublå, renovatå lux AC, mobilatå, pretabil locuin¡å, cabinet stomatologic, birou; 42.000 {; 0767.666.522

mp, bloc mixt, g, f, p, termopan, mobilat, utilat, bloc nou, Denisa, 46.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro

498. TITAN, Policlinicå, gars. s- 36 mp, 8/10, semidec., g, f, t, p, renovatå recent, vedere parc, accept credit, 37.900 {; 0769.077.325

clinicå, bloc mixt, aer conditionat, repartitoare, contorizat, parchet, cablu, internet, usa metalica, cadastru, intabulare, zona verde parc Titanii, 37.000 {; 0770.998.057 doimih@gmail.com

mixt, 37 mp, balcon cu intrare din stradå, t, ac, centralå, liberå, 27.000 {; 0721.275.684/ 021.627.40.10

483. TITAN, metrou, 6/8, cf. 1, dec., s=42

TITAN construc¡ie 2010, P+2+M, centralå, finisatå, negociabil 021.348.25.50/ 0762.683.388 461.

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE  504. TRAPEZULUI, p/8, cf. 1, dec., bloc

96. BABA Novac, 5/10 cf. 1 cu balcon cu

27. 1 MAI, Ciupercå, 3/7, 52 mp, stradal, balcon mare, curat, liber, intabulare, accept credit, 52.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

60. ALBA Iulia, între Alba Iulia ¿i Burebista, particular, zonå frumoaså ¿i lini¿titå, p/4, bloc din `89, semidecomandat, mobilat, utilat, pot fi contactat dupå ora 14:00, 73.000 {; 0728.666.636 zack_dagan@yahoo.com 61. ALEXANDRIA, sector 5, 2 cam., cf. 2, curat, liber, 33.000 {; 0768.869.457/ 0734.368.917

97. BABA Novac, 7/10, cf. 1, semideco-

28. 1 MAI, Grivi¡a, vis a vis de Registrul

62. ALEXANDRIEI ªoseaua, dezvolta-

Auto Român, in bloc reabilitat termic, 2 camere, renovat impecabil, instala¡ii noi, termopane, boxå, ideal firmå ¿i pentru locuit, 49.000 {; 0729.800.120 lacatus@pjl.ro

29. 1 MAI, Grivi¡ei, proprietar, metrou, 45

mp, 6/7, intare ¿i vedere stradalå, renovat complet, gresie, faianta, t, u¿å metalicå balcon lung cât tot ap., disc., 75.000 {; 0732.426.102

tor, bloc 2010, ultimele douå apartamente, parter 53 mp 36.000 {, etaj 1, 52 mp 34.000 {, inclus TVA, loc parcare. 0721.279.091 63. ALEXANDRIEI, soseaua, apartamente de 2 camere la cheie, în bloc nou, cu suprafete cuprinse intre 60-72 mp, construc¡ie 2010. Toate utilitåtile, pret avantajos; 0732.517.338 adriana_luci98@yahoo.com

îmb., gresie, faian¡å, parchet, termopan, aproape parc, zona verde, 52.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro mandat, 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, AC, 47.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

98. BABA Novac, Aurel Botea, 4/4, bloc 1985, cf. 1, decomandat, 54 mp, gresie, faian¡å, parchet, AC, cadastru, intabulare, 60.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694 99. BABA Novac, Aurel Bottea, cf. 1,

dec., constructie 1986, 55 mp, bloc 4 nivele, 60.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

13

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 100. BABA Novac, Câmpia Libertå¡ii, Parc

IOR, conf 1, semidec, 56 mp, 10/10, teraså solidå, gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, balcon inchis, foarte spatios, zugråvit recent, panoramå superba parc IOR, acceptå credit, 52.000 {; 0720.831.717/ 0722.718.372 imobeauty@gmail.com 101. BABA Novac, cf. 1, semidecoman-

dat, 53 mp, liber, 7/10, curat, bloc 1982, 45.800; 0722.483.133

139. BERCENI - metrou, Apåråtorii Patriei, Facultate, apartamente îm imobil p+4, finalizat 2010, 57 mp utili, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, loc parcare bonus, disponibile imediat, 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

181. BERCENI, Emil Racovi¡å, 2

cam., cf. 1, 52 mp, 2/4, decomandat, ultraîmbunåtå¡it, mobilat, utilat, p, g, f, t, um, geam baie, cadastru, intabulare, reabilitat exterior, loc parcare, 67.000 {; 0745.066.522

din cåråmidå, 48 mp cu balcon 3,5 mp si boxå 8 metri patrati garaj ¿i grådinå, are parchet, centralå proprie cu calorifere cat. ¿i sobå cu lemne, 28.000 {; 0755.150.008/ 0725.284.607 aquaadrian@gmail.com

182. BERCENI, Giurgiului, agen¡ie imobil-

220. BRAGADIRU, 15 minute Pia¡a

iarå, zone bune, cf. 1, fårå comision cumpåråtor, oferim servicii; 0764.231.378/ 0733.536.885

102. BABA Novac, cf. I, semidecomandat, 10/10, stradal, discutabil, 40.000 {; 0723.723.485/ 0766.448.008

140. BERCENI -Ni¡u Vasile, 5/10, 40 mp,

183. BERCENI, Giurgiului, cf. 1, dec., 5/7,

cu multiple imbunåtå¡iri, 38.500 {; 0721.247.990/ 0762.297.672

g+f+p, 40.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

103. BABA Novac, intrarea Reconstruc-

141. BERCENI Big, 2/8, decomandat,

184. BERCENI, Huedin, 2 cam., cf. 2,

tiei, et. 10/ 10, total renovat, g, f, p, ac, instalatii noi, inclusiv curent, semimobilat, balcon inchis, 50 mp, 60.000 {; 0769.434.292 avoinescu@yahoo.com

bloc 1984, renovat recent, totul nou, 58.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

1974, 39 mp, 2/4, g, f, curat, liber, cadastru, intab., su=36,60 mp, fix 36.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682 185. BERCENI, Huedin, 6/10, 53 mp, cf.

104. BABA Novac, metrou Dristor, 2/10,

142. BERCENI Big, apartament 2

camere, cf. 1, 55 mp, 1984, confort 1, decomandat, etaj 2/8, 55.500 {; 0758.253.900

semidecomandat, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, toate actele, neg., 53.000 {; 0742.633.124 105. BABA Novac, Mihai Bravu, etaj 4,

decomandat, 1986, cadastru, intabulare, 62.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830

143. BERCENI Big, Obregia, 9/10, deco-

mandat, fårå îmbunåtå¡iri, 52.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

144. BERCENI cf. I, dec, s - 52 mp, etaj

1/4, curat, contorizat, 43.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

106. BABA Novac, New Town, apartament spa¡ios în complex finalizat 2009, lângå metrou Dristor 2, aproape de P-¡a Alba Iulia, bd Decebal, mobilat ¿i utilat lux, g, f, p, t, um, 2 x ac, centralå proprie, loc parcare subteran, 115.000 {; 0752.497.471

cam., et.1 în vilå, 2009, decom, 63 mp utili, toate utilitå¡ile, curte, zona vile, apropiere metrou, la gri. 53.000 {; 0722.241.794

107. BABA Novac, p/10, 53 mp, confort 1,

146. BERCENI Emil Racovi¡å, deosebit,

145. BERCENI Emil Racovi¡å 2

decomandat, liber, fårå imbunåtå¡iri, cu balcon, 44.000 {; 0769.225.472/ 0788.520.672

decomandat, 8/10, 58 mp, 1978, cash, 50.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

108. BABA Novac, Parc IOR, proprietar, decomandat, confort 1, etaj 15/ 17, 51 mp, u¿å metalica, gresie, faian¡å, parchet, termopan, contorizat, balcon inchis, aer conditionat, instalatii sanitare/ electrice noi, 53.000 {; 0723.786.100/ 0727.735.115

147. BERCENI Olteni¡ei Big 8/10 deco-

109. BABA Novac, Reconstructiei, cf. 1, semidecomandat, 1/ 10, 52 mp, fara imbunatatiri, vav parc ior, pret negociabil, agentie, 48.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 110. BABA Novac, Reconstruc¡iei, 2/10,

cf. 2, dec., renovat, 1974, agentie, neg., 48.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

mandat 54 mp fårå îmbunåtå¡iri metrou pia¡å 50.000 {; 021.341.08.35/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

148. BERCENI Uioara, cf. II, semidecomandat, 3/4, G+F+P, discutabil 36.000 {; 0765.011.786/ 0720.356.092 149. BERCENI, -Cultural, stradal, etaj 2/10, îmbunåtå¡iri, discutabil, 65.000 {; 0744.497.500 150. BERCENI, 1 balcon, Obregia, 40

mp, 7/10, metrou, parcare, intrare stradalå, vedere spate, acte, primul proprietar, id: 894050, 37.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1, 1982, g, f, t, ID116395, 49.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

186. BERCENI, Metalurgiei, proprietar, 2

camere, cf. 1, 1979, s- 57 mp, semidec., spa¡ios, 2/10, stradal, pia¡å, RATB, metrou, ¿coalå, grådini¡å, accept ¿i prima caså, neg. 53.000 {; 0749.155.177 187. BERCENI, metrou IMGB (Dim-

itrie Leonida), apartament 2 camere, în vilå p+1+m, suprafa¡a 53 mp, confort 1, decomandat, toate utilitå¡ile, complet finisat la "cheie", 45.000 {; 0723.398.367/ 031.107.17.29 188. BERCENI, metrou IMGB 1, supero-

fertå Prima Caså. Particular, apartamente 2 camere în imobil p+3 - finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55 - 65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, (T.V.A. 5% inclus) de la, 47.000 {; 0751.512.005

189. BERCENI, metrou IMGB, particular,

strada Amurgului, apart. în vilå P+1+M, s. utilå 53 mp amplasat etaj 1, finisat complet int. si ext., racordat la toate utilitå¡ile, centrala proprie de apart., cadastru si intabulare, 52.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 190. BERCENI, metrou IMGB, str Amurgului, în bloc P+2+M suprafa¡a utila 55 mp, finisat la cheie, balcon, bransat la toate utilitatile, centralå de apartament, cadastru ¿i intabulare, 50.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 191. BERCENI, metrou IMGB, strada

1, dec., parter cu balcon mare, liber, 53 mp, zonå civilizatå, cadastru, urgent, disc., 46.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

151. BERCENI, 1 balcon, Racovi¡å, 45 mp, parter înalt/10, dec., toate îmb., mobilat/ utilat, metrou la 200 m, exclusivitate, ID 940061, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

Amurgului, în bloc P+2+M, suprafata utila 55 mp, finisat la cheie, amplasat mansardå, bran¿at la toate utilitå¡ile, centrala de apartament, cad.+ intabulare, 49.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

112. BABA Novac, Rond, et.4, 52 mp,

152. BERCENI, 1/4, ªoseaua Berceni,

192. BERCENI, metrou, cf. 1, dec., 3/4,

111. BABA Novac, restaurantul Rucår, cf.

decomandat, 1985, bloc civilizat, aer condi¡ionat, cadastru, 61.500 {; 0766.695.391

113. BABA Novac, Rucår, 4/10, confort 1, semidecomandat, 50 mp, termopan, 1970, acte, bloc reabilitat termic, 53.000 {; 0745.004.308 114. BABA Novac, stradal, semidecoman-

dat, 6/10, 55 mp, g+f+p+t+AC, cad+int., negociabil, 48.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.691

115. BABA Novac- Câmpia Libertå¡ii, con-

fort 1, 1/10, 55 mp, termopan, curat, 56.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.156

116. BABA Novac- Rucår, cf. 1, dec., 55

mp, liber, credit, 59.900 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

117. BAICULUI, 2 camere, cf. 3, aproape

complex, et. 1/4, gaze, îmbunåtå¡iri, negociabil, 27.000 {; 0769.647.025/ 0721.122.879 118. BAICULUI, apartament 2 camere,

confort 3, cu gaze, îmbunåtå¡iri, neg., 0786.759.473

119. BANU Manta, 1/10, 56 mp, 1983, ter-

mopan, gresie, faian¡å, liber, intabulare, accept credit, 84.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30 120. BARBU Våcårescu, 6/8, bloc nou, cf.

1 sporit, dec., Parcul Circului, CEC, liber, acte la zi, 69.999 {; 0732.320.501

121. BASARABIA Baia de Aramå, cf. 1, 1975, 47 mp, termopan, u¿å metalicå, parchet masiv, foarte urgent. 53.000 {; 0745.064.601 122. BASARABIA, 2/10, Stadion, stradal,

dec., 1982, 55 mp, termopan, 57.500 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

123. BASARABIA, 4/10, decomandat, 58

mp, 1982, gresie, faian¡å, parchet, 57.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830

124. BASARABIA, 6/8, 59 mp, 1983,

decomandat, fårå îmbunåtå¡iri, apropiere parc. 58.000 {; 0769.225.471 125. BASARABIA, Câmpia Libertå¡ii, cf. 1, dec., c-¡ie 1982, 55 mp, etaj sup., balcon, g, f, p, t, um, aer cond., instala¡ii sanitare noi, boxå, loc parcare, supraveghere video, cadastru, intabulare, neg., Adriana, id 14007, 58.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro 126. BASARABIA, Chisinau, bloc 1984,

6/ 10, cf. 1, decomandat, 56 mp, fara imbunatatiri, liber, cadastru, intabulare, acc. credit, 58.500 {; 0734.399.903/ 0724.254.252

127. BASARABIA, Diham, 2 cam., cf. 1,

1982, 55 mp, proprietar, curat, intrare stradalå, hol mare, geam baie, balcon, zonå lini¿titå, numai cash, 49.800 {; 0733.722.052

128. BASARABIA, Int. Chi¿inåu, 3/8, cf

1, 55 m.p., construc¡ie 1983, comision cumpåråtor 0 %, ofertå realå, 57.000 {; 021.255.66.45/ 0743.111.681/ 0722.370.702 129. BASARABIA, Morarilor, 2 cam. con-

fort 1, semidecomandat, et. 3/9, imbunåtåtiri deosebite, complet mobilat ¿i utilat, stradal cu vedere cåtre strada principalå, an constr. 1979, pozitie in bloc pe centru, deosebit de cålduros, 61.500 {; 0723.345.010 laurentiu_email@yahoo.com

130. BASARABIA, Patinoar, bloc stradal,

parter/ 10, balcon închis, 54 mp, cadastru, intabulare, 47.500 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

131. BASARABIA, st - 41 mp, 2/4, semi-

decomandat, renovat, f, g, t, p, u.m., stradal, toate actele, neg., 48.700 {; 0742.633.124

132. BASARABIA- Chi¿inåu, 2/10, cf 1/dec, construc¡ie 1983, 56 m.p., curat, accept credit, ofertå realå, 55.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 133. BASARABIEI, 4/4, semidec., îmbunåtå¡iri, blocuri ruse¿ti, 45.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846 134. BASARABIEI, Chi¿inåu, 2 camere, p/8, semidec., balcon, 1984, fårå îmb., 56 mp, zonå verde deosebitå, credit, 49.800 {; 0769.077.325 135. BASARABIEI, particular vând ap. 2

camere, 2/4, renovat sau schimb cu garsonierå Titan + diferen¡å, disc. 47.000 {; 0745.013.214 136. BATIªTEI, Vasile Lascår, 1/7, 75 mp, decomandat, intabulat, liber, 63.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866 137. BAZILESCU 6/8 bloc civilizat

49.000 {; 0744.368.802

138. BELLER, 3/4, decomandat, 55 mp,

1984, modern amenajat, eliberabil, intabulare, accept credit, 99.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

1986, 65 mp, dec., toate îmb., parcare, metrou la 150 mp, pia¡å, lângå facultate, liber, acte, id: 940039, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 153. BERCENI, 1/8, decomandat, 58 mp,

bloc 1986, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, apropiere metrou, 55.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

154. BERCENI, 2 camere, cf. 2, curat,

38.000 {; 0729.103.575

155. BERCENI, 2/9, Obregia - Fântâni,

cf. 1, bloc R, liber, 45.500 {; 331.36.74/ 0722.300.698

156. BERCENI, 3/4, cf.1, dec., renovat,

mobilat, utilat lux, instala¡ii noi, loc parcare, 53.500 {; 0731.551.557/ 0767.007.815 157. BERCENI, 6/10, dec., cf. 2, sporit,

st- 42 mp, balcon, îmbunåtå¡iri, neg., 40.000 {; 0744.366.639

158. BERCENI, 6/7, Giurgiului, confort 1,

decomandat, 56 mp, parchet, um, gresie ¿i faian¡å în baie, acte OK, zonå lini¿titå, acceptå credit, negociabil, 43.000 {; 0720.425.031/ 0760.521.671 159. BERCENI, 7/10, apropiere metrou,

bloc 1987, cf. 1, dec., 59 mp, 2 balcoane, cadastru ¿i intabulare, acc. credit, 52.000 {; 0749.836.375 160. BERCENI, Agip - Big, 6/8, cf. 1, gre-

sie, faian¡å, parchet, balcon mare, 48.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 161. BERCENI, Alexandru Obregia, cf. 1,

55 mp, îmbunåtå¡iri, apropiere metrou, 47.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

162. BERCENI, Alexandru Obregia, conf.

1, semidec, p/9, 50 mp, g+f+p+t+um, intabulat, 44.500 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

163. BERCENI, Alexandru Obregia, Pia¡a

Stråduin¡ei, 3/10, stradal, balcon mare, fårå îmb., 46.000 {; 0748.133.331/ 0762.564.429

164. BERCENI, Aluni¿ului dec., stradal,

scarå curatå, mobilat, complet utilat catv, g, f, um, ac, centralå termicå, parchet, termopan, internet, totul nou, zonå verde, parc, acte in regulå, acc. credit, urgent, neg., 42.000 {; 0788.726.553/ 021.424.03.80 165. BERCENI, ap. 2 cam, cf. 1, 3/10,

170. BERCENI, Big, 2 cam., cf. 1, 48 mp,

2/8, balcon 8 mp, termopan, centralå termicå proprie, lângå metrou, Mall Sun Plaza, Big, dupå ora 13, 70.000 {; 0726.979.868/ 0723.559.558 171. BERCENI, Big, 3/4, cf. 1, sporit, dec., bloc 1981, termopan, 59.900 {; 331.36.74/ 0722.300.698

172. BERCENI, Big, 3/8, apropiere metrou, bloc nou, cf. 1, dec., renovat recent, t, p, g, f, u.m., intabulat, acc. credit, 56.000 {; 0732.056.579 173. BERCENI, Big, et. 5/10, cf. 2, semi-

dec., 1 balcon, apropiere metrou, cu îmbunåtå¡iri, 42 mp, 36.000 {; 0720.535.387 www.casa-imobiliare.ro

174. BERCENI, Big, Lunca Bârze¿ti, etaj

1, 57 mp, construc¡ie 1984, g, f, p, t, instala¡ii noi, 59.000 {; 0730.102.375 175. BERCENI, BRD, bloc 1984, dec.,

3/8, liber, renovat, toate actele, 53.000 {; 0722.493.340/ 0764.120.885 176. BERCENI, cf. 2, semidec., 40 mp,

zonå verde, îmb., balcon, accept credit, exclus intermediari, 34.500 {; 021.424.03.80/ 0788.724.828

179. BERCENI, cumpår apartament 2

2/4, cf. 2, îmbunåtå¡it lux, la cheie, disc., 55.000 {; 0765.300.667

256. BUCUREªTII Noi, 3/4, Dåmåroaia,

Olteni¡ei, 8/10, confort 2, termopan, u¿å metalicå, 39.500 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

224. BRÂNCOVEANU,

225. BRAªOV, Drumul Taberei, 2 cam.,

cf. 1, 57 mp, et. 9, cu îmbunåtå¡iri; 0723.704.185

226. BRAªOV, Florilor, semidecomandat,

parchet, termopane, sau schimb cu garsoniera Bucuresti, 35.000 {; 0724.038.886/ 036.840.74.69 lucianbran@yahoo.com

227. BR¢NCOVEANU - metrou, 2/8, cf.

1, semidec., g+f+p, 63.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

228. BR¢NCOVEANU 1992, 6/8,

bucåtårie 12 mp, 64 mp, hol imens, apropiere metrou, pia¡å, parcul Tineretului, meritå, liber, potential investitie, intabulare,! 59.900 {; 021.331.30.50/ 0755.075.910 excesimobiliare@yahoo.com www.excesimobiliare.ro 229. BR¢NCOVEANU cf. II semideco-

mandat, 1/10, G+F+P+T, 38.000 {; 0765.011.786/ 0720.356.092

230. BR¢NCOVEANU, 1/10, metrou,

confort 1, bloc 1992, amenajat complet, recent, scarå îngrijitå, 65.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

field, 80, parcare, 5% tva + 81.000 {; 0730.657.524

284. BÅNEASA, Sise¿ti Lac, 2 camere,

321. COLENTINA, Cristea Mateescu, cf.

67mp utili, finisaje de excep¡ie, complex reziden¡ial de lux, 5%, +TVA 80.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

1, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 8/10, 62.000 {; 0723.383.204

355. CR¢NGAªI, 5/8, confort 1, decomandat, 53 mp, 1984 construc¡ie, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, 2 balcoane închise în termopan, neg., 55.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

285. BÅNEASA, Some¿ul Rece, 105mp,

322. COLENTINA, Doamna Ghica, 1/10,

356. CR¢NGAªI, 53 mp, dec, îmbunåtå¡iri, 1980, 55.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

cam., central, etaj 1, t, p, pretabil cabinet medical, notariat; 0742.012.564

decomandat, etaj 3, 2009, zonå lini¿titå, CBR50333, 145.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

90 mp, 2010, la cheie, vedere splendidå, ID 11609, 78.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

257. BUCUREªTII Noi, apartament

2 camere, 110 mp, teraså, P/3, construc¡ie nouå, bucåtårie mobilatå, utilatå, confort lux; 0768.388.882 258. BUCUREªTII Noi, Bisericå, confort

1, suprafata 64 mp, etaj 1, 2, 3/3, construc¡ie 2010, finisat, parc, pia¡å, metrou, credit, 57.000 {; 0729.158.580

259. BUCUREªTII Noi, bloc nou P+3, apartamente lux, superfinisaje de calitate, mutare pe loc, proprietar direct, 63.000 {; 0765.885.886 260. BUCUREªTII Noi, Damaroaia, Jiului, apart. noi, blocuri 2010, tip vile, p+2+m, structura beton, zidaria poroterm, izolatie, centrala proprie, contoare separate, finisaje incluse, preturi promotionale 51.90059.900 {, ideale prima caså, 51.900 {; 0760.863.100/ 0742.584.287/ 0729.655.955 escaimobiliare@yahoo.com

286. CAMIL Ressu, 3/8, metrou, 54 mp,

1987, decomandat, mobilat, parc, ID 11890, 66.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 287. CAMPIAC¢MPIA Libertå¡ii - Parc,

construc¡ie 2000, suprafa¡a utilå 55 mp, garaj 20 mp, curte 20 mp, la cheie, ofertå realå, 64.000 {; 021.255.66.45/ 0743.111.681/ 0722.370.702 288. CANTEMIR, 2 camere, semidecomandat, fårå îmbunåtå¡iri, etaj 2/8, balcon, loc parcare, ocazie, 48.500 {; 031.432.96.71/ 0744.490.004 289. CANTEMIR, 5/7, semidecomandat,

47 mp, îmbunåtå¡tiri, AC, acces/vedere stradalå, cadastru, 70.000 {; 0731.300.031

290. CANTEMIR, Unirii, 7/10, vedere

fa¡å, apropiere Pasaj Unirii, metrou, 65.000 E. 65.000 E. 65.000 E. 65.000 E. 65.000 {; 0729.158.582

262. BUCUREªTII Noi, Parc Bazilescu,

ap. în imobil 2010, p+2e+m, st. 72 mp, structurå cadre beton ¿i cåråmidå Porotherm, finisaje incluse, centralå ap., 63.000 {; 0740.250.485

199. BERCENI, Obregia, cf. 1, dec., ren-

ovat recent, g, f, p, t, um, toate îmb., loc parcare, urgent, 43.000 {; 021.424.02.47/ 0730.321.892

200. BERCENI, Obregia, stradal, confort

1, 2/10, 50 mp, balcon, curat, intabulat, 48.000 {; 021.231.23.18/ 0731.144.154

201. BERCENI, Oltenitei, cf. 1 semidec.,

55 mp, balcon mare, et. 6/7, apropiere metrou, îmb., g, f, t, um, etc., parc în apropiere liber, neg., 52.000 {; 0723.036.475/ 0761.680.040

202. BERCENI, Olteni¡ei, 1/8, dec., 58

mp, 1985, g, f, t, p, intabulare, neg. 60.000 {; 0760.815.453

203. BERCENI, Olteni¡ei, 1986, 1/4, dec.,

60 mp, renovat recent, cu îmb., ID 415, 60.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

204. BERCENI, Olteni¡ei, et. 2, bloc nou,

gresie, faian¡å, parchet, termopan, parcare, centralå proprie, 55.000 {; 0723.383.204 www.nhpimob.ro

205. BERCENI, Olteni¡ei, metrou, stradal,

tor 4, îmbunåtå¡iri, urgent. 0732.350.805

207. BERCENI, Pia¡a Re¿i¡a, 2 camere,

cf. 2, semidecomandat, 1/4, 40.000 {; 0862.043.296

208. BERCENI, Pia¡a Sudului, 1984, 6/8,

dec., 60 mp, multiple îmb., centralå, mobilat/utilat, ID 872, 63.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 209. BERCENI, Pia¡a Sudului, dec., 57

mp, bloc 1987 la etajul 3, spatios, bucatarie 10 mp, hol de 12 mp, apartamentul dispune de gresie, faian¡å, termopan. Cadastru, intabulare. Ocazie, meritå, Mbusiness International, 58.000 {; 0732.508.678/ 0766.856.623 mbusinessinternational@yahoo.com 210. BERCENI, Re¿i¡a, stradal, 2

camere, cf. 2, 38 mp, semidec., 4/4, liber, curat, termopan, 35.000 {; 0744.644.063/ 0744.486.269 211. BERCENI, Secuilor, ap. 2 cam., 2/8;

021.460.38.70/ 0722.379.792

212. BERCENI, Secuilor, confort 1, semidec., etaj 4/4 cu blacon, urgent, pre¡ disc., 45.000 {; 0744.674.711 alinmi2006@yahoo.com 213. BERCENI, Uioara, 3/4, cf II, 40 mp,

îmbunåtå¡iri, negociabil; 38.000 {; 0729.158.585

214. BERCENI, Uioara, cf. 2, 2/4, g+f+p,

zona verde, 34.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

233. BR¢NCOVEANU, 4/8, metrou, 64

mp, decomandat, bloc 1990, gresie, faian¡å, parchet, scarå civilizatå, 70.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

234. BR¢NCOVEANU, 7/8, bloc stradal,

cf. 1, Olteni¡ei, f, g, intabulat, acc. credit, 47.000 {; 0749.836.375

235. BR¢NCOVEANU, City Mall, 5/8, cf

1, bloc 1986, liber, 57.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.814

236. BR¢NCOVEANU, conf. 2, semidec,

1/4, 37 mp, g+f+um, izolat, 33.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

237. BR¢NCOVEANU, Lamote¿ti, 1/4, 37 mp, g, f, t, p, renovat, apropiere RATB, pia¡å, ¿coalå, ID117961, 39.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 238. BR¢NCOVEANU, Mega Image,

3/10, dec., 42 mp, liber, termopan, renovat, 37.000 {; 0722.493.340/ 0764.120.885 239. BR¢NCOVEANU, Mega Image,

4/8, I, dec., 60 mp, bloc `85, amenajåri, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 69.500 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52 www.rasig.ro 240. BR¢NCOVEANU, metrou, 4/8, I,

dec., 62 mp, bloc 1988, toate îmb., renovat, cadastru ¿i intabulare, accept credit Prima Caså, 70.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 241. BR¢NCOVEANU, metrou, 55 mp,

etaj 1/8, g, f, t, p, 1989, intabulare, 62.000 {; 0728.269.750

242. BR¢NCOVEANU, metrou, cf. 1,

dec., 56 mp, 1984, îmbunåtå¡iri, balcon închis, apropiere metrou, 64.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

243. BR¢NCOVEANU, Ni¡u Vasile, 2/4, I, dec., renovat, termopan, parchet, u¿å metalicå, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 53.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 244. BR¢NCOVEANU, Obregia, 3/10,

bloc 1988, dec., balcon 6 m, fårå îmb., 47.000 {; 0722.493.340/ 0764.120.885

245. BR¢NCOVEANU, Petrom, cf. 2,

1/4, 40 mp, îmb., izolat, liber, ID 881, 40.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

265. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

4/4, s. utilå 44 mp+ hol 6 mp, boxå, decomandat, renovat modern 0, bloc reabilitat termic, cadastru ¿i intabulare, 48.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro 266. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

ap. 2 cam., finisate 2010, convenabil; 0761.613.999

267. BUFTEA, Ilfov, vând aparta-

ment 2 camere, semidecomandat, toate îmbunåtå¡irile, 28.000 {; 0740.315.172 268. BUªTENI Zamora, apartamente 2-3

camere superfinisate, 60 mp, superpre¡. 0722.354.772/ 0766.394.910

269. BÅLCESCU Nicolae, 2/8, confort 1,

52mp, semidecomandat, 1955, ultracentral, zona lini¿titå, CBR45817, 53.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

331. COLENTINA, rond Dna Ghica, 63

dat, 6/10, bloc 1989, 60 mp, termopan, negociabil, 65.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 249. BR¢NCOVEANU, stradal, 3/8, dec., 58 mp, renovat recent, bloc 1986, disc., 59.000 {; 0764.719.848

250. BR¢NCOVEANU, stradal, cf. 1, 55

mp, balcon, renovat, g, f, t, p, um, zonå verde, acces metrou, accept credit, 48.500 {; 021.424.02.47/ 0788.726.544

251. BR¢NCOVEANU, vis a vis Budimex, ap. 2 cam., cf. 1, îmbunåtå¡iri, curat, urgent, balcon mare, 2 locuri parcare, u¿or negociabil, 48.000 {; 0721.670.551/ 0763.800.969

300. CITY Mall, confort 1, decomandat, 4/7, suprafa¡å 56 mp, renovat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, bucåtårie mobilatå, liber, cadastru, intabulare, Marius, id. 13709, pre¡ 62.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro 301. CIªMIGIU, 7/8, cf I, semidecoman-

dat, 40 mp, an 1973, îmbunåtå¡it lux, 65.000 {; 0728.330.209

302. CIªMIGIU, Iosif Sava, ap 2 camere

renovat, ac, tâmplårie termopan lemn, parchet stejar, centralå proprie, nedecomandat, vedere Pia¡a Iosif Sava, et 4/4, lift, bloc 1945, balcon 3 m, cadastru. Este disponibil imediat, 50.000 {; 0754.238.177 303. CLUCERULUI, Dimitrie Racota, stradal, etaj 3/10, confort 2, decomandat, 41 mp, construc¡ie 1973, ideal locuin¡å, 48.000 {; 0728.190.919 razvan_imobiliare@yahoo.com 304. CODRII Neamtului, cf. 2, decoman-

mp, cf. 1, etaj 9/13, an 1978, recent renovat, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, parchet masiv, u¿i noi, interfon, contorizat, cadastru, intabulare, vis-a-vis parc, negociabil, particular, 63.000 {; 0741.054.721 bogdanvulpe85@yahoo.com 332. COLENTINA, Rose Garden, 2 camere, 80 mp, bucåtårie mobilatå, etaj 5, 80.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 333. COLENTINA, Rosegarden, 9/10,

semidec., 45 mp, finisaje, parchet, termopan, cadastru, intabulare, parcare, 60.000 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

334. COLENTINA, stradal, vizavi Mc Donalds, decomandat, 45 mp, 2/10, renovat complet, mobilat, gresie, faian¡å, u¿i noi, mobilå lux, centralå proprie, calorifere ¿i instala¡ii noi, hol locuibil, numai cash, disc., 43.000 {; 0723.041.610/ 0766.272.562/ 021.242.21.53 vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro www.nelboimobiliare.ro 335. COLENTINA, Teiul Doamnei, cf. 2,

dec., 3/10, 42 mp utili, liber, 42.500 {; 253.01.13/ 0748.908.724

336. COLENTINA, Teiul Doamnei, vând

ap. 2 cam., cf. 1, an constr 1984, su 56 mp, etaj intermediar, cu toate îmbunåtå¡irile, urgent, 52.000 {; 0766.333.192/ 0723.532.960

337. COLENTINA, vânzare ap. 2 cam.,

dec., et. 2/10, supr. 46 mp, g, f, p, t, AC., mobilat ¿i utilat modern, construc¡ie 1978, id: 12503, 43.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro 338. CONSTANTIN Brancusi foarte aproape de parcul Titan si de metrou, confort 1 semidec., 51 mp, etajul 4/4, fårå probleme cu terasa, fårå îmb., bloc din cåråmidå, scarå curatå, u¿or discutabil, meritå,! 45.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601 339. CONSTANºA, 2 cam., cf. 0, s= 54

mp, dec., utilat complet, cu toate îmb., lângå Sta¡iunea Mamaia, pre¡ avantajos, neg., 0767.761.988

270. BÅLCESCU, Intercontinental, reno-

340. COSTIN Georgian intrarea pe Vergului, cf. 1, 58 mp, constructie 1983, complet îmb., vedere stradalå, et. 7/10, 52.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

271. BÅNEASA, 1990, 2/4, 60 mp, dec.,

305. CODRII Neam¡ului, vând apartament 2 camere, cf. 2, pre¡ negociabil, 36.000 {; 0762.345.495

341. COSTIN Georgian, VerguluiMalaxa, cf. 1, 9/10, 52 mp, 44.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

vat recent, mobilat modern, AC, vedere stradalå, 62.000 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199

amenajat, bloc monolit, reabilitat termic, neg., 82.500 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

272. BÅNEASA, 2/4, decomandat, 1984,

58 mp, 2 balcoane, liber, îmbunåtå¡iri, accept credit, 79.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64 273. BÅNEASA, 47 mp construiti, 41 mp

utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie, posibilitate negociere pret final, 42.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

274. BÅNEASA, 69 mp construiti, 61 mp

utili, ultimul la aceasta suprafata, in constructie noua 2010, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica,la cheie, posibilitate negociere pret, 60.000 {; 0746.383.248/ 0728.504.911

275. BÅNEASA, 78 mp construiti, 70 mp

utili, in constructie noua 2010, ultimele doua, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie, posibilitate negociere pret final, 65.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248

276. BÅNEASA, Academia de Poli¡ie, 2

cam., et. 1/3, centralå proprie boxå, proprietar, 100.000 {; 0723.437.293 277. BÅNEASA, apartament cu 2 camere

situat în complexul reziden¡ial Green Lake din nordul Bucure¿tiului, aproape de Pia¡a Presei Libere, pe malul lacului Grivi¡a, în sectorul 1. La pre¡ se adaugå tva-ul aplicabil, 122.000 {; 0752.272.006 chioveanur@qld.ro www.greenlakeresidences.ro 279. BÅNEASA, Avia¡iei, sector 1, lângå Heråstråu, 90 mp, finisaje deosebite Italia Germania, aer condi¡ionat, videointerfon, contorizare individualå, rezidential, mobilat si utilat, zonå linistita, particular, 135.000 {; 0728.445.522

280. BÅNEASA, Bd. Aerogårii, 4/4, dec.,

60 mp, bloc monolit, vedere fa¡å, 74.000 {; 0721.371.553

281. BÅNEASA, Ficusului, apartamente noi finalizate 2011 situate în zona Aerogårii- Ficusului, cu 2 camere (81 mp) 88.000- 97.000 { si 3 camere (100 mp) 115.000- 120.000 {, tva inclus,finisaje la cheie. Se accepta si credit, 88.000 {; 0721.336.969/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

306. COLENTINA - Teiul Doamnei, 2/10,

cf. 1 sporit, bloc 1986, f, g, p, t, u.m., acte la zi, 58.000 {; 0732.320.501

342. COTROCENI - Mall, ap. deosebit,

toate amenajårile, mobilat, utilat, 3/4, s.u. = 47 mp, 55.000 {; 0723.688.379

307. COLENTINA Râu, 4/4, cf. 1, dec.,

343. COTROCENI, 3/4, 1/dec., g, f, p, t, um, stradal, intabulat, ID121842, 76.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

308. COLENTINA Teiul Doamnei, cf. I

344. COTROCENI, Academie, 1/4, semidecomandate, 51 mp, 1963, renovat par¡ial, bloc curat, CBR51027, 90.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

60 mp, 2 balcoane, bloc 1988, îmb. total, proprietar ¿i credit, 61.500 {; 0743.876.700 semidecomandat 2/10, 51mp, toate îmbunåtå¡irile, discutabil 48.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

309. COLENTINA, 1/4, Râu, McDonald`s, dec., 2 balcoane, 60 mp, bloc 1986, g, f, p, 60.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 310. COLENTINA, 2 cam., cf. 1, dec., 1/4, liber, curat, civilizat, 62 mp, c- 1987, neg.; 0721.511.311 311. COLENTINA, 2/10, dec., toate

actele, acc. credit, pre¡ 42.000 {; 0747.068.429

312. COLENTINA, 2/10, Doamna Ghica,

Lukoil, cf. 2 sporit, 42 mp, bloc 1977, fårå îmb., 39.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

313. COLENTINA, 2/10, Doamna Ghica, stradal, parc, dec., 58 mp, bloc 1978, îmb., termopan, liber, intabulare, accept credit, 58.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 314. COLENTINA, 2/10, lângå Rosegarden, stradal, dec., bloc 1973, renovat recent, termopan, g, f, p, AC, um, 59.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 315. COLENTINA, 3/10, cf. 1, dec., g, f, t, toate actele, acc. credit, pre¡ 55.000 {; 0747.068.429

COTROCENI, Academiei, 2/4, cf. 1, semidec., 54 mp, fårå îmbunåtå¡iri, liber, curat, stradal, pozi¡ie deosebitå, Råzvan G., neg. 70.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764

345.

346. COTROCENI, Academiei, etaj 2/ 4, confort 1, semidecomandat, parchet, curat, liber, stradal, 53 mp, pozitie excelenta, pret negociabil, 70.000 {; 0723.118.752/ 021.430.37.40 347. COTROCENI, Arene, 2/4, 56 mp, spa¡ios, stradal, zonå lini¿titå, utilat, baie spa¡ioaså, CBR30882, 120.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 348. COªBUC Rond, 60 mp, 3 cam.

modif. la 2 cam., gresie, faianta, parchet natural, centrala de apartament, aer conditionat, usa metalica proaspat renovat, termopane, cablu, internet, baie cu cada, contoar gaze, mezanin, cadastru, 57.000 {/1; 0752.444.944 sorinburcas@gmail.com www.eservice.ro 349. CR¢NGAªI - Constructorilor, Bucure¿ti, ap. 2 cam., cf. 1, 1965, 50 mp, semidec., et. 1/4, mobilat, g, f, p, aer condi¡ionat, zugråvit, renovat, 52.000 {; 0727.422.539

316. COLENTINA, 3/10, Doamna Ghica,

55 mp, cf. 1, scarå civilizatå, super pozi¡ie, loc parcare, acc. credit, cadastru, 48.000 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834

350. CR¢NGAªI - stradal, 5/10, decomandat, 1986, contorizat, u¿å metalicå, termopan, 52.000 {; 021.327.18.54/ 0745.565.286

317. COLENTINA, 3/10, Râu, McDonald`s, stradal, bloc 1980, renovat recent, îmb., mobilat modern, um, AC, 49.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

351. CR¢NGAªI Calea, cf. I, D, 3/8, g+f+p+t, cad+ intab, urgent, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

318. COLENTINA, 6/10, Obor, particular,

vizavi Rosegarden, stradal, semidec., bloc 1973, 53 mp, intabulare, exclus agen¡ii, 56.000 {; 0768.480.948 319. COLENTINA, 8/8+tehnic, Teiul Doamnei, Sec¡ia 7, 55 mp, dec., bloc 1985, 2 lifturi, termopan, um, g, f, liber, intabulare, 49.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

358. CR¢NGAªI, Calea, pod, 5/10,

decomandat, bloc 1984, parchet, termopan, 50.000 {; 0723.627.544/ 312.31.42

359. CR¢NGAªI, Calea, Pod, decoman-

dat, 3 balcoane, et. 5/10, bloc 1986, civilizat, 53.000 {; 0729.889.441

360. CR¢NGAªI, Ceahlåu, stradal, cf. 1,

1984, curat, g, f, u¿å metalicå, accept credit, 57.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

362. CR¢NGAªI, Constructorilor, 3/4,

de Bucur Obor, confort I decomandat, 52 mp, etajul 10/10 farå probleme, bloc din caramidå, cu termopane, curat, toate actele la zi, u¿or discutabil, urgent, 46.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

294. CERTIFICAT de energetice pentru

299. CIRCA 13 Poli¡ie, 2/4, cf. 1, decomandat, multiple îmbunåtå¡iri, fårå balcon, cu boxå, 47.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

mp, bloc 1986, 53.000 {; 0728.330.207

327. COLENTINA, Kaufland, la o statie

dat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, balcon inchis cu termopan, etaj 4/ 10, vis-a-vis de gradinita, cad+intabulare, credit, 40.000 {; 0733.128.072/ 0760.045.141/ 0769.673.386

278. BÅNEASA, apartament cu 2 camere

248. BR¢NCOVEANU, semidecoman-

52 mp, et.1/4, curat, contorizat, 43.000 {; 021.332.11.54/ 0721.975.839

6/10, liber, parchet, curat, intabulare. 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

247. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 3/8, 54

216. BERCENI, zonå reziden¡ialå, constr.

217.

264. BUCUREªTII Noi, Parc, semidec,

situat in complexul rezidential Green Lake din nordul Bucure¿tiului, aproape de Pia¡a Presei Libere, pe malul lacului Grivi¡a, în sectorul 1. Pre¡ul este fara tva-ul aferent, 98.000 {; 0752.272.006 chioveanur@qld.ro www.greenlakeresidences.ro

2010, 42 mp, 37.000 {; 0766.253.428

nouå, st- 54 mp, la cheie, centralå proprie, loc parcare, neg., 55.000 {; 0744.366.639

confort 1, suprafa¡a 74 mp, etaj P, 1, 2/3, construc¡ie 2010 , finisat, parc, pia¡a, metrou, credit, 62.000 {; 0729.158.580

Mega, 3/4, semidecomandat, bloc deosebit, balcon-6 m, vedere spate (grådinå) 50.000 {; 0722.414.299

246. BR¢NCOVEANU, Secuilor lângå

mp, termopan, parchet, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 53.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84

215. BERCENI, vând ap. 2 camere, cf. 1,

263. BUCUREªTII Noi, Parc Bazilescu,

357. CR¢NGAªI, 7/10, decomandat, 53

361. CR¢NGAªI, Constructorilor, 2 cam.,

îmb., g, f, p, t, um, ac, vizavi ¿coala nr. 39, Universitatea Lumina, 67.000 {; 0752.041.909

59 mp, liber, constructie 1983, acte la zi, accept credit, 58.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

m de la metrou, parc, dec., 2 balcoane, toate îmb., liber, id: 860124, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

decomandat, amenajat termopan, este curat, acte ok, bloc lini¿tit, sunati acum meritå våzut cash, 48.000 {; 0728.504.000

330. COLENTINA, Râul, 58 mp,

297. CHIªINÅU 6/10 bloc 1983 deco-

232. BR¢NCOVEANU, 2/10, 1989, apropiere metrou, bloc nou, stradal, cf. 1, f, g, p, t, u.m., intabulat, acc. credit, 64.000 {; 0732.056.579

326. COLENTINA, Kaufland, et 2 semi-

293. CENTRAL, bloc 2010, 2/5, lux, 65 mp, teraså superbå, posibilitate garaj, rate la dezvoltator, 219.000 {: 0747.164.692

296. CHITILA, sd, la cheie, bloc 2011, 4.500 {; 0723.627.181/ 0762.286.905

bloc 1980, liber, cadastru, intabulare, 49.900 {; 0766.476.477

camere, cf. 1, 50 mp, proprietar, dec., 2/4, parcare, boxå, 48.000 {; 0762.958.605

1/semidec, 54 m.p., îmbunåtå¡iri, accept credit, ofertå realå, 53.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

329. COLENTINA, p/8, dec., 54 mp, curat, g, f, calorifere noi, centralå termicå, intabulat, bloc 1986, bucåtårie mobilat modern, liber, disc., 56.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

bloc nou p+3, caramida, izolatie 10 cm, 68 mp utili, finisat la cheie (g, f, ct, parchet, usi lemn, usa metalica intrare, termopane, baie echipata), un loc de parcare, teren de joacå, 58.000 {; 0766.679.980 scnairdasrl@yahoo.com

197. BERCENI, Obregia, 38 mp, fårå

198. BERCENI, Obregia, Carrefour, 2

îmbunåtå¡iri, centralå proprie, neg., 55.000 {; 0767.801.672 325. COLENTINA, Kaufland, 4/10, cf

balcon, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, centrala termica. Se accepta Prima Casa. Pentru mai multe oferte accesati site-ul, 46.000 {; 0761.983.263 contact@latincity.ro www.latincity.ro

295. CHIAJNA, Rosu, decomandat, in

metrou, cf. I, 3/4, 1986, 63.000 {; 0769.359.507/ 0726.764.420

324. COLENTINA, Fundeni, 7/8,

328. COLENTINA, Mr. Båcila Vasile, 4/4, confort I, decomandat, 60mp utili. Dotat cu CT, contor AR, g, f, parchet, apart. cu suprafata 66 mp utili, finisat comtermopane, usa metalica. plet, gresie, faianta, parchet, centrala termica, poze si video reale. Se accepta Izolat la interior. Nu sunt credit Prima Casa. Pentru mai multe oferte probleme cu terasa. La 3 accesati site-ul. 55.000 {; 261. BUCUREªTII Noi, Dåmåroaia, imomin de Mega, piata, parc. 0761.983.263 contact@latincity.ro bil nou construit 2009, centrala proprie, Pret negociabil, 62.000 {; www.latincity.ro calorifere, u¿å metalica, finisaje interioare 0722.698.942 de lux, dressing utilat, balcon inchis, toate 292. CARTIERUL Latin, confort I, et. 4/ 8, grozavu.robert@yahoo.com utilitå¡ile, 72.000 {; bloc 2010 finisat, suprafata utila 47 mp, cu ionut12310@yahoo.com

tranzac¡ii imobiliare în regim de urgen¡å, 0723.333.203

231. BR¢NCOVEANU, 2 camere,

curat, intabulare, credit, 54.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

291. CARTIERUL Latin bloc 2009 finisat,

298. CHIªINÅU, aleea Diham, cf. 1, dec.,

îmb., stradal, apropiere ¿coalå, pia¡å, RATB, ID1231276, 40.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

dec., cf.2, 42 mp, cadastru, intabulare, acc. credit, g, f, t, p, um, liber, scarå civilizatå, disc., 42.000 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834 323. COLENTINA, et. 3, cf. 1, 54 mp,

196. BERCENI, Obregia, 2/10, cf. 1, dec.,

218. BERCENI- Brâncoveanu, cf.1, dec.,

4/10, accept credit bancar, 50.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

223. BRÂNCOVEANU, confort 2, deco-

mandat, liber, curat, parchet, contorizat, 36.000 {; 021.686.65.73/ 0722.888.942

283. BÅNEASA, particular, 2008, Green-

1/4, supr. 60 mp, cu îmb., gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, construc¡ie 1986, id: 13457, 62.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

354. CR¢NGAªI, 1986, 2/4, 60 mp, 300

mandat 54 mp bloc stradal mijloace transport 58.500 {; 021.341.08.35/ 0743.060.803 www.stevimobiliare.ro

camere, 40.000 {; 0758.253.900

178. BERCENI, Covasna Stupilor, etaj

confort 1, zonå verde, parchet, cadastru, accept credit, 50.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

 320. COLENTINA, cf. 1, semidec., et.

255. BUCUREªTII Noi, 1/10, 52 mp,

56mp, liber, stradal, 52.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

222. BRÂNCOVEANU, bulevard, cf.1,

282. BÅNEASA, jud. Constan¡a, ap. 2

195. BERCENI, Ni¡u Vasile, vis a vis Circa Financiarå, sector 4, 2 camere, confort 1, semidec., etaj 3/4, 50 mp, balcon, negociabil, 48.000 {; 0769.041.726/ 0769.041.725 office@terraclan.ro www.terraclan.ro

180. BERCENI, Drumul Gåzarului,

mandat, liber, fårå îmbunåtå¡iri majore, u¿or negociabil, 47.500 {; 0724.256.924

254. BUCUREªTII Noi - Pajura, spa¡ios, decomandat, parchet, termopan, u¿å metalicå, etaj 9, 45.900 {; 0786.397.373

6/10, curat, bloc stradal, 36.000 {; 0722.483.133

BERCENI, ªos. Olteni¡ei Metropolitan Residence, ap. 2 cam., în imobile p+3+finalizate 2010, 68 mp utili, dec., complet finisate la cheie, cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibile imediat, 55.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201

177. BERCENI, confort 1, etajul 2, deco-

apartamente toate conforturile, sect. 2, 3, Constant Imobiliare vå a¿teaptå ofertele cu comisioane minime ¿i maximå seriozitate; 0766.360.676/ 0722.612.915/ 0722.218.460/ 021.252.40.10

194. BERCENI, Ni¡u Vasile, cf. 2, 40 mp,

206. BERCENI, particular, 2 camere, sec-

169. BERCENI, Aurel Per¿u, 45 mp, g+ f+ p+ t+ centralå, izolat, finisaje lux, decomandat, 52.000 {; 0721.338.616

10 minute Pia¡a Unirii, ofertå dezvoltator, apartament 2 camere, 38.000 {, garsonierå 25.000 {, zonå frumoaså, civilizatå; 0731.515.619

253. BUCUREªTI, vindem ¿i cumpåråm

1/dec., renovat, g, f, p, t, ct, AC, mobilat, apropiere Mall, ¿coalå, pia¡å, ID119762, 58.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

166. BERCENI, ap. 2 cam., cf. 2, p/4, g, f,

168. BERCENI, Apåråtorii Patriei, construc¡ie 2010, 1/4, decomandat, 55 mp, finisat, centralå proprie, parcare, George, id 14027, 52.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.170 www.orfeas.ro

221. BRAGADIRU, ªos. Alexandriei,

ap. 2 camere, cf. 1, 2009, 100 mp, super mobilat, centralå proprie, 2 båi, aer condi¡ionat, parcare subteranå, boxå sau la schimb ma¿inå+ diferen¡å sector 1, lângå rest. 2 Coco¿i, 100.000 {; 0755.155.694

193. BERCENI, Ni¡u Vasile, 52 mp,

confort 1, 2/10, 55 mp, 1984, amenajåri calitate, intabulat, 59.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.154

167. BERCENI, apropiere metrou, 2/10, dec., 54 mp, contorizat, parcare, cadastru, intabulare, 48.000 {; 0720.103.252

Unirii, ofertå 2 camere, 65 mp, cåråmidå, zona vile civilizatå, parcare, pre¡ dezvoltator, 34.000 {; 0762.008.100

252. BUCUREªTI -Târgovi¿te ¿os.

constructie 1987, 57 mp, liber, 60.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

balcon, curat, 55 m, disc. 44.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

p, t, mobilat lux, repartitoare, utilat, totul nou, 46.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169

219. BOLINTIN Deal, ap. etaj 1/2, bloc

352. CR¢NGAªI calea, stradal, etaj 5/10,

cf. 1, semidec., stradal, 54 mp, p/4, bloc civilizat, neg., credit, 46.000 {; 0721.776.827 u¿å metalicå, 50 mp, scarå civilizatå, 45.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.441

363. CR¢NGAªI, Constructorilor, cf. 1 semidec., et. 3/4, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, neg., 49.000 {; 0730.556.919 364. CR¢NGAªI, Constructorilor, Profi, 4/4, cf I, semidecomandat, 51 mp, îmbunåtå¡iri, 44.000 {; 0732.940.972 365. CR¢NGAªI, Constructorilor, propri-

etar, et. 4, cf. 1, 50 mp, usa metalicå, termopan, centrala+calorifere noi, bloc impecabil, loc parcare platit, zona verde, aproape metrou, lac, parc, scoli, transp. gratuit Carrefour, liber, variante +/-, urgent, 44.900 {; 0764.435.188/ 0721.422.493 366. CR¢NGAªI, Constructorilor, semi-

dec., 1/4, 37 mp, necesitå amenajare, 47.500 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

367. CR¢NGAªI, Giule¿ti, 5/8, g, f, p, ter-

mopan, ac, accept credit, 46.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

368. CR¢NGAªI, Giule¿ti, cf. 1, semi-

dec., p/4, fårå îmbunåtå¡iri, 55 mp; 0730.556.919

369. CR¢NGAªI, lac - parc, Bucure¿ti, ap. 2 cam., cf. 1, 1979, 58 mp, semidecomandat, vedere mixtå, 4/10, g, f, um, 63.000 {; 0742.306.431 370. CR¢NGAªI, metrou, cf. 1, semidecomandat, 53 mp utili, p/8, cu îmbunåtå¡iri, bloc 1985, 46.500 {; 0722.483.133 371. CR¢NGAªI, p/8, izolat, semidec., 1984, p, g, f, t, ac, um, blocul se va reabilita în martie, Adriana, neg. 50.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.758 372. CR¢NGAªI, Pod, 5/10, dec., fårå îmbunåtå¡iri, 1986, zonå verde, g, f, 2 balcoane închise, Adriana, neg. 53.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.758 373. CR¢NGAªI, V.Mihåilescu, cf.1/D,

etaj 3/8, g/f/p/t/um, c+i, 56.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

374. CÅLÅRAªI Calea, 5/10, 64 mp, bloc

1997, monolit, curat, scarå civilizatå, 76.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 375. CÅLÅRAªI, etaj 6, decomandat,

65mp, construc¡ie 1995, îmbunåtå¡iri, stradal, 83.500 {; 0729.158.581

376. CÅLÅRAªILOR "Hyperion", 2/10,

decomandat, bloc 1996, parchet, termopan, aer, 84.900 {; 0723.180.185/ 312.31.42 377. CÅLÅRAªILOR Calea, 1997, 70

mp, dec., 2/10, intrare stadalå, vedere spate, pazå mobilat/utilat lux, neg., id: 1886, 95.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

378. CÅLÅRAªILOR Calea, adiacent,

2/5, 100 mp, 2009, spate, 90.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

379. CÅLÅRAªILOR, 2/8, dec., 62 mp,

1998, îmb., mobilat, intabulat, 76.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

380. CÅLÅRAªILOR, calea, 65 mp, stradal, et. 4/8 confort 0 dec., an 1994, amenajat si mobilat de lux, gresie, faianta, termopan, 2 ap ac, u¿a Pinum metalica blind, lângå Hyperion, bucåtårie complet utilatå, 95.000 {; 0766.691.061 381. C¢MPIA Libertå¡ii intersectie Baba Novac, cf. 1, circular, bucåtårie, stradal, 1/10, 53 mp, 1976, îmb., agen¡ie, 55.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 382. C¢MPIA Libertå¡ii, P/10 cf l dec bal-

con fårå îmbunåtå¡iri zona verde accept credit, 46.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro

383. DECEBAL -Cålåra¿i, balcon, 1/3,

fårå îmbunåtå¡iri 31.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

384. DECEBAL, 5/8, 60 mp, 1 balcon,

confort 1, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, tâmplårie termopan, u¿å metalicå, cablu TV, internet, Broker imobiliar Bouros Petru, id 13038, 83.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.162 www.orfeas.ro 385. DECEBAL, Galo Nero, bloc 1990, cf. 1, dec., 56 mp, mochetat nou, gresie, faian¡å, termopan, jaluzele verticale, u¿i interior noi, um, ac, mobilat firma, renovat, acte ok, grabeste-te se vinde, 64.990 {; 0734.808.176/ 0733.137.227 infoclass.imobiliare@gmail.com 386. DECEBAL, mai exact pe Vorone¡, confort I decomandat, 57 mp, la parter/4, bloc din 84, cu gresie, faian¡å, mochetå, termopane, foarte curat, pretabil birouri, locuit, zonå excelentå, meritå våzut ¿i cumparat, 65.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601 387. DECEBAL, Muncii, stradal, 6/9, 72

mp, decomandat, gresie, faian¡å, termopan, intabulare, 021.324.42.89/ 0731.337.830

388. DECEBAL, p/4, cf. 1, dec., 1987, 60

mp, termopan, intabulare, credit, 66.500 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

389. DECEBAL, parter/ 4, confort 1, decomandat, 55 mp, intabulare, cadastru, aer condi¡ionat, tâmplårie termopan, renovat recent, u¿i schimbate interior, mochetat, Broker imobiliar Bouros Petru, id 14012, 66.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.162 www.orfeas.ro

Piata, apartament 2 camere. 0761.434.920/ 031.804.55.23

390. DELFINULUI

confort 1, dec., 48 mp, an 1986, 2 balcoane, termopan, fara îmb., curat, pre¡ neg., 53.000 {; 0723.118.758/ 021.430.37.40

391. DELFINULUI, Pantelimon, 2 camere, cf. 2, decomandat, cu îmbunåtå¡iri, p/10, neg., 41.000 {; 0720.298.203

353. CR¢NGAªI Schimb ap. 2 camere

392. DOAMNA Ghica, 3/8, Teraså, bloc

Crânga¿i 7/8, îmb. cu caså lângå Bucure¿ti, preferabil Buftea, Mogo¿oaia, ªtefåne¿ti, rog seriozitate, urgent; 0744.432.656

1991, 63 mp, îmb., termopan, um, 2 AC, parcare ADP, 65.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


14

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 393. DOAMNA Ghica, apartament 2

camere, perfectå stare, et 2/10, parchet, gresie, aer condi¡ionat, bloc fårå risc seismic, decomandat, direct proprietar fårå costuri suplimetare, 52 mp utili, 59.000 {; 0749.957.241 claudiu.oprea@mediavision.ro 394. DOAMNA Ghica, vând ap. 2 cam.,

etaj 3, an 1990, sft 67 mp, stradal, cu îmb., AC, loc parcare, accept credit, vizionare dupå ora 16, 64.900 {; 0723.202.119/ 0762.216.641 395. DOAMNA Ghica- Raiffeisen, confort

1, decomandat, 2/10, 54 mp, intabulat, 56.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.151

396. DOMENII, 1 Mai, 5/6, cf. 1, g, f, p,

termopan, ac, u¿å metalicå, intabulare, 53.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30

397. DOMNEªTI particular, superofertå,

Unitatea Militara, tarla 11, 45.000 mp, deschidere la 3 drumuri, urgent, disc.! 11 {; 0723.530.331 398. DOROBANºI Perla, proprietar, cf.

1, 55 mp, et. 4/11, liber, bloc cåråmidå, linistit, curat, vedere fata, parculet cu vegetatie, extrem de luminos, finisaje lux, renovat total in dec. 2010, 0722.735.100 mihaimafteiu@yahoo.com 399. DOROBANºI, 2 cam., cf. 1,

particular, urgent, renovat complet, vând sub pre¡ul pie¡ei, neg.; 0722.742.793/ 0741.180.877 400. DOROBANºI, 2/10, finisat, mobilat,

intabulat, acceptå credit, 90.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

401. DOROBANºI, Perla, 2 cam., 4/10,

429. DRISTOR, Danubiu, 8/8, confort 1,

decomandat, 52 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acte, negociabil, 46.000 {; 0745.004.308

430. DRISTOR, Eufrosina Popescu, decomandat, cf. 1, 8/10, îmbunatatiri, 5 minute metrou, pre¡ negociabil, agentie, 58.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 431. DRISTOR, Eufrosina Popescu, metrou, 2 cam., cf. 1, dec., p/10, um, liber, 58.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120 432. DRISTOR, Eufrosina Popescu, metrou, confort 1, decomandat, 9/ 10, complet renovat, 53 metri patrati, agentie, 60.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 433. DRISTOR, Fizicienilor, 1/8, cf. 1,

dec., bloc `84, gresie, faian¡å, bucåtårie mobilatå, neg., 53.000 {; 0726.339.966 434. DRISTOR, Florin Ciungan, cf. 1, decomandat, imbunatatiri, 8/ 8, 60 mp, agentie, 50.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 435. DRISTOR, Mega Image, 60 mp,

8/10, stradal, cf. 1, decomandat, utilat, mobilå bucåtårie, 66.500 {; 021.330.40.65/ 0736.396.482 anca.andronic@haimobiliare.ro

436. DRISTOR, metrou, 1/8, dec., 55 mp,

1984, g, f, t, p, bloc civilizat, 62.000 {; 0728.269.750

437. DRISTOR, metrou, 2/10, fårå îmb.,

curat, accept credit, 53.000 {; 021.345.14.12/ 0747.732.752

471. DRUMUL Taberei 35, cf.1 decoman-

dat, 2/4, g,f,t, balcon închis, liber, 47.000 {; 0786.149.631 472. DRUMUL Taberei c-¡ie 2008, lumi-

nos, cf. 1 cu îmb., dec., balcon mare închis pvc, g, f, p, um, ac, interfon catv, toate utilitatile, se vinde semimobilat, eliberabil imediat, acte ok, 60.000 {; 0727.215.909 473. DRUMUL Taberei cf. 1, etaj 1/10, stradal, balcon, curat, apometre repartitoare, izolat, eliberabil rapid aproape parc piata supermarket, bloc curat, fara restantieri, scara cu interfon discutabil, urgent, 45.000 {; 0728.106.613 avantageimobiliare@gmail.com 474. DRUMUL Taberei Ghidiceni, cf. 2

sporit dec., cu hol mare 43 mp, etaj 2/10, 40.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 475. DRUMUL Taberei Prelungirea

Ghencea, Valea lui Mihai cf. 1, decomandat, 7/10, termopan, gresie, faiantå, liber actele la zi, zonå lini¿titå, bloc structurå beton cu cåråmidå, negociabil, 60.000 {; 0733.060.577/ 0767.823.823 anemary_new@yahoo.com 476. DRUMUL Taberei, 1 Mai, cf. 1, dec.,

4/10, 54 mp, bloc 1980, liber, acte, fårå amenajåri, acc credit, 49.000 {; 0730.556.901

477. DRUMUL Taberei, 1 Mai, Compozi-

torilor, Drume¡ului, Billa, etaj 1/10, confort 1 sporit, dec., termopan, gresie, faian¡å, um, mobilat, intabulat, bloc 1981, stradal, 64 mp suprafata totalå, balcon închis in termopan, 54.000 {; 0728.934.654 matei_minel@yahoo.com

prietar, apartament finisat, utilat, mobilat modern, dressing, terasa, situat ansamblu rezidential, liber imediat, etaj intermediar, exclus intermediari; 0755.294.046

443. DRISTOR, metrou, super oferta, apartament confort I semidecomandat, 53 mp, etajul 2/10, bloc din cåråmidå pentru armatå, curat, fårå imbunåtå¡iri, zonå excelentå, nediscutabil, meritå, 50.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

Compozitorilor, curat, liber, accept credit 44.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18 482. DRUMUL Taberei, 1/10, Compozito-

rilor, cf.1, 52 mp, zonå lini¿titå, apropiere RATB magazine, bånci, intabulat, 45.000 {; 0728.116.731 483. DRUMUL Taberei, 1/10, prel.

Ghencea, conf 2, decomandat, curat, g+f+um, pe mijloc, 37.000 {; 0723.325.257 484. DRUMUL Taberei, 1/8, Compozito-

rilor, bloc 1979, cf. 1, semidec., curat, f, g, balcon mare, zonå lini¿titå, cadastru, intabulare, acc. credit, 52.000 {; 0730.556.907

407. DRISTOR - metrou, et. 3, cf. 1, par-

445. DRISTOR, Râmnicu Vâlcea, 5/8,

485. DRUMUL Taberei, 1/dec, Billa, bloc 1982, 56 mp, um+g+ f+t+ ac, c+i, u¿or discutabil, acc credit, 54.500 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

446. DRISTOR, Râmnicu Vâlcea, cf. I,

486. DRUMUL Taberei, 1/semidec., stradal, 5/10, 52 mp, balcon închis cu termopan, f, g, t, u.m., orientare est, c+i, cash, 52.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

chet, renovat, amenajat, intabulare, acc. credit, 50.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro 408. DRISTOR - Real, cf. 2, bloc 1986,

stradal, 39 mp, Ion, 35.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

409. DRISTOR -metrou, 2/10, confort 1,

bucåtårie ¿i balcon spa¡ios, contorizat, 55.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro

410. DRISTOR 1, Mc Donald`s, 7/10, bloc

1986, acte, 63.000 {; 0727.718.308

411. DRISTOR apropiere metrou, 2/10,

57 mp, curat, fårå imbunåtå¡iri, negociabil, 50.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.691 412. DRISTOR Complexului, 2/10, cf. 1, semidec., 53 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, neg., 53.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207 413. DRISTOR metrou, 6/8, decoman-

dat, stradal, 56 mp, 1985, bucåtårie modernå, termopan, 2 lifturi, 52.000 {; 0741.114.220/ 0762.296.216 414. DRISTOR nr. 108-110, str., vând ap.

2 camere, dec., cf. 1; 0761.967.512/ 0726.719.199

415. DRISTOR 1 metrou 2/10 semideco-

mandat 54 mp gresie faian¡å parchet curat 53.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro 416. DRISTOR, 3/8, metrou, 54 mp, bloc

1984, decomandat, îmbunåtå¡iri, ID 11890, negociabil, 63.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

semidecomandat, p/9, cu îmbunåtå¡iri, construc¡ie 1986, discutabil, 60.000 {; 0723.723.485/ 0766.448.008 447. DRISTOR, Rm. Valcea, stradal, etaj

1, confort 1, decomandat, 56 metri patrati, 1982, toate actele, accepta credit, agentie, negociabil, 59.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 448. DRISTOR, Tomis 2, 2 cam., 6/10, circular, g, f, p, t, um, u¿i schimbate, bucåtårie mobilatå, cadastru, intabulare, 57.000 {; 0749.134.372 449. DRUMUL Gåzarului, proprietar, 2 cam., confort 1, parter/4, cadastru, intabulare, accept credit, negociabil, 57.000 {; 0721.344.481 450. DRUMUL Gåzarului, str. Podul

Giurgiului, 2 cam., semidec., mobilat, 10/10, proprietar, 35.000 {; 0770.256.753 451. DRUMUL Sårii, 2 cam., liber,

dec., 60 mp, intabulat, îmbunåtå¡iri, et. 3/4, disc., 80.000 {; 0723.340.699 452. DRUMUL Sårii, 5/10, 55 mp, 1990,

modificat, renovat 2009, CBR48609, 66.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

453. DRUMUL Taberei - Billa, I/decomandat, bloc 1980, loc parcare, acceptå credit, 49.000 {; 0721.758.926 454. DRUMUL Taberei - Compozitorilor,

417. DRISTOR, 4/8, decomandat, g, f, p,

1/9, confort 1, accept credit, 50.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

418. DRISTOR, 5/10, cf. 1, dec., g, f,

455. DRUMUL Taberei - Compozitorilor, cf. 1, semidec., 1/10, 52 mp, 1980, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, boxå, 52.000 {; 0725.556.907/ 021.440.31.55

t, renovat, 57 mp, 1982, metrou, intabulare, negociabil, 64.500 {; 0760.815.453 toate actele, acc credit, 55.000 {; 0747.068.429

419. DRISTOR, 56 mp, bloc 1980, dec.,

cf. 1, et. 10, teraså refåcutå, chiar lângå metrou, intabulat, chiar lângå metrou, 43.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 420. DRISTOR, 56 mp, bloc 1980, etaj

10, decomandat, teraså refåcutå, chiar lângå metrou, intabulat, chiar lângå metrou, 43.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

456. DRUMUL Taberei - Compozito-

rilor, stradal, etaj 4, bloc 1983, 58 mp, curat, intabulat, accept credit. 58.000 {; 0726.743.970 457. DRUMUL Taberei - confort 1, 3/10, semidecomandat, liber, acte, balcon 9 mp, negociabil 43.000 {; 0730.160.861 458. DRUMUL Taberei - Favorit, circular, tip Z, curat, fårå imbunåtå¡iri recente, acte, 48.000 {; 0729.167.677

421. DRISTOR, Adrian Cârstea, 5/8, bloc

459. DRUMUL Taberei - Favorit, stradal, bloc cåråmidå, tip OS, acte fåcute, toate îmbunåtå¡irile. Urgent;! 0722.125.503

422. DRISTOR, Baba Novac, 2 cam., cf. 1, 54 mp, 2/10, semidec., fårå îmb., foarte aproape metrou, bloc de cåråmidå, acc. credit Prima Caså, 53.000 {; 0735.557.374/ 0742.276.446

460. DRUMUL Taberei - Ghencea, 1/8,

decomandat, confort 1, 1985, gresie, faian¡å, parchet, termopan, accept credit, 60.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

423. DRISTOR, Baba Novac, 4/10, ter-

461. DRUMUL Taberei - linia 41, 1/8,

1985, 54 mp, decomandat, 59.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832

mopan, baie cu geam, balcon mare, vedere stradalå, 51.000 {; 0769.225.476

424. DRISTOR, Baba Novac, 6/10, bloc

1965, 52 mp, apropiere metrou Dristor, apropiere parc IOR, intabulat, cadastru, 50.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

DRISTOR, BENZINÅRIE, 2 CAMERE, CONFORT 1, DECOMANDAT, ETAJ 7/8, CONSTRUCºIE 1983, NEGOCIABIL, EXCLUS INTERMEDIARI, 55.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595 426. DRISTOR, BENZINÅRIE, 2 CAMERE, CONFORT 1, DECOMANDAT, ETAJ 7/8, CONSTRUCºIE 1983, NEGOCIABIL, EXCLUS INTERMEDIARI, 53.000 {; 031.417.99.10/ 0744.259.595 425.

427. DRISTOR, Camil Ressu, Rm. Sarat,

confort 1, etaj 4, decomandat, 51 mp, bloc 4 etaje, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc civilizat, apropiere metrou, 54.500 {; 0752.119.214/ 0722.518.991 bobarubogdan@yahoo.co.uk 428. DRISTOR, cf. 1, 1/4, dec., g, f, toate

actele, acc credit, 42.000 {; 0747.068.429

decomandat, termopan, bloc 1982, intabulat, credit; 0724.955.610/ 0721.019.959

462. DRUMUL Taberei - linia 41, 9/10, decomandat, liber, bloc monolit, bucåtårie 9 mp, 42.900 {; 0724.955.610/ 0721.019.959 463. DRUMUL Taberei - Mega

Image, 3/4, I/decomandat, amenajat, liber, mobilat, 48.000 {; 0734.490.372 464. DRUMUL Taberei - Moghioro¿, cf. 1,

circular, et.10/10, liber, g, rep., t (par¡ial), vedere parc, urgent, neg., 42.000 {; 0730.556.919

465. DRUMUL Taberei - Moghioro¿,

I/circular, 8/10, 2 lifturi, liber, balcon, 45.000 {; 0721.758.926

466. DRUMUL Taberei - Poiana Muntelui, I/circular, 3/10, 2 lifturi, liber, 46.000 {; 0721.758.926 467. DRUMUL Taberei - Romancierilor, 8/10, I/circular, 52 mp, 2 lifturi, bloc monolit, 45.000 {; 0734.490.372 468. DRUMUL Taberei - Romancierilor,

cf. II/D, 2/10, 1976, g+f+p+t, cad+intab, 38.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 469. DRUMUL Taberei -cf 2, dec,

bloc 1974, fårå amenajåri, 8/10, 38.000 {; 0727.339.267 470. DRUMUL Taberei -Valea Rosie, Tri-

codava, confort 1, semidecomandat, 10/10, balcon, liber, fårå probleme terasa, accept credit, intabulare, 41.500 {; 0724.825.949

cf.1/dec. etaj 3, 60 mp, bloc 2010cåråmidå, se vinde la cheie 44.000 {; 0763.698.327/ 0721.295.736

517. DRUMUL Taberei, Bra¿ov, OD, 6/10,

între¡inut, cadastru în lucru, disc., 51.000 {; 0740.023.488/ 0727.256.147

518. DRUMUL Taberei, buclå, cf. 1, dec.,

4/4, 50 mp, constr. 1978, bucåtårie mare 10 mp, g, f, t, um, renovat 2007, teraså renovatå, zonå cu spa¡ii verzi, pre¡ neg., 42.000 {; 0728.874.502

556. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1,

decomandat, f/p/t/um, balcon închis, cadastru+ intabulare, tel.+ interfon, 45.000 {; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075

557. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1,

semidec., 52 mp, 3/9, 1970, liber, acceptå credit, 44.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49 558. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, Tip Top, cf. 1, g+f, um, balcon, intabulat, zonå bunå, 43.000 {; 0728.116.743 559. DRUMUL Taberei, Orizont - AFI

519. DRUMUL Taberei, Buclå, cf.1, circ., 2/10, îmbunåtå¡iri, g+f+p, contorizat, intabulat, 45.000 {; 0723.160.409

Palace, 3/8, fårå îmbunå¡å¡iri, accept credit, 60.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

520. DRUMUL Taberei, Bucure¿ti, 2

560. DRUMUL Taberei, Orizont, particu-

563. DRUMUL Taberei, parc, stradal,

cam. de 50 mp, pre¡ 50.000 { ¿i de 60 mp, pre¡ 59.000 { în bloc nou 2010, de 4 etaje; 0722.888.792

decomandat, bloc 1985, 55 mp, parchet, gresie, u¿å metalicå, 58.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

516. DRUMUL Taberei, Brâncu¿i-ANL,

îmbunåtå¡iri multiple, stradal; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

523. DRUMUL Taberei, cf. 1, decoman-

444. DRISTOR, proprietar, vând ap. 2 cam., cf. 1, dec., et. 8/8, 1985, renovat, numai la particular, disc., 60.000 {; 0769.594.776

406. DOUÅ camere, proprietar, vând ap. 2

515. DRUMUL Taberei, bloc 2010, 56 mp, 3/4, îmbunåtå¡iri multiple, centralå, 49.000 {; 0721.758.926

555. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, 2/9,

480. DRUMUL Taberei, 1/10, cf. 2, dec.,

481. DRUMUL Taberei, 1/10, cf.1/SD,

405. DOUÅ camere, apart., particular, pro-

g, f, p, t, um, Ac, bar, finisaje moderne, izolat la interior doar cash, 48.500 {; 0728.874.505

562. DRUMUL Taberei, parc, 5/10, con-

441. DRISTOR, metrou, confort 1, semi-

2/8, 60 mp, g+f+p+t, cad.+ int., 1986, negociabil, 62.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.691

514. DRUMUL Taberei, Billa, 4/10, I/ circ,

554. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, 2 cam., cf. 1, 1969, 50 mp, semidec., 4/8, termopan, gresie, faian¡å, bucåtårie mobilatå, bloc foarte curat, 52.000 {; 0727.118.325

522. DRUMUL Taberei, cf. 1, dec., et. 1/10, 52 mp, an construc¡ie 1980, 54.000 {; 0728.874.507

g, f, um, foarte curat, intabulat, 39.000 {; 0724.321.881/ 021.430.14.93

442. DRISTOR, metrou, decomandat,

513. DRUMUL Taberei, Billa - Drume¡ul, etaj 1/10, balcon mare, scarå curatå, intabulat, 53.500 {; 021.440.22.49/ 0760.654.541

479. DRUMUL Taberei, 1/10, 55 mp, parc, cf. 1, circular, liber, curat, intabulare, credit; 0726.385.622

mp, g, f, p, t, stradal, bloc 1978, ID122371, 49.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

metrou, 4/11, 55 mp, intrare ¿i vedere bulevard, proaspåt renovat, p, g, f, t, ac, um, instala¡ii noi, intabulat, apropiere Victoriei, Titulescu, Banu Manta, Kiseleff, ofertå realå, 88.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

+ et. tehnic, semidec., liber, îmbunåtå¡iri, neg., 50.000 {: 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

553. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, 10/10

561. DRUMUL Taberei, Parc Moghioro¿,

403. DOROBANºI, Rovere, BCR, BRD,

404. DOROBANºILOR, bloc Perla,

512. DRUMUL Taberei, ap. 2 camere, cf. 1, dec., zona Romancierilor, neg., 50.000 {; 0726.171.226

521. DRUMUL Taberei, cf. 1, circular, 4/10, cu îmb., constructie 1982, 55 mp, renovat recent, 51.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

decomandat, renovat, gresie, faian¡å, parchet, acceptå credit. 54.000 {; 0769.225.477

decomandat, suprafa¡å 55 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, cadastru, intabulare, Denisa, 49.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro

cf.1/dec., bloc'78, 50 mp, îmbunåtå¡iri, gresie, faian¡å, termopan, curat, intabulat, 42.000 {; 0728.116.731

lar, 2/4, modificåri, îmbunåtå¡iri, mobilat, 64.500 {; 0729.009.535

402. DOROBANºI, Perla, confort 1, decomandatå, 1/10, liber, curat, intabulat, 65.000 {; 021.231.23.18/ 0731.144.152

metrou, 4/8, 58 mpu, bloc 1976, decomandat, vedere bulevard, renovat recent, p, g, f, um, centralå proprie, bloc în programul de reabilitare, intabulat, ofertå realå, 87.900 {; 0769.060.008 alin@privatebroker.ro www.private-broker.ro

etaj 9/ 9, confort 1, circular, 58 mp, curat, aer conditionat, parchet, stradal, bloc tip Z special, acte, 53.000 {; 0723.118.752/ 021.430.37.40

cam., cf. 1, proprietar, dec., la cheie, mobilå nouå etc.; 0734.493.094

438. DRISTOR, metrou, 4/10, 58mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 53.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830

440. DRISTOR, metrou, cf. 1, dec., 55

552. DRUMUL Taberei, Mega Image,

478. DRUMUL Taberei, 1 min Raul Doamnei, cf. 2 sporit, 42 mp, 2/ 10, g, f, p, um, ac, hol locuibil, cadastru, intabulare, liber, acc. credit, 37.300 {; 0723.027.358/ 0762.091.204/ 0769.119.669 agentiacreative@yahoo.com

confort 1, 55 mp, amenajat în noiembrie 2010, mobilat par¡ial, discutabil, comision 0% cumpåråtor, 88.000 {; 0729.209.071/ 0734.961.261

439. DRISTOR, Metrou, 5/10, 58 mp,

511. DRUMUL Taberei, AFI Cotroceni,

487. DRUMUL Taberei, 10/10, Târgul

Neam¡, cf. 1, circular, t, u.m., curat, spa¡ios, existå etaj tehnic deasupra, practic nu este ultimul etaj, zonå lini¿titå, grådini¡å, ¿coalå, pia¡å, parc, cadastru, intabulare, acc. credit, 43.000 {; 0730.556.906 488. DRUMUL Taberei, 1978, Compozito-

rilor, 50 mp utili, dec., balcon, parcare, zonå verde, acte, id: 897022, 55.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 489. DRUMUL Taberei, 2 camere, 4/10,

cf. 1, semidecomandat, Râul Doamnei, intabulat, 45.000 {; 0730.556.904

490. DRUMUL Taberei, 2 camere, 4/4, cf.

1, decomandat, f, g, t, u.m., Râul Doamnei, acte, 41.500 {; 0730.556.904

491. DRUMUL Taberei, 2 camere, cf. 1,

dec., 50 mp, f, g, t, u.m., c+i, acc. credit, bloc 4 nivele, c-¡ie 1978, 41.000 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55 492. DRUMUL Taberei, 2/10, Bd.

Timi¿oara, confort 2, dec., faian¡å, contorizat, balcon închis, interfon, 36.000 {; 0726.004.932 493. DRUMUL Taberei, 2/10, cf. 2, dec.

curat, cadastru, intabulare, 37.000 {; 0722.615.570

494. DRUMUL Taberei, 2/10, Râul Doam-

nei, cf. 2, dec., f, g, p, u.m., zonå lini¿titå, cadastru, intabulare, acc. credit, 40.000 {; 0730.556.906 495. DRUMUL Taberei, 2/4, dec, cf. I,

52.000 {; 021.413.66.93/ 0721.245.343

496. DRUMUL Taberei, 2/4, parc Moghioro¿, decomandat, îmbunåtå¡iri, zonå lini¿titå, acc credit, 52.000 {; 0722.151.181/ 0767.81.55.83 497. DRUMUL Taberei, 3/4, decomandat, liber, termopan, intabulat, 45.000 {; 0724.955.610/ 0721.019.959 498. DRUMUL Taberei, 3/4, decomandat, liber, termopan, mobilat, utilat, bloc reabilitat, intabulat; 0724.955.610/ 0721.019.959 499. DRUMUL Taberei, 4/10, decomandat, îmbunåtå¡iri, contorizat, stradal, acte, 38.000 {; 0786.944.075

dat, liber, curat, contorizat total, scarå civilizatå, cadastru + intabulare, 45.000 {; 0729.889.441 524. DRUMUL Taberei, cf. 1, Po¿ta

Moghioro¿, semidec., 4/10, bloc OS, curat, liber, 43.000 {; 0722.615.570 525. DRUMUL Taberei, cf. 2, dec., cu

îmb., renovat recent, 39 mp, 38.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 526. DRUMUL Taberei, cf. 2, decoman-

dat, toate îmbunåtå¡irile, 8/10, 39 mp, 38.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

530. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, 1/10, cf. 1, bloc 1982, curat fara îmb., toate actele, liber, bloc curat, fara restantieri, aproape mijloace de transport, pia¡å, parc, etc, 52.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com 531. DRUMUL Taberei, Compozitorilor, bloc 1980, cf. 1, 1/10, 54 mp, geam baie, contorizat, intabulat, zonå deosebitå, 52.000 {; 0723.160.409 532. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

cf. I D, 1980, et. 2, g+f+p+t, liber, c+i, 52.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

533. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

Drume¡ul, 1/9, cf I, 53 mp, îmbunåtå¡iri, balcon, 46.000 {; 0729.158.583

decomandat, 50 mp, etaj 3, strada Brasovstradal, usa metalicå, parchet lemn masiv, aer cond., termopan la dormitor, Bogdan, 41.900 {; 0722.542.060 corneldanbogdan@yahoo.com 537. DRUMUL Taberei, constructie 2010,

s= 65 mp, finisaje la cheie, centrala termicå, constructie ¿i compartimentari caramida, zona acces rapid, toate utilitatile, avantajos, 55.000 {; 0725.930.610 idealimob2009@yahoo.com

538. DRUMUL Taberei, Drumetului, 1 Mai, 1/ 10, confort 1, decomandat, stradal, vedere parc Moghioros, gresie, faianta, usa metalica, termopan, mobilat (bucatarie+dormitor), bloc 1982, 64 mp, liber, intabulat, balcon mare, 54.300 {; 0728.934.654 matei_minel@yahoo.com 539. DRUMUL Taberei, Favorit, 1/dec,

2/4, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, acc credit, 49.800 {; 0720.622.788/ 0767.749.331 540. DRUMUL Taberei, Favorit, 2/10,

stradal, curat, g, f, p, termopan, accept credit, 56.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69 541. DRUMUL Taberei, Favorit, 4/8, I /semidec., fårå îmb., cadastru, intabulare, 52 mp, neg., 52.000 {; 0728.874.505

Neam¡, cf. 1, f, g, dec., spa¡ios, curat, zonå lini¿titå parc, cadastru, intabulare, acc. credit, 43.500 {; 0730.556.907

cial, et. 9, dec., 55 mp utili, 66 mp totali, boxå, ap. cu poten¡ial, disc., 53.000 {: 0734.310.728/ 0769.719.743

502. DRUMUL Taberei, 5/10, cf. 1, Parc, curat, contorizat, semistradal, 2 lifturi, acte, 48.000 {; 0786.944.075

544. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 1 cir-

505. DRUMUL Taberei, 8/10, cf. II,

decomandat, balcon sporit, intabulat, accept credit, 35.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610 506. DRUMUL Taberei, 8/8, Moghioro¿,

cf.1, SD, g/f/t/AC, acte, 43.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18

507. DRUMUL Taberei, 8/9, Moghioro¿,

cular, 7/10, g, f, p, t, um, contorizat, a/c, cad. + int., acc. credit, 53.000 {; 0726.488.835

509. DRUMUL Taberei, Academia Militarå, bloc stradal, 4/4, cadastru, intabulare, 46.000 {; 021.324.90.46/ 0720.630.694

DRUMUL Taberei, AFI Cotroceni, 9/9, cf. 1, circular, fårå îmbunåtå¡iri, ac, 58 mp, stradal, bloc tip Z special, pozi¡ie excelentå, Råzvan G., 53.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764 510.

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

551. DRUMUL Taberei, Mega Image, cf.

1, dec., 4/4, g, f, p, t, um, curat, luminos, bloc impecabil, c¡ie 1978, 41.000 {; 0730.556.901

597. EROII Revolu¡iei, Viilor cf. 1, dec., 48

mp, etaj 2/8, stradal, fara îmb., 35.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

conf. 2, parter, semidecomandat, g+f+t, intabulat, proprietar, pre¡ convenabil; 0762.560.379/ 0762.081.864 vând ap. 2 camere, cf. 2, contor gaze, apometre, interfon, parter, g, f, neg. 0722.509.763/ 0762.204.712

600. FERENTARI, Vâltoarei, în spatele

ªcolii 136, 2 cam., 1/4, îmb., 28.000 {; 0769.431.974/ 0744.310.994

601. FILARET, Autogarå, 65 mp, etaj 1/4,

curte proprie, garaj, bloc tip vilå, boxa 12 mp, hol locuibil, necesitå mici imbunåtå¡iri, 63.000 {; 0728.190.919 razvan_imobiliare@yahoo.com 602. FIZICIENILOR, 2 camere, cf. 1, 1970, suprafa¡å 60 mp; 0763.807.992 603. FLAMURA, Giurgiului, 2

camere conf.1, etaj 1, îmbunåtå¡iri, contorizat, 48.000 {; 0722.243.992

631. GIURGIULUI, 2 camere, cf. 1,

1978, s- 52 mp, p/4, toate utilitå¡ile, exclus firme, prima caså, combina¡ie; 0765.036.548 632. GIURGIULUI, City Mall, cf. 1, dec.,

52 mp, g, f, p, t, balcon, zonå verde, acte la zi, exclus inetremdiari, 43.000 {; 021.424.02.47/ 0788.724.828

633. GIURGIULUI, confort 1, decoman-

dat, curat, liber, contorizat, 44.000 {; 021.686.65.73/ 0722.888.942

634. GIURGIULUI, Flamura, proprietar,

667. IANCULUI, Mega Image, cf. 1, 7/10,

p, t, f, g, amenajat elegant, curat, balcon mare, bucåtårie cu bar, 58 mp, bloc 1980, 65.000 {; 0721.275.684/ 021.627.40.10

668. IANCULUI, metrou, 3/10, cf. 1, ren-

ovat, termopan, cadastru ¿i intabulare, credit, 59.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

669. IANCULUI, Mihai Bravu, cf. 1, dec.,

4/10, bloc reabilitat, zonå f. lini¿titå ¿i curatå; 0740.830.402

670. IANCULUI, Victor Manu, 2/10, 1980, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, 56.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830

cf. 1, toate actele, modernizat 2010, termopan 2010, pozitie centrala sos. Giurgiului, toate utilitatile si serviciile aproape, pret negociabil dupa vizionare, nu telefonic; 0762.270.701/ 0741.782.134 sevebirlic2005@yahoo.com

671. IANCULUI, Victor Manu, bl. din 78, 10/10 + et. tehnic, semidec., multiple îmbunåtå¡iri, 48.000 {; 021.255.41.41/ 0726.758.796/ 0722.330.307

635. GIURGIULUI, Pia¡a Progresul, 50 mp, 1/dec., g, f, t, p, stradal, vedere spate, lini¿te, aproape pia¡å, ID115706, 43.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

mopan, an 1978, et. 10 cu et. tehnic, 45.000 {; 0726.758.796/ 021.255.41.41/ 0722.330.307

636. GIURGIULUI, Progresu, 5/8, 57

mp, cf. 1, dec., g, f, t, p, mobilat + utilat complet, aproape metrou, ID 123342, 55.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 637. GIURGIULUI, proprietar, urgent,

ap. 2 camere, cf. 2, 1978- '79, 40 mp, g, f, p, t, u¿å metalicå, internet, cablu tv, telefon, pre¡ negociabil, 35.000 {; 0769.686.248 638. GIURGIULUI, Slåtioara, p/4, 2 camere, cf.1 , dec., toate îmb., renovat modern, centralå termicå, aer condi¡ionat, parcare, 46.500 {; 0735.310.880 639. GIURGIULUI, str. Alma¿u Mic, 1979, p/4, confort 1, decomandat, modificåri lux, balcon nou, u¿å metalicå, u¿i termopan, geamuri termopan mahon, g, f, p, contorizat, apometre, gaze, repartitoare, aer condi¡ionat, interfon, parcare, grådini¡å + ¿coalå - 50 m, pre¡ disc., 60.000 {; 0764.821.847

672. IANCULUI, Victor Manu, g, f, p, ter-

673. ICOANEI Parc, Centru, 3/3, dec., 78

mp, intabulat, liber, necesitå renovåri,! 51.990 {; 021.330.20.05/ 0728.953.990

674. INTERCONTINENTAL, ap. 2 camere, cf. 1, an 1960, 50 mp, g, f, p, ultracentral, urgent, disc.; 0765.647.679 675. ION Mihalache - Ciuperca - confort

1, semidecomandat, 3/7, balcon, vedere sud, bucåtårie mobilatå, termopan, aer conditionat, parchet, intabulare. 53.500 {; 0724.825.949

676. ION Mihalache 18, (500 m Pia¡a Victoriei), vând ap. 2 cam., 80 mp, cf. 1, decomandat, meritå vizionat, 115.000 {; 0763.276.609 677. ION Mihalache, Mega Image, 4/10, 58 mp, 1982, fårå îmb., cadastru, intabulare, 63.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

679. IOR, parc, renovat, 4/10, acte, zonå

570. DRUMUL Taberei, proprietar, Trico-

605. FLOREASCA, 1/3, Caikovski, semi-

642. GIURGIULUI, Vigoniei, 2 camere,

dava, et. 10/10, circular, accept credit, 46.000 {; 0722.945.276

571. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 2 cam., 4/10, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 53 mp, acte, stradal, Råzvan G., 45.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

574. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, cf. 1, 52 mp, 4/9, 1972, liber, zonå lini¿titå, bucåtårie mare, neg. 47.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49 575. DRUMUL Taberei, Raul Doamnei, etaj 4/ 10, confort 1, semidecomandat, fara imbunatatiri, liber, stradal, 53 mp, zona civilizata, acte, 45.000 {; 0723.118.752/ 021.430.37.40 576. DRUMUL Taberei, Romancierilor, 3/10, dec., cf. 2, g, f, p, termopan, accept credit, 40.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

DRUMUL Taberei, str. Valea Ro¿ie, 2 camere, cf. 1, 1972, 52 mp, decomandat circular, renovat, cadastru, intabulare, proprietar, exclus intermediari, 53.000 {; 0742.155.503 577.

578. DRUMUL Taberei, Tricodava, cf. 1, 51 mp, 4/4, fårå balcon, renovat complet, urgent, proprietar; 0761.621.219 579. DRUMUL Taberei, Tricodava, cf.1,

etaj 7/10, g/f/p/t/ac, liber, 50.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

580. DRUMUL Taberei, Valea Arge¿ului, 2 cam., 42 mp, sau schimb cu caså la ¡arå max. 30 km distan¡å de Bucure¿ti, ap. dec., 2 cam., cf. 2, et. 10, îmbunåtå¡iri + loc parcare + boxå subsol, pre¡ disc., 45.000 {; 0765.722.998

604. FLOREASCA Mozart, etaj 3, 47 mp,

dec., 35 mp, stradal, vedere spate, termopan, um, g, f, p, bucåtårie mobilatå, 49.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

606. FLOREASCA, 1/3, dec., îmb., ac,

mobilat, utilat, ID 879, 65.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

607. FLOREASCA, 2 cam., dec., cu bal-

con, et. 1/2, 85.000 {; Crânga¿i, 4 cam., semidec., parter, 95.000 {; 0721.374.993

608. FLOREASCA, 2 camere, cf. 2, 1959, 40 mp, nemobilat, fårå îmbunåtå¡iri, liber, et. 1/3, balcon, fa¡å stradå, pre¡ul zonei, negociabil; 0723.586.873 609. FLOREASCA, ap. 2 cam., 48 mp,

mobilat, utilat modern, centralå proprie, et. 1/3, boxå 12 mp, 75.000 {; 0761.376.736 610. FLOREASCA, Beethoven Parc, 2

cam., etaj 3, cf. 1, dec., 51 mp, cu îmb., gresie, faian¡å, baie, bucåtårie, termopan, parchet natural, modernizat 2009, intabulat, mobilat, utilat nou, liber, zonå supercivilizatå, 76.500 {; 0745.779.715

Arge¿ului, 5/10, 40 mp, dec, balcon, termopan, gresie, faian¡å, intabulat, curat liber 36.800 {; 0729.705.644 582. DRUMUL Taberei, Valea Florilor, Tri-

dec., îmbunåtå¡iri, 40.000 {; 0761.680.662

585. DRUMUL Taberei, ¿trand, urgent, mobilat cu îmbunåtå¡iri, cf. 1, circular, bloc TD, zonå foarte curatå ¿i civilizatå. Pre¡ avantajos; 0761.687.921 586. DRUMUL Taberei- 1 Mai- BCR, con-

fort 1, decomandat, 7/8, îmbunåtå¡iri de calitate, bl 1987, intabulare, 54.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.153

587. DRUMUL Taberei- Drume¡ul, I, semi-

dec., 1/1, 52 mp, 1980, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, boxå, 52.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55

588. DRUMUL Taberei- Moghioro¿, con-

fort 2, decomandat, 36 mp, renovat, etaj 10+ et. tehnic, parc, pia¡å, 0729.158.580

589. DRUMUL Taberei- Plaza, 3/10, cf 1

semidec, 50 mp, stradal, eliberabil imediat, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, 43.000 {; 0734.505.955 www.imobiliareovidiu.ro

f, g, intabulat, acc. Prima Caså, 39.900 {; 0732.320.503

verde, semidec., 54 mp, 58.500 {; 0761.381.430

et. 7, cf. 1, 1970, 54 mp, f, g, u.m., 39.000 {; 021.242.12.93/ 0722.256.664/ 0788.438.613

643. GIURGIULUI, Vigoniei, 7/7, confort

1, decomandat, 50 mp, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, curat, acte, negociabil, 41.500 {; 0745.004.308

644. GIURGIULUI, Vigoniei, particular, ap 2 cam., dec, conf I, et 3/7, 50 mp, liber, curat. Locuibil imediat, g, f bucåtårie, baie ¿i hol, parchet de lemn in camere, balcon închis, disc., 47.000 {; 0722.930.266 tofanelu@yahoo.com 645. GIURGIULUI, Viilor, cf. 1, decomandat, 2/8, 46 mp, fårå balcon, fårå îmbunåtå¡iri, 34.800 {; 0722.483.133 646. GIURGIULUI, ªosea, Pia¡a Progre-

sul, conf.1, semidec, 5/8, 47 mp, liber, intabulat, stradal, 42.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

647. GIURGIULUI, ªosea, Pia¡a Progre-

sul, proprietar, stradal, dec., p/7, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, parchet, 43.000 {; 0727.964.616

648. GORJULUI, 2 cam., semidec., 36 mp, 4/4, mobilat, t, g, f, ct, ac, um, 36.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

680. KOGÅLNICEANU, Calea Plevnei,

proprietar, ap. 2 cam., dec., cf. 1, neg., 65.000 {; 0769.367.670

681. KOGÅLNICEANU, Pia¡a, 52 mp, decomandat, et. 3/5, parchet, liber, negociabil, id 13900, 67.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.04 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

682. LACUL Tei - Facultatea de Construc¡ii, 2 cam., cf. 2, an 1975, et. 3/10, t, g, f, p, renovat; 0720.480.500 683. LACUL Tei, 1/8, Teiul Doamnei, bloc

1985, dec., 53 mp, termopan, îmb., um, intabulare, 62.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

684. LACUL Tei, 10/10, parc, cf. 2, semi-

dec., 42 mp, 2 lifturi, renovat 2008, lux, g, f, p, t, isn, u¿i noi, um, intabulat, liber, 38.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

611. FLOREASCA, cf. 1, semidec., 3/3, s=50 mp, cu îmb., g, f, p, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, bucåtårie mob. ¿i utilatå, stradal, vedere superbå spre parc, ID 13717, 63.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

649. GRIGORESCU metrou, confort 1,

decomandat, etaj 4/10, renovat, 2 A/C, parchet stejar, alarmå, parc, pia¡å, 67.900 {; 0729.158.580

1979, supercivilizat, stradal, 54 mp, îmb., 63.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

612. FLOREASCA, Chopin, parc,

650. GRIVIºA Grand, semidec, 6/7,

685. LACUL Tei, 3/8, Parcul Circului, bloc

demisol înalt, semidec., 40 mp, zugråvit, parchet, cadastru, intabulare, 41.500 {; 021.230.31.71/ 0726.685.838

liber, curat, bloc retras, disc 48.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

686. LACUL Tei, 4/8, Teiul Doamnei, stradal, semidec., 54 mp, bloc 1986, fårå îmb., liber, intabulare, 53.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

651. GRIVIºA, cf. I, curat, acte, 4/7

687. LACUL Tei, 7/10, Grigore Moisil, cf.

613. FLOREASCA, ING, parter înalt/ d+p+1, 52 mp, amenajat, mobilat modern, liber, 55.000 {; 0720.124.848

47.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

614. FLOREASCA, parc, 1/3, cf. 1, com-

plet renovat, termopan, intabulare, liber, acte, 63.500 {; 210.09.65/ 0754.800.676

615. FUNDENI, 2 cam., în imobil P +4, s.c = 70 mp, 62 mp utili, teraså 12 mp, loc parcare inclus, proprietar, 56.500 {; 0765.511.239 616. FUNDENI, Autosoft, 2 camere, 2010

s- 63 mp utili, mansardå/ 3, dec., velux, balcon, posibilitate finisare g, f, t, p, ct, credit, 49.900 {; 0769.077.325

617. FUNDENI, Pod, 2 camere, 2010, s88 utili, 1/3, decomandat, 2 balcoane, posibilitate finisare, g, f, t, p, ct, um, accept credit, 61.500 {; 0769.077.325

581. DRUMUL Taberei, Valea

584. DRUMUL Taberei, vând ap. 2 camere, Moghioro¿, et. 2/8, semidec., cf. 1, bloc tip OD, fårå îmbunåtå¡iri, toate actele, accept credit, pre¡ 53.000 {; 0723.460.200

a-vis, ap. 2 cam. cf. 1 semid, 8/10, 1973, stradal, vedere spate, zonå verde, termopan, u¿å metalicå, balcon inchis, apometre, bloc linistit, curat, fårå datorii, 2 lifturi, cadastru, intabulare, proprietar, 52.000 {; 0770.238.760 monica_toma2001@yahoo.com

596. EROII Revolu¡iei, apartament cf. 1, dec., 2/7, renovat, termopan, u¿å metalicå, aproape metrou, 50.000 {; 0765.501.339/ 0766.302.006

vând ap. 2 camere, cf. 1, et. 6/8, stradal, semidecomandat, 48.000 {; 0741.364.616

641. GIURGIULUI, Topora¿i, 7/10, cf. 1,

547. DRUMUL Taberei, Ghencea, 2 cam., 6/10, cf.1, semidec., curat, stradal, 1984, 55 mp, acte, Råzvan G., 54.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

550. DRUMUL Taberei, Mega Image vis-

mandat, aproape metrou, vedere fa¡å, pretabil locuit/ firmå, CBR49781, 51.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro

630. GIURGIULUI ªos., Pia¡a Progresul,

666. IANCULUI, Mega Image, 2/10, 1980, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, 57.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830

Ghencea, imobil nou la cheie, 65 mp, accept Prima Caså, 49.000 {; 0725.918.207

583. DRUMUL Taberei, Valea Oltului, 2/8,

549. DRUMUL Taberei, Mega Image urgent vând 2 camere 55 mp cf 1, decomandate, 1978 g+f+t+um+zugråvit nou, accept credit, discutabil 43.000 {; 0723.722.240/ 0760.111.839

595. EROII Revolu¡iei, 1/7, 50 mp, deco-

3 camere fåcut 2, 37 mp, centralå, p/4, 25.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

665. IANCULUI, Matei Voievod, 8/10, cf. 1, semidec., balcon închis, termopan, parchet, contorizat, bloc reabilitat termic, liber, cadastru, intabulare, Adriana, id 13779, 55.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro

îmbunåtå¡iri, cash, meritå våzut, 43.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

546. DRUMUL Taberei, Ghencea, 100 mp, bloc 1983, renovat modern, 2 bai/balcoane, 70.000 {; 0728.330.207

508. DRUMUL Taberei, 9/10, Favorit, cf. 1, circular, f, g, p, curat, spa¡ios, bucåtårie mare, zonå lini¿titå, cadastru, intabulare, acc. credit, 45.000 {; 0730.556.907

mandat, renovat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, centralå proprie, cadastru/intabulare. Accept ¿i variante: ma¿ina+diferen¡å, 49.900 {; 0745.125.631/ 0754.047.087/ 0720.899.417

629. GIURGIULUI Topora¿i, conf. 3, din

664. IANCULUI, confort 1, semidecomandat, 10/10, suprafa¡å 56 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bucåtårie utilatå, etaj tehnic pe toatå suprafa¡a apartamentului, cadastru, intabulare, Marius, id. 13656, pre¡ 52.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro

decomandat, termopan, parchet, aer conditionat, igienizat, ID11044 59.500 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 adrian.laceanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

569. DRUMUL Taberei, Prelungirea

codava, confort 1, semidecomandat, etaj 10/10, balcon, liber, fårå imbunåtå¡iri, cadastru, intabulare, teraså fårå probleme, geam baie, accept credit., 42.500 {; 0724.825.949

548. DRUMUL Taberei, Materna, bloc 1978, decomandat, 8/10, cf 1, balcon, 50.000 {; 0727.339.267

594. EMINESCU, proprietar, 72mp, deco-

628. GIURGIULUI - Pia¡a Progresu, cf. 1, 8/10, stradal, semidec., Ion, 46.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.195 www.confortcasanord.ro

stradal, 60 mp, bloc 1980, îmb., termopan, um, semidec., intabulare, liber, 59.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

678. IOR, Parc, Câmpia Libertå¡ii, 2 camere, cf. 1, 1976, s- 50 mp, îmb., u¿å metalicå, termopan, gresie, izolat termic, contorizat, 56.000 {; 021.648.71.33/ 0771.225.198

545. DRUMUL Taberei, Favorit, Sibiu, bloc cåråmidå, cf. 1, 52 mp, etaj 4/8, curat, zugråvit, liber, zonå lini¿titå, parc în fa¡a blocului, toate actele, 48.000 {; 0726.115.112

cf. 1, semidec., f, g, p, t, u.m., curatå, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0730.556.906

cam., cf. 1, an constr. 1972, 52 mp, etaj 3, cu termopan, parchet, u¿å metalicå, gresie, faian¡å, proprietar, urgent; 0723.044.701

decomandat, 1982, balcon 5 mp, priveli¿te superbå, negociabil, 27.000 {; 0723.613.165

663. IANCULUI, 7/10, Victor Manu,

640. GIURGIULUI, stradal, p/7, cu

536. DRUMUL Taberei, confort 1, semi-

543. DRUMUL Taberei, Favorit, bloc spe-

Cartierul Latin, 2010, CBR50226, 57.000 {; 0730.177.073/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

568. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 2 cam., cf. 2, 45 mp, apartament curat, f, g, t, parchet, apometre, repartitoare; 0744.389.429

573. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, ap. 2 cam., cf. 2, dec., g, f, p, bloc curat, balcon închis, et. 2/10, 42 mp, 39.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169

Sibiu, cf.1/D, 2/10, liber, c+i, construc¡ie 1980, negociabil, 52.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

501. DRUMUL Taberei, 4/4, Târgul

504. DRUMUL Taberei, 6/6, 87mp,

566. DRUMUL Taberei, Poiana Muntelui,

535. DRUMUL Taberei, Compozitorilor-

Titel Petrescu, cf. 1, etaj 2/8, 55 mp, bloc 1982, gresie, faian¡å, contorizat, scarå impecabilå, toate actele pentru vânzare, 49.000 {; 0726.115.112

542. DRUMUL Taberei, Favorit, 7/10, conf 1, circular, bucåtårie mare, termopan, aer condi¡ionat, g+f+um, cash, discutabil 53.000 {; 0723.325.257

cf. 1, curat, contorizar, 2 lifturi, balcon, logie, acte, 46.000 {; 0726.004.932

3/10, fårå îmb., cadastru, intabulare, disc., 48.000 {; 0734.505.955

572. DRUMUL Taberei, Râul Doamnei, 4/10, cf. 1, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, liber, stradal, acte, zonå civilizatå, Råzvan G., 45.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764

534. DRUMUL Taberei, Compozitorilor,

dat, 8/10, 58 mp, 1978, cash, 50.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

593. EMIL Racovi¡å, sector 4, vând ap. 2

599. FERENTARI, Radu Constantin,

567. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 2 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, etaj 1/6, gratuit, loc parcare, pre¡ dezvoltator, de la 46.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955

529. DRUMUL Taberei, Compozitoriloir, 1/10, I/ dec., fårå îmb., 1980, 54 mp, neg., 57.000 {; 0728.874.505

592. EMIL Racovi¡å, deosebit, decoman-

564. DRUMUL Taberei, Pia¡a Moghioros, Tip-Top, decomandat, cf. 2, 37 mp, renovat decembrie 2010, liber, apropiere pia¡a, parc, liniste. Acte la zi, accepta credit, 33.500 {; 0733.396.051

528. DRUMUL Taberei, cf. I, curat, etaj 1

45.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

cf. 1, ideal Prima Caså, negociabil, 55.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

598. FERENTARI - Baduc, zona lini¿titå,

565. DRUMUL Taberei, Plazza, cf. 1, et.

626. GIULEªTI, PRUNARU, APARTAMENT 2 CAMERE, DECOMANDAT, ULTRAMODERN, MOBILAT, ETAJ 3/7, NEGOCIABIL, 65.000 {; 0722.205.984 627. GIURGIU, ora¿, Petrom, 4/8, 51 mp,

591. EMIL Racovi¡å, 8/10, decomandat,

conf. 2, dec, 9/10, g+f+p+t+um, renovat recent, liber, intabulat, 32.000 {; 0733.383.900/ 0733.381.880/ 0768.509.570

cf. I, semidec., g+f, curat, 60.000 {; 0039.348.041.48.93/ 0765.703.519

mp, Orizont, semidecomandat, 8/9 eta 9, etaj tehnic, 46.000 {; 0724.840.158/ 0763.573.802

str. cadre fier-beton, zidarie porotherm, izolatie polistiren, decomanadat, bucatarie inchisa, debara, centrala si contoare separate la toate utilitatile, finisaje la alegere, optional parcare, boxå, 64.000 {; 0760.863.100/ 0742.584.287/ 0729.655.955 escaimobiliare@yahoo.com

fort unu, necesitå amenajare, liber, 47.900 {; 0723.627.531/ 312.31.42

527. DRUMUL Taberei, cf. I, 1965, 43

500. DRUMUL Taberei, 4/10, Râul Doamnei, cf. 1, contorizat, balcon logie, 2 lifturi, cadastru, intabulare, 44.500 {; 0728.116.743

503. DRUMUL Taberei, 5/10, Moghioro¿,

2/4, cf. 1, dec., cadastru, intabulare, 50.000 {; 0762.610.492/ 0728.496.775590. DÅMÅROAIA, Bucure¿tii Noi, con-

652. GRIVIºA, liceu- metrou, confort 1, 4/7, 50 mp, g, f, p, um, intabulare, 44.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.158 653. GRIVIºEI etaj 3, 52 mp, modern

manenajat, vedere spate, eliberabil, intabulare, accept credit, 50.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30 654. GRIVIºEI, RAR, 4/7, curat, semi-

dec., centralå proprie, 52 mp, apropiere metrou, bloc civilizat, 52.000 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

655. HERÅSTRÅU, Le Club, 1/4, 120 mp, 2006, modern amenajat, mob., utilat, accept credit, 160.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

618. GARA de Nord, 3/9, cf I, semideco-

mandat, 42 mp, îmbunåtå¡it, vedere fa¡å, negociabil; 38.000 {; 0728.330.209

GARA DE NORD, CONFORT 1, 82 MP, 2 CAMERÅ ÎN VILÅ, 2/3, DECOMANDAT, AC, GAZE PE SCARÅ, 52.000 {; 0786.540.176

619.

620. GARA de Nord, Dinicu Golescu, 2

cam., cf. 1, semidec., 7/10, s=50 mp, recent renovat, termopan, apometre, repartitoare, ID 12811, 46.000 {; 0769.076.165/ 021.324.77.00 george.stefan@orfeas.ro www.orfeas.ro de Nord, Minister, semidec, 1/9, liber, cash, 37.000 { disc, Dinicu Golescu, semidec, 7/10, 45.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

621. GARA

622. GARA de Nord, Ministerul Transportului, 2 camere, semidecomandat, etaj 3/10, îmbunåtå¡iri, ocazie 38.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.004 623. GHENCEA, stadion Steaua, strada

Garleni, 3/ 10, decomandat, 56 metri patrati, balcon, constructie 1983, bucataria pe patrat, 3 debarale, pozitie buna, cadastru, intabulare, 52.000 {; 0732.009.333

656. IACOB Andrei Baduc, conf. 2, 1/4,

bloc curat, civilizat, zonå lini¿titå, urgent. 30.000 {; 0763.439.436 657. IACOB Andrei, sector 5, ap. 2

camere, cf. 1, et. 3/4, centralå, f, g, t, p, liber, disc., 24.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067 658. IANCULUI - Electroaparataj, cf. 1,

dec., 2 balcoane, 3 lifturi, mobilat, utilat, îmb., Andros, 65.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

659. IANCULUI, 1990, Mihai Bravu, 63 mp utili reali, 8/10, dec., 2 balcoane, boxå, intrare ¿i vedere stradalå, parcare, în gura de metrou, primul proprietar, parc, cadastru, intabulare, exclusivitate, ID 910111, 62.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 660. IANCULUI, 4/10, 55 mp, bloc 1980,

apropiere metrou Iancului, îmbunåtå¡it, parchet, gresie, faian¡å, um, intabulat, apropiere metrou, prima caså, 63.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

688. LACUL Tei, 7/8, Circ, semidec., 56 mp, g, f, um, intabulat, bloc 1980, loc parcare, bucåtårie mobilatå modern, disc., 59.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830 689. LACUL Tei, cf. 2 sporit, 2/10, liber;

021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

690. LACUL Tei, Domino, stradal, cf. 2, p/10, cu balcon, renovat, finisat, g, f, p, t, um, balcon în termopan, bloc foarte civilizat, 37.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 691. LACUL Tei, Facultate, aproape parc,

1/2, cf. 1, tip vilå, din cåråmidå, toate îmbunåtå¡irile g, f, p, t, u¿å metalicå, centralå pe gaze, bucåtårie utilatå, balcon logie, între¡inere micå, zonå verde, 46.100 {; 0745.779.715

692. LAMOTEªTI, ap. 2 cam., cf. 2, 1/4, g, f, t, zugråvit, 37 mp, toate actele, bloc izolat termic, 39.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169 693. LIA Manoliu, apartament 2 camere

Complex Noor, decomandat, nou, bucåtårie deschiså, gresie, faian¡å, parchet, baie utilatå complet, jacuzii, centralå termicå proprie, aer condi¡ionat, 100 mp, variante auto, proprietar, negociabil 1.100 {/mp; 0743.105.509 694. LIVEZILOR Aleea, particular, semidec, 2 cam., în bloc foarte curat si civilizat. Et. 3/4, 1979. Ap. partial mobilat, 38 mp, multiple îmb. (g, f, p, t, um, cond. separatå de gaz) bucåtårie maritå, izolat termic, acc., 30.500 {; 0727.722.105 semper.olga@yahoo.com 695. LUICÅ, ap. 2 camere, cf. 2, 10/10,

îmb., particular; 0728.050.735

696. LUICÅ, Baciului, 2 cam., cf. 2 semi-

dec., 3/10, 36 mp, fårå îmb., 28.000 {; 0735.171.305 697. LUJERULUI, 2 camere;

0726.694.254

661. IANCULUI, 4/10, 55 mp, bloc 1980,

624. GIULEªTI, 3/8, cf. 1, semidec., gre-

apropiere Metrou Iancului, îmbunåtå¡it, parchet, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, intabulat, apropiere metrou, Prima Caså, 63.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

625. GIULEªTI, Bulevard, cf. 1, 54 mp, parchet, contorizat, cadastru + intabulare, 45.000 {; 0729.889.441

662. IANCULUI, 4/8, cf. 1, semidec., s=56 mp, renovat 2010, zugråvit, g, f, p, u¿å metalicå, mob. ¿i utilat nou, obs.: balcon mare, apropiere metrou, pre¡ 300 {; 210.79.12/ 0788.056.188

sie, faian¡å, termopan, parchet, curat, 49.000 {; 0726.339.966

2 sporit, dec., 40 mp, bloc 1978, intabulare, îmb., termopan, um, g, f, p, 38.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

698. MAGHERU, etaj 7/9, 50 mp, îmbunåtå¡iri, intrare stradalå, fårå grad seismic, ID. 915, 62.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 699. MAGHERU, Galeriile Orizont, confort 1, 6/7, liber, balcon, termopan, AC, 61 mp utili, finisat, fårå bulinå, 65.000 {; 0722.568.283

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 700. MAICA Domnului - Grigore Ionescu,

construc¡ie 1988, apartament 2 camere, superb, confort 1 sporit, decomandat, etaj 4/8, mobilat, utilat complet ¿i amenajat lux, liber, neg., 79.500 {; 0744.523.505/ 021.242.12.40 701. MAIOR Coravu/ vilå, cf. 1, 60 mp,

gresie, faian¡å, termopan, acte, semidec., 60.000 {; 210.09.65/ 0754.800.676 702. MAMAIA Sumer, Constan¡a, 69 mp

util, et.1, mobilat lux, 81.000 {; 0723.500.771

703. MATEI Basarab (în apropiere de Bd.

Unirii), apartament 2 camere, decomandate, suprafa¡a 65 mp, cu multiple îmbunåtå¡iri, 2 grupuri sanitare, etaj p/4, 79.000 {; 021.242.12.40/ 0744.523.505 704. MATEI Basarab, etaj 2, dec.,

îmbunåtå¡iri, 1997, 95.000 {; 021.318.36.60/ 0731.009.846

705. MATEI Basarab, spatios si elegant,

69 mp, dec., 2/10, vedere spate, liniste, parchet tei, usi speciale, inox si cristal, vitraliu, 3 ac, g,f, alarma, mobilat, liber, curat, 2 balcoane, pazå, particular, 95.000 {; 0727.500.355 706. METALURGIEI, Cultural, 2/8, I,

multiple îmb., balcon închis, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 50.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 707. MIHAI Bravu - Maior Coravu,

stradal, cf. 1, semidec., etaj 5/9, bloc 1964, g, f, p, t, aer condi¡ionat, curat, mobilat ¿i utilat, meritå våzut, acceptå credit, Alexandru, 49.500 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 708. MIHAI Bravu - Obor, 65 mp, stradal, decomandat, extrem de spa¡ios, 1980, pre¡ 52.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro 709. MIHAI Bravu - Vatra Luminoaså, cf.

1, 52 mp, curat, 7/9, bloc 1965, stradal, luminos, Livia, 55.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

710. MIHAI Bravu, 6/10, Rond, dec., 57

mp, 1984, renovat, g, f, p, t, metrou, 59.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

711. MIHAI Bravu, Prosper, p/8, cf. 1, semidec., c-¡ie 1989, 1 balcon, 56 mp, g, f, t, um, contorizat, cadastru, intabulare, neg., Adriana, id 12533, 64.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro 712. MIHAI Bravu, stradal, aproape Pasaj

Muncii, cf. 1, 7/10, renovat complet, g, f, p, t, um, ac, cadastru, pozi¡ie bunå, urgent, disc., 55.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757 713. MIHAI Bravu/ Mo¿ilor, 1981, 65 mp

reali, 9/10, decomandat, balcon mare, metrou, parc, parcare, liber, id: 920084, 54.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

MIHAI EMINESCU, PARTICULAR, 2 CAMERE, ETAJ 1/3, 54.000 {; 0721.299.205 715. MIHAI EMINESCU, PARTICULAR, 2 CAMERE, ETAJ 1/3, 54.000 {; 0721.299.205 714.

716. MILITARI (1/10- Apusului- Raif-

feisen), conf.1/dec. 52 mp, curat, fårå imbunåtå¡iri, liber, acte, accept credit 52000 {; 021.434.30.29/ 0761.658.513

717. MILITARI (1981-Uverturii), 2/4,

cf.1/dec., semistradal, zugråvit, foarte curat, pozi¡ie excelentå, meritå våzut! 56.000 {; 0761.658.513/ 021.434.30.29 718. MILITARI (1986 construc¡ie-Apusului), 2/8, cf.1/SD, spa¡ios, fårå îmbunåtå¡iri, acte, accept credit 51.000 {; 021.434.30.29/ 0761.658.513 719. MILITARI (Cora-Lujerului), 6/10, cf. 2/dec., 40mp, curat, g/f/p/t/ac/isn, acte, accept credit 43.000 {; 0761.658.513/ 021.434.30.29 720. MILITARI - Armata Poporului, cf. 1,

decomandat, 1980, 54 mp, lângå pia¡å ¿i metrou, accept credit, 54.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

721. MILITARI - Gorjului, 1/10, confort 1, decomandat, 54 mp, 1981, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿a metalicå, AC, accept credit, 60.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

738. MILITARI, 1980, 7/10, 53 mp,

Apusului, cf. 1, dec., g, f, t, um, intabulat, credit, 54.000 {; 021.430.14.95/ 0724.553.132 739. MILITARI, 1980, Gorjului, cf. 1, dec., g, f, p, t, um, ac, 2 lifturi, 48.000 {; 0724.321.881/ 021.430.14.93 740. MILITARI, 1981, Uverturii, 2/4, 55

mp, dec., balcon, îmb., metrou, liber, exclusivitate, ID 970271, 56.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

741. MILITARI, 1984, 3/4, cf. 1, dec., Apusului, Uverturii, g, f, p, t, um, intabulat, credit; 021.430.14.95/ 0724.553.132

-Gorjului, dec, 1/8, 52 mp, gresie, faian¡å, parchet, renovat, stradal, 1981, loc parcare, 59.000 {; 0747.066.116

726. MILITARI

727. MILITARI -Lujerului, cf.2/D, etaj

6/10, g/f/p/t/um, c+i, 42.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

728. MILITARI 1 sta¡ie Lujerului pe Uver-

turii, cf. 1, dec., 2/4, c¡ie 1980, balcon, liber, acc credit, 52.000 {; 0730.556.901 729. MILITARI 1984, 55 mp, 2/10,

Apusului, stradal, cf.1/dec., fårå îmbunåtå¡iri, acte, accept credit 49.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851 730. MILITARI 56 mp, 1/10, Iuliu Maniu,

stradal, cf.1/dec., liber, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit 52.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851 731. MILITARI 60 mp, constructie 2009,

et. 9/10, contorizat, pazå, complex nou, parcare, zonå lini¿titå, 61.000 {; 0735.577.577 irina.desrobitu@anteeaestate.ro www.anteea-estate.ro 732. MILITARI 93 mp, cf.1, dec., con-

struc¡ie 2010, finalizat, intabulat 59.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18 733. MILITARI bd.Iuliu Maniu, cf.1/dec.

decomandat, g, f, p, t, aproape pia¡a/ metrou, 58.000 {; 0754.072.915 744. MILITARI, 2 camere, Veteranilor,

confort 1, 63 mp, et. 3/10, curat, 2 balcoane, geam la baie, 1 min. metrou Lujerului, neg., 55.000 {; 021.440.31.55/ 0730.556.903

MILITARI, 2/9, Gorjului, cf. 1, semidec., 54 mp, t, p, Råzvan T., 45.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765 745.

MILITARI, 3/10, Lujerului, 54 mp, circular, p, g, f, um, Råzvan T., 53.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765

746.

747. MILITARI, 57 mp, decomandat, bloc

1980, 49.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

748. MILITARI, 7/10, Iuliu Maniu Apusului, cf.2/sdec., 42 mp, g/f/t/um, 2 lifturi, accept credit 38.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851

MILITARI, 8/9, Apusului, cf. 1, semidec., 54 mp, curat, fårå îmbunåtå¡iri, Råzvan T., 42.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765

749.

750. MILITARI, 9/11, 59 mp, Complex

WestPark, construc¡ie 2008, decomandat, finisat, CBR50743, 61.000 {; 0730.177.073/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

cf. 1, dec., et. 8, g, f, t, um, 2 AC, credit, 48.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92

780. MILITARI, Lujerului, 2/9, cf. 1, dec.,

60 mp, 1982, g, f, p, instala¡ii noi, ID 123335, 57.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

781. MILITARI, Lujerului, 4/10, cf. 1, dec., 54 mp, bloc 1980, balcon inchis, fårå îmbunatatiri majore, pretabil modificåri, curat, scara civilizata, neg., 55.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro 782. MILITARI, Lujerului, 6/10, cf. 1, 55 mp, curat, contorizat, negociabil, 53.900 {; 0729.889.449 783. MILITARI, Lujerului, cf. 1/D, 3/10,

bloc 1978, cad+intab, liber, urgent, 58 mp, liber, 56.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 784. MILITARI, Lujerului, cf. II D, et. 3,

g+f +p+t, mobilat, c+i, 39.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

785. MILITARI, Lujerului, dec., accept

credit, 58.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

31), vând ap. 2 camere, 7/8, cf. 1, îmbunåtå¡iri, 60 mp utili, 83.000 {; 0754.473.780

816. MOGOªOAIA, cartier reiden¡ial, 2/5,

852. NORDULUI Quattro Stagioni, 2/4, 100 mp, G+F+P+T, garaj, liber, 2 AC, constructie 2008,! 150.000 {; 0741.629.162

6/8, dec., 65 mp, liber, f, g, p, curat, civilizat, c¡ie. 1992, 73.500 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

s.construitå- 64 mp, finisat, centralå, lift, loc parcare, 55.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

817. MOGOªOAIA, cartier reziden¡ial, 4/5, s. construitå- 54 mp, finisat, centralå, lift, loc parcare, 50.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro 818. MOªILOR - Eminescu, an 1983,

dec., stradal, vedere spate, bloc civilizat, reabilitat termic, f, g, p, t, u.m., acte la zi, 70.000 {; 0732.320.501 819. MOªILOR - Precupe¡ii Vechi,

cf. 1, semidec., parter din 2, g, f, p, t, um, instala¡ii ¿i calorifere noi, centralå termicå, lux, meritå, cash, Alexandru, 45.500 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 820. MOªILOR -Eminescu, bloc 1982, reabilitat termic, 6/8, decomandat, 56 mp, 2 balcoane, intrare stradalå, liber. 021.319.35.13/ 0723.257.648 821. MOªILOR 60 mp, decomandat, etaj

4, bloc 1980, stradal, intabulat, îmbunåtå¡iri, ID 11355, 63.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 adrian.laceanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

Cenu¿åresei et 2 din 8 decomandat fårå imbunåtå¡iri 58.000 {; 0741.160.332

822. MOªILOR

823. MOªILOR stradal, decomandat,

1/10, 56 mp, bloc 1984, liber, vedere stradalå, 65.000 {; 021.211.31.54/ 0726.318.374

824. MOªILOR, 1/10, 55 mp, bloc 1982, decomandat, la 2 minute de metrou, intabulat, intrare stradalå, 66.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 825. MOªILOR, 3/4, cf. 1, dec., s=60 mp,

fort 2, dec., 40 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, liber, 45.000 {; 0723.118.765/ 021.430.37.40

renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat ¿i utilat nou, pre¡ neg., obs.: intrare ¿i vedere stradalå, bloc civilizat; 210.79.12/ 0788.056.188

787. MILITARI, Lujerului, vedere Mall,

826. MOªILOR, Ardeleni, 1/2, termopan,

786. MILITARI, Lujerului, etaj 1/ 10, con-

decomandate, confort.I, etaj 9/10, îmbunatatiri, 53mp, 65.000 {; 0726.376.391

788. MILITARI, Metro, dec., 55,13 mp, 6

- 7+m, construc¡ie 2010, finisate, acceptå credit, 46.860 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

centralå termicå, garaj parter, aer condi¡ionat, 64.900 {; 0723.180.185

827. MOªILOR, Armenescå, in vila fara

grad seismic, semidec., renovat recent, centralå termicå, plus o camera la mansarda nerenovata, suprafata totala 75 mp, stradal vedere spre curtea interioarå, acte la zi fara prob cu Legea 10, 112 48.000 {; 0733.396.051

752. MILITARI, Apusului, 2 camere, bloc

791. MILITARI, Moine¿ti, ap. 2 cam, 3/4,

829. MOªILOR, Popa Petre, 2 camere,

nou, 55 mp, la cheie, decomandat, acc. Prima caså, 42.000 {; 0733.901.585

753. MILITARI, Apusului, 2/3, cf. 1, dec.,

57 mp, 2010, g, f, t, p, ct, ID 122172, 55.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

754. MILITARI, Apusului, 2/8, cf. 1, dec.,

spa¡ios, 1986, 56 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 51.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

755. MILITARI, Apusului, particular con-

fort 1, 50 mp, Militari complex imbunatatiri proaspat renovat gresie faianta termopan usa metalica aer conditionat cadastru intabulare liber etaj 9/9, accept credit, discutabil, 44.900 {; 0740.111.881 andrei.tudor@homedeco.ro

756. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 2 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 68.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

MILITARI, Bucure¿ti, 2 cam., cf. 1, 2008, 110 mp, zonå reziden¡ialå, ¿coalå, grådini¡å privatå, complex spa, finisat, douå balcoane, neg., 75.000 {; 0769.255.508/ 0721.368.264 757.

758. MILITARI, Cetatea de Balta, cf. 1,

60 mp, la cheie, decomandat, 55.000 {; 0733.901.587

760. MILITARI, Cora, 2/10, dec., cf. 2, g,

f, p, termopan, accept credit, 42.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

789. MILITARI, metrou Gorjului, deco-

mandat, 9/10, îmbunåtå¡iri calitate, 56.500 {; 021.231.23.18/ 0731.144.153

gresie, parchet, termopan, faian¡å, u¿å metalicå, cf. 2 curat aer conditionat pre¡ negociabil 40.000 eliberabil imediat, toate actele la zi cadastru intabulare, la 3 min de metrou, 40.000 {; 0720.748.599/ 0766.612.785 decusearanaty@yahoo.com 792. MILITARI, Petrom, Metro, dec.,

69,20 mp, 6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisat, acceptå credit, 58.820 {; 0721.812.111 la_cazza_per_tutti@yahoo.com 793. MILITARI, Politehnicå, 3/4, deco-

mandat, zonå verde, orientare Sud; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

794. MILITARI, Pådurea Ro¿u, 2 camere, 54 mp, bloc construc¡ie nouå, la cheie, 48.000 {; 0733.901.585 795. MILITARI, Rândunica, 2 camere,

bloc nou, 60 mp, la cheie, 50.000 {; 0733.901.587

796. MILITARI, Ro¿u, bloc construc¡ie nou, 76 mp, la cheie, acc. credit, 52.000 {; 0733.901.585 797. MILITARI, Råsåritului, 8/10, cf. 1,

dec., 54 mp, bloc 1980, balcon inchis, cu îmb., gresie, faian¡å, parchet, aer conditionat, 50.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro 798. MILITARI, Råsåritului, cf I, decomandat, renovat recent, construc¡ie 1985, accept credit, 54.000 {; 0729.158.583

suprafa¡å 54 mp, 2/8, cu îmbunåtå¡iri, 75.000 {; 0723.686.321

830. MOªILOR, Popa Petre, etaj 1/4, 87

mp, renovat recent, bloc 1948 fårå probleme, apartament asigurat Generali, 1 balcon, 1 baie, camere inalte, 87.000 {; 0728.693.423 831. MOªILOR, Vodafone, particular, dec., cf. 1, g, f, t, p, um, p/8, an 82, linistit, vedere spate, parcare, reabilitat termic, ideal locuin¡å/ firmå, proprietar, accept credit, aproape metrou/ centru, ferm, 61.000 {; 0722.204.300 alextvr@yahoo.com 832. MUNCII Pia¡a, zona I, proprietar, et. 6/10 zonå verde, multiple imbunåtå¡iri (g, f, p, um, t) mobilat utilat, posibilitate vânzare si garsonierå pe aceea¿i scarå, parter inalt, pretabilå locuit sau firmå, pre¡ discutabil; 0723.642.450 833. MUNCII, 2/8, cf. 1, dec., suprafa¡a

70 mp, renovat 2010, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, contorizat, mobilat ¿i utilat lux, pre¡ neg., obs.: aer condi¡ionat, apropire metrou; 210.79.12/ 0788.056.188 834. MUNCII, Basarabia, aproape de metrou, confort I semidecomandat, 51 mp, etajul 5/10, bloc din cåråmidå, cu toate imbunåtå¡irile, zonå excelentå, negociabil, ofertå realå, 60.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

1, dec., g, f, t, p, ac, pia¡å, metrou, hypermarket, ¿coalå, ID 123344, 53.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 766. MILITARI, Gorjului, 2 cam., Dezrobirii, cf. 1, an 1982, 56 mp, semidec., îmb., 62.000 {; 021.769.40.64/ 0752.112.459

805. MILITARI, Uverturii, cf. 1, dec., et.

2/4, 52 mp, an construc¡ie 1980, accept credit, neg., 55.000 {; 0728.874.507 806. MILITARI, Veteranilor, 1/10, cf. 2, dec., 40 mp, g, f, t, p, loc parcare, mobilat, ID 123256, 45.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

hochparter, 50 mp, finisat lux, impecabil, terasa 18 m, 56.000 {; 0735.873.152

MILITARI, Veteranilor, 2 cam., 4/10, cf. 1, dec., 56 mp, an 1980, g, f, um, Råzvan T., 55.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

768. MILITARI, Gorjului, Cerni¿oara, cf.

808. MILITARI, Veteranilor, 2/10, cf. 1,

767. MILITARI, Gorjului, 5 min. metrou,

1, dec., 4/4, c¡ie 1980, numai cash 45.000 {; 0730.556.901

769. MILITARI, Gorjului, cf. 1, dec., 5/14,

spa¡ios, amenajat, stradal, balcon mare, 55.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49 770. MILITARI, Gorjului, cf. 1, dec., 58

mp, 1980, 3/8, contorizat, g, f, um, ct, p, curat, metrou, pia¡å, 58.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49 p/8, cu balcon ¿i beci, 55 mp, f, g, p, t, u.m.; 0730.556.919

mandat, liber, apometre+ repartitoare, cadastru+ intabulare, tel.+ interfon, discutabil; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075

773. MILITARI, Gorjului, în bloc, confort

1, decomandat, etaj 8/10, suprafa¡a 57 mp, construc¡ie 1980, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, zonå lini¿titå, apropiere metrou, cadastru, intabulare, 49.000 {; 0755.694.303 774. MILITARI, Gorjului, în bloc, confort

1, decomandat, etaj 9/10, suprafa¡a 56 mp, construc¡ie 1985, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, calorifere noi, renovat recent, cadastru, intabulare, apropiere metrou, 54.000 {; 0755.694.303

807.

dec., 58 mp, bloc 1981, gresie, faian¡å, parchet, termopan, renovat recent, 2 holuri, 57.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro

809. MILITARI, Veteranilor, 3/10, 38 mp,

balcon, zonå verde lini¿titå, pia¡å, metrou, hypermarket, ¿coalå, ID 115407, 36.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

810. MILITARI, Veteranilor, 4/9, Pia¡å, cf.

1, semidec., 53 mp, liber, curat, credit, 50.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92

811. MILITARI, Veteranilor, cf. 1, semi-

dec., 3/10, 65 mp, bloc solid, constr. 1975, 2 balcoane, fårå îmb., vedere mixtå, pre¡ neg., 55.000 {; 0728.874.502 812. MILITARI, Veteranilor, cf.1/D, etaj 2,

g/f/p/um, c+i, liber, 56.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

813. MILITARI, Virtu¡ii, cf. I, D, P/4, cu

balcon, 60 mp, bloc 1989, liber, urgent, neg. 67.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

814. MINIª, Pia¡a, particular, vând

apartament 2 camere, decomandat, etaj 6, cu balcon, bucåtårie utilatå, vedere stradalå, aproape pia¡å, metrou, vis-a-vis de liceu, bloc civilizat, zonå lini¿titå, verde, apartamentul este liber, cadastru ¿i intabulare, plata cash, 52.000 {; 0722.612.282

mandat, bloc 1990, bine între¡inut, 73.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 841. NERVA Traian, 3/10, decomandat,

62 mp, construc¡ie 1988, pre¡ 76.000 {; 0729.158.584

842. NERVA Traian, 3/8, decomandat, 64 mp, 1987, fårå îmbunåtå¡iri, 75.000 {; 0728.330.208 843. NERVA Traian, 5/10, 64 mp, deco-

mandat, bloc 1995, stradal, amenajat, 85.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro 844. NERVA Traian, 6/8, 65 mp, 1991,

decomandat, aproape metrou, renovat recent, instala¡ii schimbate, CBR37873, 95.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 845. NERVA Traian, adiacent, bloc 2001,

monolit, 7/8, renovat complet, mobilat, utilat, 66.000 {; 0729.007.566 846. NERVA Traian, bloc 1990, p/8, cf. 1

sporit, dec., amenajat, t+g+f+p, 64 mp, 68.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

848. NERVA Traian, stradal, cf. 1, dec.,

5/10, 70 mp, liber, acte la zi, vedere spate, bloc 1997 monolit, structura cadre ¿i grinzi, se accepta credit, 81.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro 849. NICOLAE Grigorescu - Metrou,

2/10, cf 1 decomandat, 60 mp, 1984, gresie, termopan, faian¡å, um, 55.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.691 850. NICOLAE Grigorescu foarte

aproape de metrou, confort 1 dec., 52 mp, etajul 2/4, bloc din 76, cu gresie, faian¡å, termopane, u¿å metalicå, intabulat, neg., meritå våzut, 58.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

920. PETRE Ispiresu, Bolintineanu, con-

fort 1, decomandat, etaj 1/ 8, suprafata 53 mp, constr.1987, renovat 2008, centrala termica, cu imbunatatiri, acte, (ID: 283 ; AV0033806), 53.000 {; 0720.534.203/ 021.330.31.35 office@adriaimob.ro www.adriaimob.ro 921. PIPERA, particular, Liziera, 122 mp,

3/7, parcare, TVA+ 105.000 {; 0730.657.524

922. PIPERA, zona, vând ap. 2 camere,

cf. 1, superb, ocazie, 51.000 {; 0760.609.744

856. OBOR, Kaufland, confort 1, 3/10, 55

889. PANTELIMON -Delfinului, cf. 2

mp, g, f, p, t, ac, centralå termicå, liber, 59.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.151

sporit, et. 6/10, u¿å metalicå, fårå îmbunåtå¡iri 37.000 {; 0723.306.006

924. PLEVNEI, et. 3/9, decomandat, 77 mp utili, construc¡ie 2008, la cheie, negociabil, CBR50811, 115.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro, 925. POLITEHNICÅ, particular, 2007,

857. OBOR, primårie, ocazie, mai exact pe strada Avrig, aproape de metrou, confort 1 semidec., 56 mp, etajul 3/10, bloc din caramida, cu gresie, faian¡å, parchet, termopane, u¿å metalica, inclusiv mobilat modern, acte la zi, neg., 57.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

890. PANTELIMON Cora, 64 mp+ 12

teraså, 11/17, dec., complet mobilat, impecabil, proprietar, 60.000 {; 0722.324.704

858. OBOR, Primårie, vând apartament 2

camere, cf. 1, semidecomandat, 3/10, 56 mp, renovat complet 2009, mobilat, utilat complet, aproape metrou, cadastru, intabulare, 60.000 {; 0728.900.874 859. OBREGIA /Cultural, 4/8, semideco-

mandat, cf. 1, parchet lemn masiv, negociabil, 55.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

891. PANTELIMON spital, particular,

confort 2, decomandat, etaj 6/10, curat, u¿å metal, apometre, fårå îmbunåtå¡iri, balcon mare, acte la zi, 37.000 {; 0722.218.460/ 0721.560.117 892. PANTELIMON, -P¡a. Delfinului, 2

camere decomandat, 10/10, 1 balcon 7 mp închis cu termopane, renovat, gresie, faian¡å, parchet, calorifere noi, repartitoare, apometre, frigider, aragaz, ma¿ina de spålat, mobilat elegant. 53.500 {; 0751.910.090 stefanescu.ancuta@gmail.com

liberå, 42.000; 021.451.02.62/ 0723.572.760

893. PANTELIMON, 1979, Vergului, 72 mp reali, etaj intermediar, dec., 2 balcoane, toate îmb., parcare, metrou, vedere parc/ lac, mobilat/ utilat, 3 lifturi, supermarket, id: 892025, 58.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

862. OLTENIºEI 14b , la cheie, con-

894. PANTELIMON, 7/8, cf. 1, dec., g, f,

structie 2010, 41 mp, direct proprietar, 40.800 {; 0766.641.371

p, t, toate actele, acc credit, 55.000 {; 0747.068.429

863. OLTENIºEI cf. I semidecomandat,

895. PANTELIMON, ap.2 cam., cf. 3, 29

860. OBREGIA, Bd., conf. 2, 7/10, cadas-

tru, curat, 36.000; 021.451.02.62/ 0723.572.760

861. OBREGIA, Bd., confort 1, 2/10,

P/8, foarte urgent, discutabil 47.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

864. OLTENIºEI metrou, 1986, 6/8, dec.,

58 mp, 2 balcoane, contorizat, îmb., ID 857, 59.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

865. OLTENIºEI ªos., Metropolitan Res-

idence. Apartamente 2 camere în imobile p+3, finalizate 2010, suprafe¡e generoase 68 mp utili, decomandate, complet finisate "la cheie", cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat, (TVA 5% inclus), 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 14 b, direct proprietar, la cheie, construc¡ie 2010, 41 mp, 40.800 {; 0766.641.371

866. OLTENIºEI,

867. OLTENIºEI, Ciochinå, 2 cam., cf. 1,

1980, decomandat, 60 mp construi¡i/ 52 mp utili, etaj 3/4, termopane, zugråvit, cadastru, intabulare, certificat energetic, negociabil, 62.000 {; 0731.861.192/ 0724.519.889

868. OLTENIºEI, metrou, 4/8, I, dec., 52 mp, îmb., termopan, curat, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 54.000 {; 0735.345.854/ 021.423.78.84

mp, 1/4, îmbunåtå¡iri, satelit, telefon, internet, mobilat, neg., 24.500 {; 0748.092.622

896. PANTELIMON, Armenesc, 2/ 10, cf.

1, dec., 56 mp, gresie, faianta, termopan, loc parcare, bloc 1980, cadastru, intabulare, neg., merita vazut, 59.000 {; 0734.399.903/ 0724.254.252

897. PANTELIMON, Armenesc, cf. 1, dec., p/10, bloc `80, g, f, p, termopan, acte la zi, 56.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

PANTELIMON, BAICULUI, PARTICULAR, ETAJ 2, LIBER, 42 MP, STRADAL, CADASTRU, INTABULARE, 27.500 {; 0722.418.532 898.

899. PANTELIMON, confort 3, 2/4, gaze,

parchet, termopan, u.m., centralå, acte, disc., 22.000 {; 021.627.21.45/ 0762.811.467/ 0723.845.418

900. PANTELIMON, Cora proprietar, exclus total intermediari imobil 2009, dec., 47 mp, p/3, complet mobilt, utilat, finisat, ac balcon inchis, bucatarie open space, poze reale, pretabill casa, 41.000 {; 0753.074.444

869. OLTENIºEI, nr 250, ap. 2 cam., semidec, imbunåtåtiri: gresie, faian¡å, termopan, u¿å met, apometre, vedere stradalå, bloc 1986 supr 52 mp, etaj 2/10, vizionare dupå ora 18.00, negociabil, posibilitate vânzare mobilat, accept credit, 54.900 {; 0726.396.982

exclus total intermediari, imobil 2009, dec., 58 mp, p/3, complet mobilat, utiltat, finisat, balcon inchis, poze reale, pretabil casa, 51.000 {; 0753.074.444

870. OLTENIºEI, particular, 2 camere,

902. PANTELIMON, g, f, p, um, liber,

52 mp, multiple îmbunåtå¡iri, 65.000 {; 0745.137.976/ 0740.148.357 871. OLTENIºEI, stradal, aproape de

unitatea militarå, confort I semidecomandat, 52 mp, etajul 2/10, bloc din 86, cu gresie, faian¡å, termopane, u¿å metalicå, acte in regulå, zona lini¿titå, nediscutabil, meritå våzut, 53.000 {; 0728.879.796/ 0765.246.601

etaj 2/10, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, 56mp, neg., 52.000 {; 0726.659.404 www.smart-imob.ro

874. OLTENIºEI, ªos., Berceni, confort

1, decomandat, etajul 1, 2, bloc 2010, cåråmidå porothermå, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå proprie, parcare incluså în pre¡, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0723.383.204/ 0725.924.538 www.nhpimob.ro 875. OLTENIºEI, ªos., Metropolitan Residence. Apartamente 2 camere în imobile p+3, finalizate 2010, suprafe¡e generoase 68 mp utili, decomandate, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat (tva 5% inclus), 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

OLTENIºEI, ªos., stradal, intrare Pope¿ti, ap. 2 cam., în imobil, s+p+4 construc¡ie 2010, suprafe¡e 46 - 65 mp, utili, complet finisate la cheie, cu centralå proprie, toate utilitå¡ile, loc parcare bonus, pozi¡ie excelentå, pre¡urile de la 45.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 876.

877. OLTENIºEI, ¿osea, Berceni, cf. 1,

dec., et. 1, 2, bloc 2010, cåråmidå Porotherm, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå proprie, parcare incluså în pre¡, cadastru, intabulare, 55.000 {; 0723.383.204/ 0725.924.538 www.nhpimob.ro 878. OLTENIºEI, ¿oseaua, in ansamblul

Gama Residence, sup. utilå 54 mp finisat complet la cheie, cad si intab, racordat la toate utilitå¡ile, un loc parcare inclus in pre¡, ct proprie de apartament, parcare privata, 61.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com

901. PANTELIMON, Cora, proprietar,

toate actele, acceptå credit, pre¡ 41.500 {; 0747.068.429 903. PANTELIMON, Morarilor, 2 cam.,

cf. 1, 1980, 52 mp, 5/10, dec., fårå îmb., cadastru, intabulare, stradal, accept credit Prima Caså, 45.000 {; 0735.557.374/ 0742.276.446

gur curte, decomandate, casa libera, teren concesionat, acte in regula, cadastru, intabulare, urgent, 29.000 {; 0722.970.050

906. PANTELIMON, partic., ap. mobilat + utilat, 2 cam. cf. I, 72 mp (teraså 20 mp), dec., zona Cora Pantelimon, et. 12/18 (bloc 1978 cu 3 lifturi), termopan, gresie, faian¡å, ac, apometre, repartitoare termice, u¿å metalicå, 57.500 {; 0726.191.080/ 0721.221.945 corneliapopescu@hotmail.com

879. PACHE Protopopescu, 2 cam., cf. 1, curte interioarå 40 mp ¿i teraså, centralå proprie, aproape de ProTv, pretabil inclusiv pentru firmå, neg., 69.000 {; 0728.299.939 880. PAJURA Båicule¿ti, dec, 8/9, amenajat, total. 55.000 { disc, 9/9 dec, 46.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139 881. PAJURA, etaj 3, 52 mp, finisat, curat, intabulat, accept credit, 49.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30 882. PAJURA, Jiului, Dridu, 7/9, cf. 1, semidec., 54 mp, liber, reabilitat, p, t, ac, 57.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

Quadraplace, 84, 7/10, 5% tva inclus, 99.000 {; 0730.657.524

926. POPA Nan, demisol vila, 55 mp, 2 gr.

sanitare, cf. 1, semidecomandat, renovat, centrala, stradal, toate actele, ideal firma, accept credit, agentie, 62.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

927. POPEªTI apartament 2 camere în vilå, zonå lini¿titå, construc¡ie nouå; 0765.621.006

POPEªTI Leordeni, Cartier Reziden¡ial Lotus, apartamente în imobil p+3finalizat 2010, 62 mp utili, 2 balcoane, complet finisate, la cheie, cu centralå proprie, toate utilitå¡ile, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, aer condi¡ionat, loc parcare bonus, disponibile imediat, 55.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

928.

POPEªTI Leordeni, central, ap. 2 cam., în imobil nou, dec., 58 mp utili, complet finisat la cheie, cu centralå proprie, loc parcare bonus, disponibil imediat, 43.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 929.

930. POPEªTI Leordeni, Primårie, ap. 2 cam., în imobil p+2- construc¡ie 2010, dec., 60 mp utili, balcon, complet finisat la cheie, cu centralå proprie, toate utili¡å¡ile, disponibil imediat, 52.500 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 931. POPEªTI Leordeni, superofertå Prima Caså, apartamente 2 camere în imobil p+3, finalizat 2010, complet finisate "la cheie" 55-65 mp utili, loc parcare inclus în pre¡, bucåtårie inclus în pre¡, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, TVA 5 % inclus, de la, 47.000 {; 0745.696.225 932. POPEªTI, 2 camere la cheie,

48 mp, apå, asfalt, gaze, canalizare, vilå nouå, 35.000 L; 0723.206.698/ 0732.533.780

933. POTCOAVA, 2 camere, cf. 1, 1965,

50 mp, etaj 4/4, semidecomandat, negociabil, 47.500 {; 0720.298.203

934. PREDEAL, et. 1/3, 2 minute de pâr-

tia Clåbucet, vedere panoramicå, renovat lux, balcon, termopan, 72.000 {; 0728.750.092 victor_strey@yahoo.com 935. PREDEAL, pârtie, 2/3, 68mp, 2009,

909. PANTELIMON, spital, 5/10, confort

doi, semidecomandat, 45 mp, bloc 1975, liber, 30 000 {; 021.335.01.95/ 0722.543.541/ 0724.254.024

910. PANTELIMON, Spital, 6/8, cf. 1, semidec., c-¡ie 1986, 54 mp, 1 balcon, g, f, p, t, um, aer cond., contorizat, cadastru, intabulare, neg., Adriana, id 13876, 65.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro 911. PANTELIMON, spital, cf. II, deco-

mandat, 9/10, toate îmbunåtå¡irile, discutabil, 40.000 {; 0723.723.485/ 0766.448.008

912. PANTELIMON, Spital, particular, confort 2, decomandat, etaj 6/10, balcon mare, curat, liber, absolut toate utilitå¡ile, acte la zi, neg., 37.000 {; 0721.560.117/ 0722.218.460 913. PANTELIMON, vând ap. 2 camere, dec., cf. 2, 1980, s- 44 mp, g, f, p, cadastru ¿i intabulare, 45.000 {; 0742.269.741

cf. 1, s = 54 mp, 9/10, dec., reabilitat termic, gaze separat, fårå îmb., neg., 47.000 {; 021.240.62.03/ 0722.224.715/ 0722.299.104

PANTELIMON, ¿osea, vis a vis spital Pantelimon, proprietar, 2 cam., cf. 1, bloc 1987, 3/8, 55.000 {; 0722.912.792

915.

916. PETRE Ispirescu, 1/10, dec., stradal,

957. RAHOVA, Alexandriei, 1/3, 53 mp utili, 1/dec., g, f, p, t, um, ct, bloc nou, loc de parcare inclus, ID118500, 39.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 958. RAHOVA, Alexandriei, 1/3, 70 mp, 2010, g, f, p, t, um, ct, loc parcare, zonå lini¿titå, Prima Caså, ID 118043, 50.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 959. RAHOVA, Alexandriei, 6/8, I, 54 mp, îmb., termopan, parchet, curat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 47.000 {; 0735.345.854/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 960. RAHOVA, Alexandriei, 60.27 mp utili, cf. 1, g, f, p, t, ct, um, 2010, loc parcare, plata în rate la dezvoltator, ID 120982, 48.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 961. RAHOVA, Alexandriei, cf. 2, 42 mp,

4/10, g, f, p, t, um, bloc reabilitat termic, zonå verde, loc parcare, neg., accept credit, exclus agen¡ii, 26.500 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47

962. RAHOVA, Bârca, 3/8, decomandat,

53 mp, 1987, accept credit, 52.000 {; 0732.940.974

963. RAHOVA, Bârcå, 2/8, dec., construc¡ie 1985, 56 mp, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, 45.000 {; 0745.026.771/ 021.423.77.53 964. RAHOVA, Bârcå, cf. 1, dec., 1/8, fårå îmb., ofertå realå, neg., 46.000 {; 0723.949.182 965. RAHOVA, Bârcå, stradal, cf. 1 dec.,

5/10, an constr. 1985, st=56 mp, curat, cadastru ¿i intabulare, 47.000 {; 0724.926.765

966. RAHOVA, Bolintineanu, I dec., 4/8,

liber, apometre, repartitoare, intabulat, disc., 51.000 {; 0731.316.925/ 0744.358.434

967. RAHOVA, BRD Sebastian, 2/8, dec., 58 mp, g, f, t, p, um, ac, bloc 1985, cadastru, intabulare, 47.000 {; 0721.827.390/ 0766.308.414 968. RAHOVA, cf. 1, dec., 60 mp, multi-

ple îmb., 47.000 {; 0722.456.663

969. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, dec., g, f,

p, t, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, construc¡ie 1986, 42.000 {; 0765.781.111/ 0727.865.840

970. RAHOVA, Ispirescu, 4/10, I, dec., 56 mp, bloc 1985, îmb., termopan, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 50.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84 971. RAHOVA, Ispirescu, confort 1, 7/10,

55 mp, bloc 1984, balcon, curat, liber, 47.000 {; 021.231.23.18/ 0731.144.154

972. RAHOVA, Liberty Mall, 2/8, I, dec.,

56 mp, bloc 1986, îmb., termopan, parchet, um, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 52.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52 www.rasig.ro 973. RAHOVA, Malcoci, 4/4, cf I, deco-

mandat, 52 mp, 1977, fårå îmbunåtå¡iri, verdea¡å, 45.500 {; 0732.940.972

974. RAHOVA, Mårgeanului, 2/8, dec., 60 mp, bloc 1986, 2 balcoane, super îmb., agen¡ie, 48.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 975. RAHOVA, Mårgeanului, cf. 1, 2/8, g,

f, p, t, um, ac, 57 mp, bloc 1988, acte, cadastru, intabulare, accept credit, exclus agen¡ii, 37.000 {; 0788.724.828/ 021.424.02.47

976. RAHOVA, Mårgeanului, în bloc, con-

fort 1, construc¡ie 1984, etaj 2/8, suprafa¡a 54 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, 48.000 {; 0725.370.995

936. PRELUNGIREA Ghencea nr. 45, în

978. RAHOVA, Petre Ispirescu, 4/8, dec., 60 mp, g, f, t, p, um, ac, bloc 1987, 46.000 {; 0721.827.390/ 0766.308.414

Cartierul Latin cf. 1 dec., etaj 1/6, dat in folosin¡å in 2009, 63 mp utili + boxå 5.36 mp. Pre¡ul include apartament + boxå, 60.000 {; 0764.239.066 danut2000_2004@yahoo.com 937. PRELUNGIREA Ghencea, 160

apartamente disponibile imediat, suprafa¡a 90 - 70 mp, 50.000 - 60.000 {, negociabil. Programåri vizionåri; 0754.600.207 938. PRICOPAN, cf 2, 4/4, cadastru,

intabulare, bloc cåråmidå, proprietar, discutabil 33.000 {; 0725.523.573 939. PROGRESU, Pia¡a, cf. I semideco-

mandat, P/8, 60 mp, stradal, 45.000 {; 0765.011.786/ 0720.356.092

940. PROGRESUL Piata, vis-a-vis Mega Image, 2 camere, conf. 1, 60 mp, parter bloc, pretabil spa¡iu comercial, 45.000 {; 0722.324.231

979. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1, dec., 58 mp, g, f, p, t, u.m., 2/8, bloc 1989, acte, disc., accept credit, exclus agen¡ii, 41.500 {; 0763.226.938 980. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1, dec., 60 mp, g, f, p, t, um, 1/8, bloc 1989, acte, disc., accept credit, exclus agen¡ii, 39.000 {; 0743.595.434/ 021.424.02.47 981. RAHOVA, Petre Ispirescu, vis a vis Bolintineanu, proprietar vând urgent, stradal, semidec., cf. 1, supraf. 60 mp, et. 2/10, 2 balcoane, vedere fata spate, g, f, p, um, loc parcare, 53.000 {; 0727.368.620 badea.andreea@yahoo.com 982. RAHOVA, Sebastian, 2 cam., cf. 1,

dec., et. 5/8, t, um, g, f, semistradal, constr. 1987, acc. credit, neg., 53.000 {; 0722.138.113/ 0760.955.077

941. RAHOVA - Petre Ispirescu, dec., 1986, 1/8, 56 mp, g, f, p, um, cadastru, intabulare, 44.000 {; 0766.438.323/ 0733.793.633 942. RAHOVA - Pricopan, cf. 2, semidec.,

3/4, g, f, p, t, c+i, st- 34 mp, disc., 33.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178

943. RAHOVA - Sebastian - BRD, stradal, cf. 1, dec., 58 mp, 2/8, 1985, g, f, t, p, um, ien, isn, exclus intermediari, acc. credit, neg., 43.500 {; 021.456.11.10/ 0761.905.280 944. RAHOVA - Sebastian BRD, cf. 1,

dec., 58 mp, 2/8, g, f, t, p, um, ac, zona verde, acc. credit, exclus intermediari, neg., 43.000 {; 021.456.11.10/ 0720.903.255

945. RAHOVA - Sebastian BRD, cf. 1, dec., 60 mp, f, g, p, t, u.m., ac, bloc 1988, 3/8, cadastru, intabulare, accept credit, exclus agen¡ii, 42.500 {; 0788.222.151 946. RAHOVA - ªos. Alexandriei, 2/3, 50

mp, constr. 2009, amenajat la cheie, centralå termicå, posibilitate rate la dezvoltator, cadastru, intabulare, 37.000 {; 0766.438.323/ 0733.793.633 947. RAHOVA - ªos. Alexandriei, cf. 2,

43 mp, 2/10, f, g, p, t, u.m., zonå verde, loc parcare, neg., accept credit, exclus agen¡ii, 30.000 {; 0788.222.151 948. RAHOVA -Bârca, 2/8, dec, G+F+P,

termopan, um, 46.000 {; 423.12.53/ 0745.006.595

949. RAHOVA -Buzoieni ,4/8, dec, curat,

g+f, termopan, scarå curatå, 47.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029 950. RAHOVA -Ispirescu, 3/8, stradal,

g+f, parchet, termopan, 49.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

renovat, 2 balcoane, 60 mp, 56.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro

951. RAHOVA -Telita, 2/4, dec, g+f, ter-

917. PETRE Ispirescu, dec., stradal,

952. RAHOVA, 2 cam., 1/4, 65 mp, g, p,

mobilat, vedere mixta, zona verde scara curata, zona linistita, gresie, faianta, usa metalica, parchet, termopan, ac, centrala termicå, acc. credit, urgent negociabil, exclus intremediari, 42.000 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47

956. RAHOVA, Alexandria, Mårgeanului, 3/4, decomandat, 63 mp, termopan, intrare - vedere fa¡å, 52.500 {; 0720.124.848

977. RAHOVA, Mårgeanului, stradal, cf. 1, et. 2, g, f, p, t, um, inst. noi, liber (accept credit), 49.000 {; 0724.926.765

um, cf. 2, toate actele, neg. 41.000 {; 0753.041.034

908. PANTELIMON, particular, lângå Parc Morarilor, 2 cam cf. 2, semidec, 41.7 mp, et. 3/10, bucåtårie påtratå, baie cu geam, balcon, imbunåtåtiri multiple, curat, bloc civilizat, toate actele, negociabil, cash, 38.800 {; 0724.479.508/ 0749.114.975

ica, cf. 1, dec., 57 mp, f, g, p, t, isn, c+i, balcon închis, c-¡ie bloc 1987, 61.500 {; 0730.556.903/ 021.440.31.55

schimb, plata în rate, CBR50810 78.900 {; 0730.177.068/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

907. PANTELIMON, particular, g, f, p,

914. PANTELIMON, Vregului, 2 cam.,

847. NERVA Traian, etaj 5, decomandat,

construc¡ie 1994, vedere mixtå, stradal, îmbunåtå¡iri, negociabil, 85.000 {; 0729.158.581

955. RAHOVA, 2/4, 51 mp, cf. 1, dec., g+f, t, curat, scarå civilizatå, loc parcare, ID 120156, 45.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

cf. 3, 1974, 27 mp, 2/4, cf. 2 cu îmbunåtå¡iri, curat, g, f, t, bloc civilizat, gaze, cåldurå, apå caldå, 27.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

cf. 2 sporit, 40 mp, et. 6, u¿å metalicå, fårå îmbunåtå¡iri, proprietar. 38.000 {; 0768.394.944

837. NERVA Traian adiacent , 1/8, cf 1 ,

840. NERVA Traian, 2/8, 64 mp, deco-

919. PETRE Ispirescu, Malcoci, 2 cam.,

scarå curatå, mobilat, complet utilat catv, g, f, um, ac, centralå termicå, parchet, termopan, internet, totul nou, zonå verde, parc, acte in regula, acc urgent, neg., 200 {; 0788.726.553/ 021.424.02.47

923. PLEVNEI Calea, 2 camere, 42 mp, proprietar, etaj 7/8, semidecomandat, zonå lini¿titå, blocul se aflå la intersec¡ia Vasile Pârvan cu Calea Plevnei ¿i Berzei, discutabil, 59.000 {; 0765.603.464

802. MILITARI, Uverturii, 2 båi/ bal-

839. NERVA Traian, 1990, 3/8, dec., 62

954. RAHOVA, 2 camere, Electromagnet-

888. PANTELIMON -Delfinului -Orange,

+ 2 balcoane etaj 1, loc parcare, bloc nou, 3 etaje, 65.000 {; 0723.500.771

801. MILITARI, str. Rezervelor, 61 mp util

 918. PETRE Ispirescu, dec., stradal,

vedere stradalå, 6/10, semidecomandat, balcon locuibil, f, g, t, ac, u.m., multiple îmbunåtå¡iri de calitate, pozi¡ie excep¡ionalå (posibil închiriere 350 {/ lunå), 70.000 { vânzare; 0768.135.554/ 0764.440.399

836. NAºIUNILOR Unite Pia¡a, proprietar, apartament douå camere, P-¡a Natiunilor Unite- Victoriei- Tribunal, an construc¡ie 1964, et. 10/17, suprafata totala 42.95 mp, din care logie 2.80 mp, 67.000 {; 0722.346.245/ 0726.710.836

800. MILITARI, Str. Rezervelor, 50 mp + 27 mp teraså, et 3, loc parcare, bloc nou, 3 etaje, 57.000 {; 0723.500.771

mp, curat, fårå îmb., ID 848, 73.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

765. MILITARI, Gorjului, 1/9, 54 mp, cf.

855. OBOR, Kaufland, 2 cam., cf. 1, 1970,

887. PANTELIMON - spital, gresie, faian¡å, parchet termopan, u¿å metalicå, mobilatå ¿i utilatå, zonå lini¿titå, discutabil, 43.000; 346.44.45/ 0788.874.374

905. PANTELIMON, ora¿, 2 camere, sin-

804. MILITARI, Uverturii, 57 mpu, cf. 1, 1981, RATB, zonå verde lini¿titå, pia¡å, metrou, hypermarket, ¿coalå, ID 115902, 51.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

termopan, accept credit, 58.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

mp, renovat recent, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, temropan, mob. modern, utilat complet, pre¡ neg., obs.: 2 dressinguri, balcon mare închis; 210.79.12/ 0788.056.188

873. OLTENIºEI, v.a.v ¿coala de Poli¡ie,

838. NERVA Traian, 1/8, decomandat, 55 mp, spa¡ios, apropiere metrou, ¿coalå, 70.000 {; 0729.158.582

764. MILITARI, Gorjului, 1/4, dec., g, f, p,

854. OBOR, 5/9, cf. 1, semidec., s=58

886. PANTELIMON - Baicului Complex, cf. 3, semidec., etaj 3/4, îmb., complet, centralå termicå, instala¡ii ¿i calorifere noi, proaspåt zugråvit, meritå våzut, Alexandru, 21.999 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53

cf. 1, 1961, 38,5 mp, proprietar, 2 balcoane, etaj 3/5, complet demolat, 45.000 {; 0743.019.509

803. MILITARI, Uverturii, 2/4, confort 1, decomandat, 53 mp, 1980 an construc¡ie, apometre, fårå îmbunåtå¡iri, neg., 55.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

etaj 3/8, centralå, parchet masiv, liber, intabulat, acc. credit, 58.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.541

853. OBOR col¡ cu Mo¿ilor, proprietar, la gura de metrou Obor, et. 8/9, decomandat, renovat recent, g, f, termopan, ac, mobilat, utilat modern, u¿å metal, vedere stradalå, 67.000 {; 0722.270.064

60 mp, dec., bloc 1990, îmb., termopan, parchet, um, curat, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, accept credit Prima Caså, 72.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52

904. PANTELIMON, Morarilor, 2 cam., cf. 2, 42 mp, 3/10, dec., cu îmbunåtå¡iri, lângå parc, bloc civilizat, acc. credit Prima Caså, 43.500 {; 0735.557.374/ 0742.276.446

762. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 57 mp,

763. MILITARI, Gorjului Pia¡å, 58 mp,

885. PANDURI, Monitorul Oficial, 3/8, I,

mp, dec., 2 balcoane, îmb., ID 622, 60.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

decomandat , 60 mp, 1 balcoan , 1990, apropiere metrou , negociabil . 70.000 {; 0733.107.773

4/10, an 1982, 55.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

884. PANDURI, aproape Monitor, spital,

872. OLTENIºEI, Sun Plazza, 1986, 62

coane, decomandat, 75 mp, bloc 2010, parcare subteranå, 55.000 {; 0728.330.207

c¡ie 1980, 55 mp, balcon, 52.000 {; 0730.556.901

883. PANDURI, (ªos. Panduri nr.

835. NAºIUNILE Unite, pia¡å, 2 camere,

799. MILITARI, Råsåritului, renovat recent, parchet, gresie, termopan, ac, usa metalica, intabulat decomandat, cf. 1, accept credit, 55.000 {; 0761.160.878 anca_anabella@yahoo.com

761. MILITARI, Cora, cf. 1, dec., 4/10,

772. MILITARI, Gorjului, cf. 1, semideco-

737. MILITARI, 1980, 54 mp, Veteranilor,

779. MILITARI, lângå Sir, cf. 1, dec., 3/8,

6/10, decomandat, 60 mp, îmbunåtå¡iri, bloc reabilitat, ID. 923, pre¡ 62.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

60 mp, 4/8, finisat, bucåtårie mobilatå, aer condi¡ionat, loc de parcare, internet, portar, apropiere Camera de Comert, negociabil, 110.000 {; 0731.007.240 cosmin@v13.ro

790. MILITARI, metrou, 3/10, decomandat, 58 mp, 2 balcoane, bloc 1976, renovat total, 56.000 {; 0728.330.207

734. MILITARI bd.Preciziei- Metro, cf.2, et.4, renovat total, g/ f/ p/ t/ um/ isn/ ien lux, aproape metrou, RATB, parc, neg 29.000 {; 0763.698.327/ 0721.295.736

736. MILITARI, (40 mp, Cora), cf. 2, dec., g, f, p, t, um, ac, intabulat, 9/10, credit, 43.000 {; 021.430.14.95/ 0724.553.132

778. MILITARI, Iuliu Maniu, cf. 1, dec.,

851. NICOLAE Grigorescu metrou, etaj

828. MOªILOR, Maiorescu, vis-a-vis Bancpost, în bloc nou, izolat termic 2010, 2 cam., cf. 1, dec., p/8, su= 56 mp, toate îmbunåtå¡irile (g, f, p, um, AC, t), intrare+ vedere spate Råsårit, zonå grådinå verde, vile, ideal locuit, firmå, intabulat, 60.100 {; 0723.378.858

771. MILITARI, Gorjului, cf. 1, semidec.,

dec., 55 mp, constructie 1981, renovat recent cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, stradal, loc de parcare, contract ADP, toate actele, se accepta si credit, merita vazut, 55.000 {; 0728.106.614 valentinpana.pana@gmail.com

1981, et. 1/8, dec., 50 mp, g, f, p termopane, gaze, scara f curata, recent renovata, loc parcare, 57.000 {; 0721.515.878

815. MIRCEA Voda, stradal, decomandat,

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, PREºURI DE 53.000 {, 60.000 {, 62.000 { SAU 68.000 {, PROPRIETAR. 0721.882.888

751.

1/10, liber, foarte aproape metrou, pia¡å, ¿coli, parc, urgent! 51.000 {; 0763.698.327/ 0721.295.736

735. MILITARI Piata Gorjului, 2/ 8, cf. 1,

777. MILITARI, Gorjului, stradal, bloc

56 mp, cu g, f, p, u.m., c+i; 0730.556.919

759. MILITARI, Coco¿u Ro¿u, 2 camere,

725. MILITARI -Cora, cf.2/ sporit/ dec. etaj 6/10, imbunåtå¡iri, g/f/t, bloc civilizat, zonå ¿i pozi¡ie deosebite, neg 44.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770

mp, curat, contorizat, intabulare, negociabil, 48.000 {; 0729.889.449

743. MILITARI, 2 cam., 1/9, 56 mp,

723. MILITARI - Politehnicå, 3/4, cf. 1,

2, 40 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, curat, accept credit, 50.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

776. MILITARI, Gorjului, Pia¡a, 2/10, 54

1/10, suprafata 56 mp, constructie 1978 liber, fara imbunatatiri, stradal vedere spate, intabulat, accept credit, prima caså, 51.500 {; 0725.740.601/ 0763.554.885/ 0749.846.881

decomandat, parter/ 4, 53.28 mp, cu imbunatatiri (usa metalica, termopan, gresie, faianta, parchet, calorifere noi), curat, 61.000 {; 0721.205.050/ 0723.290.709 lucian.ivanuta@gmail.com

724. MILITARI - Veteranilor, 2/10, confort

str. Valea Lungå, f. aproape de metrou si piatå,decomandat, et. 5/10, bloc pe grinzi, spa¡ios 58 mp, balcon mare, g, f, um, t, u¿i noi, calorifere noi etc, liber, cad. + intabulare, pret fix, 52.000 {; 0723.036.475/ 0761.680.040

742. MILITARI, 1992, Virtu¡ii, 60 mp, parter înalt, balcon, dec., parcare, metrou, renovat recent, liber, pretabil inclusiv spa¡iu comercial, exclusivitate, ID 970170, 59.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

722. MILITARI - Politehnicå, 2 cam., decomandat, et. 9/10, 46 mp, îmbunåtå¡iri, parchet, termopane, bloc 1975, negociabil, 42.000 {; 0751.053.622/ 0751.053.625 office@songinvest.ro www.songinvest.ro

1980, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, AC, vedere cåtre parc, accept credit, 58.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

775. MILITARI, Gorjului, intersec¡ie cu

15

mopan, scarå curatå, c+i, 47.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 t, ct, lux, cf. 1, dec., disc., 55.000 {; 0733.538.292/ 0768.935.619

953. RAHOVA, 2 camere, cf. 3, p/4, cu gaze, liber, 22.000 {; 0768.869.457/ 0734.368.917

983. RAHOVA, Sebastian, BRD, cf. 1,

dec., 60 mp, g, f, p, t,um, ac, bloc 1988,4/8, cadastru, intabulare, accept credit, exclus agen¡ii, 41.000 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47

984. RAHOVA, str. Petre Ispirescu, particular vând ap. 2 camere, cf. 1, dec., an c¡ie 1986, s- 64 mp, stradal, etaj 5/8, cu îmb., cu cadastru ¿i intabulare, disc. 021.424.98.17 985. RAHOVA, Sålaj, 2 cam., cf. 1, dec.,

2009, 60 mp, 1/3, la cheie, g, f, p, t, um, centralå termicå, 50.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221

986. RAHOVA, Sålaj, 2/4, dec., 1980, g, f, p, t, um, intabulat, ID121950, 30.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 987. RAHOVA, Sålaj, 55 mp, cf. 1, dec., fårå îmbunåtå¡iri, bloc 1984, ID 123208, 45.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 988. RAHOVA, Sålaj, ap. 2 cam., cf. 2, 40

mp, et. 1/4, 31.000 {; 021.421.01.49/ 0765.780.927 989. RAHOVA, Teiu¿, 2 cam., cf. 2, 40

mp, 7/10, bloc reabilitat, 35.000 {; 021.421.01.49/ 0765.780.927

990. RAHOVA- Nåsåud, 4/8, dec, 64mp,

renovat recent, c+I, 48.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

991. RAHOVEI, Calea Rahovei, dec., etaj 8, vis a vis de Liberty Center, 53.000 {; 0741.056.230 simionescudanaa@gmail.com 992. REGINA Elisabeta, ocazie, 8/8,

dec., 105 mp, teraså 20, curat, parchet, 59.700 {; 0726.283.407 993. REªIºA /Straja, 4/4, cf. 2, geamuri termopan, 39 mp, negociabil, 37.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 994. ROMANCIERILOR, 2 cam., 52 mp,

g, f, p, t, isn, ien, acte, 6/10, 50.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548 995. ROMANÅ Pia¡a, 4/7, semideco-

mandat, 47 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acces/vedere stradalå, liber, cadastru, 67.000 {; 0731.300.031

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


16

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE

Imobiliare vânzåri 2 CAMERE 996. ROMANÅ, Coloane, semidecoman-

dat, etaj 8/ 9, vedere spate, intrare stradala, linistit, balcon logie inchis cu termopan, total amenajat si mobilat Mobexpert, ideal ptr. investitie inchiriere in regim hotelier, 67.900 {; 0722.696.969/ 0755.696.969 997. ROMANÅ, vând ap. 2 camere, ocazie deosebitå, 8/9, multiple îmb., 105 mp din care 50 mp terasa, vedere panoramicå a Capitalei, neg., 75.000 {; 0744.980.655/ 0766.773.133

998. ROMANÅ- Eminescu, renovat recent, 60 mp, centrala proprie, A/C, ideal investi¡ie, 50.000 {; 021.319.78.04/ 0723.515.199 999. RÅSÅRITULUI, 2 cam., 56 mp,

1984, acte, dec., cf. 1, p, g, f, t, ct, um, 55.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

1000. R¢UL Doamnei, 2 cam., dec., 42

mp, 2/10, um, acte, g, f, p, 40.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

1036. TELEAJÅN, 40, senza¡ional, ultracentral, lângå Academia Teatru, 65 mp, in vilå nouå, finisaje lux, fårå intermediari, 63.000 {; 0722.662.733 1037. THEODOR Pallady, Liceu Chimie, decomandat, 46 mp, et. 2/8, îmbuntå¡iri, 5 min. metrou, id 13823, 47.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.04 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

1074. TITAN, 1 Decembrie Auchan 2 min., 1 Decembrie, proprietar, Codrii Neam¡ului, 9/ 10, 1977, 42 mp, cf 2 sporit, cadastru, intabulare, parchet, gresie, faian¡å, u¿å metalicå, termopan, liber, izolat termic, liber, credit, neg., 44.500 {; 0734.668.562 mariustefanescu@yahoo.com

1038. TIMIªOARA apartament 2

1075. TITAN, 1 Decembrie, 7/10, semi-

decomandat, 52 mp, fårå imbunåtå¡iri, cad+int., negociabil, 44.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.691

1076. TITAN, 1/8, cf. 1, dec., bloc 1986, toate actele, acceptå credit, pre¡ 55.000 {; 0747.068.429

1117. TITAN, Policlinicå, parc, bloc 2010,

camere, bd. Timi¿oara (între AFI Cotroceni ¿i Plaza), cf.1, decomandat, etaj 9, 54 mp, recent renovat, mobilat ¿i utilat complet, 65.000 {; 0733.625.239 matei_matei@ymail.com 1039. TIMPURI Noi, 4/8, bloc 1986, apropiere metrou, cf. 1, f, g, ac, accept credit, 68.000 {; 0732.056.579 1040. TIMPURI Noi, bloc 1984, etaj 4,

confort 1 decomandat, curatå, scarå civilizatå, 63.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 1001. SEBASTIAN -parc, P/8, 4//8, dec,

g+f, parchet, termopan, c+i, 51.000 {; 423.12.53/ 0724.021.029

1002. SEBASTIAN -Råzoare, 3/8, dec, 64mp, c+i, G+F+P, termopan, 59.000 {; 425.22.46/ 0729.920.222 1003. SEBASTIAN Parc, 13 Septembrie,

64 mp, dec., constr. 1988, termopan, gresie, faian¡å, cadastru, intabulare, accept credit, 50.000 {; 0765.781.111/ 0732.919.317

1041. TINERETULUI - Pridvorului, 2/4,

bloc 1985, confort 1 decomandat, scarå îngrijitå, parc, 75.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro 1042. TINERETULUI - ªincai, metrou,

stradal, 2/11, confort 1, bloc nou 2010, accept credit, tva 5%, 68.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68

liber, 65 mp, dec., 54.000 {; 0723.331.471

1043. TINERETULUI 1/8, Banca ºiriac, confort 1 decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 73.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

1005. SEBASTIAN Parc, 5/8, dec., 65

1044. TINERETULUI, 1/10, Mega

1004. SEBASTIAN parc, 2 cam., parter,

mp, modificat în 3 cam., intrare ¿i vedere stradalå, 65.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro 1006. SEBASTIAN, BRD, Rahova, etaj

intermediar, 55 mp, g, f, t, cadastru, intabulare, construc¡ie 1985, accept credit, 44.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

image, apropiere metrou, parc, decomandat, gresie, faianta, parchet, apometre, repartitoare, cadastru, intabulare, credit, 73.000 {; 0752.220.923 1045. TINERETULUI, 1/8, cf. 1 sporit,

bloc 1985, amenajat, t+g+f+p, mobilat, 72.500 {; 331.36.74/ 0733.300.779

46mp, decomandat, 1970, negociabil, CBR50801, 43.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

1046. TINERETULUI, 2/8, bulevard, confort 1, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, bloc civilizat, 74.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

1008. SEBASTIAN, parc, 1/3, 62 mp, cf.

1047. TINERETULUI, 3/8, decomandat,

1007. SEBASTIAN, intersec¡ie Sålaj, 3/3,

1, dec., g, f, t, p, ct, bloc mixt 2008, loc parcare, ID 78057, 65.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

g, f, p, t, 1979, metrou, parc, intabulare, bloc civilizat, negociabil, 72.500 {; 0760.815.453

1009. SEBASTIAN, parc, 1/8, 60 mp, 1/dec., 1989, g, f, p, t, um, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, ID45404, 39.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

1048. TINERETULUI, 3/8, Mega Image,

1010. SEBASTIAN, Parc, 1/8, 64mp, decomandat, 2001, negociabil, CBR51005 80.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 1011. SEBASTIAN, parc, 4/8, I, dec., 62

mp, bloc 1985, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 63.000 {; 0735.345.856/ 021.423.78.84 1012. SEBASTIAN, parc, 6/8, 60 mp, cf.

1, dec., termopan, ac, bloc mixt 1987, loc parcare, ID 123154, 62.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

1013. SEBASTIAN, vedere la parc, 4/ 8,

64 mp utili, bloc 1992, decomandat, g, f, t, ac, apometre, foarte ingrijit, hypermarket la scara, intabulat, apropiere Panduri si 13 Septembrie, ocazie, spatios, oferta reala, ocazie, 62.400 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 1014. SECTOR 3, Potcoava, 2 camere, cf. 1, etaj 4/4, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, primim credit, neg., 47.500 {; 0720.298.203 1015. SECTOR 6, Drumul Taberei, confort

2 sporit, decomandat, 45.000 {; 0723.541.529

1016. SECUILOR, particular, cf. 1, 1/4, toate îmb., zonå lini¿titå, amenajat, g, f, t, um, meritå våzut, pre¡ neg., 0728.693.921 1017. SEPTEMBRIE, Sebastian, constr.

1986, dec., toate îmb., 60.000 {; 0725.225.368 www.nhpimob.ro

1018. STÅNESCU Gheorghe Slt. Str., 2 cam., 10/10, decomandat, cf. 1, sporit, parcare, teraså, garan¡ie 15 ani; 0723.585.244 1019. SÅLAJ cf. II, et. 8/10, G+F+P+T,

discutabil 31.000 {; 0720.746.737/ 0786.688.926

1020. SÅLAJ, Humule¿ti, ap. 2 cam., cf. 2, dec., 38 mp, t, um, accept Prima Caså, 32.500 {; 0720.607.102/ 0767.857.457 1021. SÅLJAN, Trapezului, 3/10, 54 mp,

semidecomandat, modern amenajat, geam la baie, 56.000 {; 0769.225.473 1022. SÅLÅJAN - Patrio¡ilor, cf. 1,

dec., etaj 6/10, bloc 1977, 54 mp, curat, fårå îmb., meritå våzut, pre¡ foarte bun, acceptå credit, foarte u¿or neg., Alexandru, 49.000 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53

SÅLÅJAN Prevederii, 8/8, cf. 1 dec., bloc 84, îmbunåtå¡iri. 49.000 {; 021.348.25.50/ 0762.683.387

1023.

1024. SÅLÅJAN, apropiere metrou, 2/10,

42 mp, g+f+p, termopan, negociabil, 40.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.69

1025. SÅLÅJAN, cf. II, semidecomandat,

5/10, bloc civilizat, discutabil, 40.000 {; 0723.723.485/ 0766.448.008 1026. SÅLÅJAN, metrou, 2/10, bloc

1984, semidecomandat, renovat recent, liber, cadastru, 58.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778

SÅLÅJAN, Mårului, zonå vile, constr. nouå, 75 mp, finisaje lux, g, f, p, t, CT, termoizolat, 57.000 {; 0760.470.785

1027.

confort 1, vedere superbå, scarå deosebitå, apropiere metrou, 71.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 1049. TINERETULUI, 5/8, apropiere

parc, cf. 1 sporit, bloc 1980, liber, fårå îmbunåtå¡iri, 65.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

1050. TINERETULUI, 60 mp, Våcåre¿tiul Nou, vedere parc, et. 7, bloc 1990, monolit, t, p, g, f, u.m., ac, acte la zi, accept credit, 69.000 {; 0729.564.564 1051. TINERETULUI, apropiere parc,

1/10, cf. 1, dec., f, g, p, neg., 70.000 {; 0749.836.375

2, finisaj superior, mobilat ¿i utilat, pre¡ negociabil, particular; 0726.170.815

1032. TEIUL Doamnei, 2/8, dec., cf. 1,

bloc nou, amenajat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, instala¡ii noi, modern, 65.900 {; 0723.168.464 1033. TEIUL Doamnei, cf. 1, dec., et.

4/10, supr. 55 mp, cu îmb., gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, construc¡ie 1976, id: 13361, 63.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro 1034. TEIUL Doamnei, cf. 1, decomandat, 6/8, bloc 1984, îmbunåtå¡iri, intabulat; 0767.026.609/ 0728.676.350 1035. TEIUL Doamnei, cf. 2, semidec., et.

10 + etaj tehnic, supr. 40 mp, cu îmb., g, f, p, t, AC., recent renovat, semimobilat, lângå parcul Plumbuita ¿i Tei, zonå lini¿titå, id: 12565, 38.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, la cheie, merita vazut, zona verde, bloc stradal, accept credit, 52.000 {; 0741.107.824/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro 1079. TITAN, 3/10, dec., cf. 2, cu balcon,

îmb., accept credit, 36.000 {; 0724.913.158

1080. TITAN, 6/10, 56 mp, dec.,

apropiere metrou Titan, intabulat, apropiere parc IOR, credit, 50.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 1081. TITAN, 6/10, 56 mp, decomandat,

apropiere Metrou Titan, intabulat, apropiere Parc IOR, credit Prima Caså, 52.000 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

1082. TITAN, 7/10, decomandat, 60 mp,

1980, cadastru, intabulare, 55.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830

1083. TITAN, Auchan, 2 cam., 3/10, cf. 2,

37.000 {, Dristor, 6/10, lux, 56.500 {, Circa 13, 5/10, jaf, 47.000 {; 021.340.36.32/ 0741.074.087

1084. TITAN, Auchan, 2/4, amenajat, cf.

1, decomandat, 45.000 {; 0728.868.748

1085. TITAN, Auchan, 3/10, 43 mp, confort 2, decomandat, renovat recent, contorizat, 35.000 {; 0769.225.472/ 0788.520.672 1086. TITAN, Billa, 8/10, bloc 1971, su54 mp, st- 58 mp, cf. 1, decomandat, curat, liber, 49.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832 1087. TITAN, Billa, 8/10, confort 1, deco-

etaj 2/ 3, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica proprie, contorizata complet, usa metalica, suprafata 54 metri patrati, apropiere parc, mijloace transport, scoala, 61.000 {; 0744.830.890

1118. TITAN, policlinicå, parc, bloc 2010,

etaj 2/ 3, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centrala termicå proprie, contorizatå complet, usa metalica, suprafa¡a 54 mp, apropiere parc, mijloace transport, ¿coala, 61.000 {; 0744.830.890 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro

1119. TITAN, Postavarului, stradal, 3/ 10,

cf. l, cu balcon cu imbunatatiri, liber, zona verde, accept credit, 52.000 {; 0741.107.824/ 0721.377.691/ 0723.602.926 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro 1120. TITAN, Sec¡ia 13, cf. 1, decoman-

dat, 50 mp, et. 2/4, îmbunåtå¡iri, aer condi¡ionat, boxå, loc parcare, id 13843, 48.000 {: 0769.076.160/ 021.324.77.04 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

dec., apropiere metrou, zonå verde, 58.000 {; 021.345.14.12/ 0747.732.752

1093. TITAN, Circa 13, 3/4, dec., fårå

1055. TINERETULUI, Norilor, 1/10,

1094. TITAN, Circa 13, 5/10, confort 1,

îmb., zona civilizatå, 47.000 {; 021.345.14.12/ 0747.732.752

decomandat, construc¡ie 1978, renovat, liber, 73.000 {; 0729.158.582 gabi_tentant@yahoo.com;

semidecomandat, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, acte, negociabil, 47.500 {; 0745.004.308

1056. TINERETULUI, parc, 3/8, I, dec.,

1095. TITAN, Circa 13, decomandat, 60

54 mp, bloc 1982, îmb., termopan, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, accept credit Prima Caså, 72.000 {; 0735.345.856/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 1057. TINERETULUI, Parc, ªincai,

6/8, decomandat, renovat, amenajat, metrou, 67.000 {; 0729.158.582 gabi_tentant@yahoo.com; gabi_tentant@yahoo.com; gabi_tentant@yahoo.com 1058. TINERETULUI, parter/8 - cu posi-

bilitate balcon (autoriza¡ie), 54 mp, semidec., liber, curat, 57.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

1059. TINERETULUI, Pia¡a Norilor, con-

fort 1, 4/8, semidecomandat, suprafa¡å 54 mp, renovat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, bucåtårie mobilatå, intabulat, Marius, id. 13237, pre¡ 68.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro

1060. TINERETULUI, str. Cåråmidarii de

Jos nr. 2, 1981, 1/10, decomandat, 60 mp renovat complet, gresie, faian¡å, parchet, termopan mahon, instala¡ii electrice ¿i sanitare vedere pe fa¡å, cadastru, negociabil, 78.000 {; 0720.427.019/ 0768.471.786 attyla_speed@yahoo.com 1061. TINERETULUI, stradal, etaj 9/10, 55 mp, toate îmbunåtå¡irile, mobilat, utilat, ID. 898, pre¡ 95.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

1062. TINERETULUI, Timpuri Noi, 4/8, I,

dec., 54 mp, bloc `85, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 70.000 {; 0735.345.860/ 021.425.31.52 1063. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 1/10,

semidecomandat, cu îmbunåtå¡iri, negociabil, 73.500 {; 0767.584.382/ 0721.330.830 1064. TINERETULUI, Våcåre¿ti, cf. 1, semidec., cu îmb., etaj 1/10, an construc¡ie 1985, 72.000 {; 0767.584.382/ 0720.893.641 1065. TINERETULUI, ªincai, 4/8, con-

struc¡ie 1996, decomandat, stradal, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil. 65.000 {; 0729.158.584

acte, g, f, t, u¿i noi, isn, calorifere noi, contorizat, parchet, um, 1970, 35 mp, 35.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.548

1069. TITAN Camil Ressu 2/4 bloc 1983

decomandat 2 balcoane intre¡inut curat 58.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro 1070. TITAN Grigorescu metrou 4/10

decomandat 56 mp curat liber pia¡å 55.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro 1071. TITAN Intr. Bådeni, 3/4 semidec.,

T+P+UM, curat, zona verde, negociabil 53.000 {; 0728.114.49/ 021.302.98.51 1072. TITAN Parc, 10/10 + etaj tehnic, cf. 1, dec., balcon 8 mp, g, f, p, t, um, renovat, curat, 45.000 {; 0721.275.684/ 021.627.40.10 1073. TITAN parc, Aleea Lunca

Mure¿ului, ap. 2 camere, p/10, multiple îmbunåtå¡iri, c+ i, liber, persoanå fizicå, exclus agen¡ii, disc., 65.000 {; 0744.657.753

mp, 5/8, t, g+f, 1984, cad+int, negociabil, 52.000 {; 0762.010.497/ 0730.463.691 1096. TITAN, Codrii Neamtului, cf 2,

decomandat, 38 mp, 10/10, îmb., mobilat, balcon, agentie, 36.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro,

1125. TITAN- Aleea Buhu¿i, decomandat,

5/10, liber, 52 mp, utili, balcon, fårå îmbunåtå¡iri, intabulare, 39.500 {; 0722.568.283

1126. TITAN- Circa 13 cf l dec 3/4

balcon bloc 1982 lângå parc îmbunåtå¡iri. Accept credit neg. 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdf-imobiliare.ro

1128. TITAN- Policlinicå 2/10 cf l dec., cu

balcon cu îmbunåtå¡iri: g+f+p+t+um. Accept credit neg. 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdf-imobiliare.ro

1129. TITULESCU decomandat, et.8,

bloc 1986, 62 mp, 64.000 {; 021.211.31.40/ 0724.306.586

bucåtårie mobilatå, 1983, 87.000 {; 0722.572.804 www.optimalcasa.ro

ment 2 camere decomandate, confort 1, et 8/11, 54 mp, recent renovat, aer conditionat, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, disponibil imediat, 85.000 {; 0722.346.678 1132. TRAIAN, Pia¡a, zona, Bucure¿ti, 2

1134. TUNSU Petre- Ze¡ari, 2 camere, cf.

1137. TURDA, 4/8, confort 1, 1981 an

îmb., bloc 4 nivele, 43.500 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

comandat, 52 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, aer condi¡ionat, u¿å metalicå, teraså refåcutå, acte, metrou, negociabil, 54.000 {; 0745.004.308 1105. TITAN, Jean Steriadi, 2 camere,

5/10, semidec., 56 mp, fårå îmb., liber, accept credit, 46.900 {; 0769.077.325 1106. TITAN, Jean Steriadi, confort 1,

decomandat, 3/ 4, liber, intabulat, fara imbunatatiri, 50 metri patrati, negociabil, 46.000 {; 0721.593.744/ 0786.458.152 hermes_servicii@yahoo.com 1107. TITAN, Liviu Rebreanu, cf. 2, deco-

mandat, 3/10, st- 43 mp, 37.000 {; 0729.474.365/ 0763.842.306

1108. TITAN, metrou, 2 cam., cf. 1, 1980,

55 mp, parter înalt, stradal, amenajat ultramodern, centralå, termopan cu geamuri reflexive, aproape de metrou ¿i parc, pretabil pt. sediu firmå sau locuit, 61.000 {; 0735.557.374/ 0742.276.446 1109. TITAN, metrou, cf. 1, et. 1, 2/10, dec., gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, stradal, liber, Denisa, 53.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro 1110. TITAN, metrou-1 Decembrie, bloc

finalizat si predat 2010, complet finisat (gresie, faianta, parchet, termopan) bucåtårie mobilata si utilata, complet contorizat, centrala de imobil, toate actele, fara TVA 5%, 51.435 {; 0728.106.622 rclcity@gmail.com 1111. TITAN, Nicolae Grigorescu, 52 mp, dec., bloc 1986, cf. 1, et. 8, teraså refåcutå, intabulat, între sta¡iile de metrou Dristor ¿i Nicolae Grigorescu, prima caså, 48.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 1112. TITAN, Nicolae Grigorescu, 52 mp, decomandat, bloc 1986, etajul 8, teraså refåcutå, intabulat, între sta¡iile de Metrou Dristor ¿i Nicolae Grigorescu, Prima Caså, 48.900 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro 1113. TITAN, Pallady, cf. 1, duplex, 58 mp, centralå, 2 gr. sanitare (mobilate), g, f, p, t, balcon, ID123058, 47.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

1164. UNIRII, Zepter, 6/8, 64 mp, 1994, decomandat, nemobilatå, renovat, spa¡ios, AC, CBR39345, 85.000 {; 0730.177.218/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

1138. UIOARA, g, f, t, bucåtårie, ap. 2

cam., cf. 2, et. 1/4, lângå ¿trand, zonå lini¿titå, 36.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169

1139. UNIREA Camera de Comer¡, 3/8,

decomandat, 1990, renovat, spa¡ios, 68 mp, bucåtårie mobilatå utilatå, pre¡ 99.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro 1140. UNIREA Co¿buc Liberty Mall

stradal 1/8 dec, 64 mp, 1999, scarå impecabilå, renovat, loc parcare boxå 69.000 {; 0722.501.636 1141. UNIREA Fântâni, et. 7, decomandat, 2 balcoane, renovat, 65 mp utili, pre¡ negociabil; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro 1142. UNIRII -Fântâni, 1/8, decomandat,

74 mp, curat, vedere fa¡å, 110.000 {; 0721.247.990/ 0762.297.672

1143. UNIRII /Alba Iulia, 1997, 73 mp utili,

stradal, toate îmbunåtå¡irile, mobilat, 2/7, apropiere metrou, 60.000 {; 0753.505.025/ 0755.154.156

1167. UNIVERSITATE, Academiei, bloc

solid, anul 1960, 1/5, semidec., renovat, termopane, liber, 50 mp, 65.000 {; 0745.520.120/ 0723.150.492

1150. UNIRII, 2 cam., an 2004, bloc nou,

cu îmbunåtå¡iri, 5/8; 0722.247.166

1151. UNIRII, 4/8, 1999, 63 mp, dec., g, f,

p, t, um, obs: Octavian Goga, neg., 88.000 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

1195. VITAN Mall, vav Mr Bricolaj, cf. 1, decomandat, parter, vedere spate, 57 mp, 1986, fårå balcon, renovat recent, liber, agen¡ie, 66.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 1196. VITAN Real, dezvoltator, bloc 2011

februarie, un apartament pe nivel, 68 mp utili, 60.000 {; 0721.279.091

1197. VITAN, 1992, Mall, 1/4, 61 mp, dec., toate îmb., lux, amenajat modern, ID 840565, 75.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 1198. VITAN, Bârze¿ti, 7/11, 71mp, Rin Grand Hotel, 2008, decomandat, complet mobilat ¿i utilat, CBR50342, 69.000 {; 0730.177.073/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 1199. VITAN, Casa de Pensii, 2/8, deco-

mandat, 64 mp, bloc 1990, amenajat, 75.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

metrou, 58 mp, cf I, 1987, decomandat, 75.000 {; 0729.158.585

1234. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, cf. 1,

34. ALEXANDRIEI ªos., lângå scoala 131, zona Teiu¿, ap. 3 camere, etaj 2/4, stradal, gresie, faian¡å, termopone, parchet, u¿å metalica, acept si credite, cadastru, intabulare, particular, 54.000 {; 0766.817.062

1236. ªTEFAN cel Mare, Spitalul Colenti-

35. ANTENA1 - Båneasa, aparta-

na, bloc 2010, s+p+4+m, structura cadre fier-beton, zidarie poroterm, izolatie polistiren, lift, supraf. 89 mp, bucatarie americana, centrala proprie, contoare separate, confort lux la preturi accesibile, 98.000 {; 0760.863.100/ 0729.655.955/ 0742.584.287 escaimobiliare@yahoo.com 1237. ªTIRBEI Vodå, 5/8, 62 mp, 1992,

renovat, mobilat, liber, intabulat, accept credit, 115.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

2. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 3/10,

1990, renovat, termopan, gresie, faian¡å, parchet 66.900; 0761.621.036 1207. VITAN, Mall, Brându¿elor, 2 camere, cf. 1, dec., 1989, s- 60 mp, etaj 1/4, g, f, t, p, mob./ nemob., fårå intermediari, 74.000 {; 0722.165.841/ 0720.237.539

1169. UNIVERSITATE- Bålcescustradal, ideal investi¡ie, fårå îmbunåtå¡iri, liber, 45.000 {; 021.319.78.04/ 0724.257.295

bloc 1989, t/g/f/p, 60 mp, 67.000 {; 331.36.74/ 0733.300.779

1974, negociabil; 021.725.34.93

camere confort 2, decomandat , 3/4, cu îmbunåtå¡iri, 30.000 {; 0761.178.483

dat, suprafa¡å 65 mp, 2 balcoane, bloc 1986, 65.000 {; 0724.270.736

1209. VITAN, Mall, p/8, cf. 1 sporit, dec.,

1210. VITAN, Mall, Pompieri, 3/8, cf. 1

dec., 62 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, mobilat ¿i utilat modern, bloc 1990, se accepta credit, acte la zi, 73.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro 1211. VITAN, Mall, vav Mr Bricolaj, cf. 1,

dec., parter, vedere spate, 57 mp, 1986, fårå balcon, renovat recent, liber, agentie, 66.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 1212. VITAN, Real, cf. 1, 10/10, stradal,

cam., cf. 1, decomandat, 58.000 {; 0728.868.748 decomandat, termopan, 57.500 {; 0727.718.308

4/4, 67 mp, balcon, termopan, u¿å metalicå, 57.000 {; 0724.270.736 5. 1 DECEMBRIE, metrou, 2/4, deco-

mandat, 70 mp, curat, cadastru, intabulare, 65.000 {; 021.324.21.17/ 0733.980.484

6. 1 MAI (Mega Image - pia¡å), superofertå, 101 mp construi¡i, et 8/10, decomandat, 2 balcoane mari, 89.900 {; 0766.355.138 7. 1 MAI, 1/8, 65 mp, gresie, faian¡å, par-

chet, liber, intabulat, 63.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

8. 1 MAI, apartamente noi finalizate situ-

ate în vila in zona Ion Mihalache, Ciupercå, Chibrit, cu 2 camere (60-80 mp): 67.000 - 89.000 { si 3 camere (90-102 mp): 110.000 - 115.000 {, TVA inclus, se accepta credit, 0730.072.548/ 0721.336.969 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

9. 1 MAI, apartamente noi finalizate situ-

ate in zona Pod Constan¡a- ¿os. Chitilei, la numai 3 minute distan¡å de metrou 1 Mai cu 2 camere (79 mp) 60.000 { si 3 camere (108- 110 mp) 75.000- 78.000 {, tva inclus, 75.000 {; 0730.072.548/ 0742.908.707 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

stradal, gresie, parchet, termopan, zonå parc, 39.900 {; 210.09.65/ 0754.800.676

1213. VITAN, Real, cf. 1, liber, cadastru ¿i

intabulare, parchet, ID121154, 33.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

10. 1 MAI, Mega Image, 1980, 6/10, 80 mp, dec., vedere spate, acces stradal, termopan, imobil reabilitat termic, intabulare, pre¡ neg., 85.000 {; 0734.222.100/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro/ www.apartamente-1mai.ro

1174. VATRA Luminoaså, 2/9, cf. 1, semi-

1214. VITAN, str. Zizin, decomandat, 60

11. 1 MAI, Turda, 1982, 5/8, 75 mp, dec.,

dec., g, f, p, t, neg., 58.000 {; 0721.275.684/ 021.627.40.10

1175. VATRA Luminoaså, cf. 1, 1/10, cir-

cular, mobilat, utilat, 58 mp, bloc 1975, Andros, 69.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

1176. VATRA Luminoaså, Ciurea, 2 camere, cf. 1, sporit, decomandat, 65 mp, particular, bl. rusesc, 3/3, neamenajat, boxå dublå, nediscutabil, 70.000 {; 0724.507.694/ 0744.911.152 1177. VERGULUI, la o statie fa¡å de metrou Costin Georgian, confort I decomandat, 52 mp, etajul 9/10, fårå imbunåtå¡iri doar contor de gaze separat, bloc din 75, acte la zi, meritå våzut, 45.500 {; 0728.879.796/ 0765.246.601 1178. VERGULUI, Spit. Malaxa, cf. 2,

liber, parchet, acte la zi, 39.500 {; 253.01.13/ 0745.087.966

1215. VITAN, Zizin, 2/8, cf I, decoman-

dat, 60 mp, 1990, renovat, îmbunåtå¡tiri, lux, 73.000 {; 0732.940.972

vedere/acces stradal, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, mobilat ¿i utilat, imobil reabilitat termic, termopan, pre¡ neg., 93.000 {; 0734.222.100/ 021.252.19.24 www.apartamente-1mai.ro/ www.imoprest.ro

1216. VITAN, Zizin, 3/4, semidecoman-

12. 1 MAI, Turda, dec., 70 mp, bloc 1982,

mp, bloc deosebit, 3/4, discutabil 62.000 {; 0722.414.299

dat, 67 mp, 2 balcoane, 1987, pre¡ 66.000 {; 0728.330.208

1217. VITANUL Nou, 3/8, decomandat,

1989, gresie, faian¡å, termopan, 68.000 {; 021.324.42.89/ 0731.337.830 1218. VITANUL Nou-Mall 3/8 cf l dec

balcon bloc 1987 îmbunåtå¡iri: g+f+p+t+um. Accept credit neg. 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdf-imobiliare.ro

1219. VOLUNTARI, proprietar, ap. com-

semidec., etaj 1/ 10, gresie, faianta la bucatarie, balcon, curat, civilizat, acte, usor negociabil, 36.000 {; 0760.045.141/ 0742.784.235 iordancostel@hotmail.com

plex Rez Hydra, zonå verde, 20 min de centru, finalizat 2008, complet mobilat+ utilat (mobilier Mobexpert+ Ikea, termopan, centralå proprie, gresie, faian¡å, parchet) loc parcare, 82.000 {; 0730.505.304 emilian.baragan@gmail.com

1179. VICTORIEI Calea, hotel Novotel,

1220. VORONEº, 2 cam., renovat

bloc beton fårå risc, renovat lux 100%, totul nou (parchet stejar masiv, u¿i stejar, instalatii electrice, termice, sanitare) bucåtårie utilatå, dressing, 2 ac, toate actele, particular, 110.000 {; 0745.933.279 apartamentbun@yahoo.com 1180. VICTORIEI, Dr. Felix, p/8,

stradal, transformat în 3camere, centralå bloc 2000; 0723.627.181/ 0762.286.905 1181. VICTORIEI, Moxa, apart. doua cam. in vila+birou ultra utilate, renovate interior+exterior. Vila arhitectura deosebita. Loc de parcare in curte + curte interioara, zona linistita, civilizata. Va rog sunati dupa ora 18, 60.000 {; 031.810.64.38 pro_laura@yahoo.com

decomandat, 10/10, 46 mp, imbunåtå¡iri, mobilat/utilat, 65.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

recent, s = 55 mp, 1984, gresie, faian¡å, mochetå, termopan, schimbat u¿i interioare, 66.500 {; 0726.688.027

1186. VITAN Mall 2/8, cf1 , decomandat ,

63 mp, 1 balcon , 1990, cu îmbunåtå¡iri, aproape Mall, negociabil. 68.000 {; 0733.107.773

13. 13 SEPTEMBRIE - Prosper, cf. 1,

dec., 3/8, 80 mp, 2 balcoane, amenajat modern, g, f, t, p, um, hol H, geam baie, acc. credit, neg., 61.000 {; 021.456.11.00/ 0720.903.255

14. 13 SEPTEMBRIE - Prosper, cf. 1,

dec., 80 mp, 1988, 3/8, g, f, t, p, um, cadastru, intabulare, 58.000 {; 0766.438.323/ 0733.793.633

15. 13 SEPTEMBRIE -Panduri, 1/8, dec,

g+f, parchet, termopan, c+i, 87.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

gr sanitare, bloc 1989, 90 mp, c+i, u¿or discutabil, acc credit, 85.000 {; 0720.622.788/ 0767.749.331

renovat, mobilat modern, superb, negociabil, CBR47640, 155.000 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

hol H, 85 mp, g, f, p, t, um, bloc 1995, acte, exclus agen¡ii, 58.000 {; 0730.406.271

24. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii, 2/8,

I, dec., 80 mp, bloc `86, 2 gr. sanitare, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 80.000 {; 0735.345.854/ 021.425.31.52 www.rasig.ro

25. 13 SEPTEMBRIE, Drumul Sårii, cf. 1, dec., hol H, 80 mp, 3/8, g, f, p, t, um, bloc 1992, acte, exclus agen¡ii, 58.000 {; 0788.724.828/ 021.424.02.47

1228. ªTEFAN cel Mare, 2/10, vizavi spi-

26. 13 SEPTEMBRIE, Po¿ta Pui¿or, 2/4,

1188. VITAN Mall, 1/4, 67 mp, 2 balcoane, gresie, faian¡å, parchet, 70.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

1229. ªTEFAN cel Mare, 4/10, cf. 1,

27. 13 SEPTEMBRIE, Prosper, stradal, monolit, 5/8, bloc 1992, 72 mp, 75.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

1189. VITAN Mall, 2/7, bloc 2009, 65 mp utili, la cheie, 15 minute de metrou Timpuri Noi, 73.500 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

43. AVIAºIEI, 3/4, metrou, 70 mp, deco-

mandat, 1987, 2 båi, curat, ID 11964, 95.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 radu.toma@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

44. AVIAºIEI, Citroen, 3 cam., cf. 1, 1986, particular, p/4, stradal, renovat, modern, 2 båi, exclus agen¡ii, urgent, 120.000 {; 0721.259.019 45. AVIAºIEI, metrou, 1/4, 75 mp, 1984,

2 gr. sanitare, parchet, termopan, intabulare, accept credit, 100.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30 46. AVIAºIEI, Smaranda Bråescu, et.

1/3, dec., gresie, faian¡å, parchet, termopan, 81 mp, 0721.371.553

47. AVIAºIEI, vand ap. 3 cam., deco-

mandat, confort 1, et. 4/4 (terasa refåcutå 2009, pere¡i izola¡i), open space, 2 gr. sanitare, semimobilat, cadastru ¿i intabulare, (g, p, t, f 2 ac), neg., proprietar, 85.000 {; 0734.113.412/ 0756.024.453/ 0768.526.409/ 0725.925.469 rosu.ionelsorin@yahoo.com 48. AVIAºIEI, ªerbånescu, proprietar,

curat, zonå lini¿titå, 120.000 {; 0766.893.529

49. AVIAºIEI, ¿os. Pipera, et. 1/4, dec., bloc monolit, termopan, parchet, 100.000 {; 0721.371.553 50. AVRIG, cf. 1, semidec, et. 1, supr. 70

mp, renovat 2010, gresie, faian¡å, termopan, parchet, u¿å metalicå, zugråvit, liber, cadastru, intabulare, marius, id: 13691, 75.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro

51. BABA Novac parc IOR, cf. 1, semidec., stradal, et. 5/10, sc 69 mp, costr. beton / caramidå, 70, renovat 2006, eventual semimobilat, izolat termic la interior. Inlocuit integral inst. elect./sanitare, g, f, parchet laminat, spoturi, 2 båi, PVC, termopan inclusiv u¿i interioare, boxå, um, zonå lini¿titå, locatari civilizati, 83.700 {; 0744.544.190/ 0761.509.674/ 0771.028.189 costinedelcu69@yahoo.com 52. BABA Novac, 3 cam., cf. 1, 1975, 73

mp, proprietar, 2 balcoane; 0724.728.336

53. BABA Novac, cf. 1, 1974, 70

55. BABA Novac, cf. 1, semidec., 74 mp,

et. 5/8, 2 balcoane, parchet, liber, id 13375, 68.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.04 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

56. BABA Novac, Parc, 3/4, cf. 1, deco-

mandat, bloc 1968, 70 mp, 68.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832

58. BABA Novac, Reconstruc¡iei, cf. 1,

mp, dec., g, f, p, t, ac, lux, mobilat, obs.:Marriott, pre¡ neg., 155.000 {; 0734.222.104/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

1227. ªTEFAN cel Mare, 1986, 7/9, stradal, balcon, îmb., mob., utilat modern, ID 890, 64.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

semidec., suprafa¡a 60 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mobilat nou-complet, utilat complet, pre¡ neg., obs: aer condi¡ionat, apropiere metrou; 210.79.12/ 0788.056.188

42. AVIAºIEI, 1986, confort 1, 72 mp, 2 gr. sanitare, 2 AC, îmbunåtå¡iri, semimobilat, acte, ID 873, 85.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

21. 13 SEPTEMBRIE, 1995, etaj 3, 120

23. 13 SEPTEMBRIE, bloc 1986, etaj 2/10, decomandat, 2 båi, spa¡ios, mobilat, 69.000 {; 0755.065.514

tal, bloc 1981, semidec., 53 mp, îmb., termopan, liber, intabulare, 62.500 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

41. AVIAºIEI, 1986, 2/4, 75 mp, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, orientat S-V, 2 ap. pe nivel, loc parcare ADP, neg., 95.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.apartamente-aviatiei.ro/ www.imoprest.ro

57. BABA Novac, Po¿tå, cf. 1, parter, dec., 80 mp, balcon, 2 gr. sanitare, îmb., parcare, ideal firmå, locuit, ID 821, 72.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, aer condi¡ionat, bloc 1990, acte la zi, 75.000 {; 0734.638.235/ 0748.358.258/ 0760.884.505 vectorgrupimobiliare@yahoo.com www.vectorimobiliare.ro

1187. VITAN Mall 5/8, cf. 1 dec., 62 mp,

1 semidec., etaj 4/4, suprf. 78 mp, an 1986, 2 balcoane, fara imbunatatiri, centrala, termopan, 2 locuri parcare, id. LDX1878, 83.000 {; 0722.509.291/ 031.620.86.40 office@landex.ro www.landex.ro

1/8, 74 mp, vedere mixtå, semidecomandat, id:950966, 87.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1225. ªTEFAN cel Mare - Circ, 7/10, bl.

na, 3/7, semidecomandat, balcon 10 m, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com

40. AVIAºIEI Alexandru ªerbanescu, cf.

20. 13 SEPTEMBRIE, 1992, Monitor,

22. 13 SEPTEMBRIE, Agip, cf. 1, dec.,

1226. ªTEFAN cel Mare -Spitalul Colenti-

balcon închis, termpan, îmbunåtå¡iri multiple, u¿i interior termopan, mobilat par¡ial, nediscutabil, numai cash, 55.000 {; 0722.286.176

54. BABA Novac, cf. 1, et. 8/10, supr. 70 mp, 2 balcoane, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, Denisa, 67.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro

central, decomandat, separa¡ie gaze, centr. propr, termopan, mobilat, renovat recent, parter/4, in spatele supermarketului Plus. Pre¡ negociabil; 0742.032.121/ 0742.032.120 nicolaurentiu@gmail.com

1984, cf. 1, dec., 57 mp, Circul de Stat, curat, civilizat, 66.000 {; 0732.320.501

1984, sup. 70, urgent, 4/8, decomandat, îmbunåtå¡iri; 0742.004.328/ 0744.250.490/ 021.334.37.66

17. 13 SEPTEMBRIE -Råzoare, 4/8, dec, g+f, um, renovat, termopan, 71.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

19. 13 SEPTEMBRIE, 120 mp, 1998,

1224. VÅLENII de Munte, ap 2 camere,

37. APÅRÅTORII Patriei, 3 camere, cf. 1,

mp, 2/10, renovat recent 2008, negociabil 62.000 {; 0722.337.593/ 0763.779.725

hol H, g+f, termopan, 69.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

1222. VÅCÅREªTI, Parcul Tineretului,

1223. VÅCÅREªTI, Timpuri Noi, bloc 1986, spa¡ios, modern, finisaje de calitate, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿i interior din lemn, ID 13795, 72.000 {; 0769.076.165/ 021.324.77.00 george.stefan@orfeas.ro www.orfeas.ro

36. ANTIAERIANÅ, Crizantemelor, 3 cam., cf. 3, 1974, 40 mp, 1/4, gaze, cåldurå, centralå proprie, îmbunåtå¡iri, curat, cad., int., 32.500 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

16. 13 SEPTEMBRIE -Prosper, 4/8, dec,

18. 13 SEPTEMBRIE, 1/dec, prosper, 2

1184. VIILOR 3/7, cf. 1, decomandat, 46

îmbunåtå¡irile, g, f, t, um, p, ien, 40 mp, bloc stradal, pia¡å ¿i supermarket în apropiere, 40.000 {; 0725.556.909/ 021.440.31.55

8/8, fårå îmbunåtå¡iri, 72.000 {; 0721.209.780

1221. VÅCÅREªTI, 60 mp, 1990, Costache Stamate, vedere parc, et. 7, bloc 1989, monolit, t, p, g, f, u.m., AC, acte la zi, accept credit, 69.000 {; 0729.564.564

etajul 4, confort 1 decomandat, g, f, termopan, u¿å metalicå, bloc 1989, 65.000 {; 0749.199.192/ 021.460.11.91 bigzoneinvest@gmail.com www.imobiliareberceni.ro

mente 2, 3camere, garsoniere 2010, lux, 0726.730.282/ 0762.403.792

39. AUCHAN, Titan, strada Rasinari, 1/4,

1203. VITAN, Mall, 2/8, decomandat,

mp, fårå îmbunåtå¡iri, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

utilat, decomandat, finisat total, AC, termopan, u¿å metalicå, negociabil, Bouros Petru, id 13055, 140.000 {; 021.344.77.00/ 0769.076.162 www.orfeas.ro

38. ARMENEASCÅ, ultracentral, 3/P+3+M, 70mp, semidecomandat, fårå legea 112, pre¡ 59.000 {; 0732.940.970

1. 1 DECEMBRIE 1918, metrou, 1/4, 3

1204. VITAN, Mall, 3/4, 2 balcoane, 64

32. ALBA Iulia Pia¡a, Popa Nan, bloc 2008, 1/9, decomandat, 86 mp, finisat, pazå, liber, 119.900 {; 021.319.35.13/ 0723.257.648

1235. ªTEFAN cel Mare, Mega Image, stradal, cf. 1, dec., 8/10, vizavi de metrou, bl. 1981, renovat modern, g, f, p, t, ac, um, mobilat ¿i utilat modern, lux, meritå våzut, disc., 67.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

dec., 1991, 63 mp, 2 balcoane, fårå îmb., curat, accept credit, 64.900 {; 0769.077.325 1990, 65 mp, amenajat complet, amplasament ideal, 70.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

8/8, 80 mp, decomandat, 2 båi, vedere dublå, 1994, îmbunåtå¡iri, CBR22900, 82.000 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

33. ALBA Iulia, Pia¡a, Rond, 7/10, 85 mp,

1201. VITAN, Mall, 1/8, confort 1, decomandat, 60 mp, 1989, curat, neg., 69.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro 1202. VITAN, Mall, 2 camere, 3/4, semi-

per, 3/8, dec., hol H, construc¡ie 1989, toate îmb., scarå curatå, 68.000 {; 0765.781.111/ 0727.865.840

semidec., et 7/9, supr. 54 mp, gresie, faian¡å, stradal, apropiere metrou, aer condi¡ionat, repartitoare, interfon, construc¡ie 1962, id: 14020, 63.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

1200. VITAN, Mall, 1/4, bloc 1990, cf. 1 sporit, fårå îmbunåtå¡iri, 64 mp, 70.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

1168. UNIVERSITATE, bloc Dalles, stradal, 2 camere, 2/9, decomandat, termopan, gresie, mobilat ¿i utilat complet, modern, liber, 60.000 {; 0722.324.424

1185. VITAN - Real, cf. 2, dec., p/4, toate

1149. UNIRII, 1995, 72 mp, 4/9, dec., intrare/vedere la bulevard, 3 balcoane, renovat recent, 105.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

1194. VITAN Mall, stradal, p/10, decomandat, 60 mp, 1990, îmbunåtå¡iri, negociabil 67.000 {; 0732.940.974

1208. VITAN, Mall, etaj 3, semidecoman-

1146. UNIRII Splai, 2/8, bloc 1997, mono-

obs: Vlad Dracul, 70.000 {; 0734.222.105/ 021.252.19.22 www.imoprest.ro

1233. ªTEFAN cel Mare, Dinamo, 7/10,

1166. UNIVERSITATE, 2 camere, cf. 1,

mp, fårå balcon, termopan, u¿å metalicå, vedere spate, 35.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

1148. UNIRII, 1/8, 1989, 60 mp, dec.,

1193. VITAN Mall, Pompieri, 2 cam.,

1206. VITAN, Mall, 60 mp, dec. bloc

fårå îmbunåtå¡iri, 5/9, 55.000 {; 0761.680.662

73 mp, 3 balcoane, stradal , finisat , mobilat , lux, paza , negociabil. 105.000 {; 0733.107.773

31. 13 SEPTEMBRIE, Tip-Top, stradal,

4. 1 DECEMBRIE, Fete¿ti, decomandat,

1183. VICTORIEI- Titulescu, 2 camere,

1147. UNIRII Zepter, cf 1, decomandat ,

1232. ªTEFAN cel Mare, Circ, 1/10, dec.,

55 mp, renovat 2007, g, f, p, isn, t, um, u¿i interioare noi, intabulat, bloc 1980, 68.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

cf. 1, an 1989, 64 mp, îmb., mob., parcare, p/8, neg., 84.000 {; 0745.760.299

bloc, confort 1, decomandat, construc¡ie 1989, etaj 2/8, suprafa¡a 80 mp, u¿i interior, gresie, faianå, parchet, instala¡ie electricå nouå, termopan, u¿å metalicå, complet mobilat ¿i utilat, parcare, acte, negociabil, 95.000 {; 0725.370.995 30. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, Pros-

cf. 1, 64 mp, îmbunåtå¡iri, mobilat Mobexpert, parcare, 77.900 {; 0745.760.299

1192. VITAN Mall, Pompieri, 2 cam.,29. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, în

1231. ªTEFAN cel Mare, cf. 1, semidec., et. 6/10, supr. 60 mp, cu îmb., g, f, p, t, um, AC., mobilat ¿i utilat modern, vedere stradalå, vav Spitalul Colentina, construc¡ie 1982, id: 13867, 65.000 {; 0769.076.164/ 021.324.77.00 mihaela.florea@orfeas.ro www.orfeas.ro

1205. VITAN, Mall, 3/4, 2 balcoane, 68

1144. UNIRII Bd., Panipat, cf. I, dec, et. 8,

lit, confort 1, decomandat, 64 mp, amenajat, 98.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

1191. VITAN Mall, lângå Mall, cf. 1, dec., 3/8, semi-stradal, complet renovat modern, g, f, p, t, totul nou, vinde ¿i mobilat modern, cadastru, meritå, disc., 73.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

mandat, balcon 8 m, vedere fa¡å, par¡ial îmbunåtå¡it, negociabil. 52.000 {; 0728.330.209

1165. UNIRII, Zepter, decomandat, 74mp, renovat recent, pazå, 99.900 {; 0722.512.160

1182. VICTORIEI, Pia¡a, Titulescu, 2 cam., dec., et. 8/12, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, g, f, p, t, AC, um, deosebit, loc parcare, credit, 80.000 {; 0721.776.827

1145. UNIRII Budapesta, cf. 1, semidec.,

tralå, apartament spatios, suprafata 60 mp utili plus cele 2 balcoane. Bloc 1990, etaj 3/4, fara imbunatatiri, 2 balcoane, geam la baie, loc parcare, merita vazut, pre¡ u¿or neg., 66.000 {; 0724.254.252/ 0734.399.903

1230. ªTEFAN cel Mare, 5/8, semideco-

3. 1 DECEMBRIE 1918 metrou 1/4 semidecomandat 65 mp curat liber boxå 60.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.803 www.stevimobiliare.ro

8/10, intrare ¿i vedere stradalå, balcon mare, toate îmbunåtå¡irile, mobilat/ utilat modern, pazå, pacare, liber, id; 900040, 105.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro vedere stradalå, neamenajat, liber, 65.000 {; 0722.252.995/ 0769.805.758

1190. VITAN Mall, Banu Udrea, zona cen-

mp, bloc 1990, acte, 67.000 {; 0723.265.261

1173. VATRA Luminoaså / Stadion, etaj 3,

1100. TITAN, Diham, cf. 1, etaj 4, fårå

1104. TITAN, IOR, 4/4, confort 1, semide-

mp, decomandat, îmbunåtå¡iri, bucåtårie mobilatå, utilatå, acte, ID. 899, pre¡ 88.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

1135. TURDA (Mihalache), 56 mp, bloc

construc¡ie, 59 mp, balcon închis termopan, gresie, u¿å metalicå, termopan, apometre, repartitoare, instala¡ie sanitarå schimbatå, 69.500 {; 210.79.13/ 0788.248.118

etaj 4, 52 mp, disc., 45.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

1162. UNIRII, Splai, stradal, p/7, 65 mp,

1172. VÂLTOAREI, particular vând ap. 2

1099. TITAN, Diham, 6/10, decomandat,

1103. TITAN, Horbotei, cf. 1, semidec.,

necesitå îmbunåtå¡iri, ID 107457, 59.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

2, 1980, su 36, 3/4, curat, gaze, zonå foarte curatå, liber, 20.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

bloc 1983, fårå îmb., intabulat, prima caså, apropiere metrou Titan, 58.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

stradal, cf. 1, decomandat, 2/10, 54 mp, curat, intabulat, 53.500 {; 021.231.23.18/ 0731.144.156

1159. UNIRII, Na¡iunile Unite, 3/5, 46 mp,

1171. VALEA Oltului, Profi, 2/10, decomandat, 43 mp, balcon, amenajat, g, f, p, AC, um, 41.000 {; 0720.124.848

{; 0761.608.638

liber, fårå îmbunåtå¡iri, bloc mare, intabulare, accept credit, 65.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.63

1102. TITAN, Grigorescu- Pallady BCR,

bloc 1990, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, 85.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

1133. TUNSU Petre, 2 camere, 32.000

1136. TURDA - 1 Mai, 5/10, 56 mp, 1982,

cadastru, intabulare, acc. credit, liber, 54.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

1158. UNIRII, Mircea Vodå, 4/8, 64 mp,

1170. VALEA Ialomi¡ei, zonå, ap. 2 cam.,

1098. TITAN, Diham, 6/10, dec., 59 mp,

1101. TITAN, et. 2, cf. 1, dec., renovat,

1157. UNIRII, Goga, 6/8, bloc 1991, confort 1, decomandat, 60 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, aer condi¡ionat, 85.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

cam., cf. 1, din 1997, decomandat, et. 1/4, mobilat, neg., 85.000 {; 0751.294.131

parter, dec., parchet, termopan la bucåtårie, aproape de parc, civilizat, cadastru, liber, disc., 36.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

59 mp, bloc 1983, fårå îmbunåtå¡iri, intabulat, Prima Caså, apropiere Metrou Titan, 58.500 {; 0769.060.002 andrei@private-broker.ro www.private-broker.ro

camere, confort 1, 1988, decomandat, vedere fa¡å, 65 mp, 95.000 {; 0758.253.900

1163. UNIRII, Zepter, 1992, etaj 7/8, 62

vat, g, f, t, um, ac, foarte curat, civilizat, cadastru, meritå våzut, aproape metrou, disc., 38.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

1986, decomandat, etaj intermediar, intrare bulevard, proaspåt renovat, p, g, f, t, um, AC, sistem de supraveghere video, complet mobilat ¿i utilat, negociabil, comision 0, apropiere Victoriei, Kiseleff, Titulescu, Banu Manta, 90.000 {; 0769.060.008 alin@private-broker.ro www.private-broker.ro

1097. TITAN, Codrii Neam¡ului, cf. 2,

1156. UNIRII, cumpår apartament 2

1124. TITAN, Trapezului, cf. 2, 6/10, reno-

1127. TITAN- Odobe¿ti Parc 3/8 cf l dec

mp, g, f, p, t, um, ac, cad+intab, foarte urgent, exclus intermediari, 55.000 {; 021.424.02.47/ 0743.595.434

1155. UNIRII, central, vând ap. 2 cam., cf. 1, semidec., mobilat ¿i utilat, vedere stradalå, et. 2/8, suprafa¡å 40 mp, g, f, t, AC, um, neg., 63.000 {; 0723.460.200

1123. TITAN, strada Odobe¿ti, 2 camere, cf. 1, 1985, 52 mp, decomandat, parc IOR, etaj 6/8, negociabil; 0728.077.353

1131. TITULESCU, particular, aparta-

1054. TINERETULUI, metrou, cf. 1, 52

1154. UNIRII, Cantemir, decomandat, renovat complet 2007, 49 metri patrati 1 balcon, etaj 1/ 7, apometre, usa metalica, termopan, cabina dus hidromasaj, aproape metrou, piata, ideal Prima Casa/ firma, negociabil, 59.500 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro

decomandat, finisat total, posibil mobilat, liber, Bouros Petru, id 13136, 80.000 {; 021.344.77.00/ 0769.076.162 www.orfeas.ro

1092. TITAN, Cara, 3/10, cf. 1, circular, gresie, faian¡å, parchet, termopan, cadastru, intabulare; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523

55 mp, 1983, g, f, t, p, bloc civilizat; 0728.269.750

1996, decomandat, mobilat, utilat, renovat, CBR27643, 107.000 {; 0730.177.218/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

1161. UNIRII, Splai, p/8, 60 mp, 1990, decomandat, renovat recent, foarte curat, pretabil locuit/ firmå, CBR50660, 84.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro

1088. TITAN, Billa, Codrii Neam¡ului, cf.

1090. TITAN, Bådeni, 2 camere, proprietar, decomandat, finisat, mobilat ¿i utilat complet, superlux, liber, discutabil, 63.000 {; 0722.250.873

1153. UNIRII, Alba Iulia, 8/8, 77 mp,

1122. TITAN, str. Rotundå, 2/4, renovat,

inåria Mol, cf. 1, 3/10, stradal, complet renovat, g, f, p, t, liber, aproape de parcul Titan, cadastru, 53.000 {; 0761.749.316/ 0722.824.757

spa¡ios, fårå balcon, liber, 45.000 {; 0721.897.517 www.amdfimobiliare.ro

1089. TITAN, Billa, vând ap. 2 camere, semidec., 8/10, g, f, p, t, aer condi¡ionat, 43.000 {; 0786.436.018

utili, 8/10, intrare ¿i vedere stradalå, balcon mare, toate îmb., mobilat/utilat modern, pazå, parcare, liber, ID 900041, 105.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1121. TITAN, str. Poståvarul, vizavi benz-

mandat, 55 mp, fårå îmbunåtå¡iri, 1972, curat, acte, metrou, negociabil, 50.000 {; 0745.004.308 2, dec., curat, 40.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

1152. UNIRII, Alba Iulia, 1997, 73 mp

1160. UNIRII, Pia¡a, 65 mp, etaj 8, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, cablu TV, internet, foarte curat, Bouros Petru, id 12799, 85.000 {; 021.344.77.00/ 0769.076.162 www.orfeas.ro

1053. TINERETULUI, metrou, 3/8, dec.,

1031. TEIUL Doamnei, 2/10, semidec.,

fårå îmbunåtå¡iri, cf. 2, 39.000 {; 021.210.09.65/ 0724.492.435

1078. TITAN, 3/ 10, cf. l cu balcon cu

1116. TITAN, Parc, Metrou, stradal, semi-

1130. TITULESCU, 4/10, amenajat,

1068. TITAN Auchan, 3/10, cf. 2, 38 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, 36.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

dec., gresie, faiantå, parchet, termopan, amenajat nou, curat, mobilat, la cheie, 44.900 {; 0723.533.664

stradal, renovat complet, lux, liber, 52.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

4/4, decomandat, 57 mp, imbunåtåtiri, mobilat, utilat. Pre¡ul este cel corect. Exclud orice agent imobiliar cu sau fårå comision. Pentru detalii si contact vå rog så intrati pe site, 39.000 {; 0763.438.977 www.tavanulfals.wordpress.com

I, 53 mp, semidecomandat, 1982, fårå îmbunåtå¡iri, 46.500 {; 0732.940.972

1030. TEIUL Doameni, 8/10, cf.2 sporit,

superior; 0726.170.815

1077. TITAN, 2/10, pia¡å, cf. 1, 55 mp,

1115. TITAN, parc, bloc nou 2009, etaj

1091. TITAN, Camil Ressu, parter/10, cf

1067. TITAN 3/10 cf l balcon îmbunåtå¡iri: g+f+p+t+AC, bloc stradal accept credit, 52000 {; 0721.377.691/ 0770.282.247 www.amdfimobiliare.ro

1029. TEI zonå, ap. 2 cam., cf. 2, finisaj

dec., fårå îmb., 31.500 {; 031.224.55.45/ 0747.732.752

acte la zi, pozi¡ie deosebitå, 44.000 {; 253.01.13/ 0745.087.966

1052. TINERETULUI, etaj 4, cf. 1, dec., 55 mp, 1985, aproape metrou, 63.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

1066. TIP Top, 2 cam., cf. 2, dec., 10/10,

1028. TEI -Colentina zonå, ap. 2 cam., cf.

1114. TITAN, parc IOR, cf. 1, 4/4, liber,

dec., bloc 1995, renovat recent, complet mobilat lux, 155.000 {; 0736.396.482/ 021.330.40.64 radu.ilie@haimobiliare.ro

28. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 3 cam., cf. 1, 2/8, su=72 mp, 69.000 {; 0755.065.514

8/10, semidec., 2 balcoane, termopane, geam baie, agen¡ie, 64.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

59. BABA Novac, Rond, 3 camere, 7/10,

semidec., 70 mp, fårå îmb., curat, vedere mixtå, stradal, credit, 66.900 {; 0769.077.325

60. BABA Novac, rond, bloc 1986, et. 6, decomandat, 2 gr. sanitare, termopan, parchet, fårå alte imbunåtåtiri, s= 70 mp, are geam la baie, 2 lifturi scarå impecabilå, acte ok, sunati acum, meritå våzut, se acceptå ¿i credit, 69.000 {; 0728.504.000 61. BABA Novac, Rond, proprietar, vând ap. 3 camere, semidecomandat, vedere mixtå, et. 7/10, 67.000 {; 0744.475.754/ 0762.682.659 62. BABA Novac, Rucår, 5/10, 70 mp, 2

grupuri sanitare, curat, apropiere parc, 65.000 {; 0769.225.471

63. BABA Novac, Unitatii, p/10, decomandat, cf. 1, 2 gr sanitare, balcon inchis, îmbunåtåtiri, toate actele, agentie, 70.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 64. BABA Novac, Unitå¡ii, p/8, bloc 1982,

cu balcon, boxå, decomandat, liber, 70.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

65. BACIULUI, sector 5, 1/4, semidec.,

gaze contorizate, intabulare, agen¡ie, 37.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

17

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 66. BACIULUI, Ze¡ari, vând ap. 3

107. BERCENI, Obregia, parter, cf. 1,

camere, cf. 2, 1971, 46 mp, sporit, fårå balcon, 2/4, loc parcare, 41.000 {; 0726.732.712/ 0731.313.752

dec., bloc 4 nivele, balcon închis, termopan, camere, 58.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

67. BACÅU ora¿ul, 3 camere, 75 mp, decomandat, centralå, 4/10, renovat lux, centru sau schimb cu similar Bucure¿ti, negociabil, 61.000 {; 0736.461.483

108. BERCENI, Olteni¡ei, 5/8, bloc 1984,

68. BANU Manta, 3 cam., cf. 1, 1982, 75

109. BERCENI, Olteni¡ei, 5/8, cf. 1, 1984,

mp, et. 4, cu îmbunåtå¡iri; 021.222.58.01

69. BARBU Våcårescu, an 1990, stradal,

vedere mixtå, 1/8, cf. 1 sporit, dec., f, g ,t, acte la zi, 109.000 {; 0732.320.501

70. BASARABIA, 9/10, 80mp, 1985, aproape de metrou, negociabil, CBR27966, 79.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 71. BASARABIA, Diham, 5/8, amenajat, 2 båi, bloc 1984, liber, parcare, 73.000 {; 0744.636.660 72. BASARABIA, Morarilor, 1/10, dec.,

87 mp, 2 gr. sanitare, îmb.,acte, ID 763, 78.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

73. BASARABIA, Pasajul Muncii, 3 cam., an constr. 2010, super lux, 112 mp utili + 80 mp teraså + 2 garaje, subteran + încålzire pompå cåldurå Daikir + ¿emineu + tâmplårie aluminiu etc., 212 mp construi¡i, 290.000 {; 0760.329.704 74. BASARABIEI 2/10 bloc 1983 semi-

decomandat 2 båi gresie termopan parchet u¿å metalicå 76.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

75. BELLER, 3/4, dec., 74 mp, 1983, 2 gr.

gresie, faian¡å, parchet, termopan, aer condi¡ionat, 65.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro renovat recent, g, f, t, AC., liber, 64.000 {; 0766.476.477 110. BERCENI, Olteni¡ei, cf. 1, dec., 70

mp, balcon, acces metrou, zonå lini¿titå, exclus intermediari, 52.000 {; 021.424.03.80/ 0788.695.585

111. BERCENI, Olteni¡ei, metrou, 1/8, bloc 1986, stradal, 2 grupuri sanitare, balcon, 68.500 {; 0731.551.557/ 0767.007.815 112. BERCENI, Olteni¡ei, Stadion, stradal, 5/8, dec., ct, AC., termopan, renovat, 63.000 {; 0722.493.340/ 0764.120.885 113. BERCENI, P-¡a Re¿i¡a, apartament

3 camere, 64 mp, la mansardå gen duplex, living, bucåtårie, baie, douå dormitoare, termoizolat exterior, centralå proprie, u¿å de fier la intrare, termopane, 36.500 {; 0731.118.342 rmcojocaru@gmail.com 114. BERCENI, particular, str. Grådi¿tea, 3 camere, 2 båi, gresie, faian¡å, termopan, aer, centralå, balcon; 0765.000.243/ 0723.447.291 115. BERCENI, Pia¡a Sudului, 2/8, bloc 1986, 72 mp, curat, apropiere metrou, îmbunåtå¡iri, 61.900 {; 0725.389.025

sanitare, finisat, apropiere parc, intabulat, accept credit, 155.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

116. BERCENI, Racovi¡å, cf. 1, decoman-

76. BERCENI - Giurgiului, confort 1 semi-

BERCENI, sector 4 metrou Apåråtorii Patriei, apartamente în imobil d+p+2 finalizat 2010, 67 mp utili, complet finisate "la cheie" cu centralå proprie, pozi¡ie excelentå, 65.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

dec., etaj 4, curat, liber, mijloace transport, suprafa¡a 68 mpu, credit, 58 000 {; 0729.158.580

77. BERCENI - metrou, 5/8, cf. 1 sporit, bloc 1983, 2 gr. sanitare, g+f+p, termopan, 64.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 78. BERCENI - Pia¡a Berceni, 7/8, 71 mp,

cf. 1, dec., 1981, g, f, t, p, 2 gr. sanitare, loc parcare, ID 121721, 66.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

79. BERCENI - rond, Alex. Obregia BCR, 1/10, 2 balcoane, semidec., vedere fa¡å/ spate, liber, 69.000 {; 210.34.15/ 0722.350.388 80. BERCENI - ¿os. Olteni¡ei, apartamente 3 cam., în imobile p+ 3, finalizate 2010, 87 mp utili, decomandate, 2 båi, complet finisate "la cheie", cu centralå proprie, cu parcare incluså în pre¡, disponibile imediat, 75.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 81. BERCENI /Facultate, 1988, etaj 5/8, decomandat, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, toate îmbunåtå¡irile, AC, izolat termic, contorizat, apropiere metrou, ID 849, 72.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

Complex Huedin 3 cam., 3/4 cf 1 curat . 65 mp contorizat loc parcare 55.000 65.000 {; 0731.551.557/ 0767.007.815

82. BERCENI

83. BERCENI metrou, decomandat, 70

mp, 1986, 2 gs., curat, imbunåtå¡iri, urgent, 58.900 {; 0721.247.990/ 0762.297.672

84. BERCENI, 1981, Big, 5/8, 70 mp,

dec., 2 båi, toate îmb., boxå, parcare, metrou, Mall, id: 940069, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

85. BERCENI, 3 camere, confort I, etaj

intermediar, 65.000 {; 0769.359.507/ 0726.764.420 86. BERCENI, 3 camere, decomandat,

cf. I, parcare, parc, ¿coalå, pre¡ discutabil, 56.000 {; 0725.265.062/ 0769.359.507 87. BERCENI, 3/4, cf 1, decomandat,

renovat, liber, acte la zi, 56.000 {; 0722.603.000/ 0767.007.815

88. BERCENI, 7/8, 1986, bloc nou, 2 gr. sanitare, cf. 1, dec., t, p, g, f, u.m., ac, acte la zi, renovat recent, 65.000 {; 0732.056.579

dat, îmbunåtå¡iri, intabulat, liber, 53.500 {; 0722.210.373/ 0746.188.855 117.

118. BERCENI, Sun Plaza, str. Nic.

Barbu, particular, decomandat, bloc foarte linistit 1986, zona excelenta, etaj 3/ 4, 70 mp, impecabil, complet renovat recent, totul schimbat, instalatii noi, 2 grup sanitare, 2 aer cond., 2 locuri parcare, 86.000 {; 0734.953.230 ginanegru76@yahoo.com 119. BRANCOVEANU, Izvoru Rece, etaj

6, decomandat, 65 metri patrati, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, stradal, vedere spate, 2 balcoane, 56.000 {; 0721.854.257

120. BREZOIANU, Ci¿migiu, particular, dec., 5/7, bloc fårå bulinå, stradal, vedere fa¡å, 96 mp utili, in curs de renovare, accept orice fel de varianta corecta de negociere, ap. +dif., auto + dif. etc. Pre¡ neg., 92.000 {; 0736.437.107 121. BR¢NCOVEANU - stradal, ap. 3 cam., cf. 1, et. 9/10, 68 mp, f. îmbunåtå¡iri, mobilat, utilat ¿i cu credit, semi repart., balcon mare, 51.000 {; 0723.079.542/ 0766.637.169 122. BR¢NCOVEANU /Grådina de Sud,

1986, etaj 5/8, decomandat, 72 mp, îmbunåtå¡iri, ID 820, 82.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

123. BR¢NCOVEANU /Luicå, 1976,

confort 2, etaj 1/10, semidecomandat, 50 mp, îmbunåtå¡iri, balcon, ID 870, 44.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 124. BR¢NCOVEANU conf.1, semidec,

et. 7/10, 1978, discutabil, accept credit bancar, 60.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

125. BR¢NCOVEANU, 5/10, 75 mp, cf.

1, f, g, acte la zi, acc. credit Prima Caså, 52.000 {; 0732.056.579

126. BR¢NCOVEANU, 5/8, 80 mp, hol

H, bloc 1988, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 88.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro 127. BR¢NCOVEANU, apropiere

metrou, bloc 1986, 77 mp, cf. 1, dec., f, g, 2 gr. sanitare, intabulat, 71.000 {; 0732.056.579 128. BR¢NCOVEANU, Lamotesti, deco-

143. BUCUR Obor, 3 camere, cf. 1 sporit,

1977, 72 mp, deasupra magazinului, etaj 10/10, vedere parc, ultramodern, par¡ial mobilat, ultradotat, jacuzzi; 0728.889.805

144. BUCUR Obor, Colentina, Sec¡ia 7, Berindei, 3 camere, 3/10, cf. 1, semidec., foarte curat, bloc tip OD cu scarå luminoaså, vedere est-vest, zonå verde, civilizatå, pre¡ ferm, 61.500 {; 0723.378.858 145. BUCUR Obor, metrou, ¿os. Colenti-

na, et. 5, stradal, decomandat, 2 balc. amenajat recent, complet utilat si mobilat, aer conditionat, termopan, instalatii noi, Mega Image, vis-a-vis metrou Obor, balcon inchis, usa metalicå, 80.000 {; 0723.045.391/ 0749.405.942 papuconstruct@ymail.com 146. BUCUR Obor, propr. ap. 3 camere,

conf. 1, decomandat, cadastru, intabulare, 4/10, gresie, faian¡å, u¿a metalicå, balcon inchis, bloc Almo (deasupra magazin Bucur-Obor) vedere parc piatå, Bogdan, 69.000 {; 0744.758.192 bobroro@yahoo.com 147. BUCUREªTII Noi, 1/10, 70 mp,

curat, zonå verde, eliberabil, intabulare, accept credit, 67.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30 148. BUCUREªTII Noi, 3 cam., cf. 1, 2009, 130 mp, etaj 2, 3 båi, jacuzzi, centralå proprie, loc parcare, superutilat ¿i mobilat, balcon 30 m, neg., 119.000 {; 0740.170.830 149. BUCUREªTII Noi, Parc Bazilescu,

ap. în imobil 2010, p+2e+m, st. 90 mp, et. 1, structurå cadre beton ¿i cåråmidå Porotherm, finisaje, centralå ap. ¿i contorizare individualå, 76.000 {; 0740.250.485

confort 1, decomandat, etaj 1/3, suprafa¡a 105 mp, construc¡ie 2009, mobilat, pia¡å, metrou, credit, 95.000 {; 0729.158.580

153. BUCUREªTII Noi-Parc Bazilescu, confort 1, decomandat, etaj P, 1, 2, 3/3, suprafa¡a 97 mp, construc¡ie 2010, finisat, parc, pia¡å, metrou, credit, 75.000 {; 0729.158.580 154. BUªTENI, Prahova, proprietar, dec.,

2010, 75 mp, 2/3, George, ID 14029, 73.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.170 www.orfeas.ro

93. BERCENI, Big, 6/10, 2 balcoane, bloc

1985, cf. 1, dec., 2 balcoane, amenajat complet, 72.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

BERCENI, Big, str. Aliorului, 3/8, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, Adriana, neg. 56.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.758

94.

95. BERCENI, Brâncoveanu, bloc

stradal, tip V, 5/10, semidec., mobilat, utilat, fårå îmbunåtå¡iri, liber, acte, 54.000 {; 0722.891.941/ 0742.229.822 96. BERCENI, cf.1, decomandat, fårå îmbunåtå¡iri, balcon, 2 grupuri sanitare, 68.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614 97. BERCENI, Const. Brâncoveanu, 5/10

cf. 1, semidec., stradal, balcon mare, fårå imbunatatiri, liber, acc. credit prima caså. Toate actele, 53.000 {; 0749.199.192/ 021.460.11.91 bigzoneinvest@gmail.com www.imobiliareberceni.ro 98. BERCENI, Dorohoi, 3 cam., cf. 1,

1970, semidecomandat, 2/4, fårå îmbunåtå¡iri; 0751.297.860

99. BERCENI, E. Racovi¡å, cf.1, dec,

6/10, g+f+p+um, 56.000 {; 031.428.61.67/ 0765.255.411

100. BERCENI, et. p/4, cf. 1, dec., 1 bal-

con, 72 mp, cu îmbunåtå¡iri, zonå civilizatå, liber, doar cash, 52.000 {; 0720.535.387 www.casa-imobiliare.ro

101. BERCENI, Giurgiului, pia¡å, 3/10, semidec., 75 mp, 3 balcoane, intabulare, liber, agen¡ie, 53.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 102. BERCENI, metrou, BCR, cf. 1, circu-

lar, complet îmb., liber, 71 mp, constructie pe grinzi, 1983, etaj 3/10, stradal, 64.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936 103. BERCENI, Ni¡u vasile, 2/4, liber,

stradal, termopan, izolat, 55.000 {; 0722.493.340/ 0764.120.885

104. BERCENI, Ni¡u Vasile, 72 mp, cf. 1,

g, f, p, t, ac, vedere mixtå, apropiere parc, metrou, pia¡å, RATB, id. 110115, 60.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 105. BERCENI, Obregia, 1/4, cf. 1, dec.,

amenajat, t+g+f+p, centralå termicå, 64.500 {; 331.36.74/ 0722.300.698

106. BERCENI, Obregia, 3/4, 70 mp, cf. 1, g, f, p, t, ac, spa¡ios, magazine, ¿coalå, hypermarket, id. 123321, 70.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

131. BR¢NCOVEANU, metrou, 4/8, I, dec., 80 mp, bloc 1989, 2 gr. sanitare, termopan, parchet, um, curat, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 88.000 {; 0735.345.860/ 021.423.78.84 www.rasig.ro 132. BR¢NCOVEANU, metrou, 75 mp, 2

balcoane, bloc 1986, apropiere parc, scarå civilizatå, 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro 133. BR¢NCOVEANU, metrou, stradal,

bloc 1987, cf. 1, dec., gresie, faian¡å, parchet, termopan, neg., 86.320 {; 0727.714.701

134. BR¢NCOVEANU, Mågurele, 1/10, 1976, 50 mp, balcon, semidec., toate îmb., 2 ac, parcare, renovat recent, ofertå realå, exclusivitate, ID 894047, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 135. BR¢NCOVEANU, Mågurele, 1/10,

50 mp, balcon, semidec., toate îmb., 2 AC., parcare, renovat recent, ofertå realå, exclusivitate, id: 894047, 39.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 136. BR¢NCOVEANU, Ni¡u Vasile, 1/4,

I, 68 mp, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 64.000 {; 0735.345.854/ 021.425.31.52

137. BR¢NCOVEANU, Ni¡u Vasile, 3 cam., cf. 1, decomandat, et. 10/11, 2 balcoane, liber, pre¡ 57.000 {; 021.320.11.85/ 0788.527.832 138. BR¢NCOVEANU, Orå¿el, 3 camere, semidec., etaj 1/10, curat, an 1985, disc. 71.000 {; 0729.103.575 139. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 2/8, I, dec., 80 mp, bloc `87, 2 gr. sanitare, renovat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 83.500 {; 0735.345.856/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 140. BR¢NCOVEANU, Secuilor, 4/4, cf.

1, amenajat 2006, t/g/f/p, bucåtårie mare, parcare, 56.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

141. BR¢NCOVEANU, strada Ghimpati, constructie 73, decomandat, 55 mp, complet utilat si mobilat modern, renovat proaspat, imbunatatiri, aer conditionat, usa metalica, cadastru, apometre, bloc civilizat, 55.000 {; 0723.045.391/ 0749.405.942 papuconstruct@ymail.com 142. BUCUR Obor, 3 cam., cf. 1, 1976, 80

mp, Almo, 8/10, 3 camere + living, 2 balcoane 12 ¿i 13 m, vedere Primårie ¿i Mo¿ilor, multiple îmbunåtå¡iri, acceptåm credit (posibil închiriere 500 {/ 1 lunå), 97.000 {; 0768.135.554/ 0764.440.399

184. CHIªINÅU, Basarabia, 5/8, amena-

jat, 2 båi, bloc 1984, liber, parcare, 73.000 {; 0728.868.749

185. CHIªINÅU, Bd., 3 cam., cf. 1, 1984,

65 mp, et. 2/10, g, f, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, negociabil, ocazie; 0728.803.523

186. CIRCA 13 Poli¡ie, p/4, cf. 1, balcon,

rulouri la fereastrå, 1 gr. sanitar, f, g, p, 60.000 {; 0721.275.684/ 021.627.40.10 187. CITY Mall, metrou, cf. 1, t, g, f, p,

um, loc parcare, accept credit, 53.000 {; 021.424.02.47/ 0730.321.892

210. COLENTINA, Teiul Doamnei, 5/8,

245. CÅLÅRAªILOR Calea, 1995, dec.,

211. COLENTINA, Teiul Doamnei, vând 2 apartamente: 3 cam., cf. 2, 1960, 55 mp, în acela¿i bloc, parter ¿i et. 2 cu îmbunåtå¡iri: g, f, p, t, um, ac, mobilate cu aragaz, ma¿inå de spålat cu încålzire proprie, între¡inere micå, urgent, 55.000 {/fiecare ap.; 0728.335.009/ 0723.590.766

246. CÅLÅRAªILOR Calea, decomandat, 3/4 (pod), liber, renovat recent, 70 mp utili, 80 mp construi¡i, balcon, um, ac, jacuzzi, cadastru, intabulare, L112, bloc consolidat, stradal, chei la agen¡ie, negociabil, 85.000 {; 0722.970.050

cf I, decomandat, 74 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, mobilat, 72.500 {; 0729.158.585

CORNELIU COPOSU, HRISTO BOTEV, ELEGANT, MULTIPLE DEPENDINºE, ETAJ 5/6, NEGOCIABIL, 140.000 {; 666.48.17

212.

213. CORNETU, Bragadiru, constr. 1987,

mobilat, 3/3, dec., 80 mp, amenajat par¡ial, gaze, 34.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733 214. CORNETU, Ilfov, 3 cam., cf. 1;

0723.727.578

215. COTROCENI, Academia Militarå, parc Romniceanu, 4/4, semidecomandat, 2 balcoane tip logie, liber, 89.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

mandat, 90 mp utili, 2 båi, et.2/3, renovat ¿i modernizat, mobilat, cod CBR29350, 95.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro

Manoliu), urgent, mezanin, modern; 0745.036.028/ 0752.304.040

249. C¢MPIA Libertå¡ii, 9/9, sdc,

centralå proprie, u¿å metalicå, termopan, 70 mp, liber, neg. 55.000 {; 0741.629.162

250. C¢MPIA Libertå¡ii, confort 1, 3/10, stradal, bloc 1988, 72 mp, modern, accept credit, 84.000 {; 0763.651.612/ 0727.291.221 251. DACIA -Mosilor, apartament vila hochparter, 85 mp+boxa+cam. serv., garaj, 119.000 {; 0721.241.449 www.optimalcasa.ro

217. COTROCENI, Arene, 2/2, 87mp, în

et. 2/6, g, f, termopan, centralå proprie, 105.000 {; 0740.087.686

1, 85 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå, curte 170 mp, piscinå, 115.000 {; 0747.066.116

189. CIªMIGIU, Regina Elisabeta, deco-

248. C¢MPIA Libertå¡ii (stadion Lia

252. DACIA, 3 cam., Romanå, bloc 2010,

218. COTROCENI, construc¡ie 2010, etaj

188. CIªMIGIU, apartament ultracentral, 3 camere, decomandat, oportunitate, credit, negociabil, 85.000 {; 0723.277.211/ 0731.551.557

247. CÅLÅRAªILOR, stradal, parter, decomandat, 80 mp, 1996, amenajat complet, ideal firmå, 140.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

216. COTROCENI, Arene, 2/2, 100 mp, vilå cu stil, renovat, mobilat, utilat, spatios, CBR39418, 225.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

vilå renovatå, centralå, modern, curte, teraså, CBR49699, 135.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

219. COTROCENI, Palat, 1/P+3, semidecomandat, 76 mpu, fårå lg 112, vedere mixtå, negociabil 110.000 {; 0732.940.970

penthouse, 150 mp, lux, teraså superbå, 32 mp, rate la dezvoltator, 219.000 {; 0747.164.692 253. DACIA, bd., particular, ap. 3 cam.,

254. DECEBAL, 110 mp, dec., 3/8, con-

str. 1992, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, intrare stradalå, vedere mixtå, pazå 24 h, g, f, p, t, um, ac, intabulare, neg., 134.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro 255. DECEBAL, 1992, etaj 3/7, 90 mp,

decomandat, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, îmbunåtå¡iri, ID 846, 138.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

220. COTROCENI, Pia¡a, 1/1, decoman-

256. DECEBAL, 2/7, bloc 1997, monolit, stradal, confort 1, decomandat, 1997, liber, 125.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

221. COªBUC, în bloc 2010, 78mp utili, decomandat, 2 balcoane, 2 båi, finisaje, la cheie, cod CBR45997 145.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro

257. DECEBAL, 2/8, dec., 2 gr. sanitare, mobilat, utilat, stradal, 80 mp, 110.000 {; 0723.331.471

dat, 96 mp, 1936, posibiliatate mansardare pod exclusiv, CBR23412, 179.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

258. DECEBAL, 7/7, 87mp, 1990, acces stradal, negociabil, CBR47489, 120.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

155. BUªTENI, vând ap. 3 cam., cartierul

259. DECEBAL, Alba Iulia, 3/7, dec., 84

C. Petrescu, dec., 1/4, ct, 45.000 {; 0725.652.660

mp, g, f, p, 1992, stradal, George, ID 13870, 130.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.170 www.orfeas.ro

156. BÅNEASA - Horia Måcelariu, cf. 1, dec., et. 4/4, fårå probleme cu terasa, 76 mp, bloc 1985, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 2 aer condi¡ionat, termopan, zonå lini¿titå, acc. credit, Alexandru, 88.000 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53

260. DECEBAL, Matei Basarab, 2/4, 90

mp, decomandat, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, renovat recent, deosebit; 021.324.77.53/ 0731.337.831

261. DOAMNA Ghica - Pâncota, 5/8, 85

mp, bloc 1991, cf. 1 sporit, dec., f, g, t, u.m., acte la zi, 82.000 {; 0732.320.501

157. BÅNEASA, 1/4, 1986, 74 mp, dec.,

2 gr. sanitare, orientat Vest, liber, amenajåri modeste, neg., 89.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

262. DOAMNA Ghica, vând urgent ap. 3

camere, cf. 1, dec., cu îmb., pre¡ neg.;` 0744.330.015/ 0766.732.893

158. BÅNEASA, 2/4, 163 mp, în complex

263. DOROBANºI Beller, etaj de vilå, 3

reziden¡ial, nemobilat, 2 parcåri, administrare, CBR51236, 275.000 {; 0730.177.068/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

159. BÅNEASA, 2/4, 74 mp, dec. 1983, 2 gr. sanitare, parchet, termopan, intabulare, accept credit, 95.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

BÅNEASA, 3 cam., 1/3, 142 mp, 2008, ansamblul lux Felicity, lift, loc parcare subteran, 3 båi, dressing, particular, 125.000 {; 0730.999.551 160.

161. BÅNEASA, 96, 5 mp construiti, 84 mp utili, in constructie noua 2010, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, la cheie, posibiliatate negociere pret final, 82.000 {; 0728.504.911/ 0746.383.248 162. BÅNEASA, Aerogårii, 1/4, deco-

mandat, bloc 1984, liber, intabulare, 87.900 {; 0723.627.544/ 312.31.42

mandat, orientare est- sud vest, 70 mp, etaj 3/3, imobil 1986, 92.000 {; 0721.209.780

camere plus dressing, 90 mp, birou/reziden¡a, intrare separatå, garaj, renovat, 210.000 {; 0722.499.287 mihaela.stoica@heights.ro 190. CIªMIGIU, Sala Palatului, +boxå 94

mp, renovat, parchet, central termicå, aer condi¡ionat, 68.000 {; 0727.877.877/ 021.210.45.45

223. CRÂNGAªI, Constructorilor, Profi,

192. CLUJ Napoca, central, 80 mp, et.

224. CRÂNGAªI, Parc, decomandat, 72

1/8, cf. 1, dec., îmb. diverse, bloc 1990, zonå parc. Eventual schimb cu apartament în Bucure¿ti sector 3, 80.000 {; 0743.461.037 193. COLENTINA - Kaufland, cf. 1, 9/10,

renovat recent, p, t, semidec., vedere mixtå, Lenu¿, 63.500 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

194. COLENTINA 6/10, Râu, circular, 70

mp, stradal vedere spate, g, f, p, t, um, contorizat, luminos, intabulat, bloc 1978, disc., 62.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

195. COLENTINA, 1/10, Doamna Ghica,

BCR, dec., 75 mp, bloc 1977, liber, intabulare, 63.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 196. COLENTINA, 2/10, Kaufland, stradal, bloc civilizat, termopan, dormitor, um, parcare, vedere mixtå, intabulare, liber, 63.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

166. CAMIL Ressu, 1/ 4, confort 1, bloc

197. COLENTINA, 2/4, Râu, Mc Don-

167. CAMIL Ressu, Ambrozie, 1/8, ame-

najat, 2 båi, bloc 1984, decomandat, 68.000 {; 0723.265.261

168. CAMIL Ressu, etaj 1, 1980, decomandat, 2 gr. sanitare, gresie, faian¡å, termopan; 021.324.77.53/ 0731.337.831 169. CAMIL Ressu, Fizicienilor, 9/10, cf.

ald's, Båcilå, bloc 1986, 2 båi, dec., 72 mp, renovat complet, îmb., termopan, um, AC., g, f, p, parcare, ADP, 72.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 198. COLENTINA, 2/8, Doamna Ghica,

parc, semistradal, superîmb., u¿i noi, termopan, 2 balcoane, alarmå, AC, parcare ADP, 72.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

1, decomandat, cu îmbunåtå¡iri, negociabil, 64.000 {; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523

199. COLENTINA, ap. 3 camere, cf. 1, boxå subsol 70 mp, posibil mobilat, particular; 0752.084.544

170. CAMIL Ressu, metrou Grigorescu,

200. COLENTINA, Dna Ghica, BCR 3

1/8, 65 mp, stradal, îmb., parcare, mobilat, ID 509, 68.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 171. CAMIL Ressu, metrou Ilioara, 1/8,

decomandat, bloc reabilitat, multiple îmbunåtå¡iri, 65.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529 172. CAMIL Ressu, metrou, 1/4, cf. 1 cu

balcon, 2 grupuri sanitare, bloc 1985, geam la baie, termopan, accept credit, 71.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro 173. CAMIL Ressu, part., vând ap. 3 cam., et. 1/4, cf. 1, 1973, g, f, p, t, um, 70.000 {; 0728.210.265

CAMIL Ressu, particular, Ilioara, bloc 1985, stradal, cf. 1, etaj 1/4, semidec., fårå îmbunåtå¡iri, bloc curat, civilizat, liber, accept agen¡ii, 71.000 {; 0721.245.264 174.

cam, 75 mp + 75 mp teraså, similar penthouse, actual 2 camere, reconfigurabil pânå la 4 camere, full, absolut totul schimbat, calorifere aluminiu, vatå mineralå, rigips, 2 lifturi, et 11/13, 74.500 {; 0721.151.064 geanni@asmodeus.ro 201. COLENTINA, Doamna Ghica, 6/10,

dec., 74 mp, 3 balcoane, bloc 76, fårå îmb., cadastru, intab., u¿or disc., cash, 55.000 {; 021.243.43.78/ 0735.151.800

202. COLENTINA, Doamna Ghica, str.

Sinaia, supr. 73 mp, 3 cam., cf. 1, dec., 3 balcoane, cu toate îmb., et. intermediar, 59.000 {; 0766.333.192/ 0723.532.960 203. COLENTINA, Doamna Ghica, vis-a-

vis Parcul Plumbuita, 3 cam., 8/9, cf. 1, dec., toate îmbunåtå¡irile (g, f, p, um, AC, t), 4 balcoane, baie cu geam, vedere mixtå, curat, civilizat, propus reabilitare 2011 cu prioritate, pre¡ ferm, 60.100 {; 0723.378.858/ 0745.779.715

204. COLENTINA, Kaufland, 2/10, cf 1,

175. CAMIL Ressu, vând apartament 3

camere, etaj 1/8, îmbunåtå¡iri, discutabil. 67.000 {; 0723.550.447

70 m.p., toate îmbunåtå¡irile, apropiere metrou, accept credit, ofertå realå, 66.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

176. CÂMPIA Libertå¡ii, intersec¡ie Baba

205. COLENTINA, Kaufland, 9/10, cf I,

Novac, parc IOR, cf. 2, decomandat, 2/10, renovat complet, 1976, agentie, 65.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 177. CANTEMIR, 3 camere, parter, semi-

decomandat, stradal, loc parcare, fårå îmbunåtå¡iri, pretabil spa¡iu, birouri ocazie, 68.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

178. CAPORAL Ilina 55, ap. 3 camere, cf.

1, 1986, s- 69 mp, 1/4, centralå proprie, g, f, t, p, 2 gr. sanitare, dec., loc parcare, zonå lini¿titå, 68.000 {; 0745.094.456 179. CARTIERUL Latin, bloc construit

2009 finisat, suprafata 86 mp utili, finisat complet, gresie, faian¡å, parchet, centralå termicå, poze ¿i video reale. Se acceptå credit Prima Casa. Pentru mai multe oferte accesa¡i site-ul. 65.000 {; 0761.983.263 contact@latincity.ro www.latincity.ro

1, decomandat, 70 mp, an 1986, gresie, faian¡å, parchet, pre¡ neg., 73.000 {; 0723.118.758/ 021.430.37.40

191. CIªMIGIU, vizavi, liceul Lazår, particular vând ap. 3 camere, etaj 6/7, bloc din 1961, cåråmidå, 75.000 {; 0722.862.962/ 021.890.22.11

165. CAMIL Ressu Ambrozie 1/4 bloc 1984 semidecomandat 2 båi termopan u¿å metalicå 71.000 {; 021.341.04.99/ 0743.060.805 www.stevimobiliare.ro

1985, 2 gr. sanitare, termopan, u¿å metalicå, 58.000 {; 0769.225.471

222. CRÂNGAªI, calea, etaj 6/8, confort

semidecomandat, termopan, parchet, 65.000 {; 0729.158.585

206. COLENTINA, Kaufland, vând ap. 3 cam., cf. 1, et. intermediar, su 70 mp, decomandat, 1 balcon foarte mare, urgent, 53.000 {; 0766.333.192/ 0723.532.960 207. COLENTINA, p/8, Teiul Doamnei, dec., cf. 1, bloc 1986, g, f, t, p, um, cadastru, intabulare, acc. credit, 65.000 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834 208. COLENTINA, Râu, 8/8, Råscoala, bloc 1986, renovat recent, termopan, g, f, p, um, intabulare, liber, accept credit, 58.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 209. COLENTINA, Sf. Dumitru, 6/10,

decomandat, stradal; 0767.026.609/ 0728.676.350

2/4, cf I, semidecomandat, curat, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil; 55.000 {; 0732.940.972 mp, îmbunåtå¡it complet, 3 balcoane, 1982, bucåtårie mobilatå, negociabil, 77.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834

264. DOROBANºI stradal, 5/10, suprafa¡a 80 mp, vedere mixtå, bloc 1976, intrare spate, 105.000 {; 0747.066.116 265. DOROBANºI, Beller, 8/10, circular,

nerenovat, termopan, reabilitat termic, negociabil, urgent, 82.000 {; 0722.224.525

266. DOROBANºI, Capitale, p/2, dec., garaj, 80 mp utili, amenajat, 134.000 {; 021.210.09.65/ 0724.492.435

decomandat. 0744.116.809

267. DOROBANºI, Maserati, 1/10, dec., g, f, p, termopan, 85 mp, balcon tip teraså, vedere spate, stradal, George, ID 11982, 105.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.170 www.orfeas.ro

226. CR¢NGAªI pia¡a, particular, cf.1

268. DOROBANºI, Roma, 3 camere,

225. CR¢NGAªI Cale, Pod Grant, semi-

sporit, 7/9, 1984, decomandat, 2 båi, balcon 2 camere, vedere dublå, 70 mp, 79.900 {; 0729.009.535

3/3+pod, 80 mp, dec. + camerå parter 15 mp, curte, cf., liber, rugåm seriozitate, 128.999 {; 0768.363.555

227. CR¢NGAªI, 1/4, 67 mp, dec., reno-

269. DOROBANºI, stradal, 3 cam., cf.

vat recent, apropiere metrou, parcare, apropiere parc, izolat termic, liber, exclusivitate, id: 860105, 49.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

sporit, parter, stradal, pretabil firmå, cu preluare chiria¿i, salon înfrumuse¡are, neg., 120.000 {; 0722.312.216 270. DRISTOR - Rm. Sårat, cf. 1, dec.,

228. CR¢NGAªI, 1/8, 74 mp, decoman-

bloc 1984, 70 mp, 2 gr. sanitare, centralå proprie, termopan, ID 121741, 65.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

229. CR¢NGAªI, 2/8, cf. 1, 71 mp, 2 gr.

271. DRISTOR -Rm Vâlcea, 4/8 cf l dec. balcon 2 grupuri sanitare, liber imbunåtå¡iri moderne, 71.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro

dat, 2 gr. sanitare, termopan, bloc 1982, u¿å metalicå, loc parcare, 71.000 {; 0729.889.441

sanitare, 1982 an construc¡ie, apometre, inst. sanitarå schimbatå, contorizat, 68.000 {; 210.79.13/ 0788.248.118

272. DRISTOR /Mega Image, 4/10, cf. 1,

230. CR¢NGAªI, 3 cam., 1/4, 72 mp, 2 gr. sanitare, bloc 1981, curat, 69.000 {; 0754.072.915

lângå metrou, dec., renovat modern, 72.000 {; 0720.138.450/ 021.211.57.66

231. CR¢NGAªI, 73 mp, decomandat, îmbunåtå¡iri 68.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351

273. DRISTOR 1, Mc.Donald`s, 4/10, amenajat, 2 båi, 2 balcoane, bloc 1986, decomandat, parcare; 0727.718.308

232. CR¢NGAªI, Ceahlåu, cf. I dec, 1982, etaj 3, g+f+p+t, 2 gr. sanitare, c+i, bloc civilizat, 67.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

274. DRISTOR McDonalds, 5/10, deco-

233. CR¢NGAªI, Ceahlåu, cf.1/D, 3/8,

275. DRISTOR metrou, decomandat,

g/f/p/um, c+i, 69.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915 234. CR¢NGAªI, Constructorilor, et. 1/4,

parchet, liber, vedere mixtå, cadastru, intabulare, disc., 54.000 {; 031.805.66.40/ 0729.889.441

235. CR¢NGAªI, langa Maternitatea Giulesti, bloc dat in folosinta in 2011, cf. 1, et. 3/ 4, complet mobilat si utilat, supraf. 82 mp, 112.000 {; 0728.600.597 236. CR¢NGAªI, metrou, 1983, 4/8, 72 mp, semidec., 2 båi, toate îmb., renovat recent, parc, liber, id: 860120, 67.500 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 237. CR¢NGAªI, parc, cf. 1, dec., 1984,

2 gr sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil 65.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49 238. CR¢NGAªI, Parc, decomandat, 2

båi, bloc 1986, fårå îmbunåtå¡iri, 63.000 {; 0728.330.207

mandat foarte curat, contorizat acte complete, 75.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800

243. CÅLÅRAªILOR -Popa Nan, 125 mp, 2009, 1/5, gri, centralå, lift, parcare, terase, 140.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834 244. CÅLÅRAªILOR Calea, 120 mp, dec., 6/10, constr. 1997, intrare stradalå, vedere mixtå, 3 balcoane, 2 gr. sanitare, obs. 2 lifturi, 147.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

fort II, fårå îmbunåtå¡iri, curat, acceptå credit, 46.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

mandat, gresie, faian¡å, termopan, 2 gr.sanitare, 66.000 {; 021.324.77.53/ 0731.337.831 289. DRISTOR, metrou, 3/8, confort 1,

decomandat, amenajat, intabulare, 75.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

290. DRISTOR, metrou, 3/8, dec., 70 mp,

1984, g, f, t, p, bloc civilizat, 72.000 {; 0728.269.750

291. DRISTOR, METROU, APARTAMENT 3 CAMERE, CONFORT 1, 1983, DECOMANDAT, 3/8, GRESIE, FAIANºÅ, TERMOPANE, EXCLUS INTERMEDIAR, NEGOCIABIL, 75.000 {; 0744.259.595/ 031.417.99.10 292. DRISTOR, metrou, bloc 1982, 75

metri patrati, decomandat, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, contorizat, intabulat, oferta reala, ocazie, 63.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro 293. DRISTOR, Nicolae Grigorescu, P-¡a

Matei Ambrozie, bloc 1984, 5/8, 73 mp, dec., parchet, gresie, faian¡å, termopan, 2 gr. sanitare, contorizat, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

294. DRISTOR, Nicolae Grigorescu, Pia¡a Matei Ambrozie, bloc 1984, 5/8, 73 mp, dec., parchet, gresie, faian¡å, termopan, 2 gr. sanitare, contorizat, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro 295. DRISTOR, proprietar, ap. 3 camere,

decomandat, 65.000 {; 0762.886.535 296. DRISTOR, Ramnicu Sarat, Mega Image, bloc 1985, 73 metri patrati, decomandat, 2 grupuri sanitare, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, centrala proprie, oferta reala, ocazie, 64.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro

297. DRISTOR, Râmnicu Valcea, bloc 1986, etaj intermediar, 75 mp, dec., gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 73.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro 298. DRUML Taberei, Râul Doamnei, cf.

1, decomandat, 74 mp, etaj 3/10, balcon mare 10 mp, zugråvit, foarte spa¡ios, fårå amenajåri recente, toate actele, 55.000 {; 0726.115.112 299. DRUMUL Gåzarului, 3 cam., cf. 2,

semidec., g, f, p, t, c+i, mob., st. 60 mp, 1/4, disc., 47.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178

300. DRUMUL Taberei (1980- Hanul Drume¡ului), 3/8, cf.1/ sd, 70 mp, 2 gr. sanitare, curat, fårå imbunåtå¡iri 63.000 {; 0761.658.513/ 021.434.30.29 301. DRUMUL Taberei - 1/4, cf. 1, dec., centralå, toate îmbunåtå¡irile, isn, ien, 68 mp, garaj, acte, acc. credit, scarå curatå, zonå lini¿titå, neg., 75.000 {; 0725.556.909/ 021.440.31.55 302. DRUMUL Taberei - buclå, 3/4, sd, 64 mp, balcon, fårå amenajåri, 59.000 {; 0727.339.267 303. DRUMUL Taberei - Cartierul Latin, în vilå, parter/1, 95 mp utili, +curte 100m, cheie, 2010, stradå asfaltatå, 200 m de mijloc de transport, liber, acc credit, 76.500 {; 0723.325.257 304. DRUMUL Taberei - Drumul Taberei 92, cf. 1, dec., 1/10, g, f, t, um, p, balcon 9 mp, bloc stradal, acces rapid RATB, scarå civilizatå, pia¡a, zonå lini¿titå, 68.000 {; 0725.556.909/ 021.440.31.55

309. DRUMUL Taberei - parc, 4/10, con-

310. DRUMUL Taberei - Romancier-

ilor, confort 1, decomandat, balcon, 70 mp, liber, îmbunåtå¡iri, renovat. 67.000 {; 0726.743.970 311. DRUMUL Taberei - Valea Ialo-

mi¡ei, 3/4, I/decomandat, g+f+ p+t+ac, bucåtårie mobilatå, 64.000 {; 0734.490.372

312. DRUMUL Taberei Mall Plazza,

urgent 3 camere cf 2 semidecomandatå parter/10, anul 1988, liber, accept credit, discutabil. 43.000 {; 0723.722.240/ 0788.590.399/ 021.746.45.39

313. DRUMUL Taberei Moghioro¿, 5/10, cf. 1, 72 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, aer condi¡ionat, pre¡ neg., 60.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro 314. DRUMUL Taberei, 1/4, Orizont Circa Financiarå, contorizat, parchet masiv, luminos, balcon, scarå curatå, bloc civilizat, 58.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.541 315. DRUMUL Taberei, 1/4, Orizont, cf. 1,

semidec., curat, spa¡ios, zonå lini¿titå, cadastru, intabulare, acc. credit, 60.000 {; 0730.556.906 316. DRUMUL Taberei, 1/dec, 90 mp,

bloc 1983, etajul 3, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, superfinisat, c+i, acc credit; 0720.622.788/ 0767.749.331

317. DRUMUL Taberei, 14 mp balcon, Moghioro¿, vedere panoramic parc, 4/10, 70 mp, 2 båi, parcare, id: 897025, 65.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 318. DRUMUL Taberei, 2/4, bd. Timi¿oara, cf. 1, dec., zugråvit, contorizat, 70 mp, cadastru, intabulare, liber, 58.000 {; 0722.615.570/ 0734.505.955 319. DRUMUL Taberei, 2/4, Billa, cf.1, 70 mp, îmbunåtå¡iri, contorizat, intabulat, balcon închis, 60.000 {; 0728.116.731 320. DRUMUL Taberei, 2/4, Parc Moghioro¿, semidec, balcon, îmbunåtå¡iri, acc credit, 59.000 {; 0722.151.181/ 0767.815.583 321. DRUMUL Taberei, 3/10, Prelungirea

Ghencea, cf. 1 dec., gresie, faian¡å, balcon 12 m, curat, stradal, 55.000 {; 0726.004.932

322. DRUMUL Taberei, 3/4 , cf.1, g,f,p,t,

um, loc de parcare, acte, accept credit, 57.000 {; 0760.378.951 323. DRUMUL Taberei, 4/10, Mega

Image, Buclå, decomandat, balcon, îmbunåtå¡iri, acc credit, 60.000 {; 0722.151.181/ 0767.815.583

324. DRUMUL Taberei, 5/8, Lasermed,

Moghioro¿, cf. 1, vedere mixtå, douå balcoane logie, contorizat, 59.000 {; 0726.004.932 325. DRUMUL Taberei, 5/9, Moghioro¿, cf. 1, semidec., f, g ,p, t, u.m., zonå lini¿titå, grådini¡å, ¿coalå, parc, pia¡å, cadastru, intabulare, acc. credit, 60.000 {; 0730.556.906

326. DRUMUL Taberei, 6/10, Moghioro¿, cf. 1, dec., bloc 1979, f, g, p, t, zonå lini¿titå, grådini¡å, pia¡å, ¿coalå, magazine, toate mijloacele de transport, cadastru, intabulare, acc. credit, 63.000 {; 0730.556.907 327. DRUMUL Taberei, 88 mp, decoman-

dat, 6/9, c-¡ie 78, f, g, p, t, 3 balcoane, Materna, neg., 75.000 {; 0730.556.904

Taberei, Aleea Istru, 4/4, decomandat termopan bloc termoizolat, cadastru, intabulare 53.000 {; 0741.160.332

328. DRUMUL

306. DRUMUL Taberei - Favorit, 1/10, I/circular, g+f+t, bloc monolit, 60.000 {; 0734.490.372

330. DRUMUL Taberei, bloc 2010, 80 mp, îmbunåtå¡iri multiple, 3/4, urgent, 70.000 {; 0721.758.926

276. DRISTOR Pia¡å, 4/4, dec., teraså

307. DRUMUL Taberei - Favorit, 1/10, semistradal, bloc monolit, parchet, intabulat, 59.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

331. DRUMUL Taberei, bloc 2010, st=142 mp, g, f, p, t, centralå, 2 terase, loc parcare, acc. credit, 75 - 88.000 {; 0726.488.835

refåcutå, g, f, p, t, 63.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro

I D, 72 mp, et. 3, g+f+p+t, 2 balcoane, c+i, 57.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

277. DRISTOR, 3 minute metrou, 3/10, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, 70.000 {; 021.324.21.17/ 0733.980.484 278. DRISTOR, 3/10, 70 mp, intrare

stradalå, liber, 68.500 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

279. DRISTOR, 3/4, 2 båi, bloc 1983,

centralå termicå, decomandat, parcare, 68.000 {; 0723.265.261 280. DRISTOR, adiacent, cf. 1, decoman-

dat, 70 mp, bloc 1986, et. 4/8, îmbunåtå¡iri, centralå termicå, liber, id 13701, 70.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.04 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

282. DRISTOR, Baba Novac, Reconstruc¡iei, bloc 1976, 75 mp, 2 balcoane, fårå îmb., intabulat, apropiere Parc IOR, ofertå realå, ocazie, 58.000 {; 0769.060.007 bpaicu@private-broker.ro www.private-broker.ro

toate îmbunåtå¡irile, mobilat sau nu, 50 mp, 49.000 {; 0741.114.220/ 0762.299.343

288. DRISTOR, metrou, 1/8, 1984, deco-

4/8, 75 mp, G+F+P+T+UM, bloc 1989, 87.000 {; 021.211.31.40/ 0724.306.586

240. CÅLÅRAªI Calea, 3/8, bloc 1995,

242. CÅLÅRAªILOR -Muncii 1/5 dec.,

308. DRUMUL Taberei - Mega Image, parter/10, I/decomandat, stradal, g+f+p+t, bloc 1979, 62.000 {; 0734.490.372

329. DRUMUL Taberei, Bd. Timi¿oara, cf.

281. DRISTOR, Ambrozie, 1/8, cf.1, 80

241. CÅLÅRAªI, calea, 7/7, 80 mp, decomandat, multiple îmbunåtå¡iri, liber, bloc 1997, stradal, 85.000 {; 021.324.90.45/ 0734.429.529

287. DRISTOR, Istriei 6, vând ap. 3 camere, cf. 1, an 1982, 76 mp, dec., etaj 3/8, 2 grupuri sanitare, g, f, t, u¿å metalicå, loc parcare, u¿or neg., 75.000 {; 0766.554.448

305. DRUMUL Taberei - Favorit, 1/10, curat, zonå verde, recent renovat, accept credit, 64.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

239. CR¢NGAªI, parc, I, decomandat, bloc de 4 etaje, 2 grupuri sanitare, 1985, parchet, termopan, accept credit, 63.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

monolit, 82 mp, confort 1, decomandat, amenajat complet, 110.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro3/8, 80 mp, intrare stradalå, vedere mixtå, 2 gr. sanitare, îmb., semimobilat, ID 1745, 120.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

1/4, ct, termopane, izolat termic exterior, balcon închis, u¿å metalicå, situat lângå telecabinå; 0760.165.214

164. BÅNEASA, Ficusului, 3 cam., deco-

92. BERCENI, Apåråtorii Patriei, constr.

183. CHITILEI ¿os., Niagara, 2009, et. 1 ¿i 2 din d+ p+ 2+ m, s. construitå- 112 mp, decomandat, bucåtårie închiså, la cheie, 85.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

152. BUCUREªTII Noi- Parc Bazilescu,

129. BR¢NCOVEANU, metrou, 2/10,

decomandat, 1986, 80 mp, balcon închis, îmbunåtå¡iri, negociabil 80.000 {; 0725.389.025/ 211.57.66

182. CHIAJNA, Ro¿u, Militari (10 min. Cotrceni), 125 mp, et. 3/4, bloc nou, termopane, (gresie, parchet, jacuzzi, centralå proprie, u¿å metalicå, 2 ap. aer conditionat, alarma) vedere la pådure, parcare, etc, 89.000 {; 0722.664.513/ 0722.664.513/ 0722.664.513 cdfoodconsulting@yahoo.com

apartament 3camere, 95mp utili, construc¡ie 2009, finisaje lux, particular, 80.000 {; 0744.383.130/ 0761.602.405

90. BERCENI, apropiere Big, bloc 1982,

130. BR¢NCOVEANU, metrou, 4/8,

apartament 3 camere, semidec., 77 mp utilli, etaj 1, stradal, îmbunatatiri, 67.000 {; 0722.560.025 ioan_aprodu@yahoo.com

151. BUCUREªTII Noi, Pod Constan¡a,

163. BÅNEASA, Antena 1, în vilå, semidec., etaj 1/P+1E, 53 mp, an 1965, balcon, boxa, loc de parcare, fara îmb., intabulat, id. LDX1534, 60.000 {; 0720.035.461/ 031.620.86.40 georges@landex.ro www.landex.ro

91. BERCENI, Apåråtorii Patriei, bloc 1984, 75 mp, cf. 1, dec., f, g, p, t, u.m., ac, intabulat, acc. credit Prima Caså, 59.000 {; 0732.056.579

181. CENTRUL istoric, convenabil

1/10, liber 67.000 {; Pajura semidec, 7/9, 65.000 {; 021.312.78.69/ 0723.378.139

mandat, 75 metri patrati, balcon 10 metri patrati, parchet, usa metalica, 1 grup sanitar, 2 debarale, camara, bloc 1973, scara renovata, intrare stradala, etaj 7/ 8, negociabil, 58.000 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro www.meteorimobiliare.ghidul.ro semidec., 2 båi, îmb., 75 mp, neg., 84.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

teraså, grådinå, garaj, rate dezvoltator, 135.000 {; 0747.164.692

150. BUCUREªTII Noi, parc, semidec,

89. BERCENI, Alexandru Obregia, 3 cam., cf. 1, dec., superb, 1/10, spa¡ios, balcon hol mari, termopan, faian¡å, gresie, AC, 64.000 {; 0756.644.055/ 0770.291.323/ 031.412.45.53

p/4, cf. 1 sporit, dec., centralå termicå, t/g/f/p, 62.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

180. CENTRAL, bloc 2010, 105 mp, lux,

mp, 2 gr. sanitare, 1984, zona parc, 65.000 {; 021.324.21.17/ 0735.549.343

283. DRISTOR, C. Ressu, vis a vis de

sta¡ie metrou, 1/8, f, g, t, ac, u.m., neg., 67.000 {; 021.345.14.12/ 0747.732.752

284. DRISTOR, Camil Ressu, cf.1, 78 mp, gresie, faian¡å, termopan, 61.000 {; 021.324.21.17/ 0735.549.343 285. DRISTOR, Florin Ciungan, 7/8, dec.,

cf. 1, 2 gr sanitare, geam baie, 1985, apropriere metrou, agentie, 68.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 286. DRISTOR, Florin Ciungan, Bucure¿ti, 3 cam., 70 mp, cf. 1, 7/8, bl. 1986, decomandat, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, parcare, 73.000 {; 0727.997.436

LA 4 APARIºII PLÅTITE A 5-A ESTE GRATUITÅ

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


18

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 332. DRUMUL Taberei, BRD, cf. 1 dec.,

371. DRUMUL Taberei- Arge¿ului, cf. 1,

410. GRIVIºA, Calea, Podul Grand, 3

4/4, curat, contorizat, b. î., terasa refåcutå, eliberabil, acc. credit, 56.000 {; 0726.488.835

dec., 3/4, boxå, parchet masiv, bloc solid, toate actele, credit, 65.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.540

camere, confort 1, semidecomandat, în vilå, parter, 62 mp utili, curte comunå, îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 0722.568.283

333. DRUMUL Taberei, buclå, 3/4, scara

372. DRUMUL Taberei- Timi¿oara- Profi, cf. 2, 51 mp, fårå îmbunåtå¡iri, teraså refåcutå, acte, 35.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.540

411. GRIVIºA, Turda, particular, ap. deosebit, cf. 1, p, z. centralå, et. 3, facilitå¡i, 3 pie¡e, garå, metrou, 74 mp, 2 balc. închise, scarå curatå, civilizatå, parc, numai part., excl. intermediari, 85.000 {; 0724.545.683

mijloc, bloc civilizat, 58.500 {; 0722.578.788

334. DRUMUL Taberei, cf. 1, 3/4, gresie,

termopane, intabulat, contorizat, 57.000 {; 0723.160.409

335. DRUMUL Taberei, circular, 5/10, 1970, suprafa¡a totalå 69 mp, fårå îmb. dar curat, scarå de bloc renovatå complet, vecini civilizati, zonå aerisitå, ap. ideal pentru familie, vedere n-v, se acceptå credit, 61.500 {; 0752.211.136/ 021.211.79.63 office@aisiel.ro www.aisiel.ro 336. DRUMUL Taberei, Compozito-

rilor, 3 cam., cf. 1, 1982, 70 mp, et. 2, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, termopane, acte; 0745.339.615 337. DRUMUL Taberei, Cotroceni, bloc special, et. 3, termopan, gresie, faiantå, 90 mp, superb, 120.000 {; 0728.981.573 338. DRUMUL Taberei, et 2/3, duplex,

decomandat, 110 mp, construc¡ie 2009, mobilat lux, teraså, negociabil, CBV47348 105.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro,

373. Drumul Taberei-Bucla, 3/4,

cf.I, 68mp., intabulare, accept credit, 58.000 euro 0721.019.959/0724.955.610

374. DRUMUL,DRUMUL Taberei, Drume¡ul, cf. I dec, 1982, 70 mp, et. 2, g+f+p+ t+ac, 2 gr. sanitare, c+i, 63.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 375. DÅMÅROAIA 2, 3camere, gar-

sonierå, bloc 2010 lux; 0767.321.347

376. DÅMÅROAIA, particular, apartament 3 camere, etaj 1, Damaroaia- Jiului, centralå proprie+ calofere, gresie, faian¡å, parchet, u¿i stejar, toate utilitå¡ile, pre¡ negociabil, 70.000 {; 0761.673.672/ 0727.749.999/ 021.667.68.06 ionut12310@yahoo.com 377. EROII Revolu¡iei ap. 3 camere semidec, et. 1/4, renovat, la cheie, an construc¡ie 1962. 57.000 {; 0762.037.638

DRUMUL Taberei, Favorit, 34, 3 camere, 6/10, cf. 2, curat, liber, balcon, acte, Råzvan G., 42.000 {; 430.37.40/ 0723.118.764

378. FERENTARI Calea, în apropiere de

340. DRUMUL Taberei, Favorit, cf. 2, semidec., 6/10, fårå îmb., cadastru, intabulare, disc., 45.000 {; 0734.505.955

(civilizat), UM+G+F, termopan, tâmplårie interioarå nouå, gratii metalice noi, spoturi luminoase+ centralå proprie, toate absolut noi, liber. 28.500 {; 0722.429.609

339.

341. DRUMUL Taberei, Favorit, cf./circ.,

4/10, gresie, faian¡å, contorizat, intabulat, zona deosebitå, 59.000 {; 0723.160.409 342. DRUMUL Taberei, Ghencea, 2/8, I,

1985, 2 grupuri sanitare, accept credit, 65.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

343. DRUMUL Taberei, Ialomi¡ei, 1/10, I/ dec., g, f, p, t, um, AC, 72 mp, 68.000 {; 0728.874.505 344. DRUMUL Taberei, Ialomi¡ei, 3/4, ter-

mopan, contorizat, intabulare, 57.900 {; 0723.627.531/ 312.31.42

intersec¡ia cu str. Sålaj, apartament 3 camere, confort 1 (70 mp), circular, etajul 1/3, liber, 42.000 {; 0745.989.303/ 021.242.12.40 379. FERENTARI p/4, cu balcon,

380. FERENTARI, Calea, Vadul Nou, 3

cam., cf. 2, 1974, 47 mp, 3/4, termopan, bloc civilizat, gaze, termoficare, 30.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682

381. FIZICIENILOR, 8/8, bloc 1981, cf. 1, semidecomandat, 74 mp, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, 61.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778 382. FLOREASCA, Bizzet, supera-

menajat, centralå, boxå, c. serviciu; 0723.627.181/ 0762.286.905 383. FLOREASCA, Glinka, apartament

412. GRIVIºEI, metrou, 1/7, stradal,

vedere spate, 2 balcoane, 65 mp, parchet, gresie, faian¡å, intabulat, accept credit, 65.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63 413. GRIVIºEI, Pod Constan¡a, 3 cam.,

cf. 1 semidec., 50 mp, p/7, liber, disc., 50.000 {: 0765.780.927/ 021.421.01.49

448. MILITARI Veteranilor, piata si

metrou, 7/ 8, semidecomandat, 1 balcon inchis, 2 grupuri sanitare, 71 mp, hol patrat, an constructie 1983, cadastru+intabulare, liber, negociabil, 65.000 {; 0727.279.336 imobiliaremilitari@yahoo.com 449. MILITARI, 1/10, Gorjului, cf. 1, semidec., liber, mobilat, utilat, gresie, faian¡å, parchet, um, termopan, cadastru, intabulare, 66.000 {; 0734.505.955 450. MILITARI, 1980, 6/8, 70 mp, Gorju-

lui, cf. 1, dec., g, f, t, um, credit, 63.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92 451. MILITARI, 1980, Gorjului, 7/8, 2 lif-

turi, 2 gr. sanitare, termopane, curat, stradal, 61.000 {; 0724.321.881/ 021.430.14.93

418. IANCULUI, cf. 1, 12/14, 85 mp, 2

balcoane, amenajat, bloc 1981, 3 lifturi, Andros, 76.000 {; 021.252.16.05/ 0758.230.770 www.confortcasanord.ro

419. IANCULUI, Mega Image, bloc 1978, 75 mp, renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, um, u¿i interioare schimbate, 2 gr. sanitare, apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro 420. IANCULUI, Mega Image, bloc 1978,

75 mp, renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, UM, u¿i interioare, schimbate, 2 gr. sanitare, apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 65.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

457. MILITARI, 9/10, 70 mp, decoman-

487. MILITARI, Politehnicå, 2/4, I, deco-

dat, fårå îmbunåtå¡iri, 1 gr sanitar, acte, 57.000 {; 0754.072.915

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), BLOC NOU, SU=83 MP, PROPRIETAR. 73.000 {; 0721.882.888

458.

459. MILITARI, Apusului, 68 mpu, cf. 1, dec., 1980, loc de joacå pentru copii, pia¡å, hypermarket, ¿coalå, id. 118594 57.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

461. MILITARI, Apusului, decomandat,

423. ION Mihalache, mansardå în vilå 3 camere, suprafa¡å 80 mp, necesitå renovare, neg. 80.000 {; 0723.686.321

462. MILITARI, Armata Poporului, 5/8, 70 mp, îmbunåtå¡it, 1982, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 70.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834

348. DRUMUL Taberei, Moghioro¿, cf. 1,

386. FUNDENI, 3 cam., 2009, în imobil

semidec., 68 mp, 5/9, g, f, t, ac, 1972, cash, neg. 61.000 {; 0760.654.542/ 021.440.22.49

P +3, s.c =112 mp, 95 mp utili, dec., 2 båi, stradå asfaltatå, pazå, loc parcare inclus, 69.500 {; 0765.511.239

349. DRUMUL Taberei, Moghioro¿,

387. FUNDENI, 3 camere, 2009, în imo-

cf.1/D, 6/10, t+um, 60.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

350. DRUMUL Taberei, parc Moghioro¿,

buclå, et. 3/4, cf. 1, cadastru, intabulare, 57.500 {; 0762.610.492/ 0728.496.775

351. DRUMUL Taberei, Parc Moghioro¿,

cf.1, etaj 5, 75 mp, îmbunåtå¡iri, 2 balcoane, contorizat, intabulat, 58.500 {; 0728.116.731 352. DRUMUL Taberei, parc, 4/10, 50

mp, balcon, îmb., semidec., linia 41, supermarket, pia¡å, exclusivitate, id: 897015, 49.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

353. DRUMUL Taberei, Parc, cf. I, D, 3/4,

g+f+p+t, cad+ intabulare, urgent, 59.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 354. DRUMUL Taberei, parc, cf.1, 5/9,

g/f/p/t/um, c+i, 59.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

355. DRUMUL Taberei, Plaza Mall, cf. 1

circular, et. 8/ 10 sau 5/ 10, balcon logie inchis la sufragerie, bloc tip E monolit, 2 lifturi, scara curata civilizata, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, 59.900 {; 0722.696.969/ 0755.696.969 356. DRUMUL Taberei, Plaza Timi¿oara-

bil p+3, sc 112 mp, 95 mp utili, decomandat, 2 båi, stradå asfaltatå, pazå, loc parcare inclus, 69.500 {; 0765.511.239

388. FUNDENI, ap. 3 cam., et. 1/2, în imobil p+2, constr. 2006, 76 mp utili, finisat, încålzire prin pardosealå, 67.000 {; 021.317.60.86/ 0734.066.916 389. FUNDENI, Autosoft, 3 camere,

2010, s- 100 utili, 1/3, dec., 3 balcoane, posibilitate finisare, g, f, t, p, ct, um, ac, 71.500 {; 0769.077.325 390. FUNDENI, Dragonul Ro¿u, aparta-

mentul se vinde mobilat ¿i utilat an de constructie 2008 centralå aer conditionat gresie, parchet, geam termopan, rulouri exterioare, 3 camere dormitor matrimonial, 2 båi, 1 bucåtårie, finisaje de lux, 87.000 {; 0767.635.658/ 0721.018.063 vasilescuionut79@gmail.com

2. 62.000 {; 0720.968.378/ 0724.134.079

itare, îmb., renovat recent, 75 mp, 72.000 {; 0736.396.482/ 021.330.40.64 radu.ilie@haimobiliare.ro

395. GIULEªTI, ap. 3 camere, cf. 1, con-

432. LIBERTY Mall, 7/8, dec., hol în H, 2

359. DRUMUL Taberei, Prelungirea Ghencea, 3 cam., bloc nou, decomandat, finisat la cheie, suprafa¡a 106 mp, TVA inclus, 65.000 {; 0726.641.110/ 0765.211.955 360. DRUMUL Taberei, Prelungirea

Ghencea, 3 cam., cf. 1, an construc¡ie 2010, 141 mp, gresie, faian¡å, centralå proprie, 3 terase, parchet 12 mm, 76.000 {; 0724.436.360 361. DRUMUL Taberei, Romancierilor, 2/10, bloc C, îmbunåtå¡iri noi, zonå verde, 65.000 {; 0747.605.230/ 0722.174.538 www.algapo.ro 362. Drumul Taberei, semistradal,

5/10, bloc 1978, 2 båi, decomandat, 58.000 {; 0721.019.959/ 0724.955.610

363. DRUMUL Taberei, stradal, cf.1, 65

mp, etaj 6/10, balcon mare, semiîmbunåtå¡it, pre¡ 55.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834

364. DRUMUL Taberei, Timi¿oara, 6/10,

cf I, 52 mp, 1977, renovat, îmbunåtå¡iri, 52.500 {; 0732.940.972

365. DRUMUL Taberei, Valea Ialomiteipiata, decomandat, et. 5/ 10, 70 mp, bloc 1984, intrare stradala, 2 lifturi, termoizolat, mobilat dormitoare si bucatarie, termopan, gresie, faianta, liber, intabulat, 72.000 {; 0728.530.366/ 0766.228.223 webimobil@gmail.com 366. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei, 3

cam., cf. 1 dec., 1978, 58 mp, g, f, 6/10, 2 balcoane, curat, locuibil, lângå pia¡å, disc., 58.000 {; 0727.704.776 367. DRUMUL Taberei, Valea Ialomi¡ei,

4/10, dec., 2 balcoane, curat, 57.000 {: 0729.891.326 368. DRUMUL Taberei, Valea Oltului, 3

cam., bloc nou, 100 mp, finisat la cheie, loc parcare gratuit, disponibil imediat, 69.900 {; 0765.211.922/ 0722.400.220

DRUMUL TABEREI, VALEA OLTULUI, BLOC NOU DE 3 NIVELE, SITUAT ÎNTRE VILE, 3 CAMERE SPAºIOASE, PARCARE SUBTERANÅ, VEDERE SUPERBÅ; 0723.578.833 369.

370. DRUMUL Taberei, vând apartament

de 3 camere, semidecomandat, 3/4, u¿å metalicå blindatå cu alarmå, parchet stejar, u¿i interior mahon, geamuri termopan, gresie, faian¡å, centralå termicå, calorifere schimbate, instala¡ii electrice ¿i sanitare noi, 2 aere condi¡ionate, pere¡i exteriori izola¡i termic, 90.000 {; 0765.726.665

gr. sanitare, îmb., bloc 1988, 75 mp, 75.000 {; 0736.396.482/ 021.330.40.64 radu.ilie@haimobiliare.ro

433. LICEUL Gh. Lazår, vizavi, particular, ap. 3 camere, etaj 6/7, s- 61 mp, din 1961, bloc solid cåråmidå, 75.000 {; 0722.862.962

463. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 3 camere, la cheie, 120 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopane, u¿å metalicå, 2 båi, dressing, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 92.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 infor@styleresidence.ro www.styleresidence.ro 464. MILITARI, Auchan, Style Residence, apartament 3 camere, la cheie, 90 mp, gresie, faian¡å, parchet, u¿i de interior, termopan, u¿å metalicå, credit Prima Caså, ansamblu reziden¡ial modern cu spa¡ii verzi ¿i loc de joacå pentru copii, pre¡ 76.800 {; 031.425.28.43/ 0730.259.613 info@styleresidence.ro www.styleresidence.ro

decomandat, lux, 80.000 {; 0765.531.879

- Gradistea, vand (sau schimb cu garsoniera + dif.) 3 camere in zona, 15 min. pana la metrou Eroii Revolutiei sau 3 statii de tramvai, bloc 1988, duplex (etaj 5 + mansarda). Oferta unica ! 43.500 {; 0734.262.331/ 0760.653.800 cleps.bruno@yahoo.com

435. LUICA, Baciului, conf.1, 71 mp,

466. MILITARI, B-dul Iuliu Maniu nr. 57,

6/10, su 51 mp, g, f, p, t, um, ac, u¿i mahon, instala¡ie electricå cupru, ¡evi caså cupru totul schimbat, metrou, loc parcare geam baie vând/ schimb cu 3 cm cf. 1+ dif., 55.000 {; 0761.880.664 itimilitaru@yahoo.com 400. GIURGIULUI ¿osea, sector 4, cf. 1, dec., 70 mp, stradal, curat, constr. 1979, balcon 10 m, 51.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 401. GIURGIULUI, 2/10, cf. 1, dec., Olteni¡ei, t, p, f, g, intabulat, acc. Prima Caså, 53.000 {; 0749.836.376 402. GIURGIULUI, cf. 1, decomandat,

p/4, balcon, 65 mp, 53.500 {; 0767.299.965/ 0728.429.159

403. GIURGIULUI, Gåzarului, 1/4, deco-

mandat, clasic, 80 mp, zonå lini¿titå, vedere mixtå, liber, 61.500 {; 0720.124.848

404. GIURGIULUI, Soimus nr. 23, veci-

natati: magazine, piata, gradinita, scoala, ratb, metrou la 2 statii, parc, constuctie 1975, suprafata 70 mp, decomandat, et 3/4, g, f, p, t, ac, t, um, un grup sanitar, loc de parcare, liber, 63.500 {; 0732.834.959 405. GIURGIULUI, str. Vigoniei, vând ap.

3 camere, cf. 2, decomandat, et. 9/10, suprafa¡å 54 mp, t, p, g, renovat recent, foarte luminos, toate actele, neg., 52.000 {; 0723.460.200

6/10, recent renovat 54.000 {; 0724.577.895

436. LUICÅ, Baciului, ap. 3 cam., cf. 2,

semidec., 50 mp, g, f, t, p, 5/10, meritå våzut, neg., 40.000 {; 0720.607.102/ 0767.857.457 437. METALURGIEI Pia¡a Covasna,

etaj 4, 78 mp, vecinåtate pia¡a, parc, ¿coala, Selgros, 54.500 {; 0722.631.186

438. MIHAI Bravu - Ferdinand, cf. 1, dec.,

70 mp, 10/10, renovat recent, bucåtårie mobilatå, neg., Livia, 64.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.193 www.confortcasanord.ro

cf. 1, 75 mp, et. 1, dec., centralå, termopan, 3 min. de Cora, metrou ¿i Mall, mob., 69.000 {; 0722.137.480

confort 1, bloc caramida, fara probleme seismice, liber, vedere 3 laturi, balcon mare tip terasa, contorizat complet, toate actele la zi, se acc. credit prima casa, discutabil, 57.000 {; 0728.106.622 rclcity@gmail.com

metrou, 5/9, stradal, cf.2/1/sdec, 2 balcoane, liber, acte, accept credit 57.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851 446. MILITARI Apusului, cf. 1, semidec.,

4/ 9, fara imbunatatiri, 2 balcoane, 1 grup sanitar, stradal, 70 mp, acte, 55.000 {; 0736.475.074/ 0749.062.360 imobiliaremilitari@yahoo.com 447. MILITARI Mega Image- Cora, cf.1/dec. 5/10, liber, imbunåtå¡iri, g/f/p/um+ alarmå, bloc civilizat zonå+ pozi¡ie deosebite 65.000 {; 0732.393.391/ 0762.929.889/ 0758.525.770

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

552. PANDURI, 4/10, I/dec, 78 mp, g,f,p,t, um, ac, parcare ADP, acte, accept credit, pre¡ negociabil; 0760.378.951 553. PANDURI, Monitor, ocazie, dec., cf.

1, bl 94, monolit, civilizat, stradal, îmb., 2 gr. san., lojie, g, f, p, termopan, centralå termicå, ac,um, instalatii noi, terasa dublu izolatå 2010, accept variante schimb, mobilat nou, particular, 1.111 {; 0740.493.035 anckydocky@yahoo.com 554. PANDURI, Monitorul Oficial, 3/8, I, dec., 80 mp, bloc 1991, 2 gr. sanitare, termopan, parchet, um, curat, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 100.000 {; 0735.345.856/ 021.424.55.70 555. PANDURI, Monitorul Oficial, 7/8,

dec., 83 mp, mobilat, utilat, renovat, 82.000 {; 0722.456.663

g, f, t, bloc 1988, id. 47754, 85.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

stradal cf 1 decomandat gresie termopan parchet 55.000 {; 021.341.08.35/ 0742.013.393 www.stevimobiliare.ro 558. PANTELIMON ora¿, vând aparta-

ment 3 camere, pre¡ 69.000 {; 0745.551.326

521. NERVA Traian, bloc nou, monolit, stradal, 8/10, 80 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, u.m., AC, isn, ien, 115.000 {; 0732.056.579

492. MILITARI, Veteranilor, I, semidec.,

5/9, 68 mp, 2 balcoane, stradal, 58.000 {; 0728.874.508/ 021.440.31.55 493. MILITARI, Virtu¡ii, cf. 1, dec., 3/4,

construc¡ie 1996, 2 gr. sanitare, balcon mare, hol H, g, f, t, um, vedere mixtå, pre¡ neg., 77.000 {; 0728.874.502 494. MILITARI, Virtu¡ii, cf. I dec., 1989,

78 mp, et. 3, g+f+ p+t+ac, balcon închis, c+i, vedere mixtå, neg. 79.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

495. MILITARI, Virtu¡ii, Or¿ova, dec., 3/4,

bloc 1989, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, hol H, fara îmbunatatiri, curat, întretinut, cadastru, intabulare, eliberabil, 74.000 {; 0727.279.336 imobiliaremilitari@yahoo.com 496. MILITARI, Virtu¡ii, stradal, dec., 2/7,

gresie, faian¡å, parchet, termopane, 1992, an constructie, liber, acte, 77.000 {; 0736.475.074/ 0764.562.953/ 0749.062.360 imobiliaremilitari@yahoo.com

camere, primul proprietar, centralå proprie, super îmbunåtå¡it, urgent, neg., 73.000 {; 0723.176.507/ 0761.835.076

decomandat, renovat, vedere mixtå, aproape metrou, CBR44195, 125.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 499. MIRCEA Vodå, 5/7, cf. 1, decoman-

468. MILITARI, Cetatea de Baltå, 2/4, fårå îmbunåtå¡iri, loc parcare, zonå verde; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

dat, bloc 1995, gresie, faian¡å, parchet, termopan, AC, cadastru, intabulare, negociabil, 125.000 {; 021.324.90.45/ 0735.623.893/ 0766.591.523

469. MILITARI, Ghirlandei, 1/semidec.,

500. MOGOªOAIA, cartier reziden¡ial, 2/5, s. construitå- 105 mp, finisat, centralå, lift, loc parcare, 75.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

p/4, bloc monolit, balcon închis cu termopan, g, f, p, t, u.m., isn, cu ¡evi de cupru, c+i, 61.000 {; 0730.556.914/ 021.440.31.55

470. MILITARI, Gorjului 8/8 semidec., 2

decomandat, 72 mp, balcon, stradal, fara imbunatatiri majore, pretabil modificari, 57.000 {; 0729.146.217 www.elcamino.ro 472. MILITARI, Gorjului, 7/8, cf. 1, 70

mp, 1982, g, f, t, ac, id. 117563, 63.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro bloc nou, finisat lux, decomandat, 2 båi, parcare, metrou, 70.000 {; 0735.873.152

475. MILITARI, Gorjului, în bloc, confort

1, etaj 4/10, suprafa¡a 70 mp, construc¡ie 1979, fårå îmbunåtå¡iri, zonå lini¿titå, scarå curatå, apropiere metrou, 61.000 {; 0755.694.303 476. MILITARI, Gorjului, Poli¡ie, 4 nivele,

70 mp, termopan, parchet, îmbunåtå¡iri, discutabil, 62.500 {; 0729.889.449

477. MILITARI, Gorjului, stradal, vedere mixtå, 4/10, 75 mp, decomandat, 1979, îmbunåtå¡iri multiple, CBR34427, 75.900 {; 0730.177.227/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 478. MILITARI, Lujerului, 3 camere,confort 1, etaj intermediar, 2 balcoane, 70 mp, acc. credit, 58.000 {; 021.440.31.55/ 0730.556.903

501. MORARILOR -Pantelimon, deco-

mandat, 9/10, imbunåtå¡iri, zugråvit, 70 mp, balcon, neg, 65.000 {; 0785.346.752 502. MOªILOR - Carol, 2/8, an 1984, stradal, bloc civilizat, f, g, p, t, ac, u.m., acte la zi, 85.500 {; 0732.320.501

503. MOªILOR 5/8, Fåinari, 77 mp, deco-

fort 1, finisat la cheie (gresie, faianta, parchet masiv, termopan, usa metalica), liber, garaj in subteran, fara probl. seismice, ideal firma (cabinet notar, avocat, stomatolgie) si locuit, 74.000 {; 0728.106.622 rclcity@gmail.com 507. MOªILOR, BCR, bloc 1986, 10/11,

cf. 1, dec., 80 mp, finisat nou, termopane, um, ac, superfinisat, 75.000 {; 0722.211.146 508. MOªILOR, Fåinari, 5/8, decoman-

dat, su 75 mp, 2 balcoane, negociabil; 0723.686.321

583. PRELUNGIREA Ghencea, ap. în vilå, et.1+M, toate utilitå¡ile, construc¡ie 2010, 180 mp utili, la cheie, negociabil, 90.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro 584. PRIMÅVERII Jean Monnet, reprezentare exclusivå, comision 0 % de la cumpåråtor, etajul 2/P+4, construc¡ie din anul 2001, SC 115 mp, finisat, 2 bai, 1 balcon, centralå termicå proprie, garaj, 245.000 {; 0756.774.422 violeta.grozea@vissionhouse.ro www.vissionhouse.ro 585. PRIMÅVERII, confort 1, decomandat, 1/2, 75 mp, vedere mixtå, curat, balcon, boxå, 145.000 {; 021.231.23.18/ 0731.144.152 586. PRIMÅVERII, stradal, reprezentare

exclusivå, comision 0% de la cumpåråtor, duplex 3 camere, etajul 4+5/5, 185 mp sc, 155 mp utili, construc¡ie din anul 1994, 2 båi, teraså, loc de parcare in subteran, boxå, 450.000 {; 0756.774.444/ 021.321.09.21 andrei.rusu@vissionhouse.ro www.vissionhouse.ro

587. QUADRA Place, 3 camere lux, com-

plex reziden¡ial 2008, etaj 7, suprafa¡a 110 mp, semidec., 2 båi, 2 balcoane, 3 ac, bucatarie mobilata Franke, control acces, supraveghere 24h, parc de joaca copii in interior, 140.000 {; 0749.239.754 cosma.adina@gmail.com

588. RADU Beller, apartament 3 camere, lux, 1985, 81 mp, super finisat, aer condi¡ionat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, balcon închis, u¿i Pinum; 0721.247.184 589. RAHOVA - Petre Ispirescu, stradal, cf. 1, dec., 3/8, 74 mp, bl.'88, g, f, t, p, um, ct, 2 gr. sanitare, exclus agen¡ii, neg., 55.000 {; 021.456.11.00/ 0761.905.280

591. RAHOVA - Sålaj, 3 cam., cf. 1, 74 mp, 1/3, curat, fårå îmbunåtå¡iri + boxå 10 m, cadastru, intabulare, liber, 43.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221

559. PANTELIMON Spital, 6/10, confort

1, decomandat, bucåtårie open, multiple îmbunåtå¡iri, neg., 68.000 {; 0724.854.748/ 0721.157.677 immobil4u@yahoo.com www.immobil4u.com 560. PANTELIMON - Spital, 1/10, cf 1/dec, 70 m.p., reabilitat termic, stradal, îmbunåtå¡iri, ofertå realå, 58.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679

561. PANTELIMON, 1980, parc, 75 mp,

8/11, decomandat, îmbunåtå¡iri, parcare, vedere panoramicå parc/ lac, liber, exclusivitate, id: 892031, 58.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

562. PANTELIMON, 2/10, bloc 1977, cf.

1, decomandat, 70 mp, bloc izolat termic, parchet, 63.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832

592. RAHOVA - ¿os. Alexandriei, cf. 1, dec., 75 mp, 1/4, g, f, t, p, um, ac, 2 balcoane, acc. credit, exclus intermediari, neg., 48.000 {; 021.456.11.00/ 0720.903.255 593. RAHOVA -Bârca,1/8, g+f, um, ter-

mopan, c+i, scarå curatå, 58.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

594. RAHOVA -Foc¿ani, 4/8, dec, g+f+p,um, scarå curatå, c+i, 57.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 595. RAHOVA -Mårgeanului ,P/8, 2/8, g+f, termopan, scara curatå, urgent, 54.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 596. RAHOVA -Nåsåud, 3/8, dec, g+f,

um, termopan, C+I, 57.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

597. RAHOVA -Sold. Croitoru, 2/8, 5/8,

dec., g+f, um, c+i, 55.000 {; 0724.021.029

598. RAHOVA -ªos.Alex., 3/4,1/8, dec,

135 mp, 2 gr. sanitare, finisat, liber, loc parcare, intabulat, accept credit, 235.000 {; 0735.345.840/ 021.260.07.30

564. PANTELIMON, Delfinului, cf. 2,

4/10, curat, balcon mare, cåldurå, apå caldå, la pre¡ de 2 camere, 42.000 {; 0721.703.153/ 0721.684.264

599. RAHOVA, 1 min Margeanului, 4 camere la pret de 3, cf. 1, semidec., 6/ 10, 89 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, g, f, t, ac, um, stradal, liber, acc. credit, acte in regulå, 65.000 {; 0723.027.358/ 0762.091.204/ 0769.119.669 agentiacreative@yahoo.com

529. OBOR Apartamente în zona OborIancului, blocul are 9 etaje, 3 camere (107110 ¿i 132 mp) la 960 {/ mp. Construc¡ia este fåcutå cu materiale premium. Perete cortinå, scarå pavatå, 960 {/ mp; 0742.220.631/ 021.528.19.99/ 0742.220.639 kermanycom@yahoo.com www.kermany.ro

565. PANTELIMON, Morarilor, stradal,

600. RAHOVA, 1/4, 65 m, cf. 1, g, f, t, um,

530. OBOR, 3/10, Ma¿ina de Pâine, bloc

monolit, tip R, Colentina, dec., 70 mp, bloc 1970, intabulare, liber, 63.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 531. OBOR, 4/10, confort 1, decomandat,

70 mp, curat, liber, intabulare, credit, 68.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

532. OBOR, 5/10, cf. 1, semidec., s=80 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mob. modern, utilat complet, pre¡ neg., obs: mobilat Mobexpert, 2 aer condi¡ionat; 210.79.12/ 0788.056.188 533. OLTENIºEI /BRD, 1980, etaj 2/4,

struc¡ie 2010, etaj 2/4, decomandat, la cheie, bucåtårie mobilatå, utilatå, ID 230, 55.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 535. OLTENIºEI 14b , la cheie, con-

structie 2010, 63 mp, direct proprietar, 55.000 {; 0766.641.371

14 b, direct proprietar, la cheie, construc¡ie, 2010, 63 mp, 55.000 {; 0766.641.371

536. OLTENIºEI,

537. OLTENIºEI, Big, 4/8, I, dec., 72 mp,

bloc 1984, 2 gr. sanitare, termopan, um, curat, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 66.000 {; 0735.345.854/ 021.425.31.52 www.rasig.ro 538. OLTENIºEI, Big, 6/10, dec., 2 båi,

65 mp, îmb., neg., 88.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

1/4, cf. 1, dec., 75 mp, bloc 1983, 2 gr. sanitare, centralå, super îmb., balcon, intabulat, agen¡ie, 39.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23

506. MOªILOR, Armeneascå, p/ 8, con-

582. PREDEAL, în imobil construc¡ie 2010, compus din s+d+p+3e+m, apartamente cu 3 camere, 117 mp, finisate la nivel clasa A. Imobilul se aflå la poalele masivului Poståvarul cu o panoramå excep¡ionalå, foarte aproape de pârtia Clåbucet, 125.000 {; 0744.523.505/ 021.242.12.40

528. NORDULUI, ªoseaua, 1/6, 2006,

504. MOªILOR Calea, Banc Post-

80 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, nemobilat, pre¡ neg., obs.: bloc reabilitat termic, intrare ¿i vedere stradalå, ideal birou/ firmå sau locuin¡å; 210.79.12/ 0788.056.188

581. PREDEAL, în imobil construc¡ie 2010, compus din s+d+p+3e+m, apartamente cu 2 camere 80 mp, finisaje la nivel clasa A. Imobilul se aflå la poalele masivului Poståvarul cu o panoramå excep¡ionalå, foarte aproape de pârtia Clåbucet, 95.000 {; 0744.523.505/ 021.242.12.40

563. PANTELIMON, 3 camere, conf.I, decomandat, etaj 1/10, stradal, contorizat. Pret negociabil; 0722.368.461

539. OLTENIºEI, bloc nou, 85 mp, etaj

505. MOªILOR, 1/8, cf. 1, dec., suprafa¡a

Rece, vând apartapent 3 camere, complet mobilat, 90.000 {; 0768.678.598/ 0724.977.771

527. NICOLAE Grigorescu, apropiere metrou, bloc 1976, 2/8, dec., u¿å metalicå, fårå îmb., intabulat, ofertå realå, ocazie, 61.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

mandat, bloc 1981, apropiere metrou, ID 11018, 83.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 adrian.laceanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

Mo¿ilor, 3 camere decomandate, ultra imbunatatit (centralå termicå, termopan) mobilat lux, bloc reabilitat termic, cadastruintabulare, zonå lini¿titå, parcare in curtea interioarå, urgent, 92.000 {; 0723.500.368 luminitaiosif67@yahoo.com

580. POPEªTI Leordeni, str. Pârâul

590. RAHOVA - Sebastian BRD, cf. 1, dec., 75 mp, 1990, 3/8, f, g, t, p, um, ac, acc. credit, exclus intermediari, neg., 58.000 {; 021.456.11.10/ 0761.905.280

7/8, 85 mp, 1992, îmbunåtå¡iri lux, mobilat complet, utilat, 115.000 {; 021.318.36.60/ 0720.892.834

534. OLTENIºEI /Pope¿ti Leordeni, con-

474. MILITARI, Gorjului, cf. 1, dec., stradal, 3/8, 77 mp, boxå, loc parcare, 68.000 {; 0760.654.546/ 021.440.22.49

445. MILITARI 70 mp, Armata Poporului-

409. GRIVITA Medlife, Pod Grant, 7/ 8,

mandat, bloc 1990, gresie, faian¡å, parchet, termopan, centralå termicå, 86.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

498. MIRCEA Vodå, 5/7, 83 mp, 1995,

443. MILITARI 5/9, Veteranilor, cf.1/SD,

407. GIURGIULUI, Tåtule¿ti, 3 cam., cf.

camere, decomandat, g, f, p, t, et. 9/11, sau schimb cu 2 camere + diferen¡a; 0721.508.099

520. NERVA Traian, 8/9, 80 mp, deco-

467. MILITARI, Bucure¿ti, 3

473. MILITARI, Gorjului, 90 mp, etaj 3,

444. MILITARI 70 mp, Apusului, stradal,

îmb., 93.000 {; 0722.456.663

550. PANDURI, 13 Septembrie, 3

557. PANTELIMON 1/10 bloc reabilitat

3/4, g/f/p/t, 2gr.sanitare, constructie 1989, 74.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

442. MILITARI - Lujerului, 3/10, decomandat, curat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, ac, acceptå credit, 69.000 {; 0735.345.851/ 021.260.06.69

stradal, vedere mixtå, 2 balcoane 57.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18

549. PANDURI, 1/8, dec., 82 mp, hol H,

556. PANDURI, Spital, 82 mp, cf. 1, dec.,

3 camere, cf. 1, 1975, 65 mp, 2 balcoane 13 mp, discutabil, 73.000 {; 021.772.14.77/ 0724.265.105

471. MILITARI, Gorjului, 9/10, confort 1,

441. MILITARI - Lujerului, 1987, 3 cam.,

cf. 1 sporit, an 1965, semidecomandat, p/9, reabilitat termic, discutabil, 73.000 {; 0724.031.826/ 0765.686.863

519. NERVA Traian, 7/8, 80 mp,1997, decomandat, aproape metrou, par¡ial renovat, vedere mixtå, CBR45611, 109.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro

decomandat, multiple îmbunåtå¡iri, centralå, bucåtårie mobilatå modern, ID 228, 70.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

440. MIHAI Bravu, Miraj, 5/8, decoman-

dat, bloc 1984, 2 grupuri sanitare, îmbunåtå¡iri, 72.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

reabilitat termic, 73.000 {; 0726.787.269

548. PAJURA, vând urgent ap. 3 camere,

518. NERVA Traian, 2/8, 80 mp, bloc 1990, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 95.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

497. MILITARI, zona nouå, cf.1/D, etaj

grupuri sanitare, 70 mp, gresie, faianta, parchet, termopane, cadastru, intabulare, bloc 1982, 53.000 {; 0727.279.336 imobiliaremilitari@yahoo.com

cf.1/sdec., 4/4, terasa ok, g/f/p/t/um, acte, accept credit 50.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851

1 dec., 62 mp, p/4, an 1975, liber, neg., 70.000 {; 0758.895.197

465.

439. MIHAI Bravu, Baba Novac, p/8, cf. 1, dec., c-¡ie 1981, 2 gr. sanitare, 1 balcon, parchet, termopan, calorifere noi, um, aer cond., contorizat, liber, cadastru, intabulare, Adriana, id 13611, 73.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro

406. GIURGIULUI, stradal, cf. 1, semidec., bloc civilizat, îmb., loc parcare, zonå verde, accept credit, 55.500 {; 021.424.02.47/ 0743.595.434

408. GIURGIULUI, ªos., apartament 3

517. MÅRGEANULUI, cf. 1 dec., 1/8, 2 båi, toate îmbunåtå¡irile noi, mobilat par¡ial, liber, curat, neg., 72.000 {; 0721.502.378/ 0763.851.568

metrou, bloc 1976, 2/8, dec., um, fårå îmb., intabulat, ofertå realå, ocazie, 61.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

434. LIVIU Rebreanu, parter, confort ,

399. GIURGIULUI Podul 3 cam cf. 2, et.

516. MÅRGEANULUI, Bârnova, apartament 3 camere, et. 1, s. 80 mp, recent renovat, gresie, faian¡å, parchet, u¿i interior schimbate, termopan, cadastru intabulare, acc. credit, 72.000 {; 0730.326.766 amdimobiliare@gmail.com

mp, semidec., complet renovat 2008, gresie, faian¡å, parchet bambus, termopane, 2 ac, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, um, inst el., sanitara si termica schimbate, loc parcare, 68.000 {; 0762.634.566/ 0762.634.466/ 0728.327.273

5/6, 72 mp, g, f, t, p, centralå, totul la cheie, ID 122863, 39.800 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

398. GIURGIULUI

547. PAJURA, ap. 3 cam., et. 4/9, bloc

524. NICOLAE Grigorescu et. 8, st- 76

MILITARI, Autogara Militari, 3 cam., 3/4, cf. 1, dec., 66 mp, g, f, t, um, Råzvan T., 57.000 {; 430.37.40/ 0723.118.765

397. GIURGIULUI - Cimitirul Evreiesc,

515. MÅRGEANULUI, Bârcå, 2/8, 70 mp, 1982, negociabil, CBR50649, 65.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

523. NERVA Traian, Loto, decomandat,

428. LACUL Tei, 7/11, Parcul Circului, vedere stradalå, bloc 1980, 2 båi, semidec., termopan, 78 mp, intabulare, 73.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

431. LIBERTY Mall, 2/4, dec., 2 gr. san-

68 mp, fårå îmb., apropiere metrou, 58.000 {; 346.44.44/ 0788.498.207

551. PANDURI, 13 Septembrie, 4/8, semidecomandat, renovat, 2 balcoane, 89.000 {; 0724.016.313

491. MILITARI, Veteranilor, cf.1/D, etaj

1986, 72 mp, 2 båi, mobilat modern, utilat, îmb., AC, termopan, liber, intabulare, accept credit, 70.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

mp, îmb., g, f, p, um, termopan, cadastru, intabulare, acc. credit, super ofertå, 43.000 {; 021.242.87.93/ 0724.336.834

546. OZANA, Trapezului, 1/4, cf. 1, dec.,

514. MÅRGEANULUI, 8/8, cf. 1 semidec., foarte murdar, necesitå zugråvit, teraså refåcutå 2009, cadastru + intabulare, pre¡ disc., 55.000 {; 0730.421.581/ 0724.926.765

526. NICOLAE Grigorescu, apropiere

bloc 1988, 72 mp, 2 båi, îmb., termopan, AC, parcare ADP, intabulare, 77.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

1/4, curat, parchet, izolat termic exterior, boxå, loc parcare, id 12949, 58.000 {; 0769.076.160/ 021.324.77.04 andrei.vrabie@orfeas.ro www.orfeas.ro

camere, 7/ 8, 1994, 80 mp, centrala termica, instalatii noi, tamplarie aluminiu cu geam termopan, 3 ac, bucatarie mobilata si utilata, g+f+p, ocazie, pret exceptional, 80.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com

522. NERVA Traian, Goga, 3/8, decomandat, 79 mp, 1999, vedere mixtå, wc serviciu, termopan, CBR41077, 119.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

4/8, g/f/t/um, c+i, 2gr.sanitare, 67.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

545. OZANA, cf. 1, semidec., 70 mp, et.

super, super lux, ocazie, ap. 112 mp utili + 78 mp terasa + locuri parcare subterane, ¿emineu, încålzire pompå cåldurå Daikin, terasa are degivrare, tâmplårie aluminiu cea mai bunå calitate, disc., 280.000 {; 0760.329.704

427. LACUL Tei, 4/8, Teiul Doamnei, bloc

357. DRUMUL Taberei, Plaza, 8/9, I / dec., g, f, p, t, um, Ac, acte, 68.000 {; 0728.874.505

parchet, termopan, contorizat, interfon, intabulare, discutabil, 49.500 {; 0729.889.441

513. MUNCII, Pasajul, 3 cam., an 2010,

panoramicå Parcul Circului, stradal, f, g, p, t, u.m., 2 gr. sanitare, acte la zi, 77.000 {; 0732.320.501

393. GARA de Nord, Dinicu Golescu, 3/7,

396. GIULEªTI, etaj intermediar, 70 mp,

curte-28mp, negociabil, CBV04219 79.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

490. MILITARI, Veteranilor cf. 1 semidec., 5/9, stradal, f. îmbunatatiri, 1970, pe mijloc, 1 grup sanitar, vedere stradala, 58.000 {; 0736.475.074/ 0764.562.953/ 0749.062.360 imobiliaremilitari@yahoo.com

426. LACUL Tei - Circ, cf. 1 sporit, vedere

430. LACUL Tei, Moisil, 5/10, cf. 2, 56

struc¡ie 2010, particular, 2 balcoane, 39.000 {; 0767.600.211

dec., 1982, verdea¡å, lini¿te, magazine, pia¡å, RATB, hypermarket, ¿coalå, id. 122052, 57.500 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

bloc 1981, 3/10, 75 mp, fårå îmb., apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 75.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

525. NICOLAE Grigorescu, 3 camere, et. 8, supraf. tot. 76 mp, semidec., complet renovat 2008, gresie, faianta, parchet bambus, termopane, 2 aere cond., 2 grupuri sanitare, 1 balcon, usa met., inst. electr. sanitara si termica schimbate, loc parcare. 72000 74.000 {; 0762.634.566/ 0762.634.466/ 0728.327.273

Romancierilor, stare ini¡ialå, balcon închis, apometre+ repartitoare, c+i, 38.000 {; 0723.468.802/ 0760.859.234/ 0743.901.075

358. DRUMUL Taberei, Plazza România, stradal, vedere mixtå, etaj 5/10, 73 mp utili, construc¡ie 1980, imobilul aratå impecabil. Cu imbunåtå¡iri. Ideal investi¡ie sau Prima Caså, negociabil, 64.999 {; 0766.606.010 bogdan.vlad@housexpert.ro www.housexpert.ro

4/8, bloc 1985, 70 mp, amenajat 68.000 {; 0722.414.299

489. MILITARI, Uverturii, 65 mpu, cf. 1,

mandat, 70 mp, 1962, îmbunåtå¡it, mobilat lux, fårå risc, negociabil. 82.000 {; 0728.330.209

392. GARA de Nord, conf. 1, 1964, 60

394. GIULEªTI Mega Image, stradal, etaj

3 camere, bloc nou, decomandat, 2 balcoane, 90 mp la cheie, 70.000 {; 0733.901.587

488. MILITARI, stradal, 50 m dist. de metrou, bloc finalizat 2009, locuit 95%, 4/ 8, dec., 2 wc, finisat la cheie: gresie, faianta, parchet, termopan, contorizat complet, toate actele la zi, se acc. credit, fara TVA 5%, 88.450 {; 0728.106.622 rclcity@gmail.com

425. KOGÅLNICEANU, 6/8, semideco-

429. LACUL Tei, 7/8, Teiul Doamnei, dec.,

semidecomandat, 65 mp, 64.000 {; 0728.330.208

460. MILITARI, Apusului, Coco¿u Ro¿u,

mandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, AC, accept credit, 70.000 {; 0735.345.850/ 021.260.04.79

finalizate 2010, situate in zona Jiului, la numai 4 minute distan¡å de Casa Presei cu 2 camere (62-85 mp): 62.000 - 89.000 { ¿i 3 camere (99-110 mp): 99.000110.000 {, TVA inclus, ofertå, 110.000 {; 0730.072.548/ 0721.336.969 office@tpmanagement.ro www.tpmanagement.ro

391. FUNDENI, ¿osea, vila in Bucuresti la cheie la pret de apartament, p+1, 4 camere, su. 126 mp, teren 200 mp, finisata lux, toate utilitatile: gaze, apa curenta, canalizare, instalatie solar, comision 0%, 99.800 {; 0730.331.578/ 0752.562.270 robert@robertgagos.ro www.robertgagos.ro

mp, et. 3/7, g+f+p, recent renovat, luminos, lini¿tit, negociabil; 0740.140.740

485. MILITARI, Politehnica, p/ 4, 1977, decomandat, 67 mp utili, 2 debarale, boxa, balcon, fara imbunatatiri, zona verde, linistita, langa Universitatea Politehnica din Bucuresti, 64.900 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com 486. MILITARI, Politehnicå, 1/10, cf. 1, dec., 65 mp, g, f, p, id. 123086, 65.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

422. ION Câmpineanu nr. 10, ap. 3 cam., parter, suprafa¡å 60 mp, necesitå renovare completå, 55.000 {; 0726.271.078

424. JIULUI, Poligrafiei, apartamente noi

decomandat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, centralå g+f, accept ¿i Prima Caså, neg., 91.000 {; 0722.330.463/ 0763.547.733

456. MILITARI, 5/9, cf. 1, 2 balcoane, Veteranilor, vedere mixtå, metrou, pia¡å, stradal, 58.000 {; 0724.321.881/ 021.430.14.93

346. DRUMUL Taberei, Liceul Moisil, cf.

347. DRUMUL Taberei, Mega Image, Bucla, 2/10, stradal, decomandat, 68 mp, liber, 52.000 {; 0729.158.583

483. MILITARI, Petrom, Metro, dec.,

454. MILITARI, 1990, Coco¿ul Ro¿u, 2/3,

417. IANCULUI, 3 cam., metrou, bloc 1982, spa¡ios, 2 båi, 1/8, mobilat, 2 balcoane; 0755.065.515

bloc 1981, 3/10, 75 mp, fårå îmb., apropiere metrou, ofertå realå, ocazie, 75.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

512. MUNCII, P+1etaj, 66 mp, 2002,

decomandat, 88 mp, centralå, termopan, îmbunåtå¡iri, intabulare, discutabil, 62.000 {; 0729.889.449

416. IANCULUI, 2/8, cf. 1, dec., s=80 mp, renovat 2010, zugråvit, gresie, faian¡å, parchet, u¿å metalicå, termopan, mob. ¿i utilat nou, pre¡ neg., obs. aer condi¡ionat, apropiere metrou, bloc reabilitat termic; 210.79.12/ 0788.056.188

MILITARI, 3/4, Påcii, cf. 1, dec., 66 mp, g, f, p, t, um, Råzvan T., 56.500 {; 021.430.37.40/ 0723.118.765

510. MUNCII, Dristor, Rond Baba Novac,

482. MILITARI, Maniu, stradal, et. 9,

484. MILITARI, Pia¡a Veteranilor, et. 2/8,

455.

urgent, 3 cam., 2 båi, 2 balcoane, 1982, cf. 1 semidec., et. 8, pre¡ neg., 78.000 {; 0733.618.146

511. MUNCII, Dristor, rond Baba Novac,

453. MILITARI, 1983, 70 mp, Apusului, Casa Roz, cf. 1, dec., p/4, g, f, p, t, um, ct, balcon, 60.000 {; 021.430.14.95/ 0724.553.132

84 mp reali, dec., 2 båi, 2 balcoane, îmb., metrou, parcare, liber, ID 970268, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro509. MOªILOR, Rovine, proprietar,

5/9, 2 balcoane, bloc curat, zonå super, vedere mixtå, geam baie, acces imediat toate utilitå¡ile, 58.000 {; 0730.556.901

415. IANCULUI, 2 min. metrou, foarte curat, 2/10, cf. 1, dec., cadastru, intabulare, liber, 70.000 {; 0722.542.692/ 0766.589.672

båi, toate îmb. lux, parcare, metrou, ID 970269, 68.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

384. FOIªORUL de Foc-Ferdinand

p, t, u.m., AC, 70 mp, 5/10, Lenu¿, 55.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

481. MILITARI, Lujerului, cf. 1, semidec.,

452. MILITARI, 1981, SIR, 5/8, 70 mp, 2

421. IMOBIL Apartamentul se vinde mobilat ¿i utilat are centrale faian¡å, 2 båi, 1 bucåtårie, 2 debarale, 3 camere termopane, balcon inchis PVC bloc din 1986 etaj 7/8, 68.000 {; 0767.635.658/ 0721.018.063 vasilescuionut79@gmail.com

385. FUNDENI - Morarilor, cf. 1, dec., g, f,

verdea¡å, lini¿te, magazine, pia¡å, metrou, RATB, hypermarket, ¿coalå, id. 120977, 56.500 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

414. HERÅSTRÅU /Nordului, decomandat, 2/6, construc¡ie 2010, 130 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, bucåtårie open, centralå, parcare subteranå, 0747.066.116

penthouse 2 dormitoare, loc de parcare subteran, paza, suprafata utila 142 mp si suprafata terasa 45 mp. Apartametul este mobilat si are sistem de incalzire, racire propriu, 220.000 {; 0757.020.002/ 021.230.09.09 daniel.mitarcu@reavia.ro www.reavia.ro decomadat, 2/5, 103 mp, 2 grupuri sanitare, boxå, 79.000 {; 021.319.35.13/ 0723.257.648

dec., g, f, t, p, ac, id. 118644, 65.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 480. MILITARI, Lujerului, cf. 1, 65 mpu,

78,16 mp, etajele 6 - 7+m, construc¡ie 2010, finisat, acceptå credit, 66.436 {; 0723.685.471/ 0749.864.799 la_cazza_per_tutti@yahoo.com

345. DRUMUL Taberei, Lasermed, 6/10, cf. 1, dec., p, t, um, ac, an 1979, acte, zonå civilizatå, Råzvan G., 62.000 {; 021.430.37.40/ 0723.118.764

1, circular, 3/10, 63 mp, bloc monolit, an 1972, vedere mixtå, zonå cu spa¡ii verzi, liber, pre¡ neg., 57.000 {; 0728.874.502

479. MILITARI, Lujerului, 86 mp, cf. 1,

1/12, discutabil, 83.000 {; 0744.497.500

540. OLTENIºEI, Pope¿ti, Danubiana,

541. OLTENIºEI, ªosea, sector 4, superofertå. Apartamente 3 camere, penthouse, 120 mp utili, complet finisate la cheie cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, imobil nou p+2et+m (tva 5% inclus), pre¡uri de la 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 542. OLTENIºEI, ªosea, sector 4. Superofertå. Apartamente 3 camere, Penthouse, 120 mp utili, complet finisate "la cheie" cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, imobil nou p+2Et+M, (TVA 5% inclus), pre¡uri de la 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 543. OLTENIºEI, ¿os., în ansamblul

Gama Residence, etaj 1, suprafata utila 74 mp, finisat complet la cheie, loc parcare inclus in pret, cad si intab, racordat la toate utilitatile, ct de apartament, 84.000 {; 0744.754.198 gabinitu1991@yahoo.com 544. OTOPENI Mc Donald's, finalizate 2008, finisaje moderne, modalitå¡i de platå flexibile, direct la dezvoltator, variante 0745.134.980 www.vila-verde.ro

cf. 1, decomandat, etaj 1/10, 68 mp, an 1975, g, f, t, p, instala¡ii s+e, apartament liber, negociabil, 60.000 {; 0786.090.431/ 0765.865.018

566. PANTELIMON, Socului, 1/10, bloc

1977, 85 mp, cf. 1, decomandat, vedere mixtå, fårå îmbunåtå¡iri, 63.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

567. PANTELIMON, stradal, cf. 1, dec., 1/10, balcon mare, pozi¡ie bunå, cadastru, civilizat, 70 mp, meritå, 55.000 {: 0761.749.316/ 0722.824.757 568. PANTELIMON- Morarilor, 1/9, cf 1/dec, 70 m.p., îmbunåtå¡iri, ofertå realå, 60.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 569. PANTELIMON- Parcul Florilor, 8/11, cf 1 sporit/dec, 75 m.p., vedere parc, ofertå realå, 60.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 570. PECINEAGA, sector 5, ap. 3 camere, cf. 1, dec., supr. 72 mp, et. 3/8, cad., intab., 58.000 {; 0761.204.898/ 0729.611.067 571. PIPERA, constr. 2009, complex rezi-

den¡ial, p/4, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, su. 80 mp, 2 locuri parcare în garaj cu lift, teraså mare la living, 125.000 {; 021.317.60.86/ 0734.066.916

572. PIPERA, Scoala Americanå, stradal,

complex finalizat, etajul 3/ 8,125 mp, confort 1 lux, decomandat, superfinisat, liber, toate actele la zi, se accepta credit, posibilitati parcare, discutabil, 110.000 {; 0728.106.622 rclcity@gmail.com 573. PLOIEªTI, democra¡iei, 4/4, 58 mp, decomandat, cf. 1, separare gaze, repartitoare cåldurå, 37.000 {; 0722.963.912 574. POLITEHNICA, 10/11, decoman-

dat, 70 mp, cadastru, liber, 60.000 {; 0728.330.207

g+f, parchet, CT, UM, 52.000 {; 021.425.22.46/ 0724.021.029

semistradal, intabulat, id. 94736, negociabil, 54.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

601. RAHOVA, 10 minute Unirii, 5/8, cf. 1

dec., constr. 1985, g, f, t, um, foarte curat, acceptå credit, pre¡ disc., 58.000 {; 0730.421.581/ 0743.948.730 602. RAHOVA, 2/4, cf. 1, dec., 75 mp,

gresie, faian¡å, parchet, termopan, 54.000 {; 0722.456.663

603. RAHOVA, Alexandriei, 67 mp, cf. 1, dec., g, f, t, ac, ct, bloc 4 etaje, id. 109404, 55.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 604. RAHOVA, Alexandriei, 80 mp utili, cf. 1, g, f, p, t, ct, um, 2010, zonå reziden¡ialå, plata în rate la dezvoltator, id. 112770, 65.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 605. RAHOVA, Alexandriei, 80 mp, cf. 1, dec., 2010, g, f, p, t, um, ct, loc de parcare, id. 103573, negociabil, 60.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 606. RAHOVA, Alexandriei, CEC, 3 cam.,

cf. 1, dec., îmb., 10/10, 55.000 {; 0729.891.326

607. RAHOVA, Bârca, 6/8, decomandat,

73 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, 2 båi, accept credit, 63.000 {; 0732.940.974

608. RAHOVA, Bârcå - Dumbrava Nouå,

3 cam., cf. 1, dec., constr. `86, 71 mp, p/8, f, g, u.m., apometre, repartitoare, bloc civilizat, intabulat, 53.000 {; 0731.316.925/ 0744.358.434 609. RAHOVA, Bârcå, 9/10, 74 mp, cf. 1,

dec., 1984, g, f, p, t, ac, 2 båi, 2 balcoane, renovat, bucåtårie mobilatå, id. 115044, negociabil, 61.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 610. RAHOVA, Bârcå, cf. 1, semidec., 6/8, 70 mp, g, f, p, t, AC, intabulat, bloc 1984, scarå impecabilå, neg., 75.000 {; 0746.188.866/ 0723.128.270

2 gr. sanitare, termopan, p, f, g, balcon închis, 1/8, neg., 120.000 {; 0734.163.756

611. RAHOVA, Bârcå, confort 1, etaj 6/8, suprafa¡a 72 mp, 2 gr. sanitare, construc¡ie 1983, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, zonå lini¿titå, foarte spa¡ios, toate actele, 58.000 {; 0725.370.995

576. POLONÅ, 3 camere, 2 gr. sanitare,

612. RAHOVA, Bolintineanu, 3/8, 72 mp,

575. POLONÅ nr. 15, 3 camere, an 1983,

balcon, termopane, 1/8, particular, negociabil, 125.000 {; 0734.163.756

POPEªTI Leordeni - ªos. Olteni¡ei, stradal, apartament 3 camere în imobil p+4 finalizat 2010, 62 mp utili, complet finisat "la cheie" cu centralå proprie, loc parcare inclus în pre¡, disponibil imediat, 53.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 577.

578. POPEªTI Leordeni, Danubiana, ap. 3 cam., cf. 1, dec., 80 mp, balcon, centralå termicå, g, f, t, p, spoturi, f. curat, meritå våzut, et. 1/4, neg., 39.000 {; 0720.607.102/ 0767.857.457

POPEªTI Leordeni, Primårie, ap. 3 cam., în imobil p+2- construc¡ie 2010, etaj 1, dec., 72 mp utili, balcon, complet finisat, la cheie, cu centralå proprie, toate utilitå¡ile, disponibile imediat, disc., 63.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 579.

bloc 1985, liber, 53.000 {; 0721.827.390/ 0766.308.414

613. RAHOVA, BRD Sebastian, 2/8, dec., 74 mp, bloc 1986, cadastru, intabulare, 56.000 {; 0721.827.390/ 0766.308.414 614. RAHOVA, Buzoieni, P/8, 70 mp, decomandat, 1982, negociabil, CBR50802, 65.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 615. RAHOVA, Ispirescu, 3/8, I, dec., 72 mp, bloc 1984, 2 gr. sanitare, termopan, parchet, curat, eliberabil imediat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 66.000 {; 0735.345.854/ 021.425.31.52 www.rasig.ro 616. RAHOVA, Mårgeanului, 2/8, dec., lavabil, scarå curatå, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, 52.000 {; 021.423.77.53/ 0745.026.771 617. RAHOVA, Mårgeanului, 4/10, I, dec.,

72 mp, renovat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept Prima Caså, 61.000 {; 0735.345.860/ 021.423.78.84 www.rasig.ro

618. RAHOVA, Mårgeanului, 7/8, 72 mp,

1985, dec., g, f, t, um, se acceptå Prima Caså, id. 116508, 58.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 3 CAMERE 619. RAHOVA, P. Ispirescu, 3 cam., cf. 1,

dec., 1978, 74 mp, 4/4, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, centralå termicå, termopan, liber, 53.000 {; 0723.193.836/ 0765.029.221

620. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1, dec., 75 mp, 2 gr. sanitare, 2/8, 1987, g, f, p, um, t, AC, accept credit, acte, exclus agen¡ii, 51.500 {; 0788.222.151 621. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1,

dec., 75 mp, 2 gr. sanitare, 3/8, 1987, g, f, p, um, t, ac, accept credit, acte, exclus agen¡ii, 51.500 {; 0788.726.544/ 021.424.02.47 622. RAHOVA, Policlinica, Malcoci, cf. 1,

decomandat, 3/4, 67 mp, intabulat, liber, 53.000 {; 0746.188.866/ 0723.128.270 623. RAHOVA, Sebastian parc, cf. 1,

dec., 80 mp, g, f, p, t, um, ac, 2/8, accept credit, acte, urgent, exclus agen¡ii, 56.000 {; 0730.321.892/ 021.424.02.47 624. RAHOVA, Sebastian, BRD, 4/8, dec., 72 mp, g, f, p, t, lavabil, cadastru, intabulare, construc¡ie 1986, 53.000 {; 0727.865.840/ 0765.781.111

658. SUDULUI Pia¡a, confort 1, deco-

mandat, 7/8, suprafa¡å 72 mp, gresie, faian¡å, parchet, termopan, climatizare, obloane, instala¡ia sanitarå refåcutå, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, cadastru, intabulare, Marius, id. 13962, pre¡ 74.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.163 marius.anca@orfeas.ro www.orfeas.ro 659. SÅLAJ, Aleea Ima¿ului 7, cf. 2 sporit, 1974, 47 mp, îmbunåtå¡iri, toate actele la zi; 0785.350.535/ 0730.971.080 660. SÅLÅJAN /Circa 13, 1986, confort

1, parter, 74 mp, balcon, parcare, îmbunåtå¡iri, ID 822, 63.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

661. SÅLÅJAN Pia¡å, 1/8, cf. 1, dec.,

1985, g, f, p, termopan, 68.500 {; 346.44.44/ 0788.498.207

662. TEI Alexandru cel Bun particular

decomandat 2 gr sanitare renovat 7/9, 74 mp utili urgent 77.500 {; 0720.691.885 663. TEIUL Doamnei - Sec¡ia 7, 5/8, cf 1/semidec, construc¡ie 1986, stradal, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, mobilat, ofertå realå, 70.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715

625. RAHOVA, Sebastian, BRD, cf. 1, dec., 2/8, hol H, 76 mp, g, f, p, t, um, ac, acte, 2 gr. sanitare, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 52.500 {; 0743.595.434/ 021.424.02.47

664. TEIUL Doamnei, Colentina, vând ap.

626. RAHOVA, Sebastian, BRD, cf. 1, dec., 80 mp, 2/8, g, f, p, um, AC, acte, 2 gr. sanitare, acte, accept credit, exclus agen¡ii, 52.500 {; 0763.226.938

665. TEIUL Doamnei, p/8, cf. 1, decomandat, toate îmbunåtå¡irile, bloc 1984, 69.000 {; 0721.332.638

627. RAHOVA, Sålaj, 1/4, 45 mp, g, f, p,

t, um, renovat, scarå curatå, loc parcare, se acceptå Prima Caså, id. 122260, 40.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 628. RAHOVA, Sålaj, 6/8, dec., 2 gr. san-

itare, 70 mp, îmb., cf. 1, 62.000 {; 0736.396.482/ 021.330.40.64 radu.ilie@haimobiliare.ro

629. RAHOVA, Sålaj, cf. 2, 55 mp, 2/10,

vedere parc, g, f, p, t, um, accept credit, acte, liber, exclus agen¡ii, 32.500 {; 0788.222.151

630. RAHOVA, Sålaj, Humule¿ti, 3 cam.,

cf. 2, 1974, 47 mp, 3/4, curat, cadastru, intab., apå caldå, cåldurå, gaze, 38.000 {; 0723.389.967/ 0763.575.682 631. RAHOVA, ¿os. Alexandriei, 1/2, constr. 2009, 90 mp, amenajat la cheie, centralå termicå, cadastru, intabulare, 50.000 {; 0766.438.323/ 0733.793.633

632. REGIE, 3 camere, cf. 1, 2010, s- 82

mp, etaj 3/4, decomandat, ap. se vinde mobilat, particular, fårå agen¡ii, pre¡ 112.000 {; 0728.600.597

633. REGINA Elisabeta, 60mp, 1960,

renovat, modern, stradal, nemobilat, negociabil, CBR46840 105.000 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 634. RESIDENZ, cel mai ieftin apartament nou de 3 camere, 97 mp, parcare, terasa/gradinå, boxå, TVA inclus, totul la 105.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 635. REªIºA Pia¡a Berceni, conf. 2, 1975, 2/4, îmbunåtå¡iri, centralå termicå, termopan, u¿i schimbate, 50.000 {; 0764.499.078/ 0747.050.009 636. REªIºA, 6/10, dec., 2 båi, cf. 1, 65

mp, balcon imens, neg., 59.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

637. ROMANÅ - Doroban¡i, cf. 1,

dec., circular, 87 mp, etaj 1/7, parchet, vedere pe fa¡å, perfect pentru birouri, sediu firmå, notariat, acces stradal, liber, toate actele, meritå, Alexandru, 69.900 {; 0726.284.310/ 0766.224.482/ 021.242.21.53 638. ROMANÅ, un apartament special, complet utilat ¿i mobilat lux, marmurå, parchet natural merbau, incalzire prin pardoseala, semineu, centrala termica, termopan, loc de parcare in curte, rezidential/ birouri, 120.000 {; 0721.817.578 639. ROªU, Chiajna strada 1 Decembrie

3 cam., cf. 1, an constr 1988, su 75 mp, 6/8, fårå îmb., decomandat, 66.000 {; 0766.333.192/ 0723.532.960

666. TEIUª, OMV, cf. 1, 2/4, liber, la cheie, 70 mp, cadastru, bloc reabilitat, 52.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

670. TIMIªOARA bd. 41, Plazza, stradal,

vedere mixtå, etaj 5/10, cf. 1, semidecomandat, 73 mp, cu imbunåtå¡iri, imobil impecabil, construc¡ie 1980, ideal investitie sau Prima Caså, u¿or negociabil, 65.000 {; 0766.606.010 bogdan.vlad@housexpert.ro www.housexpert.ro 671. TIMIªOARA Bd., particular, 3 cam., dec., 70 mp, constr. 1977, boxå, t, AC, um, adåpost antiatomic, 72.000 {; 0761.733.980/ 0723.615.099 672. TIMPURI Noi, 1/8, 76 mp, apropiere

metrou, bloc nou, cf. 1 sporit, t, p, g, f, u.m., acte la zi, 86.000 {; 0749.836.375

673. TIMPURI Noi, 5/8, bloc 1986, con-

fort 1, decomandat, metrou, pia¡å, scarå civilizatå, 90.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 674. TIMPURI Noi, Mircea Vodå, cf.1,

2/8, decomandat, 1994, 2 gr. sanitare, gresie, faian¡å, termopan; 021.324.21.17/ 0735.549.343 675. TINERETULUI - ªincai, metrou,

stradal, 1 ¿i 5/11, decomandat, bloc nou 2011, posibilitate rate, 1.000 {/ mp; 0735.345.826/ 021.326.81.68 676. TINERETULUI, 1/8, apropiere

metrou, pia¡å, bloc 1985, cf. 1 sporit, 2 gr. sanitare, g+f+p, 84.500 {; 331.36.74/ 0722.300.698 677. TINERETULUI, 2/7, Våcåre¿ti, 82 mp utili, bloc 1993, monolit, amenajat complet, 95.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

dec., et. 4/8, g, f, p, t, um, accept Prima Caså, neg., 65.000 {; 0724.224.555

655. SEBASTIAN, stradal, 4/10, dec., 2

gr. sanitare, 2 balcoane, termopan, mobilat/ utilat, disc., 88.000 {; 0740.023.488/ 0727.256.147 656. SEBASTIAN- Ispirescu, 2/8,

decom., hol H, g+f, parchet, um, 63.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595 657. SECTOR 5, particular, 3 cam., cf. 1,

1985, 70 mp, decomandat, et. 3, zonå lini¿titå, loc parcare, boxå, meritå vizionat; 0766.594.743

comandat, g, f, t, multiple îmbunåtå¡iri, pozi¡ie foarte bunå, excep¡ional pentru firmå. Se acceptå credit, 85.000 {; 0768.135.554/ 0764.440.399

1979, decomandat, parc, metrou, ID 11678, 63.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro 710. TITAN, Auchan, 2/10, cf. 1, dec., 2

gr. sanitare, 2 balcoane, bloc 1980, curat, ID 120749, 64.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro 711. TITAN, Auchan, 5/8, 2 grupuri, ter-

mopan, zugråvit, an 86, liber, intabulare, disc., 63.000 {; 021.627.21.45/ 0723.845.418

712. TITAN, Auchan, 8/10, dec., 2 gr san-

itare, renovat, 66.000 {; 031.224.55.45/ 0747.732.752

713. TITAN, Billa, 3 camere, 8/10, semi-

dec., g, f, t, jaluzele exterioare, boxå, 70 mp, accept credit, 62.900 {; 0769.077.325

714. TITAN, Billa, Auchan, proprietar, 3

dat , 87 mp, 2 balcaone, 2 gs, stradal , finisat , mobilat , lux , pazå. 120.000 {; 0733.107.773 751. UNIRII, 1/8, 2003, 76 mp, dec., g, f,

h, 7/8, vedere mixtå, 2 gr. san (aerisire cu geam), gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, cadastru, intabulare, 85.000 {; 0731.030.975/ 0731.030.973/ 0733.930.003 office@bwimob.ro www.bwimob.ro

783. VITAN Mall, Pompieri, et. 1/ 8, cf. 1, dec., 80 mp, 1989, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, hol H, gresie, termopan, usa metalica, pret discutabil, 85.000 {; 0742.209.990/ 0732.998.877/ 021.322.92.95 784. VITAN, 1992, Mall, 1/4, 84 mp, dec.,

752. UNIRII, 1997, dec., 110 mp, 3/9,

789. VITAN, str. Låcråmioara, conf. 2,

intrare/vedere stradalå, 2 gr. sanitare, 3 balcoane, 129.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro 753. UNIRII, 2/4, urgent, suprafa¡å 80 mp, 2 grupuri sanitare 2 balcoane lift mai multe detalii la tel. accept si schimburi, 75.000 {; 0765.011.025 Liwioo@yahoo.com 754. UNIRII, 2/8, Mircea Vodå, bloc

1995, monolit, stradal, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 125.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

715. TITAN, Bucure¿ti, 3 cam., cf. 1,

755. UNIRII, 3/8, Tribunal, 3 balcoane, 86

716. TITAN, cartier, strada Burdujeni 7, bloc B2, scara B, etaj 7, gresie faianta, termopan, parchet, aer conditionat, internet, cablu, telefon, interfon, contoare, parcare auto, toate actele necesare vazarii, 75.000 {; 0740.111.794/ 0720.051.420 corneanu_emil@yahoo.com 717. TITAN, conf. 1, p/4, toate îmbunåtå¡irile, ocazie, discutabil, accept credit bancar, 60.000 {; 0726.408.321/ 021.450.12.36

mp, bloc 1997, monolit, renovat recent, 126.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 756. UNIRII, 6/8, 3 balcoane, intrare ¿i

vedere fa¡å, ideal birou/ firmå, liber, 130.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

757. UNIRII, 7/8, 1992, 85 mp, dec., g, f, p, t, um, ac, 2 gr. sanitare, obs. Nerva Traian, pre¡ neg., 120.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.105 www.imoprest.ro

759. UNIRII, bulevard, Parlament, 8/9,

apropiere metrou, 57.000 {; 021.345.14.12/ 0763.899.204

decomandat, închiriat firmå, 140.000 {; 021.327.18.54/ 0745.565.286

680. TINERETULUI, 5/10, bloc 1984,

720. TITAN, Fete¿ti, apartament 3

760. UNIRII, Cantemir nr. 3, bl. 4, particu-

parc, 2 gr. sanitare, f, g, p, t, u.m., AC, intabulat, 85.000 {; 0749.836.375

confort 1, decomandat, apropiere parc, 80.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

dec., 2 gr.sanitare, g, f, p, t, ac, obs. Palatul Copiilor, stradal, lux, pre¡ neg., 100.000 {; 0734.222.104/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro mp, decomandat, amenajat complet, vedere parc; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

70 mp, decomandat, apropiere metrou, parc, 70.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro 687. TINERETULUI, etaj 7, decoman-

dat, 70mp, fårå îmbunåtå¡iri, negociabil. 72.000 {; 0729.158.581

688. TINERETULUI, Mega Image, 7/10,

cf. 1, dec., liber, 74.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

689. TINERETULUI, Mega Image, 70 mp, confort 1, decomandat, gresie, faian¡å, parchet, termopan, mobilat, vedere parc, meritå våzut; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 690. TINERETULUI, Mega Image, 8/10,

semidec., îmb., 75 mp, neg., 95.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 691. TINERETULUI, proprietar, cf. 1,

dec., 67 mp, stare f bunå, 2 båi, 2 balcoane, 2 debarale, bucåtårie complet utilatå, aer condi¡ionat, termopane, nu doresc schimb, 115.000 {; 0722.627.136/ 0722.305.017 avdirca@gmail.com 692. TINERETULUI, str. Trestiana,

decomandat, 7/10, cu îmbunåtå¡iri, g+f+t+um, liber, planul 2, 2 min. de parc ¿i metrou 69.000 {; 0722.414.299

3 camere, et. 7, 70 mp, g, f, p, t, loc parcare, zonå deosebitå, meritå våzut, 115.000 {; 0727.550.798/ 0721.639.329

695. TINERETULUI, ªincai, 7/8, deco-

mandat, 74mp, 1988, îmbunåtå¡iri, apropiere metrou, negociabil. 90.000 {; 0729.158.584 -Odobe¿ti, 1/10 cf l cu balcon bucåtårie -10 m bloc lângå parc. Accept credit zona verde neg. 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro

696. TITAN

697. TITAN Ambrozie, 4/8, decomandat,

bloc 1986, îmbunåtå¡iri, centralå termicå, 70.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

698. TITAN Auchan, str. Ciucea, etaj 4/4,

teraså izolatå hidro-termo 2010, dec., bucåtårie removatå ¿i mobilatå, 70 mp, balcon, baie renovatå, pre¡ u¿or disc., agentie, 60.000 {; 0728.928.522/ 0723.186.032 sarina_luminita@yahoo.com

718. TITAN, etaj 1, confort 1, decoman-

camere, decomandat, 4/4, g, f, p, t, 2 aer condi¡onat, 5 minute metrou, grådini¡å, ¿coalå în zonå, acte la zi, 57.000 {; 0722.747.075/ 0761.601.069 721. TITAN, Grigorescu, Salajan, 7/8, 1984, decomandat, 2 gr.sanitare, 61.000 {; 021.324.77.53/ 0731.337.831 722. TITAN, Liviu Rebreanu, 1 Decem-

brie, Auchan, bloc 1986, 6/8, 75 mp, dec., renovat recent, parchet, gresie, faian¡å, termopan, instala¡ie electricå, ¿i calorifere schimbate, intabulat, ofertå realå, 70.000 {; 0769.060.007 petre@privatebroker.ro www.private-broker.ro

lar, 65 mp, 5/10, par¡ial îmbunåtå¡it, tel. dupa ora 18, 82.000 {; 0723.420.790 761. UNIRII, Cantemir, 1/10, semideco-

mandat, renovat, modificat, 88.000 {; 0732.940.970

762. UNIRII, Cantemir, 5/ 10, semidec.,

apart. in forma de T, vedere parc, 3 min de metrou Unirii, pana in intersectia cu Marasesti, luminos, ocazie, 65.000 {; 0732.009.333

UNIRII, Carrefour, stradal, vedere fa¡å, îmbunåtå¡iri, renovat complet, eventual mobilat, 2 båi; 723. TITAN, magazin, vav parc IOR, 0762.731.314/ metrou, stradal, cf. 1, semidec., 2/10, îmb., 0722.500.533/ 0744.356.506 67 mp, agentie, toate actele, 71.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

724. TITAN, metrou, 2/10, gresie, faian¡å,

parchet, termopan, vedere mixtå, 69.000 {; 021.324.77.53/ 0731.337.831

725. TITAN, metrou, 4/10, gresie, faian¡å,

parchet, termopan, vedere parc, 68.000 {; 021.324.21.17/ 0733.980.484 726. TITAN, metrou, Potcoava, cf. 1,

semidec., 2/10, fara imbunatatiri, agen¡ie, 60.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 727. TITAN, metrou, Potcoava, cf. 1, semidecomandat, 2/10, fårå îmbunatatiri, agentie, 60.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro 728. TITAN, Mini¿, 3 cam., parter înalt,

decomandat, lux, balcon, 67.000 {, Titan, Auchan, 1/4, cu îmbunåtå¡iri, 55.000 {; 021.340.36.32/ 0741.074.087 729. TITAN, Odobesti, vedere parc IOR,

semidecomandat, confort 1, 1/10, îmbunatatiri, agentie, 72.500 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

730. TITAN, Parc IOR, 9/10, vedere parc,

curat, cadastru, intabulare, zona civilizatå 62.000 {; 021.324.77.53/ 0731.337.831 731. TITAN, Parc IOR, et. 6/10, supr. 70

mp, gresie, faian¡å, termopan, cadastru, intabulare, Denisa, 65.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro 732. TITAN, Parc, cf.1, 1/4, zona verde, 3

minute metrou, aer condi¡ionat, gresie, faian¡å, civilizat; 021.324.21.17/ 0735.549.343

733. TITAN, Parc, confort 1, 2/ 4, semide-

comandat, liber, fara imbunatatiri, 63.000 {; 0721.593.744/ 021.335.36.97 734. TITAN, parc/ metrou, decomandat,

parter inalt/ 10, vis-a-vis parc/ metrou, stradal, parchet, termopan, balcon, pretabil sediu firma, cabinet medical/ avocatura, loc parcare, negociabil, 76.000 {; 0723.254.402 costin.iorgulescu@raiffeisen.ro

763.

ficat, cadastru, intabulare, etaj. 3, îmb., 87 mp, Alexandru, id: 13785; 021.324.77.00/ 0746.799.339 alexandru.danulescu@orfeas.ro www.orfeas.ro

766. UNIRII, Mircea Vodå, 7/9, decoman-

dat, gresie, faian¡å, termopan, usa metalicå, cadastru, 115.000 {; 021.324.21.17/ 0733.980.484

767. UNIRII, Splai, 7/8, 80 mp, bloc 1997,

monolit, vedere Dâmbovi¡a, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 115.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

768. UNIRII, Splai, 8/8, 91mp, 1993, decomandat, spa¡ios, renovat, AC, Terasa, CBR46938, 165.000 {; 0730.177.218/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 769. UNIRII, Zepter, 1991, 6/8, dec., 80

738. TITULESCU, 130 mp, etaj 1, deco-

mandat, balcon, boxå, imobil 2009, finisat lux, zonå selectå, 119.000 {; 0735.873.152

791. VÅCÅREªTI Nou, 1/7, bloc nou, monolit, cf. 1 sporit, dec., 2 gr. sanitare, pretabil modificåri, 88.000 {; 0732.056.579 792. VÅCÅREªTI Tineretului - 3 camere,

82 mp, decomandat, etaj 1, finisat 109.000 {; 031.432.96.71/ 0744.490.007

793. VÅCÅREªTI, superofertå, parter înalt, parc, balcon ¿i beci, 90 mp, 85.000 {; 0749.218.891 794. ªERBAN Voda ªincai, proprietar, 3

cam. in vilå, 70 mp, et. 2, renovat 2010 open space, gresie, faian¡å, term, ct, parchet, ac, usi interior, instala¡ii termic + electric noi, cadastru, intabulare, locuit ¿i/ sau birou, 62.500 {; 0723.528.361 costinmarin35@yahoo.com 795. ªTEFAN cel Mare stadion Dinamo, direct proprietar, bloc 1982, renovat recent, mobilat si utilat modern, 2 gr sanitare, pozitie excelentå, lângå metrou, acces rapid la toate zonele de interes ale Capiatalei meritå våzut, 100.000 {; 0728.873.400 radu.ungureanu@remax.ro 796. ªTEFAN cel Mare, 4/8, cf. 1, semi-

dec., s=80 mp, renovat 2010, zugråvit, g, f, p, u¿å metalicå, termopan, mobilat nou, utilat nou, pre¡ neg., obs.: 2 aer condi¡ionat; 210.79.12/ 0788.056.188 797. ªTEFAN cel Mare, apartament 3

camere, cf. 1, 1975, 64 mp, zona ªtefan cel Mare - Lizeanu, et. 7/9, îmbunåtå¡iri, g, f, t, um, cadastru + intabulare, particular, urgent, 64.000 {; 0724.272.673 798. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, 8/9, cf

I, semidecomandat, termopan, parchet, 65.000 {; 0729.158.585

799. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, ap. 3 camere, cf. 1, 1975, s- 63 mp, semidec., etaj 7/9, îmb., g, f, t, um, cadastru, intabulare, particular, urgent, 65.000 {; 0724.272.673

1. ALBA Iulia, P-¡a, 3/3,140 mp, 19392006 restauratå, curte, negociabil, CBR49092 155.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 2. 1 DECEMBRIE 1918, cf. 1, st - 90 mp,

an 1986, 8/8, semidecomandat, renovat, g, f, p, t, ac, u.m., neg., 75.000 {; 0742.633.124

3. 1 MAI, Titulescu, 1980, 3/10, 90 mp, dec., vedere mixtå, termopan, amenajat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, intabulare, neg., 98.000 {; 021.252.19.24/ 0734.222.100 www.apartamente-1 mai.ro; www.imoprest.ro 4. 1 MAI, Turda, 4/10, dec., 92 mp, 1982,

termopan, parchet, intabulare, accept credit, 110.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

6. 13 SEPTEMBRIE, Novaci, cf. 1 dec.,

renovat, 80 mp, balcon, 2 gr. sanitare, 108.000 {; 0723.331.471

772. UNIRII, Zepter, 6/8, 80 mp, bloc 1992, decomandat, hol H, îmbunåtå¡iri, mobilat lux, cadastru, intabulare, 108.000 {; 021.324.90.45/ 0720.688.778 773. UNIRII, Zepter, bloc 1993 monolit, apartament 3 camere, 80 mp, hol H, vedere mixtå, 2 gr, u¿å antiefrac¡ie, t, rulouri exterioare, 2 aer c, gresie, faian¡å, sanitare Delta Design lux, mobilat Grecia la comandå, se accepta credit, ocazie, 104.500 {; 0760.492.698 hannavacklin@gmail.com 774. UNIRII, Zepter, et. 4/8, 82 mp utili,

776. UNIVERSITATE, Bålcescu, et. 1, circular, 82 mp, vedere mixtå, bloc consolidat, boxå 10 mp, la subsol, id: 13042, Alexandru, 130.000 {; 021.324.77.00/ 0746.799.339 alexandru.danulescu.ro www.orfeas.ro 777. UNIVERSITATE, parter, în vilå,

curte comunå, zona ambasada Americii, renovat, zonå lini¿titå, negociabil, CBR46662, 150.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro,

17. AVIAºIEI, 3/4, dec., 100 mp, 1988, modern amenajat, liber, intabulat, accept credit, 148.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

19. BASARABIA -Vergului, p/10, cf 1/dec, 85 m.p., construc¡ie 1980, balcon, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, ofertå realå, 70.000 {; 021.255.66.45/ 0735.724.679 20. BASARABIA Diham, decomandat, 4/10, bloc 1986, vedere mixtå, îmbunåtå¡iri, 87.000 {; 021.211.31.54/ 0724.563.584 21. BASARABIA, stradal, vedere mixtå,

bloc 1983, 5/10, 90 mp, decomandat, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, 87.000 {; 0724.579.843/ 0729.007.566

22. BASARABIEI 5 camere 8/10 bloc

1985, decomandat 100 mp utili, 2 båi 2 balcoane gresie termopan; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

23. BASARABIEI, 7/8 bloc 1987 2 bal-

coane 2 båi, 90 mp, gresie parchet termopan, 85.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.802 www.stevimobiliare.ro

24. BASARABIEI, Angst 5/10 bloc 1984

decomandat, 2 båi 2 balcoane, 95 mp gresie faian¡å termopan, 88.000 {; 021.341.08.35/ 0742.013.393 www.stevimobiliare.ro

25. BATIªTEI, 125 mp, 1947, spa¡ios, mobilat, compartimentare superbå, negociabil, CBR49202 145.550 {; 0730.177.066/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 26. BATIªTEI, apartament 100 mp, cen-

tralå proprie, bloc cu bulinå ro¿ie, fårå imbunåtå¡iri, 65.000 {; 0744.230.720 27. BERCENI - Re¿i¡a, 1/4, 90 mp, I/D,

1983, g, f, t, ac, ct, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bucåtårie mobilatå modern, loc parcare, ID 116551, 75.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 28. BERCENI - Ucea, semidecomandat,

bloc 1980, renovat integral, 2 lifturi, contorizat, 65.000 {; 021.327.18.54/ 0745.565.286 29. BERCENI spital, 3/10, 90 mp, bloc

1984, apropiere metrou, 80.000 {; 021.211.31.54/ 0707.833.633

30. BERCENI, 1977, Progresul, 86 mp, 10/10 + etaj tehnic, teraså refåcutå, dec., 2 båi, 2 balcoane, centralå, toate îmb., pia¡å, eliberabil imediat, id: 494003, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 31. BERCENI, 1981, Brâncoveanu, 2/4,

85 mp, dec., 2 båi, parcare, boxå în acte, reabilitat, toate îmb., apropiere metrou, apropiere parc, liber, id: 940070, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 32. BERCENI, 1982, Budimex, 6/10, 90

mp, 2 båi, 2 balcoane, 2 parcåri, toate îmb., boxå, apropiere metrou, apropiere parc, intabulare, id: 494002, 75.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

5. 13 SEPTEMBRIE - Sebastian, 2/8,

5/8, an constr. 1989, st=104 mp, g, f, t, um, cadastru ¿i intabulare, 87.000 {; 0724.926.765/ 0730.421.581

7. 13 SEPTEMBRIE, particular, 4 camere, Dorneasca, et. 6/ 8, decomandat, hol H, centrala proprie. Negociabil, 120.000 {; 0723.660.819/ 0746.222.326 grgrmrs@yahoo.com 8. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian parc, cf. 1, dec., 100 mp, 2/8, g, f, p, t, um, AC, ct, 2 gr. sanitare, accept credit, 80.000 {; 0730.406.271 9. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian parc, cf.

1, dec., 104 mp, 4/8, g, f, p, t, um, ac, ct, acte, 2 gr. sanitare, accept credit, 66.500 {; 0743.595.434/ 021.424.02.47 10. 13 SEPTEMBRIE, Sebastian, 4/8,

dec., hol H, 104 mp, centralå, g, f, p, t, scarå curatå, cadastru, intabulare, 78.000 {; 0732.919.317/ 0745.026.771

11. 13 SEPTEMBRIE, Uranus, 7/8, 100

mp, decomandat, negociabil, CBR46066 147.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 12. 23 AUGUST, P+M, 134 mp, 2007,

curte-53mp, negociabil, CBV04548 110.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

13. AMBROZIE, 4 camere, 3/8, semide-

comandate, 2 balcoane închise, 2 grupuri sanitare, cu îmbunåtå¡iri, 87.000 {; 0728.078.180 14. ARMENEASCÅ, 10 camere, 200

mp, etaj 1/1, construc¡ie 1952, 3 båi, 155.000 {; 0728.330.208

53. BR¢NCOVEANU, metrou, 1/10,

centralå, constr. 1989, dec., îmb., neg., 105.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 54. BR¢NCOVEANU, metrou, 1/8, I, dec., 100 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc 1988, termopan, parchet, um, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 99.000 {; 0735.345.854/ 021.423.78.84 55. BR¢NCOVEANU, metrou, 10/10, îmb., centralå, 95 mp, 2 balcoane, neg., 98.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 56. BR¢NCOVEANU, metrou, 1986, etaj

1984, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, t, g, f, p, u.m., vedere mixtå, acc. credit, neg., 78.000 {; 0732.056.579 36. BERCENI, Budimex, 1982, 6/10, 90

mp, 2 båi, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, toate îmbunåtå¡irile, boxå, intabulare, id 494002, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 37. BERCENI, C-tin Brancoveanu, Râul

Mara, dec., 2/4, construc¡ie 1970, 82 mp, uså metalicå, gresie, faianta, parchet, termopan, izolat, loc parcare, boxå, 72.000 {; 0765.709.966 trat_cons@yahoo.com 38. BERCENI, metrou, 6/8, bloc 1984, cf.

cf. 1, 2 gr. sanitare, 82 mp, disc., 68.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698 41. BERCENI, Olteni¡ei, 3/10, stradal, ter-

mopan, gresie, faian¡å, 2 x AC, 75.000 {; 0722.493.340/ 0764.120.885 42. BERCENI, Progresul, 1977, 86 mp,

10/10+ et. tehnic, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, centralå, toate îmbunåtå¡irile, eliberabil imediat, id 494003, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

43. BERCENI, str. Alma¿ul Mare, 4 cam.,

cf. 1, decomandat, an 1979, 89 mp, etaj 1/4, 2 gr. sanitare, termopane, 2 locuri parcare, proprietar, 81.000 {; 0722.203.772

98. DRISTOR 85 mp, stradal, bloc 1984, scarå curatå, metrou, ID 9132, negociabil, 75.000 {; 021.317.20.92/ 0725.445.510 sorin.botosaneanu@houseproviders.ro www.houseproviders.ro

59. BÅNEASA, 1983, 90 mp, dec., 2 gr.

sanitare, amenajat, loc parcare ADP, vedere mixtå, lângå parc, 99.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.imoprest.ro

60. BÅNEASA, apartament cu 4 camere situat in complexul reziden¡ial Green Lake din nordul Bucure¿tiului, aproape de Pia¡a Presei Libere, pe malul lacului Grivita, în sectorul 1. La pret se adaugå tva-ul aplicabil, 201.000 {; 0752.272.006 chioveanur@qld.ro www.greenlakeresidences.ro 61. BÅNEASA, situat in complexul rezidential Green Lake din nordul Bucure¿tiului, aproape de Pia¡a Presei Libere, pe malul lacului Grivi¡a, în sectorul 1, la pret se adaugå TVA-ul aplicabil, 208.000 {; 0752.272.006 chioveanur@qld.ro www.greenlakeresidences.ro 62. CAMIL Ressu, Ambrozie, cf.I, 2/8,

gresie, faian¡å, termopan, parcare, 82.000 {; 021.324.21.17/ 0735.549.343

63. CASA Poporului - Uranus, 4 camere, decomandat, 97 mp, et. 7/8, an construc¡ie 1990, îmbunåtå¡iri, parchet, termopan, aer condi¡ionat, bucåtårie mobilatå ¿i utilatå, negociabil, 147.000 {; 0751.053.622/ 0751.053.625 office@songinvest.ro www.songinvest.ro 64. CENTRAL, 4 cam., 160 mp, bloc

2010, curte 400 mp, posibilitate garaj, rate dezvoltator, 195.000 {; 0747.164.692 65. CHITILA, bisericå, p+1, 6 camere,

319 mp, 1992, teren 300 mp, renovatå par¡ial, comision 0%, CBR04654, 350.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 66. CHIªINÅU, stradal, cf.1, 5/8, deco-

mandat, gresie, faian¡å, termopan, u¿å metalicå, 2 gr.sanitare, bloc civilizat; 021.324.21.17/ 0735.549.343

67. CIªMIGIU zona, ap. 5 cam., et. 5/7,

s. tot = 195 mp, 0749.564.461

68. CIªMIGIU, 5 camere, 5/7, încålzire

pere¡i/pardoseala, 200 mp, 225.000 {; 0728.330.208

69. COLENTINA Teiul Doamnei, 8/8, bloc `86, 90 mp, 2 balcoane, 2 wc, g, f, t, p, AC, bucåtårie open, vedere mixtå, disc., 83.000; 021.243.43.78/ 0735.151.800 70. COLENTINA, an 1984, Teiul Doamnei, cf. 1, 90 mp, f, g, p, acte la zi, 85.000 {; 0732.320.501 71. COLENTINA, D-na Ghica, 4 camere

îmbunåtå¡iri; 0733.218.337

73. COSTIN Georgian, cumpår apartament 4 camere, confort 1, 1990, decomandat, suprafa¡a 100 mp, etaj intermediar, 90.000 {; 0758.253.900 74. COSTINEªTI, vând 4 camere, cu

baie în fiecare camerå, aproape de mare, neg., 40.000 {; 0722.673.267 75. COTROCENI, 5 camere, semidec., p/p+1, 130 mp, curte, garaj, t=480 mp în indiviziune, 195.000 {; 0721.265.655 76. COTROCENI, Arene, 2/2, 113 mp,

vilå cu stil, mansardå cochetå, zonå lini¿titå, CBR05396 220.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 77. COTROCENI, Palat, p/1, semideco-

mandat, 100 mp, 1927, îmbunåtå¡iri, centralå proprie, curte comunå, CBR39133, 130.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

bloc 1984, g, f, t, p, centralå proprie, ideal cabinet/ locuit, ID 113101, 77.000 {; 021.252.55.60 www.activimob.ro

99. DRISTOR, 6/8, bloc 1985, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, liber, 76.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149 100. DRISTOR, Piata Albina, centralå, termopane, apartament 4 camere, conf 1, decomandat, centrala proprie, termopane Rehau, gresie, faianta, 2 bai, 2 balcoane. Relatii la telefon, 95.000 {; 0766.204.182 automecanica26@gmail.com 101. DRUMUL Taberei - Ghencea, 2/4, I/decomandat, g+f+p+t, 70.000 {; 0734.490.372 102. DRUMUL Taberei - parva, 3/4,

dec, curat, amenajat, acte, fårå amenajåri, 72.000 {; 0727.339.267

103. DRUMUL Taberei 35, 4/4, loc par-

care, balcon termopan, toate îmb., neg., 78.000 {; 0746.437.905/ 0760.899.433

104. DRUMUL Taberei, 1 balcon, Moghioro¿, 94 mp, 4/4, dec., teraså refåcutå, toate îmb., lux, renovat recent, semimobilat, parc, metrou, id: 897010, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 105. DRUMUL Taberei, 3/4, decomandat,

îmbunåtå¡iri, 2 grupuri sanitare; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

106. DRUMUL Taberei, adiacent, caså

p+1+m, 5 camere, 3 båi, centralå, toate utilitå¡ile, 69.800 {; 0724.882.401 107. DRUMUL Taberei, apartament 4

camere, cf. 1, 1978, 98,5 mp, renovat recent, 90.000 {; 0721.938.329

108. DRUMUL Taberei, bloc 2009, stradal, 3/4, termopan, um, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, utilitå¡i, st=118 mp, nefinisat interior, 79.000 {; 0726.488.835 109. DRUMUL Taberei, capåt tramvai 41,

parter, I/dec., pretabil birouri, necesitå reamenajare, 2 gr. sanitare, 75.000 {; 0760.654.549/ 021.440.22.49

110. DRUMUL Taberei, Cetatea Histria, 6/10, semidec., îmbunåtå¡iri, termopan, ac, mobilat, utilat nou, cf. 2, 55.000 {; 0722.680.579 111. DRUMUL Taberei, Gârleni, 2 grupuri sanitare, 5/8, 2 parcåri+ îmbunåtå¡iri, u¿or negociabil, 95.000 {; 0722.322.163/ 0769.102.194 112. DRUMUL Taberei, Ghecea, cf. I, semidec, g+f+ p+t, p/8, bloc 1983, urgent, 75.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 113. DRUMUL Taberei, Ghencea, p/8,

semidec, fårå îmbunåtå¡iri, ideal birou/firmå, neg. 75.000 {; 0722.151.181/ 0767.815.583

114. DRUMUL Taberei, Romancierilor, 4/4, parchet, termopan, liber, intabulare, 62.900 {; 0723.627.531/ 312.31.42 115. FERDINAND /Foi¿orul de Foc, 108

mp utili, 5 camere, 2/4, 2 båi, 3 balcoane, intrare stradalå ¿i vedere mixtå, metrou, parc, parchet masiv, parcare, fårå îmbunåtå¡iri, fårå bulinå, fårå legea 112 sau legea 10, fårå risc seismic, acte, primul proprietar, intabulare, id: 920092, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

116. FERENTARI, 1/4, cf. 2, 65 mp, semidec., balcon, gaze, centralå, apometre, super îmb., intabulare, agen¡ie, 33.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 117. IANCULUI - Mega Image, cf. 1, 6/9,

semidec., 2 balcoane, 2 gr. sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, liber, Lenu¿, 87.000 {; 021.252.16.05/ 0749.199.196 www.confortcasanord.ro

118. IANCULUI, 6/10, Mega Image, stradal, 90 mp, vedere mixtå, 2 båi, 2 balcoane, liber, 87.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

79. COTROCENI, Pia¡a, P/2, 90 mp, în

119. IANCULUI, P, 85 mp, 1940-2004 restauratå, curte, negociabil, CBR49406, 97.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

80. COªBUC, în bloc 2010, 177mp utili,

120. IMAªULUI, Salaj, particular, 4 camere, etaj 4/4, 65 mp, balcon, usa metalica, termopan, gaze, centralå proprie, gresie, parchet, imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber, 34.500 {; 0754.486.539 constructorilor@gmail.com

decomandat, 1/2, 97 mp, 1936, centralå proprie, lini¿te, CBR34073, 129.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro vilå consolidatå, luminos, zonå lini¿titå, CBR49714, 220.000 {; 0730.177.215/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, decomandat, 3 båi, 2 balcoane, finisat la cheie, alarmå, loc de parcare inclus, CBR45915 275.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro, 81. CR¢NGAªI et. 7/8, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, termopan (inclusiv balcoane), usi interioare noi, gresie, faian¡å, parchet, inst electricå ¿i sanitara noua. Se poate vinde mobilat. Pret disc., 95.000 {; 0721.600.950/ 0744.600.950 82. CR¢NGAªI, Calea, 1986, 5/10, 90

mp, dec., 2 båi, 2 balcoane, stradal, vedere mixtå, îmb., metrou, parc, pia¡å, lac, intabulare, id: 860121, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

45. BR¢NCOVEANU - Huedin - 1/4, 95

84. CR¢NGAªI, Lac, 1988, 90 mp, et.

mandat, etaj 4, 76 mp, liber, UM, ISN, 54.000 {; 0721.247.990/ 0762.297.672

utili, liber, cadastru, intabulare, 190.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

78. COTROCENI, Parc Romniceanu,

83. CR¢NGAªI, Calea, 88 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, bloc 1984, contorizat, 75.000 {; 0729.889.441

46. BR¢NCOVEANU -N. Vasile deco-

95. DOROBANºI, Ambasada Turciei, 4 camere în vilå, p/d+p+1 165 mp, semidec., camere spa¡ioase, 30-36 mp, teraså închiså 20 mp, 220.000 {; 0721.265.655

58. BUCUREªTII Noi, apartament in vilå, 700 { metru patrat construit, 780 { metru patrat util, suprafa¡å totalå construitå 198 mp, suprafa¡å utilå 172 mp, demisol+parter+etaj, toate utilitatile separate, curte 30 mp, 780 {; 0723.301.025/ 0765.317.876 alex_ykf@yahoo.com

îmb., constr. 1985, 90 mp, 95.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

44. BR¢COVEANU, Huedin Center, etaj 4/10, semidec., constructie 1984, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, 2 grup san., st. 85 mp, contorizat centralå termicå proprie bucatarie 12 mp, stradal, cad., intab., zona verde linistita, 69.500 {; 0721.276.281/ 0761.624.981 dumitrescutoni@yahoo.com

mp,m I/D, g, f, p, t, ac, apropiere ¿coala, pia¡å, ratb, grådini¡å, ID 118707, 65.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

94. DOROBANºI, 7/10, dec., 110 mp, recent renovat, intabulare, accept credit, 138.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

97. DRISTOR - Fizicienilor, stradal, cf. 1,

72. COLENTINA, etaj 6/10, cf. 2 sporit,

35. BERCENI, Big, 6/8, 90 mp, bloc

93. DOROBANºI - Mario Plazza, 1/10, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, vedere mixtå, fårå îmb.; 210.34.15/ 0722.350.388

57. BR¢NCOVEANU, metrou, 2/10,

34. BERCENI, Anton Bacalba¿a, confort

1, semidec., 6/8, 80 mp utili, discutabil, 80.000 {; 0744.240.868

mandat, 100 mp, 1991, intabulare, 85.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68 www.rasig.ro

96. DOROBANºI, capitale, 2/3, 104 mp

bl. 1982, cf. 1, spatios, 2 bai, imbunatatiri: g, f, p, t, usa metalica, ocazie, 85.000 {; 0723.682.204

33. BERCENI, 5/ 10, Alexandru Obregia,92. DOAMNA Ghica - Pâncota, 6/8, deco-

2/8, semidecomandat, 90 mp, îmbunåtå¡iri, ID 603, 95.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

transformate in 3, 98 mp, an constructie 1978, 2 bai, living 50 mp, imbunatariri lux, arata excelent, e-mail pentru poze, prefer cash 79.000 {; 0728.123.464 bdo2004@yahoo.com

40. BERCENI, Obregia, 1/4, 4 camere,

770. UNIRII, Zepter, 4/8, decomandat, su

771. UNIRII, Zepter, 5/8, dec., bloc 1990,

16. AVIAºIEI, 1993, 100 mp, dec., 2

39. BERCENI, metrou, cf. 1, dec., bloc stradal, 96 mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, loc parcare, toate îmb., centralå termicå, acces metrou, acte, exclus intermediari, 62.000 {; 021.424.03.80/ 0730.321.892

um, curat, g+f+p, C+I, termopan, 85.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

80 mp, 1 balcon, 2 gr sanitare, 115.000 {; 0724.016.313

2 balcoane, 2 gr. santiare, 5 AC, parcare, renovat, mobilat/ utilat lux, apropiere metrou, acte, ID 867, 137.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

1, dec., 2 balcoane, 90 mp, 75.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

mp, toate îmb., mobilat, utilat lux, ID 903, 104.500 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

736. TITAN- Rotundå 3/10 cf l cu 2 bal-

tor.1), apartament 3camere elegant lux, 6/10, direct proprietar. Exclus intermediari; 0767.232.498

bloc nou, stradal, centralå proprie, parcare, superîmb., 63.000 {; 031.429.36.60/ 021.688.08.67/ 0722.614.867

765. UNIRII, Junior, adiacent, dec., modi-

775. UNIVERSITATE -Magheru, dec, parchet, bloc reabilitat termic, 60 mp etaj 8, vedere spate, 64.000 {; 0747.080.813

737. TITULESCU (lânga Primåria sec-

790. VOLUNTARI, 3/6, lângå primårie,

comandat, su 86 mp, curat, fårå risc seismic, neg. 95.000 {; 0724.016.313

735. TITAN- Camil Ressu, Metrou, 1/4 cf

coane, spa¡ios zona verde lângå parc aproape metrou, negociabil 72.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro

4/4, semidecomandat, îmbunåtå¡it, 46.500 {; 0722.414.299

764. UNIRII, Fântâni, 1/2 în vilå, semide-

aer condi¡ionat, gresie, faian¡å, parchet, t, 2 gr. sanitare, mobilat par¡ial, bloc 1996, id: 13939, Alexandru, 021.324.77.00/ 0746.799.339 alexandru.danulescu@orfeas.ro www.orfeas.ro

l balcon îmbunåtå¡iri bloc 1985 geam baie, spa¡ios zona verde, 71.000 {; 0723.602.926/ 0721.377.691 www.amdfimobiliare.ro

bloc 1990, 2 gr. sanitare, amenajat, t+g+f+p, 89.000 {; 331.36.74/ 0722.300.698

788. VITAN, Mall, 6/8, 80 mp, decomandat, bloc 1989, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 85.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

camere, decomandat, 3/4, 65 mp, 1969, parcare plåtitå ADP, 67.000 {; 0740.274.193

2009, 80 mp, parchet, faian¡å, gresie, termopan, 2 garaje subterane; 0744.281.561

confort 1, decomandat, g, f, p, t, u¿i noi, 100.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

p, t, um, obs. Mircea Vodå, neg., 140.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.105 www.imoprest.ro

719. TITAN, etaj 4, dec., renovat recent,

694. TINERETULUI, ªincai 5, vând ap.

654. SEBASTIAN, Parc, 4/8, 70 mp, decomandat, 1986, negociabil, CBR50745, 85.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

746. UNIREA, p/10, 3 cam., cf. 1 semide-

679. TINERETULUI, 4/8, ªincai, bloc

652. SEBASTIAN, parc, 2/8, dec., hol în

653. SEBASTIAN, Parc, 2/8, I, dec., 80 mp, bloc 1989, 2 gr. sanitare, termopan, parchet, um, curat, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 75.000 {; 0735.345.860/ 021.423.78.84

745. TURDA, 1 Mai, 5/10, 75 mp, dec., 1983, 2 gr. sanitare, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 2 balcoane, acceptå credit, 93.000 {; 0735.345.844/ 021.260.10.63

dat, curat, 70 mp, termopan, cadastru, intabulare, accept credit, liber, 65.000 {; 0735.345.827/ 021.327.20.29 www.rasig.ro

nr.2, aproape Liberty Mall, et 5/8, 70 mp, renovat 2007, g, f, p, t, um, partial mobilat, bloc 1985, scarå foarte curatå, exclus intermediari, 69.000 {; 0745.346.196 H, centralå termicå, gresie, curat, 78 mp, 72.000 {; 0723.331.471

camere de 83 mp, în bloc nou 2010 de 4 etaje, pre¡ 79.000 {; 0722.888.792

dec., 1988, g, f, p, t, um, ac, ct, 3 balcoane, vedere mixtå, 82.000 {; 021.210.09.65/ 0720.138.076

693. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 1/8, I, dec., 75 mp, bloc 1986, 2 gr. sanitare, um, AC, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, neg., accept credit Prima Caså, 88.000 {; 0735.345.860/ 021.423.78.84

651. SEBASTIAN, BRD, Str. Tutunari

782. VITAN Mall, decomandat, 83 mp, hol

758. UNIRII, Alba Iulia, etaj 7/10, construc¡ie 1997, suprafa¡a de 90 mp, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, mobilat ¿i utilat complet, aer condi¡ionat, contorizat, vedere Piata Alba Iulia, liber, 134.000 {; 0735.577.577 irina.desrobitu@anteeaestate.ro www.anteea-estate.ro

678. TINERETULUI, 2/8 Våcåre¿ti, cf. 1,

686. TINERETULUI, 7/10, Banca ºiriac,

650. SEBASTIAN, BRD, sector 5, cf. 1,

707. TITAN, 100 m parc, 70 mp, parter

744. TREI camere, proprietar vând ap. 3

787. VITAN, Mall, 2/8, cf. 1 sporit, dec.,

644. SEBASTIAN Novaci, 6/8, dec., hol

mp, bloc 1984, 2 gr. sanitare, termopan, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 66.000 {; 0735.345.856/ 021.424.55.70 www.rasig.ro

706. TITAN, 1 Decembrie, metrou, bloc dupa cutremur, 70 metri patrati, decomandat, renovat 2010, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, oferta reala, ocazie, 64.000 {; 0769.060.007 www.private-broker.ro

numai cash, numai de la particulari; 0767.482.407

781. VITAN Mall stradal, etaj 7/8, spatios 80 mp, 2 gr. sanitare, intrare stradala, vedere mixtå, constr. 1985, fårå îmb., cad., intab., 79.000 {; 0733.930.003/ 0731.030.975 office@bwimob.ro www.bwimob.ro

743. TREI camere, convenabil,

750. UNIRII Tribuanl , 3/7, cf1 , decoman-

constructie 1980 - 73 mp, semidec., 2 balcoane, 1 gr. sanitar. Vedere mixtå, etaj 5/10. Ideal investitie sau prima casa. Stradal, 65.000 {; 0766.606.010 bogdan.vlad@yahoo.com www.housexpert.ro

685. TINERETULUI, 7/10, apropiere parc, metrou, cf. 1, dec., p, g, f, u.m., acte la zi, 78.000 {; 0749.836.375

649. SEBASTIAN, BRD, 3/8, I, dec., 72

705. TITAN, 1 Decembrie, Auchan, bloc 1980, 7/8, 75 mp, dec., 2 gr. sanitare, gresie, faian¡å, termopan, ofertå realå, ocazie, 66.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

18. AVIAºIEI, Stefan cel Mare, Circ, Dorobanti, Floreasca, particular, cumpar 4 camere, plata rapida, fara credit sau casa finisata zona Nord Baneasa, Pipera, Otopeni, fara comision cumparator, ofer, 83.000 {; 0734.426.120

1989, 80 mp, curat, intabulare, credit, 95.000 {; 0735.345.826/ 021.326.81.68

786. VITAN, Mall, 2/8, bloc 1991, 80 mp,

termopan, parchet, isn, 68.000 {; 425.22.46/ 0745.006.595

mp, decomandat, central, hol "H", id: 950949, 79.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1980, 7/8, 75 mp, dec., 2 gr. sanitare, gersie, faian¡å, termopan, ofertå realå, ocazie, 66.000 {; 0769.060.007 petre@private-broker.ro www.private-broker.ro

780. VITAN - Mall, etaj 1, decomandat,

749. UNIRII Alba Iulia , 6/8, cf1 , decomandat ,100 mp, vedere stradalå, renovat, mobilat lux, pazå, negociabil 140.000 {; 0733.107.773

643. SEBASTIAN -Parc, 5/8, f+g, lavabil,

648. SEBASTIAN, 1992, parc, 2/8, 84

704. TITAN, 1 Decembrie, Auchan, bloc

8, an 1994, supraf. 80 mp, centrla termica, instal. temica+sanitara+electrica noi, termopan, parchet, 3 ac, bucatarie open mobilata+utilata, acte cad+int., merita vizionat, usor neg., ocazie, pret exceptional, 80.000 {; 0762.202.299/ 0762.202.298 premium.star@yahoo.com

709. TITAN, 7/8, Grigorescu, 70 mp, bloc

684. TINERETULUI, 6/8, bulevard, 76

647. SEBASTIAN Parc, Novaci, 3/8, dec., hol H, construc¡ie 1989, scarå curatå, lavabil, g, f, t, um, 67.000 {; 0745.026.771/ 0732.919.317

decomandat, accept credit, 50.000 {; 0729.427.524

742. TREI camere, apart., cf. 1, dec., et 7/

669. TIMIªOARA 41, Plazza Mall, bl. 35,

642. SALA Palatului, 3 camere, 70 mp,

84 mp, dec., hol H, g, f, p, t, centralå, cadastru, intabulare, urgent, 65.000 {; 021.423.77.53/ 0732.919.317

703. TITAN Poståvarului, etaj 7/8,

toate îmbunåtå¡irile, parter/4, 37 mp, 25.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

gr.sanitare, 2 balcoane, et. 5, bloc monolit, lift, loc parcare, amenajat/ mobilat lux, neg., 138.000 {; 0734.222.102/ 021.252.19.24 www.apartamenteaviatiei.ro; www.imoprest.ro

785. VITAN, Mall, 2/7, bloc 2009, 95 mp utili, la cheie, 15 minute de metrou Timpuri Noi, 105.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro

683. TINERETULUI, 6/10, 1984, 76 mp,

646. SEBASTIAN Parc, Ispirescu, 1/8,

702. TITAN Policlinicå, p/4, decomandat, balcon, 70 mp, fårå îmbunåtå¡iri, accept credit, 58.500 {; 0729.427.524

741. TOPORAªI conf. 3, centralå proprie,

779. VASILE Lascår, Pia¡a Gemeni, apartament parter în vilå cu 3 apartamente (p+1+m), construc¡ie 2010, finisåri de excep¡ie, 97 mp, 3 camere ¿i living 36 mp, 2 båi, teraså 10 mp, toate utilitå¡ile în func¡iune, bucåtårie Si Pro montatå, centralå proprie, cota indivizå 45 mp, particular, 210.000 {; 0722.242.571

748. UNIRII 2/7, renovat lux , intrare stradalå, monolit, 1996, pazå, Tribunal, 90 mp, negociabil . 120.000 {; 0726.777.877

641. R¥ªNOV, vis-a-vis Plaza Doamna

sanitare, îmb., cf. 1, 87.000 {; 0736.396.482/ 021.330.40.64 radu.ilie@haimobiliare.ro

mp gresie faian¡å bloc civilizat acte complete negociabil 68.000 {; 021.341.04.99/ 0743.060.805 www.stevimobiliare.ro

mp, decomandat, 1980, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, intabulare, accept credit, 112.000 {; 0735.345.845/ 021.260.10.64

708. TITAN, 1987, vedere panoramicå Parc IOR, în gura de metrou Titan, 4/10, 75 mp, 2 båi, 2 balcoane, parcare, îmb., acte, ID 910123, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

668. THEODOR Pallady, stradal, metrou,

682. TINERETULUI, 5/8, Trestiana, cf. 1, dec., balcon 10 mp, amenajat, apropiere metrou, parc, 78.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro

645. SEBASTIAN parc, 6/8, dec. 2 gr.

701. TITAN Policlinica 3/4 între¡inut 70

740. TITULESCU, Mega Image, 5/10, 80

dec., cf. 1, 9/10, îmb., toate actele, agentie, 59.000 {; 0728.777.132 office@ramax.ro

3 cam., cf. 1, dec., fårå îmb., urgent, 51.500 {; 0726.193.417/ 0766.272.563/ 021.242.21.53

681. TINERETULUI, 5/8, 2 gr sanitare,

în H, 2 gr. sanitare, bloc 1988, 78 mp, 70.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimibliare.ro

micå parchet gresie 2 grupuri sanitare 74.000 {; 021.341.04.99/ 0743.060.805 www.stevimobiliare.ro

778. URZICENI, Ialomi¡a, central, lângå Primårie, apart. 3 camere, et. 4, îmbunåtå¡iri, bloc izolat exterior; 0752.152.802; 0743.785.361

15. AVIAºIEI, 1992, decomandat, etaj 5,

747. UNIRII -Junior, 3/8, decomandat, 85 mp, 3 balcoane, amenajat modern, bloc cu pazå, negociabil, 125.000 ; 0725.389.025/ 211.57.66

667. THEODOR Pallady - Trapezului,

R¢ªNOV, BRAªOV, APARTAMENT 3 CAMERE, CONFORT 1, 2008, 60 MP, LA CHEIE, MOBILAT LUX, AER CONDIºIONAT, ETAJ 2, 87.000 {; 0720.192.798

renovat, finisat, mobilat, bucåtårie echipatå, 160.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

700. TITAN bloc H parter/4 centralå ter-

3 camere, p+3, liber, 50 mp, an construc¡ie 1949, construc¡ie cåråmidå + grinzi beton, stradal, zonå f.f. bunå, fårå bulinå, ideal firmå, negociabil, 48.000 {; 0745.552.012

19

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri 4 CAMERE

2 båi, 2 balcoane, toate îmb. lux, bloc reabilitat, mobilat/utilat modern, metrou, parcare, ID 840567, 85.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1986, confort 1, decomandat, lux, 107.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.453 office@centralimobiliare.ro

Ghica, vând ap. 3 camere, cf. 1 sporit, an 1987, 80 mp, p/4, u¿å metalicå, termopane, pretabil sediu firmå, semidec., 65.000 {; 0765.251.504

2 båi 2 balcoane 75 mp vedere parc negociabil 78.000 {; 021.341.08.35/ 0742.013.393/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

739. TITULESCU, Cuza, vând urgent ap.

înalt/4, balcon mare logie, dec., bucåtårie spa¡ioaså, parcare, metrou, ID 910097, 58.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

1918 nr 191, 125 mp, vedere la padure, etajul 3/4, finisaje lux, gresie, parchet, faianta, centralå proprie, aer conditionat, loc parcare, pret neg., 95.000 {; 0722.664.513/ 0722.664.513/ 0722.664.513 cdfoodconsulting@yahoo.com 640.

699. TITAN bloc 1985 4/10 lângå metrou

(3 $/sms + tva)

4/8, g+f+t +um+ac, alarmå, 2 balcoane, c+i, 85.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045

85. CR¢NGAªI, N. Filimon, particular,

conf. 1, 1986, g/f/p/t, balcon 9 mp, lux, foarte urgent, 90.000 {; 0766.599.050

121. JILAVA, Arteca, particular 4 camere

conf. 1 sporit, 1/4, decomandat, îmbunåtå¡iri, negociabil. 65.000 {; 0728.309.644

122. JULES Michelet, 4 cam., 96 mp, ultracentral, P-¡a. Lahovari, apartament 4 camere, decomandat, 2 balcoane, parchet, et. 2/5, neg., 140.000 {; 0723.681.490 123. LACUL Tei - parc, 6/8, cf. 1 sporit, f,

g, p, t, u.m., acte la zi, bloc civilizat, 90.500 {; 0732.320.501

124. LACUL Tei - Parc, 8/11, cf 1/dec, construc¡ie 1980, 93 mp., 2 balcoane, 2 gr. sanitare, îmbunåtå¡iri, stradal, stradal, ofertå realå, 76.000 {; 021.255.66.45/ 0725.696.715 125. LACUL Tei Bd., 7/11, bloc 1982, 2 gr.

sanitare, 2 balcoane, 2 lifturi, 109 mp, termopan, negociabil, 76.000 {; 021.324.90.45/ 0723.764.832

126. LACUL Tei, 6/10, Domino, semidec.,

86. CÅLÅRAªI Calea 4/7, renovat ,1996,

6/8, îmbunåtå¡iri, loc parcare, 75.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

su 97 mp, g,f,p,t,um, monolit ,intrare stradalå, vedere mixtå, negociabil. 115.000 {; 0726.777.877

94 mp, stradal, 2 wc, 2 balcoane, g, f, p, t, AC, intabulat, liber, bloc 1980, 76.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

48. BR¢NCOVEANU, 1/8, 100 mp, dec.,

87. CÅLÅRAªI, 3/8, decomandat, 100

127. LACUL Tei, 6/8, 1984, 91mp, 2 gr.sanitare, bucatarie 12mp, 2 balcoane, gresie, faian¡å, termopan, negociabil; 021.324.77.53/ 0731.337.831

47. BR¢NCOVEANU Budimex stradal,

bloc 1989, gresie, faian¡å, parchet, termopan, 100.000 {; 021.320.00.75/ 0735.883.449 office@centralimobiliare.ro

49. BR¢NCOVEANU, 1986, vedere panoramicå parc Orå¿elul Copiilor, 90 mp, 10/10, teraså refåcutå, garan¡ie 15 ani, dec., centralå, toate îmb., în gura metroului, parcare, scarå renovatå/ civilizatå, acte, id: 940072, 89.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 50. BR¢NCOVEANU, 1987, McDonald`s, 1/10, 95 mp, decomandat, 2 båi, 2 balcoane, toate îmbunåtå¡irile, metrou, garaj, parc, id 494014, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 51. BR¢NCOVEANU, cf. 1, semidec.,

acces rapid metrou, 85 mp, spa¡ios, accept credit, 63.000 {; 021.424.02.47/ 0788.726.553

52. BR¢NCOVEANU, Izvorul Cri¿ului, 2/4, cf. 1, dec., 1 balcon, 2 gr. sanitare, 83 mp, g, f, p, t, um, calorifere noi, loc parcare, cadastru, intabulare, neg., Adriana, id 13990, 74.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.167 www.orfeas.ro

mp, construc¡ie 1994, îmbunåtå¡iri, 125.000 {; 0729.158.581

88. CÅLÅRAªILOR Calea, 1995, 3/8,

100 mp, dec., intrare stradalå, vedere mixtå, parcare, cu îmb., 125.000 {; 021.252.19.22/ 0734.222.101 www.imoprest.ro

89. DACIA Bd., urgent apartament

7 camere, 120 mp, plus 63 mp curte, neg., 93.000 {; 0765.619.205

90. DELFINULUI, Pantelimon, 4 cam., dec., et. 11/ 11+ et. tehnic, 98 mp utili+2 balcoane 25 mp, renovat recent, 2 bai, 2 ac, termopan, g, f, p, usa metalica, usi interior Classen, loc parcare ADP, posibil mobilat, merita vazut, proprietar, 85.000 {; 0721.235.708/ 0757.239.123 marian.bejan@unicredit.ro 91. DIRECT proprietar, decoman-

dat, suprafa¡å utilå 110 mp, complet renovat ¿i utilat pentru birouri, se vinde cu garaj +încå un loc de parcare +183 mp teren aflat în proprietate proprietar persoanå juridicå -se elibereazå facturå. 0753.032.600

128. LACUL Tei, 7/8, Teiul Doamnei, Fac-

ultate, 90 mp, renovat recent, 2 båi, 2 balcoane, bloc 1986, 2 lifturi, parcare ADP, 98.500 {; 031.429.36.60021.688.08.67/ 0722.614.867 129. LACUL Tei, 8/11, Maica Domnului,

Domino, stradal, 100 mp, dec., 2 båi, 2 balcoane, termopan, um, 76.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

130. LACUL Tei, p/8, Teiul Doamnei, dec.,

bloc 1986, 2 båi, 86 mp, fårå îmb., intabulare, 72.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

131. LACUL Tei, particular, et. 7/8, 92 mp,

an 1986, 2 båi, 2 balcoane/ logii, renovat recent, bucatarie mobilata centrala termicå, calorifere noi, ac (3aparate), g, f, p, u¿å metalica, termopane, parcare ADP, neg., 100.000 {; 0758.549.715

132. LAHOVARI, Pia¡a, conf.1, semide-

comandat, 1980, 9/9, 100mp, 2 gr.sanitare, ascensor, parcare bloc curte interioarå, boxå, interfon, posibilitate mansardare. 0722.837.936/ 0732.958.998

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


20

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri 4 CAMERE 133. LASCÅR Catargiu direct pro-

prietar. Ocazie. Bun pentru investi¡ie un singur apartament pe nivel 190 mp construi¡i, etaj 1, amenajat ¿i mobilat complet, totul nou, tâmplårie PVC, centralå termicå, alarmå, aer condi¡ionat. 0753.032.600 134. MATEI Basarab, 4/4, 100 mp, 2000,

decomandat, spa¡ios, nemobilat, CBR29827, 0730.177.218/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

135. MILITARI - Uverturii, decomandat, 90 mp, bloc 1987, etaj 8, intabulat, 62.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.153 136. MILITARI -Iuliu Maniu, 1/10, cf. 1, decomandat, 96 mp, 1984, 2 gr. sanitare, gresie, faian¡å, parchet, termopan, u¿å metalicå, centralå termicå, acceptå credit, 80.000 {; 0735.345.850/ 021.260.06.69

173. PRIMÅVERII, 2/5, 200 mp, 2003,

finisat, mobilat, utilat, eliberabil, intabulare, accept credit, 0735.345.844/ 021.260.10.63 174. RAHOVA - Bârca, 90 mp, g, f, t, p, ct, 1988, 2 gr. sanitare, balcon cu pivni¡å, ideal sediu firmå, neg., ID 85941, 75.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro 175. RAHOVA - Alexandriei, 82 mp, dec.,

g, f, t, p, ac, neg., ID 117301, 62.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

176. RAHOVA - Bârcå, cf. 1, dec., 90 mp,

2 balcoane, 3/8, amenajat modern, g, f, t, p, um, ac, cadastru, intabulare, acc. credit, exclus intermediari, neg., 55.000 {; 021.456.11.10/ 0720.903.255 177. RAHOVA - Mårgeanului, 90 mp, cf.

1/dec., g, f, t, p, ac, ct, um, loc parcare, 1984, ID 83205, 70.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

Imobiliare vânzåri REZIDENºIALE 213. TITAN, metrou, 1/4, semidecoman-

214. TITAN, Parc, 1/ 4, cf. l, cu balcon, bloc caramida tip H, cu 2 grupuri sanitare, spatios, aproape metrou, zona verde, accept credit, 89.000 {; 0721.377.691/ 0723.602.926/ 021.324.12.38 office@amdf-imobiliare.ro www.amdf-imobiliare.ro 215. TITAN, policlinicå, Parc IOR, 2 gr.

sanitare, ocazie, 85.000 {; 0749.218.891

3. 1 DECEMBRIE- Ilfov, vând vilå+ spa¡iu comercial oate utilitå¡ile. Pre¡ discutabil. Urgent; 0763.876.441

camere, cf. 1, cu îmb., semidec., disc. 92.000 {; 0761.674.351

179. RAHOVA -Mårgeanului, 4/8, dec,

139. MILITARI Coco¿u Ro¿u, p/3, decomandat, 110 mp utili, construc¡ie 1990, 2 balcoane, g/f/p/t/um/ac, contorizat 75.000 {; 0763.698.327/ 0721.295.736

180. RAHOVA, Bolintineau, 2/8, I, dec., 90 mp, 2 gr. sanitare, termopan, um, curat, liber, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 64.000 {; 0735.345.856/ 021.425.31.52

140. MILITARI, 1/4, 80 mp, 2 gr sanitare, decomandat, boxå, ac, contorizat, 79.000 {; 0754.072.915 141. MILITARI, 1/4, Veteranilor, pia¡å, cf.

1, semidec., g, f, t, ct, ac, intabulat, credit, 75.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92

142. MILITARI, 1986, Veteranilor, 1/8, 90

mp, dec., 2 båi, 2 balcoane, toate îmb., central, renovat recent, parcare, metrou, ID 970221, 79.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

143. MILITARI, Apusului Complex, 3/4, cf. 1, fårå îmbunåtå¡iri, liber, intabulare, 84 mp, parcare, urgent, 65.000 {; 0729.889.449

g+f, um, c+i, termopan, 65.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

219. UNIRII - Bulevard, 9/11, 114 mp,

bloc 1994, 3 balcoane, amenajat, liber, 149.000 {; 0735.345.826 /021.326.81.68 www.rasig.ro 220. UNIRII /Cantemir, etaj 1/2, 170 mp

semidecomandat, 90 mp, 1985, îmbunåtå¡iri, 2 båi/balcoane, parcare, 65.000 {; 0732.940.974

utili, 2 gr. sanitare, centralå, alarmå, renvoat, parcare, semimobilat, apropiere metrou, ID 630, 190.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

182. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1, dec., 90 mp, 2 gr. sanitare, 3/8, g, f, p, t, um, accept credit, acte, exclus agen¡ii, 55.000 {; 0763.226.938

221. UNIRII 5/6 Casa Poporului renovat g,f,p,t 2 balcoane 1994 100 mp lux intrare stradalå v mixtå Izvor monolit negociabil. 155.000 {; 0726.777.877

181. RAHOVA, Dumbrava Nouå, 3/8,

183. RAHOVA, Petre Ispirescu, cf. 1,

dec., 90 mp, 2 gr. sanitare, 4/8, g, f, p, t, um, accept credit, acte, exclus agen¡ii, 52.000 {; 0788.724.828/ 021.424.02.47 184. RAHOVA, Petre Ispirescu, P/8,

90mp, 1986, negociabil, CBR50068, 70.000 {; 0724.298.140/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

222. UNIRII, 1986, Fântâni, 2/7, 96 mp, 2

båi, 2 balcoane, intrare stradalå, vedere mixtå, metrou, parc, acte, id: 950916, 159.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 223. UNIRII, 4/10, 100 mp, bloc 1997,

185. RAHOVA, Pia¡å, 2/4, decomandat,

monolit, pazå, gresie, faian¡å, parchet, geamuri termopan, 160.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro

2, semidec., 9/10, g, f, t, p, um, credit, 52.000 {; 0726.385.622/ 430.14.92

88 mp, termopan, parchet ¿tejar, 2 balcoane, accept credit, 59.500 {; 0730.102.375

146. MILITARI, Gorjului, metrou, 8/8,

186. RAHOVA, Sebastian, 3/8, dec.,90

224. UNIRII, Fântâni, 2/7, cf. 1, decomandat, ideal firmå/ locuit, 100 mp, vedere mixtå, 160.000 {; 021.324.90.46/ 0723.356.149

144. MILITARI, Apusului Complex, 8/10,

68 mp, curat, contorizat, bloc civilizat, urgent, 54.990 {; 0729.889.449

145. MILITARI, Apusului, Casa Roz, cf.

semidec., 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, liber, cadastru, intabulare, 59.500 {; 0727.279.336 imobiliaremilitari@yahoo.com

mp, g, f, p, t, scarå curatå, 2 gr. sanitare, 60.000 {; 0765.781.111/ 0745.026.771

comandat, 85 mp utili, îmbunåtå¡iri, apometre, repartitoare, AC, gradinå, 63.900 {; 0766.355.138

187. REGINA Elisabeta - Universitate, 4/9, 110 mp, cf. 1, dec., stradal, metrou, g, f, t, p, ac, centralå termicå imobil, 2 gr. sanitare, neg., ID 122351, 110.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

148. MILITARI, Uverturii, cf.1/D, etaj 2/4,

188. REGINA Elisabeta, particular, 4

147. MILITARI, Gorjului, p/p+4, semide-

225. UNIRII, magazin, 5 camere, deco-

mandat, 6/8, 180 mp utili, living 50 mp, bloc 1995, curat, intabulat, 320.000 {; 021.231.23.18/ 0731.144.156 226. UNIRII, proprietar, 3 cam., pe hol

locuibil, 2 båi, camerå de serviciu, st=128 mp, et.1/d+p+1, dependin¡e, garaj, mobilat ¿i utilat lux, neg., 250.000 {; 0729.150.260

cam., 115 mp, semidec., gresie, faian¡å, 2 båi spa¡ioase, tavan înalt, renovat recent, 140.000 {; 0722.526.357

227. VICTORIEI, calea, Muzica, 5/8, 138

149. MILITARI, Veteranilor, 1/4, curat, zonå verde, 78.000 {; 021.434.99.18/ 0722.174.538/ 0747.605.230 www.algapo.ro

189. ROMANÅ, Mendeleev, 3/4, semidec., 110 mp, bloc reabilitat, îmbunåtå¡iri multiple, boxå, camerå serviciu, 115.000 {; 0722.680.579

228. VICTORIEI, Frumoaså, 5 cam., cf.

150. MILITARI, Veteranilor, cf. I D, 1984,

190. SALA Palatului, 5/9, 110 mp utili, 2 balcoane, boxå, semidecomandat, nerenovat, intrare + vedere fa¡å, pretabil firmå, 110.000 {; 0722.502.292

g/f/t/um, 2balcoane, 2gr.sanitare, 75.000 {; 0741.771.342/ 0766.305.915

et. 2, g+f+p+t, 2 gr. sanitare, semistradal, neg. 75.000 {; 021.413.00.37/ 0722.868.596/ 0754.495.045 151. MOLDOVIºA Al., nr. 26, sector 4,

particular, vând ap. 4 cam., et. 1/4, centralå proprie, neg., 75.000 {; 0763.855.926/ 0721.493.045

152. MORARILOR, parc, particular, vând

ap. 4 camere, bl. lini¿tit, 2 båi, 3 balcoane, cadastru, intabulare, u.m., t, apometre, et. 5/14, exclus agen¡ii, neg., 77.000 {; 0722.716.545

153. MOªILOR, 2/10, bloc 1982, adiacent, f, g, t, apropiere metrou, 110.000 {; 0732.320.501 154. MOªILOR, 2/10, Eminescu, stradal,

191. SEBASTIAN -PARC, 4/8, dec,100mp, g+f, c+i, termopan, 77.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029 192. SEBASTIAN Kaufland, decoman-

dat, etaj 2/8, geam la baia mare, 2 balcoane, termopan, contorizat, 88.000 {; 0720.140.677/ 0764.002.488 193. SEBASTIAN, Parc, 3/8, I, dec., 105

mp, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bloc 1989, termopan, parchet, um, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 82.000 {; 0735.345.860/ 021.424.55.71 www.rasig.ro

156. MOªILOR, Eminescu, 2/8, deco-

196. TEI, p/8, semidec., 80 mp, 2 wc,

dat, 100 mp, an 1990, pre¡ 155.000 {; 0728.330.208 159. NERVA Traian, 4/8, 100 mp, dec.,

gresie, faian¡å, parchet, termopan, 125.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.451 office@centralimobiliare.ro 160. OLTENIºEI /Stadion, 1984, etaj 2/8,

semidecomandat, 90 mp, curat, 2 gr. sanitare, fårå îmbunåtå¡iri, 2 balcoane, neg., ID 869, 75.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 161. OLTENIºEI /Sun Plaza, 1982, etaj

2/10, semidecomandat, 2 gr. sanitare, toate îmbunåtå¡irile, parcare, ID 863, 85.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro 162. OLTENIºEI City Mall, 6/8, deco-

mandat, bloc 1984, hol H, îmbunåtå¡iri, neg., 99.000 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

163. ORŪELUL Copiilor, Bucure¿ti,

4 camere, cf. 1, 1985, s- 83 mp, g, f, t, centralå termicå; 0726.334.029 164. PANTELIMON (intersec¡ie Baicului - str. Tâmpa), ap. 4 cam., parter înalt, cf. 1, st- 84 mp, 2 båi, g+f, calorifere noi, u¿å metalicå (u¿or negociabil), 68.000 {; 0721.795.309 165. PANTELIMON - Morarilor, deco-

mandat, 65 mp, 9/10, balcon, vedere mixtå, cadastru, intabulare, 1974, 57.000 {; 0765.512.152 166. PANTELIMON, Bis. Capra, particular vând ap. 4 cam., cf. 1 dec., îmb. gresie, faian¡å, termopane; exclus agen¡ii, accept credit; 0729.770.831 167. PANTELIMON, Capra, 4 cam., cf.

1, an constr. 85, 90 mp, ap. 4 camere decomandat; 0761.067.942

168. PANTELIMON, Cora, situat la ¿osea, vând apartament 4 camere, 92 mp, 8/14, decomandat, stare bunå, negociabil, non stop, 80.000 {; 0786.287.444 169. PANTELIMON, intersec¡ia cu Morarilor, cf. 2, 8/10, dec., vedere mixtå, pozi¡ie bunå, pre¡ bun, 53.000 {; 0762.883.928/ 0729.534.207 170. PENTHOUSE 2009, 350 mp, ultra-

lux, living + 3 dormitoare matrimoniale, bucatarie de vara + iarna, 2 locuri de parcare in subsol, 2 terase. Accept schimburi cu case, terenuri sau auto de lux. Zona Jiului, 350.000 {; 0765.513.197 alexandru.basa@yahoo.com 171. PETRE Ispirescu, Dumbrava, 1/8, dec., 2 gr. sanitare, 2 balcoane, mobilat, parcare, aer condi¡ionat, centralå termicå, 95.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro

POPEªTI Leordeni Primårie, apartament 4 camere în imobil p+ 2 - construc¡ie 1991, decomandat, 95 mp utili, balcon, complet finisat "la cheie" cu centralå proprie, finisaje lux, disc., 77.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 172.

lux, 100 mp v mixtå intrare stradalå mobilat 1989, lini¿te, negociabil 115.000 {; 0726.777.877 230. VITAN Mall Brându¿elor, 2/4, cf 1, decomandat ,100 mp, 2 gs, 1990, 2 balcoane, renovat ,mobilat , lux , negociabil . 115.000 {; 0733.107.773 231. VITAN Mall, 8/9, 96 mp, 1989, decomandat, 2 båi mari, renovat ¿i recompartimentat (modificåri deosebite), CBR06703, 99.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro

233. VITAN, 1992, Mall, Casa de Pensii,

1998, 87 mp, 4/8, termopan, centralå, UM, liber, proprietar, discutabil; 0768.737.744

158. NAºIUNILE Unite, 5/8, decoman-

229. VITAN 1/4, vis-a -vis Mall renovat

195. SOCULUI, ap. 4 camere, cf. 1,

155. MOªILOR, Bd. Carol, 4 cam., 90 mp, et. 8, bloc 1984, foarte civilizat, vedere mixtå, 105.000 {; 0743.577.569

157. MÅRGEANULUI, Bârcå, cf. 1, 1987, 90 mp, bun 2 fam., dec., contorizat, credit, liber, g, f, t, 2 gr. sanitare, acces 2 min. transport, urgen¡å, 72.500 {; 0720.097.170/ 0764.435.185

1, an 1936, 150 mp, et. 4, centralå termicå, urgent, pre¡ zonå; 0727.744.931

termopan, um, scarå curatå, 72.000 {; 425.22.46/ 0724.021.029

194. SEBASTIAN- Ispirescu, 2/8, g+f+p,

mandat, su 90 mp, 2 gr sanitare, curat, 115.000 {; 0723.686.321

mp, bloc consolidat ¿i renovat, cadastru; 021.327.18.54/ 0745.565.286

232. VITAN Mall, urgent, Foisorului, etaj 6/ 8, bloc 1990, imbunatatiri, apartament decomandat, 98 mp, centrala proprie, termopane in toate cele 4 camere, ac, vedere fata, scara civilizata, merita vazut, 90.000 {; 0724.254.252/ 0734.399.903

95 mp, bloc 1982, 2 båi, vedere mixtå, bloc reabilitat, intabulare, accept credit, 106.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

vedere stradalå, g, f, t, um, contorizat intabulat, bloc 1984, disc., 75.000 {; 021.242.87.86/ 0726.155.830

197. TINERETULUI, 1/10, ªerban Vodå,

bloc 1984, cf. 1, dec., amenajat, 95.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 198. TINERETULUI, 6/8, Våcåre¿ti,

amenajat lux, mobilat, apropiere parc, 100.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.452 office@centralimobiliare.ro 199. TINERETULUI, 7/10, 1978, 78 mp,

decomandat, vedere mixtå, aproape metrou, renovat, CBR39683, 104.000 {; 0730.024.119 www.cbimobiliare.ro 200. TINERETULUI, 7/10, bloc monolit,

92 mp, cf. 1, dec., t, p, g, f, u.m., AC, acte la zi, renovat recent, 102.000 {; 0732.056.579

201. TINERETULUI, în vilå renovatå, et.1/ D+P+1, 85mp utili, 2 båi, îmbunåtå¡iri, intrare separatå, curte, cod CBR48997 110.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro, 202. TINERETULUI, Radulescu Motru, 4 camere, confort I, decomandat, 80 metri patrati, an constructie 1978, 2 grupuri sanitare, etaj 10/ 10, fara imbunatatiri, liber, numai cu cash, usor negociabil, 64.000 {; 0769.041.725/ 0769.041.726 office@terraclan.ro www.terraclan.ro 203. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 3/8, I, dec., 90 mp, 2 gr. sanitare, bloc 1985, termopan, um, cadastru ¿i intabulare, zonå civilizatå, accept credit Prima Caså, 100.000 {; 0735.345.856/ 021.424.55.70 www.rasig.ro 204. TINERETULUI, Våcåre¿ti, 7/8,

dec., 80 mp, îmb., 2 båi, neg., 108.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 205. TITAN /Sec¡ia 13, 120 mp utili, 5

camere, 1/10, blocul Diploma¡ilor, 2 båi mari, 2 balcoane, izolat termic exterior, parcare, metrou, parc, 2 boxe, îmbunåtå¡iri, exclusivitate, id: 900534, 95.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

100 mp, 5/8, dec., 2 båi, 2 balcoane, toate îmb. lux, parcare, intrare stradalå ¿i vedere mixtå, apropiere metrou, ID 840592, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 234. VITAN, Mall, 4 cam., 5/8, 106 mp, 2

gr. sanitare, 2 balcoane, g, f, p, t, um, 100.000 {; 0754.072.915

235. VITAN, Mall, 4 camere, cf. 1, 1989,

s- 100 mp, 7/8, mob. recent, renovat; 0731.839.080

236. VITAN, Mall, 5/8, 100 mp, dec., amenajat lux, scarå civilziatå, 95.000 {; 021.323.00.10/ 0735.883.447 office@centralimobiliare.ro 237. VÅCÅREªTI Calea, cf.1, an 1992,

96mp, termopane, stradal, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, intabulare, um, neg., 90.000 {; 0721.975.839 238. ªTEFAN cel Mare - vis a vis Circ,

3/8, bloc 1982, stradal, cf. 1, dec., vedere mixtå, f, g, p, t, u.m., acte la zi, 120.000 {; 0732.320.501 239. ªTEFAN cel Mare nr. 4, intersec¡ie

cu Doroban¡i, vând ap. 4 camere, suprafa¡a totalå 93 mp, et. 8/10, 120.000 {; 0726.284.434 240. ªTEFAN cel Mare Viitorului, 3/5 îmbunåtå¡iri, 80 mp termopan u¿i noi gresie, 78.000 {; 021.341.08.35/ 0743.060.804 www.stevimobiliare.ro 241. ªTEFAN cel Mare, 6/8, Obor, stradal, bloc 1981, stradal, vedere spate, 86 mp, 2 båi, termopan, reabilitat termic, 95.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 242. ªTEFAN cel Mare, Lizeanu, 8/9, cf

I, semidecomandat, 2 båi, 1981, reabilitat termic, 94.000 {; 0729.158.585 243. ªTIRBEI Vodå, proprietar, vând/

închiriez ap. 4 cam (råmas 3 cam) bloc 1990, et. 9/9, 110 mp, parchet, ac, 2 båi, 3 balcoane; 0744.590.831 teo@teodesign.ro

stradal, îmbunåtå¡iri, 82.500 {; 021.211.31.54/ 0727.833.633

208. TITAN, 1/ 4, dec., 80 mp, cf. 1, 5

minute metrou 1 Decembrie, str. Gura Ialomitei, 2 gr. sanitare, 1 balcon, zona verde, intabulare, oferta reala, vecinatati: bd. 1 Decembrie, Theodor Pallady, Piata Trapezului, Titan, 69.900 {; 0721.244.368 209. TITAN, 1/4, Lunca Bradului, în gura

Parcului IOR, 85 mp, 2 båi, balcon logie mare, bloc H, 2 locuri de parcare, toate îmb., boxå, semimobilat, metrou, ID 910089, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

210. TITAN, 1986, Auchan/ McDonald`s, 4/8, 90 mp, 2 båi, 2 balcoane, îmbunåtå¡iri, intrare stradalå, vedere mixtå, 2 AC, apropiere parc, apropiere metrou, parcare, cadastru ¿i intabulare, exclusivitate, id: 892028, negociabil, 69.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 211. TITAN, Baraje, Piata Minis, bloc de caramida, etaj 3/ 4, semidecomandat, fara imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, supraf. 89 mp, acte complete, se accepta credit, bloc civilizat, zona verde, civilizata, 75.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800/ 0743.060.805 contact@stevimobiliare.ro www.stevimobiliare.ro 212. TITAN, Mega Image, particular, 4

camere, cf. 1, cu toate îmb., dec., disc. 96.000 {; 0761.674.351

1. AMERICAN Village, vilå 2004, p+1+m,

270 mp, mobilatå lux, 305 mp curte, 265.000 {; 0747.164.692

CARTIER reziden¡ial, 15 km de Bucure¿ti, Green City, vilå p+1, 77 mp amprenta la sol, 130 mp teren liber, acces RATB, mijloace de transport, grådini¡å, ¿coalå, supermarket în incinta complexului, zonå verde, lini¿titå, neg., Robert, 89.000 {; 430.37.40/ 0723.118.778 2.

3. COMPLEX Cosmopolis, ap 3 cam in vilå mansardatå et 1/1, an 2009, loc parcare inclus, utilat complet, mob, multiple facilitati, accept schimb teren plus diferentå, pret neg., 85.000 {; 0730.639.060 romaniustina@gmail.com 4. DACIA -Romanå, bloc 2010, penhouse,

150 mp, lux, teraså superbå 32 mp, rate la dezvoltator, 219.000 {; 0747.164.692 5. DRUMUL Taberei, Militari, bloc nou

2010, 5 min. Plaza Mall, 5 min. metrou, etaj 2/ 3, dec. caramida Porotherm, termo. 10, parcare privata, geamuri mahon, aer conditionat, centrala, finalizat, bloc deosebit, 40.500 {; 0722.260.383

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

35. AMIRAL Murgescu, d+1+pod mansardabil, 300 mp, superfinisatå, fårå intermediari, 250.000 {; 0733.915.707

65. BALOTEªTI, 350 mp, 100 mpc, la

cam., caså paiantå, 205 mp teren, construit 100 mp, toate utilitå¡ile, strada asfaltatå, particular, discutabil, 50.000 {; 0721.306.302

cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, casa pe cadre de beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Goop Morning Residence, lac ¿i pådure, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera- Tunari, DN 1, Otopeni, comision zero, 77.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

37. ANTIAERIANÅ, 3 cam., p+1, douå

66. BALOTEªTI, 400 mp teren, 106 mpc

36. ANDRONACHE, Ion Scor¡an, 5

båi, bucåtårie 20 mp, living, posibilitate mansardare, curte liberå 100 mp, renovatå, utilitå¡i în caså, 150.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro

5. 1 MAI, Ciupercå, stradal, pårcule¡e

39. ANTIAERIANÅ, caså modestå, 4

6. 1 MAI, stradal, 75mp utili, modernizatå,

teren 294mp, deschidere 12m, curte liberå 200 mp, cod CBV04155, 245.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro 7. 1 MAI, Turda, caså demolabilå/ renov-

abilå, teren 107 mp (d= 5), toate utilitå¡ile, acte ok, nedisc., 44.500 {; 0740.023.488/ 0727.256.147 8. 13 SEPTEMBRIE - Marriott, caså

toate facilitå¡ile, renovatå recent la cheie, posibilitå¡i supraetajare, 119.000 {; 0744.154.974 9. 13 SEPTEMBRIE, Agip, vila 6 camere, constructie 2000, renovata 2008, 4 bai, p+1+m, 270 Mp, 280 mp teren, centrala, garaj, sauna, jacuzzi, terasa, curte amenajata, magazie, barbecue, la cheie, super oferta, 238.000 {; 0727.001.450/ 0727.278.380 office@meteorimobiliare.ro wwww.meteorimobiliare.ghidul.ro 10. 1MAI, Domenii, casa p+m, living, 2

dormitoare, 2 båi, bucåtårie utilatå, ac, centralå termicå, mobilatå Mobexpert, finisata la cheie, suprafatå locuibilå 110 mp, pivnitå 9 mp, curte amenajatå, particular, 220.000 {; 0724.301.965/ 0722.652.060 11. 23 AUGUST cartier, caså, 413 mp,

renovatå recent, parter, 3 cam., 2 bucåtårii, mansardå nefinisatå, posibil locuit 2 familii, f, g, p, centralå termicå pe gaze, apå curentå, canalizare, internet, telefon, cablu, neg., 135.000 {; 0763.020.545 12. 23 AUGUST, 12 m deschidere, 200 mp, toate utilitå¡ile pe teren, asfalt, apropiere parc, metrou, acte, id: 8930015, 34.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 13. 23 AUGUST, 12 m deschidere, 330

mp teren, p+ pod, 70 mp amprenta, 1984, cåråmidå, singur în curte, toate utilitå¡ile, asfalt, centralå, toate îmbunåtå¡irile, izolatå termic, metrou, parc, id: 8930032, 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 14. 23 AUGUST, 120 mp construi¡i, p+1,

2006, 130 mp, teren, singur în curte, 6 camere, toate îmbunåtå¡irile, centralå, toate utilitå¡ile, asfalt, apropiere parc, metoru, id: 8930036 82.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

15. 23 AUGUST, 150 mp teren, p+ pod, 1986, 3 camere, îmbunåtå¡iri, cåråmidå, central, toate îmbunåtå¡irile, asfalt, metrou, parc, acte, liberå, singur în curte, id: 8930035 49.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 16. 23 AUGUST, 300 mp teren construit

120 BCA P+1, bucåtårie varå, pivni¡å, boltå vie, gard propriu, toate utilitå¡ile. 97.000 {; 0732.072.879

teren 216, an constr 2008, bca, baie, buc., apå, canal, urgent, 62.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 cam., hol, bucåtårie, apå, gaze, canal, st. 170 mp, d-11 m, toate actele, liberå, 56.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960 40. APUSULUI, Militari, proprietar, con-

struc¡ie 2006 S+P+E la stradå, suprafa¡å utilå 240 mp, 5 camere, 1 living, bucåtårie, 4 båi, subsol, teren 412 mp, meritå våzutå, negociabil,! 500.000 {; 0751.234.833 41. APÅRÅTORII Patriei, adiacent metrou, asfalt, sector 4, p+1+m, cåråmidå, 2010, 6 cam., 3 båi, 80 mp/nivel, 240 mp, utilitå¡i, particular, disc., 117.000 {; 0744.228.099 42. APÅRÅTORII Patriei, metrou, 6 cam.,

2 båi, 2 bucåtårii, p+1, contorizåri separate/ nivel 130 mp/ sol, curte liberå 170 mp, garaj, teraså, 130.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.486 emilia.carcaliteanu@haimobiliare.ro

43. APÅRÅTORII Patriei, Olteni¡ei, 5 cam., mob., p+1, salå fitness echipatå, cramå, 170 mp teren, lux, neg., 190.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro 44. APÅRÅTORII Patriei, sector 4, partic-

ular, urgent, vilå s+p+e, cu toate utilitå¡ile, accept variante, pre¡ discutabil, 90.000 L; 0740.312.777 45. ARMÅSEªTI comuna, jud.Ialomita la

5km de Urziceni ¿i 55km Bucure¿ti, vilå construc¡ie 2010+piscina+teren-2300mp, compuså din 5 dormitoare, living-50mp, bucåtårie, 2 båi, 1wc.serviciu, dresing; 0745.659.310

struc¡ie nouå 2010, 75.000 {; 0762.050.795/ 0724.755.526

20. 23 AUGUST, P+1ET+M, 300mp, construc¡ie 2007, curte 100mp, negociabil, CBV04676 145.000 {; 0730.177.224/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 21. 23 AUGUST, sector 3, p+1, construc¡ie 2007, bca, amprenta 80 mp, teren 135 mp, baie, bucåtårie, 75.000 {; 0724.579.843 22. 23 AUGUST, vilå lux, urgent vând/

schimb urgent, cartier direct proprietar, lux, rezidential, birouri, finalizatå în 2009, d+p+2e+m, s. utilå 450 mp, d. dublå 29.5 ml, toate utilitå¡ile, mobilatå + utilatå, 8 cam, 4 båi, 4 balc, garaj, 369.000 {; 0721.371.792/ 0722.336.285 marian.ghila@gmail.com 23. ADUNAºII Copåceni, Novaci, caså 3

camere, baie, bucåtårie, parter+mansarda necompartimentata, amprenta 140 mp, terasa, izolatie 10 cm, trifazic, centrala, put, hidrofor, fosa, g, f, p, t, tv, internet, ac, teren 4.100 mp, 90.000 {; 0766.399.763/ 0766.671.333 jercan_iuliana@yahoo.com 24. ADUNAºII Copåceni, zonå reziden¡ialå, dormitor, sufragerie, hol, bucåtårie, cåmarå, verandå, livadå, 1.400 mp/35 m, 75.000 {; 0722.631.186 25. AFUMAºI, 3 cam., cåråmidå + 600

mp teren, toate utilitå¡ile la poartå, ¿osea asfaltatå, 43.000 {; 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

27. AFUMAºI, centru, vilå la ro¿u p+1, 85 mp/nivel, teren 500 mp, d=20 m, situatå în zonå de vile, cadastru, intabulare, Denisa, 45.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro 28. AFUMAºI, Doraly, p+1+m, 2008, amprenta 110 mp, teren 240 mp, 7 camere, 2 gr. sanitare, 3 terase, toate utilitå¡ile, acte la zi, disc., 95.000 {; 0766.764.499 29. AFUMAºI, Petråchioaia, teren 2.500

mp, vilå construc¡ie nouå, p+m, living, 3 dormitoare, baie, bucåtårie foi¿or, magazie, livadå 50 pomi, vie, centralå, cablu, internet, 65.000 {; 0723.947.833

30. AFUMAºI, Primårie, vilå p+1+m, 80 mp/nivel, s.teren 240 mp, finisatå, zonå vile, central, cadastru, intabulare, Denisa, 98.000 {; 0769.076.154 denisa.nicolae@orfeas.ro www.orfeas.ro 31. ALEXANDRIEI - Bragadiru, vilå 2010, p+1, cåråmidå, 4 dormitoare, 2 gr. sanitare, teren 500 mp, AC - 125 mp, utilitå¡i, acte, la cheie, meritå våzutå, disc., 58.500 {; 0763.742.647 32. ALEXANDRIEI, duplex zona vile, P+1+POD mansardabil, gresie, faianta, parchet, utilitati, termoizolata exterior, din cåråmida Phoroterm. Preturi intre 62.000 72.000 {; 0751.058.060/ 0744.660.888 atlas1993lg@yahoo.com 33. ALEXANDRIEI, ¿os., intrare Mågurele, vilå la cheie, mobilatå, 30 mp, 3 cam., living, bucåtårie, 2 båi, o debara, utilat, tot confortul, pre¡ convenabil; 021.421.12.18

69. BALOTEªTI, complex rezidential, 400 mp teren, 106 mpc, la cheie, casa individuala, beton+caramida, 3 camere, 2 bai, bucatarie+anexe, la cheie, vecinatati: Corbeanca, Pipera-Tunari, Otopeni, promotie 2 case, ocazie, 76.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 70. BALOTEªTI, reziden¡ial, parc, lac,

particular, vând p+1, toate utilitå¡ile ¿i dotårile, garaj, teren 2000 mp, neg., 250.000 {; 0729.150.260 71. BALOTEªTI, Saftica, 1.000 mp

teren, 173 mpc, conac boieresc, la cheie, totul inclus, acces din drum asfaltat, Good Morning Residence, vecinatati: Corbeanca, Pipera-Tunari, DN1, TVA inclus, lac si padure, 4 bai, semineu, 139.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

73. BALOTEªTI, Såftica, 500 mp teren,

Garå, sat Radu Vodå, caså situatå la ¿oseaua na¡ionalå Bucure¿tiCålåra¿i, 4 camere, s teren 2000 mp, pozi¡ie centralå, are intabularea, neg. 20.000 {; 0722.837.070 48. AVIAºIEI Heråstråu, 13 camere, S+P+3, 2008, 500 mp, 5 båi, 3 terase, singur curte, 530.000 {; 0726.669.290/ 021.674.20.27 49. AVIAºIEI, Elvila, casa p+1 mansardat, 6 camere dispuse 3 parter si 3 etaj, 2 bai, magazie, toate utilitatile, centrala, renovata recent, izolata termic, termopane, 130 mp utili, 204 mp teren cu 13 m deschidere, 148.000 {; 0722.505.451 silviupascu@hotmail.com 50. AVIAºIEI, Heråstråu, Hotel Crystal Palace, Elvila, zonå vile reziden¡ialå, vipuri noi, teren 350 mp cu deschidere 14 x 25, între case, îngrådit, cu por¡i metalice, pozi¡ie super, cu toate utilitå¡ile pe teren, acte la zi, zonå supercivilizatå, pre¡ crizå, 450 {/mp; 0745.779.715 51. AZUGA (PH), caså din lemn, constr.

18. 23 AUGUST, Cartier, p+1, toate util-

19. 23 AUGUST, cartier, vilå p+e, con-

68. BALOTEªTI, 611 mp teren, 130 mp c, p+1, la cheie, totul inclus, TVA inclus, asfalt la poartå, Good Morning Residence, casa pe cadre beton ¿i cåråmidå, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera- Tunari lac ¿i pådure, 3 sau 4 camere, finisaje de calitate, 129.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

47. AUTOSTRADA Soarelui, Lehliu

52. AZUGA, jud. Prahova, 5 cam., cf. 1, an construc¡ie 2001, supr. 115 mp, supr. teren 110 mp, vând sau schimb cu apartament în Bucure¿ti, caså, p+e+m ¿i teren neg., 120.000 {; 0745.303.857/ 0721.230.743

itå¡ile, neg., 65.000 {; 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

67. BALOTEªTI, 500 mp teren, 110 mpc, la cheie, toate utilitå¡ile, TVA inclus, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, caså pe cadre beton ¿i cåråmidå, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera-Tunari, DN 1, lac ¿i pådure, la cheie, totul inclus, comision zero, 92.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

72. BALOTEªTI, Saftica, 611 mp teren, 130 mpc, p+1, la cheie, totul inclus, TVA inclus, asfalt la poarta, Good Morning Residence, vecinatati: Corbeanca, PiperaTunari, lac si padure, 3 sau 4 camere, finisaje de calitate, 129.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

17. 23 AUGUST, 5 cam., cf. 1, 2004, 180

mp, teren 173 mp, vând caså 5 camere, 2 båi, 2 bucåtårii, utilitå¡i complete teren 173, parter + 1, proprietar, urgent, neg., 65.000 {; 0742.993.297/ 031.400.44.14/ 0720.559.612

+ teraså, caså individualå, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, casa pe cadre de beton ¿i cåråmidå, Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: Pipera - Tunari, Otopeni, Corbeanca, promo¡ie 2 case, comision zero, 76.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

46. AUTOSTRADA Bucure¿ti -Pitesti, km. 36 vand casa curte P+M, st.1081 mp; sc. 173,08 +28,38 mp, 6 cam,b.b., g. f. p. g. t.incalzire centr. pe lemne, panouri solare, curent trifazic, put de mare adancime, fosa septica, pret neg, 85.000 {; 0730.229.993/ 0723.198.214 serbanmima@yahoo.com

2000, 80 mp, garaj, teren 214 mp, toate utilitå¡ile, 65.000 {; 0722.257.716

p+1, semifinisatå cu toate facilitå¡ile în poartå, stradå asfaltatå, cartier case, nu accept credit, 57.000 {; 0727.911.454

207. TITAN Pia¡a Mini¿ 1/4 decomandat

mpc, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, casa pe cadre de beton ¿i cåråmidå, complex Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, Otopeni, comsion zero, 69.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

38. ANTIAERIANÅ, 3 camere, su 90, su

bilaterale, 5 min. parc Heråstråu, metoru, 2 cam., parter, 2 cam. demisol, mansardå, scarå interioarå, baie cu 2 intråri, bucåtårie spa¡ioaså, dependin¡e, uscåtorie, f, g, p, AC, ct, sobe teractotå, garaj, curte 258 mp, neg., 300.000 {; 0723.717.296

64. BALOTEªTI, 250 mp teren, 100

2 case + curte 8.000 mp (2.500 mp pådure) intravilan zonå superbå nepoluatå, curent, apå, împrejmuit, acces auto sau schimb apartament sau garsonierå + diferen¡å Bucure¿ti, 59.000 {; 0723.637.055 marianmiu68@yahoo.com

4. 1 MAI, Chibrit, 5 camere, construc¡ie 1956, renovatå 2005, singur curte, 320 mp teren, negociabil; 129.000 {; 0730.993.333

26. AFUMAºI, 300 mp teren cu caså

206. TITAN Fizicienilor, 2/8, bloc 1984,

2 båi parchet curat contorizat 80.000 {; 021.341.08.36/ 0743.060.800 www.stevimobiliare.ro

2. 1 DECEMBRIE, Copåceni, p+1+m,

217. TUNSU Petre, cf. 2, g, f, p, t, c+i,

Roz", cf.2/sdec., g/f/t/um, 2 gr. sanitare, acte, accept credit 45.000 {; 021.434.30.60/ 0731.322.851

bloc 1980, g, f, t, intabulat, ID 60551, 60.000 {; 021.425.43.63 www.activimob.ro

st- 400 mp, BCA, 32.000 {; 0729.474.365/ 0763.842.306

200 mp construi¡i, teren 340 mp, termopan, izola¡ie exterioarå; 0724.270.736

218. TUNSU Petre, particular, ap. 4 camere, conf. 2, 1/4, liber, accept credit. 25.000 {; 0786.961.497/ 0726.030.257

138. MILITARI 60 mp, Apusului "Casa

1. 1 DECEMBRIE, caså 3 camere, hol,

216. TITAN, Policlinicå, particular, 4

178. RAHOVA - Pia¡a, 9/10, cf. 1, 83 mp,

stradal, intabulat 60.000 {; 0731.322.852/ 021.434.30.18

34. ALUNIª PH, DJ-214 Campina-Slanic,

dat, bloc tip H, 91 mp, renovat, AC, îmbunåtå¡iri, acte, ID 772, 95.000 {; 0758.089.600/ 021.332.10.20 www.baesuidealimob.ro

liber, centralå, st. 60 mp, 28.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178

137. MILITARI 4/4, Apusului, cf.1/dec.

Imobiliare vânzåri CASE, VILE

53. AZUGA, Valea Prahovei, particular, superocazie, vilå p+1+m, 160 mp, la cheie construi¡i, curte, pozi¡ie excelentå, lângå pârtie, vedere panoramicå Caraiman, living 50 mp + 3 dormitoare cu 3 båi, jacuzzi, teraså 50 mp, constr. 2010, cåråmidå, toate utilitå¡ile, carte tehnicå a construc¡iei, accept credit, rate, 129.000 {; 0733.893.895 54. BABA Novac, vilå s+p + 2, 1993,

teren total 370 mp, 798 mp construi¡i, sect. 3, str. ªapte Drumuri, proprietar. Pre¡ crizå; 0763.667.057 55. BAICULUI, 4 camere, cåråmidå,

dependin¡e, dublå deschidere, teren 450 mp, ideal pt. cre¿å/ grådini¡å; 0746.096.516 56. BAICULUI, Popa Nicolae, vând 4

camere 300 mp teren, pe chitan¡å de mânå ¿i antecontract vânzare cumpårare, 20.000 {; 0726.513.989 57. BALOTEªTI, 1.000 mp teren, 173 mpc, la cheie, finisaje premium, toate utilitå¡ile incluse, acces din drum asfaltat, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera-Tunari, Såftica, DN 1, TVA inclus, lac ¿i pådure, comision zero, 139.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 58. BALOTEªTI, 100 mpc, teren 250

mp, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, complex Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, Otopeni, comision 0, 69.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 59. BALOTEªTI, 100 mpc, teren 350 mp, la cheie, toate utilitå¡ile incluse, TVA inclus, caså pe cadre de beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, lac ¿i pådure, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, DN 1, Otopeni, comision 0, 77.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 60. BALOTEªTI, 106 mpc + teraså,

teren 400 mp, caså individualå, la cheie, toate utilitå¡iole incluse, TVA inclus, Good Afternoon Residence, vecinåtå¡i: PiperaTunari, Otopeni, Corbeanca, promo¡ie 3 case valabilå 2010, comision 0, 76.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 61. BALOTEªTI, 110 mpc, teren 500 mp

la cheie, toate utilitå¡ile, TVA inclus, caså pe cadre beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, DN 1, lac ¿i pådure, la cheie, totul inclus, comision 0, 92.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 62. BALOTEªTI, 130 mpc, teren 600 mp, la cheie, toate utilitå¡ile, TVA inclus, caså pe cadre beton ¿i cåråmidå, acces din drum asfaltat, complex Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, PiperaTunari, DN 1, lac ¿i pådure, la cheie,finisaje premium, totul inclus, comision 0, 109.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

63. BALOTEªTI, 173 mc, teren 1000 mp, la cheie, finisaje premium, toate utilitå¡ile incluse, acces din drum asfaltat, Good Morning Residence, vecinåtå¡i: Corbeanca, Pipera-Tunari, Såftica, DN 1, TVA inclus, lac ¿i pådure, comsion 0, 139.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro

4 camere, 2 båi, bucåtårie, pergolå, la cheie, totul inclus, TVA inclus, complex rezidential, finisaje calitate, vecinatå¡i: Corbeanca, Pipera Tunari, Otopeni, parter + pod, langa DN1, 92.900 {; 0769.060.006 robert@private-broker.ro www.private-broker.ro 74. BANU Manta - Titulescu caså 4 camere, 2 båi, bucåtårie, debara, an 2005, teren 110 mp, s. 140 mp, semimobilatå lux, termosistem la exterior, gipscarton cu vatå mineralå la interior, ac, centralå proprie, etc, la cheie, 168.000 {; 0744.301.565 75. BANU Manta, parter+1, 4 camere, 2 båi, centralå, construc¡ie 2005, 167.900 {; 021.231.23.18/ 0731.144.153 76. BARBU Våcårescu (Ramuri Tei col¡ cu Påstorului 75), caså p+e, ampt 106 m, curte 100 mp, 300.000 {; 0723.622.184 77. BARBU Våcårescu, str. Gh. ºi¡eica,

93. BRAGADIRU, vilå zona Haliu, an

constr. 2006, P+1+M 300 mp, + garaj 20 mp, curte 340 mp (pomi fructiferi, vi¡å), 6 dormitoare, 2 living, 4 grupuri sanitare, meritå våzut, 0723.912.743 georgia232004@yahoo.com 94. BRÂNCOVEANU, Aluni¿ului, partic-

ular, caså+ teren 350 mp, zona superbå, urgent; 0744.532.139 95. BREAZA (PH), particular, schimb/ vând caså + utilitå¡i + 600 mp, 2 intråri, zonå agreabilå, cu locuin¡å în Bucure¿ti, neg.; 0724.277.022

96. BREAZA casa p+e si 685 mp teren la

pret de apartament. Termosistem, instalatii electrice, termice si sanitare cupru. Incalzire centrala, termopan, lindab etc. Pret negociabil, 95.000 {; 0728.866.880 col.ilieto@gmail.com 97. BREAZA Centru, P+1+M, 5 camere,

2 bai, 2 terase, 360 mp, cåråmidå, centralå. 0727.150.000

98. BREAZA, caså la pre¡ de apartament, parter ¿i mansardå, teren 685 mp platou cu flori, pomi fructiferi, cocåzi, mur, zmeurå etc.casa are centralå termicå în garan¡ie, termopan, termosistem etc., vând urgent, 94.000 {; 0762.681.604 col.ilieto@gmail.com 99. BREAZA, Prahova, sta¡iunea, vilå p+m ¿i 700 mp teren, toate utilitå¡ile, modernå pret f. bun pentru aceastå perioadå, pre¡ul este negociabil, 94.000 {; 0748.234.926 col.ilieto@gmail.com 100. BREBU (PH), vilå 2 dormitoare, 2

båi, dresing, living, bucåtårie mobilatå, cåmarå, toate utilitå¡ile, zonå superbå, 65.000 {, variante rate sau schimb gars. Bucure¿ti + diferen¡å; 0723.366.082/ 0723.383.250 101. BREBU, casa de vacan¡å (10 km de

Câmpina zonå superbå) P+EM cu o suprafa¡å construita de aprx. 140 mp + teren de 963 mp, toate utilitå¡ile, mobilatå, detalii ¿i poze pe adresa de mail. Pre¡ neg., 83.000 {; 0744.674.337 cristian@bnpas.ro 102. BRUSTUROASA, jud. Bacåu, 4 cam., bucåtårie, baie, bucåtårie ¿i anexe teren, curte 2.000 mp, apropiere Comåne¿ti, pu¡ în curte; 0721.880.080

103. BRUSTUROASA, jud. Bacåu, vând

caså 4 camere, baie, bucåtårie, anexe cu bucåtårie varå, pu¡ în curte, curtea 2000 mp; 0721.880.080

104. BRÅNEªTI vilå D+P+1+M, 140 mp/

nivel constructie 2005, 10 camere, 3 båi, încalzire pardosealå cåråmidå, beton, termopane, centrala, apa, gaze, curent, etc + 1 spatiu comercial renovat si amenajat 09 lux, 140 mp, g, t, wc, 450.000 {; 0722.560.809 marcelmusat@gmail.com 105. BRÅNEªTI, 4 cam., cåråmidå, 2 bucåtårii, baie, 750 mp teren, 40.000 {; 021.255.41.41/ 0726.758.796/ 0722.330.307 106. BRÅNEªTI, Pasårea, Ilfov, vilå

p+1+pod constr. 2008, supraf. constr. total 260 mp, teren 500 mp, zonå foarte frumoaså, urgent, disc.; 0769.340.350/ 0746.424.289 107. BRÅNEªTI, Pasårea, vilå p+1e, cu

BR¢NCOVEANU caså + teren, 200 mp., singur curte, deschidere 12 m, canalizare + gaze la poartå. 135.000 { 0728.993.879; 021.332.28.26 109.

110. BR¢NCOVEANU, 5 cam., p+1+m,

cåråmidå, 300 mp teren, 3 balcoane, lux, alarmå, neg., 270.000 {; 0736.396.485/ 021.330.40.65 mihaela.filip@haimobiliare.ro

nouå vile, 6 camere, 2006, 168 mp, 500 mp teren, P+1, BCA, ¡iglå, izolatå, termopane, centralå, foså septicå, G+F, posibilitate credit, 100.000 {; 0763.827.607 Casa Poporului, vila in duplex, 80 mp/ nivel, 270 mp teren, 3 dormitoare, 1 living, 2 bai, bucatarie, gaz, electric, canalizare, stradal asfalt, padure, zona de vile, la cheie, 118.000 {; 0723.687.648 petcugn@yahoo.com 113. BUCUREªTI - 18 km, caså nouå, complet mobilatå ¿i utilatå sau schimb cu ap. sau gars., sect. 3, disc.; 60.000 {; 0726.309.559

114. BUCUREªTI Mågurele, sector 5, 3 cam., bucåtårie, anexe, cåråmidå, g, f, p, t, disc., 40.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178 115. BUCUREªTI Mågurele, sector 5, vilå p+1, living, baie, bucåtårie, 3 dormitoare, balcon la ro¿u, st. 200 mp, amprenta 50 mp, c+i, 33.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178 116. BUCUREªTI, 35 km, caså cåråmidå, 3 camere + antreu, st- 1.500 mp, sc- 90 mp, tablå, stradal, d- 14, 25.000 {; 0729.474.365/ 0763.842.306 117. BUCUREªTI, Cartier Henri

81. BERCENI, lângå Mamina, p+1, 140 mp, teren 240 mp, finisatå/ nefinisatå, utilitå¡i, particular, disc., 79.000 {; 0767.373.777

Coandå, ocazie, vilå p+e+m, 5 camere, cf. 1, 2010, teren 400 mp, garaj, suprafa¡å utilå 240 mp, suprafa¡å construitå 360 mp, 120.000 {; 0744.498.898

82. BERCENI, Vidra, 5 camere, cåråmidå+ tablå, 700 mp, curent, apå, gaze, 27.000 {; 0744.570.957

118. BUCUREªTI, case în apropiere, de la 5 km la 60 km, 7.000 {, 11.000 {, 35.000 {; 0761.924.782/ 0724.940.720

83. BERCENI, Vidra, casa la rosu, teren 750 mp, suprafata totala 250 mp, beci 30 mp, 4 dormitoare, caramida, tigla Bramac, tencuita, facuta numai cu materiale de calitate, nu a fost facuta pt vanzare, schimb cu auto, 85.000 {; 0752.846.351 alexedaniel@gmail.com

119. BUCUREªTI, caså IAL, una camerå, hol, bucåtårie, st- 40 mp, + 2 aragazuri Arctic; 0760.089.000

84. BERCENI, ªos. Giurgiului, Dedeman,

Petrom, p+1+m, construc¡ie 2009, sufragerie, 3 dormitoare, 3 båi, teraså, 58.000 {; 0744.656.898

85. BERCENI, ªos. Giurgiului, Petrom,

duplex 150 mp, p+1+m, cåråmidå, termopan, stradal, c-¡ie 2009, 59.000 {; 0744.656.898

86. BOLINTIN Vale, Ogrezeni, vând vilå,

210 mp construi¡i, finalizatå 2004, 2 båi, 2 bucåtårii, 4 dormitoare, beci, living 40 mp, bar, ¿emineu, încålzire centralå, garaj, teraså exterioarå 40 mp, teren 700 mp, neg., 90.000 {; 0745.256.022

87. BORSEC sta¡iune, vilå cu 17 camere+

mansardå ¿i restaurant, într-o sta¡iune feericå ¿i de renume la munte, intens vizitatå, 750 mp vilå + 1.750 mp teren sau schimb cu apartament 3-4 camere frumos utilat în Bucure¿ti, 150.000 {; 0769.732.368/ 0728.768.943 88. BRAGADIRU Haliu, vând vilå 6 camere, 3 båi, 110 mp pe nivel, p+1+mansardå locuibilå + 200 m curte, disc., variante ap. 2 camere, 105.000 {; 0722.733.593 89. BRAGADIRU, 5 cam., 287, teren

120. BUCUREªTI, caså intabulatå, 140mp, de la 10.000 {; 0769.654.408 121. BUCUREªTI, la 20 km, caså plus

magazin, plus încå o caså din BCA, 13.000 {; 0722.484.186/ 0730.473.779

122. BUCUREªTI, Pite¿ti, km 49, 2 camere ¿i dependin¡e, termopane, curte 1600 mp, ¿i teren 38.000 mp agricol Comuna Poiana km 50 lângå Lungule¡u, 26.000 { sau variante; 0742.990.544 123. BUCUREªTI, sect. 1, vilå lux +

teren, str. Muntele Gåina; 0785.585.931/ 0749.991.600

124. BUCUREªTI, vând caså veche, demolabilå, cu teren aferent 550 mp, intravilan, deschidere 15 mp, Bucure¿tii Noi, pre¡ul zonei; 0725.868.611 125. BUCUREªTII Noi, 4 camere cåråmidå, centralå, 120 mp, 74.000 {; 021.637.41.83/ 0724.053.351 126. BUCUREªTII Noi, caså 4 cam.,

bucåtårie, baie, hol, centralå, termopan, toate facilitå¡ile, zonå lini¿titå, neg., 80.000 {; 0769.543.569

539, urgent, vilå, cartier Haliu, neg.; 95.000 {; 0760.494.179

127. BUCUREªTII Noi, imobil 4 camere, construc¡ie 1975, teren 310 mp, D=12ml, 85.000 {; 0740.064.330

90. BRAGADIRU, caså proprietate, toate

128. BUCUREªTII Noi, Laminorului, 2

utilitå¡ile, la cheie, sc- 90 mp cu st- 200 mp, 65.000 {; 0720.501.387 www.casenoidevânzare.ro

91. BRAGADIRU, proprietar, p+1+m, toate facilitå¡ile, îmb., locuin¡å, st- 570 mp, sc- 150 mp/ nivel, stradal, 2006, 130.000 {; 0766.257.240/ 0766.421.470 92. BRAGADIRU, vilå p+m, 3 dormitoare, living, bucåtårie, 2 båi, construc¡ie 2008, finisatå, utilitåti, disc., 75.000 {; 0765.862.661/ 0763.153.219

133. BUCUREªTII Noi, suprafa¡å 252 mp, deschidere 12 m, 3 camere, 1 grup sanitar, bucåtårie, zonå lini¿titå, acceptå credit, 80.000 {; 021.224.78.60/ 0725.311.111 134. BUCUREªTII Noi, teren si caså

curte locuibilå 450 mp 5 camere. bucåtårie, garaj dublu, toate utilitå¡ile, stradå lini¿titå, P-¡a 16 Februarie, pre¡ discutabil, rog seriozitate; 0722.433.687 135. BUDAPESTA - Unirii, vilå D+P+1+M, construc¡ie 2010, finisaje deosebite, pre¡ negociabil; 0722.572.804 www.optimalcasa.ro 136. BUDEªTI, jud.Cålåra¿i, caså cåråmidå, 3 camere, pråvålie, teren suprafa¡a totalå 1.260 mp, stradal-centru, negociabil, 60.000 {; 021.644.03.33/ 0723.291.439 137. BUFTEA vilå P+1+P proiect canadi-

an construit 180 mp teren= 330 mp bucåtårie utilatå panouri solare finisaje deosebite 82.500 {; 0741.160.332

138. BUFTEA, 3 camere, bucåtårie, baie, gaze, stradalå, 350 m, disc. 28.000 {; 0730.866.088/ 0767.501.555 139. BUFTEA, str. Fermei, central, s+ p+1+m, 8 camere, 337 mp, curte 500 mp, 3 båi, 2 terase, pivni¡å, garaj, superfinisatå, particular, 115.000 {; 0730.999.551 140. BUFTEA, vilå 220 mp, construc¡ie= 2009, teren= 600mp, cåråmidå Porotherm, incålzire pardosealå, garaj, minista¡ie de epurare, 0747.080.813 141. BUªTENI Zamora, vilå duplex+curte, P+1, superfinisatå, pre¡ negociabil. 0722.354.772/ 0766.394.910 142. BUªTENI, vând caså sau schimb cu

caså Bucure¿ti, teren, spa¡iu comercial; 0766.773.774

143. BÅLÅCEANCA, teren 500 mp, 100

mp casa mobilatå, utilata, zona vile, aer conditionat, centrala termica, fosa septica, placa etaj, gard beton, 60.000 {; 0721.607.786/ 0762.829.608

145. BÅNEASA - Iancu Nicolae, vilå 2003, S+P+1+pod mansardabil, 100 mpc/nivel, teren 425 mp, îmbunåtå¡iri, bucåtårie mobilatå, curte amenajatå, 215.000 ; 021.319.35.13/ 0723.257.648

112. BUCURESTI, Magurele, 15 min. de

2 locuri auto si etaj, sc 365 mp, teren 550 mp, 6 dorm, 2 living, 5 båi, 1 camerå hobby, grådinå amenajatå, iaz cu pe¿ti, loc joaca copii, curent, gaze, pu¡, foså ecologicå, alarmå, iluminat ext., 258.000 {; 0723.283.493 dragossora@yahoo.com

BUCUREªTII Noi, particular, p+2 din cåråmidå la gri, 7 cam., 3 båi, garaj, exclus agen¡ii de publicitate, disc., 145.000 {; 0722.273.227

132.

108. BRÅNIªTEA, Dâmbovi¡a, caså+ teren 1.200 mp, 5 camere, cåråmidå, teren închis, negociabil, 70.000 L; 0727.747.040

78. BERCENI -metrou IMGB 1, vilå individualå p+1, construc¡ie 2010, 80 mp/nivel, 260 mp teren, living + 4 dormitoare, 3 båi, "la ro¿u", acces u¿or la metrou, 70.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786

80. BERCENI, IMGB, duplex p+1 ¿i garaj

131. BUCUREªTII Noi, Laromet, lacul Grivi¡a, p+2, 2008, s. construitå- 375 mp, amprenta 122 mp, 7 camere, 3 båi, nefinisatå, la gri, bran¿atå la utilitå¡i, termopan, calorifere, teren 300 mp/ 10 m, cadastru ¿i intabulare, 150.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

144. BÅLÅCEANCA, zonå vile, centralå,

111. BUCURESTI - Mågurele - Ilfov, zona

BERCENI -ªos. Olteni¡ei Stadion, vilå s+p+2, construc¡ie 2010, 210 mp construi¡i, 200 mp teren, complet finisatå "la cheie", cramå, salå fitness, disponibilå imediat, disc., 190.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201

st. 120 mp, sc. 90 mp, 3 cam., b+b, renovatå total, schimb, 51.000 {; 0724.278.982

teren 600 mp, constr. 2007, s.d. 262 mp, finisaje lux, garaj electric, racordatå la curent electric, gaze, apå, pre¡ discutabil, accept avans ¿i plata în rate, 130.000 {; 0726.441.328

casa la curte total 116 mp, deschidere 14 mp, 2 camere, baie, bucåtårie, gaze, canalizare, centralå termicå. Acte la zi. Apropiere parc, sector 2, 77.000 {; 0724.163.656/ 0769.443.668 cara_em22@yahoo.com

79.

 130. BUCUREªTII Noi, Laromet, caså

camere, 50 mp, renovatå interior, termopan, centralå, alarmå, toate utilitåtile, necesitå renovare exterioarå, teren- 200 mp, 65.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro 129. BUCUREªTII Noi, Laminorului,

caså 87 mp, BCA, 3 camere, decomandatå, baie, bucåtårie, renovatå 2008, gresie, faian¡å, parchet, geamuri ¿i u¿i termopan, centralå, teren 187 mp, cadastru, 75.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

aer condi¡ionat, placå turnatå pt etaj, gard beton, utilatå, mobilatå, toate conditiile, 500 mp teren 100 mp caså, 60.000 {; 0721.607.786/ 0762.829.608

146. BÅNEASA -Iancu Nicolae, vilå 2003, S+P+1+pod mansardabil, 100 mpc/nivel, teren 650 mp, garaj subteran, îmbunåtå¡iri, bucåtårie mobilatå, curte amenajatå, 255.000 ; 021.319.35.13/ 0723.257.648 147. BÅNEASA, Lac, cartier select,

lângå noul sediu OMV-Petrom, construc¡ie nouå, p+2, 200 mp, grådinå, locuri parcare, 229.000 {; 0726.366.229 148. BÅNEASA, particular vilå 5 camere

renovate complet, instala¡ie gaz si apå schimbate total, s. const. 200 mp, teren 161 mp cu 40 mp curte (amprenta const 121 mp) langa Univ. Bioterra, nu colaborez cu agentii, 175.000 {; 0762.544.449/ 0729.779.777 omhani_ionela@yahoo.com 149. BÅRCÅNEªTI, Ialomi¡a, caså 2 cam., bucåtarie, termopane, anexe, apå curentå, 1.000 mp, zonå lini¿titå, urgent, neg., 12.000 {; 0762.473.481 150. CAROL Parc, caså demolabilå/ ren-

ovabilå, teren 387mp, deschidere 12m, legea 112 expiratå, cod CBV03466 110.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro

151. CAROL parc, Zodiac, D+P+1+M, 350 mp, 2010, lux, spa¡ioaså, centralå, curte 60mp, AC, CBV04578, 600.000 {; 0730.177.218/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 152. CAROL PARC-Mårå¿e¿ti, P+M, 145mp, decomandata, teren 618 mp, 3 båi, an 1940-renovatå recent, 2 bucåtårii, garaj, CBV02642 425.000 {; 0730.177.231 www.cbimobiliare.ro 153. CASÅ 3 camere, proprietar imobil,

baie, semi- bucåtårie, hol, intrare, decomandate, luminå, canalizare; 0724.981.042

154. CASÅ construc¡ie 2000, toate facilitå¡ile, intravilan 4000 mp+ 8 ha teren agricol, calitate I, vând ieftin, sau separat, 18.000 {; 021.210.61.47 155. CASÅ, la pret de garsoniera, Loc. Poiana Campina -Valea Prahovei, 39 mp (2 camerere si dependinte), curte 370mp, desc. sos 5m. Complet renovata 2006, izolata termic, curte cu nuc, leagan, ultracentral, 30.950 {; 0729.039.549/ 0722.749.427/ 024.433.35.34 i.stelu@yahoo.com 156. CASÅ, P +1, teren 210 mp, parter- living, bucåtårie, baie, etaj: 3 dormitoare, baie, constr. 80 mp/nivel, toate facilitå¡ile, 85.000 {; 0727.608.024 157. CASÅ, P +1, total teren = 190 mp, constr. 80 mp/nivel, p = living, dormitor, baie, bucåtårie, etaj: 2 dormitoare, baie, dressing, toate facilitå¡ile, 67.000 {; 0727.608.024 158. CASÅ, P +1. 260 mp, constr. 96 mp/nivel, parter: living, bucåtårie, dormitor, baie, etaj: 2 dormitoare, 2 båi, dressing, toate facilitå¡ile, 85.000 {; 0727.608.024 159. CELE mai atractive oferte imobiliare; 0724.396.201/ 0758.104.786 www.vilepopesti.ro 160. CELE mai atractive oferte imobiliare; 0724.396.201/ 0758.104.786 www.vilepopesti.ro 161. CENTRUL Istoric, Rosetti- Col¡ei vilå

cu spa¡iu comercial, compuså din: s+p+e+m, curte- teraså, 4 gr sanitare, total 370 mp, intrare din 2 stråzi: Col¡ei ¿i Ivo Andric, consolidatå 2006, 750.000 {; 0723.318.876 roly_fcn@yahoo.com 162. CERNICA, 150 mp construi¡i, p+1, 2010, toate îmb. ¿i finisajele, centralå, la cheie, izolatå termic, teren 300 mp, gaze, curent, canal, asfalt, sta¡ie maxi taxi la poartå, cåråmidå, intabulare, id: IFN009, 65.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 163. CERNICA, 200 mp lac, dupå Mânå-

stire, teren 370 mp, p+m, 100 mp, proiect antiseismic, locuitå de 4 ani, verificatå, pomi, la cheie, disc., 130.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120 164. CERNICA, Bålåceanca, caså 4 cam., cåråmidå, 500 mp, curte, semicentral, 43.300 {; 0740.932.991

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri CASE, VILE 165. CERNICA, ¿os., zona Biserica

Noua, vila P+1+P, su. 126 mp, curte 220 mp, la parter living 64 mp, baie ¿i bucåtårie, etaj 3 dormitoare, hol, baie si dressing, toate utilitå¡ile, casa se vinde la alb, comision 0%, 76.000 {; 0730.331.578/ 0752.562.270 robert@robertgagos.ro www.robertgagos.ro

199. COMUNA Barcani, jud. Covasna,

zonå de munte - stradal, caså din lemn + teren 7.210 mp (cadastru + utilitå¡i), negociabil, 55.000 {; 0747.070.064 200. COMUNA Berceni, caså sc. 240 mp,

st 500 mp, 220 V, semifinisatå, interior, exterior, 70.000 {; 0740.227.136

201. COMUNA Berceni, Ilfov, proprietar

2007, toate utilitå¡ile, finisaje moderne, 210 mp construi¡i, curte 300 mp, stradå asfaltatå de 9m. La 2 km de Lujerului, 457 {/ mp (96.000 { pt 210 mp construi¡i) curtea cadou, 96.000 {; 0766.457.101/ 0723.928.658 barbu1975doru@yahoo.fr

casa P+M la gata, 160 mp + teren 450 mp, 3 dormitoare, 2 båi, living, bucåtårie, dresing, camera tehnica. Utiliati: apå + hidrofor, canalizare foså, drum pietruit 9 m, curent 3.80, internet, cablu tv, 67.000 {/mp; 0726.395.113/ 0769.966.476 anamariastefania@yahoo.com

167. CHIAJNA, semistradal, 2 cam.,

202. COMUNA Cålugåreni, Hulube¿ti

166. CHIAJNA, Ro¿u, vilå construc¡ie

bucåtårie, baie, debara, hol, din cåråmidå, st=188 mp + sc=55 mp, d=12 m, utilitå¡i stradale, nedisc., 30.000 {; 0727.704.776 168. CHIRIGIU, 120 mp, decomandat,

vilå S+P+1, zonå lini¿titå, curatå, CBV03989 250.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro, 169. CHITILA ora¿, Ilfov, cartier tineret,

p+2, 160 mp, amprentå 50 mp, 4 camere 3 båi, la cheie, finisatå, încålzire ecologicå: pompå de cåldurå, încålzire în pardosealå, 95.000 {, teren 170 mp la gri, 70.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro 170. CHITILA, 3 camere, 90 mp, baie, bucåtårie, hol, curte 20 mp, centralå, gaze, canalizare, G+P+T+F, izolatå, mij. transport, 45.000 {; 0729.158.580 171. CHITILEI sos., Amintirii, caså dp+ p,

70 mp, 3 camere, baie, bucåtårie, renovatå modern, termopan, izolatå polistiren, instalatii noi, mobilatå, teren 125 mp, cadastru+ intabulare, 95.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

172. CHITILEI ¿os/ OMV/ Mall Coloseum

3 camere, teren= 300mp, D=10ml, apå, canalizare, gaze la stradå, la gri. 0740.064.330

173. CHITILEI ¿osea, pia¡a 16 Februarie,

3 camere, 70 mp, baie, bucåtårie, par¡ial renovatå, izolatå polistiren, centralå, teren 210 mp, cadastru ¿i intabulare, 60.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro 174. CHITILEI, ¿os, imobil 3 camere,

baie, bucåtårie, renovabil, toate utilitå¡ile, teren 287 mp, D=11ml 81.000 {; 0740.064.330 175. CHITILEI, ¿os., Pod Constan¡a, 4

camere, 2 båi, g, f, t, centralå, toate utilitå¡ile, 180 mp 105.000 {; 0763.659.574

176. CIOROG¢RLA, vila de vanzare, A1km23, Bolintin Deal-Ciorogarla, (180mp, lindab, termopan, finisata exterior, 500 mp teren, utilitati), 55.000 {; 0730.312.164/ 0721.418.454 viledevanzare@yahoo.com 177. CIOROG¢RLA, vilå, 170 mp, semifinisatå, utilitå¡i, zonå lini¿titå (vile), eventual schimb cu ap. 2, garsonierå + diferen¡a variante, 52.000 {; 0723.453.772 178. CITY Mall, casa curte, P+1+M, 5 camere, 3 gr. sanitare, 2 bucatarii. Gresie, parchet, termopane, centrala proprie. Toate utilitå¡ile, în apropiere de Mall, Billa, parc, pia¡å, ¿coalå, metrou, 120.000 {; 0766.879.414 eremiea_george@yahoo.com 179. CIªMIGIU, Mircea Vulcånescu, d+p, teren 200 mp, 4 camere, 1906, 2 corpuri, necesitå renovare, CBV02994, 97.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 180. CLINCENI, stradal, 4 cam., bucåtårie, 2 båi, bucåtårie de varå, st=1.200 mp, d=12 m, sc=100 mp, condi¡ii de bloc, 80.000 {; 0727.704.776 181. COLENTINA, 2010, Fundeni, particular, p+1+m, teren 300 mp, d. 14 m, suprafa¡a construitå 275 mp, amprenta 93 mp, parter: living, baie, bucåtårie, teraså exterioarå, etaj: 3 dormitoare ¿i 2 båi, 1 dormitor matrimonial cu baie proprie, la mansardå se pot amenaja 2 sau 3 dormitoare cu una sau douå båi. Toate utilitå¡ile: apå curentå, gaze, canalizare, luminå, 140.000 {; 0722.522.990 182. COLENTINA, Andronache, str. Ciucå ªtefan nr. 7 caså din paiantå, stradå asfaltatå, toate utilitåtile, teren 250 mp deschidere 12 ml, statie ratb la 150 m, zonå lini¿titå, proprietar, cadastru intabulare, 57.000 {; 0762.653.703 florian.costache@yahoo.com 183. COLENTINA, Bucur Obor, vilå

P +1 + coafor deschis, toate facilitå¡ile, utilitå¡i ¿i mobilat, singur curte, urgent, disc, 250.000 {; 0723.363.778

184. COLENTINA, Carrefour, caså curte,

3 camere, s. teren 200 mp, gaze, apå, canalizare; 0763.872.695/ 0720.714.275

185. COLENTINA, caså curte 280 mp,

constr. 80 mp, cåråmidå, an 2004, toate facilitå¡ile, îmbunåtå¡iri, zona lini¿titå, intabulare, neg., 125.000 {: 0721.502.378/ 0763.851.568 186. COLENTINA, caså curte, toate

facilitå¡ile; 0722.588.450/ 021.240.44.42

187. COLENTINA, Gherghi¡ei, an c-¡ie

2006, 520 mp teren, urgent, particular, vilå toate utilitå¡ile, amprenta 140 mp, parter + etaj, garaj lipit de caså + subsol, deschidere pe 2 stråzi, disc., 170.000 {; 0765.511.921 188. COLENTINA, Kaufland - Obor, Sil-

via, teren 364 mp, caså 85 mp, d = 12 m, cadastru ¿i intabulare, 126.000 {; 0722.327.436

189. COLENTINA, Kaufland, caså veche

din cåråmidå, singur curte, toate utilitå¡ile, s. tot - 132 mp, 89.000 {; 0722.218.416

190. COLENTINA, Kaufland, P+1, 5 camere, 3 båi, superbå, construc¡ie 2008, stil mediteranean, 355.000 {; 0729.158.585 191. COLENTINA, Plumbuita, caså 4 camere + mansardå, 300 mp teren, apå, centralå gaze, vedere parc, g, f, termopan, picturi pe sticlå, 100.000 {; 0727.330.744/ 0745.015.245 192. COLENTINA, Plumbui¡a parc ¿i lac.

p+1, 3 dormitoare, 2 båi, living 40 mp, verandå-fitness, suprafa¡a constr. 162 mp, teren 200 mp, amprenta sol 80 mp, izola¡ie ext.10, int. vata minerala, canal, finalizare 2011, disc., 139.000 { 0722.341.190 rmpublic2000-2006@yahoo.com 193. COLENTINA, vilå p+1+pod, 4

camere, 2009, s- 100 mp, s teren- 250 mp, 1 bucåtårie, 2 båi, 1 dressing, 1 balcon, toate facilitå¡ile, actele la zi; 0763.851.750/ 0755.157.259 194. COLENTINA, Voluntari, teren 253 mp, d= 19 m, caså demolabilå, gaze, apå, canalizare, strada asfaltatå, aproape Europa, DN 2, intabulare, 49.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867 195. COLIBAªI, Jud. Giurgiu, particular, vând caså 3 camere, hol, bucåtårie 80 mp, curte råmaså 170 mp, renovatå recent, din cåråmidå, cu tablå, pu¡ în curte, luminå, geamuri termopan ¿i altele la 16 km de Bucure¿ti, ie¿ire prin Berceni, 18.500 {; 0727.363.454 196. COMARNIC, vilå la munte constr. 2010, 198 mp, 800 mp teren, 4 cam, 2 båi, 2 hol, living, bucåtårie, teraså, utilitåti, termopane mahon, acoperi¿ Lindab/ Velux, asfalt, int la gri, zonå deosebitå, variante auto + dif, proprietar, 80.000 {; 0721.604.914 adiakj82@yahoo.com 197. COMUNA Adâncata Ialomi¡a, caså 2 camere mari+ bucåtårie, cåråmidå, renovat+ 3 camere paiantå, hol, zonå verde, superbå, negociabil 15.500 {; 0721.144.720/ 0722.995.612 198. COMUNA Axintele, sat Bårbåtescu,

Ialomi¡a, vând caså la ¡arå; 0749.613.259

Giurgiu, 25 km de Bucure¿ti, 3 cam., bucåtårie, hol, tablå, anexe, constr. 2005, pu¡, pompå, 700 mp, d. 25 m, stradal, intabulare, agen¡ie, 22.000 {; 0726.671.256/ 021.334.37.23 203. COMUNA Cålugåreni, Uzunu, 30

km, caså bca, 2 camere, baie, bucåtårie, îmb., g, f, t, p, um, foså, garaj, ofertå, s- 61 mp, s teren- 260 mp, 2005, disc. 18.700 {; 0766.726.602 204. COMUNA Dobra, teren deschidere 16lt cu 20 lg pe care este puså casa de 90 mp lungimea casei este de 6,50 m ¿i lå¡ime de 14 m cåråmidå, necesitå zugråvit, repara¡ii mici, acte gata pre¡ negociabil nu vreau agentie, 11.500 {; 0734.307.030 nutzica39@yahoo.com 205. COMUNA Frumu¿ani, vând caså

singur proprietar, la curte, caså nouå, învelitå cu tablå, constr. din BCA, compuså din 2 cam., hol, bucåtårie, baie, cåmarå, pu¡, hazna ¿i instala¡ie sanitarå, gard din BCA înål¡imea 2,50 m, por¡i din fier forjat, pre¡ negociabil, 30.000 {; 0764.993.542/ 0731.648.390 206. COMUNA Glina vila, 285 mp suprf. teren,180 mp suprf. totalå. P+M,living, 4 dormitoare, 2 båi, 1 bucåtårie, gaze, curent, fosa septica, hidrofor, încalzire centralå termicå, zona linistita, locuibilå, canalizare, 140.000 {; 0728.234.133 dumitrescu_mariana92@yahoo.com 207. COMUNA Glina, Ilfov, vând caså 4

camere, hol, bucåtårie, 210 mp teren + 60 mp caså, teren intravilan, 1970, stradalå, disc. 38.000 {; 0726.714.081 208. COMUNA Miro¿i, sat Surdule¿ti, jud. Arge¿, caså la ¡arå + 6,5 ha påmânt arabil; 0734.201.597

231. COMUNA Valca Bujorului, 2

camere, hol, 1700 mp, 45.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760 232. COMUNA Vidra, caså p+e, 170 mp

+ 460 mp teren la 11 km de Bucure¿ti, 65.000 {; 0740.779.163 233. COMUNA Vårå¿ti, 20 km de

Bucure¿ti, caså båtrâneascå, neg., 27.000 {; 0786.206.528 234. CONSTANºA, Pod, Bucure¿ti, vând

caså, 2 camere, urgent, pre¡ neg. 0763.313.737

235. COPÅCENI, teren 1.000 mp, caså supraf. constr. 240 mp, disc., 240.000 {; 0745.980.525 236. CORBEANCA -pådure, vilå 4

camere, intr-un complex, 2008, P+M, suprafa¡a= 210mp, teren= 509mp, imbunåtå¡iri, bucåtårie mobilatå, garaj, 180.000 {; 07470800813 237. CORBEANCA caså P+1 constructie

cåråmida, living, bucåtårie, 3 dormitoare, birou, 2 båi, 2 terase, teren 500 mp. Suprafata utilå 180 mp, Amprenta la sol 130 mp, (faza la rosu). Zona linistita, 65.000 {; 0721.969.882 brik@yahoo.com 238. CORBEANCA vând caså de lux

220.000 {; 0745.017.656

239. CORBEANCA, 115 mp amprenta, p+1, 2010, 240 mp teren, d - 25 m, centralå, toate utilitå¡ile, complex vile noi, 100 mp pânå în pådure, la cheie, gaze, apå, curent, sta¡ia maxi taxi la 50 m, intabulare, id: IFN001, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 240. CORBEANCA, casa Prima, p+e, s.

110 mp util, 2010 cadre beton, zidårie, arh deosebitå, 3 dor, living, 2 båi, terase, bucåtårie, teren 200 mp, utilitå¡i, reziden¡ial lângå pådure, accept ¿i lista asteptare Prima Caså 3, pre¡ la gri, 77.000 {; 0740.638.561 241. CORBEANCA, casa Woods, 2010, parter, su 73 mp, cadre, beton, zidårie, 2 dorm, living, 2 båi, terase, utilitåti, rezidential, lângå pådure, accept si lista de a¿teptare Prima Casa 3, rate partial dezvoltator, pret la gri, 65.000 {/ bucata; 0740.638.561

caså, livadå de pruni ¿i vi¡å de vie, negociabil; 031.808.33.03/ 0722.781.966

242. CORBEANCA, Radarului, lângå Ana Aslan, vis-a-vis de pådure, construita in 2006, stil minimalist, P+2, teren 1.100 mp, piscinå, paza 24h, climå, incålzire dualå, amenajari exceptionale, 900.000 {; 0722.526.265 sg.alexandrescu@gmail.com

210. COMUNA Pantelimon vilå la cheie, constr. 2002, 140 mp/ nivel, p- living, bucåtårie, 2 båi, cam. tehnicå. et.- 4 cam, 2 båi, teraså. m- liberå, magazin nou 43 mp, nefolosit apå, canal, curent 380, încålzire centralå all. supr. video, casa + curte, teren 400 mp. Ocazie, 160.000 {; 7052.010.713

243. CORBEANCA, vila Corbeanca, zona Fermei-Laguna, alee privata, zona civilizata, teren 570 mp amenajat, gaz, curent, put 70 m, statie epurare, garaj, locuri parcare, izolata termic, finisaje premium, mobilata, constructie 2009, 390.000 {; 0755.092.783 laurentiu.borta@yahoo.com

211. COMUNA Pantelimon, 3 cam., baie,

244. CORBEANCA, vila p+1+m, st=750

209. COMUNA Murga¿i, jud. Dolj, vând

bucåtårie, teren 200 mp, acte proprietate, disc., 50.000 {; 0724.716.151/ 0767.795.746 212. COMUNA Pantelimon, 3 camere,

hol, bucåtårie, baie, apå, luminå, canal, 2007, 80 mp, 180 mp teren intravilan, 29.000 {; 0723.933.395

213. COMUNA Pantelimon, 3 camere, liv-

ing, baie, bucåtårie, la cheie, 300 mp, acte credit, neg., 56.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200

214. COMUNA Pantelimon, 4 camere, liv-

ing 3 dormitoare, bucåtårie, baie, apå, canal, luminå, gaze, 2007, 90 mp, 318 mp teren intravilan, 42.000 {; 0723.933.395 215. COMUNA Pantelimon, caså 1

camerå, 16 mp, modest, constr. bca, se vinde zugråvitå, parchet, termopan. La nevoie se mai poate construi 1 cam + mansardå. Teren 120 concesiune. Loca¡ie cap maxi 146. Nu are acces auto în curte. Pre¡ discutabil, 10.000 {; 0752.010.713 216. COMUNA Pantelimon, caså 2 camere, hol, dependin¡e, 130 mp, canal, locuibil, neg., 18.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200 217. COMUNA Pantelimon, caså 2 camere, living, baie, bucåtårie, 240 mp, centralå termicå, la cheie, neg., 45.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200 218. COMUNA Pantelimon, caså 3 cam.,

2010, supr. 70 mp, hol, bucåtårie, baie, g, f, apå, luminå, teren = 180 mp extravilan, 25.000 {; 0723.933.395

mp, sc=270 mp, living, bucatarie, 3 bai, 4 dormitoare, camera mansarda 40 mp, termosistem 10 cm, tigla Bramac, tamplarie trocal, 4 veluxuri, cos semineu, put 20m, (fara finisaje interioare), 175.000 {; 0744.173.587 ge01ge@yahoo.it

226. COMUNA Radovanu, casa båtrâneascå la curte, la 50 km de Bucure¿ti, teren 2.100 mp, vie, pomi, pu¡, curent, bca pentru o caså plus dependin¡e abia cumpårat, tabla pentru acoperirea casei, vând ieftin, 15.000 {; 0723.251.963 car_auto@yahoo.com 227. COMUNA Sohatu, 35 km, 4 camere,

bucåtårie, cåråmidå, 1000 m, pu¡, luminå, disc. 15.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

228. COMUNA Tunari, Sat Dimieni, zonå

vile, la 5 km din Pipera, teren 800 mp cu deschidere la 2 stråzi asfaltate 22 x 36 împrejmuit cu gard de lemn rustic, por¡i metalice, alei betonate, pu¡, vi¡å de vie, livadå pe rod, autoriza¡ie de construc¡ie p+1 aprobatå, acte la zi, zonå civilizatå, verde, 30.000 {; 0745.779.715

229. COMUNA Ulmeni, Caså la 60 km de

Bucure¿ti situatå pe ¿os Bucure¿ti Cålåra¿i, la 7 km de orasul Olteni¡a, transp. in comun la fiecare 10 min. spre Oltenita, caså cåråmidå, 7 camere, 850 mp curte, anexe. Schimb cu gars. Bucure¿ti, 15.000 {; 0724.611.990/ 0724.832.378 fertzu_marian@yahoo.com

230. COMUNA Ulmi, in Satul Icoana, vand casa si teren, imobil situat la 5 min de km 30 de pe A1 (autostrada BucurestiPitesti), compus din casa p+1e+m cu o sup. utila de 400 mp si teren in suprafata de 3.000 mp, 170.000 L; 0742.055.655 naidin_ana_maria@yahoo.com

271. DOBROIEªTI vilå ro¿u, 450 mp,

pretabil 2 familii, schimb teren ap. Pite¿ti 0726.661.320 272. DOBROIEªTI, Ilfov, particular vând

caså 3 dormitoare, living, baie, bucåtårie, recent renovatå, cu toate utilitå¡ile, variantå- schimb ap. cu 3 camere, neg. 75.000 {; 0724.270.920/ 0726.123.907

273. DOBROIEªTI, proprietar, caså parter + mansardå, 3 camere, 130 mp, teren 250 mp, 2010, cf. 1, toate utilitå¡ile, la cheie cu finisaje de lux, negociabil, exclus intermediari, 83.900 {; 0723.206.262

DOMENII Pia¡a, vila 500 mp, utilatå, mobilatå, finisaje deosebite, negociabil. 021.348.25.50/ 0762.683.387 274.

275. DOMENII, 1 Mai, str. Panait Istrati, vând casa mica, 100 mp teren total, din care 60 mp construiti, 3 camere, hol, baie, bucatarie, centrala proprie gaze, apa, canalizare, geamuri termopan, 75.000 {; 0744.605.357 dorian@zmn.ro

293. DRUMUL Taberei - Prel.

Ghencea, case cåråmidå P+1, 135 mp construi¡i, finisate, asfalt, avans plus rate sau credit; 0721.019.959/ 0724.955.610 294. DRUMUL Taberei, 160 mp construi¡i,

Cartierul Latin, p+1, 2010, 5 camere la ro¿u, 210 mp teren, singur în curte, asfalt, toate utilitå¡ile pe teren, între vile noi, cadastru, intabulare, ID 960499, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 295. DRUMUL Taberei, adiacent, vilå p+1+m, 5 camere, 3 båi, toate utilitå¡ile, toate actele, 150 mp, 65.800 {; 0724.882.401

296. DRUMUL Taberei, ocazie, Prelungirea Ghencea, vila P+1+M, 5 cam., living, 3 gr. sanitare, constr. 2009, cåråmidå, la cheie, gresie, faian¡å, parchet, term, centrala proprie, gaz, canalizare, curent, apå, 120 mp utili + teren 100 mp, 2 loc parcare, 58.900 {; 0753.014.509

aferent construc¡iei + spa¡iu comercial, 270.000 {; 0761.267.578

322. GARA de Nord, Banat nr. 24, 2 cam.,

posibil 3, 76 mp, curte 40 mp, acces drum servitute 2 m, toate utilitå¡ile, zona lini¿titå, discutabil, particular, 62.000 {; 0763.152.599 323. GHENCEA str Rubinului, vilå P+1E,

353. LUICÅ Giurgiului, 2 camere, teren

80 mp, utilitå¡i, 18.500 {; 0761.924.782/ 0724.940.720

354. MAICA Domnului, apropiere OMV,

vânzare vilå lux, compuså din d+p+2, construc¡ie 2010, cu finisaje tip clasa A, gresie, faian¡å, parchet, marmurå, tâmplårie din PVC cu geam termopan, 345.000 {; 0745.989.303/ 0732.086.194

din cåråmida, izolata termic, teren 500 mp, amp. 100 mp + 32 mp terasa, living, dining, bucåtårie, 3 dormitoare cu dresing, 3 båi, birou, 160.000 {; 0722.992.131 carmen_rugina@yahoo.com

355. MATEI Basarab, imobil singur curte, D+P+1, 2 apartamente, 230 mp utili, fårå Legea 112, necesitå renovåri, 170.000 {; 0722.224.525

324. GHENCEA, Måråcineni, strada Cactusului, asfalt, P+1 la cheie, suprafata casei 280 mp, teren 500 mp, 5 cam., 3 bai, bucatarie si camara, utilitati, gaz, curent, fosa septica, centrala, curte amenajata, acte ok, propriatar, 175.000 {; 0722.383.538 severmol@yahoo.com

cu vilå, stradal, de¡ine spa¡ii închiriate restaurant, teraså, 800.000 {; 0723.150.492/ 0745.520.120

325. GHERGANI, Racari, casa 20 km de

Bucure¿ti, 154 mp, 5 cam., baie, bucatarie, centr. lemne si sobe teracota, 2.241 mp curte, deschidere dublå, posib. gaze, cablu, internet, 55.000 {, variante: teren 1.296 mp 12 {/ mp sau casa curte 945 mp 45.000 {, 55.000 {; 0722.954.271/ 0730.924.708 oprea_alecsandra@yahoo.com 326. GHICA Tei, P + 1 + M , 205 mp, 6

camere, 2007, la cheie, finisaje deosebite, 3 gr.sanitare, 2 terase, toate utilitå¡ile, negociabil; 021.324.21.17/ 0733.980.484

356. MIHAI Bravu - Muncii, teren 520 mp,

357. MIHAI Bravu, 3 camere, bucåtårie, hol, 700 mp, învelitå cu ¡iglå ¿i Lindab, de cåråmidå, 17.500 {; 0761.924.782/ 0724.940.720 358. MIHAI Bravu, Muncii, 3 cam., p+1, supr. 100 mp, 2 båi, renovatå, zonå bunå, singur curte, 113.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483 anca.andronic@haimobiliare.ro 359. MIHÅILEªTI, 15 km Bucure¿ti,

stradal, caså la cheie p+1, 270 mp utili, teren 720 mp finisaje lux, bucåtårie complet utilatå, finalizatå 2010, toate utilitå¡ile, propreitar, zonå vile, disc., 134.000 {; 0760.861.898 360. MIHÅILEªTI, Po¿tå, 7 camere, 360

liberå, 3 camere, dec., hol, bucåtårie+ beci, suprafa¡å utilå 79 mp, teren 1700 mp, 10.500 {; 0764.472.592/ 0761.022.589

327. GIULEªTI, an 2006, sc- 1.140 mp,

st- 360 mp, vilå cu 3 etaje + spa¡iu comercial, cuptor de pâine cu utilaje, pre¡ negociabil; 0767.675.039/ 0767.675.035

mp, s teren 1.000 mp, vilå la ro¿u, p+1, 3 båi, pu¡, foså, 25 km de Bucure¿ti, 29.000 ; 0744.111.417

298. DRÅGOEªTI, jud. Ialomi¡a,

328. GIULEªTI, vând caså curte 401 mp,

361. MILITARI Rosu, padure, vile superbe , asfalt p+1+m, 6 cam., 3 bai beton armat caramida Porotherm, anti seismice, toate util, 330 sau 600 mp teren, 220 mp const., finisate 85%-100%, pret neg., urgent, 99.000 {; 0730.158.157/ 0722.931.309 militariwest@yahoo.com

297. DRÅGOEªTI, IL, vând caså

vând 3 camere, hol, bucåtårie, beci, suprafa¡å utilå- 79 mp, s teren -1 700 mp, intravilan, neg. 11.000 {; 0764.472.592/ 0761.022.589 299. DÅMÅROAIA, caså renovabilå,

demolabilå, cåråmidå, supr. construitå 72 mp, supr. teren 410 mp, deschidere 13 m; 0722.924.904 300. DÅMÅROAIA, imobil 3 camere, baie, bucåtårie, toate utilitå¡ile, teren 400 mp, D= 13,5, 180.000 {; 0740.064.330 301. DÅMÅROAIA, stradal, renovabilå,

teren 360 m, d.12, intabulare; 0727.150.000

302. DÅRŪTI Giurgiu, 18 km, 5 camere

cåråmidå, tablå, 1.000mp, apå curentå, stradal, 26.000 {; 0765.011.786/ 0720.356.092

cu deschidere 12 m, 3 camere, baie, bucåtårie, zonå lini¿titå, foarte urgent, disc. 55.000 {; 0761.356.087/ 0726.018.240

362. MILITARI, 5 camere, P+1+M, 240

329. GIURGIULUI Topora¿i, 4 camere, 150 mp, facilitå¡i poartå, asfalt, discutabil, 27.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

mp, construc¡ie 2010, la gri-la cheie, CBR04621, 125.000 - 140.000 {; 0730.177.073/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

330. GIURGIULUI vili¿oarå 3 camere + dependin¡e, centralå proprie, pentru firme birouri, 300 {; 0372.901.212

363. MILITARI, Autogara, turbomecanica, proprietar, sc. 300 mp, st. 470 mp, apa, canal, gaze, curent, 3 cam., 3 bai, living, garaj, sala sport, cam. tehnica, caram. poroterm 38, izolata, casa se afla in stadiu finisaje dar se poate finaliza la cheie, negociabil, 135.000 {; 0726.710.575/ 0768.566.677 vectra.2006@yahoo.com

331. GREACA, 55 km, 4 camere,

bucåtårie, anexe, 700 m, pu¡, luminå, 10.000 {; 021.683.77.40/ 0727.920.053/ 0762.015.614

364. MILITARI, Bd. 1864, p+1, la cheie, curte 960 mp, piscinå, 3 balcoane, meritå våzut, 150.000 {; 0729.889.441

332. GRUIU, Cålåra¿i, 27 km Buc., cåråmidå, 166 mp, DN 4, 4 cam., bucåtårie utilatå, 2 båi, centralå lemne, instant apå caldå, butelie, canalizare proprie, u¿i ¿i geamuri termopan, gresie, faian¡å, parchet, garaj, hidrofor, pu¡, teren 1.059 mp, neg., 59.000 {; 0732.124.650 animerra@yahoo.com

365. MILITARI, caså curte Dâmbovi¡ei, 4

333. GÅEªTI, (Crînguri), caså + teren

366. MILITARI, Metro, 5 camere,

5000 mp, variante auto Logan, stråine; 0748.047.667

334. GÅEªTI, caså 7 camere, 2 gr sanitare, 2 buc., balcon, gaze, ct, 1700 curte, 87.000 {; 0766.668.329

camere, baie, bucåtårie, teren 250 mp, toate utilitå¡ile, locuibilå, 120.000 {; 0244.228.255

P+1+M, toate utilitå¡ile, 200 mp utili, curte spa¡ioaså, la cheie, negociabil, CBV04424 130.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro

388. MÅRGEANULUI, 3 camere, an constr 2010, parter + etaj, 2 gr sanitare, finisåri moderne, centralå, c+i, 71.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021 389. MÅRGEANULUI, Antiaerianå, 2 corpuri de caså, st=250 mp teren ¿i 400 mp amprenta, d=12 m, BCA, apå, gaze, canal, 115.000 {: 0727.704.776 390. MÅRGEANULUI, caså 3 cam., hol,

bucåtårie, anexe, st. 170 mp, d=11, posibilitå¡i facilitå¡i în poartå, toate actele, liberå, 42.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960 391. NERVA Traian, stradal, 2

camere, p+1, 2008, 100 mp; 0765.223.226

392. OBOR Kaufland, vând vilå 500 mp util. construc¡ie 2010; 0762.699.457/ 0726.804.780 393. ODOBEªTI localitatea, jud. Dâmbovi¡a, 40 km Bucuresti, caså P +1, 100 mp amprenta la sol, termopane, nefinisatå, disc., sau schimb cu gars., 45.000 {; 0765.438.539 394. ORICE zonå, particular cumpår caså

singur curte, min. 250 mp, gaze, canalizare, curent electric, exclus Rahova, Ferentari, Giule¿ti, ofer 60.000 {; 0723.792.814/ 332.28.26 395. OTOPENI, Odåi, cf. 1, 172 mp, 2007, super ofertå de sårbåtori, vilå p+m, la cheie, 4 cam., 2 båi, teren 300 mp, 125.000 {; 0722.810.113

396. OTOPENI, str. 23 August, zona de vile, p+ e, arhitecturå modernå, toate utilitå¡ile, încålzire prin pardosealå, calitate de execu¡ie ¿i finisare superioarå, su= 194 mp, 2 terase, teren 487 mp, la cheie, pre¡ 328.000 {; 0744.384.900 397. OTOPENI, vilå 5 camere, 2 båi, toate utilitå¡ile în curte proprie, ultracentral; 0760.267.898 398. OTOPENI, vilå nefinisatå în interior

cu foate facilitå¡ile, teren 500 mp, ieftin; 0721.670.067

399. OZANA, proprietar, caså 3 cam., toate utilitå¡ile, vând sau schimb cu apartament 3 camere + diferen¡a; 0763.645.707 400. PACHE Protopopescu, Måtåsari, proprietar p+1, 80 mp, stradal, renovat interior - exterior 2010, 3 camere, parcare, ideal cabinete individuale, agen¡ii, birouri, 80.000 {; 0769.146.579/ 0760.571.571 401. PACHE Protopopescu, Måtåsari, vând sau schimb cu gars + dif., ap. 3 cam., parter (p+1), 80 mp, stradal, parcare, renovat interior/ exterior 2010, ideal cabinete, agen¡ii, birouri, 80.000 {; 0769.146.579/ 0786.102.447 402. PANTELIMON ora¿, p+1, cåråmidå,

izola¡ie, 2010, sc - 100 mp/ nivel, living, 4 dormitoare, 2 båi, dressing, bucåtårie, balcon, g, f, p, t, um, ob. sanitare, toate utilitå¡ile, teren proprietate, st - 300 mp, d 14 m, mijloace transport, Nicoleta, id: 12694, 110.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro

336. HERÅSTRÅU, Priporului nr. 9, vilå

368. MILITARI, Ro¿u (Crinului), vilå P+1

335.

lânga Ambasada Chinezå. Subsol 3 garaje. Parter. Et. 1 ¿i 2 deasupra piscinå, 1.300.000 {; 0726.530.128/ 021.460.22.53

Militari, vilå la cheie-180 mp P+M teren=411 mp, lângå pådure; 55.000 {; 0722.325.373/ 0724.341.829 249. COSTINEªTI 2008, vilå 160 mp, 300 mp teren, 6 cam+ båi, utilitå¡i, terminatå la cheie, discutabil 0786.043.114 250. COSTINEªTI Vila, construc¡ie 2008, 6 camere cu båi proprii, 160 mp, 360 mp teren, 3 balcoane, curent, term. cheie, discutabil; 0786.043.114

222. COMUNA Pantelimon, p+1, st. teren

COMUNA Petråchioaia, Ilfov, caså (vilå), str. Cameliei nr. 89, caså din BCA, 7 cam., utilitå¡i, apå, curent, termopane, caså nouå, finisare, a¿tept variante, bloc curte, proprietar direct, 40.000 {; 0735.380.368

270. DOBRENI, lângå Berceni, 15 km de Bucure¿ti, 4 camere, baie, bucåtårie, 1500 mp, 48.000 {; 0769.481.381

216 mp, teren 234 mp, garaj 20 mp, gr. seismic 8,9 Richter, 280.000 {; 0733.712.226/ 021.778.70.07

321. FÅINARI, vând vilå s+p+1 ¿i teren

camere 2007, 100 mp, teren 7000 mp, decomandatå, zonå deal, utilitå¡i, livadå 1500 mp, boltå vie, magazie, deschidere 20 m, foså, neg., 70.000 {; 0749.885.898/ 0760.522.862

248. COSOBA, 15 km de Carrefour

254. COTROCENI, Palat, 5 camere,

225.

camere cåråmidå, cf. 1, 1987, supr. 80 mp, teren 225 mp, parter, gaze, apå, canalizare, curent electric, disc., 78.000 {; 0722.645.729/ 0762.216.650

292. DRUMUL Sårii, vilå tip s+p+e, scd-

320. FUNDULEA, casa modestå, 3 camere, cu teren aferent, neg., 12.000 {; 0732.864.809/ 0769.526.936

LILIECI, ¿oseaua principalå Bucure¿ti - Urziceni, caså 2 camere, baie, bucåtårie, curte 1.300 mp în fa¡å ¿i teren 800 mp în spatele casei, urgent, proprietar, 50.000 {; 0786.629.915 352.

130 mp, zona nouå vile; 90.000 {; 0744.497.500

200 mp, 3 dormitoare, 2 båi, living, bucåtårie, duplex, acte credit, la cheie, neg., 62.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200

dormitoare, living, baie, bucåtårie, construc¡ie nouå BCA, 25.000 {; 0726.498.661

269. DOAMNA Ghica, nr. 198, caså 4

d+p+2e+m, an 2001, 530 mp, teren 190 mp, dispune de toate utilitå¡ile, negociabil, 350.000 {; 0723.990.119

247. CORNETU, teren 1.700 mp, caså

221. COMUNA Pantelimon, caså p+m,

224. COMUNA Pantelimon, vilå p+1, 3

DOAMNA Ghica zonaTei, superb,10camere, 5 bai, 451mp, constr. an2008, toate utilitatile, garaj, teren202mp, beci, mansarda open-space,demisol,centrala,panouri solare,lemn natural, lux, 12buc. aer condit., incalzire pardoseala, negociabil, 383.900 {; 0744.205.181 office@tlcom.ro www.TLCom.ro 268.

291. DRUMUL Sårii, Såbiu¡ei, vilå,

246. CORNETU, Salcâmilor, p+1, 5 camere, 2 båi, suprafa¡å teren 600 mp, suprafa¡å construitå 155 mp, toate utilitå¡ile, centralå, 70.000 {; 0723.128.270/ 0746.188.866

253. COTROCENI, p+1, 2008, 550 mp construi¡i, 400 mp teren, singur curte, 5 båi, spa, super amenajat ¿i finisat, proprietate curate, fårå legea 112 sau legea 10, istoric teren, autoriza¡ie de construc¡ie, exclusivitate, id: 950668, 590.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

sionat, ocazie unicå, vând caså cu etaj pentru 2 familii, construc¡ie nouå bca, placå turnatå beton, instala¡ie sanitarå, centralå, calorifere, instala¡ie electricå, contract de luminå, parter: living, 2 dormitoare, baie, bucåtårie. Etaj: 2 dormitoare, living, baie, bucåtårie, balcon mare, izolatå exterior polistiren 5 cm, învelitå cu tablå Lindab maro, u¿i ¿i geamuri termopane mahon, multe altele. 60.000 { terminatå, 55.000 { fårå parchet, gresie, faian¡å ¿i structuratå; 0733.221.501

camere, 158 mp, fårå Legea 112, neg., 175.000 {; 0766.330.860

nivel, 7 camere, la cheie, finisaje de calitate, curte amenajatå, alarmå, circuit închis, proprietar, 159.000 {; 0765.511.239

 387. MÅGURENI, jud. Prahova, caså 3

MILITARI, ofertå vilå, fin403. PANTELIMON Ora¿ul, caså, 2 isatå total, pretabil sediu cam., baie, bucåtårie, hol, cenfirme grådini¡å cre¿å, tralå gaze, g, f, t, p, um, super restaurant, magazin, living mobilatå de la A la Z, bucåtårie complet utilatå, calorifere în toatå 80 mp,11 incåperi, 340 mp casa, mochetatå, covoare toate locuibili, acces la 2 stråzi, noi, tv, internet, teren 340 mp, teren joacå copii str. Bacriu- casa 70 mp, teren concesionat, cu lui, curent 380, 188.000 {; drept de cumpårare, 41.900 {; 0745.010.612 san 0768.752.610 dugymy98@yahoo.com

252. COTROCENI, Lister, d+p+1+pod, 91 mp amprentå, teren 230 mp, proprietar, 529.000 {; 0740.226.945

223. COMUNA Pantelimon, teren conce-

267. DACIA, apartament în vilå, etaj 1, 5

290. DRAGOMIREªTI Deal, Ilfov, particular, superofertå, vilå p+2, la ro¿u, pre¡ discutabil, toate utilitå¡ile; 0724.680.511/ 0734.425.925

319. FUNDENI, st= 250 mp, sc= 90 mp/

G¢RBOVI, jud. Ialomi¡a, caså båtrâneascå cu teren, 1.800 mp, pomi fructiferi, fântânå, stradå asfaltatå, aproape de ¿coalå ¿i bisericå, Str. Stadionului Nr. 899; 0752.152.802; 0743.785.361

220. COMUNA Pantelimon, caså p+1, 3

200 mp, acte proprietate, disc., 65.000 {; 0724.716.151/ 0767.795.746

266. C¢MPULUNG, jud. Arge¿, vând caså la ro¿u + 2.200 mp, pre¡ negociabil, 38.900 {; 0752.235.511

apartament 3 cam. in vila et. 1, 70 mp, 2 bai, renovat 2009 instalatii noi incalzire proprie, termopan, teren 340 mp, plus 1 spatiu birou parter, 1 cam. la mansarda, 2 cam. demisol, la 35.000 {, 175.000 {; 0760.273.742 tudorbebe@yahoo.com

principalå, caså 4 camere, 2 verande, bucåtårie varå, 110 mp construc¡ie + 1.000 mp curte, deschidere 22,50, apå, gaze, centralå electricå + dependin¡e + teren intravilan în spatele cur¡ii, 5.300 mp + 2.300 mp teren extravilan, proprietar, toate actele, liberå, neg., 125.000 {; 0733.064.772

251. COTROCENI, Arenele BNR, 2 camere, p, 79 mp, 1910, teren 200 mp, posibilitate înål¡are, necesitå consolidare, CBV03387, 130.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro

dormitoare, 2 båi, bucåtårie, living, hol, izolatå termic exterior, termopan, interior la ro¿u, teren 220 mp, acte credit, neg., 50.000 {; 0720.298.203/ 0720.298.200

livadå, 2.000 mp, garaj, separat sau împreunå, pre¡ foarte convenabil; 0728.750.092 victor_strey@yahoo.com

289. DOROBANºI, str. Roma, particular,

245. CORLźEªTI, Ploie¿ti, ¿oseaua

219. COMUNA Pantelimon, caså la

cheie, 250 mp, 3 camere, baie utilatå, bucåtårie, living, 65.000 {; 0720.619.709/ 0788.288.948

265. C¢MPINA (PH), 2 case, curte,

21

s+p+1, 165 mp, 1936, teren 460 mp, deschidere 18 m, garaj, curte, gradinå, CBV03589, 565.000 {; 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro 255. COTROCENI, Staicovici, caså

boiereascå elegantå foarte luminoaså, superbå 3 camere mari, înalte, pe un hol central, decomandat, 2 gr. sanitare, renovat nou, total 110 mp utili + teraså 20 mp + boxå, curte 80 mp, 180.000 {; 0722.295.084

COªBUC, particular, parter, mansardå, subsol, curte, toate utilitå¡ile, etan¿atå termic, renovatå, accept credit, 88.000 {; 0723.150.897 256.

276. DOMNEªTI, caså cu teren 500 mp,

2 cam., baie, bucåtårie, hol, beci, aflatå în coproprietate, urgent, 15.000 {; 0732.251.779

305. FLOREASCA, Stadion, vilå deosebitå, s. contr. 300 mp, d+p+1+m, 3 gr. sanitare, garaj, zonå vile, 450.000 {; 0721.776.827 306. FLOREASCA, Verdi, superame-

najat, centralå, garaj, boxå; 0723.627.181/ 0762.286.905 307. FOIªORUL de Foc, D+P+2,

277. DOMNEªTI, Ciutaci, P+E, amprenta 120 mp, finisatå modern, toate utilitå¡ile, locuibilå, liberå, 92.000 {; 0766.636.460/ 0727.210.000 278. DOMNEªTI, Clinceni- Pu¡ul Olteni, vilå complet la cheie, 190 mp, 4 dormitoare, living, 3 båi, centralå, calorifere, gresie, faian¡å, parchet, termopan, Lindab, la 2 km de Ghencea, acc credit Prima Caså, 107.000 {; 0726.663.288 officeconsultinghouse@yahoo.com www.casevile.tk 279. DOMNEªTI, locuin¡å p+e+pod, 170 mp construi¡i, living, bucåtårie, 2 båi, 3 dormitoare, debara împrejmuitå, bran¿atå curent, gaze, apå, foså septicå, termopan, gresie, faian¡å, Velux, centralå termicå, totul absolut la cheie, neg., 90.000 {; 0747.285.818 280. DOMNEªTI, s+p+1+m, 3 dormitoare, 2 båi, buc., 3 teraså, living, 500 mp teren, singur curte, zonå vile, utilitå¡i, construc¡ie la ro¿u, disc., 65.000 {; 0722.758.058 281. DOMNEªTI, stradal, 370 mp teren,

258. CRIVź, CL, 35 km, 2 case, la curte, lângå deal loc. lini¿titå, curent apa de izvor, 1-demolabila+1.800 mp 13 {/mp, cealalta+300 mp, aprox.24.000 {, amenajata rustic, locuibila ne/mobilata cu tot necesarul, relatii la proprietar, acte; 0722.675.299

282. DOMNEªTI, vila 190 mp, p+1+pod,

vand urgent, str. Pietrele Doamnei nr. 4 langa statie metro si Piata Crangasi, sect. 6 Bucuresti, casa veche cu etaj 14 camere pe un teren de 800 mp, deschidere strada 22 m, carte funciara, cadastru, 390.000 {; 0745.094.280/ 0749.296.695 c.sechel@clicknet.ro 260. CÅLIMÅNEªTI, Jud. Vâlcea, caså, stare foarte bunå, 3 camere, bucåtårie, baie, dependin¡e, toate utilitå¡ile, teren 750 mp, la 7 km de sta¡iunea Cålimåne¿ti - Cåciulata, la poalele muntelui Cozia, 27.000 {; 0743.535.014 261. CÅLUGÅRENI -Bråni¿tari, particu-

lar, 3 cam., baie, buc., teren 1.500 mp, d17 m, condi¡ii bloc, 35.000 {; 0761.486.547 262. CÅLUGÅRENI, jud. Giurgiu, 3 camere, caså båtrâneascå, învelita cu tablå, locuibilå, 1.200 mp, 15.000 {; 0761.924.782/ 0724.940.720 263. CÅLÅRAªI, Ulmu, 65 km pe

Autostrada Soarelui, caså 2010, 4 cam., baie, bucåtårie, 95 mp + mansardå, apå curentå, canalizare, g, f, t, p, Lindab, 2 u¿i metalice, sau schimb cu ap. Bucure¿ti, ofer diferen¡å + autoturism, 35.000 {; 0744.584.318 264. CÅMINEASCA, Giurgiu, st- 1.250 mp, caså modestå, cu curte, la 45 km de Bucure¿ti, 70.000 L; 0721.938.329

D¢MBOVIºA, jude¡, vând case ¿i terenuri, pre¡uri avantajoase; 0722.526.510/ 0721.215.278

304.

257. CREºEªTI Ilfov 6 km Bucure¿ti, particular, vilå p+1+m finisate plus altå vilå la ro¿u, pre¡ negociabil, urgent. 0724.220.819

259. CR¢NGAªI, casa teren, proprietar

303. DÅRŪTI Vla¿ca,15 km Bucure¿ti, stradal, 5 camere, teren 2300, d.14, intabulare, 35.000 {; 0727.150.000

140 mp construi¡i, semifinisatå, facilitå¡i, gaz, curent, apå, neg., 67.500 {; 0731.552.455

550 mp curte, 3 dormitoare + living, douå båi, bucåtårie, semifinisatå, Lindab, termopan, curent trifazic, tencuitå interior, instala¡ia electricå, termosistem de 10 cm, zonå de vile, 68.500 {; 0726.663.288 officeconsultinghouse@yahoo.com www.casevile.tk 283. DOMNEªTI, vile la semi-gata, s.

teren 500 mp, amp. 90 m pe nivel, living, 3 dorm. 2 båi, dresing, teraså, Lindab, term. finisate ext., interior tencuite cu instala¡ii electrice trase, gaze- curent, gard, 85.000 {; 0765.756.845/ 0734.808.046 paul_tudorache2002@yahoo.com 284. DOMNEªTI, vilå la cheie, p+1+pod,

sc=200 mp, st=800 mp, 4 cam., construc¡ie solidå (2008), proiect deosebit, particular; 0721.522.629 285. DOMNEªTI, ºeghe¿, 3 cam., p+1, pod mansardabil, st=1.020 mp, sc=60 mp pe amprentå, g, f, p, t, ac, centralå, constr. 1998, disc., 63.000 {; 0730.421.581/ 0743.948.730 286. DOROBANºI, ASE, apartament

vilå, 1/2, 5camere+subsol; 0722.520.549

287. DOROBANºI, Capitale, vilå, monument istoric, d+p+e+m, 210 mp/ nivel, t=600 mp/ d=26 m, liberå, 2.500.000 {; 0721.265.655 288. DOROBANºI, Charles de Gaulle,

s+ p+ 1e+ m, suprafa¡a utilå 287 mp, garaj, T- 251 mp, arhitecturå frumoaså, renovatå recent, idealå petnru locuit/birouri, exclusivitate, 1.350.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

140mp, 3 camere, 2 båi, vilå reprezentativå, complet renovatå 2010, 250.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442 308. FOIªORUL de Foc, P+1, 150 mp,

curte 30 mp, vilå reprezentativå, pod mansardabil, pivni¡å, 220.000 {; 021.230.44.55/ 0755.096.442

309. FOIªORUL de Foc, teren 250 mp,

caså, 5 camere, 115 mp, pre¡ discutabil, 240.000 {; 021.318.36.60/ 0727.791.338 310. FOIªORUL de Foc, vilå de lux 6

camere, s- 270 mp, s teren- 260 mp, proprietar, 2 familii, intråri separate, singur în curte, p+m, 6 camere, 4 båi, 2 livinguri, 355.000 {; 0742.012.980/ 0765.821.470 311. FRUMUªANI -lac Pasårea, vilå individualå p+1+m, finalizatå 2010, 100 mp/nivel, 1.000 mp teren, living + 3 dormitoare, complet finisatå "la cheie", deschidere în lac, pozi¡ie excelentå, intabulare, disc., 99.000 {; 0724.396.201 312. FRUMUªANI, CL, vând caså 2

camere, hol, bucåtårie, luminå, pu¡, acte, proprietate, 17 km de Bucure¿ti, total teren 373 mp, pre¡ neg., valabil ¿i agen¡iile, ofer 1.500 {, 14.000 {; 0767.213.188/ 0769.541.665/ 0765.663.308 313. FUNDENI, Dobroiesti, vila, P+1, suprafata 75 mp/ etaj, 3 dormitoare, 3 bai, living, bucatarie, finisat lux, mobilat lux, electrocasnice Franke, semineu, cada hidromasaj, curte pavata, foisor, barbeque, gradina, 159.000 {; 0766.400.125 sapatinas@gmail.com

337. I. L. CARAGIALE, Tunari, Ilfov, vilå 4 cam., cf. 1, an 2010, sc=110 mp, st=144 mp, finisatå, nouå, zonå reziden¡ialå, 2 locuri parcare, utilitå¡i, zonå cu ¿coalå, grådini¡å, supermarket, pia¡å, 75.000 {; 0764.701.500/ 0764.701.510 338. IALOMIºA Albesti, 110 km de Buc.,

casa locuibila, in stare buna, cu 4 camere din caramida, construita in 2000, utilitati: apa curenta, curent electric, teren 3.021 mp, pozitie buna, drum asfaltat, vecini buni, discutabil 16.000 {; 0730.348.154/ 0726.997.345

339. IANCU Nicolae (Jolie Ville), P+1, liv-

ing+4 dormitoare, teren 680 mp; 0722.294.360 www.optimalcasa.ro

340. IANCULUI, Pro Tv, apartament în

vilå, 3 camere, 2008, 100 mp, teren 160 mp, proprietate, toate utilitå¡ile, f, g, t, c, neg., 125.000 {; 0721.133.660

341. ION Mihalache, vizavi de Ciupercå, construc¡ie solidå, stradal, cåråmidå, pårcule¡e bilaterale, 5 min. parc Heråstråu, metoru, compuså din 2 camere parter, 2 camere demisol, mansardå, scarå interioarå, baie cu 2 intråri, bucåtårie spa¡ioaså, uscåtorie, dependin¡e, g, f, p, AC, ct, sobe teracotå, ideal locuit/ firme, cabinete, neg., 300.000 {; 0723.717.296

 IZVOR, ULTRACENTRAL, IMOBIL (VILÅ), 4 NIVELE (D+P+1+M), 100 MP AMPRENTA LA SOL DIN 190 MP. V¢NZAREA POATE FI ¥N VARIANTE: D+P; 1+M; 318.69.43/ 0744.424.222 342.

 343. JILAVA Ilfov, caså 2 camere, 500

mp teren, apå, curent, gaze. 0762.913.752/ 0763.063.365

344. JILAVA, 5 km Bucure¿ti, 25.000 {,

34.000 {, 45.000 {, meritå våzute; 0761.924.782/ 0724.940.720

345. JILAVA, 5 km Bucure¿ti, 4 camere,

hol, bucåtårie, baie, pivni¡å, anexe, 500 mp, tablå, 35.000 {; 0761.924.782/ 0724.940.720

367.

260 mp construi¡i, teren 370 mp, 3 dormitoare, 2 båi + 1wc servici jacuzzi ambele båi, living 35 mp, daining 21 mp bucåtårie 21 mp, zidårie 50 cm, statie dedurizare, pavele, gazon, pu¡ 50 m, 0723.252.677 www.dumipet_srl@yahoo.com 369. MILITARI, Ro¿u, 3 camere, hol, baie, bucåtårie, curte 311 mp, deschidere 24 m, renovatå, facilitå¡i, intabulare, 55.000 {; 0729.889.441 370. MILITARI, Ro¿u, particular P+1+M

acces asfaltat la 1 km de Uverturii, mijloce transport cartier locuit privat zona linistita toate utilitatile (inclusiv canal) complet la gata (fara mobila) 250 mp teren 180 construit, 110.000 {; 0720.442.414 371. MILITARI, Ro¿u, Viitorului, 800 m de Apusului, vilå P+1+EM, teren 250 mp, ext. finisat, Lindab, Gealan, tencuialå structuratå, stradå 7 m, asfalt 2011, curent tras, canalizare, gaze, zonå vile, lini¿titå, proprietar, cadastru, intab., 109.000 {; 0722.350.439 kty_racing@yahoo.com 372. MILITARI, Ro¿u, vilå P+M, 5 camere, 250 mp, 400 mp teren, 105.000 {; 0729.158.583 373. MILITARI, vila, finisata total, pretabil

sediu firme gradinita cresa, restaurant, magazin, living 80 mp,11 incaperi, 340 mp locuibili, acces la 2 strazi, teren joaca copii str. Bacriului, curent 380, 188.000 {; 0745.010.612/ 0751.969.256 sandugymy98@yahoo.com

374. MILITARI, zonå vile p+1+m, construc¡ie 2010, cåråmidå porotherm, tablå lindab, izola¡ie termicå 240 utili curte 400 mp, 5 camere, 3 båi, 3 terase, toate facilita¡ile, finisaje la cheie, pre¡ neg., 140.000 {; 0721.515.878 casa_tredici@yahoo.com 375. MOGOªOAIA, 160 mp construi¡i, p+1+m, 2009, toate îmb. ¿i finisajele, la cheie, centralå, teren 450 mp, d - 20 m, 3 båi, 2 balcoane, cåråmidå, izolatå termic, gaze, apå, curent, asfalt, sta¡ie maxi taxi, id: IFN006, 99.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

padure, p+1+pod inalt, la cheie, toate utilitatile, zona rezidentiala, pret negociabil, 180.000 {; 0767.614.482 378. MOGOªOAIA, reziden¡ial, 500 m,

p+1+m, toate utilitå¡ile, finisatå, 155.000 {; 0721.978.835 379. MOGOªOAIA, vând vilå, Complex Ariei 1, constr. 2008, finisatå lux, bucåtåria mobilatå ¿i utilatå, toate utilitå¡ile, suprafa¡å teren 200 mp, suprafa¡å construitå 245 mp, neg., meritå våzutå, 145.000 {; 0723.460.200

315. FUNDENI, Dornei, p+1, st - 311 mp,

381. MOVILIºA, jud. Ialomi¡a, caså 270 mp, finisatå, locuibilå, an constr. 2008, încålzire centralå, baie, gazon, pomi, teren 1.900 mp, 90.000 {; 0766.308.505

316. FUNDENI, livadå, particular, vilå duplex, 7 camere, 2010, sup. 225 mp, sup. teren 250 mp, finisatå sau semifinisatå, toate facilitå¡ile, drum asfaltat, 115.000 {; 0722.245.199

349. LIBERTY Center, McDonald`s, caså

317. FUNDENI, Oncologie, vilå nouå,

3 camere, 70 mp, teren 250 mp, îmbunåtå¡iri, 68.000 {; 0722.755.377

318. FUNDENI, sosea, vila in Bucuresti

350. LILIECI caså p+1, construc¡ie 2004, teren 4000 m, ie¿ire lac pescuit sportiv (30 metri), pomi fructiferi, vi¡å de vie, 20 km de Bucure¿ti, peisaj deosebit, rela¡ii la tel.; 0722.282.326

cåråmidå, P + E + M, 80 mp/nivel, toate facilitå¡ile, curent trifazic, s = 240 mp, s. teren = 300 mp, 189.000 {; 0764.349.540 la cheie la pret de apartament, p+1, 4 camere, 126 metri patrati, teren 200 metri patrati, finisata lux, toate utilitatile: gaze, apa curenta, canalizare, instalatie solar, comision 0%, 99.800 {; 0730.331.578/ 0752.562.270 robert@robertgagos.ro www.robertgagos.ro

351. LILIECI, vând vilå Lilieci, p+e+m,

utilatå, mobilatå, sc=186 mp pe nivel, 1.000 mp teren, construc¡ie 2008 sau schimb cu apartament cu 4 camere, 90.000 {; 0724.938.999/ 0724.938.988

408. PANTELIMON, în spate la Selgros, vilå unicatå p+2 etaje, suprafa¡a construitå 500 mp, din cåråmidå, teren 550 mp, gaze, curent, pu¡ 50 m adâncime, proprietar, variante: ap. 2 cam. + diferen¡å, 200.000 {; 0744.343.061/ 0766.343.923 409. PANTELIMON, Lebåda, p+1+ M, utilitå¡i, la ro¿u, amprenta 86 mp, s. teren = 300 mp, neg., 73.000 {; 0721.275.684 410. PANTELIMON, Lebåda, vilå p+1, 5 dormitoare, 2 livinguri, 2 bucåtårii, 2 båi, wc serviciu, garaj, toate utilitå¡ile, discutabil, 83.000 {; 0761.873.507

412. PANTELIMON, ora¿, caså 3 camere, luminå, internet, 170 mp, canalizare, gaze la poartå, 34.000 {; 0761.077.277

347. LEBÅDA, Complex, p+1+m, toate utilitå¡ile, liberå, centralå, construc¡ie nouå, 95.000 {; 0723.634.747

camere cu dependinte si anexe teren 2000mp, deschidere 40m, curte 700mp, incalzire centrala, apa curenta, gaze si canalizare; 024.865.30.54 stan.marius.bogdan@gmail.com

407. PANTELIMON, complex de 4 vile, casa 4 cam., 143 mp, p+1e, garaj, curent, fosa, gaze, persoana particulara, accept variante sau schimb Bucuresti +/diferenta, pentru alte oferte vizitati site-ul personal; 0764.480.680/ 0767.028.518 americanwuus24@yahoo.com http://www.imobiliaregroup.ro

377. MOGOªOAIA, proprietar, vila la

ing, bucåtårie, baie, 4 dormitoare, 500 m, gaze, disc. 45.000 {; 0767.501.555/ 0730.866.088

314. FUNDENI, Doinei, p+1, 70 mp/et.

348. LEORDENI, stradal DN7, casa 3

406. PANTELIMON, caså, 2 dormitoare, living, bucåtårie, baie, constr. nouå, BCA, învelit polistiren, acoperi¿ lindab, cu garan¡ie, inst. electricå, cablu tv ¿i internet, calorifere montate + încålzire în pardosealå, geamuri ¿i u¿i termopan, Rehau, canalizare, alei beton ¿i pavaj ecologic, gard beton + fier forjat, strada nou pietruitå, distan¡a pânå la mijloacele în comun 300 m (maxitaxi 146), curent electric + centralå electricå proprie; 0729.871.180

411. PANTELIMON, Ora¿, 2009, 120 mp, teren 283 mp, baie, hol, living, urgent, negociabil, 54.000 {; 0721.167.624/ 0766.132.647

346. LACUL Tei, cåsu¡å båtrâneascå paiantå, 2 cam., bucåtårie, gaze, canal, apå, teren cu caså 115 mp, 25.000 {; 0725.561.522

sc - 70 mp/ et., facilitå¡i, 65.000 {; 021.325.05.98/ 0721.706.273

405. PANTELIMON, 150 mp construi¡i, strada Råscolei, p+1, 2010, 225 mp teren, singur curte, proprietate, cåråmidå, centralå, toate îmb. ¿i finisajele la cheie, gaze, curent, canal, apå, intabulare, id: IFN003, 65.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

376. MOGOªOAIA, p+1+ mansardå, liv-

380. MOLDOVENI, Ialomi¡a, 4 camere, 2

st=310mp, facilitå¡i, 65.000 {; 0721.706.273/ 021.325.05.98

404. PANTELIMON ora¿ul, caså, 2 dormitoare, baie, bucåtårie, living, 39.000 {; 0720.852.751

holuri, 1.500 mp, foarte bunå, discutabil, 13.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

382. MOªILOR, Ardeleni, 70 mp, 2 cam.,

bucåtårie utilatå, baie mare, pivni¡å utilatå, spa¡iu depozitare, g, f, p, t, curte, zonå lini¿titå, cadastru/ intabulare, 67.000 {; 0734.974.715/ 0772.203.148 383. MOªILOR, Eminescu, vând caså la curte, 5 camere, halå 70 mp, 240.000 {; 0735.522.383 384. MOªILOR, zonå, vând apartament în vilå 4+2; 0722.302.253

385. MOªILOR, zonå, vând caså la curte, 4 camere, constr. 1940, 80 mp, supr. teren 20 mp, renovatå, totul nou, gresie, faian¡å, termopan, parchet, centralå, neg., 80.000 {; 0731.252.854 386. MÅGURELE, caså de cåråmidå cu

4 camere stradal, gaze, curent, 1250 mp teren, proprietar, 57.000 {; 0721.663.133

413. PANTELIMON, ora¿, caså la cheie,

2 dormitoare, 1 baie, 1 bucåtårie, 1 living, 81 mp amprentå, 200 mp teren, disc. 38.000 {; 0769.898.190 414. PANTELIMON, Ora¿, caså, 3 dor-

mitoare, living, baie, bucåtårie, teren 230 mp, la cheie, negociabil, 33.000 {; 0726.001.724

415. PANTELIMON, Ora¿, p+1+m, 1/2

duplex, cåråmidå, izola¡ie, 2009, sc- 70 mp/ nivel, living, 4 dormitoare, 3 båi, bucåtårie, 2 dressing-uri, balcon, g, f, p, t, um, ob. sanitare, toate utilitå¡ile, teren proprietate, st- 130 mp, d- 10 m, mijloace transport, asfalt, Nicoleta, 73.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro 416. PANTELIMON, Ora¿, p+1+m, cåråmidå, izola¡ie, 2010, sc- 95 mp/ niovel, living, 4 dormitoare, 2 båi, bucåtårie, balcon, g, f, p, t, um, toate utilitå¡ile, teren proprietate, st- 250 mp, d- 14 m, asfalt, mijloace transport, Nicoleta, id 6490, 98.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro 417. PANTELIMON, Ora¿, p+1, BCA, izola¡ie, 2010, sc- 75 mp /niv., living, 4 dormitoare, 2 båi, bucåtårie, g, f, p, t, um, ob. sanitare, toate utilitå¡ile, teren proprietate, st- 200 mp, d- 12 m, Nicoleta, id 12744, 65.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro 418. PANTELIMON, Ora¿, P+1, BCA, izola¡ie, 2010, sc- 80 mp/ nivel, living, 3 dormitoare, 2 båi, bucåtårie, 2 balcoane, g, f, p, t, um, ob. sanitare, gaze, curent, centralå, teren proprietate, st- 300 mp, d- 18 m, Nicoleta, id 13022, 87.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro

Sediile redac¡iei "ANUNºUL TELEFONIC": z BD. CAROL I NR. 35 z BD. MAGHERU NR. 34-38 (metrou P-¡a Romanå) z ªOS. COLENTINA NR. 2D (sta¡ie tramvai Ziduri Mo¿i)


22

10 ianuarie 2011

Imobiliare vânzåri CASE, VILE 419. PANTELIMON, Ora¿, p+1, BCA,

izola¡ie, 2010, sc- 84 mp/ nivel, living, 3 dormitoare, 2 båi, bucåtårie, dressing, g, f, p, t, um, ob. sanitare, gaze, curent, teren proprietate, st- 270 mp, d- 16 m, zonå vile, Nicoleta, id 12465, 79.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro 420. PANTELIMON, Ora¿, p+1, BCA,

izola¡ie, 2010, sc- 87 mp/ nivel, living, 4 dormitoare, 2 båi, bucåtårie, dressing, 2 balcoane, g, f, p, t, um, ob. sanitare, centralå, curent, gaze, teren propriete st= 240 mp, d- 17 m, zonå vile, Nicoleta, id 12860, 110.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.168 www.orfeas.ro 421. PANTELIMON, ora¿, vilå la cheie,

140 mp loc 285 mp, teren proprietate, anul 2009, disc. 68.000 {; 0769.898.310 422. PANTELIMON, ora¿, vilå p+1+m,

finisaje de lux + teren 600 mp + depozit 250 mp, zonå centralå, 200.000 {; 0744.491.330

423. PANTELIMON, ora¿, vilå, 3 dormitoare, 2 båi, 2 living-uri, bucåtårie, teren 230 mp, finisatå facilitå¡i, neg., 58.000 {; 0721.354.593/ 0761.723.925 424. PANTELIMON, ora¿, vilå, toate

condi¡iile, concesiune, particular; 0727.491.810

425. PANTELIMON, particular, vilå 2008,

bca, teren 200 mp, cadastru, intabulare, g, f, p, t, curent, gaze, centralå, hidrofor, fosa, p+m, 5 camere, 2 båi, mobilatå, utilatå, cablu, internet. accept schimb cu ap., 95.000 {; 0769.240.171/ 0723.646.747 bogdanlaurentiu.barbu@yahoo.com 426. PANTELIMON, Tuborg, Ilfov, 4 dor-

mitoare, 2 båi, bucåtårie, living, an 2010, sc- 82 mp, st- 300 mp, proprietate, 90% terminatå, 60.000 {; 0765.724.211

427. PANTELIMON, vând caså 3 dormi-

toare, sufragerie, hol, baie, bucåtårie (gresie, faian¡å, parchet, aer condi¡ionat, centralå gaze), eventual schimb, 60.000 {; 0769.696.194

428. PANTELIMON, vând urgent caså nouå cu 3 dormitoare, baie, bucåtårie, hol, sufragerie, gresie, faian¡å, aer condi¡ionat, parchet laminat, centralå gaze, curte 120 mp, 60.000 {; 0721.200.876 429. PANTELIMON, zona vip, urgent, vilå s+p+1+m, gaze, canalizare, 60.000 {; 0722.122.021 430. PERIª, casa, Ilfov, finalizata 2009,

190 mp, P+1E+pod. Finisaje: parchet, gresie, faianta, termopan. Telefon, internet, cablu. Teren 800 mp, apa curenta, fosa ecologica, centrala leme, 105.000 {; 0723.635.208/ 0724.512.581 431. PERIª, Ilfov, vilå la ro¿u, p+1, 250

m.p, teren 640 m.p, utilitå¡i, central, pådure, pre¡ discutabil 115.000 {; 0752.109.308/ 0743.130.513

432. PERIª, Ilfov, vilå spa¡ioaså,

Peri¿ lfov, 250 m.p, teren 640 m.p, p+1, semimobilatå, utilitå¡i, central pådure, pre¡ discutabil 185.000 {; 0752.109.308/ 0743.130.513 433. PETRE Ispirescu, Dumbrava Nouå, 4 cam., bucåtårie, baie, garaj din paiantå, demolabile, st=193 mp, d=11 m, toate condi¡iile, disc., 85.000 {; 0727.704.776 434. PIATRA Neam¡, casa P+1+M

suprafata construitå 250 mp + 700 mp teren, compusa din parter living, dining, bucatarie, hol, baie terasa, etaj-3 dormitoare, 2 balcoane, baie, terasa, mansarda, 2 camere,open space ¿i 2 balcoane, 92.000 {; 0724.562.030 costin.vladu@gmail.com

454. POPA Tatu, Iulia Ha¿deu, caså,

parter, nivel 1, pod înalt, mansardabil, s.c. - 195 mp, parchet stejar, utilitå¡i, singur curte, pivni¡å, monument istoric, 265.000 {; 0746.201.710/ 0746.201.665

POPEªTI Leordeni - Centru, vile tip duplex p+1+pod - finalizate 2010, 120 mp construi¡i/ unitate, living + 3 dormitoare, 2 båi, complet finisate "la cheie", disponibile imediat, 92.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 455.

POPEªTI Leordeni - Drumul Fermei, vilå s+p+1+ pod locuibil, construc¡ie 2010, 75 mp/nivel, 220 mp teren, living + 3 dormitoare, pod amenajat, finisatå interior, utilitå¡i, 88.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 457.

POPEªTI Leordeni intrare Måicu¡e, vilå p+2, finalizatå 2009, 70 mp/ nivel, 250 mp teren, living+ 3 dormitoare, 4 båi, 3 balcoane, teraså 20 mp, complet finisatå "la cheie", toate utilitå¡ile, disponibilå imediat, disc., 85.000 {; 0758.104.786/ 0724.396.201 458.

459. POPEªTI Leordeni metrou IMGB 1 - str. Amurgului, vilå p+2 - finalizatå 2010, 60 mp/ nivel (180 mp construi¡i), living+ 3 dormitoare, 3 båi, teraså acoperitå 18 mp, utilitå¡i bran¿ate, complet finisatå la cheie, disc., 103.000 {; 0724.396.201/ 0758.104.786 460. POPEªTI Leordeni caså, ocazie zona Drumul Fermei 1,5 km Bucure¿ti 700 m ¿os. Oltenitei p+1 amprenta 94 mp s. teren 264 mp 5 camere 2 grup. san. piscinå, teraså, foså nevidanjabilå, aer cond., canalizare la poartå, automatizare poartå, 125.000 {; 0724.824.612/ 0733.132.484 mihaioneci@yahoo.com www.magazinuldecase.ro 461. POPEªTI Leordeni, centru, constr. nouå, teren 253 mp, asfalt, apå, canalizare, gaze, curent, vilå modestå, unicat, la cheie, gard ¿i curte, amenajate complet, 232 mp, desfå¿urat, parter 75 mp+ terase 46 mp ¿i etaj 85 mp+ terase 26 mp, 150.000 {; 0723.666.960 462. POPEªTI Leordeni, Str. Domni¡a

Båla¿a nr. 43, vând caså la curte, 4 camere, îmbunåtå¡iri, termopane, apå curentå, 2 båi; 0727.687.648

463. POPEªTI, Ilfov, super pozi¡ie, 1 km

de Bucure¿ti, vilå 2005, locuitå, 2 garaje, livadå, teren 1.720 mp, meritå våzutå; 0744.638.180/ 031.102.42.90 464. PRAHOVA /Brazi, p+1, 2007, 140

437. PIPERA Drumul Negru, S+P+E+M,

465. PRELUNGIREA Ferentari, stradal,

436. PIPERA -Domus Confort, vilå 4

amprenta la sol 110 mp, suprafata teren 390 mp, deschidere 13 m, pret foarte bun, proprietar; 0745.100.240 loredana.ivan@panesa.ro

3 cam., baie, bucåtårie, teraså, centralå, c+i, st. 210 mp, cåråmidå, disc., 55.000 {; 0762.456.566/ 0720.512.178

438. PIPERA proprietar P+2, an 2008,

teren 300 mp, 350 mp construiti, 130 mp amprenta, caramida, acoperis planjja, 3 terase, living 50 mp,4 dormitoare, etc. Toate facilitatile, int la gri, initial nu a fost facuta pt vanzare, 240.000 {; 0721.747.084 shaooru@yahoo.com

schimb caså la curte, teren 210 mp, 2 cam., bucåtårie, salå de mese, bucåtårie de varå, p, f, t, ac, um, teren parcare ma¿inå, teraså, CT, radiatoare, sta¡ia de ma¿inå în fa¡a cur¡ii, legåturå cu metrou ¿i centru, sau schimb cu Bucure¿ti sau Valea Prahovei, 55.000 {; 021.450.41.86

439. PIPERA, Eugen Jebeleanu P+E, 2008, 4 camere, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare, 250 mp, curte individualå, negociabil 170.000 {; 0786.648.164

467. PRELUNGIREA Ghencea, 5 camere, P+1, 200 mp, construc¡ie 2010, la cheie, CBR04452, 140.000 {; 0730.177.073/ 021.528.02.20 www.cbimobiliare.ro,

440. PIPERA, Iancu Nicolae, 2009,

468. PRELUNGIREA Ghencea, duplex,

P+E+M, 7 camere, 5 grupuri sanitare, curte liberå 200 mp, negociabil. 270.000 {; 0732.788.314

441. PIPERA, p+1+pod, su=185 mp, pod 90 mp, teren 300 mp, an 2010, individualå, proprietar, 220.000 {; 0722.291.567 www.vilepipera.ro

466. PRELUNGIREA Ferentari, vând/

P+1, 151 mp, toate utilitå¡ile, curte generoaså, la gri, negociabil, CBV04139 99.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro,

444. PIPERA, vilå complex Class, 4

cam., an 2004, 385 mp teren, garaj, teren 280 mp, 190.000 {; 0720.760.719

PRELUNGIREA Ghencea, proprietar, str. Måråcineni, caså P+Et+mansardå, 6 camere, 250 mp construit, teren 250, 4 båi, 3 terase, la ro¿u sau la cheie, 90.000 {; 0724.579.095

445. PIPERA, vilå interesantå, 149 mp utili, decomadatå, P+1, zonå lini¿titå, CBV04169, 225.000 {; 0730.177.205/ 021.528.02.29 www.cbimobiliare.ro 446. PIPERA, vilå p+1, 2010, teren= 400

mp (3 deschideri), scd= 208 mp, ampr=107 mp, 5 camere, 3 båi, bucåtårie mobilatå + utilatå, parcare 3 auto, curte amenajatå, acces asfalt, zonå vile. Variante schimb, 265.000 {; 0722.921.072 activbiz@gmail.com

448. PIPERA, vilå toate facilitå¡ile st. 230 mp, sc. 148 mp, p- living, bucåtårie, hol, baie, scarå, e- 3 dormitoare 21 mp, 19 mp, 16 mp, 2 båi, 225.000 {; 0728.632.382 449. PIPERA, vilå zonå foarte lini¿titå,

toate facilitå¡ile st. 160 mp, sc. 170 mp, pliving 40 mp, bucåtårie 9 mp, hol acces 8 mp, baie 3 mp, e- 3 dormitoare 21 mp, 18 mp, 15 mp, 2 båi, hol, scarå, 1 balcon, ac, 250.000 {; 0742.102.555 450. PLEVNEI, Calea, caså 80 mp,

teren 118 mp, la curte, 3 cam., 1 baie, bucåtårie, accept ¿i firmå, 125.000 {; 0764.508.088

451. PLOIEªTI (PH), zona Spital Shuller (Rudului), caså din cåråmidå, învelitå tablå, 4 camere, dependin¡e, toate facilitå¡ile, sc. 95 mp, st. 170 mp, neg., 57.000 {; 0754.273.444/ 0344.100.942 452. POIENARII Burchi, caså 1.000 mp,

5 camere, apå în caså, convenabil; 0721.246.673/ 0345.102.755

453. POLONÅ, Paul Greceanu, et. 1

în vilå 3 camere luminos, 110 mp, decomandat, superb construc¡ie 1970, liber, 140.000 {; 0722.295.084

abilå, teren 190 mp, deschidere 10m, 120.000 {; 0722.294.360 www.optimalcasa.ro

477. RAHOVA, Pucheni, caså 3 cam.,

512. TITULESCU, în zonå, proprietar

Måråcineni, proprietar, caså P+Et+mansardå, 350 mp construit, teren 466, 7 camere, 4 båi, toate utilitå¡ile la ro¿u sau la cheie, 140.000 {; 0724.579.095 470. PRLEUNGIREA Ghencea, zona de

construc¡ii noi, utilitå¡i, sector 6, vând vilå p+1+m, suprafa¡å teren 400 mp, suprafa¡å construitå 345 mp, 112.000 {; 0723.460.200 471. PRO TV, Teleajen, caså båtrâneascå, zonå lini¿titå, sc. 80 mp, st. 140 mp, toate utilitå¡ile, 100.000 {; 0769.426.087

cåråmidå mansardatå 4 camere, 2 båi, teraså în curte, toate utilitå¡ile, zona Voluntari, stradå asfaltatå, pre¡ negociabil; 0745.387.143 544. VOLUNTARI, vilå, 4 dormitoare, 2

513. TOPORAªI, 2 camere, cåråmidå,

restaurant de peste 14 ani, 360 mp clådire 140 mp, teren 220 mp, d=15 ml, posibilitå¡i p+2, 3 lejer, poten¡ial vad, exclus agen¡ii, pre¡ urgent negociabil; 0726.481.511 ocaziebuna@gmail.com http://terenlacultei.blogspot.com

478. RAHOVA, Teiu¿, 3 cam., bucåtårie, baie, hol, din BCA, constr. 2008 pe vechiul

etaj singur curte, toate utilitå¡ile, scarå interioarå sculpatå, ideal pt. birouri; 0746.096.516 514. TUNARI, proprietar vând caså con-

546. ZEºARI, int. Daliei nr. 22, sector 5,

481. REPUBLICA, o sta¡ie metrou, caså

curte, sau schimb cu apartament 2 camere, decomandate, Titan, et. 1- 3 + diferen¡å, 25.000 {; 0727.167.764

482. ROATA de Jos, ªos.Bucure¿tiGiurgiu, casa 4 camere din cåråmidå, apå, energie+630mp teren, discutabil, 25.000 {; 0746.083.285 483. ROªU, Viitorului, p+1+em, 250 mp, exterior finisat, toate facilitå¡ile, proprietar, cadastru, intabulare, 115.000 {; 0722.350.439 484. SEBASTIAN, Mega Image, 3 cam.,

dec., 2 gr. sanitare, curte 300 mp, renovate recent, 140.000 {; 0736.396.482/ 021.330.40.64 Radu.ilie@haimobiliare.ro 485. SEBASTIAN, Trafic Greu, Mc Don-

ald`s, 4 cam. + b + buc., cåråmidå, c-¡ie 1950, toate utilitå¡ile, disc., 115.000 {; 021.424.25.92/ 0723.525.216/ 0761.322.733

486. SECTOR 5, Ferentari- Sålaj, 380 mp

construi¡i, s+p+2e, stradalå, spa¡iu comercial 100 mp, toate actele, 135.000 {; 021.440.22.49/ 0760.654.540 487. SECTOR 3, vila deosebitå P+2,

teren 600mp, totul lux, meritå våzutå, pretabil vipuri (fotbali¿ti). 0722.702.128 488. SECTOR 5, Rahova, Magurele, 5

camere cåråmidå, apå, canal, 250 mp, camere mari, discutabil, 35.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

struc¡ie nouå, utilitå¡i, pozi¡ionatå excelent, funda¡ie solidå, cåråmidå, 4 dormitoare, 2 båi, sufragerie, living bucåtårie, dressing, 2 terase, fa¡adå placatå cu piatrå de râu, neg., 150.000 {; 0729.679.788 515. TURDA, Mihalache, Petru Maior, vila d+p+m cu teren de 130 mp, curte libera 40 mp, singur curte, casa este din caramida si are planseu de beton, deschidere la strada 10 m, zona linistita, totate utilitatile, 110.000 {; 0757.020.002/ 021.230.09.09 daniel.mitarcu@reavia.ro www.reavia.ro 516. TÅRTŪEªTI, Dâmbovi¡a, vilå la

ro¿u, gaze, pu¡, foså, 540 mp, toate actele, zonå lini¿titå, neg., 42.000 {; 0769.543.569

TÅRTŪEªTI, DB, caså 5 camere båtrâneascå cu dependin¡e, 2.200 mp, stradal, casa se aflå într-o stare bunå, boltå vie în curte, gaze la poartå, posibilitate extindere, disc., 53.000 {; 0765.999.927

517.

518. TÅRTŪEªTI, DN 7, caså, vilå în duplex, terminata, la vinarom, 210 mp construiti, P+1+M, pe 250 mp teren, curent electric tras, foså septicå, gaz la 100 m in curs de rezolvare, curte amenajatå, 95.000 {; 0744.532.417 marianmuha@yahoo.com www.muha.ro

520. UNIRII, Horoscop, construc¡ie

489. SINAIA (PH), la 40 km, cota 800,

490. SLOBOZIA Nouå, jud. Ialomi¡a,

521. UNIRII, Mitropolie, singur curte, p+1, sc-350 mp, curte-150 mp, 10 camere+dependin¡e. Accept variante proprietar 360.000 {; 0745.134.980

vând caså (la rosu) + teren, 3 camere (una este locuibilå), bucåtårie (terminatå),1 baie + mansardå + beci, apå curentå, curent, canalizare în curs de amenajare, teren 1.000 mp + solar+ stupi, 46.000 {; 0762.666.876/ 0729.166.875/ 0765.018.544 george.nicolae88@yahoo.com

batraneasca demolabilå, teren 1.770 mp din care 770 curte cu pomi fructiferi ¿i 1.000 vie nobilå la 8 km de Ploie¿ti, asfalt, curent, gaze, cadastru, intabulare, neg., 30.000 {; 0722.503.012 office@avocatsalvetiu.ro

491. SLOBOZIA, Ialomita, vila construc-

523. VASILAºI, jud. Cålåra¿i, caså 3

522. VALEA Cålugåreascå, casa

tie 2010, 200 mp, 600 mp teren, cartier exclusivist de vile, la cheie, finisaje de foarte buna calitate, pret negociabil, toate utilitatile, centrala termica, instalatii, garaj, 120.000 {; 0745.117.130 dumitruionut@yahoo.com

cam., 60 mp, teren 2.600 mp intravilan, caså curte, livadå pe rod în suprafa¡å de 1.800 mp, casa învelitå cu tablå, cadastru, intabulare, carte funciarå, proprietar, impozitul la zi, pre¡ neg., disc. Nicu, 90.000 L; 0786.824.071

492. SNAGOV vila 450 mc, curte 600 mp,

524. VASILE Lascår, Pia¡a Gemeni,

deschidere lac Snagov 17 m, strada asfaltata, chiar in Snagov Sat, strada cu Vila 23, superpozitie, superocazie veciniatati vile,strada inchisa, liniste, 360.000 {; 0724.030.201/ 0788.337.733 iliescudragos23@gmail.com www.anunturi.did.ro/2809 493. STOENEªTI de Giurgiu (Cålugåreni), 38 km de Bucure¿ti, 4 cam., living, condi¡ii bloc, ac, centralå pe lemne, g, f, toate condi¡iile; 0786.389.867 494. STOILEªTI, Vâlcea, Bârsoiu, caså cåråmidå, 32 mp, bucåtårie, teren livezi 4.000 mp, pre¡ negociabil; 0745.334.116 495. STRÅULEªTI, Mogo¿oaia, 5 camere, cf. 1, 2003, 250 mp, teren 380 mp, caså singur curte deosebit p+1, toate detaliile pe site; www.trica.ro

496. STRÅULEªTI, pe sosea Buc-Targovi¿te, caså suprafata totala de 380 mp din care construi¡i 88 mp, toate actele la zi. Pret negociabil; 90.000 {; 0720.954.766 flory_ingerash_4u@yahoo.com 497. SÅFTICA, 10 camere, finisatå lux,

teren 1.900 mp, construi¡i 450 mp, d+p+1+m, construc¡ie 2005, negociabil, comision 0% cumpåråtor, Broker imobiliar Bouros Petru, id 13874, 550.000 {; 021.324.77.00/ 0769.076.162 www.orfeas.ro 498. SÅFTICA, caså p+2, 670 mp con-

499. SÅFTICA, la DN1, super ocazie, vilå de excep¡ie, arhitecturå modernå, calitate de execu¡ie ¿i finisare superioare, p+1+m, amprenta la sol 115 mp, s.u 345 mp, 7 camere- 4 dormitoare, 3 livinguri, logie, bucåtårie ¿i 3 båi complet utilate, 2 terase, balustrade inox, subsol+ camerå tehnologice, centralå dedurizare, centralå gaze Herman 55 kW, 24 calorifere Hotrad+ încålzire pardosealå, pompe separa¡ie cåldurå pentru fiecare nivel, thermopane Trocal 5 camere, u¿i interioare, comandå cu geamuri sablate vitralii, acoperi¿ Lindab cu ferestre Velux, curte 600 mp, amenajatå impecabil cu alei dale color, livadå 25 pomi, brazi, tei, por¡i forjate, posibil 2 familii - separat 2 intråri (pårin¡i - copii). Pre¡ mic raportat la calitatea de execu¡ie a dotårilor ¿i finisajelor, super ocazie, detalii la telefon, 235.000 {; 0729.198.215

501. SÅLAJ, capåt 117, 2 cam., caså curte 2 cam. + hol, bucåtårie, baie cu gam termopan, tablå caså, gresie ¿i faian¡å, neg.; 0742.694.828 502. SÅLAJ, sector 5, caså demolabilå 4

cam., hol + anexe, st=300 mp, d=15 m, pos. facilitå¡i, toate actele, liberå, 32.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960 503. TATARANI -DN1-5KM pânå în

Ploie¿ti casa+teren, 2400mp, vânzare sau schimb apartament Bucure¿ti, toate utilitå¡ile deschidere=14m. Urgent;! 0761.394.964 504. TEIUª, caså cåråmidå, 3 cam., 2

holuri, baie, bucåtårie, g, f, gaze, 58.000 {; 0785.085.046

apartament parter în vilå cu 3 apartamente (p+1+m), construc¡ie 2010, finisåri de excep¡ie, 97 mp, 3 camere ¿i living 36 mp, 2 båi, teraså 10 mp, toate utilitå¡ile în func¡iune, bucåtårie Si Pro montatå, centralå proprie, cota indivizå 45 mp, particular, 210.000 {; 0722.242.571 525. VATRA Luminoasa, proprietar, vilå,

construc¡ie 2010, la gri, 500 mp, carte tehnicå, sector 2, str. Serg. Pironasu Ion, teren total 375 mp, teren råmas liber 240 mp, super construc¡ie,exclus site-uri de promovare, 480.000 {; 0722.221.271 526. VATRA Luminoaså, caså singur curte 3 camere, baie, bucåtårie, hol, pivni¡å, 74 mp + teren 150 mp, garaj, agen¡ie, 126.000 {; 0721.684.264/ 0721.703.153 527. VICTORIEI, 491 mp construi¡i, su 337 mp, teren 274 mp, curte 55 mp, modernizat 1993, închiriatå la 2.850 {/ lunå. Se poate prelua ¿i cu chiria¿i, 750.000 {; 0788.640.430 528. VICTORIEI, pia¡a, Occidentului, an construc¡ie 1930, P+1+pod mansardabil, 3 camere, bucåtårie, baie, pivni¡å. Curte interioarå 20 mp. Total teren 90 mp. Necesitå renovare. Pre¡ neg., 170.000 {; 0740.102.422 oana.hlihor@yahoo.com 529. VIDRA, Jud. Ilfov, caså + teren

2.500 mp, deschidere 20 m; 0786.292.342/ 021.361.22.96

530. VIDRA, stradal, 2 cam., bucåtårie,

baie, hol, bucåtårie de varå, dependin¡e, garaj construc¡ie BCA, st=600 mp, sc=100 mp, an 2005, condi¡ii de bloc, 45.000 {: 0727.156.208 531. VITAN Real, vilå P+1+M, utilitå¡i, curte interioarå, constr. nouå, 115.000 {; 0725.924.538 www.nhpimob.ro 532. VITAN, Real, particular, vilå p +1, s

= 125 mp, constr. '95, 5 cam., garaj, sp. com., toate utilitå¡ile, urgent, neg.; 0722.238.249/ 0761.038.448

533. VOLUNTARI, 190 mp, p+1+m, 2009, 300 mp teren, cåråmidå, izolatå termic, termopan, finisat par¡ial, asfalt, gaze, apå, curent, maxi taxi la 30 mp, intabulare, id: IFN011, 59.900 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro 534. VOLUNTARI, caså P+1 - 2010, s.c =138 mp, teren 242 mp, 3 dormitoare, 3 båi, bucåtårie, living, cåråmidå, Lindab, fier forjat, dublå izola¡ie, alarmå, CT, automatizåri, la cheie, toate utilitå¡ile, neg., 99.000 {; 0764.474.951 535. VOLUNTARI, caså p+1 finisatå inte-

gral ¿i cu toate facilitå¡ile, 150 mp teren ¿i suprafa¡a construitå 60 mp/ nivel, intrå ma¿inå în curte, cadastru, 77.000 {; 0724.568.282/ 0727.911.454

536. VOLUNTARI, particular, p+1 la cheie, teren 150 mp construi¡i, 74 nivel, living, bucåtårie, 2 båi, dressing, 3 dormitoare balcon, gaze, apå, canal, asfalt, izola¡ie, 100 m DN 2, disc., 98.000 {; 0723.383.093/ 0720.680.352 537. VOLUNTARI, particular, p+1+m, teren 300 mp, d=15/20, sc=74 mp/nivel, constr. 2008, toate utilitå¡ile, toate actele la zi, apropiere BCR, pre¡ disc., 125.000 { 0744.355.545/ 0744.355.546 538. VOLUNTARI, particular, p+1, 3 dor-

mitoare, living, bucåtårie, 2 båi, pivni¡å, ¡iglå, izolat ext., finisåri g, f, p, t, marmurå, a.c., toate utilitå¡ile, la cheie, curte amenajatå, urgent, neg., 95.000 {; 0724.529.475 539. VOLUNTARI, proprietar, 3 camere,

370 mp, în prezent func¡ioneazå un supermarket, 150.000 {; 0722.205.154/ 0769.690.993 anasicati@yahoo.com

547. ZEºARI, Luicå, caså 2 camere,

31. UNIRII, Parlament Business

34. ANTIAERIANÅ, Mårgeanului, 50 mp, d=4 m, între case, cu construc¡ie din lemn de 49 mp, 13.000 {; 0727.704.776

baie+ bucåtårie, 225 mp teren, toate utilitå¡ile, cash, 33.000 {; 0767.299.965/ 0728.429.159 548. ZONÅ de agrement, particular, vand/

schimb vila P+1, cu ap.3 cam Bucuresti, plus dif. An fin. 2000, toate facilitã¡ile. Suprafa¡ã construitã 200 mp, 116 mp amprentã la sol, suprafatã de teren 660 mp; 0744.610.605/ 0761.653.937 radu_mircea59@yahoo.com

549. ªTEFAN P-¡a Sf., stradal, zona Izvorul Rece, arhitecturå deosebitåneoromâneascå, 300 mp, p+1+m, curte 60 mp, pretabil restaurant, birouri, etc., 1.650 {; 0728.190.919 razvan_imobiliare@yahoo.com

551. ªTEFÅNEªTII de Jos, caså urgent, mansardatå, din 4 camere, bucåtårie + hol + bucåtårie, toate utilitå¡ile, toate actele, curte 350 mp, zona lini¿titå, 45.000 {; 0769.959.662

gorun, carpen, cf., rugåm seriozitate, 2.300 {/ha; 0762.000.068/ 0763.863.822

lui, 20 mp din care 5,6 mp boxa, amenajat, vad, inchiriat= 650 {, 69.000 {; 0741.699.935 www.luterana.10i.ro

36. ARGEª, Lucieni, 600 ha fag, stejar,

37. ARGEª, Mioveni, 285 ha pådure fag ¿i gorun, cf., comasat 100 %, rugåm seriozitate, 2.350 {/ha; 0768.363.555/ 0762.000.068 38. AUREL Per¿u -Berceni, Selgros, zona

vile, st 500mp, D=16m, toate facilitå¡ile, intabulat, negociabil; 0730.831.283/ 0767.807.803

AUTOSTRADA A1, BUCUREªTI- PITEªTI KM 75, TERENURI 10.000 MP, 15.000 MP, 20.000 MP, 30.000 MP, 50.000 MP, PARTICULAR, 2 {/mp; 0732.748.628 39.

1. 1 DECEMBRIE, 842 mp, intravilan, la iesire din 1 Dec. intrare în Dårå¿ti, sosea asfalt, d 21,94 m, drum acces 7,19 m, la 15 min de City Mall, inainte de Green City, zonå în dezvoltare (aeroport, hotel), pre¡ neg.; 0721.956.535

40. AUTOSTRADA Bucure¿ti - Pite¿ti, particular, km 56, popas, pasarelå la teren, 1-45 ha, km 30, 7 hectare, 2,5 {; 0723.530.331

2. BABA Novac, rond, spatiu comercial,

5. 1 DECEMBRIE, zona vile, st 500mp,

3. BAICULUI, Cimitirul Armenesc, pe col¡

500 mp, caså 250 mp, deschidere 55 m, 550.000 {; 0733.915.707

4. BUZÅU, Central, strada comercialå pietonalå vând spa¡iu nou neterminat 150 mp pe etaj, 350.000 {; 0730.185.818

D=20m, intravilan, facilitati, intabulat, urbanism, discutabil, 10.000 {; 0730.831.283/ 0767.807.803

6. 1 MAI, 250 mp, PUZ p+5, autoriza¡ie

construire, deschidere dublå, CUT 3,5, POT 65%; 0722.295.850

7. 1 MAI, 340 mp, d 14 m, toate facilitå¡ile, caså demolabilå, neg. 250.000 {; 0754.072.915

5. CAROL Parc, const. 2009, parter, 170

8. 1 MAI, Domenii, 360 mp, deschidere 12, calcan, 295.000 {; 0722.294.360

6. CEDEZ contract spa¡iu comer-

9. 1 MAI, teren 340 mp, d- 14 m, caså ne/mobilatå, toate facilitå¡ile, 800 {/mp; 0754.072.915

mp, vitrinå 10 m, pre¡ 2.530 {/mp; 0727.791.338

cial, vis-a-vis Real Vitan, 70mp, tel.; 0765.984.571 7. CLUB restaurant,. sp. com., s.u= 150

mp, amenajat, totul nou, 350.000 {; 0744.388.445

8. COMPLEX SIR, cedez mic spa¡iu comercial, deschidere 3 m, parter, vad bun; 0724.544.720/ 0761.094.263 9. COMUNA Berceni, depozit 300 mp,

curte 800 mp, la cheie, 380 V, 99.999 {; 0740.227.136 10. CREVEDIA, depozit nou, stradal, 1100 mp cu birouri, 3000 curte betonatå, acces stradal, deschidere 80 m cu 2 por¡i acces, proprietar, neg. sau variante + diferen¡å, 410.000 {; 0766.304.807 11. DIMITRIE Cantemir 21, spatiu comer-

cial, 71 mp utili stradal, trafic pietonal intens sambata si duminica, utilitati contorizate, centrala proprie, deschidere 12 ml. Pret inchiriere 40 {/ mp+TVA, 350.000 {; 0723.194.132 florianblajan@hotmail.com 12. DN7, spatiu comercial- Gåe¿ti, Park

Industrial Arctic (poarta auto). Spa¡iu util 480 mp, teren 450 mp. Actual depozit materiale de construc¡ii, minimarket. Utilitå¡i. Pretabil produc¡ie, comer¡, depozitare, 86.800 {; 0730.448.891/ 0722.432.856 lucian@climafrigorifice.ro 13. DOMENII, Pia¡a, vând brutårie;

0724.923.455

14. FUNDENI, vis a vis spital Onco-

logic, 800 mp, s. teren = 330 mp, 2009, imobil stradal, ds + p + 3 etaje, fa¡adå perete cortinå, open space, pretabil clinicå medicalå, bancå, birouri, hotel, 1.200.000 {; 0722.560.827

10. 13 SEPTEMBRIE 180 mp, 18m x

10m, intre Mårgeanului ¿i Antiaerianå, deschidere dublå, cadastru ¿i intabulare, nediscutabil 50.000 {; 0761.658.513/ 021.434.30.29 11. A1, 10.000 mp, în interiorul parcului Logistic Cefin acces pe la Iveco situat intre hale, d. 45 mp, proprietar nu colaborez cu site de promovare, agen¡ie da, pre¡ neg., 80 {/ mp; 0728.179.471 bogdan.david@licris.ro 12. ADUNAºII Copåceni, 680 mp, loc de

caså, 20 {/ mp; 0761.684.750

13. ADUNAºII Copåceni, Cålugåreni,

ocazie, teren cu plata în rate, 500 - 2.500 mp la 100 m de asfalt, zonå superbå, utilitå¡i, particular, 5 {; 0769.475.560 14. ADUNAºII Copåceni, particular, 530

mp, d- 26 m, curent electric, cadastru ¿i intabulare, 10.000 {; 0726.397.722

stat. Expropriere. Vând 750 mp teren pe traseul viitorei autostrazi de legåturå dintre Autostrada Soarelui ¿i Autostrada Bra¿ov (com. Pantelimon), 50 {/ mp; 0744.336.031 17. AFUMAºI, 1.000 mp între case, gaze, curent, d=20 m, 35 {/mp; 500 mp, d=16 m, 37 {/neg.; 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796 18. AFUMAºI, 1.300 mp, super

deschidere la lac 40 m, situat la 100 m de DN2, vizavi de primårie, gaze, electric; 0722.151.020 19. AFUMAºI, 10.000 mp, d=50 m,

22. AFUMAºI, 320 mp intravilan, stradå asfaltatå, facilitå¡i la poartå, între case, deschidere 12 m acces mijloc de transport direct, 16.000 {; 0724.568.282/ 0727.911.454 23. AFUMAºI, 490 mp intravilan, facilitå¡i

la poartå, cartier vile între case, cadastru, deschidere 15,5 m, 45 {/mp; 0724.568.282/ 0727.911.454 24. AFUMAºI, Doraly, 2.000 mp, lângå

autostradå, zona de hale, sedii firmå, accept variante; 0724.224.224

473. RAHOVA, Alexandriei, 3 cam., bucåtårie, din cåråmidå, gaze la poartå, 120 mp=st, cadastru ¿i intabulare, 24.000 {; 021.421.01.49/ 0765.780.927/ 0761.677.546

508. TITAN Sec¡ia 13, 10 camere, cf. 1, an 2006, s=400 mp, teren 600 mp, vilå duplex, toate utilitå¡ile, idealå pt. 2 familii, firmå, grådini¡å, meritå våzutå, 400.000 {; 0728.903.727

474. RAHOVA, Alexandriei, caså 3 cam.,

509. TITAN vilå deosebitå, P+2, mobilatå

stand, rela¡ii la tel. 0762.278.492

25. PANDURI, ¿os., spa¡iu comercial, sit-

542. VOLUNTARI, Terra Residence, aproape ¿osea, p+ 1+ m, construc¡ie nouå, teren 260 mp, 90 mp/ nivel, schimb cu apartament plus diferen¡å; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

26. PARLAMENT, ministere, vând spa¡iu comercial 627 mp construit (523 mp utili), ideal policlinicå, reprezentan¡å, poze în site, 840.000 {; 0722.254.533 www.retailspace.ro

uat lângå 3 spitale ¿i alte institu¡ii, 30 mp parter - 30 mp subsol locuibil- 32 mp teren aferent, discutabil, 90.000 {; 0722.612.368/ 0729.513.784

44. AVIAºIEI, Båneasa, sectorul 1, str. Trifesti, 630 mp, dublå deschidere, certificat de urbanism 2S+P+6Et, POT 60%, CUT 3,5, proprietar, sau propunere de asociere, 1.400 {/mp; 0722.884.030 45. AZUGA, intravilan, 350 mp, toate util-

itå¡ile, deschidere 13 m, 50.000 {; 0765.684.438

46. BALOTEªTI, între vile, loturi 500 2.000 mp, apå, canalizare, gaze, pretabil vile, exclus intermediar; 0730.640.640 47. BALOTEªTI, particular vând teren 600 mp, între Balote¿ti ¿i Moara Vlåsiei, DE 75, gaze, curent, acces asfalt, zonå vile noi, deschidere 30 m, pozi¡ionat între pådure ¿i lac, neg., 14.900 {; 0758.084.291 48. BANU Manta - Titulescu, 280 mp,

deschidere 15 m, posibilitå¡i P+2+M, 235.000 {; 0722.572.804

49. BASARABIEI, Stadionul Na¡ional, adiacent, 430 mp, CF, d - 15 m, proiect aprobat s+p+2+m, rugåm seriozitate, 499 {/mp; 0768.363.555 50. BERCENI - IMGB, sect. 4, Bucure¿ti,

în spatele Metro Berceni, lângå PGB ¿i Whiteland, 5.000- 22.000 mp, cu dublå deschidere pe str. Dealul Cri¿ului ¿i str. Dealul Viilor, gaze ¿i curent la 150 m, 1530 {/mp; 0723.666.960 51. BERCENI, 19 m deschidere, Mami-

na, 150 m de la lac, între vile noi, loturi de la 400 - 1.000 mp, p+1+m urbanism, intravilan, gaze, curent, intabulare, maxi taxi la 100 m, id: IFE002, 11 {/mp; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

loturi, teren intravilan, pozitie f. bunå, între pådure ¿i lac, curent in primåvarå, vile in apropiere, d=19, toate actele ok, 16 km de Bucure¿ti, posibil ¿i rate pe max. 2 ani, urgent, 7.000 {/ lot; 0761.680.040/ 0723.036.475 54. BERCENI, Ilfov 500 mp propri-

etar, utilitå¡i, PUZ, între vile, 20 {/mp; 0726.171.888 tereaca_paula@yahoo.com

55. BERCENI, Primårie, loc de caså, 450

mp utili, deschidere 16 m, curent, 9.000 {; 0744.570.957

56. BERCENI, teren Berceni- Mamina 460 mp la 10 {/ mp ¿i loturi 500 mp la 20 {/ mp in comuna Berceni, toate actele, drum acces, PUZ, studiu geo, utilitå¡i, id: badea.andreea, 10 {/ mp; 0727.368.620/ 0768.071.193 badea.andreea@yahoo.com

74. BRÅNEªTI, loca¡ie deosebitå, lângå

pådure, vedere lac Pasårea, 582 mp, intravilan, gaz, curent, se lucreazå la canalizare, proprietar, 21.500 {/ lot; 0727.939.104

75. BRÅNEªTI, str. Violetelor, intravilan construibil, terenuri suprafa¡å 500 mp, d/18 ml, vile in vecinåtate, gaze, curent electric, padure in zonå, re¡ea de apå ¿i canalizare in lucru, cadastru, intabulare, proprietar, 10.500 {/ lot; 0726.441.328

ha, agricol, comasat 100 %, CF, deschidere la DN5B, rugåm seriozitate; 021.212.01.06/ 0722.560.930 78. BUCUREªTI - Mågurele, ¿oseaua, 4.000 mp, intravilan + 250 mp, construc¡ie; 0722.282.326

79. BUCUREªTI cea mai solicitatå zonå

nouå, la doar 10 min, 7 km de Mitropolie, Casa Poporului, proiect derulare, vile noi locuite, lini¿te, ozon, ofertå limitatå, 4 loturix 300 mp sau la cerere din 212 ha, meritå vizionat, 14.900 {/ lot; 0723.733.274/ 0729.305.203/ 0722.895.090 protar2004@yahoo.com

80. BUCUREªTI sud 15 km de centru, Berceni- Vidra, 2 ha teren intravilan lângå lac, deschidere 100 m la DJ, 400 m in lungimea lacului ¿i 400 m deschidere la DE. + prefabricate beton (halå 400 mp) sau lacuintå p+2, 99 {/ mp; 0723.359.698

BUCUREªTI TÂRGOVIªTE, DN 71 KM 45, TERENURI 5.000 MP, 6.200 MP, 10.000 MP, 11.800 MP, 20.000 MP, CADASTRU, INTABULARE, 2 {/mp; 0732.748.628 81.

82. BUCUREªTI, la 10 km, loturi în rate,

350-600 mp în Ansambluri Reziden¡iale, zona pådure, pre¡ de la 18 pânå la 30 {/mp, asiguråm avize ¿i utilitå¡i; 0731.315.234

83. BUCUREªTI, sect. 5, Mågurele, 650

mp intravilan, d=25 m, între vile, drum servitute de 6 m, gaze, curent, nedisc., 30.000 {; 0727.156.208

84. BUCUREªTII Noi, parc Bazilescu,

apropiere ¿os. Chitilei, 360 mp/ 12 m, cadastru+ intabulare, 75.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

BOLINTIN Deal, intravilan, proiect reziden¡ial, pådure/ lac/ râu, e¿alonare 100 milioane lotul, particular. 0730.446.262 www.casa-mihnea.ro 57.

58. BOLINTIN Vale, Malu Spart, Suseni, intravilan 2.500 mp, parcelabil, deschidere 10 m ¿osea, 11 m pådure, 12 {/mp; 0724.332.022

630 mp sau 1.000 mp, 20 {/mp; 0733.915.707

60. BRAGADIRU, Alexandria intrare, 550

27. AFUMAºI, Petråchioaia, stradal, teren, 1 hectar jumåtate, 15. 500 mp, deschidere 485 mp, intravilan, toate utilitå¡ile, particular, 40 {/mp; 0722.907.076/ 0762.456.789 28. AFUMAºI, Pionner acum nou 10.000

mp, dubla deschidere, zona industrialå, deschidere direct din DN2, acte ok, particular, 8 {/ mp; 0743.884.713/ 0769.844.663 29. AFUMAºI, stradal DN2, 23.000 mp,

d=43 m, pretabil hale, depozite; 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

30. ALBA Iulia, pia¡å, spatele CEC, proprietar, 411mp, 3 deschideri, 17.5/24/17.5, construibil, CUT 3, s+p+4e, 1.200 {/mp; 0722.685.691/ 0724.207.698 31. ALEXANDRIEI ªos., Bragadiru, de

vânzare 568 mp, pre¡ (variante), 55 {/mp; 0723.247.233/ 0760.190.298

vând urgent teren, stradal, toate utilitå¡ile, sub pre¡ul pie¡ei; 0722.742.793/ 0741.180.877

87. BUCUREªTII Noi, Parc Bazilescu, 360 mp, D-12, caså demolabilå, vecini civiliza¡i, utilitå¡i, zonå case/vile, pia¡å, metrou. 0729.158.580 88. BUCUREªTII Noi, parc Bazilescu,

apropiere ¿os. Chitilei, 763 mp/ 24,1 m, cadastru+ intabulare, 145.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

89. BUCUREªTII Noi- 2 Cocosi stradal,

560 mp, D=12ml, toate utilitå¡ile, proiect+ autoriza¡ie de construc¡ie pentru P+4, 87 000 {; 0747.080.813

90. BUDA -Bragadiru, particular vând teren 1.200 mp ¿i 750 mp cu dublå deschidere, zonå de vile cu utilitå¡i; 0722.372.392 91. BUFTEA, Samurca¿i la pådure, parcele 1.000- 5.000 mp, deschidere 20/50 m, la 2.000 40/50 m, in travilan, gaze ¿i curent electric, zonå vile noi, am vândut in dec 2010 6.000 mp, drum 7 m lå¡ime, super ofertå, 14 {/ mp; 0724.394.751 92. BUTURUGENI, Gr., 25 km de Bucure¿ti, 700 m, intravilan, cadastru, utilitå¡i, între case; 0761.302.283/ 0766.141.279

26. AFUMAºI, Patråchioaia, la ¿os.

asfaltatå, utilitå¡i, 1.000- 80.000 mp, 10 {/ mp sau 5 {/ mp; 0733.915.707

25, 4 cam., 2 camere locuibile, bucåtårie+ 2 camere ¿i hol la ro¿u, an 2008, canalizare, apå, gaze la poartå, teren 340 mp, 35.000 {; 0768.482.431

200mp, D=19m, 550 {/mp; 0730.993.333

59. BRAGADIRU, 568 mp, d=18 m, gaze, curent, str. Libertå¡ii, 50 {/mp; 021.255.41.41/ 0722.330.307/ 0726.758.796

21. NICOLAE Titulescu, toate util-

24. ORHIDEELOR, complex IDM, cedez

73. BRÅNEªTI, Izlaz, teren 1.000 mp lângå sat zona in dezvoltare, parcela 140, tarla 657, toate actele la zi, discutabil, 35 {; 0744.425.157/ 0766.327.866 osa_cpd@yahoo.com

86. BUCUREªTII Noi, Doi Coco¿i, Sansa, 370 mp/ 12 m, caså demolabilå, utilitå¡i la stradå, cadastru ¿i intabulare, 45.000 {; 0722.323.537 www.brizaland.ro

D+P+2ET+M, stradal, 350 mp utili, pretabil birouri, construc¡ie 2009, negociabil, CBV03718 280.000 {; 0730.177.276 www.cbimobiliare.ro,

23. OBREGIA Bd., nr. 25, sector 4, vând spa¡iu comercial, suprafa¡a 78 mp, 260.000 {; 0754.473.780

72. BRÅNEªTI, central, st=190 mp, autoriza¡ie constr. p+1+m, gard nou, luminå racordatå, gaze, asfalt, particular, 12.800 {; 0741.130.700

53. BERCENI, Frumu¿ani, 500 mp, 2

25. AFUMAºI, particular, lângå pådure,

proprietar vând vile 330 mp, 130 m amprentå, teren aferent 600 mp, porotherm, 2009, apå, gaze, canalizare, curent, garaj electric, drum servitute, neg. 350.000 {; 0749.155.177

71. BRÅNEªTI, 700 mp, dublå deschidere, utilitå¡i, disc. 15.000 {; 0721.347.252

16. AFACERE Pentru despagubire de la

21. AFUMAºI, 230 mp loc de caså intraivlan deschidere 12 m, stradå asfaltatå, facilitå¡i în poartå, cadastru, intabulare, 12.500 {; 0727.911.454/ 021.310.03.64

itå¡ile, centralå termicå proprie, placare alukobond, tâmplårie PVC, aer condi¡ionat, alarmå. Func¡ioneazå Bistro Caffee. 0753.032.600

612 mp, gaze, curent, asfalt la 300 m, case lângå lot, lacul ¿i pådurea foarte aproape, deschidere 27 m la drum de acces ¿i 22 m la un drum de servitute, neg., 35 {/ mp; 0757.521.304 albualexandruica@yahoo.com

350 mp/ 4.500 {, lot 650 mp/ 7.500 {; 0769.733.933

17. IANCULUI, metrou, 35 mp, intrare separatå, monitorizatå, magazin alimentar, vad din 1993, 43.000 {; 021.330.40.65/ 0736.396.483

20. MILITARI, Virtu¡ii, 10 camere,

70. BRÅNEªTI lac, intravilan, str. Ilfov,

15. ADUNAºII Copåceni, vând teren lot

20. AFUMAºI, 10.000 mp, deschidere la DN2- 50 m, lângå Pioneer, gaze, electric, ideal pentru hale industriale; 0722.151.020

MILITARI, APUSULUI (BOGDAN ªERBAN), SPAºII 30 MP SAU 38 MP, BLOC NOU, PREº 56.000 { SAU 61.000 {. 0721.882.888

69. BREAZA, (PH), semicentral, 1.200 mp, plat, priveli¿te frumoaså, 1.700 mp visa-vis de teren de golf, urbanism, utilitå¡i la poartå; 0721.478.654

85. BUCUREªTII Noi, 235 mp, particular

16. GARA de Nord - Grivi¡a, magazin 280 mp, open space, vitrinå 20 m, poze în site, 1.800 {/mp; 0722.254.533 www.retailspace.ro

19.

68. BREAZA (PH), urgent vând 3 terenuri la un pre¡ de 1, teren + caså la 4352 mp, 390 livadå, 940 mp livadå; 0761.087.806

650mp+drum de acces 65mp, zona lini¿titå, lac pescuit, curent, gaze în apropiere, ideal investi¡ie, cadastru ¿i intabulare, rog seriozitate, 12.500 {; 0785.350.580

direct la DN2 lângå Pioneer, gaze, electricitate, teren la lac 1.300 mp, d=40 m, gaze, apå, electricitate la 100 m de DN2; 0722.151.020

18. MAGAZINE ¿i birouri cu vad comercial vindem ¿i cumpåråm magazine mici cu vitrinå mare, poze în site; 0722.254.533 www.retailspace.ro

D=10m, liber, toate utilitå¡ile, ideal vilå, negociabil; 525 {/mp; 0730.993.333

52. BERCENI, comuna, teren de caså-

vad, 148 mp, ideal investi¡ie, vitrinå, ocazie, 1.600 {/ mp; 0741.579.051/ 0769.168.742

15. GARA de Nord (Calea Grivi¡ei)

67. BRÂNCOVEANU, metrou, 200 mp,

77. BUCUREªTI - Giurgiu, DN5B, 380

43. AVIAºIEI, Aurel Vlaicu, metrou,

parter de bloc, fostele alimentåri, 66 mp închiriat cåtre o bancå, Mihai Bravu intersectie Baba Novac, sens giratoriu, 350.000 {; 0730.066.022

66. BRÂNCOVEANU, Aluni¿ului, 350mp, D=20m, liber, utilitå¡i, între vile noi, 390 {/mp; 0730.993.333

18, particular, 70 ha, d=950 m la autostradå; 0733.915.707

4. 1 DECEMBRIE, Ilfov, agen¡ie vindem

terenuri 500, 600, 1000 mp, suprafe¡e mari, intravilane/extravilane; 021.468.72.35/ 0768.344.103

mp, D=12m, caså demolabilå, ideal vilå P+2E, 73.000 {; 0730.993.333

42. AUTOSTRADA Soarelui intrarea,

41. AUTOSTRADA Bucure¿ti Pite¿ti, km

cial, 800 mp, depozit + showroom, 140 mp birouri, inaltime 6 m, construit in 2009, 750.000 {; 0722.306.564 traian@austrodach.ro www.austrodach.ro

1. ALEXANDRIEI ¿osea, spa¡iu comer-

65. BRÂNCOVEANU, Aluni¿ului, 185

76. BRÅNEªTI, Vadul Anei, intravilan, terenuri construibile 600 mp, d/16 ml, gaze, curent electric, acces din drum asfaltat, lac ¿i pådure in zonå, re¡ea de apå ¿i canalizare in lucru, cadastru, intabulare, proprietar, 11.000 {/lot; 0726.441.328

teren intravilan, 1.000 mp, negociabil. 100 {/mp; 0769.481.851

540. VOLUNTARI, Pådurea Cre¡uleasa,

CITIºI ZIARUL LA: www.anuntul.ro

32. VICTORIEI Calea- Sala Palatu-

3. 1 DECEMBRIE, Ilfov (DN 5), particular, 5000 mp, intravilan, construibil, cadastru, intabulare, parcelabil, dublå deschidere, formå trapez, d=28 m, DN 5, d=44,51 mp, str. Livezii, negociabil; 0720.263.896

506. TINERETULUI, 120 mp în vilå, super ofertå, 79.000 {; 0723.512.794/ 0769.373.748

lux, finisaje occidentale, sau închiriez (1.300 {/luna). 350.000 {; 0722.702.128

35. APUSULUI, Militari, particular vând teren 588 mp, dublå deschidere, utilitå¡i în poartå, 650 {/mp; 0768.922.971

2. 1 DECEMBRIE, Copåceni, st 700mp, D=15m, intravilan, pentru constructie, electricitate, intabulat, 16 {/mp; 0730.831.283/ 0767.807.803

22. OBOR, vând spa¡iu comercial 195 mp / 4 nivele; 0723.121.906

cåråmidå, hol, buc., anexe, st=140 mp, d=10 m, pu¡ în curte, toate actele, 27.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960

Center, spa¡iu birouri lux 130 mp construit, 2 lifturi, parking, scarå incendiu. Camere de 40 mp ¿i 55 mp open space, poze în site, TVA + 150.000 {; 0722.254.533 www.officespace.ro

550. ªTEFÅNEªTI de Jos, Kentauros Studiourile cinematografice, vilå cu finisaje de lux, la cheie, s.c = 130 mp ¿i teren 250 mp, 120.000 {; 0722.200.522

cu teren 400 mp, utilitå¡i la poartå, 65.000 {; 0723.064.777/ 021.270.49.84

541. VOLUNTARI, str. Libertå¡ii nr.

33. ALEXANDRIEI, ¿os. DN6, douå

teren 500 mp, caså 4 cam. + vilå 1 et. la ro¿u, disc., 50.000 {; 0768.513.310

505. TINERETULUI - Budapesta, demisol +parter, suprafa¡a 100 m. Pre¡ 180.000 {; 0722.365.810

singur curte, parter, teren 200mp, deschidere 10ml, 230.000 {; 0722.246.277

29. TEI, spa¡iu comercial, func¡ioneazå

30. TITU, spatiu comercial central, utilat

472. PROVIºA DE SUS (PH), JUDEºUL PRAHOVA, VILÅ CU 2 APARTAMENTE A 3 CAMERE, INTRARE SEPARATÅ, GENERATOR, ALARMÅ, CAMERE SUPRAVEGHERE, 198.000 {; 0720.192.798

507. TINERETULUI, intrare parc, casa

mp, zona Sålaj, neg. 105.000 {; 0730.021.421

ALEXANDRIEI, ªOSEAUA, VIZAVI DE ROSTAR, ZONÅ VILE. MAI SUNT 4 LOTURI INTRAVILANE DIN 8 DE 510 524 MP. UTILITźI CURENT, GAZE, GARD DRUM SERVITUTE INCHIS PRIVAT CU POARTÅ, 22.000 {; 0744.505.252 32.

loturi de câte 750 mp cu deschidere de 18 m fiecare, utilitå¡i, ideal showroom-service auto, vis-a-vis de Belprofile. Pre¡ neg.; 0732.762.751 cristiandumitrascu82@yahoo.com

519. T¢RGOVIªTE, urgent caså p+1 (+dependin¡e) în Târgovi¿te Calea Domneascå nr. 3, 7 camere, cåråmidå, toate utilitå¡ile bran¿ate, 2.320 mp deschidere 16 m, grådinå pânå la parcul Ialomi¡a, 115.000 {; 0724.585.023 ghica.oana@gmail.com

veche, baie, bucåtårie, 4 cam. + constr. nouå: parter, etaj, mansardå. Urgent; 0761.621.219

caså constr. 2000 + teren 4.000 mp, curent, apå, telefon, livadå, grådinå, 21.500 {; 0734.974.539

isaje moderne cu lift panoramic si fa¡å de de sticlå 124 mp cu 750 {, spa¡iu este in D-na Ghica intersec¡ie cu Heliade între Vii, negociabil, 750 {; 0723.131.797 raduparfene@yahoo.com 28. SÅLAJ, sector 5, spa¡iu comercial 85

545. VOLUNTARI, ¿os. ªtefåne¿ti, 249 mp, p+1+m, c-¡ie 2008, 2 living-uri, 4 dormitoare, 4 gr. sanitare, 2 dressing-uri, 3 debarale, finisaje superioare, teren 340 mp, pre¡ disc., 235.000 {; 0788.640.430

buc., garaj, apå, gaze, canal, st=175 mp, d=12 m, toate actele, liberå, 41.500 {; 0765.989.446/ 0729.701.960

Imobiliare vânzåri TERENURI  27. SPAºIU birouri ultramodern cu fin-

båii, living, bucåtårie, dressing, 2 balcoane, teren = 340 mp, s. constr. = 87 mp/ nivel, p+1+m, an constr. 2008, neg.; 0721.979.941

vând caså 5 camere, decomandate, 200 mp utili, st - 340 mp, toate facilitå¡ile, 260.000 {; 0722.337.783

constr 2008, bca, baie cu cadå, bucåtårie învelitå cu Lindab, liberå, 23.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

469. PRELUNGIREA Ghencea, str.

vilå 2007, p+2+m, 5 camere, teraså, curte, pozi¡ie deosebitå, negociabil; 0766.355.138

543. VOLUNTARI, vând caså din

hol, buc. + marchizå, apå, gaze, canal, st=160 mp, d=10 m, toate actele, liberå, 35.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960

500. SÅLAJ, 3 camere, su teren 120, an

447. PIPERA, vilå p+2, su=235 mp,

living, bucåtårie, 5 dormitoare, 5 båi, 3 terase, beci, teren 275 mp, utilatå, mobilatå, proprietar, 260.000 {; 0722.291.567 www.vile-pipera.ro

511. TITULESCU, casa 70 mp renov-

struiti, etaj 2 finalizat, pater si etaj la gri, fatada placata cu termosistem 10 cm, tabla lindab, teren 1.000 mp, utilitati: curent, gaze, apa, sau accept variante, 600 {/ mp; 0736.468.294

442. PIPERA, p+e+pod, teren 500 mp, suprafa¡å caså desfå¿uratå 300 mp, parter: living, bucåtårie mobilatå, utilatå, birou, wc, dresing, et. 1: 3 dormitoare cu wc ¿i dresing propriu, 2 balcoane, gradinå amenajatå + 2 locuri de parcare, 550.000 {; 0752.001.840 crisog02@yahoo.com 443. PIPERA, vând caså p+1, mobilatå sau nemobilatå, cu toate utilitå¡ile, negociabil; 0721.315.826

476. RAHOVA, Mågurele, Sector 5, 5 camere cåråmidå, apå, canal, 250 mp, camere mari, discutabil, 35.000 {; 021.450.12.36/ 0766.743.037

mp, parter + etaj - balcon, 1 gr. sanitar, cad. + int., 56.000 {; 0724.680.419/ 0764.652.021

amplasament, st=210 mp, sc=100 mp, POPEªTI Leordeni - cend=12 m, toate condi¡iile, 63.000 {; tru, vilå p+1, finalizatå 2009, 0727.704.776 85 mp/nivel, 250 mp teren, 479. Teiu¿, caså 3 cam., living + 3 dormitoare, toate cåråmidåRAHOVA, + paiantå, hol, buc., baie, st=160 utilitå¡ile, "la ro¿u", intabump, d=10 m, apå, canal, toate actele, lare, 62.000 {; 37.000 {; 0765.989.446/ 0729.701.960 0758.104.786/ 0724.396.201 480. RAHOVA, Teiu¿, caså 3 cam., hol,

camere, 150 mp construi¡i, curte 140 mp, finisaje de calitate, bucåtårie mobilatå, teraså, 160.000 {; 0747.066.116

camere, 2000 m, pu¡, curent, sobe, liberå, 10.000 {; 021.451.02.62/ 0723.572.760

510. TITULESCU (1 Mai), Pia¡å Victoriei,

456.

mp contrui¡i, teren 570 mp, în complex reziden¡ial, 5 vile noi, 4 camere decomandate, scarå interioarå lemn masiv, 2 båi mari cu hidromasaj ¿i jacuzzi, instala¡ii în cupru, toate utilitå¡ile, central func¡ionabilå, la asfalt, izolatå termic, bucåtårie mare închiså, exclusivitate, id: 900045, 38.000 {; 021.326.66.62/ 0755.022.292 www.capitalimob.ro

435. PIETRELE, localitate jud. Giurgiu, 4

475. RAHOVA, Amurgului, 4 cam., 80

Imobiliare vânzåri SP. COMERCIALE

mp, construibil, zonå vile cu circuit inchis, d 18,56 m, drum acces 7 m, la 20 min de P-¡a Unirii ¿i 10 min de Liberty Center, curent ¿i gaz in apropiere, proprietar, pre¡ negociabil; 0721.956.535

61. BRAGADIRU, cartier Haliu, str. Mon-

umentului nr. 18, 750 mp intravilan construibil, între vile, gaze, curent, d=48 m, nedisc., 55 {; 0727.156.208

62. BRAGADIRU, centura, particular, teren 1.500 mp, deschidere 22 m, in zona mixta, se poate construii p+4, acte la zi, situat la intrare in Bragadiru pe strada Izvor, dublu acces la teren (si din sos. de Centura), 55 {/ mp; 0769.186.755 robert.onis@yahoo.com 63. BRAGADIRU, particular 500 mp,

deschidere 20 m, zonå vile, 8.000 {; 0745.999.632

64. BRAGADIRU, teren intravilan, 874

mp, deschidere 20 ml la 2 drumuri, utilitati: curent electric, gaze, acces usor din Sos. Bucuresti-Alexandria (150 ml), zona cu vile noi si in curs de construire, POT 80%, CUT 2, 25 {/ mp; 0723.598.798/ 0756.101.969 gina.toia@yahoo.com

93. BUZÅU, Calvini, 160 ha pådure, comasat, fag 90 %, CF, rugåm seriozitate, 2.500 {/ha; 0763.863.822 94. BUZÅU, Påtârlagele, 368 ha pådure, 70 % fag, cf. comasat, amenajament, vârsta 30 - 120 ani, rugåm seriozitate, 1.999 {/ha; 0768.363.555/ 0762.000.068 95. BUªTENI, teren pe Zamora, 350 mp,

d=17 m la drum asfaltat, toate utilitå¡ile, cadastru, 12.000 {; 0725.652.660

96. BÅNEASA Sisesti, Regimentului, teren 640 mp, d=25 m, gaze, curent, ri P+2E, pot 40%, cut 1.2, apropiere padure, zonå vile, intabulat, negociabil, id. LDX1116, 105.000 {; 0720.035.461/ 031.620.86.40 georges@landex.ro www.landex.ro 97. BÅNEASA, Aleea Tei¿ani 1.000 mp,

deschidere 52/18, toate utilitå¡ile, ocazie, 68.000 {; 0744.490.007

98. BÅNEASA, Doi Coco¿i, proprietar vand in cartierul Stråulesti, str lonea 4 loturi a cate 640 mp, lângå padure, utilitati: curent canalizare, gaze, apå, drum asfaltat, posibilitate constr. S+P+1+M, 100 {/mp; 0752.202.888 int_div@yahoo.com 99. BÅNEASA, Sise¿ti, Plaiul Câmpinei, 708 mp, teren expropiabil, afectat total construire, drum Express, negociabil, particular; 0723.134.712 100. BÅNEASA, Some¿ul Rece, 2 loturi 510 mp ¿i 350 mp, intravilan, deschidere 12 m, 300 {/mp; 0730.999.551 101. BÅNEASA, Vatra Noua, teren 250 mp, deschidere 13 m, gaze, curent, canalizare, apa, liber, intabulat, negociabil, id. LDX1927, 65.000 {; 0720.035.461/ 031.620.86.40 georges@landex.ro www.landex.ro

E-mail: redactia@anuntul.ro


Anun¡ul tåu într-un minut SMS

10 ianuarie 2011

(3 $/sms + tva)

Serviciu non stop z serviciul necesitå acces la internet

Imobiliare vânzåri TERENURI 174. CORBEANCA, Ilfov, st- 505 mp, sc-

358 mp, d- 17 m, gard, pu¡, 2 contoare, drum asfaltat, 100 {/ mp; 0741.216.054

175. CORBEANCA, particular, loturi de

600 mp vav de Paradisul Verde, lângå pådure, lac, intravilan, deschideri mari, zonå superbå, cadastru, intabulare, lotizat, 28 {/mp; 0761.187.693

208. DOMNEªTI 470 mp si 500 mp,

intavilan construibil cu proiect (P+1+M) autorizatii constructie. Gaze si electricitate pe teren. Pretul pe lot este de 27.000 { si 50.000 {ambele. Vecin cartier Brancovenesc. Pret de crizå; 0728.151.231/ 0721.278.937 madalin.bitoi@gmail.com

660 mp, respectiv 770 mp proprietar, actele la zi, intabulare, intavilan, aflate la drum asfaltat, meritå våzut, 18 {; 0729.106.268 stan_edy27@yahoo.com

teren, la 800 m de DN1, lânga Antiqua Residence, 453 mp/17 m l fiecare, plus cota parte din drum de servitute de 9 ml, curent la drum, gaze la 50 m. Accept variante, apartament, auto etc, 25.000 {; 0760.877.290

241. FUNDENI, Colentina, 640 mp, d= 22 m, între vile, vizavi oncologie, ideal construc¡ie 2 vile sau halå/ depozit, 95.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

177. CORBEANCA, pådure 500- 1.000

178. CORNETU, 1.000 mp, d- 28/ 36 m, 102. CAROL Parc, 370 mp,

deschidere 13 m, între case, ideal investi¡ie, superocazie, 330 {/ mp; 0741.579.051/ 0769.168.742 103. CENTURA Pantelimon, 5.000 -

15.000 mp, urgent, industrial, 27 {/mp; 0733.915.707 104. CENTURÅ ¿osea, 35.000 mp, stradal, Pantelimon, particular, 25 {/mp; 0733.915.707 105. CENTURÅ, Sud, proprietar, teren

9.000 mp, d=24 m, acces asfalt, curent electric, ideal depozit, parcare etc., 10 {/mp; 0734.151.296

138. COLENTINA, Europa, aproape

¿osea, 250 mp, d- 12, toate facilitå¡ile, cadastru, intabulare, 52.000 {; 021.688.08.67/ 031.429.36.60/ 0722.614.867

139. COLENTINA, Kaufland, 400 mp,

d=20 m, zonå vile, liber, autoriza¡ie p+1+m, 350 {/mp; 0722.295.850

140. COLENTINA, sector 2, Bucure¿ti,

construibil 650 mp, deschidere 31 cu lå¡imea 21, proprietar, pre¡ neg.; 0744.343.061/ 0766.343.923

111. CERNICA, deschidere lac 80 ml, 2.000 - 4.500 mp, zonå superbå, toate utilitå¡ile, discutabil, îngrådit, funda¡ie ¿i autoriza¡ie, discutabil, 170 {; 0724.109.206 112. CERNICA, Lac, 5.000 mp (50 x 100), pe malul Lacului Cernica, deschidere 50 m la lac ¿i 50 m la DJ (vis-a-vis Institutul Teologic), utilitå¡i: gaze, curent, negociabil, 200 {/ mp; 021.335.26.22/ 0762.212.662/ 0722.718.069 113. CERNICA, Livadå, loturi 500-1000

mp, 42 {/mp; 0721.275.684/ 021.627.40.10

114. CERNICA, particular, loca¡ie super-

bå, teren între lac ¿i pådure, la 800 m de Månåst. Cernica, pe ¿os. Cernica (DN301), 2.000 mp parcelabil, apå, gaze, luminå, acces lac, d. 24 m, vecini f. civiliz. ingrådit, alei asfaltate, 90 {/ mp; 0744.383.398 mircea.plates@gmail.com 115. CHEIA, particular, centrul sta¡iunii,

540 mp, toate utilitå¡ile, 20.000 {; 0722.755.377

116. CHEILE Râ¿noavei, 500 mp - 2500

mp, case vacan¡å, pensiuni, lângå pârtiile Jocurilor Olimpice 2012, panoramå deosebitå, 25 {/mp; 0740.774.412 117. CHIAJNA, Dudu, 10.000 mp, str

Orhideelor, acces din str Câmpului, blocuri Ion Mo¿, urbanism p+4, d. dr 48 ml, proprietar, nu colaborez cu site de promovare, agentie da, neg., 50 {/ mp; 0728.179.471 bogdan.david@licris.ro 118. CHIAJNA, Pådure, 310 mp, 460

mp, 620 mp, utilitå¡i; 0723.381.542/ 0745.122.250 www.algapo.ro

119. CHIAJNA, Rezervelor, Metro, 242

mp, cel mai mic pre¡ din zonå, 7.800 {; 0723.381.542/ 0745.122.250 www.algapo.ro

120. CHITILA /Centura/Petrom, teren 1.100 mp, D=20ml la drum asfaltat, utilitå¡i, acces TIR, 30 {/mp; 0740.064.330 121. CHITILA, 890 mp teren intravi-

lan, ultracentral, d=25 m, toate utilitå¡ile, pre¡ de crizå, urgent, proprietar; 0720.211.177

lângå pådure 500 - 1.000 mp, d=28 - 56 m, zonå superbå, 9 {/mp; 0734.151.296

lan, pentru constructii, priv