Page 1

COTIDIAN DE PUBLICITATE / FULL COLOR POLICROMIE

www.az.ro interactiv cu ziarul APARE LUNI, MIERCURI, VINERI

La 4 aparitii platite, primiþi a 5a gratuit Tariful anunþurilor pentru ziarul ANUNTaz Standard

Standard+Foto

+15 Lei

6EI

Premium în site

înaintea tuturor anunþurilor standard

L

+5 Lei

Standard+Bold Berceni Comuna, casa cu é n Berceni Comuna, casa cu a m p r e n t a 11 0 m p , p a r t e r 3 amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, hol, baie, dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, telefon 1234567890 65000euro, telefon 1234567890

8EI L

Standard+Chenar n Berceni Comuna, casa cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, telefon 1234567890

8EI L

Standard+Culoare

1L6EI

Litere mãrite

n Berceni Comuna, casa cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, telefon 1234567890 EI

1L5

Litere mãrite

n Berceni Comuna, casa cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, telefon 1234567890

1L0EI

Standard+Majuscule n BERCENI COMUNA, CASA CU AMPRENTA 110MP, PARTER 3 DORMITOARE, LIVING, HOL, BAIE, 65000EURO, TELEFON 1234567890

1L0EI

Prima/Ultima paginã în limita spaþiului editorial

n Berceni Comuna, casa cu a m p r e n t a 11 0 m p , p a r t e r 3 dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, telefon 1234567890

é Berceni Comuna, casa

cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, telefon 1234567890 EI

2L5

l Anunþul standard este cea mai ieftinã modalitate de promovare a anunþurilor de micã publicitate. l Pentru a spori vizibilitatea anunþului. adaugaþi una sau mai multe dintre opþiunile Bold, Chenar, Culoare sau Majuscule. l Fotografii color pot fi plasate în toate paginile ziarului nostru. Fie le descãrcaþi pe suport electronic la agenþia la care faceþi comanda, fie le trimiteþi ulterior prin e-mail. l Formatarea Mega este cea mai vizibilã, cu litere de aproape douã ori mai mari decât restul anunþurilor. l Anuntul poate avea 15 cuvinte, peste aceastã limitã se tarifeazã suplimentar cu 0,5 lei / cuvânt. Un cuvânt este taxabil daca are cel puþin 2 litere sau 2 cifre alãturate. Exemplu: "nr." sau "12" ori un numãr întreg de telefon. l Toate anunturile din ziarul ANUNTaz apar si pe www.az.ro l Preþurile afiºate în lei includ TVA l Sunt admise numai reclamaþii primite în cel mult 48 de ore de la apariþie. În cazul apariþiei eronate sau neapariþiei anunþului, clientul va primi una apariþie gratuitã. Pozele se primesc numai format digital (e-mail, cd, floppy). l REDACÞIA îºi rezervã dreptul de a respinge publicarea anunþurilor care nu respectã condiþiile editoriale publicate în ziar la rubrica Termeni ºi Condiþii.


3 apariþii pe sãptãmânã Luni

Miercuri

Vineri

Ediþia se închide la ora 18:00 în ziua precedentã apariþiei ziarului MARE PUBLICITATE (print) Prima pagina

Bannere pe www.az.ro Banner Skyscraper 160x600 pixeli

1/2 pagina 230 x 155mm = 35,6 cm2 = 1.424 lei 1/4 pagina 155 x 115mm = 17,8 cm2 = 712 lei Modul 115 x 115mm = 13,2 cm2 = 528 lei

Pagina interior 1 pagina 230 x 310mm = 71,3 cm2 = 1.426 lei 1/2 pagina 230 x 155mm = 35,6 cm2 = 712 lei 1/4 pagina 155 x 115mm = 17,8 cm2 = 356 lei Modul 115 x 115mm = 13,2 cm2 = 264 lei Modul 38 x 76mm = 2,8 cm2 = 40 lei Modul 76 x 76mm = 5,7 cm2 = 60 lei

Ultima pagina 1 pagina 230 x 310mm = 71,3 cm2 = 2.139 lei 1/2 pagina 230 x 155mm = 35,6 cm2 = 1.068 lei 1/4 pagina 155 x 115mm = 17,8 cm2 = 534 lei modul 115 x 115mm = 13,2 cm2 = 396 lei

Prima paginã ===== 1000 Lei Imobiliare vânzãri === 400 Lei Imobiliare cumpãrãri = 400 Lei Imobiliare închirieri == 400 Lei Locuri de muncã ==== 400 Lei Auto moto velo ===== 400 Lei Electro =========== 400 Lei Matrimoniale ====== 400 Lei Diverse ========== 400 Lei Afaceri, servicii ===== 400 Lei

Banner Standard (intercalat) 468X60 pixeli Imobiliare vânzãri === 200 Lei Imobiliare cumpãrãri == 200 Lei Imobiliare închirieri == 200 Lei Locuri de muncã == 200 Lei Auto moto velo = ==== 200 Lei Electro ============ 200 Lei Matrimoniale ======= 200 Lei Diverse =========== 200 Lei Afaceri, servicii ====== 200 Lei Tarif pentru 1 lunã preþuri RON (inclusiv TVA)

Tarif ziar 2014  
Tarif ziar 2014  

Tarif pentru plata anunturilor in ziarul Anunt AZ

Advertisement