Page 1

COTIDIAN DE PUBLICITATE / FULL COLOR POLICROMIE / www.az.ro interactiv cu ziarul APARE ZILNIC LUNI, MARÞI, MIERCURI, JOI, VINERI

ZIARUL AFACERILOR DE SUCCES

La 4 aparitii platite, primiþi a 5a gratuit Standard

Standard+Foto

n Berceni Comuna, casa cu a m p r e n t a 11 0 m p , p a r t e r 3 dormitoare, living, ehol, baie, L i 65000euro, telefon ,001234567890

Mega Standard+Chenar n Berceni Comuna, casa cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living,eihol, baie, L 65000euro, telefon ,00 1234567890

8

Standard+Culoare

n Berceni Comuna, casa cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, hol, baie, 65000euro, ei 0L 0 , telefon 1234567890 15 Mega+Foto

n Berceni Comuna, casa cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, Lei hol, baie, 65000euro, telefon ,00 1234567890

10

Standard+Majuscule n BERCENI COMUNA, CASA CU AMPRENTA 110MP, PARTER 3 DORMITOARE, LIVING, HOL, BAIE, 6 5 0 0 0 E U R O ,LeTiE L E F O N 0 1234567890 ,0

10

Premium în site

APARITIE ÎN 24 DE ORE

+5 Lei

16

é Berceni Comuna, casa

cu amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, ei hol, baie, 65000euro, 0L 0 , telefon 1234567890 25

ANUNTaz Agentia Militari 021.4349884 I. Maniu nr. 69, Bloc 5P, parter vizavi de Piata Gorjului E-mail: militari@az

Azi comanzi, mâine publicãm !

înaintea tuturor anunþurilor standard

Standard+Bold Berceni Comuna, casa cu é n Berceni Comuna, casa cu a m p r e n t a 11 0 m p , ip a r t e r 3 e amprenta 110mp, parter 3 dormitoare, living, 0 L hol, baie, 0 , 65000euro, telefon 1234567890 dormitoare, living, ihol, baie, Le 65000euro, telefon ,00 1234567890

ANUNTaz Agentia Unirii 021.3366545 / 021.3360428 Dealul Mitropoliei nr 5 Piata Unirii E-mail: unirii@az.ro

în limita spaþiului editorial

+15 Lei

6

8

Prima/Ultima paginã

Tariful anunturilor pentru ziarul ANUNTaz valabil de la 01.01.2012

l Anunþul standard este cea mai ieftinã modalitate de promovare a anunþurilor de micã publicitate. l Pentru a spori vizibilitatea anunþului. adaugaþi una sau mai multe dintre opþiunile Bold, Chenar, Culoare sau Majuscule. l Fotografii color pot fi plasate în toate paginile ziarului nostru. Fie le descãrcaþi pe suport electronic la agenþia la care faceþi comanda, fie le trimiteþi ulterior prin e-mail. l Formatarea Mega este cea mai vizibilã, cu litere de aproape douã ori mai mari decât restul anunþurilor. l Anuntul poate avea 15 cuvinte, peste aceastã limitã se tarifeazã suplimentar cu 0,5 lei / cuvânt. Un cuvânt este taxabil daca are cel puþin 2 litere sau 2 cifre alãturate. Exemplu: "nr." sau "12" ori un numãr întreg de telefon. l Toate anunturile din ziarul ANUNTaz apar si pe www.az.ro l Preþurile afiºate în lei includ TVA l Sunt admise numai reclamaþii primite în cel mult 48 de ore de la apariþie. În cazul apariþiei eronate sau neapariþiei anunþului, clientul va primi una apariþie gratuitã. Pozele se primesc numai format digital (e-mail, cd, floppy). l REDACÞIA îºi rezervã dreptul de a respinge publicarea anunþurilor care nu respectã condiþiile editoriale publicate în ziar la rubrica Termeni ºi Condiþii.

Luni

Marti

Miercuri

Joi

Vineri

Anunþurile se primesc zilnic pânã la ora 18.00, iar sâmbãta pânã la ora 12.00 MARE PUBLICITATE Prima pagina 1/2 pagina 230 x 155mm = 356 cmp = 1.424 lei 1/4 pagina 155 x 1151mm = 78 cmp = 712 lei Modul 115x115mm = 132 cmp = 528 lei

Pagina interior 1 pagina23.0 x 31.0713 cmp = 1.426 lei 1/2 pagina23.0 x 15,5356 cmp = 712 lei 1/4 pagina15,5 x 11,5178 cmp = 356 lei Modul 11,5 x 11,5132 cmp = 264 lei Modul 38 x 7,6mm = 28 cmp = 40 lei Modul 76 x 76mm = 57 cmp = 60 lei

Ultima pagina 1 pagina 230 x 310mm = 713 cmp = 2.139 lei 1/2 pagina 230 x 155mm = 356 cmp = 1.068 lei 1/4 pagina 155 x 115mm = 178 cmp = 534 lei modul 115 x 115mm = 132 cmp = 396 lei

Bannere pe www.az.ro Banner Skyscraper 160x600 pixeli Prima pagina = 1000 Lei Imobiliare vanzari = 400 Lei Imobiliare cumparari = 400 Lei Imobiliare inchirieri = 400 Lei Locuri de munca = 400 Lei Auto moto velo = 400 Lei Electro = 400 Lei Matrimoniale = 400 Lei Diverse = 400 Lei Afaceri, servicii = 400 Lei

Banner Standard (intercalat) 468X60 pixeli Imobiliare vanzari = 200 Lei Imobiliare cumparari = 200 Lei Imobiliare inchirieri = 200 Lei Locuri de munca = 200 Lei Auto moto velo = 200 Lei Electro = 200 Lei Matrimoniale = 200 Lei Diverse = 200 Lei Afaceri, servicii = 200 Lei Tarif pentru 1 luna preturi RON inclusiv TVA

Tarif Anunt AZ 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Tarif Anunt AZ 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...