Page 1

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasarea gratuita. Plata pe loc, Tel: 0766518500, 0726207143

é Domenii, apartament de lux, imobil 2012, un singur apartament pe nivel, vedere Parcul Copilului, 2 balcoane, bucatarie inchisa, dressing, finisaje de lux, mobilat si utilat de lux totul nou! 120.000 EUR, miriuta.gabriel@yahoo.com, Tel: 0761161444

Pers onal Compania Editorialã Roossa angajeazã personal: agenþi vânzãri, dis tribuitori, c urieri, promoteri, c u/fãr ã experienþã, 1200 Ron, Tel: 0730566776

éAutoplatforma Mercedes 407d, motor 2400cm, cauciucuri noi, motor facut, troliu 8, 5t cu telecomanda, platforma noua, masina este in stare de functionare foarte buna. Inmatriculata ro, volan stanga. Accept variante, 4.300 EUR, matei_invest@yahoo.com, Tel: 0726882482

é Sc uteris t angajam pentru livrari comenzi restaurant, Tel: 0212232225, 0722205020

é Dj nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele s i un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Promptitudine, calitate: zugraveli rigips gresie faianta izolatii parchet scafe mobila, preturi avantajoase, Tel: 0765011227

é Ciºmigiu vis-a-vis

de parc, particular vand garsoniera, bloc stradal, parter inalt/5, supr 28mp, renovata, bucatarie mobilata, cadastru, intabulare, 36.000 EUR, Tel: 0745151349, 0722560857

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

de securitate n Agent angajam, cu certificat si atestat, pentru obiective industriale din orasul Bucuresti si Cluj-Napoca. Permisul de conducere constituie avantaj, plata salarului se efectuiaza pe card bancar. Date de contact: office@mbm-datasecurity.ro, Tel: 0216670038, 0749089869

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079

Agent Vanzari / Achizitii cu experienta, angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn, Tel: 0769057401

30 Noiembrie 2012 si muncitori n Agenþi Pazã, colaboratori, n Brutari pentru paza imobil zona necalificati in sectia de brutarie, cu domiciliul in sect. Aviatorilor, Tel: 0726570323 2, 3, 4 Bucuresti sau in Loc. Pantelimon angajeaza Fabrica de paine Titan. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829 manichiurista, n Coafezã, tehnician gel, masaj, cosmeticiana - salon Marilena Securitate. SC Iatan, zona Favorit angajeaza/ é Agenþi Caldo Privat Security inchiriaza posturi de lucru in angajeazã în condiþii cadrul salonului. Rog avantajoase, preferabil experienta si portofoliu de Bucuresti program de lucru client, Tel: 0727388321 flexibil, Tel: 0757557067

é Ajutor Bucãtar, livrator scuter posesor permis cat.B si mesterul casei, pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

n Bucãtar. Restaurant hotel Royal angajeaza bucatar cu experienta. Persoana de contact Dumitrescu Aurel, Tel: 0768530368 n Bucãtãreasã. Restaurantul Pisica Salbatica din sos. Alexandriei, angajeaza conform legii bucatari, numai femei, Tel: 0723340699

é Coafor/Coafezã. Salon angajeazã în funcþia de coafor, frizerie, cosmeticã, manichiurã, zona Drumul Taberei, Crângaºi, Tel: 0734257903 n Cocãtor, covrigar si vanzatoare, experienta minim 3 luni, salariu atractic, sector 6, ovidiu_zeta@yahoo.com, Tel: 0761868206

Cofetar- preparaþie, umplut, ornatcofetãrie cu laborator ªos. Giurgiului, Tel: 0735353011 n Cofetar. Angajez cofetar cu experienþã. Relaþii la, Tel: 0754518604 n Cosmeticianã cu experienþã minim 3 ani, salariu 2000 4000 Lei, Tel: 0727923777, 0766623829 n Croitor/easã. Atelier creatie vestimentara angajeaza croitorese conditii avantajoase - colaborare. Urgent! Tel: 0758258217, office@cabinet-firme.ro, n Croitoreasa. Atelier creatie angajeaza croitoreasa cu experienta produs cap-coada. Salariu si conditii atractive, sectorul 3, zona piata Alba Iulia, Tel: 0723460024 n Cusatoare cu experienta pentru masina cu brat, firma de marochinarie. Croitor-serfuitor cu sau fara experienta marochinarie, office@tenta.ro, Tel: 0722277545, 0721245795 n Director Vânzãri pentru contracte prestari servicii angajam, Tel: 0737337341 n Distribuitor cu/fara experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530

é Dispecer, monotorizare sisteme tehnice de alarmare, cu experienta, din Bucuresti pentru societate de paza, Tel: 0213129035 n Frizeri angajam pentru salon B Company din oras Pantelimon, Tel: 0744375758 n Gestionar cu experienta, cunoscator si utilizator al windows office 2007 si al lb engleze, pentru tipografie cu sediul in bd Metalurgiei (lanaga Metro Berceni). Relatii la tel/ fax, secretariat @printpack.ro, Tel: 0214608399, 0214610859

n Livrator. Restaurantul WU XING angajeazã scuteriºti pentru Covaci, 0316900247


oferte de muncã România / info / pagina 3

30 Noiembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Bugetul anual al Uniunii Europene (2). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03. 2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la Art. 314 - 316 sunt prevãzute aspectele legislative privind bugetul anual al Uniunii Europene, inclusiv procedurile de elaborare ºi adoptare. (Continuare din ediþia trecutã). Art. 314. (8) În cazul în care, în termenul de douãzeci ºi una de zile prevãzut la alineatul (5), comitetul de conciliere nu ajunge la un acord asupra unui proiect comun, Comisia prezintã un nou proiect de buget. (9) La încheierea procedurii prevãzute la prezentul articol, preºedintele Parlamentului European constatã cã bugetul este adoptat definitiv. (10) Fiecare instituþie îºi exercitã atribuþiile care îi sunt acordate prin prezentul articol cu respectarea tratatelor ºi a actelor adoptate în temeiul acestora, în special în ceea ce priveºte resursele proprii ale Uniunii ºi echilibrul veniturilor ºi cheltuielilor. Art. 315. În cazul în care, la începutul unui exerciþiu bugetar, bugetul nu a fost încã adoptat definitiv, cheltuielile pot fi efectuate lunar pe capitole, în funcþie de dispoziþiile regulamentului adoptat pentru punerea în aplicare a articolului 322, în limita unei doisprezecimi din creditele deschise în capitolul corespunzãtor din bugetul din exerciþiul precedent, fãrã sã poatã depãºi o doisprezecime din creditele prevãzute la acelaºi capitol din proiectul de buget. Consiliul, la propunerea Comisiei ºi sub rezerva respectãrii celorlalte condiþii stabilite la primul paragraf, poate autoriza cheltuieli care depãºesc doisprezecimea prevãzutã, în conformitate cu dispoziþiile regulamentului adoptat pentru punerea în aplicare a articolului 322 (despre conþinutul cãruia vom discuta în ediþia de luni 03 decembrie 2012). Acesta transmite de îndatã decizia Parlamentului European. Decizia menþionatã la al doilea paragraf prevede mãsurile necesare în materie de resurse pentru asigurarea aplicãrii prezentului articol, cu respectarea actelor prevãzute la articolul 311. Aceasta intrã în vigoare la treizeci de zile de la data adoptãrii în cazul în care, în acest termen, Parlamentul European, hotãrând cu majoritatea membrilor care îl compun, nu decide sã reducã aceste cheltuieli. Art. 316. În condiþiile care se stabilesc în conformitate cu articolul 322, creditele, altele decât cele pentru cheltuielile de personal, neutilizate pânã la sfârºitul exerciþiului financiar, pot fi reportate exclusiv pentru exerciþiul urmãtor. Creditele sunt clasificate pe capitole care grupeazã cheltuielile dupã natura ºi destinaþia lor ºi pe subdiviziuni, în conformitate cu regulamentul elaborat în temeiul articolului 322. Cheltuielile Parlamentului European, ale Consiliului European ºi ale Consiliului, ale Comisiei ºi ale Curþii de Justiþie a Uniunii Europene fac obiectul unor pãrþi separate din buget, fãrã a aduce atingere regimului special al anumitor cheltuieli comune. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Lucrator comercial. Ideal Inox angajeaza lucrator comercial având cunostinte operare PC si limba engleza. Reprezinta un avantaj cunoasterea unui program de proiectare 2D/3D. CV insotit de o fotografie se trimite la adresa de e-mail office@idealinox.ro, www.idealinox.ro

é Manichiuristã,

cosmetician, coafor/coafeza. Salon angajeaza, Tel: 0734257903

Maseuzã. Hotel Phoenicia Express angajeaza maseuza cu experienta, salariu atractiv + c omis ion din munc a prestata, program flexibil! nu rata ocazia de a te alatura echipei Phonicia Express! mariana.ionita@ phoenicia-express.ro, www.phoenicia-express.ro, Tel: 0749069785, 0314137500

é Maseuze tinere minim 18 ani, pentru salon masaj erotic, fara contact intim, plata, oferim cazare, 4.000 EUR/luna, ionita_oana_andreea@yahoo.ro http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0768070764

Mecanici reparaþii auto ºi utilaje, electrician auto, electromecanic, reparaþii camioane ºi utilaje – diagnozã Texsa, angajeazã Societate de construcþii, Tel: 0214506280, 0724214836

é Montator pal melaminat cu experienta, zona Buftea, 0749043810

é Masaj Erotic, maseuze fara contact intim, plata zilnica, clientela 5 ani, garantat minim 100 ron/zi, 4.000 RON, sexy_angel_love_you@yahoo .com, http://www. masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0768070764

é Maseuzã ºi manichiuristã, angajeazã salon Beauty Studio, vis-a-vis de Plazza Romania, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376

n Muncitor. Firmã de mobilier angajeazã ºlefuitor cu experienþã în domeniu, Tel: 0213504170 n Muncitori calificati in constructii funerare: mozaicari, placatori marmura, Tel: 0762303925 n Muncitori

conditie fizica buna, cunostinte gestiune, angajeaza firma producatoare si distribuitoare de ambalaje din lemn pentru puncte de lucru Militari, Otopeni, Bragadiru, Tel: 0769057401 n Muncitori marochineri Firma Anna Rinaldi, cu sediul in Pantelimon la Metaloglobus, angajeaza muncitori marochineri. Sunati numai calificati, Tel: 0723271502 n Operator salã jocuri, angajeazã SC Admiral Trading, program de zi, numai pentru sectorul 2, 3, Tel: 0724272480


pagina 4 / oferte de muncã România

30 Noiembrie 2012

é Operatori Pc. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524 n Ospãtar si picol. Angajam in sector 2, Foisorul de Foc, Tel: 0721204965 n Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0767596971 n Personal

Restaurant. SC Ansamble Catering & Services Srl angajeaza pentru zona Mogosoaia, bucatar cu experienta. Detalii la telefon, contact@ansamble.ro, Tel: 0728052897, 0723956399 Reprezentanti vânzãri, distribuitori, merceologi pentru c ompanie internationala. Salariu de la 1500lei+bonusuri. Posibilitate de avansare rapida, Tel: 0318004555

é Sender. Romkayatur SRL angajeaza pentru activitatea de transport international ‘’sender’’ pentru marfa tir, experienta in probleme de marketing, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295 n ªofer taxi cu atestat angajam, Logan full 2008, dispecerat AS, Tel: 0766490383 pentru camion+ n ªofer remorca pe traseu fix 60 km local, experienta minim 5 ani pe camion 14 tone, salariul net 1400Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la Doraly Afumati Pavilion E de luni pana vineri intre 11-14,

é ªoferi tir.

Romkayatur SRL angajeaza soferi de tir cu 5 ani experienta pe ruta Europa-Turcia, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295 n Sofer taxi cu atestat, 100ron/24h la ramanere Logan 2006, dispecerat AS, 100 RON, Tel: 0722591833

é Scuterist

angajam pentru livrari comenzi restaurant, Tel: 0212232225, 0722205020 n Secretarã part-time si agenti publicitate in institutii angajez, Tel: 0728536273

Secretara. Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804

n ªoferi cu atestat taxi 12/ 24, sub dispecerat Pelicanul; Tel: 0769250250 n ªoferi taxi pe Clio 3, colantat Speed, sect 2 si 3, zona Pantelimon, Tel: 0762845508, 0722458195 auto pentru n Spãlãtori spãlãtoria auto Smart, zona Sãlãjan, Tel: 0766309126 ARGON CU n SUDOR CUNOSTINTE MINIME DE LACATUSERIE, ARGONSUD.OFFICE@YAHO O.COM, TEL: 0723317444 auto cu n Tinichigiu experienþã angajeazã service auto autorizat, Tel: 078599880

VANZATOARE CU EXPERIENTA ANGAJAM URGENT VANZATOARE CU EXPERIENTA, MAG AZIN IN PIATA ROMANA. VARSTA MAX. 40 ANI. RUGAM SERIOZITATE. ASTEPTAM CV MONDOEST@YMAIL.COM Titan SA n Vânzãtoare. angajeaza urgent vanzatoare cu domiciliul in sectorul 1 Bucuresti, pentru magazinul de paine Belforno Fresh situat in sectorul 1 Bucuresti zona Gara de Nord. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043727

é Vânzãtoare cu

experienta magazin alimentar zona Mall Vitan, Tel: 0767304635 n Vânzãtoare salã de jocuri, zona Gorjului, program 2 zile cu 2, salariul 800Ron. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343 n Vânzãtoare la bar cu jocuri, zona Piaþa Presei, program 2 zile cu 2. 0212244791, 800 RON/luna, Tel: 0765486755, 0723436343

é Vânzãtori

hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233

n Vânzãtoare

angajez, la florarie zona Berceni. Salariu 1.000 lei, Tel: 0762303925

n Vânzãtoare mezeluri cu experienþã, anajeazã supermarket zona Piaþa Iancului, Tel: 0758108240 Vânzãtoare si macelar pentru macelarie angajam, Tel: 0722646852, 0722408390

é Vânzãtori. Angajam vanzatori ziare pentru chioscuri din Bucuresti. Pentru informatii sunati, Tel: 0785207877


30 Noiembrie 2012

oferte de muncã România - strãinãtate / vânzãri terenuri / pagina 5 Vulcanizator cu experienta in sector 5, zona Pieptanari, Tel: 0723486785 n VULCANIZATOR. ANGAJEZ VULCANIZATORI PENTRU VULCANIZARE, ZONA MOSILOR, GABBYANDREI@YAHOO.COM TEL: 0723000240

é Verificator. Firma

multinationala de distributie angajeaza pentru locatia din Popesti Leordeni verificator si picker cu experienta in depozit, la pregatirea comenzilor si livrarea marfurilor. Cerinte: fara cazier, lucru in doua schimburi, experienta de lucru cu sistemul informatic. Persoanele interesate sunt rugate sa sune intre orele 09:00–17:00, Tel: 0213170319, 0372730495

é Videochat.

Angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 n VOPSITOR AUTO, SERVICE AUTO ANGAJEAZA URGENT PREGATITOR VOPSITOR AUTO CU EXPERIENTA SALARIU ATRACTIV, PIA_CLAUDIU@YAHOO.COM, TEL: 0726723411 n Vopsitor pregatitor, vopsitorie auto cu experienta, angajeaza TMD Lasting Service, Tel: 0752976762

é Videochat. Studio Golddiam angajeaza modele pentru activitatea de videochat. Comision 50-90%. 4000$. Legal 100%. Cele mai inalte standarde. Mediu de lucru placut, relaxant, curat, 4.000 USD/luna, golddiam10@ yahoo.com, http://www.golddiam.ro, Tel: 0720144872, 0726130344, Fax: 40720144872

n Cipru. Instructor auto englezã, secretarã - englezã; pentru ªcoalã Auto, eugen.diaconu@gmail.com, Tel: 0722602110 n Germania. Societate Germano-Romana, angajam persoane vorbitoare de lb. germana care sunt interesate sa ingrijeasca persoane varstnice in Germania. Se ofera: salariu atractiv, cazare si masa asigurata. Ne puteti contacta la telefon, Tel: 0742082612 n Irlanda, Platinum Escort, cautam domnisoare tinere, inteligente, sociabile, aspect fizic placut, companie intime (escorta), 50% procent, cazare asigurata, raspund la bip sau mesaje, id mess: platinum_escort, Tel: 00353876084054, 0767334556 n Irlanda. Beautiful Escort Irlanda cu vechime si experienta in domeniu, selecteaza doamne si domnisoare interesate de un job modern cu venituri minime garantate de 5-7000E/luna, cazare asigurata, 100% legal, apartamente moderne, comision 50%, program flexibil, plata zilnica. Seriozitate maxima. Se poate incheia si contract la cerere, beautiful_escort@yahoo.com, Tel: 0727046332, 00353873517908

é Berceni Comuna, str. Primaverii, cartier Eco-land 3, proprietar, ocazie, teren intravilan 500 mp (400 mp utili), ac te: c + i, PUZ (p+1+m), lacuri agrement, drumuri amenajate, curent la lot, Nicu Catalin, posib. Rate, 6.900 EUR, nycko99@yahoo.com, http://teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0762481038

é Braºov, Bran, proprietar vand teren intravilan/ parcelabil, 8900 mp. Terenul este situat intr-o zona de vile cu vedere la padure avand posibilitatea de parcelare. Acces la doua drumuri asfaltate, utilitati (gaze, apa, energie electrica), 20 €, 0749055050, 0724922409

é Domneºti Þegheº, 550 mp, deschidere 30m, lângã strada Castanilor, pãdure, aer curat, 20 km de Bucureºti, discutabil, 11.700 EUR, Tel: 0737312072 n Domneºti Ilfov, 8800mp, deschidere 180/48 parcelabil orice suprafata, lumina, gaze, canalizare, cablu, 25 EUR/mp, Tel: 0726776032

Dumitrana, Magurele, teren intravilan 2400mp, zona vile, gaze, accept schimb cu diverse, 15 EUR/mp, Tel: 0768612102, 0760587365

n Frumuºani sat Orasti-Postavari, teren 4200mp, deschidere 27m la strada principala si la lac, extravilan, zona linistita, 17 EUR/mp, Tel: 0723034105

é Chitila-Ilfov, de vanzare lot 420mp intre c as e, intabulare, cadastru, toate utilitatile. Pret 56700 euro / negociabil, 135 EUR/mp, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

Giurgiu Bolintin-Deal intravilan, 2500 mp, curent, gaze, 17 EUR/mp, Tel: 0760944908 n Giurgiu Poenari teren intravilan, km 26 pe A1, 1000 mp, 14 EUR/mp, Tel: 0760944908


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Germany Moniteur d'encadrement/manager(h/f); n 1. Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: - Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; - Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production; Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CD avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30. Intéressé(e) Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 2. Secrétaire marketing, (h/f) ACS temps partiel.; Description: Une ASBL du milieu sportif pour handicapés recherche un secrétaire marketing, (h/f). Tâches :entretenir les contacts avec les sponsors et en rechercher de nouveaux participer activement a l'élaboration de la communication tout au long de l'année, en relisant et en traduisant des textes français, néerlandais suivre différents projets. Profil :Diplôme : bachelier (niveau B). Bonne connaissance de l'anglais et du néerlandais. Savoir tres bien utiliser Windows, Word, Excel, Outlook, internet. Aimer rédiger des textes et les traduire facilement du français vers le néerlandais.Etre dans les conditions ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire mi-temps. Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 172824 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Bouzalgha via mail : lbouzalghacv@actiris.be. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 3. Call center agent, (h/f); Description: KBK, société spécialisée dans la vente de grands vins français aux particuliers, située a 1000 Bruxelles, recherche, pour entrée immédiate, un call center agent (h/f). Description du job : Vous prendrez des rendez-vous chez nos clients et prospects et organiserez l'agenda du responsable commercial. Nous avons actuellement 3500 clients en Belgique. Profil du candidat : Vous avez une expérience en tant que call center agent ou télévendeur de deux ans; Vous maîtrisez parfaitement le français, bonne connaissance orale du néerlandais; Votre élocution est excellente et votre voix est agréable au téléphone; Vous appréciez les contacts téléphoniques; Vous savez travailler de maniere autonome et etes une personne de confiance. Nous offrons : - un contrat temps plein (37h/semaine) a durée indéterminée; - salaire fixe plus commission sur les ventes; - horraire entre 9-18h. Intéressé ? Envoyer votre candidature par e-mail : mathbenkerroum@hotmail.frKBK, Rue de Huldenberg 2, 1000 Bruxelles. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 4. Informaticien, (h/f).; Description: Un service public a Auderghem recherche un informaticien, (h/f). Fonction:Les tâches de la personne seront les suivantes:- HELP DESK résolution des problemes internes au CPAS - Dispenser des formations en interne sur les logiciels informatiques.- Analyser les ressources informatiques existantes et décider des choix a moyen et long termes en accord avec la direction - Concevoir et mettre en oeuvre un plan pluriannuel de modernisation le cas échéant en collaboration avec des ressources externes Concevoir et mettre en oeuvre la gestion documentaire du CPAS, ainsi que la plate forme externe de mise en commun de documents - Assurer le lien fonctionnel entre le CPAS d'Auderghem et le CIRB - Assurer le lien fonctionnel entre le CPAS d'Auderghem et les fournisseurs de matériels et de services informatique - Assurer la maintenance au quotidien du parc informatique et du réseau - Assister et conseiller les utilisateurs pour élaborer des documents de travail - Conseiller en sécurité de l'information (Banque Carrefour de la Sécurité sociale) - En concertation avec le Conseiller en Prévention, mise a jour des procédures et des reglements propres au SIPP. Profil:Graduat en informatique ou CESS pouvant justifier d'une bonne expérienceBonne connaissance du français et connaissance moyenne du néerlandais. Titulaire du brevet de bilinguisme niveau B.Bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat niveau B de connaissance linguistique délivré par le Selor Selor: http://www.selor.be/languagecertificate.aspx Offre: Un contrat a temps plein. Intéressé? Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 173869 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Fabienne Allard : fallardcv@actiris.be Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 5. Infirmiere pour enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).; Description: L'étoile du Berger, Rue de la Croix, 39 a 1050 Ixelles, enseignement spécialisé, recherche une infirmiere enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).Pour 24 périodes (3/4 temps) - lundi - mardi - jeudi - vendredi, jusqu'au 30 juin 2013. Intéressé? Contactez l'école par téléphone au 02/512.63.29. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 6. Télévendeur - Zaventem(h/f); Description: UNITED TALENT située a CORNELLEKESTRAAT 48, 1820 Steenokkerzeel recherche un Télévendeur - Zaventem(h/f) Tâches:Notre client est une société spécialisée dans l'offre des solutions en matiere de traitement de documents et de courants postaux. Ils jouissent d'une importance au niveau national, et sont connus pour leur fiabilité, qualité et stabilité. Team Vous entrez dans une équipe de jeunes talents et dynamique commerciale! Ils ont en plaisir quotidien dans la vente de produits/services par téléphone. Le team se consiste de 8 personnes qui sont divisées selon les régions. Vous travaillez en étroite collaboration avec les Account managers externes pour obtenir vos résultats. Fonction : Apres une formation courte et intensive vous serez responsable de la vente dans votre secteur. Vous etes responsable de la vente de vos produits/services aux clients et prospects. Vous analysez leurs besoins et s'ils ont un besoin de produits plus importants, vous pouvez passer 'le lead' a un vendeur externe afin qu'il puisse compléter la demande pour vous. Vous tiendrez un historique de vos ventes dans le systeme. Un environnement qui prend au coeur l'initiative, le développement personnel et le plaisir du travail. Un salaire fixe + commission + prime trimestrielle sur les ventes propres. Opportunités réelles de croissance a la fois dans les fonctions externes et internes .. Interessé? Envoyez nous votre CV : jobs@unitedtalent.be Expérience dans un call center, vente ou telesales est un atout. Vous etes un talent commercial Le téléphone est votre partenaire et vous aimez la prospection et conclure des ventes Vous pensez a long terme, et n'aimez pas le hard-selling De l'expérience dans le secteur des copieurs, faxes ou imprimantes est un atout Vous etes accrocheur en vente et en obtenir vos chiffres d'affaires Bilingue NL/FR Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame Janssens a l'adresse mail : jobs@unitedtalent.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 7. Employé, (h/f) commercial - télévente logiciels, bilingue français, néerlandais.; Description: Une société située a Ixelles et spécialisée dans la vente de logiciels destinés aux laboratoires dentaires recherche un employé, (h/f) commercial télévente logiciels, bilingue français, néerlandais. Description: Prospection téléphonique aupres des responsables de laboratoires et cabinets dentaires dans toute la Belgique (60% du temps). Gestion et suivi du portefeuille client. Support téléphonique. Encodage des factures. Rédaction de courriers. Profil: Parfaite maîtrise du français oral et écrit. Tres bonne connaissance du néerlandais oral. Maîtrise de l'outil informatique de base.Posséder une premiere expérience professionnelle. Posséder des compétences commerciales. Etre persévérant, motivé et fiable. Excellente présentation. Offre: Contrat a durée indéterminée temps plein. Salaire fixe + possibilité de commissions sur les résultats. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a alievenscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n 8. Délégués commerciaux, (h/f).; Description: Depuis 10 ans, Coprim Plan permet aux artisans et commerçants de la France entiere de promouvoir leur activité localement sur des panneaux mobilier urbain de format 2m2 toujours positionnés a des emplacements stratégiques, n°1 de leur commune. Nous souhaitons apres ce succes en France, en faire bénéficier la région bruxelloise. En effet notre succes repose sur la qualité de notre offre permettant a nos équipes de s'épanouir dans l'ambiance dynamique et chaleureuse de notre entreprise familiale, tout en apportant les meilleures services a nos clients. Dans ce but, nous recherchons des Délégués commerciaux, (h/f). Profil : Vous etes spécialiste de la vente directe aux professionnels et autonome, dynamique, motivé, vous aimez conseiller, convaincre : rejoignez-nous. Permis de conduire et véhicule obligatoires !!! Notre offre : Rémunération: Minimum garanti + % sur CA + frais remboursés. Formation a l'intégration et accompagnement quotidien. Intéressé ? Veuillez envoyer votre CV a s.grimaud@coprimplan.fr Renseignements : 00334.93.33.25.15 - 00336.69.17.25.15 (France). Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 9. Aide menagere(m/v) / Poetshulp(h/f); Description: PROXI HOME SERVICES située a 1040 Brussel recherche un Aide menagere(m/v) Tâches: Nettoyage de la maison dans le secteur privé.Apparence soigné. Nous offrons: Un contrat a durée indéterminée. Intéressé(e) ? Veuillez vous présenter a l'adresse : , 1040 Brussel et demander Monsieur Louis Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 10. Secrétaire marketing, (h/f) ACS temps partiel.; Description: Une ASBL du milieu sportif pour handicapés recherche un secrétaire marketing, (h/f). Tâches:entretenir les contacts avec les sponsors et en rechercher de nouveaux participer activement a l'élaboration de la communication tout au long de l'année, en relisant et en traduisant des textes français, néerlandais suivre différents projets. Profil:Diplôme: bachelier (niveau B).Bonne connaissance de l'anglais et du néerlandais. Savoir tres bien utiliser Windows, Word, Excel, Outlook, internet. Aimer rédiger des textes et les traduire facilement du français vers le néerlandais. Etre dans les conditions ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire mi-temps. Attention ! Concernant cette offre d’emploi, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation avec référence offre 172824 chez ACTIRIS aupres du conseiller Actiris Madame Bouzalgha via mail: lbouzalghacv@actiris.be. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


detalii la http://ec.europa.eu n 11. Aide-ménagere, (h/f); Description: Une societé de titres-services recherche une aide ménagere, (h/f) Tâches : Ménage, repassage, préparation de repas simples et petites courses pour famille particuliere. Compétence : expérience requise Conditions de travail : horaire de 38 heures par semaine 1er contrat a durée déterminée et ensuite CDI si convient aux deux parties. Temps de travail flexible. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a cnoirfalisecv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. Aide-ménagere Titres-Services Région n 12. AUDERGHEM(h/f); Description: Aide-ménagere Titres-Services Région AUDERGHEM(h/f) DOMESTIC SERVICES est un des leaders dans le secteur de l'aide ménagere avec titres-services. Nous faisons partie du groupe XL GROUP SERVICES COMPANIES avec plus de 62 agences réparties dans tout le pays. Nous avons connu une forte croissance ces dernieres années et nous sommes décidés a poursuivre cette tendance positive. Pour l'emplacement et pour plus d'informations, visitez notre site www.domestic-services.be TACHES: Aide ménagere a domicile: - Entretien de l’habitation - Nettoyage des vitres Repassage - Courses ménageres - Préparation de repas PROFIL: - Habiter dans la région - Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule est indispensable Connaissance des techniques de nettoyage et de repassage grâce a l’ expérience ou suite a des formations Connaissance du français - Motivation, envie d’apprendre Flexibilité, capacité d’adaptation - Ponctualité - Etre chômeur complet indemnisé ou bénéficier d’une allocation du CPAS (formulaire C63) NOUS OFFRONS: - Contrat de travail Titres-Services - Temps plein ou temps partiel: horaire a convenir - Rémunération a l’heure - Intervention dans vos frais de déplacement - Avantages extra-légaux - Pas de travail en soirée - Travail a proximité - Nous tenons compte de votre situation familiale et de vos souhaits INTERESSE(E)? Envoyez votre lettre de motivation, CV et photo (avec mention du numéro de référence de l’offre): - par e-mail a: sylvianne.mathieu@domestic-services.be - par la poste a: Domestic Services Auderghem - Avenue Gustave Demey, 57 - 1160 Bruxelles Vous pouvez également vous inscrire directement a l’agence : chaque jeudi de 14 h a 16h Téléphonez d’abord au 02/ 660 45 39 Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 13. Organisateur de transports, (h/f). / Expediteur (transportorganisator), (m/v).; Description: Une société active dans le domaine du transport et de la logistique a haute valeur ajoutée dont le siege est implanté a 1000 Bruxelles, dans la zone portuaire, est a la recherche d'un Organisateur de transports (commissionnaire-expéditeur) (h/f). Description de la fonction (plein temps) - Nous recherchons un(e ) collaborateur(-trice) expérimenté(e) en gestion de dossiers de transports maritimes, fluviaux, routiers, aériens et ferroviaires, et également motivé(e) a l'idée de se former aux matieres douanieres. L'intéressé(e ) fera idéalement preuve d'une sensibilité commerciale qui lui permettra de décrocher de nouveaux contrats et mettra un point d'honneur a assurer un service de haute qualité. Profil: - Formation spécifique aux métiers de la logistique et de l'expédition par tous moyens de transports ou expérience équivalente (de 3 ans minimum) dans le domaine.Bonne connaissance du français/néerlandais/anglais oral et écrit - Collaborateur rigoureux, organisé et attiré par les défis - Esprit ouvert et attentif - Capable de travailler de maniere autonome et de faire preuve d'initiative - Motivé, assertif - Bien informé des questions géopolitiques - Sens pratique (pouvoir discerner l'essentiel du secondaire) - Compétences relationnelles, esprit d'équipe - Flexible - Résider dans la région constitue un atout - Connaissances PC : gestion de base de la suite Office (Excel, Word et Outlook). Offre: - Poste en vue de CDI, perspectives réelles d'épanouissement au sein d'une structure en pleine croissance. - Lieu de travail : quartier Gare de Schaerbeek, accessible en transports en commun. Interesse? Stuur je CV via e-mail naar fl@reibel.be ter attentie van de Heer Lacasse Fabian. Aandacht! Het is niet nodig Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 14. Auxiliaire de prévention junior, (h/f). Activa Start. / Preventiehulpagent junior (m/v) - Activa Start.; Description: Une société de transports a Bruxelles recherche un Auxiliaire de prévention junior, (h/f). Mission principale:- Par une présence visible sur le réseau, la surveillance des lieux difficiles et les contacts avec les différents groupes et individus, l'auxiliaire a pour mission de contribuer a la diminution du sentiment d'insécurité et d'aider et renseigner la clientele. Domaines clés de responsabilité:1. Effectuer les rondes préétablies, afin de, par sa présence, dissuader tout individu ou groupe voulant commettre des actes contraires a la bonne marche du service et/ou portant atteinte au personnel de la société des transports et/ou aux personnes transportées. 2. Assister le client et/ou le personnel en cas d'incident, avec une attention particuliere aux victimes (soutien moral).3. Constater les comportements non-appropriés (fumer en station, jeter des détritus par terre...). Rappeler aux clients les regles générales si nécessaire (interdiction de fumer...). Rapporter a sa hiérarchie toute situation suspecte ou potentiellement dangereuse (comportements suspects, problemes liés a l'infrastructure...).4. Aider et informer la clientele de maniere proactive (embarquement et débarquement des voyageurs, accompagnement des personnes a mobilité réduite, information sur le réseau et la Région bruxelloise).5. Assurer des missions diverses de promotion ou d'information: Information/distribution de folders pour de nouveaux produits de la société.- Aide lors de la mise en ouvre de grands changements (ex.: monté a l'avant, intégration tarifaire, opération d'afin d'éviter la fraude...).- Renseigner les différents services de la société sur les lieux ou situations critiques/difficiles, les observations faites sur le terrain (ex.: fiche d'observation pour l'état des arrets).6. Assurer la rédaction de rapport en fin de journée afin d'informer la hiérarchie sur les lieux critiques, incidents.- Liens hiérarchiques et fonctionnels/Communication.- Cette fonction rapporte directement au Chef accompagnateur sur le terrain.Un Auxiliaire de prévention junior est généralement accompagné d'un Auxiliaire sénior.- Le titulaire entretient des contacts tres fréquents avec la clientele ainsi qu'avec les groupes et individus présents aux arrets et aux stations.- Les contacts ne sont pas toujours faciles (démarche proactive envers des groupes précarisés).- Le titulaire doit pouvoir établir la communication avec les différents publics présents en station ou aux arrets (personnes jeunes et âgées, de différentes nationalités, classes sociales...).- La fonction implique une attitude calme et polie en toutes circonstances.Compétences Spécifiques a la fonction:Connaissance de base du réseau.- Connaissance de la Région Bruxelles-Capitale.- Savoir rédiger des rapports.Comportementales et cognitives.Communication.Assertivité.- Maîtrise de soi.- Sens de l'observation et de l'évaluation des risques.- Esprit d'équipe.- Orientation client.Attitude commerciale.- Bonne connaissance du français ou du néerlandais est exigée.Informations complémentaires: - Les auxiliaires de prévention travaillent généralement sur des zones ou lignes a risques.- Les titulaires doivent pouvoir faire face a des situations conflictuelles.- Le titulaire peut etre confronté a des comportements agressifs.- Les titulaires doivent pouvoir gérer les mouvements de foule ou de groupe.- La fonction s'exerçant en station ou a l'extérieur, le titulaire peut etre soumis aux intempéries.Condition Activa Start: Avoir impérativement moins de 25 ans et 6 mois et au maximum un diplôme du secondaire inférieur, sinon s'abstenir!!!) Engagement prévu pour novembre, décembre 2012 et janvier 2013. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pschappincv@actiris.be. Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale./ Gelieve te mailen naar pschappincv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n 15. ICT Engineer Software development; Description: DC is a small company specializing in risk analysis. We are currently looking for a software engineer to help develop our new software in risk analysis for motorsports. With your experience in web-based development you will help our company grow from start-up to becoming an established company in the world of motorsports risk analysis. You can work indepent as well as in team and are very flexible. To learn the field of risk analysis and develop the needed software you will recieve an extra education while you work. Help in accomodation can be discussed with the employer. When applying please use reference "DC - software engineer" Source: EURES Central Database; roland.brouns@vdab.be

n 16. Maintenance Manager, (h/f) pour Liege (100020).; Description: Elia est le gestionnaire du réseau belge a haute tension de 380 kV 30 kV. Elia est responsable du développement et de l'entretien dudit réseau, l'ouvre aux utilisateurs et regle les flux d'énergie. Le Groupe Elia, c'est également une équipe de 1200 professionnels qui ont pour mission d'assurer la continuité de l'approvisionnement en électricité de la Belgique. Le 19 mars 2012, Elia a rejoint l'indice BEL20, confirmant ainsi l'importance du rôle et de la mission d'Elia, propriétaire et gestionnaire de réseaux de transport d'électricité en Belgique et en Allemagne, dans le soutien et la concrétisation de la politique énergétique et climatique de l'Europe. Votre fonction: En tant que Maintenance Manager, vous etes responsable de la gestion des programmes de maintenance des installations électriques (postes a haute tension, lignes et câbles) pour la région de Liege. Ceci implique tant les contrôles, la maintenance préventive que les interventions curatives a la suite d'incidents; Vous etes responsable de l'organisation, du suivi et, le cas échéant, de l'optimisation des interventions sur le terrain et garantissez un service continu; Vous assurez l'encadrement de votre équipe de maintenance afin d'assurer le niveau de compétences nécessaires pour répondre efficacement aux demandes d'entretien des installations; Vous etes, en concertation avec votre responsable et vos collegues Maintenance Managers des autres sites, responsable de l'harmonisation des processus et des méthodes de travail et participez des lors a l'optimisation de la structure et des processus du service; Vous validez la nouvelle infrastructure dans le cadre de projets d'investissement en tenant compte de la sécu-rité opérationnelle; Vous implémentez de nouvelles regles de sécurité et assurez le suivi des mesures de sécurité existantes sur le terrain; Vous assurez le suivi des budgets liés aux activités de maintenance; Vous etes l'interlocuteur technique des clients internes et externes. Profil: - Vous avez un diplôme d'ingénieur civil ou industriel et disposez d'une expérience pertinente de 6 a 8 ans, de préférence au sein d'un environnement industriel. - Vous disposez de tres bonnes aptitudes organisationnelles. - Votre expérience en people management vous permet de gérer et surtout de motiver une équipe. - Vous avez un esprit d'analyse tres pointu et de solides aptitudes dans la résolution de problemes. - La qualité et la sécurité sont vos priorités. - Vous disposez de bonnes connaissances en Néerlandais. Nous vous offrons: Nous vous offrons plus qu'un simple job: un environnement des plus professionnels et passionnants, une offre unique de formation et toutes les chances de vous épanouir dans votre travail... Nous vous offrons également un salaire attractif assorti d'avantages extralégaux. - Choisir Elia, c'est opter pour un avenir plein de perspectives ! Lieu de travail - 4020 Bressoux, Rue de Droixhe 5; Site: http://www.elia.jobs/fr/Job/Jobs/131 Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 17. Veilleur de nuit, (h/f). Niv E. ACS.; Description: Un service de soins a domicile cherche un veilleur de nuit, (h/f). Tâches: Ouvrier, veilleur de nuit. La personne accompagnera le personnel soignant infirmiers, aides familiales au cours des prestations de nuit. Profil: IMPERATIVEMENT EN POSSESSION DU PERMIS B, Excellente présentation, amabilité, ponctualité, bonne élocution, Comprenant tres bien la langue française, Ayant si possible approché le domaine de la santé ou de la surveillance. Enseignement primaireRépondre aux conditions ACS. Etes-vous dans les conditions du programme ACS Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offre: - Un contrat ACS, 1/2 de remplacement; au moins 1 an.- Au moment de l'engagement: une formation sera assurée en journée uniquement. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a rdupyrecv@actiris.be. Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale


detalii la http://ec.europa.eu n 18. Toezichter voor- en naschoolse opvang, (m/v); Description: Basisschool KA Etterbeek, E. Mesenslaan 2 in 1040 Etterbeek zoekt dringend een Toezichter vooren naschoolse opvang, (m/v). Profiel: - houder zijn van een dipoma hoger secundair onderwijservaring is niet noodzakelijk. Aanbod: - Uren te bespreken. Interesse? Stuur dan je CV via e-mail ter attentie van Mevr. Boeykens Katinka: directie@bsetterbeek.be Of contacteer haar telefonisch op het nummer 0496 770 282 of 02 732 17 04. Aandacht! Het is niet nodig ACTIRIS te contacteren voor deze werkaanbieding. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 19. Responsable de la discipline MEP, (h/f). / Leider van de discipline MEP; Description: VK est actif au sein de quatre segments du marché de la construction: Healthcare, Buildings, Industry et Infrastructure. VK a des sieges a Bruxelles, Merelbeke, Bruges, Roulers, Astana (Kazakhstan) et Ho Chi Minh (Viet-Nam). Nous souhaitons renforcer notre équipe a Bruxelles avec un responsable de la discipline MEP, (h/f). Votre fonction - En tant que design principal MEP vous avez un impact important sur l'ambition, la satisfaction du client et la réputation de VK comme bureau de design innovant. - Chez VK, nous ne mesurons pas votre valeur ni votre leadership au nombre de personnes que vous dirigez, mais nous comptons sur votre capacité a inspirer l'organisation et a la porter a un niveau supérieur d'innovation. - Sur base de votre expertise approfondie du « MEP », de votre pensée innovante et conceptuelle et de votre approche multidisciplinaire, vous renforcez, a travers toutes les phases des projets VK, la puissance créatrice de nos conceptions. - Comme coach et conseiller, vous partagez votre passion pour le métier avec nos teams opérationnels, avec nos collegues plus jeunes, et vous augmentez l'expertise et la capacité innovante de nos collaborateurs. - Dans la phase commerciale vous déterminez le niveau d'ambition correct pour le projet et vous identifiez les opportunités pour l'innovation et la juste valeur ajoutée. Chaque projet dans votre team est soumis a votre oeil critique en vue du renforcement de la valeur innovante et technologique pour nos clients. Vous veillez a ce que, pour tous les projets, une attention continue soit accordée a la robustesse et a la créativité du design. - Vous facilitez et stimulez les interactions multidisciplinaires et la pensée créative des le début du processus conceptuel. - Vous stimulez au sein du team la pensée créative, le feed-back sur le design et la critique constructive. Vous stimulez aussi les interactions multidisciplinaires et facilitez les design review meetings pour l'échange des connaissances et des idées créatives. - En collaboration avec le Chief Technology Officer et les autres design principals, principals et experts, vous déterminez le futur technologique de VK par la définition d'un plan d'action pour votre discipline orienté vers le développement de l'expertise et de la capacité innovante de VK. Vous identifiez les themes du futur, les expertises et les capacités qui doivent etre acquises, et mettez un plan d'action en oeuvre, en collaboration avec la VK Academy, afin d'offrir les formations nécessaires a ce sujet. - Vous contribuez a recruter et a interviewer des candidats MEP de haut niveau pour VK. Profil- Vous etes ingénieur civil en construction (option techniques des constructions), ingénieur civil-architecte, ingénieur civil énergie, ingénieur industriel ou équivalent a l'un de ces profils grâce a votre expérience.Vous justifiez d'une expérience fructueuse d'au moins 10 ans acquise dans un bureau d'études spécialisé et ceci dans toutes les disciplines en techniques spéciales (HVAC électricité - sanitaire). - Votre capacité a innover, votre créativité et votre leadership technologique seront particulierement appréciés. - Vous avez un sens élevé de la communication et vous avez une capacité d'empathie et d'appui. - Une bonne connaissance du néerlandais et de langlais est un atout. VK vous offre, non seulement un package salarial attractif, mais aussi un emploi stable au sein d'une entreprise professionnelle en pleine expansion, ayant une vision claire de l'avenir et qui est particulierement attentive a la formation constante de ses collaborateurs. Vous collaborez aux projets intéressants et de grande envergure, tant nationaux qu'internationaux. Vous trouverez plus de renseignements et réalisations sur notre site: www.vkgroup.be. Vous etes ingénieur et vous avez un esprit ouvert sur le monde - Contactez Mme Martine Decock par téléphone au 0474 99 63 15 ou par mail a martine.d@vkgroup.be. Vous pouvez également nous envoyer spontanément votre cv. Votre réponse sera traitée de maniere rapide et confidentielle. Attention, il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 20. Ingénieur de Projet en Installation Sanitaire, (h/f). / Project ingenieur sanitaire installaties, (m/v).; Description: VK est actif au sein de quatre segments du marché de la construction: Healthcare, Buildings, Industry et Infrastructure. VK a des sieges a Bruxelles, Merelbeke, Bruges, Roulers, Astana (Kazakhstan) et Ho Chi Minh (Viet-Nam). Dans le secteur Healthcare, nous proposons a nos clients un ensemble de services intégrés: master planning, architecture, ingénierie, architecture d'intérieur et landscaping. Avec un savoir-faire de plus de 50 ans, nous pouvons vous présenter une liste de références impressionnante d'hôpitaux prestigieux, entre autres l'hôpital O.L.Vrouw d'Alost, l'hôpital Sint-Maarten a Malines, l'hôpital H.-Hart Roeselare, le centre de brulés Neder Over Heembeek, l'hôpital Sint-Jan Bruges et l'UZ Bruxelles. Les concepteurs immobiliers, architectes, clients industriels et pouvoirs publics font appel a VK pour l'ingénierie des bâtiments, des sites industriels et des projets d'infrastructure. Nos départements en techniques spéciales, en stabilité et en infrastructure utilisent les nouvelles technologies comme la géothermie, la simulation CFD, la cogénération et trigénération, le refroidissement de nuit et l'activation thermique du béton. En collaboration avec le maître d'ouvrage et l'architecte, nos ingénieurs s'engagent pour un monde durable. Quelques projets primés: le nouveau palais de justice a Anvers, le siege d'INFRAX-WVEM a Torhout et le centre administratif flamand a Louvain et récemment encore, l'Hôtel de Police de Charleroi. Avec la construction du nouveau Quartier Général de l'OTAN a Bruxelles, VK participe également au plus gros chantier en cours en Belgique actuellement. Vous souhaitons renforcer notre équipe a Bruxelles ou Gand ou Roulers avec un ingénieur de projet d'installations sanitaires, (h/f). Votre fonction - En tant qu'expert dans votre discipline, vous etes

responsable de l'intégration optimale des installations sanitaires dans le concept architectural. - Vous etes responsable de la conception ainsi que du calcul des installations sanitaires. A cet effet, vous avez un contact direct avec le client, vous analysez ses besoins, vous fournissez un conseil professionnel et vous élaborez une solution qualitative et durable. - Lors de la phase d'exécution, vous supervisez le chantier et vous conseillez les responsables du chantier. - Vous faites partie d'une équipe multidisciplinaire, assistée par un design principal et un technology officer. Vous tenez compte du contexte plus large dans lequel vos solutions spécialisées sont intégrées. - Au sein de VK, vous pouvez évoluer et devenir "expert" dans votre spécialité et ceci pour VK en général. De ce fait, vous participez de maniere continue a l'optimisation et a l'innovation des solutions dans votre discipline et vous jouez un rôle important, en collaboration avec la VK Academy, dans le développement et le partage de votre connaissance spécifique. Profil- Vous etes ingénieur ou équivalent grâce a votre expérience. - Vous justifiez d'une expérience fructueuse dans la conception et le calcul d'installations sanitaires. Votre esprit d'équipe, votre approche multidisciplinaire et votre souci de la qualité sont beaucoup appréciés. VK vous offre, non seulement un package salarial attractif, mais aussi un emploi stable au sein d'une entreprise professionnelle en pleine expansion, ayant une vision claire de l'avenir et qui est particulierement attentive a la formation constante de ses collaborateurs. Vous collaborez aux projets intéressants et de grande envergure, tant nationaux qu'internationaux. Vous trouverez plus de renseignements et réalisations sur notre site: www.vkgroup.be. Vous etes ingénieur et vous avez un esprit ouvert sur le monde Contactez Mme Martine Decock par téléphone au 0474 99 63 15 ou par mail a martine.d@vkgroup.be. Vous pouvez également nous envoyer spontanément votre cv. Votre réponse sera traitée de maniere rapide et confidentielle. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour solliciter. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 21. Ingénieur de projet en stabilité pour les constructions métalliques, (h/f) / project ingenieur stabiliteit voor staalconstructies, (m/v).; Description: VK est actif au sein de quatre segments du marché de la construction: Healthcare, Buildings, Industry et Infrastructure. VK a des sieges a Bruxelles, Merelbeke, Bruges, Roulers, Astana (Kazakhstan) et Ho Chi Minh (Viet-Nam). Dans le secteur Healthcare, nous proposons a nos clients un ensemble de services intégrés: master planning, architecture, ingénierie, architecture d'intérieur et landscaping. Avec un savoir-faire de plus de 50 ans, nous pouvons vous présenter une liste de références impressionnante d'hôpitaux prestigieux, entre autres l'hôpital O.L.Vrouw d'Alost, l'hôpital Sint-Maarten a Malines, l'hôpital H.-Hart Roeselare, le centre de brulés Neder Over Heembeek, l'hôpital Sint-Jan Bruges et l'UZ Bruxelles. Les concepteurs immobiliers, architectes, clients industriels et pouvoirs publics font appel a VK pour l'ingénierie des bâtiments, des sites industriels et des projets d'infrastructure. Nos départements en techniques spéciales, en stabilité et en infrastructure utilisent les nouvelles technologies comme la géothermie, la simulation CFD, la cogénération et trigénération, le refroidissement de nuit et l'activation thermique du béton. En collaboration avec le maître d'ouvrage et l'architecte, nos ingénieurs s'engagent pour un monde durable. Quelques projets primés: le nouveau palais de justice a Anvers, le siege d'INFRAX-WVEM a Torhout et le centre administratif flamand a Louvain et récemment encore, l'Hôtel de Police de Charleroi. Avec la construction du nouveau Quartier Général de l'OTAN a Bruxelles, VK participe également au plus gros chantier en cours en Belgique actuellement. Nous souhaitons renforcer notre équipe a Bruxelles ou Gand avec un ingénieur de projet en stabilité pour les constructions métalliques, (h/f). Votre fonction - Membre de l'équipe de projet, vous etes responsable de la conception et des calculs de résistance et de stabilité de structures en acier diverses et parfois complexes dans nos secteurs « buildings » (immeubles de bureaux,...), « healthcare » (hôpitaux,...), « industry » (bâtiments industriels), « infra » (ponts); ainsi que de l'établissement du dossier d'adjudication. - Grâce a votre passion pour la construction, la résistance et la stabilité, vous pouvez inventer des solutions créatives et des alternatives offrant une importante valeur ajoutée. - Vous conseillez les dessinateurs DAO afin qu'ils puissent procéder a la mise en oeuvre concrete des plans. - Vous contrôlez l'étude d'exécution de l'entrepreneur. - Lors de la phase d'exécution, vous supervisez le chantier et vous conseillez les responsables du chantier. - Par le biais de la VK Academy, l'occasion vous est offerte de vous développer, de renforcer et de partager votre connaissance. De ce fait, vous participez a l'augmentation des capacités d'innovation et au renforcement de l'image de qualité de VK. Profil- Vous etes ingénieur civil en construction, ingénieur industriel en construction ou équivalent grâce a votre expérience. - Vous justifiez une expérience fructueuse d'au moins 5 ans dans un bureau d'études spécialisé en structures d'acier. - Vous avez l'oeil pour la rentabilité de vos projets et vous respectez les délais fixés. - Votre esprit d'équipe, vos aptitudes communicatives et votre souci de la qualité sont tres appréciés. - Pour notre bureau a Bruxelles, une tres bonne maîtrise du néerlandais est exigée et une bonne connaissance de l'anglais est un atout. - Vous possédez une connaissance des logiciels de dessin et une tres bonne connaissance des logiciels de calcul et de MS Office. VK vous offre, non seulement un package salarial attractif, mais aussi un emploi stable au sein d'une entreprise professionnelle en pleine expansion, ayant une vision claire de l'avenir et qui est particulierement attentive a la formation constante de ses collaborateurs.Vous collaborez aux projets intéressants et de grande envergure, tant nationaux qu'internationaux. Vous trouverez plus de renseignements et réalisations sur notre site: www.vkgroup.be. Vous etes ingénieur et vous avez un esprit ouvert sur le monde - Contactez Mme Martine Decock par téléphone au 0474 99 63 15 ou par mail a martine.d@vkgroup.be. Vous pouvez également nous envoyer spontanément votre cv. Votre réponse sera traitée de maniere rapide et confidentielle. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour solliciter. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 22. Aide-ménagere, (h/f); Description: Une societé de titres-services recherche une aide ménagere, (h/f) Tâches : Ménage, repassage, préparation de repas simples et petites courses pour famille particuliere. Compétence : expérience requise Conditions de travail : horaire de 38 heures par semaine 1er contrat a durée déterminée et ensuite CDI si convient aux deux parties. Temps de travail flexible. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a cnoirfalisecv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.


30 Noiembrie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9

n Pantelimon Oraº (in spate Selgros), creditare proprietar, teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

é Berceni Comuna, 3 km de Bucuresti, str Eroilor, proprietar, vila 4 camere, 160 mp construiti, 500mp teren, drum asfaltat, toate utilitatile dis ponibile, c aramida Porotherm, polis tiren, geamuri termopan, acoperis Lindab, finisata exterior - rosu interior. Acceptam Cash sau “ Prima Casa”. Nicu Catalin. Mai multe detalii pe site- ul: h ttp: / / teren- berceni. ro sau http://comunaberceni.com PS: o putem aduce in orice stadiu de finisare doriti! 59.000 €, nycko99@yahoo. com, http:// teren-berceni.ro, Tel: 0723569599, 0762481038 n Braºov

Predeal particular, vand casa si teren zona Malul Ursului, pret atractiv, negociabil, Tel: 0722278542

Buzãu Râmnicu Sãrat casa 140k m de Buc ures ti, suprafata construita 200mp, plus anex e, multiple imbunatatiri, G+F+P, centrala termica, curte1.650mp, vie nobila, pomi fructiferi pe rod, 95.000 EUR, Tel: 0238565382

n Cãlãraºi comuna Dor Marunt, vand casa locuibila, Tel: 0730083450 n Cernica, langa centura, vand vila la rosu P+1, utilitati, 45.000 EUR, Tel: 0732125710

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, 0766374432

n Corbeanca vila 5 camere (3 dormitoare, birou, living, 3 bai, garaj, 2 terase), finisaje de lux, 466mp curte, toate utilitatile, 800m de Hornbach, Tel: 0729181081

é Corbeanca

Ansamblu Rezidenþial, vilã P+M, 3-4 camere, la cheie, preþ de la 73000 Euro, www. omnisresidence.ro, Tel: 0731080000

é Corbeanca, Petresti, vila superba, 180 mp. utili, 5 camere, 3 dormitoare, birou, living, 3 bai, bucatarie, garaj, 2 terase. Finisaje de lux. Toate utilitatile, Drum betonat, La 800 m de Hornbach si de Mega Image, 466 mp. curte, 139.000 €, idurnescu@gmail.com, Tel: 0729181081

200mp é Corbeanca, construiti, 4 dormitoare, 3 bai, 500mp teren, acces facil, oferta speciala de pret, 125.000 EUR, Tel: 0723102251

n Dâmboviþa, comuna Brezoaiele casa la curte din 3 camere, baie, bucatarie, 1 hol 10m + anexe, total construit + gradina 800mp, Tel: 0721663067

é Domneºti, vila de vanzare la cheie P+1+M, an 2008, Sc 330mp, 159.000 EUR, flavian.cucui@gmail.com, Tel: 0728270919

n Giurgiului Piaþa Progresul, casã curte, toate utilitãþile, 70.000 EUR, Tel: 0721549640, 0720060708 n Giurgiului situata la 5 minute de piata Progresul, de vazare casa, parterul este constructie 2002, etajul este constructie 2009, 6 camere, 2 bai, 2 bucatarii, geamuri termopan, acoperis tabla Gerard (cu piatra naturala), centrala termica 2011, gaze, canal, apa (dedurizator), electrictate, satelit, telefon&cablu, strada de acces asfaltata 2011 si cele adiacente, alee de servitute, gard si pavaj curte 2011, casa se vinde partial mobilata, 2 A/C, terasa acoperita, acces RATB la 3 min mers pe jos catre soseaua Giurgiului, Selgros Metro la 7 minute distanta, Centrul Comercial Grand Arena la 5 minute distanta, 130.000 €, 0723400818, l.nedea@me.com


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere n Glina, la 5km de Bucuresti vand casa 5 camere, 500mp teren, canalizare, Tel: 0730560147, 0756652279

n Pipera, ansamblul Junior, vand vila p+1+m, proprietar, 155.000 EUR, 0731262546

é Ciºmigiu vis-a-vis

é Rahova, Petre Ispirescu zona liceului Dimitrie Bolintineanu, vanzare casa cu 4 camere in stare buna, amprenta aproximativ 150mp, curte suprafata 550 mp, stradal, deschidere 13 m. Constructie caramida, centrala proprie pe gaz, aer conditionat, canalizare, apa curenta, electricitate, pozitionata la 2 minute de mers pe jos de Calea Rahovei (respectiv statia Petre Ispirescu a tramvaiului 32) situata exact in spatele piscinei olimpice din complexul Liceului Teoretic “Bolinitineanu”. In pretul de vanzare este inclus si magazinul comercial suprafata 40 mp stradal, anexat casei. In interior imbunatatiri: gresie, faianta, parchet. Pivnita extrem de mare, ideala pentru orice nevoie de depozitare + diferite anexe si dependinte. Pretul negociabil, 139.900 EUR, ppsc.bogdan@gmail.com, Tel: 0730345333

é Rosetti Maria, vila stil, renovata, 10 camere, suprafata 350mp, teren 530 mp, curte libera 300mp, 440.000 EUR, matei_invest@yahoo.com, http://www.mateiinvest.ro, Tel: 0726882482

é 1 DECEMBRIE - ILFOV, VILA, P+M, 192 MP, FINISAJE NEFINALIZATE, INCALZIRE PRIN PARDOSEALA, CURENT TRIFAZIC, TEREN 750 MP, 18 KM DE PTA UNIRII, 98.000 EUR, RADUMOLDOVAN@YMAIL. COM, TEL: 0732005187

de parc, particular vand garsoniera, bloc stradal, parter inalt/5, supr 28mp, renovata, bucatarie mobilata, cadastru, intabulare, 36.000 EUR, Tel: 0745151349, 0722560857

é Centrul Istoric, Selari cu Lipscani. Proprietar, cladire consolidata, etaj 1/2, decomandata, AC, termopan, usa metalica, interfon. Toate actele in regula. Pretabil birou sau inchiriere regim hotelier. Accept credit, 33.000 EUR, Tel: 0761902202 n Floreasca, pe Calea Floreasca vis-a-vis de Spitalul de Urgenta, conf. 3, demisol, 28mp, pret negociabil, 18.000 EUR, Tel: 0723076309

Militari, particular vand garsoniera confort 1, et 2/4, 40mp, bloc izolat, mobilata + utilata, gresie, faianta, apometre, termopane, balcon mare inchis, metrou Gorjului. Sabina, 40.000 EUR, mmfindia@ yahoo.com, Tel: 0721866235

n Militari Piata Veteranilor, vand garsoniera decomandata, parter, 40mp, hol locuibil, balcon 5m, particular, Tel: 0723746413 n Militari, Iuliu Maniu, metrou Pacii, vand garsoniera, confort 1 sporit, dec, g, f, t, suprafata 42.5mp, et. 8, eventual schimb+ diferenta, é Berceni Secuilor, vanzare 36.000 EUR, Tel: 0720726207 apartament 2 camere, etaj intermediar, 40 mp, vand urgent id 592, 34.500 EUR, silveractivimob@yahoo.com, n 13 Septembrie Agip, cf. 1, Tel: 0725652660, 0767442626 sporit 7/8, toate îmbunãtãþirile, n Bragadiru, zona Rahova 40mp total, persoana iesirea spre Alexandriei, intr-un particularã, discutabil, Ansamblul rezidential, vand 40.000 EUR, Tel: 0763651970 apart. 2 cam. Etaj 2 din 2, zona Prel suprafata utila de 62 mp. n Alexandriei Dotat cu finisaje de calitate excelenta, parchet in living, bucatarie si dormitor, gresie in hol si baie. Loc de parcare inclus, 49.000 EUR, nicolas_sapera@yahoo.com, Tel: 0722555312 Secuilor, n Brâncoveanu apartament 2 camere, cf. 1, 2/4, liber, superîmbunãtãþit, Ghencea, 2 camere finalizate, meritã vãzut, zonã impecabilã, predare la cheie, 55.000 EUR, Tel: 0758888569 http://ro-ro.facebook.com/pages Secuilor, /Premium-Houses/4368660830 n Brâncoveanu 04364, 24.900 EUR, apartament 2 camere 50 mp, 2/4, multiple îmbunãtãþiri, liber, office@premiumhouses.ro, liniºtitã. Particular, http://www.premiumhouses.ro, zonã 55.000 EUR, Tel: 0754292078 Tel: 0727250118

Bãlcescu ultracentral, metrou Universitate, (Biserica Italiana), apartament 2 camere (plus 2 debarale), constructie 1962, 50mp cca, semidecomandat, et. 9, vedere superba Piata Revolutiei. Apartamentul dispune de toate imbunatatirile necesare, este mobilat si utilat (Mobexpert!) Bloc cu paznic, fara bulina, 76.000 EUR, Tel: 0722721629

é Bãneasa, strada

Baneasa, de vanzare apartament 2 camere, direct proprietar, 60 mp utili mobilat, ultramodern, pret Negociabil, 74.900 EUR, Tel: 0730172476

n Chiºinãu Bd. 2 camere, decomandat, etaj 6, sector 2, cadastru, intabulare, mobilast, ac, termopan, fara agentii, 62.000 EUR, Tel: 0744322793

30 Noiembrie 2012 n Militari Roºu, proprietar, bloc nou, stradal, 100mp, etaj 2+mansardã, la cheie, 52.000 EUR, Tel: 0788395181

Buºteni, é Prahova, apartament 2 camere 50mp, decomandat, confort1, centrala, parter. Bloc 4etaje, renovari incheiate acum 2 luni, curte interioara si loc de parcare, privelistea superba! pretul usor negociabil! 38.000 EUR, Tel: 0735038857

é Militari, Apusului,

vanzare apartamente 2 camere imobil nou 2012, f aproape metrou Pacii, statii RATB, scoli, market-uri. Suprafete intre 55 si 67mpc, preturi intre 39.500 euro si 56.500euro, 51.500 EUR, office @blocapusului.ro, www.blocapusului.ro Tel: 0723094109

n Nerva Traian, particular, vand apartament 2 camere, n Eroii Revolutiei, 2 camere, 64mp, multiple imbunatatiri, parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: Tel: 0742693263 0723619619, 0722744599 n Obor rond, proprietar apartament 2 camere, decomandat, imbunatatiri, 2 balcoane, negociabil, 69.900 EUR, Tel: 0748436743 n Obregia Mega Image, 2 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, Tel: 0723619619, 0722744599 n Ozana, Jean Steriadi, 2 n Lujerului vand apartament 2 camere 2/4, bloc reabilitat, camere cu imbunatatiri, 6/10, termopane, zona linistita, 54mp, 62.000 EUR, Tel: 49.000 EUR, Tel: 0745342395 0722403572 n Giurgiului particular apartament 2 camere, decomandat confort 1, 47mp, îmbunãtãþiri, accept prima casã, discutabil, 41.000 EUR, Tel: 0720550249

é Mihalache Ion, Aviator Popisteanu, Apartament 2 camere confort I, semidecomandat 9/10, zugravit recent, gresie, faianta, termopane, rulouri exterioare, usa intrare metalica, mobilat partial, A/C, 53.500 EUR, office-kanebo@yandex.ru, Tel: 0742090992 n Militari Roºu, proprietar, bloc nou, stradal, etaj 1, 71mp, la cheie, 45.000 EUR, Tel: 0788395181

é PRELUNGIREA GHENCEA CARTIER LATIN, DE VANZARE APARTAMENT 2 CAMERE, BLOC FINALIZAT 2011, FINISAJE “LA GRI”, SUPRAFATA 87MP, 2 BALCOANE, POSIBILITATE PARCARE, PRET NEGOCIABIL. PROPRIETAR, 65.000 EUR, LASCAEALEXANDRU@GMAIL .COM, TEL: 0730116238

Unirii, Cantemir, Biserica, Mega, 4/10, balcon, decomandat, fara imbunatatiri, vedere stradala, particular, discutabil, 62.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 n Vitan Real, particular vând apartament 2 camere, decomandat, 1/4, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, preþul zonei, Tel: 0723618214, 0745084199


30 Noiembrie 2012

Berceni visavis de Spitalul Sf. Luca, apartament 3 camere decomandat, confort I, etaj 1, fara intermediari, Tel: 0722968423

vânzãri imobile / spaþii / cumpãrãri 3 camere / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Brezoianu nr 18 4 camere, risc seismic 2, nu are bulina, 96 mp, 2 balcoane, 2 bai, parchet masiv, usa metalica, termopane, centrala gaz, necesita renovare, liber, proprietar, sorin.enache@gmail.com, Tel: 0723514053

Rahov a Margeanului, s tradal, dec omandat, renov at rec ent, teras a 200mp, g, f, t, c.t, proprietar, Tel: 0768860190 é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, apartament 3 camere + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si z idarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (are apometre, nu are repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime pe toata perioada rece (Octombrie Aprilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare societate cu sediul in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre blocuri. Pret negociabil, 65.000 EUR, arhintex_arhinvest@yahoo .com, Tel: 0727320025, 0213161319

Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

Nordului n Herãstrãu Bucuresti vand cladire birouri s+p+5+6 retras, suprafata totala-1078mp, teren-259mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 EUR, http://www.goo.gl/0DJfh, Tel: 0756512300

n Loc veci cimitir Belu, Aleea Aviatorilor, Figura 1, Loc 105. Telefon, Tel: 0769309091

n Cumpar apart. 3 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, etaj 1-4, an constructie: dupa 1979, zona: Iancului, 1 Mai, Banu Manta, Tineretului. Fara comision la cumparare! Tel: 0769288950

n Romanã Piata, casa curte, demisol, 2 camere, baie, bucatarie, semimobilatã, 200 EUR, Tel: 0741252412 n Tineretului Inchiriez casa, 150 mp, usor negociabil, n Gara de Nord, Mircea 1.300 EUR, Tel: 0314309250, Vulcanescu, Inchiriez cladire 0785851856 birouri, 190 mp, 6 camere, 2 bai, 2 bucatarii, receptie, mobilat/nemobilat, scara interioara, finisaje de calitate, eliberabil imediat, 1.200 EUR/luna, temposteel@yahoo.com, Tel: 0733579814 n 1 Decembrie Bd, Aleea Baraj Bicaz nr. 11B, inchiriez garsoniera, Tel: 0769062712, 0762286462

n Berceni, inchiriez camera la curte unei fete, mobilata, baie si bucatarie comuna.Pret 500 RON, Tel: 0766291633 n Eroii Revolutiei, primesc in gazda femeie serioasa sau studenta in camera proprie, Bucuresti, Zona cu acces rapid la metrou s.a, chirie 500 Ron plus parte din utilitatile lunare. Disponibilitate cazare imediata! 500 RON/luna, é Grãdina Icoanei, particular, ana.maria.suitariu@gmail.com, apartament 2 camere in vila, renovat, utilat, Tel: 0213353776, 0766573781 63mp, semimobilat, incalzire centrala, Militari metrou Pãc ii, gresie, faianta, termopan, Tel: Apusului, ofer camerã la 320 EUR/luna, bloc, la 2 fete nefumãtoare, 0727707353 s alariate, c hiria lunar, 350lei/pers oanã, Tel: 0733174755 Noi, Parc é Bucureºtii Bazilescu apartament 1 camera, 32 mp, decomandat, parter/P+3E, bloc nou 2012, utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, é Pipera Vila sit. in centrala, metrou, parc, piata, complexul rezidential centre comerciale (imediata Cosmopolis, mobilata si utilata, apropiere), 250 EUR/luna, paza, supermarket, gradinita, marcutiberiu@yahoo.com, pony-club, ideal pentru familii Tel: 0722301203 é Tei, Aleea Teiul Doamnei, cu copii, zona linistita, spatii caut colega de apartament, verzi, piscina. Anunt proprietar. inchiriez 1 cam in apart de 2, Accesibil cu masina dinspre etaj 9/10, este dotat cu toate Petricani sau Pipera-Tunari, la utilitatile, blocul reabilitat 5 min cu masina de Scoala termic. Corina, 130 EUR/luna, Americana, 20 min cu masina corinavalentina26@gmail.com, de Pta. Obor, 590 EUR/luna, Tel: 0724428557 andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

Drumul Taberei nr 1, zona Razoare Inchiriez Casa la curte 100 mp + dependinte, teren 250 mp, stradal, pretabil firme, fost sediu catering, 500 EUR/luna, Tel: 0722705904

Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, v itralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, c amere s uprav eghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680

é Dristor, garsoniera complet utilata si mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apometre, repartitoare, 3/8, libera, o luna avans, o luna garantie, 240 EUR/luna, office@bmdimobiliare.ro, http://www.bmdimobiliare.ro, Tel: 0725743888 Favorit ofer spe inchiriere garsoniera confort I, utilata, fara intermediari, Tel: 0722416024 n Nerva Traian, particular, inchiriez garsoniera complet utilata, 350 EUR, alinbravoksv@yahoo.com, Tel: 0723174881

n Nerva Traian, particular inchiriez garsoniera, 42mp, decomandata, mobilata modern, bucatarie utilata, aer conditionat, termopane, usa intrare metalica, bloc nou, 280 EUR, ramona.ghiorghita@gmail.com, Tel: 0726502799 Cora, n Pantelimon, garsoniera cf. 3, p/4, g+f+p+t+um, mobilat, utilat, 3min. de statie RATB, 160 EUR/luna, Tel: 0744386190 str. Focsani, n Rahova, inchiriere Garsoniera, et. 1, parchet, masina de spalat, aragaz, frigider, zugravit, mobilat, avans 2 luni, 200 EUR/luna, dara76@gmail.com, Tel: 0728550044 n Sãlaj, particular, inchiriez garsoniera 200E/ luna+ 200E garantie. mobilata, utilata, g, f, um, t, centrala termica, Tel: 0728817313 n ªtirbei Vodã -Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, renovata lux, bucatarie utilata, Tel: 0723619619, 0722744599 particular, n Universitate garsonierã 42mp, 5/8, mobilatã, dotatã (maºinã spãlat- aer condiþionat), liberã, curatã, 250 EUR, Tel: 0722388563

é Alexandriei inchiriez apartament 2 cam, tip penthouse, centrala, a/c, mobilat, utilat, parcare, lift. RATB 302, 407 pana in Unirii, 350 EUR/luna, andreeapiciorus@yahoo.com, Tel: 0745619657 n Apãrãtorii Patriei proprietar inchiriez ap 2 cam mobilat, utilat, centrala, cost intretinere redusa, negociabil, 220 EUR/luna, Tel: 0727302239, 0724290945 n Apãrãtorii Patriei, proprietar inchiriez ap 2 cam mobilat, utilat, centrala, cost intretinere redusa, negociabil, 220 EUR/luna, Tel: 0727302239, 0724290945


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / auto-moto

é Banu Manta casa 2 camere, 46mp, singur curte 10mp, cu toate utilitatile (e.g. A/C, centrala, termopane), la 6 min de metrou. Nemobilat, 350 EUR/luna, Tel: 0720070967 n Berceni inchiriez apartament 2 camere, semi decomandat, 4/10, complet utilat, pret negociabil, Tel: 0770260118 n Berceni Inchiriez apartament 2 camere, semidecomandat, et. 6 din 10, 2 lifturi, 49mp, termopan, balcon inchis, gresie, faianta, parchet, mobilier modern, usa metalica, utilat complet inclusiv aer conditionat, loc parcare, cuplu sau familie, Exclus Agentie, 300 EUR/luna, Tel: 0743177077 Secuilor, n Brâncoveanu apartament 2 camere, 2/4, liber, toate îmbunãtãþirile, nemobilat, metrou, 250 € + 1 garanþie, Tel: 0758888569 n Coºbuc Mariott particular inchiriez 2 camere mobilat lux, 320 EUR/luna, Tel: 0723040339 n Dorobanþi 2camere în vilã, parter, 50 mp, renovat, nemobilat, pentru firmã. 400E, Tel: 0726232648 n Drumul Taberei cf.I, decomandat, 2/4, mobilat, utilat, zona linistita, 230 EUR/luna, Tel: 0744994267, 0768171907 n Gara de Nord inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0722370559 Giurgiului langa Piata Progresu, in sectorul 5, inc hiriez apartament 2 camere semidecomandat. Are usa metalica, parchet, gresie, frigider, masina de spalat, canapea, sifonier. Avans 1+1, 180 EUR/luna, george_deaconescu@ y ahoo.c om, Tel: 0767942930, 0758716337

é Kogãlniceanu semidecomandat, proaspat renovat, 6/7, 47 mp, mobilat modern, bucatarie complet utilata, gresie, faianta noi, aer conditionat, termopane, usa metalica, parchet, masina de spalat, bloc cu centrala proprie si curte interioara, balcon mare, langa liceul Cervantes. Prefer pe termen lung, 300 EUR/luna, robertciubotaru@gmail.com, Tel: 0721272819

zona Cora, n Lujerului, apartament 2 camere, confort 2 sporit, decomandat, etaj 1 din 10; Dotari: parchet, semimobilat, aragaz (nou), masina spalat (noua), canapea, 240 EUR/luna, silviuinterfc@yahoo.com, Tel: 0729299613, 0727565649 n Panduri Academia Militara, 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, proaspat zugravit, g+f, apometre, termen lung, 300 EUR/luna, Tel: 0734805774 Nottara, 6/8, n Romanã, mobilat complet, a/c, usa metalica, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titan proprietar, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, curat, etaj 2/10, amplasament central, avantajos, imbunatatiri, Tel: 0735957933 Billa, particular, n Titan inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, renovat, 250E negociabil+ 1 luna garantie, Tel: 0761685296 Bulevard zona n Unirii Bancarã apartament 2 camere, complet renovat, Tel: 0722365966 Unirii Fântani, particular, 2 camere, vedere excepþionalã, 65 mp, et. 3/7, complet utilat ºi mobilat nou, lux, lãmpi cristal boemia, bucãtãrie franke, aer condiþionat, monitorizare alarmã, loc parcare, Tel: 0733106680

Vergului, intersectia Pantelimon, 10 minute de statia Costin Georgian, inchiriez apartament de 2 camere decomandate, etajul I, mobilat, 200 EUR/luna, nicpop@gmail.com, Tel: 0740199680 n Victoriei. Calea Victoriei, nou renovat, utilat, nemobilat, 300 EUR, Tel: 0745343497 n Vitan, Real, Nicolae Pascu, 3/4, semidecomandata, g, f, p, semimobilata, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571

30 Noiembrie 2012

3 camere n Tineretului -mobilat modern, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titan inchiriez apartament 3 camere, mobilat, izolat termic, curat, etaj intermediar, proprietar, Tel: 0722712328

n Volkswagen Passat 1991, 1800 cmc, benzina, inmatriculat si rulat Germania, 1.200 EUR, Tel: 0743820891

é Victoriei nr. 41, Magazinul Muzica, inchiriez Spatiu suprafata 653.29mp, open space, distribuit pe 3 niveluri. Fatada magazinului integral din sticla, inaltime de 7m si deschidere 23m la Calea n Cotroceni apartament 4 Victoriei. Reper: aici a camere, demisol, renovat, functionat Orange Concept 23.000 EUR/luna, pretabil firma contabilitate. Store, magazinulmuzica@hotmail.com Nicolae, Tel: 0722592200 Tel: 0722443501

Inchiriez teren, zona centrala, suprafata de 108mp, pentru o spalatorie sau service, Tel: 0748426973

n 1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722314255 n Antiaerianã hala dotata service auto+cuptor vopsit, hale pretabil productie, tipografii, depozit accept agentii, Tel: 0746230693

é Brancoveanu, Str.

Obolului nr. 10, Imobil Suprafata utila 1260mp+ 235mp terasa + 200mp curte. Situat la 2-3 min. metrou Brancoveanu, acces statie de autobuz. Pret:10.000 euro + taxe legale (tva, profit), 10.000 EUR/luna, alin@avizsprint.ro, Tel: 0754050505

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Dacia Logan 1400 Laureat, full options, fabricaþie 2006, 100000 k m, ITP 2014, albastru, Tel: 0746642591 n Dacia Papuc an fabricaþie 2006, diesel, 1.950 EUR, Tel: 0762902955

Dacia Papuc 1, 9 diesel, 2 locuri carosat, 2004, 1.000 EUR, Tel: 0726203005

n Ferdinand inchiriere spatiu comercial central, 1 sau 2 camere (discutabil), stradal, geam termopan, alarma, loc parcare, intabulare@yahoo.com, Tel: 0720000812 n Giurgiului Luica, inchiriez sau vand spatiu comercial S+P+1+M, suprafata utila 250mp, Tel: 0722235195, 0722246890

n Autoturism orice marcã înmatriculat între anii 1999-2012, Tel: 07658515313 pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

é Dacia Solenza Scala, an 2003, benzina, motor 1.4 mpi, servo directie, geamuri electrice, aer conditionat, jenti de iarna+ vara noi, in garantie, 94.000km, unic proprietar, n Mihai Bravu nr 302-304, accept orice test, oriunde, intersectie Dristor- Baba 1.800 EUR, Tel: 0744829712 Novac, proprietar spatiu Ford Transit an 2003, n Arcul de Triumf Clucerului 85mp, Tel: 0721389302 37, apartament de lux 3 n Moºilor inchiriez spatiu 2.000 EUR, Tel: camere, 110mp, mobilat si comercial, Tel: 0723166144 0744638592 utilat, Tel: 0722237461 n Rahova Inchiriez spatiu Hyundai Terracan an 2003, Brâncoveanu particular comercial sau lucrativ cu toate facilitatile, stradal, 80mp, stare perfecta de functionare, inc hiriez apartament 3 300 EUR/luna, Tel: Tel: 0742211515 camere etaj 4, mobilat, utilat, 0723477758 imbunatatiri, 0727282192 n Universitate, inchiriem spatii n Nissan Terrano II diesel, birou 25-250mp, complet 1998, 225000km, 1.500 EUR, n Dorobanþilor 1/4, bloc nou, echipate, cladire noua, 4 Tel: 0744142592 mobilat, 78mp utili, lift, centrala minute de metrou Universitate, n Opel Astra 2001 - diesel proprie, 900E/ minim 1 an, Tel: receptie 24/7, 8 EUR/mp, Tel: super pret, multe dotari, Tel: 0214200030 0740191367 0763752160

é Subaru Forester, sg/sg5; an fabricatie 2007; km: 95.000; caroserie a/c break; nr. locuri 5; capacitate cilindrica (cm3) 1994; putere kw 116; benzina; tractiunea 4 x 4; culoare gri metalizat (originala). Dotari: proiectoare de ceata; geamuri electrice fata/ spate; inchidere centralizata; sistem antifurt electronic; aer conditionat (clima); trapa plafon; jante de aliaj usor; radio cd (cd changer si 7 boxe); anvelope 5 buc; nr. chei: 2; unic proprietar (persoana juridica); pret (in lei) negociabil, se adauga TVA, 7.000 EUR, arhintex_arhinvest @yahoo.com, Tel: 0727320025, 0213161319

é Dacia Logan, Opel Astra, Opel Corsa, Matiz-Tico-Cielo, Skoda Fabia, Chevrolet Spark-Aveo, Vw Polo, Golf 5, Vw Passat, Ford Focus, Ford Mondeo, Renault Megane, Peugeot 107-207-307-206. Plata si actele pe loc! 9.999 EUR, auto20auto@yahoo.com, Tel: 0760545466

n Daewoo Cielo 2005 1, 5DCI, diesel vand piese - si piese pentru Logan, Tel: 0766623128

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Vand pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658


30 Noiembrie 2012

n Frigider, congelator, aragaz, maºinã spãlat, funcþionare bunã. Metrou Tineretului. 0721662755, Tel: 0765524440, 0754292078

é Masini spalat,

combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924

n Achiziþii, cumpãrãm garantat: Tv-LCD (eventual defect); Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; GSM; Magnetofon; Diverse obiecte preþioase, 0785699822

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Vin la tine sau la hotel. Bruneta frumusica, par lung, sani fermi si fundulet bombat, 24 ani. Ofer cu placere oral cu final orala, pe corp, masaj, normal in ce poz doresti, cunnil, 69, saruturi! Pozele sunt reale si spun totul! 150 RON, Tel: 0736463733

n Congelator, frigider, aragaz, maºinã spãlat, combinã, ladã frigorificã, funcþionale 100 -150. Frigider, congelator defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915 n Cumpar frigider, congelator, combinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat. funcþionale 100150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

laptopuri n Calculatoare monitoare depanez (re) instalez vând, cumpãr (nefurate) deplasare inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 Masini automate de spalat, r eparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545 n Reparatii frigidere in Bucuresti, incarcari cu freon pentru orice model de frigidere. Se ofera garantie pentru lucrarile efectuate. 30 Ron, 0745044132, florin.hodut@yahoo.com, http://www.reparatiifrigorifice.ro

iubirii, é Apartamentul excitatia zilei in apartamentul meu (locatie intima si discreta), corpul meu (freamata de dorinta), gura mea o asteapta pe a ta si daca nu te-am convins urmareste pozele mele si suna-ma, blonda si bruneta, 100 RON/ora, Tel: 0724485593 é Fete noi... incat sa nu faci altceva decat sa ne doresti sa Bruneta si Satena, ne visezi sa simti parfumul, discreta si sexi va 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, asteptam Vitan www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709 Barzesti (spatele

Hotelului Ring Grand), Tel: 0724978070, 0767255798

é Finalizari Explozive! te asteptam in globul nostru magic sa te dezmierdam numai cum noi stim.., 80 RON/ora, é Bruneta, 170/50/21/ iti pot masaj.jovial@yahoo.ro, oferi clipe de neuitat sex tolal http://www.masajeroticsalon.ro, + masaj = 100 ron ora, zona Tel: 0763581129 Mall Vitan. Te astept, Tel: 0763866436

é Bruneta din Militari, Ana 21 sexy frumoasa te invit la mine é Doresti anal? 100 ron pt ati oferi sex total neprotejat matura senzuala, pasionala si fara graba poze reale, 100 tandra, 38 ani ofer sex total, RON/ora, Tel: 0760362866, 0723890551 100 RON, Tel: 0760110634

é Masaj erotic 80 ron iti garantam cel mai dulce si rafinat masaj erotic din oras, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, http://www.vreaumasajerotic.ro, Tel: 0765505383

é Anal, anal, anal, senzuala, curata, discreta, glumeata si fara inhibitii, te astept la mine sa petreci o ora in compania mea in care te voi dezmierda si iti voi oferi placere garantata. Vin si la tine daca doresti, Deea 0763.068.349, é Masaj erotic 80 ron iti 150 RON/ora, Tel: 0763068349 garantam cel mai dulce si rafinat masaj erotic din oras, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, http://www.vreaumasajerotic.ro, Tel: 0765505383

é Noua, nouþã, abia venita Alexandra, 180 cm, blonda, azi e prima ei zi in acest domeniu, vino sa fii printre primii care testeaza fructul pasiunii alaturi de ea, 150 RON/ora, Tel: 0733203993, 0744202363

é Pasiune Elocventa, Suntem Multe Pasarici dar Multe, adica 7 atentie Sapte si suntem toate superbe, vino sa te convingi daca nu ma crezi! Si daca o sa vii cu siguranta o sa ai parte de o Surpriza Placuta! Non Stop, 150 RON, Tel: 0720787561, 0733127275 n Unica, stilata, 1.75/60, invita-ma la hotel sau la tine, Tel: 0735122974

é Barbat prezentabil, stilat, ofer companie intima doamnelor deceptionate sufleteste, generoase, indiferent, Tel: 0722156886 n Cãsãtorit 52/165/75, caut doamnã 35-45 ani, Bucureºti, singurã, pentru prietenie de lungã duratã. Ofer foarte multã seriozitate. Relatii sms, tel. orele 8-17, Tel: 0760944908 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 n Sufletist, sentimental, senzual, 45/1.80/89, nevicios, divortat, locuinta, auto, caut partenera viata, draguta, maxim 40, Bucuresti, Tel: 0767606056


pagina 14 / animale / pierderi / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme

SC Piccolo Mondo Trading SRL pierdut original DGPF si declaratiile de instalare pentru casa de marcat, marca Datecs MP55 model-seria 12118222. Le declar nule,

é Vand 2 pisoi persani negri, superbi, deparazitati, 200Ron/ bucata, Tel: 0741242431, 0213308707

Pierdut act concesiune cimitirul parohiei Buna Vestire Bellu, pe numele Cozma Vlad. Il declar nul, n Pierdut act aditional pe perioada 2006-2011 anexa la contractul de inchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta nr. 10981/24.11.2005. Il declar nul, freeandra@yahoo.com n SC Autosport Serv SRL declara pierdut si nul Certificatul Constator emis la suspendarea activitatii, nr. 338380 din 26.06.2009, viktor_popa@yahoo.com

cumpãrãm n Achiziþii, garantat: Tv-LCD (eventual defect); Laptop; Camerã video; GPS; Jocuri; Iphon; Tabletã; Certificat GSM; Magnetofon; Diverse n Pierdut preþioase, Tel: Constatator pentru sediu obiecte secundar din Bucuresti, B-dul 0785699822 Timisoara nr. 56, depozit 1, etaj 1, sector 6, sub nr. 257671 din 29.06.2011, al Sc Industrial Exim Group Srl, J 40/4201/2003. Il declar nul,

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Concesiune un loc de veci, Bellu Catolic, 600 euro urg, Tel: 0721316959 HOTARARI n CUMPAR LEGEA 290 (BASARABIA) SI LEGEA 9 (BULGARIA). INFORMATII SI PROGRAMARI NOTARIAT, TEL: 0733633217 aur, argint, n Cumpar antichitati, monede. Cel mai bun pret garantat! dinache_constantin@yahoo. com, Tel: 0764847202, 0733423599

é Obiectiv SIGMA 120-400 F4.5-5.6 APO DG OS, montura Canon. Foarte putin folosit. Se vinde impreuna cu filtru Circular MARUMI DHG, 2.300 RON, traian40ani@gmail.com, Tel: 0723284353

Oglinda cristal ornamente rama lemn, 110/75, 800 €, Tel: 0741252412

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

é Chematoare electronica prepelita/rata/gâscã si caprã roºie, cu card de memorie, 27 melodii. Sunt incluse: chematoare, goarna, baterie, geanta, 1.500 RON, cristian.p@cpconsultech.com, Tel: 0729602038

30 Noiembrie 2012

é Pietre pretioase si semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, granat, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075

n Vand 5 flacoane solutie perfuzabila Albumina umana Albunorm 200g/l, 50ml, pret 100Ron/ flacon, Tel: 0722365552 n Vand boiler electric Ariston 100L, stare foarte buna, pret convenabil, Tel: 0727792525 n Vand utilaje panificatie: cuptor 4 vetre, dospitor, malaxor, cernator, divizor, masa de lucru, panacoate cu carucioare, Tel: 0722235195, 0722246890 n Vand loc de veci in Voluntari 1 loc 240/240/.mp, urgent f. ieftin, numai 35 milioane, 3.500 RON, Tel: 0735668183 n Vand Sonny camera video 8mm, boxe masina Majestic 360watt, televizor color diagonala 51, Tel: 0766934055 n Vand Playstation 2 (6 jocuri originale), geaca ski West Scount noua masura M, Tel: 0766934055 n Vand marfa (imbracaminte) second-hand si oglinda pe rotile pentru magazin, pret negociabil, Tel: 0721415920, 0217774985

Benzinarie mobila. Statie mobila de carburant - 2009, un rezervor compartimentat: 6.000 litri (benzina) si 24.000 litri (motorina), sistem de gestiune, casa marcat, calculator, sistem de supraveghere video, toate avizele necesare, in functiune. Pret fara TVA, 44.500 EUR, Tel: 0726391341 n Vand fabrica de mobila cu utilitati: 8500mp teren+ 1600 mp hale cu sau fara utilaje, Tel: 0741455092, 0740850958


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

30 Noiembrie 2012

Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, 0724249085

n Absolventa litere, romana, engleza ofer meditatii la limba si literatura romana si la limba engleza, orice nivel, Tel: 0723582883 n Absolventa litere, romana, engleza ofer meditatii la limba si literatura romana si la limba engleza, orice nivel, Tel: 0723582883 n Fizica-chimie pentru cei pe punctul de a reintra in sistem, dispus sa ajut (inclusiv profesori-liceu), Tel: 0729213052

é Profesor matematica orice zona rezultate garantate, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 20 lei, Tel: 0761929678

é Matematica, Profesor, orice zona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, succesul sigur, pret orar negociabil informativ 20 lei, dgrsj@ yahoo .com, 0761929678

é Acoperisuri reparam, confectionam jgheaburi, burlane, aticuri, restaurari istorice, orice tip tabla, preturi mici, seriozitate, Tel: 0727049443

Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918


30 Noiembrie 2012 n Efectuez zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, preturi avantajoase, Tel: 0721172697

é Acoperisuri,

mansarde, tabla zincata, izolatii interioare, mici reparatii, seriozitate, preturi avantajoase, Tel: 0725199860

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

é Promptitudine,

calitate: zugraveli rigips gresie faianta izolatii parchet scafe mobila, preturi avantajoase, Tel: 0765011227

n Oferim servicii complete de contabilitate, resurse umane si psi, preturi incepand de la 100Ron, seriozitate si profesionalism, Tel: 0728549662, 0730479897

é Acoperiºuri, tigla

metalica, jgheab, dulgherie, burlane, reparatii mici, Tel: 0723868539

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

n Infiintari firme, modificare societati. Gazduire sediu social; traduceri; consultanta financiara - contabilitate gratis; promovare google, office@cabinet-firme.ro, http://www.cabinet-firme.ro, Tel: 0733617920

é Cadastru/Intabul are. Oferta: cadastru garsoniera si ap. 2camere 250lei, 3/4camere 350lei.Firma de topografie executam lucrari de cadastru, dezmembrari, intarusari, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 250 RON, office@ customsurvey.ro, www.customsurvey. ro, Tel: 0724943293

Tamplarie PVC, tehnologie Austria Veratec. Incepand de la 43 euro/mp. Plase insecte 10 euro/mp. Glaf interior si exterior de la 10 euro /m. Azi masuram, maine montam. Masuratori, transport si montaj gratuit, bogannitu@albeal.ro, Tel: 0753315601, 0214363145 é

é Transport marfa

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, http://www. transportmarfarutier. ro, Tel: 0727244420

n Transport marfa si mobila, ieftin, la pretul clientului, cu Ford Transit maxi inalt si lung, ofer seriozitate, 0766360482 n Transport Papuc: marfã, efectuez moloz, n Particular, mobilã, preþuri transferuri Aeroport, turul avantajoase, Tel: 0761594411, orasului, vizite in tara pentru 0723685063 turisti, delegati, auto 8 locuri, Tel: 0722278542 n Transport marfa 3, 5t, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455 n Iau in spatiu, sector 3 n Transport non-stop cu 3.5t Bucuresti, ieftin 350 mil. urgent, mobila, electrocasnice, moloz, 0735668183, 0721316959 mutari apart. in Buc si in tara. n Menajerã 36 ani, Asigur personal incarcare- nefumãtoare, fac curãþenie + desccarcare, montat- demontat cãlcat la o familie, exprienþã la cerere. Adrian, Tel: vile. L-V, 8-9 h/zi, 1200 lei, preferabil Militari, 0729352228 0726054641

é Dj nunta

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com Tel: 0726129782

AnuntAZ 30 noiembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you