Page 1

é Amenajari apartamete, case, spatii comerciale. Zugraveli (glet, lavabila) rigips, gresie, faianta, parchet, tapet, glafuri. Montaj usi. Seriozitate Maxima, 10 RON/mp, Tel: 0720692661

é Echipa Salon Infrumusetare. Angajez echipa coafor, frizerie, cosmetica, manichiura / pedichiura, zona Petre Ispirescu (Sebastian), salon.joliedame@yahoo .com, http:// www.facebook.com/ Beauty.Salon.Jolie.Dame, Tel: 0744639922

é MODELIER. CAUTAM MODELIER CU EXPERIENTA, FULL TIME/PART TIME, EXECUTIE PRODUS CAP-COADA, ATELIER ZONA PARCUL CAROL, ANDREEAMARCUTA@ GMAIL.COM, TEL: 0722953443

é Amenajari interioare si ext. Firma executa urmatoarele lucrari de constructii la preturi reale: Glet-lavabil 13 ron/mp, faianta-gresie 20ron/mp, rigips 15ron/mp, parchet 8ron/mp, tapet 15 ron/mp, sapa10 ron/mp, tencuieli 10ron/mp, montaj usi/ferestre, instalatii electrice, sanitare 700RON/baie, inst. termice. Cer si ofer seriozitate. Oferta termoizolatii 90ron/mp materiale incluse sau 25ron/mp manopera (schela inclusa). Construim case incepand de la 35-40 euro/mp, adevadecor@yahoo.ro, Tel: 0730813585, 0762546031

é Instalator non stop, reparaþii ºi intervenþii instalaþii sanitare în regim de urgenþã. In maxim 2 ore un instalator autorizat va ajunge la dumneavostra sa va rezolve problema. Desfundãri wc-uri scurgeri, canalizãri, remedieri, tevi sparte inlocuiri robineti apa. Petrica, 0720692661 Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

28 Mai 2013

é Agenþi securitate. n Agenti de securitate. Societate paza angajeaza agenti de securitate pentru hotel 4 stele din Bucuresti, constitutie atletica, vorbitori de limba engleza, salariu net n Agent curãþenie. Firma de 1.200lei, Tel: 0213129035 curatenie, angajam agent de n Agenþi Pazã si agenti curatenie femeie, pentru interventie in conditii complex rezidential zona avantajoase angajeaza Caldo Pipera Bucuresti. Oferim Privat Security, 0766075212 contract de munca si salariu fix. Dorim seriozitate, Tel: 0763300600, 0721000041 Vanzari cu n Agent experienþã, angajãm pentru firmã de distribuþie bere, Tel: 0720334884 Vanzari. Firma n Agent distributie bauturi angajeaza agent de vanzari cu experienta, Tel: 0722229927 é Agenþi Pazã n Agenþi Pazã. Societate paza angajãm urgent, angajam 60 agenti cu atestat salariul 1000 net, pentru obiective sector 6 Tel: 0760107633, Bucureºti. Relatii la telefon de luni-vineri 10:00-14:00, Tel: 0213108660 0760035355

SC Bidepa Grup SRL angajeaza agenti securitate cu atestat, relatii la telefon, Tel: 0212321415, 0725259405 n Ajutor Bucatar. Urgent, restaurant in cartierul Militari, zona piata Veteranilor, cauta ajutor de bucatar cu experienta, carte de munca, full time, manager@casacondor.ro, Tel: 0766376385 n Bonã. Familie 3 copii (6 si 9 ani), cauta femeie fara obligatii, pentru perioada verii, de stat la munte cu copii, oferim casa, masa, 1.000 RON/luna, Tel: 0744355614 n Brodezã - angajez personal pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, conditii avantajoase, Tel: 0737368386

n Cameristã. Complex Turistic Elisa judetul Ilfov angajeaza Camerista, Tel: 0744340397 n Cameristã. SC Ambasador SA angajeaza: camerista hotel; conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolventa liceu/scoala profesionala de profil si curs de calificare, experienta profesionala in turism, cunostinte limbi straine. Relatii la 0213159080/1116, Tel: 0749200385 é Barman. bistro Dines n Cameristã. Hotel zona Garii angajam barman c u de Nord angajeaza camerista ex perienta, Tel: cu sau fara experienta, Tel: 0769782041 0724540839 n Coafezã cu experienta si n Bucãtar ajutor bucatar, portofoliu de clienti, zona 1 personal menaj, Restaurant & Decembrie 1918, sector 3, Tel: pizzerie angajeaza numai cu 0768818908 experienta in domeniu, din sector 2 sau zone apropiate Bucur Obor, tel. dupa orele 11:00, Tel: 0742233777 n Bucãtar si ajutor bucatar, angajam pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321 ºi ajutor n Bucãtãreasã é Coafezã, cosmebucãtãrie, sunaþi între orele 9.00-12.00 / 15.00-18.00, Tel: tician, manichiurista. 0725391012 Salon coafor n Bucãtari, pizzeri si bucatari angajeaza in zona pentru gratar cu calificare si Crangasi, Drumul experienta angajam, Tel: 0733986867, 0726110693 Taberei, Tel: n Bucãtari/ese cu experienta 0734257903 si recomandare pentru cafenea zona Baneasa angajam. n Coafor/Coafezã angajam in profesional, salariu Oferim salariu atractiv, carte salon Roni, Tel: de munca, bonusuri, transport, 1200-3000 0768106515, 0768106512 Tel: 0735780702

CONFECÞIONERE; ATELIER DE CREATIE ANGAJEAZA URGENT CONFECTIONERE CU EXPERIENTA PENTRU MASINA SIMPLA SI TRIPLOCK, PRODUSE DE DAMA CAP COADA, PROGRAM 8 ORE L-V CU CARTE DE MUNCA, ZONA CALEA MOSILOR, TEL: 0735786881

é Constructor tipare confectii dama. Experienta obligatorie in multiplicare si executie prototip. Oferim conditii excelente de munca si salariu atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925


oferte de muncã România / info / pagina 3

28 Mai 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Dreptul antreprenorilor europeni de a înfiinþa firme oriunde pe teritoriul Uniunii Europene. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Pornind de la faptul cã unul dintre drepturile fundamentale ale oricãrui cetãþean european, este dreptul de a se putea stabili ºi de a munci în alte þãri din Uniunea Europeanã, ne propunem sã vã prezentãm modalitãþile concrete prin care acest drept poate fi pus în practicã, inclusiv de cãtre potenþialii antreprenori. Principiul libertãþii de stabilire, prevãzut de articolul 49 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene, le permite antreprenorilor sã înfiinþeze firme oriunde pe teritoriul UE. Uniunea Europeanã ia mãsuri pentru ca formalitãþile de constituire a unei societãþi sã fie mai uºoare, mai rapide ºi mai puþin costisitoare, prin înfiinþarea punctelor unice de contact (on-line) ºi a ghiºeelor unice (în teritoriu). Directiva europeanã privind serviciile obligã statele membre sã simplifice toate procedurile legate de înfiinþarea unei unitãþi prestatoare de servicii ºi de desfãºurarea activitãþilor sale. Începând din decembrie 2009, orice întreprindere sau persoanã prestatoare de servicii trebuie sã aibã posibilitatea de a îndeplini toate formalitãþile de înfiinþare (autorizare, notificare, autorizaþii de mediu etc.) prin mijloace electronice, apelând la punctele unice de contact. Acestea sunt portaluri de e-guvernare care urmau sã fie înfiinþate în toate statele membre de cãtre administraþia publicã. Apelaþi la punctele unice de contact pentru a: - obþine informaþii detaliate despre desfãºurarea de activitãþi comerciale în þarã sau în strãinãtate; - îndeplini formalitãþile administrative de înfiinþare a unei societãþi sau de extindere a activitãþilor de prestãri servicii în alte þãri. În cursul Consiliului European de primãvarã din anul 2006, s-a convenit asupra unor simplificãri menite sã le permitã antreprenorilor sã înfiinþeze societãþi mai uºor ºi mai rapid, oriunde în Europa. În acest sens, s-au stabilit proceduri mai ieftine ºi mai rapide ºi s-au înfiinþat ghiºee unice pentru îndeplinirea tuturor formalitãþilor de înfiinþare. Angajamentul a fost reînnoit odatã cu adoptarea „Small Business Act”, (despre care vom prezenta informaþii detaliate pe parcursul mai multor episoade) prin care statele membre s-au angajat sã scurteze timpul necesar obþinerii autorizaþiilor de funcþionare. În prezent, obiectivele pe care statele membre trebuie sã le îndeplineascã sunt: - crearea unor ghiºee unice pentru înfiinþarea de societãþi, astfel încât antreprenorii sã poatã îndeplini toate formalitãþile necesare (înregistrare, impozite, TVA, asigurãri sociale, etc.) adresându-se unui punct unic de contact administrativ, care sã existe fie fizic (un birou), fie virtual (un site de internet), fie în ambele forme - reducerea timpului necesar înfiinþãrii unei întreprinderi la 3 zile - reducerea taxelor de înfiinþare, astfel încât acestea sã nu depãºeascã 100 de euro. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

cu experienta n Contabil minim 5 ani, firma isi desfasoara activitatea in productie, sediul pe Centura Pipera Tunari, Tel: 0751148707 conditii n Contabil/a, obligatorii: studii de specialitate si experienta in domeniu si in programul Saga, operare PC office, lb. engleza. Punct de lucru in zona Nicolae Caramfil, sector 1, Tel: 0215693694, 0747160809

/ é CROITOR CROITOREASA. ANGAJAM CROITOR / CROITOREASA CU EXPERIENTA IN DOMENIU. CONDITII DEOSEBITE. ROG SERIOZITATE, TEL: 0724792900

é Croitor Meºter confectii, constructor tipare, tehnolog, confectionere cu experienta, zona Eroii Revolutiei, Tel: 0722321565 n Croitor/easã pentru retus si modificari, cu experienta, zona Decebal, Tel: 0722677827, 0761144039 n Croitor/easã Cusatoreasa. Fabrica de confectii dama Otopeni, angajeaza personal calificat, cu min experienta pt cusut la masina, scoatere tipare si croit. Salariu atractiv cu posibilitati de promovare si dezvoltare profesionala, Tel: 0745986212, 0752166140

é Croitor/easã. Fabrica incaltaminte angajeaza masinista pentru cusut si personal pentru pregatit, zona Mall-Vitan, Timpuri Noi, Tel: 0730501000


pagina 4 / oferte de muncã România

28 Mai 2013 CU n CROITOREASA EXPERIENÞÃ; ANGAJEZ LA UN ATELIER DE CREATIE PROPRIE. CONDIÞII EXTRAORDINARE DE MUNCA, IN BUCURESTI, 1.500 RON, TEL: 0764900126 Firma curierat n Curier. angajeaza curier, permis de conducere categoria B obligatoriu, mibosstrafic@gmail.com, Tel: 0723235438

Femeie de Serviciu. Clinicã privatã angajeazã femei curãþenie pentru tura de noapte, Tel: 0756200044 n Figuraþie TV. Persoane toate varstele pentru aparitii tv, filme, reclame, public, castiguri pana la 300Ron/zi, Tel: 0723413288, 0769268751 n Finisatori, rigipsari, gletuitori, faiantari, 1 electrician + sanitare, oferim 60ron/zi, se cere seriozitate, Tel: 0724021393

n Distribuitor cu/ fara experienta pentru companie internationala. Programari interviu, Tel: 0768632530 Distribuitori-primitori si munc itori nec alific ati angajeaza fabrica de paine Titan, cu domiciliul in sect. 2 si 3 Bucuresti sau in Loc. Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295453, 0212043826, Fax : 0212043829 n DJ, ospatarite, angajeaza club in Centrul Istoric, Tel: 0758660500

é Fochist masinist,

cãlcãtorese textile calandru, muncitoare necalificate, angajeazã spãlãtorie lenjerie în Bucureºti, zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033

Maseuz ã cu/ f ara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, Unirii, lux, salariu 1.500E, contact@vip-obsession .ro, Tel: 0751895355 n Mecanic Auto Mai multe detalii la telefon, office@topsal.ro, http://www.topsal.ro, Tel: 0720058906

é DISTRIBUITOARE

PLIANTE. ANGAJAM ELEVE SAU STUDENTE DRAGUÞE, MAXIM 20 ANI, PENTRU DISTRIBUTIE PLIANTE CU SALON DE MASAJ EROTIC, LA INTERSECTIE LA STOP, LA MASINI, PLATA ZILNICA 40 LEI PE 6 ORE DE IMPARTIT PLIANTE. JOBUL ESTE DOAR PENTRU A IMPARTI PLIANTE SI ATAT, 40 RON, TEL: 0765500180

coafeze, n Manichiuriste frizeri, cosmeticieni, maseur cu experienþã pentru salon frumusete. Salariu fix +procent, Tel: 0729342004 n Masaj Erotic. Perfect Masaj angajeaza cu forme legale de munca fete 18-30 ani, cu sau fara experienta. Oferim cazare, clientela formata, Tel: 0727472882, 0761065726

é Frizer canin / Groomer. VIP - Very Important Pets, salon de infrumusetare canin de lux, nou infiintat, angajeaza personal profesionist cu experienta in domeniul cosmeticii canine. Persoana cu cunostinte in cosmetica canina si felina, tunosri pe rase. Cerinte: persoana iubitoare de animale; experienta in domeniu min 2 ani; eventuale studii/diplome “groomer”; infatisare placuta, temperament calm, rabdator si pozitiv; varsta intre 20 - 35 ani, Tel: 0753815139

é Mecanic auto, calificat, cu dorinþã de muncã, pentru un service auto în zona Brâncoveanu, Tel: 0722218326

n Mecanic auto, electrician auto, pentru service Mercedes, Tel: 0720974362 n Menajerã. Angajez femeie in casa de 3 ori pe saptamana, luni, miercuri, vineri pentru curat, calcat si mancare. De stat cu copiii acasa, doar daca sunt bolnavi, varsta 4 si 6 ani. Salariu 1000/ luna, 10 ore. Doresc ca persoana sa aiba experienta, mihaelaungur2005@yahoo.com Tel: 0721450253 n Modelator covrigi. Angajez modelator covrigi cu experienta pt litoral, salariu avantajos, cazare+masa asigurata, stan_mariacristina@yahoo.com Tel: 0766567451 n Muncitoare necalificata. Firma sector 4 angajeaza muncitoare necalificata ca ajutor serigraf. Program normal, 800 lei. Posibil calificare, Tel: 0744256365 n Muncitor necalificat. Angajez n Inginer instalatii electrice. muncitor necalificat in fabrica mezeluri, experienta SC angajeaza, Tel: de constituie un avantaj, 0766324953, 0766324952 mihaelaungur2005@yahoo.com n Inginer proiectant Tel: 0721450253 energetician autorizare pentru joasa tensiune, medie, medie Muncitori la ferma. Angajez si inalta tensiunefirma instalatii familie serioasa pentru electrice pentru firma instalatii munca la ferma si menaj. electrice, Tel: 0731010261 Ofer salariu fix, cazare in n Inginer devizier constructii conditii decente si toate civile, angajez, Tel: utilitatile, 1.000 RON, Tel: 0735188210 0727889133, 0730717238 n Inginer chimist cu sau fara n Muncitori necalificat. Firma experienta, cunostinte lb. Bucuresti angajeaza muncitori engleza. Trimiteti CV la email necalificati din provincie. Rog office@aquatech.ro seriozitate, Tel: 0723225930 n Manichiuristã tehnician n Operatori mase plastice, unghii, angajam in salon calificare, experienta, CV profesional, salariu 1200-1800 email; tel/fax 0213611892/ Roni, Tel: 0768106515, 0213611893, valtehnicserv@yahoo.com 0768106512

é Ospãtar, femeie

de serviciu (full-time) si pizzar (numai pentru week-end), angajeazã Restaurant zona Floreasca. Sunati dupã ora 12.00, Tel: 0729257351

é Ospãtar. Restaurant Goccia ( z ona Piata Romana) angajeaza ospatari. C onteaza experienta, cunostintele de limba engleza, aspectul ingrijit si atitudinea pozitiva. Persoana de contact Radu Paun, radurpaun@gmail.com, Tel: 0743165932

n Ospãtari, Patiseri. Lanþ hotelier 4*, angajãm ospãtari, patiseri. Trimiteti CV pe adresa e-mail cristi.slave@residence.com.ro, Tel: 0733109137

é OSPATARI,OSPATARITE, BUCATARI, PENTRU ANGAJARE LA RESTAURANT ADMIRAL, CETATE SUCEAVA, COLABORARE DE SEZON SAU PERMANENTA, ADMIRAL.TRADING@YAHOO. COM, TEL: 0723311260, 0230551813 Ospãtari/ite cu experienta, aspect placut, seriozitate pentru c afenea z ona Baneasa angajam. Oferim salariu motivant, contract de munca + transport, Tel: 0735780702

é Ospãtãriþe cu experienta, angajam pentru Restaurant Il Cantuccio, 0724744153


28 Mai 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Patiser necalificat pentru prepararea si comercializarea de Kurtos Kolac ipe litoral, Tel: 0723230178 n Patiser modelator covrigi, de noapte, zona Bucurestii Noi, Piata 16 Februarie, Tel: 0766764386 n Persoanã pentru calcat perdele, part-time, zona Romana, Tel: 0744656640

é Personal calificat

în producþia publicitarã (electricieni, colatori, etc), angajeazã Lartek Grup. Detalii sau mesaje la telefon, trimiteþi CV la e-mail angajari@ lartekgrup.net, Tel: 0722434982 n Personal curatenie in spatii birou angajez, 8h zilnic, sector 3, str. Lucian Blaga, office-terraservice@yahoo.com, Tel: 0728132769, 0743043158 n Personal cu studii medii finalizate, spirit comercial, si dispus pentru munca de teren, Tel: 0762333820, 0729150058 n Personal curatenie birouri, ingrijitoare cladiri, program 8 ore, Tel: 0744487695 n Personal beauty salon. SC Cristen Beauty Expert SRL angajeaza coafeza, manichiurista, cosmeticiana si maseuza pentru salon de remodelare corporala in zona Cotroceni. Experienta si portofoliul de clienti reprezinta un plus la salarizare. Informatii la telefon, cristina.graure@gmail.com, Tel: 0729632286

é Personal

confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajeaza confectioner (masina de cusut simpla, triploc, butoniera si calcat) si constructor tipare cunoscator gemini, cu experienta, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Personal Restaurant: ospatari, ajutor bucatar, barmani, casieri, pentru restaurant fast-food. CV la e-mail alsaj.personal@hotmail.com

Restaurant, é Personal Popasul Pescarilor din Olimp se deschide si in Bucuresti, zona Herastrau, cu specific pescaresc-mediteranean. Angajam: bucatar-sef, bucatar, ajutor bucatar, sef-patiser, patiser, ospatar, piccol, barman, femei de serviciu. Pentru interviuri, trimiteþi CV la e-mail cherhana.ancora@yahoo.com

é Personal.

Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primire- recepþie, fochist maºinist ºi cãlcãtorese textilecalandru, Tel: 0755200012

é Personal.

Societate comerciala selecteaza pentru departamentele de vanzari si de distributie persoane active si ambitioase. Experienta nu este obligatorie. Venituri atractive, Tel: 0728650079

n Sales Manager. General Qualifications: Bachelor’s Degree; Min. 5 years experience in sales industry sectors (selling specialties in market segments like Sandwich Panels metal roof system, xps insulation materials. Sandwici panels, metal roof system preferred. Excellent command of written and spoken English. Strong relationship building and negotiation skills and ability. Natural management skills. Self disciplined & respecting deadlines. High level of adaptability; Proactive, achievement-oriented, creative; Very good communication skills and result-oriented; Customer focused and self-motivated; Have a valid and clear driving licence; Full computer literacy and conversant with MS Office software and Logo. Job Description: Starting up new customers and dealerships in the defined territories; Representing the company in an appropriately professionel manner in accordance with its policies; High awareness of local competitive conditons/actions and prompt reporting of same to management; Preparing activity and sales reports, reports on market development, trends and competition regularly; Maintaining regular contact with all customers including key accounts by customer visits, demonstrations, negotiations in order to achieve targets; Developing new business areas and customers; Introduction of new products into the market. Additional information the firm attached the ad: Position Type: Permanent / Full Time; Educational Level: University (Graduate), Masters (Graduate); Experience: Minimum 5 Year (S) Experience. Waiting for your CV to e-mail mkeskin64@gmail.com, http://www.romatermit.ro, Tel: 0730081113 Secretara/Asistent Manager. Societate comerciala anajeaza asistent manager full time. Cerinte minime: operare Microsoft Office, limba engleza, cunostinte primare de HR. Cunostintele de contabilitatea primara constituie un avantaj, office@protectiilafoc.ro, http://www.protectiilafoc.ro

é ªofer taxi cu atestat la plan 24h/zi oferim conditii bune si avantajoase masini dotate full, Tel: 0762505972 n ªOFER TAXI ANGAJEZ, SCHIMB DE NOAPTE PE UN LOGAN COLANTAT LA SPEED TAXI, 0765455400 ªofer TIR. Firma Transport International angajam sofer TIR cu experienta, descurcaret, muncitor, pt curse spre GR, TR, UA, BLR, PL, RU, salariu atractiv, carte de munca, cceurotrans@yahoo.com, 0766434141, 0766727887 n ªoferi taxi Logan GPL/24 ore, 90 lei, Militari 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Tehnician cu experienta in domeniul automatelor de cafea pentru societate automate cafea, Tel: 0722549206

é Tehnician. Aba Security angajeaza tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie, si CCTC cu permis categoria B, Tel: 0213358420 n Transator pui + ajutor macelar Angajez tranºator de pui, cu experienþã ºi ajutor de mãcelar, în Piaþa Gorjului, Tel: 0768016055 n Vânzãtoare la dozator de lapte Piaþa Berceni, 0723525327 n Vânzãtoare cu experienta, serioasa, angajeaza magazin alimentar Militari, oferim salariu atractiv. 0764519029, Tel: 0769667723, 0214343431 Vânzãtoare zona Colentina, 0752156560, 0745151042

é Shaormar pentru Reprezentanti zonali ºi agenþi marketing cu/fãrã experienþã SC angajeazã. 1200 Ron, Comision+ bonusuri, Tel: 0755352689

n Shaormar piaþa Crângaºi, Tel: 0720311093

litoral pe perioada estivala, salariu atractiv si cazare asigurata, Tel: 0760129925

n Vânzãtoare la bar salã jocuri, Piaþa Presei, program 2 zile cu 2, 800Ron+tips, 800 RON/luna, Tel: 0765486755, 0723436343 n Vânzãtoare cu experienta in domeniul panificatie, patiserie, cofetarie. Cerinte: seriozitate, punctualitate, resposabilitate, necula.valeria@yahoo.com, Tel: 0784289588


Germania Source: BA, Public Employment Services, Germany n 1. Spüler/in Arbeitsort: Bad Griesbach i.Rottal; Description: Das St. Wolfgang bildet durch sein einzigartiges Konzept - 5-Sterne-Hotel und First-Class-Medizin unter einem Dach - die ideale Symbiose aus Gesundheit, Erholung und Sport. Die 180 Zimmer und der Wellnessbereich mit Therapie, Sportpark und großzügiger Badelandschaft laden zum Entspannen und Genesen ein. Wir suchen zur Unterstützung unseres motivierten Teams ab sofort oder nach Vereinbarung eine/n Spüler/in. Tätigkeiten: Sie spülen und trocknen das benutzte Essgeschirr und -besteck sowie Töpfe und Pfannen unter Beachtung der hygienischen Vorschriften. Voraussetzungen: - Sie sind körperlich belastbar, da häufig auch große Töpfe zu heben sind oder Geschirr zu tragen ist. - Sie haben bereits - wenn möglich - Erfahrungen in der Spülküche - ausreichende Deutsch-Kenntnisse zur Verständigung - sauberes Äußeres, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit Arbeitszeitrahmen: Vollzeit (40 Wochenstunden), Mo - So; 5 Tage-Woche, je nach Dienstplan (Früh, Spät und/oder Teildienst) Geboten wird Wir bieten leistungsorientierte Bezahlung mit Zusatzleistungen, Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten. Auf Wunsch stehen möblierte kostengünstige Appartements zur Verfügung. Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Kurz-Bewerbung möglichst schriftlich an Klinik und Hotel St. Wolfgang, Frau Monika Niggl, Direktionsassistentin. Geforderte Anlagen: Bewerbungsunterlagen; Klinik und Hotel St. Wolfgang Klinik Bad Griesbach GdbR; Information: Monika Niggl; Address: Ludwigpromenade 6, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Phone: +49 8532 980603; Fax: +49 8532 980616; Email: m.niggl@asklepios.com n 2. Facharzt/-ärztin für Chirurgie Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Facharzt/-ärztin für Chirurgie. Wir erwarten: - Erbringung ambulanter operativer Leistungen Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. - Geforderte Anlagen: aussagekräftige Bewerbungsunterlagen; Kenntnisse und Fertigkeiten: Chirurgie (ärztlich); Diagnose; Patientenbetreuung; Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 3. MITARBEITER/IN SYSTEMGASTRONOMIE Arbeitsort: Schönau a. Königssee; Description: Für unser Restaurant in Schönau am Königssee suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n MITARBEITER/IN SYSTEMGASTRONOMIE. Ihre Aufgaben: ~ Zubereitung von Speisen ~ Mitarbeit im Rotationssystem ~ Reinigungsarbeiten in der Küche ~ Mithilfe im Verkauf Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen: ~ Freude an Dienstleistung ~ Berufserfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung, da auch Anlernung erfolgt ~ Freude am Umgang mit Menschen ~ sehr gute Umgangsformen Wir bieten Ihnen: ~ flexible Arbeitszeiten ~ eine attraktive Vergütung ~ Bereitstellung der Dienstkleidung ~ ein angenehmes Arbeitsumfeld Arbeitszeiten in verschiedenen Schichten im Zeitrahmen 6.00 und 2.00 Uhr früh morgens PKW von Vorteil, da Arbeitszeit auch am Abend und nachts. McDonald's QSS Restaurant GmbH; Information: Axel Szaunig; Address: Seestr. 2, D-83471 Schönau a. Königssee, Deutschland; Phone: +49 8652 978170; Fax: +49 8652 978171; Email: mcd.koenigssee@t-online.de n 4. Koch/Köchin m/w oder Gardemanger (Koch der kalten Küche) Arbeitsort: Ramsau b. Berchtesgaden; Description: Für unser Hotel-Restaurant inmitten atemberaubender Landschaft und Höhenlage von Ramsau bei Berchtesgaden suchen wir ab sofort eine/n zuverlässige/n ~ Koch/Köchin, Jungkoch/-köchin oder Gardemanger (Koch der kalten Küche) mit abgeschlossener Berufsausbildung. Zu Ihren Aufgaben zählt die Zubereitung aller Speisen der a-la-carte-Küche, sowie der gutbürgerlichen, bayerischen Küche. Wir bieten eine unbefristete Stelle in Vollzeit, verteilt über eine 5,5-Tage-Woche, nach Absprache mit dem Arbeitgeber und lt. Dienstplan (Bereitschaft zum Wochenenddienst muss vorhanden sein). Bei Bedarf ist eine Personalunterkunft (zum Sachbezugswert) vorhanden. Bei Interesse melden Sie sich bitte schriftlich oder per Email, gerne vorab telefonisch bei Frau Koll oder Herrn Hogger, Tel. 08657-388. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

n 5. Facharzt/-ärztin f. physikalische u. rehabilitative Medizin Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen für unser Medizinisches Versorgungszentrum, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n Facharzt/-ärztin für physikalische und rehabilitative Medizin. Bedingungen: * Abrechnungsgenehmigung für chiroptherapeutische oder Akupunkturleistungen für Vollanstellung - erwünscht Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Interessenten aus dem europäischen Ausland sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls zu bewerben. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung; Physikalische und rehabilitative Medizin (ärztlich); Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 6. Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie/spez.Schmerztherapie Arbeitsort: Limburg a d Lahn; Description: Wir suchen für unser Medizinisches Versorgungszentrum, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine/n Facharzt/-ärztin für Anästhesiologie/spezielle Schmerztherapie. Bedingungen: * mindestens einjährige Ausbildung in einer Abteilung zur Behandlung spezieller Schmerztherapie - mit der Berechtigungzur Abrechnung der speziellen schmerztherapeutischen Versorgung - chronisch Schmerzkranker gem. Kapitel 30.7 * Bereitschaft zur Durchführung ambulanter Anästhesien wünschenswert, aber nicht zwingend - Voraussetzung * Ausbildung und ambulante Abrechnungsaberechtigung in Akupunktur wünschenswert Bei Interesse erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung. Interessenten aus dem europäischen Ausland sind eingeladen, sich sehr gerne ebenfalls zu bewerben. Gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Incoming - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Kenntnisse und Fertigkeiten: Patientenbetreuung. Medizinisches Versorgungs zentrum Limburg Dr. med. Ralph W. Klein; Information: Ralph Klein; Address: Offheimer Weg 46 a, D-65549 Limburg a d Lahn, Deutschland; Phone: +49 6431 93530; Email: mvzlimburg@gmx.de n 7. Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) Arbeitsort: Ludwigsburg, Württemberg; Description: An der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg sind schnellstmöglich am Institut für Angewandte Forschung (IAF) zwei Stellen als Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlicher Mitarbeiter (50 - 75 %) zu besetzen. Ihre Aufgaben Das IAF ist ein expandierendes Forschungsinstitut. Unsere Aufgaben liegen in der Unter-stützung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten an der Hoch-schule. Aktuell suchen wir Mitarbeiter/innen für die weitere Entwicklung unserer For-schungsinfrastruktur und neuer Projekte sowie für die Durchführung aktueller Projekte mit Schwerpunkten in Bereichen der Jugendhilfe, Sozialplanung und empirischen Kindheits-forschung. Ihr Profil - Hochschulstudium (Universität, FH) der Sozial-/Humanwissenschaften, Sozialen Arbeit oder Frühkindlichen Bildung - Fachwissen in den sozialen Arbeitsfeldern Kompetenzen in empirischen Forschungsmethoden und Projektarbeit - EDV-Kenntnisse (Word, Excel, SPSS) - Organisationstalent, Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten Sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit und Präsentationskompetenz Wir bieten die Mitarbeit in einem dynamischen Umfeld im Hochschulbereich mit der Mög-lichkeit zur Weiterqualifikation. Die Eingruppierung erfolgt nach Qualifikation. Die Stellen sind zunächst für bis zu zwei Jahre befristet. Eine Verlängerung wird angestrebt. Hinweise Anstellung und Vergütung richten sich nach der Kirchlichen Anstellungsordnung (entspre-chend TVÖD). Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen werden begrüßt. Voraus-setzung ist eine Mitgliedschaft des Bewerbers / der Bewerberin in einer Kirche, die Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) ist. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung per E-Mail bis spätestens 11. Juni 2013 an die Verwal-tungsdirektorin der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Frau Beate Käser, Paulus-weg 6, 71638 Ludwigsburg. E-Mail: B.Kaeser@eh-ludwigsburg.de Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Salary: EUR EG 9 bis 13 (Monthly) n 8. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in Arbeitsort: Drakenburg; Description: Für unsere regionalen Baustellen suchen wir ab sofort eine/n Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/in. FS Kl. B ist zwingend erforderlich. Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und eine selbständige Arbeitsweise setzen wir voraus. Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunerlagen an: Die Fliesenleger Rehberg & Cyrkel GmbH Triftweg 21 31623 Drakenburg oder vereinbaren Sie einen Vorstellungstermin mit Herrn Rehberg unter 0160-94747447. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich;

n 9. "Reif für die Insel-" Arbeiten wo andere Urlaub machen! Arbeitsort: Juist; Description: Eine Familienpension mit hauseigenem Fahrradverleih auf der Nordseeinsel Juist sucht eine/n versierte/n Zweiradmechaniker/in (Fachrichtung Fahrradtechnik). Zum Aufgabenbereich gehören neben Wartung, Pflege und Reparatur der Räder auch der Verkauf von Zubehör und die Mitarbeit im Fahrradverleih. Zuverlässigkeit und eine verantwortungsbewusste, sorgfältige Arbeitsweise werden vorausgesetzt. Es handelt sich um eine befristete Vollzeitstelle. Eine Unterkunft kann gestellt werden*** Juist, die schönste Sandbank der Welt Die autofreie Nordseeinsel Juist, von ihren Bewohnern liebevoll -Töwerland(Zauberland) genannt, ist zwar 17 km lang, aber nur ca. 500 m breit. Der Ort liegt etwa in der Mitte der Insel. So haben Sie immer kurze Wege zum Strand. Rund sieben Kilometer liegen zwischen dem Fähranleger in Norden-Norddeich und Juist. Es gibt keinen direkten Weg zur Zauberinsel. Durch das Wattenmeer beträgt die Fahrzeit etwa 90 Minuten. Juist im Internet: www.juist.de n 10. KUNDENBETREUUNG in Österreich, Slowenien und Ungarn Arbeitsort: Bietigheim-Bissingen; Description: Wir suchen zum schnellstmöglichen Zeitpunkt eine/n Key-Account-Manager/in. Ihre Aufgaben: - Kundenbetreuung in Österreich, Slowenien und Ungarn - Akquise von Neukunden Ausbau der Marktstellung im Bereich der elektrischen Antriebe und Steuerungen - Kunden von den Vorteilen unserer mechanischen und elektrischen Antriebe für den technischen Sonnenschutz überzeugen - Begleitung unserer Kunden bei der Einführung neuer Antriebslösungen von GEIGER Kenntnisse/Fähigkeiten: - technische Ausbildung oder kaufmännische Ausbildung mit technischem Hintergrund - hohe Reisebereitschaft - gute Kenntnisse der deutschen und slowenischen oder ungarischen Sprache - erste Erfahrungen im technischen Vertrieb, vorzugsweise im technischen Sonnenschutz Der Führerschein der Klasse B ist zur Besetzung dieser freien Stelle zwingend erforderlich. Geforderte Anlagen: Bewerbung mit Gehaltsvorstellung, Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Antriebstechnik Gerhard Geiger GmbH & Co. KG; Information: Julia Löhle; Address: Schleifmühle 6, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland; Email: personal@geiger-antriebstechnik.de n 11. Bürokaufmann/-frau Arbeitsort: Bad Reichenhall; Description: Wir suchen eine/n Bürokaufmann/frau. Aufgaben: Sachbearbeitung - Terminierung - Koordination und Büroorganisation Anforderungen: - abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bürokaufmann/frau - Führerschein Klasse 3 / B zwingend erforderlich - eigener PKW zum Erreichen der regelmäßigen Arbeitsstätte von Vorteil - Kenntnisse in WORD, EXCEL und OUTLOOK notwendig - Bestattungssoftware wird angelernt - körperlich belastbar - Flexibilität Zusätzlich muss die Bereitschaft für Abholdienste außerhalb der normalen Arbeitszeiten 1-mal im Monat für 1 Woche gegeben sein. Die Abholdienste sind nachts und am Wochenende außerhalb der -normalen- Arbeitszeit der Fahrer. Trauergespräche bzw. Friedhofsdienst nur im absoluten Notfall /Ausnahmefall Die Arbeitszeit ist Vollzeit und beträgt 37,5 Wochenstunden. Die Bereitschaftsdienste werden entweder ausgezahlt oder können mit Freizeit abgegolten werden. Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen mit einem handschriftlichen Lebenslauf zu. - Geforderte Anlagen: handschriftlicher Lebenslauf; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Bestattung Mielke Benjamin Mielke; Information: Benjamin Mielke; Address: Kurfürstenstr. 8, D-83435 Bad Reichenhall, Deutschland n 12. Dachdecker/in Arbeitsort: Wulsbüttel; Description: Der Betrieb Mahlstedt-Ficke im südlichen Cuxland beschäftigt durchschnittlich 8 Mitarbeiter. Die Firma bietet ihre Leistungen im Bereich Gewerbe- /Holzbau an. Gesucht wird ein Dachdecker (m/w) für alle berufstypischen Tätigkeiten wie: Dacheindeckungen (Steil- und Flachdach), Außenwände verkleiden, Abdichtungsarbeiten, Dachfenstermontage, Dachrinnen und Blitzschutzanlagen. Bewerber sollten selbstständig und sorgfältig arbeiten, zuverlässig und teamfähig sein, sowie über einen Führerschein verfügen. Gern auch Berufsanfänger mit abgeschlossener Ausbildung. Der Arbeitgeber bietet eine leistungsgerechte Entlohnung je nach Qualifikation und nach Vereinbarung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Mahlstedt / Ficke Zimmerei & Holzbau GmbH; Information: Gerd Ficke; Address: Hagener Str. 12, D-27628 Wulsbüttel, Deutschland; Phone: +49 4795 241; Fax: +49 4795 7277; Email: m-fholzbaude@t-online.de


Germania n 13. Büfettkraft Arbeitsort: Bad Füssing; Description: Märchenhaft genießen - am neuen Bad Füssinger Kurplatz, direkt gegenüber der Europa-Therme und dem idyllischen Kurpark liegt zentral das Hotel & Café PROMENADE. Sonnenterrasse und Wintergarten laden die Gäste zum gemütlichen Plausch in Bad Füssings Kaffeehimmel bei dampfendem Kaffee und hausgemachten Kuchenspezialitäten oder dem Lieblingseisbecher ein. Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine BÜFETTKRAFT (m/w) im Café. AUFGABEN - Aufbau und Mitarbeit beim Kuchenbüffet (vorbereitete Kuchen backen und ausgeben) Zusammenstellen von Eisbechern bzw. verschiedener Eissorten - Vor- und Zubereitung von Salaten und kalten Speisen Auffüllen, Anrichten und Ausgeben von Speisen ANFORDERUNGEN - Berufsausbildung in der Gastronomie von Vorteil, jedoch nicht Bedingung, in die Besonderheiten des Umgangs mit Eiskreationen und allen angebotenen Speisen lernen wir Sie gerne umfassend ein. - die Bereitschaft zum Wochenend-Dienst (im Wechsel mit Kollegen) sollte gegeben sein - Sie sollten über gute deutsche Sprachkenntnisse verfügen - Zuverlässigkeit, hygienische und flotte Arbeitsweise sowie Teamfähigkeit sind Eigenschaften, die Sie unbedingt mitbringen sollten. ARBEITSBEDINGUNGEN / ARBEITSZEIT Vollzeit nach Dienstplan, geregelte Arbeitszeit entweder von 09:00-17:00 Uhr oder von 14:00-22:00 Uhr - Montag bis Sonntag bei flexibler Einteilung - Ab sofort zu besetzen - Auch Teilzeit-Einstellung nach Absprache möglich WARUM ZU UNS Das PROMENADE gehört zum Unternehmen Haslinger Hof im nahen Kirchham, einem der größten Gastronomie- und Hotellerie-Betriebe im niederbayerischen Bäderdreieck mit rund 480 Mitarbeitern. Wir können unseren Mitarbeitern verschiedene und flexible Arbeitszeitmodelle bieten, arbeiten Sie professionell ein und schulen Sie regelmäßig. Außerdem haben Sie gute Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Hause. Daneben bieten wir neben vielen Ermäßigungen und Vorteilen im Betrieb auch attraktive Sozialleistungen. UND: Im PROMENADE erwartet Sie schon sehnsüchtig ein junges, dynamisches Team. Bei Interesse richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an unsere Personalabteilung. Geforderte Anlagen: Bitte bewerben Sie sich mit vollständigen Unterlagen (Zeugnisse, Lebenslauf, etc.). Hotel/Cafe Promenade Stefan Haslinger; Information: Robert Rolle; Address: Kurallee 20, D-94072 Bad Füssing, Deutschland; Phone: +49 8531 2954200; Fax: +49 8531 2954270; Email: personal@haslinger-hof.de n 14. Erzieher/in Arbeitsort: Marktschellenberg; Description: Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n Erzieher/-in oder Sozialpädagogin/Sozialpädagogen Das bringen Sie mit: Staatlich anerkannten Abschluss - Einfühlungsvermögen sowie liebevollen Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Tieren Kreativität, Organisationstalent sowie strukturierte Arbeitsweise Ein hohes Maß an Engagement, Geduld und Belastbarkeit Kommunikative Kompetenz und Flexibilität - Bereitschaft, im Schichtdienst arbeiten und ggf. Mehrarbeit zu leisten PKW-Führerschein (eigenes Fahrzeug wäre von Vorteil) Das sind Ihre Aufgaben: - Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Pflegerische sowie hauswirtschaftliche Betreuung und Fürsorge (Körperhygiene, Erste Hilfe etc.) - Dekorative Gestaltung der Räumlichkeiten Teilnahme an internen Teambesprechungen, Beteiligung an Entscheidungsprozessen - Unterstützung und Anleitung der Kinderpfleger - Organisatorische Aufgaben (Führung Gruppenbuch, Organisation eines individuellen Eingewöhnungsund Betreuungsplans für jedes Kind, Gestaltung des Tagesablaufs etc.) - Zusammenarbeit mit den Eltern (Beobachtungsdokumentation und Elterngespräche) Das bieten wir Ihnen: - Eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem sympathischen Team - Einen sicheren, zukunftsorientierten Arbeitsplatz in einem dynamischen Unternehmen - Eine vielseitige, abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Supervision - Flexible Verträge in Voll- und Teilzeit Wenn Sie die Ausübung Ihres Traumberufes am Kinderhof am Bichl verwirklichen wollen und junge Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung fördern und begleiten möchten, dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Ausund Weiterbildungsnachweisen), gerne auch per E-Mail zu. Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; Kinderhof am Bichl; Information: Tröbs; Address: Götschenweg 27 - 29, D-83487 Marktschellenberg, Deutschland; Phone: +49 8650 465; Email: info@bichlhof.de

n 15. System Engineer (f/m) Mobile Computing Europe Arbeitsort: Assamstadt; Description: We are seeking for a motivated, focused and self-driven individual to join the global market leader and -hidden champion- of intrinsically safe mobile solutions for use in ex-hazardous areas to further manage the double digit growth and international expansion. In this role you will have enough room to grow and leave your mark in a global organization where you represent the company on a European level. In this position you will report directly to the Sales Director Europe. Responsibilities -Technical, active European wide sales support with ecom Mobile Computing portfolio at customers- premises (endusers, value added resellers, system integrators) in cooperation with local ecom sales managers -Provision of competent application related service for existing customers and support in acquiring new customers -Assistance in mastering challenges regarding the integration of ecom-s and customer-s products -Ensuring knowhow transfer and best practices to ecom European sales managers including provision of technical training -Support of sales managers in evaluating, creating and editing requirements for customer specifications -Internal first contract for technical questions regarding the product -Interface between ecom application engineers and local ecom sales managers (2nd level support) -Increase in sales and market share through competent presence at customers -Strengthening of customer orientation and development of customer relationships -Participation in trade shows Requirements -Minimum of five years relevant Mobile Computing hardware experience (ideally based on Windows Mobile operating systems and Intermec products) in a comparable position -Experience in international sales organizations -Professional experience in project sales -Analytical, conceptual, organizational as well as service mentality and solution orientation -Quick reaction capability -Ability to work both independently and in team -Strong written and verbal communication skills, including customer presentations -High willingness to travel (>50%) -Fluent in English and preferably any other additional language -Hands-on mentality -Work location independent of headquarters Education -Bachelors Degree in Electronic Engineering/Business Administration/IT or comparable Salary -Competitive, according to your experience Benefits -On site job or home office + travel + 1 week in Assamstadt per month (after introductory time) -For first 6-9 months willingness for travelling 3 days a week to Assamstadt is required -30 days paid holiday -Regular training and education to develop skill set -Company car If this sounds like the ideal role for you, please send your complete resume to jobs(at)ecom-ex.com by mentioning your earliest availability and salary expectation. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; ECOM Instruments GmbH; Information: Annette Salch; Address: Industriestr. 2, D-97959 Assamstadt, Deutschland; Phone: +49 6294 4224826; Email: jobs@ecom-ex.com n 16. Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung Arbeitsort: Marktschellenberg; Description: Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in für die Kämmerei. Aufgaben: Haushaltsvollzug Anordnungswesen Rechnungen schreiben Anforderungen: abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder Verwaltungswirt/in Berufserfahrung von Vorteil aber nicht Bedingung Arbeitszeit: 25-30 Stunden pro Woche, bei flexibler Arbeitszeiteinteilung, Arbeitszeitrahmen: 7.00-18.00Uhr; Marktgemeinde Marktschellenberg; Information: Michael Ernst; Address: Salzburger Str. 2, D-83487 Marktschellenberg, Deutschland; Email: michael.ernst@marktschellenberg.de n 17. Barmixer/in, Barkeeper/Barmaid Arbeitsort: Rosenheim, Oberbayern; Description: Wir sind ein spanisches Abendrestaurant mit Cocktailbar im Herzen von Rosenheim und suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ***Barkeeper/in*** in Vollzeit und Festanstellung. Aufgaben Sie übernehmen klassische Tätigkeiten im Barbereich. Sie bereiten Ihren Arbeitsplatz vor. Hierzu zählen das Befüllen der Kühlanlagen, die Vorbereitung des mis en place (Obst, Zucker, Sticks, Shaker,...) Sie mixen alkoholische und alkoholfreie Cocktails und schenken diese sowie andere Getränke aus. Kenntnisse/Fähigkeiten Idealerweise verfügen Sie bereits über Erfahrung im Barbereich. Eine gastronomische Grundausbildung ist jedoch auch ausreichend um diese Tätigkeite ausüben zu können. Arbeitszeiten sind von 16.00 - ca. 01.00 Uhr (am Wochenende), ansonsten bis ca. 24.00 Uhr. Wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten, über ein freundliches und offenes Wesen verfügen und gerne in einem familiären Umfeld und einem jungen Team tätig sein möchten, dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: Restaurant Espana, Kaiserstr.24, 83022 Rosenheim oder an: espana-ro@web.de. Für Rückfragen erreichen Sie uns telefonisch unter: 0160/934 34 956.

n 18. Zahnarzt/-ärztin Arbeitsort: Emden, Ostfriesland; Description: Gesucht wird zu sofort oder im Jahresverlauf 2013 : - Zahnarzt / Zahnärztin oder Fachzahnarzt oder Fachzahnärztin für Kieferorthopädie oder Vorbereitungsassistent / in (Kein/e Weiterbildungsassistent/in !!!) Zahnärzte und -ärztinnen untersuchen Patienten, erheben den Zahnstatus und diagnostizieren Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten samt Anomalien der Zahnstellung. Sie legen Therapien fest, führen zahnmedizinische Behandlungen durch und beraten über vorbeugende Maßnahmen. - gerne auch ausländische Bewerber/innen Deutschkenntnisse : zumindest Basiskenntnisse notwendig; Kostenbeteiligung an Deutschkurs durch die Praxis möglich - Hilfe bei der Wohnungssuche - ggf. Kostenbeteiligung an dem Lehrgang zum MSc (KFO) durch die Praxis möglich, im Rahmen einer längerfristigen Zusammenarbeit - flexible Arbeitszeiten (Vollzeit / Teilzeit) renommierte Fachpraxis für Kieferorthopädie mit modernsten Räumlichkeiten in erstklassiger Lage und bewährtem, aber auch modernem Behandlungskonzept (indirektes Kleben , SPEED, Inovation C ), großes Spektrum von Behandlungsgeräten (Pendulum-Geräte, Herbst-Scharnier, Positioner, Clear-Aligner etc. ). - hohe Behandlungs- und Servicequalität; junges, harmonisches Team. -Der Arbeitgeber akzeptiert, dass ausländische Bewerber/-innen ggf. nur Grundkenntnisse der deutschen Sprache besitzen und sich vorwiegend nur auf Englisch verständigen können. - Der Arbeitgeber akzeptiert dass Bewerbungsunterlagen ggf. auf Englisch eingereicht werden können. - Die Qualifikation gelten nach Zulassungsbestimmungen/Approbation als Zahnarzt. - Der Arbeitgeber bietet ausländischen Bewerber/-innen Unterstützungsmöglichkeiten an. (Sprachkurs, Wohnungssuche, Behördengänge) - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Reha-Zentrum Passauer Wolf GmbH; Information: Angela Menter; Address: Bgm.-Hartl-Platz 1, D-94086 Bad Griesbach i.Rottal, Deutschland; Email: menter@rz-pw.de

n 19. Küchenchef/in Arbeitsort: Marburg; Description: Für unser familiär geführtes Hotel/Restaurant in Marburg Michelbach suchen wir zum nächstmöglichen Beginntermin eine/n Küchenchef/in in Vollzeit. Jahresgehalt VB 40.000€ Erforderlich sind: - Kocherfahrung in der deutschen Küche - PKW und Führerschein (wenn Sie von außerhalb Michelbachs kommen, da flexible Arbeitszeiten) - Berufserfahrung wünschenswert Führungserfahrung Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank! - Geforderte Anlagen: Ihre Bewerbungsunterlagen bringen Sie bitte zum Vorstellungstermin, den Sie mit dem Arbeitgeber vereinbaren, mit. Salary: EUR 40.000 Jahresgehalt VB (Monthly); Stümpelstal OHG Felix und Peter Heinzmann; Information: Heinzmann; Address: Stümpelstal 2-6, D-35041 Marburg, Deutschland; Phone: +49 6420 9070; Email: stuempelstal@aol.com n 20. Ingenieur (m/w) für Projektdokumentation Arbeitsort: Neu-Ulm; Description: Ihre Verantwortung liegt in der Erstellung von Projektdokumentationen wie Zeitpläne, Meilensteine und Quality Gates usw... aus dem Bereich Klima, Heizung etc. Die Durchführung von Patentscreenings und gegebenenfalls die Erstellung von Patentschriften gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Sie begleiten den Entwicklungsprozess und sind die Schnittstelle zu anderen Abteilungen. Ingenieur (m/w) oder Naturwissenschaftler (m/w) Erfahrung mit Thermodynamik, z.B. Klimaanlagen, Heizungstechnik, etc. In der Projektdokumentation fühlen Sie sich zuhause. Zu Ihren guten Kenntnissen im Bereich MS-Office bringen Sie idealerweise erste Erfahrungen in Doors mit. Ihre guten Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind jederzeit abrufbar. Kenntnisse in Patenterstellung und Patentscreening sind von Vorteil. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, Angaben zum Gehaltswunsch; Führerscheine: Fahrerlaubnis B PKW/Kleinbusse (alt: FS 3): Zwingend erforderlich; euro-engineering AG; Information: Hansjörg Krönes; Address: Böttgerstr. 9, D-89231 Neu-Ulm, Deutschland; Phone: +49 731 207680; Fax: +49 731 2076825; Email: nutzfahrzeuge@ee-ag.com


pagina 8 / oferte de muncã România / cereri de muncã / vânzãri terenuri n Vânzãtoare mini market; vanzatoare cu experienta si cursuri calificare casier, 900 RON/luna, 0720204585, danny.verescu@yahoo.com, n Vânzãtoare. Angajam doamna cu experienta in vanzari pentru magazin desfacere vinuri vrac si imbuteliate (zona Dinamo), lutseva@yahoo.com, Tel: 0720622555, 0744297923 Angajez n Vânzãtoare. vanzatoare cu experienþã pentru magazin alimentar, Tel: 0726533780 Angajez n Vânzãtoare. vanzatoare cu experienta in IDM Basarab, relatii la telefon, Tel: 0766634420 n Vânzãtor / macelar, cu experienta, Tel: 0720955176, 0760015105 gestionar. n Vânzãtor/oare, Angajam cu CM vanzator/oare, gestionar, zona metrou Gara de Nord. 0213123807, Tel: 0720624450, 0732060027 n Videochat angajam urgent hostess online, bonus la angajare 100 $, plata zilnica / saptamanala, part-time / full-time, Tel: 0761267165, 0727665540

é Videochat. Esti din provincie, stii limba engleza si iti doresti un job bine platit? Noi te vom ajuta sa iti realizezi visurile. Oferim salariu fix, training 24/24. Vino sa castigi bani din conversatii online! 3.000 RON/luna, ltvstudio@yahoo.com, http://www.ltvstudio.ro/, Tel: 0740557687, 0760142588

n Canada. Angajam Urgent macaragii autorizati ISCIR. Pt detalii telefon sau e-mail, 1.000 EUR, Tel: 0766865781, nbr.careers@gmail.com,

é Germania. Firma de constructii germana cu sediul in Frankfurt am Main angajeaza Sef de Santier/Bauleiter. Cerintele sunt urmatoarele: experienta anterioara necesara pe santierele din Germania, cunostinte avansate de limba germana, bun organizator al echipelor de dulgheri, fierari si zidari, sa stie foarte bine tehnicile de lucru si modul de lucru german, sa comande materiale, livrarile de fier si cofraje, comenzile de turnari de betoane etc. sa stie sa faca ofertare si aufmaß. Firma asigura cazare si salariu m o t i v ant , dan.craciunescu@icloud. com, http://www.ibbengineering-gmbh.de, Tel: 00491777593940

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

28 Mai 2013

n Corbeanca, str Laguna Albastra nr 49, particular vand teren 1104 mp, deschidere 13m, pe toata lungimea are drum de servitute de 3, 5m, zona superba de vile, 55 EUR/mp, Tel: 0726435563

Garlei, casa n Bãneasa, demolabila, toate utilitatile, 2 deschideri, 187.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Berceni Comuna proprietar, loturi 520mp, d 15m, intravilan construibil, PUZ, toate actele, curent, drum acces, Tel: 0761614440 Berceni, Obregia, fosta Calabria, vand teren 160mp, s patiu c omerc ial toate utilitatile, dis c utabil, 65.000 EUR, Tel: 0761379944 n Bragadiru 800mp, zona vile, foarte atractiv, Tel: 0760192473, 0740775530 n Bragadiru in spatele Sabar, teren intravilan 1000mp, D-20ml, 8.000 EUR, Tel: 0745999632 n Bragadiru -centura, 1000mp, intravilan, D-40ml, 35.000 EUR, Tel: 0745999632

n Cãlãraºi, Frumuºani, sat Postãvari, vând teren extravilan, 47.000mp, 4 Euro/mp, Tel: 0724845255, 0770505875 é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.000- 10.000 E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo .ro, Tel: 0767609782, 0049078124540 Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Am b i e n t e R o s e c a u t a doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare a s i g u r a t a a c t e l e g a l e, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in s trainatate, efec tuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- TunariBaneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo .com, Tel: 0769442652, 0737245740

n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Autorizatie C onstructie 2S+P+M+6E, proprietar, Tel: 0744501287 n Clinceni, Put Olteni, zona vile, 2000 mp intravilan, 25 EUR/mp, Tel: 0767717227, 0724768825 Constanþa, Neptun, ocazie: persoana fizica vand teren intravilan construibil la intrarea in statiune; pret negociabil, 12.000 EUR, chmgrg@yahoo.com, Tel: 0727760233, 0762222842 n Constanþa, Costineºti, teren 400mp, pret negociabil; 23August-Constanta teren 1000mp pret negociabil, Tel: 0734826994, 0765157516

n Dâmboviþa, Crevedia-Samurcasi, Proprietar vand loturi teren de 250 mp sau 500 mp, zona rezidentiala, apropiere lac, deschidere 17m, strada asfaltata, utilitati. zona linistita, 25 minute de centrul Bucurestiului, 5 minute de Buftea /Mogosoaia. Pret de la 7, 500 eur-250 mp, 15, 000 eur- 500 mp. Negociabil. La cerere putem realiza planul de arhitectura si constructia casei dvs, adrian@mats.ro, Tel: 0722713640 n Domneºti, Clinceni, particular, Super oferta, teren în rate, Curtea Domnescã, Unitatea Militarã, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n DRUMUL TABEREI, PRELUNGIREA GHENCEA, ALUNULUI, 750MP, DUBLA DESCHIDERE 22/35M, ASFALT, TOATE UTILITATILE, SE POATE SI IMPARTI IN 2 LOTURI DE 370MP FIECARE 29000 EUR, DIRECT PROPRIETAR, 58.000 EUR, TEL: 0764624207

n Eminescu, 260mp, deschidere 18m, POT 60%, CUT max 6, P+9, toate utilitatile, 220.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Giurgiu, Mihãileºti, particular vand 311mp teren intravilan, toate utilitatile, central, dschidere 16, 5m, cadastru, intabulare; discutabil, 13.000 EUR, Tel: 0767204285 n Giurgiu, Mihãileº ti, proprietar vand teren 439mp cu toate utilitatile, deschidere 26mp, central, cadastru, intabulare; dis c utabil, 20.000 EUR, Tel: 0767204285


28 Mai 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 COMUNA n BERCENI PARTICULAR, VAND CASE LA CHEIE, 120 - 150 MP, TEL: 0722250562, 0762689975

é Berceni Comuna, La Sosea Vila P+M, 250mp+350m teren. Exterior la cheie, 59.000 EUR, adycrystrans@yahoo.com, http://www.e-terenuriberceni.ro, Tel: 0721609050

n Giurgiului str. Tiparnitei, particular, intravilan nr. 141-143, 1600mp, d-50m, toate actele, utilitati apropiere, Tel: 0761614440 n Griviþei str. Polizu nr. 32-34, Gara de Nord, teren 1.230mp, urbanism P+14, particular, urgent, toate utilitatile, 790 EUR/mp, Tel: 0744372439

centura, n Popeºti-Leordeni particular, teren 25000mp, d-50m, intravilan, utilitati apropiere, toate actele, Tel: 0761614440

n Snagov Sat teren 700mp intravilan împrejmuit lângã pãdure 30E/mp variante, Tel: n Mãgurele proprietar, 2.500 0768654758 mp, d-12.3m padure; 1.500mp, d-38m Florilor; 1.500mp, d-14, 3m Raului, pret 15-25E, Tel: 0722610889, 0760912575 Tãrtãºeºti, exact la n Mãgurele sosea, 1000m, 1000 mp, 2000m, deschidere la drum i n t r a r e , asfaltat 90m, certificat de intravilan, utilitati, zona urbanism pentru constructii selecta cartier vile, urgent, hale, birouri, prestari servicii, 1 7 E U R / m p , Tel: utilitati, 15 €/mp, 0788612371 0766580384, 0756055534 n Militari, Piata Veteranilor, 700mp, intravilan, toate utilitatile, neafectat de retele publice, liber, intabulat, deschidere dubla 19m, 160.000 EUR, 0722217144 n Militari, Aqua Park, intravilan, 20.000mp, d 50m, in spate la Fashion House, acces si din centura Bucurestiului, zona mixta, pretabil pentru n Argeº Câmpulung, vand diverse constructii, super casa 3 camere, baie, oferta, urgent, 20 EUR/mp, bucatarie, din caramida, Tel: 0744372439 acoperita cu tigla, an de constructie 1973, teren 350 mp, zona linistita, 61.000 EUR, crisxx45@yahoo.com, Tel: n Obor piata, 17.800 mp, 0749115711 toate utilitatile pe teren, pretabil bloc locuinte p+10, particular, fara intermediari, superpret de criza, n Bãneasa, Antena 1, B-dul 350 EUR/mp, Tel: 0744372439 Ficusului, vila, d+p+ 4, lift, n Otopeni vand teren 552mp, suprafata construita 1.600mp, deschidere 31m, zona teren 500 mp, super constructii, intravilan, imbunatatiri, super ocazie, construibil, gaze, curent, 490.000 EUR, Tel: 70 EUR/mp, Tel: 0723911004 0744372439

n Cãlãraºi Dorobanþu sat Vãrãºti, casa 3 camere, 70mp, 1973, baie, bucatarie, hol, pivnita, curte 2800mp, livada pe rod, Tel: 0744654749 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Cãlãraºi, Mitreni, vand casa cu 5 camere cu fosa septica, garaj, crama, + curte mare, livada pomi, suprafata totatala de 2000mp, 30.000 EUR, mihaipostovaru@yahoo.com, Tel: 0722242950 n Calarasilor vand casa curte 5camere 3bai P+1 termopane+gresie+faianta aer conditionat 2centrale termice cadastru+intabulare ST-516mp, 200.000 EUR, 0720630504 n Cantemir, Budapesta, particular, apartament 2 camere semi decomandat, in vila, et. 2, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, gaze, usa metalica, urgent, Tel: 0784954671

Cernica, vand casa batraneasca, teren 500 mp, pret 15.000 €, Tel: 0758700200 n Cernica, vand gospodarie la curte cu casa de locuit, cu gaze, centrala, garaj, hala curent trifazic, anexe gospodaresti, gradina zarzavat, pomi, vie, la intrare in com. Cernica in apropiere sosea, lac Cernica, stadion, sau schimb cu apartament sau garsoniera in Bucuresti (parter langa o piata zona Rm. Sarat, Salajan, Vitan Barzesti, etaj inferior, ofer diferenta de pret, suprafata 570mp, Tel: 0314396787

Chitila-Ilfov, sos. Chitilei, casa 5 camere, toate dependintele, spatiu comercial la sosea, constructii si curte 600mp, accept variante, Tel: 0723150515 n Ciolpani vila parter+ etaj+ pod, 300mp, teren 4.100mp, livada 70 pomi fructiferi, gaze, apa, 400.000 €, 0722377377

n Dãmãroaia 320 mp, 5 camere, mansardabila, locuibila, demolabila, negociabil, 400 EUR/mp, Tel: 0766636433 n Dâmboviþa Vand casa 3 camere si teren 2100mp comuna Dragodana, sat Burduca, jud Dambovita, Tel: 0747014962

Dâmboviþa, langa Butimanu, casa la 25 km de Bucuresti, P+M 240 mp cu 1300 mp teren, tot comfortul. Vand sau schimb cu 3 camere in Bucuresti. Nu cer si nu ofer diferenta, hamed_anna@ hotmail.com, Tel: 0724683903, 0744791267 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Domneºti, vila 3 camere, 118mp, teren 250mp, 1.5km de Linia Centura, 60.000euro la cheie, la rosu, 31.000 EUR, http://www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n OBOR BUCUR, 3 CAMERE NEMOBILAT, NEUTILAT, CURTE COMUNA, GFP, TERMOPANE, INCALZIRE CENTRALA, 45.000 EUR, MANOLEMAGDA@YMAIL.COM é Giurgiu, Cãlugãreni, la TEL: 0745989342 20km Buc, casa noua 3 cam, living, baie, buc, CT-lemne, 380v, curte 4000mp, pomi, gradina leg, solar 400mp, n Prelungirea grajduri animale, locuinta Ferentari strada anexa+ baie+ buc+ dus de Toporasi, vand casa vara, 3 puturi, toata curtea irigata, foisor, iaz cu pesti, curte 3camere 2bai piscina, poz.deosebita, toate bucatarie 300mp, cele necesare casei si gradinii, urgent variante, 85.000 EUR, 60.000 EUR, Tel: annadia77@yahoo.com, 0720630504 http://www.youtube.com/watch? v=vOBNqH58S-I&feature=em-u n Prelungirea Ghencea vand pload_owner, Tel: casa la curte, pret discutabil, 0734655990, 0767087037 Tel: 0769688778 n Giurgiu, Joiþa, casã la gata, construcþie 2013, 3 camere, 100 mp, 500 mp teren, utilitãþi, Tel: 0765511779 n Giurgiu, Mihãileºti, casa constructie 200mp, 8 camere, toate utilitatile + teren 743mp c u des c hidere 13.26m, proprietar, c adas tru, intabulare, central; discutabil, 75.000 EUR, Tel: 0767204285

ªtefan Cel Mare casã 200mp, garaj dublu, teren 500mp, toate îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: 0766461838

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Viilor, vand casa 4 dormitoare, bucatarie, garaj, 500mp, Tel: 0724855127, 0767369130

Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la:80000 E, 100.000 EUR, Tel: 0725360950 n Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, asfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720 Moºilor (Hristo Botev), vand casa veche 100 m construiti +150 m c urte, Tel: 0733927787, 0726284990

n Muncii, casã S+P+ET+M+magazin 42 mp, n Giurgiu, Bolintin Deal, casã d- 12, 5 M. Bravu, sc 175 mp, cu teren, ST=1000 mp ºi teren teren 157 mp, renovat interior, separat de 1000 mp, Tel: proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778 0722176540

1 Decembrie - Ilfov vand 3 case edificate pe un teren de aproximativ 170mp, casele sunt compuse din parter in suprafata utila de 60mp in care sunt living, bucatarie, wc, debara si etaj cu aceasi suprafata ce cuprinde 3 dormitoare, 2 bai si un hol. Pretul unei case este de 75000 Euro negociabil, Tel: 0722323293, 0751016842


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere

Bloc nou, n Bãneasa Dobrogeanu Gherea, 35 mp, finisata la cheie, centrala de apartament, balcon, 39.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Melineºti, n Brâncoveanu vând garsonierã conf. 3, et. 1/4, negociabil, 16.300 EUR, Tel: 0760837687

n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, 2012, cãrãmidã, “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Ghencea, n Prelungirea finisaje de calitate, bloc nou 2013, lift, decomandat, 33.300 EUR, matei@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0726882482

Pantelimon, Garsoniera Particular, Conf. 3, parter/3, curata, utilata, semi-mobilata, incalzire Radet, libera. Aproape de Metrou Pantelimon, Cora. Negociabil, 14.300 EUR, Tel: 0727849756 Ghencea n Prelungirea 318-320 sector 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Vatra Luminoasã, Maior Coravu, particular, etaj 9, 25mp, 2 lifturi, terasa, aer conditionat, apometre, repartitoare, negociabil, Tel: 0763702697 n Vitan Mall Garsoniera, 1/8, decomandat, 40mp, finisat, mobilat, utilat, loc parcare, liber, pret 47500 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Titan Auc han v and gars oniera, et. 1, bloc reabilitat termic, 25 mp, UM, G, T, 25.000 EUR, Tel: 0740374812

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

28 Mai 2013

n Bãneasa Bloc 4 etaje, reabilitat termic, curat, g, f, termopan, parhet, bloc caramida, 3/3, semidecomandat, 41.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Bucureºtii Noi Parc, vand apartament 2 c amere, suprafata 77mp construiti, etaj 2/3, finisaje de lux, proprietar, Tel: 0721186647, 0766485011 éBASARABIEI, STADIONUL LIA MANOLIU, PROPRIETAR VAND APARTAMENT 2 CAMERE ETAJ PARTER DIN 8, SEMI DECOMANDAT, CU VEDERE PE FATA, TERMOPAN, USA METALICA, PARCHET, BALCON INCHIS, RECENT RENOVAT, SCARA FOARTE CURATA, PROPRIETAR; LIBER, 48.000 EUR, 0765800777 Brâncoveanu, n Berceni particular vând ap. 2 camere conf. 2, decomandat, etj. 9/10, îmbunãtãþiri, preþ discutabil, 35.000 EUR, Tel: 0769552182 n Bucureºtii Noi Bloc nou, caramida, izolat termic, canalizare, finisat complet, et 1, 50 mp, balcon, metrou la 5 minute, vav de parc Bazilescu, 45.000 €, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

é Brâncoveanu, str. Covasna (sect 4), vand apartament 2 camere decomandat, renovat 2012 (g+f+p+t), nemobilat, 46.000 EUR, teodormihai_g@yahoo.com, Tel: 0788367530, 0762282900 n Bucuresti Noi Bloc nou din caramida langa parc Bazilescu, finisat complet, et 1/3, 50mp, semidecomandat, centrala de apartament, balcon, 50.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Noi n Bucureºtii semidecomandat, reabilitat termic, etaj 1/4, complet modernizat si mobilat, Tel: 0744353393

Noi, Parc n Bucurestii Bazilescu, Bloc nou, finisat complet, parter/3, 45 mp, curte proprie 40 mp, pavata cu piatra cubica, bucatarie open space, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geamuri termopan, bloc izolat termic, centrala de apartament, la 3 minute de metrou, 44.000 €, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Noi, Parc n Bucureºtii Bazilescu, 4/10, 50mp, balcon 8mp, semi decomandat, reabilitat, contorizat, parchet fag, discutabil, particular, 52.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

n Cantemir, Unirii, Mega, 1978, 4/10, 50mp, balcon, decomandat, fara imbunatatiri, in curs de reabilitare, particular, discutabil, 62.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571


28 Mai 2013

vânzãri 2 camere / 3 camere / pagina 11 Grigorescu 18, n Titan inconjurat de parcuri, loc de parcare, boxa, 5/10, multiple imbunatatiri, renovat recent, mobilat, 65.000 EUR, enescu.ioana@gmail.com, Tel: 0723165445 n Titan Complex Noor, vand apartament 2 camere, et 8/11, Tel: 0744545847

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 é Panduri apartament stradal, 2 camere, semidecomandat, 55 m, et 8/8, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa vand apart. metalica, priveliste frumoasa n Iancului 2camere imbunatatiri spre Cotroceni si Casa gresie+faianta+termopan+usa poporului, 67.500 EUR, metalica semi decomandat vasilescu.mihaela@ymail.com, cadastru+intabulare liber, Tel: 0732122944 39.000 EUR, Tel: 0720630504

Mangalia n Constanþa convenabil, rezonabil, apartament 2 camere, 5 minute de plaja, central, toate facilitatile. 0723370619, 0723858011, Tel: 0749997098, 0722731145

é Constanþa municipiu, zona Tomis3-CityPark Mall, apartament 2 camere, confort 0, aparamentul este modificat din 2 camere in 3 camere, este situat la etajul 6 din 7, v ederea apartamentului este spre bulevardul Tomis si lacul Tabacariei, 58mp utili, 64mp totali, izolat interior exterior, inbunatatiri de actualitate: gresie, faianta, termopan, parchet, aer conditionat, imobilul se poate vinde si mobilat, 58.000 EUR, Tel: 0751265724

n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 Drumul Taberei 85, bloc TS. 8, partic ular, proas pãt renovat, mobilat, obiecte sanitare noi, seif încastrat perete, parchet, termopane, 58 mp, et. 7/10, impecabil, 50.800 EUR, Tel: 0764398183 n DRUMUL TABEREI, BUCLA, MEGA IMAGE, 4/4, CONFORT 1, BUCATARIE 9MP, REABILITAT, IMBUNATATIRI COMPLETE, 50MP, DECOMANDAT, 42.500 EUR, TEL: 0723173783, 0723510200

n Drumul Taberei, Bucla interior, zona verde, 5/10, decomandat, bucatarie mare, 55mp, liber, accepta credit, n Cotroceni vanzare 2 43.500 EUR, Tel: camere, 67mp din care 15mp 0723173783, 0723510200 terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, n Drumul Taberei, Ghencea, faianta, parchet, centrala 1/4, decomandat, 85mp, 2 constr. 2012, proprie, 75.000 EUR, balcoane, cãrãmidã, ansamblul dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, 0749233924 agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Drumul Gãzarului, Tel: 0767600804, 0722134720

vand apartament 2 camere, confortf II, Tel: 0752783804 n Drumul Sãrii stradal, 4/4, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc 1987, semimobilat, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei (vis-a-vis Piaþa Moghioroº ºi Patrc), etaj 1, mobilat, bloc izolat termic, Tel: 0721381947

Plazza Mall, n Lujerului decomandat, neîmbunãtãþit, exclus intermediari, 49.000 EUR, Tel: 0724204173 n Lujerului, vand apartament 2 camere cu imbunatatiri, 6/10, 54mp, 59.000 €, 0722403572

n Magheru, Rosetti, amenajat, vedere spate, bloc fara bulina, 62.000 EUR, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro, particular, n Margeanului, conf.I, decomandat, 52mp, f+g+t+um, 2/8, liber, acte la zi, exclus agentii, 46.000 EUR, Tel: 0729599888 n Militari decomandat, etaj 3/8, instalaþie electricã ºi sanitarã schimbatã, complet finisat ºi mobilat, aer condiþionat, 65.000 EUR, Tel: 0743093389 n Militari “Avangarde Rezidenþial”, 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Moºilor 217A, New City. Promotie de Paste! Garsoniera 55100E; 2 camere 62300E; 3 camere 99500E. Preturile sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

Pantelimon apartament 2 camere, decomandat, 38mp, mobilat, finisat, 43.000 EUR, Tel: 0722351824 n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, imobil 2012, 2/2, semidecomandat, 54 mp, finisat, centrala termica, bucataia mobilata si utilata, mijloace de transport, 51.975 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, de 5 etaje, cu lift, stradal, vedere spate (sud-est), apartamente finisate, cu bucataria mobilata (Italia) si utilata (Wirpool), 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1-2-3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Prelungirea Ghencea nr.65, ap de 2 (posibilitate 3) camere, 80mp, bloc 2008, p/5, gresie, faianþã, termopan, parchet, centralã gaze, 70.000 EUR, Tel: 0722665622

n Floreasca 2 camere, confort 1 semidecomandat, 60mp, stradal, vav de Spring Time Floreasca, complet mobilat/ utilat lux, 70.000 EUR, Tel: 0744372439 n Floreasca, apartament 2 camere, 45mp, decomandat, et. 3, fara imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0722801627

n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, n Moºilor, stradal, amenajat, centrala de apartament, lift, modificat, vedere fata, stradal, bucatarie mobilata si 66.500 €, Tel: 0733683447, utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, 0788364188

n Giurgiului pod, particular vand apartament 2 camere, 38mp, semidecomandat, 5/10, gresie, faianta, pret discutabil, 34.000 EUR, Tel: 0745024512, 0746265894

n Panduri 2 camere, 1/8, decomandat, finisat cu gresie, faianta, parchet, termopan, 55mp, 1988, cadastru, intabulare, 81.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Rahova, Petre Ispirescu, vand apartament 2 camere decomandat, 52 mp, 4/4, g+f+p+t, renovat, proprietar, exclus agentii, 46.500 EUR, Tel: 0733300119

é Sebastian, complex residential din sect 3, particular, vand ap 2 camere, P/2, 53mp, boxa 10mp la subsol, bloc nou construit in 2011. Accesul in complex se face doar cu telecomanda, accesul in scara blocului doar pe baza codului de acces, complexul este s uprav egheat v ideo, dispune de spatii verzi, loc de joaca pentru copii. Apartamentul are o suprafata de 53mp, toate imbunatatirile (gres ie, faianta, termopan, centrala proprie) s i s e v inde impreuna cu mobile de buc atarie (Mobex pert) inclusa in pret, 49.500 EUR, gabrielle26z@yahoo.com, Tel: 0723159772, 0722789740

é Titan Metrou particular vand apartament 2 camere Parter/10 confort1 50mp mobilat utilat Neg, 52.000 €, marius144@yahoo.com, Tel: 0723674932 n Turda - Mihalache (1Mai) vand apartament 2 camere semidecomandat, bloc reabilitat termic, parter/P+8, supr. utila 50mp, an constr 1986, Cadastru, intabulare, certif. energetic. Alte detalii: termopane, aer conditionat, doua debarale, P+G+F (2001) pret negociabil, 73.000 EUR, buzuru2000@yahoo.com, Tel: 0733582794

n Unirii aproape de Traian, bloc 1997, 7/8, decomandat, vedere mixta, amenajat, terasa de 8 mp si balcon, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Stadionul National, particular vând apartament 2 camere, confort 1, P/8, 48.000 EUR, n Vãcãreºti 2 camere, finisat, 10/11, semidecomandat, Tel: 0765800777 58mp, bloc 1985, langa parc, pret 75.000 euro negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n ªtefan Cel Mare, Polona 0733683448 Bloc 1982, reabilitat, intrare n Vãcãreºti-Timpuri Noi 2 stradala, vedere spate, Camere, decomandat, 55mp, decomandat, 56mp, etaj 6, intabulat, 72.000 EUR, 7/8, finisat, 1992, aproape nicu@apulum94.ro, Tel: parc, piata, metrou, 77.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, 0733693445 Tel: 0733683448 n Timpuri Noi 1/4, 55mp, 1984, dec, renovat recent, g+f+p+t, aer conditionat, usa metalica, mobilat, balcon dormitor, metrou, facultati, scoala, gradinita, Tel: 0722357170 n Tineretului parter/4, decomandat, 2 balcoane cu autorizatie, renovat lux, bloc 1989, zona foarte linistita si curata, 87.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Tineretului 2 camere, decomandat, 1/4, 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, 73.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului 2 camere, bloc 1980, semidecomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, semiamenajat, 63.000 euro, 63.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Alexandriei bloc reabilitat termic, 5/10, semidecomandat, fara amenajari, doar termopan, vedere mixta, zona linistita, 55.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Cãlãraºilor 3 camere, stradal, 80mp, finisat, 3/8, vedere dubla, aproape metrou, pret 106.000 euro/ negociabil, 106.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924


pagina 12 / vânzãri 3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri case-vile

n Decebal, adiacent, bloc 1990, 3/4, decomandat, renovat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 115.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Dorobantilor, Londra, apartament 3 camere, supraf 144 mp, etaj 2, renovat 2012, amenajat si utilat lux , braveintermed@gmail.com, Tel: 0766647530 n Drumul Taberei dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

é Fundeni, New City, promotie de Paste! Garsoniera 27200E; 2 camere 48600E; 3 camere 56800E, Tel: 0766612105, 0766255483

n Ghencea dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Giuleºti Prunaru, între orele 9.00-1200/15.00-18.00, Tel: 0725391012

n Pantelimon Aleea Vergului, sector 2, vand apartament 3 camere, 3/10, semidecomandat, Tel: n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 07401201077 1995, vedere spate si lateral, n Prelungirea renovat, intabulat, 118.000 nicu@apulum94.ro, Tel: Ghencea dec, 90mp, EUR, 0733683445 2balc, constr. 2012, n Central, Matei Voievod caramida, ansamblu colt cu Popa Nan, apartament la vila, 100mp, rezidential, acces utilat, conditii pentru piscina, loc joaca, dotat, o familie de oameni teren fotbal, agrement, gospodari, 85.000 EUR, Tel: 0753601534, 0216425109 paza 24/24, (tva

inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential.ro Tel: 0767600804, 0722134720 n Regie 110mp, et. 1/2 (vilã), 2007, toate îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: 0766461838

Parc, vand n Sebastian apartament 3 camere 75 mp, decomandat, 7/8, pret fix, proprietar, exclus agentii, 66.500 EUR, Tel: 0733300119

n Militari vand apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etaj 4/10, suprafata 67mp, Tel: n Titan Circa 13 Politie, 0745998333, 0737172724 particular vand apartament 3 camere, imbunatatiri, et. 4/4, 55.000 EUR, Tel: 0727383445 é Drumul Taberei vand ap 3 camere, et 10/10, renovat, gresie, parchet, calorifere, usa metalica, mobilat modern, parcare resedinta cu contract adp in fata blocului, an constructie 1973, 52.500 EUR, andrei_stylist@yahoo.com, Tel: 0767418067 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Bucla interior, 3/4, confort 1, decomandat, balcon, imbunatatiri, 57.500 EUR, Tel: 0723173783, 0723510200

é Fundeni Delea

Noua 24, New City, promotie de Paste! Garsoniera 40500E; 2 camere 69300E; 3 camere 97200E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

n Unirii Cantemir, semidecomandat, conf. 1, et. 10, suprafata 60 mp, 72.000 Euro, Tel: 0766727317 n Unirii Budapesta, ap. 3 camere in vila, P/1, 70 mp, stradal, 73.000E discutabil, f. urgent, Tel: 0764820541

é Militari, 3 camere decomandat, 110mp; c/a; internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; zona in dezvoltare, 88.000 EUR, n Vitan Mall, decomandat, ferdinand_chrom@yahoo.com, amenajat, 80mp, etaj7/8, Tel: 0722683084 vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 91.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Obor 3 camere, confort 1, decomandat, complet mobilat/ utilat, 70.000 EUR, Tel: 0744372439 n 13 Septembrie prosper, 9/10, semidecomandat, 70mp, renovat, centrala termica, bloc 1999, vedere stradala, liber, n Panduri Marriott, 7/9, bloc 72.000 EUR, Tel: 0733683446, 1984, decomandat, laura@apulum94.ro, semiamenajat, vedere mixta, n 13 Septembrie, intre Marriott zona linistita, nu este stradal, si Panduri, 3 camere, 89.000 EUR, Tel: 0733683446, decomandat, 6/8, finisat, laura@apulum94.ro, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, Pantelimon, vand elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 ap. 3 camere

decomandat, etaj 9/10, gresie +faianta, termopane, preþ 53.000E usor negociabil, Tel: 0758700200 n Pantelimon, Aleea Vergului, sector 2, vand apartament 3 camere, semidecomandat, etaj 3/10, Tel: 074012010

n Aviatorilor, Aleea Modrogan, parter, 130mp utili, curte, zona deosebita, 225.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

28 Mai 2013

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Sebastian particular, 4 camere, cf.I, decomandat, p/8, imbunatatiri, liber; negociabil, 73.000 EUR, Tel: 0723821639

n Splai Independenþei, 185mp utili, 3 bai, sauna, jacuzzi, super lux, 6/9, bloc exclusivist, 190.000 EUR, Tel: é Colentina, Raul Colentina, 4 0744372439 camere, confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, vedere fata/spate, stradal, toate actele in regula, 73.000 EUR, n Unirii-Fantani 4 Camere, alexe_bobo@yahoo.com, Tel: decomandat, 104mp utili, 5/8, 0721274436, 0726839097 vedere dubla, 1996, mobilat, utilat, zona superba, 170.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Decebal Dristorului, vând 0733683448 apartament 4 camere, stradal, 1/4, vedere mixtã, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993 n 13 Septembrie Novaci, n Dorobanþilor renovat 92mp utili, et 4/8, decomandat, complet, parchet bambus, imbunatatit, centrala proprie, centrala proprie, 92 mp utili, 89.000 EUR, Tel: parcare, 145.000 EUR, dragos@apulum94.ro, matei@apulum94.ro, Tel: 0749233924 0726882482 n 13 Septembrie-adiacent 4 n Drumul Taberei, bloc 2013, camere, decomandat, 1/8, apartamentul este amenajat finisat, liber, mobilat, 97 mp, complet, centrala termica pret 89.000 euro/ negociabil, proprie, lift, 79.000 EUR, 89.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683448 0733683447

n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, n Alexandriei teren 10000, 320.000 €, Tel: 0788364188, 180mp show-room, 440mp emanuel@apulum94.ro, birouri, 340mp hala, inaltime 12m, usi acces camioane, stradal, aproape de centura, persoana juridica, +tva, n Nordului Bloc nou, finisat 2.500.000 EUR, ultra modern, mobilat si utilat laura@apulum94.ro, Tel: complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 0733683446 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et n Alexandriei Nr 90, Macelarie 3/5, 390.000 EUR, de inchiriat 100mp, 3 camere emanuel@apulum94.ro, Tel: frigorifice, camera de transare cu aer conditionat, sala de 0788364188 vanzare cu 2 vitrine frigorifice, aer conditionat, perdea de aer la intrare, aparat cu ultraviolete contra insectelor, doua cai de acces, Tel: 0722505557

é RAHOVA, 4 CAMERE, 88MP, DECOMANDAT, CONFORT 1, 4 CAMERE, 2 BAI CU GEAM, 2 BALCOANE INCHISE, CENTRALA TERMICA. ET. 4/8, CONSTRUCTIE 87, 5 MINUTE DE UNIREA, 69.000 EUR, TEL: 0751470902

Centrul Istoric, (Centrul Vechi), vanzare club, se vinde inchiriat, chiria lunara este de 6000 euro, D+P, 650.000 €, braveintermed @gmail.com, Tel: 0766647530 n Giurgiului spatiu comercial cu vad pietonal intens, toate utilitatile, recent renovat recent, dubla descidere pretabil 2 magazine, pret negociabil suprafata 150 mp, 310.000 EUR, UNICPRINT@YAHOO.COM, Tel: 0728922212, 0735514561 Ghencea, n Prelungirea parter, 54 mp utili, stradal, pret discutabil. Direct dezvoltator, 57.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Bragadiru, ferma, Soseaua Clinceni nr. 3, hala 740 mp, suprafata teren 1.400 mp, 130.000 EUR, Tel: 0744372439 Ferma si abator judetul Buzau: Ferma zootehnica cc 10000 mp intravilan, jud. Buzau, 2 grajduri animale 2000mp, maternitate scroafe 500mp, stare buna, abator porcine/bovine, echipat c omplet , c amer e f r ig, laborator trichina construit in 1999, stare impecabila, functiolal, depozit furaje 900mp, moara, tocator, birouri, spatiu de locuit bucatarie, 2 bai, sala de protoc ol, 3 dormitoare, tamplarie, apa curenta, castel de apa, CT lemn, sera 500mp, livada, platforma si alei betonate, acces la drum judetean asfaltat, curent de forta, canalizare. Ideal platforma indus triala, productie agro-alimentara, 195.000 EUR, Tel: 0743337286 n Izvoarele, jud Giurgiu, comuna Chiriacu, ferma suprafata = 23Ha cu 16 grajduri + vila parter, birouri la etaj, 4 camere + living, constructie 2011, 500.000 EUR, Tel: 0744372439

Ultra(c entral), z ona rez identiala, partic ular c umpar v ila, minim 4 dormitoare cu baie proprie, teren minim 500 mp, Tel: 0733915707


28 Mai 2013

n 1 Mai (Mihalache) metrou, Piata Chibrit 7/10, semi dec, pensionara primeste persoana nefumatoare 350 Ron/chiria+ 250 Ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari, Str.Criºul Repede nr. 33, proprietar ofer spre închiriere o camerã mobilatã în vilã, acces bucãtãrie, baie, curte, Preþ negociabil, Tel: 0729314790, 0768595874 n Militari, Apusului, Inchiriez 1 camera din 3 la o fata salariata, eventual studenta, pret convenabil, Tel: 0743043700 n Pantelimon, biserica Capra, 6/10, decomandat, mobilat modern, gresie peste tot, termopane, doamna primeste baiat, 400 Ronx2/chiria+ 250 Ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Rahova, inchiriez 1 camera din 4, cu aer conditionat, 40 mp, parchet, mobila noua, baie separata, termopan, la o fata salariata, eventual studenta, pret convenabil, 150 EUR, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0214209367, 0729594682 n Titan metrou, bd.Grigorescu, 3/10, decomandat, pensionara primeste o fata, femeie cu 350 Ron chiria+ 250 Ron garantia, Tel: 0216442571, 0723713816

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Alexandriei, P+ 1 + M + magazin la poarta, deschidere la 2 strazi, 400mp teren, construit 240mp, 800 EUR, Tel: 0744372439 n Otopeni inchiriez vila P+2, teren 480mp, s.u=310mp, str. Oituz nr. 47i, nemobilata, la 300m de Primarie, pret 1.200E+TVA, Tel: 0784702816, 0740087459 n Rahova Teiuº, 3 camere, nemobilat, renovat, gaze, aer condiþionat, parcare, termen lung, pretabil firma, 1.500 RON, Tel: 0727369478

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / pagina 13

n ªtefan Cel Mare metrou IGP, parter vila compus din 2 apartamente (2 camere+ dependinte), 70mp (400E) respectiv 60mp (350E), intrari separate, nemobilate, pretabil birouri, centrala, ac, proprietar, Tel: 0722286019 n ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, inchiriez casã, detalii la www.immobile.ro, Tel: 0721616161

n 13 Septembrie garsonierã transformatã în apartament 2 camere, complet mobilatã, centralã termicã, P/4, 280 EUR, Tel: 0765893572 SEPTEMBRIE, n 13 SEBASTIAN, PROPRIETAR, COMPLET MOBILATA SI UTILATA RECENT, BUCATARIE OPEN SPACE, 5 MIN STATIA AUTOBUZ+ METROU, 230 EUR/LUNA, TEL: 0725154642 n Berceni,

Str. Popescu Victor, inchiriez garsoniera confort I, 23mp, 900 RON/luna, Tel: 0762387688 n Brâncoveanu garsoniera confort 1, complet mobilata modern, tot strictu necesar in bucatarie, gresie, faianta, Tel: 0726890588 n Cãlãraºilor, garsoniera, 42mp, parter, stradal, amenajata elegant si modern pentru birou. Blocul este curat, civilizat, cu paza. Este foarte potrivita pentru cabinet avocatura, notariat, alt fel de cabinet sau agentie unde se interactioneaza cu publicul. Ne puteti cuntacta pentru mai multe detalii si vizionare la e-mail sau telefon, 250 EUR/luna, roxana_hurdubei@yahoo.com, Tel: 0724231877 n Crângaºi proprietar, conf. 1, mobilatã, utilatã complet, 230 EUR, Tel: 0720311093 n Drumul Taberei (lângã Billa), proprietar, garsonierã cf. 1, decomandatã, mobilatã ºi utilatã, Tel: 0745592926 n Militari Residence, particular, garsonierã termen lung, complet utilatã. Rog seriozitate, Tel: 0743575246

Militari proprietar inchiriez garsoniera confort 1, complet mobilata si utilata recent, buc atarie open s pac e, 220 EUR/luna, Tel: 0725154642 n Sebastian Petre Ispirescu, cf1/dec. parter, termen lung, de preferat familie, seriozitate, Tel: 0727037970

é ªtefan Cel Mare, se inchiriaza garsoniere in Regim Hotelier. Servicii incluse in pretul chiriei: Internet, TV cablu, Curatenie/Menajera (1 data pe saptamana), Bucatar, Paza, Receptie, Sala Mese (demisol). Spalatorie. Cladirea este construita in 2009, Are lift, Sistem Incendiu, Alarma, Climatizare. Imobilul este situat in apropriere de toate mijloacele de transport in comun la 20m (tramvai, autobuz, metrou), 280 EUR/luna, daniel.golea@yahoo.com, Tel: 0745169924 n Titan, Piata Minis, str. Uzului, gradinita, Billa, 8/10, semi decomandat, g, f, p, um, mobilata modern, parchet, utilata; 850 x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Vitan Barzesti, Rin Grand Hotel, apart 1 camera, 2009, 42 mp, terasa 5 mp, bucatarie inchisa, mobilat si utilat complet si modern, g, f, p, t, ac, centrala proprie, loc parcare, apropiere centru comercial, mijloace de transport 2 min, 320 EUR, anda_solomon@yahoo.com, Tel: 0743738330 n Vitan Real, inchiriez garsoniera nemobilata, are contoar la apa si caldura, persoana de contact Ana, 170 EUR, Tel: 0724530515

n Berceni, închiriez apartament 2 camere în zona Big, Secuilor, parter, Tel: 0762279949 n Berceni, 2 cam particular mobilat utilat modern g+f+t+um, apometre, parcare, 1+1, 240 EUR/luna, Tel: 0765483595 n Berceni, Piata Covasna, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, curat, nemobilat, Tel: 0724343095

inchiriez n Brâncoveanu apartament 2 camere, confort 1, mobilat, utilat, Tel: 0763888227 n Carol I Parc Fabrica de Chibrituri, curat, mobilat utilat complet, centralã termicã, ac, terasa, 330 EUR, Tel: 0771472789 n Crângaºi particular, conf. 2, utilat, mobilat, lângã metrou, negociabil, 210 EUR, Tel: 0766306677 n Drumul Taberei mobilat, utilat, amenajat, centrala proprie, exclus intermediari, 249 EUR, Tel: 0784290293 n Floreasca Stradal, Barbu Vacarescu, Zone Arena, bloc reabililat, spatios, parchet, gresie, faianta, termopane, mobilat complet, elegant, central termica, TV, renovat complet, ideal 1 persoana, cuplu, 380 EUR, Tel: 0788364188 n Floreasca vav de Spring Time, 2 camere, confort 1, 60mp, stradal, complet mobilat/ utilat lux, 350 EUR, Tel: 0744372439 PARC, n HERÃSTRÃU PARTICULAR INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, DEPENDINTE (BUCATARIE, 2 BAI, TERASA), SUPRAFATA 140MP, TEL: 0722245241 n Iancului, Mega Image, confort I, 3/10, decomandat, 60mp, mochetat, termopan, contor gaze, nemobilat, um, zugravit, parchet laminat, 850x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari cf. 1, dec, 1/10, mobilat, utilat, masina de spalat, aragaz, frigider, apropriere metrou, liber, 230 EUR, Tel: 0720592299 n Militari, Gorjului, apartament 2 camere confort II, nemobilat, exclus intermediari, avans 2 luni, 170 EUR/luna, Tel: 0722827289 n Militari, Virtutii, inchiriez urgent apartament 2 camere complet mobilat, totul nou, termopan usa metalica parchet, gresie faianta, aparatura electrocasnica noua, etaj 1, stradal, decomandat, aer conditionat, 350 EUR, crmnadrian@yahoo.com, Tel: 0785345708, 0766195630 n Militari, Uverturii, particular, inchiriez 2 camere semi-dec, dintr-un ap. 4 camere, baie proprie, tv in ambele camere, cablu TV, internet, masina de spalat, frigider, bucatarie la comun, aragaz separat, 6/8. neg, 800 RON, ciprian_ifrim@yahoo.com, Tel: 0721500407 n Militari, Veteranilor, inchiriez apartament 2 cam mobilat si decomandat, Tel: 0762605793, 0217723577

n Militari, Iuliu Maniu, etaj 1/8, decomandat, mobilat, utilat complet, G+F+T, urgent, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 Aliorului, n Obregia decomandat, et. 8, curat, mobilat, utilat, pret negociabil, 250 EUR/luna, 0723295511 n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, semidecomandat, 46mp, nemobilat, finisat, centrala apartament, loc parcare, 230 euro, negociabil, 2.300 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Rahova Inchiriez apartament 2-camere, mobilat utilat modern, G+F+P, usa metalica, cablu tv, net, proaspat renovat, 1 luna chirie +1 garantie. Relatii la: 0762044434 Bolintineanu, n Rahova, Inchiriere ap. 2 cam et. 2/4, mobilat, utilat, renovat. Particular. Contract inclus, 250 EUR, Tel: 0723917869

inchiriez é Rahova, apartament 2 camere, mobilat utilat modern, gresie, faianta, parchet, usa metalica, cablu tv, net, proaspat renovat, 2 balcoane, 300 €, 0762044434

n Titan, ap 2 cam, 2/10, circular, mobilat, liber, metrou N. Grigorescu, Billa, piata Titan, Tel: 0733288317

Grand Arena, n Berceni inchirierz ap 3 camere decomandat, wc serviciu, foarte frumos, etaj 3, 250 EUR, Tel: 0760166166 n Central inchiriez apartament 3 camere, vila curte, Tel: 0721138173 n Drumul Taberei inchiriez apartament 3 camere, 6/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, curat, termopan, aparatura electrocasnica, parcare, semimobilat, Tel: 0727442222 n Drumul Taberei, Valea Ialomitei, inchiriez apart 3 cam decomandat, 300 EUR, Tel: 0724335476, 0766655066 PROASPAT n IANCULUI RENOVAT, UTILAT, 6/10, GURA DE METROU LA 2 MINUTE, 2 MINUTE NATIONAL ARENA & PARCUL 23 AUGUST, 300 €, GUISTNORA@YAHOO.COM, TEL: 0746100492 n Militari, visavis Cora, urgent apartament 3 camere, decomandat, complet utilat, usa metalica, 1.100 RON/luna, Tel: 0729363543 Mosilor, Fainari, apartament 3 camere in vila + mansarda nelocuibila+ dependinte, loc parcare, nemobilat/mobilat 1 dormitor, aragaz, incalzire cu sobe pe gaz, aer conditionat, 280 EUR, Tel: 0744266019

é Stefan Cel Mare, Str. Paul Greceanu, Proprietar, 2 c Parter, vis a vis de Dinamo, renovat, parchet, gf, AC, termopane, contorizat, superb, 500 EUR/luna, 0724368026, rdima2002@yahoo.com, n ªtefan Cel Mare, P. Greceanu, stadion Dinamo, 2 camere, parter, renovat, termopan, GF, AC, rdima2002@yahoo.com, Tel: 0724368026 n Titan langa metrou, particular inchiriez fara comision apartament 2 camere mobilat, utilat, renovat recent, urgent, negociabil, cdlupu@yahoo.com, Tel: 0744441406

n Obor 3 camere, confort 1, decomandat, complet mobilat/ utilat lux, 350 EUR, Tel: 0744372439 n Socului, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, etaj 3\10, 250 EUR/luna, Tel: 0760116166, 0722371357 n ªtefan Cel Mare mobilat, utilat, amenajat, centrala proprie, exclus intermediari, 349 EUR, Tel: 0784290293

n Berceni -Straja, inchiriez apartament 4 camere, renovat, mobilat, 350 EUR, 0722243546 n Carol I, 4 camere, nemobilat, liber, inchiriez urgent, discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0767221203


pagina 14 / închirieri oferte spaþii comerciale / auto-moto / electro / matrimoniale

28 Mai 2013

Unirii, spatiu 26mp, intrare strada, lumina, apa, aer conditionat, pentru depozit materiale, Tel: 0723487933

1 Decembrie Bd nr. 7P, sector 3, inchiriez spatii comerciale, Tel: 0722314255

n Vitan, stadion Olimpia, inchiriez spatiu 135mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750 n Vitan, Str Foiºorului, sector 3, proprietar închiriez spaþiu comercial, 55mp, Tel: 0788218172

n Berceni, Piata Sudului, spatiu comercial 80 mp, utilat, Tel: 0722209090, 0722341109 n Bragadiru spatiu de inchiriat pentru depozitare si productie 250-500-800mp, 2 EUR/mp, Tel: 0721123975 n Crângaºi metrou, proprietar, casã 10 camere, pretabil birouri, cabinet medical, gradiniþã, Tel: 0736345576, 0786936017 n Decebal proprietar, ofer spre închiriere saþiu comercial, 150mp, 4.000 EUR, Tel: 0765651761 Sãrii (Drumul n Drumul Taberei), închiriez spaþii în vilã nefinalizatã cu posibilitate investiþie în schimbul chiriei, Tel: 0742111409, 0761144394

é Giurgiului Sector 4, str Timus Nicolae 9, Proprietar, contract Financiar, 130 mp din 2-a spatii, Centrala proprie gaze, 2 aer conditionat, curent 220-380 volt, full vitrat termopan, 5 usi, Pretabil orice activitate: Magazin, Laborator, Terasa, Bar, Servicii, Depozit, Birou, etc. Se poate inchiria 1 Spatiu la jumatate pret. Vezi poze pe Net, 480 EUR/luna, Tel: 0724027500, 0761928125 n Giurgiului, Dedeman, proprietar, inchiriez 5 hale caramida, toate utilitatile, 100-200mp, acces tir, betonata, ideal depozit, service auto, productie, 2-2, 5 euro /mp, 2 EUR/mp, annadia77@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0767087037 n Plevnei, Calea Plevnei nr. 204-206, sector 6, spatii depozitare- productie, 37 mp, 48 mp, Tel: 0744323783

é Unirii Ocazie Spatiul dispune de 3 camere, 2 grupuri sanitare si inca o camera pentru depozitare. Finisaje de lux. Pentru plata in avans pe mai multe luni pretul se negociaza Urgent, 700 EUR, martzianu_ro@yahoo.com, Tel: 0766832626

n Dorobantilor, Tudor Vianu 38, 5 apartamente premium, absolut noi, foarte frumoase, bloc 4 etaje, lift, garaj, terase, nemobilate, toate optiunile, 1.500 EUR/luna, Tel. 0722676652

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Mitsubishi Pajero 4x4 24 94 înmatriculat RO 2003 7 locuri 2800E variante, Tel: 0768654758

é Abia venita, Delia,

Opel Astra 1.4, 2/3 usi, climatic, computer de bord, are taxa platita, 3.200 EUR, Tel: 0766802600, 0721180948

é BMW 530 camere de luat vederi pentru parcare, tempomat automat (franeaza si accelereaza automat in functie de masina din fata, franare de urgenta automata pana la 30km/h), faruri bi-xenon adaptiv, trapa, scaune electrice, incalzite, ventilate reglabile pe 12 directii-fata, scaune spate incalzite, pachet multimedia spate-TV & DVD, PDC fata/spate, volan multifunctional, pilot automat, keyless go&acces, soft close (usile se trag singure), perdelute electrice spate si luneta, km reali, carte service impecabila! mai sunt 48 de rate a cate 1070 euro + 8900 euro val. reziduala, 14.000 EUR, info@cesiune.ro, 0756209815 n BMW X5 vinzare urgent, a.f. 2006, diesel, full, alb, evidenta Bucuresti, 16.500 EUR, corina.zara@mail.ru, Tel: 0037369101300

é Mercedes R320 faruri xenon, jante aliaj, proiectoare ceata, tapiserie piele, geamuri electrice, oglinzi electrice, comenzi volan, climatronic4 zone, radio/cd player, abs / esp / servodirectie, computer bord, pilot automat, navigatie, trapa, senzori parcare/ploaie, scaune incalzite, 6 locuri, Mai sunt 48 de rate a cate 430 euro + 3200 val. reziduala, 5.300 €, 0756209819, info@cesiune.ro

n Volkswagen Dubita 6+1 locuri, motor 2400cm3, 32.000km reali, consum diesel 5L la 100km. recent adusa Germania, stare buna, 2.800 EUR, Tel: 0768723583 n Volkswagen Golf 4, 16 valve, 1.6, an fabricaþie 2002, Tel: 0765988531 n Volkswagen Polo an 2009, 10900km, benzina, primul proprietar, achizitionata noua de la Porsche, capacitate motor 1, 4, RCA si ITP la zi, fara intermediar, Tel: 0734442447

é Pasiunea te

é Piese auto

import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

- rabdatoare si supusa, buna de performata erotica dusa la extrem, te invita sa-ti testezi limitele masculine intr-un cadru feeric plin de aroma senzuala! ~ Non stop (fotografii realizate acum 10 minute), 150 RON, Tel: 0734350224, 0744202363

n Adina. Doamna matura 40ani ofer sex total domnilor manierati, 150/ora. Sant o doamna simpla, fara fite, accept si deplasari, Tel: é Sex Total. Sunt o escorta cu ochi caprui, cu sani 0766896716 normali, naturali si tot ceea ce trebuie sa aiba o femeie pentru a fi placuta privirii. Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe ceas. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0735123018

é Andra. Daca vrei sa-ti satisfaci fanteziile cu o bruneta nimfomana, cu fundulet apetinsant, amabila, rabdatoare, cu experienta, eu sunt alegerea potrivita, 250 RON/ora, Tel: 0760033065

Camera video profesionala Panasonic MD 10000, cu 3ccd, stare perfecta de finctionare si include cablu rca, cablu firewere, 2 acumulatori, incarcator, reflector cu acumulatori si incarcator microfon extern, geanta de transport originala, accept orice test, pret dis c utabil, 1.600 RON, vasile_ion91@yahoo.com, Tel: 0766684150

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garantie, service. vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

cheama! Vreau sa te simt! Cum pulsezi cu vascularitatea ta masculina plina de dorinta si potenta nelimitata! Incearca-ma! Poze facute acum 5 minute, 150 RON/ora, Tel: 0733127275, 0744202363

é Doamna eleganta, senzuala si plina de pasiune te astept in locatia mea pt. o partida de dragoste cum nu ai mai facut, accept orice fantezie, sex total, finalizare dupa dorinte, Lux di discretie maxima, 90 RON, Tel: 0764103067

n Atragator, tanar 39/1.86/80, situatie foarte buna, doresc cunostinta tanara prezentabila, disponibila. Razvan, razvand74@yahoo.com, Tel: 0755578272

é Bãrbat cadru militar ISU 40/1.80/88, dores c c ãs ãtorie c u doamnã prez entabilã. R og seriozitate, 0735123908 n Problemist sah-mate, 78 ani, doresc nu doar convietuire, ci autodidacta (eventual atee), cu liceu, varsta apropiata, Tel: 0318006320


28 Mai 2013

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri / pagina 15 Numita Carpusor Elena Cristina domiciliata Brasov, strada Sitarului 12, bloc 7, scara B, apartament 7 este citata la Judecatoria Roman pentru termenul 20 iunie 2013 ca intimata in dosarul civil 3834/279/2011, ora 08:30,

é Vand pui de Airedale Terrier. Canisa “Gerula” vinde 3 fetite de Airedale Terrier cu pedigree de tip A, microcip, pasaport, carnet de performanta, deparazitate si vaccinate conform varstei. Superbele cateluse provin din parinti campioni ROCH. Detalii la telefon, 10 RON, daninyco@yahoo.com, www.achmb.com/airedale.html, Tel: 0744883602

n Declar nule declaratia de instalare, avizul DGPFS Bucuresti si adresa de atribuire a numarului fiscal carea a fost instalata in Bucuresti, Corneliu Coposu 4, bl 105A, parter, sector 3, cu seria fiscala MB0181019484, seria aparatului MCEM000067, apartinind CSV Express Exchange SRL, n Pierdut certificat constatator suspendare pentru SC Pia Trading Co SRL, CUI 3941244, J40/27841/1992, sediu Bucuresti, Sect4, Str Visana Nr2, Bl25, Sc A, Et1, Ap 6. ll declar nul, 0766299279 n Pierdut certificat constatator suspendare pentru SC Ragus Construct SRL, CUI 18843163, J40/11315/2006, sediu Bucuresti, Sect 3, Str Campia Libertatii Nr. 33, Bl. 21, Sc 5, Et. 7, Ap. 190. ll declar nul, Tel: 0766299279 n Pierdut contract de inchiriere pe numele de Osman Maria. Il declar nul, n Pierdut Certificat constatator suspendare si Certificat de Inregistrare emise pe SC Florimar Impex 95 SRL, CUI 6635622, J40/25733/1994, Bucuresti, Sect1, Str Maria Moscu Hagi Nr 26. Le declar nule, Tel: 0766299279 n Pierdut certificat constatator punct lucru nr 524084 din 14.12.2007 emis pentru SC Lena Lighting RO SRL J40/11483/2007 CUI 21923882. Îl declar nul,

n Pierdut certificat constatator al firmei Ambient Design n Sc Lev Garden Srl cu Inovativ. Il declar nul, ultimul sediu social cunoscut in sat Ostratu, comuna Pierdut insigna Politia Corbeanca, str. Pescarusului Locala Sector 3, nr. 758. O nr. 28F, biroul nr. 1, et.P, declar nula, judetul Ilfov, este citata in data de 13.06.2013, ora 08:30, certificat de completul 6, la Judecatoria n Pierdut înmatriculare ºi certificat Cornetu, cu sediul in Comuna constatator de sediu, pentru Cornetu, Sos. Alexandriei nr. Societatea Royal Paper SRL, J40/551/2002, CUI 14420870. 138, judetul Ilfov, in calitate de parata, in proces cu Costache Le declar nule, Ioana, Costache Constantin si certificat Costache Ion in calitate de n Pierdut înmatriculare ºi certificat constatator de sediu, pentru reclamanti, in dosarul nr. Societatea Gold Print Impex 1034/1748/2009 avand ca SRL, J40/552/2002, CUI obiect revendicare imobiliara, 14420918. Le declar nule, Se citeaza Dumitru n Pierduta cartela de metrou Iolanda (SMID) 4771151024124. O declar nula, pentru 04.06.2013 n Subscrisa SC Nifinco orele 16 la adresa International SRL cu sediul in din Bucuresti, str Bucuresti str. Bibescu Voda nr. 2 bl.P5, sector 4 avand Zboina Neagra nr 7, J40/4868/1997 si CUI 9557618 bl. 116, sc. 3, et. 1, declar pierdut si nul Certificatul ap. 92, sector 6 de marca cu nr.acordat 033568/8.09.1999 si cu nr.de pentru efectuarea depozit 046828 cu data de expertizei depozit 10.11.1997,

n Hotarare Judecatoreasca. Admite cererea formulatã de creditoarea SC SPICUL ETAP SRL, cu sediul în municipiul Roºiori de Vede, str. Cotelici nr. 18, judeþul Teleorman, în contradictoriu cu debitoarea SC COSVIAL DISTRIBUTION AG SRL, prin administrator Cocoschi Alexandrina Florica, cu sediul în municipiul Piteºti, str. Oituz bl. J19, sc. C, etaj 4, ap. 20, judeþul Argeº, asa cum a fost precizatã. Obligã pe debitoare sã plãteascã creditoarei suma de 35.593, 31 lei cu titlu de debit principal reprezentând contravaloarea neachitatã integral a facturilor emise de creditoare. Obligã debitoarea sã achite creditoarei penalitãþi de întârziere în cuantum de 0, 2% pe fiecare zi de întârziere aferente facturilor emise de creditoare ºi neachitate integral, calculate de la data scadenþei conform art. 14 alin. 1 din contractul nr. 117 din 29.04.2011 pânã la data achitãrii integrale a debitului. Fixeazã termen de platã 30 zile de la data comunicãrii prezentei ordonanþe. Obligã debitoarea cãtre creditoare la plata sumei de 39, 30 lei cu titlu de cheltuieli de judecatã. Cu drept de cerere în anulare în 10 zile de la comunicare. Pronunþatã în ºedinþã publicã azi, 15.03.2013,

Generala de n Directia Asistenta Sociala si Protectia Copiluluisector 1 (D.G.A.S-P.C sector 1) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Bucuresti- nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “infiintarea unei sectii de prelucrare, neutralizare a deseurilor infectioase (instalare sterilizator pentru deseuri cu risc medical Newster NW5), propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 1, Sos Odai, nr. 3-5. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la adresa de internet. Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 02.06.2013, http://www.arpmbuc.anpm.ro,

é Preluam firme cu

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Aur-argint cumpar orice karate orice forma cel mai bun pret garantat, King Gold 0217760041, Tel: 0762349391, 0728741858 n Concesionez loc de veci la cimitirul Ghencea, pozitionat central, a.hofmann@gmx.de n Vand loc veci cripta 2 locuri Cimitirul Straulesti 2, Tel: 0769405403, 0721680906 n Vând Loc de veci în cimitirul Andronache, aproape evaluatoare in dosar n Activitate generatoare de de capelã, 5000 Ron, Tel: nr 21232/303/2012, venituri sigure in parteneriat cu 0217786514 lider international in sanatate, n Se citeaza Rizea Cornel cu nicolescu.sorin.cantemir@gmail .com, Tel: 0729542775 ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str. Iancu Jianu nr. 6, bl.M192, sc. 1, et. 6, ap. 68, sector 5 in calitate de n Acord împrumuturi, refinanþãri chemat in garantie pentru data cu garanþie imobiliarã, chiar ºi de 18.06.2013 ora 08.30 la pentru cei întârziaþi IFN acreditat Judecatoria Sector 3 Bucuresti BNR acordare maxim 2 zile, str. Iolfov nr. 6, sector 5 Tel: 0758111139 complet de judecata C20Civil n Credite - Refinanþãri IFN in dosarul nr. 19460/301/2011. acreditat BNR cu garanþie Avand ca obiect pretentii, in imobiliarã, acord maxim 2 zile, contradictoriu cu Asociatia de acte notariat, Tel: 0758111139 Proprietari bl.P6, sc. 2 din Bucuresti, bd. IC Bratianu nr. 39, sector 3 in calitate de reclamant, respectiv Chifiac Elisabeta si Chifac Cristina, in calitate de parati, n Se citeaza Evrika Group SRL cu ultimul sediu social cunoscut in Bucuresti, bd. IC Bratianu nr. 39, bloc P6, ap. 18, sector 3, J40/10583/2005, CIF 17686990, in calitate de chemat in garantie pentru data de 18.06.2013 ora 08.30 la Judecatoria sector 3 Bucuresti str. Ilfov nr. 6, sector 5-complet de judecata C20 civil, in dosarul nr. 19460/301/2011 avand ca obiect pretentii, in contradictoriu cu Asociatia de Proprietari bl.P6, sc. 2 din Bucuresti, bd. IC Bratianu nr. 39, sector 3 in calitate de reclamant, respectiv Chifiac Elisabeta si Chifiac Cristina in calitate de parati,

é Amanet non stop, electronice, telefoane, plasme, tablete, auto, etc. Sector5, Margeanului nr 175 sau Piata Ferentari statia 139, 10 EUR, ungurash@yahoo.com, Tel: 0768299555, 0762764773 n Cumpar srl fara datorii, numai cu rulaj mare si cu acte la zi, ofer seriozitate si cer seriozitate, firma trebuie sa fii infintata cel putin de 3 ani, plata pe loc cash, dupa verificare, luxrentcars@live.it, Tel: 0753620472

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334 n Vând afacere cramã de vinuri, complet utilatã, zona Militari, Tel: 0722757909, 0721772912 business popas, n Vand bar&grill pe DN Bucuresti-Urziceni, complet utilat, constructie noua. 29.000 euro, Tel: 0757203000

é Vand Pet Shop. Proprietar, cedez pet shop la cheie, complet utilat (mobilier, marfa, etc) in zona piata Norilor (Bd. Tineretului), 13 mp, grup sanitar cu apa calda-rece, 4.500 EUR, Tel: 0760145313, bogdan.lucaciu@yahoo.com,

é Vand Produc tie elemente dec orativ e (fantani arteziene, jardiniere, statui, etc), sediul social/productie in DN1 (Ilfov) complet echipata (inclusiv s toc uri la c erere). Societatea livreaza zilnic la supermaket-uri de bricolaj si rev anz atori. Pes te 50 modele in portofoliu. Relatii la telefon, 18.900 EUR, transconstructgarden@yahoo .com, Tel: 0784225345


28 Mai 2013

n Instalator cu experienta de peste 5 ani, autorizat, particular efectuez interventii rapide 24/24 7/7, montaj calorifere, boilere, centrale termice, instalatii sanitare. Se ofera Garantie pentru lucrari. Preturi foarte avantajoase, 50 RON, andreijanflorin@yahoo.com, Tel: 0763665968

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276 n Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului. 0722.209.409. 0740.306.550, Tel: 0213262606, 0314263470

é Acasa executam

é Matematica,

super eficienta, orice zona, profesor, rezultate rapide garantat, experienta, individual, eficient, deplasare la elev, convoyeur2004@ yahoo.com, Tel: 0727809907

n Amenajãri interioare ºi exterioare în apartamente, case, vile, spaþii comerciale, Tel: 0785196619, 0725014974

é Amenajari interioare. Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856

oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi parazapezi de zapada, dulgherie, orice mici reparatii, sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie, acoperisuri, lucram si in provincie, specialisti tinichigii. Promotie -30%, Tel: 0724716882 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Amenajari interioare. Echipa profesionista executa zugraveli, g, f, gleturi, rigips, sape, tencuieli, parchet etc. instalatii sanitare si electrice la cele mai inalte standarde, antialcool, curatenie, cu sau fara materiale, ieftin, 1 EUR, floscarlat@yahoo.com, Tel: 0723492033, 0762975856 n Amenajãri: firmã construcþii serioasã executãm case, vile, amenajãri int-ext, calitate si profesionalism. Seriozitate, Tel: 0733498673

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013 n Execut lucrãri de construcþii vile la roºu ºi la gata, amenajãri interior exterior, negociabi. Rog seriozitate, ciofudaniel2000@yahoo.com, Tel: 0742212334 n Executam invelitori tabla zincata, lindab + accesorii, reparatii acoperisuri, izolatii + materiale, Tel: 0744111939, 0732563623 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Gard plasa sudata plastifiata. Lugone SRL va ofera spre vanzare panouri bordurate plastifiate cu diametrul firului de 4.2mm la preturi de producator: 2.5x1.7m = 75Lei/buc (TVA inclus); 2.5x1.5m = 70Lei/buc (TVA inclus); Stalpi 40x40x1.5 mm, H 2200mm = 60Lei/buc (TVA inclus); Cleme (3 buc) prindere incluse in pret. Pentru cantitati mai mari, oferim transport gratuit in tara, 75 RON, contact@lugone.ro, http://www.lugone.ro, Tel: 0730322932 n Garduri. Executam garduri din beton, lemn, plasa de sarma, porti. In Bucuresti si in tara. Fara intermediari. Oferim seriozitate maxima. Catalin, Tel: 0720692661

é Instalator non stop, reparaþii º i interv enþii instalaþii sanitare în regim de urgenþã. In maxim 2 ore un instalator autorizat va ajunge la dumneavostra sa v a rez olv e problema. Desfundãri wc-uri scurgeri, canalizãri, remedieri, tevi sparte inlocuiri robineti apa. Petrica, Tel: 0720692661 Instalatori executam lucrari de instalatii termice, sanitare (montaj de baterii la lavoare, wc, cazi, cabine dus, boilere, ins tanturi, s c himbat, modificat instalatie apa c alda, r ec e, s c ur ger i coloane, centrale termice, calorifere, hidrofoare) montaj cupru, polipropilena, pex, pexal, polietilena, preturi modice, rugam seriozitate, Tel: 0721507109 n Interioare, glet-5L, lavabil-4L, gresie, faianþã-15L, ºapã-8L, rigips-13L, tencuialã-8L, polistiren-15L, tinci-5L, apartament la gata 800 euro, case la roºu discutabil, Tel: 0724026829 n Jaluzele exterioare (rulouri) AL si PVC, preþuri promoþionale, Tel: 0722766562, 0214304183 n Montaj galerii din lemn, inox, plastic, verticale, diferite modele. Oferim rapiditate, calitate, seriozitate maxima, Tel: 0720692661 n Parchet montaj toate tipurile de parchet, raschetat, lacuit, masini cu aspirator, calitate-seriozitate, Tel: 0722433294, 0761178613 n Parchetar raºchetez paluxez, montez, maºinã cu aspirator, calitate, preþ minim. Lucrãri ºi în provincie, Tel: 0736629210 n Parchetar, raschetez, lacuiesc, repar toate tipurile parchet, masini cu aspirator, Tel: 0722773366

n Parchetar, montez, lacuiesc, parchet, usi, scari, masini cu aspirator, fara praf, Tel: 0743457184 n Renovam apartamente: glet, vinarom, rigips, gresie, faianta, parchet laminat, placari polistiren, tencuieli, zidarie, Tel: 0726969834 n Reparatii tencuieli, tigla, tabla zincata, burlane, in rate, Tel: 0722722743 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna la preferintele clientului, Tel: 0728986403

n Închiriem Logan full options 50 ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Transport Marfa. Unele dintre cele mai cautate servicii pe internet sunt serviciile de transport marfa si transport mobilier. Cu ani de experienta in spate noi va putem oferi servicii de transport cu o experienta dobandita dealungul timpului, profesionalism si seriozitate, preturi accesibile oricarei persoane, pentru mai multe detalii puteti lua legatura cu noi pe site, 0723214460, atransporta@yahoo.com, http://www.transportmarfa.com

n Caut sa ingrijesc persoana ce se deplaseaza cu cadrul, max 60 kg, sau cu dementa, regim intern si 1000 ron urgent, Tel: 0743805669 n Cazare persoane varstnice. Asociatia Bella Vita Roman, Neamt, primeste in regim de cazare familial persoane varstnice, care nu se pot intretine singure, celioara_2005@yahoo.com, Tel: 0762305445 n Doamnã, fac masaj de relaxare, Tel: 0735670953 n Reparatii frigidere casnice si comerciale, congelatoare, convenabil. Garantie, 021.232.86.60, 031.803.63.48, Tel: 0722565401, 0728247630 n Servicii reprezentare media Foto-video & grafica vectoriala-DTP, 1 EUR, ju.ka@mail.com, http://www.jukadesign.wix.com/j ukadesign, Tel: 0720029630 n Societate comerciala vindem lazi frigorifice pentru produse congelate, Tel: 0788237041

AnuntAZ 28 mai 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...