Page 1

é Supraveghetor/oare

Angajez fata 25-35ani, pentru Studio de Bronzare, zona Rahova, Tel: 0755010448

Agenþi Pazã, sef tura, sef obiectiv cu atestat angajeaza Sc Squad Force Srl, Tel: 0763035060 Franta. Manworking.ro angajeaz a Sofer Profesionist IncarcatorDescarcator pentru mutari, avantaj limba franceza, cazare si transport, 6 luni, 1300-1800 euro net / luna, recrutare.manworking@ gmail.c om, Tel: 0314380146, Fax : 0213135394

é Matematica

(sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, profesori, experienta 13 ani, meditatii. Rezultate deosebite, ex: 10 la BAC, mate (niciun “picat”), multe note peste 9.50, admitere liceu, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, f axuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@ y a h o o . c o m , http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é Ospãtar. Restaurantul Capricciosa situat in zona Baneasa angajaza personal pentru postul de ospatar, office @restaurantcapricciosa.ro, Tel: 0212692633, Fax: 0212692635

n Firma de curatenie, oferim servicii de curatenie scari de bloc, contract pe 12-24-36 luni la preturi promotionale, se ofera discount in functie de numarul de scari si numarul de luni contractate. Servicii de curatenie birouri, spatii comerciale, tuns gazon si servicii conexe, 0742118631, liviump@yahoo.com, Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é Videochat, plata é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. R og C V la email alex.norvegia@yahoo.com

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, modelslive @yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425


pagina 2 / oferte de muncã România

26 Iunie 2013

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, pentru societate de paza, Tel: 0213152184

Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

é Agenþi Pazã angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

é Agent Pazã. Agentie de Securitate angajam Agenti de Securitate cu atestat de agent sau fara, dar cu experienta de agent de paza. Salariul net 800 Lei. Progam 24 cu 48. Pentru un obiec tiv din Baneas a, 800 RON/luna, mirceaserbu@yahoo.com, http://www.313ssf.ro, Tel: 0761782235, 0761782236 Agenþi Pazã. Personal peste 1, 76m, pentru z onele Berceni si com. Jilava, firma de paza angajeaza, Tel: 0314223494

securitate si é Agenþi interventie, SC Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, Bucuresti si judetele limitrofe, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067 n Agenþi, companie cu istoric în asigurãri, recrutãm agenþi de asigurare, pentru o carierã în domeniu. Instruire gratuit ºi comisioane atractive. Vã rugãm sã trimiteþi CV pe adresa de e-mail hamidu_360@yahoo.com n Ajutor mecanic auto sau ucenic, angajez urgent in zona Piata Unirii, Tel: 0726269995 n Ajutor la bucatarie, bucatar, cofetar, vanzator angajeaza Sc Express Katering. 0723629359, Tel: 0722274817, 0720087789

Ajutor Bucãtar. Restaurantul italian Cantina Verde cauta bucatar/ajutor de bucatar cu experienta in bucataria italiana, oferte@italpel.ro, Tel: 0766269264

n Bucatar cu experienta, n Bucãtãreasã angajez, Tel: pentru firma catering in 0761343782 sectorul 6, dorobantu_romeo@yahoo.com, Tel: 0761613916, 0761613916, Fax: 0761613916

é Bucãtar tanar si

Ajutor gospodaresc. In Voluntari, oferim locuinta la c urte c ontra ajutor gospodaresc. Preferam pens ionari, cmunteanu20025@yahoo .com, Tel: 0213100757, 0728054073

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 é Bucãtar si brutar.

Restaurant in Dr. Taberei, angajeaza bucatar si brutar cu experienta si calificare, Tel: 0737543412 é Asistent manager,

formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, 0752.900.304

n Bucãtar, Pizzar, Ospatar cu sau fara experienta, serios, adaptabil si dispus sa invete. Pentru locatia din Auchan Militari. Relatii la telefon, 1.200 RON, sorina.trasca@yahoo.com, Tel: 0723577497 n Bucãtar. Restaurant angajeaza bucatar cu experienta, Tel: 0213522350, 0767741121

n Bucatareasa. Restaurant “La Ioana” angajeaza bucatareasa, experienta este un avantaj; detalii la telefon, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0748195253 Cameristã. Hotel Ramada Bucharest North angajeaza cameriste cu experienta si ingrijitori spatii hoteliere. Va rugam sa trimiteti CV la adres a e-mail. Pentru programari interviu, sunati, daniela.deac@ramadanorth. ro, Tel: 0214075235 n Coafezã-frizeriþã ºi maseuzã cu experienþã minimã, angajeazã Beauty Studio Elly&Mona, Tel: 0722258777, 0723329376


oferte de muncã România / info / pagina 3

26 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (19). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã, cu referiri la declaraþia de origine a mãrfurilor. Ca regulã generalã, o obligaþie impusã de un stat membru al Uniunii Europene de a întocmi o declaraþie de origine constituie o mãsurã cu efect echivalent contrarã articolului 34 din Tratatul privind Func’ionarea Uniunii Europene. În cazurile în care statele membre conduc sau sprijinã o campanie promoþionalã privind indicarea pe etichetã a calitãþii, respectiv a originii, Curtea Europeanã de Justiþie a hotãrât cã un astfel de sistem are, cel puþin teoretic, efecte restrictive asupra liberei circulaþii a mãrfurilor între statele membre. Un astfel de sistem, creat în scopul promovãrii unor produse fabricate într-o anumitã þarã sau regiune ºi în care mesajul publicitar subliniazã originea produselor, poate încuraja consumatorii sã achiziþioneze astfel de produse în detrimentul produselor importate. Aceeaºi regulã se aplicã ºi în cazul marcajelor care nu indicã þara de producþie, ci conformitatea produsului cu standarde naþionale. Normele unui stat membru al UE, privind marcajele de origine, respectiv de calitate pot fi acceptabile dacã produsul în cauzã deþine cu adevãrat calitãþi ºi caracteristici care se datoreazã originii sale dintr-o anumitã zonã geograficã, sau dacã denumirea de origine indicã un loc cu o anumitã semnificaþie pentru tradiþia regiunii în cauzã. De asemenea, o astfel de obligaþie poate fi justificatã într-un caz în care, în lipsa acesteia, consumatorii pot fi induºi în eroare, între altele, de ambalajul sau eticheta produsului. Mãsurile care încurajeazã sau favorizeazã achiziþionarea exclusivã a produselor interne constituie mãsuri cu efect echivalent în sensul articolului 34 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene. Cel mai cunoscut caz de astfel de încurajare a achiziþionãrii de produse naþionale a fost campania Buy Irish (cumpãraþi produse irlandeze), o campanie la scarã largã care încuraja achiziþionarea de produse interne în locul produselor importate. Curtea Europeanã de Justiþie a hotãrât cã, deoarece campania reprezenta o încercare clarã de limitare a importurilor, aceasta încãlca articolul 34 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene. Statele membre pot permite unor organizaþii sã încurajeze achiziþionarea unor anumite tipuri de fructe ºi legume, între altele prin menþionarea proprietãþilor specifice ale acestora, chiar dacã varietãþile sunt tipice produselor naþionale, atât timp cât consumatorii nu sunt îndemnaþi sã cumpere mãrfuri interne doar ca urmare a originii lor naþionale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Coafeze, stilist unghii false cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Cosmeticianã cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

cu experienþã n Cosmeticianã, coafezã ºi n Cofetar angajeaza Cofetãrie zona frizer cu experienþã, Tel: Pieptãnari, Tel: 0723299464, 0722151893, 0766950801 0727429533

é Conducãtori auto

pentru camioane frigorifice 20 tone, experienta minim 3 ani, angajeaza societate comerciala, Tel: 0213175045

é Confectionere cu experienta confectii de dama. Angajam in zona Ilioara, Tel: 0724033909 Consultant showroom, importator gresie, faianta angajeaz a permanent. Cerinte: ex perienta in domeniu, cunostinte operare PC. CV pe email, alte detalii la telefon 0729994488, office@orientceramic.ro,

é Controlor calitate

CTC interfazic si final angajam, cu experienta, pentru fabrica confectii textile dama, salariu avantajos, zona Tineretului, Tel: 0372716925

é Croitor Maistru

confectii textile de dama. Planificarea si coordonarea activitatii de cusut in sectie. Experienta minim 5 ani. Pachet salarial atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925 n Croitor/easã cu experienta, conditii excelente de munca, in Bucuresti, zona Doamna Ghica, 1.500 EUR, Adina_papusik@ yahoo.com, Tel: 0764900126

é Croitor/easã cu experienta. Angajez pentru atelier comanda. Salariu atractiv. Detalii la telefon, callyopeimpexsrl@ yahoo.com, Tel: 0722857292, 0722629290, Fax: 0213227098

é Croitoreasa cu

experienta pe masini de cusut simpla, uberdeck triplock. Angajez urgent, office@ marksorganics.com, Tel: 0752462151


pagina 4 / oferte de muncã România

26 Iunie 2013 Croitoreasã Retusiera. Societate fashion, cu sediu in zona Aviatiei angajeaza retusiera care sa efectueze eventualele retusuri ale articolelor vestimentare cerute de clientii magazinelor proprii. Salariu 1.500 net, adriana.negoiu@onlyforyou. ro, Tel: 0727770355

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la lei, Tel: 0768632530 n Dulgher, fierar betonist. Societate cauta muncitori calificati in constructii: dulgheri, fierar betonisti. Mai multe detalii se vor oferi de catre angajator, office@ewoclean.ro, Tel: 0726173465 n Electrician autorizat. Firma cu sediul in Otopeni, angajam electrician autorizat ANRE pentru lucrari in retele de joasa tensiune, otolighting@gmail.com, Tel: 0766713594 n Escortã, tanara, 800 ron din prima zi, oras metropolitan, 1 saptamana lucrezi, 1 libera, transport si cazare asigurata, locatie de lux cu paza asigurata, plata la client. trimite poze si descriere pe mail abiance_masaj, abiance_masaj@yahoo.com, Tel: 0761590757 n Faianþar cu sau fara calificare. Angajez urgent, salariu atractiv. Mai multe detalii la telefon, ionutgherghe82@yahoo.com, Tel: 0760049719

Femeie de Serviciu. Firma New Cleaning Concept SRL angajeaza femei de serviciu pentru Bucuresti. Oferim salariu si bonuri de masa. Suna acum, Tel: 0723999946

Manichiurista, é Hairstylist Salon infrumusetare angajeaza in zona Petre Ispirescu, salon.joliedame@yahoo.com, Tel: 0744639922 n Hairstylista cu experienta de 3 ani, aspect placut sa fie amabila, cu zâmbet, problemele sa le lase acasa. Daca consideri ca esti tu, nu ezita sa ne contactezi, luxrentcars@live.it, 0753121314

é Inginer chimist cu

sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro n Inginer. Am&T Constructii Metalice Srl angajeaza inginer constructor, cunoscator lb. engleza pentru ofertare si devize, experienta in constructia statiilor Peco constituie un avantaj, varsta 35-45, amt@am-t.ro, Tel: 0722251058

é Liv r ator s c uter, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Lucrãtori fast-food (baieti), linie calda, pentru rotiserie, Tel: 0754030014

é Femeie vase si Ajutor bucatar. Restaurant zona Operei, angajeaza ajutor bucatar si femeie responsabila cu spalatul vaselor si curatenie; program o zi cu o zi, simona_popa20@yahoo.com, Tel: 0729084832 n Femeie la vase si Ajutor de bucatar, pentru bucatarie libaneza, Tel: 0762165539, 0735810766

Maistru constructii Maistru (tehnician) constructii, cu experienta, caut angajare in tara sau strainatate, urgent, 0766.278.033, Tel: 0766278033 n Manichiuristã cu experienta, Bulevardul Stefan cel Mare, Tel: 0726462739 n Mecanic auto si electrician auto, cu experienta, angajam cu contract de munca full time, salariu 2.000 lei NET, Tel: 0733012453

n MECANIC AUTO. SERVICE AUTO ANGAJEZ MECANIC AUTO PENTRU REVIZII USOARE, ARTICULATII, KIT AMBREIAJ GEOMETRIE ROTI, IONITA.RAZVAN08@YAHOO. RO, TEL: 0720559190 n Mecanic camioane Service auto; Reparatii camioane Volvo, Man, Iveco etc; Experienta min 1 an, varsta 25-45 ani, Tel: 0723643076, eco.exclusive@gmail.com, n Menajerã, femeie menaj usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, cu obligatii, (vaduva, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, 1.500 RON/luna, xmihaix@gmail.com n Menajerã. Cuplu cauta menajera ap 2 camere la metrou Jiului. Sarcini: menaj complet, gatit, spalat si calcat. Program de luni-vineri de la 9-17. Cerinte: varsta 40-55 ani; locuinta in apropiere; 1.000 RON/luna, florinscarlat2002@yahoo.com, Tel: 0760660959

Modelier, confectionere, calcatorese, pentru extindere sectie confectii textile; pachet salarial avantajos; L-V 7-15.30; z ona Laromet-Bucurestii Noi, mateiconf.resurseumane@ yahoo.com, Tel: 0723410528

Modelier/Croitor cu experienta, realizare produs cap coada. Atelier in zona Parcului Carol, andreeamarcuta@ gmail.com, Tel: 0722953443, 0726115606 n Muncitori si Sofer. Firma Euro Garden Center SRL angajeaza muncitori spatii verzi si sofer. Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la telefon sau pe adresa noastra email, office@eurogardencenter.ro, Tel: 0728908588


26 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 baieti din n Muncitori, provincie 20-40 ani, pentru munca necalificata, oferim cazare, 1300 Ron pe luna. Rugam seriozitate, Tel: 0758668265 calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596 n Operatori sondaje de opinie Bucuresti. Ipsos Research angajeaza operatori de interviu pentru realizarea chestionarelor la domiciliul persoanelor intervievate. Cerinte: studii medii, disponibilitate de timp - minim 2 ore pe zi; seriozitate, perseverenta, bune abilitati de comunicare. Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail sau prin fax, jobs@ipsos-interactive.com, Fax: 0312204569

n Pedichiurista cu experienta de 3 ani, aspect foarte placut, sa fie amabila, cu zâmbet, problemele sa le lase acasa. Daca consideri ca esti tu, nu ezita sa ne contactezi, luxrentcars@live.it, Tel: 0753121314 n Pedichiurista manichiurista cu experienta de 3 ani, + extensii unghii aspect foarte placut, sa fie amabila, cu zâmbet, problemele sa le lase acasa. Daca consideri ca esti tu, nu ezita sa ne contactezi, luxrentcars@live.it, Tel: 0753121314 n Persoanã internã pentru îngrijire bãtrânã imobilizatã, Bucureºti de luni pânã vineri, Tel: 0770801138 n Persoane, gospodari, soþ soþie, pentru o micã fermã, lângã Bucureºti, asigur cazare, masã, salariu, aºtept provincia, Tel: 0740195222

é Ospãtar.

é Personal pentru

Restaurantul Capricciosa situat in zona Baneasa angajaza personal pentru postul de ospatar, office @restaurant capricciosa.ro, Tel: 0212692633, Fax: 0212692635 n Ospãtar. Angajam cu carte de munca, full time, restaurant cartierul Militari, zona piata Veteranilor, detalii la telefon dupa ora 11, manager@casacondor.ro, Tel: 0766376385 n Ospatari, bucatari, ajutor bucatar, femeie de serviciu. Angajez la Club Oasis. Zona Piata Presei Libere, office@cluboasis.ro, http://www.cluboasis.ro, Tel: 0216670211 n Ospãtãriþã

cu sau fãrã experienþã pentru restaurant în Panduri. Detalii la: Tel: 0729006006, 0788845854

maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151

é Personal cu

experienta in domeniu angajeaza spalatorie auto, zona Dorobanti, salariu 800Ron, Tel: 0763163617

n Ospãtãriþe, picolite, picoli, angajam pentru bistro apropiere Casin, domiciliati in zona. Programari interviu 10-16, Tel: 0732041960

é Personal tanar si

é Os pãtãriþe, ajutor bucatar cu experienta si livrator scuter posesor de permis c ategoria B angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300 + bonusuri, Tel: 0371413629

n Personal fara limita varsta, angajam foarte urgent pentru public, figuratie si roluri. Plata se face zilnic, Tel: 0723413288, 0769268751 Pers onal fas t-food s i v anz ator inghetata angajeaza rotiseriile Dines, Tel: 0736627098 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi é Recepþionere fixe, carte munca, program Hotel bune luni-vineri, Tel: 0212523180 cunoscatoare limba n Personal fabrica textile. Fabrica de textile din Otopeni engleza. Relatii la angajeaza masiniste pt masini telefon, CV la e-mail liniare, triplok si uberdeck. restaurant@irisa.ro, Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare Tel: 0212231326 platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, n Secretarã tanara, Tel: 0745986212, 0752166140 prezentabila, cunostinte IT si evidenta primara. Rog seriozitate. Tel orele 10-20, Tel: 0735071274 n Sef de ferma. Societatea Euro Garden SRL angajeaza sef de ferma. Studiile si experienta sunt necesare. Pentru mai multe detalii ne é Personal. Curãþãtorie puteti contacta la telefon sau chimicã angajeazã personal e-mail primirerec epþie office@eurogardencenter.ro (vânzãtoare) cãlcãtorese n ªofer taxi 12/24 ore tex tile º i c alandru în angajez. Speed Taxi, sector 4, Bucureºti, Tel: 0755200012 5, 6, Tel: 0763061230 n ªofer profesionist de tir pe Personal. Angajez fete curse interne angajeaza firma pentru fast-food salariu Efe Impex 72, 0732320320 n ªofer pentru firma catering, atractiv, Tel: cu experienta in domeniu, bun cunoscator al sectorului 6, 0765353953 dorobantu_romeo@yahoo.com, Personal. Recrutam Tel: 0761613916, 0761613916, Fax: 0761613916 persoane cu varsta n ªofer cu experienta, cuprinsa intre 18-70 categoria B, cutie hidramata, de materiale ani, pentru participarea depozit angajeaza, Tel: 0726105574, la testarea de produse 0372933287 cosmetice. Pentru n ªofer taxi cu atestat la 12 detalii, va asteptam la ore, plan 70Ron, zona Vitan, Speed Taxi, Tel: 0761181871 sediul nostru din Bld. n ªofer taxi cu atestat Marasesti, Nr. 64-66, angajez, Tel: 0767978880, 0731303577 Sector 4, Bucuresti. n ªoferi cat.C si E cu atestat. Efortul dumneavoastra Angajam pentru punct de lucru va fi rasplatit! Tel: Potlogi, judet Dambovita, Tel: 0730017258, 0736937326 0213357090, n ªoferi profesionisti. Fabrica 0213357091 de paine Titan angajeaza n Personal. Fabrica de paine urgent ªoferi Profesionisti distributie si Titan angajeaza urgent pentru aprovizionare cereale si fainuri Primitori - Distribuitori si Muncitori Necalificati, cu industriale. Salariu atractiv, domiciliul in sect. 2 si 3 bonuri de masa, transport Bucuresti sau in Loc. asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0212043826, Pantelimon. Salariu atractiv, 0785295453, bonuri de masa, transport Fax: 0212043829 asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: n Spãlãtori auto cu experienta 0785295454, 0212043826, angajam. CM +salariu, Tel: 0314250797, 0770348851 Fax: 0212043829 n Personal. Fabrica de productie ambalaje de lux angajeaza personal muncitor femei pentru linia de productie. Relatii la telefon luni - vineri 08-16, Tel: 0318600048 n Pizzar cuptor lemne, pentru Restaurant Trattoria 20 regie, Tel: 0724992762 n Pizzari cu experienta cuptor lemne angajeaza Restaurant Casa Di Angelo, Tel: 0769432931, 0727483581

é Sudori, lacatusi si necalificati pentru SC Emy&Dany Prod Impex SRL, urgent, Tel: 0722214467


United Kingdom n 1. Pet Groomer; Description: Description Become part of a rapidly expanding pet friendly team of professional Pet Groomers. We are recruiting trained Pet Groomers and those with a talent to advance their skills in Pet Grooming to join our knowledgeable team. Pay and Benefits will depend upon experience and qualifications. Job Purpose Performing grooming services; maintaining supplies; assisting with retail environment Duties * Obtain service requests by speaking with pet owners. * Inspect the condition of the pets and adapt the service accordingly. * Perform grooming services by gathering grooming tools and supplies; bathing, brushing, combing, trimming, de-matting, drying, scissoring, hand stripping, clipping and filing nails, cleaning ears, and deodorising according to breed or mixed breed anatomy and specifications; applying special precautions for puppies and kittens, and pets with specialised needs; removing fleas and ticks. * Control pets by easing pet anxieties; reducing behavioural issues. * Keep supplies ready by stock control; placing orders; verifying receipt. * Control costs by conserving use of equipment and supplies. * Maintain equipment by following manufacturer's instructions and established procedures. * Ensure quality results by following standards. * Protect pets, pet owners, and self by adhering to safety policies and procedures. * Maintain pets records by documenting services; updating information. * Update job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organisations. * Enhance department and organisation reputation by accepting ownership for accomplishing new and different requests; exploring opportunities to add value to job accomplishments. * Assist with a retail and salon environment, point of sale, stock control, booking requests Skills Knowledge of Animal Behaviour, Pet Grooming, Customer Service, Customer Focus, Verbal Communication, Listening, Scheduling, Documentation Skills, Attention to Detail, Attendance, Patience, Client Relationships; Salary: GBP 7.0 - 10.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 2. Recruitment Consultant - West London; Description: Recruitment Consultant (Healthcare) – West London L20,000 to L25,000 per annum PLUS BONUS! Advantage Healthcare, one of the UK’s leading healthcare providers, is looking for a passionate and ambitious Recruitment Consultant to join their established team in London. Based in our Ealing office, you will be part of a growing branch and be tasked with running and developing an established desk, supplying nurses, carers and support workers to a variety of healthcare clients, both private and establishment as well as conducting interviews. The role includes: • Managing and growing your own desk with an eye for new business and opportunities • Developing excellent relationships with both candidates, clients and internal teams • Interviewing candidates and matching their skills to your client needs • Meeting and developing new business and clients in the local area • Working in a team environment to achieve overall individual and branch goals Skills required: * Confidence dealing with clients, families, workers and skilled professionals * Able to demonstrate a high level of attention to detail and sense of urgency * Understand the recruitment sales cycle and deliver results to tight deadlines * This is a very lively, active role that will allow you to have a significant impact on the branch and business performance and be rewarded accordingly. Please apply online at now attaching your current CV. We do try to respond personally to all applications, however if you have not heard from us within 5 working days then please presume your application to be unsuccessful. Advantage Healthcare Group is an equal opportunities employer. Salary: GBP 20000.0 - 25000.0 (Annually); gillianelbourne.52065805.0@applythis.net Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 3. Distributor & Team Leader / Manager Required; Description: Delivering/collecting home shopping catalogues in your locality, developing customer relationships with delivery of merchandise. Much more available to ambitious individuals including leadership opportunities. Enquire on-line www.visionfocusgroup.co.uk and; WILL BE EMAILED back. The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 4. Promotional fundraiser - Full training - Excellent package; Description: Wesser limited are currently looking for candidates to work as part of our national teams raising financial support for a number of the UK's leading relief organisations and ecology groups. Package: ·L1500 Per Month OTE ·Guaranteed minimum hourly pay ·Full training package ·Accommodation provided The role involves joining one of our many teams around the UK and fundraising on a door to door basis to generate funds that help many interesting projects and charitable activities. As relocation is required, Wesser provides fully furnished accommodation to a very high standard, ensuring a great place to relax at the end of a hard working day. A company car is also provided to each team. Our teams work on a full time basis to secure the best possible number of supporters and funds for the charity. The ideal candidate will be tenacious, motivated and driven to earn good money as well as support a great cause. Development and progression will always be made available for high achievers. All of our fundraisers are provided with an excellent performance payment structure with a guaranteed hourly rate. On target earnings of L1,500 per month. To help you find your feet in the job, Wesser provides a comprehensive training package focused on ethical fundraising, personal development and leadership skills. Apply Now - You will be redirected to a quick and easy application form or call our recruitment hotline on 01462 704865. Applicants will be contacted within 48 hours of submitted application. This is a self-employed vacancy. The company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost, speak to a Jobcentre Plus Adviser. Salary: GBP 1500.0 - 2500.0 (Monthly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 5. Software Development Manager; Description: Unsurpassed opportunity for an experienced software development manager (who has led mobile and web applications development teams), to join a dynamic Technology Company which is enjoying unprecedented growth and based in Central London. This company is bleeding edge in the products it develops and offers fantastic career growth potential. CLIENT REQUIREMENTS/YOUR EXPERIENCE: YOU MUST HAVE EXPERIENCE OF MANAGING TEAMS (DIRECTLY AND WITHIN THE LAST 2 YEARS) WHO DEVELOPED LEADING-EDGE MOBILE AND WEB SOFTWARE APPLICATIONS - DO NOT APPLY IF YOU DO NOT HAVE THIS EXPERIENCE THE CLIENT WILL NOT CONSIDER YOU - You must have driven complex technical software development projects - You will mentor and mange a team of very bright and talented multi-disciplined individuals and be expected to double the teams size. Therefore you must have managed teams of 15+ software development staff for at least 5 years. - Must have worked in a smaller/start-up entrepreneurial company during your recent career and be of that mind-set. You may have owned your own technology start-up! You need to have: - Mentoring: you must lead from the front your team, both coaching and motivating a team of highly talented individuals - Experience with shipping high quality mobile & web software on time across different ship cycles - Must have worked in an Agile environment - .Net or Java a good advantage - Must be able to manage upwards with key stakeholders and have good internal management and collaboration skills; cheryl.8205E638.0@applythis.net Salary: GBP 80000.0 - 90000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 6. Senior Authorised Person; Description: We have an exciting opportunity for an SAP HV (Senior Authorised Person), 11kv 33kv, working the London area. My client are currently looking for a Senior Authorised Person SAP to provide High Voltage technical expertise across a variety of projects to ensure HV switchgear maintenance work is carried out safely, and that new electrical installations are compliant to the relevant Standards. If you have a Utilities background then you will be a better fit for the role.The Senior Authorised Person SAP role will; Supervision of the annual HV contractor maintenance plan; carrying out relevant switching arrangements and generator provision. Troubleshooting of HV electrical issues and support to LV teams where required Appropriate inspection and operation of HV switchgear Act as a regional SAP mentor and deliver training to regional low voltage teams to support the mentoring and up skilling programme, along with roll out of electrical H&S regulations/initiatives Workin g closely with our design teams to ensure correct, compliant and most efficient electrical installation on new projects. The Senior Authorised Person SAP Technician will have: HV SAP Senior Authorised Person Qualified essential, ideally with HNC or equivalent in an engineering/maintenance/Electrical engineering discipline. Ideally knowledge of BS7671 17th edition wiring regs C&G 2382 and C&G Periodic Inspection and Test 2392. Full Driving License as travel to various sites across London will be essential. Some experience of Managing Contractors and Suppliers Awareness of Health and Safety legislation IOSH is desirable. To make an application for this role or if you know somebody or to find out more information please contact Jon Dobbins on 01453 829767 or jon.dobbins@omegaresource.co.uk . Omega Resource Group is a technical and engineering specialist agency and we also recruit for Mechanical Engineers, Commissioning Managers, Production Managers, Project Managers, Site Supervisors, Electrical Design Engineers and Production Team Leaders Omega Resource Group Ltd is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy. Salary: GBP 40000.0 60000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; n 7. Care Manager; Description: An exciting opportunity is now available for a Care Manager in a Locality Team in Westminster Adult's Service. The team responds to service users from diverse ethnic and social backgrounds working with older people and people with a physical disability who have wide range of complex needs. We need a Care Manager who has excellent assessment skills; a sound knowledge and experience of Personalisation and the creative use of personal budgets to support people with complex needs and their carers, to live as independently as possible in the community. Safeguarding Adults and assessing risk is an integral part of our work and a robust knowledge of the SA processes is essential. This is a busy team and the ability to hold a complex caseload, throughput work effectively and provide regular support to our Duty system is needed. NO CV'S Apply online at www.westminster.gov.uk Telephone 0870 606 0505 Employer application forms applications.hrdirect@westminster.gov.uk Salary: GBP 30345.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 8. Building Labourer; Description: Allied Recruitment are currently seeking an experienced Building Labourer for a temporary position in Oxford Circus. Please note this position is on a self employed basis. please call Allied Recruitment on 02085557422 to apply; Salary: GBP 6.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 9. Transport Manager - Nights; Description: Previous experience is essential. Must have a valid forklift licence either reach or counterbalance. Duties to include all aspects of managing a busy transport office for a magazine distribution Company. Hours of work are 40 per week, 5 nights over 7, between 9pm-6am. Please email your CV and covering letter. denise@mrfilby.com Salary: GBP 21000.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 10. Cleaner; Description: Cleaner is needed for a site in the TW4- Hounslow- area -Must have experience in previous cleaning- this job is general cleaning such as cleaning offices, desks, toilets and all other general cleaning duties. Hours are 18.00-22.00. Monday to Friday. Please call Idris Kanneh 01214508950. The job starts ASAP. CLEARLY STATE THAT YOU ARE APPLYING FOR THE NIGHT CLEANER JOB; Salary: GBP 7.0 - 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


United Kingdom Carpenters; Description: Experienced n 11. Carpenter required for both 1st and 2nd fix work on a new build commercial property in Mitcham. Candidates must have a valid CSCS Card, full set of 110 tools and own PPE. This is a position for 1 month. This is a self employed position and are responsible for paying their own tax. Salary: GBP 14.0 - 14.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; Name: kli; Address: Mitcham, CR4 3AT; Phone: 01252 330 090 n 12. 3.5t drivers required; Description: Surecall Recruitment are looking to recruit 10-12 Van drivers for a hospitality company based in Angel and Islington. Duties involve; Delivering and collecting new linen to clients homes. Picking up and droping off cleaners to clients homes. All drivers must have a good knowledge of London, Minor points accepted. Please call 0208 441 3323 for an interview. Salary: GBP 7.0 (Daily); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 13. Cleaner; Description: Cleaner is needed for a site in the TW4- Hounslow- area -Must have experience in previous cleaning- this job is general cleaning such as cleaning offices, desks, toilets and all other general cleaning duties. Hours are 8am-4pm. Monday to Friday. Please call Idris Kanneh 01214508950. The job starts ASAP. CLEARLY STATE THAT YOU ARE APPLYING FOR THE NIGHT CLEANER JOB; Salary: GBP 7.0 - 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 14. Personal Assistant Required for Physically Disabled Woman; Description: Personal Assistant required for a Physically Disabled woman in Croydon. The post is for 17 hours per week (flexible) at L8 per hour. Duties will inlcude Personal Care (showering, help with dressing, making breakfast), some light housework and Laundry. You may also be asked to accompany the employer to a weekly activity. The candidate should be reliable, friendly and helpful. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; ami.patel@croydon.gov.uk n 15. Commissioning Electrical Project Engineer; Description: A leading M&E contractor require a Commissioning Electrical Project Manager to work on various project within the Critical Enviroment Sector ie. Pharma & Data Centres. Relevent experience is essential and those that have it will be considered. Please call Danny on 01223 311735 or email your CV to daniel.ryan@interactionrecruitment.co.uk Salary: GBP 30000.0 - 55000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 16. Specifications Technologist; Description: STR are recruiting for a Specification Technologist for a leading food manufacturer in London. Reporting to the Specifications Supervisor, the main purpose of this position is to complete finished product specifications for retailer and branded products. Other duties will include working closely with a range of internal departments and suppliers to gather information, and to interpret this data to complete specifications in compliance with company standards. Sign off artwork and manage NPD samples. Successful applicants will have excellent communication skills, a good level of computer literacy and be able update the company's specifications database. You will also have a HND or degree (or equivalent) in a food related subject and have a previous track record in a similar role in the food industry. Experience with M&S or Tesco or Sainsbury's specification systems would be an advantage. This position is working 9.00am-5.00pm Monday-Friday and is offering a salary between L25,000. Interested applicants should forward their latest CV to Chris Buckle at cbuckle@strgroup.co.uk or call Christopher Buckle on 02392 322365. Salary: GBP 20000.0 - 25000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 17. 3.5t Home delivery drivers required; Description: Surecall Recruitment are looking to recruit 10 drivers for a home shopping company based in Enfield. Duties involve; Multi drop (10-12) deliveries to customers homes. Various shifts available Full time and Part time Must have good customer service skills and previous experience will be an advantage. Please call 0208 441 3323 for an interview. Salary: GBP 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 18. Labourer; Description: Labourers required. Must have a current CSCS card and previous experience. Duties include assisting trades people and all other related tasks. Temporary on-going contract, duration unknown. Immediate start. call 0208 684 9090 to apply; Salary: GBP 6.0 - 6.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 19. Recruitment Consultant; Description: Are you looking for an exciting, challenging and rewarding career with a fast paced environment? Do you have a passion for sales and achieving targets? If so then a career within recruitment at Spring Personnel may be for you. Spring Personnel currently require a Temporaries Recruitment consultant to come and join a very successful team in London Euston taking over a warm desk. You will be attracting new business, developing existing client accounts, achieving targets, registering and marketing candidates and managing placements. Spring Group- part of the wider Adecco Group, is a recognized leader in the provision of diverse staffing solutions. All of our brands share a commitment to fulfill national and international staffing needs and to support each of our candidates in finding their ideal role. All of our people are united by one common organisational culture: excellence, professionalism, ambition, innovation and passion. We are looking for someone who has: A proven track record of new business sales in a B2B environment Tenacity and determination to meet targets and achieve objectives Outstanding communication skills Excellent customer service and client management skills Ability to work as part of a team A full driving license What we offer: Industry leading salaries + very competitive commission structure Excellent and extensive training Career development opportunities An excellent commission structure Benefits package that falls into the top 10% of all employers in the UK If this sounds like your kind of role, then please apply immediately to be considered. Spring Personnel Ltd is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy. Spring Group plc is an Equal Opportunities employer; we welcome applicants from all backgrounds. Posting Time Natasha.Abbott.37301.776@springpersonnel.aplitrak.com Salary: GBP 20000.0 - 25000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 20. General Assistant - Kensington; Description: This position will be for 40 hours per week, 5 over 7 days, between 9am - 9pm. Previous experience would be an advantage. Duties involve to deliver great customer service by helping customers with their shopping, operating a till and being continually on the look out for new customer service opportunities. The role requires you to be able to learn about complementary medicines, dietary supplements and Nutri Centre services. To offer advice and talk to customers, to have a warm, friendly and helpful attitude. There will be cash handling duties involved in the role and also opening and closing the premises. To apply for this position please forward CV to: kensington@nutricentre.com - Salary: GBP 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 21. Paper Hangers(CSCS); Description: Paper Hangers required in Chingford, London. CIS Vacancy, 11/12 HR SHIFTS, 5-7 DAYS, 1-2 WEEKS WORK + Duties to include high quality paper hanging of white vinyl – Must have Valid CSCS Card, 1-2 Work Related References Immediate Start Today Available. Please Call Craig @ Apex NOW! on : 07500080364; Salary: GBP 14.0 - 16.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 22. Production Manager; Description: We are a growing business specialising in customised products and merchandise sold through various websites and produced at our factory in Kingston-Upon-Thames. We are looking for an experienced Production Manager to help develop our production set-up and systems and to manage the various areas of production on a day-to-day basis, including staffing, equipment and machinery, supplies, stock, wastage and production levels. The role would involve overall responsibility for the following areas: * Implementing efficient workflows for a variety of production methods * Scheduling and management of staff, including temps and shift workers * Machinery and equipment knowledge and understanding * Stock and supply monitoring * Dispatch and stock management With a strong focus on the following: * Production efficiency * Waste reduction * Manpower optimisation We currently utilise a range of print processes including DTG (direct to garment digital), sublimation, heat transfer and digital paper press, with a wide range of products requiring various finishing methods. Whilst knowledge and experience of ALL processes is not expected, a good level of experience in the clothing, promotional or print industries is required to ensure a general understanding of the processes involved. We are looking for an outgoing and confident person with the ability to handle their own responsibilities and to manage the growing team beneath them. At busy times this is an extremely 'full on' role and only candidates that can demonstrate an ability to work calmly and quickly under these conditions need apply. High energy levels, an eye for detail and commitment to the task are vital, as well as the practical skills to implement changes and processes quickly and seamlessly. Strong leadership skills, independent thinking, strong organisational and planning abilities and excellent analytical and problem solving skills are essential. Salary: GBP 35000.0 - 40000.0 (Annually); Name: Printed Wardrobe LLP; Address: Kingston upon Thames, KT26HJ; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 23. Demolation operatives with CCDO; Description: We require competent and suitably experienced Demolition operatives / Labourers for a project in Central London, candidates must hold current CSCS and CCDO card and have a track record of proven reliability. Please register online at http://acrowrecruitment.co.uk/register_trades.html - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 24. Curtain Wall Fixers with GGR ticket; Description: Curtain Wall Fixer is required with a GGR ticket. You will have a CSCS card and be able to provide a reference upon request. All aspects of Curtain walling including snagging and lifting panes of glass hence the ggr ticket. Please call 01708 737733 imediate starts; Salary: GBP 11.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 25. Painter CSCS; Description: Our client based in Finchley is looking for a painter to paint the inside of a newly fitted shop. The role will last from 1 – 2 weeks and you will be paid L13.00 per hour. The successful candidate must have extensive painting experience and a CSCS card, you need to be available to start asap. If you are interested in this position please call 01727 831632 or email sarah.flint@manpower.co.uk - Salary: GBP 13.0 - 13.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 26. Sports Nutritionist; Description: Will be working 40 hours per week, 5 over 7 days between 9am-9pm. Previous experience in a similar role and a good understanding of sports are required. Preferably qualified. Duties include integrating with customers providing excellent customer service and offering advice. To apply for this position pleaseforward CV to: nital@nutricentre.com - Salary: GBP 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 27. Respite PA required for Child with Tracheotomy; Description: Personal Assistant required for School Holidays only to provide respite for parents. The position will be open during school holidays only for 5 hours per week at L7.50 per hour. The applicant must have experience working/dealing with tracheotomy. The applicant should be friendly and reliable and able to follow instructions. Duties will include taking the child out for social activities e.g. to local places such as the library. An enhanced DBS check will be required (cost to be met by the employer). ami.patel@croydon.gov.uk - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã

é Supervizor.

Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

é Tinichigiu auto si

vopsitor pentru service auto, Tel: 0744606092 n Turnator Formator. Firma cu sediul in Vidra Ilfov angajam turnator formator, Tel: 0213321956 Vânzãtoare angajam, zona Colentina. 0752156560, Tel: 0746349696, 0745151042 n Vânzãtoare minimarket zona Gara de Nord, 0730376118 Vânz ãtoare º i c ofetar preparator angajeaz ã Fabrica de Prãjituri, Tel: 0723139415 n Vanzatoare - Lucrator comert. Angajam vanzatoare cu experienta pentru magazin produse alimentare, zona Teiul Doamnei (Obor). Calificarea ca lucrator comercial constituie avantaj, ioanavais@yahoo.com, Tel: 0745998743 n Vânzãtoare, angajeaza societate comerciala, Tel: 0746654432

é VANZATOARE. SHOWROOM ALTAMODA, SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA VANZATOARE CU EXPERIENTA IN TESATURI SI ACCESORII CONFECTII DE DAMA, CARTE DE MUNCA, ROG S E R I O Z I T A T E , 2.000 RON/LUNA, ELENA_SARCHIZ@ YAHOO.COM, TEL: 0728871465, FAX: 0314327846

n VIDEOCHAT. AI PESTE 18 ANI SI VORBESTI LB. ENGLEZA NIVEL MEDIU? ACTIVITATE LEGALA, LOCATIE USOR ACCESIBILA, CAMERE INDIVIDUALE, SUPORT TEHNIC, COMISIOANE PANA LA 80%, RALU85RALUCA@YAHOO. COM, TEL: 0762506920 n Vopsitor auto si tinichigiu auto angajam, Tel: 0768611490

Franta, Germania, Italia. Urgent Muncitori constructii: zidari, dulgheri, rigipsari, tamplari, sudori, instalatori, elec tric ieni, lac atus i, motostivuitoristi cu experienta ptr. contracte externe. Relatii si programari interviu L-V orele 09-16, 1.400 EUR/luna, Tel: 0765976129 Franta. Recrutam urgent os patarite s i buc atari. Obligatorie cunosterea lb. franceze mai ales pentru posturile de o s p a t a r , 1 . 2 5 0 E UR, mvnconstruct@yahoo.com, Tel: 0728040547 Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata acte l e g a l e, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, 0747661527, 0769875604, www.epp-jobs.com, Tel: 0368461642, 0729772702

é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. R og C V la email alex.norvegia@yahoo.com

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

26 Iunie 2013

sofer n Buldoexcavatorist, profesionist, 45 ani, din Bucuresti sec 4; experienta pe bascula 8x4, trailer, buldoexcavator, excavator; atestat marfa, cartela tahograf, atestat buldoexcavator; cat b c e; solicit angajare, costicretu55@yahoo.com, Tel: 0722544611 Menaj la domiciliu, doamna serioasa, 59 ani, caut familie s e r i o a s a pentru menaj Buc ures ti, s unt dis pus a la program flex ibil. Ofer r e c o m andari, stancu.steliana@yahoo .com, Tel: 0752147178

Menajera, fac curatenie la domiciliu, birouri, etc. Am lucrat multi ani in domeniu. Sunt o persoana sociabila si de incredere. Daca aveti nevoie de curatenie ma puteti suna oricand. Rog Seriozitate, ella_ruzzy@yahoo .com, Tel: 0721541364


26 Iunie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 Mãgurele - Sector 5, pânã în Centurã, cartier nou Florilor-Drãgan, 3 loturi x 300mp, 6.000Euro/lot, 6.000 EUR, Tel: 0723733274

n Prahova, Buºteni, 2670mp teren + clãdire (fosta fabricã de lapte), Tel: 0723588308, 0744606705

Bãneasa, Sisesti, vand teren 5000mp, Tel: 0742731892

n Drumul Taberei, strada perpendiculara pe Valea Oltului, Teren 510 mp, face parte dintr-un lot de 4 parcele, accesul dintr-un drum de servitute de 3m. Toate utilitatile: canalizare, apa, curent, gaze. Zona foarte linistita, curata cu constructii noi. Drumul de servitute 94 mp, 200 EUR/mp, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Berceni, Bd Obregia, sector 4, fosta Calabria, vand teren 160mp spatiu comercial, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0761379944

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos BucurestiOltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

éG I U R G I U , BOLINTIN-DEAL, OKAZIE, VAND 900MP, ZONA REZIDENTIALA DE VILE, U T I L I T A T I : ELECTRICITATE SI GAZE. ACCESUL SE FACE DIN DRUM BETONAT. TERENUL ESTE IMPREJMUIT.TOATE ACTELE LA ZI.URGENT, 22.000 EUR, TEL: 0735325392

Militari, Piata Veteranilor, 700mp intravilan, dubla deschidere, toate utilitatile, liber, cadastru si intabulare, 230 EUR/mp, Tel: 0722217144

Bamboo, 3 n Colentina, camere, baie, bucatarie, 140mp, pret discutabil, 70.000 EUR, Tel: 0768140191, 0737214707

n Dâmboviþa, Pietrosita, casa compusa din living, 2 dormitoare, baie, bucatarie, veranda, gaze, apa, cablu tv, teren aferent 335mp cu pomi fructiferi, 42.000 EUR, Tel: 0723390643

é Muncii (Hurmuzachi), Bravu, casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d 12, 5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778

n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Pantelimon Oraº, pozitie centrala, zona linistita, vila P+1, suprafata teren 350mp, suprafata locuibila 160mp, 2 dormitoare, living, 2 bai, camara si dressing, toate utilitatile, amenajari exterioare, 130.000 EUR, Tel: 0722528113 Cora, 2 n Pantelimon, camere, baie, bucatarie, 100mp, bca, termopane, é Giurgiu, Cãlugãreni, 32.000 EUR, Tel: 0768140191, 20km Buc, casa noua, 0737214707 mobilata complet, 3cam, termop, izolat 100mm, living, baie, buc, CT-lemne, A/C, 380v, curte 4000mp, pomi, n Brâncoveanu 2 camere, gradina leg, solar 400mp, baie, bucatarie, 155mp, grajduri cu porci si vaci, discutabil, 50.000 EUR, Tel: locuinta anexa+ baie+ buc+ dus de vara, 3 puturi cu 0768140191, 0737214707 hidrofoare, toata curtea irigata, foisor, iaz cu pesti, Braºov municipiu, zona piscina, investitie peste Racadau Valea Cetatii, 180000euro, poz.deosebita, particular, vand casa la toate cele necesare casei si curte, Tel: 0744638139, gradinii, urgent variante, 0740264463 79.000 EUR, annadia77@yahoo.com, Tel: é Prahova, Cheia, 0734655990, 0767087037 teren extravilan n Vidra, 10878mp, deschidere 36, 44m, 800m distanta DN si in Jilava 2500mp langa Sabar + 2500m padure, Tel: 0727294150 n Voluntari, teren de vanzare zona fosta fabrica de alcool, cadastru etc; toate actele la zi; 10m deschidere si 30m lungime zona linistita proprietar! pret discutabil, 160 EUR/mp, vali_simo_va@yahoo.com, Tel: 0765209377

n Cernica, distanta Bucuresti 9km, casa de vanzare, suprafata 405 mp, doua case in curte, una batraneasca renovata si o vila la rosu cu parter si mansarda. Utilitati: curent electric, internet si cablu de la Romtelecom, apa cu put de mare adancime, fosa septica, recent s-a bagat canalizare in comuna, gaze la poarta, 59.000 EUR, tudor.georgiana@djmanu.ro, Tel: 0720337607

Militari zona Rosu, stradal, particular, vand vile la cheie, parter+etaj, pret de la:80000 E, 100.000 EUR, Tel: 0725360950 n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

n Prahova, Pãuleºti, sat Gageni, vand casa taraneasca, teren 600mp, toate utilitatile, Tel: 0726759051 Ghencea, n Prelungirea particular, vila, d+p+e+m, 5 dormitoare, 4 bai, crama, living, bucatarie, 2 dresinguri, 3 balcoane, termopan, scara interioara, gaze, electrica, parter mobilat, 300 mp utili, 360 mp construiti, teren 700 mp, la cheie, an 2007, Tel: 0744353428

n Rahova, Sector 5, vand casa la curte, 150mp, toate utilitatile, centrala termica, negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0734136586

n ªtefan Cel Mare Vasile Lascar, 163 mp teren, S+P+1+M, 233mp utili, consolidata, renovata, centrala termica, alarma, stradala, pretabila birouri, restaurant, 550.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 ªtefan Cel Mare vilã 10 c amere, 200mp, teren 500mp, toate îmbunãtãþirile, garaj dublu, proprietar, Tel: 0766461838

é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 €, noodle_est@yahoo.com, Tel: 0723204041 n Bãneasa, zona Ionescu Sisesti, Soare Resident va ofera spre vanzare garsoniere si apartamente, 30.000 EUR, Tel: 0763918739, 0768686280


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere

n Rahova str. Suvita nr. 7-9, 30mp, dezvoltator vand garsoniera confort 1, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0760482592

é Drumul Taberei, vand garsoniera decomandata, etaj 4/10, renovata recent, bucatarie mobilata, boiler, aragaz+ hota, A/C, termopan. Exclus intermediari, 34.000 EUR, Tel: 0762993123

Dumbrava n Grigorescu, Noua, vand garsoniera langa gura de metrou Grigorescu, stradal cu balcon, etaj 6/10, suprafata 36mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, repartitoare, balcon inchis, bloc reabilitat termic, 35.000 EUR, Tel: 0722241300

Militari, Preciziei, vand garsoniera sdec, et. 2, cf 3, t-g-f-p-um-aer conditionat, boiler, mobilata + aragaz 4 ochiuri, frigider, masina de spalat noi, negociabil, 17.000 EUR, Tel: 0762448731

n Pantelimon

vand garsoniera conf.III, parter, curata, gaze, apa calda, calorifer radet, usa metalica, termopan, 14.900 €, Tel: 0723396061 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, garsoniera, dezvoltator, 36, 48mp utili, 1/5 cu lift, 2012, finisat, bucatarie mobilata si utilata, pret + 5% tva, 33.300 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

n SÃLÃJAN, ZONA METROU (APROAPE DE SUPERMARKET BILLA), PARTICULAR, VAND GARSONIERA CONFORT 1 TOATE IMBUNATATIRILE, RENOVATA, MOBILATA, FARA INTERMEDIAR, 32.000 EUR, TEL: 0722484211

n Titan, Auchan, Poarta 4, cf. 1, 1/8, bloc 1987, stradal, curat, mixt, semi decomandata, libera, curata, accept credit, 29.500 EUR, Tel: 0721309765, 0723226309

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Baba Novac Campia Libertatii, 4/8, semidecomandat, 50mp, fara imbunbatatiri, langa parc, 46.500 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, Berceni, Brancoveanu, particular vand apartament 2 cam, conf 2 decomandat, imbunatatiri (gresie, faianta, termopan ferestre si usi), Tel: 0733558561

n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Drumul Sãrii, Razoare, 1/4, decomandat, bloc 1987, fara amenajari, zona linistita, mijloace de transport, 61.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii, Razoare, 6/8, decomandat, bloc 1989, amenajat, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, 71.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Drumul Taberei, Valea Oltului, vand apartament 2 camere decomandat, etaj 4/4, suprafata 55mp, bloc 2010, imbunatatiri: centrala termica de scara, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, contoar gaze, contoar electric, usa metalica, balcon inchis, jaluzele exterioare, loc de parcare platit la Primarie, 59.000 EUR, Tel: 0722241300 n Ghencea, Stadionul Steaua, ap 2 camere, dec, et 3/4, 54mp, bloc 1970, 43.000 EUR, Tel: 0767713388, 0722243138

26 Iunie 2013

é Lacul Tei, apartament 2 camere decomandat, an constructie 1985, cadastru, intabulare, gresie, faianta, parchet, usa metalica, etaj 1 din 10, bucatarie mobilata + aragaz, 64.000 EUR, cristeamateescu7@gmail.com, Tel: 0721203128 n Lujerului, apartament 2 camere, semidecomandat, 52 mp, 1980, et 7/9, gresie, faianta, usa metalica, termopan, balcon mare, zona linistita, curata, la 3 minute de metrou, statie ratb, Cora Lujerului, se poate vinde complet ulilat si mobilat, unic proprietar, cadastru si intabulare facute, accept credit bancar, 48.000 EUR, sorin.enache@gmail.com, Tel: 0723514053

n Militari Veteranilor, Piata, metrou, etaj 5, curat, liber, pozitie excelenta,, 45.000 EUR, Tel: 0722446899 n Militari, Apusului, centralã termicã, calorifere noi, contorizat, termopane, uºã metalicã, mutiple îmbunãtãþiri, Tel: 0723131749 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro,

n Panduri Stradal, bloc 1988, etaj 1/8, decomandat, 56 mp, renovat, mobilat, vedere laterala, 76.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, 2 camere, dezvoltator, 50.35mp, finisat, centrala proprie apartament, bucatarie mobilata, utilata, 2012, pret + 5% tva, 45.200 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Timpuri Noi apartament nou, bloc 2008, 65mp+50mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 EUR, Tel: 0730106207

n Tineretului 2 camere, bloc 1980, semidecomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, semiamenajat, 63.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului 2 camere, semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 57.000 EUR, n Rahova, vand apartament 2 euro, camere cadastru, intabulare, elisabeta@apulum94.ro, Tel: usa intrare metal noua, gresie 0733683448 faianta bucatarie-baie, bucatarie pe hol, vopsit alb Titan, Ozana, Theodor recent, locuibil, liber, Util 24.95 Pallady, 1 Decembrie comform cadastru, Negociabil, 1918, Ap. noi 2 camere 21.000 EUR, Tel: 0728648641

n Teleorman, Turnu Magurele, proprietar vand apartamant cu 2 camere semi- decomandat, et 1 din 4, bine intretinut, pret 300 mil negociabil, Tel: 0761055224 n Tineretului Langa parc, 1/4, decomandat, bloc 1987, renovat, zona foarte, mijloace de transport, 73.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

decomandate complet finisate, centrala, gresie, faianta, parchet, imobil p+3, bloc caramida, metrou, magazine, scoli, parcare proprie, direct dezvoltator, comision 0 %, 50.900 €, robert.pana @mgrconstruct.ro, Tel: 0746111766


26 Iunie 2013

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri terenuri / pagina 11

n Titan, Metrou, particular, vand apartament 2 camere, Parter/10, confort1, 50mp, mobilat utilat, 48.000 EUR, marius144@yahoo.com, Tel: 0723674932

n Unirii piata, ultracentral, apartament 2 camere semi decomandat cu vedere spre centrul vechi. Blocul are 2 lifturi, etaj6/8. utiliat, usa metalica, termopane, aer conditionat, bucataria utilitata + alte imbunatatiri. 45 mp, 51.000 EUR, Tel: 0723266865, dlh_robert_roony@yahoo.com, n Unirii piata, ultracentral apartament 2 camere decomandat cu vedere la bd IC Bratianu. Blocul are 2 lifturi, etaj5/8. utiliat, usa metalica, termopane, aer conditionat. 42 mp, 51.000 EUR, dlh_robert_roony@yahoo.com, Tel: 0723266865

n Victoriei Piata, adiacent, ultracentral, 2 camere, 50mp utili, etaj 4/10, bloc 1976, finisat de curand, 64.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Vitan vis-a-vis de

Real Vitan, particular vand ap. 2 camere, gresie, faianta, parchet, balcon mare inchis. semi decomandat, vedere spre gradina blocului, 56 mp, Bloc programat pt reabilitare. Pt detalii proprietar, 49.000 EUR, adrian.busoiu@gmail. com, Tel: 0722450833 n 13 Septembrie 2 Camere, decomandat, 8/9, semifinisat, 58mp utili, bucatarie 12mp, vedere superba, pret 70.000 euro, 70.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Berceni 3 camere, etaj 2/4, conf. 2, imbunatatiri, 55.000 EUR, Tel: 0727110436

é Brâncoveanu, metrou, 3 cam, proprietar, decomandat, bloc nou 2013, 2 bai mari, sup. totala utila 78mp, livrat la cheie, aer conditionat, toate finisajele incluse: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala termica, contorizare separata, videointerfon, parc Tineretului, posibilitate parcare, 89.900 €, contact@apartamente-vila.ro, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944

n Cãlãraºilor 3 camere, etaj 3/7, bloc monolit, finisat, 82mp, decomandat, pret 110.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Cotroceni, Arenele BNR, 2/6, semidecomandat, 2012, finisaje lux, 4 aere conditionate, zona linistita, posibilitate garaj, 188.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924 n Crângaºi, Vand Urgent Apartament 3 Camere An constructie: 1981; An renovare: 2010; Etaj: 4/4; Decomandat. 2 Bai; 2 Balcoane; Debara; 2 aparate de Aer Conditionat; Interfon; Usa metalica; Gresie; Faianta; Parchet; Baile au fost renovate cu instalatii sanitare noi; Usi interior lemn; Optional se poate achizitiona si mobilat; Costuri foarte scazute la intretinere; Terasa a fost reabilitata in 2012. Parcare platita ADP, 61.900 EUR, andreialexandru.1crom@gmail. com, Tel: 0724350023

n Dorobanþilor, Bloc nou 2002, finisat complet, zona deosebita, 3/3, 125 mp, 2 terase, 2 bai, bucatarie mobilata si utilata complet, 230.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Londra, n Dorobantilor, apartament 3 camere, supraf 144 mp, etaj 2, renovat 2012, amenajat si utilat lux, braveintermed@gmail.com, Tel: 0766647530 n Drumul Sãrii 3 camere, bloc 2008, semidecomandat, 2/6, finisat, bucatarie mobilata, zona superba, 130.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, Drumul Taberei, Râul Doamnei, bloc tip C, etj 4, îmbunãtãþiri lux, mobilat, loc parcare ADP, 57.000 EUR, Tel: 0729691300

n Herãstrãu bloc nou 2013, finisat complet ultra modern, lift, parcare subterana, spatios luminos, zona linistita, centrala proprie, pret negociabil, 112.000 €, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

Militari Lujerului, particular, et. 9+tehnic, multiple îmbunãtãþiri, vedere mixtã, reabilitat 2012, loc parcare ADP, negociabil, 57.000 EUR, Tel: 0763288716 n Nerva Traian 3 camere, decomandat, 2/8, parchet lemn, 78mp, termopan, 97.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Panduri, Casa Poporului, 78mp, et 1, semi decomandat, 2 bai, 2 balcoane, 115.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Pantelimon vand apartament 3 camere, 3/10, semidecomandat, 43.900 EUR, Tel: 0740120107

n Regie super apartament, 110mp, vilã 1/2, toate îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: é Dorobanþilor, bloc 2002, 0766461838 p/4, 4camere, dec, 190mp utili, 2 bai, garaj, terasa 23, liber, amenajat lux, 340.000 EUR, 3 camere, stefan@nordinvest.ro, n Sebastian decomandat, 1/8, finisat, boxa, http://www.nordinvest.ro, Tel: 2 locuri parcare ADP, 0752027782 85.000 EUR, n Drumul Taberei, bloc 2013, elisabeta@apulum94.ro, Tel: apartamentul este amenajat 0733683448 complet, centrala termica lift, 79.000 EUR, n Sebastian, Telita, Particular, proprie, vand apartament 3 camere, mariana@apulum94.ro, decomandat, et. 6/ 8, http://www.red-house.ro, Tel: termopane, usa metalica, 0733683447 balcon inchis, 2 gr. sanitare, instalatii sanitare schimbate partial, bloc reabilitat termic, supravegheat video, apartament luminos, parcare ADP platita, 2 lifturi. Statie RATB aproape, piata, scoala, gradinita, liceu, 2 statii Calea 13 Septembrie si 4 statii Piata Unirii. In apropiere Liberty Mall, Kaufland, Lidl, é Herãstrãu Bloc nou, 65.000 EUR, parter+ 55mp curte proprie, marius85_2004@yahoo.com, finisat complet, zona Tel: 0727848631 deosebita, 2 minute de parc, n Sector 4 particular vand 121 mp (+curte), 2 bai, loc apartament 3 camere, 62mp, parcare contra cost, confort 1 etaj 2/4 cu 163.900 EUR, imbunatatiri, gradinita, scoala, emanuel@apulum94.ro, Tel: zona comerciala, transport 0788364188 direct catre centru, spatiu verde, locuri de joaca pentru copii si loc de parcare, pret Uverturii, 3/9, negociabil, 64.000 EUR, Tel: n Militari semidecomandat, bloc 1982, 0723050114 uºã metalicã, balcon, 2 gr.sanitare, cadastru, neg; 67.500 €, 0731300030 n VERGULUI, CORA, 51MP, ET. 1/10, IZOLAT TERMIC, CIRCULAR, AER CONDITIONAT, UTILITATI FACTURATE PE APARTAMENT, 44.500 EUR, TEL: 0745081137 n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Militari, Uverturii

83, apartament 4 camere semidec etaj 3/8 vedere spate mai multe detalii, 64.000 EUR, mihaela_mel2000@ yahoo.com, Tel: 0724741892, 0726489856 n Unirii Duplex 4 camere, decomandat, scara interioara, 106mp utili, etaj 5 si 6, finisat, centrala apartament, 165.000 euro, 165.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n ªtefan Cel Mare vand salon infrumisetare 32mp, dotat complet cu aparatura, mobilier nou, clientela formata, stradal, parter, chirie mica, Tel: 0766412249 n Victoriei, Liceul de Muzica “George Enescu”, spatiu comercial, 35mp, toate utilitatile, functional, stradal, particular, Tel: 0726670084

Giurgiu, 20km de Bucuresti, cumpar urgent teren sau casa la pret acceptabil, Tel: 0734392123, 0733192517


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii

n Militari, Apusului, inchiriez camera pentru un cuplu, eventual fata salariata, pret convenabil, Tel: 0743043700 n Pantelimon, Cora, inchiriez camera in vila pentru fete curate si ordonate, 400 RON/luna, Tel: 0760428050 Margeanului, n Rahova, camerã în apartament decomandat de 3 camere cu 2 bai, pentru o fata, 400 RON/luna, Tel: 0766364358, 0723546218

Septembrie, Posta n 13 Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é BANEASA, BD. ION IONESCU DE LA BRAD, STR. SOMESUL RECE, VILA SINGUR CURTE D+P+E+G 100MP/NIVEL 5 CAMERE, 2 BAI, CURTE 800MP, NEMOBILAT, 2.500 EUR/LUNA, TEL: 0723583310

n Berceni Olteniþei, mobilatã, et. 1/4, metrou, piaþã, prefer tânãrã cuminte, gospodinã, 180E negociabil. Urgent, Tel: 0786321908 Dristor 2, metrou, 10/10, semi decomandata, 36mp, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, jacuzzi, 900 Ronx2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Dristor, particular inchiriez garsoniera exclus intermediar, Tel: 0722829838 n Dristor, proprietar ofer spre inchiriere garsoniera curata. 220 Euro negociabil, Tel: 0732335344 n Giuleºti 30mp, str. Migdalului, curte 10mp, încãlzire pardosealã, izolatã, utilitãþi ºi contor propriu, 180 EUR, Tel: 0726116881

é Liberty Mall, particular ofer spre chirie garsoniera confort 1, decomandata, 42mp, bloc nou, complet mobilata si utilata. situata la 50m de Liberty Mall, 230 EUR/luna, marius144@yahoo.com, Tel: 0723674932 n Militari Virtuþii, staþia de tramvai 41-Orºova, 44 mp, etaj 2, mobilatã, frigider, aragaz, maºinã de spãlat, 200 EUR, Tel: 0723575824 n Militari, Lujerului, mobilata, utilata, curata, 200 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Sebastian parc, mobilat, cu utilitati, contorizat, termopane, usa metalica, exclus agentii imobiliare, 250 EUR/luna, mit_maria@yahoo.com, Tel: 0720011861, 0757086051 n Stadionul National, garsoniera, etaj 3/8, mobilata, utilata, usa metalica, curata, Tel: 0720294222 n Timpuri Noi, metrou, particular, garsonierã I, 7/8, dec, mobilatã, 250E, Tel: 0724940541, 0213310252 n Unirii, metrou Piata Unirii (Horoscop), garsoniera, mobilata, centrala proprie, aragaz, frigider, masina de spalat, aspirator, gresie, parchet, cablu+ internet, 1.000 RON/luna, Tel: 0727703565 n Unirii, Constantin Silvestri (fost Sfintii Apostoli), colt cu Bd Regina Maria, garsoniera demisol vila cu 2 etaje, intrare separata, centrala proprie pe gaze, 200 EUR/luna, Tel: 0721081363, 0766374313 n Vitan Mall, garsonierã conort 1, 44mp, 4/8, mobilatã, utilatã complet modern, aer condiþionat, jacuzi, 300 EUR, Tel: 0731164904

Militari, Lujerului, etaj 8/10 semi-decomandat imbunatatiri mobilat si utilat. Metrou, Cora, zona linistita. Liber de la 1 iulie. Poate fi vazut pe 30 iunie. Sunati intre orele 17-21, 280 € / luna, dr.tudor.marian @gmail.com, Tel: 0740908366

n Gara de Nord 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 Mega Image, n Iancului, confort I, 3/10, decomandat, 60mp, mochetat, termopan, contor gaze, nemobilat, um, zugravit, parchet laminat, Tel: 0723713816, é AMZEI, INCHIRIEZ 850x2, APARTAMENT 2 CAMERE, 0216442571 S E M I - D E C O M A N D A T , n Militari, Iuliu Maniu, etaj RENOVAT IN 2013, 60 MP, 5/10, confort 1, mobilata, ETAJ 6/ 6, UTILAT utilata, urgent, 230 EUR, Tel: (FRIGIDER, MASINA DE 0728005657, 0745055657 SPALAT, ARAGAZ, n Prelungirea Ghencea cf. 2, CUPTOR CU MICROUNDE), s-40mp, liber, decomandat, AER CONDITIONAT, complet utilat, internet-TV. loc parcare, 6/10, 250 EUR, Tel: PARCHET, GRESIE, 0745600328 FAIANTA, TERMOPAN, USA METALICA. IDEAL PENTRU n Titan, Th. Pallady Particular, inch. 2 cam, decomandat, intre BIROU, FIRMA SAU metrou N. Grig. si 1 Dec, R E Z I D E N T A , renovat (gresie, faianta, 300 EUR/LUNA, 0722393203 termopan, usi schimbate), complet mobilat modern si utilat (masina de spalat, frigider, aragaz, TV), 300 EUR, madi_radulescu@yahoo.com, Tel: 0723829269 n Vitan, Real, N. Pascu, 3/4, semi decomandat, cf.II sporit, p, g, f, um, mobilata, utilata, é Berceni, Emil Racovita, balcon inchis; 900Ron chiria+ garantia, Tel: particular, renovat complet 2013, 600Ron 0723713816, 0216442571 aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, locuri parcare, 415 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, n Berceni, Big, ofer spre http://dan-mladin.ro/casa, Tel: inchiriere apartament 3 camere 0722646375, 0722270225 mobilat, utilat, etaj 9, termen n Carol I Parc decomandat, lung, 300 EUR/luna, Tel: recent renovat, mobilat, utilat, 0723522624 80mp suprafatã, parcare auto, termopane, parchet, instalaþii n Dorobanþilor, Tudor Vianu sanitare + electricã nouã, 38, apartament super lux, etaj proprietar, Tel: 0765273453 2/4, bloc 2013, 120mp, n Colentina Lac, ofer spre decomandat, nemobilat, lift, inchiriere apartament 2 camere garaj, terase, 1.350 EUR, Tel: nemobilat, neutilat, et. 8, 0722676652 preferabil termen lung, in Complexul 200 EUR/luna, Tel: n Plevnei, Orhideea Gardens, proprietar 0217727074, 0723522624 inchiriez apartament 3 camere, n Colentina, zona McDonalds, etaj 10, nemobilat, TVA+, Inchiriez apartament doua camere, decomandat, balcon, 750 EUR, Tel: 0728990709 nemobilat, etaj 10. Prefer n ªtefan Cel Mare, inchiriez termen lung, 200 EUR, parter vila pentru sediu firma, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0722646852 Tel: 0732591513, 0213100757 n Ultracentral zona Cismigiu, n Eroii Revolutiei - Metrou Oltenitei - Giurgiului, Sura inchiriez ap. 3 camere in vila Mare, proprietar, mobilat cu acces stradal direct, clasic, bloc reabilitat, pretabil birou firma, perete contorizat, curat, 270 exterior reclama, 650 EUR/luna, Tel: 0744583350 EUR/luna, Tel: 0722635752

é Floreasca, langa Kaufland, inchiriez ap2 camere, semidec, 50 mp, g+f+p+t + um, cablu, internet, utilat, mobilat, etaj 3/3, renovat/zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, plata 2+1, a/c la cerere din chirie, termen lung, 350 EUR/luna, info@abcdellapubblicita.it Tel: 0760844294

é Unirii, Tribunalul Nou, particular, renovat 2013, curat, elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou, locuinta sau nemobilat, parchet fag, travertin, usi stejar, faianta si sanitare toate noi, glasswand, portari non-stop, ideal pentru birou, stradal, locuri parcare, 720 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil 1 mai 2013, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113

26 Iunie 2013

n BANEASA, ION IONESCU DE LA BRAD, STR. SOMESUL RECE, 100MP OPEN SPACE, 2 GR. SANITARE 30MP, BUCATARIE 30MP, HOL 30MP + TERASA ACOPERITA 50MP. BIROURI, SALON, REPREZENTANTA, GRADINITA, CATERING, DEPOZITARE, PRODUCTIE, 1.500 EUR/LUNA, DRAL19@YAHOO.COM, TEL: 0723583310 Camil Ressu nr. 64, inchiriez spatiu comercial 36mp, des c hidere 2.8m, Tel: 0726378150, 0723244406

n Chiajna, spatiu comercial, in prezent mini market, pretabil pt, piese auto, pizzerie, materiale constructii, farmacie, vad format pentru magazin, n Foiºorul de Foc, proprietar, 250 EUR, inchiriez cladire reprezentativa driver.protocol@yahoo.com, cu 17 camere, arhitectura Tel: 0737539281 deosebita pretabil pentru ambasada, birouri sau Dristor langa Mc Donald’s, resedinta, renovata si inchiriez spatiu comercial restaurata integral in 2008. 95mp, parter bloc, Tel: Suprafata utila 1090mp 0722352411 D+P+1, curte cu parcare. 22.000 €, 0722210000, n Giuleºti, dupã piaþã, office@goss.ro St=127mp din care 80mp n Unirii inchiriez apartament 5 interior ºi 5mp demisol, 2 camere duplex, îmbunãtãþiri, intrãri, toate utilitãþile, Tel: 0723588308, 0723606705 370 EUR, Tel: 0726116881


26 Iunie 2013 Dedeman, n Giurgiului, proprietar, inchiriez 5 hale caramida, toate utilitatile, 100-200mp, acces tir, betonata, ideal depozit, service auto, productie, 2-2, 5 euro /mp, 2 EUR/mp, annadia77@yahoo.com, Tel: 0734655990, 0767087037 n Gorjului Piata vis-a-vis, spatiu comercial 20mp intrare din strada super vad, Tel: 0722257923

închirieri oferte spaþii comerciale / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13 Prelungirea G henc ea inchiriez spatiu comercial p+1 (190mp) + curte, stradal, stare perfecta, 0217773178 ªtefan Cel Mare inchiriez salon infrumusetare 32mp, dotat complet cu aparatura noua, clientela formata, stradal, parter, chirie mica, Tel: 0766412249

é Magheru stradal,

spatiu comercial st=110mp, parter 80mp, deschidere 6m. 4.500Euro+TVA discutabil. Se poate prelungi pana la 115mp din st= 145mp deschidere 12m. 7.000 €+TVA discutabil, Tel: 0722399360, 0722674647 n Magheru 24, proprietar, ofer spre inchiriere 2 spatii comerciale: parter 20mp si etaj 1 90mp, Tel: 0769236384, 0723694584 n Militari, Autogara, inchiriez spatiu comercial, fost restaurant, pentru orice tip de activitate, 500mp, posibilitate extindere, Tel: 0731490490

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243

é Orice auto:

é Regim Hotelier,

Inchiriez apartamente pe termen lung sau pentru o perioada scurta de timp in Bucuresti. Apartamentele si garsonierele din Bucuresti sunt o alternativa mai buna la hoteluri. Spatioase si confortabile, complet echipate, situate in zonele ultracentrale, ofera un raport calitate/pret foarte atractiv, 36 EUR, aparthotel.ro@ gmail.com, Tel: 0762781758

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, diesel, geamuri electrice fata+spate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 EUR, Tel: 0764137326

Logan, Solenza, 1310, Renault, Daewoo, etc. si dube, acte, plata pe loc, Tel: 0765119407

n Brunetã 21 ani, manechin, ofer masaj erotic, normal, oral, zona Iancului, NON - STOP, Tel: 0736070700 é Satisfactie Totala. Te-ai saturat de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti, sunt o fire pasionala ador sa fac dragoste, dar imi place sa fac si sex Total, 150 RON / ora, Tel: 0760388343

n Programul Rabla colector autorizat, Tel: 0761847751, 0720625590

é Sex total. Ofer clipe de placere domnilor interesati de o escapada in bratele unei brunete, deschisa la noi provocari, anal, normal si oral cu finalizare, se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0734142704

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Sex Total. Sunt o escorta cu ochi caprui, cu sani normali, naturali si tot ceea ce trebuie sa aiba o femeie pentru a fi placuta privirii. Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe ceas. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0735123018

é De vanzare jante r20 League Racing Sport 241; Diametru 20inch; Jantele s unt dotate c u flans e aplicatie pentru Toaureg 3,0TDI v6; se dau cu tot cu Anvelope fata 275/40/20 si spate 315/35/20; Latime 2 buc fata 8,5x20; Latime 2 buc s pate 10x 20 Pret Fix1400 Lei, 0742452960, aly_frumosu@yahoo.com

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase fete, 80 ron/h, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

ç Calculatoare, service-reparatii la domiciliu, inginer IT repar, re-instalez windows, programe, drivere, antivirus, orice problema rapid, eficient; cumpar laptopuri si calculatoare, pot fi si defecte, mcb_70_b@yahoo.com, Tel: 0730496489, 0786921717

é Vino! placere 100 %! iti place ceea ce vezi si vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si fara prejudecati, atunci contacteaza-ma cu siguranta vei reveni, se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0767822796

é Show Incendiar. bruneta si satena, bisexuale, senzuale si pasionale, oferim show-uri reale, relaxare totala, fantezii, extaz si multa pasiune, locatie intima. Vino si nu vei regreta. Satisfactie garantata poze %, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

n Cãsãtorie, Doamnã 43 pentru Domn max 46 (vãd-div), exclus aventuri, numai sms, Tel: 0736852834 n Domn prezentabil, doresc relatie cu tânãrã, prezentabilã, cunoºtinte IT, asigur locuinta, întreþinere financiarã. tel orele 10-20, Tel: 0735071274


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri firme

n Pierdut atestat si ecuson ghid turistic national, pe numele Firþa Maria Aurora, le declar nule, aurora_firta@yahoo.com n Pierdut atestat agabaritic pe numele Maricutoiu Manica. Il n Ofer cãþei rasã micã metis declar nul, (4-5 kg), 1-2 ani, Tel: n Pierdut certificat constatator 0726160845, 0217692426 al SC Team Guard Srl, CUI 2601643, J40/18415/1992, pentru punctul de lucru din Municipiul Ploiesti, str. Radu de la Afumati, nr. 43, jud. Prahova. Il declar nul, n Pierdut buletin si legitimatie de servici de numele Dragoi Mircea. Le declar nule, legitimatie de n Pierdut serviciu pe numele Radu Mihail. O declar nula,

é Pui catei rasa Bichon Frise, talie mica, rasa pura (cu acte care arata acest lucru), certificat medical. Sunt crescuti de catre noi, avem si parintii. Cateii sunt crescuti in casa si educati pentru a fii o companie nemaipomenita, 250 EUR, nina_niculici@yahoo.com, Tel: 0744505310, 0744505310, Fax: 0744505310

n Licitatie diverse bunuri. Lichidatorul judiciar al SC Print Grup Promotion SRL (J40/12368/2003, CUI 15739150), ce face obiectul dosarului nr. 4241/3/2013 al Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Civila, anunta scoaderea la vanzare idividuala a Vând pui ciobãnesc german urmatoarelor bunuri: tampograf din pãrinþi de excepþie, ideal 4c, compresor 7.3bar, pentru pazã ºi companie, Tel: tampograf 162scd, masina 0766323402 imprimat, masina taiat, stand, corturi, mostrare marfa, n Vând Bichon Maltez 9 mobilier, diverse stocuri, in sãptãmâni, sex masculin, urmatoarele conditii: deparazitat. Preþ 100E, Tel: lichidatorul colecteaza oferte 0768776794 de cumparare timp de 10 zile de la data aparitiei in ziar a Vând Bichon 9 sãptãmâni, anuntului; daca exista mai un bãieþel º i o fetiþã, multi ofertanti se organizeaza competitiva intre deparazitaþi ºi foarte jucãuºi. licitatie Preþ 300 Ron, Tel: acestia sau daca exista un singur ofertant se va negocia 0768776794 vanzarea diret cu acesta. Detalii la telefon, Tel: 0724577934

n Pierdut stampila rotunda, tus negru, Asociatia de Proprietari ASPROCON- 1, sector 6, Bucuresti. Se delcara nula,

26 Iunie 2013

n Masina de cusut Singer, an 1939, stare buna, 250 EUR, Tel: 0723390643

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Cumpar (cesionez) licenta taxi Bucuresti cu sau fara auto, Tel: 0763061230 n Cumpar-Preiau saloane de infrumusetare bine pozitionate in Bucuresti, Tel: 0723333203 n Cuptor rational pe gaz 10 tavi, frigider Sagi-inox, masina de tocat 380V, spriþ de cârnaþi manual, aparat vidat, aparat lipit pungi, 3.500E totul, Tel: 0766558339

é Garduri, balustrazi, gardulete Realizate din teava rectangulara cu patrat de 6x6 si patrat de 8x8, 350 Ron / mp, 0744571501, panaitflorin56@yahoo.com

SA é Romtelec om intentioneaza sa vanda prin licitatie electronica 116.602 buc . div ers e tipuri de modemuri folosite/defecte, colectate in sase orase. Produsele ofertate apartin urmatorilor producatori: Alc atel, Huawei, ZTE, Bewan. Produsele vor fi vandute la pachet, unui singur cumparator. Tipul licitatiei electronice va fi “English forward”; pret de pornire licitatie 200, 000 Euro (fara TVA). Pentru participarea la licitatie, ofertantii interesati trebuie sa prezinte o Scrisoare de Garantie in valoare de 5, 000 Euro. Ofertantii pot solicita in scris, pe fax sau e-mail, orice informatii si clarificari suplimentare la urmatoarea adresa: virginia.lupusoru @romtelecom.ro sau fax: + 4 0214041129, nu mai tarziu de 28 iunie 2013, ora 16:00. Prezentul anunt este valabil pana pe 5 iulie 2013, Fax: 0214041129 n Vând sau închiriez linie completã producþie paste fãinoase, 25kg/h, Tel: 0729609860 n Vand loc de veci la Izvorul Nou cu 3 cripte gata, 2.700 EUR, Tel: 0768995600 n Vând 7 bucãþi motoare electrice, 380v, 150 EUR, Tel: 0729609860

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; Lansete si mulinete pentru pescuit. Vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vând frigider Artic mare, stare foarte buna, 40 EUR, Tel: 0729609860 n Vand aparate noi vata, floricele, rotisor, colac secuiesc, plita clatita, hamburger, Tel: 0769405211, 0727292393 n Vand loc de veci 6 mp, Belu Ortodox, ingrijit, bordura mozaic cruce si postament marmura, pozitie buna, foarte aproape de poarta nr. 3. si zona artistilor, acte in regula, toate taxele la zi. 7500 eur, negociabil, 7.500 EUR, Tel: 0763686028 n Vand loc veci Berceni F13, P220, Progesul 2 locuri F6, P56, ambele aleea principala, 0760898268, 0246234514 n Shopping online Vino in cel mai mare magazin online din Romania, la noi gasiti mii de produse la super preturi. Reduceri de pina la 80%, Totul intr-un singur loc. 0734315710, http://www.publiest.info

n Credit cu rate fixe, pentru salariati si pensionari cu venituri mici si varsta pana la 75 ani, Tel: 0767440950, 0724322326

é Afacere profitabila Urgent! Fastfood Dacia, Eminescu, Mosilor, zona foarte buna, vad f bun, statie ratb, toate utilitatile, renovat, amenajat, Rog seriozitate, d3vi8lmt@yahoo.com, Tel: 0720704722 n Depozite, gara Progresul, Dedeman, 140mp, 560mp, 1000 mp; 3, 5E/mp, Tel: 0745121478 n Închiriez vulcanizare ºi spãlãtorie camioane, utilate, cu vad ºi contracte, pe ªoseaua de Centurã la Jilava, 400 €, 0767403729 n Închiriez Fast-Food profitabil, pe ªoseaua de centurã la Jilava, utilat ºi funcþional cu bucãtãrie profesionalã ºi vad format, 500 €, 0767403729


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

26 Iunie 2013

n Meditatii limba daneza + pregatire! Integrare in societatea daneza, 0729791002

é Matematica orice

zona, profesor, deplasare la elev, rezultate rapide, asimilare usoara, eficienta garantata, succesul sigur, experienta, 0727809907

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, profesori, experienta 13 ani, meditatii. Rezultate deosebite, ex: 10 la BAC, mate (niciun “picat”), multe note peste 9.50, admitere liceu, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Execut lucrari confectii metalice, hote, garduri, grilaje, convenabil, Tel: 0769405211, 0727292393 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

é Executam invelitori tabla zincata, lindab, acoperisuri, reparatii, izolatii + materiale, Tel: 0744111939, 0732563623 Firma de curatenie, oferim servicii de curatenie scari de bloc, contract pe 12-24-36 luni la preturi promotionale, se ofera discount in functie de numarul de scari si numarul de luni contractate. Servicii de curatenie birouri, spatii comerciale, tuns gazon si servicii conexe, liviump@yahoo.com, Tel: 0742118631


26 Iunie 2013

n Oferta 2013, constructii lemn, pret de constructie de 325 euro/mp cu TVA, garantat, indiferent de perioada din an in care se construieste casa, pentru casele de lemn, P+1EM, suprafata construita desfasurata mai mare de 130 mp, se garanteaza indiferent de eventualele fluctuatii de pret, ale materialelor de constructie, 325 EUR/mp, office@casaneo.ro, www.casaneo.ro, 0736992531

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vând Fier beton Mechel, ramas din constructie, diametre 20-25, lungimi 2-4.70m, 2.00 Lei/kg, Tel: 0722676652

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transport marfarutier.ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106 é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243

Transport marfa, mobila, orice, oriunde, non-stop, preturi de criza, Tel: 0767980246

nunta, Organizari n Dj Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siensii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

marfa si n Transport persoane, convenabil, Tel: 0769405211, 0727292393

n DJ profi, sonorizari ieftin! DJ profesionist ofer servicii de calitate pentru toate gusturile cu aparatura ultramoderna, Sistem Dynacord 100w-3kw, lumini, masina fum, lasere. Bonus un solist muzica live de calitate. Sunati-ma! 150 EUR, francezu42@yahoo.com, Tel: 0721201181 Formatie de muzica si DJ, ne oferim s erv ic iile c onv enabil, Tel: 0769405211, 0727292393

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524 Tapiter cu experienta, retapitare, reparatii tapiterie la domiciliu, 10 RON/mp, retapitare@gmail.com, www.retapitare-canapele.ro/ Tel: 0727319669

AnuntAZ 26 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you