Page 1

é Cabinet Avocat

operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari societati comerciale, pfa. etc, 1 EUR, av.oprea.alina@ gmail.com, Tel: 0745078898

é Prahova, Cornu, vila p+1, 2010, st: 744, sc: 232, su: 195. Finisaje lux: granit, g+f+p, beton armat in cofraj polistiren interior si exterior; Curte si gradina amenajate. Toate utilitatile. Peisaj superb, 215.000 EUR, Tel: 0722152152 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.0003.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

TUNARI OFERTA UNICA: VÂND VILA + CASA DE SERVICIU. SUPR TEREN 1.606 MP, SUPR UTILA CASA 324.52MP, P+1, 7 CAMERE, 3 BAI, 2 BALCOANE, CAM.TEHNICA, CAMARA. BUCATARIA ECHIPATA COMPLET+ TOATE ELECTROCASNICELE NECESARE (TEHNOLOGIE DE ULTIMA ORA). SEMINEU, FERESTRE DIN LEMN STRATIFICAT CU GEAM TERMOPAN, ACOPERIS RUUKKI. CASA DE SERVICIU: 3 CAMERE, BUCATARIE, BAIE. TOATE UTILITATILE (LOC DE PARCARE, APA/PUT PROPIU, FOSA SEPTICA, ENERGIE ELECTRICA, GAZE, STRAZILE SUNT ASFALTATE). ARHITECTURA UNICA SI DEOSEBITA, MATERIALELE FOLOSITE LA CONSTRUIRE SUNT DE CEA MAI BUNA CALITATE, DISPONIBILA IMEDIAT. PERS DE CONTACT GRADINARU ROXANA, 320.000 EUR, ROXANA.GRADINARU@EWOCLEAN.RO, TEL: 0721785075

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII) , STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA ,

HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

n Agenti comerciali pentru comenzi mobila, Tel: 0723317418

n Agent Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti de interventie calificati, cu experienta, permis auto (minim 2 ani experienta), Tel: 0213129035

Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Agent Vanzari zona Bucureºti. Abilitãþi comunicare ºi negociere, spirit de competiþie, carnet cat. B. CV: vanzari@vladexim.ro

é Agenti Pazã

barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

25 Ianuarie 2012

é Agenþi Paz ã pentru obiec tiv e în z ona Bãneasa-Otopeni angajeazã firmã securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741051650, 0755128974 n Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, cu experienta, program de lucru: o zi da, una nu, Tel: 0213152184 n Ajutor bucãtar ºi spãlãtor vase, angajeazã Restaurantul Hanu Berarilor Casa Soare, Tel: 0727201803 Bucãtar fete n Ajutor bucãtãrie fast-food, salarii atractive, program flexibil. Asigurãm o masã, Tel: 0785600002 Ajutor Bucãtar; Scuterist posesor de permis categoria B; Paznic - Restaurant Il Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153

é Animatoare - night club, angajeaza animatoare si os patarite c u s au fara experienta, procent din consumatie 50%, cazarea asigurata, doar dans, pentru mai multe informatii sunati, 1 EUR, http://nightc lub-redheart.ro, Tel: 0722763286, 0767281778 Arhivar f emei nefumatoare cu domiciliul in Bucuresti, pentru sortare, ordonare si ambalare dosare arhiva. Contract full-time. Sunati intre orele 9-17, L-V, Tel: 0721975587

Asistent Farmacie angajeaza Spitalul Oxxygene Med Plus din Otopeni. Relatii la telefon de luni- vineri 11:0018:00, Tel: 0745230132

Asistentã personalã Om de afaceri singur, sportiv, angajez asistenta personalã full-time, inclusiv menaj+ relaþie de prietenie, frumoasa, supla, nefumatoare, fara fite, doar provincia. Ofer cazare+ masa+ salariu 1.000 Euro/luna. Oferta reala. CV+ minim 2 poze mari recente la e-mail, fitroyal09@gmail.com Tel: 0733637319 n Asistente medicale, nutiþioniºti, terapeuþi, douã persoane, pentru colaborare part-time, câºtig progresiv, 400 EUR, Tel: 0768166359

Bonã internã pt copil 2 ani Timisoara. O persoana pana 40 ani, aspect fizic placut, intelectuala. Se ofera: 2000 RON, 2 weekend-uri libere pe luna, Tel: 0726399202 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Dr. Taberei, Herastrau, Baneasa. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Cotroceni, Otopeni, Obor, Pantelimon, Crangasi. Urgent, Tel: 0213107403 Mogosoaia, n Bonã Straulesti, Buftea, 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Tel: 0213107403 n Bucãtar cu experienta Bistro caffe locatie nou deschisa cu meniu mediteranean angajeaza, Tel: 0724540839 Calcatoreasa, confectioner -asamblor, lucrator croitorie pentru atelierul de creatie, Tel: 0740768303


oferte de muncã România / info / pagina 3

25 Ianuarie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Grecia pe înþelesul tuturor.

n Casier/ã cu experienþã, salarii atractive, program flexibil. Asigurãm o masã, Tel: 0785600002

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (183) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Despre sistemul de pensii din Grecia. Domnul Marin O. din Piteºti, Judeþul Argeº, se intereseazã de sistemul de pensii din Grecia ºi ne solicitã sã dãm detalii în special despre pensia de urmaº, având un nepot care, considerã domnia sa, ar putea sã solicite un asemenea drept de la autoritãþile greceºti. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Atunci când vorbim despre sistemul de pensii dintr-o þarã sau alta, ne gândim, aºa cum este ºi firesc, la pensile pentru foºti salariaþi, care au desfãºurat o activitate remuneratã ºi au contribuit la un fond de pensii. Este vorba de pensia acordatã la împlinirea unei anumite vârste, condiþionat de un anumit stagiu de asigurare pentru aceastã prestaþie socialã. 1. Pensiile de bãtrâneþe. Mecanismul de bazã pentru acoperirea riscului de bãtraneþe în Grecia, constã din pensia principalã care derivã din activitatea de salariat ºi plata anticipatã a contribuþiilor. Condiþiile pentru acordarea prestaþiei se bazeazã pe realizarea unei anumite perioade de asigurare ºi de atingerea unei anumite vârste, care diferã în funcþie de prevederile fiecãrui caz. Prin reforma adoptatã anul trecut, vârsta de pensionare a femeilor a crescut de la 60 la 65 de ani, devenind egalã cu cea a bãrbaþilor. În plus, perioada de contribuþie la fondul de pensiia a ajuns la 40 de ani, de la 35-37 de ani. Condiþii speciale, mai favorabile se aplicã pentru mamele minorilor sau copiilor care nu sunt capabili sã lucreze. Aceste condiþii prevãd o asigurare specialã de protecþie maternalã. Calculul pensiei ia în considerare indemnizaþia zilnicã salarialã din clasa de asigurare de care aparþine persoana respectivã, pe baza coeficientului rezultat din impãrþirea câstigului total (fãrã primele de Crãciun, Paºte ºi alocaþiile de concediu) primit timp de 5 ani calendaristici selectaþi de persoanã din ultimii 10 ani anteriori datei de aplicare pentru pensie, la numãrul de zile lucrãtoare din aceeaºi cinci ani. Pensia lunarã de bãtraneþe este alcãtuitã din pensia de bazã ºi diferite majorãri. 2. Pensia de urmaº Când o persoanã asiguratã la Institutul de Asigurãri Sociale (IKA) pentru pensie, sau este pensionar ºi moare, urmãtorii membri de familie sunt îndreptãþiþi la pensia de urmaº: a. Copiii persoanei decedate, cu condiþia sã nu fie cãsãtoriþi, nu au o pensie ºi au sub 18 ani sau 24 ani pentru studenþi, sã nu lucreaze sau sã nu primeascã o pensie ca urmare a muncii lor sau de la stat, sau sunt orfani de ambii pãrinþi, sau erau întreþinuþi de pãrintele decedat, dacã acesta din urmã a fost pãrãsit de celãlalt pãrinte. Copiii care sunt incapabili de muncã ºi a cãror incapacitate s-a instalat înainte de 18 ani, au dreptul la pensie de urmaº atât timp cât dureazã incapacitatea lor, indiferent de plafonul de vârstã. b. Nepoþii ºi copiii vitregi care sunt orfani de pãrinþii lor ºi erau în întreþinerea decedatului. c. Pãrinþii (naturali ºi adoptivi) dacã erau în principal în întreþinerea decedatului. 3. Pensia de invaliditate. Cauza unei invaliditãþi poate fi: o boalã obiºnuitã, un accident de muncã, o boalã profesionalã, sau un accident în afara muncii. La acest tip de pensii se aplicã urmãtoarele condiþii: - persoana asiguratã nu trebuie sã aibã pensie de bãtraneþe sau de invaliditate de la stat sau de la o instituþie guvernamentalã de drept public, sau de la altã instituþie de asigurare importantã (exceptând OGA) - persoana asiguratã trebuie sã fi fost verificatã de cãtre comitetele de sãnãtate ale Institutului de Asigurãri Sociale, sã aibã un procentaj de invaliditate de peste 50% ºi sã fii fost asiguratã la IKA pentru perioada minimã cerutã, în funcþie de vârsta lor. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Casier/ã, supermarket angajeazã in zona Iancului, Tel: 0212522190

Casting emisiuni TV, public spectator, serial TV, reclame. Câºtiguri foarte mari. Nu conteazã vârsta nici aspectul, 150- 300 ron/zi, Tel: 0784704928, 0720608154

Confecþioner/a cãlcãtorese, cu experienþã, salariu 800/1200, tichete, abonament, angajeazã fabricã confecþii damã, Rahova, Tel: 0744217731, 0724931413 n Confecþionere maºini cusut liniare CTC, interfazic ºi final, cãlcat liniar ºi interfazic, angajeazã Societate Comercialã, Tel: 0736640972

Consilier vanzari aparate medicale Companie multinationala, ofera castig nelimitat, oportunitati de cariera, program flexibil, training gratuit, lucru la birou. Cautam persoane cu abilitati de comunicare, minim studii medii, fara limite de varsta, medicalinternational romania@yahoo.ro

é Casting pt filme adulti 18-60 ani! Femei si cupluri, nu conteaza aspectul fizic! Filmam in orasul dvs. iar materialele sunt doar pentru SUA! Pentru detalii vizitati site, 2.500 EUR/luna, n Consultant Companie support@castingadult.com, multinaþionalã în domeniul http://www.castingadult.com, asigurãrilor selecteazã Tel: 0744370008 persoane pentru funcþia de consultant, remunerare avantajoasã, Tel: 0761406565

é Companie intimã, masaj erotic - fete tinere si studente cu aspect fizic placut ingrijite, program flexibil, central, lux, accept si din provincie, ofer cazare, abonament la solar, cosmetica id: belle.bucharest, 2.000 EUR/luna, belle.bucharest@ yahoo.com, Tel: 0735364674

é Contabil. Ceragem SRL angajeaz a c ontabil c u experienta, cunoscator SAP. In vederea selectiei va rugam trimiteti CV pe e-mail romania@ceragem.ro n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Devizier construcþii cu experienþã ºi cunoºtinþe Windev, Tel: 0751134000 n Dispecer. Companie pazã angajãm dispeceri, experienþã Roel, Seka, Paradox. 0754010164, Tel: 0749533502, 0769283938


pagina 4 / oferte de muncã România

25 Ianuarie 2012 Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

Îngrijitori - Cautam pensionari pentru ajutor modest la gospodarie, contra locuinta la curte, cmunteanu20025@ yahoo.com, Tel: 0213513427

n Distribuitori - colaboratori pentru distributie pliante la n Instalator instalatii cutiile postale sau stradal, Tel: climatizare ºi Instalator 0213228784 instalatii termice- angajeaza Almira Proconsult. Relatii la: Electrician avand Tel: 0213351437, 0745651762 cunostinte utilaje n Instalator faiantari zugravi constructii si auto, firma constructii 1400ron/luna obligatoriu permis min valabil pentru meseriasi, Tel: cat.B - angajeaz a SC 07644434302 K R A N Z E U R O C E N T E R n Livrator cu auto sau scuter SRL, Oferim cazare, propriu pentru fast food office@kranz .ro, Tel: JUMBO VITNAMESE FOOD 0214936349 PROGRAM de luni pana vineri zona Stefan cel Mare, Tel: n Fierari si necalificati - Firma 0723599919 de constructii angajeaza cu carte de munca, salariu n Livratori cu scuter. Pizza motivant. Exclus colaborari cu Dominium angajeaza. Cerinte: echipe de fierari sau peste 18 ani, curs legislatie, necalificati. Persoana de Tel: 0760660967 contact ing. Dae Sebastian de luni pana vineri intre orele 09:00 18:00, 1.200 RON/luna, Tel: 0731707540

é Ingineri. SC TERRA-NOVA Construct SRL angajeazã ingineri execuþie lucrãri de drumuri, lucrãri de apã ºi canalizare, eventual cunoºtinþe topometrie, pentru lucru în strãinãtate. CV la adresa de e-mail: office@trnc.ro

é Maseuze cu sau fara experienta pentru salon masaj erotic, part time sau full time, conditii deosebite, echipa tanara, locatie centrala, vechime 3 ani oferim cazare si comision 60%, bonusuri la angajare. Seriozitate, 2.000 EUR/luna, criss.masaj@yahoo.com, Tel: 0763977293, 0721952053 n Mecanic auto, din zona ColentinaAndronache, experienþã minim 3 ani, pentru service auto, Tel: 0722110711

n Mecanic auto - Service auto angajeaza. Detalii la tel, Tel: 0722607301 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, Tel: 0212300808 n Menajerã, ofer camera + salariu pentru fata sau studenta in schimb menaj usor, Tel: 0764478574 n Modele RECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 021.315.65.81, 0761.322.310, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039 n Montatori gips carton cu experienta, Tel: 0754459113 n Muncitor necalificat, din zona Colentina- Andronache, Tel: 0733333757 n Muncitori. Firma constructii caut urgent echipa muncitori si masina pentru tencuiala mecanizata, santier Bucuresti. Urgent, Tel: 0733547647 n Operator calculator si menajera angajam, Tel: 0213265596 n Ospãtãriþe si spalatorese de vase angajeaza restaurant, Tel: 0763725353 n Persoanã. Caut doamnã internã pentru îngrijire doamnã învârstã, oger cazare+salariu, Tel: 0767187523, 0784822239 n Personal curãþenie spitale, salariu+bonuri. Începere activitate imediat! Tel: 0726693792 n Personal pentru depozit marfa, barbati si femei, Tel: 0740148494 n Personal feminin cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 500$ din prima zi, salariu 1.200$ sau procent 50-70%. Studiouri în toate zonele uºor accesibile ale Bucureºtiului, Tel: 0731214102, 0760357692

strict feminin n Personal pentru videochat. Procent 90%, avans 300$ din prima zi, salariul 1.000$ condiþionat de seriozitate. Locaþii în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Victoriei, Tel: 0784606572, 0733839026

é Personal calificat

pentru pozitiile de: bucatar, ajutor bucatar, cofetar-patiser, brutar, lucrator bucatarie, hostess. Restaurant de lux angajeaza urgent. Telefon de luni-vineri 9-17, Tel: 0212088681

é Pizzar, curieri, bucãtari angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache). Relaþii L-V. 12:00-17:00, Tel: 0731027322


25 Ianuarie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Reprezentant - înscriem reprezentanþi AVON câºtiguri mari, produse cadou, posibilitãþi avansare, Tel: 0722930207, 0768321060

Reprezentant vânzãri directe angajeaza ROOSSA Books SRL cu sau fara experienta, salariu in functie de realizari, Tel: 0728650079

ªofer trailer categoriile B, C, E, atestat ARL marfuri + agabaritic. SC KRANZ EUROCENTER SRL angajaza, oferim cazare, Tel: 0214936349 auto cu n Spãlãtor experienta - Spalatorie auto angajeaza in zona Aparatorii Patriei. Bonusuri motivante! btc_carwash@yahoo.com, Tel: 40757653087, 0784694996

Tehnician electromecanic FPSC angajeaza. CV-urile se primesc la e-mail cristina.chirilov@ fpsc.ro, pana la data de 31.01.2012. Detalii pe www.fpsc.ro, sectiunea cariere,

n Tehnician în confecþii din tricotaje ºi þesãturi (societatea are sediul în Bucureºti, sectorul 5). Informaþii suplimentare la telefon, Tel: 0214116454, 0214115237 n Unit Manager - Companie asigurãri recruteazã personal pentru postul Unit Manager, é Stivuitorist - Naturevo vechime minim 1 an, venit fix, é Shaormar si perSRL Bucuresti angajeaza. comision management, Rugam C V pe f ax comision vânzare persoanlã, sonal bucatarie Tel: 0763416477 numai cu experienta, 0214113409, office@naturevo.ro, magazin n Vânzãtoare Tel: 0314328565, www.naturevo.ro, Tel: alimentar, zonã (Big), 0744794660 0214113656 angajeazã urgent SC, rugãm seriozitate, Tel: 0722404553, n Shaormar cu experienþã ºi Compania 0723730728 n Stivuitorist. clãtitar fãrã experienþã, Tel: Henkel angajeaza un 0784056627 stivuitorist pentru fabrica de Vânzãtoare la salã de adezivi din Pantelimon. jocuri, program 2 zile cu Shaormari c u Solicitam atestat de experienþã, s a l a r i i stivuitorist/ISCIR. Trimiteti CV 2, zona Iuliu Maniu, Tel: atractive, p r o g r a m la mail 0723436343, f l e x i b i l . A s i g u r ã m o human.resources@ro.henkel.com 0765486755 Tel: 0212086855 masã, Tel: 0785600002

é ªofer (categoriile B+C+E, cu experienþã) ºi lucrãtor depozit Havi Logistics angajeazã pentru depozitul din Chitila. CV la e-mail sau prin posta la sediul din Intr. Strãuleºti nr. 35-45, sector 1, Bucureºti, cariere.ro@havilog.com

é ªofer BC, atestat

transport marfã ºi card tahograf, experienþã transport frigorific, contact orele 10-16, Tel: 0786745138

n ªofer taxi CM + atestat la 24 ore, Tel: 0768562095

n Videochat tinere pentru agentie videoconferinta, conditii deos ebite, c entral, 5004000Euro/ luna, www.AngajareVideochat.ro, Tel: 0720818129, 0314250001 n Videochat tinere dragute minim 18 ani. Salariz are deosebita, contract de munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro Tel: 0720818129

Videochat 12 Studiouri legal strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 800$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300 – 7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere. 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$/lunã, Tel: 0767611865, 0727067729


GRECIA

n ASSISTANT HOUSEKEEPING MANAGER (REF.CODE AHKMG) has to effectivelyimplement all Housekeeping activities within the resort and specifically, supervise work activities of cleaning personnel to ensure clean, orderly and attractive rooms in the premise. Essential Functions: • Establishesmethodsto provide premium customer services. • Managesplanning, allocating and coordinating of people and unit resources. • Coordinates work activities among related departments. • Ensures adequate inventory supplies. • Assigns duties and inspects daily work flow • Investigates and promptly reacts on customer complaints • Train and monitor the performance of the department’s employees. Candidate requirements: • Previous experience in a similar role, minimum of 3 years in a five star hotel or a property of the size of Navarino Dunes. • Excellent command of English Language. Additional language knowledge will be an asset. • Good computer skills, knowledge of OPERA will be a strong asset. • Excellent communication skills in multicultural working environment • Proven leading skills • Negotiation and influential skills • Strong attention to detail Required languages: English; Required languages: English-fluent; Starting Date: 01/03/2012; Greece Region: MESSINIA; Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME; Accommodation provided: Yes; Education skills required: Higher Training, Including Academic; Professional qualifications required: No; Experience required: Between 2 and 5 years; Employer Name: STAVROULA NIKOLOPOULOU; Address: ASPROHOMA KALAMATAS, 24100 KALAMATA, GREECE; Fax: 00302721099751; Email: gr01ea22@oaed.gr; How to apply: Letter + CV to CONTACT EA;

n 4. ASSISTANT PHARMACISTS (PHARMACY STAFF IN) Required languages: English / WELL; Starting Date: 11/01/2012; Ending date: 20/02/2012; Contract type: PART-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Experience required: Not required; Minimum age: 25; Maximum age: 40; Employer Name: JOHN OIKONOMAKIS; Address: 10562 CENTER STAGE 5 - ATHENS MUNICIPALITY OF ATHENS (Headquarters: Athens), GREECE; Phone: 3235967, 2103226233; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 20/02/2012; 1 Date published: 11/01/2012; ISCO code: 5139 National reference: 101201102347 n 5. OFFICE STAFF; OFFICE CLERK; Starting Date: 16/12/2011; Ending date: 25/01/2012; Contract type: PART-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Professional qualifications required: No; Experience required: Not required; Employer Name: KOULA GOLD; Address: VOUTSINA 84 15561 Attica Municipality PAPAGOY - HOLARGOS, GREECE; Phone: 2106537040; Last date for application: 25/01/201 n 6. CAR DRIVER TRAINING (DRIVER TRAINER); Starting Date: 08/12/2011; Ending date: 17/01/2012; Contract type: FULL-PERIOD; Education skills required: IEK WITH CERTIFICATION; Minimum age: 30; Maximum age: 40; Employer Name: MICHAEL MIRKOS; Address: 104 TERPSICHORIS AG AND TRINITY 30 104 1756 2 PAL MUNICIPALITY OF ATTICA, GREECE; Phone: 2109888098; Last date for application: 17/01/2012 n 7. ASSISTANT ACCOUNTANT; Required languages: English; Starting Date: 13/12/2011; Ending date: 22/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Maximum age: 35; Employer Name: YOANNIS n 2. RESTAURANT MANAGER (REF CODE:RESMG) A Restaurant VOUTSINAS; Address: Commander BLESSA 7 7 18534 Attica Piraeus Managerhandles the daily operations of the Restaurant, providing superior Municipality, GREECE;Phone: 2104115359; How to apply: PHONE TO service practices for customer satisfaction, maintaining high quality in food EMPLOYER; Last date for application: 22/01/2012; supplies and reassuring steady profit per unit. Essential Functions: n 8. OFFICE CLERK; Required languages: English; Starting Achieves goals and objectives regarding budget revenue. Follows all Date: 21/12/2011; Ending date: 30/01/2012; Salary period: internal F&B polices and procedure standards, according tocompany’s Monthly; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills standards. Arranges for maintenance and repair of equipment and other required: LYCEUM; Minimum age: 16; Maximum age: 24; services. Provides all associates with a thorough understanding of their Employer Name: YANNIS DOSKARIS; Address: Tombazis 4 4 duties and standards of performance and to clarify responsibilities. Candidate requirements: • Previous experience in the same role for at 18020 ATTICA public funds (Chair: Resource), GREECE; Phone: least 3 years Restaurant Manager in a Five Star Hotel or an upscale 2298025001; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date restaurant • Knowledge of food trends and special seasonal foods. • for application: 30/01/2012; Excellent command of English Language. German or French will be n 9. ELECTRICIAN; IN Electrical installations and associated considered as an asset. • Goodnumericalandorganizationalskills • Good electrical work; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; computer skills and preferably knowledge of MICROS • Experience required: Not required Minimum age: 18; Maximum age: ProvenTeamLeadershipskills • Hospitality degreepreferred Required 50; Employer Name: BOLIARIS KON / NOS; Address: VENIZELOU languages: English-fluent Starting Date: 01/03/2012 Geographical 91 12132 Attica Municipality PERISTERI (Chair: Approximately, Information Country: Greece Region: MESSINIA Salary / Contract Contract type: TEMPORARY + FULL-TIME Extras Accommodation provided: No GREECE; Phone: 2105766284; How to apply: PHONE TO Relocation covered: No Meals included: No Travel expenses: No EMPLOYER; Last date for application: 19/02/2012; Requirements Education skills required: Higher Training, Including n 10. TAXI DRIVERS; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: Academic Professional qualifications required: No Experience required: 19/02/2012; Contract type: FULL-PERIOD; Education skills required: Between 2 and 5 years Employer Name: STAVROULA NIKOLOPOULOU LYCEUM; Minimum age: 25; Maximum age: 40; Employer Name: Information: OAED/EURES Address: ASPROHOMA, 24100 KALAMATA, George Giannopoulos; Address: 15 124 1 SQUARE EFTERPIS GRRECE Fax: 00302721099751 Email: gr01ea22@oaed.gr How to apply MUNICIPALITY OF ATHENS ATTICA, GREECE; Phone: How to apply: Letter + CV to CONTACT EA Other Information Number of 6124833,6977311153; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last posts: 1 Eures reference: 4861191 date for application: 19/02/2012; Number of posts: 1 n 3. CHEF DE PARTIE (REF CODE: CHDPT) A Chef De Partie, n 11. ASSISTANT ACCOUNTANT; Starting Date: 30/12/2011; effectively oversees the preparation, cooking, and presentation of Ending date: 08/02/2012; Contract type: PART-TIME; Education skills meals in the designated kitchen. He/She has to be very organized, required: TEI; Minimum age: 18; Maximum age: 35; Employer Name: comfortable in working under highly demanding environment. A chef de Georgiadis MICH. Dimitrios; Address: 17 15772 REPUBLIC Partie may give orders within his staff team and executes accurately Municipality PAINTER Zografou, GREECE; Phone: 210 7754334, 210 and promptly orders handed down by the Sous Chef and Executive 7755094; Fax: 2107755094; Last date for application: 08/02/2012; Chef. Essential Functions: • Knowledge of all standard procedures and n 12. Dental assistant; DENTISTRY ASSISTANT - HIGH DEMAND; policies pertaining to food preparation, receiving, storage and sanitation Starting Date: 03/01/2012; Ending date: 12/02/2012; Contract type: • Full awareness of all menu items, their recipes, methods of FULL-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; production and presentation standards • Assess quality control and Experience required: 1 Year; Minimum age: 18; Maximum age: 35; adhere to service standards • Support the control of food cost • Employer Name: Kapetanakis DESPINA; Address: 31 11521 Diligence in prevention of wastage • Creates theme menus, ideas for Vournazou MUNICIPALITY OF ATHENS ATTICA, Athens, GREECE; ice carvings, decorations, etc • Produces own work in accordance with Phone: 2106470502; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last a deadline and to assist and encourage others in achieving this aim • date for application: 12/02/2012; To project a pleasant and positive professional image to all contacts at all times Candidate requirements: • Experience for at least of 2 years n 13. SELLERS IN STORE; Starting Date: 23/12/2011; Ending date: to the same position, in a property of the size of Navarino Dunes or 01/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 18; an upscale Restaurant • Proven ability to inspire confidence & gain Maximum age: 30; Employer Name: FERGADIS STAMATIS; Address: credibility with senior management • High degree of personal loyalty & Herodotus 7 11 147 ATHENS MUNICIPALITY GALATSIOU (Galatsi), integrity • Thorough knowledge of food products, standard recipes and GREECE; Phone: 2220519 2132164, 2221186; Fax: 2221186; Last proper preparation. • Ability to create recipes and support material, i.e., date for application: 01/02/2012; recipe cards, descriptions, and pictures, and to read and visualize n 14. Waiters; Starting Date: 02/01/2012; Ending date: 11/02/2012; same. Starting Date: 01/03/2012 Geographical Information Country: Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: Greece Region: MESSINIA Salary / Contract Contract type: LYCEUM; Minimum age: 18; Maximum age: 40; Employer Name: TEMPORARY + FULL-TIME Extras Accommodation provided: Yes Panagiotis THEOD. FILIPPOPOULOS; Address: 107 11141 Taygetos Relocation covered: No Meals included: Yes Travel expenses: No ATHENS MUNICIPALITY OF ATHENS (Athens), GREECE; Phone: Requirements Education skills required: Vocational Training / 2102233105; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for Apprenticeships Professional qualifications required: No Experience application: 11/02/2012; required: Up to 2 years Employer Name: STAVROULA NIKOLOPOULOU Information: OAED/EURES Address: n 15. Hairdressers, ASSISTANT KOMMOTRIAS; Starting Date: ASPROHOMA, 24100 KALAMATA, GREECE Fax: 2721099751 Email: 05/12/2011; Ending date: 14/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; gr01ea22@oaed.gr How to apply How to apply: Letter + CV to Education skills required: TEE B INDEX; Employer Name: MARIA CONTACT EA Other Information Number of posts: 1 Last GKOLEMA; Address: ETHN. ANTISTASIS 10 19009 Attica Municipality of Modification Date: 18/01/2012 Eures reference: 4861211 ISCO Rafina - Pikermi GREECE; Phone: 2294028880/693287848; PHONE TO code: 5122 Nace code: 55.1 EMPLOYER; Last date for application: 14/01/2012;

n 16. OFFICE STAFF; OFFICE CLERK; Starting Date: 05/01/2012; Ending

date: 14/02/2012; Contract type: FULL-PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Employer Name: ARZOGLOU AGRI. STYLIANOS; Address: DIM Ch. TIP 93 19004 Attica Municipality SPATON - ARTEMIDOS, GREECE; Phone: 210-6630337, 210-6632594; Fax: 210-6632594; How to apply: PHONE; Last date for application: 14/02/2012; n 17. ASSISTANT ACCOUNTANT; Accountant; Starting Date: 21/12/2011; Ending date: 30/01/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: TEI; Minimum age: 20; Maximum age: 30; Employer Name: JOANNA IOAN. BALNTIDI; Address: Ave. PEACE 155 18863 Perama Municipality PERAMA, GREECE; Phone: 4023007; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 30/01/2012; n 18. OPTOMETRIST AND VISION; OPTICAL; Starting Date: 10/01/2012; Ending date: 19/02/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: TEI; Minimum age: 30; Maximum age: 35; Employer Name: GEORGE H. KAPSETAKIS; Address: AG PANTELEIMONOS 14 18648 DR MUNICIPALITY KERATSINI, GREECE; Phone: 210-4634569; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 19/02/2012; n 19. OFFICE CLERK; Starting Date: 16/12/2011; Ending date: 25/01/2012; Contract type: FULL-TIME FIXED; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 25; Maximum age: 40; Employer Name: GEORGE NIKOLAKAKIS; Address: PERSEPHONE 27 27 19200 ATTICA Municipality ELEYSINAS (Eleusis) GREECE; Phone: 210 5546318; Last date for application: 25/01/2012; n 20. TRUCK DRIVERS AND HEAVY TRUCK; DRIVER CLASS C ME RDR; Starting Date: 29/12/2011; Ending date: 07/02/2012; Contract type: PART-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Professional qualifications required: Yes; Minimum age: 25; Maximum age: 45; Employer Name: Pouka KALOMOIRA; Address: 9 19 200 DIMOSTHENOUS ATTICA Municipality ELEYSINAS (Eleusis), GREECE; Phone: 6932415701, 2105546645; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 07/02/2012; n 21. OUTDOOR SALESMAN; Starting Date: 14/12/2011; Ending date: 23/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 20; Maximum age: 35; Employer Name: MARIA KALLIOUPI; Address: Yanni Galileanou 19100 ATTICA Municipality of Megara, GREECE; Phone: 22960/21281-21130, 694704; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 23/01/2012; n 22. SELLERS IN STORE; Salesgirl - WAIT RECRUITMENT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: PART-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 20; Maximum age: 35; Employer Name: Konstantinos TZAN.NAFTIS; Address: IR.POLYCHNEIOU 2 13 671 ATTICA MUNICIPALITY ACHARNON (Acharnes), GREECE; Phone: 210-2462047; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; n 23. Hairdressers, KOUREIS, BEAUTY AND ASSOCIATED PROFESSIONS ASKOUNTES; through ASSISTANT KOMMOTRIAS WAIT RECRUITMENT; Starting Date: 09/01/2012; Ending date: 18/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: TEE B INDEX; Minimum age: 20; Maximum age: 30; Employer Name: Maria Awad DB; Address: FILADELFEIAS 71 13671 Attica Municipality ACHARNON (Acharnes), GREECE; Phone: 2102466531; How to apply: APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 18/02/2012; n 24. EMPLOYEES RECEIVING AND SHIPPING CHARGES IN WAREHOUSE; FOREIGN EMPLOYEE TURNOVER; Starting Date: 28/12/2011; Ending date: 06/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 20; Maximum age: 40; Employer Name: NTELIKOS CHR.EFTYCHIOS; Address: 70 16562 ARCHIPELAGOUS GLYFADA MUNICIPALITY GLYFADAS (Glyfada) GREECE; Phone: 210-9638065, 6934446000; Last date for application: 06/02/2012; n 25. Tourist guides, Guide, BUS DRIVER; Starting Date: 12/12/2011; Ending date: 21/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Minimum age: 30; Maximum age: 55; Employer Name: YOANNIS AGELIS; Address: M Antipas 114 16346 Attica Municipality ILIOUPOLEO (Heliopolis), GREECE; Phone: 9918749; Last date for application: 21/01/2012; n 26. DISTRIBUTORS ADDRESS BY PUBLIC OR PRIVATE POST; DISTRIBUTOR; Starting Date: 07/12/2011; Ending date: 16/01/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Education skills required: LYCEUM; Minimum age: 45; Maximum age: 50; Employer Name: ANARGYROS ATHANASIOU; Address: 7 18 344 PLATO MOSCHATO Municipality MOSCHATO - Bulls (Mos) GREECE; Phone: 210-9404150; APPOINTMENT Regulated by THE LAB; Last date for application: 16/01/2012; Date published: 07/12/2011 n 27. Waiters; Assistant Waiters; Starting Date: 30/12/2011; Ending date: 08/02/2012; Contract type: FULL-TIME PERIOD; Employer Name: TESKOS SPIRIDON; Address: SAINT NICHOLAS 42 34600 EVIA Municipality CHALKIDI (Copper) GREECE; Phone: 2221040605; How to apply: PHONE TO EMPLOYER; Last date for application: 08/02/2012; Date published: 30/12/2011

n 28. SPECIALIZED TECHNICIANS AND RELATED TECHNICAL PROFESSIONS ASKOUNTES; ASSISTANT Technicians; Starting Date: 14/12/2011; Ending date: 23/01/2012; Contract type: FULL-PERIOD; Education skills required: HIGH; Professional qualifications required: No; Employer Name: APOSTOLOS VELLOS; Address: 81 102 0 AG.PARASKEVI Municipality Lesvos Lesvos (Mytilene), GREECE; Phone: 2253031808; Last date for application: 23/01/2012;


25 Ianuarie 2012 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program 5-7h/ zi. Salariu fix 1.200$, procente 50–90%, bonus 300$, avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Victoriei. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Câºtiguri 100% garantate. Salariu 1000$/lunã. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755.645.869. n Videochat activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$/lunã. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 Videochat studio recrutãm fete cu/fãrã experienþã! Avans 600$ imediat! Procent 50-80% s au s alariu fix începând cu 900$. Câºtiguri 1.400-4.300$! Site-uri neaccesibile România, Tel: 0730695422, 0761200361

n Belgia constructii Angajam lucratori cu experienta in: constructii, intretinere si renovare acoperisuri; lucrari de etanseizare si izolatii acoperisuri /terase multistrat si monostrat, la cald/la rece (cu folii hidroizolatoare cu bitum aditivat/membrana/ film de poli etan); montaj tigla; lucrari de acoperire /sarpante lucrari de sudura pentru tabla zincata, cornise, burlane. Cunostinte de franceza, permis de conducere. Rugam trimiteti CV + poza + referinte, calidinamic@gmail.com, Tel: 0727338770 n Belgia. Angajam tamplari lemn, calificati, cu experienta. Cunostinte obligatorii de franceza vorbit/inteles. Permis B. Va rugam trimiteti CV + poza calidinamic@gmail.com, Tel: 0727338770

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 7 n Cipru. Angajam urgent muncitori necalificati si calificati in toate meseriile din constructii, Tel: 0761589798

n Agent comercial in domeniu de carte cu portofoliu, clienti pe tara, Tel: 0726107617

Atenþie familiilor serioase! Fac orice muncã, menaj, baby sitting ºi alte servicii, sunt ºi asistentã medicalã în devenire la ªcoala Sanitarã “Fundeni”. 800 RON/lunã. Detalii despre experienþa mea pe blogul meu, www.duduiulianamari amirabela.ro, cu experienta n Bonã (persoana fizica), cauta o colaborare pe termen lung, de preferat in cartierele: Militari, Cotroceni, Crangasi, Ghencea, Drumul Taberii, Tel: 0726995462, 0771072241 n Om bun la toate, cu credinta in Dumnezeu, necasatorit (instalatii sanitare/electrice, lacatus mecanic, inovatii, etc), Tel: 0768430439 n ªofer cat. B doresc angajare firmã de pazã-intervenþii, firmã papetãrie sau firmã de curierat rapid, Tel: 021260454, 0314371270

ªofer, doresc angajare ca sofer personal sau familie serioasa, 34 ani, prezentabil, program non-stop, Tel: 0729475511

n Giurgiu Bolintin Vale, zona Argeº, minunatã, 20.000mp parcelabil, cadastru, gaze, curent, 5 EUR/mp, Tel: 0744919171, 0726188516

é Bãneasa Sisesti teren langa vile construibil imediat, 1936mp (front stradal 44x44m deschidere dubla), cu proiect si autorizatie constructie imobil S+P+2+3R cu spatii comerciale parter 616mp, 10 apartamente la etaje sau open, parcare 30 locuri. Variante schimb cu apartament. Exclus a g e n t i i , 9 0 E U R /mp, novosat@clicknet.ro, http://www.novosat.ro, Tel: 0752106666

n Brâncoveanu cu Nitu Vasile, vand teren 211 mp. Convenabil, cadastru, intabulare, zona foarte linistita, rog multa seriozitate, Tel: n Subinginer constructii, 0722513622, 0746038800 vasta experienta in executie caut angajament, Tel: 0740107784

é Buzãu Robeºti, vand teren/livada suprafata aprox 15000 mp, partial lotizat. Utilitati: gaze, apa, curent elecric. Zona superba, depresiune montana, acces dublu, drum asfaltat, 2 EUR/mp, cristina.dochia@ gmail.com, Tel: 0735788838

n Ciorogârla teren casã, 1ha, 35 km Constanþa, 1E negociabil, Tel: 0726128880

Sibiu, Valea Prumbacului, teren plat 2300mp (la râu) ne inundabil, cadastru, deschidere 32 m la rau si la strada; zona turistica. Apa potabila, curentul pe teren. Panorama super la muntii Fagaras; pret neg, 20 EUR/mp, banic111149@ yahoo.com, Tel: 0722794257

n A1 Bucuresti-Pitesti km. 30, vând casuþã 1 camerã + bucãtãrie, teren 2000mp, 24.000 EUR, Tel: 0743149911 n Alba Iulia Popa Nan, 4 camere, 170mp, singur curte, é Mihai Bravu in zona metrou plus dependinte, centrala Mihai Bravu, str Motilor, vand proprie, terasa, Tel: casa 119 mp ce necesita 0744381075 reparatie, pe un teren de 343mp; utilitati: gaze, canalizare, curent, apa, 188.650 EUR, serban.popescu@brom.ro, Tel: 0744389900

n Otopeni, Odai, Str. Tudor Vladimirescu, vanzare teren 500 mp (asfalt), 90 EUR/mp, mincualex@yahoo.com, Tel: 0743068653

é Colentina Kaufland, casa constructie 1936, din caramida izolata termic cu polistiren expandat, curte betonata, cu acces auto, 2 locuri de parcare in fata casei, renovata complet recent, compusa din 2 dormitoare, 1 living, 1 baie, 1 bucatarie, hol, camara, dresing, termopane, usa metalica, usi celulare de interior, gresie, faianta, parchet laminat, instalatie sanitara pexal si pvc, instalatie electrica noua din cupru, centrala termica si calorifere otel panel, internet fibra optica, telefon si cablu, apa, gaze, canal proprii, contorizate, singur curte, FARA LEGEA 112, titlu de proprietate pe teren, contract vanzare cumparare pentru casa, 90.000 EUR, am.gagea@gmail.com, Tel: 0744485966 Andronache, n Colentina, vand casa demolabila, 200 mp, gaz, curent electric, canalizare, apa, strada asfaltata, 42.000 EUR, lexys_31@yahoo.com, Tel: 0734794804

n Giurgiu Buna pentru 2 familii, eleganta, birou, 3 dormitoare, bucatarie comanda, 3 gr. sanitare, ac, g, f, p, t, centrala, variante plata, 450 EUR, Tel: 0727123555

n Ialomiþa Sineºti vând vilã P+1+M, sau schimb cu casã la curte în Bucureºti, Tel: 0723958764

n Maica Domnului casa veche, demolabila, 180 mp, dupa ora 17.00, 40.000 EUR, Tel: 0213244696 n Militari casã 400mp (pretabil pentru douã familii), teren 700mp, utilitãþi, Tel: 0723530968 n Mureº Sighiºoara p+1, 5 camere, 2 bãi, bucãtãrie, toate utilitãþile, liberã, curte, 250 mp, intabulatã, 69.000 euro, Tel: 100mp, centralã renovatã, 0731316920, 0741124400 3200mp, Tel: 0743149911

n Prahova Breaza bun constructie intre vile, 2500, toate utilitatile, variante plata, é Barbu Vacarescu vand schimb Bucuresti discutabil, casa constructie 2007, 430 mp 65.000 EUR, Tel: 0727123500 construiti, teren 200 mp, S+P+E+M, finisaje lux. 11 545.000 EUR, Prahova Comarnic teren camere, lexys_31@yahoo.com, Tel: 650mp, cota 700 si teren 0734794804, 0729335439 Baneasa str. Odai, sector 1, Tel: 0741040741, n Bucuresti Vând sau schimb cu ap. 4 camere Bucureºti 0756267006 casã km. 30 Bucureºti- Piteºti

Prahova, Brebu Mânãstirei, teren intravilan 571mp, drept, gaze curent 380v si apa pe teren, deschidere 22m, perfect plan, zona vile, cadastru+ intabulare. Urgent, pretul nu e negociabil! 8.000 EUR, mgabi1980@ gmail.com, Tel: 0724511838

Colentina Rostar, strada Safirului nr 69, vilã nouã la cheie, 110 mp, 2 dormitoare, living, bucãtãrie, 2 bãi, balcon, terasã +curte 150, discutabil, 54.000 EUR, Tel: 0722356085

n Popeºti-Leordeni Vand vila parter si etaj mansardat in Popesti Leordeni, racordata la toate utilitatile, finisata interior si exterior, pret negociabil, proprietar, Tel: 0722262484 n Prahova Câmpina Vand casa la Campina 390 mp utilitati, 1400 mp, teren, zona rezidentiala Muscel, Tel: 0744545847 n Prelungirea Ghencea casa 120mp curte drum asfaltat toate utilitatile constructie 2007 mobilata. Pret negociabil, Tel: 0724220946


pagina 8 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi

Snagov vand casa la asfalt suprafata teren 1.500 mp, suprafata construita 190 mp utilitati: gaze, apa curenta, canalizare, lumina toate actele cadastru, intabulare, proprietar, 230.000 EUR, razvansimioana@ yahoo.com, Tel: 0744282829

n Lacul Tei, apartament 2 camere, decomandat, etaj 7/10, constructie 1986, Curat, renovat, locuibil imediat dupa semnarea contractului. Suprafata 55 mp utili. Recent renovat, liber, locuibil imediat, raman in apartament: mobila n Aviaþiei 2 camere p/4 bucatarie, mobila dormitor, complet renovat ºi mobilat mobila sufragerie, aragaz, aproape metrou liber 84.000 frigider, cuptor cu microunde, negociabil, Tel: 0761593623 televizoare, mocheta, termopan, usa metalica, aer conditionat, gresie si faianta in bucatarie si baie, repartitoare si apometre, 75.000 EUR, Tel: 0722651065

n Teleorman Gratia spre Bolintin Vale, casã 5 camere, Apartamentul garaj, teren arabil, negociabil, é Colentina Tel: 0765558209, 0736637746 este situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Modalitatile de plata in rate/ cash sau credit bancar, 55.500 EUR, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006 n Armeneasca, str. Arcului, n Colentina Apartamentul este garsoniera confort 2, 18m, etaj situat in complexul Rose 7 din 7, fara lift, fara Garden, la 10 min. de metrou bucatarie, balcon mare, Obor, langa Supermarketul vand/schimb cu garsoniera din Kaufland, Beneficiaza de toate sectorul 3, 18.000 EUR, facilitatile unui complex nou, individuala. pentrucomunicare@yahoo.com, contorizare Modalitatile de plata in rate/ Tel: 0724545064 cash sau credit bancar, 55.500 EUR, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006 Baicului, cf.III, bloc mixt, reabilitat in totalitate de primarie, 4/4, mobilat, gresie, faianta, termopan, us a metalic a, boiler, aer conditionat; negociabil, Tel: 0214670522, 0727872822

n Drumul Taberei garsoniera comfort 1 decomandat 36mp, centarala termica DUVAL, usa metalica, geamuri termopan, usi interior pvc, aer conditionat, gresie si faianta Propietar, 31.500 EUR/mp, suciumonica78@yahoo.com, Tel: 0722261745

n Ghencea Bl. privat 2011, P+5, deosebita et. 3, living 25, dormitoare 13, bucatarii 8, balcon 5mp, variante plata, 48.000 EUR, Tel: 0727123555

é Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere. www.blocklujerului.ro Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! www.blockcastrano va.ro, Tel: 0732855161

Targoviste Particular, garsoniera, parter, libera, fara imbunatatiri. Negociabil.Str. Grl. I. E. Florescu, 5.999 EUR, Tel: 0724058958, 0763300387

n Herastrau/ Nordului vand mansarda, 113mp utilata, mobilata, in complex de 4 vile, se afla intr-un imobil de p+3+M, loc parcare in curtea interioara, proprietar, ideal pentru locuit sau birou, 150.000 EUR, brenda.duta@gmail.com, Tel: 0723409177

Lacul Tei, apartament 2 camere, decomandat, etaj 7/10, constructie 1986, Curat, renovat, locuibil imediat dupa semnarea contractului. Suprafata 55 mp utili. Recent renovat, liber, locuibil imediat, r aman in apar t ament : mobila bucatarie, mobila dormitor, mobila sufragerie, aragaz, frigider, cuptor cu microunde, televiz oare, mocheta, termopan, usa metalica, aer conditionat, gresie si faianta in bucatarie si baie, repartitoare si apometre, 75.000 EUR, 0722651065

n Militari Cora Lujerului, particular, 2 camere, decomandat, st 73.88, g+f+t+ um+ ac+ ap balcon inchis, 62.000 EUR, Tel: 0744752452, 0766460565

Militari Roºu, proprietar, garsonierã et. 1 bloc nou, stradal, 42mp - pret 35000euro; aprtament 2 camere 57mp - 45000E; apartament 2 camere et. 1, 73mp55000Euro; duplexuri etaj 2 ºi mansardã 101-106mp 600Euro/mp. Nu accept Prima Casa, Tel: 0788395181

n Drumul Taberei Orizont, confort 1 sporit, decomandat, 2 balcoane, 2g. sanitare, toate facilitãþile, 85.000 EUR, Tel: 0752298801, 0217454662

Rahova Sãlaj, Fabrica de Pâine, I, dec, 1/4, um, g+f+p+t, loc parcare, intabulat, 51.000 euro, Tel: 0744358434, 0731316925

n Cãlãraºi Progresu Casa cu baie si pivnita; teren 1200 mp cu vie si livada, 12.000 EUR, n Rahova vand apartament 2 madrian6@yahoo.com, Tel: camere, conf 1 decomandat, 0731887996 gresie, faianta de calitate, etaj 6 din 8, zona Petre Ispirescu, 46.000 EUR, Tel: 0720152083, n Foiºorul de Foc apartament 0760141344 3 cam. semidecomandat 60mp, parter din 2, imbunatatiri, Tel: 0212221937, n ªerban Vodã staþia metrou 0785400108 Eroii Revoluþiei, apartament decomandat, parter, 50mp, complet refãcut, parchet, termopan, gresie, bucãtãria n Militari Proprietar 3 cam, Maniu 94-100, echipatã, cadastru, Iuliu langa Piata 49.000 EUR, Tel: 0740978042 imbunatatit, Veteranilor, metrou, 67.000 EUR, mihai.spiru@solvit.ro, Tel: n VICTORIEI CA PUNCT DE 0735007724 REPER P.TA SFINTII VOIEVOZI. VAND 2 CAM. SEMIDEC. PARTER INALT, CU GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, n Sebastian parc, cf. 1, 79 CENTRALA PROPRIE, mp, decomandat, g+f+p+t, usa MOBILAT, USA METALICA. NU metalica, ac, contorizat, recent ESTE CU BULINA ROSIE, NU renovata, pret negociabil, ESTE CU LEGEA 112. accept credit, Tel: 0762198516 SUPRAFATA DE 50MP. PRET n Sebastian parc, I, dec, ac, NEGOCIABIL, 90.000 EUR, termopan, g+f, um, cadastru, MIHAIADELA@YMAIL.COM, 62.000 euro, Tel: 0731316925, TEL: 0743964644 0744358434

Victoriei Iancu de Hunedoara, Braziliei, I, sdec, 4/7, g+f+p+t, cochet, meritã vãzut, 70.000 euro, Tel: 0741124400

é Victoriei Piata (in spatele cladirii guvernului), strada Mexic nr. 2, bl. 1 - particular vand apartament 2 camere, balcon la living, suprafata 46 mp, 43 fara balcon. Etaj 4/4, bloc din 60 dar structura beton cu pereti din caramida, blocul este 100% ok din pct de vedere al sigurantei si uzurii. Parchet lemn (d-ala vechi, f n Militari ap 2 camere, bun, trebuie raschetat), balcon decomandat, etaj1din4, cu acoperit, izolat, gresie pe jos, imbunatatiri, 54mp, termopane puse peste tot, 59.000 EUR, Tel: 0763824129 baia refacuta, aer conditionat, apometre, repartitoare de caldura, uscatorie pe etaj (vis-a-vis de apartament). E liniste (blocul nu este la Rahova Malcoci, II, sosea), vecini ok, curte mare in fata, curtea liceului Tonitza sdec, 8/18, um, in spate. Sector 1, zona zero, g+f+p+t, intabulat, 74.900 EUR, eugen.dinu1@gmail.com, Tel: 39.500 euro 0724308033 discutabil, Tel: n Vitan Real, 2 camere, 0744358343, confort 2, cu îmbunãtãþiri, 33.000 Euro, Tel: 0768655676, 0731316925 0732864809

25 Ianuarie 2012

n Rahova Bolintineanu, 93 mp, I, dec, 2/10, g+f, intabulat, 64.000 euro discutabil, Tel: 0744358434, 0731316925 n Rahova Bolintineanu, I, dec, 100 mp, 8/10, mobilat, utilat, lux, g+f+p+t, 79.000 euro, Tel: 0731316925, 0744358434

Teleorman Alexandria halã industrialã 300mp, compartimentatã, trifazic, termopane, pretabil service auto, depozit, producþie, negociabil, Tel: 0722459962

n Prahova, Busteni, vand pensiune mobilata si utilata n Titan Constantin Brancusi, 18 cam suputila 840mp pret Ior parc, et 9, semidecomandat, fara 400000euro, Tel: 0722271992 imbunatatiri, cadastru, intabulat, negociabil 62000e, Tel: 0745254316

n 13 Septembrie Novac, I, dec, 7/8, 80 mp, apometre, 2 camere, repartitoare, cadatsru, 69.000 n Apartament euro discutabil, Tel: confort I, Drumul Taberei Schimb cu casa curte + 0744358434 diferenta, Tel: 0732164634

13 Septembrie Sebastian parc, I, dec, 5/8, liber, um, g+f+p+t, loc parcare, repartitoare, intabulat, pret discutabil, 70.000 EUR, Tel: 0744675395, 0731316925

n Dristor Vand apartament 4 camere, anul construirii 1979, mobilat elegant, etajul 4/10 cu toate dotarile, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane in zona Dristor metrou, pret 95.000 euro discutabil, 0721257297

Schimb apartament 3 camere, ultracentral Piteºti, bloc nou, cu similar în Bucureºti. Ofer diferenþa, Tel: 0722216801


25 Ianuarie 2012

1 MAI (MIHALACHE) CUMPAR TEREN SAU CASA DEMOLABILA! PARTICULAR! IN ZONA 1 MAI! PARTICULARLCA@ YAHOO.COM

cumpãrãri imobile / închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2 camere / pagina 9 n Titan MegaImage 5/10, decomandat, gfpt, tv, mobilata modern pensionara primeste baiat nefumator; 350ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Urgent cumpar cu plata n Titan Piata, Str.Becatiei, cash garsoniera confort 1 2 5/10, decomandat, pensionara sau 3, Tel: 0732864809, primeste fata nefumatoare; 0769526936 300ron/chiria+250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Vatra Luminoasã Pensionari inchiriem o camera din doua la bloc unui salariat-e, student-e, Tel: 0784415031, 0769642679

n Cumpar cu plata cash ap. 2- 3 camere indiferent zona si confort. 0732.864.809, Tel: 0769526936 n Cumpar cu plata cash ap. 2-3 camere indiferent zona si confort, Tel: 0768655676 n Urgent cumpar cu plata imediat 2 camere confort 1 2 sau 3 eventual schimb cu garsoniera si diferenta, Tel: n Cumpar cu plata imediat 0732864809, 0769526936 garsoniera cf. I-II-III. Rog seriozitate. 0732.864.809, Tel: 0769526936 n Cumpar cu plata imediat garsoniera cf. I-II-III. Rog seriozitate. 0764.716.412, Tel: 0721907221 cu cash n Cumpar cu plata cash ap. n Cumparar garsoniera apartament orice 2-3 camere indiferent zona si zona sau confort si casa confort. 0764.716.412, Tel: 0721907221 curte, Tel: 0768655676

n Militari Autogarã, metrou Pãcii, una camerã la bloc, Tel: 0724855743

n Bucureºtii Noi Laromet, Laminorului, curte, intrare separata, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 persoane, 400ron/chiria+ 250ron/garantie, Tel: 0216442571, 0723713816 n Drumul Taberei Magazin Billa (Celibidache), parter din 4 et, o camera in apartament de 3 decomandat, dotat cu toate utilitatile, mobilat, masina de spalat; inchiriez unei tinere serioasa, 300 RON/luna, Tel: 0733231614 n Giurgiului Toporaºi, camerã mobilatã pentru 2 persoane, Tel: 0728791349

Progresul Piaþa, Toporaºi, de închiriat camerã la curte în vilã, toate facilitãþile, Tel: 0771108302

é Timpuri Noi inchiriez camera cu baie separata si acces bucatarie in zona facultatilor - Timpuri Noi; numai pentru doamne sau domnisoare, 450 RON/luna, Tel: 0734189794

Bd. é Berceni Brancoveanu, Vila P+2 suprafata utila 450 mp, curte, parcare, ideal birouri, clinica, gradinita, 2.400 EUR/luna, Tel: 0722699699 Gara de Nord, Radiodifuziune, inchiriez vila noua confortabila, libera, nemobilata pentru birouri firma, 7 eur/mp, Tel: 0740611035 n Kiseleff nr. 55 particular, 145mp, demisol, locuri parcare, 5 camere, 2 bai, conditii excelente, Tel: 0753884884

é Brãneºti, Ilfov Vilã stil conac, 380 mp util, 11 camere, situatã la intersecþia a douã strãzi. Construcþie 2008, P+1+m, cãrãmidã Porotherm, complet izolatã, acoperiº þiglã Bramac, paratrãznet electronic, tâmplãrie PVC cu aspect de mahon, parchet masiv, gresie italianã Restauro Maggione, centralã proprie cu gaz, garaj pentru douã maºini cu intrare direct în casã, cu poartã ºi uºã automate. Casa are 5 bãi: douã cu cadã de baie ºi acces din dormitoare, trei cu cabine de duº ºi acces de pe holuri. Spaþii de depozitare generoase, inclusiv o cãmarã mare ºi patru dulapuri walk-in. În curtea de 600 mp se aflã o magazie, un chioºc rustic acoperit cu stuf (cu grãtar ºi apã curentã), o pivniþã semiîngropatã, trotuare betonate, alei cu podeþ de lemn, precum ºi trei locuri de parcare. Gaze, curent trifazic, cablu TV, internet fibrã opticã, puþ propriu de apã. Încãlzire radiantã prin pereþi (fãrã calorifere). Distanþã (cu maºina): 10 min. Selgros Pantelimon, 15 min. Cora Pantelimon, linie de maxi-taxi pânã la Bucur Obor. Casa este lângã pãdure ºi lacul Pasãrea, la 10 min. de Mãnãstirea Pasãrea, 2.000 EUR/luna, web_location@yahoo.com, Tel: 0722559137

Unirii, Stelea Spãtaru, p+1+m, 12 camere, 8 bãi, sc+400 mp, teren 500 mp, nemobilatã, 5 euro/mp, Tel: 0731316920

n Andronache, mobilata modern, utilata complet, usa metalica, aer conditionat, 1+1, 220 EUR/luna, Tel: 0728387981 n Baba Novac Posta, 3/10, decomandat, 38mp, gfp, mobilata, utilata, color, usa metalica; 180Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Decebal mobilata modern gresie faianta termopan usa metalica aer conditionat masina spalat 280eur, Tel: 0722550475 n Drumul Taberei Favorit, stradal, confort 1, semidecomandat, P/9, curatã, liberã, chirie 1+1, mobilatã, Tel: 0733543960 n Giuleºti, garsoniera lux in vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 1.200 RON/luna, Tel: 0723290887

é DRUMUL TABEREI, ZONA PIATA MOGHIOROS, INCHIRIEZ GARSONIERA BLOC REALIBILTAT TERMIC, CF 1, ETAJ 1 DIN 10, COMPLET UTILATA SI MOBILATA, 30 MP, BALCON IN C H I S , TERMOPAN, AER CONDITIONAT MASINA SPALAT, FRIGIDER, A R A G A Z , TV , U S A METALICA. ACCES LA MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN SI LOC DE PARCARE. AVANS 2 LUNI + 1 LU N A G A R A N T I E . DISPONIBILA DOAR PENTRU FAMILII SI CUPLURI SERIOASE, PE TERMEN LUNG, ROG S E R I O Z I T A T E , 270 EUR/LUNA, TEL: 0744209269 n Militari Uverturii, proprietar, garsonierã spaþioasã, decomandatã, mobilatã, utilatã complet, 180 EUR, Tel: 0728075533

Pajura Proprietar inchiriez garsoniera 2/4 masina de spalat, ac, mobilat, Tel: 0721372512, 0769668915 n Pantelimon particular, biserica Capra, decomandatã, mobilatã, 2/10, 42 mp, 220Ex2, 210Ex4, 200Ex7, 190x12L, Tel: 0723221608, 0214234922 Pantelimon Ritmului garsoniera, stradal, cf. 1, 38 mp, balcon, bloc decent, contorizata, utilata, 820 RON/luna, Tel: 0767410287 n Prelungirea Ferentari Aleea Livezilor, Bloc 33, curat, cu baie, apã caldã, termopane, 100€ pe lunã plus 1 lunã garanþie, Tel: 0760460537

é ªtefan Cel Mare Str. Tunari Inchiriez garsoniera la 3 min metrou Stefan cel Mare recent renovata 60 mp, nemobilata, parchet g.f.t + AC, centrala proprie, masina spalat, bucatarie complet utilata open space, 2 0 0 E U R / l u n a , paica_mihai@yahoo.com, Tel: 0762377179 n Titulescu apropiere metrou, garsoniera, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 40mp, 210 euro, plata lunar, Tel: 0753087787

n 13 Septembrie visavis hotel Marriott, 2 camere, mobilat, utilat, 2 balcoane inchise, 300 EUR, Tel: 0762176359 n 13 Septembrie, mobilat modern, utilat complet, usa metalica, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, 1+1, 330 EUR/luna, Tel: 0733022568

Apãrãtorii Patriei la univ Spiru Haret ap. 2 camere, et. 3/9, decomandat, 2 balcoane inchise cu termopan, usa metalica + termopane, mobilat complet (bucataria built-in), utilat complet (incl. 2 a/c + centrala), interfon, renovat recent, liber, proprietar direct exclus intermediari, Tel: 0722261756


pagina 10 / închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale n Berceni Spital Baltazar, decomandat, cf. 1, zugrãvit, 7/8, mobilat, termen lung, 220E/ lunã +garanþie, Tel: 0766536702, 0770427001 n Berceni particular închiriez apartament 2 camere, etaj 3, Tel: 0762198577 n Colentina, Rose Garden inchiriez apartament cu 2 camere 2/8 decomandat, mobilat si utilat, 350 EUR/luna, andrey.cristea@yahoo.com, Tel: 0723531706 n Decebal inchiriez ap 2 camere Bd Decebal et 1/8 complet mobilat si utilat, model occidental 500 e / luna usor negociabil, Tel: 0744349110

é DOROBANÞILOR P E R LA , IN C H I R I E Z 2 CAMERE MOBILAT, UTILAT, A/C, U SA ANTIEFRACTIE, ETC, 500 EUR/LUNA, CIRSTEA_ROMEO@YAHOO. COM, TEL: 0766213032 n Eroii Revoluþiei apartament 2 camere, nemobilate, stratie metrou, 1000RON, Tel: 0748851481

n Giuleºti apartament in vila, 73mp, mobilat mobexpert, utilat, gradina 30mp, loc parcare privat, paznic, 380 EUR/luna, andreidana82@yahoo.com, Tel: 0723290887 Militari Apartament 2 camere, mobilat partial, parter, 52 mp, 270 EUR/luna, Tel: 0722443215 n Muncii, apartament pentru cuplu, fam, 2 angajati, studenti, et. 4, semimobilat, decent, utilat, aproape metrou, 240 EUR, Tel: 0732452523 Prelungirea Ghencea Ap. situat in complexul rezidential Primavara, mobilat si utilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 370 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006 n Titan Particular, proprietar inchiriez fara comision apartament langa statia metrou Titan 1/4, amenajat complet, modern, Tel: 0744441406

25 Ianuarie 2012 Militari particular, Iuliu Maniu, metrou Gorjului, mobilat+utilat ultramodern, preferabil cuplu (excus studenþi). Rog seriozitate, 300 EUR, Tel: 0723167285

é Vitan Splaiul Unirii, in cartierul rezidential CONFORT CITY inchiriez apartament 2 camere, et1/11, an constructie 2009, centrala proprie, contorizare individuala apa, lumina, gaze, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon 17 mp, mobilat-utilat, (loc de parcare inclus), 340 EUR, melanydavy00@yahoo.com, Tel: 0724492815 n Vitan Mall 2 camere ideal sediu firma, stradal, renovat, usa metalica, termopan. parchet, vedere dubla, liber, confort I sporit, decomandat, parter/8, urgent, 5 luni avans, propietar, 260 EUR/luna, Tel: ap. situat in 0749190556, 0769330969 é Titan, complexul rezidential Citadella, nemobilat si neutilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita, anunt proprietar. Este situat la 10 min. de metrou, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 275 EUR/luna, n 1 Mai (Mihalache) zona andreea.mitru@benevo.ro, Tel: Averescu, Particular inchiriez 0730109006, 0730109005 apartament 3 camere superb, n Unirii, 6/8, complet mobilat decomandat, renovat si si utilat, decomandat, g+f+ac; mobilat modern la pret de exclus agentii, 400 EUR, Tel: 450E, Tel: 0744423537 0762176359 n Cãlãraºilor Universitatea Hyperion, et. 6/8, dec, g+p+um+t+ac, nemobilat, doar pt locuit, Tel: 0744316690 é Titan apartament situat in complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat complet, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, Tel: 0730109006

Libertãþii particular, închiriez apartament 3 camere, 90mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, termopan, uºã metalicã, cu toate îmbunãtãþirile, Tel: 0733106680

n Militari zona Veteranilor, Inchiriez ap 3 camere et 1 proaspat zugravit, geamuri termopan, nemobilat de preferat firma sau familie 400e, 0736397645, 0724014064

Nordului sos. apartament 3 camere, super lux, complet mobilat si utilat, totul nou, www.luxhome.ro, Tel: 0751459104 n Otopeni Penthouse de lux, complet finisat, 3 camere, 3 bai, living foarte spatios, bucatarie, total 160 mp + terasa de 180 mp, 800 EUR/luna, Tel: 0747120099, Fax: 0213101310 Panduri nr.1, inchiriez apartament 3 c amere proaspat zugravit, etaj 3/9, nemobilat; dotari: tv, aragaz, frigider, Tel: 0744571101 Pipera Ap. situat in complexul r ez idential Cosmopolis, mobilat si utilat complet, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 4 4 2 E U R / l u n a , andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006

Ghencea n Prelungirea Apartament situat in complexul rezidential Primavara, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, piscina, gradinita. Complexul se afla in cartierul Drumul Taberei Prelungirea Ghencea nr. 100, 410 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006 n Titulescu apropiere metrou, apartament 3 camere, imobil 2011, bucatarie mobilata/ utilata complet, 87mp, plata lunar, 410 EUR, Tel: 0753087787 n Victoriei 2 apartamente 3 camere, utilat, mobilat, Calea Victoriei, pret 500E, Calea Grivitei pret 350E, Tel: 0762430363

n Sebastian Parc, I, dec, 2/8, g+f+p+t, mobilat, utilat, apometre, repartitoare, 350 euro/lunã, Tel: 0744358434, 0731316925 zona Zepter, n Unirii apartament 4 camere complet utilat, mobilat, Tel: 0723203052

Ciºmigiu, Regina Elisabeta langa KFC, apartament circular, 5 camere + 1, et. 3/8, renovat septembrie, baie +grup sanitar, bucatarie, debara, 2 lifturi, bloc fara risc seismic, 650 EUR, gabrielasimion47@yahoo. com Tel: 0744302068, 0728894408

n Mãrgeanului particular, mobilat, zugrãvit ultramodern, AC, termopan, parchet, etaj 3/8, confort 1, 3.500 EUR/luna, Tel: 0762637565

é Matei Basarab Particular, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, str. Matei Basarab 104, et. 2/8, decomandat, confort I, 80 mp. 2 bai, 2 balcoane. Geamuri termopane, gresie, faianta, parchet din lemn masiv, aragaz, aer conditionat. Mobilat si utilat, 500 EUR/luna, raduhc@gmail.com, Tel: 0746343168 n Militari Uverturii, în vilã 2010, etaj 1/3, utilat, mobilat complet, lux, 500 EUR, Tel: 0722383113

ANTIAERIANÃ CLÃDIRE BIROURI P+3, ªOS. ANTIAERIANÃ 79C, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PRET: 7EUR/MP, TEL: 0723156075, 0213119983

é Pipera ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, Crângaºi Str. Petre zona linistita, spatii Popovat nr. 49 sec. 6 in apropierea pietii verzi, piscina. Crangasi. Spatiu Complexul este situat comercial sau birou, la intersectia Pipera 33mp, grup sanitar, cu Soseaua Tunari, aer conditionat, 380 €/luna, termopane, andreea.mitru@ 10 EUR/mp, Tel: benevo.ro, Tel: 0730109005 0724213532


25 Ianuarie 2012

închirieri oferte spaþii comerciale / imobile diverse / cereri / pagina 11 Unirii Posta Vitan doua spatii 40mp, fiecare, mezanin, intrare separata, Tel: 0744631240

é Dacia, Toamnei, zona de case-vile, spatiu comercial, la parterul unei vile, D+P, parter 20mp, demisol 20mp, vitrina 4m, gratii, grup sanitar, gresie, apa, incalzire, vad mediu, ideal magazin, 175 EUR/luna, mihalachemonica@gmail.com, Tel: 0722345193

Decebal Spatiu 115mp amenajat cafenea, Tel: 0744631240 n Drumul Taberei Spatiu comercial de inchiriat, ultramodern, 45mp, 1200E/ luna negociabil, Tel: 0724479549 Complex n Giuleºti Comercial -Pod Grant, societate comerciala inchiriaza spatiu comercial 50mp, Tel: 0722359830, 0213511493

é Lacul Tei Spatiu comercial, cca 40 mp pret 720e negociabil, 720 EUR/luna, caraulasutiberiu@yahoo.com, Tel: 0723514512 n Mihai Bravu intersecþie n Trapezului, Fabrica de Matei Voievod, magazin 50mp, Sticla, ofer spre inchiriere 900 EUR, Tel: 0744514488 termen lung teren fara constructie suprafata 1700m 40m 500euro, Tel: Obor, spatii pentru deschidere 0732204722

farmacie, bijuterii, amanet, case de schimb valutar, Tel: 0736654816

Otopeni Soseaua Odai, in imediata vecinatate a DN1 – pod Otopeni, hala 1300 mp si birouri 140 mp, supraveghere video, Tel: 0722205062

n Solicit pentru inchiriere garsoniera sau apartament confort 1 2 sau 3 mobilat sau nemobilat, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit pentru inchiriere gars sau apartament, Tel: 0769526936, 0732864809


pagina 12 / auto-moto / electro / matrimoniale femei

n Renault Trafic alb, 2007, diesel, 45000 km reali, stare f. bunã, taxã poluare zero, cauciucuri iarnã-varã, CR, revizie la zi, primul proprietar. Negociabil, Tel: 0768894563

25 Ianuarie 2012

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é ANAL, ANAL,

n BMW 318 (e 46), benzinã, 1999, gri metalizat, full option, 130.000 km, impecabil înmatriculat în 2008, pret 4.500 euro, Tel: 0721398362

é BMW X3 motor

é VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.9 TDI, INMATRICULATA 2007, 207 000 KM, CULOARE ALB, CARTE SERVICE, 6 000 EURO NEGOCIABIL, PITESTI, TEL: 0720202813

Daewoo Lublin piese noi, barã faþã, mascã faruri, amortizoare, pompã motorinã ºi altele, Tel: 0722599919

3000cmc, benzina, an fabricatie 2004, inmatriculat 6.01.2010, 180000km reali; pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0722606629 n Electrician pensionar cu experienta execut instalatii electrice, repar prize, montez lustre, schimb tablou electric, etc. Calitate maxima si pret redus, gilbertto2000@yahoo.com, Tel: 0768911213

n Citroen C4 Sport, 2009, 96635km, motorina, 4800E negociabil, Tel: 0727385959

é ADOR ANALUL!

REALA 100%, CONVINGE-TE! SENZUALITATEA, RAFINAMENTUL SI PASIUNEA PE CARE O PUN PENTRU A TE FACE SA TE SIMTI INCREDIBIL DE BINE MA FAC DEOSEBITA DE CELELALTE FETE:ANAL, NORMAL, ORAL CU FINALIZARE, 150 RON/ORA, TEL: 0728353622

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, secon-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843 n Frigider mic, mediu, mare, congelator, aragaz, masina spalat, functionare buna. é Opel dezmembrez - vand 0721.662.755; Tel: orice piesa ptr Astra H, Astra 0765524440, 0754292078 H Gtc, Astra G, Zafira A, Zafira B, Vectra C, 1 EUR, vacuta2001@yahoo.com, Tel: 0769640586

Peugeot 206 Sedan 2007, 110.000km, benzinã, 1.4E, 75cp, dotãri, AC automat, geamuri electrice faþã / spate, jante aliaj, radio CD, 4.700 EUR, Tel: 0755156045

n Achiziþionez monitoare lcd, calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend, Tel: 0723984654 n Frigider, congelator, combina frigorifica, masina spalat, functionale 100- 150, defecte 50 ron, Tel: 0213328599, 0722417915

é Reparatii mas ini de spalat automate, regim de urgenta, Tel: 0731322397, 0761923215

é Reparatii TV Service TV, plasma, LCD, DVD Player, home cinema, camere video, sisteme audio, videoproiector, cuptoare cu microunde indiferent de marca. Oferim garantie, expertnis@gmail.com, Tel: 0761916501

é ADORABILE!

SUNTEM AICI NUMAI PENTRU TINE, CU NOI VEI FI CU ADEVARAT RELAXAT, NU EZITA SA NE CONTACTEZI, 2 FETE DEOSEBIT DE RAFINATE SI STILATE, NORMAL, ANAL SI ORAL CU FINALIZARE, 150 RON/ORA, TEL: 0768677248

é ALEXANDRA BUNA RAU! BRUNETA PERFECTIONISTA IN ARTA DE A FACE DRAGOSTE! SUNT O COMBINATIE INTRE FOC SI PASIUNE, CU SANI MARI NATURALI SI GURITA FIERBINTE, PERFECTA PENTRU UN ORAL CU FINALIZARE ORALA! 150 RON/ORA, TEL: 0736454143

é Ana senzuala SEX! total, bruneta inalta, cu forme seducatoatre ofer domnilor selectivi companie intima. Sex oral cu fin. normal, anal in pozitii cat mai excitante, poze facute in locatie, zona Berceni, 150 RON/ora, Tel: 0724175818

ANAL, TE PLICTISESTI SI TOT CAUTI PE NET CA SA SCAPI DE PLICTISEALA, SUNA-MA, ITI GARANTEZ CLIPE RELAXANTE SI PLACUTE, NU EZITA, FORMEAZA NR. MEU, SEX TOTAL, 150 RON/ORA, TEL: 0720344241

é Atragatoare! Sunt aici numai pentru tine! Cu mine vei fi cu adevarat relaxat. Nu ezita sa ma contactezi. Anal, normal, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0721998508


25 Ianuarie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é FINALIZARE

é Blonda si bruneta oferim masaj si companie intima domnilor generosi, Tel: 0746524660

é Blondã, super sexy, tandra, pasionala, vino alaturi de mine pentru o partida de amor total, anal, normal, oraldeep, 200 RON, Tel: 0729756455

ORALA! ADOR SEXUL SI MAI ALES PE CEI CARE STIU SA-L PRACTICE, IMPLICAREA PE CARE O PUN PENTRU A TE FACE SA TE SIMTI SPECIAL SI RELAXAT MA FAC DEOSEBITA DE CELELALTE FETE. SEX TOTAL! 150 RON/ORA, TEL: 0756587946

Tanara provocatoare daca iti place ceea ce é TE ATRAG! DACA vezi si vrei sa cunosti o SUNTETI IN tipa draguta, pasionala CAUTAREA UNEI si fara prejudecati atunci PROFESIONISTE, contacteazama. sex toACESTA ESTE tal, oral cu finalizare, LOCUL POTRIVIT, NU 150 RON/ora, Tel: SUNT GENUL DE 0760898894 ESCORTA CARE STA CU OCHII PE CEAS. NU AM INSOTITORI, SUNT DRAGUTA SI MANIERATA, SEX TOTAL, 150 RON/ORA, TEL: 0756351379 é

é Oral neprotejat. Rea? cu cine merita. Buna? cu cine trebuie. Tanara frumoasa si sexy, Zic eu, dar gusturile tale nu le stiu. Ma doresti? Daca da, suna-ma! Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0763930879

Sexexpertele tale vino alaturi de noi sa petrecem 1h de placere, pasiune si te vom duce la extaz, te asteptam pe tine un domn generos sa te rasfatam asa cum nu ai fost niciodata, show lesby 100 %. Clima si parcare auto+free bar, 4 fete 4you, 80 RON/ora, placeri_interzise@ yahoo.com, www.zonacismigiu.ro, Tel: 0730184418, 0742793417 é

é Buna rau! Bruneta stilata, ofer d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, Oral, normal, anal, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Deschis - non stop, sapte fete pasionale si exotice iti ofera trupul lor, care freamata chemând pasiunea devoranta, izvorata din dorinta trupului tau incordat, suntem dulci, frumoase si dornice (fotografii recente) - zona Mosilor, 150 RON/ora, Tel: 0734164995, 0744202363

é Finalizare orala! locul perfect pt. relaxare si servicii de calitate. Oral, normal (deepthroat), Tel: 0764194813

é Non stop - Bianca, impecabila fizic si psihic, ascultatoare si rabdatoare, o ora alaturi de mine iti va reda pofta de viata si zambetul in coltul gurii, poze garantat reale, 150 RON, Tel: 0734164995

é Total Sex! Convinge-te, senzualitatea, rafinamentul si pasiunea pe care o pun pentru a te face sa te simti incredibil de bine ma fac deosebita de celelalte fete: anal, normal si oral, 150 RON/ora, 0728353622

é Suna-ma! Pot fi o companie deosebita daca iti doresti sa petreci o ora, doua sau chiar mai multe alaturi de o tipa pasionala si sexy. Ador sexul total si pun pasiune in ceea ce fac. Disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

Esti plictisit? Evadeaza cu mine in é Tanara superba! paradis unde doar Te provoc la o partida incendiara de sexul te face fericit! Vino alaturi de mine amor! Oral, normal, intr-o locatie de lux diverse pozitii! Fac super centrala unde totul fara graba! Discretie si igiena poti gusta din placerile totala! Poze reale! sexului! Nu ezita te 150 RON/ora, Tel: astept! Pupici! 0758741851 150 RON, 0736460263 é

é Discretie maxima. Discreta, senzuala, pasionala si plina de erotism sunt doar cateva cuvinte care ma pot caracteriza. Mai departe te las pe tine sa ma descoperi. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0761435375

é Non stop - Miruna speciala si senzuala, te invit la mine in noaptea aceasta sa ne rasfatam reciproc intr-un ambient intim si pasional! (poze facute azi - reala), 150 RON, Tel: 0733127275, 0744202363

n Baiat italian 39 ani, 178x75, dragut, curat, fara obligatie, stabilitate financiara, doresc relatie de lunga durata cu fata serioasa, prezentabila, slaba, maximum 30 ani! Ofer si cer multa seriozitate! Pupici, 1.000 €, sempre.solo.io@micso.net, Tel: 0751793610

Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Domn singur, situaþie foarte bunã, caut doamnã singurã 60-68 ani sau pentru menaj, Tel: 0213306506, 0729007554 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 Strain domiciliat in Bucuresti, realizat (vorbesc romana), prez entabil, c iv iliz at, 180/80/53; doresc prietene 33-43ani, inteligenta, prezentabila, 53-63kg, relatie de lunga durata. Rog seriozitate, Tel: 0753379213


pagina 14 / pierderi / licitaþii / autorizaþii-mediu / medicale / afaceri vânzãri

n ARDAF declarã pierdute ºi nule NP+VNP 1569890 1buc. NP+VNP 1569897 - 1569900 4buc, n Pierdut certificat de inregistrare, firma Badea Adrian Ionel PFA, sediul Bucuresti sect 6 str Cupolei nr 10-12 bl 108 sc 2 ap 51 et 1 activitatea principala transporturi cu taxiuri 4932 CUI 20972135 din data de 01.01.2007, nr de ordine in registrul comertului F40/2189/08.03.2004, serie B nr 1683107, il declar nul, n Pierdut atestat profesional taxi nume Badea Adrian Ionel, data si locul nasterii 29.09.1975 bucuresti, cerificat seria CPTX nr 0007910. Il declar nul, n Pierdut carnet student Litoiu (Chircu) Madalina, Facultatea UTCB, il declar nul, n Pierdut diploma de bacalaureat pe numele Enache Lucian Gabriel. O declar nula, n Pierdut legitimatie serviciu metrou pe numele Pavelescu Gheorghe. O declar nula, n Pierdut legitimitii student ASE pe numele Draghici Oana. Le declar nule, Tel: 0000 n Pierdut contract de inchiriere pe numele Costache Nicolae, nr. 1164/8.05.2006. Il declar nul, n Pierdut legitimatie Parlamentul Romaniei Camera Deputatilor Expertul Secretariatul Consiliilor Parlamentare nr-2000-3099. O declar nula,

Sc Cernea Management Consulting Srl pierdut Certificat Constatator pentru sediu social din Bucuresti, sector 3, str. Intrarea Badeni, nr. 6, bl.M9, sc. 3, et. 2, ap. 26, J40/13149/2006, CUI 18935704. Il declar nul,

n Citatie Eventualele persoane interesate, succesibili acceptanþi etc ai succesiunii defunctei DRONDOE STANCA, decedatã la data de 01.07.2011, fostã cu ultimul domiciliu în Bucureºti, Str. Veseliei nr. 50, Sector 5, CNP 2340513400137, sunt chemaþi la sediul Biroului Notarial cu sediul în Bucureºti, Str. Arh. Grigore Ionescu nr. 20, et. 1, sector 2, în ziua de 30.01.2012, ora 09:00 pentru a lua parte la dezbaterea succesiunii defunctei urmând a prezenta orice înscrisuri deþinute în legaturã cu aceasta. În caz de neprezentare la termen, puteþi trimite declaraþiile de acceptare /renunþare la succesiune autentificate. Neacceptarea în termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii atrage inlaturarea de la succesiune art. 700 Cod Civil, viox23@yahoo.com, Tel: 0764728530

Anunþ de intenþie. S.C. MULTICAST PROD S.R.L. cu sediul în Bucureºti, B-dul Burebista, nr. 2, bl. D14, sc. 1, et. 6, ap. 22, intenþioneazã sã achiziþioneze un echipament- centru orizontal de prelucrare cu CNC prin procedura specificã de atribuire determinatã prin aplicarea prevederilor din procedura de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitãþilor antreprenoriale în rândul tinerilor ºi f acilitarea accesului la finanþare – START PS-04.04. Procedura aplicatã: Cerere de oferte. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câºtigãtoare: Preþul cel mai scãzut. Data ºi ora limitã pentru depunerea ofertelor: 31.01.2012, ora 10:00. Documentaþia de atribuire poate fi obþinutã de la sediul beneficiarului din Bucureºti, B-dul Burebista, nr. 2, bl. D14, sc. 1, et. 6, ap. 22, zilnic între orele 10.00-16.00. Persoanã de contact: EUGEN BOGDAN IORDACHE. Telefon/fax: 0744.633.896. E-mail: contact@mcast.ro; S.C. MULTICAST PROD S.R.L. este beneficiarul contractului de finanþare nr. 306/12.12.2011 încheiat cu Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi C ooperaþie Ploieºti pentru proiectul cu titlul “Achiziþie echipament pentru unitate de producþie” finanþat prin Programului pentru dezvoltarea a b i l i t ã þ i l o r antreprenoriale în rândul tinerilor ºi f acilitarea accesului la finanþare – START PS-04.04,

n Fundaþia CRED - Centrul Româno-Elveþian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sãnãtate, intenþioneazã sã achiziþioneze urmãtoarele produse: Echipamente IT, în temeiul Instrucþiunii nr. 26/2010. Furnizarea produselor – Echipamente IT - are ca sursã de finanþare proiectul “Centre Regionale de Excelenþã în Domeniul Îmbunãtãþirii Performanþei Proceselor din Sistemul de Îngrijiri de Sãnãtate din România” cofinanþat de Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeºte în oameni! ID POSDRU/81/3.2/S/59384. Relaþii suplimentare ºi documentaþia se vor obþine la sediul Fundaþiei CRED Centrul Româno-Elveþian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sãnãtate, Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2, Bucureºti, adresa de mail office@cred.ro sau la numãrul de tel. 021.311.12.47, fax: 021.311.12.47. În vederea stabilirii ofertei câºtigãtoare se va avea în vedere oferta cu ”preþul cel mai scãzut”. Termenul limitã de depunere a ofertelor este în data de 07.02.2012 ora 13.00. Deschiderea ofertelor este în data de 07.02.2012 ora 14.00, la sediul Fundaþiei CRED Centrul Româno-Elveþian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sãnãtate, Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2, Bucureºti, office@cred.ro, Tel: 0213111247 n Se citeaza Sc Deniz Activ Srl, J40/893/2004, CUI 16077469 cu sediul in Bucuresti, str. Cupolei, nr. 1, bl. 106, sc.F, ap. 238, sect. 6, in dosarul nr. 22250/302/2010, Judecatoria Sector 5, Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, in ziua de 28.02.2012, la aceasta instanta, cam PO1, complet 5 civil, in calitate de intervenient, alaturi de Sc Optimeco Srl, sc Pheone Salon Sarra Maria Srl, reclamanta Sectorul 5 prin primar, parata Sc Fergus Construct International Srl, obiect obligaþia de a face,

25 Ianuarie 2012

Diverse - Autorizatii Mediu n SC Stain Construct Service SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 2511, fabricarea de constructii metalice si parti componenete ale structurilor metalice, desfasurata in str. Pavel Ceamur nr. 6, oras Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. Informatii privind potentialul impact asupra mediului, pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov, n SC Staza Invest SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 2511, fabricarea de constructii metalice si parti componenete ale structurilor metalice, desfasurata la punctul de lucru din str. Pavel Ceamur nr. 6, oras Popesti-Leordeni, judetul Ilfov. Informatii privind potentialul impact asupra mediului, pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov,

Diverse - Medicale Tratament colesterol Krilloil-Omega 369 distruge colesterolul rau si trigliceridele. De 48 de ori mai puternic decat Omega 3, contact@krilloil.ro, http://www.krilloil.ro, Tel: 0764477646

é Anticariat, cumparam carti noi deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Vand Ligustrum Ovalifolium la o inaltime de 150cm 180cm. Stoc 10 000 tufe. Pret 35 ron/ buc. - Vand Hibiscus la o inaltime de 100cm. Stoc 2000 tufe. Pret 20 ron/ buc, 20 RON, dania_calin@yahoo.com, Tel: 0744424590 Vând centrala incalzire electrica 160mc, sigilata, tuburi oxigen mici, schela constructii, popi metalici - div ers e materiale, Tel: 0744658192, 0722380875


25 Ianuarie 2012

meditaþii / construcþii / pagina 15

é Vand stoc de marfa ce contine rochii si fuste de seara, topuri bluze pentru doamne, domnisoare, import Germania. Pret de achizitie 16.000 Euro, boboc_al_mic@yahoo.com, Tel: 0744822844

Imprumut fara comision, fara intermediar, Bucuresti-prov incie, garantie, siguranta, Tel: 0765642022, 0736524248

é Romana V-XII, profesoara 42 ani, experienta 10 ani meditatii, 20L/ ora, Tel: 0766594255

Amenajari interioare de calitate si contracte, rigips, gresie, faianta, glet, zugraveli dec orativ e, glafuri us i, ferestre, izolatii, sape etc, Tel: 0786888774, 0761984385

intabulare, é Cadastru, dezmembrari, alipiri, trasari limite proprietate, extrase CF, ofer consultanta gratuit (telefonic), 200 RON, vbncad@yahoo.com, vbncad.weebly.com, 0760837411

Meºter cu experienþã de 40 ani în meseria de constructor autorizat, executãm lucrãri ºi construcþii la roºu ºi acoperiºuri, la preþuri negociabile, Tel: 0760116685 n Montator usi garaj, rigips, gresie, izolatie, parchet, sape, zugraveala, saune umede super preturi, Tel: 0763624818

n Cursuri calificare rapide: electricieni, instalatori, fochiºti, constructori, Unirii. 0722209409, 0740306550, 0742565442, 0727332114, 0760192606, Tel: 0213262606, 0213301288

Matematica profesor orice zona. Rezultate sigure, garantez reusita, Tel: 0761929678

Matematica V-XII, profesor 45 ani, experienta psihologica 12 ani meditatii. Nu iau banii degeaba, fara rezultate, ca altii! 20L/ ora, Tel: 0722286920 Matematica numai domiciliul elevului, rezultate sigure, profesor, Tel: 0754916860

é Apometre! Montaj, sigilari, reparatii, instalatii sanitare, in cupru, polipropilena, masini spalat, autorizat, garantie, Tel: 0213323936, 0722141866

é Arhitect autorizat

realizez proiecte cu rezistenta, instalatii, avize, convenabil, Tel: 0749080799, 0724509490

é Pur N&D Construct. Firma de constructii serioasa, cu experienta, personal calificat, executam: finisaje, zugraveli, faianta, gresie, rigips , tenc uieli, s ape, termoizolatii, hidroizolatii, case la rosu sau la cheie, lucrari de consolidare. Ne deplasam oriunde in tara. Preturi r ez onabile, pur_nd_construct@yahoo. c om, Tel: 0726711311, 0728885928

é Stucco venetian, execut lucrari decorative cu aspect marmorat; proba de lucru gratuita, materiale, deplasare; preturi negociabile, 10 €mp, varasteanumarcel@yahoo.com, Tel: 0722329226

é Termopane KARRO CONFORT PVC Ramplast cu 4, 5 si 6 camere sunt produse de Oltchim Rm. Valcea sub licenta GRAINER - AUSTRIA. Granulele din PVC utilizate de Oltchim pentru producerea profilelor sunt productie proprie, karro_confort@yahoo.com, Tel: 0723254040, 0784176737


25 Ianuarie 2012

r igips ari é Zugrav i amenajari interioare; gresia, rigips, nevada, parchet, sapa de egaliz are s anitare, elec tric e. etc , rizeacostel78@yahoo.com, Tel: 0723841850 é Contabil expert, servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit, 100 EUR, Tel: 0766369750, 0720891226, Fax : 0214118164 Contabilitate 200 lei. Bilant inclus in pret. Preluare acte de la sediul clientului gratuita. Central, Tel: 0213209090, 0762495033

é C A B I N E T INDIVIDUAL ACTE FIRMA: OFERIM CONSULTANTA JURIDICA, INFIINTARI FIRME, SUSPENDARI, RADIERI, PUNCTE DE LUCRU, CESIUNI, PFA, MODIFICARE OBIECT ACTIVITATE, GAZDUIRE SEDIU SOCIAL. RAPID SI AVANTAJOS! 1 EUR, TEL: 0745078898, FAX: 0213117739

protocol 30ani, n Sofer prestez servicii in totala discretie, siguranta si protectie, program flexibil, deplasari in Bucuresti si in tara. Ofer si cer seriozitate! Tel: 0761821393

Transport marfa 3, 5T, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

é Inspector resurse umane. Caut firme in vederea colaborarii pentru salarizare si administrarea dosarelor de personal (certificat inspector resurse umane autorizat Experienta in domeniu: 10ani, resurse_umane2@ yahoo.com, Tel: 0722625302, 0722988686 n Cautam urgent inca doi asociati pentru a ne construi cate un apartament 4 camere dotari moderne in bloc vila in Caranfil Aviatiei, pret pe mp ca in Berceni; proiectantul si ceilalti asociati sunt profesori la Institutul de Constructii, exclus intermediari, 0788802270

n Colantari vitrine magazin auto, casete luminoase, printuri de mari dimensiuni, Tel: 0771304786, 0721302260 n Evaluari imobiliare Experti evaluatori autorizati efectuam evaluari imobiliare pentru raportare financiara, garantare imprumuturi. Rapiditate, pret avantajos, office@evaluare.com.ro, Tel: 0725368300

Fii curios si uitat-te la www.dragomir.ro. Trimite-mi parerea ta, Tel: 0755822822

é Filmez , fotografiez ev enimente, preluc rez , editez, copiez pe DVD, BlueRay, Tel: 0722589053 n Înmatriculãri Bulgaria pe firmã începând cu 330 Euro, www.Inmatriculari-Bulgaria.ro, Tel: 0762203001 n Reparatii depanare aparatura electronica la domiciliul clientului televizoare tub sau lcd, sisteme audio etc, garantie 6 luni. 0766676261, Tel: 0749562916, 0734617686

AnuntAZ 25 ianuarie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement