Page 1

é Videochat Modele

é Balta A lbã, Aleea Fizicienilor, Apartament 3 Camere usor imbunatatit. Etaj 1/8. Confort 1, decomandat. An constructie 1983. 2 grupuri sanitare, 3 debarale. Apartamentul se afla intr’o zona linistita cu mult spatiu verde. La 5 de minute de statia de metrou Nicolae Grigorescu si parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR). La 20 de minute de Piata Unirii, 15 minute de Mall Vitan, 10 de Mall Titan. 3 Piete in zona + magazin Lidl la 5 minute. Blocul in care se afla apartamentul a primit aprobarea pentru reabilitarea termica, 7 1 . 9 9 9 E U R , deleanumarian@yahoo .com, Tel: 0725436831 n Instalator non stop, reparaþii ºi intervenþii instalaþii sanitare în regim de urgenþã In maxim 2 ore un instalator autorizat va ajunge la dumneavostra sa va rezolve problema. Desfundãri wc-uri scurgeri, canalizãri, remedieri, tevi sparte inlocuiri robineti. Seriozitate maxima, Petrica, Tel: 0720692661

é Otopeni, Str. Floare de Cais, proprietar, vand ap 2 c amere dec omandat, vedere pe 2 parti, baie cu cada, centrala termica, totul nou, ocupabil imediat, 60 mp utili, intabulat, contor gaz si curent, constructie 2012, 5 0 . 0 00 EU R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

é Vând Rulota Kebab complect utilata si dotata modern: grill kebab, grill placa, friteoz a, lada frigorifica, incalzitor sosuri, r otisor profesional, vitrina frigorifica, vesela speciala vitrina frigorifica, cutit kebab special, etc, 1 8 . 0 0 0 E U R , catanaclaudiucosmin@ gmail.com, Tel: 0748143942, 0748143942

Studio legal angajeaza cunoscatoare limba engleza. Oferim discretie si seriozitate maxima, make-up, hair styling, garderoba traning cu pers. feminin. Plata saptamanal cistiguri 1500-3000 E/Luna, 3.000 EUR/luna, mediafun2000@ yahoo.com, www.mediachat.ro, Tel: 0723444577 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Videochat, plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425

é Personal cu experienta in masina de calcat, masina de nas turi, butoniere, simpla, triploc si constructor tipare cunoscator Gemini, fabric a de c onfec tii angajeaza. Salariu foarte atractiv. Soseaua Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Norvegia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. Rog CV la email alex.norvegia@yahoo.com


pagina 2 / oferte de muncã România

24 Iunie 2013

securitate si é Agenþi interventie, SC Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, Bucuresti si judetele limitrofe, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067 n Ajutor mecanic auto sau ucenic, zona Piata Unirii, angajez urgent, 0726269995

é Agenþi Pazã

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, pentru societate de paza, Tel: 0213152184

n Agenþi, companie cu istoric în asigurãri, recrutãm agenþi de asigurare, pentru o carierã în domeniu. Instruire gratuit ºi comisioane atractive. Vã rugãm sã trimiteþi CV pe adresa de e-mail hamidu_360@yahoo.com

Ajutor Bucãtar. Restaurantul italian Cantina Verde cauta bucatar/ajutor de bucatar cu experienta in bucataria italiana, oferte@italpel.ro, Tel: 0766269264

angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 Agenþi Pazã. Personal peste 1, 76m, pentru z onele Berceni si com. Jilava, firma de paza angajeaza, Tel: 0314223494 n Ajutor la bucatarie, bucatar, cofetar, vanzator angajeaza Sc Express Katering. 0723629359, Tel: 0722274817, 0720087789

é Asistent/a Medicina. Clinic a s tomatologic a angajeaza asistent medical (f/m). Relatii la telefon sau e-mail sdamedical@yahoo .com, Tel: 0213124690

Barman. Restaurant cu specific international angajeaza barman sau picolo, fete si baieti, cu sau fara experienta, de preferat absolventi ai Colegiului Viilor, Tel: 0729997410 n Brodezã - angajez personal pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, conditii avantajoase, Tel: 0737368386

n Bucãtãreasã angajez, Tel: 0761343782

Coafezã. Angajez in salon de infrumusetare, cartierul Militari, Tel: 0761866670, 0724851555 n Cofetar cu experienþã angajeaza Cofetãrie zona Pieptãnari, Tel: 0723299464, 0727429533

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

n Bucatareasa. Restaurant “La Ioana” angajeaza bucatareasa, experienta este un avantaj; detalii la telefon, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0748195253 n Cameristã. Hotel Ramada é Bucãtar si brutar. Bucharest North angajeaza Restaurant in Dr. cameriste cu experienta si Taberei, angajeaza ingrijitori spatii hoteliere. Va sa trimiteti CV la bucatar si brutar cu rugam adresa e-mail. Pentru experienta si programari interviu, sunati, daniela.deac@ramadanorth.ro, calificare, Tel: Tel: 0214075235 0737543412 n Coafezã-frizeriþã ºi maseuzã n Bucãtar. Restaurant cu experienþã minimã, angajeaza bucatar cu angajeazã Beauty Studio experienta, Tel: 0213522350, Elly&Mona, Tel: 0722258777, 0767741121 0723329376

é Conducãtori auto

pentru camioane frigorifice 20 tone, experienta minim 3 ani, angajeaza societate comerciala, Tel: 0213175045 Confecþioner/a (masinist) brodeuza (broderie manuala) pentru Casa de Moda Lux. Salariu atractiv, Floreasca, Tel: 0212300224, 0723174871


oferte de muncã România / info / pagina 3

24 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (16). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã, cu referiri la restricþiile privind publicitatea bariere tipice în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. Aºa cum subliniam în ediþiile trecute, o interdicþie împotriva comercializãrii unui anumit produs sau a unei anumite substanþe constituie cea mai restrictivã mãsurã care poate fi adoptatã de un stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveºte libera circulaþie a mãrfurilor. În mai multe rânduri, Curtea Europeanã de Justiþie a arãtat cã mãsurile naþionale care restricþioneazã publicitatea se încadrau în domeniul de aplicare al articolului 34 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene. O astfel de cauzã a fost cea privind interzicerea oferirii de cadouri gratuite promoþionale. Curtea a susþinut cã „legislaþia care restricþioneazã sau interzice anumite forme de publicitate ºi anumite mijloace de promovare a vânzãrilor, chiar dacã nu afecteazã importurile în mod direct, poate conduce la restrângerea volumului acestora, deoarece afecteazã oportunitãþile de comercializare a produselor importate”. Curtea a pãrut sã adopte o abordare diferitã în unele privinþe (de exemplu, a considerat restricþiile privind publicitatea ca modalitãþi de vânzare) dar, în alte privinþe, atât avocaþii generali, cât ºi Curtea au urmat ºi dezvoltat aceeaºi abordare (de exemplu, importanþa intrinsecã a publicitãþii pentru libera circulaþie a mãrfurilor). Dupã cum s-a mai arãtat, normele care stabilesc condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã mãrfurile sunt considerate ca încadrându-se în domeniul de aplicare al articolului 34 TFUE, fãrã a mai fi necesar sã se stabileascã dacã sunt discriminatorii, în timp ce modalitãþile de vânzare sunt supuse unui test de discriminare. În consecinþã, anumite norme care par a se încadra în categoria modalitãþilor de vânzare sunt considerate ca fiind norme referitoare la produse. Acest fapt este valabil în special în privinþa mãsurilor referitoare la publicitate cu privire la care se constatã cã afecteazã condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã mãrfurile. Abordarea Curþii în cauzele privind publicitatea pare a se întemeia pe trei elemente principale. - În primul rând, Curtea considerã cã anumite metode de promovare a vânzãrii unui produs constituie modalitãþi de vânzare. - În al doilea rând, aceasta examineazã amploarea restricþiei privind publicitatea (dacã este sau nu este o interdicþie totalã). - În al treilea rând, Curtea analizeazã discriminarea (dacã restricþiile naþionale în cauzã afecteazã comercializarea mãrfurilor din alte state membre în mãsurã diferitã faþã de produsele interne). În mai multe cauze, Curtea pare sã facã o legãturã între amploarea restricþiei (totalã sau parþialã) ºi discriminare. Cu alte cuvinte, dacã restricþia este totalã, se presupune cã ar putea avea un impact mai mare asupra produselor importate, iar în cazul în care este parþialã, ar putea sã afecteze produsele interne ºi importate în aceeaºi manierã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

cu é Confectionere experienta confectii de dama. Angajam in zona Ilioara, Tel: 0724033909 n Consilier financiar Daca esti o persoana dornica sa-si cladeasca o cariera Financiar -Bancara organizata si orientata catre rezultate, cu foarte bune abilitati de comunicare, te invitam sa vii alaturi de noi si sa ne convingi, liliana.musuroi@bcrlocuintesales .ro, Tel: 0754388486 showroom, n Consultant importator gresie, faianta angajeaza permanent.Cerinte: experienta in domeniu, cunostinte operare PC. CV pe email, alte detalii la telefon, office@orientceramic.ro, Tel: 0729994488 primara. n Contabilitate Angajam fata pentru contabilitate primara in domeniul constructiilor, Bucuresti sau Ilfov, salariu atractiv, zona Dragomiresti Deal Ilfov, posesoare de permis, Tel: 0723160391

é Croitor Maistru confectii textile de dama. Planificarea si coordonarea activitatii de cusut in sectie. Experienta minim 5 ani. Pachet salarial atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925 Angajam n Croitor/easã. croitoreasa cu experienta pentru executie cap coada, prototipuri si serie scurta, confectie usoara de femei la atelier de creatie. Salariu atractiv, bonusuri. Program 9-17. Zona Mosilor-Izvorul Rece, Tel: 0742215263 Croitoreasã Retusiera. Societate fashion, cu sediu in zona Aviatiei angajeaza retusiera care sa efectueze eventualele retusuri ale articolelor vestimentare cerute de clientii magazinelor proprii. Salariu 1.500 net, adriana.negoiu@onlyforyou. ro, Tel: 0727770355

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420

é Controlor calitate

CTC interfazic si final angajam, cu experienta, pentru fabrica confectii textile dama, salariu avantajos, zona Tineretului, Tel: 0372716925

é Cosmeticianã

cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Cosmeticianã, coafezã ºi frizer cu experienþã, Tel: 0722151893, 0766950801

n Dulgher, fierar betonist. Societate cauta muncitori calificati in constructii: dulgheri, fierar betonisti. Mai multe detalii se vor oferi de catre angajator, office@ewoclean.ro, Tel: 0726173465

é Escortã. Caut urgent colega de apartament, pentru companie intima si masaj, sa fie draguta cu aspect fizic placut, intre 20-30 ani, sa fie serioasa, locatia pe Dorobanti lux, program 12:00 23:00, comision 50%, pentru mai multe detalii contacteaza-ma Ana, Tel: 0726830998


pagina 4 / oferte de muncã România

24 Iunie 2013 Femeie de Serviciu, firma curatenie angajeaza la Metro Baneasa, Tel: 0725442644 é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro

é Femeie la vase Restaurant zona Operei, angajeaza femeie responsabila cu spalatul vaselor si curatenie; program o zi cu o zi, simona_popa20@yahoo.com, Tel: 0729084832

é Hairstylist Manichiurista, Salon infrumusetare angajeaza in zona Petre Ispirescu, salon.joliedame@yahoo.com, Tel: 0744639922 Inginer. Am&T Constructii Metalice Srl angajeaza inginer c ons truc tor, cunoscator lb. engleza pentru ofertare si devize, experienta in constructia statiilor Peco constituie un av antaj, v ars ta 35-45, amt@am-t.ro, 0722251058

n Ingineri Studenti Firma de profil, HVAC, angajam studenti la Constructii Instalatii, Limba engleza nivel mediu, permis de conducere cat B obligatoriu, Tel: 0724035444, ioana@airmaster.ro, n Îngrijitor cladiri (curatenie) Firma curatenie cauta persoana (femeie) calificata pentru curatenie profesionala locuinte, birouri, spatii comerciale in Bucuresti si imprejurimi. Fara locatie fixa. Cerem seriozitate, punctualitate, dezvoltat simt al curateniei, atentie la detalii, etica si morala profesionala. Program 40h/saptamana. Echipamente moderne. Abonament Ratb decontat de firma, 800 RON/luna, http://www.prieteniicurateniei.ro, Tel: 0722590504

é Liv r ator s c uter, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Manichiuristã cu experienta, Bulevardul Stefan cel Mare, Tel: 0726462739

n Manichiuristã, pedichiurista MECANIC AUTO. SERcu experienta pentru salon cu vad zona Bucurestii Noi. V I C E A U T O A N G A J E Z Urgent, Tel: 0722967740 MECANIC AUTO PENTRU U SOARE, n Masaj Erotic. Salon masaj REVIZII KIT erotic si night club angajeaza ARTICULATII, fete varsta minima 18 ani cu AMBREIAJ GEOMETRIE aspect fizic placut, vila de lux ROTI, IONITA.RAZVAN08 ultracentrala, clientela formata @YAHOO.RO, 0720559190 majoritatea straini. Comision zilnic, cazare daca este n Menajerã, femeie menaj nevoie, Tel: 0765172148 usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, cu obligatii, (vaduva, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, 1.500 RON/luna, xmihaix@gmail.com confectionere, n Modelier, calcatorese, pentru extindere sectie confectii textile; pachet salarial avantajos; L-V 7-15.30; zona Laromet-Bucurestii Noi, mateiconf.resurseumane@yahoo .com, Tel: 0723410528 n Muncitor (cizmar) calificat imbracat tocuri é Maseuz ã cu/ f ara pentru incaltaminte, Tel: 0734340648 experienta angajeaza calculator salon masaj erotic n Operator Bucuresti, Unirii, lux, angajam, Tel: 0213265596 salariu 1.500E, contact n Operator DTP in regim @vip-obsession.ro, Tel: part/full time, SC Tipografica Filaret SA angajeaza. Relatii la 0758063750 telefon, Tel: 0213357534 n Maseuzã masaj anticelulitic n Operator salã jocuri. Vegas ºi relaxare pentru salon zona Club angajeaza fete pentru Bellagio, Tel: 0761304234 operator sala jocuri mecanice. n Mecanic auto pentru masini Preferabil zona Berceni, Tel: de epoca in zona Rahova- 0761640603, 0724200229 Magurele; Tel: 0213690024 n Operator. ITU Refrigeration n MECANIC AUTO CU SRL, ºos. Odãii 73-77, sector EXPERIENTA. SERVICE 1, Bucureºti (linia de centurã AUTO ANGAJEAZA IN ZONA zona Otopeni), angajeazã MILITARI, pentru atelierul tinichigerie: 1 LEO.ROTARU@GMAIL.COM, operator maºini utilaje TEL: 0722609369, FAX: prelucrãri table. Angajarea se 0214341758 va face pe perioadã pânã la n Mecanic camioane, Service determinatã, auto - reparatii autocamioane 31.07.2013, Tel: 0213198802, Iveco, Man, Volvo etc.; 0213198803 experienta in domeniu min. 1 n Ospãtar si bucatar, angajam an; eco.exclusive@gmail.com, pentru restaurant central, Tel: Tel: 0723643076 0723438774


24 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180

é Ospãtar. Restaurantul Capricciosa situat in zona Baneasa angajaza personal pentru postul de ospatar, office @restaurant capricciosa.ro, Tel: 0212692633, Fax: 0212692635 n Ospatari, bucatari, ajutor bucatar, femeie de serviciu. Angajez la Club Oasis. Zona Piata Presei Libere, office@cluboasis.ro, http://www.cluboasis.ro, Tel: 0216670211 n Ospãtãriþe, picolite, picoli, angajam pentru bistro apropiere Casin, domiciliati in zona. Programari interviu 10-16, Tel: 0732041960 n Persoanã internã pentru îngrijire bãtrânã imobilizatã, Bucureºti de luni pânã vineri, Tel: 0770801138

é Personal cu

experienta in masina de calcat, masina de nasturi, butoniere, simpla, triploc si constructor tipare cunoscator Gemini, fabrica de confectii angajeaza. Salariu foarte atractiv. Soseaua Viilor nr. 56, Tel: 0757518235 n Personal cu experienþã pentru firmã de curãþenie, Tel: 0725510687

é Personal cu

é Personal pentru maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151 n Personal fabrica textile. Fabrica de textile din Otopeni angajeaza masiniste pt masini liniare, triplok si uberdeck. Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, Tel: 0745986212, 0752166140 n Personal. Recrutam persoane cu varsta cuprinsa intre 18-70 ani, pentru participarea la testarea de produse cosmetice. Pentru detalii, va asteptam la sediul nostru din Bld. Marasesti, Nr. 64-66, Sector 4, Bucuresti. Efortul dumneavoastra va fi rasplatit! Tel: 0213357090, 0213357091 n Personal, baieti si fete, cu exterienta bucatarie sectia cald/rece, pentru restaurant, Tel: 0724214554

experienta in domeniu angajeaza spalatorie auto, zona Dorobanti, salariu 800Ron, Tel: 0763163617

é Personal. Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primirerec epþie (vânzãtoare) cãlcãtorese tex tile º i c alandru în Bucureºti, Tel: 0755200012

é Recepþionere

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

n ªofer taxi cu atestat, angajam in conditii avantajoase, dispecerat “Speed” sector 5, Tel: 0762334781 n ªofer taxi. Angajez pt n Pizzari cu experienta cuptor Logan la As plan 90 ron/zi lemne angajeaza Restaurant 6/7, rog seriozitate, 90 RON, Casa Di Angelo, Tel: Tel: 0722591833 0769432931, 0727483581 tanara, n Secretarã prezentabila, cunostinte IT si evidenta primara. Rog seriozitate. Tel orele 10-20, Tel: 0735071274 protocol. SC n Sofer angajeaza sofer protocol cu experinta de 5 ani pe un post é Tinichigiu auto si similar, vopsitor pentru resurseumane@instantgroup.ro Tel: 0728884855 service auto, Tel:

Personal. Angajez fete pentru fast-food salariu atractiv, Tel. 0765353953

0744606092

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

n Turnator Formator. Firma cu sediul in Vidra Ilfov angajam turnator formator, Tel: 0213321956 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar, zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar în cartierul Militari, Tel: 0727818536 Vânzãtoare, angajeaza societate comerciala, Tel: 0746654432

n Vânzãtor/oare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 pentru n ªofer taxi 12/24 ore n Vânzãtor/oare alimentar, Tel: angajez. Speed Taxi, sector 4, magazin 0727818536 5, 6, Tel: 0763061230


Suedia n 1. 38. Säljare med/utan erfarenhet sökes i täby.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Täby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 2. Svetsare; Description: Vi söker ett antal rörsvetsare för arbete i Göteborg. Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert o svart/vit tig licens eller pinne. Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: betsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 3. Massör sökes; Description: Massör med kunskap om manikye/pedikyr sökes till Thaimassage salong i Hammarbysjöstad. Mon`s Beauty & Thaimassage; Address: BARYTONVÄGEN 1 14240 SKOGAS; Phone: 08-42027545Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 4. Kock/kokerska till brunnsparkens förskola; Description: Nu bygger vi Tranas, var med och skapa framtidens samhälle. Tranas är en expansiv kommun som satsar för framtiden. Vi har ett övergripande mal att utöka befolkningen till 20 000 invanare till ar 2025. Barn- och utbildningsförvaltningen söker en kock/kokerska till Brunnsparkens förskola. Brunnsparkens förskola ligger centralt i ett vackert äldre hus med tre vaningsplan. Förskolan har tre avdelningar fördelade pa var sitt vaningsplan och eget tillagningskök. Kvalifikationer: Vi söker dig som har relevant utbildning för arbete som kock/kokerska. Erfarenhet av tidigare arbete som kock/kokerska är meriterande, da arbetet kräver stort egenansvar. Du ska trivas med att arbeta nära förskolebarn och ser det naturliga i att vara en del av verksamhetens hela personalstyrka. Välkommen med din ansökan! Maria Mowitz titel : Förskolechef telefon 1: 0140-685 94() telefon 2: () mobil: e-post: maria.mowitz@tranas.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 5. Fordonslackerare och blästrare till östervala; Description: Vi söker fordonslackerare och blästrare till var verksamhet i Östervala. Till tjänsten som fordonslackerare söker vi dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom grundmalning och lackering med högtryckspump. Till tjänsten som blästrare är det en fördel om du har erfarenhet av blästring. För bada tjänsterna gäller att du har gymnasiekompetens eller motsvarande. Som person är du kvalitetsmedveten, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är intresserad av förbättringsarbete och har du dessutom truck-och traversutbildning är det meriterande. Vi önskar bemanna de lediga tjänsterna snarast och därför kommer tillsättningen av tjänsterna att ske löpande. Sa tveka inte att kontakta oss snarast! Zetterbergs Industri AB; Information: Leif Lennartsson titel : Arbetsledare telefon 1: 0292-70543(Direkt) Address: Box 5 74046 ÖSTERVALA; Phone: 0292-70500; Fax: 0292-70530; Email: info@zetterbergs.seSource: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 6. Svetsare; Description: Vi söker ett antal svetsare för arbete i Stockholm . Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert och MMA licens.(111). Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 7. Säljare med/utan erfarenhet sökes i upplandsväsb; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Upplands Väsby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 8. Säljare med/utan erfarenhet sökes i upplands-bro; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Upplands-Bro kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 9. Säljare karlstad; Description: Flash filosofi är att skapa plagg av hög kvalitet till ett bra pris. Vi har75 butiker i Sverige och Finland som vi fyller med nya plagg i sma serier varje vecka. Vi söker dig som är utatriktad och glad och har en stark känsla för kläder och mode. Har du tävlingsinstinkt och älskar utmaningar är du troligtvis en person som passar hos oss. VIKARIERANDE SÄLJARE DELTID Säljare till var butik i centrala Karlstad. Som säljare kommer du att arbeta nära kunden, med personlig försäljning och service. Vi söker dig som vill växa och utvecklas och tycker om att ta ansvar. Du kommer även att fa skylta och hänga om i butiken. Tjänsten är pa 10 timmar/vecka. Vikariatets varaktighet ca 1 ar. Intresserad? Skicka da senast den16 juni 2013 dina ansökningshandlingar till rekrytering.mellan@flashab.se Märk ansökan: Säljare Karlstad Observera att alla intervjuer kommer att hallas under vecka 30. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


Suedia n 10. Telefonkommunikatör / medlemsvärvare; Description: Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt paverkar politiker och myndigheter saväl nationellt som internationellt. Vi startade 1909 och har idag 191 000 medlemmar. Men fler ska vi bli! Nu söker vi dig som vill vara en del i vart viktiga miljöarbete och göra en viktig insats för miljön! Du som söker bör vara intresserad av miljö och naturfragor. Du ska gilla att kommunicera och argumentera för en bra sak och Du ska vara resultat och kvalitetsinriktad. Är du dessutom allmänbildad och har förmagan att ta folk genom att bjuda pa dig själv? Da kommer du att trivas och lyckas hos oss. Erfarenhet av försäljning/ event eller liknande arbete är meriterande. Detta erbjuder vi; Vi erbjuder en positiv produkt, säljutbildning, en konkurrenskraftig grundlön, ett bra provisionssystem och trevliga arbetskamrater. Vi är en seriös organisation som har jobbat med telemarketing i manga ar. Vi är idag 30 personer som arbetar med att sälja medlemskap via telefon. Naturskyddsföreningen jobbar för att bli en arbetsplats där vi anställda har en stor bredd av perspektiv och erfarenheter. Vi värnar om en rekrytering fri fran diskriminering och som ger lika möjligheter till alla. Arbetsplatsen är pa Naturskyddsföreningens rikskansli, Asögatan 115, pa Södermalm. Lön: 115 kr per timme, exklusive semesterersättning, plus provision. Projektanställning deltid 2- 6 manader. Vi har öppet mandag till torsdag 17.00-21.00 och söndagar 16.00-20.00. Du väljer själv vilka kvällar du jobbar. Du maste dock jobba minst tre kvällar per vecka. Senast ansökningsdag är:16e mars. Nästa utbildningstillfälle är 19e mars (13,30-19,00) och da maste man även kunna ga pa utb.dag 2 och 3 som är den 20e 0ch 21a mars kl. 17-21. Välkommen! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 11. Lagerarbetare och lastbilschaufför; Description: Vi söker efter en lastbilschaufför samt lager arbetare till ett import och export företag inom asiatisk livsmedel. Vi ser helst att du har nagon form av erfarenhet inom lagerarbete, plockning av produkter samt att du är relativt vältalig inom nagot orientaliskt sprak sa som thailändska, kinesiska, vietnamesiska, mongoliska etc. ACHAU LIEN IMPORT & EXPORT AKTIEBOLAG; Address: STENBROVÄGEN 12 25368 HELSINGBORG; Phone: 042-206503; Fax: 042-293660; Email: arbetssokandes@hotmail.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 12. Arbetsledare; Description: Thule Group är världsledande pa produkter som gör det enkelt för människor att transportera allt de bryr sig om säkert och med stil. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder Thule Group produkter inom fyra omraden: Sport & Fritid (cykel-, vattensports- och skidhallare, takboxar, multifunktionella barnvagnar m.m.), Bags (dator- och kameraväskor, ryggsäckar, cykelväskor etc), Towing (dragkrokar och släp) samt Work Gear (steghallare, verktygslador för professionella användare m.m.). Thule Group har cirka 3 400 anställda vid fler än 50 produktionsanläggningar och försäljningskontor över hela världen. Försäljningen uppgick 2012 till 5,8 miljarder SEK. Läs mer pa www.thulegroup.com Thule Trailers AB, som ingar i affärsenheten Thule Trailers, har sitt säte i Jönköping och utvecklar, tillverkar och distribuerar släpvagnar med märkena Fogelsta, Brenderup och Thule. I Jönköping är vi ca 100 medarbetare. Vi söker nu en arbetsledare som ska leda det dagliga arbetet för inkommande gods. Du kommer att leda ett team bestaende av 5 medarbetare som tar emot godsleveranser, placerar material i lager, levererar gods till produktionsgrupperna och hanterar emballage. Du kommer att vara huvudansvarig för den dagliga driften av företagets truckar, se till att följa upp att material levereras till de olika produktionsgrupperna i tid samt att motsvarande transaktioner görs korrekt i ERP systemet. I tjänsten ingar ocksa att utföra delar av ankomstregistrering gods, planera och genomföra en strukturerad layout och materialplacering i vara förrad och alla utvändiga lagringsplatser. Du ska ha erfarenhet av att leda personal inom materialhantering, goda kunskaper om truckar och ska själv ha kört truck. Som person är du bra pa att samarbeta, förmaga att vilja lösa problem och fullfölja dina uppgifter tills det att de är helt färdigställda. Anställning omgaende till och med oktober 2013. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 13. Rammakare; Description: Hammarby Konsthandel AB bedriver galleri & rambutik pa Södermalm i Stockholm. Vi söker nu en rammakare till var ramverkstad som är belägen i Hammarby Sjöstad. Vara kunder är företag, privatpersoner och konstföreningar. Vi söker dig som har erfarenhet och kan hantera alla slags inramningar och förekommande uppgifter inom yrket. Du ska kunna arbeta självständigt. Möjlighet till varierad arbetstid finns. Vid ansökan ange löneansprak och önskemal om heltid/deltid. Fragor kring denna tjänst besvaras av Daniel Granberg pa telefon 0734-428575. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 14. Sushimedarbetare/serveringspersonal; Description: Vi söker en medarbetare till var arbetsplats. Du ska hjälpa till med att förbereda inför dagen. Du ska även ta hand om serveringen och diskningen. Sushi meets coffe Address: slagstabacke 110 14574 norsborg; Email: theodora_b@hotmail.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 15. Tandhyginist sökes; Description: Leg. tandhyg. sökes pa hel-/deltid efter överenskommelse. Individuell lön med möjlighet till provision. Du ska var självdrivande och ta egna initiativ. Arbetsuppgifter är varierande och beror pa ditt intr. omr. Robin Eshraghi titel: Tandläkare telefon 1: 0611-14082(Klinik) mobil: 070-3666155 e-post: robin@halsodental.se Last date for application: 31/07/2013Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 16. Säljare med/utan erfarenhet sökes i tyresö.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Tyresö kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 17. Säljare med/utan erfarenhet sökes i täby.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Täby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 18. Lärare 4-5; Description: Vi söker efter en grundskollärare till vara 24 elever i ar 4-5 I Ur och Skur Utsikten är den första skolan i Sverige med I Ur och Skur som inriktning. Vi startade 1994 och har idag runt 100 barn. Skolan är centralt belägen vid Kyrkviken pa Lidingö, naturskönt omrade mellan hav, skog och äng. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv som var profil. Som alla I Ur och Skur samarbetar vi med Friluftsfrämjandet/ I Ur och Skur utveckling. Tjänsten är en tills vidare tjänst. Du kommer att arbeta som mentor för arskurs 4 och 5 Tjänsten innebär att du kommer att planera för att utföra vissa lektioner i utomhusmiljö da det är en skola som arbetar med I Ur och Skur som grund. I dagsläget är vi ca 17 personer som arbetar tillsammans pa Utsiktens Skola/fritidshem. Detta innebär att vi arbetar väldigt nära tillsammans och söker nu rätt person att utgöra en viktig del i var gemenskap. Serge Bokobza titel: Rektor telefon 1: 08-731 58 78(Telefon) telefon 2: () mobil: 076-563 95 09 e-post: serge.bokobza@iurochskurutsikten.se Address: Kyrkviksstigen 3-9 18190 LIDINGÖ; Phone: 08-7315878; Email: serge.bokobza@iurochskurutsikten.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 19. Leg.optiker med kontaktlinsbehörighet; Description: Vi söker en duktig, säljande Leg. Optiker till Specsavers butiken Sveavägen 49 i Stockholm. Du bör tycka om mode, vara resultatinriktad, är ansvarsfull och flexibel. Säljare givetvis. Vi jobbar periodvis i högt tempo varför vi gärna ser en effektiv person som kan hantera fler saker samtidigt. Tjänsten är 80% eller 100% Tillträde omgaende. Kontaktperson: Eva-Lisa Steen 08-308295 0709-515571; Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 20. Massör sökes; Description: Massör med kunskap om manikye/pedikyr sökes till Thaimassage salong i Hammarbysjöstad. Mon`s Beauty & Thaimassage; Address: BARYTONVÄGEN 1 14240 SKOGAS; Phone: 08-42027545Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã Videochat fete în condiþii legale, plata la zi, bonus angajare, central, salã fitness, condiþii de lux. Aspect fizic plãcut, minim 18 ani, englezã minim, www.topcatstudios.ro Tel: 0763966666

é Videochat. Tu cauti un job? Noi c autam fete minim18ani serioase, cu sau fara exp. Vino sa castigi banii tai online, oferim bonus angajare 300$, cm, traning premii posibilitate, salariu fix 1200L+ comision 50-70% Suna-ne, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0767908487

é Videochat din studio / de acasa, comision 50-80%, bonus angajare 200$ + bonusuri de performanta la perioada, castiguri intre 1000-5000$ demonstrabile. Viziteaza siteul nostru. 0723755457, 0764331989, angajarevideochat@yahoo .com

é Videoc hat fete în condiþii legale, plata la zi, bonus angajare, central, salã fitness, condiþii de lux. Aspect fizic plãcut, minim 18 ani, englez ã minim, 0 7 6 3 9 6 6 6 6 6 , http://www.topcatstudios.ro n Zugrav, muncitori pt gresie faianta, angajez in Bucuresti, Tel: 0734281741, 0762020958

é Videochat LoveStudio angajeaza fete, cupluri (mixte) cu/fara experienta din Bucuresti .Oferim: 200$ Bonus de angajare, Comision 50- 70%, plata bilunar, progr flex ibil, bonus uri, oferim posibilitatea de a lucra de acasa, training profesional gratuit. Zona. Titan Cerinte: varsta minima 18 ani, englez a mediu. 0727029716, 0763441886,

é Videochat DivinoStudio angajeaz a doamne (domnis oare) c u/fara experienta din Bucuresti sau alt oras. Oferim:100$ Bonus de angajare,Comision 70%, plata zi/bilunar, cazare gratuita, progr flexibil, avans, bonusuri, training profesional gratuit. Zone: Unirii, Crangasi. Cerinte: v ars ta minima 18 ani, engleza mediu, operare PC. 0762702276, 0720932936, divinostudio@yahoo.com

Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente R os e c auta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata acte l e g a le, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, 0747661527, 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0368461642, 0729772702

é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. R og C V la email alex.norvegia@yahoo.com

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

24 Iunie 2013

sofer n Buldoexcavatorist, profesionist, 45 ani, din Bucuresti sec 4; experienta pe bascula 8x4, trailer, buldoexcavator, excavator; atestat marfa, cartela tahograf, atestat buldoexcavator; cat b c e; solicit angajare, costicretu55@yahoo.com, Tel: 0722544611

Menaj la domiciliu, doamna serioasa, 59 ani, caut familie serioasa pentru menaj Bucuresti, sunt dispusa la program flexibil. Ofer recomandari, stancu.steliana@ yahoo .com, Tel: 0752147178 n Menajera, fac curatenie la domiciliu, birouri, etc. Am lucrat multi ani in domeniu. Sunt o persoana sociabila si de incredere. Daca aveti nevoie de curatenie ma puteti suna oricand. Rog Seriozitate, ella_ruzzy@yahoo.com, Tel: 0721541364


24 Iunie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Giurgiu Bâcu teren 5000 mp, langa padurea Dragomiresti Deal, proprietar, cadastru, intabulat, gaze, drum de acces asfaltat, exista si varianta inchirierii pe un termen de max 10 ani, 20 EUR/mp, sica_60@yahoo.com, Tel: 0742474697

Mãgurele - Sector 5, pânã în Centurã, cartier nou Florilor-Drãgan, 3 loturi x 300mp, 6.000Euro/lot, 6.000 EUR, Tel: 0723733274

Bãneasa, Sisesti, vand teren 5000mp, Tel: 0742731892 Berceni, Obregia (fosta Calabria), vând teren 160 mp s patiu c omerc ial toate utilitatile, discutabil, accept si variante, 65.000 EUR, Tel: 0761379944 Berceni, Bd Obregia, sector 4, fosta Calabria, vand teren 160mp spatiu comercial, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0761379944

é Bucureºtii Noi, vand urgent teren intrv ilan, 327mp, dubla deschidere, 4 0 0 E U R / m p , camy_ilie@yahoo.com, Tel: 0724244150, 0744566566 n Bucureºtii Noi, teren 1250mp, restaurant Doi Cocosi, Alex. Bratu 15, puz regim de innaltime 6 nivele, toate utilitatile, latura vest lac, 180 EUR/mp, Tel: 0743732323

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos BucurestiOltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 n Ciolpani Ilfov, lac Piscu, 8.000 mp, loturi 1.000 mp, zona vile noi, toate utilitatile / actele, ultimul lot 2.000 mp iesire lac, proprietar, 150.000 €/mp, Tel: 0740166068, badescuana@yahoo.com,

Militari, Piata Veteranilor, 700mp intravilan, dubla deschidere, toate utilitatile, liber, cadastru si intabulare, 230 EUR/mp, Tel: 0722217144

n Popeºti-Leordeni deschidere ªoseaua Olteniþei, teren extravilan 9700 mp. Toate facilitãþile, destinat afaceri. Proprietar. 8E/mp, Tel: 0763622616 Prahova, Buºteni, 2670mp teren + clãdire (fosta fabricã de lapte), Tel: 0723588308, 0744606705 n Prahova, Cornu de Sus vand teren 800mp, utilitati, israelhar@yahoo.es, Tel: 0753690241

Prahova, Ploieºti, zona B, 1200mp, deschidere 15m, 2 corpuri casa degradate, utilitati, curent, 60.000 EUR, Tel: 0733028994

n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 n Progresul, Gara Dedeman, EUR, matei@apulum94.ro, Tel: loturi 1500mp, 4765mp, 0726882482 11000mp, utilitati, trifazic, ingradit. 155E/mp+TVA, Tel: 0213358801, 0745121478 n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Centura, aproape de Padurea Raioasa, la 60m de DJ, Draganesti500mp Intravilan Construibil, n Teleorman, curent, gaze, 8.500 EUR, Vlasca stradal intravilan de nicu@apulum94.ro, Tel: 70-200mp, d 29m, 8 EUR/mp, 0733683445 Tel: 0766423751

n Voluntari, teren de vanzare zona fosta fabrica de alcool, cadastru etc; toate actele la zi; 10m deschidere si 30 lungime zona linistita propietar! pret discutabil, 160 EUR/mp, vali_simo_va@yahoo.com, Tel: 0765209377

n Alba Iulia Piata mall Vitan, D+P+1+pod, teren 221mp, necesita amenajare, toate utilitatile, zona linistita, 250.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Braºov municipiu, zona Racadau Valea Cetatii, particular, vand casa la curte, Tel: 0744638139, 0740264463 Bucureºtii Noi, Doi Cocosi (Lac Straulesti), de vanzare casa de locuit SP+P+1. Arhitectura deosebita, an constructie 2006, suprafata utila 250mp, teren 500mp, finisaje de exceptie, curte imprejmuita, gard din fier forjat la strada, tamplarie stejar inchis de termopan, terasa exterioara 25mp acoperita cu Lindab, garaj cu usa actionata electric 25mp, curte pavata spre garaj, teren liber cu gazon natural 250mp, semineu, parchet de stejar si fag, gresie in living, bai si subsol, vitralii pe casa scarii executate manual de catre artist plastic, jacuzzi placat cu lemn de cires, bucatarie si c as a dotate c omplet, acoperis din tigla Bramac si lemn de stejar masiv, 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, subsol partial cu 2 camere si hol decomandat, centrala electrica Ferolli, 2 aparate aer conditionat LG. Pretul zonei, relatii la telefon, Tel: 0742215411

Cãlãraºi, Coconi, com. Manastirea, 7 camere, apa curenta, baie, boiler, fosa, vita vie, pomi fructiferi, Tel: 0744439216, 0734384898

n Domenii casa 3 camere, teren 168 mp, amprenta 84mp, P+pod, 1940, pret 168.000 euro. Trebuie finisata interior, 168.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km Centura, Vila P+1, 2012, la cheie, curte 500mp, curent, gaze, 75.000 EUR, Tel: n Cãlãraºi, Fundulea, casa de nicu@apulum94.ro, vacanta, living si 3 dormitoare, 0733683445 mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 Militari casã P+1 la Bamboo, 3 n Colentina Bâcu-Dragomireºticamere, baie, bucatarie, 140mp, pret discutabil, ieºire cartier Militari, 70.000 EUR, Tel: 0768140191, 140 mp, 45.0000737214707

75.000 Euro, utilitãþi, beci, terasã, etc, Tel: 0723248579, 0721059692

n Militari Uverturii-Cetatea de Baltã, construcþie 2010, P+M, 270mp, 4 dormitoare, dressing, é Corbeanca Vila V1. Detalii 3 bãi, bucãtãrie+dining, P, G, pe site, 108.000 EUR, F, tâmplãrie lemn stratificat, mimi_radoi@yahoo.com, CT, foiºor, fãrã intermediari, http://www.ariaresidences.ro, discutabil, 270.000 EUR, Tel: Tel: 0726781015 0733011593 n Cotroceni aproape de Splai, demolabila, toate utilitatile, zona curata, pretabila P+6, teren 272mp, 390.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Dâmboviþa, Gãeºti, 1500mp langa padure cabana lemn, 1 camera, apa curte, gaze poarta, gard nou, km 70, 7.000 EUR, Tel: 0762322599

é Domneºti Ciutaci, particular vand/schimb vila p+1+m caramida g f p t centrala termica mobilata utilata la cheie gaze curent apa gradina amenajata amprenta 108mp pe nivel, suprafata totala 712mp, sau schimb cu apartament 2 cam plus diferenta, 180.000 EUR, monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0728946599

é Muncii

(Hurmuzachi), Bravu, casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d 12, 5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 EUR, Tel: 0721266778

n Pantelimon Cora, 2 camere, baie, bucatarie, 100mp, bca, termopane, 32.000 EUR, Tel: 0768140191, 0737214707 n Pantelimon oras, casa curte, utilitati complete, str. Sf. Gheorghe langa Mega Image, pret negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0737564809


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

24 Iunie 2013

n Dristor Ramnicu Sarat, usa metalica, termopane, gresie, faianta, aer conditionat, parchet, suprafata 37mp, confort 1 sporit, balcon inchis, 4/4, 37.000 EUR, Tel: 0728580750 Taberei, n Drumul Compozitorilor, garsoniera, cf. I, 2/10, G+F+T+UM+P, é Sala Palatului, Str Stirbei particular, 33.000 EUR, Tel: Voda, garsoniera Parter/8, stradal, Renovata, tamplaria 0731493265 exterioara termopan, centrala de bloc, aer conditionat. Ideala pentru regim hotelier, Dumbrava firma/birou, dar si pentru n Grigorescu, Noua, vand garsoniera langa locuit. Foarte aproape de gura de metrou Grigorescu, Cismigiu, Calea Victoriei si stradal cu balcon, etaj 6/10, mijloace de transport in suprafata 36mp, imbunatatiri: comun. Bloc foarte solid. Este gresie, faianta, termopan, in curs de reabilitare termica. repartitoare, balcon inchis, bloc Suprafata 22 mp, negociabil. reabilitat termic, 35.000 EUR, Merita vizionata, 35.000 EUR, Tel: 0763013047 Tel: 0722241300 n Salajan conf 1, et 8/10, 31 é Baicului, Gars. mp, semi-decomandat parchet, Cf. 3 Dec, 17 mp, termopan, usa metalica, gresie, faianta, metrou la 2 G+F, Term, P. Lam, Militari, Preciziei, min, piata, scoala, gradinita, 2 Indiv. Apa, Gaze, lifturi, bloc f curat, 33.000 €, vand garsoniera mihairazvan22@yahoo.com, Centrala, A/C, sdec, et. 2, cf 3, Tel: 0722304657 14.000 EUR, t-g-f-p-um-aer n SÃLÃJAN, ZONA METROU noodle_est@ (APROAPE DE conditionat, boiler, SUPERMARKET BILLA), yahoo.com, Tel: mobilata + aragaz 4 PARTICULAR, VAND 0723204041 GARSONIERA CONFORT 1 ochiuri, frigider, IMBUNATATIRILE, masina de spalat - TOATE n Bãneasa, zona Ionescu RENOVATA, MOBILATA, Sisesti, Soare Resident va FARA INTERMEDIAR, noi, negociabil, ofera spre vanzare garsoniere 32.000 EUR, TEL: 0722484211 17.000 EUR, Tel: si apartamente, 30.000 EUR, Tel: 0763918739, 0768686280 0762448731

n ªtefan Cel Mare vilã 10 camere, 200mp, teren 500mp, toate îmbunãtãþirile, garaj dublu, proprietar, Tel: 0766461838

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493 n Prahova, Pãuleºti, sat Gageni, vand casa taraneasca, teren 600mp, toate utilitatile, Tel: 0726759051

n Sector 4, particular vand vila 2013, garaj subteran, suprafata 580mp; negociabil, Tel: 0757527498, 0745344354

n Pantelimon vand garsoniera conf.III, parter, curata, gaze, apa calda, calorifer radet, usa metalica, termopan, 14.900 EUR, Tel: 0723396061 Prelungire Ferentari, vand garsoniera cf 3, 11000euro, mobilata, nu trebuie facut nimic la ea, totul nou, merita vazuta, raditavasile@yahoo .ro, Tel: 0758107293 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.300 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Rahova str.Suvita nr. 7-9, 30mp, dezvoltator vand gars oniera c onfort 1, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0760482592 n Reºiþa Piata garsoniera etaj 2, imbunatatiri parchet, termopan, gaze; accept credit, 17.000 EUR, malecsia@yahoo.com, Tel: 0761674245

Berceni, Brancoveanu, particular vand apartament 2 cam, conf 2 decomandat, imbunatatiri (gresie, faianta, termopan ferestre si usi), Tel: 0733558561

n Chitilei Bloc nou 2013, finisat complet, lift, balcon, stradal. apropiere metrpu, ratb, parc, 64 mp, et 1/5. decomandat, 55.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Crângaºi-Giuleºti str. Finta, 2/4, urgent, stradã necirculatã, conf. 1, toate îmbunãtãþirile, mobilat, balcon, geam baie, parcare, proprietar, acte, n Unirii, amenajari din negociabil, 47.000 EUR, Tel: constructie, bloc stradal, 0766782167, 0767716768 vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, n Drumul Taberei, Prelungirea bloc1996, stradal, vedere Ghencea, bloc 2013, amenajat spate, etaj 5, paza, 59.500 complet, centrala termica, lift, EUR, mariana@apulum94.ro, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Valea n Alexandriei dec, cf. Oltului, vand apartament 2 camere decomandat, etaj 4/4, 1, 54mp, mobilat, suprafata 55mp, bloc 2010, termopane, usi imbunatatiri: centrala termica de scara, gresie, faianta, schimbate, boxa, termopan, aer centrala proprie etaj 1, parchet, conditionat, contoar gaze, stradal, 42.000 EUR, contoar electric, usa metalica, balcon inchis, jaluzele Tel: 0214234560 exterioare, loc de parcare platit la Primarie, 59.000 EUR, Tel: 0722241300 n Baneasa, Apartament 2 n Drumul Taberei, Pravat, 2 Camere, Decomandat, et 3/4 camere, bloc tip P, 4/4, 50mp, Ultra Central. Bloc Construit in renovat recent, lavabila, 1982. In program de reabilitare gresie, faianta, parchet laminat termica; 1 minut pana in + parchet lemn, termopane, parcul Herastrau. Zona extrem usa metalica, apometre, de linistita. Carrefour la 3 repartitoare, instalatie electrica minute cu masina. Piata noua, instalatii sanitare si Baneasa la 3 minute de mers termice cupru, calorifere otel, pe jos. Scoli, gradinite, posta, balcon, scara de bloc ingrijita, banci si supermarketuri la 5 zona verde si linistita, minute de mers pe jos. Pretul 42.000 EUR, negoiabil, 80.000 EUR, Tel: vlad.residential@yahoo.com, 0723339580 Tel: 0725291070

n Ghermãneºti, Jud. Ilfov, Com. Snagov, vand ap. 2 camere decomandat (Sufragerie, Dormitor, Bucatarie, Baie, Balcon, Debara, Hol) Suprafata locuibila 63mp. Utilitati: Gaze cu centrala termica (Imergaz) + Calorifere, Geamuri termopan (Rehau), Aer conditionat (Daewoo), Apa +Canalizare, Gresie+ Faianta+ Parchet, Placat la exterior cu polistiren de 5cm, Boxa+Garaj pt. masina. Apartamentul situat la etajul 2 se poate mansarda, 39.900 EUR, Arabu_28@yahoo.com, Tel: 0766276361, 0723446115

n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobilier de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, parcare, 185.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Magheru, termopane, parchet, gresie, ultra modern, proprietar, negociabil, 0766465005, 70.000 EUR, Tel: 0730741111, 0764287016 n Militari Veteranilor, Piata, metrou, etaj 5, curat, liber, pozitie excelenta,, 45.000 EUR, Tel: 0722446899 n Militari Rãsãritului, cf. 2, 38 mp, etaj 8/10, liber, cu îmbunãtãþiri, exclus agenþii imobiliare, negociabil, 35.000 EUR, Tel: 0722740052 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

OLTENIÞEI INTRARE, PARTICULAR VAND AP 2 CAM DECOMANDAT IN VILA NOUA (3 ETAJE) MOBILAT U TILAT FINISAJE 60 MP, 85.000 €, ANAELENA_DARADICI@ YAHOO.COM, 0762205784


24 Iunie 2013

é Plevnei 15, Kogalniceanu, 2 camere 1959 Dec, 4/6 Curte interioara 1500mp/20mp prin contract, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, G-F-T-P, 2 locuri parcare, 59.000 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ghencea, n Prelungirea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Rahova, vand apartament 2 camere cadastru, intabulare, usa intrare metal noua, gresie faianta bucatarie-baie, bucatarie pe hol, vopsit alb recent, locuibil, liber, Util 24.95 comform cadastru, Negociabil, 21.000 EUR, Tel: 0728648641 n Rahovei, zona Petre Ispirescu. apartament 2 camere, confort 1, utilat, 62 mp, decomandat, termopan, parchet, gresie, faianta, usa exterioara metalica, a/c, et 10/10, 49.000 EUR, sm.stefans@yahoo.com, Tel: 0720547648, 0769698400

n ªtefan Cel Mare Aleea Circului, mobilat complet, finisat ultra moder, et 3/4, bloc caramida, langa parc, vedere superba, zona deosebita, 87.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Timpuri Noi Piata, 1/4, bloc 1984, decomandat, 55mp, renovat lux, mobilat si utilat, zona foarte linistita, 85.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri terenuri / pagina 11

é Timpuri Noi apartament nou, bloc 2008, 65mp+50mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 EUR, Tel: 0730106207 2 camere, n Tineretului semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 euro, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Unirii bulevard, apartament 2 camere, bloc nou, urgent. Plec din tara, 73.000 EUR, Tel: 0721722808 2 camere, n Unirii, decomandat, 1/8, fantana mare, 65mp, neamenajat, 98.000 euro, 98.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Cãlãraºilor 3 camere, etaj 3/7, bloc monolit, finisat, 82mp, decomandat, pret 110.000 euro/ negociabil, 110.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Crângaºi Grant, 80mp, etaj 3/4, bloc nou, finisat 2011, pretabil finanþare PRIMA CASA, negociabil. 0728.154.860, 80.000 EUR, Tel: 0723536720

n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, 70mp utili, P/5, renovat la cheie, toate utilitãþile, vedere pãdure n Regie super apartament, 1/2, toate salcâmi, 54.000 EUR, Tel: 110mp, vilã îmbunãtãþirile, proprietar, Tel: 0724685518 0766461838 Drumul Taberei, Râul Doamnei, bloc tip C, etj 4, îmbunãtãþiri lux, mobilat, n Sebastian 3 camere, loc parcare ADP, decomandat, 1/8, finisat, boxa, 57.000 EUR, Tel: 2 locuri parcare ADP, 0729691300 85.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Drumul Taberei, proprietar 0733683448 apartament 3 camere G+F+T n Sebastian 3 camere, 5/7, curat, 70.000 EUR, Tel: decomandat, 80mp, bloc 0725521346, 0721666626 reabilitat, boxa, eventual mobilat, pret 78.000 euro, n Drumul Taberei, elisabeta@apulum94.ro, Tel: zona intersectie Sibiu 0733683448 cu 1Mai, proprietar n Sebastian, Telita, Particular, apartament 3 camere vand apartament 3 camere, decomandat, et. 6/ 8, G+F+T, 70.000 EUR, termopane, usa metalica, balcon inchis, 2 gr. sanitare, Tel: 0725521346, instalatii sanitare schimbate 0721666626 partial, bloc reabilitat termic, supravegheat video, apartament luminos, parcare ADP platita, 2 lifturi. Statie n Herãstrãu bloc nou 2013, RATB aproape, piata, scoala, finisat complet ultra modern, gradinita, liceu, 2 statii Calea lift, parcare subterana, spatios 13 Septembrie si 4 statii Piata luminos, zona linistita, centrala Unirii. In apropiere Liberty proprie, pret negociabil, Mall, Kaufland, Lidl, 112.000 EUR, 65.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: marius85_2004@yahoo.com, 0788364188 Tel: 0727848631 n Sector 4 particular vand apartament 3 camere, 62mp, confort 1 etaj 2/4 cu imbunatatiri, gradinita, scoala, Militari Lujerului, zona comerciala, transport particular, et. direct catre centru, spatiu verde, locuri de joaca pentru 9+tehnic, multiple si loc de parcare, pret îmbunãtãþiri, vedere copii negociabil, 64.000 EUR, Tel: mixtã, reabilitat 2012, 0723050114

loc parcare ADP, negociabil, 57.000 €, Tel: 0763288716

n Tineretului 3 camere, 5/10, finisat, bloc 1978, cadastru n Militari confort 1, intabulare, semidecomandat, decomandat, 8/10, construcþie 85.000 EUR, Tel: 0833683448, 1979, 2 gr.sanitare, 2 elisabeta@apulum94.ro, balcoane, termopan, parchet, usa metalica, accept credit, Turda cu Mihalache, 75.000 EUR, Tel: 0734974487, vand 3 camere, 0318080231 vedere spate, pt n Moºilor, 3 camere, stradal, 7/8, finisat, mobilat complet. firma sau locuinta, Liber, 83.000 EUR, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 office@planetek.ro,

n Dorobanti Bloc 2010, Duplex, super lux, mobilat si utilat complet, et 6si7, terasa, vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 n Nerva Traian 3 camere, EUR, emanuel@apulum94.ro, decomandat, 2/8, parchet lemn, 7/8, termopan, 97.000 Tel: 0788364188 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Drumul Sãrii 3 0733683448

camere, bloc 2008, semidecomandat, 2/6, finisat, bucatarie mobilata, zona superba, 130.000 €, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448

n Drumul Taberei, Bd Timisoara, la o statie de Plaza, vand ap3 camere, Bl.OD8, parter, stradal, partial amenajat, pret negociabil, 72.000 EUR, alinacobirlie@yahoo.com, Tel: 0723333983

Pantelimon, Aleea Vergului, vand apartament 3 camere 3/10, semidecomandat, 43.900 EUR, Tel: 0740120107

Tel: 0751906880 n Unirii, Goga, Camera de Comert, 4/8, bloc 2000, decomandat, renovat, 80mp, vedere mixta, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Vãcãreºti Sun Plaza, 4/7, decomandat, 90mp, stradal, bloc 1988, 4 balcoane, boxa, neamenajat, langa parc, 115.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 n Progresul Piaþã, et. 1/10, grupuri sanitare, 85.000 EUR, centralã proprie, negociabil, mariana@apulum94.ro, Tel: 55.000 EUR, Tel: 0727770010 0733683447

n 13 Septembrie Prosper, 1/8, decomandat, bloc reabilitat, constructie 1988, renovat, loc parcare ADP, mijloace de transport, 76.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, Prosper, 3/8, bloc 1987, decomandat, amenajari deosebite, zona linistita, loc parcare, 79.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 renovat n Dorobanþilor complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 145.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

é Dorobanþilor, bloc 2002, p/4, 4camere, dec, 190mp utili, 2 bai, garaj, terasa 23, liber, amenajat lux, 340.000 EUR, stefan@nordinvest.ro, http://www.nordinvest.ro, Tel: 0752027782 n Dristor, Ramnicu Valcea Bloc 1984, etaj 5/8, confort I, 88mp, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Drumul Sãrii decomandat, 1/8, bloc 1987, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n Giurgiu, 20km de Bucuresti, cumpar urgent teren sau casa la pret acceptabil, Tel: 0734392123, 0733192517

n Herãstrãu Bloc nou, parter+ 55mp curte proprie, finisat complet, zona deosebita, 2 minute de parc, 121 mp (+curte), 2 bai, loc parcare contra cost, 163.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, 320.000 €, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

é Militari, Uverturii

83, apartament 4 camere semidec etaj 3/8 vedere spate mai multe detalii, 64.000 EUR, mihaela_mel2000@ yahoo.com, Tel: 0724741892, 0726489856 n Nordului Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Panduri Marriott, bloc 1983, dec omandat, 1/8, 2 balcoane, vedere mixta, semiamenajat, nu este s tradal, z ona linis tita, 117.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, n Unirii Duplex 4 camere, decomandat, scara interioara, 106mp utili, etaj 5 si 6, finisat, centrala apartament, 165.000 euro, 165.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Victoriei, Liceul de Muzica “George Enescu”, spatiu comercial, 35mp, toate utilitatile, functional, stradal, particular, Tel: 0726670084

Otopeni -Balotesti, particular, cumpar teren 2.000 10.000mp, acces DN1, langa padure. Exclus agentii, Tel: 0762083125


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere

n Militari, Apusului, inchiriez camera pentru un cuplu, eventual fata salariata, pret convenabil, Tel: 0743043700 n Militari, Lujerului, doamna serioasa ofer spre inchiriere o camera+bucatarie+baie+zona servit masa, in apartament 2 camere. Tin sa precizez ca raman foarte rar in cealalta camera a apartamentului! 150 EUR, Iulia20iuli@yahoo.com, Tel: 0723314126

n Berceni Olteniþei, mobilatã, et. 1/4, metrou, piaþã, prefer tânãrã cuminte, gospodinã, 180E negociabil. Urgent, Tel: 0786321908 Dimitrov , inc hiriez garsoniera utilata si mobilata, 200 EUR/luna, Tel: 0756027685

n Colentina Lac, ofer spre inchiriere apartament 2 camere nemobilat, neutilat, et. 8, preferabil termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0217727074, 0723522624 n Colentina, Teiul Doamnei, vis-a-vis Sectia Politie 7. Inchiriez Apartament 2 camere, Decomandat, 48mp, Etaj 6 din 8, recent renovat, Mobilier Mobexpert, TV, net, cablu, AC, masina spalat. Anul constructiei 1982. Blocul foarte bine ingrijit cu lift. Acces la toate mijloacele de transport. Disponibil incepand cu 8 Iulie é AMZEI, INCHIRIEZ 2013. Nu doresc sa fiu APARTAMENT 2 CAMERE, contactat de Agentii Imobiliare! S E M I - D E C O M A N D A T , 1.200 RON/luna, RENOVAT IN 2013, 60 MP, alinrocco@yahoo.co.uk, Tel: ETAJ 6/ 6, UTILAT 0722155159 (FRIGIDER, MASINA DE n Eroii Revolutiei - Metrou SPALAT, ARAGAZ, Oltenitei - Giurgiului, Sura proprietar, mobilat CUPTOR C U Mare, bloc reabilitat, MICROUNDE), A E R clasic, curat, C O N D I T I O N A T , contorizat, Tel: P A R C H E T , G R E S I E , 270 EUR/luna, 0744583350 FAIANTA, TERMOPAN, USA METALICA. IDEAL n Gara de Nord 2 camere, PENTRU BIROU, FIRMA decomandat, etaj 1, mobilat, SAU REZIDENTA, utilat, Tel: 0744436219 300 EUR/LUNA, TEL: n Iancului, Mega Image, confort I, 3/10, decomandat, 0722393203 60mp, mochetat, termopan, zona linistita, contor gaze, nemobilat, um, n Berceni, inchiriez apartament 2 camere, zugravit, parchet laminat, zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 850x2, Tel: 0723713816, 0762279949 0216442571

n Dristor 2, metrou, 10/10, semi decomandata, 36mp, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, n Pantelimon, Cora, jacuzzi, 900 Ronx2, Tel: inchiriez camera in 0723713816, 0216442571 vila pentru fete curate n Dristor, particular inchiriez garsoniera exclus intermediar, si ordonate, Tel: 0722829838 400 RON/luna, Tel: n Dristor, proprietar ofer spre inchiriere garsoniera curata. 0760428050 n Vitan Real, primesc in 220 Euro negociabil, Tel: gazda o persoana de sex 0732335344 feminin, nefumatoare, Tel: n Militari Virtuþii, staþia de tramvai 41-Orºova, 44 mp, 0213460668, 0760290370 etaj 2, mobilatã, frigider, Bucureºtii Noi, particular! 2 aragaz, maºinã de spãlat, camere, modern mobilate, 200 EUR, Tel: 0723575824 n Militari zona Piaþa Gorjului, bloc 2012, parter inaltat, mobilatã, începând cu balcon, termopan, centrala, 01.06.2013, 900 RON, Tel: gresie, faianta, parchet. 7min 0720046399 metrou Bazilescu, zona 4 EUR, n 13 Septembrie, Posta Militari, Pãcii, 40mp, baie, linis tita, dragos.voicu@me.com, Tel: Puisor, D+P+2+M, 12 camere, bucãtãrie, mobilatã, 400mp teren, 520mp construiti, 0753832145, 0723217061 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, aragaz, frigider, 170 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: n Camil Ressu, la intersectia Tel: 0745055657, 0733683447 cu Ramnicu Sarat, termopane, rulouri, renovat mai 2013, 0728005657 Prahova, Sinaia, str. Mihail n Sebastian parc, mobilat, cu complet utilat, mobila noua, Kogãlniceanu, la 3 minute utilitati, contorizat, termopane, centrala termica si instalatie de hotel Internaþional, par- usa metalica, exclus agentii noi, la 5 minute de statie ticular, vilã 4 camere, imobiliare, 250 EUR/luna, metrou Dristor, tramvai, piata 120mp, complet utilat ºi mit_maria@yahoo.com, Tel: vis-a-vis. Chirie 350 euro, 1+1 luna garantie, mobilat, parchet, 0720011861, 0757086051 cati.pesu@gmail.com, Tel: termopan, gresie, faianþã, n Unirii, metrou Piata Unirii 0723176430 centralã termicã, toate noi, (Horoscop), garsoniera, recent renovat, curte 150 mobilata, centrala proprie, n Carol I Parc decomandat, mp, vedere excepþionalã aragaz, frigider, masina de recent renovat, mobilat, utilat, aspirator, gresie, 80mp suprafatã, parcare auto, spre munte, ideal pentru spalat, termopane, parchet, instalaþii parchet, cablu+ internet, locuit sau casã de vacanþã, sanitare + electricã nouã, 1.000 RON/luna, Tel: Tel: 0733106680 proprietar, Tel: 0765273453 0727703565

24 Iunie 2013 Militari, Lujerului, etaj 8/10 semi-decomandat imbunatatiri mobilat si utilat. Metrou, Cora, zona linistita. Liber de la 1 iulie. Poate fi vazut pe 30 iunie. Sunati intre orele 17-21, 280 EUR/luna, dr.tudor.marian @gmail.com, Tel: 0740908366

Plevnei, in Complexul Orhideea Gardens, proprietar inchiriez apartament 3 camere, etaj 10, nemobilat, TVA+, 750 EUR, Tel: 0728990709 n ªtefan Cel Mare, inchiriez parter vila pentru sediu firma, Tel: 0722646852 n Ultracentral

zona Cismigiu, inchiriez ap. 3 camere in vila cu acces stradal direct, pretabil birou firma, perete exterior reclama, 650 EUR/luna, Tel: 0722635752

n Prelungirea Ghencea cf. 2, s-40mp, liber, decomandat, complet utilat, internet-TV. loc parcare, 6/10, 250 EUR, Tel: 0745600328 n Vitan, Real, N. Pascu, 3/4, semi decomandat, cf.II sporit, p, g, f, um, mobilata, utilata, balcon inchis; 900Ron chiria+ n Ultracentral bloc Dunãrea, 600Ron garantia, Tel: apartament 3 camere, 90mp, et. 2, dotat, utilat, preþ 0723713816, 0216442571 negociabil. 021.314.90.86, Tel: 0213152164, 0724136905 Octavian Goga, n Unirii, proprietar inchiriez apartament 3 camere decomandat, 2 gr. sanitare, et. 3, nemobilat, aer conditionat, parchet, usa n Crângaºi nemobilat, metalica, 350 EUR/luna, bucãtãrie mobilatã ºi utilatã, mariazamfit@ymail.com, Tel: 300 EUR, Tel: 0726612441 0748122669 n Dristor,

proprietar, inchiriez ap. 3 camere, decomandat, mobilat, faianta, gresie, parchet, termopan, etaj 4, Tel: 0720446657

é Magheru, Piata Romana, Inc hiriez apartament 2 camere semi decomandat, ultracentral, balc on c u v edere la bulev ard, c omplet reamenajat, mobilat, et. 5/8, access metrou, 550 €/luna, cviorel@yahoo.com, Tel: 0727859389

n Drumul Taberei, inchiriez ap 3 camere stradal, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parcare, et 6, Tel: 0727442222

Pantelimon, vis-a-vis de fostul Electroaparataj, închiriez apartament 3 camere, recent renovat, mobilat, Tel: 0723293205

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil 1 mai 2013, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113


24 Iunie 2013

închirieri oferte 5 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro / matrimoniale / pagina 13

n Unirii inchiriez apartament 5 camere duplex, îmbunãtãþiri, Tel: 0723588308, 0723606705

n Camil Ressu nr. 64, inchiriez spatiu comercial 36mp, deschidere 2.8m, Tel: 0726378150, 0723244406 n Chiajna, spatiu comercial, in prezent mini market, pretabil pt, piese auto, pizzerie, materiale constructii, farmacie, vad format pentru magazin, 250 EUR, driver.protocol@yahoo.com, Tel: 0737539281

é Orice auto:

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, diesel, geamuri electrice fata+spate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 EUR, Tel: 0764137326

Logan, Solenza, 1310, Renault, Daewoo, etc. si dube, acte, plata pe loc, Tel: 0765119407

n Drumul Taberei, Str. Aleea Baiut nr. 4, Inchiriez spatiu n Programul Rabla colector comercial cu suprafata de autorizat, Tel: 0761847751, 175mp cu posibilitatea de a se 0720625590 imparti in 2 sau 3 parti. Pret 18 euro/mp dis c utabil, grecrombussinesgroup@yaho .com, Tel: 0741200094 n Dacia Logan Laureate 1.5 n Militari, Autogara, inchiriez DCI, motorina, an fabricatie spatiu comercial, fost 2007, 152.000 km, 2.800 EUR, restaurant, pentru orice tip de Tel: 0722234118 activitate, 500mp, posibilitate n Renault Symbol berlinã, an extindere, Tel: 0731490490 2006, 74.000 km, diesel, aer condiþionat, închidere Pache centralizatã, volan reglabil, scaun ºofer reglabil, geamuri Protopopescu, electrice faþã, ABS, RBS, Plantelor cauciucuri iarnã ºi varã noi, Mântuleasa, demisol rog seriozitate, negociabil, toate utilitãþile + 380 3.400 EUR, Tel: 0744878639 n Ski-Jet Bombardier, 2008 V, pretabil atelier, STV, 1400cmc, 130cp, superb, laborator, depozit, 3.200 EUR, Tel: 0744559367 etc, Tel: n Skoda Octavia 1,9 0723287531, motorina, scout 4x4, 93.000 km, carte service de 0213115243 la Porsche R omania, n Turda intersecþie Ion fulloption, 10.500 EUR, Mihalache, spaþiu comercial 20 Tel: 0766880083 mp, utilitãþi, 500 EUR/luna, Tel: 0724204173

é Logan, Super-

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n DJ Hero + jocuri XBOX360 3 jocuri originale XBOX 360 (F1 2011, Alan Wake si L.A. Noire) - Pret total pentru toate cele 3 jocuri: 150 lei. Jocurile se vand si individual la urmatoarele preturi: L.A. Noire - 70 lei, F1 2011 - 60 lei, Alan Wake - 40 lei. Controller-ul DJ Hero + 2 jocuri (DJ Hero si DJ Hero 2) - Pret: 70 lei, 150 RON, Tel: 0742606860

é De vanzare jante r20 League Racing Sport 241; Diametru 20inch; Jantele s unt dotate c u flans e aplicatie pentru Toaureg 3,0TDI v6; se dau cu tot cu Anvelope fata 275/40/20 si spate 315/35/20; Latime 2 buc fata 8,5x20; Latime 2 buc s pate 10x 20 Pret Fix1400 Lei, 0742452960, aly_frumosu@yahoo.com

é MILF, 35/162/50 sunt o femeie manierata, dulcica si te invit sa petrecem o ora de amor. Daca iti place ceea ce vezi si doresti sa ma cunosti nu ezita sa ma suni, Andreea, 300 RON/ora, Tel: 0722974160

é Nu vei face altceva decat sa ne doresti, sa ne simti, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

n Cumpar frigider, congelator, aragaz, masina spalat, combina frigorifica 100 -150. Frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Reparatii frigidere, congelatoare, camere, vitrine, frigorifice, aer conditionat, montaj, service, intretinere. Frigotehnist autorizat ofer piese de calitate garantia lucrarii, promptitudine, Telefon: 0760815780, 0765246622, servicefrigorifice@gmail.com

é Amanta perfecta. Daca te respecti cu adevarat, nu ezita sa cunosti o fata naturala cu forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile, garantez revenirea, sex oral, normal si anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

é Show Incendiar. bruneta si satena, bisexuale, senzuale si pasionale, oferim show-uri reale, relaxare totala, fantezii, extaz si multa pasiune, locatie intima. Vino si nu vei regreta. Satisfactie garantata poze %, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

é SVETLANA SI ANDREEA, DOUA DOMNISOARE DEOSEBITE, POZE REALE 100%, SVETLANA 1, 70 57KG, 26ANI, ANDREEA 1, 70 58KG, 25 ANI, OFERIM PLACERI INTIME DOMNILOR DE INALTA CALITATE, LOCUIM CENTRAL DOROBANTI LUX, CEREM SI OFERIM SERIOZITATE, 100 EUR/ORA, TEL: 0726830998

Domn prezentabil, doresc relatie cu tânãrã, prezentabilã, cunoºtinte IT, asigur locuinta, întreþinere financiarã. tel orele 10-20, Tel: 0735071274 n Profesoara universitara (59/1.67/70) caut domn de conditie similara pentru prietenie eventual casatorie, Tel: 0732146706


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri firme

é Vând Rulota Kebab complect utilata si dotata modern: grill kebab, grill placa, friteoza, lada frigorifica, incalzitor sosuri, rotisor profesional, vitrina frigorifica, vesela speciala vitrina frigorifica, cutit kebab special, etc, 18.000 EUR, catanaclaudiucosmin@ gmail.c om, Tel: 0748143942, 0748143942

Vând pui ciobãnesc german din pãrinþi de excepþie, ideal pentru pazã ºi companie, Tel: 0766323402

é Vand pui de Airedale Terrier. Canisa "Gerula" vinde 3 fetite de Airedale Terrier cu pedigree de tip A, microcip, pasaport, carnet de performanta, deparazitate si vaccinate conform varstei. Superbele cateluse provin din parinti campioni ROCH. Detalii la telefon 0744883602, daninyco@yahoo.com

Pierdut atestat adr. nr 22321 pe numele Zanet Nelu Sorin. Il declar nul, n SC Opti-Boutique SRL Bucureºti CUI RO30405308, J40/7862/2012 declarã pierdute urmãtoarele documente în original: certificat de înregistrare ONRC, certificat constatator sediu social, act constitutiv, ºtampilã rotundã. Se declarã nule, Tel: 0765492785

24 Iunie 2013

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Regina Claudia, cea mai puternica tamaduitoare intrata in Cartea Recordurilor rezolva orice problema, 0762773001, 0727197079 n Cumpar (cesionez) licenta taxi Bucuresti cu sau fara auto, Tel: 0763061230 n Cumpar-Preiau saloane de infrumusetare bine pozitionate in Bucuresti, Tel: 0723333203 n Cuptor rational pe gaz 10 tavi, frigider Sagi-inox, masina n Lichidatorul judiciar numit in de tocat 380V, spriþ de cârnaþi dosarul 2894/96/2012 – al manual, aparat vidat, aparat Tribunalului Harghita – sectia lipit pungi, 3.500E totul, Tel: civila, debitoare Sc Richardo 0766558339 Design Srl, cu sediul in str. Cerbului, bl. I, ap. 5, Toplita, jud. Harghita, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J19/345/2006, cod unic de inregistrare: 18612894, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Harghita propunerea formulata, é Vand salupa Glastron in sentinta civila din (6 pers) + motor Johnson 03.06.2013, de intrare in 70cp, utilata complet; procedura simplificata a Lansete si mulinete falimentului, pronuntata de pentru pescuit. Vand si judecator sindic, separat, Tel: 0723287531, desemnandu-se ca lichidator 0213115243 judiciar Best Insolvency Sprl,

é Romtelec om SA intentioneaza sa vanda prin licitatie electronica 116.602 buc . div ers e tipuri de modemuri folosite/defecte, colectate in sase orase. Produsele ofertate apartin urmatorilor producatori: Alc atel, Huawei, ZTE, Bewan. Produsele vor fi vandute la pachet, unui singur cumparator. Tipul licitatiei electronice va fi “English forward”; pret de pornire licitatie 200, 000 Euro (fara TVA). Pentru participarea la licitatie, ofertantii interesati trebuie sa prezinte o Scrisoare de Garantie in valoare de 5, 000 Euro. Ofertantii pot solicita in scris, pe fax sau e-mail, orice informatii si clarificari suplimentare la urmatoarea adresa: virginia.lupusoru @romtelecom.ro sau fax: + 4 0214041129, nu mai tarziu de 28 iunie 2013, ora 16:00. Prezentul anunt este valabil pana pe 5 iulie 2013, virginia.lupusoru@romtele com.ro, Fax: 0214041129 n Vand loc de veci 6 mp, Belu Ortodox, ingrijit, bordura mozaic cruce si postament marmura, pozitie buna, foarte aproape de poarta nr. 3. si zona artistilor, acte in regula, toate taxele la zi. 7500 eur, negociabil, 7.500 EUR, Tel: 0763686028 n Vand loc de veci la Izvorul Nou cu 3 cripte gata, 2.700 EUR, Tel: 0768995600

n Credit cu rate fixe, pentru salariati si pensionari cu venituri mici si varsta pana la 75 ani, Tel: 0767440950, 0724322326

n Vând Salon remodelare corporala, utilat, funcþional, cu programãri, deasupra clubului Bellagio; 1 electro, 1 termocuvertã, 2 pat masaj, 4.600 EUR, Tel: 0761304234


construcþii-amenajãri / pagina 15

24 Iunie 2013

é Cadastru, Intabulare, Topografie. Reducere cadastru Bucuresti si Ilfov: 25% pentru terenuri si 50% pentru apartamente. Oferta valabila pana la 30 i u n i e , 1 5 0 R O N , office @customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

Amenajam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, sapa, glet, zugraveli, parchet, gresie, faianta; preturi mici, Tel: 0724759331 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

non stop, é Instalator reparaþii ºi intervenþii instalaþii sanitare în regim de urgenþã In maxim 2 ore un instalator autorizat va ajunge la dumneavostra sa va rezolve problema. Desfundãri wc-uri scurgeri, canalizãri, remedieri, tevi sparte inlocuiri robineti. Seriozitate maxima, Petrica, Tel: 0720692661

é Amenajari

apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, 0767417284, 0744316918

é Executam invelitori tabla zincata, lindab, acoperisuri, reparatii, izolatii + materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243


24 Iunie 2013

n Cazare persoane varstnice. Asociatia Bella Vita Roman, Neamt, primeste in regim de cazare familial persoane varstnice, care nu se pot intretine singure. 0762305445, celioara_2005@yahoo.com

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

Avocati, infiintam societati c omerc iale, gaz duire provizorie sediu firme, acte aditionale, cesiuni, dizolvari, contracte, asistenta juridica domeniul comercial si civil, 0722353355

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029 n Infiintam societate comerciala (100ron) consultanta in afaceri gratuit (1 luna) 0729315678

é Transport intern international cu dube frigorifice 3.5 tone volum util 12mc dimensiuni utile 3.5x1.6x2 cu termodiagrama -20/+20 grade sau duba 2,5 tone volum util 9mc sau duba 2,8 tone volum util 16mc sau duba 3,5 tone volum util 24mc, 0721303753

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transportmarfa rutier.ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106

é Dj nunta, Organizari Ev enimente, primirea perfec ta c u mes ele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poz e, totul c u SIENSII; dj petrecere, dj botez , dj c ununie, s onoriz are nunta, dj ev enimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, las ere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siens ii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524 Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor o r i g i n a l e , i n dustrial_birotica@ y a h o o . c o m , http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 24 06 2013  
AnuntAZ 24 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement