Page 1

FEMEIE DE SERVICIU ANGAJAM IN OTOPENI. DESFASOARA ACTIVITATI DE CURATENIE IN CADRUL F I R M E I, RESURSEUMANE@MAXIGEL. RO, TEL: 0244510891

é Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et. 1 sau 2 / 3, suprafata 75mpc, centrala, contorizare, toate finisajele incluse, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min parc Tineretului, 74.500 EUR, contact@apartamente-vila.ro, http://www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944

é Dj nunta, Servicii Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare o r i c a r u i g e n d e p e tr e c e r e indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, 0726129782

n Foraje Puþuri apã, micã, medie-mare adâncime, structurã PVC ecologic de Valplast. Filtru pe tubulaturã PVC tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de mãrgãritar, denisipare, limpezirea puþului. Se asigurã debit apã la finalizare, dosarul forajului si garanþie, Tel: 0725268845

Operator Call Center. Outbound international call center hiring young enthusiastic individuals (20-28 of age), fluent in english, neutral accent, good communication skills, capable of working in team. We offer attractive salary, bonuses and training on the job, Tel: 0744201138 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Videochat Bonus 300$, Enjoy2chat studio angajeaza fete cu/fara experienta, minim 18 ani, engleza mediu, oferim: bonus angajare 300$, comision pana la 70% + bonusuri zilnice, vila, conditii de lux, zona centrala Tineretului, 2.000 €, enjoy2chat_angajar i@yahoo .com, www.enjoy2chat.ro, Tel: 0763145694, 0763702746 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

24 Aprilie 2012 n Agent Vanzari distribuitori n Agenti curãþenie birouri pentru editura noua. Salariu de la Echipa interventie. Disponibilitate 1200ron + comision, 0213151690 program prelungit/flexibil. Oferim carte munca, castig in mana 1.200-1.500lei (bonuri de masa incluse) + decontare transport, Tel: 0212523180

Agent Imobiliar cu sau fara experienta, conditii avantajoase comison progresiv, Tel: 0732054376, 0767550322

n Agent ticketing miniPRIX Otopeni angajeazã. Cerinte: studii specialitate turism; acreditare IATA; minim 2 ani experienta in ticketing cunostinte foarte bune de limba engleza (cunoasterea mai multor limbi de circulatie internationala constituie un avantaj; orientare catre client; Beneficii: salariu motivant cu posibilitati de crestere in functie de performante; reduceri de pret la achizitionarea produselor MiniPrix; miniprixresurseumane@yahoo.com

é Agent Vanzari, o munca ideala vanzare parfumuri de marca mai multe informati prin tel. sau e-mail lucalex25@yahoo. com, www.parfumfm.ro, Tel: 0033778022624 Agent Vanzari, (experienþã 3 ani în FMCG în piaþa din Bucureºti), ºofer livrator permis categoria B, C (experienþã piaþa Bucureºti cu atestat transport mãrfuri generale), însoþitor ºofer, facturist. Angajeazã SC Trust Orizont SA, CV-urile se trimit la ioan.iftode@gruporizont.ro, Fax: 0230517945

é Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între 800- 1000 ron, Tel: 0213108660, 0212010567 n Agenti Pazã atestati, varsta maxima 40 ani, din Bucuresti intre orele 9-12 de luni pana vineri, turcud68@yahoo.com, Tel: 0214330900

n Agent Vanzari, SC angajeaza pentru Bucuresti. Castiguri de la 1200ron+ comision, bonusuri atractive, Tel: 0730566776

é Agent Intervenþie cu atestat, experienta auto B, Tel: 0213358420 n Agent Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie calificati din Bucuresti, permis cat. B (minim 2 ani experienta), Tel: 0213129035

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, 0318004555

Agenti teren, reprezentanti vanzari casa de moda, salariu fix+comision, croitorulmeu@gmail. com, 0314059883, 0771125495

é Agenþi Pazã calificati sau necalificati. AKA Group Security angajeaza pentru Bucuresti si zona Otopeni. Salariu atractiv, Tel: 0213524567


oferte de muncã România / info / pagina 3

24 Aprilie 2012

n Bonã regim intern, 1.500lei,

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (244) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Îndemnizaþia pentru ºomaj în Ungaria ( partea I-a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Noul sistem privind indemnizaþiile pentru ºomaj din Ungaria are rolul de a facilita ocuparea unui loc de muncã de cãtre ºomeri ºi de a asigura cã nici un grup de ºomeri nu va primi o indemnizaþie mai micã decât suma ce i se cuvine conform legii. Douã tipuri de prestaþii de ºomaj pot fi solicitate în Ungaria: alocaþia pentru ºomerul în cãutare de lucru ºi asistenþa / ajutorul pentru ºomerul în cãutare de lucru. În plus, ºomerul este îndreptãþit la rambursarea cheltuielilor ºi are la dispoziþie diferite instrumente pe piaþa activã a muncii. 1. Alocaþia de ºomaj poate fi cerutã de oricine care este în cãutare de lucru ºi care timp de 4 ani anterior de a deveni ºomer, a fost angajat cel puþin 365 zile, nu a solicitat o pensie de invaliditate sau accident de muncã ºi nu primeºte indemnizaþie de boalã, care doreºte sã lucreze, dar propriile cãutãri a uui loc de muncã nu au avut succes ºi cãruia centrul de ocupare a forþei de muncã nu i-a putut oferi un loc de muncã adecvat. Plata alocaþiei de ºomaj este împãrþitã în douã pãrþi / etape. Prima etapã este perioada care dureazã pânã la jumãtatea perioadei de platã, dar nu mai mult de 91 de zile, iar cea de-a doua etapã este perioada ce urmeazã (dar nu mai mult de 179 de zile). Cuantumul alocaþiei de ºomaj este calculat luând ca bazã venitul mediu obþinut în ultimele patru trimeste anterioare intrãrii în ºomaj. Cuantumul alocaþiei reprezintã 60% din suma de bazã plãtitã în prima etapã. Cuantumul alocaþiei în a doua etapã este 60% din salariul minim obligatoriu net din ziua în care ºomerul este îndreptãþit la plata alocaþiei de ºomaj. La expirarea perioadei de alocaþie de ºomaj, existã alte posibilitãþi de solicitare de prestaþii : la solicitarea ºomerului se poate acorda asistenþa de ºomaj dacã acesta îndeplineºte condiþiile pentru alocaþia de ºomaj în privinþa perioadei de asigurare, alocaþia de ºomaj i-a fost furnizatã timp de 180 de zile, alocaþia a expirat ºi cererea a fost depusã în 30 de zile de la terminarea plãþii alocaþiei de ºomaj. 2. Asistenþa / ajutorul de ºomaj este, de asemenea, acordatã dacã ºomerul a lucrat cel puþin 200 de zile peste perioada de 4 ani precedând intrarea în ºomaj, dar acesta nu a putut solicita alocaþia de ºomaj sau, în timpul perioadei de depunere a cererii, avea cel puþin 5 ani înainte de data limitã de solicitare a unei pensii de bãtrâneþe, ºi, a solicitat alocaþia de ºomaj pentru cel puþin 140 de zile ºi alocaþia a expirat. Cuantumul ajutorului de ºomaj este 40% din salariul minim obligatoriu net la momentul prezentãrii cererii. Îndeplinirea serviciilor legate de acordarea prestaþiilor de ºomaj cad sub jurisdicþia instituþiilor locale ale Serviciului de Stat pentru Ocupare. Persoana în cauzã trebuie sã se prezinte la serviciul local de ocupare din raza domiciliului sãu ºi sã depunã cererea împreunã cu documentele justificative. Indemnizaþiile pentru persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã vor fi acordate persoanelor care sunt în cãutarea unui loc de muncã, care: au ocupat un loc de muncã pentru cel puþin 365 de zile în ultimii 4 ani; nu sunt eligibili pentru a beneficia de pensie de invaliditate sau de pensie de incapacitate datoratã unui accident la locul de muncã; doresc sã se angajeze, însã nu pot gãsi o slujbã potrivitã. Indemnizaþia va fi calculatã pe baza venitului mediu al persoanei aflate în cãutarea unui loc de muncã din perioada celor 4 trimestre calendaristice anterioare perioadei în care aceasta a devenit solicitant. Dacã un solicitant de loc de muncã a fost angajat la mai mult de un angajator pe perioada celor 4 trimestre calendaristice de dinainte de a fi în cãutarea unei slujbe, indemnizaþia va fi calculatã pe baza câºtigului mediu primit de la toþi angajatorii. Dacã câºtigul mediu al acestuia nu poate fi determinat, indemnizaþia va fi calculatã pe baza salariului mediu naþional corespunzãtor ultimei sale funcþii, sau unor slujbe similare, de dinainte de a fi solicitant al unui loc de muncã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã 1.000-1.200lei, 8-10 ore, Mogosoaia, Peris, Buftea, Chitila, Tel: 0213107403 n Bonã pentru fetita 1.3 ani, ofer 700 ron + masa, Militari Virtutii, program 8-17.30, 700 RON, Tel: 0727804501 n Bonã regim intern pentru Bucuresti, experienta cu copii 0-2ani, un avantaj pregatirea pedagogica, recomandari, 1-2 week-enduri libere/luna, salariu excelent, bonapentrucopil@gmail.com, http://www.atics.ro, Tel: 0212360117, 0762075087 n Brutar calificat pentru brutarie noua, Berceni-Luica. 0722235195; 0722246890, Tel: 0214511939, 0214510304 n Bucãtar si ospatarite - Bistro Restaurant angajeaza. CV la e-mail, bistroorizont@gmail.com, Tel: 0730543543

Agenþi Pazã. Agenþia de pazã S.A.D. SRL angajeazã agenþi pazã fete ºi bãieþi, preferabil zona Militari, Drumul Taberei, Crângaºi. Tel. 0216366078, 0216366063, Tel: 0216366049, 0722290311

n Agenþi

Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, salariu net 800-1000lei, Tel: 0213152184 n Ajutor - Voluntari. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 n Ajutor Bucãtar eventual necalificat, pentru terasã Parcul Tineretului, Tel: 0755100448 Ajutor Bucãtar pentru restaurant zona Regie, Tel: 0769808866

n Ajutor Bucãtar la Targ Autovit,

salariu 800lei, program marti-duminica, Tel: 0749203111 n Ajutor Bucãtar Fast Food, cu experienta, varsta maxima 45 ani, program lucru 7 zile/ 12 ore- 7 zile liber salariul 1000lei/ luna, Tel: 072255961 n Ajutor Bucãtar, fete la fast-food in Auchan Militari.Salariu 1100ron si mancare, program o zi (9-22) cu una libera, Tel: 0785641425 n Ajutor Bucãtar, pizzar Casa Myt angajeazã, Drumul Taberei nr. 4. Condiþii: calificare, experienta minim 3 ani, Tel: 0722555564 n Asistent Medicina. Cabinet Medicina de Familie, Bragadiru, Ilfov, angajez Asistent Medical, relatii la telefon intre orele 19:00 22:00, Tel: 0788894681 n Asistent(a) Manager cu studii superioare pentru domeniul vanzari en gros produse alimentare zona Afumati Ilfov Doraly, salariul net 1300ron cu bonuri de masa incluse, casadegros@gmail.com, n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Atelier croitorie din str.Luica nr. 164-168 din cart.Berceni, angajeaza confectionere textile in iuber si triplok dar si in masini speciale la butoniere si nasturi.; 021.683.30.00, Tel: 0763147918, 0724497629 n Barmani, ospatarite pentru terasa Parcul Tineretului, Tel: 0723019747, 0722214001 n Bonã 1.200-1.400lei, experienta, 8-10 ore, Pipera, Ghencea, Otopeni, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

é Bucãtar si ajutor bucatar R e s t a u ra n t I l C a n t u c c i o angajeaza, Tel: 0724744153 n Bucãtar pentru pensiune la Fundata, judetul Brasov, radoi_ionut@ymail.com, Tel: 0762910850 n Bucãtar ospatari, zona Calea Calarasilor, Tel: 0723611014 Bucãtãreasã angajam, zona Colentina. 0745.151.042, Tel: 0752156560, 0746349696 Bucãtãreasã angajam in zona Colentina. 0746349696, Tel: 0745151042, 0752156560

n BUCÃTARI

SI AJUTOR BUCATAR CU EXPERIENTA IN DOMENIU, PENTRU BUCATARIE CALDA SI RECE, CU SPECIFIC INTERNATIONAL - RESTAURANT IN ZONA UNIRII ANGAJEAZA, TEL: 0723321278 Casier/ã, Supermarket zona Gorjului angajeaza, Tel: 0749755893

n Coafeza

si Manichiurista pedichiurista-unghii false. Salon Dr.Taberei, vad, angajeaza. Experienta min 2ani, /levinschialina%40yahoo.com, Tel: 0766292153 n Coafezã, bd. Timiºoara, vis a vis Plazza România, angajeazã salon coafura, vlasceni@yahoo.com, Tel: 0722258777, 0723329376

n Coafor/Coafezã

si cosmeticiana, pentru salon infrumusetare in complex rezidential, zona Pipera-Tunari, flory_pro@yahoo.com, Tel: 0724232512

n Colaboratori activitate stabilã,

modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 n Confecþioner/a la masina de cusut simpla si triploc, cu experienta. Fabrica de confectii angajam, Tel: 0724515514 n Confecþioner/a textilist (masinista cu experienta), Tel: 0767166009, 0722434203


pagina 4 / oferte de muncã România

24 Aprilie 2012 n Cosmeticianã salon Viored, Piaþa Gorjului, Secþia 21 Poliþie, ªcoala 174. 0314195340, http://www.viored.ro, Tel: 0731508031, 0767588298 n Croitor, om la masa de croit cu experienta in incadrare si bazic. Fabica de confectii angajeaza. Salariu atractiv, Tel: 0724515514 n Croitor/easã cu experienta pentru produs cap-coada, constructie, tipar, croit, cusut, conditii bune, program 8 ore/zi, CM, 1.500 RON, av.lauravoicu@yahoo.com, Tel: 0725222222

é Faiantari, zugravi si rigipsari. Firma din Bucuresti angajeaza, pentru detalii sunati, Tel: 0735333352 n Femeie de Serviciu angajez pentru local din centrul istoric, Tel: 0737549117 n Femeie de Serviciu. SC Fildas Trading SRL angajeaza pentru depozitul din sos. Chitilei, sector 1. Pentru detalii la telefon sau cv la fax, resurse.umane@fildas.com, Tel: 0741106666, Fax: 0212204927

Lucrator comercial. Angajam lucrator comercial cu experienta in domeniu si studii finalizate. Zona Doamna Ghica Colentina, bacania_moderna@ yahoo.com, Tel: 0741056658

n Modelator

tãiere, închidere, sigilare. Fabricã sticlã termopan angajeazã, Globus Euroglass, sector 5, CV pe e-mail globus@globuseuroglass.ro, Tel: 0769562645 n Magazioner si inginer auto cu experienta Service auto angajeaza, Tel: 0755747467

Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0761322310 n Muncitor experienta pentru staifat, perforat si finisat incaltaminte angajeaza producator incaltaminte, Tel: 0730501000

pentru covrigarie. Salariu atractiv, Tel: 0723569140

é Modele, Reclame pentru Toate n Lucrãtori sticlã cu experienþã Vârstele (copii, adulþi, vârstnici).

Compania é Croitor/easã. Cristallini Boutique, Bucuresti, lidera pe piata de rochii de ocazie, angajeaza persoana serioasa, cu experienta absolut necesara in retusuri rochii de seara. Salariu atractiv. Mediu de lucru placut, alina@cristallini.ro, www.cristallini.ro, Tel: 0734812852 Croitor/easã. Magazinul Pronovias angajeaza croitoreasa cu experienta in ajustarea rochiilor de mireasa, salariul atractiv, Tel: 0729881429, 0213153380

n Muncitori placari polistiren în

n Frizer

angajãm zona Dr. Taberei. Salariu la procent. 021.778.52.38, 0726.021.366, Tel: 0766532554 n Gestionar, Minimarket zona Gorjului angajeaza, Tel: 0749755893

é Distribuitor cu sau

n Grataragiu angajez zona Piata Sudului, Tel: 0722633919 n Ingineri

-experienta in constructii si betoane-pentru conducere; consilier juridic-experienta pentru recuperari creante; informaticieni-experienta practica in IT, programe contabile; economisti contabili-experienta inchidere bilant, declaratii, angajeaza SC Compania Concrete SA, nellu_58@yahoo.com, Tel: 0722560764 n Îngrijitoare in Zona Titan n Distribuitor 6 persoane pentru angajez pentru ingrijire femeie distributie carti in Bucuresti, bolnava in varsta de 60 ani, Tel: munca de teren. Castiguri de la 0216435582 1000Ron+ bonusuri, 0213151690 Îngrijitoare. Grãdiniþã particularã n Distribuitor pliante. Firma publicitate cauta colaboratori angajeazã doamnã serioasã distributie pliante la cutiile postale/ pentru curþenie, zona Militari, Tel: stradal, Tel: 0213228784, 0734540940 0213228784 n Doamne ºi domniºoare n Îngrijitoare. Gradinita particulara angajeazã Salon Black Diamond angajeaza, sector 4. Experienta Massage, vârsta minimã 18 ani, constituie un avantaj Detalii la cu aspect fizic plãcut, cu sau telefon, mclaudia08@yahoo.com, fãrã experienþã. Venituri Tel: 0731732734 substanþiale, plata la zi. cai zona Titu Comision 40%. Centru vechi, n Îngrijitor (Dâmboviþa), de preferat familie. 0724618784, 0768821223 Ofer cazare, masã + salariu, Tel: n Electricieni calificaþi instalaþii 0741297272 electrice interioare, branºamente, salarii atractive, seriozitate. n Instalatori aer conditionat cu carnet auto B, angajeaza Almira Bucureºti, Tel: 0722355662 Proconsult, Tel: 0213351437, 0745651762 n Instalatori sanitari, electricieni, automatist si inginer, angajeaza firma de constructii, 0741177632 n Instructor aerobic, instructori spinning, receptionera - Sala de sport angajeaza, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 é E l e c t r o n i s t r e p a r a þ i i n Livratori cu auto propriu sau electronice ºi electronist reparaþii scuteristi cu scuter personal Unitate de catering angajeaza de GSM, Tel: 0720667800 urgenta, 0729986271, 0722718831

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

é Manichiuristã cu experienþã inclusiv gel, pentru salon zona Tineretului, Tel: 0744554290 n Manichiuristã

cu experienþã pentru salon zona Iuliu Maniu-Militari, Tel: 0733304316 n ManichiuristaPedichiurista tehnician unghii false / Elev coafor. Cadenza Beauty Studio angajeaza. Salonul se afla in zona Unirii, langa mgazinul Cocor, paris_ale@yahoo.com, Tel: 0729742830

sectorul 6 Bucuresti, Tel: 0727910619 necalificati in n Muncitori constructii angajam, program de lucru 10ore/zi, salariu 850lei/luna, Tel: 0784889140 n Muncitori calificati si necalificati. Firma de constructii angajeaza pentru lucrari de termosistem, magic.trans@yahoo.com, Tel: 0768252306, 0762732532 n Muncitori necalificati - Soc. Comerciala angajeaza pentru sectie ambalare carbuni. Relatii la telefon, Tel: 0744355755 n Operator pe maºina de injectat poliuretan ºi lãcãtuº mecanic montator pentru linia de montaj utilaje frigorifice, angajeazã pentru secþia de fabricaþie ITU Refrigeration SRL, ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1, Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni), Tel: 0213198802, 0213198807

Menajerã pentru firmã de c u r ã þ e n i e, georget@globewilliams.com.au Tel: 0766633157

Menajerã si bona cu experienta, recomandare - Particular angajez, salariu atractiv, pentru casa in zona Policolor, Tel: 0760129925, 0212404131 n Menajerã, angajãm 2 menajere,

una cu program 7.00-13.00 de luni pânã vineri ºi sâmbãta 7.00-7.45 ºi 17.00-17.45, ofer 900RON, a doua menajerã între orele 16.30-19.30 de luni pânã vineri, duminica 7.00-7.45 ºi 17.00-17.45, ofer 500RON/lunã, anunþul se adreseazã numai iubitorilor de animale ºi celor obiºnuite cu acestea, care sã locuiascã în Dr Taberei, Tel: 0726474762

é Operator Call Center/Interviu,

Compania 360insights cauta colaboratori call center / agenti interviu avand ca responsabiliti specifice realizarea de inteviuri telefonice sau fata in fata utilizand baze de date si calculator, avand posibilitatea unui program flexibil, part time sau full time. Cerinte: Studii medii/superioare; Putere de convingere; Punctualitate si seriozitate; Cunostinte operare PC, ioana.druga@360insights.eu, Tel: 0758086872

n Operator sala. Firma angajam

slot attendant (operatori sala jocuri fete/ baieti), sefi sala, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575

n Ospãtar

cu experienþã pt. restaurant zona Tineretului, Tel: 0723527705


24 Aprilie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Ospãtar si ajutor de bucatar Restaurant angajeaza in Bd 1 Decembrie 1918, cartier Titan, Tel: 0744777499 n Ospãtar fatã sau bãiat pt. restaurant libanez, zona Piaþa Unirii, Tel: 0722440700 n Ospãtar, femeie de serviciu, grataragiu. Restaurant sector 2 Foisorul de foc, angajeaza, Tel: 0721204965 n Ospãtar/ospatarita pentru mic dejun la Phoenici Apartments, Unirii, Restaurant Ilcoure, salariu atractiv, echipa dinamica, Tel: 0751127559, 0213080310 n Ospãtari cu/fãrã experienþã, bucãtari, ajutor bucãtari, pentru bucãtãrie rece. Angajeazã în condiþii avantajoase Restaurant cu terasã, Tel: 0729997410

Ospãtãriþe, ospatari cu calificare si experienta, bucatari, bucatarese, femeie la vase si manager, Tel: 0766521632 Cofetar/ã cu n Patiser/ã experienþã - Firma angajeaza urgent, Tel: 0768383481 pentru primire n Persoanã pacienti angajam, Tel: 0213265596 comunicative, n Persoane dinamice pentru vanzare carti in Bucuresti. Castiguri de la 1200ron, Tel: 0730566776 n Persoane ingrijire varstnici, cu experienta, pregatirea medicala (un avantaj), recomandari Angajam cu regim intern sau zilnic, bonapentrucopil@gmail.com, http://www.atics.ro, Tel: 0212360117, 0762075087 n Personal pentru bucatarie angajam pentru Autoservire in Eforie Sud, pe perioada sezonului estival, Tel: 0744333503 n Personal (femei), pentru camin batrani Pipera, Tel: 0733455456 n Personal curatenie, program 07-11, salariu 500 lei, interviuri zilnic 11-13, str. Fizicienilor nr. 18A, Bl. 11, Ap. 4, sector 3, Tel: 0755838296 n Personal pentru platou ºi spãlãtorie auto, la OMV. Detalii în Cal. Rahovei 266A, Trafic Greu, Tel: 0786106000 n Personal calificat în „injecþie mase plastice”, bãrbaþi, în comuna Jilava, angajãm, Tel: 0730419440

é Personal curatenie pentru Mall Baneasa, 8.00-11.00, L-D, 400 lei/luna, Tel: 0747202000

Personal curatenie. Firmã privatã angajeazã urgent bãieþi si femei pentru curãþenie; maºinist; ºefi turã, Tel: 0726693792

Restaurant. n Personal Restaurant si sali de evenimente angajeaza prin concurs 6 posturi bucatar; 2 posturi ajutor de bucatar; 10 posturi ospatar; 4 posturi picol, 4 posturi food runner, 2 posturi barman, 2 posturi spalator vase (preferabil barbati). Conditii: experienta in bucataria romana si internationala minim 3 ani. Concursul va avea loc pe baza de CV. Cv-urile se vor trimite pana la 27.04.2012 la adresa de email si data la care are loc selectia este 03.05.2012. Candidatii alesi vor fi anuntati telefonic in urma studierii CV-urilor dvs, cpop363@yahoo.com, Tel: 0733104176

Personal Restaurant: ajutor bucatar, ajutor barman, picoli, ospatari si pizzeri Terasa La Copaci angajeaza, manea_gigi@ yahoo.com, Tel: 0723639893

n Pizzar cu experienta, Baba n Shaormar,

femeie pentru Novac. Rog seriozitate, Tel: curatenie, in Patiserie, Piata 16 0722218487 Februarie, sector 1, Tel: n Pizzar cu experienþã - 0766764386 Restaurant angajeazã, CV la e-mail, spagopizza85@yahoo.com n Pizzar cu experienta pentru fast food zona P-ta Rosetti, Tel: 0723236521 n Pizzar, bucãtari, dispeceri angajeazã pizzerie zona Ion Mihalache. Relaþii L-V 12-17, Tel: 0731027322 lucrator é Shaormar, c o m e r c i a l fa s t fo o d c u experienta, salariu atractiv, in functie de experienta si performate, 1.500 RON/luna, Tel: 0212420054

é Promoter. Euro-Gsm este cel mai important dealer national Orange, cu peste 130 magazine in peste 70 de localitati si cu peste 500 de angajati. Fiind o companie in continua dezvoltare, avem n e v o ie de p e rs o a n e inteligente, ambitioase, harnice care doresc sa-si dezvolte cariera intr-o echipa p u t e r n ic a , bucuresti@eurogsm.ro, www.eurogsm.ro, 0757097042

n ªofer cat B C E pentru TIR

pentru transport international. Cerinte: minim 5 ani experienta tir, seriozitate, analize medicale, cazier rutier, atestat marfa, SC angajaza, iulycar@clicknet.ro, Tel: 0744303696 n ªofer taxi cu atestat pe Logan 1.4 benzina, cu dispecerat la Taxi Pelicanu, plan 90ron/zi, varsta minima 35 ani, rugam seriozitate! Tel: 0765785672 n ªofer. Firma de distributie cu profil veterinar angajeaza sofer, posesor permis conducere categoria B de minim 4 ani, experienta in domeniul distributiei echipã interventie de minim 3 ani. CV pe email n ªef curatenie. Necesar experienta office@salvavet.ro similara minim 3 ani, permis conducere, disponibilitate program ªoferi profesionisti cu prelungit/flexibil. Oferim castig net in perioada de proba 1.900lei experienta – Sc Step (bonuri de masa incluse) + telefon One Srl angajeaza + masina serviciu, 0212523180

n Personal Restaurant: ospatarita, ospatar, picolita, bucatareasa, pizzar, zona Colentina, Tel: 0723420075, 0212403089 n Personal Restaurant: bucatar, ajutor bucatar, picol, spalator vase - SC Ansamble Catering&Services angajeaza pentru Bucuresti. Cerinte: experienta in domeniu. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0725928249, 0722646299 n Personal sahorma. Angajam fete si baieti, salariu atractiv, Tel: n Shaormar angajez zona Piaþa Sudului, Tel: 0722633919 0752262035

pentru transport intern, cat. CE, 0725006050


Ungaria n TENDER SUPPORT SPECIALIST – BACK OFFICE; Description:Tender Supports Specialists provide bid management, proposal development, Solution Design & Delivery process transaction execution services to any business-approved opportunity supported by the Sales Transaction Hub, supports the assigned Bid Manager in the performance of all recognized bid and/or proposal management activities. Tasks • Engage either on a set of specialized requests or a set of tasks for an end-to-end bid or proposal • Contract preparation process support • Work as a trusted peer with the bid manager and proposal development support team to meet client deadlines with high quality deliverables • Providing assistance and/or executing pricing and/or Quality Assurance processes • Pricing process and support by brand • Perform required tasks, or provide pre-sale support as indicated by the Bid Manager • Organizing, initiating, managing and tracking deal-related activities; Source:EURES Central Database; Employer Name:Adecco; Address:Bajcsy-Zs. u. 48., 1054 Budapest, Hungary; Phone:+36 1 3542160; Email:ssc_hu@adecco.hu n THE DOLFI COMPANY SINCE 1892: We are looking for Sales persons in your Country; Description: We are looking for Sale persons in Spain, Portugal, France, Benelux, Germany, Austria, Svizerland, Italy, England, Ireland, Poland, Danmark, Sweden, Finland, Czechoslovakia, Slovakia, Ungary, Romania, Bulgaria, Russia and the rest of Europe. You can be our agent / representative in your country. The job consists in selling our products to gift stores/shops. This is our product line: www.dolfi.com and www.dolficasa.com If you are interested please answer to this job offer. Required languages: English-fluent; PERMANENT + FULL-TIME; Employer Name: DOLFI GMBH; Matteo Comploi; Address: Digonstrasse 26 - Via Digon 26 39040-Kastelruth Castelrotto; Email: marketing@dolfi.com n Szakács (kínai); Description: A(z) CHEVING-PLUSZ KFT Szakács munkatársat keres budapest 14. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.04 - 2013.04.03. Starting Date: 04/04/2012; Ending date: 25/04/2012; Salary: 100,000.00 - 180,000.00 Hungarian Forint / Monthly; Employer Name: CHEVING-PLUSZ KFT; Information: Ye Wen Long; Address: 1146 Budapest 14. ker., ERZSÉBET KIRÁLYNÉ út 4/B; Phone: (70) 600-9138 n Mérlegképes könyvelo; Description: A(z) KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Mérlegképes könyvelo munkatársat keres ráckevei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . További információ:Mérlegképes könyveloi, képesített könyveloi végzettség. Vállalkozói könyvitelben jártasság (kontírozás) Számítógépes alapismeretek Szorgalmas, megbízható, precíz, kreítív, problémamegoldó képességgel rendelkezo munkavállalók jelentkezését várjuk. Starting Date: 30/12/2011; Ending date: 26/05/2012; Salary: 180,000.00 - 250,000.00 Hungarian Forint/Monthly; Experience required: 2 év felett 5 évig; Employer Name: KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Kovács Attila; Address: 1054 Budapest 05. ker., Honvéd utca 8 1 2; Phone:(30) 990-5257; Employer Name: KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Kovács Attila; Address: 1054 Budapest 05. ker., Honvéd utca 8 1 2; Phone: (30) 990-5257 n Karbantartó villanyszerelo (elektromos karbantartó) Description: A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Karbantartó villanyszerelo munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.10 . Juttatások:céges buszjárat,cafeteria,munkaruha,termelési prémium,képzési lehetoség, További információ:elony: vezérléstechnikai ismeretek, angol v. német nyelvtudás. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, email címe: eszter.szukics@arcelor-sztg.hu, telefonszáma: 94/552-711; Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) 552-711

n Mechanikaigép-karbantartó, -javító (muszerész) (mechanikus karbantartó) Description: A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Mechanikaigép-karbantartó, -javító (muszerész) munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.05.01 -. Juttatások: céges buszjárat,cafeteria munkaruha,termelési prémium,képzési lehetoség, További információ: Pneomatikus rendszerek ismerete. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, email címe: eszter.szukics@arcelor-sztg.hu, telefonszáma: 94/552-711; Salary: Hungarian Forint 130000 160000 (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) 552-711 n Fémmegmunkáló, felületkezelo gép kezeloje (gépkezelo (férfi)) Description:A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Fémmegmunkáló, felületkezelo gép kezeloje munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.05.01 - . Juttatások:céges buszjárat, cafeteria, munkaruha, termelési prémium, képzési lehetoség, Speciális követelmények: kézügyesség, precíz munkavégzés, További információ: Emelogépkezelo, targonca vizsga elony. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, email címe: eszter.szukics@arcelor-sztg.hu, telefonszáma: 94/552-711; Salary: Hungarian Forint 110000 - 140000 (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) 552-711 n Általános iskolai tanár, tanító (Fizika-Informatika szakos tanár) Description: A(z) SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai tanár, tanító munkatársat keres diósjenoi munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális követelmények: Foiskola, Egyetemi diploma (min. fizika szak), További információ: Jelentkezés módja: Pályázat benyújtása szakmai önéletrajzzal, végzettségeket igazoló okmányok másolatával 2012.02.15-ig Nagy László, Igazgató részére e-mailben (diosjeno.iskola@freemail.hu), vagy postai úton a Szentgyörgyi István Általános Iskola címére (2643 Diósjeno, Kossuth út 21.) Salary: Hungarian Forint 122000 (Monthly); Employer Name: SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA; Information: Nagy László; Address: 2643 Diósjeno, Kossuth út 21. n Hegeszto, lángvágó (minosített hegeszto) Description: A(z) Füred-Gép Kft Hegeszto, lángvágó munkatársat keres tiszafüredi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.17 - 2012.12.31. Juttatások: védo ruha, felszerelés; Salary: Hungarian Forint 100000 - 120000 (Monthly); Employer Name: Füred-Gép Kft; Information: Atkári József; Address: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 4; Phone:(30) 8685845 n Elektromos gép- és készülékszerelo (elektronikai karbantartó) Description: A(z) LEAR CORPORATION HUNGARY KFT Elektromos gép- és készülékszerelo munkatársat keres móri munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Speciális követelmények:digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság., További információ:Felvételi: 2012.02.03-án 10 órakor a cégnél. Szükséges jártasság: digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság. Céges buszjárat van. Salary:Hungarian Forint 150000 (Monthly) n Targoncavezeto; Description: A(z) PACAPIME Korlátolt Felelosségu Társaság Targoncavezeto munkatársat keres mórahalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Juttatások: cafetéria; Salary: Hungarian Forint 110000 (Monthly); n Baromfifeldolgozó (baromfifeldolgozó/csomagoló) Description: A(z) TARAVIS KFT. Baromfifeldolgozó munkatársat keres sárvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.31 - . További információ:Megváltozott munkaképességu dolgozók jelentkezését is várják. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly)

n Egyszeru mezogazdasági foglalkozású; Description: A(z) MAKAY KERESKEDELMI KFT Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres dunakilitii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.31 - . Salary: Hungarian Forint 95000 (Monthly) n Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (állatgondozó) Description: A(z) COMAGRO-SARDO KFT Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres nógrádkövesdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.06 - . Salary: Hungarian Forint 100000 - 125000(Monthly) n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor (nemzetközi tehergépkocsi vezeto) Description: A(z) TÓTH TRANS CIRÁK SZOLG. KER. KFT Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres ciráki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.07 - . Speciális követelmények:soforkártya szükséges, További információ:Tehergépkocsi vezetot keresnek C+E jogosítvánnyal, nemzetközi tapasztalattal, soforkártyával. Bérezés megegyezés szerint. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (szarvasmarha gondozó) Description: A(z) COMAGRO-SARDO KFT. Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres püspökhatvani munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.09 - . Speciális követelmények:szarvasmarha gondozás, ápolás, etetés; Salary: Hungarian Forint 100000 - 125000 (Monthly) n Pszichiátriai szakápoló (szakképzett ápoló) Description: A(z) FOVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA Pszichiátriai szakápoló munkatársat keres zalaapátii munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, megszakítás nélküli munkarendben, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Juttatások:alapilletmény + veszélyességi pótlék, Speciális munkakörülmények:pszichiátriai betegekkel történo ápolási munka, Speciális követelmények:egészségügyi szakirányú végzettség - pszichiátriai specifikáció (ha van) Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly); n NC, CNC gépkezelo (NC/CNC gépkezelo) Description: A(z) MET-NA VASIPARI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT NC, CNC gépkezelo munkatársat keres veszkényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 . Juttatások:Munkaruha, Erzsébet utalvány; Salary: Hungarian Forint 100000 - 200000 (Monthly) n Termelési mérnök, gépgyártás (Termeléstámogató mérnök) Description: A(z) MET-NA VASIPARI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT Termelési mérnök, gépgyártás munkatársat keres veszkényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 -. Juttatások:Munkaruha, Erzsébet utalvány; Salary:Hungarian Forint 100000 - 250000 (Monthly) n Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:H-P: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények: Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint 117000 - 130000 (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: Email-ben, önéletrajz küldésével: allas@photel.hu


n Gépésztechnikus (szerb-horvát nyelvtudás) Description: A(z) BRDO-ELITE Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság Gépésztechnikus munkatársat keres mohácsi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.10 - 2014.03.10. Speciális követelmények:Gépésztechnikus végzettség. Szerb-horvát nyelvtudás. Salary: Hungarian Forint 120000 150000 (Monthly) n Bolti eladó (horgászbolti eladó); Description: A(z) Liten Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Bolti eladó munkatársat keres szolnoki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . További információ:jelentkezni fényképe szakmai önéletrajz megküldésével lehet a nalovikum@gmail.com címen, vagy postai címen; Salary:Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor; Description: A(z) Pannoniacoop - Logisztikai Korlátolt Felelosségu Társaság Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres újszentiváni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.15 - 2014.03.14. Speciális követelmények:PÁV, TÍR VIZSGA , SZERBIA, MACEDONIA, BOSZNIA területén helyismeret. További információ:Tehergépkocsivezetok jelentkezését várják. Feltétel a PÁV és A TÍR vizsga a C+E. jogosítvány. Külföldi helyismeret. (Szerbia, Macedonia, Bosznia) Jelentkezni 06/70/341-6520-as mobilszámon Gyulai Miklósnál, vagy a pannoniacoop@gmail.com e-mailcímen; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Gépszerelo és -karbantartó lakatos (gépszerelo. karbantartó-szervizelo) Description: A(z) VARGA-FLEXO KFT Gépszerelo és -karbantartó lakatos munkatársat keres lengyeltótii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.27 - . Speciális követelmények:muszaki végzettség, elony: német/angol nyelv ismerete, számítógépes ismeret; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Bordíszmuves, boröndös, bortermékkészíto, -javító Description: A(z) MG Style Kft Bordíszmuves, boröndös, bortermékkészíto, -javító munkatársat keres komlói munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Salary: Hungarian Forint 93000 - 108000 (Monthly) n Szállodai recepciós (szállodai recepciós) Description: A(z) CLUB ELDORÁDÓ KFT. Szállodai recepciós munkatársat keres mosonmagyaróvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.22 - . Speciális követelmények:szükséges : német, angol nyelvismeret elony: szállodai tapasztalat; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Testmasszor (thai masszor) Description: A(z) HORVÁTH GÉZA Testmasszor munkatársat keres fertodi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.22 2014.05.01. Speciális követelmények:thaiföldi szakvégzettség, angol nyelvismeret, thaiföldi gyakorlat, További információ: Külföldi; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Nyomdász, nyomdaipari gépmester; Description: A(z) LÁSZLÓPACK KFT. Nyomdász, nyomdaipari gépmester munkatársat keres komárom (szony)i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, megszakítás nélküli munkarendben, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális követelmények:Flexo Nyomdai gyakorlat, vezetoi gyakorlat. Salary: Hungarian Forint 137500 (Monthly) n Minoségbiztosítási technikus (laboráns) Description: A(z) DUNAKILITI KONZERVÜZEM Minoségbiztosítási technikus munkatársat keres dunakilitii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.06.01 - 2012.09.30. Speciális munkakörülmények:két-, vagy három muszak; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly)

n Nyomdai kötészeti gépkezelo (Nyomdai gépkezelo) Description: A(z) LÁSZLÓPACK KFT. Nyomdai kötészeti gépkezelo munkatársat keres komárom (szony)i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, megszakítás nélküli munkarendben, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 . Speciális követelmények:számítógépes ismeret; lakatos, festo szakmában jártasság elonySalary: Hungarian Forint 112500 (Monthly) (targoncavezeto) Description: A(z) n Targoncavezeto DUNAKILITI KONZERVÜZEM Targoncavezeto munkatársat keres dunakilitii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.06.01 - 2012.09.30. Speciális munkakörülmények:két-, vagy három muszak; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) irodai adminisztrátor (minimum 40%-os n Általános munkaképesség csökkenéssel élo) Description: A(z) DGA Gépgyártó és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Általános irodai adminisztrátor munkatársat keres devecseri munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.22 - . További információ:A munkaadó 4-6 órában kíván alkalmazni számítógép kezeléshez érto minimum 40%-os egészségkárodással élo munkavállalót. A pályázatát a megadott email címre küldje. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) varrómunkás (betanított szabó-varróno) n Betanított Description: A(z) Ádám és Szander KFT / Á & SZ KFT/ Betanított varrómunkás munkatársat keres csömöri munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - 2013.04.01. Juttatások:Utazási költégtérítés, Speciális követelmények:varrodai gyakorlat, kötöttárú gyártásában szerzett tapasztalat, minoségi munkavégzése. Salary: Hungarian Forint 96000 - 108000 (Monthly) n Szakács; Description: A(z) ZÖLDSASOK ÉTTEREM ÉS PANZIÓ Szakács munkatársat keres isaszegi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Salary: Hungarian Forint 93000 (Monthly) n Szarvasmarha-telepi gondozó (fejo, elleto, borjúnevelo) Description: A(z) DARNÓZSELI AGRÁR ZRT. Szarvasmarha-telepi gondozó munkatársat keres darnózselii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.22 - . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Titkár(no) (TITKÁRNO) Description: A(z) IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Titkár(no) munkatársat keres budapest 05. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális munkakörülmények:SZÁMÍTÁSTECHNIKA,WORD ÉS EXCEL ISMERETE,JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG, Speciális követelmények:MINIMUM KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG; Salary: Hungarian Forint 147000 (Monthly) n Forgácsoló (CNC - forgácsoló) Description: A(z) H + H MELONI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Forgácsoló munkatársat keres dunaújvárosi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.19 - . További információ:Dunaújvárosi munkavégzésre kiemelt bérezéssel, azonnali kezdéssel CNC-forgácsoló munkatársat keresnek. Forgácsolásban szerzett szakmai tapasztalat, rajz alapján önálló munkavégzés képessége szükséges; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Gépjármulakatos (Karosszérialakatos - tehergépkocsi-vezeto) Description: A(z) AGR Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Gépjármulakatos munkatársat keres szegedi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - 2014.03.30. Speciális követelmények:Szerb nyelvismeret + helyismeret, C.és B. kat. jogosítvány, További információ: Karosszérialakatos + tehergépkocsivezeto munkakörbe keresnek, szerb nyelv és helyismerettel rendelkezo munkavállalót. Jel: telefonon Fülöp Imrénél a 06/30/943-3806-os mobilszámonSalary: Hungarian Forint 108000 (Monthly)

(Komuves) Description: A(z) Hunnia n Komuves Ingatlanbefektetési Ház Zrt. Komuves munkatársat keres szegedi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.05.01 - . Juttatások:A kereset 1.000 euró/hó, Speciális munkakörülmények:Németországban végzendo munka, Speciális követelmények:Hoszigetelésben gyakorlattal rendelkezo komuveseket keresnek, További információ:Németországi munkára keresnek komuves végzettséggel és hoszigetelésben szerzett gyakorlattal rendelkezo munkavállalókat. Jelentkezni a karrier.hunniazrt@gmail.com címen szakmai önéletrajzzal. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) és -karbantartó lakatos n Gépszerelo (SZERSZÁMKARBANTARTÓ) Description: A(z) WOLF PLASTICS KFT Gépszerelo és -karbantartó lakatos munkatársat keres fertoszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.23 - Juttatások:Bér megegyezés szerint, Speciális munkakörülmények:Feladatok:fröccsönto szerszámok javítása,karbantartása,szerelése,szerszámok hibátlan muködésének folyamatos biztosítása a termelés részére, Speciális követelmények:szakirányú végzettség vagy szakközépiskolai végzettség,szerszámjavítási,karbantartási ismeretek,legalább 2 éves szakmai tapasztalat fröccsönto szerszám javításában,karbantartásában, További információ:Wolf-Plastics Kft keres szerszámkarbantartót. Elvárás:szakirányú végzettség vagy szakközépiskolai végzettség,szerszámjavítási,karbantartási ismeretek, legalább 2 éves szakmai tapasztalat fröccsönto szerszám javításában, karbantartásában. Feladatok:fröccsönto szerszámok javítása,karbantartása, szerelése, szerszámok hibátlan muködésének folyamatos biztosítása a termelés részére. Jelentkezni a 06-30-396-30-58 telefonszámon vagy a.bodnar@wolfplastics.eu e-mail címen. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Kereskedelmi üzletköto (üzletköto / hirdetési területen / ) Description: A(z) JUHÁSZ KER. ÉS SZOLG. KFT. Kereskedelmi üzletköto munkatársat keres soproni munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötetlen, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.23 - . Speciális munkakörülmények:vállakozói jogviszony, teljesítménybér, , Speciális követelmények:érettségi bizonyítvány, német nyelvismeret, számítógépes ismeretek, gépjármuvezetés, , További információ:Soproni munkáltató üzletkötot keres, hirdetési területre. Érettségi bizonyítvány, német nyelvismeret, számítógépes ismeretek, gépjármuvezetés. Telefon: 06-30-330-43-65. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szakács; Description: A(z) F-SPRING KURCA KFT Szakács munkatársat keres szentesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.21 - 2014.03.20. Juttatások:ebéd, vacsora, munkaruha, Speciális követelmények:kínai konyhában való jártasság, kínai fuszerek alapos ismerete; Salary:Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású (telefonos operátor / teljes vagy részmunkaido) Description: A(z) TeleMedia Elso Magyar Telemarketing Szolgálat Kft. Egyéb, máshova nem sorolható irodai, ügyviteli foglalkozású munkatársat keres budapest 12. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.23 - . Speciális munkakörülmények:munkaido 9:00-17., vagy 12-20. , Speciális követelmények:magabiztos felhasználói szintu aktív számítástechnikai ismeret tanulási hajlandósággal, További információ: felvételi eljárás: 1. önéletrajz beküldése a recepcio@telemedia.hu és az allas@telemedia.hu címre a pozíció megjelölésével. 2. behívás esetén megjelenés a személyes megbeszélésen és egyben kiválasztáson, melynek következo heti idopontja: 2012.02.27. 10:00., illetve 2012.02.28. 10:00 VAGY személyes megjelenés a 2012.02.27-i vagy 2012.02.28-i 10 órási idopontban; Salary: Hungarian Forint 49140 - 93000 (Monthly) n Elektromuszerész; Description: A(z) ELSY HUNGARY Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság Elektromuszerész munkatársat keres nyíregyházai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.27 - . További információ: munkaido: 7:00-16:00 Biztonságtechnikai rendszerek telepítésében szerzett tapasztalat szükséges! Kamera rendszerek, belépteto rendszerek telepítése a feladat. Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly)


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / vânzãri terenuri / case-vile n ªoferi de taxi cu atestat (facilitãm obþinerea atestatului). Companie taxi angajeazã, închiriazã licenþe, vinde maºini tip Logan. Relaþii telefon 0762008061, Tel: 0214560387, 0762112733

é ªoferi tax i c u /fara experienta (facilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Spãlãtor auto cu experienta Spalatorie auto angajeaza in zona Aparatorii Patriei.Salariu, comisioane! carmen_pinca@yahoo.com, Tel: 40757653087, 0765224010 Spalatorie Auto n Spãlãtor. angajeaza spalatori cu experienta fete si baieti pentru zona Berceni (Aparatorii Patriei) se ofera salariu si carte de munca, rugam seriozitate, balan.office@yahoo.com, Tel: 0762771794 n Spãlãtori auto cu experienta, zona Frigocom - Drumul Taberei, vad bun, Tel: 0762460135 n Spãlãtori auto cu experienþã. Salariu ºi comision atractiv, urgent, Tel: 0764118105 n Tâmplar PVC montator- atelier, experienþã, permis auto categ.B, carte de muncã. Rog seriozitate. Salariu bun, Tel: 0729278880

n Vânzãtoare salã de jocuri zonele Militari ºi Piaþa Presei VIDEOCHAT. Libere, 0765486755, 0723436343 ANGAJAM DOAMNE, fast n Vânzãtoare food.Seriozitate, Tel: 0754016671 DOMNISOARE SI n Vânzãtoare cu domiciliul in CUPLURI PENTRU sectoarele 1 si 3 din Bucuresti, pentru magazinele proprii de paine CONVERSATII PC Belforno Fresh situate in INTR-UN STUDIOU, sectoarele 1 si 3 din Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, CU SAU FARA bonus din vanzari, cursuri de calificare - SC Titan SA angajeaza EXPERIENTA, SE urgent, c.vata@titan.ro, Tel: ACORDA TRAINING, 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043727 MEDIU n Vânzãtoare magazin textile, Bd. PROFESIONAL, CONIuliu Maniu 69. Doamnã prezentabilã, foarte serioasã, cu TRACT DE MUNCA, vârsta între 25-55ani, 0723501969 n Vânzãtoare complex IDM PROGRAM FLEXIBIL, Basarab, Tel: 0740867682 BONUSURI SI AVANS n Vânzãtoare cu experienþã, LA ANGAJARE, TEL: part-time, între 18-30 ani, zona Crângaºi, pentru SC Dash A 0732772874, Porter, Tel: 0727669312 0765946504 n Vânzãtoare magazin alimentar, zona Crângaºi, sunaþi între n Vopsitori, pregatitori vopsitorie, 7.30-19.30, Tel: 0731554477 electrician auto, mecanici, tinichigii. SC Bright Carts SRL Vânzãtoare Buftea, angajez 2 angajeaza, Tel: 0753096899, vanzatoare pentru magazin de 0753096890 carne si mezeluri pasare, cu experienta in domeniu, in Buftea. Se ofera salariu atractiv si bonusuri din vanzari, Tel: 0766341735 n Vânzãtoare. SC TITAN SA angajeaza urgent, vanzatoare cu domiciliul in sectorul 1 din Bucuresti, pentru noul magazin de pâine Belforno Fresh situat in sectorul 1 din Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043727 n Vânzãtor angajam, Tel: 3615159 n Vânzãtor. pentru magazin central, Bucuresti ofer carte de munca, Tel: 0724680892

n Rahova str. Teius 96 colt cu

str. Tecuci, sector 5, vand teren de casa. Detalii la telefon, Tel: 0744659873, 0721171763

Domneºti Clinceni, loturi 650 mp, intravilan construibil, facilitãþi: gaze, curent. 6000 E/lot, 0723986735, 0761661448 Arad municipiu, Wintech Pvc vinde teren 44000 mp situat la DN, 0751079901

n Berceni é Germania. Angajam 50 ingrijitoare pentru varstnici in Germania, limba germana mediu, andreea@wma-international.com, Tel: 0369086044

24 Aprilie 2012

Comuna, utilitati, constructii langa, proprietar, PUZ Mamina, parcele 500mp. 0761139417, Tel: 0761148888, 0723299914 n Buftea particular, la ºosea, DN Bucureºti-Târgoviºte, între Mogoºoaia ºi Buftea, 510mp, Tel: 0766412462

n Domneºti

particular, superofertã, teren în rate, Curtea Domneascã, Ciutaci, Þegheº. Utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Domneºti Clinceni loturi Ciutaci, Teghes, UM, Curtea Domneasca, utilitati, posibilitate rate, variante auto, 6.800 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti Unitatea Militara, Tarla 11, 45.000mp, acces direct din centura, la 1, 5km, 11 EUR/mp, Tel: 0723530331

Vânzãtoare cu experienta in domeniul alimentar, zona Colentina, salariu atractiv, carte de munca, rog cv la e-mail hutulcornel@yahoo .com, Tel: 0727302119

Sanmarcasesti, vand teren intravilan 1000mp. Toate utilitatile, Tel: 0762679841, 0765275389 é Gãneasa, jud Ilfov, vand 15000 mp teren agricol Corbeanca liziera padurii ur- Deschidere de 42m la padurea gent vand teren 600 mp, Capra. Pretul usor negociabil, utilitati, zona rezidentiala. 60 E/ 16.500 EUR, Tel: 0720635524 proprietar, vand m p , T e l : 0 7 6 5 4 3 3 3 7 9 , n Ghencea, terenuri intravilan pt constructii in 0722671939 Intr. Cosmina -1800mp cu 70e /mp si str. Arefu 450mp cu 100e/ mp, negociabil, sector 5, 0727016713 n Ghidiceni teren 996mp, deschidere 30m, intravilan, utilitati, 100 EUR/mp, Tel: 0723345786 n Giurgiului, str. Tiparnitei nr. 141-143, intravilan, utilitati in apropiere, toate actele, 1600mp, d-50m, 120 EUR/mp, 0761614440

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, 0720818129, 0314250001

n Mãgurele

Ilfov, 1000mp, intravilan, zona vile vecini; negociabil, 21 EUR, Tel: 0766379811, 0765483765

é Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

Oltului) vand urgent teren 4.537 mp. Am autorizatie de constructie. Pret negociabil, 20.000 EUR, matica23@yahoo.com, Tel: 0753705168, 40737444948, Fax: 40737444948 n Victoriei vând teren 266 mp, Tel: 0736396825

intravilan in comuna 1 Decembrie, 1.000 mp, aproape de DN5 si Mega Image, langa utilitati, cu cadastru si intabulare. Pret negociabil, 35 EUR/mp, dannymihai2005@yahoo.com, Tel: 0722657492

n Bucureºtii Noi Sector 1, vila

600mp, pe un teren de 1985mp, partial finisata, 150.000 EUR, Tel: 0724279298 Bucureºtii Noi proprietar singur curte baie bucatarie garaj centrala termica toate facilitatile pod mansardabil termopane noi, Tel: 0762322599

n Chiajna particular vând vilã

n Videochat angajam modele si

cupluri pentru videochat intimitatea necesara pentru fiecare model, Salariu atractiv, Tel: 0765823635 n Videochat Solutia de Videochat Acasa este una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri.Comisionul primit de model pentru videochat acasa este de 80% din suma castigata, 1.000 USD/luna, vstudio05@yahoo.com, http://3swing.eu/, Tel: 0720180490, 0767677659

é Vâlcea, Brezoi, (pe malul

n 1 Decembrie - Ilfov Vand teren

n Ciorogârla zona Manastirea é Tehnicieni, instalatori, reprezentanti vanzari sisteme alarme, interfonie electro angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979 n Topoganist. Asociatia de proprietari din Dimitrie Cantemir nr. 9, bloc 7 angajeaza topoganist pentru gunoiul menajer, Tel: 0724261684 n Vânzãtoare pentru magazin si patiserie. Rog seriozitate, Tel: 0720068403 n Vânzãtoare cu multã experienþã în magazin alimentar non-stop program 2 zile cu 2 zile salariu 10 milioane zona GhenceaCompozitorilor, Tel: 0766324843 n Vânzãtoare angajez pentru magazin pui zona Bucureºtii Noi, Piaþa 16 Februarie. 0722.481.685, Tel: 0722225306

Siliºtea Snagovului proprietar, vând teren intravilan 10.000 mp, întabulat. Posibilitatãþi vînzare parcele mai mici, 25 EUR/mp, alaninaba@ yahoo.com, Tel: 0760908678, 0764830083

é Germania. Angajez dame de companie intima pt privat club; castig min garantat; clientela fidela si seriozitatea conteaza pt noi! Se cere min 18ani; un min de engleza sau germana constituie un avantaj; aspect fizic placut; pt mai multe detalii direct pe yahoo mess germany_anna sau telefon, http://www.hotgirls-bad-iburg.de, Tel: 004915776142108

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, mai sunt 4 loturi intravilane la padure, 510-588 mp, gaze, stalpi curent la fiecare lot, intre vile construite locuite, 20 min de Piata Victoriei, particular, poze/ detalii pe site, 16.000 EUR, particular@terenuriconstruibile.ro http://terenuriconstruibile.ro, Tel: 0722677873, 0765555614

PRAHOVA, DOFTANA, VALEA DOFTANEI, VAND TEREN 1000MP PLAN, INTRAVILAN, OFFICE @DESTINATIEDESEN ZATIE.COM, TEL: 0761659931

construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592

Chitila-Ilfov, P+1, 2010, teren 1020mp, utilitãþi, termopan, livadã, D 18m, 259.000 EUR, Tel: 0753817246


24 Aprilie 2012 Clinceni zonã centralã, vilã 500 mp locuibili, 1100 mp teren, apã, gaze, canal, asfalt, 120000 € ºi Domneºti duplex cu 67000 € sau vilã singur curte, 170 mp, gaze, curent, apã, canal, 85000 €. Accept prima casa, rate. Proprietar, Tel: 0723986735, 0761661448

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Giurgiu

Grãdiºtea com. Comana, casã cãrãmidã, 5 camere, bucãtãrie+ beci, 1300 mp, 0765438131, 0721975804

Giurgiu Obedeni Vând vilã 270 mp, pivniþã, parter+etaj, magazie, 2000mp teren, generator, centrale lemne si gaz, sistem alarmã, solar, multiple elemente de confort, 300.000 €, alaninaba@yahoo .com, 0760908678, 0764830083

n Dâmboviþa 2 camere, baie, bucatarie, anexe 3500mp teren, gaze la poarta, super oferta, n Giurgiu, Vadu Lat, vand casa caramida si suprafata 4000mp, la 19.000 EUR, Tel: 0761205195 50km de Bucuresti, toate dotarile, garaj, Tel: 0744299944 n Giurgiu, Vãrãºti, 3 camere, 361 mp, 25 km Bucuresti, pomi fructiferi, particular, discutabil, 12.000 EUR, Tel: 0769498874 n Glina vand casa 3 camere+ baie+ bucatarie, Tel: 0768457847 é Dâmboviþa, Corbii Mari, km49 pa A1, constructie finalizata in 1984, suprafata utila 120mp, 3 dormitoare, living, baie, bucatarie. suprafata teren 1350mp, vita de vie, pomi fructiferi. utilitati: cablu tv, internet, telefon. deschidere la drum asfaltat, zona foarte linistita. casa este locuibila, 42.000 EUR, brebenas@yahoo.com, Tel: 0734801426 n Dâmboviþa, Cornesti, 2 camere, baie, bucatarie, anexe, 3500mp, teren, gaze la poarta. Superoferta! 19.000 EUR, Tel: 0761205195 n Dâmboviþa, Moreni, vand casa curte 4 camere + dependinte 4000 mp, 50.000 EUR, Tel: 0722920921 n Dâmboviþa, Rãcari, sos Buc-Targoviste km 36, vand casa cu un nivel 150mp, an 2000, teren 1500mp, utilitati, posibila extindere, avantajos, 50.000 EUR, Tel: 0761332746 n Domneºti Clincenivilã superbã, P+1, lângã Curtea Domneascã, 3 camere, Sc-114mp, St-250mp, gaze, curent, cheie 67.000Euro, 36.000euro la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331 n DRISTOR VAND URGENT VILA D+P+1, IDEALA PENTRU FIRMA, 110.000 EUR, TEL: 0760230157, 0760230119

é Floreasca Casa 3 camere semimobilat, 2 sobe teracota, canalizare, gaze, faianta, parchet, gresie, baie cu cada, bucatarie utilata, incalzire centrala proprie, electricitate, retea trifazata, balcon, mansarda neamenajata, foarte linistit, zona rezidentiala, 95.000 EUR, poisoned.whispers@yahoo.com, Tel: 0737152766

n Jilava 2 camere, living, bucatarie, baie, 200mp, apa+ canalizare, gaze, super oferta, accept variante auto dupa 2007, 28.000€ 0722921936, 0768393957 n Jilava, 2 camere, living, bucatarie, baie, 200mp, apa, canalizare, gaze superoferta, accept variante auto dupa 2007, 28.000 EUR, Tel: 0722921936

n Aviaþiei ºos. Pipera, et. 4/4, 54 mp, semidecomandat, 0722682874

n Drumul Taberei Lovinescu cf.

1, dec, 3/4, liber, fara amenajar, intabulare, 45.000 EUR, Tel: 0749974329 n Drumul Taberei p/10, cf.II, decomandat, fara imbunatatiri, liber, 45.000 EUR, Tel: 0722217144

é Prahova, Cornu, Vila lux, p+1+pod, 2010, 5 camere, 3 bai, st:744, sc:232, su: 195. Sistem Green House, durata de viata min. 200 ani, rezist. cutremur:8, 5g/R; Gresie, g+f, parchet, obiecte sanitare calitate. Curte si gradina amenajate. Toate utilitatile. Peisaj superb, 205.000 EUR, Tel: 0722152152

Sibiu, Marpod, vand casa 2 camere dependinte 80mp cu teren 600mp, 22.000 EUR, a_potoceanu@yahoo.com, Tel: 0751053220

é Berceni proprietar apart 2

é Fundeni New City Residence, vã oferã garsonierã 28.900 €, 2 camere 49.500 €, 3 camere 57.800 €, la cheie, ºi un loc de parcare gratuit, www. newcityresidence.com Tel: 0766795708, 0766255483

n Tei, Lacul Tei, casã demolabilã + autorizaþii construcþie, parter, etaj, pod locuibil, discutabil, n Militari Ansamblu de lux 38.000 EUR, Tel: 0765512439, n Giurgiului -Luicã, garsonierã cf. exclusivist! P+2, 200mp, 0721366068 1/D, 30mp, 1/4, g+f+ct, 20.000 €, teren=350mp, mobilat, echipat Tel: 0733538292, 0768935619 aparatura lux, finalizat pentru persoane pretentioase, 149.900 €, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 Unirii, Popa Nan, n Militari Apusului finalizatã 2004, Militari Apusului, Tepes Voda, vand G+P+Etaj, ST=325mp, SC= G+F+T+AC+UM+Parchet+ 220mp, variante-discutabil, 270.000 Bucatarie mobilata, 10/10, urgent casa si €, Tel: 0744497623, 0761065762 cadastru, intabulare, zona curte, zona n Militari Chiajna, 4 camere, p+1, linistita, acces rapid metrou, utilitãþi, 150 mp construiþi, teren centrala; pret RATB, 40.000 EUR, 350 mp, urgent; Tentant, hd_sza@yahoo.com, Tel: negociabil, Tel: 107.000 EUR, Tel: 0729158583 0755030001

0723886473

n Nuci Ilfov, casa si teren 3.126mp, deschidere 14, 50m, 55km de Bucuresti (18km de Snagov), 3 camere, 2 holuri, 2 bucatarii, baie cu instalatie sanitara, 2 fose, 2 puturi, garaj, magazie lemne, livada, lucerna, cadastru si intabulare, 39.000 €, Tel: 0723829985, 0723883960

Vlãdiceasca, Moara Vlasiei, vand casa batraneasca si teren 1300mp in langa lac si padure, pret 17euro/mp, Tel: 0729165702 n Voluntari particular vand casa p+m, 5 cam, 2bai bucatarie, beci, utilitatile (gaze apa canal curent), 98.000 EUR, Tel: 0766452286, 0766212625

é Pache Protopopescu casa p+1 (90+40mp) stradal, singur curte (40mp), 4 camere parter si 3 camere etaj dintre care un pod mansardabil (35mp), pivnita 16mp. Toate utilitatile, A/C, 185.000 €, vasile_ally@yahoo .com, Tel: 0723000427

Tel:

Drumul Taberei zona Favorit, Apartament mobilat, pret usor negociabil, 50.000 EUR, gicaioja2@ yahoo.com, Tel: 0742258962

Voluntari, pe DN2, vand cladire (locuinta + comercial), p+e+m, 270 mp/nivel, Tel: 0722237246

Militari Roºu, proprietar, 42mp, etaj 1, bloc nou, stradal, la cheie, 36.000 €, Tel: 0788395181

cam, decomandat, etj intermediar 40 mp, renovat, imbunatatiri, nemobilat sau mobilat, dotari noi, moderne negociabil, acces RATB rapid, 37.500 EUR, pcleu2004@yahoo.com, Tel: 0727387856 n Berceni vand ap. 2 camere, decomandat, conf. 1, semi mobilat, stradal, et. 1, imbunatatit, loc de parcare, acte la zi, bloc fara datorii, vecini civilizati, acces rapid catre centre comerciale, statii ratb, metrou, gradinite, scoli, zona linistita, 11 EUR, Tel: 0724222822 Berceni, Al. Obregia nr. 4, BCR, etaj 6/10, 65.000 EUR, Tel: 0786463121

é Drumul

Taberei vand apartament 2 camere confort 1, bucatarie mare, balcon 6mp, etaj9/9 plus etaj tehnic, obiecte sanitare spania, baterii germania, termopan rehau, parchet, gresie si faianta spania, aer conditionat, geamuri termopan, balcon izolat inchis termopan. 2 piete aproape, magazine mega, billa, carrefour, cora, afi, plaza, metrou in scurt timp, parcul dr taberei si inca 2 parculete langa bloc. scoala langa bloc, zona cu verdeata foarte linistita. este chiar in statia de autobuz. parcare gratis in spatele blocului, interfon, 50.000 EUR, rcret2003@yahoo.com, Tel: 0764440246

é Brâncoveanu zona Secuilor,

proprietar vand ap2cam, semidecomandat in et4/8, 54mp utili. Cadastru, intabulare, certificat energetic. Gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat, 52.550 EUR, ionmarinflorian@yahoo.com, Tel: 0724343218, Fax: 40724343218 n Bucureºtii Noi Parc Bazilescu, metrou, Aurel Baiesu, 4/8, semidecomandat, termopan, fara imbunatatiri, 55.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

é Fundeni, bloc nou 2 camere

67mp utili et 3 din 4, in bloc nou, merita vazut, 65000 euro, flory_pro@yahoo.com, Tel: 0724232512

n Cantemir

Domo, 4/8, decomandat, fara imbunatatiri; discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

é Giurgiului str. Ghimpati, Urgent

Rahova, Salaj, 42mp, particular, etaj 8, gresie, faianta, termopan, partial mobilata, bloc 1993, 34.500 EUR, Tel: 0734387620

vand apartament cu 2 camere,

n Drumul Taberei Ghencea, 1/3, etaj 5/8, negociabil, particular,

decomandat, 85mp, cãrãmidã, 55.000 EUR, Tel: 0762268151 constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, n Militari-Rosu Ansamblu 0722134720 rezidenþial nou, 85mp, et. 1, n Drumul Taberei Ghencea 2balcoane, constr. 2012, finisãri Ansamblul Rezidenþial - lux, zonã deosebitã, Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã ultrarezidenþial, platã cash/credit, 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 57.900 EUR, 0767600804, 0722134720 http://www.avangardehome.ro, Tel: n Drumul Taberei Ghencea, 0722134720, 0722356122 Ansamblu rezidenþial n Militari, Roºu, 85mp, et. 1, n Vitan stradal, vis-a-vis stadion “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp decomandat, 2 balcoane, constr. Olimpia, Real, metrou, 1/10, grãdinã, constr. 2011. Deosebit! 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, liberã, fãrã îmbunãtãþiri. Proprietar. 49.900 EUR, Tel: 0767600804, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, Tel: 0722134720 0722134720, 0767600804 36.900E, Tel: 0720446060


pagina 10 / vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii / schimburi / cumpãrãri terenuri / garsoniere n Militari Roºu, proprietar, 71mp, etaj 1, bloc nou, stradal, la cheie, 56.000 EUR, Tel: 0788395181 constr.nouã, n Militari-Roºu, cãrãmidã, 1/3, dec, 85mp, 2 balc, finisãri lux, zonã rezidenþialã, finalizat, (platã cash), 55.900 EUR, Tel: 0722356122, 0744368835

n Decebal stradal, conf. 1, dec, n Olteniþei

é Drumul Taberei zona Favorit n Arad municipiu Strada Liviu langa mall Afi Cotroceni, 3

é Militari Gorjului, ap 1978,

55mp, modificat open space total, mobilat/utilat lux, 9/10, cadastru/intabulare pt modificari, parcare platita ADP, accept Prima Casa. In varianta mobilat/utilat 59000 €, 57.500 €, 0730558014

é Plevnei, Orhideea Gardens, apartament 2 camere, 78 mp utili, etaj 1, lux, video interfon, aer conditionat, paza, 127.000 EUR, gazo74@gmail.com, 0765446844 n Popeºti-Leordeni 65mp, etaj 11, confort City, complet mobilat, nu a fost locuit, 60.000 EUR, Tel: 0721378364

Rebreanu, nr 98B, Vand apartament Mansarda bloc din 2008; ap 3 camere decomandate, confort 1 cu imbunatatiri: tamplarie PVC cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, centrala termica, zugraveli lavabile, Interfon, lift modern, usa metalica, perimetru acces bloc securizat, scara de bloc linistita si ingrijita, complet utilat si mobilat, curat, situat langa Campusul Universitar Goldis (su=52.50 mp, sc=62.62 mp). Exclus intermediari, 35.000 EUR, sradoi@rdslink.ro, 0747101019 n Avangarde Rezidenþial, oferta primãverii-discount 5000Euro, etj. 1-2-3/3, decomandat, 85mp, C’2011-cãrãmidã, finisaje lux, tva-inclus, exclus agenþii. 0767.600.804/0722.134.720, 58.500 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Avangarde Rezidenþial, oferta primãverii-discount 5000Euro, etj. 1-2-3/3, decomandat, 85mp, C’2011-cãrãmidã, finisaje lux, tva-inclus, exclus agenþii. 0767.600.804 / 0722.134.720, 58.500 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Berceni apartament 3 camere, 92mp util, 2 balcoane, pod n Stadionul National Lia Manoliu, depozitare propriu, finisat si vand apartament 2 camerevedere mobilat modern, 2 locuri de fatã, P/8, balcon închis, proprietar, parcare, proprietar, negociabil, 72.000 EUR, Tel: 0769431233 55.000 EUR, Tel: 0762922160

é Bucureºtii Noi bloc constructie 2009, etaj 1/3, compet utilat si mobilat, centrala proprie, pret usor é Titan zona parc IOR, complex negociabil, 86.000 EUR, rezidential, vand apartament bloc free2alldays@yahoo.com, Tel: nou, toate utilitatile, finisat la 0766582785 cheie, baie utilata, bucatarie mobilata si utilata, direct proprietar, Comision 0! 62.500 €, monica_braia@yahoo.com, Tel: 0726097981 n Titan, Trapezului vand ap 2 camere semidecomandat, stradal, et 4/10, imbunatatiri: gresie, faianta bucutarie, baie, holuri, geamuri termopan, balcon termopan, usa metalica, contorizat, 52mp, é Buftea zona Studiourile 53.000 EUR, Tel: 0760622262 MediaPro (langa Taverna n Tunari, sector 2, vand 2 Studioului). apartament 3 camere vila, Tel: 0733102622, camere decomandate, parter, 0214366335 Dotari: gresie, faianta, parchet, termopane, izolatie int, internet, cablu tv, gaze, pret negociabil, 33.000 EUR, n Unirii str.Francezã, 60mp, ciprian_a_hex@yahoo.com, semidecomandat, 1933, fãrã Tel: 0765437404 bulinã, fãrã îmbunãtãþiri, ideal birouri, preþ negociabil, Tel: 0730815232

n 1 Mai (Mihalache) intersecþie cu

str. Caºin, apartament 2 camere semidecomandat, 5/7, ultrafinisat, gresie faianþã Spania, instalaþii sanitare Grohe, termopane, parchet, uºi nuc, uºã intrare blindatã, 48.4mp utili, 50.000 EUR, Tel: 0721757575

24 Aprilie 2012

n Dristor proprietar vand apartament 3 camere 65mp, complet renovat, toate inbunatatirile, 75.500 EUR, ciurca2003@yahoo.com, Tel: 0732094000 n Drumul Taberei Plazza, apartament 3 camere, et. 4/10, îmbunãtãþiri, reabilitat termic, 62.000€ 0762274010, 0765412239

camere, pt renovare s-au cheltuit 22.000 euro, 60.000 EUR, robertalin1982@gmail.com, Tel: 0721272242 n Drumul Taberei, 1 Mai (Compozitorilor) /Str. Sibiu; vand ap. 3 cam, stradal, decomandat, confort 1, G+F in bucatarie, baie si hol, parchet natur in living, termopan, 2 balcoane inchise, vedere laterala si spate, mobilat si utilat modern cu frigider, aragaz, masina de spalat, aparat de aer conditionat, usa metalica, in zona civilizata si linistita, 65.000 EUR, verasunicorn@yahoo.com, Tel: 0745761583

complex rezidential Jupiter, particular vand ap. 3 camere, mobilat (lux) + parcare, 0784123456

et. 7, 106mp, 5 balcoane, 3 bãi, const. 1996, 2 AC, g+f+p+um, jacuzzi, vedere mixtã, negociabil 135.000Euro. 0733383900; 0768172981, Tel: 0733381880, 0768509570

é Drumul é Ozana vand apartament 3

Taberei Compozitorilor - ap. 4 camere 4/4, liber, 87mp, bloc 1980, civilizat, zona verde excelenta, renovat/utilat modern, AC, termopan, usa metalica, gresie, faianta, 2 bai, 2 balcoane inchise, loc parcare ADP, merita vazut, proprietar, 75.000 €, 0751139647

camere, bloc nou, toate utilitatile, finisat la cheie, bucatarie mobilata si utilata, decomandat, 2 bai utilate, complex rezidential, disponibil imediat, direct proprietar, Comision 0! 81.400 EUR, monica_braia@yahoo.com, Tel: 0726097981 n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje n Ferentari 72, vand apartament deosebite, ansamblu-exclusivist, 3 camere, parter. 0727.308.413, TVA-inclus, loc parcare-bonus, Tel: 0786145030 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835

n Giurgiului Piata Progresul, Particular, ap 3 cam cf. 1, decomandat, 70mp, et. 3/10, negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0724516246 é Polona apartament 3 camere in vila, suprafata 84mp utili + 2 balcoane (10 mp), constructie cu doua etaje + mansarda, etaj 2, an n Iancului vand apartament 3 constructie 1932, fara bulina sau camere, semidecomandat la vila, probleme consolidare. Centrala 1 din 1, stradal, zona Iancului pret proprie, termopane, parchet lemn discutabil, 210.000 EUR, Tel: masiv, gresie si faianta, usa 0768942675 metalica intrare, renovat 2010. Impartire actuala: living1 25 mp; living2 22 mp, dormitor 14, 50 mp, hol 9 mp, baie bucatarie, debara 13, 50mp. Pret negociabil, 109.000 EUR, crystinapena@gmail.com, Tel: 0729522411, Fax: 0372872433 n Prahova Azuga apartament 3 camere in vila, 76mp, locuibil, parter, 2 intrari, 22.500 EUR, ciprian_bucuresti@yahoo.com, Tel: 0725676217 é Kogãlniceanu, ultracentral Piata Mihail Kogalniceanu nr. 1, n Sebastian Parc, proprietar, 3 apartament 3 camere. Renovat camere, decomandat, îmbunãtãþiri, recent, finisaje moderne, instalatii Preþ negociabil, Tel: 0762198516 sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, termopan, 2 aparate aer conditionat, apometre, usa metalica, alarma, complet mobilat. Semidecomandat, 60mp. Construit 1960, Parter inalt. Relatii: HINCU VASILE, vasile.hincu35@gmail.com, Tel: 0731434749

n Nordului, duplex

é Colentina, Andronache strada Peris, casa P+1, 5 camere constructie 1970, renovata, suprafata utila 135mp, amprenta 80 mp, teren total 206mp, dispune de garaj- 23mp. Casa se vinde mobilata, 115.000 EUR, casade_vanzare@yahoo.ro, Tel: 0762828427

n Jiului, Casa Presei, apartament

amenajat deosebit, luminos, 5 camere, living 60 mp, dining, dressing, 2 bai, 2 balcoane, 2 garaje, et. 1/4, 2004, 260.000 EUR, citihabitat.ro@gmail.com, Tel: 0728693423

et 2+3/3, scara interioara, 2007, 2 garaje, centrala proprie, finisaje neterminate, + TVA, 190.000 EUR, citihabitat.ro@gmail.com, Tel: n Militari Roºu, proprietar, duplex in bloc, etaj 2+M, 101 mp, stradal, 0728693423 bloc nou, preþ, la cheie 600 €/mp+TVA 5%, Tel: 0788395181

é REªIÞA VAND URGENT PARTICULARAPT. 4 CAMERE, 1986, ET. 7/ 8, (2 BAI, 2 BALC, 2 DEB, USA METALICA, MODIFICARI INTERIOARE), CF. 1, SEMIDEC. G+F+T+P, AP+REP, UTILAT, CAD+INTAB.LOCURI PARCARE ETC, USOR NEG, 89.500 EUR, SAHAJA13@YAHOO .DK, TEL: 0746316129

Voluntari, Wintech Pvc vinde spatiu comercial in incinta China Town, cu toate utilitatile, Tel: 0751079901

n Ofer la Onesti (jud Bacau)

apartament 2 camere conf. 1 decomandat, balcon mare, etaj 8, centrala proprie, contra garsoniera in Voluntari, Bucuresti, Tel: 0751131490, 0213513427

n Lujerului Vand apartament zona Lujerului vis-a vi de Cora conf 1 et 2 nr camere 3 decomanate, Tel: 0722661356, 0722447581

é Titan vand apartament 3 camere bloc nou, toate utilitatile, finisat la cheie, 2 bai, et. 2/13, bucatarie mobilata si utilata, disponibil imediat, direct proprietar, Comision 0! 86.700 EUR, monica_braia@yahoo.com, Tel: n Militari etaj 2/4, confort 1, 0726097981 decomandat, g+f+termopan, urgent, 67.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 Militari Cora, Lujerului, partic u l a r, s e m i d e c o m a n d a t , G+F+P+UM+ T, la c , 63.500 EUR, Tel: 0725622321

n Cumpar teren intravilan in

Podenii Noi, Baltesti, Podul Galben, suprafete intre 500- 2500 m, cu acces la drum asfaltat, utilitati la hotar, acte la zi, ofer 1-2 n Militari Apusului, n Drumul Taberei Parc, 4/4, E pe mp. Ofer plata pe loc, semidecomandat, etaj 1/8, doua confort 1, decomandat, balcon, 2 2 EUR/mp, balcoane, liber, 64.000 EUR, Tel: gr. sanitare, 0767.698.275, catalin.ionescu@aldautomotive.com 0722217144 65.000 EUR, Tel: 0720560057 Tel: 0751276670

Cumpar cu plata cash garsoniera sau apartament confort 1 2 sau 3 indiferent zona, stillhouseimobiliar@ yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769526936


24 Aprilie 2012

închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3 camere / pagina 11 n Obor, parc, inchiriez garsoniera 28mp, semi mobilata, etaj 10/10, stradal, 800 RON/luna, Tel: 0722808836 str. Hrisovului, n Pajura, garsoniera et 1 sporit dec, g+f+t+um+aer cond, mobilata complet+ utilata, 700 RON/luna, Tel: 0761583353

n 1 Decembrie Bd, Auchan, camera curte, conditii bloc pentru fete/baieti, cupluri, Tel: 0761612298, 0727299322 n Baba Novac metrou, camerã decomandatã mobilatã fãrã proprietar, confortabilã, utilitãþi, 60-100E/ pers, tineri, cupluri, Tel: 0744271675, 0767908711 n Bãneasa cartierul Aurel Vlaicu. Primesc in gazda fete, Tel: 0722560728 Taberei Inchiriez n Drumul camera mobilata, Tel: 0769405718 n Giurgiului Dr. Gazarului, 5/10, decomandat, pensionara primeste 1 baiat nefumator (max. 40ani); 300ron/chiria+250ron /garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari Gorjului, una camerã în apartament, Tel: 0726278747 doamna singura n Militari, inchiriez o camera la o salariata serioasa, nefumatoare, conditii, tot confortul, Tel: 0217724267 n Vatra Luminoasã ofer camera separata pentru inchiriere in apartament. Zona foarte linistita cu pomi; parc la 5 minute de casa, doina.stratila@yahoo.com, Tel: 0722543164

é Snagov Lac, langa Manastirea Snagov, vila de vacanta stil american, P+1, 1000mp livada si piscina, ponton agrement nautic, foisor BBQ, teddy.ionescu@gmail.com, Tel: 0726444470

n 13 Septembrie, Prosper, 42mp super Garsoniera este mobilata si utilata complet. Eliberabila din 20 Mai, 250 EUR/luna, anghel.george@gmail.com, Tel: 0722557344 n Ciºmigiu particular inchiriez garsoniera 23mp, complet mobilata, 2 luni avans+1 luna garantie; negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0740121681, 0725878182 n Colentina, Teiul Doamnei inchiriez garsoniera mobilata clasic fara imbunatatiri parter stradal, 140 EUR/luna, mircea.ionescu@meteoromania.ro, Tel: 0722625857, 0217464917, Fax: 0217464917 n Drumul Taberei zona Valea Oltului. Particular inchiriez garsoniera dec p/4, termopan, g, f, apometre, mobilat, curat, Tel: n Chitila-Ilfov Inchiriez casa 3 0770945215 camere, bucatarie, baie, singur curte, intrare separata, gaze, Drumul Taberei 42, zona Piata canalizare, Tel: 0728195078 Moghioros, inchiriez garsoniera confort 1 mobilata, particular, Lizeanu. Particular inchiriez rog seriozitate, Tel: vila 90mp, ultrafinisata, centrala 0744315499 proprie, aer conditionat, alarma, 800 EUR/luna, Tel: n Matei Voievod nr 6, închiriez 0722526782 garsonierã, la curte, nemobilatã, 600 RON, Tel: 0760278311 n Militari Gorjului, Iuliu Maniu, etaj 3/10, confort 1, decomandat, g+f+termopan, urgent, 180 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

é Magheru, Vasile Conta, 3cam, et 2/2 cu pod, 90mp decomandat finisat mobilat si utilat, particular, 600 EUR, Tel: 0722172785

Argeº Piteºti municipiu, vis-a-vis de Spitalul Militar, inchiriez (sau contract de comodat pe termen lung) apartament cu 2 camere. Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 n Berceni Inchiriez ap. 2 cam. conf. 1, 7/10, utilat, mobilat, exclus agentii, Tel: 072119804, 075168364 n Berceni str.Emil Racoviþã, conf. 1, nemobilat, uºã metalicã, termopane, gresie, faianþã, aragaz, glafuri, parchet, frigider, instalaþie cupru, maºinã de spãlat, lavabil, uºi glisante, 2/9, placat polistiren 10cm, parcare auto, Tel: 0729278880 n Brâncoveanu Lamoteºti, confort 2, utilat, mobilat, proaspãt zugrãvit, p/4, 200 EUR/luna, Tel: 0768341624 B râ n c o v e a n u 2 c a m e re semidecomandat, confort 2, utilat complet, gresie, faianta, termopan, parchet, frigider, masina de spalat, 250 EUR/luna, Tel: 0724102187

é Dristor chiar langa Metrou,

particular, inchiriez apartament 2 camere decomandat, et. 5/10, Militari apropriere metrou, ofer mobilat, utilat, parchet, 2 spre inchiriere garsoniera balcoane. Intretinere foarte avantajoasa iarna, 230 EUR/luna, mobilata, Tel: 0769405398 Tel: 0727701213 n Militari Residence, garsonierã ºi n Drumul Taberei zona Azzuro, apartament, parter, ideal firme, cf. I, etaj 5/10, mobilat, utilat particular, Tel: ieºiri in stradã generoase, proprii, complet, 0723365965 Tel: 0736472134

n Drumul Taberei Materna, pentru cuplu cãsãtorit sau tânãrã cu servicii stabile, carte muncã. Exclus animale, copii, strãini, agenþii imobilare, Tel: 0722958474 n Drumul Taberei particular, 2 cam mobilat, utilat, parcare, avans 1luna. Urgent!, Tel: 0722579475 n Giurgiului Luicã, închiriez la curte 2 camere, baie, bucãtãrie, intrare separatã, fãrã proprietar, Tel: 0724763188 n Giurgiului Ogradei, proprietar, închiriez apartament 2 camere confort 2, complet mobilat, toate condiþiile. Rog seriozitate, Tel: 0731738906 n Giurgiului str.Iacob Andrei spatele Baducului, proprietar închiriez ap. 2 camere mobilat, bloc curat. Rog seriozitate, Tel: 0735940770 n Giurgiului particular inchiriez in bloc curat civilizat ap. 2 camere complet mobilat, utilat, internet cablu tv. Pret 950 lei, Tel: 0758436378

n Militari etaj 3/10, confort 1 mobilat, utilat, urgent, 220 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari Veteranilor, conf 1, semidecomandat, stradal, renovat, mobilat, utilat, 9/10, totul nou. g+f+p+t_ac+um, 300 EUR, Tel: 0735180716 Militari Apusului inchiriez apartament 2 camere decomandat, proaspat renovat, parter, bloc 4 nivele, Tel: 0722521751

n Otopeni mobilat aer conditionat,

garaj, subteran, zona rezidentiala, 350 EUR, Tel: 0723527521 n Romanã Ultracentral, 2 camere, renovat, utilat, et. 4, semidecomandat, 350 EUR/luna, Tel: 0734022722 n ªtefan Cel Mare - Eminescu, ofer 2 camere, curte, parter, stradal, firma, suprafata 60mp, 250 EUR/luna, Tel: 0744322180 n Timpuri Noi 2 camere mobilate, termen lung, Tel: 0723557828 n Tineretului Apartament 2 camere, etaj 2, decomandat, Tineretului, vis-a-vis de Palatul Copiilor, modern amenajat si utilat, 450 EUR, Tel: 0732017915 n Titan Inchiriez ap. 2 camere, mobilat si cu electrocasnice, viz-avi de Auchan Titan, 0722437568, Tel: 0765228337 n Titan apartament 2 camere. Proaspat renovat, mobilat, bucatarie utilata, loc parcare vizibil din apartament, parter, Intre potcoava si piata Minis, 200 de metrou statia Titan, 300 EUR, Tel: 0742214290

Basarabiei Stadion 3 camere semidecomandat 85mp 2 gr sanitare mobilat utilat termopan aer conditionat usa metalica parchet zona parc, 300 EUR, Tel: 0721032316

é Pipera - Cosmopolis ap. 3

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

é Pipera - Cosmopolis ap. 3 é Berceni

Oltenitei, inchiriez apartament 3 camere in vila P+2+M construita 2009, etaj 1, suprafata 140 mp nemobilat, neutilat, zona linistita (Zona Scolii de Politie). Pret discutabil pentru iubitorii de animale si/sau cei inzestrati cu simtul umorului! Preferam termen lung, 400 EUR/luna, teo.paul@gmail.com, Tel: 0722308195, 0765750181, Fax: 40722308195 n Berceni, Straja, particular inchiriez ap. 3 camere, conf. I, gresie, faianta, parchet, utilat, Tel: 0766581701, 0766512208 n Dobroeºti Apartament 3 camere in vila, mobilata, utilata complet, in comuna Dobroesti, 330 EUR, Tel: 0749057608 n Dobroeºti Ilfov apartament 3 camere in vila, mobilata, utilata complet, 330 EUR, Tel: 0749057608

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 Ghermanesti, n Snagov apartament 3 camere parter, centrala termica, nemobilat, 200 EUR, Tel: 0722384254

n Vitan Proprietar 3 camere decomandate, 2 grupuri sanitare, mobilat, utilat, centrala proprie, etaj 1, loc de parcare, termen lung, 500 EUR, Tel: 0744568519

é Vitan, Str. Anastasie Panu é Pipera - Cosmopolis ap. 3

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

zona Bd.Octavian Goga. Inchiriez apartament 3 camere, etajul 7, decomandat, spatios, 2 bai, camara, debara, balcon. Complet renovat in aprilie 2012: zugravit, termopane, gresie, faianta, parchet, usi lemn, instalatii sanitare. Zona foarte linistita, parculet in fata blocului, aproape de centru si de mijloace de transport in comun, la 5 minute distanta de Mall Vitan, si 10 minute de Pta Unirii, 450 EUR/luna, Tel: 0722244823


pagina 12 / închirieri oferte 4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

n Brâncoveanu visavis de metrou si parc, inchiriez apartament 4 camere, mobilat, renovat, termopane, usa metalica, contorizat, apa, gaz, caldura, 430 EUR/luna, Tel: 0725420486 n Drumul Sãrii, 4 camere, centrala, mobilat total, gresie, living, bucatarie americana, aer conditionat, termopane, Tel: 0761139417, 0761139567

é Universitate,

Calea Victoriei Teatrul Odeon, inchiriez sau vand apart. interbelic superb 174 mp utili; 1000 E sau 175000 E, 1.000 EUR/luna, mtofan7@gmail.com, Tel: 0722269847

n Afumaþi Hala 1400mp, 7MH,

constructie noua, toate utilitatile, deschidere DN2, 3, 5 E/mp, Tel: 0724286586

n Barbu

Vãcãrescu, particular 165mp, in vila pentru birouri, elegant, zugravit, 1.600 EUR, Tel: 0744500016 n Drumul Taberei 35, inchiriez spatiu comercial parter bloc. 0727.308.413, Tel: 0786145030

Militari Piaþa Veteranilor, spaþiu comercial 28mp, cu deschidere la Bulevardul Iuliu Maniu, supervad, Tel: 0732985096, 0734540940 n Pantelimon stradal, proprietar închiriez spaþiu comercial zonã vad comercial 100 mp, 2.000 EUR, Tel: 0767332833

n Seat Leon Cupra 2.0TFSI,

é Republica. Birou -

industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052 Timpuri Noi complex Timpuri Noi la intersectia Calea Vacaresti cu V.Stanciu adiacent grupului universitar Titu Maiorescu. Inchiriem 2 spatii comerciale 7mp. Pretabil reparatii incaltaminte, prestari servicii, birouri, 249 EUR, Tel: 0213317670

n Giurgiului, inchiriez spatiu comercial, 70mp, posibilitate 1/2, la 2 statii de Sos Giurgiului, n Voluntari - Oferim locuinta la discutabil, 10 EUR/mp, Tel: curte contra ajutor gospodaresc. Preferam pensionari, 0729345841 cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427

é BMW X3 AN FABRICATIE 2005 KM 72000 COMBUSTIBIL DISEL, INMATRICULATA BUCURESTI NEGRU - METALIZAT CAPACITATE MOTOR 1995, 17.500 EUR, TEL: 0730280096 n Dacia Logan 1, 5 DCI aer-conditionat geamuri electrice fata inchidere centralizata oglinzi incalzite airbaguri fata revizii la zi usor negociabil, 3.300 EUR, marianene919@yahoo.com, Tel: 0723713518 n Dacia Pick Up 1.9D, an fabricaþie 2006, km bord 62.000, Preþ negociabil. 021.778.52.38, 0726.021.366, Tel: 0766532554 n Dacia Solenza an fabricatie 2005, 130000km, benzina, 5.000 RON, Tel: 0724279298 n Dacia Solenza 2003 Clima, verde metalizat, 16800km, benzina, proiectoare ceata, alarma, neaccidentata, itp 2013, proprietar unic, 2.450 EUR, Tel: 0216431813 n Ford Focus C-MA 2007, 57.000km, motorinã, computer bord; degivrare parbriz+ lunetã; geamuri electrice; folie fabricã; oglinzi reglabile electric ºi încãlzite; radio-CD, 7.000 EUR, Tel: 0722516708

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

frigorifica verticala, vitrina perdea aer, rafturi metalice magazin, frigider, aragaz, congelator, Tel: 0734376332

é Lancia Lybra full option, piele, cutie manuala, an 2003, motor de 2400, motorina, g r i , c l i m a , c o n ta c t Io r d a n Aurel, 4 . 0 0 0 EUR, aurel.iordan1@gmail.com, Tel: 0722685965, 0748867085

é Mercedes-Benz 190 din 1988, automat, benzina, cu piese de rezerva, 0722272086

n Achiziþionez é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, Tel: 0765476882, 0212600843

monitoare lcd computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Cumpar frigider, congelator, combinã, ladã, vitrinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat funcþionale 100- 150, Tel: 0213328599, 0722417915

é Vand radio vechi rusesc stare

excelenta intretinut, piese n Masini de spalat automate, Se aude bine are 4 reparatii la domiciliu, deplasare n Cumpar tichete rabla 2012 cu originale. ultrarapid, garantie, 250 RON, gratuita, acte legalizate. 1800, Tel: difuzoare, 0744632301 Cumpar autoturisme inmatriculate pentru programul rabla. 1150, Tel: 0760295065

n Cumpar vaucher rabla 2012 pret 1700lei, Tel: 0722436822

Cumparam auto pentru program Rabla. Oferim 1000-1200 ron. Ne ocupam de acte! Seriozitate maxima! Tel: 0720733064, 0762012177

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

n SC Andreada Servexim SRL Solicit pentru inchiriere a p a rt a m e n t 2 c a m e re mobilat/nemobilat, stillhouseimobiliar@yahoo .com, Tel: 0732864809, 0769526936

n Vitrina

240cp, 300nm, full si extrafull, primul proprietar, 2009, 26000km, benzina, 16.000 EUR, 0724279298 n Skoda Fabia stare excelenta, primul proprietar, ABS, airbag, aer conditionat, radio CD, 2010, n BMW Cutie automata, volan 18000km, benzina, 8.500 EUR, functional, imbracat in piele, jante Tel: 0768677683, 0723030628 originale pe 17, interior din piele neagra si ornamente argintii, senzori de parcare pe state, Tel: 0722269010

Giurgiului, inchiriez casa noua, singur in curte, mobilat, aproape de sosea, discutabil, 500 EUR/luna, Tel: 0729345841

Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri 150 - 3000mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, Tel: 0213125535, 0734825197

24 Aprilie 2012

colecteaza autoturisme si elibereaza vouchere in valoare de 3800lei, in cadrul programului rabla 2012. Va asteptam in Bld. Metalurgiei nr. 164, sect. 4, Bucuresti (intrare prin str. Dumitru Brumarescu). Detalii la tel. 0754016100, Tel: 0754016102, 0758111081

danorasu@yahoo.com, 0749112656

Tel: Tel: piese, 0768398545

0731532310,


24 Aprilie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

n Ady ofer gratis cunilingus pasional, anilingus uro pasiv unei d-ne suple peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime é Dan, sagetator, 39/1, garantate Exclus barbatii Numai 75/80, doresc cunostinta sms, Tel: 0761241755 doamna pentru casatorie. n Atragator, tanar, 37/1.85/79, Sunati sau dati SMS, Tel: situatie foarte buna, doresc 0769009377, 0744256062 cunostinta tanara prezentabila, disponibila, bogdan58ro@ n Divorþat, doresc o relaþie cu yahoo.com, Tel: 0742326442 doamnã divorþatã! Tel: 0730113640 Barbat italian 50 ani, patron de firma stabilit in Romania, n Intelectual prezentabil 42 ani, 1, d iv o rtia t , f a ra p ro b le m e 85, doresc o relaþie profundã cu perspectiva cãsãtoriei, cu o tânãrã financiare; caut fata frumoasa doamnã atrãgãtoare ºi idealistã, si serioasa de 28-40 ani pentru Tel: 0318069525 o relatie serioasa, lunga durata, eventual casatorie, torrefausto@yahoo.com, Tel: 0760471341

é BLONDE FOCOASE, BRUNETE VOLUPTOASE SI ROSCATE SUPERBE, TE ASTEAPTA INTR-O LOCATIE DE LUX PENTRU A ITI OFERI CLIPE EROTICE DE NEUITAT. AICI TOATE FANTEZIILE TALE EROTICE POT DEVENI REALITATE, 1 2 0 R O N / O R A , QLADY_MASSAGE@YAHOO .COM, WWW.QLADY.RO, 0734584488, 0786283871

é BRUNETA 20ANI, REALA 100%. SEXI, FOCOASA, CU FORME APETISANTE, BUZE SENZUALE, SANI ISPITITORI, FUND BOMBAT, TE ASTEPT PTR A-TI OFERI UN ORAL UMED DE VIS, NORMAL IN ORICE POZITIE, 69, CUNNIL. DISCRETIE. ZONA MALL VITAN. LUX! AM 3 COLEGE DE APARTAMENT AVETI DE UNDE ALEGE. O SUG BINE... RAU! 100 RON, ESCORTA_JASMINE @YAHOO.COM, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0769983333

é Bruneta reala 100% daca iti doresti o bruneta care iubeste sexul total si e 100% reala, te invit la mine, 150 RON/ora, Tel: 0725373871

é Bruneta senzuala. Daca sunt ceea ce cauti, atunci te astept la mine sa traim momente unice de placere, 150 RON/ora, 0757473717

é Dama finuta elevata, stilata, plina de eleganta, ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, poze reale, 100 RON, Tel: 0723948591

Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, 0730113640 é PATRU TIPE

n Domn singur, situaþie foarte bunã, caut doamnã singurã 65-70 ani, Tel: 0213306506, 0729007554

SEXY! ESCORTE Domn 32 ani, 174cm, DE VIS. SUNTEM 70kg, nefumator, nu EXCITATE RAU! consum alcool, ospatar, NIMFOMANE imi caut jumatatea, Tel: NESATISFACUTE, 0753543887 CU CHEF NEBUN DE AMOR, TE ASTEPTAM, IUBITULE, VINO SA NE AI IN TOATE POZITIILE, ORAL, NORMAL, 69, DOMINARE, CU FINALIZARE UNDE VREI TU! ZONA MALL VITAN. WWW.ESCORTACL AUDIA.BLOGSPOT. COM, 100 RON, HIGHCLASSMASSA GE@YAHOO.RO, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0720294444, 0788724461

é Bruneta reala 100%, daca vrei sa ma cunosti nu ezita sa ma suni, Sex total, locatie curata si discreta, 150 RON/ora, Tel: 0748777087

é Tânãr prezentabil, serios, cadru ISU, 41/1, 80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Bucureºti Ilfov, Rog seriozitate maximã, 0735123908 n Tanar 34, auto, apartm. Buc.

doresc rel. stabila cu tanara f. simpla, sufletista, mai plinuta, draguta, 25-30ani. SMS/Tel, Tel: 0768151657

é QLADY EROTIC

MASAJ. 7 FETE SUPERBE TE ASTEAPTA INTR-O LOCATIE DE LUX PENTRU A ITI OFERI CLIPE EROTICE DE NEUITAT. AICI TOATE FANTEZIILE TALE EROTICE POT DEVENI REALITATE, 120 RON/ORA, QLADY_MASSAGE @YAHOO.COM, WWW.QLADY.RO, TEL: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / pierderi / licitaþii / medicale / afaceri vânzãri / finanþãri-credite / afaceri firme

n SC Digital 4 People SRL cu sediul in Bucuresti, J40/2497/2010 si CUI 26628789, declar pierdute certificatele constatatoare, anexe la certificatul de inmatriculare. Le declar nule,

é Vand 2 costume

n Declar pierdut la Roma, Italia în data de 30.03.2012 urmãtoarele documente: contractier de asistenþã juridicã serie 092926-092949, împuterniciri avocaþiale serie 092926-092949 pentru Cabinet de avocat Asaftei Nicoleta, n Pierdut adresa ANAF prin care

s-a emis numarul fiscal 502073, pentru casa de marcat Optima CR 500, seria 5078700, amplasata in punctul de lucru al SC LEONARDO SRL din Bucuresti, Bd 1 Decembrie 1918 nr. 33A, sector 3, Tel: 0723654145

n Pierdut adresa ANAF prin care s-a emis numarul fiscal 502034, pentru casa de marcat ELKA 743 VF MAXI, seria 400819, amplasata in punctul de lucru al SC LEONARDO SRL din Bucuresti, Bd Timisoara 26, sector 6, Tel: 0723654145

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Lichidatorul judiciar numit in dosarul 8125/86/2011* – al Tribunalului Suceava – sectia civila, debitoare SC CISO-CONSULTING SRL, cu sediul in Str. Slatioara nr. 11, bl. C10, sc. A, et 4, ap. 17, mun. Suceava, jud. Suceava, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J33/892/2006, C o d u n i c d e in r e g i s t r a r e : 18836603, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 03.04.2012, de intrare in faliment prin procedura generala, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency IPURL,

n Pierdut card de identitate pentru avocat seria SN nr. 08840X6 eliberat de Baroul Bucuresti in anul 2012 pentru n Se citeaza parata SC Sales avocat Puiu Andi Constantin. Il Representative SRL cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Cap. declar nul, Preda nr. 2, bl. 3E, sc. 3, et. 1, Pierdut atestat taxi seria CPTX ap. 39, cam. nr. 2 avand numar 81680, pe numele Mãrgãrit de inregistrare in Registrul Comertului J40/5899/2009, CUI Cãtãlin Laurenþiu, îl declar nul, 25562853, la Judecatoria sectorului 5 Bucuresti, camera n Pierdut certificat de inregistrare P21, Completul C2-civil, in ziua de si certificate constatatoare sediul social si tert ale SC Star 24 mai 2012, ora 09.00, in Consulting&Training SRL, dosarul cu nr. 4761/302/2011, J40/4783/2004, CUI 16271650, cu avand ca obiect pretentii, fond, in sediul social in Bucuresti, sos. contradictoriu cu SC Calistro Bucuresti-Targoviste nr. 22B, bl. 1, Distribution SRL prin lichidator sc.B, et. 3, ap. 309, sector 1. Le judiciar Zauman Insolvency SPRL, declar nule, in calitate de reclamant,

24 Aprilie 2012

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

populare, 35 de ani vechime, zona Oltenia. Pret 1.000 eur costumul, negociabil, Tel: 0723343000 n Vand mobilier: birou cu spatiu

pentru calculator si imprimanta, pat cu peretar pentru o persoana (fara saltea), role marimea 43, tarc copil, Tel: 0741219270, n Þigãri electronice, importator 0728101530 direct, model EGO-T, EGO-C, EGO-W, etc. Preþuri senzaþionale, numai en gross, Tel: 0740607600 n Vand aparatura si mobilier pentru videochat 3 camere complet mobilat si utilat, Tel: é ACHIZIÞIONAM 0765823635 n Cedez contract inchiriere salon CARTI DIN TOATE infrumusetare complet utilat, Tel: Vând expresor pentru cafea-bar 0765433379, 0722671939 DOMENIILE. profesionist cu 3 capete si dedurizator, Tel: 0744554630, n Propunere afaceri: societatea DEPLASARE LA comerciala Golden Gate 0761065762 International este interesata sa DOMICILIUL colaboreze cu baruri in vederea DUMNEAVOASTRA. n Vand oua pentru incubatie, rasa amplasarii de aparate pentru de gaini Brahma, 0730496087 jocuri de noroc. Oferim conditii PLATA PE LOC, n Vand curcani crescuti la curte, avantajoase de colaborare, TEL: 0728599965, Tel: 0730496087 contact, office@goldengateint.ro, Tel: 0213140473 V â n d s e t c o m p l e t d e 0725221752 n Acordeon Hochner, 80 baºi sitã utilaje ºi mobilier necesare Vând fermã zootehnicã complet pentru patiserie, Tel: ciur, alb, 2 registre, 0213308764 echipatã ºi utilatã la 30km de 0735869555 Bucureºti. Preþ negociabil, Tel: Cumpãr picturi. n Vand ceas dama Miss Sixty, 0722234464 Cumpãr picturi vechi nou, þipla pe ecran; ceasul este bun, original; a fost cumparat pt n Vand frizerie cu 3 posturi de cu plata pe loc, un cadou; si din nefericire, nu a frizer si unul de coafor, situata in pe placul persoanei statie RATB, trafic foarte valydobro@yahoo. fost respective! 230 RON, aglomerat, sau spatiul se preteaza habinho86@yahoo.com, Tel: pentru orice activitate, com, 0726590950 0761747790, 0721947788 12.000 EUR, Tel: 0763327325


24 Aprilie 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 Calificãri, cursuri rapide: i n s t a l a t o ri , e l e c t ric i e n i , fochiºti, constructori, rate minime, Unirii. 021.326.26.06, 021.330.12.88, Tel: 0740306550, 0722209409

é Matematicã,

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez si in vacante + week-end! ll632743@ gmail.com, Tel: 0722456047

(soþul 45 ani) Românã (soþia 42 ani) V-XII, experienþã psihologicã, 12 ani mediþaþii, nu luãm banii degeaba, fãrã rezultate, 20 RON/ora, Tel: 0722286920

é Acoperiºuri, accesorii, dulgherie, reparaþii, jgheaburi ºi burlane, tablã zincatã, Tel: 0749775995 n Acoperiºuri, mansarde, þiglã metalicã, sisteme pluviare, renovãri, c o n s t r u c þ i i d e la A / Z , T e l : 0737121738

n Agenti

curatenie cu experienta. Familie serioasa oferim servicii profesionale de curatenie. Pentru mai multe detalii contactati-ne: Geta Harjoi, Tel: 0721471784 A m e n a j a ri in t e ri o a re , zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918

é Branºament apã,

racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0720506819, Tel: 0760727231, 0214343276


24 Aprilie 2012 Jaluzele exterioare (rulouri) PVC, aluminiu, automatizari, pret promotional, Tel: 0722766562, 0756485992

Devii expert in accesare fonduri europene in 5 zile. Diploma recunoscuta in UE, Tel: 0737031728, 0217812525

n Transport

ieftin la pretul clientului: mobila, electrocasnice, marfa, etc. cu Ford Transit Maxi inalt si lung, ofer seriozitate, Tel: 0766360482

n Recuperari debite in instanta,

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract Apa Nova racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

é Caut firma constructii in vederea realizarii unei lucrari de mansardare si reabilitare termica a unui bloc in Bucuresti, caut oameni specilizati pe domenii de activitate, Bianca.iercu@yahoo .com, 0735696920, 0745750171 n Cautam Firma sau Echipa, pentru termoizolatie imobil, finisaj exterior. Avem santier in Bucuresti al firmei Kafkas Construct, Tel: 0733767833, 0733602522

é Mobila

SH Germania canapele, biblioteci, scaune, mese, coltare piele, bucatarie, canapele rustice 3 2 1, depozit mobila second hand, in Bucuresti, s6, 1 RON, office@mobila-secondhand.ro, http://www.mobila-secondhand.ro, Tel: 0737520419

insolventa, consultatii gratuite luna mai, Tel: 0723473497, é Renovari apartamente echipa 0788234602 de zugravi executa gresie, faianta, placari pereti gips carton, placari pereti polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, tinci, instalatie sanitara, instalatie electrica, tavane false, tavane casetate, etc, 15 RON/mp, renovari_2010@yahoo.com, Tel: 0768462249 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Transport

marfa generala, mobila, camion 7, 5t carosat cu oblon ridicator, volum=36mc 6m podea 3t sarcina utila. pret in Bucuresti de la 200 ron pe cursa, in tara 1, 8 ron/km, 1 RON, milanoviciadrian@yahoo.com, Tel: 0728253963

Montez, raschetez, paluxez orice tip parchet, fara praf, 0721154997, Tel: 0214511051 Proiectare (avize) ºi execuþie p e n t ru c o n s t ru c þ ii, T e l: 0722325365

é Case ieftine de lemn! Casa de lemn, 2 camere, baie, bucatarie si terasa, 72mp total. Include: izolatie, usi, ferestre, parchet, 19.500 EUR, Tel: 0731613298

é Instalatii termice: proiectare, executie, service, intalatii termice cu centrala, aer conditionat. Bucuresti, Buzau, aeroterm_bz@yahoo.com, Tel: 0720934682, 0338402307

GLOBAL PROFIL n SC CONSTRUCT SRL EXECUTA ACOPERISURI TIGLA METALICA ZINCATA, CUPRU, MANSARDARI CASE, VILE, PLACARI IZOLATII, ACCESORII TABLA TIP LINDAB, REPARATII MICI+ MARI TENCUIELI, FINISAJE 20% DISCOUNT, OFERIM GARANTII, WW.GLOBALPROFIL.RO, TEL: 0765554409

é Închiriem Logan n Avocat expert in proprietate,

consultatii gratuite luna mai, Tel: 0723473497, 0788234602 n Avocat, 50% reducere pentru infiintare societati puncte de lucru- sedii sociale. Oferta valabila pana la 20 mai, 3 luni consultatie gratuita, Tel: 0737031730 n Avocat- consultatie gratuita mosteniri, litigii civile, litigii penale si comerciale, Tel: 0723473497, 0788234602

full options, 50Ron/zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 Transport marfã, mobilã, diverse, în spaþiu închis, (dubiþã) 1 R o n / k m , 1 R O N , T e l: 0723264647

n Biorezonanta. Caut persoana

(eventual medic) cu aparat biorezonanta pentru efectuat consultatii, Tel: 0786145030, 0727308413 n Cel mai frumos pelerinaj in Israel. Profita de ocazie luna mai, iunie, iulie, 6 nopti, 480euro/persoana, Tel: 0729315678, 0217812525 n Economist cu atestat si experienta sau firma autorizata, administrez blocuri, Tel: 0766322231

AnuntAZ 24 aprile 2012  
AnuntAZ 24 aprile 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement