Page 1

é Camerista, angajam pentru Hotel Central in Bucuresti. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, 0212231326

é ARMENEASCA, STR SPATARULUI. PROPRIETAR, VAND APARTAMENT 5 CAMERE ELEGANT, ATMOSFERA NOBILA. CONFORT 1, RENOVAT, ULTRACENTRAL, 2 INTRARI, PARTER, S+P+4, STRUCTURA DE BETON, FARA RISC SEISMIC. VEDERE STRADALA, SPATIOS, BINE COMPARTIMENTAT, SUPRAFATA 160MP, 5 CAMERE, BUCATARIE, 3 HOLURI, 3 BAI, 2 BALCOANE, DEBARA SI BOXA LA SUBSOL. LIVINGROOM 50 MP, FOARTE LUMINOS. FINISAJE DEOSEBITE. HOL INTRARE MARMURA, PARCHET MASIV STEJAR ORIGINAL. STUCATURA IPSOS DEOSEBITA. MARMURA / GRESIE + LEMN PENTRU BAI. INSTALATIE ELECTRICA REFACUTA (DOZE SI VARIATOARE BTICINO), AER CONDITIONAT, CENTRALA PROPRIE, CALORIFERE OTEL. GRATII FIER FORJAT LA TOATE GEAMURILE. PRETABIL LOCUINTA / SEDIU FIRMA, 170.000 EUR, NEDELCUMARIAN@YAHOO. COM, TEL: 0726382789

é Asistent

manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

oferã consultaþii în grãdinãrit, executãri proiecte peisagistice, lucrãri complexe, seriozitate, profesionalism, garanþii, ieftin, rapid ºi eficient. Sunaþi-ne, vã aºteptãm! mincuc17@yahoo .com, Tel: 0768461498, 0764857166

é Oferim consultanþã sau o altã formã de colaborare firmelor producãtoare sau importatoare de produse alimentare sau nealimentare, pentru dezvoltarea afacerilor pe zona Oltenia (Craiova) ºi Banat, Tel: 0745541747, 0763165098

Menajerã, angajam in Pipera, L-V, 8.30-16.30, menaj pentru o familie, cãlcat, spãlat ºi curãþenie. Oferim respect, 1200 Lei/lunã ºi carte de muncã, Tel: 0741433859, 0729818897

é Recepþioneri, bucãtari, barmani, ospãtari ºi cameriste pentru hotel, Staþiunea Predeal. Trimiteti CV la e-mail hotelaurapredeal@ gmail.com, Tel: 0760366353 é Prahova, Cheia, vand

é Cãlãrasi, Frumuºani, vand

é Bucãtar si ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Va rugam trimiteti CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

COAFEZA, COSMETICIANA, MANICHIURISTA/ PEDICHIURISTA, EVENTUAL INCEPATOARE. SALONUL CORA STYLE ANGAJEAZA, PROCENT 40%. ZONA PIATA RAMNICU SARAT, STR. LIVIU REBREANU NR 2, METAL20072002@ YAHOO.COM, TEL: 0726308394, 0216731716

é Melcris Garden SRL, va

teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, d e s c h i d e r e la D N 4 ( s o s Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@yahoo.com, Tel: 0722605860

é Croitoreasã. Atelier de Creatie Vestimentara Situat in zona centrala din Bucuresti, angajeaza croitoreasa cu experienta in cusut, finisat produs cap/coada, conditii de munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, angajari@sharbek.com, Tel: 0728871465, 0314327846

casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabilvand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, b a l c o n ) , fo i s o r , c a l i t a t e deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

Subsemnatul Oltay Mehmet Bulent, cetatean turc, cu domiciliul in Romania notific incepand cu data prezentei conducerea societatii precum si persoanele interesate cu privire la demisia mea/incetarea mandatului de administrator al Erol Teknik S.R.L. cu sediul in judet Valcea, localitate Ramnicu Valcea, sector 0, Str. Depozitelor, 24 nr.ORC J38/1087/1994 CUI RO6355304,

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304 VIDEOCHAT ENJOY2CHAT STUDIO ANGAJEAZA DOAMNE/DOMNISOARE CU/FARA EXPERIENTA PT CONVERSATII ONLINE, MINIM 18 ANI, ENGLEZA MEDIU. OFERIM: 100 $ BONUS ANGAJARE, COMISION PANA LA 70%, AVANS, BONUSURI, PROGRAM FLEXIBIL, ZONA UNIRII, PLATA BILUNAR, 2.000 USD/LUNA, ENJOY2CHAT_ANGAJARI@ YAHOO.COM, TEL: 0760500023, 0737285435 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

23 Septembrie 2013 n Consilier Client, vorbitori de

é Cizmar - tãlpuitor calificat ºi cu experienþã, angajeaza SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), Tel: 0744661956, 0744661957, 0214204326

îngrijire vârstnici, é Bone, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: n Coafezã frizeriþã, manichiuristã 0213233966, 0743393576 care ºtie ºi unghii false, cosmeticianã cu experienþã pentru salon coafor, zona Brâncoveanu, strada Izvorul Rece, vad, floryhapau@yahoo.com, Tel: 0768838620, 0734548871 é Agenþi n Coafezã Urgent coafezã cu securitate, pentru experienþã pentru salon situat pe Sos. Fundeni, Tel: 0761672480 Agent de vanzari cu si fara obiective din cosmeticiana, n Coafezã, e x p e r i e n t a , s a l a r i u d e la Bucãtar si ajutor é Bucuresti si Ilfov. maseuza angajam colaboratori 1300+bonusuri. Posibilitate de bucatar (fete) cu salon metrou Dristor, vad 10 ani, Salariu atractiv! Se avansare, Tel: 0728650079 Tel: 0721204335 experienta. Hotel ofera bonusuri, n Confectioner tamplarie PVC. n Agent securitate, angajez cu Restaurant Fabrica de termopane angajam resurse.umane@ salariu atractiv, Tel: 0753121667 muncitor calificati si necalificati. angajeaza. Va n Agenþi de securitate calificaþi, aeksecurity.ro, Tel: Rugam seriozitate, 0784236184 Tel: 0213108660 rugam trimiteti 0213350505 n Confecþionere. Atelier croitorie CV la e-mail damã Ocassion angajeazã urgent n Ajutor Bucãtar cu experienþã, în maºinã liniarã, restaurant@irisa.ro, confecþionere Tel: 0769605353 salariu avantajos, Tel: Tel: 0212231326 0213306024, 0744605895

é Agenþi de

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

é Agenþi securitate cu atestat, DAB Security angajeazã in Bucureºti ºi Ilfov, pentru spaþii comerciale, Tel: 0737322404, 0736379889

BULDOEXCAVATORIST JCB SAU SIMILAR, ANGAJEAZÃ SOCIETATE DE CONSTRUCÞII, TEL: 0741108726, 0741108715

é Ajutor Bucãtar cu experienþã, angajeazã restaurant IL Cantuccio, 0724744153 Asistent/a radiologie sau asistenta medicala cu experienta, Tel: 0213265596

é Bonã, full-time (luni-vineri) pt fetita 2 ani si 6 luni, Particular, cartier Pantelimon. Cerinte: varsta max 50 ani, serioasa, calma, experienta anterioara, nefumatoare, flexibila referitor la program, prophu@yahoo .com, Tel: 0742029519

Cãlcãtoreasa. Vino in echipa Ecofresh! Curãþãtoria Ecofresh angajeazã Cãlcãtorese. Cerinte: rapiditate in lucru; eficienþa; atentie distributiva. Atributii: calcarea hainelor; finisarea hainelor. Conditii bune de lucru, salariu motivant, bonuri de masa. Relatii la telefon: L - V intre 09.00 - 17.00. Interviuri: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Parter, sector 1, Bucuresti, Tel: 0733689658

é Camerista, angajam pentru Hotel Central in Bucuresti. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Cameriste ºi

agenþi curãþenie. Interviuri luni- vineri între orele 14.3016.30 în strada Polonã nr. 113A (Eco Clean), Tel: 0756200044

n Confectioneri / montatori PVC cu experienta si carnet conducere, hala Popesti Leordeni, 0767396305 n Confecþioneri

tamplarie Al. Pandoor Glass Systems Srl (judet Ilfov) angajeaza confectioneri tamplarie aluminiu cu experienta. Pentru detalii sunati intre orele 09-18 sau trimiteti cv la e-mail sales@pandoor.ro, 0733936531

limba franceza intr-o companie franceza in dezvoltare; full time part time, 2.000 RON/luna, a.alexe91@gmail.com, Tel: 0757572420 n Contabilitate primarã, caut fata cunoscatoare program saga, mfcprof@gmail.com, http://www.serviciicontabilitate.biz/, Tel: 0764726598, 0727566158

é Croitorese cu experienþã pentru confecþionare rochii de ocazie serie micã ºi mare, rog seriozitate, Tel: 0722615100 é Cosmetician. Salon Drumul Taberei, stradal, clientela formata, angajeaza cosmeticiana cu experienta. Salariu atractiv. Carte munca, 0763698807, 0768.004.141 Croitor/easã cu experienþã pentru atelier de retuºuri, Tel: 0734579798

n Croitor/easã confecþii textile, confecþioner liniarã ºi comerciali. Relaþii:, 0745490660, 0756098098

n Curieri pedeºtri în Bucureºti, angajeazã Total Post Mail Services, 0212321575, 0732222672 C u s ã t o a r e în c ã l þ ã m i n t e , m o n t a t o a r e , fi n i s a t o a r e , subþiatoare, magazionerã - personal cu experienþã, Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase zona Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510295

agenþi n Dispecerã, livrator auto, Tel: bucãtar, ajutor bucãtar, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400 Croitoreasã. Vino in echipa Ecofresh! Curãþãtoria Ecofresh Distribuitor si curieri cu/fãrã angajeazã Croitoreasã pentru experienþã pentru Bucureºti pe mici modificäri ºi reparaþii. perioada neterminata angajeazã Conditii bune de lucru, salariu Companie. 1200ron+comision, motivant, bonuri de masa. Relatii Tel: 0213151690 la telefon: L-V intre 09.00 - 17.00. Interv iuri: S tr. G rigore Distribuitori cu/fara experienta. Alexandrescu nr. 89-97, Parter, Salariu de la 1200 lei, Tel: s e c to r 1 , B u c u re s ti , T e l : 0768850503 0733689658


oferte de muncã România / info / pagina 3

23 Septembrie 2013

n Muncitor

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Raportul anual al Comisiei Europene (11). Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Recent, Comisia Europeana a prezentat Parlamentului European si Consiliului Raportul anual 2013 privind politicile de dezvoltare si asistenta externa ale Uniunii Europene si punerea lor în aplicare în anul 2012. În editia precedenta a ziarului nostru am prezentat în ce sectoare de activitate au fost cheltuiti banii Uniunii Europene în anul 2012. Astazi ne vom referi la datele din Raport care vizeaza domeniile legate de cooperarea Uniunii Europene pentru dezvoltare. Este vorba tot de Resursele Asistentei Oficiale pentru Dezvoltare - AOD - gestionate de Comisia Europeana, dar grupate altfel. Precizam ca toate cifrele sunt calculate în milioane de euro – MEUR. Analizate prin prisma domeniilor legate de cooperarea Uniunii Europene - aici este voba de consens european în ceea ce priveste alocarea resurselor gestionate de Comisia Europeana –vom observa ca ponderea cea mai mare a resurselor financiare au fost directionate spre reformele economice si institutionale, având în vedere perioada de criza economica cu care s-au confruntat statele Uniunii Europene în anul 2012. Dar iata, sintetic, sumele alocate pe principalele domenii si ponderea acestora în total cheltuieli. 1. Guvernanta si sprijin pentru reformele economice si institutionale. Acestui domeniu i-au fost alocate 2 198 MEUR, adica 17,0 % din totalul fondurilor alocate politicilor de dezvoltare si asistenta externa ale Uniuni Europene. 2. Comert si integrare regionala. Pentru acest domeniu au fost cheltuite 457 MEUR, reprezentând 3,5 % din total. 3. Infrastructura si transport. Sumele alocate s-au ridicat la 534 MEUR, adica 4,1 % din total. 4. Apa si energie. Asigurarea cu apa potabila si energie au constituit si în anul 2012 prioritati ale Comisiei Europene. Drept urmare au fost alocate 1.217 MEUR, reprezentând 9,4 % din total. 5. Coeziune sociala si ocuparea fortei de munca. Pentru acest domeniu s-au repartizat 523 MEUR, adica 4,0 % din total.

é Educatoare cu experienta in domeniu, Angajez in Popesti Leordeni, Tel: 0751860280, mihaelapopa2008@yahoo.com, n Electrician ºi Inginer. SC angajeazã electrician ºi inginer automatist, Tel: 0731375874, 0723566816 Rigipsar. SC n Faianþar, angajeazã faianþar rigipsar, Tel: 0731375874, 0723566816 n Femeie de serviciu pentru restaurant/pub in Centrul Vechi, BOGDAN@CURTEABERARILOR. COM, Tel: 0735861685 n Femeie de serviciu. Particular, angajez femeie de serviciu cu experienta, cu bun simt, program part-time. Doresc referinte, Tel: 0736877457 n Femeie la vase în zona Unirii, Tel: 0784734646 n Frigotehnist ºi Electrician. SC angajeazã frigotehnist ºi electrician în domeniul frigului. CV pe e-mail frigorifice.service@gmail.com, Tel: 0721245305 n Gestionar. Fabrica de mobila angajeaza gestionar cu experienta in: feronerie, mobilier, tapiterie, zona Gara Progresul, Tel: 0749238031 n Îngrijitoare pentru femeie 81 ani, interna sau 8 ore/zi Luni-Vineri ºi 4 ore Sâmbãta, comuna Berceni-Ilfov. Ofer 700 lei, Tel: 0722808836 n Îngrijitoare internã pentru vârstnicã 80 ani cu semiparezã, transportabilã, insulino-dependentã, casa curte, Tel: 0213374912, 0728889933 n Lãcãtuº - sudor cu domiciliul in Rahova-Magurele, 0744657901 n Livrator scuter, posesor de permis categoria A sau B, angajeazã restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 Lucrãtor Comercial pentru magazin alimentar, angajam. Trimiteti C V la e -mail ovidiu.enoiu@succesniccom.ro

n MAROCHINER. ATELIER MAROCHINARIE ANGAJEAZA PERSONAL MAROCHINARIE, TEL: 0767002079

6. Dezvoltare umana si sociala. Si acest domeniu a constituit o prioritate. Drep dovada sunt cele 1 558 MEUR, adica 12,0 % din total. 7. Dezvoltare rurala, planificare teritoriala, agricultura si securitate alimentara. Acestui domeniu, deosebit de complex, Comisia Europeana i-a alocat 1 645 MEUR, adica 12,7 % din total. 8. Mediu si gestionarea durabila a resurselor naturale. Pentru acest domeniu au fost repartizate 667 MEUR, ceea ce reprezinta 5,2 % din total. 9. Pentru prevenirea conflictelor si programme în state fragile. Si acest domeniu a primit fonduri semnificative, sumele ridicându-se la 1.924 MEUR, adica 14,9 % din total. 10. Alte domenii. Pentru dezvoltarea unor domenii dverse, dar la fel de importante ca si cele prioritare mentionate mai sus, au fost alocate 2.207 MEUR, reprezentând 17,1 % din total. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Mecanic auto ºi vulcanizator cu experienþã. Salariu începând cu 1.500 lei+comision, Tel: 0722501711, 0769602003 n Mecanic auto, zona ColentinaAndronache, experienþã minim 3 ani, angajãm pentru service auto, Tel: 0722110711 n Mecanic ºi spãlãtor auto. Service Auto, Calea Moºilor, angajeazã mecanic auto ºi spãlãtor auto, Tel: 0769848920, 0734174025 n Maseuze cu/fãrã experienþã, angajeazã salon masaj erotic Vip Obsession Unirii, contract, cursuri, câºtiguri substanþiale 1500 euro, http://www.vip-obsession.ro, Tel: 0758063750

é MASAJ EROTIC,

ANGAJAM FETE, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, FATA CU ASPECT FIZIC PLACUT, SOCIABILA, PREZENTABILA, RESPECTUASA, OFERIM CAZARE GRATUITA, ZONA CALEA MOSILOR, PREFERABIL DIN PROVINCIE, CASTIG FOARTE ATRACTIV, 3.000 EUR/LUNA, DELUXE_MASSAGE @YAHOO.COM, WWW.DELUXEMASSAGE.RO, TEL: 0763124466

necalificat. SC Personal tanar si dinamic angajeazã muncitor necalificat în pentru companie internationala: construcþii, Tel: 0731375874 n Muncitori Firma cu sediul in agent vanzari, distribuitori, Otopeni angajeaza persoane curieri. Posibilitate de avansare. calificate si necalificate pentru Salariu de la 1300+bonusuri, confectionare, manipulare, montaj Tel: 0371413629 motive luminoase de sarbatori, otolighting@gmail.com, n PERSONAL ªANTIER CU http://www.otolighting.ro, Tel: DIPLOMÃ INGINERI, ZIDARI, 0766713594 ZUGRAVI, DULGHERI, INSTALATORI, SCHELARI, Muncitori în construcþii, IZOLATORI, VOPSITORI, zidari, fierari, dulgheri, finisori, LÃCÃTUªI, FIERARI BETONIªTI, necalificaþi pentru Bucureºti, TEL: 0737750077, 0737750426, 0737750480 Tel: 0762261283 n Personal Cu experienta pentru n Muncitori numai cu certificat de Serviciul Clienti, program 8 ore/zi. calificare în domeniul construcþiilor CV cu poza la e-mail, (zidar, zugrav, izolator, instalator, generalworkforce@gmail.com, Tel: etc) pt. firmã de construcþii. 0736016713 Urgent, Tel: 0761260951 n Operator CNC sudori ºi lãcãtuºi Personal calificat in angajeazã AM&T, Tel: domeniul alimentar 0722251059, 0212555601 Operator calculator, Tel: 0213265596

n Operator Call-center, cu studii

superioare si experienta in domeniu. Salariu foarte atractiv. Viilor 56, Tel: 0757518235 n Ospãtar Club Centrul Istoric angajeazã ospãtãriþe, Tel: 0758660500

é Personal

é Ospãtari restaurant zona Apãrãtorii Patriei, 0785035620

é Menajerã pentru vila zona Fundeni, minim 3 experienta in menaj, varsta peste 40 ani. Atributii: curatenie, spalat, calcat si gatit. Program lucru: L-V, 8-16. Salariu 1200Ron, simonaicb@gmail.com, Tel: 0722570681 n Menajerã pentru o persoana, 5 ore/zi pentru gatit, spalat, calcat, cumparaturi, curatenie, cusut, zona Panduri. Cerinte: harnica, energica, cinstita, loiala, nefumatoare, Ofer 1000 ron si carte de munca, Tel: 0731192071 n Modelator covrigi program 4 ore si program 8 ore, Tel: 0723569140 n Modelator covrigi, modelator gogosi si vanzatoare pentru zona Salajan si zona Sincai, angajam, Tel: 0737844459

é MONTATORI TÂMPLÃRIE AL - FIRMA NEW ACT ANGAJAZA CU CONTRACT DE MUNCA MUNCITORI CALIFICATI MONTATORI SANTIER PENTRU PERETI CORTINA, TAMPLARIE ALUMINIU SCHUCO, METRA, REYNERS, VEKA, NEWACTSRL@YAHOO.COM, TEL: 0729881767 n Muncitoare textile. Societate din Militari angajeaza muncitoare pentru croit/ asamblat manual/ automat produse textile industriale. Seriozitate, contract de munca, 700net+ bonuri, Tel: 0214330663

(preparate din carne) si personal necalificat, Tel: 0372777779

încãlþãminte. Societate producãtoare de încãlþãminte, situatã în Calea 13Septembrie colþ cu str.Sebastian, angajeazã personal calificat pentru: croit, tãlpuit manual, cusut si pregãtit feþe de încalþãminte, Tel: 073301885, 0744362515, 0766483515

é Ospatarita. Cafeneaua Blues

Café situata in Centrul Istoric angajeaza ospatarita aspect fizic placut, minim 3 luni experienta, lidiabitu@yahoo.com, Tel: 0723188953 n Persoane. Societate de asigurãri recruteazã persoane cu experienþã ºi nu numai, în vânzãri, Tel: 0737222978, 0767841932, 0740218251 n Personal curatenie pentru banca, program 4 ore dimineata, relatii la telefon, intre 10-18, CV la mail, angajari33@gmail.com, Tel: 0766482513

é Personal Restaurant. Restaurant Diplomat, angajeazã bucãtar cu experienþã, ajutor de bucãtar, ospãtari, ajutori ospãtar, personal curãþenie. CV-ul poate fi transmis la numãrul de fax sau pe adresa de e-mail unde pot fi obþinute ºi alte informaþii, hotpoint @travel-shop.ro, Fax: 0318059132


pagina 4 / oferte de munca / cereri de munca / vanzari terenuri / case-vile n Personal. U&S Company SRL CUI 31183579 J52/69/2013, cu sediul in judetul Giurgiu, sat Adunatii Copaceni, Sos.Principala nr. 14, Intr.Nessli CLD C12, bir. 1 efectueaza angajari pe baza de CV, acestea se vor primi la telefon/fax sau la adresa de e-mail pana la data de 22.09.2013, comisioner - C.Cor 962103, u&scompany@yahoo.com, Fax: 0246282273 n Recepþionere. Vino in echipa Ecofresh! Curãþãtoria Ecofresh angajeazã : Fete Prezentabile pentru receptie comenzi. Cerinte: minim liceul; abilitati de comunicare; utilizare computer; atentie distributiva; cunoastere Lb.Engleza; aspect ingrijit. Conditii bune de lucru, salariu motivant, bonuri de masa. Relatii la telefon L-V intre 09.00 - 17.00. Interviuri: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Parter, sector 1, Bucuresti, Tel: 0733689658 n Reprezentanti vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n ªofer taxi cu atestat 12 sau 24 ore, Tel: 0765298955

manichiuristã, n Vânzãtoare n Stilist, magazin cosmeticianã, terapeut, angajeazã alimentar, zona Crângaºi, Tel: Serenity Wellness-Spa Mogoºoaia, 0731554477 Tel: 0744558426 n Tâmplar universal ºi slefuitor cu experienþã minim 3 ani, angajeazã Disenate fabricã de mobilã sediul Pipera-Tunari, Tel: 0314250931, 0730032632

é Vanzatoare. Angajam vanzatoare cu experienta, apostu_marius_lucian@yahoo .co.uk, Tel: 0770175374 n Vânzãtor

é Tehnician electronist mobil, angajeazã urgent societate comercialã. Vã rugãm CV la adresa de e-mail office@royalcash.ro, Tel: 0771618805 Tehnician, absolvent liceu profil electric, angajeazã Common SRL, common@common.ro, Tel: 0212107976, 0722389553

n Tehnician.

shaorma cu experienþã, angajeazã restaurant fast food, Tel: 0744794660, 0764788373 n Vânzãtori pentru incaltaminte, Tel: 0769058016

n Vopsitor

auto cu domiciliul Rahova-Magurele, Tel: 0744657901

é Uniunea Europeana, Activ Fresh Srl ofera locuri de munca in Italia Franta Spania Anglia Germania: muncitori calificati, necalificati, fabrici. Rugam seriozitate, Tel: 0769431850, 0757582393

n Vopsitor,

persoanã cu experienþã în vopsirea produselor din: plastic, poliester, polipropilenã. Rog CV pe e-mail sau fax, accesexports@gmail.com, Fax: 0213317785 n Vulcanizator cu experienta in domeniu, seriozitate. Pentru Bucuresti. Se asigura carte de munca si salariu avantajos, office@rhinotyres.ro, http://www.rhinotyres.ro, Tel: 0720728384, 0769484038

Societate comercialã, angajãm tehnicieni cu experienþã în întreþinerea clãdirilor ºi instalaþiilor, studii medii ºi tehnice solide, Tel: é ªofer TIR, angajam sofer tir cunoºtinþe Vulcanizatori, salariu 1.500 lei, transport intern experienta minim 0212315200 condiþii de muncã foarte bune, 5 ani cu toate documentele Tel: 0726149872 valabile. se ofera salariu atractiv, eco.exclusive@gmail.com, Tel: 0725568694, 0724813893 n ªofer. Firmã sector 3 angajãm ºofer minim B, 10 ani vechime carte de muncã, 5 ani distribuþie, exclus taxi, Tel: 0728299689, 0213241390 é Tinichigiu si vopsitor angajeaza service auto, Tel: n Germania, meseriasi pentru 0744799030 gresia si fianta, parchet, tapet, glet, rigips, zugrav vopsitor. n Vânzãtoare mãcelãrie cu Suntem agentie de consultanta experienþã, zona Big-Berceni, Tel: care efectuaza acte si ajuta la 0733021502 stabilirea in Germania, Tel: n Vânzãtoare angajez, pentru sandoiu-mail@gmx.de, Fax: magazin alimentar zona Pieþei 004920269824874, é ªoferi taxi cu atestat Progresu. Rog seriozitate, Tel: 00492022831740 0765591014 pentru Bucureºti, Dacia Logan la rãmânere sau variante, n Vânzãtoare ºi Responsabilã, dl.Costel, Tel: 0736378213 magazin de ceai în Bãneasa Shopping City, cunoscãtoare n Spãlãtor auto. Sc Ozne Serv limba englezã ºi absolventã a studii superioare, angajeaza spalatori cu experienta, unor in zona Real Berceni, office@top-tea-company.ro lucian.silisteanu@mediaconsulta.ro n Vânzãtoare minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 Tel: 0724402411

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

23 Septembrie 2013

n Ciorogârla, vila de vânzare,

120mp utili, 350mp teren, 4 camere, 2 bai, 55.000 EUR, Tel: 0724930549

n Berceni

Comuna, parcele 500mp, inravilan, între vile, zonã liniºtitã, utilitãþi, discutabil, 9.500 EUR, Tel: 0720925683 n Buzãu, Sãrata-Monteoru, str. Drumul Schelei nr. 187, teren 2 loturi a 1200 mp, doi proprietari, 2 cãi de acces cu toate facilitãþile, 35 EUR/mp, Tel: 0745140681 Crevedia - Buftea, proprietar vand loturi teren de 250 mp sau 500 mp, zona rezidentiala, apropiere lac, deschidere 17m, strada asfaltata, utilitati. zona linistita, 25 minute de centrul Bucurestiului, 5 minute de Buftea / Mogosoaia. Pret de la 7, 000 eur-250 mp, 14, 000 eur- 500 mp. Negociabil. La cerere putem realiza planul de arhitectura si constructia casei dvs, adrian@mats.ro, Tel: 0722713640

n Dolj, Craiova municipiu, Str. 1

n Absolventa facultate caut job

full time, maryenutza_91@yahoo.com, Tel: 0768736718 n Contabil-economist, balante, bilant, ITM, caut post in Bucuresti, Ec. Elena Tudorache, 20 ani experienta, 1.400 RON/luna, Tel: 0740552330 n Profesoarã cu experienta, sanatoasa, vesela, crdincioasa, nefumatoare, cu afectiune pentru copii, cu recomandare, doresc angajare in Bucuresti la o familie onorabila, 1.800 RON, rodica.hanu@yahoo.com, Tel: 0728839246

Decembrie 1918, vand teren intravilan (langa Casa de Asigurari de Sanatate Dolj). Utilitati: canalizare, apa, energie electrica. Suprafata 2126mp. Pret 350 euro/mp, deschidere 20m, cadastru, intabulare, 350 EUR/mp, georgeta_popa19@yahoo.ro, Tel: 0733921874 n Mãgurele, Centurã, teren industrial 2600 mp, zonã dezvoltator hale, Bld. Pharma, firma, deschidere = 21m, 22 EUR/mp, Tel: 0721729441 n Tunari, teren intravilan, 1300mp, 650mp, 15 EUR/mp, Tel: 0766412249

n Alexandriei Bucuresti Magurele

é Dâmbovita, Costeºtii din Deal,

casa zidarie, s=109mp, 2 anexe zidarie 31+29mp, teren curte 1701mp cadastru, teren alaturat 1244mp cadastru, 20.000 EUR, adrianacristinaniculae@yahoo.com, Tel: 0745190878 n Drumul Sãrii, colt de strada, teren 175mp, D+P+1+M, 250mp utili, renovata, centrala termica, zona deosebita, 290.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, 0749233924 n Ferentari, 3 camere, 100mp, baie, bucãtãrie, hol, centralã termicã, calorifere, gresie, faianþã, internet, cablu, telefonie, curte pavatã ºi cimentatã, discutabil, 52.000 EUR, Tel: 0764419986, 0214249166 n Giurgiu, Sãbãreni, 12 km Bucuresti, casa 2013, p+m, 150mp, caramida, lindab, izolata. Finisata: termopan, gresie, faianta, parchet, centrala, calorifere. Curte imprejmuita 455mp, 77.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 n Giurgiu, Sãbãreni, Centura Bucuresti 12km, Padurea Raioasa, casa caramida, 4 camere, baie, bucatarie, hol, curte 1000mp, sobe teracota, gresie, faianta, parchet, termopan, fosa septica, gaze, 74.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Giurgiu, Vãrãºti, casã de vânzare la 20 km de Bucureºti, 19.000 EUR, Tel: 0720020546, 0735547145

Teius, Casa 90mp, 3 camere, caramida, constr 1965. Teren 262mp, d = 10m. Gaze, curent, canalizare, 55.000 EUR, nicu@ n Militari Apusului, P+1+M, apulum94.ro, Tel: 0733683445 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é GERMANIA. CÂSTIG 4000-8000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152 n Italia, contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, http://www.job-italia.eu, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

é Brasov, Bran, vand Pensiune, conditii 5 stele, 500m de partia de ski, 3km de Castel, vedere spre Muntii Bucegi, 6 camere cu bai proprii, pret negociabil, variante, ionmatei83@yahoo.com, Tel: 0723122182 Cãlãraºilor, Delea Veche, etaj vilã, curte + garaj, Tel: 0723264340

é Mogoºoaia, vila la cheie intre lac si padure, 245 mp utili, 250 mp teren, 6 camere, 4 bai, 3 balcoane, 2 terase, toate utilitatiile, istorical site, 115.000 €, rumaensaconstruct @yahoo.com, http://www.constructii-gg.ro, Tel: 0723066619, 0784702261


3 Septembrie 2013 n Panduri, Cotroceni, apartament 4+1 camere, etaj 2 ºi o camerã demisol, garaj, total 150 mp, renovat, Tel: 0724572614 n Tulcea, Chilia Veche, Delta Dunarii, casa 330 mp mobilata, utilata, pretabila pensiune si 5 ha teren cu deschidere la Dunare, Tel: 0725743076 VITAN, REAL, PARTICULAR, VILÃ, D+P+1+M, FINISAJE LUX, POZE PE SITE, WWW.VILE-TERENURI.RO, TEL: 0744887809

n 1 Decembrie P+1, 140 mp, 3 camere, Cãrãmidã, lot 240 mp, începând cu 48.000 Euro, http://www.suntemacasa.ro, Tel: 0746129860

Berceni, Apãrãtorii Patriei, str. Drumul Creþeºtilor, 24 mp, etaj 4, negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0768609878 n Drumul Taberei Billa, proprietar,

bloc mixt, decomandata, etaj 5, negociabil. 0723.569.486, 33.000 EUR, Tel: 0722653411 n Drumul Taberei, Plaza Mall, vand garsoniera conf. 1, 40mp, p/10. Valentin, 40.000 EUR, Tel: 0753095027 n Pajura, Str Dridu Nr1, sect 1, proprietar, vand garsoniera situata la parter din 4 etaje, S=34mp, ideal spatiu sau birou. Pret negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0722356621 n Pantelimon, garsoniera conf. 2, 7/10, usa metalica, gresie, faianta, termopam, libera, 23.000 EUR, Tel: 0745753174 n Pantelimon, Chiºinãu, particular, 3/10, stradal, poziþie foarte bunã, renovatã recent, g+f+p+um, negociabil, 32.500 EUR, Tel: 0746144500 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2013, etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Tineretului, Garsoniera, decomandata, 40mp, bloc 1991, etaj 7/8, finisata, mobilata, 53.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, garsoniera, 5/8, decomandat, 40mp, bloc mixt, reabilitat termic, 45.000 EUR, elisabeta@apulum.ro, Tel: 0733683448

n Cãlãraºilor, mobilat ºi dotat pentru activitãþi de birou, parter, stradal, 90.000 EUR, 0727740619 n CHIªINÃU

BD, COMPLEX NOOR, VÂND SAU ÎNCHIRIEZ AP. 2 CAMERE, 99 MP, ET. 8, ÎMBUNÃTÃÞIRI, MOBILAT, 85.000 EUR, TEL: 0744545847

n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

vânzãri imobile / cumparari 3 camere / inchirieri oferte imobile / pagina 5 n Eroii Revolutiei, 2 camere parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Giurgiului, str. Podul Giurgiului nr. 5, Sector 5, ap. 2camere, mobilat, renovat, G+F+P+T, loc parcare, zona linistita, urgent, 40mp, 1978, semi-decomandat, 4/10, Tel: 0766771777, 0768527578 Aleea Podul n Giurgiului, Giurgiului, proprietar, vând ap. 2 camere, decomandat, 50mp, conf. 1. Negociabil. Lucia, 43.000 EUR, Tel: 0723130989 n Grigorescu, Metrou, vis-a-vis de piata Titan, apartament 2 camere, decomandat, total renovat, et 2/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 53.000 EUR, george.russo80@yahoo.com, Tel: 0732944320 n Griviþei nr. 170, bloc I, sc. 1, sector1, apartament cu douã camere, semi decomandat, 1/7, Tel: 0722368599 n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala apartament, negociabil, 56.600 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Brâncoveanu, Luicã, confort 1, 1/4, g, f, p, termopane, izolat termic, 55.000 EUR, 0767684707 n BUREBISTA BD, 3 CAMERE PENTHOUSE ET. 4/4, BLOC 2011, LUX, 200MP CU TERASÃ, 179.900 EUR, TEL: 0744545847 n Cãlãraºilor 3 camere, etaj 3/7, bloc monolit, finisat, 82mp, decomandat, pret 110.000 euro/ negociabil, 110.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924 n Crângaºi, zona parc, conf. 1 decomandat, 68mp, 2 balcoane, 2 bãi, 1/4, îmbunãtãþiri, curat, zonã liniºtitã. Pentru detalii, poze email, 72.000 EUR, Tel: 0765524535, catalinastatica@yahoo.com, n Drumul Sãrii parter/4, bloc 1990, decomandat, amenajat, balcon inchis, zona foarte linistita, bloc curat, 75.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Fundeni, Dezvoltator, finisat, 2 grupuri sanitare, logie spaþioasã, se acceptã ºi prima casã, Tel: 0761672329 n Pantelimon, Vergului, Cora Bloc 1976, reabilitat 2012, confort I, semidecomandat, 66mp, etajul 1, fara imbunatatiri, 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 3 cameren Tineretului, transformat in 2 camere. Deconandat, metrou, 83.000 euro/ negociabil elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448 n Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, a/c, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii, Goga, Camera de Comert, 4/8, bloc 2000, decomandat, renovat, 80mp, vedere mixta, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Unirii, 3 camere, Unirii-adiacent Casa de Pensii, 3 camere, 93mp, é Sala Palatului, linga blocul bloc 2002, 121.000 EUR, elisabeta turn, apart 2 cam curat, parchet, @apulum94.ro, Tel: 0733683448 termopane, fara balcon, 8/8, scara f civilizata, utilitati schimbate, terasa izolata hidrologic, 1960, 50mp, circular, 59.000 EUR, dea_bengescu@yahoo.com, Tel: 0725370768 n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, semidecomandat, semiamenajat, zona linistita, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, é Victoriei-Titulescu, propietar 3 Tel: 0733683446 camere lux, 10/11, decomandat, n Titan, aleea Mozaicului, zona 1982, Alte detalii: Apartamentul Diham, decomandat, etaj 7, preþ dispune de finisaje de lux, de negociabil, Tel: 0727341541, ceea mai buna calitate, fiind 0723164317 renovat in proportie de 100%: n Titan, 1 Decembrie 1918, 2010, s-au curatat peretii pana la beton, 3/11, 54 mp utili, decomandat, izolat cu rigips si vata de sticla, finisaje moderne, complet utilat+ s-au schimbat instalatiile electrice mobilat, negociabil, 69.000 EUR, si sanitare, geamurile existente anterior, usile sunt din lemn de Tel: 0745815199, 0743082526 cires “Pinum”, parchet lemn de Titan, Camil Ressu, metrou stejar, G+F+T+AC+UM, cada cu Nicolae Grigorescu, vand hidromasaj, camy_ilie@yahoo.com, Tel: 0724244150 a p a rt a m e n t 2 c a m e re decomandate p/4 constructie n 13 Septembrie Prosper, 1/8, bloc reabilitat, 2007, 55 mp utili, terasa 16mp. decomandat, constructie 1988, renovat, loc F i n i s a j e d e o s e b i t e , T e l : parcare ADP, mijloace de 0722476089 transport, 76.500 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Titan, Piaþa Miniº, vând n 13 Septembrie Liceul Odobleja, apartament 2 camere, confort 1, bloc 1989, reabilitat, 1/8, 50.000 EUR, Tel: 0760011821 decomandat, renovat, loc de parcare, zona linistita, 80.000 €, laura@apulum94.ro, 0733683446 n 13 Septembrie, Prosper, 3/8, bloc 1987, decomandat, amenajari deosebite, zona linistita, loc parcare, 77.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Aviaþiei, st. Smaranda Braescu, n 13 Septembrie, 3 camere, urgent, 68mp, decomandat, decomandat, 1989, finisat complet, parter/4, bloc reabilitat, gresie, 6/8, bucatarie mobilata, pret faianþã, termopane, parchet, 74.000 €, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 92.000 EUR, Tel: 0722922990

n 13 Septembrie, 3 camere, 3/10, bloc 1994, sttradal 70mp, finisat, 70.000 euro, 70.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, Mãrgeanului Proprietar, urgent, 3 camere, spaþios, vedere superbã spre Casa Poporului, instalaþie electricã ºi sanitarã schimbate, 70m, 3 balcoane, 2 bãi, super ofertã. Loredana, 42.000 EUR, Tel: 0757032374

n Pallady,

Steriadi etaj 1/4, decomandat, 81 mp, renovat, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, 74.000 EUR, nicu @apulum94.ro, Tel: 0733683445 Tineretului Parc, bloc 1981, 5/8, decomandat, 89mp, finisaje deosebite, loc parcare, zona foarte curata, 97.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Vãcãreºti,

4 camere, monoli, vedere superba, terasa mare, balcon, finisat, 118.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, 0733683448

n Brâncoveanu, Stoian Militaru, et. 4/4 mobilat, Tel: 0720022402, 0723518182 Crângaºi, 4 camere, semidecomandate, 1986, parter, P+8, 96mp, imbunatatiri, cadastru, intabulare, ideal firma, negociabil, 83.500 EUR, Tel: 0766918889

bloc 9/11, parc, Tel:

n Aviatorilor,

în imediata vecinãtate a parcului Herãstrãu, imobil nou 2002, supraveghere video, vând apartament de lux, etaj 1/3, singur pe etaj, în suprafaþã de peste 200mp, living 82mp, bucãtãrie mobilatã, 3 bãi echipate, 4 dresinguri, terasã, balcon ºi logie, parcare supteranã, boxã. Exclus imobiliare, nediscutabil, 2.700 EUR/mp, Tel: 0748224375

13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 €, dragos@apulum94.ro Tel: 0749233924

n 13 Septembrie, 4 camere, 6/8. n Vand proiect Vand proiect,

decomandat, 97mp, finisat, bloc fonduri europene (FEADR) reabilitat. pret 97500 euro, masura 313, pentru pensiune elisabeta@apulum94.ro, Tel: maritima la Dunare (Brat Borcea), zona Calarasi, Tel: 0722366239 0733683448

n Delea Veche - Agricultori Calea Calarasilor, bloc monolit 1994, etaj 5, decomandat, 92 mp, renovat, intabulat, 108.000 EUR, nicu @apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Drumul Taberei, Str. Brasov, vand apartament 4 camere, etaj 4/4, confort 1, centrala, termopane, izolat termic, usa metalica, 65.000 €, 0744328942 n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 109.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Cumpãr casã 2-3 camere la curte de 300-400 mp în Bucureºti. Acces metrou ºi RATB. Orele 8-19, Tel: 0761602090, 0753536809

n Gara

é Maramures, Baia

Mare, vand apartament 4 camere, etaj 2/8, intersectie bulevadul Republicii cu Traian; 89 mp construit, 3 balcoane, 2 bai, debara, microcentrala, parchet. Pret negociabil, 55.000 EUR, necula_mihai_doru @yahoo.com, Tel: 0741970366

n Drumul Taberei, Tricodava, ofer

camerã mobilatã unei eleve-studente, Tel: 0772039607 n Mihai Bravu, metrou, camera in vila, mobilata, fara alte costuri, 500 RON/luna, Tel: 0726105574, 0372933287 n Militari, camerã mobilatã unui bãiat nefumãtor, cuminte, garanþie, Tel: 0730510719 n Militari, camerã mobilatã unui bãiat nefumãtor, cuminte, termen lung+garanþie, Tel: 0730510719, 0753533939 n Pieptãnari, metrou, Eroii Revoluþiei, camerã mobilatã în ap. cu 3 camere, la o studentã sau salariatã, Tel: 0721293923 n Vitan, Real, str Nicolae Pascu, primesc in gazda o persoana de sex feminin nefumatoare, Tel: n Militari, particular, Gorjului, 0760290370 confort 1 sporit, multiple îmbunãtãþiri, semimobilat, discutabil, accept credit, 78.000 EUR, Tel: 0752703707

n Militari, Gorjului Apusului, bloc 1982, stradal, vedere spate, etaj 5/8, semidecomandat, 81mp, renovat, centrala, 70.000 EUR, n Unirii, Piaþa Alba Iulia, vilã 5 camere, 115mp, singur curte, nicu@apulum94.ro, 0733683445 1.200 EUR, Tel: 0722431171 n Nerva Traian, adiacent, bloc 1987, 7/8, transformat in 3 camere, amenajat, aer conditionat, loc parcare, 107.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Nerva Traian, Octavian Goga, 4camere, cf. 1, monolit, instalatii noi, termopan, mobilat, liber, 1989, 1/8, negociabil, urgent; Tel: 0761259008

de Nord, proprietar inchiriez garsoniera conf. 2, mobilata, 160 EUR, 0786469102 n Giurgiului, Luicã, utilatã ºi mobilatã, baie, bucãtãrie ºi balcon, g+f+p+termopn, negociabil, 150 €, Tel: 0766247832, 0722171511 n Obor, Masina de Paine, garsoniera parter, 40mp, decomandata, balcon inchis, 250 EUR/luna, Tel: 0724228067 n Sebastian, particular, conf. 1, bloc mixt, et. 6/8, curatã, mobilatã, situatã la 4 staþii de tramvai faþã de Piaþa Unirii, 190 EUR, Tel: 0740254788 n Universitate, Intercontinental, garsoniera 7/12, renovata, mobilata modern, stradal, Tel: 0723619619, 0722744599 n Vitan Barzesti, Rin Grand Hotel, 42mp, terasa 5mp, bucatarie inchisa, debara, mobilat si utilat complet si modern, g f p t a/c, centrala proprie, loc parcare, apropiere centru comercial, mijloace de transport 2min, negociabil, 290 EUR, mihairadu @me.com, Tel: 0723342464 n Vitan, Mall, garsonierã 40 mp, Tel: 0724878251

n Brâncoveanu, metrou, cf. 1

dec, 3/10, mobilat utilat, g+f+p+t+um, negociabil, 400 EUR/luna, Tel: 0720859125

n Carol I, apartament 2 camere

(60 mp), zona centrala (Izvorul Rece), etaj 2, balcon, termopan, complet utilat (2AC, 2TV, masina n Berceni, Metalurgiei, conf. 2, et. de spalat, frigider, aragaz, hota, 9, stradal, mobilatã, utilatã, telefon, internet, cablu) si mobilat 170 EUR/luna, Tel: 0722526357, lux, 450 €/luna, Tel: 0726679222, larisaoprea@gmail.com, 0722506500


pagina 6 / închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale

23 Septembrie 2013

n Vitan Mall, spatiu comercial, suprafata 18 mp, 0728088607, 0728088612

V. Lascar, é Central, apartament 2 camere, etaj 8 din 10, Mobilat si utilat lux (usa metalica, masina spalat, aer conditionat, lift). Inchiriere pe cel putin un an, 400 EUR/luna, Tel: 0744791263 Revoluþiei, inchiriez n Eroii apartament 2 camere, decomandat, complet utilat si mobilat, termopane, usa metalica, langa statia de metrou. 300 €/Luna, oana_epure@yahoo.com, Tel: 0745008855 n Eroii Revoluþiei, metrou, 2 camere, p/7, semimobilat, Tel: 0723619619, 0722744599

é Ferentari, inchiriez ap 2 camere, semi mobilat, 500 RON, darius2312@yahoo.com, Tel: 0736527758 Mozart, langa n Floreasca, Kaufland, particular, inchiriaza apartament 2 camere, um g f p t, cablu, internet, utilat, mobilat, etaj 3/3, renovat/ zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, termen lung, 300 EUR/luna, 0760844294, info@abcdellapubblicita.it, n Grivita metrou, complet mobilat, utilat, curat, liber, 285 EUR, Tel: 0744516396 n Magheru, Dalles, 2 camere, 4/8, renovat lux, mobilat modern, stradal, 0723619619, 0722744599 n Militari, Iuliu Maniu, confort 1, mobilat, utilat, metrou, 260 EUR, Tel: 0744994267, 0768171907 n Obor Bucur, particular, semi-decomandat, et. 1, 300 EUR, Tel: 0769153391 n Romanã stradal, 33 mp, fãrã cheltuieli, întreþinere comunã, pretabil birouri, 285 EUR, Tel: 0744516396 n Tineretului, semi decomandat, mobilat, doar fete, liber, Tel: 0761683582 n Titan, 5 min. metrou N. Grigorescu, Billa, piata Titan, 2/10, mobilat, liber, particular, inchiriez pe termen lung, prefer provincia, doresc seriozitate, exclus intermediari. Intre orele 9:-14 si 18-21, 1.000 RON/luna, Tel: 0216300722, 0733288317

Unirii -Fântâni particular, 2 camere, vedere excepþionalã, 65 mp, et. 3/7, complet utilat ºi mobilat nou, lux, lãmpi cristal boemia, bucãtãrie franke, aer condiþionat, monitorizare alarmã, loc parcare, Tel: 0733106680 n Victoriei, Centrul Istoric, 2 camere, 7/8, renovat lux, bucatarie mobilata, Tel: 0723619619, 0722744599

é Victoriei, apart 2 cam +1,

bucatarie transformata, et3/8, 50mp, renovat recent (marmura, faianta, termopan, AC, interfon, usa metalica), 400 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234 n Voluntari - Pipera, complet mobilat si utilat, masina spalat vase, rufe, ac, net, frigider, dressing, canapele, 300 eur usor negociabil, Tel: 0753021922

inchiriez hale n Bragadiru, industriale noi, 400mp / 360mp / 750mp, toate utilitatile, acces tir parcari, curte pazita, trifazic 1.8E/mp si 1.7E/mp, 0722243546 n Centrul Istoric, spaþiu comercial 600 mp (curte+P+E+M), 9900 euro+TVA, Tel: 0720143478 n CHIªINÃU BD, ATELIER TÂMPLÃRIE COMPLET UTILAT, TEL: 0742358367 n Gãrii de Nord nr. 6-8, Sector 1, magazin 85mp, Tel: 0722368599 n MUNCII, SPAÞII DEPOZITARE CU POSIBILITÃÞI AMENAJARE ALTE ACTIVITÃÞI, 0742358367 n Vitan Mall, spatiu comercial, 55 mp, etajul 1, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, 27 mp, parter, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, 54 mp, stradal, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, 148 mp, etajul 1, Tel: 0728088607, 0728088612

Tel:

Domnesti, (200 metri de la Centura) Inchiriez teren 5000 mp pentru parcare tiruri sau autoturisme. Terenul este pazit si pietruit, 2.000 EUR/luna, Tel: 0729039584

Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, secon-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

n Ultracentral ultralux, apartament

é Vand laptop nou Asus G75VX,

Intel i7, GeFoce670MX, 4.490 RON http://vandlaptop.ro/vand-asus-g75 vx-17-3-quot-full-hd-led-intel-quadc ore-i7-8gb-ddr3-1600-mhz-hdd-1-tb -nvidia-geforce-gt_a45919.html, Tel: 0742834929

mobilat, dotat, amplasament unic, toate facilitãþile, Tel: 0724865744

n Bucuresti, caut casã cu chirie, ofer 400 lei, Tel: 0748571723, 0767068651

n 1 Decembrie Bd, metrou, apartament 3 camere mobilat, Tel: 0722656501 n Aviatorilor, adiacent, apt 3 cam in vila, P/P+1, intrare separate, renovat, nemobilat, 590 EUR, office@cityconsulting.ro, /www.city, Tel: 0734425234

é Oral, normal, anal. Nu te-ai saturat de poze false, fete fitoase? Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ma suni, 150 RON/ora, Tel: 0784556100

n Dacia

é B er cen i , I n ch i r i e z a p a rt a m e n t 3 c a m e re , decomandat, confort 1 , balcon, nemobilat, parter. Prefer termen lung, 250 EUR, cmunteanu20025@yahoo .com, Tel: 0728054073, 0213100757

Duster 4x4, full+accesorii, stare foarte bunã, înmatriculatã 2011, 30.000 km, culoare maro brun, benzinã+GPL (instalaþie Tomasetto Italia), negociabil, 11.900 €, 0730117876

é Volvo V50 service si revizii in reprezentanta Volvo, taxa mediu platita, combi, 2008, 85000km, argintiu, inmatriculata, 7.800 EUR, sorintel2001@yahoo.com, Tel: 0744492851

é Dacia Logan, firma taxi vinde si inchiriaza autorizatie, 2.700 EUR, Tel: 0745688887, 0767975931

é Drumul Taberei, Bd. 1Mai

(Compozitorilor), decomandat, doua grupuri sanitare, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, masina de spalat, 300 EUR/luna, ileanafurn@yahoo.com, Tel: 0720030788 n Regina Maria, rond-Casa Poporului, ofer apartament 3 camere, Tel: 0724878251

n Berceni, Straja, inchiriez apartament 4 camere, renovat, mobilat, usa fier, gresie, faianta, 330 €, Tel: 0722243546

anal, anal. Bruneta pasionala cu chef de nebunii, ofer clipe intime totale. Poze reale 100% Rog seriozitate, 150 RON/ora, Tel: 0761503211

é Blonda senzuala, te invit la

n Land

Rover Range Rover Vogue Business+Off Road Edition. Masina este intr o stare impecabila, este o editie limitata si am avut mare grija de ea. Masina nu a fost spalata atunci cand i s-au facut pozele si de aceea pare prafuita dar va asigur ca arata impecabil. Modelul este Full Full si include toate optiunile disponibile ale dealerului la acea vreme. Aceasta este lista de extra optiuni: Adaptive Air Suspension, Climatizare Fata+Spate, Scaune imbracate in piele neagra cu cusaturi bej, interior din lemn, bordul este facut in piele bej si deasupra piele neagra cu cusaturi bej. Sistem de Navgatie, Sistem Audio: Harman/Kardon 8 boxe 1 subwoofer in bord, 6 CD Changer, trapa panoramica, comenzi pe volan, trepte din otel imbracate in cauciuc 2 perechi de roti - una pentru vara de 20 inch si un set de iarna - 17 inch. Masina este visul oricarui fan inrait Land Rover, este o masina deosebita si se comporta exceptional atat Off-Road cat si pe asfalt. Pret usor negociabil accept si variante, 8.500 EUR, Tel: 0744512042, johniii.9017@yahoo.com,

é Anal,

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface orice fantezie pana la extaz, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0721761499

Buna rau ! Ofer clipe de placere domnilor interesati de o escapada in bratele unei brunete, deschisa la noi provocari, anal, normal si oral cu finalizare si alte surprize, 100% placute, 150 RON/ora, Tel: 0734142704

é Senzualitate. Sunt o fata plina de senzualitate, ofer companie intima, sex oral deepthroat, normal, 69 si diferite fantezii, 150 RON/ora, Tel: 0728339026

é

n Arcuri lamelare noi, placute de

frana pt: camioane, remorci, semiremorci, grupuri, autoutilitare, Parkitrans Com SRL, 100 EUR, parkitrans@yahoo.com, Tel: 0740059804 n Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658

Tanar 32 ani, 1 .80m din Bucuresti cu situatie materiala buna caut o fata in vederea unei relatii serioase si de lunga durata sau chiar c a s a to rie , cosmadrian2005@yahoo.com, Tel: 0748554337


23 Septembrie 2013

diverse / afaceri / servicii / pagina 7 n Vând

Afacere salon înfrumuseþare, complet mobilat, nou, 32mp, stradal, Bdul ªtefan cel Mare, chirie micã, Tel: 0766412249

Diverse - Adunari Generale

n Vand tauras 500kg pret 2500

ron, in Jud. Caras-Severin, Comuna Cornea, 2.500 RON, brandapetru@yahoo.com, Tel: 0753200458 é Regina Claudia, cea mai puternica tamaduitoare intrata in Cartea Recordurilor rezolva orice problema, Tel: 0762773001, 0727197079

n PIERDUT LEGITIMATIE DE SERVICIU, EMISA DE BRD GSG, PE NUMELE CIOBOTEA BOGDAN CATALIN. O DECLAR NULA, TEL: 0730715340, n SC Meridian Sud Invest SRL BOGDAN.CIOBOTEA@BRD.RO, cu punctul de lucru în Bucureºti str Turnu Magurele nr 52-62 P i e rd u t C e rt i f i c a t d e sector 4 înregistratã la ONRC sub Inregistrare seria B numar nr J40/21159/2007 având CUI 1105820, pentru firma SC RO22724373 anunþã publicul asupra depunerii Progress Investment SRF interesat solicitãrii de obþinere a autorizaþiei 2005 SRL, eliberat la data de de mediu pentru activitatea de 22.06.2005, CUI 17714098. Il atelier întreþinere ºi reparare declar nul, enaimiarok@ autovehicule cu spãlãtorie ºi vopsire auto. Informaþii se pot yahoo.com solicita la sediul APM Bucureºti Aleea Lacul Morii nr 1 sector n Pierdut cartelã Metrorex pe din 6 în zilele de luni-viner între orele numele Chatzpoulos Alexandra, o 9-12, Tel: 0214934236 declar nulã, n SC Rompetrol Downstream SRL titular al Proiectului Construire Statie Distributie Carburanti, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti - Nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fl amplasat in Sos.Viilor nr. 67, Sector 5, Bucuresti. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fl consultate la sediul APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr1, sector6, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbuc.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul é Ghicesc in 3 feluri de carti. deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii Virginia, Tel: 0721165961, prezentului anunt, pana la data de 0769877585 27.09.2013,

n Convocator: În conformitate cu prevederile legii 31/1990, republicatã cu toate modificãrile ºi completãrile ulterioare, Regulamentele CNVM nr. 1/2006; nr. 6/2009 ºi nr. 7/2010, Consiliul de Administraþie al SC Zahar Cãlãraºi SA, cu sediul în Cãlãraºi, str. Varianta Nord, nr 4, jud. Cãlãraºi, înmatriculatã la Registrul Comerþului sub nr.J51/70/1991 având cod unic de înregistrare RO1928737, prin preºedintele Consiliului de Administraþie Dl. Armas Iosif, convoacã Adunarea Generala Ordinarã a Acþionarilor ºi Adunarea Generala Extraordinarã a Acþionarilor în data de 24.10.2013, ora 11.00, respectiv ora 12.00, la sediul societãþii.Dacã la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar deliberarilor, urmãtoarea A.G.O.A.ºi A.G.E. 0. A vor avea loc în data de 25.10.2013 ora 11.00, respectiv ora 12.00 la sediul societãþii. Ordinea de zi este urmãtoarea : A. Adunarea Generalã Ordinarã A Acþionarilor 1. Revocarea membrilor Consiliului de Administraþie; 2. Numirea unui nou Consiliu de Administraþie cu duratã a mandatului de 4 ani; 3. Revocarea comisiei de cenzori ºi numirea altei comisii de cenzori cu durata mandatului de 3 ani; 4. Împuternicirea D-nei Martin Viorica pentru efectuarea formalitãþilor de înregistrare la Registrul Comerþului; 5. Stabilirea datei de înregistrare asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârii generale ordinare a acþionarilor; Propunerea Consiliului de Administraþie privind data de înregistrare este 06.11.2013. B. Adunarea Generala Extraordinarã A Acþionarilor 1. Completarea obiectului de activitate secundarã cu codul 4636-comerþ cu ridicata a zahãrului, ciocolatei ºi al produselor zaharoase; 2. Împuternicirea D-nei Martin Viorica pentru efectuarea formalitãþilor de înregistrare la Registrul Comerþului; 3. Stabilirea datei de înregistrare asupra cãrora se rãsfrâng efectele hotãrârii generale extraordinare a acþionarilor. Propunerea Consiliului de Administraþie privind data de înregistrare este 06.11.2013. Accesul acþionarilor la Adunarea Generalã a Acþionarilor este permis prin simpla probã a identitãþii acestora, fãcutã, în cazul acþionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice cu împuternicire datã persoanei? zice care le reprezintã. Procurile vor fi depuse în original cu 24 de ore înainte de adunare la sediul societãþii. Acþionarii pot vota prin corespondenþã cel târziu cu o zi lucratoare inainte de adunarea generalã cu condiþia identificãrii prin nume/denumire, act identitate. Acþionarii vor putea sã-ºi exercite în scris drepturile prevãzute la art. 7 ºi art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 precum ºi dreptul de a completa lista cu persoanele propuse pentru funcþia de administrator în termen de 10 zile de la publicarea convocãrii. Au drept sã participe ºi sã voteze în cadrul Adunãrii Generale doar acþionarii înregistraþi la Depozitarul Central SA la data de referinþã 18.09.2013. Informaþiile privind drepturile acþionarilor, persoanele propuse pentru funcþia de administrator precum ºi formularul de procurã specialã pentru reprezentare se pot consulta la sediul societãþii începand cu data de 20.09.2013. Informaþii suplimentare tel/fax: 0242334294. Preºedinte Consiliu de Administraþie, Dl Armas Iosif,

é Vand afacere pret avantajos, Club 450mp, doua terase de 600 mp, doua baruri, doua bucatarii complet utilate, amenajari de lux, clientele formata, site prezentare, superutilat, contract pe 5 ani de la predare. Pret negociabil, ionmatei83@yahoo.com, https://www.facebook.com/club bing.incartier, Tel: 0723122182

acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966

n Cumpãr pânzã pentru confecþionat lenjerie de pat. Sunati intre Orele 8-19, Tel: 0761602090, 0753536809

é Anticariat, cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã, plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704 Aparat bronzare Ergoline Lounge aproape nou, 5.000 EUR, luxrentcars@live.it, Tel: 0745913446

n Costume Masti Halloween, cea mai variata gama de costume, masti, articole pentru decorat petrecerile, 10 EUR, comenzi@halloweenparty.ro, http://www.halloweenparty.ro, Tel: 0753030402

é Vand presã struguri de 50kg, 250 EUR, 0727785773

lux, chiria 336 euro pe 5 ani, aparat de bronzare Ergoline Lounge, aparat epilare definitiva Jean Klebert, 14.000 EUR, luxrentcars@live.it, http://www.coquettebeautystudio.ro, Tel: 0745913446

n Matematica poate fi accesibila

n Cursuri

Cumpar Hotarari Prefectura, Legea 290 (despagubiri Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

é Vand salon de Infrumusetare,

Firma Social Com SRL, Bucureºti, sector 5, situatã în Prelungirea Ferentari nr. 27, organizeazã cursuri de calificare pentru meseriile de Mãcelar ºi Agent De Securitate, la cel mai bun preþ. Diplomele sunt elberate de cãtre Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei Naþionale ºi sunt recunoscute atât în România cât ºi în Uniunea Europeanã. Pentru detalii sunaþi, Tel: 0214500540, 0766368356

n Vând dormitor stil florentin, a n Fizicã, meditaþii pregãtire cãrui completare, sufrageria, se examene, Tel: 0726206001 aflã la Peleº, Tel: 0724865744 n Licenþiatã cunoºtinte solide psihopedagogie, experienþã lucru copii, cu rãbdare, asist teme copii, cl. I-VIII, domiciliu, instructor teatru, grãdiniþe/after-school, Tel: 0740486633, 0726505180 n Matematica, testari nationale, n Caut investitor construcþie P+4, bacalaureat, profesor cu multa deþin teren 340 mp, Zona rabdare si experienta, Tel: Rahova-Bolintineanu, 0720143478 0749218882, 0212551256

Meditez matematica orice nivel pentru evaluare nationala, bacalaureat sau recuperarea materie; Solicit si ofer seriozitate si perseverenta, 30 RON/ora, telecristina@hotmail.com, Tel: 0745985751

é Matematica, Profesor, sedinte individuale, orice zona Bucuresti, rezultate garantate, experienta, succesul sigur, locuri limitate, Tel: 0727809907

é Meditaþii Limba Germanã, absolvent Universitatea Bucureºti. Dau meditaþii orice nivel, Tel: 0720796119

é Profesoarã cu experienþã meditez românãfrancezã orice nivel, Tel: 0726847832


23 Septembrie 2013

é Profesor cu

deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! Lucrez in toate vacantele + week-end! ll632743@gmail.com Tel: 0723134685

é Echipament

electric forat puturi cu dimensiunea de 80-140mm, pentru mica si medie adancime, 1.200 €, daniel.sirbu@ yahoo.com, Tel: 0766873112

n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, experienta, eficienta, n Execut lucrãri de construcþii: Tel: 0754916860 interior-exterior, case la roºu, case la cheie, prin firmã ºi regie Romana, F ra n c e z a . proprie. Preþuri corecte, Tel: Profesoarã, grad didactic II, 0727541892, 0753536809 meditez limba româna / limba n Garduri fier forjat, execut francezã elevi clasele V-XII. lucrari constructii metalice porti, B u c u re s t i - S e c t o ru l 6 , garduri din fier forjat, hale metalice 50 RON, Tel: 0745752495 etc. Oferim garantie, transport, Tel: 0729867311

é Parchetar-raschetat, montat raschetat parchet, montat parchet, chituit, lacuit, reconditionat, toate tipurile de parchet:parchet laminat, parchet clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu é A c o p e riº u ri to a t e aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, tipurile, restaurãri istorice, 12 RON/mp, c u p ru , z i n c a t ã , l i n d a b , bia_glinschi@yahoo.com, cererea clientului, seriozitate, www.parchetar-montat-raschetat.ro/ constatare gratuitã, Tel: Tel: 0722773366, 0743457184 0724939122 n Tapiter cu experienþã, lucrez canapele, fotolii, toate tipurile, preþ n Amenajãri apartamente, case la negociabil, Tel: 0728986403 preturi mici, calitate ºi seriozitate, izolaþii polistiren, rigips, faianþã 15 Ron, zugrãveli, parchet 4 Ron, instalaþii, Tel: 0751543201, 0726512572

é Cadastru cel mai

ieftin. Firma autorizata intocmim masuratori cadastrale (terenuri, case, apartamente). Rapiditate si profesionalism, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029 Demolari constructii, amenajari interioare, repede, bine si la un bun raport pret/calitate, Tel: 0761671916

é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243 n Zugraveli, faiantari, reparatii sanitare, electrice, preturi pe masura calitatii. Meserias Enache Danut, Tel: 0744332524

Avocat infiintez, radiez societati comerciale, reprezint persoane fizice sau juridice in instanta, Tel: 0752024025, 0766762259

ANRP. Avocati n Avocati Despagubiri Legea 9/1998, Legea 290/2003, Legea 165/2013. Onorariu de succes de 10% din suma recuperata. Peste 1000 de dosare rezolvate, 20 EUR, Tel: 0765090911 n Diplome USH. Recunoastere Eliberare diplome Spiru Haret Nerecunoscute. Avocati specializati in diplome Spiru Haret. Peste 10000 de dosare in lucru, Tel: 0765090911 n Ofer consultanta juridica, acte registru si prezentare instanta, Tel: 0742491913 n Timbru de Mediu. Evitare Recuperare Timbru de Mediu 2013. Servicii sigure. Onorariu 400 lei plus tva pentru tot procesul. Peste 30000 de dosare rezolvate pozitiv, Tel: 0765090911

é Contabilitate

completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate@ yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

é Expert contabil membru CECCAR activ intocmesc contabilitate, salarii, declaratii electronice, bilant, gestiunestocuri, fonduri europene, evaluare, expert judiciar, Tel: 0762599829, 0212333095

n Oferim servicii complete de

contabilitate, resurse umane si psi, preturi incepand de la 100Ron, seriozitate si profesionalism, Tel: 0728549662, 0730479897

é Masina de lux cu tot cu sofer. Posesor masina de lux BMW X5 imi ofer serviciile unei firme sau persoanelor fizice; ofer si cer seriozitate, 300 RON, antonyo1_riko1@yahoo.com, Tel: 0732031529 n Transport orice Bucuresti si in tara - international, 2 tone capacitate incarcare, pret avantajos, Tel: 0734363466, 0761966209 n Transport marfa, mobila, orice, oriunde, non-stop, preturi de criza, Tel: 0767980246 Transport nonstop cu duba 3,5t orice marfa, mobila, mutari apartamente, in Bucuresti, si in tara, Tel: 0726054641

é Dj nunta, Organizari Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782 n Execut masaj de relaxare,

anticelulitic, reflexogen, combinat, etc, plus impachetari paprika, scortisoara, la domiciliul clientului, 50 RON, Tel: 0754331215 n Licenþiatã Arte, ofer servicii PR, Consultanþã Imagine, persoanelor fizice, companiilor, Tel: 0740486633, 0726505180

Maseuza profesionista ofer serviciile pentru masaj traditional, reflexo, bioenergetic, salon strada Toamnei, Tel: 0735349810

é Camin de batrani privat, langa Pitesti, locatie si dotari noi, 1.000 RON/luna, office@ vreaucamin.com, www.vreaucamin.com Tel: 0766390523 n Chakra Douce Salon propune

modelaj corporal prin masaj reflexoterapeutic relaxant “Chakra”, epilari, Tel: 0735349810

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. I n t re t i n e re s i d e p a n a re aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, p ri n re - i n c a rc a re s a u re-conditionare, acordam garantii similare elementelor o rig in ale, in d u strial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é Insigne Personalizate Va punem la dispozitie cel mai popular mod de promovare si de interactiune si anume insigna. Insignele personalizate sunt cele mai bine vazute instrumente de publicitate. Pentru comenzi de peste 100 insigne oferim reduceri considerabile. Pentru comenzi de peste 100 de insigne oferim transportul prin Posta Romana GRATIS! Fiecare comanda este pusa pe primul plan al n o s tru . P e n tr u u n m o d e l personalizat de dumneavoastra nu ezitati sa ne contactati. realizam insigne pentru (campanii , evenimente , firme , publicitate, scoli, licee, universitati etc.) - realizam insigne pentru uzul personal - 2 lei pe insigna Cel mai mic pret din România !!! 073253958, insignus@ymail.com n Servicii pentru mediu: evidenta

gestiunii deseurilor, autorizatii de mediu, avize apa-canal, http://www.serviciipentrumediu.ro, Tel: 0732516345, 0763742656, 0751886862

n Specialista

masaj terapeutic energetic, somatic, reflexogen, relaxant- 90Ron, somatic relaxant70Ron, reflexogen40Ron, holistic- 150Ron, facial- 25Ron. Masajul se realizeaza cu uleiuri terapeutice naturale la punctul de lucru, sector 1. Se ofera seriozitate, Tel: 0723765630, 0763747498

AnuntAZ 23 09 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you