Page 1

ç Dj

é Cabinet Individual, Operatiuni Registrul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare/miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari / radieri societati comerciale, pfa, etc, 1 EUR, av.oprea.alina@ gmail.com, Tel: 0745078898 Personal curãþenie - Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137 Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: distribuitor, agent vanzari, curier, asistent manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Foraje puturi apa de mica-mare adancime str.pvc. ecologica de valplast, filtru pe tubulatura pvc. tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie. SC Apa Eco Trans Construct Srl, foraje_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595 Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.0003.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus angajare, posibilitate cazare, castig garantat 1000- 3000Euro, http://www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

nunta, Servicii - Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! http://www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Martie 2012 n Ajutor Bucãtar, persoana la n Barmaniþã angajez fata pentru spalat vase, program Luni Vineri, 8 -17, carte munca, 900 Lei/Luna, Zona Carrefour Militari, Tel: 0748210736 n Ambalator (ambalatoare) mase plastice zona Policolor, salariu prima luna 700lei, Tel: 0737543275

é Agent Vanzari -

Agent Turism cu experienþã în domeniu taberelor ºcolare angajeazã Agenþie Turism Mogoºoaia Ilfov. CV office@elcogroup.ro, Tel: 0723623170

Agent comercial, tineri cu varste intre 25-35 ani cu experienta in vanzari. Firma vanzari directe angajeaza, Tel: 0722322734

é Agent Intervenþie cu atestat, experienta auto B, Tel: 0213358420

é Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

fabrica de paine angajeaza, agrobusines@ hotmail.com, Tel: 0722241541

é Agenþi Pazã,

domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Theodor Pallady, angajeazã Firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0755128964

é Agent Vanzari RCS-RDS angajeaza. Carte de munca, program flexibil, castiguri motivante. Zone de lucru: Militari, Crangasi, Chiajna, Chitila. Pentru detalii sunati sau e-mail ionut.tudor@rcs-rds.ro, Tel: 0771101909

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Asistent/a Om afaceri fãrã obligaþii, sportiv, angajez asistentã personalã, open-minded, suplã, frumoasã, nefumãtoare, fãrã obligaþii, doar din provincie. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 600Euro. CV +minim 2 poze mari la e-mail: fitroyal09@gmail.com Rog seriozitate, ofertã serioasã, Tel: 0733637319

bar si jocuri mecanice, zona Colentina, rog seriozitate! Salariu atractiv! Tel: 0763809164 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Gara Obor, Cotroceni, Brancoveanu, Chibrit, Drumul Taberei, Titan, Delfinului, Militari, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 Bucãtar cu experienta in bucataria mediterana, Bistro Dines angajeaza cu salariu atractiv, Tel: 0724540839

n Bucãtar

angajez,

Tel:

0213349282

n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596

Barman, ajutor de barman, ospatari, picoli, grataragiu, vanzatori, femeie de serviciu Terasa angajeaza in Herastrau, victorydeluxeclub@gmail.com, Tel: 0762302258

é Bucãtari si ospatari cu experienta, www.restaurant-parc.ro, Tel: 0764670677


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Martie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor.

n Bucãtãreasã

si ospatarite pentru Bistro Bucuresti. CV la e-mail, ionela.popa@delanoi.com, Tel: 0730543543 Bucãtãreasã angajez in zona Colentina, Tel: 0745151042, 0746349696

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (224) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Permisul individual ºi permisul colectiv de muncã în Ungaria. Domnul Janos H. din Comuna Sânzieni, Satul Casinul Mic, Judeþul Covasna, a identificat un angajator din Ungaria, care i-a propus un angajament de muncã pentru un an de zile, în domeniul agriculturii, respectiv la o fermã zootehnicã. Nu ar vrea sã aibã ceva probleme, motiv pentru care ne roagã sã prezentãm condiþiile în care ar putea lucra legal în acestã þarã. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. În primul rând trebuie sã vã asiguraþi cã ºtiþi ce semnaþi, mai ales cã aveþi avantajul cã ºtiþi foarte bine limba maghiarã, aºa cum ne-aþi relatat la telefon. Apoi trebuie sã clarificaþi de la început dacã aveþi asigurate cazarea ºi masa la fermã, transportul, etc. ªi nu în ultimul rând, dacã a solicitat permis de muncã pentru dumneavoastrã. 1. Permisul individual de muncã. Permisul individual de muncã se elibereazã atunci când angajatorul a formulat o solicitare valabilã de forþã de muncã referitoare la activitatea care poate fi desfãºuratã de cãtre un cetãþean român. Permisul poate fi emis pentru cel mult 1 an ºi poate fi prelungit periodic. Solicitarea de forþã de muncã valabilã trebuie consideratã acea solicitare pe care angajatorul: - a înaintat-o cu minim 30 zile ºi maxim 60 de zile înainte de prezentarea cererii; - a înaintat-o cu mai mult de 60 zile înainte de prezentarea cererii dar a reînnoit-o. În permisul individual de muncã trebuie precizat la care angajator, în ce loc de muncã, pentru ce activitate, în ce domeniu ºi pe ce duratã poate fi angajat lucrãtorul român. 2. Obþinerea permisului de angajare în activitãþi sezoniere din agriculturã. În cazul cetãþenilor români, permisul de muncã pentru angajarea în activitãþi sezoniere din agriculturã se va elibera fãrã studierea situaþiei de pe piaþa forþei de muncã din Ungaria. Angajarea sezonierã poate fi permisã pentru maximum 150 zile într-un interval de 12 luni. Acest interval trebuie calculat de la cea mai veche datã a începerii activitãþii menþionatã în permis. Este posibil ca durata angajãrii sã fi fost stabilitã în mai multe etape. Angajarea sezonierã poate fi relizatã ºi prin agenþii de muncã temporarã. În aceastã situaþie, prin „angajator” trebuie înþeles agentul de muncã temporarã. 3. Permisul colectiv de muncã. Cererea pentru permisul colectiv de muncã poate fi înaintatã atunci când este necesarã angajarea mai multor lucrãtori români, în scopul îndeplinirii contractului civil încheiat de cãtre angajator cu compania din România. Acest tip de permis va fi necesar dacã lucraþi la o firmã din România ºi acesta vã trimite împreunã cu alþi colegi sã lucraþi la un angajator din Ungaria. Cererea pentru permisul colectiv poate fi înaintatã ºi înainte de încheierea contractului civil, iar permisul va fi eliberat pentru durata îndeplinirii contractului civil. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Coafurã, frizerie,

éC O A F E Z Ã MANICHIURISTA/PEDICHIURI STA, MASEUZA SI COSMETICIANA! SALON ZONA MOSILOR ANGAJEAZA. SALARIU ATRACTIV! TEL: 0721991827 n Coafezã

cosmeticianã ºi maseuzã zona Bucureºtii Noi angajez, Tel: 0744551580 n Coafezã cu experienta in salon de infrumusetare din Buftea-centru, Tel: 0744309708

Coafezã/frizeriþã, manichiuristã unghii false, cu calificare ºi experienþã. Program: marþi-vineri 12,30 -19,30; sâmbãtã 10,00 - 18,00, zona Militari (P-ta Veteranilor), Tel: 0723833246

manichiurãpedichiurã, cosmeticã - Coafor angajeazã personal cu experienþã, zonele Crângaºi, Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610 n Colaborare

avantajoasã 2-3 ore/ zi, domeniu nou, persoane serioase, instruire gratuitã, activitate profitabilã, Tel: 0723165658, 0768166359 n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923

Confecþioner, maºinã simplã, triplock, personal calificat masã croit, bonuri de masã, Tel: 0371381986, 0727387435

n Confectionere cu experienta, n Coafeze, manichiurista. Salon constructor tipare, sala croit, CTC,

Drumul Taberei angajeaza, Tel: tehnolog. Zona Sura Mare Eroii 0721303112 Revolutiei, Tel: 0722321565


pagina 4 / oferte de muncã România

22 Martie 2012 n Inginer

é Confecþioneri damã cu experienþã, angajeazã fabricã confecþii, salariu 800/1200, tichete abonament, zona Rahova, Tel: 0744217731, 0724931413 ªef. Institutie n Contabil financiara angajeaza contabil sef, cerinte: studii corespunzatoare, cunostinte calculator, lucrari contabilizate, balante, bilant, declaratii persoana serioasa. Trimiteti CV la CP 197 Oficiul postal 12 Bucuresti, n Croitor constructor tipar cu experienta pentru confectii dama in zona Armeneasca, Mosilor, Udresti, Tel: 0745490660, 0756098098

é Educator si asistent educator vorbitor de limba germana Gradinita particulara Discover me angajeaza, office@discover-me.ro, http://www.discover-me.ro, Tel: 0747774809 santier n Electricieni constructii, pentru Turnu-Severin salariu avantajos, etermarius@yahoo.com, Tel: 0724447481 n Femei de serviciu angajez pentru Cabinet stomatologic, Tel: 0753810063, 0723371148 n Femeie de Serviciu, salariu ºi program atractiv, Tel: 0213308132 n Frizer/iþã cu experienþã, pentru salon cu vad, Piata Sudului, 0726234238, Tel: 0213327756, 0314042413 n Frizer/iþã cu experienta, salon cu vad, Piata Sudului, 0726234238, Tel: 0213327756, 0314042413

tânãr proaspãt absolvent TCM; operatori maºini comandã numericã; lãcãtuºi cu experienþã în confecþii metalice - SC INOX SA angajeazã, aºteptãm CV la e-mail personal@inoxsa.ro, Tel: 0753142654, 0214575334, Fax: 0214575342 n Inginer proiectant, specializare Proiectare cai ferate, drumuri si poduri. Experienta minim 2 ani pe proiectare, contact@leviatan.ro n Ingineri Auto parte mecanica/ electrica, experienta min. 1 an in service auto, cunostinte franceza, daniela.iordache@bpi-group.com, Tel: 0213192672 n Ingineri, maistri, muncitori constructii drumuri, ingineri constructii hidrotehnice. Societate de constructii angajeaza. Orar 9.00-16.30, Tel: 0372185601

Îngrijitoare pentru spaþii verzi, femei cu experienþã. Sunaþi numai între orele 9:00-17:00, Tel: 0726679010 n Inspector ITP, inginer devize,

manual feþe é Croitor încãlþãminte, fete pentru pregãtit ºi maºiniste cu experienþã angajazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n Croitoreasã. Atelier mic, zona centrala, angajeaza croitoreasa cu experienta in desenarea de tipare, croit si realizare produs finit. Program de lucru: dimineata. Salariu 600 lei net/luna, corinamfax@yahoo.com, Tel: 0740231155

é Curieri, bucãtari, dispecer - angajeazã pizzerie (zona Ion Mihalache) Relaþii L-V 12-17, Tel: 0731027322

mecanic auto, electrician.Service auto angajeaza, office@danlucauto.ro, Tel: 0311032820 n Instalator, Mesterul casei, cu putina experienta in domeniul instalatiilor sanitare, instalatiilor elecrice, zugraveli, zidarie, tamplarie, lacatuserie mecanica. Posesor permis auto. Grupul de é Gestionar - Angajam pentru firme Dines, Tel: 0724540839 depozitul regional Timisoara. Relatii la telefon, dispecerat@isisteme.ro, Tel: 0728858639 n Gestionar. Cunostinte necesare: contabilitate primara, gestiune stocuri, operare pc. Supermarket “La Doi Pasi”-Ppiata Amzei, ladoipasiamzei@gmail.com, http://www.facebook.com/ladoipasi amzei, Tel: 0768921324 Grefier. Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si terorism organizeaza, la data de 9 mai 2012, concurs de ocupare a unui post de grefier cu studii medii in c a d r u l S tr u c tu r i i c e n tr a l e . Informatii suplimentare pe site-ul d i r e c t i e i s i la te l e f o n , http://www.diicot.ro, Tel: 0213111984

n Hairstylist

cu experienþã angajeazã Jannette Hair Salon din incinta Militari Residence, salariu atractiv, Tel: 0721757575

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Economist pentru punctul de lucru în Com Cernica jud Ilfov angajeazã SC Metal Group Comimpex SRL. CV la lucia@metalrom.ro sau fax: 0212227629, Tel: 0212227629

é Inginer mecanic/electronist DB. Responsabilitati: promovare produse pe piata, mentinerea relatiilor cu clientii si oferirea de suport tehnic acestora, proiectare asistata de calculator. Cerinte: limba engleza nivel avansat, cunoscator Autocad, domiciliu in Dambovita. Beneficii: training, pachet salarial atractiv, mediu de lucru placut, 1 EUR, intelligent_hr@hotmail.com, http://www.intelligentjobs.ro, Tel: 0722200144

n Instalatori cu experienþã pentru

ºantier Pipera, Colentina, Tel: 0730711862 n Lãcãtuº confectii metalice in zona Republica - Gara Catelu, office@connect-promotion.ro, Tel: 0212563568, 0729618761

é Lucrãtor depozit. Firma importatoare de jucarii cu depozit in zona Pipera angajeaza persoane serioase pentru postul de lucrator depozit - manipulare marfa si pregatirea comenzilor, avantaj permis categoria B si experienta in livrari cu sau fara permis de stivuitorist. Va rugam CV la fax 0213500284 sau e-mail bucuresti@ simbatoys.ro, Tel: 0213500285, 0722256125


22 Martie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Ospãtãriþã cu experienta, limita n Pizzar

é Mãcelar si vanzatoare mezeluri angajez, zona Vitan, Tel: 0724591498 n Manichiuristã cu experienþã manichiurã clasicã ºi gel, zona Tineretului, Tel: 0744554290 tinere cu/fara n Maseuze, experienta angajez pentru salon masaj in conditii deosebite de munca. Castiguri substantiale. Astept si provincia, Tel: 0760935146 întreþinere ºi n Mecanic electrician întreþinere, angajeazã SCM Colin Daily, Bucureºti, Tel: 0757038503 n Mecanic auto cu experienta si atestat - Autozone Rapid Service situat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 48 angajeaza, office@autozone-rs.ro, Tel: 0758877877 auto, service n Mecanic multi-marca. Glina/Centura, situat langa statie maxi-taxi, 1 RON/luna, service@pancho.ro, Tel: 0748800600

é Meditatii bacalaureat; Urgent! Caut meditator limba romana, matematica si biologie pentru bacaulareat. Deplasare asigurata pana in zona Dristor. R o g m a x im a s e rio z ita te , buzduncatrinel@yahoo.com, Tel: 0721074758, 0765247877

é Menajerã si bonã. Angajam pentru familie din zona Catelu (Policolor), nefumatoare si cu recomandare care sa locuiasca in unul din cartierele 23 August, Trapezului, Macaralei, Titan, Pantelimon, Tel: 0760129925, 0212404131

pentru familie din zona Cãþelu (Policolor), nefumãtoare ºi cu recomandare, care sã locuiascã în unul din cartierele 23 August, Trapezului, Macaralei, Titan, Pantelimon, Tel: 0760129925, 0212404131 Menajerã persoanã serioasã pentru menaj la domiciliu. Familie zona Pantelimon, Cernica, Tel: 0213374185

n Meºter croitor, confecþioner tipare - angajeazã urgent firmã confecþii damã, zona Parcul Carol Cuþitul de Argint, Tel: 0720548668

Personal pentru curatenie pentru sediul de birouri, program 8 o re in 2 tu re . F irm a multinationala, cu sediul in Bucuresti Pta Muncii angajeaza. Pentru aplicatii, va rugam sa ne trimiteti CV la fax sau e-mail office@bdo.ro, Tel: 0213199476, Fax: 0213199477

n Personal

é Model - Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + Provincie 0722397039, model@sequoiamodels .ro, Tel: 0213156581, 0761322310

pentru Firma de marochinarie: director productie; inginer sau tehnician cu experienta in productia de export pe segmentul de lux; muncitori marochineri calificati si muncitori necalificati pentru calificare in meseria de marochiner, Tel: 0723271502 n Personal cu experienþã pentru firmã de curãþenie, Tel: 0725510687, 0767112244

incaltaminte, cu experienta, pentru finisat la pereche si pentru lipit talpa, angajeaza fabrica de incaltaminte, Tel: 0730501000

n Muncitori necalificati - Firma de

cu experienta, rog seriozitate. Baba Novac Complex Rucar, papy_catalina@yahoo.com, Tel: 0722218487 prezentabila n Secretarã Autozone Rapid Service angajeaza, va rog trimiteti CV insotit de poza e-mail office@autozone-rs.ro, Tel: 0754888777, 0754888333 Domn italian n Secretara. angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804 n ªef atelier cu experienta in domeniu, pentru firma productie publicitara, office@wind94.ro n ªofer distribuþie zona Bucureºti, cat. C+ B. Relaþii la depozitul din ªos. Vitan- Bârzeºti, nr. 9A, sector 4 sau la tel: Tel: 0213347877

ªoferi taxi cu/fara experienta (facilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n Spãlãtori auto cu experienta,

pentru spalatorie la intrarea in Popesti Leordeni (sos. Oltenitei nr. 23). Oferim salariu + bonusuri atractive. Rog si ofer seriozitate, Tel: 0765564093, 0724969833 n Spãlãtori auto, baieti cu experienta pentru spalatorie auto, Tel: 0726768854

é Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic, operator masina debitare, muncitor necalificat asamblare si impachetare si tinichigiu confectii metalice cu experienta. Fabrica de grile metalice din Otopeni angajeaza, CV la 0213503810, Tel: 0213503812

n Montator mobilier cu permis de conducere, cunoºtinþe de operare calculator, Tel: 0732024407 n Montatori gipscarton si amenajari interioare. Flora Construct angajeaza cu CM, relatii intre 8.30 si 18.30, Tel: 0722486187 n Muncitori pentru placari polistiren, Tel: 0724762681 n Muncitori

é Menajerã ºi bonã

de varsta 35 ani, aspect placut. Angajez in Zona Baba Novac, papy_catalina@yahoo.com, Tel: 0722218487 n Ospãtãriþe cu experienta Restaurant Il Cantucio angajeaza, Tel: 0724744153 n Ospãtãriþe cu experienta, cu domiciliul in zona Dr.Taberei, Militari - Restaurant Valea Oltului angajeza, Tel: 0727129741, 0751392560 n Patiser experimentat angajez, ªoseaua Giurgiului. Probã de lucru, Tel: 0735353011 n Paznic cu atestat - Autozone Rapid Service aflat pe str. Fabrica de Chibrituri nr. 48 angajeaza, Tel: 0754888777, 0754888333 n Personal - Fabrica de pungi angajeaza, valtehnicserv@yahoo.com, Tel: 0213611892

é Personal Restau-

rant: bucatar sef, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, optional asiguram cazare, Tel: 0722524947

constructii angajeaza. Pentru mai multe detalii asteptam sa ne contactati! magic.trans@yahoo.com, Tel: 0768252306, 0762732532 n Personal Restaurant: ospatari, n Observator Alegeri. Miscarea picoli, ajutor bucatar, femeie curatenie. Restaurant Europeana Sectiunea Romana pentru centru istoric angajeaza, tel. dupa cauta observatori pentru alegerile 12.00, Tel: 0785232324 locale din 10 iunie 2012; inscrieri la 0213214366, L-V, 9.00-18.00 n Personal. SC Ambasador SA pana la data de 6 aprilie, Tel: angajeaza: -Sef echipa meseriasi (atelier) pentru intretinere hotel. 0730150525, 0753700488 Conditii: domiciliul stabil in n Ospãtar ºi ajutor bucãtar Bucuresti, absolvent liceu tehnic/ calificaþi ºi cu experienþã scoala tehnica sau de maistrii/ angajeazã restaurantul Maria din minim 2 calificari, experienta Mogoºoaia CV la profesionala in intretinere hotel, office@elcogroup.ro, Tel: permis auto categ.B; -Instalator si electrician. Conditii: domiciliul 0745307644 in Bucuresti, absolvent liceu/ n Ospãtar ºi barman pentru stabil scoala profesionala de profil/ curs terasã Tineretului Parc, Tel: calificare, experienta profesionala; 0755100448 -Fochist-autorizat ISCIR. Conditii: n Ospãtar. Restaurant central domiciliul stabil in Bucuresti si “Milano Cafe” angajeaza ospatari calificare in meseria de instalator, cu experienta facuta in strainatate electrician sau sudor. Relatii la: (Italia, etc.), Tel: 0734318278 021.315.90.80/1116, n Ospãtari calificaþi - Casa Myt n Pizzar Restaurant Il Cantucio angajeazã, Drumul Taberei nr. 4, angajeaza pizzeri si ospatari cu experienta, Tel: 0724744153 Tel: 0722555564

Sudor CO2 calificat in zona Republica - Gara Catelu, office@connect-promotion.ro, Tel: 0212563568, 0729618761

n Tâmplari cu experienta pentru

productie si montaj tamplarie pvc si aluminiu (usi si ferestre). Cv pe mail sau fax, office@schonlinepvc.com, Tel: 0730502011, 0212405444, Fax: 0212406999 n Tapiþer croitor, cusator canapele, angajeaza societate comerciala pentru Bucuresti, Tel: 0723171084 n Tehnician serigrafie Cerinte, minim 1 an experienta.Relatii la telefon, Tel: 0735188454

é Tehnicieni,

instalatori, reprezentanti vanzari sisteme alarme, interfonie electra angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420


Ungaria n Gépjármuszerelo (villamossági ismeretekkel rendelkezo) Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Gépjármuszerelo munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . További információ:Villamossági ismeretekben jártasság elonyt jelent. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 06-24-515-215; E-mail:info@safkar.hu n Szerkezetlakatos; Description: A(z) ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Szerkezetlakatos munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.19 - . További információ:Aluminium hegesztésben, CO,AWI hegesztésben jártasság. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: ECOFRIGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft; Information: Filó Brigitta; Address: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Phone: (24) 515-215; How to apply: Foglalkoztatónál: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15; Telefon: 0624-515-215; Email:info@safkar.hu n Üzleti tanácsadó (üzleti munkatárs) Description: A(z) Groupama Garancia Biztosító Zrt. Üzleti tanácsadó munkatársat keres edelényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:egészség pénztár, önkéntes pénztár, szabadság, üdülési lehetoség, Speciális követelmények:érettségi, erkölcsi bizonyítvány, alapfokú számítógépes ismeret; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Information: Szalontai László; Address: 3530 Miskolc, Arany J. út 1. Phone: (30) 4088-675 n Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású (segédmunkás, takarító - legalább 40%-ban megváltozott munkaképességu ) Description: A(z) NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság Egyéb, máshova nem sorolható egyszeru szolgáltatási és szállítási foglalkozású munkatársat keres kapuvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . További információ:Megváltozott munkaképességu munkavállalókat keresnek takarító, segédmunkás munkakörökbe. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: NIMRÁ-METAL Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Buczku Csaba; Address: 6900 Makó, Béke utca 5. Phone: (30) 467-7603 n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor; Description: A(z) Inter-Vm Trans Kft Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres újlengyeli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:c+e.kat.jog.nemzetközi árufuvarozói eng.+páv,digitális soforkártya,angol nyelvismeret elony Salary: Hungarian Forint 200000 - 350000 (Monthly) Employer Name: Inter-Vm Trans Kft; Information: Bihari Gábor; Address: 2724 Újlengyel, . helyrajzi szám (HRSZ.) 05/27; Phone: (30) 588-9888 n Fuvarbonyolító (fuvarszervezo / német nyelvismerettel) Description: A(z) Kiss Lajos és Társai Kft. Fuvarbonyolító munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális követelmények:fuvarszervezoi gyakorlat ,NÉMET nyelvismeret szükséges, További információ:Soproni Kft keres fuvarszervezoi gyakorlattal,német nyelvtudással rendelkezo munkatársat. Jelentkezni 06-30-97-95-374 telefonszámon lehet. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Kiss Lajos és Társai Kft. Information: Markotányos Gyula; Address: 9400 Sopron, Somfalvi út; Phone: (30) 97-95-374

n Egyéb muszaki foglalkozású (szakmunkás / muszaki szakképzettséggel / ) Description: A(z) SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN Egyéb muszaki foglalkozású munkatársat keres sopron (sopronkohida)i munkavégzésre fegyveres és rendvédelmi szervek (hivatásos és szerzodéses állományú tagjának) szolgálati jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Juttatások:HSZT alapján, , Speciális munkakörülmények:kifogástalan, józan életvitel!!!, Speciális követelmények:szakmunkás bizonyítvány, betöltetlen 37. életév, magyar állampolgárság, EÜ alkalmasság, buntetlen eloélet, További információ:Sopronkohidai Fegyház muszaki szakképzettségu szakmunkást keres. Hivatásos jogviszony. Telefon: 99-511-537, 511-538, munkanapokon 07-14 óráig. Salary: Hungarian Forint 148000 (Monthly) Employer Name: SOPRONKOHIDAI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖN; Information: Varga Miklós; Address: 9407 Sopron (Sopronkohida), Pesti B. út 25. Phone: (99) 511-537 n Elektronikai muszerész (elektronikus orvosi muszerek karbantartása) Description: A(z) MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Elektronikai muszerész munkatársat keres érdi munkavégzésre egyszerusített foglalkoztatás jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - . Speciális követelmények:Betanítás után önálló munkavégzés, gépek és eszközök mozgatása, rakodása., További információ:Munkakör leírása: fogászati eszközök és gépek telepítése, javítása és karbantartása, szállítása, levegokompresszorok telepítése, javítása és karbantartása, szállítása. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: MOBIL-TECH 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság; Information: Németh Ferenc; Address: 2030 Érd, Keselyu utca 12. How to apply: Foglalkoztatónál: 2030 Érd, Keselyu utca 12., cavinton69@gmail.com n Szakács; Description: A(z) FULLINVEST ZRT. Szakács munkatársat keres tokaji munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: FULLINVEST ZRT. Information: Bodnár András Address: 3910 Tokaj, Hajdú köz 2.sz. Phone: (47) 353-403; How to apply: Kirendeltségen: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. u. 16., TELEFONON: 30/974-1501 n Szakács (kínai szakács) Description: A(z) LIDA PLUS KFT Szakács munkatársat keres fóti munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.19 - 2014.02.19. Salary: Hungarian Forint 110000 - 160000 (Monthly) Employer Name: LIDA PLUS KFT; Information: CHEN XUAN CE; Address: 1193 Budapest 19. ker., KÖNYVKÖTO utca 60; Phone: (30) 552-8698; n Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:H-P: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények:Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint 117000 - 130000 (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: Email-ben, önéletrajz küldésével: allas@photel.hu n Egyéb magasan képzett ügyintézo (customer/system service administrator); Description: A(z) HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Egyéb magasan képzett ügyintézo munkatársat keres vasvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Juttatások:cafetéria, További információ:Elvárások: min. érettségi, számítástechnikai képzettség, adminisztrációban szerzett tapasztalat, angol nyelv kiváló, napra kész ismerete. Jelentkezés: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: HEWLETT-PACKARD MAGYARORSZÁG KFT. Information: Tölgyesiova Klaudia; Address: 1117 Budapest 11. ker., Alíz utca 1. Phone: (70) 3310315 How to apply: www8.hp.com/hu/hu/jobsathp/index.html

n Ruházati bolti eladó (ruházati bolti eladó) Description: A(z) K & SZ DUÓ BT. Ruházati bolti eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:bér megegyezés szerint, Speciális munkakörülmények:munkarend:hétvégén is, Speciális követelmények:ruházati végzettség,gyakorlat szükséges,elony a német nyelvismeret, További információ:Sziszi Fehérnemu üzletbe keresnek eladót. Elvárás:ruházati végzettség,gyakorlat. Elony a német nyelvismeret. Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: K & SZ DUÓ BT. Information: Kámán Krisztián; Address: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. How to apply: Foglalkoztatónál: 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17., Jelentkezni 9400 Sopron, Selmeci utca 15-17. Sziszi Fehérnemu üzletbe leadott önéletrajzzal lehet. kamionsofor (nemzetközi n Tehergépkocsi-vezeto, tehergépkocsi-vezeto) Description: A(z) Waberer's International Zrt. Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres budapest 23. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.20 - 2014.01.20. További információ:Feltételek: "E" kat. jogosítvány, PÁV I, vagy PÁV II, vagy PÁV II, belföldi és TIR vizsga. ADR (darabos) vizsga megléte elonyt jelent, de nem alkalmazási feltétel. Bérezés: havibér + teljesítménybér. Salary: Hungarian Forint 78000 225000 (Monthly) Employer Name: Waberer's International Zrt. Information: Simon Péter; Address: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351. Phone: (1) 421-6666; How to apply: Foglalkoztatónál: 1239 Budapest 23. ker., Nagykorösi út 351., Simon Péter - 421-6666 n Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje (szakács, pultos) Description: A(z) LÁNGÁSZ KFT. Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetoje munkatársat keres adonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:Fényképes önéletrajzzal várják a jelentkezéseket az gyorgy.ebl@gmail.com e-mail címre. Elonyt jelent a rácalmási, kulcsi, adonyi, belloianiszi, besnyoi, perkátai és pusztaszabolcsi lakhely. Környezo településken élok jelentkezését várják! Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: LÁNGÁSZ KFT. Information: Ébl György; Address: 2457 Adony, Petofi utca 4. How to apply: Fényképes önéletrajzzal az gyorgy.ebl@gmail.com.hu e-mail címre. n Általános asztalos (asztalos) Description: A(z) Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság Általános asztalos munkatársat keres rábapatyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: Rábaablak 93' Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti Társaság; Information: Molnár József; Address: 9641 Rábapaty, Felsopatyi utca 89; Phone: (20) 972-8193 n Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) Description: A(z) BIBOR PHARMA KFT Értékesítési munkatárs (kereskedelmi) munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly) Employer Name: BIBOR PHARMA KFT; Information: Borsai József; Address: 2200 Monor, Petofi utca 31; Phone: (70) 3160084; How to apply: Telefonon: Borsai József: 06-70/316-0084 n Muszakicikk eladó (munka jellegébol adódóan noknek) Description: A(z) Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Muszakicikk eladó munkatársat keres jászberényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Salary: Hungarian Forint 50000 (Monthly) Employer Name: Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: IGNÉCZI FERENC; Address: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 34. Phone: (20) 923-3443


n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574 n Biztosításértékesíto; Description: A(z) ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Biztosításértékesíto munkatársat keres dombóvári munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Speciális követelmények:Kíváló kommunikációs készség, proaktív hozzáállás. eredményorientált gondolkodás; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Information: Horváth Zoltán; Address: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 3. Phone: (30) 647-67-94; How to apply: Foglalkoztatónál: 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3., Fényképes szakmai önéletrajz és motívációs levél megküldése után, egyeztetett idopontban n Elektromos gép- és készülékszerelo (elektronikai karbantartó) Description: A(z) LEAR CORPORATION HUNGARY KFT Elektromos gép- és készülékszerelo munkatársat keres móri munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Speciális követelmények:digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság., További információ:Felvételi: 2012.02.03-án 10 órakor a cégnél. Szükséges jártasság: digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság. Céges buszjárat van. Salary: Hungarian Forint 150000 (Monthly) Employer Name: LEAR CORPORATION HUNGARY KFT; Information: Otoltics Adrienn; Address: 8060 Mór, Mester utca 2; Phone: (06) 22/563-106; How to apply: Foglalkoztatónál: 8060 Mór, Mester utca 2, Személyes elbeszélgetés 2012.02.03.-án 10 órakor a cégnél (Mór, Mester u. 2). n Üzleti tervezo-elemzo munkatárs (Üzleti Folyamatelemzo) Description: A(z) SANYO HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Üzleti tervezo-elemzo munkatárs munkatársat keres dorogi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.24 - . További információ:Feladatok: Költség- elemzések elkészítése, döntés elokészíto tevékenység. Rendszeres és ad-hoc riportok készítése. Költségcsökkento projektekben való részvétel. Tervezési és elemzési feladatok. Költségek, eltérések analízise, jelentése. Elvárások: Közgazdasági, pénzügyi- számviteli végzettség. Kontrolling területen szerzett tapasztalat. MS Office kiváló ismerete, legfoképpen Excel. Eros középfokú angol nyelvtudás. Elony: Felsofokú szakirányú végzettség. SAP ismeret. Ajánlatunk: Szakmai fejlodés lehetoség multinaciónális környezetben. Versenyképes jövedelem. Kedvezményes étkezési lehetoség. 13. havi bér. Ingyenes dolgozói buszjárat Dorog vonzáskörzetébol, valamint Budapestrol az Árpád hídtól. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklodését kérjük, juttassa el hozzánk fényképes önéletrajzát magyar és angol nyelven, pozíció valamint bérigény megjelölésével az alábbi címek valamelyikére: Postai úton: 2510 Dorog Ipari Park, Személyzeti osztály. Interneten keresztül: job.hu.shg@sanyo.com vagy beata.szobotin@sanyo.com Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: SANYO HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT; Information: Szobotin Beáta; Address: 2510 Dorog, Dorog Ipari park n Pék, édesiparitermék-gyártó; Description: A(z) GAJDÁR ZOLTÁN Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres bárnai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: du.-éj., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: GAJDÁR ZOLTÁN; Information: GAJDÁR ZOLTÁN; Address: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Phone: (32) 405-050; How to apply: Foglalkoztatónál: 3126 Bárna, Nagyko út 4. n Szakács; Description: A(z) Big Hai Yang Kft Szakács munkatársat keres nyíregyházai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.05 - 2013.02.01. Salary: Hungarian Forint 120000 - 140000 (Monthly) Employer Name: Big Hai Yang Kft; Information: László Sándorné; Address: 1000 Budapest, Orczy út 43. 2. 25. Phone: (20) 576-2701; How to apply: Foglalkoztatónál: 4400 Nyíregyháza Tokaji u 4

n Beszerzési vezeto (Csoportvezeto/Supervisor) Description: A(z) SANYO HUNGARY IPARI ÉS KERESKEDELMI KFT Beszerzési vezeto munkatársat keres dorogi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.24 - . További információ:Feladatok: Hosszú távú, havi termelési tervek készítése. Beszerzési területen dolgozók munkájának ellenorzése, irányítása. Beszerzések, szállítások koordinálása a készletek minimalizálásával. Együttmuködés az értékesítéssel (angolul), a beszállítokkal és a termelési vezetokkel. Riportálás az SCM menedzsernek. Elvárások: Felsofokú szakirányú végzettség (gazdasági vagy logisztikai). Eros középfokú angol nyeltudás. Beszerzés, készletgazdálkodás területen szerzett vezetoi tapasztalat. Emberek vezetésében, motiválásában való jártasság. MS Office alkalmazások magas szintu ismerete. Megbízható, önálló munkavégzés. Elony: SAP ismeret. Raktározási, vámügyi ismeretek. Ajánlatunk: Szakmai karrier lehetoség multinaciónális környezetben. Versenyképes jövedelem. Kedvezményes étkezési lehetoség. 13. havi bér. Ingyenes dolgozói buszjárat Dorog vonzáskörzetébol, valamint Budapestrol az Árpád hídtól. Ha hirdetésünk felkeltette érdeklodését kérjük, juttassa el hozzánk fényképes önéletrajzát magyar és angol nyelven, pozíció valamint bérigény megjelölésével az alábbi címek valamelyikére: Postai úton: 2510 Dorog Ipari Park, Személyzeti osztály. Interneten keresztül: job.hu.shg@sanyo.com vagy beata.szobotin@sanyo.com Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) (kamionszerelo) Description: A(z) n Gépjármuszerelo INTERSZERVIZ KFT. Gépjármuszerelo munkatársat keres mosonmagyaróvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.24 - . Speciális követelmények:autószerelo, vagy autóvillamossági szerelo képzettséggel; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szalagfurész-kezelo (faipari gépkezelo) Description: A(z) HOLZ BT Szalagfurész-kezelo munkatársat keres (bodaszolo)i munkavégzésre munka hajdúböszörmény törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 93000 (Monthly) n Gépjármu- és motorszerelo, -javító; Description: A(z) PUPÁK-PÉK KFT Gépjármu- és motorszerelo, -javító munkatársat keres szigetvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Raktárkezelo (Raktáros) Description: A(z) ABAUJTEJ Közös Vállalat Raktárkezelo munkatársat keres gödölloi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Speciális követelmények: Élelmiszer raktározás; Salary: Hungarian Forint 100000 - 110000 (Monthly) n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor (teherautóvezeto) Description: A(z) ABAUJTEJ Közös Vállalat Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres gödölloi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Juttatások:Meleg étkezési utalvány, Speciális munkakörülmények:Hutött raktár, Speciális követelmények:B-C kategóriás jogosítvány; Salary: Hungarian Forint 100000 110000 (Monthly) n Minoségbiztosítási technikus; Description: A(z) VTES Kft. Minoségbiztosítási technikus munkatársat keres szigetszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . További információ:Utiköltség térítés, étkezési hozzájárulás biztosított. Salary: Hungarian Forint 140000 - 150000 (Monthly) n Egyéb ügyintézo (ügyintézo-titkár) Description: A(z) PROFIT TRANS KFT Egyéb ügyintézo munkatársat keres nyírpazonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.20 2014.02.19. Speciális követelmények:nemzetközi kapcsolat szakérto végzettség, angol középfokú; Salary: Hungarian Forint 150000 (Monthly)

n Szoftverfejleszto, informatikus (net fejleszto, támogató) Description: A(z) FESTO-AM PNEUMATIKA GYÁRTÓ KFT. Szoftverfejleszto, informatikus munkatársat keres budapest 03. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . További információ:Elonyt jelentenek: SAP, - Sharepoint programozási ismeretek - Infopath Pályakezdok, vagy utolsó éves végzos hallgatók jelentkezését is várják; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) ellenor; Description: A(z) FESTO-AM n Minoségi PNEUMATIKA GYÁRTÓ KFT. Minoségi ellenor munkatársat keres budapest 03. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Speciális követelmények:forgácsolási technológia ismerete, méroeszközök stabil megbizható használata, muszaki rajz olvasása, precizitás, További információ:Elonyt jelent: -német vagy angol nyelvtudás -SAP ismeretek -muanyag fröccsöntés ismerete Ellátandó feladatok: -külso beszállítótól érkezo alkatrészek minoségének ellenorzése -minoségi reklamációk kivizsgálásában való részvétel -gyártásközi ellenorzés elvégzése; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Gépjármu- és motorszerelo, -javító (Autószerelo) Description: A(z) ZOOMAUTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Gépjármu- és motorszerelo, -javító munkatársat keres gyori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . További információ:A Zoomautó Kft. autószerelo munkakörbe, szakirányú végzettséggel és néhány éves tapasztalattal munkatársat keres. További információ és jelentkezés: Csonka Imrénél a 20/952-2938-as telefonszámon, hétköznap munkaidoben. Salary: Hungarian Forint 110000 - 140000 (Monthly) n Alkatrész-értékesíto, eladó (autóalkatrész eladó / középfokú muszaki végzettséggel! / ) Description: A(z) UNIX AUTÓ KFT. Alkatrész-értékesíto, eladó munkatársat keres soproni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Juttatások:Bér: Bruttó 110.000Ft + cafetéria+ teljesítményarányos juttatás, Speciális munkakörülmények:munkarend vezénylés szerint, kéthetente szombaton is, "B" kategóriás jogosítvány, , Speciális követelmények:számítástechnikai ismeretek felhasználói szinten, autószereloi VAGY középfokú muszaki végzettség, hasonló munkakörben szerzett gyakorlat elony, , További információ:Soproni munkáltató autóalkatrész eladót keres. Autószerelo VAGY középfokú muszaki végzettség szükséges, hasonló munkakörben eltöltött ido elony. Jó kommunikációs készség, felhasználói számítógépes ismeretek szükségesek. Jelentkezni interneten: www.unixauto.hu címen, állásajánlatok között, önéletrjazot feltöltve lehet. Salary: Hungarian Forint 110000 (Monthly) n Hegeszto, lángvágó; Description: A(z) SZEM-MA KFT Hegeszto, lángvágó munkatársat keres törökszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Épületvillamossági szerelo, villanyszerelo; Description: A(z) Sallai István Csaba egyéni vállalkozó Épületvillamossági szerelo, villanyszerelo munkatársat keres ácsi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 - 135000 (Monthly) n Gépgyártósori gépkezelo, gépszerelo (Gépbeállító) Description: A(z) GEDIA HUNGARY FÉM,MUANYAGIP. ÉS KER.KFT Gépgyártósori gépkezelo, gépszerelo munkatársat keres tatai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Speciális követelmények:gépipari technikum,5+2 munkarend,min. 2 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat(karbantartás vagy összeszerelo üzemben); Salary: Hungarian Forint 150000 - 170000 (Monthly)


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri

22 Martie 2012

Italia, contracte de munca: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268415709, 0368404046, 0747661527, www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0725263831

Portugalia. Pentru cel mai bun strip club din Portugalia, salarii bune, oferim apartament, facebook: LS Club, GERAL@ LIFE-CLUB.COM, LIFE-CLUB.CO, Tel: 00351919852732

n Tranºator pui la mãcelãrie ºi vânzãtoare, Piaþa Crângaºi, Tel: 0768016055 n Vânzãtoare cu experienta ptr. market non stop dr.taberei (valea ialomitei) progr. 12/24 salariu 800ron, c_cobai@yahoo.com, Tel: 0729757633, 0769916162 n Vânzãtoare magazin alimentar zona ªos. Giurgiului Luicã, oferim CM. 0764415446; 0764979296; Tel: 0762085021, 0763388206 n Vânzãtoare pentru magazin comercial nou deschis in zona Piata Gorjului. Salariu de baza+ bonuri de masa, 1.000 RON, Tel: 0768161030 n Vânzãtoare macelarie angajez, zona Vitan, Tel: 0724591498 Vânzãtoare cu/fara experienta pentru magazin materiale constructii. Telefon, Tel: 0742012979

n Vânzãtoare bar cu jocuri, zonele Apusului ºi Piaþa Presei libere. 0723436343, Tel: 0765486755, 0212244791 n Vânzãtoare Fast - food. Seriozitate, Tel: 0754016671 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar zona Stefan cel Mare, Tel: 0762845840 n Vânzãtoare cu experienþã magazin alimentar, Valea Ialomiþei, sector 6, Tel: 0722296575 n Vânzãtor vorbitor limba italiana, cunostinte contabilitate primara, salariu negociabil, Tel: 0745478389

DN Bucureºti-Târgoviºte, între Mogoºoaia ºi Buftea, 510mp, Tel: 0766412462

é Videochat Bonus 300$, Enjoy2chat studio angajeaza fete cu/ fara experienta, minim 18 ani, engleza mediu, oferim: bonus angajare 300$, comision pana la 70%+ bonusuri zilnice, vila, conditii de lux, zona centrala Tineretului, 2.000 EUR, e n j o y 2 c h a t _ a n g a j a r i @ y ahoo.com, www.enjoy2chat.ro, Tel: 0763145694, 0734434861

n Vulcanizator

cu experienta inclusiv pentru anvelope sistem rof, Tel: 0726768854

Vulcanizator cu experienta angajez, Tel: 0722501711 n Vulcanizator Angajez muncitori pentru service vulcanizare, Tel: 0723322760, 0746281499, Fax: 0213480080

Vânzãtor/oare cu experienta Angajez in zona Colentina, Tel: 0752156560, 0746340696 V â n z ã t o r/ o a re p e n t ru magazin alimentar in zona Crangasi, cu experienta in domeniu. Salariu atractiv, Tel: 0730684348

n Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, http://www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129 Videochat angajam fete si cupluri pt. VirtualStars Studio, b o n u s a n g a j a re 2 0 0 $ , comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, site-uri d e top , cm, 2.500 USD/luna, office@ virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676

n VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT.RO TEL: 0720818129, 0314250001

n Buftea particular, la ºosea,

é Italia, contracte de munca: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268415709, 0368404046,0747661527, www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0725263831

é Germania, Berlin

Escort Girls selecteaza tinere modele (18-35 ani), cu prezenta fizica deosebita, ce emana rafinament, stil, eleganta si bune maniere, interesate de escorte high-class.Castiguri minime 7-10.000 €/luna. Transportul si cazarea iti stau la dispozitie. Totul este 100% legal, comision 50%, program flexibil, plata zilnica.Oferim seriozitate maxima, confort superior si mediu ambiant select. Asteptam pozele tale prin e-mail sau pe messenger. Pentru mai multe informatii contateaza-ne la telefon sau e-mail. Un simplu bip sau SMS si vei fi sunata inapoi! 10.000 EUR/luna, job.deutschland@ yahoo.com, Tel: 004915210513493

n Apãrãtorii Patriei IRA, intravilan,

loturi 263mp-65.000E; 308mp -75.000E; 571mp-123.000E; negociabil, Tel: 0726997726

n Baloteºti particular, Parcela 22,

é Absolvent studii

superioare 27 ani, solicit angajare, persoana serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0736446482 Bonã. Doamna 38 ani, serioasã, doresc post bona sau menajerã, marþi-vineri orele 8-14, Tel: 0728336573, 0742585033 Montator - Sunt montator manuitor decor spectacole recuziter teatru caut de lucru Italia! Tel: 0724108263

ªofer profesionist, 37 ani, atestat + card, experienta in transport persoane, comunicativ, serios, cu simtul raspunderii, Tel: 0724367637

intravilan, zona rezidentiala, suprafata 760mp, deschidere 21m, toate utilitatile, sau schimb cu apartament 2 camere in Bucuresti, 45.000 EUR, Tel: 0722123298

Cãlãraºi Frumuºani, la 20km de Bucureºti, teren intravilan, între 5-10ha, deschidere la lac 800-1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363 Chitila-Ilfov vand teren intravilan 430 mp/16Dx27L intre case, intabulare, cadastru, apa, gaze, curent, canalizare, 170 €/mp, marius.perta@gmail.com Tel: 0721253840

é BALOTEªTI, VAND TEREN n Cornetu, Str. Drumul Taberei / INTRAVILAN SUPRAFATA 27840 MP CU DESCHIDERE 57M LA DOUA DRUMURI. CONFORM PUG APROBAT ZONA PENTRU LOCUINTE POT MAX 30%; CUT - 0, 9 H - MAX 10M. O ZONA CARE SE DESVOLTA SI IN PERIOADA DE CRIZA, 15 EUR/MP, MIRCEARO79@ YAHOO.COM, TEL: 0727602146

Islazului nr 7, vand teren 2500 mp intravilan (cadastru facut). Facilitati: gaze, curent, langa padure, pret 25 euro/mp, tonybazalau@yahoo.com, Tel: 0722505557 n Cornetu, Ilfov, Strada Crizantemelor, vand teren intravilan, lotizat, utilitati, mary_cazacu2004@yahoo.com, Tel: 0722263779, 0214689107

Berceni Comuna proprietar, zona industriala pe Sos.de centura, intrare in Com.Berceni, intrarea se face pe ambele capete, cadastre, lumina, gaze. Neagu Georgeta, 47 EUR, sleepy_butterfly21@yahoo.com, Tel: 0760306464

Cumpar teren arabil comasat, intabulare, 50 hectare. Ilfov, Giurgiu, Dambovita, etc, anton_pavel19@yahoo.com, Fax: 0736345576

n Dâmboviþa Proprietar vand particular, teren agricol, 30ha, cu cadastru, 2500mp, extravilan, cadastru, pret 3000E/ 1ha, Tel: intabulare, negociabil, 0721372512, 0769668915 16.500 EUR, Tel: 0723881828 n Dragomireºti-Deal 850m-1000m, zonã în dezvoltare între vile cu utilitãþile la poartã, discutabil, Tel: 0723567535

n Bragadiru-Centura,

é Braºov, Moeciu,

Cheile Gradistea, vand teren 4500mp plus proiect de constructie langa complex, Tel: 0744645171

é Dragomireºti-Vale

particular vand lot casa 584 mp intravilanCC zona rezidentiala privata acces asfalt utilitati la teren toate actele PUZ Urbanism Cadastru 16.000 euro, 27 EUR/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400


vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

22 Martie 2012

n FERENTARI STR PAUNASUL CODRILOR, VAND TEREN INTRAVILAN, 1000 MP, PRET NEGOCIABIL, 100.000 EUR, PROSPERMALL@YAHOO.COM, TEL: 0722507798, 0765448666

int. Cosmina, n Ghencea, proprietar vand teren intravilan pentru constructii, 1800 mp, Tel: 0727016713 Izvoru, comuna n Giurgiu Gogoºari, 2600mp, cu 56m deschidere la lac (crescãtorie), ideal pentru pescari, 6 EUR/mp, Tel: 0745209235

Harghita, Bãile Tuºnad, str. Valea Oltului, vanzare teren 903mp, deschidere 18m, 50E mp, Tel: 0765250260

Jilava, loturi de casa, intravilan, 540 mp/ 1.000 mp, toate utilitatile, Tel: 0743016497

n Ciorogârla vila 200mp, stradal, teren-500mp, toate facilitatile, p+m, garaj, constructie 2007; negociabil, 180.000 EUR, Tel: n Militari Ansamblu de lux 0723688292, 0762233607 exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pentru persoane pretentioase, n Dâmboviþa, Bâldana, Tartasesti, 149.900 EUR, 30km Bucuresti, casa curte 3 www.avangardegrandevillage.ro, camere, hol, bucatarie, baie, Tel: 0744368835, 0722356122 anexe: magazie cu beci ºi grajd, suprafata construita 90mp, din caramida. Gaze, fosa septica, teren 1.500mp, dupa ora 16.00, n Pantelimon Oraº constructie 45.000 EUR, Tel: 0785504544, noua, living+ bucatarie open 0318044374 space, 2 dormitoare, baie, centrala n Dâmboviþa, Conþeºti, 35km de noua lemne, teren proprietate 200 cad+intab, pret disc, Bucuresti, vand casa 4 camere mp, 5000mp, pret negociabil, 40.000 EUR, Tel: 0728537486, 0760392023 30.000 EUR, Tel: 0734626302

n Popeºti-Leordeni, zona Tnuva, vanzare teren 5.000mp toate utilitatile, deschidere 40m, 35 EUR/mp, maraaradavoaicei@yahoo.com, Tel: 0727228686 n Prahova, com. Izvoarele, Cheia vand teren +casa 12E/mp, Tel: n Brãneºti, teren 390mp, vila p+1, 220mp, 4 dormitoarep 2 bai, 0720091567 living, bucatarie, garaj, pret la cheie, 95.000 EUR, Tel: 0729071748 n Snagov Ghermanesti, 1200 mp, n Braºov municipiu, cartier deschidere 12m, stradal la DJ, Schei, vand casa 4 camere baie, posibilitate toate utilitatile, 60 EUR/mp, Tel: bucatarie, mansardare, Tel: 0769974711 0723766663 n Snagov Nuci, la 7 km de autostrada stradal la DJ, 850 mp, Gãeºti, sat n Dâmboviþa, deschidere 27, vav padure, Catanele, teren 7.000mp+ 2 12.000 EUR, Tel: 0723766663 corpuri casã, la 70km Bucuresti. 6 Cãlãraºi euro/mp negociabil, Tel: Frumuºani, 20km de 0764903336

Bucureºti, vilã la roºu, super utilatã, 1.200mp, cu teren 3-8ha, deschidere la lac 1.000m, Tel: 0722600350, 0723600363

é Suceava, Vatra Dornei, persoana fizica vand avantajos 6500mp intravilan, parcelabil si construibil la 3 km fata de partia de schi, 10 EUR/mp, n Chiajna particular vând vilã petronela.tutuianu@yahoo.com, construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: Tel: 0725346638 0722365592 n Teleorman Alexandria stradal,

Militari, Piata Veteranilor, 650mp, intravilan, toate utilitatile, 350 EUR/mp, Tel: 0722217144

20.000 mp, d 47m, industrial, utilitati, deschidere, 7 EUR/mp, 0723766663

ideal dubla Tel:

Chitilei, Carefour Coloseum, Vila P+M, sector 1 toate utilitatile, renovata 2010, mo b ilata, u tilata n o u , 95.000 EUR, Tel: 0741146876

Dâmboviþa, Moreni, casa locuibila, 3 camere, locuinta 61 mp, bucatarie, baie, gaze, lumina si apa, teren 630 mp, necesita imbunatatiri, 16.000 EUR, Tel: 0721368475 Dâmboviþa, Produlesti, vând gospodãrie centralã deosebitã dispusã pe 3000 mp, casã, pãtul, bucãtãrie varã, anexe, boltã viþã, livadã, fântânã sau schimb cu apartament în Bucureºti, Tel: 0761636331, 0732322325

n Ferentari Bachus, proprietar, casã 2 dormitoare, living, baie, bucãtãrie, hol, teren 230mp, toate utilitãþile, 65.000 EUR, Tel: 0763540275 n Ferentari Bachus, proprietar, teren + fundaþie (demisol, parter, etaj 1, 2 ºi mansardã), cu proiect ºi autorizaþie construcþie, total teren 500mp, deschidere 25m, discutabil, 75.000 EUR, Tel: 0763540275

n Giurgiu, Bolintin-Deal, vand urgent casa si teren, negociabil, Tel: 0730709967 Giurgiu, Cosoba, la cheie, 120mp, teren 411m, put, camera tehnica, fosa, se poate muta in casa, 47.000 EUR, Tel: 0722325373, 0724341829

Jilava str. Odaii, 1.750mp, casa 4 camere, anexe, posibilitate extindere 5.000 mp, ocazie, 135.000 EUR, Tel: 0784841593

n Berceni

Particular vand garsoniera cf 1 semidec, p/9 are imbunatatiri Berceni str. Turnu Magurele pret 30.000 e neg, Tel: 0734708951

n Popeºti-Leordeni

Paraul Rece, 3 camere, casa caramida, centrala termica, toate utilitatile, teren 411mp, ID698, 61.000 EUR, radu.toma@ houseproviders.ro, www.houseproviders.ro Tel: 0213172092, 0725445510

é Bragadiru, 3 garsoniere de 30mp fiecare in imobil nou construit (din caramida) desfasurat pe 4 nivele (p+2+m) cu termen de finalizare mai 2012. Garsoniera are pretul de 23.000 euro la cheie (gr+f+p, centrala pe gaz, inst.el. si sanit, bransamente si utilit. incluse in pret), 23.000 EUR, adrianocollection@yahoo.com, Tel: 0745263161

n Teleorman Vand casa curte 5 camere, baie+ bucatarie+ pivnita, 4800mp, pomi fructiferi, vita de vie, 35.000 RON, Tel: 0786089910

Teleorman, Alexandria, vand casa 5 camere, baie, bucatarie, centrala proprie, garaj, gradina, suprafata construita 200 mp, 110.000 EUR, stanicamonica@ yahoo.com, Tel: 0730104025

é Eminescu

Toamnei garsoniera, 30mp, an constructie 1946, et 4/4, centrala imobil. Instalatie electrica si sanitara inlocuita complet, gresie, faianta, parchet, tamplarie termopan. Blocul e in stare buna, fara risc seismic si a fost partial renovat in 2005. Garsoniera e locuibila imediat, partial mobilata sau fara mobila, 33.000 EUR, adriana_lutasu@yahoo.com, Tel: 0722489902

n Teleorman, Necsesti, vand n Giurgiului, confort 1/dec, etaj

31mp, g+f+p+t +ct, casa 3 camere, hol exterior 1/4, inchis (veranda) + inca 2 anexe 20.000 EUR, Tel: 0733538292, locuibile 3 camere, sobe 0768935619 teracota in 2 camere, fantana in curte (put), beci, gard din placi de beton, porti de fier, 1000m + inca un pamant aflat la 200 m Iancului vand distanta (cca 1000m); merita vazut sau discutat pret garsoniera termopan negociabil, ag_11_ydm@ gresie faianta etaj 9/9 yahoo.com, Tel: 0769302405 n Titan zona Patinoar 23 August, bloc reabilitat termic vand casa la curte formata din 4 34000 euro, Tel: camere, bucatarie, 2 bai, 130m construiti, teren 400mp, 0734791622 240.000 EUR, Tel: 0728076275

Unirii Budapesta, P+1, 110 mp, construcþie 2008, pe teren concesionat, finisaje lux, ultra modern. Urgent! 100.000E discutabil, Tel: 0764820541

Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Militari Roºu, proprietar, 42mp, bloc nou, stradal, exclus intermediari, 36.000€, 0788395181

n Militari

etaj 5/10, bloc mixt, constructie 1980, 33mp, cadastru, urgent, 31.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Romanã ultracentral, particular,

50 mp, demisol, urgent, preþ avantajos, Tel: 0722409518


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

22 Martie 2012

n Drumul Taberei nr 84-86, n Lujerului Apartamente noi - 2 stradal-liber, curat, s-52mp, 2/10, camere, Tel: 0745146177 http://www.blocklujerului.ro, Tel: 0732855161

n Bacalbasa,

sector 4, decomandat, etaj 1/4, renovat, izolat, mobilat, termopane, boxã, parcare, 65.000 EUR, Tel: 0766296471 n Berceni Drumul Gãzarului, vând/schimb ap. 2 camere conf. 2, îmbunãtãþiri, termopane, uºã metalicã, aer condiþionat, cu ap. 3 camere conf. 2 + diferenþã, casã la curte. Exclus intermediari, Tel: 0766719736 n Brâncoveanu Mega Image, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, liber, 39.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

Camil Ressu zona parc IOR, Proprietar vand 2 cam. parter, decomandat 47mp, 53.000 EUR, vla3d@yahoo.com, Tel: 0768918888

é Colentina Dna Ghica, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, 42.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224 n Crângaºi confort 1, decomandat, îmbunãtãþit: gresie+faianþã, termopane+parchet, termoizolat, bucãtãrie deschisã, negociabil. 0737517538, Tel: 0727022430, 0761851551

n Drumul Gãzarului vând sau închiriez 2 camere, et. 4/7, decomandat, renovat, Tel: 0216867235, 0721855583 n Drumul Taberei Ghencea, 1/3, decomandat, 85mp, cãrãmidã, constr. 2011, finisaje lux, tva inclus, accept credit, 58.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea Ansamblul Rezidenþial Avangarde, P/3, 85mp+ grãdinã 100mp, loc parcare gratuit, Tel: 0767600804, 0722134720 n Drumul Taberei Ghencea, Ansamblu rezidenþial “Avangarde”, p/3, 60mp+50mp grãdinã, constr. 2011. Deosebit! 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720

é Drumul Taberei Militari, apartamente noi - 2 camere www.blocklujerului.ro. Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! http://www.blockcastranova.ro, Tel: 0732855161

1 Decembrie - Ilfov apartament 2 camere, cf. 1, mobilat, particular, bloc nou, centrala proprie, parcare, 37.500 EUR, Tel: 0730071712

Eroii Revoluþiei proprietar vand apartament 2 camere eroii revolutiei-soseaua viilor, et 4din 8 vedere la strada, 48.000 EUR, nail_queen@yahoo.com, Tel: 0726614652

n Eroii Revoluþiei, Soseaua Viilor, P/7, sd, gresie+ faianta, bucatarie utilata, 41.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Ferentari conf. 2, stare bunã, apã, gaze, îmbunãtãþit gresie, faianþã, parchet, urgent, 25.000 EUR, Tel: 0761057011, 0767520935

Gorj, Târgu Jiu municipiu, Schimb/vand apartament 2 camere cu garsoniera sau apartament 2 camere Bucuresti plus diferenta de bani, gpsandu@ gmail.com, 0720283929

é Grigorescu ING, curat, parchet, contorizat, repartitoare, balcon inchis, semimobilat, parcare, 57.900 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

é Lujerului

Apartamente noi sector 6 Romancierilor si Lujerului www.fabricii.ro, Tel: 0732855161 http://www.blockluncacernei.ro,

n Doamna Ghica vand urgent

é Militari Apusului, apartamente noi – 2 camere si garsoniere apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! www.blockcastranova.ro, Tel: 0732855161

é MIHAI BRAVU, COMPLEXUL VITAN RESIDENCE, AP 2 CAMERE, 64MP UTILI, 74MP CONSTRUITI, ETAJ 2/10, DORMITOR, CAMERA DE ZI, GRUP SANITAR, BALCON, NEMOBILAT, PARCHET, PIATRA NATURALA, TERMOPAN, INTERFON, LIFT, ADMINISTRARE, ILUMINAT EXTERIOR, CONTOR ELECTRICA; AN CONSTR 2008 CONTR. VANZARECUMPARARE PROPRIETATE PERSONALA; VECINATATI: GRADINITA, SCOALA, RATB, METROU, MAGAZINE; PRET NEGOCIABIL; 0748543251 SILVIA SAU 0766877459 MIHAELA, 105.000 EUR, MIHAELA.BUNEA284 @GMAIL.COM

Militari Roºu, 73mp, bloc nou, stradal, 57.000 EUR, Tel: 0788395181 Militari Roºu, 101-105mp, bloc nou, stradal, 650 EUR/mp, Tel: 0788395181 n Militari

n1

Mai (Mihalache) Ion Mihalache 337 intersecþie cu str. Caºin, apartament 2 camere semidecomandat, 5/7, ultrafinisat, gresie faianþã Spania, instalaþii sanitare Grohe, termopane, parchet, uºi nuc, uºã intrare blindatã, 48.4mp utili, 55.000 EUR, strada Spatar n Ferdinand, Tel: 0721757575 Milescu, apartament in vila, parter inalt, 3 camere+ pod, orientare sud-est, zona vile, proprietar, Tel: 0729048822

n Giurgiului vand apartament 3

camere stradal, decomadat, imbunatatiri, 2 balcoane, pret negociabil, 58.000 EUR, Tel: n Avangarde Rezidenþial, oferta 0723632076 primãverii-discount 5000Euro, etj. 1-2-3/3, decomandat, 85mp, C’2011-cãrãmidã, finisaje lux, tva-inclus, exclus agenþii. n Militari Apusului, particular vand apartament 3 camere, 2/4, ideal 0767.600.804/0722.134.720, firma, acte notariale, 60.000 EUR, 58.500 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0726829629 Tel: 0744368835, 0722356122 n Avangarde Rezidenþial, oferta Militari etaj 1/8, 72mp, doua primãverii-discount 5000Euro, etj. balcoane, 65.000 EUR, Tel: 1-2-3/3, decomandat, 85mp, 0722217144 C’2011-cãrãmidã, finisaje lux, tva-inclus, exclus agenþii. n Militari Dealului, 3/4, 79mp, 0767.600.804/0722.134.720, construcþie 1994, termopane, 58.500 EUR, gresie, faianþã, uºã metalicã, 2 http://www.avangarderezidential.ro, bãi, 2 boxe subsol, 78.000 EUR, Tel: 0744368835, 0722356122 Tel: 0764711466

3/10, decomandat, construcþie 1982, 5mp, urgent, ocazie, 49.500 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari, Roºu, 85mp, et. 1, decomandat, 2 balcoane, constr. 2011, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, 57.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 Ansamblu n Militari-Rosu rezidenþial nou, 85mp, et. 1, 2balcoane, constr. 2012, finisãri lux, zonã deosebitã, ultrarezidenþial, platã cash/credit, 57.900 €, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0722134720, 0722356122 n Militari-Roºu, constr.nouã, cãrãmidã, 1/3, dec, 85mp, 2 balc, finisãri lux, zonã rezidenþialã, n BERCENI, APARATORII finalizat, (platã cash), 55.900 EUR, PATRIEI, PARTICULAR, VAND Tel: 0722356122, 0744368835 AP. 3 CAMERE DECOMANDAT, ET 1/8, IMOBIL DIN 1983, CU IMBUNATATIRICENTRALA PROPRIE, TERMOPAN, 2 GRUPURI n Obregia - Mega Image, 2/9, 53 PARCHET, mp, renovat, termopan, liber, Tel: SANITARE, 2 APARATE A/C, USA METALICA, BOXA LOC DE 0723619619, 0722744599 PARCARE. IMOBIL AFLAT LA 5 MIN DE STATIA DE METROU AP. PATRIEI SI DE PIATA 73.000 EUR, n Pantelimon, Delfinului, vând BERCENI, apartament 2 camere, fãrã BUTUCAT@YAHOO.COM, TEL: 0744372199 intermediari, Tel: 0760048905

n Plevnei-Witing,

Ghencea, Profi, decomandat, et 1, bloc 1973, UM, instalatii noi, 59.500 EUR, Tel: 0723766663

n Sebastian BRD, et. 2, 105mp,

utilat, mobilat modern, ac, 88.000 EUR, dix111@yahoo.com, Tel: 0723214522

é Brâncoveanu

Banca Transilvania, gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, parcare, 59.000 EUR, n Titan Proprietar zona auchan secretariat@westinvest.ro, Titan Bucuresti, semidecomandat, http://www.westinvest.ro, Tel: 70mp, et. 4/4, termopan, 0753813070, 0765075224 imbunatatiri, izolat exterior, contorizat gaze, apometre, repartitoare, pret negociabil, 67.000 EUR, Tel: 0743136982 n Crângaºi decomandat, civilizat, n Toate zonele, locatii civilizate, parter/7, bloc 87 solid, 84 mp, preturi accesibile, pentru zona verde, 65.666 EUR, Tel: locuit/firma, Tel: 0723766663 0723766663

n Unirii Zepter, proprietar vand n Dâmboviþa, Rãcari oraº, vând apartament 2 camere, decomandat, vedere bulevard, st-73mp, su-69mp, 105.000 EUR, Tel: 0722723080

n Prelungirea

ªtefan Cel Mare apartament 3 camere et. 1/8, renovat, elegant, cu bucatarie mobilata, Tel: 0744325098, 0756043720

1/2, decomandat, centralã, boxã, teren 100mp, liber, 45.000 EUR, Tel: 0723117776

n Militari Dezrobirii, etaj 3/4, confort 1, decomandat, MOL, amenajat lux, bloc constructie n Sebastian-Benzinaria 1984, 64.500 EUR, Tel: Particular, 1994, stradal, 10/10 semidecomandat, 54mp, curat, 0761563783 liber acte la zi, accept credit, 57.000 EUR, Tel: 0726591918 n Socului Pescarusului, apartament 2 camere, 54mp, p/8, pret negociabil, 70.000 €, 0745812354

apartament 3 camere utilat complet, etaj 1/4, suprafata 70mp, an constructie 2002, 65.000 EUR, Tel: 0722791135 proprietar vand n Dristor apartament 3 camere 65mp, complet renovat, usa metalica, termopan, usi de interior, aer conditionat, gresie-faianta, parchet, boxa subsol, loc de parcare, izolat termic de primarie, mobilat modern, etc, 75.500 EUR, ciurca2003@yahoo.com, Tel: 0732094000

é Titan Gura Ialomitei, 9/10,

decomandat, 72 mp. gresie, faianta, parchet, termopan, A/C, 1982, 66.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

ap. 3 cam. et. 2, decomandat, conf. 1, 75mp, gfp, partial mobilat n Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere ºi utilat, izolat, 22.000 EUR, Tel: fata, 2 balcoane, AC, Tel: 0722667850 0723619619, 0722744599


22 Martie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Ultracentral, Ion Campineanu, proprietar, renovat lux, 113mp, 170.000 EUR, Tel: 0752231118

n Alba Iulia Piata apartament 4 camere lux, 2 AC, 2 bai, usa metalica, mobilat, gresie, faianta, jacuzzi, decomandat, paza, Tel: 0743165434 n Brezoianu nr 18 4 camere, risc seismic 2, nu are bulina, 96 mp, 2 balcoane, 2 bai, parchet masiv, usa metalica, termopane, centrala gaz, necesita renovare, liber, proprietar, 69.000 EUR, sorin.enache@gmail.com, Tel: 0722311164 n Drumul Taberei conf. 2, semidecomandat, 10/10, terasã refãcutã, toate îmbunãtãþirile, pretul zonei, Tel: 0767696390, 0784244411

Metalurgiei, particular, vand ap 4 cam, cf 1, decomandat, 85 mp, bloc 1983, parter, acces si vedere stradala aproape de Piata Sudului, ideal firma, 78.000 EUR, ellenna1978@ yahoo.com, Tel: 0722454666 n Militari apart.lux tip duplex, 170mp, et. 1-2/2, constr. 2011, cãrãmidã, finalizatã, finisaje deosebite, ansamblu-exclusivist, TVA-inclus, loc parcare-bonus, 85.000 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835 n Militari Apartament vanzare 4 camere, cf 2, 3/10 renovat, s 6, posibilitate preluare credit, 75000 € 0734090954, 0729269400 n Militari Gorjului Cernisoara vand apartament 4 camere, 0737041033 n Militari - Apusului, 4 camere, confort 1, 90mp, semidecomandat, etaj 2/4, 2 grupuri sanitare, balcon dublu inchis, fara modificari, usa metalica, aer conditionat, bloc civilizat, foarte aproape piata, ratb, metrou, scoala, cadastru, intabulare, loc parcare platit, boxa, 72.000 EUR, Tel: 0749117272, 0729937351 n Titulescu -Victoriei, etaj 2/10, proprietar, urgent, decomandat transformat in 3 camere+ bucatarie 14mp. Pregatit pentru a fi imbunatatit. 5 minute metrou Victoriei, 95.000 EUR, 0720866960

é Dacia apartament in vila, centrala termica, fara imbunatatiri, stradal, imobil fara risc seismic, 97.000 EUR, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

n Universitate

inchiriez n Dristor, apartament 2 camere, Tel: decomandat, mobilat, etaj 1, 300 EUR, Tel: 0749063012, 0213309849 n Drumul Gãzarului închiriez sau vând 2 camere, et. 4/7, decomandat, mobilat, renovat, Tel: 0216867235, 0721855583 n Drumul Gãzarului proprietar închiriez ap. 2 camere, pe termen lung. Rog seriozitate, Tel: 0735940770 Taberei Orizont, é Vatra Luminoasa inchiriez n Drumul proaspãt zugrãvit, garsoniera, etaj 4 complet proprietar, mobilata, bloc caramida acces mobilat, utilat, 7/10, 2 lifturi, 1+1 spre centru, metrou, negociabil, luna garanþie, 2.900 EUR/luna, Tel: 0744143500 250 EUR/luna, ac_milanezu@yahoo.com, Tel: n Gara de Nord, Urgent inchiriez 0766260157 2 camere, Tel: 0729048082 n Magheru Bloc Patria, et 8, semidecomandat, mobilat-utilat, A/C, 350 euro avans 1+1 garantie, Tel: 0723766663 n Militari Valea Lungã, complet utilat, 250 EUR/luna, Tel: 0733312510 1 Decembrie - Ilfov apartament 2 n Nerva Traian inchiriez 2 camere, mobilat, 200 EUR, Tel: apartamente cu 2 camere fiecare 0730071712 la parter in acelasi bloc, la scari diferite, confort sporit; 350E pe n 1 Mai (Mihalache) in vila, curte apartament, Tel: 0723264765, 20 m, renovat, utilat, civilizat, 450 0723616933 euro avans 1+1, Tel: 0723766663 n Regina Maria, Strada 11 Iunie, n 1 Mai (Mihalache) Popisteanu particular, închiriez 2 camere, bloc reabilitat, balcon inchis, nemobilat, 45mp, 250 EUR, Tel: finisaje, tamplarie, mobila, 0723149576 electrocasnice noi si de calitate, n Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6 300 €/luna, sone_cika@yahoo.com semi-decomandate, mobilate utilate, preturi accesibile, locuitfirma, Tel: 0723766663 garsoniera, 0726691205

n Bucureºtii Noi camera separata, toate conditiile, familie tanara, cuplu, chiria 630lei, Tel: 0213105665 n Drumul Taberei Veteranilor, ofer spre inchiriere camera moderna apartament 2 camere pentru o persoana, 125 EUR/luna, Tel: 0726394108 n Iancului inchiriez camera, conditii foarte bune pret avantajos, de preferat tineret, Tel: 0723141457 n Sebastian, inchiriez camera la curte, mobilata. Pentru cuplu sau 2 fete, Tel: 0760961612, 0763051796 n Tineretului, studenta inchiriez camera in apartament cu 2 camere, complet mobilat, zona Tineretului. Caut exclusiv studente, pret cu utilitati, 200 EUR, Tel: 0766553061

n Ialomiþa, Feteºti municipiu, vindem sau închiriem spaþiu comercial. Suprafaþa utilã este de 154 mp, cu uºi de acces prin faþa ºi spatele blocului, având 2 platforme betonate pentru manipulare marfã de 48 mp ºi o magazie la subsol de 52 mp. Corespunzator pentru spaþiu comercial, prestãri servicii, birouri, depozit. Dispune de toate utilitãþile: apã, canal, electricitate, centralã proprie de încãlzire pe n 13 Septembrie, garsoniera, gaz, locuri de parcare, singur curte, toate facilitatile, Tel: hanexim@yahoo.com, Tel: 0744350819 0731434749

é Basarabiei Socului, proprietar, 9/10, renovata proaspat, utilata/ mobilata nou, UM noua, apometre, repartitoare, termopane, masina spalat, f calduroasa, bloc curat, negociabil, 230 EUR, Tel: 0729918158 n Basarabiei - Arena Nationala, apropiere metrou, Inchiriere Garsoniera 20mp etaj2/3, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, mobilat modern, frigider, aragaz, masina de spalat automata, tv, centrala proprie, totul nou, 800 RON, nita_catalin_67@yahoo.com, Tel: 0744475037, 0726891292

200 EUR,

é Alba Iulia Piata gresie, faianta, é Colentina Dna Ghica Inchiriere parchet, termopan, A/C, nemobial,

n Teiul Doamnei, Grigore Ionescu, 4 camere, P+E+ spatiu comercial, acte la zi, constructie 2006, 68.000 EUR, 0765671694

é Brâncoveanu vila

P+2 suprafata utila 450 mp, curte 250 mp. Ideala pt. birouri, clinica, gradinita, 2.400 EUR, adimobilro@ yahoo.com, Tel: 0722699699

n Berceni Drumul Gãzarului, schimb/vând ap. 2 camere conf. 2, îmbunãtãþiri, termopane, uºã metalicã, aer condiþionat, cu ap. 3 camere conf. 2 + diferenþã, casã la curte. Exclus intermediari, Tel: n Giurgiului particular, p+2, 0766719736 200mp, construcþie 2011, finisaje la cerere, utilitãþi, parcare, negociabil, 1.200 €, 0722277538

n Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1, 2 sau 3 indiferent zona, stillhouseimobiliar@yahoo.com, Tel: 0768655676

n Sector 5 particular, 400 -600 mp, cu utilitãþi, Tel: 0723664747, 0723348466 n Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 apartament indiferent confortul sau casa curte, Tel: 0764716412, n Cumpar cu plata imediat 0721907221 garsoniera confort 1 2 sau 3 n Cumpar cu plata imediat indiferent zona, apartament 2 camere confort 1, 2 stillhouseimobiliar@yahoo.com, sau 3, Tel: 0732864809, Tel: 0732864809, 0769526936 0769526936

é Pipera vila situata in complexul rezidential Cosmopolis, mobilata si utilata, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 580 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Voluntari - Oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc. Preferam pensionari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427

garsoniera etaj 7/10, mobilata, utilata complet, termopan, balcon inchis cu cornier, 250 EUR/luna, adriannoaje@yahoo.com, Tel: 0744621316 n Dolj, Craiova municipiu, inchiriez garsoniera superba, renovata. aer conditionat, geisser, hota, izolat pe interior, parchet, bideu, mobilata. acoperisul e nou refacut. Trimiteti cerere la e-mail, 110 EUR/luna, chirie80@yahoo.com n Drumul Taberei 34, G+F+P, parter, semimobilatã, termen lung, plata anticipat 2 luni + garanþie, liberã din 01.04.2012, Tel: 0726392151, 0217251172 n Pantelimon proprietar inchiriez garsoniera mobilata, utilata, 200 EUR, Tel: 0758700802 n Pantelimon Fiat, garsoniera complet utilatã particular, Tel: 0760034232 n Prelungirea Ghencea Garsoniera sit. in complexul rezidential Primavara, mobilata si utilata, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109006 n Rahova, Zona Petre Ispirescu, proprietar, garsoniera conf 1, mobilat modern, gresie, faianta, termopane, etaj 3 din 4, la 5 minute de mers, de statia de tramvai, 250 EUR, 0729311322 n Toate zonele semi-decomandate, mobilate utilate, preturi accesibile, Tel: 0723766663 n Universitate Garsoniera mansarda 2/2, nemobilata CT, AC, 270 EUR, Tel: 0723423092

neutilat, contorizat, 450 EUR/luna, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224 n Ciºmigiu Brezoianu, etaj 2/7, mobilat, curat, urgent, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Ciºmigiu, apart 2 camere mobilat si utilat curat centrala proprie, discutabil, 300 EUR/luna, Tel: 0744649447

é Tei - apartament cu 2 camere,

stradal, complet utilat, zona Teiul Doamnei, 280 EUR, sweetie_alexutza@yahoo.com, Tel: 0770979933

é Titan ap. situat in complexul

é Colentina

complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, ap. mobilat si utilat, Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 490 EUR/luna, andreea.madescu@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Dacia apartament 2 camere comandate, et. 1/5, elegant mobilat, Tel: 0744325098, 0756043720

é Dorobanþilor

BCR, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, complet utilat, loc de parcare, 450 EUR/luna, secretariat@westinvest.ro, http://www.westinvest.ro, Tel: 0753813070, 0765075224

rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Unirii Cantemir Budapesta (Domo), etaj 1, vedere stradala, balcon mare, ac, termopan, gresie, faianta, obiecte sanitare, cabina dus, calorifere, apometre, repartitoare, um, instalatie electrica, recent renovat. Ideal sediu firma, Tel: 0724388467 Vitan Mall 2 camere, cf. 2, 250 EUR, Tel: 0762611357

n Constanta municipiu, Spitalul

Militar, inchiriez ap 3 camere, utilat-mobilat (+ aer conditionat), 75mp, gicacalorimetre, termopan, parchet, 325 EUR, andreeaioanav@yahoo.com, Tel: 0747062116


pagina 12 / închirieri oferte 3-4 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro n Unirii Fantani -7/8, dec, mobilat complet, termopan, 450 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Universitate 2/10, vedere fata, nemobilat, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599

é Cãlãraºilor Tepes Voda, centrala termica, A/C, lift, nemobilat, bucatarie deschisa mobilata, 450 €/luna, secretariat@ n Bucureºtii Noi inchiriez westinvest.ro, www.westinvest.ro, apartament de lux, pret discutabil, Tel: 0753813080, 0765075224 Tel: 0721689763 n Central apartament 4 camere, supr. 160 mp, decomandat, Dorobanþilor ºi utilat complet, Tel: apartament 3 camere, mobilat 0732133898 lux, 90mp utili, ac, n Mãrãºeºti nr. 135, sector 4, inchiriez apartament 4 camere, parchet, interfon, numai pentru firme, Tel: 1200E, utilitati incluse, 0744980361, 0769261002 n Unirii inchiriez apartament 4 doar sedii firme, Tel: camere, pret discutabil, 0721689763

0763542082

n Drumul Taberei, mobilat, utilat, usa metalica, gresie, faianta, Tel: 0727149349, 0213373027

é Constanþa, Neptun, Jupiter, Saturn, Mangalia - proprietar spatii comerciale bar-restaurant, autoservire, disco-club, magazin haine, incaltaminte, gogoserie, fast food, cat si alte activitati dorite de dvs. Plata chiriei se face in rate, 10.000 EUR/mp, mocea_marius2000@yahoo.com, http://www.moceagroup.com, Tel: 0766779919, 0728879822, Fax: 0247467270 spatiu 115mp, n Decebal amenajat cafenea cu mobilier, Tel: 0744631240 n DN2,

hala constructie noua, 1400mp, h 7, 5m, toate utilitatile, curte 1500mp; 3, 5E/mp, Tel: 0724286586

n Dorobanþilor, Victoriei, Romana, 1 Mai, Stefan cel Mare, Colentina, adiacent, renovat, spatii pretabile birouri, banci, centrala termica, nemobilat, restaurante, show room, preturi bucatarie mobilata si utilata, ideal accesibile, Tel: 0723766663 birou/ rezidenta, 500 EUR/luna, secretariat@westinvest.ro, Giuleºti piaþã, spaþiu Tel: é Pipera ap. situat in complexul http://www.westinvest.ro, rezidential Cosmopolis, bucatarie 0753813070, 0765075224 comercial 70mp, mobilata, 2 x aer conditionat, toate utilitãþile, Tel: paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu 0726116881 copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Grozãveºti Tunari. Anunt proprietar, 380 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, proprietar, Metrou Tel: 0730109006, 0730109005 é Victoriei

1 Decembrie Bd închiriez spaþiu comercial 25 mp Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 7F, sector 3, Tel: 0722314255

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu é Pipera - Cosmopolis ap. 3 comercial de inchiriat, doua

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 442 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6 semi-decomandate, mobilate utilate, preturi accesibile, locuitfirma, Tel: 0723766663 n Tineretului inchiriez apartament 3 camere semidecomandat, 7/10, cochet, mobilat modern, utilat, vis-a-vis parc, internet wireless, telefon fix, cablu TV, supraveghere video, 525 EUR/luna, 0733927239

camere 70mp si respectiv 30mp, vitrina de 7m, intrare si prin spate (pentru aprovizionare). A/C, grup sanitar, termopan, 1.400 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888 ANTIAERIANÃ NR 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP, TEL: 0723156075, 0213119983

Grozavesti, Spatii birouri 150 - 3000mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, Tel: 0213125535, 0734825197

Militari Piaþa Veteranilor (deschidere la b-dul Iuliu Maniu). sp.comercial stradal, cu vad, 28mp, Tel: 0734540940, 0732985096 Militari Inchiriem spatiu Restaurant Parc 500mp complet mobilat: catering, romanesc, pizza, Militari Autogara, metrou Pacii, 6E/mp+ TVA, http://www.restaurant-parc.ro, Tel: 0764670677

n Roºu vis-a-vis Rândunica, stradal, clãdire parter+etaj, 1240mp, toate utilitãþile, curte betonatã, intrare TIR, pretabilã birouri, producþie, etc, 3.300 EUR, Tel: 0722258589

n Unirii, Zepter, spatiu de 240mp,

parter + mezanin, poate fi impartit 150+50+40mp, deschidere 16m, posibilitate terasa, parcare, circulata intens, Tel: 0744631240

Vitan spatiu pentru amplasare rulotã comercialã în statie RATB, toate utilitãtile asigurate, Tel: 0744644125 n Vitan

spatiu comercial cu dublã intrare, P+1, parter 66, 6 mp, etaj 66.6 mp, curte 53, 76 mp. Toate utilitãtile, pretabil spãlãtorie auto, depozit, birouri, Tel: 0744644125

n Chitilei, Inchiriez teren sos.

Chitila nr. 17, reper Pod Constanta, deschidere 20m la sos. Chitila, 50 x 1000mp, Tel: 0744492931

n Solicit

pentru inchiriere garsoniera confort 1, 2 sau 3, orice zona sau conditii, Tel: 0732864809, 0769526936

22 Martie 2012

é Piese auto import

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Dacia

Papuc 1.9 diesel, izoterma, vopsea originala, fara avarii, acte la zi, unic proprietar, 1.350 EUR, Tel: 0769118988 n Ford Transit 17+1, full 2009/21.000km sau variante cu auto 4x4, garsoniera, 0729345841 n Mitsubishi Grandis an fabricaþie 2007, 3000 km, diesel, impecabila, full, 6 locuri 6+1 trepte, Tel: 0766437069 n Mitsubishi Lancer fabricat in 2006, Tel: 0768654758 n Opel Astra Break (Germania 2000) Diesel 2000, negru, full options, înmatriculatã România, 4.500 EUR, Tel: 0745333875 n Opel Vectra an fabricaþie 2001, 160000 km, diesel, nr.Spania, acte valabile, întreþinutã, Tel: 0766437069 n Remorci Schwarzmuller, pentru agregate minerale sau cereale, an fabricatie 2003, 2004, vand la pret convenabil, Tel: 0763054784 n Renault Kangoo pret negociabil, Tel: 07272288884 n Renault Symbol toate dotãrile, an fabricaþie 2006, primul proprietar, 49.000Km, 0745147479 n Rulota Roller R44, 4 persoane, aragaz, chiuveta, frigider, incalzire, Tel: 0768654758 n Volkswagen Golf 5 fabricat 2008 impecabil, 47000 km, Tel: 0730338763 n Volkswagen Polo 1.2, 40.000km, 2006, AC, radio-cd, primul proprietar, negociabil, 6.500 EUR, Tel: 0722729441

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

n Aragaz,

frigider, congelator, masina spalat, lada frigorifica, vitrina frigorifica verticala, functionare buna. 0721662755, Tel: 0754292078, 0765524440

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

é Vand: - kit Canon EOS 500D

+ obiectiv Canon 18-55mm IS; geanta foto Lowepro Nova 140 AW; - acumulator Li-Ion de rezerva; - trepied foto/video TNB, 180cm, cu husa; - card SDHC SanDisk Ultra II 16GB; Toate produsele sunt in stare buna estetica si functionala. Aparatul foto vine impreuna cu cutia si accesoriile originale si are 8500 de cadre. Pret negociabil, 1.900 RON, hirazvan@yahoo.com, Tel: 0723380775

n Chevrolet Epica full, 2009,

20.000km, 9000E sau variante, Tel: 0729345841 n Dacia 1310 an fabricaþie 1999, impecabilã, Tel: 0722610370 n Dacia Duster ok neridicata, negru, 17.500 EUR, Tel: 0742159217, 0722684989

n Baciului in statia de tramvai la 2 statii de sos. Giurgiului, inchiriez spatiu comercial 70mp, 10 EUR/mp, Tel: 0729345841 n Bragadiru închiriez hale industriale de 200 mp, 300 mp, 550 mp, toate facilitãþile, 1, 8E/mp+TVA, 1 EUR/mp, Tel: n Moºilor langa rondul Bucur 0722243546 Obor si magazinul Otter, 50mp are grup sanitar, intrare prin fata Bratianu IC, Strada Baratiei, in si prin spate, curent trifazic, spatele magazinului Cocor, 2.500 EUR, Tel: 0730005339 spatii depozitare 20mp si n Obor langa Hala Obor, inchiriez é Dacia Logan Taxi galben spatiu 20mp (pentru birou, natural, licenta si numar de 31mp, Tel: 0212128838 é Titan ap. situat in complexul depozit), Tel: 0730021046 Bucuresti, an fabricatie 2006, rezidential Citadella, mobilat si n Central particular, inchiriez n Olteniþei, Complex Comercial 280000km, diesel, 3.000 EUR, Tel: utilat, beneficiaza de toate comercial 100mp, Aleea Castanilor inchiriaza spatii 0760338422 facilitatile unui complex nou, paza, spatiu parcare, gradinita. Este situat la neamenajat sau spatiu depozitare comerciale Tarabe la preturi foarte n Dacia Logan noua, foarte ur10 min. de metrou Titan, langa pret negociabil, 500 EUR, Tel: avantajoase, Tel: 0722633919 gent, 2011 aprilie, euro 5, alarma, hipermarketul Auchan. Anunt 0769316375, 0747971970 proprietar, 417 EUR/luna, n Crângaºi Inchiriez hala depozit/ n Rahova suprafata 40mp, spatiu inchidere centralizata, carlig tractare andreea.mitru@benevo.ro, Tel: productie 100 mp, apa, 380v, comercial stradal, utilitati, trafic, o m o l o g a t , 4 . 2 9 0 E U R , T e l : vad, Tel: 0767634447 0721163156 400 EUR/luna, Tel: 0722373984 0730109006, 0730109005

n Accept: Acura, Dacia Cielo,

Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, 0212551102, 0721309765 n Autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, transport si radiere gratuit, 1050 lei, Tel: 0744632301 n Cumpar masini pentru Remat. Transport si radiere gratuita. 1.000 lei, Tel: 0785945740 n Masini pentru programul rabla, asigur transport si radiere gratuit. Ofer 1050 lei, Tel: 0766687339

n Anvelope vara Continental

205/60/r16/92h, 14000km, 2008, 800 ron/4 Buc. Sunati seara, Tel: 0733593420

n Achiziþionez

monitoare lcd, computere laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Frigidere, congelatoare, combine, maºini spãlat, aragaz. Funcþionale 100. 0213328599, Tel: 0722417915, 0765523804

Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545


22 Martie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Blonda pasionala, vino sa descoperi adevarate placeri si fantezii erotice ascunse ofer companie intima domn generos si stilat, anal, oral deep, normal, é Blondã, super sexy, tandra, 200 RON/ora, Tel: 0760500200 pasionala, vino alaturi de mine pentru o partida de amor total, anal, normal, oraldeep, 200 RON, Tel: 0729756455

é Ai nevoie de o femeie sexy si pasionala care sa te ghideze catre adevaratele placeri? Carismatica, hipnotica, intuitiva, creativa, exigenta, sexy, feminina. Sunt ceea ce cauti. Sunt aici pentru acei barbati care isi doresc ceva special si poate un pic iesit din tipare. Sunt versatila si am o latura dominanta a personalitatii pe care o arat acelora ce au nevoie sa fie disciplinati, ghidati sau controlati. Daca esti in cautarea unei femei dominante careia sa-i faca placere sa se joace cu mintea si corpul tau, daca vrei sa devii jucaria masajului erotic, animalul de companie sau poate chiar sclavul ei, daca simti nevoia de a fi disciplinat sau vrei pur si simplu sa servesti o adevarata Stapana, opreste-te aici, sunt ceea ce cauti. Suna-ma. Am suficienta imaginatie, destule jucarii si tinute speciale pe care le pot folosi in cadrul intalnirilor prv! Imaginatia si personalitatea mea veti avea sansa si placerea de a le descoperi doar atunci cand ne vom intalni. Ne putem vedea numai la salonul de masaj erotic PriveluxFantasy situat in centrul orasului! Siguranta si confortul ne sunt responsabile! Poze reale! (Nu uitati sa ne trimiteti mesaje pe site. Va multumim), 50 EUR, http://www.priveluxfantasy.ro, Tel: 0722815977

é Blondã finuþã ofer companie intima de calitate, sex total domnilor cu bun simt, non stop doar la domiciliul meu, profesionalism, lux, poze reale. Discretie maxima, 100 RON/ora, Tel: 0768565376

é Bruneta cu sani mari tanara cu forme vin la tine, sexy, astept sa ma suni, sa vin la tine, sa petrecem clipe de neuitat, suna-ma si nu vei regreta, pupic, suna-ma cu incredere, sa petrecem o ora de fantezii si extra, 150 RON/ora, 0721541610

n Italian in Romania cu afaceri é Ai nevoie de o femeie sexy si pasionala care sa te ghideze catre adevaratele placeri? Carismatica, hipnotica, intuitiva, creativa, exigenta, sexy, feminina. Sunt ceea ce cauti. Sunt aici pentru acei barbati care isi doresc ceva special si poate un pic iesit din tipare. Sunt versatila si am o latura dominanta a personalitatii pe care o arat acelora ce au nevoie sa fie disciplinati, ghidati sau controlati. Daca esti in cautarea unei femei dominante careia sa-i faca placere sa se joace cu mintea si corpul tau, daca vrei sa devii jucaria masajului erotic, animalul de companie sau poate chiar sclavul ei, daca simti nevoia de a fi disciplinat sau vrei pur si simplu sa servesti o adevarata Stapana, opreste-te aici, sunt ceea ce cauti. Suna-ma. Am suficienta imaginatie, destule jucarii si tinute speciale pe care le pot folosi in cadrul intalnirilor prv! Imaginatia si personalitatea mea veti avea sansa si placerea de a le descoperi doar atunci cand ne vom intalni. Ne putem vedea numai la salonul de masaj erotic PriveluxFantasy situat in centrul orasului! Siguranta si confortul ne sunt responsabile! Poze reale! (Nu uitati sa ne trimiteti mesaje pe site. Va multumim), 50 EUR, http://www.priveluxfantasy.ro, Tel: 0722815977

doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574

é P ie rd u t in c o t id ia n , casatorit /33, ofer relaxare u n e i/u n o r d o a m n e fa ra prejudecati si fara pretentii materiale. Cunnilingus, annilingus si uro a/p. Zona Calarasi si Ialomita. SMS, Tel: 0746932824

é S t ra i n P re z e n t a b i l 51/185/95. Realizat in Bucuresti (ma descurc in limba ro m a n a ) c a u t p rie t e n a prezentabila educata varsta 33-43 ani, 165-180 inaltime, pana la 75 kg. Exclus profesioniste, Tel: 0755501554

Suntem doi frati gemeni fara obligatii. Cautam fete de casa, rugam seriozitate. Vio 0728739905; Nik 0735078831,

é ADORABILE! SUNTEM AICI NUMAI PENTRU TINE! CU NOI VEI FI CU ADEVARAT RELAXAT, NU EZITA SA NE CONTACTEZI. 2 FETE DEOSEBIT DE RAFINATE SI STILATE. NORMAL, ANAL SI ORAL CU FINALIZARE, 150 RON/ORA, 0768677248

Dama superba foarte elevata, stilata, plina de eleganta ofer companie intima domnilor generosi si educati, conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, rog seriozitate, poze reale, 100 RON/ora, Tel: 0764973259

é TANAR ITALIAN 34/1, 70/72

é

é Noua nouþã acum 10 minute

venita, poze executate

de 5

é Anal, anal, anal, daca doresti minute, vino sa fii printre primii ce

sa cunosti o tanara de calitate, stilata si frumoasa, te astept in intimitatea mea luxurianta sa petrecem clipe fierbinti si pasionale, 150 RON/ora, Tel: 0722752195

é Blonde de vis new - now nonstop! Vino sa petreci clipe de neuitat alaturi de 3 blonde superbe. Oral, normal si alte fantezii, 200 RON/ora, Tel: 0761303222

Qlady erotic massage New - Now - Nonstop! 7 noi fete cu forme foarte apetisante ni s-au alaturat. Descoperiti-le si veti avea parte de bonusuri explozive. Bd Unirii-Zepter, vila, minibar, 100 RON/ora, qlady_massage@ yahoo.com, http://www.qlady.ro, Tel: 0734584488, 0754646640

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

gusta din fructul interzis (in noaptea asta deschisa) zona Calea Mosilor, program non stop, 150 RON/ora, Tel: 0734164995, 0744202363

é Bãrbat

é Bruneta senzuala. Iti doresti alaturi de tine o bruneta care iubeste sexul oral, normal si anal, sarut frantuzesc, sex oral neprotejat cu finalizare orala, toate aceste servicii te asteapta, disponibila la tine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0737387990

prezentabil, serios, cadru-ISU, 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, Bucureºti-Ilfov. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

OCHI VERZI, PÃR ªATEN, CU UN LOC DE MUNCÃ STABIL, CU CASÃ PROPRIETATE, VREAU O FATÃ SÃ TRÃIM ÎMPREUNÃ, VREAU O POVESTE SERIOASÃ ªI DE DURATÃ; NU CAUT AVENTURI, DAR O FATÃ BUNÃ, CINSTITA ªI DECISIV. SUNA SAU E-MAIL, 10 EUR/LUNA, MARKAOS1@LIVE.IT, TEL: 393485586560 n Tanar 33 auto, apartm. Buc, doresc rel. stabila cu tanara f. simpla, sufletista, piept masiv, mai plinuta, peste 25ani. SMS/Tel, Tel: 0768151657


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / mediu / afaceri vânzãri-cumpãrãri

n Ciobãnesc Corb, românesc, 6 sãptãmâni, sãnãtosi, vigurosi, mascul, femelã, fãrã pedigree, negociabil, Tel: 0730777725 n Vand catei rasa Ciobanesc Carpatin varsta 2 luni, deparazitati, vaccinati, Tel: 0730496087

n Imperial Events CUI 26171916, sediu Sos. Giurgiului nr. 242 sector 4 declara pierdut certificat inmatriculare, certificat constatator sediu. Le declar nule, Tel: 0723980459 n Pierdut legitimatie de serviciu pe numele dumitru Mihaela, o declar nula, n Pierdut certificat pregatire profesionala cpc nr 0079685000 pe numele Gheorghe Florin perioada 17-19.03.2012 in Franta. Il declar nul, n Pierdut facturã fiscalã LULU nr. 6804/27.02.2012. Titular SC Franz Advertising Grup SRL. Se declara nula, Tel: 0757116338 n Pierdut contract de vanzare cu plata in rate nr 44872 din data 21.04.2000 pe numele Marin Alexandru Octavian, il declar nul, ciobanuvivi@yahoo.com, Tel: 0733505561 n Pierdut parafa pe numele Iulia Cristiana Boia - Medic rezident Pediatrie, fara cod. O declar nula. Am înlocuit-o cu o alta cu caractere diferite, Tel: 0724001742 n Societatea Floreli International a pierdut balanta si bilantul din ultimul an de functionare, Tel: 0729103575

n Pierdut certificat constatator eliberat de Registrului Comertului Bucuresti privind suspendarea temporara a activitatii a Dobrescu Constantin Cosmin PFA cu sediul in Bucuresti str Pictor Stefan Dumitrescu nr5 sect4 CUI 19472756 F40/1326/2006. Il declar nul, cosmin.dobrescu@gmail.com

é Horoscop personalizat, dragoste, sanatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658

é Previziuni compatibilitãþi, afaceri, sãnãtate, pentru persoane serioase, care vor sa aibã rezolvare, Tel: 072255227

n Cabinet de Insolventa Murariu Razvan-Constantin, in calitate de lichidator al debitoarei in faliment Sc Talonet Com Srl, anunta lichidarea/ vanzarea patrimoniului societatii compus din utilaje si materii prime pielarie, precum si stoc incaltaminte, prin negociere directa, office@avocatmurariurazvan.ro, Tel: 0213231160 n Fundatia CRED - Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate, intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele servicii: inchiriere locatii, respectiv cazare si catering, in temeiul Instructiunii nr. 26/2010. Furnizarea serviciilor– inchiriere locatii, respectiv cazare si catering- are ca sursa de finantare proiectul “Centre Regionale de Excelenta in Domeniul Imbunatatirii Performantei Proceselor din Sistemul de Ingrijiri de Sanatate din Romania” cofinantat de Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013– Investeste in oameni! ID POSDRU/81/3.2/S/59384. Relatii suplimentare si documentatia se vor obtine la sediul Fundatiei CRED- Centrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate, Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2, Bucuresti, adresa de mail sau la numarul de tel/ fax. In vederea stabilirii ofertei castigatoare se va avea in vedere oferta cu ”pretul cel mai scazut”. Termenul limita de depunere a ofertelor este in data de 02.04.2012 ora 13.00. Deschiderea ofertelor este in data de 02.04.2012 ora 14.00, la sediul Fundatia CREDCentrul Romano-Elvetian pentru Dezvoltarea Sistemului de Sanatate, Str. Dr. Burghelea, nr. 8, sector 2, Bucuresti, office@cred.ro, Tel: 0213111247, 021.311.12.47. n Ghioca Petre Sorin cu domiciliul in Bucuresti, str. Cetatea Histria nr. 4, bl.D2, sc. 1, et. 1, s6 este chemat in dosarul 22681/3/2010, in calitate de intimat la Curtea de Apel Bucuresti, sectia a V a civila in Splaiul Independentei nr. 5, Bucuresti, Sala I.L.Georgescu, ora 9, in data de 02.04.2012, n Numita Ilie Gabriela cu ultimul domiciliu in Bucuresti, bd. Iuliu Maniu nr. 75-77, bl. 2B, sc. 1, ap. 38, sector 6 este chemata in data de 06.04.2012 la Judecatoria Sector 6 din str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1 Bucuresti in proces de divort cu Ilie Daniel la CMF-4 in dosar nr. 3707/303/2012,

An u n t p u b lic p rivin d d e p u n e re a s o lic ita rii d e emitere a acordului de mediu. SC LIVADA DE CIRESI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA LA SC LIVADA DE CIRESI SRL, p ro p u s a fi a m p l a s a t i n Comuna 1 Decembrie, Str. I n t ra re a F e rm e i n r. 1 2 . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la s e d i u l A g e n t i e i p e n t ru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC Livada de ciresi SRL C o m u n a C o p a c e n i S t r. Principala nr. 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la s e d i u l A g e n t i e i p e n t ru Protectia Mediului Ilfov,

n SC Liatsos&Son SRL cu

sediul in Bucuresti str. Voronet nr. 11, sector 3, intentioneaza sa solicite de la Unitatea de gospodarire a apelor Ialomita aviz de gospodarire a apelor pentru desfasurarea activitatiilor de PUZ- Ansamblu de locuinte P+2 localizat in Sinesti- sat Lilieci- judetul Ialomita. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de realizare a proiectului ansamblu de locuinte vor rezulta ape, reziduri menajere ce se vor evacua in Balta Catrunesti dupa ce au fost supuse unui proces de epurare in statia de epurare prevazuta la nivelul ansamblului de locuinte intr-un spatiu special amenajat, epurare ce se va face prin statia corespunzatoare si cu metode ecologice moderne. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederiile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Str. Voronet nr. 11, sector 3, dupa data de 22.03.2012, Tel: 0728566979

é Anticariat, cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Comercializam aparate de muls pentru vaci, oi si capre, cu preturi incepand de la 1900 RON pentru 1 post vaci, 2150 ROn pentru 2 posturi vaci, 2450 RON pentru 2 posturi oi/capre, 2850 RON pentru 4 posturi oi/capre.Asiguram transport pana la client fara extra cost. Pentru comenzi si detalii sunati, http://www.inoxcenter.bizoo.ro, Tel: 0734649534, 0728499119

22 Martie 2012

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Pruni

autohtoni 400 puieti foarte convenabil din plantatie Mosoaia Arges; masina automata de spalat si frigider, Tel: 0212318200, 0726792338 n Scafã cu picior post ºi scaun coafor vând, Tel: 0744551580

Vând rafturi ºi toneþi din geam cu ramã de cornier pentru magazin, Tel: 0722314255 Vând utilaje ultramoderne, de spãlat covoare, automate, noi, 60.000 EUR, Tel: 0788395181 n Vand

sufragerie Florentina unicat anunt standard pret 14000 euro, Tel: 0721133614

Vand masini cusut industriale triploc uberdec, Tel: 0726125330


22 Martie 2012

meditaþii / construcþii / pagina 15

n Vand masina de cusut Singer n Vand 2 vitrine orizontale si 2 seria Y49251 manfg, 800 EUR, lazi frigorifice orizontale pret f. Tel: 0724594711 avatajos, Tel: 0722772069 Unit Dentior 5, n Vând: V a n d R a s a d u r i T o m a t e . compresor silenþios, lampã Producator de rasaduri, cu fotopolimerizare, aparat detartraj, r a s a d n i t a p r o f e s i o n i s t a in pupinel, etuvã instrumentar mic, Bucuresti, vand rasaduri de rosii instrumentar stomatologic, mobilier singulare si cherry din hibrizi Is- aferent. Negociabil, Tel: rael. Rasaduri de ardei gras 0727559343 Milica si Bianca, 1 RON, http://www.eco-agri.ro, Tel: 0743337300

é Vand Sera 510mp Sera folie dubla gonflabila, 10X51m H=4m otel galvanizat, prinderea foliei in profile de aluminiu, ventilatie laterala cu manivela, suflanta aer, zapada de 50kg/m2 si vant de 130km/h. Ideala pentru productia de flori si legume in conditiile c l i m a t i c e d i n R o m a n ia , 8.060 EUR, www.eco-agri.ro, Tel: 0743337300 n Vand loc de veci in cimitirul Bellu, Tel: 0729686027

n Acoperisuri din tablã lindab, z i n c a tã d u l g h e r i e m a n s a r d e jgheaburi burlane reparaþii, Tel: 0751097373

n Cedez afacere la cheie, cafenea pizzerie 130mp plus 200mp terasa, stradal, trafic intens, zona Titan Lidl, toate autorizatiile plus inca 20 mp Shaormerie si Take away, utilaje profesionale, chirie 2000 e, 60.000 EUR, http://www.pizzana.ro, Tel: 0726084392

n Italiana, engleza, franceza, germana, meditatii si traduceri autorizate. Profesori licentiati cu experienta. Preturi avantajoase, Tel: 0786604840

é Familie onesta,

studii superioare, acordam sprijin financiar persoanelor in varsta; ingrijire, intelegere, ajutor reciproc, Tel: 0725072650

é Vand afacere in Centrul Vechi Bar / Pub 100 mp, complet mobilat si utilat, inclusiv bucatarie, functional, la cheie. C h i r i a s p a t i u l u i in c a r e functioneaza barul este foarte buna, 1700 euro / luna. Pretul cedarii afacerii este negociabil, raduvldsv@yahoo.com, http://www.hattrick-bar.ro, Tel: 0734990099

é Matematica,

orice zona, rezultate rapide garantat; profesor, sedinte individuale, eficienta maxima, Tel: 0761929678

n Acoperisuri, mansarde, dulgherie, tabla, finisaje, izolatii, n Matematicã, V - XII, profesor, t u b u l a t u r i , j g h e a b u r i , p e n t r u 45 ani, experienþã psihologicã, 12 pensionari cu reducere, Tel: ani meditaþii, nu iau banii degeaba 0762464005 fãrã rezultate, 20 RON/ora, Tel: Amenajari 20 ani experienta: 0722286920 gresie/faianta, glet, lavabil, glafuri, arcade, scafe, tencuieli, zidarii, rigips, tapet, polistiren, decorativa, instalatii, Tel: 0767417284, 0744316918

é Profesoarã, Limba Românã, V XII, experienþã 10 ani meditaþii, 20 RON/ora, Tel: 0720561395

Amenajari interioare, glet, faianta, gresie, instalatii sanitare, tapet, parchet, zidarie; rog seriozitate, Tel: 0765118429, 0723457296

n Amenajãri, zugrãveli, gleturi, glafuri, faianþã, vinarom, ºape, vopsitorii, rigips, izolaþii, tencuieli ºi in provincie. Marian, Tel: 0722764320


22 Martie 2012 n Instalator autorizat, execut instalatii gaze, electrovalve termice, sanitare, Tel: 0767332294, 0748608880 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu 240lei/mp, PVC 160lei/mp, www.jaluzeleexterioare-solar.ro, Tel: 0744102003, 0722534353

n Amenajãri, zugrãveli, gleturi, rigips, gresie, faianþã, parchet, instalaþii sanitare, electrice, canalizãri, Tel: 0765474589

é Cadastru/Intabulare In luna martie, onorariul cadastrelor de apartament din Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol, 300 RON, http://www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293, 0757424550

é Balustrade din inox cel mai bun raport calitate-pret de pe piata. Pentru peste 10 m/l oferim discount de pana la 30%. Inox Italia, calitate si seriozitate, 60 EUR, d_serban_2003@yahoo.com, Tel: 0724850398 n Beton ieftin, motobetoniera cu autoîncarcare cu 3, 5 mc, pretul mc 130-180 în funcþie de betonul cerut, Tel: 0726006775 n Execut dulgherie, mansardãri, reparaþii lindab, tablã zincatã, placãri polistiren, garduri fier forjat, vopsitorii, alte reparaþii, Tel: 0737121738

apã, é Branºament canalizare, asistenþã contract Apa Nova, înlocuiri branºamente, lucrãri interioare, reparaþii 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604 Echipa de profesionisti in domeniu executa o gama variata de servicii: de la constructii la renovari, la amenajarea spatiilor n o u - c o n s t r u i t e , lo c u i n t e , restaurante, baruri, scari de blocuri, spatii comerciale sau spatii de birouri. De asemenea, inaintea inceperii lucrarii va putem oferi consultanta de care aveti nevoie pentru a lua cele mai bune decizii, ramona18f@gmail.com, Tel: 0762445070, 0725772385

é Executãm învelitori toate tipurile, tablã, aticuri, toate accesoriile, acoperiºuri, reparaþii, materiale, preþuri mici, Tel: 074111939, 0732563623 n Hidroizolatii, suntem firma cu 17 ani experienta in domeniu, http://www.electrice-sanitare.ro, Tel: 0720139220 n Instalator autorizat execut instalatii gaze, electrovalve termice, sanitare, Tel: 0767332294, 0748608880 n Instalator montez centrale, calorifere, gaze, apometre, coloane apa, canalizare, fose, Tel: 0726176224

n Administrator autorizat ofer

administratie pentru asociatii de proprietari, asigur contabilitate si asistenta juridica, Tel: 0762136663 n Militar pensionat, mã ofer sã transport copii, desfãºor activitãþi, supraveghez firmã, vilã, Tel: 0736936622

Profesionist finisãri interioare, instalaþii sanitare, electrice, seriozitate maximã, Tel: 0749842228 n Reparatii

tapiterie, huse, mobila, plapumi si saltele la domiciliul clientului, Tel: 0725655254 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Contabil expert.

Servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Anti-rozatoare, vindem aparate cu ultrasunete impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, caini insecte, cartite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! www.anti-rozatoare.ro, http://www.stopdaunatori.ro, Tel: 0735666678, 0725600400 n Anunt public privind decizia

é Zugraveli vopsitorii, glet, faianþã, gresie, instalaþii electrice sanitare, preturi rezonabile, Tel: 0764360969, 0740760502 n Zugravi nebãutori! executãm urgent orice fel de zugrãveli, glafuri, parchet cu prioritate ºi la pensionari, Tel: 0769642679, 0762032071 n Zugravi nebautori! Executam urgent ori ce fel de zugraveli, glafuri, parchet cu prioritate si la pensionari, Tel: 0769642679, 0762032071

é Închiriem Logan full

options, 50Ron/zi 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 Transport in Bucuresti si provincie 3, 5tone 19mc, Tel: 0760622242

etapei de incadrare. SC LIVADA DE CIRESI SRL titular al proiectului “ INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA LA SC LIVADA DE CIRESI SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul “ Infiintare plantatie pomicola la SC LIVADA DE CIRESI SRL propus a fi amplasat in Comuna 1 Decembrie, Str. Intrarea Fermei nr 12. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Alee Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro in termen de 5 zile de la data publicarii acestui anunt, pana la data de 27.03.2012, www.apm-ilfov.ro,

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera c o p i a t o a re a n a l o g i c e s i digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de b iro u ; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru im p rim a n t e , c o p ia t o a re analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Societate ofera servicii de

resurse umane, salarizare, declaratii. Experienta peste 10 ani, ok.expert@yahoo.com, Tel: 0726099102

AnuntAZ 22 martie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...