Page 1

é 1 Mai (Mihalache) Piata Domenii, vand ap. 2 cam, proprietar, semidecomandat, 55 mp, etaj 7/7 cu etaj tehnic, apometre, cablu TV, gresie, faianta, termopan, parchet din lemn, usa metalica, balcon inchis, vedere spre biserica Casin, zona si scara linistita, renovat recent, totul este curat si nou, bloc reabilitat termic Pret negociabil, 70.000 EUR, samoilacristina@yahoo. com, Tel: 0729600037

é Dj evenimente

é Germana,

meditatii prescolari, scolari, liceu, bacalaureat si nivel avansat. Cunoscator limba germana din familie si studii, Zertifikat Deutsch si experienta in pregatire germana de 4, 5 ani cu copii diferite varste si adulti orice varsta, 50 RON/ sedinta 2 ore, 25 RON/ora, valentin_revelante@ yahoo.com, Tel: 0728058068

é Cabinet Av oc at operatiuni Regis trul Comertului Bucuresti / Ilfov: gazduire, prelungire sediu social; prelungire mandat administrator, majorare / miscorare capital social, cesiune parti sociale, punct de lucru, infiintari societati comerciale, pfa. etc, 1 EUR, av.oprea.alina@gmail.com, Tel: 0745078898

Servicii – Organizari Evenimente Bucuresti. Dj nunta dj botez dj petrecere sonorizari evenimente private: Dj nunta Bucuresti, dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul Constanta, Bucuresti, Brasov, Ploiesti, Pitesti, Valcea, DJ SIENSII, siensii@yahoo.com, www.djsiensii.com, Tel: 0726129782 Pers onal. C ompanie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: distribuitor, agent vanzari, curier, asistent manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

n Personal curatenie in centre comerciale angajeaza firma specializata in servicii de curatenie; salariu net 650-800ron. 021/2244658, Tel: 0729005137, 0722763974

n Personal curatenie in centre comerciale angajeaza firma specializata in servicii de curatenie; salariu net 650-800ron. 021/2244658 21, 0729005137, 0722763974

é Nissan Navara stare f buna, inmatriculata, itp, revizii numai la BadsiNissan, 84000Km reali si verificabili, an 2006, carlig remorcare, bena capitonata, cauciucuri iarna. AC, geamuri electrice,inchiderecentralizata, alarma, 4 usi, cutie manuala 6 trepte, 12.000 €, vasilecraciun@yahoo.com, 0754501037, 447925528232, Fax: 447925528232

é Pierdut câine metis (lup-terrier) 7 luni; culoare cafea cu lapte, roºcat spicat cu maro pe spate, piept alb, nas maro-roºcat, coada lungã, staturã medie. Zgardã alb-bej. Prietenos. Nume- ªano. Recompensã, 0742450361

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

é Vand Pub/Bar pe str.Lipscani, situat la etaj. Este complet functional, dotat si utilat modern, inclusiv bucatarie profesionala, arata foarte bine. Se vinde la cheie. Particular. Pret negociabil, urgent! raduvldsv@ yahoo.com, www.hattrick-bar.ro, Tel: 0734990099 Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.0003.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Legal, 600Euro bonus ang a j a r e , p o s i b i l i t a t e cazare, castig garantat 10003 0 0 0 E uro, www.bestofvideochat.ro, Tel: 0786238785 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

22 Februarie 2012 Agent Vanzari RCS-RDS angajeaza agenti vanzari. Pentru detalii: 0771.101.909 sau pe mail ionut.tudor@rcs-rds.ro,

100 $ LA ANGAJARE STUDIO BEX ANGAJEAZA MODELE CU SAU FARA EXPRIENTA PENTRU ACTIVITATE VIDEOCHAT. PROCENT PROGRESIV 60 80 % + CARTE DE MUNCA. CASTIGURI GARANTATE 1000 - 4000 $, PLUS BONUSURI! NU EZITA, CONTACTEAZA-NE PENTRU MAI MULTE DETALII. DACA ALEGI STUDIO BEX, ALEGI S E R I O Z I T A T E , PROFESIONALISM SI CASTIGURI GARANTATE! 5.000 EUR/LUNA, STUDIO_BEX@YAHOO.COM, WWW.BEXCAM.COM, TEL: 0731626999

Agent distributie, sofer livrator - SC Cumpana 1993 SRL angajeaza. Descrierea postului: livreaza apa Cumpana la sediul clientului; incaseaza facturi fiscale; receptioneaza si gestioneaza produsele date spre livrare la client. Cerinte: experienta in distributie min 1 an; seriozitate, permis auto categoria B si C. Avantaj: buna cunoastere a strazilor din B ucuresti. Oferta (bonusuri, beneficii): salariu atractiv, tichete de masa. Persoanele interesate ne pot contacta la telefon, ne pot trimite e-mail sau sunt asteptati cu CV in Splaiul Unirii nr. 160B, Sector 4, Bucuresti, la sediul Cumpana, office@cumpana.ro, Tel: 0219224

é Agent Vanzari RCS-RDS angajeaza. Pentru detalii sunati sau e-mail ionut.tudor@rcs-rds.ro, Tel: 0771101909

Agent Vanzari cu/ fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 Agent Vanzari - Compania SC PASHAR COMIMPEX SRL din Afumati-Ilfov, angajeaza persoana cu experienta in domeniul papetarie-birotica, general.manager@ dpcollection.ro, Tel: 0213500518, 0730333401

é Agent Vanz ari. Ai pregatire tehnic a s i experienta in vanzari? Vino alaturi de echipa de vanzari Amvic! Promoveaza cel mai inovativ sistem de constructii din Romania! Cas tiguri nelimitate din comision! Amv ic Bragadiru, c v @ a m v i c . r o , http://www.amvic.ro cu permis n Agenþi conducere ºi curs calificare, domiciliaþi in Bucureºti. angajezã pentru Departamentul intervenþie, SC SECURIT FORCE SRL Relaþii luni-vineri, 08,30-15,00. 0752238262, Tel: 0752238262 n Agenti teren, reprezentanti vanzari casa de moda, salariu fix+comision, croitorulmeu@gmail.com, Tel: 0314059883, 0771125495 n Agenþi contracte, femei de servici, soferi cu auto, Tel: 0784144471 n Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza calificati din Bucuresti pentru obiective deosebite. Program: o zi da, una nu, Tel: 0213152184


oferte de muncã România / info / pagina 3

22 Februarie 2012

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Republica Irlanda pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (203) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Securitatea socialã în Irlanda. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Una dintre cele mai importante componente ale politicii unui guvern o constituie securitatea socialã a cetãþenilor care trãiesc ºi muncesc pe teitoriul þãrii respective. Þãrile dezvoltate investesc peste 30% din PIB în sfera politicilor sociale. Se apreciazã cã, ponderea cheltuielilor sociale în PIB constituie indicatorul sintetic al asumãrii responsabilitãþii unui guvern. Trebuie sã avem în vedere faptul cã, prestaþiile sociale ºi ponderea acestora în bugetul unei þãri, diferã de la o þarã la alta, în funcþie de foarte mulþi parametri. Este evident cã structura populaþiei pe vârste ºi categorii sociale, gradul de ocupare a forþei de muncã, structura economiei, sistemul de sãnãtate ºi de învãþãmânt, rata ºomajului, etc., influenþeazã atât politicile sociale cât ºi cuantumul sumelor alocate pentru securitatea socialãa cetãþenilor unei þãri. Astãzi ne-am propus sã vã prezentãm detalii despre „Numãrul Individual pentru Serviciile Publice (Numãr PPS) în Irlanda”, precum ºi procedurile de urmat de cãtre cei care ajung sã lucreze în Irlanda. Atunci când începeþi sã lucraþi în Irlanda trebuie sã contactaþi Biroul pentru Securitate Socialã pentru a vã fi emis Numãrul Individual pentru Serviciile Publice (Numãrul PPS). Acesta este numãrul dumneavoastrã personal de referinþã în Irlanda, fiindu-vã necesar când solicitaþi prestaþii sociale ºi pentru a obþine în mod rapid informaþii din partea serviciilor publice. În aceastã categorie sunt incluse autoritãþile publice care gestioneazã securitatea socialã, veniturile, sãnãtatea publicã ºi educaþia. Rezidenþii cãrora nu le-a fost alocat anterior un numãr PPS trebuie sã completeze un formular tipizat (REG 1) disponibil numai în reþeaua de birouri locale ale Departamentului pentru Afaceri Sociale ºi Familie ºi sã prezinte documente relevante care atestã identitatea. Lista birourilor care elibereazã numere PPS este publicatã pe website-ul Departamentului pentru Afaceri Sociale ºi Familie: http://www.welfare.ie. Dovada identitãþii este un element esenþial al procedurii de înregistrare, aceastã etapã trebuind parcursã înaintea alocãrii Numãrului PPS. Aplicaþiile pentru Numerele PPS venite din partea cetãþenilor statelor membre ale Uniunii Europene trebuie sã fie însoþite de urmãtoarele documente: 1. Paºaport sau carte de identitate. 2. Dovada adresei din Irlanda ºi, dacã este cazul, certificatul de naºtere. 3. Documente care atestã existenþa unui loc de muncã, ºomajul, reºedinþa, obligaþiile fiscale, calificãrile profesionale deþinute, situaþia familialã, etc. Dupã înregistrare, solicitanþii vor fi informaþi cu privire la numãrul PPS care le-a fost alocat prin intermediul unei scrisori de notificare transmisã automat în termen de 3 - 5 zile lucrãtoare la adresa indicatã în formularul de solicitare. Aceastã scrisoare este dovada emiterii numãrului PPS putând fi utilizatã în raporturile cu toate serviciile publice, de exemplu serviciile de sãnãtate, educaþie, venituri, ocuparea forþei de muncã, sau cu autoritãþile responsabile cu emiterea permiselor de conducere auto. Despre obligaþiile beneficiarilor de servicii publice, vom afla în ediþia de mâine a ziarului nostru. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Agenti Pazã barbati si femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca si salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Agenþi Pazã cu domiciliul în Bucureºti, pentru interior Hipermarket, angajeazã Firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9:00-16:00. Telefon 0752238255, Tel: 0741052419, 0755128964 n Agenti Vanzari pentru zona Bucuresti angajeaza editura Cismigiu. Salariu de la 1.200lei+bonusuri, 0213151690 Ajutor Bucãtar minim 3 ani experienta, nefumator. Restaurant z ona Av iatiei angajeaza urgent! office@dietunter.ro, Tel: 0753040931 n Asistenta Medicina cu scoala de asistente absolvita. Experienta este un plus. Clinica stomatologica situata in sectorul 1 angajeaza, clinicastomatologicadds@gmail. com, Tel: 0726229039

Asistenta personalã. Om afaceri fãrã obligaþii, sportiv, angajez asistentã personalã, open minded, suplã, maxim 30 ani, frumoasã, nefumãtoare, fãrã obligaþii, doar din provincie. Ofer cazare, masã, salã fitness, cãlãtorii, salariu 600Euro. CV+ minim 2 poze mari la e-mail: fitroyal09@ gmail.com. Rog seriozitate, ofertã serioasã, Tel: 0733637319 n Bonã 1.100lei, experienta, 9 ore, Crangasi, Herastrau, Pipera, Voluntari. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Cotroceni, Militari, Aviatiei, Obor, Pantelimon. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã 1.000-1.200 lei, Peris, Corbeanca, Buftea, 8-10 ore, Tel: 0213107403

tanara, cinstita, n Bonã educata, energica. Angajez pentru doi copii Bucuresti, 1000lei lunar, 1.000 RON, Tel: 0753475625, 0722508529 Restaurant n Bucãtari angajeaza in conditii avantajoase, sunati dupa orele 14, nicumineata@yahoo.com, Tel: 0760663983

é Bucãtari, pizzeri, dispeceri, curieri. Pizzerie (zona Ion Mihalache) angajeazã. Relaþii L-V 12.00-16.00, Tel: 0731027322 n Cizmar -tãlpuitor manual, specializat încãlþãminte damã, toc aplicat, platou, pantofi la comandã, zona Tineretului, Tel: 0733306060 n Cizmar, fete pentru pregatit fete incaltaminte, talpuitor manual. Producator de Incaltaminte angajeaza, Tel: 0721216558 Coafezã - Salon situat in zona Mosilor, cauta coafeza pentru colaborare, Tel: 0720169299 n Coafezã, manichiurista, pedichiurista - Salon de infrumusetare situat in zona Obor, angajeaza, Tel: 0723347628

é Coafurã, frizerie, manichiurã-pedichiurã cosmeticã - Coafor angajeazã personal cu experienþã, zonele Crângaºi, Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610 n Cofetar cu experienta, angajez in zona Giurgiului Ferentari, Tel: 0722537326 n Conducãtor auto cu experienta, fara cazier, minim studii medii. Angajam pentru sediu din Bucuresti Conditii de munca optime, salariu atractiv. Transmiteti CV, aida@perfectmetal.ro, http://www.perfectmetal.eu, Tel: 0213198212 n Confecþioner/a masini liniare, salarizare deosebita, angajam in zona Auchan-Titan, Tel: 0762578559, 0767007147


pagina 4 / oferte de muncã România

22 Februarie 2012 n Confecþioner/a, societate producãtoare încãlþãminte piele, angajeaz persoanã pentru masã ºi maºinã de cusut, Tel: 0722643535 n Confecþionere in masina liniara si maistru croitorie. Atelier croitorie dama Parcul Tineretului angajeaza, Tel: 0744605895, 0724364366

n Gestionar cu experienþã pentru depozit produse metalurgice ºi macaragiu autorizat pentru macarale cu comandã la sol, angajeazã SC GRANTMETAL SA. Persoanele interesate pot trimite CV la adresa de e-mail: office@grantmetal.ro sau fax 0212209451. Alte relaþii la Tel: 0212203110, 0212209231 Îngrijitori - Oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc in Voluntari. Preferam pensionari, cmunteanu20025@yahoo. com, Tel: 0213513427

é Croitor manual si tragator manual - Firma incaltaminte angajeaza, Tel: 0722382701 n Croitorese, fete calcat finisat atelier croitorie, zona Auchan-Titan, Tel: 0762578559, 0767007147 n Croitorie angajeaza, triplok, liniara, mester CTC, sala croit, zona Sura Mare – Eroii Revolutiei, Tel: 0722321565 n Curieri pedestri in Bucuresti si Ilfov. - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Curieri pedestri Total Post Services angajeaza in Popesti Leordeni, Pantelimon si Branesti, Tel: 0212321575, 0732222672

Curieri pedestri in Bucuresti - Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 Distribuitor cu sau fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Distribuitor cu/fara experienta pentru Bucuresti, SC angajeaza. Salariu motivant, castiguri de la 60lei/zi, Tel: 0213151690

n Instalator gaze naturale autorizat gradul 3-d, Tel: 0722373693 n Lãcãtuº montaj, prelucrãtor prin aºchiere, operator CNC, frezor comandã numericã, strungar - angajeazã societate producþie, Tel: 0213500140, 0213500141 n Livratori cu experienta cu auto personal angajam pentru Trenta Pizza, Tel: 0751309898 Comerciali n Lucrãtori vanzatoare, operator calculator, pentru statie distributie carburanti, zona Baneasa, Tel: 0372997787 Manichiuristã unghii false cu experienta. Angajez urgent in salon situat in zona Mosilor. Oferim salariu/ comision+ carte de munca, Tel: 0720169299 n Manipulant, Supermarket zona Piaþa Iancului angajeazã manipulant marfã, Tel: 0212522190 n Marochiner, oferim salariu atractiv. Angajãm urgent in zona Real Pallady, Tel: 0769092142 n Maseuze cu/ fara experienta. Angajam pentru salon masaj erotic. Central, oferim cazare, Tel: 0764750336 n Mecanic auto (1600 lei) pentru camioane, cu domiciliul Rahova -Mãgurele, Tel: 0213690024 n Menajerã vila, zona Colentina, varsta 35-45 ani, de trei ori pe saptamana, office@top-tea-house.ro, Tel: 0788166861 Menajerã, ajutor menaj 6 zile pe saptamana, zona p-ta Domenii, Tel: 0722502230

é Economist angajeazã Lartek Grup. Vã rugãm trimiteþi CV prin fax 0214366187 sau pe e-mail, cv@lartekgrup.net Electrician pentru montaj, service automatizari porti si usi, cu domiciliul in Timisoara, carnet cat.B, trimiteti CV la e-mail office@alumatic.ro, http://www.alumatic.ro n Femeie de Serviciu pentru PUB/ restaurant în Centrul Istoric, Tel: 0735861685

Ospãtãriþe (picolite) Restaurant in zona Panduri angajeaza Urgent, mgwork@ yahoo.com, Tel: 0729006006 n Patiser cu experienta, de preferat femeie, sect. 4, Berceni, Tel: 0744492931 n Patiserã cu experienþã, zona Rahova, Tel: 0768130133 n Persoanã pentru primire pacienti, Tel: 0213265596 pentru n Personal cosmetica, manichiura, angajam urgent necalificat - frizerie n Muncitor Abbate Salon, Fabrica mezeluri angajeaza in pentru experienta profesionala Bucuresti, Tel: 0372777778 necalificaþi, minim 2 ani, Tel: 0755998953 n Muncitori angajeazã Societate de Construcþii, Tel: 0214106882, 0733965430 necalificati n Muncitori compania Henkel angajeaza pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon pentru perioada nedeterminata. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi. trimiteti CV pe mail, human.resources@ro.henkel.com Tel: 0212086855 n Operator call-center, limba italiana avansat, program part-time/ full-time, Tel: 0740577526 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 n Operator (mecanic), pentru buldoexcavator Komatsu WB93R, cu atestat. Persoana trebuie sã fie conducãtor auto categ: B, C é Personal calificat ºi E, Tel: 0722382217, pentru pozitiile de: 0733965430 bucatar, ajutor n Ospãtar - Village Club din Afi Palace Cotroceni bucatar, angajeaza, www.villageclub.ro, cofetar-patiser, Tel: 0728288015 é Modele R ECLAME pentru TOATE VÂRSTELE (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. BUCUREªTI +PROVINCIE. 0 2 1 3 1 5 6 5 8 1 , model@sequoiamodels.ro, 0722397039, 0761322310

brutar, lucrator bucatarie, hostess. Restaurant de lux angajeaza urgent. Telefon de luni-vineri 9-17, Tel: 0212088681

é Ospãtãriþe pentru Cafenea zona Centrala. Va asteptam intr-o echipa tanara, un loc unde oamenii sunt tratati cu respect. Cautam fete cu aspect fizic plãcut, prezenþã agreabilã, amabilitate. Experienta min 6 luni, dolcebacio@globtrade.ro, Tel: 0737700076

n Personal curatenie, de preferat cu experienta - SC Savoria Luxuriy SRL angajeaza, Tel: 0214100701 n Programator productie pentru Institutul Biblic Ateliere. relatii zilnic intre orele 7, 00-15, 00 la telefon sau la sediul din Bucuresti, sos. Oltenitei nr. 255, sector 4, Tel: 0213614756


22 Februarie 2012

oferte de muncã România -strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5 Avon, n Reprezentant inscriem reprezentanti, câºtiguri mari, produse cadou, posibilitãþi avansare, Tel: 0722930207, 0768321060

n Vânzãtoare pentru magazin Mall Baneasa numai cu studii superioare si cunoscatoare limba engleza, office@top-tea-house.ro, Tel: 0788166861 magazin REPREZENTANT AVON n Vânzãtoare SUPER O F E R T A ! alimentar zona ªos. Giurgiului INSCRIERE GRATUITA Luicã, oferim C.M. Contact: REPREZENTANTI SI LIDERI 0762085021, Tel: 0764979296, AVON, COMISION 30-40% + 0764415446 magazin B O N U S U R I , C O M E N Z I n Vânzãtoare cu/fãrã ON-LINE, LIVRARE încãlþãminte, GRATUITA DOMICILIU, experienþã, cu vârsta între 20-40 ani. Persoanã sociabilã, ROTHLILIANA@YAHOO. serioasã ºi punctualã. Zona COM, TEL: 0723313396, Militari, sector 6, piaþa 0767937816 Gorjului, bd. Iuliu Maniu nr. 69, vânzãri aida.lorena.photo@gmail.com, n Reprezentant Avon, comision 30-40%, Tel: 0729599887, 0755799821 bonusuri atractive, cursuri machiaj, posibilitati cariera, Vânzãtoare, angajam pentru program flexibil, Tel: complex IDM Basarab, Tel: 0730007927, 0762627222 0722570739

é Reprezentant vânzãri - Sc angajeaza reprezentanti vanzari directe cu/fara experienta, salariu motivant, in functie de realizari, Tel: 0730566776

é ªef Turã domiciliat în Bucureºti, pentru interior Hipermarket zona Bãneasa, angajeaz ã firmã paz ã. Preferabil curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0741052419, 0755128956 n ªef(ã) Turã cu experienþã pentru firmã de curãþenie. Salariu+bonuri, 0726693792 n Shaormar cu experienþã, Tel: 0729036338 n ªofer taxi CM + atestat la 24 ore, Tel: 0768562095 n ªoferi taxi cu fãrã experienþã, Bucureºti, facilitãm atestat, 0214309498, 0766509498 n ªoferi taxi, angajãm, la 12 ore cu atestat, Mircea, Tel: 0766860525 n Soliste vocale, fete, infiintari trupe dance, asiguram impresariat si productie muzicala, Tel: 0763775177 Specialist SSM, angajam URGENT pt. punctul de lucru Petrobraz i, cunoscator lb. engleza avansat, exp. 2 ani. Se ofera cazare si transport. Primim CV numai in engleza la e-mail, office@imsi.ro, Tel: 0756255985

n Videochat angajam fete cu/fara experienta. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, procente 50-90%, bonus 300$, avans 500$ din prima zi. Studiouri in zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Victoriei, Dristor, Iancului. Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 n Videochat angajeazã fete. Bonus 300$, avans 500$ ºi câºtiguri lunare 1.000-4.000$. Oferim cazare, Tel: 0784637656, 0736856061 n Videochat angajam fete, pentru un salariu minim de 2500ron, 6h/zi, procent 50%-80% Piata Romana! 2.500 RON/luna, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 0764767724, 0737336640

TINERE n VIDEOCHAT PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT é Videochat Mediu de lucru .RO, TEL: 0720818129, profesionist Bucuresti 0314250001 Ultracentral. Angajam modele n Videochat Tinere dragute majore, cunoscatoare de limba minim 18 ani. Salariz are engleza. Comision foarte bun. Lucram 100% legal si iti deosebita, contract munca, stu- garantam discretie totala! dio, www.Studio-Bucuresti.ro, 2.000 USD, Tel: 0720818129 contact@vstudio.ro, http://www.VStudio.ro, Tel: n Videochat Iti garantam un 0756859518 salariu minim de 2.500 Lei! 6 angajam ore pe zi, Legal, locatie n Videochat, ultracentrala. Suna acum! modele cu/farã experienþã. Program flexibil. Cerinþe 2.500 RON/luna, englezã mediu. Oferim avans teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: 300$, bonus la angajare, posibilitate promovare, 0764767724, 0737336640 n Videochat A&N pentru fete salariu minim 1000$ ºi cu/farã experienþã. Program comision pana la 70%, 5h/zi la alegere. Avans 700$ flori_diaconescu@yahoo.com a doua zi. Garantat 1200$– Tel: 0726496406, 0765930187 5000$ lunar. 0731080888, n Vulcanizatori cu experienta angajeaza, Tel: flori_diaconescu@yahoo.com SC Tel: 0722666229, 0768839893 0726149872 n Videochat La Rose Studio se fac angajãri, doar fete, pentru activitate videochat, program flexibil, Câºtiguri Substanþiale. Oferim training modelelor, salariu fix, procent, bonus 600$ la angajare. Cerinte: englezã mediu, Tel: 0720154253, 0765930183 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus Garantat 500$. Salariu fix, program flexibil. Venituri sigure 1.0004.200$ lunar, Tel: 0767611865, 0727067729 n Videochat fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Câºtiguri 100%, Salariu 1000$ lunar. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 n Videochat personal feminin cu/farã experienþã pentru videochat. Avans 500$ din prima zi. Salariu fix 1200$ sau procente 50-70%. Studiouri în toate zonele uºor accesibile ale Bucureºtiului, Tel: 0731214102, 0760357692

Germania. Selec tam munc itori agric oli, Tel: 0724135051

Intocmim dosare pentru detasare forta de munca in strainatate, Tel: 0745114577 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268415709, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 Club Nairobi n Kenya. angajeaza barmanite ospatarite; cerinte: engleza, experienta. Asigurat drum, cazare si masa, 100% seriozitate. CV in engleza la e-mail, amusat2008@yahoo.com, Tel: 0763819329

n Bonã - Doresc angajare in zona: Aviatiei, Baneasa, Floreasca, Pipera. Experienta la cele 2 fetite ale mele (3 ani si 6 ani), Tel: 0764665184 n Bucatar chinezesc cu experienta in bucataria chinezeasca. Se ofera salar motivant, cazare si masa. Posibilitate de a veni cu familia daca e cazul, lord_adriano2000@yahoo.co m, Tel: 0746835288

Licentiata in asistenta sociala caut job. Rog seriozitate, Tel: 0721507494 Secretar ã - Persoana serioasa cu diploma de Contabilitate primara si Operator pc, doresc angajare, Tel: 0757253267

Europa. Royal HR recruteaza personal din domeniul hotelier. Urgent! royalhr.office@ yahoo.com, Tel: 0741149731, 0745062222, Fax: 0268549375 n Germania urgent contracte pentru fete intre 18-30ani laclub-sauna. Tel. sau beep 0049.157.340.77.819, Tel: 0049021621068788

n Secretarã Persoana serioasa cu diploma de Contabilitate primara si Operator pc, doresc angajare, Tel: 0757253267 n ªofer cat. B doresc angajare firmã de pazã-intervenþii, firmã papetãrie sau firmã de curierat rapid, 021260454, 0314371270 n Solicit angajare inginer, absolventa a Facultatii de Chimie Industriala, promotia 2002, elenasimonam@yahoo.com, Tel: 0727988941


n Hair Dresser; Description: Our business is expanding and we are looking for someone to join our team. We require a Qualified Hair Stylist, coming from a hairdressing background. A minimum of 3 years experience is required. Starting Date: Immediate; Hours per week: 45; Contract type: PF - Full-Time; Experience required: Required; Employer Name: New Image Hair & Beauty Salon; Phone: 085 1484896; Email: humerayasir26@hotmail.com How to apply: Submit CV to: New Image Hair & Beauty Salon, 65/66 Lower Clanbrassil Street, Dublin 8. Tel No: 085 1484896 Last date for application: 02/03/2012 Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5141 n Software Developer (MAC); Description: Successful applicants will be required to design, develop and test the next generation of NewBay s Desktop applications. They will work in a senior role in an international development team to produce performant, resilient and extensible products. Responsibilities: Develop and maintain applications for NewBay's Macintosh OS X product suite. Develop architecture and low-end designs based on external customer requirements and industry quality guidelines. Communication of designs and other development issues to developers and managers. Design, develop and manage automated unit and acceptance tests. Peer review of design code and tests. Participate in Agile development program. Bug Fixing. Requirements: Detailed knowledge of Objective C, the Cocoa APIs and the XCode 3+. Proven track record in delivering rich-client applications for OS X. In-depth experience of developing against RESTful web services. Proven ability to design and deliver mission-critical. Starting Date: Immediate; Hours per week: 39; Contract type: PF Full-Time; Education skills required: Degree in Computer Science or Maths; Experience required: Required; Employer Name: NewBay Software Ltd; Phone: 01 6350700; Email: jobs@newbay.com How to apply: Please send your updated CV to: jobs@newbay.com Last date for application: 02/03/2012; Date published: 02/02/2012; ISCO code: 2132 n Software Developer (.NET) Description: Successful applicants will be required to design, develop and test the next generation of NewBay s Desktop applications. They will work in a senior role in an international development team to produce performant, resilient and extensible products. Responsibilities: Develop and maintain applications for NewBay's .NET product suite. Develop architecture and low-end designs based on external customer requirements and industry quality guidelines. Communication of designs and other development issues to developers and managers. Design, develop and manage automated unit and acceptance tests. Peer review of design code and tests. Participate in Agile development program. Bug Fixing. Requirements: Detailed knowledge of Microsoft C#; Thorough understanding of .NET Remoting, Reflection, Web Services, threading, WCF and WPF; Proven track record in delivering rich-client applications for Windows operating systems; In-depth experience of developing against RESTf; Starting Date: Immediate; Hours per week: 39; Contract type: PF - Full-Time; Education skills required: Degree in Computer Science or Maths; Employer Name: NewBay Software Ltd; Phone: 01 6350700; Email: jobs@newbay.com How to ply: Please send updated CV to: jobs@newbay.com Last date for application: 02/03/2012; Date published: 02/02/2012; ISCO code: 2132 n Pizza Chef; Description: Pizza Chef required to work in a takeaway/fast-food premises in a small village. Own transport may be required due to location of post. Experience is essential. Starting Date: Immediate; Minimum salary: 8.65ph ; Hours per week: 39; Contract type: To Be Advised - Full-Time Employer Name: Cumali Aydin; Address: Chapel Street, Ballon, Co Carlow, IE; Phone: 059 9159846 or 086 4041326; Email: cumaliaydin2001@hotmail.com How to apply: Please telephone Jimmy at 086 4041326 OR EMAIL me at cumaliay2001@yahoo.com Last date for application: 14/02/2012; Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5122 n Fast food / Counter Person - Part Time; Description: Duties will include taking food orders, dealing with customers, preparing and cooking of fast food. We are looking for someone who has previous fast food experience. Starting Date: Immediate; Minimum salary: 8.65ph; Hours per week: 25; Contract type: PP - Part-Time; Employer Name: Cumali Aydin; Address: Chapel Street, Ballon, Co Carlow, IE; Phone: 059 9159846 or 086 4041326; Email: cumaliaydin2001@hotmail.com How to apply: Please phone Jimmy - 086 4041326; Last date for application: 16/02/2012; Date published: 01/02/2012; ISCO code: 5122

Republica Irlanda

n Stablehand / Rider Description: Groom / Rider required for national hunt and racing stables. Must be a very capable rider and be under 10 stone weight. Applicants must have fluent English and a good psychology of horses. Must have clean HGV licence and permit to transport horses. Salary: 30,000pa; Employer Name: John Monroe Information: robgmonroe@yahoo.com Phone: 087 2839702; Email: robgmonroe@yahoo.com How to apply: To apply please email robgmonroe@yahoo.com or call Rob on 087-2839702; n Sales Advisor (with management responsibilities) Description: As part of the store management team, the Team Leader is responsible for assisting in the delivery of a first class service to ensure that profit and sales are maximised and agreed business targets are achieved. The Sales Team Leader is a key holder and has responsibility for opening/closing the store. The Team Leader must be people focused with the ability to manage, lead, coach, develop and motivate the store team. The successful candidate must be able to demonstrate: Customer focus; Excellent people management skills with the ability to coach others; enthusiasm and drive; knowledge and use of Key Performance Indicators; Leadership, teamwork and staff development; Honesty and integrity; Drive for results; A hands-on approach and be prepared to lead by example. Salary: 22,000pa Employer Name: Maplin Electronics - Dublin 15; Information: dublin.blanchards@maplin.co.uk Phone: 01 8215810 Email: dublin.blanchards@maplin.co.uk How to apply: Please apply through Maplin career website: www. maplinjobs.co.uk/ Click on SEARCH JOB then enter "Blanchardstown" in keyword field, then select vacancy and follow instructions. OR enter the following URL in your browser to go directly to job application: www. apointplus.com/maplin3/applicant/AppS1.aspx?ID=1335 Please do not send CV to shop email address. n Project Manager - Translation Services (German Speaking) Description: You will be responsible for the delivery of the companys translation projects, ensuring client expectations are consistently met or exceeded. Providing exceptional service, quality and cost efficiency on every project, you will develop and maintain relationships within a client-driven production environment. In this key position, you will enjoy a varied role in which you will liaise with both German and English speaking clients, determining complete project specifications. You will also consult clients on workflow processes and take ownership of the clients experiences. Whilst predominantly office based, on occasion you will be required to travel to client sites worldwide. Your duties will include: Ensuring the time and costs of each project are managed effectively. Leading project specific kick-off meetings. Managing project margins, ensuring profitability throughout the production process. Salary: 50,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/ applynow.cfm?Apply=New&Vacid=306508&mid=51 n Technical Engineer (German Speaking) Description: The Client: CPL Managed Services provides outsourcing for a number of Multinational IT companies based around Ireland. In 2003 we started our partnership with Hewlett Packard, now based in Leixlip, Co. Kildare. Here we are responsible for the recruitment and overall operations of various international helpdesks. As a CPL employee working onsite in HP you will gain excellent experience in the field of technical support with access to a broad range of career opportunities over the period of your employment with us. Job Responsibilities German 2nd Level Support Agents are required to provide a high level technical service to business clients in a lab based environment. - Resolves customer issues using the tools and systems available Completes follow-on actions as appropriate, e.g. dispatch materials, send communications, escalate problems Retains ownership of each case until problem is resolved or resolution is identified - Protects confidential, sensitive information; Salary: 26,000pa; Employer Name: Cpl Integrated Services; Information: louise.lenehan@cpl.ie ; Address: Hewlett-Packard Ireland Limited, Barnhall Road, Liffey Park Technology Campus, Leixlip, IE; Phone: 016146078; Fax: 016147283; Email: louise.lenehan@cpl.ie How to apply: All applications will be treated with the strictest of confidence Please quote the following number in your application: JO-1201-241440 To apply or for further information please contact Louise Lenehan on +35316146078 or e-mail with you updated CV to Louise.Lenehan@cpl.ie Last date for application: 25/02/2012;

n Payroll Manager Description: Supervise all weekly/bi weekly and monthly payroll operations in the company ensuring all deadlines are met. Support and the ongoing selection and evaluation of 3rd Party suppliers that impact payroll e.g. pension providers, health insurers etc. Control and administer Flexible Benefits Schemes where applicable. Develop a detailed understanding of tax the requirements around international transfer or secondment of employees for all overseas assignments. Ensure compliance with current government regulations across all relevant international assignments. Develop and maintain documentation and controls for all payroll related activities and procedures. Responsible for day to day running of the payroll operation. Produce month end journals and reconciliations. Provide payroll information for all compliance and regulatory purposes. Ensure adherence to deadlines for statutory audits and tax returns. Provide employees with timely information with regards to all payroll queries. Salary: Minimum 30,000pa mployer; Name: Shanahan Engineering; Information: SE-recruitment@shanahaneng.ie Address: Beauparc House, 65 Monkstown Road, Blackrock, IE; Phone: 01 2809888; Fax: 01 2800952; Email: SE-recruitment@shanahaneng.ie How to apply: Apply via email to: mwalsh@shanahaneng.ie Last date for application: 25/03/2012 n Technical Support Agents - Italian & Spanish Speaking; Description: Candidates required with a combination of fluent oral and written Italian and Spanish for technical support role in a busy Limerick city based call centre. Excellent spoken and written English is essential. The over-riding objective of the position is to resolve technical support issues in a European inbound customer service environment and to enhance our customers experience by always exceeding their expectations. Main Responsibilities: Provide post-sales telephone and email support to the clients, customers and partners. Responsible for answering incoming telephone calls and emails and prioritising customers support needs. Provide 1st and 2nd level support on the clients software and hardware. Resolve technical support issues and provide customers with a solution, via troubleshooting techniques. Escalate technical issues as required. Complete documentation and follow up on all commitments and customer details. Adhere to the technical support policy. Salary: 19,000pa; Employer Name: Keltec; Information: tom@orlogix.com Address: Corcan Ree Business Park, Dock Road, Limerick, IE; Phone: 061 226582; Fax: 061 226710; Email: tom@orlogix.com How to apply: Send CV to: hr@orlogix.com Last date for application: 26/02/2012 n Lifeguard; Description: Lifeguard required for Bundoran Waterworld. Immediate start. Salary: Minimum wage; Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Information: info@waterworldbundoran.com Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; Email: info@waterworldbundoran.com How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 071 9841172; Last date for application: 22/02/2012 n Complex Assistant; Description: Full job description available from Waterworld Office. Salary: Minimum wage; Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012 n Complex Supervisor Description: Supervisor required for immediate start. Candidates must have previous experience in supervision, lifesaving etc. Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012 n Treatment Therapist/Facility Operator; Description: Treatment Therapist/Facility Operator required for immediate start. Salary: Minimum wage Employer Name: Bundoran Waterworld Limited; Address: Seafront, Bundoran, Co Donegal, IE; Phone: 071 9841172; Fax: 071 9842168; How to apply: Please do not send C.V. s ~ Application Form must be completed. Download from www.waterworldbundoran.com/jobs or call Waterworld Office on 07198 41172; Last date for application: 22/02/2012


n Junior Systems Administrator; Description: This role is for a dynamic and enthusiastic consultant/systems administrator who enjoys working with customers and internal staff alike. She or he will be a solid team player and superb communicator who knows how to deliver excellence in both project and support work. Based within our Service Desk team this role is responsible for providing systems administration as well as working with customers to enhance current systems. The ideal candidate must be a self-starter looking to join a fast paced, multidisciplinary team that provides project, customer and internal support at Version 1. Key Requirements 1+ years Microsoft Server (2003, 2008) administration experience. Linux skills and experience. Excellent interpersonal and communication (verbal and written) skills. Documentation processes and procedures. Software experience with MS Exchange 2007, 2010, Office 365, backup products, IIS, SharePoint, Hyper-V, VMWare etc. Salary: To be discussed; Employer Name: Version 1 Software; Information: careers@version1.com Address: Millennium House, Millennium Walkway, Dublin 1, IE; Phone: 01 8657800; Fax: 01 8657801; Email: careers@version1.com How to apply: please email your CV quoting FAS PGSA0112 to: careers@version1.com Last date for application: 25/02/2012 n Community Fundraiser (Dublin) Description: Threshold, the national housing charity, is recruiting an experienced full time community fundraiser, based in Dublin. Proven experience of raising funds and exceeding financial targets in a charity is a must. You will develop and implement a community fundraising strategy, which leads to new relationships being formed in the local community and results in increased volunteerism and revenue for the charity. We are looking for a good communicator & volunteer manager; confident, creative, energetic, with excellent project management and organisational skills, to join a small established fundraising team. Initially a 1 year contract, leading to a permanent position, upon successful completion of the probationary period and 1 year contract. Salary dependent on previous fundraising experience +OTE. Full clean driving license essential. A genuine interest in helping people in danger of homelessness is advantageous. Salary: 30,000pa; Source: FAS, Public Employment Services, Ireland n PLC Controls Engineer - VB.NET (9 Month Contract); Description: If you have a good working knowledge of PLC software and programming machine controls using Visual Basic, this is a great opportunity to further your skills and gain experience with an established company. Based at a clients site, a medical devices manufacturer in Galway City, as a PLC Controls Engineer, you will develop PLC software for new and existing equipment. Your remit will include Visual Basic (VB.NET) programming for machine controls, including integrating VB with motion control, digital and analogue IO/PLCs and vision applications. In addition, you will assist validation engineers in writing and executing test protocols. Your key duties will include: Designing, developing and administering SQL databases to support manufacturing systems. Developing 21CFR part II compliant systems. Providing software support to equipment design, maintenance and manufacturing groups. Creating software design specifications and associated documentation for equipment and system. Salary: 40,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply=New&Vaci d=306890&mid=51 n Support Engineer for breakthrough technologies with German; Description: Analyze the complex constellation of SAP solutions. Support the implementation and rapid deployment of the latest technologies. Embrace the functionality and technical capabilities of SAP product releases. Deliver onsite and remote assessment and optimization services. Demonstrate flexibility and adaptability for customer travel. Understand the needs and requirements of Solution Optimization, Dataflow security, Process automation and Solution High availability. Adopt the methodologies of Rapid Prototyping and execute the objectives. Develop core competencies to measure system performance and optimize business processes. Provide clear recommendations and guidance to promote the added value from a service. Training will be provided to facilitate specific product, basis and development expertise. On the job training will be provided to enhance core competencies and to extend responsibilities and ownership for critical customer engagements. Employer Name: SAP SCC (Ireland) Ltd; Information: careers.ireland@sap.com Address: Parkmore Business Park East, Galway, and, Citywest Business Campus, Dublin 24, IE; Phone: 1 800 818 505; Email: careers.ireland@sap.com How to apply: Please apply via www.careersatsap.com

n Deputy Hotel Manager; Description: We are recruiting for a hotel deputy manager position. 70 room hotel. You must have all around hotel departmental knowledge, and be especially strong in food and beverage, weddings and events. We are looking for a strong manager, motivator, and leader with an eye for detail, who will deputise for the GM and lead the hotel in his absence. Staff management experience is essential. Candidates must be legally entitled to work within Ireland and the EEA. Salary: 35,000 pa; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email up to date CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4 n Conference & Banqueting Manager; Description: Conference and banqueting manager required for mid sized hotel in Clare. This hotel is busy for food and beverage and weddings. You must have a strong background in hotel events, banqueting and food and beverage and have achieved senior assistant management level. Hotel staff management and hotel departmental management essential. Salary: 35,000 pa; Employer Name: Hospitality Recruitment; Information: jobs@hospitality.ie Address: Mespil House, Sussex Road, Dublin 4, IE; Phone: 01 4117011; Email: jobs@hospitality.ie How to apply: Please email CV to jobs@hospitality.ie or post to Hospitality Recruitment, Mespil House, Sussex Road, Dublin 4 n Dentist; Description: ID Dental Clinic LTD are looking for experienced dentist to join our team in Crumlin Well Being Clinic. Applicants must have minimum 5 years experience, fully registered with Irish Dental Council and full record. Foreign languages are advantage (Latvian, Russian, Polish) but not necessary. Salary: 750.00 pw; Employer Name: ID Dental Clinic LTD; Information: info@iddental.ie Address: 10. St. Mary s Road, Crumlin, Dublin 12, IE; Phone: 087 1507357; Email: info@iddental.ie How to apply: Please forward your CV to info@iddental.ie n Shop / Bar Assistant; Description: Shop / Bar assistant required for busy bar in Monageer. Day time work. Duties to include bar service, customer service and other general duties. No experience required as training will be provided. Salary: Neg DOE; Employer Name: Monageer Tavern; Address: Monageer, Ferns, Co Wexford, IE; Phone: 053 9234412; How to apply: Please contact Seamus or Mary on 053 9234412. n Network Manager - WDM / DSL / Ethernet / MPLS / IP & Voice; Description: As the Network Manager, you will be responsible for designing, building and operating the core and access networks that support all of our client s products and services. You will create viable customer solutions, ensuring they are both deliverable and manageable in the future. Managing a strong team, as well as the departmental budget, you will develop team members and instill in them a sense of technical excellence and top notch customer service. Your other duties will include: Taking responsibility for networking solutions, including nationwide wireless, fibre, core and transit networks. Network engineering design and deployment for IP and voice networks. Ongoing capacity management and optimising IP and voice networks. Supporting sales in developing proposals and solutions for customers. Recruitment, management and motivation of a number of growing technical engineering teams. Salary: 80,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply= New&Vacid=307084&mid=51 n Network & Voice Technical Support Engineer - Cisco Routers; Description: If you have broad experience of Ethernet and voice services and Cisco routers, switches and firewalls, this is a great opportunity to join a leading independent telecommunications company. As a Network & Voice Technical Support Engineer, you will support our clients ongoing expansion. Working with other departments, you will provide the infrastructure to deliver services such as voice, wireless and fibre powered connectivity, mobile broadband, IPTV, and new service locations. Responsible for voice and data traffic on our clients network, you will have the expertise to identify and make recommendations. You will ensure the availability of the core network through design and change management. Salary: Up to 50,000 DOE; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply=New&Vaci d=307083&mid=51

n Software Tester / Test Analyst - SQL; Description: Your role will comprise identifying testing processes for a project, preparing data, executing specific test cases, recording test activities and tracking the resolution of defects and identifying testing process improvements. You will also be required to write and edit documentation for software systems, update documents for each release, as well as translate technical concepts into easily understood text or operating procedures. In addition to building upon your knowledge of your client s best practices to successfully build data and test plans, your other duties will include: Collaborating with development teams to support testing. Preparing and conducting demonstrations. Preparing documents, test plans, user cases, project manuals, reports, presentations and guidelines. Ensuring accuracy and consistency within technical and validation documentation. Salary: 28,000 pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: http://www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply=New&Vacid=3 05043&mid=51 n Applications Developer; Description: Applications Developer needed for an innovative IT company based in Letterkenny, Donegal. The candidate will join a creative and agile team, developing technology for both Windows and Mac OS X for a hyper growth market. Salary: 32,000 pa; Employer Name: Trinity Innovations Ltd; Information: paul@3dissue.com Address: 2 Deenystown, Woodlands, Letterkenny, IE; Phone: 0749116055; Email: paul@3dissue.com How to apply: Please forward all applications to@ jobs@3dissue.com n Steel Erector; Description: Steel Errectors required to work within Ireland and the UK. Applicants must be Suitably qualified and experienced. Safe Pass and all relevant tickets is essential. Applicants must have a good command of the English language. Salary: Neg DOE; How to apply: Please forward CVs to E-Mail: cvtoleng@gmail.com or fax 066 9152519. n Roofer Cladder; Description: Cladders required to work within Ireland and the UK. Applicants must be Suitably qualified and experienced. Safe Pass and all relevant tickets is essential. Applicants must have a good command of the English language. Salary: Neg DOE; How to apply: Please forward CVs to E-Mail: cvtoleng@gmail.com or fax 066 9152519. n Welder Fabricators; Description: Welder Fabricators required to work within Ireland and the UK. Applicants must be Suitably qualified and experienced. Safe Pass and all relevant tickets is essential. Applicants must have a good command of the English language. Salary: Neg DOE; ow to apply: Please forward CVs to E-Mail: cvtoleng@gmail.com or fax 066 9152519. n Contracts Manager; Description: Contracts Manager required to work within Ireland and the UK. Applicants must be Suitably qualified and experienced. Safe Pass and all relevant tickets is essential. Applicants must have a good command of the English language. Salary: Neg DOE; How to apply: Please forward CVs to E-Mail: cvtoleng@gmail.com or fax 066 9152519. n Sous Chef - Lahinch; Description: Sous chef required for immediate start. Candidates must have at least 2 years previous experience and fluent in English. Formal certified training is a requirement. This position is full-time. O Looney s Bar & Restaurant is located on the Promenade, Lahinch, Co. Clare. Salary: Neg DOE; Employer Name: O Looney s Bar Information: info@olooneys.ie Address: The Promenade, Lahinch, Co Clare, IE; Phone: 065 7081414; Email: info@olooneys.ie How to apply: To apply please contact 085 8005892 or with a CV to: Mary at: info@olooneys.ie n Business Intelligence Consultant / BI Analyst; Description: With over 25 years experience, our client is a leading business and information technology company with offices in Cork and Dublin. As an IBM Cognos Premium Partner and a Microsoft Gold Certified Business Solutions partner, they specialise in delivering quality and robust business solutions. An opportunity has now arisen for a Business Intelligence Consultant / BI Analyst to join their expanding BI team. If you re a BI consultant or analyst with knowledge of T-SQL, SSIS or SSRS, this is an excellent opportunity to join a company offering great training and career progression prospects. Working with business analysts, project sponsors and IT managers, as a Business Intelligence Consultant / BI Analyst, you will be responsible for identifying user requirements and delivering on all of these. This key role requires your flexible approach and good learning capabilities as you will have the opportunity to work on new products and challenges. Salary: 45,000pa; Employer Name: Webrecruit Ireland; Information: response@webrecruit.ie Address: 409 Holywood Rd, Belfast, BT4 2GU, IE; Phone: 1890 67 80 80; Email: response@webrecruit.ie How to apply: Apply Here: www.webrecruitjobs.ie/site/applynow.cfm?Apply=New&Vacid=3071 74&mid=51


pagina 8 / vânzãri terenuri

Serviciile EURES prin Internet

22 Februarie 2012 http://ec.europa.eu/

Cât de des sunt actualizate bazele de date EURES? Baza de date EURES cu locurile de muncã vacante se actualizeazã zilnic. Informaþiile despre tendinþele de pe piaþa muncii ºi despre condiþiile de viaþã ºi de muncã se actualizeazã periodic de cãtre corespondenþii naþionali ai EURES.

Dãrãºti-Ilfov urgent teren padure reactor Magurele 1600mp deschidere 16 m, vecini vile, 40 euro, Tel: 0786465043

Ce fel de informaþii oferã portalul EURES? Portalul EURES oferã nu numai informaþii despre locurile de muncã vacante în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, ci ºi informaþii despre tendinþele de pe piaþa muncii din toate þãrile ºi regiunile SEE, informaþii practice despre condiþiile de viaþã ºi de muncã în Europa, precum ºi o bazã de date on-line cu CV-urile solicitanþilor de locuri de muncã. Unde pot gãsi mai multe informaþii despre drepturile ºi obligaþiile pe care le am când mã stabilesc în altã þarã? Secþiunea portalului intitulatã „Condiþii de viaþã ºi de muncã” cuprinde detalii în legãturã cu numeroase chestiuni importante, cum ar fi gãsirea unei locuinþe, gãsirea unei ºcoli, impozite, costul vieþii, ocrotirea sãnãtãþii, legislaþia socialã, comparabilitatea calificãrilor etc.

Fierbinti, intravilan, 3000mp, 2 deschideri, apa, curent, 10 EUR/mp, Tel: 0763799758

În ce limbi este disponibil portalul EURES? Portalul EURES pentru mobilitatea forþei de muncã este disponibil în cele 25 de limbi ale Uniunii Europene/SEE, respectiv: bulgarã, cehã, danezã, estonã, englezã, finlandezã, francezã, germanã, greacã, islandezã, italianã, letonã, lituanianã, maghiarã, maltezã, norvegianã, olandezã, polonezã, portughezã, românã, scoþianã, slovacã, slovenã, spaniolã ºi suedezã. Obiectivul nostru este de a oferi cât mai multe informaþii în toate cele 25 de limbi, dar cel puþin în limbile englezã, francezã ºi germanã. În prezent, informaþiile cuprinse în secþiunea „Condiþii de viaþã ºi de muncã” sunt disponibile în limbile englezã, francezã, germanã ºi în limba naþionalã a þãrii în cauzã.

Rezervelor, n Chiajna particular, vand teren 700 mp, intravilan, dubla deschidere, eventual schimb cu apartament Bucuresti, georgiana.jalba@gmail.com, Tel: 0732139443

Mobilitatea forþei de muncã Pot sã mã deplasez liber în altã þarã pentru a lucra acolo? Orice cetãþean al UE are dreptul de a lucra ºi a locui în orice stat membru, fãrã discriminãri pe bazã de naþionalitate. Libera circulaþie a persoanelor constituie una dintre libertãþile fundamentale garantate de Tratatul privind Uniunea Europeanã (art. 3, 39, 40) ºi de legislaþia comunitarã. Regulile comunitare privind libera circulaþie a lucrãtorilor se aplicã ºi statelor membre ale Spaþiului Economic European (Islanda, Liechtenstein ºi Norvegia). Elveþia a încheiat un acord bilateral cu UE privind libera circulaþie a persoanelor. Este important de reþinut cã, dupã extinderile UE din anii 2004 ºi 2007, se prevede o perioadã de tranziþie de maximum ºapte ani în care legislaþia comunitarã privind libera circulaþie a lucrãtorilor încã nu se aplicã pe deplin în UE lãrgitã. Mai multe informaþii se gãsesc în cadrul secþiunii „Condiþii de viaþã ºi de muncã”, „Libera circulaþie a lucrãtorilor”. De ce promoveazã Comisia Europeanã mobilitatea? Se considerã cã o mai mare mobilitate a forþei de muncã, atât cea dintre locurile de muncã (mobilitatea ocupaþionalã), cât ºi cea dintre þãri (mobilitate geograficã), contribuie la progresul social ºi economic, la un grad mai înalt de ocupare a forþei de muncã ºi la o dezvoltare durabilã ºi echilibratã. Aceastã mobilitate permite o adaptare mai uºoarã ºi mai eficientã a economiei europene, a gradului de ocupare a forþei de muncã ºi a forþei de muncã la condiþiile în schimbare ºi constituie un stimulent pentru schimbare într-o economie globalã concurenþialã. Un grad mai înalt de mobilitate între statele membre va încuraja ºi o mai strânsã integrare politicã în cadrul UE.

Alexandriei strada Teius, nr. 69B, colt cu strada Tecuci, vand teren, Tel: 0744659873

n Argeº Slatina com Nucsoara teren 2800 mp nivelat pt. construcþii, ideal pensiune, apã, curent, gard nou, pomi, De ce ar trebui cetãþenii europeni sã profite de avantajele mobilitãþii? În UE existã circa 2-3 milioane de locuri de muncã neocupate, în timp ce rata ºomajului se situeazã în heleºteu, 30 EUR/mp, Tel: jurul a 10% (25% pentru tineri). Pe lângã aceasta, dintre ºomerii care migreazã, 59% îºi gãsesc un loc 0764395528

de muncã în termen de un an (faþã de 35% dintre cei care rãmân în þara lor). Europa oferã posibilitãþi extraordinare oricui doreºte sã se deplaseze pentru a progresa în carierã. Cu toate acestea, europenii sunt deosebit de statici. În anul 1999, 1,2% din populaþia UE a migrat dintr-o regiune în alta, în timp ce în SUA 5,9% din populaþie a migrat dintr-un stat într-altul. Numai 225 000 de persoane (0,1% din populaþia UE) a migrat între douã state membre UE în anul 2000. 0,2% din totalul populaþiei UE locuieºte într-o þarã ºi lucreazã într-alta. Din cele 34 de milioane de lucrãtori care locuiesc în regiunile frontaliere, 1,4 %, adicã 497 000 de persoane, lucreazã în altã þarã decât cea de origine (date din 1999). Ce avantaje prezintã migrarea în altã þarã? Se pot câºtiga multe lucruri în urma unei perioade de studii sau de lucru în strãinãtate: o schimbare adevãratã a mediului profesional, noi orizonturi personale, contacte zilnice cu o altã culturã, posibilitatea idealã de a învãþa o limbã strãinã, ºansa de a studia sau de a lucra împreunã cu persoane de formaþie diferitã, schimb de idei ºi compararea experienþelor.

Gãsirea unui loc de muncã în EURES Ce fel de locuri de muncã oferã EURES? Posturile disponibile în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” acoperã o gamã largã de ocupaþii ºi includ posturi permanente sau temporare. Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” cuprinde ºi posturi la instituþiile europene? Nu. Posturile vacante de la instituþiile europene sunt publicate pe site-ul Oficiului European pentru Selecþia Personalului (EPSO): http://epso.europa.eu Cum gãsesc un loc de muncã în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”? Secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã” are o interfaþã de cãutare uºor de utilizar. Pentru a gãsi un loc de muncã, solicitanþii pot alege, de exemplu, o þarã, o regiune, o profesiune, un tip de contract, sau pot combina mai multe tipuri de criterii. Posturile vacante sunt anunþate în toate limbile UE? EURES „Cãutarea unui loc de muncã” este disponibil în cele 25 de limbi UE/SEE, iar utilizatorii pot efectua cãutãrile în oricare dintre limbi. Reþineþi totuºi cã, deoarece posturile vacante anunþate pe portalul EURES sunt, în mare parte, importate direct din bazele de date naþionale de posturi vacante, textul anunþului (titlul ºi descrierea postului) sunt în general în limba naþionalã a þãrii sursã. Alte detalii privind postul, cum ar fi tipul de contract, experienþa ºi nivelul de studii cerute etc., sunt traduse în toate limbile. O cãutare dupã „Cuvinte cheie” într-una din limbi nu va face în mod necesar sã aparã toate posturile vacante din baza de date. Dacã, de exemplu, veþi utiliza cuvântul englezesc „waiter” drept cuvânt cheie, nu veþi gãsi, probabil, aceleaºi anunþuri ca în cazul cãutãrii pe baza cuvântului cheie din limba francezã „serveur”. Categoriile predefinite pentru opþiunile „profesiune”, „experienþã cerutã”, „loc” etc. acoperã, totuºi, toate versiunile lingvistice. Reþineþi, vã rugãm, cã fiecare angajator decide în ce limbã prezintã postul vacant în secþiunea EURES „Cãutarea unui loc de muncã”. Dacã un angajator este în mod deosebit interesat de a recruta pe plan internaþional, anunþul poate fi publicat într-una sau mai multe limbi diferite de limba naþionalã a angajatorului.

Pot utiliza EURES pentru a gãsi un loc de muncã, dacã nu sunt cetãþean al unui stat membru UE? Serviciile EURES on-line sunt liber accesibile oricãrui utilizator care are acces la Internet. Cu toate acestea, consilierii EURES fac parte dintr-o reþea care oferã asistenþã cetãþenilor din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum ºi din Norvegia, Islanda, Liechtenstein ºi Elveþia. În cazul în care sunteþi interesat sã locuiþi ºi sã lucraþi în Spaþiul Economic European ºi Elveþia, puteþi contacta ambasada ºi/sau oficiul (oficiile) de ocupare a locurilor de muncã ale þãrii în care vreþi sã ajungeþi. Ministerul Afacerilor Externe din þara dvs. oferã de multe ori surse utile de informaþii ºi link-uri cãtre aceste resurse. Astfel de centre de informaþii vã pun la dispoziþie informaþiile necesare privind cerinþele legale pe care trebuie sã le îndeplineascã un cetãþean al þãrii dvs. pentru a lucra în Europa (inclusiv permisele de muncã etc.). Gãsirea unui loc de muncã prin EURES nu modificã obligaþiile legale ºi procedurile administrative aplicabile unui cetãþean extracomunitar.

n Chitila-Ilfov vand teren intravilan 430 mp/16Dx27L intre case, intabulare, cadastru, apa, gaze, curent, canalizare, 170 EUR/mp, marius.perta@ gmail.com, Tel: 0721253840

Giurgiu, Sãbãreni, proprietar vand parcele teren intravilan, suprafata parcela 577mp, deschidere 22, 92m, zona rezidentiala, intre drumul judetean si padure. Conditii de plata avantajoase, 14.800 EUR, ciprian.faraon@ yahoo.com, Tel: 0723512172


22 Februarie 2012

teren é Mogoº oaia intravilan, 664 mp, proprietate personala, ingradit cu gard beton 2 m inaltime, apa, canalizare, gaze la poarta (necesita racordare, contract), cadastru, intabulare fac uta, 65.000 EUR, bubchen_planet@yahoo. com, Tel: 0723129685

n Snagov Ciofliceni, vand 2500mp, vis-a-vis padure, facilitatile zonei, cadastru, intabulare, dubla intrare, deschidere 29m la DN, Tel: 0758232232

n Chitilei Vila P+M toate utilitatile complet mobilata, utilata, 95.000 €, 0741146876

Colentina Rostar, strada Safirului nr 69, vilã nouã la cheie, 110 mp, 2 dormitoare, living, bucãtãrie, 2 bãi, balcon, terasã +curte 150, discutabil, 54.000 EUR, Tel: 0722356085

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9 Giurgiului Luica, vand apartament duplex la cheie, centrala proprie, izolat, geamuri pvc, balcon, constructie noua 2011, confort 1 decomandat, Tel: 0733987239

n Pantelimon Oraº casa noua pe teren proprietate 250 mp, la cheie, put, hidrofor, centrala noua lemne, 42.000 EUR, sarina_luminita@yahoo.com, Tel: 0728537486, 0760392023

n Colentina, Rascoala, cf. 1 decomandat, 3/8, balcon, 42 mp, an 1986, imbunatatiri, libera, discutabil, 40.000 EUR, Tel: 0723845418 n Colentina, stradal, confort 1 n Prahova Buºteni Poiana decomandat, p/10, balcon, 37 Tapului, cartier rezidential Piatra mp, bloc mixt, 37.000 EUR, Arsa, proprietar, vila noua, Tel: 0723845418 nelocuita, constructie 200mp, teren 350mp, p+1, finisaje deosebite, panorama spre Iancului, garsoniera Caraiman, 260.000 EUR, cristian_banu@yahoo.com, decomandata, confort www.sinaia-imobiliare.ro, Tel: 1, bloc reabilitat 0724623011

Prahova, Câmpina, vând urgent casã cu 3 camere, o bucãtãrie, o baie, toate utilitãþile, 150.000 EUR, strajerudragos@ yahoo.com, Tel: 0752272570 n Prelungirea Ghencea casa 120mp curte drum asfaltat toate utilitatile constructie 2007 mobilata. Pret negociabil, Tel: 0724220946

termic, et 9/9, gresie faianta termopan, negociabil, 36.000 EUR, Tel: 0734791622

é Titan langa Auchan, Complex Rasarit de Soare, garsoniera parter sup. utila 30 mp. imobil nou, g+f, bucatarie mobilata +utilata, debara-dressing, 43.000 EUR, andreea1402@yahoo.com, Tel: n Militari Pãcii, 34mp, confort 0758618450 1, bloc mixt, etaj 3/10, urgent, constructie 1980, Tel: 0728005657, 0745055657 n Viilor Chirigiu, etaj 2/8, bloc 1989, decomandata, Militari Roºu, mobilata, utilata, proprietar, bloc nou, 2 imbunatatita, 36.000 Euro neg, Tel: garsoniere, 42mp, etaj 0744325588, 0212327489

1, stradal, la cheie, exclus intermediari, 37.000 EUR, Tel: 0788395181

noi - 2 camere. www.blocklujerului.ro Apartamente noi – 2 camere si garsoniere. Apartamente noi - 3 camere noi la demisol cu curte. Super pret! www.blockcastrano va.ro, Tel: 0732855161

autogara, n Militari, apartament 2 camere confort 1, imbunatatit, et. 3/7, particular, 60.000 EUR, Tel: 0745011679

n Popeºti-Leordeni apartament 2 camere, ultrafinisat, 89mp utili, 55.000 €, 0764750336

Buº teni é Prahov a apartament decomandat, 2 camere, parter, mobilat, centrala.Loc de parcare, 42.000 EUR, 0735038857

Rahova zona Salaj vand ap. 2 camere semidecomandate, Tel: 0728780192

n Drumul Taberei etaj 4/10, cf. 1/decomandat, G+F+P+T, renovat, foarte curat, urgent, 52.000 EUR, Tel: 0745055657, n Rahova ºos. Sãlaj, 0728005657 proprietar vând apartament 2 camere, 60 mp, 2/4, 2 balcoane, contorizare individualã, negociabil, 59.000 n Ferentari Zona Iacob Andrei euro, Tel: 0730587452 - vand apartament 2 camere, parter, usa metalica, gresie in Rahova Malcoci, II, bucatarie, baie hol, Tel: 0748022621 sdec, 8/18, um, n Ferentari Tunsu Petre, g+f+p+t, intabulat, apartament 2 camere, sector 39.500 euro 5, cf. 2, 4/4, 40mp, liber, discutabil, Tel: îmbunatatiri, particular, 29.000 E, www.apartament-ieftin.com, 0744358343, Tel: 0734376332

0731316925

n Domneºti vand vila P+M, sau schimb cu ap. + diferenta Bucuresti, zona rezidentiala, 120.000 EUR, 0732518945

n Gurbanesti casa 5 camere, teren 1500mp, vand/ schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti, 16.900 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 0724058958, 0763300387

n Berceni Turnu Magurele, particular, cf 1, semidecomandat, imbunatatiri, mobilata, P/9, discutabil, 31.000 EUR, Tel: 0734708951

n Colentina Mc Donalds, 3/10, stradal, reabilitat, renovat modern 2012, bloc 1982, liber, cadastru, particular, 54.500 euro, Tel: 0725370063 etaj 1/4, n Crângaºi negociabil, 75.000 EUR, Tel: Miramar, 0760099751 é Pantelimon, Herta, comf. 2 sporit, 24mp, bloc mixt, 1984, 6/10, G+F+T, usa metalica, apometre, repartitoare, 23.500 EUR, stelina13@live.com, Tel: 0724451938, 0744840137 n Pantelimon, Cora, cf. 3, p/4, g+f, parchet, um, gaze la usa, apa calda, 14.000 EUR, Tel: 0723845418 n Pantelimon, cf. 2 sporit, 6/10, gaze, bloc mixt, 2 lifturi, é Drumul Taberei imbunatatiri, intabulare, discutabil, Militari, apartamente 26.000 EUR, Tel: 0723845418

Militari Roºu, proprietar, 73mp, etaj 1, bloc nou, stradal, la cheie, exclus intermediari, 57.000 EUR, Tel: 0788395181

é Satu Mare, Agriº, vand grajd (ferma) construit pe stalpi cu placa de beton, curent trifazic, drum de acces foarte bun, apa, pomi fructiferi, pret negociabil, 35.000 EUR, dumytru_95@yahoo.com, Tel: 0744937516, 0745867864

n Obor, Gara de Est, p/4, dec, conf. 1, libera, termopan, parcht, mobilata, 28.000 EUR, Tel: 0722628256 n OTOPENI VAND GARSONIERA IN ZONA CENTRALA, IMOBIL REZIDENTIAL, 1/3 ETAJ, S UTILA 27.73MP, BALCON 5.98MP, S CONSTRUITA 44.35MP, 45.000 EUR, TEL: 0730019999

Amzei Piaþã Stradal, et. 2/10, conf. 1, 63mp, decomandat, an constructie 1980, Imb: T+G+F+AC, Tel: 0735342395, 0722657480

Fundeni apartament 2-3 camere, bloc nou, parcare subteranã, Tel: 0767615182

n Militari Pãcii, confort 1, decomandat, termopan, 58mp, constructie 1982, urgent, 53.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

Rahova Sãlaj, Fabrica de Pâine, I, dec, 1/4, um, g+f+p+t, loc parcare, intabulat, 51.000 euro, Tel: 0744358434, 0731316925


pagina 10 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile

n Militari Apusului, etaj 2/10, fãrã îmbunãtãþiri, curat, urgent, 45.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Mureº Târgu Mureº, vand ap. 3 cam. decomandat cf. 1, p/4, centrala proprie zona Cornisa urgent, particular, Tel: n Dristor vand apartament 4 Noi Particular 0751168666 n Timpuri camere, anul construirii 1979, decomandat termopan, ac, mobilat elegant, etajul 4/10 cu imbunatatiri, 85000E toate dotarile, 2 grupuri negociabil, Tel: 0722297548 sanitare, 2 balcoane in zona n Traian, Vulturilor, parter din n Pantelimon vand apartament Dristor metrou, pret 95.000 trei, circular, necesita 3 camere decomandat et. 1, euro discutabil, Tel: grupuri sanitare, 0721257297 renovare, urgent, pret doua negociabil, 25.000 EUR, Tel: imbunatatiri, Delfinului, exclus intermediari, Tel: 0766191993 0724119966 n Tunsu Petre Sector 5, Pantelimon biserica n Foiºorul de Foc apartament urgent ap. 2 camere 25.000 E, în vilã, 4 camere, garaj, renovat la cheie, totul nou, Marcuta, cf. 2 sporit, uscãtorie comunã, 200mp, www.apartament-ieftin.com, 1/10, balcon, g+f+p+t, 170.000 EUR, Tel: Tel: 0734376332 centrala, renovat re- 0723724066 n Sãlãjan, cf. 1 decomandat, 8/10, balcon, fara imbunatatiri, 54 mp, liber, toate actele, discutabil, 46.000 EUR, Tel: 0723845418

cent, discutabil, 49.800 EUR, Tel: 0723845418 stradal, n Pantelimon, Morarilor, parc, cf. 1 decomandat, 3/10, balcon, 72 mp, intabulare, 50.000 EUR, Tel: 0723845418 n Chitila-Ilfov Vand apt. 3 camere etj 1/4 centrala termica proprie termopane usa metalica gresie faianta.Accept variante schimb cu 2 camere etaj inferior plus diferenta sau casa la curte in imprejurimi pret 70.000 euro, Tel: 0722464875

n Timpuri Noi proprietar, vând ap. 2 cam. et. 1+ garsonierã (la mansardã) în P+1, 55.000 EUR, Tel: 0731860654

n Unirii, zona Horoscop, trei camere, semidecomandat, 6/10, mobilat; usor negociabil, n Dâmboviþa, Targoviste, Bd 75.000 EUR, Tel: 0721169388 I.C.Bratianu, 3/4, decomandat, izolat termic exterior, mobilat complet, garaj, centrala, Tel: 0724190841 n Vitan Mall, Foisorului, cf. 3, n Dristor etaj 5/10, particular, etaj 1/4, cu gaze, centrala, 2 grupuri sanitare, preþ, termopan, usa metalica, 42 61.000 EUR, Tel: 0724184503, mp, 25.000 EUR, Tel: 0725512221 0723845418

n Fundeni apartament 2-3 n 13 Septembrie Novac, I, camere, bloc nou, parcare dec, 7/8, 80 mp, apometre, subteranã, Tel: 0767615182 repartitoare, cadatsru, 69.000 euro discutabil, Tel: 0744358434 n Giurgiului oportunitate, proprietar, apt 3 camere, cf2, et3/4, semidecomandat, imbunatatiri, centrala, scara civilizata, acte complete, 3.400 EUR, cristianv.popescu@gmail.com, Tel: 0721368858

13 Septembrie, proprietar, vand apt. 3 cam, decomandat, imbunatatit, etj. 2/8, 79.000 EUR, Tel: 0757076278

n Unirii, Mitropolie, D+P, 130mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722986939, 0764642464

n Prahova, Busteni, vand pensiune mobilata si utilata 18 cam suputila 840mp pret 400000euro, Tel: 0722271992

n Apãrãtorii Patriei o camerã bloc pentru o fatã, Tel: 0721264454 camera in n Central apartament centru inchiriez la fata serioasa, 100 EUR/luna, Tel: 0744649447 vilã lângã n Schimb Giurgiului Drumul Gazarului, n Soveja-Vrancea cu apartament 2-3 camere Bucureºti, Tel: 4/8, gfp, mobilata, pensionara primeste cuplu nefumator; 0723328618 400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Regina Maria, 11 Iunie, in vila, toate utilitatile, Tel: 0762016592, 0724517584 n Teiul Doamnei, sectia 7, cf. Sãlãjan, doamna singura n 1 decomandat, p/8, 2 grup, intr-un apartament cu 2 balcon, g+f+p+t, um, 90 mp, camere, modern mobilat si acte, 68.000 €, 0723845418 curat, caut o fata nefumatoare si serioasa pentru a sta in una din cele 2 camere si avand acces la dependinte.Rog seriozitate, Tel: 0724049805, 0216397379

Militari Roºu, duplex în bloc, 101-105 mp, la cheie, stradal, exclus intermediari, 650 EUR/mp, Tel: 0788395181

Chibrit Domenii sau Grivitei, cumpar garsoniera sau apartament 2 camere, numai la parter, Tel: 0748022621

n Plevnei Particular, închiriez vilã 24 camere, 700mp, D+P+1+M, imobil istoric, restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii tel, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri n Particular cumpar sanitare, curte, parcare, Tel: apartament 2 camere de 0733106680 preferat apropiere metrou, Tel: 0766304194

n Obor PF cumpar apartament 3-4 cam in zona Obor, ElectroAparataj, Mihai Bravu, Victor Manu, Iancului, Tel: 0729208101

22 Februarie 2012

Unirii, Stelea Spãtaru, p+1+m, 12 camere, 8 bãi, sc+400 mp, teren 500 mp, nemobilatã, 5 euro/mp, Tel: 0731316920

n Brâncoveanu Mega Image, metrou, garsoniera cf.I, decomandata, mobilata, utilata; pret negociabil, 200 EUR, Tel: 0731471165 n Camil Ressu, Ilioara 14B, Garsoniera de inchiriat in bloc nou finalizare mai 2012- direct de la dezvoltatorsemimobilata, 250 Euro/luna, http://www.ilioara.heights.ro, Tel: 0720049766 Cãþelu Inchiriez garsoniera confort 3 apa calda, gaze, mobilata, cartier Catelu 500ron, Tel: 0748735930 n Decebal mobilata modern gresie faianta termopan usa metalica aer conditionat masina spalat 280eur, Tel: 0722550475 n Ferdinand, proprietar inchiriez garsoniera dubla, 42mp birou sau locuinta, mobilata et 1/6, 225 EUR/luna, Tel: 0744569407 n Foiºorului, Mega, 4/8, decomandat, gfpt, 36mp, mobilat, utilat, frumos, um, color/automata, balcon; 1+1, 200 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 n Giuleºti, garsoniera lux vila, 56mp, utilata, mobilata, balcon, loc parcare, paznic, cartier rezidential, 1.000 RON/luna, Tel: 0723290887 n Militari metrou Pacii inchiriez o garsoniera in vila de varsoniere, etaj I, utilata, suparafata 37 mp, merita vazuta, 200 EUR/luna, Tel: 0764812975, 0733873853 n Nerva Traian particular inchiriez garsoniera stradal, decomandat, 46mp, et. 6/8, g+f+t+um, mobilata, utilata modern, 350E pe luna +1 garantie, Tel: 0722396396 n Regina Maria, 11 Iunie, toate utilitatile, Tel: 0213352099, 0724517584


22 Februarie 2012 n Tei, Teiul Doamnei, inchiriez garsoniera confort I, la parter, Tel: 0726722667 n Timpuri Noi, Mircea Voda, inchiriez garsoniera, sandujeni@yahoo.com, Tel: 0722749152, 0762970253

é 13 Septembrie, Sebastian, ap. 2 cam. decomandat et 6/8, confort 1, bucatarie americana, gresie si faianta, mochetat si mobilat, termopan, balcon inchis, aragaz, frigider si masina de spalat noi, usa metalica, interfon, zona linistita, vedere libera, in imediata apropiere a Prosper Center si Nick Center, pret negociabil, 325 EUR/luna, verasunicorn@yahoo.com, Tel: 0737246710, 0745761583

închirieri oferte garsoniere / 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 11 n 1 Mai (Mihalache) zona pta Chibrit, inchiriez apartament 2 camere, semidecomandat, mobilat, utilat si renovat, proprietar, 310 €, 0767429724 inchiriez n Basarabiei, apartament 2 camere, particular, 4/4, decomandat, mobilat si utilat modern in 2010, 300 €/luna, 0762208326 n Ciºmigiu Brezoianu, etaj 2/7, mobilat, parchet, balcon, urgent, 200 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 Inchiriez n Colentina apartament 2 camere nemobilat, pe termen lung, este situat aproape de scoala Arabeasca, Mc Donalds, Mega Image. De preferat familie, fara agentie, Tel: 0720243810, 0727414862 n Decebal inchiriez ap 2 camere et 1/8 complet mobilat si utilat, model occidental 500 e / luna usor negociabil, Tel: 0744349110 n Dorobanþilor,

str. Amman, inchiriez apartament 2 camere, semi-mobilat, 40mp, decomandat, Tel: 0722251195

n Drumul Taberei, Drumul Valea Cricovului, proprietar, ap 2 camere, constructie 2010, mobilat, curat, sector 6, Tel: 0764423444, 0768578887 Militari Veteranilor, conf. 1, 9/10, semidecomandat, utilat, mobilat, g+f+ac+t+um+p toate noi, 1+1, comision 0%, 300 EUR, Tel: 0735180716 Pãcii, confort n Militari 1/decomandat, mobilat, utilat, 250 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Obor, Calea Mosilor, 1/8, parchet, gresie, faianta, termopan, utilat complet, nou, repartitoare, apometre, Tel: 0721806742

Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, Nemobilat, centrala, termopan, gresie, faianta, 250 EUR/luna, i_dragnea@ hotmail.com, Tel: 0751354906

Sudului Piaþã N. Vasile, apartament 2 camere mobilat, utilat, etaj 2/4, curat, pret negociabil, 240 EUR, Tel: 0722472530 n Tineretului Sincai, inchiriez 2 camere, mobilat/utilat complet, modern, 2/10, 350 €, verolupodimare@yahoo.com, Tel: 0745646489

Bãneasa, ap. 3 camere lux, 2 bai, bucatarie, mobilat si utilat complet, terasa cu pergola si sezlong 60mp; exclus cu animale de casa (catei/pisici); minim 1 an contract, 980 EUR/mp, tamara.matei@ avocatbucuresti.com, Tel: 0728971571

Bd. Diham, n Chiºinãu închiriez apartament 3 camere pe duratã lungã unei firme sau familii serioase, Tel: 0764653667

Dorobanþilor inchiriez apartament 3 camere, nemobilat, decomandat, renovat, 70mp, numai firma, Tel: 0722251195 n Dorobanþilor langa posta Dorobanti, inchiriez 3 camere decomandate, et. 1, bloc izolat termic, mobilat, pe termen lung, pret 450E, Tel: 0724262855 n Iancului Sos, supr. 3, 160mp inchiriez ap 3 camere zona iancului stradal, vila, curte, ideal pt birouri 250 euro, Tel: 0768942675 n Jilava Complex Rez. Gloria, Ap. 3 camere, etaj 1 din 4, nou, complet utilat-mobilat (+centrala si aer conditionat), 100mp, parcare, paznic, liniste, 200 EUR/luna, iliedaniel24@yahoo.com, Tel: 0735865676

Floreasca, Str.Gh.Titeica nr. 210, parter inalt, 120 mp, constr 2006, complet mobilat si utilat, AC, sisteme alarma, terasa 20 mp, 1100 euro net + taxe paza non stop, loc parcare, terasa, loc parcare, Tel: 0722274699 n Mureº Târgu Mureº, zona Cornisa (Clinici), inchiriez apartament 3 camere decomandate P/4 - Eva, Tel: 0751168666 n Unirii, inchiriez apartament 3 camere, Tel: 0784144471

n Sebastian Parc, I, dec, 2/8, g+f+p+t, mobilat, utilat, apometre, repartitoare, 350 euro/lunã, Tel: 0744358434, 0731316925


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / auto-moto / electro

22 Februarie 2012

n Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, 0723713816

é Baba Novac Parc Ior, mansarda in vila cu intrare separata, 70mp, stradal, toate utilitatile, alarma supraveghere, etc, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Basarabiei inchiriem atelier tamplarie din Aluminiu, zona Diham, Tel: 0742358354 BERCENI OLTENITEI, IN PIATA VIS-A-VIS DE SPITALUL BAGDASAR ARSENI ( SPITAL 9). PROPRIETAR INCHIRIEZ SPATIU COMERCIAL DE 235MP, VAD EXCEPTIONAL SE PRETEAZA CA SUPERMARKET, FARMACIE, BANCA, TEL: 0730555158

Militari, persoana fizica inchiriez garsoniera sau ap 2 camere numai la parter, Tel: 0763766703 Persoana fizica inchiriez in Militari la curte 1-2 camere sau garaj, Tel: 0763766703 Societate Comerciala, cauta spatiu de inchiriat pentru depozitare arhiva, in zonele limitrofe ale Bucurestiului, suprafata de 300-400mp, perioada c o n t r a c t u a l a d e m i n imum 3 ani. Detalii la telefon 0731494134

é Dacia Papuc 1,9

BMW 318 break, decembrie 2002, 137000 km, cauciucuri iarna noi, necesita mici reparatii, vand convenabil, 4.000 EUR, cristipan40@gmail.com Tel: 0761410064 é

n BMW 318 (e 46), benzinã, 1999, gri metalizat, full option, 130.000 km, impecabil înmatriculat în 2008, pret 4.500 euro. 0721398362

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Daewoo Matiz 2005 dec, pret 1700E, itp, val 2013, culoare gri met, 0728195371

Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second -hand, garanþie, service. Vînd. 0722213283, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

Renault Megane ABS, servo, geamuri electrice, xenon, culoare gri, aer conditionat etc, pret 4500 eur, Tel: 0758310841

é Super Calculator! é Berceni, Str.

Luica nr. 44, sector 4; este stradal in statie de autobuz, pretul este fix, mai multe detalii la telefon, 400 EUR/luna, Tel: 0765788164 n Constanþa,

Neptun, terasa restaurant Neptun, amplasat pe plaja, sup.tot. 680mp (200 locuri) + parcare 450mp (15 loc), pret per sezon (an), 20.000 EUR, misa_dimci@ yahoo.com, Tel: 0724736311 Mihai Bravu, Matei Voievod, magazin 50mp, 900 EUR, Tel: 0744514488 n Rahova Spatiu comercial stradal toate utilitatile, trafic intens, Tel: 0767634447 n Titulescu bulevard, nr. 18, sector 1, închiriez spaþiu comercial 90 mp, Tel: 0722600800

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Bus persoane (Autoutilitara) Diesel, categoria B, inscris firma, cumpar sau preiau leasing. Astept provincia, Tel: 0726209229 n Dacia Logan Accept Dacia Logan, sandero, solenza, daewoo matiz, cielo, tico. Ofer pret maxim, Tel: 0760545466

Super sistem la super pret, inclus in pretul afisat sistemul home cinema monitor cu 3 ms timp de reactie, unitatea, kit mouse, tastatura, noi Logitech, camera web Philips, hard Samsung de 160mb, placa grafica Geforce gt220 ddr2, procesor si placa de baza noi, bonus internet de la Orange, Windows 7. Separat sistem Philips audio ptr laptop la pretul de 200 ron, 1.350 RON, Tel: 0760499499

Inmatriculari Bulgaria direct pe numele tau. Fara intermediari peste 300 masini inmatriculate in 2011 preturi incepand cu 450e, Tel: 0721772311 n Mitsubishi Space Wagon, Dezmembrez, 1994, 4x4, 200.000km, benzinã, albastru, stare bunã de funcþionare, Tel: 0766343870 n Volkswagen Touareg Diesel 2461, tip motor BAC, 2004: grup spate, cutie transfer, Tel: 0723517192

Cumpar frigidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, f unctionale, 100-150. Frigider defect 50, Tel: 0213328599, 0722417915

Electronist depanare televizoare la domiciliul clientului. Seriozitate. Garantie, Tel: 0744256874

é Laptop Service si Reparatii, reparatii si piese de schimb pentru orice model de laptop sau netbook indiferent de producatorul acestuia. Solutiile oferite de divizia de service sunt servicii de tip post-garantie si se adreseaza atat firmelor cat si persoanelor fizice. Se asigura service la nivel de placa de baza si integrat: reballing video, reparatii placa video laptop, inlocuire mufe de alimentare, mufe USB, audio, refacere t rasee intrerupte. 0372746151, office@servicelaptopuri.ro, www.servicelaptopuri.ro/, Tel: 0756283206, 0761928614, Fax: 0372872588

Service Calculatoare instalare windows la domiciliul clientului, devirusare, vindem calculatoare, componente. Garantie, Preturi Minime. Lucram in weekend! 10 RON, reinstalarewindows@ gmail.com www.instalez-windows.ro, Tel: 0760950313 é


22 Februarie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Oral neprotejat. Rea? Cu cine merita. Buna? Cu cine é Tanara trebuie. Tanara frumoasa si sexy, zic provocatoare daca iti place ceea ce vezi si eu, dar gusturile voastre nu le stiu. Ma vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si doresti? Da da, suna-ma! Sex total, fara prejudecati, atunci contacteaza-ma, sex 150 RON/ora, Tel: total si oral cu finalizare, 0763930879 150 RON/ora, Tel: 0760898894

Domnisoara rafinata si stilata ofer companie intima domnilor generosi si manierati numai la domiciliul tau sau la hotel iar cu siguranta satisfactia va fi garantata. Nu ezita sa ma suni. Poop Camy, 150 RON, www.pozereale.ro, Tel: 0784966150 é

é Amor total, pasional! Carla, satena nimfomana cu forme sexy, draguta la fata si corp, 23ani, 160, 50kg, te astept pt a te satisface total! Ofer oral neprotejat (cu finalizare) normal diverse pozitii, cunnil, 69, uro, dominare! Nu ezita, suna! 150 RON/ora, Tel: 0762920983

é Bruneta sexi ºi atrãgãtoare, ofer sex total, 100L/ora. Sunã ºi nu vei regreta!, Tel: 0763261858

é Pe mine m-ai avut? Adina, bruneta sexy cu mult sex-appeal, dornica de noi aventuri, 23ani, 170, 55kg, te provoc la o partida incendiara de amor: oral deep, normal, diverse pozitii, cunnil, 69, uro, dominare, fantezii! Ma si deplasez contracost! Poze reale, recente! Suna-ma! 200 RON/ora, masaj_erotic_lux@yahoo.com, Tel: 0725091013

é La ce te gandesti cand vezi poza mea? Si eu la fel! Hai la noi si o sa-ti placa! Eu si prietenele mele iti vom indeplini dorintele! 49 Lei 2 finalizari, 49 lei /sedinta, 49 RON/ora, Tel: 0725333555

é Locuiesc

é Doamnã finuþã, draguta, foarte elevata, stilata, plina de eleganta ofer companie intima domnilor generosi si educati. Conditii de lux, discretie maxima, locatie centrala, rog seriozitate, 90 RON, Tel: 0762428594

singurica Descopera-ma! Sunt exact fata pe care o cauti! Ofer servicii de calitate fara sa te grabesc. Sex oral de vis cu finalizare orala, normal in orice pozitie, 150 USD, Tel: 0720765549

é Sex total sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, 150 RON/ora, Tel: 0736463727

é Discretie maxima, discreta, senzuala, pasionala si plina de erotism sunt doar cateva cuvinte care ma pot caracteriza Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0761435375

é Vanessa noua pe site dar si in domeniu, 20 de ani, 1.70, 52 kg, te invit intr-o locatie de lux pentru a te satisface pe deplin, ofer cu placere sex oral, normal in orice poztie, dominare, pozele sunt reale si facute in locatie! 200 RON/ora, masaj_erotic_lux@yahoo.com, é Non-stop Karla bruneta Tel: 0725363952 pasionala, 25 ani, ofer servicii de calitate la locatia mea sau a ta, sex oral neprotejat, sex normal in orice pozitie iti doresti, masaj profesional. Suna si nu vei regreta! Decebal lux, 150 RON/ora, Tel: 0720664205 é Avem multe SURPRIZE care vor fi pe placul tau! Doar 79 lei sedinta de masaj cu o domnisoara nud care iti va oferi tot ce iti doresti mai mult, 79 RON/ora, Tel: 0732118800

Doamna 45 ani sex oral normal uro scato dominare pret 60ron, Tel: 0737861857

NOUÞÃ ABIA é NOUA VENITA, ROXANA, FOTOGRAFII REALIZATE DE 10 MINUTE, TE ASTEPT SA MA INITIEZI IN TAINA PLACERILOR ASCUNSE SI INTERZISE! (CALEA MOSILOR), 150 RON/ORA, TEL: 0734350224

é Suntem tinere, nud, frumoase si dispuse sa-ti indeplinim toate fanteziile! 79 lei/ora. Central, lux, intimitate, eleganta si buna dispozitie ptr tine, 79 RON/ora, 0734800088

é AM 35 ANI 1, 72, 80, ROMAN LOCUIESC IN CIPRU, MOMENTAN IN VACANTA IN ROMANIA PTR 2 SAPTAMANI, DORESC RELATIE PTR CASATORIE CU TANARA 25-30 ANI, MODESTA FARA OBLIGATII, CU INTENTII SERIOASE PTR VIITOR, ROG MULTA SERIOZITATE, DETALII SI FOTO PE YAHOO MESSENGER SAU LA TELEFON, CYPRUSMIHAI@YAHOO.COM 0743451448, 0035799232265 n Divortat, 42 ani, 1.69, 80kg, doresc cunostinþã cu doamnã în vederea cãsãtoriei, Tel: 0736893444

Domn italian situatie financiara foarte buna 47 ani doresc sa cunosc doamna 30-35 ani serioasa, prezenta pentru casatorie, Tel: 0734802324 n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 n Tanar 34 auto, apartment Bucuresti, doresc relatie stabila cu tanara f. simpla, sufletista, sub 30ani, mai plinuta/supla, draguta. SMS/Tel, 0768151657 n Tanar 38\175\76 situatie foarte buna doresc cunostinta fata serioasa fara obligatii, darian_201071@yahoo.com, Tel: 0735613534

é Blondã 35 de ani, draguta, sanii nr 5, inalta forme pline, ofer companie intima, nu ma grabesc si imi doresc sa te simti bine in compania mea. Zona Dimitrov-Obor, 100 RON, Tel: 0730843223

é Super pret Thai Passion Massage 10 Tinere dulci, pasionale si senzuale te asteapta! Nu rata oferta, am creat-o special pt tine. Fete frumoase si jucause, acum la un super pret ptr toata lumea! 79 RON/ora, Tel: 0734800088

n Ofer cunilingus tanar dragut, 30 de ani, ofer cunilingus doamnelor interesate, indiferent de aspectul fizic, ofer sprijin financiar. Ma puteti gasi pe messenger id-ul meu este ofercunilingus, ofercunilingus@yahoo.com

é Private Dolls, salon masaj erotic lux, piata Romana, cele mai frumoase fete la cel mai mic pret posibil! Te asteptam non stop! 49 lei/sedinta, 49 RON/ora, Tel: 0725333555


pagina 14 / pierderi / magie / licitaþii / medicale / afaceri vânzãri / finanþãri / afaceri firme

recomandare n Pierdut Ministerul Sanatatii cu seria VIII D/486333/18.10.2011. O declar nula, Pierdut legitimatie de serviciu pe numele Ene Florina o declar nula, Tel: 0745042388 n Pierdut ordin de compensare seria C nr. 0664293 din 26.01.2012, emitent SC Meteor Press SRL. Il declar nul, marketing@meteorpress.ro n Pierdut Carte Identitate seria RR nr 320130, Pasaport P ROU 15014855, Certificat Inmatriculare B02436775. Le declar nule, n Pierdut legitimatie acces aeroport Otopeni pe numele Weitzman Malka Lea. O declar nula, n Pierdut anexele si certificatele constatatoare de la punctele de lucru din Movilita Ialomita, Pietrosani, Cervenia, Contesti, Bragadiru-Teleorman, ale SC Boboc Comserv SRL. Le declar nule,

Pierdut atestat taxi CPTX90007 pe numele Udrea Lucian Horia. Il declar nul, n Pierdut atestat taximetrist, Garcea Ion, cod numeric nr 1500618030013. Îl declar nul, n Pierdut carnet si legitimatie de student pe numele Andreea-Sorina Gradila, andreea_sorina12@yahoo.com,

certificat de n Pierdut inregistrare, firma Crist-Anca Prod-Impex SRL, sediul social Bucuresti, sector 4, str. Gramont nr. 21, etaj 1, ap. 2, activitate principala fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 1071, Cod unic de inregistrare 11409923 din data de 04.02.1999, J40/21/1999, 19aug2008. Il declar nul, n SC Milicin Consult SRL, Bucuresti, sector 1, str. Londra nr. 33, demisol, J40/1599/2006, CUI 18342162, pierdut certificat inmatriculare si anexa constatator sediu social. Le declar nule, n SC Ortodent SRL Bucuresti, sector 1, str. Londra nr. 33, demisol, J40/8897/2003, CUI 15556226, pierdut anexa constatator sediu social. O declar nula,

22 Februarie 2012

n Acord imprumut valutar cu garantie imobiliara, Tel: 0734798208

n Paun Ioana cu ultim domiciliu in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr 311-313, bl sb1, sc. 2, ap. 62, sector 3 este citata in calitate de parat pentru data de 08.03.2012, la Judecatoria Sector 1, Bucuresti, in dosarul nr 15948/299/2006, ora 08:30, completul 10, pentru succesiune,

scris, masina n Masina cusut germana, electrostimulator muscular, aparat radio Philips, Enescu, aparat foto Certo-Dolina, Tel: 0214601434, 0721766837 Vand loc de veci Sf Vineri vechi 6mp, 2 cripte intrare laterala sub placa, 3 5 0 0 E , a n c a _ 6 1 maria@ y ahoo.c om.au, Tel: 0733854148

n Kineto terapeut/ maseor cu experienta efectuez sedinte la domiciliu client la preturi mici, rog seriozitate, Tel: 0751936592, 0728776004 é Anticariat Cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

Franciza Gadgets&Toys, standuri cu elicoptere si masinute telecomandate, in malluri si centre comerciale, Tel: 0755054756 n Gradinita After- school, activitate, toate autorizatiile, bucãtãrie proprie, sector 4, 20.000E+ chirie lunarã 1800E. 0749.388.275, Tel: 0761566508

é Vând linie completã de spãlat covoare, automatã (nouã), tehnologie germanã, modernã, 50.000 EUR, Tel: 0788395181

é Horoscop personalizat, dragoste, sanatate, compatibilitate, previziuni, generalitati si lectii de viata, 70 lei sedinta, Tel: 071258658

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, Tel: 0214113048, 0721491271 n Frigider congelator, masina spalat, vitrina frigorifica Arctic verticala, functionare buna (Metrou Tineretului). 0721662755, Tel: 0765524440, 0754292078

Vând Dioptron autokeratorefractometr u Prestige-Korea, stare impecabila, are garantie pana in aprilie 2012, 5.000 EUR, dana_tanvuia2007@ yahoo.com, Tel: 0733183943 Vand urgent, convenabil, freza de zapada profesionala cu pornire automata pe senile, masina hidraulica de îndoit þevi, Tel: 0722317623

é Vind spalatorie auto Sos Alexandriei zona Rahova, doua rampe, toate autorizatiile, fara datorii, contracte de 10000 ron lunar, utilata, gresie, faianta, a/c gaze, curent electric trifazic, internet, tv, pret discutabil, 60.000 EUR, Tel: 0768054405 n Vand firma taxi 6 licente pe Bucuresti 2015 si 6 masini Logan 2007-2008. Firma nu are datorii, este in activitate. Detalii la telefon, 59.000 EUR, contact@evd.ro, 0723230020


22 Februarie 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / audit-contabilitate / pagina 15

Cadastru/Intabulare. Oferta promotionala, cadastru ap. 1+2c amere la 250lei, 3+4camere la 300lei, Firma de topografie realizam lucrari de c adas tru ( teren s i apartamente), tras ari, scoateri din circuitul agricol si planuri de s ituatie s .a, 250 RON, ioana.dinu@ c us t oms ur v ey . r o, T el: 0724943293, 0757424550 é Matematicã, V - XII, profesor, 45 ani, experienþã psihologicã, 12 ani meditaþii, nu iau banii degeaba, fãrã rezultate, 20 lei/orã, Tel: 0722286920

é Aer conditionat, deplasare constatare, montaj, vanzari, reparatii, incarcari cu freon, garantie experienta 10 ani, 30 RON, Tel: 0722721602 Amenajari apartamente, case/vile, renovari / reparatii, faianta/gresie, parchet, gips- carton, lambriu, tavane casetate, plafoane false, zidarie, tencuieli, interior/exterior, glafuri, tapet, glet, zugraveli, instalatii sanitare, termoizolatii fatade. Meseria nu are nici un secret pentru noi, Tel: 0767417284, 0744316918

Amenajari, montez G+F+P+ Rigips 20 RON (mp), tavan casetat 35 RON (mp), usi interior 80 RON bucata, zugraveli, glafuri, finisari (Pret in functie de suprafata), calin_constantin1961@ yahoo.com, Tel: 0762851571

n Dulgher, execut case la rosu si reparatii acoperisuri, Tel: 0213356906, 0720234564 n Echipã parchetari montãm recondiþionãm chituim lãcuim toate tipurile parchet deþin scule profesionale cu aspirator, Tel: 0768586510 n Electrician autorizat ANRE execut instalatii electrice, vile, case, spatii comerciale, apartamente, bransament, tablou electric, Tel: 0731867883

Executam zugraveli, montaj parchet, gresie, faianta, rigips, usi, mobila, instalatii electrice, sanitare, incalzire, Tel: 0756210688

mobila la n Executam comanda - produse de calitate la preturi accesibile, Tel: 0752110074, 0314252183

é Foraje puturi apa de mica-mare adancime str.pvc. ecologica de valplast, filtru pe tubulatura pvc. tip screen, iz olarea primului s trat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie. SC Apa Eco Trans Cons truc t Srl, foraje_puturicristi@yahoo. com, Tel: 0724401595

KARRO é Termopane CONFORT PVC Ramplast cu 4, 5 si 6 camere sunt produse de Oltchim Rm. Valcea sub licenta GRAINER - AUSTRIA. Granulele din PVC utilizate de Oltchim pentru producerea profilelor sunt productie proprie, karro_confort@yahoo.com, Tel: 0723254040, 0784176737 n Vând popi metalici reglabili, în stare foarte bunã, ºi suport (caprã) transport termopane, pe Dacia Papuc, 0768349726

n Instalator bun si ieftin, Tel: 0751166166, 0770792063 n Parchetar montez, raschetez, paluxez, masina cu aspirator, preturi minime, 0765718690, Tel: 0731896182, 0744924789 Sudor, execut porti, garduri, grilaje si reparatii, Tel: 0213356906, 0720234564 n Tamplar, execut mobilier si reparatii orice natura, Tel: 0213356906, 0720234564

é Contabil expert, servicii contabile complete ºi audit, prima lunã gratuit. 0720891226, 100 RON, Tel: 0766369750, 0214118164


22 Februarie 2012 n Societatea de expertiza contabila, membra CECCAR, ofera servicii de contabilitate firmelor mici si mijloci din Bucuresti, costin@contpleistoro.ro, Tel: 0727861263, 0785158934

é Dj nunta

n Bucurestean fac deplasari dese la Istambul cu auto propriu. Caut persoane ce vor sa se deplaseze cu mine, Tel: 0745343339

é Transport Marfa Mobilier Moloz Tractari Auto duba + camion, badanu_82@yahoo.com, Tel: 0765455587

AVPS Mistreþul Bucureºti organizeazã concursuri de pescuit pentru firme mese cu specific pescãresc ºi vânãtoresc, partide vânãtoare. Grizeanu Mircea, Tel: 0722440223

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Echipa DTP ofera servicii de tehnoredac tare, iccdtp@yahoo.com, Tel: 0723641861

é Livrare apa plata distributie apa plata la 19 litri la usa clientului. Oferim dozator gratuit pentru abonament, 49 RON/luna, office@19litri.ro, www.19litri.ro, 0784006969 n Caricaturi realizam pe loc la evenimente organizate de dvs. Caricaturi pentru evenimente, lansari, congrese, aniversari, petreceri de companii, targuri, expozitii, turism, auto si grafica. Caricaturi pentru pliante publicitare, ziare, reviste, tv, calendare, cutii, ambalaje, panouri publicitare, caricaturii@yahoo.com, Tel: 0747980034

AnuntAZ 22 februarie 2012  
AnuntAZ 22 februarie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement