Page 1

é Balta A lbã, Aleea Fizicienilor, Apartament 3 Camere usor imbunatatit. Etaj 1/8. Confort 1, decomandat. An constructie 1983. 2 grupuri sanitare, 3 debarale. Apartamentul se afla intr’o zona linistita cu mult spatiu verde. La 5 de minute de statia de metrou Nicolae Grigorescu si parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR). La 20 de minute de Piata Unirii, 15 minute de Mall Vitan, 10 de Mall Titan. 3 Piete in zona + magazin Lidl la 5 minute. Blocul in care se afla apartamentul a primit aprobarea pentru reabilitarea termica, 71.999 €, deleanumarian @yahoo.com, Tel: 0725436831

é Otopeni, Str. Floare de Cais, proprietar, vand ap 2 c amere dec omandat, vedere pe 2 parti, baie cu cada, centrala termica, totul nou, ocupabil imediat, 60 mp utili, intabulat, contor gaz si curent, constructie 2012, 5 0 .000 EU R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel. 0745750171, 0766482708

é Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Cadastru, Intabulare, Topografie. R educ ere cadastru Bucuresti si Ilfov: 25% pentru terenuri si 50% pentru apartamente. Oferta valabila pana la 30 iunie, 150 RON, office@customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara s i in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office @transportmarfarutier.ro, www.transportmarfarutier.ro Tel: 07247244420, 0767419106

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70c p, utilata c omplet; Lansete si mulinete pentru pescuit. Vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243

é Vând Rulota Kebab complect utilata si dotata modern: grill kebab, grill placa, friteoza, lada frigorifica, incalzitor sosuri, rotisor profesional, vitrina frigorifica, vesela speciala vitrina frigorifica, cutit kebab special, etc, 18.000 EUR, catanaclaudiucosmin@gmail.com Tel: 0748143942, 0748143942

Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Asistent/a

Medicina. Clinica stomatologica angajeaza asistent medical (f/m). Relatii la telefon sau e-mail sdamedical@ yahoo.com, Tel: 0213124690 Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é Videochat, plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, modelslive@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425


pagina 2 / oferte de muncã România

21 Iunie 2013 n Coafezã-frizeriþã ºi maseuzã cu experienþã minimã, angajeazã Beauty Studio Elly&Mona, Tel: 0722258777, 0723329376

Barman. Restaurant cu specific international angajeaza barman sau picolo, fete si baieti, cu sau fara experienta, de preferat absolventi ai Colegiului Viilor, 0729997410

Agenþi securitate, conform legii 333/2003, s alariu avantajos, angajeazã RPG Security Center. Relaþii la telefon, Tel: 0212410540 n Agent Vanzari tamplarie PVC, cerinte: min. 1 an experienta vanzari teren zona Bucuresti + Ilfov, carnet cat. B, salariu fix + comision. CV la e-mail office@smartfenster.ro

Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, pentru societate de paza, Tel: 0213152184 é

é Agenþi Pazã angajãm urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenþi Pazã. 1, 76m, pentru si com. Jilava, angajeaza, Tel:

Personal peste zonele Berceni firma de paza 0314223494

securitate si é Agenþi interventie, SC Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, Bucuresti si judetele limitrofe, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067 n Ajutor mecanic auto sau ucenic, zona Piata Unirii, angajez urgent, Tel: 0726269995

n Brodezã - angajez personal pentru masini industriale de brodat, zona Timpuri Noi, conditii avantajoase, Tel: 0737368386 n Brutar. Mutlu Impex SRL Piata Gorjului, angajeaza brutar cu experienta. Carte de munca, salariu negociabil, Tel: 0752191780

Ajutor Bucãtar. Restaurantul italian Cantina Verde cauta bucatar/ajutor de bucatar cu experienta in bucataria italiana, oferte@italpel.ro, Tel: 0766269264

é Bucãtar si brutar. é Asistent/a Medicina. Clinic a s tomatologic a angajeaza asistent medical (f/m). Relatii la telefon sau e-mail sdamedical@yahoo .com, Tel: 0213124690

Restaurant in Dr. Taberei, angajeaza bucatar si brutar cu experienta si calificare, Tel: 0737543412

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 n Bucãtar, ospatar, ajutor bucatar, picolo, pentru restaurant zona Casin, cu domiciliu in apropiere, Tel: 0732041960 Restaurant n Bucãtar. angajeaza bucatar cu experienta, Tel: 0213522350, 0767741121 n Bucãtãreasã angajez, Tel: 0761343782 n Bucatareasa. Restaurant “La Ioana” angajeaza bucatareasa, experienta este un avantaj; detalii la telefon, ionut.ciochina@gmail.com, Tel: 0748195253 n Cameristã. Hotel Ramada Bucharest North angajeaza cameriste cu experienta si ingrijitori spatii hoteliere. Va rugam sa trimiteti CV la adresa e-mail. Pentru programari interviu, sunati, daniela.deac@ramadanorth.ro, Tel: 0214075235

Coafezã. Angajez in salon de infrumusetare, cartierul Militari, Tel: 0761866670, 0724851555 cu experienþã n Cofetar angajeaza Cofetãrie zona Pieptãnari, Tel: 0723299464, 0727429533 Cofetar/a. Cofetaria Scala angajeaza urgent cofetara specialist, zona Magheru, salariu atractiv, varsta maxima 45. Relatii la telefon, www.facebook.com/cofetari a. scala.5, Tel: 0735111222

é Conducãtori auto

pentru camioane frigorifice 20 tone, experienta minim 3 ani, angajeaza societate comerciala, Tel: 0213175045


oferte de muncã România / info / pagina 3

21 Iunie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (16). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã, cu referiri la alte bariere tipice în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. Aºa cum subliniam în ediþiile trecute, o interdicþie împotriva comercializãrii unui anumit produs sau a unei anumite substanþe constituie cea mai restrictivã mãsurã care poate fi adoptatã de un stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce priveºte libera circulaþie a mãrfurilor. Printre barierele tipice se numãrã ºi procedurile de autorizare prealabile, dar ºi reglementãrile tehnice conþinând cerinþe de prezentare a mãrfurilor. Sistemele naþionale în cadrul cãrora comercializarea mãrfurilor se poate efectua cu condiþia autorizãrii prealabile restricþioneazã accesul pe piaþa statului membru de import ºi, prin urmare, trebuie sã fie considerate mãsuri cu efect echivalent unei restricþii cantitative asupra importurilor în sensul articolului 34 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene (TFUE). Curtea de Justiþie a stabilit un numãr de condiþii în care astfel de autorizaþii prealabile pot fi justificate: - Autorizarea prealabilã trebuie sã se întemeieze pe criterii obiective, nediscriminatorii ºi cunoscute în avans de întreprinderile vizate, astfel încât sã se evite o exercitare arbitrarã a puterii de apreciere deþinute de autoritãþile naþionale. - Autorizãrile nu vor duplica procedurile de control deja efectuate în contextul altor proceduri, în acelaºi stat sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene. - O procedurã de autorizare prealabilã va fi necesarã doar atunci când controlul ulterior este considerat prea tardiv pentru a fi cu adevãrat eficace ºi pentru a-ºi îndeplini obiectivul propus. - Procedura nu trebuie, din cauza duratei sale ºi a costurilor disproporþionate pe care le implicã, sã aibã ca rezultat descurajarea operatoriilor vizaþi de la urmarea planului lor de afaceri. În privinþa reglementãrilor tehnice conþinând cerinþe de prezentare a mãrfurilor, trebuie subliniat faptul cã, cerinþele care trebuie îndeplinite de produsele importate în ceea ce priveºte forma, dimensiunea, greutatea, compoziþia, prezentarea, identificarea sau ambalajul pot obliga producãtorii ºi importatorii sã adapteze produsele în cauzã la normele în vigoare în statele membre în care sunt comercializate, prin mãsuri cum ar fi modificarea etichetãrii produselor importate. Deoarece astfel de cerinþe privind prezentarea mãrfurilor au legãturã directã cu produsul, acestea nu sunt considerate modalitãþi de vânzare, ci mãsuri cu efect echivalent în conformitate cu articolul 34 din TFUE. De exemplu, urmãtoarele mãsuri au fost considerate contrare articolului 34 din TFUE: • o cerinþã privind vânzarea margarinei în pachete cubice, pentru a o distinge de unt; • interzicerea de cãtre un stat membru a vânzãrii de articole fabricate din materiale preþioase care nu purtau marcajele (naþionale oficiale) obligatorii; • interzicerea vânzãrii, prin corespondenþã sau prin internet, de videocasete ºi DVD-uri care nu sunt marcate cu o etichetã indicând limita de vârstã stabilitã printr-o decizie de clasificare a unei autoritãþi regionale sau a unui organism naþional de autoreglementare. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

Confecþioner/a (masinist) brodeuza (broderie manuala) pentru Casa de Moda Lux. Salariu atractiv, Floreasca, Tel: 0212300224, 0723174871

cu é Confectionere experienta confectii de dama. Angajam in zona Ilioara, Tel: 0724033909 Angajam n Confectionere. confectionere in masina liniara si uberdek. Pentru mai multe detalii sunati, Tel: 0763879449

n Consilier financiar Daca esti o persoana dornica sa-si cladeasca o cariera Financiar -Bancara organizata si orientata catre rezultate, cu foarte bune abilitati de comunicare, te invitam sa vii alaturi de noi si sa ne convingi, liliana.musuroi@bcrlocuintesale s.ro, Tel: 0754388486 n Consultant showroom, importator gresie, faianta angajeaza permanent. Cerinte: experienta in domeniu, cunostinte operare PC. CV pe email, alte detalii la telefon, office@orientceramic.ro, Tel: 0729994488

primara. n Contabilitate Angajam fata pentru contabilitate primara in domeniul constructiilor, Bucuresti sau Ilfov, salariu atractiv, zona Dragomiresti Deal Ilfov, posesoare de permis, Tel: 0723160391


pagina 4 / oferte de muncã România

21 Iunie 2013

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420

é Controlor calitate

CTC interfazic si final angajam, cu experienta, pentru fabrica confectii textile dama, salariu avantajos, zona Tineretului, Tel: 0372716925

n Distribuitor. Producator de sandwichuri ambalate caut colaboratori distribuitori cu autoturism propriu, vanzari.tde@gmail.com, Tel: 0729080770 n Femeie

de Serviciu, firma curatenie angajeaza la Metro Baneasa, Tel: 0725442644

é Cosmeticianã cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Liv r ator s c uter, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

n Cosmeticianã, coafezã ºi frizer cu experienþã, Tel: 0722151893, 0766950801 é Femeie la vase Restaurant zona Operei, angajeaza femeie responsabila cu spalatul vaselor si curatenie; program o zi cu o zi, simona_popa20@yahoo.com, Tel: 0729084832

é Croitor Maistru confectii textile de dama. Planificarea si coordonarea activitatii de cusut in sectie. Experienta minim 5 ani. Pachet salarial atractiv, zona Tineretului, Tel: 0372716925

Croitoreasã Retusiera. Societate fashion, cu sediu in zona Aviatiei angajeaza retusiera care sa efectueze eventualele retusuri ale articolelor vestimentare cerute de clientii magazinelor proprii. Salariu 1.500 net, adriana.negoiu@ onlyforyou.ro, Tel: 0727770355

n Ingineri Studenti Firma de profil, HVAC, angajam studenti la Constructii Instalatii, Limba engleza nivel mediu, permis de conducere cat B obligatoriu, ioana@airmaster.ro, Tel: 0724035444 n Îngrijitor cladiri (curatenie) Firma curatenie cauta persoana (femeie) calificata pentru curatenie profesionala locuinte, birouri, spatii comerciale in Bucuresti si imprejurimi. Fara locatie fixa. Cerem seriozitate, punctualitate, dezvoltat simt al curateniei, atentie la detalii, etica si morala profesionala. Program 40h/saptamana. Echipamente moderne. Abonament Ratb decontat de firma, 800 RON/luna, http://www.prieteniicurateniei.ro, Tel: 0722590504 Firma de n Instalatori. instalatii angajeaza instalatori pentru activitate pe santier. Relatii la telefon, Tel: 0213130071, 0314109608

é Hairstylist Manichiurista, Salon infrumusetare angajeaza in zona Petre Ispirescu, salon.joliedame@yahoo.com, Tel: 0744639922

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro n Inginer. Am&T Constructii Metalice Srl angajeaza inginer constructor, cunoscator lb. engleza pentru ofertare si devize, experienta in constructia statiilor Peco constituie un avantaj, varsta 35-45, amt@am-t.ro, Tel: 0722251058

n Maistru constructii Maistru (tehnician) constructii, cu experienta, caut angajare in tara sau strainatate, urgent, 0766.278.033, Tel: 0766278033

n Manichiuristã cu experienta, Bulevardul Stefan cel Mare, Tel: 0726462739 n Manichiuristã, pedichiurista cu experienta pentru salon cu vad zona Bucurestii Noi. Urgent, Tel: 0722967740

é Maseuze fara contact intim, plata zilnic, oferim cazare gratuita, CM, paza, bani din prima zi, 2.700 EUR/luna, ionita_oana_andreea@yahoo .ro, www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0768070764

MECANIC AUTO C U EXPERIENTA. SERVICE A U T O A N G A J E A Z A IN ZONA MILITARI, LEO.ROTARU@GMAIL.COM TEL: 0722609369, FAX: 0214341758 n MECANIC AUTO. SERVICE AUTO ANGAJEZ MECANIC AUTO PENTRU REVIZII USOARE, ARTICULATII, KIT AMBREIAJ GEOMETRIE ROTI, IONITA.RAZVAN08@YAHOO. RO, TEL: 0720559190 n Mecanic camioane, Service auto - reparatii autocamioane Iveco, Man, Volvo etc.; experienta in domeniu min. 1 an; eco.exclusive@gmail.com, Tel: 0723643076 n Menajerã interna cu permis auto, categoria B, Tel: 0722967272


21 Iunie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Menajerã, femeie menaj usor/relatie. Prezentabil, 37 ani, caut femeie prezentabila, cu obligatii, (vaduva, divortata) max 45 ani pentru menaj usor si relatie discreta. Ofer angajare + 1500 ron/luna. Rog mesaj cu poze, xmihaix@gmail.com confectionere, n Modelier, calcatorese, pentru extindere sectie confectii textile; pachet salarial avantajos; L-V 7-15.30; zona Laromet-Bucurestii Noi, mateiconf.resurseumane@yahoo .com, Tel: 0723410528

é Muncã la domiciliu.

Castigati 2000-5000 lei lunar, munca la domiciliu, procesare corespondenta. angajam colaboratori din toate tara! Informatii gratuit! Trimiteti plic timbrat autoadresat la: Constantinescu, OP69-CP25, Bucuresti, n Muncitor (cizmar) calificat pentru imbracat tocuri incaltaminte, Tel: 0734340648 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 n Operator DTP in regim part/full time, SC Tipografica Filaret SA angajeaza. Relatii la telefon, Tel: 0213357534 n Operator salã jocuri. Vegas Club angajeaza fete pentru operator sala jocuri mecanice. Preferabil zona Berceni, Tel: 0761640603, 0724200229 n Operator. ITU Refrigeration SRL, ºos. Odãii 73-77, sector 1, Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni), angajeazã pentru atelierul tinichigerie: 1 operator maºini utilaje prelucrãri table. Angajarea se va face pe perioadã determinatã, pânã la 31.07.2013, Tel: 0213198802, 0213198803 n Operatori sondaje de opinie Bucuresti. Ipsos Research angajeaza operatori de interviu pentru realizarea chestionarelor la domiciliul persoanelor intervievate. Cerinte: studii medii, disponibilitate de timp minim 2 ore pe zi; seriozitate, perseverenta, bune abilitati de comunicare. Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail sau prin fax, jobs@ipsos-interactive.com, Fax: 0312204569 n Ospãtar si bucatar, angajam pentru restaurant central, Tel: 0723438774 n Ospatari, bucatari, ajutor bucatar, femeie de serviciu. Angajez la Club Oasis. Zona Piata Presei Libere, office@cluboasis.ro, http://www.cluboasis.ro, Tel: 0216670211

é Personal cu é Ospãtar. Restaurantul Capricciosa situat in zona Baneasa angajaza personal pentru postul de ospatar, office @restaurant capricciosa.ro, Tel: 0212692633, Fax: 0212692635 n Ospatarita. Wine Bar in centrul vechi angajeaza ospatarita cu cunostinte minime in domeniul vinului. Dragos, Tel: 0723979579 n Ospãtãriþe, picolite, picoli, angajam pentru bistro apropiere Casin, domiciliati in zona. Programari interviu 10-16, Tel: 0732041960

é Personal pentru

maºinã strobel, finisat ºi control, pentru fabricã încãlþãminte din Bucureºti, sector 4, cu experienþã de minim 3 ani în domeniu. Informaþii la numãrul de telefon numai între orele 8.00- 15.00, Tel: 0371040151 n PERSONAL ANGAJAM PENTRU SEZONUL ESTIVAL: BARMAN, AJUTOR BARMAN, OSPATAR, BUCATAR. ANUNTUL ESTE VALABIL PENTRU DOMNIªOARE SI DOAMNE. VA RUGAM ATAªAÞI CURRICULUM VITAE CU POZA DUMNEAVOASTRA LA E-MAIL 300 EUR, REMUS_CIOBANU27@YAHOO .COM, TEL: 0762265951

experienta in masina de calcat, masina de nasturi, butoniere, simpla, triploc si constructor tipare cunoscator Gemini, fabrica de confectii angajeaza. Salariu foarte atractiv. Soseaua Viilor nr. 56, Tel: 0757518235

é Personal. Curãþãtorie chimicã angajeazã personal primirerec epþie (vânzãtoare) cãlcãtorese tex tile º i c alandru în Bucureºti, Tel: 0755200012

Recrutam n Personal. persoane cu varsta cuprinsa intre 18-70 ani, pentru participarea la testarea de produse cosmetice. Pentru detalii, va asteptam la sediul nostru din Bld. Marasesti, Nr. 64-66, Sector 4, Bucuresti. Efortul dumneavoastra va fi rasplatit! Tel: 0213357090, 0213357091 n Personal cu experienþã n Personal. Fabrica de paine pentru firmã de curãþenie, Tel: TITAN angajeaza urgent 0725510687 Primitori - Distribuitori si Muncitori Necalificati, cu domiciliul in sect. 2 si 3 Bucuresti sau in Loc. Pantelimon.Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829 é Personal cu n Pizzari cu experienta cuptor lemne angajeaza Restaurant experienta in Di Angelo, Tel: domeniu angajeaza Casa 0769432931, 0727483581

spalatorie auto, zona Dorobanti, salariu 800Ron, Tel: 0763163617

n Personal angajãm pentru Restaurant Calea Victoriei, Tel: 0755842542, 0311000071 n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180 n Personal fabrica textile. Fabrica de textile din Otopeni angajeaza masiniste pt masini liniare, triplok si uberdeck. Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, Tel: 0745986212, 0752166140 n Personal, baieti si fete, cu exterienta bucatarie sectia cald/rece, pentru restaurant, Tel: 0724214554

Personal. Angajez fete pentru fast-food salariu atractiv, Tel: 0765353953

é Recepþionere ho-

tel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 n ªofer taxi 12/24 ore angajez. Speed Taxi, sector 4, 5, 6, Tel: 0763061230 n Sofer protocol. SC angajeaza sofer protocol cu experinta de 5 ani pe un post similar, Tel: 0728884855, resurseumane@instantgroup.ro n ªofer taxi cu atestat, angajam in conditii avantajoase, dispecerat “Speed” sector 5, Tel: 0762334781


Suedia n 1. 38. Säljare med/utan erfarenhet sökes i täby.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Täby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 2. Svetsare; Description: Vi söker ett antal rörsvetsare för arbete i Göteborg. Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert o svart/vit tig licens eller pinne. Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: betsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 3. Massör sökes; Description: Massör med kunskap om manikye/pedikyr sökes till Thaimassage salong i Hammarbysjöstad. Mon`s Beauty & Thaimassage; Address: BARYTONVÄGEN 1 14240 SKOGAS; Phone: 08-42027545Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 4. Kock/kokerska till brunnsparkens förskola; Description: Nu bygger vi Tranas, var med och skapa framtidens samhälle. Tranas är en expansiv kommun som satsar för framtiden. Vi har ett övergripande mal att utöka befolkningen till 20 000 invanare till ar 2025. Barn- och utbildningsförvaltningen söker en kock/kokerska till Brunnsparkens förskola. Brunnsparkens förskola ligger centralt i ett vackert äldre hus med tre vaningsplan. Förskolan har tre avdelningar fördelade pa var sitt vaningsplan och eget tillagningskök. Kvalifikationer: Vi söker dig som har relevant utbildning för arbete som kock/kokerska. Erfarenhet av tidigare arbete som kock/kokerska är meriterande, da arbetet kräver stort egenansvar. Du ska trivas med att arbeta nära förskolebarn och ser det naturliga i att vara en del av verksamhetens hela personalstyrka. Välkommen med din ansökan! Maria Mowitz titel : Förskolechef telefon 1: 0140-685 94() telefon 2: () mobil: e-post: maria.mowitz@tranas.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 5. Fordonslackerare och blästrare till östervala; Description: Vi söker fordonslackerare och blästrare till var verksamhet i Östervala. Till tjänsten som fordonslackerare söker vi dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom grundmalning och lackering med högtryckspump. Till tjänsten som blästrare är det en fördel om du har erfarenhet av blästring. För bada tjänsterna gäller att du har gymnasiekompetens eller motsvarande. Som person är du kvalitetsmedveten, flexibel och har lätt för att samarbeta. Du är intresserad av förbättringsarbete och har du dessutom truck-och traversutbildning är det meriterande. Vi önskar bemanna de lediga tjänsterna snarast och därför kommer tillsättningen av tjänsterna att ske löpande. Sa tveka inte att kontakta oss snarast! Zetterbergs Industri AB; Information: Leif Lennartsson titel : Arbetsledare telefon 1: 0292-70543(Direkt) Address: Box 5 74046 ÖSTERVALA; Phone: 0292-70500; Fax: 0292-70530; Email: info@zetterbergs.seSource: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 6. Svetsare; Description: Vi söker ett antal svetsare för arbete i Stockholm . Du som söker ska ha gilltig heta arbete cert och MMA licens.(111). Tidigare erfarenheter är önskvärt. Skicka er ansöka tillsammans med cv till: info@abbyggteknik.se - Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 7. Säljare med/utan erfarenhet sökes i upplandsväsb; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Upplands Väsby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 8. Säljare med/utan erfarenhet sökes i upplands-bro; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Upplands-Bro kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 9. Säljare karlstad; Description: Flash filosofi är att skapa plagg av hög kvalitet till ett bra pris. Vi har75 butiker i Sverige och Finland som vi fyller med nya plagg i sma serier varje vecka. Vi söker dig som är utatriktad och glad och har en stark känsla för kläder och mode. Har du tävlingsinstinkt och älskar utmaningar är du troligtvis en person som passar hos oss. VIKARIERANDE SÄLJARE DELTID Säljare till var butik i centrala Karlstad. Som säljare kommer du att arbeta nära kunden, med personlig försäljning och service. Vi söker dig som vill växa och utvecklas och tycker om att ta ansvar. Du kommer även att fa skylta och hänga om i butiken. Tjänsten är pa 10 timmar/vecka. Vikariatets varaktighet ca 1 ar. Intresserad? Skicka da senast den16 juni 2013 dina ansökningshandlingar till rekrytering.mellan@flashab.se Märk ansökan: Säljare Karlstad Observera att alla intervjuer kommer att hallas under vecka 30. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


Suedia n 10. Telefonkommunikatör / medlemsvärvare; Description: Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt paverkar politiker och myndigheter saväl nationellt som internationellt. Vi startade 1909 och har idag 191 000 medlemmar. Men fler ska vi bli! Nu söker vi dig som vill vara en del i vart viktiga miljöarbete och göra en viktig insats för miljön! Du som söker bör vara intresserad av miljö och naturfragor. Du ska gilla att kommunicera och argumentera för en bra sak och Du ska vara resultat och kvalitetsinriktad. Är du dessutom allmänbildad och har förmagan att ta folk genom att bjuda pa dig själv? Da kommer du att trivas och lyckas hos oss. Erfarenhet av försäljning/ event eller liknande arbete är meriterande. Detta erbjuder vi; Vi erbjuder en positiv produkt, säljutbildning, en konkurrenskraftig grundlön, ett bra provisionssystem och trevliga arbetskamrater. Vi är en seriös organisation som har jobbat med telemarketing i manga ar. Vi är idag 30 personer som arbetar med att sälja medlemskap via telefon. Naturskyddsföreningen jobbar för att bli en arbetsplats där vi anställda har en stor bredd av perspektiv och erfarenheter. Vi värnar om en rekrytering fri fran diskriminering och som ger lika möjligheter till alla. Arbetsplatsen är pa Naturskyddsföreningens rikskansli, Asögatan 115, pa Södermalm. Lön: 115 kr per timme, exklusive semesterersättning, plus provision. Projektanställning deltid 2- 6 manader. Vi har öppet mandag till torsdag 17.00-21.00 och söndagar 16.00-20.00. Du väljer själv vilka kvällar du jobbar. Du maste dock jobba minst tre kvällar per vecka. Senast ansökningsdag är:16e mars. Nästa utbildningstillfälle är 19e mars (13,30-19,00) och da maste man även kunna ga pa utb.dag 2 och 3 som är den 20e 0ch 21a mars kl. 17-21. Välkommen! Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 11. Lagerarbetare och lastbilschaufför; Description: Vi söker efter en lastbilschaufför samt lager arbetare till ett import och export företag inom asiatisk livsmedel. Vi ser helst att du har nagon form av erfarenhet inom lagerarbete, plockning av produkter samt att du är relativt vältalig inom nagot orientaliskt sprak sa som thailändska, kinesiska, vietnamesiska, mongoliska etc. ACHAU LIEN IMPORT & EXPORT AKTIEBOLAG; Address: STENBROVÄGEN 12 25368 HELSINGBORG; Phone: 042-206503; Fax: 042-293660; Email: arbetssokandes@hotmail.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 12. Arbetsledare; Description: Thule Group är världsledande pa produkter som gör det enkelt för människor att transportera allt de bryr sig om säkert och med stil. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder Thule Group produkter inom fyra omraden: Sport & Fritid (cykel-, vattensports- och skidhallare, takboxar, multifunktionella barnvagnar m.m.), Bags (dator- och kameraväskor, ryggsäckar, cykelväskor etc), Towing (dragkrokar och släp) samt Work Gear (steghallare, verktygslador för professionella användare m.m.). Thule Group har cirka 3 400 anställda vid fler än 50 produktionsanläggningar och försäljningskontor över hela världen. Försäljningen uppgick 2012 till 5,8 miljarder SEK. Läs mer pa www.thulegroup.com Thule Trailers AB, som ingar i affärsenheten Thule Trailers, har sitt säte i Jönköping och utvecklar, tillverkar och distribuerar släpvagnar med märkena Fogelsta, Brenderup och Thule. I Jönköping är vi ca 100 medarbetare. Vi söker nu en arbetsledare som ska leda det dagliga arbetet för inkommande gods. Du kommer att leda ett team bestaende av 5 medarbetare som tar emot godsleveranser, placerar material i lager, levererar gods till produktionsgrupperna och hanterar emballage. Du kommer att vara huvudansvarig för den dagliga driften av företagets truckar, se till att följa upp att material levereras till de olika produktionsgrupperna i tid samt att motsvarande transaktioner görs korrekt i ERP systemet. I tjänsten ingar ocksa att utföra delar av ankomstregistrering gods, planera och genomföra en strukturerad layout och materialplacering i vara förrad och alla utvändiga lagringsplatser. Du ska ha erfarenhet av att leda personal inom materialhantering, goda kunskaper om truckar och ska själv ha kört truck. Som person är du bra pa att samarbeta, förmaga att vilja lösa problem och fullfölja dina uppgifter tills det att de är helt färdigställda. Anställning omgaende till och med oktober 2013. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 13. Rammakare; Description: Hammarby Konsthandel AB bedriver galleri & rambutik pa Södermalm i Stockholm. Vi söker nu en rammakare till var ramverkstad som är belägen i Hammarby Sjöstad. Vara kunder är företag, privatpersoner och konstföreningar. Vi söker dig som har erfarenhet och kan hantera alla slags inramningar och förekommande uppgifter inom yrket. Du ska kunna arbeta självständigt. Möjlighet till varierad arbetstid finns. Vid ansökan ange löneansprak och önskemal om heltid/deltid. Fragor kring denna tjänst besvaras av Daniel Granberg pa telefon 0734-428575. Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 14. Sushimedarbetare/serveringspersonal; Description: Vi söker en medarbetare till var arbetsplats. Du ska hjälpa till med att förbereda inför dagen. Du ska även ta hand om serveringen och diskningen. Sushi meets coffe Address: slagstabacke 110 14574 norsborg; Email: theodora_b@hotmail.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 15. Tandhyginist sökes; Description: Leg. tandhyg. sökes pa hel-/deltid efter överenskommelse. Individuell lön med möjlighet till provision. Du ska var självdrivande och ta egna initiativ. Arbetsuppgifter är varierande och beror pa ditt intr. omr. Robin Eshraghi titel: Tandläkare telefon 1: 0611-14082(Klinik) mobil: 070-3666155 e-post: robin@halsodental.se Last date for application: 31/07/2013Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 16. Säljare med/utan erfarenhet sökes i tyresö.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Tyresö kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Du far ersättning för kursdagarna. Om du under utbildningens/anställningens gang känner att detta inte är ett jobb för dig kan du välja att avsluta med omedelbar verkan och ända fa ersättning för det du gjort. Vi haller en klimatanpassad intervju via telefon onsdagen den 19 juni. Detta innebär att du inte behöver ta dig till en speciell ort/plats, vilket sparar miljön och din tid. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden

n 17. Säljare med/utan erfarenhet sökes i täby.; Description: 19 935 kr i lön + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr. Säljare för uppsökande verksamhet i Täby kommun sökes. Du behöver ingen tidigare erfarenhet inom försäljning, AIR SOLUTIONS NORDEN AB internutbildar alla fran grunden. Du har lön för alla demonstrationer du gör även om du inte säljer nagot. Utbildningen kommer att hallas pa ett av AIR SOLUTIONS NORDEN ABs kontor (Sundsvall) eller filialkontor (Uppsala). Vi kommer inom kort att öppna kontor i trakten av Lulea. Grundutbildningen börjar med 2 dagar pa kontoret, 4 dagar pa fältet med mentor och avslutas med 1 dag pa kontoret. Om du behöver övernattning star vi för boendekostnaden. Vi bjuder även pa maten under utbildningsdagarna. Intervjun börjar med att du via var hemsida fyller i en ansökningsblankett och efter det far du se en informationsfilm om företaget, löner, utbildning, produkten m.m. Efter informationsfilmen ringer vi upp dig för den personliga delen av intervjun. Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter gar det att lära sig. Givetvis kan olika individer ha olika förutsättningar, alla vill kanske inte lära sig, men det betyder inte att de saknar förmagan. AIR SOLUTIONS NORDEN AB ingar i en företagsgrupp som finns i 49 länder med drygt 10 000 medarbetare och en arsomsättning pa ca 7,5 miljarder kr. 45 besök per manad ger 19 935 kr i lön. 443 kr per besök och motsvarar 10,5 besök per vecka. + Ob-tillägg pa 4 815 kr. Totalt 24 750 kr En demonstration tar ca 2 timmar + körtid. Körkort är ett krav. Gör du mindre än 45 demonstrationer per manad far du en lägre ersättning. Ex. 40 demonstrationer per manad ger 11 520 kr i lön. 288 kr per besök + Ob-tillägg pa 2 880 kr. Totalt 14 400 kr. Du är själv med och paverkar din arbetstid. När det gäller provisionsdelen har du inget tak pa hur mycket du kan tjäna under en manad. OBS! Du har lön även om du inte säljer nagot. Enligt gällande semesterlag har du ovanpa din lön/provision 12 % i semesterersättning. Mer information om lön och provision far du pa din personliga intervju. Vi far demonstrationer via kundreferenser som sedan bokas in av var bokningsavdelning. Det innebär att du som representant aker ut pa förbokade kundbesök där kunden tackat ja till ett besök. Produkten vi marknadsför tillverkas i Tyskland. Maskinen har en mängd olika funktioner och användningsomraden. Maskinen är 100 % atervinningsbar och vi har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera sa länge kunden är ägare till maskinen. Hemsida: www.nordicairsolutions.com Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 18. Lärare 4-5; Description: Vi söker efter en grundskollärare till vara 24 elever i ar 4-5 I Ur och Skur Utsikten är den första skolan i Sverige med I Ur och Skur som inriktning. Vi startade 1994 och har idag runt 100 barn. Skolan är centralt belägen vid Kyrkviken pa Lidingö, naturskönt omrade mellan hav, skog och äng. Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande, utomhuspedagogik och friluftsliv som var profil. Som alla I Ur och Skur samarbetar vi med Friluftsfrämjandet/ I Ur och Skur utveckling. Tjänsten är en tills vidare tjänst. Du kommer att arbeta som mentor för arskurs 4 och 5 Tjänsten innebär att du kommer att planera för att utföra vissa lektioner i utomhusmiljö da det är en skola som arbetar med I Ur och Skur som grund. I dagsläget är vi ca 17 personer som arbetar tillsammans pa Utsiktens Skola/fritidshem. Detta innebär att vi arbetar väldigt nära tillsammans och söker nu rätt person att utgöra en viktig del i var gemenskap. Serge Bokobza titel: Rektor telefon 1: 08-731 58 78(Telefon) telefon 2: () mobil: 076-563 95 09 e-post: serge.bokobza@iurochskurutsikten.se Address: Kyrkviksstigen 3-9 18190 LIDINGÖ; Phone: 08-7315878; Email: serge.bokobza@iurochskurutsikten.se Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 19. Leg.optiker med kontaktlinsbehörighet; Description: Vi söker en duktig, säljande Leg. Optiker till Specsavers butiken Sveavägen 49 i Stockholm. Du bör tycka om mode, vara resultatinriktad, är ansvarsfull och flexibel. Säljare givetvis. Vi jobbar periodvis i högt tempo varför vi gärna ser en effektiv person som kan hantera fler saker samtidigt. Tjänsten är 80% eller 100% Tillträde omgaende. Kontaktperson: Eva-Lisa Steen 08-308295 0709-515571; Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden n 20. Massör sökes; Description: Massör med kunskap om manikye/pedikyr sökes till Thaimassage salong i Hammarbysjöstad. Mon`s Beauty & Thaimassage; Address: BARYTONVÄGEN 1 14240 SKOGAS; Phone: 08-42027545Source: Arbetsförmedlingen, Public Employment Services, Sweden


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de transport international, de mare tonaj, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Aplicantii trebuie sa aiba experienta in transport international de da marfa generala de minim 5 ani. 0214480250, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295 n ªofert taxi. Angajez pt Logan la As plan 90 ron/zi 6/7, rog seriozitate, 90 RON, Tel: 0722591833 n Spãlãtor auto. Avia Motors dealer autorizat Skoda, angajeaza spalator auto cu permis categoria B. Relatii la tel. 0212094000 (int. 160/190); 0746209911 sau la punctul de lucru al societatii din Pantelimon, Bd.Biruintei nr. 11, jud.Ilfov, Tel: 000 n Turnator Formator. Firma cu sediul in Vidra Ilfov angajam turnator formator, 0213321956 ºi cofetar n Vânzãtoare experimentat, angajeazã Fabrica de prajituri, Tel: 0723139415 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar, zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 Vânzãtoare angajam, zona Colentina. 0752156560, Tel: 0746349696, 0745151042 n Vânzãtoare, angajeaza societate comerciala, Tel: 0746654432 n Vânzãtor/oare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor/oare pentru minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtor/oare pentru magazin alimentar, Tel: 0727818536 Videochat fete în condiþii legale, plata la zi, bonus angajare, central, salã fitness, condiþii de lux. Aspect fizic plãcut, minim 18 ani, englezã minim, www.topcatstudios.ro, Tel: 0763966666

21 Iunie 2013

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000 E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540 n Italia. Contracte pentru: infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, 0747661527, 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0368461642, 0729772702 Norvegia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. Rog C V la email alex.norvegia@yahoo.com

Bãneasa, Sisesti, vand teren 5000mp, Tel: 0742731892 Berceni, Obregia (fosta Calabria), vând teren 160 mp s patiu c omerc ial toate utilitatile, discutabil, accept si variante, 65.000 EUR, Tel: 0761379944

autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 205.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Centura, aproape de Padurea Raioasa, la 60m de DJ, 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Berceni, Bd Obregia, sector 4, fosta Calabria, vand teren 160mp spatiu comercial, toate utilitatile, 60.000 EUR, Tel: 0761379944

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Videochat Xpink Studio angajeaza modele. Salariu garantat 300$+ comision 25%, n Buldoexcavatorist, sofer Tel: 0768904965 profesionist, 45 ani, din n Vulcanizator cu experienta angajez, Tel: 0722501711 Bucuresti sec 4; experienta n Zugrav, muncitori pt gresie pe bascula 8x4, trailer, faianta, angajez in Bucuresti, buldoexcavator, excavator; Tel: 0734281741, 0762020958

atestat marfa, cartela tahograf, atestat buldoexcavator; cat b c e; solicit angajare, costicretu55@yahoo.com, Tel: 0722544611

Germania, 3.000-8.000Euro pe luna Club de Noapte Ambiente Rose cauta doamne, domnisoare si dansatoare cu aspect fizic placut. Cazare asigurata acte legale, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

n Dorobanþilor,

n Menajera, fac curatenie la domiciliu, birouri, etc. Am lucrat multi ani in domeniu. Sunt o persoana sociabila si de incredere. Daca aveti nevoie de curatenie ma puteti suna oricand. Rog Seriozitate, ella_ruzzy@yahoo.com, Tel: 0721541364

n Brãneºti Ilfov, teren 519mp, deschidere 30m, gard caramida, porti fier forjat automatizate, utilate, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0724511067 n Brebu, Prahova, 700mp, toare utilitatile, toate actele, ideal casa vacanta, zona superba, acces asfalt, 11.000 EUR, Tel: 0763150134

é Bucureºtii Noi, vand urgent teren intrvilan, 327mp, dubla deschidere, 400 EUR/mp, camy_ilie@yahoo.com, Tel: 0724244150, 0744566566 n Bucureºtii Noi, teren 1250mp, restaurant Doi Cocosi, Alex. Bratu 15, puz regim de innaltime 6 nivele, toate utilitatile, latura vest lac, 180 EUR/mp, Tel: 0743732323

n Ciolpani Ilfov, lac Piscu, 8.000 mp, loturi 1.000 mp, zona vile noi, toate utilitatile/actele, ultimul lot 2.000 mp iesire lac, proprietar, 150.000 EUR/mp, badescuana@yahoo.com, Tel: 0740166068

éG I U R G I U , BOLINTIN-DEAL, VAND 900MP, ZONA REZIDENTIALA DE VILE, U T I L I T A T I : ELECTRICITATE SI GAZE. ACCESUL SE FACE DIN DRUM BETONAT. TERENUL ESTE IMPREJMUIT, SE POATE VINDE SI CATE UN LOT DE 450 MP. PRET LOT 16.000 EURO. ACEPT SI UNELE VARIANTE, 30.000 EUR, TEL: 0735325392

Mãgurele - Sector 5, pânã în Centurã, cartier nou Florilor-Drãgan, 3 loturi x 300mp, 6.000Euro/lot, 6.000 EUR, Tel: 0723733274 Militari Piata Veteranilor, 700mp, liber, deschidere dubla 19m, neafectat de retele publice, intabulat, 250 EUR/mp, Tel: 0722217144


21 Iunie 2013 Militari, Piata Veteranilor, 700mp intravilan, dubla deschidere, toate utilitatile, liber, cadastru si intabulare, 230 €/mp, 0722217144

n Otopeni zona Ferme, vand teren 552mp, gaze, curent, canalizare, 22, 6x24, 10, negociabil, 150 EUR/mp, Tel: 0726990020

n Popeºti-Leordeni deschidere ªoseaua Olteniþei, teren extravilan 9700 mp. Toate facilitãþile, destinat afaceri. Proprietar. 8E/mp, Tel: 0763622616

n Prahova, Buºteni, 2670mp teren + clãdire (fosta fabricã de lapte), Tel: 0723588308, 0744606705

Prahova, Ploieºti, zona B, 1200mp, deschidere 15m, 2 corpuri casa degradate, utilitati, curent, 60.000 EUR, Tel: 0733028994 n Tulcea, Murighiol, 1860mp, intravilan, central, dubla deschidere, curent la teren, ideal casa de vacanta/pensiune, 12.000 EUR, Tel: 0763150134

n Voluntari, teren de vanzare zona fosta fabrica de alcool, cadastru etc; toate actele la zi; 10m deschidere si 30 lungime zona linistita propietar! pret discutabil, 160 EUR/mp, vali_simo_va@yahoo.com, Tel: 0765209377

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

Braºov municipiu, zona Racadau Valea Cetatii, particular, vand casa la curte, Tel: 0744638139, 0740264463 Bucureºtii Noi, Doi Cocosi (Lac Straulesti), de vanzare casa de locuit SP+P+1. Arhitectura deosebita, an constructie 2006, suprafata utila 250mp, teren 500mp, finisaje de exceptie, curte imprejmuita, gard din fier forjat la strada, tamplarie stejar inchis de termopan, terasa exterioara 25mp acoperita cu Lindab, garaj cu usa actionata electric 25mp, curte pavata spre garaj, teren liber cu gazon natural 250mp, semineu, parchet de stejar si fag, gresie in living, bai si subsol, vitralii pe casa scarii executate manual de catre artist plastic, jacuzzi placat cu lemn de cires, bucatarie si c as a dotate c omplet, acoperis din tigla Bramac si lemn de stejar masiv, 3 dormitoare, 2 grupuri sanitare, subsol partial cu 2 camere si hol decomandat, centrala electrica Ferolli, 2 aparate aer conditionat LG. Pretul zonei, relatii la telefon, Tel: 0742215411

é Buzãu, Cãtina, Sat Corbu, casa de vacanta de vanzare; 400m teren; 120mp construiti; 3 camere cu mansarda; bucatarie, baie, 3 magazii, se vinde cu tot ce apare in poze / mobilier, televizoare lcd-3, frigider, 2 centrale termice lemne, 39.000 EUR, info@cesiune.ro, Tel: 0756209818

n Giurgiu, Sãbãreni, 11 Km Centura, Vila P+1, 2012, la cheie, curte 500mp, curent, gaze, 75.000 EUR, n Pantelimon Cora, 2 camere, nicu@apulum94.ro, Tel: baie, bucatarie, 100mp, bca, termopane, 32.000 EUR, Tel: 0733683445 0768140191, 0737214707 n Pantelimon oras, casa curte, utilitati complete, str. Sf. é Corbeanca Vila V1. Detalii Gheorghe langa Mega Image, pe site, 108.000 EUR, pret negociabil, 130.000 EUR, é Berceni, Cartierul Nou, Tel: 0737564809 casa proprietatea amplasata la mimi_radoi@yahoo.com, 1,5 km de centura http://www.ariaresidences.ro, Bucurestiului-Sud; acces rapid Tel: 0726781015 la transportul in comun é Giurgiu, Sat Bâcu, Comuna (metrou, maxi-taxi) Joita. vand casa la 9 km de hypermarket, scoala si n Dâmboviþa, Gãeºti, 1500mp Militari. zona linistita, transport gradinita; zona verde, linistita; langa padure cabana lemn, 1 la drumul principal (maxi taxi) P+2 Constructie 2011 (semi camera, apa curte, gaze Casa este in faza de finisata); structura din zidarie poarta, gard nou, km 70, constructie, anul construirii: portanta (caramida porotherm 7.000 EUR, Tel: 0762322599 noiembrie 2012, (cu acoperisul de 25 cm) intarita cu samburi pus wetterbest, bransament la din beton armat turnat monolit n Domenii casa 3 camere, reteaua electrica). Suprafata teren 168 mp, amprenta 84mp, dispusi pe doua directii construita P-1: 145mp, Total ortogonale, incastrate la nivelul P+pod, 1940, pret 168.000 suprafata teren: 309mp. euro.Trebuie finisata interior, talpilor de fundatii, Parter: Living 25mp, Bucatarie 168.000 EUR, dimensionate conform 16mp si loc de luat masa. planselor ce insotesc elisabeta@apulum94.ro, Tel: Baie: 5. 30mp. Etaj: - Dormitor documentatia DTAC, cu 0733683448 1 12mp; Dormitor 2 12mp; termoizolatie exterioara de 10 n Domenii, Sanatescu, vila Baie 4. 50mp; Dormitor cm (polistiren expandat), noua, 300mp, living si 4 Matrimonial 15mp. Baie la tamplarie termopan Rehau dormitoare, teren 150mp, Dormitorul Matrimonial 6mp; (stejar inchis), acoperita cu 298.000 EUR, Utilitati trase, materiale Tel: folosite: caramida de tip tigla metalica Wetterbest matei@apulum94.ro, (maro); parter: suprafata utila 0726882482 porotherm, 44.900 EUR, Tel: 79, 85mp: hol (exterior si 0721726514 interior), dormitor cu dressing, baie, bucatarie, camera é Pantelimon Oraº tehnica, living cu acces catre terasa acoperita de 30 mp); proprietar dezvoltator, case etaj 1: suprafata utila 74, 04 Militari casã P+1 la la cheie, deosebite, pe teren mp, un dormitor matrimonial proprietate si concesionat, Bâcu-Dragomireºticu balcon, dressing si grup toate utilitatile, merita sanitar propriu, doua ieºire cartier Militari, vazute, preturi intre 42000 si dormitoare, grup sanitar; etaj 140 mp, 45.00065000 e, in functie de 2: suprafata utila 32, 54 mp suprafete, 42.000 EUR, 75.000 Euro, utilitãþi, spatiul este delimitat cu spatiu sarina_luminita@yahoo de hobby si un grup sanitar; beci, terasã, etc, Tel: .com, Tel: 0728537486, retea proprie de apa (put in 0723248579, casa/camera tehnica); fosa 0760392023, Fax : septica ecologica; curent é Domneºti Ciutaci, particular 40728928522 0721059692 trifazic; tv satelit; internet vand/schimb vila p+1+m satelit cu retea proprie wi-fi; caramida g f p t centrala n Militari Uverturii-Cetatea de instalatie electrica (cupru) cu termica mobilata utilata la Baltã, construcþie 2010, P+M, panouri de sigurante pe cheie gaze curent apa gradina 270mp, 4 dormitoare, dressing, fiecare etaj; instalatie sanitara amenajata amprenta 108mp 3 bãi, bucãtãrie+dining, P, G, n Rosetti, Maria Rosetti, 5 - apa menajera (PPR verde); pe nivel, suprafata totala F, tâmplãrie lemn stratificat, camere, P+pod, renovata, instalatie incalzire (cupru 712mp, sau schimb cu CT, foiºor, fãrã intermediari, centrala termica, 125mp utili, izolat) cu distribuitoare pentru apartament 2 cam plus discutabil, 270.000 EUR, Tel: centrala termica, stradala, ideala firma, 198.000 EUR, fiecare etaj in parte, calorifere diferenta, 180.000 EUR, 0733011593 laura@apulum94.ro, Tel: (aluminiu) si termostate monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0733683446 Delonghi; centrala proprie 0728946599 Mogoºoaia vand casa cu electrica 28 Kw + lemne si toate conditiile de locuit, carbune 47, 5 Kw, cu cos zidit Dorobanti capitale Vila garaj, casa este formata din 4 pe spatele casei; boiler electric noua, s ituata in z ona camere, baie, bucatarie; apa, de 100 L; anexa/garaj din capitalelor din Dorobanti, Sector 4, particular vand vila curent, canalizare, gaz natubeton cu termoizolatie finisaje de calitate, spatii 2013, garaj s ubteran, ral, inc alz ire c entrala, exterioara de 10 cm si o suprafata 580mp; negociabil, generoase, curte libera, calorifere, pret negociabil, suprafata construita de 30 mp, Tel: 0757527498, garaj etc , 80.000 EUR, 0760062939 utila de 18 mp; suprafata teras e, 0745344354 1 . 8 0 0 . 0 0 0 E U R , terenului 1000 mp din care 844mp utili cu o deschidere de matei@apulum94.ro, Tel: 30, 1 si adancime de 28, 05 0726882482 m. ingradit cu gard din beton amprentat, model „piatra n Drumul Sãrii, colt de strada, 175mp, D+P+1+M, aparenta” (doar pe fata din teren interior) doua porti de acces 250mp utili, renovata, centrala zona deosebita, auto si una pietonala; Pret: termica, negociabil, 95.000 EUR, 290.000 EUR, Tel: danamircea2002@yahoo.com, laura@apulum94.ro, 0733683446 Tel: 0721286044 é Muncii (Hurmuzachi), casã n Amzei, Calea Victoriei, garsoniera dubla, confort 1, S+P+ET+M+ etaj 1/2, renovat recent, g, f, n Cãlãraºi, Fundulea, casa de n Giuleºti, str. Sculptorilor, p, t, usa metalica, cladire fara magazin 42mp, vacanta, living si 3 dormitoare, casã cãrãmidã 5 camere, seismic, se vinde si d- 12, 5m. Bravu, sc risc mansarda open space, piscina, 80mp, teren 600mp, ieºire la 2 mobilat utilat, loc de parcare in teren pãtrat, teren de tenis, etc, 95.000 strãzi, 175mp, teren curtea interioara, vedere EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 53.000 EUR, Tel: 0733402411 stardala, centrala termica, 157mp, renovat 0726882482 n Giurgiu Adunatii Copaceni, gaze, apometre, interior, proprietar, contor n Colentina Bamboo, 3 Darasti, casa 18 km Bucuresti, 70.000 EUR, camere, baie, bucatarie, 500 mp teren, autobuz la 149.000 EUR, Tel: imobiliare@reian.ro, 140mp, pret discutabil, 70.000 € poarta, http://www.reian-imobiliare.ro, 19.000 EUR, Tel: 0721266778 Tel: 0768140191, 0737214707 0724978461 Tel: 0731301900


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere Berceni, Brancoveanu, particular vand apartament 2 cam, conf 2 decomandat, imbunatatiri (gresie, faianta, termopan ferestre si usi), Tel: 0733558561

é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 €, noodle_est@yahoo.com, Tel: 0723204041

n Dristor Ramnicu Sarat, usa metalica, termopane, gresie, faianta, aer conditionat, parchet, suprafata 37mp, confort 1 sporit, balcon inchis, 4/4, 37.000 EUR, Tel: 0728580750 Taberei, n Drumul Compozitorilor, garsoniera, cf. I, 2/10, G+F+T+UM+P, particular, 33.000 EUR, Tel: 0731493265

Dumbrava n Grigorescu, Noua, vand garsoniera langa gura de metrou Grigorescu, stradal cu balcon, etaj 6/10, suprafata 36mp, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, repartitoare, balcon inchis, bloc reabilitat termic, 35.000 EUR, Tel: 0722241300

n Militari Residence, bloc nou, 34-49 mp, 800E/mp, la cheie, accept credit, 27.200 EUR, Tel: 0723685471

n Pantelimon vand garsoniera conf.III, parter, curata, gaze, apa calda, calorifer radet, usa metalica, termopan, 14.900 EUR, Tel: 0723396061 n Prelungire Ferentari, vand garsoniera cf 3, 11000euro, mobilata, nu trebuie facut nimic la ea, totul nou, merita vazuta, raditavasile@yahoo.ro, Tel: 0758107293 n Prelungirea Ghencea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.300 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro,

n Rahova str.Suvita nr. 7-9, 30mp, dezvoltator vand garsoniera confort 1, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0760482592 n Reºiþa Piata garsoniera etaj 2, imbunatatiri parchet, termopan, gaze; accept credit, 17.000 EUR, Tel: 0761674245, malecsia@yahoo.com,

é Sala Palatului, Str Stirbei Voda, garsoniera Parter/8, stradal, Renovata, tamplaria exterioara termopan, centrala de bloc, aer conditionat. Ideala pentru regim hotelier, firma/birou, dar si pentru locuit. Foarte aproape de Cismigiu, Calea Victoriei si mijloace de transport in comun. Bloc foarte solid. Este in curs de reabilitare termica. Suprafata 22 mp, negociabil. Merita vizionata, 35.000 EUR, Tel: 0763013047

n Brâncoveanu, Nitu Vasile, apartament 2 camere, etajul 1/4, confort 1, decomandat, imbunatatiri, (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), izolat interior exterior, contorizat, cadastru, 50mp, curat, 45.000 EUR, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024, 0756295650 Noi Parcul n Bucureºtii Bazilescu, imobil 2010, 1/3, decomandat, 102 mp utili, finisaje lux, boxa subsol, terasa 12mp, zona foarte linistata, 131.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

21 Iunie 2013

n Ghermãneºti, Jud. Ilfov, Com. Snagov, vand ap. 2 camere decomandat (Sufragerie, Dormitor, Bucatarie, Baie, Balcon, Debara, Hol) Suprafata locuibila 63mp. Utilitati: Gaze cu centrala termica (Imergaz) + Calorifere, Geamuri termopan (Rehau), Aer conditionat (Daewoo), Apa +Canalizare, Gresie+ Faianta+ Parchet, Placat la exterior cu polistiren de 5cm, Boxa+Garaj pt. masina. Apartamentul situat la etajul 2 se poate mansarda, 39.900 EUR, Arabu_28@yahoo.com, Tel: 0766276361, 0723446115

n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobilier de foarte buna n Salajan conf 1, et calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte 8/10, 31 mp, eleganta, bloc civilizat, semi-decomandat n Chitilei Bloc nou 2013, parcare, 185.000 EUR, parchet, termopan, finisat complet, lift, balcon, emanuel@apulum94.ro, Tel: apropiere metrpu, ratb, 0788364188 usa metalica, gresie, stradal. parc, 64 mp, et 1/5. faianta, metrou la 2 decomandat, 55.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: min, piata, scoala, 0788364188 termopane, n Magheru, gradinita, 2 lifturi, bloc n Crângaºi-Giuleºti str. Finta, parchet, gresie, ultra modern, negociabil, f curat, 33.000 EUR, 2/4, urgent, stradã necirculatã, proprietar, conf. 1, toate îmbunãtãþirile, 0766465005, 70.000 EUR, Tel: mihairazvan22@ mobilat, balcon, geam baie, 0730741111, 0764287016 yahoo.com, Tel: parcare, proprietar, acte, n Militari Residence, cf. 1, negociabil, 47.000 EUR, Tel: dec.între 52-65 mp, 800 E/mp, 0722304657 0766782167, 0767716768 bloc nou, la cheie, n SÃLÃJAN, ZONA METROU 41.600 EUR, Tel: 0749864799 (APROAPE DE SUPERMARKET BILLA), PARTICULAR, VAND n Drumul Taberei Aleea Istru, GARSONIERA CONFORT 1 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc TOATE IMBUNATATIRILE, reabilitat, 50.000 EUR, RENOVATA, MOBILATA, dragos@apulum94.ro, Tel: FARA INTERMEDIAR, 0749233924 32.000 EUR, TEL: 0722484211 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, n Unirii, amenajari din 41.400 EUR, constructie, bloc stradal, mariana@apulum94.ro, vedere spate, 67.000 EUR, http://www.red-house.ro, Tel: mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea n Unirii, garsoniera amenajata, Ghencea, bloc2013, amenajat, bloc1996, stradal, vedere centrala termica, lift, spate, etaj 5, paza, 59.500 45.200 EUR, EUR, mariana@apulum94.ro, mariana@apulum94.ro, Tel: Tel: 0733683447 0733683447 n Drumul Taberei, Valea Oltului, vand apartament 2 camere decomandat, etaj 4/4, suprafata 55mp, bloc 2010, imbunatatiri: centrala termica de scara, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, contoar gaze, contoar electric, usa metalica, Alexandriei dec, cf. 1, balcon inchis, jaluzele exterioare, loc de parcare 54mp, mobilat, platit la Primarie, 59.000 EUR, termopane, usi Tel: 0722241300 schimbate, boxa, n Drumul Taberei, Pravat, 2 centrala proprie etaj 1, camere, bloc tip P, 4/4, 50mp, recent, lavabila, stradal, 42.000 EUR, renovat gresie, faianta, parchet laminat + parchet lemn, termopane, Tel: 0214234560 usa metalica, apometre, repartitoare, instalatie electrica noua, instalatii sanitare si n Baba Novac, vand apt. 2 termice cupru, calorifere otel, cam. particular, 2 min parc balcon, scara de bloc ingrijita, verde si linistita, Titan. Etaj 3/17. Discutabil, zona 42.000 EUR, 62.000 EUR, photobyalex@yahoo.com, Tel: vlad.residential@yahoo.com, Tel: 0725291070 0722889084, 0213362229

cf. 1, 2/10, n Militari termopan, 1989, parchet, aer conditionat, gresie, faianta, 56mp, um, liber, 47.000 EUR, Tel: 0720592299 n Militari Veteranilor, Piata, metrou, etaj 5, curat, liber, pozitie excelenta,, 45.000 EUR, Tel: 0722446899 n Militari, I.Maniu, confort 1, semi-decomandat, 6/10, 1989, 56mp, apropriere metrou, vedere spate, fara zgomot, 43.000 EUR, Tel: 0720592299 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

OLTENIÞEI INTRARE, PARTICULAR VAND AP 2 CAM DECOMANDAT IN VILA NOUA (3 ETAJE) MOBILAT U TILAT FINISAJE 60 MP, 85.000 €, ANAELENA_DARADICI@ YAHOO.COM, TEL: 0762205784

Ghencea, n Prelungirea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

é Plevnei 15, Kogalniceanu, 2 camere 1959 Dec, 4/6 Curte interioara 1500mp/20mp prin contract, Mobilat, Utilat, Liber, 49.11mp, G-F-T-P, 2 locuri parcare, 59.000 EUR, adrian.manea84@gmail.com, Tel: 0754016116 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Whirpool, 49.000 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro, n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58 EUR, emanuel @apulum94.ro, 0788364188


21 Iunie 2013

n ªtefan Cel Mare Aleea Circului, mobilat complet, finisat ultra moder, et 3/4, bloc caramida, langa parc, vedere superba, zona deosebita, 87.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

é Timpuri Noi apartament nou, bloc 2008, 65mp+50mp terasa, finisaj la cerere, 107.000 EUR, Tel: 0730106207 n Tineretului 2 camere, bloc 1980, semidecomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, semiamenajat, 63.000 euro, 63.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului 2 camere, semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 euro, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri terenuri / 4 camere / pagina 11 n Crângaºi Grant, 80mp, etaj 3/4, bloc nou, finisat 2011, pretabil finanþare PRIMA CASA, negociabil. 0728.154.860, 80.000 EUR, Tel: 0723536720

Bloc 2010, n Dorobanti Duplex, super lux, mobilat si utilat complet, et 6si7, terasa, vedere panoramica, 127 mp, 3 bai, 2 dormitoare, 175.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Dorobanþilor, Bloc nou 2002, finisat complet, zona deosebita, 3/3, 125 mp, 2 terase, 2 bai, bucatarie mobilata si utilata complet, 230.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Drumul Sãrii 3 camere, bloc 2008, semidecomandat, 2/6, finisat, bucatarie mobilata, zona superba, 130.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Taberei, Bd n Drumul Timisoara, la o statie de Plaza, vand ap3 camere, Bl.OD8, parter, stradal, partial amenajat, pret negociabil, 72.000 EUR, alinacobirlie@yahoo.com, Tel: 0723333983 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, 70mp utili, P/5, renovat la cheie, toate utilitãþile, vedere pãdure salcâmi, 54.000 EUR, Tel: 0724685518

Drumul Taberei, Râul n Unirii bulevard, apartament Doamnei, bloc tip C, etj 4, 2 camere, bloc nou, urgent. Plec din tara, 73.000 EUR, îmbunãtãþiri lux, mobilat, loc parcare ADP, Tel: 0721722808 65.000 EUR, Tel: n Unirii, 2 camere, 0729691300 decomandat, 1/8, fantana mare, 65mp, neamenajat, 98.000 euro, 98.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Herãstrãu bloc nou 2013, 0733683448 finisat complet ultra modern, lift, parcare subterana, spatios luminos, zona linistita, centrala proprie, pret negociabil, 112.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Chitila-Ilfov vand 3 camere, 2 balcoane, 2 bai, modernizat recent, 85mp, 54.000 EUR, Tel: 0765426626 n Cotroceni Parcul Romniceanu, 1/2, semidecomandat, 80 mp, renovat finisaje lux, centrala termica, zona superba, 170.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Militari confort 1, decomandat, 8/10, construcþie 1979, 2 gr.sanitare, 2 balcoane, termopan, parchet, usa metalica, accept credit, 75.000 EUR, Tel: 0734974487, 0318080231

Militari Lujerului, particular, et. 9+tehnic, multiple îmbunãtãþiri, vedere mixtã, reabilitat 2012, loc parcare ADP, negociabil, 57.000 €, Tel: 0763288716

n Tineretului 3 camere, 5/10, finisat, bloc 1978, cadastru intabulare, semidecomandat, 85.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0833683448 n Turda cu Mihalache, vand 3 camere, vedere spate, pt firma sau locuinta, 95.000 EUR, office@planetek.ro, Tel: n Moºilor, 3 camere, stradal, 0751906880 7/8, finisat, mobilat complet. Liber, 83.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Unirii Mircea Voda, bloc 0733683448 1990, 3/8, decomandat, renovat, aer conditionat, liber, 138.000 €, Tel: 0733683446, n Nerva Traian 3 camere, laura@apulum94.ro, decomandat, 2/8, parchet n Unirii Piata, conf. 1, lemn, 7/8, termopan, semidecomandat, 60 mp, bloc 97.000euro/ negociabil, in curs de anvelopare, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 68.550E, Tel: 0766727317 0733683448 n Nerva Traian adiacent, bloc 1989, etaj 5/8, decomandat, 78mp, renovat, bucatarie n Vitan Mall, decomandat, 80mp, etaj7/8, mobilata, loc parcare, 99.000 amenajat, EUR, laura@apulum94.ro, Tel: vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, 0733683446 mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Dristor, Ramnicu Valcea Bloc 1984, etaj 5/8, confort I, 88mp, 2 bai, 2 balcoane, fara imbunatatiri, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n Herãstrãu Bloc nou, parter+ 55mp curte proprie, finisat complet, zona deosebita, 2 minute de parc, 121 mp (+curte), 2 bai, loc parcare contra cost, 163.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herãstrãu, bloc nou, finisat complet, parter/5, parcare subterana 2 locuri, terasa 60 mp, boxa, langa parc, 320.000 €, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Panduri bloc 1989, 2/8, decomandat, 72 mp, fara imbunatatiri, zona foarte curata, 82.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Pantelimon, Aleea Vergului, vand apartament 3 camere 3/10, semidecomandat, 43.900 EUR, Tel: 0740120107

é Militari, Uverturii n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 118.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Progresul Piaþã, et. 1/10, n Decebal adiacent, bloc centralã proprie, negociabil, 1989, etaj 1/4, decomandat, 55.000 EUR, Tel: 0727770010 100mp, semiamenajat, curat, semimobilat, 114.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Sebastian 3 camere, n Dorobanþilor renovat decomandat, 1/8, finisat, boxa, complet, parchet bambus, 2 locuri parcare ADP, centrala proprie, 92 mp utili, 85.000 EUR, Tel: 0733683448, parcare, 145.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, matei@apulum94.ro, Tel: n Sebastian 3 camere, 5/7, 0726882482 decomandat, 80mp, bloc reabilitat, boxa, eventual mobilat, pret 78.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Sector 4 particular vand apartament 3 camere, 62mp, confort 1 etaj 2/4 cu imbunatatiri, gradinita, scoala, é Dorobanþilor, bloc 2002, zona comerciala, transport p/4, 4camere, dec, 190mp utili, direct catre centru, spatiu 2 bai, garaj, terasa 23, liber, verde, locuri de joaca pentru amenajat lux, 340.000 EUR, copii si loc de parcare, pret stefan@nordinvest.ro, negociabil, 64.000 EUR, Tel: http://www.nordinvest.ro, Tel: 0752027782 0723050114

83, apartament 4 camere semidec etaj 3/8 vedere spate mai multe detalii, 64.000 EUR, mihaela_mel2000@ yahoo.com, Tel: 0724741892, 0726489856

Giurgiu, 20km de Bucuresti, cumpar urgent teren sau casa la pret acceptabil, Tel: 0734392123, 0733192517 n Otopeni -Balotesti, particular, cumpar teren 2.000-10.000mp, acces DN1, langa padure. Exclus agentii, Tel: 0762083125

n Nordului Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat si utilat complet, 3 bai, 2 balcoane, 2 locuri in subteran, bucatarie mobilata si utilata. 190 mp, et 3/5, 390.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Unirii Piata, 1/8, bloc 1990, decomandat, 120mp, terasa, fara imbunatatiri, 190.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Ilfov, depozit n Brãneºti visavis de Makita, teren 2500mp, deschidere la 2 drumuri, depozit+ spatiu birouri, p+e, suprafata utila 581mp + 3 anexe din beton, toate utilitatile, discutabil, 300.000 EUR, Tel: 0724511067 n Victoriei,

Liceul de Muzica “George Enescu”, spatiu comercial, 35mp, toate utilitatile, functional, stradal, particular, Tel: 0726670084

n Caut casa la munte aproape de padure cu sursa de apa si fara vecini distanta de la casa la casa sa fie cel putin de 200 metri minim, zona frumoasa cu pamant cel putin 2 hectare pamant in jurul casei chiar si mai mult plus padure. Oriunde in Romania numai sa fie la munte. Pretul este orientantiv plus minus, 35.000 EUR, Tel: 0768622687


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere

21 Iunie 2013 nemobilat, n Crângaºi bucãtãrie mobilatã ºi utilatã, 300 EUR, Tel: 0726612441 n Dorobanþilor

n Militari, Lujerului, doamna serioasa ofer spre inchiriere o camera+bucatarie+baie+zona servit masa, in apartament 2 camere. Tin sa precizez ca raman foarte rar in cealalta camera a apartamentului! 150 EUR, Iulia20iuli@yahoo.com, Tel: 0723314126 n Pantelimon, Cora, inchiriez camera in vila pentru fete curate si ordonate, 400 RON/luna, Tel: 0760428050 n Timpuri Noi, vizavi de Fac. Dimitrie Cantemir. Inchiriez o camera + baie la mansarda in vila, 100 EUR, 0760315935

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Prahova, Sinaia, str. Mihail Kogãlniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

n Alba Iulia Piata, garsoniera confort II, curata, mobilata modern, utilata, 750 RON/luna, Tel: 0788612371 n Banu Manta, aproape de bd. Ion Mihalache ºi spitalul Sf.Maria, 34mp, 7/9, 1982, reabilitatã termic, termopane, gresie, faianþã, complet utilatã, mobilatã, UPC+internet 120 Mbps, 260 Euro/lunã+1 garanþie. Fãrã intermediari, Tel: 0767879595 n Dimitrov, inchiriez garsoniera utilata si mobilata, 200 EUR/luna, Tel: 0756027685 n Dristor, particular inchiriez garsoniera exclus intermediar, Tel: 0722829838 n Dristor, proprietar ofer spre inchiriere garsoniera curata. 220 Euro negociabil, Tel: 0732335344

n Drumul Taberei, zona Valea Oltului, proprietar inchiriez garsoniera mobilata. Bloc 2009 Dotata cu ac, centrala, cablu si net, 200 EUR/luna, stefanduta89@yahoo.com, Tel: 0744424586 n Drumul Taberei, Orizont, inchiriez garsoniera proaspat renovata, complet utilata si mobilata, zona linistita, verde, 200 EUR, gxgcj@yahoo.com, Tel: 0730463103 30mp, str. n Giuleºti Migdalului, curte 10mp, încãlzire pardosealã, izolat, utilitãþi ºi contor propriu, 190 EUR, Tel: 0726116881 Mihai Brav u Inc hiriez garsoniera 40mp, etj 9, usa metalica, aer conditionat, gresie, faianta, parchet. Zona Dristor - Mihai Bravu, strada cu benz inarie, 220 EUR/luna, Tel: 0720164297 n Militari Virtuþii, staþia de tramvai 41-Orºova, 44 mp, etaj 2, mobilatã, frigider, aragaz, maºinã de spãlat, 200 EUR, Tel: 0723575824 n Militari, Apusului, garsonierã în imobil de garsoniere P+2, dotãri lux, zonã liniºtitã, Tel: 0766918860 n Militari, Pãcii, 40mp, baie, bucãtãrie, mobilatã, aragaz, frigider, 170 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Prelungirea Ghencea, complex Primavara, inchiriez garsoniera c 1, complet utilata si mobilata, moderna, gresie, faianta, termopane, bloc nou 2010, 200 EUR, sanasudani@yahoo.com, Tel: 0723345198 n Unirii Constantin Silvestri (fost Sfintii Apostoli), colt cu Bdul Regina Maria, garsoniera demisol vila cu 2 etaje, intrare separata, centrala proprie pe gaze, 200 EUR/luna, Tel: 0721081363, 0766374313 n Unirii, metrou Piata Unirii (Horoscop), garsoniera, mobilata, centrala proprie, aragaz, frigider, masina de spalat, aspirator, gresie, parchet, cablu+ internet, 1.000 RON/luna, Tel: 0727703565

n 13 Septembrie, bloc nou 2010 Inchiriere ap 2 camere bloc nou 2010, 13 Septembrie, Prosper, confort lux, 65 mp, etaj 13/14, terasa mare, vedere panoramica, finisaje lux, mobilat si utilat complet, lux, plita, cuptor, hota, masina de spalat, 2 x LCD, aer conditionat, centrala, loc parcare subteran. 500 €/lunã, 0721471702, 0747581986, adrian@sincronimobiliare.ro

é AMZEI, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, SEMI-DECOMANDAT, RENOVAT IN 2013, 60 MP, ETAJ 6/ 6, UTILAT (FRIGIDER, MASINA DE SPALAT, ARAGAZ, CUPTOR CU MICROUNDE), AER CONDITIONAT, PARCHET, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, USA METALICA. IDEAL PENTRU BIROU, FIRMA SAU REZIDENTA, 300 €/LUNA, TEL: 0722393203 n Berceni Straja, urgent, ap. 2 camere, decomandat, cu toate utilitaþile, aer condiþionat, internet, bloc liniºtit, Tel: 0720406912 n Berceni, Nitu Vasile 56, apartament 2 camere utilat, termen lung, cu contract de inchiriere, Tel: 0314175525, 0723303727 zona linistita, n Berceni, inchiriez apartament 2 camere, zugravit, 250 EUR/luna, Tel: 0762279949 Bucureºtii Noi, particular! 2 camere, modern mobilate, bloc 2012, parter inaltat, balcon, termopan, centrala, gresie, faianta, parchet. 7min metrou Bazilescu, zona linis tita, 4 EUR, dragos.voicu@me.com, Tel: 0753832145, 0723217061 n Camil Ressu, la intersectia cu Ramnicu Sarat, termopane, rulouri, renovat mai 2013, complet utilat, mobila noua, centrala termica si instalatie noi, la 5 minute de statie metrou Dristor, tramvai, piata vis-a-vis. Chirie 350 euro, 1+1 luna garantie, cati.pesu@gmail.com, Tel: 0723176430 n Chibrit, inchiriez apartament 2 camere, curat, frumos mobilat, pret negociabil, particular, 225 EUR/luna, Tel: 0742150271 n Colentina Lac, ofer spre inchiriere apartament 2 camere nemobilat, neutilat, et. 8, preferabil termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0217727074, 0723522624 n Drumul Taberei, zona Râul Doamnei, inchiriez apartament 2 camere decomandat cf 1, 52mp et 2/4 mobilat modern, utilat complet, 275 EUR/luna, andrei.mihulescu@yahoo.com, Tel: 0720074635 n Drumul Taberei, 2 camere, decomandat, etaj 1 din 4, mobilat, curat, linistit, zona verde, 250 EUR/luna, Tel: 0723268956 n Eroii Revolutiei - Metrou Oltenitei - Giurgiului, Sura Mare, proprietar, mobilat clasic, bloc reabilitat, contorizat, curat, 270 EUR/luna, Tel: 0744583350

mansarda etaj 4, 3 camere decomandate, 85mp+2 terase 37mp, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie excelenta, 1.250 € / luna, Tel: 0722383020 Piata é Magheru, Romana, Inc hiriez apartament 2 camere semi decomandat, ultracentral, balc on c u v edere la bulev ard, c omplet reamenajat, mobilat, et. 5/8, access metrou, 550 €/luna, cviorel@yahoo.com, Tel: 0727859389

é Dorobanþilor etaj 2 din 3, nou, 3 camere decomandate, 120mp, 2 bai, 2 terase, garaj, lift, superlux, nemobilat, pozitie n Militari Iuliu Maniu, staþia excelenta, 1.350 EUR, Tel: Apusului, toate facilitãþile, fãrã 0722383020 intermediar, 250 EUR, Tel: n Dristor, proprietar, inchiriez 0763720408, 0314105429 ap. 3 camere, decomandat, mobilat, faianta, gresie, parchet, termopan, etaj 4, Tel: Militari, Lujerului, 0720446657

etaj 8/10 semi-decomandat imbunatatiri mobilat si utilat. Metrou, Cora, zona linistita. Liber de la 1 iulie. Poate fi vazut pe 30 iunie. Sunati intre orele 17-21, 280 EUR/luna, dr.tudor.marian @gmail.com, Tel: 0740908366

n Prelungirea Ghencea cf. 2, s-40mp, liber, decomandat, complet utilat, internet-TV. loc parcare, 6/10, 250 EUR, Tel: 0745600328 n Universitate, Academiei, apt. 2 cam. de inchiriat, f. curat, parchet, termopan, A/C. usor neg, 500 EUR/luna, photobyalex@yahoo.com, Tel: 0724711200, 0729536230, Fax: 0214480374

é Baba Novac, Dristor, 3min metrou, 70mp, zugravit, 1 gr sanitar, et 10/10, gresie, faianta, parchet, mobilat, masina de spalat, aragaz, frigider, microwave, termopan, usa metalica, aer conditionat, 330 EUR, Tel: 0744266019

Drumul Taberei, inchiriez ap 3 camere stradal, semimobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, parcare, et 6, Tel: 0727442222

é Margeanului, 3 cam, 74mp bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, apometre, usa metalica, 2 lifturi, mobilat, utilat, scara curata, posta, scoala, magazine, piata, in imediata apropiere, 300 EUR/luna, Tel: 0758778050

Pantelimon, vis-a-vis de fostul Electroaparataj, închiriez apartament 3 camere, recent renovat, mobilat, Tel: 0723293205 in Complexul n Plevnei, Orhideea Gardens, proprietar inchiriez apartament 3 camere, etaj 10, nemobilat, TVA+, 750 EUR, Tel: 0728990709 ªtefan Cel Mare, inchiriez parter vila pentru sediu firma, Tel: 0722646852 n Ultracentral zona Cismigiu, inchiriez ap. 3 camere in vila cu acces stradal direct, pretabil birou firma, perete exterior reclama, 650 EUR/luna, Tel: 0722635752


21 Iunie 2013

închirieri oferte 3-4-5 camere / spaþii comerciale / pagina 13

Unirii, Octavian Goga, proprietar inchiriez apartament 3 camere decomandat, 2 gr. sanitare, et. 3, nemobilat, aer conditionat, parchet, usa metalica, 350 EUR/luna, mariazamfit@ymail.com, Tel: 0748122669

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil 1 mai 2013, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113

é Foiºorul de Foc, proprietar, inchiriez cladire reprezentativa cu 17 camere, arhitectura deosebita pretabil pentru ambasada, birouri sau resedinta, renovata si restaurata integral in 2008. Suprafata utila 1090mp D+P+1, curte cu parcare, 22.000 EUR, office@goss.ro, Tel: 0722210000

Unirii inchiriez apartament 5 camere duplex, îmbunãtãþiri, Tel: 0723588308, 0723606705

n Centrul Vechi, inchiriere spatiu suprafata totala 44mp utili, la parter, Calea Victoriei 16-20 si face parte din ansamblul arhitectural al Pasajului Macca-Villacrosee. Spatiul are o deschidere, cu vitrina de 4m stradal spre artera Macca a Pasajului. Spatiul este compus dintr-o incapere mare open space si un grup sanitar. Caracteristici: proprietate privata; deschidere Pasaj Macca 4m; compartimentare open space pentru servire clienti sau alte activitati, grup sanitar. Baie, Incalzire Dubla: Centrala proprie pe gaze si instalatie aer conditionat; Apa Contor propriu. Zona monitorizata video. Obloane metalice pe tot frontul spatiului. Pret unitar mp inchiriat: 60 Euro/ mp; Pret total chirie: 2.640 Euro/ luna; Preturile nu contin TVA; Garantie contravaloarea unei singure luni de chirie. Contact direct proprietar, 60 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0788348602

n Alexandriei Teius, casa curte, 3 camere, gaze, aer conditionat, renovat, nemobilat, loc parcare, cablu, internet; termen lung, 300 EUR/luna, Tel: 0727369478 n Camil Ressu nr. 64, inchiriez spatiu comercial 36mp, deschidere 2.8m, Tel: 0726378150, 0723244406 Dristor langa Mc Donald’s, inchiriez spatiu comercial 95mp, parter bloc, Tel: 0722352411

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243

Ghencea n Prelungirea n Drumul Taberei, Str. Aleea inchiriez spatiu comercial p+1 Baiut nr. 4, Inchiriez spatiu (190mp) + curte, stradal, stare perfecta, Tel: 0217773178 comercial cu suprafata de Turda intersecþie Ion 175mp cu posibilitatea de a se imparti in 2 sau 3 parti. Pret 18 Mihalache, spaþiu euro/mp dis c utabil, comercial 20 mp, grecrombussinesgroup@yaho utilitãþi, 500 EUR/luna, .com, Tel: 0741200094 dupã piaþã, n Giuleºti, St=127mp din care 80mp interior ºi 5mp demisol, 2 intrãri, toate utilitãþile, 390 EUR, Tel: 0726116881 n Militari, Autogara, inchiriez spatiu comercial, fost restaurant, pentru orice tip de activitate, 500mp, posibilitate extindere, Tel: 0731490490

Tel: 0724204173

Ocazie Spatiul n Unirii dispune de 3 camere, 2 grupuri sanitare si inca o camera pentru depozitare. Finisaje de lux. Pentru plata in avans pe mai multe luni pretul se negociaza Urgent. 700 €, 0766832626, martzianu_ro@yahoo.com

Ultracentral, inchiriere birouri 57mp, Calea Victoriei 16-20 Spatiu de birouri, inc adrat in ans amblul arhitectural al pasajului Macca-Villacrosee, la etajul 1 si este situat in cladire exclusiv ptr birouri, ce dispune de lift modern, acces elegant c u plac ari de trav ertin, s e as igura mentenanta ptr spatiile comune si control acces. Spatiul este compus din 3 incaperi de birouri, avand 1 grup sanitar si hol. Vederea: artera Pasaj Macca. Dotari: toate utilitatile necesare: apa gaze electricitate centrala termica aer conditionat prin chilere si VCV. Finisaje: Peretii sunt finisati in rigips si vinarom, plafoane false, tamplarie lemn, mocheta ptr birouri, gresie si faianta ptr grupul s anitar. pret inc hiriere/mp/luna: 15 Euro/mp Pret total chirie: 855 euro/luna Preturile nu contin TVA C ontac t direc t proprietar, 15 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0788348602


pagina 14 / închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale Victoriei, Spatiu de birouri de inchiriat, 90 mp, centrul vechi, Pasajul Macca – Villacrosse, Calea Victorie 16-20, etajul 2, in cladire birouri, cu intrare din Pasajul Vilacrosse. Incaperile sunt dispuse pe 2 nivele cu scara interioara. Compartimentare 4 camere birouri, oficiu, grup sanitar, terasa acoperita. Finisaje: birourile sunt mochetate, grupul sanitar cu gresie, faianta si obiecte sanitare. Peretii sunt finisati cu vopsea lavabila. Tamplarie interioara lemn, ferestre termopan PVC. Dispunem de toate utilitatile: en. electrica 220 V, apa, gaze, centrala t ermica, aer conditionat (2 unitati). Contoriz are: en. electrica-contoar pasant, apometre proprii, gaze- la comun cu et 1- se calculeaz a la mp. Se asigura mentenanta si curatenie pentru spatiile c o m u n e . P r e t inchiriere/mp/luna: 8 Euro/mp; Pret total chirie: 720 Euro/luna; Preturile nu contin TVA; Garantie: contravaloarea unei singure luni de chirie; Disponibil imediat; Contact direct proprietar, 8 EUR/mp, mmusoiu@yahoo.com, Tel: 0788348602 n Vitan cladire de birouri, inchiriaza spatiu pentru birou cu suprafata de 400 mp, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan

complex comercial inchiriem spatii comerciale cu suprafete intre 8-55 mp pentru diferite activitati, Tel: 0213261739, 0745206772 n Vitan, complex comercial inchiriaza spatii pt macelarie, mezeluri, bacanie, branzeturi, Tel: 0745206772, 0213261739

Caut urgent garsoniera sau o camera la pret rezonabil, Tel: 0734392123, 0733192517

n Cumpar frigider, congelator, aragaz, masina spalat, combina frigorifica 100 -150. Frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

21 Iunie 2013

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Logan, Superé BMW X5 an fabricatie 2003 diesel, capacitate 2926 cmc, cutie de viteze manuala 5+1, 4wd, geamuri electrice, oglinzi electrice, aer conditionat(clima), sistem navigatie mare full europa si romania, inchidere centralizata, radio/cd, servo directie, computer bord, pilot automat, comenzi volan, parbriz incalzit, VIN: WBAFA71010LK73264, 7.500 €, 0722162480

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, diesel, geamuri electrice fata+spate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 EUR, Tel: 0764137326 n Dacia Logan Laureate 1.5 DCI, motorina, an fabricatie 2007, 152.000 km, 2.800 EUR, Tel: 0722234118 n Renault Symbol berlinã, an 2006, 74.000 km, diesel, aer condiþionat, închidere centralizatã, volan reglabil, scaun ºofer reglabil, geamuri electrice faþã, ABS, RBS, cauciucuri iarnã ºi varã noi, rog seriozitate, negociabil, 3.400 EUR, Tel: 0744878639 n Skoda Octavia 1, 9 motorina, scout 4x4, 93.000 km, carte service de la Porsche Romania, fulloption, 10.500 EUR, Tel: 0766880083 n Ski-Jet Bombardier, 2008 STV, 1400cmc, 130cp, superb, 3.200 EUR, Tel: 0744559367

nova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Nu vei face altceva decat sa ne doresti, sa ne simti, 80 RON/ora, Tel: 0764343709, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro,

é Orice auto: Lo-

gan, Solenza, 1310, Renault, Daewoo, etc. si dube, acte, plata pe loc, Tel: 0765119407

De v anz are jante r 20 League Racing Sport 241; Diametru 20inch; Jantele s unt dotate c u flans e aplicatie pentru Toaureg 3, 0TDI v6; se dau cu tot cu Anvelope fata 275/40/20 si spate 315/35/20; Latime 2 buc fata 8, 5x20; Latime 2 buc s pate 10x 20 Pret Fix1400 Lei, 1.400 RON, aly_frumosu@yahoo.com, Tel: 0742452960

é Doar 80 RON Erotism, Pasiune si Soapte Fierbinti. Incita-ti imaginatia alaturi de trupuri apetisante si miscari lascive, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo .ro, www. masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é O sa te cucerim incat sa nu faci altceva decat sa ne doresti sa ne visezi sa simti parfumul, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

é SVETLANA SI ANDREEA, DOUA DOMNISOARE DEOSEBITE, POZE REALE 100%, SVETLANA 1,70, 57 KG, 26 ANI, ANDREEA 1, 70 58KG, 25 ANI, OFERIM PLACERI INTIME DOMNILOR DE INALTA CALITATE, LOCUIM CENTRAL DOROBANTI LUX, CEREM SI OFERIM SERIOZITATE, 100 EUR/ORA, TEL: 0726830998

n Prezentabil, serios, 1.80, 32 ani, doresc casatorie fata serioasa, prezentabila. Locuiesc in apropierea capitalei, Tel: 0763609200 n Profesoara universitara (59/1.67/70) caut domn de conditie similara pentru prietenie eventual casatorie, Tel: 0732146706 n Tanar 31 de ani si caut o fata sincera pentru o relatie serioasa (rog seriozitate), Tel: 0733220823


animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri / pagina 15

21 Iunie 2013

atestat CPC n Pierdut 114857000 pe numele Lupasco Serghei. Il declar nul,

n Vând pui ciobãnesc german din pãrinþi de excepþie, ideal pentru pazã ºi companie, Tel: 0766323402 n Se citeaza Raduta Adrian, domiciliat in Bucuresti, str. Leandrului nr. 42, sector 1, in dosarul nr. 8776/1748/2012 al Judecatoriei Cornetu, in calitate de parat, pentru data de 09.07.2013, ora 08:30, completul 1MF, in cu Raduta declaratie de contradictoriu n Pierdut instalare casa de marcat Constanta, in calitate de Gymymary Calypso Srl. Il reclamanta pentru divort, declar nul, n Pierdut certificat constatator punct de lucru conform declaratiei nr. 178514 din 21.04.2088 al SC System&Network Solutions SRL, J40/9203/2002, n Andronache Mariana având CUI14889702. Il declar nul, n Pierdut cerere de asigurare sediul în Bucureºti, B-dul de viata Allianz Tiriac, seria Alexandru Obregia nr 22A bl 0280985, pe gestiunea Aurelia II30 sc B et 6 ap 67 sector 4, Colta. O declar nula, Tel: titular al planului/programului PUZ Staþie GPL, Showroom 0725897537 Materiale de Construcþii ºi n Pierdut certificat de Depozitare Aferentã, localitatea inregistrare al Sc Co.Ca Berceni, nr T7 P22/3/1 ºi Catering Srl, cu sediul in 22/3/2 lot 1 nr cad 773/1, jud Bucuresti, sector 4, str. Ilfov anunþã publicul interesat Trestiana nr. 13, bl. 15, sc. 2, asupra depunerii solicitãrii de et. 3, ap. 56, cam. 1, cu nr de obþinere a avizului de mediu ordine in Registrul Comertului pentru planul/programul J40/10869/2011 si CUI menþionat ºi declanºarea 29087430. Il declar nul, etapei de încadrare. Prima n SC Omega Steel Construct versiune a planului/programului SRL cu sediul in Bucuresti, poate fi consultatã la sediul pentru Protecþia sector 4, sos. Oltenitei nr. 59, Agenþiei bloc G3, sc. 1, et. 3, ap. 28, Mediului Ilfov din Aleea Lacul camera 1, J40/6883/2011, CUI Morii nr 1 sector 6, de luni 28587933 declara pierdute si pânã joi între orele 9.00 nule Certificatele 11.00. Observaþii/comentarii ºi constatatoare, eliberate de sugestii se primesc în scris la ORC-TB, in baza declaratiilor sediul APM Ilfov în termen de pe propia raspundere 18 zile de la data publicãrii inregistrate sub nr. anunþului. 021/4301523, Tel: 0214301402, 0746248440 216708/31.05.2011,

SC Agroelf SRL proprietar al terenului situat în oraºul Mãgurele str Intrarea Sulfinei nr 71 (Tarlaua 18/1 Parcela 58/35 ºi 58/36) numãr cadastral 4152 în suprafaþã de 3525mp, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a Avizului Favorabil pentru documentaþia PUD - Halã Depoz itare Piese, S u b a n s a m b l e , Echipamente ºi Maºini Agricole, Birouri, Anexe ºi Utilitãþi. Documentaþia a fost depusã pentru consultare la Consiliul Judeþean Ilfov la data 13.06.2013 observaþii / comentarii se primesc în scris la Direcþia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeþean Ilfov, strada Ghe Manu nr 18 sector 1 în termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunþ, Tel: 0212125693 Stroe Oancea Steliana având sediul în Bucureºti, Calea Ferentari nr 72 bl 4A sc A et 3 ap 7 sector 5, titular al planului/programului PUZ Showroom cu Depozitare A ferentã, Servicii, Locuinþã Serviciu, localitatea Berceni T3 P11/27 ºi 11/28 lot 2 nr cad 1220/2 jud Ilfov anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de obþinere a avizului de mediu pentru planul/programul menþionat ºi declanºarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultatã la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr 1 sector 6 de luni pânã joi între orele 9.00 - 11.00. Observaþii / comentarii ºi sugestii se primesc în scris la sediul APM Ilfov în termen de 18 zile de la data publicãrii anunþului. 021/4301523, Tel: 0214301402, 0746248440

n Achiziþii, cumpãrãm garantat aproape orice. Seriozitate, Tel: 0785699822

é Anticariat, cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Cumpar (cesionez) licenta taxi Bucuresti cu sau fara auto, Tel: 0763061230 n Cumpar-Preiau saloane de infrumusetare bine pozitionate in Bucuresti, Tel: 0723333203 n Cuptor rational pe gaz 10 tavi, frigider Sagi-inox, masina de tocat 380V, spriþ de cârnaþi manual, aparat vidat, aparat lipit pungi, 3.500E totul, Tel: 0766558339 Echipamente fast food. Vand utilaje si echipamente SH profesionale diferite pentru res taurante s i patiserie la preturi fabuloase, cuptoare, friteuze, plite, expresor, preparator legume, vitrine, bufet salata, mese etc., 100 EUR, 0768533208, foodserv@live.com,

é Vând Rulota Kebab complect utilata si dotata modern: grill kebab, grill plac a, friteoz a, lada frigorifica, incalzitor sosuri, rotisor profesional, vitrina frigorifica, vesela speciala vitrina frigorifica, cutit kebab special, etc, 18.000 EUR, catanaclaudiucosmin@gma il.com, Tel: 0748143942, 0748143942 é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243

n Credit cu rate fixe, pentru salariati si pensionari cu venituri mici si varsta pana la 75 ani, Tel: 0767440950, 0724322326

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; Lansete si mulinete pentru pescuit. Vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vand

loc de veci la Izvorul Nou cu 3 cripte gata, 2.700 EUR, Tel: 0768995600

n Cumpar salon de masaj erotic, numai daca pret este bun, daca salonul arata nou si cu clientela formata, daca se afla in centru, plata pe loc, ofer pana la 5000 de eur in functia de cum arata, plata pe loc, 0753620472, luxrentcars@live.it, n Vand Lift Schindler panoramic, capacitate 280kg, pt 3 persoane (nou), montaj gratuit; posibilitati plata in rate, 25.000 €, 0213358801, 0745121478

é Revival, de vanzare dotari ultra- moderne si complete pentru: c oafor (scaune, paturi, bazine, mobiler), manic hiura/ pedic hiura (s c aune, aparatura, mobilier), c os metic a ( paturi, echipamente), intretinere corporala (LPG, Ultratone, pat mas aj). Toate ec hipamentele s unt achizitionate de la Top Line. Pretul este negociabil. Companie cu audit financiar la z i, 25.000 EUR, stoiciumari@yahoo.com, http://www.revival.ro, Tel: 0755117721


21 Iunie 2013 n Executam (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249

n Acasa executam oricand si oriunde tinichigerie si jgheaburi, parazapezi, dulgherie orice mici reparatii sold de baze pentru protejarea scandurii, vopsitorie acoperisuri. Lucram si in provincie, specialisti tinichigii, promotie-30%, Tel: 0724716882 n Amenajam fatade polistiren, decorativa, tencuieli, zidarii, sapa, glet, zugraveli, parchet, gresie, faianta; preturi mici, Tel: 0724759331

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Cadastru, Intabulare, Topografie. Reducere cadastru Bucuresti si Ilfov: 25% pentru terenuri si 50% pentru apartamente. Oferta valabila pana la 30 iunie, 150 RON, office @customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

é Executam invelitori tabla zincata, lindab, acoperisuri, reparatii, izolatii + materiale, Tel: 0744111939, 0732563623

é Instalatii electrice complete, 220v-380, montam alarme, camere video, interfoane, senzori miscare, schimbam tablou sigurante; reduceri pentru asociatii, niku_respekt@yahoo.com, Tel: 0727436981 tabla zincata, n Lindab, dulgherie, lucram si cu bugetarii. Reduceri de pana la 20%. In toata tara, Tel: 0753709391 n Mobilier Slava SRL cu sediul in Pitesti, infiintata in 1993, are ca obiect de activitate productia si comertul cu mobilier. In decursul anilor si pana in prezent Slava SRL a devenit un brand important in comercializarea mobilei la nivel national, colaborand cu cele mai importante magazine din tara. Slava SRL dispune de un showroom de prezentare cu o suprafata de 6000 mp, fiind punctul principal de atractie al clientilor, persoane fizice si juridice, pentru orice tip de mobilier. Magazinul nostru din Pitesti este cel mai organizat magazin expozitional din zona, 1 EUR, contact@slava.ro, http://www.mobila-slava.ro, Tel: 0248220960

n REPARATIE TIGLA, TABLA ZINCATA, VOPSITORII, JGHEABURI, BURLANE. PLATA SI IN RATE, TEL: 0722722743

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vand otel beton PC52 Mechel Targoviste, ramas de la constructie, diametru 25-100 bare intre 2, 50-3, 70m si diametru 20-50 bare intre 2-4, 70m; discutabil, Tel: 0722676652

é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243 Ec hipa de mes erias i renovam apartamente, spatii comerciale, birouri, scari de bloc, gresie, faianta, parchet, placari rigips, glet, izolatii polistiren, la cele mai bune preturi, 0727436981, niku_respekt@yahoo.com

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029

Firma din Olanda cauta colaboratori, firma de transport din Romania pentru trans port in O landa s i Germania pentru transport deseuri (hartie, carton) cu permis de transport pentru des euri, iar s oferul s a vorbeasca engleza sau germana. Continuitate s erioz itate s i luc ru permanent. 0040749197292, consort.bv@hotmail.com

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum, 1 EUR, office@ transportmarfarutier.ro http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106

é Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare, anyshor1972@yahoo .com, 0764562524

AnuntAZ 21 06 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you