Page 1

STR é ARMENEASCA, SPATARULUI. PROPRIETAR, VAND APARTAMENT 5 CAMERE ELEGANT, ATMOSFERA NOBILA. CONFORT 1, RENOVAT, ULTRACENTRAL, 2 INTRARI, PARTER, S+P+4, STRUCTURA DE BETON, FARA RISC SEISMIC. VEDERE STRADALA, SPATIOS, BINE COMPARTIMENTAT, SUPRAFATA 160MP, 5 CAMERE, BUCATARIE, 3 HOLURI, 3 BAI, 2 BALCOANE, DEBARA SI BOXA LA SUBSOL. LIVINGROOM 50 MP, FOARTE LUMINOS. FINISAJE DEOSEBITE. HOL INTRARE MARMURA, PARCHET MASIV STEJAR ORIGINAL. STUCATURA IPSOS DEOSEBITA. MARMURA / GRESIE + LEMN PENTRU BAI. INSTALATIE ELECTRICA REFACUTA (DOZE SI VARIATOARE BTICINO), AER CONDITIONAT, CENTRALA PROPRIE, CALORIFERE OTEL. GRATII FIER FORJAT LA TOATE GEAMURILE. PRETABIL LOCUINTA / SEDIU FIRMA, 170.000 EUR, NEDELCUMARIAN@YAHOO.COM TEL: 0726382789

é Bucãtar si ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Va rugam trimiteti CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Camerista, angajam pentru Hotel Central in Bucuresti. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

COAFEZA, COSMETICIANA, MANICHIURISTA/ PEDICHIURISTA, EVENTUAL INCEPATOARE. SALONUL CORA STYLE ANGAJEAZA, PROCENT 40%. ZONA PIATA RAMNICU SARAT, STR. LIVIU REBREANU NR 2, METAL20072002@ YAHOO.COM, TEL: 0726308394, 0216731716

é Croitoreasã. Atelier de Creatie Vestimentara Situat in zona centrala din Bucuresti, angajeaza croitoreasa cu experienta in cusut, finisat produs cap/coada, conditii de munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, angajari@sharbek.com, Tel: 0728871465, 0314327846

é Recepþioneri,

é Executam foraje puturi apa, de mica-mare adancime structura PVC ecologica de Valplast, cu filtru tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Se asicura debit apa, dosar parametri foraj, garantie. SC Apa Eco Trans Construct SRL executam foraje epuisment, foraje piloti, foraje puturi de studiu, foraj_puturicristi@yahoo .com, Tel: 0724401595

é Melcris Garden SRL, va oferã consultaþii în grãdinãrit, executãri proiecte peisagistice, lucrãri complexe, seriozitate, profesionalism, garanþii, ieftin, rapid ºi eficient. Sunaþi-ne, vã aºteptãm! mincuc17@yahoo .com, Tel: 0768461498, 0764857166 Menajerã, angajam in Pipera, L-V, 8.30-16.30, menaj pentru o familie, cãlcat, spãlat ºi curãþenie. Oferim respect, 1200 Lei/lunã ºi carte de muncã, Tel: 0741433859, 0729818897

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabilvand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate d e o s e b i ta , negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

bucãtari, barmani, ospãtari ºi cameriste pentru hotel, Staþiunea Predeal. Trimiteti CV la e-mail hotelaurapredeal@ gmail.com, Tel: 0760366353 Licenþiatã Arte, ofer servicii PR, Consultanþã Im a g i n e , persoanelor fizice, companiilor, Tel: 0740486633, 0726505180

Subsemnatul Oltay Mehmet Bulent, cetatean turc, cu domiciliul in Romania notific incepand cu data prezentei conducerea societatii precum si persoanele interesate cu privire la demisia mea/incetarea mandatului de administrator al Erol Teknik S.R.L. cu sediul in judet Valcea, localitate Ramnicu Valcea, sector 0, Str.Depozitelor, 24 nr.ORC J38/1087/1994 CUI RO6355304, Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

CU n ADMINISTRATOR APTITUDINI TEHNICE PENTRU CLINICA DENTARA CU EXPERIENTA MINIMA, CARNET DE CONDUCERE CAT B, ASPECT FIZIC INGRIJIT. ROG DOAR CV LA ADRESA E-MAIL, ADELINABADESCU31@YAHOO.C OM Agent de vanzari cu si fara e x p e r i e n t a , s a l a r i u d e la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

n Agent securitate, angajez cu salariu atractiv, Tel: 0753121667 n Agenþi de securitate calificaþi, Tel: 0213108660

é Agenþi de

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

é Agenþi securitate cu atestat, DAB Security angajeazã in Bucureºti ºi Ilfov, pentru spaþii comerciale, Tel: 0737322404, 0736379889

20 Septembrie 2013

n Barman ospatar. Business Art Cafe angajeaza pentru Bucuresti barmani-ospatari. Responsabilitati: intampinarea clientilor; primirea comenzilor; servirea clientilor rapid si in conformitate cu cerintele acestora; respectarea normelor de igiena si conduita in domeniu; aranjarea spatiului pentru servire (curatenie, pregatirea meselor etc). Cerinte: experienta in domeniu; Prezenta fizica placuta; Minim studii medii finalizate; atitudine pozitiva; Disponibilitate pentru program flexibil; persoana é Agenþi sociabila, amabila, vesela, si responsabila; Bune securitate, pentru dedicata abilitati de comunicare cu oamenii, calm si stapanire de sine; Atestat obiective din ospatar, barman sau barmanBucuresti si Ilfov. de ospatar si cunoasterea limbii Salariu atractiv! Se engleze la nivel conversational constituie avantaj; Experienta si ofera bonusuri, referintele de la locurile anterioare de munca constituie de asemenea resurse.umane@ avantaj. Descrierea firmei: aeksecurity.ro, Tel: Business Art Cafe este locul cu o atmosfera de clasa, cafea buna si 0213350505 multi prieteni. Este locul perfect n Ajutor Bucãtar cu experienþã, unde va puteti intalni cu partenerii de afaceri, prietenii si persoanele Tel: 0769605353 dragi pentru a va bucura intotdeauna de momente de liniste, relaxare, o atmosfera prietenoasa si vesela, karaoke, recitaluri de muzica live, petreceri tematice dar si alte evenimente culturale. CV pe adresa de e-mail cristina.mihailescu2010@yahoo.com Tel: 0741303816 é Ajutor Bucãtar cu experienþã, angajeazã restaurant IL Cantuccio, Tel: 0724744153

radiologie sau asistenta medicala cu experienta, Tel: 0213265596

n Bona interna (locuieste la domiciliul familiei), Bucuresti, sector 1, rog numai persoanele interesate de a lucra ca interna sa ma contacteze, 800 RON/luna, stancudana21@yahoo.com, Tel: 0733685582 n Bonã interna, 20-30 ani (recent absolventa sau studenta, sa iubeasca copii, vorbitoare de engleza si/sau alte limbi straine, descurcareata si rapida, fire vesela, salariu foarte atractiv. Persoanele interesate sunt rugate sa sune, cnitoi@mcguirewoods.ro, Tel: 0733104244

cu experienþã, preferabil sã aibã cunoºtinþe de frizerie, pentru Allesia Hairstyle Salon, Calea Giuleºti. Oferim condiþii de muncã ºi salariu avantajos, Tel: 0723833164 n Coafezã frizeriþã, manichiuristã care ºtie ºi unghii false, cosmeticianã cu experienþã pentru salon coafor, zona Brâncoveanu, strada Izvorul Rece, vad, floryhapau@yahoo.com, Tel: 0768838620, 0734548871 n Coafeza care sa cunoasca si manichiura/pedichiura. Salon aflat in zona Drumul Taberei sector 6, Tel: 0761882999 n Coafezã Urgent coafezã cu experienþã pentru salon situat pe Sos. Fundeni, Tel: 0761672480 Cerinte: studii n Coafeza. efectuate in domeniul de activitate; experienta; baza de clientala formata (prezinta avantaj dar nu este obligatoriu); amabilitate fata de clienti si colegi; respectarea regulilor de ordine interioara; dorinta de a acumula informatii noi; posibilitatea de a recomanda clientelor produsele profesionale aflate la vanzare in salon. Beneficii: salarizare atractiva; carte de munca; bonusuri in cazul atingerii obiectivelor; posibilitatea de a participa la cursuri de perfectionare, Tel: 0766707068, office@salonbucuresti.ro, http://www.salonbucuresti.ro,

n Contabilitate primarã, caut fata n Croitor/easã. cunoscatoare program saga, mfcprof@gmail.com, http://www.serviciicontabilitate.biz/, Tel: 0764726598, 0727566158

é Cosmetician. Salon Drumul Taberei, stradal, clientela formata, angajeaza cosmeticiana cu experienta. Salariu atractiv. Carte munca, Tel: 0763698807, 0768.004.141 Croitor/easã cu experienþã pentru atelier de retuºuri, Tel: 0734579798 confecþioner liniarã ºi comerciali. Relaþii: 0745490660, 0756098098

é C ã l c ã t o r e s e te x t i l e , calandru, personal primire-recepþie, fochiºti, ºoferi, zona Iancului, Dorobanþi, Floreasca ºi Apaca, Tel: 0755200012, 0755200033

é Cãlcãtorese textile, calandru, personal primirerecepþie, zona Iancului, Dorobanþi ºi Floreasca, Tel: 0755200012

é Cameriste ºi agenþi curãþenie. Interviuri luni- vineri între orele 14.30- 16.30 în strada Polonã nr. 113A (Eco Clean), Tel: 0756200044

é Cizmar - tãlpuitor calificat ºi cu experienþã, angajeaza SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), Tel: 0744661956, 0744661957, 0214204326

C u s ã t o a r e în c ã l þ ã m i n t e , m o n t a t o a r e , fi n i s a t o a r e , subþiatoare, magazionerã - personal cu experienþã, Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase zona Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510295 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768850503

agenþi Tel:

é Educatoare cu experienta in

n Confectioneri / montatori PVC cu experienta si carnet conducere, hala Popesti Leordeni, 0767396305 tamplarie Al. Pandoor Glass Systems Srl (judet Ilfov) angajeaza confectioneri tamplarie aluminiu cu experienta. Pentru detalii sunati intre orele 09-18 sau trimiteti cv la e-mail sales@pandoor.ro, 0733936531

Viorex Jeans angajeaza urgent lucratoare confectii in masina cu 1 ac, 2 ace, triploc - Str. Petrascu 67 (Pro Optica), Tel: 0213240333, 0735224455 n Curieri pedeºtri în Bucureºti, angajeazã Total Post Mail Services, Tel: 0212321575, 0732222672

n Croitor/easã confecþii textile,

n Confecþioneri

n Angajam doamne pensionare distribuire flyere - farmacie, Tel: 0372735017 n Asistent farmacist (generalist) pentru plafar- drogherie, Lipscani 44, Tel: 0720882763 n Asistent/a

n Coafezã

é Croitorese cu experienþã pentru confecþionare rochii de ocazie serie micã ºi mare, rog seriozitate, Tel: 0722615100

domeniu, Angajez in Popesti Leordeni, Tel: 0751860280, mihaelapopa2008@yahoo.com, n Educator/toare pt. gradiniþã particularã zona Tineretului. Relaþii la telefon, Tel: 0722276220 n Electrician ºi Inginer. SC angajeazã electrician ºi inginer automatist, Tel: 0731375874, 0723566816 Rigipsar. SC n Faianþar, angajeazã faianþar rigipsar, Tel: 0731375874, 0723566816


oferte de muncã România / info / pagina 3

20 Septembrie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Raportul anual al Comisiei Europene (10). Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Recent, Comisia Europeana a prezentat Parlamentului European si Consiliului Raportul anual 2013 privind politicile de dezvoltare si asistenta externa ale Uniunii Europene si punerea lor în aplicare în anul 2012. Încheiem prezentarea acestui Raport, care ilustreaza amploarea si consistenta programelor, initiativelor si masurilor întreprinse de Comisia Europeana în anul 2012, cu date statistice certe, omologate de factorii responsabili, pentru a vedea în ce tari, în ce sectoare si domenii de activitate au fost cheltuiti banii Uniunii Europene. Pentru început vom vedea defalcarea pe sectoare a angajamentelor asumate în anul 2012. Precizam ca toate cifrele sunt calculate în milioane de euro - MEUR Resursele Asistentei Oficiale pentru Dezvoltare - AOD gestionate de Comisia Europeana, au fost utilizate astfel: 1. Pentru infrastructuri sociale: educatie, sanatate, apa, guvern, societatea civila, alte domenii, sumele cheltuite au fost de 5 202 MEUR, adica 40,2 %. 2. Pentru infrastructuri si servicii economice: transport, comunicatii, energie, alte servicii sumele cheltuite au fost de 1 275 MEUR, adica 9,9 %. 3. Pentru productie: agricultura, silvicultura si pescuit, industrie, minerit si constructii, comert si Turism, sumele cheltuite au fost de 1 593 MEUR, adica 12,3 % 4. Pentru domeniul multisectorial / transversal, mediu, altele asemanatoare, sumele cheltuite au fost de 1 736 MEUR, adica 13,4 % 5. Pentru sprijin bugetar, ajutor pentru alimente, securitatea alimentara sumele cheltuite au fost de 997 MEUR, adica 7,7 % 6. Pentru ajutor umanitar de urgenta, reconstructie, ajutor si reabilitare, prevenirea dezastrelor si pregatirea pentru rezolvarea acestora. Sumele cheltuite au fost de 1 550 MEUR, adica 12,0 % 7. Alte sume: costuri administrative nespecificate. Sumele cheltuite au fost de 562 MEUR, adica 4,5 % Dupa cum se observa, ponderea cea mai mare a sumelor pentru asistenta externa au fost directionate pentru infrastructuri sociale: educatie, sanatate, alimentarea cu apa, cheltuieli guvernamentale, cheltuieli cu societatea civila, alte serviciii din sfera sociala. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n femeie de serviciu pentru restaurant/pub in Centrul Vechi, BOGDAN@CURTEABERARILOR. COM, Tel: 0735861685 n Femeie de serviciu. Particular, angajez femeie de serviciu cu experienta, cu bun simt, program part-time. Doresc referinte, Tel: 0736877457 n Femeie la vase în zona Unirii, Tel: 0784734646 n Frigotehnist ºi Electrician. SC angajeazã frigotehnist ºi electrician în domeniul frigului. CV pe e-mail, Tel: 0721245305, frigorifice.service@gmail.com, n Gestionar. Fabrica de mobila angajeaza gestionar cu experienta in: feronerie, mobilier, tapiterie, zona Gara Progresul, Tel: 0749238031 n Îngrijitoare pentru femeie 81 ani, interna sau 8 ore/zi Luni-Vineri ºi 4 ore Sâmbãta, comuna Berceni-Ilfov. Ofer 700 lei, Tel: 0722808836 n Instalator-sudor. Firma de Constructii angajeaza urgent instalator cu atestat de sudor PEHD. Se accepta doar candidaturi cu atestat de sudor PEHD. Persoanele interesate rog sa trimita CV, copie dupa calificari pe adresa de email sau sa sune, 1.500 RON, raluca.alexandru@rotaryconstructii. ro, Tel: 0725889991 n Livrator scuter, posesor de permis categoria A sau B, angajeazã restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

n Maseuzã zona Bucureºtii Noi, n Muncitori cu experientã pal angajãm pentru salon melaminat, Tel: 0746014576, înfrumuseþare, Tel: 0744551580 0784915152 n Muncitori Firma cu sediul in Mecanic întreþinere Otopeni angajeaza persoane calificate si necalificate pentru utilaje industria confectionare, manipulare, montaj alimentarã unitate motive luminoase de sarbatori, otolighting@gmail.com, Bragadiru, permis www.otolighting.ro, 0766713594 cat.B; Operator maºinã n Operator CNC sudori ºi lãcãtuºi AM&T, Tel: ambalare. Cerinþe: angajeazã 0722251059, 0212555601 experienþã, Tel: n Operator Call-center, cu studii superioare si experienta in 0770313796, domeniu. Salariu foarte atractiv. 0214106590 Viilor 56, Tel: 0757518235

é Mecanic auto ºi vulcanizator cu experienþã. Salariu începând cu 1.500 lei + comision, Tel: 0722501711, 0769602003 n Mecanic auto, zona ColentinaAndronache, experienþã minim 3 ani, angajãm pentru service auto, Tel: 0722110711 n Medici generaliºti, pediatri ºi dermatologi, cunoscãtori de lb.francezã, permis B, experienþã min. 3 ani, office@job-dinamic.ro, Tel: 0372781626

Café situata in Centrul Istoric angajeaza ospatarita aspect fizic placut, minim 3 luni experienta, lidiabitu@yahoo.com, 0723188953 Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629

n Macaragiu macara turn. Firma

é MASAJ EROTIC,

ANGAJAM FETE, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, FATA CU ASPECT FIZIC PLACUT, SOCIABILA, PREZENTABILA, RESPECTUASA, OFERIM CAZARE GRATUITA, ZONA CALEA MOSILOR, PREFERABIL DIN PROVINCIE, CASTIG FOARTE ATRACTIV, 3.000 €/LUNA, DELUXE_MASSAGE @YAHOO.COM, WWW.DELUXEMASSAGE.RO, TEL: 0763124466

é Menajerã pentru vila zona Fundeni, minim 3 experienta in menaj, varsta peste 40 ani. Atributii: curatenie, spalat, calcat si gatit. Program lucru: L-V, 8-16. Salariu 1200Ron, simonaicb@gmail.com, Tel: 0722570681

n Muncitor

necalificat. SC angajeazã muncitor necalificat în construcþii, Tel: 0731375874

PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE CU MINIM 5 ANI EXPERIENÞÃ ÎN METODELE D E P R O C E S A R E ª I ÎN REALIZAREA DE MEZELURI ITALIENEªTI, VORBITOR DE FRANCEZÃ ªI ITALIANÃ. CV-URI LA E-MAIL OFFICE@JOB-DINAMIC.RO, TEL: 0737026469, 0372781626 motivata, dinamica, dornica sa invete, vorbitoare de limba germana si franceza. Cunostintele de contabilitate sunt un avantaj, dar nu obligativitate. Organizare, reactivitate, mentinerea contactului telefonic cu clientii. Profil fima: auto, Tel: 0742026933, office.urbanpasta@gmail.com, n ªofer taxi cu atestat 12 sau 24 ore, Tel: 0765298955

n Personal

curatenie pentru banca, program 4 ore dimineata, relatii la telefon, intre 10-18, CV la mail, angajari33@gmail.com, Tel: 0766482513 n PERSONAL ªANTIER CU DIPLOMÃ INGINERI, ZIDARI, ZUGRAVI, DULGHERI, INSTALATORI, SCHELARI, IZOLATORI, n Menajerã pentru o persoana, 5 VOPSITORI, LÃCÃTUªI, FIERARI ore/zi pentru gatit, spalat, calcat, BETONIªTI, TEL: 0737750077, cumparaturi, curatenie, cusut, 0737750426, 0737750480 zona Panduri. Cerinte: harnica, energica, cinstita, loiala, Personal calificat in domeniul nefumatoare, Ofer 1000 ron si alimentar (preparate din carne) carte de munca, Tel: 0731192071 si personal necalificat, Tel: n Modelator covrigi, modelator 0372777779 gogosi si vanzatoare pentru zona Salajan si zona Sincai, angajam, n Personal Hotel. Angajãm urTel: 0737844459 gent personal pentru Hotel Centrul Bucureºtiului: recepþionere, cameriste, barman, ospãtar, é MONTATORI TÂMPLÃRIE AL bucãtar, ajutor bucãtar, Tel: - FIRMA NEW ACT ANGAJAZA CU CONTRACT DE MUNCA 0725558787 MUNCITORI CALIFICATI MONTATORI SANTIER PENTRU PERETI CORTINA, TAMPLARIE ALUMINIU SCHUCO, METRA, REYNERS, VEKA, NEWACTSRL@YAHOO.COM, TEL: 0729881767

Muncitori cu experienþã în industria alimentarã (patiser, cofetar, cuptorist, preparator), Bragadiru -Ilfov, office@cit.ro, Tel: 0770313796, 0214106590

program 8 ore/ zi. Trimiteti CV pe e-mail generalworkforce@gmail.com Tel: 0736016713 n Personal Salon Infrumusetare Angajez Personal Calificat salon infrumusetare zona Drumul Taberei. Modalitatile de plata vor fi negociate la interviu, andreea.adriana@rocketmail.com, Tel: 0724994500 n Personal. U&S Company SRL CUI 31183579 J52/69/2013, cu sediul in judetul Giurgiu, sat Adunatii Copaceni, Sos.Principala nr. 14, Intr. Nessli CLD C12, bir. 1 efectueaza angajari pe baza de CV, acestea se vor primi la telefon/fax sau la adresa de e-mail pana la data de 22.09.2013, comisioner - C.Cor 962103, u&scompany@yahoo.com Fax: 0246282273

n Secretara. Persoana tanara,

é Ospatarita. Cafeneaua Blues

Lucrãtor Comercial pentru magazin alimentar, angajam. Trimiteti C V la e -mail ovidiu.enoiu@succesniccom.ro de inchirieri macarale turn angajam macaragiu pentru Bucuresti, office@epco.ro, http://www.epco.ro, Tel: 0314100055, 0728800333, Fax: 0318053891 n Manichiuristã, pedichiuristã cu experienþã, angajeaza salon in Drumul Taberei, 0761952582 n MAROCHINER. ATELIER MAROCHINARIE ANGAJEAZA PERSONAL MAROCHINARIE, TEL: 0767002079

é Ospãtari restaurant zona Apãrãtorii Patriei, Tel: 0785035620

n Personal pentru Serviciul Clienti

é ªofer TIR, angajam sofer tir transport intern experienta minim 5 ani cu toate documentele valabile. se ofera salariu atractiv, eco.exclusive@gmail.com, Tel: 0725568694, 0724813893

é ªoferi taxi cu atestat pentru Bucureºti, Dacia Logan la rãmânere sau variante, dl.Costel, Tel: 0736378213 n Soferi

taxi cu atestat. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron. Sunati intre 12-20, 0762690913, 0743160002 n Stilist, manichiuristã, cosmeticianã, terapeut, angajeazã Serenity Wellness-Spa Mogoºoaia, Tel: 0744558426

n Sudor argon pentru punct de

lucru zona Aparatorii Patriei, Berceni, sect. 4, 0726254800, http://www.prosergrup.ro,

é Personal Restaurant. Restaurant Diplomat, angajeazã bucãtar cu experienþã, ajutor de bucãtar, ospãtari, ajutori ospãtar, personal curãþenie. CV-ul poate fi transmis la numãrul de fax sau pe adresa de e-mail unde pot fi obþinute ºi alte informaþii, hotpoint @travel-shop.ro, Fax: 0318059132

Tâmplar. Atelier productie mobilier personalizat angajeaza tamplar cu experienta pentru executie si montaj piese din lemn si materiale conglomerate, Tel: 0723184348

n Tâmplar universal ºi slefuitor cu

experienþã minim 3 ani, angajeazã Disenate fabricã de mobilã sediul Pipera-Tunari, Tel: 0314250931, 0730032632


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere

é Tehnician electronist mobil, angajeazã urgent societate comercialã. Vã rugãm CV la adresa de e-mail office@royalcash.ro, Tel: 0771618805 Tehnician, absolvent liceu profil electric, angajeazã Common SRL, common@common.ro, Tel: 0212107976, 0722389553

n Tehnician. Societate comercialã, angajãm tehnicieni cu experienþã în întreþinerea clãdirilor ºi instalaþiilor, studii medii ºi cunoºtinþe tehnice solide, Tel: 0212315200

é Tinichigiu si vopsitor angajeaza service auto, Tel: 0744799030 n Tinichigiu montator acoperiº cu

minim 5 ani experienþã în execuþie, trasare, mãsurare acoperiº, montaj tiglã ceramicã ºi ardezie, execuþie coºuri, izolaþii ºi tinichigerie (burlane, scurgeri corniºe. Se solicitã permis B ºi cunoºtinþe de limba francezã. CV la e-mail, office@job-dinamic.ro, Tel: 0737026469, 0372781626 n VÂNZÃTOARE MAGAZIN ALIMENTAR, OFERIM C.M, ZONA CFR PROGRESU JILAVA SAU ªOS.GIURGIULUI LUICÃ, TEL: 0763159165 n Vânzãtoare pentru specificul magazinului (paine si produse de panificatie). Zona Piata Progresul. Program o zi cu o zi, Orar: lu-vi: 06:00-20:00, samb: 06:00-18:00, dum 06:00-14:00, Tel: 0728811451, 0747010334 n Vânzãtoare mãcelãrie cu experienþã, zona Big-Berceni, Tel: 0733021502 n Vânzãtoare angajez, pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014

20 Septembrie 2013 n Militari

n Vânzãtoare ºi Responsabilã, magazin de ceai în Bãneasa Shopping City, cunoscãtoare limba englezã ºi absolventã a unor studii superioare, office@top-tea-company.ro n Vânzãtoare magazin alimentar, n Germania, meseriasi pentru zona Crângaºi, Tel: 0731554477 gresia si fianta, parchet, tapet, glet, rigips, zugrav vopsitor. Suntem agentie de consultanta care efectuaza acte si ajuta la stabilirea in Germania, sandoiu-mail@gmx.de Tel: 004920269824874, Fax: 00492022831740 n Berceni

é Vanzatoare. Angajam vanzatoare cu experienta, apostu_marius_lucian@yahoo .co.uk, Tel: 0770175374 shaorma cu n Vânzãtor experienþã, angajeazã restaurant fast food, Tel: 0744794660, 0764788373 n Vânzãtori pentru incaltaminte, Tel: 0769058016 n Videochat Doamne mature pentru videochat, bonus 500Ron, discreþie, seriozitate, oferim cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Bãieþi pentru studio videochat. Englezã mediu, 18-25 ani, bonus 300Ron, Tel: 0721818358, 0768579711, 0740642480 n Videochat Cupluri gay/lesby pentru videochat, bonus 200$, discreþie, seriozitate, posibilitate cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 Cupluri pentru n Videochat videochat, bonus 200$, seriozitate, discreþie, posibilitate cazare, Tel: 0768579711, 0740642480, 0721818358 n Videochat caut fete pentru activitate legala videochat, ofer bonusuri si salariu atragator, Tel: 0764035649 n Vopsitor, persoanã cu experienþã în vopsirea produselor din: plastic, poliester, polipropilenã. Rog CV pe e-mail sau fax, accesexports@gmail.com, Fax: 0213317785

n Vulcanizator cu experienta in domeniu, seriozitate. Pentru Bucuresti. Se asigura carte de munca si salariu avantajos, office@rhinotyres.ro, http://www.rhinotyres.ro, Tel: 0720728384, 0769484038

é GERMANIA. CÂSTIG 4000 -8000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152 n Italia,

contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, http://www.job-italia.eu, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

é Uniunea Europeana, Activ Fresh Srl ofera locuri de munca in Italia Franta Spania Anglia Germania: muncitori calificati, necalificati, fabrici. Rugam seriozitate, Tel: 0769431850, 0757582393

Vulcanizatori, salariu atractiv, condiþii de muncã foarte bune, zona Pipera, Chiajna, 0726149872 Vulcanizatori, salariu 1.500 lei, condiþii de muncã foarte bune, Tel: 0726149872

Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Absolventa facultate caut job full time, Tel: 0768736718, maryenutza_91@yahoo.com, n Profesoarã cu experienta, sanatoasa, vesela, crdincioasa, nefumatoare, cu afectiune pentru copii, cu recomandare, doresc angajare in Bucuresti la o familie onorabila, 1.800 RON, 0728839246, rodica.hanu@yahoo.com,

Comuna, parcele 500mp, inravilan, între vile, zonã liniºtitã, utilitãþi, discutabil, 9.500 EUR, Tel: 0720925683 n Bucuresti, Sector 5, cel mai solicitat cartier nou, ofertã limitatã 2x 300mp, 2x 400mp, 22 EUR/mp, Tel: 0723733274 n Buzãu, Sãrata-Monteoru, str. Drumul Schelei nr. 187, teren 2 loturi a 1200 mp, doi proprietari, 2 cãi de acces cu toate facilitãþile, 35 EUR/mp, Tel: 0745140681 Crevedia - Buftea, proprietar vand loturi teren de 250 mp sau 500 mp, zona rezidentiala, apropiere lac, deschidere 17m, strada asfaltata, utilitati. zona linistita, 25 minute de centrul Bucurestiului, 5 minute de Buftea / Mogosoaia. Pret de la 7, 000 eur-250 mp, 14, 000 eur500 mp. Negociabil. La cerere putem realiza planul de arhitectura si constructia casei dvs, adrian@mats.ro, 0722713640 Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Bucuresti, aproape de Padurea Raioasa, 60m de DJ, 500mp Intravilan construibil, curent, gaze, 8.500 €, Tel: 0733683445 nicu@apulum94.ro,

n Giurgiu,

Sãbãreni, Contract Enel, put hidrofor, fosa septica Curte imprejmuita, pomi fructiferi, tuia, instalatie irigare. Casuta lemn, 24mp, izolata, racordata utilitati, 32.000 EUR, nicu@ apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Gorj, Baia de Fier, teren stradal 675C, 6400mp (2400mp intravilan), deschidere 17, 5m. Proprietar, acte la zi. Accept schimb apartament 2 camere in Bucuresti, 350.000 EUR, mustata_nelu@yahoo.com, Tel: 0745177064 n Mãgurele, Centurã, teren industrial 2600 mp, zonã dezvoltator hale, Bld. Pharma, firma, deschidere = 21m, 22 EUR/mp, Tel: 0721729441 n Militari, Rezervelor, teren 3350 mp, Tel: 0727360497

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, proprietar, 140 EUR/mp, Tel: 0768586817

n Alexandriei, Autogara Rahova

Casa caramida 1982, renovata 2009, 3 camere, baie, bucatarie, 72mp, izolata termic, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, canalizare, 58.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445

é Brasov, Bran, vand Pensiune, conditii 5 stele, 500m de partia de ski, 3km de Castel, vedere spre Muntii Bucegi, 6 camere cu bai proprii, pret negociabil, variante, ionmatei83@yahoo.com, Tel: 0723122182

é Buzau, Siriu, la munte, vand

pensiune 4 case din bustean, 3 centrale termice, 5 panouri solare pentru apa calda, teren de tenis/basket, spatiu verde, loc de joaca pentru copii, parcare, terase acoperite, gratar acoperit si cuptor in curte, beci/crama/spalatorie in subsol, alei cu pavaj din piatra naturala, numerosi pomi fructiferi, fosa septica biologica si statie de epurare proprie. Conectata la reteaua de apa potabila si alimentare electrica trifazica. 7500 mp teren aferent. Finalizata in proportie de 99%. Totul este construit in stil rustic, m.dorojneac@gmail.com, Tel: 0748332816 Cãlãraºilor, Delea Veche, etaj vilã, curte + garaj, 0723264340

n Ciorogârla, vila de vânzare,

120mp utili, 350mp teren, 4 camere, 2 bai, 55.000 EUR, Tel: 0724930549 n Coºbuc rond, zona Unirii, suprafaþã totalã 110mp, vila 4 camere, parter, proprietar, singur curte, preþ negociabil, 130.000 €, Tel: 0762665658, 0760438803

é Dâmbovita, Costeºtii din Deal,

casa zidarie, s=109mp, 2 anexe zidarie 31+29mp, teren curte 1701mp cadastru, teren alaturat 1244mp cadastru, 20.000 EUR, adrianacristinaniculae@yahoo.com, Tel: 0745190878 n Dãrãºti-Ilfov, Adunatii Copaceni, 18 km Bucuresti, casa teren 500mp, autobuz maxitaxi 572 la poarta, 18.900 EUR, 0723623442 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Giurgiu, Vãrãºti, casã de vânzare la 20 km de Bucureºti, 19.000 EUR, Tel: 0720020546, 0735547145

é Mogoºoaia, vila la cheie intre lac si padure, 245 mp utili, 250 mp teren, 6 camere, 4 bai, 3 balcoane, 2 terase, toate utilitatiile, istorical site, 115.000 €, rumaensaconstruct @yahoo.com, http://www.constructii-gg.ro, Tel: 0723066619, 0784702261 n Panduri, Cotroceni, apartament

4+1 camere, etaj 2 ºi o camerã demisol, garaj, total 150 mp, renovat, Tel: 0724572614 n Rosetti, Maria Rosetti, 5 camere, P+pod, renovata, centrala termica, 125mp utili, centrala termica, stradala, ideala firma, 189.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Sibiu, Cisnãdioara, 8km de Sibiu, oras turistic, vand casa 200mp locuibili, 2640mp teren pomi fructiferi, sera, anexe, complet mobilata, centrala pe lemne si gaze, garaj, pivnita. Telefonati dupa ora 16.00, 250.000 EUR, Tel: 0724674036, 0745606497 n Vâlcea, Afânata, zonã turisticã, vând casã 3 camere+dependinþe, sau schimb cu ap. 2 cam. sau garsonierã cf. 1, Bucureºti+ diferenþã, rog seriozitate, Tel: 0743654167, 0733609361 VITAN, REAL, PARTICULAR, VILÃ, D+P+1+M, FINISAJE LUX, POZE PE SITE, WWW.VILE-TERENURI.RO, TEL: 0744887809

n 1 Decembrie P+1, 140 mp, 3

camere, Cãrãmidã, lot 240 mp, începând cu 48.000 Euro, http://www.suntemacasa.ro, Tel: 0746129860

Militari, Pãcii, construcþie 1983, 22 mp, fãrã îmbunãtãþiri, boiler, aer condiþionat, 12.000 EUR, Tel: 0728005657 n Pajura, Str Dridu Nr1, sect 1,

proprietar, vand garsoniera situata la parter din 4 etaje, S=34mp, ideal spatiu sau birou. Pret negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0722356621 n Rahova, Petre Ispirescu, vand Garsoniera, confort 1, 30mp, multiple imbunatatiri, g f A/C u metalica, palier inchis, bloc mixt, 31.000 EUR, izabela_szy@ymail.com, Tel: 0734194378 n Tineretului, Garsoniera, decomandata, 40mp, bloc 1991, etaj 7/8, finisata, mobilata, 53.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, garsoniera, 5/8, decomandat, 40mp, bloc mixt, reabilitat termic, 45.000 EUR, elisabeta@apulum.ro, Tel: 0733683448


20 Septembrie 2013

é Pantelimon Oraº, Zona 1,

garsonierã confort 1 sporit, decomandat, cu gaze la uºã, et 2, pentru operaþie grea de cancer în Germania, particular, fãrã intermediari, fãrã bãnci, 31.500E fãrã mobilã sau 33.500E complet, detalii la, Tel: 0734045873, 0753586988

n Bucureºtii Noi Parcul Bazilescu, imobil 2010, 1/3, decomandat, 102 mp utili, finisaje lux, boxa subsol, terasa 12mp, zona foarte linistata, 131.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Cãlãraºilor, mobilat ºi dotat pentru activitãþi de birou, parter, stradal, 90.000 EUR, 0727740619 n CHIªINÃU BD, COMPLEX NOOR, VÂND SAU ÎNCHIRIEZ AP. 2 CAMERE, 99 MP, ET. 8, ÎMBUNÃTÃÞIRI, MOBILAT, 85.000 EUR, TEL: 0744545847

vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / 4 camere / spatii comerciale / pagina 5

n Dristor, Fizicienilor Danubiu, bloc 1980, etaj 4/8, decomandat, 52mp, termopan, gresie, parchet, faianta, negociabil, 52.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, vanzare 2 camere, decomandat, 48mp, etaj 3/4, apartamentul necesita renovare, 45.400 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Str Valea Argesului fara imbunatatiri exclus agentii, 35.000 EUR, cioncamarius87@yahoo.com, Tel: 0743286547 n Eroii Revoluþiei, 2 camere, 50mp, finisat, parter/4, semidecomandat, cu iesire in gradina, 1965, 61.000 euro/ negociabil, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 cf. 2 sporit n Giurgiului semi-decomandat imbunatatiri mobilat complet cadstru intabulare repartitoare G+F+P+T 4/10, 36.500 EUR, Tel: 0766771777 n Giurgiului, str. Podul Giurgiului nr. 5, Sector 5, ap. 2camere, mobilat, renovat, G+F+P+T, loc parcare, zona linistita, urgent, 40mp, 1978, semi-decomandat, 4/10, Tel: 0766771777, 0768527578 n Griviþei nr. 170, bloc I, sc. 1, sector1, apartament cu douã camere, semi decomandat, 1/7, Tel: 0722368599 n Nerva Traian, Mircea Voda, stradal, bloc 2000, etaj 6/8, decomandat, 64 mp, renovat, aproape de metrou, 80.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala apartament, negociabil, 56.600 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Rahova piaþã, Mãrgeanului, str. Glicinelor, particular, confort 1, decomandat, et. 2/8, g, f, t, acte la zi, liber, cash, 45.000 EUR, Tel: 0729599888

é Sala Palatului, linga blocul turn, apart 2 cam curat, parchet, termopane, fara balcon, 8/8, scara f civilizata, utilitati schimbate, terasa izolata hidrologic, 1960, 50mp, circular, 59.000 EUR, dea_bengescu@yahoo.com, Tel: 0725370768 n Sector 5 toate îmbunãtãþirile, parter, zonã liniºtitã lângã parc, Tel: 0764906965 n Titan, Nicolae Grigorescu, Intersectie Basarabia, confort I, semidecomandat, etaj 10, renovat, intabulat, 42.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Titan, aleea Mozaicului, zona Diham, decomandat, etaj 7, preþ negociabil, Tel: 0727341541, 0723164317 Piata, adiacent, n Victoriei ultracentral, 2 camere, 50mp utili, etaj 4/10, bloc 1976, finisat de curand, 64.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 1 Decembrie Bd, Jean Steriadi, 9/10, decomandat, 57mp, intabulat, pret negociabil, 55.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n 13 Septembrie Razoare, bloc 1988, 60 mp, 6/8, decomandat, semiamenajat, vedere spate, zona linistita, 59.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Aviaþiei, st.Smaranda Braescu, urgent, 68mp, decomandat, parter/4, bloc reabilitat, gresie, faianþã, termopane, parchet, 92.000 EUR, Tel: 0722922990 n Brâncoveanu, Luicã, confort 1, 1/4, g, f, p, termopane, izolat termic, 55.000 EUR, 0767684707 n BUREBISTA BD, 3 CAMERE PENTHOUSE ET. 4/4, BLOC 2011, LUX, 200MP CU TERASÃ, 179.900 EUR, TEL: 0744545847 n Camil Ressu, 3 camere, 1/10, bloc 1985, finisat, semidecomandat, 80.000 €, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, n Cotroceni Parcul Romniceanu, 1/2, semidecomandat, 80 mp, renovat finisaje lux, centrala termica, zona superba, 165.000 €, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 €, 0749233924 Taberei, Favorit, n Drumul vanzare 3 camere decomandat, 64mp, zona linistita, apartamentul necesita renovare, 54.300 EUR, dragos@apulum94.ro, 0749233924 n Drumul Taberei, cf. II, etaj 9/10, mobilat 2012, particular, 47.000 EUR, Tel: 0745988993 n Fundeni, Dezvoltator, finisat, 2 grupuri sanitare, logie spaþioasã, se acceptã ºi prima casã, Tel: 0761672329 n Iancului, stradal, cf. 1 decomandat, 1979, 4/10, 70mp, îmbunãtãþiri, loc parcare, bloc civilizat, negociabil, 93.000 EUR, Tel: 0721637227 n Kiseleff, 2 apartamente vanzare (1: S utila 108mp; S totala 115mp, living, bucatarie, 2 dormitoare, 3 bai, grup sanitar, balcon, parcare subterana, lift. Nemobilat), 4.000 EUR/mp, stefan.ar@hotmail.com n Nerva Traian adiacent, bloc 1989, etaj 5/8, decomandat, 78mp, renovat, bucatarie mobilata, loc parcare, 99.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Nordului Vanzare Apartament 3 camere, decomandat, etj 4/5, suprafata 145 mp, 2 balcoane, 2 bai, loc parcare subteran, la 5 min de Parcul Herastrau, zona Le Club Scoala Gemana, Hotel Ramada Nord, 265.000 EUR, anca.nitescu@yahyoo.com, Tel: 0722466814 n Splaiul Unirii, Timpuri Noi, bloc nou, finisaje superioare, etaj 2, decomandat, spatios 122mp, la cheie, 175.000 EUR, nicu@apulum94.ro, 0733683445 n Tineretului, 3 cameretransformat in 2 camere. Deconandat, metrou, 83.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448 n Titan Parc, Liviu Rebreanu, Odobesti, confort I, etaj 9/10, decomandat, 68mp, intabulat, liber, 69.000 EUR, nicu @apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Unirii, aproape de Piata Alba Iulia, semi-decomandat, 6/8, bloc 2000, 85mp, terasa, renovat, vedere mixta, 134.900 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii, 3 camere, Unirii-adiacent Casa de Pensii, 3 camere, 93mp, bloc 2002, 121.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie Prosper, bloc 1989, izolat termic, etaj 4/8, decomandat, 97mp, renovat, loc parcare, 95.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446

13 Septembrie, 3 camere, 3/10, bloc 1994, sttradal 70mp, finisat, 70.000 €, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448

n 13 Septembrie, Mãrgeanului

Proprietar, urgent, 3 camere, spaþios, vedere superbã spre Casa Poporului, instalaþie electricã ºi sanitarã schimbate, 70m, 3 balcoane, 2 bãi, super ofertã. Loredana, 44.500 €, 0757032374 n 13 Septembrie, Sebastian Bloc 1988, etaj 3/8, decomandat, hol H, 78mp, 2 bai, imbunatatiri, 73.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Berceni, apart 4 cam, et 4, 100mp, doua grupuri sanitare, nerenovat, 58.000 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234, 0753329152 n Brâncoveanu, Stoian Militaru, et. 4/4 mobilat, Tel: 0720022402, 0723518182

é Bucureºtii Noi, vanzare 4

camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, Crângaºi, 4 camere, semidecomandate, 1986, parter, P+8, 96mp, imbunatatiri, cadastru, intabulare, ideal firma, negociabil, 83.500 EUR, Tel: 0766918889

n Izvor

Splaiul Independentei, bloc 1994, etaj 7/8, decomandat, 109 mp, vedere mixta, 5 balcoane, fara imbunatatiri, vedere deosebita, 185.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Militari, particular, Gorjului, confort 1 sporit, multiple îmbunãtãþiri, semimobilat, discutabil, accept credit, 78.000 EUR, Tel: 0752703707

n Militari, Gorjului Apusului, bloc

1982, stradal, vedere spate, etaj 5/8, semidecomandat, 81mp, renovat, centrala, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Maramures, Baia Mare, vand apartament 4 camere, etaj 2/8, intersectie bulevadul Republicii cu Traian; 89 mp construit, 3 balcoane, 2 bai, debara, microcentrala, parchet. Pret negociabil, 55.000 EUR, necula_mihai_doru@ yahoo.com, Tel: 0741970366 n Nerva Traian, Octavian Goga,

4camere, cf. 1, monolit, instalatii noi, termopan, mobilat, liber, 1989, 1/8, negociabil, urgent; Tel: 0761259008 n Vãcãreºti, 4 camere, bloc monoli, vedere superba, 9/11, terasa mare, balcon, finisat, parc, 118.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n 13 Septembrie, 4 camere, 6/8. decomandat, 97mp, finisat, bloc reabilitat. pret 97500 euro, 97.500 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Constanta, Mangalia, 4 spatii

comerciale, utilitati, fiecare cu 2 bai, gresie, parchet, termopan, parter, central, parcare, vad, 120.000 EUR, myrela_1982@yahoo.com, Tel: 0720735407

n Pantelimon, Vand sau inchiriez

spatiu comercial, pretabil birouri, productie, depozitare, S+P+1+M, 3 spatii depozitare/productie, curent trifazic, centrala termica pe fiecare nivel, canalizare, telefonie, internet, constructie caramida, acces tir, curte betonata. Chirie 4900 EUR/luna. Pret discutabil, 650.000 EUR, valentin.perianu@eurostarone.ro, Tel: 0731312128


pagina 6 / cumpãrãri garsoniere / închirieri oferte imobile / auto-moto n Carol I, apartament 2 camere (60 mp), zona centrala (Izvorul Rece), etaj 2, balcon, termopan, complet utilat (2AC, 2TV, masina de spalat, frigider, aragaz, hota, telefon, internet, cablu) si mobilat lux, 450 EUR/luna, larisaoprea n Cumpar garsoniera confort 1 @gmail.com, Tel: 0726679222 zona Decebal, Unirii, Alba Iulia, constructie dupa 1980, preferabil monolit. Exclus Agentii. Plata cash, stefania.popesscu@gmail.com, Tel: 0735407739

n Bucureºtii

Noi, Olteniei, inchiriez camera la curte, intrare separata, masina spalat, mobilat/nemobilat, bucatarie, 2 bai, studenti sau cuplu, 100 EUR/luna, stefan_constantin46@yahoo.com, Tel: 0767288165, 0735686536 n Drumul Taberei, Tricodava, ofer n Unirii, Piaþa Alba Iulia, vilã 5 camerã mobilatã unei camere, 115mp, singur curte, eleve-studente, Tel: 0772039607 1.200 EUR, Tel: 0722431171 n Mihai Bravu, metrou, camera in vila, mobilata, fara alte costuri, 500 RON/luna, Tel: 0726105574, 0372933287 n Militari, camerã mobilatã unui bãiat nefumãtor, cuminte, garanþie, Tel: 0730510719 zona Oltenitei, n Militari, camerã mobilatã unui n Berceni, bãiat nefumãtor, cuminte, termen garsoniera parter, gresie, faianta, lung+garanþie, Tel: 0730510719, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilata, utilata 0753533939 complet, 250 EUR, iulia20iuli metrou, Eroii @yahoo.com, Tel: 0723314126 n Pieptãnari, Revoluþiei, camerã mobilatã în ap. cu 3 camere, la o studentã sau n Berceni, Metalurgiei, conf. 2, et. 9, stradal, mobilatã, utilatã, salariatã, Tel: 0721293923 170 EUR/luna, Tel: 0722526357, n Sebastian, inchiriez o camera 0722506500 de apartament (sufragerie) pentru un cuplu sau 2 baieti sau 2 fete, n Colentina Garsoniera, foarte eleganta si foarte bine intretinuta, Tel: 0735344912 mobilata si utilata complet, parchet, gresie, faianta, usa metalica, bloc mixt din 1982, zona Colentina Teiul Doamnei, apropiere ratb, magazine, metrou, ideal 1 persoana cuplu, 280 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Dristor, rond Baba Novac, nemobilata, neutilata, spatioasa, 45 mp, 7/10, libera, termen lung, 1+1, 170 EUR/luna, 0761600234 n Giurgiului, Luicã, utilatã ºi mobilatã, baie, bucãtãrie ºi balcon, g+f+p+termopn, negociabil, 150 €, Tel: 0766247832, 0722171511 n Obor, Masina de Paine, garsoniera parter, 40mp, decomandata, balcon inchis, 250 EUR/luna, Tel: 0724228067 n Sebastian, 6/8, mobilatã, curatã, cablu, frigider, aragaz, balcon închis, uºã metalicã, particular, Tel: 0762027841 n Titan, Policlinica, Inchiriez é Uranus, H. Marriot -Parlament Garsoniera, complet utilata si Particular ofer casa spatioasa cu mobilata, proprietar, exclus agentii, 4 cam (100 mp) in zona centrala, 200 EUR/luna, Tel: 0746614809, linistita in apropierea intersectiei 0721229051 13 Septembrie Tudor n Vitan Barzesti, Rin Grand Vladimirescu (Str. Adrian 23) - Hotel, 42mp, terasa 5mp, zona Palatul Parlamentului – Hotel bucatarie inchisa, debara, mobilat Marriot • Interiorul este compus si utilat complet si modern, g f p t din 4 camere semidecomandate a/c, centrala proprie, loc parcare, (100 mp) si cu 2 bai, cu doua apropiere centru comercial, intrari separate, fara mansarda. mijloace de transport 2min, Mansarda poate fi folosita ca negociabil, 290 EUR, spatiu de depozitare, dar poate fi mihairadu@me.com, 0723342464 amenajata si pentru alte activitati (are intrare separata, chiar din n Vitan, Mall, garsonierã 40 mp, curte). • Spatii de depozitare de Tel: 0724878251 44 mp (pivnita 9 mp si mansarda 35 mp) • Curtea este spatioasa (100 mp), si poate oferi aproximativ 3 locuri de parcare. • Casa este disponibila pentru mutare. Se inchiriaza nemobilata. Are, gresie, faianta, parchet, termopan si centrala termica. Ideal n Brâncoveanu, metrou, cf. 1 pentru sediu firma, 990 EUR/luna, dec, 3/10, mobilat utilat, samoilacristina@yahoo.com, Tel: g+f+p+t+um, negociabil, 0729600037 400 EUR/luna, Tel: 0720859125

é Central, V. Lascar, apartament 2 camere, etaj 8 din 10, Mobilat si utilat lux (usa metalica, masina spalat, aer conditionat, lift). Inchiriere pe cel putin un an, 400 EUR/luna, Tel: 0744791263 n Drumul Taberei, str. Pravãþ, bl.P8, et. 3, particular, multiple îmbunãtãþiri, termopan, parchet, gresie, faianþã, AC, jacuzzi, etc. Mobilat, utilat, negociabil, maximã seriozitate, 250 EUR, 0747043222 Revoluþiei, inchiriez n Eroii apartament 2 camere, decomandat, complet utilat si mobilat, termopane, usa metalica, langa statia de metrou. 300 euro/Luna, 300 €/luna, oana_epure @yahoo.com, Tel: 0745008855

é Ferentari,

inchiriez ap 2 camere, semi mobilat, 500 RON, darius2312@yahoo.com, Tel: 0736527758 n Floreasca, Mozart, langa Kaufland, particular, inchiriaza apartament 2 camere, um g f p t, cablu, internet, utilat, mobilat, etaj 3/ 3, renovat/ zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, termen lung, 300 EUR/luna, info@abcdellapubblicita.it, Tel: 0760844294 n Militari, Lujerului, 2/10, decomandat, mobilat, utilat, 2.500 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657 n Militari, Iuliu Maniu, cf. 1, mobilat ºi utilat, Tel: 0744994267, 0768171907 n Militari, zona Rosu la 4 km Cora Lujerului, particular, apartament nou, mobilat, utilat lux, 300 EUR, Tel: 0730709479 n Militari, Iuliu Maniu, confort 1, mobilat, utilat, metrou, 260 EUR, Tel: 0744994267, 0768171907 n Obor Bucur, particular, semi-decomandat, et. 1, 300 EUR, Tel: 0769153391 n Tineretului, semi decomandat, mobilat, doar fete, liber, Tel: 0761683582 n Titan, Liviu Rebreanu, inchiriez apartament 2 camere, zona titan, utilat, proaspat renovat, 2 balcoane, merita vazut; negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0742942378

Unirii - Fântâni particular, 2 camere, vedere excepþionalã, 65 mp, et. 3/7, complet utilat ºi mobilat nou, lux, lãmpi cristal boemia, bucãtãrie franke, aer condiþionat, monitorizare alarmã, loc parcare, Tel: 0733106680

20 Septembrie 2013 n Regina

Maria, rond-Casa n Vitan Mall, spatiu comercial, 54 Poporului, ofer apartament 3 mp, stradal, Tel: 0728088607, camere, Tel: 0724878251 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, 148 mp, etajul 1, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, suprafata 18 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 Straja, inchiriez n Berceni, apartament 4 camere, renovat, mobilat, usa fier, gresie, faianta, 330 EUR, Tel: 0722243546

n Bragadiru,

inchiriez hale industriale noi, 400mp/360mp/750mp, toate utilitatile, acces tir - parcari, curte pazita, trifazic 1.8E/mp si 1.7E/mp, Tel: 0722243546

n Centrul Istoric, spaþiu comercial

600 mp (curte+P+E+M), 9900 euro+TVA, Tel: 0720143478

é Victoriei, apart 2 cam +1, bucatarie transformata, et3/8, 50mp, renovat recent (marmura, faianta, termopan, AC, interfon, usa metalica), 400 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234

n 1 Decembrie Bd, metrou,

apartament 3 camere mobilat, Tel: 0722656501 n Aviatorilor, adiacent, apt 3 cam in vila, P/P+1, intrare separate, renovat, nemobilat, 590 EUR, office@cityconsulting.ro, /www.city, Tel: 0734425234

n CHIªINÃU

BD, ATELIER TÂMPLÃRIE COMPLET UTILAT, TEL: 0742358367

n Gãrii de Nord nr. 6-8, Sector 1, magazin 85mp, Tel: 0722368599

n MUNCII, SPAÞII DEPOZITARE

CU POSIBILITÃÞI AMENAJARE ALTE ACTIVITÃÞI, TEL: n Bucuresti, caut casã cu chirie, 0742358367 400 lei, Tel: 0748571723, n Pantelimon, proprietar parter ofer 0767068651 bloc, 115mp, vitrina 10m, vad, stradal, modern, multiple destinatii, n ªtefan Cel Mare, firma, caut sa apartament 2 Tel: 0723232535, 0764117343, inchiriez camere/garsoniera pentru birou, 0212505746 parter, maxim 50mp, grup n Vitan Mall, spatiu comercial, 55 stradal, sanitar propriu, acces direct din mp, etajul 1, Tel: 0728088607, strada in zona Stefan cel Mare – 0728088612 Dorobanti – Floreasca, n Vitan Mall, spatiu comercial, 27 500 EUR/luna, mp, parter, Tel: 0728088607, alina82003@yahoo.com, Tel: 0728088612 0725996860

é Berceni, Inchiriez apartament 3 camere, decomandat, confort 1, balcon, nemobilat, parter. Prefer termen lung, 250 EUR, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0728054073, 0213100757 n Dorobantilor Piata 3 camere,

parter, 83 mp, renovat, bucatarie utilata, CT, AC. Excelent sediu firma, 850 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0741080820 n Dorobantilor, Capitale, Apt 3 cam, et1/4, renovat recent, CT, A/C, mobilat, 900 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234

é Audi A4 2003 motor 1.6

benzina, 82000 km reali, accept orice test, Geamuri electrice, Oglinzi electrice, Dublu climatronic, jante magneziu, folie geamuri, ABS, ESP, Airbag.uri, pilot automat, computer bord, 4.550 EUR, casy122ro@yahoo.com, Tel: 0754666282, 0721181622 BMW Seria 3, stare f buna, abs, asc, geamuri electrice, volan reglabil, inchidere centralizata, computer bord, jante aliaj, 116000 km, an 1999, taxa inmatriculare 580 euro, 2.500 EUR, Tel: 0764082577

é Ultracentral: 13 Septembrie, 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, Romana, Unirii, Decebal, Apartamente si garsoniere stradale, discrete, curate, mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, inchiriem si pentru 2-3 ore, Tel: 0727401622

é Drumul Taberei, Bd. 1Mai (Compozitorilor), decomandat, doua grupuri sanitare, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, masina de spalat, 300 EUR/luna, ileanafurn@yahoo.com, Tel: 0720030788

Domnesti, (200 metri de la Centura) Inchiriez teren 5000 mp pentru parcare tiruri sau autoturisme. Terenul este pazit si pietruit, 2.000 EUR/luna, Tel: 0729039584

n Dacia

Duster 4x4, full+accesorii, stare foarte bunã, înmatriculatã 2011, 30.000 km, culoare maro brun, benzinã+GPL (instalaþie Tomasetto Italia), negociabil, 11.900 EUR, Tel: 0730117876

é Dacia Logan, firma taxi vinde si inchiriaza autorizatie, 2.700 EUR, Tel: 0745688887, 0767975931

é Land Rover Freelander ab. 1999 motor 2.0 diesel 160.000 km. (motorizare Rover) Oglinzi electrice, A i rb a g s o f e r, G e a m u ri electrice A/C. Jante aluminiu, T ra c þiu n e 4 x 4 B u lb a r, Torsuri, Praguri, Taxa Mediu nerecuperata, Stare foarte buna Proprietar, 5.500 EUR, casy121ro@yahoo.com, Tel: 0754666282, 0721181622


20 Septembrie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale / diverse / afaceri / servicii / pagina 7

n Logan, Supernova, Dacia, é Volvo V50 service si revizii in Cielo, Matiz Tico, Citroen,

reprezentanta Volvo, taxa mediu platita, combi, 2008, 85000km, argintiu, inmatriculata, 7.800 EUR, sorintel2001@yahoo.com, Tel: 0744492851

n Pierdut legitimaþie ºi insignã IPA, seria RO-56113. Le declar nule, re1u215@yahoo.com

Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

n Furata stampila cu inscriptia “Danube Cruises Romania D.C.R. S.R.L. 1" astazi 19.09.2013, o declar Nula, Tel: 0213209810 n PIERDUT LEGITIMATIE DE SERVICIU, EMISA DE BRD GSG, PE NUMELE CIOBOTEA BOGDAN CATALIN. O DECLAR SLX24/BETA58 NULA, n Microfon compus din emitatorul SLX2 cu BOGDAN.CIOBOTEA@BRD.RO, capsula BETA58 si receiverul TEL: 0730715340 SLX4, 1.400 RON, P i e rd u t C e rt i f i c a t d e florinppa@yahoo.com, Tel: Inregistrare seria B numar 0766071777 1105820, pentru firma SC Progress Investment SRF 2005 SRL, eliberat la data de 22.06.2005, CUI 17714098. Il declar nul, enaimiarok@ yahoo.com

n Numita Graþianu Maria, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureºti, str.Miºca Petre nr. 12, bl.M13, sc. 2, et. 4, ap. 53, sect. 5, este chematã la Judecãtoria Cornetu, cu sediul în comuna Cornetu, ºos. Alexandriei nr. 140, pentru data de 12.11.2013, ora 8.30, C3 MF, în calitate de pârâtã în dosarul nr. 11722/1748/2012. Celelalte pãrþi din dosar sunt Petcuþã Dan, în calitate de reclamant ºi Matei Ioana, în calitate de pârâtã. Obiectul dosarului este pronunþarea unei hotãrâri care sã þinã loc de contract autentic de vânzare-cumpãrare,

é Vand afacere pret avantajos, Club 450mp, doua terase de 600 mp, doua baruri, doua bucatarii complet utilate, amenajari de lux, clientele formata, site prezentare, superutilat, contract pe 5 ani de la predare. Pret negociabil, ionmatei83@yahoo.com, w w w . f a c e b o o k . c o m / c l u bbing.incartier, Tel: 0723122182 n Vand afacere tip Fast-Food cu deschidere stradala, in complexul Express Bazar din Piata Crangasi. este utilat profesionl, 6.000 EUR, Tel: 0734499999, 0722530171

salon de é Vand Infrumusetare, lux, chiria 336 euro pe 5 ani, aparat de bronzare Ergoline Lounge, aparat epilare definitiva Jean Klebert, 14.000 EUR, luxrentcars@live.it, www.coquettebeautystudio.ro, Tel: 0745913446

n Cursuri Agenþi Pazã Orion Cumpar Hotarari Prefectura, Legea 290 (despagubiri Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

é Senzualitate. Sunt o fata plina de senzualitate, ofer companie intima, sex oral deepthroat, normal, 69 si diferite fantezii, 150 RON/ora, Tel: 0728339026 é Anticariat, cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã, plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704

é Ana vino la mine sau la tine la hotel, bruneta sexi si apetisanta, indeplinim orice dorinta body masaj si alte fantezii, clipe de neuitat alaturi de mine, multe surprize. Ai fantezii te astept, 400 RON, Tel: 0765023315

n Aparat bronzare Ergoline Lounge aproape nou, pret fix, 5.000 EUR, luxrentcars@live.it, Tel: 0745913446

é Caty, te astept intr-o locatie de lux foarte curata si discreta, ac, sa petrecem clipe de neuitat. Poze reale garantat, nu raspund é Blonda senzuala, te invit la la privat. Pupici. Telefon: mine pt. a petrece clipe de neuitat 0725186941 si pt. a-ti satisface orice fantezie pana la extaz, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0721761499

é Buna rau ! Ofer clipe de

placere domnilor interesati de o escapada in bratele unei brunete, deschisa la noi provocari, anal, normal si oral cu finalizare si alte surprize, 100% placute, 150 RON/ora, Tel: 0734142704

n Tutun de calitate superioara, provine din fabrica, nu este preparat dupa asa zisele “retete”. La cerere se poate proba. Pentru cei interesati avem aparate de injectat si filtre. Prin posta se livreaza minim un kg cu ramburs. Pentru detalii sunati intre 08:00-22:00, 220 RON, gheorghe.hagi29@yahoo.com, Tel: 0769197101

Security organizeaza cursuri formare agenti de securitate, adicoriu@yahoo.com, Tel: 0767793903 n Fizicã, meditaþii pregãtire examene, Tel: 0726206001 n Licenþiatã cunoºtinte solide psihopedagogie, experienþã lucru copii, cu rãbdare, asist teme copii, cl. I-VIII, domiciliu, instructor teatru, grãdiniþe/after-school, Tel: 0740486633, 0726505180 n Matematica poate fi accesibila Meditez matematica orice nivel pentru evaluare nationala, bacalaureat sau recuperarea materie; Solicit si ofer seriozitate si perseverenta, 30 RON/ora, telecristina@hotmail.com, Tel: 0745985751

n Enciclopedist în biblioteci 79 ani, doresc nu doar convieþuire, ci o profã ºah-mate: “ABCD” egal “4 DCBA” + testarea anchetã: “A” zice cã"B" minte, “B” zice cã “C” minte, “C” zice cã ºi “A” minte ºi “B” minte - ºi totuºi cine minte ºi cine nu minte? succes! Tel: 0318006320 n Saten, ochi albastri, 1.74, 76kg 38 de ani zona Militari. Caut doamnä sincerä färä obligatii pentru cäsätorie, Tel: 0762085156

é Vand presã struguri de 50kg, 250 EUR, Tel: 0727785773

n Caut investitor construcþie P+4, deþin teren 340 mp, Zona Rahova-Bolintineanu, Tel: é Aparat de epilare definitiva 0720143478 Jean Klebert man and woman, a costat 18.600 plus tva, foarte bun, la un pret cadou, 3.800 EUR, luxrentcars@live.it, 0745913446 n Plata pe loc ! Persoana serioasa cumpar cu plata pe loc pictura veche, tablouri, semnate si nesemnate din toata tara. Trimiteti poze cu tot ce aveti vechi pe n Vând Afacere salon email. Doresc si ofer seriozitate, înfrumuseþare, complet mobilat, ma deplasez fara comision, nou, 32mp, stradal, Bdul ªtefan 1.000 EUR, Tel: 0729169057, cel Mare, chirie micã, Tel: ramancezar@yahoo.com, 0766412249

é Matematica, Profesor, sedinte individuale, orice zona Bucuresti, rezultate garantate, experienta, succesul sigur, locuri limitate, Tel: 0727809907

é Meditaþii Limba Germanã, absolvent Universitatea Bucureºti. Dau meditaþii orice nivel, Tel: 0720796119

é Profesoarã cu experienþã meditez românã- francezã orice nivel, Tel: 0726847832

é Profesor cu

deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! Lucrez in toate vacantele + week-end! ll632743@ gmail.com, Tel: 0723134685 n Profesor matematica orice zona

rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, experienta, eficienta, Tel: 0754916860 n Profesor nativ limba spaniola (din Madrid) certificat de Institutul Cervantes. Prima sedinta este gratuita, 40 EUR/ora, diego@diegoarranz.com, Tel: 0767958432 Romana, F ra n c e z a . Profesoarã, grad didactic II, meditez limba româna / limba francezã elevi clasele V-XII. B u c u re s t i - S e c t o ru l 6 , 50 RON, Tel: 0745752495

n Traducãtoare

ofer maditaþii pentru englezã, germanã, românã, cls. I – XII, la domiciliul meu, Piaþa Sudului, Tel: 0762090045


20 Septembrie 2013 n Procese Colective Banci Biroul

é A c o p e riº u ri

to a t e tipurile, restaurãri istorice, c u p ru , z i n c a t ã , l i n d a b , cererea clientului, seriozitate, constatare gratuitã, Tel: 0724939122

n Amenajãri apartamente, case la preturi mici, calitate ºi seriozitate, izolaþii polistiren, rigips, faianþã 15 Ron, zugrãveli, parchet 4 Ron, instalaþii, Tel: 0751543201, 0726512572

é Cadastru cel mai ieftin. Firma autorizata intocmim masuratori cadastrale (terenuri, case, apartamente). Rapiditate si profesionalism, coman.cadastru@yahoo.com, Tel: 0721370029

é Cosuri fum inox (de evacuare)

pentru centrale cu combustibil pe gaz, lemn sau combustibil lichid. Interior inox; izolatia vata minerala caserata cu folie de aluminiu de densitate mare, vata bazaltica. Exterior: inox, tabla zincata. Firma noastra executa cosuri pe comanda la diferite diametre in functie de necesitatea dumneavoastra. Oferim transport si montaj, sunt incluse in pretul cosului si palaria, suportii, talpa. Pentru pret, transmiteti diametrul interior si lungimea cosului dorit. ex (la un diametru interior de 200mm pretul minim poate fi de 200 ron fara tva/m liniar in functie de materialul folosit, 100 RON, bogdan_o07@yahoo.com, Tel: 0730368337

é Echipament

electric forat puturi cu dimensiunea de 80-140mm, pentru mica si medie adancime, 1.200 €, daniel.sirbu@ yahoo.com, Tel: 0766873112 n Electricieni autorizati. Firma LCON Top Family SRL, electricieni autorizati ANRE executam pentru firme, societati comerciale, asociatii de propietari si persoane fizice lucrari de instalatii electrice interioare si exterioare in Bucuresti, Giurgiu si in Ilfov la preturi manopera foarte avantajoase. Oferim garantie pentru toate lucrarile executate. Serviciile noastre: Interventii rapide pentru avarii si defectiuni ale instalatiilor electrice; Lucrari de instalatii electrice pentru constructii noi si vechi, case, vile, blocuri; Remedieri/inlocuiri tablouri electrice; Reparatii / remedieri / inlocuiri instalatii de prize si iluminat; Automatizari; Curenti slabi; Montat aparataj si echipamente electrice casnice si industriale, corpuri de iluminat, etc. Executia de instalatii de impamantare. Adresa: Str. Iezer, Nr. 8, Bl. P35, Sc. B, Et. 1, Apt. 4, Campulung Arges. Persoana contact: Voicu Valerica Cristian, lau17_4all@yahoo.com, Tel: 0729591684, 0768022370 n Executãm

învelitori tablã zincatã/ lindab, acoperiºuri/ reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0732563623, 0744111939 Tapiter cu experienþã, lucrez canapele, fotolii, toate tipurile, preþ negociabil, Tel: 0728986403

é Proiecte case, arhitecti în Bucuresti, realizãm proiecte case deosebite, la tarifele cele mai avantajoase. Cãutati-ne acum, 3 EUR/mp, dan.zamfirescu@arhitect.biz, http://www.arhitecti.biz, Tel: 0727352921

montat é Parchetar-raschetat, raschetat parchet, montat parchet, chituit, lacuit, reconditionat, toate tipurile de parchet:parchet laminat, parchet clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, www.parchetar-montat-raschetat.ro/ Tel: 0722773366, 0743457184

é Saltele Domus Flex: Super-Ortopedice; Ortopedice; SemiOrtopedice; Anatomice; Memory Foam; Latex, 258 RON domusflexsaltele@gmail.com http://www.domusflex.ro, Tel: 0728700406

de avocatura Cuculis si Asociatii ca Inscrierile in acest proces colectiv privesc urmatoarele doua aspecte: 1/ Pentru cei ce au creditele in Euro sau Franci si doresc sa scape de riscul valutar se va solicita Denominarea Creditului la moneda nationala repectiv RON la cursul valutar de la momentul acordarii creditului, motiv pentru care rata dvs. urmeaza sa fie tratata ca fiind la nivelul anului corepunzator acordarii creditului. 2/ Pentru celelalte categorii de imprumutati, cei care au creditele in RON, inclusiv pentru cei care au creditele in Euro si Franci, se va solicita constatarea nulitatii absolute a: a) comisionului de acordare; b) comisionului de gestiune; c) comisionului de risc; d) comisionului de transformare; e) Stabilirea Marjei de Calcul dupa formula Dobanda de la Data Incheierii Conventiei Minus Indicele de Referinta de la Aceasta Data. Practic prin aceasta solicitare vi se va fixa o Marja Fixa, care in cazul anumitor banci este 0, practic putem obliga sa calculeze cu Marja 0 la care se va adauga Doar indicele de referinta, practic insemnand ca reducerea ratei pe care o platiti sa fie proportionala cu acest calcul (spre 70%). Pentru inscrieri intrati pe site sau trimteti email, avocat@indrumari-juridice.eu, http://indrumari-juridice.eu/indrumar ijuridice/formular-inscriere-proces-c olectiv-clauze-abuzive-denominaretransformare-credit-din-chfeuro-inmoneda-nationala-ron-impotriva-otp -bank-romania-s-a-clauze-abuzivecomision-administrare-acordar#co mment-1622, Tel: 0314124822, 0722298011

n Avocati

ANRP. Avocati Despagubiri Legea 9/1998, Legea 290/2003, Legea 165/2013. Onorariu de succes de 10% din suma recuperata. Peste 1000 de dosare rezolvate, 20 EUR, Tel: é Masina de lux cu tot cu é Rosol Energy - Panouri 0765090911 sofer. Posesor masina de lux Solare. Executam instalatii BMW X5 imi ofer serviciile unei complete de panouri fotovoltaice Diplome USH. Recunoastere - firme sau persoanelor fizice; pentru producerea energiei Eliberare diplome Spiru Haret ofer si cer seriozitate, 300 RON, electrice in judetele Cluj, Alba, Bihor, Satu Mare, Maramures, N e re c u n o s c u te . A v o c a ti antonyo1_riko1@yahoo.com, Salaj si Bistrita - Nasaud. Toate specializati in diplome Spiru Tel: 0732031529 materialele sunt fabricate si Haret. Peste 10000 de dosare in n Service auto Pantelimon ofera garantate in Germania. Suntem lucru, Tel: 0765090911 pachete promotionale pentru importatori directi. Obtinem parcuri auto la preturi avantajoase, Certificate Verzi. Garantam o n Timbru de Mediu. Evitare Tel: amortizare a investitiei in maxim 5 Recuperare Timbru de Mediu office@intercomlogistic.ro, ani, pentru preturile actuale ale 2013. Servicii sigure. Onorariu 400 0784203755, 0721921160 energiei electrice si a Certificatelor lei plus tva pentru tot procesul. Verzi, septimiu@rosol.ro, Tel: Peste 30000 de dosare rezolvate pozitiv, Tel: 0765090911 0744186344

é Camin de batrani privat, langa Pitesti, locatie si dotari noi, 1.000 RON/luna, office@ vreaucamin.com, www.vreaucamin.com Tel: 0766390523

é Dj nunta, Organizari Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii! Tel: 0726129782, djsiensii.weebly.com, n Licenþiatã Arte, ofer servicii PR,

Consultanþã Imagine, persoanelor fizice, companiilor, Tel: 0740486633, 0726505180 Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 20 09 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...