Page 1

é Dj nunta, Servicii -

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

é Brâncoveanu metrou, particular, vand apartament 2 camere, bloc nou 2012, et. 1 sau 2 / 3, suprafata 75mpc, centrala, contorizare, toate finisajele incluse, posibilitate parcare si boxa depozitare, 5 min parc Tineretului, 74.500 EUR, c ontac t@ apartamente-vila.ro, www.apartamente-vila.ro, Tel: 0730448944 FERENTARI, BACIULUI, VAND APARTAMENT 3 CAMERE, CONF 2, ET. 3/10, 60 MP, CONTORIZAT GAZE SI APA, NEIMBUNATATIT, BLOC FARA PROBLEME, CADSTRU, INTABULARE. SAU SCHIMB CU GARSONIERA MILITARI + DIFERENTA, 40.000 EUR, ANTONVIORELDORU@ GMAIL.COM, 0765202223

Operator Call Center. Outbound international call center hiring young enthusiastic individuals (20-28 of age), fluent in english, neutral accent, good communication skills, capable of working in team. We offer attractive salary, bonuses and training on the job, Tel: 0744201138

é Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

T I M P U R I N O I ZO N A SUPERBA, METROU, APROAPE DE PARCUL T I N E R E T U L U I , APARTAMENT 3 C AM, BLOC DIN 1987, TERMOPAN, FAIANTA, GRESIE, INSTALATIE SANITARA SCHIMBATA. PRETUL ESTE NEGOCIABIL, 91.000 €, LAUMOCANU@YAHOO. COM, TEL: 0720619132

Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videoc hat, Abs olv ente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, c az are; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243 n Videochat angajam modele si cupluri pentru videochat intimitatea necesara pentru fiecare model, Salariu atractiv, Tel: 0765823635

éVIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

20 Aprilie 2012

é Agent Vanzari cu/

n Agent paza angajam pentru sedii de firma si cartiere rezidentiale. Va rugam sa ne trimiteti CV cu poza la e-mail é Agent Intervenþie cu office@mbm-datasecurity.ro atestat, experienta auto B, Tel: 0213358420 Agent cu experienta in n Agent ticketing vanzarea de produse miniPRIX-Otopeni angajeazã. alimentare pentru societate Cerinte: studii specialitate comerciala. trimiteti CV la turism; acreditare IATA; minim 2 ani experienta in ticketing email, office@melaz.ro cunostinte foarte bune de limba engleza (cunoasterea Agent Intervenþie. mai multor limbi de circulatie Societate securitate internationala constituie un avantaj; orientare catre client; angajeaza agenti Beneficii: salariu motivant cu interventie calificati din posibilitati de crestere in functie de performante; Bucuresti, permis cat.B reduceri de pret la achizitionarea produselor (minim 2 ani MiniPrix; experienta), Tel: miniprixresurseumane@yahoo. 0213129035 com

Agent Vanzari, (experienþã 3 ani în FMCG în piaþa din Bucureºti), ºofer livrator permis c ategoria B, C (experienþã piaþa Bucureºti cu atestat transport mãrfuri generale), însoþitor ºofer, facturist. Angajeazã SC Trust Orizont SA, CV-urile se trimit la ioan.iftode@gruporizont.ro Fax: 0230517945

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Agent Vanzari distribuitori pentru editura noua. Salariu de la 1200ron+comision, Tel: 0213151690

é Agent Vanzari, o munca ideala vanzare parfumuri de marca mai multe informati prin tel. s au e-mail lucalex25@yahoo.com, http://www.parfumfm.ro, Tel: 0033778022624

é Agenþi c u permis conducere ºi curs calificare, domiciliaþi în Bucureºti, angajeaz ã pentru Departamentul intervenþie Sec urit Forc e. R elaþii luni-vineri între 08.30-15.00, Tel: 0752238262

Agenti teren, reprezentanti vanzari casa de moda, salariu fix+comision, croitorulmeu@gmail. com, 0314059883, 0771125495

é Agenþi de paza, urgent, salariul în funcþie de obiectiv între 800- 1000 ron, Tel: 0213108660, 0212010567 Pazã atestati, n Agenti varsta maxima 40 ani, din Bucuresti intre orele 9-12 de luni pana vineri, turcud68@yahoo.com, Tel: 0214330900

é Agenþi Pazã calificati sau necalificati. AKA Group Security angajeaz a pentru Bucuresti si zona Otopeni. Salariu atractiv, Tel: 0213524567 n Agenþi Pazã, societate paza angajeaza in conditii avantajoase 50 agenti paza conform prevederilor legii 333/2003, Tel: 0213271418

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551 Agenþi Pazã. Agenþia de pazã S.A.D. SRL angajeazã agenþi pazã fete ºi bãieþi, preferabil zona Militari, Drumul Taberei, Crângaºi. Tel. 0216366078, 0216366063, Tel: 0216366049, 0722290311 n Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, salariu net 800-1000lei, Tel: 0213152184 n Agenþi Securitate angajam urgent pentru sectoarele 1, 3, 5 si 6; 0745344734, Tel: 0749077922, 0720999011


oferte de muncã România / info / pagina 3

20 Aprilie 2012

n Ajutor Bucãtar, fete la fast-food in Auchan Militari. Salariu 1100ron si mancare, program o zi (9-22) cu una libera, Tel: 0785641425

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Ungaria pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (242) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Asigurarea de boalã (partea a -II-a). Domnul Eugen N. din Reºiþa, Judeþul Caraº Severin, ne roagã sã prezentãm prevederile legale privind prestaþiile medicale în bani, în cadrul sistemului de asigurãri de boalã din Ungaria. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Indemnizaþiile în bani reprezintã o altã modalitate de prestaþii în cadrul asigurãrilor de boalã. a) Asiguraþii sunt îndreptãþiþi la indemnizaþii pentru sarcinã ºi naºtere pe o perioadã de 24 de sãptãmâni. Acestea acoperã 70% din salariul mediu zilnic. b) Indemnizaþiile pentru îngrijirea copiilor sunt datorate cel mai devreme din ziua ulterioarã expirãrii indemnizaþiei pentru sarcinã ºi naºtere (dupã cele 24 de sãptãmâni) sau perioada potrivitã, pânã când copilul ajunge la vârsta de 2 ani. Indemnizaþiile pentru îngrijirea copiilor vor fi echivalente cu 70% din salariul mediu pe zi calendaristicã. c) Toþi asiguraþii au dreptul la plata aferentã concediului medical, dacã, pe durata perioadei de asigurare, sau în prima, a doua sau a treia zi ulterioarã terminãrii perioadei de asigurare, îºi pierd capacitatea de a mai câºtiga (datoritã îmbolnãvirii sau sarcinii) ºi plãtesc contribuþii de asigurãri de sãnãtate. Indemnizaþia de boalã va fi garantatã pentru perioada incapacitãþii desfãºurãrii unei activitãþi salariale, deci pentru o perioadã nu mai mare de 1 an din cursul perioadei de asigurare, ºi pentru 90 de zile ce urmeazã terminãrii perioadei de asigurare. În cazul unei asigurãri cu acoperire continuã pentru cel puþin 2 ani, indemnizaþia de boalã va fi de 70% din venitul mediu, iar pentru perioade mai mici de asigurare va fi de 60%. d) Indemnizaþia pentru accidente este acordatã în cazul unor accidente industriale sau în cazul unor boli profesionale. Partea vãtãmatã va beneficia de servicii de îngrijire în caz de accidente, plata pentru boli dobândite în urma accidentelor ºi indemnizaþie de accidente. Toþi cetãþenii, inclusiv românii care lucreazã în Ungaria, sunt supuºi asigurãrii obligatorii ºi astfel, în calitate de asiguraþi, au dreptul de a beneficia de indemnizaþiile de asigurare de sãnãtate din prima zi de angajare. În mãsura în care un cetãþean român nu este considerat asigurat în calitate de angajat, în absenþa unor dispoziþii contrare din acordurile internaþionale, va avea dreptul sã adere de bunãvoie la schema privind asigurãrile de sãnãtate. Prin urmare, va trebuie sã plãteascã contribuþii lunare destul de ridicate (100% din salariul minim). Asiguraþii ºi cei îndreptãþiþi la serviciile de sãnãtate (pensionarii, studenþii, rudele dependente) pot, din prima zi, sã facã uz de întreaga gamã de servicii de sãnãtate la orice serviciu care are contract încheiat cu Fondul Naþional de Asigurãri de Sãnãtate. Numai persoanele care au încheiat acorduri au dreptul la dispoziþii contrare faþã de reglementãrile generale. Cu toate acestea, acest lucru poate fi justificat de faptul cã aceste prevederi nu sunt reglementate de asigurarea obligatorie. În ediþia viitoare a ziarului nostru vom detalia ºi alte aspecte ale prestaþiilor medicale pentru persoanele asigurate ºi a celor îndreptãþite la astfel de prestaþii. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Buc ãtar cu n Ajutor experienta, Tel: 0722633919 é Agenþi securitate pentru obiective în zona Otopeni angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0748209614, 0741051650

s ec uritate é Agenþi domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa, angajeazã firmã pazã Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00, Tel: 0755128956 n Ajutor - Voluntari. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427 n Ajutor Bucãtar eventual necalificat, pentru terasã Parcul Tineretului, 0755100448 Ajutor Bucãtar (femeie) cu experienta, varsta maxima 45 ani - Fast food angajaza, program lucru 12 ore/zi 7 zile-7 zile liber; salariul 1000 lei/luna, Tel: 0722554961

n Ajutor Bucãtar, pizzar Casa Myt angajeazã, Drumul Taberei nr. 4. Condiþii: calificare, experienta minim 3 ani, Tel: 0722555564 n Asistent(a) Manager cu studii superioare pentru domeniul vanzari en gros produse alimentare zona Afumati Ilfov Doraly, salariul net 1300ron cu bonuri de masa incluse, casadegros@gmail.com, n Asistent/a, bucãtãreasã ºi educatoare (englezã obligatoriu). Grãdiniþã particularã angajeazã, str. Agricultori 35, Sector 2, lângã ProTV, radiologie n Asistenta angajam, Tel: 0213265596 n Barmani, ospatarite pentru terasa Parcul Tineretului, Tel: 0723019747, 0722214001 n Bonã îngrijire vârstnici, menajere, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, 0213233966, Tel: 0314097807, 0743393576 n Brutar calificat pentru brutarie noua, Berceni-Luica. 0722235195; 0722246890, Tel: 0214511939, 0214510304 n Bucãtar si femeie de serviciu. Restaurant Stradivaris din str. Gheorghe Sincai nr. 3 Cerem si oferim seriozitate, Tel: 0213307005


pagina 4 / oferte de muncã România

20 Aprilie 2012 n Bucãtar cu cunostinte de pizza, zona Regie Belvedere, Tel: 0767006434 n Bucãtar si ospatarite Bistro Restaurant angajeaza. CV la e-mail bistroorizont@gmail.com, Tel: 0730543543 femeie de n Bucãtar, serviciuRestaurant Stradivarius din str Ghe. SIncai nr 3, sector 4 angajeaza bucatar cu experienta si femeie de serviciu. Oferim si solicitam seriozitate, Tel: 0213307005 Bucãtari cu experienta + calificare, si Lucrator in bucatarie. Restaurant central a n g a j e az a, restaurantzet@yahoo.com, Tel: 0213370115 n BUCÃTARI SI AJUTOR BUCATAR CU EXPERIENTA IN DOMENIU, PENTRU BUCATARIE CALDA SI RECE, CU SPECIFIC INTERNATIONAL RESTAURANT IN ZONA UNIRII ANGAJEAZA, TEL: 0723321278 n Casier/ã, Supermarket zona Gorjului angajeaza, Tel: 0749755893 n Coafezã cu experienþã ºi în frizerie, salariu 1000 Ron+ CM pt. salon zona Berceni, Tel: 0724701898 n Coafezã (frizeriþã) cu experienþã pt. salon în Bd. Brâncoveanu. Salariu motivant+ CM. Tel: Tel: 0720519429 n Coafeza si Manichiurista pedichiurista-unghii false. Salon Dr. Taberei, vad, angajeaza. Experienta min 2ani, levinschialina@yahoo.com, Tel: 0766292153 n Confecþioner/a la masina de cusut simpla si triploc cu experienta. Fabrica de confectii angajeaza, Tel: 0724515514 n Confecþioner/a la masina de cusut simpla si triploc, cu experienta. Fabrica de confectii angajam, Tel: 0724515514 n Croitor, om la masa de croit cu experienta in incadrare si bazic. Fabica de confectii angajeaza. Salariu atractiv, Tel: 0724515514 n Croitor/easã cu experienta pentru produs cap-coada, constructie, tipar, croit, cusut, conditii bune, program 8 ore/zi, CM, 1.500 RON, av.lauravoicu@yahoo.com, Tel: 0725222222

é Curieri pedestri, Total Post Services angajeaza in Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

n Grataragiu angajez zona Piata Sudului, Tel: 0722633919

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

é Electronist reparaþii electronice ºi electronist reparaþii GSM, 0720667800

é Faiantari, zugravi si rigipsari. Firma din Bucuresti angajeaza, pentru detalii sunati, Tel: 0735333352 n Femeie de Serviciu angajez pentru local din centrul istoric, Tel: 0737549117 n Frizer si coafeza cu experienta angajeaza salon Figaro, sector 3, 0733057888 n Frizer angajãm zona Dr. Taberei. Salariu la procent. 021.778.52.38, 0726.021.366, Tel: 0766532554

Angajam n Hairstylist. personal pt Coafor / Hairstiling in Bucuresti. Exp min 3 ani, salariu 1000 lei, ionutnicolau@yahoo.com, www.funkyandsalon, Tel: 0723194491 n Îngrijitoare in Zona Titan angajez pentru ingrijire femeie bolnava in varsta de 60 ani, Tel: 0216435582 Gradinita n Îngrijitoare. particulara angajeaza, sector 4. Experienta constituie un avantaj Detalii la telefon, mclaudia08@yahoo.com, Tel: 0731732734 n Îngrijitor cai zona Titu (Dâmboviþa), de preferat familie. Ofer cazare, masã + salariu, Tel: 0741297272 n Instalator frigotehnist pentru instalatii climatizare- angajeaza Almira Proconsult. Relatii la: Tel: 0213351437, 0745651762 si electrician n Instalator persoana serioasa, calificat, salariu atractiv (Bucuresti), prelipceanu.daniel@yahoo.com Tel: 0745300503 n Instalatori aer conditionat cu carnet auto B, angajeaza Almira Proconsult, Tel: 0213351437, 0745651762 n Instructor aerobic, instructori spinning, receptionera - Sala de sport angajeaza, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575

Lucrator comercial. Angajam lucrator comercial cu experienta in domeniu si studii finalizate. Zona Doamna Ghica Colentina, bacania_moderna@ yahoo.com, Tel: 0741056658 n Lucrãtori sticlã cu experienþã tãiere, închidere, sigilare. Fabricã sticlã termopan angajeazã, Globus Euroglass, sector 5, CV pe e-mail globus@globuseuroglass.ro, Tel: 0769562645

é Frizer/iþã accept si din prov inc ie, ofer c az are. 0761612298, 0727299322, 0761612298, 0727299322 n Gestionar pentru depozitul regional Constanta si muncitori calificati in urmatoarele domenii: electrician, rigipsar, faiantar. Societate comerciala angajeaza, relatii la telefon, dispecerat@isisteme.ro, Tel: 0728858639 n Gestionar (vânzãtor) la stand în complexul Flora Bucuresti. SC angajeazã. Cerinte: cunostinte de completare a actelor de gestiune, persoanã ordonatã, muncitoare, responsabilã. Conditii avantajoase. Relatii la telefon sau e-mail carmen.lari@yahoo.com, Tel: 0727889278, 0213201925

é Manic hiur is t ã cu experienþã inclusiv gel, pentru salon zona Tineretului, Tel: 0744554290 n Manichiuristã cu experienþã pentru salon zona Iuliu Maniu-Militari, Tel: 0733304316 n Manichiurista- Pedichiurista tehnician unghii false / Elev coafor. Cadenza Beauty Studio angajeaza. Salonul se afla in zona Unirii, langa mgazinul Cocor, paris_ale@yahoo.com, Tel: 0729742830

colaboratori é Marketing, dinamici si comunicativi pentru activitate de marketing. Instruire gratuita, vanzari@catalog-forever.ro, http://www.catalog-forever.ro, Tel: 0765030686 n Maseuzã. ACS Beauty Expert angajeaza pentru salon situat in bulevardul Lacul Tei, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420406, 0763100030

Menajerã si bona cu experienta, recomandare si nefumatoare. Angajam pentru familie care locuieste in zona Catelu (Policolor), Tel: 0760129925, 0212404131 Menajerã pentru firmã de c u r ã þ e nie, georget@globewilliams. com.au, Tel: 0766633157 n Menajerã angajez in principal pentru curatenie si calcat, de preferinta din Otopeni sau zone limitrofe. Rugam trimiteti CV la e-mail office@dominofilm.ro sau ne puteti contacta la telefon 0213176436/22, Tel: 0723118245

Menajerã si bona cu experienta, recomandare - Particular angajez, salariu atractiv, pentru casa in zona Policolor, Tel: 0760129925, 0212404131 n Menajerã, doamna peste 45 ani, fara obligatie familiala, pentru ajutorul sotiei la bucatarie. Oferim cazare masa+salariu; zona langa Bucuresti, Tel: 0767101158 n Menajerã, angajãm 2 menajere, una cu program 7.00-13.00 de luni pânã vineri ºi sâmbãta 7.00-7.45 ºi 17.00-17.45, ofer 900RON, a doua menajerã între orele 16.30-19.30 de luni pânã vineri, duminica 7.00-7.45 ºi 17.00-17.45, ofer 500 RON/lunã, anunþul se adreseazã numai iubitorilor de animale ºi celor obiºnuite cu acestea, care sã locuiascã în Dr Taberei, Tel: 0726474762 n Menajerã. Firmã angajeaza menajera, 4 zile pe saptamana, pentru curatenie. Pentru interviu sunati la tel, Tel: 0214090000, 0214090001


20 Aprilie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Ospãtari cu/fãrã experienþã, bucãtari, ajutor bucãtari, pentru bucãtãrie rece. Angajeazã în condiþii avantajoase Restaurant cu terasã, Tel: 0729997410

é Modele, Reclame pentru Toate Vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucuresti +Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0761322310 n Muncitor experienta pentru staifat, perforat si finisat incaltaminte angajeaza producator incaltaminte, Tel: 0730501000 n Muncitori necalificati cu contract pentru spatii verzi, salariu atractiv, Tel: 0756304535 n Muncitori placari polistiren în sectorul 6 Bucuresti, Tel: 0727910619 n Muncitori necalificati in constructii angajam, program de lucru 10ore/zi, salariu 850lei/luna, Tel: 0784889140 calificati si n Muncitori necalificati. Firma de constructii angajeaza pentru lucrari de termosistem, magic.trans@yahoo.com, Tel: 0768252306, 0762732532 n Muncitori necalificati - Soc. Comerciala angajeaza pentru sectie ambalare carbuni. Relatii la telefon, Tel: 0744355755 n Muncitori necalificati in domeniul reciclarea deseurilor. Zona platforma Pipera, office@urbancr.ro, http://www.urbancr.ro, Tel: 0771576126 n Muncitori necalificati, pentru functiile de lucratori operativi pentru autocompactoare. Muncitori calificati pentru functiile de: ºoferi ºi sudor la Sc Urban Sa Bucuresti. Relatii la tel 0214139115 int 117 sau la sediul firmei din Bd. Timisoara nr. 12-14, sector 6, Bucuresti, n Muncitori necalificati, Henkel angajeaza pentru fabrica Ceresit din Pantelimon, cu program de lucru in 3 ture, human.resources@ro.henkel. com, Tel: 0741272780 n Operator pe maºina de injectat poliuretan ºi lãcãtuº mecanic montator pentru linia de montaj utilaje frigorifice, angajeazã pentru secþia de fabricaþie ITU Refrigeration SRL, ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1, Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni), Tel: 0213198802, 0213198807 n Operator sala. Firma angajam slot attendant (operatori sala jocuri fete/ baieti), sefi sala, office.maximbet@yahoo.ro, Tel: 0784749575 n Ospãtar/ospatarita pentru mic dejun la Phoenici Apartments, Unirii, Restaurant Ilcoure, salariu atractiv, echipa dinamica, Tel: 0751127559, 0213080310

Ospãtãriþe, ospatari cu calificare si experienta, bucatari, bucatarese, femeie la vase si manager, Tel: 0766521632 Cofetar/ã cu n Patiser/ã experienþã - Firma angajeaza urgent, Tel: 0768383481 n Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596 comunicative, n Persoane dinamice pentru vanzare carti in Bucuresti. Castiguri de la 1200ron, Tel: 0730566776

é Promoter. Euro-Gsm este cel mai important dealer national Orange, cu peste 130 magazine in peste 70 de localitati si cu peste 500 de angajati. Fiind o companie in continua dezvoltare, avem nevoie de persoane inteligente, ambitioase, harnice care doresc sa-si dez volte cariera intr-o echipa p u t e r n i c a , bucuresti@eurogsm.ro, www.eurogsm.ro, Tel: 0757097042 n Personal pentru bucatarie angajam pentru Autoservire in Eforie Sud, pe perioada sezonului estival, Tel: 0744333503 n Personal (femei), pentru camin batrani Pipera, Tel: 0733455456 n Personal curatenie, program 07-11, salariu 500 lei, interviuri zilnic 11-13, str. Fizicienilor nr. 18A, Bl. 11, Ap. 4, sector 3, Tel: 0755838296 n Personal pentru platou ºi spãlãtorie auto, la OMV. Detalii în Cal. Rahovei 266A, Trafic Greu, Tel: 0786106000 n Personal cu experienta pentru gogoserie zona Piata Sudului, Tel: 0722633919 n PERSONAL CURATENIE. FIRMA DE CURATENIE ANGAJEAZA PERSOANA PT CURATENIE IN SEDII DE BIROU.VARSTA INTRE 20-50 ANI DOAR DOAMNE, DOMNISOARE FARA ANTECEDENTE SI FARA CAZIER. ASPECT FIZIC PLACUT, FERNANDO.COMAN@FERRU NO.RO, TEL: 0722332059 n Personal sahorma. Angajam fete si baieti, salariu atractiv, Tel: 0752262035

Personal Restaurant: ajutor bucatar, ajutor barman, picoli, ospatari si pizzeri Terasa La Copaci angajeaza, manea_gigi@ yahoo.com, Tel: 0723639893 Statie peco n Personal. situata in bd Nicolae Grigorescu nr 2 angajeaza: -lucrator platforma; -responsabil curatenie; -casier, Tel: 0766819416 n Shaormar angajez zona Piaþa Sudului, Tel: 0722633919 n Shaormar, femeie pentru curatenie, in Patiserie, Piata 16 Februarie, sector 1, Tel: 0766764386 n ªofer categoriile B, C, D, angajeazã Romatermit. Rugãm trimiteþi cv la human.resources@romatermit.r o sau la sediul firmei din Jilava, ªos. Giurgiului, nr. 33A, (incinta Pielorex), inter. 24, Tel: 0214510131 n ªofer taxi cu atestat, Tel: 0763148870 n ªofer delegat, firma angajeaza, Tel: 0769054051, 0769054051, Fax: 0212247381

ªoferi profesionisti cu experienta – Sc Step One Srl angajeaza pentru transport intern, cat. CE, Tel: 0725006050

é ªoferi taxi cu/fara ex perienta ( fac ilitam obtinerea atestatului). Zilnic 9-18/str. Dealul Tugulea, nr. 124 (Militari) 0735846662, 0214309498, 0766509498 n ªoferi taxi la 12 ore Taxi AS. Pentru relatii sunati, bubu0382@yahoo.com, Tel: 0784197882 n Spãlãtori auto cu experienþã. Salariu ºi comision atractiv, urgent, Tel: 0764118105 n Sudori cu experienþã tãiat/ debitat pentru fier vechi, angajeazã firmã specializatã. Condiþii avantajoase, salariu atractiv. Relaþii telefon, Tel: 0744340207 n Terapeut. Schimbati viata! Cursuri/initieri in toata tara pentru terapeuti Reiki. Avantaj au cei care fac psihologie si medicina, Tel: 0732639979 n Vânzãtoare la dozator de lapte angajez, Tel: 0720426737 n Vânzãtoare pentru magazin si patiserie. Rog seriozitate, Tel: 0720068403

cu multã n Vânzãtoare experienþã în magazin alimentar non-stop program 2 zile cu 2 zile salariu 10 milioane zona GhenceaCompozitorilor, 0766324843 n Vânzãtoare angajez pentru magazin pui zona Bucureºtii Noi, Piaþa 16 Februarie. 0722.481.685, 0722225306

Vânzãtoare cu experienta in domeniul alimentar, zona Colentina, salariu atractiv, carte de munca, rog cv la e-mail hutulcornel@ yahoo.com, Tel: 0727302119 si ajutor n Vânzãtoare macelar pentru macelarie zona Ferentari, dumitru_andreescu2000@ yahoo.com, Tel: 0784556352 CU n VÂNZÃTOARE CALIFICARE PENTRU MAGAZIN ALIMENTAR NON STOP, TEL: 0723617988 n Vânzãtoare salã de jocuri zonele Militari ºi Piaþa Presei Libere, Tel: 0765486755, 0723436343 fast food. n Vânzãtoare Seriozitate, Tel: 0754016671 n Vânzãtoare cu domiciliul in sectoarele 1 si 3 din Bucuresti, pentru magazinele proprii de paine Belforno Fresh situate in sectoarele 1 si 3 din Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare - SC Titan SA angajeaza urgent, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043727 n Vânzãtoare magazin textile, Bd. Iuliu Maniu 69. Doamnã prezentabilã, foarte serioasã, cu vârsta între 25-55ani, Tel: 0723501969 n Vânzãtoare calificatã cu experienta si domiciliul în sectorul 6, angajez pentru minimarket, Tel: 0720114573 Vânz ãtoare Buftea, angajez 2 vanz atoare pentru magazin de carne si mez eluri pasare, cu experienta in domeniu, in Buftea. Se ofera salariu atractiv si bonusuri din vanzari, Tel: 0766341735 n Vânzãtor 3615159

angajam,

Tel:

V e g h e t o r incarcare-descarcare, cod COR 432329 angajeaza SC Sabbagh Car SRL. CV la fax pana la data de 20.04.2012. Interviul va avea loc la data de 23.04.2012, ora 10.00 la sediul societatii, Tel: 0745184342, Fax: 0314370868 n Videochat angajam modele si cupluri pentru videochat intimitatea necesara pentru fiecare model, Salariu atractiv, Tel: 0765823635


Ungaria n TENDER SUPPORT SPECIALIST – BACK OFFICE; Description:Tender Supports Specialists provide bid management, proposal development, Solution Design & Delivery process transaction execution services to any business-approved opportunity supported by the Sales Transaction Hub, supports the assigned Bid Manager in the performance of all recognized bid and/or proposal management activities. Tasks • Engage either on a set of specialized requests or a set of tasks for an end-to-end bid or proposal • Contract preparation process support • Work as a trusted peer with the bid manager and proposal development support team to meet client deadlines with high quality deliverables • Providing assistance and/or executing pricing and/or Quality Assurance processes • Pricing process and support by brand • Perform required tasks, or provide pre-sale support as indicated by the Bid Manager • Organizing, initiating, managing and tracking deal-related activities; Source:EURES Central Database; Employer Name:Adecco; Address:Bajcsy-Zs. u. 48., 1054 Budapest, Hungary; Phone:+36 1 3542160; Email:ssc_hu@adecco.hu n THE DOLFI COMPANY SINCE 1892: We are looking for Sales persons in your Country; Description: We are looking for Sale persons in Spain, Portugal, France, Benelux, Germany, Austria, Svizerland, Italy, England, Ireland, Poland, Danmark, Sweden, Finland, Czechoslovakia, Slovakia, Ungary, Romania, Bulgaria, Russia and the rest of Europe. You can be our agent / representative in your country. The job consists in selling our products to gift stores/shops. This is our product line: www.dolfi.com and www.dolficasa.com If you are interested please answer to this job offer. Required languages: English-fluent; PERMANENT + FULL-TIME; Employer Name: DOLFI GMBH; Matteo Comploi; Address: Digonstrasse 26 - Via Digon 26 39040-Kastelruth Castelrotto; Email: marketing@dolfi.com n Szakács (kínai); Description: A(z) CHEVING-PLUSZ KFT Szakács munkatársat keres budapest 14. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.04 - 2013.04.03. Starting Date: 04/04/2012; Ending date: 25/04/2012; Salary: 100,000.00 - 180,000.00 Hungarian Forint / Monthly; Employer Name: CHEVING-PLUSZ KFT; Information: Ye Wen Long; Address: 1146 Budapest 14. ker., ERZSÉBET KIRÁLYNÉ út 4/B; Phone: (70) 600-9138 n Mérlegképes könyvelo; Description: A(z) KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Mérlegképes könyvelo munkatársat keres ráckevei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . További információ:Mérlegképes könyveloi, képesített könyveloi végzettség. Vállalkozói könyvitelben jártasság (kontírozás) Számítógépes alapismeretek Szorgalmas, megbízható, precíz, kreítív, problémamegoldó képességgel rendelkezo munkavállalók jelentkezését várjuk. Starting Date: 30/12/2011; Ending date: 26/05/2012; Salary: 180,000.00 - 250,000.00 Hungarian Forint/Monthly; Experience required: 2 év felett 5 évig; Employer Name: KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Kovács Attila; Address: 1054 Budapest 05. ker., Honvéd utca 8 1 2; Phone:(30) 990-5257; Employer Name: KEVE Consult Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: Kovács Attila; Address: 1054 Budapest 05. ker., Honvéd utca 8 1 2; Phone: (30) 990-5257 n Karbantartó villanyszerelo (elektromos karbantartó) Description: A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Karbantartó villanyszerelo munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.10 . Juttatások:céges buszjárat,cafeteria,munkaruha,termelési prémium,képzési lehetoség, További információ:elony: vezérléstechnikai ismeretek, angol v. német nyelvtudás. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, email címe: eszter.szukics@arcelor-sztg.hu, telefonszáma: 94/552-711; Salary: Hungarian Forint 130000 - 160000 (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) 552-711

n Mechanikaigép-karbantartó, -javító (muszerész) (mechanikus karbantartó) Description: A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Mechanikaigép-karbantartó, -javító (muszerész) munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.05.01 -. Juttatások: céges buszjárat,cafeteria munkaruha,termelési prémium,képzési lehetoség, További információ: Pneomatikus rendszerek ismerete. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, email címe: eszter.szukics@arcelor-sztg.hu, telefonszáma: 94/552-711; Salary: Hungarian Forint 130000 160000 (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) 552-711 n Fémmegmunkáló, felületkezelo gép kezeloje (gépkezelo (férfi)) Description:A(z) ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Fémmegmunkáló, felületkezelo gép kezeloje munkatársat keres szentgotthárdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét minden napján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.05.01 . Juttatások:céges buszjárat,cafeteria,munkaruha,termelési prémium, képzési lehetoség, Speciális követelmények: kézügyesség, precíz munkavégzés, További információ: Emelogépkezelo, targonca vizsga elony. További információ, jelentkezés: Szukics Eszter, email címe: eszter.szukics@arcelor-sztg.hu, telefonszáma: 94/552-711; Salary: Hungarian Forint 110000 - 140000 (Monthly); Employer Name: ArcelorMittal Szentgotthárd Kft. Information: Szukics Eszter; Address: 9970 Szentgotthárd, Haris utca 3; Phone:(94) 552-711 n Általános iskolai tanár, tanító (Fizika-Informatika szakos tanár) Description: A(z) SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Általános iskolai tanár, tanító munkatársat keres diósjenoi munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális követelmények: Foiskola, Egyetemi diploma (min. fizika szak), További információ: Jelentkezés módja: Pályázat benyújtása szakmai önéletrajzzal, végzettségeket igazoló okmányok másolatával 2012.02.15-ig Nagy László, Igazgató részére e-mailben (diosjeno.iskola@freemail.hu), vagy postai úton a Szentgyörgyi István Általános Iskola címére (2643 Diósjeno, Kossuth út 21.) Salary: Hungarian Forint 122000 (Monthly); Employer Name: SZENTGYÖRGYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA; Information: Nagy László; Address: 2643 Diósjeno, Kossuth út 21. n Hegeszto, lángvágó (minosített hegeszto) Description: A(z) Füred-Gép Kft Hegeszto, lángvágó munkatársat keres tiszafüredi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.17 - 2012.12.31. Juttatások: védo ruha, felszerelés; Salary: Hungarian Forint 100000 - 120000 (Monthly); Employer Name: Füred-Gép Kft; Information: Atkári József; Address: 5350 Tiszafüred, Gyártelepi út 4; Phone:(30) 8685845 n Elektromos gép- és készülékszerelo (elektronikai karbantartó) Description: A(z) LEAR CORPORATION HUNGARY KFT Elektromos gép- és készülékszerelo munkatársat keres móri munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Speciális követelmények:digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság., További információ:Felvételi: 2012.02.03-án 10 órakor a cégnél. Szükséges jártasság: digitális technikában v. mikroelektronikában vagy hajtástechnikában való jártasság, számtech. ismeretek, CNC panel javításban való jártasság. Céges buszjárat van. Salary:Hungarian Forint 150000 (Monthly) n Targoncavezeto; Description: A(z) PACAPIME Korlátolt Felelosségu Társaság Targoncavezeto munkatársat keres mórahalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Juttatások: cafetéria; Salary: Hungarian Forint 110000 (Monthly); n Baromfifeldolgozó (baromfifeldolgozó/csomagoló) Description: A(z) TARAVIS KFT. Baromfifeldolgozó munkatársat keres sárvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.31 - . További információ:Megváltozott munkaképességu dolgozók jelentkezését is várják. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly)

n Egyszeru mezogazdasági foglalkozású; Description: A(z) MAKAY KERESKEDELMI KFT Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres dunakilitii munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.31 - . Salary: Hungarian Forint 95000 (Monthly) n Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (állatgondozó) Description: A(z) COMAGRO-SARDO KFT Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres nógrádkövesdi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.06 - . Salary: Hungarian Forint 100000 - 125000(Monthly) n Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor (nemzetközi tehergépkocsi vezeto) Description: A(z) TÓTH TRANS CIRÁK SZOLG. KER. KFT Tehergépkocsi-vezeto, kamionsofor munkatársat keres ciráki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.07 - . Speciális követelmények:soforkártya szükséges, További információ:Tehergépkocsi vezetot keresnek C+E jogosítvánnyal, nemzetközi tapasztalattal, soforkártyával. Bérezés megegyezés szerint. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Egyszeru mezogazdasági foglalkozású (szarvasmarha gondozó) Description: A(z) COMAGRO-SARDO KFT. Egyszeru mezogazdasági foglalkozású munkatársat keres püspökhatvani munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: osztott, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.09 - . Speciális követelmények:szarvasmarha gondozás, ápolás, etetés; Salary: Hungarian Forint 100000 - 125000 (Monthly) n Pszichiátriai szakápoló (szakképzett ápoló) Description: A(z) FOVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA Pszichiátriai szakápoló munkatársat keres zalaapátii munkavégzésre közalkalmazotti (kjt.) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, megszakítás nélküli munkarendben, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Juttatások:alapilletmény + veszélyességi pótlék, Speciális munkakörülmények:pszichiátriai betegekkel történo ápolási munka, Speciális követelmények:egészségügyi szakirányú végzettség - pszichiátriai specifikáció (ha van) Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly); n NC, CNC gépkezelo (NC/CNC gépkezelo) Description: A(z) MET-NA VASIPARI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT NC, CNC gépkezelo munkatársat keres veszkényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 . Juttatások:Munkaruha, Erzsébet utalvány; Salary: Hungarian Forint 100000 - 200000 (Monthly) n Termelési mérnök, gépgyártás (Termeléstámogató mérnök) Description: A(z) MET-NA VASIPARI GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT Termelési mérnök, gépgyártás munkatársat keres veszkényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 -. Juttatások:Munkaruha, Erzsébet utalvány; Salary:Hungarian Forint 100000 - 250000 (Monthly) n Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású (TELEFONOS ÜGYINTÉZO) Description: A(z) Photel Kommunikációs Zrt. Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású munkatársat keres budapest 09. ker.i munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Juttatások:Órabér-alapú elszámolás: alapbér + mozgóbér teljesítmény függvényében + BKV bérlet, Speciális munkakörülmények:H-P: 8-20 óráig változó muszak, Szo.-V.: nem rendszeres beosztás; számítógép elotti munkavégzés, fejhallgató használat, nagycsoportos termekben., Speciális követelmények: Pénzügyi közvetíto vagy biztosítási közvetítoi PSZÁF tanusítvány. BOI tanusítvány (OKJ-s képesítés: banki) biztisítási szakügyintézo; valutapénztáros (Felsofokú közgazdász, gazdasági végzettség); felhasználói szintu számítógép ismeret; jó kommunikációs ké; Salary: Hungarian Forint 117000 - 130000 (Monthly) Employer Name: Photel Kommunikációs Zrt. Information: Fekete Nikolett; Address: 1094 Budapest 09. ker., Berzenczey utca 9. How to apply: Foglalkoztatónál: Email-ben, önéletrajz küldésével: allas@photel.hu


n Lakatos; Description: A(z) SZEM-MA KFT Lakatos munkatársat keres törökszentmiklósi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Általános karbantartó (karbantartó) Description: A(z) RYDE Hungary Kft. Általános karbantartó munkatársat keres tószegi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - 2013.01.31. További információ:A munkakör betöltéséhez angol vagy német nyelvtudás, valamint szakképesítés szükséges (megfelel villanyszerelo, vagy géplakatos, vagy elektronikai muszerész). Ellátandó feladat: termelogépek javítása, beállítása; alkatrész készítése; éves karbantartási terv elkészítése, elvégzése; gépsorok akadálytalan muködésének biztosítása. Salary: Hungarian Forint 100000 - 170000 (Monthly) n Épületasztalos; Description: A(z) P.H.B.98 KERESKEDELMI KFT. Épületasztalos munkatársat keres nyíregyházai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 110000 (Monthly) n Üzletköto ügynök; Description: A(z) ZSORÓ KFT Üzletköto ügynök munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Juttatások:megbeszélés alapján; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szakács (kínai) Description: A(z) XING JIA LE Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres gyöngyösi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Speciális követelmények:Kínai fuszerek, receptek, technológiák alapos ismerete; Salary: Hungarian Forint 108000 - 120000 (Monthly) n Lakatos; Description: A(z) ZSORÓ KFT Lakatos munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 . Speciális követelmények:Rajzismeret szükséges, valamint hegeszteni tudni kell; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Erdészeti munkás, láncfurészkezelo; Description: A(z) NÖVÉNYORVOS 2005 KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZOLG. KFT Erdészeti munkás, láncfurészkezelo munkatársat keres mátraszentimrei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.06 - 2012.12.31. Salary: Hungarian Forint 93000 - 125000 (Monthly) n 83. Építmény- és épületszigetelo (német nyelvismerettel) Description: A(z) Hód-Ház Kft Építmény- és épületszigetelo munkatársat keres mázai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Juttatások:szállás, és utazás biztosított; Salary: Hungarian Forint 94000 (Monthly) n Szakács (KIÍNAI SZAKÁCS) Description: A(z) Napfény Tavasz Korlátolt Felelosségu Társaság Szakács munkatársat keres szegedi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.26 - 2014.02.25. Juttatások:ebéd, vacsora, munkaruha., Speciális követelmények:Kínai fuszerek ismerete,kínai konyhában való jártasság, További információ:KÍNAI SZAKÁCS munkakörbe várnak szakács végzettséggel rendelkezo munkavállalót. A kínai konyhában való jártasság és a kínai konyha ismerete elvárás. Jelentkezés: telefonon Tóth Ferencnénél a 06-30/3361-801-es telefonszámon. Salary: Hungarian Forint 130000 (Monthly) n Pék (betanított pék) Description: A(z) PANING SÜTOIPARI ÉS KER. KFT Pék munkatársat keres monori munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - 2012.06.30. Salary: Hungarian Forint 93000 (Monthly)

Description: A(z) LAYER KER.-I n Gépészmérnök; SZOLGÁLTATÓ ÉS IPARI KFT. Gépészmérnök munkatársat keres szeghalomi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.25 - . Speciális követelmények:Vezetoi készség, tervezoi szoftverek alkalmazása,ált. gépészeti ismeretek, szerkezetgyártás, épületgépészet., További információ: Elony: - számítógép vezérelt lemezmegmunkáló gépek programozási gyakorlata: CNC, NC - láng- víz-* lézersugaras vágógépek ismerete. Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Traktorvezeto; Description: A(z) PÁSZTOR BERTALAN Traktorvezeto munkatársat keres sárospataki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: munkaidokeret, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Speciális követelmények:gépkezeloi jogosítvány a 83/2003. (VII.16.) FVM rendelet alapján; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Bolti eladó (Eladó) Description: A(z) S.I.S. SONITUS INDUSTRIAL KFT Bolti eladó munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . További információ:Muszaki beállítottságú, Körmend környéki (10-20 km) álláskeresok jelentkezését várja a munkáltató. Jelentkezni önéletrajzzal lehet az akos.rudolf@sonitus.hu e-mail címen. Salary: Hungarian Forint 100000 (Monthly) n Ügynök, kiskereskedelem; Description: A(z) Determin-R Mega Kiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Ügynök, kiskereskedelem munkatársat keres miskolci munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 . További információ:A munkáltató munkatársakat keres Miskolc és környéki munkavégzéshez. Fényképes önéletrajz küldheto a ugyvezeto@determin-r.hu címre küldjék. Salary: Hungarian Forint 80000 - 150000 (Monthly) n Virágbolti eladó (virágköto) Description: A(z) DANKOVICS ERNO Virágbolti eladó munkatársat keres sárvári munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: vezénylés szerint, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Területi képviselo (UPC-üzletköto) Description: A(z) Cívis-Telekom Kft. Területi képviselo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Gépésztechnikus (gépésztechnikus) Description: A(z) HODI AQUA Korlátolt Felelosségu Társaság Gépésztechnikus munkatársat keres tótszentmártoni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - . Salary: Hungarian Forint 152000 - 200000 (Monthly) n Faipari technikus (dekorajtó gyártó) Description: A(z) BOROVI FAIPARI ZRT. Faipari technikus munkatársat keres szolnoki munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: állandó délelotti muszak, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . További információ:muszaki szakközépiskolai vagy faipari szakközépiskolai vgégzettség, számtehn. ism. Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Elemzo közgazdász; Description: A(z) V PLUS K KFT. Elemzo közgazdász munkatársat keres nyírpazonyi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozott idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.03.01 - 2014.03.01. Salary: Hungarian Forint 160000 (Monthly) n Pék, édesiparitermék-gyártó; Description: A(z) GAJDÁR ZOLTÁN Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres bárnai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: du.-éj., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.01 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) Employer Name: GAJDÁR ZOLTÁN; Information: GAJDÁR ZOLTÁN; Address: 3126 Bárna, Nagyko út 4. Phone: (32) 405-050; How to apply: Foglalkoztatónál: 3126 Bárna, Nagyko út 4.

n Kereskedelmi képviselo; Description: A(z) PERINT DISZKONT KFT. Kereskedelmi képviselo munkatársat keres körmendi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . További információ:Kereskedelmi végzettség és/vagy többéves tapasztalat, jogosítvány (B kat.) szükséges. Megfelelo jelöltek a vince.horvath@perint.hu e-mail címen jelentkezzenek. Salary: Hungarian Forint 140000 (Monthly) n Pincér; Description: A(z) DIREKTINFO KFT. Ciklámen Hotel Pincér munkatársat keres bázakerettyei munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.10 - . Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító (Autószerelo) Description: A(z) MOTOR-XXL KERESKEDELMI ÉS SZOLG. KFT Gépjármu- és motorkarbantartó, -javító munkatársat keres nyúli munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . További információ:Motor XXL Kft. autószerelo munkakörbe, szakirányú végzettséggel és néhány év tapasztalattal rendelkezo munkatársat keres. További információ és jelentkezés: 70/381-4460; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n NC, CNC gépkezelo; Description: A(z) NÉMETH SZERELVÉNYGYÁRTÓ ÉS KER. KFT. NC, CNC gépkezelo munkatársat keres csornai munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: három vagy négy muszak, a hét öt munkanapján, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.26 - . Salary: Hungarian Forint 93000 - 120000 (Monthly) n Pék, édesiparitermék-gyártó (kisegíto) Description: A(z) Beki-Pékség Kft. Pék, édesiparitermék-gyártó munkatársat keres berettyóújfalui munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.02.15 - . Speciális követelmények:török jellegu pékárúk készítésének ismerete, pék tanfolyami végzettség; Salary: Hungarian Forint 108000 (Monthly) n Pénzügyi ügyintézo (pénzügyi tanácsadó) Description: A(z) ABM-FINAS Kft Pénzügyi ügyintézo munkatársat keres debreceni munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.27 - . Speciális követelmények:B kategóriás jogosítvány; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) n Szobalány; Description: A(z) WWW.HAUSFREI.COM KFT. Szobalány munkatársat keres balatonfenyvesi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: két muszak: de.-du., foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.04.01 - . Salary: Hungarian Forint 90000 (Monthly) Employer Name: WWW.HAUSFREI.COM KFT. Information: Móricz Krisztián; Address: 8646 Balatonfenyves, Aranyosi utca 8; Phone: (70) 200-7574 n Biztosításértékesíto; Description: A(z) ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Biztosításértékesíto munkatársat keres dombóvári munkavégzésre vállalkozási (polgári) jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: rugalmas, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Speciális követelmények:Kíváló kommunikációs készség, proaktív hozzáállás. eredményorientált gondolkodás; Salary: Hungarian Forint jogszabály/megegyezés szerint (Monthly) Employer Name: ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT. Information: Horváth Zoltán; Address: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 3. Phone: (30) 647-67-94; How to apply: Foglalkoztatónál: 7200 Dombóvár, Dombó P. u. 3., Fényképes szakmai önéletrajz és motívációs levél megküldése után, egyeztetett idopontban n Muszakicikk eladó (munka jellegébol adódóan noknek) Description: A(z) Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság Muszakicikk eladó munkatársat keres jászberényi munkavégzésre munka törvénykönyve szerinti jogviszony keretében határozatlan idotartamra. Munkarend, munkaido beosztás: kötött nappali munkavégzés, foglalkoztatás kezdete, vége: 2012.01.23 - . Salary: Hungarian Forint 50000 (Monthly) Employer Name: Épület-Dinamika Villamosipari és Automatizálási Korlátolt Felelosségu Társaság; Information: IGNÉCZI FERENC; Address: 5100 Jászberény, Szent Imre herceg út 34. Phone: (20) 923-3443


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW. ANGAJAREVIDEO CHAT.RO TEL: 0720818129, 0314250001

é Videoc hat

Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contrac t munc a, s tudio, www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

MODELE é VIDEOCHAT FETE CU/ FARA EXPERIENTA PENTRU SESIUNI DE VIDEOCHAT ADULT. SALARIU DE LA 700 $/ LUNA, CASTIGURI 100% GARANTATE, CONTACTATI-NE PENTRU A VA CONVINGE, 3.000 USD/LUNA, JOBS@SAMIRA-CHAT.RO, HTTP://WWW.SAMIRA-CHAT. RO, TEL: 0786426257, 0765886766

Videochat. Bãieþi ºi fete pentru Videochat, condiþii excelente, pregãtire gratis, cazare, machiaj profesional, minim 200 USD/zi. ID mess: profesional_vision. 0760529868, Tel: 0735889573, 0755790552

Videochat. Conversatii pe calculator. Cunosti limba engleza la un nivel mediu? Stii sa folosesti Messenger? Ai intrat vreodata pe Facebook? Ai folosit Skype pana acum? Daca raspunsul tau la toate intrebarile de mai sus este DA, te anuntam ca poti face aceste lucruri primind bani! Fa parte acum din cea mai dinamica si profesionista echipa din domeniu! Conditii: peste 18 ani, lb. engleza nivel conversational, scris, 2.000 RON/luna, conversatiicalculator@ y a h o o . c o m www.conversatiipenet.ro, Tel: 0785509547

Reprezentanta n Dubai. marketing, femeie, Engleza bine, sub 30 ani.Salariu avantajos, bonus, cazare, masina. Asteptam CV + Poza la e-mail marketing@divine-dubai.com, http://www.divine-dubai.com n Germania Pentru reamenajarea apartamentelor caut mesteri experimentati. Limba germana avantaj. Posibilitati de trai, ramabalacci@arcor.de

20 Aprilie 2012

Germania, praxis stomatologic. Caut medic stomatolog cu drept de practicã. Cunoºtinþele de limba germanã sunt obligatorii. Praxisul se aflã în oraºele H OF ºi BEYREUTH. A sigur locuinþã, Tel: 00491626376121 n Germania. Dansatoare sau fete ca dame de companie angajãm legal Night Club. Oferim salariu+ procente+ cazare. Câºtig 3000-4000euro. Rãspundem la Bip (fãrã agenþie), Tel: 004915145349433, 0040720551721

Germania. Angajam 50 ingrijitoare pentru varstnici in Germania, limba germana mediu, andreea@wma-international.com, Tel: 0369086044 é

particular, la n Buftea ºosea, DN Bucureºti-Târgoviºte, între Mogoºoaia ºi Buftea, 510mp, Tel: 0766412462

n Alba, zona Posaga, Muntii Apuseni, teren turistic deosebit, 186ha, padure, izvoare, vanat, dorin2000ion@yahoo.de, Tel: 0733593420 Apãrãtorii Patriei Sf. Romani, 571mp, utilitati, zona case, proprietar; negoc iabil, 121.000 €, Tel: 0726997726

Fundeni n Cãlãraºi Frunzanesti, vand 3000mp sau dezmembrari in loturi de 1000mp, teren intravilan, acces drum pietruit, curent, intre case, urbanism, 18 EUR/mp, Tel: 0723699991 n Cornetu capat tramvai 32, vand convenabil terenuri 1.420 mp pt casa, constructie, deschideri 7m-13m, 0724602393

Apãrãtorii Patriei, s tr. T eas c ului, z ona c as e, 263mp, utilitati, intrare pe strada din sos. Oltenitei; negociabil, 64.000 EUR, Tel: 0726997726

Arad municipiu, Wintech Pvc vinde teren 44000 mp situat la DN, 0751079901

n Berceni Comuna proprietar, loturi de 500-550mp, d-15m, intravilan, PUZ, construibil, curent, cale acces, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440

é Berceni Comuna 5km Bucuresti 6.700 euro/500mp proprietar, teren intravilan, zona vile, curent, cad+intab, 13 euro/mp. nou rate, 6.700 €, aurelianedi@yahoo.com, é Germania. Angajez dame www.comunaberceni.com, de companie intima pt privat Tel: 0721708243, 0765569396 club; castig min garantat; clientela fidela si seriozitatea conteaza pt noi! Se cere min Bragadiru, vand teren 18ani; un min de engleza sau 750mp intravilan, germana constituie un avantaj; zona parc Bragadiru aspect fizic placut; pt mai multe detalii direct pe yahoo cu toate utilitatile si mess germany_anna sau actele necesare, Tel: telefon, www.hotgirls-bad-iburg.de, Tel: 0723380985 004915776142108

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, mai sunt 4 loturi intravilane la padure, 510-588 mp, gaze, stalpi curent la fiecare lot, intre vile construite locuite, 20 min de Piata Victoriei, particular, poze/ detalii pe site, 16.000 EUR, particular@terenuriconstruibi le.ro, terenuriconstruibile.ro, Tel: 0722677873, 0765555614 n Domneºti particular, superofertã, teren în rate, Curtea Domneascã, Ciutaci, Þegheº. Utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Domneºti Clinceni loturi Ciutaci, Teghes, UM, Curtea Domneasca, utilitati, posibilitate rate, variante auto, 6.800 EUR, Tel: 0723530331 n Domneºti Unitatea Militara, Tarla 11, 45.000mp, acces direct din centura, la 1, 5km, 11 EUR/mp, Tel: 0723530331 n Domneºti Ilfov, teren intravilan 540mp, zona linistita locuita, zona cu vile noi, autorizatie de constructie, padure, 15.000 EUR, corina_dobrie@yahoo.com, Tel: 0766655241


20 Aprilie 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Gãneasa 2100mp, intravilan, com. Ganeasa, deschidere 30m, utilitati de racordat la cca. 50m, 30.000 EUR, Tel: 0745159322, 0723920668

é Gãneasa, jud Ilfov, vand 15000 mp teren agricol Deschidere de 42m la padurea Capra. Pretul usor negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0720635524 n Ghidiceni teren 996mp, deschidere 30m, intravilan, utilitati, 100 EUR/mp, Tel: 0723345786 n Giurgiu, Clejani, Sat Podul Doamnei, teren suprafata 1004 mp, deschidere 20m la sosea, electricitate, in curand gaze, fantana, toate actele, urgent! Pret negociabil, 7.500 EUR, andrea.petcu@gmail.com, Tel: 0724040996 Giurgiului, str. Tiparnitei nr. 141-143, intravilan, utilitati in apropiere, toate actele, 1600mp, d-50m, 120 EUR/mp, Tel: 0761614440

n Jilava Parcele 433mp + drum servitute, i.v. construibil, zona case noi in dezvoltare (str. Libertatii), doua drumuri de acces (DN sau centura), utilitati curent electric, gaze naturale; cadastru, 43 EUR/mp, Tel: 0722339429, 0769039260

n Pietroasele- Istrita, vând 3, 6162ha, vie feteasca alba, 4.500Euro/ ha, Tel: 0751132257 n Popeºti-Leordeni centura, teren 25.000mp, d-50m, intravilan, canalizare si curent in apropiere, toate actele, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440

n Rahova str. Teius 96 colt cu str. Tecuci, sector 5, vand teren de casa. Detalii la telefon, Tel: 0744659873, 0721171763

Siliºtea Snagovului proprietar, vând teren intravilan 10.000 mp, întabulat. Posibilitatãþi vînzare parcele mai mici, 25 EUR/mp, alaninaba@ yahoo.com, Tel: 0760908678, 0764830083

é Vâlcea, Brezoi, (pe malul Oltului) vand urgent teren 4.537 mp. Am autorizatie de constructie. Pret negociabil, 20.000 EUR, matica23@yahoo.com, Tel: 0753705168, 40737444948, Fax: 40737444948 n Victoriei vând teren 266 mp, Tel: 0736396825

é Dâmboviþa, Corbii Mari, km49 pa A1, constructie finalizata in 1984, suprafata utila 120mp, 3 dormitoare, living, baie, bucatarie. suprafata teren 1350mp, vita de vie, pomi fructiferi. utilitati: cablu tv, internet, telefon. deschidere la drum asfaltat, zona foarte linistita. casa este locuibila, 42.000 EUR, brebenas@yahoo.com, Tel: 0734801426 Dobroeºti, casa de vanzare, teren 360mp total, 5 camere 3 bai 3 bucatarii, absolut toate utilitatiile, loc parcare masina exista, pret usor negociabil, 60.000 EUR, k_dog_nik@yahoo.com, Tel: 0768923688

Apãrãtorii Patriei, IRA casa veche, utilitati, suprafata teren 308mp, proprietar; negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0726997726 n Argeº Strâmbeni-Cãldãraru, vand gospodarie (acces 1h Pitesti - 54km) curent electric, fantana, zona linistita, la sosea, casa lemn locuibila, gradina 2600 mp, pomi fructiferi. Rog seriozitate, 4.600 EUR, andreiubadea@yahoo.com, Tel: 0744552554

n Domneºti Clinceni- vilã superbã, P+1, lângã Curtea Domneascã, 3 camere, Sc-114mp, St-250mp, gaze, curent, cheie 67.000Euro, 36.000euro la rosu, 36.000 EUR, Tel: 0723530331

Giurgiu Obedeni Vând vilã 270 mp, pivniþã, parter+etaj, magazie, 2000mp teren, generator, centrale lemne si gaz, sistem alarmã, solar, multiple elemente de confort, 300.000 €, alaninaba@ yahoo.com, Tel: 0760908678, 0764830083

é Giurgiu, Adunaþii Copãceni, casa 4 camere, 2 bai, buc atarie, c amera tehnica, teren 1000 mp, constructie noua, materiale de calitate. Pret negociabil, 60.000 EUR, 0730019673

n Nuci Ilfov, casa si teren 3.126mp, deschidere 14, 50m, 55km de Bucuresti (18km de Snagov), 3 camere, 2 holuri, 2 bucatarii, baie cu instalatie sanitara, 2 fose, 2 puturi, garaj, magazie lemne, livada, lucerna, cadastru si intabulare, 39.000 EUR, Tel: 0723829985, n Ferentari Bachus, 500mp, 0723883960 d=23m, construit demisolul pentru vilã p+1+2+m, n Cãlãraºi, Belciugatele, Vand proiect, autorizaþie urgent vila nemobilata construcþie, 75.000 EUR, P+E+Pod cu planseu de beton Tel: 0763540275 peste etaj (izolat cu 15 cm polistiren) avand suprafata totala construita de 300 mp si suprafata utila de 200 mp cu n Gara de Nord casã la curte, toate utilitatile si actele la zi. 3 camere, baie, bucãtãrie, Pret 150.000 Euro + Taxe; magazie, 110.000 EUR, Tel: sau schimb cu apartament 3 0729633656 é Pache Protopopescu camere etaj inferior + casa p+1 (90+40mp) stradal, diferenta. Zone preferate: Decebal, Piata Muncii, singur curte (40mp), 4 Iancului, Stefan cel Mare, camere parter si 3 camere Piata 1 Mai, Banu Manta, etaj dintre care un pod Titulescu, 150.000 EUR, mansardabil (35mp), pivnita adi6982@gmail.com, Tel: 16mp. Toate utilitatile, A/C, 0769288950 185.000 EUR, vasile_ally@ yahoo.com, Tel: 0723000427 n Carol I Parc Dosoftei. Imobil, P+1, 5 camere é Gara de Nord, str. decomandate, 3 grupuri curte+vila sanitare, utilitati, schimb /vand, Vespasian, reconsolidata 2011, S+P+1ET, 1.315 EUR/mp, sandamihai1@yahoo.com, Tel: 180 mp utili, Subsol 2 pivnite+1magazie, Parter 2 0724058958, 0763300387 camere, bucatarie, baie, hol, n Clinceni particular vând terasa inchisa, ET1 2 camere, vilã P+1+P, stradal, toate bucatarie, baie, hol. Urgent! facilitaþile, zonã rezidenþialã, Ocazie! Pret Negociabil! 122 mp as+450 mp teren, Simona, 150.000 EUR, é Prahova, Cornu, Vila lux, 60.000 EUR, Tel: dragansimona07@yahoo.com, p+1+pod, 2010, 5 camere, 3 0762326768 Tel: 0723601000 bai, st:744, sc:232, su: 195. Giurgiu, Vadu Lat, Sistem Green House, durata vand casa caramida de viata min. 200 ani, rezist. n Dâmboviþa, Rãcari, sos cutremur:8, 5g/R; Gresie, g+f, Buc-Targoviste km 36, vand si suprafata 4000mp, parchet, obiecte sanitare la 50km de casa cu un nivel 150mp, an calitate. Curte si gradina 2000, teren 1500mp, utilitati, amenajate. Toate utilitatile. Bucuresti, toate posibila extindere, avantajos, Peisaj superb, 205.000 EUR, 50.000 EUR, Tel: dotarile, garaj, Tel: Tel: 0722152152 0761332746 0744299944 DRISTOR VAND URGENT VILA D+P+1, IDEALA PENTRU FIRMA, 110.000 EUR, TEL: 0760230157, 0760230119

Sibiu, Marpod, vand casa 2 camere dependinte 80mp cu teren 600mp, 2 2 . 0 0 0 E U R , a_potoceanu@yahoo.com, Tel: 0751053220

n Tei, Lacul Tei, casã demolabilã + autorizaþii construcþie, parter, etaj, pod locuibil, discutabil, 38.000 EUR, Tel: 0765512439, 0721366068

n Bacãu municipiu, vand urgent apt 2 camere 50m, parter, balcon cu beci propriu, dublu izolat, baie renovata recent, centrala, semi-mobilat, 38.000 EUR, lina_gheorghies@yahoo.it, Tel: 0737204440

n Voluntari particular vand casa p+m, 5 cam, 2bai bucatarie, beci, utilitatile (gaze apa canal curent), 98.000 EUR, Tel: 0766452286, 0766212625 é Berceni proprietar apart 2 cam, decomandat, etj intermediar 40 mp, renovat, imbunatatiri, nemobilat sau mobilat, dotari noi, moderne negociabil, acces RATB rapid, 37.500 EUR, pcleu2004@yahoo.com, Tel: 0727387856 n Chiajna, Dudu, la 5 minute de Bucuresti zona Metro Militari, constructie 2008 superfinisat si mobilat centrala proprie, balcon inchis, loc de parcare, Tel: 0763952074 n Colentina, Rascoala, confort 1 decomandata, 7/8, an 1986, 42 mp, g+f+p+t, ac, um, libera, 37.000 €, 0762811467

Militari Apus ului, G+F+T+AC+UM+Parchet+ Bucatarie mobilata, 10/10, cadastru, intabulare, zona linistita, acces rapid metrou, RATB, 40.000 EUR, hd_sza@yahoo.com, Tel: 0755030001

n Ozana 5 min de Piata Trapezului si statia de metrou 1 Decembrie, vand garsoniera dubla, bloc nou 2010, toate utilitatile, finisata la cheie, bucatarie mobilata si utilata, et. 7/11, diponibila imediat, direct proprietar, tva 5%, Comision 0! 48.500 EUR, monica_braia@yahoo.com, Tel: 0726097981

n Pantelimon, Piata Delfinului, proprietar, etaj 2/9, garsoniera confort 1, curata, fara imbunatatiri, locuibila, fara intermediari, Tel: 0216286883

Berceni, Al. Obregia nr. 4, BCR, etaj 6/10, 65.000 EUR, Tel: 0786463121

é Brâncoveanu zona Secuilor, proprietar vand ap2cam, semidecomandat in et4/8, 54mp utili. Cadastru, intabulare, certificat energetic. Gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat, 52.550 EUR, ionmarinflorian@yahoo.com, Tel: 0724343218, Fax: 40724343218

Drumul Taberei zona Favorit, Apartament mobilat, pret usor negociabil, 50.000 EUR, gicaioja2@ yahoo.com, Tel: 0742258962 n Drumul Taberei Lovinescu cf. 1, dec, 3/4, liber, fara amenajar, intabulare, 45.000 EUR, Tel: 0749974329


pagina 10 / vânzãri 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri terenuri / 2 camere

n Drumul Taberei p/10, cf.II, decomandat, fara imbunatatiri, liber, 45.000 €, 0722217144

é Drumul Taberei, vand apartament 2 camere, decomandat, et. 8/10, 43mp. Complet utilat, mobilat modern, aer conditionat. Termopan. renovat recent, 50.000 EUR, denys_27@yahoo.com, Tel: 0722646451

n Militari Confort I, cadastru, termopan, GF, mochetat, 3/8, contor gaze, 52.000 EUR, Tel: 0722235862

é Titan zona parc IOR, complex rezidential, vand apartament bloc nou, toate utilitatile, finisat la cheie, baie utilata, bucatarie mobilata si utilata, direct proprietar, Comision 0! 62.500 €, monica_braia@ yahoo.com, Tel: 0726097981 n Titan, Trapezului vand ap 2 camere semidecomandat, stradal, et 4/10, imbunatatiri: gresie, faianta bucutarie, baie, holuri, geamuri termopan, balcon termopan, usa metalica, contorizat, 52mp, 53.000 EUR, Tel: 0760622262 n Tunari, sector 2, vand 2 camere vila, Tel: 0733102622, 0214366335

n Olteniþei Popeºti, penthouuse, 110 mp, 2011, lift, parcare, finisat deosebit, modern la cheie, 58.000E, Tel: 0732533780, 0723206698 n Olteniþei Popeºti, centru, 2 camere, zonã rezidenþialã, 62 3 camere mp, 2011, la cheie, lift, n Alexandriei parcare, proprietar, 39.000E, decomandate, bucatarie, baie, Tel: 0732533780, 0723206698 cu mici imbunatatiri, magazin la sosea in curte, pozitie exceptionala, toate utilitatile, 100000E negociabil, Tel: 0721662678, 0217761502

proprietar vand n Dristor apartament 3 camere 65mp, complet renovat, toate inbunatatirile, 75.500 EUR, ciurca2003@yahoo.com, Tel: 0732094000 n Drumul Taberei îmbunatatiri, reabilitat, contorizat gaze, 62.000 EUR, Tel: 0762274010, 0765412239 n Drumul Taberei, 1 Mai (Compozitorilor) /Str. Sibiu; vand ap. 3 cam, stradal, decomandat, confort 1, G+F in bucatarie, baie si hol, parchet natur in living, termopan, 2 balcoane inchise, vedere laterala si spate, mobilat si utilat modern cu frigider, aragaz, masina de spalat, aparat de aer conditionat, usa metalica, in zona civilizata si linistita, 65.000 EUR, verasunicorn@yahoo.com, Tel: 0745761583

72, vand n Ferentari apartament 3 camere, parter. 0727.308.413, Tel: 0786145030

apartament 3 é Polona camere in vila, suprafata 84mp utili + 2 balcoane (10 mp), constructie cu doua etaje + mansarda, etaj 2, an constructie 1932, fara bulina sau probleme consolidare. Centrala proprie, termopane, parchet lemn masiv, gresie si faianta, usa metalica intrare, renovat 2010. Impartire actuala: living1 25 mp; living2 22 mp, dormitor 14, 50 mp, hol 9 mp, baie bucatarie, debara 13, 50mp. Pret negociabil, 109.000 EUR, é Iancului Piata, Sectia crystinapena@gmail.com, Tel: Financiara, apartament 3 0729522411, Fax: 0372872433 camere, etaj 8 din 10, decomandat, 72mp, gresie, Azuga faianta, parchet, termopan, Pr ah o v a bucatarie mare, an 1977, apartament 3 camere in aproape metrou, 72.000 EUR, vila, 76mp, locuibil, parter, 2 i n t r a r i , 2 2 . 5 0 0 EUR, Tel: 0727280816 ciprian_bucuresti@yahoo. com, Tel: 0725676217 n Iancului vand apartament 3 camere, semidecomandat la vila, 1 din 1, stradal, zona Iancului pret discutabil, 210.000 EUR, Tel: 0768942675

n Berceni apartament 3 camere, 92mp util, 2 balcoane, pod depozitare propriu, finisat si mobilat modern, 2 locuri de parcare, proprietar, negociabil, n Lujerului Vand apartament é Plevnei vanzare 2 Camere 72.000 EUR, Tel: 0769431233 zona Lujerului vis-a vi de Cora conf 1 et 2 nr camere 3 An 1959, Dec, Et 4, Utilat, decomanate, Tel: 0722661356, Liber, 49.11mp, Curte 0722447581 interioara 20mp, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 76.800 €, adrian.manea@gmail.com, n Militari particular 3 camere, Tel: 0754016116, 0755020997 decomandat 3/8, G+F+P+T n Popeºti-Leordeni 65mp, etaj aer, 2 parcari, boxa, subsol, 2 11, confort City, complet é Buftea zona Studiourile grupuri sanitare, 3 debarale, mobilat, nu a fost locuit, MediaPro (langa Taverna miniatelier, centrala, negociabil, 60.000 EUR, Tel: 0721378364 Studioului). apartament 3 70.000 EUR, Tel: 0744236947 c amere dec omandate, n Militari Apusului, parter, Dotari: gresie, faianta, semidecomandat, etaj 1/8, n Stadionul National Lia parchet, termopane, izolatie doua balcoane, liber, Manoliu, vand apartament 2 int, internet, cablu tv, gaze, 64.000 EUR, Tel: 0722217144 camere, vedere fatã, P/8, pret negociabil, 33.000 EUR, balcon închis, proprietar, ciprian_a_hex@yahoo.com, Tel: 0765437404 55.000 EUR, Tel: 0762922160 n Olteniþei

n Titan intersectia Restaurant Alba si Aushan. Apartament 2 camere conf. 1, 52 metri semidecomandat cca 1970 imbunatatiri deosebite cu parchet, Tel: 0216435541

n Constanþa Eforie Sud decomandat, etaj 4/4, zonã liniºtitã, mobilat cu gust, aproape de plajã, negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0241748054, 0726304681

é Ozana vand apartament 3 camere, bloc nou, toate utilitatile, finisat la cheie, bucatarie mobilata si utilata, decomandat, 2 bai utilate, complex rezidential, disponibil imediat, direct proprietar, Comision 0! 81.400 EUR, monica_braia@yahoo.com, Tel: 0726097981

complex rezidential Jupiter, particular vand ap. 3 camere, mobilat (lux) + parcare, Tel: 0784123456

é Prelungirea Ghencea vand apartament 3 camere bloc nou, finalizare in iunie 2012, decomandat, toate finisajele incluse, toate utilitatile, direct dezvoltator, et. 2/3, Comision 0! 70.000 EUR, monica_braia@yahoo.com, Tel: 0726097981

n Sebastian Parc, proprietar, 3 camere, decomandat, îmbunãtãþiri, Preþ negociabil, Tel: 0762198516 Socului, 3 camere, 67mp, 40.000 €, Tel: 0788218172

é Titan vand apartament 3 camere bloc nou, toate utilitatile, finisat la cheie, 2 bai, et. 2/13, bucatarie mobilata si utilata, disponibil imediat, direct proprietar, Comision 0! 86.700 EUR, monica_braia@yahoo.com, Tel: 0726097981

Septembrie Agip, é 13 apartamen 3 camere, stradal, etaj3, semidecomandat, 70mp, 2 gr.sanitare, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, vedere stradala, an 1993, toate actele, 72.500 EUR, gaby_budu@yahoo.com, Tel: 0727280816

20 Aprilie 2012 n Buftea Nord vand 4 camere, 120 mp, P+1+gradina, toate utilitatile, drum asfaltat sau schimb cu ap 3 cam Bucuresti + 15000 € diferenta, 88.000 € carmen.radualbu@yahoo.com, Tel: 0745308260 n Drumul Taberei Parc, 4/4, confort 1, decomandat, balcon, 2 gr. sanitare, 0767.698.275, 65.000 EUR, Tel: 0720560057 n Nordului, duplex et 2+3/3, scara interioara, 2007, 2 garaje, centrala proprie, finisaje neterminate, + TVA, 190.000 €, citihabitat.ro@gmail.com, Tel: 0728693423 n Ultracentral particular vand apartament 4 camere, 115mp, 2 bai, bucatarie spatioasa, et. 1, pret discutabil, 128.000 EUR, Tel: 0722526357

Casa Presei, n Jiului, apartament amenajat deosebit, luminos, 5 camere, living 60 mp, dining, dressing, 2 bai, 2 balcoane, 2 garaje, et. 1/4, 2004, 260.000 EUR, citihabitat.ro@gmail.com, Tel: 0728693423

n Unirii, mini-market, stradal, 52mp, deschidere 12m, utilitatile proprii, pretabil bar/ jocuri, 83.000 €, 0727369478 n Barbu Vãcãrescu, bloc nou 2011 particular, et 1/5.93 mp, finisat, lux, garaj subteran, 150.000 EUR, apartfloreasca@yahoo.com, http://www.apartamentdelux.ro, Tel: 0788787878

Cumpar teren intravilan in Podenii Noi, Baltesti, Podul Galben, suprafete intre 500- 2500 m, cu acces la drum asfaltat, utilitati la hotar, acte la zi, ofer 1-2 E pe mp. Ofer plata pe loc, 2 EUR/mp, catalin.ionescu@ aldautomotive.com, Tel: 0751276670

Voluntari, Wintech Pvc vinde spatiu comercial in incinta China Town, cu toate utilitatile, 0751079901

Cumpar cu plata cash garsoniera sau apartament confort 1 2 sau 3 indiferent zona, stillhouseimobiliar @yahoo.com, Tel: 0732864809, 0769526936

n Titan. Familie serioasa, cumparam de la proprietar, apartament 2 camere in zona Titan, etaj inferior, exclus agentii. Oferim si cerem seriozitate, casuneanu_florin@yahoo.com, Tel: 0724144284, 0724743729


20 Aprilie 2012

n 1 Decembrie Bd, Auchan, camera curte, conditii bloc pentru fete/baieti, cupluri, Tel: 0761612298, 0727299322 n Berceni, Resita, Izvorul Crisului, fara proprietar, camera mobilata elegant in apartament 3 camere, toate conditiile, pentru cuplu, 2 persoane, 500 RON/luna, Tel: 0761600234 n Crângaºi o camera la curte, intrare separata, Tel: 0761616266 n Drumul Taberei Inchiriez camera mobilata, Tel: 0769405718 n Militari, doamna singura inchiriez o camera la o salariata serioasa, nefumatoare, conditii, tot confortul, Tel: 0217724267

n Lizeanu. Particular inchiriez vila 90mp, ultrafinisata, centrala proprie, aer conditionat, alarma, 800 €/luna, Tel: 0722526782

é Magheru, Vasile Conta, 3cam, et 2/2 cu pod, 90mp decomandat finisat mobilat si utilat, particular, 600 EUR, Tel: 0722172785 Pache Protopopescu, Str. Tepes Voda - Teleajen, casã curte, singur, parter+ etaj= 6 camere, 2 bãi, 2 bucãtãrii, gresie, faianþã, parchet, 162 mp, gaze sobã, Tel: 0314105254, 0771285103

n Berceni particular inchiriez garsoniera conf. 2, mobilata, stradal, et. 9, 2 luni garantie, 1 avans, 175E/ luna, Tel: 0722526357 n Berceni, Resita, Izvorul Crisului, regim de garsoniera, camera mobilata elegant in apartament 3 camere, proprietarii locuiesc la tara, 500 RON/luna, Tel: 0761600234

închirieri oferte camere / case / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / pagina 11

n Ciºmigiu particular inchiriez garsoniera 23mp, complet mobilata, 2 luni avans+1 luna garantie; negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0740121681, 0725878182 n Drumul Taberei zona Valea Oltului. Particular inchiriez garsoniera dec p/4, termopan, g, f, apometre, mobilat, curat, Tel: 0770945215 n Militari apropriere metrou, ofer spre inchiriere garsoniera mobilata, Tel: 0769405398

Nerva Traian Inchiriez garsoniera confort 1, et 1/8, 40mp, decomandata nemobilata, Tel: 0753814628 parc, inchiriez n Obor, garsoniera 28mp, semi mobilata, etaj 10/10, stradal, 800 RON/luna, Tel: 0722808836 str. Hrisovului, n Pajura, garsoniera et 1 sporit dec, g+f+t+um+aer cond, mobilata complet+ utilata, 700 RON/luna, Tel: 0761583353 n Sector 4, garsoniera confort 1, zona linistita, curata, semimobilata, Tel: 0723150780 n ªtefan Cel Mare spital Colentina, garsoniera, et. 3, mobilata modern utilata curata, Tel: 0731296665 n Titulescu Victoriei deasupra Mega Image, et. 3, mobilata, decomandata, proprietar, 300 EUR/luna, Tel: 0723210702 n Vitan Mall, particular, inchiriez garsoniera confort 1, complet mobilata si utilata, negociabil, 300 EUR/luna, Tel: 0723463038

Argeº Piteºti municipiu, vis-a-vis de Spitalul Militar, inchiriez (sau contract de comodat pe termen lung) apartament cu 2 camere. Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677 n Berceni Inchiriez ap. 2 cam. conf. 1, 7/10, utilat, mobilat, exclus agentii, Tel: 072119804, 075168364 n Brâncoveanu Lamoteºti, confort 2, utilat, mobilat, proaspãt zugrãvit, p/4, 200 EUR/luna, Tel: 0768341624

Cel Mare n ªtefan Eminescu, ofer 2 camere, curte, parter, stradal, firma, suprafata 60mp, 250 EUR/luna, Tel: 0744322180 n Timpuri Noi 2 camere mobilate, termen lung, Tel: 0723557828 é Colentina Ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, mobilat si utilat. Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 490 €/luna, andreea.madescu@benevo.ro, é Titan Ap. situat in Tel: 0730109006, 0730109005 complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 é Dristor chiar langa Metrou, particular, inchiriez apartament n Titan Inchiriez ap. 2 mobilat si cu 2 camere decomandat, et. camere, 5/10, mobilat, utilat, parchet, 2 electrocasnice, viz-avi de balcoane. Intretinere foarte Auchan Titan, 0722437568, avantajoasa iarna, 230 Tel: 0765228337 n Unirii, apartament in vila EUR/luna, Tel: 0727701213 Taberei zona ultracentral, la curte, parter, 80 n Drumul Azzuro, cf. I, etaj 5/10, mp, 2 camere, 1 grup sanitar mobilat, utilat complet, (+1 serviciu), 1 bucatarie, 1 hol, gresie, faianta, termopane, particular, Tel: 0723365965 centrala termica, aer n Drumul Taberei Raul conditionat, cablu TV, internet, Doamnei, stradal, ap. 2 camere, usa metalica, tavan fals, et. 6/10, cf. 1, g, f, um, bucatarie spoturi, jaluzele verticale, mobilata si utilata, balcon inchis, izolatii termice, renovat recent semimobilat, curat, cuplu sau int./ext, mobilat si utilat la fam cu 1 copil, 0740501066 cerere, 680 EUR/luna, Tel: n Ferentari Sãlaj, apartament matica23@yahoo.com, 40737444948, 2 camerã în vilã, etaj 1, toate 0753705168, dependinþele, încãlzire Fax: 40737444948 centralã, mobilatã, Tel: 0762530466, 0762916257 n Giurgiului Luicã, închiriez la curte 2 camere, baie, bucãtãrie, intrare separatã, fãrã proprietar, 0724763188 n Giurgiului Piaþa Progresul, proprietar ofer pentru închiriere n Berceni, Aparatorii Patriei, 3 ap. 2 camere, decomandat, camere, p/4, mobilat, g+f+t, mobilat, renovat modern ºi curat, termen lung, 300 dotat cu totul, situat la parter, €/luna, Tel: 0734721266 acces din stradã, preþ n Berceni, Straja, particular negociabil, 330 €, 0784141417 inchiriez ap. 3 camere, conf. I, n Militari Apusului inchiriez gresie, faianta, parchet, utilat, apartament 2 camere decomandat, Tel: 0766581701, 0766512208 proaspat renovat, parter, bloc 4 nivele, Tel: 0722521751 n Otopeni mobilat aer conditionat, garaj, subteran, zona rezidentiala, 350 EUR, Tel: 0723527521 n Romanã Ultracentral, 2 camere, renovat, utilat, et. 4, semidecomandat, 350 é Pipera - Cosmopolis ap. 3 EUR/luna, Tel: 0734022722 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar, 442 EUR/luna, é Splaiul Unirii, Splaiul andreea.mitru@benevo.ro, Tel: Dudesti cartier rezidential 0730109006, 0730109005 Comfort City (dupa Autovit), inchiriez apartament 2 camere, n Vitan Proprietar 3 camere complet utilat si mobilat, aer dec omandate, 2 grupuri conditionat, centrala masina sanitare, mobilat, utilat, centrala spalat etc zona rezidentiala loc parcare, 1.000 RON/luna, proprie, etaj 1, loc de parcare, isebastianmarian@yahoo.com, termen lung, 500 EUR, Tel: Tel: 0727867876 0744568519

Grozãveºti proprietar, Metrou Grozavesti, Spatii birouri 150 - 3000mp, 8-12E/mp, G, F, T, internet, telefon, parcare, paza 24h, 8 EUR/mp, Tel: 0213125535, 0734825197

Taberei 35, n Drumul semidecomandat, renovat, utilat complet, mobila moderna noua, AC, exclus agentii, Tel: 0747366719 n Frumuºani, sud Bucuresti, inchiriez apartament 4 camere semi mobilat, toate conditiile la curte, 150 EUR, Tel: n Kogãlniceanu Spatiu 0760166116 comercial 210mp demisol, pretabil bar, club, restaurant, 3500E discutabil, Tel: 0726604644 n Mihai Bravu nr 215, vis-a-vis metrou Muncii, spatiu 18mp, Tel: 0723534215 cedez spatiu n Militari minimarket, stradal, incadrat é Pipera - Cosmopolis Vila intre scoala si parc, 20mp+ toate utilitatile, sit. in complexul rezidential depozit, Cosmopolis, mobilata si utilata, 7.000 EUR, Tel: 0724504147 2 x aer conditionat, paza, n Militari, Piata Gorjului, Ofer supermarket, gradinita, spaþiu comercial stradal, 5mp, pony-club, ideal pentru familii pretabil amanet, schimb cu copii, zona linistita, spatii valutar. Vad format. Preþ verzi, piscina. Complexul este avantajos, Tel: 0767756647, situat la intersectia Pipera cu 0723150078 Soseaua Tunari. Anunt C omplex proprietar, 580 EUR/luna, n Olteniþei andreea.mitru@benevo.ro, Tel: Comercial Aleea Castanilor 0730109006, 0730109005 inchiriazã spaþii comerciale tarabe la preþuri foarte avantajoase, Tel: 0722633919

é Universitate,

Calea Victoriei Teatrul Odeon, inchiriez sau vand apart.interbelic superb 174 mp utili; 1000 € sau 175000 €, 1.000 €/luna, mtofan7@gmail.com, Tel: 0722269847

n Afumaþi Hala 1400mp, 7MH, constructie noua, toate utilitatile, deschidere DN2, 3, 5 E/mp, Tel: 0724286586 n Barbu Vãcãrescu, particular 165mp, in vila pentru birouri, elegant, zugravit, 1.600 EUR, Tel: 0744500016 n Drumul Taberei 35, inchiriez spatiu comercial parter bloc. 0727.308.413, Tel: 0786145030 n Giurgiului, inchiriez casa noua, singur in curte, mobilat, aproape de sosea, discutabil, 500 EUR/luna, Tel: 0729345841 n Giurgiului, inchiriez spatiu comercial, 70mp, posibilitate 1/2, la 2 statii de Sos Giurgiului, discutabil, 10 EUR/mp, Tel: 0729345841

n Pantelimon stradal, proprietar închiriez spaþiu comercial zonã vad comercial 100 mp, 2.000 EUR, Tel: 0767332833 n Rahova, Str. Teius, spatiu comercial stradal toate utilitatile, trafic, Tel: 0767634447


pagina 12 / închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro

20 Aprilie 2012

é Republica. Birou -

industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052 Timpuri Noi complex Timpuri Noi la intersectia Calea Vacaresti cu V.Stanciu adiacent grupului universitar Titu Maiorescu. Inchiriem 2 spatii comerciale 7mp. Pretabil reparatii incaltaminte, prestari servicii, birouri, 249 EUR, Tel: 0213317670

é Vasile Conta Cafenea-Bar, 140mpla demisol in vila, spatiul este renovat, mobilat si utilat cu tot ce este necesar, particular fara TVA, 1.800 EUR, Tel: 0722172785

é Mercedes-Benz 190 din 1988, automat, benzina, cu piese de rezerva, Tel: 0722272086

n BMW Cutie automata, volan functional, imbracat in piele, jante originale pe 17, interior din piele neagra si ornamente argintii, senzori de parcare pe state, Tel: 0722269010

é Fiat Brava pret usor negociabil. Geamuri electrice, scaun sofer reglabil, volan reglabil, servodirectie, posibilitate aer conditionat, cauciucuri iarna luate in Accept: Acura, Dacia decembrie, optionat si cauciucuri vara folosite aprox. Cielo, Citroen, 7000 km. Euro 3. Necesita Chevrolet, Logan, foarte mici reparatii. Anul fabricatiei 2000, Km rulati 180, Matiz/Tico, Renault, 000; Culoare alb, 2.200 EUR, Opel, Skoda, clau.ionita@gmail.com, Tel: é BMW X3 AN FABRICATIE 0727918351 Solenza, Supernova. 2005 KM 72000 Si mici defecte, Tel: COMBUSTIBIL DISEL, n Fiat Ducato 2007, 3, INMATRICULATA 0212551102, 5tone, frigorificã, BUCURESTI NEGRU 0721309765 METALIZAT CAPACITATE primul proprietar, stare MOTOR 1995, 17.500 EUR, impecabilã, negociabil, n Autoturisme de la proprietari TEL: 0730280096 13.000 EUR, Tel: asigur radiere si transport gratuit. Ofer 1100, Tel: 0722340560, 0744632301 0769274258 n Dacia Logan 2005 unic n Cumpar tichete rabla 2012. proprietar 1600c3, aierbeguri Ofer 1700, Tel: 0744632301 sofer+ pasager, geamuri n Cumpar tichete rabla 2012. electrice fata spate, Ofer 1700, Tel: 0766687339 2.580 EUR, Tel: 0744632301 Ford Fusion 2006, n Cumpar tichete rabla 2012 n Dacia Logan an fabricatie acte legalizate. 1800, Tel: 2005, aer conditionat, 70.000km, full, stare cu 0744632301 inchidere centralizata, impecabila, airbaguri, alarma, geamuri n Cumpar autoturisme elecrice, 3.200 EUR, Tel: inmatriculate pentru programul negociabil, 0723673185 rabla. 1150, Tel: 0760295065

5.800 EUR, Tel: 0722340560, 0769274258

n Voluntari - Oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc. Preferam pensionari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427

n Caut camera cu chirie cu contract de inchiriere. Ofer 800ron. Persoana varstnica, fara vicii. Sunt ajutat de asistenta sociala, 0768422127 Solicit pentru inchiriere apartament 2 camere mobilat/nemobilat, stillhouseimobiliar@yahoo .com, Tel: 0732864809, 0769526936

n SsangYong Rexton 4X4 negru, 2005, interior piele, negociabil, 8.800 EUR, Tel: 0744308668

n Hummer H3 an 2007, full, urgent, Tel: 0721809129

é PROGRAMUL RABLA 2012, PLAST LINE SRL, MAI MULTE INFORMAÞII LA TELEFON. 0720625590, 0728904437, 0246437222

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Dacia Pick Up 1.9D, an fabricaþie 2006, km bord 62.000, Preþ negociabil. 021.778.52.38, 0726.021.366, Tel: 0766532554

é Lancia Lybra full option, piele, cutie manuala, an 2003, motor de 2400, motorina, gri, clima, contact Iordan Aurel, 4.000 EUR, aurel.iordan1@gmail.com, Tel: 0722685965, 0748867085

n SC Andreada Servexim SRL colecteaza autoturisme si elibereaza vouchere in valoare de 3800lei, in cadrul programului rabla 2012. Va asteptam in Bld. Metalurgiei nr. 164, sect. 4, Bucuresti (intrare prin str. Dumitru Brumarescu). Detalii la tel. 0754016100, Tel: 0754016102, 0758111081

n Cumpar frigider, congelator, combinã, ladã, vitrinã frigorificã, aragaz, maºinã spãlat funcþionale 100- 150, Tel: 0213328599, 0722417915

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi second - hand, garanþie, service. Vând. 0722213283, Tel: 0765476882, 0212600843 n FRIGIDER NE1, VOLUM TOTAL 299L, VOLUM CONGELATOR 67L, STARE FOARTE BUNA 500RON, TEL: 0730033150 n Vitrina frigorifica verticala, vitrina frigorifica perdea aer pentru lactate, mezeluri, rafturi metalice noi, Tel: 073437633

Elec tronis t depanare televizoare la domiciliul c lientului. Serioz itate. Garantie, Tel: 0744256874 n Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545


20 Aprilie 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13 n Romanca 50ani, licentiata, cetatean francez, caut barbat liber, varsta apropiata pentru munca, viata impreuna in Franta, Tel: 0721954791

n Ady ofer gratis cunilingus pasional, anilingus uro pasiv unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime garantate. Exclus barbatii. Numai sms, Tel: 0761241755 n Atragator, tanar, 37/1.85/79, situatie foarte buna, doresc cunostinta tanara prezentabila, disponibila, bogdan58ro@yahoo.com, Tel: 0742326442

é BLONDE FOCOASE, BRUNETE VOLUPTOASE SI ROSCATE SUPERBE, TE ASTEAPTA INTR-O LOCATIE DE LUX PENTRU A ITI OFERI C LIPE EROTICE DE NEUITAT. AICI TOATE FANTEZIILE T A L E E R O T I C E PO T DEVENI REALITATE, 1 2 0 R O N / O R A , QLADY_MASSAGE@YAHOO .COM, WWW.QLADY.RO, 0734584488, 0786283871

é BRUNETA

20ANI, REALA100%.SEXI, FOCOASA, CU FORME APETISANTE, BUZE SENZUALE, SANI ISPITITORI, FUND BOMBAT, TE ASTEPT PTR A-TI OFERI UN ORAL UMED DE VIS, NORMAL IN ORICE POZITIE, 69, CUNNIL. DISCRETIE. ZONA MALL VITAN. LUX! AM 3 COLEGE DE APARTAMENT AVETI DE UNDE ALEGE. O SUG BINE... RAU! 100 RON, ESCORTA_JASMINE @YAHOO.COM, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0769983333

é Doamna eleganta, te astept la locatia mea, unde putem indeplini impreuna cele mai ascunse vise si fantezii pe care le ai, iti ofer sex: normal, oral, anal, seriozitate si discretie maxima, poze reale, 90 RON/ora, Tel: 0767751454

é Doamna matura 45 ani Corina o adevarata lady, cu un corp fantastic, pielea dulce si fina numai buna de sarutat, sex total, pasiune, inventivitate, mangaieri rafinate si placere dincolo de limitele imaginabilului, non stop, 200 RON/ora, Tel: 0784093657

é PATRU TIPE

SEXY! ESCORTE DE VIS. SUNTEM EXCITATE RAU! NIMFOMANE NESATISFACUTE, CU CHEF NEBUN DE AMOR, TE ASTEPTAM, IUBITULE, VINO SA NE AI IN TOATE POZITIILE, ORAL, NORMAL, 69, DOMINARE, CU FINALIZARE UNDE VREI TU! ZONA MALL VITAN. WWW.ESCORTACL AUDIA.BLOGSPOT. COM, 100 RON, HIGHCLASSMASSA GE@YAHOO.RO, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, TEL: 0720294444, 0788724461

é Bruneta reala 100%, daca vrei sa ma cunosti nu ezita sa ma suni, Sex total, locatie curata si discreta, 150 RON/ora, Tel: 0748777087

é Bãrbat prez entabil, s erios , c adru-ISU, 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã, B uc ur eº t i- I lf ov . R og seriozitate maximã, Tel: 0735123908 Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, Tel: 0730113640

Barbat italian 50 ani, patron de firma stabilit in Romania, divortiat, fara probleme financiare; caut fata frumoasa si serioasa de 28-40 ani pentru o relatie serioasa, lunga durata, eventual casatorie, torrefausto@yahoo.com, Tel: 0760471341

Casatorit doresc cunostinta cu doamna casatorita pentru relatie intima, Tel: 0730113640 Domn 48/1, 75, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie/cãsãtorie, Tel: 0729633656 Domn 32 ani, 174cm, 70kg, nefumator, nu consum alcool, ospatar, imi caut jumatatea, Tel: 0753543887 n Domn, stare materiala buna, 1,70m, 74kg, 62 ani caut doamna pentru casatorie sau prietenie, fara obligatii: sa aibe 1,70m, 70kg, maxim 50 ani, pregatire medie. Sunati dupa ora 18.00, Tel: 0213364368

é QLADY EROTIC

MASAJ. 7 FETE SUPERBE TE ASTEAPTA INTR-O LOCATIE DE LUX PENTRU A ITI OFERI CLIPE EROTICE DE NEUITAT. AICI TOATE FANTEZIILE TALE EROTICE POT DEVENI REALITATE, 120 RON/ORA, QLADY_MASSAGE @YAHOO.COM, WWW.QLADY.RO, TEL: 0722999939, 0763455435


pagina 14 / animale / pierderi / licitaþii / mediu / medicale / afaceri vânzãri / afaceri firme

SC Navy Alcade SRL, CUI 26740436, J40/3529/2010, pierdute CUI original si CIF original. Le declar nule,

Vand catei rasa ciobanesc carpatin varsta 2 luni si jumatate, vaccinati, Tel: 0720727387

Certificat n Pierdut Constatator pe firma Azar Company SRL, cu sediul social in Bucuresti sectorul 4, bdul. Constantin Brancoveanu, nr. 116, CUI 14150440 din data de 31.08.2001, numar de ordine in registrul comertului j40/74261/2001, din data 31.08.2001. Il declar nul, n Pierdut certificat constatator de sediu al SC Legend Auto Expres SRL, J10/2079/1994, CUI 6328490, din sat Vilisteanca, com Posta Calnau, jud Buzãu, numãrul constatatorului 1411 din 27.01.2005. Îl declar nul, n Pierdut: acte originale masina Ford Transit; stampila societate Spica Crismar Group; RCA serie 002622203; acte vanzare cumparare autoturism din Austria serie act A16118298; cartea masinii serie J319147; calcul taxa poluare nr. 900027; chitanta taxa poluare 2191lei, n SC Erion Tech SRL, CUI 24326501, J40/13616/2008, pierdut cui in aprilie si 2 certificate constatatoare in baza la 359/2004, originale, emise in 2010, le declar nule,

n Achizitie de utilaje. SC TOP STIL AGREGATE SRL cu sediul în Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, str. Apusului nr. 5 B, Judetul Ilfov, cod postal 077066, face achiziþie de utilaje in cadrul proiectului “Achizitie de utilaje pentru SC Top Stil Agregate SRL”, pentru realizarea urmatoarelor obiective: Achizitie statie de concasare cu concasor conic. Termenul de solicitare a caietului de sarcini si de depunere a ofertelor este de 5 zile lucratoare de la data anunþului, iar criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut, maria.ionescu587@gmail.com, Tel: 0769905474, Fax: 0332819497 n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 8133/86/2011*– al tribunalului Suceava – sectia civila, debitoare Sc Chronosgem Srl, cu sediul in Aleea Lazar Vicol nr. 9, bl. e39, sc. a, ap. 4, mun. Suceava, jud. Suceava, inmatriculata la reg. com. sub numarul J33/1730/2007, cod unic de inregistrare: 22765055, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 03.04.2012, de intrare in faliment prin procedura generala, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Ipurl,

Adisoft Creativ n SC Management SRL cu sediul in Bucuresti str Rediu nr 4 sector 4, inmatriculata la oficiul Registrul Comertului sub nr J40/13431/2008, CUI 24275254, in calitate de debitoare in dosarul nr 63041/3/2011 este chemata sa se prezinte in data de 02.05.2012 la ora 08:30 in fata Tribunalului Bucuresti cu sediul in Bucuresti Bd Unirii nr 31, sector 3 in contradictoriu cu creditoarea SC Bucuresti Sud Beton SRL, Gheorghe, in n Vajaica calitate de reclamant in dosarul civil cu nr. 7044/4/2009 aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti si avand ca obiect dezbatere succesorala- fond chem pe Kellner Iulian, cu ultimul domiciliu cunoscut in Romania, str. Suter, nr. 7, in calitate de parat la Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, camera 301, c13-civil, minori si familia pentru data de 08.05.2012 in vederea dezbaterii cauzei care formeaza obiectul dosarului civil cu nr mai sus mentionat,

SC Alfa El Bucur SRL anunta publicul interesat asupra depunerii de emitere a autorizarii de mediu pentru proiectul Amenajare t erasa existenta, propus a fi amplasat in Bucuresti, Oraselul copiilor Braseria 1, sector 4. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ARPM Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Alfa El Bucur, str. Horia Closca si Crisan nr. 91, parter, camera 8, hala 1, Otopeni- Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul societatii competente pentru protectia mediului,

SC Reco Investment a v a n d s e d i u l in st r Remus nr 17, birou1, subsol, sector3, Bucuresti titular planului / programului PUD S.L. Calderon nr 50 localitatea Bucuresti S.L. Calderon nr 50 sector 2 anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei comitetului special constituit din data de 19.04.2012 urmand ca planul/ programul propus sa fie supis procedarii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii rivind decizia etapei de incadrare se perimesc in scris la sediul A.R.P.M. Bucuresti, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului,

n Vand aparatura si mobilier pentru videochat 3 camere complet mobilat si utilat, Tel: 0765823635

é ACHIZIÞIONEZ

CARTI DIN TOATE DOMENIILE. DEPLASARE LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. PLATA PE LOC, TEL: 0728599965, 0213140473

é Anticariat cumparam

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

20 Aprilie 2012

carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, 0731407474, 0213159704 n Cumpãr picturi. Cumpãr picturi vechi cu plata pe loc, valydobro@yahoo.com, Tel: 0726590950 n Þigãri electronice, importator direct, model EGO-T, EGO-C, EGO-W, etc. Preþuri senzaþionale, numai en gross, Tel: 0740607600 n Vand oua pentru incubatie, rasa de gaini Brahma, 0730496087

é Vand 2 costume populare, 35 de ani vechime, zona Oltenia. Pret 1.000 eur costumul, negociabil, Tel: 0723343000

n Propunere afaceri: societatea comerciala Golden Gate International este interesata sa colaboreze cu baruri in vederea amplasarii de aparate pentru jocuri de noroc. Oferim conditii avantajoase de colaborare, contact, office@goldengateint.ro, Tel: 0725221752 n Vand frizerie cu 3 posturi de frizer si unul de coafor, situata in statie RATB, trafic foarte aglomerat, sau spatiul se preteaza pentru orice activitate, 12.000 €, 0763327325


20 Aprilie 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

meditator n Caut engleza/suedeza, preferabil absolvent/a limbi straine, Tel: 0721274463 Cursuri acreditate naþional, rec unos c ute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi c arierã nouã, Tel: 0213233966 n Limba românã. Profesoarã tânãrã, gradul I, experienþã 14 ani, meditez elevi clasele VXII, Tel: 0734131808

cu é Profesor deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare nationala cls a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez si in vacante + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

curatenie cu n Agenti experienta. Familie serioasa oferim servicii profesionale de curatenie. Pentru mai multe detalii contactati-ne: Geta Harjoi, Tel: 0721471784

é Matematicã,

(soþul 45 ani) Românã (soþia 42 ani) V-XII, experienþã psihologicã, 12 ani mediþaþii, nu luãm banii degeaba, fãrã rezultate, 20 RON / ora, Tel: 0722286920

é Acoperiºuri, accesorii, dulgherie, reparaþii, jgheaburi ºi burlane, tablã zincatã, 0749775995

é Profesoarã, Limba Românã, V - XII, experienþã 10 ani meditaþii, 20 RON/ora, Tel: 0720561395

Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918


20 Aprilie 2012 n Amenajari interioare, glet, polistiren, lavabila, yugrav serios, seriozitate, Tel: 0770306322, 0742419991

é Branºament apã,

racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0720506819, Tel: 0760727231, 0214343276 Cautam Firma sau Echipa, pentru termoizolatie imobil, finisaj exterior. Avem santier in Bucuresti al firmei Kafkas Construct, 0733767833, 0733602522

apã, é Branºament canalizare, asistenþã contract Apa Nova racorduri interioare, înlocuiri branºamente, reparaþii, 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

Electrician autorizat ANRE execut instalatii electrice case, vile, apartamente, tablouri electrice, spatii comerciale, Tel: 0731867883 n Maistru execut: zugrãveli, gresie, faianþã, mozaic, rigips, instalaþii sanitare, electrice, parchet, tâmplãrie, zidãrii, izolatii terase, 0729633656 é Contabil

é Instalatii termice: proiectare, executie, service, intalatii termice cu centrala, aer conditionat. Bucuresti, Buzau, aeroterm_bz@yahoo.com, Tel: 0720934682, 0338402307

é Experienta in Germania si Anglia, ofer servicii de amenajari: gresie, faianta, parchet, rigips, zidarie, tencuieli, finisaje interioare si exterioare, izolatii. Pret negociabil, ignatcristian1966@ yahoo.com, Tel: 0721898973, 0755884457

Expert, Evidenta contabila completa, salarizare, resurse umane, REVISAL, depunere declaratii online, refacere contabilitate, expertize, pentru SC, SRL, SA, PFA, II, Cabinete (AvocatiI, Medici), Broker, Asociatii Bloc, ONG, etc, leeafincont@yahoo.com, www.expertcontabilcontabilitate.ro, Tel: 0722384543

é Închiriem Logan

full options, 50Ron/zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 Transport ieftin la pretul c lientului: mobila, electrocasnice, marfa, etc. cu Ford Transit Maxi inalt si lung, ofer s erioz itate, Tel: 0766360482

vindem é Anti-rozatoare, aparate cu ultrasunete impotriva tuturor daunatorilor soareci, sobolani, gandaci, caini insecte, cartite. Deoarece suntem importatori pretul este cel mai mic! www.anti-rozatoare.ro www.stopdaunatori.ro, Tel: 0735666678, 0725600400 Caut n Biorezonanta. persoana (eventual medic) cu aparat biorezonanta pentru efectuat consultatii, Tel: 0786145030, 0727308413 n Tehnician dentar execut lucrari portelan pentru cabinete private, Tel: 0213515972

AnuntAZ 20 aprile 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement