Page 1

Parc hetar, r as c hetez parchet, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: laminat, clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, www.parchetar-montat-rasc hetat.ro/, Tel: 0722773366, 0743457184

Agenþi distribuitori, curieri, promoteri SC angajeazã pentru Bucureºti. 1200 Ron+ comision. Carierã, Tel: 0213151690, 0730566776 é Domnul din fotografie, sau oricine poate da relatii cum poate fi contactat, in legatura cu o intrevedere importanta, este rugat sa ne sune la telefon, Alexandru si Mar ines c u - Av oc at i Asociati, Tel: 0731287593, 0754905486 é Dj nunta - Organizari Evenimente - primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success, ai nevoie de DJ Siensii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Montam si vindem tabla Lindab, sisteme pluviale, tabla zincata ondulata, vopsitorie reparatii la acoperise vechi, dulgherii, reducere 15%, Tel: 0733463597

n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, Tel: 0212241312, 0729005137

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@yahoo.com, www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é Reprezentant vanzari, distribuitori, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555 UNIRII MITROPOLIE, STR IENACHITA VACARESCU, VAND VILA, DEMISOL LOCUIBIL, PARTER, ETAJ, POD, TERASA, BALCON, PIVNITE, 8 CAMERE, 2 BAI, AMPRENTA 90MP, DESFASURAT 250MP, TEREN 150 MP, TOATE UTILITATILE. 0314192414, 400.000 EUR, TEL: 0744151095, 0727534040 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare enjoy4studio@yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

20 Martie 2013 Agent Vanzari cu/fara experienta pentru companie internationala, posibilitate avansare, salariu de la 1200lei + bonusuri, Tel: 0728650079 n Agenti Pazã. Societate paza angajeaza urgent 20 agenti de paza din Bucuresti, cu atestat, constitutie atletica, Tel: 0213152184

Agenti curãþenie, echipa interventie. Curatenie birouri, c arte munc a, s alariu motivant, bonuri masa, decontare transport. Permis conducere obligatoriu la barbati, Tel: 0212523180

é Agent Pazã cu atestat angajeaza firma paza, salariu atractiv, Tel: 0767335983, 0747087124 Agenþi Pazã peste 1.75m pentru zona Berceni, Tel: 0314223494, 0770960796

Securitate. SC é Agenþi Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, preferabil Bucuresti, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067

Ajutor gestionar angajam pentru firma. CV cu poza pe email, centro_marius @yahoo.com é Agenþi Pazã.

Angajãm urgent agenþi pazã, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

n Ajutor Bucãtar si ospatari. Restaurant situat pe malul Lacului Snagov, angajeaza, Tel: 0720150684, 0746369546 n Ajutor Bucãtar. Firma catering angajeaza femei pentru ajutor bucatar cu experienta de pregatire mancare calda, Tel: 0732717313

n Asistent Manager pentru agentie de turism. Rog seriozitate, Tel: 0733915707 n Bonã cu experienta de cel putin un an pentru un copil de 1 an 9 luni. Menaj usor. Program 8:30-18:30 / 1400 lei. Zona Crangasi. Referinte, Tel: 0743121185 n Broker imobiliar. Persoane dinamice pentru postul de broker imobiliar angajeaza firma de consultanta imobiliara, sediu ultracentral, Piata Unirii, 10-14, Tel: 0733915707 angajeaza n Bucãtar, restaurant zona Otopeni, Tel: 0761887151 n Bucãtar, (de preferat sex feminin), zona Targ Militari, Tel: 0766500930

Bucãtar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, cofetar-patiser. Restaurantul Riviera (Parcul N ational) angajeaz a, info@restaurantriviera.ro, Tel: 0748299956, 0722746855

é Cameristã, angajam pentru hotel in zona Baneasa, Tel: 0741268032

é Bucãtar. Hanul

é Bucãtar. Bistro Dines angajeaz a buc atar c u experienta in bucataria mediteraneana. Salariu atractiv, Tel: 0724540839 n Bucãtãreasã, angajam pentru comerciala, zona Tel: 0727391819

Dragodana din Judetul Dambovita Cauta Bucãtar cu inalta experienta in arta culinara, oferim Salariu Foarte Atractiv, hanuldragodana@ yahoo.com, Tel: 0722520303

n Cameriste. Hotel Ramada Bucharest North angajeaza cameriste. Va rugam sa patisera, trimiteti CV e-mail. Pentru societate programari interviu, telefonati, Colentina, daniela.badiu@ramadanorth.ro, Tel: 0214075235

n Cameriste angajãm în condiþii deosebite. Interviuri de luni- vineri între orele 14.0017.00, str. Polonã nr. 113A, sector, Tel: 0756200044

é Casier/ã Restau-

rant tip fast-food angajeaza casier/a cu/fara experienta. Telefonati de lunivineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856


oferte de muncã România / info / pagina 3

20 Martie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Parlamentul European - etalon al democraþiei (8). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm sã vã prezentãm date statistice ºi alte informaþii privind bugetul Uniunii Europene, informaþii cuprinse în documentarul pus la dispoziþia publicului care viziteazã Parlamentul European, tipãrit la Luxemburg de Oficiul pentru Publicaþii al Uniunii Europene. Impactul fondurilor Uniunii Europene nu se limiteazã la frontierele noastre externe. Pentru mulþi, bugetul Uniunii Europene asigurã ajutor de urgenþã vital în urma unui dezastru natural. Pentru alþii, acesta reprezintã asistenþã pe termen lung pentru asigurarea prosperitãþii, stabilitãþii ºi securitãþii. Costurile administrative acoperã costurile aferente personalului ºi clãdirilor tuturor instituþiilor Uniunii Europene, inclusiv Parlamentul European, Consiliul, Comisia Europeanã, Curtea de Justiþie a Uniunii Europene ºi Curtea de Conturi Pe lângã asistenþa pe termen lung din partea Uniunii Europene, pot beneficia de Fondul european de dezvoltare (FED) (în afara bugetului UE) 77 de þãri în curs de dezvoltare din Africa, zona Caraibelor ºi Pacific. Cel de al 10-lea FED, care corespunde perioadei 2008-2013, se ridicã la 22,7 miliarde euro. Dintre sectoarele care fac obiectul finanþãrii FED, putem aminti sprijinul bugetar general sau sectorial acordat þãrilor ACP, transporturile, infrastructura, guvernanþa democraticã, agricultura ºi dezvoltarea ruralã, sãnãtatea ºi educaþia. Uniunea Europeanã are „resurse proprii” pentru a-ºi finanþa cheltuielile. Din punct de vedere juridic, aceste resurse aparþin Uniunii. Statele membre le colecteazã în numele Uniunii Europene ºi le transferã în bugetul Uniunii Europene. Resursele proprii se împart în trei categorii (cifrele de mai jos se referã la veniturile prevãzute pentru anul 2010 ºi sunt oferite ca exemplu). 1. Resurse proprii tradiþionale (RPT) – acestea sunt formate în principal din taxe impuse asupra importurilor de produse provenite dintr-un stat din afara UE. Ele contribuie cu aproximativ 12 % la veniturile totale. 2. Resursa bazatã pe taxa pe valoarea adãugatã (TVA) reprezintã o ratã fixã aplicatã veniturilor din TVA-ul armonizat ale fiecãrui stat membru. Resursele bazate pe TVA reprezintã 11 % din veniturile totale. 3. Resursa bazatã pe venitul naþional brut (VNB) este o ratã procentualã fixã aplicatã VNB-ului fiecãrui stat membru. Deºi este o categorie neuniformã, aceasta a devenit cea mai mare sursã de venituri, contribuind în prezent cu 76 % din veniturile totale. - Bugetul primeºte ºi alte venituri, precum impozitele pe salarii plãtite de cãtre personalul UE, contribuþiile din partea þãrilor din afara UE pentru anumite programe ale UE ºi amenzile plãtite de cãtre întreprinderile care încalcã normele de concurenþã sau alte legi. Aceste resurse diverse constituie aproximativ 1 % din buget. Veniturile totale ale UE prevãzute pentru anul 2010 au fost de aproximativ 122,9 miliarde euro. Statele membre contribuie la buget cu sume aproximativ proporþionale cu prosperitatea lor economicã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

angajez n Cofetar-patiser, cofetar-patiser, Tel: 0764717039 n Cofetar. Angajam cofetar cu experienta, Tel: 0722675766 n Colaboratori: profesori sport, invatatori, asistenti, organizatori pentru rotunjirea veniturilor, din Bucuresti, imprejurimi si provincie, Tel: 0765344032 n Confecþioneri incaltaminte. Angajez confectioneri incaltaminte, cusut 1-2 ace, croit, pregatit, Tel: 0740849403 textile, n Confecþioneri angajam pentru fabrica confectii textile zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305 showroom n Consultant permanent pentru importator tapet. Cerinte; experienta in domeniu, cunostinte de desing, cunostinte operare PC. CV pe email, alte detalii la telefon, office@orientceramic.ro, Tel: 0729994488

é Cook. The Cook is a personal employee of the Deputy Chief of Mission of the United States of America, in Bucharest and is employed at their residence in Baneasa. Requirements: Minimum 3 years experience in planning and cooking for formal functions and receptions as a cook in a diplomatic environment, luxury hotel, cruise ship, upscale restaurant, etc. Must be qualified or certified as a cook/ sous-chef/ chef. Ability to communicate effectiv ely in Englis h and Romanian. Must be able to read recipes and take requests to prepare food. Driver’s license desireable. Good interpersonal skills. Salary: to be discussed during interview Hours: 40 hours a week, some flexibility required. Benefits: 13th month salary, supplementary medical benefits for employee and immediate family members; annual leave and other benefits in accordance with Romanian Law (pension-medical-unemployment). Interes ted candidates may submit applic ations by e-mail: BucharestREcruitment@St ate.gov; Fax: 021-2003593; or in person, in a closed envelope, addressed HR Office, at embassy gate Str. Dr. Liviu Librescu 4-6, Sector 1 Buc hares t, BucharestREcruitment@ State.gov, Fax: 0212003593

é Cosmetician. Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Cosmeticianã cu experienþã, angajeazã Beauty Studio, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376

cu é Croitor/easã Experienta in croirea (cap-coada) si modificarea rochiilor de seara. Oferim salariu atractiv, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763.099.909

Croitorese. Cautam lucratori calificati pentru atelier de confectii si croitorie. Lucrator la masina de cusut liniara si triploc, sala de calcat sala de croit. Zona Crangasi, razvan_dumitriu@ yahoo.com, Tel: 0766180188 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672 n Director Economic Casino. Cerinte: studii economice de specialitate; vechime de 5 ani in domeniu, cunostinte temeinice in sistemul organizatoric si financiar-contabil; vorbitor engleza. Responsabilitati: planificarea, organizarea, coordonarea si controlul activitatii financiar-contabile a societatii (retea sali de jocuri de noroc). CV pe e-mail hrmanhattancasino@gmail.com Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530 n Distribuitor pliante, activitate part time, persoane tinere, fata/baiat, dinamice, active, publicitate stradala optica medicala zona Iancului-Vatra Luminoasa, Tel: 0733915707


pagina 4 / oferte de muncã România

20 Martie 2013 n Electrician automatizari cu atestat, serios, disciplinat, pentru societate productie, Tel: 0722554851 societate n Electricieni. comerciala angajeaza electricieni part time, full time, diverse404@yahoo.com, Tel: 0786094073

é Electronist, pentru reparaþii electronice, reparatii televizoare, reparatii monitoare lcd, Tel: 0720667800 n Gipscartonisti. Rom-Gheves SRL angajeaza montatori gips carton cu experinta in domeniu, Tel: 0733931974 n Infirmier/ã pentru spitalul Oxxygene din Otopeni. Relatii la telefon (luni-vineri 10.00-18.00), Tel: 0745230132 n Inginer, tehnician zootehnist ferme porci, angajam in judetul Giurgiu, Tel: 0748240183 n Inginer; SC angajeazã inginer automatist, Tel: 0731375874, 0723566816

Îngrijitoare animale. Ofer cazare la þarã (40km de Buc), unei persoane (femeie) mai in varsta, in schimbul ingrijirii de animale, Tel: 0726796224

é Lucrãtor Comercial. Societate comerciala angajam lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail marketing @succesniccom.ro, Tel: 0756139945 n Lucrãtori operativi pentru autocompactoare (gunoieri) cu domiciliul in Mun. Bucuresti angajeaza SC Urban SA. Relatii la telefon interior 117 sau la sediul firmei din Bd. Timisoara nr. 10-12, sector 6, Bucuresti, Tel: 0214139115 n Macelar si vanzatoare cu experienta; angajez pt. magazin carne sector 5, Tel: 0722200800

n Mãcelar cu experienta si vanzatoare angajez pentru macelarie, Tel: 0768597969 TAIETOR. n MÃCELAR ABATORUL AFUMATI JUD ILFOV ANGAJEAZA MACELAR TAIETOR IN ABATOR. PENTRU PROVINCIE ASIGURAM CAZARE, TEL: 0724539338, 0724539338, FAX: 02135083000 Manager/ asistent manager Restaurant tip fast-food angajeaza cu experienta. Relatii de luni - v ineri 10:00-20:00 la, Tel: 0737997856

calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596 Ospãtãriþe (fete) pentru Club Regie, Tel: 0724992762

é Muncitoare

necalificate. Angajãm pentru specializare în cãlcãtorese textile, Tel: 0755200012

n Patiser ºi cofetar, angajez, Tel: 0722569057 n Persoane toate varstele. Public spectator în gradenã, reality show. Urgent, Tel: 0784704928, 0720608154

calificati n Muncitori Sudor-Lacatus si necalificati. Angajam Urgent. Relatii la telefonul 0736947644 pana la n Manichiuristã-pedichiurista 17:00, iar la 0722507907 pana cu experienta in domeniu la 19:00, 1.000 RON, (unghii false) in sectorul 5, office@grecrom.ro, Tel: Tel: 0724764239 0722507907

é Manichiuristã.

Salonul The Beauty Academy angajeaza expert in manichiura pedichiura simpla, cu gel si nail art, cu experienta de minim 5 ani. Salonul are o pozitie centrala, in zona Piata Izvorul Rece, office@ thebeautyacademy.ro, www. thebeautyacademy.ro, Tel: 0721699663

n Manipulant marfa pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8:30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la pavilionul E, Doraly Afumati,

é Mecanic Auto in serv i c e m u l t i m a r c a , p e rsonal calificat cu diploma, experienta obligatorie. Castiguri atractive, mijoc de transport la poarta unitatii. Carte de munca. Cerem s i o f e r i m s e r i o z i t ate, service@exoticauto.ro, Tel: 0748800600 n Modeliere produse cap-coada, casa de creatie, zona Unirii. Conditii avantajoase, Tel: 0722951008, 0722142873

é Operatoare salã

jocuri, zona Voluntari ºi Chitila (constituie un avantaj cele cu experienþã în barman, chelner, recepþionistã), depunere CV pe adresa de email office@royalcash.ro

é Personal necalificat ºi calificat pentru bandã cusut: operaþii masã, maºinã de cusut 1 ac, 2 ace, personal croit pentru fabrica de încãlþãminte din Bucureºti. Informaþii la telefon, între orele 08,00-15,00, Tel: 0371040151 n Personal calificat. Atelier incaltaminte Dolynic angajeaza personal calificat pentru croit manual, pregatit, cusut, talpuit si finisat, manopera la pereche, Tel: 0733455949


20 Martie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 angajez în n Personal feminin. Daca esti n Personal domeniul vânzãrilor pentru o persoana placuta, serioasa, accesorii nuntã, Tel: muncitoare si locuiesti in zona Real Vitan trimite CV-ul tau la 0749308592 adresa noastra e-mail sau te poti prezenta cu el joi 21.03 in locatie Calea Vitan nr. 289 orele 10-13, trebuie sa locuiti in zona, obligatoriu. Program de lucru o zi cu o zi, 1.000 RON/luna, sport4all2012@yahoo.ro, http://www.squash4all.ro

é Personal coafura

cu experienþã, angajeazã Beauty Salon C&G. Coafeze cu plata fãcutã la procent 45-50%, frizeri ºi cosmeticianã, Tel: 0723977137 Personal curatenie. Hotelul Radisson Blu din Bucuresti cauta Personal Curatenie Camere/Zone public e. Cerinte: Persoana foarte ordonata, cu un dezvoltat simt al curateniei, atentie la detalii, punc tualitate, ospitalitate, lucreaza bine atat individual cat si in echipa, c unos tintele de limba englez a c ons tituie un avantaj, disponibilitate pentru program in ture. Responsabilitati: Curatarea zilnica a camerelor si bailor oaspetilor in concordanta cu politicile si standardele operationale, indepartarea lenjeriei de pat si a celei de baie si inlocuirea ei cu alta c urata, indepartarea gunoiului acumulat in camera, indepartarea prafului de pe toate s uprafetele, reamplasarea produselor de camera, a materialelor promotionale, revistelor si articolelor de corespondenta, curatarea zonelor publice incluzind etaje, lifturi, lobiuri, coridoare, spatii comerciale, spatii de serviciu, scari, restaurante, baruri, sali de coferinta si banchete, birouri, toaletele publice si ale angajatilor si clubul de sanatate conform descrierii, colectarea selectiv a s i depunerea gunoiului in s patiile des emnate, completarea proiectelor de munca desemnate de catre Supervizor, curatarea si lus truirea podelelor, feres trelor, oglinz ilor, masinilor automate si a mas inilor de gheata. Asteptam candidaturile dvs. la receptia hotelului sau pe adres a de e-mail ramona.rosu@radissonblu. com n Personal restaurant, cu experienta in bucataria libaneza, zona Unirii, Tel: 0762165539

n ªoferi taxi sector 5 si 6, Tel: 0761967877 n ªoferi taxi. Angajez numai cu atestat, carte de munca, plan 100 lei/24 h, dispecerat la Pelicanul, Dacia Logan benzina+gpl, 100 RON, xxsilviu@yahoo.com, Tel: 0761619949, 0727176977 vanzari, é Reprezentanti Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 Sec r etarã angajeaz a Colegiul National Dimitrie Leonida, www.leonida.ro, Tel: 0213243295 n Secretarã, angajam in zona Otopeni, perioada determinata de un an, studii medii, cunostinte lb. engleza scris, vorbit; relatii la telefon 0213520978/79, Tel: 0724512713

Restaurant. é Personal Restaurantul Popasul Pescarilor din Olimp se deschide si în Bucureºti, zona Herastrau, cu specific pescarescmediteranean. Angajam: bucatar-sef, Sec r etara. Soc ietate bucatar, ajutor bucatar, sef-patiser, patiser, ospatar, comerciala angajeaza, Tel: picol, barman. Pentru 0731375874, 0723566816 interviuri, trimiteti CV la n Secretarã/personal assistent. e-mail cherhana.ancora@yahoo.com Companie multimationala cautã femeie, 18-25, prezentabila, fãrã obligatii. Posibilitati ulterioare de dezvoltare. Valabil doar cu cv+ photo distincte pe mail, 3.000 RON/luna, officehrbrain@gmail.com n ªef garaj (responsabil parc auto- cunostinte transport é Personal Restaurant. auto) angajeaza Sc Restaurant central angajeaza Romkayatur Srl cu sediul in personal: ospatarite, ajutor Bragadiru, jud. Ilfov. bucatar si spalat vase. Solicitantul trebuie sa Experienta in Spania constituie cunoasca limba turca, permisul un avantaj. Asteptam CV la de conducere este un avantaj. e-mail sahin@kayatur.net, cv.job.restaurant@gmail.com, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0720676332 Tel: 0736655295, 0214480250 n ªef sala confectii, angajam Pers onal Res taurant. pentru fabrica confectii textile Res taurantul Wu Xing zona Timpuri Noi, Tel: angajeazã necalificati pentru 0784006305 bucatarie, ambalatoare, n SOFER TAXI LOGAN scuteriºti si ajutor gestionar, DIESEL PLAN 100RON/ZI LA Tel: 0316900247 AS, 100 RON, TEL: 0722591833 n Recepþioner/a n ªoferi transport international de marfa generala pacienti. Persoanã auto angajeaza Sc Romkayatur Srl pentru primire pacienti cu sediul in Bragadiru, jud. Ilfov. Relatiile de transport angajam, Tel: acopera destinatia Turcia0213265596 Europa- Turcia. Solicitantii n Reprezentant Avon, 40% trebuie sa aibe experienta in international. comision, cadouri la inscriere, transport posibilitati avansare. Suna sau sahin@kayatur.net, trimite sms, Tel: 0762667689, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655295, 0214480250 0758566126

é Supraveghetor/o

are copii; angajam tinere supraveghetoare sau animatoare pentru loc joaca pentru copii, Tel: 0753062727 n Tehnician horticultor execut igenizare copaci, vita de vie, curti, gradini, plantat copaci, legume, flori, Tel: 0743568534 reparatii n Tehnician imprimante si copiatoare, cu experienta. CM, seriozitate maxima, exclus studenti, angajeaza companie IT, Tel: 0734285865

é Vânzãtoare patiserie, ospatari, f emeie de serviciu, pentru patiserie si restaurant Nerva Traian. Experienta, 0213210675 n Vânzãtoare pentru magazin dama la metrou Gara de Nord, Tel: 0786365716 VÂNZÃTOR SHORMA CU EXPERIENTA ANGAJAM PENTRU F A S T F O O D , TE L : 0744794660, 0214328565

Vânzãtor/oare. Angajez pentru magazin alimentar zona Crangasi, Tel: 0721682352


United Kingdom n 1. Assembler; Description: Employer: Powerlink Machines UK Wage: Between L14,400 - L16,000. Hours: 40 Per week, Monday – Friday between 8.30AM and 5PM. Location: Sherburn-In-Elmet, LS25. Duration: Permanent PowerLink specialises in the design and manufacture of diesel generator sets, with factories in the UK, Shanghai and Indonesia, and many subsidiaries around the world. We are looking for an experienced mechanical assembler to join our growing production team, with skills in the use of power tools, team working, and basic mechanical knowledge. The main tasks associated with this role will be the connection of parts such as engines, alternators and control modules, and also the assembly of generator canopies. This is a fantastic chance for an enthusiastic candidate who is looking for career development opportunities, and as a rapidly growing business PowerLink can offer excellent training and investment into the correct applicant. Salary: GBP 14400.0 - 16000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom - hruk@powerlinkworld.com n 2. Class 1 HGV Driver; Description: Staff UK are currently looking for experienced HGV class 1 drivers for work in Bolton. Drivers will be carrying out food deliveries over the UK. Both day and night shifts available. Weekend work also available. Great pay rates, overtime and holiday entitlement available. If you would like to apply for this position, call our driving department on 01204 399 700. Salary: GBP 9.0 - 10.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 3. Class 1 Driver; Description: Class 1 drivers required for work in the Rochdale area. Work will involve store deliveries throughout the UK. Both day and night shifts available. Weekdays and weekend shifts available. Applicants must have a digital tachograph card. To apply for this vacancy, contact our driving team on 01204 399 700. Salary: GBP 8.0 - 9.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 4. Carer; Description: Must be aged 18+ due to providing personal care. Driving licence and own vehicle desirable. Will be working for a quality driven domiciliary care company. Previous experience is essential. Must be of a caring nature, as will be providing care and support to service users in their own homes in Garston and the surrounding areas. Must be flexible with working hours, including evenings and weekends. We offer full training including NVQ Level 2 and 3. The employer is willing to take on full or part time people. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. To apply please send your CV by e-mail to enquiries@executivehomecareservices.co.uk or telephone on 01514276002. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 5. Distributor; Description: This is a self-employed vacancy. Distributors required for del/col of brochures and merchandise. Very flexible. Excellent incomes available. Application is online.www.focusgroupdistribution.co.uk Information is sent via email to watch an online DVD of the opportunity. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost speak to a Jobcentre Plus Adviser. The Company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Salary: GBP 0.0 - 0.0 (Monthly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 6. Production Operative; Description: Assisting in the manufacturing of pre-fabricated houses, using hand and air compressed tools such as drills, nail and staple guns, also wood machinery such as circular and ban saws. Experience within a production or manufacturing environment is essential, full induction and training will be given on machines and tools. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; Space 4; Address: BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, MID B357AG; Phone: 0121 3827766 n 7. Team Member; Description: Must be 18+ as may be required to serve alcohol. Previous customer service and front of house experience is desirable. A background in Ten Pin Bowling would be an advantage although not essential. Duties include cash handling, serving of customers, telephone answering, cleaning and tidying up, serving on the reception, as well as the licensed bar. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; Airport Bowl; Address: Hayes, UB3 5AL

n 8. Deputy Home Manager; Description: Oaklands Care Home Laindon, Essex L23,000 per annum (dependent on level of experience) plus benefits HC-One is a care home provider with a clear vision to provide the kindest care possible employing some of Britain’s kindest and most professional people. Specialising in Dementia, Nursing, Residential and Specialist care, HC-One is the third largest provider of elderly care, with care homes situated throughout the UK. A company founded on the principles of accountability, involvement and partnership, HC-One is looking to appoint an experienced Deputy Home Manager to join them on their exciting journey to provide the kindest possible care. The role of Deputy Manager at a 55 bedded care home which provides Residential and Respite care, will suit a kind and caring professional with relevant experience within the care sector, preferably caring for elderly Residents and qualified with NVQ Level 3 in Health and Social Care. In the absence of the Home Manager, the Deputy Manager is responsible for the day to day running of the care home, ensuring that all company policies and procedures are adhered to. With excellent communication and interpersonal skills you will have the ability to support and motivate colleagues along with the ambition to improve and develop your skills and the skills of those around you. You will also be effective in managing resources whilst being commercially aware too. HC-One realises the importance of recruiting and retaining a high calibre of staff and has invested in a bespoke learning and development programme to support professional and personal development. To request an application form please call HC-One’s recruitment team on 0800 1690 229 or email jobs@hc-one.co.uk quoting vacancy ref HCO34437. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 9. Care Support Worker; Description: Coventry, Nuneaton & Bedworth and North Warks Area Care Support Worker. The role is an immensely rewarding position with a great deal of responsibility. Make a difference in peoples lives through relieving carers from their task. Give them time to feel normal. Prior experience in care desirable. Wide variety of duties: Personal care, taking to appointments, sitting, befriending, enabling people to access the community, providing a safe environment, providing emotional support. BENEFITS INCLUDE: Very flexible hours, 4 weeks holiday, mileage paid, opportunity to gain NVQ 2 and 3. Training provided. Successful applicants are required to provide enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by employer. Must have own transport, access to a car and mobile phone; Salary: GBP 6.0 - 10.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; Crossroads Coventry and Warwickshire; Address: COVENTRY, MID CV13JH n 10. Post Office and Retail Assistant; Description: Post Office and Retail Assistant Previous Post office experience an advantage Previous retail counter experience also an advantage Applicant must be Efficient Customer-friendly Pro-active Quick learner Flexible Driving licence is an advantage; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; Valley Food & Wine Stores; Address: Buckhurst Hill, IG95AZ n 11. Sales Account Manager; Description: With our recent & continued growth we are seeking applications for an experienced Sales Account Manager with a confident, energetic and driven attitude to service our existing customers and develop new business. Our customer base is varied, including Government Agencies, Police and installation companies. This is a very exciting position with good prospects, supplying the top brands (eg. Panasonic, Bosch & Samsung) and innovative products. If you have previous B2B sales experience with a proven track record in sales and want to work in a busy & vibrant open office environment then this will be the perfect opportunity for you. You don’t require any technical knowledge for the role as product knowledge is simple and will be provided. Remuneration L20k to L25k. Immediate start. To apply for this position please email your CV to salesdirector@sovereigneu.com - Salary: GBP 20000.0 25000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 12. Administration Assistant; Description: We require an enthusiastic and organised individual to assist our team with Administration duties, primarily focusing on the organisation of new seasons. Your duties will include setting up the fixtures, contacting teams and organising kick off times, trophies and presentations all to ensure a smooth transition from one season to the next. In addition you will be required to carry out general administration duties as required. Applicants must have a full UK driving license and their own transport. How to Apply You can apply for this job by sending a CV/Written Application to Emily Blackwell at Leisure Leagues on the email emilyblackwell@leisureleagues.net - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 13. Business Development Manager; Description: Due to our continued growth we are seeking applications for an experienced and driven Business Development Manager with the skills and ability to service our existing customers and develop new business. Our customer base is varied, including Government Agencies, Police & installation companies. Experience in Procurement, Tendering & Contracts will be useful; product knowledge is simple and will be provided. You will need: * A strong track record of growth and development * Good skills in negotiating and closing business * To be a good communicator both verbally and in correspondence and should be comfortable in presenting to potential clients * Remuneration L20k to L30k Immediate start To apply for this position please email your CV to Sales Director, Sovereign House, Church Road Formby, NW L37 3NG; Salary: GBP 20000.0 - 30000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 14. Telemarketing; Description: We are seeking applications for an enthusiastic Telemarketer to service our existing customers and develop new business. Our customer base is varied and includes Government Agencies, Police and installation companies. You won’t require any technical knowledge to fulfil this role, just the ability to sell. You will be working as part of the team and you will be given full product training. You will need: * Excellent communication skills * A professional telephone manner * If you have experience in sales & marketing this will be the perfect opportunity for you. Remuneration L16k to L20k Immediate start To apply for this position please email your CV to Sales Director, Sovereign House, Church Road Formby, NW L37 3NG; Salary: GBP 16000.0 - 20000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 15. Sales Executive; Description: Due to our continued growth we are seeking applications for an ambitious, Sales Executive to service our existing customers and develop new business. Our customer base is varied, including Government Agencies, Police and installation companies. Experience in Procurement, Tendering & Contracts will be useful; product knowledge is simple and will be provided. You will need: * Proven track record in sales * Good communication skills particularly on the telephone * A strong work ethic and a positive nature * Excellent time management and organisational skills The successful candidate will benefit from excellent working conditions in a busy and vibrant open office environment This is a very exciting position with good prospects, supplying the top brands and innovative products. If you have experience in sales & marketing then this will be the perfect opportunity for you. Remuneration L20k to L22k Immediate start To apply for this position please email your CV to Sales Director, Sovereign House, Church Road Formby, NW L37 3NG; Salary: GBP 20000.0 - 22000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 16. Telesales Executives; Description: We are seeking applications for an enthusiastic Telemarketer to service our existing customers and develop new business. Our customer base is varied and includes Government Agencies, Police and installation companies. You won’t require any technical knowledge to fulfil this role, just the ability to sell. You will be working as part of the team and you will be given full product training. You will need: * Excellent communication skills * A professional telephone manner * A proven track record of success This is a very exciting position with good prospects, supplying the top brands and innovative products. If you have experience in sales & marketing this will be the perfect opportunity for you. Remuneration L16k to L20k Immediate start To apply for this position please email your CV to Sales Director, Sovereign House, Church Road Formby, NW L37 3NG; Salary: GBP 16000.0 - 20000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


United Kingdom n 17. General/Skilled Building Labourer; Description: Applicants should be over 21 and have thier own transport and clean license Essential Requirements; CSCS card, Asbestos Awareness Ticket and own hand tools. Any other site tickets an advantage, I.E. PASMA training Dumper Licence etc Must be fit and healthy. Work involves taking down ceilings, partition walls, lifting carpets and clearing debris to skips and general site duties including keeping site clean and tidy. Salary: GBP 7.0 - 8.0 (Monthly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom - Correct-A-Defect; Address: Bristol, SW BS154rd; Phone: 0117 9604525 n 18. Distributor; Description: This is a self-employed vacancy. Distributors required for del/col of brochures and merchandise. Very flexible. Excellent incomes available. Application is online.www.focusgroupdistribution.co.uk Information is sent via email to watch an online DVD of the opportunity. Self-employed people are responsible for paying their own National Insurance contributions and Tax. For information on how benefits are affected and whether entitlement may be lost speak to a Jobcentre Plus Adviser. The Company has given an assurance that this vacancy enables workers to achieve a wage equivalent to the National Minimum Wage rate. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 19. Sales Representative; Description: PowerLink specialises in the design and manufacture of diesel generator sets, with factories in the UK and Shanghai. We are looking for an ambitious individual to join the company in the role of Sales Representative, so good, solid sales experience is required. It is essential that this individual has a confident, professional approach to the business, with a relentless ability to succeed and a fiercely sales driven attitude. You will need to be highly organised and possess strong self-motivation, a team driven point of view, and the ability to work in a busy and demanding environment. Good experience of Microsoft packages is required, as is a forthright attitude to achievement. Commission is available in this role. This is a fantastic opportunity for the right candidate, with great career prospects. Please contact: hruk@powerlinkworld.co.uk Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 20. Community Care Worker; Description: We are looking for Carers to work within the Wrexham and surrounding areas. Experience is preferred but not essential as training will be provided. Applicants must be a car driver with access to own vehicle. Duties will include all aspects of care and will vary from client to client, breakfast, lunch, tea calls to full personal care. If you are compassionate, reliable and committed and someone who wants to make a difference to people's lives, helping them to live independently in their own home by providing the highest quality care, contact us now. In return we can offer competitive rates of pay, free uniform, flexible hours, holiday pay as well as paid ongoing training and development. AMG are an equal opportunities employer. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense met by applicant. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom AMG Nursing and Care; Address: GRESFORD, WREXHAM, CLWYD, WA LL128HH; Phone: 01244 347200 n 21. Guest Service Assistant; Description: Must be 18+ due to licensing regulations. Previous experience preferred. Must have excellent communication skills and telephone manner. Duties include checking in and checking out guests, serving guests, cash handling and some bar work. Immediate start available. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; davidp@exhiburton.co.uk n 22. Female Retail Security Officer; Description: Female applicants only. Applicants Must possess the relevant SIA licence, and experience in the security industry is preferred. Applicants should be able to provide a full checkable employment and education history, and all references will be checked. Duties will include ensuring the safety of staff and customers, internal patrols and all other designated security duties. Applicants are expected to be polite, customer oriented with a strong work ethic. They should be reliable and flexible in attitude. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom -

n 23. Domestic Cleaner; Description: Domestic Cleaner Required Experienced domestic cleaner required in the Tenterden area to service clients for an expanding local business. The ideal candidate will: * Have previous experience of cleaning in a domestic setting * Be friendly and personable and enjoy building a rapport with clients * Get satisfaction from a job well done * Have good attention to detail. Does this sound like you? We offer work at the rate of L7.50 per hour, on a self-employed basis. The number of hours worked can be tailored to suit you, but will generally be fixed each week/fortnight so you will know exactly when you are working and for whom. Please phone Vanessa on 07866 607 796 for more details and an application form. Alternatively please email to request an application form. Salary: GBP 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom - Diamond Home Support (Ashford); Address: Tenterden, TN30 6AU n 24. Carer (Weekends); Description: Must be 18+ We require Carers to cover weekend shifts working within the clients' own homes. If you are compassionate, reliable and committed and a car driver with access to own vehicle, contact us now. In return, we can offer competitive rates of pay, free uniform, holiday pay along with paid ongoing training and development. The job role will include all aspects of care work. AMG are an Equal Opportunity employer. Successful applicants are required to provide an enhanced disclosure. Disclosure expense will be met by applicant. The employer has claimed an exception under the Equality Act 2010. To apply please telephone the Recruitment Line 01244 347200; Salary: GBP 8.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 25. LGV C+E (class 1) drivers; Description: This advert has been placed on behalf of The Best Connection Group Ltd, which is operating as an Employment Business. Successful applicants will be contracted to The Best Connection Group Ltd under a contract for Services. Our client is currently looking to increase their large team of full time employees utilising the temp-perm process. The company requires cat C+E drivers tomake their depot to depot deliveries. The job is clean, no real heavy lifting and invlolves working with a large growing national brand name where full training and induction is given. Salary: GBP 9.0 (Hourly). Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 26. Options Sales Advisor; Description: Our purpose is to be the number one provider of motorcycle insurance by delivering the best customer service experience at every opportunity. We are currently going through an exciting expansion programme to meet the needs of our growing business and we are therefore looking for the right candidates to fulfil our ambition. We are a successful and secure local company providing an energetic, lively, vibrant and fast-paced environment. Your duties will involve: * Calling existing customers up-selling them insurance related products * Providing impartial advice when offering the correct products to suit the customers needs * Treating all customers fairly and always acting in their best interests * Liaising with other MCE Departments to address any customer queries * Assisting the Options Sales Department in achieving daily targets * At all times act accordingly within FSA guidelines and company compliance procedures If you would like to work in a town centre location, are result and bonus driven and would like a role where there will be no cold calling this is the role for you. You must have a positive and enthusiastic approach to work, excel at negotiation, work well under pressure, be a good team player and provide excellent customer services at all times. Confidence and a good telephone manner are essential qualities to ensure an ability to connect with our customers. Full training is provided to compliment candidates with the right personality. Salary: GBP 13000.0 - 18000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 27. Home Help / Cleaner; Description: Cleaners / Home Helps wanted for Clients in Oxted, Godstone & Limpsfield and surrounding areas (RH8 & RH9) and Redhill & Merstham and surrounding areas (RH1). Applicants need to be motivated, capable, hardworking, reliable and friendly with reasonable communication skills to facilitate communication with Clients. Exacts duties are agreed between Clients and Home Helps /Cleaners. Previous cleaning experience required. Indemnity Insurance provided (subject to excess) The cleaner can select the days of the week and the hours they are available for work Being able to drive and having own transport is an advantage. References Required; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; nikki.lee1@yahoo.co.uk

n 28. Heating and Air Conditioning Service Manager; Description: We are looking for a very experienced Heating and Air Conditioning Service Manager for day to day management of Engineers. Responsible for Servicing, maintaining, and reactive breakdown to a variety of heating appliances, air conditioning, ventilation, wiring and electrical, plumbing, pipe fitting and management control and combustion, mainly for commercial properties but also some domestic. Ensuring all work is carried out to a given timescale and all checks are correct. With a focus on improving customer services and productivity. Supporting staff and customer with any technical queries and investigating any incidents. MUST have previous experience in a similar management role in heating and air conditioning and MUST have gas certificates. Salary: GBP 40000.0 - 45000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; n 29. Senior Support Worker; Description: We provide residential care, supported living and domiciliary care for people who present with challenging behaviour patterns. Our services based in the West Midlands area have the following vacancies at our residential homes based around Dudley, Wolverhampton and the surrounding area. Senior Support Staff: Applicants should have experience & preferably working towards a NVQ level 3. Support Workers: All training will be provided, however some experience or knowledge would be benificial. Applications can be completed on our website, it will take appoximatley 10-15 minutes and all pages need information to be supplied. www.beasupportworker.co.uk. Previous applicants need not apply. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 30. Assistant storesman / Labourer; Description: Assistant storesman / labourer required by manufacturer of specialised vehicles and trailers for the commercial, motorsport and medical sectors. Must have current counterbalance and reach fork lift truck licence. Duties would include unloading deliveries with fork lift truck, maintaing delivery records, assisting the storeman where necessary, cleaning the factory, yard, offices, reception and toilets. Applications to be made by company application form only. Salary: GBP 7.0 - 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom - richard@vipex.co.uk n 31. Support Worker; Description: Support Worker required to work in a Dean House Residential Home in Rushden, Northants. Assisting Adults with Learning Difficulties and Autism. Full Time, 40 hours per week on a rota basis, including some weekends and sleep ins. Full Drivering licence is disireable. Experience desirable but not essential as full training is provided and opportunity to gain NVQ qualifications. 24 hour care is provided to our Service Users 365 days of the year, you will be required to assist our Service Users with leisure activities and skill development inside and outside the home enabling them to live as independently as possible. Successful applicants are required to provide an Disclosure & Barring Service Certificate, cost will be met by the company. For an application pack call 0845 0541 4141 or send CV; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 32. Cleaner; Description: Domestic Cleaner required for a private homes near St Neots. We require someone who is punctual, honest and a committed team player. A driving licence would be an advantage. To apply please email Steve at brightaway2@hotmail.com - Salary: GBP 6.0 - 6.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã Vanzator mobila. Angajam lucrator comercial-vanzator mobila, pentru magazin zona Ghencea, mobilacomp.domnel @ yahoo.com, Tel: 0770698739 Vânzãtor/oare cu calificare, angajam pentru magazin alimentar aflat in zona E r o i l or , alina_alexandru2002@ y ahoo.c om, Tel: 0723617988, 0722380926

é VANZATORI/VANZATOARE. TERASA PIAÞA OBOR ANGAJEAZÃ VANZATORI/VANZATOARE PENTRU PERIOADA VERII. POSIBILITATE PRELUNGIRE CONTRACT. SALARIU ATRACTIV, POSIBILITATE PROGRAM PRELUNGIT. RUGAM SERIOZITATE, TEL: 0721986897

é Videochat 19

Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus +500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0 7 3 2 6 5 6 3 6 6 , 0763380077

é Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888 n Vopsitor auto angajam, Tel: 0768611490

WebMaster administrator. Societate cauta student part time, cunostinte engleza avansat pentru administrare site cu platforma WordPress si OpenCart. CV la e-mail office@aquatech.ro

Germania, hostesses tinere, lady- escort, pentru Club Select. Cazare asiguratã, Tel: 004915784265764 n Franta, tinichigiu camioane, avantaj permis CE/DE, experienta 7-8 ani, cazare si transport asigurat, contract 6 luni, 1.250 euro, recrutare.manworking@gmail .com, www.manworking.ro, Tel: 0314380146, Fax: 0213135394 n GERMANIA, CONSTRUCTII. CAUTAM INGINER CONSTRUCTOR SI MAISTRI IN CONSTRUCTII, PENTRU SANTIERE IN GERMANIA. CUNOASTEREA LIMBII GERMANE SI EXPERIENTA REPREZINTA AVANTAJ, TEL: 004915163476702

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. F a c e b o ok : clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

é Germania. Aveti un vis in viata? Va doriti sa locuiti si sa munciti in Germania dar va este frica de birocratie, legi si cerinte? Noi va sprijinim in vederea atingerii scopurilor dvs. Pentru informatii ne puteti contacta pe e-mail mihaela@ borko-stgt.de

20 Martie 2013

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Confectionera triplok cu experienta caut loc de munca n Grecia. Tango Bar din in domeniul tricotaje, Tel: Chalkida selecþioneazã urgent 07611503471 animatoare drãguþe cu vârsta 20-36 ani cu contract legal de n Menajerã. Doamnã muncã. Salariu 1800euroserioasã, curatã, 3500euro/ lunã. Plecãri ofer serviciu menaj, urgente! Oferim ºi cerem preferabil sector 6, seriozitate, Tel: 0723025383, 0727948656 program part time, Uniunea Europeana. Angajam barmanita pentru Night Club in strainatate, limba germana mediu, caz are gratuita, Tel: 00420777312535

Tel: 0728403133 n ªofer, 35 de ani, permis conducere cat.B caut de munca, experienta 15 ani in toata Europa, narcisfacalet@yahoo.com, Tel: 0762073624


20 Martie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Camil Ressu, str. IlioaraEprubetei, vand teren 2.500mp cu posibilitati de extindere, negociabil, Tel: 0728899790 n CANTEMIR, BUDAPESTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 180MP, CERTIFICAT DE URBANISM S+P+2E+3 RETRAS. EXCLUS INTERMEDIARI, TEL: 0743534628 Sos. de n Chitila-Ilfov, Centura, 16.200mp, stradal, deschidere 52, 37 EUR/mp, Tel: 0731059060 n Chitilei Triaj, vand teren cu casa demolabila, deschidere 71m, Tel: 0753015277

n Alexandriei

19000mp, D74 la DJ 504 Alexandria-Pitesti pana in turnul de apa, pretabil depozit, show-room, locuinte, dubla deschidere, 65.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285 n Alexandriei, zona Pucheni sector 5, vand teren 150mp + casa demolabila, Tel: 0722293123 n Argeº Vãrzãroaia, DN731 Pitesti-Domnesti (sat Varzaroaia, Pietrosani) Teren intravilan stradal, 5000mp, deschidere de 14m, 19.000 € stoicarobertmarius@yahoo.com Tel: 0744453914

n Bãneasa, Jandarmeriei, stradal, 2 loturi x 1.500mp, particular, 130 EUR/mp, Tel: 0731059060 n Berceni Comuna, proprietar, vand loturi suprafete de 320 mp, cadastru, intabulare, utilitati, 4.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0785855418

é Berceni Comuna, la 6km de Metro, Loturi casa 300 - 450 mp utili, proprietar, loturi intravilane, zona in dez v oltare langa lac , cadastru, intabulare, puz, studiu geo, p+1+m, utilitati: curent, internet, posibilitati rate direc t proprietar, 5.900 EUR, 0729039273, cristian.catea@yahoo.com,

Conþeºti, n Dâmboviþa, terenuri 100 hectare; pret 20.000 E/hectar, Tel: 0213358801, 0745121477 n Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, sat Gulia, loturi 500-2500mp, lumina, gaze, 20 EUR/mp, Tel: 0745121477, 0213358801 n Domneºti Ilfov, str. Balantei nr. 7, intravilan, 750mp, cartier de vile, gaze, curent, urbanism, p+1+2, 50 EUR/mp, Tel: 0721378216

n Ghencea - Prelungire, Str. Ghidigeni, proprietar, 1.000mp parcelat (500mp + 500mp), utilitãþi, între vile, Preþul zonei, Tel: 0726815183 n Braºov, Moeciu de Jos, n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, Peºtera Liliecilor, loturi 1200 mp, 7 km de la 1500mp-5000mp, 7 EUR/mp, Carrefour Militari, 42.000 EUR, Tel: 0745121477 malex@digi.ro, Tel: 0722269092 Buftea, Sos. Viilor, n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7 km de la nr. 29 bis, parcele Carrefour Militari, 600-900mp, malex@digi.ro, 0722269092 ultracentral, n Giurgiului, Tiparnitei - ND Cocea, 1100mp, tripla intravilan, toate deschidere, gaze, curent, utilitatile, super 25.500 EUR, Tel: 0722503226 oferta, Tel: n Giurgiului, Tiparnitei - ND Cocea 1100mp, deschidere 0731059060 45, tripla deschidere la 3 strazi, p+4. Cristina, 25.300 EUR, Tel: 0213358801, 0745121477 n Cãlãraºi, Fundulea, ideal pentru casa, central, 20/30mp, langa Politia Fundulea, zona linistita, curent electric, n Militari, str. Rezervelor, in spate la Metro Militari, vand 7.600 EUR, caty.musat@yahoo.com, Tel: teren 3350mp. Telefon dupa ora 18:00, Tel: 0727360497 0762438489

n Obor piata, 17.800 mp, toate utilitatile pe teren, pretabil bloc locuinte p+10, particular, fara intermediari, superpret de criza, Tel: 0744372439 Cercetatorilor, n Olteniþei, 1000mp, toate utilitatile, 250 EUR/mp, Tel: 0745121478, 0745121477

Chiajna, 500, n Roºu, 1.000mp, intravilan curti constructii, Tel: 0744372439

Ghermanesti n Snagov 1200mp, d 12m la DJ, toate utilitatile, ideal locuit, pensiune, show-room, etc, 40.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285 n Snagov Micsunesti 822, 50mp, d 35m, casa demolabila, deschidere la DJ, stradal, intre case sau padure, utilitati, 7.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285

é Otopeni, teren intravilan, suparafata 491mp, deschidere 24m, curent 380V, cadastru, intabulare, zona in dezvoltare, ideal constructie rezidenta, 37.000 EUR, dinescuroxana_dr@yahoo.it, é Snagov, proprietar vand Tel: 0765266490 teren intravilan, deschidere la 2 strazi, la DN de 45, 5m, cealalta strada 30m, posibilitate de constructii hale, depozite, Periº vand teren 6500mp, industriale dar si constructii 20 EUR/mp, Tel: rezidentiale etc. Posibilitate de 0721866860 schimb acest teren cu casa-vila, teren, in Bucuresti n Piaþa de Gros, (str. Dealul sau Pipera; pretul total este de Viei), sector 4, oferta pentru 403.500 euro discutabil, Paste, teren 800mp, 50 EUR/mp, Tel: 0724271117, 16.000 EUR, Tel: 0745121477 mirela_preda28@yahoo.com, n Pipera Drumul Potcoavei, teren 404 mp (20, 5 x 19, 71 m), Curent si gaz, strada n ªtefãneºti, Sos. de Centura, privata, regim de inaltime 5.000mp sau 25.000p+1, pret negociabil, 50.000mp, urgent, utilitati, proprietar, 55.000 EUR, 25 EUR/mp, Tel: 0744372439 ioanakohalmi@yahoo.ro, Tel: 0728524922 n Pipera, D+P+1, suprafata construita 350mp, teren 750 Tãrtãºeºti sat Gulia mp, 250.000 EUR, Tel: 0731059060 1000mp, toate n Popeºti-Leordeni particular, utilitatile, langa Intrarea Bateriei, intre case, padure, 30 EUR/mp, 350-1050mp, utilitati in zona, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517 Tel: 0720792473 n Popeºti-Leordeni teren 5.000mp 30.000mp, deschidere 436m la DN4 (intravilan agricol), 25 EUR/mp, n Voluntari, Eroilor, Tel: 0745121478, 0745121477 toate utilitatile, 300n Progresul Gara, Dedeman, loturi 1500mp, 4765mp, toate 500- 1.000mp, particuutilitatile, drum asfaltat, lar, 100 EUR/mp, Tel: 200 EUR/mp, Tel: 0733915707 0745121478, 0213358801

n Alba Iulia Piata casa p+1, singur curte, 2gr.sanitare, 130mp, teren 165mp, 250.000 EUR, Tel: 0744372439 n Alexandriei Pucheni, sector 5, str. Florarilor, 1960, caramida, 3 camere, baie, bucatarie, renovata recent, termopan, toate utilitatile, 110.000 EUR, Tel: 0731059060

n Baba Novac, D+P+1, 1998, superlux, finisaje de exceptie, amprenta-180mp, curte-600mp, piscina, sauna, garaj, mobilata/nemobilata, 599.000 EUR, Tel: 0731059060 Bãneasa comuna, vila 6 camere, 1400mp vand sau schimb cu apartament 2 camere, Tel: 0766366095

é Berceni Comuna la 6 km de Bucuresti, vila 2013 la gri, 140 mp utili, 3 dormitoare, living, P+1, 2 grupuri sanitare, teren 350 mp/ utili, toate utilitatile in zona, ansamblu rezidential, acces din asfalt, accept rate Prima Casa, 51.900 EUR, cristian.catea@yahoo.com, Tel: 0729039273 n Brâncoveanu casa cu teren, 281 mp, toate utilitatile, 125.000 E, Tel: 0767754976 n Brãneºti casa p+1, 5 camere, 3 bai, bucatarie echipata Franke, amprenta 100mp, zona linistita, complet mobilata, echipata Franke, usor negociabil, 150.000 EUR, Tel: 0749997442, 0755857009 n Bucureºtii Noi vand casa 400mp, toate facilitatile, Tel: 0721095046


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere Bucureºtii Noi, Bazilescu parc, particular vand casa 3 camere, renovata integral, mansardabila, toate utilitatile, sc. 83mp, st. 190mp, d-10.5m, 85.000 EUR, Tel: 0765678683

Paradisul n Corbeanca, Verde, m+d+p+1, 600mp construiti, teren 2.000mp, superba, fiecare dormitor cu n Ferdinand, intersectie Avrig, baie+ dressing, 850.000 EUR, 1980, P+3, suprafata Tel: 0744372439 construita 551mp, spatiu comercial la parter 32mp, Cornetu Judetul Ilfov teren 280mp, vand sau Strada Daliilor, vanzare inchiriez, Tel: 0731059060 Casa + Teren 3504mp, n Ferdinand, imobil interbelic, deschidere la 2 strazi, 500mp 30 EUR/mp, teren, 7 camere + spatiu cretu_mihaela53@ comercial, suprafata construita 300mp, urbanism d+p+2, Tel: yahoo.com, Tel: 0731059060

0763309570

é Cãlãraºi, Radovanu, casa 4 camere, caramida, 135 mp, acoperis tabla, sobe teracota, electricitate, catv, put in curte, 1600 mp, 20.000 EUR, valentinos68@yahoo.com, Tel: 0744688736

é Colentina, Sportului, p/1, toate facilitatile, 30mp teren in fata casei, 15mp in spate, total teren 120mp, casa 130mp, la 50m de Spitalul Fundeni, cap troleibuz 66, masina 253, an2008, merita vazuta, urgent negociabil, 100.000 EUR, florinlepadatu54@yahoo.com, Tel: 0722416186

particular, n Dorobanþilor 420mp utili, inaltime 6m, 200 mp, open space, 3 living 40mp, hol acces 50mp, 4 gr.sanitare, super ocazie, urgent, fara intermediari, 1.500 EUR/mp, 0744372439

Ciprian é Dorobanþilor, Porumbescu nr 4, vand vila compusa din 7 camere, 3 bai, 3 bucatarii, pe 3 nivele (demisol, etaj 1 si mansarda Parterul Detinut De Alt Proprietar) in suprafata totala de 230mp. Interioarele sunt nefinisate, 249.000 EUR, niki4felix@yahoo.com, Tel: 0723175939

n Ferentari piata, Economat, casa P+1, 4 dormitoare, living, 2 bai, superimbunatatiri, cu teren 170mp, 10m deschidere, magazin functionabil, stradal, particular. Accept schimb casa, auto, 97.000 EUR, Tel: 0767117586

Giurgiu, Clejani, casa de vanzare, 45km de Bucuresti, negociabil, Tel: 0784068217 n Giurgiului construcþie nouã, P+E+M, 6 camere, 4bãi, 90 mp/ nivel. Toate utilitãþile, îmbunãtãþiri multiple de calitate. 87.000E negociabil, Tel: 0722222013

20 Martie 2013

n Berceni Straja, proprietar, garsonierã conf. 1, 1976, 37mp, decomandatã, îmbunãtãþiri, parter din 4, 35.000 EUR, Tel: 0761302891, 0765048599

é Giurgiului, Stradal, Vila Constructie 2006 din beton si caramida. Suprafata: 360mp, D+P+2, garaj, curte, 14 camere, 4 terase. Vila este compartimentata in 2, avand dubla destinatie: locuit si activitate comerciala, 415.000 EUR, Tel: 0732591388

Hyperion, n Cãlãraºilor, é Rahova, Petre Ispirescu stradal, 40mp, an 1997, casa 4cam, 150mp, curte 55.000 EUR, Tel: 0722710393 s700m2, d13m, caramida, n Chitila-Ilfov, particcentrala, AC, canalizare, apa, electricitate, include magazinul ular, garsoniera cf I 40mp stradal, g/f/p. sporit, g+f+t, Pivnita+anexe. negociabil, centrala proprie, loc 139.900 EUR, ppsc.bogdan@gmail.com, Tel: parcare, merita 0764159026, 0730345333

n Tineretului d+p+1, 300mp construti, 300mp teren, Tel: 0731059060

n Militari Rãsãritului, cf. 1, parter/4, toate imbunataþirile, aer condiþionat, centralã termicã, zonã liniºtitã curatã, 37.000 EUR, denissa_mihaila@yahoo.com, Tel: 0769429514, 0751255119

vila d+p+1+m, n Muncii, 320mp utili, constructie 2005, imbunatatiri. Cristina, 300.000 EUR, Tel: 0213358801, 0745121477

n Pantelimon Oraº str. Bujorului, casa P+1, 4 camere, 2 bai, bucatarie, living 300mp, 100mp pe nivel, construita in 2004, foisor, complet mobilata, centrala, t+g+p+f, usor discutabil, 120.000 EUR, Tel: 0755857009, 0749997442 n Pantelimon Oraº, vilã, proprietate, p - dormitor, living, baie, bucãtãrue, etaj- 2 dormitoare, hol, toate utilitãþile, discutabil, 36.000 EUR, Tel: 0731211737, 0720095769 n Prahova, Vãlenii de Munte, vand vilã deosebitã ºi livadã, Tel: 0744302667

vazuta, 34.000 EUR, andradeurocom@ yahoo.com, Tel: 0749114716

n Rahova garsoniera Cf 3, libera, 16 mp, acte la zi, usa metalica 8.600 E negociabil, 8.600 EUR, Tel: 0724664960

é Vitan, Alba Iulia, Brates, in spate la Casa de Pensii, vila suprafata 500mp, Demisol + Parter + Etaj + Mansarda, prize internet in fiecare camera, telefon, centrala, alarma, interfon, 11 camere (18 50 mp), 5 bai, bucatarie mobilata. Teren 140 mp, 4 2 5 . 0 0 0 E U R , henta12002@yahoo.com, Tel: 0722758297

Toate z onele, c urate, civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

n Ultracentral Alexandru Beldiman, garsoniera ideal birou, 34mp, 37.000 EUR, Tel: 0727851866

n Voluntari, p+1+m, 500mp teren, 150.000 EUR, Tel: 0731059060

é RAHOVA, VAND

CASA LA CURTE 140 MP, CARAMIDA, RECENT RENOVATA, 2 CAM, HOLURI, BUC, DEBARA, IZOLATA PARTIAL, TABLA, TERMOPANE, GAZ, PUT, 50.000 EUR, TEL: 0723919138 Rahova, Teius, vand casa curte, pret negociabil, Tel: 0721114927

n 1 Mai (Mihalache) bloc expozit, vila P+2+M, 12 camere, 600mp construiti, curte libera 150mp, an constructie 1993, pretabil pentru firme, policlinica, gradinita etc sau inchiriez 3000E/luna, 495.000 EUR, Tel: 0729719306, 0737369283

Armeneas c ã v and gars oniera 41mp, Tel: 0747488644

é Vitan, Ramnicu Sarat, urgent particular vand garsoniera stradal, bloc mixt, 1987, confort 1, 30 metri patrati, etaj 10, renovata open space, aer conditionat, usa metalica, balcon inchis in termopan, parchet, termopan, gresie, faianta, contorizata, cadastru+intabulare, 32.000 €, tudoreanu_liliana@yahoo.com, Tel: 0728739330, 0726472886

n 13 Septembrie, Petre Ispirescu, garsoniera cf. 1 sporit, toate imbunatatirile, etaj 7/8, negociabil, 38.000 EUR, Tel: 0763651970


20 Martie 2013

vânzãri 2 camere / 3 camere / 4 camere / pagina 11 n Grigorescu, Diham, 2 camere, semidecomandat, etaj 3/4, imbunatatiri, proprietar, 48.000 EUR, Tel: 0734109978

n Berceni Str. Emil Racovita, langa Mega Image. Apartament 2 camere decomandat 52 mp. Recent renovat, reabilitat termic, 2 lifturi, etaj 9, 2 x AC, repartitoare caldura, contoare apa. Termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi de interior noi, parcare, 43.000 EUR, andreimirica@yahoo.com, Tel: é Gara de Nord, particular vand ap 2 camere, 1974 0723797160 semidec, conf I, etaj 1 din 9, Brâncoveanu Lamotesti, cf. sup 46 mp, renovat, gresie, parchet masiv, 2, dec, 1/10, termopane, faianta, G+F, UM, balc on 3m, balcon f. mare inchis, usa cadastru, proprietar, intabulare, metalica, intabulare, 44.000 EUR, 35.000 EUR, 0764386463 ela.goran@yahoo.fr, Tel: 0724013677

n Tineretului bd, stradal, 2/10, confort 1, decomandat, superb, parchet stejar, termopan Trocal, urgent, fara intermediari, Tel: 0744372439 Titan, Ozana, apartament 2 c amere, 2/4, r enov at, dec omandat, c entrala termica, la 10 min de metrou 1 D ec embrie 1918, 52.000 EUR, Tel: 0724308749 Toate z onele, c urate, civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

Colentina nou, Complex Rose Garden, et 2/9, Ap 105 mp, 2 grupuri sanitare + parcare subterana si boxa, bucatarie mobilata si utilata, 2 balcoane. Vedere in interiorul complexului, 128.000 EUR, andrey.cristea@ yahoo.com, Tel: 0722978729

n Unirii, Fantani, 3/8, confort 1, decomandat 71mp, 3 balcoane, urgent, fara intermediari, 119.000 EUR, Tel: 0744372439

é Crangasi, vand apartament 2 camere et. 2/8. Apometre, usa metalica, gaze trase separat, geamuri termopan Gealan, gresie, faianta, parchet, usi. Parcare platita ADP. Interiorul este izolat si urmeaza exteriorul. Mobilat si utilat, AC, masina de spalat, frigider, aragaz, hota. usor negociabil, 63.000 EUR, floarea.apostol@yahoo.com, Tel: 0745756853

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567 n Grigorescu, vand ap 2 cam, semidecomandat, et5/10, stradal, imbunatatiri, 53.500 EUR, Tel: 0311005273

n Rahova Buzoieni, vand apartament 2 camere, etaj 6, stradal, acte loc parcare, negociabil, 48.500 EUR, Tel: 0744381345 n Rahova, str. Alexandriei, 60mp, 2 camere decomandate, cf. 1, g+f+p+t, centrala, ac, um, boxa, parcare, 42.500 EUR, Tel: 0722493343 n Rahovei, Crizantemelor sector 5, apartament doua camere, curat la cheie, bloc reabilitat recent, cadastru si intabulare, centrala termica, usi noi, baie cu cada, gaze, parter din patru, termopan, gresie, usa metalica, proprietar, urgent, negociabil, 19.700 EUR, Tel: 0761178214

Timpuri Noi apartament nou, 65mp utili, 50mp terasa, bloc 2009, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

n Aviaþiei str. S. Braiescu, sector 1, vand urgent apartament 3 camere confort1, parter, decomandat, toate utilitatile in bloc cu 4 etaje, rebilitat termic, Tel: 0722922990, 0212328836

é Chiºinãu Bd. zona Lia Manoliu, 3 camere, renovat recent, nelocuit, Imbunatatiri: usa metalica, gresie, parchet, tamplarie termopan, instalatie cupru, bloc linistit, 81.000 EUR, Tel: 0722499555 n Ciºmigiu, confort 1, etaj 3, 75 mp, urgent, 85.000 EUR, Tel: 0733915707

n Regie spaþios, în vilã 1/2, mare (110mp), frumos finisat, 2 bãi, 2 balcoane, proprietar, Tel: 0766461838

n Sebastian Ap. 3 cam 78 mp et3/8 vecinatati Kaufland si parcul Sebastian, 77.000 EUR, Tel: 0722850999

Timpuri Noi apartament nou, 76mp, complet finisat, bloc 2009, 92.000 EUR, Tel: 0730106207

Moºilor, stradal, 2/5, 69mp, 75.000 EUR, Tel: 0733915707

R

n Moºilor (Sfintilor nr. 9), apartament in vila, 3/4, 3 camere, 120mp, 100.000 EUR, Tel: 0213358801, 0745121477 n Moºilor, Fainari, confort 1, decomandat, p/8, schimbat destinatia in spatiu comercial, 72mp, 2 gr.sanitare, 85.000 EUR, Tel: 0733915707

é Drumul Taberei Valea Ialomitei, urgent, 3camere, 2 bai, bloc 1979, 9/10. centrala, AC, T+P+G+F, UM, stare buna, C+I. Accept credit, 49.990 EUR, ramonaadrianaganea@yahoo. com, Tel: 0724572700

confort 1, n Tineretului, decomandat, 3/10, stradal, 2 gr.sanitare, 1 balcon, 1980, urgent, fara intermediari, Tel: 0744372439 n Toate zonele, curate, civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

é Berceni, 4 camere stradal, centrala pe gaz, g+f+p, termopane, plase tantari, debara, 2 bai, 2 balc oane inc his e, 75.000 EUR, Tel: 0744798145

n Cantemir vând apartament în vilã, 90 mp, centralã proprie, singur pe etaj. Meritã vãzut! Tel: 0744421746, 0740427473

Bd. Uverturii, n Militari, Proprietar, vand apartament cu 4 camere, confort 1, etaj 1/8, 84mp, an constructie 1981, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, camara. Dotari: ferestre termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, 2 unitati AC, instant apa calda, apometre, repartitoare caldura, cadastru, intabulare, 74.000 EUR, monikaqrs@yahoo.com, Tel: 0724505696

n Unirii, Fantani, 5/8, superlux, cost finisaje 20.000E, 81mp, living 32mp, dormitoare Militari pasaj 14/14, 90mp, urgent, fara n Sebastian parc, particular, 4 Lujerului, bloc intermediari, 170.000 EUR, camere, 2 bai, imbunatatiri, Tel: 0744372439 reabilitat 2012, cadastru, intabulare, disponibil imediat, negociabil, confort 1, 79.500 EUR, Tel: 0723821639 semidecomandat, 2 n Vitan, confort 1, balcoane, termopane, decomandat, 71mp, 6/10, 2 gr. multiple îmbunãtãþiri, sanitare, 1 balcon, g+f+p+t, n Tei, Lacul Tei, Pastorului, UM, 75.000 €, Tel: 0731059060 vis a vis de Parcul Circului, discutabil, vand apartament 4 camere, 59.000 EUR, Tel: p/8, 80 mp, parchet, gresie, faianta, termopane, usa 0786737664 metalica, 2 grupuri sanitare, n Militari, 3 camere 110.000 EUR, Tel: decomandat, 110mp; c/a; 0766562140 internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; n Berceni, Nasaud Mall n Unirii Fantani, confort 1, finisaje zona in dezvoltare, 95.000 € Libertatii visavis de Penny decomandat, 2/7, ferdinand_chrom@yahoo.com, Market, 7/8, decomandat, 100 deosebite 100mp, 195.000 Tel: 0722683084 mp, 85.000 €, Tel: 0745121477 EUR, Tel: 0744372439


pagina 12 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile Societate n Ghencea. cooperativa vinde spatiu comerical situat in str. Constantin Titel Petrescu nr. 4, bl.C61, Tronson II parter, lot 2, Bucuresti, sector 6. Exclus / ultracentral, intermediari. Relatii la telefon n Central Societate actiuni vinde spatii intre orele 08:00- 16:00, Tel: comerciale cu trafic pietonal, 0721248999 Tel: 0733915707 n Dorobanþilor,

vav TVR, parter vila, 65mp + 30mp boxe, curte, pretabil comercial, renovat, open space, accept schimburi, 170.000 €, Tel: 0722336544, 0765555285 n Ferdinand imobil interbelic, deschidere la 2 strazi, 500mp teren, 7camere+spatiu comercial, suprafata construita 300mp, urbanism d+p+2, Tel: 0731059060 n Ferdinand nr 103 A, vand spatiu comercial 26 mp, Tel: 0722293123 vindem sau n Fundeni, închiriem imobil nou, multiple îmbunãtãþiri, D+P+5E, SU=2500 mp, open space, toate facilitãþile, post trafo propriu, 20 locuri parcare, interconstruct@upcmail.ro, Tel: 0727396491 n Gemeni Piaþã, ocazie, in centrul pietei, stradal, vis-a-vis statie de tramvai, cladire cu 2 etaje (210mp fiecare etaj) + subsol (100mp) si mansarda (110mp), 280mp teren, total supr. cladire 700mp, super oferta, Tel: 0722514114

n Societate actiuni cumpara vila cu 2 intrari sau pe colt, n 5/8, dec, p+g+f+t, usa central/ ultracentral, ofer pretul metalica, aer, centrala, boxa, 2 zonei, Tel: 0733915707 balcoane, 2 wc, 71.500 EUR, Tel: 0722422777 n Kogalniceanu Posta, vand urgent apartament in vila 3 camere+ 2 camere demisol, baie, buc, usa metalica, termopan usa si ferestre, faianta, gresie, parchet, 100mp, 55.000 EUR, Tel: 0730873718

n Bolintin Vale oraº, casã la curte, toate facilitãþile, ieºire la râul Sabar, schimb cu 2-3 camere Bucureºti, Tel: 0729024008 n Schimb casa+teren (sau vand) cu apartament 3 camere (zona buna) plus diferenta bani. Casa plus teren 1300mp (2 corpuri cladire), 3 camere, 2 holuri, baie, bucatarie, camara, 2 garaje, anexe, utilitati, zona 1, oras; cealalta cladire, 3 camere (magazin). Negociabil, Tel: 0743092300

Noi, curte, n Bucureºtii camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara, cuplu, 500 RON/luna, Tel: 021310565, 0767736391 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, microcentrala, pentru 1-2 persoane, 350 ron/chiria + 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei, bd Timisoara, Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2fete, cuplu, persoana varstnica; 400 ron/chiria+ 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Filaret ofer pentru inchiriere camera mobilata, la curte, unei persoane, Tel: 0213362043 n Giuleºti, Podul Grand, sector 1, inchiriez camere mobilate in vila, conditii bloc, Tel: 0762439506 n Obor, la metrou, ofer camera pentru baieti, la casa, curte, Tel: 0745083709, 0760276328 n Pantelimon inchiriez camera unei persoane de sex feminin, Tel: 0749765700 n Titulescu, Banu Manta, camera de inchiriat apartament - vila pentru doua persoane educate, Tel: 0726770192 n Universitate, proprietar, camerã studenþeascã, intrare separatã, acces baie-wc, parchet, termopan, mobilatã, chiuvetã camerã, 100 EUR, Tel: 0722388563 n Victoriei, inchiriez camera in vila, cu acces baie, bucatarie, curata, convenabila, Tel: 0213109769

n Banu Manta, inchiriez vila 7 camere, P+3, A/C si internet in fiecare camera, constructie 2009, 1.900 EUR, maricom94@yahoo.com, Tel: 0723595769

n Societate actiuni cumpara urgent 1, 2, 3, 4, 5 camere, central/ ultracentral, ofer pretul zonei, Tel: 0744372439

n Decebal P-ta Alba Iulia, 80mp, birou si locuit, constructie noua, facilitati, 800 EUR/luna, Tel: 0734329645, 0752581103 Parc, Nord, n Herãstrãu Duplex mobilat lux. Cristina, 1.500 EUR/luna, Tel: 0213358801, 0745121477 n Unirii vila 5 camere D+P+1 curte, garaj, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, bucatarie utilata, locuri parcare, 1.000 EUR/luna, Tel: 0722837072 n Unirii, Udriste, inchiriez casa la curte, 40mp, camera+ baie+ bucatarie, complet utilat, mobilat, foarte curat, 600 RON, Tel: 0761886306, 0784610161

inchiriez n Fizicienilor garsoniera mobilata cu toate utilitatile, 4/8 incepand cu 01.04.2013, 200 EUR/luna, Tel: 0732222421, 0744753592 n Militari Veteranilor, mobilata, utilata, urgent, 200 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Pantelimon Piaþa Delfinului, particular închiriez garsonierã, confort 1, Tel: 0767274822 Str Elev n Pantelimon, Stefanescu, Cimitirul Armenesc, Inchiriez garsoniera, et 5/8 renovata recent utilata mobilata modern pret negociabil, 250 EUR, Tel: 0728188241 n Tineretului 5/8, stradala, decomandata, mobilata, utilata, proprietar, 300 EUR/luna, Tel: 0751013914 n Titan, Postavarului, langa Auchan, particular, stradal, mobilata, utilata, g+f+t+p, 9/10, termen lung, 190E/luna+1 garantie. rog sunati dupa ora 16.00, Tel: 0726318235 proprietar, n Universitate, garsonierã 28mp, renovatã, dotatã, utilatã, mobilatã modern, totul nou, liberã, curatã, 900 RON, Tel: 0722388563 n Victoriei Piata, 34 mp, parter, stradal, renovata integral, semimobilata, office -locuinta, 350 EUR, Tel: 0726728248

20 Martie 2013 n Drumul Taberei etaj 1/10, decomandat, mobila noua, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Drumul Taberei Plaza, cf. 1, mp, g+f+p+t+um+ac, renocvat, mobilat, utilat complet, internet, cablu tv gratuit, 350 EUR, Tel: 0726166378 Taberei, n Drumul Compozitorilor, mobilat ºi utilat complet, Tel: 0728686033 n Floreasca, toate dotarile, usa metalica, mobilat complet, frigider, masina spalat, aragaz noi, zona linistita, Kaufland, Billa, 235 EUR/luna, Tel: 0744483067, 0766449527 n Giurgiului, Piata Progresul, 2/8, renovat, mobilat, utilat, 230 EUR, Tel: 0734527514 n Militari str Dreptatii inchiriez apartament 2 camere, et 4/4, mobilat si utilat, 300 EUR/luna, Tel: 0721643376 Panduri, 2 camere, supr. 60mp, parter, multiple imbunatatiri, mobilat, pret negociabil, Tel: 0741783725

n ªtirbei Vodã garsoniera dubla, 50mp, nemobilata, preferabil firma, 400 EUR/luna, Tel: 0723564351 n ªtirbei Vodã, Casa radio, Popa Tatu, Apartament 2 cam in vila, P, 62 mp, dec, mobilat, utilat, AC, centrala, 450 EUR/luna, Vitan Mall, o camera, supr. teo.paul@gmail.com, Tel: 40mp, parter, multiple 0720588757, 0213157608 imbunatatiri, mobilat, pret n Sudului Piaþã, Metrou, negociabil, Tel: 0741783725 str.Secuilor, 2. cam, et. 2/4, Modernizat, Termen lung, Direct proprietar, 300 EUR/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0763661872, 0721909966 n Ultracentral, inchiriez apartament 2 camere mobilat la max doua fete serioase, Tel: n 13 Septembrie, Novaci, 200 EUR/luna, proprietar, mobilat modern, 0764478574 utilat complet, um, g+f+t, ac, Unirii Fîntîni, poz itie 1+1, et. 8/8, 330 EUR/luna, exceptionalã, decomandate, Tel: 0733022568 confort 1, 62, 25 mp, 3 balc oane, etaj 2, îmbunãtãþiri, nemobilat, curat, Tel: 0217261424

n1 Decembrie 1918, particular, modernizata, nemobilata, 3/10, 175 EUR, Tel: 0744388034 n 13 Septembrie particular, garsoniera renovata, 42mp, decomandata, utilata, mobilata complet, ac, 220 EUR/luna, Tel: 0726160780 n Banu Manta garsoniera 35mp, mobilata nou, complet utilata, etaj 10/10, 300 EUR, Tel: 0724256244 n Berceni particular, inchiriez garsoniera conf. 1 decomandata, renovata, é Berc eni s tradal, mobilata, utilata, exculs intermediari, Tel: 0318049569, complet mobilat, utilat, 0771304859 parter/2, balcon, centrala, n Berceni, Piata Resita, metrou D. Leonida (100m), particular, inchiriez garsoniera 260 EUR/luna, Tel: G+F+UM+P mobilata, utilata, 0765532951 150 EUR, Tel: 0762290194, gabielle88@yahoo.com, n Brâncoveanu metrou, Oltenitei casa curte, 2 camere Crângaº i partic ular, semidecomandate, g, f, p, t, mobilatã modern, Tel: buc separata utilata, baie comuna, 700 ron/chiria + 500 0765329856 ron/garantia, Tel: 0723713816, n Dristor, R. Sarat, str. L. 0216442571 Rebreanu, 3/10, n Chiºinãu Bd. vis-a-vis de semidecomandata, g, f, p, t, Club Miramar, particular, um, mobilata modern, utilata, inchiriez ap. 2 cam (sau 850ronx2, Tel: 0723713816, vand), ap 2 cam, etaj 3/10, 0216442571 mobilat si utilat, living 27 mp, n Drumul Taberei Favorit, baie 5mp, balcon mare, nemobilata, 8/10, zugravita, renovat recent, usa metalica, spatioasa, ocazie, 1.300 RON/luna, 160 EUR/luna, Tel: aureliaradoi@yahoo.com, Tel: 0761600234 0744501095, 0744513923

n Universitate apartament doua camere, chirie+ garantie, 350 EUR/luna, Tel: 0722412230

n Barbu Vacarescu, 3 camere, etaj 6/ 8, decomandate, complet utilat si mobilat, spatiu de luat masa separat de bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, 3 aere conditionate, 650 EUR, Tel: 0720750750, 0729252627 n Drumul Taberei Valea Argesului, 6/10, curat, gresie, faianta, parchet, termopan, semimobilat, usa metalica, parcare, Tel: 0727442222 n Frumuºani, inchiriez apartament 3 camere toate conditiile la curte, 150 EUR/luna, Tel: 0760166116


20 Martie 2013 n Pantelimon, apartament 3 camere, et. 10/10, mobilat, aragaz, frigider, masina de spalat, microunde, 1.000 RON/luna, mobextrading@yahoo.com, Tel: 0722371230

n Unirii Mitropolie, 120mp, etaj 1/2, curte, 500m de fantani, nemobilat, particular, Tel: 0214908279, 0721271348

n Victoriei colt cu Frumoasã, închiriez ap. 5 camere, decomandat, recent renovat, 800 EUR/luna, Tel: 0744304880

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, doua camere 70mp si respectiv 30mp, vitrina de 7m, intrare si prin spate (pentru aprovizionare). A/C, grup sanitar, termopan, 1.200 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888, 0730021421

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13 Libraria n Universitate, Eminescu, bloc birouri, 80mp, etaj 2/8. Cristina, 1.000 EUR/luna, Tel: 0745121477, 0213358801 Vitan s tadion Olimpia inchiriez spatiu pentru atelier croitorie, etc, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750

VITAN, INCHIRIEZ SPATIU COMERCIAL STRADAL, SPALATORIE AUTO SI BAR. PRETABIL SALA DE JOCURI, MATERIALE DE CONSTRUCTII, SERVICE AUTO (ITP). VAD EXCEPTIONAL. PRET 2000 EURO + TVA, TEL: 0742291973 V I T A N , ENERGETICIENILOR, INCHIRIERE SPATIU COMECIAL STRADAL, 40MP SI TERASA 12MP. PRETABIL SHAORMERIE, PATISERIE, MINIMARKET, PIESE AUTO, ETC. PRET FARA TVA, 600 EUR, TEL: 0742291973

n Senzatii intense Te vom coplesi si vei dori sa explorezi cele mai intense senzatii. Vei fi curios de tot ceea te va asteapta de ceea ce va urma sa se intample, de fiecare atingere, vibratie, 0730881188

é Dacia Logan

autoutilitar, an 2008, 85.000km, motorina, culoare alb, cauciucuri iarna-vara, 3.300 EUR, Tel: 0720792473

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

Antiaerianã, hala, service, cuptor, vopsit, elevator, 200mp, hala 140mp, productie service, accept agentii imobiliare, Tel: 0746230693

n Constanþa, Mamaia, centru, oferta spaciala de Paste - 1 Mai, vila p+e+m, mobilata lux, 96 lei-210 lei/noapte (camera), n Central, vad, spatii Tel: 0213358801 comerciale-industriale pretabile n Nordului, V show-room, depozite, 30-1000mp, Tel: 0722336544, Madgearu, ofer spre 0765555285 inchiriere 2 garaje, n Giurgiului, Gara Progresul 100E/luna, Tel: (Dedeman), hale depozite, n Calculator Pentium 4/2700, 140mp, 560mp, 1000mp, 0745121478, 1024 RAM, 80GB, DVDROM, 4 EUR/mp, Tel: 0745121478 monitor 17LCD, tastatura, 0213358801 mouse = 299 lei, Tel: n Societate actiuni ofer spre Maior Coravu asociatie 0723984654, 0768790654 proprietari oferim spatiu inchiriere 1, 2, 3 camere in zona centrala/ ultracentrala, depoz itare la s ubs olul blocului, aproximativ 100mp, Tel: 0763702697 intre 8.00 - 9.00, Tel: Vino de Paste la Sinaia. 2 0744643037 camere in vila 60E/noapte, in v ila n Nordului Madgearu, spatiu gars oniera Tel: birouri mobilat elegant, hoch 50E/noapte, parter/s+hp+5et, 82mp + 0213358801 terase, 1.000 EUR/luna, Tel: n Vino de Paste la Snagov. 0744367781 Vila lux pe malul lacului Popa Tatu 53 spatiu 45mp, 400E/noapte, Tel: 0213358801, imbunatatiri, 900E inclus 0745121477 TVA, Tel: 0745121477 n Traian, Matei Basarab, spatiu comercial 67mp, vitrina stradal, 900 EUR/luna, Tel: 0745121477 n Unirii ofer spatiu la casa 4 camere, pretabil catering, birou, dep, etc, negociabil, liber, 800 EUR/luna, Tel: 0721934879

é Achiziþii,

n Cotroceni pentru firma, aproximativ 100mp. Contact dupa ora 16.00, Tel: 0214109532

cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Aparat foto; Linie muzicala; Iphone; GSM; GPS; Diverse, 0785699822

n Tanar 33, apartm. in Buc, doresc relatie cu tanara f. simpla, sufletista, draguta, sub 30 ani, mai plinuta, plinuta/supla. SMS/Tel, Tel: 0763153620 é BRUNETA SEXI, LA MINE, LA TINE SAU LA HOTEL, BRUNETA 1.74 M, 52 KG, SÂNI NR. 3, 22 ANI, OFER SEX TOTAL, SEX ORAL PASIONAL, SEX NORMAL IN CELE MAI SEXI POZITII SI SEX ANAL. VINO SA-TI INDEPLINESTI CELE MAI ASCUNSE FANTEZII ALATURI DE MINE, 150 RON/ORA, TEL: 0765192765 n Eleganta, rafinament stil si senzualitate, toate acestea sunt imbinate perfect cu trupurile noastre de zeite, iti garantam ca serviciile noastre sunt ireprosabile fapt pentru care vei reveni; suntem 7 fete superbe; program 20-07, 150 Ron, 0733127275, 0744202363

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é NON STOP -

REALA - MIRUNA SPECIALA SI SENZUALA, TE INVIT LA MINE IN NOAPTEA ACEASTA SA NE RASFATAM RECIPROC INTR-UN AMBIENT INTIM SI PASIONAL! (POZE FACUTE AZI - REALE), 150 RON, TEL: 0733203993, 0744202363

n Domn 61ani, 1, 70, 75, doresc cunostinta varsta apropiata, serioasa, Tel: 0735983667 n Om de afaceri cult, posibilitati materiale deosebite 50/185/90 doresc relatie cu o doamna sensibila si cu educatie, Tel: 0737082205

é Pensionar, singur, serios, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, 1.60m, 70ani, pentru a ne schimba viata impreuna, Tel: 0730723780

é Prietenie, tanar dragut, serios, finut, 40/1.80/88, doresc prietenie cu doamna draguta, serioasa, rog seriozitate, multumesc, marius1_1969@yahoo .com, Tel: 0785886234, 0743893496


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri

Tarhon n Subsemnata, Bogdana Mihaela declar pierdut proces verbal de predare- primire al imobilului din str Desisului, actuala Cetatea de Balta nr 22, bl O6, sc b, ap 92, sect 6, Buc, din data de 29.06.1981 pe numele Pavalachi Andrei si Pavalachi Bogdana Mihaela. Il declar nul,

é Vand ogari Whipet si Barzoi, 300 RON, clau.pycyu@yahoo.com, Tel: 0765223776

n Declar pierdute si nule carnetul si legitimatia de student Universitatea Politehnica din Bucuresti pe numele de Ivanoiu Sonia Denisa, n Eureko Asigurari SA prin Dinu Felicia RAF 200884 pierdut cerere Protectia Ta nr. 9602729 cerere sanatate nr. 2027674 cerere viata nr 173131 nr. 173132 si nr. 173407. Le declar nule, n Pierdut abonament insotitor titular Stan Mihai Eduard, seria 4771151024810. Il declar nula, n Pierdut legitimatie veteran razboi B6/609465 pe numele Nitu Alexandrina. O declar nula, n Pierdut certificat constatator pt sediu secundar str Scorusului nr. 11 sector 4 Bucuresti pt SC Inspect Protect Serv, J23/2154/2009, CUI 26092261, jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni str. Echinoctiului nr. 31C. Il declar nul, n Pierdut atestat taxi pe numele Barbu Gheorghe, seria CPTX nr. 86613, n SC S.N Consultants SRL cu sediul social în Bucureºti, sector 1 str Institutul Medico Militar nr 11 J40/9462/1998, CUI 11082294 pierdut certificat constatator pe legea 359/2004 de întrerupere temporarã de activitate. Îl declar nul, n Subscrisa Sc Fresh’n Tasty Srl cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, biroul B13, J40/1598/2008, CUI 23171735, reprezentata legal de dl. Chita Dan in calitate de titular al autorizatiei DSV nr. 11493/01.02.2012 pentru punct de lucru din Bucuresti, str. Vulturilor nr. 31, corp 1, sector 3, obiectiv depozit alimentar. O declar pierduta,

é Iordache Ion multumesc facatoarei de minuni Cristina din Craiova m-a impacat cu sotia dupa o despartire de 1 an si m-a vindecat de betie. Ajuta si in afaceri. Apelati cu incredere, Tel: 0749708027 n Vrajitoarea Eugenia rezolva orice problema in luna martie, scoate argintul viu, ajuta in afaceri, apelati, Tel: 0767028997, 0724612361

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 3747/87/2012– al Tribunalului Teleorman– sectia civila, debitoare Sc Brialy Serv Srl, cu sediul in Rosiori de Vede, str. Dunarii, bl. d7, sc. 3, ap. 9, jud. Teleorman, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J34/319/2005, cod unic de inregistrare: 17586304, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, OCPI Teleorman propunerea formulata, in sentinta civila nr. 149/04.03.2013, de intrare in procedura falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl, n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 3751/87/2012 – al Tribunalului Teleorman – sectia civila, debitoare SC Silv Star SRL, cu sediul in sat Scrioastea, comuna Scrioastea, jud. Teleorman, inmatriculata la reg. com. sub numarul J34/529/2003 cod unic de inregistrare 15864382, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, onrc, propunerea formulata, in sentinta civila nr. 150/04.03.2013, de intrare in procedura falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL,

n Numitul Calugareanu Ciprian Marius cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti sector 6, bd. 1 Mai nr. 11, bl.C1, sc. 1, et. 4, ap. 17 este chemat la Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 115, sector 1, Bucuresti in data de 04.04.2013, completul 3-MF, ora 8.30 in calitate de parat in proces cu reclamanta Tanasie Adriana Roxana, cu domiciliul in Bucuresti, sector 2, str. Sg. Nastase Pamfil nr. 53, bl. 29, sc. 1, et. 3, ap. 18 in dosarul nr. 3695/303/2013 care are ca obiect exercitarea autoritatii parintesti, Tel: 0000 n SC Antilopa SA cu sediul in Bucuresti, Sos. Dudesti Pantelimon nr. 44, in calitate de creditoare, in dosarul nr. 22259/4/2012, cu debitoarea SC Cristyana House SRL, cu sediul in str. Aleea Ucea nr. 17, bl. P. 2, ap. 13, et. 3, Sector 4, Bucuresti este chemata la Judecatoria Sectorului 4, in ziua de 04.04.2013, la camera 312, c18, ora 8.30, pentru discutarea cererii de repunere pe rol. In caz de neprezentare judecarea cererii se va face in lipsa, citeaza numitul n Se Smarandache Dinu Cristian, in calitate de parat, cu domiciliul cunoscut in Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 33, bl.M14, et. 2, ap. 9, sector 3 pentru a se prezenta la Judecatoria Sectorului 3 cu sediu in str. Ilfov nr. 6 la data de 12.04.2013, ora 8.30, Completul 4MF, in dosarul nr. 27216/301/2012 in proces cu reclamanta Melinte Lela, avand ca obiect exercitare autoritate parinteasca, stabilire pensie intretinere minori, stabilire locuinta minori. In caz de neprezentare, cauza se va judeca in lipsa,

n INCD ECOIND cu sediul în Drumul Podu Dâmboviþei nr. 71-73, sector 6, Bucureºti, înregistratã la ONRC - ORCTB cu CUI nr. 3268360 informeazã pe cei interesaþi cã s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu pentru activitatea “Cercetare-dezvoltare în alte ºtiinþe naturale ºi inginerie” desfãºuratã în Drumul Podu Dâmboviþei nr. 71-73 - sediu social ºi nr. 32A - parcare, sector 6, Bucureºti. Informaþii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectie Mediului Bucuresti din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii – în spatele benzinãriei Lukoil), între orele 9:00-12:00, de luni pânã vineri. Propuneri sau contestaþii se pot depune la sediul APM Bucureºti în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, n Subsemnatul Ataas Talaat, domiciliat in Bucuresti, Sf. Ecaterina nr. 4-6, intentionez sa elaborez PUD la adresa Costin Nenitescu nr. 3, sector 6, Bucuresti privind constructia imobilului de locuinta d+p+1e si d+p+3e+4 retras,

n Convocare AGOA la SC CONSTRUCTII SI TRANSPORT GHERASE SA. Presedintele Consiliului de Administratie al SC CONSTRUCTII SI TRANSPORT GHERASE SA, cu sediul in Bucuresti, Soseaua Gherase nr. 66-70, sector 2, inregistrata la ORC sub nr. J40/25414/1993, CUI RO4943839, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul independent al actionarilor tinut de SC “Depozitarul Central” S.A. la data de referinta 30.03.2012, la sediul societatii in data de 22.04.2013, ora 13. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea: 1. Realegerea in functia de cenzor a d-lui Jipa Costica. 2. Realegerea in functia de cenzor a d-lui Badescu Florin. 3. Revocarea din functia de cenzor a d-lui Chioaru Gheorghe. 4. Alegerea in functia de cenzor a d-nei Zaharia Mirela Cristina. 5. Stabilirea indemnizatiei lunare pentru cenzori. 6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie si descarcare de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2012. 7. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori. 8. Aprobarea situatiilor financiare si contul de profit si pierderi pentru anul 2012. 9. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2013. 10. Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile de publicare a prevederilor hotararii AGOA la ORC Bucuresti. 11. Diverse. Accesul actionarilor indreptatiti sa participle la adunarea generala este permisa prin simpla proba a identificarii acestora, in cazul persoanelor fizice facuta cu C.I. sau B.I. In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 23.04.2013, la aceeasi ora, in acelasi loc cu aceeasi ordine de zi. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Tanase Alin, n Modificare. Sedinta Conventiei Nationale a Colegiului Psihologilor din România, convocata pentru data de 19 aprilie 2013, se convoaca la orele 10.00, în Aula Magna a Universitatii "Titu Maiorescu" din Bucuresti, situata în Calea Vacaresti, nr. 189, Sector 4, secretariat@copsi.ro

n Masaj profesional, maseuza 35 ani masaj de relaxare terapeutic sportiv, 100 Ron / ora, 0721902665

é Sprijin financiar. Pentru fetita noastra nascuta cu grave malformatii avem mare nevoie de sprijin financiar. Va fi nevoie de mai multe interventii chirurgicale. Pentu aceasta am deschis doua conturi la BRD care sunt: SV16455000200 in lei si SV16455500200 in euro. Titular Tivadar Dumitru. Va multumim, tivadar_cristi07@yahoo .com, Tel: 0743824099

20 Martie 2013

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

n Loc de veci la Cimitirul Bellu (6 locuri) in apropierea Monumentului Bulgar, 25.000 EUR, Tel: 0745121478

é Achiziþii, cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Aparat foto; Linie muzicala; Iphon; GSM; GPS; Diverse, 0785699822 n Anticariat Aurora cumpara carti vechi si noi, pictura si grafica romaneasca, mic mobilier, statuete, plata pe loc, deplasare la domiciliu, Tel: 0213135158, 0726527097

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, 0721491271, 0214113048

é Vand gater vertical GV71 in perfecta stare de functionare. Mai multe detalii si poze pe website, http://gater.romapp.com, Tel: 0722508800 n Vând frigider Ariston, maºinã spãlat, plasmã, camerã tineret, convenabil, Tel: 0752097187 n Vand loc veci in Cimitirul Reînvierea, pret negociabil, Tel: 0726238370 n VAND PORUMB, TEL: 0722341088 n VAND GOBLENURI INRAMATE MODELE SI CULORI DEOSEBITE LUCRATE MANUAL, TEL: 0735011706

Credit rapid, usor accesibil persoanelor intre 18-75 ani c u minim de v enit s i documente, 0723290015 n Doresc sponsor, colaborator pentru a scrie un volum de poezie si proza care sa reflecte poporul roman si lumea in care traim, Tel: 0762016490


afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

20 Martie 2013 é

n Avantajos vand afacere, sala aerobic sector 3 + cicling, 16 biciclete, vestiar, 2 grupuri sanitare, dusuri, receptie, clientela formata, urgent, 12.000 EUR, Tel: 0758616783 n Detin

birouri + teren 3000mp betonat + pietruit, monitorizare video. Doresc asociere business. Astept propuneri, Tel: 0742200777

n Firma fara datorii, profil inchirieri utilaje, birouri+teren 3000mp betonat + pietruit, 5 utilaje, contracte, creante de 6 miliarde - asociere 85.000E vanzare 125.000E. Posibilitati dezmembrari auto, parcare, parc auto societati de leasing, Tel: 0742200777 terenuri pentru n Oferim arenda in Contesti 20ha, Peris 10ha, Heresti 23ha, Tel: 0213358801, 0745121478

Ferma vaci. Vand proiect de ferma vaci lapte (250 vaci in lactatie) cu unitate de procesare inclusa. Ferma este situata in judetul Braila, iar suprafata construita este de 11.000 de mp, incluzand printre altele: grajd principal de vaci, grajd tineret, fanar, siloz, drumuri, laguna si sistem de dejectii. Terenul pe care este amplasata ferma este proprietate privata totalizand 10 hectare si fiind propice dezvoltarii fermei pe termen lung. Finantarea asigurata de la UE prin contractul de finantare este de 800.000 de euro in conditiile in care valoarea totala eligibila a proiectului este de 1.300.000 euro. Vanzarea se va face prin cesionarea partilor sociale ale firmei. Rog seriozitate maxima. In conditiile in care banii europeni nu vor mai fi disponibili decat incepand cu 2016, dupa aprobarea bugetelor statelor membre si stabilirea strategiile de dezvoltare a fiecarui stat, aceasta este o oportunitate ideala pentru orice persoana interesata sa investeasca in domeniu, din moment ce finantarea acopera 60% din eligibilul proiectului! 80.000 EUR, razbunea@gmail.com, Tel: 0745902586

é Scoala de soferi, pe Dacia Logan 450Ron, sedinta suplimentara 45 Ron, examen (traseu) 90 Ron, Tel: 0725878353, 0785125125

é Profesor matematica, individual, eficient, rapid, comod, sigur, domiciliul elev ului; profes or c u ex perienta, s uc c es ul garantat, Tel: 0754916860

é Meditatii chitara si bass pentru incepatori-mediu, la domiciliu clientului sau la mine acasa, 2 ore cu teoria muzicii, istoria muzicii, concept de muzician; bonus pentru cei de nivele medii, ofer si o mica incursiune in lumea inregistrarilor audio. Pret / Oferta in aceasta luna in functie de locurile disponibile, 40 RON/ora, radu.florea1979@yahoo.com, Tel: 0724119092

é Acoperisuri cu Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice modificari la acoperisuri vechi, reparatii pentru orice tip de acoperis, 0766411241


20 Martie 2013 n ACOPERIªURI, MANSARDE, ÞIGLÃ METALICÃ, ACCESORII, ORICE FEL DE TABLÃ ZINCATÃ, REPARAÞII URGENTE, OFERIM GARANÞIE, TEL: 0724839271 n Acoperiºuri, executam si reparam tigla metalica/zincata burlane, jgheaburi parazapezi, aticuri. Preturi criza, Tel: 0731469325, 0740849752

é Amenajari interioare, gresie, faianta, glet, rigips, tencuieli, instalatii electrice + sanitare, calitate la pret rezonabil, Tel: 0740760502 montat usi, n Amenajari glafuri, gresie, faianta, rigips, tapet, orice reparatii mici sau mari, parchet, etc, meserias, convenabil; Tel: 0726215249

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

é Construim case -

vile la cheie. Asigurãm materiale + transport + proiect, 0768874849

é Errand Best Trans SRL executa lucrari de amenajari interioare cu muncitori calificati in meseriile de zugravi, instalatori sanitari, parchetari, faiantari si rigipsari. Contact: Razvan Motet, Tel: 0748208560

é Executam izolaþii

polistiren + decorativã. Asigurãm materiale + transport, Tel: 0737178206 é Cadastru si intabulare, cele mai avantajoase preturi, peste 15ani experienta, masuratori apartamente, terenuri, profesionalism si siguranta, Tel: 0721370029 n Constructii

la preturi mici. Echipa, oferim servicii de constructii civile de calitate (finisaje, case la rosu, case la cheie, amenajari, faianta, gresie) la preturi foarte bune, 10 EUR, Tel: 0729032579

n Parchet montez, raschetez, paluxez orice tip, calitate, seriozitate, preturi minime, Tel: 0724191724, 0764361968 raschetez n Parchetar paluxez, montez, maºinã cu aspirator, calitate, preþ minim. é Transport marfa materiale acoperiºuri, Lucrãri ºi în provincie, Tel: de constructii, mobila, etc la n Executãm preturi de criza cu Iveco 3.5t. dulgherie, tablã zincatã/ 0736629210 Disponibil de Luni-Duminica, in lindab+ materiale, reparaþii, Bucuresti si oriunde in tara, Tel: 0744111939, 073256362 florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530 Ex ec utam luc r ari de constructii si finisaje inter-exterior. Experienta, calitate, preturi rezonabile, posibilitati rate, Tel: 0722815442

é Hidroizolatii partiale-totale cu membrane termosudabile (mono sau bistrat) la terase constructii civile si industriale (terase blocuri, garaje, hale industriale, etc). Tehnologie: curatarea, decopertarea (daca este cazul) si desprafuirea suportului, amorsa bituminoasa, aplicarea membranei. Garantia este de 5-10 ani in functie de materialul folosit monstrat sau multistart. Manopera: 1 strat = 12 ron/ mp (neg.), 2 straturi = 19 ron/ mp (neg.). Recomandari: la fiecare gura de scurgere, montarea parafrunzelor. Experienta, seriozitate, profesionalism. recomandari anterioare! Oferim deviz gratuit, factura + chitanta, 12 RON/mp, hidroizolatii_is@yahoo.com, Tel: 0745638150

é Inox, balustrade inox (49euro), fier forjat (39), porþi, structuri scãri, orice lucrãri. Experienþã, consultanþã, urgenþe, alden_profesional@hotmail. com, Tel: 0725094777

é Tabla Lindab, sisteme pluviale, tabla zincata ondulata, vopsitorie reparatii la acoperise vechi, dulgherii, reduc ere 15%, Tel: 0722825270 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

Contabil. Persoana fizica Contabilitate c ompleta declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi. Experienta 10 ani in domeniu, 1 €/luna, david_cdd@yahoo.com, Tel: 0769763696

Transport nonstop cu duba 3, 5t orice marfa, mobila, mutari apartamente, in Bucuresti, si in tara, Tel: 0726054641

é Amanet. Garantat la tine acasã. Electronice, electrocasnice, antichitãþi; biciclete; Diverse, 0785699822

é Camin privat batrani in centru De ce sa alegeti Casa Suter pentru ingrijirea si tratamentul seniorilor? Pozitie ultracentrala, langa Parcul Carol si Parlament, servicii medicale de specialitate, alimentatie bio 3 mese si 3 gustari, de la orice calculator de la serviciu sau acasa il puteti vedea pe seniorul dumneavoastra, 2.000 RON / luna, casasuter@gmail.com, www.casasuter.freewb.ro/, Tel: 0721744191, 0755583489

n Croitor

execut retusuri, transformari confectii textile pt barbati, femei, copii. Execut pantaloni pt barbati femei copii, fuste femei cu materialul clientului. Pt comenzi ma pot deplasa si la domiciliul clientului. Locatia se afla in zona Colentina cu soseaua Fundeni, dinu7482@yahoo.com, Tel: 0746685830 n Pompa lapte sân. Vand pachet cu: 1). Pompa sân Medela Swing electrica, cu tetina calma, 1 biberon si accesoriile incluse in pachet la cumparare conform fotografiilor atasate; 2). Set 3 biberoane colectare/depozitare lapte matern in conditii igienice; 3). Protectoare pentru sân Avent. Produsul a fost cumparat in farmacia Sensiblu si folosit cca 1 luna jumatate pana la formarea mameloanelor. Ofer garantia inmanata la cumparare valabila 24 luni din momentul cumpararii 25.08.2012. Produsele vor fi spalate si sterilizate inaintea utilizarii lor deoarece nu sunt folosite de mai bine de 5 luni. Transportul poate fi efectuat si catre Fancourier si platit de destinatar. Costul transportului este de cel mult 30 lei. Pret pachet 500LEI, 500 RON, aga_andra@yahoo.com, Tel: 0726197592, 40726197592, Fax: 40726197592

AnuntAZ 20 martie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement