Page 1

é Cursuri de infirmiere

é CABINET

AVOCAT OPERATIUNI REGISTRUL COMERTULUI BUCURESTI / ILFOV: GAZDUIRE, PRELUNGIRE SEDIU SOCIAL; PRELUNGIRE MANDAT ADMINISTRATOR, MAJORARE - MICSORARE CAPITAL SOCIAL, CESIUNE PARTI SOCIALE, PUNCT DE LUCRU, INFIINTARI SOCIETATI COMERCIALE, PFA. ETC, 1 EUR, AV.OPREA.ALINA @GMAIL.COM, TEL: 0745078898

é CADOU IDEAL

PUI SHIH-TZU. CAUTI UN CADOU SPECIAL PENTRU 1 MARTIE? ITI OFER SANSA UNICA PENTRU CADOUL IDEAL, SI DE NEUITAT! PUI SHIH-TZU VARSTA 4 LUNI, CARNET DE SANATATE SI TOATE VACCINELE, JUCARII + COS, 500 RON, SECURIZATID@ YAHOO.COM, TEL: 0769889889 CONTABIL CU EXPERIENTA, ANGAJAM PENTRU FIRMA DE CONTABILITATE, TEL: 0722649578

Bucuresti (3 luni), Inscrieri la Scoala nr 142 (Militari). Pret 550 lei. Suntem autorizati ANC iar dilplomele obtinute au si recunoastere internationala. Concordia Formare Europeana, 550 RON, spotpitesti@ yahoo.com, www. scoaladeinfirmiere. blogspot.ro, Tel: 0740145457

é Ialomiþa, Dridu, vand casa la lac, cu ponton, realizata pe structura de lemn, parter + etaj mansardat si crama la subsol, 148 mp utili, 4 dormitoare la etaj, living si bucatarie open space la parter, 2 bai. Teren 500 mp. Deschidere la lac 12 metri. An constructie 2002, 75.000 EUR, liviu_dragulanescu@yahoo .com, Tel: 0723552726

é Sebas tian, z ona intersectiei cu Rahova, vand urgent ap 4 camere, pret mic, la strada, 2 bai, 2 balcoane, decomandat, mobila gratuit, termopan/parchet/gresie/fai anta, magazin la scara, centrala proprie, clinica la parterul blocului, Pret Negociabil, 67.000 EUR, gabrielle26z@yahoo.com, Tel: 0723159772

é Sonorizari, Foto & Video. Petreceri reusite cu muzica de buna calitate. Cameraman, ce filmeaza toate etapele evenimentului. Fotograf, ce realizeaza fotografii artistice pe întreaga durata a evenimentului. Pretul final este stabilit in urma discutiei cu clientul, pachetele prezentate avand doar un rol orientativ, 2.600 RON, octavian@myshoptoall.com, http://www.myshoptoall.com, Tel: 0721963389 n Titan zona Piata Minis, Aleea Barajul Dunarii, inchiriere spatiu comercial in Pretul este negociabil, 2.000 EUR/luna, Tel: 0722458681

é Unirii Coposu,

inchiriez ap 3 camere, decomandat, etaj 2/3, semimobilat, 2 grupuri sanitare, frigider, aer conditionat, incalzire proprie, termopan, finisaje moderne, 2 balcoane, vedere stradala, la 300 m de Piata Unirii. Pretabil pentru birouri, 500 EUR/luna, Tel: 0722363657, 0734257361 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800 $ / luna + comision 5 0 %+ b o n u s u r i . A v a n s 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é VIDEOCHAT, FETE P E N T R U VI D E O C H A T PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON / LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGR A M F L E X I B I L . Y M A N G A J A R I 2 2 , 2.500 RON/LUNA, MODELSLIVE@YAHOO .COM, WWW. VIDEOCHAT-ANGAJARI. RO, TEL: 0764822425 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

Vând Geragem termomasaj, 500E, brâu electric Geragem Goodle gratuit, puþin folosite, instrucþiuni folosire, Tel: 0726009406 n Vand doua locuri de veci 7.5 mp central, Sfanta Vineri Bucuresti, Tel: 0745537178 n Vând dormitor 350Lei, bibliotecã 450Lei, maºinã spãlat 300Lei, negociabil, Tel: 0762335806, 0725692630


pagina 2 / oferte de muncã România

20 Februarie 2013

é AGENT VANZARI.

Agent de curatenie pentru New City Wellness Center, Tel: 0769105572

é Agent Vanzari. SC. Meitav Romania angajeaza agent vanzari cu experienta in v anz arile de mas e plastice (pahare plastic, farfurii, etc). Salariu 1000 euro + comision vanzari, 1.000 EUR/luna, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777741

é Agent Vanzari. Angajez agent vanzari cu experienta si portofoliu clienti, produse alimentare in sistem van-sale (vanzarea directa, din masina) in Bucuresti si Ilfov, office.make@yahoo.ro, Tel: 0744345683

MEITAV EUROPA SRL ANGAJEAZA PERSONAL CALIFICAT IN DOMENIUL MASELOR PLASTICE CU O VASTA EXPERIENTA IN VANZARI SI UN BUN CUNOSCATOR AL PIETEIPLASTICELOR. SALARIU1000EPLUS ALTEFACILITATI, TEL:0757777741, 0757777742 Agenþi Pazã. Societate de paza angajeaza agenti de interventie din Bucuresti, cu atestat, constitutie atletica, permis de conducere, Tel: 0213129035

é Agenþi marketing. Inedit TV angajeazã ºi cautã colaboratori Bucureºti ºi toatã þara pentru Departamentul de Marketing. Câºtiguri substanþiale! Tel: 0760286661

é Agenti Intervenþie cu permis categoria B si atestat angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420


oferte de muncã România / info / pagina 3

20 Februarie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Cartea albã privind sportul în Uniunea Europeanã (2). Continuãm rãspunsul pentru doamna Teodora W. din Reºiþa, Judeþul Caraº Severin, despre Cartea albã consacratã sportului, document iniþiat de cãtre Comisia Europeanã. Astãzi ne vom referi la rolul social al sportului. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Sportul este un domeniu de activitate umanã care prezintã un grad înalt de interes pentru cetãþenii Uniunii Europene ºi care deþine un potenþial imens de a-i reuni ºi de a se adresa tuturor, indifferent de vârstã sau origine socialã. În conformitate cu un sondaj Eurobarometru, aproximativ 60 % dintre cetãþenii europeni participã în mod regulat la activitãþi sportive organizate în cadrul sau în afara a circa 700 000 cluburi sportive care fac parte, la rândul lor, dintr-o serie de asociaþii ºi federaþii. Marea majoritate a activitãþilor sportive se desfãºoarã în cadrul unor structuri non-profesioniste. Sportul profesionist are o importanþã din ce în ce mai mare ºi contribuie, de asemenea, la dezvoltarea rolului social al sportului. În afara aspectului de îmbunãtãþire a sãnãtãþii cetãþenilor europeni, sportul are ºi o dimensiune educaþionalã ºi un rol social, cultural ºi de recreere. Rolul social al sportului poate sprijini ºi consolidarea relaþiilor externe ale Uniunii. Îmbunãtãþirea sãnãtãþii publice prin intermediul activitãþilor fizice reprezintã un obiectiv major al factorilor de decizie de la nivel naþional ºi european. Lipsa de activitate fizicã duce la excesul de greutate, favorizeazã apariþia obezitãþii ºi a unor afecþiuni cronice precum bolile cardio-vasculare ºi diabetul, care afecteazã calitatea vieþii, pun în pericol viaþa persoanelor ºi creeazã problem economiei ºi bugetului alocat sãnãtãþii. Cartea albã a Comisiei Europene „Strategie pentru Europa privind problemele de sãnãtate legate de alimentaþie, excesul de greutate ºi obezitate” subliniazã importanþa adoptãrii de acþiuni pro-active în vederea contracarãrii declinului înregistrat în privinþa activitãþilor fizice. Ca instrument de sprijinire a activitãþilor fizice menite sã îmbunãtãþeascã sãnãtatea, miºcarea sportivã exercitã o influenþã mai importantã decât oricare altã miºcare socialã. Sportul reprezintã o activitate atractivã pentru oameni ºi beneficiazã de o imagine pozitivã. Cu toate acestea, potenþialul recunoscut al miºcãrii sportive de sprijinire a activitãþilor fizice menite sã îmbunãtãþeascã sãnãtatea adesea nu este folosit pe deplin ºi trebuie sã fie dezvoltat. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) recomandã cel puþin 30 de minute de activitate fizicã ce necesitã un efort moderat (inclusiv activitãþi sportive, dar nu numai) pe zi pentru adulþi ºi 60 de minute pentru copii. Autoritãþile publice ºi organizaþiile private din statele membre ar trebui sã contribuie la atingerea acestui obiectiv. Unele studii recente aratã faptul cã progresele înregistrate pânã în prezent în acest domeniu nu sunt suficiente. Organizaþiile sportive sunt încurajate sã aibã în vedere potenþialul propriu de încurajare a activitãþilor fizice menite sã îmbunãtãþeascã sãnãtatea ºi sã întreprindã acþiuni în acest scop. Comisia Europeanã va facilita schimbul de informaþii ºi de bune practici, în special cu privire la tineret, cu accent pe nivelul începãtor. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Agenþi Pazã. Societate paza angajeaza urgent 20 agenti de paza din Bucuresti, calificati, posturi la interior, Tel: 0213152184

n Alpinist Utilitar. Caut alpinist utilitar pentru taiere arbori, Tel: 0740067463 tenis, pentru n Antrenor colaborare “Scoala tenis”. Clubul poseda 6 terenuri zgura, Tel: 0751164444 n Bibliotecar cu studii de specialitate, vorbitor fluent de limba engleza pentru Universitatea Europei de Sud-Est Lumina. 0212403022 int. 111,

é Bonã interna

varsta 25-45 ani, posibilitate de calatorie in Europa salariu 1000 lei/luna, Tel: 0728111363 n Bonã, angajez in regim intern zona Snagov, persoana serioasa, educata, cu studii de specialitate si experienta, salariu atractiv, Tel: 0372206701 n Bucãtar cu experienþã Fast Food, salariu atractiv, zona Republica, Tel: 0720942690 Bucãtar si ajutor bucatar pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321


pagina 4 / oferte de muncã România

20 Februarie 2013 n Bucãtar cu experienta, salariu atractiv, multa seriozitate si dorinta de munca, Tel: 0728443300 n Bucãtar cu experienþã bucãtãrie româneascã ºi italianã, pentru zona Piaþa Unirii, Tel: 0720099151 n Bucãtari ºi ospãtari cu experienþã, angajeazã restaurant “3 Mãgari” Comuna Jilava, Tel: 0732634187

Croitor incaltaminte manual angajam urgent, carte de munca si salariu atractiv, Tel: 0734340648

é Economist.

n Croitor/easã. Atelier de Societate comerciala design vestimentar caut angajam economist croitoreasa cu experienta cu experienta in capabila sa execute produs cap-coada dupa modele de domeniul contabilitatii é Confecþioneri. Casa de designer, Tel: 0744199345 de gestiune. Relatii la moda, angajez cusator / telefon sau e-mail confectioner produse unicat. marketing Carte de munca, program flexibil, ore suplimentare @succesniccom.ro, platite separat. Zona Vatra é Casier/ã. Restaurant tip Tel: 0213201925 Luminoasa, fas t-food angajeaz a ioioact@gmail.com, Tel: n Femeie de Serviciu. Firmã casier/a cu/fara experienta. 0314263907 producãtoare de medicamente, Relatii de luni- vineri 10:00angajeazã femeie de serviciu. 20:00, Tel: 0737997856 Relaþii la telefon 021.255.44.05, n Coafeza si manichiurista. Asociatia Sfantul Stelian angajeaza coafeza si é Croitorese manchiurista cu experienta pentru retuºuri, cãlcãtorese centrul situat pe Calea Grivitei nr. 192, 0740191456, 0724334854 textile, personal manichiurista n Coafezã, primire recepþie (unghii false) pentru salon angajeazã situat pe Bvl Stefan cel Mare, é Consultant Oriflame. Tel: 0726462739 curãþãtorie chimicã, Vrei un venit suplimentar de 100-300 lei la fiecare 3 Tel: 0755200012 saptamani? Sau doresti sa cumperi produsele é FOTOMODELE tale preferate si sa Curier Scuter cu FRUMOASE, primesti o reducere de permis si experienta DEZINVOLTE, pana la 40%? 300 RON, obligatorii, 1200 ron, PENTRU CASTING joboriflame@yahoo.com, full time, liber in Tel: 0765010149 FOTO, PENTRU

weekend, sunati intre orele 14:00-17:00, Tel: 0725879364

é Cofetari,

vanzatoare cu experienta, ospatarite cu experienta, femei la curatenie vase pentru restaurant cofetarie, 0314381633 Confecþionere. Atelier croitorie din cartierul Berceni angajeaza confectionere imbracaminte. 0723074427, Tel: 0216833000, 0763147918

é Contabilã cu

experienta minim 3 ani in contabilitate primara, Tel: 0767080226 n Coregraf, profesor dans, balet sau dansatori cu experienta in predare, Tel: 0765344032, 0755331609

é Cosmetician. é Confectionere. Angajam confectionere pentru confectii dama, uniforme de lucru. Precizie la executie, produs cap-coada, experienta in domeniu, liniara, triplok, punctuala, muncitoare. Salariu atractiv, transport asigurat, conditii deosebite, constantin.simona@yahoo .com, Tel: 0766332598, 0766541543

Salon coafor angajeaza cosmetician, coafeza, frizer, zona Crangasi, Drumul Taberei, Tel: 0734257903 n Croitor constructor tipare, pentru confecþii textile ºi agenþi comerciali. Relaþii la, Tel: 0745490660, 0756098098

é Dispecer, operator PC si agenti paza cu atestat pentru Aba Security, Tel: 0213358420 n DTP-isti cu experienta primara, fete, cunostinte elementare Corel. CV pe email job@copyanc.ro

RECLAMA SALON DE MASAJ EROTIC, FOTOGRAFIILE VOR FI ARTISTICE SEXY SAU NUD CU FATA ACOPERITA DE MASCA, TRIMITETI CATEVA POZE SI NR. DE TEL. LA E-MAIL. NU SUNATI PE TELEFOANELE DE PROGRAMARI, TRIMITETI POZE SI NUMAR DE TELEFON IAR DACA VETI FI SELECTATA VETI FI SUNATA, 100 RON/ORA, DELUXE_MASSAGE @YAHOO.COM, WWW.DELUXEMASSAGE RO


20 Februarie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 comandã n Frezori numericã-CNC ºi strungari calificaþi, angajeazã societate de producþie, Tel: 0722363657, 0722206672

Îngrijitoare animale. Ofer cazare la þarã (40km de Buc), unei persoane (femeie) mai in varsta, in schimbul ingrijirii de animale, Tel: 0726796224 dans, balet, n Instructori gimnastica, coordonatori sportivi angajam, Tel: 0765344032 n Lãcãtuº mecanic. Selecþie pentru 15 locuri de muncã în Bucureºti, (Bd Timiºoara): lãcãtuº mecanic confecþii metalice. Curs de calificare plus perioada de ucenicie plãtite (indemnizaþie lunarã 800 ron brut). Condiþii de înscriere la interviu: vârsta sub 30 de ani, studii gimnaziu. Informaþii la e-mail, doval15@yahoo.it, Tel: 0213314010, 0768963812 n Livrator pizza scuter/auto zona piata Domenii, comenzi@kungfupizza.ro, http://www.kungfupizza.ro, Tel: 0734140400 n Livrator pizza. Pizzerie cu livrare la domiciliu, in zona Dorobanti angajeaza livratori cu masina personala sau scuter personal, se asigura salariu fix + 1 masa /zi, nae.marzea@yahoo.com, Tel: 0754848416, 0754848416 n Lucrãtori Comerciali. Societate comerciala angajam sef de magazin si lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail marketing@succesniccom.ro, Tel: 0213201925

é Lucratori pentru

FastFood si Shaormari. Se cere experienta, spirit dinamic. Angajam in zona Bucur Obor, CM. Program 12-24. Trimiteti CV cu foto la e-mail (cei selectati vor fi contactati), radu_futsal@ yahoo.com n MAGAZIONER. COMPANIE ROMANEASCA ANGAJEAZA URGENT AJUTOR RESPONSABIL MAGAZIE, SUNT NECESARE CUNOSTINTE PC, EXPERIENTA IN DOMENIU POATE CONSTITUI UN AVANTAJ. RELATII SI PROGRAMARI LA INTERVIU LA TELEFON: 0730713067

organizator, n Manager promoteri, colaboratori, studenti practicanti, organizare, productie, cursuri si evenimente, Tel: 0765344032

é Manager. Restaurant tip fast-food angajeaza Manager si Asistent manager cu experienta. Relatii de lunivineri 10:00- 20:00, Tel: 0737997856 AUTO n MECANIC (NECESAR DIAGNOZA) SI PREGATITORI VOPSITORIE (NECESAR EXPERIENTA), ANGAJAM PENTRU SERVICE AUTO SITUAT IN DRUMUL SABARENI NR. 88, SECTOR 6, TEL: 0748678186, 0769678186 n Mecanic auto, mici reparatii, posesor si de permis categoria B angajeaza grupul de firme Dines, Tel: 0724744153 n Mecanic auto cu experienta zona Grand Arena Cartier Berceni, Tel: 0724827122 n Mecanici si pregatitori vopsitori pentru service auto, Tel: 0758111055

é Mecanici auto. Service auto angajeaza in conditii deosebite, mecanic si electrician auto, varsta max. 45 ani, lauriongrup@yahoo.ro, Tel: 0744500456 n Menajerã, angajeaza SC Mairon SA Bucuresti. Cerinte: persoana responsabila, serioasa, corecta, cu dorinta de munca. CV la fax sau e-mail resurse.umane@mairon-tubes.ro raluca.plugaru@mairon, ro, recrutare@mairon.ro, Fax: 0212561122 n Muncitor. Atelier înrãmãri tablouri angajam muncitor, ofeliadamsa@yahoo.com, Tel: 0722676790 calculator n Operator angajam. Sunati de luni pana vineri intre 9.00-19.00, Tel: 0213208818 n Operator ambalare. Firmã producãtoare medicamente, angajeazã operator ambalare. C.V. la ru.farma@gmail.com, fax 021.255.44.05, ru.farma@gmail.com, Fax: 0212554405

n Operator Pc fete tinere, dinamice, spontane pentru pregatire call-center. CV pe email job@copyanc.ro n Ospãtãriþã cu experienta, serioasa. Echipa noastra este tanara si salariu este atractiv! Tel: 0728443300 n Ospãtãriþã. Pizzeria Gili angajaza ospatarita cu experienta. Maxim varsta 35 ani, aspect placut si seriozitate. Pizzeria se afla in Baba Novac, Tel: 0722218487 n Patiser. Angajam patiser cu experienta in zona Agronomiei, Tel: 0784570903

é Paznic cu atestat, relaþii între orele 10-16, Tel: 0767080226 n Personal cu experienþã ºi necalificaþi angajeazã firmã pentru curaþenie profesionalã în spaþii, parcãri, grãdiniþe, birouri (Sos. Pipera, Sos.Straulesi, Sos. Magurele, Universitate). L-V 8 ore sau part-time 4 ore. Salariu minim 300-800 lei, office@nocclean.ro, Tel: 0751262181


Eures Advisers, Austria Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 1. Restaurantfachmann/-frau; Description: Wir suchen 1 Restaurantfachmann/-frau oder Gastronomiefachmann/-frau für ein Lehrverhältnis mit einer Ausbildungsdauer von 3 Jahren zum sofortigen Ein office@lohninger-schober.at Hotelund Gastgewerbeassistent/in; n 2. Description: Großes Hotel mit schönem Bergpanorama sucht 1 Hotelund Gastgewerbeassistent/in Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Anforderungen: Pflichtschu info@aparthotel-kleinwalsertal.at n 3. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Großes Hotel mit schöner Bergsicht sucht 2 Restaurantfachleute (m./w.) Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Anforderungen: Pflichtschulabschluss info@aparthotel-kleinwalsertal.at n 4. Köche/Köchinnen; Description: Großes Hotel mit schöner Bergsicht sucht 2 Köche/Köchinnen Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Anforderungen: Pflichtschulabschluss, keine Prax info@aparthotel-kleinwalsertal.at n 5. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Schönes Familienhotel mit herrlichem Bergrundblick sucht 2 Restaurantfachleute (m./w.) Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre. Beschäftigung ab sof info@alphotel.at n 6. Restaurantfachmann/-frau; Description: Restaurant, sehr ruhig gelegen sucht 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforde Employer Name: Hilbrand Thorsten GH Alpenwald; Information: Herr Hilbrand Thorsten; Address: Alpenwald 1, 6993 Mittelberg; Phone: +43 5517 6353 n 7. Koch/Köchin; Description: Ruhig gelegener Ausflugsgasthof sucht 1 Koch/Köchin Lehrverhältnis, Ausbildungsdauer: 3 Jahre, ab 1.9.2011, Anforderungen: Pflichtschulabschluss, kein Employer Name: Hilbrand Thorsten GH Alpenwald; Information: Herr Hilbrand Thorsten; Address: Alpenwald 1, 6993 Mittelberg; Phone: +43 5517 6353 n 8. Koch/Köchin; Description: Das Sporthotel in Hirschegg sucht zum sofortigen oder späteren Eintritt 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, info@sporthotel-walliser.de n 9. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Familienhotel mit traumhafter Aussicht sucht: 2 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Pr info@birkenhoehe.com n 10. Köche/Köchinnen; Description: Familienhotel mit toller Aussicht sucht 2 Köche/Köchinnen oder Gastronomiefachleute Ausbildungsdauer: 3 Jahre. (m./w.) Lehrverhältnis, Beschäftigung a info@birkenhoehe.com n 11. Chefs de rang (m./w.); Description: Für ein 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir 2 Chefs de rang (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Lehrabschluss und Praxis erforderlich info@hallers.at n 12. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Das 5*-Hotel im Kleinwalsertal sucht 3 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss, Abitur erwünscht A ifen-personal@travelcharme.com n 13. Köche/Köchinnen; Description: Das 5*-Hotel im Kleinwalsertal sucht: 3 Köche/Köchinnen ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforderlich, Abitur erwünsch ifen-personal@travelcharme.com n 14. Koch/Köchin; Description: Restaurant neben der Talstation der Kanzelwand gelegen sucht 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss, keine Prax Name: Restaurant-Cafe Kanzelwand; Information: Herr Fam. Zivota Jovanovic; Address: Walserstr.68, 6991 Riezlern; Phone: +43 5517 5386 n 15. Restaurantfachmann/-frau; Description: Restaurant in der Nähe der Talstation der Kanzelwand gelegen sucht: 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschul Name: Restaurant-Cafe Kanzelwand; Information: Herr Fam. Zivota Jovanovic; Address: Walserstr.68, 6991 Riezlern; Phone: +43 5517 5386

n 16. Koch/Köchin; Description: Hotel am Sonnenberg Hirscheggs gelegen sucht: 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforderlich Aufgabengebi info@kleinwalsertal-sonnenberg.de n 17. Restaurantfachmann/-frau; Description: Hotel auf dem Sonnenberg Hirscheggs gelegen sucht: 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforde info@kleinwalsertal-sonnenberg.de n 18. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Familienhotel in Hirschegg sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss erforderlich, Ha. ... info@alphotel.at Restaurantfachmann/-frau; Description: Gutes n 19. Speiserestaurant mit toller Terasse sucht: 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Pflichtschulabschluss, keine P cafe@hoheneck.at n 20. Pflegehelfer/innen; Description: Das Seniorenpflegeheim des Gemeindeverbandes Mühlbach/Hkg. - Bischofshofen sucht ab sofort 2 Pflegehelfer/innen oder Fach-Sozialbetreuer/innen für Al pdl.sphm@muehlbach-hochkoenig.at n 21. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwestern; Description: Das Seniorenpflegeheim des Gemeindeverbandes Mühlbach/Hkg. sucht 2 Dipl. Gesundheitsund Krankenpfleger/-schwester. Ihr Profil: abgeschlossene pdl.sphm@muehlbach-hochkoenig.at Elektroinstallateur(e)innen; Description: n 22. Elektroinstallationsunternehmen in Flachau sucht ab sofort 4 Elektroinstallateur(e)innen. Gerne wird auch Elektro-Partie eingestellt; Abgeschl markus.nunzer@ams.at n 23. Karosseriebautechniker/in; Description: Hödlmayr Logistics Austria, ein Tochterunternehmen der international tätigen Hödlmayr International AG mit 1200 Mitarbeitern, sucht für den Standort brigitte.patak@hoedlmayr.com n 24. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Hotel in Mittelberg sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforder info@naturhotel-laerchenhof.at n 25. Koch/Köchin; Description: Hotel in Mittelberg mit grüner Haubenküche sucht 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforderl info@naturhotel-laerchenhof.at n 26. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Bekanntes und beliebtes Familienhotel der Ifagruppe in Mittelberg sucht ab der Wintersaison 2 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifi psteffens@ifahotels.com n 27. Tischlermeister/in (Möbeltischlerei); Description: LEHNER Raumwerkstatt sucht 1 tischlermeister/in . arbeitsvorbereitung, planung und kalkulation: - gemeinsame erarbeitung der entwürfe - erstellen von office@lehner-raum.at n 28. Außendienstmitarbeiter/in; Description: Küchen- & Wohnstudio Schwaiger KG - Willkommen in einer Welt voller Ideen! Willkommen in einem der schönsten Einrichtungsstudios Österreichs mit Euro voithofer.karin@wohnstudioschwaiger.at n 29. Restaurantfachmann/-frau; Description: Schöner Gasthof in ruhiger Lage sucht 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erford info@gasthaus-alpenblick.at n 30. Taschner/in; Description: Salzburger Federkielstickerei in Eben im Pongau sucht 1 Taschner/in, Lederarbeiter/in (Lederwarenerzeugung/Tasch nerei) oder Schumacher/inoder Feintäsc info@federkiel.at n 31. Koch/Köchin; Description: Schönes Restaurant in Mittelberg sucht 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erforderlich Aufga cafe@hoheneck.at

n 32. Koch/Köchin; Description: Für unseren Ausflugsgasthof suchen wir ab dem Sommer einen tüchtigen Lehrling 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabsc info@gasthaus-alpenblick.at n 33. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (Ing); Description: Unser Auftraggeber ist eine Unternehmensgruppe im Bereich Baumanagement mit Hauptsitz im OÖ Zentralraum. Zur Verstärkung des erfolgreichen Teams suche office-pm@wrs.at n 34. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (Ing); Description: Unser Kunde, ein verlässlicher und kompetenter Partner im Bereich Energie- und Baumanagement, sucht zur Verstärkung seines erfolgreichen Teams für den office-pm@wrs.at n 35. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (Ing); Description: Unser Kunde, ein verlässlicher und kompetenter Partner im Bereich Energie- und Baumanagement, sucht zur Verstärkung seines erfolgreichen Teams für den office-pm@wrs.at n 36. Restaurantfachmann/-frau; Description: Das ****Hotel Bergrose - inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Restaurantfachm office@bergrose.at n 37. Koch/Köchin; Description: Das ****Hotel Bergrose inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Koch/Köchin fü office@bergrose.at n 38. Elektromonteur(e)innen; Description: Als weltweit tätige Unternehmensgruppe setzt FMT Maßstäbe bei Montage und Service von Industrieanlagen. Qualität, Seriosität und eine einzigartige Lei jobs.at@fmt.biz n 39. Restaurantfachmann/-frau; Description: Wir sind ein ****Familienhotel im Kleinwalsertal, unser Team braucht Verstärkung 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis bewerbung@rosenhof.com n 40. Koch/Köchin; Description: Wir sind ein ****Familienhotel im Kleinwalsertal, unser Team braucht Verstärkung 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis: Pflichtschu bewerbung@rosenhof.com n 41. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Für unser familiär geführtes 4*-Hotel in Mittelberg suchen wir 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichts info@leitner-hotel.at n 42. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Description: Für unser 4*-Familienhotel in Mittelberg suchen wir ab sofort 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtsc wildental@ifahotels.com n 43. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser 4*-Familienhotel in Mittelberg suchen wir ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschlu wildental@ifahotels.com n 44. Koch/Köchin; Description: Für unser 4* Hotel in Riezlern suchen wir ab sofort 1 Koch/Köchin ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflichtschulabschluss, keine Praxis erfor direktion@hotel-jagdhof.de n 45. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser 4* Hotel in Riezlern suche wir ab sofort oder nach Vereinbarung 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Pflicht direktion@hotel-jagdhof.de


Eures Advisers, Austria n 46. Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen; Description: Für unser 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir eine/n tüchtige/n BewerberInn 2 Hotel- und Gastgewerbeassistent(en)innen ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikat info@hallers.at n 47. Köche/Köchinnen; Description: Für unser 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir 2 Köche/Köchinnen ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, großes Interesse an regionalen Speisen u. info@hallers.at n 48. Restaurantfachleute (m./w.); Description: Für unser 4*Hotel im Kleinwalsertal suchen wir 2 Restaurantfachleute (m./w.) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, Umgang mit Gästen Pflichtschul info@hallers.at n 49. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser Hotel mit Haubenküche suchen wir eine geeignete Kraft um den Beruf Koch/Kellner zu erlernen 1 Restaurantfachmann/-frau und Koch/Köchin Dopp info@almhof-rupp.de n 50. Tischler/innen; Description: Unser Name "Der Einrichter" ist Programm. Wir suchen ab Herbst motivierte und lernwillige Lehrlinge im Bereich: 2 Tischler/innen ANFORDERUNGSPROFIL: info@tuertscher.at n 51. Restaurantfachmann/-frau; Description: 4*Hotel, Nähe Ortszentrum von Mittelberg sucht 1 Restaurantfachmann/-frau oder Kellner/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis Lehrabschluss un info@leitner-hotel.at n 52. Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe); Description: Stiftskeller Schlierbach - "Köstliche Schmankerl aus der Region" - stellt ein: 1 Koch/Köchin (Hotel- und Gastgewerbe) ANFORDERUNGSPROFIL: Qualif stiftskeller@schlierbach.at n 53. Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär) (DI); Description: Unser Kunde ist ein verlässlicher und kompetenter Partner im Bereich energie-effizientes Bauen und Sanieren. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der office-pm@wrs.at n 54. Chefs de rang (m./w.); Description: Die Travel Charme Hotels & Resorts schreiben seit Jahren Erfolgsgeschichten: 40 TUI Hollys für besonderen Service und Qualität, Top-Platzierungen in f Bewerber/innen aus der näheren Umgebung erwünscht. * Das Arbeitsmarktservice Bischofshofen führt für dieses Stellenangebot eine Personalvorauswahl durch.* Auskünfte erhalten Sie vom AMS-Bischofshofen, Hr. Rudolf Stöckl, Tel.-Nr.: 06462/2848-1342 Interessierte Personen senden Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto und Zeugnissen) "per Post" oder persönlich unter Angabe der Auftragsnummer *5147948* an das Arbeitsmarktservice Bischofshofen, z.Hd. Hr. Rudolf Stöckl, Kinostraße 7, 5500 Bischofshofen Das Mindestentgelt für die Stellen als Chefs de rang (m./w.) beträgt 1.460,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 55. Restaurantfachmann/-frau; Description: Für unser Speiserestaurant suchen wir ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau ANFORDERUNGSPROFIL. ... alpenhof@scharnags.de n 56. Arzt/Ärztin; Description: Das Klinikum Wels-Grieskirchen, eine Einrichtung der Kreuzschwestern und Franziskanerinnen, ist ein Schwerpunktkrankenhaus im oö. Zentralraum mit eine verwaltung@khwels.at

n 57. Tischler/in; Description: Wir suchen zur Ergänzung unseres Teams 1 Tischler/in Qualifikation/Praxis: o Lehrabschluss und einschlägige Berufserfahrung erfor harald.paier@aon.at Verkaufssachbearbeiter/in; Description: Ein n 58. Wildspezialitätenbetrieb in Freistadt sucht 1 Verkaufssachbearbeiter/in - Einkaufs/VerkaufsassistenIn für Tschechien. TÄTIGKEIT: Unterstützung de ARBEITSZEIT: Vollzeitbeschäftigung ARBEITSORT: 4240 Freistadt und Tschechien. ENTLOHNUNG: je nach Qualifikation und Kenntnisse brutto EUR 1500,-- bis 1600,-- + Nebenleistungen Dienstgeber/Kontakt: Gourmetland GmbH Werndlstraße 10 4240 Freistadt Tel.: 07942/73471 Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Hrn. Dr. Gahler oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufssachbearbeiter/in Einkaufs/VerkaufsassistenIn beträgt 1.500,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. n 59. Tischler/in; Description: Für unseren Betrieb suchen wir einen tüchtigen Lehrling 1 Tischler/in ANFORDERUNGSPROFIL: Qualifikation/Praxis, positiver Pflichtschulabschluss, kein info@schreiner-ebert.com n 60. Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/-schwestern; Description: Das Diakoniewerk ist ein modernes Sozialunternehmen mit mehr als 3.200 MitarbeiterInnen in Österreich, das zeitgemäße Angebote für Menschen mit Beeint personal@diakoniewerk.at

Eures Advisers, Germany n 1. Responsable technico-commercial / technico-commerciale; Description: La Goupille Cannelée recherche pour sa filiale allemande un responsable commercial. Interface technique et commercial, il sera en charge de gérer et développer le portefeuille de clients existants (Bosch, Siemens, G etrag) et de prospecter. Autonome, expériences en marché technique; Salary: EUR 30000 - 40000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; emmanuelle.feger@lgc.fr n 2. Téléconseiller / Téléconseillere; Description: Lieu de Travail: Zweibrücken. hotli ner informatique: issu d'une formation informatique (uit bts) vou s avez déja travaillé en centre d'appel. la langue allemand est un p lus mais pas obligatoire; Salary: EUR 20000 - 24000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; sylvain.lebedel@1und1.de n 3. Superviseur / Superviseuse de centre d'appels; Description: Lieu de Travail: Zweibrücken. manag er dans l'âme, vous parlez couramment l'allemand et encadrez u ne équipe de hotliner informatique français. formation technique (iut ou bts informatique) expérience significative en centre d'appel; Salary: EUR 30000 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; sylvain.lebedel@1und1.de n 4. Agent / Agente de vente voyages; Description: Cherche un agent de voyage bilingue français-allemand. Fera de la vente, du conseil et organisera des voyages. Renseignement a l'accueil et par téléphone. Utilisation des outils informatiques et bureautiques courants. - Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Reisebuero Lorentz M. Rainer Lorenz; Address: Lorenz Reisebüro Saarbrückerstrasse / EKC D- 66359 BOUS; How to apply: Envoi CV par courrier Envoyer CV, lettre en allemand et copies certif. trav. Last date for application: 20/02/2013 n 5. Attaché commercial / Attachée commerciale export; Description: Grossiste en jouets et d'accessoires pour la maison intervient sur les marchés France et Export,recherche u ne personne afin de renforcer notre équipe a l'export dansles pays germ anophones, Allemagne/Pays. Suivi et du développement; Salary: EUR 2000 - 3000 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; ancatherine@hotmail.fr n 6. Coiffeur / Coiffeuse; Description: Poste a convenir, pour un temps part iel ou temps plein. Savoir travailler seul(e). Poste situé a 15 km de Sarreguemines en allemagne. Clientele allemande. Etre parfaiteme nt bilingue. Salary: EUR 9.43 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Haarszenario Mme Christine Rohr; Phone: 00496803391181; How to apply: Par téléphone; Last date for application: 21/02/2013

n 7. Garçon / Serveuse de restaurant; Description: Vous effectuez le service a la carte et la preparation des boissons. Vous avez soit une formation ou une experience dans ce domaine et vous maitrisez la langue allemande. Horaires de travail 11-14h et 17-23h. Possibilite de travailler a temps partiel - Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Ristorante Da Lillo Schutzenhaus M. Calogero Alu; Phone: 004976217704899; How to apply: Par téléphone; Last date for application: 20/02/2013 n 8. Aide-boulanger / Aide-boulangere; Description: vous serez charge(e) de la préparation des commandes, des contacts avec les filiales, vous aidez les boulangers et effectuez le nettoyage des installations. Travail a partir de 2h du matin sur 5 jours. Vous maitrisez l'allemand dans votre secteur d'activité. Port de charges. Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Holzofenbäckerei Patan GbR Mme Yvonne Patane; Address: Hauptstrasse 38a D 79618 Rheinfelden; How to apply: Envoi CV par courrier ou postuler sur site www.patane.de; Last date for application: 20/02/2013 n 9. Chef de quai réception/expédition; Description: Vous effectuez le chargement et le dechargement des camions, preparez les commandes, planifiez l'activite et encadrez une equipe. vous maitrisez imperativement l'allemand et vous avez un caces a jour. Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Reissner Supply Logistic M. Reissner; Address: Gewerbestrasse 8 D 79539 LORRACH; How to apply: Envoi CV par courrier; Last date for application: 20/02/2013 n 10. Maler/in und Lackierer/in - Maler/in Arbeitsort: Berlin; Description: Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir eine/n Maler/in und Lackierer/in in Vollzeit. Zu Ihren Aufgaben gehören alle berufstypischen Tätigkeiten, Sie führen sämtliche Maler- und Lackiertätigkeiten aus. Zwingend erforderlich sind eine Ausbildung im genannten Bereich, Berufserfahrung, sehr gute Fähigkeiten im Tapezieren, im Anstrich, in der Ausführung von Lackierarbeiten und im Spachteln. Wünschenswert sind Erfahrungen in der Fußbodenverlegung, im Bearbeiten von Mustertapeten und dem Verlegen von Teppichen und PVC. Wenn Sie Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit haben, einsatzbereit und flexibel sind, ein gepflegtes Äußeres sowie gute Umgangsformen vorweisen können, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. - Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; Berlin-Sued.125-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de n 11. Oberkellner / -in Arbeitsort: Spiekeroog; Description: Inmitten der grünen Nordseeinsel Spiekeroog liegt unser Hotel Spiekerooger Leidenschaft. Das Hotel mit familiärem Flair bietet Ihnen mit den angeschlossenen Ferienhäusern einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsplatz. Ein junges, dynamisches Team bietet Ihnen beste Vorrausetzungen für eine abwechslungsreiche und vielseitige Aufgabe. Das Hotel Spiekerooger Leidenschaft mit seinem Restaurant, das italienische Restaurant in der Künstlerherberge, sowie die Buchhandlung und Modeboutique vervollständigen unser Angebot. Durch die Vielzahl an Übernachtungsmöglichkeiten und einem sehr engen Gästekontakt können Sie sich voll und ganz als Gastgeber fühlen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort Oberkellner (m/w) Sie sind der erste Ansprechpartner für unsere Restaurantgäste sowie einen reibungslosen Serviceablauf. Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung im Hotel- bzw. Restaurantfach, mehrere Jahre Berufserfahrung und überzeugen durch ein geübtes und gastorientiertes Verhalten sowie ein sympathisches Auftreten. Sie sind es gewohnt, selbständig zu arbeiten; flexibel, motiviert und voller Ideen unterstützen Sie die Restaurantleitung effektiv im Tagesgeschäft. Sie teilen unsere Leidenschaft? Gern begrüßen wir Sie dann in Kürze als unser neues Teammitglied in unserem Haus auf der grünen Insel Spiekeroog, die neben Nordsee und Strand noch vieles mehr zu bieten hat. Neben einer guten Bezahlung kann Ihnen auf Wunsch Wohnraum auf der Insel gestellt werden. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse; Source: BA, Public Employment Services, Germany; meike.schmitt@spiekerooger-leidenschaft.de n 12. Helfer/in - Reinigung Arbeitsort: Dettenheim, Baden; Description: Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab Mitte Februar bis ca. Oktober/November eine/n Reinigungskraft (m/w) in Teilzeit, Vollzeit oder auf geringfügiger Basis. Die Tätigkeit umfasst u.a. die Reinigung der Eisküche, der Sanitärräume und des Verkaufsraums. Bei Interesse bewerben Sie sich bitte per E-Mail oder stellen sich gleich persönlich bei uns vor. Eiscafé ROMA Dettenheimer Str. 1 76707 Dettenheim 07247/948081 raffaele70@gmx.de Source: BA, Public Employment Services, Germany


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate

é Persoanã

serioasa si matura caut pentru a o ajuta in obtinerea unui venit suplimentar, part-time pentru inceput, dan.money4u@ yahoo.com, Tel: 0785055359 Angajez n Persoane. persoane fãrã limitã de vârstã pentru public spectator, reality, figuraþie. Câºtiguri pânã la 300 Ron/zi. Urgent! Tel: 0784704928, 0720608154

cu experienþã n Pizzar pentru zona Piaþa Unirii, Tel: 0720099151 n Pizzar, pentru restaurant pizzerie, zona Pache Protopopescu, Tel: 0212532321 comerciali n Reprezentanti pentru vanzare en gros de apa minerala din Bulgaria pentru SC STN Romania. Va rugam trimiteti CV pe e-mail si precizati datele dvs. de contact, i.dankov@yahoo.com, Tel: 0722542245

é Reprezentanti

Avon cadouri, comision 40%. Curs machiaj, 0762627222, Tel: 0730007927, 0758133797

é Personal cu

experienta si bucatar sef pentru pizzerie restaurant cu specific italian, in centru, cristianpetcana1981 @gmail.com, Tel: 0720078845

é Secretarã/ full time. Cunostinte: engleza scris&vorbit, bune cunostinte de contabilitate primara. Angajator: SC Agrofreh Fruits SRL, Str Carpati nr 44, sector 1, office@agro-fresh.ro, http://www.agrofresh.ro

n Personal curatenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni- vineri, Tel: 0212523180

é Shaormari. Se

é PERSONAL FORAJE. ANGAJAM URGENT SONDORI, INGINERI FORAJ, SEFI SONDORI, SEFI DE INSTALATII DE FORAJ. CAZARE ASIGURATA, RELOCARE. SUNATI LUNI-VINERI 09:00-17:00, OFFICE@IMSI.RO, HTTP://WWW.IMSI.RO, TEL: 0724441613 n Personal Restaurant. Restaurantul WU XING angajeazã scuteriºti, necalificati pentru bucatarie si livratori cu auto personal, Tel: 0316900247

cere experienta, spirit dinamic. Angajam in zona Bucur Obor, CM. Program 12-24. Trimiteti CV cu foto la e-mail (cei selectati vor fi contactati), radu_futsal@ yahoo.com, Tel: 07282030005

é ªofer. C ur ãþãtorie chimicã angajeazã ºofer categoria B, 0755200012

20 Februarie 2013 ªofer profesonist 44 ani caut angajare cu carte de muncâ, Tel: 0726130152 n Stilist si protezist de unghii angajeaza LC Esthetique Srl, experienta minin 3 ani, cunoscator franceza, Tel: 0744996431 n Strungar prelucrator prin aschiere pentru SC Ascensorul Sa cu sediul in Bucuresti str. G. Georgescu nr. 10 sect. 4. Tel. 0213367635/114,

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

é Vânzãtori pentru FastFood. Se cere experienta, spirit dinamic. Angajam in zona Bucur Obor, CM. Program 12-24. Trimiteti CV cu foto la e-mail (cei selectati vor fi contactati), radu_futsal@ yahoo.com

profesionist. n Vidanjor Angajam pentru vidanja de 10, 8 mc cu motor termic. Disponibilitate deplasari in tara. Asiguram diurna si salariu 1500 RON / luna. Relatii la telefon: 0213515003 n Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã n Vânzãtoare mini market; experienþã. Oferim 600$ vanzatoare cu experienta si bonus, avans 300$ imediat, cursuri calificare casier, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm 900 RON/luna, danny.verescu@yahoo.com, realitatea anunþului, Tel: Tel: 0720204585 0731080888


20 Februarie 2013 Videoc hat Studio Profesional – Angajam Fete cu sau fara experienta. Asigura-ti cat mai repede un loc in echipa noastra pentru a beneficia de cel mai bun training in domeniu, de cele mai mari castiguri si comisioane. Daca ai varsta minima de 18 ani si cunostinte medii de limba engleza poti ajunge la castiguri de 2000$ inca din prima luna! Oferim seriozitate, profesionalism si discretie, studio central, salariul platit la zi sau bilunar numai la glamstudios.ro Nu ezita, decizia e a ta, 2.000 €/luna, office@glastudios.ro, http://www.glamstudios.ro, Tel: 0733408633, 0763938934, Fax : 0751356471 n Videochat. Doresti stabilitate la locul de munca si bani multi? Esti fata si vorbesti lb. engleza? Noi te angajam dupa primul interviu! Castiga bani din conversatii online. Activitate legala, conditii, program flexibil, salariu minim 1000$. Bonus 100$ la angajare, Tel: 0767057151, 0763996367 Videochat legal, contract + venituri atragatoare angajam personal feminim cu/fara experienta. Varsta minima 18 ani, Acordam discretie maxima, un mediu de lucru placut si atentie fiecarei a n g a j a t e, starttimestudio@gmail.com, Tel: 0724633512

é Videochat, angajãm personal feminin cu/fãrã experienþã pentru videochat. Engleza mediu. Oferim training gratuit, avans 500$, salariu fix. Câºtiguri garantate. 1000$ 5000$, 0765339754

vânzãri case-vile / garsoniere / pagina 9

é Videochat, angajãm fete cu/fãrã experienþã. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat, fete sau cupluri. Te-ai saturat sa c auti? Ac eas ta es te rezolvarea ta financiara, angj pt conversatii online, min18ani, oferim bonus angajare 500$, comision 50-70% CM, premii, instruire personal fem. experienta nu es te nec es ara, 2.000 $/luna, izabelarizstudio @y ahoo.c om, Tel: 0764127778

é Videochat. 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$- 5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Elvetia. ClubRelax, studio erotic angajeaza legal, cu acte, fete dragute, prezentabile, cu aspect fizic placut. Castiguri reale. Asiguram transport si cazare. Pt. mai multe detalii bip, sms, e-mail, 10.000 EUR, info@clubrelax.ch, http://www.clubrelax.ch, Tel: 0041762064337

é European Union. Beautyjobsagency.ro recruits sales representatives for our corporate clients in EU, who operates cosmetics kiosks, stores and points of sales for beauty products. English is a must. You need proactive sales attitude. Commission sales wage. Bonuses granted according to performance. Visit our website & Like-us on Facebook for Contact, www.beautyjobsagency.ro GERMANIA. C ASTIG 3.000-8.000EURO PE LUNA. CLUB DE ZI SI NOAPTE DIN GERMANIA C A U T A D O A M N E SI DOMNISOARE CU VARSTA 21-40 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT. C AZARE ASIGURATA SI ACTE LEGALE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA D E PREFERINTA. FACEBOOK: D OR I N A MIHAELA (FOTOGRAFII CLUB), TOTO.DOMAN@YMAIL.COM TEL: 0757919152

é ITALIA. SOCIETATEA CONTROL MANAGEMENT BUCURESTI CAUTA CAMERISTE PENTRU HOTELURI IN ITALIA CU CONTRACT DE MUNCA PE PERIOADE FIXE. VA RUGAM CV CU DETALII DE EXPERIENTA SI POZA LA EMAIL MONICA@BARRETT.RO, TEL: 0728401304

é SUA. ANGAJAM FAMILIE SAU PERSOANE (POSESOARE DE VIZA), PENTRU CURATENIE REZIDENTIALA IN NEW JERSEY. OFERIM CAZARE, MASINA SI TELEFON. SALARIZARE EXCELENTA. RUGAM SERIOZITATE, JANITORIALSERV@COMCAST .NET, TEL: 0318107569

n Chitilei ºosea, proprietar, teren + constructie, teren 231mp, supr. construitã=83mp, deschidere 10m, casa caramidã, cadastru, intabulare, utilitaþi- apã în curte, gaze la poartã, Tel: 0733800886 n Balotesti, teren construibil 308mp + cota indiviza din drum, gaz, electricitate, langa padure, certificat de urbanism, 45 EUR, urbanism_arhitectura@yahoo. com, Tel: 0723387004 n Braºov, Cristian, cladire + teren 14800mp, front 120m, toate utilitatile, Tel: 0723606705, 0744606705 n Braºov, Predeal, teren 1000mp la cca 550m de Hotel Orizont spre Trei Brazi, Tel: 0723606705, 0723588308

Giurgiu Mihãileºti, particular, teren intravilan º i extravilan, Tel: 0722528595, 0735539913

Giurgiu Sabareni Vand curte 1600mp 19 E mp negociabil curent gaze la poarta 14 km de Bucuresti, 19 EUR/mp, Tel: 0760063292

n Giurgiu, Mihãileºti, n Braºov, Stupini, vand proprietar, vând loc de casã teren 600mp intravilan, Tel: 526mp, D 15mp. Plata în rate, 0214115002 5.000 EUR, Tel: 0723547475

n Cocator Modelator Covrigi. Caut loc de munca in covrigarie Cocator-Modelator in Bucuresti, 1.700 RON/luna, familia.ro@gmail.com, Tel: 0724580764 n Doamnã 40 ani, experienþã 15 ani, fac menaj complet (gãtit, curãþenie, cãlcat), program 8h/ zi, Tel: 0766530792

Doresc angajare sofer personal, am 45 ani, 20 ani experienta, Tel: 0732959471 n Muncitor necalificat, caut loc de munca, ma pricep in mai multe domenii, urgent, Tel: 0726242219 n ªofer profesionist (pensionar militar) doresc colaborare, Tel: 0722882422

n Cãlãraºi, Mataraua, 2350mp teren intravilan, imprejmuit, deschidere la balta, casa nefinalizata, cadastru si intabulare, 24.000 EUR, Tel: 0729018624

é Clinceni, Putul Olteni, particular vand teren cu deschidere la drum principal 25m si deschidere la drum servitute 53m, teren util 1325m, toate utilitatile, 60.000 €, Tel: 0762699012

é Giurgiu, Mihãileºti, 15 km de Bucuresti, teren intravilan intre vile suprafata 400 mp cu fundatie pentru casa amprenta 100 mp, imprejmuit cu gard de plasa, put apa, proiect, acte la zi. Str. Lacramioarei nr. 6, perpendic ulara pe s tr. Argesului, zona linistita, pret negociabil, 11.500 EUR, Tel: 0737022099, 0764492497

n Otopeni in fata primariei, 600mp, deschidere 16m, Tel: 0722291367


pagina 10 / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere

n Prahova Urleta vand teren 11500mp intravilan, cu PUZ, Tel: 0725752207 n Prahova, Buºteni, zona Zamora, cladire (fosta fabrica de lapte) + teren 2670mp, Tel: é Baloteºti casa P+1+pod, 3 0723606705, 0723588308 dormitoare, 4 camere. 180 mpc, 480 mp teren. Zona linistita, constructii noi. LA n Tãrtãºeºti, Ilfov vand teren cheie. Fatada este in curs de extravilan 20.000mp, Tel: amenajare, 133.000 EUR, 0722510732 irina.popescu@antiseptica.ro, Tel: 0730770102

Vâlcea, Cãlimãneºti, vand teren 2752mp sau parcelat situat in zona Seaca, pe drumul national Valcea-Sibiu. Pret negociabil, Tel: 0740323249

é Argeº Câmpulung, casa la rosu inchisa in termopan, acces apa, canalizare, gaze, energie electrica trasa, 70.000 EUR, simona_bejan@yahoo.com, Tel: 0723583613

é Buda, casa p+1+pod, constructie 2004, bca, beton, placata, gaze, trifazic, curte 1000mp, 79.000 EUR, ingridgaftoi@yahoo.com, Tel: 0755831458

é Berceni Comuna str. Orhideelor, vand sau schimb vila D+P+1+Mansarda, Constructia nu este finisata, teren 500 mp. Gaze platite dar neinstalate, curent electric. Pret 80.000 euro, accept schimb cu apartament in Bucuresti+ diferenta, 80.000 EUR, elena.caramann@yahoo.com, Tel: 0766861756 n Buzãu, Nenciuleºti, Com. Merei, casa curte, langa Sarata Monteoru. Calin, Tel: 0761551889

Clinceni, cartier privat, Ordoreanu, particular vand teren cu casa construita la rosu (schita deosebita), parter 150mp, etaj 110mp, living, dining, 3 dormitoare, 2 bai, teren 520mp cu drum servitute de 8, 5m (bariera intrare), distanta de padure 20m, toate utilitatile, 105.000 EUR, Tel: 0762699012

Corbeanca vand casa la curte parter+ mansarda+ anexe. casa are 114mp si curtea 576mp, cu deschidere 17 metri. Accept variante, Tel: 0722394432

n Dacia, Str. Cazzavillan nr 18, vand 1/2 vilã preþ la vedere, vizionaþi titirez, Tel: 0742056690 n Dâmboviþa Cornãþelu, 50km de Bucureºti, casã+teren 13.000mp, grãdinã, Tel: 0724242410 n Dâmboviþa Moreni vand casa 100mp + teren 200mp, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0730728651 n Dâmboviþa, Hulubesti, Sat Magurele, vand cad casa discutabil, Tel: 0724545060 n Dolj, Craiova, cabinet stomatologic + casa, cabinetul functioneaza din 1994, central, casa 38mp, negociabil, 38.000 EUR, ingridgaftoi@yahoo.com, Tel: 0755831458

n Ferentari str. Mozurestilor nr. 23, sector 5, vand casa la curte, proprietar, 3 camere, baie, bucatarie si un hol, suprafata 263mp, absolut toate utilitatile, centrala proprie pe gaz, 65.000 EUR, Tel: 0764514004

é Giuleºti, Constructorilor, Vila P+1, 6 camere spatioase caramida, beton utilata 160Mp Amprenta 240 Mp Sup utila 300 Mp teren. Toate utilitatiile: Centrala gaz, sobe teracota, pivnita/pod Gradina cu terasa, zona linistita, asfaltat, curat, locuri de parcare. 5 minute de Carrefour si piata/metrou Crangasi, Merita vazut, 140.000 EUR, Tel: 0735968540 n Giurgiului in apropiere de Luica, vand casa noua la curte cu 300mp teren, discutabil, 69.000 EUR, Tel: 0729345841

n Militari, case tip duplex 176 mp utili + terasã 46mp, compuse din 4 camere, 2 bãi, garaj, într-un ansamblu rezidenþial, preþ negociabil, 95.000 EUR, Tel: 0722309936

20 Februarie 2013

Delfinului, n Pantelimon d+p+1+m, teren 271 mp, toate utilitãþile, construcþie 2010, variante schimb, urgent, Tel: 0744430305, 0767107773 n Prahova Cornu, casa p+2, renovat, bloc curte 500mp, aer conditionat, n Aviaþiei termic, ac, 2 centrala, canalizare, pret reabilitat negociabil, 90.000 EUR, Tel: balcoane, Tel: 0722612931 0725752207

n Roºu, de pe bulevardul Uverturii prima statie la intrare in comuna Rosu, 2 camere, hol, prevazut cu placa pentru etaj, constructie 2012, loc curte, negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0764804064, 0761183197

Teleorman Botoroaga casa paianta renovabila, mobilata, curte 2400 mp, aproape gara/ autobuz, 6.000 EUR, Tel: 0723583739

Militari Orsova, etaj 4/4, decomandata, 44 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, parcare, boxa, cadastru +intabulare, 42.000 EUR, Tel: 0730343229, 0723564971 n Militari, Intrarea Liniei, 22mp, termopan, gresie. faianta, parchet, usa metalica, instalatie sanitara - electrica noi, etaj 2/4, bloc 1986, baie, bucatarie, 4 min. metrou Pacii - RATB, 14.900 EUR, Tel: 0766801386

n Titan garsoniera confort 1, etajul 2, bloc 4 etaje, zona linistita. Termopane, utilata. La doar 5 minute de mers pe jos de statia de metrou si la 2 minute de prima statie de tramvai, 45.000 EUR, georgescududu434@gmail.com Tel: 0723667800, 0757473961

é B ãneasa, strada Baneasa, de vanz are apartament 2 camere, direct proprietar, parter inalt, 60 mp utili mobilat, ultramodern, pret Negociabil, 72.900 EUR, Tel: 0745078888 n Brâncoveanu Secuilor, 2/4, imbunatatiri 55.000 E, eventual închiriez 250 E. Urgent! Tel: 0758888569

Doamna Ghica vand apartament 2 camere suprafata 64mp, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0723776405

Ferentari, Aleea Livezilor, vand apartament 2 camere, confort II, imbunatatiri, parter, gaze separat, termopan, Tel: 0726791983 n Iancului - apartament 2 camere recent renovat si are toate imbunatarile. Nu doresc sa colaborez cu agentii imobiliare! 67.000 EUR, Tel: 0722302444

Margeanului Crizantemelor, 35mp, aer, usa metalica, gaze, centrala, termopan, parchet, acte la zi, balcon mare; negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0767800751

é Militari, foarte aproape de piata Veteranilor (Aleea Zorelelor), propietar vand apartament 2 camere luminos cu vedere placuta. Pret usor negociabil. Exclus intermediari! 41.500 EUR, Tel: 0720296388, mihaelagrim@yahoo.com,

é Moºilor 217A, New City, garsoniera 55100E, 2 camere 73950E, 3 camere 99500E. Pretul sunt pe mp util si includ TVA, 0766795708, 0766612105

é Prahova, Buºteni, vand apartament decomandat, 2 camere, parter, mobilat, centrala. Loc de parcare, 38.000 EUR, Tel: 0735038857 n Prelungirea Ghencea, proprietar, vand 2 camere; zona verde, apropape de parcuri si de viitoarea statie de metrou “Raul Doamnei”. Bloc anvelopat termic, termopan inclusiv balcon inchis; linistit si civilizat. Etaj 3/10, decomandat. Sutila=43mp, 38.000 EUR, Tel: 0722699824


20 Februarie 2013

n Rahova Aleea Pricopan vand ap. 2camere complet renovat electrice si sanitare noi usi noi cu termopan, 29.000 EUR, Tel: 0729697140 n Reºiþa vand apartament 2 camere, confort II decomandat, Tel: 0721054738

é Sebastian, BRD, 3/8, 2 camere, confort 1, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, aer conditionat, optional mobilat si utilat, 53.500 EUR, Tel: 0733049779

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri 2 camere / pagina 11

n Berceni str. Emil Racovita, proprietar, cf. 1, et. 1/8, 87mp, centrala, termopan, 1983, stradal, toate actele, intabulare, discuatbil, 77.000 EUR, Tel: 0728148834, 0730734782

é Braºov, Fãgãraº, str 13 Decembrie, ap. 3 camere, 96 mp, parter /4, posibilitate deschidere firma, multiple imbunatatiri, finisaj complet, renovat recent: usa intrare metalica, usi stejar; CT, convector; geamuri termopan; gresie, faianta Barcelona (pilitura fier); tavane false; parchet; 2 holuri mari, 43.000 EUR, gherasimcostinel@yahoo.com, Tel: 0733372243

é Delea Noua 24,

é Titan, Bloc 2006, 2 camere, Logie 1.3 mp, Bucatarie deschisa, 1 Ap aer cond, gresie/faianta Italia, parchet lemn masiv, bucatarie mobilata, usi interioare lemn, termopan. 3 min statie de metrou, 60.000 EUR, crystynyka2001@yahoo.com, Tel: 0731200697

n Antiaerianã proprietar vand apartament cu 3 camere, etaj 2/4, 60.000 EUR, 0767181741

n Mihai Bravu Baba Novac, vand apartament 3 camere cf.I, decomandat, superfinisat, lux, an constructie 1982, 95.000 EUR, Tel: 0720518074

New City, garsoniera 43500E, 2 camere 74450E, 3 camere 104400E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105 n Drumul Taberei, zona Valea Argesului, Urgent, 3 camere, confort I, parter/4, 64 mp, 2 wc-uri, centrala apartament, aer conditionat, boxa si garaj beton autorizat, 55.000 EUR, e.cumparaturi@ymail.com, Tel: 0725738388

Drumul Taberei, str. Callatis nr. 8, decomandat, parter, cu balcon, bloc 4 nivele, multiple imbunatatiri, pretul zonei, Tel: 0722540233, 0724117489

é Fundeni, New City, garsoniera 27200E, 2 camere 42000E-45600E, 3 camere-56800E, Tel: 0766612105, 0766255489

é Iancului, apartament 3 camere, confort 1, semi decomandat, suprafata 75mp, balcon, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare, termopan, 2 aer conditionat, instalatii sanitare si electrice noi, bloc reabilitat termic. In apropierea imobilului gasiti cu usurinta mijloace de transport in comun, la 2 minute de metrou, 70.000 EUR, Tel: 0766270793

é Militari, Gorjului, semidecomandat; et. 4/4; 70mp; lux; AC, centrala Viessman calorifere noi, alarma, parchet masiv, termopan lemn; instalatie electrica noua, 75.000 EUR, ciprianzeca@yahoo .com, 0754070766

é Neamþ Piatra-Neamþ, zona centrala, apartament 3 cam, balcon de jur imprejurul apartamentului. Centrala termica de scara. Calduros iarna. Luminos. Bucatarie complet mobilata. Tamplarie ferestre termopan. Usi interioare lemn. Apartamentul dispune de loc parcare si boxa. In proximitate: magazine, piata, farmacie, cabinete medicale, gara, autogara, scoala. Merita vazut si achizitionat! 52.000 EUR, a.petrariu@yahoo.com, Tel: 0751326864, 0728073011

n Ialomiþa, Lilieci, vand 2486 mp teren cu constructie pe 2 nivele (329mp amprenta), o sala 200mp, destinatie spatii comerciale. Se afla la 20km de Bucuresti, 60.000 EUR, Tel: n BRÂNCOVEANU, STOIAN 0756045219 MILITARU, LANGA SECTIA 16 POLITIE, VAND AP. 4 CAM, ET. 2/4, DEC, CF1, 2 BAI, 80 MP, AN BLOC 1978. CADASTRU SI INTABULARE. PRET 69500 EURO, ELLENNA1978@YAHOO.COM 07222454666, 0723427958 Militari Apusului, proprietar, conf. 2, 70mp, sau inchiriey 250 euro/luna, 52.000 EUR, 0723966893, 0771304450

n Brâncoveanu str Luica, vand spatiu comercial S+P+1+M, total 250mp utili, stradal, Tel: 0722235195, 0722246890 n Centrul Istoric, vanzare club n Regie 110mp, et. 1/2 in vila, in Centrul Vechi se vinde finisaje superioare (2007), inchiriat, chiria lunara este de 6000 euro, D+P, proprietar, Tel: 0766461838 650.000 EUR, braveintermed@yahoo.ro, Tel: 0765647530 n Titan Auchan, particular, 2/4, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, AC, bucataria pe comanda, 60.000 EUR, Tel: 0764531849

n Ultracentral bloc Dunãrea, închiriez apartament 3 camere, et. 2, dotat, utilat, preþ negociabil, Tel: 0213152164, 0724136905

é Rahov a s patiu comercial si casa S+P+E la s os ea in r ondul de la intersectia Antiaeriana, s os .Alex andriei, s os . Magurele. spatiu 90mp, iar casa 150mp. toate utilitatile, casa se poate imparti in 2 apartamente etaj si parter, subsolul are o suprafata de 65mp, 125.000 EUR, Tel: 0722259653

n Drumul Taberei, cumpar in zona Celibidache (Moghiros) Apartament 2 camere. Raspundeti la e-mail veronicavero@hotmail.com


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale n Mihai Bravu, Baba Novac, Posta, Dristor, Unitatii, decomandat, 36mp, p+f+g+um, mobilat, utilat, 850 Ron x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari Gorjului, decomandat 2/4, G+F+T, mobilatã, utilatã, internet+cablu, apometre, 250 EUR, Tel: 0721866235

n Drumul Taberei etaj 1/8, decomandat, mobila noua, aragaz, figider, urgent, 1.000 RON, Tel: 0728005657, 0745055657 n Drumul Taberei paricular, 2 sau 3 camere, utilat, mobilat, usa metalica. Urgent! Tel: 0749953345 n Giurgiului

n 1 Mai (Mihalache) metrou, 7/7, semidec, mobilat, termopan, pensionara primeste 1fata nefumatoare 350Ron/ chiria+ 250Ron/ garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, mobilata, microcentrala, 400 ron/chiria + 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 Noi, metrou n Bucureºtii Bazilescu, 5/10, semidecomandat, pensionara primeste o fata nefumatoare. 350 Ron/ chiria + 250 Ron/ garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Giuleºti, inchiriez camera curte, incalzire centrala, intrare separat, baie, acces bucatarie, pret negociabil, Tel: 0721351542 Militari, caut colegã de camerã, 300 RON, Tel: 0786147273 n Obor, la metrou, ofer camera pentru baieti, la casa, curte, Tel: 0745083709, 0760276328 n Titan metrou, Mega, 5/10, decomandat, g, f, p, t, um, mobilat modern, utilat, pensionara primeste baiat nefumator. 350 chiria + 250 garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

Antiaerianã particular, p+2, 12 camere, toate iombunatatirile, constructie 2012, 1.200 EUR, Tel: 0723821639

é Eroii Revoluþiei, parter in vila, spatiu 50 mp, 3 camere, baie, curte, acces separat, renovat, contorizat. depozitare; ap 2 camere nemobilat, 250 EUR, monica_ordace@yahoo.com, Tel: 0721786444 n Giurgiului in apropiere de Luica, inchiriez casa noua la curte cu 300mp teren, 500E nemobilat, 650E mobilat, discutabil, Tel: 0729345841

Polona, é Romanã,Strada parter inalt vila, 5 camere, 125mp, stradal, pretabil cabinet sau sediu firma, é Militari, Virtutii zona noua, garsoniera mobilata, utilata, 1 1.500 EUR/luna, i.costin@me.com, Tel: luna in avans + 150 EUR garantie, 300 EUR/luna, Tel: 0728003709 0722670454 langa Kaufland, n Vitan, garsoniera 2/10, balcon, mobilata utilata, gresie, faianta, aer conditionat, cablu, loc parcare, 200 EUR, gabilve@yahoo.com, Tel: n 1 Decembrie Bd, inchiriez 0723659190 garsoniera mobilata, reabilitata, toate utilitatile, 200 EUR/luna, Tel: 0746153636

vis avis de piata, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, 300 EUR, mobilaariba@yahoo.ro, Tel: 0724284465 n Giurgiului, visavis de piata, inchiriez apartament 2 camere mobilat, utilat, 300 EUR, mobilaariba@yahoo.ro, Tel: 0724284465

Magheru nr. 32-36, apartament 2 camere, total mobilat si utilat, 500 EUR, ayla_cr9@ yahoo.com, Tel: 0740078280

Septembrie zona n 13 Marriott, etaj 8, decomandat, gresie, faianta, pretul zonei, negociabil, Tel: 0723383177 é Baba Novac, garsoniera curata, renovata, mobilier nou, AC, Wi-fi, aragaz, frigider, masina spalat, usa metalica, gresie/faianta, 250 EUR/luna, zavoianuioana@yahoo.com, Tel: 0740941377

Crângaºi, Str. Lucacesti nr. 31, sector 6, inchiriez garsoniera la parter, complet utilata, de curand amenajata, cu centrala proprie, Tel: 0722911724, 0768990206 n Dristor 2, metrou, 10/10, semidecomandata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+t, utilata, 850 Ron x2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Drumul Taberei, Frigocom, proprietar ofer pentru inchiriere garsoniera, confort 1 mobilata, Tel: 0744202027 n Drumul Taberei, zona Favorit (Sibiu), garsonierã super utilatã ºi super mobilatã, Tel: 0727676038

é Giulesti cartier rezidential Dolce Vita, garsoniera de lux in vila, mobilata, utilata, balcon, loc parcare, centrala termica, termopan, usa metalica, 950 RON/luna, Tel: 0723290887

Alba Iulia Piata apartament in vila, in spatele bancii Unicredit, mobilat complet, 50 metri patrati, centrala proprie, aer conditionat, masina de spalat, frigider, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, LCD, gradina in spatele vilei, cablu TV si internet, renovat rec ent, 400 EUR, Tel: 0720669158

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, imobil Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, Curat, 420 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375

é Dorobanþilor, BRD, ap 2 camere, 60mp, renovat, nemobilat, liber, utrafinisat, gres ie, faianta, us a metalica, aer conditionat, reabilitat, 390 EUR, Tel: 0747377861

Sfanta Vineri, é Unirii, particular, renovat 2013, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat birou sau nemobilat, parchet, travertin, faianta, glasswand, portar, 750 EUR, mladin.dan@gmail.com, http://dan-mladin.ro, Tel: 0722646375, 0722270225

Moºilor, Bancpost, stradal, etaj 4/10, confort 1, decomandat, 50mp, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, frigider, masina spalat, tv, internet, proprietar, negociabil, 350 EUR/luna, Tel: 0722417823 é

n Panduri, particular inchiriez apartament 2 camere stradal, decomandat, confort 1, mobilat si utilat, liber, 1+1, 280 EUR/luna, Tel: 0766329941 n Rahova Malcoci, conf 2, et 4/4, mobilat, utilat, g+f+ p, termopane, usa metalica, 190 EUR/luna, Tel: 0723583739

Militari, vis a vis Cora, apartament 3 camere, utilatata, confort 1, liber, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729363543 n Unirii Natiunile Unite, decomandat, cf. 1, mobilat, utilat, etaj 5/7, 2 bai, 3 ac, particular, discutabil, 550 EUR/luna, Tel: 0722488008

20 Februarie 2013

é Bãneasa Penthouse Nord, 5/5, 250mp, constructie 2007, finisaje superlux (granit, marmura, parchet masiv), vedere superba lac, loc parcare, complet mobilat si utilat, doar agentii, exclus site promovare, 1.500 EUR/luna, Tel: 0744561746 n Drumul Taberei, Garleni, ofer inchiriere apartament 4 camere, 100mp, etaj 3/8, 250 EUR, Tel: 0722547977

é Baba Novac, Campia Libertatii, Apt 4 camere, particular mobilat/utilat, termopan, vedere fata/s, 100m de parc, negociabil, 1.800 RON/luna, office @fotovideoromania.ro, www.FotoVideoRomania.ro Tel: 0724421404, 0729536230

Afumaþi, DN2, 12000mp, inchiriem spatii comerciale, depozite, birouri, proprietar, pret atractiv-sub zona, parcare, show-room, Tel: 0734902647, 0213194933


20 Februarie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

n Brâncoveanu spatiu 150 mp, se preteaza la multiple activitati, Tel: 0721898817 Drumul n Giurgiului, Bercenarului, ofer haledepozite 140mp, 560mp, 1000 mp, amenajate, toate facilitatile, 4 EUR/mp, Tel: 0745121477 n Iancului, stradal, parter+etaj, 120mp, pret negociabil, Tel: 0720432247

Lizeanu, inchiriez spatiu comercial 40mp, stradal, vitrina, corp sanitar, 2.500 RON/luna, Tel: 0724233934, 0765863401 Piata Gorjului, n Militari, Stradal, Complex, etaj 1, 10 20 mp, proprietar, Tel: 0723150078, 0767756647

é Pantelimon, situata in zona Diham, Piata Cernauti se afla in mijlocul blocurilor, iar datorita amplasamentului vine in intampinarea nevoilor cetatenilor, acestia putandu-se aproviziona “chiar din fata blocului”. In cadrul acestui proiect, care reprezinta un nou concept de origine austro-germana, ne dorim sa colaboram cu comercianti din fiecare domeniu de interes pentru potentialii clienti ai pietei. Piata Cernauti va functiona la standarde europene, astfel ca oferim spatii de inchiriat pentru desfacerea produselor dumneavoastra, pornind de la clasicele produse agroalimentare si non alimentare pana la zone de servicii si de petrecere a timpului liber, nisstoica@gmail.com, Tel: 0726029515

é Volkswagen Passat break 2004 diesel Taxa inmatriculare platita inca din 2008. Stare tehnica ireprosabila, cauciucuri de iarna, clima, 234000 km, 4.499 EUR, savian@gmail.com, Tel: 0723210790 é Dacia Sandero Laureate 1, 4 L, bonus set jante + cauciucuri iarna, air baguri laterale, tinuta in garaj, 5.000 €, e.cumparaturi@ymail. com, Tel: 0744300551

é Ford Mondeo Ghia X, 2.0TDCI, 2004, 96kw/130cp, impecabila, full cu piele, navi mare cu touchscreen, tapiterie crem, motor complet de schimb, roti de rezerva pe 18’, cutie viteze manuala 6+1 trepte, inmatriculata Ro, 5.000 EUR, vlaclean@yahoo.com, Tel: 0730320388

é Volkswagen Touareg 2, 5 TDI, 2008, 110.000 km (reali), Tara origine Romania! automat, full-option! 16.000 EUR, andreynho77@ yahoo.com, Tel: 0740211106, 0722396904

é Cumpar ataº Stoye 1 (varianta cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 €, tudor.ghigheanu @gmail.c om, Tel: 0722409930 é Vino sa mi-o tragi ador sexul anal adanc, oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69, 50 RON, Tel: 0764927274

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Maºini avariate, înmatriculate, neâmatriculate, fier vechi, 500 - 10.000 RON, 100 - 5.000 EUR, Tel: 0767130006

n Titulescu, proprietar, parter bloc, 73mp, modern, multiple destinatii, termen lung. 0764.117.343, Tel: 0212505746, 0723232535 n Universitate subinchiriez birou ideal conatabilitate, notariat, avocatura, medicale, 125 EUR/luna, Tel: 0213133408, 0737339867

é Seat Leon, tuning, dublu climatronic; 2, 0tdi 200cp, an 2007; sensori ploaie, presiune roti; distributie schimbata la 91000km; placute, filtrele + ulei schimbate acum 2000km; dvd piooner; scaune sport Recaro; wide body Je Design; eleron Je Design; faruri Dayline pe negru; stopuri Dectane Led pe negru; jante Oz Superturismo GT; evacuare full Borla; suspensie pneumatica made in Germany pusa recent (3600E); soft Power Chip 200cp. Pret fix, accept schimburi cu Audi/Bmw/Mercedes + diferenta din partea mea, 8.100 EUR, aly_frumosu@yahoo.com, Tel: 0742452960

n Italian in Romania cu afaceri doresc sa cunosc o fata pentru prietenie si ajutor reciproc, Tel: 0764478574 é Alina 33 ani, poza reala, bruneta, inalta, sani mari, invit in compania mea domni manierati, discreti, generosi pt o experienta erotica placuta. Sex prin tel. 5 euro. Zona Mircea Voda, 100 RON, Tel: 0765869290

n Rahova colt cu Malcoci, inchiriez spatiu comercial pentru birouri 62mp + 40mp terasa (curte), 0722268077

Tei, Maica Domnului, inchiriez spatiu comercial 42mp, stradal, vitrina, corp sanitar, 3.000 RON/luna, Tel: 0724233934, 0765863401

é Adorabila, dscreta, senzuala, jucausa, pasionala si plina de erotism sunt doar cateva cuvinte care ma pot caracteriza, ofer: Sex total, te n Domn ofer gratis astept, 150 RON/ora, Tel: cuni-anilingus unei d-ne suple 0741341898 peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Exclus barbatii. Astept sms, Tel: 0761241755

n Camera video Sony, joc xbox, tv.color citizen (de buzunar), GSM (nou), trenulet electric, diverse vand sau schimb, Tel: 0722797759

n Achiziþii cumpãrãm sau schimburi, garantat: Tv-LCD; Laptop; GPS, iPhon; Tabletã; Aparat foto (DSLR), Linie muzicalã; Magnetofon (japonez, german, american); Diverse, Tel: 0785699822

Calculatoare laptopuri, monitoare LCD, depanez (re) instalez, vând, cumpãr, inclusiv week-end. 021.220.12.16; 0723.984.654, Tel: 0746283101, 0768790654 n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Bruneta sexy, sunt o escorta bruneta, inalta, frumoasa, sexy, provocatoare, dornica de a oferi placere, te astept sa ma cauti pentru a stabili o intalnire. Fotografiile sunt reale, 150 RON/ora, Tel: 0768328695 n Sex anal 2 finalizari 100 lei 38 ani, sani frumosi nr. 3 te astept pe tine pentru 2 finalizari Sex Total, 100 RON, Tel: 0760110634

é Pens ionar, s ingur, 1.70m, 75ani, s erios , manierat, doresc sa cunosc o doamna 1.60m, 70ani, serioasa, care doreste sa alunge singuratatea pentru restul vietii, 0730723780

é Tânãr 38 ani,

caut o relaþie serioasã, de lungã duratã, cu o fatã serioasã, Tel: 0768601530


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri

20 Februarie 2013 n Vanzari in rate, utilaje fabricare role hartie igienica, prosop hartie, tub carton, servetele, Tel: 0763839059

Francisca, é Vrajitoarea singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu, rezolv orice problema, Tel: 0769340236, 0741685643

certificat n Pierdut constatator de suspendare activitate conform cererii de inregistrare mentiune numarul 551240 din 24. 11. 2009 pentru SC Complex Service PRO SRL cu sediu in Bucuresti, str. Mitropolitul Iosif, nr. 26, CUI RO 17209398, J40/2243/2005. Il declar n DGPLCMB cu sediul in bd. nul, office@aer-rece.ro, Tel: Libertatii nr. 18 in proces cu 0722228651 Burcea Iatvan este citat la data de 27.02.2013 in dosar 20616/303/2012, SC AK Arslan Citrus nr. Judecatoria Sector 6, cu é Vand pui de Samoyed in SRL, J23/2371/2009, obiect inlocuire amenda cu virsta de 6 saptamini, munca in folosul comunitatii, CUI 21731364, deparazitati si vacinati cu pierdut certificat pasaport, superbi, albi, frumosi DGPLCMB cu sediul in si jucausi, pret neg, 800 RON, constatator nr. bd. Libertatii nr. 18 in laura_mica56@yahoo.com, 49325/31.08.2009. Îl proces cu Epure Mihaita Tel: 0766686249

declar nul, Tel: 0721960202

n Cabinet de avocat Puiu Gabriela pierdut stampila in data de 12.02.2013 o declar nula, Tel: 0723809688 n Pierdut carte de munca (locul Sindicat Liber al Flotei Constanta) pe numele David A. Viorica, dupa casatorie Grumazescu Viorica. O declar nula,

Pierdut Act de identitate pe numele Sofinet Mihai Dorel il declar nul, n Pierdut Certificat Constatator pentru sediul social al Sc Coral Express Srl, cod fiscal 18242287, J40/21655/2005, cu sediul în Bucuresti, sector 5, str.Pictor Lecca, nr. 2. Îl declar nul,

é CONSILIERE TAROT SI CLAR-SIMTIRE FOTOGRAFII. EXACTITATEA INFORMATIILOR PROBATA PE LOC. PROFESIONALISM EXPERIENTA SI SERIOZITATE. NUMAI CU PROGRAMARE, TEL: 0784048323

este citat la data de 26.02.2013 in dosar nr. 13283/301/2012, Judecatoria Sector 3, cu obiect inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii,

n SC Fulda Star SRL cu sediul în Bucureºti str Splaiul Unirii nr 453 sector 3 îregistratã la ONRC - ORCTB cu CUI 29441743, informeazã pe cei interesaþi cã sa depus solicitarea pentru emiterea autorizaþiei de mediu pentru activitatea de 3811 COD CAEN, colectarea deºeurilor nepericuloase ºi 3832 COD CAEN, recuperarea materialelor reciclabile sortate, desfãºuratã în Bucureºti, str Splaiul Unirii nr 453, sector 3,

Afacere la cheie. Vand cafenea pe bd. Decebal, profit convenabil, Tel: 0723376354, 0729724239

n Achiziþii. Cumpãrãm sau schimburi, Garantat: Tv-LCD; Laptop; GPS, Iphon; Tabletã; Aparat foto (DSLR), Linie muzicalã; Magnetofon (japonez, german, american); Diverse, Tel: 0785699822

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

Cumpar decizii ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786 n Fabrica de lapte, Provita de Jos, jud. Prahova, utilaje moderne, se vand actiuni, Tel: 0723606705, 0744606705

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, Tel: 0721491271, 0214113048 n Vand dormitor lemn nuc, Tel: 0721008488 n Vand lant aur 14k dama, 27.5 grame, 120Ron/ gram, Tel: 0766450490 n Vând Geragem termomasaj, 500E, brâu electric Geragem Goodle gratuit, puþin folosite, instrucþiuni folosire, Tel: 0726009406 n Vand doua locuri de veci 7.5 mp central, Sfanta Vineri Bucuresti, Tel: 0745537178 n Vând dormitor 350Lei, bibliotecã 450Lei, maºinã spãlat 300Lei, negociabil, Tel: 0762335806, 0725692630

Vand Loc de Veci la Cimitirul Metalurgiei din Bucuresti. Rog seriozitate, 2.000 EUR, no_hope23@ yahoo.com, Tel: 0729650006

De vanzare afacere la cheie: patiserie, pizza, covrigarie, magazin alimentar, www.gt-chemicals.com, Tel: 0740251251

é Predau Restaurant utilat si mobilat complet, 130 mp, zona ultracentrala, chirie 1200 euro, pret predare afacere 7500 euro. Restaurantul a functionat 12 luni, 7.500 EUR, adi.oana@yahoo.com, www.restaurant-de-noapte.ro, Tel: 0769778644 n Preluam firme cu datorii in conditii legale prin Registrul Comertului, notariat, asiguram schimbarea sediului social, preluarifirme2012@yahoo.com, Tel: 0756578334 Vand SC croitorie utilata, urgent, zona Timpuri Noi, Tel: 0769471311

Vand societate comerciala cu utilaje, contracte si creante in valoare de 250.000 euro, cu pretul de 125.000Euro sau asociere cu pretul de 90.000Euro, Tel: 0742200777


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

20 Februarie 2013

é Amenajãm avantajos, zidãrii, tencuieli, gleturi, zugrãveli, gresie, polistiren, ºtuco veneþian, case roºu, preþuri negociabile, Tel: 0766531488

é Matematica, profesor, orice zona, rezultate rapide, succesul garantat, sedinte individuale, eficienta maxima, asimilare usoara, experienta, Tel: 0754916860

é Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta / gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, 0767417284, 0744316918

Arhitect, Ordinul Arhitectilor, autorizatii construire, locuinte, vile, magazine, hale, consolidari, extinderi, supraetajari; 0213152081, Tel: 0724642436, 0213141996

é Cadastru/Intabulare. Firma de topografie realiz am c adas tru / intabulare, apartamentari, alipiri, dezlipiri, studii topografic e, tras ari. Rezolvam orice problema cadastala in cel mai scurt timp, office@customsurvey.ro www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293 n Casete luminoase, bannere, copertine, decorare cu autocolant, Tel: 0755751818 Electrician autorizat ANRE execut, repar instalaþii electrice. Dosare, tablouri împãmântãri, mãsurãtori PRAM, Tel: 0766239798, 0730455624 n Execut orice lucrari de amenajari interioare, particular, preturi accesibile, Tel: 0726215249 n Execut mici lucrari de reparatii in gospodarie, Tel: 0729098563


20 Februarie 2013 raºchetez, n Parchetar, montez, paluxez, maºinã cu aspirator, Tel: 0736629210

n Asiguram asistenta juridica si reprezentare in cauze civile, penale, comerciale, contencios administrativ, revendicari CEDO, 0722920072 avocatura. n Cadastru, Expertize cadastru, Intabulare. consultanta, reprezentare juridica civil, penal, partaje, dreptul muncii. 0788478166, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0213125602, 0724058958, Fax: 0342814071

é Solutii rapide si

avantajoase prin mediere. Suna acum, Tel: 0766400976, 0722400976

é Contabil expert,

servicii contabile complete, salarizare, bilanþ, semnãturã electronicã, prima luna gratuit. 0766369750, 100 RON, Tel: 0720891226, 0214118164 completa. n Contabilitate Firma servicii complete contabilitate, consultanta fiscala, salarizare, semnatura electronica, prima luna gratuit, tarife rezonabile, ioanrv@yahoo.com, Tel: 0761104114, 0724034037, Fax: 0744161865

é Contabilitate completa declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi, refacere evidente contabile. Preturi avantajoase, Tel: 0723744010, 0314166250 é Dj nunta, Servicii -

é Absolut 100% acces cu dube 3.5T si Dacii papuc in Bucuresti 50-70lei si provincie 0.9lei/ km. Transportam mobila, bagaje, electrocasnice, diverse. Efectuam transporturi rapide in UE la cele mai bune preturi, Tel: 0724726178, 0763710153

é Asiguram servicii de transport marfa si mobila oriunde in tara si in Bucuresti efectuam transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Avem experienta necesara ca marfa dv. sa ajunga la destinatie in siguranta, office@ transportmarfarutier. ro, http://www.transport marfarutier.ro, Tel: 07247244420, 0767419106

é Camin ingrijire batrani. De ce sa alegeti Casa Suter pentru ingrijirea si tratamentul seniorilor? Pozitie ultracentrala, servicii medicala de specialitate, alimentatie bio 3 mese si 3 gustari, de la orice calculator de la serviciu sau acasa puteti vedea seniorul dumneavoastra, 2.000 RON/luna, casasuter@gmail.com, www.casasuter.freewb.ro/, Tel: 0721744191, 0755583489

é Caminul de batrani din Pipera va ofera conditii si servicii deosebite la preturi moderate, 1.800 RON/luna, info@casasfantamaria.ro, http://www.casasfantamaria.ro, Tel: 0728256064 n Caut sa ingrijesc persoana vârstnica, chiar imobilizata, nevoluminoasa, neagresiva. Doresc interna si 800 ron, Tel: 0727995001 n Colectez fier vechi de la domiciliu (cupru, aluminiu, alama etc), Tel: 0769248205 n Foto si Video Nunta. Pachet Foto / Video – 1800 ron. Include:800-1000 fotografii digitale de peste 15 mpx pe 1 DVD • Filmare (montaj) Full HD 1080p de 3-4 ore pe suport BluRay (2 discuri) sau DVD (2-3 discuri) • Filmare integrala (brut) pe 10-12 DVD simple • Coperti si discuri personalizate (carcasa inclusa). 0767463538, videomagicdays@gmail.com, videomagicdays.wordpress.com

Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase; dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! www.djsiensii.ro, Tel: 0726129782

é Foto-video nunti si petrec eri. Fotografii nelimitate in format digital pe parc urs ul intregului eveniment; Cameraman ce va filma tot evenimentul in format Full HD; Pret si detalii la telefon, ionutpetre86@yahoo.com, www.evenimentedepoveste .ro, Tel: 0721327001, 0766338928

é Sonorizari, Foto & Video. Petreceri reusite cu muzica de buna calitate. Cameraman, ce filmeaza toate etapele evenimentului. Fotograf, ce realizeaza fotografii artistice pe întreaga durata a evenimentului. Pretul final este stabilit in urma discutiei cu clientul, pachetele prezentate avand doar un rol orientativ, 2.600 RON, octavian@myshoptoall.com, http://www.myshoptoall.com, Tel: 0721963389

Tanara, atragatoare, 33 ofer masaj de relaxare profesional numai la domiciliul tau sau la hotel, 80lei/ora, 80 RON/ora, Tel: 0736417429

AnuntAZ 20 februarie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...