Page 1

é Mecanic auto,

é Croitoreasã. Atelier de Creatie Vestimentarã, situat i n z o n a c e n t ra l a d i n B u c u re s t i , angajez croitoreasa cu experienta, conditii de munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, obiective deosebite, Tel: 0213152184 é Camera de Comerþ, Al

tinichigiu auto, pregatitor vopsitor angajam pentru service auto, experienta necesara 3 ani minim, Tel: 0213461788, 0752976762

é Menajerã si ospatarita cu experienta, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0721251823

Vlahuta, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, 600 €, neagu_dana@hotmail.com, Tel: 0784484345

é Unirii, vand ap 2 camere, bloc Zepter, etaj 2, decomandat, 3 balcoane, 61mp utili, confort 1, 95.000 EUR, alexandrub@ ymail.com, Tel: 0729998900

é Vând litigiu foarte mare, Tel: 0726722677

é Cãlãrasi, Frumuºani,

vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@yahoo .com, Tel: 0722605860

é Coafezã manichiurista, frizer, maseuza, SC Happy Time Estetics angajeaza. Detalii la telefon, salariu atractiv sau procent 50%, Tel: 0762550112

é Manager echipa. Companie austriaca cauta persoane deosebite pentru functia de manager echipa pentru servicii de curatenie bio. Echipa deosebita. Beneficii: bonuri de masa si pachet salarial atractiv. Persoana de contact Dana Hrisovescu, Tel: 0722477613

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, 0752900304

é Vanzatoare. Showroom Altamoda, situat in zona c e n t ra la d in B u c u re s t i, angajeaza vanzatoare cu experienta in tesaturi si accesorii mercerie, confectii de dama, ofer carte de munca salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, modelevideochat@ yahoo.com, www.videochatangajari.ro, Tel: 0764822425 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

19 August 2013 n Consultant vanzari, angajam n Femeie de Serviciu. Firma n Lacatus-mecanic-sudor intr-un stand comercial din zona Militari, bejandanu@gmail.com, Tel: 0733613318 n Cosmeticianã, coafeza-frizerita, cu experienta, pentru salon coafura, zona Brancoveanu Budimex, Tel: 0768838620, 0734548871 si retusier n Croitor/easã angajez urgent, in Mall, Tel: 0755824940, 0314179195

é Agenþi de

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ae ksecurity.ro, Tel: 0213350505

é Agenþi securitate.

DAB Security selecþioneazã agenþi securitate, ºef turã, ºef obiectiv, agenþi intervenþie cu atestat pentru spaþii comerciale din localitãþile: Bucureºti, Ilfov, Prahova, Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu, Ialomiþa, Teleorman, Tel: 0737322404, 0769030322, 0736379889

n Agent Pazã. Angajam agenti de paza cu si fara atestat zona Bucuresti, Doamna Ghica, Tel: 0728800154, 0726676817 SECURITATE n AGENÞI CONFORM PREVEDERILOR LEGII 333/2003 ANGAJAM PENTRU SOCIETATE DE PAZA, TEL: 0213271418 n Ajutor de bucatar. Firma catering angajeaza urgent ajutor de bucatar, preferabil cu experienta de minim 2 ani, 800 RON/luna, foodzilla.romania@yahoo.com, http://www.foodzilla.ro, Tel: 0730605203

é Bucatareasa. Camin privat pentru persoane in varsta, situat in zona Floreasca, angajeaza bucatareasa cu experienta, caminprivat@gmail.com, http://www.caminprivat.ro, Tel: 0732011302 n Bufetier. Restaurant angajam ajutor bucatar si bufetiera in sectorul 4. Rog seriozitate, Tel: 0723557552

n Barman.

Sala de jocuri electronice din incinta Mall Vitan, angajeaza barman cu exeperienta, diploma de barman si personal pentru deservire bauturi alcoolice si nealcoolice. Relatii dupa ora 14, Tel: 0731170849 n Bone îngrijire vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia BONA-MIA, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar, restaurant No Name, zona Berceni, Tel: 0213320029, 0734575634

é Bucãtar tanar si ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 n Bucãtar, ajutor de bucatar si lucrator comercial, angajam pentru linie autoservire, Tel: 0725532555

HAIRSTYLIST SALON JOLIE DAME ANGAJEAZA HAIRSTYLIST CU EXPERIENTA. ZONA PETRE ISPIRESCU, SALON.JOLIEDAME@YAHOO .COM, TEL: 0744639922, WWW.SALON-JOLIEDAME.RO

é Inginer chimist cu é Croitoreasã.

é Cãlcãtorese

é Asistent manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752.900.304

angajeaza femeie de serviciu, salariu 1000 ron/luna, 0755015890 n Gestionar casa de amanet, fara experienta, diploma BAC, seriozitate. Transmite-ti CV pe e-mail: nicoleta. ea@gmail.com, Tel: 0725239295

textile, calandru, fochiºti, muncitori necalificaþi, asigurãm instruire zona Apaca, Tel: 0755200033

é C ã l c ã t o r e s e te x t i l e , calandru, personal primire recepþie, zona Iancului ºi Dorobanþi, Tel: 0755200012

Atelier De Creatie Vestimentar Situat in zona centrala din Bucuresti, angajez croitoreasa cu experienta, conditii de munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846 Angajez n Croitorese. croitoreasa cu experienta, Salariu + Comision, Zona Unirii. Program 9:00- 18:00 de luni vineri, Sharbek_razan@yahoo.com, Tel: 0723680611, 0721116635 n Curier si distribuitori cu/fãrã experienþã angajeazã societate comercialã. 1200ron, Tel: 0742564739

cu experienta angajeaza Cloudy Salon, salon Piata Muncii, Tel: 0721284518

Inginer, maistru de executie, cunostinta nivela topo si m u n c i t o ri c a n a l i z a re , angajeaza in zona Brasov firma constructii. Sunati intre orele 8-16, Tel: 0212522304, 0726389834

Electricieni. Mcc General, electricieni calificaþi în construcþii civile ºi industriale, experienþã minim 5 ani în construcþii, Tel: 0767990069

M a c a ra g i u . S C K ra n z E u ro c e n t e r angajaza m a c a ra g i u c u a t e s t a t s i experienta pentru macara turn tip Liebherr, Tel: 0214936349, 0752107858

n Manichiuristã pedichiuristã cu experienþã, Tel: 0723977137

n Manipulant (1 loc) si manipulant

cu atestat de stivuitorist (1 loc). SC angajeaza pentru depozitul din comuna Rudeni, judetul Ilfov. Cerinte: domiciliul in zona Chitila Rudeni, pentru motostivuitorist atestat valabil. CV se trimite e-mail constantin.barbu.pl@gmail.com, Tel: 0756061612

n Îngrijitori

cladiri. Building Support Services, firma specializata in intretinerea si administrarea cladirilor de birouri, angajeaza ingrijitori cladiri (personal curatenie) pentru locatii aflate in zona Straulesti si Pipera. Program de lucru de 8 ore pe zi, Curier biciclist. Firma curierat cu disponibilitate pentru tura de angajeaza biciclist pentru livrare noapte. Oferim angajare cu plicuri in sectoarele 1 si 6. Ofer contract de munca. CV la fax sau s a l a r i u m o t i v a n t , T e l : e-mail. Informatii suplimentare si programari la interviuri la telefon, 0769265286 simona.rouamare@bss.ro, Tel: 0746079892, Fax: n Curieri si distribuitori cu sau 0212084150, 0212084153 fara experienta pentru Bucuresti 1200lei+comision zilnic, Tel: 0213151690, 0755352869 n Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966

n Coafezã Angajãm coafezã, manichiuristã, unghii false, pedichiurã, Tel: 0726462739 n Coafezã. Salon central, spaþiu comercial angajeazã prin probã de lucru coafezã cu experienþã, Tel: 0722594541 n Coafeza. Salon infrumustare angajeaza Coafeza cu experienta. Zona Petre Ispirescu, salon.joliedame@yahoo.com, http://www.salon-joliedame.ro/, Tel: 0744639922 n Confecþioner tipare, cunoscator Gemini, confectioner cunoscator é Cusãtori si masina simpla, triploc, nasturi si butoniera cu experienta, pregatitoare feþe angajeaza Fabrica confectii, Sos. incaltaminte, Viilor 56, Tel: 0724515514 angajeaza firma n Confecþionere. Angajam confectionere imbracaminte pentru incaltaminte, Tel: nou nascuti si copii, cu experienta, seriozitate, salariu 0744171850 motivant, 800 RON/luna, babybluefashion2013@yahoo.ro, n Dispecera centru alarma pentru Tel: 0720926574 societate de paza. Program de lucru in ture, solicitam cunostinte PC, Tel: 0213271418 n Doresc angajare pentru ingrijire varstnici; am experienta, sunt doamna 52 de ani, ingrijita si punctuala, cer seriozitate, Tel: 0762639921 é Cosmeticianã

sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro

cu experienta pentru atelier confectii metalice – productie publicitara. Cautam persoane motivate si responsabile. Conditii de munca deosebite. Adresa: Str. Valea Lunga 54-56 (intrare din Bd. Timisoara, in incinta Arta Lemnului), Tel: 0747149208, 0722660232 n Lucrãtor Comercial pentru magazin alimentar, angajam. Trimiteti CV la e-mail ovidiu.enoiu@succesniccom.ro n Lucrãtori gestionari angajez pentru magazin alimentar situat in Bucuresti, zona centrala, Tel: 0744122043 Comerciali, n Lucrãtori vanzator/vanzatoare, angajez pentru chiosc Palatul Copiilor, Tel: 0727757177

é Lãcãtuº mecanic. InfoTouch Systems angajeaza lacatus mecanic confectii metalice, Bucuresti, Tel: 0741202606

é Maseuzã/Maseur. Salon de

infrumusetare (remodelare corporala) situat in zona Dorobanti, angajeaza tehnician masaj/maseoza cu calificare in domeniu, 800 RON/luna, 100executor100@yahoo.com, Tel: 0765512125

n Maseuze cu/fara experienta angajeaza salon masaj erotic, Unirii, lux, 2.000 EUR, contact@vip-obsession.ro, http://www.vip-obsession.ro, Tel: 0758063750 n Mecanic auto multimarca cu

experienta, cunostinte geometrie si distributie, Tel: 0733198609 n Menajerã pentru birou, program luni-sambata 17.30-22.00, Tel: 0765083486


oferte de muncã România / info / pagina 3

19 August 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Somajul - problema majora pentru tinerii Europei (18). Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Comisia Europeana a prezentat la 19 iunie 2013, Comunicarea catre Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor, un Apel la actiune pentru combaterea somajului în rândul tinerilor, apel intitulat «Împreuna pentru tinerii Europei». Continuam sa va prezentam aspectele din acest apel, care vizeaza ajutorul acordat tinerilor de catre echipele de actiune din Italia, pentru încadrarea în munca a acestora. Totodata oferim imformatii mai detaliate despre Programul integrat Youthreach, care se aplica în Irlanda. În Italia în cadrul primei faze a Planului de actiune pentru coeziune, 1,4 miliarde EUR au fost alocate pentru actiuni care vizeaza promovarea educatiei si a ocuparii fortei de munca, printre care se numara un plan de încadrare în munca a tinerilor din Sicilia, cu fonduri în valoare de 452 de milioane EUR, de care se estimeaza ca vor beneficia aproximativ 50.000 de tineri, noi activitati educationale pentru 65.300 de studenti din regiunile sudice sau 13 000 de noi oportunitati de mobilitate. Într-o a doua faza, o suma suplimentara de 620 de milioane EUR a fost alocata unor actiuni de sprijinire a tinerilor în general si a tinerilor care nu sunt încadrati profesional si nu urmeaza niciun program educational sau de formare („NEET”) în special, care cuprinde si sprijin pentru dezvoltarea spiritului întreprinzator si pentru combaterea parasirii timpurii a scolii. FSE cofinanteaza, de asemenea, „Programul AMVA”, cu un buget de 118 milioane EUR pentru sprijinirea programelor de ucenicii, si „Programul FIXO” (promovarea orientarii profesionale si a încadrarii pentru tinerii elevi), cu un buget de 36 de milioane EUR. Despre aceste programme vom prezenta informatii detaliate în editiile viitoare ale ziarului nostru. În legatura cu Programul integrat Youthreach, program despre care am amintit în serialul nostru atunci când am prezentat ajutorul acordat tinerilor de catre echipele de actiune din Irlanda, este util de stiut faptul ca daca ai între 15 si 20 de ani si au parasit scoala fara nicio calificare, programul Youthreach îti poate oferi oportunitati pentru educatia de baza, dezvoltare personala, de formare profesionala si experienta de munca. Programul este, în general, full-time. Tinerii au posibilitatea sa se concentreze pe o zona de antrenament de baza de alegerea lor, dar subiecte de baza, cum ar fi limba engleza, matematica si deprinderi de viata, în general, sunt acoperite de catre toti participantii. De la 1 ianuarie 2013, participantii la Programul Youthreach care se muta de la platile de somaj, vor primi maxim 188 € pe saptamâna, în cazul în care plata lor la locul de munca este mai mica decât aceasta. Cu toate acestea, oamenii sub 25 de ani vor continua sa primeasca o rata de top-up de pana la 160 € pe saptamâna. Cursul general, dureaza de la 1 la 2 ani, cu toate ca poate fi flexibil, in functie de nevoile fiecarui tânar. Daca un tânar a terminat cursul de formare profesionala de baza cu succes, va primi o certificare, cu care va putea trece la un curs de nivel superior, pentru a dobândi noi competente profesionale. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Menajerã termen lung pentru

casa la curte zona Sos. Fundeni, program 8h/zi, L-V. Rog CV la mail, nt_iordache@yahoo.com, Tel: 0213271418 necalificati in n Muncitori domeniul constructii funerare, program 8:00-19:30, salariu 1200lei, Tel: 0763931145 n Operator Pc cu experienta in Photoshop si Outlook, engleza scris si vorbit avansat, Tel: 0765083486 (Optometrist) cu n Optician experienta, salariu atractiv, Tel: 0763641527

Personal curãþenie part time/ full time ºi cameriste Hotel, Tel: 0756200044 n Personal calificat cod RAF

(asigurari), angajez full sau part time, laura_cratau@yahoo.com, Tel: 0741201751 n Personal fabrica de confectii. Fabrica de confectii din Otopeni angajeaza personal pt utilizarea masinilor de cusut industriale. Salariu motivant, bonuri de masa, asigurare/decontare transport, Tel: 0757113332 Personal Restaurant. Angajam fete pentru bucatarie si debarasat sala de mese, Tel: 0765353953

n Personal. Firmã de curãþenie é O s p ã t a r. R e s t a u ra n t Goccia (zona Piata Romana) angajeaza ospatar. Conteaza experienta, cunostintele de limba engleza, aspectul ingrijit si atitudinea pozitiva, radu@goccia.ro, 0785238910

angajeazã doamne cu aspect fizic plãcut, organizate, harnice, cu vârsta cuprinsã între 30-45 ani din zona Militari, Domneºti, Tel: 0766782911

n Ospatar/Ospatarita, Restaurant

zona Bd Basarabia angajeaza, Tel: 0723639893, 0766728963 n Patiser. Patiseria noastrã, localizatã în Calea Mosilor/Bucur Obor, angajeazã 1 patiser cu diplomã de calificare în domeniu si cu experienþã în domeniul producþiei produselor de patiserie. Cerinþe: serios, competent, igienã personalã perfectã, spirit de echipã, ospitalier, entuziast, disponibilitate de lucru la program prelungit. Sarcini: prepararea produselor în conformitate cu reþetele stabilite ºi cu normele igienico-sanitare; verificarea calitãþii ºi prospeþimii ingredientelor utilizate ºi îndepãrtarea de la utilizare a produselor neconforme; pãstrarea curãþeniei la locul de muncã; verificarea stãrii utilajelor. Beneficii: carte de muncã, salariu fix ºi sporuri în funcþie de rezultate. Asteptãm CV însotit de pozã recentã si scurtã descriere a activitãtii anterioare la e-mail pina la data de 01 septembrie 2013, 1.400 RON/luna, reyalsbusiness@gmail.com n Persoanã cu abilitati in transportul international de marfa pentru angajarea de camioane de la terti pentru transport international angajeaza SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov. Aplicantii trebuie sa cunoasca limba engleza. Cunoasterea limbii turce este un avantaj, Tel: 0214480250, 0736655293

é Reprezentanti vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Responsabil

magazin si service-auto angajam, posedand cunostinte avansate de mecanic-auto, zona Vitan, salariu motivant, Tel: 0722237040 Rigipsar. Firma de constructii angajeaza rigipsari si muncitori necalificati, Tel: 0726173797

n Salatier. Restaurant zona Bd.

Basarabia angajeaza salatier, Tel: 0723639893, 0766728963

n Secretarã cu/fara experienta angajeaza salon masaj erotic Bucuresti, contract, Unirii, lux, program 12/24, 1.800 RON, contact@vip-obsession.ro, Tel: 0755141868 n ªofer profesionist, experienta

minim 3 ani, categoria B, nefumator, sector 1, Tel: 0372755580 n ªofer. Total Post Mail Services angajeaza sofer in Bucuresti, resurseumane@totalpost.ro, Tel: 0212321575


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã

19 August 2013

n Spãlãtor auto. Angajez spalator auto cu experienta, salariu 5 lei/masina, carte de munca, Tel: 0743333463 Sudor. InfoTouch Systems angajeaza sudor mig-mag confectii metalice, Bucuresti, Tel: 0741202606

n Italia, Night tutto italiano Night

é Videochat Modele Videochat,

n Tâmplar si sofer cu experienta Studio

videochat legal situat Central angajeaza cunoscatoare limba engleza. Oferim discretie si seriozitate maxima, make-up, hair styling, garderoba traning cu pers. feminin, protocol zilnic Plata saptamanal cistiguri 1500 (garantat)-3500 $/Luna, 0736114074, 0748583850, mediafun2000@yahoo.com n Videochat Braila Lux Videochat profesional angajeaza fete pentru studio-ul de videochat din Braila, plata zilnica sau bi-lunar, contract de munca, comision progresiv + diverse bonusuri. Job deosebit de serios, conditii de lux, discretie, castiguri minime de 1000 euro lunar. Esti din Braila si iti doresti sa nu mai ai grija zilei de maine ? Esti tanara si cauti un job? Suna acum la 0758.232.766 sau intra pe www.CamStudio.ro pentru informatii si angajari. 0748400200

in montajul mobilierului la client angajeaza SC Mob Large Print SRL. Persoanele interesate sunt rugate sa se prezinte cu CV-ul in complexul de mobila Tamila din Bd. Ghencea nr. 79, Tel: 0753048358 n Tamplar experienta minim 1 an. Atelier tamplarie pal melaminat angajam pentru debitare pal, aplicare ABS, confectionare mobilier. CV prin e-mail bkrisztina10@yahoo.com n Tehnician pe unghii false, Tel: 0723977137 n Tipograf. Angajam tipograf cu carte de munca pentru masina rotativa. CV la e-mail. De preferat sa locuiti in Jilava sau sector 4 Giurgiului, marketing@servetele.ro angajeazã n Vânzãtoare cofetãriile Fabrica de Prãjituri, zonele Moºilor, Luicã, Tel: Vulcanizatori auto cu 0723139415 societate experienta angajam, salariul n Vânzãtoare comerciala angajeaza pentru a t r a c t i v , c o m i s i o n , T e l : cofetarie/ patiserie in zona 0761481958 centrala, full time. CV la e-mail, office@nutritionforyou.eu, Tel: n Zidari si muncitori pentru amenajari interioare, Tel: 0216487059, 0744333540 0721050098 n Zidari, mozaicari, lucratori in piatra, angajam cu salariu 1500 lei, Tel: 0763931145

é Vânzãtoare Showroom Altamoda, situat in zona centrala din Bucuresti, angajeaza vanzatoare cu experienta in comert, tesaturi textile, accesori si mercerie, confecti de dama, ofer carte de munca salariu motivat, rog seriozitate! 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresul, salariu net 1.100 Ron. Rog seriozitate, Tel: 0765591014

GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES CAUTA DOAMNE SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE DE PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII L E G A L E , TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152, 004917676159192

é Videochat vrei sa ai un castig fix300$+comision 50-70%, bonus pt angajare 200$, conditii: sa ai minim 18 ani, experienta nu este necesara se ofera cm, training, poti incerca, castiga banii tai online, fi independenta! 0735397671 suportglance@yahoo.com

é Videochat Doamne / Domnisoare minim 18 ani in vederea unei colaborari bazate pe respect, seriozitate si discretie. Studioul este in zona centrala a Capitalei la 3 min. de statia metrou Izvor. Oferim conditii excelente; 0765844366, 0725196440

é GERMANIA. CÂSTIG 4000-8000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152

a Torino cerca ragazze spigliate e biricchine bella presenza lavoro dal martedi’ alla domenica rettribuzione da 50 a 150 € a serata + percentuale cons; gestione italiana; nightlechic@libero.it, Tel: 00393248644496, 00393248644496 contracte pentru n Italia, infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642 n Italia. Firma romana-italiana angajeaza femei pentru restaurant, agricultura si batrani. Rugam seriozitate, Tel: 0763877240

Marea Britanie, angajam tinere cu varsta cuprinsa intre 18-25 ani pentru a oferi companie intima si masaje erotice intr-o casa private. Comisionul este de 50%, se ofera cazare gratuita. pentru mai multe informatii ma puteti contacta telephonic sau prin email. Raspund la mesaje si la bip-uri, penthouseagency481 @gmail.com, http://www.penthousem assage.co.uk/, Tel: 00447598488190

n Bona cu experienta, 45 ani,

doresc ingrijire copil varsta max 3 ani, pe termen lung, ofer seriozitate si cer seriozitate, exclus agentii, Tel: 0726033427 profesionist, n Chimist specializare chimie organica (15ani), permis B, engleza avansat, doresc angajare in domeniu, in Bucuresti, Tel: 0754359244 Gestionar, am experienta 6 ani in serviciul comercial / gestionar, aprovizionare, magazioner. Sol i c i t lo c d e m u n c a , T e l : 0722137443

n Ma ofer sa ingrijesc un copil

peste 3 ani, sunt o persoana calda, calma, grijulie, mama a 2 copii mari, Tel: 0720061912

é Menajera. Caut loc de munca

Doamna serioasa. Caut sa fac menaj (curatenie) la familie sau birouri. Am 5 ani de experienta. Rog seriozitate! Pret negociabil. Ma puteti contacta oricand, ella_ruzzy@yahoo.com, Tel: 0721541364 n Profesoara de economie, caut angajare la o scoala particulara, Tel: 0728264904


19 August 2013

vanzari terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5 n Central, Piaþa Victoriei, Bd Iancu de Hunedoara, vând teren, deschidere stradal 523mp, Tel: 0723600633 n Chitilei, Sos. de Centura, 16.200mp, stradal, deschidere 52, 37 EUR/mp, Tel: 0765721739

n Doamna Ghica, proprietar, 464mp, deschidere 16m, toate utilitatile, stradal, pretabil spatii comerciale, toate utilitatile, 180.000 EUR, Tel: 0765721739 sau Mãgurele, n Domneºti, particular vând/ schimb sau combinaþii pentru teren intravilan, Tel: 0722797759 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 175.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n IALOMITA, n ªtefãneºtii de Jos, Sos. de Centura, toate utilitatile, 5.000 mp sau 25.000 - 50.000 mp, urgent, utilitati, 25 EUR/mp, Tel: 0765721739

Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, 17 EUR/mp, Tel: 0766580384, 0756055534

ION ROATÃ, VAND PROPRIETATE 3300MP, CASA DE CARAMIDA SUPRAFATA UTILA 220MP, MAGAZIN ALIMENTAR PLUS SALON EVENIMENTE, SAU SCHIMB CU CASA DE VACANTA, PENSIUNE IN ZONA MONTANA SAU DEAL, TEL: 0733987450

4, vand imobil suprafata construita 770mp, suprafata utila 591mp, pret negociabil, Tel: 0745502303

n Tei, Maica Domnului, str Scheiul de Jos nr 3, particular, 300mp, urgent, toate utilitatile, pretabil spatiu comercial, 150.000 EUR, Tel: 0765721739

Alba Iulia Piata, vand garsoniera, pret negociabil, 21mp, Tel: 0764195055

n Baba Novac, p/1, suprafata

teren, urbanism P+3 cu PUD P+ nr.33 – 37, 6, toate utilitatile, suprafata teren intersectie cu Tunari, urbanism 593mp, intravilan, deschidere é Prahova, Câmpina (Alunis), P+2+M, 2.000 mp, deschidere 14m, Tel: 0765721739 Vila P+1 (120 mp), zona superba 45m, toate utilitatile, 600 EUR/mp, vacanta, linistita, teren 500 mp, la Tel: 0765721739 cheie, 69.000 EUR, iliescu_nicu2000@yahoo.com, http://www.casaprahova.tk, Tel: 0769734755 n Galati, Costi, 1000mp, cartier nou; Niculitel Tulcea, stradal 3000mp, deschidere 60mp, 1ha intravilan, Tel: 0788053430 n Gara de Nord, Buzesti, teren 1230mp, urbanism P+6+7, particular, urgent, toate utilitatile, n Alexandriei, Ro-Star, teren 170, 3 camere, 72mp, utilitati, zona 790 EUR/mp, Tel: 0765721739 linistita, 49.000 EUR, Iepureºti, Teren laura@apulum94.ro, n Giurgiu, Tel: 3000mp, intravilan si extravilan, 0733683446 electricitate si prize, put, cadastru, urbanism, 30.000 EUR/mp, master_ady20099@yahoo.com, www.tereniepuresti.weebly.com, n Bãneasa, Antena 1, Bd Tel: 0720927930, 0766397918, Ficusului, vila, d+p+ 4, lift, 0768494968 suprafata construita 1.600mp, teren 500mp, super imbunatatiri, super ocazie, particular, é Prahova, Cheia, 375.000 EUR, Tel: 0733915707 vand casa vacanta n Mihai Bravu, vând teren pasaj Iancu Nicolae, Muncii stradal, Tel: 0723600633 n Bãneasa, P+1, (parter: terasa, D+P+1+M, 6 bai, 38 pomi fructiferi, deosebita, merita vazuta, sufragerie 50mp, Militari, Piata Veteranilor, suprafata utila 450mp, suprafata 700mp, toate utilitatile, dubla curte 2000mp, an constructie bucatarie, dormitor, deschidere, liber, cadastru, 2002, 10 camere, la cheie, baie; etaj: 3 intabulare, 160.000 EUR, Tel: 590.000 EUR, Tel: 0733915707 0722217144 dormitoare, baie,

n Eminescu

n Bragadiru,

particular, 700mp, zona vile, super oferta, incercati!, Tel: 0760192473, 0720038307

n Bragadiru, particular vand teren intravilan 2000mp, D 20 m, utilitati, asfalt, gaze, curent canalizare, apa, zona mixta N1 (locuinte P+2+M, hale industriale), Tel: 0767501000 n Bucureºti, limita Sector 5, pânã în Centurã, cartier nou, ofertã teren 300-400mp, 6.000E/ lot, 6.000 EUR, Tel: 0723733274 n Buftea, sos. Viilor nr. 29 bis, particular, parcele 600-900mp, ultracentral, intravilan toate utilitatile superoferta, 0765721739

é Cãlãrasi,

Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

n Mogoºoaia, str Ariei 12.000 mp, particular, in spate la primarie, toate utilitatile, sosea asfaltata, eventual parcelabil, Tel: n Cãlãraºilor, Matei Basarab, 0765721739 1.500 mp langa primaria sect 3, deschidere 33mp, toate utilitatile particular, 630.000 EUR/mp, Tel: 0765721739 n Obor, piata, 17.800mp, toate n Central, vând teren 1.500mp, utilitatile pe teren, pretabil bloc p+10, particular, superpret Bd Ghica Tei, deschidere la locuinte de criza + TVA, negociabil, é Domneºti, vand urgent, douã strãzi, Tel: 0723600633 250 EUR/mp, Tel: 0765721739 superba vila mobilata Ikea, Mobexpert, utilata electr. Bosch, 4 dormitoare +dressing, 2 bai, living, dining, bucatarie, ct, cs, garaj usa automat, semineu dublu fata, Pantelimon, vand urgent centrala, termoiz. neg, 149.000 teren intravilan construibil EUR, casasuperba@yahoo.com, 1000mp, deschidere 22m, http://www.youtube.com/watch?v=6 intabulare, urbanism, utilitati VLQbmT-_1Q&feature=youtu.be, in apropiere. Pret negociabil. Tel: 0723788500 Persoana de contact Marius, marius_stancu97@yahoo .com, Tel: 0734071619 n Giurgiu, Ghimpaþi, sat Valea n Periº, 2000mp la marginea Plopilor, vand urgent casa 1350 padurii + constructie, acte, mp cu livada la 30 km de proprietar, avantajos, Tel: Bucuresti, negociabil, 11.000 0763129262, 0722318108 EUR, tistu_alex@yahoo.com, n Pipera, langa padure, Scoala Tel: 0745335122 Americana, in spatele Willbrook, proprietar, tarlaua 1, deschiderea 150/200, suprafata teren 33000mp, intravilan, 30 EUR/mp, n Iancu Nicolae, p+e+m, teren Tel: 0765721739 1.350mp, gazon gradina n Prahova, Cornu de Sus vand amenajata superlux, 5 dormitoare teren 800mp, cu utilitati, + living, 490.000 EUR, Tel: israelhar@yahoo.es, 0753690241 0733915707

amprentã 140mp, teren 600mp, 5 dormitoare, 2 bãi, zonã liniºtitã, 2010, 85.000 EUR, 0760907050

n Olteniþei, Piaþa Sudului, sector

n Unirii, Serban Voda nr. 39,

n Afumaþi, DN 2, stradal, 5.000 – 10.000 mp, deschidere 50m, urgent, proprietar, Tel: 0765721739 n Afumaþi, loturi de teren de 500mp in proiect rezidential de 500case langa Padurea Golasei cu grad de poluare zero (se vinde proiectul) sau parcelat, particular, Tel: 0765721739 n Arges, Smeura, 15 minute de oras Pitesti, particular, vand teren intravilan 4000mp - 2000mp, gaze, electrica, Tel: 0747494315

n 1 Decembrie - Ilfov, p+m,

balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 €, Tel: 0722689722, 0212214493 n Prahova, Sinaia -Furnica, 5 camere, 3 bãi, terasa- constructie deosebita (de vazut!), 375E/mp, 71.000 EUR, Tel: 0726677749

38m, curte fata-spate, centrala termica, termopane, parchet, gresie+faianta, mobilata Ikea, instalatie electrica noua, zona cu multa verdeata si linistita. Pret negociabil, 44.000 EUR, Tel: 0724249419 n Bãneasa, direct dezvoltator, p/4, 1/4, 2/4, 3/4, 39mp + balcon 3, 5 m si garsoniera dubla demisol 50mp la pret de 42.000 E, 36.000 E; Tel: 0744372439 n Basarabiei, Stadion, IOR, garsoniera (cu balcon), semi-decomandat, parter/10, suprafata 36mp, 37.500 EUR, magdamagdalena89@yahoo.com, Tel: 0764460574, 0724248494

n Chibrit, vand garsoniera confort

III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, termopan, gresie, faianta, parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796

n Militari,

Pãcii, etaj 2/4, garsoniera 21mp, constructie 1983, confort 2, g, f, termopan, baie cu boiler, bucãtãrie, cadastru, 12.500 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

n Rahova,

Dumbrava Noua, decomandata, bloc 1987, parter/8, 34mp, termopan, zona linistita, 32.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Titan, Minis, Baraj Bicaz 6, cf.I,

33mp, fara imbunatatiri, libera, 25.500 EUR, Tel: 021627400, 0721275684

n Vitan -Mal, l vand garsoniera

cf. 1 sporit, 42 mp. Pret 42.000 euro negociabil, Tel: 0724223372

é Vidra, Sintesti, P+1, 6 camere,

2 bai, garaj 8/4, dependinte, izolatie, termopan, gaze (centrala), 380v, aer conditionat. Teren 1280mp, cu pomi fructiferi, vie, n Berceni, Giurgiului, apartament sera. Variante, 45.000 EUR, 2 cam. cf. 1, 54mp, stradal, fara dusanluge@gmail.com, 0743379544 imbunatatiri, et 8/8, 5 min de metrou eroii Revolutiei, Piata n Voluntari, Bd. Dunarii, str. Progresul, gradinita, scoala, loc parcuri, zona cu Prutului, P+1+pod, 100mp/nivel. parcare, vecini civilizati, Parter: living, dormitor, baie, buc. verdeata, Etaj: dormitor, baie matrimoniala, 35.500 EUR, Tel: 2 dormitoare si baie pe hol, Tel: adinutza.bibi@yahoo.com, 0721253169, 0763612252 0733915707


pagina 6 / vânzãri imobile / închirieri oferte imobile n Bãneasa, 2 camere, direct dezvoltator, parter din 4, 1/4, 2/4, 3/4, 45.000 EUR, Tel: 0744372439 Noi, Parcul n Bucureºtii Bazilescu, imobil nou 2012, vanzare apartament 2 camere, etaj 3, sc=70 mp, centrala proprie, contorizare utilitati individual, finisari de calitate, zona linistita, 55.000 EUR, danirodi77@yahoo.com, Tel: 0723841594, 0760545466

n Chiºinãu Bd, Diham, Aleea

Butacu nr. 3, ap. 32, vand apartament 2 camere, imbunatatit, etaj 2, inclus bucatarie, stare buna, fara intermediari, 53.500 EUR, Tel: 0740421314, 0314202667 n Cotroceni, Romniceanu, in vila, 1+M, 60mp utili, pivnita, pod, renovat, teren liber 80mp, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Militari, Lujerului, Iuliu Maniu, confort 1/dec, 58 mp, fãrã îmbunãtãþiri, etaj 4/10, cadastru, 53.000 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

19 August 2013

n Militari, apartament 3 camere, toate utilitãþile, Tel: 0733868788 n Militari, Valea Lunga, confort 2, decomandat, 48.000 EUR, Tel: 0725060874 é Moºilor, Carol I, inchiriez

n Panduri, Academia Militara, bloc 1992, reabilitat termic, etaj 7/8, decomandat, 76mp, renovat complet, 104.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Pantelimon, intersectie cu Morarilor de vanzare birou notarial, etaj 1/10, utilat firma, é Popeºti-Leordeni, Confort City, 59.000 EUR, Tel: 0744372439 Spl. Unirii, Vitan Barzesti, apartament 2 camere, nou, mobilat, utilat (cuptor, plita, masina spalat), et. 2, an 2008, CT+G+F+P. Poate fi n Tineretului, confort 1, decomanamenajat ca 3 camere, dat, 3/10, stradal, 2 gr. sanitare, 58.000 EUR, Tel: 0727776298, balcon, 1980, urgent, 0744372439 razvandragoi@yahoo.com,

n Central, inchiriez camera in apartament la o fata studenta sau angajata, 100 euro lunar, 100 EUR, Tel: 0744649447 n Unirii, Cantemir, inchiriez o camera mobilata complet, 200 EUR/luna, Tel: 0766550974

n Ciºmigiu, parter 3 camere + 2 demisol, cadastru si n Unirii, Traian, Adiacent, bloc camere particular, 2005, etaj 6/8, decomandat, 100 intabulare, 100mp, 39.000 EUR,

n Rahovei nr.358, apartyament 2 camere cf. I, decomandat, an constructie 1980, stradal, 7/10, 2 balcoane, utilat: masina de spalat, aragaz, frigider nou, imbunatatiri: g, f, t, p, calorifere, usa metalica, 49.000 EUR, Tel: 0763223071 é Domenii, 1 Mai, 2 cam special proprietar, 5 min. Herastrau, stradal, vedere senzationala, renovat modern imbunatatiri, Acte Prima Casa, 10/10+et tehnic, 50 mp, bloc reabilitat 2012, 2 lifturi, 58.500 EUR, rolungu@gmail.com, Tel: 0721250668 Taberei, Parc n Drumul Moghioros, stradal, bloc 1980, 1/10, 52mp, semidecomandat, fara amenajari, vedere spate, 48.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, vand apartament 2 camere, etaj 1/10, cu imbunatatiri, 60.000 EUR, Tel: 0765237907, 0786610409

Glina - Bucuresti, la doar 1 km distanta, apartamente noi, 2-3 camere, in vila, semifinisate, metrou, tramvai, 5 min auto. Cel mai mic pret, 12.900 EUR, Tel: 0766874345

é Kogãlniceanu, vand apartament 2 camere, etajul 7/7, suprafata utila 80mp terasa deschisa 30mp. Ccompus din camera de zi open space cu bucataria, dormitor 18mp + baie 16mp. Recent renovat, mobilat complet (mobilier comanda) dispune de gresie, faianta, usa metalica, tamplarie cu geam termopan, aer conditionat, centrala proprie, incalzire in pardoseala, baie cu jacuzzi. In zona, beneficiati de toate facilitatile, de la toate mijloacele de transport in comun, pana la spatii comerciale, restaurante si toate atractiile culturale fiind pozitionat chiar vis-a-vis de Facultatea de Drept, langa Parcul Operei, 70.000 EUR, Tel: 0727368384

mp, renovat, loc parcare, zona linistita, 136.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii, Horoscop Bibescu Voda nr. 19, 4 camere si camera serviciu 18mp + boxa la mansarda, 2 gr sanitare, 2 balcoane, luminos, particular, 4/5, 85.000 EUR, Tel: 0733915707

n Sos Salaj Sos Salaj, Fabrica de paine, 1984, 4/4, semidecomandat, 54 mp, termopan, vedere fata, 44.500 €, Luminoasã, 2/8, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Vatra semi-decomandat, imbunatatiri si mobilat de 20.000 euro, particular, 79.000 EUR, Tel: 0744372439 n Tineretului, Stradal, 2/10, n Vitan, Foisorului nr.20, vand confort 1, decomandat, superb, apartament 3 camere, et2/8, imbunatatiri parchet stejar, termopan Trocal, decomandat 85.000 EUR, Tel: imbunatatiri de 25.000 e, urgent, proprietar, particular, 100.000 €, 0744372439 0740467954

n Unirii, vând apartament 2 camere in centrul istoric, strada Baia de Fier, et. 1din3, apartamentul este proprietate, fãrã imbunatatiri, Urgent, 28.000 EUR, n Dristor, Ramnicu Valcea, bloc Tel: 0724582527 1983, 8/8, semidecomandat, 85mp, fara imbunatatiri, vedere mixta, 70.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Arad municipiu, ultracentral, vand apartament, ofer posibilitate de plata in 2 sau 3 rate fixe. n Faur, vând - închiriez halã Disponibil imediat, 32.000 EUR, industrialã, 4.000mp + birouri + m.danii7031@yahoo.com, Tel: teren, Tel: 0723600633 0755476855 n Gara de Nord, Dinicu Golescu nr. 11A, urgent, particular, spatiu comercial la parter 80mp, la n Bãneasa, direct dezvoltator, 3 demisol 70mp, vitrina 14 m pe camere, P/4, 1/4, 2/4, 3/4, colt, 150.000 EUR, 0733915707 80.000 EUR, Tel: 0744372439 n Mihai Bravu, Bucur Obor spatiu n Berceni, Emil Racovita, comercial, vad foarte bun, inchiriat particular, vand apartament 3 catre chiriasi seriosi, suprafata 550.000 EUR, camere, parter/4, toate imbuna- 280mp, Tel: tatirile, discutabil, 65.000 EUR, matei_invest@yahoo.com, 0726882482 Tel: 0311025979, 0765504512 n Bucurestii Noi, proprietar, vand n Titan, Salajan, particular, spatiu apartament 3 camere, comercial 135 mp, parter+ locuinta semidecomandat, urgent, liber, etaj, constructie 2009, urgent plecare din tara, negociabil, Tel: 55.000 EUR, Tel: 0723290821 0735815839 n Vãcãreºti, spatiu comercial 55mp, liber, curat, stradal, doua n Drumul Sãrii, casa de casatorii, intrari, parter bloc, parcare, bloc 1986, 2/4, decomandat, pretabil imobiliare, notariat, renovat, loc parcare, zona magazin, cabinet, 50.000 EUR, deosebita, 99.000 EUR, laura nightfear22000@yahoo.com, Tel: 0724969820 @apulum94.ro, Tel: 0733683446

Tel: 0730873718

n Rahova, Teiuº, casã curte 2

camere nemobilate, separate, gaze, aer condiþionat, liniºte, pretabil birouri, 240 EUR, Tel: 0727369478

n Berceni, Piaþa Reºiþa, mobilatã,

parter, g+f+t, unei tinere, 200E + 1 lunã garanþie, Tel: 0721132574 garsoniera n Brâncoveanu, confort I complet mobilata, tot strictul necesar, zona metrou zona linistita, Tel: 0726890588 n Dristor, particular inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 200 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Gara de Nord, inchiriez garsoniera mobilata si utilata, 250 EUR/luna, Tel: 0786643062 n Nerva Traian, garsonierã confort 1, et. 1/8, decomandatã, 45mp, parþial mobilatã, 10min. Metrou Timpuri Noi, proprietar, Tel: 0726279013 n Sebastian, parc, ofer spre inchiriere garsoniera decomandata, modernizata, utilata, contorizata. Exclus agentiile imobiliare, negociabil, 250 EUR/luna, Tel: 0720011861 n Tineretului, Trestiana, particular, garsoniera 3/8, I, decomandata, utilata, etc. 250E, 0724940541 n Titan, metrou, Policlinica, 1/10, semi-decomandata, confort 2, mobilata, utilata, curata, Tv color, masina spalat, 800Ron x2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Titan, garsoniera utilata, 700 RON, godfather_jim3@yahoo.com Tel: 0734880584

é Voluntari, Pipera, Complex Rezidential Terra, inchiriez garsoniera constructie 2007, 53mp, etaj 4/5, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, apometre, aer conditionat, masina de spalat, televizor, aragaz, frigider, cablu tv, loc parcare propriu, paza, spatiu verde, loc de joaca, 1.000 RON, baby_2378@yahoo.com, Tel: 0721469197

n 1 Decembrie

Bd, Auchan, Penny, 2 camere de inchiriat 60mp, semi-decomandat, 7/10, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern, utilat complet, aragaz, frigider, masina spalat, TV, repartitoare, apometre, AC, internet, parcare platita. RATB/metrou aproape, 280 EUR/luna, Tel: 0757523823 n 13 Septembrie, 2 camere, parter/8, mobilat, 300 EUR/luna, Tel: 0726463579 n Brasov municipiu, Astra, ofer pentru inchiriere apartament 2 camere, termocentrala, mobilat, 220 EUR, Tel: 0722547971, 0214115002 n Giuleºti, particular ofer spre inchiriere apartament 2 camere (casa) singur in camera sau 2 persoane camera, Tel: 0760587774 n Militari, cf. 1, p/10, gresie, faianþã, parchet, termopan, aragaz, frigider, maºinã de spãlat, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Militari, Iuliu Maniu, p/10, confort 1, mobilat, aragaz, frigider, maºinã de spãlat, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Obor, Kaufland, particular, 2 camere mobilat, frigider, aragaz, gresie, faianta, internet, in zona linistita centrala, parc, exclus agentiile, 300 EUR/luna, ciucie@yahoo.com, Tel: 0723000434 n Sala Palatului, apartam 2 camere mobilat inchiriez la 2 fete studente or angajate, exclus agentie, pret convenabil, Tel: 0744649447 n Sebastian, inchiriez apartament 2 camere, Tel: 0214104558, 0721430112 n Titulescu, 2 camere decomandate, super curat, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, termen lung, Tel: 0729994358 n Vitan Mall, str, Foisorului, particular, constructie 2009, complet mobilat si utilat, modern, nou (ac, ct, g, f, t), et. 1/7; maria_mirila@yahoo. com, 400 EUR/luna, catalina_mirila@yahoo.com, Tel: 0744759069, 0755193950

Crangasi, apart.3 camere, cf. 1, s. d, bloc 1980, vedere mixta, anvelopat, nemobilat, neutilat, contorizat, 350 €/luna, claudette.ciolan@ yahoo.com, Tel: 0720374778, 0232713825, Fax: 0232713825 n Gorjului

Metrou, proprietar închiriez apartament 3 camere, toate utilitãþile (AC), decomandat, stradal, etaj 5/8, Tel: 0723150078, 0767756647

apartament 3 camere, etj3, stradal, renovat, mobilat-utilat, a/c, tv, internet, reabilitat termic, 450 EUR, Tel: 0745012530 n Tineretului, particular, inchiriez ap 3 camere, decomandat, mobilat, utilat, renovat, 450 EUR, beb3llosh@yahoo.com, Tel: 0726045183 Luminoasã, direct n Vatra proprietar, 3 camere semi-decomandate, etaj 1/3, nemobilat, utilat, recent renovat, termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, centrala proprie, termoizolat, termen lung, anticipat, 350 EUR/luna, Tel: 0722293742 n Vitan, Real, N. Pascu, p/4, dec, f+p+g, balcon inchis, mobilat, utilat, curat, zugravit, 2-3-4 adulti, 1.200 Lei x2, Tel: 0216442571, 0723713816

n Bragadiru, particular inchiriez

spatiu comercial sos.Alexandriei 283 A, 50 mp, Tel: 0767501000 n Chiºinãu Bd, pe colt, cedez spatiu comercial 14mp+ anexe, cu vad stradal, chirie modica, Tel: 0763937520

é Giurgiului, piata Progresului

- Complex Marcom, Spatiu comercial 58 mp stradal cu vitrina, cu toate facilitatile necesare desfasurarii activitatilor comerciale. Vitrina, spatiu reclama pe fatada complexului, parcare, vad comercial, situat intre Carefour Market si BRD, pretabil orice activitate comerciala, 2.200 EUR/luna, Tel: 0744542117, office@marcom.com.ro,

é Gorjului, spatiu

comercial de inchiriat, 90 mp, baie, aer conditionat, apa, gaze, camere video, toate utilitatile. Bloc nou construit in 2010, 1.100 €/luna, taweltavi@yahoo .com, 0721600303


19 August 2013

auto-moto / electro / matrimoniale / animale / pierderi / afaceri / pagina 7

n Magheru, nr. 35-10mp, vis-a-vis metrou Piata Romana, in scara blocului. Relatii intre 12:00-20:00, Tel: 0723151092 n Mihai Bravu, Camil Resu, închiriez Service Auto + ITP, construcþie 2010, Tel: 0723600633 n Militari, Veteranilor, str. Dealul Tugulea 3B, 20 mp, vitrina 2m, grup sanitar, particular, 400 EUR, Tel: 0765614041

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243 n Snagov, spatiu comercial constructie 2013, cu termen de finalizare la 15 septembrie, la parter cladire P+1, necompartimentat, cu grup sanitar propriu, suprafata totala 53mp, suprafata utila 49mp, centrala termica pe gaz, proprie spatiului, contoar separat lumina, curent trifazat - putere 3.80 (putere absorbtie 16kw), aer conditionat, termopan- geamuri vitrina 8m, usa dubla, parcare, finisaje gresie, faianta, vad foarte bun (acces din drumul principal DJ), pretabil orice activitate (exceptie magazin Alimentar), 1 EUR, velushca@yahoo.com, Tel: 0766634468 n Tineretului, ofer spre inchiriere demisol de 70 mp, discutabil, 12 EUR/mp, elenaloredana798@yahoo.com, Tel: 0742520209, 0766231670 n Vitan Mall, cladire de birouri, spatiu de 400 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, orice activitate, suprafata utila 50 mp, Tel: 0728088607, 0728088612

n Chrysler Grand Voyager 2002, 180.000km, diesel, lux, impozit mic, 4.300 EUR, Tel: 0788053430 Voyager 2004, n Chrysler 205.000km, diesel, lux, impozit mic, 6.500 EUR, Tel: 0788053430 n Daewoo Tico SX fabricat 1999, anvelope Hankook noi, cu AC, negociabil, 800 EUR, Tel: 0724712972 n Ford Mondeo an 1998, 140000km, benzina, break, acp. 1988, a/c, stare buna, rosu, 1.300 EUR, Tel: 0745020285 Laguna 2006, n Renault 177000km, diesel, brek, argintiu, full, navigatie, stare perfecta, taxa achitata, 7.200 EUR, Tel: 0745020285 Toyota Highlander benzina, 138, 000 km 7 locuri, hibrid, alb, iulie 2006, full options, comenzi pe volan, 8% consum, 10.900 EUR, Tel: 0744372439

n Toyota benzina, 127.000km, navigatie 4.900 EUR,

Prius hibrid, 2004, argintie, 1497cmc, consum redus-4%, GPS, full options, Tel: 0744372439

n Voucher Rabla 2013 dosar

complet, seriozitate, disponibilitate imediata, 600 EUR, Tel: 0723313296

Vitan Mall, spatii comerciale in piata pentru mezeluri, branzeturi, bacanie, macelarie, legume-fructe, etc, Tel: 0728088607, 0728088612

n Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658

é Noua noutza, abia venita ! Mirela este numele meu si te invit in Paradisul meu Erotic sa strabatem impreuna clipe de extaz si fericire erotica finalizate cu o frenetica explozie juisanta ! Poze realizate acum 10 minute, vino sa vezi ca e pe bune. Telefon: 0756464285 é Bichon maltese, Arad, 2 luni 1/2, alb imaculat talie mica rasa pura garantata mascul si fetita; é Reparatii Injectoare. Reparam toate vacinurile, pasaport, orice fel de injectoare diesel microcip, onix085@yahoo.com, common rail din gama Delphi, Tel: 0723179422 Denso, Bosch, Siemens. Service-ul va ofera testare, diagnosticare, demontare, curatare si repararea injectoarelor cat si a pompelor pentru urmatoarele modele: Injectoare Audi; Injectoare Bmc; Injectoare Bmw; Injectoare Citroen; Injectoare Dacia; Injectoare Fiat; Injectoare Ford; Injectoare Honda; Injectoare Hyundai; Injectoare Iveco; Injectoare Jaguar; Injectoare Jeep; Injectoare Kia; Injectoare Land Rover; Injectoare Mercedes-Benz; Injectoare Mitsubishi; Injectoare é Amanta frumoasa - 800 Nissan; Injectoare Opel; Injectoare E u ro T a n a r, 3 6 a n i, Peugeot; Injectoare Renault; prezentabil, bine dotat - caut Injectoare Seat; Injectoare Skoda; Injectoare Ssangyong; Injectoare Amanta maxim 25 ani, Toyota; Injectoare Volkswagen; frumoasa, sexy, inteligenta, Injectoare Volvo, 100 EUR, educata & dezinhibata (vreau dinjectoare@yahoo.com, Tel: cam multe. Nu?). Ofer 0785746556 800Euro/luna. Contact + Poze pe e-mail, 800 EUR/luna, xmihaix@gmail.com n Bãrbat situaþie bunã, caut doamnã prezentabilã +60 ani, Tel: 0728317066

Inchiriez Garaj 30mp Colentina zona Carrefour, 400ron/luna negociabil, 400 RON/luna, Tel: 0722673133

n Arctic frigider second hand in stare buna, 100 RON, 0757884991 n Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, secon-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Playstation 3 Slim, PS3 250 GB Vand consola Sony Playstation 3 Slim (foarte putin folosita), 250 GB + 1 x Dual S 3, Jocuri, 800 RON, naajirami@gmail.com, Tel: 0741969204

n Achiziþii, cumpãrãm Garantat: Tabletã; Tv-Lcd; Laptop; Gps; Iphon; Smartphon; Boxe; Amplificator; Aparat foto; Camerã video Go-Pro. Seriozitate, Tel: 0785699822

n Agreabil,

sufletist, simpatic, 47ani, 1,74m, 75kg, caut o doamna serioasa, Tel: 0720710820

nul certificatul constatator de suspendare a activitatii pt firma Pygmalion Promotion SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Ciucea 5, bl. L19, sc. 6, et. 6, ap. 219, sector 3, cui 15748264, nr ordine reg comertului J40/1249/17. 09.2003, reprezentant legal Butache Valentin

n Pierdut legitimatii de persoana

cu handicap gr. II definitiv pe numele Tanase Petra si Botea Marian. Le declar nule,

n Cumpãrãm garantat, aproape

orice. Plata pe loc. Seriozitate, Tel: 0785699822

é Donez Motanel de 4 luni, foarte bland si delicat, unei persoane iubitoare de animale, Tel: 0766326878

n Vitan Mall, spatiu comercial,

suprafata utila 55 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan Mall, spatiu comercial, suprafata utila 12 mp, Tel: 0728088607, 0728088612

n Declar

é Anticariat cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã. Plata pe loc, www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704 n Bricheta Zippo sigilata originala,

Made in USA, trimisa de acolo. Model: 150 Black Ice. Bricheta in cutie de metal, are sigiliul din fabrica aplicat (nedesfacut). Perfecta pentru un cadou elegant si folositor. n Am 38 de ani locuiesc in Zona O vand pt. ca nu sunt fumator; pret usor negociabil, 180 RON, 072246069 Militari, saten, ochi albastri, 1, cerna_cornel@yahoo.com, 74m, 76kg. Caut doamnä färä obligatii pentru cäsätorie, Tel: 0762085156 n Singur, 79 ani, biblioteci enciclopedice, cu ap. 2camere, doresc bibliofila, avand liceu, nu doar pentru convietuire, de varsta é Credit Amanet apropiata, spirituala, iar cumnata cumpara aur, argint, mea Tatiana, 70 ani, doreste un domn cu locuinta, Tel: ceasuri, electronice, 0318006320, 0214607233 é Depanator orice electronice autoturisme si diaTV, LCD, 3D, Laptop, Satelit, PC, n Tanar simpatic, caut tanara mante. Oferim preturi MAC, 20 RON, Tel: 0724666663, simpatica intre 18-22ani pentru a pleca in Italia. Rog seriozitate, Tel: cristian@depanatorultau.ro, maxime, 0745333222 http://www.depanatorultau.ro, 0761778632

n Statie

carburanti complet utilata si dotata cu cele necesare functionarii, capacitate stocare 90.000 L, etc. Pret avantajos, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Vand

standuri expozitionale compuse din pereþi din placaj alb prins între profile de aluminiu de tip octanorm, pentru a delimita ºi amenaja un eveniment cu mai mulþi expozanþi ºi în acelaºi timp de a fi adaptabile pentru orice fel de situaþie. Pot fi aranjate pe module, se pot amenaja aproximativ 200-250mp de spaþiu expoziþional (între 50 ºi 75 de standuri individuale), 6.000 EUR, lucian@careersinwhite.com, Tel: 0747311748, 0747311748, 0747311748, 0747311748, Fax: 0747311748


19 August 2013 n In

Avocat infiintez, radiez societati comerciale, reprezint persoane fizice sau juridice in instanta, Tel: 0752024025, 0766762259

n Jurist

infiintãm modificãm, cesionãm, suspendãm, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de lucru pentru societãti comerciale PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu Registrul Comertului, Tel: 0768310191

é Vand mobilier salon coafura: scafe (1600-2200 ron), scaune coafor (incepand de la 900 ron), ucenici (incepand de la 350ron), accesorii, pat cosmetic si masaj (incepand de la 850 ron), ucenic cosmetica (200 ron), scaun cosmetica (incepand de la 200 ron, ucenic pedichiura (350 ron), capete de manechini (200 ron), lampa uv (100 ron). Toate produsele sunt noi si foarte moderne. Mai multe informatii la telefon sau pe mail, 100 EUR, spireagabi@yahoo.com, www.mixoria.ro, Tel: 0729792843

Cetaþean German de origine românã, meditez germanã/ englezã la domiciliu clientului, 45 RON/ora, Tel: 0737631477, 0755206446

n Executam amenajãri (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, n Contabilã cu experienþã, expert Ceccar, ofer servicii contabilitate Tel: 0213454129, 0726215249 completã, salarizare, Revisal, Tel: 0733110821

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

n Zugraveli,

n Credite bancare rapide si optime pentru dvs. Gama diversa de banci si solutii, 0765133527, velcovici.bogdan@gmail.com,

n Vând afacere, salon înfrumuseþare, mobilier nou, 32mp, stradal, Bd ªtefan cel Mare, chirie micã, Tel: 0766412249 n Vand/inchiriez atelier tamplarie PVC complet echipat (utilaje Elumatec), Tel: 0745101947

é Matematica profesor orice zona rezultate rapide garantat asimilare usoara sedinte individuale simplu comod eficient profesor, Tel: 0727809907

é Acoperisuri cu Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice modificari la acoperisuri vechi, reparatii pentru orice tip de acoperis, Tel: 0722825270 n Acoperisuri, executam lucrari tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii acoperisuri vechi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo.com, Tel: 0762176938 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 Demolari constructii, amenajari interioare, repede, bine si la un bun raport pret/calitate, Tel: 0761671916

faiantari, reparatii sanitare, electrice, preturi pe masura calitatii. Meserias Enache Danut, Tel: 0744332524

é Cadastru, reducere 50%. Firma autorizata realizam cadastru: apartamente 250ron, terenuri 600ron. seriozitate, profesionalism, rapiditate, coman.cadastru@ yahoo.com, Tel: 0721370029

CONTABILA. é EVIDENTA CONTABILITATE COMPLETA, INCLUSIV BILANT SI REVISAL. PRET AVANTAJOS, C.ALINA25@YAHOO.COM, TEL: 0740192801

é Efectuam transport marfuri generale non ADR, cu dube (carosate-17mc) camioane, intern si international, 24/24h, 7 /7zile, la cele mai mici preturi. Asigurare CMR, 1 RON, catalin.zaharia@hotmail.com, Tel: 0720308015, 0786368089

n Ingrijesc

sau supraveghez batrânica la bloc pe 2 sau 3 ani, intern si salar, Tel: 0765506938

é Bilete Wizz Air. Rezervari cu

Check-in gratuit, agentie autorizata Wizz Air in Timisoara centru Parter Hotel Timisoara (in spatele LeeCooper/Kenvelo), sau agentie wizz air Calea Sagului nr 50. Zboruri ieftine spre Roma Londra Dortmund Paris Barcelona Valencia Venetia Milano Madrid Bologna Malaga Larnaca Sofia Antalia Catania Bari Frankfurt Eindhoven Varsovia Salonic Goteborg Malmo Stockholm TelAviv Corfu Rodos Mallorca Istanbul Dubai, wizzair.agent@mail.com, Tel: 0256212209 n Circuite (cablaje) imprimate (PCB) la comanda, pentru montaje electronice (prototip) si serii mici, la cele mai mici preturi posibile. Aspect executie: semiprofesional. Cablaj: simplu strat si Dublu placat, Incepand cu 15 lei/dm2 (15lei/100 cm2). Pret valabil pt. simplu placat, CEM3; FR4 simplu = 1, 25 x pret CEM; Important: (cost unic pt. suprafete sub 67cm2) - Daca nu are plan de masa. Numai daca in cei 67cm2 este inclus si “conturul tehnologic”, respectiv: 1cm lungime + 1cm latime. 10 Lei/pcb Simplu (0-67cm2). 20 Lei/pcb Dublu (0-67 cm2); Plan de masa: + 50%. Gaurirea inclusa in pret. Optional: Stanare (protectie anticoroziva a traseelor si imbunatatirea calitatii lipiturilor); Se poate realiza silkscreen (inscriptionare piese). Foarte important: Realizarea PCB-urilor este dedicata Exclusiv celor ce nu au posibilitati tehnologice pentru realizarea acestora, a seriei “0" (prototip), cantitatile maxime / tip PCB fiind de 10 buc. Adaos comercial 0. Plata: 100% in avans in cont IBAN. Executie pcb-uri: 2 zile (exclusiv in weekend), 15 RON, msdesignerpro@gmail.com,www.ci rcuiteimprimate.blogspot.ro, n Dj nunta, Organizari Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii!, http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

sprijinul sanatatii Tale! Remedii naturale pentru: controlul stresului, depresii, tensiune arteriala, diabet, afectiuni reumatismale, participand la expunerea nostra care va avea loc in str. Ion Zalomit nr. 6, sector 1, Marti ora 17.00. Din partea Voicu, Tel: 0766532080, 0722570969 n Masina de batut stalpi Executam lucrari civile si mecanice, construire parc fotovoltaic. Masina de batut stalpi structura panouri fotovoltaice, 10 EUR, Tel: 0765477653, consulting.mdc@gmail.com, n Reparatii frigidere, combine, lazi, dozatoare. Vand frigider Arctic 240litri, unitate exterioara Daikin 14KW, anyshor1972@yahoo.com, Tel: 0764562524

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Servicii de editare, formatare

Universitatea din Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, lanseaza invitatii de participare pentru servicii de editare, formatare si tiparire pentru proiectul POSDRU/90/2. 1/S/64088. Documentatia necesara si detaliile suplimentare sunt disponibile pe site, sociolog.caut.editor@gmail.com, http://sociologcautjob.ro/ n Servicii de gazduire. Universitatea din Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, lanseaza invitatii de participare pentru servicii de gazduire pentru proiectul POSDRU/90/2. 1/S/64088. Documentatia necesara si detaliile suplimentare pe site, sociolog.caut.editor@gmail.com, http://sociologcautjob.ro/

AnuntAZ 19 08 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you