Page 1

FLOREASCA, STR. CEAIKOVSKI, INCHIRIEZ APARTAMENT 4 CAMERE SPATIOS 102 MP SUPRAFATA UTILA, MOBILAT, ETAJ 1/3, VEDERE PE TREI LATURI, CURTE ASIGURATA CU LACAT PENTRU PARCARE AUTO. CENTRALA TERMICA PROPRIE, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPANE. PRET USOR NEGOCIABIL, 470 EUR, TUDOR.CRISTIAN. PATRASCU@ GMAIL.COM, TEL: 0723754377

é Rahova, decomandat, confort 1, 4 camere, 88mp, 2 bai cu geam, 2 balcoane inchise, centrala termica. Et. 4/8, Constructie 87, 5 minute de Unirea, 69.000 EUR, Tel: 0751470902

Uniunea Europeana, Cabaret Luxembourg: 60-70 euro/z i + 30% consumatii si dansuri. NightClub Grecia: 50-60 euro/zi + 40% consumatii si dansuri. TableDance Germania: 50 Euro/zi+ 30% consumatii+50% dansuri. NightClub Italia: 60 Euro/zi+ 30% consumatii si dansuri. Contracte legale prin Agentia PrivateJobs si in Irlanda, Islanda, Danemarca, Norvegia, Macao, Shanghai etc. Se ofera cazare gratuita, acte legale si transport asigurat, 5.000 EUR/luna, office@privatejobs.ro, http://www.privatejobs.ro, Tel: 0722178282, 0765438712 é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, f axuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@ y a h o o . c o m , http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, xmodels@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425 n Construim centrala electrica cu panouri solare, orice putere, tensiune 380 alternativ, Tel: 0763296882

é V I D E O C H A T DIVINOSTUDIO ANGAJEAZA FETE/CUPLURI CU/FARA EXPERIENTA D IN BUCURESTI SAU ALT ORAS. OFERIM: 100$ BONUS DE ANGAJARE, COMISION 70%, PLATA ZI/BILUNAR, CAZARE GRATUITA, PR O G R FLEXIBIL, AVANS, B O N U S U R I , TR A I N I N G PROFESIONAL GRATUIT. ZONE: UNIRII, CRANGASI. CERINTE: VARSTA MINIMA 18 ANI, ENGLEZA MEDIU, OPERARE PC, 2.000 €/LUNA, DIVINOSTUDIO @ Y A H O O . C O M , WWW.DIVINOSTUDIO.RO, TEL: 0762702276, 0720932936

Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN. PENTRU

PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

19 Iulie 2013

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300 + bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent asigurari. Companie multinationala cu renume in domeniul asigurarilor, recrutam agenti de asigurare in vederea unei cariere de succes in domeniu. Trimiteti CV la e-mail stefan_anghel@ymail.com

Agent Turism. Agentie Turism angajeaza: Sef agentie turism, Agent turism, Agent ticketing, buyconcrete@ gmail.com, Tel: 0722560760

é Agenþi de curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180 n Agenþi Pazã angajeaza societate de paza pentru Bucuresti, salariu sigur lunar cu carte de munca, Tel: 0744186307, 0757117660

Asistenta Manager, creativa, dinamica, ordonata, diponibilitate program prelungit deplasari, fara obligatii, carnet de conducere, limba engleza, prezenta placuta, salariu de la 1500 ron, Tel: 0731589837 n Bonã internã din Bucuresti sau din zonele limitrofe ale capitalei, varsta-max 55 ani, cu liceu, in putere, iubitoare de copii, pentru sugar, Tel: 0721734145

Bona interna pentru doi copii in varsta de 8 si respectiv 6 ani. Sector 1 Bucuresti. Pentru mai multe informatii, rog sa ma contacteze doar c ele interes ate, 8 0 0 R O N / l u n a , stancudana21@yahoo.com, Tel: 0733685582 n Bucãtar ºi ajutor bucãtar, angajãm pentru firmã de catering, Tel: 0769061700 n Bucãtar pentru bistro in centrul capitalei, Tel: 0755098852

n Coafezã, frizeri fara limita de varsta, Salon Drumul Taberei angajeaza, Tel: 0762758288, 0726021366

é Cameriste ºi agenþi curãþenie, angajãm în condiþii deosebite, Tel: 0756200044

Manichiurista, é Coafezã, Tehnician unghii false, Angajez in salon nou, zona Mall Vitan, salon.extensiiprofesionale@ yahoo.com, Tel: 0752173151 Coafor/Coafez ã cu experienta min 4ani (necesara), pentru Salon elegant situat in Piata Romana. Salariu si Conditii foarte avantajoase, Tel: 0722905892

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Coafezã, manichiriurista, cosmeticiana, Salon angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0734257903

n Buldoexcavatorist cu atestat angajeaza firma de constructii pentru lucrari de constructii in Bucuresti si provincie. Relatii la telefon intre orele 08.30-17.30, Tel: 0214105542, 0214105543

cosmetician, n Coafezã, vechime minim 1 an, începãtori pentru formare cu diplomã în domeniu, absolvenþi 2012-2013, zona Militari-Gorjului, Tel: 0721795100

masina n Confecþionere simpla confectii textile, pachet salarial avantajos, Bucurestii Noi Laromet, Tel: 0731022108

Cosmeticianã Urgent! Cosmeticianã, coafezã cu experienþã pentru salon situat pe sos. Fundeni, Tel: 0761672480


oferte de muncã România / info / pagina 3

19 Iulie 2013

n Maistru pentru finisaje, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (36). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre legãtura dintre libera circulaþie a mãrfurilor ºi libera circulaþie a capitalului. Articolul 63 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene (articolul 56 din Tratatul CE) se referã la libera circulaþie a capitalului între statele membre ale Uniunii Europene. Acest articol protejeazã operaþiunile financiare de pe piaþa internã. Deºi aceste tranzacþii presupun investiþia regulatã de fonduri, nu se poate exclude faptul cã, în anumite circumstanþe, pot include ºi transferuri în naturã. Într-o hotãrâre recentã, Curtea Europeanã de Justiþie a susþinut cã, atunci când un contribuabil solicitã deducerea, în scopuri fiscale, a donaþiilor cãtre organizaþii de caritate din alte state membre, aceste donaþii se încadreazã în domeniul de aplicare al articolului 63 din Tratatul privind Funcþionarea Uniunii Europene (TFUE), chiar dacã sunt acordate în naturã, sub formã de bunuri obiºnuite de consum. În ceea ce priveºte monopolul de stat, conform primului alineat al articolului 37 din TFUE (articolul 31 din Tratatul CE), „Statele membre adapteazã monopolurile naþionale cu caracter comercial, astfel încât sã se asigure excluderea oricãrei discriminãri a resortisanþilor statelor membre cu privire la condiþiile de aprovizionare ºi comercializare.” Aceasta nu înseamnã cã monopolurile trebuie eliminate, dar trebuie sã fie adaptate astfel încât sã fie eliminatã orice posibilitate de discriminare. În general, articolul 37 din TFUE se aplicã în cazuri în care o acþiune a statului: - acordã drepturi exclusive de cumpãrare sau vânzare, ceea ce permite controlul importurilor sau exporturilor; - acordã drepturi unei întreprinderi de stat, instituþii de stat sau, prin delegaþie, unei organizaþii private. Articolul 37 din TFUE are efecte directe ºi se aplicã doar mãrfurilor (prin urmare, nu acoperã libera circulaþie a serviciilor ºi capitalurilor). În plus, dispoziþia tratatului se referã la activitãþi legate intrinsec de domeniul specific de activitate al monopolului, nefiind relevantã în ceea ce priveºte dispoziþiile naþionale care nu fac aceastã legãturã. Se poate argumenta, pe de o parte, cã aceste dispoziþii naþionale sunt acoperite de alte dispoziþii ale tratatului, cum ar fi, de exemplu, articolul 34 din TFUE. În cauza privind monopolul suedez de vânzare cu amãnuntul a bãuturilor alcoolice, Curtea a arãtat cã normele privind existenþa ºi funcþionarea monopolului” se încadreazã în domeniul de aplicare al articolului 37 din TFUE, în timp ce „alte prevederi din legislaþia naþionalã, care pot fi disociate de funcþionarea monopolului, deºi au o influenþã asupra acestuia, trebuie examinate în raport cu articolul 34 din TFUE. Aceastã opinie pare sã fi fost confirmatã ºi în cauza referitoare la monopolul suedez din domeniul vânzãrii cu amãnuntul de produse farmaceutice, în care Curtea a argumentat cã articolul 37 din TFUE „vizeazã eliminarea obstacolelor în calea liberei circulaþii a mãrfurilor, cu excepþia restricþiilor comerciale inerente existenþei monopolurilor în cauzã”. Mai recent, Curtea a explicat, în cauza privind libera circulaþie a mãrfurilor în interiorul Comunitãþii Europene, cã aceasta nu reglementeazã, în sine, exercitarea de cãtre monopolul suedez în domeniul vânzãrii cu amãnuntul de bãuturi alcoolice a dreptului sãu de exclusivitate privind vânzarea cu amãnuntul a bãuturilor alcoolice pe teritoriul suedez. Aceastã mãsurã, care nu priveºte, aºadar, exercitarea de cãtre acest monopol a funcþiei sale specifice, nu poate fi consideratã, prin urmare, ca fiind legatã de însãºi existenþa monopolului. Pe de altã parte, se poate argumenta, de asemenea, cã pare sã existe o suprapunere între articolul 37 din TFUE ºi alte articole ale tratatului. Într-adevãr, în procedurile privind încãlcarea dreptului comunitar în legãturã cu diferite monopoluri naþionale de energie electricã ºi gaze, Curtea a susþinut cã o aplicare comunã a articolelor 37 din TFUE ºi 34 din TFUE este posibilã. O astfel de aplicare ar însemna cã o mãsurã privind un monopol de stat ar trebui mai întâi examinatã în temeiul articolului 37 din TFUE. Dacã mãsura în cauzã este consideratã discriminatorie, examinarea în conformitate cu articolele 34 ºi 35 din TFUE nu va mai fi necesarã. În schimb, dacã se va concluziona cã mãsura nu este discriminatorie în sensul articolului 37 din TFUE, aceasta va trebui examinatã în conformitate cu dispoziþiile generale privind libera circulaþie a mãrfurilor. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Cosmeticianã cu experienta angajeaza Cloudy Salon, salon Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Croitor confectioner pentru atelier confectii dama export si intern, zona Piata Alba Iulia. Oferim salariu atractiv si carte de munca, Tel: 0743554746 n Dispecera cu aptitudini de secretariat, in zona Piata Domenii - Calea Grivitei, angajam urgent. Detalii la telefon sau mail, CV cu poza, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro

ITP, n INSPECTOR MECANIC AUTO, SERVICE AUTO ANGAJEAZA, AUTOTOTALBEST@YAHOO. COM, TEL: 0721252378 cu experienta n Jurist neîntrerupta minim 5 ani pentru Birou Executor Judecatoresc cu sediul in Bucuresti. Conditii: operare calculator, Tel: 0749121111, 0213195313 Distribuitori cu/fara n Lãcãtuºi, Sudori. Societate experienta. Salariu de la de construcþii structuri 1200 lei, Tel: 0768632530 metalice (Bucureºti) angajeazã lãcãtuºi (dupã n Distribuitori ºi curieri pe desen) ºi sudori MIG-MAG, perioadã nedeterminatã Tel: 0213452623, 0213452694 indiferent de studii ºi experienþã salariu 1200 lei, Tel: 0213151690, 0742564739 n Doamne îngrijite, aspect fizic plãcut, cu vârste cuprinse între 25-50 ani, pentru firmã de curãþenie, Tel: 0766255903 n Electricieni. Firmã de specialitate angajeazã electricieni pentru lucrãri execuþie pe ºantier, Tel: 0213121030 n Familie serioasa intern, pentru ingrijire casa, curte si gradina in zona Plaiul Foii, Zarnesti, Tel: 0212300808 n Farmacist pensionar cu ALP, oferim program ºi condiþii decente de lucru, Tel: 0764184103

Femeie curatenie. Cladire de birouri angajeaza femeie la curatenie, Tel: 0729997410, 0754203480 n Femeie de serviciu (menajera) angajez, zona Giulesti. Program: 8 ore/zi, 2 zile/saptamana. 700 lei/luna. (orele 9.00-18.00), Tel: 0723142433

é Fochisti medie

presiune, fãrã limitã de vârstã ºi personal necalificat, pentru spãlãtorie industrialã haine, Tel: 0755200033

n Manipulant (1 loc) si manipulant cu atestat de stivuitorist (2 locuri) angajeaza SC pentru depoz itul din comuna Rudeni, jud. Ilfov. Cerinte: domiciliul in zona Chitila-Rudeni, pentru motostivuitorist atestat valabil. Cv s e trimite e-mail constantin.barbu.pl@gmail. com, Tel: 0756061612 n Maseuze, fete pentru salon masaj, frumoase, atragatoare, cu sau fãrã experienþã, condiþii de lucru excelente, comision plãtit zilnic, cazare, exclus servicii sexuale, 1.500 EUR/luna, Tel: 0722573332 auto cu n Mecanici experienta angajam pentru service auto sector 5, Tel: 0722409408 n Mecanici si sudori auto. Angajam personal tanar pentru Service camioane si semiremorci in Bragadiru Ilfov. Rugam seriozitate, Tel: 0214480603 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596


pagina 4 / oferte de muncã România

19 Iulie 2013 n Menajera. Doresc persoana pentru menaj la doua locuinte, total 150mp, 24 ore/saptamana. Zona cuprinsa intre Piata Matache si Stirbey Voda, 800 RON, stela.diculescu@gmail.com, Tel: 0722234558 Muncã la domiciliu. Castigati 1.200$-4.000$ lunar munc ind la domic iliu. Angajam colaboratori din toata tara! Domenii: procesati corespondenta, c oas eti s c ut ec e, plapumioare pentru copii, ursuleti, iepurasi, asamblati placi electronice. Trimiteti plic timbrat autoadresat Constantinescu OP69 CP25, Tel: 0735874468 n Muncitor in constructii, caut muncitor serios pentru lucrul in constructii preferabil tanar, care sa execute gleturi, zugraveli, montat faianta, gresie, sulcamonica@yahoo.com, Tel: 0744549188

é Muncitor in legumicultura. Ferma legumicola, la 15 km de Bucuresti, cauta muncitori cu experienta in domeniul cultivarii legumelor. Ofer cazare gratuita, Tel: 724543869, 0757247501, 0760517646 n Muncitori cu minim 5 ani experienta in renovarea de fatade, angajam urgent. Experienta in pregatire santier, montaj schela, cu mortar usor, panouri izolante, armatura, imbracare fatada, finisare exterioara. Limba franceza si permis B constituie un plus. CV la email, office@job-dinamic.ro, Tel: 0372781626 n Muncitori calificati, angajez pentru finisaje interioare de lux. Salariu atractiv, Tel: 0764009211 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596 n Ospatarita-Barmanita, persoana tanara, placuta, cu calificare si experienta, Tel: 0760519777

é Ospãtãriþe si ajutor bucatar cu experienta, restaurant Il Cantuccio angajeaz a, Tel: 0724744153 n Patiser ºi covrigar, zona piaþa Gorjului, Tel: 0724236505 n Personal cu experienta minim 1 an in bucatarie libaneza angajam, Tel: 0762165539, 0735810766

é Personal tanar si

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629 Personal cofetarie, catering, vanzatoare, cofetar bucatar, ospatari si picoli, necalificati; terasa, SC Alimentatie Publica angajeaza, Tel: 0723629359, 0722274817, 0722287339 n Personal pentru salon de infrumusetare, lacramioaratud@yahoo.com, Tel: 0784381481 n Personal Bar-Restaurant: 1). Bucatareasa, persoana cu experienta, cu diploma, serioasa si muncitoare; 2). Ospatarita, placuta, tanara si cu experienta. Preferabil cu domiciliu in zona Barbu Vacarescu, Tei, Obor, Tel: 0760519777

angajeaza n Recepþionerã, clinica veterinara. Cerinte minime: experienta in domeniu de minim 6 luni, dispusa sa lucreze in ture de zi si week-end, cunostinte de Microsoft Office, casa de marcat, documente ce tin de contabilitate primara (facturi, chitante, POS, bonuri de consum). Cv pe email office@salvavet.ro

n Sudori fibra optica, tehnician catv, magazioner angajam pentru firma telecomunicatii. CV la e-mail angajare@acovan.ro

é Supervizor.

é Recepþionere

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Reprezentanti vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n ªofer taxi cu atestat, dispecerat Pelicanu, la plan 90 lei/ zi, la ramanere 100 lei, Tel: 0761426032 n Personal Restaun ªofer transport international. rant. SC Ansamble SC Romkayatur SRL cu sediul Catering&Services in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de TIR, de angajeaza, pentru mare capacitate, pe relatia punctul de lucru din Turcia-Europa-Turcia. Soferii Bucuresti: bucatar sef, trebuie sa aiba experienta de trafic international de marfa bucatar, ajutor generala pe relatia Turciabucatar, spalator Europa, cantacuz@romkayatur.com, vase, casier, Tel: 0736655294, 0736655295, gestionar. Cerinte: 0214480250 experienta in n Spãlãtor auto. Avia domeniu. CV la e-mail Motors, dealer autorizat angajeaza spalator contact@ansamble.ro, Skoda, auto cu permis categoria B. www.ansamble.ro, Tel: Relatii la tel. 0212094000 (int. 160/190); sau la punctul 0722646299, de lucru al societatii din 0372769557 Pantelimon, Bd.Biruintei nr. n Personal. Magazin piese 11, jud.Ilfov, Tel: 0746209911 autocamioane situat in Stivuitorist, lacatuº. sos.Viilor angajam persoana cu experienta profesionist in Firma de constructii, cu cunoasterea programelor Man, Iveco, Scania, Mercedes etc, sediul in oras Magurele Tel: 0741070998 Ilfov, angajeaza n Personal. Fabrica stivuitoristi si lacatusi incaltaminte angajeaza confectii metalice, personal doar cu experienta pentru subtiat (serfuit) si cusut ciprian_iordachescu@ piele, zona Timpuri-Noi yahoo.com, Tel: Mall-Vitan, Tel: 0730501000 0723595841 n Picolo. Restaurant specific italian angajeazã picoli cu n Strungar TOS Trencin experienþã (fete-bãieþi), Tel: SM16, universal 125 pensetã, 0722266028 Tel: 0726174400

Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304 Fabrica de n Tapiþer. canapele, sect. 4, angajeaza tapiter cu experienta, zona Progresul, Tel: 0749238031

é Tehnicieni

sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat.B, pentru Aba Security, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare magazin alimentar cu experienþã zona Vitan Mall, salariu 1.200Ron, Tel: 0767304635

Vânzãtoare cu sau fara experienta, dinamica, serioasa, angajam pentru magazin alimentar, Militari, Apusului, Tel: 0769218834, 0769667723 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 n Vânzãtoare cu experienþã în domeniu, pt. cofetãrie zona Vitan, Tel: 0722400481 Vânzãtoare pentru magazin în cartierul Militari, Tel: 0727818536 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar Prelungirea Ghencea, Tel: 0724539194 n Vânzãtoare. Angajez 2 vânzãtoare magazin alimentar raion mezeluri, cu experienþã în domeniu, zona Militari, program 8 ore, Tel: 0762205954


19 Iulie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 5

é VANZATOARE. SHOWROOM ALTAMODA, SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEAZA VANZATOARE CU EXPERIENTA IN TESATURI SI ACCESORII MERCERIE, CONFECTII DE DAMA, SE OFERA CARTE DE MUNCA SALARIU MOTIVAT, ROG SERIOZITATE, 2.000 RON/LUNA, ELENA_SARCHIZ@YAHOO.C OM, TEL: 0728871465, FAX: 0314327846

é Vânzãtor/oare full time, pentru comercializare produse patiserie (gogosele inelus, cartof spiralat, popcorn, vata pe bat, inghetata) in casuta/rulota in Parcurile A.I. Cuza (IOR) si Tineretului. Accept si part time pt sambata si duminica, 1.000 RON/luna, marmiideea@yahoo.com, Tel: 0761566546

Italia. Super club, situat langa cea mai mare baza de americani din Europa, angajeaza legal dansatoare pentru sezonul estival. Clubul se afla foarte aproape de cea mai VIP plaja din Sicilia (Catania). Salarizare intre 800-1400 Euro / saptamana / curat! Cazare gratuita, transport asigurat! Contracte legale prin Agentia Private Jobs! 4.000 EUR/luna, office @privatejobs.ro, http://www.privatejobs.ro, 0722178282, 0765438712

de acasa, é Videochat VideoHomeChat, comision intre 70-89%. Experienta 10 ani in domeniu si peste 100 modele active. Bonusuri atractive! Be funny, make money! Renunta la prejudecati! 0756595818, office@videohomechat.ro, http://www.videohomechat.ro pregatitori, n Vopsitori tinichigii, mecanici, receptioneri cu experienta, angajeaza service auto zona Vitan, Tel: 0722210956 n Marea Britanie, caut fete pentru salon masaj în Marea Vulcanizatori cu experienta, Britanie Londra, Tel: angajam pentru service auto 0768813322 sector 5, Tel: 0722409408 Spania, Palma De Mallorca, rosar, tencuitor, Dame n Zidar, c ompanie, montator alarme auto si imobil, Manechine, Fotomodele, Tel: 0722666333, 0722325100 conditii deosebite, Tel: 0034672850586 n Zidari, zugravi,

faiantari, rigipsari, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565 é Germania. Club

é Videochat fete. Ai peste 18 ani,vorbesti Lb. Engleza conversational si esti o persoana comunicativa si sociabila? Noi te angajam dupa primul interviu chiar daca nu ai experienta in videochat adult si non-adult. Activitate legala, locatie discreta,suport tehnic, poze de profil profesionale, training, program flexibil, salariu garantat la 2 saptamani, comisioane pana la 80%, cazare. 0762506920, 0721931751, simplu.studio@yahoo.com, http://simplustudio.blogspot.ro n Videochat DivinoStudio angajeaza fete/cupluri cu/fara experienta din Bucuresti sau alt oras. Oferim: 100$ Bonus de angajare, Comision 70%, plata zi/bilunar, cazare gratuita, program flexibil, avans, bonusuri, training profesional gratuit. Zone: Unirii, Crangasi. Cerinte: varsta minima 18 ani, engleza mediu, operare PC. Telefon: 0720932936, 0762702276, divinostudio@yahoo.com, http://www.divinostudio.ro

Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0767609782, 0049078124540 GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES C A U T A D O A M N E SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE D E PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII L E G A L E , TOTO.DOMAN@YMAIL. COM, TEL: 0757919152, 004917676159192

n Cocator Modelator Covrigi, caut loc de munca in covrigarie in Bucuresti, preferabil sector 5, 1.700 RON/luna, familia.ro@gmail.com, Tel: 0724580764 n Doamnã, doresc sã îngrijesc copil+ gãtit+ menaj uºor, Tel: 0732085008

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- Tunari- Baneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740 n Sofer, barbat, 23 de ani, serios si punctual; Permis categoria B din 2008; Distributie in toata tara timp de 3 ani. Doresc angajare si seriozitate, maryo_fitzee@yahoo.com, Tel: 0760029863


Belgia n 1. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Sint-Genesius-Rode; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Sint-Genesius-Rode zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht - Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 2. Verpleegkundige thuiszorg regio Halle, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Halle zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be . Mooie projecten wachten op jou !

n 3. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Brussel. ; Description: Ben jij een nurse of a new generation?Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Brussel zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen Je bent sociaal en denkt patiëntgericht- Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaarJe geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse?Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 4. Verpleegkundige thuiszorg - Regio Jette (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job?Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving:Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Jette zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou !

n 5. Verpleegkundige thuiszorg - regio Evere, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving:Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Evere zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht - Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Solliciteren? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496/85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou ! n 6. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Ukkel; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Ukkel zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen Je bent sociaal en denkt patiëntgericht - Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaarJe geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.be- Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. - Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou !!!! Aandacht! Het is niet nodig Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding.


Belgia n 7. Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels; Description: vous etes responsable du chiffre d affaire, de son évolution et de la gestion journaliere, de la promotion et de l'extension de la gamme de produits (suivi clients, commandes, prospection, vente). vous etes autonome sur ce type de poste. AGO INTERIM TOURNAI. Coordonnées: tournai@ago-interim.be Société de travail temporaire Belge proposant des missions pour des clients situés sur le Tounaisis. Salary: EUR 11 - 12 (Hourly) n 8. deeltijds verpleegkundigen voor Leuven & Aarschot, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Overijse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. - Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5 - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude - Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Wij bieden aan: Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een job in shiften; Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be n 9. Verpleegkundige nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming, (m/v); Description: NEDERLANDSBen jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken - Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit.In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige nucleaire geneeskunde,(m/v) voor onmiddellijke indiensttreding.Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonagevend ziekenhuis in de regio. Onthaal en inschrijven van patiënten; Opmaak en afwerking van het patiëntendossier; Bloedafnames; Voorbereiden evenals het toedienen van radio-actieve producten; Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013); Instaan voor zowel de interne als externe patiënten; U werktnauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zoek of bachelor medische beeldvorming; Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus; Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig; U werkt vlot samen met uw collega's. Wij bieden aan: U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30); U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Geinteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Julie Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be

n 10. Verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde' enkel daguren ! (regio Halle), (m/v); Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde', (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding. Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonaangevend ziekenhuis in de regio. Functie: - Onthaal en inschrijven van patiënten - Opmaak en afwerking van het patiëntendossier - Bloedafname- Voorbereiden evenals het toedienen van radioactieve producten - Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013) - Instaan voor zowel de interne als externe patiënten - U werkt nauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: - U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zak of bachelor medische beeldvorming. - Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus.Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig - U werkt vlot samen met uw collega's. Aanbod: - U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. - U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30) - U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou ! n 11. Verpleegkundige thuiszorg - regio Asse, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Asse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 12. Verpleegkundige Spoed, (m/v) regio Halle; Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit. Als projectstaffing verpleegkundige ben je ambassadeur van Care Talents en draag je deze waarden hoog in het vaandel. Jij zal het visitekaartje zijn bij onze klanten die beroep doen op jouw expertise !!! Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT's, thuisverpleging,...) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Voor een ziekenhuis gelegen te Halle zijn wij momenteel op zoek naar een Verpleegkundige spoed, (m/v). Functie: Als verpleegkundige spoed zal je taken op spoed op je nemen, evenals MUG. Profiel: - U hebt bij voorkeur een bachelor in de verpleegkunde- Een banaba (=Bachelor-na-bachelor) opleiding intensieve zorgen en spoedgevallen is een meerwaarde Attitude: stressbestendig, snel anticipiperen, organisatorisch sterk onderlegd, oplossingsgericht, probleemoplossend, prioriteiten bepalen - Sterke verpleegtechnische vaardigheden (wondzorg, infusen plaatsen etc) - Als verpleegkundige spoed ben je empatisch naar de patiënten toe & stel je ze gerust in moeilijke momenten - U bent bereid 1 weekend op 2 te werken.Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.be. Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 13. verpleegkundigen - thuiszorg regio Sint-Pieters-Leeuw, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Sint-Pieters-Leeuw zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude.Wij bieden aan: - wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps - en hospitalisatieverzekering. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be


Belgia 14. Verpleegkunige thuiszorg, (m/v). Regio Wolvertem; Description: Ben jij een nurse of a new generation?Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Wolvertem zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's- Je hebt ervaring of bent een schoolverlaterJe wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoenJe bent sociaal en denkt patiëntgericht- Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur- Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar- Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar:julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 15. Verpleegkundige thuiszorg - regio Haacht, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job?Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving:Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Haacht zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen Je bent sociaal en denkt patiëntgericht - Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen.- Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 16. Verpleegkundige thuiszorg - regio Heverlee, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Heverlee zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse ? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou ! n 17. Verpleegkundige thuiszorg - Regio Kessel-Lo, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Kessel-Lo zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be . Mooie projecten wachten op jou !

n 18. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Tienen; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Tienen zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen.- Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching- Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur- Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar:julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou !

n 19. Verpleegkundige thuiszorg regio Leuven, (m/v).; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Heverlee zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !


19 Iulie 2013

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Drumul Sãrii, teren 248mp, deschidere 12m, casa 3 camere, caramida, toate utilitatile, zona linistita, 104.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Bragadiru, vila superba (p+e+m), STC-300mp+teren 600 mp, toate facilitatile, arhitectura deosebila, mobilata Italia, discutabil; Tel: 0764022114

n Dâmboviþa, Titu, Plop, teren casa 800mp, deschidere 14m, cadastru, facilitãþi racordare gaze, electricitate, negociabil, 8 EUR/mp, Tel: 0744316003

n Alexandriei, vand urgent 800mp pe Strada Margelelor (uneste Sos. Alexandriei de Prelungirea Ghencea) dubla deschidere de 16m. Negociabil, 30.000 EUR, Tel: 0763333321

n Balotesti, Dumbraveni, 500mp, intravilan, PUZ, PUD P+2, 70m, utilitati, intabulat, 3.000 EUR, Tel: 0729003532 n Bucureºti, limita S5, pânã în Centurã, cartier nou, loturi 3x300mp, 6.900E/ lot, 6.900 EUR, Tel: 0722895090

Domneºti, vand teren 1600mp si lemn nuc, Tel: 0735279419 n Dorobanþilor, autorizatie de construire, suprafata 170mp, deschidere pe colt, 195.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate, nu in câmp. Gaze si apa la poarta, malex@digi.ro, Tel: 0722269092

Militari, Piata Veteranilor, 700mp, toate utilitatile, liber, cadastru si intabulare, fara sarcini, 160.000 EUR, Tel: 0722217144

é Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

n Dâmboviþa 7800m zona padure teren extravilan acte cadastru, Tel: 0767258311

n Prahova, Breaza, vând teren, toate facilitãþile, preþ negociabil, Tel: 0729609998

n Roºu, str, Doctor Macovei, particular, 1370 mp, dublã deschidere, D1= D2= 37m, canalizare, gaze, electricitate, gard beton, posibil parcelare. 100E/ mp, Tel: 0737652301

Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, 17 EUR/mp, Tel: 0766580384, 0756055534

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, 150 EUR/mp, Tel: 0768586817

n Cãlãraºi, Frumuºani, intrare dinspre Bucuresti, particular, casa stare foarte buna; P: 2 camere, baie, bucatarie; Demisol: intrare separata, 2 incaperi; teren 1900mp, garaj, apa curenta + 2 puturi, livada pomi fructiferi, 65.000 EUR, Tel: 0737652301 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 Cãlãraºi, Radovanu, casa batraneasca la tara, 200mp, livada, gospodarie complet utilata, gradina, 50km de Bucuresti, Tel: 0724582570

é Giurgiu, Bâcu, Dragomireºti, vilã P+M, toate utilitãþile, beci, pod, terasã, etc, 68.000 euro si alte case începând cu 40.000 euro, 68.000 EUR, Tel: 0721059692

Giurgiu, Bâcu, Dragomireºti, vilã P+M, la roºu sau la cheie, toate utilitãþile, 40000-68000 euro, Tel: 0721059692, 0723248579

n Ciorogârla, la 10 km de Giurgiu, Sãbãreni, 12 Km Bucureºti, prima intrare centura, casa P+M, 120mp Carrefour Militari, o casa la u t i l i , f i n i s a t a , i z o l a t a , cheie si o casa la semi gata = centrala pe gaze, curte 70000 euro discutabil, Tel: 2 5 0 m p , 5 2 . 0 0 0 EU R , 0769300590 nicu@apulum94.ro, Tel: n Colentina, Carrefour, casa 0733683445 curte 350mp, sc-125mp, toate utilitatile, centrala termica, ac, izolata, termopane, garaj, put, pomi, pret negociabil, n Kogãlniceanu, 3 camere+ 2 97.000 EUR, Tel: 0212105380 camere demisol, cadastru, intabulare, baie, parchet, termopane, 42.000 EUR, Tel: 0730873718 n Dâmboviþa, Titu, vand casa P+M, 6 camere, teren 1135mp, toate utilitatile, merita vazuta, negociabil, 130.000 n Muncii (Hurmuzachi), Mihai Bravu, casã S+P+ET+M+ EUR, Tel: 0724703274 n Domenii, Sanatescu, vila magazin 42mp, d 12, 5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat noua, 300mp, living si 4 interior, proprietar, 149.000 dormitoare, teren 150mp, EUR, Tel: 0721266778 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Domneºti tip duplex, 226mp teren, P+1, constructie 2012, caramida, 4 camere, strada asfaltata, centrala, finisata, semimobilata, 76.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Gãzarului particular, imobil stradal, teren 270 mp, construiþi 140 mp, toate facilitãþile, posibilitãþi spaþiu comercial+ casã locuit. Preþ 159.000E, Tel: 0741425977


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

é Prahova, Cheia,

vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493 Cheia, vila n Prahova, P+E+M, toate utilitatile, 60.000 Euro, Tel: 0734851811

n SNAGOV, VAND VILA, IESIRE LA LACUL MARE, PISCINA, ETC, 0722629241

Teleorman, Gãlãteni, casã poziþie deosebitã, 2100 mp, v ie+ pomi, Negoc iabil, 20.000 RON, 0730024845

n Chibrit, vand garsoniera confort III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, termopan, gresie, faianta, parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796

é Lujerului, Virtutii, proprietar vand garsoniera, comfort I, decomandata, 41mp, etaj 8, complet mobilata si utilata, 42.500 EUR, Tel: 0745518252

n Norilor Piaþã, Tineretului, 40mp, decomandata, etaj 4/10, 45.000E, proprietar, Tel: 0742129454

19 Iulie 2013

Ghencea n Prelungirea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 41mp, 33.300 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro,

n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Vitan, Et. 4/4, decomandata, 30mp, a.c, faianta, gresie, usa metalica, geam termopan, izolata interior, 26.000 EUR, Tel: 0735510280

n 13

Septembrie, vand garsoniera conf. 1 mobilata etaj 10/10, Tel: 0728463416

n Rahova, Piata, dezvoltator vand garsoniera confort I, decomandataa, 25.000E, apartament 2 camere Margeanului decomandat 35.000E n Antiaerianã, Leresti, bloc reabilitat, etaj 4/4, discutabil, Tel: 0760482592 confort I, decomandat, imbunatatiri, intabulat, 42.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: n Sector 5, 28mp, 2/4, 0733683445 garsoniera cf.III, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, semimobilata, libera, Novac Campia gaze, baie, bucatarie, 7.500 € n Baba 4/8, Tel: 0722217638, 0763179087 Libertatii, semidecomandat, 50mp, fara imbunbatatiri, langa parc, 46.500 EUR, n Titan, parc, vand garsoniera laura@apulum94.ro, Tel: etaj 2 din 10, usa metalica si 0733683446 termopane, 26.000 EUR, Tel: n Berceni, Piata Sudului, 1/4, 0724980836 decomandat, renovat, 52mp, apropiere metrou, liber, intabulat, accept credit, n Unirii, amenajari din 53.000 EUR, Tel: 0722217638 constructie, bloc stradal, n Brâncoveanu, str. Izvorul vedere spate, 67.000 EUR, Muresului, apartament 2 mariana@apulum94.ro, Tel: camere, conf 1, decomandat, 49mp, Tel: 0722870523 0733683447

Noi, Parc n Bucureºtii Bazilescu, semi decomandat, confort 1, reabilitat, t+um, contorizat, parchet fag raschetat, discutabil, particular, 49.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571

Domo, 3/7, n Cantemir, decomandat, liber, termopan, gresie, bloc reabilitat termic, liber, 53.000 EUR, Tel: 0722217638 n Cantemir, Unirii, Mega, 4/10, balcon, decomandat, fara imbunatatiri, bloc in curs de reabilitare, particular, discutabil, 57.000 EUR, Tel: 0723713816, 0216442571 n Cotroceni, Arenele BNR, etaj 2/3, semidecomandat, in vila, 71mp utili, renovat, g+f+p+t, centrala termica, zona foarte linistita, 124.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Decebal Piata Muncii, bloc 1989, etaj 7/8, decomandat, renovat, 2 balcoane, zona linistita, 82.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447


19 Iulie 2013

apartament n Floreasca, decomandat, parter, renovat, bloc reabilitat termic, 67.000 EUR, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro, Barbu n Floreasca, Vacarescu, stradal, bloc reabilitat termic, finisat ultra modern, mobilat complet, usi interior lemn, balcon, dressing, bucatarie mobilata complet si utilata, 89.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Ianc ului piaþã, Intermacedonia, proprietar, et. 5/8, semi decomandat, suprafaþã totalã 58 mp, eliberabil imediat, 58.000 EUR, Tel: 0721331319

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / pagina 11 n Teleorman, Zimnicea, etaj 2, complet utilat, negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0769414114, 0347882433 n Tineretului, -Timpuri Noi, 1/4, renovat lux, G+F+P+T +AC, usi, instalatii, metrou, facultati, parc, 0722217638 n Tineretului, 2 camere, semi decomandat, 10/10, semiamenajat, 1979, pret 58.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Titan, Nicolae Grigorescu Intersectia cu Basarabia, confort I, semidecomandat, etaj 10, renovat, intabulat, 42.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Titan, zona Auchan, Vând apartament 2 camere, etaj 4 din 10, confort I sporit. Preþ negociabil, Tel: 0764920668, 0745780240

n 13 Septembrie Prosper, bloc 1988, etaj 6/8, decomandat, renovat, centrala termica, zona linistita, 76.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, n Olteniþei, cf. 1/sporit, super vedere mixta, 1994, loc îmbunãtãþit, mobilat/nemobilat, parcare, 105.000 EUR, negociabil, Tel: 0744312382 elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Nerva Traian 3 camere, decomandat, 2/8, parchet lemn, 78mp, termopan, 97.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Pantelimon, vand apartament 3 camere, etaj 3/10, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0725471455

n Unirii, 2 camere renovat complet, decomandat, et7/9, ªtefan Cel Mare, 74 mp, 3 balcoane, parchet, Dinamo, apartament gresie si faianta, 110.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 3 camere, 60mp, 0788364188 parter/2, Tel: Mitropolie, vand n Unirii, 0736877537 apartament 2 camere, n Nerva Traian, Mircea Voda, suprafata 57mp, Tel: stradal, bloc 2000, etaj 6/8, 0721008488 decomandat, 64 mp, renovat, aproape de metrou, 80.000 n Tineretului, Serban Voda, In EUR, laura@apulum94.ro, Tel: vila, amenajat, 135.000 EUR, 0733683446 mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Tineretului, Serban Voda, In vila, et. 1, amenajat, 135.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 Berceni, Emil Racovita, particular, vand apartament 3 camere, parter, p+1, toate imbunatatirile, discutabil, n Unirii Traian, bloc 1996, etaj 3/9, decomandat, 88 mp, 65.000 EUR, Tel: vedere fata, renovat, bloc cu 0765504512 paza, 130.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Tineretului, ap 2 camere, bloc 2012 ultramodern, etaj 5/12, lift panoramic, la gri avansat, 58mp, decomandat cu balcon, contorizare proprie, vedere directa parc si Sun Plaza, 69.900 EUR/mp, patric.popovici@mail.com, Tel: 0722309881

n Drumul Sãrii Razoare, bloc 1989, etaj 2/8, decomandat, semiamenajat, 2 balcoane, zona foarte linistita, 85.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Vitan, Real, apartament 3 camere, 2 balcoane, n Militari, decomandat, toate imbunatatiri, etaj 7/10, utilitãþile, 85.000 EUR, Tel: 62.000 EUR, Tel: 0784909591, 0768366469 0724284003

n Bragadiru, vand apt. 4cam. suprafata 90mp. stradal foarte multe imbunatatiri, Tel: 0766607747 VAND n BRÂNCOVEANU, AP. 4 CAM, STOIAN MILITARU, ET. 2/4, DEC, CF 1, 2 BAI, 96 MP, AN BLOC 1978, CADASTRU, INTABULARE, CERTIFICAT ENERGETIC, 66.500 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM TEL: 0723427958

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 112.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Crângaºi, George Valsan nr. 10, apart. 4 cam, semi decomandat, an 1987, p+8, cadastru si intab. Imbunatatiri, parcare adp, zona metrou RATB tramvai, autobuz. Pret negociabil, 89.000 EUR, Tel: 0766918889, 0722323940

n Dorobanþilor renovat complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 127.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

n Herãstrãu Bloc nou 2013 parter+ curte proprie 126mp, finisat complet, zona deosebita, 2 minute de parc Herastrau suprafata apartament 121 mp, 2 bai, 163.900 EUR, n 13 septembrie, Marriott, comercial, parter, emanuel@apulum94.ro, Tel: spatiu stradal, 350 mp, deschidere 0788364188 20 mp, complet renovat si utilat, pretabil restaurant, banca, casino, cabinet notariat etc, n Izvor Splaiul Independentei, medical, bloc 1994, etaj 7/8, 800.000 EUR, decomandat, 109 mp, vedere rococo.bistrolounge@gmail.com mixta, 5 balcoane, fara Tel: 0767899093 imbunatatiri, vedere deosebita, 185.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 125.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Militari, Gorjului Apusului, bloc 1982, stradal, vedere spate, etaj 5/8, semidecomandat, 81mp, renovat, centrala, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Argeº Piteºti,

vindem spatiu birouri, hala de productie si teren in zona industriala a municipiului Pitesti, vis-a-vis de Baumax, 200.000 €, ictconstruct@ yahoo.com, Tel: 0744326945

é Sebastian, parc, Ileana Cosanzeana, 94, 24mp, proprietar, imbunatatiri, cadastru, intabulare, p/8, curat, liber, 71.500 EUR, Tel: 0723821639

é Gara de Nord, Dinicu Golescu nr. 11A, urgent, particular, spatiu comercial la parter 80 mp, la demisol 70 mp, vitrina 14m pe colt, 150.000 EUR, 0765721739

n 1 Mai, Ion Mihalache, decomandate, an construcþie 1995, parchet masiv, gresie, faianþã, termopane, aer condiþionat, 2 bãi, 2 balcoane, 3 cãmãri, et. 8/8, cu etaj tehnic deasupra, bloc deosebit, 2 interfoane, lift modern, negociabil, 112.000 EUR, Tel: 0740217161

n Schimb casa+teren IlfovNuci, 50km Bucuresti, dupa Snagov, 4 camere, baie, bucatarie, instalatie apa, renovata, 3.200mp, d 14, 50, livada, cadastru, cu garsoniera numai cf. 1, central, dupa 1980, etaj inferior, zona civilizata, Tel: 0723829985, 0723883960


pagina 12 / cumpãrãri case / 3 camere / închirieri oferte camere / case / garsoniere / spaþii n Militari, Lujerului, particular inchiriez camera in apartament vis-a vis de metrou, Tel: 0732721324

Giurgiu, Cãlugãreni, cumpar casa batraneasca, Tel: 0741637395

n Unirii, Sc Apulum 94 cumpara apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447, 0213207070

n Griviþei, inchiriez camera la curte cu toate facilitatile, baie si bucatarie la comun, pretul include si darile, 800 RON/luna, Tel: 0786716122 n Berceni, soseaua Olteniþei, zonã liniºtitã, acces in 2 min la 634 si 11, caut colegã (salariatã, liniºtitã, ordonatã, curatã, nefumãtoare) pentru apartament 2 camere, fãrã proprietar, utilitãþi, 400 lei chiria + 400 lei garanþie. Urgent, Tel: 0724941578 n Crângaºi, camera la curte, intrare separata, Tel: 0761616266

Lujerului, caut colega de apartament, vis a vis Cora, 5min metrou, apart este decomandat, mobilat modern, complet utilat, aer conditionat, masina de spalat, frigider, tv, cablu, internet, Anda, 150 EUR, anda_a86@yahoo.com, Tel: 0727189823

Titan, Policlinica, inchiriez camera mobilata (pat dublu, birou, noptiera, dulap, tv) in apartament cu 2 camere semi decomandat (2 holuri), toate utilitatile necesare (aragaz, microunde, frigider, tv, telefon, internet, aer conditionat, termopane, masina de spalat, etc). Inchiriez numai la eleva, studenta, salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Antiaerianã, proprietar, vila singur in curte, Tel: 0769568109 n Giuleºti nr. 299B, casã curte (o camerã), St=130mp, 75mp interior, toate utilitãþile, nemobilatã, 360 EUR, Tel: 0726116881 n Obor, 2 camere, hol, bucatarie, baie, pivnita, incalzire centrala, renovat recent, termopane, parchet, gresie, faianta, nemoboiat, neutilat, curte comuna, 850 RON/luna, Tel: 0745989342 n Sãlaj, str. Serbesti, casa la curte, 3 camere, baie, bucatarie, incalzire centrala cu calorifere, gaze, mobilat, singur curte, inchiriez sau vand, Tel: 0769695394 n ªtefan Cel Mare Vasile Lascar, 163 mp teren, S+P+1+M, 233mp utili, consolidata, renovata, centrala termica, alarma, stradala, pretabila birouri, restaurant, 2.500 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

Costin Georgian, particular. garsoniera nou renovata, canapea extensibila, pat, aragaz, frigider, masina spalat, debara, balcon inchis. Caut intelectuali, termen lung, 200 EUR/luna, Tel: 0742073612, 0314307122 n Militari, Cora, particular, inchiriez garsoniera confort 1, 42mp, decomandata, contorizata, mobilata, pentru nefumatori, exclus agentii, Tel: 0722685942

n Rahova, strada Barca, ap 2 cam mobilat+ utilat etaj 6, imbunatatiri G+F+P+T+CT gaze totul nou renovat, Tel: 0754802102 n Titan, Liviu Rebreanu, Parc IOR, izolat termic, termopan, gresie, parchet, usa metalica, apometre, semimobilat, 300 EUR/luna, Tel: 0754056694 n Vitan Mall, Foiºorului, 7/10, proprietar, decomandat, partial mobilat, termen nelimitat, 1+1 garantie, negociabil, 250 €/luna, Tel: 0037379606976, seremet.aristia@yahoo.com, Zizin, proprietar n Vitan, Inchiriez ap 2 camere, semidec, 2/4, g+f+t, usa metalica, interfon, mobilat complet, a.c, internet/WiFi, 350 €/luna, Tel: 0722475405

é Titan, particular, ofer spre închiriere garsonierã recent renovatã, mobilatã, utilatã, aspect modern, proprietar, ddddcccc73@yahoo.com, Tel: n Cotroceni, apartament in vila, super lux, 0746949132 mobilat, utilat lux, Tel: 0769568109 n Militari, Apusului, proprietar, 3/4, centralã, G+F, anvelopat recent, loc parcare, aproape mijloace transport, 280 EUR, n 1 Decembrie Bd, inchiriez Tel: 0722211833 apartament urgent 2 camere, n Militari, Gorjului, Sector 6, langa metrou, decomandat, inchiriez apartament 3 camere, mobilat, termopan, etaj 1/4. 79mp, et. 6/10, dec, mobilat, Pret usor negociabil, 950 RON, utilat, pret negociabil, Tel: Tel: 0764413322 0721876893 n Obor, deasupra magazinului Bucur cu vedere spre Calea Mosilor, etajul 10 din 14. Apartamentul este proaspat renovat, mobilat, utilat, are cablu, internet. Exista 4 lifturi moderne, supraveghere video, bloc foarte curat. Pret 450 euro + garantie, 450 EUR/luna, é Colentina, Andronache nr. nicalucian71@yahoo.com, Tel: 209, 2 camere, de preferat 0723699838 activitate de birou, aproape de Carrefour, 300 EUR/luna, n ªtefan Cel Mare, langa mihai.moreanu@totalconstructii parcul Circului, apartament 3 camere, are vedere pe spate, .com, Tel: 0728870295 dispune de un balcon generos, este liber si merita vazut, 350 €/luna, office@olimob.ro, http://olimob.ro, 0728896553

é Doamna Ghica, 2 camere, mobilate modern, aer conditionat, renovat, use metalica, termopn, parchet, gresie. Exclus intermediari, Tel: 0722641669 n Gara de Nord, 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 n Militari Rosu la 4 km de Cora Lujerului, particular, bloc nou, mobilat, utilat lux, 300 EUR, Tel: 0730709479 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 5/10, confort 1, mobilat, utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Muncii, proprietar, 2 camere, nou renovat, mobilat, utilat, Tel: 0769568109 n Prelungirea Ghencea, apartament 2 camere, n Dristor, inchiriez garsoniera decomandat, mobilat, utilat, loc mobilata, exclus intermediari, parcare, etaj 6/10, liber, Tel: 200 EUR/luna, Tel: 250 EUR/luna, 0745600328, 0744262078 0722829838

19 Iulie 2013

n Iancului, Dimitrov, aproape metrou, amenajat si mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, disponibil imediat, 300 EUR, Tel: 0726406375

Centura Domnesti, halã noua pentru depozitare, 1.500mp, rampa tir, paza. 3, 5 Euro/mp, Tel: 0722598108, 0212694200 n Decebal, proprietar ofer spre închiriere spaþiu comercial, 150mp, 4.000 EUR, Tel: 0765651761 n Militari, Virtutii, Garsoniera, Particular, Parter / 8 Stradal, Linia 41, Conf. 1, Decomandat, Pentru Birou, Cabinet, Sediu Firma, Tel: 0722269092

é Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243 n Rahova, inchiriez spatiu comercial sau lucrativ, 80mp, toate facilitatile, stradal, 200 EUR/luna, Tel: 0723477758

n Iau în spaþiu cu contract de închiriere la secþia financiarã ºi é Cismigiu, zona excusivista, buletin de identitate, Tel: bloc linistit, centrala proprie, 0760967852 aer conditionat, 2 bai, terasa, vizavi de parc, se inchiriaza mobilat si utilat complect sau nemobilat, mocheta, termopane, usa metalica, interfon, intretinere foarte mica, 850 €/luna, Tel: 0721952053, robert_bell787@yahoo.com, Particular, caut teren n Dristor metrou, modern! pentru colectarea 90mp, particular, termopan, parchet, complet mobilat, utilat, fierului vechi, cu vad, aer conditionat, liber 1 August, zonã bunã, urgent, Tel: fara comision agentie, 550 0767782653, EUR/luna, zavoi@yahoo.co.uk, 0733151433 Tel: 0741267187


19 Iulie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / prietenie-mariaj / pagina 13

é Sexy si jucausa! Sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0762812714 n Dacia 1300, motor Franta, an 1976, 120.000km, stare buna, colectionari sau program Rabla, 300 EUR, Tel: 0784662678

é Peugeot 206 Hatchback, 2005 108000 km, benzina, 1360 cm3 (putere 55 kw/75 CP), transmisie manuala, euro 4, rosu metalizat, nr usi 4/5; proiectoare ceata, ABS, alarma, airbag-uri, geamuri electrice, inchidere centralizata, radio/CD Alpine, servo directie, interior velur. Primul proprietar. Fara accident. Revizii doar la reprezentanta. Km reali. Istoric service. 2.700 €, 0769008523, silvy_silvy_silvy@hotmail.com

é Skoda Octavia 1, 9 motorina, scut 4x4, 93.000 km, carte service de la Porsche R omania, fulloption, 9.300 EUR, Tel: 0766880083 n Voucher rabla 2013, vând, Tel: 0723575824

n Calculator Pentium 4/3G, 1 GBRAM, 80 GBHDD, DVDROM, monitor 17 LCD, tastatura, mouse, 299 lei, Tel: 0723984654

é Chrysler Voyager 7 locuri, motor 2.5 L, 65000 km, diesel, geamuri electrice fata+spate, inchidere centralizata, aer conditionat, bare portbagaj, pilot automat, 3.500 €, 0764137326

Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

Pompe electrice alimentare benzina si diesel, pentru oric e tip auto, c apuri distribuitoare, injectoare, s onde litrometric e. Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658

n Cumpar frigidere, congelatoare, aragaz, masina spalat, functionale 100-150. frigidere defecte 50, Tel: 0213328599, 0722417915

é Fete de vis va asteapta intr-o atmosfera incendiara! é Discretie maxima! te invit Tel: 0767607901, 0731767816, la mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface 0732021509 orice fantezie pana veti ajunge la extaz maxim. Se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0721761499 complet-relaxare n Masaj totala, fete frumoase si pasionale. Te asteptam petreci momente unice de maxima placere langa una sau mai multe fete intr-o vila de lux, poze reale 100%! 100 RON, princessmasaj@yahoo.com, Tel: 0769505683, 0720934969

é Amanta perfecta blonda sexy, cu bun simt invit alaturi de mine domni generosi care apreciaza calitatea si nu pretul, tandra, pasionala si mereu atenta la dorintele tale, te ast cu drag intr-o locatie primitoare, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

é Doua tipe sexy show, buna te invitam alaturi de noi intr-o ambianta discreta si intima alaturi de 2 tipe superbe, garantat 2 finalizari explozive, oral, normal in orice pozitii si anal, te asteptam se poate si la tine, 150 EUR/ora, Tel: 0725073448

é Svetlana si Andreea, doua domnis oare deosebite, poze reale 100%, svetlana 1, 70 57kg, 26ani, andreea 1, 70 58kg, 25 ani, oferim plac eri intime domnilor de inalta calitate, locuim central Dorobanti lux, cerem si oferim seriozitate, 100 EUR/ora, Tel: 0726830998

n Am 38 de ani locuiesc in Zona Militari, Saten, ochi albastri, 1.74, 76kg; Caut doamnä serioasä färä obligatii pentru cäsätorie, 0762085156 37/1,65/70 kg, n Bãrbat situaþie bunã, afacere proprie, doresc sã cunosc doamnã, domniºoarã, vârsta 30-38 ani, veselã, plãcutã, gospodinã, care îºi doreºte o familie ºi cãsãtorie chiar dacã este divorþatã. Exclus aventurierelor, Tel: 0721562509 n Tanar simpatic, caut tanara simpatica intre 18-22ani pentru o relatie serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0761778632


pagina 14 / animale / pierderi / autorizaþii mediu / afaceri / meditaþii / construcþii

é Vand pui Schnauzer urias negru, Tel: 0724476350

n Pierdut documentatie cadastrala pentru adresa str Maria Cuntan nr. 4, bl.S 24, et. 2, ap. 8, sect 5 Bucuresti, pe numele Badea Marilena. Le declar nule, n Pierdut legitimatie transport pe numele Marcu Andra Maria, ASE, CIG, seria si nr. B0205499. O declar nula. maria92ro@yahoo.com n SC Cipriano Food SRL, sediul: Bucuresti, sect.3, Calea Vitan, nr. 219, bl.10, sc.2, et.10, ap.115, J40/12610/2008, CUI 24228155 declara pierdut si nul certificat constatator de suspendare. 0722985523

Chiru C-tin, Cost R, Beiu V, Ghitulescu E. avand sediul in str. Covasna nr. 35, sector 4, localitatea Bucuresti, titular al planului/programului PUZ, Cimitir uman cu cripte (beton) dotari si anexe specifice, l o c a l i t a t e a Popesti-Leordeni Tarla 18/1 parcela 4; 5 (extravilan) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul / programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APMI in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului,

Garantat, n Cumpãrãm aproape orice. Seriozitate. Plata pe loc, Tel: 0785699822 n Romtelecom SA Romania, intentioneaza sa vanda prin licitatie electronica 447 echipamente DWDM Marconi organizate intr-un numar de 27 Rack-uri ETSI, instalate pe site-uri in 17 orase situate in 12 judete. Echipamentele au fost folosite, dar sunt in buna stare de functionare. Toate echipamentele se vor vinde unui singur cumparator. Pretul de pornire a licitatiei electronice este 300, 000 Euro fara TVA; criteriu de evaluare: cea mai buna oferta.Pentru participarea la licitatie este obligatorie prezentarea unei Scrisori de Garantie in favoarea Romtelecom SA in valoare de 5, 000 Euro. Detalii despre conditiile de participare si alte informatii se pot solicita in scris la fax si pe e-mail Prezentul anunt este valabil doua saptamani de la publicare, virginia.lupusoru @romtelecom.ro, www.romtelecom.ro/licitatii?utm _source=az.ro&utm_medium=b anner&utm_campaign=DWDM, Fax: 40214041129 n Vând Loc veci Cimitirul Sf.Vineri, 2 cripte + cruce, central, negociabil, Tel: 0766346510

19 Iulie 2013

matematicã, n Meditaþii profesor (soþul, 46), românã, profesoarã (soþia, 43), V-XII. Rezultate, 13 ani, meditaþii: admitere liceu, note peste 9, anul acesta elevã 10 mate, 9, 60 românã; BAC nici un picat, note peste 9, anul trecut elevã 10 mate, 9, 80 românã, toþi elevii foarte slabi, “reparaþi” cu succes! 20 RON/ora, Tel: 0722286920

n Cursuri calificare autorizaþii ISCIR, stivuitoriºti, macaragii, é Vand salupa Glastron fochiºti, liftieri, pod rulant, (6 pers) + motor Johnson operatori îmbuteliatori GPL, Tel: 0784238728, 70cp, utilata complet; sudori, Lansete si mulinete 0744437105 pentru pescuit. Vand si n Cursuri calificare 50 domenii separat, Tel: 0723287531, alimentaþie, turism, construcþii, instalatori, auto, ISCIR, 0213115243 înfrumuseþare, pazã, igienã, n Vând loc de veci cimitirul Tel: 0744437105, 0213134835 n Acoperiºuri executãm Izvorul Nou, 13, 5mp, mansarde, þiglã metalicã, neamenajat, alee centralã orice fel de tablã, dulgherie, (dreapta capelei), Tel: burlane, reparaþii, vopsitorii, 0216372074, 0729054037 renovãri, Tel: 0724844659 n Vând loc veci Berceni F. Amenajari apartamente la 13, P220, Progresul 2 locuri cheie: gleturi, faianta, F6, P56, aleea principala, Tel: gresie, rigips, t apet, 0760898268, 0246234514 é Matematica, Profesor glafuri, vinarom, parchet, individual, eficient, comod, instalatii, etc, Tel: sigur, rezultate rapide garantat, 0767417284, 0744316918 profesor, experienta, informativ 20 lei ora, Tel: 0754916860 n Efectuez zidarii, tencuieli, glet, gresie, faianta, zugraveli, toate superioare, rog seriozitate, Tel: 0768366469 n Cedez fast-food functional n Executãm avantajos zidãrii, zona Piata Muncii, complet tencuieli, gleturi, rigips, echipat. Negociabil, Tel: polestiren, faianþã, zugrãveli, 0722522118 pavele, gresie, ºapã, demolãri. Seriozitate, Tel: 0766531488 Vând Hotel 108 locuri plus n Executam amenajãri (gresie, anexe, curte (standard camin nefamilisti) bloc p+2, Alexan- é Matematica, Profesor, orice faianta, zugravit, parchet): pregatire eficienta, garsoniera 3.000, 2 camere dria, pret dis c utabil, zona, rezultate rapide garantat, 4.000, 3 camere 5.000. 230.000 EUR, Tel: experienta, siguranta. Pret Seriozitate, profesionalism, Tel: 0347401017, 0769634511 informativ 20 ora, 0761929678 0213454129, 0726215249


19 Iulie 2013

construcþii-amenajãri / audit-contabilitate / transport / servicii diverse / pagina 15 servicii de n Oferim mentenanta pentru instalatii sanitare, termice si canalizare, zugraveli si hidroizolatii cladiri civile si industriale, Tel: 0741637395 n Oferim servicii de curatenie de intretinere sau dupa constructori, la preturi n Contabilitate, realizare site infiintari/modificari avantajoase, 3 EUR/mp, Tel: web, societati comerciale, fuziuni, 0762412251 divizari, dizolvari, lichidari, n Tapiter cu radieri, contaexpert.firme@gmail.com, experienta lucrez Tel: 0730015566 tapiterie clasica,

moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Vand tigla ceramica tip Pitesti; Jgheaburi + burlane; geamuri termopan casã sau serã; calorifere verticale; set baie, Tel: 0723287531, 0213115243

é Proprietar firma de transport autorizata, caut asociat cu putere financiara pentru dezvoltare afacere, transrapidspeedline@ yahoo.com, Tel: 0722320190

Construim centrala electrica cu panouri solare, orice putere, tensiune 380 alternativ, Tel: 0763296882 nunta, Organizari n Dj Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

é Reparatii

frigidere, congelatoare, combine, lazi, dozatoare, vand frigider Arctic, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

é Tapiter cu experienta, retapitare, reparatii tapiterie la domiciliu, 0727319669, retapitare@gmail.com, www.retapitare-canapele.ro


19 Iulie 2013

AnuntAZ 19 07 2013  
AnuntAZ 19 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement