Page 1

Agenþi distribuitori, curieri, promoteri SC angajeazã pentru Bucureºti. 1200 Ron+ comision. Carierã, Tel: 0213151690, 0730566776

Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, 0729005137

é Montam si

vindem tabla Lindab, sisteme pluviale, tabla zincata ondulata, vopsitorie reparatii la acoperise vechi, dulgherii, reducere 15%, Tel: 0733463597 Parc hetar, r as c hetez parchet, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: laminat, clasic, dusumele, lambriuri. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, http://www.parchetar-montat -ras c hetat.ro/, Tel: 0722773366, 0743457184

é Reprezentant vanzari, distribuitori, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500 + bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna+comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243


pagina 2 / oferte de muncã România

19 Martie 2013

Securitate. SC é Agenþi Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, preferabil Bucuresti, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067 n Ajutor spalat vase angajam pentru Pizzaria LaDona, Tel: 0722350214

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru companie internationala, posibilitate avansare, salariu de la 1200lei + bonusuri, Tel: 0728650079 n Agenti curãþenie, echipa interventie. Curatenie birouri, carte munca, salariu motivant, bonuri masa, decontare transport. Permis conducere obligatoriu la barbati, Tel: 0212523180 n Agenþi Pazã peste 1.75m pentru zona Berceni, Tel: 0314223494, 0770960796

é Agenþi Pazã.

Angajãm urgent agenþi pazã, salariul 1000 net, 0760107633 0213108660

é Agenþi distribuitori, curieri, promoteri SC angajeazã pentru Bucureºti. 1200 Ron+ comision. Carierã. 0213151690, 0730566776

Ajutor gestionar angajam pentru firma. CV cu poza pe email centro_marius @yahoo.com n Ajutor Bucãtar si ospatari. Restaurant situat pe malul Lacului Snagov, angajeaza, Tel: 0720150684, 0746369546 n Ajutor Bucãtar. Firma catering angajeaza femei pentru ajutor bucatar cu experienta de pregatire mancare calda, 0732717313 n Asistent Manager pentru agentie de turism. Rog seriozitate, Tel: 0733915707 n Broker imobiliar. Persoane dinamice pentru postul de broker imobiliar angajeaza firma de consultanta imobiliara, sediu ultracentral, Piata Unirii, 10-14, Tel: 0733915707

Bucãtar, ajutor bucatar, ospatar, ajutor ospatar, cofetar patiser. Restaurantul Riviera (Parcul N ational) angajeaz a, info@restaurantriviera.ro, Tel: 0748299956, 0722746855 angajeaza n Bucãtar, restaurant zona Otopeni, Tel: 0761887151 n Bucãtar. Restaurant Casa Anca din Bulevardul 1 Decembrie 1918, cartier Titan, angajeaza bucatar calificat, dupa ora 10:00, 0721333344

é Bucãtar. Hanul

é Bucãtar. Bistro Dines angajeaz a buc atar c u experienta in bucataria mediteraneana. Salariu atractiv, Tel: 0724540839

Dragodana din Judetul Dambovita Cauta Bucãtar cu inalta experienta in arta culinara, oferim Salariu Foarte Atractiv, hanuldragodana@ yahoo.com, Tel: 0722520303

Bucãtãreasã, patisera, angajam pentru societate comerciala, zona Colentina, Tel: 0727391819

n Cameriste angajãm în condiþii deosebite. Interviuri de luni- vineri între orele 14.0017.00, str. Polonã nr. 113A, sector, Tel: 0756200044

é Cameristã,

angajam pentru hotel in zona Baneasa, Tel: 0741268032 n Cameriste. Hotel Ramada Bucharest North angajeaza cameriste. Va rugam sa trimiteti CV e-mail. Pentru programari interviu, telefonati, daniela.badiu@ramadanorth.ro, Tel: 0214075235 n Coafor/Coafezã, hair stylist, cosmeticiana si manichiurista; salon in centru comercial Auchan angajeaza in conditii avantajoase, Tel: 0753505386


oferte de muncã România / info / pagina 3

19 Martie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Parlamentul European - etalon al democraþiei (7). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm sã vã prezentãm date statistice ºi alte informaþii privind bugetul Uniunii Europene, informaþii cuprinse în documentarul pus la dispoziþia publicului care viziteazã Parlamentul European, tipãrit la Luxemburg de Oficiul pentru Publicaþii al Uniunii Europene. Dezvoltarea durabilã a devenit una dintre principalele prioritãþi ale Uniunii Europene. Economia Uniunii Europene trebuie sã fie mai competitivã, iar regiunile mai puþin prospere trebuie sã recupereze decalajul faþã de celelalte din Uniune. O economie mai competitivã necesitã investiþii mai mari în cercetare ºi educaþie, infrastructuri de transport ºi energie extinse ºi condiþii de lucru mai bune, toate în acelaºi timp. Ca urmare, o simplã idee dezvoltatã într-un laborator poate fi preluatã de o micã întreprindere din Uniunea Europeanã ºi promovatã în întreaga Uniune, cu respectarea riguroasã a drepturilor consumatorilor. În acest caz, finanþarea unei simple idei asigurã locuri demuncã pentru cercetãtor, întreprinzãtor ºi distribuitor, precum ºi protecþia consumatorului. Obþinerea unei creºteri pe termen lung depinde ºi de stimularea ºi sporirea potenþialului de creºtere al UE. Aceastã prioritate, numitã „coeziune”, necesitã acordarea de asistenþã în special regiunilor mai puþin avantajate, în vederea transformãrii economiei acestora pentru a face faþã concurenþei mondiale. Inovarea ºi economia bazatã pe cunoaºtere oferã oportunitãþi nemaiîntâlnite pentru stimularea creºterii în aceste regiuni. Eforturile Uniunii Europene de a obþine coeziune se concentreazã asupra dezvoltãrii infrastructurilor ºi a asistãrii regiunilor în ceea ce priveºte formarea forþei de muncã ºi adoptarea celor mai recente tehnologii de producþie. Bugetul Uniunii Europene sprijinã, de asemenea, facilitarea cooperãrii economice ºi sociale transregionale ºi internaþionale. Acþiunile UE presupun adesea schimburi de experienþã ºi de know-how, care se pot dovedi mult mai utile pentru regiunile mai puþin prospere. Datoritã diversitãþii lor geografice ºi climaterice, þãrile UE produc o gamã largã de produse agricole pe care consumatorii europeni le pot achiziþiona la preþuri rezonabile. Eforturile UE în acest domeniu au douã scopuri principale: - În primul rând, producþia trebuie sã corespundã necesitãþilor consumatorilor, inclusiv înaltã siguranþã ºi calitate a produselor agricole. - În al doilea rând, din punctul de vedere al producþiei, comunitatea agricolã trebuie sã posede capacitatea de a planifica ºi de a adapta producþia în funcþie de necesitãþile consumatorilor, respectând legislaþia privind mediul ºi bunãstarea animalelor. În plus, o gestionare ºi o protecþie de succes a resurselor noastre naturale, trebuie sã includã ºi mãsuri directe de protecþie a mediului, restructurarea ºi diversificarea economiei rurale ºi promovarea pescuitului durabil. În definitiv, bolile animale, deversãrile de petrol ºi poluarea aerului nu se opresc la frontierele naþionale. Astfel de ameninþãri necesitã acþiuni ample pe multe fronturi ºi în mai multe þãri. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Casier/ã Restaurant tip fast-food angajeaza casier/a cu/fara experienta. Telefonati de lunivineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 angajez n Cofetar-patiser, cofetar-patiser, Tel: 0764717039 n Cofetar. Angajam cofetar cu experienta, Tel: 0722675766 Colaboratori, activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã.Trandafir. 0213162381, Tel: 0745234173, 0733084923 n Colaboratori: profesori sport, invatatori, asistenti, organizatori pentru rotunjirea veniturilor, din Bucuresti, imprejurimi si provincie. 0765344032 n Confecþioner/a tipare 1, inginer textilist 1, angajazã fabricã confecþii damã/ tineret, zona Tineretului, program 07.00- 17.00, luni- vineri, oferim pânã-n 3.000ron, Tel: 0720340292

é Confecþionere

masina simpla liniara, sectie confectii textile, salariul motivant, tichete masa, contract munca, zona capat tramvai 20 Bucurestii Noi, Tel: 0731022108 n Confecþionere cu experienta; firma textile angajeaza, salariu 850/1200, abonament, zona Rahova, Tel: 0724913413, 0757030086 n Confecþioneri

textile, angajam pentru fabrica confectii textile zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305 n Consultant showroom permanent pentru importator tapet. Cerinte; experienta in domeniu, cunostinte de desing, cunostinte operare PC. CV pe email, alte detalii la telefon, office@orientceramic.ro, Tel: 0729994488

é Cook. The Cook is a personal employee of the Deputy Chief of Mission of the United States of America, in Bucharest and is employed at their residence in Baneasa. Requirements: Minimum 3 years experience in planning and cooking for formal functions and receptions as a cook in a diplomatic environment, luxury hotel, cruise ship, upscale restaurant, etc. Must be qualified or certified as a cook/ sous-chef/ chef. Ability to communicate effectiv ely in Englis h and Romanian. Must be able to read recipes and take requests to prepare food. Driver’s license desireable. Good interpersonal skills. Salary: to be discussed during interview Hours: 40 hours a week, some flexibility required. Benefits: 13th month salary, supplementary medical benefits for employee and immediate family members; annual leave and other benefits in accordance with Romanian Law (pension-medical-unemployment). Interes ted candidates may submit applic ations by e-mail: BucharestREcruitment@St ate.gov; Fax: 021-2003593; or in person, in a closed envelope, addressed HR Office, at embassy gate Str. Dr. Liviu Librescu 4-6, Sector 1 Buc hares t, BucharestREcruitment@ State.gov, Fax: 0212003593

é Cosmetician. Salon zona Drumul Taberei, angajeaza, Tel: 0734257903 n Cosmeticianã cu experienþã, angajeazã Beauty Studio, bd. Timiºoara, Tel: 0722258777, 0723329376 n Cosmeticianã, angajez pentru salon in Ghencea, Tel: 0730072931 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti, Tel: 0212321575, 0732222672


pagina 4 / oferte de muncã România

19 Martie 2013 Clubul n Electrician. Diplomatic Bucuresti sos. Bucuresti-Ploiesti 2B, sect 1, angajeaza electrician intretinere si muncitori necalificati (intretinere spatii verzi). Dl. Valentin, Tel: 0730970960, 0212242941

é Muncitoare

cu é Croitor/easã Experienta in croirea (cap-coada) si modificarea rochiilor de seara. Oferim salariu atractiv, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763.099.909

Croitorese. Cautam lucratori calificati pentru atelier de confectii si croitorie. Lucrator la masina de cusut liniara si triploc, sala de calcat sala de croit. Zona Crangasi, razvan_dumitriu@ yahoo.com, Tel: 0766180188 n Dansatoare. Club de noapte angajeazã în condiþii legale, dansatoare cu sau fãrã experienþã pentru dans ºi consumaþie. Pentru provincie se oferã cazare, Tel: 0766532433 n Director Economic Casino. Cerinte: studii economice de specialitate; vechime de 5 ani in domeniu, cunostinte temeinice in sistemul organizatoric si financiar-contabil; vorbitor engleza. Responsabilitati: planificarea, organizarea, coordonarea si controlul activitatii financiar-contabile a societatii (retea sali de jocuri de noroc). CV pe e-mail hrmanhattancasino@gmail.com n Dispecera, coordonator pentru pizzerie, bucatar, livrator, in zona Piata Domenii, Ion Mihalache, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400 Distribuitor cu/fara experienta, bonusuri dupa realizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530 n Electrician automatizari cu atestat, serios, disciplinat, pentru societate productie, Tel: 0722554851 n Electricieni. societate comerciala angajeaza electricieni part time, full time, diverse404@yahoo.com, Tel: 0786094073

é Electronist, pentru reparaþii electronice, reparatii televizoare, reparatii monitoare lcd, Tel: 0720667800 n Gipscartonisti. Rom-Gheves SRL angajeaza montatori gips carton cu experinta in domeniu, Tel: 0733931974 n Hostess urgent bonus la angajare plata la 2 saptamani salariu 1500Ron cu sau fara experienta, Tel: 0761267165 n Infirmier/ã pentru spitalul Oxxygene din Otopeni. Relatii la telefon (luni-vineri 10.00-18.00), Tel: 0745230132 n Inginer, tehnician zootehnist ferme porci, angajam in judetul Giurgiu, Tel: 0748240183 n Îngrijitor / ingrijitoare pentru animale de casa, salariu bun, Tel: 0760292507 n Lucrãtori operativi pentru autocompactoare (gunoieri) cu domiciliul in Mun. Bucuresti angajeaza SC Urban SA. Relatii la telefon interior 117 sau la sediul firmei din Bd. Timisoara nr. 10-12, sector 6, Bucuresti, Tel: 0214139115 Macelar si vanzatoare cu experienta; angajez pt. magazin carne sector 5, Tel: 0722200800 n Mãcelar cu experienta si vanzatoare angajez pentru macelarie, Tel: 0768597969 n MÃCELAR TAIETOR. ABATORUL AFUMATI JUD ILFOV ANGAJEAZA MACELAR TAIETOR IN ABATOR. PENTRU PROVINCIE ASIGURAM CAZARE, TEL: 0724539338, 0724539338, FAX: 02135083000 Manager/ asistent manager Restaurant tip fast-food angajeaza cu experienta. Relatii de luni - v ineri 10:00-20:00 la Tel: 0737997856 n Manipulant marfa pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8:30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, salariu net 1000Ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la pavilionul E, Doraly Afumati, n Manipulant. Angajam manipulanti depozit, Tel: 0788237041

é Mecanic Auto in service multimarca, personal calificat cu diploma, experienta obligatorie. Castiguri atractive, mijoc de transport la poarta unitatii. Carte de munca. Cerem si oferim seriozitate, service@exoticauto.ro, Tel: 0748800600 produse n Modeliere cap-coada, casa de creatie, zona Unirii. Conditii avantajoase, Tel: 0722951008, 0722142873 n Muncã la domiciliu cu 1700 RON/luna. De exemplu, este suficient sa aveti Doar 5 clienti activi pe primul nivel pentru a castiga in fiecare luna 67 de lei, si asa mai departe cu suma de bani. Inscrieri pe http://ladys.ro/a/SCYLqJ98, d, 1.700 RON/luna, cezarinastan@gmail.com serioase, n Muncitoare dinamice, apte pentru efort fizic si intelectual specific unui depozit de imbracaminte si incaltaminte in Sector 3, langa Cora Pantelimon. Program de lucru 6-8 ore/zi. Sunati numai intre orele 10-17, florin_again@yahoo.com, Tel: 0751023040

necalificate, fochist-masinist ºi cãlcãtorese Spãlãtorie angajeazã în Bucureºti, zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033

é Muncitoare

necalificate. Angajãm pentru specializare în cãlcãtorese textile, Tel: 0755200012 n Muncitori calificati Sudor-Lacatus si necalificati. Angajam Urgent. Relatii la telefonul 0736947644 pana la 17:00, iar la 0722507907 pana la 19:00, 1.000 RON, office@grecrom.ro, Tel: 0722507907


19 Martie 2013

oferte de muncã România / pagina 5

é Operatoare salã

jocuri, zona Voluntari ºi Chitila (constituie un avantaj cele cu experienþã în barman, chelner, recepþionistã), depunere CV pe adresa de email office@royalcash.ro calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596 n OSPÃTARI. RESTAURANT ZONA REGIE ANGAJEAZA (FETE SI BAIETI) OSPATARI CU MINIM EXPERIENTA, TEL: 0754599655 Patiser ºi cofetar, angajez, Tel: 0722569057 n Patiser, cofetar, brutar, decorator. Ana Pan, cu sediul in Bucuresti, Bd Dimitrie Pompeiu nr. 5C, sector 2 (metrou Pipera) angajeaza. Relatii la: cristina.tomescu@anapan.ro, office@anapan.ro, Tel: 0212332236, 0723290077 n Personal pentru tehnoredactare lucrãri ºi efectuare lucrãri secretariat, angajeazã Birou Notarial. Trimiteþi CV e-mail cioplea_alexandru@yahoo.com n Personal calificat. Atelier incaltaminte Dolynic angajeaza personal calificat pentru croit manual, pregatit, cusut, talpuit si finisat, manopera la pereche, Tel: 0733455949

é Personal coafura

cu experienþã, angajeazã Beauty Salon C&G. Coafeze cu plata fãcutã la procent 45-50%, frizeri ºi cosmeticianã, Tel: 0723977137 n Personal. Fabrica confectii foarte serioasa cu activitate de peste 10 ani angajam oameni cu experienta pe posturile: constructor tipare, om la masa de croit (incadrare + taiat) si confectioner, salariu foarte atrctiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

Personal curatenie. Hotelul Radisson Blu din Bucuresti cauta Personal Curatenie Camere/Zone publice. Cerinte: Persoana foarte ordonata, cu un dezvoltat simt al curateniei, atentie la detalii, punctualitate, ospitalitate, lucreaza bine atat individual cat si in echipa, cunostintele de limba engleza constituie un avantaj, disponibilitate pentru program in ture. Responsabilitati: Curatarea zilnica a camerelor si bailor oaspetilor in concordanta cu politicile si standardele operationale, indepartarea lenjeriei de pat si a celei de baie si inlocuirea ei cu alta curata, indepartarea gunoiului acumulat in camera, indepartarea prafului de pe toate suprafetele, reamplasarea produselor de camera, a materialelor promotionale, revistelor si articolelor de corespondenta, curatarea zonelor publice incluzind etaje, lifturi, lobiuri, coridoare, spatii comerciale, spatii de serviciu, scari, restaurante, baruri, sali de coferinta si banchete, birouri, toaletele publice si ale angajatilor si clubul de sanatate conform descrierii, colectarea selectiva si depunerea gunoiului in spatiile desemnate, completarea proiectelor de munca desemnate de catre Supervizor, curatarea si lustruirea podelelor, ferestrelor, oglinzilor, masinilor automate si a masinilor de gheata. Asteptam candidaturile dvs. la receptia hotelului sau pe adresa de e- mail ramona.rosu@radissonblu.com

é Personal Restaurant. Restaurantul Popasul Pescarilor din Olimp se deschide si în Bucureºti, zona Herastrau, cu specific pescarescmediteranean. Angajam: bucatar-sef, bucatar, ajutor bucatar, sef-patiser, patiser, ospatar, picol, barman. Pentru interviuri, trimiteti CV la e-mail cherhana.ancora@yahoo.com

é Personal Restaurant. Res taurant c entral angajeaza personal: ospatarite, ajutor bucatar si spalat vase. Experienta in Spania constituie un avantaj. Asteptam CV la e-mail, Tel: 0720676332, cv.job.restaurant @gmail.com,

Salon de n Personal. infrumusetare angajeaza: personal pentru Frizerie, Coafor, Cosmetica. Experienta minim 2 ani (zona Salajan) B-dul.Nicolae Grigorescu nr. 46. Ne gasiti pe site: salonexclusive4you Telefon dupa ora 16.00, Tel: 0728402001 n Pizzar angajam pentru restaurant zona Iancului, Tel: 0212532321 pacienti. n Recepþioner/a Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596 n Reprezentant Avon, 40% comision, cadouri la inscriere, posibilitati avansare. Suna sau trimite sms, Tel: 0762667689, 0758566126

vanzari, é Reprezentanti Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 Sec r etarã angajeaz a Colegiul National Dimitrie Leonida, www.leonida.ro, Tel: 0213243295 n Secretarã, angajam in zona Otopeni, perioada determinata de un an, studii medii, cunostinte lb. engleza scris, vorbit; relatii la telefon 0213520978/79, Tel: 0724512713 n Secretarã/personal assistent. Companie multimationala cautã femeie, 18-25, prezentabila, fãrã obligatii. Posibilitati ulterioare de dezvoltare. Valabil doar cu cv+ photo distincte pe mail, 3.000 RON/luna, officehrbrain@gmail.com n ªef garaj (responsabil parc auto- cunostinte transport auto) angajeaza Sc Romkayatur Srl cu sediul in Bragadiru, jud. Ilfov. Solicitantul trebuie sa cunoasca limba turca, permisul de conducere este un avantaj. sahin@kayatur.net, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655295, 0214480250 n ªef sala confectii, angajam pentru fabrica confectii textile zona Timpuri Noi, Tel: 0784006305 n ªofer categoria B+C si manipulanti cu domiciliul in Bucureºti. Angajam pentru depozit frigorific, 0788237041 n SOFER TAXI LOGAN DIESEL PLAN 100RON/ZI LA AS, 100 RON, 0722591833 n ªoferi transport international auto de marfa generala angajeaza Sc Romkayatur Srl cu sediul in Bragadiru, jud. Ilfov. Relatiile de transport acopera destinatia TurciaEuropa- Turcia. Solicitantii trebuie sa aibe experienta in transport international. sahin@kayatur.net, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655295, 0214480250

n ªofer, angajeaza societate comerciala din Bucuresti. Se cere carnet cat.B, experienta cutie de viteza hidramata, Tel: 0726105574, 0372933287

é ªoferi taxi cu/

fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17/Str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498 n ªoferi taxi sector 5 si 6, Tel: 0761967877

é Supraveghetor/oare

copii; angajam tinere supraveghetoare sau animatoare pentru loc joaca pentru copii, Tel: 0753062727 n Tehnician horticultor execut igenizare copaci, vita de vie, curti, gradini, plantat copaci, legume, flori, Tel: 0743568534 n Vânzãtoare magazin paine, vanzatoare covrigarie si modelator paine (cu experienta), Tel: 0213353706

é Vânzãtoare patiserie, ospatari, f emeie de serviciu, pentru patiserie si restaurant Nerva Traian. Experienta, Tel: 0213210675 n Vânzãtoare pentru magazin dama la metrou Gara de Nord, Tel: 0786365716 VÂNZÃTOR SHORMA CU EXPERIENTA ANGAJAM PENTRU FAST FOOD, TEL: 0744794660, 0214328565 n Vânzãtor presã, persoane avand experienta cu casele de marcat tip touch screen, sociabile, comunicative, serioase. Domeniul: presa romaneasca. Locatia Sun Plaza Berceni, 1.000 RON/luna, Tel: 0744324934


United Kingdom n 1. Experience Hairdresser level 2-3 or Equivalent; Description: Position to start in April 2013! Qualified with at least 2 years professional experience *Not including College Salon Must have professional salon experience and are confident with: Cut for Men & Ladies Styling Blowdry for all hair types Colour & Highlights applications Perms & Straightening 30 to 40hours shift work per week and may include Friday & Saturday Looking for female hairdresser, reliable, presentable, happy, friendly, flexible and confident individual to join our team. Apply in person at Basicsalon, 18 Cambridge Heath Road, E1 5QH or send CV to recruitment@basicsalon.com - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 2. SAP COnsultant; Description: IT Company based in London is looking for fast learners with good analytical and problem solving skills; proven ability to meet deadlines with self motivation and in-depth analysis and development skills to join the Development Team to support the in-house IT applications in SAP. You will be proficient in BI, BW, ISU ABAP, FICO, CRM, SD, MM, SRM You will be part of a team providing support to a number of customer projects, playing a key role in helping our clients realise the full potential of their SAP Systems. The role will require support of to leading edge SAP solutions via testing and development of bespoke software systems. Investigating and resolving functional and technical issues, provide upgrades and carry out performance tuning. Degree Level qualification or a minimum of 3 years relevant experience required Salary L33K L40K depending on experience. Please send your CV to Infoplus Technologies UK Limited, unit 6, Capital Business Park, Manor Way, Borehamwood, WD6 1GW or email :contact@infoplusltd.co.uk - Closing date 28 days after advertisement is published. Salary: GBP 33000.0 - 40000.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 3. Cake Decorator; Description: We are looking for a: Full or Part Time Professional Cake Decorator to join our Cake Shop. You must have: Proven experience in baking, and cake decorating; working with celebration cakes of all sorts, Computer skills, Good level of communication in the English language both verbal and written, a Passion for Cakes, Strong work ethic, Ability to work on your own and under pressure, Ability to work with a team, assign tasks and be a leader by example. Available to start ASAP, Flexible - shifts will be 5 days between Mon-Sat so you will be expected to work over weekends, and we are open late Thurs-Sat so you must be able to work later shifts to 9pm (if needed) as well early shifts starts at 8am. Excellent personal presentation is a must as well as Understanding of requirements for working with cakes as orders will need to be taken from customers. A food and hygiene safety certificate is compulsory for this job. in short: At least 1yrs experience, ability to help customers decide and advise where all aspects of celebration cakes are concerned + the ability to work as part of a team anywhere in the bakery. Must be able to work with all types of icing and be dedicated to the job. Salary: GBP 7.0 - 9.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom - jobs@brixtoncakeshop.com n 4. Home Carer; Description: Experienced Female home carer required to work in Mid Sussex Area. Ideally trained to NVQ level 2 or higher. Own transport is essential as you will be working in the community and will need to travel between clients. The successful applicant will be supporting elderly and disabled adults to enable them to remain in their own homes. Duties will include: Personal care, including assisting with toileting requirements, washing and dressing, meal preparation, assistance with medication, managing the household, some shopping, respite breaks. The successful applicant will require an enhanced CRB / DBS disclosure. The employer will meet the cost of the disclosure. We have claimed an exception under the equality act 2010 For further details please contact Mike Nightingale on 01444 455622 or email miken@abbeycare.com - Salary: GBP 12.0 - 15.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 5. Scaffolders Labourer - CSCS; Description: Forefront Scaffold Solutions require 1 x Scaffolder Labourer for immediate start Monday 18-03-2013. Duties to include; all aspects of assisting scaffolders with erection of scaffold - must have previous experience. Must hold current CSCS Card. L8.50p/h, 40 hours per week, minimum of 2 weeks work but could lead to ongoing. Please call ASAP 01709 376386; Salary: GBP 9.0 - 9.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 6. Cleaner; Description: Cleaner Required in Harewood LS17 Duties include, Mopping, Dusting, Vacuuming, Cleaning toilets and all other related tasks. TUE + FRI 5:00PM - 6:30PM Due to location you must have your own transport. Please contact our recruitment line 01132 248211 Please quote Ref: No LS17 9LF; Salary: GBP 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 7. Refuse Labourer; Description: Refuse Labourer Temporary 4 posts 06470, 06471, 06472,06473 Location: Pottery Street Depot, Greenock Hours: 37 hours per week Duration: Until 1st November 2013 Important Applicant Information: Please note that if you apply via this website it is important that you regularly check your emails following your application submission. All further communication regarding your application, including any invite to interview and, if relevant, details of any formal offer/contract, will be done by email. You should ensure that your email is set up to receive emails from MYJOBSCOTLAND and Inverclyde Council, and that they are not filtered into any JUNK/SPAM folders. Please read the Essential Applicant Information details prior to submitting your application. If you are unable to apply using this website, and require further assistance, please contact 01475 712740. Interviews for non-teaching posts with Inverclyde Council will be based on the Councils' competency model which is reflected in our performance appraisal scheme. Details of this can be found at the link below: http://www.inverclyde.gov.uk/jobs-and-careers/essential-recruitment-i nformation/performance-appraisal - Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 8. CSCS Painter x3; Description: Our client is looking for three experienced painters to start immediately on a housing development. You must have experience in painting, have whites and brushes, and hold a CSCS card. Please call Niall on 01234 332 960. Salary: GBP 10.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 9. Social Workers; Description: We are looking to appoint 3 Social Workers within the Joint Adoption Service. We would welcome applications from social workers who have experience of working within adoption teams or an interest in this area and or experience and knowledge of looked after children systems and child protection Manageable caseloads, regular, focussed supervision, a commitment to training and service improvement are just some of the advantages of working in Shropshire. With a strong innovative track record we believe in performance management, practice development and ensuring that we are child and family focused. For these posts you will need to possess a recognised social work qualification (BA Honours in Social Work, CQSW, DipSW) and evidence HCPC registration. The person specification and job specification for this vacancy are attached to this page. You can apply for this job by completing the online application form, or by printing and posting the printed form attached to this page. Alternatively you can request a job pack and application form (please note this is the same information that is on this page) from the Contact Team on 0345 6789012. If you have a specific enquiry about this vacancy please contact the Contact Team on 0345 6789012. Relationship to any Member of the Council or Senior Officer must be disclosed. Canvassing will disqualify. Salary: GBP 23981.0 - 30018.0 (Annually); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 10. Bricklayer; Description: We are currently looking for bricklayers for the Oundle area for a new house build,the job is for a few months work at least. The ideal candidate will; Be an experienced bricklayer Must hold a valid CSCS Card To apply please call Emily on 0161 764 2169; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom

n 11. Cleaner; Description: Urgent School Cleaners required Must have CRB dated within 12 months - the company will not apply for one for you. Monday - Friday. 1515-1815 Previous commercial/industrial cleaning experience required. Must be hard working and reliable. Must be able to provide two references. Experience with COSHH preferred, not essential. Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom; Randstad CPE; Address: Keighley, BD20 6EB n 12. FLT Counterbalance Driver; Description: To work as part of a small team, moving raw material and finished product around a food production facility specialising in confectionary. The successful candidate will possess and up to date counterbalance flt licence and be flexible to work various day shifts. Salary: GBP 7.0 - 7.0 (Hourly); Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom - Abbey Personnel Services Ltd; Address: Leeds, LS25 6ES n 13. Dispenser BOOTS71643; Description: This is an exciting opportunity for qualified Dispensers in the Middlesex and Hertfordshire Region What life's like for a Dispenser You provide outstanding customer care and an efficient dispensing service within your store. It's about customers You’ll provide outstanding customer care and contribute to a professional pharmacy service that exceeds customer expectations. Excellent customer care will drive profitable sales. It's about dispensing You’ll deliver the dispensing activities accurately and safely, protecting confidentiality, so that the prescription is delivered according to customer needs. It’s about standards. You’ll comply with the code of ethics, professional standards, relevant legislation and company procedures, to deliver required standards of clinical governance. It’s about learning. Always looking for ways to gain and apply professional knowledge within the store, you’ll share your knowledge with other colleagues every day. It’s about best practice. You’ll identify and recommend any areas for operational or professional improvement and take action together with your pharmacist. It’s about teamwork. You’ll spot ways of helping your colleagues to deliver the best results, and take action where necessary, so that you provide the very best pharmacy service to your customers. This vacancy will close once we have filled all available assessment places. We therefore highly recommend early applications. To apply, please go to: https://www.boots.jobs/ Quoting Ref: BOOTS71643; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom n 14. Community Sport Hubs Officer; Description: Department Community Services. This is an exciting opportunity to join our Community Services Team in providing the effective delivery of Community Sport Hubs across Argyll and Bute, in partnership with Sport Scotland. Applicants should note that: - This is a temporary post, currently until end of March 2015 - This post is to be worked 35 hours per week, and may include some evening and weekend work - This post is suitable for Job Share - This is a temporary post which may be filled on a secondment basis by an employee wishing to gain career development, and will be at the discretion of the employee's director - The successful candidate will be expected to travel efficiently and effectively between various work locations within Argyll and Bute, and beyond, to meet the operational requirements of the Service - This post requires membership of the PVG Scheme in relation to working with children. Should you be the preferred candidate after interview, you will be required to gain membership of the PVG scheme in relation to working with children, prior to any unconditional offer of appointment. For those candidates who are not already a member of the PVG in relation to the workforce above, the following will apply: • The total amount for membership of the PVG Scheme is L59.00. The successful candidate will be asked to pay L41.00 to join the scheme and the Council will contribute L18.00 to your scheme membership. • If you do not work for Argyll and Bute Council, or are employed on a casual basis, payment is essential before an unconditional offer of appointment will be made. • If you currently work for Argyll and Bute Council, payment can be made in full or arranged to be deducted from your salary over a period of up to a maximum of 6 months.• Methods of payment will be confirmed at interview, should you be successful for interview. How to Apply - For further information on the role and requirements of this post, please contact Paul Ashworth, Sport and Facility Development Officer, on 01369 708591 - For information on the recruitment to this post, please contact a member of our HR Recruitment Team at recruitmentenquiries@argyll-bute.gov.uk or on 01546 604334, quoting the post reference CMC00521; Source: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom


19 Martie 2013

oferte de muncã România-strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri / pagina 7

Vanzator mobila. Angajam lucrator comercial-vanzator mobila, pentru magazin zona Ghencea, mobilacomp.domnel@ yahoo.com, Tel: 0770698739

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima magazin n Vânzãtor/oare nonstop, aspect fizic placut, zi. Studiouri în zonele: zona drumul Taberei, Tel: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, 0724650295 Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 Vânzãtor/oare cu n Videochat Acum poti face calificare, angajam videochat si de la domiciliul tau. Primesti 70% una din cele pentru magazin mai avantajoase job-uri pentru alimentar aflat in fete, cupluri, doamne mature, cu sau fara experienta.ID: zona Eroilor, alina_alexandru2002 vsudiochatacasa, videochatacasa@yahoo.com, @yahoo.com, Tel: http://videochatacasa.eu/, Tel: 0749466307 0723617988,

WebMaster administrator. Societate cauta student part time, cunostinte engleza avansat pentru administrare site cu platforma WordPress si OpenCart. CV la e-mail office@aquatech.ro n Zidar tencuitor, muncitori pt. tencuiala mecanizata, pentru perioada lunga de timp. Rog Seriozitate, 1 EUR/mp, Tel: 0748092110 Zidari c u ex perienta angajeaz a firma de constructii, Tel: 0737538068

0722380926 Angajez n Vânzãtor/oare. pentru magazin alimentar zona Crangasi, Tel: 0721682352

é VANZATORI / VANZATOARE. TERASA PIAÞA OBOR ANGAJEAZÃ VANZATORI/VANZATOARE PENTRU PERIOADA VERII. POSIBILITATE PRELUNGIRE CONTRACT. SALARIU ATRACTIV, POSIBILITATE PROGRAM PRELUNGIT. RUGAM SERIOZITATE, TEL: 0721986897

é Videochat A&N angajeazã personal feminin cu/fãrã experienþã. Oferim 600$ bonus, avans 300$ imediat, salariu fix 1200$ ºi procente 50%-84%. Garantãm realitatea anunþului, Tel: 0731080888

é Videochat 19

Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus +500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat tu cauti un job? Noi cautam fete minim 18ani serioase, cu sau fara exp. vino sa castigi banii tai online oferim bonus angajare 500$, cm comision 50%-70% traning premii posibilitate si salariu fix + comision! 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764127778

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office@virtualstarsstudio.ro www.virtualstarsstudio.ro, 0721516830, 0763296676 n Videochat. Doamne si Domnisoare cu varsta intre 18-45 ani cu sau fara experienta va angajam pentru conversatii PC, se acorda bonus la angajare program flexibil, castiguri intre 1000-3000$, Tel: 0765946504, 0732772874 Videochat. Doamne si Domnisoare pentru activitate de conversatii PC, salarii atrac tiv e, bonus uri la angajare 100$/zi castiguri intre 1000-3000$, Tel: 0765946504, 0732772874 n Vopsitor auto angajam, Tel: 0768611490

Germania, hostesses tinere, lady- escort, pentru Club Select. Cazare asiguratã, Tel: 004915784265764 n GERMANIA, CONSTRUCTII. CAUTAM INGINER CONSTRUCTOR SI MAISTRI IN CONSTRUCTII, PENTRU SANTIERE IN GERMANIA. CUNOASTEREA LIMBII GERMANE SI EXPERIENTA REPREZINTA AVANTAJ, TEL: 004915163476702

é Germania. Castig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

n Italia. Contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0268470183, 0747661527, 0769875604, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0771391543, 0729772702

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565 Uniunea Europeana. Angajam barmanita pentru Night Club in strainatate, limba germana mediu, caz are gratuita, Tel: 00420777312535

n Caut

sa lucrez ca: sofer B, electrician, stivuitorist, instalator sanitar, etc, eventual la intretinere pensiune, hoteluri, vile, etc, Ursu.Vasile2013@ yahoo.com, Tel: 0768430439 n Caut loc de munca: femeie de serviciu sau ingrijire locuinta, gradina, copii, batrani, in Bucuresti, Tel: 0248653198 n Confectionera triplok cu experienta caut loc de munca in domeniul tricotaje, Tel: 07611503471 n Menajerã. Doamnã serioasã, curatã, ofer serviciu menaj, preferabil sector 6, program part time, Tel: 0728403133 n ªofer, 35 de ani, permis conducere cat.B caut de munca, experienta 15 ani in toata Europa, narcisfacalet@yahoo.com, Tel: 0762073624

n Alexandriei 19000mp, D74 la DJ 504 Alexandria-Pitesti pana in turnul de apa, pretabil depozit, show-room, locuinte, dubla deschidere, 65.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285 n Alexandriei, zona Pucheni sector 5, vand teren 150mp + casa demolabila, Tel: 0722293123 n Argeº Vãrzãroaia, DN731 Pitesti-Domnesti (sat Varzaroaia, Pietrosani) Teren intravilan stradal, 5000mp, deschidere de 14m, 19.000 EUR, stoicarobertmarius@yahoo.com Tel: 0744453914

n Bãneasa, Jandarmeriei, stradal, 2 loturi x 1.500mp, particular, 130 EUR/mp, Tel: 0731059060 n Berceni Comuna, proprietar, vand loturi suprafete de 320 mp, cadastru, intabulare, utilitati, 4.900 EUR, teren_berceni@yahoo.com, Tel: 0785855418 n Berceni Comuna, proprietar, 434mp, str.Primãverii, puz p+1+m, lângã clubul de echitaþie, drumuri amenajate, 5.900 EUR, Tel: 0732768091 n Buftea, Sos. Viilor, nr. 29 bis, parcele 600-900mp, ultracentral, intravilan, toate utilitatile, super oferta, Tel: 0731059060

n Domneºti in fata Unitatii Militare, vand loturi de 500 si 1000 mp, Tel: 0729691300 Clinceni, n Domneºti particular, Superoferta, teren in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, Tel: 0723530331 teren n Dragomireºti-Deal 10.000mp situat la km15 al autostrãzii Bucureºti-Piteºti ºi la 2km de Carrefour Militari v.a.v de parcul de distracþii Divertisland lângã Ocolul Silvic Bucureºti acces din Comuna Dragomireºti Deal, 0731872892

n Ghencea vand urgent 18 parcele intravilan, 11000 mp, gaze, electricitate, 420.000 EUR, Tel: 0722366064 n Giurgiu, Bâcu, Dragomiresti, 1200 mp, 7 km de la Carrefour Militari, 42.000 EUR, malex@digi.ro, 0722269092 n Giurgiului, Drumul Bercenarului, vand teren loturi 1800-2500mp, toate utilitatile, pret 150E+ TVA, 0745121477, Tel: 0722503226, 0745121478

n Mihalache Ion, Popisteanu, proprietar vand teren de colt 570mp si apartament rezidential Herastrau, 4 camere, Tel: 0769236384 n Militari, str. Rezervelor, in spate la Metro Militari, vand teren 3350mp. Telefon dupa ora 18:00, Tel: 0727360497

n Obor piata, 17.800 mp, toate utilitatile pe teren, n Cãlãraºi, Fundulea, ideal pretabil bloc locuinte p+10, pentru casa, central, 20/30mp, particular, fara intermediari, langa Politia Fundulea, zona superpret de criza, 0744372439 linistita, curent electric, 7.600 EUR, caty.musat@yahoo.com, Tel: 0762438489 n CANTEMIR, BUDAPESTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 180MP, CERTIFICAT DE URBANISM S+P+2E+3 RETRAS. EXCLUS é Otopeni, teren intravilan, INTERMEDIARI, TEL: suparafata 491mp, deschidere 0743534628 24m, curent 380V, cadastru, n Chitila-Ilfov, Sos. de intabulare, zona in dezvoltare, Centura, 16.200mp, stradal, ideal constructie rezidenta, deschidere 52, 37 EUR/mp, 37.000 EUR, Tel: 0765266490, dinescuroxana_dr@yahoo.it, Tel: 0731059060


pagina 8 / vânzãri terenuri / case-vile

19 Martie 2013

Periº vand teren 6500mp, 20 EUR/mp, 0721866860 n Pipera Drumul Potcoavei, teren 404 mp (20, 5 x 19, 71 m), Curent si gaz, strada privata, regim de inaltime p+1, pret negociabil, proprietar, 55.000 EUR, Tel: 0728524922, ioanakohalmi@yahoo.ro, n Pipera, D+P+1, suprafata construita 350mp, teren 750 mp, 250.000 €, 0731059060

n Alba Iulia Piata casa p+1, singur curte, 2 gr. sanitare, 130mp, teren 165mp, 250.000 EUR, Tel: 0744372439 n Alexandriei Pucheni, sector 5, str. Florarilor, 1960, caramida, 3 camere, baie, bucatarie, renovata recent, termopan, toate utilitatile, 110.000 EUR, Tel: Chiajna, 500, 0731059060 n Roºu, 1.000mp, intravilan curti constructii, Tel: 0744372439

Ghermanesti n Snagov 1200mp, d 12m la DJ, toate utilitatile, ideal locuit, pensiune, show-room, etc, 40.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285 n Snagov Micsunesti 822, 50mp, d 35m, casa demolabila, deschidere la DJ, stradal, intre case sau padure, utilitati, 7.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285

é Snagov, proprietar vand teren intravilan, deschidere la 2 strazi, la DN de 45, 5m, cealalta strada 30m, posibilitate de constructii hale, depozite, industriale dar si constructii rezidentiale etc. Posibilitate de schimb acest teren cu casa-vila, teren, in Bucuresti sau Pipera; pretul total este de 403.500 euro discutabil, 50 EUR/mp, mirela_preda28@yahoo.com, Tel: 0724271117

n ªtefãneºti, Sos. de Centura, 5.000mp sau 25.00050.000mp, urgent, utilitati, 25 EUR/mp, Tel: 0744372439

n Tãrtãºeºti intrare 960mp deschidere 24m, utilitati, zona selecta, particular, 22.000 EUR, Tel: 0756055534

n Baba Novac, D+P+1, 1998, superlux, finisaje de exceptie, amprenta-180mp, curte-600mp, piscina, sauna, garaj, mobilata/nemobilata, 599.000 EUR, Tel: 0731059060 n Bãneasa comuna, vila 6 camere, 1400mp vand sau schimb cu apartament 2 camere, Tel: 0766366095 Comuna n Berceni particular, vand case la cheie în Comuna Berceni, Tel: 0722250562, 0762689975

é Berceni Comuna la 6 km de Bucuresti, vila 2013 la gri, 140 mp utili, 3 dormitoare, living, P+1, 2 grupuri sanitare, teren 350 mp/ utili, toate utilitatile in zona, ansamblu rezidential, acces din asfalt, accept rate Prima Casa, 51.900 EUR, cristian.catea@yahoo.com, Tel: 0729039273 n Brâncoveanu casa cu teren, 281 mp, toate utilitatile, 125.000 E, Tel: 0767754976 n Bucureºtii Noi vand casa 400mp, toate facilitatile, Tel: 0721095046 n Bucureºtii Noi, Bazilescu parc, particular vand casa 3 camere, renovata integral, mansardabila, toate utilitatile, sc. 83mp, st. 190mp, d-10.5m, 85.000 EUR, Tel: 0765678683

Tãrtãºeºti sat Gulia 1000mp, toate utilitatile, langa padure, 30 EUR/mp, Tel: 0720792473 n Tunari Ilfov 1.000 mp, d- é Colentina, Sportului, p/1, 20, 200 m de linia de centura, toate facilitatile, 30mp teren in Tel: 0722295212, 0212311666 fata casei, 15mp in spate, total teren 120mp, casa 130mp, la 50m de Spitalul Fundeni, cap troleibuz 66, masina 253, n Voluntari, Eroilor, toate an2008, merita vazuta, urgent utilitatile, 300- 500- 1.000mp, negociabil, 100.000 EUR, particular, 100 EUR/mp, Tel: florinlepadatu54@yahoo.com, Tel: 0722416186 0733915707

Paradisul n Corbeanca, Verde, m+d+p+1, 600mp construiti, teren 2.000mp, superba, fiecare dormitor cu n Militari Ansamblu de lux P+2, 200mp, baie+ dressing, 850.000 EUR, exclusivist! teren=350mp, finalizat pentru Tel: 0744372439 persoane pretenþioase, Cornetu Judetul Ilfov 129.900 EUR, Strada Daliilor, vanzare www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0722134720, 0767600804 Casa + Teren 3504mp, n Militari Metro P+1+POD, 30 EUR/mp, 200mp construiþi, cretu_mihaela53@ teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, yahoo.com, Tel: toate facilitãþile, astfalt, zonã 0763309570 vile, pentru clienþi pretenþioºi, vând casã, (Tva inclus), 89.900 EUR, n Cotroceni 102mp, 4 camere, renovabilã, www.avangardegrandevillage.ro proprietar, 115.000 EUR, Tel: Tel: 0767600804, 0722134720 0730367375

particular, n Dorobanþilor 420mp utili, inaltime 6m, 200 mp, open space, 3 living 40mp, hol acces 50mp, 4 gr.sanitare, super ocazie, urgent, fara intermediari, 1.500 EUR/mp, Tel: 0744372439 n Drumul Gãzarului, stradal, 100m de Lidl, suprafata teren 270mp, suprafata construita 140mp, toate facilitatile, posibilitati casa locuit si spatiu comercial, 169.000 EUR, Tel: 0745802408, 0760907281 n DRUMUL SÃRII, VILA 5 CAMERE, P+1, 160MP, TEREN 455MP, CU ACCES PE 2 STRAZI: SABIUTEI, MARINESCU, 330.000 EUR, TEL: 0214106827, 0744300806

n Ferdinand, intersectie Avrig, 1980, P+3, suprafata construita 551mp, spatiu comercial la parter 32mp, teren 280mp, vand sau inchiriez, Tel: 0731059060 n Ferdinand, imobil interbelic, deschidere la 2 strazi, 500mp teren, 7 camere + spatiu comercial, suprafata construita 300mp, urbanism d+p+2, Tel: 0731059060

é Giurgiului, Stradal, Vila Constructie 2006 din beton si caramida. Suprafata: 360mp, D+P+2, garaj, curte, 14 camere, 4 terase. Vila este compartimentata in 2, avand dubla destinatie: locuit si activitate comerciala, 415.000 EUR, Tel: 0732591388

é Militari, Rosu, proprietar, imobilul este disponibil pentru mutare imediat, are toate actele facute, acces pe drum de servitute cu latimea de 4m, beneficiaza de put cu adancimea de 50m, canalizare, gaze, electricitate, iar dotarile includ: usa metalica, gresie, faianta, parchet laminat, tavane false, aer conditionat, DigiTv, telefon. Casa este construita din caramida Porotherm de 25cm, are acoperisul din Lindab, termosistem, curte amenajata, mansarda cu o suprafata de aproximativ 60mp, piscina este inclusa in pret, dar nemontata. Imobilul se vinde complet mobilat (Mobexpert) si utilat. Pret Negociabil, 200.000 EUR, olteanugeo@ymail.com, Tel: 0766269183

Pantelimon casa 3 camere, living, baie, bucatarie, 42.000 EUR, Tel: 0728580662

é Peris, Ilfov, la numai 15 minute de Bucuresti, particular, vand vila P+M, 150mp, plus anexa gospodareasca, din BCA, 4 cam, 2 bai, 2 balc oane, iz olatie pardos eala, ac operis , exterioara, AC, Termopane 5 camere, centrala lemn cu gazeificare - economica + instalatie Romstal, teren 970 mp, apa curenta, fosa, gaze strada, in plan canalizare. Situata aproape de lac, zona superba plina de verdeata, 99.000 €, cpettrre@yahoo .com, Tel: 0724573162 n Prahova, Vãlenii de Munte, vand vilã deosebitã ºi livadã, Tel: 0744302667


19 Martie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Progresul, cimitir, Luica, vand casa noua la curte, 64.000 EUR, Tel: 0729345841

é RAHOVA, VAND CASA LA CURTE 140 MP, CARAMIDA, RECENT RENOVATA, 2 CAM, HOLURI, BUC, DEBARA, IZOLATA PARTIAL, TABLA, TERMOPANE, GAZ, PUT, 50.000 EUR, 0723919138

Rahova, Teius, vand casa curte, pret negociabil, Tel: 0721114927

particular, n Chitila-Ilfov, garsoniera cf I sporit, g+f+t, centrala proprie, loc parcare, merita vazuta, 34.000 EUR, andradeurocom@yahoo.com, Tel: 0749114716

é Vitan, Alba Iulia, Brates, in spate la Casa de Pensii, vila suprafata 500mp, Demisol + Parter + Etaj + Mansarda, prize internet in fiecare camera, telefon, centrala, alarma, interfon, 11 camere (18 50 mp), 5 bai, bucatarie mobilata. Teren 140 mp, 4 2 5 . 0 0 0 E U R , henta12002@yahoo.com, Tel: 0722758297

n 1 Mai (Mihalache) bloc expozit, vila P+2+M, 12 camere, 600mp construiti, curte libera 150mp, an constructie 1993, pretabil pentru firme, policlinica, gradinita etc sau inchiriez 3000E/luna, 495.000 EUR, é Rahova, Petre Ispirescu Tel: 0729719306, 0737369283 casa 4cam, 150mp, curte s700m2, d13m, caramida, centrala, AC, canalizare, apa, electricitate, include magazinul 40mp stradal, g/f/p. Pivnita + anexe. negociabil, 139.900 €, ppsc.bogdan@gmail.com, Tel: 0764159026, 0730345333 n Roºu Chiajna, casã P+M, 3 dormitoare, 3 bãi, n Armeneascã vand bucãtãrie, centralã termicã, garsoniera 41mp, Tel: sufragerie la cheie, teren 0747488644 270mp, 114.000 EUR, Tel: 0723530968

n Tineretului d+p+1, 300mp construti, 300mp teren, Tel: 0731059060

n Vatra Luminoasã -Matei Voievod. Urgent. Proprietar, 550mp constructie, 660mp teren. 370.000Euro discutabil, Tel: 0723907915 n Voluntari, p+1+m, 500mp teren, 150.000 EUR, Tel: 0731059060

Basarabiei, (in apropierea statiei metrou Costin Georgian) vand garsoniera conf 1, decomandata, 34mp, parter, Imobilul construit 1987, bloc mixt, 8 etaje, reabilitat termic exterior si interior, finisat recent, calorimetre, termopan, pozitionat spre vest, se vinde partial mobilat cu mobilier din nuc masiv. Posibilitate pentru spatiu de parcare. Aproape de metrou si RATB. Actele s unt la z i, c adas tru – intabulare. Imobilul este ideal pentru inchiriat sau spatiu de birou. Pret Negociabil, 33.000 EUR, sinc_stefan@yahoo.com, Tel: 0722432033, 0753601970

DRUMUL TABEREI GARSONIERA CONFORT 1 SPORIT, SUPRAFATA 45, 43 MP, PARTER, SEMIDECOMANDATA CU BALCON LUNG DE 3.45 M, REABILITAT TERMIC SEPTEMBRIE 2012, CADASTRU, USA METALICA, POZITIONAT CU O LATURA SPRE STRADA SI BALCONUL SPRE ZONA VERDE, VIS A VIS AZZURO LANGA VIITOAREA STATIE DE METROU RAUL DOAMNEI IN BLOC TIP TD 11, 41.000 EUR, DANHORVATH1960@ GMAIL.COM, 0742111140

Alexandru n Ultracentral Beldiman, garsoniera ideal birou, 34mp, 37.000 EUR, Tel: 0727851866 Casa Poporului, n Unirii, Regina Maria 37-39, garsonierã dublã, renovatã, îmbunãtãþiri multiple, sau schimb, 39.900 EUR, Tel: 0723447448

Septembrie, Petre n 13 Ispirescu, garsoniera cf. 1 sporit, toate imbunatatirile, etaj 7/8, negociabil, 38.000 EUR, Tel: 0763651970

Margeanului n Antiaerianã, parter, confort 1, 52mp, termoizolatie, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, n Drumul Taberei, Ghencea, 49.000 EUR, Tel: 0721261035 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul Avangarde Rezidenþial, acces n Brâncoveanu, particular, 2 piscinã, loc de joacã, teren camere conf. 2, decomandat, fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, etaj 9/10, îmbunãtãþiri, Stoc limitat, 29.900 EUR, discutabil, 37.000 EUR, Tel: www.avangarderezidential.ro, 0769552182 Tel: 0767600804, 0722134720 n Brâncoveanu Lamotesti, cf. 2, dec, 1/10, termopane, G+F, UM, balcon 3m, proprietar, n Mantuleasa nr. 26, intabulare, 35.000 EUR, Tel: particular, garsoniera curte, 0764386463 parter din parter, 38, 63mp n Brâncoveanu Secuilor, teren sub construcþie, 26, apartament 2 camere, 2/4, 85mp suprafata utila, 24, 57% 50mp, îmbunãtãþiri, zonã teren folosit din curte, impecabilã, 54.500E, eventual 60.000 EUR, Tel: 0723619181 închiriez 230E, Tel: n Militari Rãsãritului, cf. 1, 0758888569 parter/4, toate imbunataþirile, aer n BRAªOV, POIANA condiþionat, centralã termicã, BRAªOV, VAND 2 CAMERE zonã liniºtitã curatã, 37.000 EUR, UTILATE, MOBILATE NOU, denissa_mihaila@yahoo.com, 50.000 EUR, TEL: 0769212156 Tel: 0769429514, 0751255119

n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul Avangarde Rezidenþial, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Rahova garsoniera Cf 3, libera, 16 mp, acte la zi, usa metalica 8.600 E negociabil, 8.600 EUR, Tel: 0724664960 n Regiei, Orhideea, particular, 1/4, dec, 34mp, renovata 2013, CT, g+f+p, obiecte sanitare/ termice noi, corpuri iluminat, curte interioara, boxa, n Berceni particular vand C+I, 33.500 EUR, 0722440999 garsoniera cf.I, bl ITM, 32mp, 36.000 EUR, Tel: 0724232967 n Berceni Straja, proprietar, garsonierã conf. 1, 1976, Toate z onele, c urate, 37mp, decomandatã, civilizate, preturi accesibile, îmbunãtãþiri, parter din 4, pentru locuit, firma, Tel: 35.000 EUR, Tel: 0761302891, 0722336544, 0765555285 0765048599

é Crangas i, v and apartament 2 camere et. 2/8. Apometre, us a metalic a, gaz e tras e separat, geamuri termopan Gealan, gresie, faianta, parchet, usi. Parcare platita ADP. Interiorul este izolat si urmeaza exteriorul. Mobilat si utilat, AC, masina de spalat, frigider, aragaz, hota. usor negociabil, 63.000 €, floarea.apostol@yahoo .com, Tel: 0745756853 n Crângaºi-Giuleºti confort 1, 3/4, stradã necirculatã, contorizat, parchet stejar masiv, proprietar, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081, 0763670020

n Doamna Ghica, particular vand apartament 2 camere conf. I sporit, renovat recent modern, mobilat lux, Tel: 0729428862 n Domenii, Grivita, apartament 2 camere semidecomandat in vila cu 5 ap, etj1/1, sup. 40 m.p, termopan, centrala termica, boxa, beci la demisol, curte comuna aprox. 100 m.p. De vizitat, 40.000 EUR, popescu_eli@yahoo.com, Tel: 0721585378 apartament 2 n Dristor camere, cf. 1 decomandat, et. 11, termopane, usa metalica, apometre, balcon inchis, zona metrou Dristor, 50.000 EUR, rodica_mustata@yahoo.com, Tel: 0723647446 n Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

n Lujerului vand apartament 2 camere cu imbunatatiri, 6/10, 59.000 EUR, 07224035720

n Militari ansamblu rezidenþial “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Militari, Roºu, dezvoltator, 2 camere 100 mp, etaj 2, 2 bãi, stradal, preþ la cheie, super ofertã, 52.000 €, Tel: 0788395181, 0727525188 n Moineºti ap 2 camere, 3/10, decomandat, repartitoare, apometre, orientat spre E, stare buna, fara imbunatatiri majore. Nu accept rate. Se elibereaza dupa plata. Usor negociabil, 47.500 EUR, Tel: 0724248491, 0724264432

é Moºilor 217A,

é Gara de Nord, particular vand ap 2 camere, 1974 semidec, conf I, etaj 1 din 9, sup 46 mp, renovat, gresie, faianta, parchet masiv, balcon f. mare inchis, usa metalica, cadastru, intabulare, 44.000 EUR, ela.goran@yahoo.fr, Tel: 0724013677

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567 n Giurgiului Piaþa Progresul, particular, 2/7, conf. 1, decomandat, bloc reabilitat, f+g, curat, cadastru, 44.000 EUR, Tel: 0721265025, 0746015103 n Giurgiului Petrom, 2/7, decomandat, stradal, imbunatatiri, loc parcare, bloc reabilitat termic 2012, proprietar, 42.000 EUR, Tel: 0721265025, 0746015103

New City, garsoniera-55100E, 2 camere-73950E, 3 camere-99500E. Pretul sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105 n Moºilor, stradal, 2/5, 69mp, 75.000 EUR, Tel: 0733915707

n Olteniþei, Sun Plazza ap 2 camere semidecomandat, 54mp, 1986, 6/9, stradal, 5 minute metrou, renovat complet: gresie, faianta, termopan, balcon inchis, Aer Conditionat, parchet, inst sanitare+ electrice noi, usa metalica, bucatarie mobilata. Accept credit, proprietar, scara curata, 55.500 EUR, alexandrur81@yahoo.co.uk, Tel: 0744448923

n Prelungirea Ghencea 318-320 sector 6, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc de joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere / 4 camere

n Rahova Buzoieni, vand apartament 2 camere, etaj 6, stradal, acte loc parcare, negociabil, 48.500 EUR, Tel: 0744381345 Rahova, str. Alexandriei, 60mp, 2 camere decomandate, cf. 1, g+f+p+t, centrala, ac, um, boxa, parcare, 42.500 EUR, Tel: 0722493343

apartament 2 é Titan, camere, confort 1, semidecomandat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare, termopan, aer conditionat. In apropierea imobilului gasiti cu usurinta mijloace de transport in comun, 55.000 EUR, brave.intermed@yahoo.com, Tel: 0722397025, 0766270793

Crizantemelor n Rahovei, sector 5, apartament doua camere, curat la cheie, bloc reabilitat recent, cadastru si intabulare, centrala termica, usi noi, baie cu cada, gaze, parter din patru, termopan, gresie, usa metalica, proprietar, urgent, negociabil, n Unirii, Fantani, 3/8, confort 19.700 EUR, Tel: 0761178214 1, decomandat 71mp, 3 balcoane, urgent, fara intermediari, 119.000 EUR, Tel: 0744372439 n Unirii, Biokarpet, 2/7, 2003, 75mp, living=40mp, bucãtãrie utilatã, termopan, parchet masiv, UM, pazã, acte, 94.900 EUR, Tel: 0728438518

Colentina nou, Complex Rose Garden, et 2/9, Ap 105 mp, 2 grupuri sanitare + parcare subterana si boxa, bucatarie mobilata si utilata, 2 balcoane. Vedere in interiorul complexului, 128.000 EUR, andrey.cristea@ yahoo.com, Tel: 0722978729

é Delea Noua 24, é Sudului Piaþã, particular, Bloc civilizat, bine facut; Îmbunãtãþiri centrala, contoare gaze, apa, termopane, mobilat negociabil, 45.000 EUR, Tel: 0744367774

Timpuri Noi apartament nou, 65mp utili, 50mp terasa, bloc 2009, 115.000 EUR, Tel: 0730106207 n Tineretului bd, stradal, 2/10, confort 1, decomandat, superb, parchet stejar, termopan Trocal, urgent, fara intermediari, Tel: 0744372439 Titan, Ozana, apartament 2 c amere, 2/4, r enov at, dec omandat, c entrala termica, la 10 min de metrou 1 D ec embrie 1918, 52.000 EUR, 0724308749 Toate z onele, c urate, civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

n Aviaþiei str. S. Braiescu, sector 1, vand urgent apartament 3 camere confort1, parter, decomandat, toate utilitatile in bloc cu 4 etaje, rebilitat termic, Tel: 0722922990, 0212328836

New City, garsoniera 43500E, 2 camere 74450E, 3 camere 104400E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105 Doamna Ghica vand apartament 3 camere, complex rezidential, Tel: 0720927093

n Drumul Taberei dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, é Chiºinãu Bd. zona Lia www.avangarderezidential.ro, Manoliu, 3 camere, renovat Tel: 0767600804, 0722134720 rec ent, neloc uit, n Drumul Taberei “Avangarde Imbunatatiri: usa metalica, Rezidenþial”, etaj 1-2-3/3, gresie, parchet, tamplarie decomandat, 90mp, constr. termopan, instalatie cupru, 2012, cãrãmidã, finisaje lux, bloc linistit, 81.000 EUR, complet echipat, mobilat, utilat Tel: 0722499555 cu aparaturã lux, tva inclus, stoc limitat, exclus agenþii, n Ciºmigiu, confort 1, etaj 3, 59.900 EUR, 75 mp, urgent, 85.000 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 Tel: 0733915707

19 Martie 2013 zonele, curate, n Toate civilizate, preturi accesibile, pentru locuit, firma, Tel: 0722336544, 0765555285

é Drumul Taberei Valea Ialomitei, urgent, 3camere, 2 bai, bloc 1979, 9/10. centrala, AC, T+P+G+F, UM, stare buna, C+I. Accept credit, 49.990 EUR, ramonaadrianaganea@yahoo. com, Tel: 0724572700

é Fundeni, New

City, garsoniera-27200E, 2 camere 42000E-45600E, 3 camere-56800E, Tel: 0766612105, 0766255489

é Militari, Apusului, vand sau schimb cu 2 camere. Renovat, reabilitat termic, centrala, boxa, 58.000 €, 0722228256 3 camere n Militari, decomandat, 110mp; c/a; internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; zona in dezvoltare, 95.000 € ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0722683084 n Moºilor, Fainari, confort 1, decomandat, p/8, schimbat destinatia in spatiu comercial, 72mp, 2 gr.sanitare, 85.000 EUR, Tel: 0733915707

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599 Fantani, 5/8, n Unirii, superlux, cost finisaje 20.000E, 81mp, living 32mp, dormitoare 14/14, 90mp, urgent, fara intermediari, 170.000 EUR, Tel: 0744372439

confort 1, n Vitan, decomandat, 71mp, 6/10, 2 gr. sanitare, 1 balcon, g+f+p+t, UM, 75.000 EUR, 0731059060

n Prelungirea Ghencea dec, 85mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 é Berceni, 4 camere stradal, centrala pe gaz, g+f+p, termopane, plase tantari, debara, 2 bai, 2 balcoane inchise, 75.000 EUR, Tel: 0744798145

n Rahova Piata, 3 camere -10/10, dec, 80 mp, 1 balcon, Tel: 0723619619, 0722744599 n Regie spaþios, în vilã 1/2, mare (110mp), frumos finisat, Bd. Uverturii, n Ghencea dec, 85mp, 2balc, 2 bãi, 2 balcoane, proprietar, n Militari, constr. 2012, caramida, Tel: 0766461838 Proprietar, vand apartament cu ansamblu rezidential, acces 4 camere, confort 1, etaj 1/8, piscina, loc de joaca, teren 84mp, an constructie 1981, 2 fotbal, agrement, paza 24/24, grupuri sanitare, 2 balcoane (tva inclus), stoc limitat, n Sebastian Ap. 3 cam 78 mp inchise, camara. Dotari: 49.900 EUR, et3/8 vecinatati Kaufland si ferestre termopan, usa www.avangarderezidential.ro, parcul Sebastian, 77.000 EUR, metalica, parchet, gresie, Tel: 0767600804, 0722134720 Tel: 0722850999 faianta, 2 unitati AC, instant apa calda, apometre, repartitoare caldura, cadastru, intabulare, 74.000 EUR, monikaqrs@yahoo.com, Tel: Militari pasaj Timpuri Noi 0724505696 Lujerului, bloc apartament nou, n Sãlaj Petrom, 4 camere, la reabilitat 2012, cheie, etaj 7 din 8, 76mp, complet 70.000 EUR, Tel: 0760161209 confort 1, finisat, bloc 2009, n Sebastian parc, particular, 4 semidecomandat, 2 92.000 EUR, Tel: camere, 2 bai, imbunatatiri, balcoane, termopane, cadastru, intabulare, disponibil 0730106207 imediat, negociabil, multiple îmbunãtãþiri, 79.500 EUR, Tel: 0723821639 n Tineretului, confort 1, discutabil, decomandat, 3/10, stradal, 2 n Unirii Fantani, confort 1, 59.000 EUR, Tel: finisaje gr. sanitare, 1 balcon, 1980, decomandat, 2/7, urgent, fara intermediari, Tel: deosebite 100mp, 195.000 0786737664 EUR, Tel: 0744372439 0744372439


19 Martie 2013

n Basarabiei, Bd. Chisinau, vand spatiu comercial, apartament parter, 50mp, Tel: 0722761240 / ultracentral, n Central Societate actiuni vinde spatii comerciale cu trafic pietonal, Tel: 0733915707 n Dorobanþilor, vav TVR, parter vila, 65mp + 30mp boxe, curte, pretabil comercial, renovat, open space, accept schimburi, 170.000 EUR, Tel: 0722336544, 0765555285 n Ferdinand imobil interbelic, deschidere la 2 strazi, 500mp teren, 7camere+spatiu comercial, suprafata construita 300mp, urbanism d+p+2, Tel: 0731059060 n Ferdinand nr 103 A, vand spatiu comercial 26 mp, Tel: 0722293123 vindem sau n Fundeni, închiriem imobil nou, multiple îmbunãtãþiri, D+P+5E, SU=2500 mp, open space, toate facilitãþile, post trafo propriu, 20 locuri parcare, interconstruct@upcmail.ro, Tel: 0727396491

é Galaþi municipiu, vand spatiu comercial+hala, spatiul comercial este format din parter, etaj si mansarda. fiecare nivel are 100 mp, este dotat cu centrala proprie, aer conditionat, termopane. Hala are o suprafata de 120 mp si utila 180 mp.este construita din tabla cutata, este dotat cu centrala proprie, termopane, aer conditionat, etc, 160.000 EUR, floriannic@gmail.com, Tel: 0744213003 n Gemeni Piaþã, ocazie, in centrul pietei, stradal, vis-a-vis statie de tramvai, cladire cu 2 etaje (210mp fiecare etaj) + subsol (100mp) si mansarda (110mp), 280mp teren, total supr. cladire 700mp, super oferta, Tel: 0722514114 n Ghencea. Societate cooperativa vinde spatiu comerical situat in str. Constantin Titel Petrescu nr. 4, bl.C61, Tronson II parter, lot 2, Bucuresti, sector 6. Exclus intermediari. Relatii la telefon intre orele 08:00- 16:00, Tel: 0721248999

é Timiº Timiºoara mun, spatiu comercial, momentan bar in functiune, amenajat lux, cu toate dotarile, 200.000 €, zmihai_79@yahoo.com, Tel: 0730006842

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n 5/8, dec, p+g+f+t, usa metalica, aer, centrala, boxa, 2 balcoane, 2 wc, 71.500 EUR, Tel: 0722422777 n Kogalniceanu Posta, vand urgent apartament in vila 3 camere+ 2 camere demisol, baie, buc, usa metalica, termopan usa si ferestre, faianta, gresie, parchet, 100mp, 55.000 EUR, Tel: 0730873718

n Bolintin Vale oraº, casã la curte, toate facilitãþile, ieºire la râul Sabar, schimb cu 2-3 camere Bucureºti, Tel: 0729024008 n Schimb casa+teren (sau vand) cu apartament 3 camere (zona buna) plus diferenta bani. Casa plus teren 1300mp (2 corpuri cladire), 3 camere, 2 holuri, baie, bucatarie, camara, 2 garaje, anexe, utilitati, zona 1, oras; cealalta cladire, 3 camere (magazin). Negociabil, Tel: 0743092300

n Particular cumpar apartament 2 camere, sector 2 sau 3, exclus parter si ultimul etaj, ofer 34.000 euro, Tel: 0723502712

n Societate actiuni cumpara vila cu 2 intrari sau pe colt, central/ ultracentral, ofer pretul zonei, Tel: 0733915707

n Societate actiuni cumpara urgent 1, 2, 3, 4, 5 camere, central/ ultracentral, ofer pretul zonei, Tel: 0744372439

n Pipera 4 camere, P+1, garaj, curte pomi fructiferi, gazon, terasa, aer conditionat, alarma, Tel: 0721363290 n Progresul, cimitir, Luica, inchiriez casa noua la curte, Noi, curte, 500E n Bucureºtii nemobilata, 650E camera separata, mobilata, mobilata, Tel: 0729345841 toate utilitatile, familie tanara, cuplu, 500 RON/luna, Tel: 021310565, 0767736391 n Bucureºtii Noi, Laromet, Laminorului, camera intrare separata, acces dependinte, microcentrala, pentru 1-2 persoane, 350 ron/chiria + 250 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 é Romanã, Strada Polona, Taberei, bd parter inalt vila, 5 camere, n Drumul stradal, pretabil Timisoara, Frigocom, p/10, 125mp, decomandat, gfpt, color, cabinet medical, sediu firma, pensionara primeste 1-2fete, 1.500 EUR/luna, 0728003709, cuplu, persoana varstnica; 400 i.costin@me.com, ron/chiria+ 250 ron/garantia, n Titulescu, singur curte, str Tel: 0723713816, 0216442571 linistita, 10 min pe jos de pta n Filaret ofer pentru inchiriere Victoriei, parcare 4 masini camera mobilata, la curte, unei (una in curte), 2 cam semidec plus dependinte, renovat persoane, Tel: 0213362043 complet, izolata termic, n Pantelimon inchiriez camera termopan, usa, centrala, cablu unei persoane de sex feminin, tv internet, gresie faianta, Tel: 0749765700 instalatie electrica noua. ideal n Titulescu, Banu Manta, locuit sau firma (cam 27 mp, camera de inchiriat apartament cam 14 mp) total 65mp, - vila pentru doua persoane 650 EUR, flow@home.ro, Tel: educate, Tel: 0726770192 0720555865 n Universitate, proprietar, camerã studenþeascã, intrare separatã, acces baie-wc, parchet, termopan, mobilatã, chiuvetã camerã, 100 EUR, Tel: 0722388563 n Victoriei, inchiriez camera in n 13 Septembrie particular, vila, cu acces baie, bucatarie, garsoniera renovata, 42mp, curata, convenabila, Tel: decomandata, utilata, mobilata 0213109769 complet, ac, 220 EUR/luna, Tel: 0726160780 n Banu Manta garsoniera 35mp, mobilata nou, complet utilata, etaj 10/10, 300 EUR, Tel: 0724256244 n Berceni particular, inchiriez garsoniera conf. 1 decomandata, renovata, mobilata, utilata, exculs intermediari, Tel: 0318049569, 0771304859 n Berceni, Piata Resita, particular, inchiriez garsoniera G+F+UM+P mobilata, utilata, 150 EUR, Tel: 0762290194, é Chiajna, vila P+1+M, 4 gabielle88@yahoo.com, camere, living, 2 bai, n Dristor, R. Sarat, str. L. bucatarie, garaj, complet Rebreanu, 3/10, semidecomanutilata eventual spatiu birouri. data, g, f, p, t, um, mobilata pret negociabil, 550 EUR, Tel: modern, utilata, 850ronx2, Tel: 0723713816, 0216442571 0760063292, 0724897764 n Decebal P-ta Alba Iulia, n Drumul Taberei, Favorit, 80mp, birou si locuit, garsoniera, 2/10, g + f + p + t, constructie noua, facilitati, um, mobilata si utilata, 210 800 EUR/luna, Tel: EUR/luna, Tel: 0729882698, fdolteanu@yahoo.com, 0734329645, 0752581103 inchiriez n Doamna Ghica inchiriere / n Fizicienilor vanzare, casa 6 camere, teren garsoniera mobilata cu toate 500 mp, curent trifazic, pretabil utilitatile, 4/8 incepand cu 200 EUR/luna, afaceri (tipografie) +locuit, 01.04.2013, Tel: 0732222421, 0744753592 0722260512 n Domenii, Turda, Str. Carol n Militari Veteranilor, mobilata, Knappe, 55mp, 3 camere, utilata, urgent, 200 EUR, Tel: baie, decomandate, apã, 0728005657, 0745055657 gaze, trifazic, gresie, faianþã, n Pantelimon, Delfinului, termopan, încãlzire centralã, garsoniera complet mobilata si pretabil laborator cofetãrie, utilata. Libera, 220 EUR, patiserie, cabinet medical/ andrei_breahna@yahoo.fr, Tel: veterinar, 590 €, 0761611682 0748813765

n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, renovata lux, bucatarie utilata, Tel: 0723619619, 0722744599 n Titan Auchan, particular închiriez garsonierã în vilã, intrãri separate, contorizare separatã, mobilatã, 850 RON, Tel: 0754429939 proprietar, n Universitate, garsonierã 28mp, renovatã, dotatã, utilatã, mobilatã modern, totul nou, liberã, curatã, 900 RON, 0722388563 n Victoriei Piata, 34 mp, parter, stradal, renovata integral, semimobilata, office -locuinta, 350 EUR, Tel: 0726728248 Vitan Mall, o camera, supr. 40mp, parter, multiple imbunatatiri, mobilat, pret negociabil, Tel: 0741783725 n Vitan Mall, str Banul Udrea, particular, garsoniera, decomandata, bloc mixt, 6/8, 40mp confort 1, mobila moderna, complet mobilata, aer conditionat, balcon, foarte curata, metrou, parcare proprie, chirie 3 luni si una garantie, 250 EUR/luna, bugadoru@gmail.com, Tel: 0744501537

n 13 Septembrie, Novaci, proprietar, mobilat modern, utilat complet, um, g+f+t, ac, 1+1, et. 8/8, 330 EUR/luna, Tel: 0733022568

n Floreasca, toate dotarile, usa metalica, mobilat complet, frigider, masina spalat, aragaz noi, zona linistita, Kaufland, Billa, 235 EUR/luna, Tel: 0744483067, 0766449527 n Giurgiului, Piata Progresul, 2/8, renovat, mobilat, utilat, 230 EUR, Tel: 0734527514 n Militari str Dreptatii inchiriez apartament 2 camere, et 4/4, mobilat si utilat, 300 EUR/luna, Tel: 0721643376 n Militari Iuliu Maniu, stradal, particular, bloc reabilitat, termopane, usa metalica, curat, mobilat clasic, TV, internet ºi cablu, 230 EUR, Tel: 0744118569 apartament 2 n Moºilor camere, confort 1, semidecomandat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare, termopan, aer conditionat, complet mobilat si utilat modern. In apropierea imobilului gasiti cu usurinta mijloace de transport in comun, la 5 minute de statia de metrou Obor, 390 EUR, brave.intermed@yahoo.com, Tel: 0722397025, 0766270793 Panduri, 2 camere, supr. 60mp, parter, multiple imbunatatiri, mobilat, pret negociabil, Tel: 0741783725 n Romanã, Nottara, 6/8, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Romanã, 2 camere - 2/7, vedere fata, nemobilat, imbunatatiri, terasa, Tel: 0723619619, 0722744599 ªtirbei Vodã, Casa radio, Popa Tatu, Apartament 2 cam in vila, P, 62 mp, dec, mobilat, utilat, AC, centrala, 450 €/luna, teo.paul@gmail.com, Tel: 0720588757, 0213157608

é Berceni stradal, complet mobilat, utilat, parter/2, balcon, centrala, metrou D. Leonida (100m), 260 EUR/luna, Tel: 0765532951 n Brâncoveanu metrou, Oltenitei casa curte, 2 camere semidecomandate, g, f, p, t, buc separata utilata, baie comuna, 700 ron/chiria + 500 ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Chiºinãu Bd. vis-a-vis de Club Miramar, particular, inchiriez ap. 2 cam (sau vand), ap 2 cam, etaj 3/10, mobilat si utilat, living 27 mp, baie 5mp, balcon mare, renovat recent, usa metalica, 1.300 RON/luna, aureliaradoi@yahoo.com, Tel: 0744501095, 0744513923 n Drumul Taberei etaj 1/10, decomandat, mobila noua, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Drumul Taberei Compozitorilor, ap 2 camere, utilat, Tel: 0728686033 n Drumul Taberei, Compozitorilor, mobilat ºi utilat complet, Tel: 0728686033 n Floreasca Bach, particular, 2 camere, 2/3, mobilat nou, Tel: 0723711155, 0755465066

n Sudului Piaþã, Metrou, str. Secuilor, 2. cam, et. 2/4, Modernizat, Termen lung, Direct proprietar, 300 €/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0763661872, 0721909966

é Ultracentral, Regim Hotelier: 13 Septembrie, 1 Mai, Alba Iulia, Universitate, Romana, Unirii, Decebal, Apartamente si garsoniere stradale, discrete, curate, mobilate si utilate complet, internet, computer la cerere, inchiriem si pentru 2-3 ore, Tel: 0727401622 Unirii Fîntîni, poz itie exceptionalã, decomandate, confort 1, 62, 25 mp, 3 balc oane, etaj 2, îmbunãtãþiri, nemobilat, curat, Tel: 0217261424 n Universitate apartament doua camere, chirie+ garantie, 350 EUR/luna, 0722412230


pagina 12 / închirieri oferte imobile / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale

n Barbu Vacarescu, 3 camere, etaj 6/ 8, decomandate, complet utilat si mobilat, spatiu de luat masa separat de bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, 3 aere conditionate, 650 EUR, Tel: 0720750750, 0729252627 n Berceni, P. Progresul Stoian Militaru, 10 min Metrou, zona linistita cu verdeata, et. 2/4, 65mp, decomandat, utilat, mobilat clasic, parchet, faianta, recent renovat, internet si cablu, preferabil termen lung, 1av+1g, 300 EUR/luna, Tel: 0724415392 n Cismigiu Ofer spre inchiriere apartament cu 3 camere, mobilat, cu suprafata 135 mp, dintr-un bloc cu 8 apartamente construit in 1996, situat la 300 m de Parcul Cismigiu, str. Popa Tatu 21. Cladirea este echipata cu centrala proprie de incalzire, paza, 900 EUR, Ruxandracanja@gmail.com, http://aurelcanja.blogspot.ro/20 10/09/apartament-de-inchiriat-st r-popa-tatu.html, 0722675801 n Domenii duplex 3 camere, living + birou, dormitor, 2 bai, bucatarie, proaspat renovat, cu acces separat si acces la curte amenajata, 590 EUR/luna, Tel: 0722250284 n Frumuºani, inchiriez apartament 3 camere toate conditiile la curte, 150 EUR/luna, 0760166116

n Unirii piata, apartament in vila 130 mp (tot etj 1), 4 cam, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat (masina de spalat, aragaz, hota, frigider, tv, internet etc.), renovat recent int./ext. Destinatii recomandate: rezidenta, birouri, firma, studio etc, 790 EUR/luna, matica23@yahoo.com, Tel: 0728507345, 0753705168, Fax: 0737444948

n Rahova 40mp, stradal, toate utilitatile, vitrina 4m, grup sanitar, vad, trafic, Tel: n 13 Septembrie (Marriott) 0767634447 spatiu comercial de inchiriat, doua camere 70mp si Vitan s tadion Olimpia respectiv 30mp, vitrina de 7m, inchiriez spatiu pentru atelier intrare si prin spate (pentru croitorie, etc, 5 EUR/mp, Tel: aprovizionare). A/C, grup sanitar, termopan, 0722398750 1.200 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888, 0730021421 Antiaerianã, hala, service, cuptor, vopsit, elevator, 200mp, hala 140mp, productie service, accept agentii imobiliare, Tel: 0746230693

V I T A N , ENERGETICIENILOR, INCHIRIERE SPATIU COMECIAL STRADAL, 40MP SI TERASA 12MP. PRETABIL SHAORMERIE, PATISERIE, MINIMARKET, PIESE AUTO, ETC. PRET FARA TVA, 600 EUR, TEL: 0742291973

n Brâncoveanu, spatiu de depozitare sau mica productie, 150mp, cu toate dotarile, Tel: 0721898817 n Central, vad, spatii comerciale-industriale pretabile show-room, depozite, 30-1000mp, Tel: 0722336544, 0765555285 n Societate actiuni ofer spre inchiriere 1, 2, 3 camere in Domenii, Turda, Str. Carol zona centrala/ ultracentrala, Knappe, 55mp, 3 camere, Tel: 0763702697 baie, decomandate, apã, gaze, trifazic, gresie, faianþã, termopan, încãlzire centralã, pretabil laborator cofetãrie, patiserie, cabinet medical/ é Iancului, Inchiriez veterinar, 590 EUR, Tel: apartament 3 camere conf 1, 0761611682 semidec, renovat recent, mobilat, utilat, access rapid Caut apartament c u 2 mijloace transport, bloc stradal, n Dristor spatii birouri, cabinet camere, etaj 1-2, complet medical stomatologic, 380 EUR, Eventual utilat (masina de spalat, oana_zak@yahoo.com, Tel: garsoniere; apometre, repartitoare sau cumparare, Tel: 0722260512 0768102960 c entrala termic a), n Militari, Apusului, proprietar, mobilat/partial mobilat, direct Giurgiului închiriez apartament 4 camere de la proprietar, inchiriere pe (ªoseaua), Piaþa mobilat, utilat, 250 Euro sau termen lung, Contrac t, vînd cu 51000 Euro, Tel: Progresul, spaþiu inc epand c u data de 0771304450, 0723966893 15.05.2013. Zona de interes: birouri, Gym, n Muncii, proprietar, inchiriez Drumul Taberei, Orizont, apart. 3 camere, ne (mobilat), comercial clasa A, Favorit, Sibiu, 13 zona metrou Piata Muncii, perete cortinã, climã, septembrie. Ofer maxim 220 semidecomandat, etaj 3/10, E u r o , 2 2 0 E U R / l una, încãlzire centralã, 370 EUR/luna, 0761642195 georgianaraluca89@yahoo n Rahova 3 camere, gaze, internet, telefon, .com Tel: 0737447082 curent, cablu, internet, aer gaze, 380V, parcare conditionat, nemobilat, termen n Cotroceni pentru firma, 50 locuri, S+P+3 lung, pretabil firma, birouri, aproximativ 100mp. Contact 1.800 RON/luna, 0727369478 etaje, închiriere dupa ora 16.00, Tel: 0214109532 8E/mp, vânzare

n Romanã Piata, 4 camere -parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii Mitropolie, 120mp, etaj 1/2, curte, 500m de fantani, nemobilat, particular, Tel: 0214908279, 0721271348

800.000E, 750mp suprafaþã construitã, 505mp teren, 8 EUR/mp, Tel: 0722100011 n Giuleºti piaþã, cantinã, fast-food, catering, 70mp, terasã 30mp, demisol 8mp, 2 bucãtãrii, 500 €, 0731156077

n Calculator Pentium 4/2700, 1024 RAM, 80GB, DVDROM, monitor 17LCD, tastatura, mouse = 299 lei, Tel: 0723984654, 0768790654

n Maior Coravu asociatie proprietari oferim spatiu depozitare la subsolul blocului, aproximativ 100mp, intre 8.00 - 9.00, Tel: 0744643037 n Mihai Bravu 384, particular închiriez spaþiu comercial 31mp, fostã agenþie asigurãri, grup sanitar, 750 EUR, Tel: 0721090150 Pipera birouri s patiu comercial, locuinta, inchiriez cel mai ieftin pret din zona, stradal, Tel: 0721736276

19 Martie 2013

Logan é Dac ia autoutilitar, an 2008, 85.000k m, motorina, culoare alb, cauciucuri iarna-vara, 3.300 EUR, Tel: 0720792473

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

laptopuri, n Calculatoare monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Pompa lapte sân. Vand pachet cu: 1). Pompa sân Medela Swing electrica, cu tetina calma, 1 biberon si accesoriile incluse in pachet la cumparare conform fotografiilor atasate; 2). Set 3 biberoane colectare/depozitare lapte matern in conditii igienice; 3). Protectoare pentru sân Avent. Produsul a fost cumparat in farmacia Sensiblu si folosit cca 1 luna jumatate pana la formarea mameloanelor. Ofer garantia inmanata la cumparare valabila 24 luni din momentul cumpararii 25.08.2012. Produsele vor fi spalate si sterilizate inaintea utilizarii lor deoarece nu sunt folosite de mai bine de 5 luni. Transportul poate fi efectuat si catre Fancourier si platit de destinatar. Costul transportului este de cel mult 30 lei. Pret pachet 500LEI, 500 RON, aga_andra@yahoo.com, Tel: 0726197592, 40726197592, Fax: 40726197592

n Ninfomana. Pustoaica buna rau, roscata cu forme apetisante ofer servicii de companie intima, oral deep, normal si anal, 60 RON, poze%100reale@yahoo.com, Tel: 0751390075

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

n Domn ofer gratis cuni-anilingus unei d-ne suple peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755

n Tinichigerie Vopsitorie preturi mici, de la 300 lei, service@exoticauto.ro, Tel: 0748800600

n Domn 61ani, 1, 70, 75, doresc cunostinta varsta apropiata, serioasa, Tel: 0735983667 n Dumitru, pensionar 41 ani, unele probleme de sãnãtate, caut prietenã, eventual soþie, mai mare decat mine, Tel: 0747517387

é Achiziþii, cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Aparat foto; Linie muzicala; Iphone; GSM; GPS; Diverse, 0785699822

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

Bãrbat cadru militar ISU 41/1.80/88, serios, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 Om de afac eri c ult, pos ibilitati materiale deosebite 50/185/90 doresc relatie cu o doamna sensibila s i c u educ atie, Tel: 0737082205

é Pensionar, singur, serios, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, 1.60m, 70ani, pentru a ne schimba viata impreuna, Tel: 0730723780


19 Martie 2013

n Monta Labrador Retriever. Ofer monta Labrador, in varsta de 2 ani si 4 luni, cu carnet si toate vaccinurile la zi, fara boli sau alte probleme, complet sanatos. Sunt din Medgidia, Jud. Constanta. Il aduc eu la dumneavoastra, dar pe o raza de 40-50 km. Mai multe poze aici, se pot viziona chiar daca nu aveti cont pe facebook http://www.facebook.com/media /set/? set=a. 106466062879092.1073741825 .100005470958626&type=1&l= 39ccbdd2ba, fast2furi_91@yahoo.com, /fast2furi_91%40yahoo.com, Tel: 0766790931

é Vand ogari Whipet si Barzoi, 300 RON, clau.pycyu@yahoo.com, /clau.pycyu%40yahoo.com, Tel: 0765223776

n Declar pierdute si nule carnetul si legitimatia de student Universitatea Politehnica din Bucuresti pe numele de Ivanoiu Sonia Denisa, n Furat facturi 70169017016950 chitante 70239517024000 Interada Service Com. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator pentru punctul de lucru situat in bd. Natiunile Unite nr. 6, bl. 105, sc. 1, et. 1, ap. 1, sector 5, Bucuresti, emis pe numele SC Fabi Comimpex 95 SRL, cu sediul in str. Topolovat nr. 2, bl.TD17, sc. 1, ap. 21, sector 6 Bucuresti inmatriculat cu nr. Reg. Com. J40/273/2000, CUI 7095199. Il declar nul, n Pierdut proces verbal de predare primire nr 38159/1991 pe numele Vladu Cornel si Vladu Georgeta. Il declar nul, n Pierdut contract de vanzare-cumparare pe numele Caragaceanu Mihail si Caragaceanu Elena. Il declar nul,

animale / pierderi / magie / autorizaþii mediu / citaþii-licitaþii / pagina 13

carnet student n Pierdut Politehnica, Automatica si Calculatoare pe numele Galita Florin Mihai. Il declar nul, Bsb_mitza@yahoo.com, Tel: 0754357357 n Pierdut legitimatie metrou pe numele Butnaru Luminita. O declar nula, n Pierdut legitimatie IPA seria RO32740 din 18.03.2006 pe numele Marin Marian. O declar nula, n Pierdut anexa la certificatul de inmatriculare al SC Magura Holliday SRL, cu sediul in sat Buturugeni, jud. Giurgiu, J52/464/2005, CUI 17987438 avand seria B 0592940 din 28.09.2005. Se declara nul, certificat de n Pierdut inmatriculare al SC Magura Holliday SRL, cu sediul in sat Buturugeni, comuna Buturugeni, jud. Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/464/2005, cu seria B0592940 din 28.09.2005 si CUI 17987438. Se declara nul, n Pierdut stampila rotunda a Sc Liniile de Transport Yttu Speditions Srl. O declar nula, n Pierdut certificat constatator de sediu si certificat constatator de punct de lucru al SC Vulcomet Servcom SRL, J36/679/1995, CUI 7874067 din sat Topolog, comuna Topolog, judet Tulcea. Le declar nule, n Pierdut Certificat de Inregistrare Fiscala a firmei Sc Civicon Total Srl. Il declar nul, n Pierdut polite cu urmatoarele serii: 2193276, 2193284, 2193285, 2053538, 2193280, 2193281, 666317-666320. Le declar nule, Tel: 0724364377 SC Saniclean Trade SRL B uc ur es t i s t r . G r igor e Alex andres c u nr. 67, mansarda, camera 2, sect 1 J 40/2585/2012, CUI 2554075 declara pierdute si nule c ertificatele c ons tatatoare aferente activitatilor desfasurate la sediului social si in afara birourilor (teti), n Subscrisa Sc Fresh’n Tasty Srl cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Turturelelor nr. 11A, et. 2, biroul B13, J40/1598/2008, CUi 23171735, reprezentata legal de dl. Chita Dan in calitate de titular al autorizatiei DSV nr. 11493/01.02.2012 pentru punct de lucru din Bucuresti, str. Vulturilor nr. 31, corp 1, sector 3, obiectiv depozit alimentar. O declar nula,

é Iordache Ion multumesc facatoarei de minuni Cristina din Craiova m-a impacat cu sotia dupa o despartire de 1 an si m-a vindecat de betie. Ajuta si in afaceri. Apelati cu incredere, Tel: 0749708027

é Regina Claudia, cea mai puternica tamaduitoare intrata in Cartea Recordurilor rezolva orice problema, Tel: 0762773001, 0727197079 n Vrajitoarea Eugenia rezolva orice problema in luna martie, scoate argintul viu, ajuta in afaceri, apelati, Tel: 0767028997, 0724612361

n SC Niky Scorpion Alcom SRL, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire complex comercial”, propus a fi amplasat în strada Glicinelor nr. 18-26, str. Glicinelor 3C-7C, str. ªuviþa nr. 4, str. Glicinelor nr. 1-3C, str. Glicinelor nr. 2-14. Informaþii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucureºti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 ºi la sediul SC Niky Scorpion Alcom SRL, în zilele de luni pânã vineri, între orele 9.00-12.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti, Tel: 0214301237 n Tripa Adrian anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul S+P+6 etaje propus a fi amplasat in Bucuresti str. Italiana 18, sector 2. Informatii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii 1, sector 6 si la Tripa Adrian sr. Stirbei 40-42 in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti,

n SC Pier Conference & Spa cu sediul in Calea Serban Voda 22-24, sector 4, Bucuresti, inregistrat la ONRC-ORCTB cu CUI nr. 30165060 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea hotel desfasurata in str. Calea Serban Voda 22-24 sector 4 Bucuresti. Informatii se pot silicita la sediul (APRM) Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii, in spatele benzinariei Lukoil) intre orele 9.00-12.00 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt,

n Notificare: CII Galesanu Crinuta, administrator judiciar al SC Coriandra Turism SRL CUI RO 16036787, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 28.01.2013, dosar 2462/3/2013, al Tribunalului Bucuresti, sectia aVII a Civila, notifica debitoarea, creditorii, ORC Bucuresti, bancile cu privire la deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC Coriandra Turism SRL, urmatorul teremen de judecata 08.04.2013, galeseanu@yahoo.com n Numitii Flores Fernandez Dumitra, Puscariasu Adrian, Puscariasu Elena, Puscariasu Gheorghita, Puscariasu Marinela cu ultim domiciliu in oras Cazanesti, str Scolii Vechi NR 8, jud Ialomita sunt chemati la Judecatoria Slobozia, bd Cosminului, nr 12, jud Ialomita, dosar nr 3100/312/2011, in data de 02.04.2013, ora 08.30 completul 2, sala 2 in calitate de parati in proces cu Vasile Ana, in calitate de reclamant, pentru revendicare imobiliara, granituire, n Numitul Saral Ergin domicilat in Buc str Circulatiei nr 11/13 sect 5 este citat pe 08.04.2013 ora 08.30 la Judecatoria Sect 2 Buc, bd Unirii nr 37, sect 3 ca intervenient fortat in proces cu Dalea Robert Alexandru reclamant, Asirom parat pentru despagubiri dosar 5906/300/2011, n Parata Panescu Coca este citata la Judecatoria Sector 4 str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, in ziua de 15.04.2013 in dosar 1158614/4/2011, ora 8-30, complet 10, in proces cu Asociatia Proprietari bl. 8, sc. 1, sector 4, n Se citeaza domnul Cirlig Relu Daniel la data de 04.03.2013 in instanta, in dosar nr. 30155/302/2013, ora 8:30, la Judecatoria Sectorului 5, n Subsemnatul, Gheorghe Adrian Nicolae, aduc la cunostiinta subscrisei SC Ping Pong VMC Srl, nr. rezervare 16122/2011, faptul ca reziliez contractul de inchiriere incheiat in data de 31.01.2011 ca urmare a nerespectarii obligatiilor de plata,

n SC Locrida Estival SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Str. Hariclea Darclee nr. 1, Constanta, jud. Constanta, numar de ordine în registrul comertului J13/465/2005, cod de identificare fiscala 17243020, reprezentata prin lichidator judiciar Biris Goran Insolventa SPRL, organizeaza la sediul sau din Str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sector 1, Bucuresti licitatii deschise cu strigare privind imobilului Proprietate imobiliara– Constructie Nefinalizata S+P+10E cu Apartamente de Vacanta si Piscina si teren (1.450 mp – teren si 9.570 mp constructii), situat în statiunea Olimp, judet Constanta (denumit în continuare „Activul”) aflat în proprietatea S.C. Locrida Estival S.A. situat în statiunea Olimp, Mun. Mangalia, jud. Constanta, limitrof Bowling Olimp, în urmatoarele date: 18.03.2013 ora 16:00, 25.03.2013 ora 16:00, 1.04.2013 ora 16:00. Pretul de pornire al fiecarei licitatii publice este de 952.943, 5 euro (fara TVA), platibil în lei la cursul de schimb RON/EUR stabilit de BNR, valabil la data platii. Termenul limita de plata a pretului este reprezentat de data semnarii contractului de vânzare-cumparare în forma autentica. Pretul dosarului de prezentare este de 600 de lei (cu TVA inclus), pret care se va achita prin virament bancar, în contul bancar având IBAN RO63RNCB0002065664430010 deschis la BCR-Sucursala Centrala, titularul contului fiind Locrida Estival SA. Caietul de sarcini va putea fi procurat de la sediul Biris Goran Insolventa SPRL din Bucuresti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, pâna la urmatoarele date: 17.03.2013, 24.03.2013 si 30.03.2013, între orele 09:00-16:00, pe baza actului de identitate, a unui document de reprezentare si a dovezii efectuarii platii acestuia. Participarea la licitatia publica este conditionata de depunerea documentatiei descrise în dosarului de prezentare, ce include dovada constituirii unei garantii de participare la licitatia publica egala cu 10.000 lei inclusiv TVA, fie sub forma unei scrisori de garantie bancara în original, fie depusa direct în contul S.C. Locrida Estival S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) RO63RNCB0002065664430010 deschis la BCR-Sucursala Centrala, titularul contului fiind Locrida Estival SA. Termenele limita de depunere a documentatiei de participare la licitatiile publice sunt 17.03.2013, 24.03.2013 si respectiv 31.03.2013 orele 16:00, la sediul lichidatorului judiciar, Biris Goran Insolventa SPRL din Bucuresti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, în atentia d-nei Oana Olteanu. Pentru informatii suplimentare persoanele de contact sunt Oana Olteanu si Ionut Anton, e-mail: oolteanu@birisgoran.ro si ianton@birisgoran.ro, Tel: 0212600710, Fax: 0212600720

n Sc Relax Time Srl (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în B-dul Aurel Vlaicu nr. 205, Biroul nr. 4, corp cladire 16, Constanta, judetul Constanta, cod postal 9004, numar de ordine în registrul comertului J13/6812/2004, cod de identificare fiscala 16547323, reprezentata prin lichidator judiciar Biris Goran Insolventa SPRL, organizeaza la sediul sau din Str. Emanoil Porumbaru nr. 77, sector 1, Bucuresti, licitatii deschise cu strigare privind imobilului „Complex Aurora” (denumit în continuare „Activul”) constând în teren+constructii aflat în proprietatea Sc Relax Time Srl (denumita în continuare „Societatea”) situat în orasul Otopeni, judetul Ilfov, Strada 23 August f.n, Tarlaua 20, Parcela 293 în urmatoarele date: 18.03.2013 ora 15:00, 25.03.2013 ora 15:00, 1.04.2013 ora 15:00. Pretul de pornire al fiecarei licitatii publice este de 3.518.736, 5 euro (fara TVA), platibil în lei la cursul de schimb RON/EUR stabilit de BNR, valabil la data platii. Termenul limita de plata a pretului este reprezentat de data semnarii contractului de vânzare-cumparare în forma autentica. Pretul dosarului de prezentare este de 600 de lei (cu TVA inclus), pret care se va achita prin virament bancar, în contul bancar având IBAN RO16RNCB008107481175000 deschis la BCR-Sucursala Centrala, titularul contului fiind Relax Time SRL. Dosarul de prezentare a Activului va putea fi procurat de la sediul Biris Goran Insolventa SPRL din Bucuresti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, pâna la urmatoarele date: 17.03.2013, 24.03.2013 si 31.03.2013, între orele 09:00-16:00, pe baza actului de identitate, a unui document de reprezentare si a dovezii efectuarii platii acestuia. Participarea la licitatia publica este conditionata de depunerea documentatiei descrise în dosarul de prezentare, ce include dovada constituirii unei garantii de participare la licitatia publica egala cu 10.000 lei inclusiv TVA, fie sub forma unei scrisori de garantie bancara în original, fie depusa direct în contul S.C. relax time S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) RO16RNCB008107481175000 deschis la BCR-Sucursala Centrala. Termenele limita de depunere a documentatiei de participare la licitatiile publice sunt 17.03.2013, 24.03.2013 si respectiv 31.03.2013, orele 16:00, la sediul lichidatorului judiciar Biris Goran Insolventa SPRL din Bucuresti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 77, Sector 1, în atentia d-nei Andra Surariu. Pentru informatii suplimentare persoanele de contact sunt Andra Surariu si Ionut Anton, e-mail: asurariu@birisgoran.ro si ianton@birisgoran.ro, Tel: 0212600710, Fax: 0212600720 n Subsemnatul, Gheorghe Adrian Nicolae, aduc la cunostiinta subscrisei SC Imob Tour Construct Srl, J40/11923/2007, faptul ca reziliez contractele de inchiriere nr. 6 si 7/2011, ca urmare a nerespectarii obligatiilor de plata,


pagina 14 / medicale / afaceri / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri MLP n Societatea BUCHAREST SUD SRL, cu sediul în Municipiul Bucuresti, sector 4, Splaiul Unirii, nr. 4, bl. B3 – Sitraco Center Aripa Noua, tronson 3, et. 5, biroul 5.1 este chemata în judecata, în data de 08.04.2013, ora 08.30, camera 312, C2 – civil, minori si familie, în calitate de pârâta, în cadrul dosarului nr. 604/4/2013 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti din Strada Danielopol Gheorghe, nr. 2-4, sector 4, Bucuresti, având ca obiect „actiune in constatare”, formulata de catre creditoarea MULTIGALAXY S.R.L. In caz de neprezentare, judecata se va face in lipsa,

é Branºament apã,

canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276

n Vand masina de cusut Singer in stare foarte buna, vechime 100 ani, Tel: 0729345841

n Calificãri rapide Ministerul Muncii: instalatori, electricieni, rate, Unirii, Tel: 0213262606, 0314263470 Consultatii la domiciliu. Medic generalist ofer servicii medicale la domiciliu: consult, tratamente injectabile, perfuzii, montare/schimbare sonda, 50 RON, 0723473916 n Masaj la domiciliu. Descopera terapia prin masaj acum chiar la tine acasa: masaj relaxare, masaj terapeutic, masaj anticelulitic, masaj tonifiere etc. Practic masajul la nivel profesionist numai cu uleiuri, unguente, creme etc produse de firme profesionale gen Gerard’s apreciate international. Sedinta: 15 min - 10 ron; 30 min - 16 ron; 1 ora - 40 ron, 40 RON/ora, Tel: 0760421274, andydragoescu@yahoo.com,

é Sprijin financiar. Pentru fetita noastra nascuta cu grave malformatii avem mare nevoie de sprijin financiar. Va fi nevoie de mai multe interventii chirurgicale. Pentu aceasta am deschis doua conturi la BRD care sunt: SV16455000200 in lei si SV16455500200 in euro. Titular Tivadar Dumitru. Va multumim, tivadar_cristi07@yahoo.com, Tel: 0743824099

é Achiziþii,

cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Aparat foto; Linie muzicala; Iphon; GSM; GPS; Diverse, Tel: 0785699822

é Vand gater vertical GV71 in perfecta stare de functionare. Mai multe detalii si poze pe website, http://gater.romapp.com, Tel: 0722508800

frigider Ariston, n Vând maºinã spãlat, plasmã, camerã tineret, convenabil, Tel: 0752097187 n Vand loc veci in Cimitirul Reînvierea, pret negociabil, Tel: 0726238370 n Anticariat Aurora cumpara n VAND PORUMB, TEL: carti vechi si noi, pictura si 0722341088 grafica romaneasca, mic mobilier, statuete, plata pe loc, deplasare la domiciliu, Tel: 0213135158, 0726527097 n Cedez contract nunta 8 iunie 2013, la Aristocrat Events Hall Bucuresti, Tel: 0743125400 Credit rapid, usor accesibil persoanelor intre 18-75 ani c u minim de v enit s i documente, 0723290015

é Doamna cumpãr picturã româneascã ºi strãinã, argintãrie, sticlã semnatã, porþelan, mic mobilier, obiecte din bronz ºi antimoniu, etc, Tel: 0721491271, 0214113048

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

19 Martie 2013

é Pietre pretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, acvamarin, citrin, granat, peridot, topaz, turmalina, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075

n Credite pentru nevoi personale. Catalin Marinescu, Tel: 0763239901 n Doresc sponsor, colaborator pentru a scrie un volum de poezie si proza care sa reflecte poporul roman si lumea in care traim, Tel: 0762016490

n Am spatiu 90mp, curent, gaze, corp separat casa, forta munca, caut asociat afacere profitabila, Tel: 0727369478 n Avantajos vand afacere, sala aerobic sector 3 + cicling, 16 biciclete, vestiar, 2 grupuri sanitare, dusuri, receptie, clientela formata, urgent, 12.000 EUR, Tel: 0758616783

é Meditatii chitara si bass pentru incepatori-mediu, la domiciliu clientului sau la mine acasa, 2 ore cu teoria muzicii, istoria muzicii, concept de muzician; bonus pentru cei de nivele medii, ofer si o mica incursiune in lumea inregistrarilor audio. Pret / Oferta in aceasta luna in functie de locurile disponibile, 40 RON/ora, radu.florea1979@yahoo.com, Tel: 0724119092

é Profesor matematica, individual, eficient, rapid, comod, sigur, domiciliul elev ului; profes or c u ex perienta, s uc c es ul garantat, Tel: 0754916860

n Acoperiºuri, lindab, burlane, dulgherii, polistiren, asociaþii, blocuri, þiglã metalicã, oriunde, firmã cu contract, reducere 20%, Tel: 0732763173, 0758515299 n ACOPERIªURI, MANSARDE, ÞIGLÃ METALICÃ, ACCESORII, ORICE FEL DE TABLÃ ZINCATÃ, REPARAÞII URGENTE, OFERIM GARANÞIE, TEL: 0724839271

é Acoperisuri cu Tigla Metalica, tip Lindab, zincata, membrane bituminoase, sarpante, mansarde, si orice modificari la acoperisuri vechi, reparatii pentru orice tip de ac operis , Tel: 0766411241 n Acoperiºuri, executam si reparam tigla metalica/zincata burlane, jgheaburi parazapezi, aticuri. Preturi criza, Tel: 0731469325, 0740849752

é Amenajari interioare, gresie, faianta, glet, rigips, tencuieli, instalatii electrice + sanitare, calitate la pret rezonabil, Tel: 0740760502 n Amenajari montat usi, glafuri, gresie, faianta, rigips, tapet, orice reparatii mici sau mari, parchet, etc, meserias, convenabil; Tel: 0726215249

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013

é Cadastru si

intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seiozitatea, Tel: 0730725621, 0753854102

é Cadastru si intabulare, cele mai avantajoase preturi, peste 15ani experienta, masuratori apartamente, terenuri, profesionalism si siguranta, Tel: 0721370029

é Construim case -

vile la cheie. Asigurãm materiale + transport + proiect, 0768874849


construcþii-amenajãri / pagina 15

19 Martie 2013

acoperiºuri, n Executãm dulgherie, tablã zincatã/ lindab+ materiale, reparaþii, Tel: 0744111939, 073256362

Inginer hortic ol c u experienta, execut orice lucrare pt plante sau pomi fructiferi, vie, gazon, Tel: 0761393330

é Echipa

profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, 0768311717

é Errand Best Trans SRL executa lucrari de amenajari interioare cu muncitori calificati in meseriile de zugravi, instalatori sanitari, parchetari, faiantari si rigipsari. Contact: Razvan Motet, Tel: 0748208560

é Executam izolaþii

polistiren + decorativã. Asigurãm materiale + transport, Tel: 0737178206

Ex ec utam luc r ari de constructii si finisaje inter -exterior. Experienta, calitate, preturi rezonabile, posibilitati rate, Tel: 0722815442

é Gresie, faianta,

rigips echipa de zugravi executa gresie, faianta, placari pereti gips carton, placari pereti polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, tinci, instalatie sanitara, instalatie electrica, tavane false, tavane casetate, etc, 12 RON/mp, renovari_2010@ yahoo.com, Tel: 0735152075

é Inox, balustrade

inox (49euro), fier forjat (39), porþi, structuri scãri, orice lucrãri. Experienþã, consultanþã, urgenþe, alden_profesional @hotmail.com, Tel: 0725094777 n Parchet montez, raschetez, paluxez orice tip, calitate, seriozitate, preturi minime, Tel: 0724191724, 0764361968


19 Martie 2013 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Tabla Lindab, sisteme pluviale, tabla zincata ondulata, vopsitorie reparatii la acoperise vechi, dulgherii, reduc ere 15%, Tel: 0722825270 n Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

n Acte firma, PFA, asociatii, inmatriculare, suspendare, mentiuni, sediu, cesiuni, autorizatii, consultanta, reprezentare instanta, Tel: 0722503454, 0770305094

Contabil. Persoana fizica Contabilitate c ompleta declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi. Experienta 10 ani in domeniu, 1 €/luna, david_cdd@yahoo.com, Tel: 0769763696

é Închiriem Dacia Logan full options, 50 ron/zi, 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

n Transport marfa cu duba 3, 5t orice fel de marfa mutari de mobilier pers.incarcat descarcat la cerere, 10 RON, adriansandulea@yahoo.com, Tel: 0726054641

é Contabilitate

completa declaratii, salarizare, resurse umane, consultanta fiscala, bilanturi, refacere evidente contabile. Preturi avantajoase, Tel: 0723744010, 0314166250

Transport nonstop cu duba 3, 5t orice marfa, mobila, mutari apartamente, in Bucuresti, si in tara, Tel: 0726054641

marfa é Trans port materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

n Scoala de soferi, pe Dacia Logan 450Ron, sedinta suplimentara 45Ron, examen (traseu) 90Ron, Tel: 0725878353, 0785125125

é Amanet. Garantat la tine acasã. Electronice, electrocasnice, antichitãþi; biciclete; Diverse, Tel: 0785699822 n Aplic unghii false, Unghii cu gel - 50 lei. Protectie pe unghia naturala - 40 lei; French permanent, strasuri, modele 3D - 7 lei, 0769988881

Croitor execut retusuri, transformari confectii textile pt barbati, femei, copii. Execut pantaloni pt barbati femei copii, fuste femei cu materialul clientului. Pt comenzi ma pot deplasa si la domiciliul clientului. Locatia se afla in zona Colentina cu s os eaua Fundeni, dinu7482@yahoo.com, Tel: 0746685830 Servicii web, realizare de site la preturi avantajoase. Va puteti promova afacerea atat printr-un site de prezentare, cat si prin magazine online. 90 €, 0728129497, info@marcu-dana-alina.com marcu-dana-alina.com

AnuntAZ 19 martie 2013  
AnuntAZ 19 martie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement