Page 1

Agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, promoteri, personal tânãr, dinamic, angajeazã Compania Roossa. Muncã teren, 1200 Ron + bonusuri, Tel: 0213151690

é Cãlãraºi,

Vasilaþi, Nuci, 37km Buc, casa, curte 500 mp, suprafata casei 60 mp, 3 camere, baie (renovata) bucatarie, izolata renovata recent, termopane, hidrofor, fosa septica, put cu pompa electrica, aer cond, parchet, curata libera urgent, 16.000 EUR, cristian86da@yahoo .com, 0769098478

é Otopeni, Str. Floare de Cais, proprietar, vand ap 2 c amere dec omandat, vedere pe 2 parti, baie cu cada, centrala termica, totul nou, ocupabil imediat, 60 mp utili, intabulat, contor gaz si curent, constructie 2012, 45.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, 0745750171, 0756922155

é Otopeni, 2 camere, semi decomandat, 45 mp utili, baie cu cada, constructie 2012, intabulat, contor gaz si curent, intabulat, fara comision, apartamentul detine si un pod ce poate fi utilizat, 35.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo .com, Tel: 0745750171

é Telefoane cele mici preturi! Cele mai mici preturi la telefoane garantat! Toate telefoanele sunt sigilate noi cu factura si garantie, Samsung Galaxy s3 la 18 milioane, Galaxy s3 Mini la 12 milioane, Galaxy s2 la 13 milioane, Galaxy Mini 2 la 5 milioane, Nokia Asha 302 la 3 milioane jumate, Huawei Vision la 5 milioane, Galaxy Gio la 4 milioane si multe alte telefoane, sunt si albe si negre si roz si rosii depinde de modelul cautat. Pentru mai multe detalii sunati, 1 EUR, securizatid@yahoo .com, 0769889889, 0761599599 Va deranjeazã mirosul de la hazna sau fosa septicã? Diavolina este soluþia! Uitati de v idanjã, http://www.diavolina.ro, Tel: 0214506290, 0723346776

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 VITAN, REGIM HOTELIER RIN GRAND RESIDENCE - TOP ROOMS 36 EURO / NOAPTE, CAMERE DE HOTEL, SINGLE / DOUBLE / TWIN, CONDITII DE 4 ****, SERVICII HOTELIERE COMPLETE, PA Z A , CURATENIE ZILNICA, SEIF, TELEFON, MINIBAR, AC, WI-FI, USCATOR, RECEPTIE, CARD ACCES, DISPENSER SAPUN / GEL DE DUS / SAMPON, IN ACEEASI CLADIRE: RESTAURANT, SPA, PARCARE ACOPERITA, MAGAZINE, 36 EUR, RESERVATIONS @TOPROOMS.RO, WWW.TOPROOMS.RO, 0720777858, 0730777858

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

17 Decembrie 2012

Intervenþie cu é Agenti permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenti Pazã.

n Agent Pazã, angajam din zonele Mosilor si Baneasa, Tel: 0760389007, 0721407306

Agent curãþenie. Firma de curatenie angajaza urgent personal cu experienta (fete si baieti) pentru puncte de lucru in Baneasa, Militari, Titan, Vitan, Unirea; office@magservices.ro, Tel: 0726212641

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079

Agent Vanzari angajez, posesor carnet auto, Tel: 0728597602 é Agenþi Pazã

urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660

vanzari cu é Agent experienta. Angajez in domeniul vanzari produse cofetarie/panificatie si cu o buna cunoastere a pietei, ofer salariu si comision din vanzari, cornel.popescu@meca.ro, http://www.vatradomnesti.ro, Tel: 0740148481

Agenti Pazã bãrbaþi, Bucureºti, obiective în Bucureºti. Seriozitate. Salarizare bunã, Tel: 0743656931, 0769495988

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Societate n Ambalator. comercialã produse farmaceutice angajeazã operatori chimiºti, ambalatori pentru punctul de lucru din Bãneasa (fosta IPRS). CV-urile se pot trimite la fax, email sau pot fi depuse la sediul societãþii Bulevardul Th.Pallady nr. 50 sect. 3, resurseumane@infomedfluids.ro Tel: 0213450222, Fax: 0213453185

Ajutor Bucãtar, necalificati pentru bucatarie, casierã ºi scuteriºti - Restaurantul WU XING angajeaz ã, Tel: 0316900247 n Ajutor Gospodaresc - in Voluntari, oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc sau ingrijire varstnic. Preferam pensionari. Asteptam provincia. Sunati dupa ora 20, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427, 0765449484

Vanzari é Asistent angajez, fete serioase, nefumatoare, dragute, dinamice, in magazin imbracaminte z ona Universitate, salariu 1000 Ron+ 0.5% comision vanzari, Tel: 0741790546

Caut n Bonã. interna/externa zona pentru bolnava, 0729354843

bona Dristor Tel:

Brutar ºi patiser angajãm pentru zona Popeºti Leordeni. CV la e-mail: aspansrl@yahoo.com, Tel: 0213611832 n Bucãtari, ajutor bucatari si dispeceri cu experienta minim 1an angajeaza firma de catering cu livrare la domiciliu, Tel: 0729986271, 0722718831 Cãlc ãtores e tex tile, calandru ºi croitorese retuº, angajeaz ã c urãþãtorie chimicã-spãlãtorie, Tel: 0755200012 n Cameristã. Ramada North angajeaza cameriste/ingrijitori spatii hoteliere. Va rugam sa trimiteti cv-ul la daniela.badiu@ramadanorth.ro. Pentru detalii, va rugam sa sunati, Tel: 0214075235


oferte de muncã România / info / pagina 3

17 Decembrie 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Revizuirea tratatelor Uniunii Europene (1). Doamna Dorina M. din Bucureºti, ne intreabã dacã pot fi revizuite tratatele Uniunii Europene? Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. De la început trebuie arãtat cã rãspunsul este afirmativ, problema revizuirii tratatelor fondatoare fiind esenþialã pentru Uniunea Europeanã. Aceasta permite adaptarea legislaþiei ºi a politicilor europene la noile provocãri cãrora UE trebuie sã le facã faþã. Procedurile de revizuire a tratatelor Uniunii Europene sunt prevãzute de articolul 48 din Tratatul privind UE. Anterior intrãrii în vigoare a Tratatului de la Lisabona, nu exista decât o singurã procedurã de revizuire a tratatelor. Aceastã procedurã necesita convocarea obligatorie a unei conferinþe interguvernamentale. Tratatul de la Lisabona flexibilizeazã procedura de revizuire, îmbunãtãþind totodatã caracterul democratic al acesteia. Acesta modificã uºor procedura de revizuire ordinarã, prin consolidarea participãrii Parlamentului European ºi a parlamentelor naþionale. Tratatul de la Lisabona creeazã douã tipuri de proceduri simplificate, pentru a facilita revizuirea anumitor dispoziþii ale tratatelor.Totuºi,flexibilizarea procedurii de revizuire a tratatelor trebuie relativizatã prin menþinerea unanimitãþii ca regulã de vot. Astfel, indiferent de procedura iniþiatã, statele membre trebuie sã adopte în unanimitate revizuirea dispoziþiilor în cauzã. Procedura de revizuire ordinarã se aplicã în ceea ce priveºte modificãrile cele mai importante aduse tratatelor, cum ar fi sporirea sau reducerea competenþelor UE. Ea implicã îndeosebi convocarea unei conferinþe interguvernamentale care va adopta proiectele de revizuire prin consens. Modificãrile aduse tratatelor vor intra în vigoare numai dupã ce vor fi ratificate de cãtre toate statele membre. Tratatul de la Lisabona consacrã practica actualã, prin care se reuneºte o Convenþie europeanã înainte de reunirea unei conferinþe interguvernamentale. Misiunea acestei Convenþii este de a analiza proiectele de revizuire ºi apoi de a emite o recomandare pentru conferinþa interguvernamentale. Convenþia este alcãtuitã din reprezentanþi ai ºefilor de stat ºi de guvern, din Comisie, dar ºi din reprezentanþi ai parlamentelor naþionale ºi ai Parlamentului European. Tratatul de la Lisabona urmãreºte astfel democratizarea procesului de revizuire a tratatelor. O altã noutate majorã este cã Parlamentului European i se conferã dreptul de iniþiativã. Acesta poate de acum înainte sã propunã proiecte de revizuire, la fel ca ºi guvernele statelor membre ºi Comisia. Consiliul European poate sã decidã, de asemenea, dupã obþinerea aprobãrii din partea Parlamentului European, sã nu convoace o convenþie atunci când modificãrile au o amploare mai micã. Într-un astfel de caz, acesta stabileºte în mod direct un mandat pentru conferinþa interguvernamentalã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

Cameristã cu calificare in domeniul hotelier, abilitati bune de comunicare cu carte de munca pentru hotel ***, resurseumane@ instantgroup.ro, Fax: 0212241541

n Femei de servici angajeazã Firmã de curãþenie, salariu atractiv. Rugãm seriozitate, Tel: 0727573040, 0737565514

Angajez n Croitor/easã. croitoreasa cu experienta in rochii de ocazie.sector 3 zona centru vechi. program luni-vineri, Sharbek_razan@yahoo.com, Tel: 0723680611, 0721116635

Distribuitor cu/fara experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530 Colaboratori. n Distribuitori Firma publicitate cauta colaboratori distributie pliante la cutiile postale/ stradal, Tel: 0213228784

é Electrician auto angajam urgent. Salariu avantajos, bonuri de masa, masa de pranz, Tel: 0722220775, petricasoare@gmail.com, www.agromec-stefanesti.ro,

é Femeie de

Serviciu angajeaza firma paza pentru Bucuresti, program 8 ore, salariu atractiv. 0761282238, Tel: 0721296652, 0741589277 Femeie de Serviciu pentru magazin alimentar, Tel: 0722295911 Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie – punct de lucru Bucuresti. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801


pagina 4 / oferte de muncã România

17 Decembrie 2012

é Femeie de Serviciu. Firma zona Obor cautã femeie de serviciu. Program 07 -18, 00. Se lucreazã o zi cu o zi. Rugam seriozitate maxima, 600 RON, Tel: 0723669332 n Femeie de Serviciu. Familie din zona Unirii cautam Femeie de Serviciu cu simtul responsabilitatii, harnica si discreta. Program: 5 zile saptamanal, de Luni pana Vineri. Detalii telefonic, andreea_enache007@yahoo. com, Tel: 0766399960

é Femeie la vase. Restaurant “La Copaci”, Bd. Basarabia nr. 37-39 angajeaza femeie la vase, pentru mai multe detalii sunati, Tel: 0723639893

é Femeie/Barbat pentru salate. Restaurant “La Copaci”, Bd Basarabia nr. 37-39 angajeaz a femeie/barbat pentru prepararea salatelor, pentru mai multe detalii sunati, Tel: 0723639893 n Grataragiu angajez pentru Targ Militari, Tel: 0766500930

é Instalatori gaze

pentru societate autorizata ANRE, Tel: 0745069814 n Manichiurista si Coafeza. Centrul-concept B.Energy Body & Mind Fitness recruteaza Manichiurista-Pedichiurista si Coafeza/Hairstylist. Cerintele minime sunt: experienta de cel putin 2 ani si disponibilitate de a lucra in regim de plata la procent, b@benergy.ro, www.benergy.ro, 0732134404

é Masaj Erotic. Angajam tinere pentru Masaj Erotic (interzis contact intim) plata z ilnic a c lientela 5 ani garantat minim 100 ron/zi, oferim cazare, 4.000 RON, ionita_oana_andreea@ yahoo.ro, Tel: 0768070764 Sunteti din n Menajerã. provincie si doriti sa aveti grija de o casa? Aveti peste 40 de ani si stiti sa calcati, spalati, faceti curatenie? Aveti posibilitatea de a va muta la Bucuresti si sa locuiti alaturi de familia noastra unde veti avea inclusa cazarea, masa, plata utilitatilor plus un salariu de 800 lei, Tel: 0765747910, 0737246709 n Muncitori necalificati in domeniul constructii funerare. Proba de lucru. Salariul 1.000 lei. Program 8.00-18.30, Tel: 0761901885 n Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0767596971 n Persoane, angajam persoane toate vârstele pentru proiecte televizate. Public, reality, câºtiguri foarte mari. Banii pe loc, Tel: 0784704928, 0720608154

Reprezentanti vânzãri, distribuitori, merceologi pentru companie internationala. Salariu de la 1500lei+bonusuri. Posibilitate de avansare rapida, Tel: 0318004555

é Secretarã, buna

cunoscatoare a limbii Engleze. CV la e-mail elissa_818@ yahoo.com, Tel: 0740295650, 0760096715 n Secretara.

Italian in Romania cu afacere angajeaza fata pt mic secretariat si menaj usor, Tel: 0749605804

é ªef de salã cu é Personal

masculin pentru functia de agent de securitate, calificat, din Bucuresti angajeaza societate de paza, Tel: 0213152184 n Personal. Fabrica de confectii angajeaza om la incadrare tipare + taiat span, om la butoniera + masina nasturi, cu eperienta, Tel: 0724515514 Psiholog. Cautam psihologi sau oameni de specialitate in ps ihologie, in v ederea colaborarii cu compania noastra de transport. Salariu avantajos! Tel: 0729017217, luchian@teracomm.ro, n Reprezentanti vanzari Avon inscriem, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207

é Sender. Romkayatur SRL angajeaza pentru activitatea de transport international ‘’sender’’ pentru marfa tir, experienta in probleme de marketing, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295

experienþã minim 5 ani, femei la bucãtãrie pentru restaurant 5 minute metrou Timpuri Noi, Tel: 0725794195

é ªoferi tir. Romkayatur SRL angajeaza soferi de tir cu 5 ani experienta pe ruta Europa-Turcia, cantacuz@ romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295

é Specialist cu experienta angajam pentru atelier fabricatie lumanari diverse, Tel: 0723942512


17 Decembrie 2012

oferte de muncã România / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 5 Tâmplar. SC Emanuel SRL angajeaz a de urgenta tamplar PVC si aluminiu, de varsata pana in 40ani cu c arnet de c onduc ere c ategoria C, Tel: 0745999088, 0213185918 limba rusa n Translator (cunostinte limba rusa, scris, citit, conversatie la un nivel avansat) pentru DAAS Romania, resurseumane@daas.ro n Ucenic cu experienta, din zona Colentina si zona Trapezului pentru magazin alimentar. Rog seriozitate, Tel: 0723579219, 0767533430 Vânzãtoare la dozator de lapte, Piaþa Progresu ºi Piaþa Berceni, Tel: 0720426737 n Vânzãtoare cu experienta pr. magazin alimentar in Bucuresti valabil ptr. persoanele din Buacuresti.Oferim cazare cu toate utilitatile platite de noi, varsta peste 35 de ani.Salariul 900 lei, Tel: 0765747910, 0737246709 n Vânzãtoare angajam, la florarie zona Berceni, program 8.00-17.30, program lejer, 2 saptamani lucrate. Salariul 700lei, Tel: 0761901885 n Vânzãtoare angajam pentru magazin haine de dama in Big Berceni, Tel: 0766657768 n Vânzãtori angajez pentru raionul dulciuri, bauturi. 0746349696, Tel: 0745151042, 0752156560

é Vânzãtori hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233

é Videochat poti incerca acum angajam cupluri si fete, aceasta este rezolvarea ta financiara, conversatii online min 18ani, oferim bonus angajare 500$, comision 50-70%, CM, premii, instruire personal fem, experienta nu es te nec es ara, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764127778, 0724943274

ac um é Videoc hat angajam Cupluri si Fete aceasta este rezolvarea ta financiara, conversatii online min 18ani, oferim bonus angajare 500$, comision 50-70%, C M, premii, instruire personal fem, ex perienta nu es te necesara, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764127778, 072494327

é Videochat angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, 0721516830, 0763296676

é Videochat. Vrei bani multi? Nu conteaza aspectul fizic, doar sa fii sociabila si serioasa. Garantam 1000$ plus comision pana la 75%. Suna acum prioritatea noastra esti tu pentru ca tu contezi, 0769723741, 0 7 3 6 0 6 7 3 9 9 , studio.hotmodels@yahoo .com, http://www. youtube.com/watch?v=Uvd cSUkjVGw

n Roºu - Chiajna particular, vand casa p+m, sufragerie, 3 dormitoare, 3 bai, bucatarie, ct, teren 300mp, la cheie, 115.000 EUR, 0723530968 n Buzãu municipiu, vand teren 25.000 mp deschidere 50m la E85-PUZ la iesirea din Buzau, negociabil, 25 EUR/mp, Tel: 0752829395 n Buzãu, comuna Siriu, sat Colþu Pietrii, teren vanzare suprafata totala 1537mp, posibilitate de reconstructie, facilitati apa si curent electric. Pret negociabil, Tel: 0761601072

Mãgurele, Str. Mãlinului, urgent, 2x 400mp, cartier nou, 7.900E/ lot, 7.900 EUR, Tel: 0723733274

n Voluntari 576 mp, intravilan, 33.000 EUR, Tel: 0722110711

é Centrul Istoric, Selari cu Lipscani. Proprietar, etaj 1/ 2. Decomandata, renovata, aer conditionat, termopan, usa metalica, interfon. Cadastru, intabulare. Toate actele in regula. Posibilitate credit. Cladire fara risc seismic, 41.500 EUR, Tel: 0761902202

1 Mai (Mihalache), Domenii, dubla, constructie noua, finisaje lux, 49mp. Acceptam prima casa. Negociabil, proprietar, Tel: 0762343750

n Antiaerianã vand vila 7 camere, 225.000 EUR, Tel: 0722319384

n Bãnesa Siseºti, particular, 4 camere, Tel: 0722951150, 0744131834

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432

é Chibrit, Pod Constanta, apartament 2 camere, bloc 2009, et 4/9, open space, g+p+f, centrala proprie, termopan maro, usa metalica, 63mp, 59.000 EUR, razvanflorea77@yahoo.com, Tel: 0727543876


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Belgium Aide-ménagere Titres-Services Région n 1. WOLUWE-ST-LAMBERT(h/f); Description: Aide-ménagere Titres-Services Région WOLUWE-ST-LAMBERT(h/f) DOMESTIC SERVICES est un des leaders dans le secteur de l’aide ménagere avec titres-services. Nous faisons partie du groupe XL GROUP SERVICES COMPANIES avec plus de 62 agences réparties dans tout le pays. Nous avons connu une forte croissance ces dernieres années et nous sommes décidés a poursuivre cette tendance positive. Pour l’emplacement et pour plus d’informations, visitez notre site www.domestic-services.be FONCTION: Aide ménagere a domicile: - Entretien de l’habitation - Nettoyage des vitres - Repassage - Courses ménageres - Préparation de repas PROFIL: - Habiter dans la région - Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule est indispensable - Connaissance des techniques de nettoyage et de repassage grâce a l’ expérience ou suite a des formations - Connaissance du français - Motivation, envie d’apprendre - Flexibilité, capacité d’adaptation - Ponctualité Etre chômeur complet indemnisé ou bénéficier d’une allocation du CPAS (formulaire C63) NOUS OFFRONS: - Contrat de travail Titres-Services - Temps plein ou temps partiel: horaire a convenir - Rémunération a l’heure - Intervention dans vos frais de déplacement - Avantages extra-légaux - Pas de travail en soirée - Travail a proximité - Nous tenons compte de votre situation familiale et de vos souhaits Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de motivation, CV et photo (avec mention du numéro de référence de l’offre): - par e-mail a: laetitia.bottemanne@domestic-services.be - par la poste a: Domestic Services Auderghem - Tomberg 212 - 1200 Woluwé-St-Lambert - Vous pouvez également vous inscrire directement a l’agence. : chaque jeudi de 14 h a 16h Téléphonez d’abord au 02/ 733 73 40 Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 2. Secrétaire médicale, (h/f). Mi-temps. / Medisch secretaris, (m/v). Halftijds.; Description: Une clinique bruxelloise recherche un secrétaire médical, (h/f) pour son service de neurochirurgie. Tâches : - Accueil et inscription des patients. - Suivi administratif du dossier du patient. - Dactylographie du courrier et des rapports. - Encodage et facturation. Profil :- Bilingue, français, néerlandais et connaissance moyenne anglais.Bachelor en secrétariat médical, infirmier social.- Dynamique, accueillant, rigoureux. - Possédant de réelle capacités administratives et organisationnelles. - Tres bonnes connaissances, Word, Excel, Internet. - Diplomate, flexible, doté du sens de l'empathie. - Expérience dans une fonction similaire est un atout. Offre: Horaire a mi-temps. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ddembloncv@actiris.be n 3. Aide-ménagere, (h/f). Titres-services. Temps partiel.; Description: Une société de titres-services a Bruxelles cherche pour engagement immédiat une aide-ménagere, (h/f) pour du nettoyage a domicile. Tâches: Le travail consiste a nettoyer, préparation de repas ponctuellement, faire des courses ponctuellement. Profil: Dynamique, autonome, précise, discrete, organisée. L'engagement se fera sous contrat spécifique titres services (diplôme maximum secondaire inférieur). Conditions: etre chômeur complet indemnisé ou au CPAS. Notre offre: Nous offrons un salaire attrayant, un contrat CDI. Horaire temps partiel 19h minimum ou plus. Cheques repas de 7€, dédommagement de frais de téléphonie de 7€ mensuel, frais de déplacement. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; acbrassine@actiris.be

n 4. Algemeen coördinator (m/v); Description: NEDERLANDS Een Brusselse organisatie die zich bezig houdt met optimalisering van sportkansen en het aanzetten van mensen tot regelmatige sportbeoefening, is op zoek naar een algemeen coördinator, (m/v) voor een voltijds contract van onbepaalde duur. Functieomschrijving : - je staat in voor het dagelijks beheer van de vzw Buurtsport Brussel en bewaakt hierbij de missie en visie van de organisatie; - je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van een succesvolle organisatie. In overleg met het team, stel je de meerjarenplannen van de organisatie op; je bent verantwoordelijk voor het financieel management van de vzw. Hiertoe maak je de begroting van de vzw op en bespreekt deze met de Raad van Bestuur. Ook voor de verschillende projecten binnen Buurtsport zorg je voor een degelijke financiële opvolging en legt hierover verantwoording af aan subsidieverstrekkers; - je stuurt een team aan van +- 20 vaste medewerkers en +-15 doelgroepmedewerkers en voert met hen werkbesprekingen, functionerings- en evaluatiegesprekken; - je leidt teamvergaderingen, installeert werkgroepen en volgt deze op; - je spoort je medewerkers aan actief op zoek te gaan naar opportuniteiten en nieuwe projecten, en ondersteunt hen hierin; je bent het gezicht van Buurtsport binnen het brede werkveld, neemt deel aan extern overleg en doet beleidsadviserend werk; - je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Jouw profiel : - je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma; - je hebt minimum 5 jaar werkervaring (bij voorkeur in een leidinggevende functie); - je hebt een sterk strategisch en financieel inzicht; - je bent een natuurlijke coach die zowel een team als individuele medewerkers op een enthousiaste en stimulerende manier begeleidt; - je bent constructief, creatief en oplossingsgericht;- je bent sportief, flexibel en stressbestendig; - je kan helder communiceren, zowel in het Nederlands als in het Frans; - je beschikt bij voorkeur over een uitgebreide kennis van Brussel en de sportsector en hebt ervaring in het werken met doelgroepmedewerkers/sociale economie; - je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk. Ons aanbod : - een voltijds contract van onbepaalde duur;- loon volgens barema L1 in PC 329;- maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en andere extralegale voordelen;- mogelijkheid tot het volgen van vorming en coaching; - een interessante en maatschappelijk relevante job in een toffe, multiculturele omgeving. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; fhulsmans@actiris.be n 5. Developpeur Web Master(h/f); Description: Developpeur Web Master(h/f) Option Security est une entreprise spécialisée dans le systeme informatique,la télésurveillance pour la sécurisation des biens,des personnes et des informations. Nous avons pour objectif le développement de la sécurité par le biais de cameras, vidéo surveillance, alarme, détécteur d'incendie et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi,dans le cadre de notre développement,nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables,notamment les pannaux solaires sur le plan international pour lutter contre la pollution. . Notre équipe est la pour vous aider a améliorer vos compétences avec des offres sur mesures et garanties pour nos clients . Nous recherchons 1 Développeur Web master. TACHES:OBJECTIFS : 2 rendez-vous de qualité •Démonstration et présentation du systeme de sécurité de haute qualité qui a été développé spécifiquement pour des entreprises.Prospection et recherche des clients potentiels... •Création et dévelloppemnt de site Web, du contrôle d'acces (Biométrie et de télésurveillance). •Vous proposer nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. •Gérez votre agenda. CHOIX ET AVANTAGES: 1. EMPLOYE: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 2 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique : tourisme, vente commerciale, droit. Choix et Avantages: 1:Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 300 €/contrat ou 600 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement: Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur MOUKOUMBI a l'adresse mail: m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 6. Vendeuse polyvalente en alimentation, (h/f).19h/semaine.; Description: La Bella Frutta (épicerie fine, primeur, fromagerie), magasin situé a Uccle recherche une vendeuse polyvalente, (h/f) 19h/semaine.Fonction : - Accueil de la clientele.- Réassort des rayons.- Rangement du magasin.- Tenue de la caisse. Profil : - Expérience dans la vente PLUS QUE souhaitée !!!! Excellente présentation.- S'exprimer correctement en français.Dynamique, souriant(e), esprit commercial.- Expérience en vente exigée de minimum 2 ans (de préférence dans le secteur alimentaire). Offre : - Contrat CDI, 19h/semaine. Intéressé ? - Envoyez votre CV + Photo par email a l'attention de Madame Sciarrotta: silviasciarrotta@gmail.com POSTULER UNIQUEMENT PAR EMAIL - NE PAS SE PRESENTER SUR PLACE !!! Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 7. Assistant social en chef, (h/f).; Description: Un service public a Auderghem recherche un assistant social en chef, (h/f). A titre général : - Superviser et coordonner le travail des membres du service social. - Apporter un appui au Responsable du Service social. - Etre le garant du suivi de bonnes procédures. - Participer a la transversalité au sein du Service social (réunions hebdomadaires entre le Responsable du Service social et tous les BH5). - Tenir des réunions avec sa propre équipe. - Assurer le relais entre le Service social et les services « finances » et « recette ». Veiller a la transmission horizontale et verticale des informations. - Mettre en place un plan de formation et en assurer le suivi. - Assurer l'évaluation des membres du personnel du service social. - Rédiger les rapports d'activités en vue de l'obtention des subsides et de l'élaboration de la note de politique générale. - Etablir des statistiques. - Accompagner la mise en place d'éventuels projets novateurs. A titre particulier : Pour le responsable du Service social de 1ere ligne et cellule « Jeunes ». - Assurer la préparation et le secrétariat du Comité Spécial du Service Social et en assurer suivi. - Gérer la coordination sociale (mise en place, introduction du projet et rapport annuel). Conseiller en sécurité dans le cadre de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. - Remplacer le responsable des Cellules spécifiques en cas d'absence. * Pour le responsable des Cellules spécifiques. - Etre le garant des particularités de chaque Cellule et veiller a leur dynamisme. - Représenter le CPAS aupres d'organismes extérieurs exerçant dans les memes domaines. - Développer des partenariats. - En cas de nécessité, assurer la préparation et le secrétariat du Comité Spécial du Service Social et en assurer suivi. - Remplacer le responsable du Service social de 1ere ligne et cellule « Jeunes » en cas d'absence. Profil:- Bachelier Assistant Social avec min 3 années d'expérience !!! - Connaissance de base du néerlandais. Offre: Entrée en service le plus rapidement possible. Temps plein. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; fallardcv@actiris.be n 8. Assistante de direction multilingue FR - DE - NL (h/f). / Directieassistent, (m/v).; Description: Petite entreprise a Uccle, active dans le commerce international dans le secteur alimentaire recherche une assistante de direction multilingue français, allemand et si possible néerlandais, (h/f). Petite équipe soudée et polyvalente.Tâches:Gestion administrative, support équipe de vente et direction. Service client et suivi logistique fournisseurs. Travail polyvalent et varié: contacts téléphoniques, feuillets marketing, organisation salons, support administratif.Profil:Connaissances excellentes : français, allemand et si possible néerlandais.- Personne polyvalente cherchant un travail au sein d'une petite équipe.- Position de soutien a la force commerciale et la direction, mais aussi suivi clients.Rigueur et précision sont un must. Offre: Horaire 08h30 17h30 - flexibilité horaire possibleCDI a temps plein. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; alievenscv@actiris.be n 9. Vendeur librairie, (h/f). Activa. / Verkoper boekhandel, (m/v). Activa.; Description: Une librairie tabac située en plein centre de Bruxelles recherche un vendeur (m/f). ProfilVous etes fiable, enthousiaste et motivé Tres bonne connaissance du français et avoir des tres bonnes connaissances du néerlandais (sinon s'abstenir!!). La connaissance de l'anglais est un atout. Vous avez une bonne présentation. Etes-vous dans les conditions du plan Activa? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi.Vous etes en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs.Offre: Horaire a temps plein. Lundi : 12h a 18h, Mardi : 12h a 18h Mercredi : 12 a 18h, de Jeudi a samedi : de 12 a 19h. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; scassanocv@actiris.be


detalii la http://ec.europa.eu n 10. IT Helpdesk Bilingue(h/f); Description: IT Helpdesk Bilingue(h/f)Notre client, premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informa tiques et télécoms, est a la recherche d'un Agent IT Suuport/Helpdesk, pour la région de Halle. Tâches: . Vous réceptionnez les appels et les e-mails des utilisateurs concernant des demandes ou des incidents IT (hardware, software et autres) • Apres identification précise de la demande ou de la cause du probleme, vous résolvez l’incident dans la mesure du possible et si nécessaire, vous transmettez les incidents complexes vers l'équipe spécialisée • Vous suivez les dossiers qui vous sont affectés et traitez quotidiennement le back-log afin de garantir nos engagements contractuels. Description du profil souhaité: Posséder une expérience IT (service a la clientele dans le secteur informatique); Avoir suivi une formation en informatique; Vous avez une bonne connaissance du hardware, des systemes d’exploitation Windows et des outils Microsoft Office et une base des réseaux et télécommunications (TCP/IP). Vous avez l’esprit logique et structuré afin de rapidement identifier les causes des problemes qui vous sont posés; Etre en possession du Permis B; Avoir une bonne relation clientele, sens du service (BtoB), vous aimez résoudre les problemes informatiques des autres. Etre flexible quant aux horaire (travail en shift 6h-20h + travail le samedi). Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un engagement fixe, dans une société de renom oraire: du lundi au samedi, en shift 6h-20h; Un salaire avantageux, selon expérience, avec cheques repas. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 11. Conseiller en prévention adjoint - secrétaire administratif (h/f) Temps partiel / Raadgever in Preventie (niveau B), (m/v).; Description: Un service public recherche un conseiller en prévention, adjoint, (h/f). Mission La fonction au sein de l'équipe du Service interne de Prévention consiste principalement en deux axes : 1. La gestion du secrétariat du groupe de travail des conseillers en préventions dans le cadre du projet de collaboration intercommunale (gestion de l'agenda, des contacts, suivi administratif des actions,...) 2. La gestion de la mise sur pied d'une plate-forme commune et informatisée (établissement de contacts avec les différents services informatiques communaux et régionaux, recherche de données, d'informations ou de réglementation en matiere de bien-etre au travail, contacts avec le ministere de l'emploi et du travail). Profil requis Niveau d'études :Etre titulaire d'un diplôme en conseiller en prévention niveau II ou prouver une connaissance suffisante de la reglementation en matiere de bien-etre au travail. Connaissances techniques :Avoir de bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles Avoir une connaissance approfondie des outils informatiques de base (Word, Excel, Power Point, Outlook, etc.) Connaissances linguistiques: Parfait bilingue français-néerlandais. Vous établissez des échéanciers et respectez les délaisVous etes capable d'organiser et de synthétiser les informations pertinentes Vous modifiez votre méthode/structure de travail lorsque la situation l'exige Vous etes capable d'effectuer plusieurs tâches simultanément Vous contribuez aux activités des autres unités organisationnelles Vous mettez votre réseau a profit dans la gestion de projets Vous nouez des contacts avec des profils intéressants pour atteindre vos objectifs. Offre Un contrat a durée déterminée (jusqu'en septembre 2013), a mi- temps Un salaire a l'échelle barémique 23.955,28 euro bruts indexés sans ancienneté ; Des avantages extralégaux : remboursement des frais de transport en public, horaire d'été, une prime de fin d'année ; Environnement de travail dynamique et passionnant. Candidature jusqu'au 15 décembre. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ldewulfcv@actiris.be n 12. Instituteur primaire, (h/f).; Description: L'Ecole Saint-Joseph / Saint-Remi, située a Molenbeek-St-Jean, recherche un Instituteur Primaire (h/f), temps plein (24 périodes / semaine), intérim jusqu'au 21 décembre 2012. Titulariat en 5ieme primaire. Intéressé ? Contacter Monsieur Trajman Henry, Directeur de l' Ecole Saint-Joseph / Saint-Remi, au 02 / 425 60 21 ou 0498/ 51 01 65. Email : icare2003@yahoo.frEcole Saint-Joseph / Saint-Remi, Rue de l'Intendant 232, 1080 Molenbeek-St-Jean. Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 13. Vendeur librairie, (h/f). Activa. / Verkoper boekhandel, (m/v). Activa.; Description: Une librairie tabac située en plein centre de Bruxelles recherche un vendeur (m/f). ProfilVous etes fiable, enthousiaste et motivé Tres bonne connaissance du français et avoir des tres bonnes connaissances du néerlandais (sinon s'abstenir!!). La connaissance de l'anglais est un atout. Vous avez une bonne présentation. Etes-vous dans les conditions du plan Activa? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi.Vous etes en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs.Offre: Horaire a temps plein. Lundi : 12h a 18h, Mardi : 12h a 18h Mercredi : 12 a 18h, de Jeudi a samedi : de 12 a 19h. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; scassanocv@actiris.be n 14. Inside Sales (h/f); Description: Inside Sales (h/f)Think & Go recrute pour un fabriquant tres connu de matériel informatique. Tâches: Soutenir les activités de ventes, de merchandising et de training par téléphone aupres des distributeurs actuels de la marque. Ventes : • Veiller a ce que les produits restent disponibles. • Faciliter l'introduction de nouveaux produits • S'assurer d'obtenir les chiffres de ventes des différents magasins. Merchandising : • Négocier la mise en place de matériel promotionnel. • Assurer la mise en place de produits clés et leur déploiement. • Organiser et planifier les activités rackjobbing. • Promouvoir le merchandising a l'aide de plannogrammes. Formation : • Négocier, organiser et faciliter la formation de groupe pour le personnel du magasin. • Rapporter toutes les formations ayant eu lieu. Profil recherché : • Vous etes trilingue (FR / NL / EN) • Vous etes organisé(e) • Les tâches administratives ne vous effraient pas • Vous nouez des contacts facilement et parvenez a les entretenir • Vous vous exprimez de façon claire au téléphone • Avoir de l'expérience dans les contacts téléphoniques ou en tant qu'inside Sales est évidemment un plus. Nous offrons : Travail varié avec de nombreux contacts internes et externes. Un package salarial attractif (en fonction de votre expérience). Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Madame Voglaire a l'adresse mail suivante : evoglaire@contigo.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 15. Executive Administrative Assistant (m/w) / Executive Administrative Assistant (m/w); Description: WHY DOLCE Why not Dolce? We are a growing hospitality leader. Working for Dolce provides an opportunity to be part of something that impacts who we do business with and how we conduct business. Dolce understands that the company’s success depends on unleashing the full talents of our associates. From the first Dolce property nearly 30 years ago to our now growing portfolio of hotels, resorts and conference centers, the goal has been simple: to inspire. As our portfolio grows our Vision, Mission and Values are taking shape and escalating our associates and our organization to the next level. What does this mean for your career? Unlimited possibilities. If you want to build a career that you can be proud of, you owe it to yourself to learn more about Dolce. Assists with administrative duties as required, including word processing, faxing, filing, mailing, copying etc. Completes special projects as assigned. (Guest Satisfaction Surveys, Green Key, operation meeting, departmental meetings) Distributes daily incoming mail from the Post Office. Opens and organizes the mail for the Area Managing Director Manager and general hotel mail and correspondence. Schedules, attends, participates in, and takes minutes in meetings. Maintains General Manager’s appointment book. Arranges all transportation requirements for the General Manager and other Management Group members when necessary. Acts as a liaison to the corporate office and owners. Creates and prepares documents such as manuals, graphs, and report cards. Responds to telephone inquiries, taking and recording messages. Acts as a support and contact person for e-mail messages. This position requires a minimum formal education, and a minimum of 3 year job-related experience.<br /> Fluent in French and English (mandatory).<br /> Knowledge of Dutch and/or any other language will be an added value.<br /> Good communication skills Verbal and Written (participating in meetings). CDI, temps plein, prime de fin d'année, parking, repas, assurance hospitalisation Interested ? Please send a motivation e-mail and your resume to HR Département at the following e-mail address : LaHulpe-HumanResources@dolce.com Attention ! It's not necessary to contact ACTIRIS for this job offer. Attention ! It's not necessary to contact Actiris for this job offer. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 16. Call- Center Agent , (h/f) - BDC, pour un CDD. / Callcenter operator, (m/v); Description: Bruxelles propreté recherche un callcenter opérateur, (h/f).Description de Bruxelles-Propreté : Bruxelles-Propreté, acteur majeur en matiere environnementale, participe a l'amélioration de la qualité de vie en région bruxelloise. Elle tiens a coeur d'assurer ses missions, la collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que le nettoiement des voiries régionales, en privilégiant le service au public.Elle joue un rôle éducationnel important aupres des habitants en les sensibilisant a leur rôle citoyen et en les accompagnant dans leurs gestes quotidiens de tri. En croissance constante, l'Agence Bruxelles-Propreté compte 2.138 ouvriers et 259 employés. 85% sont employés a des missions opérationnelles et 15% a des missions administratives, d'entretien des locaux et du charroi. 70 % sont contractuels et 30% sont statutaires. Description de la cellule des Ressources Humaines : Le call-center est un service qui procure des informations aux Bruxellois. Ce service dépend de deux superviseurs. Les activités principales de ce service sont: - I. Informer la population, les entreprises et les commerces ainsi que les administrations sur les différents services qu'offre Bruxelles-Propreté ; - II. La gestion des Collectes Particulieres (déchets encombrants a domicile, briquaillons et déchets de construction, grosses quantités de papier sur rendez-vous, déchets chimiques et/ou dangereux, placement et enlevement de grands containers) : transmettre l'information a temps, enregistrer les rendez-vous et la gestion des plaintes ; - III. Fournir des informations a propos des instructions de tri. Profil : - Diplôme de l'enseignement secondaire inférieur au minimum et/ou une expérience pertinente pour la fonction.- Compétences rédactionnelles (envoi de courriers et/ou mails vers les autres services et/ou vers l'extérieur).- Connaissance du programme informatique Word.- Connaissance des programmes d'encodage internes.- Connaissance de la reglementation générale et interne de l'Agence (atout).Compétences personnelles :Donner une bonne impression au téléphone.- Savoir s'exprimer en néerlandais et en français.- Savoir faire preuve d'empathie.Faire preuve de discrétion.- Avoir une bonne résistance au stress (calme et maîtrise de soi).- Flexibilité au niveau des horaires de travail.Compétences fonctionnelles : - Expérience : minimum 3 ans dans une fonction de téléphoniste ou dans une fonction en contact avec une clientele.- Connaissance de base word.- Savoir s'adapter a des nouveaux software/bases de données, a des programmes spécialement créés pour l'Agence : Paf (prise de rendez-vous dans le cadre des collectes particulieres), Capacity Monitor, AlloPronet.- Tres bonne connaissance orale des deux langues nationales, français et néerlandais.- Bonne connaissance écrite des deux langues.Offre:- Le service se compose de 13 personnes. - Il est opérationnel du lundi au vendredi de 7h30 a 19h, le samedi de 9h a 16h30 et le dimanche de 14h a 21h30, jours fériés inclus. - Contrat a durée déterminée a temps plein du 15 décembre 2012 au 15 février 2013. - Salaire selon le bareme du grade d'engagement + prime téléphoniste.- Prime de productivité et prime de fin d'année + pécule de vacances.Avantages extra-légaux (cheques repas, abonnement STIB, assurance hospitalisation gratuite pour l'agent et tarifs préférentiels pour la famille).- Avantages du service social (réductions sur divers produits, remboursements divers,...). Il s'agit d'un contrat a durée déterminée. Intéressé ?- Vous pouvez envoyer votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation a l'attention de Monsieur Serge Dom, Attaché aux Ressources Humaines, en mentionnant la fonction pour laquelle vous postulez : - soit par courrier papier : Avenue de Broqueville, 12 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre.- soit par courrier électronique : serge.dom@arp-gan.eu- soit par fax : 02/780.28.88. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 17. Adjoint administratif, (h/f). Mi-temps. ACS.; Description: Le garage communal situé a Etterbeek, recherche un Adjoint administratif - mi-temps, (h/f). Tâches : Capacité de rédiger et d'organiser le travail (planning des bus scolaires principalement). Gestion des appels téléphoniques. Profil demandé : Bonne connaissance de Word et Excel indispensable. Français : parfaite connaissance + Néerlandais : bonnes connaissances de base (oral surtout)Diplôme : CESI (ni plus, ni moins!!) Personne motivée, etre autonome, indépendant. Etre dans les conditions ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS ? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Conditions de travail : Horaire a mi-temps.Contrat a durée indéterminée. Horaire : de 08h a 12h tous les jours (pas de flexibilité d'horaire possible).Lieu : Etterbeek. Date d'engagement: janvier 2013. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; alievenscv@actiris.be


detalii la http://ec.europa.eu n 18. Assistant(h/f); Description: Assistant(h/f) Option security, spécialisé en Informatique, Electronique, Electricité, Télésurveillance (vidéo), Sécurité des biens,des personnes et des informations. Nous lançons un nouveau systeme innovateur de Lampadaire Solaire sans réseau pour permettre a chaque individu d'avoir l'éclairage a l'intérieur de sa maison,dans son jardin pour une durée de vie de 25 ans sans rupture et sans facture d'électricité. Cette énergie renouvelable va permettre aux consommateurs d'acquérir des pannaux solaires avec des offres sur mesures et sans interruption d'éclairage. Nous recherchons 2 assistants (e) pour les produits cités ci-dessus. www.optionesecurity.eu Missions : Commerciale et Marketing Traitement des commandes, facturation, tenue du fichier clients, surveillance des stocks... l'assistant(e) commercial(e) assure tout le suivi des ventes. L'assistante commerciale assure les missions de secrétariat classique. Elle organise de plus des réunions avec la direction commerciale et participe aux opérations commerciales (envoi de courrier, action de promotion des ventes par téléphone). L'assistant (e)commercial (e) a en charge le suivi des aspects administratifs de la commande et de la facturation, des devis, des impayés, des livraisons… Réalise des tableaux de bord des résultats, met a jour les fichiers clients, surveille des stocks, fait le suivi des prévisions de vente. •Prospection: PME, l'industrie, des indépendants et les particuliers sur base des rendez-vous fixés préalablement par vous-meme. •Vous analysez les besoins et vous proposez nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées).. 2. Free lance ou des commerciaux en activité complémentaire:Commissions: a partir de 250 €/contrat ou 500 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Description du profil souhaité:Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique : tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français; Avoir des connaissances en Néerlandais; Avoir des connaissances en Anglais; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc,...), Traitement de texte (Word, Writer, ...); Etre en possession du Permis B; Nous offrons: 1: Employé: -Un contrat a durée indéterminée a temps plein -Un travail le samedi -Un salaire de 1860 € brut/mois -Cheques répas -Voiture de société apres un mois avec objectif atteignable... 2:Indépendant: -Convention -Commission de 250 a 500€/contrat Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de MICHEL MOUKOUMBI m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 19. Administratieve medewerker, (m/v). Geco; Description: NEDERLANDS: Een vzw in Brussel zoekt een Administratieve medewerker, (m/v). Taken:- personeelsadministratie en onthaal; - onthaal en administratie - kopie en verzendwerk, eenvoudige brieven opstellen en verwerken, bijhouden van adressenbestand, onthaal en telefoonpermanentie, postbehandeling, beheer van kantoormateriaal, invoeren van cursistendossiers (die in bouwproject zitten), invoeren van prestaties en vergoedingen van cursisten; Profiel:- moedertaal Nederlands- diploma niveau lager secundair (niv.D) of hoger secundair (niv.C) of bachelor (niv.B); Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: Vervangingscontract voor 40%; Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ddembloncv@actiris.be n 20. Infirmiere pour enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).; Description: L'étoile du Berger, Rue de la Croix, 39 a 1050 Ixelles, enseignement spécialisé, recherche une infirmiere enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).Pour 24 périodes (3/4 temps) - lundi - mardi - jeudi - vendredi, jusqu'au 30 juin 2013. Intéressé ? Contactez l'école par téléphone au 02/512.63.29. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 21. Moniteur d'encadrement/manager(h/f); Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; - Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; - Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production; Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production; Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30; Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 22. Infirmiere, (h/f).; Description: Une creche situé a Etterbeek recherche une infirmiere A1, (h/f). Fonction: Le candidat sera responsable de la santé des enfants, de la gestion santé du personnel, de la gestion de la propreté de la creche. Une large part est consacrée a une partie administrative: inscriptions, dossiers médicaux, subsides, téléphone, gestion service des gardes malades a domicile. Profil: Bonne connaissance du français. Diplôme infirmier requis. Offre: Contrat employé, possibilité d'entrée immédiate. Horaire mi-temps avec possibilité 3/4 temps (remplacement congé de maternité) prochainement. Travailler aussi deux soirées (18h30). Divers: Nous sommes une creche subventionnée (cp 322) d'une capacité de 48 enfants. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; bpontecaillecv@actiris.be n 23. Collaborateurs (h/f) statut indépendant; Description: Jarosz Kalista, une société située a Anderlecht et spécialisée dans le service d'aides et de soutiens aux familles, recherche d'urgence des collaborateurs (h/f) indépendants ou indépendants complémentaires (engagements limités). Profil : - * au minimum titulaire d'un diplôme du secondaire supérieur (A2); fibre sociale indispensable; sens de la communication et de l'écoute; savoir faire preuve d'empathie. Intéressé ? Veuillez prendre contact par téléphone au 0496/232.878 et demander Madame Jarosz Kalista (durant les heures de bureau !!!). Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 24. Technicien ascencoriste(h/f); Description: Business Interim Kantoor située a Avenue Brugmann 24, 1060 Saint-Gilles recherche un Tâches: Notre client est a la recherche de techniciens pour travailler dans les différentes régions de la Belgique. Vous assurez la modernisation des ascenseurs. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en montage-modernistation ascenceur, et/ou en électromécanique; Etre en possession d'un brevet A2 en électricité, électronique et/ou électromécanique. Parler le français; Etre en possession du Permis B, et avoir un véhicule personnel; Vous aimez apprendre, et souhaitez évoluer au sein de votre carriere. Vous avez l'esprit d'équipe mais appréciez de travailler de façon autonome. Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; La possibilité de travailler et d'évoluer au sein d'une sociéte de renom; Un salaire selon la CP 111. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 25. Animateur ludotheque, (h/f) ACS; Description: Une administration communale bruxelloise recherche un Animateur ludotheque, (h/f). Fonction : L'animateur/trice exercera aussi bien un travail d'animation avec un public inter-générationnel, qu'un travail administratif lié a la gestion des locaux, du matériel et des activités. Tâches (liste non exhaustive) : - Animation de la salle de jeux Préparation et animation d'activités autour du jeu et du jouet pour des groupes d'enfants, de jeunes et d'adultes (construction de jeux, création d'animations ludiques intérieures et extérieures,..) durant l'année et les congés scolaires. - Rédaction de fiches de préparation des animations et évaluations des activités Préparation des jeux a leur mise en circulation (pret de jeux) : - plastifiage, encodage informatique des données, inventaire, Gestion du matériel : - entretien des jeux et jouets (réparations et nettoyage), tenue des listings et inventaires - Rédaction de notes, de bons de commandes, de rapports- Gestion de projets spécifiques. Profil: bilingue: français, néerlandais. Diplôme : secondaire supérieur. Etre dans les conditions ACS. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ldewulfcv@actiris.be n 26. Aide-ménagere Titres-Services Région ETTERBEEK(h/f); Description: Aide-ménagere Titres-Services Région ETTERBEEK(h/f) DOMESTIC SERVICES est un des leaders dans le secteur de l’aide ménagere avec titres-services. Nous faisons partie du groupe XL GROUP SERVICES COMPANIES avec plus de 62 agences réparties dans tout le pays. Nous avons connu une forte croissance ces dernieres années et nous sommes décidés a poursuivre cette tendance positive. Pour l’emplacement et pour plus d’informations, visitez notre site www.domestic-services.be FONCTION: Aide ménagere a domicile: - Entretien de l’habitation Nettoyage des vitres - Repassage - Courses ménageres Préparation de repas PROFIL: - Habiter dans la région Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule est indispensable - Connaissance des techniques de nettoyage et de repassage grâce a l’ expérience ou suite a des formations - Connaissance du français Motivation, envie d’apprendre - Flexibilité, capacité d’adaptation - Ponctualité - Etre chômeur complet indemnisé ou bénéficier d’une allocation du CPAS ( formulaire C63) NOUS OFFRONS: - Contrat de travail Titres-Services - Temps plein ou temps partiel: horaire a convenir - Rémunération a l’heure - Intervention dans vos frais de déplacement - Avantages extra-légaux - Pas de travail en soirée - Travail a proximité - Nous tenons compte de votre situation familiale et de vos souhaits Intéressé(e) ? Envoyez votre l ettre de motivation, CV et photo (avec mention du numéro de référence de l’offre): par e-mail a: vanessa.mourmaux@domestic-services.be par la poste a: Domestic Services Etterbeek - avenue d'Auderghem 196 - 1040 Etterbeek -Vous pouvez également vous inscrire directement a l’agence : chaque jeudi de 14 h a 16h Téléphonez d’abord au 02/732 28 78 Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


17 Decembrie 2012

vânzãri 2-3-4 camere / spaþii / schimburi / cumpãrãri case / închirieri oferte imobile / pagina 9

n Chitilei sector 1: ap. 2 camere -37.000 Euro; 3 camere53.000 Euro, construcþie 2012. Urgent! Tel: 0728412274

n Domenii parc, constructie noua, parter+ 4+lift, 62mp finisaje lux, direct dezvoltator. Acceptam prima casa, 67.000 EUR, Tel: 0762343750 n Drumul Taberei particular, vand apartament 2 camere decomandat, cartier ANL Brancusi, etj. 4/4, suprafata 55mp, an constructie 2010, apartamentul dispune de centrala termica de scara, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, apometre, usa metalica, balcon inchis, zona cu multa verdeata, parc, statie de autobuz. 62.000E nemobilat, 79.000E complet mobilat Mobexpert, loc parcare, Tel: 0722241300

Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 40.000 EUR, 0723619619, 0722744599

n Teleorman Rosiori de Vede, 3 camere ultracentral, etaj 1, centrala, decomandat sau schimb cu garsoniera cf.I Bucuresti, Tel: 0740841264 Margeanului, n Antiaerianã, apartament 3 camere decomandat, 68 mp, finisaje lux, instalatii electrice noi, recent renovat ca nou, bloc din 1985, pret negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0727107741, é Pantelimon Delfinului, 2 0761619402 Cam dec, et 12, renovat, 57 mp, frumos impartit, stradal, vedere spate, loc parcare, accept credit, acte ok, n Berceni Sosea, apartament negociabil, 43.500 EUR, Tel: 3 camere, decomandat, et. 1/8, fara intermediar, 0722456304 negociabil, 68.000 EUR, Tel: n Prelungirea 0722968423 Ghencea, particular n Berceni, 3/4, decomandat, vand apartament 2 amenajat recent modern, bloc 1985, foarte spatios, camere 67mp locuibili, variante plata, negociabil, etaj 3, bloc nou cu Tel: 0741579051, 0733840424

imbunatatiri, 56.000 EUR, Tel: 0722621436, 0727746897

Timpuri Noi 65mp, bloc 2008, la cheie, terasa 50mp, 115.000 EUR, Tel: 0730106207 é Militari, apartamentul 2 camere este la etajul 4/4. Este de curand renovat si are ca imunatatiri: termopane, repartitoare, usa metalica la intrare, usi schimbate in interior, gresie, faianta. Blocul este in curs de reabilitare, 50.000 EUR, raluca.nicoara@gmail.com, Tel: 0741106040

Obregia vand 2 camere, 51.000 EUR, Tel: 0726922800 n Obregia Mega Image, 2 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, neg, 47.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

Vitan Real, proprietar vand apartament 2 camere, 52mp, balcon lung, parter, parchet, fara imbunatatiri majore, gol/nemobilat, situat la cca 300 m de SuperMarket Real Vitan, Pret usor negociabil. Accept Prima Casa, 55.000 EUR, Tel: 0722450833

n Dâmboviþa, Kaufland, direct proprietar, urgent, discutabil, cf-1 dec, et. 3/8, Tel: 0720236365, 0763972507 n Domenii -Grivita, 2 grupuri sanitare, 110mp, constructie noua, lift, finisaje lux. Direct dezvoltator, negociabil, Tel: 0762343750 n Drumul Gãzarului proprietar, 2/4, decomandat, liber, termopane, usa metalica, gaze, zugravit, 54.000 EUR, Tel: 0746821071, 0720234586 Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, apartament 3 camere ultra spatios, 150mp, bloc 2008, Cartierul Latin, dotari, 2 locuri parcare, pos ibil mobilat, pret negociabil, Tel: 0753662435

Timpuri Noi 80mp, bloc 2008, la cheie, 110.000 EUR, Tel: 0730106207 Timpuri Noi 71mp, bloc 2008, la cheie, 100.000 EUR, Tel: 0730106207

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

Dristor cãutãm colegã de apartament, fãrã proprietar, toate utilitãþile, 117 EUR/luna, Tel: 0732614802 n Rahova,

camera la curte inchirirez cu toate facilitatile, Tel: 0767672109

n Buftea apartament 4 camere vila, 1/1, 50mp+ pivnita 10mp, langa lac, 26.000 EUR, Tel: 0724594301

n Militari vand spatiu comercial, stradal, 150.000 EUR, Tel: 0722319384

n Schimb garsoniera plus masina cu apartament doua camere (cu datorii Tel: n Plevnei, vand urgent in administrative), ansamblul rezidential Orhideea 0762093040 Gardens, apartament 3 camere, nemobilat, etaj 10 suprafata-135mp, direct proprietar, 950 euro/mp construit, + tva, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709 n Primãverii vand apartament n Cumpar casa, vila in 3 camere suprafata 120mp, Bucuresti, Tel: 0768140191, Tel: 0722510732, 0745250771 0737214707

é Carol I Parc. Hotel. Doresti o cazare moderna, confortabila intr-o camera curata si cu un personal amabil si atent? Langa Palatul Parlamentului, Parcul Carol si Autogara Filaret se gaseste un hotel cochet, de 3 stele, ascuns de forfota obisnuita a unei mari capitale si care va ofera o cazare minunata la un tarif exceptional. Te invitam sa vizionezi site-ul Hotelului S ut er Inn* * * s i s a ne contactezi. Internetul wireles s s i par c ar ea s unt gratuite. Suna acum si profita de Ofertele Speciale si de cele Last Minute. Apropierea Autogarii Filaret faciliteaza transferul catre destinatii ca: Bulgaria, Grec ia s i Republic a Moldov a, 120 RON, hotelsuterinn@gmail.com, http://www.suterinn.ro, Tel: 0743755866

Dorobanþilor str. Londra, apartament in vila 126mp, et. 1, intrare separata, 100mp locuibili+ 2 terase 26mp, 4 c amere, ideal firma, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729061538

Drumul Taberei nr 1, zona Razoare Inchiriez Casa la curte 100 mp + dependinte, teren 250 mp, stradal, pretabil firme, fost sediu catering, 500 EUR/luna, Tel: 0722705904 Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680


pagina 10 / închirieri oferte case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale n Rahova strada Focsani, garsoniera mobilata, parchet, frigider, aragaz, usa metalica, zugravit, etajul 1, liniste (nu la bulevard, dar aproape). Posibil si firma, Particular. Fara agentii. O chirie garantie, 200 EUR/luna, dara76@gmail.com, Tel: 0728550044 Palatului vedere n Sala Ciºmigiu, garsonierã pentru birou, decomandatã, mobilatã, AC, TV, recent amenajatã, Prahova, Sinaia, vilã 350 EUR, Tel: 0723371288, 6 dormitoare+ living, 0726079198 Vodã Berzei, n ªtirbei pentru perioada blocurile noi, conf. 1, dec, mobilat, termopane, usa sãrbãtorilor, Tel: metalica, tv, internet, 42mp, 0722110711 particular, Tel: 0732849960 n ªtirbei Vodã -Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, renovata lux, bucatarie utilata, Tel: 0723619619, 0722744599 particular, n Universitate, garsonierã 42mp, 5/8, mobilatã, dotatã (maºinã spãlat, aer condiþionat), liberã, n Colentina 38mp, bloc 2010, curatã, 250 EUR, Tel: parter, stradal, balcon inchis, 0722388563 nemobilat, gresie, faianta, termopan, usa metalica 200E sau mobilat, cost suplimentar, Tel: 0726239057 stradal Piaþa n Decebal Muncii, garsonierã pentru birou, decomandatã, 40mp, mobilatã, et. 1, 350 EUR/luna, n Alexandriei Teius proprietar Tel: 0742102274 inchiriez apartament 2 camere confort 1, decomandat, Drumul Taberei Sibiu, mobilat, utilat, imbunatatiri, inchiriez garsoniera p/10, urgent, 250 EUR/luna, Tel: 200 EUR, Tel: 0744208854 0722856916, 0766955354 n Drumul Taberei inchiriez n Berceni Spital Baltazar, conf. 1, decomandat, et. 7/8, garsoniera, gresie, faianta, usa mobilat clasic, curat, 200E, metalica, mobilata, utilata, garanþie 200E. Tel, Tel: 170 EUR, Tel: 0728242513 0770427001, 0766536702 n Militari proprietar conf 1, Carol I Parc, ofer spre anul 1984, mobilata, utilata recent, garantie 1+1, inchiriere apartament 2 negociabil, 250 EUR/luna, Tel: camere, mobilat, centrala gaz e, c urte interioara, 0725154642 negociabil, 350 EUR, Tel: 0723272501

Olteniþei, ªura Mare, vilã P+1, 175 mp, finisaje de lux, complet mobilat cu mobilier de lux, terasã 40 mp, CCTV. Preþ 1390E/ lunã, Tel: 0722846436

é Nerva Traian, Foisorului nr 9, 5/8, dec-42 mp, renovata, spatioasa, mobilata, utilata complet (frigider si maina spalat Indesit noi, aer conditionat, termopan), bloc an constr 1994, disponibil de la 15 ianuarie 2013, 280 EUR, pariza22@yahoo.com, Tel: 0724380998 Popeºti-Leordeni, inchiriez gars oniera bloc nou construit, dotari, loc parcare, pret av antajos , Tel: 0724261716 n Popeºti-Leordeni, zona 0, inchiriez doua garsoniere cu vedere la DN4, intrare separata, una etaj 1, una etaj 2, mobilat modern, izolate termic, centrale termice prin condensare, foarte economice, antena prin satelit, cablu internet, contorizat tot, pret negociabil, Tel: 0723213735, 0731325884

17 Decembrie 2012

n Panduri Academia Militara, n Romanã Piata, 4 camere 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, -parter, nemobilat, ideal firma, proaspat zugravit, g+f, Tel: 0723619619, 0722744599 280 EUR/luna, Tel: 0734805774, 0732437860 Nottara, 6/8, n Romanã, mobilat complet, a/c, usa metalica, Tel: 0723619619, 0722744599

é Roºu, particular inchiriez apartament 2 cam mobilat complet in imobil nou (2012), 250 EUR, pca2u@yahoo.com, http://www.locuinteinrosu.ro, Tel: 0724833030 n Titan, Bila, apartament 59mp, mobilat modern, etaj 9, toate utilitãþile, cu parcare, 350 EUR, Tel: 0743333363

n Dorobanþilor, str. Roma, inchiriez apartament gol 2 camere+living si dependinte, supr. 68mp, 2 intrari, 450 EUR/luna, Tel: 0733612348 n Dorobantilor, Washington, ofer spre inchiriere ap 80 mp multe imbunatatiri, proaspat igienizat, AC, centrala, sistem de supraveghere, detector cutremur, internet de mare viteza, 850 EUR, Tel: 0722615615

n Lacul Tei, Parcul Circului, Inchiriez ap 2 cam, et 7/8, mobilat, vedere parc, cu imbunatatiri, discutabil, 350 EUR, Tel: 0763075672 n Militari etaj 6/10, mobilat, g+p+f+t, utilat complet, curat, liber, 1.100 RON/luna, Tel: 0748959515, 0728005657

n 1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722314255 n 1 Mai (Mihalache), Domenii, spatiu comercial sau pentru locuit, 100mp, demisol, bloc nou. Proprietar, Tel: 0762343750

n Floreasca -Puccini, 3 camere, 1/3, 90 mp, garaj, mobilat, finisat, proprietar, Tel: 0744501287

n Plevnei, inchiriez urgent in ansamblul rezidential Orhideea Gardens, apartament 3 camere, nemobilat, etaj 10, n Corbeanca inchiriez 2 direct proprietar, 1.500 euro + camere, utilate, mobilate, TVA, logistica@richproducts.ro, 250 EUR/luna, Tel: Tel: 0728990709 0720379872 Timpuri Noi apartament nou, n Crângaºi 5 min metrou, tramvai 41, piata, confort 1 400E nemobilat, 500E sporit, contorizat, toate mobilat, Tel: 0730106207 utilitatile, et. 4/8, 2 lifturi, pretul n Tineretului 3 camere zonei, Tel: 0744360187 n Drumul Taberei etaj 1/8, -mobilat modern, renovat, decomandat, mobila noua, termopan, Tel: 0723619619, aragaz, frigider, curat, liber, 0722744599 urgent, 1.000 RON/luna, Tel: 0728005657, 0745055657 Grigorescu, Patriotilor, proprietar, inc hiriez apartement 2 c amere, dec omandat, proas pat renovat si modernizat, 5/8, la un pret foarte atractiv, cameliaelenamatache@ gmail.com, Tel: 0728528528

Icoanei, de é Grãdina inchiriat: Apartament 145 mp, 3dormitoare, 2bai, sufragerie+living, bucatarie (boxa demisol). Ap este mobilat si complet utilat, centrala de apartament, aer conditionat; etajul 2, imobil de 3etaje, cu 10apartamente. Imobilul are lift, 1.100 EUR/luna, avramiabogdan@yahoo.com, Tel: 0744529875

n Antiaerianã, Margeanului, Inchiriez 4 camere confort 1, complet mobilat, centrala proprie, A/C, 2 balcoane, 2 bai, 380 EUR, tinahutanu@yahoo.com, Tel: 0727651778 n Dorobanþilor, Londra, inchiriez apartament 4 camere, intrare separata, ideal firma, negociabil, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729061538 n Moºilor, închiriez 4 camere, Calea Moºilor, Tel: 0744131834, 0722951150

é Antiaerianã, inchiriez spatiu comercial, 50 mp, grup sanitar, toate utilitatile, deschidere mare, pret fix, 1 luna avans, 350 EUR/luna, voorkopauto@yahoo.ro, Tel: 0764624554, 0765377774 n Carol I Parc, ofer spre inchiriere spatiu comercial pretabil pentru orice, 245mp, 6 EUR/mp, Tel: 0724000034, 0213444111 MIHAI BRAVU 33 STRADAL, STATIE RATB, 70 MP, ACCES FATA-SPATE, GRUP SANITAR, TERMEN LUNG, TRAFIC PIETONAL, PRET + TVA, 1.700 EUR/LUNA, 0728928522, 0723186032 n Rosetti 13, spatiu comercial 20mp, stradal, parcare, 500 EUR/luna, Tel: 0722152813, 0762855963 n Timpuri

Noi in piata, de inchiriat spatiu 15mp dedicat pescariei, cu camera frigorifica 10mp, Tel: 0213317670


17 Decembrie 2012

închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / pagina 11 vitrine frigorifice n Trei verticale pentru sucuri, bauturi, frigider Arctic functionare buna, Tel: 0734376332

n Titan Piata Minis, artera circulata, 6mp, vitrina 2m, amenajat, apa, 300 EUR, Tel: 0723511662, 0723511663

n Combine frigorifice Artic D255, lada frigorifica Candy, cuptor cu microunde Alaska 30l, Samsung GE89MST-28l, duta_tatiana@yahoo.com, Tel: 0737957894

é VITAN REGIM

HOTELIER RIN GRAND RESIDENCE - TOP ROOMS 36 EURO / NOAPTE - CAMERE DE HOTEL, SINGLE / DOUBLE / TWIN, CONDITII DE 4 ****, SERVICII HOTELIERE COMPLETE, PAZA, CURATENIE ZILNICA, SEIF, TELEFON, MINIBAR, AC, WI-FI, USCATOR, RECEPTIE, CARD ACCES, DISPENSER SAPUN / GEL DE DUS / SAMPON, IN ACEEASI CLADIRE: RESTAURANT, SPA, PARCARE ACOPERITA, MAGAZINE, 36 EUR, RESERVATIONS @TOPROOMS.RO, WWW. TOPROOMS.RO, TEL: 0720777858, 0730777858

n Audi A6 motorina, 1.9TDI, 131CP, full options, jante, cutie 6 trepte, discutabil, 4.900 EUR, Tel: 0723562088, 0765452415

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2004, negociabil, 650 EUR, Tel: 0726203005 n Daewoo Matiz 2006, 85.000km, benzina, ITP valabil, stare buna, discutabil, 1.300 EUR, Tel: 0723562088, 0765452415 Fiat Duc ato 2006, 114.000km, motorina, stare foarte buna, motor 2000cm3, discutabil, 3.900 EUR, Tel: 0765452415, 0723562088 n Fiat Ducato 2, 0, 2001, culoare alba, 180.000km, diesel, stare buna functionare acte in regula, Tel: 0726551505

é FORD FIESTA 1.3 BENZINA, AN FABRICATIE 2004, ABS, RC, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, AIRBAG SOFER + PASAGER, NR KILOMETRI 102.550, 2 . 6 5 0 E U R , EDUARD.CARAULEANU @CONSECOINT.RO, TEL: 0723176722

é Vand Urgent calculator performant, la un pret accesibil, arata impecabil, pt mai multe amanunte contacteaza-ma, 1.000 RON, Tel: 0767694189, berceasilvica@yahoo.com, n Vindem din stoc si la comanda lazi congelatoare, vitrine frigorifice, 0732987957

é Opel Vectra B 2001

particular primul proprietar, inmatriculata, full option, climatronic, 145000 km reali, break, benzina, 3.100 EUR, voicumarian1976@ yahoo.com, 0767333555, 0720176831

n Volkswagen Sharan 5 usi, 7 locuri, verde metalizat, motor 1891RDI, inmatriculata in Romania, geamuri electrice, stare foarte buna, 3.300 EUR, Tel: 0757350952

n Autoturisme pentru dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: 0767903318

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Maºini casare fier vechi, ne ocupãm de tractare ºi radiere. Oferim seriozitate, 500 RON, Tel: 0767130006

n Daewoo Cielo 2005 1, 5DCI, diesel vand piese - si pentru Logan piese, Tel: 0766623128

laptopuri, n Calculatoare, monitoare LCD depanez, re / instalez, vand, cumpar, inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

é Calculatoare,

laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é Masini spalat, combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924 n Televizor Samsung 84cm, 100H3, tub flat, atrgintiu, stereo, convenabil, Tel: 0766718864, 0212521243

é Reparatii frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, Tel: 0767552647, 0213806880


pagina 12 / matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse

17 Decembrie 2012

n Cãsãtorit 52/166/72, doresc relatie cu o doamnã 45ani, sinceritate, caldura sufleteasca, respect reciproc. Sms orele 9-17, Tel: 0760944908

é NOUA, NOUÞÃ,

ABIA VENITA, EVA PRIMA SEARA IN DOMENIU, DACA VII ACUM VEI FII PRIMUL MEU CLIENT! 150 RON, TEL: 0720787561

é Sex total. Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

é La mine/Tine/Hotel, bruneta nimfomana dornica de noi aventuri, ofer sex total, 150 RON/ora, Tel: 0721886912

é Craciunite sexi si

obraznice te asteapta alaturi de ele in castelul lor de gheata, 80 RON / ora, masaje87@ yahoo.ro, www.masaj-eroticelegant.ro, Tel: 0764343709

é Te invitam alaturi de cele mai sexy si frumoase craciunite, 80 RON/ora, rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: 0765505383

é Noua superba, - Frumoasa, Super Pasionala, Squirt Girl, Ochii albastrii naturali, corpul dupa cum vezi in pozele facute acum 10 minute, efectiv perfect! (Giulia - Non Stop), 200 RON/ora, Tel: 0733203993

é Fierbinti si dornice de a te intalni si a iti oferi momente unice, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é Ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati. Anal, anal, anal, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0720702877

é Ador anal! Te invit alaturi de mine si iti ofer oral deepthroat, normal si anal in orice pozitie, fara fite si fara graba Anal, Normal, Oral, 150 RON/ora, Tel: 0762812597

é Nimfomana! Asteapta sa ma vezi, sunt sexy si atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine Anal, Normal, Oral cu Finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é Bruneta super sexy, Andreea, bruneta buna, cu sani fermi si fundulet obraznic, 23 ani, 170 cm, 55 kg, ofer clipe fierbinti de amor domnilor manierati. Oral adanc (deepthroat), sex normal, diverse pozitii, cunilingus, 69, uro, dominare, fantezii! Ma si deplasez contra cost! Poze reale, recente! aandreea_sexy2012@yahoo.com Tel: 0734282090

Domn divortat cu obligatii caut doamna singura pentru casatorie sau prietenie, Tel: 0762093040

é Masaj erotic 80 ron iti garantam cel mai dulce si rafinat masaj erotic din oras, n Domn 59 ani, doresc 80 RON/ora, cu o rubin.masaj@yahoo.ro, Tel: prietenie-casatorie doamna, rog seriozitate, Tel: 0765505383 0767793734 n Ofer cunilingus pasional gratis unei d-ne supla peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime garantate Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755 n Prezentabil, serios, finut, 40/1.80/90, doresc cãsãtorie cu doamna drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maxima, Tel: 0735123908

é Discretie maxima! Imi place sa te scap de stres si sa transform timpul petrecut cu mine in momente de placere si extaz. Sex total, 150 RON/ora, 0756587946

é Bruneta din Militari, Ana 21 sexy frumoasa te invit la mine pt ati oferi sex total neprotejat fara graba poze reale, 100 RON / ora, 0760362866, 0723890551

é Descopera surprize fierbinti Ti-am pregatit un cadou fierbinte si te asteptam sa dam frau liber fanteziilor. Nu ezita si vino sa descoperi! 169 RON/ora, contact@hotangels.ro, www.hotangels.ro, Tel: 0734000093


17 Decembrie 2012

n Pui ciobanesc german din parinti de exceptie, ideal paza si companie, pret de sarbatori, Tel: 0766323402

n Certificat Constatator SC Transtirolyen SRL, CUI 9974763, J40/9203/1997 pentru punctul de lucru din Bucuresti, sector 2, str.Serghei Rachmaninov, nr. 2, sc.B, parter, ap. 10. Il declar nul, Tel: 0724681820 n Pierdere: SC Lecrom SRL, J40/16064/2006, CUI 19089883, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Aldeni nr. 62, sector1, pierdut Certificatul Constatator eliberat de catre ORC. Il declar nul, office@sirbusima.ro n Pierdut certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 150692 din 12.04.2007, pentru SC Morevents SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, Panait Istrati nr. 55, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7496/2007, CUI 21563422. Il declar nul, n Pierdut reteta cu numele Radulescu Gianina Nbadi 22926 -12.12.2012. O declar nula, n Subscrisa SC Alfa Agroconsult SRL cu sediul in Bucuresti sector 3, str. Baniei nr. 17, et. 1, ap. 4, J40/8562/2010, CUI 27367620 declar pierdute si nule certificatul de inregistrare al societatii seria B nr. 2424969 emis pe data de 10.09.2010 si certificatul constatator pentru sediul social emise de Oficiul Registrului Comertului, n Subscrisa SC Ulu Vet Stuff SRL cu sediul social in Bucuresti sector 5 str. dr.Nicolae D. Staicovici nr. 12 cam. 1 CUI 25455393, J40/5058/2009, declar pierdut si nul certificatul constatator nr. 384851 din 23.07.2009 emis pentru sediul social al societatii de Oficiul Registrului Comertului, n Subscrisa SC Aliment Logistic SRL, cu sediul in Bucuresti sector 2, sos. Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, sc.D, et. 11, ap. 234, J40/7523/2012, CUI 28120988 declar pierdute si nule certificatul de inregistrare al societatii, seria B nr. 2614805 emis in 02.07.2012 si certificatul constatator pentru sediu, emis de ORCTB,

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / pagina 13

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 34180/3/2012 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a VII a civila, debitoare SC Activ Top Services SRL, cu sediul in strada Stefan Luchian nr. 3, etaj 3, ap. 8, sector 2, Bucuresti, inmatriculata la reg. com. sub numarul J40/10213/2003, cod unic de inregistrare 15619464, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC propunerea formulata, in sentinta civila din 27.11.2012, de intrare in procedura simplificata de faliment, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL, Sc Floor Design 2 Impex Co. SRL - societate în faliment, cu sediul social în Mun. Bucureºti, str. Barierei, nr. 18, Sector 1, fiind înregistratã la ONRC cu nr. J40/13195/2005, având CUI 17820269, prin lichidator judiciar Cabinet Individual De Insolvenþã ‘‘Murariu Rãzvan Cons tantin’’, c onform Sentinþei Comerciale din data de 25.01.2012 în cadrul Dosarului nr. 1878/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII-a Comercialã, organizeazã la data de 05.12.2012, orele 12:00-18:00, la sediul din str. Energiei, nr. 2, Com. Dobroiesti, jud. Ilfov, licitatie publica cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, în vederea vânzãrii bunurilor mobile din patrimoniul societãþii falite. Printre bunurile mobile s c oas e la lic itaþie s e regãsesc: covoare, mochetã, uºi de interior, uºi de exterior, parchet, etc. Caietul de sarcini privind descrierea bunurilor ºi documentaþia necesarã se pot obþine de la sediul lichidatorului judiciar pânã cel târziu în ziua lic itaþiei, la preþul de 25RON+TVA. În cazul în care bunurile scoase la licitaþie nu vor fi adjudecate, se vor organiza licitaþiii la urmãtoarele date: 06.12.2012, 07.12.2012, 12.12.2012, 13.12.2012, 14.12.2012, 19.12.2012, 20.12.2012 si 21.12.2012, office@avocatmurariurazvan.ro 0213231160, 0725923800

Subscrisa Legal Consulting, Management&Liquidation IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Saba Products SRL, conform sentinþei nr. 955 din data de 04.10.2012, pronunþatã de Tribunalul Ilfov, secþia civilã în dosarul nr. 57/93/2011, în temeiul art. 108 alin (1) ºi art. 109 alin (1) ºi (2) din Legea privind procedura insolvenþei notificã intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere cã instanþa a respins planul de reorganizare. Creditorii debitorului SC Aba Products SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanþe împotriva debitorului în perioada de observaþie sau ulterior, în perioada de reorganizare ºi pânã la deschiderea procedurii falimentului, trebuie sã procedeze la înscrierea la masa credalã a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanþei în condiþiile urmãtoare: Termenul limitã pentru înregistrarea cererii de admitere a creanþelor în tabelul suplimentar al creanþelor este 19.12.2012. Termenul limitã pentru verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului suplimentar de creanþe este 27.12.2013. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaþii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanþelor este 12.01.2013. Termenul pentru afiºarea tabelului definitiv consolidat al creanþelor este 27.01.2013. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoþitã de dovada plãþii taxei judiciare de timbru în sumã de 120 lei ºi de un timbru judiciar de 3 lei, Subscrisa BEST INSOLVENCY SPRL, lichidator judiciar in Dosarul nr. 39911/3/2007 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Comerciala, ce are ca obiect procedura insolventei debitoarei GLOBPAN S.R.L, scoate la vanzare prin licitatie publica cu strigare bunurile imobile aflate in proprietatea falitei – teren in suprafata de 5.901, 32 m.p. si teren in suprafata de 7.137, 57 m.p, ambele situate in Orasul Buftea, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Judetul Ilfov,

SC Trotter Management cu sediul in str. Olari nr. 2, sector 2, Bucuresti inregistrata la ONRC-ORCTB cu SC Royal Recycling CUI nr. 18631004 Internat SRL titular al informeaza pe cei activitatii de comert cu ridicata al deseurilor si interesati ca s-a depus solicitarea pentru resturilor la adresa emiterea autorizatiei de sos.Oltenitei 27, oras mediu pentru activitatea Popesti-Leordeni, restaurant desfasurata jud.Ilfov, anunta in Herastrau nr. 2, publicul interesat sector 1, Bucuresti. asupra depunerii Informatiile se pot solicitarii de obtinere a solicita la sediul autorizatiei de mediu Agentiei pentru pentru Protectia Mediului activitate.Informatiile Bucuresti din sectorul 6, privind potentialul impact asupra mediului al Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii-in activitatii pot fi spatele benzinariei consultate la sediul Lukoil), intre orela APM Ilfov str.Lacul 9.00-12.00, de luni Morii 1, sect. 6, pana vineri. Propuneri Bucuresti, tel. sau contestatii se pot 0214301577 in zilele de depune la sediul APM luni-joi, observatiile Bucuresti in termen de publicului se primesc 10 zile de la data zilnic la sediu. Nedelcu publicarii prezentului Cristian, Tel: anunt, 0760187186

Masaj profesional, maseuza cu atestat si experienta de 8 ani, efectuez masaj de relaxare, intretinere, tonifiere, reflexogen, 100 RON/ora, ecaterinaecaterina773@ya hoo.com, Tel: 0729675282

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646


pagina 14 / afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii / construcþii

17 Decembrie 2012 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 gleturi, n Amenajari faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii etc. negociabil, Tel: 0767417284, 0744316918

la Credite? é Restante Nevoie Urgenta de Bani? Finantare Legale prin Institutie Financiara agreata de Banca Nationala, 1 RON, imprumutinstant@gmail.com, Tel: 0741362862

é Anticariat

cumparam carti orice domeniu, deplasarea gratuita. Plata pe loc, 0766518500, 0726207143

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

pretioase si é Pietre semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, granat, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075 n Vand loc de veci in Voluntari 1 loc 240/240/.mp, urgent f. ieftin, numai 35 milioane, 3.500 RON, Tel: 0735668183 n Vand masina de turat, foietaj/ aluatMachines Coplain, fabricata Franta, alimentare 380 w, negociabil, 3.000 EUR, Tel: 0726114213

é Vand magazin de haine 10-12 lei, situat in Bdul Iuliu Maniu, magazinul este dotat cu cabina de proba, depozit si grup sanitar. Pretul de vanzare este de 17.000 lei ce include marfa pe stoc, mobilierul si restul amenajarii interioare cu Vând bibliotecã + comodã stand-ere, bari, porti alarma si 500Ron; dormitor 450Ron; 1000 tag-rui plus 2 luni avans dormitor tineret 300Ron ºi chirie. Spatiul este de 25 mp c uier 150Ron. Preþ cu o chirie de 700 euro, foarte mica in comparatie cu alte discutabil, Tel: 0725692630 spatii comerciale. Pretul este n Vand Benzinarie Mobila. negociabil! 17.000 RON, Tel: Statie mobila de carburant - 0736301012 2009, un rezervor compartimentat: 6.000 litri (benzina) si 24.000 litri (motorina), sistem de gestiune, casa marcat, calculator, sistem de supraveghere video, toate avizele necesare, in functiune. Pret fara TVA, 44.500 EUR, Tel: 0726391341

n Concesiune un loc de veci, Bellu Catolic, 600euro urg, Tel: 0721316959 n Cumpar aur, argint, antichitati, monede. Cel mai bun pret garantat! dinache_constantin@yahoo.com Tel: 0764847202, 0733423599 é Vand masa de biliard West Star cu placi de marmura, masa este folosibila, trebuie inlocuit postavul si mici reparatii la piciorul central. Pretul Nu Este Negociabil, 1.250 EUR, niqzip@yahoo.com, Tel: 0752249148 é Genti si posete online. Magazinul nostru online va ofera spre vanzare o gama variata de genti plic, portofele si accesorii pentru toate gusturile si toate buzunarele. Suntem bucurosi sa va oferim produse pe care pur si simplu trebuie sa le aveti, pentru ca sunteti femei, pentru ca va iubiti si va rasfatati, 150 RON, mustahaveshop@gmail.com, http://www.musthaveshop.ro, Tel: 0765760059

Ofer împrumut cu garanþie auto, plata pe loc, acte notariat. Cer seriozitate. 0762433445

n Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, Tel: 0724249085 n Meditatii limba engleza la domiciliul copilului, 30 RON/ora, Tel: 0745888059

é Profesor cu deosebita ex perienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere fac ultate s i studenti! La cerere lucrez in toate vacantele + week-end! ll632743@gmail.com, Tel: 0722456047

Ofer meditatii la Engleza si Photoshop, 35 lei / 3 ore, Tel: 0732967290 n Profesor matematica, orice zona, individual, eficient, sigur, comod, rapid, pret orar circa 20 lei, Tel: 0761929678

é Acoperisuri, mansarde, tabla zincata, izolatii interioare, mici reparatii, seriozitate, preturi avantajoase, Tel: 0725199860

é Cadastru /

Intabulare. Oferta: cadastru garsoniera si ap. 2 camere 250lei, 3/4 camere 350lei. Firma de topografie executam lucrari de cadastru, dezmembrari, intarusari, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 250 RON, office@ customsurvey.ro, www.customsurvey. ro, Tel: 0724943293 n Curatenie de la A-Z, de intretinere. Dore Constructor, Preturi mici, Tel: 0786692449, 0721748379 n Echipa parchetari montez, raschetez, lacuiesc parchet toate tipurile.Detin scule profesionale cu aspirator, Tel: 07262836521 Efectuez zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, preturi avantajoase, Tel: 0721172697

é Acoperisuri,

executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii acoperisuri vechi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo .com, 0762176938 n Acoperisuri, parazapezi, pazie pentru protejarea scandurilor, sediu Slt. Zaharia nr. 8, lucram si pentru societati de stat. 0728376624, Tel: 0374073595, 0740019171

n Lichidare stoc materiale instalaþii sanitare. Le vând cu 75% din preþul de magazin, Tel: 0760944908

é Parchetar raschetez, chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: exotic (bambus, teck, merbau) laminat, stratificat, clasic (stejar, fag, cires, nuc, frasin, salcam), dusumele, lambriuri, slefuim si lacuim usi. Masini profesionale cu aspirator, timp de executie scurt, calitate, profesionalism, pret bun, 12 RON/mp, bia_glinschi@yahoo.com, www.parchetar-montat-raschetat .ro/, Tel: 0722773366, 0743457184 n Parchetar, montez, raschetez, plachez, parchet clasic, modern, detin masina cu aspirator, Tel: 0734323148


17 Decembrie 2012

construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / audit-contabilitate / transport / pagina 15

é Piese turnate din Fonta. Produc si vand, piese turnate din fonta. Execut orice tip de piesa. Greutatea maxima de productie a unei piese fiind de pana la 450 kg. Rog seriozitate, officebadarau@yahoo.com, Tel: 0735179755

é Polistiren expandat EPS F-V; Reactie la foc: clasa B; s2: d0; Rezistenta termica 2.50m/p.K/W; Conductivitatea termica: 0, 040 W/m.K; Grosime 1, 30 RON, primaigiena@yahoo.com, Tel: 0722707216

Acte contabilitate financiarã completã în toate domeniile de activitate. Înfiinþãri SRL-uri ºi puncte de lucru. B uc ur eº t i ºi Ilfov , crisnedcolect@gmail.com, 0722936709, 0767186075, Fax: 0314240863

é Acte firme, infiintari, mentiuni, recodificare, cesiuni, obiect, sediu, consultanta juridica, reprezentare in instanta, 0722503454 0770305094

é Contabil expert.

AVOCAT INFIINTEZ, RADIEZ SOCIETATI C O M E R C I A L E , REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE IN INSTANTA, TEL: 0752024025, 0766762259

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Ofer transport

non stop marfa mobila diverse oriunde in tara cu duba Renault Master fabr 2009. Rog si ofer seriozitate, 50 EUR, alexutzu_1983@ yahoo.com, Tel: 0740269595


17 Decembrie 2012 n Doamna, 55 ani, prestez ingrijire varstnici, orice zona, apelati cu incredere, Tel: 0730320297

Partic ular, efec tuez transferuri Aeroport, turul orasului, vizite in tara pentru turisti, delegati, auto 8 locuri, Tel: 0722278542 n Sunt

mama a 5 copii scolari, minori, profesoara (970ron/luna), permis auto (B). Ne deplasam foarte greu catre scoala/servici. Va rugam daca aveti o masina, chiar modesta sa ne ajutati, Tel: 0760776657

é Transport marfa

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, www. transportmarfarutier. ro, Tel: 0727244420

é Transport marfa materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530 n Transport Papuc: marfã, moloz, mobilã, preþuri avantajoase, Tel: 0761594411, 0723685063 n Transport marfa 3, 5t, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455 n Transport marfa, pret de criza, Tel: 0769100475

Iau in spatiu, sector 3 Bucuresti, ieftin 350 mil. urgent, Tel: 0735668183, 0721316959 36 ani, n Menajerã nefumãtoare, fac curãþenie + cãlcat la o familie, exprienþã vile. L-V, 8-9 h/zi, 1200 lei, preferabil Militari, Tel: 0729352228 camera mobilata, n Ofer decomandata in Bucuresti, unei doamne in activitate contra menaj usor pentru o persoana. Rog maxima seriozitate, Tel: 0217774942 n Ofer servicii ingrijire. Am 42 de ani, sunt infirmiera. Ofer serviciile mele persoanelor cu probleme de sanatate si batranilor si menaj in fiecare zi dupa ora 16:00 sau noaptea, 1.000 RON/luna, geocutit@yahoo.com, Tel: 0732527405

n Absolventa scoala Dragomir, curs reflexoterapie, 50 ron sedinta, ille_geo2000@yahoo.com, Tel: 0767274453

é Consiliere + terapie psihologica, gen 9595, vrei s faturi s au rez olv ari, suna-ne, exclus magie, sex, 1 EUR, Tel: 0906160744

é Evenimente/Petreceri. Soc ietate C omerc iala organizeaza evenimente pentru firme la orice ora si petreceri private intre orele 21-05. Locatia se afla in Bd. Basarabia nr. 256. Pentru detalii si rezervari sunati, 1 EUR, teoharitudor@gmail.com, 0733015002, 0722115533

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionar e cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo .com, www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 n Vrei sa vinzi aur la cel mai bun pret de pe piata? Contacteaza-ne, vei obtine un superpret 14K-110Ron/gr, 18K-140Ron/gr, Tel: 0758626086

ç Dj

nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 17 decembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you