Page 1

curãþenie Firmã n Agent specializatã în servicii de curãþenie angajeazã personal curãþenie în centre comerciale, salariu net: 700-800Ron, Tel: 0212241302, 0212241312, 0729005137

é ARMENEASCA, STR SPATARULUI. PROPRIETAR, VAND APARTAMENT 5 CAMERE ELEGANT, ATMOSFERA NOBILA. CONFORT 1, RENOVAT, ULTRACENTRAL, 2 INTRARI, PARTER, S+P+4, STRUCTURA DE BETON, FARA RISC SEISMIC. VEDERE STRADALA, SPATIOS, BINE COMPARTIMENTAT, SUPRAFATA 160MP, 5 CAMERE, BUCATARIE, 3 HOLURI, 3 BAI, 2 BALCOANE, DEBARA SI BOXA LA SUBSOL. LIVINGROOM 50 MP, FOARTE LUMINOS. FINISAJE DEOSEBITE. HOL INTRARE MARMURA, PARCHET MASIV STEJAR ORIGINAL. STUCATURA IPSOS DEOSEBITA. MARMURA / GRESIE + LEMN PENTRU BAI. INSTALATIE ELECTRICA REFACUTA (DOZE SI VARIATOARE BTICINO), AER CONDITIONAT, CENTRALA PROPRIE, CALORIFERE OTEL. GRATII FIER FORJAT LA TOATE GEAMURILE. PRETABIL LOCUINTA / SEDIU FIRMA, 170.000 EUR, NEDELCUMARIAN@YAHOO .COM, TEL: 0726382789

é Bucãtar si ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Va rugam trimiteti CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 n Cãlãrasi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, Tel: 0722605860, sanduvoinea50@yahoo.com,

é Inginer constructii civile, industriale si agricole pentru ofertare. Cerinte: Experienta minim 3 ani; Participarea la licitatii; Cunostinte operare program de calcul WINDEV; Coordonare retetelor din indicatoarele de deviz cu executia, prin adaptarea (modificarea) acestora la metodologiile de executie actuale si in conformitate cu cerintele proiectului; Coordonarea documentatiei d i n p r o i e c t cu listele d e cantitati, hr@concelex.ro, http://www.concelex.ro, Tel: 0213185489, Fax: 0214904096

Menajerã, angajam in Pipera, L-V, 8.30-16.30, menaj pentru o familie, cãlcat, spãlat ºi curãþenie. Oferim respect, 1200 Lei/lunã ºi carte de muncã, Tel: 0741433859, 0729818897

é Camerista,

angajam pentru Hotel Central in Bucuresti. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Oferim consultanþã sau o altã formã de colaborare firmelor producãtoare sau importatoare de produse alimentare sau nealimentare, pentru dezvoltarea afacerilor pe zona Oltenia (Craiova) ºi Banat, Tel: 0745541747, 0763165098

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Vand afacere pret avantajos, Club 450mp, doua terase de 600 mp, doua baruri, doua bucatarii complet utilate, amenajari de lux, clientele formata, site prezentare, superutilat, contract pe 5 ani de la predare. Pret negociabil, ionmatei83@yahoo.com, https://www.facebook.com/clubbing .incartier, Tel: 0723122182

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

17 Septembrie 2013

é Asistent manager, é Agenþi de n Account

manager Angajez account manager, secretariat, persoane diname motivate. Întreþinere ºi dezvoltare portofoliu clienþi. Salariu 300-500Euro. Cv la job@ighi.ro Agent de vanzari cu si fara e x p e r i e n t a , s a l a r i u d e la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

n Agent Pazã. Companie de paza recruteaza pentru obiectivul din Pipera, Program: 12/24 – 12/48, Salariu atractiv, razvan.dimache@upetrom.com, Tel: 0213080200

formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, 0752900304 n Asistent Medical angajam cu jumatate de norma, pentru cabinet ginecologic. Rugam trimiteti CV email, carmenbeldea@yahoo.com, Tel: 0766332363

atestat, DAB Security angajeazã in Bucureºti ºi Ilfov, pentru spaþii comerciale, Tel: 0737322404, 0736379889

é Agent vanzari, é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

n Agenþi de securitate calificaþi, Tel: 0213108660 Ajutor Bucãtar. Restaurant angajeaza ajutor bucatar numai cu diploma si experienta in domeniu, din sector 2 sau zone apropiate Bucur Obor. Sunati dupa orele 14:00, Tel: 0742233777

n Cameriste cu ºi fãrã experienþã,

cu aspect plãcut, pentru pensiune turisticã Bucureºti. Apelaþi 9.3018.00, Tel: 0722793065

é Cizmar - tãlpuitor calificat ºi cu experienþã, angajeaza SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), Tel: 0744661956, 0744661957, 0214204326

n Doamne pensionare distribuire flyere - farmacie, Tel: 0372735017

n Dulgheri în echipã, minim 10 persoane, cu 0720602408

experienþã,

Tel:

n Coafezã cu experienþã minim 5

é Agenþi securitate cu

junior-sales, activitate teren, prezentarea serviciilor companiei, incheierea contractelor pentru RCS&RDS. Program flexibil, contract de munca, comisioane avantajoase, alex.visan@rcs-rds.ro, Tel: 0770658419

é Cameriste ºi agenþi curãþenie. Interviuri luni- vineri între orele 14.30- 16.30 în strada Polonã nr. 113A (Eco Clean), Tel: 0756200044

é Ajutor

Bucãtar cu experienta angajeaza Bistro Dines, Tel: 0724540839

é Bonã, full-time (luni-vineri) pt fetita 2 ani si 6 luni, Particular, cartier Pantelimon. Cerinte: varsta max 50 ani, serioasa, calma, experienta anterioara, nefumatoare, flexibila referitor la program, prophu@yahoo .com, Tel: 0742029519 n Bucãtar ºi ajutor de bucãtar, Bucureºti, zonã centralã. Relaþii la telefon, Tel: 0765835383 n Bucãtar-ºef. Restaurant ultra-central, situat in zona Unirii din Bucuresti, angajeaza bucatar-sef. Cerinte: diploma de calificare in profesie, vechime in munca cel putin 5 ani, cunoasterea unei limbi de circulatie internationala, abilitati deosebite in pregatirea mancarurilor din bucataria romaneasca si internationala, seriozitate, onestitate, 0742303623 n Cãlcãtoreasa. Vino in echipa Ecofresh! Curãþãtoria Ecofresh angajeazã Cãlcãtorese. Cerinte: rapiditate in lucru; eficienþa; atentie distributiva. Atributii: calcarea hainelor; finisarea hainelor. Conditii bune de lucru, salariu motivant, bonuri de masa. Relatii la telefon: L - V intre 09.00 - 17.00. Interviuri: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Parter, sector 1, Bucuresti, 0733689658

é Cãlcãtorese textile, calandru, personal primire-recepþie, fochiºti, ºoferi, zona Iancului, Dorobanþi, Floreasca ºi Apaca, Tel: 0755200012, 0755200033

é Cãlcãtorese textile, calandru, personal primirerecepþie, zona Iancului, Dorobanþi ºi Floreasca, Tel: 0755200012

ani, pentru Beauty Salon, vis-a-vis de piaþa Crângaºi, vad format, Tel: 0761679830 cu experienþã, n Coafezã preferabil sã aibã cunoºtinþe de frizerie, pentru Allesia Hairstyle Salon, Calea Giuleºti. Oferim condiþii de muncã ºi salariu avantajos, Tel: 0723833164 n Coafezã cu experienta in zona Piata Rahova, Tel: 07247642390 (femei ºi n Cofetar-Bucãtar bãrbaþi), cu experienþã, salariu pe mãsurã (bun) ºi vânzãtoare, Tel: 0722287339, 0722274817 n Colaboratori, activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã. Trandafir, Tel: 0745234173, 0733084923 n Confecþioner/a textile. Atelier confectii textile (Zona Militari Pacii), angajeaza muncitor calificat cu experienta (liniara + triploc). Rog seriozitate, office@hiexpert.ro, http://www.hiexpert.ro, Tel: 0214360304, Fax: 0214361117 n Confecþionere. Atelier croitorie damã Ocassion angajeazã urgent confecþionere în maºinã liniarã, salariu avantajos, Tel: 0213306024, 0744605895 n Confecþioneri tamplarie Al. Pandoor Glass Systems Srl (judet Ilfov) angajeaza confectioneri tamplarie aluminiu cu experienta. Pentru detalii sunati intre orele 09-18 sau trimiteti cv la e-mail sales@pandoor.ro, 0733936531

é CONSULTANT TEHNIC / VANZARI PENTRU MAGAZIN DE PRODUSE PROFESIONALE COAFURA PROFIHAIRSHOP (IN SUN PLAZA - SECTOR 4). EXPERIENTA IN DOMENIUL COAFURII SI/SAU VANZARI MINIM 2 A N I , C A R I E R E @PROFIHAIRSHOP.RO, WWW.PROFIHAIRSHOP.RO, TEL: 0730501360 Croitor/easã cu experienþã pentru atelier de retuºuri, Tel: 0734579798

n Croitoreasã cu cunostinte de efectuare a 0737065292

tiparului,

Tel:

é CROITOREASA. ATELIER DE

CREATIE VESTIMENTARA, SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEZ CROITOREASA CU EXPERIENTA IN CUSUT, FINISAT PRODUS CAP/COADA, CONDITII DE MUNCA, PROGRAM 9H/ZI 5 ZILE PE SAPTAMANA (FULL TIME), CARTE DE MUNCA, SALARIU MOTIVAT, ROG SERIOZITATE, 2.000 RON/LUNA, 0314327846, ANGAJARI@SHARBEK.COM, n Croitoreasã. Vino in echipa Ecofresh! Curãþãtoria Ecofresh angajeazã Croitoreasã pentru mici modificäri ºi reparaþii. Conditii bune de lucru, salariu motivant, bonuri de masa. Relatii la telefon: L-V intre 09.00 - 17.00. Interviuri: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Parter, sector 1, Bucuresti, Tel: 0733689658 n Croitorese numai cu experienþã, salariu minim 1200-1500 lei, pentru Fabrica de Steaguri Bd. Timiºoara 84, Bucureºti, Tel: 0728373055 n Curieri pedeºtri ºi curieri auto în Bucureºti ºi Ilfov, angajeazã Total Post Mail Services, Tel: 0212321575, 0732222672 n Cusãtoare angajeaza Fabrica incaltaminte. Relatii la telefon, Tel: 0214570007 C u s ã t o a r e în c ã l þ ã m i n t e , m o n t a t o a r e , f in i s a t o a r e , subþiatoare, magazionerã - personal cu experienþã, Fabrica încãlþãminte angajeazã în condiþii avantajoase zona Giurgiului, Tel: 0721213384, 0214510295

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768850503 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, 0768850503

é Educatoare cu experienta in

domeniu, Angajez in Popesti Leordeni, Tel: 0751860280, mihaelapopa2008@yahoo.com, n Electrician Auto si Vanzator piese auto, cu experienta. Service Auto angajeaza, CV se trimite e-mail sau la punctul de lucru Prelungirea Ghencea nr. 61, nicmarprimacom@yahoo.com, Tel: 0726706868, 0767836409 n Escortã, colega de apartament, 500 ron din prima zi, locatie de lux cu paza, cazare, program flexibil, maxim 3 fete/locatie, preturi 200 si 300 ron ora; cerinte: minim 18 ani, disponibilitate program (o saptamana la lucru+una libera), 2.000 EUR/luna, adeea6969@yahoo.com, Tel: 0784563113 n Faianþar cu experienþã în domeniu ºi scule proprii, rog seriozitate, Tel: 0721555333 n Femeie de serviciu pentru restaurant/pub in Centrul Vechi, BOGDAN@CURTEABERARILOR. COM, Tel: 0735861685 n Femeie de Serviciu angajam pentru scara de bloc, arsratiohr@gmail.com, www.arscleaning.ro, 0742118631 n Femeie la vase în zona Unirii, Tel: 0784734646 n Frizer / frizerita cu experienta, zona Piata Vitan, Tel: 0724614203 n Frizer cu experienta minim 2 ani. Salon infrumusetare situat in sectorul 3 angajeaza. Se ofera conditii de munca deosebite. Rugam seriozitate, 0737523075, vanzarioferte@gmail.com, n Frizeriþã, cosmeticiana, coafeza, cu experienta, preferabil care au lucrat in Drumul Taberei. Angajez la salon Drumul Taberei, Tel: 0727388321 n Guvernantã. Familie cu copii, cauta tanara maxim 30 ani, curata, educata, prezenta agreabila, vesela, din provincie. Conditii elegante. In Bucuresti, vara in Cornu - Prahova, tip@tip.ro, Tel: 0722345654 n Inginer. Societate comercialã ce îºi desfãºoarã activitatea în sectorul agricol, recruteazã un inginer Agronom (+cunoºtinþe de Medicinã Veterinarã), care sã îºi desfãºoare activitatea în Bucureºti / Urziceni, Tel: 0736887310


oferte de muncã România / info / pagina 3

17 Septembrie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Raportul anual al Comisiei Europene (7). Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Recent, Comisia Europeana a prezentat Parlamentului European si Consiliului Raportul anual 2013 privind politicile de dezvoltare si asistenta externa ale Uniunii Europene si punerea lor în aplicare în anul 2012. Continuam sa va prezentam aspectele privind Cooperarea Uniunii Europene în lume. Pe parcursul anului 2012, UE a jucat un rol cheie în Mali, asigurând mobilizarea internationala dupa rebeliunea armatei/lovitura de stat, având în vedere riscul ca partea de nord a tarii sa fie preluata de grupuri teroriste. Încercând sa deblocheze situatia politica, UE a luat masuri pentru reconstruirea armatei si a contribuit semnificativ la eforturile fortelor de interventie africane si franceze în vederea unei interventii, aprobate de Consiliul de Securitate al ONU la începutul anului 2013. Pentru a obtine sprijin în vederea reconstructiei tarii, UE a organizat o conferinta a donatorilor pentru Mali în mai 2013. Criza a aratat relevanta abordarii globale a UE si hotarârea acesteia de a aduce o contributie substantiala la reconstructia, stabilizarea si instalarea unei paci durabile îndeosebi în nordul statului Mali. Desi gasirea unei solutii durabile pentru criza politica si de securitate din Mali ramâne necesara pentru asigurarea pacii si a dezvoltarii pe întreg teritoriul Sahelului, este necesar sa se abordeze, de asemenea, problemele de securitate si dezvoltare de la nivelul întregii regiuni a Sahelului. Responsabilitatea reciproca si angajamentul comun pentru respectarea drepturilor omului, a democratiei si a statului de drept se afla în centrul politicii europene de vecinatate (PEV) reînnoite, care, mai presus de toate, sprijina „democratia consolidata”. S-au alocat fonduri în mai multe rânduri prin programele-cadru de sprijin suplimentar pentru tarile din vecinatatea sudica si cea estica: Sprijin pentru parteneriat, reforma si crestere favorabila incluziunii (SPRING) si Programul de integrare si cooperare din cadrul Parteneriatului estic (EaPIC). Pe parcursul anului 2012, UE a luat masuri în contextul raspunsului sau la fenomenul „primavara araba”, care a cuprins zone din vecinatatea sudica, în conformitate cu principiul „mai mult pentru mai mult”, o abordare bazata pe stimulente menita sa sprijine partenerii care realizeaza reforme si construiesc „democratia consolidata”. Programul cadru SPRING concretizeaza acest principiu prin acordarea de sprijin suplimentar pentru tarile partenere care dau dovada de angajament si fac progrese reale. În raport sunt abordate si aspectele privind asigurarea educatiei pentru copiii sirieni stramutati. Astfel copiii sirieni stramutati care nu au acces la educatie primesc ajutor printr-un program UE cu un buget de 10 milioane EUR. Pus în aplicare prin intermediul UNICEF, programul are ca obiectiv sa ofere unui numar de 5 500 de copii sirieni si iordanieni vulnerabili, acces la educatie formala gratuita si la alte servicii de educatie în 39 de scoli de pe teritoriul iordanian, alaturi de copiii din comunitatile gazda din Iordania. Proiectul sprijina sistemul de învatamânt iordanian la nivel national si local. În vecinatatea estica, cooperarea UE a continuat sa sprijine procesele de reforma ale tarilor partenere. Comunicarea comuna „Parteneriatul estic: o foaie de parcurs pâna la reuniunea la nivel înalt din toamna anului 2013” din mai a reprezentat un pas important pentru pregatirea actiunilor viitoare. Foile de parcurs bilaterale si multilaterale aferente vor ghida punerea în aplicare a parteneriatului în perioada de dinaintea reuniunii la nivel înalt de la Vilnius. EaPIC a oferit sprijin Armeniei, Georgiei si Republicii Moldova printr-o asistenta financiara sporita. În 2012, UE a fost activa îndeosebi în Asia, organizându-se o serie fara precedent de întâlniri, vizite si reuniuni la nivel înalt, care au culminat cu cea de-a noua reuniune la nivel înalt ASEM, desfasurata în Laos în luna noiembrie. S-au realizat progrese semnificative în sensul încheierii unor acorduri-cadru, a unor parteneriate si acorduri de liber schimb cu mai multe tari partenere din Asia. UE a continuat sa conlucreze cu organizatiile regionale. A adoptat un nou plan de actiune împreuna cu Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), centrat pe dezvoltarea durabila si pe cresterea favorabila incluziunii în perioada 2013-2017. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Îngrijitoare interna pana in 65 ani, pentru varstnica 80ani, semipareza, deplasabila, insulinodependenta, Tel: 0728889933 aer conditionat n Instalator Angajam urgent instalatori in domeniul aer conditionat si ventilatie. Solicitam seriozitate maxima si experienta in domeniu. Salariu atractiv, Tel: 0735203389, gabriel.mindrila@climaterminstal.ro, n Key Account Manager cu experienþã în vânzãri; Asistent vânzãri; Operator mase plastice; Reglor maºini injecþie mase plastice cu experienþã în mecanicã, bruo@romtatay.ro, Tel: 0212522584 n Lãcãtuº - sudor cu domiciliul in Rahova-Magurele, 0744657901 n Livrator scuter, posesor de permis categoria A sau B, angajeazã restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153

utilaje, n Mecanic buldoescavator si alte utilaje, pentru plecari in strainatate, varsta pana in 40 ani. Rog seriozitate, Tel: 0734363982, alletrans@yahoo.com, n Mecanic ºi spãlãtor auto. Service Auto, Calea Moºilor, angajeazã mecanic auto ºi spãlãtor auto, Tel: 0769848920, 0734174025 n Medic de familie pentru a lucra intr-un cabinet medical. Doritorii sunt rugati sa ia legatura cu noi pentru detalii, Tel: 0766332363, carmenbeldea@yahoo.com, n Medic Ginecolog, cautam pentru colaborare intr-un centru medical pe baza de comision, 50% din consultatii. Clinica cu aparatura moderna de specialitate, carmenbeldea@yahoo.com, Tel: 0766332363 n Medic Stomatolog angajam pentru cabinet cu pacienti langa Lucrãtor Comercial pentru Cora Pantelimon, Tel: magazin alimentar, angajam. 0721621377, 0722488532 Trimiteti C V la e -mail n Medici generaliºti, pediatri ºi ovidiu.enoiu@succesniccom.ro dermatologi, cunoscãtori de lb.francezã, permis B, experienþã n Manichiuristã, pedichiuristã min. 3 ani, office@job-dinamic.ro, cu experienþã, angajeaza salon Tel: 0372781626 in Drumul Taberei, Tel: 0761952582 n Manipulant (1 loc) si manipulant cu atestat de stivuitorist (1 loc), SC angajeaza pentru depozit din comuna Rudeni, Jud Ilfov, Cerinte: domiciliul in zona Chitila-Rudeni. Pentru motostivuitorist atestat valabil. CV se trimite pe e-mail, constantin.barbu.pl@gmail.com, é Menajerã pentru vila zona Tel: 0756061612 Fundeni, minim 3 experienta in menaj, varsta peste 40 ani. Atributii: curatenie, spalat, calcat si gatit. Program lucru: L-V, 8-16. Salariu 1200Ron, Tel: 0722570681, simonaicb@gmail.com,

n Menajerã internã, pentru o persoanã, activitate 5 ore/zi (gãtit, spãlat, cãlcat, cumpãrãturi, experienþã angajeazã SC Azad curãþenie, cusut) absolventã de Enterprises SRL, 0754013444 liceu din Bucureºti, harnicã, energicã, cinstitã, loialã, n MAROCHINER. ATELIER nefumãtoare, fãrã obligaþii familiale. MAROCHINARIE ANGAJEAZA Ofer cazare, masã, 800 ron ºi PERSONAL MAROCHINARIE, carte de muncã, 0731192071 TEL: 0767002079 n Menajera interna 24h/24h. Caut doamna serioasa, curata, pentru ingrijire 2 persoane bolnave: gatit, calcat, spalat, curatenie ap. 2 cam. Obligatoriu experienta, nefumatoare, sanatoasa si rabdatoare. 1 weekend/luna liber, 1.400 RON/luna, Tel: 0769119403, daliana_t@yahoo.com, é Masaj Erotic Angajam fete, pentru Salon de Masaj Erotic cu Vechime 6 Ani, Fata cu Aspect Fizic Placut, Sociabila, é MONTATORI TÂMPLÃRIE AL Prezentabila, Respectuasa, Oferim - FIRMA NEW ACT ANGAJAZA Cazare Gratuita, Zona Calea CU CONTRACT DE MUNCA CALIFICATI Mosilor, Preferabil din Provincie, MUNCITORI Castig Foarte Atractiv, Colectiv MONTATORI SANTIER PENTRU Tanar, Vesel si Intelegator, Oferim PERETI CORTINA, TAMPLARIE Scolarizare in caz ca nu ai mai ALUMINIU SCHUCO, METRA, VEKA, lucrat in Domeniu, Raspundem la REYNERS, Beep si Sms, 3.000 EUR/luna, NEWACTSRL@YAHOO.COM, TEL: 0729881767 deluxe_massage@yahoo.com, http://www.deluxe-massage.ro, Tel: n Muncitori cu experientã pal 0763124466 melaminat, Tel: 0746014576, 0784915152 n Muncitori construcþii. Firmã angajeazã muncitori construcþii (zidari, dulgheri, zugravi), Tel: 0727346698 n Muncitori necalificati, angajam in domeniul constructii funerare. Salariu 1.200 RON, 0721857912 é Masaj Erotic, Salon masaj n Muncitori, baieti din provincie erotic angajeaza fete varsta minim 20-40 ani, pentru munca 18 ani cu sau far experienta, sa necalificata, oferim cazare, 1300 fie dragute si comunicative. Ofer Ron pe luna. Rugam seriozitate, comision 50%, castiguri sigure Tel: 0758668265 zilnic. Posibilitate cazare gratuita, n Operator masina indoit tabla. Tel: 0727206188 Trans Metel Srl cauta operator n Maseuzã zona Bucureºtii Noi, Abkant (masina indoit tabla). Se angajãm pentru salon ofera contract si salariu atractiv, Tel: 0730094441 înfrumuseþare, Tel: 0744551580 é Manipulant marfã cu/fãrã

n Ospatari. Restaurant Vinoteca

Opera angajeaza ospatari cu experienta. Atmosfera de lucru relaxata. Program 2 zile, cu 2 zile libere, http://www.vinotecaopera.ro, Tel: 0722722222

PREPARATOR PRODUSE DIN CARNE CU MINIM 5 ANI EXPERIENÞÃ ÎN METODELE D E P R O C E S A R E ª I ÎN REALIZAREA DE MEZELURI ITALIENEªTI, VORBITOR DE FRANCEZÃ ªI ITALIANÃ. C V - U R I L A E - M A I L , O FFICE@JOB-DINAMIC.RO, TEL: 0737026469, 0372781626

n Recepþionerã service, angajam

pentru service auto persoana cu

é Ospatarita. Cafeneaua Blues abilitati de comunicare, dinamica, Café situata in Centrul Istoric angajeaza ospatarita aspect fizic placut, minim 3 luni experienta, lidiabitu@yahoo.com, 0723188953 n Ospatarite si ospatari. Ryan’s pub Dorobanti angajeaza ospatarite si ospatari cu aspect fizic placut, cu experienta in domeniu. Locatie situata pe Calea Dorobanti nr 18 vis-a-vis de ASE. Va rugam sa ne contactati telefonic sau pe mail CV doar cu poze, marin.laurentiu@helpcore.ro, www.ryans.ro, Tel: 0730966666 Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629

operare PC, notiuni de intocmire facturi, rodifarm@yahoo.com, www.rodiserv.ro, Tel: 0723661342 n Recepþionere. Vino in echipa Ecofresh! Curãþãtoria Ecofresh angajeazã : Fete Prezentabile pentru receptie comenzi. Cerinte: minim liceul; abilitati de comunicare; utilizare computer; atentie distributiva; cunoastere Lb.Engleza; aspect ingrijit. Conditii bune de lucru, salariu motivant, bonuri de masa. Relatii la telefon L-V intre 09.00 - 17.00. Interviuri: Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Parter, sector 1, Bucuresti, Tel: 0733689658 n Reprezentanti vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207

Personal tanar si dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629

n Personal calcat imbracat sala

evenimente, CV cu poza la e-mail, 1.000 RON/luna, Tel: 0765977826, office@sotsisotie.ro, n Personal restaurant bucatari, barmani, pizzari, ospatari, picoli, femeie serviciu. Cu calificare si experienta, sunati numai 10-17, florin.tatarasanu@gmail.com, Tel: 0722242888 n Personal spalare vase Restaurant ultra-central situat in zona Unirii din Bucuresti angajeaza personal spalare vase si intretinerea curateniei. Cerinte: seriozitate si responsabilitate, Tel: 0742303623 n Personal. SC Romkayatur SRL, cu sediul în Bragadiru, jud.Ilfov, angajeazã persoanã cu experienþã în transportul internaþional de marfã generalã, pentru asigurare încãrcãturã. Solicitanþii trebuie sã cunoascã limba englezã, iar cunoaºterea limbii turce este un avantaj, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295, 0736655294

MANAGER é SHOP PENTRU MAGAZIN DE PRODUSE PROFESIONALE COAFURA PROFIHAIRSHOP (SUN PLAZA - SECTOR 4). EXPERIENTA PE UN POST SIMILAR - MINIM 3 ANI. AVANTAJ - EXPERIENTA IN DOMENIUL COAFURII, CARIERE @PROFIHAIRSHOP.RO, WWW.PROFIHAIRSHOP.RO, TEL: 0730501360

n ªofer taxi cu atestat 12 sau 24 ore, Tel: 0765298955

n Sofer taxi cu atestat. Angajez

sofer taxi cu atestat. 12 sau 24H. Contactati-ne cu incredere, 6.000 RON/luna, Tel: 0765298955, vicenzo_1_wild@yahoo.com, n ªofer. Sc Romkayatur SRL cu sediul înBragadiru, jud.Ilfov, angajeazã ºoferi cu experienþã în transport internaþional de marfã generalã, pe relaþia Turcia-Europa, cantacuz@romkayatur.ro, Tel: 0214480250, 0736655295, 0736655294


pagina 4 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile

é ªofer TIR, angajam sofer tir

transport intern experienta minim 5 ani cu toate documentele valabile. se ofera salariu atractiv, eco.exclusive@gmail.com, Tel: 0725568694, 0724813893

é ªoferi taxi cu atestat pentru Bucureºti, Dacia Logan la rãmânere sau variante, dl.Costel, Tel: 0736378213 taxi cu atestat. n Soferi Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron. Sunati intre 12-20, 0762690913, 0743160002 n ªoferi taxi. Companie taxi, angajeaza soferi cu atestat plan 24h/zi, conditii avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762008075 n Sortatori Corespondenta. Total Post Mail Services angajeaza Sortatori Corespondenta in Bucuresti, 0212321575, 0732222672 n Spãlãtor auto cu experienta, zona Pipera, langa Porsche, Tel: 0735198602 n Spãlãtori auto cu experienþã, fete ºi bãieþi, angajãm pentru spãlãtorie autro, zona Berceni, Tel: 0723294425 n Sudor argon pentru punct de lucru zona Aparatorii Patriei, Berceni, sect. 4, www. prosergrup.ro, Tel: 0726254800 n SUDORI/INSTALATORI PENTRU INSTALATII DE GAZE. EXPERIENTA MINIM 3 ANI LA O FIRMA DE GAZE. AVANTAJ PERMIS, TEL: 0735666676, CONTACT@GRANDGAZ.RO, HTTP://WWW.GRANDGAZ.RO, n Tãlpuitor manual. Firma incaltaminte Rahova, angajeaza talpuitori manuali, calificati. Conditii foarte bune, Tel: 0217764107, 0724526287 n TâmplarI aluminiu, confectionat, montaj, carnet, experientã, Tel: 0727234845

é Tehnician electronist mobil, angajeazã urgent societate comercialã. Vã rugãm CV la adresa de e-mail office@royalcash.ro, Tel: 0771618805 Tehnician, absolvent liceu profil electric, angajeazã Common SRL, common@common.ro, Tel: 0212107976, 0722389553

n Tehnician. Societate comercialã, angajãm tehnicieni cu experienþã în întreþinerea clãdirilor ºi instalaþiilor, studii medii ºi cunoºtinþe tehnice solide, Tel: 0212315200

n Tinichigiu montator acoperiº cu minim 5 ani experienþã în execuþie, trasare, mãsurare acoperiº, montaj tiglã ceramicã ºi ardezie, execuþie coºuri, izolaþii ºi tinichigerie (burlane, scurgeri corniºe. Se solicitã permis B ºi cunoºtinþe de limba francezã. CV la e-mail office@job-dinamic.ro, Tel: 0737026469, 0372781626 n Vânzãtoare angajez, pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 MAGAZIN n VÂNZÃTOARE ALIMENTAR, OFERIM C.M, ZONA CFR PROGRESU JILAVA SAU ªOS.GIURGIULUI LUICÃ, TEL: 0763159165

n Vopsitor - pregatitor auto, numai cu experienta angajeaza Service Auto zona Eroii Revolutiei, Cutitul de Argint. Salariu bun, Tel: 0737518641 n Vopsitor auto cu domiciliul Rahova-Magurele, 0744657901 pregatitor auto. n Vopsitor Angajam pregatitor vopsitor auto. Experienta minima 2 ani, Service auto angajeaza in zona Militari, http://www.rebelgrafix.ro, Tel: 0733315189, 0764022239 Vulcanizator, service auto angajeaza vulcanizator cu experienta in bd Uverturii nr 134 d sector 6, Tel: 0722609369, leo.rotaru@gmail.com,

Titan SA n Vânzãtoare. angajeazã vânzãtoare cu domiciliul în sectoarele 2 ºi 6 din Bucureºti, pentru magazinele proprii de pâine Belforno Fresh. Salariu motivant, bonuri de masã, bonus din vânzãri, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043727 Vanzatoare cu n Vânzãtor experienta la mezeluri carne, Tel: 0760015105 n Vânzãtori pentru incaltaminte, Tel: 0769058016 n Verificator marfa. Societate comerciala angajeaza verificatori marfa pentru depozit frigorific in Cartier Colentina (Bucuresti). Varsta 24-34 ani. Salariu motivant. Sunati intre 14:00-18:00, Tel: 0730.617.860, topbusinesscontrol@yahoo.com, n Videochat Doamne mature pentru videochat, bonus 500Ron, discreþie, seriozitate, oferim cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Bãieþi pentru studio videochat. Englezã mediu, 18-25 ani, bonus 300Ron, Tel: 0721818358, 0768579711, 0740642480 n Videochat Cupluri gay/lesby pentru videochat, bonus 200$, discreþie, seriozitate, posibilitate cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Cupluri pentru videochat, bonus 200$, seriozitate, discreþie, posibilitate cazare, Tel: 0768579711, 0740642480, 0721818358

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

Videochat noi cautam fete si cupluri minim 18 ani, serioase, cu sau fara exp. vino sa castigi bani tai online, oferim bonus pt angajare 200$, cm, training, premii, posibilitate si salariu fix 300$+ comision 50%-60%, 2.000 USD/luna, 0766994782

é VIDEOCHAT PERSONAL FEMININ CU/FARA EXPERIENTA PENTRU VIDEOCHAT. OFERIM, SALARIU FIX, AVANS 500 $, BONUS DE ANGAJARE 500$. CASTIGURI GARANTATE PANA LA 4800$/LUNA. CONTACTATI-NE CU INCREDERE, 3.000 EUR/LUNA, TEL: 0727561307, 0762389797

n Zidari, angajam in domeniul constructii funerare. Salariul 1.500 lei, Tel: 0762193109 n Absolventa facultate caut job full time, maryenutza_91@yahoo.com, Tel: 0768736718 Administrator autorizat imobile, caut asociaþie de proprietari. Ofer seriozitate ºi servicii de calitate la cele mai mici preþuri, Tel: 0722788370

n Chimista, 22 ani experienta,

caut loc de munca, in tara sau strainatate. Pot incepe activitatea imediat, voiculescud43@gmail.com, Tel: 0720579307

é GERMANIA. CÂSTIG 40008000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152

GERMANIA. ANGAJAM FETE FRUMOASE. CASTIGURI LUNARE PESTE 18000 EURO. PENTHAUS, LUXSERIOS, EXCLUSIV DIN DÜSSELDORF (PISCINA, WIRLPOOL, JACUSSI, SAUNA, PRIVAT SI DISCRET) ANGAJEAZA FETE DRAGUTE SI MANIERATE IN CONDITII LEGALE, ASIGURARE MEDICALA, CHIAR SI PENTRU PERIOADE SCURTE DE TIMP. OFERIM SI PRETINDEM SERIOZITATE MAXIMA. ID. MESSENGER: TRAUMOASE.DUSSEL DORF, 18.000 EUR/LUNA, TRAUMOASE.DUSSEL DORF@YAHOO.DE, TEL: 004915773704009

n Pantelimon

é Uniunea

Vulcanizatori, salariu atractiv, condiþii de muncã foarte bune, zona Pipera, Chiajna, Tel: 0726149872

é Vanzatoare. Angajam vanzatoare cu experienta, apostu_marius_lucian@yahoo .co.uk, Tel: 0770175374

17 Septembrie 2013

n Doamna

40 ani, serioasa, harnica, constiincioasa, as dori un post de bona, menajera sau ingrijire batrini doar pentru weekend, 50 RON, albastru36@ yahoo.com, Tel: 0724164544, 0786929465 n Economist/contabil,

caut job fulltime in Dep. Financiar-Contabil al unei firme din Bucuresti; absolventa ASE Bucuresti, 34 de ani, experienta 8 ani in financiar/ contabilitate/ administrativ, vorbitoare lb. engleza, spaniola, programe MS Office, Saga, Clarvision; comunicativa, atenta la detalii, riguroasa, perfectionista. Disponibilitate imediata, roxana_razicheanu@yahoo.com, Tel: 0729399433

é Menajera. Doamna, 44 ani, 2 copii, locuiesc in cartierul Aviatiei. Sunt disponibila dimineata intre orele 9:00-13:00 pentru menaj, cumparaturi etc. in aceeasi zona (inclusiv Aviatorilor, Victoriei). Studii postliceale, 20 RON/ora, vladusd@gmail.com, 0723585773 n Profesoarã cu experienta, sanatoasa, vesela, credincioasa, nefumatoare, cu afectiune pentru copii, cu recomandare, doresc angajare in Bucuresti la o familie onorabila, 1.800 RON, 0728839246 rodica.hanu@yahoo.com,

n Alexandriei,

vis-a-vis Cora, proprietar 600mp intravilan, plan. 2, toate utilitatile, urbanism, negociabil, 150 €/mp, 0723664747 n Berceni Comuna, particular, loturi 500mp-800mp, D=15m, PUZ, intravilan, construibil, curent, drum acces, toate actele, 0761614440 Oltenitei, n Brâncoveanu, McDonald, teren 335mp, intre case, zona foarte linistita, toate utilitatile, 134.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Bucuresti, Sector 5, cel mai solicitat cartier nou, ofertã limitatã 2x 300mp, 2x 400mp, 22 EUR/mp, Tel: 0723733274 n Chiajna, linia de centurã, zonã industrialã în spate la Honda, terenuri 7000-10000mp, deschidere 28-40m, 22 EUR/mp, Tel: 0723438882 n Dobroeºti, zona noua de vile, Teren 517 mp, toate utilitatile, 2 iesiri, acte de vanzare pregatite, terenul se preteaza pentru vila, sediu firma sau alte investitii (ex. parcare). Merita vazut, Tel: 0745113498, 0749114242 n Domneºti, Clinceni, particular, superoferta, teren in rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, intravilan, www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331 n Dragomiresti, Bâcu, 1000 mp, 7 km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate nu in camp. Gaze si apa la poarta, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, str Alunului, proprietar, 750m sau jumatate, zona vile, asfalt, toate utilitatile, dubla deschidere 35/22, 54.000 EUR, Tel: 0764624207 n Giurgiu, Mihãileºti, Vand teren, com Gradinari, sat Zorile, la 26 km de Bucuresti, 2.700 EUR, stef01_stef01@yahoo.com, Tel: 0769446011 n Giurgiu, Sãbãreni, Contract Enel, put hidrofor, fosa septica Curte imprejmuita, pomi fructiferi, tuia, instalaie irigare. Casuta lemn, 24mp, izolata, racordata utilitati, 32.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Giurgiului, str. Tiparnitei, vand teren 500-700mp, intabulat, 100 EUR/mp, Tel: 0755010930 n Giurgiului, str. Tiparniþei nr. 141-143, 1600 mp, D=50m, toate actele, intravilan, construibil, Tel: 0761614440 n Lebãda Pantelimon, proprietar, vând teren, 750 mp, D-15, 82E/ mp. Discutabil, Tel: 0724927067 n Mãgurele, Centurã, teren industrial 2600 mp, zonã dezvoltator hale, Bld. Pharma, firma, deschidere = 21m, 22 EUR/mp, Tel: 0721729441 n Militari, Rezervelor, teren 3350 mp, Tel: 0727360497 n Militari, Virtutii, langa Ford si McDonald’s, teren intravilan 2.600mp, deschidere 34m, toate utilitatile, cadastru, intabulare. Ideal investitie, 450 EUR/mp, Tel: 0745952516 n Olt, Slatina, 5ha la 10km de Slatina, pe DN Slatina -Pitesti-Bucuresti. Deschidere sosea 156m, pentru investitie parcare tir, motel, autoservice, en-gross, benzinarie, restaurant, etc. Facilitati! Tel: 0722655024

Oraº, particular, vand 5000mp teren intravilan pe malul Lacului Colentina (d 20m), vecinatate vile (strada Flavia), toate utilitatile, 85 EUR/mp, Tel: 0720763553 n Pantelimon, vand urgent teren intravilan construibil 1000mp, deschidere 22m, intabulare, urbanism, utilitati in apropiere. Pret negociabil. Persoana de contact Marius, marius_stancu97 @yahoo.com, Tel: 0734071619 centurã, n Popeºti-Leordeni, particular, teren 25000 mp, D=50 m, intravian, utilitãþi în apropriere, toate actele, Tel: 0761614440 n Prahova, Negoieºti, Brazi, vanzare teren intravilan (industrial), 49.691mp, (langa parcul industrial Brazi), impreuna cu o cladire de birouri si alte constructii aferente, 742.500 EUR, Tel: 0212025930, iulian.iosif@musat.ro,

Prelungirea Ghencea Proprietar, vand lot teren 750 m, deschidere asfalt - zona cartierul latin, utilitati, deschidere dubla 22/35, ideal 2 case si investitie - bloc, accept credit, 55.000 EUR, Tel: 0764624207 n Tunari Ilfov, 1.000 mp, d 20,

200m de linia de Centura, Tel: 0722295212, 0212311666 n Tunari, teren intravilan, 1300mp, 650mp, 15 EUR/mp, Tel: 0766412249

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, proprietar, 140 €/mp, 0768586817

n Arges Buzoeºti, imobil cu trei apartamente de 3 camere, 80mp fiecare, curte imobil 600mp, negociabil, 70.000 €, 0749405559 n Arges Leordeni, centralã gaze, apã curentã, izolaþie termicã, teren 1370mp, anexe, pomi, vie. (sau schimb), 0729928928, 0766555115 n Berceni Comuna, partricular, vând case semifinisate si la cheie, 120-150 mp, Tel: 0722250562, 0762689975

é Brasov, Bran, vand Pensiune, conditii 5 stele, 500m de partia de ski, 3km de Castel, vedere spre Muntii Bucegi, 6 camere cu bai proprii, pret negociabil, variante, ionmatei83 @yahoo.com, Tel: 0723122182


17 Septembrie 2013 n Cãlãrasi, Dorobanþu, sat Varasti casa 80mp, baie, bucatarie, hol, pivnita, cu livada pe rod, teren 2800mp, Tel: 0744654749 n Corbeanca, Vila. Pret 112.900 Euro. Informatii la telefon, Tel: 0726781015 n Coºbuc rond, zona Unirii, suprafaþã totalã 110mp, vila 4 camere, parter, proprietar, singur curte, preþ negociabil, 130.000 €, Tel: 0762665658, 0760438803 n Crângaºi, str. Popovãþ 48A, particular, casã curte cu magazin, DPEM, 480mp construiþi, teren 180mp. Poze e-mail, 225.000 EUR, florin.kerestes@ymail.com, Tel: 0766402363

é Dâmbovita, Costeºtii din Deal, casa zidarie, s=109mp, 2 anexe zidarie 31+29mp, teren curte 1701mp cadastru, teren alaturat 1244mp cadastru, 20.000 EUR, adrianacristinaniculae@yahoo.com, Tel: 0745190878 n Dâmbovita, Pietroºiþa comunã, 20 km Sinaia, proprietar vand casa constructie noua, utilata complet, 39.000 EUR, 0723558605 n Domneºti, Clinceni, langa cartierul Curtea Domneasca, vila p+1, utilitati- gaze, curent, canalizare, iluminat stradal. Acceptam credit +TVA 5%, suprafata utila 120 mp, suprafata curte 250 mp, 63.800 EUR, www.vileduplex.ro, 0723530331 n Drumul Sãrii, stradal, 349mp, deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Ferentari, 3 camere, 100mp, baie, bucãtãrie, hol, centralã termicã, calorifere, gresie, faianþã, internet, cablu, telefonie, curte pavatã ºi cimentatã, discutabil, 52.000 EUR, Tel: 0764419986, 0214249166 n Giurgiu, Clejani, sat Podul Doamnei, vanf casa din caramida, 4 camere, curte 800mp, 30km Bucuresti, negociabil, 14.000 EUR, eliza_stefania_nedea@yahoo.com, Tel: 0723407243 n Giurgiu, Sãbãreni, vile superbe la cheie 150-220 mp, finisaje de calitate, toate utilitãþile, teren 450-660 mp, preþ negociabil, urgent. Meritã vãzute! vile superbe la cheie 150-220 mp, finisaje de calitate, toate utilitãþile, teren 450-660 mp, preþ negociabil, urgent. Meritã vãzute! Tel: 0722525523, 0763686430

Giurgiu, Vãrãºti, casã de vânzare la 20 km de Bucureºti, 19.000 EUR, Tel: 0720020546, 0735547145 n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Militari, Metro, P+1+POD, 100mp construiti, teren 135mp, constructie 2013, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, astfalt, zona vile, pentru clienti pretentiosi, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 59.900 €, www.avangardecity.ro Tel: 0767600804, 0722134720

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5 Militari, Metro, P+1+POD, 200mp construiti, teren 250mp, constructie 2012, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, astfalt, zona vile, pentru clienti pretentiosi, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720

é Mogoºoaia, vila la cheie intre lac si padure, 245 mp utili, 250 mp teren, 6 camere, 4 bai, 3 balcoane, 2 terase, toate utilitatiile, istorical site, 115.000 €, rumaensaconstruct@yahoo .com, www.constructii-gg.ro, Tel: 0723066619, 0784702261 n Pantelimon Oraº, Vilã p+1, living+3 dormitoare, 2 bãi, 180mp, curte+2 parcãri faþã, grãdinã spate, 64.800 EUR, Tel: 0737490670, 0765617032 VITAN, REAL, PARTICULAR, VILÃ, D+P+1+M, FINISAJE LUX, POZE PE SITE, WWW.VILE-TERENURI.RO, TEL: 0744887809

n 1 Decembrie P+1, 140 mp, 3 camere, Cãrãmidã, lot 240 mp, începând cu 48.000 Euro, www. suntemacasa.ro, Tel: 0746129860 n 1 Mai, Averescu, casa singur curte, teren 178mp, d=8, wc serviciu, hol, marchiza, 74mp, renovata, intabulare, particular, 139.000 EUR, Tel: 0723829985

Berceni, Apãrãtorii Patriei, str. Drumul Creþeºtilor, 24 mp, etaj 4, negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0768609878 n Berceni, Obregia BCR, particular, P/10, stradal, dec, 36mp, ideal activitati comerciale, cabinet medical, acte, accept credit, 36.500 EUR, 0754297542

é Colentina, Doamna Ghica, Str. Cremenita, vanzare garsoniera, 7/10, mobilata modern, utilata complet, termopan, balcon inchis cu cornier. Negociabil, 39.500 EUR, adriannoaje@yahoo.com, http://www.imobiliare.ro/vanzare-ga rsoniere/bucuresti/doamna-ghica/g arsoniera-de-vanzare-XV0100N6U, Tel: 0744621316 n CRANGASI, STR PADURENI, LANGA METROU, CF 1, 27MP, GARSONIERA DECOMANDATA, 4/4, RENOVATA ANUL TRECUT, SCHIMBAT INSTALATII SANITARE, ELECTRICE, CALORIFERE, OB SANITARE, TAMPLARIE, USA MET, TERMOPAN, AER COND, NEMOBILATA, USOR NEG, 31.500 EUR, TEL: 0760267523

n Drumul Taberei, vanzare 2 camere, decomandat, 48mp, etaj 3/4, apartamentul necesita renovare, 45.400 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 Taberei, semin Drumul decomandat, etaj 1/10 cu îmbunãtãþiri G F P T, negociabil, 46.000 EUR, Tel: 0786610409

é Drumul Taberei, garsoniera Bloc stradal, toate imbunatatirile (g f p t ac um). Renovata in 2012, izolatie termica la interior. Pret negociabil, urgent, 29.950 EUR, roxsirbu@gmail.com, 0784557690

n Drumul Taberei, Materna, ocazie, 3 camere confort 1, bloc 1978, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie 9mp, terasa refacuta 2012, 75mp, imbunatatiri, 44.000 EUR, Tel: 0723173783, 0723510200

Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandata, 43mp, balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, paza 24/24, TVA inclus, stoc limitat, 27.500 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938, www.avangarderezidential.ro,

Drumul Taberei, Ghencea, 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

n Mihalache Ion, Domenii, str. Emanoil Ionescu, garsonierã dublã în vilã, multiple dependinþe, pod, pivniþã, curte, persoanã privatã, 45.000 EUR, Tel: 0745126370, 0785638967 n Militari, Pãcii, construcþie 1983, 22 mp, fãrã îmbunãtãþiri, boiler, aer condiþionat, 12.000 EUR, Tel: 0728005657

n Eroii Revoluþiei, 2 camere, 50mp, finisat, parter/4, semidecomandat, cu iesire in gradina, 1965, 61.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro Tel: 0733683448

Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux 1/4, decomandat, 55mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 32.000 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0721368190, 0729920624, 0722952779 Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux 1/4, decomandat, 62mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 35.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0729920624, 0722952779, 0721368190 Militari, Rosu, ansamblul Avangarde Home, 2/3, decomandat, 90mp, 2 balcoane, constructie 2012, caramida, finalizat, executie ireprosabila, accept credit, TVA inclus, stoc limitat, 53.900 EUR, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Eroii Revolutiei, 2 camere parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Nerva Traian 7/9, decomandat, Militari, Iuliu Maniu, Metro, n Fundeni, NewCity Residence, bloc 1990, zona linistita, renovat, constructie 2013, caramida, oferta: 2 camere 42.000Euro (Tva bucatarie mobilata si utilata, finalizat, finisaje lux, 1/4, 48mp, inclus); 3 camere 61.700Euro; 78.000 EUR, laura@apulum94.ro, balcon, ansamblu rezidential garsonierã 29.500Euro, Tel: Tel: 0733683446 deosebit, parc 7.500mp, super- 0766825021, 0766255483 n Nordului, Caramfil, Bloc nou, market, centru SPA/sala fitness, finisat modern, et 6, 65 mp, Ghencea, ansamblul rezidential semi-decomandat, balcon, paza, t v a in c l u s , s t o c l i m i t a t , Avangarde Rezidential, 2/3, zona foarte buna, vedere curte 25.900 EUR, Tel: 0729920624, decomandat, 85mp, constructie interioara, apropiere metrou, parc, 0721368190, 0722952779, 2012, executie ireprosabila, ratb, magazine, 135.000 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: caramida, finalizat, disponibil emanuel@apulum94.ro, n Pantelimon, Chiºinãu, particular, imediat, acceptam Prima Casa, 0788364188 3/10, stradal, poziþie foarte bunã, zona deosebit de selecta. n Pieptãnari, Piata, decomandat, renovatã recent, g+f+p+um, Ultimele unitati! 49.900 EUR, 50mp, etaj 4, balcon, Tel: negociabil, 32.500 €, 0734797454 www.avangarderezidential.ro, 0751107787 Tel: 0767600804, 0722134720 Prelungirea Ghencea 318-320, Prelungirea Ghencea 318-320 Sector 6, ansamblul Avangarde Sector 6, ansamblul Avangarde n Giurgiului cf. 2 sporit Rezidential, etaj 1, 2, 3/4, Rezidential, 1/4, decomandata, semi-decomandat imbunatatiri 43mp, balcon, constructie 2012, mobilat complet cadstru intabulare decomandat, 85mp, 2 balcoane, caramida, acces piscina, loc de repartitoare G+F+P+T 4/10, constructie 2012, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren joaca, teren fotbal, paza 24/24, 36.500 EUR, Tel: 0766771777 fotbal, agrement, paza 24/24, T V A in c l u s , s t o c l i m i t a t , 27.500 EUR, Tel: 0767600804, n Giurgiului, str. Calinesti, sector T V A in c l u s , s to c lim i ta t, 4, vand doua camere confort 2, 0722134720, 0727896938, parter, stradal, loc parcare, 49.900 EUR, Tel: 0767600804, www.avangarderezidential.ro, instalatie gaze proprie, Tel: 0722134720, 0727896938, www.avangarderezidential.ro, 0763131631 n Sala Palatului, sector 1, 34 mp, renovatã, utilatã, toate actele, n Giurgiului, Pod, sector 5, semi n Prelungirea Ghencea, Direct decomandat, et. 5/10, discutabil, Dezvolator, Red House 3, finisat liberã, 49.000 EUR, 0742231063 32.000 EUR, Tel: 0746265894 complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, Militari, Iuliu Maniu sau Rosu comision 0, 41.400 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188 Militari, Iuliu Maniu sau Rosu, aparatamente si garsoniere, n Prelungirea Ghencea, Proiect d e c o m a n d a t , 4 0 - 6 0 m p , Nou Red House 3, stradal, finisat constructie 2012, caramida, complet, centrala de apartament, n Amzei Piaþã, 70mp locuibili si finalizat, executie ireprosabila, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 25mp terasa, Tel: 0729015816 accept credit, TVA inclus, stoc EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: n Brâncoveanu, Secuilor, ap. 2 limitat! 38.500 €, 0768986986, 0788364188 camere conf. 1, semidecomandat, drstancu@gmail.com, n Prelungirea Ghencea, Red multiple îmbunãtãþiri, et. 3/8, Tel: House 3, bloc nou, Direct 0768767575 Dezvoltator, finisat la cheie, n Câmpia Libertãþii-IOR 8/9, centrala de Militari, Iuliu Maniu, Metro decomandat particular, sd, 50mp, liber, acte la constructie 2013, caramida, apartament, lift, stradal, bucatarie zi, scara impecabila, 46.500 EUR, finalizat, finisaje lux, 1/4, 65mp, mobilata si utilata complet, 58.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: Tel: 0735979186 decomandat, balcon, ansamblu 0788364188 n CHIªINÃU BD, COMPLEX rezidential deosebit, parc NOOR, VÂND SAU ÎNCHIRIEZ 7.500mp, supermarket, centru n Rahova piaþã, Mãrgeanului, str. AP. 2 CAMERE, 99 MP, ET. 8, SPA/sala fitness, tva inclus, stoc Glicinelor, particular, confort 1, decomandat, et. 2/8, g, f, t, acte ÎMBUNÃTÃÞIRI, MOBILAT, l i m i t a t , 4 2 . 5 0 0 E U R , la zi, liber, cash, 45.000 EUR, Tel: 85.000 EUR, TEL: 0744545847 www.avangarderezidential.ro, 0729599888 n Decebal, NewCity Residence, Tel: 0722952779, 0721368190, n Rahova, Pricopan, particular, Ofertã: 3 camere Delea Nouã 24, 0729920624 4/4, confort 3, renovat partial, 88.600E (Tva inclus) la cheie, 2 scara curata, fara dotari, camere 69.500Euro, garsonierã n Mogoºoaia, apartament 2 20.900 EUR, Tel: 0742080574 40.500Euro, Tel: 0766795708, camere 2008 46mp sd centrala 0761825021 termopan parchet gresie faianta n Romana particular, lux, parchet, n Drumul Taberei Aleea Istru, AC obiecte sanitare mobilat, termopane, frigider, aragaz, masina spalat, gresie, plasma, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc 41.000 EUR, reabilitat, 50.000 EUR, dragos manu_10mm@yahoo.com, Tel: cabina dus, aer conditionat, 0726789626 mobilat total, Tel: 07664650058 @apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Sala

Palatului, et. 3/8, îmbunãtãþiri, instalaþii noi, mobilatã, zonã foarte liniºtitã, particular, 68.000 €, 0726830500 n Titan, 2 camere, bloc nou, metrou 250 m, dezvoltator, finisat, gresie, faianta, baie utilata si obiecte sanitare, terasa 7, 25 metri, contorizare individuala, confort I, acces in bulevard, centrala proprie; 50.000 EUR, vanzari@palladyresidence.ro, www.palladytowers.ro, 0727247777

n Universitate, 39 mp zona et 4 din 7, 45.000 EUR, 0758991354 n Victoriei

Piata, adiacent, ultracentral, 2 camere, 50mp utili, etaj 4/10, bloc 1976, finisat de curand, 64.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 1 Decembrie Bd, Str Campineanca Nr2, Decomandat, An1977, Et9/10, Metrou, Anvelopat2012, Renovat2010, Cadastru, Carte Funciara, Pret Negociabil, 52.000 EUR, Tel: 0722246834, mihaiteodoru@gmail.com,

n 13 Septembrie-parc, 2 camere,

decomandat, 68mp, 1982, finisat lux, eventual mobilat, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Baba

Novac-Dristorului Apartamentul are 2 balcoane, 5/10, decomandat, termopan, bloc reabilitat, 1975, scara curata, 71mp. Pret 69.000 € negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Baneasa, vand apartament utilat, 3 camere, decomandat, confort 1, in bloc reabilitat, Facilitati: termopan, parchet stejar, geamuri cu rulouri din aluminiu, usa metal, instalatie cupru, boxa, loc parcare. Blocul se afla la mai putin de un minut de gradinita si scoala cu clasele 1-8 si la 5 min distranta de parcul Herastrau. Merita vazut, 99.000 EUR, nutalarisa@yahoo.com, Tel: 0733522006 n BUREBISTA BD, 3 CAMERE PENTHOUSE ET. 4/4, BLOC 2011, LUX, 200MP CU TERASÃ, 179.900 EUR, TEL: 0744545847 n Cãlãrasi, Lehliu-Garã, apartament 3 camere, decomandat, 60mp, et. 3/3, acoperis, imbunatatiri partiale, zona buna, langa liceu+sc.gen. va astept la negocieri, 35.000 EUR, Tel: 0732270359, 0724835545 n Camil Ressu, 3 camere, 1/10, bloc 1985, finisat, semidecomandat, 80.000 €, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Cotroceni, Arenele BNR, 5/6, semidecomandat, 2012, finisaje deosebite, terasa 34mp, vedere deosebita, zona linistita, 245.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 €, 0749233924 n Drumul Taberei, Favorit, vanzare 3 camere decomandat, 64mp, zona linistita, apartamentul necesita renovare, 54.300 EUR, dragos@apulum94.ro, 0749233924 n Drumul Taberei, Vanzare 3 camere, etaj 1/9, decomandat, 85 mp utili, gresie, faianta, parchet, etc, 79.800 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri garsoniere / închirieri oferte imobile Drumul Taberei, decomandat, 90mp, balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938, www.avangarderezidential.ro,

n Drumul Taberei, cf. II, etaj 9/10, mobilat 2012, particular, 47.000 EUR, Tel: 0745988993

é Giuleºti, str. G.Valsan, curat, 3/8, 2A/C, 2 balcoane (11m; 4m) termopan, instalatii schimbate (electrice-sanitare), gresie, faianta, lift, parcare, cadastru, intabulare, zona linistita, 59.000 EUR, paulrusu2007@yahoo.com, Tel: 0744374695

é Militari, Piata Gorjului Proprietar vand apartament cu 3 camere, 68mp, balcon, baie, p a r c h e t , te r m o p a n , u s a metalica, aer conditionat, gresie si faianta. Sufrageria open space, bucataria marita. Inclus in pret loc parcare platit ADP. Apartamentul este situat vis-a vis de Piata Gorjului cu vedere la Blv. Iuliu Maniu, la 5 min de statia de metrou. Are toate actele la zi. Accept inclusiv credit. Pret (negociabil), 63.000 €, cata_lc2003@yahoo .com, Tel: 0724569302

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, n Morarilor, proprietar, etaj 11/11, parter, doua locuri parcare, fãrã îmbunãtãþiri, discutabil, 235.000 €, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 49.000 EUR, Tel: 0722461016 n Moºilor, NewCity Residence, Crângaºi, 4 camere, semidecoofertã: 3 camere la cheie, bloc mandate, 1986, parter, P+8, 2013, 89.500E (Tva inclus); 2 camere 62.300Euro; garsoniera 96mp, imbunatatiri, cadastru, 58.700Euro, Tel: 0766795708, intabulare, ideal firma, negociabil, 83.500 EUR, Tel: 0766918889 0761825021 spitalul Sf. n Pantelimon, Pantelimon, apartament 3 camere, 38.000 EUR, Tel: 0733149107, 0735166587 Prelungirea Ghencea, decomandat, 90mp, balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 49.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938, www.avangarderezidential.ro,

é Giurgiului, stradal, particular vand ap 3 camere, confort 1 decomandat, 10/10, 3 balcoane, aer conditionat, termopane camere + balcoane, zugravit, izolat termic tavane + pereti exteriori, parchet laminat +gresie, contorizat apa + caldura, usa m e t a l i c a , 4 5 . 0 0 0 EUR, madalina.mihailescu@gmail. com, Tel: 0722640882 Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, decomandat, finisaje lux, 1/4, 85mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 47.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0721368190, 0722952779, 0729920624 Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, finalizat, caramida, decomandat, 2 gr. sanitare, finisaje lux, 1/4, 95mp, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 51.500 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0729920624, 0722952779, 0721368190

n Berceni, apart 4 cam, et 4, 100mp, doua grupuri sanitare, nerenovat, 58.000 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234, 0753329152 n Brâncoveanu, Stoian Militaru, et. 4/4 mobilat, Tel: 0720022402, 0723518182

é Tineretului, 3 camere, confort 1, semi-decomandate, Parter/9 etaje, 2 grupuri sanitare, constructie 1978, 66mp, fãrã îmbunãtãtiri, zugrãvit, cadastru, intabulare, 72.000 €, 0727703497 n Titan, Auchan, decomandat, etaj 1/8, 2 bãi, liber, Tel: 0723886473 n Unirii Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, a/c, Tel: 0723619619, 0722744599 n Unirii, 3 camere, Unirii-adiacent Casa de Pensii, 3 camere, 93mp, bloc 2002, 121.000 EUR, elisabeta @apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Unirii, D. Cantemir nr. 9, etaj 10/11, anvelopat recent, 60 mp, semidecomandat, fãrã îmbunãtãþiri, Tel: 0721969999, 0766727317 n 13 Septembrie, Prosper, stradal, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, loc parcare, 80.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, 3 camere, bloc 2011, decomandat, 81, 70, finisat, centrala apartament, 2/5, lift, pret 97.000 euro +5 % tva/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, 3 camere, 3/10, bloc 1994, stradal 70mp, finisat, 70.000 €, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Maramures, Baia Mare, vand apartament 4 camere, etaj 2/8, intersectie bulevadul Republicii cu Traian; 89 mp construit, 3 balcoane, 2 bai, debara, microcentrala, parchet. Pret negociabil, 55.000 €, necula_mihai_doru@ yahoo.com, Tel: 0741970366 Militar, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, decomandat, finisaje lux, 1/4, 115mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, t v a in c l u s , s t o c l i m i t a t , 59.900 EUR, Tel: 0722952779, 0721368190, 0729920624, www.avangarderezidential.ro,

n Militari,

particular, Gorjului, confort 1 sporit, multiple îmbunãtãþiri, semimobilat, discutabil, accept credit, 78.000 EUR, Tel: 0752703707 n Nerva Traian, Octavian Goga, 4camere, cf. 1, monolit, instalatii noi, termopan, mobilat, liber, 1989, 1/8, negociabil, urgent; Tel: 0761259008

Sebastian Parc, particular, 4 camere, cf. 1 dec, p/8, liber, toate imbunatatirile, cadastru, intabulare, 71.500 EUR, Tel: 0723821639 n Vãcãreºti, 4 camere, bloc monoli, vedere superba, 9/11, terasa mare, balcon, finisat, parc, 118.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, n 13 Septembrie, Prosper, 7/8, bloc 1987, renovat, vedere mixta, loc parcare, aproape de mijloacele de transport, 83.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446

17 Septembrie 2013

n Arges Mioveni, Valea Stanii,

Spatiu comercial + teren 100mp imprejmuit langa el, vad comercial, sosea, spatiucs@yahoo.com, Tel: 0248561088, 0729159284 n Dacia, Moºilor, Vând/închiriez imobil, 200mp, parter comercial + 3 niveluri, toate utilitãþile, pretabil fast-food, magazin, show-room, 295.000 EUR, Tel: 0745057800, é Aviatiei, garsoniera luxoasa, contabilitatepapa@yahoo.com, 40mp, 370 €/luna, 0734425234 office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, zona Oltenitei, n Berceni, garsoniera parter, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilata, utilata complet, 250 €, Tel: 0723314126, Arges, com Cosesti, schimb iulia20iuli@yahoo.com, (vând) vilã zonã deal-pãdure, n Constanta municipiu, Inchiriez 25 km de la Pitesti spre camera mobilata, grup sanitar + Câmpulung, cu apartament dus separate (tip garsoniera), sau casã Bucuresti, Tel: aproape Universitatea Ovidius. Pret avantajos, Tel: 0731447202 0762674318 n Dristor, zona Restaurant Rucãr, metrou 8 min, proprietar, întreþinere inclusã, decomandat, complet contorizat, utilat (p+ac+t), mobilat clasic, negociabil, 200 EUR, Tel: 0770437069 n Ferdinand (Dimitrov), ofer spre n Cumpar garsoniera confort 1 închiriere, garsonierã, P/8, 30mp, zona Decebal, Unirii, Alba Iulia, utilatã, mobilatã, curatã, Tel: constructie dupa 1980, preferabil 0767480472, 0213240200 monolit. Exclus Agentii. Plata cash, Tel: 0735407739, n Giurgiului, Luicã, utilatã ºi mobilatã, baie, bucãtãrie ºi balcon, stefania.popesscu@gmail.com, g+f+p+termopn, negociabil, 150 €, Tel: 0766247832, 0722171511 n Iancului, proprietar, inchiriez garsoniera proaspat renovata mobilata confort 1, etaj 6/10, gresie, parchet, 3 min metrou, 220 EUR/luna, Tel: 0212505417, n Favorit, inchiriez camera in marielena_me@yahoo.com, apartament unei fete. Spatiu curat, mobilat, utilat, 130 €, 0720788577 n Obor, Masina de Paine, garsoniera parter, 40mp, decomandata, balcon inchis, Lujerului, vis a vis 250 EUR/luna, Tel: 0724228067 n Sebastian, 6/8, mobilatã, Cora, 5min metrou, curatã, cablu, frigider, aragaz, caut colega de balcon închis, uºã metalicã, particular, Tel: 0762027841 apartament,

n Baba Novac, etaj 3/10, renovat,

g f p t u metalica, mobila 2011, balcon inchis, aragaz, frigider, masina spalat, televizor, 300 €/luna, Tel: 0720122456, violeta_emilian@yahoo.com,

é Berceni,

Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat modern Ikea, electrocasnice A+, imobil Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, locuri parcare, certificat energetic detalii pe site, 420 €/luna, mladin.dan@gmail.com http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225 n Brâncoveanu, metrou, cf. 1 dec, 3/10, mobilat utilat, g+f+p+t+um, negociabil, 400 EUR/luna, Tel: 0720859125 n Câmpia Libertãþii particular inchiriez apartament 2 camere, stradal, vederela parc IOR, semi-decomandat mobilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, LCD, aspirator, gresie, faianta, parchet, 5/10, bloc civilizat, apropiere metrou Nu colaborez cu agentii, 300 €, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk Tel: 0721408748 n Carol I, apartament 2 camere (60 mp), zona centrala (Izvorul Rece), etaj 2, balcon, termopan, complet utilat (2AC, 2TV, masina de spalat, frigider, aragaz, hota, telefon, internet, cablu) si mobilat lux, 450 €/luna, Tel: 0726679222, larisaoprea@gmail.com, n Central, inchiriez apartament 2 camere, detalii pe site, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

decomandat, mobilat modern, complet utilat: aer conditionat, masina de spalat, frigider, tv, cablu, internet. Anda, 160 €, 0727189823

é Timpuri Noi, bd Ghe Sincai, é Central, V. Lascar, n Militari, camerã mobilatã unui proprietar inchiriez garsoniera apartament 2 camere, etaj 8 din bãiat nefumãtor, cuminte, garanþie, Tel: 0730510719 n Pieptãnari, metrou, Eroii Revoluþiei, camerã mobilatã în ap. cu 3 camere, la o studentã sau salariatã, Tel: 0721293923

utilata, mobilata, masina spalat, televizor, mocheta, internet. etaj 1, interfon, Se inchiriaza minim 1 an. 1min metrou si facultati (Titulescu, Maiorescu) piata, zona deosebita, 250 EUR/luna, Tel: 0733683580, robert07win@yahoo.com,

n Titan, garsonierã g.f.p.t.ac usa metalica 8/8 42cm, 0744481275

n Universitate, n Orºova Închiriez casã 3 camere

plus dependinþe ºi curte 500mp, zona Militari (str. Orºova) preferabil pentru firmã, spaþiu birouri sau producþie. Plus garanþie 2 luni, 550 EUR/luna, Tel: 0723025065

Intercontinental, garsoniera 7/10, renovata, mobilata modern, balcon, stradal, Tel: 0723619619, 0722744599

n Universitate,

particular, garsonierã completã- 225Euro, camerã studenþescã, intrare separatã, fãrã bucatãrie, acces baie-wc, 100Euro, Tel: 0722388563

Vitan Barzesti, Rin Grand POLONÃ, INCHIRIEZ n Hotel, 42mp, terasa 5mp, CASA 3 CAMERE, 70MP bucatarie inchisa, debara, mobilat si utilat complet si modern, g f p t UTILI, PRETABIL a/c, centrala proprie, loc parcare, centru comercial, BIROURI, NEGOCIABIL, apropiere mijloace de transport 2min, negociabil, 290 EUR, 750 EUR, TEL: mihairadu@me.com, Tel: 0727028136, 0743398695 0723342464

10, Mobilat si utilat lux (usa metalica, masina spalat, aer conditionat, lift). Inchiriere pe cel putin un an, 400 EUR/luna, Tel: 0744791263 n Drumul Taberei, Valea Argeºului, confort 1, 6/8, mobilat, utilat, AC, închiriez pe termen lung, 250E negociabil, Tel: 0741106958, 0732307908 n Drumul Taberei, str. Pravãþ, bl.P8, et. 3, particular, multiple îmbunãtãþiri, termopan, parchet, gresie, faianþã, AC, jacuzzi, etc. Mobilat, utilat, negociabil, maximã seriozitate, 250 EUR, 0747043222 n Eroii Revoluþiei, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, complet utilat si mobilat, termopane, usa metalica, langa statia de metrou. 300 euro/Luna, 0745008855, oana_epure@yahoo.com n Iancului langa McDonalds, bloc stradal, civilizat, 2 balcoane, mobilat/ utilat modern, bloc civilizat, acces internet, particular, rog seriozitate, 340 EUR/luna, officewed@yahoo.com, Tel: 0723122329


17 Septembrie 2013 Lujerului, 2/10, n Militari, decomandat, mobilat, utilat, 2.500 €, Tel: 0745055657, 0728005657 n Militari, Iuliu Maniu, cf. 1, mobilat ºi utilat, Tel: 0744994267, 0768171907 n Militari, zona Rosu la 4 km Cora Lujerului, particular, apartament nou, mobilat, utilat lux, 300 EUR, Tel: 0730709479 n Nerva Traian, Hala Traian curte 2 camere, baie, bucatarie totul separat (mobilat), chirie + garantie, 1.000 RON/luna, Tel: 0762111741 n Obor Bucur, particular, semidecomandat, et. 1, 300 EUR, Tel: 0769153391 n Obor Bucur, metrou, 2 camere, 14/14, 67mp, vedere splendida, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, 2 aer conditionat, m. spalat, tv, mobilat nou Ikea, intretinere mica, negociabil, particular, 370 EUR/luna, Tel: 0788767777, www.vanzari-apartamente-noi.com/ apartamente-bucur-obor, n Otopeni, central, inchiriez apartament, terasa mare, complet utilat, acces rapid la mijloc de transport, banci, parc, pret bun, Tel: 0728555388 n Tineretului, semi decomandat, mobilat, doar fete, liber, 0761683582 n Universitate, apartament mobilat zona Universitate Bulevardul Nicolae Balcescu, Tel: 0761052319, 0761052311 n Victoriei, Ferrari, 2 camere, 7/8, renovat lux, vedere fata, bucatarie mobilata, Tel: 0723619619, 0722744599

închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale / diverse / pagina 7

n Decebal, duplex nemobilat, 6+7/7, bucatarie utilata, proaspat zugravit, 5 balcoane, parchet, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599

Duster 4x4, n Dacia full+accesorii, stare foarte bunã, înmatriculatã 2011, 30.000 km, culoare maro brun, benzinã+GPL (instalaþie Tomasetto Italia), negociabil, 11.900 EUR, Tel: 0730117876 n Dacia Logan 1.4mpi 2006, inchidere centralizata+alarma, abs, cauciucuri v/i, revizii la zi, unic proprietar, fara accidente, 2.800 EUR, inchiriez hale pana.alexandru@ymail.com, Tel: n Bragadiru, industriale noi, 400 mp / 360 mp / 0744348775 750 mp, toate utilitatile, acces tir parcari, curte pazita, trifazic 1.8E/mp si 1.7E/mp, 0722243546 n Bucureºtii Noi, birouri, micã producþie, open-space, 200mp, clãdire birouri, mentenanþã proprie, parcare, firmã pazã monitorizare, 440 EUR, Tel: 0744516396 n Central, inchiriez spatii mobilate é Dacia Logan, firma taxi pentru birouri, detalii pe site, vinde si inchiriaza autorizatie, www.immobile.ro, Tel: 0721616161 2.700 EUR, Tel: 0745688887, n Centrul Istoric, spaþiu comercial 0767975931 600 mp (curte+P+E+M), 9900 euro+TVA, Tel: 0720143478 n CHIªINÃU BD, ATELIER TÂMPLÃRIE COMPLET UTILAT, TEL: 0742358367 n Militari, Rosu, vila p+2 pretabil orice activitate, acces tir, 380V, birouri plus spatiu n Logan, Supernova, Dacia, productie, inaltime 4m, Tel: Cielo, Matiz Tico, Citroen, 0766412462 Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme Militari, spaþiu comercial 18mp 4x4, 1994-2011. Si cu mici in Piaþa Gorjului ºi 20mp in Piaþa defecte, Tel: 0212551102, Veteranilor, stradal, supervad, 0721309765, 0768798468 Tel: 0734540940, 0732985096

Bãrbat prezentabil, serios 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã, deosebitã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

n Pierdut

é Pasionat de senzatii tari ? Dornic sa explodezi de fericire? Vino sa ne umpli sufletele cu vascularitatea ta puternic masculina! Te vrem! 200 RON/ora, Tel: 0756464285

n Militari, Iuliu Maniu stradal

n 1 Decembrie Bd, metrou, (Gorjului) 1300 EURO, pariuri

apartament 3 camere mobilat, Tel: 0722656501 n Berceni, Metrou IMGB, apartament nou 3 camere in vila, semi-mobilat, et. 2/3, 300 €/luna, Tel: 0724264323, 0767821310 Crângaºi, ofer spre inchiriere apartament 3 camere, complet utilate si mobilate sau camera in apartament, Tel: 0731358082, 0723258080

n Dorobanþi, Tudor Vianu 38 Penthouse în bloc nou, superb, decomandat, nemobilat, 2 terase, lift, garaj, superlux, 850 EUR, Tel: 0722676652 n Drumul Taberei, str 1 Mai, 2/9, langa Drumetul, particular, modificari, g+f, semi-mobilat, frigider, MS, langa gradinita si statie de transport, neg, 350 EUR, Tel: 0752255250 n Sebastian, BRD, proprietar inchiriez ap. 3camere, utilat, curat, zona linistita, 320 EUR, Tel: 0766257110 n Titan, Theodor Pallady, Apartament 2 camere decomandat curat, complet utilat, loc parcare, centrala, a/c, g f p t, um, ms, aragaz, frigider, hota. Liber, 2.550 EUR/luna, Tel: 0766546388 n Unirii, proprietar, închiriez apartament 3 camere în vilã, 93 mp, 600E/ lunã, discutabil, Tel: 0724927067

sportive, servicii etc, 1.300 EUR, Tel: 0214343437, 0722230244 n Militari, Virtutii, Garsoniera, Particular, Parter / 8 Stradal, Linia 41, Conf. 1, Decomandat, Numai pentru Birou, Cabinet, Sediu Firma, Tel: 0722269092 n MUNCII, SPAÞII DEPOZITARE CU POSIBILITÃÞI AMENAJARE ALTE ACTIVITÃÞI, 0742358367 n Pantelimon, proprietar parter bloc, 115mp, vitrina 10m, vad, stradal, modern, multiple destinatii, Tel: 0723232535, 0764117343, 0212505746 n Unirii, spatiu 34mp, ideal magazin alimentar, cafe-bar, mâncare gãtitã, 1.100 EUR/luna, Tel: 0722523242

Domnesti, (200 metri de la Centura) Inchiriez teren 5000 mp pentru parcare tiruri sau autoturisme. Terenul este pazit si pietruit, 2.000 EUR/luna, Tel: 0729039584

n Proprietar, iau în spaþiu cu contract de chirie ºi Carte Identitate, în Bucureºti, Tel: 0760967852 n Berceni, Straja, inchiriez n Vitan 1-2 camere mobilate apartament 4 camere, renovat, zona Vitan Mall în ap. cu 3 mobilat, usa fier, gresie, faianta, camere fãrã proprietar, internet, 330 EUR, Tel: 0722243546 2 bãi, Tel: 0721877680

n Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Reparatii cutii viteza, service auto, sector 4, Berceni, reparam cutii viteze hidramate cu piesele noastre, garantie 1 an, serviceautocornel@gmail.com, Tel: 0744887112

n Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, secon-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Frigider si Masina spalat. frigider Arctic 150 Lei, masina de spalat Whirlpool 150 Lei, Tel: 0756267006 n Notebook / Laptop Fujitsu Amilo Li 2727 Pentium Dual-Core T2370 1.73GHz; Memorie DDR2 2GB Hard 250GB; DVD-RW; Sunet Realtek ALC268; Video Intel; Trebuie schimbat Hard-ul (pret 100lei), 450 RON, constantinescu.razvan@yahoo.com Tel: 0742474427

n Frigidere, congelatoare, vitrine, camere frigorifice, repar si execut la comanda, vand agregate, asigur piese, Tel: 0784753212

stampila Techwave SRL. O declar nula, cristina.stanciu@techwave.ro n Pierdut Atestat Profesional seria 019167100, ofer recompensa, 100 RON, Tel: 0763898422 n Pierdut C.I. Seria RR nr. 653659, Certificat Inmatriculare Fiat Doblo cu nr. Identificare ZFA22300005013359 si Legitimatie de serviciu-acces Camera Deputatilor, pe numele Fuica Nicusor in 16.09.2013. Le declar nule, Tel: 0722824362 n Pierdut Certificate Constatatoare emise în baza Legii 359/2004, ale Sc Ion&Ion Design-Construct Srl, înregistrat la ONRC Bucuresti sub nr. J40/10302/2007, având cod unic de înregistrare 21820607, cu sediul în Bucuresti, sector 6, Spl. Independentei, nr. 273, bl Corp 3, et. 1, ap. biroul 82. Le declar nule, Duppimex SRL, n SC RO9864590, pierdut certificat constatator obtinut ca urmare a inregistrarii la ONRC a sediului secundar din Bucuresti, sector 2, Bd Dimitrie Pompei, nr. 3, in incinta Colegiului Tehnic Edmond Nicolau (conform contract inchiriere nr. 2206/01.07.2003). Il declaram nul, Tel: 0724311846

é Sex total 80 Finalizare, doamna matura senzuala si atragatoare, cu chef nebun de sex, ofer companie intima domnilor care doresc sa petreaca clipe magice alaturi de mine, 80 RON, Tel: 0784558387

é Ghicesc in 3 feluri de carti. Virginia, Tel: 0721165961, 0769877585

é Voluptoasa Alexandra absolventa finutã, ardeleanca dornica de cunostiinte noi, te invita la ea acasa sa petreci ora de relaxare si pasiune finalizata de o explozie orgasmica binemeritata! (foto reale, non stop), 200 RON/ora, 0733203993 é Invata sa hipnotizezi rapid ! Descopera tainele hipnozei, trucuri de levitatie, arta manipularii, iluzionism dar si multe alte secrete inedite. Invata sa le stapanesti si sa le folosesti. Detalii pe site, Intra acum, timpul este foarte pretios! Tel: 0723415365, office@aflasecrete.ro, n Cunilingus pana la extaz ofer http://www.aflasecrete.ro, unei d-ne suple peste 30 de ani n Previziuni, afaceri, sanatate, Domn prezentabil 180 78 kg 40 dezlegari, programari la tel. ora Seriozitate maxima Numai sms, 9-20, http://www.ingerpazitor.com, Tel: 0722552271 Tel: 0761241755

n Best

Insolvency SPRL, lichidator judiciar în dosarul 309/1259/2012 Tribunalul Comercial Argeº, ce are ca obiect procedura falimentului debitorului SC Ema Pit Extrafashion SRL scoate la licitaþie publicã 7 maºini de cusut marca Brother. Maºinile de cusut sunt echipamente complexe profesionale de tipul celor întâlnite în industria textilã ºi pot executa o multitudine de operaþii, printre care: cusãtura zig-zag, surfilat, coasere cu braþ cilindric, cusãtura intãrire, ascunsã, cusut nasturi, butoniere, suveicã orizontalã. Licitaþia va avea loc în data de 18.09.2013 ºi se va relua în data de 25.09.2013. Preþul de valorificare este de 3.723 lei fãrã TVA (531, 85 lei fara TVA/buc), Tel: 0213308399, Fax: 0213303372 n Profi Prodeck Trade SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Plumbuita, nr. 21, Sector 2, inregistrata la ONRC sub nr.J40/9229/2008, CUI 23954052, debitor in Dosarul nr. 50358/300/2012, avand ca obiect - ordonanta de plata (OUG 119/2007), este citata la Judecatoria Sector 2, in data de 27.09.2013, camera 108, 17 (C5 vineri), ora 8.30, in proces cu Pamimai Distribution SRL,

n Persoana fizica Murgã Roberto

Manuel anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul “Imobil P+1spaþiu comercial alimentaþie publicã” propus a fi amplasat în Bd Alexandru Obregia nr. 19C, sector 4, Bucureºti. Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului APM Bucureºti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 ºi la sediul lui Murgã Roberto Manuel din Strada Tãtuleºti nr. 3, bl. 44, sc.B, et. 4, ap. 19, sector 4 Bucureºti, în zilele de luni pânã vineri între oerel 9-12. Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritãþii competente pentru protecþia mediului, n SC General Services Company 97 SRL, cu sediul in str. Pancota, nr. 9, sect. 2, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra etapei de dezbatere publica privind autorizarea activitatii la punctul de lucru din str. Ritmului nr. 8, sect. 2. Sedinta va avea loc in ziua de 24.09.2013, ora 15.30 la sediul APM Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sect. 6. Informatii privind activitatea desfasurata de societatea mentionata se pot obtine la sediul APM. Propunerile justificate si sugestiile publicului pot fi transmise la APM pana la data sedintei, gsc97srl@yahoo.com n SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pt. proiectul “Construire statie distributie carburanti+servicii anexe”, propus a fi amplasat in Sos.Viilor nr. 67 sector5. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Bucuresti din Al.Lacul Morii nr. 1 sector 6, in zilele de Luni pana Vinerii, intre 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Bucuresti,


17 Septembrie 2013 n Executãm

învelitori tablã zincatã/ lindab, acoperiºuri/ reparaþii, izolaþii+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0732563623, 0744111939

é Anticariat, cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã, plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704

salon é Vând infrumusetare complet utilat, cu vad de peste 10 ani in zona, chiria este foarte micã, locatia este stradala, 7.000 EUR, Jbezim@yahoo.com, Tel: 0723374007

Cumpar Hotarari Prefectura, Legea 290 (despagubiri Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

é Site de anunturi, cel mai nou site de anunturi 100% gratis: imobiliare, matrimoniale, sex, diverse, telefoane, calculatoare, etc, http://www.publiest.info, n Vindem haine second-hand en-gros la cele mai bune preturi. Pentru mai multe detalii contactati-ne, 3 RON, 0765757619, office@secondhand-samexpo.com, www.secondhand-samexpo.com,

n Caut investitor construcþie P+4, deþin teren 340 mp, Zona Rahova - Bolintineanu, Tel: 0720143478

Beauty Expert é Acs organizeazã cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei pentru cosmetician, manichiurist, pedichiurist, frizer, coafor. Înscrieri ºi informaþii la telefon, http://www.zoomacs.com, Tel: 0212420426, 0763100030 n Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului, Tel: 0213262606, 0727332114, 0722209409, 0740306550 n Calificãri construcþii, alimentaþie publicã, turism, înfrumuseþare, agent securitate, ISCIR, SSM, PSI, managementul deºeurilor; Tel: 0733682844 n Cursuri calificare 40 domenii, autorizaþii ISCIR, stivuitoriºti, macaragii, fochiºti, liftieri, operator îmbuteliator GPL, sudori, recunoscute internaþional; Tel: 0784238728, 0744437105 n Cursuri calificare 50 domenii, recunoscute internaþional, cãutãm colaboratori. www.fundatiaapt.ro, Tel: 0213134835, 0744437105 n Matematica poate fi accesibila Meditez matematica orice nivel pentru evaluare nationala, bacalaureat sau recuperarea materie; Solicit si ofer seriozitate si perseverenta, 30 RON/ora, Tel: 0745985751, telecristina@hotmail.com,

n Vând Afacere salon înfrumuseþare, complet mobilat, nou, 32mp, stradal, Bdul ªtefan cel Mare, chirie micã, Tel: 0766412249

é Vand afacere pret avantajos, Club 450mp, doua terase de 600 mp, doua baruri, doua bucatarii complet utilate, amenajari de lux, clientele formata, site prezentare, superutilat, contract pe 5 ani de la predare. Pret negociabil, ionmatei83@yahoo.com, w w w . f a c e b o o k . c o m / c l u bbing.incartier, Tel: 0723122182 n Vand proiect fonduri europene (FEADR) - masura 313, pentru pensiune maritima la Dunare (Brat Borcea), zona Calarasi, Tel: 0722366239

é Matematica, Profesor, sedinte individuale, orice zona Bucuresti, rezultate garantate, experienta, succesul sigur, locuri limitate, Tel: 0727809907

é Meditaþii Limba Germanã, absolvent Universitatea Bucureºti. Dau meditaþii orice nivel, Tel: 0720796119

é Profesoarã cu experienþã meditez românã- francezã orice nivel, Tel: 0726847832

é Profesor cu deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! Lucrez in toate vacantele + week-end! ll632743@gmail.co m, Tel: 0723134685

é A c o p e riº u ri to a t e tipurile, restaurãri istorice, c u p ru , z i n c a t ã , l i n d a b , cererea clientului, seriozitate, constatare gratuitã, Tel: 0724939122

apã, é Branºament canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013

é Cadastru cel mai ieftin. Firma autorizata intocmim masuratori cadastrale (terenuri, case, apartamente). Rapiditate si profesionalism, coman.cadastru@yahoo.com, Tel: 0721370029

é Masina de lux cu tot cu

sofer. Posesor masina de lux BMW X5 imi ofer serviciile unei firme sau persoanelor fizice; ofer si cer seriozitate, 300 RON, é INSTALATOR NON STOP. antonyo1_riko1@yahoo.com, INSTALATII INSTALATOR, Tel: 0732031529 INTERVENTII NON STOP, REPARATII TEVI SPARTE, Transport marfa intern si UE ROBINETI, CALORIFERE, Persoana fizica ofer servicii BATERII ETC. REMEDIERI INSTALATII TERMICE SI de transport marfa intern si SANITARE, REPARATII i n t e r n a t i o n a l . S e r i o z i t a t e CENTRALE TERMICE BOILERE m a x i m a . P r e t n e g o c i a bil, ELECTRICE ORICE MODEL NON transport_marfa_constanta STOP, TEL: 0720692661 @yahoo.com, Tel: n Meºteri tencuieli, ºape, rigips, 0766946910, 0727713186 faianþã, faþade, parchet, instalaþii, Tel: 0729344476 n Proiecte case, arhitecti în Bucuresti, realizãm proiecte case deosebite, la tarifele cele mai avantajoase. Cãutati-ne acum, 3 EUR/mp, dan.zamfirescu@arhitect.biz, http://www.arhitecti.biz, Tel: 0727352921 n Sobar specialist execut sobe, seminee, reparatii, scuturat cosuri, Tel: 0212216699, 0745991298 n Tapiter cu experienþã, lucrez canapele, fotolii, toate tipurile, preþ negociabil, Tel: 0728986403

é Camin de batrani privat, langa Pitesti, locatie si dotari noi, 1.000 RON/luna, office@ vreaucamin.com, www.vreaucamin.com Tel: 0766390523

n Case, mansarde, acoperisuri,

construim si restauram la cel mai avantajos pret de pe piata. Valabil si in exterior, Tel: 0760545668

é Profesor matematica, sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate garantate, simplu, comod, sigur, eficient, asimilare usoara, 0754916860 n Romana, Franceza. Profesoarã,

é Executãm lucrãri: case din lemn, mansarde, 0729501936

grad didactic II, meditez limba româna / limba francezã elevi n Executam foraje puturi apa, de clasele V-XII. Bucuresti - Sectorul mica-mare adancime structura PVC ecologica de Valplast, cu 6, 50 RON, Tel: 0745752495 filtru tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Se asicura debit apa, dosar parametri foraj, garantie. SC Apa Eco Trans Construct SRL executam foraje n Branºament apã, canalizare, acte epuisment, foraje piloti, foraje de studiu, recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri puturi branºamente, Tel: 0720506819, foraj_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595 0214343276, 0760727231

é Administrator

imobile, administrare financiar-contabila si casierie; se asigura si servicii de curatenie, marian_vlsceanum@yahoo.com, Tel: 0726744606

é Contabil expert, servicii contabile complete ºi audit, salarizare, Bilant, declaratii lunare, semnãturã electronicã, înfiinþãri firme. Prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750, 0214118164

Ofer la închiriat Mercedes E Classe gama Elegance din 2003, piele, aer, navigare, c o m e n z i v o l a n , s e n z o ri parcare, pe termen cât mai lung, 80/24h, garanþie 300E, www.mercedes-benz.com, Tel: 0760038968

AnuntAZ 17 09 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you