Page 1

Tainele Hipnozei si nu numai! Invata sa hipnotizezi rapid pe oricine, descopera secretele puternice ale psihologiei, citirea mintii, levitatie, manipulare si multe altele. Invata sa le folosesti. Detalii pe webs ite, izbranmoia@yahoo.com, http://www.aflasecrete.ro

é Dris tor, v and ap 3 camere, etaj 1/8, confort 1, decomandat, 75 mp, construit in 1984, 2 grupuri sanitare, izolat de proprietar, 2 usi la intrare, termopane, centrala propie, loc de parcare, renovat r e c e n t , 7 3 . 0 0 0 EU R , albert607@yahoo.com, Tel: 0727791194 GERMANIA. FAMILIE DIN GERMANIA CAUTAM BONA INTERNA PENTRU 3 COPII SI ME N A J . EXPERIENTA CA BONA, CU RECOMANDARI, SA IUBEASCA C OPIII, CURATA, CALMA, STUDII MEDII SAU SUPERIOARE, ENGLEZA SAU GERMANA, GOSPODINA. VARSTA 30-50 ANI, FARA O B L I G A T I I . NEFUMATOARE SI FARA BOLI CRONICE! MINIM 1 AN, 700 EUR/LUNA, LAURANOV2013@GMAIL. COM, TEL: 0722996286, 0248511887

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 n Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la acoperis, amenajari interioare exterioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, 0768311717

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ c omis ion 50% +bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Universal Service Solution Srl, firma de instalatii autorizata, livreaza, monteaz a s i intretine centrale termice de orice putere si echipamente de climatizare. 0753117886, office@usscompany.ro, http://www.usscompany.ro, 0213351040, 0753061375, Fax: 0213351045

é AMENAJAM: APARTAMENTE, CASE, DEPENDINTE, LA PRETUL STANDARD DE 152RON/MP SUPRAFATA LOCUIBILA. OFERTA NOASTRA INCLUDE: DECOPERTARI, TENCUIELI, GLET, LAVABIL, SAPE, GRESIE-FAIANTA, PARCHET LAMINAT, RIGIPS, SCAFE, ARCADE, TAVANE FALSE, INSTALATII, MONTAT USI, ETC, TOTUL LA CURAT. EFECTUAM LA COMANDA SI ALTE AMENAJARI: PLACARI CU PIATRA, CARAMIDA APARENTA, IZOLATII TERMICE, SEMINEE, GRATARE DE GRADINA, BORDURI, ARCADE, GARDURI, BETONARI, DEMOLARI, ETC. EXPERIENTA SI PROFESIONALISM. PENTRU MAI MULTE DETALII VIZITATI SITE-UL NOSTRU, 152 RON/MP, LOWTECH69@YAHOO.COM, TEL: 0753504038, HTTP://WWW.ARTCONSTRUCT-PIATRANEAMT.COM,


pagina 2 / oferte de muncã România

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Administrator. Familie serioasa zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator - sofer, pentru curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808

Agent Vanzari si distribuitori, persoane dornice de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salariu de la 1200 ron + bonusuri, Tel: 0318004555

17 Aprilie 2013

é Agenþi Pazã pentru obiective în Bucuresti, sectoarele 4 si 6. Relatii: 0217454608, Tel: 0754013366, 0724778818

n Agent Vanzari. Angajam doamne/domnisoare pentru c omerc ializ are produs e cosmetice in Mall Afi Palace, program 6 ore/zi. Obligatoriu diploma bacalaureat, CM. Trimiteti cv la e-mail office@mareamoarta-spa.ro Tel: 0761.787.128

é Agenþi Securitate. SC Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, preferabil Bucuresti, program de lucru flexibil, 0757557067

n Agent Vanzari. Experienta constitue avantaj. Posibilitati de avansare. Bonusuri + salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

n Ajutor Bucãtar. Societate comerciala angajeaza ajutor bucatarie (tanara) zona cartier 23 August, cu permis conducere, Tel: 0744308832

é Asistent/a medicala angajam, Tel: 0213235596

é Bucãtar cu experienta si livrator scuter pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 cu experienta n Bucãtar minima, cu sau fara atestat, Tel: 0762674139 n Bucãtar, angajeaza Hotel Royal Bucuresti. Persoana de contact Aurel Dumitrescu, Tel: 0768530368 n Bucatar. Pensiune 25 locuri, zona Moeciu, angajam bucatar cu experienta pe bucatarie traditionala romaneasca; se ofera salariu fix, taxe la zi, cazare, mese, Tel: 0723345644

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese textile ºi calandru, muncitoare nec alific ate pentru specializare cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012 frizer, n Coafezã, manichiuristã/tehnician unghii false cu experienþã. Oferim salariu fix, program ºi condiþii de muncã avantajoase, sector 6, Tel: 0722151893, 0766950801 intimã, caut n Companie colega. 50%, discretie si seriozitate, locatie selecta. Accept si provincia, Tel: 0761157288 n Companie intimã. Caut colega pentru companie intima, 50% comision, rog seriozitate, accept si provincia, Tel: 0768093098 Atelier n Confecþioner/a. confectii textile, zona Parcul Carol angajeaza confectioner, Tel: 0728596003 n Confecþionere masiniste masina liniara alimentatoare banda ajutor masa croit sectie confectii echipamente lucru contract munca salariul tichete masa, Tel: 0731022108

é CONFECÞIONER/A CU EXPERIENTA IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI OM LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

é Confecþioner/a

cu experienta, angajeaza casa de moda lux, zona Floreasca, Tel: 0723174871


oferte de muncã România / info / pagina 3

17 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (15). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a treia, mai cu seamã cã anul 2012 a fost Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre noi programe ºi iniþiative, din domeniul cercetãrii ºi inovãrii, menite sã sprijine îmbãtrânirea activã ºi solidaritatea între generaþii. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Considerând cã activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi inovare tehnologicã reflectã cel mai profund solidaritatea intre generaþii, cã nu poate exista un exemplu mai bun de solidaritate între generaþiile care s-au succedat de-a lungul istoriei, precum sunt descoperirile ºtiinþifice ºi moºtenirea culturalã pe care tânara generaþie le-a primit de la generaþiile care au precedat-o, vom insista pe aceste programe ºi iniþiative ale Uniunii Europene, programe care au un impact major asupra îmbãtrânirii active ºi a solidaritãþii între generaþii. - Iniþiativa JPI More Years, Better Lives (Ani mai mulþi, o viaþã mai bunã) vizeazã provocãrile ºi oportunitãþile specifice ale schimbãrii demografice prin dezvoltarea de noi cunoºtinþe multidisciplinare ca bazã pentru cercetarea, inovarea ºi formularea de politici viitoare. - Iniþiativa JPI Neurodegenerative Disease Research (Cercetarea bolilor neurodegenerative) are drept obiectiv final gãsirea unor soluþii pentru vindecarea bolilor neurodegenerative, în special a bolii Alzheimer. Iniþiativa urmãreºte colaborarea în scopul unei înþelegeri mai bune a bolii ºi al dezvoltãrii unor instrumente care sã permitã identifi carea ºi tratamentul timpuriu, inclusiv a unor structuri de asistenþã pentru pacienþi ºi familiile acestora. Se oferã fonduri suplimentare pentru cercetarea bolii Alzheimer ºi prin Iniþiativa pentru medicamente inovatoare (Innovative Medicines Initiative – IMI), un parteneriat public-privat în valoare de 2 miliarde de euro între Comisia Europeanã (PC7) ºi Federaþia Europeanã a Industriilor ºi a Asociaþiilor Farmaceutice (EFPIA) pentru sprijinirea dezvoltãrii unor instrumente ºi metodologii pentru medicamente mai sigure ºi mai efi ciente. - PharmaCog (IMI) este un parteneriat paneuropean între experþi, care, în mod normal, ar fi concurenþi, aceºtia colaborând pentru a oferi medicamente de înaltã calitate împotriva bolii Alzheimer. - O iniþiativã nouã ºi ambiþioasã de a accelera cercetãrile ºi inovarea pentru o îmbãtrânire activã ºi sãnãtoasã este proiectul - pilot “Parteneriatul european de inovare pentru îmbãtrânirea activã ºi sãnãtoasã”. Acesta ºi-a stabilit obiectivul de a prelungi cu doi ani durata medie de viaþã sãnãtoasã pânã în 2020. Acest lucru ar aduce un triplu beneficiu: ameliorarea stãrii de sãnãtate ºi a calitãþii vieþii vârstnicilor, sporirea caracterului durabil al sistemelor sociale ºi de asistenþã medicalã, precum ºi crearea de noi oportunitãþi de afaceri ºi locuri de muncã în jurul produselor inovatoare. Abordarea parteneriatului constã în facilitarea implicãrii tuturor pãrþilor interesate pentru depãºirea barierelor care stau în calea aplicãrii unor inovaþii practice în urmãtoarele domenii: 1. prevenire, screening ºi diagnosticare timpurie; 2. tratament ºi vindecare; 3. viaþã activã ºi independentã a vârstnicilor. În termeni practici, parteneriatul va cãuta sã reuneascã resursele ºi cunoºtinþele din domeniu, sã elimine decalajele de cunoºtinþe, sã accelereze procesul de inovare ºi sã faciliteze multiplicarea ºi producþia la scarã mai largã a noilor produse ºi servicii. Acest lucru se va realiza în special prin supravegherea optimizãrii, a alinierii, a colaborãrii ºi a eficienþei instrumentelor financiare actuale ale Uniunii Europene. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Confecþionere.

Atelier confectii din Sos. Metalurgiei, nr. 23, cartierul Berceni, angajeaza masiniste / confectionere textile cu experienta, Tel: 0216833000, 0723074427 n Croitor/easã cu experienta in ajustarea rochiilor de mireasa si de seara angajeaza magazinul Pronovias, salariu atractiv, Tel: 0729881429

cu é Croitor/eas ã experienta in ajustarea rochiilor de mireasã si de searã, pentru magazinul Pronovias. Salariu atractiv. Relatii la telefon: 0736397801

éCroitor/easã. Angajam Croitorese cu Experienta in realizarea Rochiilor de seara (cap-coada) si modificarea lor. Oferim salariu atractiv + transport decontat, iuliafic@yahoo .com, Tel: 0763099909 Angajez n Croitor/easã. croitoreasa cu experienta, salariu atractiv, mihaela.galaxy@gmail.com, Tel: 0765446922 n Croitorese, maistru croitor si vanzatoare cu experienta angajam pentru atelier rochii mireasa si rochii de ocazie, Tel: 0723241970 n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672


pagina 4 / oferte de muncã România

17 Aprilie 2013 cu/fara n Distribuitor experienta pentru companie internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530 n Dragor. Angajez dragor cu experienta. Jud. Giurgiu, Comuna Gaiseni, Sat Carpenisu. Kilometrul 30 A1 Bucuresti-Pitesti. Salariu 3.000 RON, 3.000 RON/luna, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070 Electrician cu experienþã angajeazã Tãbãcarie, Tel: 0722222602 n Electrician auto si tinichigiu auto, SC Anadolu Automobil Rom Srl cu sediul in Ciolpani, Ilfov angajeaza. Cerinte: studii medii (calificare), experienta min. 3 ani, permis auto categ. B si/sau D constituie avantaj. Se ofera: transport gratuit, tichete de masa, salariu atractiv. CV-urile se primesc la aderesa de mail sau la fax, secretariat@isuzu.com.ro, Fax: 0212668329 n Femeie de Serviciu. Clinica medicala angajeaza femeie serviciu, program 4 ore (dimineata), salariu 600 ron net, office@brotac.ro, http://www.brotac.ro, Tel: 0733406406 n Floricultor. Cautam ziliera pentru sapat, plivit, plantat, repicat flori 2-3 zile/saptamâna sau 4-5 ore/zi. Zona Otopeni, 6 RON/ora, Tel: 0765730209

é Frizeri cu

experienþã, Tel: 0723977137 n Gipscartonisti montatori gips-carton cu experienta. Rog si ofer seriozitate, Tel: 0733931974 n Inginer

automatist, angajeaza SC, Tel: 0731375874, 0723566816

n Inginer constructor. Maistru. Angajam inginer constructor si maistru constructor pentru santier situat in Popesti Leordeni, jud.Ilfov, Tel: 0752841448

é Inginer legumicultura. Soc ietate C omerc iala angajeaz a inginer, tehnician, sau persoana cu experienta in legumicultura, Tel: 0722520303 n Ingineri topometristi (geodezi) angajeazã firmã construcþii pentru lucrãri de apã, canal, drum, Tel: 0214341503

AUTO PTR n MECANIC SERVICE MULTIMARCA, EXPERIENTA OBLIGATORIE IN DOMENIU. EXCLUS AMATORI. CONTRACT DE MUNCA, SALARIU FIX CU BONUSURI. SOS.CENTURA BUCURESTI RATB 414, SPATII SERVICE@EXOTICAUTO.RO, n ÎNGRIJITOR COMUNE CU CALIFICAREA WWW.EXOTICAUTO.RO, TEL: DE CAMERISTA, 0748800600 ANGAJEAZA EURO HOTELS Mecanic auto. Service auto INTERNATIONAL multimarca zona Aparatorii BUCURESTI. EXPERIENTA MINIMA NECESARA IN Patriei angajeaza mecanici ex perienta, HOTEL 2 ANI, APT/A DIN c u PUNCT DE VEDERE carra2000@gmail.com, Tel: MEDICAL PENTRU MUNCA 0213343636, 0723351090 FIZICA. ATRIBUTII: CURATENIE IN HOLUL n Mecanici auto si HOTELULUI, GEAMURILE, vulcanizatori cu experienta TOALETELE COMUNE, pentru service auto autorizat SCARILE ETAJELOR, RAR, Tel: 0762370586 PARCAREA. PERSOANA DE CONTACT PETRE RAMONA, TEL: 0720771801 CU n MANICHURISTA EXPERIENTA (SI UNGHII FALSE). SALON STEPHANIE ANGAJEAZÃ URGENT, ZONA PIAÞA SUDULUI, SOS OLTENITEI 238, VZV BRD, é Menajerã. STEFY_SEB@YAHOO.COM, Familie serioasa WWW.SALONSTEPHANIE.RO, TEL: 0723460908, fara obligatii, intre 0213324652 30 si 55 de ani, n Maseuzã si coafeza cu pentru menaj, experienta minim 3 ani pentru salon situat pe sos. Fundeni, gatit, intretinere Tel: 0761672480, 0722249588 casa si curte. Ofer n Maseuzã (fatã) angajez masa, casa, pentru salon str.ªtefan cel Mare, Tel: 0760829445 masina, salariu. n Maseuzã. Clubul Olimpic Obligatoriu permis Gym angajaza maseuza cu auto si cazier experienta in tratamente anticelulitic, impachetari, curat. Termen relaxare, terapeutic, etc. lung, Mogosoaia, Trimiteti CV cu poza la e-mail: 2.000 RON/luna, olimpicgym@gmail.com, http://www.olimpicgym.ro, Tel: Tel: 0721155869 0760839596 Îngrijitoare. C ãutãm doamnã 60ani pentru îngrijire permanentã bãtr ân deplasabil în zona Piaþa 1 Mai s alariu atrac tiv negociabil, Tel: 0721414178

Montator ºi executant tâmplãrie aluminiu, cu domiciliul în Bucureºti, disponibilitate pentru delegaþii, Tel: 0213353053 n Muncitoare Angajez Urgent! serioase, dinamice, apte pentru efort fizic si intelectual specific unui depozit de imbracaminte si incaltaminte in Sector 3, langa Cora Pantelimon. Program de lucru 6-8 ore/zi. Sunati numai intre orele 10-17, florin_again@yahoo.com, Tel: 0751023040

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, Tel: 0755200033 n Operator calculator angajam, Tel: 0213235596


17 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Personal curãþenie birouri. Salariu bun, bonuri de masa, decontare transport. Posturi fixe, carte munca, program luni-vineri, Tel: 0212523180

é Operator Pc Societa italiana di telecomunicazioni ricerca operatori PC per la sede di Bucarest. Si richiede una buona conoscenza della lingua italiana. Inviare CV all’indirizzo e-mail i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524 n Ospãtar cu calificare, angajam in zona Unirii, Tel: 0720099151 n Ospãtãriþã. Bufet Restaurant angajaza in Sos.Pipera nr. 46, in curtea complexului Serico, vis a vis de Serviciul de inmatriculari auto. Program L-V 8:30-19. S-D liber, Tel: 0727966800 O s pãtãr iþe, barman, ospãtar, paznic de noapte. Terasã Parcul Tineretului, Tel: 0735154001, 0723019747

é Personal fast-food. Rotiseriile Dines angajeaza, personal fast-food, livratori pe scuter cu permis cat. B, soferi, officedines@gmail.com, http://www.dines.ro, Tel: 0736627098 n PERSONAL RESTAURANT LA BUCATARIA LIBANEZA, ZONA UNIRII - CENTRUL VECHI, TEL: 0735810766 n Personal, sef tura cu experienta in servicii de curatenie pentru magazin zona centrala Pitesti, program de lucru de 4ore/zi, salariu de 700Ron net. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0744777355

n Persoanã bunã cunoscãtoare a limbii engleze, scris ºi vorbit, cu bune cunoºtinþe de calculator, ptr é Recepþioner gestionare încasãri clienþi. Constituie avantaj bune piese, inginer cunoºtinþe de contabilitate devize, electrician primarã cât ºi bune abilitãþi în conversaþie. Rog CV pe auto angajeaza e-mail: service auto, accesexports@gmail.com office@danlucauto.ro n Persoanã. Angajam Tel: 0311032820 cunoscator limba rusa cu studii superioare. Va rugam vânzãri, trimiteti CV la adresa de n Reprezentantã Prestell îngheþatã, pe divizia e-mail office@ionmos.eu Ho-re-ca, în condiþii Personal SC angajeazã per- avantajoase (maºinã serv, sonal activ pentru Bucureºti telefon, salariu+ comision), ºi zonele limitrofe: agenþi angajãm, Tel: 0751074498 vanzari, distribuitori, reprezentanþi n Reprezentanti zonali ºi curieri, 1200 Ron+ Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri bonusuri, Tel: 0755352689 gratuite, posibilitati n Personal coafor, calificat, avansare, Tel: 0768321060, pentru salon infrumusetare, in 0722930207 Drumul Taberei, Tel: Rigipsar zugrav, 0723236784

faianþar, avantaj calificaþi, cu domiciliu în Bucureºti, disponibilitate la deplasãri, Tel: 0213353053 é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

n Secretarã. Angajam pentru activitate scoala de soferi, activauto@yahoo.com, Tel: 0762529379, 0214118186, Fax: 0214118186 n Secretarã. Ambasada recruteaza secretara cu experienta, cunoscatoare de limbile franceza si engleza (nivel perfect). Un CV si o fotografie recenta trebuie trimise la e-mail at.bucarest@b.astral.ro

n Sef depozit carburant pentru un depozit de carburanti din Giurgiu. Sunt obligatorii minim 3 ani studii superioare in domeniu si experienta. CV se trimite la e-mail andreea.ivan@bia.ro, www.bia.ro, Tel: 0727500305 n ªofer angajeaza Societate Comerciala, cu experienta, inclusiv categoria B, Tel: 0726105574, 0372933287 n Soferi taxi doar cu atestat. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 de ore. Plan 90 ron. Sunati intre 14-20, Tel: 0762690913, 0743160002 n Spalator auto. Angajam spalator auto zona Colentina experienta min 3 luni in domeniu, adycozma90@gmail.com, Tel: 0741178451, 0725987516

Transator/Ambalator Peºte. Alfredo Foods angajeaza ambalator si transator peste proaspat/carne, experienta in productie industria alimentara. Sediul Bucuresti, Cartier Berceni, cariere@alfredo.ro, Tel: 0314056105

n Vãcar. Angajez vacar la o microferma in jud Vilcea. Ofer cazare, mancare, imbracaminte, incaltaminte si 400 lei pe luna. De preferat nefumator, 400 RON, cosmintriandafil@yahoo.com, Tel: 0744668445 n Vânzãtoare cu experienta minim 3 ani pentru punct de lucru in hipermarket. Sunati intre orele 11-16 la telefon, Tel: 0212552076 cu minima n Vânzãtoare experienta magazin alimentar, zona Sebastian, rugam seriozitate, Tel: 0727361637 magazin n Vânzãtoare alimentar, zona ªos.Giurgiului- Luica sau é S p e c i a l i s t ªos.Giurgiului CFR legumicultura. Societate Progresu- Jilava, oferim C.M. Comerciala cauta un spe- Contact: 0764.415.446, Tel: cialist pentru a acorda 0762085021, 0764806336 asistenta tehnica in cultura n Vanzatoare cu experienta si de legume de circa 2 - 3 ori calificare. Angajam pentru pe s aptamana, Tel: magazin paine si produse de 0722520303 panificatie. Zona: Piata Progresul; Progr: o zi cu o zi; n Tinichigii constructii, dulgheri Orar: lu-vi: 06:00-20:00, samb: cu experienta, angajam, Tel: 06:00-18:00, dum: 06:00-14:00, 0212107006, 0721378744 Tel: 0728811451, 0768932773


Austria n 1. SAP-Anwendungsberater/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 SAP Modulbetreuer FI/CO m/w Dienstort Schwertberg ein. Inhouse Consultant m/w Ihre Aufgaben: Als SAP Modulbetreuer für FI und CO m/w sind Sie mit der Leitung von internationalen Teilprojekten betraut und für Anforderungsanalysen, Design und Realisierung der Projekte verantwortlich. die Implementierung von SAP-Systemen in unseren weltweiten Niederlassungen; dafür erstellen Sie Userund Schulungsunterlagen, führen Workshops durch und bieten den Endanwendern fachliche und technische Unterstützung in Prozessen und Abläufen. Sie konzipieren und überprüfen Änderungswünsche aus den Fachbereichen auf Machbarkeit, deren Auswirkungen auf bestehende Systeme und auf deren Wirtschaftlichkeit in der Umsetzung. Zudem beraten Sie bei möglichen Systemanpassungen,dokumentieren alle Einstellungen und nehmen qualitätssichernden Maßnahmen wie Funktions- oder Integrationstests vor. Aufgaben im Support, v.a. bei Fragen zu FI/CO, FI-AA und EC-CS, runden Ihr Tätigkeitsprofil ab. Unsere Anforderungen: Wir wenden uns an Bewerber m/w mit abgeschlossener betriebswirtschaftlicher und/oder technischer Ausbildung (Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften usw.) und Berufserfahrung im Umfeld von SAP FI/CO (SAP FI-AA, SAP EC-CS). Darüberhinaus erwarten wir sehr gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse in der Bilanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Konsolidierung (IFRS, HGB); Kenntnisse im Controlling sind von Vorteil. Auch Basiswissen über andere SAP-Module und Berechtigungswesen ist für diese Position von Vorteil. Idealerweise bringen Sie auch Erfahrung in der Umsetzung oder Leitung von IT-Projekten mit. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 2. Servicetechniker/in für Maschinen und Anlagen; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Servicetechniker/in , Dienstort: Vorarlberg, Tirol, ein. Ihre Aufgaben: Nach einer umfangreichen Ausbildung in unseren Produktionswerken werden Sie bei uns als Servicetechniker/in für unsere Kund/innen in Vorarlberg und Tirol tätig. Als Servicetechniker /in zeigen Sie Mut zur Herausforderung und sind zuständig für Montage, Inbetriebnahme, Instandsetzung sowie für die Wartung der ENGEL- Produkte bei unseren Kund/innen. Sie bauen bestehende Anlagen um und rüsten diese bei Bedarf nach. Darüber hinaus optimieren Sie unsere Anlagen und trainieren unsere Kund/innen vor Ort. Unsere Anforderungen: Wir suchen erfahrene Servicetechniker/innen, die über eine fundierte technische Ausbildung (Lehre, FS, HTL) mit Schwerpunkt Mechatronik oder Elektrotechnik und idealerweise Erfahrung im Spritzgussbereich verfügen. Ihr Wohnort sollte in Tirol oder Vorarlberg liegen, um rasch bei unseren Kund/innen vor Ort sein zu können. Erfahrung im Außendienst ist von Vorteil. Der Kundenkontakt bereitet Ihnen als Servicetechniker /in Freude und Sie bewahren auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.869,45 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com. Das Mindestentgelt für die Stelle als Servicetechniker/in beträgt 1.869,45 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär); n 3. Description: Installationstechnik Hasenauer in Maishofen möchte sein junges, motiviertes Teams verstärken und sucht zum sofortigen Eintritt eine/n selbständig arbeitende/n 1 Techniker/in Prokektleitung * Voraussetzungen: - abgeschlossene technische Ausbildung (Meisterprüfung, HTL, FH) Fachrichtung HKLS (Heizung Klima Lüftung Sanitär) - CAD-Kenntnisse - technisches und wirtschaftliches Verständnis (Hausverstand) Einsatzbereitschaft - Belastbarkeit - Teamfähigkeit Aufgabenbereich: - Projektleitung für Haustechnik Planung, Kalkulation, Teamführung, technische und kaufmännische Projektabwicklung - Kundenbetreuung Wir bieten interessante Aufgabenstellungen, selbständiges Arbeiten und ein angenehmes Betriebsklima. Wir zahlen über dem Kollektivlohn (ab 1400,-- Euro netto) - der angeführte Betrag ist ein Richtwert. Bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung sind wir zu einer Überzahlung gerne bereit. Bei auswärtigen BewerberInnen sind wir gerne bei der Wohnraumbeschaffung behilflich. Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: Installationstechnik Johannes Hasenauer Technisches Büro GmbH Kirchhammerstr. 10 5751 Maishofen Tel.Nr: 06542/80282 oder 0664/5301339 e-mail: tb-hasenauer@sbg.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Techniker/in - Prokektleitung beträgt 1.980,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 4. Verkaufstechniker/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Eingebunden in unser Team Automotive & Technical Moulding sind Sie als Verkaufstechniker m/w in Zusammenarbeit mit Niederlassungen und Vertretungen bestimmter Regionen für die Bearbeitung von Anfragen und Angeboten sowie für die Angebotspezifikation zuständig. In der Ihnen zugeteilten Regionen arbeiten Sie an der Umsetzung der globalen ENGEL-Strategie mit. In der Angebotsphase unterstützen Sie als Verkaufstechniker m/w unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Gemeinsam mit Kollegen m/w der Vertretungen und Niederlassungen, der Anwendungstechnik und dem Technologiemanagement betreuen Sie Kunden, wenn diese im Stammwerk Schwertberg sind, führen Verkaufsgespräche und begleiten die Vorabnahmen der Maschinen im Haus, bevor diese an den Kunden ausgeliefert werden. Weiters erstellen Sie Marktanalysen und Projektlisten und betreuen unsere Kunden bei Messeveranstaltungen. Unsere Anforderungen; Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung (Maschinenbau, Elektrotechnik etc.) mit mehrjähriger Berufserfahrung und sehr guten Englischkenntnissen. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Sie bringen Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 10% mit (die meisten Kundenbesuche finden im Stammwerk statt). Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit sowie Sorgfalt und gutes Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.415,21 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding beträgt 2.415,21 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 5. Karosseriebautechniker/in; Description: Hödlmayr Logistics Austria, ein Tochterunternehmen der international tätigen Hödlmayr International AG mit 1200 Mitarbeitern, sucht für den Standort Österreich zum ehest möglichen Eintritt eine/n 1 Karosseriebautechniker/in für Lackiererei Ihre Aufgaben: - Aufund Abrüsten von Fahrzeugteilen - Vorbereitung der Fahrzeuge für die Lackierung Ihr Profil: - abgeschlossene Berufsausbildung - mind. 2 Jahre Berufserfahrung abgeleisteter Präsenzdienst - Führerschein der Gruppe B Mindestlohn: 10,69 € / Std. (Überzahlung möglich) Wir bieten Ihnen die Innovationskraft eines sehr erfolgreichen Unternehmens und freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche deutschsprachige Bewerbung. Hödlmayr Logistics GmbH A-4311 Schwertberg, Aisting 33 www.hoedlmayr.com Brigitte Patak email: brigitte.patak@hoedlmayr.com 07262 / 660 - 2720 Das Mindestentgelt für die Stelle als Karosseriebautechniker/in beträgt 11,13 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 6. Projekt-Manager/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Projektmanager m/w übernehmen Sie die Leitung von komplexen Projekten und agieren als Schnittstelle zwischen Kunden, Vertretungen bzw. Niederlassungen und verschiedenen Abteilungen im Haus (Technik, Entwicklung, Finanz, Montage, Logistik). In der Angebotsphase unterstützen Sie unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Zur Steuerung des Durchlaufs gehören auch die Koordination verschiedener Produktions- und Zulieferwerke sowie von Werkzeuglieferanten und Lieferanten von Peripheriegeräten. Nicht zuletzt koordinieren Sie als Projektmanager m/w auch die Kundenabnahme und die Übergabe der Gesamtanlage und sorgen für die ordnungsgemäße Dokumentation, wozu auch die Führung des Projekthandbuchs gehört. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung, vorzugsweise Kunststofftechnik oder Maschinenbau bzw. Elektrotechnik und bringen mehrjährige Berufserfahrung und gute Englischkenntnisse mit. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Sorgfalt sowie gutes Verhandlungsgeschick zeichnen Sie aus. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


Austria Anwendungsentwickler/in und n 7. -programmierer/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Anwendungstechniker m/w Packaging ein Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Anwendungstechniker m/w sind Sie für die verfahrenstechnische Auslegung unserer Spritzgießmaschinen verantwortlich und unterstützen den Vertrieb der Business Unit Packaging in (verfahrens-)technischen Fragestellungen. Sie arbeiten an kundennahen Entwicklungsprojekten, die Sonderlösungen im Bereich Packaging darstellen, mit und suchen für und mit unseren Kunden die besten Verfahren und bedarfsgerechten Anwendungsmöglichkeiten unserer Spritzgießmaschinen. Als Anwendungstechniker m/w betreuen und beraten Sie Kunden bei uns im Haus, aber auch auf Messen und Dienstreisen. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung mit Schwerpunkt Kunststofftechnik oder Verfahrenstechnik oder auch im Werkzeugbau (HTL, FH, Uni) oder bringen vergleichbare einschlägige praktische Erfahrung mit. Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind für diese Position Voraussetzung. Sie bringen Präsentations- und Moderationsgeschick, ein gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und Freude an der Beratung von Kunden mit. Ihr Profil runden Sie durch Stressresistenz, Belastbarkeit und Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 15% ab (diese kann sich im Lauf der Zeit bei anhaltend guter Geschäftslage auch erhöhen). Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Anwendungstechniker m/w Packaging beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 8. Restaurantfachmann/-frau; Description: Das ****Hotel Bergrose - inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau . Sie haben entsprechende schulische Leistungen, ernsthaftes Interesse für diese Lehre? Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung. Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Interesse an einer Lehre haben freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Arbeitsort: Strobl Dienstgeber: Hotel Bergrose, Weissenbach 162, 5350 Strobl. Bewerbungen bitte nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Zopf unter der Tel.Nr. 06137/5431, oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder via mail: office@bergrose.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 9. Koch/Köchin; Description: Das ****Hotel Bergrose inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis. Sie haben ansprechende schulische Leistungen, ernsthaftes Interesse für diese Lehre? Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung. Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Dienstgeber: Hotel Bergrose, Weissenbach 162, 5350 Strobl. Bewerbungen bitte nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Zopf unter der Tel.Nr. 06137/5431 oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder via mail: office@bergrose.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 10. Zahntechniker/in; Zahntechnik ist ein Handwerk, welches viel Feingefühl verlangt. Individuelle Handarbeit prägt die Arbeit eines Dental-Labors. Das Dentallabor Gruber in Saalfelden sucht zum ehest möglichen Eintritt * 1 Zahntechniker/in * mit Lehrabschluss. Willkommen sind neben Jungtechniker(n)innen aber auch versierte Kräfte mit Erfahrung! Der Eintritt ist jederzeit möglich. Genaue Arbeitszeiten nach Vereinbarung. Gerne nehmen wir auch Bewerbungen von Interessenten/innen aus dem europäischen Raum entgegen! Für eine Überzahlung über den Mindestlohn hinaus sind wir abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung - gerne bereit. Sie sind interessiert - dann rufen Sie an und vereinbaren einen Termin für ein persönliches Vorstellungsgespräch bzw. senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns! Dienstgeber: Gruber Reinhard, Dentallabor Ges.m.b.H, Kreuzfeld 1, 5760 Saalfelden, Tel.Nr: 06582/74577 Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Reinhard Gruber. Das Mindestentgelt für die Stelle als Zahntechniker/in beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 11. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Das Hotel Winzer "Wellness & Kuscheln" in St.Georgen sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in Lehrverhältnis - Ausbildungsdauer: 3 Jahre - auch Weiterlehre möglich. Beschäftigung ab sofort oder auch nach persönlicher Vereinbarung. Gerne berücksichtigen wir auch Bewerbungen von SchulabbrecherInnen oder SchulabgängerInnen aus weiterführenden Schulen (z.Bsp. HLW oder ähnliche). Bevorzugt werden Bewerber/innen aus der näheren Umgebung eingestellt. Kostenlose Verpflegung wird geboten. Einen Termin für ein persönliches Vorstellgespräch vereinbarst Du bitte mit Herrn Winzer Thomas unter der Tel.Nr. 07667/63-87. Dienstgeber: **** Hotel Winzer Wellness & Kuscheln Kogl 66 4880 St. Georgen im Attergau info@hotel-winzer.at www.hotel-winzer.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Hotel- und Gastgewerbeassistent/in beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 12. Automatisierungstechniker/in (DI); Description: Wir sind einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von funktionalen Bewegungs-Systemen für exclusive Möbel. Als Teil eines internationalen Konzerns mit über 60.000 Mitarbeitern bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Derzeit suchen wir: 1 Mechatroniker Entwicklung (m/w) Wesentliche Aufgaben: *Neu-und Weiterentwicklung mechatronischer Bewegungssysteme für Möbel *Mitarbeit bei der Erarbeitung von Spezifikationen *Vorbereitung, Betreuung und Auswertung von Entwicklungs- und Freigabetests Ihr Profil: *Studium Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik oder Vergleichbares - bevorzugt mit Schwerpunkt Mechatronik *Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen FEM, FMEA, Kinematik, Tribologie, Umformtechnik, Feinmechanik etc. *Praxis im Bereich Entwicklung von Großserienprodukten von Vorteil *Ausgeprägter Teamgeist und Mut, Neues umzusetzen Entlohnung: *Das jährliche KV-Mindestentgelt beträgt EUR 34.820,-. Das tatsächliche Gehalt liegt über KV und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt. Arbeitszeit: *Vollzeitstelle - nach Absprache Dienstort: *Höchst Bewerbungen: Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Auftragsnummer an das Arbeitsmarktservice Bregenz Rheinstraße 33 - 6901 Bregenz - zH Herrn Otmar Sutter oder an folgende Mailadresse: otmar.sutter ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Mechatroniker Entwicklung (m/w) beträgt 34.820,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria; n 13. Jungkoch/-köchin; Description: Schloß Mühldorf - für die schönsten Tage Wir suchen für unser 4 Sterne Hotel in Mühldorf / Nahe Feldkirchen an der Donau: 1 Jungkoch/-köchin ANFORDERUNGSPROFIL: - abgeschlossene Berufsausbildung - Erfahrung mit Haubenküche von Vorteil - eigenes Fahrzeug bzw. Bereitschaft in der Nähe ein Quartier in Anspruch zu nehmen RAHMENBEDINGUNGEN: *Arbeitszeit: Vollzeit- und Dauerstelle. Arbeitszeit bewegt sich nach Vereinbarung im Rahmen von cirka 10.00-23.00 Uhr bei 5 Tagewoche *Arbeitsort: Mühldorf, Feldkirchen an der Donau (eig. PKW erforderlich) KONTAKT Bewerbung um Terminvereinbarung mit Herrn Mag. Würmer Hotel Schloss Mühldorf Mühldorf 1 4100 Feldkirchen T: 07233/7241 Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.schlossmuehldorf.at! Das Mindestentgelt für die Stelle als Jungkoch/-köchin beträgt 1.378,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 14. Pizzakoch/-köchin; Description: Für unser Landhotel in St. Florian suchen wir 1 Pizzakoch/-köchin ANFORDERUNGSPROFIL - entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung - mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar (Arbeitszeiten) WIR BIETEN: - Vollzeitstelle (genaue Arbeitszeit nach Absprache - Gehalt: wird je nach Qualifikation vereinbart KONTAKT: Landhotel St. Florian, Gasthaus, Nr. 18, 4782 ST. FLORIAN AM INN. Bewerbung: NUR nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Maher Tel. 0676/7314778. Das Mindestentgelt für die Stelle als Pizzakoch/-köchin beträgt 1.346,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 15. Baumonteur(e)innen; Description: Wir suchen für die Montage im textilen Hallenbau und für Windschutzanlagen im Raum Österreich, Deutschland, Schweiz, etc. 2 Hallenmonteur(e)innen ANFORDERUNGSPROFIL: # Idealerweise Lehrabschluss als Schlosser, Mechaniker, Installateur, Tischler, Zimmerer, etc. oder handwerkliches Geschick zum Anlernen # Führerschein B und E (E zu B kann auch nachgemacht werden) # Schwindelfreiheit # Überstundenund Nächtigungsbereitschaft # Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Zivildienst # Guter Kundenumgang # Flexibilität und Verläßlichkeit WIR BIETEN: # Abwechslungsreiche Beschäftigung # Arbeitszeit wird je nach Baustelle vereinbart # Bezahlung 12,-- Euro brutto pro Stunde, Mehrzahlung je nach Qualifikation verhandelbar # Diäten und Spesenersatz KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Ing. Cyriak Laner, Tel.: +43 7762 2777 oder +49 8503 914990 AGROTEL HandelsgmbH Goldberg 2 4761 Enzenkirchen oder Neuhaus/Inn E-Mail: info@agrotel.eu Homepage: www.agrotel.eu Das Mindestentgelt für die Stellen als Hallenmonteur(e)innen beträgt 12,00 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 16. Gartenund Grünflächengestalter/in Landschaftsgärtnerei; Description: Fürst Garten-Natursteine GmbH Wir suchen für die Bereiche Planung, Verkauf, Kundenbetreuung und Baustellenabwicklung oder zur Mitarbeit bei der Gartengestaltung auf Baustellen im Raum Oberösterreich und im angrenzenden bayrischen Raum 1 Garten- und Grünflächengestalter/in - Landschaftsgärtnerei Anforderungsprofil: # Entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung im Gartenbereich # Praxis im Verkauf-Aussendienst für eine Person vorteilhaft # Führerschein B # Seriöses Auftreten und Flexibilität # Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst Wir bieten: # Abwechslungsreiche Dauerstelle # Eventuell Firmenauto # Bezahlung ab ca. 1.800,-- Euro brutto pro Monat, zuzüglich Spesenersatz bei Aussendienst, Mehrzahlung je nach Qualifikation möglich Interessiert? Dann richten Sie Ihre Anfrage oder Bewerbung zur Vorauswahl an nachfolgende Adresse: Arbeitsmarktservice Schärding Alfred-Kubin-Str. 5a 4780 Schärding Tel. 07712/3131 DW 34135 E-Mail: sfu.schaerding@ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Garten- und Grünflächengestalter/in - Landschaftsgärtnerei beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri

17 Aprilie 2013

FAST n VÂNZÃTOARE FOOD, CAUT URGENT, ZONA REPUBLICA, TEL: 0720942690 n Vânzãtoare, angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Germania. Sc Ama Modiane Srl cu sediul in Timisoara angajeaza, pentru munca in Germania, personal cu experienta in transare vita si porc, se ofera salariu motivant, Tel: 0726100715 é Vânzãtoare. Brutaria din Sat angajeaz a vanz atoare, prez enta placuta, fire dinamica, vesela, z ona Piata Domenii, Bucuresti, domenii@brutariadinsat.ro

é Germania. Castig 3.000 -8.000 Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. F a c e book: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

n Vânzãtoare. SC Cibicolor Impex SRL, angajeaza vanzatoare magazin amenajari interioare, zona Militari, Tel: 0725513117, 0213172785 n Vânzãtor/oare cu experienta in domeniul alimentar (macelarie, mezeluri, branzeturi etc), 1.000 RON/luna, n Italia contracte: infirmiere, macelariearena@gmail.com, Tel: 0747988886, 0727382066 menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 n Turcia. Anagajez menajera, varsta 40- 45 ani. Conditii: Cunoscatoare de limba turca si preparare a mancarurilor turcesti. Se ofera cazare si salariu atractiv, 0735564444

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$-5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Moºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077 Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã G lamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232

é Berceni Comuna, proprietar, teren intravilan 410 mp (323 mp utili), curent la lot, drumuri amenajate, cadastru, intabulare, PUZ aprobat (P+1+M).Pret de la 5.900 eur, 5.900 EUR, comunaberceni@ymail.com, http://www.comunaberceni.ro, Tel: 0722100508

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Cosmeticianã, 43 ani, doresc angajare in Bucuresti, seriozitate, Tel: 0733600362

é Fotograf profesionist, caut colaborare sau angajare in domeniu. Editare foto, grafica, design, cimatstudio@yahoo.com, Tel: 0724071861 Stivuitorist, cu atestat vizat 2013, permis B, caut loc de munca, Tel: 0761403570

é Berceni Comuna,

proprietar, teren intravilan 410 mp (323 mp utili), curent la lot, drumuri amenajate, cadastru, intabulare, PUZ aprobat (P+1+M). Pret pt lot, 5.900 EUR, loturiberceni@ yahoo.ro, www.comuna berceni.ro, Tel: 0737988993 Brâncoveanu, Oltenitei, McDonald, teren 335mp, intre case, zona foarte linistita, toate utilitatile, 134.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Buftea, vand teren in suprafata de 2.761, 83 mpzona Padurea Raioasa, 15 EUR/mp, Tel: 0720990727

é Constanþa, statiunea Jupiter, vand 250mp teren aproape de plaja, in zona posta/farmacie. Cadastru, intabulare, inscris in cartea funciara, 38.000 EUR, camelutza@gmail.com, http://terenjupiter.wordpress.com Tel: 0722523479

n Dâmboviþa Gulia proprietar, vand teren intravilan 1600mp, cu toate utilitatile la poarta, imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514

Giurgiului, Dealul Cucului din Postalionului, 550m, 465m construibil, deschidere 31m, curent, 3 transe, particular, 29.900 EUR, Tel: 0729757633


17 Aprilie 2013

n Militari, Piata Veteranilor, 700mp, intravilan, toate utilitatile, liber, deschidere 22m, 160.000 EUR, Tel: 0722217144 n Mogoºoaia, Strada Doina, vand teren in suprafata de 515 mp, zona Vanatori, 80 EUR/mp, Tel: 0720990727

Oraº str. n Pantelimon Rascoalei, vand teren de casa, utilitati: gaze+ curent, proprietar, negociabil, 45 EUR/mp, Tel: 0743535010

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Sãftica, Balotesti, vand teren 1400mp, gaze, apa, curent, 40 EUR/mp, Tel: 0768687094 n Sãftica, Balotesti, vand teren 8500mp, 20 EUR/mp, Tel: 0768687094

Tânganu, vand urgent teren 1000 mp/parcela intravilan construibil, carte funciara, cadastru. Teren total: 10.000 mp. Electricitate, gaze, canalizare, 15 EUR/mp, Tel: 0744427274 n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534

é Pantelimon Oraº,

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017 n Popeºti-Leordeni particular, Intrarea Bateriei, intre case, 350-1050mp, utilitati in zona, 125 EUR/mp, Tel: 0767417517 n Popeºti-Leordeni, ocazie vanzare teren 20800 mp, extravilan-industrial, langa fabrica Tnuva DN4 Bucuresti-Oltenita. Deschidere 140m la drum de exploatare, accesibil usor. Apa, gaze, electricitate, canalizare, cadastru, intabulare, 5 €/mp, anarevan@xs4all.nl, Tel: 0744332353 n Prahova Urleta teren intravilan, 10.000mp cu utilitati, Tel: 0751048749 n Prelungirea Ghencea, proprietar, vând teren 1.000mp (2 parcele x500mp), utilitãþi, Tel: 0726815183 n Progresul Gara, Dedeman, loturi 1500mp, 4765mp, toate utilitatile, drum asfaltat, 200 EUR/mp, Tel: 0745121478, 0213358801

n Cotroceni aproape de Splai, demolabila, toate utilitatile, zona curata, pretabila P+6, teren 272mp, 390.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Carol I Parc vand casa la curte 6 camere cu toate utilitatile in supr tot de 250mp deschidere 12m situata langa Parc Carol pe strada Cutitul de Argint sau Schimb cu apt 2 camere confort 1 plus dif in aceeasi z ona, 165.000 EUR, anunturibwb@gmail.com, Tel: 0756099911

Tunari Soseaua - Dimieni, teren agricol 7500 mp, Tel: 0721287174

n Ciorogârla casã construcþie 2012, 4 camere cãrãmidã, teren 500mp, apã, curent, fosã, la cheie, negociabil, 83.000 EUR, Tel: 0742140614 vand casã n Clinceni, Parter+Etaj+Mansarda, la gri, teren 1000 mp (27x35 m) din care suprafata construita 650 mp (inclus garaj 77 mp); strada Izvorului/Clinceni, intrare din Soseaua Alexandriei, 5 min. mers pe 200.000 EUR, n Alba Iulia Piata mall Vitan, jos, Tel: D+P+1+pod, teren 221mp, http://www.immobile.ro, necesita amenajare, toate 0720070707 utilitatile, zona linistita, Colentina, Kaufland, Vand 250.000 EUR, 4 c amere laura@apulum94.ro, Tel: Cas a dec omandate baie, 0733683446 n Alba Iulia Piata, Popa Nan, bucatarie. Toate utilitatile singur curte, 15mp, deschidere (gresie, faianta, parchet, strada, cadastru, intabulare, nu geamuri+ usi termopan), sunt pe legea 112, Tel: 86.000 €, sosetzelu@yahoo .com, Tel: 0769348157 0755755558 n Alexandriei Cora, particular vand casa 5 camere, decomandata, baie, bucatarie, canalizare, gaze, teren 204 mp, Tel: 0767964440

n Bragadiru, sos. Alexandriei, vand vila la rosu, Tel: 0766303233

n Buzau, Beceni, la 30 km de Buzau, casa de vanzare, 6 camere, 1400 mp, Construita din caramida pe fundatie de beton. Apa curenta, complet mobilata, 36.000 EUR/mp, Tel: 0745987050

n Dãmãroaia, proprietar, vand casa la curte, negociabil, Tel: 0766268898 n Dâmboviþa, Conþeºti, particular vand casa bartaneasca din caramida, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0734151072 n Drumul Sãrii P+M, renovata 1997, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, deschidere la 2 strazi, curte amenajata, 320.000 EUR, laura@apulum94.ro, 0733683446 Sãrii, stradal, n Drumul 332mp, deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

proprietar casa n Glina, constructie noua, toate facilitatile, la cheie, accept credit, ptre avantajos, Tel: 0722218157, 0767858871

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

proprietar vând n Vitan garsonierã cf 1 semidecomandatã, 8/10, 33mp, bloc monolit 1986 de garsoniere Calea Vitan 211, gresie, faianþã, termopan, parchet, uºã metalicã, aer condiþionat, zugrãvitã august 2012, liberã, cadastru intabulare, 0741195997, 39.900 EUR, Tel: 0766240974, 0735354919

é 1 Decembrie Bd, Cartierul 23 August, vila noua p+1+m, n Militari vilã lux full, G+P+E+P, la cheie, 130.000 EUR, n 1 Decembrie Bd, complexul accept variante apartament + moise.alexandra@ymail.com, Rasarit de Soare, particular diferenþã, negociabil, Tel: 0744363138 vand garsoniera bloc nou 215.000 EUR, Tel: 0744497623 2009, totul nou, etaj 1 din 11, accept si credit, 40.000 EUR, n Militari Apusului, P+1+M, 160 piciuflory@yahoo.com, Tel: mp utili, 240 mp supf. teren, 0763871863 2007, cadastru, intabulare, 143.000 €, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

n Prahova, Cornu, vila P+2, 500mp curte, teren intravilan n Dristor, vand garsoniera 10.000mp Urleta, 70.000 EUR, renovata complet, p/8, 37mp, Tel: 0751048749 Tel: 0766653610

n Rahova, Armistitiului, casa curte, 358mp, facilitati, sector 5, Tel: 0764263222

é COLENTINA, SPITAL FUNDENI, P+1 TOATE FACILITATILE, 30MP IN FATA CASEI, 15MP IN SPATE, 120MP TOTAL TEREN, CASA 130MP, LA 50M DE SPITAL, CAP TROLEIBUZ 66, MAS 253, 5 MIN CARREFOUR; TREBUIE ZUGRAVITA, URGENT, NEGOCIABIL, 95.000 EUR, FLORINLEPADATU54@YAHOO .COM, TEL: 0722416186

é Vrancea, Doaga, 20km de Focsani, particular vand/schimb vila p+1, zona agrement (pescuit, plaja), toate facilitatile, constr 200mp, 660mp teren, 3 7 . 0 0 0 EU R , radu_mircea59@yahoo .com, http:// www.youtube.com/watch?v =J hOPv CuufG4, Tel: 0761653937, 0758574760

n Militari, Metro, garsoniera, bloc nou finalizat, 47mp utili, cf 1, decomandata, finisat la gata, parc, gradinita, scoala, piscine, restaurant, RATB, in apropiere de centrul comercial Auchan, accept credit, nu colaborez cu agentii, 37.600 euro, posibiliatea de compartimentare in 2 camere, 37.600 EUR, vanzari@militari-residence.ro, http://www.militari-residence.ro, Tel: 0722166933

é Titan, Cartierul 23 August, vand vila P+1+M, casa este la cheie, 80.000 EUR/mp, Tel: 0744363138

Drumul Taberei, Prel Ghencea, Dezvoltator: bloc nou P+5, cu lift, canalizare, clasa energetica A. Garsoniere 36mp, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala proprie. Bonus: bucataria mobilata si utilata! 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Militari, Veteranilor, proprietar, intabulare, cadastru. Claudia, 31.500 EUR, Tel: 0767515749

é Braºov, Poiana

Braºov, proprietar, vand urgent apartament 2\3 camere in Complexul Silver Mountain, 1.285 €/mp, 0722958538


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere Noi, Parc n Bucurestii Bazilescu, Bloc nou, finisat complet, parter/3, 45 mp, curte proprie 40 mp, pavata cu piatra cubica, bucatarie open space, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geamuri termopan, bloc izolat termic, centrala de apartament, la 3 minute de metrou, 44.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

parc n Cotroceni, Romniceanu, 3/5, decomandat, zona linistita, amenajat, vedere mixta, mijloace de transport, 63.000 €, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Crângaºi, Giuleºti, urgent, conf. 1, 3/4, stradã necirculatã, aproape piaþã-metrou Crângaºi, îmbunãtãþiri, proprietar, acte, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

n Floreasca, Banu Antonache, patinoar, 2/3, conf. 1, fãrã îmbunãtãþiri, 57.000 EUR, Tel: 0726339878 Barbu n Floreasca, Vacarescu, stradal, bloc reabilitat termic, finisat ultra modern, mobilat complet, usi interior lemn, balcon, dressing, bucatarie mobilata complet si é Grozãveºti apartament 2 utilata, 89.000 EUR, emanuel camere în imobil nou, finisat lux, la cheie, 1.250 EUR/mp, @apulum94.ro, 0788364188 Tel: 0722658700

n Cãlãraºilor, Matei Basarab, Apartament finisat, contorizat, mobilat complet, bucatarie utilata, 81.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Campia Libertatii, Stradal, 2 Camere, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semi decomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, s c o a l a , 5 4 . 0 0 0 EU R , emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Campia Libertatii, Stradal, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semidecomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Chitilei Bloc nou 2012, P+3, 45 mp, finisat la cheie, centrala de apartament, g, f, p, balcon, vedere fata, aprpopiere ratb, 37.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Constanþa municipiu Tomis I, 2 camere conf. I, mobilat elegant, bloc izolat termic, 42.000 EUR, 0788612371 n Coºbuc, vand ap. 2camere, termopan, parchet, usa metalica, centrala, cadastru, intabulare, 30.000 EUR, Tel: 0767445684 n Cotroceni vanzare 2 camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Decebal, Decebal-adiacent, 65mp, 2 balcoane decomandat, 1/8, finisat, 1992, pret 82.000 euro, 82.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Sãrii, Razoare, 6/8, decomandat, bloc 1989, amenajat, bucatarie mobilata si utilata, zona linistita, 71.000 €, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii, Apartament finisat, 1/8, decomandat, 60mp, contorizat. pret 67.000euro, 67.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Drumul Taberei Decomandat, etaj 9/10, 53mp utili, complet mobilat si utilat, renovat, cadastru, intabulare, 50.000 €, dragos@apulum94.ro Tel: 0749233924

n Floreasca Bloc de 4 etaje, semidecomandat, renovat, stradal, et 1/3, apropiere ratb, magazine, parc, bloc in curs de reabilitare termica, 64.500 €, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

17 Aprilie 2013

semi n Floreasca, decomandat et 1/3, renovat, stradal, 50 mp, bucatarie mobilata complet, bloc caramida, 65.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 €, Tel: 0765999567 n Grigorescu Nicolae, apartament 2 camere, decomandat, 38mp, liber. Urgent, negociabil, 25.000 EUR, Tel: 0766491921

Grigorescu, intr. Badeni, 48 mp utili, utilat complet si renovat in 2012, bloc reabilitat termic, negociabil, 60.000 €, Tel: 0765402717

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobiliere de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, loc parcare, foarte aproape de parc, pret negociabil, 185.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobilier de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, parcare, 185.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Ialomiþa, Slobozia, vand apartament 2 camere, zona centrala, 31.000 EUR, claudiu.marcoiu@gmail.com, Tel: 0740593991

n Margeanului, particular vand apartament 2 camere str. Glicinelor, suprafata 52mp, imbunatatiri, et. 2/8, liber, negociabil, exclus agentii, 50.000 EUR, Tel: 0729599888 n Margeanului, particular vand convenabil apartament 2 camere, confort I sporit, sector 5, zona linistita langa Mega Image, toate utilitatile contorizate, partial mobilat, acte la zi, an constructie 1986, balcon, parcare, vedere la gradina, p/10. Oana, 49.900 EUR, Tel: 0721929523

n Militari Lujerului, 60mp, particular, decomandat, cf.I sporit, 8/10, 1980, imbunatatiri, mobilat, utilat complet, 3 minute metrou, toate actele, 58.000 EUR, mmaarryy70@yahoo.com, Tel: 0747078809

n Unirii urgent, 2 camere s.u. 45mp. Renovat recent, 39.500Euro negociabil, Tel: 0766491921

n 13 Septembrie, stradal, semidecomandat, 8/9, vedere spate, finisat, bloc din 1989, 75.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

é Moºilor 217A, New City. Promotie de Paste! Garsoniera 55100E; 2 camere 62300E; 3 camere 99500E. Preturile sunt pe mp util si includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

n Pantelimon, proprietar, 2 cam cf. 2 semidec vand 2 apartamente et 1/10 si 8/10 40000 euro, 42.000 EUR, dogytrans@yahoo.com, Tel: 0722555399 n Prahova, Azuga, 52mp, 4/4, decomandat, acoperis nou, centrala termica, termopane, totul renovat, mobilat, curat, liber; negociabil sau schimb cu garsoniera Ploiesti, Bucuresti, litoral, 40.000 EUR, Tel: 07221332901

n Alba Iulia Piata, in spate, Apartament finisat, 3/8, decomandat, 1986, suprafata 68mp. pret 82.000euro, 82.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Berceni Covasna, particular vând 3 camere confort 1, 67 mp, s emidec omandat, intabulat, P/4, liber, parcare, box ã, us ã metalic ã, aer c ondiþionat, c entralã, îmbunãtãþiri parþial, zonã liniºtitã, verdeaþã, 52.500E negociabil. Accept credit, Tel: 0763392333, 0722288247

n Berceni, particular, semidecomandat, 66 mp, construcþie 1981, 2gr.sanitare, izolat ºi îmbunãtãþit total, boxa, parcare, accept credit, n Rahova in apropiere de negociabil, 65.000 EUR, Tel: piata, 3/8, decomandat, fara 0744312382, 0747870307 imbunatatiri, vedere spate, zona linistita, 44.500 EUR, BRÂNCOVEANU, laura@apulum94.ro, Tel: LAMOTEªTI, 3 CAMERE, 0733683446 FINISAT, LA CHEIE, 85MP, n Rahovei, str Focsani, de ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, vanzare apartament SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, decomandat 2 camere, 10/10, 45.000 EUR, TEL: imbunatatiri. bloc reabilitat 0724588680 termic, 47.000 EUR, maryme60@yahoo.com, Tel: 0720355254

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681

Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depoz itare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924


17 Aprilie 2013

n Domenii, Parcul Ciresari, vand apartament in vila, parter, 3 camere semidecomandate, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, incalzire in pardoseala, parchet din lemn masiv, negociabil, 120.000 EUR, 0745058369 n Drumul Sãrii, parter inalt, cu balcon, vedere dubla. Finisat, 90mp, pentru locuit sau firma, 95.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, n Drumul Taberei, Favorit, stradal, 9/10, circular, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, 56.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

é Fundeni Delea Noua 24, New City, promotie de Paste! Garsoniera 40500E; 2 camere 69300E; 3 camere 97200E. Preturile includ TVA, Tel: 0766795708, 0766612105

é Fundeni, New

City, promotie de Paste! Garsoniera 27200E; 2 camere 48600E; 3 camere 56800E, 0766612105 0766255483

vânzãri 3-4-5 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri case-vile / garsoniere / pagina 11 dezvoltator, n Fundeni constructie 2010, caramida, 98mp, finisate, centrala proprie, logie spatioasa, 2 gr. sanitare. Se accepta si prima casa, Tel: 0724012215, 0761672329

Giuleºti zona Podul Grant, direct proprietar, etaj 3/4, 80mp, ascensor, bloc nou finalizat 2011, pretabil finanþare Prima Casã, preþ negociabil, orele 10-16, Tel: 0723536720

parc, vand n Sebastian apartament 3 camere decomandat, etaj 5/7, confort I, an constructie 2001; discutabil, 85.000 EUR, Tel: 0728211179, 0722239087 n Sfântul Gheorghe, km. 0, ap. 3 camere, 96mp, et. 4/6, 2 bai, 3 balcoane, vedere Intercontinental, linistit, spatios, an constr. 1939, 54.000 EUR, Tel: 0723890430

n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, n Kogãlniceanu apartament in TEL: 0724588681 vila, 3 camere parter+ 2 demisol, 100mp, baie, Tineretului s tradal, 3 bucatarie, 48.000 EUR, Tel: c amere, c onfort 1, 0730873718 decomandat, 74 mp, 1984, complet renovat, bucãtãria Americanã (open-space), n Militari proprietar, parter/4, 2grupuri s anitare, semidecomandat, complet termopane, 2 aer condiþionat, mobilat, mobilã nouã, gresie, calorifere noi, 10/11. Preþ faianþã, parchet, termopan, 92.500E. Elena, Tel: zonã deosebitã, Tel: 0728111415, 0728853601 0722211833 n Militari, 3 camere, parcare, bucatarie complet mobilata. Gradinta si scoala 50m Piata si metrou 200m, 61.500 EUR, conectwireless221@yahoo.com Tel: 0731631884

n Obor, Spectrum Center, vand apartament 3 camere 80mp, 9/10, bloc reabilitat, linistit, vedere Mihai Bravu, 85.000 EUR, Tel: 0722940836

n PANTELIMON, PARCUL FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681 n Prelungirea Ghencea 61 mp, etaj 5/10, parþial îmbunãtãþit, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0745045882

n Regie, 110mp în vilã, et. 1/2, 2 bãi, 2 balcoane, construcþie 2007, toate îmbunãtãþirile, negociabil, proprietar, Tel: 0766461838

é Universitate,

Coltei, et. 1 (bloc 6 etaje), decomandat; 3 camere + dresing; baie; balcon inchis; supraf. utila aprox. 90mp, renovat modern; mobilat complet; centrala proprie pret; negociabil, 110.000 €, Tel: 0741232152 n 13 Septembrie, Prosper, stradal, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, loc parcare, 80.000 €, 0733683446 laura@apulum94.ro,

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, E X C L U S AG E N ÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680

Iuliu Maniu, n Militari, particular, vand apt 4 cam confort 1, 2 bai, 2 balc, etj 6/8, 1980, foarte spatios 90 m, g, t, foarte aproape de gradinita, scoala, statie ratb, metrou, boxa, parcare ADP, 85.000 EUR, Tel: 0727546158

n Ramnicu Valcea Metrou Dristor, zona linistita. Apartament luminos, vedere n Berceni Alexandru Obregia, sud-vest, fara imbunatatiri, decomandat, 89 mp, 10/10, intabulat, disponibil imediat, usor de renovat. Negociabil, 78.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: Tel: 0762162461 0733683445

n Unirii, fantani, Vedere dubla superba, finisat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, terasa 120mp, mobilat, utilat, 165.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 é Colentina, Doamna Ghica, proprietar, vând apartament 4 camere, decomandat, con. 2 sporit, 64mp, 9/10, bloc inclus în programul de reabilitare termica 2013, fãrã îmbunãtãþiri. Poate fi transformat într-un apartament cu 3 cam. Preþ uºor negociabil, 55.000 EUR, cristina_zabalovici@yahoo.com, Tel: 0766737120

n Decebal Dristorului, vand apartament 4 camere, vedere mixta, etaj 1/4, stradal, Tel: 0762111993 n Decebal, Dristorului, vand apartament 4 (patru) camere etaj 1/4, vedere mixta, stradal, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, Tel: 0762111993

n Ghencea, 3/10, decomandat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, 1982, pret 72.000 euro/ negociabil, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

n Herastrau Bloc nou, finisat ultra moder, 3 bai, 180 mp, bucatarie deschisa, curte in proprietate 130 mp, 2 locuri parcare in subteran, 449.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Prahova, Cheia, Pensiune 3 Margarete, Functionala, complet dotata, intregul inventar inclus in pret. Include Minicamping cu 3 casute + Grup sanitar, 1900 mp teren, 770 mp construiti + Anexe, 27 locuri Cazare + garsoniera personal. Pret negociabil, partial posibil rate, 228.000 EUR, proprietar@cheia.ro, http://www.cheia.ro/info, Tel: 0747108990 Unirii Budapesta predau spatoi comercial 33 mp contract de la stat, f. urgent, 5000E dis c utabil, Tel: 0764820541

Grãdina Icoanei Maria Rosetti, strada linistita, imobil renovat 2004, apartament amenajat, centrala termica, et 1+ mansarda, 500.000 €, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Germania, locuinte ieftine. Ec hipa c u s ediul in Germania, cunoscatori limba germana, engleza, franceza, oferim servicii de traducere, consiliere, prezentare, in vederea cumpararii la preturi foarte mici de locuinte si terenuri in Germania. Spre exemplu, case de la 7000 euro, apartament 5000 euro etc. Persoanele interesate pot s olic ita informatii amanuntite, ev entual exemple de imobile cu fotografii, la urmatoarele adres e de E-mail: iulia.nasab@ymail.com si f.caciula@yahoo.com sau la telefon: 00491743592251, 004915226723801

Bucureºti sau apropiere, particular cumpãr casã (construcþie dupã 2000) sau teren, direct de la proprietari, Tel: 0722797759

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

Foiºorul de Foc, apartament fãrã amenajari, camere inalte, zona linistita de case/vile, 190.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii / cereri

17 Aprilie 2013 Brâncoveanu, inchiriez spatiu comercial 30mp, vad. 0764823441, Tel: 0761549112, 0766204919

Noi, curte, n Bucureºtii camera separata, mobilata, toate utilitatile, familie tanara, 500 EUR, Tel: 0213105665, 0767736391 Taberei, bd n Drumul Timisoara, Frigocom, p/10, decomandat, gfpt, color, pensionara primeste 1-2fete, familie cu 1copil, nefumatoari, 400ron/chiria+ 250ron/garantia, Tel: 0723713816, 0216442571

n Chiajna, vila P+1+M, 4 camere, living, 2 bai, bucatarie, garaj, complet utilata eventual spatiu birouri. pret negociabil, 550 EUR, Tel: 0760063292, 0724897764 n Colentina Andronache, vila, p+2, subsol, garaj, 3.000 EUR/luna, Tel: 0723390827

é Ferentari casa 3 camere inchiriere pe termen lung, zona linistita, nemobilata, utilitati, disponibila imediat, pret negociabil in functie de perioada si avans, 3 2 0 EU R , george.neagoe@gmail. com, Tel: 0744440687

n Kiseleff inchiriez 4 camere parter+ 2 demisol, 2 grupuri sanitare, pretabil firma, birouri, Tel: 0769974711 n MILITARI, PROPRIETAR INNCHIRIEZ CASA LA CURTE, 90 MP, 3 CAMERE, PARCHET, BAIE, BUCATARIE, CENTRALA PE GAZ, RENOVATA, DE PREFERINTA PENTRU FIRMA, 380 EUR/LUNA, MIHAIL.COSTROV@YAHOO. COM, TEL: 0722680690 Prahova, Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vila 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, închiriez casã P+M, 100mp, www.immobile.ro, Tel: 0721616161 Unirii apartamente sau birouri open space 60-500 mp, toate utilitãþile, ascensor, P+3E, parc are, Tel: 0733799694, 0722540438

n Baicului, pod nou Delfinului, ANL, ap 2 cam, bl nou, 1/4 mobilat, contorizat, utilat, curat, parcare asigurata, 300 EUR, vali_andriciuc@yahoo.com, Tel: 0722489039, 0766133270 n Baneasa apartament 2 camere nou, finalizat 2012, 60 mp util, complet mobilat si utilat: gresie, faianta, parchet + tv, masina de spalat, aragaz, frigider (toate noi) Etaj 2/3, lift, 400 EUR/luna, drgsmht@yahoo.com, Tel: 0727372467 n Berceni Giurgiului, persoana particulara, mobilate/utilate, decomandat, renovat recent, curat, gresie+faianta, termopan, U.M, liber, 1 luna si garantie, Tel: 0727107269

Bd Schitu n Ciºmigiu, Magureanu, ofer spre inchiriere garsoniera dubla, 40 mp, et 1, stradal, vedere Cismigiu, mobilata, utilata, curata, termen lung, 300 EUR, lil_4273@yahoo.com, Tel: City Mall, n Berceni, 0722290449 Giurgiului, conf. 1, Crangasi, lânga metrou, decomandat, mobilat, igenizat, Garsoniera 2/4, mobilata si termopan, parchet, um, liber, utilata, termopan, AC, plata 1 luna si garantie, masina spalat, apometre, 250 EUR, Tel: 0727107269 g+f, intretinere mica iarna, n Brâncoveanu, Strada oferim s i pretindem Covasna, inchiriez apartament seriozitate, 230 EUR, Tel: 2 camere, nemobilat, sector 4, 200 EUR, Tel: 0724343095, 0721344571 0721239183 n Drumul Taberei Favorit, n Bucureºtii Noi Depou, nemobilata, neutilata, semidecomandat, g, f, p, t, spatioasa, curata, 8/10, 1+1 centrala proprie, um, mobilat, garantie, 150 EUR/luna, Tel: utilat, proprietar primeste pana 0761600234 la 2-3 persoane. 200Ex2+1, Tel: 0723713816, 0216442571 Militari, Apusului, inchiriez n Crângaºi complet mobilat ºi garsoniera in vila, mobilata, utilat, Tel: 0723258082, intretinerea inclusa in pret, 0736144950 180 EUR/luna, Tel: n Crângaºi Constructorilor, 0761613700 semidecomandat, mobilat, et. 3, Tel: 0742076693 n Moºilor, particular inchiriez garsoniera vis a vis n Drumul Taberei inchiriez 2 camere “Pizza Hut”, etaj 4/10, apartament foarte mobilata, confort 1 semimobilat, utilat, decomandata, balcon, 200 curat, proprietar, et. 6/10, 220 EUR/luna, Tel: EUR/luna, Tel: 0723248612 0723860633, 0744976221 n Drumul Taberei, etaj 1/8, decomandat, mobila noua, aragaz, frigider, 230 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657 n Militari Apusului, apartament 2 camere decomandat, confort 1, 4/8, mobilat, utilat, negociabil, Tel: 0736706279 é Oltenitei, Sun Plaza, proprietar, confort 1, etajul 2. Moºilor, Obor, Mobilata si utilata. La doar 5 60mp, etaj 3, 2 min. de metrou. Zona linistita. Este libera, 220 EUR, Tel: balcoane, termopan, 074218424 utilat, mobilat lux, n Rahova, Alexandriei, 2 aer conditionat, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata, utilata, cu toate Tel: 0766567481 utilitatile incluse in pret, avantajos, Tel: 0734719415 n Obregia, apartament 2 n Universitate, proprietar camere, parter, mobilat, Tel: inchiriez garsoniera, complet 0723910782, 0761672675 utilata si mobilata, renovata n Romanã Piaþã, în casã P+1, recent, vis-a-vis de la etaj, 35mp, gaze la sobe Intercontinental, 300 EUR, Tel: teracotã, 1.000 RON/luna, Tel: 0767615232 0721700246

é Sebastian, Strada Spataru Preda nr 20, apartament 2 camere, mobilat, spatios, supr. 60 mp, recent renovat G, F, T, 280 EUR/luna, Iana_andrei@yahoo.com, Tel: 0723194519, 0733108531

é Sudului Piata, Secuilor, metrou, renovat, mobilat, direct proprietar, termen lung, 270 EUR/luna, elianda4@yahoo.com, Tel: 0721909966 metrou, Liviu n Titan Rebreanu, particular inchiriez fara comision apartament 2 camere, renovat, mobilat, utilat, etaj 1/4, urgent, 345 E UR/luna, Tel: 0744441406 n Titan, Campia Libertatii, avantajos, confort 1, 2/10, curat, nou, mobilat utilat functional, proprietar, Tel: 0720079516

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10m2, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil 1mai 2013, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@ yahoo.co.uk, Tel: 0760699113

Unirii, închiriez apartament 5 camere, termopan, nemobilat, aer condiþionat, uºi stejar, renovatã recent, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

n Drumul Taberei, 3 camere, 6/10, semimobilat, gresie, faianta, parchet, curat, loc parcare, usa metalica, Tel: 0727442222, 0744224007 n Herãstrãu Bloc nou, finisat ultra modern, mobilat complet, bucatarie open space, mobilata si utilata, parcare in subteran, 125 mp, parter, 1.250 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro, n Mihai Bravu, inchiriez apartament 3 camere, Tel: 0723836969 n Ozana, 3 camere, 63mp, zona foarte linistita, curat, termopane, total contorizat, 4 din 4, conf 1, 300 EUR, brandus_mari@yahoo.com, Tel: 0726191398 n Turda, 1 Mai, 4/8, semidec, GFPTAC, utilat, partial/total mobilat, 400 EUR, Tel: 0723700775

n Filaret, societate comerciala ofera spre inchiriere spatii birouri, depozitare, ateliere. 0213359160, Tel: 0722630193, 0722529957 n Giuleºti Cale, stradal, 70mp, toate utilitãþile, 430 EUR, Tel: 0731156077 n Giuleºti, sector 1, productie alimentara 150mp activ si 120mp anexe (grup sanitar, vestiar, office) intrari separate, camera de frig, cuptor gaze, la curte, 850 EUR/luna, Tel: 0766558339

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243 Vitan Stadion Olimpia, inchiriez spatiu pretabil atelier c roitorie, 135mp, 5 EUR/mp, Tel: 0722398750

n Cãlãraºi, Frumuºani, inchiriez apartament 3 camere la curte, toate conditiile, 150 EUR/luna, Tel: 0760166116 n Doamna Ghica Colentina, complet mobilat, utilat, 7/8, bloc izolat termic, decomandat, cf. 1, balcon, g+f+t+um, zona linistita, 350 EUR/luna, Tel: 0724725904

Crângaºi. IPROMET Imobili SA, oferã spaþii birouri în bd. Constructorilor nr. 20A, preþuri atractive, locuri parcare, suprafeþe între 30-644mp, Tel: 0746086679

n 13 Septembrie (Marriott) spatiu comercial de inchiriat, 100 mp, vitrina de 7m, imbunatatit, 1.200 EUR/luna, crstnioan@yahoo.com, Tel: 0728045888, 0730021421 n Baba Novac particular, vis-a-vis Parc IOR, bloc Belvedere, 35mp, parter de vila, vitrina 6m, loc parcare, alarma, langa strada 15m, se preteaza pt cabinet stomatologic, birou, vinarie etc, merita vazut, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712

é Baba Novac, spatiu 35mp, vis-a-vis Parc IOR, proprietar, parter de vila, vitrina 6m, loc parcare, se preteaza pt cabinet medical, stomatologic, birouri, etc, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Bragadiru inchiriez hale industriale noi de 750mp. 550mp. 450mp. 400mp. 300mp. toate utilitatile acces tir curte pazita 2E/mp sau 1, 8E/mp, Tel: 0722243546

Caut vila nemobilatã, decomandata, (semi) central, acces RATB, prefer metrou, living spatios. Su 200mp. Singur curte si vila, Tel: 0725388130, 0722605980


17 Aprilie 2013

Autocar Isuzu. Patriarhia Romana vinde prin licitatie publica cu plic inchis autocar Isuzu, an: 2004, 300.087km, pretul de pornire: 25.000Euro. Depunerea ofertei la sediul din str. Doamnei nr. 20, sector 3 Bucuresti pana la data de 15.05.2013, ora 12.00. Des c hiderea plic urilor: 15.05.2013, ora 13.00. Anuntarea castigatorului: 15.05.2013, ora 16.00, office @basilicatravel.ro, Tel: 0213163503, Fax : 0213163503 n Dacia Logan ambition, 1.6 benzina, leasing octombrie 2004, inmatriculat 2008, 100.000km, aer, airbag, 3.000 EUR, Tel: 0745980360 n Dacia Logan an 2007, deja pe taxi cu licenta inchiriata, benzina+GPL, full option, pret negociabil, Tel: 0760899615

auto-moto / electro / matrimoniale femei / prietenie-mariaj / pagina 13

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Volkswagen Polo 1.4 CD-uri audio motorina, 2008, 23000 km, n Colectie tinuta in garaj, cauciucuri originale (diverse genuri), iarna- vara, Tel: 0760166116 XBOX, camera video Sony, amplituner Sony (2012), DVD LG (HDMI), GSM nou, laptop, vand ieftin, Tel: 0722797759

é Noua pe site. Te-ai saturat de escorte grabite si fitoase, vino la mine, eu sunt alegerea perfecta pentru tine, te astept intr-un ambient special sa petrecem o ora de sex incendiar, 150 RON/ora, Tel: 0760388816

é Sex Total. Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0762812714

é Artista in pat! Pasionala si senzuala, Te astept intr-un ambient intim si discret, 150 RON/ora, Tel: 0732791826

é Tanara provocatoare, sunt o bruneta cu ochi caprui, cu é Oral Neprotejat. Sunt o sani normali naturali si tot cea escorta frumoasa, sexy, ce trebuie sa aiba o femeie, provocatoare, dornica de a 150 RON/ora, Tel: 0732835402 oferi placere, 150 RON/ora, Tel: 0768496526

Achiziþii, cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; Boxe; Diverse, Tel: 0785699822

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Ador analul! Iti place sa fii rasfatat, iti doresti un amor cu pasiune si calitate? suna-ma. Anal, normal, oral, 150 RON/ora, Tel: 0762812597

é Bruneta sexi, iti place ceea ce vezi si vrei sa cunosti o tipa draguta, pasionala si fara prejudecati, atunci contacteaza-ma, cu siguranta vei reveni, anal, normal si oral cu finalizare. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0749372177 é Ador sexul total, la mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena. Si nu sunt doar vorbe. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

Dacia Papuc diesel 1, 9, leasing noiembrie 2003, inmatriculat 2008, 4x4, 60.000km, 2.500 EUR, Tel: 0745980360

é Cumpar ataº Stoye 1 sau 2 (atas cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu@ gmail.com, Tel: 0722409930

é Sex Total. 100% reala, 28 ani, 1.75 m, 52 kg, cu forme apetisante si dornica de noi aventuri, te astept intr-o locatie de lux centrala unde iti voi indeplini si cele mai ascunse é Buna rau! Ma consider o fantezii (oral, normal, anal), fire sociabila, fara inhibitii, fara Universitate, 100 RON/ora, Tel: fitze, si dornica tot timpul de 0760929953 sex total, 150 RON/ora, Tel: 0723934502 n Fete senzuale te aºteaptã pentru a-þi satisface plãcerile! 0767.607.901, Tel: 0732021509, 0748904835

é Blonda senzuala. Te invit la mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface orice fantezie pana veti ajunge la extaz, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0721761499

é Satisfactie Totala. Te-ai saturat de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti, sunt o fire pasionala ador sa fac dragoste, dar imi place sa fac si sex. Te astept. Sigur vei reveni, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0760388343

é Denisa, te invit intr-un cadru intim pentru a-ti oferi o ora de rasfat, masaj, sex total (anal, oral si normal) 1.70 m, sanii obraznici, fund bombat, nu sunt de evitat, vino acum, locatie lux centrala, loc de parcare, 200 RON/ora, 0768851313

é La mine sau la tine, sunt o fata draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat. Cauti ceva diferit, stilata, discreta, plina de erotism, poze reale, anal, normal, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0769345417

n Cetãþean german doresc cunoºtiinþã domniºoarã medic care doreºte relaþie de prietenie ºi sã se specializeze în Germania, Tel: 0721414178

é Pensionar, serios, manierat, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, frumoasa, 1.60m, 70ani, care doreste sa alunge singuratatea pentru totdeauna, Tel: 0730723780


pagina 14 / animale / pierderi / medicale / magie / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri

n Pierdut certificat constatator pe numele Sc Ama Sa, J40/576/1991, CUi 433586. Il declar nul, n Pierdut certificat PFA, firma Jujea Cristian Persoana Fizica Autorizata, sediul Bucuresti, sector 2, str. Precupetii Vechi nr. 70, activitate realizarea soft-ului la comanda- 6201, CUI 27093184/22.06.2010, nr. in Registrul Comertului F40/3608/22.06.2010, data eliberarii 24.06.2010, seria B nr. 2419003. Il declar nul, certificat de n Pierdut inmatriculare pt. SC Eljouni Group SRL, seria B nr. 2486508, J40/12025/2011 si é Ofer spre adoptie CUI 29203640 cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti catel Labrador de Targoviste nr. 22B, bl. 2, ap. 001, sector 1. Il declar nul, 3 ani, negru, n Pierdut legitimatie de bine-crescut si student pe numele Galer Alin. educat, unui iubitor O declar nula, de animale, n Pierdut carnet de student radu_futsal@ pe numele Nigai Dan. Il declar nul, yahoo.com, Tel: n SC GA&T International Grup 0728203005 SRL cu sediul în Chitila, n Vând pui ciobãnesc german înregistratã la ORC Ilfov cu cu pedigree, la preþ rezonabil, J23/1467/2002, CUI 14776304, anunþã pierderea certificatului Tel: 0766323402 constatator pentru punctul de lucru din Bucureºti, strada Lt. Aviator Liviu Tetrat nr. 13, demisol, nr. 50130/04.02.2009. Îl declarãm nul,

n Fashion Box Romania SRL CUI 23156344, a pierdut, carti interventie, casa marcat si registru special pentru marca aparat Sapel, model Smart 258, numar aviz distribuire si utilizare 0356/09.04.2008, serii aparat, 0308P04771 si 0308P04772, certificat atribuit numar ordine numar 167774, registru unic control seria A 1372855IN. Le declar nule,

n Masaj profesional, maseuza cu diploma si atestat de 8 ani ofer servicii de masaj profesional de relaxare intretinere sportiv ingina prostatic, 100 RON/ora, ecaterinaecaterina773@yahoo. com, Tel: 0721902665

Francisca, é Vrajitoarea singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu, rezolv orice problema, Tel: 0769340236, 0741685643

Cabinet Individual de Insolventa Murariu Razvan Constantin, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Bibescu Voda, nr. 5, bl.P5A, sc. 2, et. 1, ap. 15, sector 4, organizeaza in data de 18.04.2013 ora 15:00 licitatie publica cu strigare pentru valorificarea autoturismului marca Peugeot 206 nr. inmatriculare B 54 SWP, 1.600 EUR, office @avocatmurariurazvan.ro n Numitii Flores Fernandez Dumitra, Puscariasu Adrian, Puscariasu Elena, Puscariasu Gheorghita, Puscariasu Marinela cu ultim domiciliu in oras Cazanesti, str Scolii Vechi nr 8, jud Ialomita sunt chemati la Judecatoria Slobozia bd Cosminului nr 12, jud Ialomita, dosar nr 3100/312/2011 in data de 30.04.2013 ora 08.30 completul 11, sala 2, in calitate de parati in proces cu Vasile Ana in calitate de reclamant pentru revendicare imobiliara-granituire,

n Pârâta Panescu Coca este citata in ziua de 13.05.2013 la Judecatoria sector 4 strada Ghe. Danielopol nr 2-4 in doasar 11586/4/2011 C. 10 in proces cu Asociata proprietari Bl. 8 sc. 1, n Parohia Fundenii Doamnei organizeaza licitatie pentru atribuirea lucrarilor funerare in cimitirul parohial. Caietul de sarcini poate fi procurat de la Cancelaria Parohiala in perioada 03.04-12.04.2013, la sediul din satul Fundeni, com. Dobroiesti, jud. Ilfov. Data pânã la care se primesc ofertele este 15.04.2013, ora 15:00. Licitatia va avea loc in ziua de 18.04.2013, ora 12:30 la sediul Arhiepiscopiei Bucurestilor, intr. Miron Cristea cumpãrãm nr. 9, sectorul 4, Bucuresti, n Achiziþii, Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tel: 0744264637 Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; Boxe; Diverse, 0785699822

Uritescu n Beneficiarii Gheorghe Adrian ºi Ion Alina Andreea, proprietari ai terenului situat în Oraºul Pantelimon, Tarla 36, Parcela 335/4, nr. cad. 100265, în suprafaþã de 7.100 mp, anunþã public interes asupra depunerii solicitãrii de obþinere a Avizului tehnic consultativ, pentru documentaþia PUZ- Construire centru de îngrijire persoane vârstnice, clinica-servicii medicale ºi de recuperare, spaþii cazare, utilitãþi ºi împrejmuire. Documentaþia a fost depusã pentru consultare la Consiliul Judeþean Ilfov la data de 17.04.2013. Observaþii / comentarii se primesc în scris la Direcþia de Urbanism din cadrul Consiliului Judeþean Ilfov, strada Ghe. Manu, nr. 18, sector 1 (tel. 0212125693), în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, Tel: 0212125693 SC Marco Auto ‘94 SRL anunta depunerea actelor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru punctul de luc r u s ituat in s tr.Ion Sahighian, nr. 2, sector 3, activitate -service auto- cod CAEN 4520,

17 Aprilie 2013

n Coltare living absolut noi 1100Ron, tablouri reproduceri Pallady, Grigorescu, Tonitza 100E, victor_serafim@yahoo.com, Tel: 0724545894, 0722439761 Utilaje Fast food si patiserie second hand la preturi fabuloase! Friteuze, frigidere profesionale, plite, cuptoare de pizza sau patiserie, expresor, preparator legume, bufet salate, mese fast food etc , 100 EUR, foodserv@live.com, Tel: 0768533208 n Vand boboci de raþã si gâscã rasa pura, Tel: 0766653610

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

é Cumpar decizii

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vand instalatie foraj puturi de apa MC-1200 an fabricatie1986, montata pe Autospeciala Tatra an fabricatie1989, 41.000 RON, Tel: 0722687784

n START 2013. PROIECTE PROGRAMUL START 2013, 500 EUR, NEACSU.M78@GMAIL.COM, TEL: 0723305157


afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

17 Aprilie 2013 Cedez salon infrumusetare, 90 mp, chirie 500 eur zona Piata Progresul, 2 scaune frizerie, 2 scaune coafor, sala mani-pedi, sala cosmetica, sala masaj, 8.900 EUR, nanny_1781@yahoo.com, Tel: 0731784500

é Preluam firme cu

é Caut distribuitori si puncte de vanzare in Bucuresti si in tara pt suplimentul alimentar “bere fara alcool pentru caini” LuckyDog import Belgia inbuteliata in sticla de 0, 25L. Pentru informatii despre produs vizitati site, 8 RON, simion.aurel@yahoo.com, http://www.mancare-catei.ro

datorii in conditii legale prin Registrul Comertului. Asiguram schimbarea sediului, Tel: 0756578334 n Vand SRL fara datorii, profil productie reactivi, dotare instalatii (purificare, rectificare) numai din sticla Quickfit si Pyrex, Tel: 0213367389, 0722626588

é Vand afacere la cheie: Vulcanizare, Spalatorie auto, Cafenea-teras a. Spatiu inchiriat, situat in centru comercial sector 4, Bucuresti. Afacere cu potential. Accept variante schimburi. Pret discutabil, 29.000 EUR, mimtug@gmail.com, Tel: 0725187782

Vand/cesionez firma infiintata in 2000, cu sediul in Bucuresti, platitoare de TVA, multiple activitati din codul CAEN, declaratiile depuse la zi, actele in regula, jawagroup1@gmail. com, Tel: 0746269396 firma, n Vand/cesionez infiintata in 2000, Jawa Group SRL, cu sediu in Bucuresti, platitoare de TVA, multiple activitati din codul CAEN, declaratiile depuse la zi, toate actele in regula, Tel: 0746269396

é Matematica, Profesor, oric e z ona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, 0754916860 Profesor matematica, orice zona, simplu, comod, sigur, individual, eficient, rezultate rapide garantat, succesul sigur, asimilare usoara, Tel: 0761929678

jgheaburi, n Acoperisuri, lindab, tabla zincata, dulgherie, mici reparatii, reducere 25%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Amenajari interioare exterioare (zugraveli, rigips, placari ceramice), instalatii sanitare, termice, electrice, termosistem, Tel: 0755188173, 0744304845 interioare, n Amenajãri exterioare, firmã construcþii executãm vile la roºu sau la gata, porþi metalice, garduri, Tel: 0722312488, 0726783994 n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249


17 Aprilie 2013

contabile é Tarife speciale si servicii complete de contabilitate si salarizare, Conta Radulescu SRL, Piata Alba Iulia nr. 7, Tel: 0213209090

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta / gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Bioactivator Diavolina, solutia pentru fose septice sau haznale. Eliminaþi vidanja, http://www.diavolina.ro, Tel: 0723346776, 0729985188 n Echipa serioasa executa la preturi de criza: gresie, faianta, rigips, polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, instalatii electrice si sanitare, Tel: 0740950458, 0733624797

n Oferta 2013 constructii case structura lemn, la cheie, ieftine - 335 euro / mp cu tva. Contractele de constructie a unei case pe structura de lemn, la cheie, a caror derulare constructiva se va face in 2013, beneficiaza de un pret de constructie de 335 euro/mp cu TVA. Detalii pe website, 335 EUR/mp, office@casaneo.ro, www.casaneo.ro, 0736992531 n Tapiter cu experienta, lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Vand tigla ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

n Transport marfa, mobila, 3-5-10t, asiguram personal incarcare-descarcare, montare-demontare. Tarife avantajoase. 0725629536, Tel: 0726471321, 0745671782

Service é Universal Solution Srl, firma de instalatii autorizata, livreaza, monteaza si intretine centrale termice de orice putere si echipamente de climatizare. 0753117886, office@usscompany.ro, http://www.usscompany.ro, Tel: 0213351040, 0753061375, Fax: 0213351045

n CONTABILITATE, EVIDENTA CONTABILA COMPLECTA, 50 €, OFFICE@KOMEXIM.COM TEL: 0723305157, FAX: 0246215953

n Firma contabilitate, va oferim servicii complete contabilitate, expertize contabile, inspector resurse umane. 0728876109, Tel: 0728876110, 0318803400

n Livrãm pâine de Covasna în Bucureºti, la domiciliul clientului. Pâine fãrã amelioratori. Accesaþi website pentru detalii, http://www.painedecovasna.ro, Tel: 0762438978, 0724409755 Primim c omenz i de cozonaci naturali fara zahar s i pentru Pas c a, Tel: 0731053617

é Contabilitate

completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate @yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

é Instructor personal pentru persoane ocupate si stresate. Instructor sport, ofer lectii particulare sport (gimnastica), masaj, sfaturi nutritionale. Program l-v 18 22; s-d 8-14. Solicit si ofer seriozitate. Pret Fix 70 RON/ sedinta 2 ore. Pot oferi contract si factura. Sunati numai intre orele indicate sau SMS in afara orelor, 70 RON, Tel: 0732941318

é Aplicatii IT windows, router, reparatii soft&hard c alc ulatoare, timp de interventie de la solicitare min 30’ max 120’. Deplasare gratuita in Buc ures ti, consultanta particulara, test si expertiza. Seriozitate, 50 RON, wizard_calculatoare@yahoo .com, Tel: 0768216000

é Rochii de mireasa, nunta, nunti - Nunta Online fotograf, coafuri mirese. Nunta Online in Moldova. Fotografi si fotografii, totul pentru nunta, nuntaonline.md@gmail.com http://www.nuntaonline.md

AnuntAZ 17 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

AnuntAZ 17 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement