Page 1

é Contabil expert,

servicii contabile complete, semnãturã electronicã, Bilanþ, salarizare, prima lunã gratuit, 100 RON, 0766369750, 0720891226, 0214118164

é Otopeni, proprietar apartament decomandat, constructie noua, baie cu cada, parchet 12mm, usa metalica, 60mp utili, centrala pe gaz, ocupabil i m e d i a t , 4 7 . 0 00 EU R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708 n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700-800ron. Relatii telefon, Tel: 0212241312, 0729005137, 0212241302

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, f axuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@ y a h o o . c o m , http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

Romtelecom SA Romania, intentioneaza sa vanda prin licitatie electronica 447 ec hipamente D WDM Marconi organizate intr-un numar de 27 Rack-uri ETSI, instalate pe site-uri in 17 orase situate in 12 judete. Ec hipamentele au fos t folosite, dar sunt in buna stare de functionare. Toate echipamentele se vor vinde unui singur cumparator. Pretul de pornire a licitatiei electronice este 300, 000 Euro fara TVA; criteriu de evaluare: cea mai buna oferta.Pentru participarea la licitatie este obligatorie prezentarea unei Scrisori de Garantie in fav oarea Romtelecom SA in valoare de 5, 000 Euro. Detalii despre conditiile de participare si alte informatii se pot solicita in scris la fax si pe e-mail Prezentul anunt este valabil doua s aptamani de la publicare, virginia.lupusoru @romtelecom.ro Fax : 40214041129

é Prelungirea Ghencea 318-320 s ec tor 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1-2-3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www. avangarderezidential.ro, 0767600804, 0722134720

é Vand casa demontabila, structura metalica, 3 camere, 2 bai, balcon, 114mp locuibili, usor neg. Nu se vinde cu teren, 13.000 EUR, Tel: 0769215710, 0728276195

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN. PENTRU

é Videochat plata zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON / luna, xmodels@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425 Videochat legal, contract + asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@yahoo.com, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP: //WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

n Agent vanzari, junior-sales, activitate teren, prezentarea serviciilor companiei, incheierea contractelor pentru RCS&RDS. Program flexibil, contract de munca, comisioane avantajoase, alex.visan@rcs-rds.ro, Tel: 0770658419 Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent asigurari. Companie multinationala cu renume in domeniul asigurarilor, recrutam agenti de asigurare in vederea unei cariere de succes in domeniu. Trimiteti CV la e-mail stefan_anghel@ymail.com

é Agenþi de curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180 AGENT PAZÃ. ANGAJAM AGENTI DE PAZA DIN BUCURESTI, CU VARSTA INTRE 20-50 DE ANI MAI MULTE D ETALII LA NUMARUL DE TELEFON AFISAT, TEL: 0767081818

16 Iulie 2013

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, constitutie atletica, program flexibil angajeaza societate paza, 0213152184

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

Turism. Agentie n Agent Turism angajeaza: Sef agentie turism, Agent turism, Agent ticketing, buyconcrete@gmail.com, Tel: 0722560760 gestionar cu n Ajutor experienta, studii 12 clase pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8.30 pana la terminarea activitatii, inclusiv sambata, salariu net 1300ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la Pavilion E Doraly Afumati,

n Ajutor la bucatarie, bucatar, cofetar, vanzator angajeaza Sc Express Katering. 0723629359, Tel: 0722274817, 0720087789 Asistent(a) manager pentru depozit alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8.30 pana la terminarea activitatii inclusiv sambata, studii minim 12 clase, salariu net 1200ron cu bonuri de masa incluse. Relatii la Pavilion E Doraly Afumati,

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 n Buldoexcavatorist cu atestat angajeaza firma de constructii pentru lucrari de constructii in Bucuresti si provincie. Relatii la telefon intre orele 08.30-17.30, Tel: 0214105542, 0214105543

é Ambalator. Studio Moderna angajeaza Coletatori/Pickeri pentru depozitul din Dragomiresti. Oferim salariu fix, bonuri de masa+bonusuri in functie de performanta, Tel: 0733460284

medicala, é Asistenta Infirmierã si bucatareasa. Camin privat pentru persoane varstnice, zona Floreasca, angajeaza. Experienta obligatorie. CV-uri la e-mail caminprivat@gmail.com, http://caminprivat.ro, Tel: 0732011302 n Barman, restaurant & pizzerie angajeaza ajutor bar sau barman cu experienta medie, din sector 1-2-3 sau zone apropiate Bucur Obor, dupa orele 14:00; Tel: 0742233777

é Cameriste ºi agenþi curãþenie, angajãm în condiþii deosebite, Tel: 0756200044


oferte de muncã România / info / pagina 3

16 Iulie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni

n Cameriste cu ºi fãrã experienþã pentru pensiune turistica din Bucureºti. Aºtept provincia, Tel: 0722793065

Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (33). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre testul proporþionalitãþii ºi sarcina probei. Pentru a fi justificatã în temeiul articolului 36 din TFUE sau al uneia dintre obligaþiile imperative stabilite prin jurisprudenþa Curþii de Justiþie, o mãsurã de stat trebuie sã respecte principiul proporþionalitãþii. Mãsura în cauzã trebuie sã fie necesarã în scopul îndeplinirii obiectivului declarat; obiectivul nu poate fi îndeplinit prin interdicþii sau prin restricþii de o amploare mai redusã sau care sã afecteze într-o mai micã mãsurã comerþul în interiorul UE. Cu alte cuvinte, mijloacele utilizate de statele membre trebuie sã se limiteze la mãsuri efectiv necesare pentru a asigura realizarea obiectivului urmãrit ºi sã fie proporþionale cu acesta. Trebuie observat cã, în absenþa unor norme de armonizare la nivel comunitar, statele membre sunt libere sã stabileascã nivelul de protecþie pe care îl considerã corespunzãtor interesului legitim urmãrit. În anumite domenii, Curtea a acordat statelor membre o anumitã „marjã de apreciere” privind mãsurile adoptate ºi nivelul de protecþie urmãrit, care poate varia de la un stat membru la altul. Pe lângã aceastã relativã libertate de a stabili nivelul protecþiei urmãrite, simplul fapt cã un stat membru a optat pentru un sistem de protecþie care diferã de cel adoptat de un alt stat membru nu poate inflenþa evaluarea necesitãþii ºi proporþionalitãþii dispozþþiilor adoptate în acest scop. Aceste dispoziþii trebuie sã fie evaluate exclusiv în funcþie de obiectivele urmãrite de autoritãþile naþionale ale statului membru în cauzã ºi de nivelul de protecþie pe care intenþioneazã sã îl asigure. Un element important în analizarea justificãrilor oferite de un stat membru va fi, prin urmare, existenþa unor mãsuri alternative care obstrucþioneazã comerþul în mai micã mãsurã. Statul membru are obligaþia de a opta pentru „alternativa mai puþin restrictivã”, iar neîndeplinirea acesteia va constitui o încãlcare a principiului proporþionalitãþii. În mai multe rânduri, Curtea a constatat cã mãsurile de stat nu erau proporþionale deoarece existau soluþii alternative. În aceastã privinþã, statul membru mai are obligaþia de a urmãri îndeplinirea obiectivelor stabilite în mod consecvent ºi sistematic ºi de a evita orice inconsecvenþã între mãsurile selectate ºi cele neselectate. În una din cauze, Curtea a prezentat, de exemplu, anumite inconsecvenþe ale regimului de scutire, care demonstrau lipsa de obiectivitate ºi caracterul discriminatoriu al sistemului. Dacã un stat membru poate demonstra cã adoptarea mãsurii alternative ar fi în detrimentul altor interese legitime, acest aspect trebuie luat înconsiderare la evaluarea proporþionalitãþii. Statul membru care se considerã îndreptãþit sã restricþioneze libera circulaþie a mãrfurilor trebuie sã demonstreze existenþa unui motiv de interes public, oportunitatea restricþiei în cauzã ºi proporþionalitatea restricþiei în raport cu obiectivul urmãrit. Justificarea oferitã de statul membru trebuie sã fie însoþitã de probele corespunzãtoare sau de o analizã a oportunitãþii ºi a proporþionalitãþii mãsurii restrictive adoptate de acest stat, precum ºi de elemente precise în susþinerea argumentãrii sale. În aceastã privinþã, o simplã declaraþie potrivit cãreia mãsura este justificatã din unul sau mai multe dintre motivele acceptate, sau lipsa analizei alternativelor posibile, nu vor fi considerate satisfãcãtoare. Totuºi, Curtea a observat recent cã, sarcina probei nu poate merge pânã la a impune acestui stat membru sã dovedeascã definitiv cã nicio altã mãsurã imaginabilã nu permite realizarea obiectivului menþionat în aceleaºi condiþii. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 n Dispecera cu aptitudini de secretariat, in zona Piata Domenii - Calea Grivitei, angajam urgent. Detalii la telefon sau mail, CV cu poza, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768632530

é Coafezã, manichiriurista, cosmeticiana, Salon angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0734257903

n Dulgheri ºi fierar betonist, Tel: 0760533266, 0730226857 Firmã de n Electricieni. specialitate angajeazã electricieni pentru lucrãri execuþie pe ºantier, Tel: 0213121030 serviciu pentru n Femei cosmetician, restaurant Taverna Sarbului, n Coafezã, vechime minim 1 an, salariu 1600-1700 lei, Tel: începãtori pentru formare cu 0721353353 diplomã în domeniu, absolvenþi Femeie curatenie. 2012-2013, zona Militari-Gorjului, Tel: Cladire de birouri 0721795100 angajeaza femeie la n Coafezã, frizeri fara limita curatenie, Tel: de varsta, Salon Drumul Taberei angajeaza, Tel: 0729997410, 0762758288, 0726021366 0754203480 n Coafeze cu/fara experienta Femeie de serviciu n si cosmeticiene cu experienta (menajera) angajez, zona angajeaza Linda Beauty Salon Giulesti. Program: 8 ore/zi, 2 - Berceni, Tel: 0722440999 zile/saptamana. 700 lei/luna. Coafor/Coafezã cu (orele 9.00-18.00), 0723142433 la vase experienta min 4ani n Femeie (necesara), pentru Salon Restaurant angajeaza femeie curatenie, serioasa, elegant situat in Piata la organizata, cu dorinta de Romana. Salariu si Conditii munca. Rugam sa sune foarte avantajoase, Tel: persoanele interesate din 0722905892 zonele urmatoare: Teiul Doamnei, bd Ghica Tei, Bucur n Colaboratori, activitate Obor, Tel: 0765719018 stabilã, modernã, pe timp de n Figuraþie, persoane pentru crizã, câºtiguri progresive, figuratie in emisiuni si public 1000$, salariaþi, pensionari, angajam urgent, nu conteaza pensie privatã. Trandafir. varsta, castig intre 50-600Ron/ 0213162381, Tel: 0745234173, zi, Tel: 0723413288, 0733084923 0769268751 n Confecþionere masina simpla confectii textile, pachet salarial avantajos, Bucurestii Noi Laromet, Tel: 0731022108

é Croitoreasa cu

experienta pe masini de cusut simpla, uberdeck triplock. Angajez urgent, office@ marksorganics.com, Tel: 0748027875 n Croitoreasa cu experienta. Angajam pentru atelier de croitorie zona Pipera. Salariu atractiv si program flexibil, adedy1@gmail.com, http://www.croitorieadedy.ro, Tel: 0722224032 n Croitorese damã cu experienþã, cartier Militari, Tel: 0720658486, 0724075405

é Fochisti medie presiune, fãrã limitã de vârstã ºi personal necalificat, pentru spãlãtorie industrialã haine, Tel: 0755200033

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro


pagina 4 / oferte de muncã România

16 Iulie 2013 n Inspector resurse umane cu n Menajerã angajam, Tel: experienta (legislatie 2011, 0213265596 Revisal), eventual proaspat pensionar, Tel: 0743047807 n Instalator SC Ambasador SA angajeaza: Instalator si Electrician; conditii: domiciliul stabil in Bucuresti, absolvent liceu/ scoala profesionala de profil/ curs calificare, é Mesterul casei pentru experienta profesionala. Relatii la telefon. 0213159080, 1116, mici reparatii, posesor de Tel: 0213159080, 116 permis c ategoria B, cu experienta angajeaza Restaurant Il n Jurist neîntrerupta minim 5 ani Cantuccio, Tel: 0724744153 pentru Birou Executor Judecatoresc cu sediul in Muncã la domiciliu. Castigati Bucuresti. Conditii: operare lunar calculator, Tel: 0749121111, 1.200$-4.000$ 0213195313 munc ind la domic iliu. n Maistru pentru finisaje, Angajam colaboratori din societate de constructii toata tara! Domenii: angajeaza, Tel: 0728222606 procesati corespondenta, s c ut ec e, n Manichiuristã, pedichiurista, c oas eti coafeza, frizerita, cosmeticiana plapumioare pentru copii, angajeaza urgent salon zona ursuleti, iepurasi, asamblati Favorit, Drumul Taberei, Tel: placi electronice. Trimiteti 0727388321, 0786693069 plic timbrat autoadresat Constantinescu OP69 n Manipulant (1 loc) si CP25, Tel: 0735874468 manipulant cu atestat de stivuitorist (2 locuri) angajeaza n Muncitori slefuitori, lustruitori SC pentru depoz itul din metale, muncitori necalificati; comuna Rudeni, jud. Ilfov. Radox SRL angajeaza pentru Cerinte: domiciliul in zona calificare meserie slefuitor Chitila-Rudeni, pentru metale. Informatii la sediul din Bd. Timisoara 80, sector 6 sau motostivuitorist atestat valabil. la telefon, Tel: 0214440741 Cv s e trimite e-mail n Muncitori. Far Est constantin.barbu.pl@gmail. Tamplãrie PVC, fabricã com, Tel: 0756061612 modernã-automatizãri, muncitori n Manipulant(a) marfã depozit angajeazã calificaþi, forme neregulate, alimentar Doraly Afumati, program de lucru 8.30 pana la feronerie, sudur [4 capete. de muncã, terminarea activitatii, inclusiv Contract sambata, studii minim 10 salariu+bonuri de masã, lunar, transport clase, salariu minim 1100ron bonus net cu bonuri de masa incluse. gratuit. Relaþii între orele Relatii la Pavilion E Doraly 09-15.30, doru.raducanu@farest.ro, Afumati, n Manipulant. Angajam Tel: 0728853089, 0213504173 calculator manipulant in sect. 6, Tel: n Operator angajam, Tel: 0213265596 0788237042 n Operator maºinã ambalare. Maºinist/ã. Fabrica de textile Cerinþe: Experienþã, domiciliu din O topeni angajeaz a în zona Bragadiru -Ilfov, Tel: masiniste pt masini liniare, 0770313796, 0214106590 triplok si uberdeck. Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, Tel: 0745986212 n Mecanic auto cu experienta autoturisme straine angajeaza service autorizat RAR in conditiile legii, Tel: 0756877783 n Mecanic Întreþinere Utilaje Ind. Alimentarã (posesor carnet auto cat.B). Cerinþe: Experienþã, domiciliu în zona Bragadiru Ilfov, Tel: 0770313796, 0214106590 n Mecanici si sudori auto. Angajam personal tanar pentru Service camioane si semiremorci in Bragadiru Ilfov. Rugam seriozitate, Tel: 0214480603 n Menajerã, doamna pt studio de videochat foarte elegant, salariu motivant, se cere si se ofera seriozitate, varsta maxim 55 de ani, remus.tehnic@yahoo.com, Tel: 0752332211, 0728332211, 0766332211

é Ospãtar. Restaurant Goccia ( z ona Piata Romana) angajeaza ospatar si ajutor ospatar. Conteaz a experienta, cunostintele de limba engleza, aspectul ingrijit si atitudinea pozitiva, radu@goccia.ro, Tel: 0785238910

Ospatar. Restaurant cu specific international angajeaza ospatar sau piccolo, fete si baieti, cu sau fara experienta, Tel: 0729997410, 0754203480

é Ospãtãriþe, ospãtari, vânzãtoare ºi femei la vase pt. Restaurant/ Cofetãrie zona Nerva Traian, Tel: 0213210675

n Personal manichiura-pedichiura oferim salariu fix, relatii la telefon, Tel: 0728123869

n Personal cu experienta minim 1 an in bucatarie libaneza angajam, Tel: 0762165539, 0735810766 productie n Personal publicitara. Firma de productie publicitara din Bucuresti, angajeaza personal cu experienta in productie publicitara (litere volumetrice, casete luminoase, copertine, montaje, etc). Cat.B obligatoriu, Tel: 0762654855 Fabrica n Personal. incaltaminte angajeaza personal doar cu experienta pentru subtiat (serfuit) si cusut piele, zona Timpuri-Noi Mall-Vitan, Tel: 0730501000 Pers onal. C entru infrumusetare lux angajeaza receptionera, manichiurista, terapeut tratamente corporale, salariu 1000 lei + bonus, alizonebeauty@ yahoo.com, Tel: 0721200848

é Personal tanar si

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300+bonusuri, Tel: 0371413629

Curãþãtorie é Personal. chimicã angajeazã personal primire- recepþie (vânzãtoare) cãlcãtorese textile ºi calandru în Bucureºti, 0755200012 n Picolo. Restaurant specific italian angajeazã picoli cu experienþã (fete-bãieþi), Tel: 0722266028


16 Iulie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / pagina 5 n Pictor, Desenator. SC Baby Room Furniture SRL, cu sediul social în Mun Bucureºti, sector 3 Bd Decebal nr 18 bl S4 tronson III partial, având cod fiscal 30455942 ºi obiect de activitate Comerþ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodãresc, cod CAEN 4649, angajeazã: 1.) Pictor decor (studii medii) pentru realizare picturi decorative pentru interioare camere copii - cod COR 731601 - un post disponibil; 2.) Desenator artistic (studii superioare) pentru realizare desene artistice interioare camere copii - cod COR 343205 - un post disponibil. Persoanele interesate sunt rugate sã trimitã CV pânã la data de 23.07.2013 inclusiv la fax sau la mail, office@vipbebe.ro, Fax: 0314326784 angajeaza n Recepþionerã, clinica veterinara. Cerinte minime: experienta in domeniu de minim 6 luni, dispusa sa lucreze in ture de zi si week-end, cunostinte de Microsoft Office, casa de marcat, documente ce tin de contabilitate primara (facturi, chitante, POS, bonuri de consum). Cv pe email office@salvavet.ro

é Recepþionere

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Reprezentanti vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n ªofer taxi cu atestat la plan 24h/zi, oferim conditii avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762505972, 0762008075 n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de TIR, de mare capacitate, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Soferii trebuie sa aiba experienta de trafic international de marfa generala pe relatia TurciaEuropa, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295, 0214480250

n ªofer taxi cu atestat, oferim conditii avantajoase, dispecerat 800lei/luna, pentru colaboratori, independenti, Tel: 0762008075

é ªoferi taxi cu atestat la plan 24 h/zi, oferim conditii bune, avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762505972

é Tehnic ian s is teme securitate, monteaza si intretine s is teme de securitate (alarme efractie, s uprav eghere v ideo, interfoane, etc). Experienta in domeniu si permis cat. B. CV pe e-mail sharkssecurity@gmail.com, www.sharkssecurity.ro, Tel: 0727300070

profesioniºti cu n ªoferi experienþã pentru n Vânzãtoare magazin autobasculantã 8x4, Tel: alimentar cu experienþã zona 0722685965, 0748867085 Vitan Mall, salariu 1.200Ron, Tel: 0767304635 n Vânzãtoare cu sau fara experienta, dinamica, serioasa, angajam pentru magazin alimentar, Militari, Apusului, Tel: 0769218834, 0769667723 angajeazã n Vânzãtoare Fabrica de Prãjituri, zonele é ªoferi taxi, Logan Luicã, Bobocica, Moºilor, Tel: GPL, 24 ore = 80 0723139415 magazin n Vânzãtoare Lei, Militari, Tel: alimentar, zona Giurgiului 0214309498, Luicã ºi Progresul, oferim 0766509498, carte muncã, Tel: 0764415446 0735846662 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar zona Pieþei n Spãlãtor auto. Spalatorie Progresu. Rog seriozitate, Tel: auto Popesti Leordeni 0765591014 angajeaza spalatori auto cu n Vanzatoare. Showroom contract de munca, minim 3 Altamoda, situat in zona luni experienta, central din Bucuresti, emil.chelu2@yahoo.com, Tel: angajeaza vanzatoare cu 0722217491 experienta in tesaturi si n Strungar cu experienþã accesorii mercerie, confectii de angajeazã SC zona Militari, dama, ofer carte de munca Tel: 0722357106 salariu motivat, rog seriozitate, n Sudori fibra optica, tehnician 2.000 RON/luna, catv, magazioner angajam elena_sarchiz@yahoo.com, pentru firma telecomunicatii. Tel: 0728871465, 0314327846 CV la e-mail n Vânzãtoare. Titan SA angajare@acovan.ro angajeaza vanzatoare cu domiciliul in sectorul 3 din Bucuresti, pentru magazinul de paine Belforno Fresh situat in sectorul 3 Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, é Supervizor. Fax: 0212043727

Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

Vânz ãtoare. Angajez vânzãtoare zona Colentina, Tel: 0745151042, 0746349696

n Vânzãtoare. Societate comerciala angajeaza vanzatoare cu experienta in domeniul perdelelor pentru Magazin Sir Militari. Pentru mai multe detalii contactati-ne la nr. de tel afisat. Asteptam CV cu poza inclusa, la adresa n Tâmplar si sofer cu e-mail, Tel: 0732320316, experienta in montajul outclass.conta@yahoo.com, mobilierului la client angajeaza SC Mob Large Print SRL. Persoanele interesate sunt rugate sa se prezinte cu CV-ul in complexul de mobila Tamila din Bd. Ghencea nr. 79, Tel: 0753048358 n Tâmplar. Firma de mobilier la comanda angajeaza persoana cu experienta in montat/debitat PAL si MDF, carnet conducere cat.B (duba), Tel: 0753084803

StudioX é Videochat Bucuresti ultracentral (3 min. de la statia de metrou ) angajeaza fete(18-50 ani). Conditii de munca civilizate, aparatura de ultima generatie. 0765844366, 0725196440, contact@studiox.ro, http://www.studiox.ro

é Vopsitor auto,

angajam pentru service auto, Tel: 0744799030 pregatitori, n Vopsitori tinichigii, mecanici, receptioneri cu experienta, angajeaza service auto zona Vitan, Tel: 0722210956 Zidar, rosar, tencuitor, montator alarme auto si imobil, Tel: 0722666333, 0722325100 n Zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606 Zugrav i angajez , Tel: 0724236399

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim s erioz itate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540


Belgia Source: FOREM, Public Employment Services, Belgium n 1. Verpleegkunige thuiszorg, (m/v). Regio Wolvertem; Description: Ben jij een nurse of a new generation?Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Wolvertem zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's- Je hebt ervaring of bent een schoolverlater- Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur- Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar- Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar:julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 2. Verpleegkundige thuiszorg - regio Haacht, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job?Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving:Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Haacht zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen Je bent sociaal en denkt patiëntgericht - Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen.- Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 3. Verpleegkundige thuiszorg - regio Heverlee, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Heverlee zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse ? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be . Mooie projecten wachten op jou ! n 4. Verpleegkundige thuiszorg - Regio Kessel-Lo, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Kessel-Lo zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be . Mooie projecten wachten op jou !

n 5. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Tienen; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Tienen zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen.- Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching- Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur- Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar:julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou !

n 6. Verpleegkundige thuiszorg regio Leuven, (m/v).; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Heverlee zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !


Belgia n 7. Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels; Description: vous etes responsable du chiffre d affaire, de son évolution et de la gestion journaliere, de la promotion et de l'extension de la gamme de produits (suivi clients, commandes, prospection, vente). vous etes autonome sur ce type de poste. AGO INTERIM TOURNAI. Coordonnées: tournai@ago-interim.be Société de travail temporaire Belge proposant des missions pour des clients situés sur le Tounaisis. Salary: EUR 11 - 12 (Hourly) n 8. deeltijds verpleegkundigen voor Leuven & Aarschot, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Overijse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. - Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5 - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude - Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Wij bieden aan: Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een job in shiften; Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be n 9. Verpleegkundige nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming, (m/v); Description: NEDERLANDSBen jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken - Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit.In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige nucleaire geneeskunde,(m/v) voor onmiddellijke indiensttreding.Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonagevend ziekenhuis in de regio. Onthaal en inschrijven van patiënten; Opmaak en afwerking van het patiëntendossier; Bloedafnames; Voorbereiden evenals het toedienen van radio-actieve producten; Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013); Instaan voor zowel de interne als externe patiënten; U werktnauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zoek of bachelor medische beeldvorming; Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus; Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig; U werkt vlot samen met uw collega's. Wij bieden aan: U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30); U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Geinteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Julie Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be

n 10. Verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde' enkel daguren ! (regio Halle), (m/v); Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde', (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding. Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonaangevend ziekenhuis in de regio. Functie: - Onthaal en inschrijven van patiënten - Opmaak en afwerking van het patiëntendossier - Bloedafname- Voorbereiden evenals het toedienen van radioactieve producten - Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013) - Instaan voor zowel de interne als externe patiënten - U werkt nauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: - U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zak of bachelor medische beeldvorming. - Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus.Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig - U werkt vlot samen met uw collega's. Aanbod: - U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. - U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30) - U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou ! n 11. Verpleegkundige thuiszorg - regio Asse, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Asse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 12. Verpleegkundige Spoed, (m/v) regio Halle; Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit. Als projectstaffing verpleegkundige ben je ambassadeur van Care Talents en draag je deze waarden hoog in het vaandel. Jij zal het visitekaartje zijn bij onze klanten die beroep doen op jouw expertise !!! Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT's, thuisverpleging,...) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Voor een ziekenhuis gelegen te Halle zijn wij momenteel op zoek naar een Verpleegkundige spoed, (m/v). Functie: Als verpleegkundige spoed zal je taken op spoed op je nemen, evenals MUG. Profiel: - U hebt bij voorkeur een bachelor in de verpleegkunde- Een banaba (=Bachelor-na-bachelor) opleiding intensieve zorgen en spoedgevallen is een meerwaarde Attitude: stressbestendig, snel anticipiperen, organisatorisch sterk onderlegd, oplossingsgericht, probleemoplossend, prioriteiten bepalen - Sterke verpleegtechnische vaardigheden (wondzorg, infusen plaatsen etc) - Als verpleegkundige spoed ben je empatisch naar de patiënten toe & stel je ze gerust in moeilijke momenten - U bent bereid 1 weekend op 2 te werken.Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.be. Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 13. verpleegkundigen - thuiszorg regio Sint-Pieters-Leeuw, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Sint-Pieters-Leeuw zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude.Wij bieden aan: - wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps - en hospitalisatieverzekering. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be


pagina 8 / oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile

16 Iulie 2013

GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES C A U T A D O A M N E SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE D E PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII L E G A L E , TOTO.DOMAN@YMAIL. COM, TEL: 0757919152, 004917676159192 contracte pentru n Italia, infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642 n Marea Britanie, caut fete pentru salon masaj în Marea Britanie Londra, Tel: 0768813322 Spania, Palma De Mallorca, Dame c ompanie, Manechine, Fotomodele, conditii deosebite, Tel: 0034672850586

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

Popeº ti-Leordeni, Str. Pogoanelor, vând 5000mp, sector 4, acces 2 strãzi, RATB, 65 EUR/mp, Tel: 0726778515

n Roºu, str, Doctor Macovei, particular, 1370 mp, dublã deschidere, D1= D2= 37m, canalizare, gaze, electricitate, gard beton, posibil parcelare. 100E/ mp, Tel: 0737652301

n Cãlãraºilor, Str. Budila, 553mp, deschidere 31m, Autorizatie Constructie 2S+P+ M+6E, proprietar, 0744501287

n Dâmboviþa, Titu, Plop, teren casa 800mp, deschidere 14m, cadastru, facilitãþi racordare n Berceni Comuna, 450mp, gaze, electricitate, negociabil, vând parcele, zonã liniºtitã, 8 EUR/mp, Tel: 0744316003 între vele noi, utilitãþi, preþ negociabil, proprietar, Domneºti, Clinceni, 10.000 EUR, Tel: 0720925683 intravilan construibil, Oltenitei, n Brâncoveanu, McDonald, teren 335mp, intre loturi de 500 mp, case, zona foarte linistita, apã, canal, gaze, toate utilitatile, 134.000 EUR, curent, 9.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Tel: 0723986735, n Brãneºti, Central, Teren 0761661448 1080 mp, Deschidere 18 m, gaze, curent electric, n Domneºti, vand teren 1600 canalizare, apa curenta, pret mp si lemn nuc, Tel: 60 euro mp, 60 EUR/mp, Tel: 0735279419 0734352252 n Dorobanþilor, autorizatie de n Bucureºti, limita S5, pânã în construire, suprafata 170mp, Centurã, cartier nou, loturi deschidere pe colt, 195.000 3x300mp, 6.900E/ lot, EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 6.900 EUR, Tel: 0722895090 0726882482 n Fundeni, stradal (Pod Fundeni) 300 m, deschidere 9m, rigola pt 3-4 masini, apa, gaze, canalizare, lumina, posibilitate constructie S+P+2+M 125.000 €, Tel: 0731810446

é Cãlãraºi,

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- Tunari- Baneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740 n Sofer, barbat, 23 de ani, serios si punctual; Permis categoria B din 2008; Distributie in toata tara timp de 3 ani. Doresc angajare si seriozitate, Tel: 0760029863, maryo_fitzee@yahoo.com,

Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

n Giurgiu Sãbãreni 11 Km de Centura, aproape de Padurea Raioasa, la 60m de DJ, 500mp Intravilan Construibil, curent, gaze, 8.500 EUR, nicu @apulum94.ro, 0733683445 n Giurgiu, Adunatii-Copaceni, particular vand 425mp deschidere 17m, cadastru intabulare, pret discutabil, 8.000 EUR, Tel: 0771783445

MAGURELE, STRADA CELOFIBREI (LIVADA), PARTICULAR, VAND TEREN INTRAVILAN, SUPRAFATA 412 MP, DESCHIDERE 18M, CASE LA 25M, CURENT ELECTRIC LA 50M. PRET NEGOCIABIL. CADASTRU SI INTABULARE. D E ASEMENEA, DRUM DE SERVITUTE 7M, 35 €/MP, TEL: 0745015590

Strãuleºti, str. Alexandru Bratu nr 15, sector 1, teren intravilan 1250mp, PUZ regim inaltime P+6, toate utilitatile, 165 EUR/mp, Tel: 0743732323

Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, 17 EUR/mp, Tel: 0766580384, 0756055534 n Tunari Ilfov, teren intravilan 1300mp-650mp, 17 EUR/mp, Tel: 0766412249

n Cãlãraºi, Frumuºani, intrare dinspre Bucuresti, particular, casa stare foarte buna; P: 2 camere, baie, bucatarie; Demisol: intrare separata, 2 incaperi; teren 1900mp, garaj, apa curenta + 2 puturi, livada pomi fructiferi, 65.000 EUR, Tel: 0737652301 n Cãlãraºi, Fundulea, casa de vacanta, living si 3 dormitoare, mansarda open space, piscina, teren de tenis, etc, 95.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Cãlãraºi, Olteniþa, Com. Soldan km 44, de vanzare casa 4 camere, bucatarie, camara, put, lumina, suprafata teren 3.000mp, Tel: 0724742263 n Cãlãraºi, Radovanu, casa batraneasca la tara, 200mp, livada, gospodarie complet utilata, gradina, 50km de Bucuresti, Tel: 0724582570 n Cernica, vand sau inchiriez gospodarie la curte, cu casa de locuit cu gaze, centrala, garaj, hala, curent trifazic, diferite anexe gospodaresti, gradina zarzavat, pomi, vie, la intrare in comuna Cernica. In apropiere: sosea, lac Cernica, stadion sau schimb cu apartament sau garsoniera in Bucuresti (prefer langa o piata, zona Salajan, Vitan, Bobocica, etaj inferior) cu diferenta pret, Tel: 0729981020


16 Iulie 2013

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 9

n Ciorogârla,

la 10 km de Bucureºti, prima intrare Carrefour Militari, o casa la cheie si o casa la semi gata = 70000 euro discutabil, Tel: 0769300590 é Giurgiu, Bâcu,

n Dâmboviþa, Titu, vand casa P+M, 6 camere, teren 1135mp, toate utilitatile, merita vazuta, negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0724703274 n Domenii, Sanatescu, vila noua, 300mp, living si 4 dormitoare, teren 150mp, 298.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

Domneºti, Prelungirea Ghencea, Clinceni, duplex si single, la cheie, Tel: 0723986735, 0761661448 n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Sãrii, stradal, 349mp, deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Dragomireºti, vilã P+M, toate utilitãþile, beci, pod, terasã, etc, 68.000 euro si alte case începând cu 40.000 euro, 68.000 EUR, Tel: 0721059692 Giurgiu, Bâcu, Dragomireºti, vilã P+M, la roºu sau la cheie, toate utilitãþile, 40000-68000 euro, Tel: 0721059692, 0723248579

é Militari Metro P+1+POD, 200mp construiþi, teren=250mp, constr. 2012, cãrãmidã, execuþie deosebitã, toate facilitãþile, asfalt, zonã vile, pentru clienþi pretenþioºi, (Tva inclus), 89.900 €, www.avangarde grandevillage.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Iepureºti, la 40 km de Bucureºti, casã de vânzare, Tel: 0763219748

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493 n PRELUNGIREA GHENCEA, P+1, 100 MP/NIVEL, MOBILATA COMPLET, DEOSEBITA, LUX, ASFALT, CURTE 400 MP, CONSTRUCTIE 2008, 4 CAMERE, LA CHEIE, 265.000 EUR, TEL: 0723173783, 0723510200

n Rahova, Sandulita, vand casa la curte, teren 157mp, paianta, renovata interior, 3 camere, holuri, bucatarie, curent electric, sobe, put, gaze, apa, canal la poarta, intabulare, cadastru, direct proprietar, eventual schimb cu apartament, 50.000 EUR, Tel: 0761608590

n 1 Mai (Mihalache) Averescu, casa singur curte, 178mp, d/8, 1980, 3 camere, bucatarie, baie, wc serviciu, hol, marchiza. Renovata, cadastru, 143.000 EUR, 0723829985

n Berceni Olteniþei, City Mall, particular, 1984, 6/8, decomandat, 54mp, îmbunãtãþiri, liber, acte la zi, 60.000 EUR, Tel: 0735979186 Noi, Parc n Bucureºtii Bazilescu, semi decomandat, confort 1, reabilitat, t+um, contorizat, parchet fag raschetat, discutabil, particular, n Rahova, Piata, dezvoltator 49.000 EUR, Tel: 0723713816, vand garsoniera confort I, 0216442571 decomandataa, 25.000E, apartament 2 camere decomandat 35.000E discutabil, Tel: 0760482592 Câmpia Libertãþii IOR, 8/9, semidecomandat, 48mp, fara imbunatatiri, liber, acte la zi, n Sãlaj, vanzare garsoniera, bloc nou izolat termic, parter, scara impecabila, negociabil, Tel: cu multiple imbunatatiri. 49.900 EUR, urgent, pret negociabil, 0735979186 20.500 EUR, mariusado11@yahoo.com, Tel: n Cantemir, Unirii, Mega, 4/10, balcon, decomandat, fara 0727020276, 0752839724 n Sebastian, confort I, imbunatatiri, bloc in curs de particular, modernizata, renovata integral, reabilitare, unic proprietar, dotari discutabil, 57.000 EUR, Tel: moderne, 8/10, inclusiv boxa, 0723713816, 0216442571 fara sarcini in CF, Tel: 0722706532 Crângaºi, Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447

é Drumul Taberei,

n Giurgiu,

n Muncii (Hurmuzachi), Bravu, casã S+P+ET+M+ magazin 42mp, d 12,5m. sc 175mp, teren 157mp, renovat interior, proprietar, 149.000 €, 0721266778 n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Chibrit, vand garsoniera confort III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, termopan, gresie, faianta, parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796 n Chiºinãu Bd, Particular, stradal, 3/10, renovat recent, G.F.P, usa metalica, pozitie foarte buna. 36.500 euro, negociabil, Tel: 0746144500

Ghencea, “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 €, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Norilor Piaþã, Tineretului, 40mp, decomandata, etaj 4/10, 45.000E, proprietar, Tel: n Titan, parc, vand garsoniera 0742129454 etaj 2 din 10, usa metalica si termopane, 26.000 EUR, Tel: 0724980836

é Prelungirea

Ghencea 318-320 sector 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandatã, 43mp, balcon, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, pazã 24/24, TVA inclus, Stoc limitat, 29.900 €, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Unirii, amenajari din constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Baba Novac, Campia Libertatii, 2 camere, et 1 din 10, decomandat, complet renovat si utilat ultramodern, situat la 500m de intrarea in parc IOR, 60.000 EUR, adm10096@yahoo.com, Tel: 0754340873

Constructorilor, 50m Auchan, toate imbunatatirile, p/4, anvelopat, gratii, zona linistita, pret negociabil, Tel: 0744434145, 0740103058 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, piata Moghioros, 8/8, semidecomandat, apartament fara amenajari, vedere fata, bloc curat, 36.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Drumul Taberei,

Ghencea, ansamblul “Avangarde Rezidenþial”, 1/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constr. 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Herastrau Bloc nou, renovat complet, semidecomandat, parter/5, 75 mp, zona linistita, apropiere ratb, parc, lac. Pret negociabil, 155.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Iancului piaþã, Intermacedonia, proprietar, et. 5/8, semi decomandat, suprafaþã totalã 58 mp, eliberabil imediat, 58.000 EUR, Tel: 0721331319

Militari “Avangarde Rezidenþial”, 1/3, decomandat, 85mp, constr. 2012, execuþie ireproºabilã, cãrãmidã, finalizat, disponibil imediat, acceptãm Prima Casã, zonã deosebit de selectã, Ultimele Unitati! 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Militari Style Residence bloc 2008, etaj 2, decomandat, superfinisat, semimobilat, garaj subteran, 60.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Eroii Revoluþiei parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 0723619619, 0722744599 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Floreasca, apartament decomandat, parter, renovat, bloc reabilitat termic, 67.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Fundeni, an const 2011, parter/2, ap 2 cam decomandat, balcon+ terasa, loc parcare inclus, utilat, mobilat lux, zona vile linistita, proprietar, 59.500 EUR, Tel: 0744186303

n Gara de Nord, Dinicu Golescu, conf. 1, 1961, semidecomandat, 54mp, bloc reabilitat termic 2012, 6/8, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0722414411

16 Iulie 2013

n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala apartament, negociabil, 56.600 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Prelungirea

Ghencea 318-320 sector 6, “Avangarde Rezidenþial”, 1-2-3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, 2012, cãrãmidã, acces piscinã, loc joacã, teren fotbal, agrement, pazã 24/24, (TVA inclus), Stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Nerva Traian stradal, 6/9, Prelungirea G henc ea, bloc 1995, decomandat, vedere mixta, finisaje Proiect Nou Red House 3, deosebite, mobilat, bloc curat, stradal, finisat complet, 95.000 EUR, Tel: 0733683446, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie laura@apulum94.ro, n Nerva Traian 7/9, m o b i l a t a s i u t i l a t a decomandat, bloc 1990, zona c o m p l e t , 4 9 . 5 0 0 EUR, linistita, renovat, bucatarie emanuel@apulum94.ro, Tel: mobilata si utilata, 78.000 0788364188 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: n Prelungirea Ghencea, Red 0733683446 House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de n Polona Bloc 1982, reabilitat apartament, lift, stradal, termic, stradal, vedere spate, bucatarie mobilata si utilata etaj 6, decomandat, 55mp, complet, 58.000 EUR, intabulat, 71.500 EUR, nicu emanuel@apulum94.ro, Tel: @apulum94.ro, 0733683445 0788364188

n Prelungirea Ghencea, 2 camere, dezvoltator, 50.35mp, finisat, centrala proprie apartament, bucatarie mobilata, utilata, 2012, pret + 5% tva, 45.200 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Rahova in apropiere de piata, 3/8, decomandat, fara imbunatatiri, vedere spate, zona linistita, 44.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Teleorman, Zimnicea, etaj 2, complet utilat, negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0769414114, 0347882433 2 camere, n Tineretului stradal, vedere parc, 52mp, 1/10, semidecomandat, metrou, finisat, zona superba, 75.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 2 camere, n Tineretului semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 euro, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Tineretului, ap 2 camere, bloc 2012 ultramodern, etaj 5/12, lift panoramic, la gri avansat, 58mp, decomandat cu balcon, contorizare proprie, vedere directa parc si Sun Plaza, 69.900 EUR/mp, patric.popovici@mail.com, Tel: 0722309881 n Titan, Minis, Aleea Barajul Dunarii nr 3, apartament 2 cam cf 1 sem modern et1/10 gresie faianta termopan aer conditionat usa metalica usi interior PVC balcon mare bucatarie mobilata utilata bloc M35 in spate la Lidl bloc reabilitat vedere stradala cad intab certificat energetic extras carte funciara informativ, 55.000 EUR, Tel: 0728946599, monic_cindy@yahoo.com,

n Unirii, 2 camere renovat complet, decomandat, et7/9, 74 mp, 3 balcoane, parchet, gresie si faianta, 110.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Mitropolie, vand n Unirii, apartament 2 camere, suprafata 57mp, Tel: 0721008488 n Unirii, str. Baia de fier, vis-a-vis de magazinul Unirea, partament cu 2 camere etaj 1, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0724582527

n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

Taberei Bd n Drumul Timisoara, Liceul Moisil, bloc reabilitat, etaj 4/8, semidecomandat, 68mp, 2 balcoane, renovat, 59.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

2 camere, n Vitan decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Drumul Taberei n 13 Septembrie 2 Camere, decomandat, 8/9, semifinisat, 58mp utili, bucatarie 12mp, vedere superba, pret 70.000 euro, 70.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Alexandriei bloc reabilitat termic, 5/10, semidecomandat, fara amenajari, doar termopan, vedere mixta, zona linistita, 55.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n Alexandriei

nr86 (Teius) proprietar apartament 3 camere 5/10, 63.000 EUR, Tel: 0762733392

n Bãneasa, Cartier Greenfield, mobilat, toate imbunatatirile, etaj 2/3, 120.000 EUR, Tel: 0729100090 Berceni, Emil Racovita, particular, vand apartament 3 camere, parter, p+1, toate imbunatatirile, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0765504512

é Drumul Taberei, vand urgent ap 3 camere, 10/10, mobilat, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, calorifere, parcare ADP in fata blocului, an 1973, 49.000 EUR, andrei_stylist@yahoo.com, Tel: 0767418067 n Drumul Taberei, proprietar apartament 3 camere G+F+T curat, 70.000 EUR, Tel: 0725521346, 0721666626


16 Iulie 2013 n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

vânzãri 3-4-5 camere / schimburi / cumpãrãri 2-3 camere / pagina 11 n Macaralei, 3 camere, cf. 1 dec, 3/4, imbunatatiri, vedere mixta, 2 locuri de parcare, 60.000 EUR, Tel: 0720045121 n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, n Nerva Traian 3 camere, mariana@apulum94.ro, Tel: decomandat, 2/8, parchet 0733683447 lemn, 78mp, termopan, n Vitan, Real, apartament 3 97.000euro/ negociabil, camere, 2 balcoane, elisabeta@apulum94.ro, Tel: imbunatatiri, etaj 7/10, 0733683448 62.000 EUR, Tel: 0784909591, 0768366469 n Olteniþei, cf. 1/sporit, super îmbunãtãþit, mobilat/nemobilat, negociabil, Tel: 0744312382

é Ghencea, dec,

90mp, 2 balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Giurgiului, Piaþa Progresul, 3 camere, decomandate, termopane, et. 7, direct proprietar, intabulare, 49.000 EUR, Tel: 0721205353

n Kogãlniceanu, 3 camere, parchet, faianta, gresie, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare, 45.000 EUR, Tel: 0730873718

Pantelimon, vand apartament 3 camere, etaj 3/10, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0725471455

é Prelungirea Ghencea dec, 90mp, 2balc, constr. 2012, caramida, ansamblu rezidential, acces piscina, loc joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, (tva inclus), stoc limitat, 49.900 €, www.avangarde rezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

n ªtefan Cel Mare, Dinamo, apartament 3 camere, 60mp, é Militari, 3 camere parter/2, Tel: 0736877537 decomandat, et 1 din 5, 2010, toate utilitatile, zugravit, parcare subterana, zona in dezvoltare, 85.000 EUR, n Unirii Fantani, 4/8, dec, ferdinand_chrom@yahoo.com, vedere fata, 2 balcoane, a/c, Tel: 0723619619, 0722744599 Tel: 0724284003

é 13 Septembrie apartament 3 camere Decomandat, et 8, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat complet, balcon, aer conditionat, 2 bai, bloc 1999, pret discutabil, 77.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 112.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Central, 4 apartamente de lux in zona centrala, Tel: 0737613810 n Crângaºi, George Valsan nr. 10, apart. 4 cam, semi decomandat, an 1987, p+8, cadastru si intab. Imbunatatiri, parcare adp, zona metrou RATB tramvai, autobuz. Pret negociabil, 89.000 EUR, Tel: 0766918889, 0722323940

renovat n Dorobanþilor complet, parchet bambus, centrala proprie, 92 mp utili, parcare, 127.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei, bloc 2013, apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, www.red-house.ro, 0733683447

é Sebastian parc, particular, 4 camere, cf. 1 dec, toate imbunatatirile, disponibil imediat, urgent, 71.500 EUR, Tel: 0723821639

n Unirii, Fantani, 5/8, bloc 1992, transformat in 3 camere, renovat complet, bucatarie mobilata si utilata, 195.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Icoanei Maria n Grãdina Rosetti, strada linistita, imobil renovat 2004, apartament amenajat, centrala termica, et 1+ mansarda, 458.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Vand casa demontabila, structura metalica, 3 camere, 2 bai, balcon, 114mp locuibili, usor neg. Nu se vinde cu teren, 13.000 EUR, Tel: 0769215710, 0728276195

n 13 Septembrie Prosper, bloc 1988, etaj 6/8, decomandat, 94 mp, renovat, aer conditionat, zona linistita, 85.000 €, 0733683446, laura@apulum94.ro

n Arges, com Coºeºti, schimb (vand) vilã 6 camere P+1, constr 2010, 25 km de Pitesti spre Cîmpul Lung, cu apartament în Bucuresti, Tel: 0762674318

n Herãstrãu Bloc nou 2013 parter+ curte proprie 126mp, finisat complet, zona deosebita, 2 minute de parc Herastrau suprafata apartament 121 mp, 2 bai, n Cumpar apartament 2-3 163.900 €, Tel: 0788364188, camere Paticular cumpar n BRÂNCOVEANU, VAND emanuel@apulum94.ro, apartament 2-3 camere, zone: AP. 4 CAM, STOIAN Tineretului, Timpuri Noi, MILITARU, ET. 2/4, DEC, CF Sincai, Brancoveanu, Oltenitei, 1, 2 BAI, 96 MP, AN BLOC Titan, N. Grigorescu, apropiere 1978, CADASTRU, n Sãlãjan, Steriadi Apartament parc/metrou, exclus P/ultimul decomandat, etaj 1/4, renovat INTABULARE, CERTIFICAT recent, superfinisat, centrala etaj, Credit Prima Casa ENERGETIC, 66.500 EUR, proprie, mobilat, utilat, intabulat, preaprobat, ELLENNA1978@YAHOO.COM 76.000 EUR, Tel: 0733683445, alexandra_irina_danila@yahoo. nicu@apulum94.ro, TEL: 0723427958 com, Tel: 0728929014

Unirii, Sc Apulum 94 cumpara apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447, 0213207070

n 13

Septembrie, Sebastian Bloc 1988, etaj 3/8, decomandat, hol H, 78mp, 2 bai, imbunatatiri, 73.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Ghencea, proprietar vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 7/10, scara curata, exclus intermediari, 83.000 EUR, Tel: 0760906646


pagina 12 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii / cereri n Titan, Billa, apartament 2 camere decomandate, mobilate si utilate, 1.000 RON/luna, Tel: 0755153809, 0212305124 Melinesti, n Brancoveanu, inchiriez garsoniera conf. 3 2/4 mobilata, 150 EUR/luna, Tel: é Romanã, Nicolae Iorga, 0736939508, 0766750544 apartament 2 camere, 49 mp, renovat, centrala, gresie, IANCULUI PROPRIETAR faianta, parchet, termopane, INCHIRIEZ GARSONIERA, usa metalica, negociabil, ME T R O U 450 EUR/luna, n Militari, Lujerului, particular L A N G A Tel: inchiriez camera in apartament IANCULUI, UTILATA SI 0727859385 vis-a vis de metrou, Tel: MOBILATA, RENOVATA n Semi central, curat, mobilat 0732721324 RECENT, A E R nou, centralã termicã, utilat CONDITIONAT, MASINA complet, 310 EUR, Tel: Titan, Policlinica, DE SPALAT.CHIRIA E O 0771472789 LUNA DREPT GARANTIE. n Titan, Postavarului, Inchiriez inchiriez camera DUPA ORA 17:30, 250 apartament 2 camere mobilata (pat dublu, €/LUNA, TEL: 0724252386 decomandat, nemobila 4/8, birou, noptiera, 250 EUR/luna, Tel: 0723287996, 0765859919 dulap, tv) in Sudului Piaþã, garsoniera apartament cu 2 nemobilata, parter, 35mp, gres ie, termopan, camere semi 800 RON/luna, Tel: decomandat (2 0722528526, 0314262770

holuri), toate utilitatile necesare (aragaz, microunde, frigider, tv, telefon, internet, aer conditionat, termopane, masina de spalat, etc). Inchiriez numai la eleva, studenta, salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Antiaerianã, proprietar, vila singur in curte, Tel: 0769568109 n Dorobanþi, Tudor Vianu 38, mansardã superbã, nouã, 3 camere, decomandat, terase, lift, garaj, 900 EUR, Tel: 0722676652 n Snagov, Izvorani, ofer la închiriere vilã p+2, 6 camere, 4 bãi, bucãtãrie, nemobilat, deschidere lac, 800 EUR, Tel: 0726778515

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, termen lung, moderne, cf. 1, aer conditionat, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, Tel: 0764826324, 0723518074

n Universitate, vis a vis de Spitalul Coltea, f aproape de metrou si RATB, garsoniera, etaj 4/6, renovata, gresie, faianta, termopan, f curata, mobilata, partial utilata, 1.050 RON/luna, 0765455424 n Universitate, camerã studenþeascã bloc, chiuvetã – cablu, intrare separatã, fara bucatarie, acces baie – wc, 100 EUR, Tel: 0722388563

n Colentina, str. Maior Bãcilã, Râul Colentina, apartament 4 camere decomandate, etj. 1, centralã proprie cãldurã, parchet stejar, mobilat, 2 balcoane, Tel: 0723188732 Romanã parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599

n Alba Iulia Rond, 700 mp, proprietar, s ubs ol 40 +parter 103+ n Cotroceni, apartament in vila, super lux, mezanin 557, 7.500 EUR/luna, mobilat, utilat lux, Tel: Tel: 0744355614, 0744501287 0769568109 Berceni, bd. Alexandru n Militari, Gorjului, Sector 6, inchiriez apartament 3 camere, Obregia, Inchiriez spatiu 79mp, et. 6/10, dec, mobilat, comercial fostul restaurant utilat, pret negociabil, Tel: Calabria, suprafata de la 0721876893 150mp la 200mp sau 250mp, 20eur/mp, v alabil din Ianuarie 2014, 20 EUR/mp, Tel: 0764430276

n Brâncoveanu, Lamotesti, inchiriez ap. 2 camere, utilat é Moºilor, Carol, inchiriez mobilat, p/4, contorizat, apartament 3 camere etj3, stradal, renovat, mobilat, utilat 200 EUR, Tel: 0768341624 A/C, tv, internet, reabilitat termic, chirie+garantie, 480 EUR, grecu_28@yahoo.com, Tel: 0745012530 n Polona, Dacia, numai pentru birouri firmã, 3 camere semi decomandate, grup sanitar, curte 100mp, Tel: 0722775366 é Floreasca, langa n Rahova, BRD, particular, 3 camere Kaufland, inchiriez ap2 inchiriez mobilate, camere, semidec, 55 mp, decomandate, curate, toate g+f+p+t + um, cablu, zugravite, internet, utilat, mobilat, utilitatile, 300 EUR/luna, Tel: etaj 3/3, renovat/zugravit, 0766614173 balcon inchis, apometre, n Teiul Doamnei, particular boxa, a/c la cerere din inchiriez ap 3 camere semi chirie, t ermen lung. decomandat, mobilat, complet utilat, renovat, termopan, usa N e g o c i a b i l , metalica, bloc reabilitat foarte 3 5 0 E U R / l u n a , racoros si curat in stare f info@abcdellapubblicita.it buna, zona linistita, 250 EUR, www.affittoappartamenti mirciu_andreea@yahoo.co.uk, milano.it/, Tel: 0760844294 Tel: 0762287805 n Tineretului mobilat modern, n Militari, Iuliu Maniu, etaj termopan, A/C, Tel: 5/10, confort 1, mobilat, utilat, 0723619619, 0722744599 urgent, 230 EUR, Tel: n Tineretului, mobilat, utilat, 0728005657, 0745055657 70 mp, renovat (termopan, n Muncii, proprietar, 2 gresie, faianta, parchet, usa camere, nou renovat, mobilat, metalica), complet mobilat, utilat, Tel: 0769568109 utilat (aer conditionat, frigider, n Prelungirea Ghencea, masina de spalat, televizor,). apartament 2 camere, Parc, metrou, zona linistita, decomandat, mobilat, utilat, loc scoli, restaurante, 400 €/luna, parcare, etaj 6/10, liber, paraschiva.oprea@gmail.com, 250 EUR/luna, Tel: http://www.imobiliare.ro/anunt/ XV0300LT9, Tel: 0724662488 0745600328, 0744262078

n Centrul Istoric, închiriez spaþiu comercial Centrul vechi, subsol, 80 mp, superavantajos, Tel: 0726207464

Centura Domnesti, halã noua pentru depozitare, 1.500mp, rampa tir, paza. 3, 5 Euro/mp, Tel: 0722598108, 0212694200 n Decebal, proprietar ofer spre închiriere spaþiu comercial, 150mp, 4.000 EUR, Tel: 0765651761

Drumul Taberei, in incinta Societatii Munactiv, Str. 1 Mai Nr. 51-55 (Compozitorilor) Inchiriem spatiu Fitness, 250 mp, pentru activitati sportive (Fitness, aerobic, dance, etc), utilitati@munplast.ro, Tel: 0749024916, Fax: 0214131429 Militari, Apusului, particular, halã parter+2 nivele, curte betonatã, acces TIR, 380 V, pretabil pentru oric e activitate, Tel: 0766412462

Militari, spaþiu comercial 28mp si 14mp în Piaþa Veteranilor ºi Piaþa Gorjului, stradal, supervad, Tel: 0732985096, 0734540940 Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, Tel: 0723287531, 0213115243

é Baneasa, Ion Ionescu De La Brad, str. Somesul Rece, 100mp open space, 2 gr. sanitare 30mp, bucatarie 30mp, hol 30mp + terasa acoperita 50mp. Birouri, salon, reprezentanta, gradinita, catering, depozitare, productie, 1.500 €/lunã, 0723583310, dral19@yahoo.com

16 Iulie 2013

é Berceni, Zona Sun Plaza Constructie noua, 103 mp, etaj 1, gresie/parchet/mocheta, AC tubulatura, ventilatie, interfon, holuri pretabile pt receptie, 3 birouri 25mp, 46 mp, 12 mp, 2 wc, 7 eur+tva, proprietar, 0744505056, bicica_alex@yahoo.com

n Bucãtãrie complet dotatã ºi utilatã pentru livrãri mâncare, catering, demisol, bd. Dacia, zona Moºilor, 400 EUR, Tel: 0745057800

n Cautam urgent garsoniere, apartamente, case, vile de calitate pentru clienti seriosi, Tel: 0752703232 n Particular, caut teren pentru colectarea fierului vechi, cu vad, zonã bunã, urgent, Tel: 0767782653, 0733151433


16 Iulie 2013

auto-moto / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj / pagina 13

é Buna rau! Sunt o escorta frumoasa, dornica de a oferi placere, Ma si deplasez. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0768496526 n Voucher Rabla 2013, preþ negociabil, eventual schimb auto, preferabil Papuc, autoutilitarã (diferenþã), Tel: 0723185177 2013, vand n Voucher voucher rabla luna iulie la 2900 lei sau schimb la pret de 6500 lei, 2.900 RON, kostymob@yahoo.com, Tel: 0722687452

Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

n Atragator, tanar 39/1.86/80, situatie foarte buna, doresc cunostinta tanara prezentabila, disponibila, Razvan, razvand74@yahoo.com, Tel: 0755578272

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

Discretie maxima! te invit la mine pt. a n Pompe electrice petrece clipe de neuitat alimentare benzina si si pt. a-ti satisface orice diesel, pentru orice fantezie pana veti tip auto, capuri ajunge la extaz maxim. distribuitoare, Se poate si la tine, injectoare, sonde 150 RON/ora, Tel: litrometrice. 0721761499 Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658 é

é Ma si deplasez. Sunt o Escorta cu tot ceea ce trebuie sa aibe o femeie pentru a fi placuta privirii si atingerii; nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas. Sex Total, n Maºinã pentru tortilla Vând 150 RON/ora, Tel: 0735123018 sh maºinã pentru tortilla mexicanã importatã din Mexic, negociabil, Tel: 0745057800 n Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second-hand, garanþie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Calculator Pentium/AMD Dualcore, 2 GB Ram, 250 GB HDD, DVDRW, monitor 19 LCD, 1 GB video dedicat, 499 RON, Tel: 0768790654, 0723790654 n Hotã Vând sh hote inox, grill gaz, grill electric, masã cald (bain marie), fripteuze -negociabil, Tel: 0745057800

Rotisor Vând sh rotisor mare pe gaz pentru purcei de lapte, berbecuþ, curcani, pui, negociabil, Tel: 0745057800

n Masini automate de spalat, reparatii la domiciliu, deplasare gratuitã, ultrarapid, garanþie piese, Tel: 0731532310, 0768398545

é Prezentabil, 41/1.80, serios, finut, doresc casatorie cu tanara draguta serioasa. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908

é Nu te dezamagesc. La mine ai parte de mult respect, rasfat si nu te grabesc, sunt 100 % reala. Si nu sunt doar vorbe. Anal, normal, oral neprotejat, vin si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é Satisfactie Totala. Te-ai saturat de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti, sunt o fire pasionala ador sa fac dragoste, dar imi place sa fac si sex. Vin si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0760388343

n Domn tânãr, serios, stare materialã bunã, doresc cunoºtinþã tânãrã, frumoasã, aspect fizic frumos, inteligentã, deosebitã, serioasã. Asigur cazare+ întreþinere, 0721497888

é Salon Moorea, salon masaj erotic si night club, va asteapta intr-o vila de lux zona bd Dacia, unde toate fantez iile pot dev eni realitate. Fete nud senzuale si ispititoare vor fi atente cu dorintele tale, 200 RON/ora, mooreadance@yahoo.com, 0763861601, 0311061793


pagina 14 / animale / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / afaceri firme

16 Iulie 2013

n Vând cupon Rabla, pret foarte bun, negociabil, Tel: 0728905475

n Pui ciobanesc de Berna vand fete si baieti, deparazitati intern si extern, vaccinati cu carnet de sanatate, parintii se pot vedea la domiciliul meu; pret usor negociabil, 900 Ron, 0723777321

Certificat de n Pierdut inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial al Asociatiei ‘’Viitorul European al Tinerilor’’ nr. 9089/302/2008 din data de 07.10.2008. Il declar nul, Pierdut Certif. Inregistrare SC WAYSON MEDIA SRL, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr. 44, bl. M17, et. 5, ap. 22, CUI 24828346 din data 05.12.2008, Nr. de Ordine in Regis trul C omertului J40/5847/2013 din data 08.05.2013, declara pierdut Certificat de Inregistrare. Il declar nul, bogdanlov@ yahoo.com, Tel: 0767613206 n Subscrisa, SC Argyrou Properties SRL, cu sediul in Bucuresti, bld. Lacul Tei, nr. 62, et. 1, biroul 5, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/20992/2007, CUI 22708718, declara ca a pierdut certificatul de inregistrare si certificatul constatator privind activitatile autorizate. Le declar nule,

n Administratorul judiciar numit in dosarul 3545/62/2013 - al Tribunalului Brasov - Sectia a II a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, debitoare SC Moi & Ser Construct SRL, cu sediul in str. Tudor Vladimirescu nr. 569, sat Harman, comuna Harman, jud. Brasov, inmatriculata la Reg. com. sub numarul J08/2758/2008, Cod unic de inregistrare 24616807, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Brasov, propunerea formulata in sentinta civila nr. 1654/19.06.2013, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency SPRL, n Administratorul judiciar numit in dosarul 3519/62/2013 - al Tribunalului Brasov - Sectia a II a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, debitoare SC Freeze 4C SRL, cu sediul in bd Garii nr. 10, sc.B, ap. 28, Brasov, jud. Brasov, inmatriculata la Reg. com. sub numarul J08/1283/2011, Cod unic de inregistrare 28946999, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Brasov propunerea formulata, in sentinta civila nr. 1726/26.06.2013, de intrare in procedura generala de insolventa, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca administrator judiciar Best Insolvency SPRL,

Eventualii mostenitori ai defunctei Toma Ioana decedata la data de 7.11.2005 cu ultimul domiciliu in mun. Bucuresti, bd. Armata Poporului nr. 12, sector 6 sunt rugati sa se prezinte la sediul Biroului Notarial Publici Asociati ‘’Diana Bals si Dragos Barcanescu’’ din Bucuresti bd. Ramnicul Sarat nr. 9, bl. 20K, sc. 2, parter, sector 3 la data de 19.07.2013 orele 15 pentru dez baterea succesiunii, n Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Dosar 4764/301/2013. Extras nr. sentinta civila nr. 4277 pronuntata de Judecatoria Sector 3 la data de 20.03.2013. Admite cererea formulata de reclamanta Paun Florentina, domiciliata in Bucuresti bd. Hristo Botev nr. 44 sector 3, cu domiciliul ales la Cab. Av. Botezatu Laurentiu situat in Bucuresti str. Otesani nr. 6-7, bl.T62, sc.A, et. 7, ap. 31, sector 2 in contradictoriu cu paratul Stanculescu Marcel, domiciliat in Bucuresti, str. Hristo Botev nr. 44, sc.A, et. 1, ap. 16, sector 3, dispune punerea sub interdictie a numitului Stanculescu Marcel. Dispune comunicarea prezentei hotarari catre Autoritatea Tutelara sector 3 in vederea numirii tutorelui si ridicarii curatelei,

Revizuire Autorizatie Mediu. SC Stericycle Romania SRL, titular al activitatii “Colectarea, Transportul, Tratarea si Eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase” la adresa Sos. Giurgiului Nr. 5, Jilava, Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de Revizuire a Autorizatiei de Mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucuresti, Tel/Fax 0214301523; 0214301402 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov,

GERMANA n PIANINA PLACA BRONZ, 5.000 RON, TEL: 0314262770 n Romtelecom SA Romania, intentioneaza sa vanda prin licitatie electronica 447 echipamente DWDM Marconi organizate intr-un numar de 27 Rack-uri ETSI, instalate pe site-uri in 17 orase situate in 12 judete. Echipamentele au fost folosite, dar sunt in buna stare de functionare. Toate echipamentele se vor vinde unui singur cumparator. Pretul de pornire a licitatiei electronice este 300, 000 Euro fara TVA; criteriu de evaluare: cea mai buna oferta.Pentru participarea la licitatie este obligatorie prezentarea unei Scrisori de Garantie in favoarea Romtelecom SA in valoare de 5, 000 Euro. Detalii despre conditiile de participare si alte informatii se pot solicita in scris la fax si pe e-mail Prezentul anunt este valabil doua saptamani de la publicare, virginia.lupusoru@romtelecom.ro http://www.romtelecom.ro/licitati i?utm_source=az.ro&utm_medi um=banner&utm_campaign=D WDM, Fax: 40214041129 n Societate comerciala vinde lazi frigorifice pentru produse congelate, Tel: 0788237041 n Vand loc de veci Berceni F13 P220 Progresul 2 locuri F6 P56, ambele aleea principala, Tel: 0760898268, 0246234514 n Vând covrigãrie, complet utilatã, super vad, Piaþa Veteranilor, 12.000 EUR, Tel: 0744383836

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; Lansete si mulinete pentru pescuit. Vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243

n Cedez fast-food functional zona Piata Muncii, complet echipat. Negociabil, Tel: 0722522118

Vând Hotel 108 locuri plus anexe, curte (standard camin nefamilisti) bloc p+2, Alexandria, pret discutabil, 230.000 EUR, Tel: 0347401017, 0769634511 n Vand salon de infrumusetare de lux, Barbu Vacarescu, chiria 336 eur pe 5 ani, aparat bronzare ergoline, epilare definitiva Jean Klebert, 21.500 EUR, luxrentcars@live.it, www.coquettebeautystudio.ro, Tel: 0753620472


16 Iulie 2013

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / audit-contabilitate / transport / pagina 15 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, t apet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

n Matematica, profesor, orice zona, rezultate rapide garantat, sedinte individuale; comod, sigur, eficient, experienta, Tel: 0727809907 matematicã, n Meditaþii profesor (soþul, 46), românã, profesoarã (soþia, 43), V-XII. Rezultate, 13 ani, meditaþii: admitere liceu, note peste 9, anul acesta elevã 10 mate, 9, 60 românã; BAC nici un picat, note peste 9, anul trecut elevã 10 mate, 9, 80 românã, toþi elevii foarte slabi, “reparaþi” cu succes! 20 RON/ora, Tel: 0722286920

n ªcoala postlicealã sanitarã Sf. Vasile cel Mare, acreditatã prin OMEC nr. 5637/14.11.2006, face înscrieri pentru anul ºcolar 2013- 2014 pentru specialitãþile: asistent medical generalist, asistent farmacie. Str. Pop de Bãseºti, nr. 26A (Foiºorul de Foc), http://www.scoalasanitara.ro, Tel: 0212531394, 0727372464

executãm n Acoperiºuri mansarde, þiglã metalicã, orice fel de tablã, dulgherie, burlane, reparaþii, vopsitorii, renovãri, Tel: 0724844659

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013 n Branºament apã, canalizare, acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente 0760727231, Tel: 0720506819, 0214343276 n Efectuez zidarii, tencuieli, glet, gresie, faianta, zugraveli, toate superioare, rog seriozitate, Tel: 0768366469

Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la ac operis , amenajari interioare ex terioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi, 0768311717 n Executam invelitori tabla é Vand tigla ceramica zincata Lindab+ toate tip Pitesti; Jgheaburi + accesoriile, izolatii acoperisuri, geamuri reparatii + materiale, preturi burlane; mici, Tel: 0744111939, termopan casã sau serã; calorifere verticale; set 0732563623 n Executam amenajãri (gresie, baie, Tel: 0723287531, faianta, zugravit, parchet): 0213115243 garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 n Particular, construcþii casã roºu, zidãrii, tencuieli, ºapã, izolaþie, instalaþii sanitare, faianþã, decorativã, garduri, Resurse Tel: 0767782653, 0733151433 n Contabilitate, umane, Infiintari SRL, PFA de Sobar specialist execut la 200 L, Contabilitate (transmitere sobe, seminee, reparatii, completa s c uturat c os uri, Tel: declaratii, bilant)- de la 50 L, resurse umane (Revisal, 0212216699, 0745991298 contracte, state, adeverinte)n Tapiter cu experienta lucrez de la 50 L, Div. deplasari pt. 0727843102, tapiterie clasica, moderna, la client. preferintele clientului, Tel: contalex_solutions@yahoo.com 0728986403 http://www.ContalexSolutions.ro

é Contabil expert,

servicii contabile complete, semnãturã electronicã, Bilanþ, salarizare, prima lunã gratuit, 100 RON, 0766369750, 0720891226, 0214118164

n Oferta Transport persoane cu autoutilitara WV Caravelle 8+1locuri, pentru evenimente, oriunde in tara si strainatate, la preturi foarte avantajoase. Dispus si la colaborari de lunga durata. Telefon: 0764597950, Fax: 0318042398


16 Iulie 2013

é Transport marfa intern sau international cu camion 7,5 Logan full options, tone volum util 33 mc dimensiuni 6x2,3x2,3 sau cu 50 ron/zi, Tel: dube 3,5 tone volum util 24 0214309498, mc dimensiuni 4,8x2,1x2,5 sau cu dube 2,5 tone volum 14 mc 0766509498, dimensiuni 3,9x1,7x2,1 locuri 0735846662 6+1 sau Dacia papuc 0721303753, n Localizare GPS, 0,5t/4mc, UrmarireGPS se intinde pe 5 deeaservtrans@yahoo.com ani in domeniul Tehnologie Informatiei. In 2006, compania a lansat marca UrmarireGPS. Astazi, activitatea UrmarireGPS se desfasoara in domeniile integrare hardware, dezvoltare software, dezvoltare aplicatii web si telecomunicatii. Consultanta de imagine si 95 €, 0728327575, asistenta personala, Tel: cristi.hsro@yahoo.ro, 0732988448 http://www.urmariregps.ro

é Închiriem

reparatii é Frigotehnist, frigidere, combine, lazi, congelatoare, vitrine, dozatoare. 0764562524, anyshor1972@yahoo.com DJ la pret de criza ofer servicii de sonorizare cu aparatura profesionala de inalta fidelitate, joc de lumini, masina de fum, mii de melodii special selectate. Rel. la: 150 EUR, Tel: 0721201181 n Offroad, tu la volan, detalii la telefon. Maxim 100 km de Bucuresti, Tel: 0770435760

nunta, Organizari é Dj Evenimente, primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poze, totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

AnuntAZ 16 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

AnuntAZ 16 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement