Page 1

VAND TEREN 5000MP CU UN PUT DE 1 KM ADANCIME APA EXTRAPURA - CEA MAI MARE AFACERE LA EXPORT, TEL: 0786617041

é Otopeni, proprietar apartament decomandat, constructie noua, baie cu cada, parchet 12mm, usa metalica, 60mp utili, centrala pe gaz, ocupabil imediat, 47.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, f axuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate de birou; Vanzari echipamente periferice; Livrari consumabile originale ori compatibile; Consultanta de profil, training specializat. La re-utilizarea cartuselor, prin re-incarcare sau re-conditionare, acordam garantii similare elementelor originale, industrial_birotica@ y a h o o . c o m , http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

é VAND LIMUZINA FORD GALAXY, CADOUL PRESEDINTELUI NIXON LUI CEAUSESCU CU OCAZIA VIZITEI LA CASA ALBA, TEL: 0786617041

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, xmodels@ yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425

é V I D E O C H A T DIVINOSTUDIO ANGAJEAZA FETE/CUPLURI CU/FARA EXPERIENTA DIN BUCURESTI SAU ALT ORAS. OFERIM: 100$ BONUS DE ANGAJARE, COMISION 70%, PLATA ZI/BILUNAR, CAZARE GRATUITA, PROGR FLEXIBIL, AVANS, BONUSURI, TRAINING PROFESIONAL GRATUIT.ZONE:UNIRII, CRANGASI. CERINTE: VARSTA MINIMA 18 ANI, ENGLEZA MEDIU, OPERARE PC, 2.000 E U R / L U N A , DIVINOSTUDIO@YAHOO .COM, WWW. DIVINOSTUDIO.RO, TEL: 0762702276, 0720932936

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN. PENTRU

PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP: //WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

15 Iulie 2013 n Agenti de vanzari IT. Cautam agenti de vanzari pentru servicii IT. Comision atractiv, conditii lejere de munca, part time. Asteptam cv-ul dvs. pe e-mail! office@nindos.ro

Angajãm n Administrator. familie pentru postul de administrator în Delta Dunãrii, Tel: 0723603647 Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300 + bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079 n Agent vanzari, Bucuresti. Firma materiale stomatologice. Trimiteti CV la email. Permis cat.B, min. 3ani. Responsabilitati: Identificarea, contactarea, atragerea clientilor stomatologi/tehnicieni). Promovarea produselor si imaginii firmei, office@terradent.ro, http://www.terradent.ro, Tel: 0213164183

Agent Turism. Agentie Turis m angajeaz a: Sef agentie turism, Agent turism, Agent tic k eting, buyconcrete@gmail.com, Tel: 0722560760

é Agenþi de securitate din Bucuresti, calificati, constitutie atletica, program flexibil angajeaza societate paza, 0213152184

é Agenþi de

curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

Ajutor Bucãtar. Nana catering, angajeaza ajutor de bucatar/muncitor necalificat, bucatarie, Tel: 0729822438

é Ambalator. Studio Moderna angajeaza Coletatori/Pickeri pentru depozitul din Dragomiresti. Oferim salariu fix, bonuri de masa+bonusuri in functie de performanta, Tel: 0733460284

é Bone îngrijire medicala, é Asistenta Infirmierã si bucatareasa. Camin privat pentru persoane varstnice, zona Floreasca, angajeaza. Experienta obligatorie. CV-uri la e-mail caminprivat@gmail.com, http://caminprivat.ro, Tel: 0732011302

Automacaragiu. Societate construcþii structuri metalice angajeazã automacaragiu Telemac 12to cu permis BC ºi atestat transport marfã, Tel: 0213452623, 0213452625 restaurant & n Barman, pizzerie angajeaza ajutor bar sau barman cu experienta medie, din sector 1-2-3 sau zone apropiate Bucur Obor, dupa orele 14:00; Tel: 0742233777 n Barmaniþã fata la bar, terasa Calea Rahovei nr. 261, Tel: 0762326324

vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576

é Bucãtar tanar si

ajutor de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Iulie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (32). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre alte cerinþe imperative care pot justifica obstacole în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. În unele cazuri, Curtea a recunoscut ºi alte „cerinþe imperative” care pot justifica obstacole în calea liberei circulaþii a mãrfurilor, dupã cum urmeazã: 1. Îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru. În timp ce sãnãtatea ºi siguranþa la locul de muncã sunt prevãzute în secþiunea privind sãnãtatea public din articolul 36 al TFUE, îmbunãtãþirea condiþiilor de lucru constituie o „cerinþã imperativã” chiar ºi în absenþa oricãror consideraþii privind sãnãtatea. 2. Scopuri culturale. Într-o cauzã referitoare la legislaþia francezã privind încurajarea creaþiilor cinematografice, Curtea a recunoscut aparent cã, în anumite condiþii, protecþia culturii poate constitui o „cerinþã imperativã” care sã justifice restricþii împotriva importurilor sau exporturilor. 3. Menþinerea diversitãþii presei. În urma unei hotãrâri preliminare privind interzicerea de cãtre Austria a publicaþiilor care ofereau cititorilor ºansa de a participa la concursuri cu premii, Curtea a considerat cã menþinerea diversitãþii presei poate constitui o cerinþã prioritarã, care justificã o restricþie asupra libertãþii circulaþiei mãrfurilor. Ea a arãtat cã aceastã diversitate contribuie la apãrarea libertãþii de expresie, prevãzutã la articolul 10 al Convenþiei europene pentru apãrarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, fi ind unul dintre drepturile fundamentale garantate de legislaþia UE. 4. Echilibrul financiar al sistemului de securitate socialã. Un obstacol în calea liberei circulaþii a mãrfurilor nu poate fi justificat prin obiective strict economice. Cu toate acestea, într-o cauzã, prin car un stat membru al UE a refuzat sã ramburseze costul unei perechi de ochelari cu lentile corectoare achiziþionate de la un optician având sediul în alt stat membru, Curtea a recunoscut cã riscul subminãrii grave a echilibrului financiar al sistemului de securitate socialã, poate constitui un motiv imperativ de interes general care sã justifice un obstacol în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. 5. Siguranþa rutierã. În câteva cauze, Curtea a recunoscut, de asemenea, cã siguranþa rutierã constituie un motiv imperativ de interes general, care justificã un obstacol în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. 6. Lupta împotriva infracþionalitãþii. Într-o cauzã privind interzicerea de cãtre Portugalia a dotãrii autoturismelor cu folie coloratã pentru geamuri, Curtea a considerat cã lupta împotriva infracþionalitãþii poate constitui un motiv imperativ de interes public, care justificã un obstacol în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. 7. Protecþia bunãstãrii animalelor. Curtea a arãtat cã protecþia bunãstãrii animalelor reprezintã un obiectiv legitim de interes public, importanþa acestuia fiind reflectatã în special de adoptarea de cãtre statele membre a Protocolului privind protecþia ºi bunãstarea animalelor, anexat Tratatului de instituire a Comunitãþii Europene. Dupã cum se observã, lista cerinþelor imperative nu este exhaustivã, iar Curtea Europeanã de Justiþie poate constata cã existã ºi alte „cerinþe imperative” care pot justifica un obstacol în calea liberei circulaþii a mãrfurilor. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Bucatareasa. Restaurant Il Cuore angajeaza bucatareasa cu experienta. Zona Unirii. Salariu atractiv, ilcuoreristorante@ yahoo.com, Tel: 0748033234

n CAMERISTA SI AJUTOR BUCATAR, PENTRU PENSIUNE JUD BRASOV, SE ASIGURA CAZARE SI MASA, PADINAURSULUI@YAHOO. COM, TEL: 0762910850

é Cameriste ºi agenþi curãþenie, angajãm în condiþii deosebite, Tel: 0756200044 n Coafezã si cosmeticiana in salon de infrumusetare, Militari Gorjului, Tel: 0724851555, 0761866670 n Coafezã cu experienta pentru coafor central, Tel: 0723210732

é Coafezã, manichiriurista, cosmeticiana, Salon angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0734257903 cosmetician, n Coafezã, vechime minim 1 an, începãtori pentru formare cu diplomã în domeniu, absolvenþi 2012-2013, zona Militari-Gorjului, Tel: 0721795100

Coafezã/Manichiuristã/ Frizer. Salon înfrumuseþare Sãlãjan angajãm coafezã, manichiuristã, frizer cu experienþã, Tel: 0723080800 n Coafeze cu/fara experienta si cosmeticiene cu experienta angajeaza Linda Beauty Salon - Berceni, Tel: 0722440999


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Iulie 2013 serviciu pentru n Femei restaurant Taverna Sarbului, salariu 1600-1700 lei, Tel: 0721353353

é Coafeze, stilist unghii false cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518

Femeie curatenie. Cladire de birouri angajeaza femeie la curatenie, Tel: 0729997410, 0754203480

masina n Confecþionere simpla confectii textile, pachet salarial avantajos, Bucurestii Noi Laromet, Tel: 0731022108

é Cosmeticianã cu experienta angajeaza Cloudy Salon, salon Piata Muncii, Tel: 0721284518

é Croitoreasa cu

experienta pe masini de cusut simpla, uberdeck triplock. Angajez urgent, office@ marksorganics.com, Tel: 0748027875

é Fochisti medie presiune, fãrã limitã de vârstã ºi personal necalificat, pentru spãlãtorie industrialã haine, Tel: 0755200033

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro n Inspector resurse umane cu experienta (legislatie 2011, Revisal), eventual proaspat pensionar, Tel: 0743047807

n Croitoreasa cu experienta. Angajam pentru atelier de croitorie zona Pipera. Salariu atractiv si program flexibil, adedy1@gmail.com, http://www.croitorieadedy.ro, Tel: 0722224032

J uris t c u ex perienta neîntrerupta minim 5 ani pentru Birou Ex ec utor Judecatoresc cu sediul in Bucuresti. Conditii: operare calculator, Tel: 0749121111, 0213195313

Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

n Lãcãtuº/Sudor. Societate construcþii structuri metalice (Bucureºti) angajeazã Lãcãtuºi (dupã desen) ºi Sudori MIG-MAG, Tel: 0213452623, 0213452694 n Maistru pentru finisaje, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606 n Manichiuristã, pedichiurista, coafeza, frizerita, cosmeticiana angajeaza urgent salon zona Favorit, Drumul Taberei, Tel: 0727388321, 0786693069

n Dispecera cu aptitudini de secretariat, in zona Piata Domenii - Calea Grivitei, angajam urgent. Detalii la telefon sau mail, CV cu poza, comenzi@kungfu-pizza.ro, Tel: 0734140400

Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768632530 n Electrician Societate Comerciala angajeazã electrician automatist autorizat ANRE. Detalii la numãrul de telefon, Tel: 0723566747 n Electricieni. Firmã de specialitate angajeazã electricieni pentru lucrãri execuþie pe ºantier, Tel: 0213121030

n Manipulant (1 loc) si manipulant cu atestat de stivuitorist (2 locuri) angajeaza SC pentru depoz itul din comuna Rudeni, jud. Ilfov. Cerinte: domiciliul in zona Chitila-Rudeni, pentru motostivuitorist atestat valabil. Cv s e trimite e-mail constantin.barbu.pl@gmail. com, Tel: 0756061612

Maºinist/ã. Fabrica de textile din O topeni angajeaz a masiniste pt masini liniare, triplok si uberdeck. Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, Tel: 0745986212 n Mecanic auto pentru masini de epoca cu domiciliul Rahova-Magurele, Tel: 0213690024 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 n Menajerã, doamna pt studio de videochat foarte elegant, salariu motivant, se cere si se ofera seriozitate, varsta maxim 55 de ani, remus.tehnic@yahoo.com, Tel: 0752332211, 0728332211, 0766332211 n Muncitori slefuitori, lustruitori metale, muncitori necalificati; Radox SRL angajeaza pentru calificare meserie slefuitor metale. Informatii la sediul din Bd.Timisoara 80, sector 6 sau la telefon, Tel: 0214440741

é Mesterul casei

pentru mici reparatii, posesor de permis categoria B, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 Muncã la domiciliu. Castigati 1.200$-4.000$ lunar munc ind la domic iliu. Angajam colaboratori din toata tara! Domenii: procesati corespondenta, c oas eti s c ut ec e, plapumioare pentru copii, ursuleti, iepurasi, asamblati placi electronice. Trimiteti plic timbrat autoadresat Constantinescu OP69 CP25, Tel: 0735874468


15 Iulie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitori. Far Est Tamplãrie PVC, fabricã modernã-automatizãri, angajeazã muncitori calificaþi, forme neregulate, feronerie, sudur [4 capete. Contract de muncã, salariu+bonuri de masã, bonus lunar, transport gratuit. Relaþii între orele 09-15.30, doru.raducanu@farest.ro, Tel: 0728853089, 0213504173 calculator n Operator angajam, Tel: 0213265596

é Ospãtar. Restaurant Goccia ( z ona Piata Romana) angajeaza ospatar si ajutor ospatar. Conteaz a experienta, cunostintele de limba engleza, aspectul ingrijit si atitudinea pozitiva, radu@goccia.ro, Tel: 0785238910

Ospatar. Restaurant cu specific international angajeaza ospatar sau piccolo, fete si baieti, cu sau fara experienta, Tel: 0729997410, 0754203480

n Personal activ, distribuitori, curieri, agenti vanzari, promoteri indiferent de studii si experienta, minim 18ani 1300lei angajeaza SC, Tel: 0213151690 n Personal. Magazin piese autocamioane situat in sos.Viilor angajam persoana cu experienta profesionist in cunoasterea programelor Man, Iveco, Scania, Mercedes etc, Tel: 0741070998 Pers onal. C entru infrumusetare lux angajeaza receptionera, manichiurista, terapeut tratamente corporale, salariu 1000 lei + bonus, alizonebeauty@yahoo.com, Tel: 0721200848 n Picolo. Restaurant specific italian angajeazã picoli cu experienþã (fete-bãieþi), Tel: 0722266028 angajeaza n Recepþionerã, clinica veterinara. Cerinte minime: experienta in domeniu de minim 6 luni, dispusa sa lucreze in ture de zi si week-end, cunostinte de Microsoft Office, casa de marcat, documente ce tin de contabilitate primara (facturi, chitante, POS, bonuri de consum). Cv pe email office@salvavet.ro

é Recepþionere

é Ospãtãriþe, ospãtari, vânzãtoare ºi femei la vase pt. Restaurant/ Cofetãrie zona Nerva Traian, Tel: 0213210675

Hotel bune cunoscatoare limba engleza. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Reprezentanti

é Personal tanar si

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300 + bonusuri, Tel: 0371413629

vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 Sofer taxi, cu atestat valabil, dis pec erat la Tax i AS, posibilitate ramanere, Tel: 0730138001 n ªofer taxi cu atestat, masini noi, dispecerat Speed Taxi, conditii avantajoase, sector 5, Tel: 0762334781

n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de TIR, de mare capacitate, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Soferii trebuie sa aiba experienta de trafic international de marfa generala pe relatia TurciaEuropa, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295, 0214480250 profesioniºti cu n ªoferi experienþã pentru autobasculantã 8x4, Tel: 0722685965, 0748867085 n Spãlãtor auto. Spalatorie auto Popesti Leordeni angajeaza spalatori auto cu contract de munca, minim 3 luni experienta, emil.chelu2@yahoo.com, Tel: 0722217491 si Muncitori n Stivuitorist Necalficati pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon angajeaza Compania Henkel pe perioada determinata. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la fax/e-mail human.resources@ro.henkel. com, Fax: 0212032655

Sudori fibra optica, tehnician catv, magazioner angajam pentru firma telecomunicatii. CV la e-mail angajare@acovan.ro

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

é Tehnic ian s is teme securitate, monteaza si intretine s is teme de securitate (alarme efractie, s uprav eghere v ideo, interfoane, etc). Experienta in domeniu si permis cat. B. CV pe e-mail sharkssecurity@gmail.com, www.sharkssecurity.ro, Tel: 0727300070 n Tehnicieni sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat.B, pentru Aba Security, 0213358420


Belgia Source: FOREM, Public Employment Services, Belgium n 1. PROJECT VOORBEREIDER (H/F); Description: Je wordt verantwoordelijk voor het bestellen van onze ramen en deuren. Ook het opstellen van de materiaallijsten en het beheren van het magazijn behoren tot jouw verantwoordelijkheden. Je hebt ervaring in buitenschrijnwerk en aanverwanten. Je bent vaardig met hedendaagse automatische computergestuurde bestelprogramma's. Je kunt assertief communiceren met klanten en collega's. Je kan zelfstandig plannen en uitvoeren. kevin.vanderkelen@kwadro.be n 2. ACHETEUR INDUSTRIEL (H/F); Description: Nous recherchons pour notre client, leader incontesté de la maintenance et des services connexes a l'industrie, un Acheteur industriel expérimenté (H/F). Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d'Agence et fonctionnellement au Directeur des Achats du Groupe, vous participez activement a l'amélioration de la fonction Achat. Vos missions principales consistent a: Contribuer a notre politique Achat de compétitivité durable en: - Négociant avec les fournisseurs afin d'optimiser les budgets et en réalisant des gains. -Garantissant l'application des conditions d'achats contractuelles (cout, délais, service).-Mettant en place un plan d'économie relatif a votre périmetre et gérant un plan d'économie mensuel. -Contribuant a la mesure du suivi de la performance des fournisseurs. -S'assurant que les entités opérationnelles disposent des bonnes ressources en temps nécessaire. -Gérant le panel local de fournisseur (prospection, optimisation, études de marché, fidélisation, contractualisation...) dans le cadre du panel de la société. -Participer aux appels d'offres client pour les achats concernant votre périmetre. -Selon votre expérience, etre l'acheteur référent de certaines familles d'achats pour l'ensemble de la société. Assurer un rôle d'interface et de communication interne afin de favoriser: -L'application et le respect des bonnes pratiques d'achats du groupe. -L'usage des contrats cadres et catalogues du groupe. -La bonne intégration des achats dans les circuits de décision. -La définition des besoins des services internes et l'élaboration des cahiers des charges. -La pertinence technique des offres. nathalie.basso@manpower.fr n 3. Technicien / Technicienne de maintenance énergie; Description: Vous intégrez un poste de technicien HVAC au sein d'un groupe leader européen de services énergétiques pour clients publics et privés: vous intervenez en maintenance préventive et curative dans les domaines: la ventilation, électricité, climatisation, chauffage, traitement des eaux. DAOUST MONS. Coordonnées: mons@daoust.be Salary: EUR 12 - 20 (Hourly) n 4. Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuse de matériels électriques; Description: VOus etes électricien câbleur et intervenez sur des chantiers industriels et résidentiels. DAOUST MONS. Coordonnées: mons@daoust.be Salary: EUR 10 (Hourly) n 5. Ouvrier / Ouvriere d'abattoir; Description: vous déchargez les camions (les animaux arrivent vivants a l'abattoir), vous les abattez (porcs et bovins), les videz, émoussez, enlevez la graisse et procédez a la découpe avant leur transport en boucherie. Attention secteur non desservi par les transport en communs. Synergie Interim. Coordonnées: tournai@synergiejobs.be Société de travail Temporaire Belge proposant des missions pour des clients situés sur le Tournaisis. Salary: EUR 13.79 (Hourly)

n 6. Dessinateur / Dessinatrice de schémas électriques; Description: Vous aurez en charge la correction des P&ID, l'élaboration et la modification des documents Electricité & Instrumentation de l'installation existante. Connaissances en instrumentation et normes applicables impératives. Maitrise du logiciel Microstation. Poste en langue néerlandaise, notions d'anglais et de français appréciées. Merci de préciser la référence BEL/TAU/192621 en objet du mail. ACTHOM CONSEIL ET INGENIERIE. Coordonnées: acthom_mail@profilsearch.com ACTHOM Belgium - Société de Conseil et d'Ingénierie - a pour vocation d'accompagner les grands comptes industriels et institutionnels dans leurs projets de développement, d'innovation et d'investissement. Selon les contraintes du projet, la société intervient en sous-traitance globale ou en intégrant ses équipes de consultants a celles du client. Salary: EUR 20000 - 30000 (Annually) n 7. Electricien / Electricienne d'équipements industriels; Description: vous etes électromécanicien a orientation électricité. vous travaillez dans une société importante de chaudronnerie. vous effectuez la maintenance électrique et la maintenance mécanique en atelier. vous travaillez de maniere autonome. ASAP. Coordonnées: amelie.barant@asap.be Société de travail temporaire Blege proposant des missions pour des clients situés sur le Tournaisis. Salary: EUR 2200 3000 (Monthly) n 8. Aide-Ménagere(h/f); Description: Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur SOUMAKIE a l'adresse mail: infos@pronetclean.be n 9. Collaborateurs (h/f) statut indépendant; Description: Jarosz Kalista, une société située a Anderlecht et spécialisée dans le service d'aides et de soutiens aux familles, recherche d'urgence des collaborateurs (h/f) indépendants ou indépendants complémentaires (engagements limités). Profil: au minimum titulaire d'un diplôme du secondaire supérieur (A2); - fibre sociale indispensable; - sens de la communication et de l'écoute; - savoir faire preuve d'empathie. Intéressé? Veuillez prendre contact par téléphone au 0496/232.878 et demander Madame Jarosz Kalista (durant les heures de bureau !). n 10. Verpleegkundige spoedgevallen & MUG(m/v); Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken - Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit.Als projectstaffing verpleegkundige ben je ambassadeur van Care Talents en draag je deze waarden hoog in het vaandel. Jij zal het visitekaartje zijn bij onze klanten die beroep doen op jouw expertise !!! Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents Taken: Voor een ziekenhuis gelegen te Halle zijn wij op zoek naar een verpleegkundige spoedAls verpleegkundige spoed zal je taken op spoed op je nemen, evenals MUG.. Profiel: - U hebt bij voorkeur een bachelor in de verpleegkunde- Een banaba opleiding intensieve zorgen en spoedgevallen is een meerwaardeAttitude: stressbestendig, snel anticipiperen, organisatorisch sterk onderlegd, oplossingsgericht, probleemoplossend, prioriteiten bepalen- Sterke verpleegtechnische vaardigheden (wondzorg, infusen plaatsen etc)- Als verpleegkundige spoed ben je empatisch naar de patiënten toe & stel je ze gerust in moeilijke momenten- U bent bereid 1 weekend op 2 te werken. Wij bieden aan: Een contract van onbepaalde duur. Een job in shiften. Geinteresseerd - Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Julie Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be

n 11. Verpleegkundige voor ultramodern rusthuis, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Care Talents gaat in het kader van werving en selectie op zoek naar de juiste match tussen verpleegkundige en zorginstelling.Voor een ULTRA MODERN rusthuis in Asse zijn wij op zoek naar een ENTHOUSIASTE verpleegkundige (m/v) met een hart voor de ouderenzorg. Taken: • Je zal er instaan voor het goede verloop van de dienst. • Je bent verantwoordelijk voor de toediening van medicatie en het verlenen van verpleegkundige zorgen. • Je werkt binnen een haalbaar patroon waar werkdruk voor personeel als essentieel wordt beschouwd. • Binnen dit rusthuis worden ook veel verpleetechnische handelingen uitgevoerd (sondering, bloedafnames)• Je kan binnen je job steeeds terugvallen op een referentieverpleegkundige vb) diabetes, MRSA, palliatieve begeleidingProfiel: - Je hebt een goede kennis van de werking en nevenwerkingen van de courante medicatie bij bejaarden.- Je bent goed op de hoogte van de verschillende pathologiën binnen de ouderenzorg.- Je komt terecht in een jong equipe waar een goede werksfeer heerst !- Je bent een verpleegkundige (bachelor of gegradueerd HBO5) met zin voor verantwoordelijkheid- Je herkent je zelf in volgende eigenschappen (teamplayer, zin voor initiatief, autonoom, no nonsense)- Je hebt goede kennis "terminale zorgen bij ouderen" en goede kennis verplegings- en verzorgingstechnieken.- Je hebt een goede kennis van de werking en nevenwerkingen van de courante medicatie bij bejaarden.- Je bent goed op de hoogte van de verschillende pathologiën binnen de ouderenzorg.- Je komt terecht in een jong equipe waar een goede werksfeer heerst! Interesse? Stuur je motivatiebrief + CV naar ter attentie van Mevrouw Obraniak naar volgende mail: julie.obraniak@caretalents.be n 12. Verpleegkundige - thuiszorg regio Overijse, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Overijse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan.- Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s- Je hebt ervaring of bent een schoolverlater- Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Wij bieden aan: Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een job in shiften. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be n 13. Boulanger / Boulangere; Description: Boulanger traditionnel. Temps plein avec 2 jours de repos par semaine. Salaire a convenir apres entretien. Joindre M. Philippe Fouailly au 0032476675620. L'ATELIER DE SERAPHINE. Coordonnées: info@atelier-de-seraphine.be


Belgia n 14. Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels; Description: vous etes responsable du chiffre d affaire, de son évolution et de la gestion journaliere, de la promotion et de l'extension de la gamme de produits (suivi clients, commandes, prospection, vente). vous etes autonome sur ce type de poste. AGO INTERIM TOURNAI. Coordonnées: tournai@ago-interim.be Société de travail temporaire Belge proposant des missions pour des clients situés sur le Tounaisis. Salary: EUR 11 - 12 (Hourly) n 15. deeltijds verpleegkundigen voor Leuven & Aarschot, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Overijse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. - Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5 - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude - Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Wij bieden aan: Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een job in shiften; Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be n 16. Verpleegkundige nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming, (m/v); Description: NEDERLANDSBen jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken - Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit.In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige nucleaire geneeskunde,(m/v) voor onmiddellijke indiensttreding.Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonagevend ziekenhuis in de regio. Onthaal en inschrijven van patiënten; Opmaak en afwerking van het patiëntendossier; Bloedafnames; Voorbereiden evenals het toedienen van radio-actieve producten; Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013); Instaan voor zowel de interne als externe patiënten; U werktnauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zoek of bachelor medische beeldvorming; Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus; Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig; U werkt vlot samen met uw collega's. Wij bieden aan: U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30); U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Geinteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Julie Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be

n 17. Verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde' enkel daguren ! (regio Halle), (m/v); Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde', (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding. Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonaangevend ziekenhuis in de regio. Functie: - Onthaal en inschrijven van patiënten - Opmaak en afwerking van het patiëntendossier - Bloedafname- Voorbereiden evenals het toedienen van radioactieve producten - Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013) - Instaan voor zowel de interne als externe patiënten - U werkt nauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: - U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zak of bachelor medische beeldvorming. - Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus.Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig - U werkt vlot samen met uw collega's. Aanbod: - U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. - U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30) - U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 18. Verpleegkundige thuiszorg - regio Asse, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Asse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 19. Verpleegkundige Spoed, (m/v) regio Halle; Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit. Als projectstaffing verpleegkundige ben je ambassadeur van Care Talents en draag je deze waarden hoog in het vaandel. Jij zal het visitekaartje zijn bij onze klanten die beroep doen op jouw expertise !!! Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT's, thuisverpleging,...) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Voor een ziekenhuis gelegen te Halle zijn wij momenteel op zoek naar een Verpleegkundige spoed, (m/v). Functie: Als verpleegkundige spoed zal je taken op spoed op je nemen, evenals MUG. Profiel: - U hebt bij voorkeur een bachelor in de verpleegkunde- Een banaba (=Bachelor-na-bachelor) opleiding intensieve zorgen en spoedgevallen is een meerwaarde Attitude: stressbestendig, snel anticipiperen, organisatorisch sterk onderlegd, oplossingsgericht, probleemoplossend, prioriteiten bepalen - Sterke verpleegtechnische vaardigheden (wondzorg, infusen plaatsen etc) - Als verpleegkundige spoed ben je empatisch naar de patiënten toe & stel je ze gerust in moeilijke momenten - U bent bereid 1 weekend op 2 te werken.Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.be. Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 20. verpleegkundigen - thuiszorg regio Sint-Pieters-Leeuw, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Sint-Pieters-Leeuw zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude.Wij bieden aan: - wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps - en hospitalisatieverzekering. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be


Belgia n 21. Verpleegkunige thuiszorg, (m/v). Regio Wolvertem; Description: Ben jij een nurse of a new generation?Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Wolvertem zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's- Je hebt ervaring of bent een schoolverlater- Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur- Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaarJe geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar:julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 22. Verpleegkundige thuiszorg - regio Haacht, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job?Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving:Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Haacht zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen Je bent sociaal en denkt patiëntgericht - Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen.- Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 23. Verpleegkundige thuiszorg - regio Heverlee, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Heverlee zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse ? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be . Mooie projecten wachten op jou ! n 24. Verpleegkundige thuiszorg - Regio Kessel-Lo, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Kessel-Lo zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod:- Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be . Mooie projecten wachten op jou !

n 25. Verpleegkundige thuiszorg, (m/v) regio Tienen; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functie : - Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! - Naast het werken in de thuiszorg in regio Tienen zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen.- Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching- Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur- Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar:julie.obraniak@caretalents.beOf upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 26. Verpleegkundige thuiszorg regio Leuven, (m/v). ; Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Heverlee zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel:- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http://www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !


15 Iulie 2013

oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate / cereri de muncã / pagina 9

é Tehnicieni

sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat.B, pentru Aba Security, Tel: 0213358420 magazin n Vânzãtoare alimentar cu experienþã zona Vitan Mall, salariu 1.200Ron, Tel: 0767304635 n Vânzãtoare cu sau fara experienta, dinamica, serioasa, angajam pentru magazin alimentar, Militari, Apusului, Tel: 0769218834, 0769667723 angajeazã n Vânzãtoare Fabrica de Prãjituri, zonele Luicã, Bobocica, Moºilor, Tel: 0723139415 n Vânzãtoare angajez pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 n Vanzatoare. Showroom Altamoda, situat in zona central din Bucuresti, angajeaza vanzatoare cu experienta in tesaturi si accesorii mercerie, confectii de dama, ofer carte de munca salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846 n Vânzãtoare. Angajam vanzatoare pentru masina inghetata la magazin alimentar, Tel: 0765515582 n Vânzãtoare. Titan SA angajeaza vanzatoare cu domiciliul in sectorul 3 din Bucuresti, pentru magazinul de paine Belforno Fresh situat in sectorul 3 Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043727

é Videochat. Cautam fete sociabile care vorbesc Lb. Engleza conversational cu/ fara experienta in activitatea de videochat adult/non-adult. Locatie discreta, camere individuale, suport tehnic, poze de profil profesionale, program flexibil, salariu cu plata la 2 saptamani, comisioane pana la 80%. 0762506920, 0721931751, simplu.studio@yahoo.com

fete, baieti, n Videochat pentru videochat de acasa, comisioane atractive, mai multe detalii la telefon, Tel: 0765020113 LoveStudio n Videochat angajeaza fete, cupluri (mixte) cu/fara experienta din Bucuresti. Oferim: 200$ Bonus de angajare, Comision 50- 70%, plata bilunar, progr flexibil, bonusuri, oferim posibilitatea de a lucra de acasa, training profesional gratuit. Zona Titan. Cerinte: varsta minima 18 ani, engleza mediu. 0727029716 0763441886, lovestudio87@yahoo.com pregatitori, n Vopsitori tinichigii, mecanici, receptioneri cu experienta, angajeaza service auto zona Vitan, Tel: 0722210956 rosar, tencuitor, n Zidar, montator alarme auto si imobil, Tel: 0722666333, 0722325100 n Zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606

GERMANIA. CLUB DE NOAPTE RED ROSES C A U T A D O A M N E SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE D E PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII L E G A L E , TOTO.DOMAN@YMAIL.C OM, TEL: 0757919152, 004917676159192 contracte pentru n Italia, infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642 n Marea Britanie, caut fete pentru salon masaj în Marea Britanie Londra, Tel: 0768813322

Zugrav i angajez , Tel: 0724236399

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franc ez a. Cas tig intre 6 . 0 0 0 - 1 0 . 0 0 0E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0 7 6 7 6 0 9 7 8 2 , 0049078124540

é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. R og C V la email alex.norvegia@yahoo.com Spania, Palma De Mallorca, Dame c ompanie, Manechine, Fotomodele, conditii deosebite, Tel: 0034672850586

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Inginer

constructor cu experienta de executie, urmarire productie, masuratori, devize, caut loc de munca in Bucurestu sau apropiere, marinburnea@ gmail.com, Tel: 0755381530

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in strainatate, efectuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- Tunari- Baneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo.com, Tel: 0769442652, 0737245740


pagina 10 / vânzãri terenuri / case-vile

15 Iulie 2013

Strãuleºti, str. Alexandru Bratu nr 15, sector 1, teren intravilan 1250mp, PUZ regim inaltime P+6, toate utilitatile, 165 EUR/mp, Tel: 0743732323

Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, intravilan, utilitati, zona selecta cartier vile, urgent, 17 EUR/mp, Tel: 0766580384, 0756055534 vând teren n Colentina, 200mp în Bucureºti, scos la licitaþie prin executare silitã, 17.000 EUR, Tel: 0769306416

Berceni Comuna, 450mp, vând parcele, zonã liniºtitã, între vele noi, utilitãþi, preþ negoc iabil, proprietar, 10.000 EUR, 0720925683 n Bragadiru, Cartierul Independentei Vis A Vis de Rostar Sos Alexandriei; teren intravilan plan 2, Casa Vila de vanzare la rosu (nefinisata) 18/25 - 450 mp, 200mp construiti, P+1, 5 camere, living, 3 bai, 2 bucatarii, 3 balcoane. loc de garaj pt 2 masini, mini pivnita, utilitati la poarta, 90.000 EUR, doreloprea1@gmail.com, Tel: 0034664781148, 0034911826053 n Brãneºti, Central, Teren 1080 mp, Deschidere 18 m, gaze, curent electric, canalizare, apa curenta, pret 60 euro mp, 60 EUR/mp, Tel: 0734352252

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@yahoo .com, Tel: 0722605860

n Domneºti, vand teren 1600mp si lemn nuc, Tel: 0735279419 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, str Alunului, proprietar, 750m sau jumatate, zona vile, asfalt, toate utilitatile, dubla deschidere 35/22, 56.000 €, 0764624207

n Fundeni, stradal (Pod Fundeni) 300 m, deschidere 9m, rigola pt 3-4 masini, apa, gaze, canalizare, lumina, posibilitate constructie S+P+2+M, 125.000 EUR, Tel: 0731810446

n Giurgiu, Adunatii-Copaceni, particular vand 425mp deschidere 17m, cadastru intabulare, pret discutabil, 8.000 EUR, Tel: 0771783445 n Giurgiu, Bolintin-Deal, A1, teren 7100mp, accept variante în Bucureºti, 75.000 EUR, Tel: 0740166592 n Giurgiu, Cãlugãreni, DN5, vand teren 20/32m parcelat in 11 locuri de 500 mp, intravilan, electricitate, negociabil, Tel: 0757077324, 0757077325 n Giurgiu, Naipu, 35km de Bucureºti, particular vând teren 1.000mp intravilan, posibilitate apã, curent, discutabil, 4.000 EUR, Tel: 0723692421

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, 150 EUR/mp, Tel: 0768586817

1 Decembrie - Ilfov, vând teren 1200mp la 12km de Bucuresti in Comuna 1 Decembrie, 35 EUR/mp, Tel: 0752121972

n Alba Iulia Piata mall Vitan, D+P+1+pod, teren 221mp, necesita amenajare, toate utilitatile, zona linistita, 229.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Bragadiru Alexandriei, casa cu teren 700mp, toate utilitatile, curent trifazic, proprietar, toate actele, pretabil firma sau doua familii, 3km de Bucuresti, accept schimb + 95.000 EUR, n Prahova, Breaza, vând diferenta, Tel: teren, toate facilitãþile, preþ topclass17@gmail.com, negociabil, Tel: 0729609998 0723258361, 0769539820

Cartierul n Bragadiru, Independentei Vis A Vis de Rostar Sos Alexandriei; Casa Vila de vanzare la rosu (nefinisata) 18/25 - 450 mp, 200mp construiti, P+1, 5 camere, living, 3 bai, 2 bucatarii, 3 balcoane. loc de garaj pt 2 masini, mini pivnita, utilitati la poarta, 60.000 EUR, doreloprea1@gmail.com, Tel: 0034664781148, 0034911826053

n Cãlãraºi, Radovanu, casa batraneasca la tara, 200mp, livada, gospodarie complet utilata, gradina, 50km de Bucuresti, Tel: 0724582570 n Cernica, vand sau inchiriez gospodarie la curte, cu casa de locuit cu gaze, centrala, garaj, hala, curent trifazic, diferite anexe gospodaresti, gradina zarzavat, pomi, vie, la intrare in comuna Cernica. In apropiere: sosea, lac Cernica, stadion sau schimb cu apartament sau garsoniera in Bucuresti (prefer langa o piata, zona Salajan, Vitan, Bobocica, etaj inferior) cu diferenta pret, Tel: 0729981020

n Ciorogârla, la 10 km de Bucureºti, prima intrare Carrefour Militari, o casa la cheie si o casa la semi gata = 70000 euro discutabil, Tel: 0769300590 n Cotroceni aproape de Splai, demolabila, toate utilitatile, zona curata, pretabila P+6, teren 272mp, 390.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Dâmboviþa, Titu, vand casa P+M, 6 camere, teren 1135mp, toate utilitatile, merita vazuta, negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0724703274 Adunatii n Dãrãºti-Ilfov, Copaceni, 18 Km Bucuresti, casa, curte 500 mp, autobuz la poarta, 19.000 EUR, Tel: 0724978461 Drumul Gãzarului particular, imobil stradal, teren 270 mp, construiþi 140 mp, toate facilitãþile, posibilitãþi spaþiu comercial+ casã locuit. Preþ 159.000E, Tel: 0741425977 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Chiajna, Rosu, proprietar vand vila intr-o zona linistita, plina de verdeata si cu mult aer curat, chiar la marginea padurii Dudu, intr-o comunitate privata. Casa este luxoasa si eleganta, are finisaje de buna calitate, la exterior curtea este foarte spatioasa, are loc de parcare pentru mai multe masini, gradina plina de trandafiri si terasa unde va puteti relaxa cum doriti in orice moment al zilei. Casa este foarte bine impartita, la parter are baie si living foarte generos, si loc de luat masa pentru o familie numeroasa. Bucataria este foarte spatioasa, se vinde complet mobilata, are iesire pe terasa exterioara. La etaj sunt 3 dormitoare, fiecare cu balconul lui si doua bai care deservesc dormitoarele. Vila se poate vinde si mobilata, isi asteapta noii proprietari in cel mai scurt timp posibil. Suprafata utila 220 mp; teren 476 mp, 163.000 EUR, olteanugeo@ymail.com, Tel: 0766269183

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493 n PRELUNGIREA

é Giurgiu, Bâcu, Dragomireºti, vilã P+M, toate utilitãþile, beci, pod, terasã, etc, 68.000 euro si alte case începând cu 40.000 euro, 68.000 EUR, Tel: 0721059692 Giurgiu, Sãbãreni, 12 Km centura, casa P+M, 120mp utili, finisata, izolata, centrala pe gaze, curte 2 5 0 m p , 5 2 . 0 0 0 EU R , nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

GHENCEA, P+1, 100 MP/NIVEL, MOBILATA COMPLET, DEOSEBITA, LUX, ASFALT, CURTE 400 MP, CONSTRUCTIE 2008, 4 CAMERE, LA CHEIE, 265.000 EUR, TEL: 0723173783, 0723510200 n Rahova, Sandulita, vand casa la curte, teren 157mp, paianta, renovata interior, 3 camere, holuri, bucatarie, curent electric, sobe, put, gaze, apa, canal la poarta, intabulare, cadastru, direct proprietar, eventual schimb cu apartament, 50.000 EUR, Tel: 0761608590


15 Iulie 2013

vânzãri garsoniere / 2 camere / pagina 11 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Sãlaj, vanzare garsoniera, bloc nou izolat termic, parter, cu multiple imbunatatiri. urgent, pret negociabil, 20.500 EUR, mariusado11@yahoo.com, Tel: 0727020276, 0752839724 confort I, n Sebastian, modernizata, renovata integral, unic proprietar, dotari moderne, 8/10, inclusiv boxa, fara sarcini in CF, Tel: 0722706532

amenajari din n Unirii, constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, Chibrit, proprietar vand bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, urgent ieftin apartament 2 camere semi decomandat, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 10/12, metrou 1Mai la 2 min de bloc. Pret n Chibrit, vand garsoniera 0733683447 negociabil, 39.500 RON, confort III, 3/4, aproape metrou, zona linistita, irina_ionescu2000@yahoo termopan, gresie, faianta, .com Tel: 0733738206 parchet, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0749036796 n Cotroceni, Arenele BNR, etaj 2/3, semidecomandat, in vila, 71mp utili, renovat, g+f+p+t, centrala termica, zona Ferentari, n Prelungire foarte linistita, 124.000 EUR, Toporaºi, Iacob Andrei, laura@apulum94.ro, Tel: Margeanului 0733683446 particular, garsonierã conf. 3, n Antiaerianã, et. 2/4, gaze, balcon, apa Leresti, bloc reabilitat, etaj 4/4, I, decomandat, calda, discutabil, 12.000 EUR, confort imbunatatiri, intabulat, Tel: 0723692421 n Drumul Taberei Aleea Istru, n Prelungirea Ghencea 42.500 EUR, Tel: 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc Bloc2013, amenajat complet, nicu@apulum94.ro, reabilitat, 50.000 EUR, bucatarie mobilata si utlata, lift, 0733683445 dragos@apulum94.ro, Tel: parcare, 33.500 EUR, 0749233924 mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: n Baba Novac, Campia n Drumul Taberei Favorit, 0733683447 Libertatii, 2 camere, et 1 din vanzare apartament 2 camere, n Prelungirea Ghencea, 10, decomandat, complet decomandat, 50mp, etaj 4/4, faianta, parchet, garsoniera, dezvoltator, 36, renovat si utilat ultramodern, gresie, 48mp utili, 1/5 cu lift, 2012, situat la 500m de intrarea in repartitoare, apartamentul se finisat, bucatarie mobilata si parc IOR, 60.000 EUR, vinde cu mobila de bucatarie. utilata, pret + 5% tva, adm10096@yahoo.com, Tel: Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de 33.300 EUR, Tel: 0733683448, 0754340873 transport, etc, 45.500 EUR, elisabeta@apulum94.ro, n Bucureºtii Noi, Parc dragos@apulum94.ro, Tel: n Prelungirea Ghencea, Bloc Bazilescu, semi decomandat, 0749233924 2012. Etaj 2 si 3, finisate: confort 1, reabilitat, t+um, parchet, gresie, faianta, usa contorizat, parchet fag n Drumul Taberei, Prelungirea metalica, termopan, centrala. raschetat, discutabil, particular, Ghencea, bloc 2013, amenajat Bucatarie mobilata, utilata, 49.000 EUR, Tel: 0723713816, complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, 33.500 EUR, Tel: 0733683445, 0216442571 mariana@apulum94.ro, nicu@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Cantemir, Unirii, Mega, n Drumul Taberei, Prelungirea n Romanã Piata, garsoniera 4/10, balcon, decomandat, fara Ghencea, bloc2013, amenajat, dubla 34 mp cu utilitati, etaj imbunatatiri, bloc in curs de centrala termica, lift, particular, 45.200 EUR, 4/6, centrala de bloc, lift, zona reabilitare, linistita, fara intermediari, discutabil, 57.000 EUR, Tel: mariana@apulum94.ro, Tel: 40.000 EUR, Tel: 0724040426 0723713816, 0216442571 0733683447 é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 EUR, noodle_est@yahoo.com, Tel: 0723204041

n Eroii Revoluþiei parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

apartament n Floreasca, decomandat, parter, renovat, bloc reabilitat termic, 67.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Gara de Nord, Dinicu Golescu, conf. 1, 1961, semidecomandat, 54mp, bloc reabilitat termic 2012, 6/8, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0722414411

n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala apartament, negociabil, 56.600 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 Ghencea, n Prelungirea Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, 2 camere, dezvoltator, 50.35mp, finisat, centrala proprie apartament, bucatarie mobilata, utilata, 2012, pret + 5% tva, 45.200 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Iancului piaþã, Intermacedonia, proprietar, et. 5/8, semi decomandat, n Rahova, Pecineaga, suprafaþã totalã 58 mp, etaj 2, confort. 2, eliberabil imediat, 58.000 EUR, Tel: 0721331319 re-amenajat total, aer

conditionat, semi mobilat, zona foarte linistita, 0763618807

n Lujerului, Aleea Zorelelor, 2 cam 4/10 semi decomandat, neamenajat, 3 min de metrou Lujerului, 32.000 EUR, scoartanicolae@yahoo.com, Tel: 0724242272 n Teleorman, Zimnicea, etaj 2, complet utilat, negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0769414114, 0347882433 n Militari, Iuliu Maniu cf. 2, n Tineretului 2 camere, s.dec, 4/10, se vinde mobilat, gresie, faianta termopan, aer stradal, vedere parc, 52mp, semidecomandat, conditionat, usa metalica, 1/10, contorizat gaz separat, metrou, finisat, zona superba, apropriere scoala, gradinita, 75.000 EUR, mijloace de transport, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 37.000 EUR, Tel: 0720592299 0733683448

Tineretului 2 c amere, semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 euro, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Tineretului, Piata Norilor, langa metrou, 3/10, semidecomandat, semiamenajat, zona linistita, 64.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Titan, Nicolae Grigorescu Intersectia cu Basarabia, confort I, semidecomandat, etaj 10, renovat, intabulat, 42.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Titan, Minis, Aleea Barajul Dunarii nr 3, apartament 2 cam cf 1 sem modern et1/10 gresie faianta termopan aer conditionat usa metalica usi interior PVC balcon mare bucatarie mobilata utilata bloc M35 in spate la Lidl bloc reabilitat vedere stradala cad intab certificat energetic extras carte funciara informativ, 55.000 EUR, monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0728946599 n Titan, zona Auchan, Vând apartament 2 camere, etaj 4 din 10, confort I sporit. Preþ negociabil, Tel: 0764920668, 0745780240

n Unirii, 2 camere renovat complet, decomandat, et7/9, 74 mp, 3 balcoane, parchet, gresie si faianta, 110.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Unirii, Mitropolie, vand apartament 2 camere, suprafata 57mp, Tel: 0721008488 n Unirii, str. Baia de fier, vis-a-vis de magazinul Unirea, partament cu 2 camere etaj 1, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0724582527

n Vand ap. 2camere b-du Magheru, utilat si mobilat ultra modern, proprietar negociabil, 70.000 EUR, Tel: 0730741111, 0764287016, 0766465005 n Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448


pagina 12 / vânzãri 2 camere / 3 camere

n 13 Septembrie 2 Camere, decomandat, 8/9, semifinisat, 58mp utili, bucatarie 12mp, vedere superba, pret 70.000 euro, 70.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

n Drumul Sãrii parter/4, bloc 1990, decomandat, amenajat, balcon inchis, zona foarte linistita, bloc curat, 75.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

Taberei, n Drumul Prel.Ghencea, Sector 6, 3 cam cu curte de 80mp, zona verde, vedere padure salcami, p+5, apartament la cheie gresie faianta, parchet, termopane, centrala proprie, bloc nou 2013, 63.500 EUR, ramonabrc@yahoo.com, Tel: 0721252925

n Herãstrãu bloc nou 2013, finisat complet ultra modern, lift, parcare subterana, spatios luminos, zona linistita, centrala proprie, pret negociabil, 112.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

Drumul Taberei, vand urgent ap 3 camere, 10/10, mobilat, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, calorifere, parcare ADP in fata blocului, an 1973, 49.000 EUR, andrei_stylist@yahoo .com, Tel: 0767418067 é

n Kogãlniceanu, 3 camere, parchet, faianta, gresie, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare, 45.000 EUR, Tel: 0730873718

15 Iulie 2013 n Militari, vand apartament 3 camere, et. 1/4, 70mp, construit 1980, gresie, faianta, boxa, 70.000 EUR, Tel: 0721302260

3 camere é Militari, decomandat, et 1 din 5, 2010, toate utilitatile, zugravit, parcare subterana, zona in dezvoltare, 85.000 EUR, ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0724284003

n Nerva Traian 3 camere, decomandat, 2/8, parchet lemn, 78mp, termopan, 97.000euro/ negociabil, 97.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

Pantelimon, vand apartament 3 camere, etaj 3/10, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0725471455

Rahova, Calea Ferentari, apartament 3 camere, confort 1, 70mp, tavane false, G+F+P+T, negociabil, 65.000 €, Tel: 0764732158

n Unirii

n Macaralei, 3 camere, cf. 1 dec, 3/4, imbunatatiri, vedere mixta, 2 locuri de parcare, 60.000 EUR, Tel: 0720045121

Olteniþei, cf. 1/sporit, super îmbunãtãþit, mobilat / nemobilat, negociabil, Tel: 0744312382

Fantani, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, a/c, Tel: 0723619619, 0722744599

n Unirii, Goga, Camera de Comert, 4/8, bloc 2000, decomandat, renovat, 80mp, vedere mixta, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii, Coposu, apartament 3 camere decomandate, 85mp, 2 balcoane, boxã, camerã serviciu, centralã proprie, vedere stradalã, negociabil, 104.000 EUR, Tel: 0772492155

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

Decembrie Bd, n1 apartament 3 camere stradal, an constructie 1986, etaj 6/9, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala proprie, aer conditionat, debara, 2 bai, dressing mare pe hol, balcon lung inchis cu geam termopan, interfon, loc de parcare, 68.000 EUR, adrian.topor@yahoo.com, Tel: 0734991431


15 Iulie 2013

vânzãri 3-4 camere / spaþii / cumpãrãri 2-3 camee / închirieri oferte imobile / pagina 13

n 13 Septembrie Prosper, 1/8, decomandat, bloc reabilitat, constructie 1988, renovat, loc parcare ADP, mijloace de transport, 76.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Crângaºi, George Valsan nr. 10, apart. 4 cam, semi decomandat, an 1987, p+8, cadastru si intab. Imbunatatiri, parcare adp, zona metrou RATB tramvai, autobuz. Pret negociabil, 89.000 EUR, Tel: 0766918889, 0722323940

n Bragadiru, vand apt. 4cam. suprafata 90mp. stradal foarte n Drumul Taberei, bloc 2013, multe imbunatatiri, Tel: apartamentul este amenajat complet, centrala termica 0766607747 proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: é 13 Septembrie apartament 0733683447 3 camere Decomandat, et 8, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat complet, balcon, aer n Ghencea, proprietar vand conditionat, 2 bai, bloc 1999, apartament 4 camere, pret discutabil, 77.000 EUR, decomandat, etaj 7/10, scara emanuel@apulum94.ro, Tel: é Bucureºtii Noi, vanzare 4 curata, exclus intermediari, camere, decomandat, 185mp 0788364188 utili, parter, doua locuri 83.000 EUR, Tel: 0760906646 13 Septembrie, Prosper, 3/8, bloc 1987, decomandat, amenajari deosebite, zona linistita, loc parcare, 77.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, intre Marriott si Panduri, 3 camere, decomandat, 6/8, finisat, vedere mixta, 1994, loc parcare, 105.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, etaj 2/8, 75mp, imbunatatiri, cadastru, negociabil, 72.000 EUR, Tel: 0725545200

parcare, 235.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Herãstrãu Bloc nou 2013 parter+ curte proprie 126mp, finisat complet, zona n Calarasilor Stradal, etaj 5, deosebita, 2 minute de parc suprafata Agricultori-Muncii. Bloc monolit Herastrau 1995, vedere spate si lateral, apartament 121 mp, 2 bai, renovat, intabulat, 163.900 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 112.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0788364188 0733683445

Central, 4 apartamente de lux in zona centrala, Tel: 0737613810

n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 125.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Militari, Gorjului Apusului, bloc 1982, stradal, vedere spate, etaj 5/8, semidecomandat, 81mp, renovat, centrala, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Nerva Traian, adiacent, bloc 1987, 7/8, transformat in 3 camere, amenajat, aer conditionat, loc parcare, 107.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro, Nerva Traian, Octavian Goga, confort 1, 1/8, monolit, 1989, renovat, mobilat, liber, negociabil, 120.000 EUR, Tel: 0761259008

n Sãlãjan, Steriadi Apartament decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Tineretului Parc, bloc 1981, 5/8, decomandat, 89mp, finisaje deosebite, loc parcare, zona foarte curata, 97.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Chitila-Ilfov, Rudeni nr 38, hala industriala de inchiriat/vanzare S+p+1, supraf teren 2240mp, supraf.constr.utila 1205mp, din panouri termoizolante tip sandwich, structura rezistenta beton, cu inchideri perimetrale panouri tip sandwich. Inaltime 6m. Utilitati : gaz, apa, canal, curent trif. transformator de mare putere (219,4 KW), curte betonata 1035mp, cabina portar 10mp, camera tehnica, centrala proprie, poarta electrica de acces, rampa, vestiare, dusuri, bucatarii 2, grup.sanitar, birouri, depozite, sala productie, sala de mese. Imbunatatiri: termopan, gresie, faianta, parchet birouri, lavabila. Pretabila pt activitati productie (alimentare si nealimentare), comerciale si/sau depozitare, birouri. Pret inchiriere 2500 euro +tva / luna, 0766613878, n Bragadiru, sos. Alexandriei, inainte de pod, stradal, hala 500mp, h-6m, 120mp birou/locuinta, acces tir, constructie 2010, vanzare 185000E+TVA, inchiriere 1750E+TVA/luna, 0722397351 n Vitan, vand magazin alimentar (supermarket), macelarie carmangerie, bacanie, vinarie, sifonarie, spatiu 230mp stradal, cu fond marfa, chirie 1000 euro/luna (contract chirie 10 ani), 1.000 EUR, Tel: 0722611816, 0727382066

n Sãlaj, inchiriez camera in apartament cu 2 camere in vila, complet utilata si é Afumaþi, oferim cazare mobilata, 500 RON/luna, Tel: regim hotelier la preturi fara 0765766730 concurenta, camere modern mobilatae, aer conditionat, Titan, Policlinica, grup sanitar +dus propiu, televizor, parcare pazita si inchiriez camera discreta. Non Stop. In incinta mobilata (pat dublu, Complex RAFO. Pentru mai mult de 3 zile de cazare birou, noptiera, acordam reduceri, dulap, tv) in afumati.glt@gmail.com, Tel: 0740181100, 0742227713 apartament cu 2 n Colentina, zona Ghica Tei, camere semi garsoniera mobilata clasic decomandat (2 confort 1 fara imbunatatiri holuri), toate utilitatile parter stradal, 170 EUR/luna, mircea.ionescu@meteoromania necesare (aragaz, .ro, Tel: 0722625857 microunde, frigider, n IANCULUI PROPRIETAR tv, telefon, internet, INCHIRIEZ GARSONIERA, LANGA METROU IANCULUI, aer conditionat, UTILATA SI MOBILATA, termopane, masina RENOVATA RECENT, AER CONDITIONAT, MASINA DE de spalat, etc). SPALAT.CHIRIA E O LUNA Inchiriez numai la DREPT GARANTIE. DUPA ORA 17:30, 250 EUR/LUNA, eleva, studenta, TEL: 0724252386

salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Giuleºti nr. 299B, casã curte, St=130mp, 75mp interior, toate utilitãþile, nemobilatã, 360 EUR, Tel: 0726116881 Sãlaj, str. Serbesti, casa la c urte, 3 c amere, baie, bucatarie, incalzire centrala cu calorifere, gaze, mobilat, singur curte, inchiriez sau vand, Tel: 0769695394

n Cumpar apartament 2-3 camere Paticular cumpar apartament 2-3 camere, zone: Tineretului, Timpuri Noi, Sincai, Brancoveanu, Oltenitei, Titan, N. Grigorescu, apropiere parc/metrou, exclus P/ultimul etaj, Credit Prima Casa preaprobat, alexandra_irina_danila@yahoo. com, Tel: 0728929014

Unirii, Sc Apulum 94 cumpara apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447, 0213207070

n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, termen lung, moderne, cf. 1, aer conditionat, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, Tel: 0764826324, 0723518074

Sudului Piaþã, garsoniera nemobilata, parter, 35mp, gres ie, termopan, 800 RON/luna, Tel: 0722528526, 0314262770

é Floreasca, langa Kaufland, inchiriez ap2 camere, semidec, 55 mp, g+f+p+t + um, cablu, internet, utilat, mobilat, etaj 3/3, renovat /zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, a/c la cerere din chirie, termen lung. Negociabil, 350 EUR/luna, info@abcdellapubblicita.it www.affittoappartamenti milano.it/, Tel: 0760844294 BALTA ALBÃ, AP. 2 CAMERE, DECOMANDAT, ET. 2/10, RENOVAT RECENT, MODERN MOBILAT SI UTILAT COMPLET, 3 0 0 E U R , SANDUVISU@GMAIL. COM, TEL: 0768088762


pagina 14 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii / cereri / auto-moto / electro / matrimoniale Lamotesti, n Brâncoveanu, inchiriez ap. 2 camere, utilat mobilat, p/4, contorizat, 200 EUR, Tel: 0768341624 n Gara de Nord, 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 n MIHALACHE ION, NR. 166, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, APARTAMENTUL ESTE RENOVAT, UTILAT, ETAJ, 300 EUR/LUNA, TEL: 0733109914 n Militari, Iuliu Maniu, etaj 5/10, confort 1, mobilat, utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657 n Nerva Traian, Emil Garleanu nr. 12, bl. A1, in spatele blocului LOTO, apartament dec, mobilat si utilat lux, Ikea, Mobexpert, parter/8, bucatarie foarte mare, recent renovat, aer conditionat, G, F, P, T, usa metalica, loc parcare; Cristi, 450 EUR, bcj2284@yahoo.com, Tel: 0722266343 Ghencea, n Prelungirea apartament 2 camere, decomandat, mobilat, utilat, loc parcare, etaj 6/10, liber, 250 EUR/luna, Tel: 0745600328, 0744262078

é Romanã, Nicolae Iorga, apartament 2 camere, 49 mp, renovat, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, negociabil, 450 EUR/luna, 0727859385 n Sãlaj, inchiriez apartament cu 2 camere complet utilat, mobilat, in vila, zona este linistita, 1.000 RON/luna, Tel: 07657669730 n ªtefan Cel Mare, urgent, nou, modern, mobilat, f. curat, centralã bloc, exclus intermediari, 290 EUR, Tel: 0747086921

n Drumul Taberei confort 2, urgent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 8/10, foarte curat, 250 EUR, Tel: 0751386461 n Militari, Gorjului, Sector 6, inchiriez apartament 3 camere, 79mp, et. 6/10, dec, mobilat, utilat, pret negociabil, Tel: 0721876893 Polona, Dacia, numai pentru birouri firmã, 3 camere semi decomandate, grup sanitar, curte 100mp, 0722775366 n Rahova, BRD, particular, inchiriez 3 camere decomandate, mobilate, zugravite, curate, toate utilitatile, 300 EUR/luna, Tel: 0766614173 n Tineretului mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n Tineretului, mobilat, utilat, 70 mp, renovat (termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica), complet mobilat, utilat (aer conditionat, frigider, masina de spalat, televizor,). Parc, metrou, zona linistita, scoli, restaurante, 400 EUR/luna, paraschiva.oprea@gmail.com, http://www.imobiliare.ro/anunt/X V0300LT9, Tel: 0724662488 n Titan, Billa, apartament 2 camere decomandate, mobilate si utilate, 1.000 RON/luna, Tel: 0755153809, 0212305124 n Ultracentral bloc Dunãrea, apartament 3 camere, 90mp, et. 2, dotat, utilat, preþ negociabil. 021.314.90.86, Tel: 0213152164, 0724136905

n Militari, proprietar, spaþiu 20 mp, stradal, 250 EUR, Tel: 0726014320 n Victoriei, Spatiu de birouri de inchiriat, 90 mp, centrul vechi, Pasajul Macca – Villacrosse, Calea Victorie 16-20, etajul 2, in cladire birouri, cu intrare din Pasajul Vilacrosse. Pret inchiriere / mp / luna: 8 Euro/mp; Pret total chirie: 720 Euro/luna; Preturile nu contin TVA; Garantie: contravaloarea unei singure luni de chirie; Disponibil imediat; Contact direct proprietar, 0788348602

n Centrul Istoric, închiriez spaþiu comercial Centrul vechi, subsol, 80 mp, superavantajos, Tel: 0726207464

Centura Domnesti, halã noua pentru depozitare, 1.500mp, rampa tir, paza. 3, 5 Euro/mp, Tel: 0722598108, 0212694200 n Dacia, Vasile Lascãr 180, sectorul 2, închiriez imobil, p+1+m, pretabil birouri/unitãþi comerciale, Tel: 0744304481 n Decebal, proprietar ofer spre închiriere spaþiu comercial, 150mp, 4.000 EUR, Tel: 0765651761

Drumul Taberei, in incinta Societatii Munactiv, Str. 1 Mai Nr. 51-55 (Compozitorilor) Inchiriem spatiu Fitness, 250 mp, pentru activitati sportive (Fitness, aerobic, dance, etc), utilitati@munplast.ro, Tel: 0749024916, Fax: 0214131429 n Militari, proprietar spaþiu stradal, utilat, 50 mp + depozit 25 mp, pretabil diverse activitãþi, 600 EUR, Tel: 0726014320

Cautam urgent garsoniere, apartamente, case, vile de calitate pentru clienti seriosi, 0752703232 n Particular, caut teren pentru colectarea fierului vechi, cu vad, zonã bunã, urgent, Tel: 0767782653, 0733151433

laptopuri, n Calculatoare monitoare, imprimante noi, second-hand, garanþie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

McDonald, n Brâncoveanu, particular, 4 camere, decomandat, in vila, etaj 1, negociabil, 450 EUR/luna, Tel: 0723087533 n Romanã parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599 n Ford Mustang model 2008, 4.000cmc, alb, interior bej piele, 65.000km, înmatriculat RO, 11.000 EUR, Tel: 0741134462, 0751177004 n Mercedes E200 Coupe, gri, cp 1800, 27.000 EUR, Tel: 0740166592 n Peugeot Partner 2000 cm3 2006 inmatriculata; Putere 90 CP; Cutie de viteze manuala (5+1); Climatizare manuala; gri metalizat; Usi 4/5; Diesel euro 4; Primul proprietar; Carlig de remorcare; Computer de bord; Închidere centralizata; Jante din aliaj; Radio/CD; Volan reglabil; ABS; Airbag; Comenzi volan; Geamuri + Oglinzi electrice; Servodirectie; Starea tehnica impecabila; Reviziile au fost efectuate la timp; Vehiculul apartine unui nefumator, 6.000 €, 0744608043, office@exotic-k.ro

é Rulota fast food Echipata complet, utilaje profesionale, contor electric, apometru, 2 frigidere, chiuveta Franke noua, friteusa dubla, rotisor, cuptor convectie, bain-marie 6 comp, aragaz, aparat cafea, boiler Ariston, cuptor microunde, plita elect, grill elect, aparat vata de zahar, aparat hot dog, feliator, instalatie electrica noua, mobilier, sistem supraveghere alarma, camera frigorifica 2.5L*1l*2.6h, posibilitate vanzare cu tot cu gratar, 7.000 EUR, bcj2284@yahoo.com, Tel: 07222266343

15 Iulie 2013

Calculator Pentium/AMD Dualcore, 2 GB Ram, 250 GB HDD, DVDRW, monitor 19 LCD, 1 GB video dedicat, 499 RON, Tel: 0768790654, 0723790654

n Voucher Rabla 2013, preþ negociabil, eventual schimb auto, preferabil Papuc, autoutilitarã (diferenþã), Tel: 0723185177 2013, vand n Voucher voucher rabla luna iulie la 2900 lei sau schimb la pret de 6500 lei, 2.900 RON, kostymob@yahoo.com, Tel: 0722687452

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

electrice alimentare benzina si diesel, pentru orice tip auto, capuri distribuitoare, injectoare, sonde litrometrice. Negociabil. Garantie, Tel: 0744852658

é Ma si deplasez. Sunt o Escorta cu tot ceea ce trebuie sa aibe o femeie pentru a fi placuta privirii si atingerii; nu é Amanta perfecta. Daca te sunt genul de escorta care sta respecti cu adevarat, nu ezita cu ochii pe Ceas. Sex Total, sa cunosti o fata naturala cu 150 RON/ora, Tel: 0735123018 forme de invidiat, pozele spun totul, discretie totala si servicii ireprosabile, garantez revenirea, sex oral, normal si anal, 150 RON/ora, Tel: 0761174614

n Pompe

é Poze din Locatie. La mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc. Nu sunt doar vorbe, convinge-te: anal, normal in orice pozitie si oral neprotejat, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

n Am 38 de ani locuiesc in nona Militari, saten, ochi albastri, 1.74, 76kg; Caut doamnã serioasã fãrã obligatii pentru cãsãtorie, Tel: 0762085156 n Domn tânãr, serios, stare materialã bunã, doresc cunoºtinþã tânãrã, frumoasã, aspect fizic frumos, inteligentã, deosebitã, serioasã. Asigur cazare + întreþinere, Tel: 0721497888 n Tanar simpatic, caut tanara simpatica intre 18-22ani pentru o relatie serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0761778632


15 Iulie 2013

animale / pierderi / medicale / afaceri vânzãri-cumpãrãri / afaceri firme / pagina 15

stampila S&G n Pierdut Prod-Serv Instal Srl, J40/2479/2007, CIF RO21018965, Bucuresti, sector 2, carnet facturier seria BSG nr. 101-150, chitantier seria BSG nr. 101-150. Le declar nule,

é Pui ciobanesc de Berna vand fete si baieti, deparazitati intern si extern, vaccinati cu carnet de sanatate, parintii se pot vedea la domiciliul meu; pret usor negociabil, 900 Ron, 0723777321

é Pui ogar vand fete si baieti culoare gri negru si alb sanatosi, 200 Ron, 0723706192, bolnavu.adrian@yahoo.com

n Pierdut certificat constatator emis în baza declaraþiei tip depusã la suspendarea activitãþii pentru firma All Site Electrics SRL, J40/2993/2008, CUI 23336710 cu sediul social str Costache Conachi nr 8 bl 6A sc A ap 22.

Pierdut CI, carte alegator, carnet conducere categoria B, certificat inmatriculare autoturism Dacia Logan c uloare albas tru, nr. inmatriculare B 58 SBN, autorizatie ANRE, legitimatie consilier sector 5, diploma competente antreprenoriale EBCL nivel A, carduri bancare pe numele Stoiciu P. Cristian. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator emis la reluarea activitatii societatii Power Office Birotica SRL, cu sediul in Bucuresti, str Vladeasa, nr 6, bl C74, sc B, etj 1, ap 62, sect 6, J/40/236/2008, CUI 23037300. Il declar nul, n Pierdut Certificat Constatator suspendare pentru SC Cabana Suru SRL, CUI 13788610, J40/9782/2006, Bucuresti, Sect 2, Str Maior Coravu Ion, Nr51, ScK, Et2, Ap66. Il declar nul, Tel: 0766299279 n SC Danube ResearchConsulting SRL anunta pierderea si declara nul Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA seria B nr. 0353418, n Societatea Lycorn Company SRL, cu sediul social in Bucuresti, str. Intrarea Eliza Zamfirescu Leonida nr. 5, sector 1, CUI 12589199, Nr. de Ordine in Registrul Comertului J40/459/2000, pierdut Certificat de Inregistrare. Il declar nul,

é Centru de investigatii Borri. Va asteptam la Centrul Terapii Borri, cu circuit inchis, in zona Titan Auchan / Bucuresti. Va oferim diferite servicii: recuperare medicala corporala, un ambient placut si distins, investigatii neinvazive, reflexoterapie cu personal calificat la scoala Laboratori Borri (Italia); consultatie si investigatie cu biorezonanta, propunerea unei scheme de tratament (90% planta); consultatie Iridiologicã, Teste de intolerante alimentare si recomandari de nutritie si alimentatie corecta. Va stam la dispozitie cu informatii, terapii_preventive @yahoo.it, www.campus laboratoriborri.it, Tel: 0747603579, 0766733617

n Cedez fast-food functional zona Piata Muncii, complet echipat. Negociabil, Tel: 0722522118 afacere salon n Vand infrumusetare utilat complet mobilier nou stare ireprosabila GERMANA 32mp, stradal, bd. Stefan cel n PIANINA PLACA BRONZ, 5.000 RON, Mare, chirie mica, Tel: TEL: 0314262770 0766412249

n Cumpãr licenþe taxi în Bucureºti ºi Ilfov, Tel: 0743128512 n Cumpar Hotarari Prefectura, Legea 290 (despagubiri Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786 Cumpãr ãm G arantat, aproape orice. Seriozitate. Plata pe loc, 0785699822 n Parfumuri online originale ieftine deosebite, http://www.parfumia.ro, Tel: 0720264874 n Romtelecom SA Romania, intentioneaza sa vanda prin licitatie electronica 447 echipamente DWDM Marconi organizate intr-un numar de 27 Rack-uri ETSI, instalate pe site-uri in 17 orase situate in 12 judete. Echipamentele au fost folosite, dar sunt in buna stare de functionare. Toate echipamentele se vor vinde unui singur cumparator. Pretul de pornire a licitatiei electronice este 300, 000 Euro fara TVA; criteriu de evaluare: cea mai buna oferta.Pentru participarea la licitatie este obligatorie prezentarea unei Scrisori de Garantie in favoarea Romtelecom SA in valoare de 5, 000 Euro. Detalii despre conditiile de participare si alte informatii se pot solicita in scris la fax si pe e-mail Prezentul anunt este valabil doua saptamani de la publicare, virginia.lupusoru@romtelecom.ro www.romtelecom.ro/licitatii?utm _source=az.ro&utm_medium=b anner&utm_campaign=DWDM, Fax: 40214041129

Vând Loc veci Cimitirul Sf.Vineri, 2 cripte + cruce, central, negociabil, Tel: 0766346510 n Vand loc de veci Berceni F13 P220 Progresul 2 locuri F6 P56, ambele aleea principala, Tel: 0760898268, 0246234514 n Vând covrigãrie, complet utilatã, super vad, Piaþa Veteranilor, 12.000 EUR, Tel: 0744383836

é Vând Rulota Kebab complect utilata si dotata modern: grill kebab, grill placa, friteoza, lada frigorifica, incalzitor sosuri, rotisor profesional, vitrina frigorifica, vesela speciala vitrina frigorifica, cutit kebab special, etc. 18.000 €, 0748143942, 0748143942, catanaclaudiucosmin@gmail.com

Vand Limuzina Ford Galaxy, cadoul presedintelui Nixon lui Ceausescu cu ocazia vizitei la Casa Alba, 0786617041

Vând Hotel 108 locuri plus anexe, curte (standard camin nefamilisti) bloc p+2, Alexandria, pret discutabil, 230.000 EUR, Tel: 0347401017, 0769634511

é Vand salon de Infrumusetare, lux, chiria 336 eur pe 5 ani, aparat de bronzare Ergoline Lounge, aparat epilare definitiva Jean Klebert, 21.500 EUR, luxrentcars@live.it, www.coquettebeautystudio.ro, Tel: 0753620472

é

é Vand afacere piata Crangasi, vand fast food in Exprss Bazar, cu deschidere stradala, 8.000 €, Telefon: 0734499999, 0722530171, Fax: 0722530171


15 Iulie 2013

Matematica, profesor, orice z ona, rez ultate r apide garantat, sedinte individuale; c omod, s igur, efic ient, experienta, Tel: 0727809907

é Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 n Meditaþii matematicã, profesor (soþul, 46), românã, profesoarã (soþia, 43), V-XII. Rezultate, 13 ani, meditaþii: admitere liceu, note peste 9, anul acesta elevã 10 mate, 9, 60 românã; BAC nici un picat, note peste 9, anul trecut elevã 10 mate, 9, 80 românã, toþi elevii foarte slabi, “reparaþi” cu succes! 20 RON/ora, Tel: 0722286920

executãm n Acoperiºuri mansarde, þiglã metalicã, orice fel de tablã, dulgherie, burlane, reparaþii, vopsitorii, renovãri, Tel: 0724844659 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta, gresie, rigips, t apet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Executãm avantajos zidãrii, tencuieli, gleturi, rigips, polestiren, faianþã, zugrãveli, pavele, gresie, ºapã, demolãri. Seriozitate, Tel: 0766531488 n Executam invelitori tabla zincata Lindab+ toate accesoriile, izolatii acoperisuri, reparatii + materiale, preturi mici, Tel: 0744111939, 0732563623

n Executam amenajãri (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 la preturi n Inchiriez avantajoase pompa beton 38 ml si autobetoniere transport beton, http://www.betoanepavele.ro, Tel: 0722198413 Tapiter cu experienta lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Contabil expert,

servicii contabile complete, semnãturã electronicã, Bilanþ, salarizare, prima lunã gratuit, 100 RON, 0766369750, 0720891226, 0214118164

n Contabil, ofer servicii complete de contabilitate societati, depunere declaratii, intocmire bilant, tarife negociabile, 80 Ron / lunã, n Consultanta de imagine si 0722792729, asistenta personala, Tel: magdadonose@yahoo.com 0732988448

Dj nunta, Organiz ari Ev enimente, primirea perfec ta c u mes ele plimbarete, hos tes s s i animatoare, videoproiector pentru poz e, totul c u SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siensii! djsiensii.weebly.com Tel: 0726129782 n DJ la pret de criza ofer servicii de sonorizare cu aparatura profesionala de inalta fidelitate, joc de lumini, masina de fum, mii de melodii special selectate. 0721201181

Offroad, tu la volan, detalii la telefon. Maxim 100 km de Bucuresti, Tel: 0770435760

é Reparatii

frigidere, congelatoare, combine, lazi, dozatoare, vand frigider Arctic, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

AnuntAZ 15 07 2013  
AnuntAZ 15 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement