Page 1

n Personal curatenie in centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800ron. 0212241302, 0212241312, Tel: 0729005137, 0722763974

é CROITOREASA.

CASA DE MODA, ANGAJEAZA CROITOREASA, MASINISTA SI PERSONAL PENTRU BRODERIE MANUALA, CU EXPERIENTA, ZONA FLOREASCA. SALARIU AVANTAJOS! OFFICE@ ERSAATELIER.COM HTTP://WWW.ERSA ATELIER.COM, TEL: 0723174871, 0212300224

Gara de Nord, Izvor - predau contracte magazine, in statiile de metrou Gara de Nord si Izvor, Tel: 0741146876

n Reprezentant vânzãri. Angajãm persoane care au harul vorbei pentru misiunea noastra de recrutare. Dorim facilitate de comunicare si seriozitate. Salariu foarte bun, detalii la telefon. Angajam fete si baieti, 1.200 EUR/luna, webcamprod@hmail.com, Tel: 0720302081

é Personal.

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

15 Iunie 2012 n Agenti interventie paza si ordine, sefi tura servicii paza si inspectori de securitate in localitatea Cogealac, jud. Constanta, Tel: 0216670038

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

n Agent Vanzari - distribuitori, pentru Roossa Cismigiu. Salariu 1200Ron+ comision. Urgent, Tel: 0755352689 n Agent Vanzari angajam fata ptr vanzari tamplarie pvc zona Colentina, office@gedaplast.ro, Tel: 0724834947

é Agenþi Pazã

pentru ºcoli ºi grãdiniþe angajãm urgent, 0213108660, 0212010567

n Agent Pazã barbati si femei cu sau fara atestat pentru obiective in Bucuresti, Tel: 0314252135 Pazã. Societate n Agent securitate angajeaza agent paza cu domiciliul in Bucuresti, pentru sediu firma, farmacii; pachet salarial 800-1000 lei; program o zi da una nu, Tel: 0213152184

Agent Vanzari cu portofoliu si masina proprie in domeniul gresiei si faiantei in Bucuresti si Ilfov, CV la e-mail mariniitalgres@mail.com Tel: 0761591103, 0745601361

é Agent Vanzari cu/

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Cetãþenia europeanã - o nouã identitate (partea a-II -a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului consacrat cetãþeniei europene – ca o nouã identitate a cetãþenilor din statele membre ale Uniunii Europene. Dupã cum este cunoscut, anul 2005 a fost Anul European al Cetãþeniei prin Educaþie. Prin aceastã iniþiativã, Consiliul Europei a intenþionat sã sublinieze importanþa educaþiei pentru dezvoltarea cetãþeniei ºi pentru calitatea participãrii într-o societate democraticã. Alegerile electorale din ultimii ani din majoritatea þãrilor europene demonstreaza un interes scazut ºi un nivel redus al participãrii la viaþa publicã ºi politicã, în special în rândul populaþiei tinere. Comitetul Miniºtrilor a demonstrat deja sprijinul pentru aceastã iniþiativa, prin adoptarea unei Recomandãri cãtre statele membre, cu privire la educaþia pentru cetãþenie europeanã, democraticã. Cetãþenia europeanã oferã drepturi supranaþionale cetãþenilor statelor membre ºi consolideazã protecþia intereselor acestora. Tratatul de la Maastricht instituie 5 categorii de drepturi supranaþionale, complementare cetãþeniei naþionale: 1. Dreptul la libera circulaþie, dreptul la sejur, dreptul de stabilire a reºedinþei ºi a domiciliului, dreptul la muncã ºi studiu în celelalte state membre ale Uniunii. Atenþie însã! Legislaþia Uniunii Europene stabileºte numeroase condiþii pentru exercitarea acestor drepturi. Exemplu: pentru un sejur mai mare de 3 luni în alt stat al UE este necesar un certificat de sejur. Intrarea pe teritoriul altui stat membru nu poate fi interzisã decât din raþiuni de securitate ºi sãnãtate publicã, iar interzicerea trebuie justificatã. 2. Dreptul de vot ºi dreptul de a candida la alegerile pentru Parlamentul european ºi la alegerile locale în statul de rezidenþã, în aceleaºi condiþii cu cetãþenii statului respective. 3. Dreptul de a beneficia pe teritoriul unui stat terþ (stat care nu este membru al Uniunii Europene) de protecþie consularã din partea autoritãþilor diplomatice ale unui alt stat membru, în cazul în care þara din care provine nu are reprezentanþã diplomaticã ori consularã în statul terþ respective. 4. Dreptul de petiþie în faþa Parlamentului European. 5. Dreptul de a apela la Ombudsman-ul european (Avocatul Poporului) pentru examinarea cazurilor de administrare defectuoasã din partea instituþiilor ºi organismelor comunitare. Comisia Europeanã, având rolul de a veghea la respectarea tratatelor (denumitã în doctrinã “Gardianul Tratatelor”), supravegheazã aplicarea prevederilor legate de cetãþenia europeanã ºi elaboreazã rapoarte periodice asupra progreselor realizate ºi asupra dificultãþilor întâlnite. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Iunie 2012 n Agenþi Pazã societate de paza angajeaza urgent, salariu motivant, Tel: 0213354491 n Agenþi Pazã Firma de paza angajeaza agenti paza cu atestat, dispecer cu experienta, Tel: 0726274237 n Ajutor Bucãtar ºi ajutor vase pentru restaurant Regie, Tel: 0769808866 n Ajutor Bucãtar, angajez urgent pentru catering zona Gorjului, danyganea@yahoo.com, Tel: 0744523512

é Ajutor de bucatar. Cafenea din Bucuresti (zona Armeneasca) are nevoie de un ajutor de bucatar muncitor si saritor, http://lente.ro, Tel: 0755530593

é Asistentã personalã pentru om afaceri, corp atletic, fãrã obligaþii, ea frumoasã, open-minded, suplã. Accept provincia. Ofer cazare, masã, salã fitness, salariu 1.200 Euro. Rog seriozitate. CV + minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com, Tel: 0733637319

n Asistenta radiologie angajam, Tel: 0213265596 n Bonã Bona regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã internã Floreasca Pt baiat 2.5 ani. Persoana curata, ingrijita, discreta, cu experienta si recomandari. Se ofera: 1500 RON + 2 week-enduri libere/luna, 1.500 RON/luna, Tel: 0726399202 1.200-1.400 lei, n Bonã, experienta, 8-10 ore, Unirii, Aviaþiei, Muncii, Otopeni, Primãverii, Tineretului, Dr.Taberei, Militari, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bucãtar angajeazã Restaurant zona Floreasca, Tel: 0724481341 n Bucãtar pentru fast-food în Bragadiru, preferabil din zonã, Tel: 0762248444 Ajutor bucatar, n Bucãtar, Bufetier, Ospatar, cu domiciliu in sector 5-6, Tel: 0214443668, 0743048701

B u c a t a re a s a c a l i f i c a t a angajeaza Studentpub, zona Politehnica.Cerinte: calificare, dom i c i l i u l i n a p r o p i e r e , peste 30 ani. Rog sunati intre orele 12-20 doar daca indepliniti c e r i n t e le , http://www.studentpub.ro, Tel: 0722355733

é BUCÃTARI, PIZZERI SI OSPATARI. RESTAURANT CASA MARA ANGAJEAZA BUCATARI CU EXPERIENTA IN BUCATARIA ITALIANA SI INTERNATIONALA. OSPATARI SI PIZZERI CU EXPERIENTA. ZONA AGRONOMIE, SECTOR 1, MIHAELA@THEGATE.RO, HTTP://WWW.RESTAURANTC ASAMARA.RO, TEL: 0767643603, 0722675766 n Buldoexcavatorist.

é Bucãtar. Restau-

rant de lux angajeaza urgent personal calificat, cu experienta in domeniu pentru pozitia de bucatar, stefan.ciobanu@ aeroservices.ro

Cerinte: Experienta minim 3 ani pe un post similar, serios, responsabil, muncitor, iulycar@clicknet.ro, Tel: 0744303696, Fax: 0213525861

é Cameristã, n Bucãtari, Restaurant NoName Curatenie. Firma

Personal de regim cãutãm camerista zona Berceni angajeaza, hotelier pentru program full-time, n Asistent/a cu experienta - contact@restaurantnoname.ro, Radu_greta@yahoo.com, Tel: clinica stomatologica angajeaza, http://www.restaurantnoname.ro, 0720696250 Tel: 0721951386 Tel: 0761280642, 0213320029

n Casting pentru film. Casa de

productie Lumiere Artists organizeaza casting (figuratie si actori) pt film de lung metraj, reclame si emisiuni TV. Nu se percep taxe; pt. programari sunati, casting@lumiereartists.com, Tel: 0213109152, 0755129475 cosmeticianã, n Coafezã manichiuristã, angajeazã Salon de înfrumuseþare în curs de deschidere, zona Gara de Nord, Tel: 0744876326, 0728431041 n Coafezã pentru Salon de lux Piata Victoriei; salon vechime 2 ani, flory.minea@yahoo.com, www.germannails.ro, 0722211106 n Coafezã ºi manichiuristã, pedichiuiristã (unghii false), cu experienþã, vad format, Piaþa Crângaºi, Tel: 0761679830 n Coafeze cu experienþã minim 2 ani pentru salon înfrumuseþare. Salariu fix +comision, 0729342004 n Cofetar. Cofetãrie angajeazã cofetar cu experienþã. Relaþii la telefon: 0724.23.11.40, Tel: 0724231140 n Confecþioner/a, angajez in zona sector 6, Tel: 0762287016 Confecþionere tricotaje cu experienta in masina simpla dar si triplock si uberdeck zona Crangasi, mediu de lucru placut (nu se lucreaza in sistem lohn), ore suplimetare platite, bonusuri in functie de performante. Sunati doar daca aveti o mare experienta in aceste masini, Tel: 0742022466

é Cosmeticianã si coafeza cu experienta - Coafor angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Iunie 2012 Cosmeticianã prietenoasa, placuta, serioasa, experienta minim 3 ani, se cere si efectuarea de masaje anticelulitice. Salariu fix atractiv + comision! Salon angajeaza, Zona 1 Decembrie (15 min de Berceni), Veronique_salon@yahoo.com, Tel: 0723131962

Croitor/easã Societate comerciala angajeaza croitoreasa. Relatii la telefon L-V 9.00-16.00, Tel: 0770593624

é Croitoreasã cu experienta, ajutor croitoreasa, retusier cu experienta pentru magazin de modificari imbracaminte, Tel: 0755824940, 0314179195

Frigotehnist aer conditionat si sisteme VRV. Firma angajeaza, Tel: 0212113552

n Instalator

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 Dulgheri, angajez cu carte de munca, cer calitate superioara a lucrarilor, seriozitate, responsabilitate, nu se accepta consumul de alcool, salariu negociabil, Bianca.iercu@ yahoo.com, Tel: 0745750171 n Electrician

automatizari si Montator usi garaj. Sc Alumatic Srl Bucuresti angajeaza, CV la e-mail, office@alumatic.ro, http://www.alumatic.ro, Tel: 0212553627 Electricieni. Firma angajeaza electricieni in constructii, Tel: 0762604808, 0762203299

n Farmacist Bucuresti Cerinte:

é Curieri pedestri,

Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

Absolvent Facultatea de Farmacie; Autorizatie Libera Practica; Maxim 35 ani, Experienta minim 3 ani, 3.000 RON/luna, office@atics.ro, Tel: 0726399202 n Femeie de Serviciu. Sunaþi între orele 10 ºi 16, Tel: 0741700614, 0728962642 n Femeie la vase, restaurant zona Iancului angajeaza, Tel: 0212532321

aer conditionat. Angajez instalatori aer conditionat cu experienta. Pentru programare la interviu sunati, Tel: 0760958778 n Lucrãtor cu experienþã în mãsurarea geamurilor pentru montarea tâmplãriei PVC ºi inginer cu experienþã optimizare sticlã PVC, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 n Maistru în arta culinarã (cod COR 512004) - 1 post, ºi bucãtar specialist vegetarian (cod COR 512003) - 1 post pt. SC Caravana Restaurants SRL, CUI: RO28447913, J40/5652/2011, sediul: Clucerului nr. 41, sector 1, Bucureºti, pentru locaþia situatã la punctul de lucru al societãþii, aflat la adresa str. Clucerului, nr. 41, sector 1, Bucureºti. Detalii pe e-mail sau la tel, caravana.restaurants@gmail.com, Tel: 0720044002 Restaurant tip n Manager. fast-food angajeaza Manager si Asistent Manager cu experienta 2 ani. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Manichiuristã si pedichiurista cu experienta - salon stilat in Bucurestii Noi angajeaza, Tel: 0722967740

Maºiniste cu experienþã ºi fete pentru pregatit cusut feþe încãlþãminte, angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0214204326, 0744661956 n Mecanic auto cu experienþã pe

marca Citroen. Rãdãcini Auto Style angajeazã, Tel: 0728871136 n Mecanic auto cu experienta Skoda Team Services angajeaza in zona Rahova, Tel: 0214202544 n Menajerã tanara cu experienta, pentru vila in Mogosoaia, Tel: 0721951386 n Menajerã cu experienþã pentru curãþenie, spãlat, cãlcat, gãtit, piaþã. Timp de lucru 8 ore zilnic Luni-Vineri. Vârsta maximã 45 ani, Tel: 0731549782

Muncitori in constructii, zidari, dulgheri, sau echipa, conditii avanajoase, caut Manichiuristã, hair seriozitate disponibilitate stylist, cosmeticiana pt program prelungit, (de preferat Chisinau) carte de munca, se rog seriozitate, cauta doar meseriasi, papy_catalina@yabianca.iercu@yahoo hoo.com, Tel: .mail, 0745750171 0749555555, n MUNCITORI SERIOSI ªI CU 0724382075 EXPERIENÞÃ ÎN MOBILIER PAL MELAMINAT.

1200

LEI,

TEL:

n Manipulant marfa cu atestat 0765327956 pentru stivuitor, Tel: 0727730857 n MUNCITORI NECALIFICATI SI n Masaj Erotic, Salon angajeazã CALIFICATI ANGAJÃM tineri gay/bisexual, prezenþã fizicã plãcutã, Tel: 0756553045 n Maseuze, aspect fizic placut. Forme legale, plata zilnica (8000ron lunar), oferim cazare, Tel: 0760953880

PENTRU PRODUCTIE TAMPLARIE PVC, (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR. BARLEA, NR. 2B. TEL: 0214250925/26, TEL: 0213117188


15 Iunie 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Operator Pc angajam, Tel: 0213265596 n Ospãtari si piccoli. Restaurant zona Iancului angajeaza, Tel: 0212532321

Paznic cu atestat, telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138

n Personal curatenie. Firma Medline Property Multiservices angajeaza personal de curatenie calificat in echipa mobila! Asigurãm: salariu atractiv, tichete de masã, dezvoltare profesionalã ºi carierã în echipã tânãrã, resurseumane@medline.com.ro, Tel: 0733104222, 0726373687 n Personal Angajam personal curatenie femei si barbati, zona Otopeni- Pipera, relatii la tel, Tel: 0728800153

n ªofer Taxi, caut schimb de zi

pentru un Opel Astra G, pe gaz, dispecerat Speed cu 2 staþii, plan 75/12 ore, Tel: 0785386622 n ªofer, firma angajeaza soferi Cat. B din Bucuresti, Brasov si imprejurimi. Atasati in email CV si copii/poze buletin+ permis, si daca veti trece de preselectia noastra va vom contacta pentru semnarea contractului, 1.800 RON/luna, garmetadvertpro@gmail.com

é Tâmplar calificat é Personal é Personal

bucãtãrie, lucrãtor fast-food, casier, livrator pe scuter (posesor de permis cat. B sau atestat) pt. rotiseriile Dineº, Tel: 0213374185, 0730380381

é Personal Restaurant angajam fete si baieti dornici sa lucreze si seriosi la vase, gratar, salate, la cald, cu experienta, pentru bucatarie libaneza, Tel: 0735810766, 0766920507

tamplarie. Firma de mobila angajeaza circularist PAL melaminat si montator in atelier cu experienta in domeniu, zona Ghencea, Tel: 0762592325 n Pizzar, dispeceri bucãtari angajeazã Pizzerie (zona Ion Mihalache). Relaþii L-V 12-16, Tel: 0731027322

é Pizzar. Restaurant Il Cantuccio angajeaza pizzeri cu experienta, Tel: 0724744153

n Secretar

-redactor. Secretar -redactor cu experienþã pentru n Personal brutarie, angajam Birou Notarial, Tel: 0214103052 urgent, Tel: 0740642470, n ªofer taxi, 12/24, atestat valabil, angajez, Tel: 0760934388 0720003078

cu experienta in prelucrarea lemnului, furnirului si PAL, Tel: 0735673872

é Tâmplar pal si circularist cu experienta, Tel: 0721160750

Tâmplar. Companie greceasca cauta colaboratori tamplari pt montaj usi exterior-interior, cunostiinte limba greaca/ engleza. Rugam CV cu ultimul loc de munca, exylpo@yahoo.com, Tel: 0213200580, 0736397062

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare cu exprienta pentru

magazin alimentar, Militari, Piata Veteranilor, Tel: 0745075102, 0214302123 n Vânzãtoare la salã de jocuri cu minibar, experienþã de mincã generalã minim 3 ani, salariu 800Ron. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare cu experienta nimim 2 ani, in Bucuresti, angajam pentru artizanant; cerinte: seriozitate, dexteritate, punctualitate, Tel: 0212552076 n Vânzãtoare la minibar salã de jocuri, zona Piaþa Presei, experienþã minimã 2 ani vânzãri. 0212244791, Tel: 0723436343, 0765486755 n Vânzãtoare îngheþatã zona Rahova Petre Ispirescu, Tel: 0767758054, 0727071426 Vânzãtoare îngheþatã Sector 4 angajez, Tel: 0735353011

n Vânzãtoare mini-market, zona

Crângaºi, sunaþi între orele 8.30-18, Tel: 0731554477 n Vânzãtoare. Angajam pentru magazin situat in complexul comercial Sam-Expo, Tel: 0722613213


detalii la http://ec.europa.eu Belgia n Assistant Social Niv B, (h/f). - Description: Une

organisation a Bruxelles recherche un Assistant Social Niv B, (h/f). Tâches: Développement de logements solidaires. Assurer l'encadrement social. Accueillir et aider les bénéficiaires de logements. Assurer la gestion administrative et financiere du projet. Représenter l'asbl et entretenir un lien avec le secteur local compétent. Profil: Bonne connaissance du français. Niveau B (bachelor). Conditgion ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Offre: Horaire a temps plein. 2 postes a pourvoir. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bvanderputtencv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n CNC opérateur, (h/f). Ref. A110. / CNC-Operator, (m/v). Ref. : A110. - Description: Une importante société belge de construction aéronautique et spatiale d'envergure internationale recherche un CNC opérateur (h/f). Elle participe tres activement au succes de multiples programmes spatiaux et d'aviation civile tels que Ariane, la Station Spatiale Internationale et Airbus. La société est active dans la conception, la fabrication et l'assemblage d'éléments de structures, de servocommandes électrohydrauliques ou mécaniques, de logiciels spécifiques et d'éléments électroniques. La société s'inscrit dans l'évolution des marchés aéronautiques et spatiaux, particulierement les lanceurs, vers des équipements faisant de plus en plus appel a des équipements électriques et électroniques de puissance et développe pour ces marchés la chaîne électrique alimentation, onduleur, moteur électrique avec son électronique de commande et le software associé. Ces programmes nous obligent a l'excellence et nous maintiennent dans un environnement de haute technologie particulierement motivant. Nos collaborateurs font preuve d'un sens réel des responsabilités, d'un investissement personnel dans le travail. Le respect d'exigences de qualité, le travail en équipe et la collaboration entre les départements sont les moteurs de notre succes. Fonction: Opérer sur des tours horizontaux, sur des centres de tournage-fraisage dans le respect des gammes de fabrication Les machines sont principalement a commande numériques pouvant comporter 5 axes voir meme etre multibroches - Assurer la qualité et contrôler les pieces produites en suivant des protocoles précis et en utilisant les instruments de mesures courants; Profil: - Formation Technique secondaire supérieure + 7 eme spécialisation CNC - La connaissance de systemes de commande numérique 840D de Siemens ou Mazatrol de Mazak constitue un atout comme par ailleurs une connaissance des centres d'usinage Starrag et WFL - Quelques années d'expérience dans une fonction similaire sont souhaitées Capacité a travailler en équipes et flexibilité - Soigneux et méthodique - Lecture de plans - Notions de métrologie - Bilingue : français, néerlandais moyen; Offre: - Une rémunération attractive - Des avantages extralégaux. - Un environnement professionnel enthousiasmant - Une fonction riche en contacts. Un soutien en terme de formations complémentaires et des possibilités de développement personnel pouvant évoluer vers une prise de responsabilités importantes; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bdhondt@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Aide-familiale, (h/f). PTP. / Huishoudhulp, (m/v). Doorstromingsprogramma. - Description: Une société a Bruxelles recherche une aide-familiale, (h/f). Profil: Connaissance de base du néerlandais. Répondre aux conditions PTP. Etes-vous dans les conditions du programme de transition professionnelle - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offres: 3 postes a pourvoir; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pjacobscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Assistant, (h/f) responsable herbergement en France Description: Nous recrutons des Assistants, (h/f) Responsables Hébergement pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Assister le responsable (et éventuellement le remplacer pendant son absence) Organiser et contrôler l'entretien des chambres et des parties communes; Manager une équipe (interne ou sous-traitance); Gérer l'approvisionnement/stock du petit matériel hôtelier et le budget de l'hébergement; Garantir l'application des procédures Club Med et des normes d'hygiene et de sécurité; Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Formation d'Hôtellerie/Restauration; Expérience dans la fonction ainsi qu'en management d`équipe souhaitée; Pratique de l'anglais souhaitée, autres langues étrangeres appréciées; Vos atouts : Professionnel - Discret - Sens du service - Adaptable - Esprit d'équipe; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

(h/f). PTP. / Huishoudhulp, (m/v). n Aide-familiale, Doorstromingsprogramma. - Description: Une société a Bruxelles recherche une aide-familiale, (h/f). Profil: Connaissance de base du néerlandais. Répondre aux conditions PTP. Etes-vous dans les conditions du programme de transition professionnelle - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Offres: 3 postes a pourvoir; Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a pjacobscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Assistant, (h/f) responsable herbergement en France - Description: Nous recrutons des Assistants, (h/f) Responsables Hébergement pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Assister le responsable (et éventuellement le remplacer pendant son absence); Organiser et contrôler l'entretien des chambres et des parties communes; Manager une équipe (interne ou sous-traitance); Gérer l'approvisionnement/stock du petit matériel hôtelier et le budget de l'hébergement; Garantir l'application des procédures Club Med et des normes d'hygiene et de sécurité; Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Formation d'Hôtellerie/Restauration; Expérience dans la fonction ainsi qu'en management d`équipe souhaitée; Pratique de l'anglais souhaitée, autres langues étrangeres appréciées; Vos atouts : Professionnel - Discret - Sens du service - Adaptable - Esprit d'équipe; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Coordinateur, (h/f) relations publiques/receptionniste en France / Coördinator public relations/receptioniste, (m/v) voor Frankrijk Description: Nous recrutons des Coordinateurs Relations Publiques/Réceptionnistes, (h/f) pour nos Villages de vacances en France ou dans un autre pays. Vos missions : Se positionner en interlocuteur privilégié pour les clients néerlandophones; Assurer les arrivées / départs des clients; Gérer le standard téléphonique; Assurer les encaissements et autres opérations comptables; Promouvoir les ventes en interne (nuitées, repas, séjours); Etre garant de l'évenementiel lié a la culture des clients; Traduire et interpréter les documents et/ou notes d'informations du Village; S'exprimer devant un public (conférences d'informations, présentation des évenements..); Votre profil : Disponible et mobile géographiquement pour une période de 3 a 8 mois; Etudes de Tourisme ou Hôtellerie/Restauration souhaité; Expérience dans la fonction exigée; Maîtrise de l'outil informatique; Bilingue français/néerlandais et anglais courant. Vos atouts : Professionnel - Diplomate - Sens de l'accueil - Organisé - Bon relationnel; Offre : Contrat saisonnier. Hébergement et repas assurés au sein du Village et autres avantages liés a l'activité du Groupe. Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Onderwijsondersteuner op vlak van taal, (m/v). Geco - Description: Een Vlaamse overheidsinstelling in Brussel zoekt een Onderwijsondersteuner op vlak van taal, (m/v). Functiebeschrijving: Vanuit het Onderwijscentrum Brussel ondersteun en vorm je de scholen en leraren met betrekking tot taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs, omgaan met diversiteit en ouder- en buurtbetrokkenheid, met het oog op het verhogen van leerkansen en resultaten bij leerlingen. Je hebt kennis van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder. Je bent je bewust van de mogelijkheden die een schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen en je bent sterk in analyse, vormings- en begeleidingsmethodieken en communicatie. Competenties: - Dienstbaar en betrokken zijn, integer handelen Mondeling en schriftelijk vaardig zijn - Samenwerken en problemen analyseren - Oordeel vormen en resultaatgericht werken - Klantgericht handelen - Plannen en organiseren, opvolgen van taken en processen; Functiegebonden competenties: - Kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder, onderwijsontwikkelingen en schoolstructuur en in staat zijn om zich in te werken in nieuwe inhouden op basis van deze ontwikkelingen; - Kennis hebben over de mogelijkheden die de schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen Kennis hebben over en vaardig zijn in de te ondersteunen basisinhouden - Kennis hebben over en vaardig zijn in het toepassen van begeleidings- en vormingsmethodieken - Anderen overtuigen, een visie ontwikkelen en initiatief nemen - Houder van een bachelor/graduaat (niveau B). Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Gelieve te mailen naar dsaerenscv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n Kinderbegeleider, (m/v). geco - Description: Een kinderdagverblijf in Brussel zoekt een Kinderverzorger, (m/v). Taken: Instaan voor opvoeding en verzorging van kinderen tussen 0 en 3 jaar; Profiel: Nederlandstalig; Niveau C: BSO kinderzorg (7de jaar specialisatie), opvoeder A2 TSO-sociaal technisch; Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: Vervangingscontract; Gelieve te mailen naar dsaerenscv@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie.

n Développeur Java Junior(h/f) - Description: Développeur Java

Junior(h/f); Le coeur de métier de Centran est le développement web ou b2b de haute qualité. Nous gérons les projets a travers le cycle complet de développement et nous offrons notre expertise a chaque niveau. Tâches: Responsable de la mise en oeuvre de nouvelles applications ou le maintien / support des applications existantes; Analyser, concevoir, développer et tester des applications sur mesure pour nos clients. Profils recherchés : Formation(s) Niveau : Niveau non précisé; Intitulé du diplôme : gradué en informatique, licencié en informatique, ingénieur en informatique, développeur Java; Expérience(s) professionnelle(s) Secteur : Conseil en systemes informatiques; Description : Vous avez entre 0 et 5 ans d'expérience; Langue(s) Français : Bonne connaissance; Anglais : Bonne connaissance; Connaissances spécifiques Personnalité flexible, autonome tout en ayant un bon esprit d'équipe, pro-actif, débrouillard(e) et volontaire. Nous offrons : Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Intéressé(e) - Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle Dullier a l'adresse mail : sandrine.dullier@centran.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. n Responsable / Verantwoordelijke wereldwinkels, (m/v). geco niveau B/ C - Description: Une ASBL située en région bruxelloise recherche un Responsable de magasins du tiers-monde, (h/f). Fonction: Responsable de la bonne collaboration entre les magasins et les partenaires de distribution. Installation de displays pour les clients. Suivi de la communication pour les nouveaux produits. Entretien des contacts fournisseurs et collaborateurs commerciaux. Collaboration avec les partenaires, les bénévoles et les stagiaires. Assistance dans magasins si nécessaires. Profil: Commercial, orienté clients. Premiere expérience réussie dans environnement similaire ou etre motivé. Sens de la communication pour aviser et convaincre les clients. Eléments de reconnaissance: - Orienté résutats et sachant résoudre les problemes. Proactif, autonome ayant sens de l'organisation. - Bilingue, français, néerlandais. - Integre, curieux, ayant l'oeil pour le détail. - Diplôme de bachelor/graduat. Condition ACS: Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. - Habiter en région bruxelloise. Offre: Job varié dans une équipe dynamique avec possibilité de prise d'initiatives et de développement personnel. Contrat a durée indérminée a temps plein. Remboursement des frais de transport. Salaire selon bareme. Lieu de travail facile d'acces. Date limite d'engagement: 30/09/2012. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a dsaerenscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Infirmiere, (h/f). / Verpleegkundige, (m/v). - Description: Une chaîne de grands magasins dans la région bruxelloise recherche une infirmiere, (h/f). Tâches: Au sein de notre service interne de médecine du travail, vous participez aux actions de santé publique destinées a soutenir le bien-etre de nos collaborateurs. Vous prenez également une part active dans nos campagnes de sensibilisation (anti-tabac, vaccination, etc.) en adhérant a ces projets et en apportant les renseignements précis aupres de nos travailleurs. Vos responsabilités consistent également a assister nos médecins lors des consultations médicales en accueillant nos collaborateurs et en pratiquant les examens biométriques. Vous veillez a établir un planning rigoureux de ces consultations et en assurer le suivi dans notre systeme informatique. Vous apportez une écoute attentive aux problemes de santé ou autres que peuvent vous confier nos collaborateurs. Enfin, vous gérez une série de tâches de secrétariat. Profil: Vous etes titulaire d'un diplôme d'études supérieures en soins infirmiers (une spécialisation en santé communautaire est un atout). Doté d'un bon sens des contacts, vous faites également preuve d'une excellente capacité d'écoute et d'empathie. L'esprit d'équipe, la discrétion et la flexibilité sont également des criteres importants. Bonne connaissance du français et connaissance moyenne du néerlandais. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a fbelatariscv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Technicien HVAC (h/f) - Description: Une société recherche un Technicien HVAC, (h/f). Tâches: Montage et entretien des chaudieres (particuliers et industriels), Maintenance d'installations HVAC. La majeure partie des clients se trouvent a Bruxelles et en Brabant Wallon; Profil: Bonne connaissance du français et du néerlandais; Connaissances en électricité, Autonome, Volontaire, Excellente présentation, Bonne élocution, Capacité technique prouvée, Connaissances HVAC; Il est impératif d'avoir une expérience réussie dans le domaine; Etre en possession du permis de conduire B; Offre: Un contrat a temps plein; Un emploi HVAC dans un environnement de travail agréable, poste pour une personne motivée, de présentation irréprochable et correspondant a l'offre d'emploi. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a bdhondt@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Project Manager Lean (m/v) - Description: Project Manager Lean (m/v); Parker Hannifin, is wereldleider op het gebied van motion- & controltechnologieën en systemen en is tevens ISO 9001:2000 gecertificeerd. Parker heeft 1.400 productlijnen voor hydraulische, pneumatische en elektromechanische toepassingen in 1.000 industriële, commerciële, mobiele en aerospace markten. In 48 landen wereldwijd stellen ze ruim 55.000 mensen te werk. Om een optimale service te blijven garanderen en hun constante groei te ondersteunen is Parker Belgium (met zowat 60 medewerkers in de vestiging in Boom) momenteel op zoek naar een (m/v); HUMAN RESOURCES CONSULTING CY; Mijnheer Robrecht JANSSENS; Email: 21125@hrcc.be


detalii la http://ec.europa.eu n Professeur de néerlandais AESS et AESI, (h/f).Mi-temps. Description: Le Lycee Guy Cudell, situé a 1210 Bruxelles, recherche un professeur de Néerlandais (h/f), pour un engagement mi-temps immédiat pour l'année scolaire, dans l'enseignement secondaire inférieur et supérieur. Intéressé - Envoyer votre candidature a l'attention de Monsieur Planchon Pierre : lycee.guy.cudell@ecoles.cfwb.be Lycee Guy Cudell, rue de Liedekerke 66, 1210 Saint-Josse-ten-Noode. Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec ACTIRIS pour cette offre d'emploi. n Docenten Nederlands, (m/v). ZELFSTANDIG STATUUT. Description: Berlitz is al meer dan 130 jaar één van de bekendste namen op het gebied van taalonderwijs en staat bekend voor de kwaliteit van haar taalkundige diensten. Dankzij Berlitz hebben verschillende miljoenen mensen, uit alle hoeken van de wereld, zich actief kunnen openstellen voor nieuwe milieus en andere culturen, en talen kunnen leren aan de hand van de Berlitz-methode. De beproefde principes van de Berlitz-methode, een leermethode gebaseerd op conversatie, worden voortdurend geactualiseerd en aangevuld met modern multimediaal leermateriaal. Berlitz heeft 550 vestigingen in meer dan 70 landen en werft aan voor zijn centra in Brussel: Docenten Nederlands, (m/v). Functie: Het geven van kwalitatief hoogstaand taalonderwijs. Profiel : - Ten minste een bachelorgraad en/of werkervaring in een zakelijke omgeving; Sterke communicatieve, representatieve en organisatorische vaardigheden; - Dynamische en creatieve benadering van het taalonderwijs; - Staat open voor webbased onderwijs, blended learning en afstandsonderwijs; - Moedertaalspreker van de te onderwijzen taal; De docent krijgt vooraf een interne opleiding en wordt voortdurend ondersteund en gecoacht. Aanbod : - dag- en/of avondonderwijs aan gemotiveerde leerlingen op zelfstandige basis; - interne opleiding; - zelfstandige basis; - aangename werkomgeving; - wagen is een pluspunt; - doorgroeimogelijkheden. Interesse? Gelieve uw kandidatuur voorzien van cv te sturen naar joke.vandaele@berlitz.be. Voor meer informatie over Berlitz kijk op: www.berlitz.be. Aandacht! Het is niet nodig ACTIRIS te contacteren voor deze werkaanbieding. n Secrétaire technique (Niveau B), (h/f). / Technisch secretaris, (m/v). - Description: Une administration a Woluwe-Saint-Lambert recherche un Secrétaire technique (Niveau B), (h/f). Description de l'emploi et tâches: Assister l'architecte dans le traitement des permis et des certificats d'urbanisme et d'environnement. Informer le public, les architectes et promoteurs des différentes réglementations et des divers plans en vigueur. Assurer le suivi des dossiers en cours avec, le cas échéant, la gestion des dépenses pour l'élaboration des projets. Courriers et rapports divers. Archiver les dossiers. Profil: Gradué (bachelier) technique en architecture/bâtiment avec une connaissance pointue en matiere de permis d'urbanisme et d'environnement. Connaissance d'un traitement de texte pour la rédaction des rapports au College et des permis a traiter. Connaître le programme MAESTRO, a pouvoir utiliser rapidement pour la gestion des demandes de permis. Aptitude a la compréhension des ordonnances et des reglements en vigueur en la matiere. Connaissances linguistiques requises : Parfait bilingue, français, néerlandais. Si possible avec brevet Selor de bilinguisme: Vous etes bilingue français, néerlandais et titulaire d’un certificat (élémentaire) (approfondi) de connaissance linguistique délivré par le Selor; Offre: Lieu de travail : WSL. Horaire a temps plein. Rémunérations : bareme légal. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a ldewulfcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Technicien en laboratoire, (h/f). ACS. - Description: Un centre d'études recherche un Technicien en laboratoire, (h/f). Fonction: - Aide a la mise au point de la méthodologie et mise en pratique. - Echantillonnages sur le terrain. - Analyses en laboratoire. - Enquetes a domicile. Profil: - Bonne connaissance du français. - Bachelor. - Répondre aux conditions ACS. Etes-vous dans les conditions du programme ACS - Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a lvanlintcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Délégué commercial, (h/f). - Description: Société d'outillages, ayant une clientele composée a 75% de professionnels du bâtiment et 25% de particuliers, membre de la coopérative Menouquin, spécialisée dans la revente d'outillage manuel et électrique pour professionnels a déja 6000 clients. Pour agrandir sa clientele, ils recherchent 1 candidat délégué commercial, (h/f). Fonction: Vous visitez les clients existants et nouveaux dans la région d'Anderlecht. Profil: Expérience indispensable dans le secteur. Statut employé, rénumération attrayante, primes de résultat. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a lvanlintcv@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Couvreur, France et Luxembourg, (h/f). - Description: On recherche pour une Entreprise de couverture un couvreur, (h/f) pour des chantiers a Luxembourg-Ville et a Thionville. Tâches: Pose de tuile ou ardoises, zinguerie selon compétences; Profil: Formation de couvreur; Au moins un an d'expérience comme couvreur; Sérieux, autonome; Offre : Contrat de 3 mois, reconductible; Salaire brut de 12 a 14 EUR par heure (a négocier selon qualifications); Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a mchaineux@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.

n Instructeur-vormingsmedewerker, (m/v). Geco - Description: Een vzw in 1080 Brussel is in het kader van een GECO-contract op zoek naar een instructeur-vormingsmedewerker, (m/v). Onze vzw heeft afdelingen in 3 steden en is actief op vele terreinen: jeugdwerk, jeugdwelzijn, opleiding en tewerkstelling, verblijfsaccomodatie; Taakomschrijving: Met opdrachten die steeds gekaderd worden door de vraag van onze jeugdwerkers en trajectbegeleiders op het terrein, overspant de expertise van het vormingsteam uiteenlopende werkdomeinen zoals webdesign, databeheer, online marketing en communicatie, sociale media, registraties en enquetering (2.5/5). U zal eveneens meewerken aan de promotieplanning van de organisatie (1/5). Functieomschrijving: Met opdrachten die steeds gekaderd worden door de vraag van onze jeugdwerkers en trajectbegeleiders op het terrein, overspant de expertise van dit team uiteenlopende werkdomeinen zoals webdesign, databeheer, online marketing en communicatie, sociale media, registraties en enquetering(2.5/5) - Werkt mee aan de promotieplanning van de organisatie (1/5); Profiel: Kennis en ervaring: - brede interesse in en kennis van digitale processen en software - vertrouwd met courante informaticatoepassingen: php, mysql, access, excel - affiniteit met en/of ervaring in de socio-culturele sector is een pluspunt; Vaardigheden: - communicatief: vlot en helder kunnen communiceren - zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken - kunnen structureren van processen; Gedrag en houding: klantgeoriënteerd denken werkvermogen verantwoordelijkheidsgevoel - nauwgezet; Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: - Deeltijds (3.5/5) GECO contract van onbepaalde duur; - Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer; - Werken in een unieke organisatie die werkt in verschillende leefdomeinen van jongeren in drie steden. - Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit; Gelieve te mailen naar bdhondt@actiris.be om de gegevens van deze werkgever te bekomen. Solliciteer in de taal (of één van de talen) van de werkaanbieding, met vermelding van de nationale referentie. n Expert usine de Charbon, (h/f) pour la Nouvelle Calédonie. Description: On recherche pour société située en Nouvelle Calédonie, un Expert usine de Charbon, (h/f). Votre mission: Travaillant sous l'autorité du Superviseur des services et maître d'oeuvre du projet Six Sigma, l'expert Usine de charbon sera responsable de l'exploitation efficace de la centrale au charbon sur une base quotidienne, y compris de la coordination des activités de réhabilitation du charbon et du calcaire. Dans le cadre de sa mission, il s'assurera de la qualité de la production de charbon de la centrale, mettra a jour, développera et entretiendra le programme d'assurance qualité. Il s'assurera que le charbon pulvérisé satisfait aux propriétés exigées pour l'injection pneumatique et que les tests sont réalisés. Le titulaire sera également responsable de la formation et du transfert des connaissances aux opérateurs de l'usine. Responsabilités spécifiques: Au cours de la phase de construction : Il dirige le transfert des connaissances et la formation des opérateurs. - En tant que spécialiste représentant la société Koniambo Nickel, il suit et surveille les étapes de la construction et de la mise en service pour s'assurer que l'usine répond aux besoins de Koniambo Nickel. - Il dirige la rédaction des procédures d'exploitation et oriente le processus d'évaluation des risques de ces procédures. - Il contribue a la mise au point des mesures préventives et correctives selon l'évaluation des risques. - Il participe a la conception des travaux a effectuer en vue de l'obtention de services externes dont l'usine a besoin. - Il participe a l'identification des indicateurs clés de performance pour l'usine ainsi que de leurs contrôles. - Il collabore avec l'équipe de mise en service pour assurer une mise en oeuvre homogene. Au cours de la phase de production : - Il participe au développement d'une culture en matiere de santé, de sécurité et d'environnement en suivant les performances de l'usine et en recherchant des améliorations permanentes des indicateurs de performance. - Il participe a l'application correcte des procédures d'exploitation menant au respect de la qualité, de la quantité et de la fiabilité du produit. - Il assure la liaison avec les clients de cette usine pour répondre aux besoins de la production. - Il optimise les couts de production. - Il participe a la résolution des problemes techniques pouvant avoir un impact sur l'usine. - Il dirige les divers projets mis en oeuvre pour améliorer l'usine. - Il coordonne et contrôle la performance des opérateurs en cours de formation a l'exploitation de l'usine. - Il gere la performance des sous-traitants en collaboration avec le service des contrats. - Il participe aux modifications et/ou au développement des procédures d'exploitation, y compris les procédures de tâche critique, d'évacuation et de maintenance. - Il participe au développement des indicateurs de performance. Votre profil: - Le titulaire doit avoir au moins 15 ans d'expérience en centrale avec four a charbon pulvérisé, dans l'environnement de nouveaux projets et de friches industrielles. - Le titulaire doit avoir une tres bonne connaissance des méthodes d'assurance et de contrôle de la qualité, des antécédents de sécurité confirmés ainsi que des méthodes générales d'analyses en laboratoire. - Le bilinguisme français, anglais est un atout. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Industrieel elektricien te Brussel - Description: Voor onze klant zijn we op zoek naar een ervaren industrieel elektricien te werken in gewone daguren voor Brussel en omgeving. Filip Van Camp (Adres: STEGMANN BELGIUM, Sterrebeekstraat 154 bus A, 1930 ZAVENTEM, BELGIE, Telefoon: 02 704 46 10, Email: zaventem@stegmann.be)

n Contremaître logistique opérations portuaires pour la Nouvelle

Caledonie (h/f). - Description: On recherche un contremaître logistique opérations portuaires pour la Nouvelle Caledonie (h/f). Mission: Sous l'autorité du Capitaine du Port, le Contremaître Logistique Opération Portuaires aura les responsabilités suivantes : Il remplira les formalités administratives afférentes a la Capitainerie, avec le support du Capitaine du Port, Il organisera la coordination des activités et supervisera le travail des Chefs d'équipe OLP sur le site en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, il participera a la mise a jour des Procédures de KNS liées aux opérations portuaires du site de Vavouto et a leur mise en place. Responsable spécifique: Assure la gestion administrative du Service Port; Assiste le Capitaine de Port sur les activités liés aux opérations portuaires; Participe a la rédaction des procédures de travail d'opérations, aux analyses de risques associées et assure le suivi, la mise a jour et la diffusion; Participe aux réunions de coordination d'activité avec les équipes projet et opérations (logistique, Maintenance, Environnement) pour organiser et préparer avec les Chefs d'équipe OLP les interventions sur le plan de la sécurité et la protection de la santé; Participe a l'animation de la démarche sécurité définie au sein du service au niveau de chacune des équipes d'opérations, en soutien au Capitaine de Port; Définit, avec les chefs d'équipe, les besoins en formation. Participe au recrutement et a l'évaluation du personnel; Pilote les enquetes en cas d'accident ou d'incident et suit la réalisation des mesures préventives. Consolide les rapports sécurité des équipes; Assure le suivi de l'activité des postes, s'assure de la disponibilité de la main d'oeuvre et consolide la planification des congés du Service; Procede a l'organisation et au contrôle de la méthodologie mise en place durant les interventions des équipes OLP; Tient a jour les différents registres, Assure des visites inopinées des activités effectués par les Equipe OLP; Profil: Etre titulaire d'un BAC+2 profil technique associé a 6/8 d'expérience professionnelle dans le métier ou BAC avec + de 12 ans d'expérience professionnelle dans le métier. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale. n Dessinateur projeteur en électricité/instrumentation pour la Nouvelle Calédonie (h/f). - Description: On recherche un dessinateur projeteur en électricité/instrumentation pour la Nouvelle Calédonie (h/f). Votre mission: Sous l'autorité fonctionnelle du directeur du département Ingénierie et Conformité réglementaire, le dessinateur-projeteur Electricité/Instrumentation exercera les responsabilités suivantes dans son domaine de compétences, sous le pilotage opérationnel de l'ingénieur de projet Electricité : Durant la phase de construction de l'Usine du Nord (jusqu'en 2012) : Prendre connaissance et se familiariser avec les installations et équipements de l'Usine; A la fin de leur montage, participer au transfert des installations a KNS Opérations et a ce titre vérifier l'exactitude et la complétude de la documentation transmise par KNS Projet; Participer aux essais, et a l'établissement des listes de points en suspens. Suivre les actions associées a la levée des réserves; Pendant la phase d'exploitation de l'Usine (2012 et au-dela) : Tenir a jour les documents d'ingénierie en utilisant l'outil informatique Autocad; Participer aux études et a la réalisation des projets de travaux neufs qui seront confiés au département Ingénierie et Conformité réglementaire; Participer a l'élaboration des cahiers des charges des sous-traitances d'ingénierie qui seront nécessaires. Coordonner et contrôler les activités sous-traitées; Veiller a la bonne prise en compte des codes et standards applicables; Faire toute proposition susceptible d'améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations et équipements; Assurer une veille technologique et une veille réglementaire; Gérer la documentation technique relevant de son domaine en veillant a ce qu'elle soit a jour, en liaison avec les départements opérationnels. Vos responsabilités spécifiques; Pendant la phase de Construction : Travailler en étroite relation avec l'équipe Field Engineering de KNS Projet pour acquérir une bonne connaissance des installations et équipements mis en oeuvre ; Travailler en étroite relation avec le responsable Construction QC pour préparer le transfert des installations; Participer a la rédaction des cahiers des charges et des procédures de maintenance, a la demande des départements opérationnels. Pendant la phase d'Opérations : Contrôler périodiquement le respect des prescriptions techniques relevant de son domaine en matiere d'hygiene et de sécurité, tant par les équipes d'exploitation que par les sous-traitants ; S'assurer que la documentation technique détenue par le département Ingénierie et Conformité réglementaire est a jour par rapport aux installations exploitées ; Maintenir a jour la documentation réglementaire (codes, standards et normes) ; Participer a la préparation (études et programmation) et a la réalisation des arrets pour grands travaux de maintenance et d'entretien. Profil: Titulaire d'un Bac+2, de formation Génie Electrique; Expérience professionnelle de quelques années dans des postes d'exploitation d'installations électriques ou de maintenance industrielle, si possible en milieu métallurgique. Expérience confirmée d'études et de suivi de sous-traitants. Bonne maitrise du Français et de l'Anglais. Avoir la maîtrise de l'outil Autocad. Fortes qualités de rigueur et d'organisation. Capacité de travail avec des services transverses. Pour obtenir les coordonnées de cet employeur, veuillez envoyer un e-mail a gdebacker@actiris.be . Veuillez postuler dans la langue (ou une des langues) de l’offre en mentionnant la référence nationale.


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate pentru n Vânzãtor/oare showroom mobilier la comanda. Experienta in pozitii similare constituie avantaj. Variante de program si salarizare, casiere@casanora.ro, Tel: 0724275328

n Vânzãtor/oare angajam cu Carte de munca, 0213123807, Tel: 0768953688, 0720624450

n Vânzãtor/oare angajam pentru targuri de artizanat in tara cu experienta minimum 2 ani, cerinte: seriozitate, dexteritate, punctualitate. Oferim cazare, diurna, salariu, comision, Tel: 0212552076 n Vânzãtor/oare. Restaurant tip fast-food angajeaza vanzator cu/fara experienta. Relatii de luni-vineri 10:00-20:00, Tel: 0737997856 n Vânzãtori magazin ceai ºi accesorii pentru ceai, Bãneasa Shopping City, cunoscãtori limba englezã ºi având studii superioare, office@top-tea-company.ro, Tel: 0788166861

é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW. ANGAJAREVIDEOC HAT.RO, 0720818129 0314250001

n Videochat Angajam fete, cazare gratuita, camere individuale, lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 4 0 0 $ , c o m i s i o n 5 0 - 7 0 %. Convinge-te singura! Nu lasa pe altcineva sa-ti fure norocul! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766

n Videochat

Studioa ngajeazã fete, cupluri, program flexibil, condiþii lux, posibilitate cazare gratuitã, Tel: 0761189557

Videochat Tinere dragute minim 18 ani. Salarizare deosebita, contract munca, studio, http://www.Studio-Bucuresti.ro, Tel: 0720818129

é VIDEOCHAT

STUDIO DIN BUCURESTI CAUTA DOAR FETE, 18 ANI, ASPECT FIZIC PLACUT, SALARIZARE ATRACTIVA, INTIMITATE, CONFIDENTIALITAT E, CONTRACT DE MUNCA, SUPORT PENTRU INCEPATOARE, 3.000 RON/LUNA, MODELS @DELICIOUSFLIRT. COM, WWW.DELICIOUS FLIRT.COM, TEL: 0737398579 n Videochat Angajam fete, cazare gratuita, camere individuale, lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te singura! Nu lasa pe altcineva sa-ti fure norocul! http://www.abcvideochat.ro, Tel: 0727587999, 0784666766

15 Iunie 2012 Videochat angajam doamne si domnisoare cu varsta minima 18 ani si cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. Program flexibil, bonusuri atractive. ID: boomxangajari, Tel: 0761705741

é Videochat 100ron/zi minimum, Studio de lux, Firma Serioasa, Ambianta Simpatica 50-70% de la prima perioada. Contract de munca, Salariu Fix posibil, Plata Zilnic, Sauna, Jaccuzi, Incaperi mari si separate! Camere HD Sony Evi si Handycam. Debutante acceptate, Cazare posibila. Viteza internet f o a r t e m a r e , 2 . 5 0 0 E U R, webcamprod@gmail.com, Tel: 0720302081, 0744280365

éV I D E O C H A T PROFESIONAL BUNA ZIUA, TABU STUDIO ITI OFERA JOBUL IDEAL PE TIMP DE CRIZA: HOSTESS ONLINE (ONLINE VIDEO CHAT)! UN JOB CU PROGRAM FLEXIBIL (ITI FACI PROGRAMUL CUM VREI TU) CERINTE VARSTA MINIMA 18 ANI, VARSTA MAXIM 30 DE ANI. LIMBA ENGLEZA NIVEL MEDIU SAU SUPERIOR, SCRIS SI VORBIT. OFERTA BONUSURI SUBSTANTIALE (PUTETI AJUNGE PANA LA SUMA DE 3000-4000 DE DOLARI PE LUNA, BANII VOSTRI), BENEFICII, OFERIM CEL MAI BUN PROCENT DE CASTIG DE PE PIATA. TRAINING GRATUIT. SESIUNI FOTO GRATUITE. NE PUTETI CONTACTA LA ADRESA DE EMAIL: TABU.CHIC@YAHOO .RO PENTRU STABILIREA UNUI INTERVIU, TABU.CHIC@YAHOO.RO

Zidar Arhiepiscopia Bucurestilor angajeaza urmatoarele c ategosrii d e muncitori calificati: zidar 1 post, zugrav 1 post, faiantar 1 post, dulgher 1 post. Cerinte: calificare in postul pentru care se solicita angajarea, experienta minimum 6 ani. CV se depune la sediul Arhiepiscopiei Bucurestilor din Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, Bucuresti, in perioada 15-30 iunie. Alaturi de CV, fiecare solicitant va prezenta o caratcterizare de la ultimul loc de munca. Numai candidatii selectionati vor fi contactati pentru angajare,

Elvetia, Club noapte cauta doamne 25-40 ani, pentru companie. Asiguram transport, cazare, telefon si sms, Tel: 0722823554, 0041793659135 n Anglia.

Selectam asistenti medicali pentru ingrijiri paliative, dementia, oncologie, Tel: n Vulcanizator cu experienþã SC zr.consulting@yahoo.com, 0731548427, 0731548460 angajeazã, Tel: 0726149872


15 Iunie 2012

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Mãgurele, la 10 minute de n Argeº zonã deal, urgent casã + Palatul Parlamentului, cartier nou pânã în centurã, proiect derulare, grãdiniþã, ºcoalã, liceu, bisericã, centru medical, comercial, ofertã teren 300 mp, între vile noi locuite str. Mãlinului, 330 mp str. Macului, 532 mp str. Narciselor. Vino sã vezi! 0723.733.274, 30 EUR/mp, protar2004@yahoo.com, Tel: 0723733274 Turbomecanica, n Militari intravilan, 920mp, negociabil, Tel: 0721251509 n Militari Metro, zonã industrialã, 10.000mp, negociabil, Tel: 0721251509

é Anglia.

Intermediere locuri de munca in Anglia pentru persoane calificate, necalificate, Tel: 0762518532

é Germania. Cel mai renumit club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, http://www.ambienterose-ug.de, Tel: 0757919152 n Grecia. ªofer profesionist pe TIR Iveco prelatã, experienþã 3 ani, Tel: 0786110253

Japonia. Agentie promovam fete, hostess pentru karaoke bar in Japonia. Asiguram transport, salariu, contractejaponia@g mail.com, Tel: 0744969275, 0763845712

n Macaragiu, doresc angajare, Tel: 0724693264 n Menajerã Caut, solicit loc de munca camerista hotel, baby sitter, menajera (numai cu persoane intelectuale), Tel: 0766519466

n Berceni particular, vand teren, 500 mp, la iesirea din com. Berceni, intravilan puz+ intabulare, pret negociabil, 8.900 EUR, Tel: 0761882175, 0761881770

Frumuºani, n Cãlãraºi, amplasament la 16 km de Bucuresti. Padure de stejar in suprafata de 7, 85 hectare, Cost 1, 5E/ mp. Total 117750E. Amplasamentul este ideal pentru a realiza un complex de locuinte, odihna si tratament pentru oameni in varsta: nursing home, retirement village. Pretul este discutabil, Tel: 0744567876 n Cãlãraºi, Sãruleºti, 7km de la Fundulea, vand teren arabil 1.5 ha, Tel: 0720564492 n Cãldãraru nr 328 teren zona linistita utilitati liber exclus intermediere/ promovare intravilan, Tel: 0723601003 Colentina Europa, 640mp, liber, toate utilitatile, deschidere 30m, 189 EUR/mp, Tel: 0727037198

é Braºov, Zãrneºti, Plaiul Foii, teren 4200 mp, la poalele muntilor Piatra Craiului, in zona de cabane, vedere la munte, 8 EUR/mp, Tel: 0767625846

n Sãlãjan Th Pallady - Dr Gura

Siriului, Vand teren 6000 mp Dr Gura Siriului si Fagetului, deschidere 120 mp, lotizat la cerere, toate utilitatile, strada betonata, cartier de vile, 125E negociabil, 125 EUR, zandomia@yahoo.com, Tel: 0762812687

spre A2, 1.306mp, fara deschidere la bulevard, Tel: 0729039463

n Voluntari în spatele Bd. Eroilor,

600 mp teren intravilan, acces la toate utilitãþile, preþ foarte convenabil, Tel: 0722110711

é Dragomireºti-Vale, particular vand loturi casa/vila 584 mp intravilan/CC zona rezidentiala privata acces asfalt toate utilitatile la teren toate actele PUZ Urbanism Cadastru 14.000 euro, 24 €/mp, stefanangler@yahoo .com, 0745604567, 0741243400

Italia, angajare urgenta, ospatarite si menajere, Tel: 0786686985, 0213242444

n Italia, Germania, Grecia, plecari urgente pentru hotaleraie + industrie calificati + necalificati. Meserie: Personal, Tel: 0786686985, 0213242444

Noi, Str Pietei Nr/17, in spatele teatrului Masca, 350mp, 230.000 EUR, aledav_marius@yahoo.com, Tel: 0722974092, 0317305210 n Buzãu Movila Banului casã cãrãmidã, 5 camere, baie, apã curentã, încãlzire centralã, 815 mp, preþ avantajos, Tel: 0724016272

é Antiaerianã

vila P+1+M, constructie bca 2009, amprenta 70 mp, 4 camere, bucatarie, 2 grupuri sanitare, g+f+p+t + um+ac+centrala, usi interioare noi, dressing, Fara credit, 78.000 EUR, el_camino_imob@yahoo.com, www.elcamino.ro, 0733372227

n Cãlãraºi, Sat Coconi, Com

é ARGEª

n Domnesti-Ilvov vila la cheie

n Humuleºti 92 -98, 2000 +2000m cu gaze, canal, apã, + 4 camere demolabile, Tel: 0765030510, 0723742165

n Moara Vlãsiei Teren intravilan pozitionat langa lac si padure, deschidere 30m cu casa batraneasca 1300mp- 17E mp, Tel: 0729165702

PREDEAL, PARTICULAR VAND CASA CU TEREN DE1207 MP PLAT, SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL 133MP, 3 DORMITOARE, 2 BAI, 2 BUCATARII, TERASA, GARAJ, CENTRALA TERMICA, TOATE UTILITATILE, 130.000 EUR, PEETRE36@ YAHOO.COM, TEL: 0727410168

é Bucureºtii

n Giuleºti Sarbi strada podul Pitarului, teren intravilan, utilitati la poarta, deschidere 11m, 500 mp, 80e/mp pret negociabil, Tel: 0727848140

é Irlanda. Caut frizeri cu experienta minim 5 ani, care sa stie sa barbiereasca cu briciul pentru a lucra in Irlanda. Cunoscator de limba engleza, nivel cel putin mediu, 1.400 EUR/luna, leaguebarbers@yahoo.com, http://www.leaguebarbers.ie, Tel: 00353863570714

n Belciugatele vanzari casa curte,

etaj, 1000 mp zona superba Belciugatele, suma 80.000 euro negosiabil, Tel: 0732208884 n Berceni Straja, Argeºelul, conf. 2, et. 4, bloc în curs de reabilitare, mansardare, 29.500 €, Tel: 0764716412, 0721907221 n Bragadiru, vila superba p+e+m, st-330mp+teren-600mp, toate facilitatile, pretabil sediu firma, ambasade, locuit, 800 EUR/mp, Tel: 0724422315 n Brãneºti vila, teren 390m2 p+e n Olt, Balº, str. Teis, casa 220m2, 4 dormitoare 2 bai, living, demolabila (renovabila) + teren bucatarie, garaj, la cheie, 1400mp, deschidere 30 m, toate 90.000 EUR, Tel: 0729071748 facilitatile (curent, gaze, apa, canal), pret negociabil. Stana Dumitru, 24.900 EUR, sisestiland@yahoo.com, Tel: 0745056376 n Olt, Slatina, Str. Tudor Vladimirescu (in zona targului), teren de vanzare 10.000 mp cu deschidere 32 m, utilitati in zona. 9 Euro / mp, Dumitru Nicolae, sisestiland@yahoo.com, Tel: é BRAªOV, 0740223989

n Titan Pallady Theodor, iesire

Giurgiu Mihãileºti loc de casã 526 mp, deschidere 14, 5m, preþ negociabil, Tel: 0723547475

micro fermã, teren 2500 mp + piscinã, 29.500 EUR, 0729227823

BÃDEªTI (PIETROªANI) LA 35KM DE PITESTI, VAND CASA P+1, 60.000 EUR, NELUANDY@YAHOO.COM, TEL: 0731130148

Mânãstirea, vând casã + 1.500mp, 7 camere, apã curentã, boiler, fosã, pomi fructiferi, viþã vie, Tel: 0744439216 n Corbeanca vand casa+ teren proprietar, Tel: 0723541890 n Cornetu vila P+1+pod, 5 camere, 2bai, living 35mp, bucatarie mobilata, 2 terase cu piatra naturala, 400mp teren, finisari cu gust, toate utilitatile, asfalt, 0723570006, 120.000 EUR, Tel: 0723581566

72mp, living, 3 dormitoare, bucatarie, 2bai, cam tehnica, stanciuu_auco@yahoo.com, Tel: 0764124747, 0722626475


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere n Draganesti-Vlasca, casa curte, anexe, vita de vie, pomi fructiferi, butelii aragaz, motosapa, strung. Telefon dupa orele 20:00. n Roºu str. Viitorului, apã, gaze, 0745054998, Tel: 0720963004, canal, asfalt, construþie 2012, 0214255842 finisatã, la cheie, 110mp, preþ atractiv, Tel: 0722658700 n Ferentari, teren 250mp cu 2 corpuri de casa, 3 camere (60mp), 2 camere (45mp), apa, canal, 69.000 EUR, Tel: 0733846450, 0735422830

n Giurgiu Joiþa, 3 camere, hol, bucãtãrie, gaze canalizare la poartã, amprenta 77mp, total suprafaþã 1060mp, cadastru, intabulare, Tel: 0763256224 Mihãileºti p+1, n Giurgiu 140mp, 3 dormitoare, 2 bai, utilitati, g+f+p+t, locuita, teren-323mp, 75.000 EUR, Tel: 0723321369

n Militari Roºu, bloc nou, stradal,

71mp, et. 1 (proprietar), preþ la cheie, 56.000 EUR, Tel: n Ferentari Vâltoarei, confort 2, 0788395181 etaj 3/4, preþ negociabil, Tel: 0745012893, 0745012899

é Rahova

Margeanului garsoniera cf 2, semidec, 10/10, a+r, nerenovata, cadastru+intab, proprietar, 22.000 EUR, ametist_ro@yahoo.com, Tel: 0721188312

Mantuleasa str. Plantelor vand vila demisol+p+pod mansardabil, cadastru, intabulare, titlu proprietate teren amprenta 220mp, Tel: 0733400055 n Militari Club 2000, casã 400mp, teren 700mp, casã locuibilã pretabilã pentru douã familii, negociabil, 290.000 EUR, Tel: 0723530968

Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Doamna

Ghica Planorama, 45mp, etaj 3/15, centralã proprie, bloc nou, discutabil, 30.000 EUR, Tel: 0744337877

Ferentari, Pieptanari, vand garsoniera urgent pret discutabil, 9.500 EUR, Tel: 0785950613, 0768017836

n Prahova Buºteni vand urgent casa caramida, toate utilitatile, renovabila, teren 800mp, drum acces privat indiviziune, 50.000 EUR, Tel: 0721910991 n Giurgiului Luica, 35 mp, confort 1, parter/4, decomandata, um+ Prahova, Buºteni, vilã duplex, sanitare noi, zona comerciala, 30.000 EUR, Tel: 104mp, curte 253mp, finisatã, urgent, mobilatã, 90.000 EUR, Tel: 0724134657 0724537493

Militari Roºu, bloc nou stradal, 42mp, et. 1 (proprietar), preþ la cheie, 36.000 €, Tel: 0788395181 é Prahova, Câmpina, doua case deosebite, zonã rezidenþialã; ideal pentru: locuinþã + sediu firmã sau 2 familii, 245.000 EUR, ileana321ileana@yahoo.com, Tel: 0722587317

n Gara de Nord vand urgent

é Grozãveºti Orhideea, finisat lux, 72mp, Tel: 0722658700

n Rahova dezvoltator vand gars. conf. 1, si ap. 2 camere conf. 1 in Piata Rahova. Posobil si in rate, pret garsoniera 29000E, ap. 47000E, 0763536616, 0760482592

Margeanului, n Antiaerianã, Crizantemelor, particular, confort 2, cu îmbunatatiri ºi de calitate, Tel: 0725887690

n Bucureºtii Noi, str. Triumfului, apartament 2 camere, baie, bucatarie inchisa, imobil nou, finisat la cheie, termopan Rehau, calorifere Romstal, 65 mp construit, accept variante auto sau teren, 52.500 EUR, autoviorel@yahoo.com, Tel: 0784337878, 0763903040

Dinicu Golescu, apartament 3 camere, etaj 3 din 7, sector 1, complet renovat, 62.000 EUR, Tel: 0722330409

n Dristor Tomis, ap 2 camere, decomandat, 1/4, îmbunãtãþiri, centralã de apartament, suprafaþa 55mp, preþ avantajos, Tel: 0723618214, 0745084199 n Drumul Taberei parc, confort I, 49mp, 1/4, Tel: 0735212130 n Drumul Taberei Sibiu, decomandat, et. 10/10, suprafaþã 45mp, cash, fara intermediari, fara comision, fãrã credit, 23.000 EUR, Tel: 0746918531 n Drumul Taberei Sibiu, sector 6, decomandat, et8/8, suprafaþã 48mp, fãrã credit, fãrã agenþi, fãrã îmbunãtãþiri, 27.000 EUR, Tel: 0726763302 n Drumul Taberei Sibiu, sector 6, et. 8/8, 46mp, fãrã îmbunãtãþiri, zonã verde, fãrã credit, nu plãtesc comision, 27.500 EUR, Tel: 0757518491 n Drumul Taberei 49mp, decomandat, et. 8/8, fãrã credit, fãrã intermediari, 27.000 EUR, Tel: 0726307739 n Drumul Taberei Compozitorilor decomandat 50mp, ultimul nivel, numai cash, fãrã agenþii, 28.000 EUR, Tel: 0720756526 n Drumul Taberei decomandat et. 8, intabulat, 50mp, construcþie 1975, stradal, bloc liniºtit ultimul exclus agenþii, 29.000 EUR, Tel: 0722738183 n Drumul Taberei Sibiu, decomandat, 8/8, 46mp, curat, stradal, fãrã comision, fãrã credit, discutabil, 28.000 €, 0735824190

é Mihai Bravu rond Baba Novac 10/10, conf1, dec, 60mp, constructie 1975, complet renovat, instalatii electrice, c a lorifere noi, p roprietar, 65.000 EUR, Tel: 0727733793

Obregia vand apartament 2 camere, 55.000 EUR, Tel: 0786463121

Militari Roºu, bloc nou, stradal, et. 2+M, 105mp (proprietar), preþ la cheie, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181

apartament 2 camere 8/9, semidecomandat, imbunatatiri, liber, proprietar, Tel: 0730005460, 0722240712 Toporaºi Radu n Giurgiului Constantin, particular, apartament 2 camere conf. 3, 2/4, n Militari Lujerului, 2 cam, îmbunãtãþiri, curat, gaze pe scarã, confort 2 decomandat, bucatarie negociabil, acte, Tel: 0765945358 si hol mobilate, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, 8/10, 55000 euro, n Titan, Rasarit de Soare langa Tel: 0744918046 Auchan Titan, sector 3, constructie 2009, etaj 7/11, complet mobilata si utilata, aer conditionat, usa n ªtefan Cel Mare vand casa la metalica, cablu tv - internet, 42.000 EUR, Tel: 0723046125 curte, urgent, Tel: 0766456440

Sibiu, ªelimbãr, Zona Real Sibiu. Vand Urgent Imobil Demisol+ Parter+ Etaj. Accept Variante, Tel: 0721374955

n Unirii zona 0, vand casa curte 70m construiti, 80curte, utilitati apa curenta, canalizare, gaze, curent capacitate 380W, 135.000 EUR, danyganea@yahoo.com, Tel: 0749766193 é Giurgiu, Valea Dragului, casa batraneasca+ teren 3000mp la strada, 25km de Bucuresti, cu parau in spatele gradinii, 30.000 EUR, moshu_999@yahoo.com, Tel: 0723606261 n Glina Ilfov, casa curte 3 camere, baie, bucatarie, Tel: 0768457847

15 Iunie 2012

Obor, Bucur, 2 camere semidecomandat, etaj 6/10, suprafata 45 mp, cablu, telefon, fara inbunatatiri majore, bloc inclus in programul de reabilitare termica, stradal cu vedere pe spate Mosilor colt cu Mihai Bravu, 60.000 EUR, Tel: 0769030231, 0724373870

é Prelungirea Ghencea Cartierul Latin, vand apartament cu 2 camere 100 mp, finisaje de lux, 110.000 EUR, lascaealexandru@gmail.com, Tel: 0722254639

n Tineretului

Pridvorului, apartament 2 camere vedere parc zona linistita termopan usa metalica repartitoare apometre, 70.000 EUR, est2034@yahoo.com, Tel: 0722659450

n Victoriei Piata, bloc SpringTime,

58mp, et 10, open-space, 129.000 EUR, Tel: 0788462344

n1

Decembrie Bd Auchan, apartament 2 camere, cf.I, decomandat, 2/8, an 81, toate imbunatatirile, stradal, 60.000 EUR, Tel: 0760046460


15 Iunie 2012

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Iancului ªosea nr 39, bl 103A, sc A, etaj 4, bloc 9 etaje, ap 19, prorietar, cadastru+ intabulare, vând apartament 3 camere, toate facilitãþile, zonã deosebitã, negociabil, 85.000 EUR, Tel: 0216531356, 0770870940 é 13 Septembrie decomandat, g+f+p+t+um+ac, dressing, constructie 1991, contorizat, bucatarie mobilata, baie cu geam, balcon inchis, instalatii noi, calorifere noi, repartitoare, orientare sud, boxa, doua locuri parcare, toate actele, discutabil, 65.000 EUR, el_camino_imob@yahoo.com, http://www.elcamino.ro, Tel: 0733372227

n Balta Albã 81mp, 3/13, 3 lifturi, balcon 15mp, bloc antiseismic, monitorizat video, zonã luniºtitã, Tel: 0722800200 n Berceni, Piata Sudului apart. 3 cam, semidec, et. 5/10, 70mp, 2 balcoane, vedere mixta, apometre, repartitoare, gaze individual, super calduros iarna, fara imbunatatiri, 64.000 EUR, ady_y68@yahoo.com, Tel: 0745057252

n Cotroceni, apartament 3 camere, mansarda, garaj, suparafata 84 mp, pret negociabil! 155.000 EUR, geobotos1978@yahoo.com, Tel: 0761684080

Dristor, apartament 3 camere, semidecomandat, imbunatatiri, 2 bai, 3/8, an-1984, 64mp, loc parcare, 77.000 EUR, Tel: 0722167520

é Gara de Nord, vis-a-vis de Gara, Bd. Dinicu Golescu, a p a rt a m e n t 3 c a m e re + dependinte; Arie construita: 67, 30 mp + balcon (3, 54 mp) = 70, 84; Arie utila = 60, 09 mp; Blocul construit in 1960 are 7 etaje si lift cu selectie automata comenzi, are structura in cadre si zidarie de caramida, plansee de beton armat, sistem de incalzire Radet, grup sanitar cu baie, instalatie electrica si bucatarie cu racordare la gaze (a re a p o m e tre , n u a re repartitoare in bloc). Spatiul este intretinut dar nu s-au realizat imbunatatiri/ renovari. Datorita unei bune administrari costurile de intretinere sunt minimale iar confortul termic este asigurat in conditii optime p e t o a t a p e ri o a d a re c e (Octo m b rie - A p rilie). Destinatia de baza: apartament locuinta, destinatia actuala: sediu firma, birouri proiectare. Se poate cumpara de catre persoana fizica sau persoana juridica, eventual si predare s o c i e t a t e c u s e d i u l in apartament (2005). Locatie deosebita pentru contacte firme cu parcare comuna intre b lo c u ri. P re t n e g o c ia b il, 70.000 EUR, Tel: 0727320025, 0213161319

é Giurgiului Berceni, proprietar vand ap 3 cam, an 1977, confort 1 dec, 10/10, 74 metri patrati, 2 balcoane, 2 aer conditionat, termopane, parchet, usa metalica, loc parcare. Accept credit. Pret negociabil, 47.800 EUR, ionionescu1977@yahoo.com, Tel: 0720579831 Giurgiului, Toporasi, apartament 3 cam, conf 3, et1/4, imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, gaze, aproape piata, statie ratb 50m, aproape metrou, negociabil, 28.000 €, ionela_rafiu@ yahoo.com, Tel: 0766378544, 0769770030

é Floreasca, Rossini, particular vand apartament 3 camere, semidecomandat, et 2/3, re c e n t re n o v a t . imbu n a tatiri: g eamuri termopan, aparate de aer conditionat, alarma. Mobilierul specific: dulapurile incastrate, mobila de bucatarie, de baie, mo b ila d e h o l raman in apartament, 89.000 EUR, elisabeta_visan@yahoo.com, Tel: 0722245004

é Iancului, particular,

ap camere 3; S utilã 67 mp, semidecomandat, Confort 1; Etaj 3/9, baie; balcon (închis); An construcþie 1976; Structurã beton; loc parcare, Aer conditionat, internet Cablu, Wireless, termopan: PVC; Mocheta, Gresie, Jaluzele Verticale; Usa intrare Metal; Pereti Vopsea lavabila, Faianta, Tapet; Izolatii termice Exterior / Interior; boxa la subsol, debara; Bucatarie Mobilata, Utilata; Apometre, Contor caldura; Mobilat Complet; Electrocasnice: Toaster, Frigider, Cuptor microunde, Hota, Uscator pãr. Bloc reabilitat termic, ap se vinde complet mobilat, boxa, loc parcare ADP, in apropiere de mijloace RATB si metrou, vedere dubla, gresie si faianta la baie si bucatarie, gresie in living, mocheta in dormitoare; se accepta credit; Disponibilitate proprietate: la 2 luni de la vanzare, 78.000 EUR, Tel: 0722297353, 0732313226

n Cumpãr apartament 3 camere

în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: 0732864809, 0769526936

é Muncii Apartament vila, 3 camere, decomandat, SU 100mp, 2 dormitoare, 2 bai, 2 dressinguri, bucatarie, logie, boxa pod 11 mp, cota indiv. supraf. com pod 56mp, cota indiv supraf.curte 60mp, 110.000 EUR, vlad_since78@ yahoo.com, Tel: 0723172312

Pantelimon lângã spitalul Sfântul Pantelimon, ap. decomandat, et. 9/10, stradal, mobilat+ îmbunãtãþiri, 70.000 €, Tel: 0722408749 n Petre Ispirescu, sector 5 vand apartament 3 camere, confort I, 2 grupuri sanitare, balcon, p/4, Tel: 0769283033

n Cumpãr garsonierã cu plata

imediat în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpãr garsonierã cu plata n 13 Septembrie, Cumpar imediat în sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, apartament 4 camere in zona 13 6, Tel: 0732864809, 0769526936 Septembrie, decomandat, cu balcon, 2 gr. sanitare, min. 90mp, nemobilat, neutilat, cu/fara imbunatatiri, prin credit imobiliar, raduadrianc@gmail.com

n Cumpãr apartament 2 camere

sectoarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tel: 0764716412, 0721907221 n Cumpãr apartament 2 camere în Bucureºti, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpãr 3 camere în Bucureºti, Tel: 0764716412, 0721907221

Muncii, cumpar apartament 4 camere in zona, decomandat, cu balcon, 2 gr. sanitare, min. 90mp, nemobilat, neutilat, cu/ fara imbunatatiri, prin credit imobiliar, raduadrianc@ gmail.com

n Timpuri Noi 3 camere, 70mp, la cheie, bloc nou, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

n Titan Billa cf II, 10/10, decomandat, g, f, p, t, um, bloc in reabilitare, 65.000 EUR, Tel: 0761649023, 0744316918 n Vitan Mall, Str Moruzzi, 2/4, toate imbunatatirile inclusiv centrala termica si AC, proprietar, 144.000 EUR, Tel: 0723293535

n Militari Roºu, duplex în bloc, et 2+M+Terasã, 198mp, stradal, bloc nou (str. 1Dec 1918 nr. 139C) la cheie, discutabil, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181 n Militari Autogarã, duplex, scarã interioarã, numeroase îmbunãtãþiri, bucãtãrie stil american, 0768318400

n Particular schimb apartament 2 camere, confort 2 sporit, decomandat, Drumul Taberei, cu apartament 3-4 camere + diferenþã, acceasi zonã, Tel: 0723541529

Drumul Taberei inchiriez camera mobilata, Tel: 0769405718

n Berceni

Obregia, apropiere metrou Piata Sudului, renovata, complet utilata, 20mp, libera, 180 EUR, Tel: 0758102236

n 13 Septembrie casa p+m, é Carol I Parc 11 Iunie, str stradal, pe colt, 3 intrari, toate utilitatile, singur curte, Tel: 0744350819 n Crângaºi particular, casã curte, 115mp, elegantã, ideal firmã. Detalii, poze: dinescuconstantincristian@yahoo.c om, 825 EUR/luna, Tel: 0763449955 n Ultracentral General Coandã, închiriez vilã, suprafaþa construitã 200 mp, teren 450 mp, Tel: 0723547475

Ipotesti nr. 4, Liceul Dinu Lipatti, garsoniera decomandata in vila demisol renovata recent mobilata si utilata complect gresie in toata garsoniera suprafata utila 37 m usa metalica termopan si centrala proprie izolatie termica interior. Ca utilitati se vor plati de catre chirias doar gazele si cablu tv+net+tel 1+1 chirie, nu oferim comision agentie, 230 €/luna, 0722205054 n Crângaºi Ceahlau, garsoniera, 3/4, proprietar, Tel: 0722585007


pagina 12 / închirieri oferte garsoniere / 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale

é Giurgiului, zona Dedeman, garsoniera fara intretinere mobilata noua, baie, bucatarie, in pret este inclus cablu tv, internet, apa calda, apa rece, gaze, centrala termica, parcare, 250 EUR/luna, Tel: 0733176306 Italia, Roma. La mare, inchiriez camera 30 euro la zi; ra s p u n d s i la b e e p , T e l: 00393894228718

n Pajura garsoniera confort 1 4/4 nemobilata curata, Tel: 0770260002 decomandatã, n Sebastian mobilatã, rog seriozitate, Tel: 0727037970 particular, inchiriez n Titan garsoniera mobilata, utilata modern la vila zona, Auchan -Titan, intrari separate, avans 1+1 pret 800ron, Tel: 0741956382 n Titan, metrou Costin Georgian, inchiriez garsoniera neutilata, pret discutabil, Tel: 0744358320

ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, mobilat si utilat. Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 Vatra Luminoasã particular n Militari Inchiriez apartament închiriez garsonierã, cf 1, 5/10, doua camere, zona Militari, toate utilitãþle, AC, parcare, mobilat, utilat, termopane, parchet, pretabil familie, 325 USD, Tel: gresie- 300 eur, Tel: 0766968361 0769284845 zona Lujerului, n Militari decomandat, complet utilat, etaj 1, n 1 Mai (Mihalache) Victoriei, Tel: 0728001366 Unirii, garsoniere-regim hotelier n Pache moderne, AC, calculator-internet, 2 h-1 zi, termen lung 60-100 L, Protopopescu, 60 RON, Tel: 0764826324, 0723518074 Agricultori, închiriez

casã curte, 50mp, 2 camere, baie + bucãtãrie, plata 2+1, 230 EUR, Tel: 0755310332 n Aviaþiei, inchiriere apartament particular, et 2/3, bloc reabilitat termic, utilat si mobilat modern, alarma, loc parcare in fata blocului, vedere pe fata blocului, 100m pana la metrou, 2.000 EUR, cataghinea@yahoo.it, Tel: 0722850723

Izvor proprietar, usor negociabil, 3 camere, vis a vis de Liceul Sf. Lazar, Str. Silfidelor, p/7, cca. 85 mp, renovat, finisaje lux, pretabil firma/spatiu birouri, au functionat in locatie un salon de infrumusetare si o societate de constructii, g/f/p/ac/t, centrala termica, boxa subsol, usa metalica, 600 EUR, Tel: 0723342464

é Colentina ap. situat in complexul Rose Garden, la 10 min. de metrou Obor, langa Supermarketul Kaufland, mobilat si utilat. Beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, contorizare individuala. Anunt proprietar, 490 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Colentina

n Pantelimon spital, 45mp, decomandat, utilat, gresie, faianta, proprietar, 1.000 RON, Tel: 0723373326 n Pantelimon langa spital, inchiriez apartament 2 camere, 220E negociabil + 1 luna garantie, Tel: 0761685296

Berceni Giurgiului conf. 1, decomandat, mobilat, utilat, maºinã de spãlat, 0769.263.680, 200 EUR, Tel: 0732297708, 0743089535

n RAHOVA, LANGA LIBERTY CENTER SEBASTIAN, 4 STATII DE LA PTA UNIRII, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, SPATIOS, SEMIDECOMANDAT, MOBILAT, MASINA DE SPALAT, USA METALICA, G/F/P, BLOC REABILITAT TERMIC, 250 EUR/LUNA, TEL: 0729514979

é Titan ap. situat in

complexul rezidential Citadella, mobilat si utilat, beneficiaza de toate facilitatile unui complex nou, paza, parcare, gradinita. Este situat la 10 min. de metrou Titan, langa hipermarketul Auchan. Anunt proprietar, 334 EUR/luna, andreea.mitru@benevo .ro, Tel: 0730109005

n Militari metrou Gorjului, cf. 1/decomandat, utilat, mobilat ultramodern, renovat recent. Preferabil cuplu, exclus studenþi, 350 EUR, Tel: 0723167285

é Victoriei, Lascar Catargiu 24-26 (parter foarte inalt) Complet renovat vara 2010; 2 camere semidecomandate aprox 50mp; chicineta mobilata (mobila Ikea lac rosu), hota cu tub de evacuare, plita electrica, microunde, frigider; usa metalica SETUM; termopan + jaluzele exterioare; cabina dus - jet masaj, lumina int; calorifere noi; usi int furnir stejar; gresie, faianta; instalatia electrica si instalatia sanitara complet schimbata; parchet lemn, paluxat; scara intrarii in bloc marmura; 4 0 0 E U R / l u n a , carolinedobre@yahoo.com, Tel: 0744343444

camere, semidecomandat, et. 1/3, îmbunãtãþiri pretabile utilat, mobilat, 200EUR/ lunã, Tel: birouri, 470 EUR, 0785823903 0722110711

é Prelungirea Ghencea ap. situat in complexul rezidential Primavara, nemobilat si neutilat, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Prelungirea Ghencea, nr. 100, 300 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

é Pipera, Cosmopolis, ap. 3

camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 430 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005 n Sãlãjan inchiriez 3 cam la fata singura sau cuplu, Tel: 0767343288 particular inchiriez n Unirii apartament 3 camere confort special cu toate utilitatile discutabil, Tel: 0724368830

é Pipera Ap. situat in complexul

rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina, centrala proprie, transport Cosmopolis - Metrou Pipera si retur. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 380 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005

n Otopeni inchiriez apartament 4

camere ultra modern centrala proprie nou renovat zona Otopeni centru pret 350 euro/luna, Tel: 0728651128

n Central închiriez apartament

deosebit, et. 1, 250 mp, parcare curte, centralã termicã, aer condiþionat, cablu, internet, contorizare proprie, sistem alarmã. Apartamentul are mobilã stil, covoare mânã, candelabre cristal, parchet masiv stejar, finisaje deosebite, 10 minute centru, Tel: 0213371443, 0763253003

n Alba Iulia -Zvon str. Teodor Speranþia, ap. 3 camere, et. 1/8. n Traian central, proprietar, 2 Apartamentul dispune de pentru Tel:

Baneasa, Sect 1 proprietar inchiriez ap 3 cam, parter, Bl. p+3, decomandat, renovat, semi mobilat, 550 EUR/luna, marius.perta@gmail.com, Tel: 0721253840

n Burebista oferta apartament 2

camere particular -Billadecomandat 5/8 acum renovat imbunatatiri nemobilat (bucatarie, baie utilate) 350 €, 0728319984 n Central închiriez douã apartamente decomandate, fiecare 95 mp, douã camere, bucãtãrie, baie, hol, renovate recent, centralã termicã, aer condiþionat, cablu, internet, contorizare proprie, mobilate ºi utilate lux. 10 minute centru, Tel: 0213371443, 0763253003

15 Iunie 2012

n Beller Dorobantilor, de inchiriat é Unirii - Hanul lui Manuc 3 camere decomandate lux, 90

particular, inchiriez apartament 2 camere, 45 mp, mobilata doar bucataria, et. 4/8, termopane, gresie, faianta, parchet, 1.300 RON / luna, lauraserban77@yahoo.ro, Tel: 0722881515

mp, mobilat si utilat mobexpert, bloc 4 etaje, etaj 3, bloc reabilitat, merita inchiriat imediat, 800 EUR/luna, flory.minea@yahoo.com, Tel: 0740211106

é Pipera - Cosmopolis ap. 3 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 m in c u m a s in a d e S c o a la Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109005, 0730109005

n Antiaerianã spãlãtorie auto

complet utilatã, stradal, 3 rampe +bar aºteptare, vad format, 600 mp, 2.000 EUR/luna, Tel: 0765028000 n Gorjului Piata ofer spaþiu comercial stradal, 5mp, pretabil amanet, schimb valutar. Vad format. Preþ avantajos, Tel: 0767756647, 0723150078 n Islaz, inchiriez hala metalica zona Islaz, Ilfov, dezcristi@yahoo.com, Tel: 0766663355


15 Iunie 2012

é Lujerului inchiriez spatiu comercial 25 mp, stradal, vad foarte bun, trafic pietonal si auto, meral_dc@yahoo.com, Tel: 0723671354

Mantuleasa, demisol pretabil atelier, laborator, productie, depozit, birouri, cabinet, etc, toate utilitatile, Tel: 0733400055 n Matache Piaþã, zona bd Garii, Berzei. Spatiu comercial stradal 80mp cu toate utilitatile, Tel: 0722573028 n Militari, Ofer spaþiu comercial stradal, 5mp, pretabil amanet, schimb valutar. Vad format. Preþ avantajos, Tel: 0767756647, 0723150078 n Obor Inchiriez spatiu 25mp (2 camere+ dependinte), birou, depozitare, servicii, vis-a-vis de hala Obor (100E/ luna), 0730130909 n Obor inchiriez spatiu comercial depozitare, productie, servicii, 25mp, vis-a-vis de hala Obor. 100E/ luna, Tel: 0730130909

închirieri oferte spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro / pagina 13

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é ªtirbei Vodã, str. Mircea Vulcanescu, Inchiriez spatiu comercial, 30mp, Stradal, pretabil magazin sau firma, utilitati, 400 EUR/luna, cauc_ndr@yahoo.com, Tel: 0721198192 n TIMPURI NOI, SPLAIUL UNIRII NR. 187, INTRE TIMPURI NOI SI SOS VACARESTI, INCHIRIEZ SPATIU COMERCIAL SUPRAFATA 20MP, COMPLET UTILAT, 550 EUR, BRAVUSRO@YAHOO.COM, TEL: 0726785847, FAX: 021444131

Tineretului, bd. Dimitrie Cantemir, societate inchiriaza spatii birouri si depozitare, complex de birouri, Tel: 0744494909 Unirii Zepter, 150mp parter plus 50mp mezanin +40mp mezanin, sau separat sau impreuna, Tel: 0744631240

n Opel Corsa an fabricatie 2002, 130.000 km reali, benzina, motor 1, 0, gri 2+1 usi, casetofon original, geamuri si oglinzi electrice, aer conditionat, itp valabil 06.12.2012, singur proprietar, pret negociabil, n Audi A4 an fabr. 2000, 2.800 EUR, Tel: 0723242050 185000km, chilipir, hidramat, 2800e negociabil, Tel: 0788053430 n Audi TT cap. 1, 8, an fabricatie n Renault Clio 3 an. fabr. 2007, 2002, inmatriculat Ro, Tel: M74000 diesel, aer conditionat 0737385616 culoarea alba, itp 2012, 3 usi inchidere centralizata, 1500 CM3, Tel: 0728114509 n Renault Scenic 2 2004, diesel, 1, 5 DCI, 90 CP, 99.000 km, fãrã accident, discutabil, 3.900 EUR, Tel: 0765001568

Salupa Glastron utilata complet cu motor Jhonson 75cp, sau fara motor, asigur transport, Tel: 0733400055

Autoturisme pentru Rabla+ dezmembrare. Asigur radiere+ transport. (Bucureºti+ Ilfov). 0767903318

Lada frigorifica, frigider, a ra g a z , m a s i n a s p a l a t , c o n g e l a t o r 5 s e rt a re , f u n c t io n a re b u n a , T e l: 0765524440, 0721662755

n Solicit în vederea închirierii garsonierã mobilatã sau liberã,

é Obor SC Bucur Obor SA Tel: 0764716412, 0721907221 gratis 6 luni, spatii comerciale, pentru producatorii si vanzatorii de n Solicit în vederea închirierii mezeluri- branzeturi si legume fructe, Tel: 0722563783 n Prelungirea Ghencea nr. 49, langa spãlãtoria auto, clãdire termopan, spaþiu stradal 29mp, 350 EUR, Tel: 0723651125 n Rahova Vad comercial, trafic, toate utilitatile, Tel: 0767634447

garsonierã mobilatã sau liberã, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit în vederea închirierii apartament 2 camere mobilat sau liber, 0764716412, 0721907221 n Solicit în vederea închirierii apartament 2 camere mobilat sau liber, 0732864809, 0769526936

é Dacia Papuc 1,9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

n Cumpar 3 tichete rabla 2012 dosare complete, rog si ofer seriozitate, pret foarte avantajos, urgent, plata se face pe loc dupa verificarea tichetelor, 2.000 RON, Tel: 0740086655

n Frigidere,

congelatoare, combina, lada, vitrina frigorifica, aragaz, masina spalat. Functionale 100Ron150Ron, Tel: 0213328599, 0722417915

n Vand

pompe electrice alimentare benzina si diesel, in rezervor sau exterior, capuri distribuitoare, injectoare, pentru orice tip auto. Garantie, Tel: 0744852658

Frigotehnist, reparatii frigidere, combine, lazi, congelatoare, dozatoare, Tel: 0764562524 Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545


pagina 14 / matrimoniale femei - bãrbaþi

15 Iunie 2012 Senzuale, masaj erotic si companie intima totul doar pentru tine! Oral, normal, fantezii ascunse, suntem senzuale si pline de erotism! Vino sa ne cunosti si lasa-te rasfatat, poze reale din locatie! 1 5 0 R O N /o ra , http://www.poze-reale.ro, Tel: 0725015932

n Sexy si dulce. Vino sa te

epuizez! Pasionala si discreta. Atingerea mea te va revigora. Bruneta senzuala.buze irezistibile. é Finalizare orala! Sunt o funduletz provocator, 300 RON, bruneta sexi si nimfomana, nu ciock2oana@gmail.com, Tel: ezita sa ma cauti Sex Total, 0724498159 150 RON/ora, Tel: 0756587946

n Ana o bruneta senzuala Excess-ul de pasiune si tandrete sigur te va face sa revii.Vei fii primit intr-o atmosfera relaxanta unde o bruneta superba cu sanii mari iti va tine companie oferindu-ti clipe de neuitat! 300 RON, ciock2oana@gmail.com, Tel: 0743393935 n Atragatoare pasionala, iti ofer clipe de neuitat. Vino si te vei convinge, Tel: 0724498159 n Bruneta focoasa cu forme apetisante oral de calitate umed si adanc, pasionala, clipe de vis, placere totala. Extaz si mangaiere, Tel: 0743393935

é Cãsãtorit doresc cunostinþã cu doamnã cãsãtoritã pt. o relatie intimã de lungã duratã! Rog multã seriozitate si discretie! Tel: 0730113640

Sponsorizare Reala. Patron 39 ani, 182/90/18, tandru, discret, cu obisnuitele obligatii, caut exclusiv studenta frumoasa, tonica, pentru 2-3 intilniri discrete lunare, ofer minim 500 €/intilnire, dar cer calitate, frumusete interioara si exterioara, dumitrescudan44@ yahoo.ro, Tel: 0757270620 n Tanar 33, auto, apartm. doresc

prietenie cu tanara simpla, piept f. mare, draguta. SMS/Tel, 0731204105

La mine sau la hotel! Sunt o tipa simpatica, dulce si senzuala, ofer servicii totale la mine sau la hotel, 150 RON/ora, Tel: 0746963466

é Dan, sagetator,

é

é Apetisanta, tandra, sunt asa cum iti doresti tu si iti ofer servicii totale, eu pot fi alegerea ta. Nu ezita sa ma contactezi, poze reale, suna-ma! 150 RON/ora, Tel: 0725373871

é Te atrag! Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe Ceas, nu am insotitori, sunt draguta si manierata, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379 n Vino sa te epuizez! Fundul bombat cu sanii obraznici. Ofer clipe de vis, Tel: 0761709372

39/1,75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062

Agentie matrimoniala elvetiana cu sediul in Zurich Elvetia intermediaza gratuit pt d-ne/d-re relatii prietenie sau casatorie cu domni seriosi din Elvetia. Rugam foto si date contact 0041767549803, w w w . r u m a n i a . c h , suolleluna@yahoo.it


15 Iunie 2012

n Pierdut carnet student pe numele Dumitrache Corneliu Florian. Il declar nul, n Pierdut certificat operator radio profesionist în serviciul mobil maritim ºi mobil maritim prin satelit LRC, nr 662, din 20.08.2008. Îl declar nul, legitimatie CFR n Pierdut persoana nevazatoare, pe numele Stefan Cornelia. O declar nula,

SC Kamy Import-Export SRL a pierdut certificatul constatator de sediu secundar din strada Moroieni nr. 88, standul A33 din Complexul Comercial City Town, sector 2 Bucuresti, eliberat la data de 01.01.2007. Il declar nul,

n Achizitie servicii consultanta SC CORAL INVEST EXIM SRL, CIF: RO 27906953, cu sediul social în Sat Olteni, Com. Clinceni, Str. Puþul Olteni, Nr. 68, Camera 1, Jud. Ilfov (adresa la care se trimit ofertele), organizeazã licitaþie pentru Selecþia de oferte privind achiziþia de SERVICII. Datele de contact pentru solicitarea Dosarului Cererii de Oferte: Telefon +40.378.102649. Proiect de investiþie finanþat prin PNDR, Mãsura 123, intitulat “ÎNFIINÞAREA BRUTÃRIEI SC CORAL INVEST EXIM SRL ÎN JUDEÞUL DOLJ”. Criteriul de selecþie este “preþul cel mai mic”. Codul CAEN 7022 - Activitãþi de consultanþã pentru afaceri ºi management. Tipul contractului: achiziþii servicii. Obiectul contractului: achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaþã, de evaluare, la întocmirea cererii de finanþare ºi achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ în domeniul managementului investiþiei sau administrarea contractului de execuþie. Termenul limitã de depunere a ofertelor este data 27.06.2012, ora 15:00. Data ºi ora deschiderii ofertelor: data 27.06.2012, ora 16:00. Valoarea supusã licitaþiei fãrã TVA: 160.000,00 euro, coralinvestexim@gmail.com

pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri-cumpãrãri / finanþãri credite / firme / pagina 15

Achizitie servicii consultanta SC FLEXROM IMPEX SRL, CIF: RO 25168442, cu sediul social în Sat Ostratu, Com. Corbeanca, Str. Apusului, Nr. 5B, fost sat Ostratu-Oracu, “la Cabinet avocat Gurãmultã Irinel ªtefan”, Jud. Ilfov (adresa la care se trimit ofertele) organizeazã licitaþie pentru Selecþia de oferte privind achiziþia de SERVICII. Datele de c o n t a c t p e n tr u s o l i c i ta r e a Dosarului Cererii de Oferte: Telefon +40.766.829642. Proiect de investiþie finanþat prin PNDR, Mãsura 123, intitulat “ÎNFIINÞAREA BRUTÃRIEI SC F L E X R O M I M P E X S R L ÎN JUDEÞUL GIURGIU”. Criteriul de selecþie este “preþul cel mai mic”. Codul CAEN 7022 Activitãþi de consultanþã pentru afaceri ºi management. Tipul contractului: achiziþii servicii. Obiectul contractului: achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaþã, de evaluare, la întocmirea cererii de finanþare ºi achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ în domeniul managementului investiþiei sau administrarea contractului de execuþie. Termenul limitã de depunere a ofertelor este data 27.06.2012, ora 15:00. Data ºi ora deschiderii ofertelor: data 27.06.2012, ora 16:00. Valoarea supusã licitaþiei fãrã TVA: 160.000,00 euro, flexromimpex@gmail.com

n Achizitii servicii consultanta SC SMART SYMBOL SRL, CIF: RO 25621810, cu sediul social în Sat Tamaºi, Com. Corbeanca, Str. Bisericii, Nr. 96, Et. 1, Cam. 3, Jud. Ilfov, organizeazã licitaþie pentru Selecþia de oferte privind achiziþia de SERVICII. Datele de contact pentru solicitarea Dosarului Cererii de Oferte: Telefon +40.318176172. Proiect de investiþie finanþat prin PNDR, Mãsura 123, intitulat “ÎNFIINÞAREA SISTEMULUI DE MORÃRIT SC SMART SYMBOL SRL ÎN JUDEÞUL DOLJ”. Criteriul de selecþie este “preþul cel mai mic”. Codul CAEN 7022 - Activitãþi de consultanþã pentru afaceri ºi management. Tipul contractului: achiziþii servicii. Obiectul contractului: achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaþã, de evaluare, la întocmirea cererii de finanþare ºi achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ în domeniul managementului investiþiei sau administrarea contractului de execuþie. Termenul limitã de depunere a ofertelor este data 27.06.2012, ora 15:00. Adresa la care se trimit ofertele: Str. Jean Louis Calderon, Nr. 82, Corp A, Parter, Bucuresti, Sector 2. Data ºi ora deschiderii ofertelor: data 27.06.2012, ora 16:00. Valoarea supusã licitaþiei fãrã TVA: 160.000,00 euro, smartsymbolsrl@gmail.com

Achizitii servicii consultanta SC PROMPT VISION SRL, CIF: RO 25621828, cu sediul social în Sat Tamaºi, Com. Corbeanca, Str. Bisericii, Nr. 96, Et. 1, Camera 2, Jud. Ilfov (adresa la care se trimit ofertele), organizeazã licitaþie pentru Selecþia de oferte privind achiziþia de SERVICII. Datele de contact pentru solicitarea Dosarului Cererii de Oferte: Telefon +40.318178175. Proiect de investiþie finanþat prin PNDR, Mãsura 123, intitulat “ÎNFIINÞAREA SISTEMULUI DE MORÃRIT SC PROMPT VISION SRL ÎN JUDEÞUL GIURGIU”. Criteriul de selecþie este “preþul cel mai mic”. Codul CAEN 7022 Activitãþi de consultanþã pentru afaceri ºi management. Tipul contractului: achiziþii servicii. Obiectul contractului: achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaþã, de evaluare, la întocmirea cererii de finanþare ºi achiziþia de SERVICII de CONSULTANÞÃ în domeniul managementului investiþiei sau administrarea contractului de execuþie. Termenul limitã de depunere a ofertelor este data 27.06.2012, ora 15:00. Data ºi ora deschiderii ofertelor: data 27.06.2012, ora 16:00. Valoarea supusã licitaþiei fãrã TVA: 160.000,00 euro, promptvision@gmail.com Judecatoria sectorului 4 Bucuresti, sediul Bucuresti, str. Danielopol Gheorghe nr 2-4, sector 4, dosar 8585/4/2009 cu obiect divort cu copii, parti Pistol Ion, domiciliat in Bucuresti, str. Radu Voda nr 28, bl. Corp B, et 1, ap 3, sector 4 si Pistol Catalina, ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, str Radu Voda nr 28, bl. Corp B, et 1, ap 3 sector 4, a pronuntat sentinta civila 2083/05.03.2010: admite in parte cererea formulata de reclamantul Pistol Ion, cu domiciliul in Bucuresti str. Radu Voda nr 28 bl. Corp B, et 1, ap 3 sector 4 in contradictoriu cu parata Pistol Catalina cu acelasi domiciliu citata si prin afisare la usa instantei si prin publicitate si autoritatea tutelara - Primaria Sector 4 Bucuresti cu sediul in Bucuresti bd. George Cosbuc nr 6-16 sector 4. Declara desfacuta casatoria incheiata la 23.10.1988 la fostul Consiliu Popular al comunei Babaita judet Teleorman sub nr 56/ 23.10.1988 din culpa comuna a sotilor, parata revine la numele purtat anterior casatoriei, Moga, increditeaza reclamantului spre crestere si educare pe minora Pistol Ionela Denisa ns. la 04.05.1994 si obliga parata la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorei in suma de 150 ron lunar. Disjunge cererea de atribuire a beneficiului contractului de inchiriere si acorda termen la 16.04.2010-8.30 cu citarea partilor fara cheltuieli de judecata cu drept de apel in 30 zile de la comunicare pronuntata in sedinta publica, astazi data de 05.03.2010,

n Se citeaza societatea SC Reddish Food SRL, in calitate de debitor la Judecatoria Buftea, in dos. nr. 1593/94/2012, pentru termenul din 06 august 2012, ora 8.30,

Oferim credite persoane cu v e n i t u ri d i n s t ra i n a t a t e , taximetrie, pensii, salarii, SRL, PFA, agricultura, drepturi de autor, Tel: 0733146498

Vand tigla Craiova 1ron/bucata, geamuri termopan pentru sera, burlane si jgheaburi pentru o casa la 1/2 pret, dormitor complet, Tel: 0733400055

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Vand dormitor lemn nuc, Tel: 0721004008 n Vând loc de veci, cimitirul Sf Vineri, 3mp ºi loc de veci 2 cripte cimitirul Strãuleºti 2, Tel: 0766297206

Vând solar Ergoline Avantgarde 600 Turbo, impecabil, import Germania, toate consumabilele noi, accesorizat complet, 4.100 €, 0766422879 Vand pui Cane Corso, fete si baieti gri si negri tigrati vacinati si deparazitati in varsta de 6 s a p ta m a n i c a r n e t d e sanatate, catelusii nu sunt din Ungaria, si pot fi adusi la domiciliul dvs; cateii pot fi vazuti. 0724675588, dobremariandobremarian1@ yahoo.com

n Vand Florarie ultracentral Berceni, stradal, zona f.buna, chiosc profesional, structura metalica, izolat vara-iarna, usi glisabile, deschidere full, ac, contract Enel + Rebu, functioneaza nonstop. Sau schimb cu auto BMW 520 D minim an 2009 / auto minim 2010, Tel: 0723779530, Fax: 15000


15 Iunie 2012 n Acoperiºuri tablã zincatã/ lindab+ toate accesoriile, aticuri, izolaþie+ materiale. Preþuri mici, Tel: 0732563623 A m e n a j a ri in t e ri o a re , zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918 Amenajari finisaje de lux:glafuri, gleturi, rigips, lavabile, tapet, gresie, faianta, parchet, etc, Tel: 0767417284, 0744316918

n Profesor matematica orice zona rezultate rapide garantat, simplu, comod, sigur, tarif orar informativ 15 lei, Tel: 0761929678

n Acoperise, jgheaburi, burlane mici, reparatii, vopsitorii tabla, Tel: 0743511943, 0724980536

é Acoperiºuri,

jgheaburi, burlane, învelitoare zincatã/ lindab+ toate accesoriile, reparaþii acoperiºuri+ dulgherie, Tel: 0722749192

é Acoperisuri, þiglã

metalicã, tablã zincatã mansardãri, burlane, reparaþii dulgherie, Tel: 0737121738

é Acoperisuri. Profesionalism. Executam terase, jgheaburi, burlane, aticuri, invelitoare tabla cererea clientului, restaurari istorice, biserici, Tel: 0724437118

n Executãm învelitori toate tipurile n Cabinet de avocat pune la

tablã, acoperiºuri, reparaþii, aticuri- dispozitia clientilor nostri servicii izolaþii+ material. Preþuri mici, Tel: de calitate in dreptul penal, 0744111939 civil, comercial si familiei. Oferim consultanta si reprezentare in orice stadiu se afla dosarul dumneavoastra, Tel: 0764839174

é Executãm acoperiºuri, învelitori tablã zincatã/ lindab, toate accesoriile+ materiale, reparaþii acoperiºuri, dulgherie. Preþuri mici, 0740464600 n Instalator

autorizat execut lucrari de calorifere, sanitare, gaze, ventilatie, frigotehnist la é Branºament apã, preturi decente, Tel: 0727555896 canalizare asistenþã n Jaluzele exterioare (rulouri) si pvc, promotie plase contract recepþie Apa aluminiu insecte, jaluzele interioare, Tel: 0722766562, 0756485992 Nova, separãri, Oferim asistenta tehnica de înlocuiri branºamente n executie, pentru realizarea investitiilor prin ingineri atestati ca 0721390290, Tel: “diriginti de santier” de catre ISC 0761077013, si MIPATL, pentru lucrari de importanta internationala si 0214330604 nationala (categoria A). Pentru relatii apelati ing. Radulescu n Case din lemn, acoperiºuri, Victor, Tel: 0744567876 mansardãri, chioºcuri de grãdinã, n Parchet clasic modern, detin foiºoare, Tel: 0728157209 cu aspirator, asigurari n Constructii generale, executam masina materiale aferente, 0768586510 sapaturi, lucrari de constructii, izolatii acoperis, termoizolatii interne - externe, amenajari interioare, finituri, placari piatra, pavaje, instalatii sanitare, termopane. Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu si pvc, braila_constructii@yahoo.com, Tel: 0741505507 n Echipa parchetari montam Avocat infiintez firme, puncte de reconditionam chituim lacuim lucru, cesiuni, societati gata in 5 parchet toate tipurile. Detinem z i l e , 5 0 % r e d u c e r e , T e l : scule profesionale cu aspirator, 0737031730 Tel: 0724448545

Contabil expert, servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit, 0720891226, Tel: 0214118164, 0766369750

n Transport cu Dacia Papuc

acoperita mobila, frigider, marfa, etc, pret 50lei, program flexibil, Tel: 0764943357 n Transport marfa in Bucuresti cu duba Fiat Ducato 3, 5 tone, 100 ron, 100 RON, remat.provest@yahoo.com, Tel: 0760033391

Cauti babysitter? Ai gasit! De luni pana vineri dupa ora 18:00 + weekend, monica.ghebosu@ yahoo.com, Tel: 0743200731

AnuntAZ 15 iunie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you