Page 1

Sansa unica, Intreprindere din Austria, Unica producatoare de produse cosmetice si suplimente nutritive naturale, Proaspete, ofera 5 pozitii de conducere, pentru promovarea unui concept unic de marketing, emil.onisor@yahoo.com, Tel: 0758911127 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é Consiliere psihologica

é MANAGER ANGAJAM

pentru persoanele care doresc sa se autocunoasca in profunzime, pentru cei care nu mai pot gestiona singuri problemele vietii cotidiene, pentru cei care considera ca vizitele la psiholog reprezinta pasi inainte in dezvoltarea si evolutia p e r s o n a la , psiholog_eradulescu@yahoo. com, Tel: 0734717373

PENTRU AGENTIE IMOBILIARA, CU EXPERIENTA MIN 3 ANI, LOTUSREZIDENCE@YAHOO. COM, TEL: 0734631507

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

é Filantropia ''Marelui-Public'' -

anunt exclusiv. Naarghita (nerasplatita/neasigurata de statul beneficiar, va solicit urgent sprijin financiar/sponsorizare, ajutându-mi achizitionarea licentei celor 60 cantece indiene - fabuloase (voce-Naarghita) relansându-mi cariera muzicala performanta (5ani). l ''Arta, e sa cladesti un palat pe un vârf de ac! " (Balzac). Multumiri binecuvantate! Amarghioalei Maria (Naarghita) Romanian International Bank: l Cont RIB SA RO11 ROIN 1100 0011 0137 RO01 (RON) l Cont RIB SA RO65 ROIN 1100 0011 0137 EU01 (EUR), l

é Domneºti, Amvic Rezidential, vand 34 locuinte de joasa energie, de 114 mp, P+E1, teren individual de 117-208 mp, utilitati, zona linistita nepoluata, 64.500 EUR, contact@amvic.ro, http://www.amvic.ro, Tel: 0722574880, 0734364477 n Gestionarã cunoºtinþe de gestiune pe calculator, pentru halã producþie tâmplãrie PVC, angajeazã Societate Comercialã Bragadiru-Jud. Ilfov, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952

é Personal. Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

15 Mai 2012 n Agenþi Pazã, fete si baieti sal n Ajutor Cofetar cu experienta

Agent Vanzari. Firma de distributie piese auto angajeaza agenti de vânzari cu experienta in domeniu. Se ofera masina si comision. Pentru mai multe detalii contactati-ne, adrian.gulf@yahoo.com, Tel: 0747118575

é Agenti Vanzari in

1000ron si dipecer video, sal angajez. Zona Giurgiului, Tel: 1200ron, Tel: 0725005678, 0722537326 0764666663 n Asistent(a) Manager studii, superioare pentru domeniu en gros zona Afumati Doraly, program prelungit inclusiv sambata, salariu net 1300ron cu bonuri de masa incluse, casadegros@gmail.com,

domeniul auto, relatii asigurari, parcuri auto, flota masini, comision, Tel: 0724591498 é Agenþi securitate

é Agent Vanzari cu/

é Agent Pazã.

Pentru obiective in zona Pipera-Tunari. Tichete de masa, contract de munca, bonusuri in functie de performante, www.blackhawksecu rity.ro, Tel: 0762309361

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 Agent Vanzari Distribuitori, editura Roossa Cismigiu, 1200ron +comision atractiv. Posibilitate cariera, Tel: 0213151690

n Agent Vanzari, SC Temad CO

SRL angajeaza pentru Bucuresti. Trimiteti cv la e-mail marius.vasea@temad.ro,

ºi dispeceri pentru obiectiv în zona Chitila angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,0016,00, 0741333918

Agenti Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie din Bucuresti, calificati, cu experienta, permis cat.B, Tel: 0213129035

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

é Asistenta farmacie pentru drogherie Piata Alba Iulia, Tel: 0727699696

n Agenþi Pazã cu/fãrã atestat, angajeazã urgent firmã de pazã, Tel: 0769283938

é Agenþi securitate

cu domiciliul în Bucureºti ºi curs de calificare angajeazã firmã pazã. Relaþii luni-vineri, 9,00-16,00 Tel: 0741333928, 0212242969

Agenþi Pazã cu atestat (calificat), Tel: 0756161659, 0374080520

é Barman, ospatar,

n Agenþi

Pazã SC Integra Security Internaþional angazeazã agenþi de pazã, bãrbaþi ºi femei, cu atestat, pentru magazine Mega Image ce se aflã în zona str. Doamna Ghica, B-dul Lacul Tei, Bucureºti, Tel: 0758111018

é Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, program de lucru o zi da, una nu, Tel: 0213152184

pizzar pentru restaurant specific romanesc, office @cluboasis.ro, www.cluboasis.ro, Tel: 0216670211


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Mai 2012 n Barmani ospãtari, bucãtari pentru restaurant zona Tineretului, Tel: 0746013623, 0744181060 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Panduri, Militari, Herastrau, Tineretului, Primaverii, Straulesti, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã /guvernanta, regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã internã Bucuresti. Agentie cauta doamna ingrijita, draguta, discreta, sufletista, studii medii, intre 40 si 55 ani pentru familia cu 2 copii: 2 ani si 8 ani. 1500 RON + concediu platit + 4 zile libere/luna, Tel: 0726399202

cu experienta. n Bucãtar Restaurantul “Casa Comana” din Comana, Giurgiu angajeaza, info@casacomana.ro, http://casacomana.ro, Tel: 0744305886, 0757050805 n Bucãtar ajutor, cu experienta. Restaurant central Bucuresti angajeaza, Tel: 0736225225 n Bucãtar sezonier - bucatarie romaneasca, internationala. Angajam bucatar sezonier, in zona Cheia, Prahova, iriglodeanu@yahoo.com, Tel: 0722501668 n Bucãtar, pizzer cu experienta in bucataria italiana, ospatari vorbitori italiana - Restaurant central angajeaza, Tel: 0734318278 n Colaboratori activitate stabilã, modernã, salariaþi, pensionari. Progresiv 1000 USD. Pensionare timpurie 500 USD, Tel: 0745234173, 0733084923 n Colaboratori. Doriti liniste financiara? Trimiteti plic timbrat autoadresat OP 77, CP 182, Bucuresti,

é BONÃ INTERNA, CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV, TEL: 0740085847 n Bonã. Esti bona cu experienta?

Vrei sa locuiesti intr-o familie deosebita cu un bebe de 5 luni si sa iei 1500 lei salariu? 1week-end liber/luna si bonusuri! Te asteptam! Tel: 0212360117, 0726399202 n Bucãtar si ajutor de bucatar cu experienta in bucatarie. Restaurantul “La Domenii” cu specific romanesc si italian angajeaza, contact@ladomenii.ro, http://www.ladomenii.ro, Tel: 0744305886, 0757050805

é Colaboratori,

colaborare avantajoasa: medici, 2 asistente, firma naturista, 2h/ zi, merita, 0723165658, 0766532080

n Colaboratori.

Companie multinationala in domeniul financiar bancar recruteaza colaboratori pfa sau srl in vanzari directe. Acceptam persoane cu studiile superioare finalizate, cu abilitatea de a crea si dezvolta un portofoliu de clienti. Avem disponibile 3 pozitii de consilier financiar si 2 pozitii de coordonator vanzari daca ai deja echipa, nety.zotea@bcrlocuintesales.ro, Tel: 0721815811

é Confecþioner/a maºinã liniarã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435 Confecþioner/a textilist (masinist cu experienta). Angajez zona Militari, Apusului, 0722434203, Tel: 0722434204, 0767166009

n Confectionera in masina simpla,

muncitor la masa de croit, Asined angajeaza pentru confectii textile industriale: saci, huse pentru haine, industria auto. Se ofera carte de munca, salariu, bonuri de masa, office@asined.ro, http://www.asined.ro, Tel: 0723338606

é Confecþioneri textiliºti, salariu atractiv, bonuri de masã, transport gratuit. Angajeazã SC cu sediul în Voluntari, Ilfov, Tel: 0768994378, 0729602864 n Consilier.

Firma EUROIMM angajeazã consilieri fonduri europene pentru muncã de teren. Se oferã: comision foarte mare. Se cere: seriozitate, aptitudini comunicative ºi prezenþã. Permisul auto prezintã un avantaj, Tel: 0728085650 CONTABIL EXPERT PENTRU SOCIETATE CU PROFIL DE RECICLAREA DESEURILOR. LOCUL DE MUNCA ESTE IN COM. CIOCANESTI DB, LA 13 KM DE BUCURESTI. VA RUGAM TRIMITETI CV PE EMAIL SAU FAX, CRISTINA@MAREZTRADE.COM WWW.MAREZTRADE.COM, TEL: 0747722999, FAX: 0245261884

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Instituþii ºi organisme ale Uniunii Europene. Banca Europeanã de Investiþii. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Banca Europeanã de Investiþii aparþine celor 27 de state member ale Uniunii Europene. Sarcina sa este de a lua bani cu împrumut de pe pieþele de capital ºi de a acorda credite cu dobândã scãzutã pentru proiecte privind îmbunãtãþirea infrastructurii, furnizarea de electricitate sau ameliorarea normelor de mediu atât în þãri din UE cât ºi în þãri vecine sau în þãri curs de dezvoltare. Banca Europeanã de Investiþii sprijinã proiecte în þãrile UE ºi investeºte în viitoarele state membre ºi în þãrile partenere. În general, ia bani cu împrumut de pe pieþele de capital pentru a nu apela la bugetul UE. Aceºti bani sunt acordaþi în condiþii favorabile proiectelor care se înscriu în linia obiectivelor politice ale UE. Banca nu activeazã în scopul obþinerii de profit, ci acordã credite la o ratã a dobânzii apropiatã de costul la care au fost împrumutaþi banii. Servicii oferite de Banca Europeanã de Investiþii. - Împrumuturi acordate unor programe sau proiecte viabile, atât din sectorul public cât ºi din cel privat. Destinatarii pot fi foarte diferiþi, de la mari corporaþii pânã la municipalitãþi ºi întreprinderi mici. - Asistenþã tehnicã furnizatã de o echipã formatã din economiºti, ingineri ºi experþi pentru a veni în completarea facilitãþilor de finanþare. - Garanþii pentru un numãr mare de organisme, de exemplu bãnci, societãþi de leasing, instituþii de garantare, fonduri mutuale de garantare, vehicule investiþionale. - Capital de risc solicitãrile de capital de risc trebuie adresate direct unui intermediar. Aproximativ 90% din împrumuturi merg cãtre programe ºi proiecte elaborate în UE. BEI acordã credite în funcþie de ºase obiective prioritare, enumerate în planul de afaceri al Bãncii: 1. Coeziune ºi convergenþã. 2. Sprijin pentru întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM-uri). 3. Durabilitatea mediului. 4. Implementarea Iniþiativei „Inovare 2010”. 5. Dezvoltarea reþelelor transeuropene de transport ºi energie. 6. Surse de energie durabile, competitive ºi sigure. În afara Uniunii Europene BEI sprijinã aplicarea politicilor UE de dezvoltare ºi cooperare cu þãrile partenere. Mandatul actual vizeazã: Europa Centralã ºi de Est, Politica de vecinãtate, Vecinãtatea mediteraneanã, Rusia ºi vecinãtatea esticã. Þãrile vizate de politica de dezvoltare ºi cooperare: Africa, Caraibe, Pacific (ºi teritoriile de peste mãri), Africa de Sud, Asia ºi America Latinã. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Mai 2012 n Contabil. Impresa Pizzarotti cu sediul Com. Stefanestii de Jos, Jud Ilfov angajeaza contabil pentru magazie cu minim 2 ani de experienta. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa si asigurare medicala facultativa. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 08-17, Tel: 0372145900, 0730011969 n Cosmeticianã ºi manichiuristã cu experienþã angajãm la salonul de înfrumuseþare Ela Salon Brâncoveanu, Tel: 0764057864

é Croitor manual feþe încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãmSC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326 n CROITOR/EASÃ CUSÃTOARE CONFECÞII CU EXPERIENÞÃ. URGENT ANGAJÃMPENTRU UN PROIECT DE LUNGÃ DURATÃ, TEL: 0743331628

n Gestionarã

cunoºtinþe de gestiune pe calculator, pentru halã producþie tâmplãrie PVC, angajeazã Societate Comercialã Bragadiru-Jud. Ilfov, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 n Inginer Horticol cu experienþã în irigaþii, angajeazã SC.Garden Grup SRL, Tel: 0721929247 n Ingineri constructori pentru construcþii civile ºi dulgheri pentru colaborare, în zona Popeºti -Leordeni, Tel: 0764824324 cunoscatoare n Îngrijitoare italiana. Familie italieni cauta doamna serioasa cunoscatoare italiana pentru ingrijirea unei doamne italiene in varsta, deplasabila, numai ptr. interna, eventual provincie, Tel: 0764632194 Institutie de n Îngrijitoare invatamant superior angajam ingrijitoare, Tel: 0730606469 n Îngrijitori, angajez familie din Ardeal pentru îngrijire vilã, curte, piscinã în Snagov- Ilfov. Cerinþe: vârsta maximã 50 ani, permis conducere cat. B. Se oferã: casã, masã ºi salariu 2500 lei/familie, Tel: 0744368000, 0745357463

Instalator Aer Conditionat. Angajez instalator aer conditionat cu experienta si carnet auto. Pentru programare la interviu sunati, 0760958778

é Croitor/easã (Modelier). Atelier de creatie croitorie dama angajeaza, Tel: 0726236115 é INSTALATOR, AVEM DISPONIBILE 2 POSTURI DE C r o i t o r / e a s ã . M a g a z i n u l INSTALATOR: MAXIM 40 ANI; Pronovias angajeaza croitoreasa PROGRAM FLEXIBIL; cu experienta in ajustarea PERSOANE SERIOASE, rochiilor de mireasa, salariul CONDITII NORMALE DE LUCRU; DE MUNCA; atractiv, Tel: 0729881429, CARTE BUCURESTI, 0213153380 HTTP://WWW.ANDROSTAL.RO, TEL: 0763600079, 0214508617 n Dansatoare pentru Night Club. Ofer cazare, Tel: n Instalator. Angajam instalator cu experienta. Carte de munca, 0760951930, 0721859386 Tel: 0760260457, 0728914516 n Instalatori pentru schimbare tevi cu PPR angajez. 0722239523, Tel: 0751402863, 0766722057 n Mãcelar, angajam in oras Pantelimon bd Biruintei nr 46 detalii la telefon, Tel: 0732054171 n Magazioner. Unix Auto, companie multinationala, distribuitoare de piese auto, é Distribuitor cu sau angajeaza magazioner pentru depozitul din Bucuresti. Reprezinta fara experienta avantaj experienta intr-un post pentru ROOSSA similar. Trimiteti CV la email Tel: Books SRL salariu palfi.szilard@unixauto.ro, 0749083319

de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, 0318004555

n Electricieni cu experienta in domeniu. SC Garden Center Grup SRL, florytolea@yahoo.com, Tel: 0755052092

Frigotehnist, nu casnice, Tel: 0726556314, 0765424442

é Manager, sef service cu relatii asigurari si parcuri auto pentru service auto, Tel: 0724591498

é Manichiuristã! Sa-

lon Elegant Piata Romana Angajaza Urgent in Conditii FF Avantajoase Personal Cu Clienti Si Experienta In Centru! Sunati Acum! Tel: 0722905892

é Manichiuristã. Coafor angajeaza personal cu experienta pe postul de manichiura- pedichiura in Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303 n Manipulant

marfa, lucrator comercial, merchandiser Merchandising Provider Company angajeaza. Cerinte: persoana serioasa, activa, organizata, se ofera contract pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, cu posibilitate avansare ierarhica. Trimiteti CV la e-mail cariere@mercantizare.ro, Tel: 0756054384

marfa. é Manipulant Retailerul de electronice si electrocasnice Flanco angajeza manipulant marfa pentru magazinele sale, cv@flanco.ro, http://www.flanco.ro, Tel: 0212038185, Fax: 0212038104

n Maseuze cu/ fara experienþã,

Salon autorizat angajãm, calificare la locul de muncã, Tel: 0766223255, 0213120102 INTRETINERE. n MECANIC SOCIETATE COMERCIALA SITUATA IN COM. CIOCANESTI, JUD. DAMBOVITA (13 KM DE BUCURESTI), ANGAJAM MECANIC DE INTRETINERE PENTRU FABRICA DE SORTARE SI PROCESARE DESEURI RECICLABILE, OFFICE@MAREZTRADE.COM, WWW.MAREZTRADE.COM, TEL: 0245261884, FAX: 0245261884 n Medic veterinar cu experienta angajez, Tel: 0761644734 n Menajerã Caut femeie menaj (45- 55 ani), zona Panduri. (între orele 18.00 -20.00), Tel: 0732668372 Montatori gips carton ºi termosistem cu experienþã pentru SC Rom-Gheves SRL, Tel: 0733931972, 0733931974

n MUNCITOR

NECALIFICAT. NEDELCU MONICA VIOLETA PFA ANGAJEAZA MUNCITOR NECALIFICAT. SALARIU ATRACTIV. IN SAT OLTEANCA, COMUNA SEGARCEA-VALE, JUDETUL TELEORMAN, TEL: 0762460154


15 Mai 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Muncitori pentru productie gard beton prefabricat in Bragadiru Ilfov. Relatii la telefon, office@konkretline.ro, http://www.konkretline.ro, Tel: 0741110025, Fax: 0214480178 n Muncitori in constructii angajez, Tel: 0767660019 în construcþii n Muncitori termosistem blocuri, Tel: 0745806112 n Operator Pc, angajez pentru munca de birou tineri seriosi care stiu sa scrie la PC pentru administrare site-uri. Salariu 800 Ron/luna full time. Munca de birou, 800 RON/luna, mediaexpert2010@yahoo.com, http://www.yop.ro, Tel: 0727121919

restaurant-pizzerie é Ospãtar, angajeaza, Tel: 0785035317 n Ospãtar. Restaurant “La jaratic” angajeaza ospatar cu minim 5 ani experienta, office@lajaratic.ro, http://www.lajaratic.ro, Tel: 0764627116, 40764627116, Fax: 40764627116 Bucuresti n Ospatarite Restaurantul “La Domenii” angajeaza ospatarite, contact@ladomenii.ro, http://www.ladomenii.ro, Tel: 0744305886, 0757050805

é Ospãtãriþe. Restaurant cu specific oriental angajeaza, Zona Calea Mosilor, denisaafshar@yahoo.com, Tel: 0737172423 n Patiser si covrigar cu experienta salariu bun, Tel: 0762008071 n Personal cu experienta in brutarie - Fabrica de paine Titan angajeaza urgent, personal cu domiciliul in sect. 2, 3, 4 Bucuresti sau in Loc. Pantelimon. Salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043829

n ªofer categoriile B, C, E pentru

Personal curatenie. Firmã privatã angajeazã urgent bãieþi si femei pentru curãþenie; maºinist; ºefi turã, Tel: 0726693792 n Personal curatenie. Firma de curatenie angajeazã persoane serioase si prezentabile pentru curãþenie la birouri în Bucureºti, Bd. Daciei din Sectorul 2, program de lucru: 6 ore/zi, Tel: 0733104222, 0726373687

Personal Hotel Hotel 2 stele pe litoral, Costinesti, cauta persoana tinara-tura de noapte - perioada 1 iunie - 1 septembrie. Atributii: receptie - dat si primit chei turistilor pe tura respectiva, curatenie, servire la masa la turisti daca este nevoie, alte activitati de curatenie, mop, spalat vase, etc. Salariu 2000 ron + cazare si masa. Exclus persoane neserioase care se gandesc sa vina la mare pentru distractie! Trimiteti CV + poza la e-mail muncalitoral@ yahoo.com

é Personal: casier, barman, asistentã medicalã, ajutor bucãtar, grãdinar, personal curãþenie, personal debarasare, ºofer. ªtrandul Strãuleºti angajeazã. Program interviuri: Luni-Vineri, 10.00-14.00, în ªos.Bucureºtii Noi, nr. 247. Capãt linie troleibuz nr. 97 ºi autobuz nr. 205,

n Pregatitor/Vopsitor auto cu experienta minim 5 ani. SC Lucia Automotive SRL angajeaza, é Personal Coafor, Service-ul este multimarca si se afla langa cartierul Militari sector cosmetica, cu 6, 500 EUR/luna, experienta, angajam george.mihalcea@de-auto.ro, www.de-auto.ro, Tel: 0720083701 in Drumul Taberei, n Redactor. Revista de business angajeaza redactor traducator Tel: 0728303303, engleza, cu carnet sofer cat. B. 0729811610 CV la e-mail. Sunati intre orele 10-16.30, office@investigatorul.ro, n Personal coafor. Salon de Tel: 0728962642 infrumusetare, angajeaza profesionist, toate personal cu experienta in n ªofer domeniul coafor, frizerie. Adresa categorile, rezistenta curse lungi in Nicolae Grigorescu, nr. 44, sector tara. Experienta 5 ani de condus Tel: 0768590882, 3 (in zona Salajan), Tel: 25-40ani, 0212552076 0728402001

camion cu remorca. Locatie: Comuna Ciorogarla, Judet Ilfov, Tel: 0767190766 PROFESIONISTI n ªOFERI TRANSPORT INTERNATIONAL, MINIM 3 ANI EXPERIENTA, VARSTA INTRE 30-50 ANI. SC ANGAJEAZA, NICOLETANASTASA78@GMAIL.C OM, TEL: 0767774275, 0762767644 n ªoferi cu atestat. Compania de Taxi Bageti angajeazã (facilitãm obþinere atestat) închiriem licenþe taxi, vânzãri maºini, Tel: 0762008061, 0214560298

é ªoferi tax i c u /fãrã experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-18, str. Dealul Þugulea, nr. 124 (Militari). 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Spãlãtori auto. Spalatorie auto zona Dorobanti, angajeaza personal cu experienta, salariu 800ron, Tel: 0763163617

n Stivuitorist. Compania Henkel

angajeaza stivuitorist pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si permis eliberat de ISCIR. Trimiteti Cv la e-mail, human.resources@ro.hankel.com, Tel: 0744565433 n Strungari ºi frezori universali, lãcãtuºi mecanici, operatori CNC-iºti, angajeazã Societate Comercialã, Tel: 0213500140, 0213500141 n Sudor. Firma constructii angajeaza sudor electric si sudor electric si autogen, curs calificare. Informatii la, Tel: 0212521810 n Tâmplar Binale cu experienta, in zona Garii Progresu. TEL: 021.450.04.18, Tel: 0721329152

Vânzãtoare cu experienta pentru magazin de imbracaminte si articole din piele in Pta Romana. Va rugam transmiteti C V c u p o z a la e - m a i l mondoest@ymail.com

n Vânzãtoare

pentru magazin alimentar situat in Bucuresti pe bd. Lacul Tei, zona str Doamna Ghica, 1.200 RON, 0726858820 n Vânzãtoare calificata pentru pui-mezeluri. Corneliu Beraru, Tel: 0752291276 n Vânzãtoare bar cu jocuri, program douã zile cu douã, salariu 800Ron plus tips. 0212244791, Tel: 0765486755, 0723436343 n Videochat Solutia de Videochat Acasa este una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete si cupluri.Comisionul primit de model pentru videochat acasa este de 80%, vstudio05@yahoo.com, http://videochatacasa.eu, Tel: 0767677659, 0720180490 Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training specializat, bonus angajare 200$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, s it e - u r i de top, cm, 2.500 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, http://www.virtualstarsstudio.ro, Tel: 0721516830, 0763296676 Videochat, ai peste 18 ani si vrei sa uiti de grijile financiare? Te asteptam intr-un studio modern unde poti castiga cu usurinta bani. Contacteaza-ne! ID :b o o m x a n g a ja ri, T e l: 0761705741

é Videochat, seriozitate. Iti place flirtul? Stii lb engleza ai peste 18 ani? Fa din asta un mod usor placut de a castiga bani! RIZ studio ofera comision atractiv 50-70%. Bonus100$ Cazare, CM, training, exp nu este necesara. 400-2500$, 2.500 USD/luna, iszaalsys@yahoo .com, Tel: 0764127778 n Videochat. Cupluri, fete, bãieþi

pentru videochat, condiþii excelente, cazare, pregãtire gratis, machiaj profesional, contract de muncã, cu sau fãrã experienþã. Messenger: profesional_vision, 0760670830, Tel: 0755790552, 0735889573

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420 n Vânzãtoare

cu experienta pentru macelarie, zona Vitan, rog seriozitate si nefumatoare, Tel: 0767304635

é Videochat. Iti place flirtul? Stii lb engleza ai peste 18 ani? Fa din asta un mod usor placut de a castiga bani! RIZ studio ofera comision atractiv 50-70% Bonus 100$ Cazare, CM, training, exp nu este necesara. Seriozitate, 2.500 USD/luna, iszaalsys@ yahoo.com, Tel: 0764127778


detalii la http://ec.europa.eu Franþa n 1. CHAUFFEUR ROUTIER / CHAUFFEUSE

ROUTIERE - Description: CONDUITE GRANDE DISTANCE FRANCE ET EUROPE. PERMIS EC COEFF 150M + FCOS + CARTE CONDUCTEUR. EXPERIENCE DEMANDEE EN TRANSPORT FRIGORIFIQUE. DEPARTS ET RETOURS DANS LE HAUT-RHIN. PRIORITE DONNEE AUX CANDIDATS HABITANTS LE DEPARTEMENT. Salary: Euro 2200.00 - 2600.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@kessler.fr n 2. ASSISTANT COMMERCIAL / ASSISTANTE COMMERCIALE - Description: RATTACHE(E) A LA DIRECTION DES VENTES, VOUS ETES CHARGE(E) DE FIXER LES PRIX POUR TOUTES LES PIECES DE RECHANGE, LES EQUIPEMENTS DES OPTIONS ET DE METTRE A JOUR TOUS LES TARIFS. VOUS REPONDEZ AUX DEMANDES DES CLIENTS DES CONCESSIONNAIRES, ET DES COMMERCIAUX. Salary: Euro 26000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mulhouse@expectra.fr n 3. AIDE MENAGER / MENAGERE A DOMICILE - Description: VOUS INTERVENEZ AU DOMICILE DE PARTICULIERS EXIGEANTS, CONNAISSANCE DES PRODUITS ET RAPIDITE EXIGEES, CAPACITE D'ADAPTATION ET MOTIVATION INDISPENSABLE. FAIRE PREUVE DE RIGUEUR ET D'AUTONOMIE. PLANNING FAIT EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITES. CDI ET PRIMES. Salary: Euro 9.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; contact.osmose@yahoo.fr n 4. CHAUFFEUR-LIVREUR / CHAUFFEUSE-LIVREUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE D'ASSURER LA LIVRAISON DE COLIS DANS LE SECTEUR DE STRASBOURG. PREPARATION, CHARGEMENT, LIVRAISON ET COLLECTE. VOUS EXERCEZ DU LUNDI AU SAMEDI. (2 POSTES A POUR VOIR). Salary: Euro 9.22 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; contact@setrex.fr n 5. MAGASINIER VENDEUR / MAGASINIERE VENDEUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE DE LA RECEPTION ET STOCKAGE DES PIECES AUTO, VENTE AU COMPTOIR, FACTURATION. EXPERIENCE SI GNIFICATIVE DANS CE METIER, RIGOUREUX, AISANCE ORALE ET MAITRISE OUTILS INFORMATIQUES, Salary: Euro 9.22 - 9.50 (Hourly), Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: PERFORMANCES INTERIM Mle PLUMERE AMELIE; Address: 6 BVD DE L EUROPE 67500 HAGUENAU n 6. PEINTRE EN BATIMENT - Description: NOUS RECHERCHONS UN PEINTRE CHEF D'E QUIPE, EXPERIMENTE ET MAITRISANT AUSSI BIEN LES TRAVAUX INTERIEURS QU'EXTERIEURS, POUR UNE ENTREPRISE DE RENOVATION ET REHABILITATION ET RENOVATION. Salary: Euro 1800.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 7. CARRELEUR / CARRELEUSE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT, UNE ENTREPRISE DE RENOVATION ET REHABILITATION INTERIEURE, UN CARRELEUR CHEF D'EQUIPE. POUR CELA, LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER DE TRES BONNE CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS CE CORPS D'ETAT ET D'UNE PREMIERE EXPERIENCE D'AU MOINS 3 ANS. Salary: Euro 1700.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 8. CARRELEUR / CARRELEUSE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT, UNE ENTREPRISE DE REHABILITATION ET RENOVATION INTERIEUR, UN CARRELEUR / CHEF D'EQUIPE. LA PERSONNE DOIT AVOIR DE TRES BONNES CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS CE CORPS D'ETAT ET JUSTI FIER D'UNE EXPERIENCE D'AU MOINS TROIS ANS EN TANT QUE CARRELEUR OU CHEF; Salary: Euro 1700.00 - 2200.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 9. GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) RESSOURCES HUMAINES - Salary: Euro 2000.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; c.fuhry@cecofi.fr n 10. TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE FABRICATION ET DE METHODES - Description: NOUS RECHERCHONS UN TECHNICIEN METHODES (H/F) POUR EFFECTUER LA REDACTION, L'AMELIORATION DE GAMMES DE MONTAGE AINSI QUE LA CREATION D'ARTICLES ET DE NOMENCLATURES. VOUS DEVREZ SUIVRE LES DOSSIERS DE PRODUCTION ET CONTRIBUER A L'AMELIORATION DU PROCESS DE PRODUCTION. Salary: Euro 13.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@supplay.fr n 11. ASSISTANT / ASSISTANTE ADMINISTRATION DES VENTES - Description: LE GROUPE SALM CONCOIT ET FABRIQUE DES AMENAGEMENTS SUR MESURE POUR L'HABITAT VENDU PAR LES RESEAUX SCHMIDT, CUISINELLA ET EMK. POUR LA FILIALE EMK, VOUS ETES EN CHARGE DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS DE NATURE STATISTIQUES OU CHIFFREES AUPRES DES CLIENTS EXTERNES ET INTERNES. Salary: Euro 23000.00 - 25000.00 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@salm.fr

n 12. MECANICIEN / MECANICIENNE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Description: VOUS FEREZ DE LA MAINTENANCE PREVENT IVE ET CURATIVE D'INSTALLATIONS CHIM IQUES, VOUS ACCEPTEZ DE FAIRE DES ASTREINTES ET MAITRISEZ L'ALLEMAND ET L'ANGLAIS- Salary: Euro 9.22 - 13.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; stlouis@sofitex.fr n 13. SERVEUR / SERVEUSE DE RESTAURANT - Description: RESTAURANT DU GOLF RECHERCHE PERSONNE AYANT DES NOTIONS DANS LE METIER DE SERVEUR/SERVEUSE. VEHICULE OBLIGATOIRE. COMPRENDRE ET PARLER L'ALLEMAND EST SOUHAITE CAR LA CLIENTELE EST SUISSE ET ALLEMANDE. SERVICE A LA CARTE ET BANQUETS. HORAIRES EN CONTINU. POSSIBILITE DE CDI. Salary: Euro 1400.00 - 1600.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; f.ruffenach@aliceadsl.fr n 14. COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE Description: TRAVAIL SUR CHANTIERS DIVERS, SECTEUR DE STE MARIE AUX MINES ET ENVIRON. COUVERTURE ET ZINGUERIE. UN CACES 3B SERAIT UN PLUS, UNE EXPERIENCE DE 5 ANS MINIMUM EST IMPERATIVE POUR CE POSTE AINSI QU'UN PERMIS B ET UN VEHICULE PERSONNEL; Salary: Euro 10.00 - 12.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle CAROLE OU YILDIZ; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT; n 15. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: VOUS ACCOMPAGNEZ DES PERSONNES AGEES DANS LEURS ACTIVITES QUOTIDIENNES: MENAGE, REPAS, COURSES, SORTIES, TOILETTE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX, SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE. Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr n 16. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: AIDER LA PERSONNE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, REALISER POUR LA PERSONNE DES COURSES, LA PREPARATION DES REPAS, DES FORMALITES ADMINTRATIVES, AIDER AUX SOINS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE CONFORT DE LA PERSONNE (LAVAGE DES MAINS ET DU VISAGE, COIFFURE) Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr n 17. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: AIDER LA PERSONNE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, REALISER POUR LA PERSONNE DES COURSES, LA PREPARATION DES REPAS, DES FORMALITES ADMINTRATIVES, AIDER AUX SOINS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE CONFORT DE LA PERSONNE (LAVAGE DES MAINS ET DU VISAGE, COIFFURE) Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr n 18. TUYAUTEUR-SOUDEUR / TUYAUTEUSE-SOUDEUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE DE SOUDER DES PIECES EN INOX ET EN ACIER NOIR ET DE FAIRE DE LA TUYAUTERIE. TRAVAUX AU VIREUR CONTROLE XRAY TYPE PETROCHIMIE/PETROLE, INSTALLATION OU EQUIPEMENT SOUS PRESSION. VOUS ETES TITULAIRE D'UNE LICENCE TIG OU MIG-MAG. MISSION LONGUE DUREE; Salary: Euro 9.22 - 12.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; stlouis@sofitex.fr n 19. TECHNICIEN / TECHNICIENNE INFORMATIQUE - Description: VOTRE MISSION PRINCIPALE SERA D'INSTALLER DU MATERIEL EN MAGASINS (DEPLACEMENTS DANS TOUTE LA FRANCE) ET DE TESTER SON BON FONCTIONNEMENT AVEC LE SERVICE INFORMATIQUE EN SUPPORT TELEPHONIQUE. Salary: Euro 1800.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; sophiechevrolet@merapp.com n 20. ASSISTANT / ASSISTANTE DE GESTION EN RESSOURCES HUMAINES - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES, VOUS SEREZ EN CONTACT AVEC LE PERSONNEL, VOUS FEREZ DE L'ORGANISATION DE DEPLACEMENTS DE REUNIONS ET DE SEMINAIRES. VOUS GEREZ LE PERSONNEL INTERIMAIRE, VOUS FAITES L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE. Salary: Euro 1700.00 - 1730.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 21. KINESITHERAPEUTE - Description: LE CENTRE HOSPITALIER DE MUNSTER-HAS LACH (60 LITS DE SSR - 67 LITS D'EHP AD) RECHERCHE UN KINESITHERAPEUTE A TEMPS COMPLET. DIPLOME D'ETAT EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE L'ENCADREMENT SOUHAITEE; Salary: Euro 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; s.monteiro@hopital-munster-haslach.fr n 22. CHARGE / CHARGEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCH ONS UN(E) CHARGE(E) DE RECOUVREMENT POUR FAIRE DE LA MISE EN PLACE DE PROMESSES DE REGLEMENTS, DU SUIVI DE PROMESSES, DE LA GESTION DE COURRIER , DE LA MISE A JOUR DE COORDONNEES CLIENTS AINSI QUE DIVERSES TACHES ADMINISTRATIVES. Salary: Euro 1700.00 - 1730.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; c.supper@proman-interim.com

n 23.

SECRETAIRE ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE Description: AU SEIN DU SERVICE SECRETARIAT, VOUS SEREZ CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF, DE LA GESTION DU PERSONNEL INTERIMAIRE, DE L'ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE. Salary: Euro 10.39 - 10.40 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 24. CHAUFFAGISTE - Description: METHODIQUE ET SOIGNEUX DANS VOTRE TR AVAIL, VOUS ETES AUSSI CAPABLE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE SOUDURE GAZ. VOUS POSSEDEZ LE PERMIS NACELLE. Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mulhousepros@sofitex.fr n 25. RIPEUR / RIPEUSE - Description: EMPLOI POLYVALENT DE RIPEUR CHARGE DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS, EXERCANT EGALEMENT LES MISSIONS DE GARDIEN DE DECHETERIE ET DE CONDUITE DE PL. HORAIRES : DE 4H30 A 11H30 POUR LA COLLECTE DES DECHETS ET EN JOURNEE POUR LE GARDIENNAGE DES DECHETERIES (+ SAMEDI). FIMO EXIGEE; Salary: Euro 1550.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: SICTOMME DE MOLSHEIM ET ENVIRONS Mle WALTER SANDRA; Address: 52 RTE INDUSTRIELLE DE LA HARDT 67120 MOLSHEIM; How to apply: Envoi CV par courrier; Last date for application: 16/05/2012 n 26. MECANICIEN(NE) D'ENGINS DE CHANTIER ET DE TRAVAUX PUBLICS Description: NOUS RECHERCHONS MECANICIEN/MECANICIENNE ENGINS DE CHANTIERS ET TRAVAUX PUBLICS (H/F). VOUS AUREZ POUR MISSIONS DIVERS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE. Salary: Euro 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@supplay.fr n 27. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD Description: VOUS VOUS OCCUPEZ DE LA LIVRAISON DES BOUTEILLES DE GAZ SUR LE SECTEUR REGIONAL. LE PERMIS C, LA FIMO, L'ADR, LA CARTE CHRONOGRAPHYQUE SONT EXIGES AINSI QU'UNE BONNE MAITRISE EN CONDUITE. TRAVAUX DE MANUTENTION ET PORT DE CHARGES DES BOUTEILLES DE GAZ. EXPERIENCE EN VEHICULE ISOLEE; Salary: Euro 9.22 - 11.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; haguenau@supplay.fr n 28. MACON / MACONNE EN RENOVATION - Description: POUR CHANTIERS ESSENTIELLEMENT EN RENOVATION, VOUS SEREZ EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION DES MURS, DES FACADES, DES CLOISONS SELON LES REGLES DE SECURITE. Salary: Euro 2000.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: EUROPACT Mme DENISE A. Phone: 00 33 684171184 n 29. MONTEUR / MONTEUSE EN ECHAFAUDAGE - Description: VOUS SEREZ EN CHARGE DE MONTER UNE STRUCTURE. TRAVAIL EN HAUTEUR. Salary: Euro 1900.00 - 2100.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: EUROPACT Mme DENISE A. Phone: 00 33 684171184 n 30. CHAUFFAGISTE - Description: VOUS SEREZ EN CHARGE DE PREPARER ET POSER TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'INSTALLATION COMPLETE D'UN EQUIPEMENT SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE. Salary: Euro 1900.00 - 2400.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; europact.haguenau@wanadoo.fr n 31. CARISTE - Description: NOUS RECHERCHONS UN CARISTE 3+5 H/F. VOUS EFFECTUEREZ LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DES MARCHANDISES SEL ON LES IMPERATIFS D'ENLEVEMENT, DE LIVRAISON. EXPERIENCE EXIGEE DANS LE TRANSPORT. Salary: Euro 9.22 - 9.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 32. CARISTE - Description: VOUS AVEZ LES CACES 3 ET 5+, VOUS AV EZ UNE BONNE MAITRISE DES CHARIOTS NOTAMMENT DES CHARIOTS BI ET TRI DIRECTIONNEL. VOUS ETES APTES AU PORT DE CHARGES LOURDES ET AUX TRAVAUX DE MANUTENTION. VOUS VOUS OCCUPEREZ DU CHARGEMENT/DEHARGEMENT ET STOCKAGE DES PRODUITS FERROVIAIRES. Salary: Euro 9.22 - 10.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 33. COFFREUR BANCHEUR / COFFREUSE BANCHEUSE Description: TRAVAIL SUR UN CHANTIER A SAASENHEIM POUR LA CONSTRUCTION DUNE NOUVELLE CHAUDRONNERIE COFFRAGE, BANCHETTES METALLIQUES,BANCHES MANUPORTABLES-AUTONOMIE EXIGEE-- / PERMIS B + VEHICULE PERSONNEL- Salary: Euro 10.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 34. DESSINATEUR-METREUR / DESSINATRICE-METREUSE BOIS - Description: NOUS RECHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS UN(E) DESSINATEUR METREUR ECONOMISTE. SALAIRE EVOLUTIF SELON PROFIL. Salary: Euro 10.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr


detalii la http://ec.europa.eu n 35. COMPTABLE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS UN(E) COMPTABLE AVEC EXPERIENCE, DEBUTANT(E) ACCEPTE(E) SI BTS. SALAIRE EVOLUTIF SELON PROFIL. Salary: Euro 9.22 - 11.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr n 36. GOUVERNANT / GOUVERNANTE EN HOTELLERIE Description: POSTE DE GOUVERNANT(E) A MI-TEMPS SUR LE SECTEUR DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG. INTERVENTION 2 A 3 JOURS PAR SEMAINE SELON ACTIVITE (SOIT 20 A 30 HEURES D'INTERVENTION PAR SEMAINE) Salary: Euro 840.00 - 900.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: LIMA SERVICES M. PERROT ERIC; Phone: 00 33 388927641 n 37. INGENIEUR MECANICIEN / INGENIEURE MECANICIENNE EN INDUSTRIE - Description: VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPERIENCE VOUS AYANT PERMIS DE DEVELOPPER UNE EXPERTISE EN MECANIQUE DES FLUIDES, TUYAUTERIE ET ECHANGE THERMIQUE. TECHNICIEN CONFIRME OU INGENIEUR DEBUTANT, VOUS MAITRISEZ L'ANGLAIS. LA CONNAISSANCE DES LOGICIELS DAO SOLID-E / AUTOCAD EST UN PLUS; Salary: Euro 10.00 - 15.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr n 38. SECRETAIRE TECHNIQUE - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) TECHNIQUE. VOUS REGLEREZ LES PROBLEMES TECHNIQUES DE NOS MAGASINS, VOUS PRENDREZ CONTACT AVEC LES PRESTAIRES ET VOUS FEREZ LE SUIVI DE LA FACTURATION. EXPERIENCE DU DOMAINE TECHNIQUE EXIGEE. Salary: Euro 1485.00 - 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 39. RECEPTIONNISTE EN HOTELLERIE - Description: HOTEL**** LES VIOLETTES RECRUTE POUR ENTREE IMMEDIATE UN RECEPTIONNISTE (H/F) POUR UN POSTE DE JOURNEE (7H-1 5H/15H-23H). VOUS SEREZ CHARGE(E) DE L'ACCUEIL DES CLIENTS, DE LA SAISIE DES RESERVATIONS, DU TRAITEMENT DES MAILS ET DES CONTACTS TELEPHONIQUES. Salary: Euro 9.22 - 9.98 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; frontdesk@les-violettes.com n 40. SECRETAIRE ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE Description: RECRUTE ASSISTANTE POUR POSTE SUR PL ATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE. A L'AISE EN INFORMATIQUE ET AVEC LES CHIFFRES, VOUS RECEPTIONNEREZ LES COMMANDES EFFECTUEES SUR LES DIVERS SITES AUTOMOBILES. UNE PREMIERE EXPERIENCE EN GARAGE AU TOMOBILE SERAIT UN PLUS. Salary: Euro 1565.00 1566.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; celine.schmitz@pns-interim.fr n 41. ASSISTANT / ASSISTANTE EXPORT - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSITANT(E) ADMINISTRATIF(VE) POUR LE SERVICE EXPORT. ETABLISSEMENT DE DOCS LIEE AU TRANSPORT ET TRANSMISSION DES INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS, SAISIE DE COMMANDES, TRAVAUX ADMINISTRATIFS, CONNAISSANCE DES INCOTERMS SOUHAITEE; Salary: Euro 1570.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 42. COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE Description: POSE ET RENOVATION DE TOITURES, ISOLATION. Salary: Euro 1500.00 - 1700.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 43. ELECTROMECANICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Description: TRAVAUX DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE; Salary: Euro 1600.00 - 1800.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: RPI TRAVAIL TEMPORAIRE, Mme RECOLIN SABINE; Phone: 00 33 388054565 n 44. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE WEB - Description: DEVELOPPEUR PHP/MYSQL/ZEND FRAMEWORK VERITABLE RESEAU SOCIAL POUR TOUS LES ACTEURS OUVRANT AU DEVELOPPEMENT DE TOUT TYPE D'IDEES ET DE PROJET, VOZIDEES.COM EST UNE JEUNE START UP EN FORT DEVELOPPEMENT. Salary: Euro 25000.00 - 35000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; philippe.kuhn3@wanadoo.fr n 45. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD Description: LIVRAISON DE MATIERES POUR LES CHANTIERS DE RESEAUX SECS DE LA REGION ALSACE CENTRE. CONDUITE D'UN CAMION BENNE A 50% ET MANUTENTION A 50%. FIMO OU FCO OBLIGATOIRE, PERMIS C ET CARTE CONDUCTEUR. Salary: Euro 9.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 46. ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) SERVICES AUPRES DES ENTREPRISES - Description: SOCIETE INFORMATIQUE RECHERCHE SON A TTACHE COMMERCIAL, IL SERA EN CHARGE DE LA PROSPECTION DE NOUVEAUX CLIENT S SUR LE DEPARTEMENT DU BAS RHIN, ASSURER LA VENTE DU MATERIEL ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE, FIDELISER SES CLIENTS ET CEUX DE L'ENTREPRISE. Salary: Euro 1400.00 - 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; commerce.alsace.infoserv@gmail.com

n 47. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE TAXI - Description: VOUS SEREZ AMENE A TRANSPORTER DES PERSONNES DANS LE SECTEUR BISCHWILLER /HAGUENAU VEHICULE A DISPOSITION; Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; AGENCE ALSACIENNE DE TAXIS Mme ARMELLE; thierrycharlier@neuf.fr n 48. TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE SURFACE - Description: NETTOYAGE DE 2 BATIMENTS : SANISTAIR ES, VESTIAIRES, BUREAUX. HORAIRES : 5H-08H ET 17H-20H Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@mecasem.com n 49. TECHNICIEN/TECHNICIENNE D'ANALYSE ET D'ESSAIS METALLURGIQUE - Description: TRAVAUX METALLURGIQUES SUR ACIERS ET MATERIAUX NON FERREUX. PREPARATION DES ECHANTILLONS, REALISATION D'EXAMENS MACROGRAPHIQUES POUR LA QUALIFICATION DE MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE (SELON NORMES NF EN ISO, ASME, RCC-M), D'EXAMENS MICROGRAPHIQUES, ESSAIS DE DURETE ET DE CORROSION. Salary: Euro 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@mecasem.com n 50. DIRECTEUR ADJOINT / DIRECTRICE ADJOINTE DE PME/PMI - Description: ENSEIGNE FABRIQUANT ET DISTRIBUANT D ES PRODUITS NATURELS ET BIOS AUPRES DE PROFESSIONNELS. VOUS AVEZ DES CON NAISSANCES MANAGERIALES ET EN MARKETING. Salary: Euro 2500.00 - 3500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; soraya@mondial-uberti.com n 51. COMMIS / COMMISE DE CUISINE - Description: REJOIGNEZ L'EQUIPE DU RESTAURANT LA BOUCHERIE HAGUENAU ET ASSUREZ VOTRE AVENIR . POSTE EVOLUTIF ET FORMATION ASSUREE. VOUS ETES DYNAMIQUE ET MOTIVE . CONSULTEZ AUSSI POUR PLUS D 'INFOS LE SITE DES RESTAURANTS LA BOUCHERIE www.la-boucherie.fr VOUS ETES AMATEUR DE VIANDE? NOUS AUSSI. Salary: Euro 1600.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 52. RESPONSABLE QUALITE EN INDUSTRIE - Description: VOUS VEILLEZ A LA SATISFACTION DES CLIENTS INTERNES ET EXTERNES (GESTION DES RECLAMATIONS, SUIVI D'INDICATEUR) ET ETES RESPONSABLE DU SYSTEME QUALITE. POSTE A POURVOIR DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT D'UN SALARIE EN CONGE PARENTAL. Salary: Euro 9.22 - 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; agence@re-flex.fr n 53. CONTROLEUR / CONTROLEUSE QUALITE DES TISSUS AU METRE Description: PARFAITEMENT BILINGUE FRANCAIS-ALLEMAND, VOUS ETES RATTACHE(E) AU SERVICE PRODUIT ET QUALITE MANAGEMENT SITUE DANS LA REGION DE KARLSRUHE (DEPLACEMENTS A PREVOIR). CE POSTE (EN CREATION), NECESSITE DE BONNES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DU TEXTILE (VETEMENTS TECHNIQUES) Salary: Euro 9.22 - 12.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; agence@re-flex.fr n 54. POSEUR / POSEUSE EN FERMETURES DE BATIMENT Description: CHERCHONS H/F AVEC EXPERIENCE POUR POSE DES PORTES TECHNIQUES SUR 67. CDI DE 35 HEURES, HEURES SUPP PAYEES OU RECUP, 13 MOIS, TR, MUTUELLE. SALAIRE EN FONCTION DE L'E XPERIENCE. www.portes-mazac.fr Salary: Euro 12.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 55. ASSISTANT / ASSISTANTE DE CABINET COMPTABLE Description: SAISIS DES ACHATS, VENTES ET TRESORERIE, ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS DE TVA. TRAVAIL EVOLUTIF SELON COMPETENCE. Salary: Euro 18200.00 - 20000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; serge.giorgiutti@lca-eguisheim.fr n 56. ASSISTANT COMMERCIAL / ASSISTANTE COMMERCIALE Description: RBS SOFTWARE - ASSISTER LES COMMERCIAUX. PREPARER ET SUIVRE LES DOSSIERS COMMERCIAUX. ETRE LE LIEN ENTRE LE COMMERCE ET LES EQUIPES INTERNES. PARTICIPER A DES ACTIONS DE PROSPECTION TELEPHONIQUE. DYNAMISME, SENS DE L'ORGANISATION, RIGUEUR. MAITRISE DES OUTILS BUREAUTIQUES. Salary: Euro 24000.00 - 26000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; agnes.kleffert@rbs.fr n 57. ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) SERVICES AUPRES DES ENTREPRISES - Description: POUR UNE AGENCE INTERIM. VOUS ETES PRESENT SUR LE TERRAIN AU QUOTIDIEN, VOUS ETES RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE DU BAS RHIN. VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPERIENCE REUSSIE DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE. PRIMES MENSUELLES + FIN D'ANNEE Salary: Euro 1800.00 - 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@inter-conseil.fr n 58. AGENT(E) D'EXPLOITATION EN MOBILIER URBAIN ET PUBLICITAIRE - Description: VOUS DIRIGEZ, FORMEZ, ANIMEZ UNE EQUIPE D'AGENTS POUR ASSURER LA PARFAITE GESTION DU PARC MOBILIER. VOUS CONTROLEZ LA QUALITE ET LE FONCTIONNEMENT DES MOBILIERS ET L'ENVIRONNEMENT PROCHE DES MOBILIERS. VOUS COORDONNEZ LES OPERATIONS MONTAGE/MAINTENANCE EN RELATION AVEC L'ADJOINT TECHNIQUE; Salary: Euro 26000.00 - 28000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr

n 59. MECANICIEN(NE) ENTRETIEN MAINTENANCE ENGINS

CHANTIER ET TP - Description: VOUS AVEZ EN CHARGE L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS DES MATERIELS, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DU CONSTRUCT EUR. VOUS ASSUREZ LA BONNE EXECUTION DES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES MACHINES. VOUS APPORTEZ VOTRE CONCOURS AUX AUTRES POSTES DE L'AGENCE : CHAUFFEUR, RESPONSABLE D'ATELIER. Salary: Euro 20000.00 - 22000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr n 60. SPECIALISTE SUPPORT TECHNIQUE - Description: VOUS INTERVENEZ AUPRES D'UNE CLIENTE LE DE PROFESSIONNELS, AFIN D'IDENTIFIER LEURS BESOINS. VOUS PROPOSEZ DES SOLUTIONS ADAPTEES AFIN DE REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE CLIENT ENTERMES D'EQUIPEMENTS. VOUS ASSUREZ LA GESTION & LA VEILLE TECHNOLOGIQUE DE VOTRE SECTEUR GEOGRAPHIQUE (67,68). Salary: Euro 1800.00 - 2300.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr n 61. RESPONSABLE D'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE Description: RESPONSABLE D'AGENCE INTERIM, VOUS E TE PRESENT(E) SUR LE TERRAIN AU QUOTIDIEN,VOUS ETES RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE 67 ET ETES GARANT DU BON FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE. VOUS JUFIEZ D'UNE EXPERIENCE REUSSIE ACQUISE DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE. Salary: Euro 2000.00 - 3000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@inter-conseil.fr n 62. ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMMERCIAL(E) Description: AGENCE DE COMMUNICATION RECHERCHE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE EN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE. MISSIONS : ACCUEIL CLIENTS, CREATION DOSSIERS CLIENTS DU DEVIS A LA FACTURE, BL, COURRIERS, LIVRAISONS, ACOMPTES ET PAIEMENTS DES CLIENTS. Salary: Euro 1600.00 - 1800.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; oteos-887829@cvmail.com n 63. REDACTEUR / REDACTRICE TECHNIQUE - Description: VOUS ASSISTEREZ LE SERVICE TECHNIQUE ET COMMERCIAL DANS LA REDACTION DES DOCUMENTS, AU SEIN D'UNE FILIALE D'UN GROUPE FAMILIAL SPECIALISEE DANS LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATI ON DE MACHINES DES SECTEURS DU TP, DE L'AGRICULTURE ET DES ESPACES VERTS. SALAIRE A DEFINIR SELON PROFIL. Salary: Euro 1800.00 - 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; catherine@d-gutzwiller.com n 64. ERGOTHERAPEUTE - Description: NOUS RECHERCHONS UN ERGOTHERAPEUTE A TEMPS COMPLET. Salary: Euro 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; s.monteiro@hopital-munster-haslach.fr n 65. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISO N DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PA RTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 66. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISON DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PA RTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 67. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISO N DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 68. MENUISIER-AGENCEUR / MENUISIERE-AGENCEUSE CUISINE SALLE BAIN - Description: RECHERCHONS MENUISIER AGENCEUR AYANT LE SOUCI DU DETAIL MAITRISANT LA FABRICATION ET LA POSE SUR CHANTIER. Salary: Euro 2000.00 2500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@friedel-ebeniste.com n 69. EDUCATEUR(TRICE) TECHNIQUE SPECIALISEE - Description: CAPACITE D'ADAPTATION ET COMPETENCES TECHNIQUES SUR DES DOMAINES VARIES (PEINTURE, BATIMENT, SOUDURE, ETC) Salary: Euro 1353.00 - 1490.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; accueil.eepferme@arsea.fr n 70. ARCHITECTE - Description: VOUS EFFECTUEREZ LA CONCEPTION, LA GESTION ET LE SUIVI DE CHANTIER. VOUS SEREZ RESPONSABLE DE LA GESTION AINSI QUE DU PILOTAGE D'EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES DE MAITRISE D'OEUVRE. FORMATION ARCHITECTE AVEC HMONP, VOUS MAITRISEZ LES OUTILS DE CAO-DAO. Salary: Euro 20000.00 - 24000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; offre1997258.8@crit.contactrh.com


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã / vânzãri terenuri VIDEOCHAT. ANGAJAM CUPLURI, FETE CU SAU FARA EXPERIENTA PENTRU VIDEOCHAT DE ACASA. AI NEVOIE DE UN CALCULATOR SI INTERNET. OFERIM SUPORT TEHNIC SI TRAINING 24/24, PLATA ZILNICA SAU BILUNAR, VIDEOCHATDACASA @YAHOO.COM, TEL: 0768144814

Jilava, loturi teren intravilan, 540mp, 1.000mp, toate utilitatile, 0743016497

(UK). Studio n Bonã, doamna serioasa 53 ani n Anglia Videochat aflat in Anglia nefumatoare doresc angajare, Tel: cautam fete pentru videochat 0726387537 cu sau fara experienta. Varsta cuprinsa intre (18-35) ani, cunoscatoare de limba engleza la nivel medium. Cazarea gratis. Va rugam nu ne mai contactati pentru escorta, cititi anuntul bine, aici se face doar VideoChat. Nu mai dati bipuri pentru detalii, daca doriti mai multe informatii si nu ne puteti suna, contactati-ne pe id de é Designer, caut post / yahoo (xxxdenysse), colaborare pe partea de grafica xxxdenysse@yahoo.com, ca DTP, Graphic Designer, Web http://www.fetishstars-online.com, Designer, Urbanist, Tel: 447735564420 madalina_8430@yahoo.com, n Vopsitor ucenic pregatitor ptr Tel: 0752167687 mdf auto salariu negociabil contract de munca Zona Bucur Obor, opogacean@yahoo.com, ªef bucatar vasta experienta Tel: 0722748077 nationala si internationala, solicit n Vopsitori pregatitori, mecanici, angajare. Salariul minim, tinichigii, receptioneri, sef service 2.500 EUR, Tel: 0741226114 pentru service auto, 0722210956

é Vulcanizator. Angajam personal pentru vulcanizare, Tel: 0726761939, 0786063340

é Germania. Cel mai renumit club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, http://www.ambienterose-ug.de, Tel: 0757919152

n Mãgurele vand locuri pentru

casa, parcele in suprafata de 445mp, Tel: 0761644734 n Mãgurele Ilfov, vand teren 7000 mp, Tel: 0761644734

n Otopeni (Odaii) Str. Piscul

Lung, sector 1, vand teren 5000mp, Tel: 0722296200, 0741040741 n Otopeni, strada Marin Sorescu, teren 515mp, toate utilitãþile, 100 EUR/mp, ketziaket@yahoo.com, Tel: 0726339323, 0767333215

n Alexandriei, Str Pucheni, sector n ªofer pentru ocazii speciale 5, 320 mp intravilan, canaliz, zona é Dâmboviþa, vile, 120 EUR/mp,

(vacante, excursii in tara si strainatate, probleme de afaceri). Persoana foarte serioasa, cu studii superioare si cunoscator al limbii engleze, 57 de ani, nefumator. Permis de conducere A+B, dripaal@yahoo.com, Tel: 0721092676, 0744352509 n ªofer profesionist cat BE CE DE obtinut in 2006 cu atestat transport marfa+ persoane, agabaritic, card tahograf, solicit angajare autocar sau tir, Tel: 0729118354

15 Mai 2012

Tãrtãºeºti, adnedelcu@yahoo.com, Tel: Terenuri la Padure intre case, 510-580 mp, gaze, stalpi curent 0722995698 montati pe coltul fiecarui lot, urbanism P+2, 20 min de Victoriei pe DN7, autostrada 4 benzi fara blocaje in trafic, poze/ detalii pe n Berceni comunã, particular, 7 site, 14.500 EUR, km de Centura Bucureºti, Tel: http://www.terenuriconstruibile.ro, 0785234871 Tel: 0722677873, 40722677873 Comuna, utilitati, n Berceni constructii langa, proprietar, PUZ Mamina, parcele 500mp. 0761139417, Tel: 0761148888, Giurgiu, vand teren 0723299914 intravilan 1450mp, n Bragadiru Centurã, particular, 2.500mp, extravilan, cadastru, carte funciara, apa, intabulare, negociabil, 16.500 EUR, Tel: 0723881828 electricitate, gaze, n Bragadiru, teren 400 mp, 8 EUR/mp, Tel: deschidere 24 m toate utilitatile cadastru intabulare strada privata, 0763981800, 25.000 EUR, Tel: 0721692886

0766348230

Giurgiu, Adunatii-Copaceni, particular vand 425 mp deschidere 17m. cadastru intabulare. pret discutabil, 7.500 €, Tel: 0722198369 Ciorogârla. teren intravilan 20000 mp situat intre Ciorogarla si Darvari, drum la ambele capete, deschiderea 72 m, gaze si curent electric, dupa cum se vede in poze, zona foarte frumoasa, particular, 17 EUR/mp, gheorgheemildaniel@ yahoo.com, Tel: 0723084328 é

n Corbeanca 5.000mp, intravilan, deschidere lac 23ml, toate utilitatile, actele la zi, zona rezidentiala, Tel: 0722834954, 0727249256

n CORNETU VAND LOTURI IN SUPRAFATA DE 500MP- 3000MP IN ZONA PADURE CORNETU, GAZE SI CURENT, PRET 15E20E MP, TEL: 0736477538

é Ialomiþa, Roºiori, ocazie! Vand

urgent teren Suprafata 1200 mp. Gard construit de jur imprejur cu deschidere la strada de 18 m.Pe acest teren sau construit: Magazie, Beci, Hasna, Foisor modern 30mp, Piscina ultramoderna 60 mp.S-au turnat alea principala, alei in jurul foisorului, in jurul piscinei. Instalatie de apa trasa la foisor, la piscina, la o eventuala fantana arteziana. Daca se construia si o casuta era tot ce isi putea dorii orice persoana. Pretul se mai poate negocia, 26.000 EUR, elisa_eli2010@yahoo.com, Tel: 0763377159

n Pantelimon

Oraº teren intravilan, loc de casã 440mp, cadastru utilitãþi, 12.900 EUR, Tel: 0723851342 n Popeºti-Leordeni Stra. Astrelor 60E/ mp, 515mp, 0744632301 n Prelungirea Ghencea Vand teren intravilan, 1800mp 65e negociabil in zona Prelungirea Ghencea, Tel: 0727016713

n Vidra la 2, 5km de E90, vand

teren extravilan suprafata este de 3712mp, aceasta suprafata o desmembrez dintr- o suprafata de 13712mp. La cerere se poate vinde suprafata mai mica sau mai mare, 10 EUR/mp, ochiosuman@yahoo.com, Tel: 0723305439, 0721202949

Voluntari, aleea Popasului, vând teren 720 mp, deschidere 14m, cu casã veche, curent electric, canal la poartã, apã curentã în zonã, preþul zonei, negociabil, Tel. 0770.498.468 orele 18-22 Voluntari teren 432 mp cu casã din cãrãmidã, locuibilã, posibilitate ºi sediu firmã, Tel: 0741279479, 0754031671


15 Mai 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9 Ciorogârla-intrare 2 vile P+1 la cheie, Sc=112mp, Su=224mp fiecare, apã, gaze, curent, 88.000 EUR, Tel: 0765601550

é 1 Decembrie - Ilfov, 560mp, 14/40, intravilan construibil, gard beton, porti metalice, utilitati pe teren, curent trifazat, apa curenta, liber, zona noua linistita. Exclus agentii imobiliare si site-uri de promovare, 26.500 EUR, varu70@gmail.com, Tel: 0748498411

n Aviatiei, zona Crystal Palace Hotel, imobil s+p+2 la rosu compus din subsol, parter si 2 etaje, 150 mp pe nivel, 600 mp construiti, teren 300 mp, deschidere stradala 11m / 27m adancime, posibilitate compartimentare, toate utilitatile in curte, 240.000 EUR, Laurelsanda1@yahoo.com, Tel: 0722290230

é Constanþa, Almãlãu, Lunca Dunarii, vand casa cu 3 camere, bucatarie, beci, anexe, incalzire cu lemne (3 sobe de teracota), apa curenta si apa de la fantana, teren 4500 mp, din care 1500 mp vita de vie. Fiind situata pe terasa 2 a Dunarii, este ideala pentru casa de vacanta (pescuit, vanatoare, sporturi nautice, etc). Foarte apropate: cetatea bizantina Pacuiul lui Soare, Manastirea Dervent, Rezervatia Botanica de la Esecioi, Lacul Bugeac, etc, 13.000 EUR, iiorga77@gmail.com, Tel: 0752262617, 0749114698

Bragadiru km 8 p+m 2d, 2 bãi locuibilã 2009 ST-700mp urgent 94.000euro, Tel: 0723536243

é Cornetu vila P+1+pod, 5 camere, 2bai, living 35mp, bucatarie mobilata, 2 terase cu piatra naturala, 400mp teren, finisari cu gust, toate utilitatile, asfalt, 120.000 EUR, Tel: 0723581566, 0723570006 n Cornetu Ilfov, langa Bucuresti, casa 5 camere, 2 bai, 2 bucatarii, anexe, 1600mp, pomi, vie, T-32mp, 120.000 EUR, Tel: 0735849934, 0727113730 n Crângaºi Pod Grant, vilã P+1, 100mp construiþi, 80mp curte, é Braºov, Predeal, (central) zonã civilizatã, accept variante, particular vand casa cu teren Tel: 0765124225 de1207 mp plat, la 6 minute de partia Clabucet, suprafata construita la sol 133mp, 3 dormitoare, 2 bai, doua bucatarii, n Dâmboviþa Vila in comuna terasa, garaj, centrala termica, Pietrosita, judetul Dambovita 21km toate utilitatile! 130.000 EUR, de Sinaia, caramida solida, zona peetre36@yahoo.com 0727410168 turistica, la soseaua spre Sinaia, partare+etaj, 4 dormitoare, 2 livinguri, baie, bucatarie, beci, terasa, electricitate, gaze, apa n Cãlãraºi, Gurbãneºti, casa 5 curenta, curte 1100mp, gradina cu camere, teren 1500mp, pomi fructiferi, Tel: 0723017107, vand/schimb cu garsoniera cf. 2 0723367756 Bucuresti. Negociabil, 15.900 EUR, n Dâmboviþa Centru, vand casa sandamihai1@yahoo.com, Tel: caramida, 5 camere+ anexe, 0724058958, 0763300387 suprafata 1200mp teren, casa, bolta vie, pret negociabil, 20.000 EUR, Tel: 0765818144, Chiajna particular 0245715625 vând vilã construcþie n Dragomireºti-Deal zonã vile p+1 2010 utilitãþi locuibilã 1000mp 2011, 170mp urgent, Tel: 0762293824, 0721909555 construiþi, 350mp

teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592 Chitila-Ilfov, P+1, 2010, teren 1020mp, utilitãþi, termopan, livadã, D 18m, 259.000 EUR, Tel: 0753817246

n Ferentari, vand casa 4 camere, 510 mp teren, iesire la 2 strazi, gaze, centrala, canalizare, 135.000 EUR, paul@voicugrup.ro, Tel: 0766777318

n Giurgiu Bâcu casã la cheie, P+M, gaze, curent, apã, fosã, teren=500mp, SC=128mp, 57.000 EUR, Tel: 0722325373

n Giurgiu Cosoba casã la cheie, P+M, gaze, curent, apã, fosã, teren=411mp, SC=128mp, 47.000 EUR, Tel: 0722325373 n Giurgiu Sãbãreni vile superbe la gri/la cheie, P+1, 170-220mp, garaj, garduri, urgent, negociabil 60000-85000Euro, 60.000 EUR, Tel: 0722525523, 0763686430 n Giurgiu Vieru, vand casa 6 camere, caramida, cu anexe gospodaresti, la 9 km de Giurgiu, Tel: 0763981800 n Giurgiu, comuna Prundu, vand casa curte 3 camere, apa curenta, canalizare, cablu, internet, Vasile, Tel: 0765379202 n Giurgiu, Vãrãºti, particular, 3 camere, casa batraneasca, curte 361 mp, 25 km Bucuresti, 12.000 EUR, Tel: 0769498874

n Jilava, casa 3 camere, baie, bucatarie, apa, canalizare, gaze poarta, teren 200 mp, 28.000 EUR, Tel: 0722921936, 0768393957

n Lacul Tei, Str. Serban Gheorghe nr. 71b. Casa locuibila/demolabila.Exclus Agentii Imobiliare.Toate actele la zi, 89.000 EUR, Tel: 0733156155 n Livezilor, sector 5 vilã parter+ 1, compus living 4/8, bucãtãrie 4/4, baie +hol, 3 dormitoare, hol, WC serviciu, balcon, 100 mp, liberã, construcþie 2004, discutabil, 57.000 EUR, Tel: 0761089899

n Militari

Ansamblu de lux-exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat aparatura lux, finalizat pt. persoane pretentioase, 149.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Nuci -Ilfov, teren 3.126mp, deschidere 14.50ml, 45km de Bucuresti (18km de Snagov), 3 camere, 2 bucatarii, 2 holuri, baie cu instalatie sanitara, fose, garaj, magazie, livada lucerna, cadastru si intabulare, 39.000 EUR, Tel: 0723883960, 0723829985

n Olteniþei, str Stoian Militaru, urgent vilã, 330 mp, 5 camere, 2 living room, 4 bãi, garaj, teren 336 mp, nenegociabil, 300.000 EUR, Tel: 0740212173, 0722212173

Unirii, Dealul Mitropoliei, Pantelimon Oraº, str n Ienachita Vacarescu, casa cu Maramureº, vilã P+1, demisol, locuibil, parter, etaj, structura rezistenta beton la roºu, 4 dormitoare, pod, armat, amprenta 90mp, living, 2 bãi, dressing, desfasurat 250mp, teren 150mp, camere si 2 bai, terasa, bucãtãrie, balcon, 8balcon, pivnite, toate utilitatile, 450.000 EUR, Tel: 0314192414, terasã, cadastru, 0744151095 intabulare, 59.000 EUR, Tel: Unirii, Popa Nan, 0723851342 Tepes Voda, vand urn Pantelimon Pustnicu casa 3 gent casa si curte, camere, caramida, 65mp, pod, zona centrala; pret langa padure, zona linistita, drum asfaltat, electricitate, curte 600mp, negociabil, Tel: cadastru, intabulare, 19.900 EUR, b79cez@yahoo.com, Tel: 0723886473

é Rãzoare, Timisoara – Vasile

Milea - vizavi de Afi Cotroceni, garsoniera deosebita, stradal, bloc deosebit, 43mp utili+ boxa 6mp, etaj 1 / 4, amenajari moderne, termopan, parchet, calorifere noi, usa metalica, sistem alarma, aer n ªtefan Cel Mare zona Vasile conditionat, complet mobilata, Lascãr, vilã 8 camere=250mp, dulapuri in perete, bucatarie curte 500mp, garaj dublu, utilata, electrocasnice Franke, TV plasma, totul pe comanda, balcon proprietar, Tel: 0766461838 tip terasa inchis, 62.000 EUR, mihalachemonica@gmail.com, Tel: 0722345193

0768299233 n Pipera - Vand Vila+teren - Vila (parter etaj 1+mansarda) stradal constructie 450 mp+teren 900 mp + mic spatiu comercial situat in fata constructie in suprafata de 50 mp. Imobilele sunt prevazute cu toate utilitatile! 400.000 EUR, andreea.fulger@liapardau.ro, Tel: 0733793900 n Prahova-DN1 vilã 6 camere, 2 bãi, Sc=220mp, P+1, 4 balcoane, teren=1.000mp, terasã parter, îmbunãtãþiri, toate utilitãþile, Tel: 0762590629 n Prelungirea Ghencea vila 5 camere in Bucuresti vand urgent, S+P+1, suprafata 365mp locuibili, suprafata teren 1600mp, pret n Berceni Piaþa Reºiþa conf. 3, negociabil, 220.000 EUR, Tel: et. 1/4, recent renovat, gaze, apã 0724167907 caldã ºi cãldurã radet, g+f+t+um, izolat, cadastru, intabulare, 0733383900; 0768172981, 16.300 €, Tel: 0733381880, 0768509570 n Roºu Comuna- Ilfov, casã bãtrâneascã (dar locuibilã), teren 100mp, Tel: 0762774784, 0762492833 n Roºu casa la curte 1 cam, buc, Cãlãraºilor total 55mp, 16.000 EUR, Tel: Garsoniera 4/4, sec0761762455, 0784806399

Teleorman, Alexandria, vand casa compusa din 5 camere, bucatarie, baie, 2 holuri, detine centrala proprie, termopane, garaj, gradina aprox 700 mp, eliberabil imediat, zona linistita (Cuza-Voda), pret negociabil, 100.000 EUR, washka10@yahoo.com, Tel: 0730104025, 0720187168 Teleorman, Mãgura, vand casa paianta 3 camere, bucatarie, hol, dependinte-55mp + teren aferent, st-1078mp, Tel: 0727194577

tor 3, balcon inchis, cadastru, intabulare, Tel: 0723307672

n Stefan cel Mare garsoniera

9/10, 1982, 42mp, bloc mixt, decomandata, imbunatatiri g+f+p+t, ac, mobilata, utilata, vedere laterala, negociabil Urgent, 49.000 EUR, vladimirsoare@yahoo.com, Tel: 0762686613, 0731491035

n ªtefan Cel Mare, Lizeanu,

garsoniera, 4/8, decomandata, 30mp, imbunatatiri, 37.000 EUR, Tel: 0722503226

n Titan

in complex Rasarit de Soare, Vand urgent Garsoniera 30 mp, conf. 1, lux, parter, Buc mobilata+ utilata; dressing mobilat; aer cond, 38.000 EUR, andreea1402@yahoo .com, 0758618450

é Camil Ressu, Ilioara Heights,

apartamentele disponible sunt urmatoarele: 30 de studiouri - in 2 tipuri de suprafete, 49.85 si 50.25 mp, fara balcon si cota indiviza din spatiile comune. 19 apartamente cu 2 camere in 4 tipuri de dimensiuni, de la 58.00 la 81.85 mp, fara balcon si cota indiviza din spatiile comune. Fiecare studio/apartament beneficiaza de un loc de parcare in subteran Gratuit! 52.500 EUR, é VITAN GARSONIERA ESTE office@heights.ro, IN COMPLEXUL http://www.ilioara.heights.ro, Tel: SITUATA REZIDENTIAL CONFORT CITY, 0720049766 LA 4 KM DE TARGUL AUTOVIT, 52 MP, ET 1/11, MOBILATA NOU SI MODERN, DOTATA CU TOATE UTILITATILE, 37.500 EUR, TEL: 0728698888 Giurgiului, piaþa n Vitan Mall garsoniera confort 3 Progresu, particular, cu gaze la usa etaj 3/4 bloc 14.300 EUR, Tel: confort 1, 24 mp, 9/9, civilizat, 0732864809, 0769526936 îmbunãtãþiri, n Vtan Mall garsoniera confort 3 cu gaze la usa etaj 3/4 bloc 30.000 EUR, Tel: civilizat, 14.300 EUR, Tel: 0727778028 0732864809, 0769526936

n Titulescu, casa 60mp, toate facilitatile, permite supraetajare, pod+ pivnita, centrala, intabulare, n Pantelimon Oraº Ilfov vand curte, 60.000Euro negociabil, Tel: casa caramida suprafata 190 m2 0722872966 p+1etaj+m apa, gaze canalizare utilitati 65.000 e, Tel: 0744831505, 0720343503 n Pantelimon Oraº, Ilfov, casa n Unirii Budapesta, P+1, 110 mp, construcþie 2008, pe teren curte, 3 camere, baie, bucatarie, concesionat, finisaje lux, toate G+F+P+T, canalizare, gaze, 65 condiþiile. Urgent! 99.000E mp, curte 55 mp. Vand sau discutabil, Tel: 0764820541 schimb cu apartament 2-3 n Unirii casa singur curte 3 cam n Militari Roºu, proprietar, etaj 1, n 1 Decembrie Bd vand urgent camere Bucuresti, 50.000 EUR, +loc zona linistea, 80.000 EUR, 42mp, bloc nou stradal, preþ la garsoniera, etaj 1, langa strada, Tel: 0784806399, 0761762455 Tel: 0745383264 cheie, 36.000 EUR, 0788395181 Tel: 0765363409


pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

Argeº Câmpulung Muscel, etaj 1, gaze, parchet, decomandat, bloc cãrãmidã, Tel: 0744368229

é Baba Novac cu Campia Libertatii, proprietar vand 2 si 3 camere, apartamente vecine 54mp /69mp, 10/10, vedere parc A.I.Cuza, 1.050 EUR/mp, cannelu@hotmail.com, Tel: 0212402530 n Berceni Straja Argeselul confort 2 etaj 4 st 37mp curat, 30.000 EUR, Tel: 0764716412, 0769526936 Berceni Secuilor cu Brancoveanu, frumos impartit, 51mp, vecini civilizati, 3/4, fara imbunatatiri, solid, spatii depozitare, acces rapid RATB, 47.700 EUR, alexe_lizica@ yahoo.com, Tel: 0721200376

n Colentina, Doamna Ghica, confort 2 sporit decomandat etaj 2/10 fara imbunatatiri st 46 mp, 36.800 EUR, Tel: 0764716412, 0764716412 n Colentina, 2 cam. parter, centrala, aer condionat, etc + loc parcare 24/24, boxa proprie subsol, particular, 55.000 EUR, Tel: 0723369693 n Crângaºi Vintilã Mihãilescu, decomandat, 5/8, 1988, termopan+gresie+faianþã, apometre, zonã liniºtitã, aer condiþionat, parcare, negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0770797152

n Vitan targ, cartier Confort City, 66mp utili, decomandata, particular, Tel: 0760919167

n Grigorescu, Vlahita, confort 2 sporit, decomandat, etaj 6/10, fara imbunatatiri, 45mp, 37.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

Militari Roºu, proprietar, etaj 1, 71mp, stradal, bloc nou, preþ la cheie, 56.000 EUR, Tel: 0788395181

n Dorobanþilor mansardã, 40 mp, preþ 60.000 Euro negociabil.. Exclus intermediari, Tel: 0726232648

Drumul Taberei zona Favorit, Apartament mobilat, pret usor negociabil, 50.000 EUR, gicaioja2@yahoo .com, Tel: 0742258962 n Drumul Taberei - Ghencea, Avangarde Rezidential, oferta primaverii: discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Berceni Emil Racovita str. Aliorului, confort 1, decomandat, etaj 6/10, balcon, geam baie, intabulare, accept credit, 44.000 EUR, Tel: 0722568283 n Berceni, Spitalul Bagdasar Arseni, confort 1 decomandat etaj é Drumul Taberei Proprietar 5/8 constructie 1984, 52.000 EUR, vand: ap. 2 cam, confort I, semidecomandat, 4/8, 50mp, Tel: 0732864809, 0769526936 gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, apometre, repartitoare, contor gaze, renovat recent, balcon tip logie, boxa pe scara, Cantemir stradal, interfon/videofon, verdeata, luminos, liber, zona foarte buna, foarte spaþios, urmeaza sa fie reabilitat luminat, vedere faþã blocul termic, scara supravegheata Imobilul este amplasat ºi lateral. OCAZIE, video. stradal, intr-o zona cu acces preþ 49.900E, Tel: multiplu la mijloacele de transport in comun, la viitorul metrou, la 0728111415 scoli, gradinite, aproape de piata Moghioros, cu parcare in fata n Ciºmigiu Brezoianu, etaj 2/7, blocului. Exclus intermediari! baie, bucatarie, urgent, 58.500 EUR, Tel: 17.000 EUR, Tel: 0728005657, alexa_p77@yahoo.com, 0723371543 0745005657

15 Mai 2012

n1

Decembrie Bd, metrou, proprietar, 2 camere confort 1, Semidecomandat, etajul 8/10, Bloc 1976, 52 mp, 45.000 EUR, Tel: é Plevnei vanzare 2 Camere An macsimus4u@yahoo.com, 1959, Dec, Et 4, Utilat, Liber, 0752113431 49.11mp, Curte interioara 20mp, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 76.800 € adrian.manea@gmail.com Tel: 0754016116, 0755020997

n Rahova Vand ap. conf 1

decomandat, 65mp, in piata Rahova, posibil si in rate, 45.000 EUR, Tel: 0763536616 n Regina Maria, George Coºbuc lângã OMV, cadastru, intabulare, 30.000 EUR, Tel: 0767445684

é Militari, Gorjului, proprietar ap 1978, 55mp, modificat open space total, mobilat/utilat lux, 9/10, cadastru/intabulare pt modificari, parcare platita ADP, accept Prima Casa. In varianta mobilat/utilat 59000 euro, 57.500 EUR, Tel: 0730558014 Rosu Avangarde n Militari, Rezidential, oferta primaverii: discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 €, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

é Splaiul Unirii Confort City, la 3, 5 km in spatele Rin Grand Hotel, particular, 65 mp etaj 3/11, C.T, G+F+P+T, Const. 2010, spatiu verde, paza, magazine, spalatorie auto, gradinita, 51.000 €, gavrilmario @yahoo.com, Tel: 0720777858

n Brâncoveanu vand 3 camere

2/10 renovat recent g, f, p, t (modern) cadastru intabulare, 86.000 EUR, Tel: 0213325862, 0745018830 n Brâncoveanu apartament 3 camere decomandat, confort 1, suprafata 77 mp, hol ‘H’ an constructie 1986, 7/8, apartamentul contine balcon, 2 debarale, 2 grupuri sanitare, usa metalica, aer conditionat g, f, t, p, cadastru si intabulare, repartitoare si apometre, vedere mixta. Apartamentul se afla in plan secund de bulevardul Brancoveanu, zona linistita la 5 min de metrou si oraselul copiilor, gradinita la 1 min, Spitalul Marie Curie 5 min, piata si centre comerciale in apropiere; pret negociabil, 90.000 EUR, laurentiu_lek@yahoo.com, Tel: 0748765155

n Cãlãraºilor 3 camere, 2 n Unirii str. Francezã, 60mp, 2/5, grupuri sanitare, 80 mp,

é Drumul Gãzarului, Giurgiului, 3

camere stradal, 9/10, usa metalica, termopane, gresie, faianta, aer conditionat, apometre, repartitoare, instalatii noi, balcon 10m, loc parcare, scara civilizata. Exclus agentii imobiliare si site-uri de promovare. neg, 62.500 EUR, varu70@gmail.com, Tel: 0748498411 Taberei Prel. n Drumul Ghencea, Avangarde Rezidential, apartament de lux, 300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 EUR, Tel: 0744368835 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, oferta primaverii, discount-10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat/mobilat/utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767.600.804/0722.134.720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

anul const. 1933, fãrã bulinã, fãrã constructie 1992, parter, stradal, îmbunãtãþiri, preþ negociabil, Tel: negociabil, 125.000 EUR, Tel: é Drumul Taberei, Favorit, 3 0730815232 0745130915 camere, 7/10, 1970, monolit, zona verde, 61mp, decomandat, imbunatatit, usi interior noi; gradi, scoala, medlife, statii f. n Vitan zona Real, particular / aproape, 58.000 EUR, sect 3, ap. 2 cam, semi.dec, conf. evtoma@yahoo.com, 2, et 3/4, cadastru, intabulare, nu necesita imbunatiri, fara http://apartament3camz46favorit. intermediari, 37.500 EUR, wordpress.com/, Tel: d3v1p@yahoo.com, 0769747680 0722939883 n Vitan particular vând apartament 2 camere, decomandat, cu îmbunãtãþiri ºi centralã de apartament, discutabil, 61.000 €, Tel: 0723618214, 0745084199 n Pantelimon langa Parcul Florilor, vand apartament cu 2 é Crângaºi, metrou, apartament camere, Suprafata utila:50mp Doua balcoane: 8mp Suprafata 3 camere in imediata apropiere a totala: 58, 50mp Etaj 1 din bloc lacului si a parcului; la etajul 1 al cu 4 nivele. Acest apartament cu unui bloc cu 8 etaje, construit in 2 camere se afla in imediata anul 1985 cu o structura de é DRUMUL TABEREI, BILLA, 3 vecinatate a Parcului Florilor, ceea beton, urmeaza sa fie reabilitat CAMERE STARE ce va confera o oaza de confort, termic, amenajat si renovat, scara EXCEPTIONALA PARTICULAR, liniste si multe alte beneficii. foarte curata si civilizata fara BLOC RENOVAT MAI 2012, Apartamentul nu dispune de restantieri. Apartament confort 1 CURAT, CENTRALA, AER imbunatatiri, dar acest aspect GRESIE, é Vitan Mall particu- decomandat. Detin loc parcare in CONDITIONAT, poate fi pozitiv deoarece puteti blocului, vizibil din sufragerie FAIANTA, PARCHET, ZUGRAVIT lar, stradal, lux, et. 3, fata amenaja apartamentul dupa bunul si bucatarie, 80.000 EUR/mp, 2010, BOXA, 2 LOCURI plac, 70.000 EUR, Tel: 45.000€ 0764026721 costel_cojocaru_1980@yahoo.com, PARCARE ADP, 66.000 EUR, 0723365350 Tel: 0722617977 TEL: 0765665565 OTOPENI, PROPRIETAR A P A R T A M E N T DECOMANDAT, COMPLET M O B IL A T S I U T IL A T , CONSTRUCTIE NOUA, BAI CU CADA, PARCHET 12MM, USA M E T A L IC A , 6 0 M P U T IL I, OCUPABIL PESTE 3 LUNI, 6 0 . 0 0 0 E U R , BIANCA.IERCU@YAHOO. COM, TEL: 0745750171


15 Mai 2012

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11 n Prelungirea Ghencea Particular

13 Septembrie, GIULESTI (A DOUA proprietar, vand apt. 3 STATIE DE LA cam, mobilat, PODUL GRAND), AP decomandat, imbunatatit, 3 CAMERE, ETAJUL et. 2/8, 76.000 EUR, Tel: 2, 2 BALCOANE, 0757076278 SEMIDECOMANDAT RENOVAT DE DOI ANI, COMPLET MOBILAT SI UTILAT. PRET USOR n Aviaþiei apartament 4 camere, NEGOCIABIL, decomandat, imbunatatiri, boxa, loc parcare, zona rezidentiala, 63.000 EUR, pozitie excelenta, Tel: IONUTCOVEI@ 0722834954, 0727249256 n Colentina 4 camere, 64mp, 6/9, GMX.COM, TEL: îmbunãtãþiri, Tel: 0733218337 0720782202 4 camere n Fizicienilor

n Giurgiului Drumul Gazarului confort 1 decomandat etaj 5/10 cu imbunatatiri constructie 1979, 53.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

n MIHAI BRAVU, LA 3 MIN DE STATIA DE METROU PIATA MUNCII, STRADAL, VAND APARTAMENT 3 CAMERE.SEMIDECOMANDAT, 73 MP, ET 10/ 10, RENOVAT DE CURAND, PLAFON RENOVAT 2010, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPAN, APOMETRE, USA METALICA, 2 BALCOANE, 2GRUPURI SANITARE, 2 DEBARALE, BLOCUL A FOST DAT IN FOLOSINTA IN ANUL 1996, MIJLOACE DE TRANSPORT: METROU, TRANVAI, RATB, SCOALA GENERALA IN SPATELE BLOCULUI, 80.000 EUR, AKARA_ELF@YAHOO.COM, TEL: 0724534636 n Militari-Avangarde Rezidential oferta primaverii, discount-10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat/mobilat/utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767.600.804/0722.134.720, 59.900 EUR, http://www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Moºilor Urgent vand apartament 3 cam, p/9, 65mp, utilit. GFTP, boxa, uscatorie, posibilitate balcon, renovat, constructie, 1983, negociabil, 73.000 EUR, Tel: 0728228650

n Panduri, 3 camere decomandat Etaj 3 din 8, 73 mp. Apartament complet reamenajat. Geamuri termopan, gresie, faianta, aer conditionat si multe alte imbunatatiri. Zona linistita, acces usor la mijloacele de transport. Rog seriozitate pret usor negociabil, 97.000 EUR, Tel: 0722226303

n Brâncoveanu,

n Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936 n Cumpar cu plata cash n Cumpar cu plata imediat apartamente de 2 camere confort garsoniera confort 1 2 sau 3 orice 1 2 sau 3 in Bucuresti si zona, Tel: 0721907221, imprejurimi, Tel: 0721907221, 0764716412 0764716412 n Cumpar cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

semidecomandat, parter, stradal, faianta, gresie, parchet, usi/ferestre termopan, 95.000 €, Tel: 0735849934, 0727113730

Rahova, intersectia Rahova, proprietar, vand ap. 4 camere, et. 1, extra imbunatatirir, 102mp, 2 aer conditionat, 2 balcoane, 72.000. Euro discutabil, 0727410434, Tel: 0786888916, 0761292385 n Sebastian Parc bloc reabilitat, hol H, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, parchet laminat, centralã, AC, 0721607092, 0761408085

n Magheru, strada Boteanu, particular vand apartament 5 camere, etaj1, fara bulina, vedere piata Revolutiei, 200mp locuibili, 2.000 EUR/mp, Tel: 0726926116 n Militari Roºu, proprietar, duplex în bloc, et. 1, 2+M, 101mp, bloc nou stradal, discutabil, 650 EUR/mp, Tel: 0788395181 n Militari Roºu, bloc nou, proprietar, Penthouse/198mp, etaj 2+M (2 living, 3 camere, 2 bãi, bucãtãrie), balcon+terasã, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181

n 13 Septembrie, garsonierã, proprietar, complet utilatã ºi mobilatã, gresie, parchet, termopan 1+1, Tel: 0745179827 n Amzei, Calea Victoriei, 30mp, etaj 1/7, renovat recent, mobilat nou, 280Euro. Proprietar, Tel: 0757947388 n Gorjului garsoniera apropiere metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, masina spalat, é Drumul Taberei Valea Ialomitei mobilata, 220 euro, Tel: proprietar, inchiriez apartament 2 camere, etaj 3/10, decomandat, 0733625972 mobila clasica, usa metalica, gresie, faianta, masina de spalat automata, tv, cablu tv, frigider, aragaz, aspirator, apometre, interfon, 220 EUR/luna, Tel: 0723198868

n Berceni Straja închiriez o camerã la bloc decomandat, internet, toate utilitãþile, bloc civilizat, Tel: 0720406912 n Mihalache Ion inchiriez 2 camere din apartament cu 3 camere, conditii moderne, renovat recent, Tel: 0762356855 n Militari ofer camerã mobilatã 500 ron cu cheltuielile incluse, Tel: 0721217679 n Militari Iuliu Maniu, camerã în apartament de 4 camere, cãutãm colegã, mobilat, utilat, stradal, metrou, 450 RON, Tel: 0737059617 n Prelungirea Ghencea Inchiriez camera in vila, baie proprie, 100 EUR, Tel: 0724416907 n Tei, Grigore Moisil, decomandat, balcon, termopan, mobilat, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron Ghencea chiria+ 250ron garantia, Tel: é Prelungirea garsoniera sit. in complexul 0723713816, 0216442571 rezidential Primavara, mobilata si utilata, toate facilitatile unui complex nou, centrala proprie, paza, parcare, gradinita, loc de joaca pentru copii, piscina, anunt proprietar. Complexul este sit. in cartierul Drumul Taberei, in Ghencea nr. 100, n 13 Septembrie, casa singur Prelungirea 270 EUR/luna, curte, toate facilitatile, P+M, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 140mp, Tel: 0744350819 0730109005, 0730109006 n Crângaºi-Regie particular, casã=115mp, P+E, 4 camere, 2 Republica închiriez garsonierã, bãi, alarmã, AC, nemobilat, de la curte, preþ avantajos, zona preferat firmã. Detalii, poze mail, metrou Republica, Tel: dinescuconstantincristian@yahoo.c 0760967852 om, Tel: 0763449955 Gara de Nord, vila cu 2 apartamente a cate 3 cam dependente. Intrari si contorizari separate, confortabile, Tel: 0740611035

n Vitan Mall Vila P+E, 4 dormitoare, salon primire 80mp, é Vand magazine in statii bucatarie stil american+ 2 bai, metrou 3800- 5000E, 0741146876 urgent, Tel: 0720649052

n Regie în vilã, 110mp, 2007, et.

1/2, finisãri superioare, proprietar, Tel: 0766461838

n Stadionul National vand n Alexandriei, apartamente apartament 3 camere, dec et7/8 45mp-120mp, drum asfaltat, la imbunatatit, negociabil, 60m Soseaua Alexandriei, 79.000 EUR, Tel: 0723616515, 35.000Euro la cheie, Tel: 0743962548, 0737057507 0721428355

Paduroiu, inchiriez ap. 2 cam, 60 mp, et. 1/4, mobilat, apometre, usa metalica, bloc curat, linistit, 200 EUR/luna, Tel: 0766630636 n Cantemir închiriez unei singure persoane serioase, apartament douã camere, decomandat, 3/7, renovat, utilat, 350E, Tel: 0722434630 n Dristor inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, Tel: 0736049621, 0785459394 n Dristor, New Town Residence, et. 2/5, echipat si mobilat complet, 60mp+15mp, terasa+ loc parcare subteran, 580Euro, Tel: 0737495807 n Drumul Taberei etaj 3/9, mobilat, utilat, urgent, 200 EUR, Tel: 0748959515, 0728005657

n 1 Decembrie Bd Ofer spre inchiriere garsoniera complet mobilata 20m de statia metrou 1 Decembrie 1918, 200 EUR, Tel: 0721955066

n Rosetti garsonierã cochetã, micuþã în vilã, mobilatã, utilatã, intrare, contorizare separatã, Tel: 0722152813, 0724589048 n Seriozitate doresc sa inchiriez garsoniera mobilata sau nemobilata orice zona sau confort, Tel: 0732864809, 0769526936 n Solicit in vederea inchirierii garsoniere mobilate sau nemobilate orice zona sau confort, Tel: 0721907221, 0764716412 n Tineretului 5/8, stradala, mobilata, utilata, decomandata, 300E, properietar, Tel: 0751013914 n Vitan Mall Banu Udrea, garsonierã, cf. 1/dec, 4/8, îmbunãtãþiri, mobilat, balcon mare, Particular! 300 EUR, Tel: 0729831229

inchiriez ap. 2 camere, recent renovat:g+f+p+t, et. 8/10, 40mp, partial mobilat: bucatarie, aragaz, frigider, masina de spalat, usa metalica, avans: 1+1, 230 EUR, marieta.rusu@gmail.com, Tel: 0729029305 n Seriozitate doresc sa inchiriez 2 camere mobilate sau nemobilate orice zona sau confort, Tel: 0732864809, 0769526936 n Stadionul National, str.Sapte Drumuri, Inchiriez ap. 2 camere, et. 3/5, bloc nou, complet mobilat si utilat, aer conditionat + loc parcare subteran, 500 EUR, Tel: 0752126866 Piaþã particular, n Sudului inchiriez 2 camere, semidecomandat, 1/4, complet utilat, mobilat, apometre, repartitoare. 0728083220, 250 EUR/luna, Tel: 0728994913, 0722916190 2 camere, n Tineretului decomandate, 4/4, renovat recent, 57mp, usa metalica, c.t.proprie, 2xA.C, mobilat, posibilitate internet+ telefon+ TV, loc de parcare, Tel: 0740658821 particular inchiriez n Unirii apartament 2 camere, Bd. Unirii, g+f+p, utilat, negociabil, 500 EUR, Tel: 0765090345

n Unirii

Apt 2 camere intersectia bdul Unirii cu Nerva Traian, 50 mp, etaj 7/9, bucatarie-living open space, recent renovat, complet mobilat si utilat, internet Wi-Fi, parchet, termopan, AC, usa metalica, paza non-stop, 450 EUR/luna, Tel: 0732952591

é Floreasca Rossini, ap lux,

mobilat modern. Dotari: masina de spalat, aer conditionat, termopan, internet. inclus in pret, menaj 2/luna, 500 EUR, n Alba Iulia -Zvon str. Theodor oanabalanica@yahoo.com, Tel: Speranþia, etaj 1/8. Apartamentul 0723182719 dispune de îmbunãtãþiri pentru n Giurgiului particular, conf. 1, birouri firme. Preþ 500 Euro, Tel: 2009, 50mp, mobilat, utilat, loc 0722110711 parcare, toate condiþiile, liber, 260 EUR, Tel: 0722277538 Alba Iulia Piata

n Grigorescu Particular inchiriez

str.Traian Popovici

apartament cu 2 camere zona Billa, proprietar decomandat modern, renovat, luminos, cu toate dotarile 3 camere (aragaz, frigider, masina de decomandat, renovat spalat, televizor, aspirator), 6/10, situat in zona linistita, utilat mobilat lux, loc apropiere de metrou N. parcare, 400 EUR, Grigorescu. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, Tel: 0729284562 termopane, instalatii sanitare, cabina de dus cu jacuzzi si radio, usa metalica noi, 300 EUR/luna, n Alba Iulia Piata, str.Traian Popovici, zona Billa, proprietar, 3 Tel: 0720339576 camere decomandat, renovat utilat mobilat lux, loc parcare, 400 EUR, Militari etaj 3/4, confort 2, utilat, 8 Tel: 0729284562 minute de metrou, Tel: 0744888830

n Militari Apusului, inchiriez 2

camere cf.I, decomandat, et. 2/4, mobilat si utilat complet, cuplu serios, 230 EUR/luna, Tel: 0744531092 n Militari Lujerului, etaj 5/9, cf. 1/dec, urgent, Tel: 0745055657, 0728005657 n Obregia -Berceni, 2 camere, et. 10/10, imbunatatiri, termoizolatie, gol, Tel: 0728847859, 0756103942

Dorobanþilor apartament 3 camere, lux, 90mp utili, ac, parchet, interfon, doar sedii, firme, 1200E, utilitati incluse, Tel: 0763542082


pagina 12 / închirieri oferte 3 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro n Nerva Traian, apartament 3 camere, mobilat, suprafata 106mp, 500 EUR/luna, marianastefan2003@yahoo.com, Tel: 0724284460

n Crângaºi particular, magazin comercial 18mp, strada Petre Popovãþ 48A (stradã principalã comercialã). Pentru detalii, foto: 250 EUR, dinescuconstantincristian@ yahoo.com, Tel: 0763449955 n Eroii Revoluþiei, ofer pentru inchiriere spatiu birouri, oficiu, Wc, depozit, Tel: 0721302289 n Ghencea Bulevard 24, bl.C88B, spaþiu comercial 28mp, Tel: 0768146907

é Pipera - Cosmopolis ap. 3 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 EUR/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

Mihai Bravu - Matei Voievod, intersecþie, magazin 50mp, liber, 800 EUR, Tel: 0744514488 n Mihai Bravu Inchiriez spatiu comercial, vitrina 8m, stradal, aer conditionat, curent 380v, zona Mihai Bravu Real, pretabil farmacie, cabinet veterinar, Tel: 0725629189, 0761759499

Militari Piaþa Veteranilor, spaþiu comercial 28mp, cu deschidere la Bulevardul Iuliu Maniu, supervad, Tel: 0732985096, 0734540940 n Militari Moineºti, spaþiu pentru

é Rahova Petre Ispirescu, 3 camere mobilate complet aer conditionat frigider aragaz tv 300euro, 3 EUR, ovidiumanucu@gmail.com, Tel: 0722684348 n Unirii nr 78 Inchiriez apartament 3 camere, nemobilat, 2 balcoane, 90mp, etaj1, renovat, Tel: 0727690033

n Afumaþi Hala 500mp, 1000mp, constructie noua, 7, 5mm, deschidere DN2, toate facilitatile, 3E/mp, 0724286586 n Alexandriei Cedez spatiu comercial, Bar in activitate cu vad zona sos. Alexandriei vis-a-vis de autogata Rahova in rond, Tel: 0784660274

ANTIAERIANÃ 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP NEGOCIABIL, TEL: 0724505845, 0213119983 n Berceni închiriem spaþii

frizerie dotat cu mobilier, Tel: 0721217679 n Militari Autogarã, închiriez restaurant 150mp, capacitate 150 persoane ºi spaþiu comercial 85mp lângã restaurant, Tel: 0731490490 n Militari in zona Uverturii, Inchiriez spatiu comercial la etaj si mansarda aproximativ 440mp, pretabil, spatiu birouri, sala fitness, studiou foto, Tel: 0721677070, 0761759499 n Prelungirea Ghencea Str. Valea Furcii nr. 57, sect. 6, spatiu comercial nou, construit 57mp+ curte (terasa) 186mp, Bucuresti, -1300e/ luna, Tel: 0766686140, 0766686135 n Rahova Spatiu comercial, toate utilitatile, stradal, trafic, vad, pretabil orice activitate, Tel: 0767634447

é Republica. Birou -

industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052

depozitare ºi spaþii birouri.Tel: Tel: n Romanã spatiu 67mp, 3 0723580992 camere, decomandate, demisol n Colentina depozit 116mp, vila, stradal, intrare separata, birouri 109mp, dependinte 38mp, firma luminoasa, utilitati, 950E/ str. Lanului nr. 4, 1.000 EUR/luna, luna, discutabil, pret vanzare: Tel: 0744663211 150000E, Tel: 0734576170

15 Mai 2012

n Sector 5. Inchiriem spatii pentru birouri, sedii de firma, magazine, depozite cu suprafete de la 7 la 300mp, Pret pt. 7mp este de 90E/ luna, Tel: 0766985478 n ªtefan Cel Mare Particular, inchiriez spatiu comercial stradal, Stefan cel Mare colt cu aleea Circului, complet renovat, n Rahova Particular închiriez suprafata: 50 mp, vitrina mare si camerã la curte, cartierul Rahova, foarte vizibila din strada, 0767.672.109, Tel: 0767672109 2.000 EUR/luna, Tel: 0722449155 n Sos. Buc.- Magurele (Rocon). Inchiriez teren deschidere 14m, suprafata de la 500- 3000mp, 2lei/ Titan, Complex mp, Tel: 0736477538

Potcoava spaþiu comercial, 36 mp, proaspãt renovat, finisaje superioare: gresie, faianþã, termopan, sistem de climatizare ºi ventilaþie mecanicã, alarmã, firmã de pazã ºi protecþie. 1.500 euro/ lunã. Direct proprietar, Tel: 0728931189

é Volkswagen Golf

n Titulescu Nicolae, parter bloc, 73mp, vitrina 7ml, modern, multiple destinatii, proprietar, Tel: 0723232535, 0764117343

Universitate Ciºmigiu spatii comerciale. Suprafeþe de 140 ºi 200 mp, clãdire reconsolidatã 2012, finisaje superioare, dotãri moderne, sistem antiincendiu, reþea internet, camere supraveghere, sistem alarmã, tavan casetat, vitrine la Bdul Regina Elisabeta, vizibilitate excelentã, zonã comercialã ºi pietonalã intens circulatã. Direct proprietar: office @dezvgroup.com, Tel: 0726242981 Universitate, Bd Regina Elisabeta, birouri, Tip open space, suprafeþe între 108228 mp în clãdire de birouri reconsolidatã 2012, dotatã cu ascensoare noi, sistem antiincendiu, reþea internet- telefonie, interfon, camere supraveghere, sistem alarmã, aer condiþionat, finisaje superioare: parchet, termopan, tavan casetat, 2 bãi, bucãtãrie mobilatã. Direct proprietar, office@dezvgroup.com, Tel: 0726242981

é Dacia

Logan Laureate, diesel, bleumarin, an 2007, 107.000 km, aer conditionat, kit xenon, 3.300 EUR, Tel: 0762282353 n Honda CBR25OR zero km, primul proprietar; pret magazin 4860Euro, pret cerut 3800Euro discutabil. Super Oferta! Tel: 0732025758 n Macara turn Alfa A27 super, import Italia, vand datorita incetarii activitatii; pret negociabil, 20.500 EUR, Tel: 0728605320 é Buldozer Fiat Fl8, cupa 2 n Opel Vectra “C”, an 2006, metri, stare de functionare gri-metalizat, clima, navigaþie, perfecta, adus recent din Italia, 91000km, Tel: 0762727535 6700 e neg, Tel: 0724129381 n Peugeot 306xr 1995 km 103000 benzina cc-1761 5 usi inchidere centralizata alarma geamuri electrice cauciucuri varaiarna stare buna 1400 eur negociabil, Tel: 0741966432 n Renault Laguna 2002, stare exceptionala. Inmatriculata, grimetalizat, motorina, rar, clima, 3.888 EUR, Tel: 0722588359, 0722859517

é Camion 11 t, cu podea 7 m, cu macara 6.5 t, ofer posibilitatea de a prelua si contractele de inchiriere existente, 23.500e, Tel: 0724129381

Volkswagen Golf HB an fabricatie 2004 full op 4200e, Tel: 0744310785

1, 9tdi automatic, hatchback, 2005, 126.111 km, 105 cp (77 kw), dsg 6 viteze tiptronic, climatronic, rcd cu mp3, bluetooth, usb, aux, adusa 07/2009, cauciucuri iarna+vara, instalatie audio “cool and sound”, pilot automat, 10 airbag-uri, cotiera si torpedou refrigerate, bare transversale, service la PBV1, 7.800 €, 0744313226, 0732313226

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

n Volkswagen Golf 5 fabricatie

2008 culoare rosie primul proprietar, Tel: 0730338763 n Volkswagen Golf 5 fabricaþie 2008, benzinã, geamuri electrice fata-spate, climatronic, primul proprietar, Tel: 0730338763

é Dacia Papuc 1, 9

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007

é Volkswagen Jetta, 1, 6 TDI, 2010, versiune Highline, 13.500 EUR, rodin_ro@yahoo.com, http://cautare.mobile.ro/vehicule/det ails.html?id=159708321&secret=4c 0de100e49e41a7881898c72aff06e d, Tel: 0723393131

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080


15 Mai 2012

electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

n Alex Simpatic dulcediscret é Profesionista. La mine ai parte disponibil pentru o doamna de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala “si nu sunt doar vorbe” convinge-te: anal, normal si oral neprotejat! 150 RON/ora, Tel: 0736857814

n Frigider, congelator, combina, lada, vitrina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100-150, Tel: 0213328599, 0722417915

é Te atrag! Nu sunt genul de

escorta care sta cu ochii pe ceas, nu am insotitori, sunt draguta si manierata, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379

é Aer Conditionat, Tip aparat:

Orion AC. 9000SPL; Clasa energetica: A; Split Racire (BTU/h):2.78kw 9000BTU; Incalzire (BTU/h): 2.78kw 9000BTU; Telecomanda cu ecran LCD; Afisaj unitate LCD; Timer 12h; Dezumidificare independenta; Filtru antibacterial; Livrare 24h-Montaj inclus in pret, 1.100 RON, mihaitza_petre@yahoo.com, Tel: 0768555401

devirusare, service calculatoare, reparatii laptop-uri, instalare windows 7, XP, vista, recuperare date, optimizare SEO, creare web-site-uri, vanzari componente. Preturi mici, garantie, inclusiv weekend! 10 RON, instalez_windows@yahoo.com, http://www.instalez-windows.ro, Tel: 0760950313, 0720661758

aprecierea ta, sex intre sani, masaj erotic impreuna 69, anilingus cunilingus si multe alte fantezii te astept intr-un cadru intim si curat, 50 RON, Tel: 0729746863 n Doamna 61 ani intelectuala, pedanta, cauta domn pentru casatorie, din Bucuresti sau Valea Prahovei, Tel: 0742415024

é Dan, sagetator, 39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Divortat 42ani, 1.69m, 80kg, ochi cãprui, doresc cunostintã doamnã ptr cãsãtorie, 0736893444

é Sexexpertele tale - vino é Andreea noua pe site, ador sa é Instalare Windows la domiciliu fac oral si anal nepotejat cu fin la

draguta de mai multe te poti convinge singura Alex Bucuresti id mess alexxx_space, alexxx_space@yahoo.com, Tel: 0767316166

alaturi de noi sa petrecem 1h de placere, pasiune si te vom duce la extaz, te asteptam pe tine un domn generos sa te rasfatam asa cum nu ai fost niciodata, show lesby 100 %. Clima si parcare auto+free bar, 4 fete 4you, 100 RON/ora, placeri_interzise@yahoo.com, http://www.zonacismigiu.ro, Tel: 0730184418, 0742793417

é Tânãr prezentabil,

Oral neprotejat. Ma doresti? Daca da suna-ma. Sex total, 150 RON/ora, 0763930879 é

é Vand urgent sistem sonorizare Amplificator: The T Amp TA 2400, 2x2400W; Boxe: The Box PA 502, 2x300W; Mixer: The T Mix 1204Fx, 12 canale, 4 intrari microfon, efecte; Microfon wireless Azusa LS 101; Pret negociabil! 900 EUR, Tel: 0740170699

serios, cadru ISU, 41/1, 80/88, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã, serioasã. Bucureºti-Ilfov, Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 Tanar 30ani, 176m, 60kg doresc domnisoara saraca, fara vicii, de la tara, Tel: 0763981936

é Pasionala, sexy si plina de é Monitor LCD AOC F22S+ 22 inch Tip display LCD TN, diagonala 22 inch, rezolutie 1920 x 1080 pixeli, timp de raspuns 5 ms, standarde CCC, FCC, cULus, TUV/S, TUV-Bauart, CE, RoHS, ISO 13406-2, Windows Vista Basic, EPEAT silver, contrast 60000:1, garantie 6 luni, 350 RON, Tel: 0764720736

viata! doresc sa petrec langa tine clipe fierbinti si greu de uitat, 150 RON/ora, 0734860715

é Tanar dragut, prezentabil, stilat, 25 ani, doresc cunostiinta cu tanara de varsta apropiata pentru prietenie. (Bucuresti-Ilfov), andrei_stefan@hotmail.com

é Anal, anal, anal, cine iti poate n Achiziþionez

monitoare lcd calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

Tanar, prezentabil, stilat ofer companie intima doamnelor deceptionate, sufletiste, generoase, indiferent, Tel: 0735565392

oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si inca ceva, nu-mi n Vãduv, 57 ani, sãnãtos, doresc place graba, 150 RON/luna, Tel: o doamnã vârstã apropiatã fãrã 0732953637 vicii, corpolentã, Tel: 0720406912


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri / afaceri firme

15 Mai 2012

VAND APARAT “CERAGEM”. RELATII LA TELEFON, TEL: 0318014915

n Afacere de Vanzare Pub &

Cafe Launge de vanzare, complet utilata, in zona cu vad f.bun, afacerea se preda cu tot ce este in bar. Nu are nici un fel de datorie, 15.000 EUR, razvankelu@gmail.com, http://www.skorpio.ro, 0722309499

n SC Hi Mark Consult SRL, CUI 21538690, J40/7226/2007, a pierdut certificat constatatorr de sediu original nr 143486/05.04.2007, il declaram nul, Tel: 0723932247 n “Haus das freude kewnel” vinde

pui dog german negru arlechin marmorat deosebiti cu pedigree, vaccinati, microcipati, apollosiandromeda@yahoo.com, www.doggermanarlechin

SC Metal Sistem Group SRL CUI 14712475. JUD 884/2006 declara pierdute urmatoarele certificate constatatoare nr. 22067/24.01.2006 si nr. 464837,

n Citatie Eventualii succesori ai

é Clarvazatoarea Olimpia ajuta oamenii cu probleme care au pierdut speranta. Va ajuta garantat! Tel: 0726556977, 0761853955

n Pierdut abonament Metrorex persoana handicap Istrati Florentina seria 4792130438656. Il declar nul, Tel: 0722198369 Pierdut legitimaþie de serviciu pe numele Joiþa Constantin, o declar nulã,

n SC Domas Insurance Brok de Asig SRL declara pierduta si nula polita CASCO C nr. 012855 apartinand ABC Asigurari SA,

defunctului Endresz Mihai, decedat la data de 23.02.1995, cu ultimul domiciliu in municipiul Bucuresti, Bld. Dinicu Golescu nr. 25, sector 1, sunt citati pentru data de 23.02.2012 ora 9:00 la Biroul Notarului Public “ Dana Dobre” din Bucuresti, Str. Slt. Cristescu Dima nr 9B, sector 2 tel. 0311011479, mail notariatddobre@yahoo.com pentru dezbaterea succesiunii. In caz de neprezentare, se solutioneaza in lipsa, notariatddobre@yahoo.com, Tel: 0311011479 n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 46481/3/2010 – al Tribunalului Bucuresti – sectia a VII-a civila, debitoare Sc Vitali Fruct Srl, cu sediul in str. Sold. Gheorghe Nicolae nr. 11, cam. 2, loc. Fundeni, jud. Ilfov, inmatriculata la reg. com. sub numarul J23/1815/2007, cod unic de inregistrare: 22042848, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 02.05.2012, de intrare in faliment prin procedura simplificata, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl,

é Vând 5 aparate automate

cafea Saeco grup 200 cu locatii 4500 e-5-buc, Tel: 0721258358, 0763926822

é Anticariat cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704 n Aparat aer conditionat, SUA, (12000btu), functionare perfecta, probe-790ron; chitara electrica Fender-650ron, Tel: 0761999292, 0723992067

Cumpar filme radiograficealb/negru (noi sau uzate) - ofer 4-10 ron/kg. Cumpar solutii de fixator uzat 4ron/l (developare filme), 4 RON, filipratiu@gmail.com, Tel: 0723210936

é Doamna, cumpar é Bijuterii la kg en-gros! Mix de bijuterii nemtesti de marca la pachete de 1 kg! 92 RON, office @bijuterii-az.ro, www.bijuterii-az.ro, Tel: 0757418233 Cavou vând in Cimitirul Sf Vineri, Tel: 0723557699, 0724191695

pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721491271

n Caut asociat pentru restaurant 450mp, capacitate 150 persoane si spaþiu comercial de 85mp lângã restaurant, zona Autogara Militari, Tel: 0731490490

é Vand

cuptor covrigi/pizza detalii la telefon, 10.000 RON, Tel: 0768093434

é Propunere

é Vand Gravator Laser ULS

30W considerat unul din cele mai fiabile si precise existente pe piata in acest moment. Suprafata de lucru: 600mmX300mm, cu masa de tip fagure. Graveaza orice: Stampile, Pixuri metalice, Plexiglas, ABS, Sticla, taie si graveaza foarte precis Hartie; racire cu aer; consum extrem de mic - mai putin de 100W/h, 8.500 EUR, rusu.services@gmail.com, Tel: 0771785077

n Vand

mobilier restaurantterase: 28 scaune, 12 mese lemn n Mix de bijuterii en-gros nemteºti masivfabricate in Italia-2.400E; 2 la kg, 92 lei/kg, copertine automate 3, 50x3, 50 si Tel: http://www.bijuterii-az.ro, Tel: telecomanda-900E, 0757418233 0758981357

afaceri: societatea comerciala Golden Gate International este interesata sa colaboreze cu baruri in vederea amplasarii de aparate pentru jocuri de noroc. Oferim conditii avantajoase de colaborare, contact, office @goldengateint.ro, Tel: 0725221752 Vand afacere fabrica de mezeluri, Tel: 0765598075 n Vand

societate comerciala activitate principala catering, autorizatie fiscala, datorii, Tel: 0722351564


15 Mai 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 ORICE n ENGLEZA VARSTA/NIVEL, DIFICULTATI INVATARE/ COMUNICARE. INTERVIEW JURIDIC, ECONOMIC, PSIHOPEDAGOGIE. PARC CRANGASI. 20/ORA, TEL: 0740407046 n Matematicã, fizicã, chimie, în grup, 20 RON/ora, Tel: 0762129116 n Pregatire matematica eficienta domiciliul elevului rezultate rapide garantat. Sigur comod rapid eficient profesor. Orice zona, 15 RON/ora, dgrsj@yahoo.com, Tel: 0761929678

Calificãri, cursuri rapide: instalatori, electricieni, fochiºti, constructori, rate minime, Unirii. 0213262606, 0213301288, Tel: 0740306550, 0722209409

é Matematica (profesor sotul 45 ani), romana (profesoara sotia 42 ani) V-XII, experienta psihologica 12 ani, meditatii, nu luam banii degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920

é Acoperisuri, jgheaburi si burlane, tigla metalica tip lindab, mansarde la cerere, seriozitate, reducere 15%, Tel: 0743511943, 0785674381

é Amenajari interioare, zugraveli, gresie, faianta, gleturi, sape, parchet, glafuri, izolatii, rigips, etc; preturi negociabile, Tel: 0767417284, 0744316918

é Amenajari

é Acoperisuri, þiglã é Acoperisuri, mansarde, tigla metalica, lindab, jgheaburi si burlane zincate, mici reparatii, deplasare gratuita, Tel: 0734022623

metalicã, tablã zincatã jgheaburi, burlane, reparaþii dulgherie, 0737121738

interioare si exterioare, apartamente, case, birouri, sape, zidarii, tencuieli, gresie, faianta, zugraveli, rigips, parchet, zugraveli, placari rigips, finisaje superioare; Montaj gresie, faianta si parchet laminat. Preturi negociabile, 400 RON/mp, hozoc.ionut@gmail.com, Tel: 0728642738

é Branºament apã,

racord canal, acte recepþie Apa Nova, reparaþii, înlocuiri branºamente, canalizãri 0720506819, Tel: 0760727231, 0214343276 Ca d a s t r u / I n t a b u l a r e . Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, office@customsurvey.ro www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293


15 Mai 2012

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract, Apa Nova, înlocuiri branºamente, racorduri interioare, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

é Cadastru si

intabulare apartamente constructii, terenuri, comasari, dezmembrari, trasari, puncte gps, onorariu flexibil, Tel: 0730725621, 0753854102 Caut echipa montaj aer conditionat de tip split cu experienta, masina si scule proprii in Bucuresti, Tel: 0768582872, 0733758806

é Cadastru/Intabulare. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, office@customsurvey.ro, www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

n Parchetar, montez, raschetez, paluxez parchet clasic, modern detin masina cu aspirator, Tel: 0768586510 n Puturi apa de mica si mare adancime, denisipari si piloni la cele mai bune preturi, forajesiputuri@gmail.com, Tel: 0764675180

é Menajera / Bonã,

Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298

é Designer, colaborez pe

curatenie subsol, n Execut é Închiriem Logan demisol, ridicarea gunoiului, Tel: full options, 50L/zi. 0731079872 n Tapiter, lucrez la domiciliul clientului tapiterie, saltele, usi 0735846662, Tel: capitonate, Tel: 0729226701 0214309498, n Zugraveli glet, faianta, gresie, 0766509498 instalatii electrice, sanitare, tencuieli fatade. Pret negociabil. marfã, mutãri n Transport 0764.360.969, Tel: 0740760502 mobilier, car moluz, preþuri avantajoase, Tel: 0768814460 n Transport cu Dacia Papuc acoperita frigidere, masina de é Executam orice tip spalat, bagaje, moloz, pret 50lei, Tel: 0764943357 acoperis, dulgherie,

partea de grafica ca DTP, Graphic Designer, Web Designer, Urbanist, madalina_8430@yahoo.com, Tel: 0752167687

MASAJ, MASEUZA CU ATESTAT: MASAJ DE RELAXARE, TERAPEUTIC, REFLEXO, TEL: 0761802233

mansarda, izolatii, mici reparatii, Tel: 0753486627,0767035527 n Executãm învelitori toate tipurile, tablã, aticuri, reparaþii, acoperiºuri, izolaþii + materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939, 0732563623

é Contabil expert.

é Instalator, execut instalatii apa, scurgeri, gaze, montat centrale termice, proiecte a p ro b a ri D is trig a z , T e l: 0734136661, 0786874095

Servicii contabile complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Sa slabim impreuna! Instructor é Cel mai mare mall online, haine si incaltari, bijuterii, turism, produse naturiste etc, va asteptam pe site, 3 EUR/mp, bet10net@yahoo.com, http://www.publiest.info, Tel: 40761205073

doamna 55 ani, f serioasa si cu experienta gatit, calcat, curatenie, bona, pot de la 8 dim pana la 12, 13, Tel: 0766839056â

personal de culturism, fitness si aerobic, consiliez si asist la diferite antrenamente in functie de scopul dorit: crestere in masa musculara, tonifiere generala, reducerea stratului adipos si creez programe de nutritie in functie de scopul urmarit! 180 EUR/luna, ionitaeliza@yahoo.com, Tel: 07654060863

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc , in d u strial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

AnuntAZ 15 mai 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you