Page 1

Agenþi vânzãri, distribuitori, curieri, promoteri, personal tânãr, dinamic, angajeazã Compania Roossa. Muncã teren, 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0213151690

é Cãlãraºi, Vasilaþi, Nuci, 37km Buc, casa, curte 500 mp, suprafata casei 60 mp, 3 camere, baie (renovata) bucatarie, izolata renovata recent, termopane, hidrofor, fosa septica, put cu pompa electrica, aer cond, parchet, curata libera urgent, 16.000 € cristian86da@yahoo .com, 0769098478

é Otopeni, 2 camere, semi decomandat, 45 mp utili, baie cu cada, constructie 2012, intabulat, contor gaz si curent, intabulat, fara comision, apartamentul detine si un pod ce poate fi utilizat, 35.000 EUR, Bianca.iercu@yahoo .com, Tel: 0745750171

é Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012

é Telefoane cele mici preturi! Cele mai mici preturi la telefoane garantat! Toate telefoanele sunt sigilate noi cu factura si garantie, Samsung Galaxy s3 la 18 milioane, Galaxy s3 Mini la 12 milioane, Galaxy s2 la 13 milioane, Galaxy Mini 2 la 5 milioane, Nokia Asha 302 la 3 milioane jumate, Huawei Vision la 5 milioane, Galaxy Gio la 4 milioane si multe alte telefoane, sunt is albe si negre si roz si rosii depinde de modelul cautat. Pentru mai multe detalii sunati, 1 EUR, securizatid@yahoo .com, 0769889889, 0761599599

Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, av ans 500E, v enit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

Va deranjeazã mirosul de la hazna sau fosa septicã? Diavolina este soluþia! Uitati de v idanjã, http://www.diavolina.ro, Tel: 0214506290, 0723346776

é Otopeni, Str. Floare de Cais, proprietar, vand ap 2 camere decomandat, vedere pe 2 parti, baie cu cada, centrala termica, totul nou, ocupabil imediat, 60 mp utili, intabulat, contor gaz si curent, constructie 2 0 1 2 , 4 5 . 0 0 0 E U R, Bianca.iercu@yahoo.com, 0745750171, 0756922155

é VITAN, REGIM

HOTELIER RIN GRAND RESIDENCE - TOP ROOMS 36 EURO / NOAPTE, CAMERE DE HOTEL, SINGLE / DOUBLE / TWIN, CONDITII DE 4 ****, SERVICII HOTELIERE COMPLETE, PAZA, CURATENIE ZILNICA, SEIF, TELEFON, MINIBAR, AC, WI-FI, USCATOR, RECEPTIE, CARD ACCES, DISPENSER SAPUN / GEL DE DUS / SAMPON, IN ACEEASI CLADIRE: RESTAURANT, SPA, PARCARE ACOPERITA, MAGAZINE, 36 EUR, RESERVATIONS @TOPROOMS.RO, WWW.TOPROOMS. RO, TEL: 0720777858, 0730777858

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

14 Decembrie 2012

é Agenti Intervenþie cu

n Agent Vanzari angajez, posesor carnet auto, Tel: 0728597602

Agent curãþenie. Firma de curatenie angajaza urgent personal cu experienta (fete si baieti) pentru puncte de lucru in Baneasa, Militari, Titan, Vitan, Unirea; office @mags erv ic es .ro, Tel: 0726212641

Agent Vanzari cu/fara experienta pentru Roossa Books SRL salariu de la 1.200lei + bonusuri. Posibilitate de avansare, Tel: 0728650079

permis categoria B angajam pentru Aba Security, Tel: 0213358420

é Agenþi Pazã urgent, salariul 1000 net, Tel: 0760107633, 0213108660 n Agenti Securitate 50, angajeaza societate paza in conditii avantajoase, conform Legii 333/2003, 0213271418

vanzari cu é Agent experienta. Angajez in domeniul vanzari produse cofetarie/panificatie si cu o buna cunoastere a pietei, ofer salariu si comision din vanzari, cornel.popescu@meca.ro, http://www.vatradomnesti.ro, Tel: 0740148481 Agenti Paz ã bãrbaþi, Bucureºti, obiec tive în Buc ureº ti. Serioz itate. Salariz are bunã, Tel: 0743656931, 0769495988

n Ajutor Bucãtar cu experienta energica priceputa angajeaza Trattoria Corona (Centura Tunari). 0212675507, Tel: 0723625703, 0725094285

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Ajutor Bucãtar, necalificati pentru bucatarie, casierã ºi scuteriºti - Restaurantul WU XING angajeazã, Tel: 0316900247 n Ajutor Gospodaresc - in Voluntari, oferim locuinta la curte contra ajutor gospodaresc sau ingrijire varstnic. Preferam pensionari. Asteptam provincia. Sunati dupa ora 20, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427, 0765449484

Societate n Ambalator. comercialã produse farmaceutice angajeazã operatori chimiºti, ambalatori pentru punctul de lucru din Bãneasa (fosta IPRS). CV-urile se pot trimite la fax, email sau pot fi depuse la sediul societãþii Bulevardul Th.Pallady nr. 50 sect. 3, resurseumane@infomedfluids.ro Tel: 0213450222, Fax: 0213453185

é Asistent Manager. Firma paza angajeaza asistent manager persoana serioasa dornica de munca, salariu atractiv, 0748197365

Vanzari é Asistent angajez, fete serioase, nefumatoare, dragute, dinamice, in magazin imbracaminte z ona Universitate, salariu 1000 Ron+ 0.5% comision vanzari, Tel: 0741790546 Bucãtari, ajutor bucatari si dispeceri cu experienta minim 1an angajeaza firma de catering cu livrare la domiciliu, Tel: 0729986271, 0722718831 Cãlc ãtores e tex tile, calandru ºi croitorese retuº, angajeaz ã c urãþãtorie chimicã-spãlãtorie, Tel: 0755200012


14 Decembrie 2012

oferte de muncã România / info / pagina 3

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Forme de cooperare consolidatã în Uniunea Europeanã (7). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Baza legalã a formelor de cooperare consolidatã o constituie dispoziþiile prevãzute în art. 329 din Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene - Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aºa cum arãtam în ediþiile precedente ale ziarului nostru una dintre formele de cooperare consolidatã este cea în materie penalã ºi poliþieneascã. Am prezentat detalii despre „clauzele de frânare” ºi despre clauzele „de accelerare” domeniile vizate de aceste clauze în cooperarea consolidatã în materie penalã ºi poliþieneascã între statele membre ale Uniunii Europene.. Astãzi vã oferim informaþii despre „clauzele pasarele”. Clauzele pasarele permit derogarea de la procedura legislativã prevãzutã iniþial în tratate. Mai precis ºi în anumite condiþii, acestea permit: - „trecerea” de la o procedurã legislativã specialã la o procedurã legislativã ordinarã, pentru adoptarea unui act într-un domeniu dat; - „trecerea” de la un vot în unanimitate la un vot cu majoritate calificatã, pentru adoptarea unui act într-un domeniu dat. Activarea unei clauze pasarelã depinde întotdeauna de o decizie adoptatã în unanimitate de Consiliu sau de Consiliul European. Astfel, în toate cazurile, toate statele membre trebuie sã cadã de acord înainte de a putea activa o astfel de clauzã. În plus, articolul 48 din Tratatul privind UE introduce o clauzã pasarelã generalã, care se aplicã tuturor politicilor europene. De asemenea, existã alte ºase clauze pasarelã specifice anumitor politici europene ºi care prezintã anumite particularitãþi procedural. Aºadar, cooperãrile consolidate sunt organizate de cãtre statele membre în cadrul politicilor europene. Ele permit statelor participante sã organizeze o cooperare mai extinsã în politica în cauzã decât cea prevãzutã iniþial prin tratate. Cooperãrile consolidate se efectueazã în cadrul Uniunii Europene, prin intermediul instituþiilor ºi al procedurilor europene. Din cele prezentate se desprinde concluzia cã totuºi, statele membre ale UE sunt puþin dispuse sã renunþe la o parte din puterea lor de opoziþie în anumite domenii politice. Aceste domenii sunt cele cunoscute ca fiind cele mai „sensibile”, în care ponderea suveranitãþilor naþionale este importantã. Este vorba, de pildã, despre politica externã, despre imigraþie sau despre justiþie. În aceste domenii, de cele mai multe ori se menþine o procedurã legislativã specialã sau votul în unanimitate. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Cameristã cu calificare in domeniul hotelier, abilitati bune de comunicare cu carte de munca pentru hotel ***, resurseumane@instantgroup. ro, Fax: 0212241541 n Cameristã. Ramada North angajeaza cameriste/ingrijitori spatii hoteliere. Va rugam sa trimiteti cv-ul la daniela.badiu@ramadanorth.ro. Pentru detalii, va rugam sa sunati, Tel: 0214075235 Cod COR n Comisioner 962103 pentru SC Unity Pan SRL. CV la fax 0314370868 pana la data de 14.12.2012. Interviul va avea loc in data de 17.12.2012, ora 10.00 la punctul de lucru al societatii din bd. 1 Decembrie 1918 nr. 37, sector 3, Bucuresti, Tel: 0745184342 Angajez n Croitor/easã. croitoreasa cu experienta in rochii de ocazie.sector 3 zona centru vechi. program luni-vineri, Sharbek_razan@yahoo.com, Tel: 0723680611, 0721116635 n Croitorese angajam, Bd. Timisoara, Bucuresti, sector 6, program 8.00-16.00, Tel: 0724021256

Distribuitor cu/fara experienta pentru Rossa Books SRL, bonusuri in functie de realizari + salariu de la 1.200ron, Tel: 0768632530 n Distribuitori Colaboratori. Firma publicitate cauta colaboratori distributie pliante la cutiile postale/ stradal, Tel: 0213228784

é Electrician auto angajam urgent. Salariu avantajos, bonuri de masa, masa de pranz, petricasoare@gmail.com, www.agromec-stefanesti.ro, Tel: 0722220775

n Femei de servici angajeazã Firmã de curãþenie, salariu atractiv. Rugãm seriozitate, Tel: 0727573040, 0737565514 n Femeie de Serviciu pentru magazin alimentar, Tel: 0722295911

é Femeie de Serviciu. Firma zona Obor cautã femeie de serviciu. Program 07 -18, 00. Se lucreazã o zi cu o zi. Rugam seriozitate maxima, 600 RON, Tel: 0723669332 n Femeie de Serviciu. Firmã de curãþenie angajeazã femei pentru curãþenie – punct de lucru Bucuresti. Se oferã salariu avantajos, bonuri de masã ºi contract de muncã! Informaþii la telefon între orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 n Femeie de Serviciu. Familie din zona Unirii cautam Femeie de Serviciu cu simtul responsabilitatii, harnica si discreta. Program: 5 zile saptamanal, de Luni pana Vineri. Detalii telefonic, andreea_enache007@yahoo.co m, Tel: 0766399960 n Grataragiu angajez pentru Targ Militari, Tel: 0766500930 n Ingrijire varstnic. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna pentru ingrijire, in Voluntari, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427

é Ingrijire varstnic. Profesor pensionar, varstnic, angajez femeie interna pentru ingrijire, in Voluntari. Tel 0213100757 dupa ora 20, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0213513427, 0765449484

é Instalatori gaze

é Femeie de Serviciu angajeaza firma paza pentru Bucuresti, program 8 ore, salariu atractiv. 0761282238, Tel: 0721296652, 0741589277

pentru societate autorizata ANRE, Tel: 0745069814 n Manichiurista si Coafeza. Centrul-concept B.Energy Body & Mind Fitness recruteaza Manichiurista Pedichiurista si Coafeza / Hairstylist. Cerintele minime sunt: experienta de cel putin 2 ani si disponibilitate de a lucra in regim de plata la procent, b@benergy.ro, 0732134404, http://www.benergy.ro,


pagina 4 / oferte de muncã România

14 Decembrie 2012 Sunteti din n Menajerã. provincie si doriti sa aveti grija de o casa? Aveti peste 40 de ani si stiti sa calcati, spalati, faceti curatenie? Aveti posibilitatea de a va muta la Bucuresti si sa locuiti alaturi de familia noastra unde veti avea inclusa cazarea, masa, plata utilitatilor plus un salariu de 800 lei, Tel: 0765747910, 0737246709 n Muncitori necalificati in domeniul constructii funerare. Proba de lucru. Salariul 1.000 lei. Program 8.00-18.30, Tel: 0761901885 n Ospãtãriþã, angajez fata pentru pizarie oras Voluntari, 3 EUR, cristan33emil@yahoo.com, Tel: 0727635195 n Persoanã serioasa caut pentru a o ajuta in obtinerea de venit suplimentar, part-time la inceput, dan.money4u@yahoo.com, Tel: 0767596971 angajam n Persoane, persoane toate vârstele pentru proiecte televizate. Public, reality, câºtiguri foarte mari. Banii pe loc, Tel: 0784704928, 0720608154

é Secretarã, buna

cunoscatoare a limbii Engleze. CV la e-mail elissa_818@ yahoo.com, Tel: 0740295650, 0760096715

é ªef de salã cu

experienþã minim 5 ani, femei la bucãtãrie pentru restaurant 5 minute metrou Timpuri Noi, Tel: 0725794195 é Personal

masculin pentru functia de agent de securitate, calificat, din Bucuresti angajeaza societate de paza, Tel: 0213152184 n Personal. Fabrica de confectii angajeaza om la incadrare tipare+taiat span, om la butoniera+masina nasturi, cu eperienta, Tel: 0724515514 Psiholog. Cautam psihologi sau oameni de specialitate in psihologie, in vederea colaborarii cu compania noastra de transport. Salariu a v a n t a jos ! luchian@teracomm.ro, Tel: 0729017217

Reprezentanti vânzãri, distribuitori, merceologi pentru companie internationala. Salariu de la 1500 lei + bonusuri. Posibilitate de avansare rapida, Tel: 0318004555 n Reprezentanti vanzari Avon inscriem, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207

é Sender. Romkayatur SRL angajeaza pentru activitatea de transport international ‘’sender’’ pentru marfa tir, experienta in probleme de marketing, cantacuz @romkayatur.com, Tel: 0214480250, 0736655295

é ªoferi tir. Romkayatur SRL angajeaza soferi de tir cu 5 ani experienta pe ruta Europa-Turcia, cantacuz@romkayatur .com, 0214480250, 0736655295

é Specialist cu experienta angajam pentru atelier fabricatie lumanari diverse, Tel: 0723942512 n Tâmplar. SC Emanuel SRL angajeaza de urgenta tamplar PVC si aluminiu, de varsata pana in 40ani cu carnet de conducere categoria C, Tel: 0745999088, 0213185918 limba rusa n Translator (cunostinte limba rusa, scris, citit, conversatie la un nivel avansat) pentru DAAS Romania, resurseumane@daas.ro n Ucenic cu experienta, din zona Colentina si zona Trapezului pentru magazin alimentar. Rog seriozitate, Tel: 0723579219, 0767533430 n Vânzãtoare cu experienta pr. magazin alimentar in Bucuresti valabil ptr. persoanele din Buacuresti. Oferim cazare cu toate utilitatile platite de noi, varsta peste 35 de ani.Salariul 900 lei, Tel: 0765747910, 0737246709


14 Decembrie 2012

oferte de muncã România / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 5 n Vânzãtoare angajam, la florarie zona Berceni, program 8.00-17.30, program lejer, 2 saptamani lucrate. Salariul 700lei, Tel: 0761901885 n Vânzãtoare angajam pentru magazin haine de dama in Big Berceni, Tel: 0766657768 n Vânzãtori angajez pentru raionul dulciuri, bauturi. 0746349696, Tel: 0745151042, 0752156560

é Vânzãtori

hotdog. New York Hot Dog angajeaza vanzatori stand hotdog full time in aer liber. Sunati sau e-mail office@qfs.ro, Tel: 0722549233

é Videochat poti incerca acum angajam cupluri si fete, aceasta este rezolvarea ta financiara, conversatii online min 18ani, oferim bonus angajare 500$, comision 50-70%, C M, premii, instruire personal fem, ex perienta nu es te necesara, 2.000 USD/luna, izabelarizstudio@yahoo .com, Tel: 0764127778, 0724943274

n Buzãu municipiu, vand teren 25.000 mp deschidere 50m la E85-PUZ la iesirea din Buzau, negociabil, 25 EUR/mp, Tel: 0752829395 n Buzãu, comuna Siriu, sat Colþu Pietrii, teren vanzare suprafata totala 1537mp, posibilitate de reconstructie, facilitati apa si curent electric. Pret negociabil, Tel: 0761601072

Dumitrana, Magurele, teren intravilan 2400mp, zona vile, gaze, accept schimb cu diverse, 15 EUR/mp, Tel: 0768612102, 0760587365

n Mãgurele, Str. Mãlinului, urgent, 2x 400mp, cartier nou, 7.900E/ lot, 7.900 EUR, Tel: 0723733274

é Videochat. Angajãm fete cu/fãrã experienþã pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Procente 50-90%, Bonus 300$, Avans 500$ din prima zi. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crangasi, Obor, Dristor, Iancului, Calea Mosilor, Romana, Anunt real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077

n Antiaerianã vand vila 7 camere, 225.000 EUR, Tel: 0722319384

Bãnesa Siseºti, particular, 4 camere, Tel: 0722951150, 0744131834 n Braºov Predeal particular, vand casa si teren zona Malul Ursului, pret atractiv, negociabil, Tel: 0722278542

Constanþa, Almãlãu, casa cu 8 camere, anexe, vita-de-vie, curte 2000mp, apa curenta, 25.000 RON, Tel: 0766374432 é PRELUNGIREA GHENCEA VAND CASA CU 5 CAMERE FINISATA 2012 SUPRAFATA TEREN 500 MP, SUPRAFATA CONSTRUITA 240 MP, 175.000 EUR, é Cãlãraºi, Vasilaþi, Nuci, POPESCUIONEL2006@YAHO 37km Buc, casa, curte 500 O.COM, TEL: 0722378181 mp, suprafata casei 60 mp, 3 camere, baie (renovata) bucatarie, izolata renovata recent, termopane, hidrofor, n Roºu - Chiajna particular, fosa septica, put cu pompa vand casa p+m, sufragerie, 3 electrica, aer cond, parchet, dormitoare, 3 bai, bucatarie, curata libera urgent, 16.000 €, ct, teren 300mp, la cheie, 115.000 EUR, Tel: 0769098478, 0723530968 cristian86da@yahoo.com


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, Belgium n 1. Maintenance Technician; Description: You are responsible for the daily maintenance of the machinery. You will solve technical problems, which can not be solved by the the operators themselves. You optimize the machinery and production processes, in dialogue with the production managers. You will develop new candles and candle shapes, together with other colleagues. Source: VDAB, Public Employment Services, Belgium; dirk@hautekiet.com n 2. Infirmier / Infirmiere de service hospitalier; Description: Poste d'apres midi. Vous prodiguez les soins aux pensionnaires. Vous respectez les consignes de securite et d'hygine. Salary: EUR 13.3(Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Home Bellefleur Mme Parnisari; Address: Belgique 9 AV DE LA GARE 6790 AUBANGE; How to apply: Envoi CV par courrier n 3. Agent / Agente de propreté hospitaliere; Description: Vous serez charge de l'entretien des chambres et des communs dans une maison de repos pour personnes âgées. Vous respectez les regles d'hygiene et de securite. Salary: EUR 9.88(Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: Home Bellefleur Mme Parnisari; Address: Belgique 9 AV DE LA GARE 6790 AUBANGE; How to apply: Envoi CV par courrier n 4. Monteur / Monteuse en gaines de ventilation; Description: Vous avez une premiere expérience en tant que monteur de gaines de ventilation. Vous intervenez sur di fférents chantiers en Wallonie pour une société du secteur de Mons. Mis sion en vue d'engagement long. Salary: EUR 13 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mons_364@randstad.be n 5. Poseur tireur / Poseuse tireuse de câbles en fibre optique; Description: Technicien en fibre optique, vous in tégrez une société spécialisée dans la connexion téléphonique de la rég ion de Mons. Sur différents chantiers, vos tâches sont: le racc ordement de lignes téléphoniques, la réalisation d'installations électri ques, des soudures de précision. Salary: EUR 12 - 13 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mons_364@randstad.be n 6. Mécanicien / Mécanicienne automobile; Description: Vous etes mécanicien automobile spéc ialisé dans le diagnostic électronique des véhicules et la ré paration des pannes électriques et électroniques détectées par la mach ine. Salary: EUR 12.5 - 13 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mons_364@randstad.be

n 7. Chargé / Chargée de projet d'affaires en industrie; Description: En tant que commissioning manager, v ous etes chargé de gérer et assurer le suivi du commissioning et pré-co mmissioning des installations. Planifier, coordonner et organiser l'approvisionnement et la mise en route des unités industrielles. Salary: EUR 3500 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier CV+Ltr par mail avec réf de l'offre : pei-lille.59400@pole-emploi.fr Contact: 12 RUEDE JEMMAPES BP 69 59009 LIEUSAINT; Last date for application: 18/12/2012 n 8. Boucher / Bouchere; Description: Au sein d'un supermarché vous intégrez l'équipe produits frais au rayon boucherie. Vous etes chargé de la découpe des morceaux de viande et des préparations boucheres. Vous n'assurerez pas le contact avec la clientele. L'expérience par contrat d'apprentissage est acceptée. Salary: EUR 11 - 13 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; amelie.barant@asap.be

n 9. Tuyauteur-soudeur / Tuyauteuse-soudeuse; Description: Vous travaillez dans une usine agro- alimentaire. vous soudez des tuyauteries a partir d'un plan. Vou s procedez a l'entretien et a la réparation du process de production . Vous participerez aux nouvelles installations; Salary: EUR 12 - 14 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653 NANTES; Last date for application: 19/12/2012 n 10. Conducteur/Conductrice de machines en industrie alimentaire; Description: Vous conduisez les lignes de product ion, anticipez les pannes et les arrets. Vous assurez les expéditions dans le respect des normes d'hygiene et de sécurité. vous avez de bonnes connaissances en électricité et mécanique et gestion de stocks. Permis cariste exigé; Salary: EUR 12 - 14 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653 NANTES; Last date for application: 19/12/2012 n 11. Mécanicien / Mécanicienne sur machines industrielles; Description: Vous réalisez la maintenance curative et préventive des machines de production. Vous préparez les machines de production. Votre rôle est de limiter les arrets de machines. Vous travaillez dans une usine agro-alimentaire. Salary: EUR 12 - 14 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653 NANTES; Last date for application: 19/12/2012 n 12. Mécanicien monteur / Mécanicienne monteuse de fabrication; Description: Dans une usine agro-alimentaire, vous montez les pieces mécaniques et montez les machines et des constructions mécaniques sur mesure. Vous faites le réglage et la mise en service. Vous n'avez pas le vertige. Vous avez si possible un permis cariste ou grutier. Salary: EUR 12 - 14 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653 NANTES; Last date for application: 19/12/2012 n 13. Electricien / Electricienne d'équipements industriels; Description: Vous faites la maintenance curative et préventive des machines. Vous diagnostiquez les pannes électriques. Vous adaptez et renouvelez les installations. Vous réalisez la mise a jour des procédures et des schémas électriques. Vous savez lire un plan et avez un BA5. Salary: EUR 12 - 14 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653 NANTES; Last date for application: 19/12/2012 n 14. Chauffagiste; Description: Vous installez des poeles, des inserts gaz, mazout, des chaudieres. Vous gainez les cheminées. Vous etes bricoleur et vous savez maçonner. Vous etes polyvalent et autonome. Salary: EUR 12 - 14 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier; Contact: VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653 NANTES; Last date for application: 19/12/2012 n 15. Psychologue-psychothérapeute; Description: En charge d'une equipe de 8 a 10 personnes, vous redigez le plan d'intervention individualise. Vous supervisez, organisez, formez le personnel pour des interventions en contexte familial et scolaire aupres d'enfants de 0 a 8 ans. Salary: EUR 2000 2900 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; How to apply: Envoi CV par courrier CV+Ltr par mail avec référence de l' offre; Contact: 12 RUEDE JEMMAPES BP 69 59009 LA ROCHELLE; Last date for application: 19/12/2012 n 16. Ingénieur / Ingénieure instrumentation en industrie; Description: Participation a l'élaboration et a la conception du projet électrique des ensembles industriels en MT et surtout BT. Etablissement des listes des câbles, spécifiaction des armoires MT,TGBT et armoires de distribution. Assurer reporting et etre garant des délais du planning. Salary: EUR 3700 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; marie.dibenedetto@pole-emploi.fr n 17. Méthodiste industrialisation; Description: Commissioning manager: gérer, assurer le suivi du commissioning des installations; planifier, coordonner et organiser l'approvisionnement et la mise en route des unités industrielles. Gérer les interfaces du projet. Planifier les démarrages. Assurer le suivi des révisions en cours; Salary: EUR 3500 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; marie.dibenedetto@pole-emploi.fr

n 18. Attaché(e) commercial(e) services aupres des entreprises; Description: Commercial germanophone, vous travaillerez dans 1 société agroalimentaire. Vous ferez de la vente en B to B, vous etes bilingue français allemand. Vous avez un diplôme en chimie, ou de l'expérience dans un domaine similaire. Vous serez formé en interne. Salary: EUR 11 - 13 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; frontaliers@asap.be n 19. Installateurs cameras surveillance(h/f); Description: Installateurs cameras surveillance(h/f) Option One Security est spécialisée dans le systeme informatique, la télésurveillance pour la sécurisation des biens, des personnes et des informations. Nous avons pour objectif le développement de ce concept de sécurité et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi, dans le cadre de notre développement, nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables sur le plan international pour lutter contre la pollution nucléaire. Notre équipe est la pour vous aider a améliorer votre avec des offres sur mesures et garanties pour les clients. Nous recherchons deux installateurs vidéo-cameras surveillance IP et Alarme, détecteur d'incendie pour mener a bien les missions jusqu'a son terme. Täches: Objectifs : 4 installations/jour; Missions: -Installation du matériel -Configuration IP -Formation des clients pour le systeme. -Installation du contrôle d'acces (Biométrie). •Installation vidéo-camera surveillance IP -Programmation:Alarme,détecteur d'incendie... Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions.... Voiture de société méritée apres un mois convaincant + carte d'essence + cheques repas + abonnement GSM.... 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option one Security participe et investi pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaire pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique : tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc,...), Traitement de texte (Word, Writer, ...); Etre en possession du Permis B; Nous offrons : Un contrat a durée indéterminée a temps plein; Un travail le samedi; Un salaire de 1860 € brut/mois; Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur Michel MOUKOUMBI par mail/ m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 20. Aide-Ménagere(h/f); Description: Aide-Ménagere(h/f). Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur SOUMAKIE a l'adresse mail : infos@pronetclean.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


detalii la http://ec.europa.eu n 21. Assistant(h/f); Description: Assistant(h/f) Option security, spécialisé en Informatique, Electronique, Electricité, Télésurveillance (vidéo), Sécurité des biens,des personnes et des informations. Nous lançons un nouveau systeme innovateur de Lampadaire Solaire sans réseau pour permettre a chaque individu d'avoir l'éclairage a l'intérieur de sa maison,dans son jardin pour une durée de vie de 25 ans sans rupture et sans facture d'électricité. Cette énergie renouvelable va permettre aux consommateurs d'acquérir des pannaux solaires avec des offres sur mesures et sans interruption d'éclairage. Nous recherchons 2 assistants (e) pour les produits cités ci-dessus. www.optionesecurity.eu Missions : Commerciale et Marketing Traitement des commandes, facturation, tenue du fichier clients, surveillance des stocks... l'assistant(e) commercial(e) assure tout le suivi des ventes. L'assistante commerciale assure les missions de secrétariat classique. Elle organise de plus des réunions avec la direction commerciale et participe aux opérations commerciales (envoi de courrier, action de promotion des ventes par téléphone). L'assistant (e)commercial (e) a en charge le suivi des aspects administratifs de la commande et de la facturation, des devis, des impayés, des livraisons… Réalise des tableaux de bord des résultats, met a jour les fichiers clients, surveille des stocks, fait le suivi des prévisions de vente. •Prospection: PME, l'industrie, des indépendants et les particuliers sur base des rendez-vous fixés préalablement par vous-meme. •Vous analysez les besoins et vous proposez nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. Choix et avantages: 1. Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées).. 2. Free lance ou des commerciaux en activité complémentaire:Commissions: a partir de 250 €/contrat ou 500 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Description du profil souhaité:Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique : tourisme, vente commerciale, droit. Avoir des connaissances en Français; Avoir des connaissances en Néerlandais; Avoir des connaissances en Anglais; Avoir des compétences bureautiques Logiciel de présentation (Powerpoint, Publisher, ...), Bases de données (Access, FileMaker, ...), Messagerie (Outlook, LotusNote, ...), Internet (Internet Explorer, Mozilla, Netscape, ...), Tableur (Excel, Calc,...), Traitement de texte (Word, Writer, ...); Etre en possession du Permis B; Nous offrons: 1: Employé: -Un contrat a durée indéterminée a temps plein -Un travail le samedi -Un salaire de 1860 € brut/mois -Cheques répas -Voiture de société apres un mois avec objectif atteignable... 2:Indépendant: -Convention -Commission de 250 a 500€/contrat Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de MICHEL MOUKOUMBI m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter ACTIRIS pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. ACTIRIS n'est pas responsable de son contenu. Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 22. Administratieve medewerker, (m/v). Geco; Description: NEDERLANDS: Een vzw in Brussel zoekt een Administratieve medewerker, (m/v). Taken:- personeelsadministratie en onthaal; - onthaal en administratie - kopie en verzendwerk, eenvoudige brieven opstellen en verwerken, bijhouden van adressenbestand, onthaal en telefoonpermanentie, postbehandeling, beheer van kantoormateriaal, invoeren van cursistendossiers (die in bouwproject zitten), invoeren van prestaties en vergoedingen van cursisten; Profiel:- moedertaal Nederlands- diploma niveau lager secundair (niv.D) of hoger secundair (niv.C) of bachelor (niv.B); Je komt in aanmerking voor een geco-werkaanbieding. Kijk hier of je beantwoordt aan de voorwaarden van deze tewerkstellingsmaatregel. Aanbod: Vervangingscontract voor 40%; Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ddembloncv@actiris.be n 23. Infirmiere pour enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).; Description: L'étoile du Berger, Rue de la Croix, 39 a 1050 Ixelles, enseignement spécialisé, recherche une infirmiere enseignement spécialisé T1-T8, (h/f).Pour 24 périodes (3/4 temps) - lundi - mardi - jeudi - vendredi, jusqu'au 30 juin 2013. Intéressé ? Contactez l'école par téléphone au 02/512.63.29. Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 24. Moniteur d'encadrement/manager(h/f); Description: Bik Interim est a la recherche d'un "Moniteur d'encadrement". Notre client est un groupe d’asbl et d’entreprises a finalité sociale. Il accompagne les adultes handicapés dans leur projet de vie et soutient les personnes en situation de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail par la création d’emploi. Tâches: Responsabilités principales: Encadrement – Suivi des travailleurs: Encadrer (c'est-a-dire diriger, gérer, former et motiver) activement le personnel de production en veillant a faire respecter les valeurs du Village; - Encadrement – Suivi de la production: Encadrer une ou plusieurs équipes de travailleurs sur une chaîne de production manuelle ou machine; - Matériel – Gestion en bon pere de famille: Gérer le matériel (c'est-a-dire l’outillage, les véhicules, les équipements, les machines etc.) en bon pere de famille; - Administration: Gérer avec précision l’administration nécessaire au suivi de la production, a la gestion des stocks et au suivi de travailleurs; Optimalisation: Rechercher d’une maniere permanente a optimaliser la production de sa chaîne de production; Description du profil souhaité: Posséder une expérience en gestion d'équipe/management et et si possible une expérience en chaîne de production; Etre parfait bilingue français/ néerlandais; Avoir des compétences des logiciles de gestion (Navision, Excel, Word, Bopack, Codesoft); Etre en possession du Permis B, permis C et D est un atout; Etre doté d'un bon sens des relations humaines, savoir encadrer les travailleurs et susciter leur motivation; Avoir un brevet en électricité/mécanique; Savoir estimer le temps de travail nécessaire a la réalisation des tâches; Savoir plannifier votre travail et le travail d'une ou plusieurs équipes sur la ou les chaînes de production; Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; avec un horaire de pause 6h-14h/ 14h-22h/ 8h-16h30; Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 25. Infirmiere, (h/f).; Description: Une creche situé a Etterbeek recherche une infirmiere A1, (h/f). Fonction: Le candidat sera responsable de la santé des enfants, de la gestion santé du personnel, de la gestion de la propreté de la creche. Une large part est consacrée a une partie administrative: inscriptions, dossiers médicaux, subsides, téléphone, gestion service des gardes malades a domicile. Profil: Bonne connaissance du français. Diplôme infirmier requis. Offre: Contrat employé, possibilité d'entrée immédiate. Horaire mi-temps avec possibilité 3/4 temps (remplacement congé de maternité) prochainement. Travailler aussi deux soirées (18h30). Divers: Nous sommes une creche subventionnée (cp 322) d'une capacité de 48 enfants. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; bpontecaillecv@actiris.be n 26. Collaborateurs (h/f) statut indépendant; Description: Jarosz Kalista, une société située a Anderlecht et spécialisée dans le service d'aides et de soutiens aux familles, recherche d'urgence des collaborateurs (h/f) indépendants ou indépendants complémentaires (engagements limités). Profil : - * au minimum titulaire d'un diplôme du secondaire supérieur (A2); fibre sociale indispensable; sens de la communication et de l'écoute; savoir faire preuve d'empathie. Intéressé ? Veuillez prendre contact par téléphone au 0496/232.878 et demander Madame Jarosz Kalista (durant les heures de bureau !!!). Attention ! Il n'est pas nécessaire de prendre contact avec Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 27. Technicien ascencoriste(h/f); Description: Business Interim Kantoor située a Avenue Brugmann 24, 1060 Saint-Gilles recherche un Tâches: Notre client est a la recherche de techniciens pour travailler dans les différentes régions de la Belgique. Vous assurez la modernisation des ascenseurs. Description du profil souhaité: Posséder une expérience en montage-modernistation ascenceur, et/ou en électromécanique; Etre en possession d'un brevet A2 en électricité, électronique et/ou électromécanique. Parler le français; Etre en possession du Permis B, et avoir un véhicule personnel; Vous aimez apprendre, et souhaitez évoluer au sein de votre carriere. Vous avez l'esprit d'équipe mais appréciez de travailler de façon autonome. Nous offrons : Un contrat d'Interim a temps plein, en vue d'un CDI; La possibilité de travailler et d'évoluer au sein d'une sociéte de renom; Un salaire selon la CP 111. Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Mademoiselle D'hallewin a l'adresse mail : brussel2@bikinterim.be Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 28. Animateur ludotheque, (h/f) ACS; Description: Une administration communale bruxelloise recherche un Animateur ludotheque, (h/f). Fonction : L'animateur/trice exercera aussi bien un travail d'animation avec un public inter-générationnel, qu'un travail administratif lié a la gestion des locaux, du matériel et des activités. Tâches (liste non exhaustive) : - Animation de la salle de jeux Préparation et animation d'activités autour du jeu et du jouet pour des groupes d'enfants, de jeunes et d'adultes (construction de jeux, création d'animations ludiques intérieures et extérieures,..) durant l'année et les congés scolaires. - Rédaction de fiches de préparation des animations et évaluations des activités Préparation des jeux a leur mise en circulation (pret de jeux) : - plastifiage, encodage informatique des données, inventaire, Gestion du matériel : - entretien des jeux et jouets (réparations et nettoyage), tenue des listings et inventaires - Rédaction de notes, de bons de commandes, de rapports- Gestion de projets spécifiques. Profil: bilingue: français, néerlandais. Diplôme : secondaire supérieur. Etre dans les conditions ACS. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ldewulfcv@actiris.be n 29. Aide-ménagere Titres-Services Région ETTERBEEK(h/f); Description: Aide-ménagere Titres-Services Région ETTERBEEK(h/f) DOMESTIC SERVICES est un des leaders dans le secteur de l’aide ménagere avec titres-services. Nous faisons partie du groupe XL GROUP SERVICES COMPANIES avec plus de 62 agences réparties dans tout le pays. Nous avons connu une forte croissance ces dernieres années et nous sommes décidés a poursuivre cette tendance positive. Pour l’emplacement et pour plus d’informations, visitez notre site www.domestic-services.be FONCTION: Aide ménagere a domicile: - Entretien de l’habitation Nettoyage des vitres - Repassage - Courses ménageres Préparation de repas PROFIL: - Habiter dans la région Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule est indispensable - Connaissance des techniques de nettoyage et de repassage grâce a l’ expérience ou suite a des formations - Connaissance du français Motivation, envie d’apprendre - Flexibilité, capacité d’adaptation - Ponctualité - Etre chômeur complet indemnisé ou bénéficier d’une allocation du CPAS ( formulaire C63) NOUS OFFRONS: - Contrat de travail Titres-Services - Temps plein ou temps partiel: horaire a convenir - Rémunération a l’heure - Intervention dans vos frais de déplacement - Avantages extra-légaux - Pas de travail en soirée - Travail a proximité - Nous tenons compte de votre situation familiale et de vos souhaits Intéressé(e) ? Envoyez votre l ettre de motivation, CV et photo (avec mention du numéro de référence de l’offre): par e-mail a: vanessa.mourmaux@domestic-services.be par la poste a: Domestic Services Etterbeek - avenue d'Auderghem 196 - 1040 Etterbeek -Vous pouvez également vous inscrire directement a l’agence : chaque jeudi de 14 h a 16h Téléphonez d’abord au 02/732 28 78 Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium


detalii la http://ec.europa.eu Aide-ménagere Titres-Services Région n 30. WOLUWE-ST-LAMBERT(h/f); Description: Aide-ménagere Titres-Services Région WOLUWE-ST-LAMBERT(h/f) DOMESTIC SERVICES est un des leaders dans le secteur de l’aide ménagere avec titres-services. Nous faisons partie du groupe XL GROUP SERVICES COMPANIES avec plus de 62 agences réparties dans tout le pays. Nous avons connu une forte croissance ces dernieres années et nous sommes décidés a poursuivre cette tendance positive. Pour l’emplacement et pour plus d’informations, visitez notre site www.domestic-services.be FONCTION: Aide ménagere a domicile: - Entretien de l’habitation - Nettoyage des vitres - Repassage - Courses ménageres - Préparation de repas PROFIL: - Habiter dans la région - Etre en possession d’un permis de conduire et d’un véhicule est indispensable Connaissance des techniques de nettoyage et de repassage grâce a l’ expérience ou suite a des formations Connaissance du français - Motivation, envie d’apprendre Flexibilité, capacité d’adaptation - Ponctualité - Etre chômeur complet indemnisé ou bénéficier d’une allocation du CPAS (formulaire C63) NOUS OFFRONS: - Contrat de travail Titres-Services - Temps plein ou temps partiel: horaire a convenir - Rémunération a l’heure - Intervention dans vos frais de déplacement - Avantages extra-légaux - Pas de travail en soirée - Travail a proximité - Nous tenons compte de votre situation familiale et de vos souhaits Intéressé(e) ? Envoyez votre lettre de motivation, CV et photo (avec mention du numéro de référence de l’offre): - par e-mail a: laetitia.bottemanne@domestic-services.be - par la poste a: Domestic Services Auderghem - Tomberg 212 - 1200 Woluwé-St-Lambert - Vous pouvez également vous inscrire directement a l’agence. : chaque jeudi de 14 h a 16h Téléphonez d’abord au 02/ 733 73 40 Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 31. Secrétaire médicale, (h/f). Mi-temps. / Medisch secretaris, (m/v). Halftijds.; Description: Une clinique bruxelloise recherche un secrétaire médical, (h/f) pour son service de neurochirurgie. Tâches : - Accueil et inscription des patients. Suivi administratif du dossier du patient. - Dactylographie du courrier et des rapports. - Encodage et facturation. Profil :Bilingue, français, néerlandais et connaissance moyenne anglais.- Bachelor en secrétariat médical, infirmier social.Dynamique, accueillant, rigoureux. - Possédant de réelle capacités administratives et organisationnelles. - Tres bonnes connaissances, Word, Excel, Internet. - Diplomate, flexible, doté du sens de l'empathie. - Expérience dans une fonction similaire est un atout. Offre: Horaire a mi-temps. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; ddembloncv@actiris.be n 32. Aide-ménagere, (h/f). Titres-services. Temps partiel.; Description: Une société de titres-services a Bruxelles cherche pour engagement immédiat une aide-ménagere, (h/f) pour du nettoyage a domicile. Tâches: Le travail consiste a nettoyer, préparation de repas ponctuellement, faire des courses ponctuellement. Profil: Dynamique, autonome, précise, discrete, organisée. L'engagement se fera sous contrat spécifique titres services (diplôme maximum secondaire inférieur). Conditions: etre chômeur complet indemnisé ou au CPAS. Notre offre: Nous offrons un salaire attrayant, un contrat CDI. Horaire temps partiel 19h minimum ou plus. Cheques repas de 7€, dédommagement de frais de téléphonie de 7€ mensuel, frais de déplacement. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; acbrassine@actiris.be

n 33. Algemeen coördinator (m/v); Description: NEDERLANDS Een Brusselse organisatie die zich bezig houdt met optimalisering van sportkansen en het aanzetten van mensen tot regelmatige sportbeoefening, is op zoek naar een algemeen coördinator, (m/v) voor een voltijds contract van onbepaalde duur. Functieomschrijving : - je staat in voor het dagelijks beheer van de vzw Buurtsport Brussel en bewaakt hierbij de missie en visie van de organisatie; - je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van een succesvolle organisatie. In overleg met het team, stel je de meerjarenplannen van de organisatie op; je bent verantwoordelijk voor het financieel management van de vzw. Hiertoe maak je de begroting van de vzw op en bespreekt deze met de Raad van Bestuur. Ook voor de verschillende projecten binnen Buurtsport zorg je voor een degelijke financiële opvolging en legt hierover verantwoording af aan subsidieverstrekkers; - je stuurt een team aan van +- 20 vaste medewerkers en +-15 doelgroepmedewerkers en voert met hen werkbesprekingen, functionerings- en evaluatiegesprekken; - je leidt teamvergaderingen, installeert werkgroepen en volgt deze op; - je spoort je medewerkers aan actief op zoek te gaan naar opportuniteiten en nieuwe projecten, en ondersteunt hen hierin; je bent het gezicht van Buurtsport binnen het brede werkveld, neemt deel aan extern overleg en doet beleidsadviserend werk; - je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Jouw profiel : - je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma; - je hebt minimum 5 jaar werkervaring (bij voorkeur in een leidinggevende functie); - je hebt een sterk strategisch en financieel inzicht; - je bent een natuurlijke coach die zowel een team als individuele medewerkers op een enthousiaste en stimulerende manier begeleidt; - je bent constructief, creatief en oplossingsgericht;- je bent sportief, flexibel en stressbestendig; - je kan helder communiceren, zowel in het Nederlands als in het Frans; - je beschikt bij voorkeur over een uitgebreide kennis van Brussel en de sportsector en hebt ervaring in het werken met doelgroepmedewerkers/sociale economie; - je bent bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk. Ons aanbod : - een voltijds contract van onbepaalde duur;- loon volgens barema L1 in PC 329;maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en andere extralegale voordelen;- mogelijkheid tot het volgen van vorming en coaching; - een interessante en maatschappelijk relevante job in een toffe, multiculturele omgeving. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; fhulsmans@actiris.be n 34. Developpeur Web Master(h/f); Description: Developpeur Web Master(h/f) Option Security est une entreprise spécialisée dans le systeme informatique,la télésurveillance pour la sécurisation des biens,des personnes et des informations. Nous avons pour objectif le développement de la sécurité par le biais de cameras, vidéo surveillance, alarme, détécteur d'incendie et le souhait de les rendre accessibles a tous. Aussi,dans le cadre de notre développement,nous sommes également spécialiste et fabricant des énergies renouvelables,notamment les pannaux solaires sur le plan international pour lutter contre la pollution. . Notre équipe est la pour vous aider a améliorer vos compétences avec des offres sur mesures et garanties pour nos clients . Nous recherchons 1 Développeur Web master. TACHES:OBJECTIFS : 2 rendez-vous de qualité •Démonstration et présentation du systeme de sécurité de haute qualité qui a été développé spécifiquement pour des entreprises.Prospection et recherche des clients potentiels... •Création et dévelloppemnt de site Web, du contrôle d'acces (Biométrie et de télésurveillance). •Vous proposer nos services et notre savoir faire jusqu'a la signature du contrat de maintenance et entretien. •Gérez votre agenda. CHOIX ET AVANTAGES: 1. EMPLOYE: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 2 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 250 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement. Description du profil souhaité: Posséder une expérience de minimum 2 ans; Etre en possession d'un certificat de 7eme année de perfectionnement ou de spécialisation - technique complémentaire en économique : tourisme, vente commerciale, droit. Choix et Avantages: 1:Employé: Votre salaire est de 1860€ brut/mois + commissions/contrat (les commissions sont payées apres 4 réalisations confirmées). 2. Indépendant (Free lance): Commissions: a partir de 300 €/contrat ou 600 €/contrat validé par notre systeme de vérification. Option Security participe et investit pour les sociétés qui souhaitent avoir une opportunité d'affaires pour son propre développement: Intéressé(e) ? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur MOUKOUMBI a l'adresse mail : m.andre@optionesecurity.eu Attention! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Le texte de l'offre d'emploi a été rédigé par l'employeur. Actiris n'est pas responsable de son contenu. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium

n 35. Vendeuse polyvalente en alimentation, (h/f).19h/semaine.; Description: La Bella Frutta (épicerie fine, primeur, fromagerie), magasin situé a Uccle recherche une vendeuse polyvalente, (h/f) 19h/semaine.Fonction : - Accueil de la clientele.- Réassort des rayons.- Rangement du magasin.- Tenue de la caisse. Profil : - Expérience dans la vente PLUS QUE souhaitée !!!! Excellente présentation.- S'exprimer correctement en français.Dynamique, souriant(e), esprit commercial.- Expérience en vente exigée de minimum 2 ans (de préférence dans le secteur alimentaire). Offre : - Contrat CDI, 19h/semaine. Intéressé ? - Envoyez votre CV + Photo par email a l'attention de Madame Sciarrotta: silviasciarrotta@gmail.com POSTULER UNIQUEMENT PAR EMAIL - NE PAS SE PRESENTER SUR PLACE !!! Attention ! Il n'est pas nécessaire de contacter Actiris pour cette offre d'emploi. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium n 36. Assistant social en chef, (h/f).; Description: Un service public a Auderghem recherche un assistant social en chef, (h/f). A titre général : - Superviser et coordonner le travail des membres du service social. - Apporter un appui au Responsable du Service social. - Etre le garant du suivi de bonnes procédures. - Participer a la transversalité au sein du Service social (réunions hebdomadaires entre le Responsable du Service social et tous les BH5). - Tenir des réunions avec sa propre équipe. - Assurer le relais entre le Service social et les services « finances » et « recette ». Veiller a la transmission horizontale et verticale des informations. - Mettre en place un plan de formation et en assurer le suivi. - Assurer l'évaluation des membres du personnel du service social. - Rédiger les rapports d'activités en vue de l'obtention des subsides et de l'élaboration de la note de politique générale. - Etablir des statistiques. - Accompagner la mise en place d'éventuels projets novateurs. A titre particulier : Pour le responsable du Service social de 1ere ligne et cellule « Jeunes ». - Assurer la préparation et le secrétariat du Comité Spécial du Service Social et en assurer suivi. - Gérer la coordination sociale (mise en place, introduction du projet et rapport annuel). Conseiller en sécurité dans le cadre de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. - Remplacer le responsable des Cellules spécifiques en cas d'absence. * Pour le responsable des Cellules spécifiques. - Etre le garant des particularités de chaque Cellule et veiller a leur dynamisme. - Représenter le CPAS aupres d'organismes extérieurs exerçant dans les memes domaines. - Développer des partenariats. - En cas de nécessité, assurer la préparation et le secrétariat du Comité Spécial du Service Social et en assurer suivi. - Remplacer le responsable du Service social de 1ere ligne et cellule « Jeunes » en cas d'absence. Profil:- Bachelier Assistant Social avec min 3 années d'expérience !!! - Connaissance de base du néerlandais. Offre: Entrée en service le plus rapidement possible. Temps plein. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; fallardcv@actiris.be n 37. Assistante de direction multilingue FR - DE - NL (h/f). / Directieassistent, (m/v).; Description: Petite entreprise a Uccle, active dans le commerce international dans le secteur alimentaire recherche une assistante de direction multilingue français, allemand et si possible néerlandais, (h/f). Petite équipe soudée et polyvalente.Tâches:Gestion administrative, support équipe de vente et direction. Service client et suivi logistique fournisseurs. Travail polyvalent et varié: contacts téléphoniques, feuillets marketing, organisation salons, support administratif.Profil:Connaissances excellentes : français, allemand et si possible néerlandais.- Personne polyvalente cherchant un travail au sein d'une petite équipe.- Position de soutien a la force commerciale et la direction, mais aussi suivi clients.Rigueur et précision sont un must. Offre: Horaire 08h30 17h30 - flexibilité horaire possibleCDI a temps plein. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; alievenscv@actiris.be n 38. Vendeur librairie, (h/f). Activa. / Verkoper boekhandel, (m/v). Activa.; Description: Une librairie tabac située en plein centre de Bruxelles recherche un vendeur (m/f). ProfilVous etes fiable, enthousiaste et motivé Tres bonne connaissance du français et avoir des tres bonnes connaissances du néerlandais (sinon s'abstenir!!). La connaissance de l'anglais est un atout. Vous avez une bonne présentation. Etes-vous dans les conditions du plan Activa? Vérifiez ici si vous correspondez aux conditions de la mesure d’emploi.Vous etes en possession d'un certificat de bonne vie et moeurs.Offre: Horaire a temps plein. Lundi : 12h a 18h, Mardi : 12h a 18h Mercredi : 12 a 18h, de Jeudi a samedi : de 12 a 19h. Source: Actiris, Public Employment Services, Belgium; scassanocv@actiris.be


14 Decembrie 2012

vânzãri garsoniere / 2-3-4 camere / spaþii comerciale / schimburi / pagina 9

n Chitilei sector 1: ap. 2 camere -37.000 Euro; 3 camere53.000 Euro, construcþie 2012. Urgent! Tel: n Obregia Mega Image, 2 0728412274 camere, 2/9, 53 mp, renovat, termopan, liber, neg, 47.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 Patriei vând n Apãrãtorii garsonierã confort 2, cu îmbunãtãþiri, suprafaþã 22 mp. Preþ 15.500E, Tel: é Crangasi, Str. Mihailescu 0723139132 Vintila, ap. 2 camere 50 mp, necesita renovare, p/4, boxa subsol, blocul a fost recent reabilitatat termic, liniste, spatii locuri de parcare riverani, cele 2 camere au suprafetele de 18, 20 mp si 12, 00 mp, vestibul generos, camara si debara, apartamentul are orientarea spre vest. Proprietar, 46.500 EUR, Tel: 0752011609 é Centrul Istoric, Selari cu Lipscani. Proprietar, etaj 1/ 2. Decomandata, renovata, aer conditionat, termopan, usa n Drumul Taberei particular, metalica, interfon. Cadastru, vand apartament 2 camere cartier ANL intabulare. Toate actele in decomandat, regula. Posibilitate credit. Brancusi, etj. 4/4, suprafata Cladire fara risc seismic, 55mp, an constructie 2010, dispune de 41.500 EUR, Tel: 0761902202 apartamentul centrala termica de scara, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, apometre, usa metalica, balcon Lujerului Militari, 35mp, inchis, zona cu multa verdeata, 1981, etaj 6/10, gresie, parc, statie de autobuz. faianta, dec omandata, 62.000E nemobilat, 79.000E ex c lus agentii, Tel: complet mobilat Mobexpert, loc parcare, Tel: 0722241300 0755088072

Obregia vand 2 camere, 51.000 EUR, Tel: 0726922800

Vitan Real, proprietar vand apartament 2 camere, 52mp, balcon lung, parter, parchet, fara imbunatatiri majore, gol/nemobilat, situat la cca 300 m de SuperMarket Real Vitan, Pret usor negociabil. Accept Prima Casa, 55.000 EUR, Tel: 0722450833

n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: n Dâmboviþa, Kaufland, direct 0723619619, 0722744599 proprietar, urgent, discutabil, cf-1 dec, et. 3/8, Tel: é Moºilor, Foisorul de Foc, é Pantelimon Delfinului, 2 0720236365, 0763972507 de vanzare Salon Central, Cam dec, et 12, renovat, 57 vechime 6 ani, clientela, mp, frumos impartit, stradal, personal calificat cu vedere spate, loc parcare, n Plevnei, vand urgent in experienta, design deosebit, accept credit, acte ok, ansamblul rezidential Orhideea atmosfera intima. Accept si negociabil, 43.500 EUR, Tel: Gardens, apartament 3 credit, 10.000 EUR, 0722456304 camere, nemobilat, etaj 10 alina_petcan@yahoo.com, Tel: suprafata 135mp, direct 0744638388 n Prelungirea proprietar, 950 euro/mp Buftea apartament 4 camere + tva, vila, 1/1, 50mp+ pivnita Ghencea, particular construit, Tel: 10mp, langa lac , vand apartament 2 logistica@richproducts.ro, 0728990709 EUR, Tel: camere 67mp locuibili, n Primãverii vand apartament 26.000 0724594301 etaj 3, bloc nou cu 3 camere suprafata 120mp, n Eroii Revolutiei, 2 camere, Tel: 0722510732, 0745250771 imbunatatiri, parter/7, dec, 41.000 EUR, Tel: n Vând clãdire birouri 0723619619, 0722744599 56.000 EUR, Tel: Bucureºti, zona HerãstrauNordului, S+P+5+6 retras, 0722621436, suprafaþa totalã- 1078 mp, 0727746897 Timpuri Noi 80mp, teren- 259 mp, 4 locuri parcare, discutabil, 850.000 bloc 2008, la cheie, EUR, Tel: 0756512300 n Fundeni, vand

é Chibrit, Pod Constanta, apartament 2 camere, bloc 2009, et 4/9, open space, g+p+f, centrala proprie, termopan maro, usa metalica, 63mp, 59.000 EUR, razvanflorea77@yahoo.com, Tel: 0727543876

é Militari, apartamentul 2 camere este la etajul 4/4. Este de curand renovat si are ca imunatatiri: termopane, repartitoare, usa metalica la intrare, usi schimbate in interior, gresie, faianta. Blocul este in curs de reabilitare, 50.000 EUR, raluca.nicoara@gmail.com, Tel: 0741106040

Timpuri Noi 65mp, bloc 2008, la cheie, terasa 50mp, 115.000 EUR, Tel: 0730106207

Vitan Mall, urgent 2 camere, etaj 3, 43mp, superfinisat lux, mer it ã v ãz ut , liber , 37.000 EUR, 0744758709

110.000 EUR, Tel: 0730106207

Timpuri Noi 71mp, bloc 2008, la cheie, 100.000 EUR, Tel: 0730106207 n Titan Complexul Rezidenþial Rãsãrit de Soare Auchan, decomandat, 4/11, 70mp 2009 mobilat, utilat, G + F + P + T noi, liber imediat, particular, negociabil, 75.000 EUR, Tel: 0764024575

urgent spatiu comercial, cu suprafata- 552mp, din care suprafata construita- 120mp, pret 155.000euro + TVA, logistica@ richproducts.ro, Tel: 0728990709 n Militari vand comercial, 150.000 EUR, 0722319384

spatiu stradal, Tel:

Schimb garsoniera plus masina cu apartament doua camere (cu datorii administrative), Tel: 0762093040


pagina 10 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3 camere

n Colentina, Andronache, str. Oituz, inchiriez camera+ bucatarie curte mobilat, soba cu lemne, Tel: 0726240906, 0762687823

n Ciorogârla casa 3 camere, bucatarie, living, baie, pret discutabil, Tel: 0729366013, 0767375994 n Dorobanþilor str. Londra, apartament in vila 126mp, et. 1, intrare separata, 100mp locuibili+ 2 terase 26mp, 4 camere, ideal firma, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729061538

Drumul Taberei nr 1, zona Razoare Inchiriez Casa la curte 100 mp + dependinte, teren 250 mp, stradal, pretabil firme, fost sediu catering, 500 EUR/luna, Tel: 0722705904 Plevnei particular, vilã 24 de camere, 700 mp, D+P+1+M imobil istoric restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer condiþionat, centralã termicã, centaralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii telefon, depozit, arhivã, salã aºteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, salã ºedinþe, 4 grupuri sanitare, curte, parcare. Pretabil ambasadã/ multinaþionalã, Tel: 0733106680

n Rahova strada Focsani, garsoniera mobilata, parchet, frigider, aragaz, usa metalica, zugravit, etajul 1, liniste (nu la bulevard, dar aproape). Posibil si firma, Particular. Fara agentii. O chirie garantie, 200 EUR/luna, 0728550044, Olteniþei, ªura Mare, dara76@gmail.com, n ªtirbei Vodã - Casa Radio, vilã P+1, 175 mp, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, finisaje de lux, renovata lux, bucatarie utilata, complet mobilat cu Tel: 0723619619, 0722744599 Vodã Berzei, n ªtirbei mobilier de lux, blocurile noi, conf. 1, dec, terasã 40 mp, CCTV. mobilat, termopane, usa metalica, tv, internet, 42mp, Preþ 1390E/ lunã, particular, Tel: 0732849960 Tel: 0722846436 n Stirbei Voda, vav Tribunal s.6 direct proprietar, 40mp, decomandata, mobilata, Prahova, Sinaia, vilã bucatarie utilata, aragaz, 6 dormitoare+ living, frigider, balcon termopan, vedere spate, 250 EUR/luna, pentru perioada Tel: 0727347502 sãrbãtorilor, Tel: n Titan Auchan, particular închiriez garsonierã utilatã, 0722110711 monbilatã nou, în vilã, intrãri 850 RON, Tel: ultracental, separate, n Unirii, apartament in vila 130 mp, etj 0741956382 1 din 2, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala termica, aer conditionat, mobilat si utilat (masina de spalat, aragaz, hota, frigider etc.), renovat int./ext, 990 EUR/luna, matica23@yahoo.com, Tel: n Berceni Alexandru 0728507345, 0753705168 Obregia, cultural, mobilat, utilat, zugravit, ac, 280 EUR/luna, Tel: 0722488008 n Berceni metrou Dimitrie Leonida, nou, nemobilat, Complex Family Residence, Tel: 0722646229 n Colentina 38mp, bloc 2010, n Berceni Spital Baltazar, parter, stradal, balcon inchis, conf. 1, decomandat, et. 7/8, nemobilat, gresie, faianta, mobilat clasic, curat, 200E, garanþie 200E. Tel, Tel: termopan, usa metalica 200E 0770427001, 0766536702 sau mobilat, cost suplimentar, n Crângaºi 5 min metrou, Tel: 0726239057 tramvai 41, piata, confort 1 contorizat, toate Drumul Taberei Sibiu, sporit, inchiriez garsoniera p/10, utilitatile, et. 4/8, 2 lifturi, pretul zonei, Tel: 0744360187 200 EUR, Tel: 0744208854 n Drumul Taberei etaj 1/10, decomandat, mobilã nouã, Militari proprietar conf utilat, urgent, 1.000 RON, Tel: 1, anul 1984, mobilata, 0748959515, 0728005657 utilata recent, garantie n Drumul Taberei, confort 1, renovat proaspãt, bucãtãrie 1+1, negociabil, mobilatã, utilatã, gresie, 250 EUR/luna, Tel: faianþã, AC, termopan, etaj 2/4, garanþie, 260 EUR, 0725154642 mihaiblaiu@gmail.com, Tel: n Militari, lângã staþia de 0756914897 metrou Pacii, proprietar n Drumul Taberei, Frigocom, închiriez garsonierã, proprietar, decomandat, cf.I, 200 EUR/luna, 3/4, g, f, p, t, um, utilat, monique78ro@yahoo.fr, Tel: mobilat, contorizat, liber, 0742308628 garantie una chirie, efremnegoescu@rdslink.ro, Popeºti-Leordeni, inchiriez Tel: 0786321242 gars oniera bloc nou construit, dotari, loc parcare, pret av antajos , Tel: 0724261716 n Popeºti-Leordeni, zona 0, inchiriez doua garsoniere cu vedere la DN4, intrare separata, una etaj 1, una etaj 2, mobilat modern, izolate termic, centrale termice prin condensare, foarte economice, antena prin satelit, cablu internet, contorizat tot, pret negociabil, Tel: 0723213735, 0731325884

é Floreasca Rossini, ap lux, mobilat modern. Dotari: masina de spalat, aer conditionat, termopan, internet, balcon închis, interfon, 450 EUR, Tel: 0723182719, oanabalanica@yahoo.com,

Grigorescu, Patriotilor, proprietar, inc hiriez apartement 2 c amere, dec omandat, proas pat renovat si modernizat, 5/8, la un pret foarte atractiv, cameliaelenamatache@gma il.com, Tel: 0728528528 n Lacul Tei, Parcul Circului, Inchiriez ap 2 cam, et 7/8, mobilat, vedere parc, cu imbunatatiri, discutabil, 350 EUR, Tel: 0763075672 n Militari Gorjului, etaj 4/10, mobilat, utilat, urgent, 240 EUR/luna, Tel: 0728005657, 0748959515 n Panduri Academia Militara, 2 camere, 3/4, mobilat, utilat, proaspat zugravit, g+f, 280 EUR/luna, Tel: 0734805774, 0732437860 Nottara, 6/8, n Romanã, mobilat complet, a/c, usa metalica, Tel: 0723619619, 0722744599

é Roºu, particular inchiriez apartament 2 cam mobilat complet in imobil nou (2012), 250 EUR, pca2u@yahoo.com, http://www.locuinteinrosu.ro, Tel: 0724833030 n Titan, Bila, apartament 59mp, mobilat modern, etaj 9, toate utilitãþile, cu parcare, 350 EUR, Tel: 0743333363

14 Decembrie 2012

Brâncoveanu, Izvorul Criºului. sector 4, particular, închiriez apartament 3 camere, et. 3/4, mobilat ºi utilat, 300 EUR, Tel: 0767602016 Cãlãraºilor, zona Hyperion, ofer s pre inc hiriere apartament 3 c amere, decomandat, 85 mp, parter, nou zugravit, liber, pretabil locuinta, firme, avocatura, cabinet dentar, psihologic, clinic, salon coafura etc. negociabil, merita incercat, 400 EUR/luna, carazamihai@yahoo.com, T e l : 0740786657, Fax: 0213234384 n Dorobantilor, Washington, ofer spre inchiriere ap 80 mp multe imbunatatiri, proaspat igienizat, AC, centrala, sistem de supraveghere, detector cutremur, internet de mare viteza, 850 EUR, Tel: 0722615615

Drumul Taberei, Str. 1 Mai (fosta Compozitorilor) colt cu str. Sibiu, Ap. 3 cam. decom. stradal, et. 10, confort 1, G+F in bucatarie, baie si hol, mobilat, 1 living spatios cu balcon mare (parchet lemn natur); 1 dormitor spatios cu balcon mare vedere laterala; 1 dormitor mic cu vedere spate, bucatarie mobilata modern (aragaz, frigider, masina de spalat incorporate), aer conditionat, usa metalica, in zona civilizata si linistita. Particular! 320 Euro/luna (1+1), 320 EUR/luna, verasunicorn@yahoo .com, Tel: 0745761583 n Floreasca -Puccini, 3 camere, 1/3, 90 mp, garaj, mobilat, finisat, proprietar, Tel: 0744501287 n Plevnei, inchiriez urgent in ansamblul rezidential Orhideea Gardens, apartament 3 camere, nemobilat, etaj 10, direct proprietar, 1.500 euro + TVA, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709 Timpuri Noi apartament nou, 400E nemobilat, 500E mobilat, Tel: 0730106207 n Tineretului 3 camere -mobilat modern, renovat, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599


14 Decembrie 2012

închirieri oferte 4-5 camere / spaþii comerciale / auto-moto / pagina 11 Rosetti 13, spatiu comercial 20mp, stradal, parcare, 500 EUR/luna, Tel: 0722152813, 0762855963

n 13 Septembrie, particular, apartament de lux, mobilat, utilat, decomandat, 400 EUR, Tel: 0761351391 n Timpuri

Dorobanþilor, Londra, inchiriez apartament 4 camere, intrare separata, ideal firma, negociabil, 1.200 EUR/luna, Tel: 0729061538 n Moºilor, închiriez 4 camere, Calea Moºilor, Tel: 0744131834, 0722951150 n Romanã Piata, 4 camere -parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599

é Grãdina Icoanei, de inchiriat: Apartament 145 mp, 3dormitoare, 2bai, sufragerie+living, bucatarie (boxa demisol). Ap este mobilat si complet utilat, centrala de apartament, aer conditionat; etajul 2, imobil de 3etaje, cu 10apartamente. Imobilul are lift, 1.100 EUR/luna, avramiabogdan@yahoo.com, Tel: 0744529875

n 1 Decembrie Bd nr. 7F, sector 3 inchiriez spatiu comercial, Tel: 0722314255 Banu Manta, inchiriez la curte spatiu birou sau cabinet 73 mp format din parter si mansarda, Tel: 0722219996 n Fundeni, inchiriez urgent spatiu comercial, cu suprafata de 552mp din care suprafata construita 120mp, pret: 850euro + TVA, logistica@richproducts.ro, Tel: 0728990709 n MIHAI BRAVU 33 STRADAL, STATIE RATB, 70 MP, ACCES FATA-SPATE, GRUP SANITAR, TERMEN LUNG, TRAFIC PIETONAL, PRET+TVA, 1.700 EUR/LUNA, TEL: 0728928522, 0723186032

Noi in piata, de inchiriat spatiu 15mp dedicat pescariei, cu camera frigorifica 10mp, Tel: 0213317670 Titan Piata Minis, artera circulata, 6mp, vitrina 2m, amenajat, apa, 300 EUR, Tel: 0723511662, 0723511663 Particular, inchiriez patiserie covrigarie complet utilata sect 5, Tel: 0762008071

é VITAN REGIM

HOTELIER RIN GRAND RESIDENCE TOP ROOMS 36EURO/NOAPTE CAMERE DE HOTEL, SINGLE / DOUBLE / TWIN, CONDITII DE 4 ****, SERVICII HOTELIERE COMPLETE, PAZA, CURATENIE ZILNICA, SEIF, TELEFON, MINIBAR, AC, WI-FI, USCATOR, RECEPTIE, CARD ACCES, DISPENSER SAPUN/GEL DE DUS / SAMPON, IN ACEEASI CLADIRE: RESTAURANT, SPA, PARCARE ACOPERITA, MAGAZINE, 36 €, RESERVATIONS @TOPROOMS.RO, WWW. TOPROOMS.RO, TEL: 0720777858, 0730777858

Ducato 2006, n Fiat 114.000km, motorina, stare foarte buna, motor 2000cm3, discutabil, 3.900 EUR, Tel: 0765452415, 0723562088 n Audi A6 motorina, 1.9TDI, 131CP, full options, jante, cutie 6 trepte, discutabil, 4.900 EUR, Tel: 0723562088, 0765452415

é Dacia Solenza 1.4 mpi clima, unic proprietar, 94.000km reali, aer conditionat, servo directie, geamuri electrice, jenti de iarna+ vara noi, 1.650 EUR, Tel: 0744829712 n Daewoo Matiz 2006, 85.000km, benzina, ITP valabil, stare buna, discutabil, 1.300 EUR, Tel: 0723562088, 0765452415

é FORD FIESTA 1.3 BENZINA, AN FABRICATIE 2004, ABS, RC, INCHIDERE CENTRALIZATA, ALARMA, AIRBAG SOFER + PASAGER, NR KILOMETRI 102.550, 2 . 6 5 0 E U R , EDUARD.CARAULEANU @CONSECOINT.RO, TEL: 0723176722

Civic sedan é Honda automata aprilie 2007, 1.8 vtec 140 cp automata+padele pe volan culoare gri metal; stare f. buna, 50000 km. Oglinzi pliabile electric si incalzite, scaune fata incalzite, geamuri electrice fata spate, trapa, senzori parcare fata spate cu semnalizare audio si video, cd si mp3 cu magazie 6cd-uri, sunet exceptional, 6 difuzoare, clima auto. monozona, bord futurist pe 3 nivele, computer bord, abs, esp, control plecare panta, motor VTEC cu aspiratie directa aer, consum f. mic de combustibil, cauciucuri iarna (60%), cauciucuri vara (70%), proiect. ceata, jante aliaj 16", volan multifunctional imbracat in piele - vand urgent, 9.990 EUR, octavianlucan@gmail.com, Tel: 0742010605 Toyota Corolla 2006, primul proprietar, distributie pe lant, full options, 5.650 EUR, Tel: 0733327546, 0766187282

Volkswagen Sharan 5 usi, 7 locuri, verde metalizat, motor 1891RDI, inmatriculata in Romania, geamuri electrice, stare foarte buna, 3.300 EUR, Tel: 0757350952

é Dacia Papuc 1, 9 diesel, 2 locuri carosat, 2004, negociabil, 650 EUR, Tel: 0726203005


pagina 12 / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi

14 Decembrie 2012

n Maºini casare fier vechi, ne ocupãm de tractare ºi radiere. Oferim seriozitate, 500 RON, Tel: 0767130006

pentru n Autoturisme dezmembrare+ casare. Asigur documente radiere+ transport. Valabil Bucureºti+ Ilfov, Tel: n Daewoo Cielo 2005 1, 0767903318 5DCI, diesel vand piese - si pentru Logan piese, Tel: 0766623128

é Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765

é Calculatoare, laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând, angeloangeloo @yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882

é Ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati. Anal, anal, anal, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, é Finalizari Explozive! te é La mine/Tine/Hotel, bruneta 150 RON/ora, Tel: 0720702877 asteptam in globul nostru nimfomana dornica de noi magic sa te dezmierdam aventuri, ofer sex total, numai cum noi stim.., 150 RON/ora, Tel: 0721886912 80 RON/ora, Tel: 0763581129, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro,

é Masini spalat, combine frigirifice, aduse din Anglia, 400-500-600 lei, 400 RON, Tel: 0767952453, 0737149924

n Calculatoare laptopuri, monitoare, depanez, (re) n Calculator Pentium 4/3000 1 instalez, vând, cumpãr, asigur GB RAM, 80 HDD, DVDRW, transport, inclusiv week-end. monitor 17 LCD= 399 lei, Tel: 021.220.12.16; 0723.984.654; Tel: 0768790654, 0746283201 0768790654 n Frigidere, congelator, aragaz, masina spalat, vitrina frigorifica verticala, 4 anvelope noi Chevrolet Spark iarna, Tel: 0721662755, 0765524440 n Televizor Samsung 84cm, 100H3, tub flat, atrgintiu, stereo, convenabil, Tel: 0766718864, 0212521243 n Trei vitrine frigorifice verticale pentru sucuri, bauturi, frigider Arctic functionare buna, Tel: 0734376332 n Vindem din stoc si la comanda lazi congelatoare, vitrine frigorifice, 0732987957

é Nimfomana! Asteapta sa ma vezi, sunt sexy si atragatoare imi place foarte mult sa fac persoanele sa se simta fff bine cu mine Anal, Normal, Oral cu Finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é Reparatii frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, aer conditionat la domiciliul clientului, oferim garantie, Tel: 0767552647, 0213806880

é Barbat prezentabil, stilat, ofer companie intima doamnelor deceptionate sufleteste, generoase, indiferent, Tel: 0722156886 n Cãsãtorit 52/166/72, doresc relatie cu o doamnã 45ani, sinceritate, caldura sufleteasca, respect reciproc. Sms orele 9-17, Tel: 0760944908 Ofer cunilingus pasional gratis unei d-ne supla peste 30 de ani Satisfactie si seriozitate maxime garantate Exclus barbatii Astept sms, Tel: 0761241755

n Problemist sah-mate, 78 ani, doresc nu doar convietuire cu doamna de varsta apropiata, sa fim de invidiat, insetati de n Domn divortat cu obligatii optimisti, recreativa, caut doamna singura pentru matematica casatorie sau prietenie, Tel: spirituali; Tel: 0771542188, 0318006320 é Sex total 50 fin oral 0762093040 neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, Tel: é Noua superba, - Frumoasa, 0764927274 Super Pasionala, Squirt Girl, Ochii albastrii naturali, corpul dupa cum vezi in pozele facute acum 10 minute, efectiv perfect! (Giulia - Non Stop), 200 RON/ora, Tel: 0733203993

é Sex total. Plina de eleganta si rafinament, sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, 150 RON/ora, Tel: 0762812714 é Ador anal! Te invit alaturi de mine si iti ofer oral deepthroat, normal si anal in orice pozitie, fara fite si fara graba Anal, Normal, Oral, 150 RON/ora, Tel: 0762812597

é Anal, anal, anal, ofer clipe de vis domnilor cu pretentii si manierati, sex oral neprotejat cu finalizare, normal in orice pozitie vrei tu, 69, orice fantezie este permisa, 150 RON/ora, Tel: 0766785688

é Bruneta sexy, Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe ceas. Ofer discretie seriozitate si igiena totala sex total, 150 RON / ora, 0735123018


14 Decembrie 2012

Pui Ciobanesc German din parinti de exceptie, ideal paza si companie, pret de sarbatori, Tel: 0766323402

n Pierdut certificat constatator conform declaratiei 86489/2008. pt.punctul de lucru Bucuresti, sector 1, str. Episcopiei nr. 1-3, apartinand SC Art Design SRL J40/57/2002, CUI 14742298. Il declar nul, Pierdut PC, CI, CA, AGIS, RCA. Naciu Lucian Marius, n Pierdut Certificat Constatator de suspendare a activitatii cu nr. 809358 al SC Fao Start Impex SRL, J40/8709/2010, CUI 27384426. Il declar nul, Pierdut 2 certificate constatatoare al SC Evenimente si Spectacole SRL, J52/711/2009, CUI 26285084 cu sediul in jud Giurgiu, com. Izvoarele, sat Chiriacu, nr.cad 27, corp C6, unul pentru activitate de birou la sediu social eliberat la 03.12.2009 celalalt pentru autorizare activitate cod CAEN 9002 in afara sediulu social eliberat la 15.04.2011. Le declar nule, n Pierdut certificat constatator pentru PFA Vrinceanu Adrian din Popesti Leordeni, str.Uniri, nr. 27, jud.Ilfov, CUI 21189558, F23/39/2007. Il declar nul, Tel: 0766869966 n Pierdut certificat constatator nr. 87307 din 29.02.2008 al SC Salsa Com SRL, J40/20942/1994, CUI 6479965. Il declar nul, n Pierdut legitimatie transport pe numele Maiorescu Ioan Dan. O declar nula, Tel: 0765532355

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / medicale / afaceri / pagina 13

n SC Musette Exim SRL, J40/8273/92 CUI 2443 sediul social in Bucuresti str. Alex. Donici nr. 2, ap. 4, sector 2 declar pierdut certificat contestator nr. 175879 din 15.04.2008 pentru punctul de lucru din Bucuresti sector 6 Spl. Independentei nr. 210-210B Complex Comercial Orhideea magazinul de desfacere nr. 34. Il declar nul,

n Dosar nr.40544/301/2012. Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti Sectia Civila. Sentinta civila nr. 13202. Sedinta publica din data de 29 august 2012. Pentru aceste motive in numele legii hotraste: Admite cererea formulata de petenta Boghita Marioara, domiciliata in Bucuresti str. Parfumului nr. 28, et. 3, ap. 11b in contradictoriu cu intimatul Stoianovici Gabriel domiciliat in Bucuresti str. Parfumului nr. 28, et. 3, ap. 11b si cu Autoritatea Tutelara-Primaria Sectorului 3 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Parfumului nr. 2-4, sector 3. Dispune punerea sub interdictie a intimatului Stoianovici Gabriel, nascut la data de 02.11.1967, CNP 1671102430016. Dispune comunicarea prezentei hotarari catre Autoritatea Tutelara-Primaria Sector 3 Bucuresti in vederea numitii tutorelui si ridicarii curatelei. Dispune publicarea hotararii in extras intr-un ziar de larga circulatie si inscrierea acesteia la Registrul National Notarial. Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedint publica, azi, 29.08.2012. Presedinte. Grefier,

Parohia Jilava, adresa Sos Giurgiului, nr. 282, com.Jilava, jud.Ilfov, organizeaza licitatie pentru atribuirea lucrarilor funerare si adiacente in cimitirele Parohiei. Dosarul de participare se poate depune la Oficiul Parohial pana la data de 14.12.2012. Pentru detalii (caietul sercini) va adresati la Oficiul Parohial,

Sc Floor Design 2 Impex Co. SRL - societate în faliment, cu sediul social în Mun. Bucureºti, str. Barierei, nr. 18, Sector 1, fiind înregistratã la ONRC cu nr. J40/13195/2005, având CUI 17820269, prin lichidator judiciar Cabinet Individual De Insolvenþã ‘‘Murariu Rãzvan Cons tantin’’, c onform Sentinþei Comerciale din data de 25.01.2012 în cadrul Dosarului nr. 1878/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII-a Comercialã, organizeazã la data de 05.12.2012, orele 12:00-18:00, la sediul din str. Energiei, nr. 2, Com. Dobroiesti, jud. Ilfov, licitatie publica cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, în vederea vânzãrii bunurilor mobile din patrimoniul societãþii falite. Printre bunurile mobile s c oas e la lic itaþie s e regãsesc: covoare, mochetã, uºi de interior, uºi de exterior, parchet, etc. Caietul de sarcini privind descrierea bunurilor ºi documentaþia necesarã se pot obþine de la sediul lichidatorului judiciar pânã cel târziu în ziua lic itaþiei, la preþul de 25RON+TVA. În cazul în care bunurile scoase la licitaþie nu vor fi adjudecate, se vor organiza licitaþiii la urmãtoarele date: 06.12.2012, 07.12.2012, 12.12.2012, 13.12.2012, 14.12.2012, 19.12.2012, 20.12.2012 si 21.12.2012, office@avocatmurariurazvan .ro, Tel: 0213231160, 0725923800

n Masaj profesional, maseuza cu atestat si experienta de 8 ani, efectuez masaj de relaxare, intretinere, tonifiere, reflexogen, 100 RON/ora, ecaterinaecaterina773@yahoo. com, Tel: 0729675282

é Tratament

Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

n Concesiune un loc de veci, Bellu Catolic, 600euro urg, Tel: 0721316959

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasarea gratuita. Plata pe loc, Tel: 0766518500, 0726207143

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704 n Cumpar aur, argint, antichitati, monede. Cel mai bun pret garantat! dinache_constantin@yahoo.com Tel: 0764847202, 0733423599

é Genti si posete online. Magazinul nostru online va ofera spre vanzare o gama variata de genti plic, portofele si accesorii pentru toate gusturile si toate buzunarele. Suntem bucurosi sa va oferim produse pe care pur si simplu trebuie sa le aveti, pentru ca sunteti femei, pentru ca va iubiti si va rasfatati, 150 RON, mustahaveshop@gmail.com, http://www.musthaveshop.ro, Tel: 0765760059

pretioase si é Pietre semipretioase pentru bijuterii: safire, rubine, smaralde, ametist, citrin, granat, etc, www.MunteleComorilor.ro, Tel: 0726603075


pagina 14 / finanþãri-credite / afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri n Vand loc de veci in Voluntari 1 loc 240/240/.mp, urgent f. ieftin, numai 35 milioane, 3.500 RON, Tel: 0735668183 Vand palton nou barbatesc 52- 600Ron, Mouton Dorre 48- 800Ron, geaca stofa lana- 300Ron, Tel: 0217264166, 0721193865 n Vand masina de turat, foietaj/ aluatMachines Coplain, fabricata Franta, alimentare 380 w, negociabil, 3.000 EUR, Tel: 0726114213 é Restante la Credite? Nevoie Urgenta de Bani? Vând bibliotecã + comodã Finantare Legale prin Institutie 500Ron; dormitor 450Ron; Financiara agreata de Banca dormitor tineret 300Ron ºi Nationala, 1 RON, c uier 150Ron. Preþ imprumutinstant@gmail.com, Tel: 0741362862 discutabil, Tel: 0725692630 n Vand Benzinarie Mobila. Statie mobila de carburant 2009, un rezervor compartimentat: 6.000 litri (benzina) si 24.000 litri (motorina), sistem de gestiune, casa marcat, calculator, sistem de supraveghere video, toate avizele necesare, in functiune. Pret fara TVA, 44.500 EUR, Tel: 0726391341

Predau magaz in alimentar, afacere la cheie, toate dotarile (termopan, aer conditionat, alarma, mobilier complet, vitrine frigorifice, cantar, rasnita cafea, grup sanitar), clientela serioasa, vad format, 10.000 EUR, Tel: 0722684200

é Vand masa de biliard West Star cu placi de marmura, masa este folosibila, trebuie inlocuit postavul si mici reparatii la piciorul central. Pretul Nu Este Negociabil, 1.250 EUR, niqzip@yahoo.com, Tel: é Vand magazin de haine 0752249148 10-12 lei, situat in Bdul Iuliu Maniu, magazinul este dotat cu cabina de proba, depozit si grup sanitar. Pretul de vanzare este de 17.000 lei ce include marfa pe stoc, mobilierul si restul amenajarii interioare cu stand-ere, bari, porti alarma si 1000 tag-rui plus 2 luni avans chirie. Spatiul este de 25 mp cu o chirie de 700 euro, foarte mica in comparatie cu alte é Vindem Europaleti stantati. spatii comerciale. Pretul este Pret 25 lei cu factura, Tel: negociabil! 17.000 RON, Tel: 0736301012 0723154159

Subscrisa Legal Consulting, Management&Liquidation IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Saba Products SRL, conform sentinþei nr. 955 din data de 04.10.2012, pronunþatã de Tribunalul Ilfov, secþia civilã în dosarul nr. 57/93/2011, în temeiul art. 108 alin (1) ºi art. 109 alin (1) ºi (2) din Legea privind procedura insolvenþei notificã intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere cã instanþa a respins planul de reorganizare. Creditorii debitorului SC Aba Products SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanþe împotriva debitorului în perioada de observaþie sau ulterior, în perioada de reorganizare ºi pânã la deschiderea procedurii falimentului, trebuie sã procedeze la înscrierea la masa credalã a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanþei în condiþiile urmãtoare: Termenul limitã pentru înregistrarea cererii de admitere a creanþelor în tabelul suplimentar al creanþelor este 19.12.2012. Termenul limitã pentru verificarea creanþelor, întocmirea, afiºarea ºi comunicarea tabelului suplimentar de creanþe este 27.12.2013. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaþii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanþelor este 12.01.2013. Termenul pentru afiºarea tabelului definitiv consolidat al creanþelor este 27.01.2013. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoþitã de dovada plãþii t axei judiciare de timbru în sumã de 120 lei ºi de un timbru judiciar de 3 lei,

14 Decembrie 2012 parazapezi, n Acoperisuri, pazie pentru protejarea scandurilor, sediu Slt. Zaharia nr. 8, lucram si pentru societati de stat. 0728376624, Tel: 0374073595, 0740019171 Amenajari apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 gleturi, n Amenajari faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii etc. negociabil, Tel: 0767417284, 0744316918

n Invatatoare, profesoara limbi straine, pregatesc elevi after school, fac referate si lucrari licenta, Tel: 0724249085 n Meditatii

limba engleza la domiciliul copilului, 30 RON/ora, Tel: 0745888059 n Ofer meditatii la Engleza si Photoshop, 35 lei/3ore, Tel: 0732967290

é Acoperisuri, mansarde, tabla zincata, izolatii interioare, mici reparatii, seriozitate, preturi avantajoase, Tel: 0725199860

é Profesor cu

deosebita experienta meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate si studenti! La cerere lucrez in toate vacantele + week-end! ll632743@gmail.com Tel: 0722456047 n Profesor matematica, orice zona, individual, eficient, sigur, comod, rapid, pret orar circa 20 lei, Tel: 0761929678

é Acoperisuri, executam lucrari: tigla, tabla tiglata, izolatii si hidroizolati, revizii acoperisuri vechi, confectionam si montam parazapezi, jgheaburi si burlane, zugraveli interioare, gresie, faianta, parchet, oferim garantie, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo .com, Tel: 0762176938

é Cadastru / Intabulare. Oferta: cadastru garsoniera si ap. 2 camere 250 lei, 3/4 camere 350 lei. Firma de topografie executam lucrari de cadastru, dezmembrari, intarusari, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 250 RON, office @customsurvey.ro, www.customsurvey. ro, Tel: 0724943293 n Curatenie de la A-Z, de intretinere. Dore Constructor, Preturi mici, Tel: 0786692449, 0721748379 n Echipa parchetari montez, raschetez, lacuiesc parchet toate tipurile.Detin scule profesionale cu aspirator, Tel: 07262836521

Efectuez zugraveli, gleturi, faianta, gresie, parchet, preturi avantajoase, Tel: 0721172697


construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / pagina 15

14 Decembrie 2012 n Ieftin si rapid curatenie A-Z dupa constructor, de intretinere garsoniere, apartamente, case, vile, echipa profesionala, Tel: 0721748379, 0786692449

montez, n Parchetar, raschetez, plachez, parchet clasic, modern, detin masina cu aspirator, Tel: 0734323148

Vand burghie noi SDS Plus si Max (intre 6-50), discuri diamantate beton, Tel: 0741265997

Lichidare stoc materiale instalaþii sanitare. Le vând cu 75% din preþul de magazin, Tel: 0760944908 é Piese turnate din Fonta. Produc si vand, piese turnate din fonta. Execut orice tip de piesa. Greutatea maxima de productie a unei piese fiind de pana la 450 kg. Rog é Vand Parapeti deformabili seriozitate, Tel: 0735179755, si parapeti pietonali din teava rotunda si rectangulara, officebadarau@yahoo.com, 22 RON, anunturigeco@yahoo.ro, Tel: raschetez, é Parchetar 0744472336 chituiesc, lacuiesc, montez, reconditionez, toate tipurile de parchet: exotic (bambus, teck, Renovari apartamente, merbau) laminat, stratificat, echipa de zugravi executa clasic (stejar, fag, cires, nuc, gresie, faianta, placari pereti frasin, salcam), dusumele, gips carton, placari pereti lambriuri, slefuim si lacuim usi. Masini profesionale cu é Polistiren expandat EPS polistiren, parchet laminat, aspirator, timp de executie F-V; Reactie la foc: clasa B; zidarii, tencuieli, sape, tinci, sanitara, scurt, calitate, profesionalism, s2: d0; Rezistenta termica i n s t a l a t i e pret bun, 12 RON/mp, 2.50m/p.K/W; Conductivitatea instalatie electrica, tavane termica: 0, 040 W/m.K; false, tavane casetate, etc, bia_glinschi@yahoo.com, Grosime 1, 30 RON, 2 € / m p , 0 7 3 5 1 5 2075, http://www.parchetar-montatraschetat.ro/, Tel: 0722773366, primaigiena@yahoo.com, Tel: renovari_2010@yahoo.com 0722707216 0743457184

é Acte firme,

infiintari, mentiuni, recodificare, cesiuni, obiect, sediu, consultanta juridica, reprezentare in instanta, Tel: 0722503454, 0770305094 AVOCAT INFIINTEZ, RADIEZ S OC I E T A T I C O M E R C I A L E , REPREZINT PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE IN INSTANTA, TEL: 0752024025, 0766762259


14 Decembrie 2012 n Va deranjeazã mirosul de la hazna sau fosa septicã? Diavolina este soluþia! Uitati de vidanjã, http://www.diavolina.ro, Tel: 0214506290, 0723346776

é Cadastru si

intabulare, rezolvari rapide apartamente si terenuri pentru clienti multumiti. Ne recomanda seiozitatea, Tel: 0730725621, 0753854102

efectuez n Particular, transferuri Aeroport, turul orasului, vizite in tara pentru turisti, delegati, auto 8 locuri, Tel: 0722278542 n Sunt mama a 5 copii scolari, minori, profesoara (970ron/luna), permis auto (B). Ne deplasam foarte greu catre scoala/servici. Va rugam daca aveti o masina, chiar modesta sa ne ajutati, Tel: 0760776657 n Transport marfa 3,5t, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat, pret negociabil, Tel: 0763717455

é Transport marfa

si mobila absolut oriunde in tara asiguram transport de marfa si mobila cu un parc auto care asigura orice tonaj si volum. Casa noastra de expeditie asigura la orice ora din zi si noapte transportul marfii dvs, office@ transportmarfarutier. ro, www. transportmarfarutier. ro, Tel: 0727244420

n Transport marfa, pret de criza, Tel: 0769100475

é Contabil expert.

n Absolventa scoala Dragomir, curs reflexoterapie, 50 ron sedinta, é Transport marfa materiale ille_geo2000@yahoo.com, Tel: de constructii, mobila, etc la 0767274453 preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Doamna, 55 ani, prestez Bucuresti si oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: ingrijire varstnici, orice zona, apelati cu incredere, Tel: 0766698253, 0723649530 0730320297 Transport Papuc: marfã, n Servicii contabilitate, moloz , mobilã, preþuri n Iau in spatiu, sector 3 salarizare, consultanta juridica, av antajoas e, Tel: Bucuresti, ieftin 350 mil. urgent, Tel: 0735668183, mediere. 0745274003, 0761594411, 0723685063 0721316959 0735038153

Servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

é Consiliere + terapie psihologica, gen 9595, vrei s faturi s au rez olv ari, suna-ne, exclus magie, sex, 1 EUR, Tel: 0906160744 Menajerã 36 ani, nefumãtoare, fac curãþenie+cãlcat la o familie, exprienþã vile. L-V, 8-9 h/zi, 1200 lei, preferabil Militari, Tel: 0729352228 camera mobilata, n Ofer decomandata in Bucuresti, unei doamne in activitate contra menaj usor pentru o persoana. Rog maxima seriozitate, Tel: 0217774942 Ofer servicii ingrijire. Am 42 de ani, sunt infirmiera. Ofer serviciile mele persoanelor cu probleme de sanatate si batranilor si menaj in fiecare z i dupa ora 16:00 s au noaptea, 1.000 RON/luna, geocutit@yahoo.com, Tel: 0732527405 n Vand brazi naturali en-gross pentru Craciun, specia Abies Alba, cu acte de provenienta! Pentru cantitati mai mari pretul se negociaza! Ofer transport gratuit pentru Bucuresti si imprejurimi! Dimensiuni 1, 5-3m, 45 RON, dudauflorentin@yahoo.com, Tel: 0748400260

é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo.com, http://www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399

Dj nunta Organizari Evenimente Bucurestiprimirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII; dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stoboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Si nu uita: pentru o nunta de success ai nevoie de DJ SIENSII! djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782 é

AnuntAZ 14 decembrie 2012  
AnuntAZ 14 decembrie 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Advertisement