Page 1

é Plevnei, Orhideea Gardens, vand apartament 2 camere 78mp utili, etaj 1, aer conditionat, lux, 140.000 EUR, gazo74@gmail.com, Tel: 0765446922, 0765446844 é DOBROEªTI - VAND URGENT CASA LA CURTE, 2 CAMERE, BAIE, BUCATARIE, DEBARA, COMPLET UTILATA MOBILATA, CURTE BETONATA, APA, CANAL, CURENT ELECTRIC, 130MP CURTE POSIBILITATE DE EXTINDERE IN PLAN VERTICAL SI ORIZONTAL, 70.000 EUR, TEL: 0763345044

é Fotomodel! Artist Fotograf caut model feminin pentru fotografie nud artistica. Pt modele deosebite ofer intre 200 si 300 RON/sedinta + DVD cu 10-30 imagini prelucrate. Garantez confidentialitate! Trimite e-mail cu CV + poze, fotoartmania@gmail.com, fotoartnude.blogspot.com/, Tel: 0733753116 n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333918, 0212242969

é Agent curãþenie - Angajam personal curatenie pentru spitale, salariu + bonuri, Tel: 0726693792

Paznic cu atestat. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138

é Prahova, Sinaia, vand imobil situat in centrul orasului Sinaia la intersectia s tr a z i l o r K o g a l n i c e a n u c u Cuza Voda, la aproximaiv 300m de hotelul Montana si la 200m de hotelul Int e r n a t i o n a l , 58.000 EUR, gabonu75@yahoo.com, Tel: 0729126091

Videochat Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

AnunþAZ vã informeazã

Ghidul lucrãtorului român în Belgia pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (145) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Concediul de odihnã ºi alte tipuri de concediu în Belgia (partea a- II - a). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. 6. Concediu de studii plãtit. Dacã un lucrãtor este angajat în sectorul privat ºi doreºte sã urmeze un curs de formare profesionalã, poate beneficia, prin intermediul sistemului de concediu de studii plãtit, de un concediu plãtit în timpul efectuãrii unor cursuri de formare care se desfãºoarã în timpul sau în afara programului normal de lucru. Acest concediu este plãtit de cãtre angajator la data obiºnuitã de acordare a salariului. Angajatorul beneficiazã, în anumite condiþii, de rambursarea plãþii corespunzãtoare acestei perioade de concediu de cãtre Serviciul Public Federal pentru Ocupare, Muncã ºi Dialog Social. Cursul de formare poate urmãri fie dezvoltarea profesionalã, dar fãrã a viza neapãrat postul ocupat de lucrãtor, sau poate fi un curs general de formare. .... continuare in pagina 3


pagina 2 / oferte de muncã România

14 Noiembrie 2011 n Agenþi Pazã calificaþi, pentru n Ajutor Bucãtar legume pentru obiective din Bucureºti, relaþii L-V restaurant Regie, Tel: 0769808866 9.00-15.00, Tel: 0374080520 n Agenþi transport valori, si agenti paza, Tel: 0725005861, 0764666663

n Agent Pazã (bodyguarzi) Firma angajeaza, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Agenþi Pazã angajeazã în Popeºti Leordeni firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333918, 0212242969

é A ju t o r C o f e t a r c u experienta pentru laborator in C o rb e a n c a , I l f o v , T e l : 0720179933

é A g e n ti V a n z a r i p e n tr u Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555

n Agenþi Pazã domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Bãneasa angajeazã firmã pazã. Obligatoriu curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00 telefon, Tel: 0752077803, 0741052419

é Agenþi Pazã - angajãm urgent 30 agenþi pentru ºcoli ºi gradiniþe, Tel: 0213108660, 0212010567

n Agenþi Pazã domiciliaþi în Bucureºti, pentru interior Hipermarket în zona Berceni angajeazã firmã pazã. Obligatoriu curs sau atestat agent securitate. Relaþii luni - vineri, 9, 00-16, 00 telefon, Tel: 0752238255, 0741052419

é Agenti Vanzari angajam pentru Casa de Moda, Tel: 0752199488

n Bonã

experienta, 1.400lei, 8-10 ore, Crangasi, Titan, Baneasa, Pipera, Obor, Pantelimon, Militari, Lacul Tei. pentru cabinet Urgent, Tel: 0213107403 n Asistent/a stomatologic, zona Iancului, full-time, de preferat experienþã în Bonã Bucuresti, domeniu, între orele 19.00-21.00, 1.000-1.200lei, 8-10 rog SV la, lilianabogdan_72@yahoo.com, Tel: ore, Tel: 0213107403 é Coafezã si Frizer/ita cu 0723540185 experienta. Salon Sarah din bd. Bucãtãreasã fãrã obligaþii, Bucurestii Noi 70, cu vechime personalã, n Asistentã frumoasã, fãrã experienþã, fãrã angajeazã pensiunea Dinastia si vad format, angajeaza, obligaþii. Rog seriozitate. Cazare - Piteºti. Se asigure cazare, salon_sarah@yahoo.com, Tel: lux, beneficii+salariu masã. Salariu atractiv, Tel: http://www.sarah-salon.ro, 0722663416, 0768069753 700Euro/lunã. Poze+CV la: 0765241874 fitroyal09@gmail.com cu experienta, n Coafezã Bucãtari cu experienta - aspect fizic placut - Salon Eva n Asistenta radiologie angajam, Boutique Du Pain Bucharest SRL angajeaza in incinta hipermarket Tel: 0213265596 angajeaza full time, salariu Auchan, Titan, Tel: 0721328302 atractiv, angajarebdp@gmail.com, Coafeze cu experienþã n Bonã 1.100lei, experienta, 9 Tel: 0733656990 ore, Dr.Taberei, Lac Tei, n Bucãtari, ospãtari, femei de m i n i m 2 a n i - S a l o n Aviaþiei, Fundeni, Voluntari, serviciu - Restaurant Central frumuseþe angajeazã, Tel: Pipera- Bucuresti. Urgent, Tel: angajeazã, locaþie nouã, Tel: 0729342004 0758101040 0213107403


oferte de muncã România / info / pagina 3

14 Noiembrie 2011 Confecþionere la masina cusut industriala in atelier confectii textile contract munca zona Bucurestii Noi, Tel: 0731022108 Juridic Biroul n Consilier Executorului Judecatoresc Georgiana Jalba, situat in Calea Victoriei, Nr. 142, Sc.D, Apt. 1, Sector 1, angajeaza Consilier Juridic / Referent. Cei interesati sunt rugati sa trimita CV la e-mail georgiana.jalba@gmail.com sau la fax 0213139093, Tel: 0213109027 n Contabil cu experienta minim 3 ani, carnet de sofer, Job cu 4 ore pe zi; si contabil junior pentru contabilitate primara, contact@unioncont.ro, http://www.unioncont.ro, Tel: 0213185574, 0742190980, Fax: 0213185574 n Contabila experienta minim 3 ani contabilitate primara. CV la fax, clas.interprod@gmail.com, Tel: 0786745138, Fax: 0214442805 Croitor feþe încãlþãminte, fatã pentru pregãtit - cusut ºi maºinistã cu experienþã angajeazã SC Coryllus Prodimpex SRL, Tel: 0744661957, 0744661956, Fax: 0214204326

Croitor/easã cu experienta - Angajam pentru atelier de creatie. Realizare produse de lux unicat, Tel: 0724741104, 0749136979 ....

Electricieni in constructii - Sc Electroinstal Solution Srl angajeaza, Tel: 0726809256

n Curieri pedestri in Bucuresti angajeaza Total Post Services, Tel: 0212321575, 0732222672 n Dispecer urmarire contracte transport - Societate transport international angajeaza, oferim salariu motivant + bonuri de masa. Cerinte: limba engleza obligatoriu cunostinte calculator, persoana organizata punctuala eficienta. CV pe email sau fax, office@smartspedition.ro, Fax: 0214442496 n Distribuitori pentru Roossa Books SRL cu sau fara experienta, salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555 n Electrician auto cu experienta, salarizare deosebita - Service auto angajeaza Prelungirea Ghencea, Tel: 0761330212, 0721262047 n Electricieni pentru joasa, medie si inalta tensiune si secretara, resurse.umane@montajelectric.ro Tel: 0214605166, 0743047807

ospãtar, picoli, barman, bucãtari, ajutori bucãtari, spãlãtor vase angajeazã Restaurantul Hanu Berarilor. Bucureºti, sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 2, remus.iacob@citygrill.ro, Tel: 0728113311 Ingrijitor curatenie - Asociatia de Proprietari Bloc 50 Calea Crangasi 50 angajeaza ingrijitor/femeie de serviciu cu respectarea Codului Muncii, 700 RON/luna, laur1959@ yahoo.com, Tel: 0723665482, 0785244222

é Croitoreasã cu experienta, confectioneri retus, pentru magazin de modificari i m b r a c a m i n t e , bmihaela2@hotmail.com, Tel: 0755824940 Croitoreasã, retusiera pentru atelier retus. Salariu si program avantajos, Tel: 0723254463

n Hostess,

n Instalatori

é Electricieni si mecanici i n tre ti n e r e , a n g a j e a z a S C Cream Line Romania SA (Finetti), societate multinationala in domeniul industriei alimentare. Compania ofera salarii atractive, bonuri de masa si transport gratuit, Tel: 0213514544, 0727739714 n Farmacist - Asociatia Caritas

Bucuresti angajeaza farmacist / asistent farmacie cu certificat de libera practica emis de Colegiul farmacistilor din Romania, part-time. Asteptam CV la e-mail office@caritasbucuresti.org sau pentru detalii la telefon, Tel: 0212332134, 0757104345 n Femeie de Serviciu cu experienþã în industria alimentarã, sunaþi între oele 10-16, Tel: 0786745138 Frizeri ºi manichiuristã pe unghii false cu experienþã, Tel: 0723977137

angajãm, Tel: 0728871027, 0732638140 cu experienþã. n Instalatori Societate de construcþii angajeazã. Salariu motivant, Tel: 0766304099 n Instructor Fitness si aerobic; Femeie pentru curatenie, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Manichiuristã pedichiura, cu experienta - coafor angajeaza cu 1000RON; coafor 1500RON, zona Drumul Taberei, Tel: 0728303303 angajez, n Manichiuristã Bulevardul Iuliu Maniu, Tel: 0766856969 Salon de n Maseuzã infrumusetare si intretinere corporala angajeaza maseuza cu experienta, Tel: 0728626137 n Mecanic auto din zona Colentina- Andronache, experienþã minim 3 ani, Tel: 0730333745 n Mecanici auto cu experienta. Avia Motors, dealer Skoda, angajeaza, Tel: 0212094000, 0746209911 n Menajerã - Familie serioasa, zona rezidentiala, angajam doamna interna pentru menaj si gatit, nefumatoare, ingrijita, oferim cazare si masa, Tel: 0212300808

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (145) Existã ºi o serie de reglementãri specifice pentru lucrãtorii care se pregãtesc pentru examinarea de la finalul ciclului liceal, pentru angajaþii IMMurilor ºi pentru lucrãtorii angajaþi cu normã parþialã (part-time). 7. Întreruperea carierei. Dacã lucrãtorul doreste sã-ºi întrerupã temporar activitatea, existã o serie de posibilitãþi. a. Întreruperea carierei în sectorul privat, prin procedura de „creditare timp”. În sectorul privat prin procedura de „creditare timp” lucrãtorul poate solicita o întrerupere a carierei, iar în acelaºi timp va beneficia de o îndemnizaþie din partea Oficiului Naþional de Ocupare (ONEM). Lucrãtorul poate fie sã-ºi suspende contractul de muncã, indiferent de durata programului de lucru, fie sã-ºi reducã programul de lucru, trecând de la cel cu normã întreagã la cel cu normã parþialã, sau sã-l reducã doar cu o cincime din programul normal de lucru. Acest sistem înlocuieºte sistemul vechi pentru întreruperea carierei, care se mai aplicã încã în sectorul public. Poate fi întreruptã cariera ºi prin reducerea timpului de muncã la jumãtate. Aceastã întrerupere poate dura între trei luni ºi un an. Aceastã perioadã maximã poate fi extinsã pânã la cinci ani, dacã existã un acord colectiv, la nivelul departamentului în care lucrãtorul îºi desfãºoarã activitatea, sau la nivelul întregii întreprinderi, în care sã fie prevãzut acest lucru. Pentru a obþine o întrerupere completã a carierei, lucrãtorul trebuie sã fi lucrat pentru un angajator timp de cel puþin 12 luni, din cele 15 care preced notificarea adresatã angajatorului. Dacã, în schimb lucrãtorul doreºte doar reducerea timpului de muncã la jumãtate, acesta trebuie sã fi fost angajat cel puþin trei pãtrimi din timpul de muncã aferent anului care precede notificarea adresatã angajatorului. Indiferent de vârstã, se poate obþine o reducere a timpului de muncã cu o zi sau cu douã jumãtãþi de zile, dacã se munceºte o normã întreagã, repartizatã într-un interval de 5 zile lucrãtoare pe sãptãmanã. Aceastã reducere cu o cincime din timpul normal de lucru poate dura între 6 luni ºi 5 ani. Pentru a putea beneficia de aceastã reducere lucrãtorul trebuie sã fi lucrat pentru un angajator în ultimii cinci ani care preced notificarea adresatã acestuia, din care ultimul an sã fi muncit cu normã întreagã. Un sistem special pentru reducerea timpului de muncã a fost introdus pentru persoanele care au cel puþin 50 de ani. b. Întreruperea carierei în sectorul public. În sectorul public, un lucrãtor poate solicita întreruperea carierei ºi poate primi în aceastã perioadã o indemnizaþie din partea Serviciului Naþional de Ocupare. În cadrul acestui sistem lucrãtorul, poate sã solicite întreruperea completã a activitãþii, indiferent de durata programului de lucru, sau sã-ºi reducã programul de lucru, trecând de la cel cu normã întreagã la cel cu normã parþialã, sau sã-l reducã doar cu o cincime/o pãtrime/o treime din programul normal de lucru. Întreruperea carierei se poate face pentru o perioadã între trei luni ºi ºase ani. ªi în sectorul public a fost introdus un sistem special pentru reducerea timpului de muncã pentru persoanele care au cel puþin 50 de ani. 8. Munca cu timp parþial. Dacã nici una din variantele de mai sus nu se potrivesc unui lucrãtor, acesta poate apela la desfãºurarea unei activitãþi cu timp parþial de muncã. Atunci când munca este cu timp parþial, lucrãtorul este supus regimului general de securitate social ºi reglementãrilor legale cu privire la munca cu timp parþial. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


pagina 4 / oferte de muncã România - strainatate

14 Noiembrie 2011 n Videochat 11 Studiouri legale,

n Menajerã Family looking for housekeeper speaks english, to live in Domnesti, full time intern, experience minimum 2 years, Tel: 0746785877 n Menajerã interna serioasa pentru menaj; astept si provincia, Tel: 0720199790 n Merchandiseri cu experienta pentru zona Militari si Colentina; programare interviu sunati la, Tel: 0213362858 n Strungar CNC in zona Militari,

Modelator covrigi, zona Colentina, sector 2, Tel: 0726333513

Tel: 0745989709

n Sudor in argon, vopsitor in camp electrostatic si operator masina debitare - Fabrica de grile cu sediul in Otopeni angajeaza, Tel: 02135038102

n Modele, reclame pentru toate

vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + provincie. 0213156581, 0767080619, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0722397039 n Operator calculator, angajam, Tel: 0213265596 Slot Attendant n Operatori Mamibet angajeazã slot attendant) operatori salã jocuri) fete, rafael_ro28@yahoo.com, Tel: 0784749575 n Ospãtãriþe ºi picoliþe, aspect fizic plãcut, pentru Pub & Restaurant, Piaþa Alba Iulia, full-time, part-time, Tel: 0747101016

Paznic cu atestat. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 PERSONAL PENTRU POSTUL DE CALCATOR, CURATATOR CHIMIC (CU EXPERIENTA LA CALCAT DIN CROITORIE), EXCLUS BARBATI - CURATATORIE FRANCEZA ANGAJEAZA, RELATII DE L-V INTRE ORELE 8,00-16,00, TEL: 0213107674

n Sudor autorizat ISCIR pentru societate comerciala, 0722299102

é Personale.

Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio/avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV all’indirizzo mail bucharest.comdata@gmail.com,

Tel:

n Tâmplar

cu experienta (prelaminat circular) si montatori pt.atelier cu experienta, zona Ghencea 134, Tel: 0720659065

n Vânzãtoare

cu experienta magazin mobila zona Ghencea 134, Tel: 0720659065

n Vânzãtoare

serioasa pentru magazin imbracaminte, zona sos. Pantelimon, Tel: 0720699612

n Vânzãtoare

strict feminin. Avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.300–7.800$/lunã. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere: 0731080888, Tel: 0768839893, 0755980550 n Videochat activitate videochat pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat cãutãm fete ºi doamne, câºtiguri foarte bune 300$ la angajare, Oferim salariu fix+ comision, Tel: 0767589321, 0736428121 n Videochat fete cu/ fara experienta pentru studio videochat, 12 studiouri, legal, adult/ nonadult, salariu minim 700 $, procent minim 50%, program 5 h/ zi, avans 700 $, castiguri de minim de 3.000$, pentru mai multe detalii la tel, 3.000 USD/luna, jobs@samira-chat.ro, http://www.samira-chat.ro, Tel: 0786426257, 0726997089 Videochat lux - Castiguri de 100-200 dolari pe zi, Plata la sfarsitul turei, posibilitate cazare, vila lux, echipament modern, site-uri exclusive in Romania, program flexibil, Tel: 0728905818

cu experienta pentru magazin alimentar, Militaripiata Veteranilor, Tel: n Pizzar cuptor electric livrator 0745075102, 0214302123 scuter ºi auto, dispecer cu/fãrã experienta conteazã email: n Vânzãtoare magazin alimentar n Videochat-fete excedent@yahoo.com, Tel: cu domiciliul in sectorul 6, Tel: experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 0757033023 0734140400 500$. Salariu fix, program stand sucuri flexibil, studiouri în zone n Reglor mase plastice cu n Vânzãtoare experienþã de lucru pe maºini naturale Metro Voluntari, program centrale. Venituri sigure cu injecþie mase plastice ºi flexibil, Tel: 0722718069 1.000-4.200$/lunã, Tel: montarea matriþelor pe maºinile n Vânzãtoare bar/salã jocuri. 0767611865, 0727067729 de injecþie mase plastice. SC Program douã zile cu douã, zona n Videochat-fete cu/fãrã Electromagnetica SA angajeazã, Militari, Tel: 0723436343, experienþã. Câºtiguri 100% recrutare@electromagnetica.ro, 0765486755 garantate. Salariu 1.000$/lunã. Tel: 0214042120 n Vânzãtoare magazin alimentar Oferim avans 600$ din prima zi, (Big Berceni) CM, angajeazã Tel: 0760950085, 0755645869 urgent SC, rugãm seriozitate, Tel: 0722404553

n Personal curãþenie, pentru clãdire birouri, se oferã contract de muncã, program 7 ore/zi, salariu, 1.000 RON, Tel: 0729997410 n Personal feminin pentru videochat. Procent minim 50% pânã la 80% sau salariu fix é Reprezentant vanzari 1.200$. Bonus 300$, avans 500$, program part-time. directe, Roossa Books SRL Garantãm realitatea anunþului, a n g a j e a z a c u s a u f a ra experienta, salariu in functie Tel: 0731214102, 0760357692 n Personal muncitor (femei) de realizari, Tel: 0728650079 pentru fabricarea ambalajelor din hartie si carton. Informatii intre n ªofer BC, atestat transport orele 8-16 de luni pana vineri, Tel: marfã ºi card tahograf, experienþã transport frigorific, telefon contact 031860048 orele 10-16, Tel: 0786745138 Personal Restaurant - SC n ªofer TIR, transport frig, carne Ansamble Catering&Services pe cârlige, cu atestat, card angajeaza: bucatar, ajutor tahograf, experienþã minim 10 ani, bucatar, picol, spalator vase, disponibil curse lungi si repetate. gestionar, casier pentru punct Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 de lucru in zona Pallady, sector 3 , B u c u r e s t i . C e r i n t e : n ªofer tir curse externe - Firmã experienta in domeniu. CV-uri de transport, Tel: 0722363485, la e-mail, contact@ansamble.ro, 0766400889 http://www.ansamble.ro, Tel: n Spãlãtor auto cu experienta Angajez in zona Militari, Tel: 0725543451, Fax: 0372769557 0723529054

n Vânzãtor pentru Fornetti zona 13 Septembrie. Relaþii: 0728.972.114, Tel: 0728972114 Vânzãtor/oare pensionar) pentru angajam cu Televiziune, Tel: 0722507660

(poate fi si Magazin mic, CM. Zona 0722253711,

n Vânzãtor/oare cu experienta,

angajez pentru magazin alimentar sector 6, Tel: 0722296575, 0769607953

n VIDEOCHAT TINERE PENTRU

Bologna, Italia. Cautam doua persoane pentru a lucra in Bologna, Italia‘lapdance’, sc_bosque_srl_vl@ hotmail.com, Tel: 0764104263, 0747390394

AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 1000-3000E/ LUNA, WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: n Cipru. Caut fete pentru berãrie, 0720818129, 0314250001 18- 30 ani, ofer salariu + n Videochat Tinere dragute minim comision, cazare transport gratuit, 18 ani. Salarizare deosebita, Tel: 0035797761930 incepand cu 1200E, n ELVETIA CAUTAM TINERE, http://www.camchat.ro, Tel: ASPECT FIZIC PLACUT, VARSTA 0720818129 INTRE 18-30 ANI, PENTRU MUNCA n Videochat - angajam fete si DE ESCORTE IN CLUB SERIOS, baieti cu varsta minima 18 ani si SELECT. CASTIGURI INTRE 200-1 cunostinte de limba engleza pentru activitatea de videochat. 000 FRANCI ELVETIENI / ZI. Bonusuri atractive! ID: ASTEPTAM POZELE CELOR studioboomx, http://www.boomx.ro, I N T E R E S A T E S A U S U N A T I , Tel: 0761705741, 0735659756 30 EUR, DELEGATOR@GMX.CH, n Videochat Angajam fete pentru HTTP://WWW.CLUB-SAPHIR.CH, Videochat Adult sau Non-Adult. TEL: 0041767967595 Salariu 2500 RON + Bonusuri. Contracte munca Piata Romana, 2.500 RON, n Italia. (shop-ist, menaj, infirmiere, teen.studio@yahoo.com, http://www.teenstudio.ro, Tel: cameriste); Salarizare 900euro. Informatii la telefon: 0764767724, 0737336640 0268474435; 0741100143; n Videochat activitate in confortul 0729-772702, casei tale lb.engleza mediu, Tel: http://www.epp-jobs.com, Tel: 0761610461 0747661527, 0769875604

é UNIUNEA EUROPEANA. GLOBAL-ARTIST, DE 14 ANI IN TOPUL FIRMELOR DIN ROMANIA, SELECTIONEAZA DANSATOARE, ANIMATOARE PENTRU CELE MAI SELECTE CABARETE, NIGHT CLUBURI. CONDITII SI DETALII LA SEDIUL FIRMEI ZILNIC INTRE L-S 10-18. OFERIM SI CEREM SERIOZITATE. PENTRU O PRIMA IMPRESIE VIZITATI SITE-UL NOSTRU, OFFICE@ GLOBAL-ARTIST.RO, WWW. GLOBAL-ARTIST.RO, TEL: 0724222499, 0213115851


14 Noiembrie 2011

vanzari terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5 n Giurgiului

é Snagov Ciofliceni, 1166mp, D=60m, acces usor, utilitati, padure doua laturi, zona rezidentiala, CBL01913, 45 EUR/mp, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

n Berceni Comuna, proprietar, teren 510-530mp, d-15m, toate actele, intravilan, construibil, curent, drum de acces, Tel: 0761614440 n Bragadiru Ilfov teren intravilan, suprafaþã 1200mp, deschidere 13m, Tel: 0768387401

é Buftea - Licitatie Teren intravilan cu PUZ aprobat, 390634mp, data licitatiei - 17 noiembrie 2011, CBL01952, 1.550.000 EUR, opera@ coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220 n Chitila-Ilfov particular vand teren Chitila langa fabrica de paine Spicul. Deschidere 40m. Pret negociabil, 20 EUR/mp, office@romcimagregate.ro, Tel: 0729006403 n Corbeanca particular, teren 1000mp, intravilan, la soseaua principala, patrat, deschidere la 2 strazi, 200 EUR/mp, Tel: 0728994662

é Corbeanca lac, 1070mp, D=22m, acces usor DN1, 600m pana la DN1, utilitati, CBL01911, 45 EUR/mp, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

n Dragomireºti-Vale

Particular vand loturi casa/vila 584 mp intravilanCC zona rezidentiala privata acces asfalt utilitati la teren PUZ Urbanism Cadastru 17.500 euro, 30 EUR/mp, stefanangler@yahoo.com, Tel: 0745604567, 0741243400 n Giurgiului, proprietar, teren 1600mp, d-50m, toate actele, intravilan, construibil, utilitati apropiere, Tel: 0761614440

é Mãgurele vand 600 mp ocazie! zona linistita de case-vile, 2 deschideri 25/24m, cadastru, intabulare, aprobat P+2, curent si gaze in vecinatate, 27 EUR/mp, biker88biker@yahoo.com, Tel: 0785826083

é Tâncãbeºti DN1, 11490mp, D=50m direct la DN1, cadastru, intabulare, utilitati, CBL01918, 50 EUR/mp, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0213280220, 0730177266

vila P+1+M, é Giurgiului semifinisata 50%, an 2008, 185mp utili total, utilitatii pret negociabil, 80.000 EUR, dramarimob@yahoo.com, Tel: 0766661622

é Militari Apusului, 5 camere, P+1, an constructie 2009, 280 mp utili, 400 mp teren, mobilat-utilat lux, superba, negociabil, CBV03672, 285.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276 n Otopeni particular, str. Oituz, vila 300mp construiti, 6 camere, 5 bai, 2 terase, teren-500mp; negociabil, 250.000 EUR, Tel: 0740120079 n Pantelimon Oraº 300mp teren, 100mp amprenta, 12m deschidere, 3 camere, baie, bucatarie, living, hol, mobilata, apa (hidrofor), canalizare, certificat de concesiune. Exclus intermediari, 45.000 EUR, virgilgenina@yahoo.com, Tel: 0766566383 n Prahova Buºteni, particular, vilã P+E, 103mp, curte=253mp, mobilatã, accept variante, Tel: 0724537493

n Autostrada Bucuresti - Pitesti, 25 km. de Bucuresti, casa 4 camere, 35.000 EUR, Tel: 0762273584 n Brâncoveanu P+M, caramida, 3 é Petrãchioaia - Licitatie camere, P+M, 250mp, baie, Teren extravilan cu puz aprobat, bucatarie, etc, 155.000 EUR, Tel: 0721975839 108 Ha, data licitatiei - 17 noiembrie 2011, CBL01955, n Chitilei vila p+m Carefour 1 . 5 7 0 . 0 0 0 E U R , o p e r a @ Colosseum sct 1 toate utilitatile 2011 ultra lux, c o l d w e l l - b a n k e r . r o , renovata 95.000 EUR, Tel: 074146876 Prahova, Predeal, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: n Corbeanca vila, particular, vand casa, suprafata 0215280220 teren-1400mp, piscina, gradina amenajata, sistem video, mobilata, teren 650mp, toate n Pipera langa cartierul Oxford, etc, 300.000 EUR, Tel: particular vand teren la 200m 0728994662 utilitatile, 8 camere, distanta de padure, deschidere pret negociabil, 35m, pret negociabil, 150 EUR/mp, 150.000 EUR, office@romcimagregate.ro, Tel: ruxandra_cernat@ 0729006403 n Popeºti-Leordeni, Centura, yahoo.com, Tel: proprietar, teren 15000mp, d-50m, 0740400700 toate actele, utilitati: canalizare, curent in apropiere, Tel: 0761614440 n Prahova Ploieºti zona Gara De é DAMBOVITA PIETROSITA, Vest - Centura Ploiestului, vand PENSIUNE “LA ROSU”, 650 MP teren 5000 mp extravilan, pret D E S F A S U R A T I , TEREN negociabil, 120.000 EUR, LIVADA 10800 MP, LA LIZIERA molo_mrc@yahoo.com, Tel: PADURII, ZONA CU POTEN0741124505 TIAL DE DEZVOLTARE, URGENT, 130.000 EUR, CATALIN_STOENESCU@ n Baicului, Aleea Lunca Florilor, YAHOO.COM, H T T P : / / proprietar, gasonierã confort 3, WWW.ECOADVENTURE.RO/P 11.500 EUR, Tel: 0788218172 ENSIUNE.HTML, TEL: 0744375742, 0724370820 Prelungirea Ferentari intersecie Toporaºi, bloc nou garsoniere, stradal, ultramodern, acceptãm prima casã, rate cu avans 35 mp, 38 mp 50 mp, 21.500 E -30.000 E discutabil, é Sãftica DN1, 5000mp, Tel: 0769780963 D=33m direct la DN, intravilan, construibil, intabulare, CBL01917, 55 EUR/mp, n Prelungirea Ghencea 43mp http://www.cbimobiliare.ro, Tel: utili, apartamente noi finalizate, 0213280220, 0730177266 direct dezvoltator, finisaje n Snagov Terenuri intravilan +extravilan loturii 1300 -16400 mp Silstea Snagov, negociabile cu gaze, curent, nr postal etc prez3 - 65 e Mp, Tel: 0769116611

é Giurgiu Joiþa P+1, 180mp, tencuitã interior, exterior, 500mp curte, living, 3 dormitoare, 2 bai, dresing, acoperit Lindab, garaj, Tel: 0765511779

incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 40.000 EUR, Tel: 0751676802

- Bacovia Vand apartament 2 camere, semidecomandat, 8/8 cu etaj tehnic, fara probleme la terasa, parchet lemn, gresie, faianta, in apropiere City Mall, metrou, langa scoala, gradinita, piata Progresul, 43.000 EUR, i_lucam@yahoo.com, Tel: 0723200946 n Obregia Straduintei, 2/9, sdec, termopan, liber, Tel: é R a h o v a M i s c a P e t r e , renovat, 0723619619, 0722744599 decomandata, P/8, fara imbunatatiri, pret negociabil, n Particular, Piata Delfinului, C B R 6 8 2 2 3 , 3 4 . 0 0 0 E U R , apartament 2 camere, toate imbunatatirile, mobilat nou, cada http://www.cbimobiliare.ro, Tel: hidromasaj, pret avantajos, Tel: 0215280220, 0724298140 0734344543 n Prelungirea Ghencea 2 camere n Victoriei Piata, Iancu de 95mp confort lux parcare Hunedoara, g.f.t.p, etaj 4/8 proprietate cu acte, Tel: contorizat, Tel: 0770218999 0742090910 Buzoieni, vand n Rahova urgent ap 2 camere zona verde si linistita, renovat recent G+F+P+T, usi interioare schimbate, usa metalica, aer conditionat, loc parcare platit la ADP. Merita vizionat, 53.000 EUR, w_bogdan_w@yahoo.com, Tel: 0766403642 é 13 Septembrie Casa Poporului, decomandata, 1/8, 40mp, mobilata modern, ideala pentru investitie, negociabil, CBR09721, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

é Sebastian Parc, P/8, d e c o m a n d a t , re n o v a t , n u necesita investitii, 60mp, pret negociabil, CBR60264, 65.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

Arges, Piteºti central, Vand apartament 2 camere, Etaj 3 din 4, Tel: 0744221177, 0726722677

n1

Decembrie Bd Vand apartament 2 camere, confort 1, semidecom, imbunatatiri, g.f.p.t, ac in ambele camere, um, 10/10, fara probleme terasa, acte regula. 43800e, Tel: 0216307407

n Berceni Piaþã, conf. 1, et. 3/10,

stradal, st=57mp, construcþie 1985, Tel: 0732864809, 0769526936

n Brâncoveanu metrou, particular, n Bãneasa -Zoo, apartament 3 2 camere în vilã 2010, 51 mp =56.000E, 70 mp =64.000E, negociabil. Exclus agenþii, Tel: 0727864296 Emil Racovita, Aleea Ciceu, semidecomandat, imbunatatiri, gfpt, um, 53.000 EUR, Tel: 0724220658, 0766525904

n Eroii Revolutiei Viilor, 3 min.de

metrou, 1 min de tramvai/autobuz, 5/10 min. Parcul Carol/Tineretului, 2 camere decomandat, etaj 6/7, renovat recent/modern, termopane, 2xAer conditionat, gresie, faianta, parchet masiv, balcon deschis, centrala, usa metalica. Schimb si cu garsoniera+diferenta. Exclus agentii, 55.000 EUR, lorivankenobi@gmail.com, Tel: 0723389315

n Eroii Revoluþiei - Viilor, P/7, sd,

gresie+ faianta, usa metalica, Tel: 0723619619, 0722744599 Gara de Nord, 2 camere, restaurat, aer conditionat, termopan, baie, bucatarie, etaj 3/8, 65.000 EUR, Tel: 0721318366

n Rosetti Piata vand garsoniera n Giurgiului Mega Image, 4/7, 25mp, imbunatatiri, negociabil, dec, cf. 1, zona verde, liber, Tel: 0723619619, 0722744599 24.700 EUR, Tel: 0729225622

camere, etaj 1. Particular, 120.000 EUR, Tel: 0733258614 n Berceni Vand apartament 3 camere decomandate confort 1 8/10 cu imbunatatiri, curat zona linistita, boxa, loc parcare, bucatarie mobilata, 62.000 EUR, Tel: 0747106436 n Brâncoveanu (Oraselul Copiilor), 3 camere decomandate, centrala, 5/10, 1985, imbunatatiri; accept credit; negociabil, 88.000 EUR, Tel: 0727889866

Drumul Taberei Mega Image (bucla), vand ap 3 camere, 3/4, semidec. 60mp, confort 1, contorizat, finisaje moderne, A/C, toate imbunatatirile, bucatarie+ baie noi, utilate, inst. sanitare noi. acte zi, bloc reabilitat termic. Negociabil, 69.000 EUR, Tel: 0769680734


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumparari imobile / inchirieri oferte imobile n Decebal vand apartament 3 camere decomandat, 4/8, imbunatatiri, Tel: 0769249495, 0744685261 n Drumul Taberei 3 camere in vila 110 mp confort lux, parcare in curte, Tel: 0742090910

n Sebastian Parc etaj 8/8, terasã nou fãcutã cu 10 ani garanþie, hol H, 2 bãi, 2 balcoane, centralã termicã, termopane, aer condiþionat, 85.000 EUR, Tel: 0722486242 n Ultracentral str. Eforiei, Urgent, et. 2/8, detalii pe www.immobile.ro, 185.000 EUR, Tel: 0721616161

n Drumul Taberei, Hanu Drumetului, vand 3 camere cf 1, 7/9 curat zona linistita pret 69.900e, Tel: 0769116611 Pþa. Progresul, n Giurgiului apartament 3 camere confort 2 sporit, decomandat, cu îmbunataþiri, et. 6/10, preþ 51.000 euro. (sunati dupa ora 17), Tel: 0726750945

n Magheru -Romana, 3 camere, 110mp utili, bloc fara bulina. Proaspat renovat, pret: 110.000Euro negociabil. Proprietar. Nu colaborez cu agentii imobiliare, Tel: 0724000700 n Militari (Gorjului - Uverturii) perpendicular pe Dezrobirii, particular, etaj 1 din 4, semidecomandat, pozitionat sud, 65 mp utili, constructie 1983, balcon 15m/1m, 2 bai, camara, usa metal, gresie, parchet, termopane, aer conditionat - geam baie, 68.500 EUR, manolevilcescu@yahoo.com, Tel: 0730323525

Militari Vand apt 3 camere et. 4 din 8, suprafata 85mp, termopane, gresie, faianta Blv Virtutii, Tel: 0723300141 n Militari Apusului confort I, decomandat, p/4, 100mp, 2 balcoane, ideal spatiu comercial, farmacie, etc, 82.000 EUR, Tel: 0736112722

ultra confortabila nemobilata, libera, curte, zona linistita pentru firma pret 7e mp, Tel: 0740611035

Moeciu, Bran, Tel: 0786172133

é Splai Independenþei 1/9, decomandat, 194mp construiti, an constructie 2008, loc de parcare subteran+boxa, negociabil, CBR50750, 168.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

Particular cumpar Casa sau Teren zona Brancoveanu suprafata é Arges, Mãlureni, sat Bohari, vand casa la 200 - 400 mp teren, casa 100 - 190 mp utili. Nu rosu, suprafata lucrez cu agentii construita 160mp, 6 imobiliare. Rog camere, mansarda seriozitate, 300 EUR/mp, locuibila + teren constantin.silviu@yahoo. 2800mp +400mp padure. Deschiderea la com, Tel: 0752305313 strada 28m. Utilitati: apa sursa proprie (put) posibilitate curent, telefonie fixa calbu, internet, 40.000 EUR, andrei016@yahoo.com, Tel: 0725215248

Unirii Fantani –7/8, dec, vedere mixta, termopan, Tel: 0723619619, 0722744599

é 13 Septembrie Marriot Casa Poporului, decomandat, 86mp, pret negociabil, CBR60450, 129.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140

n Dobroeºti centru, garsonierã

Cumpãr cu plata pe loc garsonierã conf.I, II sau III, Tel: 0732864809, 0769526936

n Cumpãr cu plata pe loc ap. 2 camere conf.I, II - III, 0732864809, 0769526936

Tel:

n Tei

cumpar apartament 2 camere, decomandat, et. 1-5; dupa 1977; sector 1, 2; exclus agentii; prima casa; discutabil, 50.000 EUR, rebreancristina@yahoo.com, Tel: 0729350612

n Dobroeºti

Prelungirea Ferentari staþia Vadul Nou, sector 5, spaþii comerciale, stradal, pretabil supermarket, accesorii telefon, etc, 750 EUR/mp, Tel: 0769780963

comuna inchiriez camera in vila, utilata, mobilata complet, intrare separat [, 140 euro negociabil, Tel: 0749057608 n Grigorescu Inchiriez 2 camere din 3, pret discutabil, Tel: 0767343288 n Militari, proprietar, inchiriez camera in apartament, chiria lunar. 0771418431, Tel: 0765828021, 0720583705 n Rahova, particular închiriez camerã la curte, Tel: 0767672109

n Amzei vand apartament 4 camere et. 4, 145mp, 4 balcoane, centrala proprie, usa metalica, parchet, 118.000 EUR, Tel: 0728212202

n Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, schimb apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, CT, cu apartament 2 camere, decomandat, exclus parter si ultimul etaj, Bucuresti. Contact: Tel: 0744178238

mare 40mp, sau 2 camere, condiþii bloc, intrãri complet separate, loc parcare, Tel: 0743039747, 0212559436 n Drumul Taberei, 5 minute Plazza, p/10, 40mp, mobilata, utilata, balcon, urgent, 200 EUR/luna, Tel: 0728005657, 0745055657 n Iancului închiriez garsonierã, mobilatã ºi utilatã, 230 EUR, Tel: 0723321404 n Iancului, strada Avrig, la 3 minute de metrou Iancului, particular, inchiriez garsoniera renovata recent, mobilata modern, utilata, g, f, p, t, 300 EUR, Tel: 0723329699 n Militari Garsoniera mobilata etaj 4, zona Piata Veteranilor, 200 EUR, Tel: 0744587998

n Aviaþiei

é 13 Septembrie Marriott Casa Poporului, 11camere, S+P+1+M, 900mpc, 10locuri parcare subteran, renovat recent, negociabil, CBV06958, 4.500 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

Hotel Erbasu, apartament mobilat, 62mp, et. 1/4, in bloc reabilitat, contorizat, Tel: 0744325588, 0212327489 n Brezoianu 55, ofer spre închiriere garsonierã mobilatã, Tel: 0730709479 n Decebal stradal, 70mp, amenajat modern, et. 4, mobilat lux, utilat complet, plasma TV, canapele piele, AC, open space, Tel: 0726940444 n Giuleºti (Prunaru), proprietar, inchiriez ap 2 camere, mobilat, utilat, 1+1, Tel: 0762523124, 0726102090

Mãrãºeºti zona Camera de Comert, particular, închiriez ap. 2 camere, 250 EUR, Tel: 0730709479 n Militari, etaj 6/10, confort b1

n Plevnei Particular, închiriez vilã

n Otopeni 3 camere 98mp utili, toate utilitatile, curte 60mp, finisaje executate, zona linistita, 70.000 EUR, Tel: 0768307232 n Prelungirea Ghencea 80mp, apartamente noi finisate, direct dezvoltator, finisaje incluse la alegerea clientului. TVA inclus, 64.000 EUR, Tel: 0761436804

n Vila noua (2011) s+p+2e+m

n Cumpar teren in zona: Busteni,

é Griviþei Metrou 1 Mai, Piata Chibrit, semidecomandat, 6/7, fara imbunatatiri, pret negociabil, CBR66855, 55.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0724298140 Lacul Tei, Grigore Moisil nr 4, vand urgent 3 camere decomandat, suprafata 67mp, etaj 4 din 10, grup sanitar, balcon, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare, 65.000 EUR, irinatrandafylon@yahoo.com, Tel: 0727055369

14 Noiembrie 2011

24 camere, 700 mp, D+P+1+M, imobil istoric, restaurat în 2009, complet utilat, finisaje lux, parchet, marmurã, termopan, vitralii, aer conditionat, centralã termicã, centralã telefonicã 2011, linie fibrã opticã, 3 linii tel, depozit, arhivã, salã asteptare, circuit TV-satelit, camere supraveghere, alarmã cu monitorizare, centralã alarmare incendiu automatã, sala sedinte, 4 grupuri sanitare, curte, parcare, Tel: 0733106680

é Unirii Udriste, 12camere, D+P+2+M, 500mpu, renovat recent, lu x , pretabil birouri/gradinita, parcare subteran, negociabil, CBV06798, 3.700 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

decomandat, mobilat modern, utilat complet, urgent, Tel: 0728005657, 0745055657 n Tei, Grigore Ionescu apartament 2 camere, decomandat, 2/8, recent renovat, termopan, parchet, usa metalica, gresie, faianta, centrala termica, masina de spalat, aragaz, frigider, 300 EUR/luna, catalincorneliu@yahoo.com, Tel: 0724423942, 0720077786 n Unirii, complet mobilat ºi utilat, parchet, gresie, ac, loc parcare, particular, 600E, Tel: 0765090345 n Universitate -Centrul Istoric, 80 mp, mansarda, mobilat, renovat, Tel: 0723619619, 0722744599


14 Noiembrie 2011

n Lacul Tei apartament 3 camere, vis-a-vis camine studenti, suprafata 80mp, decomandat, etaj 5/10, renovat si mobilat complet, 2 dormitoare, grup sanitar, parchet, termopane, bucatarie, living, balcon inchis, aer conditionat, interfon, alarma, usa metalica, 500 EUR, Tel: 0744779494 n Petre Ispirescu, apartament 3 camere decomandat, 2/4, mobilat, zona linistita, 200 EUR, Tel: 0744863415 n Victoriei Buzesti ne camere 3 supr 135 inchiriere ultra central, apartament 3 camere 3/6 lift, paza permanenta, loc parcare, birouri -1200e pret 1200 eur, Tel: 0722375323 n Victoriei Muzeu Enescu 3 camere inalte luminoase renoval, etaj 2, 75mp, boxa subsol 15mp, parcare curte, Tel: 0216886285, 0727704648

n Centrul Istoric -Universitate, 4 camere, 1/P+1, 100 mp, ne/semimobilat, Tel: 0723619619, 0722744599 Ghencea Inchiriez apartament 4 camere decomandate complet mobilate si utilate, recent renovat, 400 EUR, Tel: 0722510676

1 Decembrie Bd Inchiriez s p a t i u c o m e rc i a l 2 5 m p amenajat cu rafturi, Tel: 0722314255

n Antiaeriana str. Darniciei, firma inchiriaza spatii birouri, cladire P+3, constructie 2005, nemobilate, dotari moderne, paza, acces stradal. 8 Eur/mp/luna, locuri parcare in curte 38 eur/luna, office@gsm-sa.ro, Tel: 0213119983, Fax: 0213119982 n Baba Novac Parc IOR lângã stradã, 20 m, spaþiul are 40 mp, toate condiþiile. Se preteazã pentru orice activitate, 400 euro/lunã, Tel: 0744829712

Berceni zona Metro, spatiu depozit 1200 mp, cu pod rulant, birouri 160mp, grup sanitar, parcãri, vad comercial, 0213344457, Tel: 0722222654, 0723723723

n Citroen Jumper an 2000, stare perfecta de functionare, inmatriculata in Bulgaria, 2800E, 2.800 EUR, Tel: 0730028041 n Daewoo Espero 1997 instalatie GPL 120.00km, 1350 euro, Tel: 0744632301 n Ford Focus 2005, diesel 1, 8 full option, consumabile, acumulator, distributie, schimbate anvelope iarna-vara, 5.000 EUR, Tel: 0748115511

n Cumpar autoturisme de la proprietari pentru programul rabla, ofer 1150ron, Tel: 0744632301 n Cumpar tichete rabla, ofer 1250ron, Tel: 0744632301 n Rable pentru Remat 2011, transport + radieri gratuit, oferim ºi cerem seriozitate, 1.000 RON, Tel: 0766511316 n Tichete rabla 2011, ofer 1250ron, Tel: 0766687339 n Tikete Rabla 2011, ne deplasãm la domiciliul clientului, seriozitate, 1.300 RON, Tel: 0723599888 n Vouchere Rabla, plata pe loc, oferim ºi cerem seriozitate, 1.250 RON, Tel: 0766511316

Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545

Rover 213 S cu piese noi, Tel: 0744221177, 0726722677

é Service Pc & Laptop & GSM - Service PC: Instalari Software, Recuperari Date, Upgrade-uri. Retele Date; Service GSM: Decodari, Resoftari, Reparatii. ID Messenger: optimus30prime, Tel: 0764720736

é Oral+ normal+ anal, de la

birou in drum spre casa treci pe la o bruneta focosa, apetisanta, stilata si rafinata; te astept intr-o locatie discreta si curata, Tineretului, 150 RON, 0720702877

n Vand tichete rabla 1400Ron, Tel: 0744632301

Bragadiru, ªoseaua Alexandriei, 109, judeþul Ilfov, SC Vegras SA închiriazã spaþii de depozitare ºi producþie, depozit frigorific 160 mp, asigurã utilitãþi, Tel: 0722600800, 0728995581

n Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Tel: Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, n Colentina Spatiu mic comercial Solenza, Supernova. Si mici Tel: 0212551102, parter, bloc, 25 mp, str. Maior defecte, Bacila, 2.000 lei/luna, Tel: 0721309765 0721266551, 0722664293 n Autoturisme de la proprietar n Gorjului piata, spatiu pentru programul rabla, ofer comercial din termopan 60mp; 1150ron, Tel: 0766687339 1.500E negociabil, Tel: 0734142323 n Mãrãºeºti Bulevard, spaþiu comercial 90 mp, utilitãþi centralã termicã, AC, deschidere la stradã 5m, Tel: 0745071080

n Romana - Caderea Bastiliei,

parter, nemobilat, 0723619619, 0722744599

inchirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale femei - barbati / pagina 7

é Dezmembrez Opel toata gama Astra F, G, H; Opel Vectra A, B, C; Opel Zafira, Opel Agila, Opel Combo. Zona Bucuresti / Ilfov, contact@auto-opel.ro, Tel: 0748240252, 0245260393

é Buna rau! Ofer momente placute domnilor manierati si generosi intr-o locatie selecta, de lux, poze reale si recente, Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Se

poate si la tine nimfomana-vin la tine pentru a petrece o ora sau mai multe in compania ta de aceea iti pot oferi servici totale.oral adanc cu fin, normal in orce pozitie de asemenea si anal (se poate si la mine), 150 RON, Tel: 0734378940

n Barbat 39 ani caut o doamna é Cotroceni Opera Center, 1/2, decomandat, 150mp utili, renovat recent, nemobilat, pretabil birouri, locuinta, negociabil, CBR67848, 1.400 EUR/luna, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

Cotroceni - Facultatea de Medicina, apartament de lux 5 camere in vila, 190 mp, vedere stradala, pod 68 mp, mobilat, utilat complet, finisaje si dotari superioare, garaj.Str Eroii Sanitari nr 73, 1.600 EUR/luna, diana.simion@virom.ro, Tel: 0735011042

n Aparatorii Patriei, metrou, 1-2 studente, toate facilitãþile, curte, 0721.482.791, Tel: 0721482791 Giurgiului Luica, camere la curte, mobilate, condiþii bloc. Urgent. 0784967414, Tel: 0761916715, 0761999863

n Achiziþionez

monitoare lcd, calculatoare laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654

n Caut o camerã de închiriat într-un imobil din sectorul 2. Telefon între orele 7-16, Tel: 0764501469 n Doresc casa in zona Piata Domenii, Banu Manta, 1 Mai, Gara de Nord, ofer maxim 600 euro, Tel: 0765581035

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante, noi, second-hand, garantie, service. Vând. 0722213283, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0765476882, 0212600843

Frigidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat, functionale, Tel: 0213328599, 0722417915

é Reala 100%, Daca esti un

domn pretentios, manierat si vrei ceva de calitate, nu ezita sa ma suni. Sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756587946

serioasa intre 30-40 ani pentru relatie de lunga durata, casatorie, Tel: 0762648760 n Domn prezentabil, caut persoanã sex feminin pentru petrecerea timpului liber, Tel: 0730472236 n Domn prezentabil, caut tânãrã, doamnã, pentru petrecerea timpului liber, Tel: 0734420027 n Domn 45 ani cu auto doresc sã cunosc doamnã 35-45 ani 1.70- 1.8m, Tel: 0723084578 n Tanar 23 de ani, ofer servicii doamnelor si domnisoarelor cu discretie. Telefon: 0765067038


14 Noiembrie 2011 n SC Soondinger SRL in numele SC Hristofi Invest SRL si SC H.Gregoriu Invest SRL titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Gruiu, satul Gruiu, judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T83, parcela 380/1 lot 1 si lot 2 nr. cad 30952/2, 30952/1 in suprafata de 15000mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului,

Golden Retriver de vanzare, varsta 5 saptamani, mascul, pret 350 L neg, Tel: 0766686389

n Euro Est Export Trading CUI 24690269, J40/18574/2008 declara pierdute/ nule certificatele constatatoare de la sediul social Calea Victoriei nr. 83, bl. 81, sc B, et. 4, ap. 47, sector 1, Bucuresti si de la punctul de lucru sat Mamdruloc comuna Vladimirescu nr. 1, jud. Arad,

n Olimpia va ajuta in orice problema garantat. Apelati cu incredere, Tel: 0726556977, 0761853955

n Dispozitivul sentintei civile nr. 9890/29.06.2011 pronuntata de Judecatoria Sector 3 in dosarul 20583/301/2010: admite cererea privint pe petenta Politia Comunitara a sectorului 3, cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 3 si pe intimatul Moise Ion domiciliat in com. Letca Veche, Letca Veche, jud. Giurgiu, citat prin afisare la usa instantei si prin mica publicitate. Dispune inlocuirea amenzilor in cuantum de 100ron cu 5 ore de munca in folosul comunitatii. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, azi, 29.06.2011, Tel: 0000 n Se citeaza Feraru Nelutu cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti str. Granitului nr. 25, sector 6 pentru data de 30 noiembrie 2011, ora 08.30 la Judecatoria Sectorul 6 Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 115, este chemat in aceasta instanta la camera 203, 8-c in dosarul nr. 6282/303/2011, in calitate de parat pentru fond in proces cu Serbanescu Viorica in calitate de reclamant pentru fond-actiune in constatare,

n SC Soondinger SRL in numele SC Omonia Invest SRL, titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Gruiu, satul Gruiu, judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T9, parcela 68/1/22 nr. cad 2758, 3191 in suprafata de 12233mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, n SC Soondinger SRL in numele Longridou Nicoleta, titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Gruiu, satul Gruiu judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T9, parcela 68/1, 2, 1/62 nr. cad 3242, 3328, 3264, 3554 in suprafata de 14707mp.Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului, n SC Soondinger SRL in numele

SC Allegro Invest SRL, titular al planului/programului PUZ Complex rezidential comuna Snagov, judetul Ilfov dupa cum urmeaza:1. Tarla T69, parcela 288, 290 nr. cad 4672, 4604 in suprafata de 40292mp; 2. Tarla T161, parcela 544/70, 72 nr. cad 5350, 5390, 4448, 4643 in suprafata de 54823mp; 3. Tarla T160, parcela 542/12, 1, 2 nr. cad 4626, 5020, 4622 in suprafata de 33012mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 de luni pana joi intre orele 9.00-16.00. Obsevatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ARPMI in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului,

Vând afacere, cantinã cu bucãtãrie proprie, linie autoservire ºi 70 locuri în incintã Business Park, Tel: 0744887809

n Cumpar hartie copiator A4, ofer cash 6lei/ top, orice cantitate, Tel: 0765500180 n Vand pentru adulti: cizme dama n Importator imbracaminte second piele, cauciuc, manusi piele, hand, vand colectia originala tricotaje. Pentru copii: sosete, manusi, caciuli + fular, geci, Anglia, Tel: 0722457952 chiloti, pijamale, tricouri. Manechin n Vand cu reducere 50% carucior dama, umerase, Tel: 0761555684 cu landou, sterilizator Avent, cantar electronic Joycare, scoica auto, Tel: 0722246847 n Vand mobilier salon de infrumusetare: 2 posturi de coafor, scaun pedichiura, masa manichiura, pat cosmetica, vapofor, combina, decantor ceara traditionala/unica folosinta, stocuri Wella. Mobilierul este in stare foarte buna. Pretul este negociabil, Tel: 0737173481

n Infiintari societati, cesiuni, sedii sociale, puncte lucru, suspendari activitate, modificari acte, obiecte activitate, Tel: 0723569172, 0767385192

n Echipa executam lucrari rigips, n Contabilitate incepand de la compartimentari, faianta, piatra, 120 lei. Bilant gratuit! Expert glet, scafe, izolatii, oferim si cerem contabil. Central, Tel: 0213209090 seriozitate, Tel: 0763199210 instalatii sanitare, n Execut zugraveli: faianta, gresie, gleturi, rigips, parchet laminat, Tel: 0765536294, 0724855925 n Executam tinighigerie, lindab, tabla zincata, dulgherie, reparatii, vopsim acoperisuri, si in afara Bucurestiului, promotie 40%, Tel: 0724716882, 0753709391 é Expert contabil membru n Reparatii termopane: tamplarie C E C C A R a c t i v i n t o c m e s c PVC sau aluminiu; intretinere, contabilitate, salarii, declaratii revizii periodice tamplarie PVC e l e c t r o n i c e , bilant, sau aluminiu; reparatii si service elemente de feronerie (deschideri g e s t i u n e - s t o c u r i , f o n d u r i oscilobatante); reparatii si service europene, evaluare, expert accesorii termopane (glafuri de judiciar, Tel: 0762599829, interior sau exterior); reparatii si 0212333095 service plase de tantari; inlocuire geam termopan, garnituri, Firma contabilitate 10 RON, termopane_reparatii@yhoo.com, oferim servicii complete /termopane_reparatii%40yhoo.com, de contabilitate Tel: 0722408934 n Tinighigerie tabla zincata, financiara si de lindab, parazapezi, jgheaburi, burlane, acoperisuri, vopsit tabla, gestiune si revisal, Tel: mici reparatii, Tel: 0728376624, 0214112965, 0740019171

0726182324

n Matematica-

sotul 45 ani, romana- sotia 42 ani, V-XII experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului. Nu luam banii degeaba ca altii pe care unii dintre dv, ii stiti deja! 20lei/ ora, Tel: 0766594255, 0722286920 n Meditez limba englezã orice n Cursuri: bucatar, imbuteliator nivel, deþin Certificat Cambridge. fluide sub presiune, operator GPL, Preþ promoþional, Tel: 0748919493 lacatus, operator MCN, operator calculator, expert achizitii publice, inspector resurse umane, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competente profesionale: electrician, instalator, zidar, dulgher, zugrav, fierar, asfaltator, pavator, Tel: 0213117621, 0761118564 n Evaluãri de competente n Amenajari interioare zugraveli, profesionale: lucrator comercial, gleturi, rigips, gresie, faianta, ospatar, bucatar, cofetar- patiser, instalatii sanitare, bransari apa, transator, vinificator, receptioner, canalizare, izolatii, hidroizolatii, manager turism, Tel: 0213117621, Tel: 0786509805 0761118564 n Branºament apã, canalizare, n Matematica domiciliul elevului, separãri, recepþie+contract Apa profesor rezultate excepþionale. Nova, inlocuiri branºamente vechi, 0721390290, Tel: Succesul garantat, Tel: reparaþii. 0761077013, 0214330604 0754916860

é Vidanjari-desfundari executam lucrari de vidanjare, desfundare, curatire a canalizarii cu autovehicule performante. Executam lucrari si in afara Bucurestiului si in toata tara. Putem incheia si contracte. Preturi minime, 10 RON/mp, flory_flory1986@yahoo.com, Tel: 0727217306, 0724905907, Fax: 0212220225

n Contabil

expert, servicii contabile complete ºi audit, prima luna gratuit. 021.411.81.64, 0720.891.226, 100 RON, Tel: 0766369750 n Contabila cu studii superioare, intocmesc evidenta contabila completa, declaratii fiscale, balanta, bilant, semnatura electronica, Tel: 0721444299

AnuntAZ 14 noiembrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you