Page 1

AnunþAZ vã informeazã Ghidul lucrãtorului român în Franþa pe înþelesul tuturor. Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (124) Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

é Executari de retele electrice, retele de telecomunicatii voce-date-tv, sisteme antiefractie la preturi minime si negogiabile. Seriozitate, rapiditate, inalta calitate, grandit.office@ gmail.com, http://www.grandit.ro, Tel: 0731338657, 0731338658, Fax: 0212552179

é Lãcãtuº - Connect Promotion cauta lacatus cu calificare si experienta, sos Gara Catelu, Bucuresti, office@connect-promotion.ro, http://www.connect-promotion.ro, Tel: 0212563568, 0729166200

é Spãlãtori auto cu experienta; ofer salariu acceptabil zona Salajan, Tel: 0761600811 Timpuri Noi Nerva Traian, inchiriez apartament 2 camere pe termen lung, Tel: 0723557828, 0723557829 V id e o c h a t - A b s o lv e n te pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, enjoy4studio@yahoo.com, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA STANDARD STUDIO, STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU, ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574

Sistemul de învãþãmânt în Franþa. Domnul Alexandru C. din Bucureºti, are 2 copii, de 4 ani ºi respective de 2 ani. Ar dori sã afle detalii despre sistemul de învãþãmânt din Franþa. Îl intereseazã în mod special ºcolile de stat gratuite. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Sistemul educaþional este divizat pe mai multe niveluri: primar, secundar, vocaþional, de ucenicie ºi superior. De asemenea trebuie amintitã ºi formarea profesionalã continuã. Toþi copiii trebuie sã participe la sistemul de învãþãmânt începand de la 6 panã la 16 ani. Majoritatea ºcolilor sunt de stat laice ºi gratuite. Existã de asemenea ºi ºcoli private care au încheiate contracte cu statul francez – respectiv trebuie sã adopte ºi sã respecte programele impuse de Minister (in cadrul lor sunt înregistraþi 15% din elevii ciclului primar ºi 20% din cei ai ciclul secundar). Existã ºi scoli care nu au încheiat astfel de contracte cu statul (în cadrul lor sunt înregistraþi mai puþin de 50000 de elevi). Datoritã sistemului lor centralizat, ºcolile din Franþa acordã diplome naþionale care au la bazã programe comune tuturor ºcolilor. 1. Scoala primarã. Copiii pot incepe sã urmeze grãdiniþa încã de la vârsta de 3 ani (copiii de 2,5 ani pot fi admiºi în anumite condiþii) ºi sã o urmeze pânã la 6 ani. Grãdiniþa nu este obligatorie. La împlinirea vârstei de 6 ani, copiii sunt înscriºi în ºcoala primarã, care dureazã 5 ani ºi presupune un an pregãtitor, urmãtorii 2 ani pregãtire elementarã pe douã niveluri, iar ultimii 2 ani pentru o pregãtire medie. 2.ªcoala secundarã ºi colegiul/liceul. Educaþia secundarã începe din al 6 - lea an de studiu, se adreseazã copiilor între 11 ºi 15 ani ºi se împarte în douã cicluri numerotate descrescãtor. La finalul primului ciclu elevul primeste un „brevet de colegiu”, care reprezintã prima calificare oficialã acordatã În sistemul ºcolar. De la acest nivel elevii pot allege între ciclul de învãþãmânt general (finalizat cu bacalaureat) sau ciclul de învãþãmânt vocaþional, care se finalizeazã în doi ani, oferindu-se o diplomã (certificat de aptitudini profesionale - CAP sau brevet de cunostinþe profesionale - BEP). .... continuare in pagina 2


pagina 2 / oferte de muncã România

14 Octombrie 2011 n Contabil expert, ºi contabil primar pentru Universelle Group, Tel: 0767495588 n Croitor/easã - Atelier creatie Bucuresti cauta pentru colaborare part time cu pfa sau persoana fizica, nu necesita deplasarea la atelier, Tel: 0721110716 Croitorese, confectionat sacouri dama comanda si serie mica, salariu avantajos, zona Unirii, Tel: 0722142873, 0771125495

n Curieri pedestri in Bucuresti si

n Asistent Medicina - Clinica Ilfov,

n Lucrãtor

comenzi ciorapi, lenjerie, textile - Angajam in Bucuresti zona Titan. Sarcini: manipulare marfa, pregatire comenzi, scanare, etichetare. Persoane energice 25-35 ani. Obligatoriu cu experienta si fara cazier. Program luni-vineri 08.30-18. Salariu prima luna 1200lei +transport. Pentru programare la interviu sunati, Tel: 0752093006 Lucrãtor productie publicitara. Se cere experienta in prelucrarea materialelor specifice (plexiglass, aluminiu, banner), atentie la detalii, comunicare, seriozitate, spirit de echipa si participarea la montaje, permisul de conducere constituie un avantaj, Tel: 0745666033

Total Post Services stomatologica situata in sectorul 1 angajeaza, Tel: 0212321575, angajeaza asistenta medicala, cu 0732222672 scoala de asistente absolvita. Experienta este un plus, clinicastomatologicadds@gmail.com Tel: 0726229039 n Asistenta Medicala - Clinica de n Magazioner cu cunostinte n Administrator bun la toate, stomatologie angajeaza, Tel: contabile primara, capacitate de pentru casa, gradina. Muncitor, 0213166955, 0722319813 gestionare a stocurilor si serios, posesor permis auto cunostinte operare pc (word, familie serioasa angajeaza in zona Asistenta personala excel). Cunoasterea limbii italiene rezidentiala Baneasa, Tel: Manager tanar angajez é Cusãtoare si controlor sau franceze constitue avantaj. 0212300808 a l i t a t e p e n t r u f a b r i c a d e Informatii de luni pana vineri de la asistenta personala, cincaltaminte, PAZÃ BARBAT n AGENT ora 08-16, Tel: 0318600048 Tel: 0214570007 PENTRU PAZA SI frumoasa, supla, fara Manichiuristã Salon Eva din n ADMINISTRARE IN INCINTA Hipermarket Auchan Titan, prejudecati. Posibil n Cusãtoare, croitor stanta, incinta INCHISA, SECTORUL 3 montatoare, subtiatoare - fabrica angajeaza manichiurista, (unghii REPUBLICA, SALARIU 600 RON, false) cu experienta. 0721328302, PROGRAM 24 / 48 ORE, TEL: studenta. Disponibila incaltaminte angajeaza in conditii Tel: 0721328302 avantajoase, Tel: 0721213384 0724526112 total. Numai oferte cu n Manichiuristã -pedichiuristã cu n Agenþi cu permis conducere ºi poza, Dispecer cu bune cunostinte experienþã cunoscãtoare aplicat curs calificare cu domiciliul în calculator, Tel: 0213358420, unghii false ºi coafezã. angajeazã Bucureºti pentru Departamentul andrei.ionescu63@ Salon înfrumuseþare zona Berceni. 0722307333 intervenþie angajeazã SC Rugãm seriozitate, Tel: yahoo.com SECURIT FORCE SRL. Relaþii 0722597053, 0214610799 luni-vineri între 08.30-16.00, Tel: n Bonã si menajera interna n Distribuitori cu sau fara 0212242969, 0752238262 (varsta 20-40ani), ofer salariu experienta Roossa Books Srl Maseuzã pentru masaj atractiv, rog seriozitate, urgent, angajeaza, salariu de la 1500lei in functie de realizari, Tel: la domiciliu. Barbat fizic Tel: 0758642170, 0749370604 0318004555 atragator 33 de ani, n Bonã îngrijire copii 0- 7 ani, recomandare de la ultimul loc de n Femei de Serviciu - angajez 2 191/89 caut maseuza agenti curatenie pentru liceu, Tel: muncã, Tel: 0762625497 0730320388 cu fizic atragator, fara n Casier/ã Supermarket de Serviciu non-stop zona statiei de metrou n Femeie prejudecati, pentru Restaurant zona Tineretului Gorjului angajeaza, 0749765911 angajeazã, Tel: 072239108, masaj intretinere si n Cipru, Israel FIDE cauta: 0213307005 dulgheri, tamplari, electricieni, erotic la domiciliu. Plata é Agenti Pazã barbati si femei soferi, Tel: 0721273774 corespunzatoare. si agenti interventie, pentru firma n Cizmari -Tãlpuitori, fatã pentru de paza. Carte de munca si pregãtit- cusut, cusãtoare ºi croitor Numai oferte calificate salariu atractiv. 0755162034, Tel: feþe încãlþãminte cu experienþã, cu poza, adrian747r@ 0721296652, 0767056551 angajeazã S.C. Coryllus Prodimpex S.R.L. Tel. yahoo.com 0744.661.957, 0744.661.956, Tel: n Maseuze condiþii lux, comision 0214204326 45%, venituri 1500-2000E, exclus n Coafezã angajez zona sex, angajeazã Artemis masaj Bucureºtii Noi, Tel: 0744551580 Cotroceni, n Coafezã, cu experienta, artemis_masaj@yahoo.com, é Frizer, cu experienþã - salon http://www.artemis-masaj.ro, Tel: pentru salon de infrumusetare, statia metrou Costin Georgian. cu vad angajeazã urgent, Tel: 0732855488 021.255.65.28, Tel: 0722654377, 0216286686, 0723856345 n Maseuze, fete cu fara 0728850061 experienta pentru masaj oferim fara garantie, Tel: n Colaboratori Angajam n Gradinar cu experienta, cazare cu masina proprie posesor permis auto - familie 0764394250 é Agenþi Pazã - angajãm ur- colaboratori (max 1, 4) pentru firma de livrari. Companie gent 30 agenþi pentru ºcoli ºi Sunati dupa ora 14, 0746222166 serioasa angajeaza in zona n Medic rezidentiala, Baneasa, Tel: multinationala ofera locuri de gradiniþe, Tel: 0213108660, n Confecþionere cu experienta - 0212300808 munca part-time pentru medicii 0212010567 Angajam in zona Lujerului, Tel: dieticieni (nutritionisti) din toata 0725886472 Inginer specializat in constructii tara. Posibilitati de castig foarte n Agenti Vanzari cu sau fara n Confecþionere. Atelier de civile si industriale si confectii mari. CV-urile se primesc la e-mail experienta Roossa Books Srl confecþii damã angajeazã metalice - Societate comerciala ana.fanuel@yahoo.com angajeaza, salariu zilnic minimum confecþionere cu experienþã, zona din Bucuresti angajaza. Cerinte: 60lei, bonusuri in functie de Unirii, 0212309941, 0722318981 Menajerã varsta maxim 45 ani diploma de studii, domiciliu in realizari, Tel: 0318004555 n CONTABIL ANGAJAM Bucuresti, varsta cuprinsa intre Gradinita privata din zona Militari n Ajutori Ospãtar, Picoli (fete si ECONOMIST CU EXPERIENTA IN 30 si 50 de ani, experienta in angajaza, Tel: 0734540940 baieti, peste 18 ani) aspect fizic CONTABILITATE DE MINIMUM 5 placut - restaurant central ANI. SEDIU: FABRICA DE d o m e n i u d e m i n i m 5 a n i , doamna interna angajeaza, relatii intre orele GLUCOZA, SECTOR 2. TRIMITETI c u n o s c a t o r d e e n g l e z a s i n Menajerã menaj si gatit, UNITECH@UNITECH.RO, Microsoft Office la nivel mediu, pentru 11-17, http://www.launion.ro, Tel: CV posesor permis auto categoria B. nefumatoare, ingrijita - familie TEL: 0212046781 0744283273 Programari interviu intre orele serioasa angajeaza in zona 9.00 - 16.00 de luni pana vineri, rezidentiala, oferim cazare si masa, Tel: 0212300808 Tel: 0763614074, 0214600530

n Instalator instalatii climatizare si

instalator instalatii termiceangajeaza Almira Proconsult. Relatii la tel: Tel: 0213351437, 0745651762 n Livrator cu masina proprie, consum mic (maxim 8%) - Firma catering angajeaza, Tel: 0764723174

Menajerã angajam la sediu de birouri. Salariu atractiv si bonuri de masa, Tel: 0212338075 n Menajerã.

Pensionar, ofer camerã, toate condiþiile ºi necesarul unei doamne pentru menaj usor, Tel: 0721217679

n Muncitori constructii - Societate

é Modele in reclame, job pentru toate vârstele (copii, adulþi, vârstnici). Activitãþi modelling tineret. Bucureºti + Provincie. 0722397039, model@sequoiamodels.ro, Tel: 0213156581, 0767080619 Modelier si personal sala de croit - fabrica confectii zona Timpuri Noi, angajeaza modelier ºi lucrãtor sala de croit, tel. 0736656366, valeria_predutoiu@yahoo.com, Tel: 0736656366

n Muncitor

cu experienta in bransamente apa/canal, inlocuire si remediere conducte apa/canal, refaceri terasamente, Tel: 0769636827 specializaþi în n Muncitori producþie publicitarã (sudori, electricieni, colatori, etc) ºi grafician (proiectant fiºiere vectoriale) angajeazã Lartek Grup. Trimiteþi CV-urile prin fax la 0214366187 sau pe cv@lartekgrup.net. Pentru detalii sau mesaje: 0722434982. ”, cv@lartekgrup.net, Tel: 0722434982, Fax: 0214366187 Muncitori - Firma constructii angajeaza echipe de faiantari, zugravi, ferari betonisti, rigipsari, dulgheri, zidari, Tel: 0757290035

n Muncitori

calificati pentru amenajari interioare (gresie, faianta, rigips, etc) si exterioare firma de constructii angajeaza, Tel: 0784429738 ....

constructii angajeaza, CV la fax, e-mail, tehnic@masterconstruct.ro, Tel: 0214342860 n Muncitori in constructii, Tel: 0723930733 n Muncitori in constructii calificati si necalificati. Ofer cazare, Tel: 0767660019 n Normator cu experienta, Fabrica confectii angajeaza, sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

é Operator Call Center - Firma de telecomunicaþii angajeazã operatori call-center pe limba românã, pentru clientul nostru, o companie de telefonie mobilã. Cãutam persoane cu bune abilitaþi de comunicare, claritate în exprimare, persuasiune ºi voinþã de a învaþa, perseverente ºi orientate spre rezultat, diplomã de bacalaureat ºi cunostinþe de l i m b a e n g l e z ã la u n n i v e l mediu/avansat. Aºteptãm CV la e-mail: i.dadalau@comdata.it, Tel: 0213160524

é Ospãtari cu experienta Restaurant Spazio angajeaza, officespazio@yahoo.com, http://restaurantspazio.ro, Tel: 0733660734, 0733660731

continuare din pagina 1

Mobilitatea forþei de muncã în statele europene (124) Examenele de Bacalaureat sunt examene naþionale, însemnand cã acestea sunt identice în toate centrele de învãþãmant din Franþa. În medie 1 din 4 candidaþi picã acest examen în fiecare an. 3. Învãþãmantul superior. Învãþãmântul superior în Franþa cuprinde trei mari ramuri: a. Institute Universitare Tehnologice (IUT). Oferã cursuri vocaþionale de specializare de doi ani, la finalul cãrora se primeºte diploma universitarã tehnologicã – DUT, sau brevet de tehnician superior – BTS. b. Universitãþile. Acestea pun la dispoziþie o paletã largã de cursuri de pregãtire pe parcursul a trei ani (licenþa), a patru ani (master), a cinci ani (DESS sau DEA) sau a opt ani (Doctorat sau PhD). c. „Grandes Ecoles” (ªcoli înalte). Acestea sunt instituþii de învãþãmânt superior competitive, precum ªcoala Naþionalã de Administraþie (ENA), care pregãteºte funcþionarii publici, ªcoala Politehnicã, care pregãteºte ingineri ºi oameni de ºtiinþã, Scoala de Înalte Studii Comerciale (HEC), care pregãteºte elitele în domeniul finanþelor ºi al comerþului, ªcolile Normale Superioare (ENS), care pregãtesc viitorii profesori. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.


oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 3

14 Octombrie 2011 n Ospãtari, picoli, bucãtari, ajutor bucãtar, barmani pentru restaurant La Ursitoare, Tel: 0785069974, 0725872302 fete pentru n Ospãtãriþe restaurant, Tel: 0723438774 n Paznic cu atestat. Telefon contact între orele 10-16, Tel: 0786745138 Persoanã intretinere gradina si menajera pentru intretinere vila, preferabil familie cu experienta. Rog seriozitate, Tel: 0730177150

Persoanã pentru primire pacienti angajam, Tel: 0213265596 n Personal pentru procesul de productie si ambalare - Fabrica prajituri incinta Faur sc3 angajeaza, Tel: 0758239700 pentru casierie, n Personal gastro, platformã, angajeazã benzinãrie OMV, Tel: 0721115605 pentru n Personal Pizzerie-catering: dispecer, ajutor bucatar, lucrator comercial livrari cu scuter propriu, Tel: 0722718831, 0729986271 Personal - SC Infra Group SRL companie cu specific de aviatie angajeaza urmatoarele categorii de personal: agent check-in; agent handling; s o f e r; mecanic; incarcatori-descarcato. T rimiteti C V in s o tit d e fotografie la OP Buc 52 casuta postala nr 11,

n Personal pentru receptie, coafor si cosmetica pentru salon infrumusetare zona Dorobanti, Tel: 0744642882 Personal muncitor pentru executie canalizari - Revitarom S a c u s e d i u l i n B u c u re s ti angajeaza, Tel: 0213113681

n Personal Bucatarie cu experienta minima - societate comerciala din Bucuresti, sector 2 angajeaza, office@gusto.ro, Tel: 0212422501 n Personal pentru curatenie, persoana serioasa si responsabila, pentru centre de infrumusetare, Tel: 0371049049 Personal tehnic: inginer hidrotehnic, CFDR, RTE Revitarom Sa cu sediul in Bucuresti angajeaza, CV se tri mi t e la fa x /e - ma il, o ffice@revitarom.ro, Fax: 0213113682

n Personal Tipografie - legator mecanic pe masina de lipit cutii, legatori manual, taietor, sofer cat B si D, sortatori, Tel: 0214050458 n Personal. Tipografia offset TerraPart angajeaza: legator mecanic pentru masina brosatm, legator mecanic, cunoscator masina adunat-finisat (gen colator). 0213520205, Tel: 0213520203, 0213520204

é Personale. Societa italiana di telecomunicazioni ricerca impiegati per lavoro di back office. Si chiede: un buon livello della lingua italiana (medio/avanzato), conoscenze PC e seriozita. Per informazioni 0213160524 dalle 10.00 alle 19.00. Inviare CV a l l ’ i n d i r i z z o m a i l b u c h arest.comdata@gmail.com,

n Sortatori corespondenta in Bucuresti, doar cu experienta in domeniu minim 1 an Total Post Services angajeaza, Tel: 0212321575, 0732222672 n Sortatori corespondenta, Total Post Services angajeaza in Bucuresti, doar cu experienta in domeniu minim 1 an, Tel: 0212321575, 0732222672 n Sudor in argon si vopsitor in camp electrostatic. Fabrica de grile angajeaza, sediul in Otopeni. Rugam trimiteti CV la fax, Tel: 0213503810, Fax: 0213503812 SUDOR CO2 CU EXPERIENTA, SERIOZITATE CONNECT PROMOTION, GARA CATELU, TEL: 0212563568

P i z z a r - R e s t a u ra n t I l Cantuccio angajeaza, Tel: 0724744153

n Promoter, hostess, ospãtãriþe, 3 zile/sãptãmânã, salariu 1.200Ron Angajãm fete pentru post permanent, Tel: 0761370942, é Sudor Tel-win Mig-Mag cu 0763275699 experienta, calificare - Connect n Reprezentant vânzãri directe Promotion angajeaza, Gara angajeaza Roossa Books SRL, Catelu, office@connect-promosalariu de la 1500lei, bonusuri in tion.ro, http://www.connect-profunctie de realizari, Tel: motion.ro, Tel: 0212563568, 0728650079 0729166200 n ªef Echipa cu experienta in: bransamente apa/canal, inlocuire n Vânzãtoare bar, zona Militari, si remediere conducte apa/canal, Tel: 0723436343, 0765486755 refaceri terasamente, Tel: n Vânzãtoare zona Auchan Titan 0769636827 (str. Poºtaºului) magazin alimentar, Tel: 0761445403 n Vânzãtoare cu experienta si scoala de calificare, pentru magazin mixt nou deschis. Programul Non Stop. Mai multe detalii la telefon, mitybutterfly@yahoo.com, Tel: 0765860705 n Vânzãtoare pentru produse alimentare - S.C. angajeaza in Dragonul Rosu, relatii la tel é ªofer cat B, pensionar, stare zona in intervalul 09-18, Tel: buna sãnãtate, certificat medi- 0720555129, 0724373775 cal, preferabil maºinã proprietate, domiciliul Bucureºtii n Vânzãtoare cu experienta Macelarie angajeaza, Tel: N o i , C h i t i l a , M o g o s o a ia , 0742853211, 0744855211 alexiorgulescu@gmail.com, Tel: n Vânzãtoare stand sucuri 0722408608 naturale in Selgross Berceni (studenta sau pensionara), Tel: n ªofer TIR, transport frig, carne 0722718069 pe cârlige, cu atestat, card tahograf, experienþã minim 10 ani, n Vânzãtor/oare comercial cu disponibil curse lungi si repetate. experienta. Rog seriozitate! Telefon contact între orele 10-16, marius.perta@dowclass.ro, Tel: 0741208090 Tel: 0786745138 n ªofer BC, atestat transport Vânzãtor/oare, tamplar marfã ºi card tahograf, experienþã transport frigorific, telefon contact circularist, stivuitorist. Relatii la email office@ecolemncasa.ro, orele 10-16, Tel: 0786745138 n ªoferi cisternã combustibil ºi contabilitate@ecolemncasa.ro responsabil parc auto angajeazã Euroconstruct 98. CV fax: Tel: n Verificatoare. Acant Design, angajeazã ºlefuitoare-verificatoare, 0214506280, Fax: 0214504330 n ªoferi taxi cu atestat, Logan cu experienþã în industria diesel, conditii avantajoase, Tel: lemnului, Tel: 0767742220 n VIDEOCHAT TINERE PENTRU 0744690399 AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, ªoferi taxi 110ron 24 de ore sau CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL 3000E/ LUNA, 65 ron la 12 ore numai cu atestat 1000WWW.STUDENT-JOBS.RO, TEL: c o l a b o r a r e ta x i 2 0 0 0 r o g 0720818129, 0314250001 seriozitate, Tel: 0764016854 n VIDEOCHAT TINERE DRAGUTE MINIM 18 ANI. SALARIZARE DEOSEBITA INCEPAND CU 1200EURO, HTTP://WWW.CAMCHAT.RO, TEL: 0720818129 n Videochat 11 Studiouri strict feminin. Legal nonadult, avans 700$ din prima zi, bonus 300$, salariu fix, program 5h/zi la alegere. Câºtiguri 2.800–9.600$ lunar. Plata instant. Sunaþi-ne cu încredere. 0755980550, Tel: 0731080888, 0768839893

Videochat - Cunosti lb. engleza la un nivel mediu? Ai folosit pana acum medii de socializare (mess, facebook) ? Daca raspunsul tau este da, te anuntam ca poti face aceste lucruri primind si bani! Te asteptam la un interviu! conversatii.caluculator@yahoo. com, Tel: 0785509547

n Videochat pentru fete cu/fãrã experienþã. Avans 500$. Salariu fix 1.000$ sau procente 50–84%, traning asigurat, plata bilunar, bonusuri, posibilitate avansare, Tel: 0769062371, 0727511098 n Videochat-Activitate pentru fete. Câºtiguri 1.000–4.000$ lunar. Avans 600$, salariu fix, posibilitate promovare, Tel: 0785726082 n Videochat-Feminin adult/nonadult, cu/fãrã experienþã. Salariu 700-1.200$, procente 50-84%, avans 500$ din prima zi, Tel: 0761776936, 0726934822 cu/fãrã n Videochat-Fete experienþã pentru videochat. Avans 300$. Bonus garantat 500$. Salariu fix, program flexibil, studiouri în zone centrale. Venituri sigure 1.000-4.200$ lunar, Tel: 0767611865, 0727067729 cu/fãrã n Videochat-Fete experienþã pentru videochat. Program flexibil. Câºtiguri 100% garantate. Salariu minim 1.000$ lunar. Oferim avans 600$ din prima zi, Tel: 0760950085, 0755645869 n Vopsitori si perie fete la masa masinista Angajam zona Berceni Oltenitei, Tel: 0725508424, 0763104055 n Vulcanizator - SC angajeaza, Tel: 0726149872 n Vulcanizatori ºi spãlãtori auto cu sau fãrã experienþã. Salariu atractiv, posibilitate cazare, Tel: 0767789637

n Germania. Casa privata langa Frankfurt cauta de urgenta fete, conditii de munca foarte bune, Cazare gratuita, sistem chirie (nu 50- 50), totul legal. Sefa romanca.!!! Tel: 00491636148946 n Marea Britanie (UK). Angajam tinere domniºoare între 18-30 ani pentru modeling ºi escort, cazare apartament lux în centrele marilor oraºe din UK, transport asigurat. Garantãm minim 5000Euro lunar. Cerem seriozitate, Tel: 0767279102

Îngrijitoare Am 51ani, persoana serioasa, curata, rabdatoare, cu experienta, recomandari, doresc ingrijire persoana invarsta; urgent, Tel: 0771371814

Argeº Topoloveni Vand teren intravilan. Suprafata 1200mp, deschidere de 14m. Apa, curent, gaze. Pret negociabil 19000eur. 0725929145, Tel: 0725929145 n Braºov zona Robinson, 555mp

teren intravilan, utilitati, 500 EUR/mp, nitu_florina@yahoo.com, Tel: 0723703790 n Dudu Chiajna, str. Viilor, 1000 mp. Relatii la: 200 EUR/mp, Tel: 0745129757 n Giurgiu sat Zorile, com. Grãdinari, 800 ºi 1800 mp, intravilane, facilitãþi, apã, energie electricã, Tel: 0722790949 Giurgiu Stoeneºti comuna, teren intraviran pentru casã, suprafaþã 900mp deschidere 21m, drum judeþean, 6.000 EUR, Tel: 0733048944

n Glina - Bucureºti, la 1km

loturi teren intravilan, 320mp construibil, zonã liniºtitã, numai case noi, gaze, curent, apã ºi canalizare lângã teren, Obi, Real, Metro, tramvai ºi metrou la 5 min distanþã, superocazie 6300E, Tel: 0760091494

n Andronache sos. vand imobil

an constructie 1990-1993, 127mp amprenta sol, suprafata teren 400mp, toate utilitatile, stradal, alyna_ianosi@yahoo.com, Tel: 0744704362, 0744386720 n Apãrãtorii Patriei, ocazie, 55mp curte, 2 camere 22mp, construcþie BCA, 12.500 EUR, 0766743037, 0720039035 n Berceni- Apãrãtorii Patriei, ocazie, 55mp curte, 2 camere 22mp, construcþie BCA, 12.500 €, Tel: 0766743037, 0720039035 n Bucureºtii Noi Casa cu doua corpuri. Una P+M constructie 2005, impartite astfel: cate o grasoniera pe fiecare nivel, suprafata 24 mp. Cealalta casa 3 camere si baie, pod mansardabil pe toata suprafata casei, pivnita. Curte 175 mp. Casa este din caramida, acoperita cu tabla. Toate utilitatile, izolate termic. Centrala termica, panouri solare, geamuri termopan, imbunatatiri, put, 125.000 EUR, fdruziuc@yahoo.com n Cãlãraºi municipiu Vila P+M, an 2010, termopan, parchet, 100 mp construiti, 350 mp teren.Zona linistita, 83.500 EUR, tanyafantana@yahoo.com, Tel: 0755065475

é Cantemir (Budapesta) Domo,

strada linistita, casa+ teren, 170mp, 3 camere+ hol, posibilitati extindere, necesita reparatii, 150.000 EUR, Tel: 0213371172

é Olt Vãleni comuna, 96, 25ha, padure, 2 loturi, fond fo re s ti e r, c o m is i o n 0 %, 1500E/ha, 1.500 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

Popeºti-Leordeni 500mp, str. Astrelor, 55E mp, Tel: 0744632301

Centura Vila P+M sector 1, Carefour OMV centura, toate utilitatile, mobilata, utilata ultra lux, 95.000 EUR, 0741146876

n Cernica

Casa 4 camere semicentral 500mp, curte, toate, facilitatile, la 5km de manastire, urgent, proprietar, 28.500 EUR, Tel: 0769009536

n Prahova Sinaia teren 200 mp,

zona centrala, aproape de gara, pretul pietei, negociabil, aura_dh@yahoo.com, Tel: 0720203999

n Roºu Chiajna zona Apa Nova,

3500 mp, proprietar, intravilan, parcelabil, cadastru fãcut, 195 EUR/mp, Tel: 0722220014 n Snagov sat Ciofliceni, casã demolabilã, 1500mp 52E/mp negociabil, curent, gaze la poartã, apã în curând, Tel: 0721286904

é Ciºmigiu Cazzavilan, D+P, teren 200mp, 4 camere, 1906, curte libera 80mp, zona linistita, 2 corpuri, comision 0%, necesita renovare, CBV02994, 88.000 €, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177222, Fax: 0215280222


pagina 4 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere

é Ciºmigiu Popa Tatu, S+D+P, 195mp, vila interbelica, CBV04713, 245.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219

é Clinceni central (14 km din poarta pana in Bucuresti).vila caramida 2007 P+1+M 826 mp din care 300 mp construiti, u tilitati g az , c u ren t e tc (locuibila) 4 dormitoare+2grp sanitare. Zona foarte linistita. Proprietar, 145.000 EUR, valeria.sofian@yahoo.com, Tel: 0726390154, 0733594146 Colentina Comarnic casã 2 camere locuibile, canalizare, apã, gaze la stradã, stradã asfaltatã, fãrã intermediari. 0213408399, Tel: 0735831524, 0744849279

é Corbeanca vila cu personalitate, 7 camere, constructie anul 2000, deschidere la lac, piscina, gradina 3000mp, CBV06971, 950.000 EUR, www. cbimobiliare.ro, Tel: 0730177374

é Cotroceni Gradina Botanica, 6 camere, D+P, 295mp, 1940, teren 300mp, deschidere 13ml, comision 0%, 2 corpuri lipite, CBV03727, 425.000 EU R , lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280220

n Corbeanca vând sau schimb, vilã 4 camere, 3 bãi, garaj, 140mp construiþi, 250mp teren, garaj, toate utilitãþile, construcþie finalizatã sept. 2011; Schimb cu apartament 2, 3, 4 camere sau spaþiu birouri în Bucureºti, 79.900 EUR, Tel: 0745628765 n Dâmboviþa la 30km de Bucureºti, Casã-vilã P+1, construcþie 2008, teren 530mp construiþi 80mp pe nivel, utilitãþi, particular, 39.000 €, 0764711226

é Dimieni, supr teren 1.606 mp, supr utila casa 324, 52mp, P+1, 7 camere, 3 bai, 2 balcoane, cam.tehnica, camara. Bucataria echipata complet+ toate electrocasnicele necesare (tehnologie de ultima ora). Semineu, ferestre din lemn stratificat cu geam termopan, acoperis Ruukki. Casa de serviciu: 3 camere, bucatarie, baie.Toate utilitatile (loc de parcare, apa/put propriu, fosa septica, energie electrica, gaze, strazile sunt asfaltate). Arhitectura unica si deosebita, materialele folosite la construire sunt de cea mai buna calitate, disponibila imediat, 320.000 EUR, officearon@yahoo.com, Tel: 0725443246, 0723275855 n Domneºti - Cornetu, toate utilitatile, pret 67000 euro, Tel: 0724064410 n Dorobanþilor vand apartament in vila (st 175 mp) zona Piata Dorobanti, Tel: 0722318199

é Dragomireºti-Vale Zurbaua, 4 camere, P+1, 170mp, 2010, teren 500mp, electricitate, deschidere 15ml, comision 0%, la rosu, CBV03919, 59.000 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222 n Drumul Sãrii particular, casã 4 camere, cãrãmidã, pivniþã, baie, bucãtãrie, ambele în faianþã ºi gresie, hol, vestibul, teracote la gaze, grãdinã cu flori ºi trandafiri, boltã de vie, teren 465 mp, deschidere 14, 5 ml, Tel: 0214100515

n Giurgiu Bâcu casã superbã P+1, 120mp amprentã, teren 623mp, deschidere 21m, mai multedetalii la telefon, 73.000 EUR, Tel: 0726185661 Giurgiu, Mihai Bravu comuna, vand casa batraneasca 4 cam locuibila, cadastru intabulare, pozitie buna, eliberabila imediat, 18.000 EUR, Tel: 0730505503

n Militari Vila de vanzare, Militari, capat 61, 178 toate utilitatile, amprenta casa 120mp+ teren 400 mp, 2 intrari, 6 camere cu living de 45mp, 3 bai, 2 bucatarii stil living, 2 centrale gaz, cablu tv+ net rds, proprietar constructie 2011, Tel: 0766488707 particular, casã n Militari bãtrâneascã 3 camere + dependinþe, teren 317mp, toate facilitãþile, cadastru, intabulare, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0722258589

n Titan,

é Pipera 260mp utili, 6 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, 375mp-teren, finisaje lux, CBV05278, 335.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

é Pipera P+1, 350mp, an constructie 2010, cartier vile, constructie noua, CBR06448, 220.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219 é Pipera Tunari, 250mpu, 7 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, curata, 500mp teren, CBV04559, 124.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220 é Pipera P+1+M, 300mp, 2008, arhitectura moderna, vila premiata de revista de specialitate, CBV06504, 360.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219 é Pipera 180mpu, 4 camere, decomandata, P+1+M, zona linistita, 250mp-teren, CBV06903, 205.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

é Pipera 125 mp utili, 4 camere, decomandata, P+1, zona linistita, 230mp teren, finisaje lux, CBV05309, 200.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220

é Pipera Scoala Americana, P+1, 500mp, 2006, moderna, curte, finisaje deosebite, zona exclusivista, CBV05480, 430.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219

é Prahova Buºteni Zamora, 3 camere, parter, 500mp teren, curte, vedere Bucegi, CBV03378, 83.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220 é Drumul Sãrii D+P+1+M,

é Cotroceni Arenele BNR, 4 camere, P+1, 110mp, 1950, teren 277mp, deschidere 12m, necesita consolidare, demolabila, CBV03610, 330.000 € lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

14 Octombrie 2011

10 camere, 456mp, 2002, teren 304mp, garaj, multifunctionala, comision 0%, curte, C B V 0 3 9 4 6 , 4 3 0 . 0 0 0 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

n Giurgiu sat Dealu, casã cãrãmidã 3 camere +anexe 2200 m, 29.500 EUR, Tel: 0727742492, 0736457841

é Pi p e r a 2 9 5 m p u t i l i , 5 camere, decomandata, P+1, zona linistita, 400mp-teren, finisaje lux, C B V 0 1 9 5 4 , 3 3 5 . 0 0 0 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177205, 0215280220 Popeºti-Leordeni Urgent P+1+M, Oituz la 700 m de metrou Dimitrie Leonida, 330 mp, 139.000 EUR, Tel: 0725534574

n Roºu proprietar 3 case, doua

locuibile, una cu etaj, 3000 metri teren toate acelasi pret, 30000 euro, Tel: 0762356120

n Vand casa/vila 150mp, piscina,

2 bai, 2 balcoane, incalzire pardosea parter mobilat la comanda, teren 642mp, 80.000 EUR, Tel: 0726421369

n Vitan Mall Vand casa centru

singur curte leg 112 primul proprietar, 31.000 EUR, Tel: 074425831

metrou Trapezului, garsonierã, cf. 1 sporit decomandat, cu imbunãtãþiri, etaj 3/10, 34.800 Euro, Tel: 0744971502 n Universitate urgent garsonierã Pro Cinema, etaj 4, vedere fatã, cu toate imbunãtãþirile g+f+p+t+ac, uºã blindatã, mobilat si utilat. Pret 48.000E, Tel: 0786230451, é Viilor vând casã, Fabrica de 0766487077 Ciocolatã Bucureºti, S+P+1, într-un cartier monarhic, construcþii interbelice, deosebite, suprafaþã construitã 270mp, 100mp curte individualã, compusã din 3 dormitoare, 2 livinguri, 3 bãi, balcon+ terasa, 2 dresinguri, bucãtãrie ºi cãmarã+ uscãtor, renovate în 2010. Preþul de n Antiaerianã Crizantemelor, ap 2 vânzare: 450.000Euro. camere - parter gol, 0766311094 Contactaþi-ne pentru aceastã ofertã la numãrul de mobil: Tel: n Argeº Câmpulung Semicentral, cf. 1, 5/10, centrala, parchet, 0744604437 aproape autogara, vedere munte, n Voluntari Casa P+1/2007, teren fara imbunatatiri, liber, 265mp, amprenta 98mp, gaze, 26.000 EUR, Tel: 0730210791 canal, asfalt, hidrofor+ deduriz, 3 dorm, 2 bai, living 43mp, n Berceni Big proprietar vand 2 camere bucatarie utilata, dubla izolatie apartament int/ext, alarma, poarta electrica, 2x semidecomandat 9/10 liber 2 aer cond, centr. Vaillant, balcoane fara imbunatatiri, accept discutabil, 135.000 EUR, Tel: credit exclus agentii, negociabil, 53.000 EUR, Tel: 0728146010 0766440102 n 1 MAI (MIHALACHE) - n Brâncoveanu metrou, particular, DOMENII, CASA 3 CAMERE, ap. 2 camere vilã 2010, 51 mp BAIE, HOL, BUCATARIE, =56.000E, 65 mp =64.000E. SINGUR IN CURTE, ZONA Exclus agenþii, Tel: 0727864296 DEOSEBITA, MOBILATA, n Cantemir Budapesta, UTILATA, TERMOPAN, USI apartament 2 camere LEMN MDF, CENTRALA, AER semidecomandat în vilã etaj 2+M CONDITIONAT, ALARMA, renovat total g+f+p+t, rigips, CADASTRU + INTABULARE, Centralã termica proprie, mobilat POSIBILITATE P+2+M, nou, 78.000E urgent, Tel: NEGOCIABIL, 242.000 EUR, TEL: 0786230451, 0766487077 0736087775 n Central Str. Lascar Catargiu 24-26, sc.B, et. 2, ap. 8. Imbunatatiri, Apartament decomandat, Tel: 0735579815 n Chiajna Dudu, str. Orhideelor 56 mp +18 mp curte, toate facilitãþile, loc parcare, la cheie. Prima casã, 52.000 EUR, Tel: 0762617577, 0724256064 n Colentina rau (Mc.Donalds), vand ap. 2 camere, usa metalica, g t, repartitoare, apometre, g f in baie, 2 debarale, ingrijit, exclus intermediari, 58.500 EUR, dana_raceala@yahoo.com, Tel: 0721409296 n Coºbuc cu gaze, intabulat, cadastru, liber, curat, termopane, é C o t r o c e n i A c a d e m i a etaj 3. 0318072267, Tel: Militara, 4/4, 30mp, in bloc linistit, 0751603477, 0771364451 pozitie frumoasa, chicineta, CBR64331, 38.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220

é Dristor 6/8, 32 mp, semidecomandat, 1983, bloc garsoniere, pret negociabil, CBR61373, 33.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

é Cotroceni Palat, P/3, semidecomandate, 50mp, 1941, intim, renovat, resedinta/birou, boxa, CBR47415, 55.000 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177374, Fax: 0215280222

n Fundeni/Spital

Bloc 2011, P+4, ultramodern finisat lux, Garsoniere 45-50mp semifinisate sau la cheie, balcon, proprietar, TVA inclus, detalii pe site, de la, 30.000 EUR, contact@rezidentialfundeni.ro, http://www.rezidentialfundeni.ro, Tel: 0744363974, 0722283740 Titan metrou, bloc mixt, stradal, imbunatatiri, mobilat si utilat complet, 48.000 EUR, tanyafantana@yahoo.com, Tel: 0755065475

é Cotroceni Piata Operei, 4/5, semidecomandat, 84mp, 1934, imbunatatiri, +camera de serviciu, spatios, CBR39903, 65.000 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222


14 Octombrie 2011

vânzãri 2-3-4-5 camere / schimburi / cumpãrãri 3 camere / imobile diverse / pagina 5

Constructorilor, n Crângaºi modernizat, P/4, pret negociabil. particular, Tel: 0744434145

Fundeni, 2 camere 67mp utili et 3 din 4, in bloc nou, merita vazu, 65000 euro cu cash, 65.000 EUR, flory_pro@yahoo.com, Tel: 0724232512 n Fundeni/Spital Bloc 2011, P+4 ultramodern, curte privata, 2 camere 69-77 mp, semifinisate sau la cheie cu finisaje la alegere, proprietar, detalii pe site, de la 45.000 EUR, contact@rezidentialfundeni.ro, http://www.rezidentialfundeni.ro, Tel: 0744363974, 0722283740 n Ghencea Prelungirea proprietar, semidec, apartament nou finisat la mansarda, 4/4, 50mp, gresie, faianta, centrala termica, parchet, baie complet utilata, zona linistita, 38.000 EUR, bogdanursu46@yahoo.com, Tel: 0724992552 n Ghencea Prelungirea proprietar, semidec, apartament nou finisat, 2/4, 50mp, gresie, faianta, centrala termica, parchet, balcon, baie complet utilata, 48.000 EUR, bogdanursu46@yahoo.com, Tel: 0724992552 n Lacul Tei Vand apartament 2 camere 47 mp, pret negociabil 53.000 euro, fara imbunatatiri, Tel: 0217261574, 0723324642

Militari Piaþa Gorjului, particular, confort 1, fãrã îmbunãtãþiri, etaj 6/10, circular, preþ negociabil, Tel: 0722554211

é Mircea Voda Camera de comert, decomandat, constructie 1995, 67mp, acces stradal, parcare, CBR65867, 90.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177374 n Moºilor Calea, intrare stradal, securizatã, 2/10, cf 1, g+f+p+ termopan, bloc reabilitat termic, 72.000 EUR, Tel: 0721275684, 0216274010

é Nerva Traian Octavian Goga, 6/8, 69mp, decomandat, stradal, 1992, pret negociabil, CBR62326, 99.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224 n RAHOVA BUZOIENI PROPRIETAR, APARTAMENT 2 CAMERE, DECOMANDAT, CONF. 1, 4/8, CURAT, INGRIJIT, CADASTRU, INTABULAT, IMOBIL LINISTIT, EXCLUS AGENTII, 48.500 EUR, SORIN.BARBU70@YAHOO.COM, TEL: 0761788225

é Splaiul Unirii 11/20, 93mpc, 2009, 2 grupuri sanitare, loc parcare subteran, semi-mobilat, lux, negociabil, C B R 6 6 8 6 2 , 1 3 5 . 0 0 0 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Dristor Camil Ressu, particular vand ap. 3 camere semidec, etaj 1/10, gresie, faianta, usa met, termopan, parchet, mobilat, 64 m2, loc parcare platit ADP, langa scoala, gradinita, piata, parc IOR, 5 min de metrou, 2 min de viitorul mall ParkLake Plaza, 72.000 EUR, Tel: 0724651156 n Drumul Taberei 3 cam str Tg Neamt, et 4/10, conf 2, 46mp, bloc curat, zona verde, mobilat sau nemobilat, 48.500 EUR/luna, Tel: 0740181181, 0213234890

n Constanþa, Eforie Sud vand

apartament patru camere, 98 mp, et. 1, Tel: 0722559014

Palatul é Tineretului Copiilor, decomandat, 3/7, constructie 2009, 77, 34mpu, C B R 2 5 9 3 5 , 1 7 0 . 0 0 0 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 07215280220, 0730177374

é Cotroceni 2/2, 89mp, zona linistita, 3 dormitoare, spatios, luminos, 4 balcoane, 2 bai, CBR41092, 168.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220 n Drumul Taberei conf. 2, etaj 1/10, fãrã îmbunãtãþiri. discutabil, 51.000 EUR, Tel: 0760133987

Barbu é Floreasca Vacarescu, 4/6, 102mpu, constructie 2010, mobilier mode r n , p a n o r a m a d e o s e b i ta , CBR66737, 197.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177374

é Amzei Piaþã 3/5, 75mp, zona linistita, decomandat, 1939, pret negociabil, CBR65922, 90.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

n Otopeni Apartament 3 camere 100mp, utili, curte individuala, toate utilitatile, zona linistita, 75.000 EUR, Tel: 0768307232 Pantelimon 3 camere, 5/10, g r e s i e , fa i a n t a , p a r c h e t , termopan, 2 grupuri sanitare, bloc curat. Pret negociabil, Tel: 0730147640

n Prelungirea Ghencea, vand apartament 3 camere, complex nou, complet mobilat pt birou, 2 locuri de parcare, 117 mp, 130.000 EUR, rotunduana@gmail.com, Tel: 0757403219 é Cotroceni Medicina, M/P+2+M, 95mp, semidecomandat, 1940, renovat, luminos, mansarda inalta, 2 bai, CBR26468, 125.000 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

é Splai Independentei 1/9, decomandat, 194mpc, 2008, loc de parcare subteran + boxa, pret negociabil, C B R 5 0 7 5 0 , 1 6 8 . 0 00 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

decomandat, stradal, 1995, boxa, loc parcare, pret negociabil, CBR64143, 138.000 EUR, http:// www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

n Dolj,

Craiova municipiu, superlux, nou, pret neg, 75.000 EUR, marius_alm08@yahoo.com, Tel: 0764689004

é Unirii

Splaiul Independentei (S5), 1/1, 63, 76mp, an constructie 1910, renovat, stradal, urgent, CBR65691, 65.000 EUR, marina.guja@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069, Fax: 0215280222

é Rahova Teius, 8/11, decomandate, 79mp, 1978, imbunatatiri 2005, semimobilat, 2 balcoane, pozitionare E, CBR31588, 69.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0218280222

é Decebal bloc 2009, vand apart cumparat 2010, 3 camere, 6/8, 66 mp util, finisat lux, CT, AC, 155.000 EUR, Tel: 0744632344

é Decebal 4/7, 92 mp,

é Unirii fantani, 6/7, 62mp, renovat, bloc civilizat, parcare, negociabil, an constructie 1960, CBR63552, 70.000 EUR, marina.guja@coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069, Fax: 0215280222

Sudului Piaþã metrou, semidecomandat, 65mp, 5/10, necesita renovare, cadastru+ intabulare, liber, 70.000E, Tel: 0722387988 n Tineretului ªincai, bloc 1986, cf. 1, dec, 8/8, 2 bãi cu geam, intabulat, 78.000 EUR, Tel: 0213302959, 0722236767

é C i º m i g i u Iz v o r, 2 /2 , semidecomandat, 149mp, 1937, terasa generoasa, compartimentare deosebita, comision 0%, sufragerie spatioasa, semineu, CBR37218, 140.000 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

é Cotroceni Parc Romniceanu, 1/2, decomandate, 97mp, 1936, centrala proprie, liniste, CBR34073, 125.000 €, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

é Kogãlniceanu Drept, 5/5, decomandate, 134mp, 1939, priveliste exclusivista, spatios, c o m i s i o n 0 %, lu m i n o s , CBR18874, 96.000 EUR, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222 Militari vand apartament 4 c a m e re , 3 / 1 0 , re n o v a t , p ro p rie t a r, n e g o c ia b il, 75.000 EUR, Tel: 0729269400, 0734090954

é Cotroceni Palat, 5 camere, 1/P+2+M, semidecomandate, 112mp, 1940, renovat, centrala termica, CBR10963, 225.000 €, lucian.baciu@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177220, Fax: 0215280222

é Cotroceni Eroilor, singur curte, 220mpu, 3 dormitoare, curte 280mp, garaj, scara interioara, CBR06799, 700.000 €, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220

n Moºilor

Pizza Hut, vand apartament 4 camere ultralux conf. 1, 1983, 96mp, 7/8 renovat recent, mobilat si utilat, 2 balcoane inchise, 2 gr sanitare, toate actele, accept credit. Pret 115000E discutabil, Tel: 0722309979, 0762224881 n Victoriei -metrou, Piata 1 Mai, zona privilegiata, 7/10, constructie solida 1978, decomandat, spatii generoase- 115mp, 2 balcoane, vedere superba parcul Kiseleff, scoli, 180.000 EUR, 0764481856 n Vitan Mall Apartament 4 cam, 2 bai, 2 balcoane, zona Mall, pret 110000E discutabil, Tel: 0723126663, 0213225146

n Lujerului Proprietar confort 1

semidecomandat 7/10 etaj semiinbunatatit ac 2 balcoane, 2 wc, parcare adp, constructie 1980 sau schimb cu casa DomnestClinceni, 69.000 EUR, Tel: 0727527257

n Drumul Taberei, Militari, si

Crangasi - Caut apartament in aceste zone, constructie dupa 1977, exclus parter/ultimul etaj, de preferat decomandat - plata prin credit bancar, 57.000 EUR, Tel: 0726666493

é Cotroceni Operei, 1/2, 200mp, duplex, spatios, scara interioara lemn, chicineta, mansarda, C B R 3 2 7 7 0 , 2 4 0 . 0 0 0 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177215, 0215280220

é Vitan P+E+M, 220mp, 2007, teren 215mp, acces mijloace transport, pret negociabil, CBV04611, 112.000 EUR, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177224

Agentie imobiliara, direct de la proprietari, garsoniere, apartamente, spatii comerciale. Avem clienti, rugam seriozitate. 0720.563.822, Tel: 0720563822


pagina 6 / închirieri oferte camere / case-vile / garsoniere / 2-3-5 camere / spaþii Pieptãnari, 2 garsoniere, conf. 2, fata in fata, hol inchis, et. 2, gaze 4 focuri, 5 calorifere, termopane, parchet, discutabil, 25.000 EUR, Tel: 0760773095

n Ultracentral garsoniera, detalii www.immobile.ro, Tel: 0721616161

n Berceni apartament 3 camere, inchiriez camera 1-2 fete, g+f, tv, net, m. spalat+ facilitati, 500 RON/luna, Tel: 0724426108 n Dobroeºti Proprietar inchiriez camere, apartament in vila, utilat, mobilat complet intrare separata 150E/ luna negociabil, Tel: 0749057608 n Drumul Taberei ofer camera cu chirie unui student, 0769411563 n Moºilor, ofer spre inchiriere camera mobilata unei salariate sau unei studente, Tel: 0732913363 n Progresul CFR ofer spre închiriere camerã mobilatã, Tel: 0729415745, 0767332637 n Vatra Luminoasã Inchiriem o camera din doua unui salariat-a, elev-a, student-a, Tel: 0769642679, 0784415031

é Pipera Scoala Americana, 4 camere, P+1E, constructie 2007, 200mpc, cartier rezidential, paza, CBV06421, 900 EUR/luna, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177219 n PLEVNEI

PARTICULAR, ÎNCHIRIEZ VILÃ 24 CAMERE, 700 MP, D+P+1+M, IMOBIL ISTORIC, RESTAURAT ÎN 2009, COMPLET UTILAT, FINISAJE LUX, PARCHET, MARMURÃ, TERMOPAN, VITRALII, AER CONDIÞIONAT, CENTRALÃ TERMICÃ, CENTRALÃ TELEFONICÃ 2011, LINIE FIBRÃ OPTICÃ, 3 LINII TEL, DEPOZIT, ARHIVÃ, SALÃ AªTEPTARE, CIRCUIT TV-SATELIT, CAMERE SUPRAVEGHERE, ALARMÃ CU MONITORIZARE, CENTRALÃ ALARMARE INCENDIU AUTOMATÃ, SALA ªEDINÞE, 4 GRUPURI SANITARE, CURTE, PARCARE, TEL: 0733106680 n Teleorman ofer casã cu tot n Central particular, inchiriez vila. necesarul unei doamne Poza pe site www.chabgroup.ro, pensionare care sa locuiasca in Tel: 0723644293 provincie, Tel: 0721217679 n Timpuri Noi inchiriez camera mobilata in apartament, pentru fete, persoana nefumatoare, Tel: 0726424461 n Tineretului particular vilã P+1, Tel: 0737989385

é Ciºmigiu 12 camere, D + P + 1 , 3 5 0 m p u , 2 lo c u r i parcare, 2011, ideal birouri/gradinita, pret negociabil, CBV06823, 3.600 EUR/luna, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177276

n Basarabiei, particular, inchiriez garsoniera, bloc reabilitat termic, complet mobilata, complet utilata, negociabil, 270 EUR/luna, Tel: 0744543151 n Crângaºi metrou-Podul Grant, termen lung, nemobilatã, renovatã, liberã. Relaþii amãnunþite la telefon, Tel: 0722911724, 0768990206 n Foiºorul de Foc 32mp, total renovatã, parchet, faianþã, gresie, termopan, încãlzire centralã é Dorobanþilor Mario Plazza, 9 proprie, nemobilat sau mobilat la c a m e r e , D + P + 2 , 4 6 0 m p c , cerere, discutabil. 0758.638.881 pretabil restaurant, birouri, sau, 270 EUR, Tel: 0744978886 renovat recent, pret negociabil, n Gara de Nord -Piata Victoriei, CBV06070, 5.000 EUR/luna, garsoniera 2/3, 30mp, imbunatatiri http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 2011, mobilata. Chirie negociabila. Garantie, Tel: 0737444522 0730177276 n IMGB statia metrou cf1 n Gara de Nord camerã mobilatã, dec30mp mobilata 200euro, Tel: la curte, Tel: 0729633656 0722882874, 0726814059 n Militari Veteranilor metrou cf. 1 et. 4/8, mobilata, gresie, faianta, Tel: 0723077890 n Militari Iuliu Maniu nr. 160, garsonierã nemobilatã, 200 EUR, Tel: 0723966893, 0771304450 n Militari spaþioasã, living dormitor - baie - bucãtãrie, complet utilate, pentru o singurã é Marriott Casa Poporului, 11 persoanã, exclus agenþii, contract garanþie, camere, S+P+1+M, 900mpc, 10 închiriere, 1000Ron locuri parcare subteran, renovat 150 EUR, Tel: 0727246862 recent, CBV06958, 4.500 €/luna, n Pantelimon Inchiriez garsoniera http://www.cbimobiliare.ro, Tel: utilata curte intrare separata, la 15min statia Morarilor, Tel: 0730177276 0743092311

n 1 Decembrie Bd langa Auchan Titan si Penny Market. ap 2 camere 60 mp, semidecomandat, etaj 7/10, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat complet, aragaz, frigider, masina spalat, televizor repartitoare si apometre, zona linistita, internet si parcare platita. Statie RATB in fata blocului, apropiere metrou, 260 EUR/luna, avram.oana@gmail.com, Tel: 0757523823 n 1 Mai (Mihalache) 2 cam, et 7, mobilat utilat modern, GFP, UM, 310 EUR/luna, Tel: 0740181181, 0213234890 n Alba Iulia Piata, (bloc Erbaºu) închiriez apartament 2 camere, 87mp, termen lung, 400 EUR/luna, Tel: 0722313464 n Berceni Frumusani- Inchiriez ap. nemobilat, 2 camere, cf1, et2/8, decomandat, gft, apometre, repartitoare, usa metalica, termen lung, 230euro/ luna, metrou, Tel: 0744680727 n Berceni Big apartament 2 camere semidecomandat, etaj 4, utilat modern, masina de spalat, termopane, parchet, loc de parcare. De preferabil cuplu fara copii, 350 EUR, Tel: 0723212293 n Cãlãraºilor Hyperion 2 cam, et 5/8, stradal, pt birou sau locuinta, liber, 320 EUR/luna, Tel: 0740181181, 0213234890 Chiºinãu Bd. 2 cam. decom. conf. 1, et. 8/8, mobilat modern, utilat, gresie, faianta, termopan, p/u.m, curat, stradal, vedere spate, internet, telef, tv, A/C, liber, 350 EUR/luna, Tel: 0745496789

n Colentina Rau - Mc.Donalds, 2 camere mobilat, utilat, usa metalica, g t, g f baie, apometre, repartitoare. Liber de la 01. nov. 2011, 300 EUR/luna, dana_raceala@yahoo.com, Tel: 0721409296 n Cotroceni particular, renovat, centralã proprie, Tel: 0723707633, 0722557987 n Drumul Taberei Dealul Macinului, mobilat clasic, modern, repartitoare, contorizat, etaj 2, fara intermediar, Tel: 0740545498 n Ferentari, Iacob Andrei, inchiriez apartament 2 camere pe termen lung, avans 3 luni, 500 RON/luna, Tel: 0766403508 n Giuleºti, 2 camere, mobilat, aragaz, frigider, masina spalat, contorizat apa- caldura balcon inchis, Tel: 0721216184 n Giurgiului – Drumul Gãzarului, decomandat, mobilat, utilat, curat, îmbunãtãþirii, pentru familie, 200 EUR, Tel: 0726408321, 0766743037 Lujerului Inchiriez apartament 2 camere Militari, Tel: 0762289922

n Moºilor,

intersectie cu Eminescu, nemobilat/ mobilat, imbunatatiri, etaj 2, intrare spate, bloc linistit, particular, Tel: 0744381109

14 Octombrie 2011

n Pantelimon vis-a-vis de hotel n Crângaºi Lebãda, apartament 2 camere, nemobilat, 200 EUR, Tel: 0722517965 n Splaiul Unirii 7/7, mobilat, termopan, uþã metalicã, bucãtãrie mobilatã, maºinã spãlat, preþul zonei, Tel: 0727766769 n Splaiul Unirii nr 9 In Confort City (cartier nou situat pe cheiul Dambovitei dupa targul de masini Vitan) mobilat si utilat cu masina de spalat, combina frigo. aragaz, centrala proprie, tv+cablu-net bucataria de tip american in sufragerie, apa+gaz+curent = contoare proprii, RATB nr 223 in 20 min la statia de metrou Mihai Bravu plata o luna garantie + chiria lunar, 240 EUR, sorinel_manolache@yahoo.es, Tel: 0720777774 n Timpuri Noi Ofer 2 camere +hol nemobilate cu intrare separata la curtegaze2 persoane, 800 RON, Tel: 0723024333 n Ultracentral 2 camere, detalii www.immobile.ro, Tel: 072161616

é Unirii Casa Poporului, 3/8, 66mp, an constructie 1992, nemobilat, renovat, 2 balcoane, CBR61935, 400 EUR/luna, marina.guja@coldwell-banker.ro, http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069, Fax: 0215280222

n Universitate mobilat complet,

pod, decomandat, stradal, renovat, ideal firmã, liber, nemobilat, 400 EUR/luna, Tel: 0723939640

é Eminescu 2008, 6/8, 162mp, mobilat lux, centrala termica, garaj interior, negociabil, CBR65790, 1.000 EUR/luna, marina.guja@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069, Fax: 0215280222 n Mãrãºeºti Complex rezidenþial

Carol Park, utilat ºi mobilat complet, etaj 1, 157mp, parcare subteranã, standard lux, 4.500 RON, Tel: 0723319350 n Mãrgeanului propietar, confort 1 sporit, decomandat, etaj 7/8, mobilat, utilat ultramodern, Tel: 0727701772 Matei Basarab Primarie, 3 camere, 118mp, 2/4 cu lift, bloc nou, repartitoare, parchet, 2 gr. sanitare, decomandat, firma/locuinta, 370 EUR/luna, Tel: 0740181181, 0213234890

Antiaerianã hale dotate service auto, gaze, trifazic, sau producþie, urgent, Tel: 0746230693 n Berceni Metalurgiei, Spatiu de

inchiriat 40mp, Piata Straduintei, Tel: 0768740333

n Matei Basarab 3 cam in bloc

cu lift, et2/4, nemobilat, 118mp, zona verde linistita, aproape de primaria sect 3, 370 EUR/luna, Tel: 0740181181, 0213234890 Bravu cu Vatra n Mihai luminoasã intersrcþie, recent renovat, etaj 3, multiple îmbunãtãþiri, mobilã adusã Germania, termen lung, exclus comision firmã de la proprietar, 400 EUR, Tel: 0728420142

modern, semidecomandat, 430 EUR, Tel: 0724213081 n Vitan Splaiul Unirii, inchiriez apartament 2 camere, mobilat-utilat, an constructie 2009, et 1/11 suprafata construita 85 Mihalache Ion, inchiriez mp, terasa 16mp, gresie, faianta, apartament 3 camere, renovat, parchet, termopane, centrala mobilat, utilat modern, totul proprie, contorizare individuala n o u , n e g o c ia b il, T e l: apa, gaze, lumina, loc de parcare in complexul rezidential Confort 0762356855 City, 340 EUR/luna, melanydavy00@yahoo.es, Tel: n Pache Protopopescu ProTV închiriez ap. 3 camere în vilã, Tel: 0724492815 0722702137 n Panduri, apartament 3 camere, 78mp, decomandat, 3/9, zugravit proaspat, mochetat, frigider, aragaz, tv, Tel: 0722785731 n Progresul Piaþã, de închiriat apartament 3 camere nemobilat, conf. 1, Tel: 0761260531 1 Decembrie Bd Minis-Auchan. n Rahova Petre Ispirescu, Proprietar inchiriez apartament 3 Apartament 3 camere c a m e t . 4 / 4 re n o v a t n o u decomandate, mobilat, 200Euro g+f+t+a+um, 290 EUR/luna, Tel: nediscutabil, Tel: 0744863415 0748145661 n Tineretului Bd Ghe. Sincai, particular, închiriez ap 3 camere Constanþa municipiu, decomandat, mobilat complet de lux, str. Pescarilor, faleza termopane, apometre, repartitoare, pazã, parcare 550Euro, Tel: nord, Inchiriez 0729342004

apartament pe termen lung, nemobilat, parter, suprafata 90 mp, 3 camere, 2 bai, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, incalzire centrala termica propie, loc parcare. Pret negociabil, 400 EUR/luna, lavimartinescu@ yahoo.com, Tel: 0771539235

é Moºilor 420mp, an constructie 1930, renovata, m o b i l a t a , in t a b u l a r e , l u x , CBR04751, 3.150 EUR/luna, marina.guja@coldwell-banker.ro http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0215280220, 0730177069, Fax: 0215280222

é Berceni, Centrul de Sanatate Soldanului inchiriaza cabinete medicale pentru specialitatile ginecologie, dermatologie, pediatrie, medicina de familie la pretul de 50 euro pe luna, 50 EUR/luna, Tel: 0756539125 n Carol I Parc zona Unirii, Sector

4 Bucuresti. Spatiu comercial Aer conditionat, internet. Loc parcare, mobilat, 1.100 RON, ing_rep@yahoo.com, Tel: 0742741050

n Casa Presei Libere proprietar singur curte acces tir, birouri+ spatii depozitare, 250mp, proaspat renovat, centrala, ac, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, Tel: 0722206426, 0723544435

Decebal Inchiriez cafenea amenajata, Tel: 0744631240

n Unirii, Tribunal Nou proprietar, 1/10, mobila piele, aer conditionat, utilat complet, parcare asigurata, repartitoare, apometre, Tel: 0723787368

é Domenii Alexandru Constantinescu, P/1, in vila, 120 mp, deschidere 10ml, curte exclusiva, CBCS01313, 1 . 0 0 0 E U R / l u n a , http://www.cbimobiliare.ro, Tel: 0730177374 n Eminescu

birouri/clinica, renovat recent, centrala propie, 6 camere, 3 dependinte, supraveghere video, 1.100 EUR, anavoica@yahoo.com, Tel: 0734536728

n Ferdinand openspace 130 mp,

stradal, 10 m vitrina, pretabil sucursala banca, 3.500 EUR/luna, managerbst@yahoo.com, Tel: 0744165774


14 Octombrie 2011

închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 7

n Floreasca, spatiu birouri, parter inalt, supr. 140mp, renovat, personalizat, paza non-stop, mentenante, negociabil, exclus agentii, 10 EUR/mp, catalin.axinte@gmail.com, Tel: 0721870581 Gara de Nord, D. Golescu, M. Vulcanescu, cladire + curte m a re b e to n a ta 2 in tra ri, 1800mp, potrivit ptr. spalatorie, p a rc a re a u t o g a ra , T e l : 0724955591, 0723567016

n Militari, Piata Veteranilor spatiu comercial 28mp pentru fast-food super vad, Tel: 0734540940 n Rahova Margeanului, inchiriez spatiu comercial 85mp, plus o camera pentru studenti fete, baieti, Tel: 0733941516, 0214204822

n Achiziþionez

monitoare Lcd, computere, laptopuri, componente nefurate, asigur transportul inclusiv weekend, 021.220.12.16, 0723.984.654, 0746.283.201, Tel: 0768790654

Dacia 1310 an fabricatie 1999 carburatie, Tel: 0724755149 n Dacia Logan Laurette, 2005, gri

metalizat, toate dotãrile, negociabil de la, 3.200 EUR, Tel: 0722790949

é Roºu, spatiu comercial 100mp, la bulevard cu trafic intens, parter bloc, deschidere 7m, toate utilitatile, Militari-Rosu, p r e t a b i l fa r m a c i e , m i c . r o magazin, banca, 100 EUR, soniparazitii@yahoo.com, Tel: 0745639966

n Daewoo Matiz 80.000 km, itp valabil, proiectoare, alarma, inchidere centralizata, trapa, radiocasetofon, +2 cauciucuri de iarna, 1.800 EUR, Tel: 0764573177

n VOLUNTARI CABINETE MEDICALE - INCHIRIEZ SPATII CU TOATE UTILITATILE IN ORASUL VOLUNTARI PENTRU CABINETE MEDICALE, FARMACIE, BIROURI, DR.VIRJAN@YAHOO.COM, TEL: 0729817882

1993, stare buna, ITP 2012, asigurare, diesel, consum 4.5l100/km, discutabil, 850 EUR, Tel: 0768269075, 0768723583

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 Autoturisme de la proprietari pentru programul rabla. Ofer 1150ron, Tel: 0744632301

n Vand dulap frigorific Inox profesional (jumatate este frigider si jumatate este congelator), productie Germania, face -20 grade in 30 min. Pretul nu include transport, 700 EUR, Tel: 0732262726, 0731262726 Vand vitrine frigorifice de la Bilancia. Sunt folosite aprox. 8 luni. Sunt in stare impecabila si inca sunt in garantie. Vitrine pt. refrigerate (carne, mezeluri, branzeturi). Vitrina orizontala 1, 5m=1.000 eur (3 buc.) Vitrina orizontala 2m=1.500 eur (2 buc.) Raft vertical 2m=2.000 eur (2 buc.), 1.000 EUR, Tel: 0747044436, 0722729148

Frgidere, congelatoare, combine frigorifice, aragaz, masina spalat 100 lei. Functionale, Tel: 0722417915, 0213328599

Masini de spalat automate, rep a ratii la d o m iciliu , deplasare gratuita, ultrarapid, g a ra n t i e , piese, Tel: 0731532310, 0768398545

n Cumpar tichete rabla. Ofer n Opel Vectra DTI anul fabricatiei 1350ron, Tel: 0744632301

n Renault Megane- Lux, urgent, diesel, 2007, full, 6 viteze, clima, piele, alarma, negociabil, 6.500 EUR, Tel: 0721163156

n Volkswagen Passat 2006, 2. OTDI 6 trepte, fulloption +volan n Toporaºi, închiriez camerã în mahon, priza 230V, editie limitata, vilã cu toate facilitãþile, mobilatã, 122.000km, 10.500 EUR, Tel: Tel: 0762458789 0766767619, 0766236377

Achiziþionãm- acum electronice: Laptop; Tv-Lcd; Combinã Sony; Magnetofon Akai; GPS; Mazda MPV Play-Station; PSP; dezmembrez toate Aparat foto digital; piese disponibile: motor, cutie, bara fata, Camerã video; Calculator P4; GSM; Diverse spate, etc, 1 RON, fabricaþie dupã 2000. request_628@ Relaþii: Tel: yahoo.com, Tel: 0785699822 0768898851

n Alina frumuºicã vrei sã ne

cunoaºtem sunã-mã. Pupici, Tel: 0764081817

Angela simpaticã, serioasã te aºtept la mine pentru câteva clipe intime. Pupici, Tel: 0763801906

Domn serios 43/1.80/93, necãsãtorit, pompier, doresc camerã cu chirie la o doamnã în v a rs tã , z o n a O to p e n i, Bãneasa, 1 Mai, Tel: 0785886234

n Domn

48/1, 75, doresc cunoºtinþã doamnã pentru prietenie/cãsãtorie, 0729633656 n Încadrat 53/1, 66 cãsãtorit, fãrã pretenþii materiale ºi financiare, caut doamnã la fel pentru prietenie, Tel: 0784660817

n Prezentabil,

é Bruneta sexy si pasionala,

disponibila pentru cei ce doresc sa ma cunoasca si sa petreaca momente intime alaturi de mine. Vino la mine si iti promit ca nu vei regreta alegerea facuta, 150 RON/ora, Tel: 0757473715 n Doamna 58/1, 69/68, compatibila cu intelectual max. 62, prietenie- casatorie, dupa 18:00, Tel: 0720565140

serios, 40/1.80, doresc cãsãtorie cu tânãrã drãguþã serioasã. Rog seriozitate, Tel: 0735123908 n ªofer, 72 ani situaþie bunã, doresc cunoºtinþã cu doamnã plãcutã, sã gândim la fel, Tel: 0721217679 n Te astept Barbat sportiv, inalt, suplu, 35, generos caut partenera tanara, supla, frumoasa, posibil studenta, pentru clipe de extaz. Doar oferte cu poza. Exclus profesioniste, andrei.ionescu63@yahoo.com


14 Octombrie 2011

n Reclamanta Ilie Constanta, il

citeaza pe paratul Ilie Marius Emanuel cu ultimul domiciliu in Bucuresti str Fizicieniilor nr 20 bl 20a sc 1 ap 21 sect 3 la Judecatoria sect 3 buc cu sediul in str Ilfov nr 6 sect 5 in dosarul Elena anunta 32911/301/2011 avand ca obiect n Draghici pierderea autorizatiei de ordonanta presedentiala cu termen constructie nr. 449-M din la 16.11.2011, complet 3 minori si 7.12.2010. O declar nula, familie camera 39 ora 8:30, n Pierdut legitimatie calatorie pe numele Arama Dan Ionut, o declar Se citeaza numita Ureche nula, Tel: 0766595448 Mandita cu ultimul domiciliu n Pierdut legitimatie student de cunoscut in Bucuresti, str. transport Carapanceanu Dan, o Cernesti, nr. 29, sect. 1- parata declar nula, in proces cu Hulub- Dumitriu n Pierdut Certificat Inregistrare Stefan si Hulub Gabriel in Fiscala seria a nr - 0112782 pe calitate de reclamatii si altii numele Mihailescu Diana Rodica - pentru- hotarare care sa tina Cabinet Medical Individual. Il loc de act autentic de vanzaredeclar nul, cumparare la data de 07 original Contract noiembrie 2011, ora 14:00 la n Pierdut Vânzare-Cumpãrare locuinþã, pe Judecatoria Sectorului 1 numele Bãnaru Georgeta, din str. Covasna nr. 19, bl.E2, etj. 4, ap. Bucuresti, Bucuresti, str. 60, sector 4, Bucuresti. Îl declar Danielopol Gheorghe nr. 2-4, sector 4, Completul 3 civil, nul, n Pierdut carnet de student pe dosar nr. 15201/299/2010. In numele Tanase Sebastian Andrei. caz neprezentare judecata se va face in lipsa, Il declar nul,

n Pierdut proces verbal de predare-primire nr. 7909/23.05.1991, pe numele Popescu Otilia Silvia, al apartamentului situat în Bucureºti, sector 6, str. Dezrobirii nr. 18-38, bl. 33, sc. 1, etaj 5, ap. 23. Îl declar nul,

é Celebra tãmãduitoare vindecãtoare “Sandra” dezleagã orice fel de farmece ºi blesteme, dezleagã beþia, cununiile, alungã rãul ºi farmecul. Apelaþi cu încredere ºi nu veþi regreta, Tel: 0745420201, 0721919511

Citatie: Biroul Notarial ACORD citeaza pe IANCU MARIA si IANCU ION cu ultimul domiciliu cunoscut in Bucuresti, Bd. Ghencea nr. 28, bl. C87, sc. B, et. 10, ap. 60, sector 6, sa se prezinte in data de 17.10.2011, ora 10, la sediul biroului notarial din Bucuresti, str. g-ral C-tin Cristescu nr. 2, parter, ap. 1, sector 1 in vederea rectificarii contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 982/08.04.2005 de Societatea Civila Acord prin notar public Octavian Viorel - Rogojanu, in care au calitatea de vanzatori, carmen.dinu@notariat-acord.ro, Tel: 0212229652

n Subscrisa Tanasa si Asociatii

Sprl, reprezentatã prin asociat coordonator Tanasa Constantin, în calitate de lichidator judiciar al Sc Auto Imob Leasing Ifn SA desemnat prin încheierea de ºedinþã din data de 18.06.2009, pronunþatã în Dosar nr. 18511/3/2009 aflat pe rolul Tribunalului Bucureºti, Secþia a VII-a Comercialã, anunþã scoaterea la vânzare a urmãtoarelor bunuri imobile: casa (vilã) P+1E+M în suprafaþã de 144, 25mp ºi terenul aferent acesteia în suprafaþã de 830, 59mp situat în com. Ciorogarla, Jud. Ilfov, în valoare totalã de 157.250E, spaþiu comercial situat în Eforie Nord, str. Panselelor, Jud. Constanþa, format din teren în suprafaþã de 38mp din acte ºi 38, 21mp din mãsurãtori ºi construcþie cu destinaþie de spaþiu comercial format din S+P+2E+M cu o suprafaþã construitã la sol de 38, 21mp, suprafaþã desfãºuratã pentru construcþie aprox. 191, 05mp, în valoare de 93.500E teren extravilan în suprafaþã de 10.158mp, situat în Comuna 1 Decembrie, Jud. Ilfov, în valoare de 51.850E, apartament 2 camere, situat în Mamaia, Jud. Constanþa, în valoare de 44.960E. Vânzarea bunurilor imobile identificate va avea loc prin licitaþie publicã cu vânzare, licitaþiile organizându-se sãptãmânal, pânã la valorificarea acestuia. Date despre starea bunului, preþul acestuia, condiþiile de înscriere la licitaþie precum ºi modul de organizare a acestor licitaþii se pot obþine din caietele de sarcini întocmite de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc. 2, et. 5, ap. 47, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000lei. Taxa de participare la licitaþie este în suma de 100lei. Achiziþionarea caietului de sarcini ºi plata taxei de participare la licitaþie sunt obligatorii pentru toþi participanþii la licitaþie. Relatii suplimentare se pot obtine la, Tel: 0213201484, 0722472733

Tanasa si Asociatii Sprl, in calitate de lichidator judiciar al Sc Kefalonia Group International Srl, desemnat prin Sentinta Comerciala nr. 6493 din data de 11.12.2009 pronuntata in Dosar nr. 9465/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a Comerciala, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea Sc Kefalonia Group International Srl constand in teren intravilan in suprafata de 285mp si constructii aferente C1 in suprafata de 212mp din extrasul de carte funciara (222mp din documentatia cadastrala si din contractul de vanzare cumparare) si C2 in suprafata de 63mp, suprafata utila a C1+C2 este de 245, 53mp si suprafata construita a C1+C2 este de 284, 58mp amplasate pe acest teren, situate in Mun.Urziceni, str.Mihai Viteazul nr. 40 si 42, Judetul I a l o m i t a i n v a l o a re d e 100.800euro exclusiv TVA echivalentul a 416.200lei exclusiv TVA, conform c u Publicatia de vanzare intocmita cu aceasta ocazie. Licitatile se organizeaza saptamanal in fiecare zi de miercuri ora 15, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Unirii nr. 78, bl.J2, sc. 2, et. 5, ap. 47, sector 3, interfon 47C. Date suplimentare privind bunurile scoase la vanzare, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000, 00lei, iar taxa de participare la licitatie este de 100, 00lei. Achizitionarea caietului de sarcini si plata taxei de participare la licitatie sunt obligatorii pentru toti participantii la licitatie. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus.Relatii suplimentare se pot obtine la, Tel: 0213201484, 0722472733

SC Multigalaxy SRL, cu sediul social in Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 1/II, et. 4, biroul 21, judetul Ilfov, avand CUI RO6454367 si fiind inregistrata in Oficiul Registrului Comertului sub nr.J23/519/2009, in calitate de titular al proiectului “AMENAJARE CANTINA”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”AMENAJARE RESTAURANT CANTINA PENTRU S A L A R I A T I ” , p r o p u s a fi amplasat in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 11G, sector 2. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.R.P.M. Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6 si la p u n c t u l d e lu c r u a l S . C . MULTIGALAXY S.R.L. situat in Bucuresti, Sos. Fabrica de Glucoza, nr. 11B, sector 2, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00–12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.R.P.M. Bucuresti, Tel: 0212426384, Fax: 0212427330

AFACERI Afaceri - Vanzari / Cumparari

n Centrala termica pe combustibil

Vitrina de sufragerie, pereti cristal plus continutul: bibelouri, pahare, etc, 650 RON, Tel: 0758393542, 0314152697

lichid Sime Duetto 30 si vase de expansiune 40l si 100 l toate absolut noi, 8.000 RON, ivagabriela@gmail.com, Tel: Afaceri Firme 0722236586 n CUMPAR DECIZII ANRP Mese Biliard, Poker - Producator (FONDUL PROPRIETATEA), TEL: Mobilier si Jocuri de agrement 0733633217 vinde Mese de Biliard noi si sh, n Vand teren in Râºnov (jud Mese de Poker, Remi, Canapele Braºov) 3.000 mp si 1.000 mp; sufragerie, Mobilier bucatarie, Vand Rulotã 5 locuri; Vand Haine 1 EUR, rosu_04@yahoo.com, Second Hand pt magazin SH: 4, 5 lei/kg, rodik88@yahoo.com, Tel: http://www.pro-biliard.ro, Tel: 0722225335, 0742225335 0722703445, 0722533363 mobilã sufragerie, n Vând dormitor, canapea, fotolii, ºifoniere, n Obþin legal si urgent banii de la cuier, etc. în stare bunã, moderne, ANRP pe legea 290 Basarabia, Tel: 0748427003 Tel: 0736472134

n Firmã de proiectare, întocmim

proiecte de arhitecturã, structurã ºi instalaþii la preþuri avantajoase, Tel: 0751782961 n Jaluzele exterioare (rulouri) aluminiu 250 lei/mp, PVC 160 lei/mp, usi de garaj 400lei/ mp, Tel: 0744102003, 0722534353

Servicii - Audit / Contabilitate

é Contabilitate/Expert societate de contabilitate atestata de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ofera servicii de contabilitate, expertiza contabila, evaluare, salarizare. Contati pe serviciile noastre! 100 EUR/luna, contact@unioncont.ro, www. unioncont.ro, Tel: 0744368693, 0213185574, Fax: 0213185574

Servicii - Transport

n Transport dubita 3, 5T marfa

mobila distributie tara colaborare firme 0, 90lei/km, Tel: 0723375192, 0764553955

SERVICII Servicii - Meditatii / Cursuri

n Engleza cls. 2-12, pregatire

bac, metode deosebite, experienta, eficienta, individual, domiciliul elevului, pe ora, 30 RON, Tel: 078662678 n MATEMATICA, LA DOMICILIUL DUMNEAVOASTRA. METODA MODERNA. GARANTAZ INSUSIREA MATERIEI, TEL: 0213137034, 0765620571 n Matematica, pregatire profesionala, domiciliul elevilor, succesul garantat, 0754916860 n Matematica- (sotul 45 ani), romana (sotia 42 ani), V-XII, experienta specialitate si psihologica, 12 ani meditatii, predare numai pe intelesul elevului, nu luam bani degeaba fara rezultate, 20l/h (domiciliu profesor), 25l/h (domiciliu elev), Tel: 0766594255, 0722286920 n Meditez limba englezã, elevi ºi studenþi. Deþin Certificat Cambridge. Preþ promotional, Tel: 0748919493

n Meditez Pian! Doctorand in muzicologie, absolventa a 2 facultati (pedagogie muzicala si muzicologie), predau ore de pian (copiilor de peste 4 ani si adultilor). Orele se desfasoara dupa o metoda proprie, personalizata fiecarui cursant. Rezultatele in timp au fost extraordinare (premii I la concursuri nationale, medalia de bronz la concursuri internationale, diploma de merit acordata de Festivalul “Enescu). Sedinta dureaza 1h- 50 ron si se desfasoara in zona Izvor (Bucuresti), 10 EUR/mp, carpcristina78@yahoo.com, Tel: 0213121962 n Profesor pregatesc elevi cl

V-XII la limba si literatura romana in vederea promovarii examenelor si testelor zona Militari Uverturii, Tel: 0722705252 n Profesor matematica, orice zona. Rezultate exceptionale, Tel: 0761929678 n Profesor matematica, domiciliul elevilor, rezultate exceptionale, garantat. Telefon 0727.809.907,

Profesoarã meditez matematica clasele 9-12, bacalaureat, admitere, zona Drumul Taberei. Garantez rãbdare ºi tact pedagogic, Tel: 0722483942, 0214138830

n Profesor cu experienta meditez

matematica clasele V-XII la domiciliul elevului tarif 40 lei sedinta, Tel: 0726561589

Servicii Diverse

n Administratora

cu atestat, preiau asociatii de proprietari. Asigur contabilitate casierie vechime, seriozitate, 0728802549 Inspectori resurse umane oferim s e r v i c i i d e c o n s u l t a n t a in domeniul resurselor umane, administrare personal, intocmire si transmitere revisal, Tel: 0724079177, 0752126696

Servicii Constructii / Amenajari

n Acoperisuri jgheaburi, burlane,

învelitoare, tablã zincatã, lindab, dulgherie, hidroizolaþii ºi reparaþii, Tel: 0722749192, 0740464600 n Amenajari apartamente/vile: glet-7; lavabil-5; gresie/faianta-20; rigips-13; polistiren-18, decorativa-8; parchet, lambriuri, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajari rigips. Izoleaza pereti exteriori cu rigips+ vata bazaltica si uita de frig sau de caldura de afara, izolare fonica, dressing-uri rigips, octavio1908@yahoo.es, Tel: 0768893731 n Branºament apã, canalizare, separãri, recepþie+contract Apa Nova, racorduri interioare, reparaþii, 0721390290, 0761077013

é Acoperisuri executam lucrari acoperisuri: tigla, tabla tiglata, tabla zincata, izolati si hidroizolati, tegola, jgheaburi si burlane, revizii si vopsitori acoperisuri vechi, etc, 1 EUR, ms_dyzzy@yahoo.com, Tel: 0765519570

é Moºia Bunicilor. Continuã înscrierea la Moºia Bunicilor, Locuinþe individuale protejate, asistenþã medicalã ºi toate serviciile aferente persoanelor aflate la vârsta înþelepciunii. Sãnãtoºi sau cu nevoi speciale, care viseazã la o viaþã boiereascã de lux, contactaþi-ne, office@mtig.ro, www.mosiabunicilor.ro, Tel: 0735173687, 0212115533 n Sansa unica, bani munciti dupa

serviciu. Studii superioare, Tel: 0722595939, 0747352635 n Servicii foto video pentru evenimente. Preturi mici, servicii de calitate, Tel: 0732843901, 0760822077 n Servicii foto video pentru evenimente in Bucuresti si in tara preturi accesibile, seriozitate, Tel: 0732843901, 0760822077 n Terapia sufletului, Tel: 0769771817

AnuntAZ 14 octombrie 2011  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you