Page 1

ç ASISTENTÃ

FOARTE PERSONALA, PSIHOLOG STRAIN 35. OM FOARTE SERIOS CAUTA ASISTENTA FOARTE PERSONALA PENTRU BUCURESTI. RELATIE INTIMA, MENAJ USOR, VARSTA MINIMA 18 ANI (VERIFICARE CU BULETIN). JOB FOARTE PLACUT CU AVANTAJE SUPERBE. PROGRAM FLEXIBIL. SALARIU INTRE 400 SI 500 RON PE SAPTAMANA. PLATA POATE PE SAPTAMANA SAU PE ZI. PERSOANA CU BUN SIMT. NU CONTEAZA DOAR ASPECT FIZIC. STRICT EXCLUS PROFESIONISTELE! ROG SERIOZITATE. FARA BIP FARA SMS SI FARA NUMAR PRIVAT, 2.000 RON/LUNA, TEL: 0724333000 ç Cele

mai ieftine bilete avion. DTS Travel Agency, agentie de turism din Bucuresti, emitere bilete de avion ieftine orice destinatii, orice companie aeriana de linie, sau low cost! Bilete de avion online, plata prin card sau transfer bancar! Agentie ticketing, 1 EUR, office@dts.com.ro, http://dts.com.ro, Tel: 0212339059, 0314378271

vânzãri cu/fãrã n Agenþi experienþã Compania Roossa angajeazã. Salariu 1200 Ron+ comision, bonusuri ºi posibilitate avansare, Tel: 0730566776

é PROGRAMUL

RABLA 2012 COLECTOR AUTORIZAT(CUMPAR VOUCHER, MASINÃ), 0720625590

é Sebastian,particular,vand apartament modern, spatios si aerisit, intr-un imobil construit in 2001 chiar langa parcul Sebastian. Vederea apartamentului este catre parcul Sebastian. Interiorul este renovat cu bun gust si cu finisaje de calitate, ceea ce scuteste noul proprietar de investitii serioase si timp pierdut. Prin recompartimentare s-a obtinut un living destul de spatios, cu bucataria inclusa, iar living-ul initial a devenit acum un dormitorde24mp.Apartamentul se vinde mobilat/nemobilat si se poate preda intr-un termen scurt de la data semnarii actului de vanzare. Pretul negociabil, 69.000 EUR, olteanugeo@ymail.com, Tel: 0766269183

curatenie in n Personal centre comerciale pentru firma specializata in servicii de curatenie. Salariu net 650-800 ron. 0212241302, 0212241312 Tel: 0729005137, 0728302335

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é VITAN MALL, VAND APARTAMENT DOUA CAMERE 60MP DECOMANDAT. ETAJ 2/8. TERMOPAN REHAU, AER CONDITIONAT IN FIECARE CAMERA, CENTRALA TERMICA PROPRIE, LOC PARCARE PLATIT LA PRIMARIE, INTERFON, GRESIE, FAIANTA. BLOCUL SE AFLA IN ZONA FOARTE LINISTITA. GRADINITA SI SCOALA IN APROPIERE. LA CINCI MINUTE DE MERS PE JOS DE MALL VITAN SI METROU. CONSTRUCTIE 1989, LIFT, GHENA DE GUNOI ASEZATA PE BALCON EXTERIOR, 78.000 € ANA.DOROFTEI@GMAIL.COM ...continuare TEL: 0731472442in pagina 16

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

Actriþã XXX. Agentia Titus Steel angajeaza actrite XXX, stefan_steel@yahoo.com, Tel: 0762010957

Agent comercial, agent de paza, ajustori (cunostinte de mecanica fina) angajam pentru atelierele Patriarhiei Romane, Tel: 0213614779, 0723242900

14 August 2012

é Agenti Pazã.

barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

n Agent Pazã angajam cu atestat pentru obiective Bucuresti si Ilfov, varsta n Ajutor Bucãtar. Angajam in Familie maxim 55ani, salariu atractiv. zona Giulesti, Tel: 0372735017 n Administrator. serioasa, zona rezidentiala 0751.517.060, Tel: Baneasa, angajam 0751517170 Arhivar. A ngajam administrator, bun la toate, persoane nefumatoare pentru casa si gradina, n Agent Pazã cu experienþã pentru ordonare muncitor, serios, posesor pentru obiective din Localitatea documente arhiva, cu permis auto, Tel: 0212300808 Buftea ºi Bucureºti salariu cunostiinte minime n Agent comercial folii auto in 800-1000net, Tel: operare PC. Program zona Bucuresti pentru folii 0760660213, 0212221268 full-time. Sunati intre orele Skyfol. Cerinte: obligatoriu min. 9-17, L-V; Tel: 0721975587 2 ani de experienta in vanzari n Agenþi Pazã urgent cu directe; masina proprie. CV si experienþã pentru obiective din Informatii prin e-mail n Asistent Farmacie angajez, Localitatea Buftea ºi Bucureºti. Prelungirea info@skyfol.ro, Ghencea, http://www.skyfol.ro, Tel: salariu 900-1000net, Tel: bogy14@hotmail.com, Tel: 0734392962 0760660213, 0212221268 0740004427

é Asistenta

personala, frumoasa, open minded, supla, nefumatoare, fara obligatii. doar din provincie. ofer cazare superlux, salariu 1.500 Euro, rog seriozitate. CV+ minim 3 poze mari la e-mail fitroyal09@gmail.com Tel: 0733637319

n Barmaniþã si ospatarite pentru Cafenea Moll. 0722.313.003, Tel: 0726608534 n Bona pentru un baietel de 2 ani, cu exp, ingrijita, peste 40 ani, in zona Unirii. Program 8-17, 900 RON/luna, contact@bonapentrucopil.ro, Tel: 0748656552, 0762075087 1.200-1.400lei, n Bonã experienta, 8-10 ore, Dr. Taberei, Dristor, Pantelimon, Militari, Otopeni, Crangasi, Aviatiei, Muncii, Colentina, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 Bonã regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

inscriem n Bucãtar, ajutor de bucatar, n Avon reprezentanti vanzari, ospatari si cameriste; de preferat familii care doresc sa castiguri mari, produse lucreze impreuna - Insieme cadou, cursuri gratuite, Grand Resort din jud. posibilitati avansare. Dambovita angajeaza; oferim 0768.321.060, Tel: cazare, masa si salariu, Tel: 0788348301 0722930207

é Bucãtar. Restaurant Il Cantuc c io angajeaz a bucatar cu experienta, Tel: 0724540839 n Bucãtãrese

(femei) cu experienta si recomandari in bucatarie internationala. Engleza avansat. Program 7.30-16.30. Pentru informatii sunati, 700 EUR/luna, contact @bonapentrucopil.ro, Tel: 0726399202, 0762075087


oferte de muncã România / info / pagina 3

14 August 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Politica economicã ºi monetarã a Uniunii Europene (partea a-II-a). Tema ne-a fost solicitatã de mai mulþi membri ai Asociaþiei Întreprinderilor Române de Antreprizã în Germania. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene Versiunea Consolidatã - document publicat la data de 30.03.2010 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, abordeazã în Titlul VIII, Art. 119 - 133, politica economicã ºi monetarã a Uniunii Europene. Pe parcursul mai multor episoade vom prezenta regulile comune ale Uniunii Europene în domeniul economic ºi monetar, impactul acestora asupra vieþii economice ºi sociale din statele membre. Art. 122. (1) Fãrã a aduce atingere celorlalte proceduri prevãzute în tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide, în spiritul solidaritãþii dintre statele membre, sã adopte mãsuri corespunzãtoare situaþiei economice, în special în cazul în care apar dificultãþi grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei. (2) În cazul în care un stat membru se confruntã cu dificultãþi sau este serios ameninþat de dificultãþi grave, datoritã unor catastrofe naturale sau unor evenimente excepþionale situate în afara controlului sãu, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate acorda statului membru în cauzã asistenþã financiarã din partea Uniunii, în anumite condiþii. Preºedintele Consiliului informeazã Parlamentul European cu privire la decizia adoptatã. Art. 123. (1) Se interzice Bãncii Centrale Europene ºi bãncilor centrale ale statelor membre, denumite în continuare „bãnci centrale naþionale”, sã acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de facilitate de credit instituþiilor, organelor, oficiilor sau agenþiilor Uniunii, administraþiilor publice centrale, autoritãþilor regionale sau locale, celorlalte autoritãþi publice, celorlalte organisme sau întreprinderi publice din statele membre; de asemenea, se interzice cumpãrarea de titluri de creanþã direct de la acestea de cãtre Banca Centralã Europeanã sau de cãtre bãncile centrale naþionale. (2) Alineatul (1) nu se aplicã instituþiilor publice de credit care, în contextul furnizãrii de lichiditãþi de cãtre bãncile centrale, beneficiazã din partea bãncilor centrale naþionale ºi a Bãncii Centrale Europene de acelaºi tratament ca ºi instituþiile private de credit. Art. 124. Se interzice orice mãsurã care nu se întemeiazã pe considerente de ordin prudenþial ºi care stabileºte accesul preferenþial la instituþiile financiare al instituþiilor, organelor, oficiilor sau agenþiilor Uniunii, al autoritãþilor administraþiilor publice centrale, al autoritãþilor regionale sau locale, al celorlalte autoritãþi publice sau al altor organisme ori întreprinderi publice din statele membre. Art. 125. (1) Uniunea nu rãspunde ºi nu îºi asumã angajamentele autoritãþilor administraþiilor publice centrale, ale autoritãþilor regionale sau locale, ale celorlalte autoritãþi publice sau ale altor organisme ori întreprinderi publice dintr-un stat membru, fãrã a aduce atingere garanþiilor financiare reciproce pentru realizarea în comun a unui proiect specific. Un stat membru nu rãspunde ºi nu îºi asumã angajamentele autoritãþilor administraþiilor publice centrale, ale autoritãþilor regionale sau locale, ale celorlalte autoritãþi publice sau ale altor organisme ori întreprinderi publice din alt stat membru, fãrã a aduce atingere garanþiilor financiare reciproce pentru realizarea în comun a unui proiect specific. (2) Consiliul, hotãrând la propunerea Comisiei ºi dupã consultarea Parlamentului European, poate, dacã este necesar, sã precizeze definiþiile privind aplicarea interdicþiilor prevãzute la articolele 123 ºi 124, precum ºi în prezentul articol. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

é Coafezã, manichiuristã clasic ºi cu gel, cosmetician cu vechime ºi începãtori, zona Militari-Gorjului, Tel: 0721795100 pentru n Colaboratori, persoane cu abilitati in vanzare, program flexibil, conditii avantajoase, Tel: 0723259240 modelier n Confecþioner/a damã cu experienþã, maºinã liniarã, zona Armeneascã, Moºilor, Udriºte. Relaþii, Tel: 0745490660, 0756098098

é Confecþioner/a

tipare. Fabrica confectii dama angajeaza confectioner tipare, urgent! Conditii foarte avantajoase, Tel: 0727829094

textile n Confecþionere pentru articole copii “cap coada” toate operatiile inclusiv calcat, FARA croit. Zona Cutitul de Argint. 1.000 L (BM incluse). Prg 8.00-16.30; 1.000 RON/luna, Tel: 0721501009 n Contabil-sef ºi contabil pentru contabilitate primara. Societate comercialã angajeazã CV la e-mail info@tekso.ro

Atelier é Croitor/easã. croitorie din str.Luica nr. 164-168 cart.Berceni, angajeaza masiniste, Tel: 0216833000, 0763147918 n Cusatoare si croitoreasa Angajez cusatoare si croitoreasa cu experienta, Tel: 0720708473

é Dispecer cu experientã. Firma de paza angajeazã Salariu motivant, Tel: 0731306122, 0731306123, Fax: 0730032568


pagina 4 / oferte de muncã România

14 August 2012 n Dispecer, societate paza angajeaza personal feminin pentru dispecerat, program de lucru in ture, sunt necesare cunostinte PC, rugam cv+ foto la e-mail nt_iordache@yahoo.com, Distribuitori ºi curieri pentru Bucureºti, formãm agenþi vânzãri ºi asistent manager. Salariu de la 1000 Ron+ comision, Tel: 0213151690 Angajam n Electricieni electricieni, Tel: 0731307022 n Electricieni in construcþii. Societate Comerciala angajeazã, Tel: 0766324951, 0766324952 de Serviciu n Femeie serioasa, muncitoare, dispusa sa lucreze in ture si weekend angajam pentru clinica veterinara, Tel: 0213480515, Fax: 0213480515 n Fierar betonist de plan, dulgher, muncitori necalificaþi, angajez, Tel: 0727505888 n Infirmier/ã asistentã pentru cãmin bãtrâni (de preferat internã), Tel: 0726451626 Profesor n Îngrijitoare. pensionar, varstnic, angajez in Voluntari femeie interna, fara obligatii, pentru ingrijire, cmunteanu20025@yahoo.com, Tel: 0765449484, 0213513427 n Instalatori angajez pentru schimbarea tevilor la blocurile vechi, Tel: 0752169144, 0726178755 n Instructor auto. Scoala de soferi sector 5 angajam instructori auto cu atestat in conditii avantajoase. Pentru informatii sunati, secretariat@vreaupermisauto.ro http://www.vreaupermisauto.ro, Tel: 0764435815 n Lãcãtuº confecþii metalice, cunoºtinþe bune desen tehnic, sudurã Mig-Mag ºi electric, zona Militari, Tel: 0726370381

Livrator cu masina Angajam la Tortilla Fast Food, Tel: 0372735017 n Livratori cu auto personal part time ºi full time, casierã ºi necalificaþi pentru bucãtãrie. Restaurantul Wu Xing angajeazã, Tel: 0316900247 n Lucrãtori Comerciali si soferi pentru SC Great Atlantic Impex SRL cu sediul in Afumati Ilfov. Interviurile se programeaza in urma Cv-urilor trimise la e-mail posturiliberegreat@gmail.com, Tel: 0723133865 n Lucratori Depozit angajeaza Farmexpert, firma de distributie produse farmaceutice. Cu experienta de minim 1 an pe un post similar. Pachet salarial oferit: 1200 lei net, tichete de masa si decont transport, cmincu@dci.farmexpert.ro, Tel: 0214077712, Fax: 0214077701 n Mãcelar cu experienþã, zona Rahova, Tel: 0725525720, 0721048003

é Manichiuristã si tehnician Unghii False. Angajez la Salon German Nails, Piata Victoriei! Asigur clientela de dimineata pana seara, flory.minea@yahoo.com, http://www.germannails.ro, Tel: 0722211106 n Manichiuristã cu experienþã, angajãm la Ela Salon – Brâncoveanu, condiþii avantajoase, Tel: 0735548453 tehnician n Manichiuristã, unghii false, angajeaza www.magicsalon.ro, sal 1200 ron / 20% comision, Tel: 0768106512

EROTIC, é MASAJ ANGAJAM FETE, PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, FATA CU ASPECT FIZIC PLACUT, SOCIABILA, PREZENTABILA, RESPECTUASA, OFERIM CAZARE GRATUITA, ZONA CALEA MOSILOR, PREFERABIL DIN PROVINCIE, CASTIG FOARTE ATRACTIV, 4.000 EUR/LUNA, CLEOPATRAMASAJ@ YAHOO.COM, HTTP://WWW.CLEOPATRAM ASSAGE.RO, TEL: 0765500180

n Muncitor bãiat pentru polish auto ºi curãþat tapiserii. Experienþã, zona Drumul Taberei, Tel: 0760566054 n Muncitor necalificat, SC Cibicolor SRL angajeaza pentru hala productie lacuri si vopsele zona Militari, Tel: 0725513116, 02131727185 necalificati n Muncitori angajam urgent pentru ingrijire cladiri, firma de curatenie, Tel: 0212305622 Muncitori in constructii, Soc ietate c omerc iala angajeaza cu salariu intre 800 si 1000 RON, 800 RON, Tel: 0729277000 n Muncitori sortatori deseuri neferoase cu experienta, angajam. Sos. Giurgiului 27, Jilava, Tel: 0728024322

é Munc itori. SC Kiat Group Cons truc t SRL angajeaz a: Munc itor Sapator manual 10 posturi; Munc itor Inc arc ator descarcator 10 posturi; Muncitor necalificat la s pargerea s i taierea materialelor de constructii 10 pos turi; Munc itor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje 10 posturi; Muncitor spalare si curatare cisterne 10 posturi. Interviul va avea loc in data de 14.08.2012, ora 9:00. Relatii la telefon. CV-urile se vor trimite la adres a de e-mail rodica1978@hotmail.com, Tel: 0742381010 n Ospãtar. Restaurant cu specific arãbesc angajeazã, Tel: 0745507000

é Maseuzã, cu salariu 1.200 RON si coafezã cu experienþã. Coafor Calea Moºilor 268 angajeazã, Tel: 0721991827, 0212109596 n Menajerã, angajam femei pentru menaj cu sau fara experienta, salariu atractiv, Tel: 0763605451 n Merchandiser pentru Bucuresti cauta Sc Azad Enterprises. Va rugam Cv pe fax sau email, office@lomonza.com, Fax: 0213362854 n Modelator covrigi, gogoºi ºi vânzãtoare, cu experienþã ºi calificare. Relaþii la telefon, Tel: 0728138544 n Montator (atelier) si circularist (pal melaminat) cu experienta in domeniu, Tel: 0760055733

Persoanã, angajez pentru ingrijire batran in zona Aviatiei, Tel: 0720777444 n Personal pentru gradinita privata, zona Parcul Tineretului, angajam educatoare, asistent medical pediatru, salariu, conditii atractive, Tel: 0760674919

éP E R S O N A L CALIFICAT IN P R O D U C T I A PUBLICITARA ANGAJAM, TEL: 0754057901

é Personal Curãþenie. Firmã de menteneanþã clãdiri face angajãri pentru urmãtorul personal: Departament Cleaning- responsabil obiectiv-pentru curãþenie ºi personal pentru curãþenie, Tel: 0756196371 n Personal fast-food. Cautam fete energice pentru preparare si vanzare produse fast-food. Acceptam doar persoane domiciliate in sectorul 3. Mai multe informatii la telefon in fiecare zi dupa ora 14:00, Tel: 0722418555

é Personal, Firmã curãþenie angajeazã personal pentru spitale, 550 lei+ bonuri, Tel: 0726693792 n Personal. Societate comercialã angajeazã pentru halã sticlã PVC în Bragadiru, 2 fete prelucrat baghetã ºi 2 lucrãtori cu experienþã pentru sticlã.Relaþii L-V: 8-16, office@tele-electron.ro, Tel: 0214303390, 0217727952 Pers onal. Soc ietate produse ºi distribuþie pâine, produse de panificaþie ºi patiserie angajeazã personal pentru urmãtoarele posturi: ºoferi disponibili care sã poatã sã stea în fabricã cât es te nec es ar, s ã fie disciplinaþi ºi sã aibã permis de conducere categoria B; brutar, ambalator, modelator, cocãtor, cuptorist. CV-ul se trimite la e-mail aspansrl@yahoo.com, Tel: 0213611832 n Responsabil aprovizionare, cunoºtinþe tehnice, PC Office, limba englezã scrs/vorbit, permis cat.B. CV pe e-mail, marian.chiriac@seba.ro, Tel: 0726370381


14 August 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n SECRETARÃ CUNOSCATOARE LIMBA ENGLEZA SI PC PENTRU SC SEA BELL TRADING SRL, 0213159353, 0213159355 n Shaormar cu experienþã. Fast food angajeazã, relaþii la telefon, Tel: 0728138544 n ªofer cat B si C, mecanic pompa beton, Militari, Chiajna, Crangasi, Tel: 0726155812 n ªofer (caregoria „C”) angajeaza Farmexpert, firma de distributie produse farmaceutice. Cu experienta de minim 2 ani pe un post similar, fara incidente in trafic. Pachet salarial oferit: 1600 lei net, tichete de masa cmincu@dci.farmexpert.ro, Tel: 0214077701, Fax: 0214077712 taxi cu/fãrã n ªoferi experienþã (facilitãm obþinerea atestatului). Zilnic 9-17, str. Piscul Crãsani nr. 29, Militari. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Spãlãtor auto,

spalatorie in zona Dorobanti angajeaza personal cu experienta in domeniu, salariu 900ron, Tel: 0763163617

é Sudor in argon,

operator masina debitare si lacatus mecanic. Fabrica de grille metalice din Otopeni angajeaza, Cv la 0213503810/2, Tel: 0213503810

é SUDORI, ANGAJAM BARBATI CU ABILITATI IN DEBITARE METALE, MANUIREA MASINII DE GAURIT SI SUDURA, TEL: 0754057901

n Tãlpuitori manuali, maºiniste ºi fete la masã. Angajam personal calificat. Condiþii foarte bune, Tel: 0217764107, 0724526287 n Tâmplari cu experienta pentru productie mobila pal BragadiruIlfov, Tel: 0724275328

n Vânzãtoare cu experienþã, pentru magazin alimentar. Program o zi cu o zi, salariu 1.000Ron, contract de muncã, Tel: 0728962316 n Vânzãtoare angajez pentru minimarket, zona Gara de Nord, Tel: 0730376118

é Vânzãtor/oare.

é Tehnicieni. Aba Security angajeaza tehnicieni, lacatusi mecanici sisteme alarmare si interfonie, Tel: 0213358420 auto cu n Tinichigiu experienþã. Service auto zona ªincai angajeazã, Tel: 0737518641 n Vânzãtoare la dozator de lapte Piaþa Sudului sector 4, angajez, Tel: 0720426737 n Vânzãtoare cu experienþã, magazin alimentar nonstop zona Ghencea, Compozitorilor, salariu 11 milioane, program 2 zile cu 2 zile, Tel: 0766324843

Restaurant tip fast-food angajeaza Vanzatoare cu /fara experienta. Relatii de luni-vineri, 10:00-20:00, Tel: 0737997856 Videochat fete si cupluri pt. VirtualStars Studio oferim conditii excelente de munca, camere atent decorate, training s pec ializ at, bonus angajare 300$, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, bonusuri zilnice, s ite-uri de top, c m, 2.500 USD/luna, offic e @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, 0721516830, 0763296676

Videochat angajam cupluri, fete, cazare gratuita, camere individuale lux, aparatura ultraprofesionala, bonus angajare 400$, comision 50-70%. Convinge-te! www.abcvideochat.ro Tel: 0727587999, 0784666766 de acasa n VideoChat Angajam Fete, Cupluri, in orice localitate in vederea colaborarii de acasa, 70% procent, site-uri neaccesibile din Romania, asistenta online pentru orice probleme, petrurelu@yahoo.com, Tel: 0747572644

é Vulcanizator de

preferat cu experienta angajez, 1 sau 2 persoane, Tel: 0722501711


detalii la http://ec.europa.eu Eures Advisers, pentru Italia n 1. Add. Vendita - Verkaufspersonal; Description: Importante Multinazionale della grande distribuzione operante nel settore dell’elettronica di consumo sta cercando del personale di vendita. Si occuperà di: vendita e assistenza alla clientela allestimento punto vendita pulizia e immagine del punto vendita magazzino Il profilo ideale: diploma di fine apprendistato, esperienza pregressa in ruoli a naloghi nel settore dell’elettronica di consumo, buon uso del PC, conoscenza della lingua tedesca, propensione al team working, domicilio nella zona. Prego inviare il CV in lingua italiana. Bedeutender Großverteiler im Bereich von elektronischen Konsumartikeln sucht Verkaufspersonal. Aufgaben: Verkauf und Kundenbetreuung Betreuung der Verkaufsstelle Reinigung und Immagepflege des Verkaufspunktes Lagerführung Das ideale Profil: Lehrabschlusszeugnis, Arbeitserfahrung in ähnlichen Bereichen der elektronischen Konsumartikel, gute PC-Kenntnisse, Kenntnisse der italienischen Sprache, Teamgeist und Wohnort in der Umgebung Bitte das CV in italienischer Sprache zuschicken; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. Zweisprachige TelefonistIn - telefonista bilingue; n 2. Description: Wir suchen TelefonistInnen - möglichst zweisprachig - Stundenplan: 14.00 bis 20.00 Uhr oder evt. 08.00 bis 14.00 Uhr - 30 St/Woche - bitte CV zuschicken telefonista - possibilmente bilingue - orario dalle ore 14.00 alle ore 20.00 - eventualmente anche dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - 30 ore/settimana - prego inviare CV; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 3. Lagerhalter und Außendienstverkäufer/in - magazziniere e commesso/a del servizio esterno; Description: Lagerhalter und Außendienstverkäufer/in für den Vertrieb von Arbeitskleidung und Gartengeräten sehr gute Deutschkenntnisse - Außendienst 2-3mal pro Woche - bitte schriftliche Bewerbung zuschicken. magazziniere e commesso/a per il servizio esterno per la vendita d’abbigliamento di lavoro - ottima conoscenza della lingua tedesca - servizio esterna 2-3 volte alla settimana - prego inviare CV prego inviare il CV; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 4. Tornitore - Dreher; Description:tornitore per tornio verticale e orizzontale per la produzione di pezzi di ricambi esperienza lavorativa pluriennale come tornitore al tornio tradizionale e al tornio programmato CNC Dreher für die Herstellung von Ersatzteilen - Voraussetzung: mehrjährige Arbeitserfahrung auf der traditionellen Drehbank und auf der CNC-gesteuerten Drehbank; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 5. Bekanntes Import - Export Unternehmen sucht 4 einsatzfreudige Handelsvertreter für den Raum Trentino Südtirol im Bereich der Innovativen Energien; Description: Wir vertreiben für ganz Italien qualiativ hochwertige Produkte der Solarthermie, Wärmepumpen, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Pufferspeicher, Verbindungssysteme für Solaranlagen, Wasseraufbereitung und Photovoltaik. Wir freuen uns über ihre Bewerbung; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 6. Magazzininiere Tedesco Madrelingua Full Time; Description: Per nota azienda con sede in Lana, ricerchiamo un magazziniere perfettamente bilingue (tedesco Madrelingua). Richiesta: - Residenza/domicilio a Lana o dintorni - Ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca Orario Lavoro: full time dal lunedì al venerdì; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 7. Technischer Konstruktionszeichner gesucht.; Description: Technischer Konstruktionszeichner für den Bereich Metall gesucht. Sie kümmern sich um das Erstellen von Fertigungszeichnungen in Autodesk Inventor und AutoCAD, erstellen 3D Modelle und 2D Pläne und befassen sich mit der Auslegung und Dimensionierung von neuen Bauteilen. Sie haben eine technische Ausbildung im Metallsektor abgeschlossen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben, selbstständiges Arbeiten, Mitwirken in einem jungen und dynamischen Team (Kompetenzcenter), gute Entwicklungsmöglichkeiten mit Aufstiegschancen und soziale betriebliche Leistungen wie z.B. unsere Betriebsmensa; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services.

n 8. Sicherheitsmanager (w/m); Description: leitner ropeways sucht einen sicherheitsMANAGER (W/M) am Standort Sterzing Sie sind im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Sicherheit und den Umweltschutz auf den Baustellen in aller Welt zuständig. Ihre Aufgabe liegt in der Pflege und Weiterentwicklung des internen Managementsystems für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, sowie in der Erstellung der Sicherheitspläne für die Baustellen. In Koordination mit den Baustellen- und Montageleitern und der engen Zusammenarbeit mit externen Beratungsfirmen kümmern Sie sich um die Gefahrenüberprüfung und identifizieren Verbesserungspotenziale. Nach dem Abschluss einer angemessenen Ausbildung haben Sie idealerweise eine zusätzliche Ausbildung im Bereich Arbeitssicherheit oder verfügen über eine entsprechende Berufserfahrung. Neben deutsch und italienisch, sprechen Sie auch ein gutes Englisch; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 9. Verkäufer/in in Vollzeit; Description: Für Industriebetrieb in Naturns suchen wir eine/n zweisprachigen Verkäufer/in (im Lebensmittelbereich) in Vollzeit. Arbeitszeiten: 8.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 von Montag bis Freitag und Samstag 9.00 12.30 mit Ruhetag. Computerkenntnissen sind erforderlich. Aussicht auf Anstellung auf unbefristeter Zeit; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 10. Sistemista (m/f) presso Direzione Generale a Bolzano; Description: Per rafforzare il nostro Reparto IT presso la Direzione Generale a Bolzano cerchiamo un Sistemista (f/m) Il candidato ideale ha conseguito un diploma di scuola superiore con indirizzo informatico o una laurea (anche breve). Rappresenta titolo prefenziale l’esperienza nella mansione e buone conoscenze in particolare di Windows, Linux e/o Unix. Buone doti organizzative e la capacità di lavorare in autonomia completano il profilo. Offriamo un ambiente di lavoro giovane e dinamico, garantendo autonomia nello svolgimento delle proprie mansioni, formazione adeguata e possibilità di crescita professionale. I candidati interessati sono pregati di visitare il nostro sito www.fercam.com e di inserire i propri dati e/o allegare il proprio CV all’interno della pagina “Lavora con noi; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 11. Wir verstärken unsere Verkaufsmannschaft und suchen für die Niederlassung Bozen Junior Verkäufer/in.; Description: Wir verstärken unsere Verkaufsmannschaft und suchen für die Niederlassung Bozen Junior Verkäufer/in Ihre Hauptaufgabe besteht in der optimalen Betreuung der bestehenden und in der Neukundenakquise im Raum Südtirol für die Dienstleistung Nationales Sammelgut. Nach einer gründlichen Einarbeitung werden Sie im Außendienst eingesetzt und organisieren selbständig Besuche mit potentiellen Kunden. Vertriebskenntnisse sind wünschenswert, aber kein Muss, sehr gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus. Sollten unsere Stellenausschreibungen Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf ihre Online-Bewerbung; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 12. Disponenten von Komplettladungen - Niederlassung Bozen; Description: Sie pflegen in dieser Funktion direkt die Kontakte zu Kunden sowie zur Disposition desr Kühltransporte des Eigenfuhrparks und der Transportunternehmer und organisieren selbständig und eigenverantwortlich die internationalen Transporte. Für diese abwechslungsreiche Tätigkeit suchen wir einen dynamischen Mitarbeiter, der über Kommunikationstalent, Kundenorientierung, Organisationstalent und Teamfähigkeit verfügt. Die Beherrschung der deutschen und italienischen Sprache sowie gute Englisch und PC-Kenntnisse sind notwendig. Sollte unsere Stellenausschreibung Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre vollständige und aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an jobs@fercam.com senden; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 13. Verkäufer im Aussendienst für die Internationale Verteilung/Sammelgut in der Zone Bozen; Description: Als Verkäufer unserer Transportdienstleistung im Bereich Internationales Sammelgut in der Zone Südtirol sind Sie für die Betreuung der bestehenden Kunden zuständig, sowie für Akquisition von Neukunden. Wir setzen kundenorientiertes Arbeiten, Zweisprachigkeit (deutsch/italienisch) und Erfahrung im Bereich internationales Sammelgut voraus; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services.

n 14. Führungskraft Instandhaltung&Anlagenoptimierung (m/w); Description: Ihre Aufgaben: - Ausarbeitung und Durchführung von Automatisierungs- und Optimierungsprojekten, - Planung und Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen, Mitarbeiterführung. Ihr Profil: - Meisterbrief Elektriker / Industrieelektronik bzw. gleichwertige Ausbildung, - Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Technischen Service oder ähnlicher Funktion, - Fundierte Kenntnisse in Industrieelektrik, digitaler Steuer- und Regeltechnik, Messtechnik CNC und SPS-Technik, - Kenntnisse der Vorschriften und Normen in Arbeitssicherheit und Umweltschutz, - Fähigkeit zur selbstständigen analytischen Problemlösung, - Belastbarkeit, Gute Deutschund Italienischkenntnisse, Gute PC-Kenntnisse. Es erwartet Sie eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe und sehr gute berufliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Neben einem angenehmen Arbeitsklima bieten wir eine leistungsgerechte Entlohnung und die Sozialleistungen eines Großunternehmens; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. Artdirector/ in, Grafikdesigner/in in Festanstellung; n 15. Description: Sie haben mindestens 3 Jahre Agenturerfahrung, arbeiten professionell, sind belastbar, gehen mit großer Hingabe an jede Aufgabe und beherrschen alle gängigen Mac-Programme. Sie haben Erfahrung mit der Erstellung von Konzepten, Kampagnen, CD/CI, Packaging und Internetgestaltung. Sie finden ein nettes Team in einer Agentur, die sich für ganzheitliche Kommunikation namhafter Unternehmen stark macht; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 16. Collaboratore/trice per la promozione del nuovo mondo tematico DolfiLand; Description: La ditta Dolfi Srl con sede ad Ortisei cerca un collaboratore per la promozione del nuovo mondo tematico DolfiLand (www.dolfiland.com). Cerchiamo una persona che abbia gà coltivato esperienze nel mondo dei touroperator e che abbia lavorato già in diverse aziende touroperator o agenzie viaggi; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 17. La ditta Dolfi Srl con sede ad Ortisei cerca un collaboratore per la promozione del nuovo mondo tematico DolfiLand www.dolfiland.com; Description: Cerchiamo una persona che abbia gà coltivato esperienze nel mondo dei touroperator e che abbia lavorato già in diverse aziende touroperator o agenzie viaggio; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 18. La ditta Dolfi Srl con sede ad Ortisei cerca un collaboratore per la promozione del nuovo mondo tematico DolfiLand www.dolfiland.com; Description: Cerchiamo una persona che abbia gà coltivato esperienze nel mondo dei touroperator e che abbia lavorato già in diverse aziende touroperator o agenzie viaggio; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 19. Department Manager (m/w) *** Department Manager (m/f); Description: Für ein großes und bekanntes Unternehmen im Bereich der Elektro- und Haushaltsgeräte suchen wir im Raum Meran: IHRE AUFGABEN: Leitung einer der folgenden Abteilungen: Audio/Video - PC/Informatik - Telefonie - Große Haushaltsgeräte - Kleine Haushaltsgeräte - Geschenksartikel, Operative und organisatorische Leitung des Geschäfts, Kundenbetreuung, Unterstützung des Store Managers, Personalentwicklung, Organisation des Inventars, Kontrolle und Erreichung der vorgegebenen Ziele. IHR PROFIL: Kenntnisse der Produkte im entsprechenden Bereich; Mehrjährige Erfahrung in analoger Position; Führungskompetenz; Flexibilität; Problemlösungskompetenz; Organisationsfähigkeit; Sehr gute Kenntnisse in Italienisch, gute Deutschkenntnisse. Siehe auch www.businesspool.it Position AD000109 Per una grande azienda conosciuta nel settore dell’elettronica di consumo cerchiamo nella zona di Merano: IL SUO PROFILO: Responsabilità per una delle seguenti reparti: Audio/Video PC/Informatica - Telefonia - Grandi elettrodomestici - Piccoli elettrodomestici - Casa regalo; Gestione operativa e organizzativa del reparto; Gestione dei clienti; Supporto allo Store Manager; Formazione del personale; Organizzazione della attività inventariale; Raggiungimento e monitoraggio degli obiettivi assegnati. IL SUO PROFILO: Conoscenza tecnica dei prodotti del reparto richiesto; Esperienza pluriennale in una posizione analoga; Leadership; Flessibilità; Problem solving; Capacità organizzative; Conoscenza molto buona della lingua italiana, buona del tedesco. Si veda anche www.businesspool.it Posizione AD000109; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services.


detalii la http://ec.europa.eu n 20. La ditta Dolfi Srl con sede ad Ortisei cerca un collaboratore per la promozione del nuovo mondo tematico DolfiLand www.dolfiland.com; Description: Cerchiamo una persona che abbia gà coltivato esperienze nel mondo dei touroperator e che abbia lavorato già in diverse aziende touroperator o agenzie viaggio; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 21. Technischer Mitarbeiter (m/w) *** Impiegato tecnico (m/f); Description: Unser Kunde ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Reinigungstechnik im Großraum Bozen. IHRE AUFGABEN: Assistenz in der Produktentwicklung; Auftragsbearbeitung; Koordination der Projekte; Bearbeitung von Plänen; Technische Unterstützung der Kunden. IHR PROFIL: Technische Ausbildung (vorzugsweise GOB - Fachrichtung Elektrotechnik); Berufserfahrung im elektronischen Bereich; CAD-Kenntnisse; Flexibilität; Selbständige Arbeitsweise; Deutsch und Italienisch sehr gut in Wort und Schrift, Englisch gut. Siehe auch www.businesspool.it Position AD000111 *** Il nostro cliente è un’azienda di elettrodomestici professionali con sede a Bolzano, operante a livello internazionale. LE SUE MANSIONI: Assistenza nella fase di sviluppo dei prodotti; Elaborazione degli ordini; Supervisione della progettazione; Elaborazione di piani tecnici; Collaborazione tecnica con i fornitori. IL SUO PROFILO: Maturità tecnica, specializzazione elettrotecnico; Esperienza nella tecnica dei quadri elettrici e assemblaggio di componenti plastici (titolo preferenziale); Conoscenza software CAD; Flessibilità; Modalità di lavoro autonoma; Eccellente conoscenza della lingua tedesca e italiana, buona dell’inglese. Si veda anche www.businesspool.it Posizione AD000111; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 22. Responsabile di Divisione per la gestione autonoma della nostra Business Unit più importante; Description: Siamo un’azienda internazionale di trasporti e logistica, con 19 filiali in Europa e Russia. Le nostre 5 business units sono carichi completi internazionali, distribuzione internazionale, logistics services, trasporti marittimi ed aerei e trasporti eccezionali internazionali. Per la nostra sede di Ora cerchiamo un Responsabile di Divisione per la gestione autonoma della nostra Business Unit più importante. I compiti consistono nell’ottimizzazione dell’organizzazione, nella gestione e nello sviluppo delle filiali Europee, nel rafforzamento della forza vendita, nell’espansione in nuovi mercati e paesi, nell’introduzione di management tools (in ambito commerciale e di servizio), nella definizione e verifica del raggiungimento degli obiettivi, nell’individuazione e nello sviluppo di giovani potenziali, nell’elaborazione e realizzazione della strategia commerciale e nella gestione dei key account. Il candidato ideale possiede una laurea in economia o una laurea tecnica, una pluriennale esperienza in una posizione equiparabile in un’azienda internazionale ben strutturata, abituato a lavorare in modo strategico, alta motivazione e flessibilità, spirito imprenditoriale e orientamento al risultato. Sono fondamentali per questa posizione l’ottima conoscenza della lingua italiana e la buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza della lingua tedesca e la conoscenza nell’ambito dei trasporti costituiscono titolo preferenziale. La residenza in Trentino Alto Adige, o la disponibilità al trasferimento in tale zona, sono necessari; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 23. Bereichsleiter/ Bereichsleiterin für die selbständige und eigenverantwortliche Führung unseres wichtigsten Unternehmensbereiches; Description: Wir sind ein international operierendes Unternehmen mit 19 Niederlassungen in Europa und in Russland. Unsere fünf Bereiche sind internationale Schwertransporte, - Ladungsverkehr, - Distribution, Logistics Services, See- und Luftfracht. Wir suchen einen Bereichsleiter für die selbständige und eigenverantwortliche Führung unseres wichtigsten Unternehmensbereiches. Die Aufgaben dieser Position liegen in der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Erreichung der Marktführerschaft in diesem Segment, in der Optimierung der Organisation, in der Stärkung des Vertriebs, der Leitung und Entwicklung der europäischen Niederlassungen, der Expansion in neue Länder und Märkte, in der Einführung von Managementtools im Bereich Vertrieb und Service und im Formulieren von Zielvorgaben sowie einer nachhaltigen Wertsteigerung. Der ideale Kandidat hat ein abgeschlossenes technisches oder wirtschaftliches Studium, eine vergleichbare Erfahrung in einem internationalen und strukturierten Unternehmen, ausgeprägte strategische Denkweise, operative Umsetzungsstärke, proaktive und ergebnisorientierte Arbeitsweise, herausragende Vertriebsund Serviceorientierung. Starke Personalführung und fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung für diese Position. Italienischkenntnisse sowie Erfahrung in einem Transport- oder Logistikunternehmen wären von Vorteil. Der Wohnsitz in der Region Südtirol / Trient oder die Bereitschaft zum Umzug sind zwingend notwendig; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services.

n 24. Assistent im Bereich Messdatenmanagement (m/w) *** Assistente per la gestione dati di misura (m/f); Description: Unser Kunde ist ein Dienstleistungsunternehmen im Großraum Brixen. IHRE AUFGABEN: Laufende Erfassung und Auswertung von Messdaten (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser); Sicherstellung der laufenden; Zählerfernauslesung; Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Messdatenmanagements; Auswertung der Daten für das Netzcontrolling; Analyse und Anwendung der Beschlüsse der Regulierungsbehörde (AEEG); Zeitgerechte Datenübermittlung an die verschiedenen Behörden. Siehe auch www.businesspool.it Position AD 000112 Per un’azienda di servizi nella zona di Bressanone cerchiamo: IL SUO PROFILO: Elaborazione e analisi dei dati di misurazione (energia elettrica, gas, teleriscaldamento, acqua); Collaborazione e sviluppo del management dati; Elaborazione dei dati per il controlling; Analisi e applicazione delle normative dell’ Autorità per l’energia elettrica e gas (AEEG); Comunicazione entro i termini predisposti alle varie Autorità. IL SUO PROFILO: Diploma di scuola tecnica, commerciale o scientifica; Competenza nell’elaborazione di banche dati; Conoscenze tecniche generali e buona conoscenza delle applicazioni MS Office, soprattutto Excel; Preferibile esperienza nell’analisi e nell’automatizzazione di processi; Capacità di lavorare in maniera autonoma; Resistenza allo stress; Ottima conoscenza della lingua italiana e tedesca. Si veda anche www.businesspool.it Posizione AD000112; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 25. Operatrici Telemarketing - full time; Description: Per nota azienda sita in Settequerce - Terlano, ricerchiamo operatrici telemarketing che si occupino di promuovere telefonicamente e di erogare le informazioni circa prodotti/servizi aziendali. Mansione: Contatto telefonico con potenziali clienti per la promozione/vendita del prodotto/servizio mediante telefonate outbound (in uscita); descrizione dell’oggetto della promozione seguendo una traccia prestabilita e verificando l’interesse dell’utente; erogazione di informazioni del potenziale cliente, gestione degli appuntamenti con i clienti interessati Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 09:00 13:00 14.00-18:00 Contratto: a tempo determinato per scopo assunzione; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 26. Responsabile di deposito ferroviario / depote manager; Description: Per importante multinazionale francese operante nel settore dei trasporti ricerchiamo un DEPOTE MANAGER (RESPONSABILE DI DEPOSITO) per il deposito di Bolzano. La figura selezionata sara’ responsabile di assicurare i target di produzione, gli standard di qualita’ e i requisiti di sicurezza del deposito, attraverso la corretta pianificazione delle attivita’ e la gestione oculata delle risorse. Dovra’ essere in grado di massimizzare l’efficienza del deposito e di minimizzarne i costi operativi. Principali responsabilita’: pianificazione delle attivita’ di manutenzione ordinaria e straordinaria, definizione dei fabbisogni di personale interno, training del team di manutenzione, con l’obiettivo di raggiungere elevati standard di qualita’ nelle attivita’ del deposito. Sara’ in grado di monitorare gli standard di produzione del deposito, predisponendo report che descrivono le cause di eventuali guasti e individuano le aree di miglioramento dell’attivita’. Dovra’ infine interfacciarsi con i fornitori per l’esecuzione di particolari servizi non gestiti internamente. Profilo: laurea in ingegneria elettrica o elettronica o meccanica, precedente esperienza nella gestione di attivita’ di manutenzione all’interno di aziende, preferibilmente operanti nel settore dei trasporti. Caratteristiche comportamentali: efficacia operativa, decision making e problem solving, senso del team e capacita’ di delegare responsabilita’, capacita’ di comunicare con trasparenza e di gestire il personale con attenzione alla crescita delle risorse ed al loro empowerment, approccio proattivo nei confronti del cliente interno ed esterno. Buona conoscenza dell’inglese e dei principali strumenti informatici per la gestione delle attivita’ di manutenzione completano il profilo in modo ottimale. Salary: Euro 30000 35000 (Annually) ; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 27. Elektriker gesucht!; Description: Für die Erweiterung unseres Teams suchen wir einen motivierten, deutschsprachigen Elektriker mit Berufserfahrung. Geboten wird ein angenehmes Betriebsklima, gute Entlohnung und ein Firmenauto. Bei Interesse bitte bei Inderst Luis unter folgender Telefonnummer melden: 335-6207400; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 28. Auditor Sistemi di Gestione; Description: Auditor di parte terza di Sistemi di Gestione (qualità, ambiente, sicurezza) competente nel settore costruzioni e installazione di impianti EA 28. Libero professionista con partita IVA; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services.

n 29. La ditta Dolfi Srl con sede ad Ortisei cerca un collaboratore per la promozione del nuovo mondo tematico DolfiLand www.dolfiland.com; Description: Cerchiamo una persona che abbia gà coltivato esperienze nel mondo dei touroperator e che abbia lavorato già in diverse aziende touroperator o agenzie viaggio; Source:Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 30. Urgente _ Bagnino con Brevetto; Description: Per stabilimento balneare, ricerchiamo un bagnino da metà maggio a fine agosto. Richiesto: - Brevetto di bagnino di salvataggio Orai di lavoro: dal lunedì alla domenica dalle 12.00 alle 18.00; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 31. Cerchiamo assistenti bagnanti per piscine in provincia di Bolzano; Description: Per stagione estiva cerchiamo assistenti bagnanti per piscine in provincia di Bolzano; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. Elektriker für verschiedene Reparaturarbeiten; n 32. Description:Elektriker für verschiedene Reparatur- und Kundendienstarbeiten Dieses Stellenangebot gilt nur für deutschsprachige Bewerber; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 33. Computo - Sistemi Bolzano - Cerca nuova risorsa per ampliamento reparto d’assistenza gestionale; Description: Computo - Sistemi Bolzano, per l’ampliamento del suo reparto d’assistenza, ricerca un candidato/a che abbia avuto precedenti esperienze con l’utilizzo e/o l’assistenza su gestionali ERP oppure abbia svolto analoghe attività presso Studi di Commercialisti; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 34. Erfahrene/r Mitarbeiter/in in Bozen gesucht; Description: Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir junge/n motivierte/n Mitarbeiter/in für die Organisation der Transporte im Bereich des Ein- und Verkaufes von Lebensmitteln aller Art. Gerne mit Fremdsprachen; Source: Bolzano-Alto Adige/Bozen-Südtirol, Public Employment Services. n 35. Cucitore/Cucitrice; Description: Operaio specializzato su macchinari industriali come cucitore (tasche, maniche) capospalla uomo con esperienza in produzione Per candidarti: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro-detta glio.aspx-job-id=branchid_0136_offerid_1132 Cucitore/Cucitrice; Source: Ministero del Lavoro, Italy. n 36. Impiegato contabilita fornitori; Description:La figura è inserita all’interno dell’ufficio amministrativo di nota azienda multinazionale, e nelle sue mansione provvede ad estrazione quotidiana di ordini, emissione bolle, fatturazione attiva. Per candidarti: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro-detta glio.aspx-job-id=branchid_0666_offerid_87 Impiegato contabilità generale; Source: Ministero del Lavoro, Italy. n 37. Impiegato contabilita generale; Description: La figura sarà inserita all‘interno di ufficio amministrativo di nota azienda multinazionale con le mansioni di registrazione movimenti contabili di incassi e pagamenti (ciclo attivo e ciclo passivo), predisposizione della documentazione. Per candidarti: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro-detta glio.aspx-job-id=branchid_0666_offerid_88 Impiegato contabilità generale; Source: Ministero del Lavoro, Italy. n 38. Assistente Amministrativo; Description: Per Azienda sita a Rho, Adecco Italia S.p.A. sta ricercando un Impiegato/a amministrativo junior. Requisiti richiesti: - Laurea o diploma indirizzo economico - Ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata - Ottimo utilizzo del pacchetto office in particolare di Excel Disponibilita’ immediata. La ricerca ha carattere di urgenza Per candidarti: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro-detta glio.aspx-job id=branchid_0275_offerid_785 Assistente Amministrativo; Source: Ministero del Lavoro, Italy. n 39. Impiegato addetto contabilita’ generale; Description: Per azienda nostra cleinte ricerchiamo assistente amministrativo/a con esperienza seppur breve nel ruolo. Richiesta recente Laurea in Economia e buona conoscenza della lingua inglese; Source: Ministero del Lavoro, Italy. n 40. Tornitore a controllo numerico - CNC; Description: Per importante azienda settore metalmeccanico cerchiamo tornitori con esperienza nel tornio MCN Per candidarti: http://www.adecco.it/it-IT/offerte-lavoro/Pages/offerte-lavoro-detta glio.aspx-job-id=branchid_0136_offerid_1131 Tornitore a controllo numerico - CNC; Source: Ministero del Lavoro, Italy


pagina 8 / oferte de muncã strãinãtate / vânzãri terenuri

14 August 2012 n Giuleºti schimb/vand teren Drumul Sabareni. Schimb cu imobile construite in Bucuresti/Ilfov. Terenul este inconjurat de dezvoltari rezidentiale (Lemon Garden, Energico, Giulia Rezidence). Statia RATB este chiar la teren. Pretabil si industrial, 320.000 EUR, analuparu@yahoo.com, Tel: 0740023200

Anglia, urgent soferi categoria B limba engleza mediu; baby sitter si mother help, job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985

SOFERI é ANGLIA. CATEGORIA B, 10 LOCURI, CAZARE SI 3 MESE PE ZI, 900 EUR, OFFICE@FALCONFCONSULT ING.RO, HTTP://WWW.FALCONFCONS ULTING.RO, TEL: 0763128751, 0732036211 n Anglia. Studio Videochat cauta fete pentru videochat cu sau fara experienta. Vârsta cuprinsa intre 18-35 ani, iar cunoasterea limbii engleze este obligatorie. Cazarea oferita gratis, xxxdenysse@yahoo.com, www.fetishstars-online.com, Tel: 447735564420

Dâmboviþa, Rãcari, teren 2000 mp, 55.000 EUR, Tel: 0721481411, 0724236252 n Bacãu, Agãº, sat Sulta, 40000mp, padure conifere, deschidere 100m, proprietate, Tel: 0721460229 n Brãneºti, Ilfov, vand teren la 8km de Cora Pantelimon. Suprafata 500mp, deschidere 30m. Terenul este imprejmuit. Situat intre case, in zona noua de vile din Branesti. Utilitati: Gaz, curent, cablu, internet. 30000euro; Dispus si la schimb, Tel: 0723284226

é Buftea - Darza stradal 5000mp cu deschidere la drumul asfaltata gaz si curent la teren urbanism intravilan vecini case noi, 2 0 . 0 0 0 E U R, paul_toba@yahoo.com, Tel: 0730600619 é Anglia, intermedieri locuri de munca pentru calificati si necalificati. 0762518532 Germania. Firma germana angajeaza maistru sau inginer c ons truc tor c u experienta in Germania si cunoasterea limbi germane, Tel: 00491624272337 n Italia. Plecari urgente Doar Femei: Cameriste, ospatarite, bucatarese, menajere, ingrijire-batrani la particular, azil-batrani si necalificati -industrie, job2000@ymail.com, Tel: 0213242444, 0786686985 n Japonia. Ecaterina Impres SRL, ofera contracte legale pt. dansatoare in Japonia. Contract, viza de lucru, Salariul: 1400$/luna; Transport gratuit; Cazare gratuita; Program: 18-24. Varsta 18-30ani, eimpres2006@yahoo.com, Tel: 0722516292

é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti Loturi de casã 527 - 707 mp, slâlpi curent la fiecare lot, urbanism P+2, se poate construi imediat, între case. zonã de vile noi, 20 min de Piaþa Victoriei pe DN7, autostrada 4 benz i farã blocaje, supermarketuri, multiple mijloace de transport, particular, poze ºi detalii pe site, 1 1 . 0 0 0 E U R , www.terenurilapadure.ro, Tel: 0722677873, 07655555614 n Dãrãºti-Ilfov, Magurele, loturi 500-1000mp, zona rezidentiala, utilitati acces facil, de la 4500E/lot, 4.500 EUR, Tel: 0727271245

n Cãlãraºi Comuna Tãmãdãu Mare, teren intravilan suprafaþa Domneºti Clinceni, particu420mp, deschidere la DN3, lar, Superoferta, teren in rate, 13mp, iar la drum secundar Curtea Domnesca, Unitatea 12mp, puþ în curte, stâlp de Militara, Teghes, Ciutaci, iluminat la poartã, cadastru, utilitati, v ariante auto, intabulare, preþ avantajos, Tel: 12 EUR, Tel: 0723530331 0769376253, 0725299520 n Ciorogârla Autostrada Bucuresti-Pitesti, Ciorogarla “Veka”, zona industriala, n Floreasca, cladire drum asfaltat, 9000mp, Competrol, teren 260mp, cu 9 EUR/mp, Tel: 0727271245 casa, demolabila, toate utilitatile, usor discutabil, Constanþa Costineºti 360 800 EUR/mp, Tel: 0763638191 mp, deschidere 14m, 800m n Floreasca, teren 278mp distanta plaja, intravilan (acte) in realitate 350mp; utilitati, rezindetial, vedere 1.700 EUR/mp, Tel: epava, 14.900 EUR, Tel: 0724722308 0727271245 n Corbeanca, Paradisul Verde, teren 600mp, 180 euro/mp +18000euro (fundatia), 180 EUR/mp, Tel: 0724722308

n Grãdiºtea vand teren 1000mp la sosea langa padure (pentru casa), 20E mp, Tel: 0744247037

é Ialomiþa, Feteºti municipiu, vand 20000mp helesteu pe malul stang al bratului Borcea, langa portul turistic Fetesti, 5 EUR/mp, raul_sciroco@yahoo.com, Tel: 0724854467

é Lacul Tei, Serban Gheorghe 71B, teren 144 mp cu casa batraneasca pe el, toate utilitatile si actele la zi. Strada linistita si pazita. Deschidere 8, 5 m, 82.000 EUR, Tel: 0733156155

n Mogoºoaia Buftea nr. 27, particular 510mp, deschidere DN-Târgoviºte, facilitãþi, convenabil, Tel: 0766412462 n Mogoºoaia, Chitila, Nichita Stanescu, 1.100mp, utilitati lotizabil, dubla deschidere, langa Complex Golden Rose, 54.000 EUR, Tel: 0749049999

Pantelimon Oraº, (in spate Selgros), Ocazie! Creditare proprietar. Teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M. Creditare la proprietar, Tel: 0722604017


14 August 2012

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

n Pantelimon Oraº, cartier Rezidential Rascoalei, Ilfov, proprietar vand teren de casa, negociabil, 50 EUR/mp, Tel: 0743535010

Pipera cartier Henry Coanda, 390mp, deschidere 12m, toate utilitatile, zona urbanism p+2+m, 40.000 EUR, Tel: 0727271245 str. n Popeºti-Leordeni, Astrelor, teren 516mp, Tel: 0744632301 Prahova Urlaþi vând teren intravilan, 1.000mp, viþã de vie, acces utilitãþi, preþ negociabil, Tel: 0724218880 n Prelungirea Ghencea nr. 159 sector 6, cu PUD aprobat, 1420 mp (28x50), posibil parcelare, direct proprietar, Tel: 0722209953

Rahova, visavis Cora, pretul zonei negociabil, exclus curiosi si firme de reclama, Tel: 0760906646

Militari-Rosu, Ansamblu de lux exclusivist! Apartament 4 camere in vila, 180mp+teren, finalizat pt.persoane pretentioase! 89.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 40, Podul n Baicului Constanta, casa 4 camere, teren 175mp, apa, lumina, é Ialomiþa, Roºiori, particular, gaze, 60.000 EUR, Tel: vand vila P+1+mansarda, 2 dormitoare, 3 gr. sanitare, 0727099165, 0213350987 living, bucatarie spatioasa, umbrar, gresie-parter, faianta, Bragadiru km 8 parchet, etaj+ mansarda, termopan, mobilata lux, izolata vand vila, 500mp termic, 2 aere conditionate, teren, construiti alarma, garaj, livada pomi fructiferi, centrala lemne375mp, P+1+ ppr+sanitare mansarda locuibila, 4 instalatie Romstal, fosa septica, curent domitoare+ living 380 V, suprafata construita mp, suprafata totala 1200 parter, living et. 2+ 200 mp. Persoana contact: dresing, 4 bai, an Mariana, 210.000 EUR, constructie 2010. Se elyy_shuk@yahoo.com, Tel: 0723213168, 0786061479

poate vinde si mobilata, la schimb, variante+ diferenta, Tel: 0766360521, 0757681872

apropiere balta peste, pensiuni. Pret discutabil sau schimb variante, 9.000 EUR, Tel: 0766360521, 0757681872

Voluntari Aleea Aviatiei nr. 17, proprietar vand teren 1000m, 130 euro/mp, toate utilitatiile negoc iabil, 130.000 EUR, Tel: 0722606021

é Vrancea Popeºti sat Terchesti, vand livada 3000 mp pruni, visini, caisi, ciresi, Posibilitate construire casa, stalp curent electric pe teren, 3.600 EUR, roxana_petrescu@ymail.com, Tel: 0737261441

n Ferentari, Salaj, proprietar casa 2 camere, constructie 2010, pod mansardabil, suprafata totala 140mp, Tel: 0768341668

Giurgiu, Cãlugãreni, casa 5 camere, an constructie 1997, teren 1700 mp, 55.000 EUR, Tel: 0723662566

é Sibiu, ªelimbãr, (langa linia de centura) Vand Casa cu 8 camere gata mobilate + 8 bai. Ideal pentru o pensiune. D+P+E+M. Suprafata construita: 368mp; Suprafata terenului: 960 mp; Utilata: Complet, 120.000 €, sillyblackrider@yahoo.com, Tel: 0744249969

n Teleorman, Botoroaga, casa paianta renovabila, mobilata 2400m, curte, put, lumina, aproape gara, masina, 6.000 EUR, Tel: 0723583739

n Chiajna particular vând vilã construcþie 2011, 170mp construiþi, 350mp teren, 90.000 EUR, Tel: 0722365592

n Sector 5 pânã in centurã, la 10 min de Casa Poporului, Mitropolie, proiect derulare, ofertã loturi 300mp între vile, n Domneºti Clinceni9000 euro/lot, Tel: ansamblu vile lângã Cartierul 0760508317, 0723733274 Curtea Domneascã, P+1, 118mp, teren= 250mp, gaze, curent, baile utilate, centrala, acceptam credit “Prima Casa”, Tulcea, Ceamurlia 67.000Euro la cheie, la rosu, EUR, de Jos, vand teren 31.000 http://www.vileduplex.ro, Tel: intravilan 4800mp, 0723530331

é Pantelimon Oraº, vila p+1 din caramida poroterm, sup locuibila 140 m. Vila este complet mobilata si utilata. Aer conditionat, internet, frigider, masina de spalat, televizoare, etc. Curtea amenajata are sup de 250mp, gard de beton 2.8m, porti fier forjat, 59.000 EUR, maddock_the_man@yahoo.com Tel: 0766574808, 0730973880

n Roºu casã la cheie 90mp, piscinã, gard beton. Casã cãrãmidã, beci, foiºor, zona Bâcu, 9km Metro Militari ieºirea Autostrada BucureºtiPiteºti- Ciorogarla/sau duplex, 50000Euro-78000Euro, Tel: 0723248579, 0721059692

é Lacul Tei, str. Serban Gheorghe nr. 71B, Casa batraneasca 78 mp teren 144 mp. Toate utilitatile si actele la zi. Zona deosebit de linistita, strada pazita, 82.000 EUR, Tel: 0733156155

n Mãgurele, Sat Varteju, Vand casa cu teren 500mp, constructie de caremida, an 2006 P + 1+M Suprafata construita 130 mp pe nivel, dinucristinacatalina@yahoo.com Tel: 0724028284, 0745133635

Militari Ciorogârla, 5 minute de Carrefour-Militari, SC=224mp, P+1, gaze, luminã, apã, condiþii lux, Tel: 0765601550

n Militari Roºu, vilã P+1, n Giurgiu, Vadu Lat, 45 km lângã pãdure, la asfalt, toate Bucuresti, vand casa + teren, utilitãþile, la cheie, super 7 EUR/mp, Tel: 0744299944 poziþie, central, suprafaþã utilã 110mp, living+2 dormitoare, n Giurgiu, Valea bucãtãrie, 2 bãi, terasã, curte Plopilor, 30 km de 170mp, finisatã la gata, 74.000 EUR, Tel: 0723690971, Bucuresti, casa 0722266441 batraneasca locuibila, n Militari, Ansamblu de lux, teren 1.812mp, d 58m exclusivist! P+2, 200mp, teren=350mp, mobilat, echipat DN6, 57m drum comunal. negociabil, aparatura lux, finalizat pt. persoane pretentioase, 149.900 € 25.000 EUR, Tel: www.avangardegrandevillage.ro 0723589672 Tel: 0744368835, 0722356122

é Peris- Ilfov la numai 15 minute de Bucuresti, Particular, vand vila P+M, 150mp, plus anexa gospodareasca, din Bca, 4 cam, 2 bai, 2 balcoane, izolatie pardoseala, acoperis, exterioara, AC, Termopane 5 camere, centrala lemn cu gazeificare-economica + instalatie Romstal, teren 970 mp, apa curenta, fosa, gaze strada, in plan canalizare. Situata aproape de lac, zona superba plina de verdeata, 109.000 EUR, cpettrre@yahoo.com, Tel: 0724573162

Prahova, Cornu de Jos, vand casa veche, toate utilitatile + teren 1.087 mp, Tel: 0751046566

n Unirii, Popa Nan, Tepes Voda, vand urgent casa si curte, zona centrala; pret negociabil, Tel: 0723886473

n Victoriei casã 70 mp cu îmbunãtãþiri, Tel: 0214348720, 0723356115

Stadionul n Basarabiei National Arena, 1980, 3/10, su-32, 4mp, semiamenajat, 37.000 EUR, Tel: 0740083355

n Drumul Sãrii, particular, vand urgent garsoniera, bloc foarte linistit, parc cu circuit inchis, parcare, boxa la subsol, momentan se afla in renovare totala, daca doriti ceva inbunatatiri decente in plus in aceasta perioada puteti sa ma contactati totul este inclus in pret, este un bloc cu 4 etaje de caramida pe grinzi, stare foarte buna, 45.000 EUR, mariannita33@yahoo.com, Tel: 0761139204

Militari Roºu, proprietar, 42mp etaj, bloc nou, la cheie, 35.000 EUR, Tel: 0788395181 Militari Roºu, proprietar, 42mp, et. 1, bloc nou, stradal, preþ la cheie, 33.000 EUR, Tel: 0788395181

n Rahova garsonierã cf. 1/d, et. 2/4, g+f+p+ ct, 35mp, 25.000 EUR, Tel: 0768935619, é ªtefãneºtii de Jos casa 0733538292 construita 2012, suprafata 250mp teren din care 80 mp casa, 4 camere, baie, bucatarie, la cheie.Casa are put cu hidrofor, electricitate, gazele sunt la poarta. La schimb cu apartament 2-3 camere in Bucuresti, bogdanlon@ yahoo.com, Tel: 0724284443 é Romanã Piata La 3 min de A SE, Vand Garsoniera C omplet mobilata, renovata 2011, 4 2 . 0 0 0 E U R , doranraluca@yahoo.com, Tel: 0755608608 n Roºu Garsonierã com. Roºu, Proprietar, Super-Ofertã, bloc nou, stradal/etaj 1, S=42mp. Preþ la cheie = 31.000 euro, 31.000 EUR, Tel: 0788395181

é ªTEFÃNEªTII DE JOS 3 CAMERE, BAIE, BUCATARIE, 90MP CONSTRUITI, 351MP TEREN, TERMOPAN, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, UTILITATI, CONSTRUCTIE NOUA 2012, 50.000 EUR, RAMON.RAMONELU@YAHOO.COM, TEL: 0761073839

n Titan Auchan, str. Buhusi confort I, o camera, bucatarie, baie, debara, vestibul, logie, 31mp, usa metalica, geamuri termopan, libera, 35.000 EUR, Tel: 0726625874


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

n 1 Decembrie Bd langa Auchan, particular vand garsoniera 40mp, confort1, et. 1/10, bloc mixt g+f+p+um+t, contorizata, accept credit prima casa, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0723190494

n Drumul Taberei Ghencea, Avangarde Rezidential, discount 10.000Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Drumul Taberei particular, conf. 2, decomandat, 7/10, 40.000 EUR, Tel: 0721895386 n Drumul Taberei - Ghencea Ansamblu rezidential, 1/3, decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804

é Barbu Vacarescu - bloc nou 201 particular, et 2/5.43 mp, finisat, lux.mobilat, 67.000 EUR, apartfloreasca@yahoo.com, http://www.apartamentdelux.ro, Tel: 0788787878 n Berceni, Secuilor, proprietar, vând urgent ap. 2 camere etaj 8, toate actele, semidecomandat, 45.000 EUR, Tel: 0788568131 n Bucureºtii Noi Apartament 2 camere, Bloc Rusesc, 3/3, 60mp, boxa, decomandat, apometre, AC, toate camerele au vedere catre Teatrul Masca, 2 min. metrou, 57.000 EUR, roxana_pasarelu@yahoo.com, Tel: 0766440842

Militari Roºu, proprietar, 100mp, etaj 2+M, bloc nou, 600 EUR/mp, Tel: 0788395181

é Militari Gorjului 10/10 recent renovat g.f.p.t. aer balcon inchis instalatie electrica sanitara terasa refacuta metrou ratb piata 2 lifturi merita, 41.000 EUR, Tel: 0724047207

é Drumul Taberei, Lovinescu, vand apartament 2 camere, cf. 1 et. 9/10, 55mp, ultra amenajat, toate imbunatatirile, finisaje de lux, mobilat de lux, termosistem interior, A/c lux, Blc. fb ingrijit, 2 lifturi, parcare, particular, 59.000 EUR, Tel: 0723348871 n DRUMUL TABEREI, VALEA IALOMITEI, VAND APARTAMENT 2 CAMERE ET. 10/10, 44MP, IMBUNATATIRI, GRESIE, FAIANTA, TERMOPAN, BALCON 4M INCHIS, PARTICULAR, 4 5 . 0 0 0 E U R , AV.ANCAALEXANDRA@ YAHOO.COM, TEL: é Crângaºi vand apartament é Plevnei 15 Ultracentral, 2 camere, decomandat etaj 0722143000, 0745792878 vanzare 2 camere, An 1959 2/8, imbunatatit total, cadastru, Dec, Et 4, Mobilat, Utilat, intabulare, accept credit, loc Liber, 49.11mp, Curte parcare, zona verde si linistita, interioara 1500mp din care metrou, tramvai, piata, proprietarul detine 20mp prin Fundeni Newcity hipermarket, pret negociabil, 63.000 EUR, Tel: 0742244478, Residence, promoþie contract, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri 0724146441 luna August, parcare, Liber, 72.500 EUR, adrian.manea84@gmail.com, garsonierã 28.700 Tel: 0754016116

é Crangasi Constructorilor, 2 Camere semi decomandat, P/4, 50mp, faianta, gresie, termopan, usi interioare lemn natur, usa intrare metalica, instalatii schimbate, apometre, pardoseala izolata, interfon, mobilat, utilat, loc de parcare, parc, metrou, piata, Auchan, cadastru, intabulare, 54.000 EUR, rustidanclaudiu@yahoo.com, Tel: 0726171162

Militari Roºu, proprietar, et. 2+M, 100mp, bloc nou, 52.000 EUR, Tel: 0788395181

n Roºu Apartament 2 camere, Com. Roºu, Proprietar, Super-Ofertã, bloc nou / etaj 1, S=71mp, 50.000 EUR, Tel: 0788395181

n Salaj sector 5, vand urgent apartament 2 camere confort 2 sporit cu imbunatatiri, 19.500 EUR, Tel: 0721640823, 0763893506

n Militari, Rosu Avangarde Rezidential, discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122 n Militari-Rosu Ansamblu rezidential, 1/3, decomandat, constr. 2012, finisari lux, plata cash, stoc limitat, 55.900 EUR, Tel: 0722134720, 0767600804 n Moºilor et 2/10, confort 1, semidecomandat, bloc reabilitat, instalatiile complet schimbate, t, p, um, 65.000 EUR, Tel: 0722219338

EUR, 2 camere 49.000 EUR, 3 camere 58.400 EUR, la cheie, un loc de parcare gratuit, preþurile includ TVA, 850 EUR/mp, Tel: 0766255483, 0766795708

14 August 2012

é Popeºti-Leordeni Danubiana, Ap 2 camere Proprietar, decomandat, et. 3/4, apa, gaze, curent contorizate, centrala, balcon inchis, gresie, faianta, termopan tot, usa met, st. RATB la 100 m, intretinere mica, parcare. Accept camion 40t sau gars+dif, 38.500 EUR, cornel.mirea@gmail.com, Tel: 0764775631

Timpuri Noi 3 camere, 75mp, bloc nou, 105.000 EUR, Tel: 0730106207

é Decebal, Th. Sperantia proprietar, 3 camere, bloc 2009, achizitionat 2010, decomandat, 6/8, 80 mp total, 66, 5 mp util, finisaje lux, gresie faianta Marazzi, usi Pinum, usa metalica Montura, CT Weissman, 1 balcon, 1 baie, bucatarie deschisa. Se poate vinde si mobilat si utilat complet (mobila Mobexpert, dresinguri Komandor, bucatarie Franke, A/C ornamental LG), 124.000 EUR, dancosma2003 @yahoo.com, Tel: 0744632344

n Vitan Real, particular vând ap 2 camere, decomandat, 1/4, 55mp, îmbunãtãþiri (gresie, faianþã, termopane) centralã de apartament, preþ negociabil, Tel: 0723618214, 0745084199

n 1 Mai (Mihalache) str. Grigore Manolescu, nr. 27, vis-a-vis piaþa Ion Mihalache (1Mai), bloc vechi, fãrã îmbunãtãþiri, pretabil cabinet avocatura, notariat, etc, 50.000 EUR, Tel: 0757011499

n Berceni-Obregia Vatra Dornei, bloc civilizat, doua apartamente pe nivel, 1/4, cf. 1/dec, 65mp, liber, fara imbunatatiri, intabulat, particular, 62.500 EUR, Tel: 0726591918 n Brâncoveanu

vand apartament 3 camere, decomandat, etaj 1/10, 70mp imbunatatit, termopan, gresie, faianta, usi schimbate, mobilat, instalatie electrica si sanitara schimbate pret negociabil 69.000E, Tel: 0721547091 Bucuresti confort 1, decomandat, inbunatatiri, stare impecabila, 62.000 EUR, Tel: 0785630119

n Complex Rezidenþial Jupiter, proprietar, vând apartament 3 camere, mobilat ºi finisat nou ºi modern, ºi parcare suprateranã, Tel: 0760123456

é Gara de Nord 103 m Proprietar, ap superb, ultramodern, complet mobilat, utilat, gata pentru mutare, 2 bai, spatiu pt luat masa, multiple spatii depozitare, 2 balcoane inchise. Finisaje ultramoderne. Loc parcare ADP. Spatii generoase, camere inalte, luminoase. Centrala proprie, instalatii noi, 87.870 EUR, liviugrindes@hotmail.com, Tel: 0766522996

bulevard n Kogãlniceanu (Rond) stradal, vad. Vand / inchiriez 3 camere, demisol. negociabil. Locuit/Birouri, alexamoria@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387 apartament 3 é Dristor camere 8/8, 69mp, an constructie 1983, terasa renovata in anul 2008, renovat complet, g, f, t, p, A/C balcon inchis termopan modificat, parcare, 2 lifturi, 75.000 EUR, marinica.bejan@hotmail.com, Tel: 0742047833 n Drumul Taberei Prel. Ghencea, Avangarde Rezidential, apartament de lux, 300mp, P/3, gradina, finisaje lux, loc parcare. Deosebit! TVA inclus, 115.000 EUR, Tel: 0744368835 n Drumul Taberei, Avangarde Rezidential, discount 10.000 Euro, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

Ion (Pþa n Mihalache Domenii), semidecomandat, etaj 10/10, reabilitat ternic, 2 lifturi scarã, preþ 69.000E discutabil (urgent), 0743337024 n Militari Roºu, 3 camere în vilã, singur în curte, lângã pãdure, la asfalt, toate utilitãþile P+1, suprafaþã utilã 110mp, curte 170mp, living, 2 dormitoare, 2 bãi, bucãtãrie + terasã, finisatã, 74.000 EUR, Tel: 0723690971, 0722266441 n Militari, Avangarde Rezidential, discount 10.000E, etaj 1-2-3/3, decomandat, 90mp, constr. 2011, caramida, finisaje lux, complet echipat, mobilat, utilat cu aparatura de lux, (tva inclus), stoc limitat, exclus agentii. 0767600804, 0722134720, 59.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0744368835, 0722356122

n Foiºorul de Foc ap. 3 camere, semidecomandat, et. 3, fara imbunatatiri, suprafata totala 78, 80mp, negociabil, 70.000 EUR, floringaiseanu @gmail.com, Tel: 0771402438

n Pantelimon Particular apartament 3 camere, decomandat, et. 7/8, 70 mp, mobilat vis-a-vis de secþia 9 Poliþie, 70.000 EUR, Tel: 0769212319


14 August 2012

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n ªerban Vodã colþ cu Mãrãºeºti, ap. în bloc vilã ideal firmã, 140.000E negociabil, Tel: 0727339378

Apãrãtorii Patriei vand ap. 4 camere semi decomandat, c onfort 1, etaj 8/10, constructie 1983, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, parcare, cadastru. Amplasat stradal, cu vedere pe fata si spatele blocului, imobilul este aproape de piata, gradinita, scoala, metrou. Amplasarea blocului permite accesul rapid la mijloacele de transport in comun, in mod special Statia de Metrou Aparatorii Patriei, ce fac legatura cu centrul capitalei sau alte cartiere. Proprietar! Exclus Agentie! 72.000 EUR, mincu.daniela@gmail.com, Tel: 0749366403, 0769239219

n Dezvoltator vand garsoniere si apartamente in Piata Rahova, posibil si in rate, Tel: 0760482592

n Cumpar cu plata pe loc garsoniera cf 1, 2.3 eventual schimb, Tel: 0732864809, 0769526936 éDorobanþilor apartament 4 cam, su 112mp, 1 baie, 1 bucatarie, 1 living, 1 birou, 1 dormitor oaspeti, 1 dormitor matrimonial, renovat in 2008 de la caramida, inclusiv instalatii sanitare-electrice, pana la finis aje de rafinament (2011), incalzire din centrala proprie prin pardoseala pe toata s uprafata apartamentului, apartament disponibil la 30 zile de la semnarea contractului, 69.000 EUR, Tel: 0746267670, 0745202876

Cumpar cu plata pe loc apartament 2 c amere indiferent zona sau confortul, 0732864809, 0769526936

n Cumpar cu plata pe loc apartament 3 camere indiferent confortul sau zona in care se afla eventual schimb n Rahovei Mãrgeanului cu casa curte Bucuresti sau Dumbrava Nouã, particular, cf. imprejurimi sau apartement 1/dec, 2/8, îmbunãtãþiri, Tel: mai mic plus diferenta, Tel: 0732864809, 0769526936 0744515030

Doi bãtrâni 64 ani singuri, bolnavi si in dificultate financiara, cauta pe cineva care sa-i ajute in urmatoarele conditii: 20000 euro cash si cate 200 euro pe luna pina la sfirsitul anului 2016, contra contract vânzare-cumparare cu uzufruct viager a unei case noi 2010 cu 3 camere, baie, bucatarie, hol mare si 900 mp teren aferent, Tel: 07273116431

é CUMPAR APARTAMENT 2 SAU 3 CAMERE ZONELE MILITARI, DRUMUL TABEREI, CRANGASI, PRETUL MAXIM 53.000 EURO. EXCLUS AGENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIARI. EXCLUS PARTER SI ULTIMUL ETAJ, TEL: 0736446482, 0726150207 n Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Cetatea Histria, Particular, cf. I, etaj 1-7, 0747141414

Inchiriez n Brâncoveanu camera la curte, Tel: 0721417500 n Eroii Revoluþiei Casa 4 camere caramida 300mp nemobilat, garaj mare, curte aprox 160mp. ideal firma (birou/service. etc) Negociabil, 550 EUR/luna, black.johana@yahoo.com, Tel: 0733261361

n Balta Albã, Costin Georgian, inchiriez garsoniera urgent, 150 euro pe luna, Tel: 0733395348 n Berceni Aleea Cetatea Verde, apartament 3 camere complet mobilat, Tel: 0767982203 n Ciºmigiu parc, inchiriem garsoniera, decomandata, 31mp, et. 5, mobilata si utilata, 1.100 RON/luna, 0788300014 n Dristor -metrou, închiriez garsonierã mobilatã, utilatã, finisaje deosebite, 250 EUR, Tel: 0723633556, 0723214747 n Dristor particular, inchiriez garsoniera mobilata, exclus intermediari, 250 EUR/luna, Tel: 0722829838 n Dristor, închiriez garsonierã pe termen lung, apropiere metrou, condiþii bune, g+f+p, 200 EUR, Tel: 0758299189 n Drumul Taberei, Celibidache (Moghioros) piata, inchiriez garsoniera 5/9 termen lung, Tel: 0726712519, 0217263214 n Militari Lujerului, metrou, garsoniera confort I, mobilata, utilata, etaj 3/10, imbunatatita, 170 EUR/luna, Tel: 0732471184 n Militari Residence, inchiriez garsoniera mobilata si utilata de lux, totul nou, 250 EUR, badea_mirelamariana@yahoo. com, Tel: 0745352420

n Dorobanþilor particular, 2 camere, decomandat, mobilat, 1/9, recent renovat, numeroase imbunatatiri, 360 EUR/luna, Tel: 0733308395 n Pipera, zona de Nord, n Drumul Taberei 2 camere, proprietar inchiriez garsoniera cf. 1, dec, convenabil, urgent, studio 58mp, et 3, Tel: 0764722701 terasa-balcon 10 m, piscina, paza 24h din 24, videointerfon, 350 EUR, Tel: 0730583195 n Tineretului particular, 11/11, utilatã ºi mobilatã complet, liberã, 250 EUR, Tel: 0722744430 n Tineretului, vizavi de Palatul Copiilor, inchiriem garsoniera é Eroii Revolutiei, inchiriez 35 mp, decomandata, etaj 2 apartament 2 camere mobilat si utilat, parchet, decomandat in vila, 95 mp, gresie, faianta, usa metalica, constructie 2012, mobilat si 1.100 RON, Tel: 0788300014 utilat de lux, centrala proprie, n Unirii, cf.I, baie, bucatarie, aer conditionat, cablu TV, mobilat, internet, LCD, internet, contorizare proprie, Tel: centarala proprie, demisol vila, 350 EUR/luna, 250 EUR/luna, Tel: 0763253003 0721081363, 0766374313 n Militari Residence, 2 camere n Vitan vis a vis Real, ºi garsonierã, ieºiri proprii, particular inchiriez garsoniera ideal firmã, Tel: 0736472134 conf1 et 4/10, mobilata n Militari, proprietar inchiriez complet, gresie, faianta, apartament 2 camere contorizat, 240 EUR/luna, Tel: decomandat, p/4, cu balcon, 0728885584 mobilat, exclus agentii, 1.000 RON/luna, Tel: 0722521751 str. Buzoieni, n Rahova, particular inchiriez apartament 2 camere decomandat, mobilat nou, utilat nou, g+f+p+ac+termopan, et 3/9, n Berceni Obregia, 66mp, exclus agentii! 280 EUR, Tel: conf. 1, dec, 6/10, mobilat ºi 0766441913 utilat complet, poziþie n Ultracentral Unirii, excelentã, 330 EUR, Tel: Budapesta, nemobilat, etaj 1, 0721830312 vedere stradala, complet recent renovat, absolut nou. Ideal sediu firma. Detalii si imagini, 450 EUR/luna, florin.chirca@gmail.com, Tel: 0724388467

é Berceni sosea, stradal, 100m metrou D. Leonida, Decomandat, 66mp, bloc nou, contorizat individual, in apropiere: Spiru Haret, liceu, MegaImage.Gunoiul si curatenia incluse in pret. Mobilat 270E, nemobilat 240E, Tel: 0765532951, 0765532952 n Brancoveanu Huedin 2 camere, 1/4, decomandat, mobilat, utilat modern, Tel: 0747157066, 0769582855 n Cotroceni, Orhideea Garden, 2 camere, 6/12, mobilat, utilat ultra modern, Tel: 0722749152, 0747157066

n Eroii Revoluþiei Vadul Nou, centrala termica, aer conditionat, mobilat, 250 EUR/luna, Tel: 0722711839 n Mihalache Ion, 3 camere, decomandate, mobilat modern, a/c, piele, plasma, termopane, 650E neg, Tel: 0722634254, 0736358152 n Victoriei (langa Palatul CEC), proprietar inchiriez apartament 3 camere, mobilat, Stefan, 600 EUR/luna, Tel: 0723569229


pagina 12 / închirieri oferte 4-5 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / electro Vitan, Racari, proprietar inchiriez apartament 3 camere complet mobilat, utilat. Sunati dupa ora 12,00, Tel: 0747361703

é Liberty Mall Zona Trafic Greu, vis a vis de OMV, Zamfir Olaru nr 2, inchiriere/vanzare Apartament 4 camere decomandat etaj 1 din 9, complet mobilat (se pot aduce imbunatatiri la cerere), centrala proprie, izolat termic, modern amenajat, loc parcare platit, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, instalatii sanitare si electrice noi, stradal, vedere mixta, doua grupuri sanitare, zona cu acces rapid la mijloacele de transport, 10 minute de piata Unirii, pret inchiriere 500 euro / vanzare 95.000 euro, 500 EUR, pentruanuntz@gmail.com, Tel: 0755840781 n Romanã, Bd. Dacia, Proprietar, 4 camere in vila, et. 1, cladire P+1, ideal sediu firma, 1.000 EUR/luna, Tel: 0723252532

n Mãrãºeºti particular, 5 camere, 150mp, living 50mp, 2 bai, p, g, f, trifazic, boxa, 900 EUR/luna, Tel: 0764585377, 0737053383

n Antiaerianã str. Margeanului ofer spre inchiriere spatiu comercial, Tel: 0733941316 Antiaerianã, hale inalte, dotate service, pretabil tipografii, productie, hale 165mp, accept agentii, Tel: 0746230693 n Aviatiei ofer la inchiriat duplex lux util 200 mp, terasa 40 mp, pentru birouri open space, finisaje lux, cladire 2003, liber din 20 septembrie. adresa: strada nicolae caranfil 75, 1.800 EUR/luna, claudiu_antonescu@yahoo.com Tel: 0722121430

14 August 2012

n Berceni -Mariuca, 35mp, parter, amenajat, alarma, centrala, utilitati, grup sanitar, 1.700 lei/lunar negociabil, Tel: 0749049999 n Berceni, Cel mai tare vad comercial din Bucuresti, zona Big Berceni, complexul comercial Aleea Castanilor, inchiriaza spatii comerciale tarabe la preturi exceptionale, Tel: 0722633919

n Giurgiului, Piata Progresul, inchiriere spatiu comercial si depozit 36 mp (14 mp magazin, 22 mp depozit), in zona cu vad, in cladire comerciala, 600 EUR/luna, Tel: 0722717476 n Iancului inchiriez spatiu comercial situat la intersectia Bd.Iancului, statie autobuz, 20m2, pret 1100 e, Tel: 0788208003

Militari, Piata Veteranilor pe Aleea Principala, SC Specialitati Traditionale inchiriaza spatiu 15 sau 30mp, 66 EUR/mp, Tel: 0729960585, 0724957590

Ford Transit motorina 5 loc uri, c u pat, mas a extensibila, scaune fata rotative, pret negociabil, 2.200 EUR, Tel: 0762944250

é Ifron 204 D utilajul este nefolosit, dupa R.K. are schimbate noi pompa hidraulica si distribuitorul hidraulic, suporta orice fel de probe tehnice, 5.500 EUR, georgesandu2004@yahoo.com, Tel: 0767378753, Fax: 0247416720

n Romanã Bd. Dacia, proprietar inchiriez spatiu comercial, parter, cladire P+1, 1.300 EUR/luna, Tel: 0723252532

n Solicit in garsoniera nemobilata, 0769526936

é Mitsubishi Outlander negru, 4+1, turbo benzina, inmatriculat oct 2006, full option, unic proprietar, service vederea inchirierii autorizat, 200 CP/148 KW, mobilata sau capacitate cilindrica 1997, Tel: 0732864809, 10.000 EUR, grundhold@yahoo.com, Tel: 0740023200

Fara comision la proprietar, urgent inchiriem, cumparam garsoniere, case, apartamente mobilate/ nemobilate in Bucuresti, Tel: 0216442571, 0723713816

Cumpar tichete rabla cu acte legalizate, ofer 2.000Ron, Tel: 0744632301 n Cumpãr tichete rablã 2012. Telefon 0722.968.282, Tel: 0730171694

Cumpãr auto Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz/Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Maºini în cadrul programului Rabla. Plata pe loc. Oferim ºi cerem seriozitate, Tel: 0751395749

Rable pentru Remat 2012. Transport + radieri gratuit. Oferim ºi cerem seriozitate, 1.000 RON, Tel: 0763239955 n Tichete Rabla, oferim cel mai bun preþ. Plata pe loc, Tel: 0766511316, 0723599888

é Nissan Patrol culoare rosie, 3000 cm /3, an fabricatie 2003 si Dacia Logan culoare albastru, 1600 cm/c, an fabricatie 2005, 0726188169

é Tractor FENDT urgent! n Solicit in vederea inchirierii Recent adus din Germania, garsoniera sau apartament neutilizat in tara, 50cp, 3.100 mobilate sau nemobilate, Tel: €, ioana_tintisan@yahoo.com, 0732864809, 0769526936 http://moran.ro/, 0746692686

Achiziþionez monitoare televizoare lcd, calculatoare, laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend, 0723984654, Tel: 0768790654, 0746283201

é Piese auto import

noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080

é Cumpãrãm electronice fabricaþie dupã 2007: Tv-LCD; Laptop; Aparat foto digital; Play-Station; XBOX; PSP; Iphone; GPS; Diverse, Tel: 0785699822

n Cumpãr decodor satelitar Digi TV, în stare foarte bunã de funcþionare, fãrã cartelã, ofer, 300 RON, Tel: 0216277592

n Reparatii masini automate de spalat, reparar la domiciliu, garantie piese, constatare gratuita, Tel: 0731532310, 0768398545


14 August 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi - diverse / pagina 13

é Doua fete superbe! oferim servicii totale, poti alege, sau ne poti avea pe amandoua, 150 RON/ora, Tel: 0737115058

é Revolutionar salon de masaj! Brunete

focoase, blonde irezistibile, roscate apetisante, dornice de placeri intime nebanuite si fantezii nemaitraite, totul intr-o atmosfera unica de vis, show-uri lesbi reale si multe surprize fierbinti! Free bar, discretie maxima, 100 RON, inganfatarea@yahoo.com, Tel: 0769129129, 0721700655

é Brunete focoase

Destrabalare totala, tinere salbatice lipsite de inhibitii si prejudecati, Tel: 0763455435, 0722999939

blonde irezistibile, atmosfera incendiara, locatie de lux! Free bar. Bucuresti, Tel: 0721700655, 0769129129

é Sex total, Luc rez absolut singura, pozele sunt ale mele. Doriti discretie, placere, relaxare, fara batai de cap, fara probleme? Atunc i c ontac tati-ma, 150 RON/ora, 0731152484

n Se tu sei anche solo andiamo inseguire ambedue la solitudine. Cerco uno uomo comprendsivo e paziente.No e importanto sei pensionato. Valeria 44 ani, Tel: 0736353301 n Singura avere este iubirea, iar singura frumusete este cea sufleteasca. Daca esti si tu singur, hai sa alungam amandoi singuratatea. Raspuns garantat, Tel: 0736353301

é Clipe magice! Te astept intr-un ambient intim si discret pentru a fi ghidul tau pe culmile placerilor. Sex oral si normal! 150 RON/ora, 0734811449

é Dornice de placeri interzise, te asteptam in locatia noastra selecta. Non-Stop! 100 RON, Tel: 0720294444, 0769983333

é Atractia verii! te astept la mine sa ne topim de placere. Servicii totale, locatie curata, discreta, AC, 150 RON/ora, Tel: 0725373871

é FINALIZARE ORALA! TIMPUL PETRECUT CU MINE INSEAMNA PLACERE SI EXTAZ, ORAL, NORMAL, ANAL, 150 RON/ORA, 0756587946

é Sex total 50 fin La mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala si nu sunt doar vorbe, convinge-te: anal, normal si oral neprotejat, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

é Bunã rãu! Bruneta stilata, ofer d-lor care stiu sa aprecieze o ora de vis cu doua finalizari, oral, dep. normal si anal in diferite pozitii; dechisa la noi fantezii; Sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0723934502

é Bãrbat serios, cadru militari ISU, 40/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã. Rog seriozitate maximã. Bucureºti, ilfov, Tel: 0735123908

é Cauti Initiere in Sexualitate? Vrei sa-ti incepi viata sexuala dar te temi? Ti-ai inceput viata sexuala dar nu stii ce sa faci? Tanar, 28 ani, atletic, cu experienta si r a b d a r e ! C a u t a - m a! sexinipro@gmail.com n Domn doresc cãsãtorie doamnã 52 ani, Tel: 0768814703 n Domn fãrã vicii, 45 ani, caut doamnã din Bucuresti, serioasa, Tel: 0722482010 n Strain stabilit in Bucuresti, realizat, prezentabil, educat, 53/180/80 caut prietena de suflet prezentabila, aspect placut, maxim 38ani-65kg. Exclus profesioniste, Tel: 0753379213

n Ady ofer gratis cunilingus pasional unei d-ne suple peste 30 de ani. Satisfactie si seriozitate maxime. Numai n Moldovence rafinate care iti sms. Exclus barbatii, Tel: rasfata simturile. superoferta 0761241755 50ron, Tel: 0749581620


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / medicale / autorizaþii mediu / afaceri

14 August 2012 n Organizator jocuri noroc cauta colaborare, asociere baruri, Tel: 0737130630

n Onica Maricel Ionut cu domiciliul in Bucuresti, capitan Vasilescu Constantin nr. 1, bl. 133, sc. 2, ap. 66 este chemat in data de 14.09.2012 ora 09:00 in calitate de intervenient fortat la Judecatoria Sibiu str. Sebastian Bach nr. 4, sala A certificat in dosar 14196/306/2011, n Pierdut inmatriculare seria B, nr. 02841172 cu nr de circulatie B-107-UML.Il declar nul,

é Vand 3 pisoi persani negri, superbi, educati, 3 luni, preturi accesibile, Tel: 0741242431, 0213308707

é Vand catei Cane Corso foarte frumosi si jucausi, cateii sant deparazitati si vaccinati, am ambii parinti si se pot vedea, 150 EUR, dobremariandobremarian1@ yahoo.com, Tel: 0723777321 n Vand pui Bichon Maltez, albi, 200 euro negociabil. Bucuresti, Tel: 0745021953

n Case de marcat fiscale, vanzari fiscalizari, programare, reparatii, contract de service, modele Datecs si Activa. Constantin Florin, Tel: 0722680480 soba teracota n Cumpar electrica mobila, Tel: 0767253635, 0727180464

legitimatie de n Pierdut serviciu, legitimatie Uniunea Compozitorilor si cartea de identitate, pe numele Vanica Cristian Mihai, le declar nule, Tel: 0724095563 n Pierdut carte identitate, legitimatie membru UAP, legitimatie RATB si CFR handicap, pe numele Raducu Nicolae. Le declar nule, n Pierdut legitimatie IPA pe numele Cimpeanu Costel, seria RO39983/2006. O declar nula, n SC ATP Trading SRL sediul Otopeni, Str. Lacul Ursului nr. 2, bl. P1, sc. 2, et. 1, ap. 15, JUd. Ilfov, J23/301/2004, CUI 16196206 a pierdut certificat înmatriculare CUI ºi certificat constatator emis în baza legii 359/2004. Le declar nule,

n Lavinia dezleaga cele mai puternice farmece, vraji, blesteme, impreuneaza persoane iubite, 0760323730

é Papioane unice, Ofera un cadou invitatilor tai! Papioane Papi executa la comanda papioane unice, personalizate, inscriptionate sau din materiale speciale in vederea folosirii acestora in scop publicitar. Veniti cu ideea pentru ca sigur iesiti in castig! Un club important din Constanta a organizat o petrecere inedita cu 350 de papioane. http://www.facebook.com/papi.b owtie www.facebook.com/ avangardbowtie, 10 RON, papioanepapi@gmail.com, http://www.breslo.ro/Shop/papio ane.papi, Tel: 0721019002

é Tratament Colesterol Krilloil-Omega 369. Scade colesterolul Rau (LDL) cu 32%, creste colesterolul bun (HDL) cu +44%, contact@krilloil.ro, http://www.Krilloil.ro, Tel: 0764477646

Diverse Adunãri Generale n Convocator. Consiliul de Administraþie al SC “SIMPEX”-SA cu sediul în Bucureºti, sectorul 6, bd. Ghencea nr. 42, bloc C25, parter, J40/549/1991, CIF RO432521, convoacã în conformitate cu prevedrile Legii nr. 31 republicatã, Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor pe data de 17.09.2012, ora 10:00, la sediul societãþii, respectiv în Bucureºti, Bd. Ghencea, nr. 42, Bl. C25, Parter, sector 6. În caz de neântrunire a majoritãþii acþionarilor, urmãtoarea Adunare Generalã se convoacã pe 18.09.2012, la aceeaºi adresã ºi la aceeaºi orã. La adunarea generalã extraordinarã a acþionarilor sunt îndreptãþiþi sã participe ºi sã voteze acþionarii înregistraþi în registrul acþionarilor þinut de Depozitarul Central SA la sfârºitul zilei de 10.09.2012, consideratã ca datã de referinþã, pe bazã de act de identitate, ori procurã specialã. Formularele de procuri speciale pot fi obþinute de la sediul societãþii, începând cu data de 03.09.2012. Acþionarii pot participa la adunarea generalã personal sau prin împuternicit, în baza procurii speciale în original, care va fi depusã la sediul societãþii cu cel puþin 48 ore înaintea adunãrii generale, sub sancþiunea pierderii exerciþiului de vot în adunare. Ordinea de zi va cuprinde: - Împuternicirea d-lui Istrate ªtefan - preºedintele Consiliului de Administraþie ºi Director Genera - sã efectueze toate formalitãþile necesare, sã încheie ºi sã semneze toate actele necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotãrârilor AGEA; - Împuternicirea d-lui Istrate ªtefan de a semna hotãrârea prezentei Adunãri Generale; - Discutarea situaþiei juridice a acþiunilor deþinute de SC Adelaide Impex SRL, înregistratã la Registrul Comerþului Bucureºti sub nr. J40/12745/1992, CUI 459705. Aceastã societate ºi-a deschis procedura falimentului la data de 10.07.2001, dispunându–se radierea din Registrul Comerþului la data de 12.02.2008 conform informaþiilor obþinute prin Certificatul Constatator nr. 597820/23.04.2012. Având în vedere aceste aspecte, la propunerea Consiliului de Administraþie, se supune aprobãrii Adunãrii Generale Extraordinare a Acþionarilor aplicarea art. 8 din Actul Constitutiv care invedereazã urmãtoarele: “Cesiunea totalã sau parþialã a acþiunilor se face numai între acþionarii existenþi la data de 10.08.2004 ºi numai cu avizul Consiliului de Administraþie al SC Simpex SA. Cesiunea totalã sau parþialã a acþiunilor între acþionari sau cãtre terþi se face în condiþiile prezentul act constitutiv ºi cu procedura prevãzutã de lege. În cazul în care o persoanã juridicã acþionar la SC Simpex SA intrã în insolvenþã, aceasta este obligatã sã anunte Consiliul de Administraþie în termen de 30 de zile de la data declarãrii stãrii de insolvenþã. Dacã în urma insolvenþei, persoana juridicã este radiatã din Registrul Comerþului, moºtenitorii acesteia sunt obligaþi sã anunþe Consiliul de Administraþie al SC Simpex SA în termen de 30 de zile, în caz contrar acþiunile vor fi scose spre vânzare prin licitaþie cãtre acþionarii existenþi la data de 10.08.2004. ” În cazul în care Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor hotãrãºte aplicarea art. 8 din Actul Constitutiv, acþiunile înregistrate pe numele SC Adelaide Impex SRL, vor fi scoase la licitaþie între acþionarii existenþi la data de 10.08.2004, iar toate drepturile ºi obligaþiile vor fi preluate de cãtre câºtigãtorul licitaþiei. Informaþii suplimentare precum ºi materialele care au fost obþinute de SC Simpex SA cu privire la SC Adelaide Impex SRL, se aflã la sediul societãþii. Preºedintele Consiliului de Administraþie, Istrate ªtefan,

é Terasa vinde: 2 vitrine frigorifice cu geam tip Dorna, motor nou, 1800 lei ambele. Aparat muste si tantari 75 lei. Fotoliu birou Mobexpert 250 lei, Tel: 0740023200 n Vand convenabil frigider 230l, congelator 5 sertare, butelie aragaz, televizor color, dormitor, Tel: 0722311117 n Vând cãrucior sport Chicco Enjoy Fan, nou, 0-36 luni, preþ 800lei (1250 e în magazin), Tel: 0770845297 n Vand loc de veci la Cimitirul Izvorul Nou, Tel: 0722208274 n Vând port-bebe Chicco Soft and Dream, nou, de la 3, 5-9Kg, 3 poziþii (inclusiv somn), 180 RON, Tel: 0770845297 n Vand masina de tricotat, straina, stare foarte buna, Tel: 0736353301, 0314217866

é Langos si kurtos. Linii de pentru prepararea Langos Ungures c , Kurtoskalacs, Galuste cu prune etc . Patis erie Ungureasca. Franciza, inchiriere, vanzare. Dotare rulota comerciala, casute de lemn, magazine. Reteta traditonala. Vezi facebook Dolfi Kurtoskalacs, 1.000 EUR, dolfik urtos k alacs@ y ahoo.c om, http:// www.dolfi.aaz.ro, Tel: 0754410044

é Vând fermã

zootehnicã complet echipatã la standarde europene jud. Cãlãraºi, Tel: 0722234464, 0723525327

n Calificari, cursuri rapide: instalatori, electricieni, constructori, Unirii. Rate reduse. 0213262606, Tel: 0740306550, 0722209409

é Vand miere de albine naturala 100%, productie proprie 2012. Miere de salcam 25 Ron/Kg. Albinele sunt hranite 100% natural, nu folosesc stimuleti artificiali / produse industriale. Mierea este pusa in borcan imediat dupa extractia acesteia; nu este diluata sub nici o forma. Livrez personal in Bucuresti in maxim 24 ore, 25 RON, alex85_05@yahoo.com, Tel: 0761221112

é CRUPIERI. PLATINUM CASINO ORGANIZEAZA SCOALA DE CRUPIERI, PERIOADA SE STABILESTE IN FUNCTIE DE NUMARUL/TIMPUL CERERILOR DEPUSE, TEL: 0724343444

é Cursuri Vals Vienez. Instructor dans sportiv ofer lectii de vals vienez in sala centrala, A/c, sonorizare oglinzi. Plata pe sedinta. Spectacole latino pentru nunta si evenimente incepand cu 400 ron, 60 RON/ora, corinuta1010@yahoo.com, Tel: 0721080474


meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / avocaþi-acte firmã / pagina 15

14 August 2012

é Matematica (sotul, 46), romana (sotia, 43), V-XII, experienta psihologica, 12 ani, meditatii, predare numai pe intelesul elevului, sub nici o forma nu luam bani degeaba, fara rezultate (avem o eleva care a luat 10 la Bac), 20 RON/ora, Tel: 0722286920 Matematica, profesor, orice z ona, efic ienta garantata,succesul sigur, pret orar informativ 18 lei, 0761929678

é Acoperiºuri

executãm, dulgherie, reparaþii acoperiºuri, vopsit, jgheaburi burlane executãm, învelitoare tablã lindab zincatã, reparaþii, Tel: 0722749192 executam n Acoperisuri lucrari: tigla, tabla tiglata, membrana bituminoasa, tabla galvanizata, revizii acoperisuri vechi, etc, 0762176938, ms_dyzzy@yahoo.com

é Aer conditionat montaj, service si incarcare freon, preturi avantajoase, 250ron, 150ron, Tel: 0730397433

n Execut zugrãveli gresie, faianþã, zidãrii, tencuieli, rigips, ºape, izolaþie polistiren, Tel: 0745975345, 0765350831

é Instalator apa,

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri, branºamente, Tel: 0761077013, 0721390290

é Executãm jgheaburi, burlane, învelitoare tablã zincatã ºi lindab, reparãm acoperiºuri+ dulgherie, Tel: 0740464600

canal, inlocuiri coloane apa, scurgeri, montez centrale termice, instalatii gaze, proiecte si avize Distrigaz, senzori gaz, aragaze, Tel: 0786874095, 0734136661

platformã n Închiriez autoridicatoare extensibilã 2-8m, lucrãri exterioare la înãlþime 50m – maxim, Tel: 0746978898 montez, n Parchetar, raschetez orice tip parchet, masina aspirator, 0721154997, Tel: 0214511051 raºchetez, n Parchetar, paluxez, montez, maºinã cu aspirator, Tel: 0762550893 n Sobar specialist execut sobe, cãmine, ºeminee, reparaþii, curãþiri, Tel: 0212216699, 0745991298 ieftin, lavabila, n Zugrav polistiren, etc, preturi pentru toate buzunarele. 0742.419.991, Tel: 0770306322

PF, AF, II, n Acte firme, asociatii, puncte lucru, radieri. Recuperari creante, consultanta dreptul muncii, drept civil / comercial. Incepand de la 100 lei, 0766675056, ad.dura.legis@gmail.com


14 August 2012

é Avocat

specializare drept penal, acord asistenta si reprezentare la Politie si Parchet in timpul urmaririi penale si in timpul judecatii, ofer solutii legale pentru probleme de natura penala, 100 RON/ora, office @solutiilegale.ro, www.solutiilegale.ro, Tel: 0724260692

é Casa de expeditii si transport transport marfa si mobila de la 1.5 tone pana la tir-uri de 22 tone prelate sau dube. Asiguram orice tip de transport rutier intern si extern pentru orice tip de vehicul, grupaje cat si a u t o v e h i c u l e complecte, office @transportmarfarutier.ro www.transportmarfarutie r.ro, Tel: 0727244420, 0767419106

intelegatoare, n Doamna sufletista, rabdatoare, ajut familie la menaj sau copii, preferabil cu ramanere in spatiu, Tel: 0736353301, 0314217866 35 ani, n Menajerã nefumãtoare, fac menaj (curãþenie, cãlcat), la o familie, vilã. L-V 8h/zi, zona Militari-Apusului, Tel: 0727959398

n Închiriem Logan full options 70Ron/zi. 0735846662, Tel: 0214309498, 0766509498

é Transport marfa 12t, orice, oriunde, oricand. Asigur personal serios incarcat-descarcat. Pret negociabil, Tel: 0763717455

Sunt cadru didactic prof. de religie ºi locuiesc în Bucureºti. Caut persoane care pot dona diverse lucruri perfect compatibile într-un mediu ºcolar: cãrþi selectate (clasele V-VIII); Instrumente muzicale (pentru corul ºcolii); Imprimante funcþionale economice dpdv al consumabilelor; Hãrþi ºi planºe în stare bunã; Videoproiector; Boxe; Casetofon cu CD /MP3 player; Laptop (nu trebuie sã fie performant - util în combinaþie cu videoproiectorul); Aparat foto ºi/sau camerã video. Suporturi (panouri) de afiºaj în clasã. Obiecte pentru sport ºi agrement; Icoane ºi nu numai (pentru cabinetul de religie); Cretã etc. Bugetul ºcolilor este insuficient ºi dat în gestiunea primãriilor. De asemenea, mã gândesc sã organizez de Crãciun ºi de Paºti o colectã prin care sã strângem diverse hãinuþe noi sau aproape noi, bune pentru copii nevoiaºi, inclusiv eventuale produse alimentare aflate în garanþie ºi sigilate, etc. Avem astfel de materiale didactice însã nu suficiente! Aceste donaþii vor fi folosite în interesul uneia sau mai multor clase în funcþie de necesitãþi. Pot demonstra cu acte ºi nu numai, cã toate produsele donate ajung unde trebuie. Aºtept ºi sugestii. Vã rog ca toate materialele donate sã fie într-o stare bunã ºi sã prezinte siguranþã în utilizare, fiind vorba de copii minori, vlad.cristian28@yahoo.com

é Baza de date. C o m p a n i e internationala doreste sa inchirieze baza de date adrese postale persoane fizice, selectate in functie de ocupatia profesionala, clodia_florea@yahoo .com, Tel: 0048668693373

n Dj nunta, Servicii Organizari Evenimente Bucuresti- primirea perfecta cu mesele plimbarete, hostess si animatoarele si un videoproiector pentru poze si totul cu SIENSII. dj petrecere, dj botez, dj cununie, sonorizare nunta, dj evenimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, lasere, stroboscop, Realizam magazine online. masina de fum sau masina Magaz inul v a fi full de balonase; dau culoare administrabil; timp realizare 7 oricarui gen de petrecere zile; oferim mentenanta indiferent de tema acesteia. gratuit 3 luni, office@webmediaconcept.ro, In orasul dj Bucuresti, dj http://www.webmediaconce Brasov, dj Ploiesti, dj Pitesti, dj Craiova, dj Alexandria, dj pt.ro, Tel: 0727121919 Buzau. Si nu uita: pentru o n Tapiter execut lucrari la nunta de success ai nevoie domiciliul clientului. Pret de DJ SIENSII ! 0726129782, negociabil, Tel: 0726113452 http://www.djsiensii.ro

ANUNTURI PREMIUM

é VIDEOCHAT 3000 RON SALARIU GARANTAT, VIDEOCHAT IN CONDITII DE LUX, PESTE 8 ANI DE EXPERIENTA IN VIDEOCHAT, SITE-URI PARTENERE, CAMERE INDIVIDUALE, CAZARE GRATUITA, PROCENT PANA LA 70%, NUMAI PENTRU FETE 18-28 ANI. PROMOVARE GRATUITA SI EXCLUSIVITATE PE SITE-URI! OFFICE@STYLECHATSTUDIO.RO, HTTP://WWW.STYLECHATSTUDIO.RO, TEL: 0730350800, 0762188903

AnuntAZ 14 august 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...