Page 1

Personal curatenie - Firmã curãþenie angajeazã, 550 lei+bonuri; ºefi specializaþi salariu atractiv, Tel: 0726693792 Personal curãþenie, firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net: 650-800ron. 0722763974, Tel: 0212244658, 0729005137

é Consiliere psihologica pentru persoanele care doresc sa se autocunoasca in profunzime, pentru cei care nu mai pot gestiona singuri problemele vietii cotidiene, pentru cei care considera ca vizitele la psiholog reprezinta pasi inainte in dezvoltarea si evolutia personala, psiholog_eradulescu @yahoo.com, Tel: 0734717373

é Domneºti, Amvic Rezidential, vand 34 locuinte de joasa energie, de 114 mp, P+E1, teren individual de 117-208 mp, utilitati, zona linistita nepoluata, 64.500 EUR, contact@amvic.ro, http://www.amvic.ro, Tel: 0722574880, 0734364477

Redactari acte, consultanta infiintare, modificare, dizolvare/lichidare societati comerciale, pfa, etc. Consultanta si reprezentare juridica in domeniu civil (litigii civile, de familie, asigurari sociale, relatii de munca, financiar bancare, contencios -administrativ), office @ a v o c a t - e s a . r o , http://www.avocat-esa.ro, Tel: 0726724099, Fax: 0212322876 Sansa unica, Intreprindere din Austria, Unica producatoare de produse cosmetice si suplimente nutritive naturale, Proaspete, ofera 5 pozitii de conducere, pentru promovarea unui concept unic de marketing, emil.onisor@yahoo.com, Tel: 0758911127

é Personal.

é MANAGER ANGAJAM PENTRU AGENTIE IMOBILIARA, CU EXPERIENTA MIN 3 ANI, LOTUSREZIDENCE@YAHOO .COM, TEL: 0734631507

Companie internationala angajeaza personal tanar si dinamic: Distribuitor, Agent Vanzari, Curier, Asistent Manager. Posibilitatea de avansare rapida. Salariu de la 1200lei, Tel: 0728650079

é Videochat - Absolvente pentru activitate legalã, venit 1.000- 3.000E, CM, cazare, http://www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat, Absolvente pentru activitate legalã, avans 500E, venit 1.000-3.000E, CM, cazare; http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243

é VIDEOCHAT AMERICAN. PENTRU PRIMA

OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO! 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

14 Mai 2012 n Agent Vanzari, angajez fete 18-22ani, oferim pregatire, cursuri de vanzari la locul de munca. CV la e-mail sales@copyanc.ro n Agent Vanzari, SC Temad CO SRL angajeaza pentru Bucuresti. Trimiteti cv la e-mail marius.vasea@temad.ro, Agent Vanzari. Firma de distributie piese auto angajeaza agenti de vânzari cu experienta in domeniu. Se ofera masina si comision. Pentru mai multe detalii contactati-ne, adrian.gulf@yahoo.com, Tel: 0747118575

n Agenþi Pazã Angajam agenti de

é Agenþi securitate

cu domiciliul în Bucureºti ºi curs de calificare angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333928, 0212242969

n Admin videochat angajez, Tel:

0732772874

é Agent Vanzari cu/

é Agent Pazã. Pentru obiective in zona Pipera-Tunari. Tichete de masa, contract de munca, bonusuri in functie de performante, www.blackhawksecu rity.ro, 0762309361

fara experienta ROOSSA Books SRL angajeaza, salariu de la 1200lei, posibilitate avansare, Tel: 0318004555 n Agent Vanzari (0788424341), manipulanþi ºi paznic de noapte (0788237041). CV la fax 0214113251, Agent Vanzari Distribuitori, editura Roossa Cismigiu, 1200ron +comision atractiv. Posibilitate cariera, Tel: 0213151690

é Agenþi securitate ºi

dispeceri pentru obiectiv în zona Chitila angajeazã firmã pazã. Relaþii luni - vineri, 9,00-16,00, Tel: 0741333918 Agenti Intervenþie. Societate securitate angajeaza agenti interventie din Bucuresti, calificati, cu experienta, permis cat.B, 0213129035

paza fete si baieti cu si fara calificare de la 1000lei net, Tel: 0764666663 n Agenþi Pazã cu/fãrã atestat, angajeazã urgent firmã de pazã, Tel: 0769283938 n Agenþi Pazã cu atestat (calificat), Tel: 0756161659, 0374080520

é Agenþi Pazã. Societate securitate angajeaza agenti paza din Bucuresti, program de lucru o zi da, una nu, Tel: 0213152184 n Ajutor Cofetar cu experienta angajez. Zona 0722537326

é Agenti Pazã. barbati, femei si agenti interventie, pentru firma de paza. Carte de munca + salariu atractiv. 0755162034, Tel: 0721296652, 0767056551

Giurgiului,

é Asistent Manager.

CHOPSTIX angajeaza Manager si Asistent Manager cu studii superioare, experienta restaurante minim 2 ani si Vanzatoare cu / fara experienta. Informatii L-V 10:00-20:00, Tel: 0737997856

Tel:

é Asistenta farmacie pentru drogherie Piata Alba Iulia, Tel: 0727699696

é Barman, ospatar, pizzar pentru restaurant spacific romanesc, office @cluboasis.ro, www.cluboasis.ro, Tel: 0216670211


oferte de muncã România / info / pagina 3

14 Mai 2012

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Instituþii ºi organisme ale Uniunii Europene. Banca Centrala Europeanã. Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Banca Centralã Europeanã (BCE), cu sediul la Frankfurt, în Germania, administreazã moneda unicã europeanã, euro ºi asigurã stabilitatea preþurilor în UE. De asemenea, BCE rãspunde de definirea ºi punerea în aplicare a politicii economice ºi monetare a UE. Banca Centralã Europeanã (BCE) este una dintre instituþiile UE. Scopul sãu este sã menþinã stabilitatea preþurilor (adicã sã þinã inflaþia sub control), mai ales în þãrile care utilizeazã euro ºi sã menþinã stabilitatea sistemului financiar, asigurându-se cã pieþele ºi instituþiile sunt supravegheate corespunzãtor. BCE colaboreazã cu bãncile centrale din toate cele 27 de state membre. Împreunã, formeazã Sistemul European al Bãncilor Centrale. De asemenea, BCE stabileºte cadrul cooperãrii dintre bãncile centrale ale celor 17 state membre care au adoptat moneda unicã ºi alcãtuiesc împreunã zona euro. Cooperarea existentã la nivelul acestui grup restrâns poartã numele de „eurosistem”. Printre altele, BCE are urmãtoarele atribuþii: 1. fixeazã ratele de referinþã ale dobânzilor pentru zona euro ºi þine sub control masa monetarã 2. gestioneazã rezervele valutare ale zonei euro, cumpãrã ºi vinde valutã atunci când este necesar pentru a menþine echilibrul ratelor de schimb 3. se asigurã cã instituþiile ºi pieþele financiare sunt supravegheate corespunzãtor de cãtre autoritãþile naþionale ºi cã sistemele de plãþi funcþioneazã corect 4. autorizeazã bãncile centrale ale þãrilor din zona euro sã emitã bancnote 5. monitorizeazã evoluþia preþurilor ºi evalueazã riscul pe care aceasta îl poate reprezenta pentru stabilitatea zonei euro. BCE dispune de urmãtoarele organisme decizionale: A. Comitetul executiv gestioneazã activitatea cotidianã. Este format din 6 membri (preºedintele, vicepreºedintele ºi alþi 4 membri) desemnaþi de liderii zonei euro pentru un mandat de 8 ani. B. Consiliul guvernatorilor defineºte politica monetarã a zonei euro ºi fixeazã ratele dobânzilor la care bãncile comerciale pot obþine bani de la Banca Centralã. Este alcãtuit din cei 6 membri ai Comitetului executiv ºi din guvernatorii celor 17 bãnci centrale din zona euro. C. Consiliul general contribuie la acþiunile de consultare ºi coordonare ale BCE ºi oferã sprijin þãrilor care se pregãtesc sã adere la zona euro. Este format din preºedintele ºi vicepreºedintele BCE ºi guvernatorii bãncilor centrale din toate cele 27 de state member ale UE. BCE este instituþie independentã. Nici BCE, nici bãncile centrale naþionale din Eurosistem ºi nici un membru al instanþelor însãrcinate cu luarea deciziilor, nu pot cere sau accepta instrucþiuni de la un alt organism. Toate instituþiile UE ºi toate guvernele naþionale trebuie sã respecte acest principiu. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la ANUNTaz OP53 / CP82 Bucureºti.

n Barman, ospatar, femeie de n Bona regim intern, angajam

serviciu, bucatar angajam pentru bona interna Bucuresti, experienta Restaurantul Coco Bongo din + recomandari, pentru copil 4luni, 1 weekend liber, conditii Centrul vechi, Tel: 0754020434 deosebite. Salariu 1500 Ron, Tel: 0762075087, 0212360117 Barmani ospãtari, bucãtari p e n t r u r e s t a u r a n t z o n a n Bucãtar ajutor, cu experienta. central Bucuresti Tineretului, Tel: 0746013623, Restaurant angajeaza, Tel: 0736225225 0744181060 n Bucãtar sezonier - bucatarie internationala. n Bonã îngrijitoare vârstnici, romaneasca, menajere, angajeazã urgent, Angajam bucatar sezonier, in Cheia, Prahova, Agenþia BONA-MIA, program zona Tel: normal sau intern, 0213233966, iriglodeanu@yahoo.com, 0722501668 Tel: 0314097807, 0743393576

n Bonã

1.200-1.400lei, experienta, 8-10 ore, Dorobanti, Panduri, Militari, Herastrau, Tineretului, Primaverii, Straulesti, Bucurestii Noi, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403

Bonã /guvernanta, regim intern, 1.500lei, experienta, Bucuresti. Urgent, Tel: 0213107403 n Bonã internã Bucuresti. Agentie

cauta doamna ingrijita, draguta, discreta, sufletista, studii medii, intre 40 si 55 ani pentru familia cu 2 copii: 2 ani si 8 ani. 1500 RON + concediu platit + 4 zile libere/luna, Tel: 0726399202

é BUCÃTÃREASÃ

SI OSPATARITA. ANGAJAM OSPATAR/BUCATAR DE PREFERINTA FEMEI CU EXPERIENTA. RESTAURANT CASA COSMIN STR MAICA DOMNULUI NR 13 SECTOR 2 BUCURESTI, 1.000 RON, YO_FRUMUSHIKK@YAHOO.COM TEL: 0724010291 n Bucãtari, ajutor bucatar cu experienta, cofetar- patiser- Self Xpress cateringcofetarie angajeaza, Tel: 0722287339, 0722274817 Coafezã, cosmeticianã, manichiuristã, salon situat vis-a-vis de Plazza România-bd. Timiºoara, vlasceni@yahoo .com, 0722258777, 0723329376

é BONÃ INTERNA, CU EXPERIENTA. SALARIU ATRACTIV, TEL: 0740085847

n Cofetar

cu experienta, disponibil imediat, full-time, salariu motivant, Angajam pentru cofetarie, zona Brancoveanu, Tel: 0724404410


pagina 4 / oferte de muncã România

14 Mai 2012 n Consilier.

é Colaboratori,

colaborare avantajoasa: medici, 2 asistente, firma naturista, 2h/ zi, merita, Tel: 0723165658, 0766532080 Companie n Colaboratori. multinationala in domeniul financiar bancar recruteaza colaboratori pfa sau srl in vanzari directe. Acceptam persoane cu studiile superioare finalizate, cu abilitatea de a crea si dezvolta un portofoliu de clienti. Avem disponibile 3 pozitii de consilier financiar si 2 pozitii de coordonator vanzari daca ai deja echipa, nety.zotea@bcrlocuintesales.ro, Tel: 0721815811

Firma EUROIMM angajeazã consilieri fonduri europene pentru muncã de teren. Se oferã: comision foarte mare. Se cere: seriozitate, aptitudini comunicative ºi prezenþã. Permisul auto prezintã un avantaj, Tel: 0728085650 n CONTABIL EXPERT PENTRU SOCIETATE CU PROFIL DE RECICLAREA DESEURILOR. LOCUL DE MUNCA ESTE IN COM. CIOCANESTI DB, LA 13 KM DE BUCURESTI. VA RUGAM TRIMITETI CV PE EMAIL SAU FAX, CRISTINA@MAREZTRADE.COM, WWW.MAREZTRADE.COM, TEL: 0747722999, FAX: 0245261884 n Contabil. Impresa Pizzarotti cu sediul Com. Stefanestii de Jos, Jud Ilfov angajeaza contabil pentru magazie cu minim 2 ani de experienta. Oferim salariu atractiv, bonuri de masa si asigurare medicala facultativa. Informatii la telefon de luni pana vineri intre orele 08-17, Tel: 0372145900, 0730011969 n Cosmeticianã si Coafeza Salon Beauty deosebit zona Calea Calarasi angajeaza, se cere experienta min 3 ani, seriozitate si o minima baza de clienti. Castiguri pe masura implicarii, Tel: 0720535106 ºi coafezã n Cosmeticianã angajeazã Salon Bdul Nicolae Titulescu, Tel: 0726290292, 0212200790

é Confecþioner/a

maºinã liniarã, personal calificat masã croit, muncitor necalificat, Tel: 0727387435 n Confecþioner/a Atelierul Demetriahainute botez, angajeaza confectioner, zona Iancului, Tel: 0725274697 n Confecþioner/a textilist (masinist cu experienta). Angajez zona Militari, Apusului, 0722434203, Tel: 0722434204, 0767166009 Confectionera in masina simpla, muncitor la masa de croit, Asined angajeaza pentru confectii textile industriale: saci, huse pentru haine, industria auto. Se ofera carte de munca, salariu, bonuri de m a s a , o f f i c e @a s i n e d . ro , http://www.asined.ro, Tel: 0723338606

é Confecþioneri textiliºti, salariu atractiv, bonuri de masã, transport gratuit. Angajeazã SC cu sediul în Voluntari, Ilfov, Tel: 0768994378, 0729602864

é Croitor manual feþe

încãlþãminte ºi maºiniste cu experienþã, angajãm SC Coryllus Prodimpex SRL (Str. Iliada nr. 55), 0744661957, Tel: 0744661956, 0214204326

n CROITOR/EASÃ CUSÃTOARE n Frigotehnist, nu casnice, Tel: CONFECÞII CU EXPERIENÞÃ. URGENT ANGAJÃMPENTRU UN PROIECT DE LUNGÃ DURATÃ, TEL: 0743331628

é Croitor/easã (Modelier). Atelier de creatie croitorie dama angajeaza, Tel: 0726236115 n Croitor/easã.

Angajez, pe perioadã nedeterminanatã, croitoreasã cu sau farã experienþã, Tel: 0723583242, 0769800592 n Curieri pedestri, Total Post Services angajeaza in Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672

0726556314, 0765424442 cunoscatoare italiana. Familie italieni cauta doamna serioasa cunoscatoare italiana pentru ingrijirea unei doamne italiene in varsta, deplasabila, numai ptr. interna, eventual provincie, Tel: 076463194 n Îngrijitori, angajez familie din Ardeal pentru îngrijire vilã, curte, piscinã în Snagov- Ilfov. Cerinþe: vârsta maximã 50 ani, permis conducere cat. B. Se oferã: casã, masã ºi salariu 2500 lei/familie, Tel: 0744368000, 0745357463

n Îngrijitoare

Instalator Aer Conditionat. Angajez instalator aer conditionat cu experienta si carnet auto. Pentru programare la interviu sunati, Tel: 0760958778 n Instalator

é Distribuitor cu sau

fara experienta pentru ROOSSA Books SRL salariu de la 1200lei, bonusuri in functie de realizari, Tel: 0318004555

sanitar salariu 800-1200, Tel: 0722756493, 0726211864 n Instalator. Angajam instalator cu experienta. Carte de munca, Tel: 0760260457, 0728914516 n Instalatori pentru schimbare tevi cu PPR angajez. 0722239523, Tel: 0751402863, 0766722057 gogoserie n Lucrãtoare covrigarie in Piata 16 Februarie cu domiciliul in zona pietei, Tel: 0722481685, 0722225306 n Mãcelar, angajam in oras Pantelimon bd Biruintei nr 46 detalii la telefon 0732054171

n Electricieni cu experienta in domeniu. SC Garden Center Grup SRL, florytolea@yahoo.com, Tel: 0755052092 n Electronist. SC Expert Service 24/7 scoate la concurs 10 posturi de Electronisti pentru Service-ul si Mentenenta sistemelor de acces. Beneficii: Contract de munca, Salariu atractiv, Tichete de masa. Adresa: Sos Odai nr. 26, Otopeni, Ilfov, office@service-expert.ro, Tel: 0213000564

é Manichiuristã. Coafor angajeaza personal cu experienta pe postul de manichiura- pedichiura in Drumul Taberei, Tel: 0729811610, 0728303303


14 Mai 2012

oferte de muncã România / pagina 5 n Manipulant marfa, lucrator comercial, merchandiser Merchandising Provider Company angajeaza. Cerinte: persoana serioasa, activa, organizata, se ofera contract pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi, cu posibilitate avansare ierarhica. Trimiteti CV la e-mail cariere@mercantizare.ro, Tel: 0756054384

marfa. é Manipulant Retailerul de electronice si electrocasnice Flanco angajeza manipulant marfa pentru magazinele sale, cv@flanco.ro, http://www.flanco.ro, Tel: 0212038185, Fax: 0212038104

n MASEUZÃ CU EXPERIENTA. GUL STUDIO, CALEA MOSILOR 268, ANGAJEAZA, SALARIU ATRACTIV! TEL: 0721991827 n Maseuze cu/ fara experienþã, Salon autorizat angajãm, calificare la locul de muncã, Tel: 0766223255, 0213120102 croitorie, n Maºinist/ã confecþionere, în Ghencea 79, capãt tramvai 41, angajeazã avantajos Vitality SRL, Tel: 0722586983, 0214134479 n Mecanic utilaj: stabilizator sol, frezã asfalt, mini încãrcãtor, buldozerist (cu permis cat.B), angajeazã SC Euroconstruct, ru.euroconstruct@gmail.com, Tel: 0214506280, Fax: 0214504330 INTRETINERE. n MECANIC SOCIETATE COMERCIALA SITUATA IN COM. CIOCANESTI, JUD. DAMBOVITA (13 KM DE BUCURESTI), ANGAJAM MECANIC DE INTRETINERE PENTRU FABRICA DE SORTARE SI PROCESARE DESEURI RECICLABILE, OFFICE@MAREZTRADE.COM, WWW.MAREZTRADE.COM, TEL: 0245261884, FAX: 0245261884 n Medic veterinar cu experienta angajez, Tel: 0761644734 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 n Menajerã pt curatenie, si bucatarie cu domiciuliul in sect 6, varsta 30-42 ani, Tel: 0726789388 n Menajerã, doamnã harnicã la curãþenie din Brãneºti, 4 ore pe zi, luni pânã vineri, salariu 500 ron, Tel: 0723490815 n Montatori tamplarie pvc cu experienta. Fabrica tamplarie pvc rehau Globus Euroglass angajeaza sector 5. CV la e-mail, globus@globuseuroglass.ro, Tel: 0769562645 n Muncitor necalificat (manipulant marfa) eventual si permis auto. Angajez in Zona Afumati (Doraly) urgent! nacev_alina@yahoo.com, Tel: 0731373890 n Muncitori pentru productie gard beton prefabricat in Bragadiru Ilfov. Relatii la telefon, office@konkretline.ro, http://www.konkretline.ro, Tel: 0741110025, Fax: 0214480178 n MUNCITORI NECALIFICATI ANGAJAM PENTRU PRODUCTIE TAMPLARIE PVC SI STICLA (ZONA AUTOGARA RAHOVA). ADRESA INTERVIU: STR.BARLEA, NR. 2B, 021.311.71.88, TEL: 0214250925, 0214250926 n Muncitori in constructii angajez, Tel: 0767660019 n Operator calculator angajam, Tel: 0213265596

n Operator maºina de injectat poliuretan, 1 lãcãtuº montator pentru linia de montaj utilaje frigorifice - angajeazã ITU Refrigeration SRL, ºos. Odãii nr. 73-77, sector 1 Bucureºti (linia de centurã zona Otopeni), Tel: 0213198802, 0213198807 dispecer cu n Operator experienta video salarizare de 1200lei net, Tel: 0764666663 n Operator Pc /xerox/distributie fluturasi, angajez fete 18-22ani, Oferim pregatire la locul de munca. CV la e-mail, comandaprint@copyanc.ro n Operator Pc, angajez pentru munca de birou tineri seriosi care stiu sa scrie la PC pentru administrare site-uri. Salariu 800 Ron/luna full time. Munca de birou, 800 RON/luna, mediaexpert2010@yahoo.com, http://www.yop.ro, 0727121919

n Patiser

si covrigar experienta salariu bun, 0762008071

cu Tel:

P e rs o n a l p e n t ru firm a curatenie, posesori carnet categoria B. Interviuri zilnic 12-14 in Str. Fizicienilor 18A, bl. 11, sc. 1, ap. 4, Tel: 0755838296

n Personal necalificat (baieti) pentru rotiserie sector 2, Tel: 0216193814 n Personal angajam pentru atelier productie publicitara pentru: -inscriptionare auto; -casete luminoase; -litere volumetrice, Tel: 0784286101

é Personal curatenie pentru Mall Baneasa, 8.00-11.00, L-D, 400 lei/luna, Tel: 0747202000 n Personal curatenie. Firma de

curatenie angajeazã persoane serioase si prezentabile pentru curãþenie la birouri în Bucureºti, Bd. Daciei din Sectorul 2, program de lucru: 6 ore/zi, Tel: 0733104222, 0726373687

é Personal Coafor, é Ospãtar,

restaurant-pizzerie angajeaza, Tel: 0785035317

cosmetica, cu experienta, angajam in Drumul Taberei, Tel: 0728303303, 0729811610 n Personal

coafura. Salon Violette angajeaza personal cu experienta minim 5 ani pentru urmatoarele posturi: cosmeticiana, manichiurista, é Ospãtãriþe. Restaurant cu pedichiurista, tehnician unghii maseuza, specific oriental angajeaza, Zona false, Tel: Calea Mosilor, denisaafshar@ irinaneculciu@yahoo.com, 0726115400, 0732010101 yahoo.com, Tel: 0737172423

é PERSONAL PENTRU SALON INFRUMUSETARE ZONA A V I A T I E I , A N G A J A M IN CONDITII AVANTAJOASE DE SALARIZARE ECHIPA COMPLECTA COAFEZE, STILISTI, COSMETICIENE, MANICHIURISTEPEDICHIURISTE, TEL: 0722121402


detalii la http://ec.europa.eu Franþa n 1. CHAUFFEUR ROUTIER / CHAUFFEUSE

ROUTIERE - Description: CONDUITE GRANDE DISTANCE FRANCE ET EUROPE. PERMIS EC COEFF 150M + FCOS + CARTE CONDUCTEUR. EXPERIENCE DEMANDEE EN TRANSPORT FRIGORIFIQUE. DEPARTS ET RETOURS DANS LE HAUT-RHIN. PRIORITE DONNEE AUX CANDIDATS HABITANTS LE DEPARTEMENT. Salary: Euro 2200.00 - 2600.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@kessler.fr n 2. ASSISTANT COMMERCIAL / ASSISTANTE COMMERCIALE - Description: RATTACHE(E) A LA DIRECTION DES VENTES, VOUS ETES CHARGE(E) DE FIXER LES PRIX POUR TOUTES LES PIECES DE RECHANGE, LES EQUIPEMENTS DES OPTIONS ET DE METTRE A JOUR TOUS LES TARIFS. VOUS REPONDEZ AUX DEMANDES DES CLIENTS DES CONCESSIONNAIRES, ET DES COMMERCIAUX. Salary: Euro 26000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mulhouse@expectra.fr n 3. AIDE MENAGER / MENAGERE A DOMICILE - Description: VOUS INTERVENEZ AU DOMICILE DE PARTICULIERS EXIGEANTS, CONNAISSANCE DES PRODUITS ET RAPIDITE EXIGEES, CAPACITE D'ADAPTATION ET MOTIVATION INDISPENSABLE. FAIRE PREUVE DE RIGUEUR ET D'AUTONOMIE. PLANNING FAIT EN FONCTION DE VOS DISPONIBILITES. CDI ET PRIMES. Salary: Euro 9.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; contact.osmose@yahoo.fr n 4. CHAUFFEUR-LIVREUR / CHAUFFEUSE-LIVREUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE D'ASSURER LA LIVRAISON DE COLIS DANS LE SECTEUR DE STRASBOURG. PREPARATION, CHARGEMENT, LIVRAISON ET COLLECTE. VOUS EXERCEZ DU LUNDI AU SAMEDI. (2 POSTES A POUR VOIR). Salary: Euro 9.22 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; contact@setrex.fr n 5. MAGASINIER VENDEUR / MAGASINIERE VENDEUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE DE LA RECEPTION ET STOCKAGE DES PIECES AUTO, VENTE AU COMPTOIR, FACTURATION. EXPERIENCE SI GNIFICATIVE DANS CE METIER, RIGOUREUX, AISANCE ORALE ET MAITRISE OUTILS INFORMATIQUES, Salary: Euro 9.22 - 9.50 (Hourly), Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: PERFORMANCES INTERIM Mle PLUMERE AMELIE; Address: 6 BVD DE L EUROPE 67500 HAGUENAU n 6. PEINTRE EN BATIMENT - Description: NOUS RECHERCHONS UN PEINTRE CHEF D'E QUIPE, EXPERIMENTE ET MAITRISANT AUSSI BIEN LES TRAVAUX INTERIEURS QU'EXTERIEURS, POUR UNE ENTREPRISE DE RENOVATION ET REHABILITATION ET RENOVATION. Salary: Euro 1800.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 7. CARRELEUR / CARRELEUSE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT, UNE ENTREPRISE DE RENOVATION ET REHABILITATION INTERIEURE, UN CARRELEUR CHEF D'EQUIPE. POUR CELA, LE CANDIDAT DOIT JUSTIFIER DE TRES BONNE CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS CE CORPS D'ETAT ET D'UNE PREMIERE EXPERIENCE D'AU MOINS 3 ANS. Salary: Euro 1700.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 8. CARRELEUR / CARRELEUSE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT, UNE ENTREPRISE DE REHABILITATION ET RENOVATION INTERIEUR, UN CARRELEUR / CHEF D'EQUIPE. LA PERSONNE DOIT AVOIR DE TRES BONNES CONNAISSANCES TECHNIQUES DANS CE CORPS D'ETAT ET JUSTI FIER D'UNE EXPERIENCE D'AU MOINS TROIS ANS EN TANT QUE CARRELEUR OU CHEF; Salary: Euro 1700.00 - 2200.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; p.alexandre@hays.fr n 9. GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF(VE) RESSOURCES HUMAINES - Salary: Euro 2000.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; c.fuhry@cecofi.fr n 10. TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE FABRICATION ET DE METHODES - Description: NOUS RECHERCHONS UN TECHNICIEN METHODES (H/F) POUR EFFECTUER LA REDACTION, L'AMELIORATION DE GAMMES DE MONTAGE AINSI QUE LA CREATION D'ARTICLES ET DE NOMENCLATURES. VOUS DEVREZ SUIVRE LES DOSSIERS DE PRODUCTION ET CONTRIBUER A L'AMELIORATION DU PROCESS DE PRODUCTION. Salary: Euro 13.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@supplay.fr n 11. ASSISTANT / ASSISTANTE ADMINISTRATION DES VENTES - Description: LE GROUPE SALM CONCOIT ET FABRIQUE DES AMENAGEMENTS SUR MESURE POUR L'HABITAT VENDU PAR LES RESEAUX SCHMIDT, CUISINELLA ET EMK. POUR LA FILIALE EMK, VOUS ETES EN CHARGE DE LA TRANSMISSION D'INFORMATIONS DE NATURE STATISTIQUES OU CHIFFREES AUPRES DES CLIENTS EXTERNES ET INTERNES. Salary: Euro 23000.00 - 25000.00 (Annually); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@salm.fr

n 12. MECANICIEN / MECANICIENNE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Description: VOUS FEREZ DE LA MAINTENANCE PREVENT IVE ET CURATIVE D'INSTALLATIONS CHIM IQUES, VOUS ACCEPTEZ DE FAIRE DES ASTREINTES ET MAITRISEZ L'ALLEMAND ET L'ANGLAIS- Salary: Euro 9.22 - 13.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; stlouis@sofitex.fr n 13. SERVEUR / SERVEUSE DE RESTAURANT - Description: RESTAURANT DU GOLF RECHERCHE PERSONNE AYANT DES NOTIONS DANS LE METIER DE SERVEUR/SERVEUSE. VEHICULE OBLIGATOIRE. COMPRENDRE ET PARLER L'ALLEMAND EST SOUHAITE CAR LA CLIENTELE EST SUISSE ET ALLEMANDE. SERVICE A LA CARTE ET BANQUETS. HORAIRES EN CONTINU. POSSIBILITE DE CDI. Salary: Euro 1400.00 - 1600.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; f.ruffenach@aliceadsl.fr n 14. COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE Description: TRAVAIL SUR CHANTIERS DIVERS, SECTEUR DE STE MARIE AUX MINES ET ENVIRON. COUVERTURE ET ZINGUERIE. UN CACES 3B SERAIT UN PLUS, UNE EXPERIENCE DE 5 ANS MINIMUM EST IMPERATIVE POUR CE POSTE AINSI QU'UN PERMIS B ET UN VEHICULE PERSONNEL; Salary: Euro 10.00 - 12.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle CAROLE OU YILDIZ; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT; n 15. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: VOUS ACCOMPAGNEZ DES PERSONNES AGEES DANS LEURS ACTIVITES QUOTIDIENNES: MENAGE, REPAS, COURSES, SORTIES, TOILETTE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX, SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE. Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr n 16. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: AIDER LA PERSONNE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, REALISER POUR LA PERSONNE DES COURSES, LA PREPARATION DES REPAS, DES FORMALITES ADMINTRATIVES, AIDER AUX SOINS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE CONFORT DE LA PERSONNE (LAVAGE DES MAINS ET DU VISAGE, COIFFURE) Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr n 17. ASSISTANT / ASSISTANTE DE VIE - Description: AIDER LA PERSONNE DANS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE, REALISER POUR LA PERSONNE DES COURSES, LA PREPARATION DES REPAS, DES FORMALITES ADMINTRATIVES, AIDER AUX SOINS D'HYGIENE CORPORELLE ET DE CONFORT DE LA PERSONNE (LAVAGE DES MAINS ET DU VISAGE, COIFFURE) Salary: Euro 9.42 - 10.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; linda.zrari@o2.fr n 18. TUYAUTEUR-SOUDEUR / TUYAUTEUSE-SOUDEUSE Description: VOUS SEREZ CHARGE DE SOUDER DES PIECES EN INOX ET EN ACIER NOIR ET DE FAIRE DE LA TUYAUTERIE. TRAVAUX AU VIREUR CONTROLE XRAY TYPE PETROCHIMIE/PETROLE, INSTALLATION OU EQUIPEMENT SOUS PRESSION. VOUS ETES TITULAIRE D'UNE LICENCE TIG OU MIG-MAG. MISSION LONGUE DUREE; Salary: Euro 9.22 - 12.00 (Hourly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; stlouis@sofitex.fr n 19. TECHNICIEN / TECHNICIENNE INFORMATIQUE - Description: VOTRE MISSION PRINCIPALE SERA D'INSTALLER DU MATERIEL EN MAGASINS (DEPLACEMENTS DANS TOUTE LA FRANCE) ET DE TESTER SON BON FONCTIONNEMENT AVEC LE SERVICE INFORMATIQUE EN SUPPORT TELEPHONIQUE. Salary: Euro 1800.00 (Monthly); Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; sophiechevrolet@merapp.com n 20. ASSISTANT / ASSISTANTE DE GESTION EN RESSOURCES HUMAINES - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES, VOUS SEREZ EN CONTACT AVEC LE PERSONNEL, VOUS FEREZ DE L'ORGANISATION DE DEPLACEMENTS DE REUNIONS ET DE SEMINAIRES. VOUS GEREZ LE PERSONNEL INTERIMAIRE, VOUS FAITES L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE. Salary: Euro 1700.00 - 1730.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 21. KINESITHERAPEUTE - Description: LE CENTRE HOSPITALIER DE MUNSTER-HAS LACH (60 LITS DE SSR - 67 LITS D'EHP AD) RECHERCHE UN KINESITHERAPEUTE A TEMPS COMPLET. DIPLOME D'ETAT EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE L'ENCADREMENT SOUHAITEE; Salary: Euro 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; s.monteiro@hopital-munster-haslach.fr n 22. CHARGE / CHARGEE DE RECOUVREMENT DE CREANCES - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCH ONS UN(E) CHARGE(E) DE RECOUVREMENT POUR FAIRE DE LA MISE EN PLACE DE PROMESSES DE REGLEMENTS, DU SUIVI DE PROMESSES, DE LA GESTION DE COURRIER , DE LA MISE A JOUR DE COORDONNEES CLIENTS AINSI QUE DIVERSES TACHES ADMINISTRATIVES. Salary: Euro 1700.00 - 1730.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; c.supper@proman-interim.com

n 23.

SECRETAIRE ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE Description: AU SEIN DU SERVICE SECRETARIAT, VOUS SEREZ CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF, DE LA GESTION DU PERSONNEL INTERIMAIRE, DE L'ACCUEIL TELEPHONIQUE ET PHYSIQUE. Salary: Euro 10.39 - 10.40 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 24. CHAUFFAGISTE - Description: METHODIQUE ET SOIGNEUX DANS VOTRE TR AVAIL, VOUS ETES AUSSI CAPABLE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE SOUDURE GAZ. VOUS POSSEDEZ LE PERMIS NACELLE. Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; mulhousepros@sofitex.fr n 25. RIPEUR / RIPEUSE - Description: EMPLOI POLYVALENT DE RIPEUR CHARGE DE LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS, EXERCANT EGALEMENT LES MISSIONS DE GARDIEN DE DECHETERIE ET DE CONDUITE DE PL. HORAIRES : DE 4H30 A 11H30 POUR LA COLLECTE DES DECHETS ET EN JOURNEE POUR LE GARDIENNAGE DES DECHETERIES (+ SAMEDI). FIMO EXIGEE; Salary: Euro 1550.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: SICTOMME DE MOLSHEIM ET ENVIRONS Mle WALTER SANDRA; Address: 52 RTE INDUSTRIELLE DE LA HARDT 67120 MOLSHEIM; How to apply: Envoi CV par courrier; Last date for application: 16/05/2012 n 26. MECANICIEN(NE) D'ENGINS DE CHANTIER ET DE TRAVAUX PUBLICS Description: NOUS RECHERCHONS MECANICIEN/MECANICIENNE ENGINS DE CHANTIERS ET TRAVAUX PUBLICS (H/F). VOUS AUREZ POUR MISSIONS DIVERS TRAVAUX DE MECANIQUE GENERALE. Salary: Euro 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@supplay.fr n 27. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD Description: VOUS VOUS OCCUPEZ DE LA LIVRAISON DES BOUTEILLES DE GAZ SUR LE SECTEUR REGIONAL. LE PERMIS C, LA FIMO, L'ADR, LA CARTE CHRONOGRAPHYQUE SONT EXIGES AINSI QU'UNE BONNE MAITRISE EN CONDUITE. TRAVAUX DE MANUTENTION ET PORT DE CHARGES DES BOUTEILLES DE GAZ. EXPERIENCE EN VEHICULE ISOLEE; Salary: Euro 9.22 - 11.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; haguenau@supplay.fr n 28. MACON / MACONNE EN RENOVATION - Description: POUR CHANTIERS ESSENTIELLEMENT EN RENOVATION, VOUS SEREZ EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION DES MURS, DES FACADES, DES CLOISONS SELON LES REGLES DE SECURITE. Salary: Euro 2000.00 - 2200.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: EUROPACT Mme DENISE A. Phone: 00 33 684171184 n 29. MONTEUR / MONTEUSE EN ECHAFAUDAGE - Description: VOUS SEREZ EN CHARGE DE MONTER UNE STRUCTURE. TRAVAIL EN HAUTEUR. Salary: Euro 1900.00 - 2100.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: EUROPACT Mme DENISE A. Phone: 00 33 684171184 n 30. CHAUFFAGISTE - Description: VOUS SEREZ EN CHARGE DE PREPARER ET POSER TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A L'INSTALLATION COMPLETE D'UN EQUIPEMENT SANITAIRE ET DE CHAUFFAGE. Salary: Euro 1900.00 - 2400.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; europact.haguenau@wanadoo.fr n 31. CARISTE - Description: NOUS RECHERCHONS UN CARISTE 3+5 H/F. VOUS EFFECTUEREZ LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT DES MARCHANDISES SEL ON LES IMPERATIFS D'ENLEVEMENT, DE LIVRAISON. EXPERIENCE EXIGEE DANS LE TRANSPORT. Salary: Euro 9.22 - 9.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 32. CARISTE - Description: VOUS AVEZ LES CACES 3 ET 5+, VOUS AV EZ UNE BONNE MAITRISE DES CHARIOTS NOTAMMENT DES CHARIOTS BI ET TRI DIRECTIONNEL. VOUS ETES APTES AU PORT DE CHARGES LOURDES ET AUX TRAVAUX DE MANUTENTION. VOUS VOUS OCCUPEREZ DU CHARGEMENT/DEHARGEMENT ET STOCKAGE DES PRODUITS FERROVIAIRES. Salary: Euro 9.22 - 10.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 33. COFFREUR BANCHEUR / COFFREUSE BANCHEUSE Description: TRAVAIL SUR UN CHANTIER A SAASENHEIM POUR LA CONSTRUCTION DUNE NOUVELLE CHAUDRONNERIE COFFRAGE, BANCHETTES METALLIQUES,BANCHES MANUPORTABLES-AUTONOMIE EXIGEE-- / PERMIS B + VEHICULE PERSONNEL- Salary: Euro 10.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 34. DESSINATEUR-METREUR / DESSINATRICE-METREUSE BOIS - Description: NOUS RECHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS UN(E) DESSINATEUR METREUR ECONOMISTE. SALAIRE EVOLUTIF SELON PROFIL. Salary: Euro 10.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr


detalii la http://ec.europa.eu n 35. COMPTABLE - Description: NOUS RECHERCHONS POUR L'UN DE NOS CLIENTS UN(E) COMPTABLE AVEC EXPERIENCE, DEBUTANT(E) ACCEPTE(E) SI BTS. SALAIRE EVOLUTIF SELON PROFIL. Salary: Euro 9.22 - 11.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr n 36. GOUVERNANT / GOUVERNANTE EN HOTELLERIE Description: POSTE DE GOUVERNANT(E) A MI-TEMPS SUR LE SECTEUR DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG. INTERVENTION 2 A 3 JOURS PAR SEMAINE SELON ACTIVITE (SOIT 20 A 30 HEURES D'INTERVENTION PAR SEMAINE) Salary: Euro 840.00 - 900.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: LIMA SERVICES M. PERROT ERIC; Phone: 00 33 388927641 n 37. INGENIEUR MECANICIEN / INGENIEURE MECANICIENNE EN INDUSTRIE - Description: VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPERIENCE VOUS AYANT PERMIS DE DEVELOPPER UNE EXPERTISE EN MECANIQUE DES FLUIDES, TUYAUTERIE ET ECHANGE THERMIQUE. TECHNICIEN CONFIRME OU INGENIEUR DEBUTANT, VOUS MAITRISEZ L'ANGLAIS. LA CONNAISSANCE DES LOGICIELS DAO SOLID-E / AUTOCAD EST UN PLUS; Salary: Euro 10.00 - 15.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; camo.selestat@camo-interim.fr n 38. SECRETAIRE TECHNIQUE - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSISTANT(E) TECHNIQUE. VOUS REGLEREZ LES PROBLEMES TECHNIQUES DE NOS MAGASINS, VOUS PRENDREZ CONTACT AVEC LES PRESTAIRES ET VOUS FEREZ LE SUIVI DE LA FACTURATION. EXPERIENCE DU DOMAINE TECHNIQUE EXIGEE. Salary: Euro 1485.00 - 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 39. RECEPTIONNISTE EN HOTELLERIE - Description: HOTEL**** LES VIOLETTES RECRUTE POUR ENTREE IMMEDIATE UN RECEPTIONNISTE (H/F) POUR UN POSTE DE JOURNEE (7H-1 5H/15H-23H). VOUS SEREZ CHARGE(E) DE L'ACCUEIL DES CLIENTS, DE LA SAISIE DES RESERVATIONS, DU TRAITEMENT DES MAILS ET DES CONTACTS TELEPHONIQUES. Salary: Euro 9.22 - 9.98 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; frontdesk@les-violettes.com n 40. SECRETAIRE ADMINISTRATIF / ADMINISTRATIVE Description: RECRUTE ASSISTANTE POUR POSTE SUR PL ATEFORME DE GESTION ADMINISTRATIVE. A L'AISE EN INFORMATIQUE ET AVEC LES CHIFFRES, VOUS RECEPTIONNEREZ LES COMMANDES EFFECTUEES SUR LES DIVERS SITES AUTOMOBILES. UNE PREMIERE EXPERIENCE EN GARAGE AU TOMOBILE SERAIT UN PLUS. Salary: Euro 1565.00 1566.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; celine.schmitz@pns-interim.fr n 41. ASSISTANT / ASSISTANTE EXPORT - Description: POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS RECHERCHONS UN(E) ASSITANT(E) ADMINISTRATIF(VE) POUR LE SERVICE EXPORT. ETABLISSEMENT DE DOCS LIEE AU TRANSPORT ET TRANSMISSION DES INSTRUCTIONS AUX TRANSPORTEURS, SAISIE DE COMMANDES, TRAVAUX ADMINISTRATIFS, CONNAISSANCE DES INCOTERMS SOUHAITEE; Salary: Euro 1570.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg423@groupe-crit.com n 42. COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE Description: POSE ET RENOVATION DE TOITURES, ISOLATION. Salary: Euro 1500.00 - 1700.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 43. ELECTROMECANICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE - Description: TRAVAUX DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE; Salary: Euro 1600.00 - 1800.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: RPI TRAVAIL TEMPORAIRE, Mme RECOLIN SABINE; Phone: 00 33 388054565 n 44. DEVELOPPEUR / DEVELOPPEUSE WEB - Description: DEVELOPPEUR PHP/MYSQL/ZEND FRAMEWORK VERITABLE RESEAU SOCIAL POUR TOUS LES ACTEURS OUVRANT AU DEVELOPPEMENT DE TOUT TYPE D'IDEES ET DE PROJET, VOZIDEES.COM EST UNE JEUNE START UP EN FORT DEVELOPPEMENT. Salary: Euro 25000.00 - 35000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; philippe.kuhn3@wanadoo.fr n 45. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD Description: LIVRAISON DE MATIERES POUR LES CHANTIERS DE RESEAUX SECS DE LA REGION ALSACE CENTRE. CONDUITE D'UN CAMION BENNE A 50% ET MANUTENTION A 50%. FIMO OU FCO OBLIGATOIRE, PERMIS C ET CARTE CONDUCTEUR. Salary: Euro 9.50 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; Employer Name: GENY PROS Mle YILDIZ OU CAROLE; Address: 3 RTE DE COLMAR 67600 SELESTAT n 46. ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) SERVICES AUPRES DES ENTREPRISES - Description: SOCIETE INFORMATIQUE RECHERCHE SON A TTACHE COMMERCIAL, IL SERA EN CHARGE DE LA PROSPECTION DE NOUVEAUX CLIENT S SUR LE DEPARTEMENT DU BAS RHIN, ASSURER LA VENTE DU MATERIEL ET DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE, FIDELISER SES CLIENTS ET CEUX DE L'ENTREPRISE. Salary: Euro 1400.00 - 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; commerce.alsace.infoserv@gmail.com

n 47. CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE TAXI - Description: VOUS SEREZ AMENE A TRANSPORTER DES PERSONNES DANS LE SECTEUR BISCHWILLER /HAGUENAU VEHICULE A DISPOSITION; Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; AGENCE ALSACIENNE DE TAXIS Mme ARMELLE; thierrycharlier@neuf.fr n 48. TECHNICIEN / TECHNICIENNE DE SURFACE - Description: NETTOYAGE DE 2 BATIMENTS : SANISTAIR ES, VESTIAIRES, BUREAUX. HORAIRES : 5H-08H ET 17H-20H Salary: Euro 9.22 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@mecasem.com n 49. TECHNICIEN/TECHNICIENNE D'ANALYSE ET D'ESSAIS METALLURGIQUE - Description: TRAVAUX METALLURGIQUES SUR ACIERS ET MATERIAUX NON FERREUX. PREPARATION DES ECHANTILLONS, REALISATION D'EXAMENS MACROGRAPHIQUES POUR LA QUALIFICATION DE MODES OPERATOIRES DE SOUDAGE (SELON NORMES NF EN ISO, ASME, RCC-M), D'EXAMENS MICROGRAPHIQUES, ESSAIS DE DURETE ET DE CORROSION. Salary: Euro 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; drh@mecasem.com n 50. DIRECTEUR ADJOINT / DIRECTRICE ADJOINTE DE PME/PMI - Description: ENSEIGNE FABRIQUANT ET DISTRIBUANT D ES PRODUITS NATURELS ET BIOS AUPRES DE PROFESSIONNELS. VOUS AVEZ DES CON NAISSANCES MANAGERIALES ET EN MARKETING. Salary: Euro 2500.00 - 3500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; soraya@mondial-uberti.com n 51. COMMIS / COMMISE DE CUISINE - Description: REJOIGNEZ L'EQUIPE DU RESTAURANT LA BOUCHERIE HAGUENAU ET ASSUREZ VOTRE AVENIR . POSTE EVOLUTIF ET FORMATION ASSUREE. VOUS ETES DYNAMIQUE ET MOTIVE . CONSULTEZ AUSSI POUR PLUS D 'INFOS LE SITE DES RESTAURANTS LA BOUCHERIE www.la-boucherie.fr VOUS ETES AMATEUR DE VIANDE? NOUS AUSSI. Salary: Euro 1600.00 - 1650.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 52. RESPONSABLE QUALITE EN INDUSTRIE - Description: VOUS VEILLEZ A LA SATISFACTION DES CLIENTS INTERNES ET EXTERNES (GESTION DES RECLAMATIONS, SUIVI D'INDICATEUR) ET ETES RESPONSABLE DU SYSTEME QUALITE. POSTE A POURVOIR DANS LE CADRE D'UN REMPLACEMENT D'UN SALARIE EN CONGE PARENTAL. Salary: Euro 9.22 - 10.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; agence@re-flex.fr n 53. CONTROLEUR / CONTROLEUSE QUALITE DES TISSUS AU METRE Description: PARFAITEMENT BILINGUE FRANCAIS-ALLEMAND, VOUS ETES RATTACHE(E) AU SERVICE PRODUIT ET QUALITE MANAGEMENT SITUE DANS LA REGION DE KARLSRUHE (DEPLACEMENTS A PREVOIR). CE POSTE (EN CREATION), NECESSITE DE BONNES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE DU TEXTILE (VETEMENTS TECHNIQUES) Salary: Euro 9.22 - 12.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; agence@re-flex.fr n 54. POSEUR / POSEUSE EN FERMETURES DE BATIMENT Description: CHERCHONS H/F AVEC EXPERIENCE POUR POSE DES PORTES TECHNIQUES SUR 67. CDI DE 35 HEURES, HEURES SUPP PAYEES OU RECUP, 13 MOIS, TR, MUTUELLE. SALAIRE EN FONCTION DE L'E XPERIENCE. www.portes-mazac.fr Salary: Euro 12.00 - 13.00 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; n 55. ASSISTANT / ASSISTANTE DE CABINET COMPTABLE Description: SAISIS DES ACHATS, VENTES ET TRESORERIE, ETABLISSEMENT DES DECLARATIONS DE TVA. TRAVAIL EVOLUTIF SELON COMPETENCE. Salary: Euro 18200.00 - 20000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; serge.giorgiutti@lca-eguisheim.fr n 56. ASSISTANT COMMERCIAL / ASSISTANTE COMMERCIALE Description: RBS SOFTWARE - ASSISTER LES COMMERCIAUX. PREPARER ET SUIVRE LES DOSSIERS COMMERCIAUX. ETRE LE LIEN ENTRE LE COMMERCE ET LES EQUIPES INTERNES. PARTICIPER A DES ACTIONS DE PROSPECTION TELEPHONIQUE. DYNAMISME, SENS DE L'ORGANISATION, RIGUEUR. MAITRISE DES OUTILS BUREAUTIQUES. Salary: Euro 24000.00 - 26000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; agnes.kleffert@rbs.fr n 57. ATTACHE(E) COMMERCIAL(E) SERVICES AUPRES DES ENTREPRISES - Description: POUR UNE AGENCE INTERIM. VOUS ETES PRESENT SUR LE TERRAIN AU QUOTIDIEN, VOUS ETES RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE DU BAS RHIN. VOUS JUSTIFIEZ D'UNE EXPERIENCE REUSSIE DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE. PRIMES MENSUELLES + FIN D'ANNEE Salary: Euro 1800.00 - 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@inter-conseil.fr n 58. AGENT(E) D'EXPLOITATION EN MOBILIER URBAIN ET PUBLICITAIRE - Description: VOUS DIRIGEZ, FORMEZ, ANIMEZ UNE EQUIPE D'AGENTS POUR ASSURER LA PARFAITE GESTION DU PARC MOBILIER. VOUS CONTROLEZ LA QUALITE ET LE FONCTIONNEMENT DES MOBILIERS ET L'ENVIRONNEMENT PROCHE DES MOBILIERS. VOUS COORDONNEZ LES OPERATIONS MONTAGE/MAINTENANCE EN RELATION AVEC L'ADJOINT TECHNIQUE; Salary: Euro 26000.00 - 28000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr

n 59. MECANICIEN(NE) ENTRETIEN MAINTENANCE ENGINS

CHANTIER ET TP - Description: VOUS AVEZ EN CHARGE L'ENTRETIEN ET LES REPARATIONS DES MATERIELS, CONFORMEMENT AUX INDICATIONS DU CONSTRUCT EUR. VOUS ASSUREZ LA BONNE EXECUTION DES CONTROLES REGLEMENTAIRES DES MACHINES. VOUS APPORTEZ VOTRE CONCOURS AUX AUTRES POSTES DE L'AGENCE : CHAUFFEUR, RESPONSABLE D'ATELIER. Salary: Euro 20000.00 - 22000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr n 60. SPECIALISTE SUPPORT TECHNIQUE - Description: VOUS INTERVENEZ AUPRES D'UNE CLIENTE LE DE PROFESSIONNELS, AFIN D'IDENTIFIER LEURS BESOINS. VOUS PROPOSEZ DES SOLUTIONS ADAPTEES AFIN DE REPONDRE A LA PROBLEMATIQUE CLIENT ENTERMES D'EQUIPEMENTS. VOUS ASSUREZ LA GESTION & LA VEILLE TECHNOLOGIQUE DE VOTRE SECTEUR GEOGRAPHIQUE (67,68). Salary: Euro 1800.00 - 2300.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; joelle.herzog@adia.fr n 61. RESPONSABLE D'AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE Description: RESPONSABLE D'AGENCE INTERIM, VOUS E TE PRESENT(E) SUR LE TERRAIN AU QUOTIDIEN,VOUS ETES RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE LA ZONE GEOGRAPHIQUE 67 ET ETES GARANT DU BON FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE. VOUS JUFIEZ D'UNE EXPERIENCE REUSSIE ACQUISE DANS LE TRAVAIL TEMPORAIRE. Salary: Euro 2000.00 - 3000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; strasbourg@inter-conseil.fr n 62. ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) ET COMMERCIAL(E) Description: AGENCE DE COMMUNICATION RECHERCHE ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE EN REMPLACEMENT CONGE MATERNITE. MISSIONS : ACCUEIL CLIENTS, CREATION DOSSIERS CLIENTS DU DEVIS A LA FACTURE, BL, COURRIERS, LIVRAISONS, ACOMPTES ET PAIEMENTS DES CLIENTS. Salary: Euro 1600.00 - 1800.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; oteos-887829@cvmail.com n 63. REDACTEUR / REDACTRICE TECHNIQUE - Description: VOUS ASSISTEREZ LE SERVICE TECHNIQUE ET COMMERCIAL DANS LA REDACTION DES DOCUMENTS, AU SEIN D'UNE FILIALE D'UN GROUPE FAMILIAL SPECIALISEE DANS LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATI ON DE MACHINES DES SECTEURS DU TP, DE L'AGRICULTURE ET DES ESPACES VERTS. SALAIRE A DEFINIR SELON PROFIL. Salary: Euro 1800.00 - 2000.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; catherine@d-gutzwiller.com n 64. ERGOTHERAPEUTE - Description: NOUS RECHERCHONS UN ERGOTHERAPEUTE A TEMPS COMPLET. Salary: Euro 1500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; s.monteiro@hopital-munster-haslach.fr n 65. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISO N DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PA RTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 66. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISON DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PA RTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 67. EMPLOYE / EMPLOYEE DE MENAGE - Description: VOUS ASSUREZ L'ENTRETIEN DE LA MAISO N DE PARTICULIERS EN TOUTE AUTONOMIE MENAGE, ENTRETIEN DU LINGE, REPASSAGE. MISSIONS ET HORAIRES A DEFINIR AVEC VOUS. FORMATIONS REGULIERES, PARTICIPATIONS AUX FRAIS DE TRANSPORT, AVANTAGES SOCIAUX ET SECURITE D'UN EMPLOI SALARIE (www.o2recrute.fr) Salary: Euro 9.22 - 10.72 (Hourly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France n 68. MENUISIER-AGENCEUR / MENUISIERE-AGENCEUSE CUISINE SALLE BAIN - Description: RECHERCHONS MENUISIER AGENCEUR AYANT LE SOUCI DU DETAIL MAITRISANT LA FABRICATION ET LA POSE SUR CHANTIER. Salary: Euro 2000.00 2500.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; info@friedel-ebeniste.com n 69. EDUCATEUR(TRICE) TECHNIQUE SPECIALISEE - Description: CAPACITE D'ADAPTATION ET COMPETENCES TECHNIQUES SUR DES DOMAINES VARIES (PEINTURE, BATIMENT, SOUDURE, ETC) Salary: Euro 1353.00 - 1490.00 (Monthly) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; accueil.eepferme@arsea.fr n 70. ARCHITECTE - Description: VOUS EFFECTUEREZ LA CONCEPTION, LA GESTION ET LE SUIVI DE CHANTIER. VOUS SEREZ RESPONSABLE DE LA GESTION AINSI QUE DU PILOTAGE D'EQUIPES PLURIDISCIPLINAIRES DE MAITRISE D'OEUVRE. FORMATION ARCHITECTE AVEC HMONP, VOUS MAITRISEZ LES OUTILS DE CAO-DAO. Salary: Euro 20000.00 - 24000.00 (Annually) Source: Pôle Emploi, Public Employment Services, France; offre1997258.8@crit.contactrh.com


pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã Vânzãtoare cu experienta pentru magazin de imbracaminte si articole din piele in Pta Romana. Va rugam transmiteti C V c u p o z a la e -m a il, mondoest@ymail.com

Redactor. Revista de business angajeaza redactor traducator engleza, cu carnet sofer cat. B. CV la e-mail. Sunati intre orele 10-16.30, office@ investigatorul.ro, Tel: 0728962642

n Shaormar Lucrator fast-food, shaorma, iuliamartinas@yahoo.com, Tel: 0745866810, 0737965729 profesionist, toate n ªofer categorile, rezistenta curse lungi in tara. Experienta 5 ani de condus 25-40ani, Tel: 0768590882, 0212552076 PROFESIONISTI n ªOFERI TRANSPORT INTERNATIONAL, MINIM 3 ANI EXPERIENTA, VARSTA INTRE 30-50 ANI. SC ANGAJEAZA, NICOLETANASTASA78@GMAIL.C OM, TEL: 0767774275, 0762767644 n Spãlãtor auto cu experienþã SC angajeazã, Tel: 0726149872 n Stivuitorist. Compania Henkel angajeaza stivuitorist pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si permis eliberat de ISCIR. Trimiteti Cv la e-mail, human.resources@ro.hankel.com, Tel: 0744565433 n Tâmplar Binale cu experienta, in zona Garii Progresu. TEL: 021.450.04.18, Tel: 0721329152

Videochat, ai peste 18 ani si vrei sa uiti de grijile financiare? Te asteptam intr-un studio modern unde poti castiga cu usurinta bani. Contacteaza-ne! ID : b o o m x a n g a ja ri, T e l: 0761705741

n Personal. Firmã de transport casã de expediþie angajeazã personal cu experienþã minim 2 ani, cunoscãtor limba englezã avansat, cunoºtinþe operare Microsoft Office. Trimiteþi CV a e-mail office@project-top.ro, Tel: 0723362129

é Personal: casier, barman, asistentã medicalã, ajutor bucãtar, grãdinar, personal curãþenie, personal debarasare, ºofer. ªtrandul Strãuleºti angajeazã. Program interviuri: Luni-Vineri, 10.00-14.00, în ªos.Bucureºtii Noi, nr. 247. Capãt linie troleibuz nr. 97 ºi autobuz nr. 205,

é Tehnicieni interfoane, sisteme alarmare, reprezentant tehnic comercial si agenti interventie rapida cu permis angajeaza ABA Security, Tel: 0213358420

n Tinichigiu auto si pregatitor vopsitorie. Service auto autorizat n Pizzeri, bucãtari, dispeceri, RAR, angajeaza, Tel: 0784599880 angajazã pizzerie (zona Ion n Vânzãtoare cu experienta, zona rog seriozitate si Mihalache) Relaþii L-V, 12-17, Tel: Vitan, nefumatoare, Tel: 0767304635 0731027322

n Anglia (UK). Studio Videochat

aflat in Anglia cautam fete pentru pentru magazin videochat cu sau fara alimentar situat in Bucuresti pe experienta.Varsta cuprinsa intre bd. Lacul Tei, zona str Doamna (18-35) ani, cunoscatoare de Ghica, 1.200 RON, Tel: n Vulcanizator cu experienþã SC limba engleza la nivel medium. 0726858820 Cazarea gratis. Va rugam nu ne angajeazã, Tel: 0726149872 mai contactati pentru escorta, cititi n Vânzãtor/oare (casier) pentru anuntul bine, aici se face doar tura zi/ noapte, rotiserie, sect. 2, VideoChat. Nu mai dati bipuri urgent, Tel: 0216193814 pentru detalii, daca doriti mai n Vânzãtor/oare cu experienta. multe informatii si nu ne puteti Supermarket Bucuresti angajeaza, suna, contactati-ne pe id de central. Trimite CV la e-mail yahoo (xxxdenysse), rectrutaresupermarket@gmail.com, xxxdenysse@yahoo.com, http://www.fetishstars-online.com, Tel: 447735564420 n GERMANIA LAURA CAUTA FETE INTRE 18-40 ANI PT. MUNCA IN APARTAMENTUL EI é Vulcanizator. Angajam DE LUX. CONDITIILE SUNT personal pentru vulcanizare, FOARTE BUNE, IAR CAZAREA ASIGURATA SI GRATUITA.ROG Tel: 0726761939, 0786063340 SI OFER SERIOZITATE. MA AFLU PT MOMENT IN TARA SI n Zidar, instalator, angajeazã MA PUTETI CONTACTA LA TEL, RASPUND SI LA BIP, TEL: firmã serioasã, Tel: 0736689790 0768464498, 004915789522710 é Videochat Tinere dragute Zugravi, rigipsari, faiantari. Germania. minim 18 ani. Salarizare Angajez cu contract, fara vicii, deosebita, contract munca, stuDansatoare, dame de Tel: 0723500771 dio, h t t p : / / w w w . S t ucompanie angajãm ledio-Bucuresti.ro, Tel: n Videochat, seriozitate, iti place 0720818129 flirtul? Stii lb engleza si ai peste gal Night Club. Oferim 18 ani? Fa din asta un mod usor salariu+ procente + si placut de a castiga bani! RIZstudio iti ofera un comision cazare câºtig minim atractiv 50-70%, bonusuri posibil 3000-4000 motivante, program flexibil, plata bilunar, cazare! Bonus 100$, exp E/lunã Rãspundem la nu este necesara, bip (fãrã agenþie), Tel: 2.500 USD/luna, iszaalsys@yahoo.com, Tel: 004915145349433 0764127778 é VIDEOCHAT TINERE PENTRU AGENTIE, VIDEOCONFERINTA, CONDITII DEOSEBITE, CENTRAL, 500-4000E/ LUNA, WWW.ANGAJAREVIDEOCHAT .RO, TEL: 0720818129, 0314250001

n Vânzãtoare

Personal Hotel Hotel 2 stele pe litoral, Costinesti, cauta persoana tinara-tura de noapte - perioada 1 iunie - 1 septembrie. Atributii: receptie - dat si primit chei turistilor pe tura respectiva, curatenie, servire la masa la turisti daca este nevoie, alte activitati de curatenie, mop, spalat vase, etc. Salariu 2000 ron +cazare si masa. Exclus persoane neserioase care se gandesc sa vina la mare pentru distractie! Trimiteti CV+poza la e-mail muncalitoral@ yahoo.com

Vopsitori pregatitori, mecanici, tinichigii, receptioneri, sef service pentru service auto, Tel: 0722210956

14 Mai 2012

é Videochat, seriozitate, iti place flirtul? Stii lb engleza si ai peste 18 ani? Fa din asta un mod usor si placut de a castiga bani! RIZstudio iti ofera un comision atractiv 50-70%, bonusuri motivante, program flexibil, plata bilunar, cazare! Bonus 100$, exp nu este necesara, 2.500 USD/luna, iszaalsys@yahoo.com, Tel: 0764127778 Vopsitor pregatitor auto - sevice auto (zona Colentina) angajeaza urgent, Tel: 0726723411

n Vopsitor ucenic pregatitor ptr mdf auto salariu negociabil contract de munca Zona Bucur Obor, opogacean@yahoo.com, Tel: 0722748077

é Germania. Cel mai renumit club de noapte din München, Hot Ambiente Rose", cautã doamne ºi domniºoare cu aspect fizic plãcut. Cunoºterea limbii germane sau englezã este un avantaj. Acte legale, câstig între 3000-7000 Euro pe lunã. Cerem ºi oferim seriozitate, toto.doman@ymail.com, http://www.ambienterose-ug.de, Tel: 0757919152

n Bonã, doamna serioasa 53 ani

nefumatoare doresc angajare, Tel: 0726387537 n ªofer pentru ocazii speciale (vacante, excursii in tara si strainatate, probleme de afaceri). Persoana foarte serioasa, cu studii superioare si cunoscator al limbii engleze, 57 de ani, nefumator. Permis de conducere A+B, dripaal@yahoo.com, Tel: 0721092676, 0744352509 n ªofer profesionist cat BE CE DE obtinut in 2006 cu atestat transport marfa+ persoane, agabaritic, card tahograf, solicit angajare autocar sau tir, Tel: 0729118354


14 Mai 2012

vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Popeºti-Leordeni centura, teren 25.000mp, d-50m, intravilan, canalizare si curent in apropiere, toate actele, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440 n Popeºti-Leordeni Stra. Astrelor 60E/ mp, 515mp, Tel: 0744632301 n Prelungirea Ghencea Vand teren intravilan, 1800mp 65e negociabil in zona Prelungirea n Aviatiei, zona Crystal Palace Ghencea, Tel: 0727016713 Hotel, imobil s+p+2 la rosu compus din subsol, parter si 2 Prelungirea Ghencea, str. etaje, 150 mp pe nivel, 600 mp Alunului 46-50, vand teren zona construiti, teren 300 mp, i n p l i n a d e z v o l t a r e , s e deschidere stradala 11m / 27m construieste pe terenurile adancime, posibilitate alaturate. Utilitatile in imediata compartimentare, toate utilitatile in 240.000 EUR, apropiere. Cadastru si intabulare. curte, Tel: Pret negociabil, 100.000 EUR, Laurelsanda1@yahoo.com, 0722290230 Tel: 0723523176 n Prelungirea Ghencea, 600mp,

n Alexandriei, Vartejului sector 5, 500mp, apa, lumina, 15.000 EUR, Tel: 0763393018

n Berceni comunã, particular, 7 km de Centura Bucureºti, Tel: 0785234871 Berceni Comuna proprietar, loturi de 500-550mp, d-15m, intravilan, PUZ, construibil, curent, cale acces, 30 EUR/mp, Tel: 0761614440

n Berceni- Piata de Gross (Metro

Berceni), sector 4, teren 800mp, 30 EUR/mp, Tel: 0722503226 n Bragadiru, teren 400 mp, deschidere 24 m toate utilitatile cadastru intabulare strada privata, 25.000 EUR, Tel: 0721692886

n Corbeanca 5.000mp, intravilan,

deschidere lac 23ml, toate utilitatile, actele la zi, zona rezidentiala, Tel: 0722834954, 0727249256

n Dãmãroaia 2662 mp (proprietar) intravilan (50m de la lac Griviþa), utilitãþi, deschidere 37 mp, 145E/mp, Tel: 0785349830 n Dâmboviþa, Samurcaºi, Buftea Nord, langa teren fotbal scoala si vile BESTA, proprietar vand urgent teren casa 1250 mp, acces facil, utilitati la 50 m, intravilan construibil, 37.000 EUR, rodicamureseanu@yahoo.com, Tel: 0722698601, 0751601657

cadastru, intravilan, certificat urbanism, toate actele, proprietar n Floreasca -Barbu Vacarescu, persoana fizica, langa Cartierul 570mp, cu casa demolabila, Latin, 30Euro/mp, Tel: deschidere 12mp, apropiere lac, 0743962548, 0737057507 zona vile, toate facilitatile, 230.000 EUR, office@fullimobiliare.ro, Tel: 0722585872, 0213300348 n Rahova Piaþa Pucheni, 473mp, D-20-L 23, 65, 240mp, D-10-L-23, 65, facilitati, intravilan, construibil, 130 EUR, Tel: 0767378471 n Giurgiu Bolintin Deal, proprietar, 1130mp, d=21m, cu toate utilitãþile, cadastru, gaz+luminã în faþa terenului, uºor negociabil, n Sãlãjan, Vitioara, sector 3, zona 35 EUR/mp, Tel: 0724592450 vile ANL, loturi de casa n Giurgiului, str. Tiparnitei nr. 300-600mp, toate utilitatile, 141-143, intravilan, utilitati in posibilitati P+2+M, negociabil, Tel: apropiere, toate actele, 1600mp, 0761257211 d-50m, 120 EUR/mp, Tel: n Sibiu municipiu, vand teren 0761614440 intravilan, servitute 4m la Sos. n Giurgiului, Tiparnitei, 950mp, Alba Iulia, intre ultima casa si deschidere 23, PUZ P+2, benzinaria LukOil, suprafata totala 25 EUR/mp, Tel: 0722503226 2490mp, parcelabil la cerere 832mp (deschidere 20m), utilitati, PUZ P+2, 55 EUR/mp, ciprian.faraon@yahoo.com, Tel: n Jilava sos Giurgiului stradal, 0720900754 teren 5000 mp, 120 EUR/mp, g3o_20006@yahoo.com, Tel: 0729095240 n Tãrtãºeºti, 2 loturi terenuri a cate 600 mp, deschidere 17m, Jilava, loturi teren pret fix 10.500 Euro/ lot, Tel: 0766220022 intravilan, 540mp,

1.000mp, toate utilitatile, Tel: 0743016497

Mãgurele vand locuri pentru casa, parcele in suprafata de 445mp, Tel: 0761644734

n Mãgurele la 10 min de Palatul Parlamentului, cartier nou pânã în centurã, proiect derulare ofertã teren: 300 mp - str. Mãlinului; 330 mp - str Macului; 532 mp - str Narciselor. Vino sa vezi! 30 EUR/mp, protar2004@yahoo.com, Tel: 0723733274 Mãgurele Ilfov, vand teren 7000 mp, Tel: 0761644734

n Otopeni, strada Marin Sorescu, teren 515mp, toate utilitãþile, 100 EUR/mp, é Dâmboviþa, Tãrtãºeºti, ketziaket@yahoo.com, Tel: Terenuri la Padure intre case, 0726339323, 0767333215 510-580 mp, gaze, stalpi curent montati pe coltul fiecarui lot, urbanism P+2, 20 min de Victoriei pe DN7, autostrada 4 benzi fara Oraº teren blocaje in trafic, poze/ detalii pe n Pantelimon site, 14.500 EUR, intravilan, loc de casã 440mp, cadastru utilitãþi, 12.900 EUR, http://www.terenuriconstruibile.ro, Tel: 0722677873, 40722677873 Tel: 0723851342

n Unirii -Pricipatele Unite, 250mp, dubla deschidere 50mp, in intersectie, ideal clinica medicala, hotel, etc, 210.000 EUR, office@fullimobiliare.ro, Tel: 0722585872, 0213300348

n Vidra la 2, 5km de E90, vand teren extravilan suprafata este de 3712mp, aceasta suprafata o desmembrez dintr- o suprafata de 13712mp. La cerere se poate vinde suprafata mai mica sau mai mare, 10 EUR/mp, ochiosuman@yahoo.com, Tel: 0723305439, 0721202949

Voluntari teren 432 mp cu casã din cãrãmidã, locuibilã, posibilitate ºi sediu firmã, Tel: 0741279479, 0754031671

n 1 Decembrie - Ilfov teren 128mp deschidere de 14.5m la strada asfaltata acces curent, gaze, apa, langa vile, 35e negociabil, Tel: 0722729680

n Bragadiru km 8 p+m 2d, 2 bãi locuibilã 2009 ST-700mp urgent 94.000euro, Tel: 0723536243 n Brãneºti vila p+e, 220mp, 4 dormitoare 2 bai, living, bucatarie, garaj, teren 390mp, la cheie, 90.000 EUR, Tel: 0729071748

é Braºov, Predeal, (central) particular vand casa cu teren de1207 mp plat, la 6 minute de partia Clabucet, suprafata construita la sol 133mp, 3 dormitoare, 2 bai, doua bucatarii, terasa, garaj, centrala termica, toate utilitatile! 130.000 EUR, peetre36@yahoo.com, Tel: 0727410168

n Giurgiu, Vãrãºti, particular, 3 camere, casa batraneasca, curte 361 mp, 25 km Bucuresti, 12.000 EUR, Tel: 0769498874

n Izvorul

Rece Piata Protopoescu, imobil, stradal, 1900mp construiti, 0723.534.215, é Cornetu vila P+1+pod, 5 Tel: 0722767378 camere, 2bai, living 35mp, bucatarie mobilata, 2 terase cu piatra naturala, 400mp teren, finisari cu gust, toate utilitatile, n Jilava, casa 3 camere, baie, asfalt, 120.000 EUR, Tel: bucatarie, apa, canalizare, gaze 0723581566, 0723570006 poarta, teren 200 mp, 28.000 EUR, Tel: 0722921936, 0768393957

n Dâmboviþa Vila in comuna

Pietrosita, judetul Dambovita 21km de Sinaia, caramida solida, zona turistica, la soseaua spre Sinaia, partare+etaj, 4 dormitoare, 2 livinguri, baie, bucatarie, beci, terasa, electricitate, gaze, apa curenta, curte 1100mp, gradina cu pomi fructiferi, Tel: 0723017107, 0723367756 n Dâmboviþa Centru, vand casa caramida, 5 camere+ anexe, suprafata 1200mp teren, casa, bolta vie, pret negociabil, 20.000 EUR, Tel: 0765818144, 0245715625

é Dâmboviþa, Ciocãnesti, 20km

de Bucuresti, vand urgent casa 2008 construit, zona lacurilor, 800mp teren, negociabil, variante, 110.000 EUR, razvan.malanca@gmail.com, Tel: 0728875979 n Dascãlu casa si teren n Carol I Parc, langa Monetaria intravilan, Tel: 0723950091 Statului, vand casa singur curte 500 mp, 3 camere + sufragerie, Dragomireºti Bâcu, bucatarie, baie, garaj, toate utilitatile, Tel: 0213352696 la cheie toate

n Lacul

Tei, Str. Serban Gheorghe nr. 71b. Casa locuibila/demolabila. Exclus Agentii Imobiliare.Toate actele la zi, 89.000 EUR, Tel: 0733156155

n Pantelimon Oraº Ilfov vand

casa caramida suprafata 190 m2 p+1etaj+m apa, gaze canalizare utilitati 65.000 e, Tel: 0744831505, 0720343503

Pantelimon Oraº, str Maramureº, vilã P+1, la roºu, 4 dormitoare, living, 2 bãi, dressing, bucãtãrie, balcon, terasã, cadastru, intabulare, 59.000 EUR, Tel: 0723851342 n Pantelimon Pustnicu casa 3

camere, caramida, 65mp, pod, langa padure, zona linistita, drum asfaltat, electricitate, curte 600mp, cadastru, intabulare, 19.900 EUR, b79cez@yahoo.com, Tel: 0768299233 n Pipera - Vand Vila+teren - Vila (parter etaj 1+mansarda) stradal constructie 450 mp+teren 900 mp + mic spatiu comercial situat in utilitãþile 128mp, Chitilei, Carefour Coloseum, fata constructie in suprafata de 50 P+M+camerã Vila P+M, sector 1 toate mp. Imobilele sunt prevazute cu utilitatile, renovata 2010, toate utilitatile! 400.000 EUR, tehnicã, mo b ilata, u tilata n o u , andreea.fulger@liapardau.ro, Tel: teren=500mp, 7km 0733793900 95.000 EUR, Tel: 0741146876 de Carrefour Militari, n Prahova Buºteni vilã duplex, 104mp, curte 253mp, finisatã, n Chitilei, Carrefour Colosseum, 55.000 EUR, Tel: mobilatã, 90.000 EUR, Tel: Vila P+M sector 1 renovata 2010, 0724537493 toate utilitatile, 76.000 EUR, Tel: 0724341829 0741146876 n Prahova-DN1 vilã 6 camere, 2 n Dragomireºti-Deal zonã vile bãi, Sc=220mp, P+1, 4 balcoane, p+1 2010 utilitãþi locuibilã 1000mp teren=1.000mp, terasã parter, urgent, Tel: 0762293824, îmbunãtãþiri, toate utilitãþile, Tel: 0762590629 0721909555

n Sãftica Str. Fermei, P+1+M, n Giurgiu Cosoba casã la cheie 570mp construiti, teren 1000mp,

é Colentina,

Kaufland, casa constructie 1936, din caramida izolata termic cu polistiren expandat, curte betonata, cu acces auto, 2 locuri de parcare in fata casei, renovata complet recent, compusa din 2 dormitoare, 1 living, 1 baie, 1 bucatarie, hol, camara, dresing, termopane, usa metalica, usi celulare de interior, gresie, faianta, parchet laminat, instalatie sanitara pexal si pvc, instalatie electrica noua din cupru, centrala termica si calorifere otel panel, internet fibra optica, telefon si cablu, apa, gaze, canal proprii, contorizate, singur curte, Fara Legea 112, pret negociabil, 85.000 EUR, am.gagea@gmail.com, Tel: 0744485966

P+M, 128mp+camerã tehnicã, teren=411mp, 17km de la Carrefour Militari, 45.000 EUR, Tel: 0724341829, 0722325373

é Giurgiu, Gãujani, vand casa

Drumul DN5c. 5 camere, bucatarie, baie, chiosc, garaj, gradina, beci, anexe gospodaresti. 300mp casa, 1600mp teren, 26.000 EUR, gorneanu.no@gmail.com, Tel: 0722392587

constructie noua 2008, 8 camere particular, Tel: 0736468294 n Sibiu municipiu, vand casa din doua apartamente, singur in curte, str.Masinistilor, 88.000 euro. Vand teren 1.000mp intravilan, pentru constructii, 20 Euro/mp prelungirea str.Tineretului, Tel: 0745454589


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere

14 Mai 2012

n Colentina, Doamna Ghica, 2

Teleorman, Alexandria, vand casa compusa din 5 camere, bucatarie, baie, 2 holuri, detine centrala proprie, termopane, garaj, gradina aprox 700 mp, eliberabil imediat, zona linistita (Cuza-Voda), pret negociabil, 100.000 EUR, washka10@yahoo.com, Tel: 0730104025, 0720187168

n Stefan cel Mare garsoniera 9/10, 1982, 42mp, bloc mixt, decomandata, imbunatatiri g+f+p+t, ac, mobilata, utilata, vedere laterala, negociabil Urgent, 49.000 EUR, vladimirsoare@yahoo.com, Tel: é Bãneasa urgent vanzare 0762686613, 0731491035 apartament construit 1982, 2 camere, balcon, confort I, intrare in bloc cu interfon, suprafata 52 mp, n ªtefan Cel Mare, Lizeanu, et. 2/4, fara imbunatatiri, zona garsoniera, 4/8, decomandata, linistita, scoala, gradinita, parc 30mp, imbunatatiri, 37.000 EUR, Herastrau, zona Pod Baneasa, langa Oficiul Postal nr. 18. De Tel: 0722503226 asemenea in zona la 15 min de mers pe jos aveti Aeroportul Aurel Vlaicu, IKEA, Carrefour Feeria si Mall Baneasa Shopping City, iar la n Titan 1/10, 32mp, fara 5 min de apart. aveti Clinica imbunatatiri, termopan, usa metal, Medicala Medlife Baneasa. Liber si libera, constr. 1978, poze: gol, mutare imediat.Se accepta si www.fullimobiliare.ro, 30.000 EUR, credit PRIMA CASA, exclus agentii Tel: 0722217638, 0213300348 imobiliare, 70.000 €, 0770981240 n Titan in complex Rasarit de Soare, Vand urgent Garsoniera 30 mp, conf. 1, lux, parter, Buc mobilata+ utilata; dressing mobilat; aer cond, 38.000 EUR, andreea1402@yahoo.com, Tel: 0758618450

n Unirii Budapesta, P+1, 110 mp, construcþie 2008, pe teren concesionat, finisaje lux, toate condiþiile. Urgent! 99.000E discutabil, Tel: 0764820541 n Unirii, Dealul Mitropoliei, Ienachita Vacarescu, casa cu demisol, locuibil, parter, etaj, pod, structura rezistenta beton armat, amprenta 90mp, desfasurat 250mp, teren 150mp, 8 camere si 2 bai, terasa, balcon, pivnite, n Victoriei Casa Armatei (str. toate utilitatile, 450.000 EUR, Tel: Beldiman), proprietar, 5/8, 36 mp, vedere bulevard, 2 lifturi, 30.000E 0314192414, 0744151095 negociabil, urgent, 0785349830

Vlãdiceasca, Moara Vlasiei, vand casa batraneasca si teren 1300mp in langa lac si padure, pret 17euro/mp, Tel: 0729165702

é VITAN GARSONIERA ESTE SITUATA IN COMPLEXUL REZIDENTIAL CONFORT CITY, LA 4 KM DE TARGUL AUTOVIT, 52 MP, ET 1/11, MOBILATA NOU SI MODERN, DOTATA CU TOATE UTILITATILE, 37.500 EUR, TEL: 0728698888 n Vitan Mall garsoniera confort 3 cu gaze la usa etaj 3/4 bloc civilizat, 14.300 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Vtan Mall garsoniera confort 3 cu gaze la usa etaj 3/4 bloc 14.300 EUR, Tel: n Bãneasa Straulesti, Garsoniera civilizat, 0732864809, 0769526936 decomandata 51 mp etaj 2/4 bloc 2012 lux, supraveghere video, alarma, ac, parcare, zona vile, accept Prima Casa, 53.000 EUR, temposteel@yahoo.com, Tel: n 1 Decembrie Bd vand urgent garsoniera, etaj 1, langa strada, 0733579814 Tel: 0765363409 n Doamna Ghica, Planorama, vând garsonierã, 3/15, 45mp, construcþie nouã, centralã proprie, negociabil, 31.000 EUR, ertoffice@ert-plast.ro, 0744337877 n Drumul Taberei Bd. Timiºoara, parter, cu toate avizele pentru schimbare în spaþiu comercial si construcþie balcon cu acces din stradã, 60.000 EUR, vlasceni@yahoo.com, 0723329376

n FERENTARI, PIEPTANARI, VAND GARSONIERA COM. 3, NEGOCIABIL, 10.500 EUR, TEL: 0785950613

n Militari, Rosu Padure, vand garsoniera lux, bloc nou, et 2/5, utilata si mobilata complet, finisaje lux, centrala, toate utilitatile, parcare subterana, deosebit, 37.000 EUR, veniamin79@yahoo.com, Tel: 0721277077, 0744677928

Argeº Câmpulung Muscel, etaj 1, gaze, parchet, decomandat, bloc cãrãmidã, Tel: 0744368229

n Berceni Particular vand apartament 2 camere semidecomandate, 3/4, 54mp, vedre spate, mijloc transport in fata blocului, vad comercial, pret negociabil, 58.000 EUR, Tel: 0728437666

é Barbu Vacarescu - bloc nou particular, bloc 2011 - et 2/5.42 mp, finisat, lux, garaj subteran, 67.000 EUR, apartfloreasca@yahoo.com, http://www.apartamentdelux.ro, Tel: 0788787878 n Berceni Straja Argeselul confort 2 etaj 4 st 37mp curat, 30.000 €, Tel: 0764716412, 0769526936 n Berceni Emil Racovita str. Aliorului, confort 1, decomandat, etaj 6/10, balcon, geam baie, intabulare, accept credit, 44.000 EUR, Tel: 0722568283 n Berceni, Brancoveanu, Strand Lamotesti, cf 2 etaj 2/4 fara imbunatatiri, 33.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Berceni, Brancoveanu, complex Huedin, Strand Lamotesti confort 2 etaj 2/4 fara imbunatatiri, 34.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Berceni, Spitalul Bagdasar Arseni, confort 1 decomandat etaj 5/8 constructie 1984, 52.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

camere circular, parter inalt/10, parchet, partial amenajat, curat, stradal, apropiere de mijloce de transport, parc, magazine, scoala, 58.000 EUR, imaras60@yahoo.com, Tel: 0731645918, 0722668121 n Crângaºi Vintilã Mihãilescu, decomandat, 5/8, 1988, termopan+gresie+faianþã, apometre, zonã liniºtitã, aer condiþionat, parcare, negociabil, 62.000 EUR, Tel: 0770797152

é Drumul Taberei 2 cam P fiz 1983, 3/4, 56mp, dec, termopan, gresie, faianta, parchet, usinoi, 2 aer conditionat, centrala, 57.000 EUR, minte_limpede@yahoo.co.uk, Tel: 0722604929

n Giurgiului, Flamura 2 camere,

et. 2/7, decomandat. Liber, 49.000 EUR, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387 n Grigorescu, Vlahita, confort 2 sporit, decomandat, etaj 6/10, fara imbunatatiri, 45mp, 37.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936 n Grigorescu, Vlahita, confort 2 sporit, decomandat, etaj 6/10, fara imbunatatiri, 45mp, 37.500 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

é Plevnei vanzare 2 Camere An

1959, Dec, Et 4, Utilat, Liber, 49.11mp, Curte interioara 20mp, Termopan, Gresie, Faianta, Parchet, 2 locuri parcare, Liber, 76.800 EUR, adrian.manea@gmail.com, Tel: 0754016116, 0755020997

vand ap. 3 cam80mp, aer cond, gresie, faianta, parchet, loc parcare, merita vazut, pret negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0722729680 n Alexandriei 106mp, termopan, é Prahova, Sinaia, prop, vand gresie, centrala, 2 bai, bucatarie apartament 2 camere 54mp, 3/4, mobilata, pret negociabil, exclus gresie, faianta, parchet, intermediari, Tel: 0723513186 termopane, centrala proprie, usa metalica, finisari ultramoderne, bucatarie, baie, balcon, Novac hol-mobilate. Loc parcare, pozitie f n Baba buna, negociabil, 83.000 EUR, Tel: Semidecomandat, 3 balcoane, fara imbunatatiri, 1 gr. sanitar, 0727506227 73mp, 63.000 EUR, Tel: 0722219338 n Bãneasa, Gradina Zoologica, n Rahova Vand ap. conf 1 Greenfield, apartament 3 camere decomandat, 65mp, in piata 106mp, loc parcare, mobilat, utilat Rahova, posibil si in rate, modern, 135.000 EUR, Tel: 45.000 EUR, Tel: 0763536616 0730001337 decomandat, n Brâncoveanu îmbunãtãþiri noi, zona Brâncoveanu intersecþie Izvorul Rece, spitalul Budimex, Tel: 0728179294 n Brâncoveanu vand 3 camere 2/10 renovat recent g, f, p, t (modern) cadastru intabulare, 86.000 EUR, Tel: 0213325862, 0745018830

n Mihalache Ion, vand 2 camere

semidecomandate, renovat, utilat 1/10, proprietar, negociabil, Tel: é Splaiul Unirii Confort City, la 3, 5 km in spatele Rin Grand Hotel, 0722808843 particular, 65 mp etaj 3/11, C.T, G+F+P+T, Const. 2010, spatiu Militari Uverturii, particular, verde, paza, magazine, spalatorie îmbunãtãþit, gresie, faianþã, auto, gradinita, 51.000 EUR, termopane, modificat, cadastru, gavrilmario@yahoo.com, Tel: i n t a b u l a r e , P / 4 , e x c l u s 0720777858 intermediari, 55.000 EUR, Tel: 0766217910

Apusului apartament mobilat, bucatarie/baie complet utilate, multiple modificari, imbunatatiri recente, bucatarie 8 mp, loc parcare, capat masina 336, scoala, gradinita, policlinica, parcuri, Mega-Image, piata, bloc curat, zona verde. Accept Prima Casa, 51.000 EUR, é Braºov, Codlea, camera de zi, liana_gurzun@yahoo.com, Tel: dormitor, baie, bucatarie, parchet, 0722257557 gresie, faianta, geamuri termopan, izolatie interioara, 22.000 EUR, crystyan_adryana@yahoo.com, Tel: 0761664690, 0766481953 n Obor - Parcul Tei ºi Pipera Vând apartament cu 2 camere între Obor - parcul Tei si Pipera, bloc reabilitat, izolat termic, sector 2, confort unu, 2/10, mobilat cu design interior, AC, termopane, Cantemir stradal, repartitoare, apometre, foarte spaþios, semidecomandat, 62.000 EUR, Tel: luminat, vedere faþã alina_breaban@yahoo.com, 0745130129, 0740419704

n Ciºmigiu Brezoianu, etaj 2/7, baie, bucatarie, urgent, 17.000 €, Tel: 0728005657, 0745005657 n Colentina, Doamna Ghica, confort 2 sporit decomandat etaj 2/10 fara imbunatatiri st 46 mp, 36.800€ 0764716412, 0764716412

Decembrie Bd, metrou, proprietar, 2 camere confort 1, Semidecomandat, etajul 8/10, Bloc 1976, 52 mp, 45.000 EUR, macsimus4u@yahoo.com, Tel: 0752113431

n Alba Iulia Piata, Bd. Burebista,

n Militari

ºi lateral. OCAZIE, preþ 49.900E, Tel: 0728111415

n1

n Pajura Particular, parter/ 4,

n Titan - Ozana Apartament 2 é Crângaºi, metrou, apartament camere, decomandat, aleea Buhusi. Negociabil, 50.000 EUR, altibiimob@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0763300387, 0724058958

n Vitan zona Real, particular / sect 3, ap. 2 cam, semi.dec, conf. 2, et 3/4, cadastru, intabulare, nu necesita imbunatiri, fara intermediari, 37.500 EUR, d3v1p@yahoo.com, Tel: 0769747680

é Vitan Mall particu-

zona verde, reabilitat termic, conf. lar, stradal, lux, et. 3, 1, an cons. 1980, 50mp. 45.000 EUR, Tel: 0766449527, 48.000 EUR, Tel: 0741184892, 0744483067 0764026721 n Pantelimon spital particular, apartament 50mp, cf.II, parter, n Vitan targ, cartier Confort City, curat, g, f, p, inclus loc parcare, 66mp utili, decomandata, 39.000 EUR, Tel: 0724818083 particular, Tel: 0760919167

3 camere in imediata apropiere a lacului si a parcului; la etajul 1 al unui bloc cu 8 etaje, construit in anul 1985 cu o structura de beton, urmeaza sa fie reabilitat termic, amenajat si renovat, scara foarte curata si civilizata fara restantieri. Apartament confort 1 decomandat. Detin loc parcare in fata blocului, vizibil din sufragerie si bucatarie, 80.000 EUR/mp, costel_cojocaru_1980@yahoo.com, Tel: 0722617977

é Drumul Taberei, Favorit, 3

camere, 7/10, 1970, monolit, zona verde, 61mp, decomandat, imbunatatit, usi interior noi; gradi, scoala, medlife, statii f. aproape, 58.000 EUR, evtoma@yahoo.com, http://apartament3camz46favorit. wordpress.com/, Tel: 0722939883


14 Mai 2012

GIULESTI (A DOUA STATIE DE LA PODUL GRAND), AP 3 CAMERE, ETAJUL 2, 2 BALCOANE, SEMIDECOMANDAT RENOVAT DE DOI ANI, COMPLET MOBILAT SI UTILAT. PRET USOR NEGOCIABIL, 63.000 EUR, IONUTCOVEI@ GMX.COM, TEL: 0720782202

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Gorjului garsoniera apropiere

Aviaþiei apartament 4 camere, decomandat, imbunatatiri, boxa, loc parcare, zona rezidentiala, pozitie excelenta, Tel: 0722834954, 0727249256

n Giurgiului Drumul Gazarului confort 1 decomandat etaj 5/10 cu imbunatatiri constructie 1979, 53.000 EUR, Tel: 0732864809, 0769526936

é Brãila municipiu, urgent, spatiu comercial 73mp, renovat, contorizat, centrala proprie, situat lânga biserica Sf Constantin, 65.000 EUR, Tel: 0767098447 n Snagov, vând Restaurant 370mp, se poate transforma în vilã, Tel: 0722366064 n Unirii Magazin in metrou Piata Unirii 15mp, 3.800 EUR, Tel: 0741146876

é MILITARI, ROSU-ILFOV, 550M BD UVERTURII, n Kogãlniceanu (Rond) Bulevard, DE

stradal, vad. Vand/inchiriez 3 camere, demisol. In prezent birouri, 450 EUR, alexamoria@yahoo.com, http://www.altibi.ro, Tel: 0724058958, 0763300387

n MIHAI BRAVU, LA 3 MIN DE STATIA DE METROU PIATA MUNCII, STRADAL, VAND APARTAMENT 3 CAMERE.SEMIDECOMANDAT, 73 MP, ET 10/ 10, RENOVAT DE CURAND, PLAFON RENOVAT 2010, GRESIE, FAIANTA, PARCHET, TERMOPAN, APOMETRE, USA METALICA, 2 BALCOANE, 2GRUPURI SANITARE, 2 DEBARALE, BLOCUL A FOST DAT IN FOLOSINTA IN ANUL 1996, MIJLOACE DE TRANSPORT: METROU, TRANVAI, RATB, SCOALA GENERALA IN SPATELE BLOCULUI, 80.000 EUR, AKARA_ELF@YAHOO.COM, TEL: 0724534636 n Moºilor Urgent vand apartament 3 cam, p/9, 65mp, utilit. GFTP, boxa, uscatorie, posibilitate balcon, renovat, constructie, 1983, negociabil, 73.000 EUR, Tel: 0728228650

APARTAMENT LUX INTR-UN COMPLEX DE VILE CONSTRUIT é Vand magazine in IN 2006, APARTAMENTUL ESTE metrou 3800- 5000E, INTR.O VILA DE 2 ETAJE SI MAI 0741146876 ARE UN TEREN DE 220MP, SE VINDE MOBILAT SI UTILAT, 215.000 EUR, BOGDAN.GUI@GMAIL.COM, TEL: 0740003998

n Pache Protopopescu, str Matei Voievod, Particular vand apartament 4 cam decomandata, 102 mp, an 1987, Tel: 0768820025

n Sebastian Parc bloc reabilitat, hol H, 2 bãi, 2 balcoane, gresie, faianþã, parchet laminat, centralã, AC, Tel: 0721607092, 0761408085

statii Tel:

Alexandriei, apartamente 45mp-120mp, drum asfaltat, la 60m Soseaua Alexandriei, 35.000 Euro la cheie, Tel: 0743962548, 0737057507

n Magheru, strada Boteanu, particular vand apartament 5 camere, etaj1, fara bulina, vedere piata Revolutiei, 200mp locuibili, 2.000 EUR/mp, Tel: 0726926116

n Vand/schimb cu 2 camere, apartament 3 camere, 90mp, in stare foarte buna si multiple imbunatatiri, 85.000 EUR, Tel: 0762622339

C u m p a r c u p l a t a im e d i a t garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, 0732864809, 0769526936

n Cumpar cu plata pe loc 2 camere confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0732864809, 0769526936

n Socului str Cernãuþi, 67mp, 3 camere, cf 1, 40.000 EUR, Tel: 0788218172 n Stadionul National vand apartament 3 camere, dec et7/8 imbunatatit, negociabil, 79.000 EUR, Tel: 0723616515, 0721428355

n Cumpar

cu plata imediat garsoniera confort 1 2 sau 3 orice zona, Tel: 0721907221, 0764716412

n Cumpar apartamente 1 2 sau imprejurimi, 0764716412

cu plata cash de 2 camere confort 3 in Bucuresti si Tel: 0721907221,

n Bucureºtii Noi camera separata, toate utilitatile, familie tanara, cuplu 520ron, Tel: 0213105665 Noi Laromet, n Bucureºtii Laminorului, curte, intrare separata, microcentrala, acces dependinte, pensionara primeste 1/2 persoane, 400ron/chiria+ 250 ron/garantie, Tel: 0216442571, 0723713816 n City Mall închiriez 1 camerã în apartament de 3 camere, preþ 400Ron + 200Ron garanþie, Tel: 0729411154 n Mihalache Ion inchiriez 2 camere din apartament cu 3 camere, conditii moderne, renovat recent, Tel: 0762356855 n Militari ofer camerã mobilatã 500 ron cu cheltuielile incluse, Tel: 0721217679 Grigore Moisil, n Tei, decomandat, balcon, termopan, mobilat, pensionara primeste o persoana nefumatoare, 300ron chiria+ 250ron garantia, Tel: 0723713816, 0216442571 n Titan Auchan, camera curte, conditii bloc, fete, baieti, tineri casatoriti, Tel: 0761612298, 0727299322

n 13 Septembrie, casa singur curte, toate facilitatile, P+M, 140mp, Tel: 0744350819 n Filaret -Parc Carol, inchiriez casa 2 camere, curte comuna, semidecomandata, centrala gaze, 350 EUR, Tel: 0756049979

n 1 Decembrie Bd Ofer spre inchiriere garsoniera complet mobilata 20m de statia metrou 1 Decembrie 1918, 200 EUR, Tel: 0721955066 n 13 Septembrie, proprietar inchiriez garsoniera mobilata si utilata complet, G+F+T, parter, 1+1, Tel: 0745179827 n Ciºmigiu Particular inchiriez garsoniera complet utilata 23mp, ideal o persoana 230E negociabil, Tel: 0725878182, 0740121681

é Cotroceni, langa Palat, garsoniera 50 mp in vila, finisaje lux, centrala proprie, nemobilata, aer conditionat. Proprietar direct, 290 EUR, Tel: 0212241828 n Doamna Ghica urgent, foarte avantajos, garsonierã, pentru câþiva ani chirie extrem de micã, Tel: 0763447331

metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, masina spalat, é Floreasca Rossini, ap lux, mobilata, 220 euro, 0733625972 mobilat modern. Dotari: masina de spalat, aer conditionat, termopan, internet. inclus in pret, menaj 2/luna, 500 EUR, oanabalanica@ yahoo.com, Tel: 0723182719 n Grigorescu Particular inchiriez apartament cu 2 camere decomandat modern, renovat, luminos, cu toate dotarile (aragaz, frigider, masina de spalat, Ghencea televizor, aspirator), 6/10, situat é Prelungirea garsoniera sit. in complexul in zona linistita, apropiere de rezidential Primavara, mobilata si metrou N. Grigorescu. utilata, toate facilitatile unui Apartamentul are gresie, faianta, complex nou, centrala proprie, parchet, termopane, instalatii paza, parcare, gradinita, loc de sanitare, cabina de dus cu jacuzzi joaca pentru copii, piscina, anunt si radio, usa metalica noi, proprietar. Complexul este sit. in 300 EUR/luna, Tel: 0720339576 cartierul Drumul Taberei, in n Militari etaj 3/4, confort 2, utilat, Prelungirea Ghencea nr. 100, 270 8 minute de metrou, Tel: €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, 0744888830 Tel: 0730109005, 0730109006 Militari Apusului, inchiriez 2 n Rosetti garsonierã cochetã, n camere cf.I, decomandat, et. 2/4, micuþã în vilã, mobilatã, utilatã, mobilat si utilat complet, cuplu intrare, contorizare separatã, Tel: serios, 230 EUR/luna, 0744531092 0722152813, 0724589048 Militari Lujerului, etaj 5/9, cf. n Seriozitate doresc sa inchiriez n 1/dec, urgent, Tel: 0745055657, garsoniera mobilata sau 0728005657 nemobilata orice zona sau confort, n Obregia -Berceni, 2 camere, et. Tel: 0732864809, 0769526936 imbunatatiri, termoizolatie, n Solicit in vederea inchirierii 10/10, gol, Tel: 0728847859, 0756103942 garsoniere mobilate sau nemobilate orice zona sau confort, n Plevnei, Complex Rezidential “Orhideea”, apartament 2 camere, Tel: 0721907221, 0764716412 80mp, garaj, mobilat modern, Tel: 5/8, stradala, 0722749152, 0762970253 n Tineretului mobilata, utilata, decomandata, n Prelungirea Ghencea Particular 300E, properietar, 0751013914 inchiriez ap. 2 camere, recent renovat:g+f+p+t, et. 8/10, 40mp, partial mobilat: bucatarie, aragaz, frigider, masina de spalat, usa metalica, avans: 1+1, 230 EUR, marieta.rusu@gmail.com, Tel: 0729029305 n 13 Septembrie, proprietar, inchiriez ap 2 camere, decomandat, cf 1 foarte spatios 60 mp utili, zona centrala, foarte civilizata, loc parcare, ap recent renovat parchet, gresie faianta, termopan complet mobilat si utilat, aer conditionat, masina de spalat, aragaz tv microunde, electrocasnice calitate. Merita Vazut! 300 EUR, Tel: 0742080541 é Prelungirea Ghencea Ap. n Brâncoveanu, Paduroiu, situat in complexul rezidential inchiriez ap. 2 cam, 60 mp, et. Primavara, nemobilat si neutilat, 1/4, mobilat, apometre, usa toate facilitatile unui complex nou, metalica, bloc curat, linistit, centrala proprie, paza, gradinita, 200 EUR/luna, Tel: 0766630636 loc de joaca pentru copii, piscina, n Dristor inchiriez apartament 2 anunt proprietar. Complexul este camere, mobilat, utilat, Tel: sit. in cartierul Drumul Taberei, in 0736049621, 0785459394 Prelungirea Ghencea, nr. 100, n Dristor Inchiriez apartament 2 300 EUR/luna, Tel: camere cf 1 mobilat clasic zona andreea.mitru@benevo.ro, Dristor tramvai autobuz metrou, 0730109005, 0730109006 Tel: 0770318148 n Rahova piaþã, strada Soldat decomandate, n Drumul Taberei (liceul Lovinescu), Croitoru apartament semidecomandat, 180 EUR/luna, Tel: 0720374555 mobilat, imbunatatiri, termopan, 3/8, n Seriozitate doresc sa inchiriez Tel: 0737243461, 0314304505 2 camere mobilate sau nemobilate n Drumul Taberei etaj 3/9, orice zona sau confort, Tel: mobilat, utilat, urgent, 200 EUR, 0732864809, 0769526936 Tel: 0748959515, 0728005657 n Tineretului -parc, mobilat si utilat lux, decomandat, vedere parc, 2/4, 60mp, poze: www.fullimobiliare.ro, 400 EUR, Tel: 0722217638, 021330348 n Unirii Insitutul Bancar, apartament 2 camere, 64 mp, et. 2/P+8, bloc 1990, mobilat, 450 EUR/luna, Tel: 0742103080 n Unirii particular inchiriez é Drumul Taberei Valea Ialomitei apartament 2 camere, Bd. Unirii, proprietar, inchiriez apartament 2 g+f+p, utilat, negociabil, 500 EUR, camere, etaj 3/10, decomandat, Tel: 0765090345 mobila clasica, usa metalica, n Universitate Cismigiu, 2/5, gresie, faianta, masina de spalat mobilat/ utilat complet modern, automata, tv, cablu tv, frigider, nou, centrala, poze: aragaz, aspirator, apometre, www.fullimobiliare.ro, 350 EUR, interfon, 220 €/luna, 0723198868 Tel: 0722217638, 0213300348


pagina 12 / închirieri oferte 3 camere / spaþii comerciale / auto-moto / electro n Romanã

n Alba Iulia -Zvon str. Theodor Speranþia, etaj 1/8. Apartamentul dispune de îmbunãtãþiri pentru birouri firme. Preþ 500 Euro, Tel: é Pipera - Cosmopolis ap. 3 0722110711 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina é Bãneasa cartier francez str de Scoala Americana, 20 min cu Aron Cotrus 57, apt 3 cam dec, masina de Pta. Obor, 400 €/luna, semimobilat, 150m, loc de parcare andreea.mitru@benevo.ro, Tel: subteran, paza non-stop, finisaje 0730109006, 0730109005 de calitate, aer cond, balcon 20m -inconjoara apt, 2bai, acces limitat, paza24/24, 1.200 EUR/luna, srgsandu@yahoo.com, Tel: 0745974305 n Bãneasa, Gradina Zoologica, Greenfield, apartament 3 camere 106mp, loc parcare, mobilat, utilat modern, 625 €/luna, 0730001337 n Berceni metrou, cf. I, mobilat, utilat, 0766, 581, 701, Tel: 0766512208 n Carol I, strada Hristo Botev, 3 camere in vila, mobilat lux, 120mp, 500 €/luna, 0722503226

é Rahova Petre Ispirescu, 3

é Natiunile Unite Apartamentul superb, piata Natiunilor Unite, langa Springtime.Etaj 7/8, decomandat, 70mp, 5 balcoane, utilat, mobilat complet, 650 €/luna daniel.iftime@propertypartners.ro, http://www.propertypartners.ro, Tel: 0758552555 n Nerva Traian, Panait Cerna, et 6/8, decomandat, g+f, mocheta, 80mp, nemobilat, neutilat, 350E+ 1 luna garantie, Tel: 0216442571, 0723713816

camere mobilate complet aer conditionat frigider aragaz tv 300€, ovidiumanucu@gmail.com Tel: 0722684348 n Unirii Cantemir, 4/7, nemobilat, renovat, parchet, termopan, renovat, poze: www.fullimobiliare.ro, 350 EUR, Tel: 0722217638, 0213300348 n Unirii nr 78 Inchiriez apartament 3 camere, nemobilat, 2 balcoane, 90mp, etaj1, renovat, Tel: 0727690033

ANTIAERIANÃ 79C, CLÃDIRE BIROURI P+3, FINISAJE LUX, SISTEM ALARMÃ, REÞEA VOCE DATE, AER CONDIÞIONAT. PREÞ: 7E/MP NEGOCIABIL, TEL: 0724505845, 0213119983 n Bratianu IC, Strada Baratiei, in spatele magazinului Cocor, spatiu comercial 30mp, Tel: 0212128838, 0723623613 n Drumul Taberei Valea Cascadelor, show-room 650mp, deschidere mare la Valea Cascadelor +1.600mp. Teren betonat, imprejmuit. Foarte reprezentativ! Tel: 0212128838, 0723623613 Taberei Valea n Drumul Cascadelor, spatiu comercial, 74mp, deschidere 4m, Tel: 0212128838, 0723623613 n Ferdinand Particular inchiriez spatiu 120mp termen lung, stradal compus din 5 camere si dependinte amenajat, pretabil birouri, etc, pretul zonei negociabil, Tel: 0724676082 n Mihai Bravu Inchiriez spatiu comercial, vitrina 8m, stradal, aer conditionat, curent 380v, zona Mihai Bravu Real, pretabil farmacie, cabinet veterinar, Tel: 0725629189, 0761759499 n Militari Moineºti, spaþiu pentru frizerie dotat cu mobilier, Tel: 0721217679 n Militari Autogarã, închiriez restaurant 150mp, capacitate 150 persoane ºi spaþiu comercial 85mp lângã restaurant, Tel: 0731490490 n Militari in zona Uverturii, Inchiriez spatiu comercial la etaj si mansarda aproximativ 440mp, pretabil, spatiu birouri, sala fitness, studiou foto, Tel: 0721677070, 0761759499

spatiu 67mp, 3 camere, decomandate, demisol vila, stradal, intrare separata, firma luminoasa, utilitati, 950E/ luna, discutabil, pret vanzare: 150000E, Tel: 0734576170 n Sector 5. Inchiriem spatii pentru birouri, sedii de firma, magazine, depozite cu suprafete de la 7 la 300mp, Pret pt. 7mp este de 90E/ luna, Tel: 0766985478 n Titulescu Nicolae, parter bloc, 73mp, vitrina 7ml, modern, multiple destinatii, proprietar, Tel: 0723232535, 0764117343

Logan Laureate, é Dacia diesel, bleumarin, an 2007, 107.000 km, aer conditionat, kit xenon, 3.300 EUR, 0762282353 n Dacia Logan Ambition 2006, full options, primul proprietar, carte service, revizii la zi, ITP ian 2014, visiniu metalizat, 3.400 EUR, Tel: 0726474010

14 Mai 2012 n Vitan,

Bobocica piata, proprietar, parter de bloc, 50 mp, grup sanitar, acces fata-spate, contract termen lung, vad comercial, pret disc, 1.200 EUR, Tel: 0728928522, 0762830530

n Rahova

Volkswagen Golf HB an fabricatie 2004 full op 4200e, Tel: 0744310785 Volkswagen Golf 3 1, 9tdi, aer condiþionat, servodirecþie, oglinzi electrice, senzori p a rc a re , I T P 2 0 1 4 , T e l : 0768817107, 0720597397

Particular închiriez camerã la curte, cartierul Rahova, n Volkswagen Golf 5 fabricaþie 0767.672.109, Tel: 0767672109 2008, benzinã, geamuri electrice fata-spate, climatronic, primul proprietar, Tel: 0730338763

é Volkswagen Golf 1, 9tdi automatic, hatchback, 2005, 126.111 km, 105 cp (77 kw), dsg 6 viteze tiptronic, climatronic, rcd cu mp3, bluetooth, usb, aux, adusa 07/2009, cauciucuri iarna+vara, instalatie audio “cool and sound”, pilot automat, 10 airbag-uri, cotiera si torpedou refrigerate, bare transversale, service la PBV1, 7.800 EUR, Tel: 0744313226, 0732313226

Accept: Acura, Dacia Cielo, Citroen, Chevrolet, Logan, Matiz/Tico, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Supernova. Si mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765 n Cumpar 3 vouchere remat

rabla ofer maxim 1800 ron pentru 1 voucher. rog seriozitate, 1.800 RON, sodo_mark@yahoo.com, Tel: 0766870867

é Dacia Papuc 1,9

é Unirii, Fantani, 3 camere, 2

é Pipera ap. situat in complexul rezidential Cosmopolis, bucatarie mobilata, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 380 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005 n Pipera - Cosmopolis ap. 3 camere situat in complexul rezidential Cosmopolis, mobilat si utilat, 2 x aer conditionat, paza, supermarket, gradinita, pony-club, ideal pentru familii cu copii, zona linistita, spatii verzi, piscina. Complexul este situat la intersectia Pipera cu Soseaua Tunari. Anunt proprietar. Accesibil cu masina dinspre Petricani sau Pipera-Tunari, la 5 min cu masina de Scoala Americana, 20 min cu masina de Pta. Obor, 400 €/luna, andreea.mitru@benevo.ro, Tel: 0730109006, 0730109005

bai, mobilat, masina spalat si uscat, vedere fata si spate, recent renovat, 950 €/luna, 0749555555

é Pipera - inchiriez spatiu in bloc-vila la etajul 2 din 3 etaje! suprafata 160 mp. Vad comercial intens! Oportun pentru desfasurarea oricarei activitati comerciale si nu numai. Prevazut cu loc de parcare, 1.500 €/luna, andreea.fulger@liapardau.ro, Tel: 0748084262

diesel, 2 locuri carosat, 2005 - va rog sunati dupa ora 11, 2.000 EUR, Tel: 0728203007 n Achiziþionez

monitoare lcd calculatoare laptopuri componente nefurate asigur transportul inclusiv weekend. 0212201216, 0723984654, Tel: 0746283201, 0768790654 n Frigider, congelator, combina, lada, vitrina frigorifica, aragaz, masina spalat. functionale 100150, 0213328599, 0722417915

Opel Astra Classic 2- 1, 6 twin port, benzina, fabricatie 2007, Bucuresti, neagra, 20000km, 7.500 EUR, Tel: 0745085029

n Opel Vectra “C”, an 2006,

1 Decembrie Bd nr. 7F, sect. 3 Inchiriez spatii comerciale 25mp, 0723314255 n Afumaþi Hala 500mp, 1000mp, constructie noua, 7, 5mm, deschidere DN2, toate facilitatile, 3E/mp, 0724286586 n Alexandriei Cedez spatiu comercial, Bar in activitate cu vad zona sos. Alexandriei vis-a-vis de autogata Rahova in rond, Tel: 0784660274 n Berceni închiriem spaþii depozitare ºi spaþii birouri.Tel: Tel: 0723580992

é Republica. Birou industrial - stocaj. Particular inchiriez cladire noua. Parter si etaj 800 mp. Curte imprejmuita 600 mp. Acces TIR. Langa metrou, autostrada, centura, sectie politie, 4.000 €/luna, www.plexirom.ro, Tel: 0752088052

gri-metalizat, clima, navigaþie, 91000km, Tel: 0762727535 n Peugeot 306xr 1995 km 103000 benzina cc-1761 5 usi inchidere centralizata alarma geamuri electrice cauciucuri varaiarna stare buna 1400 eur negociabil, Tel: 0741966432

Rabã autodubã aluminiu, 0726130462 Tel: 0764474240, 0745986772 n Renault Laguna 2002, stare

exceptionala. Inmatriculata, grimetalizat, motorina, rar, clima, 3.888 EUR, Tel: 0722588359, 0722859517

é A e r C o n d itio n a t , T ip aparat: Orion AC. 9000SPL; Clasa energetica: A; Split R a c i re (BTU/h):2.78kw 9000BTU; Incalzire (BTU/h): 2.78kw 9000BTU; Telecomanda cu ecran LCD; Afisaj unitate LCD; Timer 12h; D e z u m i d i f i c a r e independenta; Filtru antibacterial; Livrare 24h-Montaj inclus in pret, 1.100 RON, mihaitza_petre@yahoo.com, Tel: 0768555401

Masini de spalat automate, reparatii la domiciliu, deplasare gratuita, ultrarapid, garantie, piese, Tel: 0731532310, 0768398545


14 Mai 2012

matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 13

é Svetlana Rusoaica! frumusica

1,70 57kg 26ani, ofer placeri intime domnilor generosi si manerati, locuesc central lux discretie, cer seriozitate maxima, 100 EUR/ora, Tel: 0726830998

é NOUA, NOUÞÃ, ABIA VENITA ALEXANDRA, 180 CM, BLONDA, AZI E PRIMA EI ZI IN ACEST DOMENIU, VINO SA FII PRINTRE PRIMII CARE TESTEAZA FRUCTUL PASIUNII ALTURI DE EA, 150 RON/ORA, TEL: 0733203993

é Pasionala, sexy si plina de viata! doresc sa petrec langa tine é Profesionista. La mine ai parte clipe fierbinti si greu de uitat, de mult respect, rasfat, igiena, 150 RON/ora, 0734860715 discretie si nu te grabesc sunt 100 % reala “si nu sunt doar vorbe” convinge-te: anal, normal si oral neprotejat! 150 RON/ora, Tel: 0736857814

Te atrag! Nu sunt genul de escorta care sta cu ochii pe ceas, nu am insotitori, sunt draguta si manierata, sex total, 150 RON/ora, Tel: 0756351379 é

é Sexexpertele tale - vino alaturi de noi sa petrecem 1h de placere, pasiune si te vom duce la extaz, te asteptam pe tine un domn generos sa te rasfatam asa cum nu ai fost niciodata, show lesby 100 %. Clima si parcare auto+free bar, 4 fete 4you, 100 RON/ora, placeri_interzise@yahoo.com, http://www.zonacismigiu.ro, Tel: 0730184418, 0742793417

Oral neprotejat. Ma doresti? Daca da suna-ma. Sex total, 150 RON/ora, 0763930879 é

é Atragatoare! Sunt aici numai pentru tine! Cu mine vei fi cu adevarat relaxat, nu ezita sa ma contactezi. Anal, normal, oral cu finalizare, 150 RON/ora, Tel: 0721998508

é Bruneta sofisticata sexy, dulce, pasionala si enigmatica, cuvinte ce ma caracterizeaza. Vino si evadeaza in lumea mea plina de fantezii. Iti ofer oral nep. cu fin orala si normal in cele mai sexi pozitii. Poze reale! 200 RON/ora, 0725646038

é PATRU TIPE SEXY! ESCORTE DE VIS. SUNTEM EXCITATE RAU! NIMFOMANE NESATISFACUTE, CU CHEF NEBUN DE AMOR, TE ASTEPTAM, IUBITULE, VINO SA NE AI IN TOATE POZITIILE, ORAL, NORMAL, 69, DOMINARE, CU FINALIZARE UNDE VREI TU! ZONA MALL VITAN. WWW.ESCORTACL AUDIA.BLOGSPOT. COM, 100 RON, HIGHCLASSMASSA GE@YAHOO.RO, WWW.ESCORTAJA SMINE.BLOGSPOT. COM, 0720294444, 0788724461

é Stapana sexy BDSM ofer sedinta de dominare soft si hard, accept si incepatori, detin accesorii si jucarii; la cerere pot avea si o sclava, 100 RON, stapana_bdsm@ yahoo.com, Tel: 0720391812

é Dan, sagetator,

39/1, 75/80, doresc cunostinta doamna pentru casatorie. Sunati sau dati SMS, Tel: 0769009377, 0744256062 n Tanar

30ani, 176m, 60kg doresc domnisoara saraca, fara vicii, de la tara, Tel: 0763981936

é Anal, anal, anal, cine iti poate

oferi servicii de calitate, eu, la mine poti gasi ceea ce nu ai gasit pana acum: oral, normal, anal si diferite fantezii, 69, cunilingus etc. si inca ceva, nu-mi place graba, 150 RON/luna, Tel: 0732953637

Tanar, prezentabil, stilat ofer companie intima doamnelor deceptionate, sufletiste, generoase, indiferent, Tel: 0735565392


pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri vânzãri / finanþãri / afaceri firme

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 143/63/2011/a1 – al Tribunalului Dolj – sectia a II-a civila, debitoare Sc Ag Pan Expedition Srl, cu sediul in Com. Malu Mare, Moara de Grau si Porumb, jud. Dolj, inmatriculata la reg. com. sub numarul J16/2372/2007, cod unic de inregistrare: 22912873, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, propunerea formulata, in sentinta civila din 10.05.2012 de intrare in faliment prin procedura generala, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl, n Se citeaza Corcaci Andrei Bogdan cu ultimul domiciuliu cunoscut in Bucuresti, str. Traian nr. 96 bl. L112B sc. 2 et. 4 ap. 27 sector 3 in calitate de parat, in dosarul nr 34996/301/2011, aflat pe rolul Judecatoriei sector 3 cu termen de judecata la 30-05-2012 complet c3, ora 8, 30 avand ca obiect partaj bunuri comune, in contradictoriu cu reclamanta Nastasa Corina,

n “Haus das freude kewnel” vinde pui dog german negru arlechin marmorat deosebiti cu pedigree, vaccinati, microcipati, apollosiandromeda@yahoo.com, /www.doggermanarlechin

n Declar pierdute matca BVCA seria 5004089226-5004089250. Le declar nule, n Pierdut stampila pe numele “SC Maxtolicom SRL” o declar nula, n Pierdut stampila pe numele “SC Maresal & Carmens Prod Comexim SRL. O declar nula, n Pierdut stampila de numele “SC Cadamar Dda SRL”. O declar nula, n Pierdut stampila “SC Gabriel Business Serv SRL”. O declar nula, n Pierdut stampila pe numele “SC Clarus Business SRL”. O declar nula, n Pierdut legitimatie si carnet de student pe numele Ivan Cristina, le declar nule, n Subscrisa, Zauman Insolvency SPRL in calitate de lichidator al SC Eledan Impex Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Bd. Chisinau, nr. 8, bl.M2, sc. 3, et. 2, ap. 91, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J40/18847/2004, CUI 16956026, declar pierdut certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si toate certificatele constatatoare eliberate in temeiul art 17.1 alin (1) lit.C din Legea 359/2004. Declar nul certificatul de inregistrare, precum si certificatele constatatoare,

C o l e c ti e re v i s ta P l a y b o y aproape toate numerele revistei P l a y b o y e d i t i a ro m a n a , lucipan2002@yahoo.com, Tel: 0746227868

De vanzare unituri dentare complet echipate - stare buna de functionare, marca Kavo si Siemens, instrumentar stomatologic, mobilier stomatologic. Pret avantajos, 0314051998, 0747151516

é Doamna, cumpar pictura romaneasca si straina, portelanuri, argintarie, obiecte din bronz si antimoniu, mic mobilier, etc, Tel: 0214113048, 0721491271

é Claudia, cea mai puternica pot sa rezolv orice problema pe care alta persoana nu a putut, Tel: 0762773001, 0727197079

é Anticariat n Se citeaza mostenitorii defunctei Marin Mariana decedata la data de 31.03.2003 cu ultimul domiciliu in Buc. sos Mihai Bravu nr. 444 sect. 3 sa se prezinte in ziua de 22.05.2012 la ora 10 la sediul biroului notarilor publici Asociati Etica din Bucuresti bd. Dinicu Golescu 30 sect 1 pt dezbaterea succesiunii in caz de neprezentare cauza se va solutiona in lipsa, 0213171656 n Arama Dan cu domiciliul in Roman, str. Vasile Alecsandri nr. 9, judetul Neamt este chemat la Judecatoria sectorului 6 Bucuresti, Sectia Civila, completul 3, minori si familie, pe strada Stirbei Voda nr. 115, sector 1, Bucuresti in ziua de 31.05.2012 ora 08.30in calitate de parat in proces cu Constantinescu Andreea in calitate de reclamanta pentru fond-succesiune in dosarul civil nr. 19082/303/2011,

cumparam carti noi, vechi, deplasare gratuita, plata pe loc, Tel: 0731407474, 0213159704

é Mese poker, biliard. Mese cu

Cumpar filme radiograficealb/negru (noi sau uzate) - ofer 4-10 ron/kg. Cumpar solutii de fixator uzat 4ron/l (developare filme), 4 RON, filipratiu@gmail.com, Tel: 0723210936

tacuri, bile, montaj si alte accesorii gratis. Livrare acasa. Mese Poker si Remi la pret de producator. Va asteptam in Bucuresti, Vergului 59, sector 2, la Pro-Biliard, rosu_04@yahoo.com, http://www.pro-biliard.ro, Tel: 0722225335, 0742225335 n Mix de bijuterii en-gros nemteºti la kg, 92 lei/kg, http://www.bijuterii-az.ro, Tel: 0757418233

n Vand cavou 2 locuri in Popesti é Bijuterii la kg en-gros! Mix de bijuterii nemtesti de marca la pachete de 1 kg! 92 RON, office@bijuterii-az.ro, http://www.bijuterii-az.ro, Tel: 0757418233

Leordeni, Cimitirul Vechi, Tel: n Consiliere credite Consiliere 0720471698 credite cu garantie imobiliara. n Vand mobilier restaurant- Inclusiv pentru persoane care in afara, terase: 28 scaune, 12 mese lemn lucreaza masivfabricate in Italia-2.400E; 2 altibiimob@yahoo.com, Tel: copertine automate 3, 50x3, 50 si http://www.altibi.ro, 0763300387, 0724058958 telecomanda-900E, 0758981357

14 Mai 2012

n Afacere de Vanzare Pub & Cafe

Launge de vanzare, complet utilata, in zona cu vad f.bun, afacerea se preda cu tot ce este in bar. Nu are nici un fel de datorie, 15.000 EUR, razvankelu@gmail.com, http://www.skorpio.ro, 0722309499 Salon Beauty n Asociere, deosebit zona Calea Calarasi in vila 2 etaje, aparatura ultima generatie, functional si cu clientela stabila, chirie mica, Tel: 0745401612 n Caut asociat pentru restaurant 450mp, capacitate 150 persoane si spaþiu comercial de 85mp lângã restaurant, zona Autogara Militari, Tel: 0731490490 electronice. Firma n Jocuri organizatoare de jocuri de noroc cautam colaboratori cu baruri sau cluburi pentru plasarea jocurilor electronice in conditii avantajoase. Nelu, 1 EUR, Tel: 0724244553

é Propunere afaceri: societatea comerciala Golden Gate International este interesata sa colaboreze cu baruri in vederea amplasarii de aparate pentru jocuri de noroc. Oferim conditii avantajoase de colaborare, contact, office @goldengateint.ro, Tel: 0725221752

Vand afacere fabrica de mezeluri, Tel: 0765598075 n Vand

societate comerciala activitate principala catering, autorizatie fiscala, datorii, Tel: 0722351564


14 Mai 2012

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15 P re g a t i re matematica eficienta domiciliul elevului rezultate rapide garantat. Sigur comod rapid eficient profesor. Orice zona, 15 RON/ora, d g rs j @y a h o o . c o m , T e l : 0761929678

Caut echipa montaj aer conditionat de tip split cu experienta, masina si scule proprii in Bucuresti, Tel: 0768582872, 0733758806

é Branºament apã,

canalizare, asistenþã contract, Apa Nova, înlocuiri branºamente, racorduri interioare, reparaþii. 0721390290, Tel: 0761077013, 0214330604

Execut curatenie subsol, demisol, ridicarea gunoiului, Tel: 0731079872

n Parchetar, montez, raschetez,

paluxez parchet clasic, modern detin masina cu aspirator, Tel: 0768586510

n Caut meditator engleza /

suedeza, preferabil absolvent/a limbi straine, cu experienta in predare, anais_nin78@ yahoo.com, Tel: 0721274463 n Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 ORICE n ENGLEZA VARSTA/NIVEL, DIFICULTATI INVATARE/ COMUNICARE. INTERVIEW JURIDIC, ECONOMIC, PSIHOPEDAGOGIE. PARC CRANGASI. 20/ORA, TEL: 0740407046

é Mese Biliard, Poker Producator Mobilier si Jocuri de agrement vinde Mese de Biliard noi si sh, Mese de Poker, Remi, Canapele sufragerie, Mobilier bucatarie, 1 EUR, rosu_04@yahoo.com, http://www.pro-biliard.ro, Tel: 0722225335, 0742225335

é Executam orice é Matematica

(profesor sotul 45 ani), romana (profesoara sotia 42 ani) V-XII, experienta psihologica 12 ani, meditatii, nu luam banii degeaba, fara rezultate, 20lei/ ora, Tel: 0722286920

é Acoperisuri, jgheaburi si burlane, tigla metalica tip lindab, mansarde la cerere, seriozitate, reducere 15%, Tel: 0743511943, 0785674381

é Cadastru/Intabulare. Onorariu cadastru apartament in Bucuresti este 300lei. Firma de servicii topo-geodezice, realizam lucrari de cadastru/intabulare, trasari, planuri de situatie, scoateri din circuitul agricol la cele mai avantajoase preturi, 300 RON, office@customsurvey.ro www.customsurvey.ro, Tel: 0724943293

tip acoperis, dulgherie, mansarda, izolatii, mici reparatii, Tel: 0753486627, 0767035527 n Executãm

învelitori toate tipurile, tablã, aticuri, reparaþii, acoperiºuri, izolaþii + materiale. Preþuri mici, Tel: 0744111939, 0732563623

Puturi apa de mica si mare adancime, denisipari si piloni la cele mai bune preturi, forajesiputuri@gmail. com, 0764675180 n Zugraveli glet, faianta, gresie, instalatii electrice, sanitare, tencuieli fatade. Pret negociabil. 0764.360.969, Tel: 0740760502


14 Mai 2012

MASEUZA CU n MASAJ, ATESTAT: MASAJ DE RELAXARE, TERAPEUTIC, REFLEXO, TEL: 0761802233

n Transport cu Dacia Papuc acoperita frigidere, masina de spalat, bagaje, moloz, pret 50lei, Tel: 0764943357

é Menajera / Bonã,

expert. Servicii contabile complete ºi audit. Prima lunã gratuit. 0214118164, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

doamna 55 ani, foarte serioasa si cu experienta gatit, calcat, curatenie, bona, pot de la 8 dim pana la 12, 13, Tel: 0766839056

é Contabil

n Inchiriere post lucru é Cel mai mare mall online, coafor/manichiura-pedichiura.

haine si incaltari, bijuterii, turism, produse naturiste etc, va asteptam pe site, 3 EUR/mp, bet10net@yahoo.com, http://www.publiest.info, Tel: 40761205073

Salon elegant, locatie centrala, clienti fideli, posturi utilate complet. 300/200euro (coafor), 250/150euro (manichiura) + utilitati, kaya@kayastudio.ro, www.kayastudio.ro, 0744638388

n ADDD.

1. Deratizari si Dezinsectii. In acelas pret se efectueaza doua lucrari cu garantie. 2. Reparatii Zugraveli si vopsitorie. 3. Curatenie la subsoluri + transport gratuit gunoi. Director: Simion Petre, 250 RON, geani.boss95@yahoo.com, Tel: 0762271341, 0724729884

Ingrijesc Domn sau Doamna, la domiciliul meu. Dana, Tel: 0242640587, 0734811477

ç Sa slabim impreuna!

Instructor personal de culturism, fitness si aerobic, consiliez si asist la diferite antrenamente in functie de scopul dorit: crestere in masa musculara, tonifiere generala, reducerea stratului adipos si creez programe de nutritie in functie de scopul urmarit! 180 EUR/luna, ionitaeliza@yahoo.com, Tel: 07654060863

AnuntAZ 14 mai 2012  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...