Page 1

é Cofetar. Angajam cofetar cu experienta si ajutor de cofetar, Tel: 0740439062, 0755018901

é Ajutor Bucãtar,

Femei la vase. Angajeaza Restaurant Irisa, Bd. Banu Manta, restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Bucatar/bucatareasa. Pensiune turistica din zona Bran-Moieciu, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria romaneasca, pe perioada nedeterminata. Pachet salarial atractiv. Exclus colaborare sezoniera, Tel: 0723345644, 0723535904

é Casieri,

KFC angajaza. KFC pune accent pe dezvoltarea profesionalã a angajaþilor sãi, facilitând ºi respectând, totodatã, echilibrul între viaþa profesionalã ºi cea personalã. Programul flexibil de 8, 6, 4 ore sau weekend, se adreseaza tuturor cerinþelor, reuºind astfel imbinarea utila a timpului liber cu cel petrecut la serviciu. Depune CV in orice locatie KFC sau trimite-l la adresa e-mail training@kfc.ro

é C o m p a n i e in t i m ã . Angajam urgent fete pentru masaj, salon de masaj Lux, companie in tima si escort atat in tara cat si strainatate, salarii atractive, minim 5000 euro lu nar, con tract de munca, posibilitate cazare, s e r i o z it a t e maxima, 5.000 EUR/luna, intres_pers o n a l @ y a h o o .c o m , T e l : 0769889889

é COSMETICIANA

SECRET BEAUTY SALON (BERCENI) ANGAJEAZA COSMETICIANA CU EXPERIENTA IN MAKE-UP, TRATAMENTE CORPORALE, MASAJ, salon@ secret-beauty salon.ro, http://www.secretbeautysalon.ro, TEL: 0765468046, 0724756673

é Consilier vanzari. Angajam doamne sau domnisoare, varsta intre (25-40 ani) cu experienta in comert cu amanuntul, confectii de dama, tesaturi si accesorii de lux, punctul de lucru este situat in zona centrala din Bucuresti, 2.000 RON/luna, angajari.job@gmail.com, Tel: 0729277835, 0771395045

é C r o i to r e s e A n g a j e z croitoreasa cu experienta in c u s u t , fi n i s a t p r o d u s cap/coada, conditii de munca, p r o g r a m 8 h /z i 5 z i le p e saptamana (full time), contract de munca, salariu motivant, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, angajari.job@ gmail.com, Tel: 0314327846, 0728871465

é Masinistconfectioner textile, rochii dama; Executa operatiuni de asamblare a produselor; Experienta minim 1 an in domeniul textil; Abilitati de comunicare, atentie distributiva, responsabilitate, creativitate; Salariu - 1500 ron, Tel: 0745440488

OM DE AFACERI FRANCEZ, 50 ANI, CAUT O DOMNISOARA PANA IN 30 ANI, EDUCATA, STILATA, PENTRU RELATIE LA DISTANTA CU INTALNIRI DE 1-2 ORI PE LUNA PRIN DIFERITE LOCATII EXOTICE. VA ROG SA TRANSMITETI UN E-MAIL IN ENGLEZA SAU FRANCEZA INSOTIT DE 2-3 POZE. EXCLUS ESCORTE, 1.500 EUR/LUNA, nicolai.paris2014@ gmail.com

é Operator Pc angajam, Detalii la telefon, Tel: 0213208818 é P e r s o n a l c u r ã þ e n ie Firmã specializatã în servicii de curãþenie angajeazã personal curãþenie în cen tre comerciale, salariu net: 700-800 ron, Tel: 0212234477, 0212234478, 0729005137


13 Iunie 2014

pagina 2 / oferte de muncã România n Bucatareasa.

n Agent Vanzari tigla metalica.

n Administratori sot-sotie pentru vila pe intern, angajeaza societate comerciala. CV la fax sau e-mail, cristina@cagead.ro, Fax: 0213358803 n Agent curãþenie (baieti si fete) pentru a face curatenie profesionala. Ai experienta in curatenie? Hai in echipa noastra de interventie. Se ofera salariu motivant si bonuri de masa, Tel: 0212305622 n Agent Pazã salariu net 1000 lei, Tel: 0213108660

Producator de tigla metalica angajeaza agent de vanzari pentru zona Bucuresti-Ilfov. Se cere experienta in domeniul vanzarilor de invelitori, cipcosmar@gmail.com, http://www.tiglaoptima.ro, Tel: 0744508005, Fax: 0248224456 n Agenþi Pazã angajam, condiþii avantajoase, salariu atractiv, Tel: 0746095727 n Ajutor bucatar angajam pentru fast-food in zona Drumul Taberei, Tel: 0753019201

é Ajutor Bucãtar si menajera angajeaza Restaurant Il Cantuccio. Salariu atractiv, Tel: 072454083 n Ajutor Bucãtar, firma catering angajeaza, zona Tineretului, Tel:

é Agent Pazã, Otopeni. AKA 0765166965 Group Security angajeaza agenti n Arhitect peisagistica, paza pentru obiective din Otopeni. Salariu atractiv platit la timp. Pentru cei fara atestat se ofera scolarizare, office@ akagroupsecurity.ro, http://www. akasecurity.ro, Tel: 0213524567

é Agent Pazã. Societate de paza si protectie angajeaza agenti de securitate cu experienta pentru obiective din Bucuresti si Ilfov, recrutare@compani adepaza.ro, Tel: 0734444411

inginer horticol si agent contractari si achizitii, angajam urgent. Relatii la telefon 0757112137, enegeorgeta68@yahoo.com n Asistent(ã) Manager, contabil (ã), operator (oare) calculator, angajãm pentru zona Doraly Afumaþi, program 08:30-18:00 ºi sâmbãta pânã la ora 14:00, salariul net 1200 Ron cu bonuri de masã incluse, casadegros@gmail.com n Asistenta. Cabinet stomatologic 13 Septembrie angajeazã asistentã, de preferinþã cu experienþã, Tel: 0730807233 n Brutar - patiser calificat. Angajez brutar - patiser calificat cu experienta, salariu atractiv. Rog cv pe email hr@ntx.ro, hr@ntx.ro, Tel: 0722624525 Bucatar, ajutor bucatar (activitate cu linie calda si cater ing), ospatar/ospatarita pentru Bistro, situat in incinta C o m p l e x u lu i F l o ra , amg.best@ya hoo.ro, Tel: 0724635215

Angajam bucatareasa cu diploma si experienta pentru linie autoservire cu specific românesc in Auchan Militari. Salariu 1700ron si bonusuri, program zilnic 8-17 cu lunea libera, 1.700 EUR/luna, Tel: 0722430708 n Cameristã, angajeaza societate comerciala pentru spatii birouri, salariu avantajos, Tel: 0213300030 n Cameriste. Hotel de 5 stele angajãm cameriste, condiþii avantajoase, Tel: 0756200044 n Cameriste. Hotel angajeazã cameriste cu experienþã. Relaþii la telefon, Tel: 0751078729 n Casier/ã pentru fast-food, angajam in zona Drumul Taberei, Tel: 0723152631 n Coafezã ºi Cosmeticianã, minim 2 ani experienþã, ºos. Alexandriei, Lukoil, Tel: 0726234238, 0214201970, 0724539819

é Coafezã cu experienþã minim 3 ani, pentru salon infrumusetare. Salariu 1500 RON + p r o c e n t, Tel: 0729342004

é Coafezã/Hairstilist, angajeaza saloanele Magic. Conditii deosebite. Salariu fix sau comision 25% + CM. Experienta minim 3 ani. Zona Dristor, Tel: 0768106512 n Confectioner, triploc. Angajam personal hala de confectii, confectioner masina liniara, triploc si uberdeck. Salariul este atractiv, timp de lucru: norma intreaga, prophotodivision@yahoo.com, Tel: 0769192090 Confecþioner/a Incaltaminte. Firma productie Incaltaminte a n g a j e a z a m u n c it o r i i n domeniu, pe post de capsator feþe incaltaminte. Oferim salariu motivant. Rugam s e r i o z it a t e , n i c o l e ta @ zoldo.ro, Tel: 0721097182

é Agent securitate cu atestat profesional, obiective Bucuresti si zonele limitrofe, rezistenti la stres si la program prelungit, c o n s t i tu t i e a tl e t ic a , f a ra antecedente penale. Urgent, paza@cosepa.ro, http://www.cosepa.ro, Tel: 0756039390 n Agent Vanzari cu experienta cautam, Tel: 0786203184 n Agent Vanzari cu si experienta, Tel: 0728650079

fara

Bucãtar. Restaurant pizzerie La Curte, zona Militari, angajeaza bucatar cu atestat, Rugam s e r i o z i ta t e , s a n m e ra l e x @ gmail.com, Tel: 0722638192, 0766469594

n Contabil. Firmã de contabilitate angajeazã contabil cu experienþã, studii superioare, de preferinþã soft CIEL. Zona 13 Septembrie. Rugãm trimiteþi CV pe adresa office.alter@gmail.com n Croitor. ªef sala croit cu experienta minim 3 ani angajeaza SC Ma Dame Stil, Tel: 0213356137, 0213326365

é Consilier vanzari.

Angajam doamne sau domnisoare cu varsta intre (25-40 ani) cerem experienta in comert cu amanuntul, confectii de dama, tesaturi si accesorii de lux. Showroom-ul este situat in zona centrala din Bucuresti, pentru a aplica va rugam trimiteti CV cu poza, 2.000 RON/luna, angajari.job@gmail. com, Tel: 0729277835, 0771395045

Croitor Retuºier; Sofer. Curãþãtorie, angajãm retuºier c o n f e c þ ii º i º o fe r , T e l: 0755200012

é Bucãtar. Restaurant Noblesse, situat in Otopeni, angajeaza bucatar cu experienta in bucataria traditional romaneasca si internationala. Informatii la telefon 0766222738, CV la e-mail office@noblesseotopeni.ro n Bucatar. Restaurant “Taverna Marelui Paharnic” angajeaza bucatar cu cunostinte bucatarie greceasca, Piata Domenii, sector 1 Bucuresti, Tel: 0743901377

é Constructori tipare Bazicar cu experienta, Con fec tioner pentru masina simpla si masini speciale (Stafir, Uberdeck, Triploc, butoniera, masina de nasturi) angajeaza fabrica confectii dama. Oferim conditii foarte bune. Salariu foarte atractiv, Sos.Viilor nr. 56, Tel: 0757518235

é Confecþionere. Ate lier croitorie din cartierul Berceni angajeaza confectionere text i le , T e l : 0 7 2 3 0 7 4 4 2 7 , 0216833000 n Constructor

tipare Fabricã confecþii damã tineret cautã constructor tipare cu experienþã, condiþii foarte avantajoase. Rugãm seriozitate, Tel: 0724275054

é Croitor/easã confecþionat produse cap coadã ºi retuºuri. Oferim carte muncã salariu 1200 RON, Tel: 0723039359


13 Iunie 2014

oferte de muncã România / info / pagina 3 n Croitor/easã experienþã rochii n Frizer,

frizerita, coafeza, de searã cap-coadã. Salariu 1800 manichiurista cu experienta, zona RON. Carte de munca, Tel: Piata Vitan, Tel: 0724614203 0761797088 Hair styl ist. Ur gent Angajam Hair styl ist, cu minim 3 ani experienta, full time sau part time. Salonul este situat in zona Tineretului - Mihai Bravu, Tel: 0754781846

n Ingineri

é Croitoreasa cu experienta pe masina liniara si triploc, care sa stie sa execute un produs cap coada. Mediu de lucru foarte placut, locatie in centrul Bucurestiului, raluca_ionescu2@yahoo.com, Tel: 0784317582

automatiºti ºi electricieni automatiºti. Sc angajeazã. Detalii la Tel: 0728862810, 0731375874 n Inspector resurse umane angajez full time, Tel: 0214449983, 0745770740

n Manichiuristã.

Salon de infrumusetare aflat in incinta unui mall, dorim sa angajam manichiurista/tehnician unghii cu experienta minim 2 ani. Asteptam CV-urile pe adresa e-mail, dorobanti@getavoinea.ro n Manipulanti ºi ºofer livrator categoria B, pentru depozit alimentar, zona Metro Voluntari, Tel: 0746240220 n Maseuza. SC Cristen Beauty Expert SRL angajeaza maseuza pentru salon de infrumusetare localizat in Sector 4, zona Berceni. Postul este full time 8h/zi. Conditii de munca excelente, Tel: 0737056194

n Menajerã

pentru persoana cardiaca, 8ore/zi, 5zile/ saptamana, pentru aprovizionare, gatit, spalat, calcat, cusut, curatenie, udat gradina, tuns iarba, ingrijire catel, tanara energica, cinstita, nefumatoare, ofer 1600Ron, Tel: 0724388467 n Menajerã angajãm, cu experienþã, bunã la gãtit ºi curãþenie, pentru o vilã, zona Primãverii, Tel: 0722881230, 0723118724 n Meºter croitor (constructor de tipare, încadrare tãiat curis) pentru firmã confecþii damã, salarizare foarte bunã, zona Viilor, Tel: 0720548668

é Mesteri in constructii, elect r i c i a n , v o p s i to r - z o n a Bucuresti. Relatii la telefon: 0768928832 n Muncitor calificat. Mobila Class

é Croitoreasa. Atelier confectii haine dama la comanda, angajez croitoreasa cu experienta in domeniu. Salariu motivant + comision din vanzari. Zona Auchan Salajan, 1.300 RON, moco_vali@yahoo.com, Tel: 0742077888

n Croitorese.

Atelier confectii zona Dudesti-Pantelimon angajeaza croitoreasa serii mici si medii, confectionere in simpla si muncitoare necalificate, Tel: 0213240099, 0743128349

n Curier, cu sau fara experienta, program de lucru 12-14 ore, mai multe informatii la telefon, Tel: 0744574574

n Designer.

Fabricã confecþii damã tineret angajeazã designer vestimentar cu experienþã, fãrã obligaþii. Rugãm seriozitate, Tel: 0724275054

n Masinist-confectioner textile rochii dama; executa operatiuni de asamblare a produselor. Cerinte: experienta de minim 1 an in domeniul textil; abilitati de comunicare, atentie distributiva, responsabilitate, creativitate. Salariu 1500 ron, Tel: 0745440488 n Mecanic auto, angajez, Tel: é Lucrãtor comercial. Firmã 0725742411 angajeazã lucrãtor comercial n Mecanic. Prelucrãri prin magazin locaþia Gara de Nord Aºchiere (frezãstrung) ( i n c lu s i v p r o v i n c ie z o n a frezare-rectificare cu maºina a pieselor de diferite forme ºi apropiatã), Tel: 0723205080 mãrimi, pentru companie din n Magazioner, angajeazã firma Bucureºti. Experienþã relevantã ºi de confecþii metalice, Tel: disponibilitate la deplasãri. Relaþii la telefon, mach@mach.ro, Tel: 0788686261 0214609840, 0214609841, n Maistru croitor Fabricã confecþii 0214609843, Fax: 0214601787 damã tineret angajeazã maistru croitor cu experienþã. Condiþii foarte avantajoase, Tel: 0724275054

n Distribuitori pedestri, salariul 1400Ron, Tel: 0768850503

n Femei

ºi bãrbaþi pentru curãþenie în hypermarket zona Bãneasa. Se oferã contract de muncã, decont transport, Tel: 0733030404

n Femeie la vase, tocat, baieti pentru pizza, cuptor angajeaza restaurant oriental, Tel: 0762769583 é Manager Restaurant. SC Catering&Services n Femeie la vase. Restaurant Ansamble Tulin (zona Parc Cismigiu) angajeaza. Cerinte: experienta in angajeaza femeie la vase si domeniu, limba franceza sau service, pentru detalii sunati intre engleza, cunostinte operare PC, 13:00-19:00. Program de lucru: 2 carnet de conducere categoria B. la e-mail contact@ zile lucratoare 2 libere, CV http://www. restauranttulin@yahoo.com, Tel: ansamble.ro, ansamble.ro, Tel: 0725928247, 0762212674 0725543451 n Floricultor cerinþe: obligatoriu studii medii de horticulturã, n Manichiurista Saloanele Magic manichiurista / cunoaºterea bolilor ºi angajeaza dãunãtorilor plantelor de tehnician unghii false. Conditii interior, rezistenþã la efort avantajoase. Experienta minim 2 ani. Zona Dristor, Tel: susþinut, Tel: 0754030601 0768106512 n Frigotehnist. Firma angajeazã tehnician frigotehnist service n Manichiuristã, tehnician unghii pentru instalaþii comerciale– false gel, experienta minim 2 ani, hypermarket ºi supermarket. salariu fix + comision. Bucuresti, Detalii la telefon, Tel: 0723566747 Tel: 0728291185

angajeazã muncitor calificat tâmplãrie, Tel: 0726708728 n Muncitori. Firma spatii verzi angajeaza muncitori cu Experienta in tuns cu motocoasa si masina tuns iarba, detalii la telefon: 0737066812 n Operatoare salã de jocuri, zona Presei Libere, salariu 800Ron/lunã, Tel: 0212244791, 0765486755, 0723436343 n Operator masina. ITU Refrigeration SRL, Sos. Odaii nr. 73-77, sector 1 (linia de centura langa podul Otopeni), angajeaza: Operator masina prelucrari table-Abkant CN. Relatii la telefon: 0213198802, 0213198803, 0213198807 n Operator Pc cu experienta, angajeaza (4 ore) societate comerciala. CV la fax 0213358803 sau e-mail cristina@cagead.ro n Operator. Firma confectii metalice angajam operator masina automata pentru debitat profile si tabla, Bucuresti, Tel: 0311020584, 0733103468


13 Iunie 2014

pagina 4 / oferte de muncã n Personal.

O s p ã t a r s i o s p a t a r it e c u experienta, maxim varsta 25 si aspect placut. Rog seriozitate, pizza_gili@ya hoo.com, Tel: 0213242387, 0722218487

é Paznic angajeaza Restaurant Il Cantuccio. Mai multe detalii la telefon: 0724540839

privatã

0756200044

n Personal,

departamentul

achiziþii, limba englezã ºi limba

n Ospatar,

ajutor ospatar, hostess, bucatar experienta sef tura, bucatar gratar si plita, ajutor bucatar. Restaurant cu specific pescãresc, situat în Parcul Herastrau, angajeaza personal, CV la e-mail, angajari.restaurant2014@yahoo.co m, Tel: 0721335555 n Ospãtãriþã, angajez 2 studente sau proaspat absolvente (max 3 ani) nebunatice, pentru a lucra la terasa. Salariul se stabileste la interviu. Detalii la telefon, Tel: 0729936522, 0726317698 n Ospãtãriþe ºi pizzari, angajeazã restaurant “No Name” zona Berceni, Tel: 0213320029, 0767978522

Clinicã

angajãm personal curaþenie, Tel:

germanã

constituie

avantaj,

angajeazã SC confecþii metalice,

é PER SONAL FEMININ CU/FÃRÃ EXPERIENÞÃ ANGAJEAZÃ 19 STUDIOURI VIDEOCHAT. OFERIM 500$ BONUS ANGAJARE, AVANS 800$, SALARIU 1200$-10000$ LUNAR, 800$, CONCEDIUL ANUAL, COSTUMAÞII + TRANSPORT GRATUIT, http://www.livemodels.ro, TEL: 0761808808, 0731080888

é Personal cu experienta în pregatit cusut, finisat ºi meºterã pentru pregãtit cusut feþe, pentru Fabrica incaltaminte, Tel: 0730501000

Tel: 0788686261

n Personal ajutor

cofetarie

cofetari

cu

angajez: experienta,

vanzatori, bucatari, barmani si picolite, Tel: 0722287339 Personal feminin, Studio X, CM, full/part time hostess online. Salariu Garantat ºi 500$ bonus la angajare, min 1 limba strainã, Tel: 0733839026, 0784606572

é Personal Restaurant. SC Ansamble Catering&Services angajeaza pentru Bucuresti: Bucatar, ajutor bucatar, casier, picol, spalator varse. Cerinte: e x p e r i e n ta i n d o m e n i u alimentatie publica. CV la e-mail contact@ansamble.ro, http://www.ansamble.ro, Tel: 0722646299, 0722564812. n Personal

restaurant. Casa Yanka, restaurant cu specific traditional si mediteranean angajeaza:bucatar, ajutor bucatar, ospatari si personal la spalat vase. Informatii la telefon, CV la email office@studiofit.ro, Tel: n PERSONAL MUNCITOR. SC http://casa-yanka.ro/, 0745312762 ANGAJEAZA MUNCITORI P i z z a r /ã c u e x p e r i e n þã , NECALIFICATI PENTRU angajãm in zona Colentina, Tel: LUCRARI DE EXECUTIE APA SI 0747601456, 0765254774 CANAL PENTRU LOCALITATEA TUZLA, JUD. CONSTANTA, n Programator sisteme efractie. Societate de paza angajeaza 1.400 RON, schipor.oana@ programator sisteme anti-efractie cu experienta, vertatel.ro, TEL: 0733303349 nc.ppttehnic@yahoo.com, Tel: 0722357314

n Receptionera. Cladire de birouri

é Vânzãtoare cofetarie, cu experienta, angajez, Tel: 0733021502, 0765550889 n Vânzãtoare

mezeluri brãnzeturi, angajeazã Supermarket, zona Iancului, Tel: 0758108240 n Vânzãtoare pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765820686 n Vânzãtoare cu carte de muncã, salariu 800Ron/lunã, Tel: 0212244791, 0765486755, 0723436343 n Vânzãtoare Angajez vanzatoare cu experienta domiciliu sector 4, Tel: 0764795494, 0735979352 n Vânzãtoare cofetarie angajez, salariu bun, carte munca, Tel: 0723629359 n Vanzatoare. Mini market din zona Rahova Sebastian angajeaza vanzatoare sau lucrator comercial calificat. Persoana trebuie sa fie serioasa, ingrijita si atenta la detalii. Salariu motivant, Tel: 0762773580 n Vânzãtor (casier) pentru fast-food turã noapte, experienþã casã marcat, sector 2, Tel: 0216193814

angajeaza in zona Vitan, Tel: 0728088607

n Shaormar, urgent angajam

shaormar cu experienta pentru restaurant tip fast-food in zona Maria Rosetti, sector 2, Tel: 0721800122, 0786636954

n ªofer categoria B+C; relatii la

é VIDEOCHAT FETE SI CUPLURI, OFERIM CONDITII EXCELENTE DE MUNCA INTR-O LOCATIE SPECIAL AMENAJATA IN ZONA DRISTOR, BONUS ANGAJARE 300 $, COMISION 50%-70% PLUS BONUSURILE DE TAR GET, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, BONUSURI SI CONCURSURI MOTIVANTE, 4.000 USD/LUNA, o ffice@virtualstarsstudio.ro, http://www.virtualstarsstudio.ro TEL: 0721516830, 0763296676

é Videochat, Super oferta, 300$ cadou la angajare. Kiss Stu dio angajeaza modele minim 18 ani cu sau fara experienta in domeniu. Oferim salariu minim garantat de 1 0 0 0 $ , c a r te d e m u n c a , posibilitate non-adult, asigurare m e d i c a l a , t r a in i n g d e specialitate, posibilitate de cazare. Zona ultracentrala si c o n d i t ii d e l u x , c o ntact@kiss-studio.ro, http://www.kiss-studio.ro/, Tel: 0727201020, 0767607060

telefon sau CV la fax, Tel: 0758980000, Fax: 0214113251

n ªoferi cu maºinã personalã pe gaz, angajeazã restaurant “No Name” zona Berceni, Tel: 0213320029, 0767978522

n Spãlãtori auto, cu experienþã, din Bucureºti, Tel: 0744636380

n Spalatori

Auto. Spalatorie auto Popesti Leordeni angajeaza spalatori auto full time cu contract de munca. Experienta constituie un avantaj. Locatie civilizata, peste medie, cu vad comercial, emil.chelu2@yahoo.com, Tel: 0722217491, 0722217473

é Videochat studio angajam fete,

cupluri pentru activitatea de videochat 100% legal. Oferim cazare, plata zilnica, procent de la 50-80%, bonus de angajare 100 de ron, program flexibil, bonus daca aduci alt cuplu sau fata, locatii ultracentrale din Bucuresti, castiguri garantate intre 3000-3500$. Rugam seriozitate, n Studenti pentru perioada de 3.500 USD/luna, Tel: vara, angajeaza companie ogalivestudio@gmail.com, internationala, posibilitati de 0765936257 avansare. Salariul zilnic 50Videochat S tu d i o 70Ron, Tel: 0371413629 adult/non-adult, cauta fete n Sudori electrici cu experienta cu/fara experienta, 100$ bonus, minim 10 ani angajeaza SC contract de munca. Bucuresti, constructii din Bucuresti. Prezinta Calea Mosilor, 1.500 USD, avantaj autorizat ISCIR. Tel de kalipso.stu dio@ya hoo.com, luni- vineri ora 7:30-16:00, Tel: http://www.kalipso-stu dio.net, 0785280232 Tel: 0762450386 n Tâmplar specialist maºinã de gaurit multiplu, circularist. SC Still Design Production SRL Bucureºti, Tel: 0744318750, 0727729994

n Tâmplar, angajãm in Bucureºti, Tel: 0744318750, 0727729994

n Tehnician Sisteme Securitate.

Angajam Tehnician Instalator Sisteme de Securitate, fara cazier, pentru cablare structura, instalare echipamente. Oferim salariu atractiv, Tel: 0743016016

n Tinichigiu,

mecanic- ajutor mecanic angajeaza service auto. Relatii la, Tel: 0744799030

az.ro

é VIDEOCHAT, FETE SI CUPLURI, TE ASTEPTAM INTR-O LOCATIE SPECIAL AMENAJATA IN ZONA U N I V E R S I T A T E , BO N U S ANGAJARE 300 $, COMISION 50-70% PLUS BONUSURILE DE TAR GET, PLATA LA ZI SAU BILUNAR, TOMBOLE ATRACTIVE, 4.000 USD, 7sinsstudio@gmail.com, TEL: 0768012232, 0733796745

Videochat. Fete cu/fãrã experienþã, pentru videochat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$. Procente 50-90%, bonus 500$, avans 600$ din prima zi. Studiouri în zonele Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Victoriei, Alba-Iulia, Iancului. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077


oferte de muncã în strãinatate / imobiliare / pagina 5

13 Iunie 2014 n Vopsitor. Firma de structuri

n Domneºti, Clinceni, particular, n Domneºti,

metalice Bucuresti angajeaza vopsitor calificat, Tel: 0311020584, 0733103468 n Vopsitor. Firma de confecþii metalice, cautam vopsitori industriali, Tel: 0788686261 n Zidari cu experienta angajeaza firma constructii, contract de munca, santier Bucuresti, Tel: 0765756254

Super oferta, teren rate, Curtea Domnesca, Unitatea Militara, Teghes, Ciutaci, utilitati, variante auto, 12 EUR/mp, http://www.vileduplex.ro, Tel: 072353033 n Dragomiresti, Bâcu, 1000 1350mp, 7km de la Carrefour Militari. Terenul se afla in localitate, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 n Giurgiului, Tiparnitei, loturi 950mp, deschidere 23m, langa vile, 17 EUR/mp, Tel: 0725754724 n Popeºti-Leordeni, vand teren intravilan, 312mp, deschidere 9m, pretabil constructie casa, utilitati la poarta. Fara intermediari, 42.000 EUR, Tel: 0727556693 n Progresul, Dedeman, Dr. Bercenarului, loturi 1500-4765mp, 75E+TVA, Tel: 0745121478

é Marea Britanie, Club nou din n Franþa,

urgent vanzatoare, patiseri, brutari cu sau fara experienta, cunostinte limba franceza, contract iunie-septembrie 2014, 700euro, cazare si transport oferite, iordaches2004@ yahoo.com, Tel: 0033781992261

Celtenham, Anglia, cu deschiderea in Iunie 2014, angajam hostesse, avand varsta peste 18 ani, cunostinte minime de limba engleza. Castiguri suplimentare la consumatie, privat show. Castig posibil lunar intre 1000 si 4000 euro, cazare asigurata, house free gratis prima saptamana. Mess: office_newstyle, 4.000 EUR/luna, anuntnewstyle@yahoo.com, http: //www.dansatoare.eu, Tel: 0721911169 n Marea Britanie, Cautam Doamne si Domnisoare cu aspect fizic placut pt servicii pers si Escorta, Min 18 ani, Cazare si transport asigurat, Discretie si siguranta asigurate, zona centrala, clientela formata, castiguri substantiale (50%) Mai multe detalii la Tel/Mess, Rog seriozitate, 7.000 EUR/luna, larysa.larysa85@yahoo.com, Tel: 00447466500463

n Singapore.

Manager de Produs Germania clubpentru Sediul din cautam fete cu asSingapore. pect fizic placut Responsabilitãþi: Gestionarea întregului pentru companie inciclu de viaþã a tima si escort. produsului ºi planificarea Castiguri strategicã a activitãþilor tactice ale companiei; substantiale in Atingerea obiectivelor functie de vointa strategice ºi pentru restul fiecaruia.. mai multe activitãþilor managementului local. detalii: ge.club@ Cerinþe: 5-10 ani yahoo.com, experienta practicã în http://www.auchalet industria jocurilor de noroc on-line; damour.de, Tel: Studii-superioare în 004915784265764 é

Germania. Club select, cauta tinere aspect fizic plãcut, cu/fãrã experienta, câºtiguri zilnice, cazare asiguratã, plata la zi, 5.000 EUR, ge.club@yahoo.com, http://www. auchaletdamour.de Tel: 004915784265764 n Italia.

Societate serioasa, angajez sofer profesionist cu experienta in UE. Preferabil experienta pe Cimentruk, crazytransport@yahoo.ro, Tel: 0756628395

domeniul economic sau comercial, bune cunoºtinþe de marketing; Cunoasterea Limbii Engleze la nivel Avansat, obligatoriu; Cunoasterea Limbii Chineze la nivel Avansat, obligatoriu, can@ everymatrix.com, http:// everymatrix.com, Tel: 0317101248

n Uniunea Europeana. Muncitori

é Buftea, dupa Buftea, Casa cu Tei, cartier nou format de vile noi, langa padure, drumuri interioare modern amenajate, curentul trifazic se poate folosi din prima zi, stalpii de curent sunt montati in dreptul fiecarui lot, iluminatul este pus in functiune, se poate construi imediat, urbanism maxim P+2, la 25 de min de Pta Victoriei pe DN1A, particular, mai multe poze si detalii se pot vedea pe site, 7.500 EUR, particular@ terenurilapadure.ro http://www.terenuri lapadure.ro Tel: 0722677873, 0765555614

in constructii. Angajam personal muncitor specializat si cu experienta in sisteme rigips si/sau partitii de sticla pentru contract in strainatate. CV la e-mail cristea.cristina_office@yahoo.com n Cãlãraºi, Frumuºani, Postãvari, Programari interviu L-V 72.000mp, tarla 8/1, 150m 09:00-16:00 la telefon: deschidere, DJ100, 2.5Euro 0763614074 discutabil, Tel: 0724845255

n Buldoexcavatorist,

sofer profesionist cat B C E, experienta pe buldoexcavator, excavator, cu atestat cale si terasament, experienta pe cap tractor, trailer, atestat agabaritice, atestat marfa, doresc angajare in Bucuresti sector 4, costicretu55@ yahoo.com, Tel: 0722544611

é Dâmboviþa, Crevedia comunã, Casa cu Tei, loturi modern amenajate langa padure, stalpi de curent si iluminat la fiecare lot, se poate construi imediat maxim P+2, cartier nou de vile, fiecare lot e delimitat de tarusi metalici, acces din DN1A, la 25 de minute de Pta Victoriei, toate actele sunt la zi, particular, preturi incepand cu 5.600 Euro/ lot, mai multe poze si detalii pe site, 5.600 EUR, http://www.terenuri lapadure.ro Tel: 0722677873, 0765555614

Clinceni, langa cartierul Curtea Domneasca, vila p+1, 120mp, teren 250mp, utilitatigaze, curent, canalizare, iluminat stradal. Acceptam credit, 63.800 + TVA 5%, http://www.vileduplex.ro, Tel: 0723530331 n Frumuºani, Vand, schimb, casa constructie 1975, caramida+ beton, 5 camere, acoperis refacut, 250mp+ 1400mp curte, schimb cu apartament Bucuresti, 49.000 EUR, Tel: 0736689247 n Giurgiu, Comana, 115mp, 1500mp teren, 4 camere, ultramoderna, butelie gaz, centrala, hidrofor, baie, bucatarie, Tel: 0741364171, 0784268331

é Giurgiu, Mârºa, casa 115mp,

3 camere, baie, bucatarie, termopane, gresie, faianta, n Aparatorii Patriei p+m, 5 parchet, 2 intrari in casa, din caramida, fosta gradinita, teren camere, 2 bai, centrala, 150mp, 1530mp, central, stradal, conditii 55.000 EUR, Tel: 0721975839 foarte bune, cadastru, pret negociabil, n Berceni Comuna, casa P+1 de intabulare, 30.000 EUR, Tel: 0724192308 caramida145mp, izolata exterior, Cartier, Aleea finisata interior, partial mobilata. n Jilava, Dumbravei, vila P+M, 140mp casa este locuita, nu a fost finisata, 300mp teren. Accept construita pt.vanzare. Parterul are prima casa sau variante. discutabil, Tel: dormitor, living, bucatarie open 55.000E 0760595103 space, baie, la etaj 3 dormitoare baie si balcon. Are toate utilitatile n Pantelimon Oraº, vilã 180mp, disponibile zonei. Rog seriozitate, P + 1 + pod, 5 camere, nefinisatã, la roºu, teren 315mp, 59.990 EUR, ingridchirita@ utilitãþi, proprietate, cadastru + yahoo.com, Tel: 0786091639 intabulare, 41.500 EUR, Tel: 0723851342


pagina 6 / vânzãri imobile / cumparari imobile / închirieri imobile

13 Iunie 2014

n Prahova, Buºteni, Zamora, vilã n Gara

de Nord, vand duplex, sc=103mp, mobilatã, apartament 3 camere, ac, vedere Cruce, suprafaþã curte centrala, jaluzele exterioare, usa 253mp, 85.000 EUR, Tel: metalica, 52.000 EUR, sperantap 0724537493 @gmail.com, Tel: 0722792453 n Prahova, Cornu de Sus, casa la rosu Demisol+Parter+Etaj, teren GORJULUI, VAND 1000mp, toate utilitatile, peisaj APARTAMENT 2 CAMERE, superb, pret foarte mic, fpromiseland@yahoo.com, Tel: 55MP, ET 3/4, BLOC NOU, DECOMANDAT CU MULTIPLE 0749792817 IMBUNATATIRI, LA 1 MIN DE n Prahova, Sinaia, central, METROU SI CU POZITIONARE (Hotel Mara), particular, vând E X C E L E N T A , vilã, construcþie nouã, SU 250mp, curte liberã 550mp, 3 5 1 . 5 0 0 E U R / O R A , prestariservicii.danconu locuri parcare, Tel: 0749611738 @ y a h o o . c o m, TEL: n Voluntari, vand casa curte, 0745188378, 0733337967 central, 390mp, toate utilitatile, cadastru, intabulare, 63.000 EUR, n Obor, apartament 2 camere in Tel: 0763070104 bloc nou, centrala de apartament, ªtefan Cel Mare, metrou, vand finisaje de lux, usa metalica, obiecte sanitare, gresie si faianta, imobil casa + teren 300mp, toate tamplarie termopan (lux), facitatile, centru, 930 EUR/mp, suprafete vitrate mari. Beneficiaza Tel: 0726789292 de TVA de 5%. Terasa proprie 6, 5mp, 73.200 EUR, razvan.codreanu@gmail.com, Tel: 0733734124

n Rahovei,

Sebastian, Calea Ferentari, banca, 5/8, dec, g+f+p+t+um, loc parcare, discutabil, 34.000 EUR, Tel: 0216442571, 0723713816 n Vitan Mall, vând garsonierã, confort 1 sporit, mobilatã lux, 48.000 EUR, Tel: 0722663300, 0751230723

n Aviaþiei, apartament 2 camere, etaj 2/4, bloc 1986, reabilitat, 67mp, metrou, negociabil, Tel: 0744325588 n Cantemir, Budapesta, urgent apartament 2 camere, et. 3/7, liber, Tel: 0722722361 Constanþa, Medgidia, zona Centrala, bulevardul Republicii langa Spitalul Municipal, vand apartament 2 camere, semidecomandat, 55mp, etaj 3/4, fara imbunatatiri, mobilat mod est, 18.000 EUR, Tel: 0751227001

é C o º b u c , s t r. G e o r g e C o s b u c , l a n g a P ri m a r ia Sector4, 2 minute Piata Unirii, apartament 2 camere 58mp, la casa, etaj 1din2, utilat si mobilat de lux. Bonus: la vanzare se ofera si boxa de 26mp la d e m i s o l , c a r e p o a t e fi amenajata ca Garsoniera, 85.000 EUR, robert07win@yahoo.com, Tel: 0721994787 n Dristor,

merou, particular, apartament 2 camere, decomandat, etaj 8, 55mp, fãrã îmbunãtãþiri, costruit 1982, 42.999 EUR, Tel: 0771434289

n Gara de Nord, vand urgent apartament 2 camere, imbunatatiri, g+f+ac+um+t, 8/9, semimobilat, proprietar direct, 28.000 EUR, Tel: 0730005460

n Drumul Taberei, strada Parva, cf. I, decomandat, 2 balcoane, etaj 4/4, terasa refacuta recent, 54.000 EUR, Tel: 0723200699 n Giurgiului, Aleea Calinesti, vand apartament 3 camere zona linistita, semidecomandat, etaj 2, imbunatatiri. Negociabil, 52.800 EUR, bobo.spataru@ gmail.com, Tel: 0747632915 n Rahovei, Calea Ferentari, Sebastian, banca, 4/10, dec, 2 gr sanitare, g+f+p+t, discutabil, 67.000 EUR, Tel: 0216442571, 0723713816 ROMANCIERILOR, BD TIMISOARA, 3 CAM, ET. 4/10, 75MP, GRE-FAI, TERMP, USA MET, AER COND, APOMETRE, BALCON TERMOPAN LA TOATE GEAMURILE, CIVILIZAT, SCOALA LICEU LA 2 MIN, PLAZA MALL, LIDL SI CORA 10MIN, 53.900 EUR, mariana.rudeanu58@gmail.co m, TEL: 0724356625

n Titan,

Theodor Pallady 3 camere an 1985, 1/4, 2 bai, balcon 11mp, 3 debarale, fara é Pantelimon, apartament 2 imbunatatiri, 56.500 EUR, cam decomandat, 6/10, 43mp, alin.stavarache@kriterionimobiliare. ro, http://www.kriterionimobiliare.ro, b a l c o n , li b e r , u r g e n t , Tel: 0769639419 32.000 EUR, Tel: 0722881177 n Unirii, Sitraco, 3 camere, n Rahova, Pucheni, decomandat, bucatarie utilata, aer apartamentele se vând complet conditionat, stradal, etaj 8, finisate, 57mp, constr. 2014, sunt 140.000 EUR, Tel: 0757134270 branºate la toate utilitãþile oraºului º dispun de centrale proprii, calorifere, uºi interior, geam termopan, obiecte sanitare, gresie, faianþã, parchet. Direct dezvoltator, 30.000 EUR, Tel: 0768767575 n Titan Codrii Neamtului, cf. 2 sporit. decomandat, 6/10, 39mp, n Ciºmigiu, Izvor, 4 camere, etaj fara intermediari, 36.000 EUR, Tel: 7, 120mp, vedere Palatul 0729084001 Parlamentului, ideal investitie, n Universitate, Balcescu, 85.000 EUR, Tel: 0720749281 semidecomandat, renovat recent, mobilat, utilat complet, ac+um, bloc reabilitat termic, balcon, et. 8, 64.000 EUR, Tel: 0728439704

é Prahova, Sinaia,

str. Mihail Kogãliniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

n Berceni,

Piaþa Reºiþa, pariticular, garsonierã, cf 1, 34mp, gresie, faianþã, termopane, 1 + 1 garanþie, 800 RON, Tel: 0765475252, 0765143329

é 13 Septembrie, é Camil Ressu, piata Ramnicu

Margeanului, apartament 2 camere, semi-decomandat, 54mp, et. 3/10, 1984, confort 1, renovat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, racord gaz 2 focuri, termopane (inclusiv balcon inchis), aer conditionat, apometre, repartitoare, contor gaz, loc parcare. Se vinde complet utilat (masina spalat, aragaz, combina frigorifica) mobilat (dormitor, living, dressing hol, bucatarie). Accept credit. Negociabil, 47.900 EUR, gabi.dragota@ gmail.com, Tel: 0745774456

é Dristor, apartament 4 camere decomandat p/8, bloc 1984, gfpt, 2 AC, izolat termic, alarma, parcare, beci 40mp acces din apartament, 5 min m e t ro u , 77.000 EUR, dinu.lupusoru@yahoo.com, Tel: 0766502003 n Drumul

Taberei, Lasermed, apartament 4 camere, etaj 2/10, semidecomandat, exclus intermediar, rog seriozitate, 90.000 EUR, Tel: 0726683873, 0723347115

Sarat, Inchiriez garsoniera, open space, mobilata pe comanda si utilata complet, termopane, um, AC, parchet, gresie, faianta, 5\10, 250 EUR/luna, ralucasrm@ yahoo.com, Tel: 0744203763 n Lacul Tei, ofer închiriere garsonierã, mobilat, 3/7, îmbunãtãþiri, curat, 250 EUR/luna, Tel: 0729203746 n Militari, Virtutii, Garsoniera, Particular, Parter / 8 Stradal, Linia 41, Conf. 1, Decomandat, Numai pentru Birou, Cabinet, Sediu Firma, Tel: 0722269092 n Nerva Traian, garsoniera 6/8, conf. 1, 42mp, decomandat, gresie, faianta, mobilat, Tel: 0760989101 n Nerva Traian, proprietar Inchiriez garsoniera, recent mobilara si utilata, 300 EUR, Tel: 0723174881

n Filaret, ofer pentru inchiriere unei persoane camera mobilata la curte, Tel: 0213362043

n Titan Inchiriez camera in vila,

mobilata si utilata, 150 EUR/luna, dormad91@gmail.com, Tel: 0722294733 n Berceni, Cultural, parter, complet mobilat, n Titan, inchiriez camere de locuit decomandat, in vila, complet mobilate si utilate, toate utilitãþile, stare excepþionalã, pretul este negociabil, baie si 300 EUR/luna, Tel: 0722333207 bucatarie la comun, curate, stradal, 5 minute de metrou, in n Berceni, Aliorului, 2 camere, pret este inclusa si intretinerea, confort 1, etaj 8/10, mobilat, utilat, 150 EUR/luna, dormad91@ curat, negociabil, 250 EUR/luna, gmail.com, Tel: 0722294733 Tel: 0723295511

n Unirii, apartament mobilat în Asmita Gardens, Splaiul Unirii, 2 camere, aer condiþionat, 2 bãi, hol, bucãtãrie, terasã, cu sau fãrã garaj subteran, 600 EUR, draneliz@yahoo.com, Tel: 0735146775

n Unirii, O. Goga, particular, é Berceni, Bd C Brancoveanu, imobil 2000 monolit, stradal, str. Semenic, apartament 2 camere, 40mp, decomandat, complet mobilat, recent renovat, cu toate utilitatile, parter/8, 280 EUR, grigore_valy@ yahoo.com, Tel: 0746883827, 0726134291 n Floreasca, proprietar apartament cu toate dotãrile, contorizat, mobilat, zonã liniºtitã, aproape Billa Kaufland, 235 EUR, Tel: 0765455725, 0744483067 n Obor, Bd. Ferdinand, inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat. 0769.661.849, Tel: 0769661849 n Pantelimon, Delfinului, Biserica, BCR, 5/10, dec, 60mp, um+g+f+t+p bambus, balcon, stradal, nemobilat/semimobilat, 900Lx2, Tel: 0216442571, 0723713816 n Rahova, inchiriez apartament 2 camere, et 9, imbunatatiri, semidecomandat, foarte spatios, mobilat modern, 270 EUR, Tel: 0722371047 Sãlaj, inchiriez apartament 2 camere, confort 2, utilat, mobilat, 3/4, g+f+t+ac, zona linistita, loc p a r c a r e , 2 0 0 E U R , T e l: 0785676885

renovat recent, mobilat modern, complet utilat (MP, AC, A, CF), parchet lemn masiv, gresie, faianta, termopan, usa metalica, balcon, 60mp, et. 8/9, 415 EUR/luna, ema7577@ yahoo.com, Tel: 0729335876

n 1 Decembrie Bd, inchiriez 3 camere, decomandate, 10/10, semimobilata, aproape metrou, scoala, gradinita, 250 EUR, Tel: 0767556478

n Basarabiei, Stadionul National, liceu, p/4, balcon, 2 gr. sanitare, mobilat, utilat, 230E x2, Tel: 0216442571, 0723713816 Damaroaia Lac apartament cu 3 camere, 90m utili, dotat cu bucatarie, nemobilat, bloc nou, zona linistita, Sector 1, la 4 minute de Piata Presei Libere, Tel: 0788462344

n Titan, Piata Matei Ambrozie, n Drumul Lotrioara nr 2, intrarea Parc Gradinita nr 71, decomandat, reabilitatat, renovat, etaj 6/10, 290 EUR, magdamagdalena89@ yahoo.com, Tel: 0764460574, 0724248494

Taberei, Parc Moghioros, 5/10, semidecomandat, mobila noua, renovat recent, 200 EUR/luna, Tel: 0722600760

n


auto-moto / electro / matrimoniale / animale / pierderi / citatii /

13 Iunie 2014 Libertãþii, Bulevard, particular, 3 camere, 95mp, et. 7/8, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, nemobilat, bucãtãrie utilatã, vedere mixtã, gresie, faianþã, parchet, termopan, uºã metalicã, aer condiþionat, recent zugrãvit, pretabil office sau locuit. Lunã 550 Euro negociabil, Tel: 0733106680

n Victoriei, Louis Blank, langa Guvern, 147mp, birouri clasa A (mobilat lux birouri), 1/6 garaj, 2.200 EUR/luna, Tel: 0745121478, 0725754724

n Caut colege de apartament pentru inchiriere. Sunt libere doua camere, Tel: 0734252475

é Alina 34 ani, poza reala, ofer

n Naþiunile Unite, parter, fara

companie intima, oral si normal, domnilor maturi si educati, la locatia mea; 100lei/finalizare; 200lei/ora; Nerva Traian, 100 RON, Tel: 0765869290

bulina, 90mp, necesita zugravit, 490 EUR, Tel: 0744543735 n Panduri, Stradal, 1/8, decomandat, a/c, mobila noua si renovat recent, 330 EUR/luna, Tel: 0722600760 n Vitan, Real, Auchan, N.Pascu, p/4, t, f, um, tv, automata, balcon, modern, decomandat, mobilat, utilat, 1200Lx2, Tel: 0216442571, 0723713816

é Amanta perfecta, la mine ai é Basculanta

Damaroaia Lac duplex finisaj nou, cladire noua, 4 camere, loc de parcare, zona linistita, la 4 minute de Piata Presei Libere, Tel: 0788462344

n Beller,

garsoniera pretabila spatiu comercial, 21mp utili, P/4, renovata, usa lemn masiv, instalatii noi, vedere stradala Radu Beller, intrare separata, plus boxa depozitare (situata la etajul 4, suprafata: 5, 48mp). Suprafata totala 26mp. Ideal pentru mic magazin, atelier, birou, agentie etc, 700 EUR/luna, madellein46@ yahoo.com, Tel: 0723675577

n Giurgiului,

Dedeman, Dr. Bercenarului, hale depozite, toate utilitatile, 140mp-1000mp, 4 EUR/mp, Tel: 0745121478 Militari, Piaþa Gorjului, spaþiu comercial 40mp, stradal, super vad, Tel: 0734540940

Obor, Metrou la 5 min, societate comerciala inchiriem imobilele proprii, spatii de birouri si comerciale in sector 2. Spatii birouri 100mp, 200mp, 250mp, 800mp, 1600mp, 3.200mp. Spatii comerciale 126mp, 336mp si 750mp vis-a-vis Piata Obor, zona cu vad foarte ridicat. Hala depozitare / logistica la 300m Piata Obor 5600mp. Hala se preda finisata la cheie. Spatii renovate si finisate recent, locuri de parcare, paza non-stop, fara taxa de mentenanta, 5 EUR/mp, office@ mecanicafina.ro, http://spatii-deinchiriat.tumblr.com/ Tel: 0722450573

Iveco Magirus, motor Deutz in 4 pistoane si racire cu aer. Basculabila pe 3 parti, Stare buna de functionare, cu revizie Totala. Adusa din Germania. Taxa de inmatriculare nu se plateste. Motor 4.086cmc si 86cp (64 kw), Tonaj max aut. 7.420 kg. Pretul Negociabil, 3.200 EUR, utilajedem@yahoo.com, http://www.pigorety.ro, Tel: 0744332506

parte de respect, mult rasfat, igiena, discretie, nu te grabesc, atenta la dorintele tale, sunt reala si frumoasa, te astept intr-o locatie curata si centrala, 150 RON, Tel: 0763566840

é Chevrolet Spark, 2007, taxa de timbru achitata si nerecuperata, cumparata é Finalizare orala, sexy si nebunatica, vrei o aventura diferita de noua de la cu adevarat? Discretie, tandrete, reprezantanta, carte erotism? Vino si am sa-ti ofer service, tot istoricul la anal, normal, oral cu finalizare de reprezentanta. Dotari: aer cea mai buna calitate!, 150 RON, conditionat, ABS, servo Tel: 0731713237 directie, ESP, EDS, cadru de protectie, alarma, airbag-uri, geamuri electrice, oglinzi electrice, inchidere centralizata, radio/CD, 2.600 EUR, Tel: 0764637609 é Ford Ka, an 2000, taxa de timbru platita nerecuperata, aer conditionat functional, abs, geamuri electrice, jante aliaj, cauciucuri noi, stare foarte buna de functionare, nu pierde ulei (recent facut schimbul), prima inmatriculare in Romania 10/2013, masina ingrijita, ITP valabil 08/2015, asigurare valabila 03/2015. Primul proprietar in Romania. Fara samsari. Rog si ofer seriozitate, pret usor negociabil, 1.399 EUR, alex_neagu89@yahoo.com, Tel: 0726103130 n Hyundai Accent 2006, benzinã, 77.000 km, þinutã în garaj, AC, 2.300E, Tel: 0727642676 n Kia Pro_cee’d benzinã, 2008, 59.000 km, þinutã în garaj, AC, ABS, senzori parcare, taxã mediu plãtitã, nerecuperatã. 5.400E, Tel: 0727642676

Bucuresti sector 1, Str.Cãderea Bastiliei nr. 5, ap. 1, avand J40/3458/2001 si CUI 13804317, declaram pierdute si nule certificatul de inregistrare al societatii precum si certificatul constatator aferent sediului social cu activitate, costin.manoli@gmail.com n Subscrisa SC Aurotoni Impex SRL, cu sediul social in Bucuresti, str Prundeni, nr 10, sector 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/27339/1992, avand CUI 2621691, declar pierdut Certificatul Constatator emis pentru punctul de lucru din Bucuresti, bd Iuliu Maniu nr 140, Piata Gorjului, taraba 346, sector 6, de Oficiul Registrul Comertului de pe Langa Tribunalul Bucuresti in baza declaratiei pe proprie raspundere nr 33250/29012007. Il declar nul, Tel: 0000 n Vasistel Service SRL, cu sediul in Bucuresti, Drumul Timonierului Nr 17, Bloc 2, Etaj 2, Ap 170, Sector 6, J40/4032/1993, CUI 5678161, declara nul ca urmare a pierderii certificatul constatator emis de ORC Bucuresti pt punctul de lucru al societatii situat in Bucuresti, str Lujerului nr 1, Sector 6.

etapei de încadrare SC Intercross SRL, titular al proiectului „Reconfigurãri, recompartimentãri, amenajãri interioare în vederea schimbãrii destinaþiei în hotel a imobilului autorizat anterior cu nr. 1124768/26.02.2013 ºi extindere subsol pe douã niveluri”, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre A.P.M. Bucureºti, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reconfigurãri, recompartimentãri, amenajãri interioare în vederea schimbãrii destinaþiei în hotel a imobilului autorizat anterior cu nr. 1124768/26.02.2013 ºi extindere subsol pe douã niveluri”, propus a fi amplasat în Bucureºti, Sectorul 3, Str. Doamnei, nr. 12. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucureºti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, în zilele de luni pânã vineri, între orele 9:00 - 12:00, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii, observaþii, la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data de 18.06.2014, Tel: 0740030555

n Rostami Saeid cu domiciliul in Clinceni, str. Fortului, titular al

n Numitul, Tiron Adrian Costin proiectului PUD, Sos. Centura domiciliat in str. Izvorul Rece, nr. 1, bl. M1/1, sc. 12, et. 10, ap. 531, sector 4, Bucuresti, este chemat in calitate de parat in data de 22.10.2014 la Tribunalul Neamt – Sectia a II-a Civila, in actiunea promovata de Best Insolvency SPRL - lichidator judiciar al Katmi Corporation SRL, in dosarul nr. 5251/103/2011, Tel: 0000

T10, P43, nr. cod. 693, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii obtinerii avizului de mediu. Prima versiune se poate consulta la Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, str. Lacul Morii nr. 1. Observatii in scris in termen de 15 zile la sediul APM Ilfov, Tel: 0763296240

é é Sexy, satul de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti! Sunt pasionala, ador sa fac dragoste! Alaturi de mine o sa ai parte de sex total. Garantez revenirea! 150 RON, Tel: 0731858877

n Casatorit, prezentabil, 40, inalt, ofer sponsorizare unei tinere simpatice, adepte a sexului total. Rog prezentare cu poze sugestive, steff05crist@yahoo.com Dacia Logan, Matiz, Cielo, Tico, Su per nova, Solenza, Skoda, Renault, Opel, Chevrolet, VW, Jeep, 4x4, etc, Tel: 0765119407

n SC Sol Serv SRL cu sediul in n Anunþ public privind decizia

n Esti

o femeie sensibila, romantica, pasionala si fara prejudecati? Daca esti asa te astept sa ma cauti si sa incepem amandoi o frumoasa poveste de dragoste, Tel: 0731655695


13 Iunie 2014

Magazin, vinde monumente funerare, marmurã, granit, str Drumul Gãzarului, nr 9, sector 4, Bucureºti, Tel: 0767950943, 0752228866

n Vand microferma in Zimnicea

n Depanez TV Akai, Samsung,

intravilan si este formata din: grajd animale 350mp, fosa dejectii/acoperis renovat recent; padoc animale semiacoperit 250mp; curent trifazic, put apa, platforma betonata, acces TIR; imprejmuire cu gard din beton. Posibilitate plata in rate, 25.000 EUR, valeriuchircu@ yahoo.com, Tel: 0722293175

LG, Philips, Beko, Teletech, etc, garantie, Tel: 0723011575

Vand douã locuri de veci cu 4 cripte în comuna Bobeºti Glina, Tel: 0771632778, 0742369192

é Acoperiºuri, tip lindab, m a n s a r d ã r i, o r ic e t i p d e ºarpantã, reparaþii, jgheaburi, burlane, izolaþii, polistiren, 10% reducere, Tel: 0722170039

n Vand pat 2 persoane, foarte

convenabil, Tel: 0761061630 n Vand loc de veci la cimitirul Bellu Ortodox, 2 locuri, figura 48, locul 29, Tel: 0213358803 n Vand Studio de bronzare, 2 solare orizontal + 1 vertical Ergoline/Soltron, amenajat modern, tv, internet, 2 ac, camere supraveghere, masa manichiura, canapea piele, reclama luminoasa, receptie; sau vand solarele separat, Tel: 0764901833

Cursuri calificare 60 domenii, alimentaþie, turism, construcþii, instalaþii, autorizare ANRE, auto, înfrumuseþare, igiena, infirmiera, PSI, SSM, inspector personal, bucatar, ospatar, patiser-cofetar, brutar, macelar, comerciant, stivuitorist, macaragiu, maºinist pod rulant, mecanic trolist, îmbuteliator fluide, op er ator-imbuteliator GPL, fochist, sudor, lacatus, mecanic utilaje. Certificate recunoscute national si international, Tel: 0784238728

n Cursuri Calificare Organizam

é AFACERE

LA CHEIE IN CENTRUL VECHI, LOCATIA ESTE O MANSARDA, ASA SE SI NUMESTE IN MOMENTUL DE FATA. ARE VENTILATIE FUM, 3 AERE CONDITINATE, 6 VENTILATOARE PROFESIONALE, MASINA DE GHEATA, MOBILIER, ILUMINARE CU LEDURI, 10 FERESTRE DE MANSARDA FAKRO. FIRMA NU ARE DATORII LA STAT, LA PROPRIETARI SAU FURNIZORI. ACORDUL DE FUNCTIONARE ESTE ACHITAT PANA LA SFARSITUL ANULUI. CONTRACTE AVANTAJOASE CU DIFERITI FURNIZORI CARE SE POT REINNOI, 10.000 EUR, comanadrian89 @yahoo.com TEL: 0724590863

é Acoperiºuri, þiglã metalicã, t a b l ã z in c a t ã , jg h e a b u r i , burlane, dulgherie. Consultarea gratuitã, reducere 15%, Tel: 0740531268

cursuri recunoscute UE pentru Masinist Masini Terasamente, Fierar Betonist, Dulgher-Tamplar-Parchetar, Inspector Resurse Umane, Formator. Plata si in rate, office@businessrs.ro, http://businessrs.ro/ Tel: 0722281944

n Sobar specialist execut sobe, seminee, reparatii, scuturat cosuri, Tel: 0212216699, 0745991298

n Infiitare Firme, contabilitate puncte de lucru, shimbare gazduire sediu, suspendare activitate, cesiune fara opozitie ANAF firme cu datorii, dizolvare, radiere, lichidare, alte mentiuni. Evidenta contabila societati, resurse umane, 1 RON, office@ contaconsexpert.ro, http://www. contaconsepxert.ro, Tel: 0724725088, 0745657887, 0767653811

é Profesor

Happy Pet Clinic, cabinet veterinar privat. Consultatii, vaccinari, deparazitari (interne, externe). Examene clinice anuale. Examinare geriatrica, medicina interna, dermatologie, cardiologie, urologie, neurologie, endocrinologie, boli de nutritie si metabolism, chirurgie, stomatologie, examene de laborator si altele, hpclinic08@gmail.com http://happypetclinic. blogspot.ro/ 0722277028, 0216665821 Web Design - Creare Site Web. C r e a m s i te - u r i c u g r a f ic a moderna si usor de utilizat cu Panou de Administrare al Continutului Paginii (CMS) compatibil cu orice device, limba romana, sau multi language. In p r e t u l s i t e -u l u i in c l u d e m : Crearea si publicarea site-ului pe internet; Training pentru a invata proprietarul sa modifice site-ul dupa preferinte; Asistenta tehnica; Numar nelimitat de pagini; Galerie foto; Emailuri cu adresa site-ului; Inscriere in motoare de cautare; Optimizare si promovare - basic; La cerere posibilitatea adaugarii a mai multor limbi; Vizualizare corecta pe pc-tableta-mobil; Realizare logo, afise, bannere, prezentari, carti de vizita; Inscriere in directoare si anunturi. Garantam cel mai bun pret cu cele mai multe functii incluse, 100 EUR, con tact@crearesiteweb.com, http://www.crearesiteweb.com

cu deosebita experienta, meditez matematica fizica orice nivel, inclusiv Evaluare Nationala clasa a 8-a, Bac, admitere facultate, corijente si studenti. Lucrez in toate vacantele expert contabil, + week-end!, ll632743@gmail.com, é Birou Tel: 0723134685 servicii complete de contabilitate, consultanta fin-CTB, cenzorat, expertiza, fonduri europene, Tel: n Protectia Muncii si PSI. SSM Asiteh Special presteaza servicii 0722613233 de protectia muncii si PSI. Servicii de sanatate si securitate in munca, protectia muncii, evaluare riscuri SSM si servicii PSI. Realizam servicii de protectia muncii si PSI si in sistem de urgenta, 50 RON, office@asiteh.ro, http://www.asiteh.ro, Tel: 0755894888, 0755871631

é Acoperiºuri, lindab,

izolaþii, dulgherie, jgheaburi, a c c e s o r i i, v o p s i to r i i, reparaþii, % garanþie, Tel: 0722170004

é C o n t a b i l a u t o r iz a t , declaraþii lunare, salarizare, bilanþ, semnãturã electronicã, prima luna gratuit, 100 RON, Tel: 0720891226, 0766369750

Instalator Non Stop, nterventii, reparatii tevi sparte, robineti, calorifere, baterii et c. Remedier i instalatii termice si sanitare, reparatii centrale termice orice model, Tel: 0720692661

Videochat, angajam hostess online. Studio ultracentral, conditii lux, decoruri elegante, salariu garantat 2000 lei, posibilitate cazare, profesionalism si seriozitate. dispunem de un spatiu de lucru placut amenajat, dotat in intregime cu facilitati de inalta calitate si aparatura performanta. Echipa noastra tehnica asigura lejeritatea in munca si este foarte bine consolidata. Orice problema se rezolva in acel moment, nu amanam nicio situatie, intrucat atuurile noastre fata de studiourile concurente se resimt nu doar pe plan financiar, cat si pe plan personal. Sprijinim evolutia modelului incepand de la atentia oferita fiecaruia in parte, pana la prioritatile, dorintele si exigentele voastre, contact@studio-star.ro/ http://studio-star.ro/, Tel: 0728998999 Videochat. Fete cu/fãrã experienþã, pentru videochat. Pro gram 5-7h/zi. Salariu fix 1200$. Procente 50-90%, bonus 500$, avans 600$ din prima zi. Studiouri în zonele Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Victoriei, Alba-Iulia, Iancului. Anunþ real 100%, Tel: 0732656366, 0763380077 Personal curatenie Firma specializata în servicii de curatenie angajeaza personal c u r a t e n ie în centre c o m e r c ia l e , s a la r i u n e t: 700-800 ron, Tel: 0212234477, 0212234478, 0729005137

Pregatitor vopsitorie PVC. Angajam pregatitor vopsitorie industriala in Branesti. Asiguram transport de la Cora Pantelimon. Salariu de inceput 1000ron + ore suplimentare platite separat. Varsta 18-35 ani. Se accepta si necalificati, 1.000 RON/luna, office@nhdp.ro, http://www.vopsitoriepvc.ro, Tel: 0733972912

AnuntAZ 13 062014  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturi online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you