Page 1

curãþenie. Firmã n Agent specializatã în servicii de curãþenie angajeazã personal curãþenie în centre comerciale, salariu net: 700-800Ron, Tel: 0212241302, 0212241312, 0729005137

é Bucãtar si ajutor

de bucatar (fete) cu experienta. Hotel Restaurant angajeaza. Va rugam trimiteti CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326

é Prahova, Cheia,

é Croitorese. Atelier de Creatie Vestimentara, situat i n z o n a c e n t ra l a d i n B u c u re s t i , angajeaza croitoreasa cu experienta in c u s u t , f i n i s a t p ro d u s c a p /c o a d a , c o n d it ii d e munca, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, salariu motivat, rog seriozitate, 2.500 RON/luna, angajari@sharbek.com, Tel: 0314327846 Menajerã, angajam in Pipera, L-V, 8.30-16.30, menaj pentru o familie, cãlcat, spãlat ºi curãþenie. Oferim respect, 1200 Lei/lunã ºi carte de muncã, Tel: 0741433859, 0729818897

é Camerista, angajam pentru Hotel Central in Bucuresti. Relatii la telefon, CV la e-mail restaurant@irisa.ro, Tel: 0212231326 Clarvazator si Bioenergetician citesc in aura si cafea. Nu sunt de etnie rroma, rog seriozitate, 25 EUR/ora, Tel: 0735168488

é Oferim consultanþã sau o altã formã de colaborare firmelor producãtoare sau importatoare de produse alimentare sau nealimentare, pentru dezvoltarea afacerilor pe zona Oltenia (Craiova) ºi Banat, Tel: 0745541747, 0763165098

vand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabilvand casa vacanta P+1, (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

é Vânzãtoare Showroom Altamoda, situat in zona c e n t ra l a d i n B u c u re s t i , angajeaza vanzatoare cu experienta in comert, tesaturi textile, accesorii si mercerie, confectii de dama. Se ofera carte de munca, salariu motivat, 2.500 RON/luna, angajari@sharbek.com, Tel: 0314327846

é Supervizor. Formez pentru companie multinationala domeniul Wellness Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, Tel: 0752900304

Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50% + bonusuri. Avans 500$, Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$ + comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, Tel: 0734959924, 0760179243 VITAN, REAL, PIATA BOBOCICA, PROPRIETAR, 53 MP, VAD, IN T R A R E FATA-SPATE, GRUP SANITAR, DISC, 110.000 EUR, TEL: 0723186032

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN PENTRU PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

n Account manager Angajez account manager, secretariat, persoane diname motivate. Întreþinere ºi dezvoltare portofoliu clienþi. Salariu 300-500Euro. Cv la job@ighi.ro Agent de vanzari cu si fara e x p e r i e n t a , s a l a r i u d e la 1300+bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

n Agent curãþenie. Angajãm bãrbaþi cu experienþã pentru servicii de curãþenie, Tel: 0768199996 n Agent vânzãri haine second hand. Comision atractiv, Tel: 0766915675

é Agent vanzari,

junior-sales, activitate teren, prezentarea serviciilor companiei, incheierea contractelor pentru RCS&RDS. Program flexibil, contract de munca, comisioane avantajoase, alex.visan@rcs-rds.ro Tel: 0770658419

n Artist Producer House cu piese proprii, caut pt o mare oportunitate in Anglia si Italia. Cer seriozitate, luxrentcars@live.it, 0753620472 n Asistent Medical angajam cu jumatate de norma, pentru cabinet ginecologic. Rugam trimiteti CV email, carmenbeldea@yahoo.com, n Angajam doamne pensionare Tel: 0766332363 distribuire flyere - farmacie, Tel: n Asistent/a stomatologie. Clinica Stomatologica ultracentrala 0372735017 angajeaza asistenta stomatologie, minim 1 an experienta, office@citydent.ro, Tel: 0212302196, 0740621090, 0721317370 n Baby Sitter, locuitoare în é Agenþi cartiere apropiate cu zona Vitan, securitate, pentru Policolor, Dristor, Titan, Pantelimon, Muncii, 23 August, obiective din Tel: 0760129925 Bucuresti si Ilfov. n Bonã pentru copil de 6 ani, Tel: Salariu atractiv! Se 0744656640

n Agenþi Pazã inaltime 1.71m, angajeaza societate paza pentru zona Berceni, Obregia, Tel: 0314223494 n Angajez bucatar/bucatareasa experienta minim 3 ani pentru catering si gradinita. Salariu incepand de la 1.800RON (fara sambata si duminica), Tel: 0732138368, 0728106100

n Electrician Auto si Vanzator

é C ã l c ã t o r e s e te x t i l e , calandru, personal primire-recepþie, zona Iancului, Dorobanþi ºi Floreasca, Tel: 0755200012

é CROITOREASA. ATELIER DE

CREATIE VESTIMENTARA, SITUAT IN ZONA CENTRALA DIN BUCURESTI, ANGAJEZ CROITOREASA CU EXPERIENTA IN CUSUT, FINISAT PRODUS CAP/COADA, CONDITII DE MUNCA, PROGRAM 9H/ZI 5 ZILE PE SAPTAMANA (FULL TIME), CARTE DE MUNCA, SALARIU MOTIVAT, ROG SERIOZITATE, 2.000 RON/LUNA, ANGAJARI@SHARBEK.COM, TEL: 0314327846

é Cameriste ºi agenþi curãþenie. Interviuri luni- vineri între orele 14.30- 16.30 în strada Polonã nr. 113A (Eco Clean), Tel: 0756200044

ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

n Cameriste cu ºi fãrã experienþã,

Agenti Vanzari, angajam pentru munca de teren in domeniul medical, nu necesita experienta sau studii. Salariul 1500 lei+bonusuri. Rugam trimiteti CV pe email carmenbeldea@ yahoo.com, Tel: 0766332363

n Agenþi de securitate calificaþi, é Ajutor Bucãtar cu Tel: 0213108660 experienta angajeaza Bistro n Agenþi curãþenie pentru Dines, Tel: 0724540839 Carrefour Bãneasa, carte de muncã, decont transport, bãrbaþi ºi n Ajutor Bucãtar. Restaurant femei, Tel: 0733030404 angajeaza ajutor bucatar numai cu diploma si experienta in domeniu, din sector 2 sau zone apropiate Bucur Obor. Sunati dupa orele 14:00, Tel: 0742233777

é Agenþi de curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

12 Septembrie 2013

é Bonã, full-time (luni-vineri) pt fetita 2 ani si 6 luni, Particular, cartier Pantelimon. Cerinte: varsta max 50 ani, serioasa, calma, experienta anterioara, nefumatoare, flexibila referitor la program, prophu@yahoo .com, Tel: 0742029519

é Bone, îngrijire vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576 n Bucãtar ºi ajutor de bucãtar, Bucureºti, zonã centralã. Relaþii la telefon, Tel: 0765835383 n Bucãtar, cunoscator al bucatariei grecesti traditionale, pentru Restaurant Piata Domenii sector 1 Bucuresti, office@gecapm.ro, 0740156904

cu aspect plãcut, pentru pensiune turisticã Bucureºti. Apelaþi 9.3018.00, Tel: 0722793065 n Casiera sala jocuri, zona Voluntari, aspect fizic placut, salariu net 950 lei, kodyyn@yahoo.com, Tel: 0769119909 n Casiere, shaormar, curatenie, supervizor, pentru fast-food piata Victoriei, experienta 3 ani, raluca.dimoftache@administratorslb .com, Tel: 0725252627 n Coafezã cu experienþã minim 5 ani, pentru Beauty Salon, vis-a-vis de piaþa Crângaºi, vad format, Tel: 0761679830 n Coafeza, manichiuristapedichiurista, samponeza, frizer, cosmeticiana, maseur. Salon angajeaza, Tel: 0722781711 n Coafeza. Salon Ambra angajeaza in conditii avantajoase (salariu fix + comision + carte de munca) coafeza cu minim 3 ani experienta, Tel: 0785211175 n Cofetar-Bucãtar (femei ºi bãrbaþi), cu experienþã, salariu pe mãsurã (bun) ºi vânzãtoare, Tel: 0722287339, 0722274817 n Colaboratori, activitate stabilã, modernã, pe timp de crizã, câºtiguri progresive, 1000$, salariaþi, pensionari, pensie privatã. Trandafir, Tel: 0745234173, 0733084923 n Confecþioner tipare, cunoscator Gemini, bazicar (incadrare+taiat span) si confectioner in masina simpla si triploc cu experienta, angajeaza Fabrica confectii, Sos.Viilor nr. 56. Salariul foarte atractiv, Tel: 0757518235

Bucãtar. Restaurant Drumul Taberei, angajeaza bucatar cu experienta, Tel: 0761043430

é Asistent manager, formez pentru companie multinationala domeniul Wellness. Formare si instruire incluse. Recunoastere europeana. Venit imediat, 0752900304

é C ã l c ã t o r e s e te x t i l e , calandru, personal primire-recepþie, fochiºti, ºoferi, zona Iancului, Dorobanþi, Floreasca ºi Apaca, Tel: 0755200012, 0755200033

é CONSULTANT TEHNIC / VANZARI PENTRU MAGAZIN DE PRODUSE PROFESIONALE COAFURA PROFIHAIRSHOP (IN SUN PLAZA - SECTOR 4). EXPERIENTA IN DOMENIUL COAFURII SI/SAU VANZARI MINIM 2 ANI, CARIERE@ PROFIHAIRSHOP.RO, WWW.PROFIHAIRSHOP.RO, TEL: 0730501360 n Cosmeticiana si Coafeza, cu portofoliu de clienti, Angajez pentru salon ultracentral, elegant, in Bucuresti, Tel: 0744556000

é Dispecer operator PC pentru ABA Security, Tel: 0213358420 n Distribuitoare Flyere. Angajam

fete cu un aspect fizic placut si ingrijit pentru distribuit flyere in diferite zone din Bucuresti. Salariul se va stabili dupa interviu. CV pe e-mail, office@didenta.ro, Tel: 0762008512 Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768850503

n Dulgheri în echipã, minim 10 persoane, cu 0720602408

experienþã,

Tel:

é Educatoare cu experienta in domeniu, Angajez in Popesti Leordeni, Tel: 0751860280, mihaelapopa2008@yahoo.com, n Educator/toare calificata fulltime sau partime angajeaza gradinita particulara zona Domenii, dana.pitpalac@yahoo.com, Tel: 0769636066

piese auto, cu experienta. Service Auto angajeaza, CV se trimite e-mail sau la punctul de lucru Prelungirea Ghencea nr. 61, nicmarprimacom@yahoo.com, Tel: 0726706868, 0767836409 n Escorta. Caut urgent fete care doresc castiguri imediate si dispuse la deplasari (plata la zi). Garantez minim 700ron/zi Intre 18-45ani. Ap.central, clientela formata si pe zi si pe noapte. Locatie de lux, cazare, program flexibil, maxim 3 fete/locatie, preturi 200 si 300 ron ora; Cerinte: disponibilitate program (3Sapt lucru+una libera), locatii: Timisoara, Cluj, Sibiu, 3.000 EUR/luna, Tel: 0723826700, biancabby2104@yahoo.com, n Faianþar cu experienþã în domeniu ºi scule proprii, rog seriozitate, Tel: 0721555333 n Femeie de Serviciu. Firma de curatenie angajeaza femei pentru curatenie. Se ofera: salariu, tichete de masa si contract de munca. Informaþii intre orele 9:00-15:00, Tel: 0729785801 n Frizeriþã, cosmeticiana, coafeza, cu experienta, preferabil care au lucrat in Drumul Taberei. Angajez la salon Drumul Taberei, Tel: 0727388321 n Guvernantã. Familie cu copii, cauta tanara maxim 30 ani, curata, educata, prezenta agreabila, vesela, din provincie. Conditii elegante. In Bucuresti, vara in Cornu - Prahova, tip@tip.ro, Tel: 0722345654 n Îngrijitoare interna pana in 65 ani, pentru varstnica 80ani, semipareza, deplasabila, insulino-dependenta, Tel: 0728889933 aer conditionat n Instalator Angajam urgent instalatori in domeniul aer conditionat si ventilatie. Solicitam seriozitate maxima si experienta in domeniu. Salariu atractiv, gabriel.mindrila@climaterminstal.ro, Tel: 0735203389 n Jurist având cunoºtinþe operare calculator ºi de drept notarial, experienþã minim 3 ani, pentru birou notarial. CV pe email cristinam.mihalache@gmail.com, Tel: 0723484148, 0723747465, 0722219493 n Key Account Manager cu experienþã în vânzãri; Asistent vânzãri; Operator mase plastice; Reglor maºini injecþie mase plastice cu experienþã în mecanicã, bruo@romtatay.ro, Tel: 0212522584 n Lãcãtuº Societate de construcþii structuri metalice angajeazã lãcãtuºi (dupã desen) ºi sudori Mig-Mag, Tel: 0213452623, 0213452694


oferte de muncã România / info / pagina 3

12 Septembrie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii - cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

pedichiurista, n Manichiuristã unghii false, maseuza, instructor Zumba. Angajez in Veteranilor, Tel: 0723833246

în dialog cu românii de pretutindeni Raportul anual al Comisiei Europene (4). Prezinta domnul prof. ec. Ion Voinea - Presedintele Sindicatului Românilor din Strainatate. Recent, Comisia Europeana a prezentat Parlamentului European si Consiliului Raportul anual 2013 privind politicile de dezvoltare si asistenta externa ale Uniunii Europene si punerea lor în aplicare în anul 2012. Astazi va prezentam aspectele din raport care vizeaza actiunile privind sprijinirea tarilor aflate în tranzitie. Comunicarea comunã „Sprijinul UE pentru schimbari durabile în societatile aflate în tranzitie”, adoptata în octombrie 2012, a analizat ajutorul pe care UE îl poate oferi tarilor aflate în tranzitie pentru ca transformarea acestora sa fie încununata de succes si durabila. Comunicarea se bazeaza pe experienta proprie a UE legata de procesul de extindere, de politica de vecinatate si de cooperarea în materie de dezvoltare, precum si pe politica externa si de securitate comuna (PESC) si pe politica de securitate si aparare comuna (PSAC). Comunicarea comuna prezinta o serie de masuri concrete menite sa îmbunatateasca modul în care UE sprijina astfel de tari în realizarea unor reforme durabile. Actiunile de sprijinire a îndeplinirii obiectivelor initiativei ONU „Energie durabila pentru toti” au fost impulsionate semnificativ în anul 2012. Un grup la nivel înalt - din care face parte si comisarul pentru dezvoltare, Andris Piebalgs - a coordonat prima etapa a initiativei, menita sa încurajeze guvernele, sectorul privat si societatea civila sa ofere acces universal la servicii energetice moderne, sa sporeasca eficienta energetica la toate nivelurile si sa dubleze ponderea energiei provenite din surse regenerabile în mixul mondial de energie. Comisia Europeana si Presedintia daneza a Consiliului Uniunii Europene au organizat o reuniune UE la nivel înalt în aprilie, în cadrul careia presedintele Comisiei, José Manuel Barroso, a prezentat obiectivul ambitios de a sprijini tarile în curs de dezvoltare în procesul de asigurare a accesului la servicii energetice durabile pentru 500 de milioane de oameni pâna în anul, 2030. Comisia a alocat 400 de milioane EUR în regim de finantare combinata pentru proiecte în domeniul energetic desfasurate în Africa Subsahariana. Comisia pune, de asemenea, în aplicare o facilitate UE de asistenta tehnica în valoare de 65 de milioane EUR si au fost prevazute peste 75 de milioane EUR pentru proiecte de electrificare rurala în regiunea ACP (este vorba de tari din zona Africa, zona Caraibelor si Pacific). Peste 12 milioane de oameni ar trebui sa beneficieze de un acces mai bun la servicii energetice moderne în regiunea ACP gratie proiectelor finantate pâna acum prin Facilitatea pentru energie. La Conferinta ONU privind dezvoltarea durabila (Rio+20) din iunie, UE si-a luat angajamente în domenii privind apa, oceanele, pamântul si ecosistemele, munca decenta, protectia sociala, energia, agricultura durabila si securitatea alimentara. Conferinta a adoptat declaratia „Viitorul pe care ni-l dorim”. S-a recunoscut pentru prima oara ca o economie ecologica favorabila incluziunii este un instrument important pentru realizarea unei dezvoltari durabile si pentru reducerea saraciei. S-a confirmat, de asemenea, faptul ca sunt necesare masuri urgente pentru eliminarea formelor nedurabile de productie si consum. A aparut posibilitatea de a coopera cu un numar mare de tari interesate în vederea dezvoltarii de politici comune în domeniul economiei ecologice. S-a hotarât, de asemenea, sa se defineasca obiective de dezvoltare durabila (ODD), precum si optiuni pentru o strategie eficienta de finantare a dezvoltarii durabile. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

n Recepþionerã service, angajam n Spãlãtor auto cu experienta,

Lucrãtor Comercial pentru magazin alimentar, angajam. Trimiteti C V la e -mail ovidiu.enoiu@succesniccom.ro

é Manichiuristã. Salon, zona Timpuri Noi, angajeaza manichiurista cu experienta, cunostiinte unghii false si nail-art, 800 RON/luna, Tel: 0766707068, office@salonbucuresti.ro, http://www.salonbucuresti.ro, n Manipulant (1 loc) si manipulant cu atestat de stivuitorist (1 loc), SC angajeaza pentru depozit din comuna Rudeni, Jud Ilfov, Cerinte: domiciliul in zona Chitila-Rudeni. Pentru motostivuitorist atestat valabil. CV se trimite pe e-mail, constantin.barbu.pl@gmail.com, Tel: 0756061612

é Manipulant marfã cu/fãrã experienþã angajeazã SC Azad Enterprises SRL, Tel: 0754013444 Maºinist/ã. Cl Tex confectii, Otopeni, angajeaza masiniste/cusatoare calificate pt cusut la masini industriale (liniara, triplok, uberdeck). Salariu motivant, decontare transport (max100 lei), bonuri de masa, Tel: 0757113332, 0745986212

é Menajerã, femeie pentru curatenie si calcat angajam, Tel: 0744656640 n Menajerã, in cartier Bãneasa, full time, menaj integral si gatit familie 3 persoane, casa cu curte, locuinta supravegheata video, doamna harnica, curatã gospodina responsabila peste 40 ani onesta nefumatoare, program 8 ore începând 7.30 dimineata, referintele reprezintã un avantaj, Tel: 0769080776 n Muncitori necalificati, mecanici auto, strungar, electrician auto, angajam cu contract de munca. Salariul 2500 lei pentru 8 ore/zi incasate, Tel: 0733012453 n Muncitori constructii. Angajez urgent zugravi si montatori rigips pentru Bucuresti, Tel: 0762020958, 0734281741 MUNCITORI NECALIFICATI. ANGAJAM MUNCITORI NECALIFICATI PENTRU PRODUCTIE GARD BETON PREFABRICAT IN BRAGADIRU, SOS. CLINCENI NR. 70, ILFOV. OFERIM SALARIU MOTIVANT, OFFICE@KONKRETLINE.RO, WWW.KONKRETLINE.RO, TEL: 0371419627

é SHOP MANAGER PENTRU MAGAZIN DE PRODUSE PROFESIONALE COAFURA PROFIHAIRSHOP (SUN PLAZA SECTOR 4). EXPERIENTA PE UN POST SIMILAR -MINIM 3 ANI. AVANTAJ - EXPERIENTA IN DOMENIUL COAFURII, C A R I E R E @PROFIHAIRSHOP.RO, WWW.PROFIHAIRSHOP.RO, TEL: 0730501360 n ªofer B C - Manipulant, angajez

pentru

curse

lungi

n Operator calculator, experienþã Romania -Grecia. Atentie soferul

în domeniu minim 3 ani, pt. birou notarial Bucureºti. CV pe email cristinam.mihalache@gmail.com, Tel: 0723747465, 0723484148 n Operator masina indoit tabla. Trans Metel Srl cauta operator Abkant (masina indoit tabla). Se ofera contract si salariu atractiv, Tel: 0730094441 n Ospãtar, Picol, Personal. Beraria Gambrinus angajeaza ospatari, picoli, personal Banketing. CV postal la adresa Bd. Regina Elisabeta 28, Tel: 0748234111, 0744315110 n Ospatari, aj. ospatari, aj. bucatari, spalatori vase angajeaza Restaurantul Caru cu Bere. Relatii, Tel: 0733337557

n Medic de familie pentru a lucra intr-un cabinet medical. Doritorii sunt rugati sa ia legatura cu noi pentru detalii, carmenbeldea@yahoo.com, Tel: 0766332363 Personal tanar si dinamic n Medic Ginecolog, cautam pentru colaborare intr-un centru pentru companie internationala: medical pe baza de comision, agent vanzari, distribuitori, 50% din consultatii. Clinica cu curieri. Posibilitate de avansare. aparatura moderna de specialitate, Salariu de la 1300+bonusuri, carmenbeldea@yahoo.com, Tel: Tel: 0371413629 0766332363 n Medic Stomatolog angajam pentru cabinet cu pacienti langa Personal activ: distribuitori, Cora Pantelimon, Tel: c u r i e r i , a g e b þ i v â n z ã r i º i 0721621377, 0722488532 promoteri pentru Bucureºti, 1300 n Medici generaliºti, pediatri ºi R o n , T e l : 0 7 5 5 3 5 2 8 6 9 , dermatologi, cunoscãtori de 0742564739 lb.francezã, permis B, experienþã min. 3 ani, office@job-dinamic.ro, n Personal muncitor (femei) Tel: 0372781626 pentru linie de productie ambalaje Medici radiologi specialisti, cu din hartie si carton. Relatii de luni competenta in RM (Rezonanta pana vineri intre orele 08-16, Tel: 0318600048 Magnetica) angajeaza Clinica Phoenix Va rugam transmiteti PREPARATOR PRODUSE scrisoarea de intentie si CV la DIN CARNE CU MINIM 5 ANI adresa de email EXPERIENÞÃ ÎN METODELE dostopovici@cdphoenix.ro D E P R O C E S A R E ª I ÎN n Menajera interna 24h/24h. Caut

pentru service auto persoana cu abilitati de comunicare, dinamica, operare PC, notiuni de intocmire facturi, rodifarm@yahoo.com, www.rodiserv.ro, Tel: 0723661342 n Reprezentant cu experienþã în sistem MLM pentru promovarea produselor originale marca FM Group, 200 RON, cata.fmgroup@gmail.com, Tel: 0752761181, 0764303419, 0728070795 n Reprezentanti vânzãri Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Shaormar si ajutor bucatar cu experienta angajez, zona Sos. Fundeni, Tel: 0722967740, 0761087255

REALIZAREA DE MEZELURI ITALIENEªTI, VORBITOR DE FRANCEZÃ ªI ITALIANÃ. CV-URI LA E-MAIL OFFICE@JOB-DINAMIC.RO, TEL: 0737026469, 0372781626

doamna serioasa, curata, pentru ingrijire 2 persoane bolnave: gatit, calcat, spalat, curatenie ap. 2 cam. Obligatoriu experienta, nefumatoare, sanatoasa si rabdatoare. 1 weekend/luna liber, n Recepþioner hotel pe perioadã 1.400 RON/luna, daliana_t@yahoo.com, Tel: nedeterminata. Tel contact, Tel: 0769119403 0745357463

este si manipulant. Nu am nevoie de directori sau doctori, Tel: 0732481601

zona Pipera, langa Porsche, Tel: 0735198602 n Spãlãtor auto. Spalatorie auto Popesti Leordeni angajeaza spalatori auto cu contract de munca, minim 3 luni experienta, emil.chelu2@yahoo.com, Tel: 0722217491, 0722217473 n Spãlãtor auto. Spalatorie auto, moderna, situata in cartierul rezidential Mamina, Comuna Berceni, Jud Ilfov, angajeaza spalatori auto cu experienta. Oferim carti de munca, Tel: 0721336833, 0722500834 n Sudor. Compania HamGroup angajeaza sudor cu experienta pentru tevi din otel, cupru si inox. 0758221521, office@hamgroup.ro, Tel: 0758221521 n Tâmplar cu experienta (debitat, cantuit, montat, masurat, optimizat pal si MDF). Cerinta obligatorie permis cat. B (3.5 tone), Tel: 0753084803 n Tehnician. Societate comercialã, angajãm tehnicieni cu experienþã în întreþinerea clãdirilor ºi instalaþiilor, studii medii ºi cunoºtinþe tehnice solide, Tel: 0212315200 n Tinichigiu montator acoperiº cu minim 5 ani experienþã în execuþie, trasare, mãsurare acoperiº, montaj tiglã ceramicã ºi ardezie, execuþie coºuri, izolaþii ºi tinichigerie (burlane, scurgeri corniºe. Se solicitã permis B ºi cunoºtinþe de limba francezã. CV la e-mail, office@job-dinamic.ro, Tel: 0737026469, 0372781626 n Vânzãtoare angajez la dozator lapte în sectorul 4, Tel: 0720426737 n Vânzãtoare magazin Jolidon, Piata Progresul, are prioritate experienta, Tel: 0722462334, 0721243590 Vânzãtoare cu experienþã în cofetãrie locaþie în sector 3, Tel: 0722400481

n Vânzãtoare

angajez, pentru magazin alimentar zona Pieþei Progresu. Rog seriozitate, Tel: 0765591014

é ªoferi taxi cu atestat pentru Bucureºti, Dacia Logan la rãmânere sau variante, dl.Costel, Tel: 0736378213 n Soferi

taxi cu atestat. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv 24 é Vanzatoare. Angajam de ore. Plan 100 ron. Sunati intre vanzatoare cu experienta, 12-20, Tel: 0762690913, 0743160002 apostu_marius_lucian@yan Sortatori Corespondenta. Total hoo.co.uk, Tel: 0770175374 Post Mail Services angajeaza Vanzatoare cu Sortatori Corespondenta in n Vânzãtor Bucuresti, Tel: 0212321575, experienta la mezeluri carne, Tel: 0760015105 0732222672


pagina 4 / vanzari terenuri / case-vile Titan SA n Vânzãtoare. angajeazã vânzãtoare cu domiciliul în sectoarele 2 ºi 6 din Bucureºti, pentru magazinele proprii de pâine Belforno Fresh. Salariu motivant, bonuri de masã, bonus din vânzãri, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043727 n Verificator marfa. Societate comerciala angajeaza verificatori marfa pentru depozit frigorific in Cartier Colentina (Bucuresti). Varsta 24-34 ani. Salariu motivant. Sunati intre 14:00-18:00, Tel: 0730.617.860, topbusinesscontrol@yahoo.com, n Videochat Doamne mature pentru videochat, bonus 500Ron, discreþie, seriozitate, oferim cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Bãieþi pentru studio videochat. Englezã mediu, 18-25 ani, bonus 300Ron, Tel: 0721818358, 0768579711, 0740642480 n Videochat Cupluri gay/lesby pentru videochat, bonus 200$, discreþie, seriozitate, posibilitate cazare, Tel: 0721818358, 0740642480, 0768579711 n Videochat Cupluri pentru videochat, bonus 200$, seriozitate, discreþie, posibilitate cazare, Tel: 0768579711, 0740642480, 0721818358 Videochat noi cautam fete si cupluri minim 18 ani, serioase, cu sau fara exp. vino sa castigi bani tai online, oferim bonus pt angajare 200$, cm, training, premii, posibilitate si salariu fix 300$+ comision 50%-60%, 2.000 USD/luna, 0766994782, suportglance@yahoo.com, Vulcanizator, service auto angajeaza vulcanizator cu experienta in bd Uverturii nr 134 d sector 6, Tel: 0722609369, leo.rotaru@gmail.com, Vulcanizatori, salariu atractiv, condiþii de muncã foarte bune, zona Pipera, Chiajna, Tel: 0726149872

n Zidari, angajam in domeniul constructii funerare. Salariul 1.500 lei, Tel: 0762193109

n Elvetia, Franta, Anglia, agentie escort face angajari, rog seriozitate, 2.000 €, 0730972589, escort.agentie@yahoo.com,

é GERMANIA. CÂSTIG 4000-8000 EURO/LUNÃ. CLUB DE NOAPTE HOT AMBIENTE ROSE DIN MUNCHEN CAUTÃ DOAMNE SI DOMNISOARE CU ASPECT FIZIC PLÃCUT SI VÂRSTÃ 21-45 ANI. ACTE LEGALE, CAZARE ASIGURATA, TOTO.DOMAN@YMAIL.COM, TEL: 0757919152

12 Septembrie 2013 n Economist/contabil, caut job fulltime in Dep. Financiar-Contabil Voluntari, strada al unei firme din Bucuresti; Galata, intravilan, absolventa ASE Bucuresti, 34 de ani, experienta 8 ani in financiar/ 1500mp, deschidere contabilitate/ administrativ, 30m, toate utilitatile, vorbitoare lb. engleza, spaniola, programe MS Office, Saga, proprietar, Clarvision; comunicativa, atenta la 140 EUR/mp, Tel: detalii, riguroasa, perfectionista. Disponibilitate imediata, é Menajera. Doamna, 44 ani, 2 0768586817 copii, locuiesc in cartierul Aviatiei. roxana_razicheanu@yahoo.com, Sunt disponibila dimineata intre Tel: 0729399433 orele 9:00-13:00 pentru menaj, Lucrator comercial, caut job pt cumparaturi etc. in aceeasi zona postul de lucrator comerical / (inclusiv Aviatorilor, Victoriei). manipulant marfa, in Bucuresti, Studii postliceale, 20 RON/ora, vladusd@gmail.com, 0723585773 am experienta 2 ani, n Posed autoturism Nubira II, 250 EUR/luna, angajare/ colaborare n Bãneasa, Siseºti, în Complex irinagabriela1985@yahoo.com, doresc persoana fizica/ juridica Bucuresti, Rezidenþial, proprietar, preþ Tel: 0726113792 Tel: 0726919902 negociabil, Tel: 0744328361 Cãlãrasi, Nana, 5 cam 165mp construiti, 1822mp curte, iesire la A2, balti de pescuit si paduri in zona, 15.000 EUR, florinmihaimorar@yahoo.com, Tel: 0721025424

Italia, contracte pentru infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

é Uniunea

Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Administrator autorizat imobile, caut asociaþie de proprietari. Ofer seriozitate ºi servicii de calitate la cele mai mici preþuri, 0722788370 n Caut sa fac menaj 2-3 zile pe saptamana la o familie sau firma. Experienta, seriozitate, 0765850210 n Chimista, 22 ani experienta, caut loc de munca, in tara sau strainatate. Pot incepe activitatea imediat, Tel: 0720579307, voiculescud43@gmail.com, n Ingrijesc batran/batrana Doamna serioasa, responsabila si de incredere, Ofer sprijin si suport material pentru batran/batrana cu posibilitatea de a ramane in spatiu, katinca17@yaho.com

PANTELIMON, VAND URGENT TEREN INTRAVILAN C O N STRUIBIL 1000MP, DESCHIDERE 22M, INTABULARE, URBANISM, UTILITATI IN APROPIERE. PRET NEGOCIABIL. PERSOANA DE CONTACT MARIU S , MARIUS_STANCU97@YAHOO .COM, TEL: 0734071619

n Berceni Comuna, particular, loturi 500mp-800mp, D=15m, PUZ, intravilan, construibil, curent, drum acces, toate actele, 0761614440 n Bucuresti, Sector 5, cel mai centurã, solicitat cartier nou, ofertã limitatã n Popeºti-Leordeni, 2x 300mp, 2x 400mp, 22 EUR/mp, particular, teren 25000 mp, D=50 m, intravian, utilitãþi în apropriere, Tel: 0723733274 toate actele, Tel: 0761614440 Cãlãrasi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, d e s c h i d e r e la D N 4 ( s o s Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, é PRAHOVA, LUNCA sanduvoinea50@yahoo.com, MARE, 7 KM DE CAMPINA, Tel: 0722605860 DIRECTIA SPRE BARAJ PALTINU, (VALEA n Chiajna, linia de centurã, zonã D O F T A N E I ) ; TEREN industrialã în spate la Honda, INTRAVILAN, CURENT terenuri 7000-10000mp, ELECTRIC, APA IN deschidere 28-40m, 22 EUR/mp, Tel: 0723438882 APROPIERE; CADASTRU, n Dobroeºti, zona noua de vile, I N T A B U L A R E , Teren 517 mp, toate utilitatile, 2 PROPRIETAR; DRUM DE iesiri, acte de vanzare pregatite, ACCES DIFICIL, 2 EUR/MP, terenul se preteaza pentru vila, KEYPAD2003@GMAIL.COM, sediu firma sau alte investitii (ex. TEL: 0722502470 parcare). Merita vazut, Tel: 0745113498, 0749114242 n Domneºti, Clinceni, particular, n Prahova, Negoieºti, Brazi, teren intravilan superoferta, teren in rate, Curtea vanzare Domnesca, Unitatea Militara, (industrial), 49.691mp, (langa industrial Brazi), Teghes, Ciutaci, utilitati, variante parcul auto, intravilan, www.vileduplex.ro, impreuna cu o cladire de birouri Tel: 0723530331 si alte constructii aferente, n Dragomiresti, Bâcu, 1000 mp, 7 742.500 EUR, Tel: 0212025930, km de la Carrefour Militari. iulian.iosif@musat.ro, Terenul se afla in localitate nu in Snagov, Vladiceasca, camp. Gaze si apa la poarta, malex@digi.ro, Tel: 0722269092 5000mp, parcelabil n Giurgiului, str. Tiparnitei, vand 25000mp, deschidere teren 500-700mp, intabulat, 100 EUR/mp, Tel: 0755010930 la lac 36m, 65 EUR, n Giurgiului, str. Tiparniþei nr. Tel: 0727734063 141-143, 1600 mp, D=50m, toate actele, intravilan, construibil, Tel: n ªerban Vodã, 109, proprietar, 0761614440 ultracentral, intersecþie, 326 mp, de construcþie n Mãgurele, Centurã, teren industrial autorizaþie D+P+4. 240.000E 2600 mp, zonã dezvoltator hale, Bld. valabilã, Pharma, firma, deschidere = 21m, discutabil, Tel: 0765095007 22 EUR/mp, Tel: 0721729441 1 Decembrie - Ilfov, vand n Olt, Slatina, 5ha la 10km de Slatina, pe DN Slatina - teren suprafata 30.000mp, Pitesti-Bucuresti. Deschidere deschidere la DN5, 1.500.000 sosea 156m, pentru investitie EUR, office@adiran.ro, Tel: parcare tir, motel, autoservice, 0743578502, 0743578503, Fax: en-gross, benzinarie, restaurant, 0213209938 etc. Facilitati! Tel: 0722655024

n Corbeanca, Vila. Pret 112.900

Euro. Informatii la telefon, Tel: 0726781015 n Coºbuc rond, zona Unirii, suprafaþã totalã 110mp, vila 4 camere, parter, proprietar, singur curte, preþ negociabil, 130.000 EUR, Tel: 0762665658, 0760438803 n Crângaºi, str. Popovãþ 48A, particular, casã curte cu magazin, DPEM, 480mp construiþi, teren 180mp. Poze e-mail, 225.000 EUR, florin.kerestes@ymail.com, Tel: 0766402363 Urgent, zona n Crângaºi, Constructorilor, 5 min. de metrou, vand casuta cocheta la curte, 2 camere, mic living, baie, buc, utilitati, curte pavata, g, f, p, t, posib. supraetajare, zona neinundabila, supraf. totala 70 mp, usor neg, 50.000 €, 0721253187 n Dâmbovita, Pietroºiþa comunã, 20 km Sinaia, proprietar vand casa constructie noua, utilata complet, 39.000 EUR, 0723558605 n Domneºti, Clinceni, langa cartierul Curtea Domneasca, vila p+1, utilitati- gaze, curent, canalizare, iluminat stradal. Acceptam credit +TVA 5%, suprafata utila 120 mp, suprafata curte 250 mp, 63.800 EUR, www.vileduplex.ro, 0723530331 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Ferentari, 3 camere, 100mp, baie, bucãtãrie, hol, centralã termicã, calorifere, gresie, faianþã, internet, cablu, telefonie, curte pavatã ºi cimentatã, discutabil, 52.000 EUR, Tel: 0764419986, 0214249166 n Giurgiu, Sãbãreni, vile superbe la cheie 150-220 mp, finisaje de calitate, toate utilitãþile, teren 450-660 mp, preþ negociabil, urgent. Meritã vãzute! vile superbe la cheie 150-220 mp, finisaje de calitate, toate utilitãþile, teren 450-660 mp, preþ negociabil, urgent. Meritã vãzute! Tel: 0722525523, 0763686430 n Herastrau, Nordului, vila noua, an constructie 2000, living si 4 dormitoare, mansarda open space, garaj, strada inchisa cu bariera, vecinatati foarte bune, foarte aproape de parcul Herastrau, 700.000 EUR, Tel: 0726882482, matei@apulum94.ro, n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Militari, Metro, P+1+POD, 200mp construiti, teren 250mp, constructie 2012, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, astfalt, zona vile, pentru clienti pretentiosi, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 89.900 EUR, www.avangardegrandevillage.ro Tel: 0767600804, 0722134720

n Militari,

Metro, P+1+POD, 100mp construiti, teren 135mp, constructie 2013, caramida, executie deosebita, toate facilitatile, astfalt, zona vile, pentru clienti pretentiosi, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 59.900 EUR, http://www.avangardecity.ro, Tel: 0767600804, 0722134720 n Panduri, Posta Puisor, 240mp teren, casa 80mp, parter, caramida, toate utilitatile, garaj, singur curte, 129.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Pantelimon Oraº, Vilã p+1, living+3 dormitoare, 2 bãi, 180mp, curte+2 parcãri faþã, grãdinã spate, 64.800 EUR, Tel: 0737490670, 0765617032

é Prahova, Cheia, vand casa vacanta P+1 (parter: terasa, sufragerie 50mp, bucatarie, dormitor, baie; etaj: 3 dormitoare, baie, balcon), foisor, calitate deosebita, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0722689722, 0212214493

é Republica, sectorul 3, vila

p+1+m, finisata la cheie, toate utilitatile, living open-space, 4 dormitoer, 3 bai, gradina, loc parcare, proprietar acte cadastru+ intabulare. accept si schimb plus diferenta, 125.000 EUR, nickautohouse@gmail.com, Tel: 0723577412


12 Septembrie 2013 n Tulcea, Chilia Veche, Delta Dunarii, casa 330 mp mobilata, utilata, pretabila pensiune si 5 ha teren cu deschidere la Dunare, Tel: 0725743076 VITAN, REAL, PARTICULAR, VILÃ, D+P+1+M, FINISAJE LUX, POZE PE SITE, WWW.VILE-TERENURI.RO, TEL: 0744887809

n 1 Mai, Averescu, casa singur curte, teren 178mp, d=8, wc serviciu, hol, marchiza, 74mp, renovata, intabulare, particular, 139.000 EUR, Tel: 0723829985

é Colentina, Doamna Ghica, Str. Cremenita, vanzare garsoniera, 7/10, mobilata modern, utilata complet, termopan, balcon inchis cu cornier. Negociabil, 39.500 EUR, adriannoaje@yahoo.com, http://www.imobiliare.ro/vanzare-ga rsoniere/bucuresti/doamna-ghica/g arsoniera-de-vanzare-XV0100N6U, Tel: 0744621316 n Drumul Taberei, Plaza Mall, vand garsoniera conf. 1, 40mp, p/10. Valentin, 40.000 EUR, Tel: 0753095027 Drumul Taberei, Ghencea, 1/4, decomandata, 43mp, balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, paza 24/24, TVA inclus, stoc limitat, 2 7 . 5 0 0 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

n Rahova, vand garsoniera, 25mp, etaj 1, toate actele la zi, 21.000 EUR, Tel: 0723338311 n Sala Palatului, sector 1, 34 mp, renovatã, utilatã, toate actele, liberã, 49.000 EUR, 0742231063 n Vitan, Decomandata, faianta, gresie, termopan, usa metalica, aer conditionat, izolata interior, 26.000 EUR, Tel: 0735510280

vânzãri case-vile / garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 5 n Drumul Taberei, vanzare 2 camere, decomandat, 48mp, etaj 3/4, apartamentul necesita renovare, 45.400 EUR, dragos @apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Bd Ghencea, decomandat, îmbunatatiri moderne, et 6, particular, 50.000 €, Tel: 0735869269, 0214139490

Militari, Rosu, ansamblul Avangarde Home, 2/3, decomandat, 90mp, 2 balcoane, constructie 2012, caramida, finalizat, executie ireprosabila, accept credit, TVA inclus, stoc limitat, 53.900 EUR, http://www.avangardehome.ro, Tel: 0767600804, 0722134720

Taberei, n Drumul semi-decomandat, etaj 1/10 cu îmbunãtãþiri G F P T, negociabil, n Nordului, Caramfil, Complex nou, paza, parcare subterana, 46.000 EUR, Tel: 0786610409 finisat ultra modern, mobilat complet, semidecomandat, balcon, Drumul Taberei, Ghencea, 1, 2, et 7, vedere curte interioara, 3/4, decomandat, 85mp, 2 apropiere metrou, magazine etc, balcoane, constructie 2012, 140.000 EUR, Tel: 0788364188, n Amzei Piaþã, 70mp locuibili si caramida, ansamblul Avangarde emanuel@apulum94.ro, 25mp terasa, Tel: 0729015816 Rezidential, acces piscina, loc n Nordului, Caramfil, Bloc nou, de joaca, teren fotbal, agrement, finisat modern, et 6, 65 mp, paza 24/24, TVA inclus, stoc semi-decomandat, balcon, paza, limitat, 4 9 . 9 0 0 E U R , zona foarte buna, vedere curte www.avangarderezidential.ro, interioara, apropiere metrou, parc, Tel: 0767600804, 0722134720, ratb, magazine, 135.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, 0788364188 0727896938 n Pieptãnari, Piata, decomandat, n Fundeni, NewCity Residence, 50mp, etaj 4, balcon, 0751107787 oferta: 2 camere 42.000Euro (Tva é BANU MANTA, PRIMARIE inclus); 3 camere 61.700Euro; garsonierã 29.500Euro, Tel: SECTOR 1, PARTICULAR, 0766825021, 0766255483 VANZARE APARTAMENT 2 CAMERE, URGENT, OCAZIE, Ghencea, ansamblul rezidential COMPLET MOBILAT, UTILAT, Avangarde Rezidential, 2/3, IMBUNATATIRI, PRET decomandat, 85mp, constructie NEGOCIABIL, 79.000 EUR, 2012, executie ireprosabila, TEL: 0748080778 caramida, finalizat, disponibil é Pipera, oferta la ultimele imediat, acceptam Prima Casa, apartamente, reduceri substantiale. zona deosebit de selecta. Complex modern finalizat, spatii Ultimele unitati! 49.900 EUR, generoase, amenajari de calitate, www.avangarderezidential.ro, 2 locuri de parcare, zona linistita si civilizata, 57.900 EUR, Tel: 0767600804, 0722134720 vanzari@apartamente-pipera.ro, http://www.apartamente-pipera.ro, cf. 2 sporit Tel: 0723122329 n Giurgiului semi-decomandat imbunatatiri mobilat complet cadstru intabulare repartitoare G+F+P+T 4/10, 36.500 EUR, Tel: 0766771777

n Mihalache Ion, Domenii, str. Emanoil Ionescu, garsonierã dublã în vilã, multiple dependinþe, pod, pivniþã, curte, persoanã privatã, é Brâncoveanu, str. Covasna 45.000 EUR, Tel: 0745126370, (sect 4), vand apartament 2 0785638967 camere decomandat, renovat 2012 Militari, Iuliu Maniu, Metro, (g+f+p+t), nemobilat, 46.000 EUR, teodormihai_g@yahoo.com, Tel: constructie 2013, caramida, 0788367530 finalizat, finisaje lux, 1/4, 48mp, balcon, a n s a m b l u n Brâncoveanu, Secuilor, ap. 2 rezidential deosebit, parc camere conf. 1, semidecomandat, 7 . 5 0 0 m p , s u p e r m a r k e t , multiple îmbunãtãþiri, et. 3/8, Tel: centru SPA/sala fitness, tva 0768767575 Libertãþii-IOR 8/9, inclus, stoc limitat, 25.900 EUR, n Câmpia www.avangarderezidential.ro, particular, sd, 50mp, liber, acte la Tel: 0729920624, 0721368190, zi, scara impecabila, 46.500 EUR, Tel: 0735979186 0722952779 n CHIªINÃU BD, COMPLEX n Pantelimon, Chiºinãu, particular, NOOR, VÂND SAU ÎNCHIRIEZ 3/10, stradal, poziþie foarte bunã, AP. 2 CAMERE, 99 MP, ET. 8, renovatã recent, g+f+p+um, ÎMBUNÃTÃÞIRI, MOBILAT, negociabil, 32.500 €, 0746144500 85.000 EUR, TEL: 0744545847 Proprietar vând Prelungirea Ghencea 318-320 n Ciºmigiu 2 camere lux, Sector 6, ansamblul Avangarde apartament Rezidential, 1/4, decomandata, Ciºmigiu parc, Tel: 0746468269 43mp, balcon, constructie n Decebal Piata Muncii, bloc 2 0 1 2 , c a r a m i d a , a c c e s 1989, etaj 7/8, decomandat, piscina, loc de joaca, teren renovat, 2 balcoane, zona linistita, fotbal, paza 24/24, TVA inclus, 82.000 EUR, laura@apulum94.ro, s t o c l i m i t a t , 2 7 . 5 0 0 EUR, Tel: 0733683446 www.avangarderezidential.ro, n Decebal, NewCity Residence, Tel: 0767600804, 0722134720, Ofertã: 3 camere Delea Nouã 24, 0727896938 88.600E (Tva inclus) la cheie, 2 camere 69.500Euro, garsonierã n Prelungirea Ghencea Proiect 40.500Euro, Tel: 0766795708, Nou Red House 3, stradal, finisat 0761825021 complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie n Drumul Taberei Aleea Istru, mobilata si utilata complet, 41mp, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc 33.300 EUR, Tel: 0788364188 reabilitat, 50.000 EUR, dragos emanuel@apulum94.ro, @apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Prelungirea

Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 53.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Red House 3, bloc nou, Direct Dezvoltator, finisat la cheie, decomandat centrala de apartament, lift, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, 58.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Rahova piaþã, Mãrgeanului, str. Glicinelor, particular, confort 1, decomandat, et. 2/8, g, f, t, acte la zi, liber, cash, 45.000 EUR, Tel: 0729599888 Buzoieni colt n Rahova, Margeanului, particular, vand apartament 2 camere, 5/9, loc parcare, acte la zi, negociabil, 48.000 EUR, Tel: 0744381345 n Sala Palatului, et. 3/8, îmbunãtãþiri, instalaþii noi, mobilatã, zonã foarte liniºtitã, particular, 68.000 €, 0726830500 n ªtefan Cel Mare, stradal, proprietar. Urgent! Bloc reabilitat termic, et. 6/6, semidecomandat, complet mobilat ultra lux, toate actele. Preþ 47.000E, Tel: 0757032374 n Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie-parc, 2 camere, decomandat, 68mp, 1982, finisat lux, eventual mobilat, 65.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Giurgiului, str. Calinesti, sector 4, vand doua camere confort 2, parter, stradal, loc parcare, instalatie gaze proprie, 0763131631

n Mures Sovata, apartament 2 camere, bucatarie mare, balcon 8m, partial amenajat, centrul orasului, etaj 2, 24.000 EUR/mp, fulop_attila2@yahoo.com, Tel: 0741537364

Drumul Taberei, decomandat, 90mp, balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

3/8, 2A/C, 2 balcoane (11m; 4m) termopan, instalatii schimbate (electrice-sanitare), gresie, faianta, lift, parcare, cadastru, intabulare, zona linistita, 59.000 EUR, paulrusu2007@yahoo.com, Tel: 0744374695

Militari, Iuliu Maniu, Metro constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux, 1/4, 65mp, decomandat, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 42.500 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0722952779, 0721368190, 0729920624

Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux 1/4, decomandat, 62mp, balcon, ansamblu rezidential, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 35.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0729920624, 0722952779, 0721368190

90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 €, 0749233924 apartament 3 n Crangasi, camere, confort I, decomandat, etaj 6/8, 70mp, renovat, gresie, faianta, termopan, usi interior schimbate (lemn), usa exterior metalica, parchet/ mocheta, 2 grupuri sanitare, spatii de depozitare, balcon, apometre, contoare caldura, teava de gaz separata (pentru centrala), pret negociabil, 70.000 EUR, an_ku_i@yahoo.com, 0734882059 n Drumul Sãrii, Razoare, bloc 1987, etaj 5/8, decomandat, 80mp, renovat, zona foarte linistita, 79.000 EUR, laura @apulum94.ro, Tel: 0733683446 Taberei, Favorit, n Drumul vanzare 3 camere decomandat, 64mp, zona linistita, apartamentul necesita renovare, 54.300 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

é Giuleºti, str. G.Valsan, curat,

n Giurgiului, Pod, sector 5, semi decomandat, et. 5/10, discutabil, 32.000 EUR, Tel: 0746265894

Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, finisaje lux 1/4, decomandat, 55mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 32.000 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0721368190, 0729920624, 0722952779

n Cotroceni, decomandat, P/2,

Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, decomandat, finisaje lux, 1/4, 85mp, balcon, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 47.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0721368190, 0722952779, 0729920624

n Prelungirea Ghencea 2 camere, etaj 3/5, 63mp, finisat, centrala apartament, negociabil, 56.600 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Prelungirea Ghencea 318-320, Sector 6, ansamblul Avangarde Rezidential, etaj 1, 2, 3/4, decomandat, 85mp, 2 balcoane, constructie 2012, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, TVA inclus, stoc limitat, 4 9 . 9 0 0 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel @apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Alexandriei, Mãrgeanului colþ cu

Petre Ispirescu, proprietar, Urgent! spaþios, 80 mp, decomandat, renovat total, 3 balcoane, vedere superbã, et. 10/10, toate actele. 47.000E, Tel: 0757032374 n Baba Novac-Dristorului Apartamentul are 2 balcoane, 5/10, decomandat, termopan, bloc reabilitat, 1975, scara curata, 71mp. Pret 69.000euro negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n BUREBISTA BD, 3 CAMERE PENTHOUSE ET. 4/4, BLOC 2011, LUX, 200MP CU TERASÃ, 179.900 EUR, TEL: 0744545847 n Colentina nr 95, vand/schimb ap 3 camere semi-decomandat, bloc anvelopat, termopan, contoare, usa metalica, necesita renovare, 67.000 EUR, Tel: 0724531325

Militari, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, finalizat, caramida, decomandat, 2 gr. sanitare, finisaje lux, 1/4, 95mp, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, stoc limitat, 51.500 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0729920624, 0722952779, 0721368190

é Militari,

3 camere, decomandat, toate utilitatile, 1din5, 2010, 106mp utili, 3 bai, parcare subterana, in zona Lidl, 76.500 EUR, Tel: 0725816264, ferdinand_chrom@yahoo.com,


pagina 6 / vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri garsoniere / închirieri oferte imobile

é Militari, Piata Gorjului Proprietar vand apartament cu 3 camere, 68mp, balcon, baie, p a r c h e t , te r m o p a n , u s a metalica, aer conditionat, gresie si faianta. Sufrageria open space, bucataria marita. Inclus in pret loc parcare platit ADP. Apartamentul este situat vis-a vis de Piata Gorjului cu vedere la Blv. Iuliu Maniu, la 5 min de statia de metrou. Are toate actele la zi. Accept inclusiv credit. Pret (negociabil), 63.000 €, cata_lc2003@yahoo .com, Tel: 0724569302 n Morarilor, proprietar, etaj 11/11,

fãrã îmbunãtãþiri, discutabil, 49.000 EUR, Tel: 0722461016 n Moºilor, NewCity Residence, ofertã: 3 camere la cheie, bloc 2013, 89.500E (Tva inclus); 2 camere 62.300Euro; garsoniera 58.700Euro, Tel: 0766795708, 0761825021 Prelungirea Ghencea, decomandat, 90mp, balcon, constructie 2012, caramida, ansamblul Avangarde Rezidential, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, agrement, paza 24/24, tva inclus, pret valabil plata cash, stoc limitat, 49.900 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0767600804, 0722134720, 0727896938

n Rahova, Piata, apartament 3

camere, renovat, cadastru, intabulare, proprietar, negociabil 31.500 E, Tel: 0763663169, 0767799672 n Tineretului, bd Dimitrie Cantemir, 3 camere 3/7, semi-decomandat, liber, 68.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Tineretului, 3 camere, confort 1, semi-decomandate, Parter/9 etaje, 2 grupuri sanitare, constructie 1978, 66mp, fãrã îmbunãtãtiri, zugrãvit, cadastru, intabulare, 72.000 €, 0727703497 n Ultracentral, vand urgent 3 camere decomandate, et 2din3, stradal, pretabil sediu de firma, cabinet avocatura, notarial sau locuit, 72.000 €, Tel: 0762895450, stefan_catana_sei@yahoo.com, n 13 Septembrie Parcul Sebastian, bloc 2001, etaj 4/8, decomandat, 80 mp, amenajat, centrala termica, zona linistita, loc parcare, 89.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, 3 camere, bloc 2011, decomandat, 81, 70, finisat, centrala apartament, 2/5, lift, pret 97.000 euro +5 % tva/ negociabil, 97.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro,

12 Septembrie 2013

n Militari, Gorjului Apusului, bloc 1982, stradal, vedere spate, etaj 5/8, semidecomandat, 81mp, renovat, centrala, 70.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Pallady, Steriadi etaj 1/4, decomandat, 81 mp, renovat, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro, Crângaºi, 4 camere, semidecomandate, 1986, parter, P+8, 96mp, imbunatatiri, cadastru, intabulare, ideal firma, negociabil, 83.500 EUR, Tel: 0766918889

n Delea Veche - Agricultori Calea Calarasilor, bloc monolit 1994, etaj 5, decomandat, 92 mp, renovat, intabulat, 108.000 EUR, nicu @apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 109.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

Sebastian Parc, particular, 4 camere, cf. 1 dec, p/8, liber, toate imbunatatirile, cadastru, intabulare, 71.500 EUR, Tel: 0723821639 n Vãcãreºti, 4 camere, bloc monoli, vedere superba, 9/11, terasa mare, balcon, finisat, parc, 118.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n 13 Septembrie Prosper, bloc 1988, etaj 6/8, decomandat, 94 mp, renovat, aer conditionat, zona linistita, 85.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n 13 Septembrie, 4 camere, 6/8. decomandat, 97mp, finisat, bloc reabilitat. pret 97500 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

é Maramures, Baia

Mare, vand apartament 4 camere, etaj 2/8, intersectie bulevadul Republicii cu Traian; 89 mp construit, 3 balcoane, 2 bai, debara, microcentrala, parchet. Pret negociabil, 55.000 €, necula_mihai_doru @yahoo.com, Tel: 0741970366 Militar, Iuliu Maniu, Metro, constructie 2013, caramida, finalizat, decomandat, finisaje lux, 1/4, 115mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, ansamblu rezidential deosebit, parc 7.500 mp, supermarket, centru SPA/sala fitness, tva inclus, s t o c l i m i t a t , 5 9 . 9 00 EUR, www.avangarderezidential.ro, Tel: 0722952779, 0721368190, 0729920624

n Brâncoveanu, Piaþa Reºiþa, 2

n Berceni

zona Mary Curie, Inchiriez camera la curte unei fete sau unui baiat, exclus familie, Tel: 0785314510, 0729851393 n Crângaºi, bdl Compozitorilor, etaj 6, stradal, mobilata, utilata complet, pentru o studenta / salariata, Tel: 0731419188

Lujerului, vis a vis Cora, 5min metrou, caut colega de apartament, decomandat, mobilat modern, complet utilat: aer conditionat, masina de spalat, frigider, tv, cablu, internet. Anda, 160 €, 0727189823 n Militari m etrou P ãcii, Apusului, pensionarã ofer camerã unei fete nufumãtoare, internet, maºinã de spãlat, 300 RON, Tel: 0733174755 n Militari, camerã mobilatã unui

bãiat nefumãtor, cuminte, garanþie, Tel: 0730510719 n Vitan, Real, str Nicolae Pascu, primesc in gazda o persoana de sex feminin nefumatoare, Tel: 0760290370

é Aviatiei, garsoniera luxoasa,

40mp, 370 EUR/luna, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234 n Berceni, Anton Bacalbasa, Inchiriez garsoniera decomandata, p/4, G, F, parchet, balcon inchis, mobilata si utilata complet, 38mp, 220 EUR, Tel: 0744318151 zona Oltenitei, n Berceni, garsoniera parter, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilata, utilata complet, 250 EUR, iulia20iuli @yahoo.com, Tel: 0723314126 Bragadiru, Sos. Alexandriei, Nr. 1 0 6 , p r o p r i e t a r in c h i r i e z garsoniera suprafata utila 60mp, gresie, faianta, centrala termica, mobilata. Constructie noua. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati, 150 EUR/luna, Tel: 0722409408

n Camil Ressu, Aleea Rm. Sãrat n Dacia, Moºilor, Vând/închiriez

imobil, 200mp, parter comercial + 3 niveluri, toate utilitãþile, pretabil fast-food, magazin, show-room, 295.000 EUR, contabilitatepapa@yahoo.com, Tel: 0745057800

é Barbu Vãcãrescu, Kaufland, Vila P+2, nemobilata pentru birouri sau rezidenta, curte 150mp, loc de parcare, 1.750 EUR/luna, laurentiu_dragan@yahoo.com, Tel: 0731599494, 0728172906

é Arges, com Cosesti, schimb (vând) vilã zonã deal-pãdure, 25 km de la Pitesti spre Câmpulung, cu a p a rt a m e n t s a u c a s ã Bucuresti, Tel: 0762674318

é Barbu Vãcãrescu, Kaufland, 3 cam in Vila P+2, mobilat, loc de parcare in curte, G+F+P+CT, 750 €, laurentiu_dragan53@yahoo.com, Tel: 0731599494, 0728172906 n Orºova Închiriez casã 3 camere

plus dependinþe ºi curte 500mp, zona Militari (str. Orºova) preferabil pentru firmã, spaþiu birouri sau producþie. Plus garanþie 2 luni, 550 EUR/luna, Tel: 0723025065

n Cumpar garsoniera confort 1 zona Decebal, Unirii, Alba Iulia, constructie dupa 1980, preferabil monolit. Exclus Agentii. Plata cash, stefania.popesscu@gmail.com, Tel: 0735407739

7, Închiriez garsonierã, cf. 1, mobilatã, proprietar, 210 EUR, Tel: 0723248640 n City Mall, regim hotelier, inchiriez garsoniera de lux, aer conditionat, tv cablu, sistem audio, mini-bar, 60 lei pt 2-3 ore sau 120 lei/noapte, cristirobuc@yahoo.com, Tel: 0736854185 n Cotroceni, str. C Noica 165, inchiriez garsoniera 20mp complet utilata mobilata, curte interioara, metrou Eroilor, 200 EUR, Tel: 0763014059 n Dristor, zona Restaurant Rucãr, metrou 8 min, proprietar, întreþinere inclusã, decomandat, complet contorizat, utilat (p+ac+t), mobilat clasic, negociabil, 200 EUR, Tel: 0770437069 n Drumul Taberei, Materna, particular garsoniera decomandata 35mp, parter din 4, mobilata modern, utilata, contorizata, p+g+f, 210 EUR/luna, Tel: 0735839979 n Giurgiului, Luicã, utilatã ºi mobilatã, baie, bucãtãrie ºi balcon, g+f+p+termopn, negociabil, 150 €, Tel: 0766247832, 0722171511 n Militari, Gorjului, particular, confort 1, decomandatã, utilatã, mobilatã, bloc mixt, etajul 1, garanþie, 200 EUR, 0742145683 n Titan, garsonierã g.f.p.t.ac usa metalica 8/8 42cm, 0744481275 n Unirii, garsoniera 40mp, utilata, mobilata clasic, 800 RON/luna, Tel: 0760064991

camere conf. 1, mobilat, decomandat, totul nou, îmbunatãþiri, Tel: 0730468122 n Câmpia Libertãþii particular inchiriez apartament 2 camere, stradal, vederela parc IOR, semi-decomandat mobilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, LCD, aspirator, gresie, faianta, parchet, 5/10, bloc civilizat, apropiere metrou Nu colaborez cu agentii, 300 €, raluca_cerghedean@yahoo.co.uk Tel: 0721408748 n Carol I Parc, conf. 1, mobilat nou, utilat complet, renovat, centralã termicã, 310 EUR, Tel: 0771472789 n Central, inchiriez apartament 2 camere, detalii pe site, www.immobile.ro, Tel: 0721616161 Taberei, Valea n Drumul Argeºului, confort 1, 6/8, mobilat, utilat, AC, închiriez pe termen lung, 250E negociabil, Tel: 0741106958, 0732307908 n Drumul Taberei, str. Pravãþ, bl.P8, et. 3, particular, multiple îmbunãtãþiri, termopan, parchet, gresie, faianþã, AC, jacuzzi, etc. Mobilat, utilat, negociabil, maximã seriozitate, 250 EUR, 0747043222 Floreasca, Mozart, langa Kaufland, particular, inchiriaza apartament 2 camere, um g f p t, cablu, internet, utilat, mobilat, etaj 3/ 3, renovat/ zugravit, balcon inchis, apometre, boxa, negociabil, termen lung, 350 €/luna, Tel: 0760844294, info@abcdellapubblicita.it,

n Lujerului

Bloc nou, finisat complet, bucatarie mobilata si utilata complet, apartamentul este gol, aer condition, centrala de apartament, vedere superba, et 5, 88 mp utili, balcon, 350 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Militari, Uverturii - Dezrobirii, Mega Image, et. 2/4, renovat septembrie 2013, amenajat modern, utilat complet, bucatarie noua, primii chiriasi, apropiere metrou, 178, 41, zona linistita, loc parcare adp, negociabil, suprafata 65mp, decomandat, mobilat, utilat, 330 €, 0726406375, 0761653269 n Moºilor, gresie, faianta, termpopane, aer conditional, mobilat si utilat, 5-10 minute distanta de pietele centrale, acces rapid la toate mijloacele de transport, boxa la subsol, 300 EUR/luna, Tel: 0742997981, secretariatpower@polystart.ro, n Obor, Kaufland, particular, 2 camere mobilat, utilat (frigider, aragaz, masina de spalat), renovat, exclus agentiile, 290 EUR/luna, ciucie@yahoo.com, Tel: 0723000434 n Progresul, mobilat, renovat complet, parter, acces usor la metrou, 250 €/luna, 0723545747 n Romanã, Particular, in vila singur curte. Mobilat, utilat. Sau vand! 250 €/luna, 0765539652, 0732881302, 0749599212 n ªtefan Cel Mare, Dinamo, 2 camere, parter, boxa - Eroilor, 2 camere, 6/8, 76 mp. Proprietar, Tel: 0724368026 n Vitan, Nucului 62-66. Închiriez apartament 2 camere, mobilat, Proprietar, 320 EUR, 0723248640

n ªtefan Cel Mare Vasile Lascar,

163 mp teren, S+P+1+M, 233mp utili, consolidata, renovata, centrala termica, alarma, stradala, pretabila birouri, restaurant, 2.500 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Aviaþiei, apartament 2 camere

cu extindere, parter, bloc reabilitat, n 1 Decembrie Bd, metrou, liber de la 1 octombrie, Tel: apartament 3 camere mobilat, Tel: 0722656501 0723867003


12 Septembrie 2013

închirieri oferte imobile / auto-moto / electro / matrimoniale / diverse / afaceri / pagina 7

Berceni, Inchiriez apartament 3 c a m e re , d e c o m a n d a t , confort 1, balcon, nemobilat, parter. Prefer termen lung, 250 EUR, cmunteanu20025 @y a h o o . c o m , Tel: 0213513427, 0728054073

n Central, inchiriez spatii mobilate pentru birouri, detalii pe site, http://www.immobile.ro, Tel: Colentina, zona Masina de 0721616161 P a in e , O b o r, in c h irie z n Centrul Istoric, spaþiu comercial a p a rt a m e n t 3 c a m e re , 600 mp (curte+P+E+M), 9900 semi-decomandat, confort1 euro+TVA, Tel: 0720143478 balcon, nemobilat, etaj 2. PreBD, ATELIER fer termen lung, 275 EUR, n CHIªINÃU TÂMPLÃRIE COMPLET UTILAT, cmunteanu20025@yahoo TEL: 0742358367 .com, Tel: 0728054073, n Militari, Rosu, vila p+2 0213100757 pretabil orice activitate, acces n Crângaºi, ofer spre inchiriere tir, 380V, birouri plus spatiu apartament 3 camere, complet utilate productie, inaltime 4m, Tel: si mobilate sau camera in apartament, 0766412462 Tel: 0731358082, 0723258080 n Dorobanþilor, Capitale, Apt 3cam in vila, et1/P+1, renovat. Pretabil birou/locuinta, 800 EUR, office@cityconsulting.ro, http://www.cityconsulting.ro, Tel: 073442523, 0311062014 apt 3cam n Dorobanþilor, mobilat, et3/P+5, imobilul are parcare subterana, 500 EUR, é Militari, spaþiu office@cityconsulting.ro, comercial 18mp in http://www.cityconsulting.ro, Tel: 0734425234 Piaþa Gorjului ºi n Dorobanþilor, Tudor Vianu 38, 20mp in Piaþa Mansardã superbã în bloc nou, luxos, etaj 4, lift, terase, garaj, Veteranilor, nemobilat, 900 EUR, 0722676652 stradal, supervad, n Drumul Taberei, str 1 Mai, 2/9, langa Drumetul, particular, Tel: 0734540940, modificari, g+f, semi-mobilat, frigider, MS, langa gradinita si 0732985096 statie de transport, neg, 350 EUR, Tel: 0752255250 n Militari, Iuliu Maniu stradal n Drumul Taberei, chirie ieftina, 3 (Gorjului) 1300 EURO, pariuri camere, utilat, mobilat, masina sportive, servicii etc, 1.300 EUR, spalat, aragaz, frigider, aer Tel: 0214343437, 0722230244 conditionat, internet, cablu, tv, 300 €, sude.roxana@yahoo.com, n Militari, Virtutii, Tel: 0766252137 n Ferentari zona Nãsãud lângã Garsoniera, Particular, LDL, inchiriez ap 3 camere mobilat Parter / 8 Stradal, complet, 400 EUR, Tel: 0768317649 Linia 41, Conf. 1, n Moºilor, str. Elena nr. 4 ºi str. Aleea Luncºoarei, închiriez Decomandat, Numai apartament 3 camere prefer familiºti sau studenti, fãrã agenþii, pentru Birou, Cabinet, Tel: 0752694392 Sediu Firma, Tel:

n Frigidere, congelatoare, vitrine, camere frigorifice, repar si execut la comanda, vand agregate, asigur piese, Tel: 0784753212 n Citroen Xsara Picasso 2005, 55.000km, motor 1.7 cmc, putere 117CP, benzina, culoare crem, 4.500 EUR, 0744152433 n Pierdut facturile cu seria 347,

é Dacia Logan, firma taxi vinde si inchireaza autorizatie, 2.700 EUR, Tel: 0745688887, 0767975931

nr. 347046554 ºi 347046555, chitanþele cu seria 348, nr. 347046554 ºi 347046555, Tel: 0784242721 n Pierdut Registru Special Casa de Marcat seria AC nr. 200048, SC Christian Impex SRL, CUI: 3618066, J40/22689/1992, sediul: discretã, ofer Bucuresti, sect. 6, str. Drumul n Minionã, companie selectã domnilor Taberei, nr. 122. Il declar nul, Tel: civilizaþi, Banu Manta, 0727087916 0722290395

atestat taxi seria CPTX 39455 pe numele Ghinea Alexandru. Il declar nul, Tel: 0722985523

n Pierdut

n Daewoo Nubira II, Matiz, VW Jetta, Tel: 0726919902

é Volkswagen Golf Variant Klimatronic Edition, 1900cmc, negru, 2001, diesel, 224.000km, in stare foarte buna, pret negociabil, 3.500 EUR, hlt_marius@yahoo.com, Tel: 0745822451

n Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765, 0768798468

é Vrei sex total? Vino! Oral neprotejat cu finalizare, normal, anal. Accept cunnilingus, 69. Ador sexul anal adanc, 50 RON, Tel: 0764927274

n Atragator, tanar 39/1.86/80, situatie foarte buna, doresc cunostinta tanara prezentabila, disponibila. Razvan, razvand74 @yahoo.com, Tel: 0755578272

0722269092 n MUNCII, SPAÞII DEPOZITARE

é Mosilor, Fainari, ap 3 cam in vila, gr sanitar, balcon, mansarda nelocuibila, loc parcare, nemobilat / mobilat 1dormitor, aragaz, sobe gaz, aer conditionat, 7 min metrou, zugravit, parchet, 230 €, 0744266019 n Sebastian, BRD, proprietar inchiriez ap. 3camere, utilat, curat, zona linistita, 320 €, 0766257110

CU POSIBILITÃÞI AMENAJARE ALTE ACTIVITÃÞI, TEL: 0742358367 n Olteniþei. Societatea Cooperativa, închiriazã spaþiu comercial în Bucureºti, ªos. Olteniþei nr. 119, bl.M 30, parter, sector 4, în suprafaþã utilã de 77 mp ºi vinde/închiriazã spaþiu comercial în Bucureºti str. Strãduinþei nr. 1 et. 1 (complex) în suprafaþã utilã de 122.77 mp, exclus intermediari. Relaþii între orele 8.00-16.00, Tel: 0722599031, 0213358600

Berceni, Carrefour, Huedin, 4/10 Centrala gaz, aer cond, 2 bai moderne, bucatarie 10mp, mobila doar in bucatarie, curat, disponibil, 350 EUR/luna, cristianel_rosu@yahoo .co.uk, Tel: 0760699113

Domnesti, (200 metri de la Centura) Inchiriez teren 5000 mp pentru parcare tiruri sau autoturisme. Terenul este pazit si pietruit, 2.000 EUR/luna, Tel: 0729039584

n Piese auto import noi, dezmembrãri absolut orice marcã, Tel: 0744495564, 0722640080 n Reparatii cutii viteza, service auto, sector 4, Berceni, reparam cutii viteze hidramate cu piesele noastre, garantie 1 an, serviceautocornel@gmail.com, Tel: 0744887112

é Ghicesc in 3 feluri de carti. Virginia, Tel: 0721165961, 0769877585

Pierdut Certificat Constatator nr. 547020 din 15.07.2005, pentru punctul de lucru situat in com. Chiajna, sat Rosu, Sola 77, parcela 14, jud Ilfov, al Sc Sit Sfetcu Int.Transport Srl, cu sediul social în Bucuresti, Bd. Ion Mihalache 168, bl. 1, ap. 71, sect. 1, având J40/2232/1994, Cui RO5221436. Îl declar nul,

Previziuni, afaceri, sanatate, dezlegari, programari la tel. ora 9-20, www.ingerpazitor.com, Tel: 0722552271

n Se citeazã Rizea Cornel cu

ultimul domiciliu conoscut în Bucureºti str.Iancu Jianu nr. 6, bl.M192, sc. 1, et. 6, ap. 68, sect 5 în calitate de chemat în garanþie pentru data de 01/10/2013 ora 08/30, la Judecãtoria sect 3, Bucureºti cu sediul în Bucureºti, strada Ilfov nr 6, sect 5, la completul de judecatã C 20 civil în dosarul nr. 19460/301/2011 având ca obiect pretenþii în contradictoriu cu asoc de proprietari bl.p6, sc. 2 din Bucreºti bd IC Bratianu nr. 39, sect 3, în calitate de reclamant respectiv Chifiac Elisabeta ºi Chifiac Cristina în calitate de pârât, n Se citeazã societatea Evrika Group SRL cu ultimul sediu cunoscut în Bucureºti sect 3 bd. IC. Brãtianu nr. 39 bl.P6, sc. 2 ap. 18, CUI 17686990, nr de ordine în registrul comerþului J40/10583/2005 în calitate de chemat în garanþie pentru data de 01/10/2013 ora 08/30 la judecãtoria sect 3 Bucureºti cu sediul în Bucureºti str. Ilfov nr. 6 sect 5 la completul de judecatã C20 civil în dosarul nr. 19460/301/2011 având ca obiect pretenþii în contradictoriu cu asociaþia de proprietari bl.P6 sc. 2 din Bucureºti Bd. IC Brãtianu nr. 39 sect 3 în calitate de reclamant respectiv Chifiac Elisabeta ºi Chifiac Cristina în calitate de pârâþi,

Bãrbat prezentabil, serios 41/1.80/88, doresc cãsãtorie cu doamnã drãguþã, serioasã, deosebitã. Rog seriozitate maximã, Tel: 0735123908 Aparat bronzare Ergoline Lounge aproape nou, pret fix, 4.500 EUR, luxrentcars@live.it, Tel: 0753620472

é Trecutul se sterge

n Calculatoare

laptopuri, monitoare, imprimante noi, secon-hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@yahoo.com, http://www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Frigider si Masina spalat. frigider Arctic 150 Lei, masina de spalat Whirlpool 150 Lei, Tel: 0756267006

cu buretele - tânar 31ani, 1.78m, 70kg, brunet, rezident in UK, doresc cunostinta dama de companie sau fosta dama de companie. Scopul relatiei: casatorie, Tel: 0768877058

é Anticariat, cumpãrãm cãrþi orice domeniu, deplasare gratuitã, plata pe loc, http://www.targulcartii.ro, Tel: 0731407474, 0740088443, 0213159704 n Aparat

bronzare Ergoline Lounge aproape nou, pret fix, 4.500 EUR, luxrentcars@live.it, Tel: 0753620472

é Aparat de epilare definitiva

Jean Klebert man and woman, a costat 18.600 plus tva, foarte bun, la un pret cadou, 2.800 EUR, luxrentcars@live.it, Tel: 0753620472


12 Septembrie 2013 n Branºament apã, canalizare,

Cumpar Hotarari Prefectura, Legea 290 (despagubiri Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

acte recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0720506819, 0214343276, 0760727231

n Haine second hand import Austria, Anglia, Italia - toate categoriile, inclusiv colectie originalã, 3 RON, Tel: 0766915675 n Statie carburanti complet utilata si dotata cu cele necesare functionarii, capacitate stocare 90.000 L, etc. Pret avantajos, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Vindem haine second-hand en-gros la cele mai bune preturi. Pentru mai multe detalii contactati-ne, 3 RON, office@secondhand-samexpo.com, www.secondhand-samexpo.com, Tel: 0765757619

é Administrator

é Profesoarã cu experienþã meditez românã, francezã, orice nivel, Tel: 0726847832

Beauty Expert é Acs organizeazã cursuri de calificare acreditate de Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei pentru cosmetician, manichiurist, pedichiurist, frizer, coafor. Înscrieri ºi informaþii telefon, n Caut investitor construcþie P+4, l a deþin teren 340 mp, Zona http://www.zoomacs.com, Tel: Rahova-Bolintineanu, Tel: 0212420426, 0763100030 0720143478 n Calificãri rapide: instalatori, electricieni, rate, Tineretului, Tel: 0213262606, 0727332114, 0722209409, 0740306550 n Calificãri construcþii, alimentaþie publicã, turism, înfrumuseþare, agent securitate, ISCIR, SSM, PSI, managementul deºeurilor; Tel: 0733682844 n Cursuri acreditate naþional, recunoscute Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi carierã nouã, Tel: 0213233966 n Cursuri calificare 40 domenii, autorizaþii ISCIR, stivuitoriºti, macaragii, fochiºti, liftieri, operator é Inchiriez spalatorie utilata. îmbuteliator GPL, sudori, Proprietar inchiriez spalatorie recunoscute internaþional; Tel: auto complect utilata situata in 0784238728, 0744437105 Sos. Alexandriei nr. 106 n Cursuri calificare 50 domenii, Bragadiru Ilfov. Pentru relatii va recunoscute internaþional, cãutãm rugam sa ne contactati, colaboratori. www.fundatiaapt.ro, rodifarm@yahoo.com, Tel: 0213134835, 0744437105 www.rodiserv.ro, 0722409408

é Vand salon de Infrumusetare, lux, chiria 336 euro pe 5 ani, aparat de bronzare Ergoline Lounge, aparat epilare definitiva Jean Klebert, 14.000 EUR, luxrentcars@live.it, http://www.coquettebeautystudio.ro, Tel: 0753620472

é Vând salon infrumusetare complet utilat, cu vad de peste 10 ani in zona, chiria este foarte micã, l o c a t i a e s t e s t ra d a l a , 7.000 EUR, Jbezim@yahoo .com, Tel: 0723374007

é Matematica, Profesor, sedinte individuale, orice zona Bucuresti, rezultate garantate, experienta, succesul sigur, locuri limitate, Tel: 0727809907

é Profesor matematica, sedinte individuale, domiciliul elevului, rezultate garantate, simplu, comod, sigur, eficient, asimilare usoara, 0754916860

é A c o p e riº u ri

to a t e tipurile, restaurãri istorice, c u p ru , z i n c a t ã , l i n d a b , cererea clientului, seriozitate, constatare gratuitã, Tel: 0724939122

é Branºament apã, canalizare, asistenþã contract recepþie Apa Nova, separãri, înlocuiri branºamente, Tel: 0721390290, 0761077013

é Construim cel mai ieftin. Firma autorizata intocmim masuratori cadastrale (terenuri, case, apartamente). Rapiditate si profesionalism, coman.cadastru@yahoo.com, Tel: 0721370029

é Executãm lucrãri: case din lemn, mansarde, Tel: 0729501936

imobile, administrare financiar-contabila si casierie; se asigura si servicii de curatenie, marian_vlsceanum@yahoo.com, Tel: 0726744606

infidelitate, localizare bunuri, verificari anturaj, persoane-auto disparute, 0721402240, 0767555852, é Contabil expert, servicii falcondetectiv@yahoo.com, contabile complete ºi audit, n Masaj la domiciliul dvs. Tehnician maseur cu experienta si salarizare, Bilant, declaratii atestat imi ofer serviciile la un inalt lunare, semnãturã electronicã, nivel calitativ si igiena, cu masa de înfiinþãri firme. Prima lunã masaj personala la domiciliul gratuit, 100 RON, Tel: persoanelor care doresc masaj de 0720891226, 0766369750, relaxare, anticelulitic, recuperare, 0214118164 de intretinere sau reflexogen, 80 RON/ora, Tel: 0729830002, contabilitate. cristiandelivasile@yahoo.com, n Servicii Economista efectuez evidenta contabila completa, declaratii, TVA, salarii, bilant, 300 RON, mss_ramona@yahoo.com, Tel: 0768197072, 0724204155

é Oferta pentru cizmãrii: Adeziv tip Aderom.Bidon metalic 18 kg. La vanzare se prezinta certificat de calitate, fisa tehnica, 279 RON, gustim.trade@gmail.com, Tel: 0767143724, Fax: 0250733322 n Vopsitor auto, Mecanic auto si

Pregatitor auto, doar cu experienta, angajez pentru service situat in Popesti Leordeni, Tel: 0723774903, 0732983272

Tamplar, execut mobilier personalizat, din PAL, MDF sau lemn, pentru spatii comerciale, sedii firme, mobilier divers, Tel: 0720344507

contabil, 20 ani experienta, intocmesc contabilitate in program Ciel, Bucuresti- Ilfov, Tel: 0762599829

privat, langa Pitesti, locatie si dotari noi, 1.000 RON/luna, office@vreaucamin.com www.vreaucamin.comTel: 0766390523 n Detectivi, supraveghere, filaj,

é INSTALATOR NON STOP. INSTALATII INSTALATOR, INTERVENTII NON STOP, REPARATII TEVI SPARTE, ROBINETI, CALORIFERE, BATERII ETC. REMEDIERI INSTALATII TERMICE SI SANITARE, REPARATII CENTRALE TERMICE BOILERE ELECTRICE ORICE MODEL NON STOP, TEL: 0720692661 n Montez PVC, aluminiu, usi, ferestre, plase rulouri insecte, reparatii-modificari, executie de calitate, 0768311347, 0724267771 n Sobar specialist execut sobe, seminee, reparatii, scuturat cosuri, Tel: 0212216699, 0745991298

n Expert

é Camin de batrani

é Bannere, Mesh, Casete, Autocolante, panouri publicitare, casete luminoase, copertine, terase si calcane, decorari auto, decorari vitrine, rollup, autocolante, odorizante, office@advertiseherenow.ro, www.advertiseherenow.ro, Tel: 0722145015

AnuntAZ 12 09 2013  
AnuntAZ 12 09 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...

Advertisement