Page 1

n Personal curatenie. Firma specializata in servicii de curatenie angajeaza personal curatenie in centre comerciale, salariu net 700-800ron. Relatii telefon, Tel: 0212241312, 0729005137, 0212241302 é Otopeni, proprietar a p a r t a m e n t d e c o m a n d a t , constructie noua, baie cu cada, parchet 12mm, usa metalica, 60mp utili, centrala pe gaz, ocupabil imediat, 4 7 . 0 0 0 E U R , Bianca.iercu@yahoo.com, Tel: 0745750171, 0766482708

VAND TEREN 5000MP CU UN PUT DE 1 KM ADANCIME APA EXTRAPURA - CEA MAI MARE AFACERE LA EXPORT, TEL: 0786617041

é VAND LIMUZINA FORD GALAXY, CADOUL PRESEDINTELUI NIXON LUI CEAUSESCU CU OCAZIA VIZITEI LA CASA ALBA, TEL: 0786617041 n Vand afacere salon infrumusetare utilat complet mobilier nou stare ireprosabila 32mp, stradal, bd. Stefan cel Mare, chirie mica, Tel: 0766412249

é Videochat plata

zilnic, posibilitate cazare si carte de munca, apropiere Metrou si RATB. conditii exceptionale, 2.500 RON/luna, xmodels@yahoo.com, www.xmodels.ro, Tel: 0764822425

é VIDEOCHAT STUDIO AMERICAN. PENTRU

PRIMA OARA IN ROMANIA, STANDARD STUDIO - STUDIO AMERICAN ACREDITAT INTERNATIONAL, CU EXPERIENTA DE PESTE 10 ANI IN DOMENIU - ADUCE METODA DE VIDEOCHAT PROFESIONALA, FOLOSITA DE CELE MAI BUNE MODELE DIN LUME. SI TU POTI INVATA SA CASTIGI MII DE DOLARI SAPTAMANAL! LOCALIZAT IN CENTRUL DE AFACERI SITUAT IN BUCURESTI, STR. RADU VODA 17, SECTOR 4 (PIATA UNIRII), STUDIOUL PUNE LA DISPOZITIA MODELELOR SINGURUL SPATIU CU DESTINATIE EXCLUSIV “BUSINESS”, IN CARE, PE LANGA DOTARILE DE ULTIMA GENERATIE, MODELELE BENEFICIAZA SI DE TRAINING INDIVIDUAL DUPA METODA AMERICAN STANDARD SI ACCES LA PROGRAMUL “STANDARD REWARDS” PRIN CARE PE LANGA BANI POT CASTIGA SI PRODUSE VARIAND DE LA GENTI SI PANTOFI PRODUSE DE CELEBRE CASE DE MODA, PANA LA O MASINA SAU UN APARTAMENT. PLATI SAPTAMANALE DIRECT SITE-MODEL, FARA INTERMEDIERE SAU COMISION STUDIO!, 5.000 USD/LUNA, HR@STANDARDSTUDIO.RO, HTTP: //WWW.STANDARDSTUDIO.RO, TEL: 0213122097, 0785284574


pagina 2 / oferte de muncã România

12 Iulie 2013 n CAMERISTA SI AJUTOR BUCATAR, PENTRU PENSIUNE JUD BRASOV, SE ASIGURA CAZARE SI MASA, PADINAURSULUI@YAHOO. COM, TEL: 0762910850

ADMINISTRATOR FIRMA GERMANA CU EXPERIENTA, ROG SERIOZITATE, ASPECT PLACUT, CV LA ADRESA DE MAIL SAU TELEFONIC, ADELINABADESCU31@ YAHOO.COM, TEL: 0727336696 Angajãm n Administrator. familie pentru postul de administrator în Delta Dunãrii, Tel: 0723603647 Agent de vanzari cu si fara experienta, salariu de la 1300 + bonusuri. Posibilitate avansare, Tel: 0728650079

Agent vanzari, Bucuresti. Firma materiale stomatologice. Trimiteti CV la email. Permis cat. B, min. 3ani. Responsabilitati: Identificarea, contactarea, atragerea clientilor stomatologi/tehnicieni). Promovarea produselor si imaginii firmei, office@terradent.ro, http://www.terradent.ro, Tel: 0213164183 n Agenti de vanzari IT. Cautam agenti de vanzari pentru servicii IT. Comision atractiv, conditii lejere de munca, part time. Asteptam cv-ul dvs. pe e-mail! office@nindos.ro

é Agenþi de curatenie, cu experienta, pentru obiective din Bucuresti si Otopeni. Se ofera salariu atractiv si bonusuri, resurse.umane@ deziclean.ro, Tel: 0784290180

é Agenþi securitate, pentru obiective din Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv! Se ofera bonusuri, resurse.umane@ aeksecurity.ro, Tel: 0213350505

medicala, é Asistenta Infirmierã si bucatareasa. Camin privat pentru persoane varstnice, zona Floreasca, angajeaza. Experienta obligatorie. CV-uri la e-mail caminprivat@gmail.com, http://caminprivat.ro, Tel: 0732011302 n Automacaragiu. Societate construcþii structuri metalice angajeazã automacaragiu Telemac 12to cu permis BC ºi atestat transport marfã, Tel: 0213452623, 0213452625

é Cameriste ºi agenþi curãþenie, angajãm în condiþii deosebite, Tel: 0756200044

Barmaniþã fata la bar, terasa Calea Rahovei nr. 261, Tel: 0762326324 n Bucãtar, urgent, pentru cafenearestaurant str. Sergent Nuþu Ion nr. 2, Setor 5, zona Prosper Sebastian, Anturaj Cafe, Tel: 0724568214 n Bucatareasa. Restaurant Il Cuore angajeaza bucatareasa cu experienta. Zona Unirii. Salariu atractiv, ilcuoreristorante@yahoo.com, Tel: 0748033234

é Coafezã,

manichiriurista, cosmeticiana, salon angajeaza in zona Drumul Taberei, Tel: 0734257903

n Coafezã si cosmeticiana in salon de infrumusetare, Militari Gorjului, Tel: 0724851555, 0761866670 manichiuristã n Coafezã pentru coafor zona Baicului. Salariu la comision, Tel: 0767440204 n Coafezã cu experienta pentru coafor central, Tel: 0723210732 cosmetician, n Coafezã, vechime minim 1 an, începãtori pentru formare cu diplomã în domeniu, absolvenþi 2012-2013, zona MilitariGorjului, Tel: 0721795100 n Coafezã/Manichiuristã/Frizer. Salon înfrumuseþare Sãlãjan angajãm coafezã, manichiuristã, frizer cu experienþã, Tel: 0723080800 n Coafeze cu/fara experienta si cosmeticiene cu experienta angajeaza Linda Beauty Salon - Berceni, Tel: 0722440999

é Coafeze, stilist unghii false cu experienta pentru Cloudy Salon, zona Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Confecþionere masina simpla confectii textile, pachet salarial avantajos, Bucurestii Noi - Laromet, 0731022108


oferte de muncã România / info / pagina 3

12 Iulie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã (31). Prezintã domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Continuãm prezentarea documentarului nostru, privind libera circulaþie a mãrfurilor în Uniunea Europeanã. Astãzi despre unele dintre cerinþele imperative de interese protejate, considerate a fi obstacole în libera circulaþie a mãrfurilor. Curtea Europeanã de Justiþie a prezentat conceptul de cerinþe imperative sub forma unei liste neexhaustive de interese protejate în cadrul articolului 34 privind TFUE. Curtea a afirmat cã aceste cerinþe imperative se referã în special la eficienþa controalelor fiscale, protecþia sãnãtãþii publice, corectitudinea tranzacþiilor comerciale ºi protecþia consumatorului. Cerinþele imperative pot fi invocate doar pentru a justifica normele aplicate fãrã distincþie. Prin urmare, alte motive decât cele prevãzute de articolul 36 privind TFUE nu pot fi utilizate, teoretic, pentru justifi carea mãsurilor discriminatorii. Deºi Curtea a descoperit metode de anulare a acestei separãri fãrã a renunþa la practica sa anterioarã, a argumentat cã o astfel de separare este artificialã, iar Curtea începe sã adopte mãsuri de simplificare ºi tratare a cerinþelor imperative în aceeaºi manierã în care trateazã justificãrile în temeiul articolului 36 din TFUE. Astfel, deºi protecþia mediului nu este menþionatã în mod expres în articolul 36 din TFUE, a fost recunoscutã de Curte ca având rol de cerinþã imperativã prioritarã. Curtea considerã cã „...protecþia mediului este unul dintre obiectivele comunitare esenþiale care poate justifica, ca atare, anumite limitãri ale principiului liberei circulaþii a mãrfurilor”. Curtea a justificat mai multe mãsuri naþionale prin motive de protecþie a mediului: • interzicerea importului de deºeuri din alte state membre; • un sistem de garanþie ºi returnare pentru recipiente; • o interdicþie totalã asupra anumitor elemente chimice, dar care prevede excepþii atunci când nu sunt disponibili înlocuitori siguri; • obligarea furnizorilor de energie electricã la cumpãrarea întregii producþii de electricitate din surse regenerabile dintr-o zonã limitatã de livrare. Protecþia mediului se aflã în strânsã legãturã ºi cu protecþia vieþii ºi sãnãtãþii umane ºi, ca urmare a progreselor ºtiinþei ºi a nivelului crescut al informãrii publicului, este invocatã tot mai frecvent de cãtre statele membre. Totuºi, chiar ºi în aceste condiþii, Curtea nu considerã acest motiv ca fiind întotdeauna suficient pentru a justifica orice mãsurã. Într-adevãr, în ultimii ani, Curtea a confi rmat în câteva rânduri faptul cã justificãrile privind sãnãtatea publicã ºi mediul nu sunt întotdeauna suficiente pentru a limita libera circulaþie a mãrfurilor. În mai multe cauze, Curtea a confi rmat argumentele Comisiei Europene potrivit cãrora mãsurile naþionale erau disproporþionate în raport cu obiectivul urmãrit, sau cã probele privind riscul erau insufi ciente. În legãturã cu protecþia consumatorilor, trebuie subliniat faptul cã, anumite obstacole în calea comerþului din interiorul UE, apãrute ca urmare a diferenþelor dintre dispoziþiile legislaþiei naþionale, trebuie sã fie acceptate în mãsura în care aceste dispoziþii se aplicã produselor interne ºi celor importate, fãrã distincþie, ºi pot fi justificate ca fiind necesare în scopul îndeplinirii unor cerinþe prioritare privind protecþia consumatorilor sau comerþul echitabil. Pentru a putea fi permise, aceste dispoziþii trebuie sã fie proporþionale cu obiectivul urmãrit, care nu poate fi îndeplinit prin mãsuri mai puþin restrictive împotriva comerþului din interiorul UE. Un principiu tradiþional din jurisprudenþa Curþii prevede cã, în cazurile în care produsele importate sunt similare celor interne, o etichetare corespunzãtoare, care poate fi prevãzutã de legislaþia naþionalã, va fi suficientã pentru a oferi consumatorului informaþiile necesare privind caracteristicile produsului. Nu sunt acceptate justificãri, pe motive de protecþie a consumatorilor, pentru mãsuri restrictive inutile. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

é Cosmeticianã cu experienta angajeaza Cloudy Salon, salon Piata Muncii, Tel: 0721284518 n Croitor retusier confectii, urgent, central. Rog seriozitate, Tel: 0744074912

Croitor/easã. Atelier de creatie vestimentar Situat in zona centrala din Bucuresti, angajeaza Mester tipare sau Croitoreasa cu experienta in c roit/c us ut, c onditii de munca, timp partial (part time) sau program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full time), c arte de munc a, rog seriozitate. pentru detalii s uplimentare s unati la telefon, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846, Fax : 0314327846

é Croitoreasa cu é Croitor, persoana

la masa de croit (incadrare+ taiat span) cu experienta angajeaza fabrica confectii zona Sos. Viilor nr. 56, n Croitor/easã cu experienta, capabila sa execute produs cap coada dupa modele de designer, angajeaza atelier de design vestimentar, Tel: 0724413924

experienta pe masini de cusut simpla, uberdeck triplock. Angajez urgent, office@ marksorganics.com, Tel: 0748027875 n Croitoreasa cu experienta. Angajam pentru atelier de croitorie zona Pipera. Salariu atractiv si program flexibil, adedy1@gmail.com, http://www.croitorieadedy.ro, Tel: 0722224032


pagina 4 / oferte de muncã România

12 Iulie 2013 n Croitor/easã.

Atelier de creatie vestimentar. Situat in zona centrala din Bucuresti, angajez croitoreasa cu experienta in croit/cusut constructive tipare, conditii de munca, timp partial (part time) sau program 8h/zi 5 zile pe saptamana (full time), carte de munca, rog seriozitate, salariu motivat, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@ yahoo.com, Tel: 0728871465, Fax: 0314327846 Curieri pedestri, angajeaza Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0212321575, 0732222672 n Director si director adjunct. Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici organizeazã concurs de promovare în funcþiile publice de conducere vacante de director ºi director adjunct al Arhivelor Naþionale. Concursul se organizeazã la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici, în data de 14 august 2013, la ora 9.00 - probele eliminatorii de testare a cunoºtinþelor operare calculator ºi a cunoºtinþelor de limbã strãinã, la ora 11.00 -proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon: Tel: 0374112726

é Economist contabil cu ex perienta, pentru realizarea activitatii complete in s ec torul Contabilitate, la societate romano-franceza fondata in anul 1991, cu obiect de activitate comert international. C erinte pentru candidati: bine pregatit profes ional, buna c unoas tere legis latie, responsabil, serios, riguros, ordonat, c apabil s a reprez inte s oc ietatea. Inginer Industria Mobilei, experienta in organizarea si urmarirea produc tiei, controlul calitati, disponibil pentru deplasari, cunostinte de limba franceza, operare calculator, conducere auto. Se ofera conditii de lucru si de salarizare corespunzatoare. Candidatii vor trimite Curric ulum v itae s i fotografie recenta pe adresa mail pana la 15.07.2013. Candidatii selectionati vor fi invitati pentru interviu pana la 25.07.2013, roweni-direction@roweni.ro n Femei serviciu pentru restaurant Taverna Sarbului, salariu 1600-1700 lei, Tel: 0721353353 n Femeie de serviciu (menajera) angajez, zona Giulesti. Program: 8 ore/zi, 2 zile/saptamana. 700 lei/luna. (orele 9.00-18.00), Tel: 0723142433

é Fochisti medie presiune, fãrã limitã de vârstã ºi personal necalificat, pentru spãlãtorie industrialã haine, Tel: 0755200033

Distribuitori cu/fara experienta. Salariu de la 1200 lei, Tel: 0768632530

Electrician Societate Comerciala angajeazã electrician automatist autorizat ANRE. Detalii la numãrul de telefon, Tel: 0723566747

é Inginer chimist cu sau fara experienta, cunostinte lb. engleza. Trimiteti CV la email office@aquatech.ro

n Inspector resurse umane cu experienta (legislatie 2011, Revisal), eventual proaspat pensionar, Tel: 0743047807 cu experienta n Jurist neîntrerupta minim 5 ani pentru Birou Executor Judecatoresc cu sediul in Bucuresti. Conditii: operare calculator, Tel: 0749121111, 0213195313 n Lãcãtuº (dupa desen) si sudori Mig-Mag, pentru societate constructii structuri metalice, Tel: 0213452623, 0213452694 n Lãcãtuº/Sudor. Societate construcþii structuri metalice (Bucureºti) angajeazã Lãcãtuºi (dupã desen) ºi Sudori MIG-MAG, Tel: 0213452623, 0213452694 n Livrator pe bicicleta, livrator cu auto personal, femeie la vase, bucatar, Dominium Pizza angajeaza; program full-time sau part-time intre orele 10.00-18.00, Tel: 0764503197 n Lucrator comercial. Angajam pentru raion pescarie (Piata Bucur Obor, Bucuresti). Obligatoriu permis categoria B, matachedoru@yahoo.com, Tel: 0724797794

Maistru pentru finisaje, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606 n Manichiuristã, pedichiurista, coafeza, frizerita, cosmeticiana angajeaza urgent salon zona Favorit, Drumul Taberei, Tel: 0727388321, 0786693069 n Manipulant (1 loc) si manipulant cu atestat de stivuitorist (2 locuri) angajeaza SC pentru depoz itul din comuna Rudeni, jud. Ilfov. Cerinte: domiciliul in zona Chitila-Rudeni, pentru motostivuitorist atestat valabil. Cv s e trimite e-mail constantin.barbu.pl@gmail. com Tel: 0756061612 Maºinist/ã. Fabrica de textile din O topeni angajeaz a masiniste pt masini liniare, triplok si uberdeck. Progrm flexibil. Salariu avatajos, ore suplimentare platite, bonuri de masa, decont transport, colectiv profesionist, Tel: 0745986212


12 Iulie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 n Mecanic, vopsitor, tinichigiu si electrician, cu experienta, angajeaza Sc Atlantic Motors Srl. CV la adresa de email, office@atlanticmotors.ro, Tel: 0241698044 n Mecanici auto. Angajãm mecanici auto cu experienþã în zona Pipera, salarii atractive, Tel: 0752213771 n Menajerã angajam, Tel: 0213265596 n Menajerã, doamna pt studio de videochat foarte elegant, salariu motivant, se cere si se ofera seriozitate, varsta maxim 55 de ani, remus.tehnic@yahoo.com, Tel: 0752332211, 0728332211, 0766332211

é Mesterul casei pentru mici reparatii, posesor de permis c ategoria B, angajeaza Restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 Muncã la domiciliu. Castigati 1.200$-4.000$ lunar munc ind la domic iliu. Angajam colaboratori din toata tara! Domenii: procesati corespondenta, c oas eti s c ut ec e, plapumioare pentru copii, ursuleti, iepurasi, asamblati placi electronice. Trimiteti plic timbrat autoadresat Constantinescu OP69 CP25, Tel: 0735874468 n Muncitori necalificati in domeniul lucrari funerare, salariu 1000 lei, Tel: 0761354437 n Muncitori

necalificati, angajeaza Societate de constructii, Tel: 0733965427, 0214106882

n Muncitori. Far Est Tamplãrie PVC, fabricã modernã-automatizãri, angajeazã muncitori calificaþi, forme neregulate, feronerie, sudur [4 capete. Contract de muncã, salariu+bonuri de masã, bonus lunar, transport gratuit. Relaþii între orele 09-15.30, doru.raducanu@farest.ro, Tel: 0728853089, 0213504173 n Operator facturare, cerinte minime: cunotinte operare PC, Microsoft Office (word, excel) si mare avantaj cunosterea aplicatiei WizPro/ Wizcount angajeaza firma de distributie produse alimentare cu punct de lucru in Magurele/ Ilfov, Tel: 0214574075, 0724202800 Operator c alc ulator angajam, Tel: 0213265596

n Personal. Magazin piese autocamioane situat in sos. Viilor angajam persoana cu experienta profesionist in cunoasterea programelor Man, Iveco, Scania, Mercedes etc, Tel: 0741070998

é Ospãtar. Restaurant Goccia ( z ona Piata Romana) angajeaza ospatar si ajutor ospatar. Conteaz a experienta, cunostintele de limba engleza, aspectul ingrijit si atitudinea pozitiva, radu@goccia.ro, Tel: 0785238910

Ospatar. Restaurant cu specific international angajeaza ospatar sau piccolo, fete si baieti, cu sau fara experienta, Tel: 0729997410, 0754203480

é Ospãtãriþe, ospãtari, vânzãtoare ºi femei la vase pt. Restaurant/ Cofetãrie zona Nerva Traian, Tel: 0213210675

é Personal tanar si

dinamic pentru companie internationala: agent vanzari, distribuitori, curieri. Posibilitate de avansare. Salariu de la 1300 + bonusuri, Tel: 0371413629 Personal activ, distribuitori, curieri, agenti vanzari, promoteri indiferent de studii si experienta, minim 18ani 1300lei angajeaza SC, Tel: 0213151690

n Personal. Fabrica de productie ambalaje de lux angajeaza personal muncitor n Optician (Optometrist) cu femei pentru linia de productie. experienta, salariu atractiv, Relatii la telefon luni - vineri Tel: 0763641527 08-16, Tel: 0318600048

vânzãri é Reprezentanti Avon, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Sef Birou. Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici organizeazã concurs de promovare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de - ºef birou - Biroul Financiar Contabil, Taxe ºi Impozite, Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Crãciuneºti, judeþul Mureº. Concursul se organizeazã la sediul Primãriei comunei Crãciuneºti, judeþul Mureº în data de 12 august 2013, ora 10.00 proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei comunei Crãciuneºti, judeþul Mureº. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon: Tel: 0374112726 n ªef serviciu. Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de ºef serviciu – Serviciul Politici Publice din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice: Concursul se organizeazã la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice în data de 12 august 2013, ora 10.00 proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon: Tel: 0374112726

serviciu. Agenþia n ªef Naþionalã a Funcþionarilor Publici organizeazã concurs de promovare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de conducere vacante din cadrul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã: ªef serviciu Serviciul de monitorizare a activitãþii structurilor din cadrul ANAF, ªef serviciu - Serviciul aplicaþii asistare contribuabili ºi teledeclarare, ªef birou -Biroul managementul configuratiilor, ªef birou - Biroul service-desk. Concursul se organizeazã la sediul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã, în data de 12 august 2013, ora 10.00 - proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenþiei Naþionale de Administrare Fiscalã. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon: Tel: 0374112726 n ªef serviciu. Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici organizeazã concurs de promovare pentru ocuparea funcþiei publice de conducere vacante de ºef serviciu Serviciul Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1, municipiul Bucureºti. Concursul se organizeazã la sediul Primãriei sector 1 Bucureºti, în data de 12 august 2013, ora 10.00 -proba scrisã. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei sector 1 Bucureºti. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu documentele prevãzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificatã ºi completatã de H.G. 1173/2008. Condiþiile de participare la concurs ºi bibliografia se afiºeazã la sediul ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici www.anfp.gov.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor Publici ºi la nr. de telefon: Tel: 0374112726 Sofer taxi, cu atestat valabil, dis pec erat la Tax i AS, posibilitate ramanere, Tel: 0730138001 n ªofer taxi cu atestat la plan 24h/zi, oferim conditii avantajoase, masini dotate full, Tel: 0762505972, 0762008075 n ªofer taxi cu atestat, oferim conditii avantajoase, dispecerat 800lei/luna, pentru colaboratori, independenti, Tel: 0762008075


Belgia Source: FOREM, Public Employment Services, Belgium n 1. PROJECT VOORBEREIDER (H/F); Description: Je wordt verantwoordelijk voor het bestellen van onze ramen en deuren. Ook het opstellen van de materiaallijsten en het beheren van het magazijn behoren tot jouw verantwoordelijkheden. Je hebt ervaring in buitenschrijnwerk en aanverwanten. Je bent vaardig met hedendaagse automatische computergestuurde bestelprogramma's. Je kunt assertief communiceren met klanten en collega's. Je kan zelfstandig plannen en uitvoeren. kevin.vanderkelen@kwadro.be n 2. ACHETEUR INDUSTRIEL (H/F); Description: Nous recherchons pour notre client, leader incontesté de la maintenance et des services connexes a l'industrie, un Acheteur industriel expérimenté (H/F). Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d'Agence et fonctionnellement au Directeur des Achats du Groupe, vous participez activement a l'amélioration de la fonction Achat. Vos missions principales consistent a: Contribuer a notre politique Achat de compétitivité durable en: - Négociant avec les fournisseurs afin d'optimiser les budgets et en réalisant des gains. -Garantissant l'application des conditions d'achats contractuelles (cout, délais, service).-Mettant en place un plan d'économie relatif a votre périmetre et gérant un plan d'économie mensuel. -Contribuant a la mesure du suivi de la performance des fournisseurs. -S'assurant que les entités opérationnelles disposent des bonnes ressources en temps nécessaire. -Gérant le panel local de fournisseur (prospection, optimisation, études de marché, fidélisation, contractualisation...) dans le cadre du panel de la société. -Participer aux appels d'offres client pour les achats concernant votre périmetre. -Selon votre expérience, etre l'acheteur référent de certaines familles d'achats pour l'ensemble de la société. Assurer un rôle d'interface et de communication interne afin de favoriser: -L'application et le respect des bonnes pratiques d'achats du groupe. -L'usage des contrats cadres et catalogues du groupe. -La bonne intégration des achats dans les circuits de décision. -La définition des besoins des services internes et l'élaboration des cahiers des charges. -La pertinence technique des offres. nathalie.basso@manpower.fr n 3. Technicien / Technicienne de maintenance énergie; Description: Vous intégrez un poste de technicien HVAC au sein d'un groupe leader européen de services énergétiques pour clients publics et privés: vous intervenez en maintenance préventive et curative dans les domaines: la ventilation, électricité, climatisation, chauffage, traitement des eaux. DAOUST MONS. Coordonnées: mons@daoust.be Salary: EUR 12 - 20 (Hourly) n 4. Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuse de matériels électriques; Description: VOus etes électricien câbleur et intervenez sur des chantiers industriels et résidentiels. DAOUST MONS. Coordonnées: mons@daoust.be Salary: EUR 10 (Hourly) n 5. Ouvrier / Ouvriere d'abattoir; Description: vous déchargez les camions (les animaux arrivent vivants a l'abattoir), vous les abattez (porcs et bovins), les videz, émoussez, enlevez la graisse et procédez a la découpe avant leur transport en boucherie. Attention secteur non desservi par les transport en communs. Synergie Interim. Coordonnées: tournai@synergiejobs.be Société de travail Temporaire Belge proposant des missions pour des clients situés sur le Tournaisis. Salary: EUR 13.79 (Hourly)

n 6. Dessinateur / Dessinatrice de schémas électriques; Description: Vous aurez en charge la correction des P&ID, l'élaboration et la modification des documents Electricité & Instrumentation de l'installation existante. Connaissances en instrumentation et normes applicables impératives. Maitrise du logiciel Microstation. Poste en langue néerlandaise, notions d'anglais et de français appréciées. Merci de préciser la référence BEL/TAU/192621 en objet du mail. ACTHOM CONSEIL ET INGENIERIE. Coordonnées: acthom_mail@profilsearch.com ACTHOM Belgium - Société de Conseil et d'Ingénierie - a pour vocation d'accompagner les grands comptes industriels et institutionnels dans leurs projets de développement, d'innovation et d'investissement. Selon les contraintes du projet, la société intervient en sous-traitance globale ou en intégrant ses équipes de consultants a celles du client. Salary: EUR 20000 - 30000 (Annually) n 7. Electricien / Electricienne d'équipements industriels; Description: vous etes électromécanicien a orientation électricité. vous travaillez dans une société importante de chaudronnerie. vous effectuez la maintenance électrique et la maintenance mécanique en atelier. vous travaillez de maniere autonome. ASAP. Coordonnées: amelie.barant@asap.be Société de travail temporaire Blege proposant des missions pour des clients situés sur le Tournaisis. Salary: EUR 2200 3000 (Monthly) n 8. Aide-Ménagere(h/f); Description: Pronet Clean est une société agréée titres services qui mise sur la qualitée et la satisfaction de sa clientele en proposant des services a la hauteurs de leurs attentes grâce a son savoir faire unique et forte de son exprérience de longue durée dans ce domain. Tâches: Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence.Dans le cadre des titres-services, vous effectuerez au domicile de particuliers de la région de Braine l'Alleud/Waterloo, des tâches ménageres qui concourent a l'entretien courant de la maison. Possibilité également de prestations sur place au service repassage dans l'agence. Intéressé(e)? Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi que votre CV a l'attention de Monsieur SOUMAKIE a l'adresse mail: infos@pronetclean.be n 9. Collaborateurs (h/f) statut indépendant; Description: Jarosz Kalista, une société située a Anderlecht et spécialisée dans le service d'aides et de soutiens aux familles, recherche d'urgence des collaborateurs (h/f) indépendants ou indépendants complémentaires (engagements limités). Profil: au minimum titulaire d'un diplôme du secondaire supérieur (A2); - fibre sociale indispensable; - sens de la communication et de l'écoute; - savoir faire preuve d'empathie. Intéressé? Veuillez prendre contact par téléphone au 0496/232.878 et demander Madame Jarosz Kalista (durant les heures de bureau !). n 10. Verpleegkundige spoedgevallen & MUG(m/v); Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken - Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit.Als projectstaffing verpleegkundige ben je ambassadeur van Care Talents en draag je deze waarden hoog in het vaandel. Jij zal het visitekaartje zijn bij onze klanten die beroep doen op jouw expertise !!! Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents Taken: Voor een ziekenhuis gelegen te Halle zijn wij op zoek naar een verpleegkundige spoedAls verpleegkundige spoed zal je taken op spoed op je nemen, evenals MUG.. Profiel: - U hebt bij voorkeur een bachelor in de verpleegkunde- Een banaba opleiding intensieve zorgen en spoedgevallen is een meerwaardeAttitude: stressbestendig, snel anticipiperen, organisatorisch sterk onderlegd, oplossingsgericht, probleemoplossend, prioriteiten bepalen- Sterke verpleegtechnische vaardigheden (wondzorg, infusen plaatsen etc)- Als verpleegkundige spoed ben je empatisch naar de patiënten toe & stel je ze gerust in moeilijke momenten- U bent bereid 1 weekend op 2 te werken. Wij bieden aan: Een contract van onbepaalde duur. Een job in shiften. Geinteresseerd - Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Julie Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be

n 11. Verpleegkundige voor ultramodern rusthuis, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Care Talents gaat in het kader van werving en selectie op zoek naar de juiste match tussen verpleegkundige en zorginstelling.Voor een ULTRA MODERN rusthuis in Asse zijn wij op zoek naar een ENTHOUSIASTE verpleegkundige (m/v) met een hart voor de ouderenzorg. Taken: • Je zal er instaan voor het goede verloop van de dienst. • Je bent verantwoordelijk voor de toediening van medicatie en het verlenen van verpleegkundige zorgen. • Je werkt binnen een haalbaar patroon waar werkdruk voor personeel als essentieel wordt beschouwd. • Binnen dit rusthuis worden ook veel verpleetechnische handelingen uitgevoerd (sondering, bloedafnames)• Je kan binnen je job steeeds terugvallen op een referentieverpleegkundige vb) diabetes, MRSA, palliatieve begeleidingProfiel: - Je hebt een goede kennis van de werking en nevenwerkingen van de courante medicatie bij bejaarden.- Je bent goed op de hoogte van de verschillende pathologiën binnen de ouderenzorg.- Je komt terecht in een jong equipe waar een goede werksfeer heerst !- Je bent een verpleegkundige (bachelor of gegradueerd HBO5) met zin voor verantwoordelijkheid- Je herkent je zelf in volgende eigenschappen (teamplayer, zin voor initiatief, autonoom, no nonsense)- Je hebt goede kennis "terminale zorgen bij ouderen" en goede kennis verplegings- en verzorgingstechnieken.- Je hebt een goede kennis van de werking en nevenwerkingen van de courante medicatie bij bejaarden.- Je bent goed op de hoogte van de verschillende pathologiën binnen de ouderenzorg.- Je komt terecht in een jong equipe waar een goede werksfeer heerst! Interesse? Stuur je motivatiebrief + CV naar ter attentie van Mevrouw Obraniak naar volgende mail: julie.obraniak@caretalents.be n 12. Verpleegkundige - thuiszorg regio Overijse, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Overijse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan.- Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5- Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s- Je hebt ervaring of bent een schoolverlater- Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen- Je bent sociaal en denkt patiëntgerichtDiscretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude- Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Wij bieden aan: Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een job in shiften. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be n 13. Boulanger / Boulangere; Description: Boulanger traditionnel. Temps plein avec 2 jours de repos par semaine. Salaire a convenir apres entretien. Joindre M. Philippe Fouailly au 0032476675620. L'ATELIER DE SERAPHINE. Coordonnées: info@atelier-de-seraphine.be


Belgia n 14. Attaché(e) commercial(e) biens d'équipement professionnels; Description: vous etes responsable du chiffre d affaire, de son évolution et de la gestion journaliere, de la promotion et de l'extension de la gamme de produits (suivi clients, commandes, prospection, vente). vous etes autonome sur ce type de poste. AGO INTERIM TOURNAI. Coordonnées: tournai@ago-interim.be Société de travail temporaire Belge proposant des missions pour des clients situés sur le Tounaisis. Salary: EUR 11 - 12 (Hourly) n 15. deeltijds verpleegkundigen voor Leuven & Aarschot, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation - Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou.Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents.Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Overijse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. - Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5 - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude - Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Wij bieden aan: Een voltijds contract van onbepaalde duur. Een job in shiften; Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be n 16. Verpleegkundige nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming, (m/v); Description: NEDERLANDSBen jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken - Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit.In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige nucleaire geneeskunde,(m/v) voor onmiddellijke indiensttreding.Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonagevend ziekenhuis in de regio. Onthaal en inschrijven van patiënten; Opmaak en afwerking van het patiëntendossier; Bloedafnames; Voorbereiden evenals het toedienen van radio-actieve producten; Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013); Instaan voor zowel de interne als externe patiënten; U werktnauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zoek of bachelor medische beeldvorming; Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus; Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig; U werkt vlot samen met uw collega's. Wij bieden aan: U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30); U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Geinteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Julie Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be

n 17. Verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde' enkel daguren ! (regio Halle), (m/v); Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? In het kader van werving & selectie is Care Talents op zoek voor haar klant naar een verpleegkundige 'nucleaire geneeskunde', (m/v) voor onmiddellijke indiensttreding. Onze klant is gelegen te Halle en is een modern ziekenhuis dat 386 bedden telt.Het is een toonaangevend ziekenhuis in de regio. Functie: - Onthaal en inschrijven van patiënten - Opmaak en afwerking van het patiëntendossier - Bloedafname- Voorbereiden evenals het toedienen van radioactieve producten - Bedienen van verschillende toestellen, waaronder de SPECT-CT (voorjaar 2013) - Instaan voor zowel de interne als externe patiënten - U werkt nauw samen met uw collega's en dokters nuclearisten. Profiel: - U hebt een bachelor (A1) in de verpleegkunde op zak of bachelor medische beeldvorming. - Ervaring binnen de nucleaire geneeskunde/medische beeldvorming is een plus.Verwachte attitude: leergierig, interesse in nieuwe technologieën, stressbestendig - U werkt vlot samen met uw collega's. Aanbod: - U komt terecht in een toonaangevend ziekenhuis waar u verder de dienst medische beeldvorming kan uitbouwen samen met uw collega's. - U kan genieten van een mooi uurrooster (enkel daguren: 8u-16u30) - U wordt betaald volgens de wettelijke barema's. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 18. Verpleegkundige thuiszorg - regio Asse, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Functieomschrijving: Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega's? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou! Naast het werken in de thuiszorg in regio Asse zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: - Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risico's - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude. Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) julie.obraniak@caretalents.be Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be. Mooie projecten wachten op jou !

n 19. Verpleegkundige Spoed, (m/v) regio Halle; Description: Ben jij een ambitieuze verpleegkundige die het verschil wil maken? Kiezen voor Care Talents betekent kiezen voor variatie, continuiteit & kwaliteit. Als projectstaffing verpleegkundige ben je ambassadeur van Care Talents en draag je deze waarden hoog in het vaandel. Jij zal het visitekaartje zijn bij onze klanten die beroep doen op jouw expertise !!! Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT's, thuisverpleging,...) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur.Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Voor een ziekenhuis gelegen te Halle zijn wij momenteel op zoek naar een Verpleegkundige spoed, (m/v). Functie: Als verpleegkundige spoed zal je taken op spoed op je nemen, evenals MUG. Profiel: - U hebt bij voorkeur een bachelor in de verpleegkunde- Een banaba (=Bachelor-na-bachelor) opleiding intensieve zorgen en spoedgevallen is een meerwaarde Attitude: stressbestendig, snel anticipiperen, organisatorisch sterk onderlegd, oplossingsgericht, probleemoplossend, prioriteiten bepalen - Sterke verpleegtechnische vaardigheden (wondzorg, infusen plaatsen etc) - Als verpleegkundige spoed ben je empatisch naar de patiënten toe & stel je ze gerust in moeilijke momenten - U bent bereid 1 weekend op 2 te werken.Aanbod: - Via onze projecten bieden we jou een maximale ervaring en zo de kans om je eigen loopbaan te bepalen. - Je krijgt permanente externe opleidingen en individuele coaching - Wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar Je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Mail je contactgegevens (naam, voornaam, telefoonnummer en verwijzing naar de vacature) naar: julie.obraniak@caretalents.be. Of upload je cv & je contactgegevens via de solliciteer button. Dan nemen wij zo snel mogelijk telefonisch contact op met jou om meer info omtrent deze job te geven. Ben je een verpleegkundige die graag houdt van afwisseling & geen enkele uitdaging uit de weg gaat? Contacteer me voor meer info op 0496 85 48 86 en ik vertel je er graag meer over of surf naar http: //www.caretalents.be Mooie projecten wachten op jou ! n 20. verpleegkundigen - thuiszorg regio Sint-Pieters-Leeuw, (m/v); Description: Ben jij een nurse of a new generation? Wil je als verpleegkundige maximaal ervaring opdoen met alle voordelen van een vaste job? Dan is Project Staffing beslist iets voor jou. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan.Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Via Project Staffing biedt Care Talents je een opeenvolging van verschillende projecten (min. 4 maand) bij onze klanten (ziekenhuizen, RVT’s, thuisverpleging,…) in je eigen regio aan. Bij de bepaling van deze projecten houden we rekening met jouw profiel en voorkeur. Neem je loopbaan in eigen handen en start bij Care Talents. Als verpleegkundige in de thuiszorg verzorg je de mensen in hun thuissituatie. Je biedt dan ook een uitgebreid pakket aan kwalitatieve verpleegkundige zorg aan, en bouwt een hechte band met hen op. Daarnaast overleg je geregeld met andere zorgverleners en ondersteun je familieleden en vrienden van je patiënten. Werk jij graag autonoom, maar werk je ook graag samen met je collega’s? Draag je het hart op de juiste plaats? Dan is dit dé kans voor jou!Naast het werken in de thuiszorg in regio Sint-Pieters-Leeuw zal je ook de kans krijgen om aan projecten mee te werken op verschillende afdelingen van het ziekenhuis. Zo blijf je variatie behouden in je job, en kun je telkens nieuwe uitdagingen aangaan. Profiel: Je bent Bachelor in de verpleegkunde of Gegradueerde HBO5Je bent leergierig, houdt van variatie en hebt zin voor avontuur maar zonder risco’s - Je hebt ervaring of bent een schoolverlater - Je wil jezelf ontwikkelen en een maximale ervaring opdoen - Je bent sociaal en denkt patiëntgericht Discretie, verantwoordelijkheidszin, professionaliteit en het bieden van nabijheid maken allemaal deel uit van uw verpleegkundige attitude.Wij bieden aan: - wij bieden je een bediendecontract aan van onbepaalde duur - Je kan rekenen op een interessant loon en overname van relevante anciënniteit tot maximum 10 jaar - je geniet van heel wat aantrekkelijke extralegale voordelen: een flashy Mini Cooper als bedrijfswagen (onbeperkt privégebruik) met een tankkaart, een groeps - en hospitalisatieverzekering. Geinteresseerd ? Stuur dan je motivatiebrief met CV ter attentie van Mevr. Obraniak, per mail naar: julie.obraniak@caretalents.be


pagina 8 / oferte de muncã România / oferte de muncã strãinãtate n ªofer taxi cu atestat, masini noi, dispecerat Speed Taxi, conditii avantajoase, sector 5, Tel: 0762334781 n ªofer transport international. SC Romkayatur SRL cu sediul in Bragadiru jud. Ilfov angajeaza soferi de TIR, de mare capacitate, pe relatia Turcia-Europa-Turcia. Soferii trebuie sa aiba experienta de trafic international de marfa generala pe relatia TurciaEuropa, cantacuz@romkayatur.com, Tel: 0736655294, 0736655295, 0214480250 profesioniºti cu n ªoferi experienþã pentru autobasculantã 8x4, Tel: 0722685965, 0748867085 n Spãlãtor auto. Spalatorie auto Popesti Leordeni angajeaza spalatori auto cu contract de munca, minim 3 luni experienta, emil.chelu2@yahoo.com, Tel: 0722217491 n Spãlãtor. Spalatorie auto din sectorul 4 angajeaza personal cu experienta, relatii la telefon, Tel: 0725628014 si Muncitori n Stivuitorist Necalficati pentru Fabrica de Adezivi din Pantelimon angajeaza Compania Henkel pe perioada determinata. Solicitam disponibilitate de lucru in 3 schimburi si experienta in domeniu. Trimiteti CV la fax/e-mail human.resources@ro.henkel. com Fax: 0212032655 n Sudor electric cu experienta, angajeaza SC. Pariziana N Impex, zona Garii Progresu, Tel: 0721329152 n Sudor cu experienta in sudura cu argon si electric, cristi@interpid.ro, Tel: 0727734098

é Tehnic ian s is teme securitate, monteaza si intretine s is teme de securitate (alarme efractie, s uprav eghere v ideo, interfoane, etc). Experienta in domeniu si permis cat. B. CV pe e-mail sharkssecurity@gmail.com, www.sharkssecurity.ro, Tel: 0727300070

é Tehnicieni

sisteme de alarmare, interfonie si cctv cu permis cat.B, pentru Aba Security, 0213358420

n Vânzãtoare minimarket zona Gara de Nord, Tel: 0730376118 n Vânzãtoare macelarie, piata Big Berceni, Tel: 0733021502 magazin n Vânzãtoare alimentar cu experienþã zona Vitan Mall, salariu 1.200Ron, Tel: 0767304635 n Vânzãtoare cu sau fara experienta, dinamica, serioasa, angajam pentru magazin alimentar, Militari, Apusului, Tel: 0769218834, 0769667723 n Vânzãtoare, angajez pentru magazin alimentar, zona Pieþei Progresul. Rog seriozitate, Tel: 0765591014 Showroom n Vanzatoare. Altamoda, situat in zona central din Bucuresti, angajeaza vanzatoare cu experienta in tesaturi si accesorii mercerie, confectii de dama, ofer carte de munca salariu motivat, rog seriozitate, 2.000 RON/luna, elena_sarchiz@yahoo.com, Tel: 0728871465, 0314327846 Angajam n Vânzãtoare. vanzatoare pentru masina inghetata la magazin alimentar, Tel: 0765515582 Titan SA n Vânzãtoare. angajeaza vanzatoare cu domiciliul in sectorul 3 din Bucuresti, pentru magazinul de paine Belforno Fresh situat in sectorul 3 Bucuresti. Salariu motivant, bonuri de masa, bonus din vanzari, cursuri de calificare, c.vata@titan.ro, Tel: 0785295454, 0212043826, Fax: 0212043727

é Videochat DivinoStudio angajeaza fete/cupluri cu/fara experienta din Bucuresti sau alt oras. Oferim: 100$ Bonus de angajare, Comision 70%, plata zi/bilunar, cazare gratuita, progr flexibil, avans, bonusuri, training profesional gratuit. Zone: Unirii, Crangasi. Cerinte: varsta minima 18 ani, engleza mediu, operare PC, 2.000 EUR/luna, divinostudio@yahoo.com, www.divinostudio.ro, Tel: 0762702276, 0720932936

é Videochat. Salariu garantat 500$ pe luna, fetelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 40 de ani. Oferim profesionalism, training gratuit plus bonusuri si prime in functie de performante, 500 USD, elitemodels.studio@yahoo.com, http://www.worldchat.ro, Tel: 0766301378, 0732369052 n Videochat fete cupluri mixte, 100 USD bonus la angajare, procent 60%, engleza obligatoriu, program la alegere, plata la zi, Tel: 0765983337

12 Iulie 2013 fete, baieti, n Videochat pentru videochat de acasa, comisioane atractive, mai multe detalii la telefon, Tel: 0765020113 pregatitori, n Vopsitori tinichigii, mecanici, receptioneri cu experienta, angajeaza service auto zona Vitan, Tel: 0722210956 n Zidari, zugravi, faiantari, rigipsari, societate de constructii angajeaza, Tel: 0728222606

Zugravi angajez, Tel: 0724236399

é Germania. Club Rubin Germania cauta doamne si domnisoare cu aspect fizic placut, varsta minim 18 ani, preferabil cunostinte in limba engleza/ germana/ franceza. Castig intre 6.00010.000E/luna. Cerem si oferim seriozitate, fkkrubin@yahoo.ro, Tel: 0767609782, 0049078124540

GERMANIA. CLUB DE NOAPTEREDROSESCAUTA DOAMNE SI DOMNISOARE CU VARSTA 18-35 ANI SI ASPECT FIZIC PLACUT, DANSATOARE SI DAME PENTRU CONSUMATIE. LIMBA GERMANA SAU ENGLEZA ESTE DE PREFERAT. CAZARE ASIGURATA, HARTII LEGALE, TOTO.DOMAN @YMAIL.COM, TEL: 0 7 5 7 9 1 9 1 5 2 , 004917676159192 contracte pentru n Italia, infirmiere, menajere, cameriste. 0769424035, 0268470183, Tel: 0747661527, 0769875604, 0729772702, 0368461642

é Norv egia. Angajez frizeri sau hairstilst (ã), fete sau bãieþi, 8-9 ore/zi, 6 zile / sãptãmânã. Experienþã în domeniu, limba englezã vorbit fluent. Ofer cazare si transport, salariu 1.300 € + tips, contract pe 6 luni cu posibilitate de prelungire. R og C V la email alex.norvegia@yahoo.com


12 Iulie 2013

oferte de muncã / cereri de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / pagina 9

Spania, Palma De Mallorca, Dame c ompanie, Manechine, Fotomodele, conditii deosebite, Tel: 0034672850586

stradal (Pod n Fundeni, Fundeni) 300 m, deschidere 9m, rigola pt 3-4 masini, apa, gaze, canalizare, lumina, posibilitate constructie S+P+2+M, 125.000 EUR, Tel: 0731810446

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, resurse.umane @karavan.eu, Tel: 0722155565

n Argeº sat Serbanesti, 20km Pitesti, vand teren intravilan cu constructor cu casa veche 731, 47mp, Tel: n Inginer experienta de executie, 0728524169 urmarire productie, masuratori, devize, caut loc de munca in Bucurestu sau apropiere, marinburnea@gmail.com, Tel: Berceni Comuna, 450mp, 0755381530 vând parcele, zonã liniºtitã, n Maistru bucatar, între vele noi, utilitãþi, preþ negoc iabil, proprietar, caut angajare, asociere, restaurant 10.000 EUR, 0720925683

in administrare, chirie sau procent, Tel: 0722404502

é ªofer categoria B, cu experienta, pensionar, 55 ani, permis conducere categoria B cu masina proprie solicit loc de munca. Experienta in tara cat si in s trainatate, efec tuat comisioane, am dus copil la scoala, serios, ingrijit, disponibil oricand, fara obligatii familiare. Am lucrat in zona Pipera- TunariBaneasa carte de munca nu este obligatoriu, 1.000 RON, iulian_titel@yahoo .com, Tel: 0769442652, 0737245740

n Bragadiru, Cartierul Independentei Vis A Vis de Rostar Sos Alexandriei; teren intravilan plan 2, Casa Vila de vanzare la rosu (nefinisata) 18/25 - 450 mp, 200mp construiti, P+1, 5 camere, living, 3 bai, 2 bucatarii, 3 balcoane. loc de garaj pt 2 masini, mini pivnita, utilitati la poarta, 90.000 EUR, doreloprea1@gmail.com, Tel: 0034664781148, 0034911826053 n Brãneºti, Central, Teren 1080 mp, Deschidere 18 m, gaze, curent electric, canalizare, apa curenta, pret 60 euro mp, 60 EUR/mp, Tel: 0734352252

Bucuresti, limita Sect. 5, cel mai nou cartier, ofertã, loturi între vile noi, 3x300mp, 6.000 EUR, Tel: 0723733274

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, s anduv oinea50@y ahoo .com, Tel: 0722605860

GIURGIU, COMUNA ADUNATII COPACENI, SAT DARASTI-VLASCA, INTRAVILAN, 2.949MP – 744MP C ONSTRUCTII (LOCUINTA S+P+1E, HALA PRODUCTIE, GARAJ), 2205MP ARABIL (SERE FLORICOLE 486MP SI LEGUMICOLE 769MP), TEL: 0722545977, 0766280491

n1

Mai Chibrit Agip str. Soveja, Teren intravilan 160mp, 75.000 EUR, office @casaurbana.ro, Tel: 0731208918

n Giurgiu, Adunatii-Copaceni, particular vand 425mp deschidere 17m, cadastru intabulare, pret discutabil, 8.000 EUR, Tel: 0771783445 Giurgiu, Bolintin-Deal, A1, teren 7100mp, ac c ept variante în Bucureºti, 75.000 EUR, Tel: 0740166592 n Giurgiu, Cãlugãreni, DN5, vand teren 20/32m parcelat in 11 locuri de 500 mp, intravilan, electricitate, negociabil, Tel: 0757077324, 0757077325 n Giurgiu, Naipu, 35km de Bucureºti, particular vând teren 1.000mp intravilan, posibilitate apã, curent, discutabil, 4.000 EUR, Tel: 0723692421

é Dâmboviþa Tãrtãºeºti loturi intre case la asfalt, langa padure, cartier de vile noi Casa cu Salcami, mai sunt 6 loturi din 30, 560 mp, gaze, stalpi de curent la fiecare lot, se poate construi imediat in regim P+2, la 20 de min de Piata Victoriei pe DN7, autostrada cu 4 benzi fara blocaje in trafic, poze si detalii pe site, 9.500 EUR, particular@terenurilapadure.ro, http://www.terenurilapadure.ro, Tel: 0722677873, 0765555614 n Domneºti, vand teren 1600mp si lemn nuc, Tel: 0735279419

Voluntari, strada Galata, intravilan, 1500mp, deschidere 30m, toate utilitatile, 150 EUR/mp, Tel: 0768586817

Cartierul n Bragadiru, Independentei Vis A Vis de Rostar Sos Alexandriei; Casa Vila de vanzare la rosu (nefinisata) 18/25 - 450 mp, 200mp construiti, P+1, 5 camere, living, 3 bai, 2 bucatarii, 3 balcoane. loc de garaj pt 2 masini, mini pivnita, utilitati la poarta, 60.000 EUR, doreloprea1@gmail.com, Tel: 0034664781148, 0034911826053

n Calarasi, Gurbãneºti, un lot - casa 5 camere, teren 1500mp, vand/schimb cu garsoniera cf. 2 Bucuresti. Negociabil, 14.500 EUR, sandamihai1@yahoo.com, Tel: é Glina, Sos. Centura, 0724058958, 0763300387 9119mp cu 32m deschidere la Cernica, vand sau inchiriez Sos. Centura, intabulat, liber, gospodarie la curte, cu casa intravilan industrial, curent electric, canalizare, gaze, de locuit cu gaze, centrala, garaj, hala, curent trifazic, 13 EUR/mp, diferite anexe gospodaresti, anemarighetu@hotmail.com, Tel: 0731895157 gradina zarzavat, pomi, vie, la intrare in comuna Cernica. In apropiere: sosea, lac Cernica, stadion sau schimb c u apartament s au Strãuleºti, str. Alexandru garsoniera in Bucuresti (preBratu nr 15, sector 1, teren fer langa o piata, zona intravilan 1250mp, PUZ Salajan, Vitan, Bobocica, etaj regim inaltime P+6, toate inferior) cu diferenta pret, Tel: utilitatile, 165 EUR/mp, Tel: 0729981020 0743732323

Adunatii n Dãrãºti-Ilfov, Copaceni, 18 Km Bucuresti, casa, curte 500 mp, autobuz la poarta, 19.000 EUR, Tel: 0724978461 n Dorobanti capitale Vila noua, situata in zona capitalelor din Dorobanti, finisaje de calitate, spatii generoase, curte libera, terase, garaj etc, 1.800.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482 n Drumul Taberei Vila 5 camere, P+1+M, 170mp, 270mp teren, utilitati, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

Giurgiu, Sãbãreni, 12 Km centura, casa P+M, 120mp utili, finisata, izolata, centrala pe gaze, curte 250mp, 52.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Militari Apusului, P+1+M, 160mp utili, 240 mp supf. teren, 2007, cadastru, intabulare, 143.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924

n Rahova, Sandulita, vand casa la curte, teren 157mp, paianta, renovata interior, 3 camere, holuri, bucatarie, curent electric, sobe, put, gaze, apa, canal la poarta, intabulare, cadastru, direct proprietar, eventual schimb cu apartament, 50.000 EUR, Tel: 0761608590

é Baicului, Gars. Cf. 3 Dec, 17 mp, G+F, Term, P. Lam, Indiv. Apa, Gaze, Centrala, A/C, 14.000 €, noodle_est@yahoo.com, Tel: 0723204041


pagina 10 / vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere

Ferentari, n Prelungirea Toporaºi, Iacob Andrei, particular, garsonierã conf. 3, et. 2/4, gaze, balcon, apa calda, discutabil, 12.000 EUR, Tel: 0723692421 n Prelungirea Ghencea direct dezvoltator, bloc nou, finalizat, 3/6, 36mp, finisata, centrala termica, toate utilitatile, mijloace de transport, 35.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Ghencea n Prelungirea Bloc2013, amenajat complet, bucatarie mobilata si utlata, lift, parcare, 33.500 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 Ghencea, n Prelungirea garsoniera, dezvoltator, 36, 48mp utili, 1/5 cu lift, 2012, finisat, bucatarie mobilata si utilata, pret + 5% tva, 33.300 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Prelungirea Ghencea, Bloc 2012. Etaj 2 si 3, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala. Bucatarie mobilata, utilata, 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Romanã Piata, garsoniera dubla 34 mp cu utilitati, etaj 4/6, centrala de bloc, lift, zona linistita, fara intermediari, 40.000 EUR, Tel: 0724040426

n Sãlaj, vanzare garsoniera, bloc nou izolat termic, parter, cu multiple imbunatatiri. urgent, pret negociabil, 20.500 EUR, mariusado11@yahoo.com, Tel: 0727020276, 0752839724 n Sebastian, confort I, modernizata, renovata integral, unic proprietar, dotari moderne, 8/10, inclusiv boxa, fara sarcini in CF, Tel: 0722706532

n Unirii, amenajari din constructie, bloc stradal, vedere spate, 67.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Unirii, garsoniera amenajata, bloc1996, stradal, vedere spate, etaj 5, paza, 59.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Vitan (Real), vand/inchiriez garsoniera direct proprietar. 1991, etaj 3/6, decomandata, suprafata utila 31mp, racord gaz, boiler, balcon, fara imbunatatiri, 35.000 EUR, Tel: 0721571949

piaþã, n Iancului Intermacedonia, proprietar, et. 5/8, semi decomandat, suprafaþã totalã 58 mp, eliberabil imediat, 58.000 EUR, Tel: 0721331319 n Bãneasa, 2 camere, bloc 2011, 96mp, parter inalt, 2 terase de 14mp- inchise, 1 balcon 12mp deschis, boxa. Poate fi utilizat ca 4 camere, 95.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Chibrit, proprietar vand urgent ieftin apartament 2 camere semi decomandat, 10/12, metrou 1Mai la 2 min de bloc. Pret negociabil, 39.500 RON, irina_ionescu2000@yahoo.com Tel: 0733738206

n Drumul Sãrii parter inalt/4, decomandat, 60mp, renovat, centrala termica, boxa de 6mp, zona foarte linistita, 70.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Sãrii stradal, 4/4, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, bloc 1987, semimobilat, 56.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei Aleea Istru, 52mp, etaj 4/4, renovat, bloc reabilitat, 50.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei Favorit, vanzare apartament 2 camere, decomandat, 50mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, apartamentul se vinde cu mobila de bucatarie. Zona linistita cu multa verdeata, mijloace de transport, etc, 45.500 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc 2013, amenajat complet, centrala termica, lift, 41.400 EUR, mariana@apulum94.ro, http://www.red-house.ro, Tel: 0733683447 n Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, bloc2013, amenajat, centrala termica, lift, 45.200 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Floreasca, apartament decomandat, parter, renovat, bloc reabilitat termic, 67.000 EUR, matei@apulum94.ro, Tel: 0726882482

n Gara de Nord, Dinicu Golescu, conf. 1, 1961, semidecomandat, 54mp, bloc reabilitat termic 2012, 6/8, negociabil, 42.000 EUR, Tel: 0722414411

n Lujerului, Aleea Zorelelor, 2 cam 4/10 semi decomandat, neamenajat, 3 min de metrou Lujerului, 32.000 EUR, scoartanicolae@yahoo.com, Tel: 0724242272

cf. 1, 2/10, n Militari termopan, an 1989, parchet, aer conditionat, gresie, faianta, 56mp, usa metalica, liber, 47.000 EUR, Tel: 0720592299 n Militari, Iuliu Maniu cf. 2, s.dec, 4/10, se vinde mobilat, gresie, faianta termopan, aer conditionat, usa metalica, contorizat gaz separat, apropriere scoala, gradinita, mijloace de transport, 37.000 EUR, Tel: 0720592299 n Moºilor, stradal, amenajat, modificat, vedere fata, 66.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Popeºti-Leordeni, Confort City oferta unica vand-cedez contract vanzare-cumparare apt 2 cam etj 6/11, suprf constr de 101mp, facilitatile g+f+p+m, termopan, CT, avertizor gaze, utilitati individualizate, usa metalica, antiefractie interfon, catv, internet post telefonic. plata cash 62000e sau avans 40000+113 x 301e, aikopuppy@ymail.com, Tel: 0753506487 n Prelungirea Ghencea Bloc 2012, etaj 2/5, cu lift, stradal, vedere spate, finisat, bucatarie Italia, electrocasnice Wirpool, 49.000 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro, n Prelungirea Ghencea, Direct Dezvolator, Red House 3, finisat complet, centrala, lift, parcare, stradal, utilitati, canalizare, comision 0, 41.400 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Prelungirea Ghencea, Proiect Nou Red House 3, stradal, finisat complet, centrala de apartament, lift, locuri parcare, bucatrie mobilata si utilata complet, 49.500 EUR, Tel: 0788364188, emanuel@apulum94.ro,

n Rahova, Pecineaga, etaj 2, confort. 2, re-amenajat total, aer conditionat, semi mobilat, zona foarte linistita, Tel: 0763618807

12 Iulie 2013

n Teleorman, Zimnicea, etaj 2, complet utilat, negociabil, 15.000 EUR, Tel: 0769414114, 0347882433 parter/4, n Tineretului decomandat, 2 balcoane cu autorizatie, renovat lux, bloc 1989, zona foarte linistita si curata, 87.000 EUR, laura @apulum94.ro, 0733683446 n Tineretului 2 camere, bloc 1980, semidecomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, semiamenajat, 63.000 euro, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, 2 camere, n Tineretului stradal, vedere parc, 52mp, 1/10, semidecomandat, metrou, finisat, zona superba, 75.000 EUR, Tel: 0733683448, elisabeta@apulum94.ro, 2 camere, n Tineretului semidecomandat, bloc 1978, neamenajat, 5/10, pret 57.000 euro, 57.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Titan, Minis, Aleea Barajul Dunarii nr 3, apartament 2 cam cf 1 sem modern et1/10 gresie faianta termopan aer conditionat usa metalica usi interior PVC balcon mare bucatarie mobilata utilata bloc M35 in spate la Lidl bloc reabilitat vedere stradala cad intab certificat energetic extras carte funciara informativ, 55.000 EUR, monic_cindy@yahoo.com, Tel: 0728946599 n Turda 2 camere, 56mp, bloc 1986-reabilitat 2012, parter inalt, parchet lemn masiv, pret 65.000 euro/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Unirii aproape de Traian, bloc 1997, 7/8, decomandat, vedere mixta, amenajat, terasa de 8 mp si balcon, 110.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii, Mitropolie, vand apartament 2 camere, suprafata 57mp, 0721008488 n Unirii, str. Baia de fier, vis-a-vis de magazinul Unirea, partament cu 2 camere etaj 1, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0724582527

n Victoriei Piata, adiacent, ultracentral, 2 camere, 50mp utili, etaj 4/10, bloc 1976, finisat de curand, 64.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n Vitan 2 camere, decomandat, 60mp, semifinisat, 60mp, 8/8, superpret 56.000 euro, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n 13 Septembrie 2 Camere, decomandat, 8/9, semifinisat, 58mp utili, bucatarie 12mp, vedere superba, pret 70.000 euro, 70.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Drumul Taberei, Prel. Ghencea, Sector 6, 3 cam cu curte de 80mp, zona verde, vedere padure salcami, p+5, apartament la cheie gresie faianta, parchet, termopane, centrala proprie, bloc nou 2013, 63.500 EUR, ramonabrc@yahoo.com, Tel: 0721252925 Berceni, str Emil Racovita, particular vand apartement 3 camere, toate utilitatile, imbunatatirile, parter, discutabil, 65.000 EUR, Tel: 0765504512

n Cotroceni, decomandat, P/2, 90mp utili, curte proprie 80mp + spatiu depozitare, complet renovat si utilat, 135.000 EUR, Tel: 0749233924

n Decebal, adiacent, bloc 1990, 3/4, decomandat, renovat, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, 115.000 €, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

n Gara de Nord, vand apartament 3 camere, 91mp, discutabil, 55.000 EUR, Tel: 0723214919

n Kogãlniceanu, 3 camere, parchet, faianta, gresie, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare, 45.000 EUR, Tel: 0730873718

Macaralei, 3 camere, cf. 1 dec, 3/4, imbunatatiri, vedere mixta, 2 locuri de parcare, 60.000 EUR, Tel: 0720045121

n Drumul Taberei, Cetatea Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 é Militari, 3 camere decomandat, et 1 din 5, 2010, toate utilitatile, zugravit, parcare subterana, zona in dezvoltare, 85.000 EUR, ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0724284003

é Drumul Taberei, vand urgent ap 3 camere, 10/10, mobilat, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, calorifere, parcare ADP in fata blocului, an 1973, 49.000 EUR, andrei_stylist@yahoo.com, Tel: 0767418067

Olteniþei, cf. 1/sporit, super îmbunãtãþit, mobilat / nemobilat, negociabil, Tel: 0744312382

n Panduri Marriott, 7/9, bloc 1984, decomandat, semiamenajat, vedere mixta, zona linistita, nu este stradal, 89.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446


12 Iulie 2013 Pantelimon, vand apartament 3 camere, etaj 3/10, semi decomandat, 43.000 EUR, Tel: 0725471455

Rahova, Calea Ferentari, apartament 3 camere, confort 1, 70mp, tavane false, G+F+P+T, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0764732158

n Unirii, Coposu, apartament 3 camere decomandate, 85mp, 2 balcoane, boxã, camerã serviciu, centralã proprie, vedere stradalã, negociabil, 104.000 EUR, Tel: 0772492155

n Vitan Mall, decomandat, amenajat, 80mp, etaj7/8, vedere dubla, hol in H, 2 grupuri sanitare, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n 13 Septembrie Liceul Odobleja, bloc 1989, reabilitat, 1/8, decomandat, renovat, loc de parcare, zona linistita, 80.000 EUR, Tel: 0733683446, laura@apulum94.ro,

é 13 Septembrie apartament 3 camere Decomandat, et 8, stradal, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat complet, balcon, aer conditionat, 2 bai, bloc 1999, pret discutabil, 77.000 EUR/ora, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n 13 Septembrie, 3 camere, bloc 2011, decomandat, 81, 70, finisat, centrala apartament, 2/5, lift, pret 97.000 euro +5 % tva/ negociabil, 97.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, 3 camere, 3/5, decomandat, 2011, nefinisat, 84mp, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, 100.000 euro +5%tva/ negociabil, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 n 13 Septembrie, etaj 2/8, 75mp, imbunatatiri, cadastru, negociabil, 72.000 EUR, Tel: 0725545200

vânzãri imobile / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 11

n Magheru, Gradina Icoanei Dionisie Lupu, 132mp utili, plus 2 balcoane si boxa, renovat recent, 125.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Bragadiru, vand apt. 4cam. suprafata 90mp. stradal foarte multe imbunatatiri, Tel: n Sãlãjan, Steriadi Apartament 0766607747 decomandat, etaj 1/4, renovat recent, superfinisat, centrala proprie, mobilat, utilat, intabulat, 76.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

é Bucureºtii Noi, vanzare 4 camere, decomandat, 185mp utili, parter, doua locuri parcare, 235.000 EUR, dragos @apulum94.ro, 0749233924

n 13 Septembrie Novaci, 92mp utili, et 4/8, decomandat, imbunatatit, centrala proprie, 89.000 EUR, Tel: 0749233924, dragos@apulum94.ro,

n Calarasilor Stradal, etaj 5, Agricultori-Muncii. Bloc monolit 1995, vedere spate si lateral, renovat, intabulat, 112.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445 n Central, 4 apartamente de lux in zona centrala, Tel: 0737613810 n Crângaºi, George Valsan nr. 10, apart. 4 cam, semi decomandat, an 1987, p+8, cadastru si intab. Imbunatatiri, parcare adp, zona metrou RATB tramvai, autobuz. Pret negociabil, 89.000 EUR, Tel: 0766918889, 0722323940

teren 10000, n Alexandriei 180mp show-room, 440mp birouri, 340mp hala, inaltime 12m, usi acces camioane, stradal, aproape de centura, persoana juridica, +tva, 2.500.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Vitan, vand magazin alimentar (supermarket), macelarie carmangerie, bacanie, vinarie, sifonarie, spatiu 230mp stradal, cu fond marfa, chirie 1000 euro/luna (contract chirie 10 ani), 1.000 EUR, Tel: 0722611816, n Drumul Taberei, bloc 2013, 0727382066 apartamentul este amenajat complet, centrala termica proprie, lift, 79.000 EUR, mariana@apulum94.ro, www.red-house.ro, 0733683447

n Ghencea, proprietar vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 7/10, scara curata, exclus intermediari, 83.000 EUR, Tel: 0760906646

n Faianta, gresie, termopane: geamuri+ balcon zugravit, aprobare gaze pentru centrala, etaj 3 din 4, particular, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0724214646

n Unirii, Sc Apulum 94 cumpara apartament 3-4 camere, zona Nerva Traian, Mircea Voda, Unirii, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447, 0213207070

n Militari, camerã în vilã, mobilatã, la o persoanã, 500 RON, Tel: 0721503387 n Pantelimon, Ostrov, inchiriez camera+ bucatarie, hol la curte, 350 RON/luna, Tel: 0722673171 n Sãlaj, inchiriez camera in apartament cu 2 camere in vila, complet utilata si mobilata, 500 RON/luna, Tel: 0765766730

Titan, Policlinica, inchiriez camera mobilata (pat dublu, birou, noptiera, dulap, tv) in apartament cu 2 camere semi decomandat (2 holuri), toate utilitatile necesare (aragaz, microunde, frigider, tv, telefon, internet, aer conditionat, termopane, masina de spalat, etc). Inchiriez numai la eleva, studenta, salariata sau pensionara (sa nu lipseasca noaptea de acasa). 75E+ cheltuieli, Tel: 0726401798

n Pipera, Complex Rezidential inchiriere vila situata in partea de Nord a Bucurestiului, in zona rezidentiala. Complexul construit in 2005. Vila are deschidere la unul din cele 4 careuri care dispun fiecare de piscina si loc de joaca pentu copii amenajat. Propietatea are suprafata construita 145mp dispusa pe parter etaj si mansarda. La parter avem living cu terasa si curte 45 mp amenajata, bucataria si grup sanitar, Etajul este format din 2 dormitoare si baie. Mansarda este open space cu baie Vila este ideala pentru o famile cu un copil care doreste sa fuga de zgomotul orasului, 800 EUR/luna, oferte@olimob.ro, http://olimob.ro/listing/inchirierevila-complex-rezidential-domus/ Tel: 0728896553 Prahova Sinaia str. Mihail Kogãlniceanu, la 3 minute de hotel Internaþional, particular, vilã 4 camere, 120 mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, termopan, gresie, faianþã, centralã termicã, toate noi, recent renovat, curte 150 mp, vedere excepþionalã spre munte, ideal pentru locuit sau casã de vacanþã, Tel: 0733106680

é Afumaþi, oferim cazare regim hotelier la preturi fara concurenta, camere modern mobilatae, aer conditionat, grup sanitar + dus propiu, televizor, parcare pazita si discreta. Non Stop. In incinta Complex RAFO. Pentru mai mult de 3 zile de cazare acordam reduceri, afumati.glt@gmail.com, Tel: 0740181100, 0742227713 Bd, Diham, n Chiºinãu proprietar, confort 1, semi decomandata, utilata, mobilata, curata, acces stradal. 800Lei, Tel: 0766348899 Bd, Socului, n Chiºinãu inchiriez garsoniera pe baza de contract, 7/10, 40 mp cu balcon, stradal, mobilata, utilitati, gresie, faianta, termopan, usa metalica. Merita vazuta, 200 EUR, amdinu_3@yahoo.com, Tel: 0723278428

IANCULUI PROPRIETAR INCHIRIEZ GARSONIERA, LANGA METROU IANCULUI, UTILATA SI MOBILATA, RENOVATA RECENT, n Sãlaj, str. Serbesti, AER CONDITIONAT, casa la curte, 3 MASINA DE SPALAT. camere, baie, CHIRIA E O LUNA bucatarie, incalzire DREPT GARANTIE. centrala cu calorifere, DUPA ORA 17:30, gaze, mobilat, singur 250 EUR/LUNA, TEL: curte, inchiriez sau 0724252386 vand, Tel: 0769695394 n Militari particular, ofer garsonierã mobilatã, parter, 1+1 garanþie, 200E, Tel: 0740019519

n 13 Septembrie, Posta Puisor, D+P+2+M, 12 camere, 400mp teren, 520mp construiti, 4 grupuri sanitare, 2.800 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Giuleºti nr. 299B, casã curte, St=130mp, 75mp interior, toate utilitãþile, nemobilatã, 360 €, 0726116881

1 Mai (Mihalache) Victoriei, Unirii, regim hotelier, termen lung, moderne, cf. 1, aer conditionat, calculator, internet, 2 h/60 L, 80 L/noapte, 100 L/zi, 60 RON, Tel: 0764826324, 0723518074

Sudului Piaþã, garsoniera nemobilata, parter, 35mp, gres ie, termopan, 800 RON/luna, Tel: 0722528526, 0314262770 n Vitan, Aleea Ramnicu Sarat nr. 7, inchiriez garsoniera confort 1, parter din 4, mobilata, utilata, proprietar, 230 EUR/luna, Tel: 0723248640


pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri

é Dorobanþilor, Str. Londra nr 16A, inchiriez apartament etaj 4/4, 2 camere, utilat, mobilat, centrala proprie, aer conditionat, parchet raschetat si proaspat zugravit. Pret usor negociabil, 400 EUR/luna, dan.carstea@gmail.com, Tel: é 1 Decembrie Bd, Auchan, 0744333744 Penny, 2 camere 60 mp, semi decomandat, etaj 7/10, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern si clasic si utilat complet, aragaz, frigider, masina spalat, televizor repartitoare si apometre, zona linistita, aer é Floreasca, langa conditionat, internet si parcare platita. Statie RATB in fata Kaufland, inchiriez ap2 blocului, apropiere metrou, camere, semidec, 55 mp, 280 EUR/luna, g+f+p+t + um, cablu, avram.oana@gmail.com, Tel: internet, utilat, mobilat, 0757523823 etaj 3/3, renovat/zugravit, balcon inchis, apometre, BALTA ALBÃ, AP. 2 boxa, a/c la cerere din CAMERE, DECOMANDAT, chirie, t ermen lung. ET. 2/10, RENOVAT REN e g o c i a b i l , CENT, MODERN 350 EUR/luna, MOBILAT SI UTILAT info@abcdellapubblicita.it COMPLET, 300 EUR, www.affittoappartamenti SANDUVISU@GMAIL.COM milano.it/, Tel: 0760844294 TEL: 0768088762

é Berceni, Emil Racovita, particular, renovat complet 2013, aer conditionat in fiecare camera, centrala termica, mobilat Ikea, electrocasnice A+, bloc Reabilitat Termic si Renovat. parchet fag, gresie, faianta, granit, usi lemn cires, Curat, costuri minime de intretinere, locuri parcare, 415 EUR/luna, mladin.dan@gmail.com dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225

n Floreasca, Barbu Vacarescu, stradal vava Bila, decomandat, renovat 2013, mobilat complet modern, aer conditionat, utilat complet, ideal cupleu sau 1 persoana, 330 EUR/luna, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188 n Gara de Nord, 2 camere, decomandat, etaj 1, mobilat, utilat, Tel: 0744436219 n Mihai Bravu, strada Nucului 62-66, inchiriez apartament 2 camere, etaj 3 din 3, mobilat, utilat, proprietar, 320 EUR/luna, Tel: 0723248640 n MIHALACHE ION, NR. 166, INCHIRIEZ APARTAMENT 2 CAMERE, APARTAMENTUL ESTE RENOVAT, UTILAT, ETAJ, 300 EUR/LUNA, TEL: 0733109914 n Militari, Iuliu maniu, etaj 5/10, confort 1, mobilat, utilat, urgent, 230 EUR, Tel: 0745055657, 0728005657

n Brâncoveanu, Lamotesti, inchiriez ap. 2 camere, utilat mobilat, p/4, contorizat, é Romanã, Nicolae Iorga, 200 EUR, Tel: 0768341624 apartament 2 camere, 49 mp, centrala, gresie, Crângaºi proprietar, Etaj 2, renovat, faianta, parchet, termopane, decomandat, mobilat, balcon usa metalica, negociabil, inc his , apometre, 450 EUR/luna, Tel: repartitoare, gresie, faianta. 0727859385 Bloc reabilitat termic. Este situat langa parc, 5 minute de n Sãlaj, inchiriez apartament metrou. Fara av ans , cu 2 camere complet utilat, 1.050 RON, Tel: mobilat, in vila, zona este linistita, 1.000 RON/luna, Tel: 0766669245 07657669730

n ªtefan Cel Mare, urgent, nou, modern, mobilat, f. curat, centralã bloc, exclus intermediari, 290 EUR, Tel: 0747086921 n ªtefan Cel Mare, Dinamo, 2 camere, parter, lux, A/C, g+f, usi noi, superb, boxa, posibilitate de parcare, Tel: 0724368026 n Vitan, Real (Bobocica) bloc nou, apartament 2 camere, et. 1/5, renovat de 3 zile, 2 bai, canapele piele, utilat modern si complet, intretinere ieftina iarna (centrala bloc), apometre, cablu TV, internet, exclus intermediari, 300 €/luna, Tel: 0746063548, radu.durdun@gmail.com,

é Unirii, Tribunalul Nou, Drumul Taberei, in particular, renovat 2013, curat, incinta Societatii elegant, termopane, aer conditionat, totul nou, mobilat Munactiv, Str. 1 Mai birou, locuinta sau nemobilat, Nr. 51-55 parchet fag, travertin, usi stejar, faianta si sanitare toate (Compozitorilor) noi, glasswand, portari Inchiriem spatiu non-stop, ideal pentru birou, Fitness, 250 mp, stradal, locuri parcare, 720 EUR/luna, pentru activitati mladin.dan@gmail.com, sportive (Fitness, http://dan-mladin.ro/casa, Tel: 0722646375, 0722270225 aerobic, dance, etc), n Vitan, Real, N. Pascu, p/4, utilitati@munplast.ro, dec, f+p+g, balcon inchis, Tel: 0749024916, mobilat, utilat, curat, zugravit, 2-3-4 pers fara copii/ animale, Fax: 0214131429 1.200 Lei x2, Tel: n Drumul Taberei, confort 2, 0216442571, 0723713816 n Berceni, Zona Sun Plaza urgent, gresie, faianta, Constructie noua, 103 mp, etaj termopan, usa metalica, 8/10, 1, gresie/parchet/mocheta, AC foarte curat, 260 EUR, Tel: tubulatura, ventilatie, interfon, 0751386461 holuri pretabile pt receptie, 3 n Militari, Gorjului, Sector 6, birouri 25mp, 46 mp, 12 mp, 2 inchiriez apartament 3 camere, wc, 7 eur+tva, proprietar, 79mp, et. 6/10, dec, mobilat, 7 EUR/mp, utilat, pret negociabil, Tel: bicica_alex@yahoo.com, Tel: Brâncoveanu, 0721876893 0744505056 n Moºilor, Carol I, inchiriez McDonald, particular, 4 Centrul Istoric, închiriez apartament 3 camere etj3, camere, decomandat, spaþiu comercial Centrul stradal, renovat, mobilat, utilat, in vila, etaj 1, A/C, TV, internet, reabilitat v ec hi, s ubs ol, 80 mp, termic, gresie, faianta, negociabil, 450 €/luna, s uperav antajos , Tel: termopane, parchet, etc 480 0726207464 Tel: 0723087533 euro+garantie, 480 EUR, Tel: 0745012530 n Polona, Dacia, numai pentru birouri firmã, 3 camere semi decomandate, grup sanitar, curte 100mp, Tel: 0722775366 n Prelungirea Ghencea, capat tramvai 41, mobilat, utilat, ac, um, 2 bai, parchet, termopan, frigider, 8/10, stradal, liber, negociabil, 350 EUR, apetrei_bogdan@yahoo.com, Tel: 0728740044 n Rahova, BRD, particular, inchiriez 3 camere decomandate, mobilate, zugravite, curate, toate utilitatile, 300 EUR/luna, Tel: 0766614173 n Tineretului, mobilat, utilat, 70 mp, renovat (termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica), complet mobilat, utilat (aer conditionat, frigider, masina de spalat, televizor,). Parc, metrou, zona linistita, scoli, restaurante, 400 EUR/luna, paraschiva.oprea@ gmail.com, www.imobiliare.ro/ anunt/XV0300LT9, Tel: 0724662488

n Titan, Billa, apartament 2 camere decomandate, mobilate si utilate, 1.000 RON/luna, Tel: 0755153809, 0212305124

12 Iulie 2013 Centura Domnesti, halã noua pentru depozitare, 1.500mp, rampa tir, paza. 3,5 Euro/mp, Tel: 0722598108, 0212694200 n Dacia, Vasile Lascãr 180, sectorul 2, închiriez imobil, p+1+m, pretabil birouri/unitãþi comerciale, Tel: 0744304481 n Militari, proprietar spaþiu stradal, utilat, 50 mp + depozit 25 mp, pretabil diverse activitãþi, 600 EUR, Tel: 0726014320 n Militari, proprietar, spaþiu 20 mp, stradal, 250 EUR, Tel: 0726014320 n Vitan - piata, spatiu comercial, stradal, are vitrina pe ambele parti, suprafata utila 50 mp, Tel: 0728088607, 0728088612 n Vitan - piata, spatiu pentru macelarie si pentru alte activitati comerciale, Tel: 0728088607, 0728088612

n Cautam urgent garsoniere, apartamente, case, vile de calitate pentru clienti seriosi, Tel: 0752703232


12 Iulie 2013

n Ford Mustang model 2008, 4.000cmc, alb, interior bej piele, 65.000km, înmatriculat RO, 11.000 EUR, Tel: 0741134462, 0751177004 n Mercedes E200 Coupe, gri, cp 1800, 27.000 EUR, Tel: 0740166592

é Peugeot 206 Hatchback, 2005 108000 km, benzina, 1360 cm3 (putere 55 kw/75 CP), transmisie manuala, euro 4, rosu metalizat, nr usi 4/5; proiectoare ceata, ABS, alarma, airbag-uri, geamuri electrice, inchidere centralizata, radio/CD Alpine, servo directie, interior velur. Primul proprietar. Fara accident. Revizii doar la reprezentanta. Km reali. Istoric service, 2.700 EUR, silvy_silvy_silvy@hotmail.com, Tel: 0769008523

auto-moto / electro / matrimoniale femei / prietenie-mariaj / pagina 13

é Peugeot Partner 2000 cm3 2006 inmatriculata; Putere 90 CP; Cutie de viteze manuala (5+1); Climatizare manuala; gri metalizat; Usi 4/5; Diesel euro 4; Primul proprietar; Carlig de remorcare; Computer de bord; Închidere centralizata; Jante din aliaj; Radio/CD; Volan reglabil; ABS; Airbag; Comenzi volan; Geamuri + Oglinzi electrice; Servodirectie; Starea tehnica impecabila; Reviziile au fost efectuate la timp; Vehiculul apartine unui nefumator, 6.000 EUR, office@exotic-k.ro, Tel: 0744608043 n Peugeot 207 90CP, 5 usi, 39.000Km la bord, benzina, prim proprietar cu taxa de mediu achitata. Echipata cu alarma, geamuri electrice fata, anvelope vara/iarna, airbaguri, mp3, volan reglabil. Un unic proprietar, nu a fost avariata sau revopsita. 0733197623 n Voucher Rabla 2013, preþ negociabil, eventual schimb auto, preferabil Papuc, autoutilitarã (diferenþã), Tel: 0723185177

n Calculator HP XW8200 workstation HP+ Monitor Fujitsu Simens 17" + webcam Philips de 1.3 MP+ Tastatura. Caracteristici : doua procesoare fizice Intel Xeon de 3.2Ghz fiecare; 4 GB RAM DDR2 (upgradabil pana la 32 GB RAM); placa video nVidia Quadro de 256MB; HDD SEGATE SCSI 15000 de rotatii/min, 0751840345 n Computer Dualcore, 2 GB RAM, 250 HDD, 1 GB video, DVDRW, monitor 19 LCD, 499 lei, Tel: 0768790654

é Samsung Galaxy S1 i9000 Android 4.1.2, decodat, rootat + cwm. Are cromul sarit in unele zone pe rama (se poate vedea in poze). Display-ul este impecabil. Nu este lovit, crapat, nu are buguri. Telefonul vine cu incarcator si cablu de date. Rel doar la telefon sau pe mail (nu intru pe mess). Telefonul poate fi predat in Bucuresti, Brasov sau Braila. Nu trimit prin curier, 449 RON, kristty_sonny@yahoo.com, Tel: 0741295140

é Doua tipe sexy show, buna te invitam alaturi de noi intr-o ambianta discreta si intima alaturi de 2 tipe superbe, garantat 2 finalizari explozive, oral, normal in orice pozitii si anal, te asteptam se poate si la tine, 150 EUR/ora, Tel: 0725073448

é Sexy si jucausa! Sunt o domnisoara fina, educata, manierata si cu mult bun simt, sunt adepta seriozitatii, discretiei si igienei totale, sex total. Ma si deplasez, 150 RON/ora, Tel: 0762812714 n Doua fete sexy de 18 si 24 ani, te asteapta in locatie centrala (Victoriei), spre a iti satisface fanteziile, 100 RON, delia_hotdelia@yahoo.com, Tel: 0726009360

é Discretie maxima! te invit la mine pt. a petrece clipe de neuitat si pt. a-ti satisface orice fantezie pana veti ajunge la extaz maxim. Se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: é Sex total. Ofer clipe de placere domnilor interesati de 0721761499 o escapada in bratele unei brunete, deschisa la noi provocari, anal, normal si oral cu finalizare, se poate si la tine, 150 RON/ora, Tel: 0734142704

é Pasiunea te cheama! Vreau sa te simt! Cum pulsezi cu vascularitatea ta masculina plina de dorinta si potenta nelimitata! Incearca-ma! Poze é Nu vei face altceva decat facute acum 5 minute, sa ne doresti, sa ne simti, 150 RON/ora, Tel: 0733127275 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

é Abia venita, Delia, Rabdatoare si Supusa Buna de Performata Erotica dusa la Extrem, te invita sa-ti Testezi Limitele Masculine intr-un cadruu Feeric Plin de Aroma Senzuala! Non Stop (Fotografii Realizate Acum 10 Minute), 150 RON, Tel: 0720787561

é Amanta Perfecta Blonda sexy, cu bun simt invit alaturi de mine domni generosi care apreciaza calitatea si nu pretul, tandra, pasionala si mereu atenta la dorintele tale, te ast cu drag intr-o locatie primitoare, 150 RON/ora, Tel: 0763068349

é Poze din Locatie. La mine ai parte de mult respect, rasfat, igiena, discretie si nu te grabesc. Nu sunt doar vorbe, convinge-te: anal, normal in orice pozitie si oral neprotejat, 150 RON/ora, Tel: 0736857814

n Am 38 de ani locuiesc in Zona Militari, Saten, ochi albastri, 1.74, 76kg; Caut doamnä serioasä färä obligatii pentru cäsätorie, Tel: 0762085156 Domn tânãr, serios, stare materialã bunã, doresc cunoºtinþã t ânãrã, frumoasã, aspect fizic frumos, inteligentã, deosebitã, serioasã. Asigur cazare+ întreþinere, Tel: 0721497888 n Intelectual divortat 62/170 cu situatie buna, auto, locuinta intr-o zona superba din Ardeal, doresc casatorie cu intelectuala pana in 55ani cu locuinta in Bucuresti. Rog seriozitate. sms, Tel: 0767335803 n Tanar simpatic, caut tanara simpatica intre 18-22ani pentru o relatie serioasa. Rog seriozitate, Tel: 0761778632


pagina 14 / pierderi / citaþii-licitaþii / autorizaþii mediu / medicale / afaceri firme

Pierdut carnet student, pe numele Danciuloiu Mihai Lucian, emis de Facultatea Automatica Calculatoare Bucuresti. Il declar nul, Tel: 0762027762

Pierdut certificat constatator emis în baza declaraþiei tip depusã la suspendarea activitãþii pentru firma All Site Electrics SRL, J40/2993/2008, CUI 23336710 cu sediul social str Costache Conachi nr 8 bl 6A sc A ap 22, Tel: 0763527164

n Lichidatorul judiciar numit in dosarul 3744/87/2012– al Tribunalului Teleorman– sectia civila, debitoare Sc Rcf Com Srl, cu sediul in str. 1 Decembrie nr. 24, Rosiori de Vede, jud. Teleorman, inmatriculata la Reg. Com. sub numarul J34/861/1992, cod unic de inregistrare: 2447995, notifica debitoarei, asociatilor, creditorilor, ONRC, ORC Teleorman propunerea formulata, in sentinta civila nr. 367/26.06.2013, de intrare in procedura simplificata a falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency Sprl, n SC Bex Motors SRL cu sediul in Bucuresti, str. Nerva Traian nr. 15, bloc M69, scara 1, etaj 8, ap. 32, Sector 3, inmatriculata la ORCTB sub numarul J40/16573/2006, CUI 19115656, este chemata la Judecatoria Sectorului 3, camera 37, Complet 7 Civil, in ziua de 10.09.2013, orele 13.00 in calitate de pârât în proces cu Rusu Andrei Petru în calitate de reclamant, pentru Fond - obligatia de a face,

n Intentie de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu. Argumentare: Etajare locuinta existenta Parter la P+1E. Iniþiator: Grigoras Vasile. Publicul este invitat sã transmitã observaþii ºi propuneri- privind intenþia de elaborare a Planului Urbanistic de Detaliu în perioada 12.07.2013-11.08.2013. Persoana responsabilã cu informarea ºi consultarea publicului: Arh. Marcel Florentin Bera, adresa: Calea Plevnei nr. 147-149, et. 3, cam. 8, S6. Observaþiile sunt necesare în vederea obþinerii avizului arhitectului ºef pentru planul urbanistic de detaliu: PUD Strada Athanasie Stoicescu, nr. 9, S6, Bucuresti. Rãspunsul la observaþiile transmise va putea fi consultat la sediul primariei. Etapele preconizate pentru consultarea publicului pânã la aprobarea planului: anunþarea intenþiei de iniþiere a unui PUD; la stabilirea rezoluþiei CTU în ceea ce priveºte soluþia tehnico-urbanisticã a documentaþiei de urbanism analizatã; la elaborarea propunerii finale, care include toate observaþiile avizatorilor, Tel: 0215298306

n Societatea Remix-Rom 2000 SA titular al activitatii ‘’Lucrari de constructii la drumuri si autostrazi" la adresa loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Soseaua de Centura 5-7 anunta publicul interesat asura depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatilor pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, tel/fax 0214301577, 4301523, 4301402 in zilele de luni-joi, intre 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov, Tel: 0746248440 n The Seasons Hotel SRL, titular al activitatii Hoteluri si alte Facilitati de Cazare, la adresa Erou Iancu Nicolae 129BC, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, tel/fax 0214301523, 0214301402 in zilele de luni - joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov, reservations@gmail.com,

é Pampers diferite marimi. La nastere, pielea este cel mai dezvoltat organ senzorial. Astfel, in primele saptamani de viata, atingerea este foarte importanta pentru puiutul care incearca sa descopere lumea care il inconjoara. De aceea, pielea sensibila a bebelusului are nevoie de protectie mai mult ca oricand in aceasta perioada, in care scaunele lichide sunt frecvente. Special creat pentru nou-nascuti, Pampers New Baby cu stratul Super Dry este special conceput astfel incat sa ofere protectie pielii delicate a bebelusului, 80 RON, infoexpert.ic@gmail.com, http://primiipasi.infoexpert-ic.ro/, Tel: 0758923051, Fax: 0330401030

12 Iulie 2013

ç Centru de investigatii Borri. Va asteptam la Centrul Terapii Borri, cu circuit inchis, in zona Titan Auchan / Bucuresti. Va oferim diferite servicii: recuperare medicala corporala, un ambient placut si distins, investigatii neinvazive, reflexoterapie cu personal calificat la scoala Laboratori Borri (Italia); consultatie si investigatie cu biorezonanta, propunerea unei scheme de tratament (90% planta); consultatie Iridiologicã, Teste de intolerante alimentare si recomandari de nutritie si alimentatie corecta. Va stam la dispozitie cu informatii, terapii_preventive@yahoo.it, http://www.campuslaboratoriborri.it, Tel: 0747603579, 0766733617

n Cedez spaþiu comercial str. Baicului, 50mp, amenajat, utilat, coafor, frizerie, manichiurã, pedichiurã, 5.500 EUR, Tel: 0767440204 n Cumpãr licenþe taxi în Bucureºti ºi Ilfov, 0743128512 n Parfumuri online originale ieftine deosebite, http://www.parfumia.ro, Tel: 0720264874 n PIANINA GERMANA PLACA BRONZ, 5.000 RON, TEL: 0314262770 n Societate comerciala vindem lazi frigorifice pentru produse congelate, Tel: 0788237041 n Vând Loc veci Cimitirul Sf. Vineri, 2 cripte + cruce, central, negociabil, 0766346510 n Vand loc de veci Berceni F13 P220 Progresul 2 locuri F6 P56, ambele aleea principala, Tel: 0760898268, 0246234514 n Vând covrigãrie, complet utilatã, super vad, Piaþa Veteranilor, 12.000 EUR, Tel: 0744383836

n Afacere la cheie, salon infrumusetare, utilat si mobilat, zona Unirii. 8000E, 0723474035 n Vand afacere salon infrumusetare utilat complet mobilier nou stare ireprosabila 32mp, stradal, bd. Stefan cel Mare, chirie mica, 0766412249

é Vand salon de Infrumusetare, lux, chiria 336 eur pe 5 ani, aparat de bronzare Ergoline Lounge, aparat epilare definitiva Jean Klebert, 21.500 EUR, luxrentcars@live.it, www.coquettebeautystudio.ro, Tel: 0753620472


12 Iulie 2013

meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / audit-contabilitate / pagina 15

n Matematica, profesor, orice zona, rezultate rapide garantat, sedinte individuale; comod, sigur, eficient, experienta, Tel: 0727809907 matematicã, n Meditaþii profesor (soþul, 46), românã, profesoarã (soþia, 43), V-XII. Rezultate, 13 ani, meditaþii: admitere liceu, note peste 9, anul acesta elevã 10 mate, 9, 60 românã; BAC nici un picat, note peste 9, anul trecut elevã 10 mate, 9, 80 românã, toþi elevii foarte slabi, “reparaþi” cu succes! 20 RON/ora, Tel: 0722286920

executãm n Acoperiºuri mansarde, þiglã metalicã, orice fel de tablã, dulgherie, burlane, reparaþii, vopsitorii, renovãri, Tel: 0724844659 n Executãm avantajos zidãrii, tencuieli, gleturi, rigips, polestiren, faianþã, zugrãveli, pavele, gresie, ºapã, demolãri. Seriozitate, Tel: 0766531488 n Executam invelitori tabla zincata Lindab+ toate accesoriile, izolatii acoperisuri, reparatii + materiale, preturi mici, 0744111939, 0732563623

é Executam foraje puturi apa de mica-mare adancime structura pvc. de valrom, valplast, filtru pe tubulatura PVC. Tip screen, izolarea primului strat printr-un inel de ciment, sablaj de margaritar, denisipare, limpezire put. Se asigura debit apa, dosar parametri foraj, garantie debit si apa limpede. SC Apa Eco Trans Construct SRL, foraj_puturicristi@yahoo.com, Tel: 0724401595

Inchiriez la preturi avantajoase pompa beton 38 ml si autobetoniere transport beton, www.betoanepavele.ro, Tel: 0722198413

é Contabil expert,

servicii contabile complete, semnãturã electronicã, Bilanþ, salarizare, prima lunã gratuit, 100 RON, Tel: 0766369750, 0720891226, 0214118164 ofer servicii n Contabil, complete de contabilitate societati, depunere declaratii, intocmire bilant, tarife negociabile, 0722792729, magdadonose@yahoo.com


12 Iulie 2013

Oferta Transport persoane cu autoutilitara WV Caravelle 8+1loc uri, pentru evenimente, oriunde in tara si strainatate, la preturi foarte avantajoase. Dispus si la colaborari de lunga durata, 1 EUR, mihaim322004@yahoo.com, Tel: 0764597950, Fax: 0318042398

ĂŠ Dj nunta, Organizari Ev enimente, primirea perfec ta c u mes ele plimbarete, hostess si animatoare, videoproiector pentru poz e, totul c u SIENSII; dj petrecere, dj botez , dj c ununie, s onoriz are nunta, dj ev enimente, dj nunti. efectele speciale constand in lumini, las ere, stroboscop, masina de fum sau masina de balonase dau culoare oricarui gen de petrecere indiferent de tema acesteia. In orasul tau: dj Bucuresti, dj Brasov, dj Ploies ti, dj Pites ti, dj Craiova, dj Alexandria, dj Buzau. Nu uita: pentru o nunta de succes, ai nevoie de DJ Siens ii! http://djsiensii.weebly.com, Tel: 0726129782

ĂŠ Reparatii

frigidere, congelatoare, combine, lazi, dozatoare, vand frigider Arctic, anyshor1972@ yahoo.com, Tel: 0764562524

imprimante, n Reparatii reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante jet cerneala si laser, scannere, faxuri, multifunctionale. Intretinere si depanare aparate imobile, n Administrator de birou; Vanzari echipamente posesor atestat, ofer servicii periferice; Livrari consumabile administrare imobile, Tel: originale ori compatibile; 0727889866 Consultanta de profil, training n Consultanta de imagine si specializat. La re-utilizarea asistenta personala, Tel: cartuselor, prin re-incarcare 0732988448 sau re-conditionare, acordam n Offroad, tu la volan, n Tapiter cu experienta, garantii similare elementelor detalii la telefon. Maxim 100 retapitare, reparatii tapiterie la originale. Telefon: 0727319669, 0722202055, Fax: 0214508399 km de Bucuresti, Tel: domiciliu, industrial_birotica@yahoo.com retapitare@gmail.com 0770435760

AnuntAZ 12 07 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...